Raes Powerplugs Autumn 2024 NL & FR

Page 1

NL FR

PowerPlugs Autumn 2024 Stay in touch: www.raes.be |

/raesbloemzaden | www.kloer-gartenbau.de


PowerPlugs Autumn 2024

Contact us RUDY RAES BLOEMZADEN N.V. Haenhoutstraat 204 9070 Destelbergen, België t.: +32 9 355 58 30 f: +32 9 355 66 99 info@raes.be www.raes.be | www.primula.be

RUDY RAES BLOEMZADEN N.V.

GARTENBAU KLOER Inh. Johannes Kloer Im Erlenkamp 39a 46282 Dorsten t.: +49 (0) 2362 - 9283-0 f: +49 (0) 2362 - 9283-40 info@kloer-gartenbau.de www.kloer-gartenbau.de

Icons

Bloeitijdstip | Temps de floraison Potmaat in cm | Taille du pot en cm Groei | Croissance Bloemgrootte | Taille des fleurs Nieuw | Nouveau Verbeterd | Amélioré Meerjarig | Vivace Balkonplant | Plante de balcon Borderplant | Plante à massif Just in time Herfst selectie | Sélection automne Bijvriendelijk | Respectueux des abeilles Winterhard | Robuste Binnenshuis/Buitenshuis À l’intérieur/Dehors Genetisch compact Génétiquement compact Premium Raes Genetics

KLOER GARTENBAU


PowerPlugs Autumn 2024

Beste tuinders, Beste klanten,

Chers jardiniers, Chers clients,

Na onze vernieuwde stek-, zaad- en zaaigoedcatalogen, vonden we het een noodzaak om u ook een update te bezorgen van onze jaarlijkse najaarscataloog. Deze digitale update zorgt ervoor dat u het meest recente overzicht hebt van de belangrijkste najaarsproducten in het zaaigoed, waarbij we met stip onze eigen primulaveredeling in de verf zetten.

Après la mise à jour de nos catalogues de boutures, de graines et de semis, il nous semblait nécessaire de vous proposer également une mise à jour de notre catalogue annuel d’automne. Cette mise à jour numérique vous garantit l’aperçu le plus récent des produits d’automne les plus importants pour les semences, où nous mettons évidemment en avant notre propre amélioration de primevères.

Elk jaar opnieuw werken wij aan het beste assortiment, zodat u er kunt op vertrouwen dat u kwalitatieve genetica en planten aankoopt. We streven steeds naar het beste! Onze veredeling staat dan ook allesbehalve stil en bezorgt ook dit jaar enkele nieuwe knallers. Wat vindt u van onze ‘Chinese New Year’ die op de cover staat te blinken? Een prachtig, frivole bloem met kleuren die spontaan aan de Chinese festiviteiten doet denken. Onze ‘Rosebud’ die vorig jaar de blikvanger was, krijgt er enkele kleuren bij: Salmon Orange en Violet. Ook de Veristar, onze winterharde primula, kent enkele toevoegingen (Late White, Late Yellow Gold Orange Eye, Late Red en Late Blue). Laat u inspireren en verrassen door deze nieuwe kleuren! Met ‘Smiley’ brengen we een heel groeikrachtige elatior, geel met oog, laatbloeiend en dus geschikt voor de Paasperiode. Jaarlijkse violenproeven zorgen ervoor dat we ook in dat assortiment u de beste genetica kunnen voorschotelen. Deze worden steeds opnieuw beoordeeld op plantbouw, kleur, bloeitijdstip etc. zodat u er van op aan kunt dat onze series perfect gelijklopend zijn. Ook dit jaar staan we jullie graag bij met het nodige advies en assistentie om er een top verkoopseizoen van te maken!

Chaque année, nous travaillons sur la meilleure gamme, afin que vous puissiez être sûrs que vous achetez des génétiques et des plantes de haute qualité. Nous visons toujours le meilleur! Notre amélioration est donc tout sauf stagnante et livre cette année aussi de nouvelles “accrocheuses”. Que pensez-vous de notre « New Year chinoise »qui brille sur la couverture? Une belle fleur frivole aux couleurs qui rappellent spontanément les festivités chinoises. Notre ‘Rosebud’, qui avait attiré l’attention l’année dernière, a reçu quelques nouvelles couleurs: Salmon Orange et Violet. La Veristar, notre primevère résistante à l’hiver, a également quelques ajouts (Late White, Late Yellow Gold Orange Eye, Late Red et Late Blue). Laissez-vous inspirer et surprendre par ces nouvelles couleurs! Avec ‘Smiley’ nous vous proposons un elatior très vigoureux, jaune à œil, à floraison tardive et donc adaptée à la période de Pâques. Des tests annuels sur les pensées garantissent que nous pouvons également vous proposer la meilleure génétique dans cette gamme. Celles-ci sont continuellement évaluées en fonction du port de la plante, de la couleur, de la période de floraison, etc., afin que vous puissiez être assurés que nos séries sont parfaitement parallèles. Cette année encore, nous sommes heureux de vous aider avec les conseils et l’assistance nécessaires pour en faire une saison de ventes au top!

Onze voltallige teams, Rudy Raes en Johannes Kloer

L’ensemble de nos équipes, Rudy Raes et Johannes Kloer

1


PowerPlugs Autumn 2024

Index Voorwoord / Préface________________________ 01 Novelties Primula __________________________ 03 Primula / Primevères_______________________ 04 Novelties violas_____________________________ 57 Viola _______________________________________ 58 Myosotis___________________________________ 69 Bellis_______________________________________ 71 Lewisia_____________________________________ 73 Ranunculus _________________________________74 Cheiranthus________________________________ 76 Erysimum__________________________________ 77 Lavandula__________________________________ 78

2


PowerPlugs Autumn 2024

What‘s NEW

PRIMULA SPECIALS: 01 Chinese New Year | 02 Mango 03 Rosebud Salmon Orange | 04 Rosebud Violet PRIMULA ELATIOR: 05 Veristar Late – NEW SERIE 06 Smiley | 07 Eternity

in Primula? 01

02

PAGE

04

34

03

PAGE

23

05 NEW SERIE

PAGE

36

PAGE

50

PAGE

53

06

07

PAGE

36

PAGE

48

3


PowerPlugs Autumn 2024

Easter F1 Cabaret F1 Charlie F1 Ambie F1 Evie F1 Primus F1

Ch ar lie

F1

Primus F1

e bi Am

F1

E Ca ast ba er F re 1 tF 1

Pr im Ev us ie F1 F1

Just in time

Evie F1

NL

FR

Just in time – Eenvoudig te plannen!

Just in time – Facile à planifier!

“Just in time“ is een logistiek principe dat inhoudt dat de klant krijgt wat is afgesproken, precies op het tijdstip dat beloofd is. Met 6 uniforme rassen die mekaar vloeiend opvolgen garanderen wij een non-stop verkoop van oktober tot en met maart.

“Just in time“ est un principe logistique offrant au client ce qui a été convenu, exactement au moment promis. Avec 6 variétés uniformes qui se succèdent avec fluidité nous garantissons une vente non-stop d’octobre jusqu’en mars.

Sterke punten van “Just in time “ series:

Atouts pour la vente:

• Korte raaptijd, rassen volgen mekaar vloeiend op.

• En floraison et vendables pendant une courte période, les variétés se succèdent avec fluidité.

• Compacte en uniforme plantbouw, grote bloemen.

• Port de plant compact et uniforme, grandes fleurs.

• Duurzaam, kweek mogelijk met beperkt gebruik van remstoffen.

• Durable, culture possible avec peu de nanifiants.

• Teelt onder hoge dichtheid mogelijk.

• Peut être cultivée en grande densité.

Ambie F1

E A R LY

Cabaret F1

MID

Standard Series Timing

4

Charlie F1

Easter F1

L AT E

Growth

Flower size

cm/pot

VERY EARLY

Primus

F1 Variety

MC

M

10,5

EARLY

Evie Evie

MC C

L L

10,5 packs, 9

MID EARLY

Ambie Ambie Rambo Mid

MC C V

M M XL

10,5 packs, 9 10,5-12

MID LATE

Tobie Charlie Charlie Rambo Late

XC MC C V

M M M XL

packs, 9 10,5 packs, 9 10,5-12

LATE

Cabaret

MC

L

10,5

VERY LATE

Easter

MC

L

10,5

Meest geschikte inpotweken

Geschikte inpotweken

Niet aanbevolen

Bloeiperiode

Semaines d’empotage les plus appropriées

Semaines d’empotage appropriées

Non recommandé

Période de floraison


PowerPlugs Autumn 2024

FR

“Durabilité”

NL

“Duurzaam” Met onze genetisch compacte variëteiten streven we vooral naar duurzaamheid voor de hele keten. Gemakkelijk te telen rassen voor de kweker met een beperkt gebruik van remstoffen en energie en met gezonde bloemen en weinig geel blad zijn beter voor het milieu én beter voor de portemonnee. Een betere houdbaarheid komt ten goede aan transport, bloemisten en tuincentra. Economisch voor de kweker, ecologisch voor het milieu en de consument geniet op zijn beurt mee van een kwalitatieve plant met goede doorbloei.

Avec nos variétés génétiquement compactes nous aspirons à la durabilité pour tout le secteur. Des variétés faciles à cultiver pour le cultivateur avec un emploi limité de nanifiants et d’énergie et des fleurs saines avec peu de feuilles jaunes sont meilleures, aussi bien pour le milieu que pour le porte-monnaie! Une meilleure durabilité est plus intéressante pour le transport, les fleuristes et les jardineries. Economique pour le cultivateur, écologique pour le milieu et le consommateur en profite lui aussi avec une plante qualitative à longues croissance et floraison.

