Företagare i Finland

Page 4

A r b e t s g i va r f ö r e ta g a r e n TEXT KATJA HAUTONIEMI BILD RAISIOAQUA OY

I kristider investerar Salmonfarm i utveckling I Kasnäs skiner alltid solen, även om det regnar annanstans. Så verkar det i varje fall. Då man kör upp på Lövö bro ser man bara blå himmel framför sig. Det får en att undra om Kasnäs är beläget på en speciell solsida i världsalltet.

W

ilhelm Liljeqvist är företagaren på Ab Salmonfarm i Kasnäs på Kimitoön. Han skrattar åt tankarna om ständigt solsken och säger att det knappast är så. – Tyvärr är det bara molnen från inlandet som inte orkar dra ut på havet. Även om orosmoln ibland stigit upp i horisonten har familjekoncernen som Liljeqvist leder klarat sig bra genom

4

åren. En förklaring till framgången är verksamhetens mångsidighet. Koncernen står på flera ben och benen stöder varandra. – Vi både odlar och förädlar fisk, och kontrollerar en väldigt stor del av produktionskedjan själva, förklarar Wilhelm. Förutom fiskodling och förädling tillverkar företaget sedan år 2016 fiskmjöl.

Genom dotterbolaget Ab Kasnäsudden Oy drivs hotell- och restaurangverksamhet. Bolaget ägs av syskonen Wilhelm Liljeqvist och Henrika Enestam.

CORONAN GAV UTRYMME FÖR UTVECKLING

Innovativt tänkande och resiliens har genom åren varit utmärkande för Kasnäs-företaget. De har varit en resurs


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.