WIJKKRANT DE MATEN oktober 2016

Page 1

Jaargang 1 Oktober 2016

WIJKKRANT DE MATEN 4

25 JARIG BESTAAN “OP DREEF”

5

‘ALL SOULS, ALL MATES’

WINDMOLENS: WIE WIL ZE NOU NIET? Het zal u wellicht niet ontgaan zijn dat er de afgelopen paar weken een hevige discussie is ontstaan over het voorgenomen plan om drie windmolens te plaatsen op de locatie Beekbergsebroek. Dit is een gebied net achter onze wijk de Maten (langs de scouting Hertog van Gelre, onder het tunneltje door en je bent er). Deze windmolens moeten een hoogte gaan krijgen van, naar nu bekend, 200 meter, om enig rendement op te leveren. Dit komt omdat het gebied in een dal ligt, ook wel een windluw gebied genoemd. Er zijn voorstanders, maar ook tegenstanders van deze plannen. De voorstanders willen groene energie en denken dat windmolens daaraan bijdragen. Ook vinden zij dat wij niet weg moeten lopen van onze verantwoordelijkheid, ook als dat betekent dat ze in onze “achtertuin” komen te staan; je moet tenslotte ergens beginnen en als iedereen “nee” roept, dan zul je nooit resultaat boeken. De verhalen over overlast vinden de voorstanders overdreven en onjuist. De eventuele geluidsoverlast zou weg vallen tegen het geluid van de A1 en ze komen te ver weg te staan om er echt last van te krijgen. Maar is dat wel zo? U zult gemerkt hebben dat de Wijkraad geen voorstander is van windmolens op de voorgenomen locatie. Om misverstanden te voorkomen: de Wijkraad is geen tegenstander van groene energie en zeker ook niet van windmolens, alleen niet op de voorgenomen locatie. De Wijkraad heeft een online enquête opgesteld waarin de Wijkraad de inwoners van De Maten om een mening vraagt. Deze is te vinden op pagina 3.

AFSCHEID

4

Na ruim 11 jaar heeft Johannes Altena zich in juni teruggetrokken als voorzitter van buurtraad de Dreven. Tijdens zijn tijd als...

TROTS

9

Toen ik in 2010 aan de Schrijnwerkershorst kwam wonen, was er geen Buurtraad meer in de Horsten/ Hoeken. Begin 2011 deed ...

ONDERHOUD

11

In de periode rond eind 2016 tot eind 2017 staat er een grootschalige vervanging van gas- en waterleidingen in De Maten op ...


BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS Het Stadhuis: 14055 Het Werkplein Activerium: (055) 580 2000 Brandweer De Maten: (055) 533 2403 Politie: 0900 8844 Huisartsenpost Apeldoorn 0900 600 9000 Gerle ziekenhuis (055) 581 8181

ZIN IN IETS NIEUWS OF EEN BEETJE TIJD OVER?

ALARMNUMMER

112

WELZIJNSNETWERK APELDOORN ZUIDOOST Stimenz (088) 784 64 64 MEE-Veluwe (055) 526 92 00 Volg ons op Don Bosco de Maten (055) 542 59 51 De Kap (055) 529 55 20 WIJKRAAD ZUIDOOST Bierbrouwershorst 132a, 7328 ND Apeldoorn info@wijkraadzuidoost.nl, www.wijkraadzuidoost.nl HUISARTSEN J.B. van Adrichem (055) 533 71 49 W.E.G.C. Beukers en E J Kuhlemaijer (055) 534 35 35 S.A. Faber en J. Elzink-Kersten (055) 533 52 25 S.J. Roelof-Oudsen (055) 533 49 53 MR drs B. Mulder (055) 54 11 666 J. Siegelaar (055) 533 86 41 De Gaarde (055) 533 32 31 Praktijk De Vries (055) 533 87 00 - spoednummer (055) 533 92 33 De Velden (055) 541 25 62 APOTHEEK De Maten Apotheek (055) 533 08 64 TANDARTSEN Wijsman & Koster Tandartsen (055) 534 63 50 Tandartsenpraktijk van Wayenburg (055) 534 63 52 Tandartspraktijk Van Heijst (055) 533 36 70 Tandartspraktijk A. Todea (055) 533 21 05 Tandartsenpraktijk Poort en Hanegraaf (055) 542 25 77 F.K. van der Zwaag (055) 541 21 41 Tandarts Beukers en Kuhlemaijer (055) 534 35 35 Samenwerkende Tandartsen De Maten (055) 539 65 87 Tandartspraktijk Arnold (055) 542 13 96 DE WOONMENSEN Algemeen telefoonnummer (055) 548 48 48 Verstopte afvoer Riool Reinigings Service (RRS): (026) 319 46 00 Glasschade (055) 548 48 48 (24 uur per dag) DE GOEDE WONING Algemeen telefoonnummer (055) 369 69 69 Spoedeisende reparatie (055) 369 69 69 (24 uur per dag) Buiten kantooruren wordt u doorverbonden naar de storingsdienst ONS HUIS Algemeen telefoonnummer 055) 526 25 00 Spoedeisende reparatie 055) 526 25 00 (24 uur per dag) Buiten kantooruren wordt u doorverbonden naar de storingsdienst MOOILAND Reparaties en Storingen: 088 450 10 10 Glasherstel: 0800-0226688 (Service Glasherstel) Riolering: 0800-0991313 (RRS) BURENOVERLAST, BUREAU BUURTBEMIDDELING Theo Quist (06) 20 00 73 34

Verpleeghuis Heemhof (Beatrijsgaarde 5) is op zoek naar vrijwilligers! Waarom vrijwilligerswerk gaan doen? • U kunt iets voor een ander betekenen • U doet sociale contacten op • Het geeft voldoening • U leert nieuwe dingen • U doet ervaring op • Nieuwe uitdaging Ook met weinig tijd kunt u het verschil maken! Er zijn diverse leuke vrijwilligerstaken om te doen. We zijn onder andere op zoek naar: Bezoekmaatjes, Huiskamervrijwilligers,Activiteitenvrijwilligers, Kerkvrijwilligers en Op stap vrijwilligers. Maar er zijn meer dingen om te doen. Samen kunnen we bekijken wat bij u past. Heeft u interesse? Neem dan contact op met vrijwilligerscoördinator Hermien van Beek via v.heemhof@atlant.nl of 055 - 578 3300.

WWW.ATLANT.NL

COLOFON Wijkkrant de Maten is een initiatief van buurtregisseur Hermien Marsman (Welzijnsnetwerk) en Corine Kapenga (Stadsdeelmanager Zuid Oost) in samenwerking met Yvonne Tiemes (YVONNE RECLAME!). Uitgever: YVONNE RECLAME! Verspreiding: Verspreidingsburo Armada Opmaak: YVONNE RECLAME! Druk: Janssen Pers Eindredactie: Joannie Kooyman, Hermien Marsman en Corine Kapenga Algemene informatie: info@wijkkrantdematen.nl Redactie: redactie@wijkkrantdematen.nl MEER INFORMATIE: WWW.WIJKKRANTDEMATEN.NL Wijkkrant de Maten heeft een oplage van 11.000 exemplaren per uitgave en wordt 10 maal per jaar huis aan huis verspreid in de Maten en Groot Zonnehoeve. Wijkkrant de Maten is mede mogelijk gemaakt door bijdrage van provincie Gelderland. Druk- en zetfouten voorbehouden.


wijkraad zuidoost

wijkkrant de maten oktober 2016 | pagina 3

WIJKRAAD ZUIDOOST VERWELKOMT NIEUWE WIJKKRANT Beste lezer(es), Voor u ligt de eerste uitgave van een kersverse krant: de Wijkkrant de Maten. Nadat verschijning van het blad De Matier was gestopt, zo’n anderhalf jaar geleden, werd toch de behoefte gevoeld aan een periodieke uitgave waarin nieuwtjes en wetenswaardigheden rond onze wijk met de bewoners kunnen worden gedeeld. De Wijkraad Zuidoost heeft dit initiatief, dat vooral vanuit de Gemeente Apeldoorn en Stimenz is ontstaan, van harte ondersteund. Deze steun houdt onder meer in dat de Wijkraad deelneemt aan de redactie van de Wijkkrant en dat zowel de Wijkraad Zuidoost als de verschillende Buurtraden die in de wijk actief zijn, in elke uitgave een bijdrage leveren met wijk- en buurtnieuws. Zo willen we actief en actueel met de bewoners delen wat ons bezighoudt, welke activiteiten en ontwikkelingen in de wijk (of in een specifieke buurt) worden ontplooid en hoe u wellicht met uw mening, visie of inzet kunt bijdragen aan (verdere) verhoging van de leefbaarheid in uw woonomgeving. Er staan momenteel heel wat onderwerpen op de activiteitenagenda van de Wijkraad. Elders in deze krant worden enkele van de lopende activiteiten toegelicht. Daarnaast hebben we ook een website: www.wijkraadzuidoost.nl, waarop regelmatig nieuwtjes worden vermeld, onze activiteiten worden toegelicht en, bij meer complexe onderwerpen, links naar achtergrondinformatie worden gegeven. De website is zeker een bezoekje waard. De Wijkraad feliciteert tenslotte de redactie van de Wijkkrant De Maten met deze nieuwe boreling en wenst haar veel succes met deze uitgave. En wij hopen dat alle bewoners van De Maten trouwe lezers worden van het Wijkraad- en Buurtraadnieuws.