NL / FR: bloemgrootte / taille de la fleur: S – klein / petit; M – medium; L – groot / grand; XL – extra groot / extra grand NL / FR: groei / croissance: XC – zeer compact / très compact; C – compact; MC – medium compact / médium compact; V – krachtig / vigoureux; XV – zeer krachtig / très vigoureux

Calendar weeks 30 31 32 33 34 35 36

39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

1

49 50 51 52

1

34 35 36 37 38

2

39 40 36 37 38

2

3 3

4

5

6

3

4

5

6

39 40

5

6

7

8

9

5

6

7

8

9

6

7

8

9

10 11

6

7

8

9

10 11

39 40

6

7

8

9

10 11

37 38 39 40

6

7

8

9

10 11 12

7

8

9

10 11 12 13 14

37 38 39 40

3

4

37 38 39 37 38

5

37 38 39 40 38 39 40

10 11 12 13 14 15 16

5


PowerPlugs Autumn 2024 | Primus F1

NL

Autumn Glory

Sterke punten voor de verkoop: • Genetisch compact, meer planten per m². • Blijft compact bij stijgende kastemperatuur. • Mooie ronde plantbouw, donkergroen gewas. • Sterke bloem en gezond blad, weinig schoonmaakwerk. • Kleuren bloeien uniform, korte raaptijd. • Minimale koudebehoefte voor bloei-inductie. • Kweek mogelijk met beperkt gebruik van remstoffen. • Het mengsel bevat enkele speciale bicolors. • Unieke herfstkleuren • Verrijking van uw herfstassortiment • Ideaal voor herfstcombinaties.

FR

Atouts pour la vente: • Génétiquement compacte, plus de plantes par m². • Reste compacte, même si les températures en serre montent. • Port de plant joliment rond, feuillage vert foncé. • Fleur solide et feuille saine, peu de nettoyage. • Les couleurs fleurissent uniformément. Pour vente rapide. • Besoin minimal de froid pour induire la floraison. • Culture possible avec peu de nanifiants. • Le mélange comprend quelques bicolors spéciaux. • Des couleurs d’automne uniques. • Enrichissement de votre assortiment d’automne. • Idéale pour des combinaisons automnales.

Primus F1 zeer vroeg, okt-jan très précoce, oct-janv

E A R LY

6

10,5 cm

medium compact médium compact

MID

medium médium

L AT E


PowerPlugs Autumn 2024 | Primus F1

Primus F1

White

Cream

Yellow

Orange

Pink

Red

Red Flame

Autumn Glory

Violet

Purple Flame

Blue

Autumn Fire

Primus Mix

7


PowerPlugs Autumn 2024 | Evie F1

Mix

NL

Sterke punten voor de verkoop: • Genetisch compact, meer planten per m². • Mooie ronde plantbouw, donkergroen gewas. • Grote bloemen op korte bloemstelen. • Bloemsteel strekt niet tijdens volle bloei. • Kleuren blijven fris tijdens donkere dagen. • Goede doorbloei tijdens koude donkere dagen. • Het mengsel bevat enkele speciale bicolors. • Kweek mogelijk met beperkt gebruik van remstoffen.

FR

Atouts pour la vente: • Génétiquement compacte, plus de plantes par m². • Port de plant joliment rond, feuillage vert foncé. • Grandes fleurs sur tiges courtes. • Les tiges ne s’étirent pas pendant la pleine floraison. • Les couleurs restent fraîches pendant des jours sombres. • La floraison continue en période froide et sombre. • Le mélange comprend quelques bicolors spéciaux. • Culture possible avec peu de nanifiants.

Evie F1 vroeg, dec.-feb. précoce, déc.-fév.

E A R LY

8

pack, 9-10,5 cm

medium compact médium compact

MID

groot grand

L AT E


PowerPlugs Autumn 2024 | Evie F1

Evie F1

White

Lemon Cream

Yellow

Orange Gold

Scarlet

Red Flame

Purple Flame

Violet

Blue

Mid Blue

Evie Mix

Rose

Appleblossom

Evie Daffodil Mix

9


PowerPlugs Autumn 2024 | Ambie F1

Ambie F1 NL

Sterke punten voor de verkoop: • Compacte plantbouw, meer planten per m².

White

• Bloemstelen strekken niet tijdens volle bloei. • Kleuren blijven fris tijdens donkere dagen. • Mooie ronde plantbouw, donkergroen gewas. • Kweek mogelijk met beperkt gebruik van remstoffen. • Bloeit mooi tussenin “Evie” en “Tobie”/”Charlie”.

Ambie Mix

Yellow

• Het mengsel bevat enkele speciale bicolors.

FR

Atouts pour la vente: • Port de plant compact, plus de plantes par m². • Les tiges ne s’étirent pas pendant la pleine floraison.

Lemon Cream

Orange

Scarlet

Violet Flame

Pink

Blue

• Les couleurs restent fraîches pendant des jours sombres. • Port de plant joliment rond, feuillage vert foncé. • Culture possible avec peu de nanifiants. • Fleurit joliment entre “Evie” et “Tobie”/”Charlie”. • Le mélange comprend quelques bicolors spéciaux.

Ambie F1 middelvroeg, jan.-feb. semi-précoce, jan.-fév.

E A R LY

10

pack, 9-10,5 cm

medium compact médium compact

MID

medium médium

Ambie Daffodil Mix

L AT E


PowerPlugs Autumn 2024 | Tobie F1

Tobie F1

NL

Sterke punten voor de verkoop: • Compacte plantbouw, meer planten per m². • Korte bloemstelen. • Mooie ronde plantbouw, donkergroen gewas.

White

• Blijft compact bij stijgende kastemperatuur.

Tobie Mix

• De beste serie op de markt voor teelt onder hoge dichtheid. • Heeft geen nood meer aan remstoffen. FR

Atouts pour la vente: • Port de plant compact, plus de plantes par m².

Cream

Yellow

Orange

Red

Pink

Blue

• Tiges courtes. • Port de plant joliment rond, feuillage vert foncé. • Reste compacte même si la température en serre monte. • La meilleure variété sur le marché pour la culture à grande densité. • N’a pas besoin de nanifiants.

Tobie F1 middellaat, feb.-maart semi-tardive, fév.-mars

E A R LY

pack, 9 cm

zeer compact très compact

MID

medium médium

Tobie Daffodil Mix

L AT E

11


PowerPlugs Autumn 2024 | Charlie F1

Delft Blue

NL

Sterke punten voor de verkoop: • Compacte plantbouw, meer planten per m². • Korte bloemstelen. • Mooie ronde plantbouw, donkergroen gewas. • Blijft compact bij stijgende kastemperatuur. • Minder remstoffen nodig. • Heeft meer groeikracht dan Tobie. • Het mengsel bevat enkele speciale bicolors.

FR

Atouts pour la vente: • Port de plant compact, plus de plantes par m². • Tiges courtes. • Port de plant joliment rond, feuillage vert foncé. • Reste compacte même si la température en serre monte. • Emploi limité de nanifiants. • Plus de force végétative que “Tobie”. • Le mélange comprend quelques bicolors spéciaux.

Charlie F1 middellaat, feb.-maart semi-tardive, fév.-mars

E A R LY

12

pack, 9-10,5 cm

medium compact médium compact

MID

medium médium

L AT E


PowerPlugs Autumn 2024 | Charlie F1

Charlie F1

Charlie Mix

Charlie Daffodil Mix

White

Yellow

Orange

Red

Appleblossom

Rose

Violet

Wine Red Edge

Delft Blue

Mid Blue

Deep Blue Edge 13


PowerPlugs Autumn 2024 | Cabaret F1

Mix

NL

Sterke punten voor de verkoop: • Korte bloemstelen. • Mooie ronde plantbouw, donkergroen gewas. • Behoudt kwaliteit bij stijgende kastemperatuur. • Door de robuuste plantbouw uitermate geschikt voor de koude teelt. • Kweek mogelijk met beperkt gebruik van remstoffen. • Blijft compacter dan concurrerende soorten tijdens de late verkoop. • Het mengsel bevat enkele speciale bicolors.

FR

Atouts pour la vente: • Tiges courtes. • Port de plant joliment rond, feuillage vert foncé. • Même qualité si la température en serre monte. • Grâce à son port de plant robuste extrêmement apté à la culture froide. • Culture possible avec peu de nanifiants. • Reste plus compacte que les variétés concurientielles pendant la vente tardive. • Het mengsel bevat enkele speciale bicolors.

Cabaret F1 laat, maart tardive, mars

E A R LY

14

10,5 cm

medium compact médium compact

MID

groot grand

L AT E


PowerPlugs Autumn 2024 | Cabaret F1

Cabaret F1

Cabaret Mix

White

Cream

Yellow

Orange Gold

Scarlet

Rose

Purple

Blue

15


PowerPlugs Autumn 2024 | Easter F1

Easter F1 NL

Sterke punten voor de verkoop: • Compacte plantbouw. • Korte bloemstelen. • Mooie ronde plantbouw, donkergroen gewas. • Blijft compact bij stijgende kastemperatuur. • Lage arbeidsbehoefte. • Minder remstoffen nodig. • Bloeit 1 week later dan Cabaret. • Ideaal voor een zeer late oogst. • Het mengsel bevat enkele speciale bicolors. • Goede houdbaarheid.

FR

Atouts pour la vente: • Port de plant compact. • Tiges courtes. • Port de plant joliment rond, feuillage vert foncé. • Reste compacte même si la température en serre monte. • Faible besoin en main-d’oeuvre. • Emploi limité de nanifiants. • Fleurit 1 semaine plus tard que Cabaret. • Idéale pour une récolte très tardive. • Le mélange comprend quelques bicolors spéciaux. • Longue durée de conservation.

Easter Mix

Easter F1 zeer laat, maart-april très tardive, mars-avril

E A R LY

16

10,5 cm

Medium compact Semi-compacte

MID

groot grand

L AT E


PowerPlugs Autumn 2024 | Rambo F1

NL

Reuzenbloemen Excellente kwaliteit Ideaal voor impulsverkoop

De uniformste extra grootbloemige serie op de markt. Real size flower

Rambo F1 FR

La série à extra grandes fleurs la plus homogène du marché. Des fleurs énormes Excellente qualité Idéale pour des ventes impulsives 17


PowerPlugs Autumn 2024 | Rambo Mid F1

Rambo Mid F1

White

NL

Sterke punten voor de verkoop: • Sterke robuuste plantbouw.

Rambo Mid Mix

• Geschikt voor grotere potmaten, bijvoorbeeld ton sur ton.

Lemon Cream

• Het mengsel bevat enkele speciale bicolors. • Extra grote bloemen tijdens koude winterperiode.

FR

Atouts pour la vente:

Orange Gold

Appleblossom

Pink

Yellow Gold

Red Flame

Pink Flame

Purple Flame

Blue

• Port de plant solide et robuste. • Apte à de plus grands pots. • Le mélange comprend quelques bicolors spéciaux. • Des fleurs extrêmement grandes pendant la période froide de l’hiver.

Rambo Mid F1 middelvroeg, jan.-feb. semi-précoce, jan.-fév.

