Page 1


Ví t ej t e v

YOUNG LIVING! Naším posláním a naším pověřením je přinášet

Zveme si členy jako jste vy, aby se zúčastnili našeho

čisté a pravé esenciální oleje do každého domova

jedinečného postupu, neboť chceme, abyste

ve světě. Lidé odkudkoli hledají řešení, jak zlepšit

spatřili na vlastní oči, jak nadšeně jsme oddáni

svou kondici i svou duchovní a finanční pohodu.

kvalitě; velmi si přejeme ukázat vám to, co tak

Jsme šťastní, že vás máme jako člena Young Living,

milujeme.

který nejenže objevuje sílu našeho poslání pro sebe, ale pomáhá rovněž lidem ve svém okolí, jimž ji předává.

Tento katalog výrobků představuje více než 20 let odhodlání pomáhat vám nalézt svobodu v podobě celoživotního wellness, kterou jste si představovali,

Lidé mohou být svobodní pouze v případě, že jsou

ale vždy jste přemýšleli, zda vůbec bude někdy

zdraví a fyzicky i finančně schopní cestovat, učit a

možná. My všichni v Young Living vynakládáme

pomáhat potřebným. Příležitost dělat právě toto

ohromné úsilí, abychom vám nabídli bezpečné a

nabízí společnost Young Living každému a kdekoli:

účinné výrobky obohacené esenciálními oleji, které

šanci cítit se dobře, objevovat svůj skutečný

nahradí škodlivé chemické přípravky používané

potenciál a žít užitečný život. Jsme tak nadšení,

ve většině domovů a kanceláří. Cílem tohoto

když můžeme sledovat rodiny, rodiče i děti, jak se

praktického, všestranného katalogu je pomoci vám

setkávají, aby využili této příležitosti a objevili pro

rychle nalézt to, co hledáte, a objevit nové výrobky,

sebe neuvěřitelné přínosy těchto produktů. Je to

které jste dosud nevyzkoušeli.

tak vzrušující doba růstu. Jako

přední

světová

Naše výrobky jsou zde, aby vám pomohly nalézt společnost

v

oboru

oázu svobody s pocitem tělesné i emocionální

esenciálních olejů zajišťujeme ty nejkvalitnější

pohody. Je to váš okamžik, kdy můžete zažít přínosy

esenciální oleje prostřednictvím procesu Seed to

čiré podstaty přírody. Tyto produkty jsou vyvinuty

Seal (Od semínka po uzávěr), jehož se můžete

pro každou součást vašeho života, neboť podporují

zúčastnit během našich období sadby a sklizně

vaše tělo, zklidňují rušné prostředí a povznášejí vaši

nebo při návštěvě našich partnerů po celém

náladu. Čtěte dále, objevte nové oblíbené výrobky

světě, kteří se zabývají pěstováním a destilováním.

a šiřte své nadšení pro Young Living.

®

D. Ga ry Young ,

zakladatel, výkonný ředitel (CEO) Young Living Farms a předseda představenstva

Mary Young,

spoluzakladatelka a výkonná ředitelka (CEO) Young Living


Obsah 03. Náš účel 05. Seed to Seal 07. Naše farmy 19. The D. Gary Young, Young Living Foundation 21. Co jsou esenciální oleje? 21. Způsob použití esenciálních olejů

23.

P RO D UKT Y S E S E NCIÁ L NÍMI OLEJI 25. Jednodruhové esenciální oleje 35. Plus – doplňky stravy s esenciálními oleji 39. Směsi esenciálních olejů 48. Kuličkové aplikátory s esenciálními oleji 49. Masážní oleje 50. Kolekce esenciálních olejů 51. Difuzéry esenciálních olejů

75.

OS OBNÍ P ÉČ E 76. ART 79. Péče o obličej 80. Savvy Minerals 85. Mýdla a sprchové gely 87. Péče o tělo 89. Péče o vlasy 90. Péče o zuby

91.

S D Í L ENÍ Ž I VOT N Í H O S TYLU YL 94. Essential Rewards 95. Sady pro začátečníky 98. Vzdělávání 99. Index

53. Příslušenství k esenciálním olejům

55. DOMA

57. Thieves 62. KidScents 63. Provence Collection

65.

Z D RAVÍ A D O BRÁ KOND ICE 67. NingXia Red 69. Slique

Nejaktuálnější ceny a dostupnost výrobků viz sekce produktů na webové stránce YoungLiving.com. Položky, které jsou určené k dalšímu prodeji v konkrétní zemi v EU, jsou označené v tomto katalogu následující ikonou: EU

70. Základní výživa 74. Zdravé vaření

Facebook.com/YoungLivingEurope


Náš

ÚČEL

Young Living je všestranně známý pojem v domácnostech, vážený a uznávaný pro své nesčetné přínosy, které přináší humanitě. Jsme v čele novodobého hnutí za esenciální oleje, neboť naší nepřekonatelnou devízou jsou nejčistší esenciální oleje a oleji obohacené produkty na světě, společně s naším závazkem pomáhat lidem k celoživotní pohodě. Právě probíhá cílená globální revoluce wellness a Young Living stojí v jejím čele.

Fort Nelson, Britská Kolumbie, Kanada Londýn, Spojené Království

Calgary, Alberta, Kanada Highland Flats, Idaho, USA

St. Maries, Idaho, USA

Split, Chorvatsko

Simiane-la-Rotonde, Franice

Lehi, Utah, USA

Tokio, Japonsko

Manolovo, Bulharsko

Mona, Utah, USA

Dubaj, Spojené Arabské Emiráty

Mexico City, Mexiko

Hongkong, Čína

Muscat, Oman

Tchaj-tung, Tchaj-wan

Kona, Havaj

Kuala Lumpur, Malajsie

Singapur

Guayaquil, Ecuador Darwin, Austrálie

Perth, Austrálie

Země s členy Young Living

Globální ředitelství Young Living

Mezinárodní kanceláře Young Living

Farma nebo destilerie Young Living

NAŠE VIZE

Přinést Young Living Essential Oils do každého domova na světě.