DE WIJKRAAD ZUIDOOST: LID WORDEN?? De Wijkraad Zuidoost is een vereniging van inwoners van het stadsdeel Zuidoost: de wijken de Maten en Groot Zonnehoeve. De Wijkraad vertegenwoordigt de bewoners in overlegorganen met de gemeente, met woningcorporaties, met de (wijk)politie, met welzijnsorganisaties, etc. Het doel is het bevorderen van de (be-) leefbaarheid van de wijk door het signaleren van verbeterpunten in zowel de ‘harde’ infrastructuur als de sociale omgeving en het bijdragen aan realisatie van deze verbeteringen. Het gaat vaak om oplossingen die op korte termijn te realiseren zijn, bijvoorbeeld de plaatsing van een speeltoestel of het activeren van professionals bij de signalering van buurtonrust. Maar ook om ontwikkelingen die voor de langere termijn invloed hebben de woonomgeving, bijvoorbeeld de verkeersstromen en de herinrichting van wegen en straten in de wijk en de aansluiting daarvan bij woningen of initiatieven om de duurzaamheid en het energieneutraal maken van de wijk te stimuleren. Inwoners (lees: huishoudens) kunnen lid worden van de Vereniging Wijkraad Zuidoost. Het lidmaatschap is gratis (waar vind je dat nog?) en het geeft de leden het recht om zich in de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering uit te spreken over de door de Wijkraad uitgevoerde activiteiten. Uiteraard kan iedere bewoner -lid of nieteen idee of mening te allen tijde kenbaar maken bij de Wijkraad. En bent u gemotiveerd om zich in te zetten voor een specifiek onderwerp in de woonomgeving dat u aan het hart gaat, dan is er vrijwel altijd behoefte aan u, hetzij op ad-hoc basis in een projectgroep dan wel in het bestuur van de Wijkraad of van één van de Buurtraden. In een volgende uitgave van deze Wijkkrant willen we wat dieper ingaan op de organisatie van onze raden. WE ROEPEN ALLE INWONERS VAN DE MATEN EN GROOT ZONNEHOEVE OP OM ZICH ALS LID VAN DE VERENIGING WIJKRAAD ZUIDOOST AAN TE MELDEN. U kunt zich inschrijven als lid via de website van de Wijkraad, op www.wijkraadzuidoost. nl. Ook kunt u zich aanmelden door een briefje te sturen aan het Secretariaat van de Wijkraad Zuidoost, Bierbrouwershorst 132A, 7328 ND Apeldoorn. En uiteraard kan dit ook per email, te sturen aan info@wijkraadzuidoost.nl. We hopen op een overweldigend aantal aanmeldingen van nieuwe leden!

FACEBOOK Wijkraad Zuidoost heeft sinds kort een eigen Facebook pagina. Deze is in eerste instantie in het leven geroepen om de dialoog met bewoners te stimuleren over een actueel onderwerp dat velen bezighoudt en waarover meningen heel sterk uiteenlopen: de plannen om in onze zuidelijke achtertuin enkele windmolens te plaatsen voor opwekking van elektriciteit. Elders in deze krant leest u hier meer over. En als u regelmatig ‘facebookt’, dan mag een bezoek aan onze pagina zeker niet ontbreken.

WINDMOLENPLAN BEEKBERGSEBROEK Is er draagvlak voor windmolens in de achtertuin van de Maten? Hieronder op het plaatje is het gebied aangegeven waar de Windmolens staan gepland.De Wijkraad wil weten of er draagvlak is om tenminste 3 windmolens van minimaal 185 meter hoog te plaatsen bij Apeldoornse wijk De Maten, langs de A1. De Wijkraad heeft daarom een online enquête opgesteld waarin de Wijkraad de inwoners van De Maten om een mening vraagt. Het invullen van de enquête duurt zeker niet meer dan 5 minuten en kan mede bepalend zijn voor de komende 30 jaar. Ga naar www.wijkraadzuidoost.nl voor meer informatie en om de enquête in te vullen. (Enquête windmolenplan Beekbergsebroek) U kunt de enquête en informatie ook bereiken via onze Facebook pagina.


de dreven AFSCHEID OUDE VOORZITTER DE DREVEN Na ruim 11 jaar heeft Johannes Altena zich in juni teruggetrokken als voorzitter van buurtraad de Dreven. Tijdens zijn tijd als voorzitter heeft hij veel bereikt voor jong en oud. Zo was hij onder andere betrokken bij de organisatie van diverse buurtdagen, de komst van de Citybox langs de Voldersdreef en de realisatie van De Zonne Dreef. Johannes stopt niet helemaal, hij blijft lid van de buurtraad en zal ook op woensdag de koffieochtenden voor senioren blijven verzorgen. Mark Klein Kranenbarg volgt hem op als voorzitter van de buurtraad. Mark woont al 11 jaar aan de Muldersdreef. Door de geboorte van zijn dochter (nu 2 jaar) vond hij het tijd om wat meer te betekenen voor de buurt waar hij al jarenlang met plezier woont. Als voorzitter hoopt hij hoopt hij een positieve bijdrage te kunnen leveren aan het woonplezier in de Dreven. Buurtraad de Dreven vergadert elke derde woensdag van de maand in Ontmoetingscentrum De Dreven(de voormalige school de Zonnehoek, achter de Dekamarkt), aan de Imkersplaats 38. Buurtbewoners zijn altijd van harte welkom om de vergaderingen bij te wonen. De vergaderingen beginnen om 19.45 uur. Heb je zin om de buurtraad te komen versterken? De buurtraad is altijd op zoek naar betrokken buurtbewoners!

wijkkrant de maten oktober 2016 | pagina 4

BUURTSCHOUW DE DREVEN

Op 10 juni heeft er in de wijk de Dreven een buurtschouw plaatsgevonden.. Naar aanleiding van diverse signalen van bewoners was het onderwerp van de schouw met name beplanting en straatwerk. Leden van de buurtraad hebben samen met een delegatie van de gemeente rondgelopen door de buurt, om te inventariseren welk straatwerk aanpassing of verbetering behoeft. Al halverwege de schouw bleek dat er zoveel mankementen aan asfaltering, bestrating en betegeling waren, dat de gemeente het straatwerk van de gehele Dreven zal bekijken en daar waar nodig herstellen.De gemeente heeft dit voortvarend opgepakt en op dit moment wordt er al

hard gewerkt in de Muldersdreef. Ook in uw eigen straat zult u de komende maanden stratenmakers aantreffen. Ook wordt er het gehele jaar door flink gesnoeid en gemaaid zodat de buurt er altijd netjes bij ligt. Heeft u als buurtbewoner ideeĂŤn, vragen, klachten of opmerkingen over zaken in de buurt, laat dat weten door een bezoekje te brengen aan de Buurtraad. De Buurtraad vergadert elke derde woensdag van de maand om 19:45 in de ZonneDreef (de voormalige school de Zonnehoek, achter de Dekamarkt), aan de Imkersplaats 38.