E A R LY

18

10,5-12 cm

krachtig vigoureux

MID

extra groot extra grand

Scarlet

L AT E


PowerPlugs Autumn 2024 | Rambo Late F1

Real size

F1rs o b m a R ra Large Flowe

picture

Ext

Rambo Late F1

NL

Sterke punten voor de verkoop: • Extra grote bloemen. • Sterke robuuste plantbouw. • Geschikt voor grotere potmaten, bijvoorbeeld ton sur ton. • Het mengsel bevat enkele speciale bicolors.

FR

Atouts pour la vente: • Des fleurs extra grandes. • Port de plant solide et robuste. • Apte à de plus grands pots. • Le mélange contient quelques bicolors speciaux.

Rambo Late Mix

Rambo Late F1 middellaat, feb.-maart semi-tardive, fév.-mars

E A R LY

10,5-12 cm

krachtig vigoureux

MID

extra groot extra grand

L AT E

19


PowerPlugs Autumn 2024 | Specials F1

Specials F1

Same same but different. NL

“Same same but different“: We willen anders zijn. De laatste jaren heeft onze afdeling primulaveredeling niet stilgezeten. Naast de introductie van enkele nieuwe en verbeterde standaardseries zijn we tevens medetrendsetter geworden wat betreft de ontwikkeling van speciale kleuren en design mengsels. Raes Genetics team

Sterke punten voor de verkoop: • Uitzonderlijke bloemvormen. • Unieke trendy kleuren. • Premium kwaliteit. • Genetisch compacte specials. • Op maat gemaakte design-mengsels. • Primula voor gebruik binnenshuis. • Maakt de verkoop attractiever.

FR

«Same same but different»: nous voulons être différents! Ces dernières années notre section d’amélioration des primevères a été très active. Outre l’introduction de quelques nouvelles séries standard améliorées, nous avons également été un des novateurs en ce qui concerne le développement de couleurs spéciales et de mélanges esthétiques/ de «design». Raes Genetics team

Atouts pour la vente: • Formes exceptionnelles de fleurs. • Couleurs branchées uniques. • De haute qualité. • Fleurs spéciales génétiquement compactes. • Des mélanges design sur mesure. • Primevère pour l’emploi à l’intérieur. • Rend la vente plus attrayante.

Specials F1 Timing

F1 Variety

Tinkerbells, Porcelain Blue MID EARLY

MID LATE

Growth

Flower size

cm/pot

XC

S

packs, 9

Fireflies, Lipstick, Plums & Custard, Sweetie

C

M

packs, 9-10,5

Candy, Vanilla Sky, RAESberry Rose, Mango

MC

M

10,5

Starflame, Ringostar, Provence, Sparkly, RAESberry Mix Snow White, Mojito, Limoncello, Chameleon, Woodland Rose, Milkshake, Japan

V

M

10,5-12

XV

L

12-14

C

M

packs, 9-10,5

ROSE SHAPED FLOWERS | Rosebud F1

XV

M

12-14

ROSE SHAPED FLOWERS | Rosebud F1

V

M

10,5-12

FRILLY FLOWERS | Chinese New Year F1

C

M

packs, 9-10,5

Zebra

Special Flower Shapes EARLY MID EARLY MID LATE

20

FRILLY FLOWERS | Flamenco F1

XV

M

12-14

DOUBLE FLOWERS | Rubens F1

XV

M

12-14

Meest geschikte inpotweken

Geschikte inpotweken

Niet aanbevolen

Bloeiperiode

Semaines d’empotage les plus appropriées

Semaines d’empotage appropriées

Non recommandé

Période de floraison


PowerPlugs Autumn 2024 | Specials F1

NL

“Betere prijs” Onze premium primula’s zijn geschikt voor grotere potmaten. Met de introductie van enkele speciale kleuren doorbreken wij echter een barrière. Een speciale bloemkleur, een gezonde uniforme en robuuste plantbouw geeft u de kans om uw plant tegen een betere prijs te verkopen, bijvoorbeeld in een ton sur ton concept. FR 14 cm

“Meilleur prix” Nos primevères premium sont uniques, comme ils sont aptes à de plus grands pots. Les couleurs spéciales de ces variétés et leur port de plant uniforme et robuste offrent aux clients la possibilité de vendre leurs produits à un meilleur prix, par exemple dans un concept ton sur ton.

10,5 cm

NL / FR: bloemgrootte / taille de la fleur: S – klein / petit; M – medium; L – groot / grand; XL – extra groot / extra grand NL / FR: groei / croissance: XC – zeer compact / très compact; C – compact; MC – medium compact / médium compact; V – krachtig / vigoureux; XV – zeer krachtig / très vigoureux

Calendar weeks

34

35

36

37

38

39

2

3

4

5

6

7

8

9

35

36

37

38

39

2

3

4

5

6

7

8

9

36

37

38

39

2

3

4

5

6

7

8

9

36

37

38

39

40

2

3

4

5

6

7

8

9

36

37

38

39

40

2

3

4

5

6

7

8

9

36

37

38

39

6

7

8

9

9

35

35

36

45 37

38

36

37

38

39

36

37

38

39

40

37

38

39

40

46

47

48

49

50

51

52

1

2

52

1

2

3

4

2

3

4

5

6

7

8

2

3

4

5

6

7

8

4

5

6

7

8

10

11

9

21


PowerPlugs Autumn 2024 | Specials F1

Lipstick 6 packs

NL

Sterke punten voor de verkoop: • Compacte plantbouw, ook geschikt voor packs. • Unieke trendy kleuren. • Maken de verkoop attractiever.

FR

Atouts pour la vente: • Port de plant compact, convient également pour des barquettes. • Couleurs branchées uniques. • Rendent la vente plus attrayante.

Specials F1 Compact

Mango

22


PowerPlugs Autumn 2024 | Specials F1

Compact Specials F1

Tinkerbells

Porcelain Blue

Lipstick

Mango

Sweetie

Zebra Blue

Plums and Custard

Fireflies

Zebra

E A R LY

MID

L AT E 23


PowerPlugs Autumn 2024 | Specials F1

Candy Vanilla

Baby Pink

Sky Blue

Vanilla Sky Mix

NL

FR

Onze Candy-serie is opgebouwd rond drie frisse lentekleuren en is bedoeld voor kwekers die net dat ietsje meer willen. Notre série “Candy” comprend trois couleurs printanières très fraîches et s’adresse aux cultivateurs qui veulent se faire distinguer.

Candy Mix

Candy middelvroeg, jan.-feb. semi-précoce, jan.-fév.

E A R LY

24

10,5 cm

medium compact médium compact

MID

medium médium

L AT E


PowerPlugs Autumn 2024 | Specials F1

NL

Provence is een op maat gemaakt design mengsel van 6 zachte, uniform bloeiende pastelkleuren die verwijzen naar de blauwe lucht, de lavendelvelden en de rustieke sfeer van “La douce France”.

FR

Provence est un mélange design sur mesure de 6 teintes pastel qui fleurissent uniformément et font penser au ciel bleu, aux champs de lavande et à l’atmosphère rustique de «la douce France».

Provence Mix F1 middelvroeg, jan.-feb. semi-précoce, jan.-fév.

E A R LY

10,5-12 cm

krachtig vigoureux

MID

medium médium

L AT E

25


PowerPlugs Autumn 2024 | Specials F1

Sparkly Mix

NL

Sparkly is een uniek op maat gemaakt designmengsel van 6 sprankelende tweekleurige primula’s met een randje.

FR

Sparkly est un mélangedesign unique de 6 magnifiques primevères bicolores avec un petit bord.

Sparkly F1 middelvroeg, jan.-feb. semi-précoce, jan.-fév.

E A R LY

26

10,5-12 cm

krachtig vigoureux

MID

medium médium

L AT E


PowerPlugs Autumn 2024 | Specials F1

Sparkly

Sparkly Mix

Coral

Pink

Wine Red

Red

Blue

Lavender

27


PowerPlugs Autumn 2024 | Specials F1

Starflame Royal

NL

De Starflame serie omvat unieke gevlamde tweekleurige primula’s. De Mix heeft maar liefst 10 verschillende heldere kleuren en is enig in zijn soort.

FR

La série Starflame sont des primevères bicolores flammées uniques. Le mélange comprend 10 couleurs lumineuses et est unique dans son genre.

Starflame F1 middelvroeg, jan.-feb. semi-précoce, jan.-fév.

E A R LY

28

10,5-12 cm

krachtig vigoureux

MID

medium médium

L AT E


PowerPlugs Autumn 2024 | Specials F1

Starflame

Papaya

Starflame Mix

Blue

Violet

Antiques

Milka

Royal

Fire

29


PowerPlugs Autumn 2024 | Specials F1

middelvroeg, jan-feb semi-précoce, jan-fév 10,5 cm medium compact médium compact medium médium

Rose

middelvroeg, jan-feb semi-précoce, jan-fév 10,5-12 cm krachtig vigoureux medium médium

RAESberry Mix

RAESberry F1 E A R LY

30

MID

NL

RAESberry onderscheidt zich door kleuren met een intens bloedrood oog. De unieke mix is dé kers op de taart voor elk assortiment.

FR

RAESberry se distingue par ses couleurs à œil intensément rouge. Le mélange unique est vraiment la cerise sur le gâteau pour chaque assortiment.

L AT E


PowerPlugs Autumn 2024 | Specials F1

Apricot Yellow

Ringostar Mix NL

Primula Ringostar is zonder meer een eyecatcher. De Mix bestaat uit 7 hippe pastelkleurtjes met een uitzonderlijk sterke rode ring in het hart van de bloem.

FR

Primula Ringostar est surement du tape a loeil. Le melange moderne contient 7 couleurs pastel avec un cercle rouge dans le coeur de la fleur.

Orange Red

Cherryblossom

Ringostar F1 middelvroeg, jan.-feb. semi-précoce, jan.-fév.

E A R LY

10,5-12 cm

krachtig vigoureux

MID

medium médium

L AT E

31


PowerPlugs Autumn 2024 | Specials F1

Japan

NL

Sterke punten voor de verkoop: • Groeikrachtig, geschikt voor grotere potmaten. • Unieke trendy kleuren. • Premium kwaliteit.

FR

Atouts pour la vente: • Grande puissance végétative, adéquate à des pots de grande taille. • Couleurs branchées uniques. • De haute qualité.

Specials F1 PREMIUM

middelvroeg, jan.-feb. semi-précoce, jan.-fév.

