Page 1

λίπανση φυτοπροστασία ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

&

Διανέμεται ΔΩΡΕΑΝ με την εφημερίδα

ΤΟ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΚΡΙΝΟΥΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ Σημάδια ανάκαμψης μετά από καιρό στην αγορά των προϊόντων θρέψης Νέες τεχνολογίες και δραστικές ουσίες αλλάζουν το παιχνίδι στα γεωργικά φάρμακα

ISSN 2623-324X

9

772623

324009


EDITORIAL

λίπανση φυτοπροστασία

3

&

διοκτησία παιθρος ώρα Α.Ε. ιευ υντής ίκος Λάππας Αρχισυντα ία έκδοσης Γιάννης Τσατσάκης ημοσιογραφική επιμέλεια Βικτωρία Αποστολοπούλου υνεργάτες έκδοσης Φωτεινή Γιαννακοπούλου Αγάπη - Γεωργία Κατσουλιέρη Σπυριδούλα αβαλίνα Αιμιλία Μαρκέλλου Κυριακή Μαχαίρα ημιουργικό ελιδοποίηση Σπύρος Γκίκας, Σπύρος Παραγιάννης πιμέλεια έκδοσης Κωνσταντίνα Πεδιαδίτη ιε

υνση μπορικο Φωτεινή Μακρίδου

κτ πωση

ι λιοδεσία ίκη Εκδοτική ιανομή ργος Α.Ε.

ιε υνση Μητροπόλεως , Αθήνα, 10557 Τηλ.: 2161001600, a : 21610016 mail: contact pait ros.gr

ιανέμεται ΑΝ με την εφημερίδα

Απαγορε εται κατά τον Ν και κατά τη ιε νή μ αση της έρνης που έχει κυρω εί με τον Ν η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή ολική μερική περιληπτική η κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας με οιονδήποτε μέσο και τρόπο μηχανικό ηλεκτρονικό φωτοτυπικό ηχογράφησης ή άλλο άνευ προηγο μενης έγγραφης αδείας του εκδότη

περίοδος της λίπανσης των αγρών και της φυτοπροστασίας ξεκίνησε. Από το πώς θα εφαρμοστούν οι κρίσιμες αυτές καλλιεργητικές φροντίδες, θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό το τελικό αποτέλεσμα, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις αποδόσεις και την παραγωγικότητα. παρούσα έκδοση της « » φιλοδοξεί να συμβάλει στην έγκυρη ενημέρωση του γεωργού για αυτές τις καλλιεργητικές φροντίδες. Ειδικοί της λίπανσης παρουσιάζουν τη σημασία των βασικών θρεπτικών στοιχείων σε καλλιέργειες όπως το σιτάρι, το καλαμπόκι, το βαμβάκι, η βιομηχανική ντομάτα, η πατάτα, η ελιά, το αμπέλι, το ροδάκινο, ενώ επίσης αναφέρονται στα σχέδια της ορθολογικής λίπανσης. Σε ό,τι αφορά τη φυτοπροστασία, κορυφαίοι επιστήμονες του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού νστιτούτου καταγράφουν τις αρχές του εθνικού σχεδίου και της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας, ενώ ο ΕΣ Φ απεικονίζει ζητήματα ασφάλειας και αδειοδότησης των γεωργικών φαρμάκων. λα αυτά παρουσιάζονται μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο των ανακατατάξεων της αγοράς. Οι διεθνείς εξαγορές και οι συγχωνεύσεις στον κλάδο της φυτοπροστασίας, όπως είναι αναμενόμενο, άρχισαν ήδη να γίνονται ορατές και στην ελληνική πραγματικότητα. στόσο, εκείνο που δεν ήταν τόσο αναμενόμενο είναι μία μικρή, έστω, τάση ανάκαμψης της ζήτησης λιπασμάτων στην Ελλάδα. Αυτό το φαινόμενο, καθώς και ο ρόλος της νέας τεχνολογίας στις εν λόγω καλλιεργητικές πρακτικές, στον οποίο αναφέρονται παράγοντες της αγοράς, είναι ίσως τα δύο πιο ενδιαφέροντα θέματα που αξίζει να παρακολουθήσουμε.

μικρή έστω αύξηση της ζήτησης λιπασμάτων και ο ρόλος της νέας τεχνολογίας στις εν λόγω καλλιεργητικές πρακτικές είναι ίσως τα δύο πιο ενδιαφέροντα θέματα που αξίζει να παρακολουθήσουμε


4

λίπανση

ΠΕΡΙΕ ΟΜΕΝΑ

&

φυτοπροστασία

Α ΟΡΑ Ση δια αν κα ης για την εγ ρια αγορ λιπα των, που πια ε τους . τ νους το ...........................

σελ. 8-

ΕΦΑΡΜΟ ΕΣ

ΑΣΙΛΗΣ ΟΥΝΑΡΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜ ΟΥΛΟΣ AS ΕΛΛΑΣ

ο ική για το ιτ ρι η επι ανειακή λ παν η ε δύο δ εις .............................................................................

«Καθοριστικός ο ρόλος της φυτοπροστασίας στη σύγχρονη γεωργία»

Στις πρ τες δύο ε δο δες απ την ανθο ορ α ρει εται ωτο το α κι ........................................................................ ετα ύ ης και ετα ατος ει αν γκη τον ορο το καλα π κι................................................................................ ναγκα ες οι ε αρ ογ ς του α ε τ ου για τη ηλι απ νωρ ς την νοι η ..................................................................

ΑΡΘΡΑ δηγ ς για ορθολογική ρή η γεωργικ ν αρ κων και ολοκληρω νη υτοπρο τα α ...........................................

ΣΥΝΕΝΤΕΥ ΕΙΣ Λύ εις που εγι τοποιούν τα ο λη της επ νδυ ης για τον παραγωγ παρου ι ει ο γεν. διευθυντής του ο α Γεωργ ας της , π τολος λοντ ρης .........................

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ γετική δύνα η τη θρ

η των υτ ν η

Ελλ ς ...............9

αινοτ α λιπ ατα για λα τα προ λή ατα της ύγ ρονης γεωργ ας απ τη Φυτοθρεπτική ............................................ ν α ειρ τους αγρ τες που αινοτ απ τη

ουν το λ

της α το

ιλ λλον ...............

ες λύ εις που ρνουν υ ηλ ς αποδ εις ...........................................................................

ε το λλο να καινοτ

η ΕΛ Ελλ ς προ θ τει ο προ ν την γκ α της .......................

ΕΠΙ ΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ ε τα ν α προ ντα η

σελ. 2- 7 Ε Ι ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΣΠΕΛ ΑΝΟΙ ΟΥΝ ΤΑ ΑΡΤΙΑ ΤΟΥΣ « βιωσιμότητα μιας εκμετάλλευσης περνά από την ολοκληρωμένη θρέψη»

εδραι νει τη θ η της ...........................................................

ι λ εις και τα επ ενα ή ατα της την ελληνική αγορ ..................................................................


λίπανση

Α ΟΡΑ

6

&

φυτοπροστασία

Ελαιόλαδο και ότια Ελλάδα σήκωσαν τους

τόνους υ ολο ουν στελέχη του κλάδου τους ό κους ου διακιν ηκαν την ερυσιν χρονιά

των Γι ννη ατ κη, ικτωρ ας πο τολοπούλου α πρώτα, ισχνά μεν, ορατά δε, σημάδια ανάκαμψης αρχίζει να επιδεικνύει η ελληνική αγορά λιπασμάτων, ύστερα από μια περίοδο παρατεταμένης πτώσης που έφερε την κατανάλωση να αγγίζει ακόμα και χαμηλά δεκαετιών. Σύμφωνα με στοιχεία του ΣΠΕΛ, η περυσινή χρονιά έκλεισε με αύξηση της τάξης του 8 στους όγκους πωλήσεων, ποσοστό που ανεβάζει το σύνολο της αγοράς για το 2017 στην περιοχή των 820.000 τόνων. Βεβαίως, όπως επισημαίνουν στελέχη του Συνδέσμου, ένα κομμάτι της αύξησης

αυτής θα μπορούσε να χαρακτηριστεί πλασματικό, δεδομένου ότι στη διαδικασία συγκέντρωσης των στοιχείων που πραγματοποιεί ο ΣΠΕΛ συμμετείχαν για πρώτη φορά πέρυσι τρεις επιχειρήσεις.

η άδι ισορρο ς Ακόμα και με αυτόν τον «αστερίσκο» όμως, το πρόσημο για το 2017 παραμένει θετικό, γεγονός που, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, δημιουργεί συγκρατημένη αισιοδοξία ότι η αγορά «βρίσκει σιγά σιγά τον βηματισμό και τις ισορροπίες της». στω και αν, όπως επισημαίνουν, απέχουμε ακόμα

παρασάγγας από τους 1,4 - 1,5 εκατ. τόνους που χαρακτηρίζουν ως optimum για τις ανάγκες της εγχώριας αγροτικής παραγωγής. διαίτερο ενδιαφέρον, ωστόσο, παρουσιάζει και η «κατανομή» των τάσεων της κατανάλωσης τόσο στην ελληνική επικράτεια όσο και στον χάρτη των καλλιεργειών. Σύμφωνα με τον ΣΠΕΛ, υπεύθυνες για την ανάκαμψη του 2017 είναι κυρίως η ότια Ελλάδα και η ελαιοκαλλιέργεια. πως σημειώνουν, η βελτίωση των τιμών ελαιολάδου την περασμένη

τη


ν

7

Ειδική έκδοση | Μάρτιος 2018

την κατανάλωση λιπασμάτων το 2017

νιά ρο έ ις ρήσης ι σ άτ

ά

ρ 201 202 ηή

χρονιά είχε ως αποτέλεσμα να ενταθεί το ενδιαφέρον των καλλιεργητών για αγροτικά εφόδια και δη για προϊόντα θρέψης. Αυξημένη παρουσιάστηκε και η ζήτηση από δενδροκαλλιέργειες, με την εξαίρεση των πυρηνόκαρπων, ενώ υποχώρηση καταγράφηκε στο «μέτωπο» των σιτηρών, με τη μείωση των εκτάσεων που σπάρθηκαν με καλαμπόκι σ.σ. που είναι, ως γνωστόν, μια λιπασματοβόρος καλλιέργεια κάθε άλλο παρά να συμβάλλει στην ανάκαμψη της αγοράς. Σύμφωνα, πάντως, με τις τελευταίες προβλέψεις της ertili ers urope, η κατανάλωση και των τριών βασικών θρεπτικών στοιχείων στη χώρα μας θα αναπτυχθεί στο διάστημα της ερχόμενης δεκαετίας 2017-2027 , με τη μεγαλύτερη αύξηση να καταγράφεται στο κάλιο και τον φώσφορο και το άζωτο να ακολουθούν.

τα εροποιείται η κατάσταση στα κτηνοτροφικά φυτά Α ηση των αποδόσεων για όλες τις μεγάλες καλλιέργειες προ λέπει το της μέχρι το στις οποίες α συμ άλει και η ελαφρώς αυ ημένη κατά α ηση στην κατανάλωση λιπασμάτων που περιέχουν άζωτο φώσφορο και κάλιο κτός από την πατάτα όπου προ λέπεται μείωση κατά η κατανάλωση ρε πτικών ουσιών α αυ η εί σε όλες τις καλλιέργει ες για παράδειγμα με για τα ζαχαρότευτλα και για τα σιτηρά τις καλλιέργειες κτηνοτροφικών φυτών όπου η ζήτηση εμφανιζόταν μειωμένη τα τελευταία χρόνια ως αποτέλεσμα της κατάργησης των ποσοστώσεων γάλακτος πλέον η κατάσταση δείχνει να στα εροποιείται και αναμένεται μικρή ανάκαμψη της τά ης του


λίπανση

Α ΟΡΑ

8

τ ά ιτ

τητ η Ε ρ η

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ωστόσο, από τα στοιχεία της ertili ers urope προκύπτει ότι η αγορά λιπασμάτων κατεβάζει ταχύτητα, κάτι που είναι περισσότερο εμφανές στην κατανάλωση αζώτου. «Μετά από αρκετά χρόνια ισχυρής ανάπτυξης, η αγορά μοιάζει τώρα να επιβραδύνεται», σχολιάζουν οι συγγραφείς του report, οι οποίοι αποδίδουν την εξέλιξη αυτή στις χαμηλές τιμές των αγροτικών εμπορευμάτων, αλλά και στις επιπτώσεις του ρωσικού εμπάργκο, παράγοντες οι οποίοι αυξάνουν την πίεση στους παραγωγούς. Οι τελευταίοι, όπως σημειώνει χαρακτηριστικά η ertili ers urope, «έχουν γίνει πιο προσεκτικοί στις δαπάνες τους, ακόμα κι όταν πρόκειται για απαραίτητες εισροές όπως τα λιπάσματα». παραπάνω τάση αποτυπώνεται με σαφήνεια στις προβολές της ertili ers urope για την ερχόμενη δεκαετία. Το 2017, σύμφωνα με την έκθεση, καταναλώθηκαν στην Ευρώπη 11,2 εκατ. τόνοι αζώτου, 2,6 εκατ. τόνοι φωσφόρου και 2, εκατ. τόνοι καλίου για 1, 45 δισ. στρέμματα γεωργικής γης. Λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές προοπτικές και την εξέλιξη της καλλιεργήσιμης γης στην Ευρώπη, αναμένεται ότι, στο διάστημα που μεσολαβεί μέχρι τη σεζόν 2026-2027, σε 1, 40 δισ. στρέμματα γης η ετήσια κατανάλωση αζώτου θα είναι 11,1 εκατ. τόνοι, του φωσφόρου 2,7 εκατ. τόνοι και του

&

φυτοπροστασία

Αγγίζει τα δισ ευρώ ο τζίρος στην υρώπη μφωνα με στοιχεία της Κομισιόν ο κλάδος των λιπασμάτων στην έχει ετήσιο κ κλο εργασιών που κυμαίνεται από έως δισ ευρώ και προσφέρει περίπου έσεις εργασίας Α ίζει να σημειω εί ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντιπροσωπε ουν το των εταιρειών υρωπα κή πιτροπή σημειώνει επίσης ότι τα λιπάσματα έχουν συμ άλει περίπου κατά στην α ηση της απόδοσης των καλλιεργειών στην υρώπη τα τελευταία χρόνια με τα κ ρια ρεπτικά συστατικά των λιπασμάτων που χρησιμοποιο νται στην υρώπη να είναι το άζωτο ο φώσφορος και το κάλιο την τα αζωτο χα λιπάσματα χρησιμοποιο νται ευρ τατα με ορισμένες διακυμάνσεις μετα των κρατών μελών ι εισροές αζώτου ανά χρησιμοποιο μενη γεωργική έκταση είναι υψηλότερες στη ορειοδυτική υρώπη ενώ οι μεσογειακές χώρες τείνουν να έχουν υψηλότερες εισροές φωσφόρου

0 ετησίως στην κατανάλωση αζώτου ετησίως στην κατανάλωση φωσφόρου ετησίως στην κατανάλωση καλίου

καλίου ,1 εκατ. τόνοι. Αυτό σημαίνει ότι θα παρουσιάσει μικρή μείωση και οπωσδήποτε θα κινηθεί κάτω από τα επίπεδα που είχαν καταγραφεί πριν από την οικονομική κρίση του 2008-200 .

ιο στηρ το

σιο στη ρ

Οι μεγαλύτερες μειώσεις προβλέπονται σε χώρες της Δυτικής Ευρώπης, με πρώτη τη Γερμανία λόγω της αυστηροποίησης της νομοθεσίας για τη χρήση των λιπασμάτων στη χώρα , ενώ πτωτικές είναι οι τάσεις και για την Ολλανδία, τη Γαλλία, την Αυστρία και το Βέλγιο. Αντίθετα, αυξημένη θα είναι, όπως όλα δείχνουν, η κατανάλωση στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Σε σχέση με τα επιμέρους θρεπτικά στοιχεία, η αύξηση στην κατανάλωση αζώτου αναμένεται να φτάσει το 14,4 στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, ενώ μείωση της τάξης του 5,7 αναμένεται στις αγορές της Δυτικής Ευρώπης, με την πρόβλεψη μάλιστα να είναι αναθεωρημένη επί τω χείρω σε σχέση με δύο χρόνια πριν -4, . σον αφορά το φώσφορο και το κάλιο, σημαντική αύξηση προβλέπεται σε όλες σχεδόν τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, καθώς και στην Αυστρία, το Βέλγιο το Λουξεμβούργο, την Ελλάδα, την ταλία, την Πορτογαλία, την σπανία και τη Σουηδία. ■


9

Ειδική έκδοση | Μάρτιος 2018

ARA ΕΛΛΑΣ

γέτης στη θρέψη των φυτών ο ληρέστερο χαρτοφυλάκιο ανόρ αν ν λι ασµάτ ν και λύσε ν ια την αειφόρο ε ρ α καλύ τει όλα τα α αρα τητα ρε τικά στοιχε α ια ένα µε άλο εύρος καλλιερ ει ν

ρωτοπορήσαμε πριν από περισσότερο από έναν αιώνα στη διαδικασία παραγωγής λιπασμάτων. Από τότε, βελτιώνουμε και εξελίσσουμε διαρκώς τις βιομηχανικές διαδικασίες μας, θέτοντας αυστηρές προδιαγραφές σχετικά με τις εκπομπές αερίων ρύπων και την ενεργειακή απόδοση. ara έχει αναπτυχθεί, και συνεχίζει να αναπτύσσεται, συνδυάζοντας την εμπορική τόλμη, την επιστημονική έρευνα και τη γνώση της αγοράς. Ενισχύουμε μια κουλτούρα που επιβραβεύει την εξειδίκευση και ενθαρρύνει την έρευνα για βελτίωση των διαδικασιών και την ανάπτυξη νέων λύσεων. Στη ara, έχουμε αναπτύξει αγρονομικές λύσεις για τη θρέψη των καλλιεργειών που λαμβάνουν υπόψη τις τοπικές συνθήκες, καθώς και τις ανάγκες του αγρότη. Αξιοποιώντας την εμπειρία μας στον τομέα της γεωργίας ακριβείας, αναπτύσσουμε γνώση και λύσεις, οι οποίες συμβάλλουν στη βελτίωση της αγροτικής παραγωγικότητας και της κερδοφορίας των αγροτών. ara επενδύει στις δραστηριότητες της ρευνας και Ανάπτυξης για να βελτιώσει την τεχνολογία που εφαρμόζεται, τη στρατηγική θρέψης των καλλιεργειών, αλλά και τις περιβαλλοντικές λύσεις. Οι λύσεις θρέψης και η γεωργία ακριβείας αποτελούν προτάσεις προς τους αγρότες που τους επιτρέπουν να αυξήσουν τις αποδόσεις τους και να βελτιώσουν την ποιότητα της παραγωγής, μειώνοντας ταυτόχρονα το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Οι περιβαλλοντικές και βιομηχανικές λύσεις που παρέχουμε, βελτιώνουν την ποιότητα του αέρα και μειώνουν εκπομπές αερίων, ενώ αποτελούν βασικό συστατικό για την παραγωγή πλήθους προϊόντων. γνώση, τα προϊόντα και οι λύσεις της ara αναπτύσσουν τη γεωργική παραγωγή και τη λειτουργία των διανομέων και των βιομηχανικών πελατών επικερδώς και υπεύθυνα, προστατεύοντας παράλληλα τους διαθέσιμους πόρους, την τροφή και το περιβάλλον.