Sydney, Austrálie


NAŠE POSLÁNÍ Společnost Young Living Essential Oils ctí své ochranářské poslání, aby pro lidstvo zajistila živoucí energii přírody – esenciální oleje. Pečuje o komunity zabývající se léčbou a objevováním, přičemž dokáže nadchnout ostatní pro hodnoty, jako jsou wellness, cílevědomost a hojnost.


Young Living představila světu postup Seed to Seal jako symbol našeho závazku dodávat vaší rodině nejlepší esenciální oleje a produkty obohacené esenciálními oleji na světě. Náš slib Seed to Seal zajišťuje, že se s každým cíleným doplňkem stravy, s každým přípravkem pro péči o pleť a s každým čistým esenciálním olejem těšíte z přínosů plynoucích z našich globálních zdrojů a spojených s naší vedoucí pozicí v odvětví a desetiletím inovací. A výsledek? Původní hotový produkt, o němž víte, že vznikl díky uvědomělému využití zdrojů, vědy a vysokých standardů.

5

S EED T O SEA L


VYUŽITÍ ZDROJŮ

VĚDA

NORMY

Suroviny odebíráme od našich vlastních farem i od partnerských farem a dodavatelů certifikovaných na postup Seed to Seal a dodržujících naše zásady partnerství. Z této silné pozice můžeme uvědoměle využívat zdroje s prioritním zaměřením na kvalitu, s citlivostí vůči dopadu na komunity a s ohledem na ekosystémy. V konečném důsledku je tímto posílen váš pocit jistoty, když používáte naše produkty.

Kvalita našich výrobků začíná na polích a je přezkoušena v laboratoři týmem pro výzkum a vývoj vybaveným zkušenostmi shromažďovanými již 180 let. Podle potřeby také předáváme vzorky produktů ke zkouškám v nezávislých, uznávaných a akreditovaných laboratořích. Naše čisté, účinné přípravky vyrábíme proto, aby vaše rodina měla produkty obsahující nejčistší a nejvyspělejší složky, jaké jsou k dispozici.

Jakožto společnost, která je v čele pokroku v odvětví esenciálních olejů, jsme se zavázali současně k roli ochránce, který svou činnost provádí s odpovědností vůči životnímu prostředí – od udržitelného získávání vzácných botanických druhů po zvýšení kvality života místních komunit – a který překonává dosavadní hranice, aby splnil místní environmentální předpisy. Vybíráme si partnery, které známe, abychom vyráběli čisté esenciální oleje a složky etickým a legálním způsobem, při nastavení nejvyšší normy udržitelnosti, které můžete důvěřovat.

Bližší informace o našich pilířích Seed to Seal najdete na stránkách www.SeedtoSeal.com.

SEED TO SEAL

6


Globální

FARMY Farmy Young Living jsou samostatnou a výjimečnou součástí odvětví esenciálních olejů a stanoví standard kvality pro destilaci esenciálních olejů. To je důvod, proč naše farmy rostlin pro výrobu esenciálních olejů sehrávají tak významnou úlohu v našem slibu Seed to Seal®. Investovali jsme neskutečné množství zdrojů a nezměřitelnou spoustu času pro zajištění toho, aby byly tyto normy přednostně dodržovány na každé z našich vlastních farem, na partnerských farmách a u dodavatelů certifikovaných na postup Seed to Seal, aby váš domov a rodina dostaly to nejlepší, co nabízí naše příroda.

S I M I A N E - L A - R O T O N D E L AV E N D E R FA R M


DALMATIA AROMATIC FARM S P L I T, C H O R VA T S K O V krajině Dalmácie jsou jasně patrné její hluboké kulturní kořeny a je ideálním domovem rostliny helichrysum (smil). Proto zde byla založena tato farma, jejímž záměrem bylo stát se udržitelným zdrojem oblíbeného oleje Helichrysum, avšak od té doby se farma dále rozrostla a pěstuje také další rostliny.

Z této farmy: smil • šalvěj • jalovec • vavřín vznešený


SIMIANE-LA-ROTONDE LAVENDER FARM S I M I A N E - L A - RO T O N D E , F R A N C I E Farma Simiane-la-Rotonde Lavender Farm společnosti Young Living leží v okouzlující Provenci, francouzské oblasti, která je proslulá svou krásou, vonnými levandulovými poli a celosezonními letními festivaly. Tato farma, která je domovem naší výroční akce Lavender Harvest, se díky své historii a nádherným scenériím stala oblíbeným cílem milovníků esenciálních olejů, umělců a turistů toužících po odpočinku v úchvatné atmosféře tohoto jedinečného místa.

Z této farmy: levandule • šalvěj muškátová • rozmarýn lavandin • einkor n

BALKAN BOTANICAL FARM M A N O L OVO, B U L H A R S KO

Farma Balkan Botanical Farm, vybudovaná v krásném Bulharsku, se připojuje k dalším pečlivě vybraným partnerským farmám Young Living jako malebné místo s bohatou historií, ideální pro pěstování prvotřídních rostlin. Balkan Botanical Farm se nachází v jedné z nejcennějších oblastí světa s růžovými plantážemi a specializuje se na pěstování růží. Nedávno rozšířila nabídky farmy esenciálních olejů o heřmánek pravý a kozlík lékařský, aby posílila zásoby Young Living představující některé nejoblíbenější produkty.

ST. MARIES LAVENDER FARM S T. M A R I E S , I D A H O , U S A

Naše farma v St. Maries je místem, kde to všechno začalo! Gary Young si před několika desetiletími přivezl z Francie semínka čisté, pravé levandule a meduňky a zasadil je na 200 akrech půdy, na níž se nyní rozkládá tato krásná farma. Dnes se na této farmě přírodním způsobem pěstuje meduňka na 120 akrech půdy a farma se tak stala největším producentem meduňkového oleje na světě.

Z této farmy:

Z této farmy:

heřmánek římský • růže • kozlík lékařský

levandule • meduňka • vratič obecný (Idaho)

G L O BÁ L NÍ FA RM Y

10


NORTHERN LIGHTS FARM F O RT N E L S O N , B R I T S K Á K O L U M B I E , K A N A D A

Po rozsáhlém pátrání a výzkumu v roce 2014 zakoupila společnost Young Living pozemek v Britské Kolumbii, Kanada, aby zde vybudovala farmu Northern Lights Farm jako hlavní zdroj esenciálního oleje ze smrku černého, Black Spruce, který je důležitou složkou mnoha oblíbených směsí esenciálních olejů. Tato nedotčená půda neobsahuje žádné chemikálie ani umělá hnojiva.