FEEST! 25 JARIG BESTAAN WIJKCENTRUM OP DREEF Vrijdag 23 september heerste er een gezellige sfeer tijdens het feest ter ere van het 25 jarig bestaan van wijkcentrum Op Dreef. Het feest werd georganiseerd door BOV De Maten in samenwerking met kinderopvang OOK (locatie Sam Sam) en Accres. Activiteiten De feestelijke dag is druk bezocht door vele buurtbewoners uit de Dreven! Er waren leuke activiteiten in en rond het wijkcentrum voor zowel jong als oud! De Binky Stormbaan stond er met een springkussen, je kon darten, bingo en Oudhollandse spelletjes spelen, knutselen, je laten schminken, pannenkoeken eten. En er was een Meet en Greet met Binky van Kinderparadijs Malkenschoten. Kleurwedstrijd

SAMENSTELLING BUURTRAAD DE DREVEN VANAF 1 JULI 2016:

Er zijn heel veel mooie ingekleurde kleurplaten ingeleverd door de kinderen en we hebben Auron Koele blij mogen maken met twee kaartjes voor Kinderparadijs Malkenschoten en Gillian van den Brink heeft twee kaartjes voor Glowgolf gewonnen!

Voorzitter: Mark Klein Kranenbarg Penningmeester: Frans Thomas Secretaris: Edwin Vierhout Leden: Hans Kuitert, Marieke Huiskes Tonny Iskes, Jetty Bennink (koffieochtend) Egbert Zielhuis (koffieochtend), Johannes Altena (koffieochtend), Arno van Kampen (website).

DE BUURTRAAD HEEFT TEN DOEL: a) het behartigen van de algemene belangen van de inwoners van de Dreven; b) het bevorderen van de leefbaarheid in de Dreven; c) het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving in de Dreven. De Buurtraad de Dreven wil de ogen en oren zijn voor de gemeente en vraagt de bewoners ook een bijdrage te leveren door actief mee te denken.


wijkkrant de maten

wijkkrant de maten oktober 2016 | pagina 5

ALLEEN SAMEN WERKT HET Naar aanleiding van een enthousiast burgerinitiatief is Apeldoorn in 2015 begonnen met het inzamelen van PMDafval (Plastic, Metalenverpakkingen en Drankenkartons) door middel van click’ems haken. De speciale service voor hoogbouw zorgt ervoor dat bewoners van een hoogbouwwoning gemakkelijk hun afval kunnen scheiden. De voorziening slaat aan: de haken worden veelvuldig gebruikt. Desondanks blijkt dat het systeem ook problemen met zich meebrengt. Zo worden PMD-zakken te vroeg aangeboden en maken laagbouwwoningen gebruik van voorziening voor hoogbouw. Hierdoor hangt er, op sommige locaties, doorlopend afval aan de haken. Dit zorgt voor een rommelige aanblik en roept bij veel Apeldoorners verbazing en ergernis op.

Foto: Desmond Sagel.

Wethouder Sandmann roept de inwoners om op om de zakken op de juiste dag op te hangen. “Dit is een prachtig initiatief maar het werkt alleen als wij het samen doen. We hebben de hulp van de Apeldoorners nodig om het systeem tot een succes te maken. Wijs uw buurman erop als hij op een verkeerde manier gebruik maakt van de voorziening. Zo houden we samen Apeldoorn rein”, aldus wethouder Mark Sandmann. De zakken mogen vóór 07:30 uur worden aangeboden op de dag van inzameling. De inzameldata zijn te vinden op de lantaarnpaal of via de website van Circulus-Berkel. Buiten deze data kan men terecht bij de vaste inzamelpunten. Wanneer er toch op verkeerde momenten PMD-afval aan de palen hangt, kan dit gemeld worden via de Buitenlijn van de gemeente Apeldoorn. In samenwerking met Circulus-Berkel wordt er vervolgens gekeken naar een oplossing. Tevens bestudeert de gemeente Apeldoorn de komende tijd alternatieve mogelijkheden voor afvalscheiding.

10.000 KAARSJES BRANDEN

WEEK VAN DE VEILIGHEID

Voor de vijfde keer organiseert De Drie Ranken i.s.m. andere organisaties op vrijdag 4 november het evenement ‘All Souls, all Mates’. Verspreid over 25 marktkramen aan de Eglantierlaan worden meer dan 10.000 kaarsjes aangestoken en bent u uitgenodigd om ook een lichtje te ontsteken. Als teken van verbondenheid in tijden van onzekerheid.

Tijdens de ‘Week van de Veiligheid’ van 10 t/m 16 oktober besteden de ondernemers in de winkelcentra die werken met het Keurmerk Veilig Ondernemen extra aandacht aan veiligheid. Dit jaar organiseren de winkeliers in de Eglantier een ludieke actie waarbij aandacht van de fietsers wordt gevraagd voor de veiligheid van het winkelend publiek in de Eglantier. De Eglantier wil uitnodigend zijn voor álle klanten naast de fietsende klanten. Het is voor de veiligheid van het winkelend publiek belangrijk dat fietsers lopend door het winkelcentrum gaan als de winkels open zijn.

Het is tegelijk een moment om stil te staan bij mensen die we verloren hebben. De avond begint om 19.00 uur in De Drie Ranken, met muziek, film en voordracht. Om 20.00 uur wordt buiten de eerste kaars aangestoken door wethouder Czieszo. Ook zijn er kramen waar u zelf namen kunt opschrijven en mensen die een luisterend oor hebben. Om 21.00 uur wordt de avond afgesloten en worden de kaarsen weer gedoofd. Voor nadere informatie: kaarsenactie@3ranken.nl of via www.3ranken.nl.

ACTIVITEITENMIDDAG IN WIJKCENTRUM OP DREEF Vanaf donderdag 29 september is Accres in samenwerking met een aantal vrijwilligers gestart met een activiteitenmiddag in wijkcentrum Op Dreef. De volgende activiteitenmiddag in wijkcentrum Op Dreef is op donderdag 27 oktober. Deze middag is opgezet voor de mensen uit de wijk die het leuk vinden om gezamenlijk te handwerken, knutselen, spelletjes te spelen of gewoon gezellig samen een kopje koffie of thee te drinken. Lijkt het je ook leuk om een keertje aan te schuiven bij deze middag neem dan contact op met de sociaal beheerder van Accres, Ingvild Lith Andere activiteiten Heb je behoefte aan andere activiteiten in het wijkcentrum of lijkt het je leuk zelf iets op te zetten, bijvoorbeeld een leuke kinderactiviteit of een sjoelmiddag neem dan contact met ons op. Meehelpen bij activiteiten Lijkt het je leuk om mee te helpen bij activiteiten in het wijkcentrum als gastvrouw of gastheer dan horen wij dat ook graag! Contactgegevens Ingvild Lith | ilith@accres.nl | 06 13 144 371

Op dit moment staan er kunststof poppen met vlaggen in de hand ‘Winkels open? Graag naast de fiets lopen’ om de aandacht te vragen als voorbereiding op de ‘Week van de Veiligheid’ waarbij acteurs mensen die fietsend door het winkelcentrum gaan, zullen aanspreken. Onderstaande quote van de facebookpagina van de Eglantier geeft aan dat veel mensen er blij mee zijn. “Wauw dit vind ik echt super! Heb me eigenlijk altijd verbaasd dat er daar gefietst mag worden. En had eigenlijk gedacht dat het na het vernieuwen van het winkelcentrum verboden zou gaan worden. Hopelijk zijn de mensen nu zo verstandig om er ook echt niet meer te gaan fietsen.”


de gaarden

wijkkrant de maten oktober 2016 | pagina 6

DE OUD-HOLLANDSE STOEP MOET IN ERE WORDEN HERSTELD. DAAR IS HET GOED TOEVEN. Onderzoek heeft uitgewezen dat in straten waar bewoners buiten op hun bankjes tussen de bloempotten zitten, de leefkwaliteit toeneemt. Het kleine overgangsgebied tussen privédomein en publieke ruimte - de woning en de straat - is belangrijk. Straten met levendige overgangszones tussen huis en straat doen het beter; de bewoners kennen vaker hun straatgenoten bij naam, ze zien eerder of er iets mis is in de buurt. Het gevoel van veiligheid is er groter. Het eigendomsgevoel, dat gevoel dat de straat ook een beetje van jou is, helpt als het gaat om sociale cohesie. Het domein van de stoep is lang verwaarloosd. Het oude stadsstoepje had een sociale functie, als een verlengde huiskamer. De Hollandse stoep werd een Franse stoep. Daar loopt het trottoir tot aan de voordeur en is het verhoogd om de voetganger te scheiden van het snelverkeer. De stoep werd exclusief het domein van de voetganger, de passant. Een klein stukje fysieke omgeving kan een grote invloed op gedrag hebben. Bewoners koesteren hun buitenruimte. Ze steken elkaar aan. Een bewoner begint met een bank en een paar bloempotten. De rest volgt heel snel. Overigens is een bloempot op de stoep niet illegaal. Als de voetgangers maar voldoende ruimte houden. In Rotterdam heeft Google Earth alle straten gespot op buitenmeubilair. Daaruit rolde een serie stadsplattegronden waarin de dichtheid van de stadsvoortuintjes per wijk wordt weergegeven. Ook in de Gaarden merk ik dat mensen hun directe omgeving verfraaien met een bankje, een bloempot, plantenbakken. Bewoners die in hoogbouw wonen kunnen ook mee doen. Voor de centrale entree, en bij je eigen voordeur kun je het gezellig maken en plekken creëren waar medebewoners elkaar ontmoeten.