χετικά με τη

λλάς

λλάς μέλος του ομίλου της εφαρμόζει μια ολοκλη ρωμένη προσέγγιση ως προς τη ρέψη και τη λίπανση των καλλιεργειών εστιάζοντας στις ανάγκες των αγροτών προσφέροντας ένα πλήρες χαρτοφυλάκιο προ όντων κα ώς και ένα ε ρος συστημάτων και υπηρεσιών που υποστηρίζουν τη λήψη αποφάσεων για τη γε ωργική πρακτική ο α είναι μια χρονιά στα μός κα ώς σ ντομα αναμένεται να είναι έτοιμη η επένδυση της στην λλάδα με την κατασκευή ιδιόκτητου υπερσ γχρονου ενσακιστηρίου στην περιοχή του όλου Π Ε

Με τα λιπάσματά μας, τα προγράμματα θρέψης και τις τεχνολογίες μας, αυξάνουμε τις αποδόσεις, βελτιώνουμε την ποιότητα των προϊόντων και μειώνουμε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα από τη γεωργική πρακτική. Με τις βιομηχανικές και τις περιβαλλοντικές λύσεις μας βελτιώνουμε την ποιότητα του αέρα, μειώνοντας τις εκπομπές αερίων ρύπων από τη βιομηχανία και τις μεταφορές, γινόμαστε έτσι βασικός κρίκος στην παραγωγική διαδικασία ευρείας γκάμας προϊόντων. Ενισχύουμε τη δράση μέσω ασφάλειας για τους υπαλλήλους μας, τους συνεργάτες και τις κοινωνίες. Καλλιεργούμε μια κουλτούρα που είναι ανοιχτή στη διαφορετικότητα και προάγει την ασφάλεια και την ακεραιότητα στους υπαλλήλους μας, τους εργολάβους, τους επιχειρηματικούς συνεργάτες και την κοινωνία στο σύνολό της. ara ιδρύθηκε το 1 05 για να καταπολεμήσει το αναδυόμενο, τότε, πρόβλημα έλλειψης τροφής και σήμερα έχει παγκόσμια παρουσία με σχεδόν 16.000 υπαλλήλους, σε περισσότερες από 160 χώρες. Το 2017 η ara κατέγραψε κέρδη ,8 δισ. ΟΚ. ■


λίπανση

10

&

φυτοπροστασία

ΦΥΤΟΘΡΕΠΤΙΚΗ Α Ε Ε

Καινοτόμα προϊόντα θρέψης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της σύγχρονης γεωργίας του αγγ λη Λ κου, γεωπ νου

Η

Φ ΤΟΘ ΕΠΤ Κ Α.Β.Ε.Ε. ιδρύθηκε το 1 8 με σκοπό τον εφοδιασμό της ελληνικής αγροτικής αγοράς με υψηλής ποιότητας υδατοδιαλυτά λιπάσματα και ιχνοστοιχεία. εξειδίκευσή της στον τομέα της ειδικής θρέψης έκανε τη Φ ΤΟΘ ΕΠΤ Κ γρήγορα γνωστή και αξιόπιστη τόσο στην ελληνική αγορά όσο και στις αγορές των Βαλκανίων και της λεκάνης της Ανατολικής Μεσογείου. Οι εξαγωγές των προϊόντων της ξεκίνησαν το 1 6 και συνεχίζονται μέχρι σήμερα σε περισσότερες από 20 χώρες του εξωτερικού. Στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας για πλήρη κάλυψη των θρεπτικών αναγκών της ελληνικής αγοράς αλλά και των αγορών του εξωτερικού, η Φ ΤΟΘ ΕΠΤ Κ απέκτησε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στον σθμό Κορίνθου, με παράλληλη ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της στον τομέα της ανάμειξης

και συσκευασίας κοκκωδών λιπασμάτων, παραγωγής οργανοχημικών λιπασμάτων , φυτοχωμάτων και εδαφοβελτιωτικών. επένδυση αυτή έδωσε τη δυνατότητα στη Φ ΤΟΘ ΕΠΤ Κ να προσφέρει στους συνεργάτες της ένα ολοκληρωμένο πακέτο λύσεων στον τομέα της λίπανσης. Επόμενο βήμα ήταν η απόκτηση νέας εργοστασιακής μονάδας υδατοδιαλυτών λιπασμάτων στον Ασπρόπυργο Αττικής, με τέσσερις γραμμές παραγωγής, δυναμικότητας 10.000 τόνων ετησίως και παράλληλη στέγαση της διοίκησης της εταιρείας σε νέα γραφεία. Οι εξελίξεις, όμως, δεν σταματούν εδώ. Στο αμέσως επόμενο διάστημα ξεκινά η κατασκευή νέας αποθήκης στο εργοστάσιο της Κορίνθου με παράλληλη εγκατάσταση νέας γραμμής παραγωγής-ενσάκισης κοκκωδών λιπασμάτων, πράγμα που θα αυξήσει ακόμα περισσότερο τις δυνατότητες της εταιρείας σε αυτόν τον τομέα. γκάμα των προϊόντων της εταιρείας εμπλουτί-

ζεται συνεχώς, με γνώμονα την ανεύρεση καινοτόμων λύσεων που μπορούν να δώσουν αποτελεσματικές απαντήσεις στα προβλήματα της σύγχρονης γεωργίας. στενή σχέση των γεωτεχνικών της Φ ΤΟΘ ΕΠΤ Κ Σ με τους συνεργάτες της τόσο στον ελληνικό χώρο όσο και στο εξωτερικό, καθώς και η συμμετοχή της σε ερευνητικά προγράμματα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου της Αθήνας, εξασφαλίζει μία συνεχή ροή πληροφοριών σχετικών με όλες τις εξελίξεις στον τομέα της θρέψης, δίνοντας τη δυνατότητα στην εταιρεία να παράγει και να διαθέτει στην αγορά προϊόντα υψηλής τεχνολογίας και ποιότητας. Φ ΤΟΘ ΕΠΤ Κ Α.Β.Ε.Ε. ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία, έχοντας εμπιστοσύνη στο δυναμικό της, στην ελληνική γεωργία και στους συνεργάτες της και πιστεύοντας πάντα ότι Ε ΕΙ Ι Σ ■


12

λίπανση

ΕΦΑΡΜΟ ΕΣ

&

φυτοπροστασία

Το πότε και το πόσο κρίνουν το βέλτιστο αποτέλεσμα της λίπανσης ρ σιµη η ν ση της ρε τικ ς κατάστασης τ ν καλλιερ ει ν ια την ε τευ η της καλύτερης οιότητας και της µέ ιστης οσότητας

H της Δρ. Φωτεινής Γιαννακοπούλου, γεν. διευθύντριας ΣΠΕΛ Συνεργ τιδες γ πη Γεωργ α ατ ουλι ρη, Σπυριδούλα α αλ να

ποσότητα και το είδος των θρεπτικών στοιχείων που απαιτείται να προστεθούν μέσω της λίπανσης σε μια καλλιέργεια, προκειμένου να έχουν τα καλύτερα αποτελέσματα, καθορίζονται από την επιδιωκόμενη απόδοση σε συνδυασμό με την επιθυμητή ποιότητα και τη χρήση του παραγόμενου προϊόντος, καθώς και τις εδαφικές ιδιότητες και τις κλιματικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή καλλιέργειας. Ο βέλτιστος χρόνος εφαρμογής της λίπανσης, ώστε τα θρεπτικά στοιχεία να είναι διαθέσιμα για να καλύψουν τις ανάγκες της καλλιέργειας σε όλα τα στάδια ανάπτυξής της, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα επιτυχίας της παραγωγικής διαδικασίας. Παράλληλα, η προσθήκη της κατάλληλης ποσότητας λιπάσματος και των

απαραίτητων θρεπτικών στοιχείων, τόσο στα αρχικά στάδια της καλλιέργειας όσο και κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης των φυτών, εξασφαλίζει αυξημένη παραγωγή ποιοτικών προϊόντων.

ρ τ η δ ο ο ική ά ση Ο προσδιορισμός των εδαφικών ιδιοτήτων και των διαθέσιμων θρεπτικών στοιχείων και η γνώση της θρεπτικής κατάστασης των καλλιεργειών συνιστούν πολύτιμα εργαλεία για τον παραγωγό, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του, δηλαδή μεγάλη παραγωγή και υψηλή ποιότητα. Για τον λόγο αυτόν, συνιστάται πριν από τη λίπανση να πραγματοποιείται εδαφολογική ανάλυση και, όπου απαιτείται, φυλλοδιαγνωστική ανάλυση, ώστε να προσδιορίζονται τα διαθέσιμα θρεπτικά στοιχεία και να προγραμματί-

ζεται με ακρίβεια το σχέδιο ορθολογικής λίπανσης. Ο ΣΠΕΛ επεξεργάζεται στοιχεία από διεθνείς έρευνες, αποτελέσματα από πολυετή πειράματα και βέλτιστες καλλιεργητικές πρακτικές, προκειμένου να παρέχει συγκεκριμένες οδηγίες ανά καλλιέργεια για την εφαρμογή της ορθολογικής λίπανσης στη χώρα και τον ρόλο των θρεπτικών στην παραγωγή προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας. Στις σελίδες που ακολουθούν, ο Σύνδεσμος, αξιοποιώντας τα στοιχεία αυτά, αλλά και την πολύτιμη εμπειρική γνώση των στελεχών του, δίνει ορισμένες πρακτικές συμβουλές για τη λίπανση συγκεκριμένων καλλιεργειών, προκειμένου οι παραγωγοί να αποκομίσουν τα μέγιστα δυνατά οφέλη, τόσο σε επίπεδο ποσότητας όσο και ποιότητας της συγκομιδής τους. ■


13

Ειδική έκδοση | Μάρτιος 2018

ΣΙΤΑΡΙ

Kομβική για την ποιότητα του σπόρου η επιφανειακή λίπανση σε δύο δόσεις το ια υ ηλές α οδόσεις και φ σφορος ια αντοχ σε χαµηλές ερµοκρασ ες και λά ιασµα

Η

ορθή εφαρμογή της λίπανσης είναι κομβικής σημασίας για την αύξηση των αποδόσεων στο σιτάρι. Αντίστοιχα, επιστημονικά δεδομένα καταδεικνύουν ότι η περιεκτικότητα του σιταριού σε πρωτεΐνη στοιχείο που παίζει σημαντικό ρόλο και στην εξασφάλιση καλύτερης τιμής εξαρτάται από την επάρκεια των θρεπτικών στοιχείων του εδάφους και αυξάνεται σημαντικά όταν ακολουθούνται προγράμματα ορθολογικής λίπανσης. Σύμφωνα με μελέτη του Παγκόσμιου νστιτούτου Θρέψης Φυτών, η σχέση μεταξύ της αναμενόμενης παραγωγής κόκκων στο σιτάρι και της περιεκτικότητάς του σε πρωτεΐνη συνδέεται με την επάρκεια και την υψηλότερη παροχή αζώτου Διάγραμμα 1 . Το σιτάρι έχει υψηλές απαιτήσεις σε άζωτο και κάλιο, ενώ για τη βέλτιστη ανάπτυξή του χρειάζεται ικανοποιητικές ποσότητες φωσφόρου, ασβεστίου, θείου και μαγνησίου. Είναι απαραίτητο θρεπτικό στοιχείο για τα σιτηρά, εξασφαλίζοντας τόσο την επίτευξη υψηλών αποδόσεων οι οποίες αποδίδονται στην αύξηση των στάχεων ανά μονάδα επιφανείας, του αριθμού των κόκκων ανά στάχυ και του ειδικού βάρους των κόκκων , όσο και την αυξημένη περιεκτικότητα των κόκκων σε πρωτεΐνη, που αποτελεί δείκτη υψηλής ποιότητας. επάρκεια και η διαθεσιμότητα του αζώτου στα σιτηρά είναι αναγκαία: Από τη σπορά έως την έναρξη του αδελφώματος. Στο στάδιο του αδελφώματος. Στο στάδιο του καλαμώματος. Στο στάδιο του ξεσταχυάσματος. Επηρεάζει καθοριστικά την ευρωστία των φυτών, την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος και την καλή κατανομή του στο έδαφος, καθώς και την αύξηση της αντοχής των φυτών στις χαμηλές θερμοκρασίες και στο πλάγιασμα. Συμμετέχει στη μεταφορά των προϊόντων φωτοσύνθεσης και στην αύξηση της αντοχής των φυτών σε βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες. α ε ό ε στρε ατικ από οσ σιταριού και α ά κες σε ά το (στοιχεία το στιτούτο ιτ ρ Θ Κιλά στρέμμα

ονάδες αζώτου στρέμμα

300

9

400

12

500

15

600

18

)

σ

Ε Στο σιτάρι, η λίπανση γίνεται συνήθως το φθινόπωρο κατά τη σπορά βασική λίπανση και την άνοιξη την περίοδο που παρατηρείται μέγιστη ανάγκη της καλλιέργειας επιφανειακή λίπανση Διάγραμμα 2 . Επιπλέον, πέρα από την αύξηση της παραγωγής στο σκληρό σιτάρι, η χορήγηση της επιφανειακής λίπανσης σε δύο δόσεις παίζει σημαντικό ρόλο στη βελτίωση της ποιότητας του σπόρου. Ενδεικτικά, στο σιτάρι συνιστάται λίπανση 16-18 μονάδων αζώτου για αποδόσεις μεγαλύτερες από 500 κιλά ανά στρέμμα, 6-8 μονάδων φωσφόρου και 6-8 μονάδων καλίου σε περίπτωση έλλειψης . ■

ιά ρ ρ τ

1 τ κριση ρ ής κ ι ρι κτικ τητ ς η τ κ κκ σιτ ριο στη ροσ ήκη το

ιά ρ 2 ρ σ η η ρ τικ στοι κ τά τη διάρκ ι της κ ιέρ ι ς

το σιτάρι


λίπανση

ΕΦΑΡΜΟ ΕΣ

14

&

φυτοπροστασία

ΑΜ ΑΚΙ

Κρίσιμες οι πρώτες δύο εβδομάδες μετά την ανθοφορία για τις εφαρμογές αζώτου Ευα σ ητη στην έλλει η καλ ου η καλλιέρ εια α αρα τητος ο φ σφορος ια την ρ µιση της αρα

Η

λίπανση του βαμβακιού είναι ένας από τους κυριότερους παράγοντες που συντελούν στην αύξηση των στρεμματικών αποδόσεων και στην ποιοτική βελτίωση των προϊόντων του βαμβακιού. Ο ρυθμός πρόσληψης του αζώτου και του φωσφόρου ακολουθεί την πορεία συσσώρευσης της ξηράς ουσίας στα διάφορα τμήματα του φυτού. Αντίθετα, το κάλιο προσλαμβάνεται ταχύτερα και η μέγιστη συγκέντρωσή του στο φυτό επιτυγχάνεται πριν από το στάδιο της μέγιστης συγκέντρωσης της ξηράς ουσίας. μεγαλύτερη ποσότητα αζώτου συγκεντρώνεται στους σπόρους. Κατά το άνοιγμα των καρυδιών, πάνω από το 0 του αζώτου των καρυδιών βρίσκεται στον σπόρο. Οι ίνες συγκεντρώνουν θρεπτικά στοιχεία κατά τη διάρκεια των πρώτων πέντε εβδομάδων ανάπτυξης. Το πλέον άφθονο στοιχείο στην ίνα είναι το κάλιο. Μετά την έναρξη της άνθισης, το επίπεδο του καλίου στα φύλλα μειώνεται ραγδαία, καθώς η μεγαλύτερη ποσότητα μεταφέρεται στις ίνες. Στο βαμβάκι, ο λόγος του βάρους των καρυδιών προς το βάρος των βλαστών και φύλλων αναφέρεται ως δείκτης καρποφορίας. Τα βασικά θρεπτικά στοιχεία, ανάλογα με την επίδρασή τους στον δείκτη

αυτόν, μπορούν να καταταγούν σε δύο ομάδες. έλλειψη των στοιχείων της πρώτης ομάδας P, K, Ca, g, , n περιορίζει την καρποφορία σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι τη βλαστική ανάπτυξη, ενώ η έλλειψη των στοιχείων της δεύτερης ομάδας , , o, n επηρεάζει στον ίδιο βαθμό τη βλαστική ανάπτυξη και την καρποφορία. Αυξάνει τη βλαστική ανάπτυξη, τον δείκτη φυλλικής επιφάνειας και την περιεκτικότητα των φύλλων σε χλωροφύλλη, ενισχύει την ανάπτυξη των φυτών, την παραγωγή περισσότερων ανθοφόρων κλάδων, ανθέων και καρυδιών, καθώς και τον αριθμό, το βάρος και το μέγεθος του καρυδιού, ιά ρ

ρ σ η η ρ τικ

στοι

στο

άκι

ς

του σπόρου και των ινών, αυξάνει την ένταση της φωτοσυνθετικής δραστηριότητας των φυτών και αποτελεί αναπόσπαστο συστατικό των πρωτεϊνών. Συμβάλλει στη μεταφορά ενέργειας στα κύτταρα και είναι απαραίτητος για τη φυσιολογική ανάπτυξη του βαμβακόφυτου, συντελεί στην πρωίμιση της παραγωγής, ευνοεί την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος και συχνά αυξάνει τη στρεμματική απόδοση. Αυξάνει την ανθοφορία, το μήκος της ίνας, το βάρος του σπόρου και την περιεκτικότητα του σπόρου σε λάδι, βοηθά τη φωτοσύνθεση, συντελεί στην πληρέστερη αξιοποίηση του νερού μειώνει τη διαπνοή , αυξάνει την αντοχή των φυτών και συμμετέχει στις μεταβολικές τους διεργασίες του φυτού, ενώ αποτελεί ενεργοποιητή των ενζύμων. καλλιέργεια του βαμβακιού είναι ευαίσθητη στην έλλειψη καλίου. Ε Οι μεγαλύτερες ανάγκες σε άζωτο είναι περίπου δύο εβδομάδες μετά την έναρξη της ανθοφορίας. Σε γενικές γραμμές, οι ανάγκες του βαμβακιού σε άζωτο , φώσφορο και κάλιο Κ είναι: 1216 μονάδες ανά στρέμμα, 8-12 μονάδες ανά στρέμμα, 6-8 μονάδες Κ ανά στρέμμα. ■


15

Ειδική έκδοση | Μάρτιος 2018

ΙΟΜΗ ΑΝΙΚΗ ΝΤΟΜΑΤΑ

Κίνδυνος ποιοτικής υποβάθμισης των καρπών από την έλλειψη ασβεστίου να κα α το ά το και ο φ σφορος α ό την αρχ της ανά τυ ης τ ν φυτ ν