E A R LY

32

12-14 cm

zeer krachtig très vigoureux

MID

groot grand

L AT E


PowerPlugs Autumn 2024 | Specials F1

Specials F1 PREMIUM

Chameleon 17 cm pot

Limoncello

Snow White

Japan

Mojito

Woodland Rose

Chameleon

Milkshake

33


PowerPlugs Autumn 2024 | Specials F1

NL

Begin het nieuwe jaar knallend! Onze nieuwe variëteit “Chinees Nieuwjaar” brengt een explosie aan kleur. De intens gouden bloemen gecombineerd met dieprood op de achterkant van de bloembladen geven deze primula een unieke ​​ uitstraling. Bovendien dragen de gegolfde rozenknopbloemen bij aan het unieke karakter van deze bijzondere soort.

FR Commencez la nouvelle année en beauté!

Notre nouvelle variété “Nouvel An chinois” apportera une explosion de couleur. Les fleurs dorées intenses combinées au rouge profond du dos des pétales donnent à cette primevère un look unique. De plus, les fleurs ébouriffées en boutons de rose ajoutent au caractère unique de cette variété spéciale.

NL

Sterke punten voor de verkoop: • Unieke nieuwigheid. • Compacte groei voor packs, 9 en 10,5 cm potten. • Vroege bloei van januari tot februari. • Lange houdbaarheid. • Bloemen van intense goudkleur gecombineerd met dieprood op de achterkant van de bloemblaadjes. • Spectaculair gegolfde bloemen. • Kweek mogelijk met beperkt gebruik van remstoffen.

FR

Atouts pour la vente: • Nouveauté unique en primevère. • Croissance compacte pour packs, pots de 9 et 10,5 cm. • Floraison précoce de janvier à février. • Longue durée de conservation. • Fleurs d’un or intense combinées avec un rouge profond sur le dos des pétales. • Fleurs ébouriffées spectaculaires. • Culture possible avec peu de nanifiants.

Chinese New Year middelvroeg, jan.-feb. semi-précoce, jan.-fév.

E A R LY

34

packs, 9-10,5 cm

compact compact

MID

medium médium

L AT E


PowerPlugs Autumn 2024 | Specials F1

We bring the rose back in primrose

NL

MIX

Sterke punten voor de verkoop: • Uniformste roosvormige serie op de markt! • Sterke unieke bloemen. • Extreem lange houdbaarheid. • Uiterst geschikt voor binnenshuis. • Heel hoge kwaliteit. • Ideaal voor grotere potmaten. • Geschikt voor kerstverkoop.

FR

Atouts pour la vente: • La série en forme de rose la plus uniforme sur le marché! • Des fleurs solides uniques. • Conservation extrêmement longue. • Se porte très bien à l’intérieur. • De très haute qualité. • Idéale pour de plus grands pots. • Apte à la vente de Noël.

Rosebud F1 vroeg, dec.-jan. précoce, déc.-jan.

E A R LY

10,5-14 cm

krachtig vigoureux

MID

medium médium

L AT E

35


PowerPlugs Autumn 2024 | Specials F1

Rosebud F1

Salmon Orange

White

Violet

Tutti Frutti

Rose Shades 36


PowerPlugs Autumn 2024 | Specials F1

Rosebud F1 NL

Binnenshuis/ Buitenshuis

Light Yellow

“Gebruik binnenshuis” Wij zijn reeds langer dan vandaag overtuigd dat primula acaulis als bloeiende potplant minstens even lang mooi blijft als een boeket snijbloemen. Met standaardsoorten en traditionele bloemvormen lukt het maar moeizaam om de consument te overtuigen. Met “Rosebud” en “Rubens” proberen we daar verandering in te brengen. Deze primula’s zien er anders uit dan een traditionele acaulis en hebben een goede doorbloei binnenshuis. Wie een beetje creatief is brengt hiermee goedkoop de lente in huis!

FR

À l’intérieur/Dehors

Red Shades

“Emploi à l’intérieur” Nous sommes déjà longtemps convaincus que la primula acaulis comme plante à potée reste au moins aussi longtemps belle qu’un bouquet de fleurs à couper. Avec des variétés standard et des formes florales traditionnelles nous éprouvons des difficultés à convaincre le consommateur. C’est pourquoi nous essayons d’y apporter un changement avec “Rosebud” et “Rubens”. Ces primevères n’ont pas l’air d’une acaulis traditionnelle et continuent longtemps à fleurir à l’intérieur. Si on est un peu créatif on introduit ainsi le printemps dans la maison à petit prix!

Crocus Blue 37


PowerPlugs Autumn 2024 | Rubens F1

Rosebud F1

Rosebud Mix

Crocus Blue

Tutti Frutti

Salmon Orange

Light Yellow

Violet

38

White

Red Shades

Rose Shades


PowerPlugs Autumn 2024 | Rubens F1

NL

Sterke punten voor de verkoop: • Unieke gefranjerde bloemen. • Goede houdbaarheid. • Premium kwaliteit. • Ideaal voor grotere potmaten.

FR

Atouts pour la vente: • Fleurs frangées uniques. • Bonne conservation. • De haute qualité.

Flamenco Fire

• Idéale pour de plus grands pots.

Flamenco F1 middelvroeg, jan.-feb. semi-précoce, jan.-fév.

E A R LY

12-14 cm

zeer krachtig très vigoureux

MID

medium médium

L AT E

39


PowerPlugs Autumn 2024 | Rubens F1

Antique Rose

L’art de l’’amélioration De kunst van

het veredelen

NL

Sterke punten voor de verkoop: • Goede zaadkwaliteit. • Groeikrachtig, geschikt voor grotere potmaten. • Grote dubbele bloemen, mooie pastelkleuren. • Hoge sierwaarde, decoratief in een gekleurde pot. • Vrij goede warmteresistentie, dus geschikt voor binnenshuis. • Goede houdbaarheid.

FR

Atouts pour la vente: • Taux de germination élevé. • Grande puissance végétative, adéquate à des pots de grande taille. • Grandes fleurs doubles, jolies teintes pastel. • Grande valeur d’ornement, décorative dans un pot coloré. • Se comporte aussi bien a l’intérieur. • Bonne durée de conservation.

Rubens F1 middellaat, feb.-maart semi-tardive, fév.-mars

E A R LY

40

12-14 cm

zeer krachtig très vigoureux

MID

medium médium

L AT E


PowerPlugs Autumn 2024 | Rubens F1

Rubens F1 NL

Binnenshuis/ Buitenshuis

Sky Blue

Lemon Cream

“Gebruik binnenshuis” Wij zijn reeds langer dan vandaag overtuigd dat primula acaulis als bloeiende potplant minstens even lang mooi blijft als een boeket snijbloemen. Met standaardsoorten en traditionele bloemvormen lukt het maar moeizaam om de consument te overtuigen. Met “Rosebud” en “Rubens” proberen we daar verandering in te brengen. Deze primula’s zien er anders uit dan een traditionele acaulis en hebben een goede doorbloei binnenshuis. Wie een beetje creatief is brengt hiermee goedkoop de lente in huis!

FR

À l’intérieur/Dehors

Rose Shades

Blue Shades

White

Cream

“Emploi à l’intérieur” Nous sommes déjà longtemps convaincus que la primula acaulis comme plante à potée reste au moins aussi longtemps belle qu’un bouquet de fleurs à couper. Avec des variétés standard et des formes florales traditionnelles nous éprouvons des difficultés à convaincre le consommateur. C’est pourquoi nous essayons d’y apporter un changement avec “Rosebud” et “Rubens”. Ces primevères n’ont pas l’air d’une acaulis traditionnelle et continuent longtemps à fleurir à l’intérieur. Si on est un peu créatif on introduit ainsi le printemps dans la maison à petit prix!

41


PowerPlugs Autumn 2024 | Rubens F1

Rubens F1

42

Pink Shades

Rubens Mix

Rubens Provence Mix

Purple

Lavender Blue

Antique Rose

Light Yellow

Lavender Pink

Yellow


PowerPlugs Autumn 2024 | Rubens F1

Provence Mix

Rubens F1 43


PowerPlugs Autumn 2024 | Garden Types

Garden Types Everlast + Colibri Aztec Gold

Winterhard

NL

Wist je dat?

Onze tuinprimula’s hebben een uitmuntende buitenprestatie. Ze zijn allen zorgvuldig geselecteerd op een langdurige bloei en goede weersbestendigheid. De meeste zijn dan ook vaste planten.

Meest geschikte inpotweken Semaines d’empotage les plus appropriées

Vivace

FR

Geschikte inpotweken Semaines d’empotage appropriées

Le saviez-vous?

Nos primevères de jardin se portent très bien à l’extérieur. Elles ont été soigneusement sélectionnées quant à une longue floraison et à une bonne résistance aux intempéries. La plupart sont donc vivaces.

Niet aanbevolen Non recommandé Bloeiperiode Période de floraison

Primula Elatior F1

30 cm Crescendo, Veris

Garden Types Timing

Growth

Flower size

cm/pot

Everlast

XV

S

12-14

EARLY

Everlast Everlast Elegance

V C V

S S M

10,5-12 packs 9-10,5 10,5-12

Crescendo Veristar Mid Castillian

V XV MC

M S M

10,5-12 12-14 10,5

Colibri

V

S

10,5-12

Colibri

C

S

packs, 9-10,5

Veristar Late, Eternity Mr Laced: Silver, Violet; Specials: Sunny side up

XV V

S S

12-14 10,5-12

Specials: Marmalade, Mr Laced: Gold Specials: Smiley Veris: Cowslip Yellow

MC XV V

S S S

10,5 12-17 10,5-12

Vulgaris: Wild Primrose

XC

S

packs, 9-10,5

MID LATE LATE VERY LATE

F1 Variety

20-25 cm Veristar Mid Veristar Late

VERY EARLY

MID EARLY

44

20-30 cm Elegance


PowerPlugs Autumn 2024 | Garden Types

primula vulgaris

Veristar Lemon

Bijvriendelijk

Trendy

Wist je dat?

Wist je dat?

Attirent les abeilles

A la mode

Le saviez-vous?

Le saviez-vous?

Tuinprimula’s vormen een broodnodige voedselbron voor vroege bestuivers!

Polyanthus opnieuw trendy zijn? Hun heldere bloemen op stelen lijken wel een klein lenteboeket.

Les primevères du jardin sont une source alimentaire Que les Polyanthus sont à nouveau à la mode? Leurs indispensable pour les pollinisateurs précoces! fleurs éclatantes sur des tiges ressemblent à un petit bouquet de printemps.