WIJ ZOEKEN VERSTERKING Buurtraad de Gaarden is een groep betrokken en enthousiaste vrijwilligers die hart hebben voor hun buurt. De buurtraad stelt zich ten doel om signalen, wensen en ideeën van bewoners op het gebied van leefbaarheid te gebruiken als basis voor haar adviezen aan de wijkraad, de gemeente, politie, Waterschap, buurtregisseur, THOR etc. Op dit moment zijn niet alle straten in ons bestuur vertegenwoordigd. Wij vinden het belangrijk dat ook de stem van bewoners in de Warenargaarde, de Pallietergaarde en de Jaromirgaarde wordt gehoord. Heeft u wat tijd over, en wilt u die tijd gebruiken om actief te zijn in uw buurt? Wilt u meedenken over uw buurt en wilt u daarvoor ‘oog en oor’ zijn? Meldt u zich dan aan als lid van de buurtraad. Wij vergaderen om de acht weken in de Stolp op maandagavond. Heeft u interesse dan kunt u ook een paar vergaderingen ‘proefdraaien’. Wij zoeken ook buurtwaarnemers. Dat kost u geen extra tijd. Ziet of hoort u zaken die verbeterd of aangepakt zouden moeten worden, dan geeft u dat door aan de buurtraad.

BUURTACTIVITEITEN IN VOORBEREIDING MATENPARK REIN Afgelopen juni hebben leden van de buurtraad, versterkt met een aantal buurtbewoners, het park ontdaan van zwerfafval. De inzet van een aantal buurtbewoners werd zeer gewaardeerd. In het kielzog van deze activiteit zijn er ook meldingen aan de Buitenlijn gedaan (rommel in vijvers). In het voorjaar 2017 krijgt de activiteit een vervolg. MAAK JE BUURT GROENER EN LEEFBAARDER In het voorjaar 2017 willen wij meer aandacht besteden aan een groene en leefbare buurt. We streven om leuke activiteiten te organiseren rondom het thema ‘Tuinieren’. Er komt o.a. een fotowedstrijd ‘De mooiste buitenruimte (tuin en/of dakterras/balkon) van de Gaarden’. Houd de wijkkrant in de gaten en doe mee!

Lid van het bestuur of buurtwaarnemer: U bent van harte welkom. Wilt u meer informatie neem gerust contact op met Erwin Faneyte, voorzitter: e.faneyte@telfort.nl

WIST U DAT DE GAARDEN Een stadsakker, bij De Drie Ranken, rijker is en op winkelcentrum De Eglantier groene mannetjes met een hengel de dienst uitmaken!

HUP/NO SHIT CAMPAGNE In samenwerking met THOR willen we positieve aandacht aan de hondenbezitters geven. Gepland staan demonstraties met honden en aandacht voor positief gedrag op de HUP (HondenUitlaatPlaatsen). Wij houden u op de hoogte via de wijkkrant.


wijkkrant de maten oktober 2016 | pagina 7

UITVAARTVERZORGING EN AFSCHEIDSHUIS DE OVERSTEEK IN BEZIT VAN KEURMERK PERSOONLIJKE UITVAART. Uitvaartverzorging De Oversteek bestaat sinds april 2014 en is gevestigd aan de Eglantierlaan 202 in Apeldoorn. Wij verzorgen een uitvaart vanaf het moment van de laatste verzorging van de overledene tot en met de dag van de uitvaart en vaak ook nog daarna. Het bedrijf heeft een eigen Afscheidshuis met 2 ruimtes, de Herfstkamer en de Lentekamer. Beiden hebben een woonkamer met daarnaast een aparte kamer voor de opbaring van de overledene en zijn 24 uur per dag toegankelijk voor de nabestaanden. Sinds 1 september 2015 is het jonge bedrijf als eerste onderneming in Apeldoorn en omgeving in het bezit van het Keurmerk Persoonlijke Uitvaart. De beoordeling wordt gedaan door de nabestaanden voor wie “De Oversteek” een uitvaart heeft mogen verzorgen. Belangrijk uitgangspunt bij het keurmerk is dat een uitvaart niet in één gesprek geregeld wordt, maar er dagelijkse contactmomenten zijn. Alle tijd die nodig is wordt hieraan besteed. Belangrijk is ook dat er altijd één aanspreekpunt is. De uitvaartverzorger, die de uitvaart bespreekt, is ook degene die de uitvaart zal begeleiden. Er zijn tegenwoordig veel mensen die hun uitvaart zelf willen regelen. Velen denken nog steeds dat de uitvaart verzorgd moet worden door diegene waar men verzekerd is, maar dat is in de meeste gevallen niet zo. Als klant heeft u vaak de vrijheid uw eigen ondernemer te kiezen. Ook Uitvaartverzorging De Oversteek kan u hierbij van dienst zijn. Kijk voor meer informatie op www.afscheidshuisdeoversteek.nl of neem contact op via info@afscheidshuisdeoversteek.nl of 055-8001998 (dag en nacht bereikbaar) om een afspraak te maken voor een gesprek. Deze gesprekken zijn altijd kosteloos.

SUCCESVOLLE “GROF VUIL ACTIE” Zaterdag 24 september organiseerde de bewonersgroep Warenargaarde tijdens burendag een grote “Grof Vuil Actie”. Van 10.00 tot 16.00 brachten bewoners hun grofvuil naar het inzamelpunt. Ter plekke keek de initiatiefgroep of er bruikbare spullen tussen zaten. Deze werden apart gezet en konden eventueel door andere buurtbewoners mee genomen worden. Dat wat overbleef ging naar Foenix (kringloop). Ook alles met een stekker is nam Foenix mee om te recyclen. Het ‘echte’ afval is door Circulus opgehaald. De actie was een groot succes! Een gezellige, zonnige dag met een mooi resultaat. Wellicht volgend jaar weer, een idee voor andere buurten.

HALLOWEEN SPOOKTOCHT VOOR JONGEREN, VRIJDAG 28 OKTOBER MATENPARK In Don Bosco word het griezelverhaal verteld. Daarna start de spooktocht door het park. Geef je op bij Don Bosco de Maten of via dreef.f@donbosco.nl Vragen? 06 - 36 32 43 87 Leeftijd 12 t/m 14 jaar 19.30 tot 21.30 uur Leeftijd 15 t/m 18 jaar 21.00 tot 23.00 uur