Η

ορθολογική λίπανση της ντομάτας αποτελεί μία από τις σημαντικότερες καλλιεργητικές φροντίδες από μέρους των παραγωγών για την ανάπτυξη των φυτών, την ποιοτική και ποσοτική βελτίωση των αποδόσεων τους, καθώς και για τη διατήρηση της γονιμότητας του εδάφους. Παρακάτω, παρουσιάζονται τα θρεπτικά στοιχεία που προσφέρουν όλα αυτά τα οφέλη. Αυξάνει τη βλάστηση, το ύψος των φυτών, καθώς και τον αριθμό των ανθέων και καρπών και αυξάνει την απόδοση της καλλιέργειας. Επιταχύνει την αύξηση του ριζικού συστήματος και το φούσκωμα των καρπών αύξηση μεγέθους . Αυξάνει την ολική οξύτητα του χυμού και τα σάκχαρα των καρπών, μειώνει το ποσοστό των καρπών με ανομοιόμορφο χρωματισμό και ενισχύει το σχήμα και τη συνεκτικότητά τους. μη επαρκής περιεκτικότητα των φυτών σε ασβέστιο έχει ως αποτέλεσμα να περιορίζεται η ανάπτυξη του ριζικού συστήματος, καθώς και να μειώνεται το ύψος τους και ο αριθμός των φύλλων. Επιπλέον, η έλλειψη ασβεστίου προκαλεί ποιοτική υποβάθμιση των καρπών, λόγω της εμφάνισης της ξηρής σήψης της κορυφής. Ε Το άζωτο χορηγείται από την αρχή της ανάπτυξης του φυλλώματος μέχρι και την ανθοφορία. Στις περισσότερες περιπτώσεις, μισή ή το 60 της συνολικής ποσότητας του αζώτου τοποθετείται σε βασική μορφή, 20 ημέρες πριν από την εγκατάσταση της φυτείας, και το υπόλοιπο επιφανειακά. Μεγαλύτερες ανάγκες φωσφόρου έχουν τα φυτά στο πρώτο στάδιο της ανάπτυξής τους. Το 50 - 60 της συνολικής ποσότητας χορηγείται με τη βασική λίπανση και το υπόλοιπο με την επιφανειακή. ντομάτα είναι καλιόφιλο φυτό. Μαζί με το άζωτο , είναι το στοιχείο που χορηγείται στις μεγαλύτερες ποσότητες κατά τη διάρκεια του βιολογικού κύκλου του φυτού. Οι εφαρμογές του καλίου, εκτός από τη βασική λίπανση, ξεκινούν με μικρές ποσότητες στην καρπόδεση, οι οποίες αυξάνονται όσο ο καρπός προχωρά προς την ωρίμανση. ορθή αναλογία αζώτου και καλίου στην ντομάτα βελτιώνει τη γεύση των καρπών. λλειψη καλίου Κ δημιουργεί καρπούς υδαρείς, κούφιους, με κακή γεύση και μικρή αντοχή. ■ ιά ρ

ς ρ σ η ης ρ τικ

στη το άτ


λίπανση

16

&

φυτοπροστασία

T5 ELECTRO COMMAND

Μια νέα γενιά τρακτέρ για τους αγρότες που εστιάζουν στο μέλλον

Η

e ollan γνωρίζει ότι το 5 lectro Comman θα χρησιμοποιείται σε ευρεία γκάμα εφαρμογών και γι αυτόν τον λόγο έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ώστε να είναι ευέλικτο. Βρίσκεται στο στοιχείο του, στο χωράφι, στον δρόμο, στο υπόστεγο ή στην αυλή και μπορεί χωρίς κόπο να αντεπεξέλθει σε μεταφορές, καθώς και σε εφαρμογές με δυναμοδότη P , οπίσθιο υδραυλικό ή ακόμη και σε αστικές και κηπευτικές εφαρμογές. Το κιβώτιο ταχυτήτων lectro Comman σάς δίνει τη δυνατότητα να προσαρμόζετε εύκολα και με ακρίβεια την ταχύτητά σας ανάλογα με την εργασία. Διαθέτοντας στον πλούσιο εξοπλισμό του μια ολοκληρωμένη σειρά σχέσεων δυναμοδότη P , παράθυρο οροφής υψηλής ορατότητας, καθώς και εμπρόσθια και οπίσθια μπράτσα ανύψωσης, αποτελεί τον τέλειο συνεργάτη στις αγροτικές εργασίες σας.

ο τέ

ο άρι

ς

ρ ο ές

λη η σειρά 5 lectro Comman διαθέτει κινητήρες Common ail 5C ,4 λίτρων σχεδιασμένους και κατασκευασμένους από την P n ustrial που καλύπτουν πλήρως τους αυστηρούς κανονισμούς εκπομπής καυσαερίων ier 4 . Οι βελτιστοποιημένοι, ισχυροί, εξαιρετικά αθόρυβοι κινητήρες αποδίδουν από έως 117 ίππους C , έως 4 1 m ροπή και έχουν 24 περισσότερο απόθεμα ροπής για εγγυημένη παραγωγικότητα. Συμπληρώστε τη σχέση ισχύος προς βάρος των μόλις 8, κιλών ίππο C και το Τ5 γίνεται ο τέλειος αγροτικός συνεργάτης σας. λη η σειρά 5 lectro Comman χρησιμοποιεί κινητήρες C lue Compact -e C με χαμηλού ρυθμού ανακυκλοφορία καυσαερίων o ate aust as ecirculation για συμμόρφωση

ακόμη και στα πιο σκληρά εδάφη για απαλή και ομαλή οδήγηση.

ρά

με τις απαιτήσεις ier 4 . τεχνολογία αυτή βελτιώνει εξαιρετικά την αποδοτικότητα του κινητήρα. Ακριβώς ό,τι θα περιμένατε από τον πρωτοπόρο στην καθαρή ενέργεια - Clean nerg ea er.

έ ο τική ά τη κ καμπίνα πολυτελείας ision ie έχει σχεδιαστεί γύρω από εσάς για να προσφέρει κορυφαία άνεση στον χειριστή. ορατότητα προς όλες τις κατευθύνσεις είναι εγγυημένη. χετε πάντα στα μάτια σας τα παρελκόμενα που εξέχουν χάρη στα κυρτά και ανοιγόμενα πλευρικά παράθυρα. Καταπολεμήστε τους εφιάλτες σύμπλεξης παρελκομένου: το μεγάλο οπίσθιο παρμπρίζ εγγυάται πλήρη ορατότητα του υδραυλικού. αλλαγή θέσης της εξάτμισης σας προσθέτει ορατότητα στον δρόμο ή στο αγρόκτημα μπροστά. ύθμιση ακριβείας της ανακλινόμενης κολώνας τιμονιού και πίνακας οργάνων προσαρμοσμένος σε εσάς. Θα είστε ακόμη πιο άνετα χάρη στην εμπρόσθια ανάρτηση erragli e και την ανάρτηση καμπίνας Com ort i e , που μετριάζουν τους κραδασμούς

τ ι σκοτ ι ές

τς

Ο φωτισμός του δρόμου για βελτιωμένη νυχτερινή παραγωγικότητα και απόλυτη ασφάλεια αποτελεί βασική προτεραιότητα για τη e ollan και πραγματοποιείται εισάγοντας στον αγροτικό τομέα τις τελευταίες καινοτομίες του χώρου των αυτοκινήτων, όπως τα φώτα . Ο εντελώς νέος φωτισμός αποτελείται από έως και οκτώ φώτα . Φωτεινότερα και χαμηλότερης ενεργειακής κατανάλωσης από τα αντίστοιχα συμβατικά, τα φώτα αυτά προσφέρουν διάχυτο λευκό φωτισμό, κάνοντας τη νύχτα μέρα. Τέσσερα πίσω και δύο μπροστά φώτα οροφής, μαζί με δύο φώτα στο πλαίσιο της καμπίνας, καθώς και υψηλού επιπέδου προβολείς πορείας φωτίζουν τον δρόμο ή το χωράφι μπροστά σας και συμβάλλουν στην εργασία καθ όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου. πάρχει, επίσης, και η συμβατική επιλογή φωτισμού τεχνολογίας αλογόνου. ■

λα είναι δυνατά για το νέο δανικό ια καλλιέρ ειες κτηνοτροφικές ερ ασ ες και µεταφορές πορείτε να χτίσετε το δικό σας τρακτέρ επιλέγοντας από έναν μεγάλο κατάλογο με χαρακτηριστικά ελτίωσης της παραγωγικότητας όπως κινητήρες τεσσάρων ή έ ι κυλίνδρων από έως τρεις επιλογές κι ωτίων ταχυτήτων ή το νέο ή το φημισμένο εμπρόσ ιο υδραυλικό και εργοστασιακό φορτωτή γραναζωτή ή εμ ολοφόρο μετα λητής παροχής αντλία μηχανικές ή ηλεκτρονικές αλ ίδες ε ωτερικών εργασιών ή τριών ταχυ τήτων χαμηλή ή στάνταρτ καμπίνα και πολλά άλλα ε εντυπωσιακό λόγο ισχ ος προς άρος το είναι πανέτοιμο να ανταποκρι εί σε κά ε γεωργική εφαρμογή ιατί εται από την Α Κ Ν Α


18

λίπανση

ΕΦΑΡΜΟ ΕΣ

&

φυτοπροστασία

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ

Μεταξύ φόβης και μεταξώματος οι υψηλότερες ανάγκες σε φώσφορο α ουσ α α του κατά το έµισµα του σ όρου οδη ε σε µε ση αρα ο καλαμπόκι, εξαιτίας της υψηλής παραγωγικότητάς του τόσο σε βιομάζα όσο και σε καρπό, απομακρύνει σημαντικές ποσότητες θρεπτικών στοιχείων από το έδαφος, οι οποίες είναι αναγκαίο να αντικατασταθούν μέσω λιπασματικών εισροών σε κάθε καλλιεργητικό κύκλο. καμπύλη της συσσώρευσης ξηρής ουσίας στο καλαμπόκι σε σχέση με τον χρόνο από τη σπορά είναι σχεδόν ίδια με την καμπύλη απορρόφησης αζώτου από την καλλιέργεια, γι αυτό και απαιτείται να υπάρχει διαθεσιμότητα αζώτου από την αρχή της καλλιέργειας και σε όλα τα στάδια ανάπτυξής της. Αποτελεί το σπουδαιότερο θρεπτικό στοιχείο για το καλαμπόκι, καθώς ρυθμίζει την ανάπτυξη, την απόδοση και την ποιότητα. Πρόκειται για βασικό συστατικό για τη σύνθεση των πρωτεϊνών και των νουκλεϊκών οξέων. Είναι απαραίτητος για τη φωτοσύνθεση, την αναπνοή, τη σύνθεση υδατανθράκων, την κυτταρική διαίρεση, την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος, τη μεταφορά ενέργειας, τον σχηματισμό των κόκκων, ενώ αυξάνει την απόδοση και την ωρίμανση της καλλιέργειας.

Απαιτείται για την ενεργοποίηση πολλών ενζύμων, συμβάλλει σημαντικά στην υδατική ισορροπία των φυτών, ρυθμίζει έναν μεγάλο αριθμό φυσιολογικών λειτουργιών και αυξάνει την αντοχή των φυτών σε αβιοτικούς παράγοντες. Ευνοεί την ανάπτυξη και την αύξηση της ξηράς ουσίας βιομάζας . Το καλαμπόκι έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις σε ψευδάργυρο και, γενικά, είναι ευαίσθητο στην έλλειψή του. Μάλιστα, θεωρείται ως φυτό «δείκτης» του ψευδαργύρου. Ε οή ρ ο ής κ ι σ ιστ ς δοσο ο ς Οι μέγιστες ανάγκες του καλαμποκιού σε άζωτο είναι από την 75η έως την 0ή ημέρα από τη βλάστηση, στο χρονικό διάστημα δηλαδή μεταξύ της άνθισης της φόβης και των στυλών, το οποίο συμπίπτει με τον μέγιστο ρυθμό αύξησης του ξηρού βάρους των φυτών. Σε αυτό το διάστημα, προσλαμβάνεται το 60 -65 της συνολικής ποσότητας αζώτου. στόσο, η πρόσληψή του συνεχίζει και μετά την 0ή ημέρα. Ειδικότερα, υψηλές ανάγκες σε άζωτο παρατηρούνται στο στάδιο γεμίσματος του σπόρου και η έλλειψη του εν λόγω στοιχείου σε αυτή την περίοδο οδηγεί σε σημαντική μείωση της παραγωγής. Το σύνολο σχεδόν του αζώτου αποθηκεύεται

ς στον καρπό, συνεπώς με τη συγκομιδή απομακρύνεται το άζωτο που έχει προστεθεί στην καλλιέργεια. Είναι, λοιπόν, αναγκαία η εφαρμογή του σε κάθε καλλιεργητικό κύκλο. συνολική ποσότητα αζώτου που θα προστεθεί για όλη την καλλιεργητική περίοδο συνιστάται να εφαρμόζεται 1 2 - 2 με τη βασική λίπανση, ενώ το υπόλοιπο άζωτο εφαρμόζεται επιφανειακά, όταν τα φυτά έχουν ύψος 50-60 εκατοστά. Το καλαμπόκι εμφανίζει υψηλότερες ανάγκες σε φώσφορο στο στάδιο μεταξύ εμφάνισης της φόβης και του μεταξώματος και στην αρχή γεμίσματος του κόκκου. Επίσης, έχει υψηλές απαιτήσεις σε κάλιο, ιδιαίτερα μεταξύ της 50ής και 80ής ημέρας από τη σπορά, όπου προσλαμβάνεται το 75 των συνολικών αναγκών της καλλιέργειας. Για την παραγωγή 1.500 κιλών καρπού συνιστώνται 27- 0 μονάδες αζώτου, 4-5 μονάδες φωσφόρου, 18-22 μονάδες καλίου, γύρω στις 4 μονάδες ασβεστίου και γύρω στις 2,5 μονάδες μαγνησίου. ■

ρ σ η η ρ τικ

Απρίλιος

στοι

άιος

ιά ρ Ε ο ικές ά κ ς κ τά τη διάρκ ι ά τ ης το κ

σ

ο νιος

οκιο

οσοστ

ο λιος

Α γουστος


19

Ειδική έκδοση | Μάρτιος 2018

ΕΛΙΑ

Διπλάσια ποσότητα καλίου από ό,τι αζώτου σε ελαιώνες που λιπαίνονται πρώτη φορά να κα α η δια εσιµότητα του ρε τικού συστατικού και το καλοκα ρι σε χρονιές µε υ ηλ

Η

διαθεσιμότητα συγκεκριμένων θρεπτικών στοιχείων στην καλλιέργεια της ελιάς επηρεάζει την επιτυχία της. χει αποδειχτεί ότι η καλλιέργεια της ελιάς έχει υψηλές απαιτήσεις σε θρεπτικά στοιχεία, κυρίως αζώτου, καλίου, μαγνησίου και βορίου. Ερευνητικά δεδομένα έχουν δείξει ότι για έναν ελαιώνα 1.000 τ.μ., η ποσότητα των θρεπτικών στοιχείων που προσλαμβάνεται ετησίως ανά δέντρο είναι 1,5- ,5 κιλά αζώτου , 0,4-0,8 κιλά φωσφόρου P , 1-5 κιλά καλίου K και 2-5 κιλά ασβστίου Ca . Οι ποσότητες θρεπτικών , P, K, Ca που απαιτούνται για την παραγωγή 100 κιλών καρπού, 50 κιλών φύλλων και 50 κιλών ξύλου, παρουσιάζονται στον πίνακα. ελιά είναι απαιτητική σε άζωτο, ώστε να αντιδρά σχεδόν πάντα στην αζωτούχο λίπανση με έντονη βλάστηση. Το άζωτο είναι το σπουδαιότερο θρεπτικό στοιχείο, όσον αφορά τη βλάστηση και την παραγωγή της. Ενισχύει το ποσοστό τέλειων ανθέων, την υψηλή καρπόδεση, αυξάνει την καρποφορία, τον αριθμό και το βάρος των καρπών. Προάγει, επίσης, τη γρήγορη ανάπτυξη της ανοιξιάτικης βλάστησης, βοηθώντας στην ευδοκίμηση της καλλιέργειας με ξηροθερμικό κλίμα. Επιπλέον, προωθεί τη φυσιολογική ωρίμαση των ανθέων της ελιάς, βελτιώνει τα επίπεδα καρπόδεσης και μειώνει την ένταση του φαινομένου της παρενιαυτοφορίας. Είναι το δομικό στοιχείο πολλών ενώσεων A P, A P, A, A , συμβάλλει στην άνθιση, στην καρπόδεση, στην ωρίμανση και γενικότερα στην ποιότητα των προϊόντων. Αυξάνει την παραγωγή, το βάρος και το μέγεθος του καρπού και την περιεκτικότητά

του σε ελαιόλαδο. Το κάλιο είναι η πιο συχνή τροφοπενία έλλειψη που συναντάται στην καλλιέργεια ελιάς. Αυξάνει την ανθοφορία, την καρπόδεση, την παραγωγή και την ποιότητα του καρπού. Ε ο ή ρ ο ής κ ι σ ιστ ς δοσο ο ς Οι ανάγκες της ελιάς σε άζωτο είναι ιδιαίτερα αυξημένες στα στάδια της διαφοροποίησης των οφθαλμών και της καρπόδεσης. Οι εφαρμογές αζώτου προς το τέλος του χειμώνα, πριν από τη διαφοροποίηση των ανθοφόρων οφθαλμών και πριν από την έναρξη της νέας βλάστησης, εξασφαλίζουν τη διαθεσιμότητα του αζώτου στα στάδια ανάπτυξης της καλλιέργειας. ελιά εμφανίζει, επίσης, υψηλές απαιτήσεις σε άζωτο και κατά τη διάρκεια της ανθικής περιόδου και κυρίως μετά την ολοκλήρωση της καρπόδεσης, καθώς και την περίοδο της ταχείας αύξησης των καρπών. Για αυτό συνιστάται και σε αυτά τα στάδια να υπάρχει επάρκεια αζώτου. Ανάλογα με τις εδαφικές ιδιότητες, την εδαφική υγρασία, τις καλλιεργητικές τεχνικές, την ηλικία και την παραγωγή του δέντρου, συνιστάται η ετήσια χορήγηση αζώτου να είναι 1-1,5 κιλά ανά δέντρο. Επίσης, συνιστάται η αναλογία φωσφόρου προς άζωτο : , όταν προστίθενται φωσφορικά

οσ τητ ς

κ ι

ο

αρα

ικότητα

λιπάσματα, να είναι 1: . Το ύψος της καλιούχου λίπανσης καθορίζεται με βάση το ύψος της αζωτούχου λίπανσης. Σε ελαιώνες που στο παρελθόν δεν έχει γίνει καλιούχος λίπανση, καλό είναι για μερικά χρόνια να προστεθεί κάλιο σε διπλάσια ποσότητα σε σχέση με το χορηγούμενο άζωτο. Στη συνέχεια, μπορεί να ακολουθηθεί λίπανση συντήρησης, η οποία είναι ίση με τη δόση του αζώτου. Για την κάλυψη των υψηλών απαιτήσεων της καλλιέργειας σε κάλιο, συνιστάται οι εφαρμογές να γίνονται τον χειμώνα ή στο τέλος του χειμώνα, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του νερού στην περιοχή εφαρμογής. Στις χρονιές με υψηλή παραγωγικότητα, είναι αναγκαίο να υπάρχει διαθεσιμότητα καλίου την περίοδο της ταχείας αύξησης των καρπών μέσα καλοκαιριού . ■

ιτο τ ι τησ ς

ιά ρ

έ

ς ρ σ η ης ρ τικ

ι δ τρο

άο

τη

ρ

στοι

στη

ή

Θρεπτικό στοιχείο

Καρπός (100 κιλά)

Φύλλα (50 κιλά)

Ξύλο (50 κιλά)

Ν

0,500

0,500

0,380

0,120

0,120

0,150

Κ

0,950

0,280

0,195

Ca

0,960

0,500

0,300

ιά


λίπανση

20

&

φυτοπροστασία

HAIFA

Καινοτόμες λύσεις με υψηλή απόδοση υνεχ οντας την ρ το ορ α της η δ νει λύσεις τόσο στη ασικ όσο και στην ε ιφανειακ λ ανση µε τη σειρά µε άση το ιτρικό άλιο

Η της ατερ νας Παρθεν ου, υπεύθυνης παραγωγής κοκκωδ ν λιπα των υπεύθυνης πωλή εων οτιοανατολικής Ευρ πης

εταιρεία ai a δραστηριοποιείται στην παραγωγή νιτρικού καλίου, εξειδικευμένων λιπασμάτων και βιομηχανικών χημικών. Οι τομείς στους οποίους εφαρμόζεται αυτή η δραστηριότητα είναι, μεταξύ άλλων, οι εξής: Γεωργία Ειδικά λιπάσματα για κάθε είδους καλλιέργειες υψηλών επιδόσεων. Βιομηχανία Τεχνολογικά προϊόντα με πλειάδα εφαρμογών. Μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω ηλιακής ακτινοβολίας. Ειδικότερα, στον χώρο των λιπασμάτων τα προϊόντα μας κατέχουν μεγάλο ποσοστό της χρήσης υδατοδιαλυτής λίπανσης στην ελληνική επικράτεια και περαιτέρω παρέχουμε λιπάσματα ελεγχόμενης απελευθέρωσης πρωτοποριακής τεχνολογίας C , καθώς διαθέτουμε και καθαρές πρώτες ύλες λιπασμάτων. εταιρεία ai a, συνεχίζοντας την καινοτομία και πρωτοπορία της, ήρθε να δώσει λύσεις τόσο στη βασική όσο και στην επιφανειακή λίπανση, με την πρωτοποριακή σειρά με βάση το νιτρικό κάλιο «Τur o-K». σειρά είναι εμπλουτισμένη

με θείο, μαγνήσιο, σίδηρο και ψευδάργυρο. Πρόκειται για σύνθετα PK λιπάσματα ελεύθερα νατρίου και χλωρίου, με ευρεία χρήση σε όλους τους τύπους χωραφιών και όλα τα είδη των καλλιεργειών, ακόμη και σε ευαίσθητες στην αλατότητα καλλιέργειες. Τελειώνοντας, οφείλω να επισημάνω, ότι η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί πρώτιστης σημασίας ζήτημα για την εταιρεία, από την επεξεργασία της πρώτης ύλης μέχρι και το τελικό προϊόν προς πώληση, ακολουθώντας όλα τα διεθνή και αυστηρότατα πρότυπα παραγωγής. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας: www.haifa-group.com.