20-25 cm Castillian, Smiley, Eternity

20-25 cm Mr. Laced, Marmalade, Sunny Side Up

15-20 cm Colibri

NL / FR: bloemgrootte / taille de la fleur: S – klein / petit; M – medium; L – groot / grand; XL – extra groot / extra grand NL / FR: groei / croissance: XC – zeer compact / très compact; C – compact; MC – medium compact / médium compact; V – krachtig / vigoureux; XV – zeer krachtig / très vigoureux

Calendar weeks 30

31

32

33

34

35

36

40 37

38

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

39 39

32

33

34

35

36

37

38

39

32

33

34

35

36

37

38

32

33

34

35

36

37

38

35

36

37

38

39

35

36

37

38

52

1

52

1

40 42

43

44

2

3

4

5

6

7

2

3

4

5

6

7

45

46

47

48

49

50

51

52

1

2

3

4

5

6

7

8

9

39

45

46

47

48

49

50

51

52

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

39

45

46

47

48

49

50

51

52

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2 39

40

12

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

35

36

37

38

39

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

35

36

37

38

39

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

35

36

37

6

7

38

39

38

39 39

34

35

36

37

38

34

35

36

37

38

40

8

9

10

11

12

13

14

8

9

10

11

12

13

14

11

12

13

14

11

12

13

14

10

45


PowerPlugs Autumn 2024 | Garden Types

Colibri NL

Sterke punten voor de verkoop:

• Nieuw concept: een primula met de prestaties van een viola cornuta. • Veelvoud aan korte bloemstelen, rijkelijke en lange bloei. • Bloemstelen blijven compact, voordelig voor het laden en het transport. • Winterhard, uitmuntende tuinprestaties. • Geschikt voor buitengebruik in patiocontainers en voor op de vensterbank. • Zeer geschikt voor voorjaarscombinaties en landschapsbeplanting. • Geschikt voor een breed scala aan potmaten (van 6-packs, 10.5 cm tot 14 cm en 3 planten in een 5 liter bloembakje). • Extreem lange houdbaarheid. • We raden u aan om geen groeiregulatoren te gebruiken. FR

Atouts pour la vente: • Nouveau concept: une primevère avec les performances d’une viola cornuta. • Multitude de pédicelles, longue floraison abondante.

NL

FR

Colibri is niet zomaar een nieuwe primula op steel. Neen, het is de introductie van een totaal nieuw concept. Deze winterharde etagebloeier is door zijn veelvoud aan heel korte bloemstelen en kleine bloemen uitermate geschikt als border- of terrasplant. Op de vensterbank lijkt het wel een soort van “wintergeranium”. Primula wordt op deze manier weinig gebruikt, laat staan gepromoot, maar met de rijkelijke bloei van Colibri heb je heel de winter door toch de lente dichtbij, gewoon op de vensterbank.

Colibri n’est pas tout simplement une nouvelle primevère sur tige. Non, c’est l’introduction d’un concept tout à fait nouveau. Cette vivace qui fleurit à étages est grâce à sa multitude de pédicelles très courtes et de petites fleurs vraiment idéale pour la platebande et la terrasse. Sur le rebord d’une fenêtre elle a l’air d’un «géranium d’hiver». Les primevères sont rarement promues ou utilisées de cette manière, mais avec sa floraison abondante vous avez tout au long de l’hiver le printemps tout proche sur votre rebord de fenêtre!

• Les pédicelles restent compactes, ce qui facilite le chargement et le transport. • Vivace, excellentes performances dans le jardin. • Pour l’extérieur dans des conteneurs de patio et sur le rebord d’une fenêtre.

The first winter Geranium!

• Idéale pour des combinaisons printanières et des plantations paysagistes. • Convient à une large gamme de tailles de pots ( de barquettes de 6, 10.5 cm à 14 cm et 3 plantes dans une Balconnière de 5l) • Très longue conservation. • Nous vous conseillons de les cultiver sans régulateurs de croissance.

Colibri F1 MULTI-STEM F1 middelvroeg, jan.-feb. semi-précoce, jan.-fév.

E A R LY

46

packs, 10,5-12 cm

krachtig vigoureux

MID

klein petit

Aztec Gold L AT E


PowerPlugs Autumn 2024 | Garden Types

Colibri F1 15-20 cm Colibri

Geschikt voor 6-packs Convient à des barquettes de 6

MID EARLY

White

Light Yellow

Aztec Gold

Nectarine

Red Shades

Blue

47


PowerPlugs Autumn 2024 | Veristar F1

Veristar Late F1

NL

Sterke punten voor de verkoop: • Botanische uitstraling • Winterhard, uitmuntende tuinprestaties. • Rijkelijke en lange bloei. • Geschikt voor grotere pot en buitengebruik in patiocontainers. • Zeer geschikt voor voorjaarscombinaties en landschapsbeplanting. • We adviseren een beperkt gebruik van remstoffen.

FR

Atouts pour la vente: • Rayonnement botanique • Vivace, excellentes performances dans le jardin. • Longue floraison abondante • Pour plus grands pots et à l’extérieur dans des conteneurs de patio. • Idéale pour des combinaisons printanières. • Nous vous conseillons un emploi limité de nanifiants.

Veristar

ELATIOR F1

MID F1 middelvroeg, jan.-feb. semi-précoce, jan.-fév.

12-14 cm

zeer krachtig très vigoureux

klein petit

12-14 cm

zeer krachtig très vigoureux

klein petit

LATE F1 middellaat, feb-maart semi-tardive, fév-mars

Veristar Mid

E A R LY

48

Veristar Late

MID

L AT E


PowerPlugs Autumn 2024 | Specials F1

Veristar Mid F1 20-25 cm Veristar Mid NL

Yellow

Lemon

Veristar Late F1

Polyanthus is altijd al een favoriet geweest in de wintertuin, maar nu, na vele jaren van veredeling en selectie, heeft Raes Genetics ze naar een hoger niveau getild. Veristar heeft een schat aan bijzondere eigenschappen zoals plantkracht, sterke bloemstelen en resistentie tegen regen, vorst en koude wind. En dat is nog niet alles! Veristar zou terecht kunnen beweren dat zij de meeste bloemstengels en bloemen heeft van alle polyanthussen op de markt en ook een zeer lang bloeiseizoen. Veristar biedt kwekers, detailhandelaars, eindgebruikers en stadsbeplanters een hoogwaardige en winstgevende variëteit voor winterbeplanting en voorjaarsverkoop.

FR

20-25 cm Veristar Late

Blue

Red

White

Yellow Gold org eye

Breng kleur in je wintertuin.

Colorez votre jardin d‘hiver.

Les Polyanthus ont toujours été un favori dans le jardin d’hiver, mais maintenant, après de nombreuses années de sélection et d’amélioration, Raes Genetics les a amenés à un niveau supérieur. Veristar possède de nombreuses caractéristiques particulières telles que la vigueur des plantes, des tiges florales solides et une grande résistance à la pluie, au gel et au vent froid. Et ce n’est pas tout! Veristar pourrait à juste titre affirmer qu’il possède le plus de tiges florales et de fleurs de tous les polyanthus du marché et qu’il offre également une très longue saison de floraison. Veristar offre aux producteurs, aux détaillants, aux consommateurs finaux et aux planteurs urbains paysagistes une variété performante et rentable pour les plantations d’hiver et les ventes printanières.

49


PowerPlugs Autumn 2024 | Garden Types

NL

Smiley F1

Sterke punten voor de verkoop: • Botanische uitstraling

• Rijkelijke en lange bloei. • Unieke trendy kleuren maken de verkoop attractiever. • Geschikt voor grotere pot en buitengebruik in patiocontainers. • Zeer geschikt voor voorjaarscombinaties en landschapsbeplanting.

FR

• We adviseren een beperkt gebruik van remstoffen.

Vous souhaitez booster votre production de primevères? SMILEY !”

Atouts pour la vente:

Smiley

• Rayonnement botanique • Vivace, excellentes performances dans le jardin. • Longue floraison abondante • Des couleurs uniques branchées rendent la vente plus attrayante.

Wilt u uw primulaproductie een boost geven? SMILEY! Deze soort zal een glimlach op je gezicht toveren als je ziet hoe snel ze groeit. Voor een kostenefficiënte productie zal de snelle, krachtige groei een 2 liter pot vullen met slechts 1 plant. De felgele bloemstengels van SMILEY op grote, krachtige, winterharde planten zorgen meteen voor een wowfactor tijdens de verkoop rond Pasen.

• Winterhard, uitmuntende tuinprestaties.

FR

NL

NL

FR

Ideaal voor de verkoop rond Pasen Voor premium verkoop, gebruik 1 plug in een 2 liter-pot. Idéale pour les ventes autour de Pâques. Pour les ventes premium utiliser 1 “plug” dans un pot de 2 litres

Cette variété vous fera sourire lorsque vous verrez à quelle vitesse elle pousse. Pour une production rentable, la croissance rapide et vigoureuse remplira un pot de 2 litres avec seulement 1 plante. Les tiges de fleurs jaune vif de SMILEY sur de grandes plantes robustes et vigoureuses apporteront instantanément un effet époustouflant pendant les ventes autour de Pâques.

• Pour plus grands pots et à l’extérieur dans des conteneurs de patio. • Idéale pour des combinaisons printanières. • Nous vous conseillons un emploi limité de nanifiants.

Marmalade

Sunny Side Up

Elatior

Specials F1 SMILEY

laat, maart tardive, mars

12-17 cm

zeer krachtig très vigoureux

klein petit

10,5 cm

medium compact médium compact

klein petit

10,5-12 cm

krachtig vigoureux

klein petit

MARMALADE

NL

FR

Voor een hoogwaardig product, gebruik 3 jonge planten voor een 3-liter pot. Pour une produit de haute qualité, employez 3 plants par pot de 3 l.

laat, maart tardive, mars

SUNNY SIDE UP

middellaat, feb.-maart semi-tardive, fév.-mars

Sunny Side Up

E A R LY 50

MID

Smiley Marmalade

L AT E


PowerPlugs Autumn 2024 | Garden Types

NL

Sterke punten voor de verkoop: • Botanische uitstraling , aantrekkelijk kleurpatroon. • Winterhard, uitmuntende tuinprestaties. • Veelvoud aan korte bloemstelen, rijkelijke en lange bloeiperiode.