11

KONA SANDALWOOD REFORESTATION PROJECT B I G I S L A N D , H AVA J , U S A

Partnerství společnosti Young Living na projektu Kona Sandalwood Reforestation (Obnova santalového lesa v oblasti Kona) je skvělým příkladem, jak se naše partnerství snaží zachovat kulturní hodnoty. V této lokalitě se těží pouze odumřelé nebo umírající santalové stromy, aby byla zachována ekologická rovnováha a respektována hluboce zakořeněná víra Havajanů, že odpovědností lidstva je zachovat si úctu k půdě.

Z této farmy:

Z této farmy:

smrk čer ný Norther n Lights • rojovník žebříček • smrk sivý

Royal Hawaiian Sandalwood ™

GL OBÁL NÍ FA RMY


FINCA BOTANICA FARM G U A YA Q U I L , E K V Á D O R B udová ní t ét o f a r my a j e j í h y p e r m o d e r n í d e s t i l e r i e b y l o z a h á j e n o j a k o j eden z proj ekt ů vz ni kl ý c h z n e z l o m n é h o n a d š e n í G a r y h o Yo u n g a . D nes d í ky t ropi ckému po d n e b í G u a y a q u i l u v š e v z k v é t á n a 2 000 a k re c h boha t é půdy pa t ř í cí s pol e č n o s t i Yo u n g L i v i n g s c e l o ro č n í m i s k l i z n ě m i a bujnou vegetací.

Z této farmy: ylang ylang • palo santo • mastrante • citronová tráva • eukalyptus modrý dorado azul • ocotea • plectranthus oregano • rosa muerta • kardamon muškát • yzop • ishpingo • rozmarýn • routa • tymián • vetiverie • čokoláda


WHISPERING SPRINGS FARM M O N A , U TA H , U S A Farma Young Living Whispering Springs je ikonická levandulová farma nejen pro Young Living, ale také pro hnutí za esenciální oleje a wellness komunitu. Tato levandulová farma je při jízdě autem nedaleko od globálního ředitelství Young Living a hostí takové akce, jako jsou festival Lavender Day, konference Essential Oils and Animals Conference a festival Fall Festival Draft Horse Show and Rodeo.

Z této farmy: levandule • yzop • šalvěj muškátová • máta pepr ná • zlatobýl • jedle balzámová meduňka • heřmánek římský • jalovec • žebříček obecný • máta klasnatá heřmánek pravý


HIGHLAND FLATS TREE FARM N A P L E S , I DA H O, U S A Highland Flats Tree Farm je nádhernou krajinou a domovem krásných jehličnanů, z nichž se vyrábějí esenciální oleje. Je také místem výročních projektů Young Living, Winter Harvest a Spring Planting, které členům umožňují osobně zakusit postup Seed to Seal ve venkovském, mírumilovném prostředí a zažít vzrušující práci v plně automatizované nejmodernější destilerii esenciálních olejů, která se pyšní světovým prvenstvím.

Z této farmy: smrk pichlavý Idaho • jedle balzámová Idaho borovice • borovice těžká, Idaho • thuja plicata

PERTH SANDALWOOD FARM P E RT H , A U S T R Á L I E

Tato lokalita využívá pozoruhodný způsob ochrany vzácných santalových stromů před rostoucím indickým černým trhem a přiváží semena z Indie, aby se zasadila na této farmě. Tyto stromy, jakmile jsou bezpečně zasazeny ve svém novém domově, se pěstují podle nejvyšších norem kvality, udržitelnosti a ekologické péče a ochrany v tomto odvětví.

OUTBACK BOTANICAL RESERVE DA RW I N , A U S T R Á L I E

Pustina na severu Austrálie cypřiše, které rostou v této rezervace Outback etnobotanických znalostí domorodců a objevil novou, destilace, jejímž výsledkem je

je zázemím pro australské této lokalitě. Zakladatel Botanical Reserve využil z lékopisu australských dnes patentovanou metodu esenciální olej Blue Cypress.

Z této farmy:

Z této farmy:

Sacred Sandalwood ™

modrý cypřiš

G L O BÁ L NÍ FA RM Y

14


SKYRIDER WILDERNESS RANCH TA B I O N A , U TA H , U S A Přestože je tento ranč jednou z našich nejnovějších lokalit, pořádalo se na tomto krásném místě již několik setkání a akcí za účasti mnoha globálních lídrů Young Living. Tento ranč, ležící mezi kopci Tabiony, Utah, přirostl Garymu Youngovi k srdci. Je to místo, kde se skvěle daří naší unikátní pšenici jednozrnné (einkorn) a kde může Gary Young zkoumat destilační metody a nové botanické druhy.

Z této farmy: einkor n

TAIWAN COOPERATIVE FARM TC H A J - T U N G, TC H A J - WA N

Tuto spolupracující farmu vlastně tvoří provozy jednotlivých menších farem, z nichž každý je zaměřen na jiné oleje. Každý olej má stejně každý jedinečný provoz svůj vlastní příběh a historii vypovídající o jejich zachování, generačním odkazu a rodinného významu, a také o vynalézavosti a inovacích, které byly nezbytné, aby tyto oleje vůbec vznikly.

MAYDI FRANKINCENSE DISTILLERY D U BA J, S P O J E N É A R A B S K É E M I R Á T Y

V této oblasti si velmi považují kadidlo pro jeho skvělou vůni a vlastnosti. Partnerství Young Living s touto farmou a destilerií sehrálo významnou úlohu v procesu, který zajistil širokou dostupnost kadidlového oleje Frankincense.