οιες οι τελευταίες ε ελί εις στην εγχώρια και διε νή αγορά λιπασμάτων φυτοπροστατευτικών διεθνής αγορά λιπασμάτων την τελευταία διετία χαρακτηρίζεται από χαμηλή κερδοφορία και αναιμική ανάπτυξη. Αυτή η κατάσταση οδηγεί σε συγκέντρωση δυνάμεων, καθώς και σε δυναμικότερη ανάπτυξη δικτύων. Επίσης, αλλάζει και ο κύκλος των προϊόντων, καθώς αποκτούν μεγαλύτερη σημασία τα ειδικά λιπάσματα. ώς α ιολογείτε την αγροτική τεχνολογία και τον ρόλο της γεωργίας ακρι είας στην ορ ολογική χρήση των εισροών γεωργία μετασχηματίζεται σε επαγγελματικό επίπεδο, καθώς οι νέες τεχνολογίες αποκτούν μεγαλύτερη σημασία και θα εξορθολογήσουν τη χρήση θρεπτικών ουσιών. Θεωρούμε ότι αυτές οι εξελίξεις ευνοούν τη ai a, καθώς βρισκόμαστε στην πρωτοπορία των τεχνολογιών αυτών. οια τα μελλοντικά σχέδια της εταιρείας σας χετε κάποια νέα προ όντα που προσ έσατε στο χαρτοφυλάκιό σας πίσης μπορείτε να αναφέρετε και κάποια συνεργασία με άλλες εταιρείες ή συμμετοχή σε πανεπιστημιακά ερευνητικά προγράμματα φύση της ai a είναι να αναπτύσσει νέα προϊόντα και νέες εφαρμογές των ήδη υπαρχόντων. σον αφορά συνεργασίες, ακολουθούμε αυτόνομη πορεία. ■


λίπανση

ΕΦΑΡΜΟ ΕΣ

22

&

φυτοπροστασία

ΜΗΛΙΑ

Από νωρίς την άνοιξη αναγκαίες οι εφαρμογές του ασβεστίου ηλές οι α αιτ σεις σε φ σφορο στην αρχ της λαστικ ς εριόδου µ νιµουµ µονάδες ανά στρέµµα η συνιστ µενη οσότητα καλ ου

Η

περιεκτικότητα του καρπού σε θρεπτικά στοιχεία καθορίζει τη θρεπτική αξία των παραγόμενων προϊόντων και τη μετασυλεκτική τους διάρκεια, εξασφαλίζοντας στον παραγωγό μεγαλύτερες δυνατότητες διείσδυσης σε ξένες αγορές και αύξησης της ανταγωνιστικότητάς τους. Επηρεάζει σημαντικά την ποσότητα της βλάστησης και την επιτυχία της καρπόδεσης, αποτελεί βασικό συστατικό των πρωτεϊνών, των νουκλεϊκών οξέων, της χλωροφύλλης και συμμετέχει στο σύνολο των φυσιολογικών λειτουργιών των φυτών. Αυξάνει το ριζικό σύστημα των φυτών, την παραγωγή και την ποιότητα των καρπών, την ανθοφορία, την καρπόδεση, τη μεριστωματική δράση και τη συγκέντρωση των ανθοκυανίνων. Βελτιώνει την ποιότητα των καρπών, ενισχύει τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του καρπού υφή, άρωμα, γεύση και χρώμα , αυξάνει την περιεκτικότητα των καρπών σε διαλυτά στερεά, σε οργανικά οξέα, σε βιταμίνη C και την οξύτητα. Επίσης, συμμετέχει σε ένα σύνολο λειτουργιών, όπως στη σύνθεση του αμύλου, στην ενεργοποίηση των ενζύμων, στον μεταβολισμό και στη μεταφορά υδατανθράκων, καθώς και στην αύξηση της αντοχής σε αβιοτικούς και βιοτικούς παράγοντες παράγοντες. Βελτιώνει την ποιότητα, το χρώμα των καρπών και την ικανότητα συντήρησης των καρπών. έλλειψη των καρπών σε ασβέστιο συνδέεται έμμεσα με την εμφάνιση συμπτωμάτων της πικρής κηλίδωσης itter pit , με την εσωτερική υποβάθμιση internal rea o n και με τη μείωση

της μετασυλλεκτικής αντοχής των καρπών. Ε : ποσότητα της αζωτούχου λίπανσης μεταβάλλεται ανάλογα με την ηλικία, το μήκος της ετήσιας βλάστησης, την ποικιλία και τις εδαφικές ιδιότητες. Μια ποσότητα 15-20 μονάδων αζώτου ανά στρέμμα είναι μια ενδεικτική ποσότητα για μηλιές. Συνιστάται να υπάρχει άζωτο στο στάδιο του λήθαργου, μετά την καρπόδεση και μετασυλλεκτικά. κατανομή μπορεί να γίνει ως εξής: 6-7 μονάδες τον Φεβρουάριο, 6-7 μονάδες κατά τους μήνες Μάρτιο - Απρίλιο, 2- μονάδες κατά τους μήνες Μάιο - ούνιο και 1- μονάδες μετά τη συγκομιδή και όχι σε όψιμες ποικιλίες. Οι ανάγκες της μηλιάς σε φώσφορο είναι υψηλές στην αρχή της βλαστικής περιόδου και η ενδεικτική ποσότητα που συνιστάται είναι 6-15 μονάδες P2 5, ανάλογα με τη διαθέσιμη ποσότητα στο έδαφος και την περιεκτικότητα των φύλλων σε φώσφορο. Συνιστάται ενδεικτικά προσθήκη 10- 0 μονάδων καλίου ανά στρέμμα, ανάλογα με τα αποτελέσματα των αναλύσεων των εδαφικών δειγμάτων και των φύλλων, στο στάδιο του λήθαργου Δεκέμβριος - ανουάριος και κατά την ανάπτυξη του καρπού ούνιος - ούλιος . Για την αντιμετώπιση της έλλειψης ασβεστίου συνιστάται προσθήκη ασβεστίου στα εδάφη ή και διαφυλλικοί ψεκασμοί με ασβέστιο. Το ασβέστιο πρέπει να είναι διαθέσιμο στη μηλιά από το στάδιο του μικρού καρπιδίου από νωρίς την άνοιξη με την πτώση των πετάλων, μέχρι και τη συγκομιδή. Εφαρμογές μπορούν να πραγματοποιηθούν και μετασυλλεκτικά. ■ ιά ρ Ε ο ικές ά κ ς ρ ρ τικ στοι ς ροσδιορ ο τ ι στ της οικι ς της η ιάς


λίπανση

24

&

φυτοπροστασία

ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ

CLOSER® 120SC για την καταπολέμηση μυζητικών εντόμων Άλλο ένα καινοτόµο προϊόν στην γκάµα των εντοµοκτόνων της εταιρείας

ετά την είσοδο στην ελληνική αγορά των δύο νέων εντομοκτόνων A 250 και A A 120 C με δραστική ουσία το pinetoram, η ΕΛΑ ΚΟ ΕΛΛΑΣ ενέκρινε και το C 120 C με δραστική ουσία το ul o a lor. Πρόκειται για το νέο εντομοκτόνο της o Agrosciences για την καταπολέμηση μυζητικών εντόμων. Το C 120 C είναι διασυστηματικό εντομοκτόνο με κίνηση μέσω των ξυλωδών αγγείων και με διελασματική κίνηση εντός των φυτικών ιστών. o C A AC εμπορικό όνομα της δραστικής ουσίας ul o a lor ανήκει σε μια νέα χημική ομάδα της sul o amines σουλφοξαμίνες με διαφορετικό τρόπο δράσης από τα μέχρι τώρα γνωστά εντομοκτόνα. Το C A AC καταπολεμά αποτελεσματικά πολλούς σοβαρούς εχθρούς σε πολλές καλλιέργειες, όπως είναι οι εξής: αφίδα, αλευρώδης, ψευδόκοκκος, κοκκοειδή και άλλα μυζικά έντομα. Το C 120 C εγκρίθηκε σε δενδρώδεις καλλιέργειες μηλοειδή, πυρηνόκαρπα, εσπεριδοειδή , σε κηπευτικά κολοκυνθοειδή, σολανώδη, σταυρανθή, φυλλώδη λαχανικά , καθώς και σε καλλωπιστικά φυτά και δέντρα. Το C 120 C δρα, κυρίως, διά της επαφής και διά της κατάποσης. Δρα σε αποκλειστικό υποδοχέα της ακετυλοχολίνης nicotinic acet lc oline

nAC s του νευρικού συστήματος των εντόμων, διαφορετικό από το σημείο δράσης των νεονικοτινοειδών. Ο παγκόσμιος οργανισμός AC nsectici e esistance Action Committee , υπεύθυνος για τη διαχείριση ανθεκτικότητας των εντομοκτόνων, κατατάσσει το C A AC ul o a lor στο roup 4C, σε διαφορετικό u - roup από αυτό που ανήκουν τα νεονικοτινοειδή.

ο έ η της ρήσης το

120

12

ο

Εξαιρετικά αποτελεσματικό ενάντια σε μια μεγάλη γκάμα σημαντικών μυζητικών εντόμων. Ταχεία δράση κατά των εχθρών-στόχων με πολύ καλή υπολειμματική διάρκεια. Εξαιρετική διαλεσματική και διασυστηματική κίνηση. έα χημική ομάδα σουλφοξαμίνες με μοναδικό τρόπο δράσης. Δεν παρουσιάζει διασταυρωτή ανθεκτικότητα με άλλα εντομοκτόνα άλλων χημικών ομάδων, όπως π.χ. τα νεονικοτινοειδή. Κατάλληλο σε προγράμματα διαχείρισης της ανθεκτικότητας. Επίπτωση σε αποικίες μελισσών, όταν η χρήση του ακολουθεί τις οδηγίες ετικέτας. ΕΛΑ ΚΟ Ελλάς καλύπτει τις ανάγκες του λληνα παραγωγού στη διαδικασία παραγωγής, εισάγοντας

καινοτόμα προϊόντα από μεγάλες διεθνείς εταιρείες, όπως η o Agro ciences, η upont, η lanco nt. κ.ά. ΕΛΑ ΚΟ Ελλάς από το 1 84 εκπροσωπεί και διανέμει προϊόντα πολυεθνικών εταιρειών σε κλάδους φυτοπροστασίας, θρέψης, κτηνιατρικών φαρμάκων και σπόρων. Οι κλάδοι πωλήσεων είναι Φυτοπροστασίας-Θρέψης, Σπόροι Μεγάλης Καλλιέργειας, Σπόροι Κηπευτικών και Κτηνιατρικά Φάρμακα - Διατροφικά. εταιρεία απασχολεί πάνω από 85 εργαζομένους, εκ των οποίων το 70 είναι εξειδικευμένοι επιστήμονες. Ο κλάδος πωλήσεων Φυτοπροστασίας έχει ενισχυθεί από το 2018 με νέα προϊόντα, που προέρχονται από τη γραμμή παραγωγής της A και της upont. Τα κύρια προϊόντα της νέας χρονιάς είναι τα εντομοκτόνα elegate 250 , a iant 120 C, Closer 120 C, ate 10 , annate 20 και τα μυκητοκτόνα ontelis 20 C, alento 20 C, uation Pro . ΕΛΑ ΚΟ Ελλάς συνεχίζει την παρουσία της στη θυγατρική της εταιρεία Plantas ΑΕ, η οποία ειδικεύεται στην παραγωγή αυτόρριζων και εμβολιασμένων σποροφύτων. Ο συνολικός τζίρος της ΕΛΑ ΚΟ Ελλάς ξεπερνά τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση .elanco.gr. ■


26

λίπανση

ΕΦΑΡΜΟ ΕΣ

&

φυτοπροστασία

ΑΜΠΕΛΙ

Φώσφορος για ταχύτερη ανθοφορία, αλλά και ωρίμανση των σταφυλιών έλλει η α του αφαιρε όντους α ό το µέ ε ος και την οιότητα του καρ ού ο αμπέλι προσλαμβάνει θρεπτικά στοιχεία από το εδαφικό διάλυμα σε όλη τη διάρκεια του ετήσιου κύκλου του, δηλαδή από τις αρχές Μαρτίου έως τα τέλη Οκτωβρίου. καλλιέργεια έχει σημαντικές απαιτήσεις σε θρεπτικά στοιχεία κυρίως αζώτου, καλίου και μαγνησίου, αλλά και σε ιχνοστοιχεία, των οποίων η διαθεσιμότητα επηρεάζει σημαντικά την επιτυχία της καλλιέργειας. Συμβάλλει στην καλύτερη ανάπτυξη της βλάστησης και των ριζών, ευνοεί την αύξηση της ποσότητας και της ποιότητας παραγωγής και συντελεί στην αύξηση του μεγέθους των καρπών, ενώ σε συνθήκες έλλειψης αζώτου το μέγεθος των καρπών μειώνεται. Επιδρά στην ποιότητα της παραγωγής, ευνοώντας την ανθοφορία και την ωρίμανση των σταφυλιών, ενισχύει την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος, αυξάνει την αντοχή των κληματίδων και βοηθάει στην ταχύτερη ωρίμανσή τους διαφοροποίηση και ξυλοποίηση . Συμβάλλει στη βελτίωση της ανάπτυξης και της ποιότητας των σταφυλιών, αυξάνοντας τα σάκχαρα και βελτιώνοντας το χρώμα των ραγών. Ευνοεί, επίσης, την πρώιμη ωρίμανση των σταφυλιών, καθώς και την ωρίμανση των κληματίδων, ελέγχει τη διαχείριση του νερού και την ενζυμική δραστηριότητα και αυξάνει την αντοχή τους σε αβιοτικούς παράγοντες. Μετέχει στην ανάπτυξη του γυρεοσωλήνα, των ανθέων και των καρπών, καθώς και στη μεταφορά των σακχάρων στα κύτταρα. Επιδρά στα ποιοτικά χαρακτηριστικά της καλλιέργειας, αυξάνοντας τις συγκεντρώσεις των σακχάρων και βελτιώνοντας τα αρώματα.

Ε οή

ρ ο ής κ ι σ ιστ

ς δοσο ο ς

Τα στάδια της ανθοφορίας, της ταχείας αύξησης των βλαστών και των ραγών Μάιος - ούνιος είναι αυτά με τις μεγαλύτερες απαιτήσεις σε άζωτο, γι αυτό στις περιόδους αυτές θα πρέπει να υπάρχει διαθέσιμο άζωτο στο έδαφος. χει υπολογιστεί ότι οι μέσες ετήσιες ανάγκες των πρέμνων σε άζωτο είναι 7

gr πρέμνο. Ο φώσφορος είναι απαραίτητο στοιχείο κατά τα νεαρά στάδια των πρέμνων και, πιο συγκεκριμένα, από την έναρξη της βλάστησης έως την πλήρη άνθιση. Στα ανεπτυγμένα πρέμνα γίνεται ενσωμάτωση στο έδαφος με τα φωσφορούχα λιπάσματα, κατά τη χειμέρια ανάπαυσή τους. Τα πρέμνα απορροφούν το 65 -75 της συνολικής ποσότητας του καλίου αμέσως μετά την άνθιση και για χρονικό διάστημα τριών εβδομάδων, ενώ μέγιστες ανάγκες προσδιορίζονται κατά το στάδιο της ανάπτυξης των ραγών. χει υπολογιστεί ότι οι μέσες ετήσιες ανάγκες των πρέμνων σε κάλιο είναι 8 gr πρέμνο. ■

ρ σ η η ρ τικ

στοι

στο

έι


27

Ειδική έκδοση | Μάρτιος 2018

ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ

Κάλιο, το στοιχείο-κλειδί για την καρπόδεση και την αντοχή σε αβιοτικούς παράγοντες ροσοχ στην έλλει η ευδαρ ύρου ου µ ορε να οδη σει σε λ ρη ακαρ α

Η

ορθολογική λίπανση της ροδακινιάς αυξάνει την παραγωγή και βελτιώνει την ποιότητα των καρπών. Τα θρεπτικά συστατικά που είναι υπεύθυνα για την αύξηση της βλάστησης, της απόδοσης και της ποιότητας των καρπών είναι το άζωτο, το κάλιο, το ασβέστιο και ψευδάργυρος, με την έλλειψή τους να συνδέεται με αρνητικά αποτελέσματα που έχουν αντίκτυπο στο εισόδημα του παραγωγού. Αυξάνει τη βλάστηση, τον αριθμό των ανθοφόρων οφθαλμών, το μέγεθος των καρπών, αναστέλλει την καρπόπτωση, αυξάνει την αντοχή του ξύλου και των οφθαλμών στις χαμηλές θερμοκρασίες και επηρεάζει σημαντικά την απόδοση των δέντρων. Σε περίπτωση έλλειψης αζώτου, οι καρποί γίνονται μικρότεροι σε μέγεθος, στεγνοί, υπόξινοι, έχουν έντονο ερυθρό χρώμα και η ποιότητά τους υποβαθμίζεται. Εξασφαλίζει περισσότερα καρποφόρα μάτια και καλύτερη καρπόδεση, επηρεάζει την ανάπτυξη του πυρήνα και ευνοεί τον σχηματισμό χρωστικών ουσιών, ανθοκυανών που δίνουν χρώμα

στον καρπό . Επίσης, αυξάνει την αντοχή του δέντρου σε αβιοτικούς παράγοντες, μειώνει την πρόωρη καρπόπτωση, ενώ συντελεί στην αύξηση του μεγέθους και του βάρους των καρπών και αυξάνει την οξύτητά τους, βελτιώνοντας συνολικά τη γεύση τους και την ποσότητα της παραγωγής. Επηρεάζει την ποιότητα και τον χρόνο συντήρησης των καρπών της ροδακινιάς. Είναι το συστατικό ορισμένων ενζύμων και επηρεάζει τη σύνθεση της χλωροφύλλης και την παρουσία αυξίνης στο φυτό. Μεγάλη έλλειψη του στοιχείου μπορεί να οδηγήσει σε πλήρη ακαρπία.