DE KOP IS ER AF! We zijn blij! De eerste editie van wijkkrant de Maten is af en ligt bij iedereen in de bus. Een knisperende eerste uitgave met veel nieuws en wetenswaardigheden uit de Maten. We maken een vliegende start om de hele wijk aan de praat te krijgen. Wat houdt u bezig, waar praat u over met uw buren? Wij, Corine Kapenga en Hermien Marsman, praten bijna dagelijks over hoe we deze prachtige wijk voor u op de kaart kunnen zetten. Welke kaart vraagt u zich dan waarschijnlijk af. Dat bepalen we graag met u. Vandaar deze wijkkrant, waarin u maandelijks kunt lezen wat er te doen is in uw buurt. De Maten leeft en bruist. Maar het is wel handig als je weet waar en wanneer er wat gebeurt. Vaak leuke initiatieven die niet bij iedereen bekend zijn. Weet u bijvoorbeeld dat elk najaar “All souls, all mates” wordt georganiseerd? Hierover leest u in deze wijkkrant meer! Of dat u elke dinsdagochtend van 10 tot 12 van harte welkom bent op de koffie-ochtend op het Magistratenveld 613? Dit zijn slechts een paar voorbeelden, er gebeurt nog veel meer. Dat willen we graag met u, als bewoners, delen. Wij weten veel, maar lang niet alles. Hebt u zelf een idee of organiseert u iets voor uw buurt. Deel het met ons en wijkgenoten door een stukje aan te leveren voor de wijkkrant. Wij, de stadsdeelmanager; Corine en de buurtregisseur; Hermien schrijven, vanaf volgende maand, de column om de beurt. Vanuit de gemeente en Stimenz zijn wij de ‘spinnen in het web’ in de Maten. Door de juiste mensen en partners met elkaar te verbinden in de wijk werken we samen aan een wijk waar u plezierig woont, winkelt en ontspant. Vol verwachting klopt ons hart. Wat vindt u als bewoner van de Maten van deze wijkkrant. We zijn benieuwd, laat u het ons weten?


wijkkrant de maten OPRUIMMIDDEL VOOR HONDENPOEP Sinds kort is de regel “het aantoonbaar bij je hebben van een opruimmiddel voor hondenpoep” toegevoegd aan de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Apeldoorn. De verwachting is dat hierdoor in de praktijk de ervaren overlast van hondenpoep in uw buurt of wijk af zal nemen. Het leidt hopelijk ook tot minder irritaties tussen hondenbezitters en niet-hondenbezitters.Als u als hondenbezitter uw hond uitlaat dient u standaard de zakjes en/of het schepje duidelijkaanwezig bij u te dragen. De hondeneigenaren hebben over deze nieuwe regel ook een brief van de gemeente ontvangen. In de maand september is door medewerkers van team THOR bij overtredingen alleen maar gewaarschuwd. Iedereen krijgt op die manier even de tijd om te wennen aan deze nieuwe regel. Daar is bewust voor gekozen, want de bekeuring is 140,00 euro excl. 9 euro administratie kosten. Dat is toch een heel bedrag, wat u waarschijnlijk liever aan iets anders zou willen besteden.

wijkkrant de maten oktober 2016 | pagina 8

DE ENERGIEKE MATEN! De Energieke Maten, zo noemen we onszelf. Wij zijn een groepje bewoners van de Maten en we willen ons inzetten voor onze eigen wijk, waar we allemaal zo prettig wonen. En daarbij willen we ook concreet bijdragen aan een beter klimaat. De naam Energieke Maten zegt het al: we houden ons bezig met energie. We gebruiken allemaal energie in ons huis voor verwarming, douchen, wassen, verlichting, tv, computer enzovoort. We hebben het elke dag nodig. Daarnaast zijn we ‘maten’: we willen zo veel mogelijk mensen helpen bij het verminderen van hun energiegebruik.We hebben daar al een paar concrete plannen voor bedacht: je kunt behoorlijk besparen op je energienota, zonder grote investering en zonder dat je minder comfort hebt in je huis. Dat is goed voor het klimaat, en natuurlijk ook goed voor je portemonnee. Het eerste concrete plan is de start is het e-team. Je leest er in de volgende wijkkrant meer over. Doe je mee met ons? Elke besparing die je behaalt - hoe klein ook - is een stap in de goede richting. De Energieke Maten willen je daar graag bij helpen! Heb je zelf ideeën of wensen: neem contact met ons op! Volg ons op facebook: Energieke Maten. Of mail je bericht naar: energiekematen@gmail.com

Hondenpoep hoeft trouwens niet opgeruimd te worden als uw hond zijn of haar behoefte doet op één van de 140 uitlaatplaatsen in Apeldoorn, dat wordt door de gemeente verzorgd. Daarbuiten is het met een zakje en/ of een schepje; kleine moeite, groot gebaar. Zo zorgen we samen dat iedereen weer buiten onbezorgd kan spelen, lopen en fietsen; hoe prettig is dat?

WEGGEEFKAST IN DE WIJKCENTRAVAN ACCRES Vanaf donderdag 1 september staat er een weggeefkast in wijkcentrum De Stolp. De weggeefkast is een initiatief van Gelderland helpt en is bedoeld om mensen bij elkaar te brengen. Het idee achter de weggeefkast is dat mensen er voorwerpen in kunnen zetten, waar iemand anders blij van wordt. Bent u uit gepuzzeld? Passen uw boeken niet meer op de plank? Of zoekt u een nieuwe bestemming voor uw bijzondere verzameling ? Plaats het dan in één van de kasten! In de weggeefkast gelden de volgende regels: • Alle spullen zijn welkom, zolang ze in de weggeefkast passen. Er mogen dus geen artikelen voor/naast/op de kast geplaatst worden • Het voorwerp moet nog in goede staat zijn • Voedingsmiddelen zijn niet toegestaan • Ziet u iets moois, maar heeft u zelf geen voorwerp bij u? Alleen iets meenemen mag ook! • Voor uw eigen veiligheid en die van anderen, ga niet aan de kast hangen • In de kast liggen kaartjes, hierop kunt u een boodschap achter laten voor de volgende eigenaar


de horsten - de hoeken

wijkkrant de maten oktober 2016 | pagina 9

OPGERUIMD STAAT NETJES! Opgeruimde schuurtjes – hergebruik van spullen – een gezellig dag – contact met de buurt Deze belofte werd zeker waargemaakt bij de actie ‘Gildenhove ruimt op’ van afgelopen voorjaar. Buurtraad De Horsten organiseerde deze actie samen met een groot aantal vrijwilligers uit deze flat en woningcorporatie Ons Huis. De vrijwilligers met felgekleurde oranje jasjes checkten of alles in de container mocht of dat er nog goed materiaal bij zat voor hergebruik. Buurtbewoners helpen elkaar met sjouwen en er is er ontmoeting en een praatje bij de container. De ene buurtbewoners snuffelt tussen de hergebruikte spullen en een tafeltje, tuinkabouters, kopjes en kinderspeelgoed wisselen van eigenaar. Aan het einde van de middag is zeker meer dan de helft van de bruikbare spullen weer meegenomen. Kringloopcentrum Foenix neemt veel mee, en de container is slechts half gevuld. Een duurzame middag dus!

DE HORSTEN/HOEKEN: EEN BUURT OM TROTS OP TE ZIJN! Toen ik in 2010 aan de Schrijnwerkershorst kwam wonen, was er geen Buurtraad meer in de Horsten/ Hoeken. Begin 2011 deed Wijkraad Zuid-Oost een oproep aan de bewoners van de Horsten/ Hoeken, om actief te worden binnen een Buurtraad. Ik was een van de 5 belangstellenden en de oprichting van de Buurtraad was een feit. Ik mocht de mooie functie van voorzitter invullen. De Buurtraad heeft veel zaken aangepakt en aan de orde gesteld in de afgelopen jaren; het grootste project was speelveld De Buitenhorst achter de scholen. Maar ook zaken als zwerfafval, burenoverlast, kleine herinrichtingsplekken, verkeerssituaties, overleg binnen de gemeente (b.v. hondenbeleid) hadden onze aandacht. Contact met en deelname van de buurtbewoners was daarbij onontbeerlijk! Omdat er dit jaar 3 leden uit de Buurtraad vertrokken, beperkten we ons (3 resterende leden) voornamelijk tot lopende zaken. Gelukkig zijn er inmiddels 2 nieuwe leden gevonden, die actief willen worden. Voor mij is er helaas een eind gekomen aan dit werk, omdat ik naar een andere wijk (Zuid) verhuisd ben. Ik wil graag Buurtraadsleden, Wijkraadsleden, Scholen, medewerkers van de Gemeente Apeldoorn, Stimenz en vooral de bewoners bedanken voor de fijne samenwerking in de afgelopen jaren en hoop vooral: dat de Buurtraad nieuwe leden vindt en door kan gaan met haar werk! Truus te Winkel