Z této farmy:

Z této farmy:

citron eureka • hong kuai • xiang mao • kafrové dřevo

kadidlo

15

GL OBÁL NÍ FA RMY


ARABIAN FRANKINCENSE

DISTILLERY SALALAH, OMÁN

Young L i vi ng j e pr vní a j e d i n o u s p o l e č n o s t í n a s v ě t ě , k t e r á d e s t i l u j e a vyvá ž í om á ns ký es enci á l n í o l e j S a c re d F r a n k i n c e n s e a d o d á v á j e j d o z á pa dní ho s vět a . Ka d i d l o v n í k y ro d u Bo s w e l l i a s a c r a v t é t o o b l a s t i m a j í s vou boha t ou hi s t or i i , t ě ž í s e j i ž 5 000 l e t . D n e s s e j e j i c h p r y s k y ř i c e s bí r á s t ej ným z půs obem a p o d l e s t e j n é h o k a l e n d á ře , p ř í b ě h s t a r ý něko l i k s t a l e t í t e d y p o k r a č u j e .

Z této farmy: Sacred Frankincense ™


Seed to Seal

PRINCIPY PARTNERSTVÍ Vynakládáme značné prostředky na to, abychom poskytovali co nejčistší oleje. Čistota začíná na farmě a my jsme hrdí, že získáváme esenciální oleje z našich vlastních farem, partnerských farem a od certifikovaných dodavatelů Seed to Seal. Na těchto místech přijali náš program Zásady partnerství Seed to Seal, aby nám pomohli zajistit čistotu našich olejů v každém místě dodavatelského řetězce. V Young Living jsme přesvědčeni, že na autentičnosti záleží. Zveme vás, abyste v rámci své pouti za wellness objevili, jak čisté, pravé esenciální oleje tvoří těžiště naší existence.

Prověřené vztahy

Specifikace Seed to Seal

Závazné dohody

Přísné zkoušk y

Naše dva týmy, nákupní a výkonný, osobně vybírají renomované dodavatele prvotřídních rostlin a již desítky let s nimi budují vztahy. Tyto vztahy soustavně pěstujeme a rozšiřujeme.

Všechny farmy – ať už partnerská farma, dodavatel certifikovaný na postup Seed to Seal, nebo naše vlastní farmy – podepisují prohlášení, že budou dodržovat naše přísné specifikace Seed to Seal.

Tato podepsaná prohlášení k Seed to Seal jsme podložili právně závaznými smlouvami, na jejichž základě musí naši partneři těmto prohlášením dostát.

Vynaložili jsme miliony dolarů na špičkovou laboratoř s nejmodernějšími testovacími nástroji a na tým výzkumných pracovníků světové úrovně. Pokud podle zjištění tohoto týmu nevyhoví produkt od některého dodavatele našim náročným normám, nikdy ho nepřijmeme do skladu.

Průběžné audity Kromě zkoušek ověřuje společnost Young Living kvalitu olejů prostřednictvím nezávislých auditů našeho dodavatelského řetězce. Naše propracovaná globální nákupní síť slouží k tomu, abychom našim členům přinášeli špičkové produkty, a my jsme hrdí na tento zavedený objektivní proces kontrol.

Proč tr váme na této náročné a nákladné praxi? Protože ve společnosti Young Living se celkový smysl nepodřizuje hospodářskému výsledku. Zaměřujeme se na to, abychom učinili ze světa lepší místo tím, že budeme šířit příznivé účink y čistých esenciálních olejů. Pokud rodinám neposk ytneme skutečnou kvalitu, neposk ytneme jim ani r yzí příznivé účink y. Více o těchto přínosech viz SeedtoSeal.com. 17

GL OBAL FA RMS


KONA SANDALWOOD REFORESTATION PROJECT G L O BA L FA RM S

18


Posílení jednotlivců. Překonávání limitů. Maximální zvýšení potenciálu. Nadace D. Gary Young, Young Living Foundation je odhodlána zmocňovat jednotlivce, aby naplnili svůj potenciál a překonali omezení tím, že nabídne příležitosti k wellness a vzdělání strádajícím komunitám.

Představujeme si svět, kde děti dostávají zdroje a příležitosti, aby se staly sebevědomými, soběstačnými vůdci, kteří mohou převzít kontrolu nad svým zdravím, zaopatřit své rodiče a pozitivně změnit své komunity.

Od okamžiku, kdy D. Gary Young zahájil činnost Foundation v roce 2009, bylo naším cílem objevit nové možnosti pomoci a zajišťovali jsme nástroje a zdroje těm, jejichž potřebám se nedostávalo téměř žádné pozornosti. Naše poslání a vize nám slouží jako kompas vytyčující dlouhodobá řešení.


N A Š E P RO J E K T Y A PA RT N E Ř I

R E B U I L D N E PA L

YO U N G L I V I N G A C A D E M Y V E K V Á D O RU

HOPE FOR JUSTICE

SOLE HOPE

A F R I C A N H E A RT S C O M M U N I T Y O RG A N I S AT I O N

H E A L I N G FA I T H U G A N DA

V roce 2015 si obrovské zemětřesení v Nepálu vyžádalo téměř 9 000 obětí, zničilo přes 900 000 domovů a miliony lidí se tak ocitly bez střechy nad hlavou. V horské vesničce Yarsa, která po zemětřesení prakticky přestala existovat, Foundation buduje a renovuje 112 domů. Již jsme opravili základní školu a měníme ji na naši druhou Young Living Academy!

Stěžejní projekt Foundation v ekvádorském Chongonu je domovským místem našeho programu Sponsor a Child. Akademie, vybudovaná v roce 2009 zakladatelem společnosti Young Living a předsedou jejího představenstva D. Garym Youngem a spoluzakladatelkou a výkonnou ředitelkou Mary Young, nyní vzdělává 350 žáků od mateřské školy až po střední školu a dosahuje vynikajících výsledků. Skutečnost je taková, že většina dětí v Ekvádoru běžně nedojde ani do osmého ročníku a pouze 20 procent místních studentů dokončí střední školu. Akademie si udržuje docházku na 97 procentech a školu každoročně úspěšně absolvuje celých 100 procent našich studentů!

Posláním Hope for Justice je zastavit obchodování s lidmi a novodobé otroctví v naší generaci. Young Living Foundation se k tomuto boji připojuje založením školy Hope for Justice Shine Career School v kambodžském městě Phnompenh, kde mohou dívky zachráněné před nucenou prostitucí chodit do školy a splnit si své sny téměř v každé pracovní oblasti, kterou si vyberou!