Εοή σ ιστ

ρ ο ής κ ι ς δοσο ο ς

Συνήθως οι συνιστώμενες ποσότητες αζώτου κυμαίνονται σε 15-20 κιλά ανά στρέμμα. Οι ανάγκες σε άζωτο των συμπύρηνων βιομηχανικών ποικιλιών

είναι υψηλότερες, δεδομένου ότι το αραίωμα γίνεται πολύ αργά δύο και πλέον μήνες μετά την άνθιση και η αύξηση της βλάστησης εμφανίζεται καθυστερημένη. Συνήθως 15-25 κιλά καλίου ανά στρέμμα ικα ικανοποιούν τις ανάγκες της καλλιέργειας. Πολύ καθοριστική σχέση, όσον αφορά τη βέλτι βέλτιστη καρποφορία των δέντρων, είναι ο λόγος αζώτου καλίου στα φύλλα. Στη ροδακινιά, οι βέλτιστες τιμές αυτού του λόγου κυμαίνονται μετα μεταξύ 1,50 1 και 1,70 1. Αναφορικά με το μαγνήσιο, συσυ χονιστάται η χο ρήγηση 4-6 μονάδων ανά στρέμμα, κυρίως σε όξινα εδάφη. ■


28

λίπανση

ΕΦΑΡΜΟ ΕΣ

&

φυτοπροστασία

ΠΑΤΑΤΑ

Φώσφορος για πρώιμη βλάστηση, κάλιο για υψηλότερες αποδόσεις ο µα ν σιο συµ άλλει στη µεταφορά σακχάρ ν α ό τα φύλλα στους κονδύλους

Η

πατάτα είναι ένα φυτό που επηρεάζεται άμεσα, ως προς τις αποδόσεις της, από τις εδαφοκλιματικές συνθήκες και τη διαθεσιμότητα των θρεπτικών στοιχείων κατά τη διάρκεια του βιολογικού της κύκλου. αναλογία της φυλλικής επιφάνειας σε σχέση με τον αριθμό και την ανάπτυξη των κονδύλων είναι καθοριστική για την επίτευξη μεγάλων αποδόσεων. Προάγει τη βλαστική ανάπτυξη των φυτών, επιταχύνει τον ρυθμό ανάπτυξης των βλαστών και του φυλλώματος, αυξάνει τη φυλλική επιφάνεια του φυτού και την παραγωγή κυρίως την πρώιμη και βελτιώνει την περιεκτικότητα της πρωτεΐνης στους κονδύλους. Ενισχύει την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος, πρωιμίζει τη βλαστική φάση, αυξάνει τον αριθμό και το μέγεθος των κονδύλων ανά φυτό, καθώς και το πάχος της φλούδας, επιμηκύνει τη μετασυλλεκτική διάρκεια ζωής και αυξάνει την αντοχή στις ακραίες θερμοκρασίες κρύο, ξηρασία . πατάτα είναι καλιόφιλο φυτό. Το κάλιο αυξάνει την απόδοση και βελτιώνει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της καλλιέργειας, παίρνει μέρος στην παραγωγή υδατανθράκων και συμβάλλει στη μεταφορά τους από τα φύλλα στους κονδύλους. Αυξάνει, επίσης, το βάρος των κονδύλων, ενώ αποτελεί σκελετικό στοιχείο. Μειώνει τη διαπνοή και αυξάνει την αντοχή σε βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες. Είναι το στοιχείο που αυξάνει τη φωτοσυνθετική ικανότητα του φυτού, παράγοντας αποθησαυριστικές ουσίες για τους κονδύλους, και βοηθά τη μεταφορά σακχάρων από τα φύλλα στους κονδύλους. Ε ο ή ρ ο ής κ ι σ ιστ ς δοσο ο ς Για μια παραγωγή 4-5 τόνων ανά στρέμμα πατάτας απαιτείται η προσθήκη 20- 0 κιλά αζώτου, 10-15 κιλά φωσφόρου, 0-40 κιλά καλίου και 2- κιλά μαγνησίου ανά στρέμμα. ■

ι ρά τ ρ ση η ρ τικ στοι στη τάτ


ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΙΝΔΟΣ Ιστορικό - Υποδοµές

Προϊόντα

Το εργοστάσιο, το οποίο βρίσκεται στην Κληµατιά Ιωαννίνων, κατασκευάστηκε το 2004 και η δυναµικότητά του είναι 5.000 τόνοι ετησίως. Με τη µέθοδο της αερόβιας ζύµωσης, µετατρέπει την κοπριά των κοτόπουλων σε οργανικό φυσικό λίπασµα κατάλληλο για όλες τις καλλιέργειες.

Είναι γνωστό ότι τα ζωικά απόβλητα αποτελούν µία από τις κύριες µορφές λιπάσµατος για τις καλλιέργειες. Η ιδιαιτερότητα της συγκεκριµένης κοπριάς είναι ότι έχει σχεδόν πενταπλάσια θρεπτική αξία σε σχέση µε όλες τις άλλες. Κύρια προϊόντα του εργοστασίου είναι το Αγροσύν και το Αγροσύν bio, τα οποία είναι φυσικά οργανικά λιπάσµατα από κοπριά κότας. Η ΠΙΝΔΟΣ εκµεταλλεύεται τα προϊόντα των δραστηριοτήτων της µε τον πιο αποδοτικό τρόπο. Διαθέτει εργοστασιακή µονάδα που παραλαµβάνει απόβλητα πτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων και τα µετατρέπει στο οργανικό και βιολογικό λίπασµα «αγροσυν». Το «αγροσυν» είναι φυσικό οργανικό λίπασµα που παράγεται από κοπριά πουλερικών χωρίς καµιά πρόσµειξη άλλων ουσιών. Είναι κατάλληλο για όλες τις καλλιέργειες γιατί παράγεται από 100% φυσικό προϊόν µε υψηλή περιεκτικότητα σε θρεπτικά στοιχεία και ιχνοστοιχεία. Η περιεκτικότητά του σε λιπαντικά στοιχεία, σε συνδυασµό µε την κατάλληλη υγρασία, προσδίδει στο «αγροσυν» άµεση λιπαντική ικανότητα, ενώ η οργανική ουσία που περιέχει αυξάνει θεαµατικά τη γονιµότητα του εδάφους.

Χαρακτηριστικά Πλήρως και σωστά ζυµωµένη κοπριά πουλερικών Απαλλαγµένο από ζιζάνια, µύκητες, έντοµα και βλαβερούς µικροοργανισµούς Άοσµο και κατάλληλο για άµεση χρήση

Περιέχει λιπαντικά στοιχεία Έχει χαµηλή περιεκτικότητα σε υγρασία Διατίθεται σε µορφή κόκκου (pellets) Αυτοδύναµη και άµεση λιπαντική ικανότητα Άρτιο και εύκολο στη χρήση

Προστατεύει τον υδροφόρο ορίζοντα, δεν µολύνει το περιβάλλον Είναι κατάλληλο και για βιολογικές καλλιέργειες


32

λίπανση

ΣΥΝΕΝΤΕΥ ΕΙΣ

&

φυτοπροστασία

βιωσιμότητα μιας εκμετάλλευσης περνά από την ολοκληρωμένη θρέψη ι µέλη του

του Γι ννη

του

Ε α οτυ

ατ κη

ε φάση αναδιάταξης, ακολουθώντας τις νέες διεθνείς τάσεις στον τομέα της θρέψης, αλλά και τα πιεστικά δεδομένα που δημιουργεί η δύσκολη οικονομική συγκυρία, βρίσκεται η ελληνική αγορά λιπασμάτων. Με την κατανάλωση να δείχνει το τελευταίο διάστημα σημάδια ανάκαμψης, οι επιχειρήσεις του κλάδου καλούνται πλέον να απαντήσουν στη διπλή πρόκληση της παροχής στον παραγωγό προσιτών αγροτικών εφοδίων, που ταυτόχρονα όμως θα συμβάλουν στην αύξηση της αξίας της εγχώριας γεωργικής παραγωγής. ξι μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Συνδέσμου Ελληνικών Επιχειρήσεων Λιπασμάτων ΣΠΕΛ , μιλώντας στην « », δίνουν τη δική τους

νουν τις νέες τάσεις στην ελληνικ και διε ν α ορά λι ασµάτ ν

απάντηση στην παραπάνω πρόκληση, καταγράφοντας παράλληλα τις πιο ενδιαφέρουσες εξελίξεις στον τομέα της θρέψης, τόσο σε εγχώριο όσο και διεθνές επίπεδο. Ο πρόεδρος του ΣΠΕΛ και διευθύνων σύμβουλος της Φυτοθρεπτική ΑΕ, , αποτυπώνει τις αλλαγές που φέρνει η ολιστική προσέγγιση της θρέψης των καλλιεργειών που κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος, ενώ ο α αντιπρόεδρος του Συνδέσμου και διευθυντής της λφα Γεωργικά Εφόδια, , στέκεται στους κινδύνους που εγκυμονεί για την ελληνική γεωργία το φαινόμενο υπολίπανσης των εδαφών. Στους παράγοντες που θα καθορίσουν την πορεία των τιμών των λιπασμάτων τα επόμενα χρόνια αναφέρεται ο β αντιπρόεδρος και διευθύνων

σύμβουλος της uroc em Αgro λλάς, , με τον γενικό γραμματέα του ΣΠΕΛ και εμπορικό διευθυντή της ara λλάς, , να επικεντρώνεται, από την πλευρά του, στις προκλήσεις που καθιστούν αναγκαία την εξάπλωση της φιλοσοφίας της γεωργίας ακριβείας - παρά τα εμπόδια που δημιουργούν οι χρόνιες παθογένειες του ελληνικού πρωτογενούς τομέα. Στα «έξυπνα» λιπάσματα βρίσκεται η λύση στα προβλήματα που θέτει η κλιματική αλλαγή, σύμφωνα με τον Π , διευθυντή της και μέλος του ΔΣ του ΣΠΕΛ, ενώ ο ταμίας του συνδέσμου και αντιπρόεδρος της ΓΕ Λ , Π Π , εντοπίζει τις ευκαιρίες που δημιουργεί για τις ελληνικές επιχειρήσεις η αυξημένη ζήτηση για ειδικά προϊόντα θρέψης στις αναδυόμενες αγορές.


33

Ειδική έκδοση | Μάρτιος 2018

οιες είναι οι πιο ενδιαφέρουσες τεχνολογικές ε ελί εις στον κλάδο τόσο σε διε νές όσο και σε εγχώριο επίπεδο πάρχει μια γενικότερη αλλαγή που συντελείται τόσο σε διεθνές όσο και σε εγχώριο επίπεδο στον αγροδιατροφικό τομέα, με βάση τις ανάγκες του καταναλωτή και την πορεία της σύγχρονης γεωργίας. Για να μπορέσει να ανταποκριθεί κανείς σήμερα, αλλά και στο μέλλον στις σύγχρονες απαιτήσεις και προκλήσεις της παραγωγής αγροτικών προϊόντων, είναι αναγκαίο να ξεκαθαρίσει αν τελικά ανήκει στον κλάδο της γεωργίας ή στον κλάδο του τροφίμου. Αν αποφασίσει το πρώτο, θα πρέπει αναγκαστικά να αυξήσει τον κλήρο του, να μηχανοποιήσει την παραγωγική του διαδικασία και να ανταγωνιστεί στην κατηγορία των commo ities. Αν αποφασίσει ότι ανήκει στον χώρο του τροφίμου, η βιωσιμότητα της αγροτικής του εκμετάλλευσης θα περάσει «αναγκαστικά» από το δίπολο «υψηλή απόδοση και υψηλή ποιότητα». Κι αυτό, εκτός από τη διαχείριση των υπόλοιπων συντελεστών παραγωγής πολλαπλασιαστικό υλικό, άρδευση, φυτοπροστασία, καλλιεργητικές τεχνικές , περνά μέσα από την ολοκληρωμένη θρέψη. Με γνώμονα αυτές τις νέες τάσεις που διαμορφώνονται για την αγροτική παραγωγή, ο κλάδος των λιπασμάτων όχι μόνο δεν παρακολουθεί τις εξελίξεις, αλλά συνδιαμορφώνει τη νέα πραγματικότητα που αναδύεται. Μετακινούμαστε σε μια πιο ολιστική προσέγγιση της θρέψης των καλλιεργειών που δεν περιλαμβάνει μόνο την κάλυψη των αναγκών θρέψης των φυτών σε όλα τα στάδια του βιολογικού τους κύκλου, αλλά και την κατανόηση της φυσιολογίας τους, του ρόλου των ορμονών και της ισορροπίας τους, καθώς και της ενίσχυσης της φυσικής άμυνας των φυτών και της διαχείρισης των διάφορων παραγόντων stress. Συνεπώς, με τη χρήση της τεχνολογίας και της καινοτομίας αναπτύσσονται πολλά νέα προϊόντα π.χ. βιοδιεγέρτες, μικροβιακά εμβόλια κ.λπ. , τα οποία, απ ό,τι φαίνεται, θα συνεξελιχθούν μαζί

με τα κλασικά ανόργανα λιπάσματα. Προστίθενται συνεχώς δηλαδή στην αγορά προϊόντα που συνδέουν τη θρέψη φυτών με το τελικό παραγόμενο προϊόν της καλλιεργητικής διαδικασίας. Εν κατακλείδι, με βάση αυτήν τη νέα αυτή προσέγγιση, ως κλάδος, στόχος είναι να εστιάσουμε στο πώς το λίπασμα που παράγουμε και εμπορευόμαστε θα δώσει μεγαλύτερη αξία στο παραγόμενο τελικό τρόφιμο. την ελληνική αγορά λιπασμάτων λέπουμε τα τελευταία χρόνια και εν μέσω της κρίσης μια έντονη κινητικότητα που μεταφράζεται σε επιχειρηματικές συμφωνίες και συνεργασίες δημιουργία νέων μονάδων και λανσάρισμα καινο ργιων προ όντων ο οφείλεται αυτό κατά τη γνώμη σας Πράγματι, υπάρχει ένα ιδιαίτερα αυξημένο ενδιαφέρον για τη γεωργία αυτή την περίοδο, κάτι που αποτυπώνεται μέσα από ένα σύνολο μηνυμάτων. Ας μην ξεχνάμε ότι όποια έκθεση και αν πραγματοποιείται το τελευταίο διάστημα για τη γεωργία σημειώνει ρεκόρ, τόσο από πλευράς συμμετοχών όσο και επισκεψιμότητας. Συνεπώς, παρά τη σημαντική μείωση της κατανάλωσης λιπασμάτων που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια, υπάρχει αισιοδοξία για την επόμενη ημέρα της γεωργίας και προς αυτή την κατεύθυνση ως κλάδος επενδύουμε, αναπτύσσουμε νέα προϊόντα, χρησιμοποιούμε σύγχρονες και βελτιωμένες τεχνικές παραγωγής, έτσι ώστε να είμαστε ανταγωνιστικοί και να προσφέρουμε τις βέλτιστες λύσεις στον παραγωγό. Παράλληλα, συνεχώς ενισχύεται ο προσανατολισμός της παραγωγής σε αγροτικά προϊόντα ταυτότητας και ποιότητας, που αποτελεί έναν από τους πλέον καθοριστικούς παράγοντες για την επανεκκίνηση της οικονομίας μας. Ο κλάδος της θρέψης διαθέτει τα εργαλεία για την εφαρμογή της επιστημονικής γνώσης στο χωράφι, την ενσωμάτωση της καινοτομίας και την υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών και είναι έτοιμος να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις της γεωργίας.

κος ο τσο

ρ ς ρ δρος το

Ε κ ι δι

σ

ο ος της

το ρ τική Ε


34

λίπανση

ΣΥΝΕΝΤΕΥ ΕΙΣ

&

φυτοπροστασία

ώς κινή ηκε η ελληνική αγορά λιπασμάτων την περυσινή χρονιά ε ποιες κατηγορίες και τ πους λιπασμάτων παρατηρείτε υποχώρηση ή α ηση της ζήτησης Τα τελευταία χρόνια, όπως προκύπτει από τις μετρήσεις που πραγματοποιεί ο ΣΠΕΛ, η ελληνική αγορά λιπασμάτων υποχωρεί. Ο όγκος πλέον έχει περιοριστεί σε 800.000 τόνους περίπου, με μικρές διακυμάνσεις -5 , ενώ ο τζίρος κατά προσέγγιση εκτιμάται σε 20 εκατ. ευρώ με αντίστοιχες διακυμάνσεις από χρονιά σε χρονιά. Στη διάρκεια των τελευταίων 25 ετών, κατά την πρώτη δεκαετία από την απελευθέρωση της αγοράς λιπασμάτων το 1 2 όταν η αγορά ανερχόταν σε 2.400.000 τόνους , είχαμε ήδη υποδιπλασιασμό του όγκου, ενώ κατά τα τελευταία 15 χρόνια καταγράφηκε περαιτέρω μείωση άνω του 5 . Με δεδομένο ότι το σύνολο των καλλιεργούμενων εκτάσεων στη χώρα μας ανέρχεται σε περίπου 0 εκατ. στρέμματα και ένας μέσος όρος minimum εφαρμογής λιπασμάτων φτάνει τα 40 κιλά ανά στρέμμα, ο όγκος των 800.000 τόνων, όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα, απέχει κατά πολύ από το μίνιμουμ των 1.200.000 τόνων που απαιτούνται. Από την κατάσταση, λοιπόν, της μη λελογισμένης και με βάση τις πραγματικές ανάγκες των καλλιεργειών χρήσης λιπασμάτων του όχι και τόσο πρόσφατου παρελθόντος, έχουμε περιέλθει σε μια κατάσταση δραστικού περιορισμού της χρήσης τους και, εντέλει, υπολίπανσης των καλλιεργειών. Αυτή είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσει σε υποβάθμιση της γονιμότητας και γενικότερα της ποιότητας των εδαφών στη χώρα μας, με προφανή αρνητικά αποτελέσματα τόσο στο μέγεθος όσο και στην ποιότητα της γεωργικής παραγωγής, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την αγροτική οικονομία. Πρέπει, μάλιστα, να τονίσουμε ότι η κατάσταση αυτή σε καμία περίπτωση δεν συνάδει με την απόλυτη ανάγκη -και μάλιστα ως εθνική στρατηγική- ανάδειξης της αγροτικής παραγωγής ως βασικού πυλώνα ανάπτυξης της εθνικής μας οικονομίας, όχι μόνο μέσω της αύξησης του όγκου και της ποιότητας, αλλά και μέσω της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητάς της.

η ήτρης ο σσέ ς τι ρ δρος το Ε δι τής της ρ ικά Ε δι


35

Ειδική έκδοση | Μάρτιος 2018

«Αν δεν βρούμε σύντομα μια εναλλακτική πηγή πρωτεϊνών, η μόνη διέξοδος είναι η εντατικοποίηση της γεωργίας»

ιά ης

ε τι α μό επηρεάζει το τελικό κόστος των λιπασμάτων ο τρόπος με τον οποίο είναι δομημένη η αγορά και το δίκτυο διά εσης στην λλάδα λέπετε να δρομολογο νται ανακατατά εις στο επίπεδο αυτό διανομή των λιπασμάτων στην Ελλάδα είναι στο μεγαλύτερο ποσοστό ενός επιπέδου: εισαγωγέας παραγωγός - λιανοπωλητής - τελικός καταναλωτής αγρότης . Αυτό το στοιχείο είναι καθοριστικό για τη διαμόρφωση της τελικής τιμής του προϊόντος, αφού δεν παρεμβάλλονται άλλοι μεσάζοντες που η συμμετοχή τους θα επιβάρυνε οπωσδήποτε την τελική τιμή. χουμε, με άλλα λόγια, μια «φτηνή» διανομή χωρίς ενδιάμεσους και κρυφά κόστη. Επιπρόσθετα, ο τελικός καταναλωτής απολαμβάνει δωρεάν ακόμα δύο σημαντικά οφέλη που επηρεάζουν το κόστος: την τεχνική βοήθεια που προσφέρεται από τους λιανοπωλητές γεωπόνους άνευ αντιτίμου και τη χρηματοδότηση που δίνεται κατά κανόνα χωρίς εμπράγματες ή άλλες εξασφαλίσεις για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Στο τοπίο αυτό δεν προβλέπονται, στο άμεσο τουλάχιστον μέλλον, σοβαρές ανακατατάξεις.