Mister Silver Laced

Mister Violet Laced

• Zeer geschikt voor voorjaarscombinaties en landschapsbeplanting. • Ook geschikt voor buitengebruik in patiocontainers. FR

Atouts pour la vente: • Rayonnement botanique, dessin de couleurs attrayant. • Vivace, excellentes performances dans le jardin. • Multitude de pédicelles, longue floraison abondante. • Idéale pour des combinaisons printanières et des plantations paysagistes. • Aussi pour l’extérieur dans des conteneurs pour patio.

Mister Gold Laced

Mister Laced F1 ELATIOR F1

VIOLET LACED & SILVER LACED

middellaat, feb-maart semi-tardive, fév-mars

10,5-12 cm

krachtig vigoureux

klein petit

10,5

medium compact médium compact

klein petit

GOLD LACED

laat, maart tardive, mars

Mr. Violet Laced & Mr. Silver Laced

E A R LY

MID

Mr. Gold Laced

L AT E 51


PowerPlugs Autumn 2024 | Outdoor testing

Colour your Winter Garden

Colibri White

Eternity

Colibri Nectarine

Veristar Late White

Everlast & Colibri Aztec Gold

Colibri White

Colibri Light Yellow

Smiley

Outdoor Testing NL

Rudy Raes Bloemzaden voert in ons bedrijf in België uitgebreide proeven uit met onze primularassen. Maar hiermee zijn we niet tevreden. We verkrijgen een objectieve analyse van onze rassen door onze proef uit te besteden aan onafhankelijke organisaties. De polyanthus proeftuin bij RHS Hyde Hall in 2022/2023 gaf ons een unieke kans om de tuinprestaties en winterbestendigheid van onze nieuwe series Veristar en Colibri te demonstreren.” Wij waren tevreden: de resultaten waren zeer positief en dit zal de ontwikkeling de komende seizoenen verder bevorderen.

FR

Rudy Raes Bloemzaden effectue des essais approfondis avec nos variétés de primevère dans notre entreprise en Belgique. Mais cela ne nous satisfait pas. Nous obtenons une analyse objective de nos variétés en sous-traitant nos tests à des organismes indépendants. Le jardin d’essai de polyanthus au RHS Hyde Hall en 2022/2023 nous a donné une occasion unique de démontrer les performances de jardin et la résistance à l’hiver de nos nouvelles séries Veristar et Colibri.” Nous étions satisfaits : les résultats ont été très positifs et cela favorisera encore le développement dans les saisons à venir.

52

Veristar Mid Lemon


NL

PowerPlugs Autumn 2024 | Eternity F1

Raes Genetics was de eerste die een echte winter-meerbloemige primula aanbood, Everlast. Onze innovatieve veredelaars willen deze eigenschappen in polyanthus aanbieden: Eternity! Eternity heeft dezelfde winterhardheid als Everlast en produceert vanaf januari tot in het voorjaar een enorme waaier van gele crèmekleurige bloemen op meerdere polyanthus-stelen.

FR

Raes Genetics a été le premier à proposer une véritable primevère d’hiver à fleurs multiples, Everlast. Nos améliorateurs innovants souhaitent offrir ces propriétés en polyanthus: Eternity! Eternity a la même résistance à l’hiver qu’Everlast et produit de janvier au printemps une énorme gamme de fleurs jaune crème sur plusieurs tiges polyanthus.

NL

Sterke punten voor de verkoop: • Meerbloemige Polyanthus. • Zelfde winterhardheid als Everlast. • Schitterende tuinprestaties. • Krachtige plantbouw, geschikt voor 12 en 14 cm potten. • Premium verkoop in 3 liter pot met 3 planten. • Natuurlijk ogende, langdurige bloei van eind januari tot april. • Ideaal voor voorjaarscombinaties, gebruik van containers en landschapsarchitectuur. • We adviseren een beperkt gebruik van remstoffen.

FR

Atouts pour la vente: • Polyanthus à fleurs multiples. • La même résistance à l’hiver qu’Everlast. • Superbes performances de jardin. • Port de plante vigoureux, adapté aux pots de 12 et 14 cm. • Vente premium en pot de 3 litres avec 3 plantes. • Fleurs d’apparence naturelle et durables de fin janvier à avril. • Idéal pour les combinaisons printanières, l’utilisation de conteneurs et l’aménagement paysager.

Eternity

• Nous vous conseillons un emploi limité de nanifiants.

Eternity F1 MULTI-STEM F1 middellaat, feb-maart semi-tardive, fév-mars

E A R LY

12-14 cm

zeer krachtig très vigoureux

MID

klein petit

L AT E

53


PowerPlugs Autumn 2024 |

Garden Types

Veris

NL

Eetbaar

laat, maart tardive, mars

10,5-12 cm

krachtig vigoureux

klein petit

zeer compact très compact

klein petit

Wist je dat?

Wist je dat? De bloemen en de blaadjes van primula Vulgaris en Veris zijn eetbaar. De bloemen kunnen rauw verwerkt worden in groenten- en fruitsalades. Hun verfijnde aromatische smaak en hun geelachtige schakeringen zorgen voor een fraaie lentegarnering. Ze zijn ook verbluffend mooi als versiering voor cakes. FR

Comestible Le saviez-vous?

Les fleurs et feuilles de primula Vulgaris et Veris sont comestibles. Les fleurs crues sont délicieuses dans des salades de légumes ou de fruits. Leur goût aromatique et leur couleur jaunâtre offrent un goût et une vue vraiment printaniers. Elles sont aussi très jolies comme décoration de cakes.

NL

Sterke punten voor de verkoop:

Cowslip Yellow

Vulgaris zeer laat, maart-april très tardive, mars-avril

packs, 9-10,5 cm

• Uniforme selecties van wilde types. • Volledig winterhard. • Ideaal voor lentecombinaties en landschapsbeplanting. • Bijvriendelijk. • Heeft geen nood aan remstoffen. FR

Atouts pour la vente: • Des sélections uniformes de types sauvages. • Entièrement vivace. • Idéale pour les combinaisons de printemps et les plantations de paysage. • Attire les abeilles. • N’a pas besoin de nanifiants.

Wild Primrose Cowslip Yellow

E A R LY 54

MID

Wild Primrose

L AT E


PowerPlugs Autumn 2024 | Garden Types

NL

Sterke punten voor de verkoop:

10,5 cm

• Unieke winterharde tuinprimula.

14 cm

• Uitermate geschikt voor herfstaanplantingen in combinatie met violen. • Multiflora type, bloei van najaar tot einde lente. • Is ook in volle bloei zeer decoratief, bijvoorbeeld in een gekleurde pot.

FR

Atouts pour la vente: • Primevère vivace unique. • Très adéquate à des plantations automnales en parterres mixtes. • Type Multiflora, fleurit de l’automne à la fin du printemps. • Variété ideal pour ton sur ton.

Everlast F1 MULTIFLORA F1 zeer vroeg, okt-jan très précoce, oct.-janv.

E A R LY

packs, 9-14 cm

krachtig vigoureux

MID

klein petit

L AT E 55


PowerPlugs Autumn 2024 | Garden Types

Polyantha F1

Crescendo Mix

Castillian

Crescendo White

Crescendo Yellow

Crescendo Orange

Crescendo Bright Red

Crescendo Rose Shades

Crescendo Blue Shades

Polyantha F1 ELEGANCE

vroeg, Dec.-Feb. précoce, Déc.-Fév.

10,5-12 cm

krachtig vigoureux

medium médium

10,5-12 cm

krachtig vigoureux

medium médium

10,5 cm

medium compact médium compact

medium médium

CRESCENDO

middelvroeg, jan-feb semi-précoce, jan-fév CASTILLIAN

middelvroeg, jan-feb semi-précoce, jan-fév

Elegance

Castillian & Crescendo

E A R LY 56

Elegance Mix

MID

L AT E


PowerPlugs Autumn 2024

What‘s NEW?

VIOLA CORNUTA: 01 Butterfly F1 Beacon Yellow Blotch 02 Volaja Beacon 03 Volaja Blue Yellow Lip 04 Volaja Yellow Improved

in violas, 01

02

PAGE

59

03

PAGE

61

PAGE

61

04

PAGE

61

57


PowerPlugs Autumn 2024 | Viola

Felix F1 Mix

NL

Al jaren streven wij naar het aanbieden van een zo compleet en divers mogelijk violenassortiment. Uitgebreide voor- en najaarsproeven bieden ons de gelegenheid om ons aanbod jaarlijks te optimaliseren en uit te breiden. Wij zijn ervan overtuigd dat wij u opnieuw een volledig en gediversifieerd gamma aan violen kunnen aanbieden, dat tegemoet komt aan uw noden en wensen wat betreft timing en variatie. Hierbij geven we ook graag wat raad en tips.

FR

Onze vroegbloeiende ‘Carrera’-serie is uitermate geschikt voor de herfst- en voorjaarsverkoop. ‘Prim Up’ werd speciaal ontwikkeld voor najaarsbloei en geeft de herfstverkoop wat extra flair met unieke kleuren als ‘Bimbo Lips’ en ‘Cassis’. De ‘Felix’-serie voegt eveneens een aantal bijzondere kleuren toe aan het assortiment. Onze kleinbloemige serie ‘Butterfly’ biedt met haar rijk kleurenpalet voor iedereen wat wils en dit zowel in het najaar als in het voorjaar. ‘Kitty’ voegt met de haar kenmerkende fijne snorharen een extra dimensie toe aan de kleuren van de ‘Butterfly’- reeks. ‘Super Butterfly’ onderscheidt zich dan weer van de ‘Butterfly’-serie door de extra grote bloemen. Voor hangpotten ten slotte kunnen we u de ‘Volaja’-reeks en de ‘Volaja XL’-serie met iets grotere bloemen aanbieden.

Notre série précoce ‘Carrera’ est extrêment apte à la vente automnale et printanière. ‘Prim up’ a été spécialement développée pour la vente en automne qu’elle avive avec ses couleurs uniques de ‘Bimbo Lips’ et ‘Cassis’. La série ‘Felix’ ajoute également certaines couleurs spéciales à l’assortiment. Notre variété à petites fleurs ‘Butterfly’ peut séduire n’importe qui avec sa riche gamme de couleurs, aussi bien en automne qu’au printemps. ‘Kitty’ enrichit les couleurs de cette série ‘Butterfly’ avec ses fines moustaches typiques. ‘Super Butterfly’ se fait remarquer par ses fleurs extrêmement grandes. Finalement, pour les suspensions, nous vous recommandons la série ‘Volaja’ et la série ‘Volaja XL’ qui offre des fleurs un peu plus grandes. Si vous désirez de plus amples informations ou si voulez optimiser votre planning de production avec un de nos représentants, n’hésitez pas à nous contacter. Notre équipe de vente vous fournira avec plaisir des conseils.