Tisíce dětí a dospělých v Ugandě je napadeno parazitujícím hmyzem zvaným písečné blechy. Samičí blecha se zavrtá do chodidla a v konečné fázi může způsobit infekci ohrožující život. Ještě horší je skutečnost, že osoby napadené písečnými blechami jsou často vyloučeny z vlastních rodin i z kolektivu. Sole Hope nabízí naději, zdravější život a osvobození od nemocí nohou, což lze uskutečnit díky vzdělávání, zajištění práce a lékařské pomoci. Jedním z nejpřednějších cílů organizace je pomoci dětem a dospělým, aby se zbavili písečných blech a zabránili další nákaze.

Organizace African Hearts pracuje v rámci svého programu záchrany určeného dětem žijícím ve slumu Kisenyi, který je považován za největší slum v Ugandě a jeden z největších v celé Africe. Foundation zdvojnásobila účinnost programu záchrany slumu provozovaného organizací African Hearts, když zvýšila počet jídel dodávaných hladovějícím dětem z původních tří dnů v týdnu na pět dnů a rozšířila prostor v jejich přechodných domovech, které nyní pojmou 40 dětí – což je nárůst o 200 %.

Organizace Healing Faith Uganda zajišťuje vzdělávání, prevenci a léčbu malárie v odlehlých vesnicích. Malárie zabije v Africe každých 60 vteřin jednoho člověka a je na tomto kontinentu hlavní příčinou úmrtí dětí do pěti let. Díky novému středisku D. Gary Young, Young Living Foundation Malaria Center bude tato organizace moci nabídnout 80 000 osobám – téměř 100 denně – snadný přístup k léčbě malárie.

Na stránce YoungLivingFoundation.org zjistíte, jak se můžete také zapojit.


CO JSOU

ESENCIÁLNÍ OLEJE? Esenciální oleje, s láskou získávané z rostlin, bylin a stromů, které se pěstují na farmách nebo rostou volně,

jsou koncentrované rostlinné extrakty získané pečlivou parní destilací, lisováním za studena nebo navrtáním stromu ke sběru pryskyřice. Tyto čisté esenciální oleje jsou mnohem silnější než rostliny, z nichž se získávají. Nabízíme stovky jednodruhových olejů, směsí olejů i olejem obohacených produktů, z nichž každý obsahuje optimální koncentrace specifických, přírodních složek pro maximální zesílení jejich účinků. Ať oleje používáte v aromaterapii, kosmetice, nebo při péči o domácnost, každou stránku našeho běžného života lze obohatit a zpříjemnit zařazením esenciálních olejů!

Jak používat esenciální oleje

A RO M AT I C K É P O U Ž I T Í

P O U Ž I T Í NA P O KO Ž K U

VNITŘNÍ POUŽITÍ

Použijte esenciální oleje jako aromatický prostředek k povznesení nálady.

Řadu esenciálních olejů lze bezpečně a s příznivými účinky používat přímo na kůži.

• Třete 2–3 kapky esenciálního oleje mezi dlaněmi a inhalujte.

• Naneste 2–3 kapky esenciálního oleje přímo na požadované místo a vmasírujte. Opakujte podle potřeby. Vždy dodržujte pokyny pro ředění uvedené na štítku.

Jestliže užíváte naše doplňky stravy Plus obsahující esenciální oleje, vyzkoušejte tyto rady:

• Kápněte pár kapek esenciálního oleje do misky s horkou vodou. Skloňte hlavu nad misku a přehoď te si přes hlavu ručník. Hluboce a pomalu dýchejte. • Používejte své oblíbené oleje v našich difuzérech.

esenciální

POZNÁMKA: Vždy si přečtěte pokyny k použití na jednotlivých štítcích produktů.

VAROVÁNÍ: Esenciální oleje jsou velmi silné a některé mohou být pro pokožku dráždivé. Dojde-li k podráždění, použijte ke zředění V-6 Vegetable Oil Complex od Young Living nebo jakýkoli čistý rostlinný olej. Oleje a směsi, jejichž základem je citrus, mohou způsobit dočasnou fotosenzitivitu.

• Kápněte několik kapek svého vybraného oleje/olejů Plus do želatinové kapsle, polkněte a zapijte vodou. • Kápněte 1–2 kapky vašeho vybraného oleje/olejů Plus do sklenice s vodou, NingXia Red, šťávou, jogurtem, oblíbeným sladidlem či rostlinným mlékem a vypijte. • Kápněte 1–2 kapky svého vybraného oleje/olejů Plus (k dochucení) do jídel, která právě připravujete.


ESENCIÁLNÍ OLEJE A P RO D U K T Y OBOHACENÉ OLEJI Čisté, pravé esenciální oleje jsou základem všeho, co Young Living dělá. Nabízíme produkty ve čtyřech kategoriích, určené k obohacení a usnadnění vašeho života každý den:

ESENCIÁLNÍ OLEJE

DOMA

Nechte je proniknout do svého těla, mysli a ducha a objevte čistý, zakotvený život, po kterém jste vždy toužili. Jednodruhové esenciální oleje, směsi nebo vlastní extrakty vnášejí do vašeho života nový rozměr wellness.

Udržujte svoji rodinu a domov v čistotě a chráněný pomocí přírodních produktů, které jsou skvělé pro každodenní použití. Naše produkty péče o domácnost obsahují složky, které požadujete, ale jsou prosté těch, které nechcete.

Esenciální oleje viz str. 23.

Produkty řady Doma najdete na str. 55.

Z D R AV Í A D O B R Á KO N D I C E

OSOBNÍ PÉČE

Uspokojte výživové potřeby svého těla a potěšte své chuťové pohárky. Tato řada výživových doplňků a zdravých pochutin je plná možností, které bude milovat celá vaše rodina.

Odhalte svůj přirozený zářivý půvab díky naší řadě kosmetických produktů obohacených esenciálními oleji. Vyzkoušejte očistu, výživu, hydrataci a další účinky přípravků neobsahujících žádné škodlivé a nebezpečné chemikálie.

Produkty řady Zdraví a kondice najdete na str. 65.