άκης

τι ρ δρος το

Ε κ ι δι

Ο πολύ μεγάλος αριθμός των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και η μικρή σε μέγεθος ιδιοκτησία, σε συνδυασμό με τις τιμές της αγροτικής γης που, παρά την κρίση, παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, καθώς και η δομή των καλλιεργειών στην Ελλάδα εκτιμάται ότι δεν οδηγούν στη δημιουργία μεγάλων σχημάτων που θα μπορούσαν να αλλάξουν το σκηνικό. οια είναι αυτήν τη στιγμή η κυρίαρχη τάση σε ό τι αφορά τις τιμές των λιπασμάτων και πώς εκτιμάτε ότι α κινη εί η αγορά τα επόμενα χρόνια «Κάνε με προφήτη να σε κάνω πλούσιο», είχε πει κάποτε ένας γκουρού των χρηματιστηριακών αγορών. Το ίδιο θα μπορούσαμε να απαντήσουμε σε σχέση με μια πρόβλεψη για τις τιμές των λιπασμάτων τα επόμενα χρόνια. στόσο, ένα είναι το γεγονός: Τα παγκόσμια δεδομένα δεν έχουν αλλάξει. Ο πληθυσμός αυξάνεται εκθετικά, τη στιγμή που η καλλιεργούμενη γη μειώνεται. Αν δεν κατοικήσουμε σύντομα τον ρη, όπως μας συμβούλεψε ο αείμνηστος te en a ins, ή αν δεν βρούμε σύντομα μια εναλλακτική πηγή

σ

ο ος της

άς

πρωτεϊνών, η μόνη διέξοδος είναι η εντατικοποίηση της γεωργίας. Εντατικοποίηση σημαίνει υψηλότερη χρήση γεωργικών εισροών, άρα και λιπασμάτων, που θα οδηγήσει σε αναπόφευκτη αύξηση της ζήτησης. Από εκεί και πέρα, οι τιμές θα εξαρτηθούν από τα επίπεδα της παραγωγής, των νέων μονάδων, της διαθεσιμότητας των πρώτων υλών κ.λπ. Αυτή την εποχή, πάντως, οι τιμές των λιπασμάτων κινούνται σταθεροποιητικά. Οι τιμές των κύριων commo ities σιτάρι, καλαμπόκι, σόγια, φοινικέλαιο δεν έχουν κάποια σημαντική διαφοροποίηση, συνεπώς δεν προβλέπεται κάποια άμεση αύξηση ή μείωση της κατανάλωσης που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά τις τιμές των λιπασμάτων. Πρέπει, ωστόσο, να επισημάνουμε ότι πλέον τα παγκόσμια δεδομένα αλλάζουν τάχιστα. επιβολή δασμών σε ή από κάποια μεγάλη χώρα ή, αντίστοιχα, η επιδότηση κάποιων εισροών σε μια άλλη, θα μπορούσαν να αλλάξουν το σκηνικό μέσα σε μια στιγμή και όλα όσα συζητούμε σήμερα να μην ισχύουν. ούμε στην εποχή της παγκοσμιοποίησης και οι προβλέψεις είναι κατά κανόνα παρακινδυνευμένες.


λίπανση

ΣΥΝΕΝΤΕΥ ΕΙΣ

36

&

φυτοπροστασία

« πάρχουν καινούργιες προκλήσεις από την αναγκαιότητα τόσο της αύξησης της αποδοτικότητας των εκμεταλλεύσεων, όσο και της κάλυψης όλων των παραμέτρων προστασίας του περιβάλλοντος, οι οποίες απαιτούν την εξάπλωση της ίδιας της φιλοσοφίας της γεωργίας ακριβείας σε πιο ευρεία κλίμακα»

κος

ρι κ δης

ικ ς ρ

τέ ς το

Ε κ ι

ορικ ς δι

ώς επηρεάζει την αγορά λιπασμάτων αλλά και τις πρακτικές ρέψης το ολοένα και πιο έντονο ενδιαφέρον για τη γεωργία ακρι είας ως τώρα δεν υπάρχει κάποια επίπτωση στην αγορά λιπασμάτων και ούτε αναμένεται να υπάρξει κάτι σημαντικό στο προσεχές μέλλον. πάρχουν πολλές διαφορετικές πτυχές και εφαρμογές της γεωργίας ακριβείας που εφαρμόζονται σήμερα στην Ελλάδα. στόσο, παράμετροι, όπως ο μεγάλος αριθμός και ο κατακερματισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, το παραγωγικό μοντέλο που σε πολλές περιπτώσεις είναι άμεσα συν-

τής της

άς

δεδεμένο με παραδοσιακές μεθόδους παραγωγής και αντίστοιχο τεχνολογικό εξοπλισμό, ο ρόλος των επιδοτήσεων στην αναπτυξιακή πορεία της γεωργίας κ.ά. οδηγούν σε μια υστέρηση σχετικών εφαρμογών στην Ελλάδα. πάρχουν, όμως, καινούργιες προκλήσεις από την αναγκαιότητα τόσο της αύξησης της αποδοτικότητας των εκμεταλλεύσεων ποιότητα και ποσότητα παραγωγής, καλύτερη αξιοποίηση εισροών κ.λπ. , όσο και της κάλυψης όλων των παραμέτρων προστασίας του περιβάλλοντος εκπομπές αμμωνίας και αερίων θερμοκηπίου, αποφυγή ρύπανσης των υδάτων, δι-

ασφάλιση γονιμότητας των εδαφών κ.ά. , οι οποίες απαιτούν την εξάπλωση της ίδιας της φιλοσοφίας της γεωργίας ακριβείας σε πιο ευρεία κλίμακα: Από εφαρμογές σε μεμονωμένες καλλιέργειες και περιπτώσεις προηγμένων τεχνολογικά, επιχειρηματικά αγροτών, μέχρι αλλαγή της κουλτούρας με ταυτόχρονη εφαρμογή σε πιο εκτεταμένο επίπεδο απλών εργαλείων και πρακτικών γεωργίας ακριβείας, ξεκινώντας από το απλό, απαραίτητο και, κατά μία έννοια, αυτονόητο. Δεδομένης της εκτεταμένης υπολίπανσης των τελευταίων ετών, ως άμεσο επακόλουθο των δύσκολων οικονομικών συγκυριών, οι γεωργικές εφαρμογές ακριβείας μπορούν να οδηγήσουν σε προσαρμογή και ανάπτυξη της αγοράς λιπασμάτων, με γνώμονα την εστίαση στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και στην προστασία του περιβάλλοντος. ταυτόχρονη θετική επίπτωση στα εισοδήματα των αγροτών πρέπει να αποτελεί προαπαιτούμενο και τη βάση για την όποια μελλοντική εξέλιξη. Στο παραπάνω πλαίσιο, οι πρακτικές λίπανσης πρέπει να αναπροσαρμοστούν και να υποστηριχθούν με αντίστοιχη εκπαίδευση και εφαρμογές εργαλείων λήψης αποφάσεων. Αυτό που χρειάζεται είναι στόχευση, επένδυση και αξιολόγηση προσαρμογή. Απαραίτητες προ ποθέσεις είναι η επιχειρηματικότητα, η εξωστρέφεια και η διάθεση επένδυσης στη γνώση από όλους τους εμπλεκομένους.


37

Ειδική έκδοση | Μάρτιος 2018

ώς επηρεάζει το μείγμα των φετινών καιρικών συν ηκών τις καλλιεργητικές πρακτικές και κατ επέκταση τη ζήτηση για λίπασμα Π Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής έχουν αρχίσει και γίνονται ιδιαίτερα αισθητές στον τομέα της γεωργίας. Σε ολόκληρο τον κόσμο, οι επιστήμονες, αλλά ακόμα και οι αγρότες, παρατηρούν δραματικές μεταβολές σε ήδη υπάρχοντα μετεωρολογικά μοντέλα βροχόπτωσης, αυξημένες θερμοκρασίες, αλλά και πλημμύρες. Τα συμβάντα ακραίων καιρικών συνθηκών αυξάνονται όλο και περισσότερο, με αποτέλεσμα να δημιουργείται μεγάλη ανασφάλεια στους αγρότες ως προς τη διαχείριση της καλλιέργειάς τους και ιδιαίτερα ως προς την κατάλληλη επιλογή λίπανσης, η οποία εξαρτάται άμεσα από τις εδαφοκλιματικές συνθήκες που επικρατούν στην εκάστοτε περιοχή. Συνεπώς, η λύση βρίσκεται στα «έξυπνα» λιπάσματα, όπως τα σταθεροποιημένα λιπάσματα, τα οποία προστατεύουν το άζωτο, το βασικότερο θρεπτικό στοιχείο για τα φυτά, αλλά και το στοιχείο με τις μεγαλύτερες πιθανές απώλειες λόγω καιρικών συνθηκών. Με αυτόν τον τρόπο, οι αγρότες εξασφαλίζουν ότι δεν θα χαθεί καμία λιπασματική μονάδα αζώτου που εφαρμόζουν, ενώ ταυτόχρονα αποκτούν υψηλή ευελιξία στον χρόνο εφαρμογής τους. τσι, λοιπόν, παρατηρείται μία συνεχόμενη αύξηση στη ζήτηση αυτών των λιπασμάτων, αφού και οι αγρότες πλέον έχουν αρχίσει να αντιλαμβάνονται τα πολλαπλά οφέλη χρήσης λιπασμάτων υψηλής τεχνολογίας. Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, η έρευνα της βιομηχανίας των λιπασμάτων φαίνεται πως έχει προχωρήσει ραγδαία, αναπτύσσοντας καινοτόμα λιπάσματα, τα οποία είναι αποτελεσματικά παντός καιρού.

τ ής

ι της τ

ς το

Ε κ ι

τι ρ δρος της Ε

ι ρ ος άκος έ ος το

το

Ε κ ι δι

τής της

ε τι α μό έχουν καταφέρει οι ελληνικές επιχειρήσεις λιπασμάτων να διευρ νουν τη δραστηριότητά τους στο ε ωτερικό ε ποιες αγορές ανοίγονται οι πλέον ενδιαφέρουσες προοπτικές Π Π ΕΩ Ι Ε ΣΠΕ πάρχει μια νέα αναδυόμενη δυναμική αυτήν τη στιγμή. Συγκεκριμένα, κυρίως στη Μέση Ανατολή και στην πω Ανατολή, αλλά και σε άλλες χώρες εκτός ΕΕ παρατηρείται έντονο ενδιαφέρον για υδατοδιαλυτά και υγρά λιπάσματα, καθώς και ειδικά προϊόντα θρέψης με βιοδιεγέρτες, μικροβιακά, εκχυλίσματα φυτών και φυκών κ.λπ. Οι χώρες αυτές αναζητούν προϊόντα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, υψηλή ποιότητα, σύγχρονα μέσα συσκευασίας και θέτουν ως προ πόθεση να παράγονται στην ΕΕ. χει αποδειχτεί ότι οι εταιρείες του κλάδου των λιπασμάτων-μέλη του ΣΠΕΛ διαθέτουν εμπειρία και γνώση στα θέματα θρέψης και φυσιολογίας φυτών, καθώς και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα την υψηλή ποιότητα και την αξιοπιστία. Είναι σημαντικό να υποστηριχθεί ο κλάδος των λιπασμάτων και οι εταιρείες να αναπτύξουμε νέα προϊόντα με καινοτομία και με τη χρήση της τεχνολογίας, για να προφέρουμε συγκεκριμένες λύσεις ανάλογα με την καλλιέργεια, τις ιδιαίτερες κλιματικές και εδαφικές απαιτήσεις κάθε χώρας. ενίσχυση και η ανάπτυξη των εξαγωγών σε νέες αγορές και εκτός ΕΕ των προϊόντων λίπανσης-θρέψης θα συμβάλει στην ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας. ■


38

λίπανση

ΣΥΝΕΝΤΕΥ ΕΙΣ

&

φυτοπροστασία

ΑΣΙΛΗΣ ΟΥΝΑΡΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜ ΟΥΛΟΣ AS ΕΛΛΑΣ Α ΕΕ

Καθοριστικός ο ρόλος της φυτοπροστασίας στη σύγχρονη γεωργία οιες είναι οι πιο ενδιαφέρουσες τελευταίες ε ελί εις στην εγχώρια και διε νή αγορά φυτοπροστατευτικών προ όντων Τελευταία, στη διεθνή αγορά φυτοπροστατευτικών, αλλά και γενικότερα στον κλάδο των εισροών παγκοσμίως, υπάρχουν ανακατάξεις, με συγχωνεύσεις, αλλά και αποεπενδύσεις. Θεωρώ ότι οι εταιρείες που συγχωνεύτηκαν ή βρίσκονται στη διαδικασία της συγχώνευσης έχουν ως στόχο τη μείωση του λειτουργικού κόστους και, παράλληλα,

τη δημιουργία ενός ανταγωνιστικού περιβάλλοντος. Για να προχωρήσουν, όμως, οι συγχωνεύσεις, αναγκάστηκαν, λόγω των απαιτήσεων των ρυθμιστικών αρχών, να πουλήσουν κομμάτια του χαρτοφυλακίου τους. τσι, σήμερα πολλά προϊόντα άλλαξαν χέρια, ώστε να μη δημιουργηθούν ολιγοπώλια. Τον Οκτώβριο 2017, ανακοινώθηκε επίσημα η συμφωνία της A με την a er για εξαγορά σημαντικού μέρους της επιχειρηματικής δραστηριότητας της a er στον τομέα των σπόρων βαμ-

βακιού, σόγιας και ελαιοκράμβης και του μη-εκλεκτικού ζιζανιοκτόνου glu osinate-ammonium, σε παγκόσμιο επίπεδο, ύψους 5, δισ. ευρώ. συμφωνία αυτή ισχυροποιεί ακόμα περισσότερο την ηγετική θέση που κατέχει η A στην Ελλάδα, στον τομέα της φυτοπροστασίας και συμπληρώνει με τον καλύτερο τρόπο το ήδη υπάρχον δυνατό χαρτοφυλάκιό μας με τους σπόρους βαμβακιού. συμφωνία αναμένεται να λάβει το πράσινο φως από τις ρυθμιστικές αρχές το δεύτερο τρίμηνο του 2018.


39

Ειδική έκδοση | Μάρτιος 2018

Επίσης, η A βρίσκεται σε αποκλειστικές συνομιλίες για την απόκτηση ολόκληρης της επιχειρηματικής δραστηριότητας της a er στον τομέα των σπόρων λαχανικών, η οποία δραστηριοποιείται υπό το παγκόσμιο εμπορικό σήμα un ems . a er προτίθεται να εκχωρήσει την εν λόγω επιχειρηματική δραστηριότητα στο πλαίσιο της εκ μέρους της προγραμματισμένης απόκτησης της onsanto. ώς α ιολογείτε την αγροτική τεχνολογία και τον ρόλο της γεωργίας ακρι είας στην ορ ολογική χρήση των εισροών ο μέλλον στον τομέα της φυτοπροστασίας είναι προσανατολισμένο στη δημιουργία μίας νέας εποχής για τη γεωργία, η οποία θα στηρίζεται σε νέες τεχνολογίες, ώστε να αναπτυχθεί ο τομέας της ευφυούς γεωργίας. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι οι λληνες αγρότες έχουν ανάγκη εκσυγχρονισμού και υιοθέτησης νέων τεχνολογιών, ώστε να αυξήσουν την αξία που παίρνουν από κάθε στρέμμα γης, κάνοντας παράλληλα μία ορθολογική χρήση των εισροών. δη προηγμένες χώρες τις εφαρμόζουν με εντυπωσιακά αποτελέσματα. Οι προκλήσεις είναι μεγάλες και οι εξελίξεις τρέχουν με ιλιγγιώδη ταχύτητα. Είναι στο χέρι όλων μας, αν συνεργαστούμε σωστά, να προχωρήσουμε μπροστά και οι υγιείς αγροτικοί συνεταιρισμοί και ομάδες παραγωγών να καταστούν πρωτοπόροι στην ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας. A πρωτοπορεί και σε αυτόν τον τομέα, ενσωματώνοντας τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες igital arming, σε παγκόσμιο επίπεδο. να παράδειγμα είναι το ηλεκτρονικό εργαλείο aglis . διαδικτυακή εφαρμογή aglis βοηθά τους γεωργούς να χρησιμοποιούν τις διαθέσιμες πληροφορίες από το χωράφι τους πιο αποτελεσματικά και να παίρνουν πιο σωστές αποφάσεις σχετικά με τις καλλιέργειές τους. Στην Ελλάδα, δεσμευόμαστε να μεταφέρουμε και να εφαρμόσουμε και στην ελληνική αγορά όλα αυτά τα πρωτοποριακά ψηφιακά συστήματα το συντομότερο δυνατό. Στη φετινή έκθεση Agrotica, φιλοξενήσαμε στο περίπτερό μας την τεχνολογία παρακολούθησης χωραφιού με έξυπνους αισθητήρες της C , στα δέντρα, τη φράουλα και το σπαράγγι, η οποία προσφέρει τη δυνατότητα έγκαιρης λήψης αποφάσεων που βελτιώνουν την ποιότητα και την αποδοτικότητα της παραγωγής. οια είναι τα μελλοντικά σχέδια της εταιρείας σας A , με τα καινοτόμα προϊόντα και τις λύσεις, παραμένει ισχυρή και ανταγωνιστική, με υψηλά κέρδη και το 2017. Ενισχύουμε τη θέση μας, ως πάροχο

«Πιστεύουμε ακράδαντα ότι οι λληνες αγρότες έχουν ανάγκη εκσυγχρονισμού και υιοθέτησης νέων τεχνολογιών»

λύσεων για τον αγρότη, μέσω επενδύσεων, συνετής διαχείρισης του χαρτοφυλακίου μας, στενής συνεργασίας με τους πελάτες μας και στρατηγικών συνεργασιών. Εμπλουτίζουμε συνεχώς το χαρτοφυλάκιό μας με νέες εγκρίσεις. Μόνο το 2017, η A επένδυσε 507 εκατομμύρια ευρώ σε έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων φυτοπροστασίας. Επίσης, αναμένουμε στο προσεχές μέλλον εγκρίσεις πολύ σημαντικών προϊόντων όπως το μυκητοκτόνο e sol και το εντομοκτόνο nscalis . Εκτιμούμε ότι οι μέγιστες δυνατές πωλήσεις των υπό ανάπτυξη προϊόντων φυτοπροστασίας έως το 2027 θα αγγίξουν τα ,5 δισεκατομμύρια ευρώ. προσφορά μας, όμως, δεν τελειώνει εδώ. Εμείς, στην A , στηρίζουμε έμπρακτα τον εκσυγχρονι-

σμό και τις συλλογικές προσπάθειες εξωστρέφειας και παραγωγής ποιοτικά ανταγωνιστικών αγροτικών προϊόντων, που μπορούν να βρουν τη θέση τους στις διεθνείς αγορές. Το 2014 αναλάβαμε την πρωτοβουλία να διοργανώσουμε το 1ο Ελληνογερμανικό Φόρουμ Τροφίμων, σε συνεργασία με το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, στην Πελοπόννησο. κτοτε, η πρωτοβουλία αυτή έχει γίνει θεσμός. Φέτος, θα διοργανώσουμε το 5ο Ελληνογερμανικό Φόρουμ Τροφίμων, στη Λαμία. Σε όλα αυτά τα φόρουμ, πραγματοποιούνται πολυάριθμες συναντήσεις Β2Β μεταξύ Ελλήνων παραγωγών και συνεταιρισμών με γερμανικές επιχειρήσεις, με σκοπό την ενίσχυση των ελληνικών εξαγωγών αγροδιατροφικών προϊόντων. ■


λίπανση

ΣΥΝΕΝΤΕΥ ΕΙΣ

40

&

φυτοπροστασία

AΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΛΟΝΤ ΑΡΗΣ ΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΜΕΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΕΩΡ ΙΑΣ A ER ELLAS

Λύσεις που μεγιστοποιούν την επιστροφή της επένδυσης στον παραγωγό ύ ηση της σοδειάς µε έ υ να ερ αλε α

οιες οι τελευταίες ε ελί εις στην εγχώρια και διε νή αγορά φυτοπροστατευτικών a er φροντίζει αδιάλειπτα να προσφέρει λύσεις που μεγιστοποιούν την επιστροφή της επένδυσης στον λληνα παραγωγό. Συγχρόνως, έχουμε εξασφαλίσει την απρόσκοπτη διαθεσιμότητα φυτοπροστατευτικών προϊόντων και σπόρων. Στην ευρύτερη βιομηχανία καταγράφονται μειωμένες παραγωγές δραστικών λόγω αναστολής λειτουργίας αρκετών εργοστασίων στην Κίνα επιβολή αυστηρότερων περιβαλλοντικών απαιτήσεων . ομάδα της a er έχει δεσμευτεί να βρίσκεται στο πλάι του λληνα παραγωγού, βοηθώντας τον να ανταποκριθεί στις παρούσες και μελλοντικές προκλήσεις, εστιάζοντας στην εξασφάλιση των καλύτερων δυνατών συνθηκών, ακόμα και στο δύσκολο χρηματοοικονομικό περιβάλλον που διανύει η χώρα.