GANZENDILEMMA IN DE HORSTEN……. OF NIET. Achter de Schrijnwerkershorst bij de vijvers voor het spoor huisvest al jarenlang een groep ganzen. De populatie wordt ieder jaar groter en momenteel zijn er 15 ganzen. De ene bewoner vindt het leuk want je kunt ze zo leuk voeren met je kinderen. De ander ergert zich er aan want de ganzen laten nogal wat uitwerpselen achter op de wandelpaden in de wijk. Zo rond de herfst trekt de groep ganzen in polonaise de wijk in om eikels te zoeken. Dit gaat met veel lawaai gepaard en ze steken massaal de doorgaande weg over. Dit levert soms gevaarlijke situaties op want in de doorgaande straat op deze weg wordt vaak te hard gereden. De dieren vallen onder ”wild”, dus zijn ze van niemand. Volgens experts trekken ze vanzelf weg als ze niet meer bijgevoerd worden. Buurtraad de Horsten is benieuwd naar reacties van bewoners: wat vinden zij van deze groep ganzen? Veroorzaken zij overlast of niet? Reacties kunnen per mail gestuurd worden naar: buurtraaddehorsten@gmail.com


Iets te vieren? Feest in de Stolp! Meer info www.accres.nl/destolp


wijkkrant de maten

wijkkrant de maten oktober 2016 | pagina 11

SANERING GAS EN WATERLEIDINGEN IN DE MATEN In de periode rond eind 2016 tot eind 2017 staat er een grootschalige vervanging van gas- en waterleidingen in De Maten op de planning. De reden hiervoor is het voorkómen van calamiteiten waarbij zowel de waterals de gasleiding breekt. In het recente verleden hebben zich hierdoor enkele langdurige problemen voorgedaan. Om dit allemaal preventief voor te zijn, hebben De Gemeente Apeldoorn, Vitens en Liander de handen ineengeslagen. Hoewel tijdens deze werkzaamheden de overlast zoveel mogelijk wordt beperkt, is het onvermijdelijk dat er enige hinder ontstaat. Alle betrokkenen worden per huisadres geïnformeerd en er vinden inloopavonden plaats. OP DE WEBSITE WWW.ONDERHOUDINAPELDOORN.NL KUNT U ZIEN WELKE LEIDINGEN (EN WANNEER) ER VERVANGEN WORDEN. Voor nadere info en vragen kunt u ook op deze website terecht.

WIJ WILLEN ONS GRAAG EVEN VOORSTELLEN: Wij zijn Wijnie Nieboer en Rian van der Kreke wijkverpleegkundigen van Verian en de Goede zorg en werkzaam in de Maten. We werken allebei in een team met verzorgenden en verpleegkundigen, waar we als team zorg verlenen bij de mensen.Als wijkverpleegkundige stellen wij de indicaties voor de zorgverzekeringswet. De wijkverpleegkundige verder kijken dan de concrete zorgvraag, we zullen dan samen met u naar een oplossing zoeken evt. andere partijen in de gemeente erbij betrekken. Wij verbinden, onderhouden, verwijzen en werken samen binnen het welzijnsnetwerk, maar ook met andere partijen zoals zorg, gemeente, vrijwilligersorganisaties of mensen uit de buurt. Wij proberen een bijdrage te leveren in een goede zorg, communicatie en goede samenwerking. Hebt een zorgvraag? Kunt u advies gebruiken op gebied van zorg? Bel ons dan gratis op 088-1263126 ( Verian) of 0800 0604 ( de goede zorg) .

VEILIGER BUURT DOOR WHATSAPP Een actieve en oplettende buurt is geen prettige werkplek voor inbrekers en overlastplegers. Eén van de manieren waarop je samen met buurtgenoten je alertheid kunt organiseren, is via een buurt WhatsApp-groep. Een buurt WhatsApp-groep is een initiatief van bewoners zelf, om gezamenlijk de veiligheid in hun straat/buurt/wijk te vergroten. Het doel is dat inwoners sneller melding doen bij de politie, van verdachte situaties. Steeds meer bewoners nemen het initiatief om een WhatsApp groep op te starten. Op dit moment zijn er meer dan 40 WhatsApp groepen in Apeldoorn actief. Zo goed als het hele buitengebied van de gemeente Apeldoorn is gedekt. In het stedelijk gebied breidt het aantal WhatsApp groepen zich nog steeds uit. In de Maten zijn op dit moment 7 WhatsApp-groepen actief, die zich gemeld hebben bij de gemeente Apeldoorn. Buurtpreventie via WhatsApp. Je kunt elkaar waarschuwen voor verdachte personen en situaties. Elk lid kan bijvoorbeeld een signalement verder aanvullen of de looprichting van een verdacht persoon ‘volgen’. Belt één van de leden snel 1-1-2, dan kan de politie vaker verdachten aanhouden en mogelijk inbraken e.d. voorkómen. Bewoners die een WhatsApp groep willen opstarten, kunnen contact opnemen met de gemeente Apeldoorn, de Eenheid Veiligheid en Recht, de wijkagent en/of de buurtregisseur.

JUMBO VAN DE BUNT KOMT NAAR U TOE! Bij Jumbo van de Bunt zijn ze gestart met het thuisbezorgen van de boodschappen. Als u niet in staat bent om boodschappen te doen of als u niet door weer en wind naar de supermarkt wilt gaan dan, biedt Jumbo van de Bunt uitkomst. Afhankelijk zijn van vrienden of familie hoeft nu ook niet meer als het gaat om boodschappen doen. De boodschappen kunnen gemakkelijk online besteld worden en worden desgewenst tot in de keuken afgeleverd. U hoeft niet meer in een lange rij bij de kassa te staan en geen zware tassen te dragen. Jumbo biedt de keuze uit het grootste online supermarktassortiment tegen de laagste prijs die je van Jumbo gewend bent. Neem gerust eens een kijkje op JUMBOVANDEBUNT.NL of download de handige Jumbo app en wie weet komt één van de goed getrainde medewerkers naar u toe.


de Donken Beste bewoners van de Donken. In deze eerste uitgave van wijkkrant de Maten wil ik u wat vertellen over de buurtraad in de Donken. Buurtraad de Donken maakt deel uit van de wijkraad Zuidoost (voorheen de Maten) en bestaat uit bewoners uit de verschillende Donken. De buurtraad komt 10 keer per jaar een uurtje bij elkaar in de Stolp, afwisselend op de maandag of donderdag avond. Wij praten dan over de gebeurtenissen in de buurt en wat de plannen zijn voor de buurt. Tijdens de vergadering schuiven medewerkers van de gemeente, de wijkagent en buurtregisseur op regelmatige basis aan en vertellen, wat er in de buurt gebeurt en gaat gebeuren. Uiteraard kunnen wij hun ook vragen stellen over actuele problemen of ontwikkelingen. Een aantal onderwerpen die besproken zijn: Vervanging en plaatsing van speeltoestellen, Overlast door hangjongeren, Het grijs en groen in de wijk (straten, trottoirs en begroeiing), Activiteiten in de wijk ( burendag, buitenspeeldag, Erica cup), Verkeersproblemen in de wijk, Problemen met en tussen de bewoners in de wijk, Gebiedsontwikkelingen De buurtraad kan met haar budget ook op beperkte schaal initiatieven in de wijk ondersteunen waarvan de gehele buurt kan profiteren. Tevens is er van uit de gemeente een zogeheten budget fysiek beschikbaar om de buurt op te knappen of bij te dragen aan nieuwe speeltoestellen. In de nabije toekomst spelen de volgende zaken. Er komt een plan vanuit de gemeente om de gehele Maten een opknapbeurt te geven. Wij zijn bezig met de plaatsing van een AED centraal inde Donken in samenwerking met de gemeente. En we denken mee o.a. over de komst van de mestverwerker op de Ecofactorij en de plaatsing van windmolens in de Beekbergsebroek De buurtraad heeft een kleine bezetting en lang niet alle Donken zijn vertegenwoordigd. Dus mocht u mee willen denken over uw buurt en heeft u daarvoor een klein beetje tijd over, mail dan naar info@wijkraadzuidoost.nl en dan zal uw mail worden doorgezonden naar ons en zullen wij contact met u opnemen. Doe dit ook, als u alleen eens een keer zou willen komen kijken. Edwin Romberg, Voorzitter buurtraad de Donken