Produkty řady Osobní péče najdete na str. 75. E S E NC IÁ L NÍ O L E JE A P RO DU K T Y O BO HA C E NÉ O L E JI

22


PRODUKTY S

ESENCIÁLNÍ OLEJE Esenciální oleje jsou středobodem společnosti Young Living a základem naší produktové řady. Prolistujte si naše produkty a objevte všestranné, silné esenciální oleje a směsi vyvíjené s vědomím našeho příslibu Seed to Seal® a objevte esenciální oleje, které jsou správné právě pro vás.


ESENCIÁLNÍ OLEJE

JEDNODRUHOVÉ Společnost Young Living s více než 20 lety výzkumů a zkušeností povýšila náš patentovaný postup Seed to Seal na normu, která zaručuje, že naše esenciální oleje mají nejvyšší kvalitu, jakou lze získat na trhu. Toto odhodlání dosáhnout dokonalosti je hlavní důvod, proč naše esenciální oleje vynikají nad jiné a proč mají takový náskok v kvalitě, kterou můžete zjistit z každé lahvičky.


BASIL

BERGAMOT

Ocimum basilicum

Citrus aurantium bergamia

BLACK PEPPER

BLUE TANSY

Piper nigrum

Tanacetum annuum

KÓD

VEL I KO ST

KÓ D

VE LI KO S T

KÓ D

V E LI KO S T

KÓ D

VE LIKOST

350008

15 ml

350308

15 ml

361108

5 ml

308408

5 ml

Esenciální olej Basil má svěží, bylinnou vůni, která může být zklidňující a osvěžující. Zřeď te jej s V-6 nebo jiným základovým olejem, jestliže jej hodláte nanést přímo na pokožku. Z P Ů SO B P O U Ž I T Í |

|

Rozptylujte v difuzéru, inhalujte přímo nebo zřeďte s olejem V-6 Vegetable Oil Complex a použijte na pokožku.

Bergamot má lehkou, citrusovou vůni, která je při rozptylování v difuzéru současně povznášející i uvolňující. ZPŮS OB POUŽITÍ |

|

Rozptylujte v difuzéru, inhalujte přímo nebo zřeďte s olejem V-6 Vegetable Oil Complex a použijte na pokožku.

CARROT SEED

CEDARWOOD

Daucus carota

Cedrus atlantica

Black Pepper voní nádherně při použití jako vůně. Inhalujte jej přímo, nabije vás energií, nebo jej doplňte dalšími oleji, jako je například Peppermint, Wintergreen nebo Clove. ZPŮSOB POUŽIT Í |

|

Rozptylujte v difuzéru, inhalujte přímo nebo zřeďte s olejem V-6 Vegetable Oil Complex a použijte na pokožku.

Blue Tansy může sloužit k výživě pleti nebo pomáhá zklidnit unavené tělo, když se použije při masáži. Pokud ho používáte jako interiérovou vůni, slouží k povzbuzení a inspiraci, a také dodá každému prostoru čistou, ovocnou vůni. ZPŮSOB POUŽIT Í |

|

Rozptylujte v difuzéru, inhalujte přímo nebo zřeďte s olejem V-6 Vegetable Oil Complex a použijte na pokožku.

CINNAMON BARK

CISTUS

Cinnamomum verum

Cistus ladanifer

KÓD

VEL I KO ST

KÓ D

VE LI KO S T

KÓ D

V E LI KO S T

KÓ D

VE LIKOST

308108

5 ml

350908

15 ml

351508

5 ml

351808

5 ml

Carrot Seed, olej získaný destilací semen divoké mrkve, má lehce sladkou vůni se zemitými, bylinnými tóny. Z P Ů SO B P O U Ž I T Í |

|

Rozptylujte v difuzéru, inhalujte přímo nebo nanášejte na pokožku.

Esenciální olej Cedarwood může rozptylováním v difuzéru díky své hřejivé balzámové vůni pomoci vytvořit uklidňující a příjemnou atmosféru. Přidejte esenciální olej Cedarwood ke svým oblíbeným kosmetickým přípravkům, které pak můžete použít na pokožku nebo vmasírovat do vlasové pokožky, aby vlasy získaly zdravý vzhled. ZPŮS OB POUŽITÍ |

Cinnamon Bark má ostrou a kořeněnou vůni, o níž se říká, že uvolňuje pocity hojnosti. Mary tento olej používá v difuzéru pro jeho hřejivé, lákavé tóny.

Cistus je ztotožňován s biblickou Sáronskou růží a jeho medově zabarvená vůně je zklidňující a povznášející.

ZPŮSOB POUŽIT Í |

Rozptylujte v difuzéru, inhalujte přímo nebo nanášejte na pokožku.

|

Rozptylujte v difuzéru, inhalujte přímo nebo zřeďte s olejem V-6 Vegetable Oil Complex a použijte na pokožku.

ZPŮSOB POUŽIT Í |

|

|

Rozptylujte v difuzéru, inhalujte přímo nebo nanášejte na pokožku. F OTOSE N Z ITIVITA: Po aplikaci nelze pokožku vystavovat nejméně 12 hodin přímému slunečnímu nebo ultrafialovému záření.

Z Ř E DĚ NÍ: Při použití na pokožku je nutné zředění. Použití viz štítek.

L O KÁLN Í: Naneste přímo na pokožku. Možná bude nutné zředění. Použití viz štítek.

V NITŘ NÍ P OU Ž ITÍ (P L U S): Použití viz štítek.

V Ů NĚ : Inhalujte přímo nebo použijte difuzér Young Living.

Vždy si přečtěte pokyny k použití na jednotlivých štítcích produktů. Obal produktu se může lišit od vyobrazení v tomto katalog výrobků.

K O L E K C E E S E NC IÁ L NÍC H O L E JŮ

26


CITRONELLA Cymbopogon nardus

CLARY SAGE

CLOVE

COPAIBA

Salvia sclarea

Syzygium aromaticum

Copaifera reticulata

KÓD

VEL I KO ST

KÓ D

VE LI KO S T

KÓ D

V E LI KO S T

KÓ D

VE LIKOST

532308

5 ml

352108

15 ml

352408

15 ml

343108

15 ml

Esenciální olej Citronella je ideální pro rozptylování v interiérech k osvěžení vzduchu. Z P Ů SO B P O U Ž I T Í |

|

Rozptylujte v difuzéru, inhalujte přímo nebo zřeďte s olejem V-6 Vegetable Oil Complex a použijte na pokožku.