στο ος

ο τ άρης

ικ ς ι

τής ο έ Ε ιστή ης

ρ

ς

ώς α ιολογείτε την αγροτική τεχνολογία και τον ρόλο της γεωργίας ακρι είας στην ορ ολογική χρήση των εισροών Για την Βa er, η αειφορία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη γεωργία ακριβείας. διαίτερα οι ψηφιακές εφαρμογές στη γεωργία, συνεπικουρούμενες από τις αντίστοιχες καιρικές προγνώσεις, συμβάλλουν στη μείωση των απωλειών της καλλιέργειας και, παράλληλα, στην αύξηση της ποιοτικής σοδειάς. Επιπλέον, συγκεκριμένα δεδομένα για τον αγρό και εργαλεία διαχείρισης αυτού όπως εικόνες από δορυφόρους, εφαρμογές P βελτιστοποιούν τη διαχείριση της καλλιέργειας, συμβάλλοντας και στη μείωση της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος. Συνεπώς, καθίσταται σαφές ότι η αύξηση της σοδειάς και η αειφόρος διαχείριση των καλλιεργειών εξαρτώνται άμεσα από τέτοιου είδους «έξυπνα εργαλεία». σημερινή τεχνολογία ακριβείας βασίζεται στην ικανότητά μας να καινοτομούμε με γνώμονα το διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον και την περισσότερο από ποτέ αυξανόμενη ζήτηση για επαρκή και προσιτή διάθεση τροφίμων. Εταιρείες όπως η a er είναι εστιασμένες στο να παρέχουν λύσεις καινοτομίας μέσω της επιστήμης με απώτερο σκοπό τη στήριξη του παραγωγού.


41

Ειδική έκδοση | Μάρτιος 2018

οια είναι τα μελλοντικά σχέδια της εταιρείας σας χετε κάποια νέα προ όντα που προσ έσατε στο χαρτοφυλάκιό σας a er εξελίσσει τη στρατηγική της σε παγκόσμιο επίπεδο με βασικούς στόχους την εστίαση στον πελάτη, την καινοτομία και την αποτελεσματικότητα. διαίτερα στην ελληνική αγορά, η πολύχρονη παρουσία της a er είναι συνυφασμένη με αξιόπιστα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας για τον παραγωγό. Εμπορικά ονόματα, όπως ecis , Aliette , Atlantis , t rel , una , o ento και οι σπόροι βαμβακιού i er a , είναι ευρέως αναγνωρίσιμα από τους παραγωγούς μας, στηρίζοντας αποτελεσματικά την ελληνική παραγωγή. χοντας όμως συνεχή και στενή επαφή με τους παραγωγούς, με τις ανάγκες που έχουν και τα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν, οι άνθρωποι της a er δεν σταματούν εδώ. Μέσα από τη μακροχρόνια και υψηλού επιπέδου επένδυση στην έρευνα, αναπτύσσουμε συνεχώς νέες λύσεις για τις ανάγκες των παραγωγών παγκοσμίως. Το 2015 και 2016 η a er έφερε στην ελληνική αγορά 16 καινούργια προϊόντα με έξι νέες δραστικές ουσίες καλύπτοντας το φάσμα τόσο των συμβατικών προϊόντων όσο και των προϊόντων φυσικής προέλευσης. Επίσης, το 2017 φέραμε ακόμη τέσσερα νέα σκευάσματα υψηλής τεχνολογίας για να δώσουν λύσεις σε σημαντικούς εχθρούς και ζιζάνια. να από αυτά είναι το νέο νηματωδοκτόνο φυσικής προέλευσης ioAct Prime, που συμπληρώνει με τον καλύτερο τρόπο την πιο ολοκληρωμένη λύση στην ελληνική αγορά για τον συγκεκριμένο εχθρό σε συνέχεια του λανσαρίσματος, του elum Prime από την Βa er to 2016 . Εντός του 2018 αναμένουμε την έγκριση για το καινούργιο μας loc uster εντομοκτόνο i anto Prime που θα συνεισφέρει καθοριστικά σε έναν νέο τρόπο αντιμετώπισης των εχθρών πολλών καλλιεργειών. Επιπλέον, δραστηριοποιούμαστε έντονα στην διεύρυνση του φάσματος εγκρίσεων που θα συνεισφέρει καθοριστικά σε ένα νέο τρόπο αντιμετώπισης των εχθρών πολλών καλλιεργειών. Ακόμη, δραστηριοποιούμαστε έντονα στη διεύρυνση του φάσματος εγκρίσεων των προϊόντων μας για τις λεγόμενες χρήσεις ήσσονος σημασίας, που προσφέρουν εξειδικευμένες λύσεις σε μεγάλο αριθμό Ελλήνων καλλιεργητών.

α έλατε να αναφερ είτε και σε κάποια συνεργασία με άλλες εταιρείες ή συμμετοχή σε πανεπιστημιακά ερευνητικά προγράμματα σον αφορά συνεργασίες - κλειδιά με Πανεπιστημιακά ιδρύματα και φορείς θα πρέπει να επισημάνουμε τη συνεργασία της a er με το νστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του δρύματος Τεχνολογίας και ρευνας ΜΒΒ- ΤΕ κάτω από την ομπρέλα ενός μεγάλου πενταετούς ερευνητικού προγράμματος συνεργασίας. συνεργασία αυτή θα επιδιώξει να αποκαλύψει κρίσιμες πτυχές της φυσιολογίας του πεπτικού συστήματος των εντόμων, που θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη πρωτοποριακών καινοτόμων λύσεων καταπολέμησής τους. Στοχεύουμε σε μια καλύτερη ζωή για τον λληνα παραγωγό μέσα από σημαντικές επενδύσεις στη βελτίωση της παραγωγής, της ποιότητας, αλλά και της υπεραξίας των προϊόντων του που θα μπορέσουν να κατακτήσουν ολοένα και μεγαλύτερο μερίδιο στις premium αγορές της Ευρώπης. ■

«Μέσα από τη μακροχρόνια και υψηλού επιπέδου επένδυση στην έρευνα, αναπτύσσουμε συνεχώς νέες λύσεις για τις ανάγκες των παραγωγών παγκοσμίως. Το 2015 και 2016, η a er έφερε στην ελληνική αγορά 16 καινούργια προϊόντα με έξι νέες δραστικές ουσίες»


44

λίπανση

ΑΡΘΡΟ

&

φυτοπροστασία

Οδηγός για ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων και ολοκληρωμένη φυτοπροστασία των ι ιλ ας αρκ λλου υριακής α α ρα, πεν κειο Φυτοπαθολογικ ν τιτούτο

Η

Οδηγία 200 128 ΕΕ, που αφορά την Ορθολογική ρήση Γεωργικών Φαρμάκων, εντάσσεται σε μια γενικότερη κίνηση των πολιτών της Ευρωπαϊκής νωσης που απαιτούν «υγιές» περιβάλλον. Οι στόχοι, που τέθηκαν από τη συγκεκριμένη Οδηγία, αφορούν την ελαχιστοποίηση των κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, που συνδέονται με τη χρήση των γεωργικών φαρμάκων γ.φ. , την προαγωγή συστημάτων καλλιέργειας χαμηλών ή μηδενικών εισροών γ.φ. όπως για ολοκληρωμένη φυτοπροστασία και την εγκατάσταση ενός διαφανούς συστήματος για την αναφορά και την παρακολούθηση της προόδου που επιτυγχάνεται από την εφαρμογή της στρατηγικής, σε επίπεδο κρατών-μελών και ΕΕ, η οποία θα αποτιμάται αντικειμενικά με τη θέσπιση δεικτών επιτυχίας. Σήμερα, η πρόκληση που έχει να αντιμετωπίσει παγκοσμίως η γεωργία είναι η διασφάλιση της επάρκειας των τροφίμων και, ταυτόχρονα, η αειφόρος φυτική παραγωγή. πως είδαμε παραπάνω, η εφαρμογή της Οδηγίας, με τα έμμεσα και άμεσα οφέλη της για τους πολίτες της ΕΕ, περνά μέσα από την εφαρμογή συστημάτων ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας, η οποία βάσει της ευρωπαϊκής νομοθεσίας αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο σε όλη αυτήν την παγκόσμια προσπάθεια και ανάγκη. Ολοκληρωμένη φυτοπροστασία σημαίνει προστασία του φυτικού κεφαλαίου, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα διαθέσιμα σή-

μερα μέσα με τα οποία είναι δυνατόν να επιτευχθεί έλεγχος του πληθυσμού επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών. Τα διαφορετικά σήμερα διαθέσιμα στον παραγωγό μέσα πρέπει να συνδυάζονται με τρόπο που να μειώνουν τον κίνδυνο εμφάνισης υψηλών πληθυσμών εχθρών, κρατώντας ταυτόχρονα το επίπεδο χρήσης των γεωργικών φαρμάκων σε τέτοιον βαθμό που να είναι δικαιολογημένος τόσο σε οικονομικό όσο και σε οικολογικό επίπεδο, μειώνοντας ταυτόχρονα και τους κινδύνους της χρήσης τους για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

σιο της ο οκ ηρ έ ης

το ροστ σ ς

Στην ολοκληρωμένη φυτοπροστασία, δίνεται έμφαση στην ανάπτυξη υγειών καλλιεργειών με την ελάχιστη «όχληση για το αγροπεριβάλλον», η οποία πρέπει να φροντίσουμε να επιτυγχάνεται μέσα από την προαγωγή και την ανάπτυξη φυσικών μηχανισμών διαχείρισης των επιβλαβών εχθρών, όπου αυτό είναι εφικτό. ολοκληρωμένη φυτοπροστασία αποτελεί μια διαδικασία που επιβάλλεται να βελτιώνεται συνεχώς κατά την οποία καινοτόμες λύσεις προσεγγίσεις θα δοκιμάζονται και θα εντάσσονται σε τοπικά συστήματα παραγωγής και θα γίνονται αποδεκτές από τους παραγωγούς, με απώτερο στόχο την ελαχιστοποίηση της εξάρτησης της παραγωγής από τα γεωργικά φάρμακα. Για να επιτευχθεί αυτό, προ πόθεση είναι η καλή

γνώση των ιδιαιτεροτήτων κάθε συστήματος καλλιέργειας και επιβλαβούς οργανισμού και η ροή της πληροφορίας αυτής μεταξύ των κοινωνικών εταίρων που εμπλέκονται στην πρωτογενή φυτική παραγωγή. Επίσης, καθοριστικής σημασίας είναι και η ανάπτυξη εργαλείων, τα οποία χρειάζεται να συνδυάζονται και να εξελίσσονται διαρκώς, καθώς και η ενίσχυση των παραγωγών στην εφαρμογή αγροπεριβαλλοντικών φιλικών προσεγγίσεων φυτοπροστασίας.

ο οκ ηρ έ η το ροστ σ σ τ ι στις ής ρ ές Τα συστήματα παραγωγής πρέπει να δομούνται λαμβάνοντας υπόψη συνδυασμό αγρονομικών πρακτικών όπως η αμειψισπορά, η χρήση ανθεκτικών ποικιλιών υποκειμένων, η λήψη μέτρων υγιεινής, η ορθολογική χρήση λιπασμάτων κ.ά. που θα έχουν ως πρωταρχικό στόχο την πρόληψη εμφάνισης εχθρών και ασθενειών των φυτών. Συστήματα πρόγνωσης και προειδοποίησης για την παρακολούθηση επιβλαβών για τις καλλιέργειες εχθρών πρέπει να είναι διαθέσιμα σε τοπικό επίπεδο. διαδικασία λήψης απόφασης από τους ειδικούς και τους παραγωγούς να περιλαμβάνει στοιχεία τέτοια που να καθιστούν τις εφαρμοζόμενες στρατηγικές φυτοπροστασίας μακροπρόθεσμες. Θα πρέπει, για παράδειγμα, να επιλέγονται γεωργικά φάρμακα εξειδικευμένα ως προς τον στόχο για ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων στον άνθρωπο και το περιβάλλον. Τη χρήση μη χημικών, βιολογικών και φυσικών μέσων, τα οποία, αν και μπορεί να είναι λιγότερο αποτελεσματικά σε κάποιες περιπτώσεις, εντούτοις μπορούν να δημιουργήσουν με άλλους παράγοντες συνεργισμό για τη διαχείριση εχθρών και ασθενειών των καλλιεργειών. Τη δημιουργία νέων βιολογικών παραγόντων και τη χρήση βάσεων δεδομένων για την επιλογή προϊόντων, τα οποία ελαχιστοποιούν τους δυνητικούς κινδύνους για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Τη μελέτη της βάσης ανάπτυξης ανθεκτικότητας των επιβλαβών οργανισμών σε γεωργικά φάρμακα που είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας για την εξεύρεση λύσεων φυτοπροστασίας. Θα πρέπει να εφαρμόζονται


Ειδική έκδοση | Μάρτιος 2018

στρατηγικές που θα έχουν στόχο τη μείωση του κινδύνου ανάπτυξης ανθεκτικότητας. Την τήρηση αρχείων χρήσης γεωργικών φαρμάκων και την καταγραφή της επιτυχίας ή της αποτυχίας των εφαρμοζόμενων στρατηγικών φυτοπροστασίας.

ο ρ σ ις Οι απαιτήσεις που απορρέουν σήμερα για τη χώρα μας από την εφαρμογή της Οδηγίας 200 128 ΕΕ είναι η θέσπιση και εφαρμογή Εθνικού Σχεδίου Δράσης ΕΣΔ , στο οποίο θα απαντούν όλες οι απαιτήσεις της Οδηγίας πλαίσιο. Τα κυριότερα σημεία είναι τα ακόλουθα: 1) η υποχρεωτική κατάρτιση των χρηστών γ.φ. στην ορθολογική χρήση των γ.φ., 2) η διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων, 3) η ενημέρωση όλων των κοινωνικών εταίρων σχετικά με τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν από τη μη ορθολογική και ασφαλή χρήση των γ.φ. 4) η επιθεώρηση και πιστοποίηση του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων, 5) τα ειδικά μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν για την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος και ειδικότερα του υπόγειου και πόσιμου νερού, 6) τα ειδικά μέτρα για τη μείωση της χρήσης των γεωργικών φαρμάκων ή της επικινδυνότητάς τους για ειδικές ευάλωτες στη ρύπανση περιοχές ή και περιοχές ιδιαίτερων απαιτήσεων, όπως π.χ. οι αστικές περιοχές, 7) τα ειδικά μέτρα για τον χειρισμό και την αποθήκευση των γεωργικών φαρμάκων και τη διαχείριση των συσκευασιών τους και των απορριμμάτων που δημιουργούνται από τη χρήση τους, 8) η ολοκληρωμένη φυτοπροστασία, 9) ο καθορισμός και η μέτρηση δεικτών εφαρμογής των αρχών της ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων και της επίτευξης των στόχων που τίθενται σε επίπεδο κράτους-μέλους. Ταυτόχρονα, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη δημιουργίας κατάλληλων μεθοδολογικών εργαλείων για την παρακολούθηση και την εκτίμηση όλων των παραμέτρων περιβαλλοντικών, κοινωνικών, οικονομικών , που συνδέονται με την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων και το πλαίσιο που θέτει η Ευρωπαϊκή Οδηγία και η εθνική νομοθεσία. ■

45


46

λίπανση

ΑΡΘΡΟ

&

φυτοπροστασία

Πώς με λιγότερα παράγονται περισσότερα της Δρ. Φωτεινής Γιαννακοπούλου, γεν. διευθύντριας ΣΠΕΛ

αειφορικ διαχε ριση τ ν ε ρ ικ ν οικοσυστηµάτ ν ε ι άλλει την εφαρµο έλτιστ ν ρακτικ ν διαχε ρισης µε στόχο την αρα οιοτικ ν ρο όντ ν σε ικανο οιητικές α οδόσεις και ταυτόχρονα την ροστασ α του ερι άλλοντος ροσέ ιση ου ακολου ε ται σ µερα α ό τον κλάδο τ ν λι ασµάτ ν και ρο ε ται α ό τον Ε ε ναι µε λι ότερα να αρά ονται ερισσότερα Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΠΕΛ συνιστά στους παραγωγούς την ορθολογική χρήση των λιπασμάτων, η οποία πρέπει να στηρίζεται στις ακόλουθες αρχές: ΠΟΣΟ Εκτίμηση της απαιτούμενης ποσότητας θρεπτικών στοιχείων για την κάλυψη του στόχου παραγωγής. ΠΟΙΟ Επιλογή του πιο κατάλληλου για τις απαιτήσεις της καλλιέργειας λιπάσματος και τις ιδιότητες του εδάφους. ΠΟΤΕ Εφαρμογή των λιπασμάτων εκείνη την εποχή που παρατηρείται ο μεγαλύτερος ρυθμός αύξησης και ανάπτυξης, ώστε να καλύπτονται οι απαιτήσεις θρέψης της καλλιέργειας.

ΠΩΣ Μέθοδος εφαρμογής στο έδαφος, ώστε να βελτιστοποιείται η αξιοποίηση των θρεπτικών και να ελαχιστοποιούνται οι απώλειες. Συνεπώς, είναι αναγκαία η εφαρμογή του Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής με την προώθηση των αρχών της ορθολογικής λίπανσης, που αποτυπώνονται με την εφαρμογή των « έσσερα Κ 4Κ »: Κατάλληλη ποσότητα λιπάσματος, Κατάλληλος τύπος λιπάσματος, Κατάλληλος χρόνος εφαρμογής, Κατάλληλος τρόπος εφαρμογής.