wijkkrant de maten oktober 2016 | pagina 12

BLIK OP DE BUURT! Het grote buurtonderzoek in de Donken heeft een schat aan informatie opgeleverd. In mei 2016 hebben medewerkers van Mooiland, Stimenz, MEE, de Kap, Don Bosco, S1 wijkverpleegkundige en het Sociaal Wijkteam veel bewoners in de Viltmakersdonk, Tingietersdonk en Klingmakersdonk gesproken. Een grote buurt met 608 woningen; 333 huurwoningen (flats van woningcorporatie Mooiland) en 275 koopwoningen. Ongeveer de helft van de buurt heeft meegewerkt aan het buurtonderzoek en dit heeft veel bruikbare informatie opgeleverd. De uitkomsten zijn op een rijtje gezet. Het buurtonderzoek richtte zich vooral op de leefbaarheid in de buurt. De vragen gingen over het fysieke aanzicht van de buurt, contacten met buren, veiligheid. Ook werd gevraagd om de buurt een cijfer te geven. Het gros van de buurtbewoners die mee hebben gedaan geven de buurt een 7 of hoger. Een mooi resultaat. Op donderdag 7 juli 2016 zijn buurtbewoners uitgenodigd om de resultaten te bespreken. Bijna 50 buurtgenoten waren aanwezig. De resultaten zijn gepresenteerd en met elkaar werd er positief gediscussieerd, signalen afgegeven en ideeën aangedragen om de leefbaarheid nog beter te maken. Maar liefst 7 buren gaven zich op om hiermee aan de slag te gaan. Een mooi begin, deze groep zal komend najaar van start gaan. Mocht u ook mee willen doen? Meldt u aan bij buurtregisseur Hermien Marsman via h.marsman@stimenz,nl. Wordt vervolgd!!

Heeft u een leuk verhaal over de Donken stuur het op. In de wijkkrant is er plaats voor verhalen uit de buurt op onze eigen Donkenpagina.

de velden BUURTHUISKAMER BIEDT LAAGDREMPELIGE ONTMOETINGSPLEK

ECHT IETS VOOR JOU!

In De Velden is in 2015 de buurthuiskamer opgericht als laagdrempelige ontmoetingsplek in de buurt. Elke donderdag van 10:00 tot 15:00 kunnen bewoners hier terecht voor een ‘geregelde’, wekelijkse ontmoeting, een doorbreking van de dagelijkse bezigheden en contact met anderen. Tijdens de buurthuiskamer worden de bezoekers ontvangen door enthousiaste vrijwilligers. Zij staan klaar met een kopje koffie, een luisterend oor, een fijne lunch en ondersteuning bij een spelletje of creatieve activiteit.

Ben jij tussen de 35 en 65 jaar en vind je het leuk om recreatief te volleyballen, dan is er bij Primavo altijd wel plek voor jou. In verschillende gymzalen van de gemeente spelen wij op maandag / woensdag en donderdagavond. Meld je dan aan om gratis een keera mee te komen doen bij: vz.rekreanten@primavo.nl

De buurthuiskamer is gevestigd aan het Magistratenveld 613 (Centraal Wonen). De kosten bedragen 5 euro. Hiervoor ontvangt men koffie/thee, frisdrank, een lunch en kan met gebruikmaken van knutselmaterialen etc. Het gebruik van een rolstoel is geen probleem, maar de bezoekers dienen wel zelfredzaam te zijn. Wilt u meer informatie of vrijblijvend een kijkje nemen? Neem dan contact op met Joannie Kooyman, j.kooyman@stimenz.nl of 06-22905585.

Meer informatie kan je vinden op onze website: www.primavo.nl


ontmoetingsplekken

wijkkrant de maten oktober 2016 | pagina 13

ONTMOET ELKAAR IN APELDOORN Apeldoorn is verdeeld in stadsdelen. In elk stadsdeel vindt u meerdere ontmoetingsplekken. Een ontmoetingsplek is een locatie bij u in de buurt. Het kan een buurthuis zijn, een activiteitencentrum of bijvoorbeeld een woon/zorgcentrum. Binnen de ontmoetingsplekken staan vrijwilligers en/of professionals altijd voor u klaar. U kunt er terecht om een kopje koffie te drinken, mee te doen aan een cursus of workshop of informatie krijgen over wonen, zorg en welzijn. OP DEZE PAGINA VINDT U MAANDELIJKS INFORMATIE OVER DE ONTMOETINGSPLEKKEN IN DE MATEN.

KOFFIE & ONTMOETING Op de ontmoetingsplekken in de wijk kunt u onder andere terecht voor een kopje koffie en een praatje. Bij deze koffiemomenten zijn meestal vrijwilligers of professionals aanwezig die voor u klaar staan en kunt u hier andere mensen uit de wijk ontmoeten. In de Maten kunt u koffie drinken bij onderstaande ontmoetingsplekken. CENTRAAL WONEN (DE VELDEN) Magistratenveld 613 Dinsdag, 10:00-12:00 uur ONTMOETINGSCENTRUM DE DREVEN Imkersplaats 38 Woensdag, 10:00-11:30 uur DE DRIE RANKEN Eglantierlaan 202 Dinsdag, 09:30-11:30 uur, donderdag, 10:00-12:00 uur en vrijdag, 14:30-16:30 uur WOONZORGCENTRUM BERGHORST Gijsbrechtgaarde 30 Maandag t/m zondag, 10:00-11:30 uur en 15:00-16:00 uur

INFORMATIEPUNT In de Maten kunt u rekenen op hulp en ondersteuning om prettig te wonen en te leven. Het Informatiepunt biedt u de mogelijkheid om alle vragen te stellen die u hebt over welzijn, wonen en zorg. U kunt bijvoorbeeld informatie krijgen over activiteiten, vervoer, maaltijdservice, woonvoorzieningen en financiële steun. Bij het informatiepunt zijn mensen aanwezig die uw vraag in behandeling nemen en samen met u zoeken naar een passend antwoord. In de Maten zijn twee informatiepunten: INFORMATIEPUNT BERGHORST Gijsbrechtgaarde 30 T: 055 - 357 81 70 E-mail: infopuntberghorst@gmail.com Openingstijden: dinsdag, woensdag en donderdag van 14:00 – 16:00 uur INFORMATIEPUNT DE MATENHOF Warenargaarde 775 T: 055 - 541 14 44 E-mail: infopuntmatenhof@gmail.com Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 13:00 – 17:00 uur

VRIJWILLIGERS GEZOCHT De ontmoetingsplekken kunnen niet bestaan zonder vrijwilligers. Zij zijn de verbindende factor tussen de ontmoetingsplek en de bewoners in de wijk en staan altijd klaar voor een praatje. Binnen de ontmoetingsplekken worden vrijwilligers ingezet op uiteenlopende functies. Lijkt het u leuk om als vrijwilliger een bijdrage te leveren in de Maten? Neem dan voor meer informatie contact op met Joannie Kooyman, sociaal cultureel werker, via j.kooyman@stimenz.nl of 06-22905585.

MEER INFORMATIE Op onze website staat een overzicht van alle ontmoetingsplekken en activiteiten in Apeldoorn. www.ontmoetelkaarinapeldoorn.nl

DE MATENHOF Warenargaarde 775 Maandag t/m vrijdag, inloop 08:30-17:00 uur en elke 3e zaterdag, 15:00-16:30 uur DE MATENHOF, HET HUISJE Warenargaarde 784 Maandag: 09:00-17:00 uur en 19:00-20:00 uur, dinsdag: 13:00-17:00 uur, woensdag: 09:00-12:00 uur, donderdag: 09:00-16:30 uur en 18:30-20:30 uur, zaterdag: 11:00-15:00 uur en zondag: 12:00-16:00 uur DE STOLP Violierenplein 101 Elke 2e zondag van de maand 14:00-18:00 uur OP DREEF Kooikersplaats 35 Elke laatste donderdag van de maand 13:30-15:30 uur


wijkkrant de maten

wijkkrant de maten oktober 2016 | pagina 14

CENTENKWESTIES

CURSUS SPEKSTEEN BEWERKEN IN BERGHORST

Heeft u vragen over financiën en woont u in De Maten? Kom dan naar Centenkwesties, een inloopspreekuur voor inwoners van de Maten.

In ontmoetingsplek Berghorst kunnen geïnteresseerden deelnemen aan de cursus ‘Speksteen bewerken’. Tijdens deze wekelijkse cursus van 2,5 uur leert u van een ervaren docent hoe u kunt beeldhouwen met deze zachte steensoort.