Clary Sage má bylinné aroma, o němž je známo, že dokáže vytvořit klidné a relaxační prostředí.

Clove je důležitou složkou směsi esenciálních olejů Thieves od Young Living a vyznačuje se žhavou a lákavou vůní.

ZPŮS OB POUŽITÍ |

ZPŮSOB POUŽIT Í |

|

Rozptylujte v difuzéru, inhalujte přímo nebo zřeďte s olejem V-6 Vegetable Oil Complex a použijte na pokožku.

|

Rozptylujte v difuzéru, inhalujte přímo nebo zřeďte s olejem V-6 Vegetable Oil Complex a použijte na pokožku.

Pryskyřice získávaná ze stromu kopaiva v Brazílii prochází procesem parní destilace, na jehož konci vzniká esenciální olej Copaiba, známý svými vysokými koncentracemi beta-karyophylenu a sladkou vůní. ZPŮSOB POUŽIT Í |

|

Rozptylujte v difuzéru, inhalujte přímo nebo nanášejte na pokožku.

CYPRESS

DILL

DORADO AZUL

ELEMI

Cupressus sempervirens

Anethum graveolens

Hyptis suaveolens

Canarium luzonicum

KÓD

VEL I KO ST

KÓ D

VE LI KO S T

KÓ D

V E LI KO S T

KÓ D

VE LIKOST

353008

15 ml

353608

5 ml

359808

5 ml

354008

15 ml

Cypress má svěží, bylinné aroma, které může posílit pocit bezpečí a ukotvení. Z P Ů SO B P O U Ž I T Í |

|

Rozptylujte v difuzéru, inhalujte přímo nebo nanášejte na pokožku.

Esenciální olej Dill vzniká parní destilací celé rostliny a podle zkušeností je při rozptylování do ovzduší příjemně uklidňující. Tento olej lze smíchat s olejem Roman Chamomile pro větší zážitek z jakékoli vonné relaxace. ZPŮS OB POUŽITÍ |

|

Rozptylujte v difuzéru, inhalujte přímo nebo zřeďte s olejem V-6 Vegetable Oil Complex a použijte na pokožku.

27

KOL EKCE ESENCIÁ LNÍCH OLEJŮ

Dorado Azul je jedinečný esenciální olej z Ekvádoru, exkluzivně pro Young Living. Jeho svěží vůně je ideální pro aromatické použití i na pokožku.

Elemi patří do stejné čeledi rostlin jako kadidlovník a myrha a tradičně se používá na podporu krásného vzhledu pleti.

ZPŮSOB POUŽIT Í |

Rozptylujte v difuzéru, inhalujte přímo nebo nanášejte na pokožku.

|

Rozptylujte v difuzéru, inhalujte přímo nebo zřeďte s olejem V-6 Vegetable Oil Complex a použijte na pokožku.

ZPŮSOB POUŽIT Í |

|


EUCALYPTUS BLUE

EUCALYPTUS GLOBULUS

EUCALYPTUS RADIATA

FENNEL

Eucalyptus bicostata

Eucalyptus globulus

Eucalyptus radiata

Foeniculum vulgare

KÓD

VEL I KO ST

KÓ D

VE LI KO S T

KÓ D

V E LI KO S T

KÓ D

VE LIKOST

359708

5 ml

353908

15 ml

353808

15 ml

354208

15 ml

Eucalyptus Blue se pěstuje a destiluje na farmě Young Living v Ekvádoru. Tento esenciální olej má pro svůj vysoký obsah eukalyptolu uklidňující a povzbuzující vůni při rozptylování v difuzéru. Z P Ů SO B P O U Ž I T Í |

|

Rozptylujte v difuzéru, inhalujte přímo nebo zřeďte s olejem V-6 Vegetable Oil Complex a použijte na pokožku.

Eucalyptus Globulus má zemité, svěží aroma a pro své čisticí účinky se používá v celé řadě kosmetických produktů. ZPŮS OB POUŽITÍ |

|

Rozptylujte v difuzéru, inhalujte přímo nebo zřeďte s olejem V-6 Vegetable Oil Complex a použijte na pokožku.

Esenciální olej Eucalyptus Radiata je oblíbený pro své svěží, ostré a ovocné aroma, díky němuž je ideální pro masáže po fyzické námaze. Rozptylujte Eucalyptus Radiata k vytvoření stimulujícího a omlazujícího prostředí. ZPŮSOB POUŽIT Í |

|

Fennel má sladkou, kořeněnou vůni a dlouhou historii jako prostředek povzbuzující pocity propojení se zemí. ZPŮSOB POUŽIT Í |

|

Rozptylujte v difuzéru, inhalujte přímo nebo nanášejte na pokožku.

Rozptylujte v difuzéru, inhalujte přímo nebo zřeďte s olejem V-6 Vegetable Oil Complex a použijte na pokožku.

FRANKINCENSE

GERANIUM

GERMAN CHAMOMILE

GINGER

Boswellia carterii

Pelargonium graveolens

Matricaria recutita

Zingiber officinale

KÓD

VEL IKOST

KÓD

V E L I KO ST

KÓ D

VE LI KO S T

KÓ D

V E LI KO S T

KÓ D

VE LIKOST

354908

5 ml

354808

15 ml

355408

15 ml

308608

5 ml

355708

5 ml

Esenciální olej Frankincense rozptylujte v difuzéru během meditace, pomůže vám ke zklidnění a soustředění, nebo jej přidejte do svých kosmetických přípravků, abyste dosáhli zářivější pleti. Z P Ů SO B P O U Ž I T Í |

|

Rozptylujte v difuzéru, inhalujte přímo nebo nanášejte na pokožku.

Esenciální olej Geranium se získává parní destilací vonných květů a listů muškátu a vydává vůni, která povzbuzuje mírumilovné, duchovní pocity. ZPŮS OB POUŽITÍ |

|

Rozptylujte v difuzéru, inhalujte přímo nebo nanášejte na pokožku.

