Page 1

Guusje Nederhorst

Hallo “Jouw naam”!

Ve “Jou rlangl “Ac w na ijstje hter am naa ” m”


Hallo “Jouw

am” “Achte na r am”! na


Hallo “Jouw naam”! “Jouw aanhef” “Jouw tekstregel - 1” “Jouw tekstregel - 2” “Jouw tekstregel - 3” “Groet afzender”


Sinterklaas is in het land! O, wat spannend! Woezel en Pip kunnen er niet van slapen. Zal Sinterklaas ook bij “Jouw naam� op bezoek gaan?


De hondjes fluisteren tot laat in het donker. Zelfs in ‘Het land van je Ogen Dicht’ dromen ze van... Sinterwoezel en Pietje Pip!


Sinterwoezel en Pietje Pip, in hun bootje op de zee. Kijk eens “Jouw naam”, ze brengen heel veel pakjes mee!


Alle vriendjes zwaaien vrolijk, alle vriendjes zingen blij; ‘Sinterwoezel, Pietje Pip... Denken jullie ook aan mij?


Sinterwoezel op zijn paardje, met zijn mooie, gouden staf. Onderweg naar “Jouw naam”, zegt hij iedereen vriendelijk ‘Waf!’


Pietje Pip strooit pepernoten: Hoera! Hoera! Het is weer feest! ‘Piet! Pietje! Pietje Pip! Hier ben je nog niet geweest!’


Het stormt vlakbij het huis van “Jouw naam”. Het paard van Sint briest met een zucht... ‘Nou, wat een weer!’, roept Sinterwoezel, ‘Hou je goed vast, anders vlieg je door de lucht!’


Sinterwoezel en Pietje Pip. In het zachte maanlicht, van dak naar dak. Sinterwoezel kent de paden en Pietje Pip? Die draagt de zak!


Ze stoppen een pakje in elke schoen. Snel weer door, met haast weer verder: ‘Dit is het leukste om te doen!’


Aan het eind van de nacht is het werk dan eindelijk klaar. De oogjes van Sint en zijn maatjes zijn ineens wel heel erg zwaar.


Even rusten, ja dat is fijn. Want het valt echt niet mee om Sinterwoezel en Pietje Pip te zijn...


Hoera! De volgende morgen is het pakjesfeest. Is Sinterklaas ook bij “Jouw naam” langsgeweest?


‘Ooo kom eens kijken wat ik in mijn schoentje vind... Alles gekregen van die lieve Sint!’


Woezel en Pip worden wakker uit hun droom. ‘Is het al morgen?!’ Ze horen alle vriendjes zingen! Woezel blaft blij: ‘Pip, snel naar buiten! Sinterklaas komt eraan!’


‘Ik zie het paard!’, roept Pip. ‘Ik zijn gouden staf!’, blaft Woezel. ‘Hallo Sinterklaas, kom maar binnen met je Piet! Wat hoop jij dat Sinterklaas voor jou heeft meegenomen, “Jouw naam”?


Colofon Naar de oorspronkelijke verhalen van Guusje Nederhorst. Tekst, illustraties en vormgeving: The Dreamchaser Studios. © 2015 Tekst, omslag en illustraties: Dromenjager. © 2018 Dromenjager B.V. en YourSurprise/PersonalGifts. Met deze aankoop steunt u het Guusje Nederhorst Fonds. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of overgedragen in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere informatie- opslag en retrieval stysteem, zonder schriftelijke toestemming van Dromenjager BV en YourSurprise/PersonalGifts.

*333333333* orderid/matchcode_bw


Met deze aankoop steunt u het Guusje Nederhorst Fonds © 2018 Tekst, omslag, illustraties: Dromenjager © 2018 Dromenjager en YourSuprise/PersonalGifts www.woezelenpip.nl

8 201

Nederland

Aan: “Jouw naam” “Achternaam” “Plaatsnaam”

*333333333* orderid/matchcode_bw

Woezel en Pip Hallo Sinterklaas  
Woezel en Pip Hallo Sinterklaas  
Advertisement