Ε ι ο ή της κ τά η ης οσ τητ ς ι άσ τος εκτίμηση της απαιτούμενης ποσότητας θρεπτικών αναφέρεται στην ποσότητα των θρεπτικών που προσλαμβάνει η καλλιέργεια μέχρι το στάδιο της ωρίμανσης και θα απομακρυνθεί με τη συγκομιδή

με βάση την αναμενόμενη απόδοση. Βασικό εργαλείο για την εκτίμηση των απαιτούμενων ποσοτήτων θρεπτικών είναι η ανάλυση του εδάφους για τις βασικές του ιδιότητες π.χ. κοκκομετρική σύσταση, p , οργανική ουσία κ.λπ. . ανάλυση εδάφους πρέπει να επαναλαμβάνεται κάθε έτος για την εκτίμηση του αζώτου, ενώ για τα άλλα θρεπτικά σε χρονικά διαστήματα ανάλογα με τα επίπεδά τους. Για τις πολυετείς καλλιέργειες, η ανάλυση φύλλων είναι πολύτιμο εργαλείο για τη λίπανση και χρησιμοποιείται συμπληρωματικά με την ανάλυση εδάφους. Εκτός από τις ιδιότητες του εδάφους, για τον προσδιορισμό της κατάλληλης ποσότητας είναι αναγκαίο να λαμβάνονται υπόψη και άλλες παράμετροι, όπως οι κλιματικές συνθήκες, οι καλλιεργητικές τεχνικές, η αναμενόμενη απόδοση, το είδος της καλλιέργειας και το στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας.

Ε ι ο ή το κ τά η ο τ ο ι άσ τος επιλογή του κατάλληλου λιπάσματος πρέπει να λαμβάνει υπόψη το κόστος ανά μονάδα θρεπτικού στο λίπασμα, τις τεχνολογικές εξελίξεις και την προστασία του περιβάλλοντος. Εκτός από τις ιδιότητες του εδάφους, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και η αλληλεπίδραση μεταξύ των θρεπτικών, καθώς και ο τρόπος άρδευσης.

Ε ι ο ή το κ τά η ο ρ ο

ρ ο ής

Ο χρόνος εφαρμογής των λιπασμάτων, η ποσότητα και ο τύπος που επιλέχθηκαν, με βάση όσα

«Στην Ελλάδα, παρατηρείται τα τελευταία χρόνια σημαντική μείωση της κατανάλωσης λιπασμάτων, γεγονός που έχει σημαντική επίδραση τόσο στην παραγωγή και στην ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων, όσο και στη γονιμότητα των εδαφών»


47

Ειδική έκδοση | Μάρτιος 2018

αναφέρθηκαν παραπάνω, πρέπει να εναρμονίζεται με τις εποχικές απαιτήσεις της καλλιέργειας. αναγνώριση των σταδίων ανάπτυξης των φυτών με τις μεγαλύτερες απαιτήσεις σε θρεπτικά είναι ιδιαίτερα σημαντική για την εναρμόνιση της εφαρμογής των λιπασμάτων και των απαιτήσεων της καλλιέργειας.

Ε ι ο ή το κ τά η ο τρ ο

ρ ο ής

τοποθέτηση του λιπάσματος πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα χαρακτηριστικά του ριζικού συστήματος της καλλιέργειας: επιφανειακό, βαθύριζο, θυσανώδες ή πασαλώδες ριζικό σύστημα όπως και την ανάπτυξή του. Δύο είναι οι βασικές μέθοδοι εφαρμογής των λιπασμάτων στο έδαφος: η διασπορά σε όλη την επιφάνεια και στη συνέχεια ενσωμάτωση και η εφαρμογή σε λωρίδες, είτε επιφανειακά είτε υποεπιφανειακά σε κάποιο βάθος. Πολλές φορές, οι δύο μέθοδοι εφαρμογής συνδυάζονται στη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ειδικά για τα μικροθρεπτικά, η λίπανση από το έδαφος δεν μπορεί να καλύψει τις απαιτήσεις των καλλιεργειών λόγω της ισχυρής δέσμευσής τους από συστατικά του εδάφους, όπως η οργανική ουσία, οπότε στην περίπτωση αυτή η διαφυλλική λίπανση είναι η ενδεδειγμένη λύση. Είναι προφανές ότι η απάντηση στο ΠΟΣΟ, ΠΟ Ο, ΠΟΤΕ και Π Σ δεν τόσο απλή όσο υποδηλώνουν οι λέξεις. Οι εταιρείες-μέλη του ΣΠΕΛ παρέχουν στον παραγωγό εξειδικευμένα προϊόντα συνδεδεμένα με τις ανάγκες θρέψης του φυτού, τα οποία ενσωματώνουν καινοτόμες τεχνολογίες και εστιάζουν στις ανάγκες και τη φυσιολογία του φυτού, καθώς και στην προστασία των εδαφο δατικών πόρων, έχοντας συγκεκριμένες λύσεις για κάθε καλλιέργεια. Αντίστοιχα, ο ΣΠΕΛ επεξεργάζεται στοιχεία από διεθνείς έρευνες, αποτελέσματα από πολυετή πειράματα και βέλτιστες καλλιεργητικές πρακτικές και δημοσιεύει πρακτικούς οδηγούς λίπανσης με συγκεκριμένες οδηγίες ανά καλλιέργεια για την εφαρμογή της ορθολογικής λίπανσης στη χώρα. στόσο, στην Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία του ΣΠΕΛ, παρατηρείται τα τελευταία χρόνια σημαντική μείωση της κατανάλωσης λιπασμάτων, γεγονός που έχει σημαντική επίδραση τόσο στην παραγωγή και στην ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων, όσο και στη γονιμότητα των εδαφών. υιοθέτηση των αρχών της ορθολογικής λίπανσης, δηλαδή τα «Τέσσερα Κ» είναι αναγκαία για την αύξηση της αποδοτικότητας των λιπασμάτων, την εξασφάλιση της ποιότητας και της ποσότητας της παραγωγής και, συνεπώς, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και του εισοδήματος του λληνα παραγωγού. ■

σικ ρ

ο ι τη κτ ηση τ

το ο έτηση το

ρέ ι

ιτο

ι άσ τος ρέ ι

ά τ ι

ηκ ιη

οσοτήτ

ά ι

η

δρ ση

ητ

τ

ρ τικ

ιη

ά ση το

δά ο ς

ρ κτηριστικά το ρι ικο σ στή τος της κ

τ

ρ τικ

κ

ς κ ι ο τρ ος άρδ σης

ιέρ ι ς


48

λίπανση

ΕΠΙ ΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ

&

φυτοπροστασία

ε τα Crenel στους βιοδιεγέρτες η uroc em Agro ellas ρεµιέρα στην Ευρ

η µέσ της Ελλάδας ια τα καινοτόµα ρο όντα της A

Σε νέες κατηγορίες θρέψης εισέρχεται η uroc em Agro ellas, εμπλουτίζοντας το χαρτοφυλάκιό της με δύο νέους βιοδιεγέρτες, καρπούς της συνεργασίας της με την Agrinos A , παγκόσμιο ηγέτη στη βιολογική θρέψη των καλλιεργειών. επίσημη παρουσίαση των προϊόντων C oil it και C op ital έγινε σε ειδική εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της φετινής Agrotica. πως επισημάνθηκε χαρακτηριστικά, οι βιοδιεγέρτες C είναι καινοτόμα προϊόντα που χρησιμοποιούνται ως μέρος του προγράμματος λίπανσης των αγροτών, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη απόδοση των λιπασμάτων και βελτιωμένη ποιότητα των καρπών. ιδικότερα, το C oil it προσφέρει ένα σύνθετο και ολοκληρωμένο μικροβιακό

οικοσύστημα στο έδαφος για να υποστηρίξει την υγεία και την παραγωγικότητα των φυτών. Το C op ital περιέχει ένα μείγμα άνθρακα, πραγματικής πρωτεΐνης, ελεύθερων αμινοξέων και βασικών μεταβολικών μικροθρεπτικών συστατικών και προάγει φυσικά πολλαπλές και κρίσιμες μεταβολικές λειτουργίες. Επιπρόσθετα, προσφέρει μια θρεπτική ώθηση για την προστασία και την υποστήριξη της υγείας των φυτών, αλλά και κατά τη διάρκεια κρίσιμων σταδίων ανάπτυξης των καλλιεργειών ή περιόδων περιβαλλοντικής καταπόνησης. Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τον An re a c u , επικεφαλής Πωλήσεων και άρκετινγκ της uroC em Ευρώπης, η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που η uroc em κυκλοφορεί αυτά τα νέα προϊόντα.

Το επόμενο βήμα για τον όμιλο, όπως έχει αποκαλύψει στην « » ο διευθύνων σύμβουλος της ελληνικής θυγατρικής, Γιάννης Βεβελάκης, θα είναι η είσοδος στα υδατοδιαλυτά λιπάσματα, μια κατηγορία στην οποία έχει επενδύσει σημαντικά ποσά τα τελευταία χρόνια. ■

« ηλώνει» κι άλλο τη Φυτοθρεπτική η νέα συνεργασία με τη toller Εurope ια νέα σημαντική συνεργασία με τη toller urope που αφορά τη χρήση των τεχνολογιών του ομίλου σε κοκκώδη λιπάσματα παραγωγής της Φυτοθρεπτικής, τα οποία θα κυκλοφορήσουν με την εμπορική ονομασία tampa, «τρέχει» εδώ και μερικές εβδομάδες η ελληνική εταιρεία. «Πρόκειται για μια πολύ σημαντική συμφωνία για την εξέλιξη και το κύρος της εταιρείας μας, καθώς μιλάμε για τον lea er των specialties λιπασμάτων σε παγκόσμιο επίπεδο, με ένα ποσοστό 40 -50 », σύμφωνα με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Φυτοθρεπτική, ίκο Κουτσούγερα. επίσημη παρουσίαση των νέων προϊόντων πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της φετινής Agrotica και αμέσως μετά ξεκίνησε η κυκλοφορία τους στην αγορά. νέα συνεργασία έρχεται να υπογραμμίσει την έντονη κινητικότητα που παρατηρείται το τελευταίο διάστημα στον τομέα των ειδικών προϊόντων θρέψης. Κάτι που είναι εύλογο, καθώς, όπως εξηγεί ο κ. Κουτσούγερας, «αν θέλει ένας παραγωγός να κερδίσει το στοίχημα της ποιότητας και της ποσότητας, είναι απαραίτητο να επενδύσει σε ποιοτικές εισροές και, δη, προϊόντα θρέψης». ■


49

Ειδική έκδοση | Μάρτιος 2018

Με διευρυμένο port olio φυτοπροστατευτικών η C Ελλάς έα δεδομένα και στην εγχώρια αγορά αγροτικών εφοδίων φέρνει η συγχώνευση των o και uPont, από την οποία τον ούνιο 201 θα προκύψει μια νέα εταιρεία με την επωνυμία Corte a Agriscience. πως είναι γνωστό, προκειμένου να εξασφαλίσει το «πράσινο φως» των Αρχών Ανταγωνισμού, η uPont προχώρησε τον οέμβριο του 2017 στην πώληση μεγάλου μέρους του χαρτοφυλακίου της στα φυτοπροστατευτικά κυρίως εντομοκτόνα και ζιζανιοκτόνα , καθώς και του ερευνητικού τμήματος στην C Corporation. τελευταία, έχοντας εξαγοράσει και την C emino a, αποτελεί πλέον την 5η μεγαλύτερη δύναμη παγκοσμίως στον χώρο των φυτοπροστατευτικών, ενώ από 1ης

Πράσινο στην εξαγορά της onsanto από την BAYER Ενισχύει το χαρτοφυλάκιό της µε νέες δραστηριότητες η BASF o πράσινο φως της Κομισιόν για την εξαγορά της onsanto εξασφάλισε η BAYER, καθώς οι νέες «παραχωρήσεις», στις οποίες προχώρησε ο γερμανικός όμιλος, αποδείχθηκαν αρκετές για να κάμψουν τις επιφυλάξεις της Επιτροπής. τελευταία θέτει μια σειρά από όρους που η BAYER, όπως επισημαίνει στην ανακοίνωσή της, έχει αποδεχθεί να υλοποιήσει και οι οποίοι δρομολογούν και ενδιαφέρουσες επιχειρηματικές ανακατατάξεις στην παγκόσμια αγορά αγροεφοδίων. Ειδικότερα, οι όροι αφορούν την εκποίηση ορισμένων επιχειρήσεων της BAYER, συμπεριλαμβανομένης της παγκόσμιας δραστηριότητας σπόρων, όπως η κανόλα, το βαμβάκι και η σόγια με μικρές εξαιρέσεις που περιορίζονται στην περιοχή της Ασίας , την πλατφόρμα ρευνας και Ανάπτυξης για υβριδικό σιτάρι, την παγκόσμια επιχείρηση γλυφοσινικού αμμωνίου, καθώς και ορισμένα ζιζανιοκτόνα με βάση το gl p osate στην Ευρώπη, κυρίως για βιομηχανική χρήση. Επιπλέον, θα πρέπει να πωληθεί η παγκόσμια επιχειρηματική δραστηριότητα της onsanto με το ematici e ema tri e. Οι όροι προβλέπουν, επίσης, τη μεταφορά τριών ερευνητικών έργων

της A στον τομέα των μη επιλεκτικών ζιζανιοκτόνων και τη χορήγηση αδείας στο χαρτοφυλάκιο της ψηφιακής γεωργίας της BAYER. πως προκύπτει από την ανακοίνωση της BAYER, η A είναι αυτήν τη στιγμή ο επικρατέστερος υποψήφιος αγοραστής αυτών των περιουσιακών στοιχείων. ■

οεμβρίου 2017 έχει δημιουργήσει μια νέα θυγατρική στη χώρα μας με τον διακριτικό τίτλο C ημικά Ελλάς. νέα εταιρεία έχει απορροφήσει το μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού της uPont Ελλάς μαζί με το υπάρχον δυναμικό της C C emino a στη χώρα μας και, μεταξύ άλλων, διακινεί πλέον όλη τη σειρά εντομοκτόνων και ζιζανιοκτόνων σιτηρών, τεύτλων και ρυζιού που διανέμονταν όλα αυτά τα χρόνια από την uPont Ελλάς, σε συνδυασμό, φυσικά, με την υπάρχουσα γκάμα της C C emino a. Μεταξύ άλλων, στο χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνονται ran s, όπως Coragen, Altacor, ur εντομοκτόνα , ranstar, a ari, ulli er ζιζανιοκτόνα , el ert ., i a μυκητοκτόνα . ■


50

λίπανση

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

&

φυτοπροστασία

7η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ανάγκη να προχωρήσει η πιστοποίηση των ψεκαστικών μηχανημάτων Λύσεις σε σημαντικά και επίκαιρα ζιζανιολογικά, εντομολογικά και φυτοπαθολογικά προβλήματα που απασχολούν τους παραγωγούς και τους γεωπόνους εφαρμογών παρουσιάστηκαν στις τριήμερες εργασίες της 7ης Πανελλήνιας Συνάντησης Φυτοπροστασίας, που διοργάνωσε η Περιφέρεια Θεσσαλίας, στις 5 με 8 Μαρτίου. Βασικός σκοπός του συνεδρίου ήταν η παρουσίαση αποτελεσμάτων επιστημονικών εργασιών με άμεση εφαρμογή στην πράξη προς την κατεύθυνση της επίλυσης προβλημάτων φυτοπροστασίας. Παράλληλα, αναδείχθηκε ο μεγάλος αριθμός προκλήσεων, που υπάρχουν στην ελληνική γεωργία, όπως η σύγχρονη τεχνολογία, η γεωργία ακριβείας κ.ά. και η ανάγκη εύρεσης τρόπων προσαρμογής τους στα ελληνικά δεδομένα. Από τους περισσότερους εισηγητές επισημάνθηκε η αναγκαιότητα της εφαρμογής της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας και η αξιοποίηση της υφιστάμενης γνώσης και εμπειρίας, καθώς και να προχωρήσουν τα ζητήματα της πιστοποίησης των ψεκαστικών μηχανημάτων, αλλά και των επαγγελματιών χρηστών.

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΠΕΛ ΣΤΗΝ AGROTICA

Καταλυτικός ο ρόλος των λιπασμάτων στην επάρκεια και ασφάλεια των τροφίμων Ο κλάδος των λιπασμάτων-θρέψης διαθέτει όλα τα κατάλληλα εργαλεία για την εφαρμογή της επιστημονικής γνώσης στο χωράφι, την ενσωμάτωση της καινοτομίας και την υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών. Αυτό ήταν το συμπέρασμα της ημερίδας του ΣΠΕΛ, στο πλαίσιο της Agrotica τον Φεβρουάριο, με θέμα «Λιπάσματα και αειφορική διαχείριση εδαφών: Επάρκεια - ποιότητα - ασφάλεια γεωργικών προϊόντων». Στην ημερίδα παρουσιάστηκε μια ολιστική προσέγγιση για τα λιπάσματα, ο ρόλος τους στην πιστοποιημένη παραγωγή, αλλά και το ποια είναι τα σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία για τον αγροτικό τομέα. Την ημερίδα παρακολούθησαν ένα πολυπληθές ακροατήριο, εκπρόσωποι από την πολιτική ηγεσία, τον επιχειρηματικό κόσμο, την πανεπιστημιακή και ερευνητική κοινότητα, τις αρμόδιες υπηρεσίες, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καθώς και στελέχη εταιρειών και δημοσιογράφοι.

1o ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΙΑΣ ΚΡΙΝΟΣ - PERROTIS COLLEGE Νέες πρακτικές παραγωγής και διαχείρισης επιτραπέζιας ελιάς Σε βήμα διαλόγου, ανταλλαγής απόψεων και επιστημονικών ανακοινώσεων για την ελιά αναμένεται να εξελιχθεί το 1ο Διεθνές Συνέδριο του Κέντρου Ελιάς Krinos του Perrotis College. Το συνέδριο, με θέμα: «Επιτραπέζια ελιά: αναζητώντας την καινοτομία, ανακαλύπτοντας νέες τάσεις», θα πραγματοποιηθεί στις 24-26 Μαΐου 2018 στις εγκαταστάσεις του Perrotis College, στο campus της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής. Στις εργασίες θα συμμετέχουν σημαντικοί ομιλητές από όλο τον κόσμο και ειδικοί στον κλάδο της ελιάς, τόσο από τον ακαδημαϊκό όσο και από τον επιχειρηματικό τομέα. Θα προχωρήσουν σε σημαντικές ανακοινώσεις, σε ό,τι αφορά τις πρόσφατες καινοτομίες και τις μελλοντικές τάσεις για την επιτραπέζια ελιά σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι εργασίες του διεθνούς συνεδρίου θα επικεντρωθούν στην πρακτική παραγωγής και διαχείρισης της επιτραπέζιας ελιάς, στην επεξεργασία, στη διατροφή και στις παγκόσμιες αγορές.


Λίπανση και φυτοπροστασία - Μάρτιος 2018 | Ύπαιθρος Χώρα  

Η περίοδος της λίπανσης των αγρών και της φυτοπροστασίας ξεκίνησε. Από το πώς θα εφαρμοστούν οι κρίσιμες αυτές καλλιεργητικές φροντίδες, θα...

Λίπανση και φυτοπροστασία - Μάρτιος 2018 | Ύπαιθρος Χώρα  

Η περίοδος της λίπανσης των αγρών και της φυτοπροστασίας ξεκίνησε. Από το πώς θα εφαρμοστούν οι κρίσιμες αυτές καλλιεργητικές φροντίδες, θα...

Advertisement