Indien u bijkomende informatie wenst of samen met één van onze vertegenwoordigers uw produktieplanning wilt bekijken, aarzel dan niet om ons te contacteren. Ons salesteam staat u graag met raad en daad bij!

Viola

9 cm Big Up

58

Depuis des années nous tentons de vous offrir un assortiment de pensées le plus complet et le plus varié possible. Nos nombreux essais au printemps et en automne nous permettent d’optimiser et d’élargir notre offre. Nous sommes donc convaincus que notre gamme complète et diversifiée de pensées répondra à vos besoins et désirs quant au timing et à la variation. Avec plaisir nous vous donnons quelques conseils et tuyaux.

6-7 cm

4-5 cm

3 cm

Carrera/Prim Up/Cats Plus/ Felix/Farandole/Frizzle Sizzle/Cool Wave

Samba/Super Butterfly Volaja XL

Butterfly/Volaja/ Kitty


PowerPlugs Autumn 2024 | Viola cornuta

Butterfly F1 Viola cornuta Staand Relevé

NL

FR

De ‘Butterfly’ – serie onderscheidt zich door een grote uniformiteit en vitaliteit met veel verschillende kleuren. Geschikt voor voorjaars-en herfstbloei.

La série ‘Butterfly’ se distingue par sa grande uniformité, sa vitalité et sa grande diversité de couleurs. Pour une floraison au printemps ou en automne.

3 cm

Apricot Purple

Beacon Blue

Beacon Yellow Blotch

Black

Blue

Blue Blotch

Blue Ice

Blue Lavender

Blue White Eye

Blue Yellow

Burg. Yellow Face

Chaplin

Cream

Honeybee

Lavender

Lemon

Lilac White

Marina

Orange

Orange Purple

Pink Yellow

Purple Blue

Purple Face

Purple Harlequin

Purple Yellow

Raspberry

Red Blotch

Rose Blotch

Rose White Face

Tiger Eye

Violet Antique

White

White Blotch

White Yellow Blotch

Yellow Blotch

Yellow Gold

Yellow Lip

Yellow Pure

Yellow Red Wing

59


PowerPlugs Autumn 2024 | Viola cornuta

Butterfly F1 mixes Viola cornuta

Butterfly Mix NL

Mix van alle kleuren.

FR

Mélange de toutes les couleurs.

Butterfly Bicolour Mix

60

NL

Mix van alle bicolour kleuren.

FR

Mélange de toutes les couleurs bicolor.

Butterfly Citrus Mix

Butterfly Blueberry Mix


PowerPlugs Autumn 2024 | Viola cornuta

Kitty F1 Viola cornuta Staand Relevé

NL

FR

‘Kitty’ voegt met zijn fijne snorharen op de bloemen een extra dimensie toe aan het al rijke kleurenpallet van de ‘Butterfly’-serie.

Avec les moustaches sur les fleurs de ‘Kitty’ on ajoute une dimension extra à la palette de couleurs déjà très étendue de notre série ‘Butterfly’.

3 cm

Morpho

Super Butterfly F1 Viola cornuta Staand Relevé

NL

FR

‘Super Butterfly’ heeft dezelfde goede weersbestendigheid als ‘Butterfly’, echter met grotere bloemen.

De plus grandes fleurs que ‘Butterfly’, mais la série a la même bonne résistance aux intempéries.

Icy Blue

Rose Shades

NL

FR

Goed vertakkende en hangende plantbouw. Zelfde bloemgrootte als ‘Butterfly’.

Port de plant retombant qui se ramifie bien. Même grandeur de la fleur que ‘Butterfly’.

Viola cornuta

Beacon

Yellow

4-5 cm

Volaja F1 Hangende Suspendu

Surprise

Yellow

3 cm

Blue Yellow Lip

Purple Yellow

Cream Lavender

Lavender

Light Blue

White

Yellow Improved 61


PowerPlugs Autumn 2024 | Viola cornuta

Volaja XL F1 Viola cornuta Suspendu Hangende

NL

FR

Goed vertakkende en hangende plantbouw. Zelfde bloemgrootte als ‘Super Butterfly’.

Port de plant retombant qui se ramifie bien. Même grandeur de la fleur que ‘Super Butterfly’

4-5 cm

Volaja XL Mix

Morpho

62

Purple White

Purple Yellow

White

Yellow Blotch

Yellow


PowerPlugs Autumn 2024 | Viola wittrockiana

Carrera F1 Viola wittrockiana Staand Relevé

NL

FR

Grootbloemige viool met zeer compacte, uniforme groei. Vroege bloei op sterke, compacte bloemstelen. Geschikt voor voorjaarsen herfstbloei.

Grandes fleurs, croissance très uniforme. Floraison précoce sur tiges solides/compactes. Pour une floraison au printemps ou en automne.

6-7 cm

Autumn Berries

Azure

Beacon Blue

Beacon Caramel

Blue Blotch

Blue Face

Blue Yellow

Deep Blue

Deep Blue Blotch

Lavender Shades

Lemon

Lemon Blotch

Midblue

Neon Blue

Orange

Orange Blotch

Pink Shades

Purple

Purple Orange

Purple White

Raspberry Cream

Red Blotch

Red Yellow

Rose Blotch

Violet Flame

White

White Blotch Carrera Mix

Yellow

NL

Mix van alle kleuren.

FR

Mélange de toutes les couleurs.

Yellow Blotch

63


PowerPlugs Autumn 2024 | Viola wittrockiana

Prim Up F1 Viola wittrockiana Staand Relevé

NL

FR

Geschikt voor de bloei tijdens korte dagen. De plantbouw is compact en zeer goed vertakkend. Zeer goede doorbloei. De beste bicolors en mengsels op de markt.

Apte à la floraison en jours courts. Port de plant compact et bien ramifiant. Très bonne floraison continue. Les meilleurs bicolors et mélanges disponibles.

6-7 cm

Melba Coopération Franco-Belge

Pink Shades

64

Blue Yellow Splash

Bimbo Lips

Blue Blotch

Cassis

Dark Blue

Deep Blue Blotch

Lemon Violet Blotch

Midblue

Orange Deep

Purple

Red Blotch

Red Yellow

White Blotch

Yellow Pure

Yellow Blotch

Yellow Red Blotch


PowerPlugs Autumn 2024 | Viola wittrockiana

Prim Up F1 Mix Viola wittrockiana

Blotch Mix

Citrus Mix

Clear Mix

Festive Mix

Night & Day Mix

Ocean Mix

Pastel Mix

Prim Up Mix

Spring Fever Mix

Sweet Mix

Tendresse Mix

Felix F1

Viola wittrockiana Staand Relevé

Jeans

6-7 cm

Yellow

Felix Mix 65


PowerPlugs Autumn 2024 | Viola wittrockiana

Cats Plus

Viola wittrockiana Staand Relevé

NL

FR

Speciale bloemen met uniek patroon dat lijkt op snorharen, vandaar ook de naam. Zeer geschikt voor voorjaarsproductie.

Fleurs spéciales avec un motif unique de veines comme des moustaches qui leur donne leur nom, très bonnes pour la production de printemps.

6-7 cm

Blue & Yellow

Marina

Purple & White

White

Cats Plus Mix

Double Farandole F1 Viola wittrockiana Staand Relevé

6-7 cm

NL

Uniek, gefranjerd en dubbelbloemig.

FR

Fleurs uniques, frangées, doubles.

Double Farandole Mix

66

Yellow


PowerPlugs Autumn 2024 | Viola wittrockiana

Samba F1 Viola wittrockiana Staand Relevé

NL

FR

Doorbloei in korte dagen is de sterkte van deze middelgrootbloemige viool. Voor herfstverkoop.

Atout: floraison continue en jours courts. Des fleurs moyennement grandes. Pour la vente en automne.

4-5 cm

Blue Botch

Lemon

Mid Blue

Orange

Red Blotch

Scarlet

White

White Botch

Yellow

Yellow Blotch

Red

Samba Mix

Samba Citrus Mix

RADIANCE

Deep Blue

Radiance Mix

67


PowerPlugs Autumn 2024 | Viola wittrockiana

Cool Wave Viola wittrockiana Hangende Suspendu

NL

FR

Te gebruiken in hangpotten voor een waterval van bloemen.

Pour des suspensions avec une cascade de fleurs.

6-7 cm

Blue

Blue Skies

Golden Yellow

Purple

Red Wing

Strawberry Swirl

Big Up

Viola wittrockiana Staand Relevé

White

NL

FR

Extra grootbloemige serie, uitermate geschikt voor zomerproductie.

Serie fleurs extrêmement grandes, excellente pour production été.

9 cm

Big Up Mix

68

Morpho

Lemon


PowerPlugs Autumn 2024 | Myosotis

Savoie Myosotis

Vroeg Précoce

FR

Sterke punten voor de verkoop:

Atouts pour la vente:

• Geen koudeperiode nodig.

• Pas besoin d’une période froide.

• Compact, geen groeiremmers nodig. • Compact, pas besoin de nanifiants.

15 cm

Savoie Blue

• Vroegbloeiendste myosotis in ons assortiment.

Savoie White

Compindi Myosotis

Vroeg Précoce

NL

• La myosotis le plus précoce dans notre assortiment.

Savoie Rose

Savoie Boreal

NL

FR

Sterke punten voor de verkoop:

Atouts pour la vente:

• Intens donkerblauwe bloemen.

• Fleurs bleu foncé intense.

• Uniforme plantbouw.

• Port de plant uniforme.

• Vigoureus.

• Vigoureux.

15 cm

Compindi

69


PowerPlugs Autumn 2024 | Myosotis

Miro

Myosotis Vroeg Précoce

15 cm

NL

FR

Sterke punten voor de verkoop:

Atouts pour la vente:

• Vroegbloeiend.

• Précoce.

• Rijkbloeiend.

• Floraison abondante.

Miro

Sylva Myosotis

NL

FR

Sterke punten voor de verkoop:

Atouts pour la vente:

• Goede plantbouw.

• Bon port de plant.