WANNEER: Iedere dinsdagochtend van 9.00 u tot 11.30 u. WAAR: de Drie Ranken (Eglantierlaan 202, Apeldoorn) WAT: we doen alles om u inzicht te laten krijgen in uw financiën (bijvoorbeeld hulp bij het ordenen van de financiële administratie, het maken van een overzicht van inkomsten en uitgaven, aanpak van schulden, inkomenscheck etc.) Een afspraak maken is niet nodig en er zijn geen kosten aan verbonden. Het spreekuur is een gezamenlijk initiatief van Stadsbank Apeldoorn, Schuldhulpmaatje, De Kap, Humanitas, Stimenz, MEE Veluwe, en de Drie Ranken. Meer informatie vindt u op www.apeldoorn.nl/centenkwesties

De cursus wordt gegeven op dinsdagochtend van 09:00 tot 11:30 uur. Een les duurt 2,5 uur en aansluitend heeft u de mogelijkheid om na te praten tijdens een kop koffie of thee. De kosten bedragen € 86,25 voor 15 lessen (€ 5,75 per les). Daarnaast koopt u een stuk steen per gewicht voor € 3,50 per kg. Hier kunt u een aantal lessen mee werken, afhankelijk van uw tempo. Heeft u geen gereedschap? Dan kunt u deze tijdens de les huren voor 1 euro. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ingrid Sol (docent): 06-38251947 of via mail: ingrid.solschijff@gmail.com.

ACTIEF IN DE BUITENLUCHT Zoekt u een sportieve activiteit, bent u graag buiten en wilt u nieuwe mensen leren kennen? Dan is ‘Actief Buiten Bewegen’ iets voor u! Onder leiding van een docent gaan deelnemers op de buitenlucht in om te wandelen en oefeningen te doen. De groep vertrekt om 09:00 uur vanaf ontmoetingsplek Berghorst (Gijsbrechtgaarde 30). De les duurt een uur en daarna is de mogelijkheid om na te praten tijdens een kopje koffie of thee. De kosten bedragen € 34,50 voor 15 lessen. Voor aanmelden of meer informatie: 06-22905585 of j.kooyman@stimenz.nl. U kunt zich ook inschrijven bij de receptie van Berghorst. Meer weten over deze en andere activiteiten in de buurt? Kijk op www.ontmoetelkaarinapeldoorn.nl.

GESLAAGDE ACTIVITEITENMARKT WELZIJNSNETWERK ZUID-OOST Op donderdag 25 augustus vond de allereerste editie van de Activiteitenmarkt welzijnsnetwerk Zuid-Oost plaats. Het was een succes met meerdere (vrijwilligers)organisaties op een van de heetste dagen van het jaar. De Activiteitenmarkt is namens het welzijnsnetwerk dit jaar voor het eerst georganiseerd in het ontmoetingscentrum De Dreven (Imkersplaats 38). Bewoners konden kennismaken met verschillende organisaties uit de Maten en Groot-Zonnehoeve. Organisaties krijgen op deze dag de kans zich te presenteren aan het publiek en informatie te geven over de diverse activiteiten uit de wijk. Daarnaast waren er ook verschillende activiteiten te doen; er was bijvoorbeeld de mogelijkheid om te darten, speksteen te bewerken, de jongerenbus te bezichtigen en elkaar te ontmoeten onder het genot van een kop koffie. Heeft u de Activiteitenmarkt gemist en wilt u toch graag weten wat er het komende jaar allemaal te doen is? Kijk dan op onze facebookpagina “Welzijnsnetwerk Apeldoorn Zuid-Oost” of mail naar welzijnsnetwerkapeldoornzo@gmail.com.


de hoeven

wijkkrant de maten oktober 2016 | pagina 15

WELKOM OP DE TEREBINT

HOOGGEVOELIGHEID

Begin april 2016 vierde De Terebint haar 40 jarig bestaan. Een heel gezellige feestweek, voor jong en oud. De onthulling van de ‘moerbeiboom’, een gezellige pleinmarkt met veiling, met alle leerlingen naar Burgers’ Zoo en een optreden in De Heemgaard door alle leerlingen maakte het een zeer geslaagd jubileum. Ook werd er geld ingezameld voor een nog fijner schoolplein. Leerlingen van het kinderpanel mochten meedenken en vorige week hebben we ‘ons pannaveldje ‘ feestelijk in gebruik genomen. Niet alleen de leerlingen zijn hier heel blij mee, ook BSO De Terebint maakt er dankbaar gebruik van. Een echte aanwinst!

Is het een trend? Een label? Een aandoening? Gelukkig niet. Hooggevoeligheid is een persoonseigenschap. Het is er één om rekening mee te houden. Lukt dat? Dan sta je heel sterk en kun je veel geluk ervaren. Is dit lastig, dan overbelast je jezelf heel snel. Wat je dan ervaart is vermoeidheid, slecht slapen, gejaagdheid, somberheid, gevoel van falen, er niet toe doen, controle verlies, geheugenverlies enz. Intenne is een praktijk waar ouders en kinderen naar toe komen als ze uit balans zijn m.b.t. hun hooggevoeligheid en alle bijbehorende thema’s als hoogbegaafdheid, faalangst en beelddenken. Deze ouders en kinderen coach ik voor een bepaalde tijd om ze zo, met alle benodigde tips en tools, weer in hun kracht te zetten. We kijken waar we orde in de chaos aan kunnen brengen, zodat je het gevoel krijgt dat je de situaties weer aankan. Er ontstaat rust en je geluksgevoel krijgt een hoger cijfer. Ben je nieuwsgierig? Wil je meer weten over hooggevoeligheid? Dit kan op verschillende manier. O.a. op dinsdagavond 8 november d.m.v. een lezing. Kijk hiervoor op de site voor meer informatie: www.intenne.nl

GEWELDIGE BURENDAG AAN DE GOUDSMIDHOEVE OP “HET BINNENHOF” IS VOOR HERHALING VATBAAR. Met de subsidie van het oranjefonds is een stormbaan gehuurd, waar de kinderen uit de hele buurt zich kostelijk op hebben vermaakt. Tegelijkertijd maakten de volwassenen kennis met elkaar. De kinderen deden een klein wedstrijdje koekhappen en daarna werd er gezellig gegeten. Een buurtgenoot zorgde voor muzikale ondersteuning en tot grote verrassing werd ontdekt dat het buurtjes ook een leuke zangeres in hun midden heeft.

Groot Zonnehoeve BENT U OP ZOEK NAAR EEN KAVEL VOOR UW DROOMHUIS? GROOT ZONNEHOEVE BIEDT U DE RUIMTE DIE U ZOEKT. Totaal worden er ongeveer 400 woningen gebouwd, een deel daarvan bestaat uit (vrije) kavelverkoop. Met twee winkelcentra in de nabijheid, een eigen NS-station en een snel te bereiken snelweg, is Groot Zonnehoeve een aantrekkelijke wijk om te wonen. Grote winkels als de Intratuin, de Mediamarkt en de meubelboulevard liggen op loopafstand van de wijk. Ook diverse sportvoorzieningen (Omnisport, voet-, volley- en basketbal, fitness) bevinden zich op korte afstand. De gemeente Apeldoorn verkoopt kavels in drie gebieden van Groot Zonnehoeve. Er zijn nog kavels met een vaste maat beschikbaar in de Zomnetuin. Maar ook zijn er nog kavels in Villahoeve en De Boskamers. Droomt u ervan om zelf uw huis te bouwen? Kom dan gerust eens langs bij Kavels+Panden. De verkoopadviseurs Martin van Dam en Saskia van Duyne vertellen u graag meer over de mogelijkheden. Leuke tip: op Apeldoorn.nl/kavelsenpanden kunt u onze kopers Berry en Ymke volgen. Zij bouwen in De Boskamers hun droomhuis.


Van de Bunt

KOMT NAAR JE TOE!

“Het grootste supermarktassortiment van Apeldoorn tegen de laagste prijs!�

GEGARANDEERD

Online boodschappen doen en thuis of op het werk laten bezorgen Het boodschappen doen wordt nu wel heel gemakkelijk. Wij bieden je keuze uit het grootste online supermarktassortiment van Apeldoorn tegen de laagste prijs. Als je zakelijk boodschappen bestelt, krijg je .. een officiele factuur voor de administratie. Ook kun je op aanvraag achteraf betalen.

Download de Jumbo app of ga naar

JUMBOVANDEBUNT.NL Van de Bunt

Schubertplein 1-5, Apeldoorn