15 cm

Bluesylva 70

Rosylva

Snowsylva

Sylva Mix


PowerPlugs Autumn 2024 | Bellis

Bella Daisy Bellis

Vroeg Précoce

10 cm

3-3,5 cm

Red

Pink

Bellis

8-10 cm

Red

FR

Sterke punten voor de verkoop:

Atouts pour la vente:

• Compacte & uniforme planten.

• Plantes uniformes et compactes.

• Geen koudeperiode nodig.

• Pas besoin d’une periode froide.

• Voor herfst en voorjaar.

• Pour l’automne et le printemps.

Rose

Bam Bam Vroeg Précoce

NL

5-6 cm

Rose

White

Mix

NL

FR

Sterke punten voor de verkoop:

Atouts pour la vente:

• Compactere plantbouw.

• Plante plus compacte.

• Bloeit voor- en najaar.

• Floraison dans printemps et automne.

• Grote bloemen.

• Grandes fleurs.

White Blush

Mix

Robella Bellis

Vroeg Précoce

15 cm

2-6 cm

NL

Sterke punten voor de verkoop: • Grote dubbele bloemen. • Compacte planten. FR

Atouts pour la vente: • Grandes fleurs doubles. • Plantes compactes.

Robella Rose 71


PowerPlugs Autumn 2024 | Bellis

Habanera Bellis

Vroeg Précoce

15 cm

Red

2-6 cm

Bellis

Pink

FR

Sterke punten voor de verkoop:

Atouts pour la vente:

• Grote dubbele gestraalde bloemen.

• Grandes fleurs doubles rayées.

• Vroegbloeiend.

• Précoce.

• Zorgt voor een breder kleurengamma • Procure une plus large gamme de couleurs dans l’assortiment Bellis. in het Bellisassortiment.

Rose

Tasso Vroeg Précoce

NL

12-15 cm

White

Habanera Mix

NL

FR

Sterke punten voor de verkoop:

Atouts pour la vente:

• Pomponette-bloemtype.

• Type de fleur pomponette.

• Grote ronde dubbele bloemen.

• Grandes fleurs doubles et rondes.

2-6 cm

Red

Rose

Tasso Mix 72

White Red Tips

Strawberry & Cream

White


PowerPlugs Autumn 2024 | Lewisia

Elise Lewisia

NL

FR

Sterke punten voor de verkoop:

Atouts pour la vente:

• Eerstejaars bloeiend zonder koudeperiode.

• Floraison dès la première année sans période froide.

• Bloei vanaf het late voorjaar tot late herfst.

• Floraison de la fin du printemps à la fin de l’automne.

Mix

Rose Pink

Ruby Red

Ultra Violet

White

Golden Yellow 73


PowerPlugs Autumn 2024 | Ranunculus

Sprinkles F1 Ranunculus 30 cm

74

6-10 cm

NL

FR

Sterke punten voor de verkoop:

Atouts pour la vente:

• Uniform.

• Uniforme.

• Halfhoge ranonkel.

• Renoncule semi-haute.

• Presteert zeer goed bij relatief koele • Très bonne performance à des températures relativement fraîches. temperaturen.

Orange

Light Pink

Pink

Pink Bicolour

Yellow

Yellow Red Bicolor

Red

White

Violet

Violet Bicolor

Mix


PowerPlugs Autumn 2024 | Ranunculus

Bloomingdale Mix Ranunculus 30 cm

10,5-12 cm

Mix

Magic Mix Ranunculus 15-20 cm NL

8-10 cm

Sterke punten voor de verkoop: • Genetisch compact. • Geen groeiregulatoren vereist.

FR

Atouts pour la vente: • Génétiquement compact. • Pas de régulateurs de croissance n’est nécessaire.

Magic Mix

75


PowerPlugs Autumn 2024 | Cheiranthus cheiri

Annabelle

Bedder

Cheiranthus cheiri 30 cm

Cheiranthus cheiri

2-6 cm

30 cm

Annabelle Mix

Gold

Chica Early Cheiranthus cheiri Vroeg Précoce

76

25 cm

2-6 cm

Orange

Primrose

Scarlet

NL

FR

Sterke punten voor de verkoop:

Atouts pour la vente:

• Goed vertakkend.

• Bien ramifiée.

• Vroegbloeiend en geurend.

• Précoce et odorante.

• Mooie aanvulling voor violen.

• Bonne compagne pour les pensées.

2-4 cm

Orange

Scarlet

Yellow

Cream

Purple Bicolour

Mix


PowerPlugs Autumn 2024 | Erysimum/Lavandula

Canaries

Goldcup

Erysimum

NL

Vroeg Précoce

• Vroege bloei mogelijk mits koudeperiode. • Compacte plantbouw.

Atouts pour la vente:

• Précoce avec une période froide. • Plante compacte.

Canaries yellow

NL

30-35 cm NL

White

Atouts pour la vente:

• De eerste in de herfst bloeiende Erysimum. • Vertakt zeer goed. • Vroegbloeiend en compact. • Vele naar honing geurende, goudgele bloemen. • Geen remstoffen nodig. • Geen koudeperiode nodig. • Le premier Erysimum qui fleurit en automne. • Bien ramifiée. • Précoce et compact. • Fleurs dorées sentant le miel. • Pas besoin de nanifiants. • Pas besoin de période froide.

Goldcup

Lavandula Vroeg Précoce

NL

25 cm

Sterke punten voor de verkoop:

Montagnac

Sterke punten voor de verkoop:

Erysimum

10-20 cm NL

NL

Sterke punten voor de verkoop:

• De vroegst bloeiende lavendel op de markt. • Goed vertakkend. • Eerstejaars bloeiend. • Zeer uniform. • Grote bloemaren. • Geschikt als perkplant en patioplant.

Atouts pour la vente:

• La lavande la plus précoce sur le marché. • Bien ramifiée. • Floraison dès la première année. • Très uniforme. • Grands épis. • Apte comme plante à massif ou à patio.

Purple

Munstead Lavandula 40 cm NL

Sterke punten voor de verkoop:

NL

Atouts pour la vente:

• Diep lavendelblauwe bloemen. • Compacte plantbouw. • Bloei van mei-juli.

• Fleurs bleues lavande profonde. • Plante compacte. • Floraison de mai à juillet.

Munstead

77


PowerPlugs Autumn 2024 | Lavandula/Lavandula stoechas

Hidcote Lavandula 30 cm NL

Sterke punten voor de verkoop: • Donkerblauwe bloemen. • Bloei van juni tot september. FR

Atouts pour la vente: • Fleurs bleu foncé. • Floraison de Juin à septembre.

Hidcote

Bandera

Lavandula stoechas Vroeg Précoce

18-23 cm

NL

Sterke punten voor de verkoop: • Compacte en zeer uniforme groei. • Vertakt zeer goed. • Teeltduur na oppotten: 12 tot 14 weken.

Deep Purple FR

Atouts pour la vente: • Croissance compacte et très uniforme. • Se ramifie très bien. • Durée de la culture après la mise en pots: 12 à 14 semaines.

White

78


Inspirations...

Veristar Late Yellow Gold org eye

Everlast & Colibri Aztec Gold

Primus Autumn Glory

Rubens Pink-Lemon Cream-Sky Blue

Charlie Daffodil Mix

Colibri White


Rudy Raes Bloemzaden N.V. is a member of

PowerPlug-Team: the International Organisation for the Ornamental Plants Industry

Selection RUDY RAES BLOEMZADEN N.V. test permanent het complete assortiment in de eigen pack trials en in de proeftuin in Destelbergen. In deze landen: België, Nederland, Frankrijk, Luxemburg, Ierland, Noord-Ierland – worden de Powerplugs geproduceerd door RAES PLANT PRODUCTION bvba en verkocht door RUDY RAES BLOEMZADEN N.V. worden de zaden verkocht door RUDY RAES BLOEMZADEN N.V. In deze landen: Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Polen, Hongarije, Rusland, Oekraïne, Letland, Estland, Wit-Rusland, Tsjechië, Slowakije, Litouwen – worden de Powerplugs geproduceerd en verkocht door KLOER GARTENBAU. worden de zaden verkocht door RUDY RAES BLOEMZADEN N.V. In Verenigd Koninkrijk – worden de Powerplugs geproduceerd door RAES PLANT PRODUCTION bvba en verkocht door RAES FLOWERSEEDS LTD worden de zaden verkocht door RUDY RAES BLOEMZADEN N.V. Informatie in verband met de opkweek De aanbevelingen betreffende het zaaien, het oppotten, de bemesting en de bespuitingen zijn louter informatief. Ledere kweker draagt hiervoor zelf de verantwoordelijkheid en houdt daarbij rekening met de geografische- en klimatologische omstandigheden en de geldende wetten van zijn land. Cycocel bijvoorbeeld is verboden in bepaalde landen. Primula: Inpotten w40 is mogelijk, mits een dagtemperatuur van minimum 11°C aangehouden wordt.

PRIMULA SPECIALS: MANGO

Selection RUDY RAES BLOEMZADEN S.A. teste de façon permanente l’assortiment complet dans ses propres jardins d’essais a Destelbergen. Dans ces pays: La Belgique, La Hollande, La France, Le Luxembourg, L’Irlande, L’Irlande du Nord – les Powerplugs sont produits par RAES PLANT PRODUCTION bvba et vendus par RUDY RAES BLOEMZADEN N.V. Les graines sont vendues par RUDY RAES BLOEMZADEN N.V. Dans ces pays: L’Allemagne, L’Austriche, La Suisse, La Pologne, La Hongrie, La Russie, L’Ukraine, La Lettonie, L’Estonie, La Biélorussie, La Tchéquie, La Slovaquie, La Lituanie – les Powerplugs sont produits et vendus par KLOER GARTENBAU les graines sont vendues par RUDY RAES BLOEMZADEN N.V. Dans Le Royaume Uni – les Powerplugs sont produits par RAES PLANT PRODUCTION bvba et vendus par RAES FLOWERSEEDS LTD. Les graines sont vendues par RUDY RAES BLOEMZADEN N.V. Avis important Nos conseils de culture et de lutte contre les maladies/ravageurs sont donnés à titre d’information. Chaque entreprise est responsable de son choix/ manière de culture et doit tenir compte des circonstances climat(olog) iques locales et des lois/directives nationales en vigueur concernant l’emploi des produits phytosanitaires. Cycocel par exemple est interdit dans certains pays et en outre les doses mentionnées sont seulement valables pour Cycocel7. Primevères: Rempotage en semaine 40 est possible si on garde une température d’un minimum de 11°C pendant la journée.

ROSEBUD VIOLET


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.