German Chamomile má zklidňující aroma, které pomáhá vyvolat pocity klidu a trpělivosti. Tento olej lze nanášet na pokožku nezředěný nebo jej použít jako součást masáže požadované oblasti. ZPŮSOB POUŽIT Í |

|

Rozptylujte v difuzéru, inhalujte přímo nebo nanášejte na pokožku.

Ginger lze pro jeho hřejivou, energizující vůni přidávat do masážního oleje Ortho Sport® určeného k masážím po cvičení. ZPŮSOB POUŽIT Í |

|

Rozptylujte v difuzéru, inhalujte přímo nebo zřeďte s olejem V-6 Vegetable Oil Complex a použijte na pokožku.

K O L E K C E E S E NC IÁ L NÍC H O L E JŮ

28


GRAPEFRUIT

HELICHRYSUM

HINOKI

HONG KUAI

Citrus paradisi

Helichrysum italicum

Chamaecyparis obtusa

Chamaecyparis formosensis

KÓD

VEL I KO ST

KÓ D

VE LI KO S T

KÓ D

V E LI KO S T

KÓ D

VE LIKOST

356008

15 ml

356308

5 ml

307308

5 ml

465708

5 ml

Grapefruit má nádherně povznášející citrusovou vůni. Projasněte ráno svůj domov rozptylováním esenciálního oleje Grapefruit.

Helichrysum, skvělý olej pro rozptylování při studiu či během domácích prací, vydává povzbuzující vůni, která by neměla chybět v žádné domácnosti.

Hinoki se získává z japonského cypřiše a má bohatou, oživující citrusovou vůni, která může zvýšit duchovní uvědomění. Esenciální olej Hinoki byl v dávných dobách používán k osvěžení duše.

Hong Kuai má příjemnou vůni, která prohlubuje prožitek relaxace. Používá se také jako osvěžovač vzduchu nebo pánská kolínská voda.

Rozptylujte v difuzéru, inhalujte přímo nebo zřeďte s olejem V-6 Vegetable Oil Complex a použijte na pokožku.

ZPŮS OB POUŽITÍ |

ZPŮSOB POUŽIT Í |

Rozptylujte v difuzéru, inhalujte přímo nebo zřeďte s olejem V-6 Vegetable Oil Complex a použijte na pokožku.

IDAHO BALSAM FIR

IDAHO BLUE SPRUCE

JADE LEMON

JASMINE

Abies balsamea

Picea pungens

Citrus limon eureka var. formensensis

Jasminum officinale

Z P Ů SO B P O U Ž I T Í |

|

|

Rozptylujte v difuzéru, inhalujte přímo nebo nanášejte na pokožku.

|

Rozptylujte v difuzéru, inhalujte přímo nebo zřeďte s olejem V-6 Vegetable Oil Complex a použijte na pokožku.

ZPŮSOB POUŽIT Í |

|

KÓD

VEL I KO ST

KÓ D

VE LI KO S T

KÓ D

V E LI KO S T

KÓ D

VE LIKOST

331608

15 ml

309308

5 ml

468508

5 ml

356908

5 ml

Idaho Balsam Fir je charakteristický svou dřevitou a osvěžující vůní. Rozptylujte jej v difuzéru pro pocity propojení se zemí a uklidnění. Z P Ů SO B P O U Ž I T Í |

|

Rozptylujte v difuzéru, inhalujte přímo nebo nanášejte na pokožku.

Idaho Blue Spruce je exkluzivní olej destilovaný na farmě v Highland Flats Tree Farm, patřící společnosti Young Living. Tento pozoruhodný esenciální olej obsahuje vysoký podíl alfapinenu a limonenu a vyznačuje se příjemnou a uvolňující vůni věčně zeleného jehličí. ZPŮS OB POUŽITÍ |

|

Rozptylujte v difuzéru, inhalujte přímo nebo nanášejte na pokožku.

Jade Lemon vydává jedinečné aroma citronu a limetky, příjemné a povznášející. Rozptylujte tuto skvělou, bohatou vůni, která je současně čistá a lákavá. ZPŮSOB POUŽIT Í |

|

Rozptylujte v difuzéru, inhalujte přímo nebo zřeďte s olejem V-6 Vegetable Oil Complex a použijte na pokožku.

Olej Jasmine†, získávaný z jasmínu, který je považován za exotickou a romantickou květinu, podporuje krásný vzhled pleti a používá se v několika kosmetických přípravcích Young Living. Sladká a květová vůně oleje Jasmine uvolňuje mysl a posiluje sebedůvěru. ZPŮSOB POUŽIT Í |

|

Rozptylujte v difuzéru, inhalujte přímo nebo nanášejte na pokožku. Jasmine je spíše stoprocentní látka či esence než esenciální olej. †

29

KOL EKCE ESENCIÁ LNÍCH OLEJŮ


JUNIPER

LAVENDER

LEDUM

LEMON

Juniperus osteosperma

Lavandula angustifolia

Ledum groenlandicum

Citrus limon

KÓD

VEL I KO ST

KÓ D

VE LI KO S T

KÓ D

V E LI KO S T

KÓ D

VE LIKOST

357208

15 ml

357508

15 ml

357908

5 ml

357808

15 ml

Zemité a dřevité aroma oleje Juniper vytváří při rozptylování mírumilovnou atmosféru. Z P Ů SO B P O U Ž I T Í |

|

Rozptylujte v difuzéru, inhalujte přímo nebo zřeďte s olejem V-6 Vegetable Oil Complex a použijte na pokožku.

Lavender je oblíbený esenciální olej, milovaný po staletí pro svou zklidňující, konejšivou vůni. Při rozptylování v difuzéru Lavender naplní jakoukoli místnost čistou a svěží vůní. Je také relaxačním doplňkem produktů pro péči o tělo nebo do koupele. ZPŮS OB POUŽITÍ |

|

Rozptylujte v difuzéru, inhalujte přímo nebo nanášejte na pokožku.

LEMON MYRTLE

LEMONGRASS

Backhousia citriodora

Cymbopogon flexuosus

Olej Ledum se tradičně používal jako podpora toku energie. Je jednou z klíčových složek ve směsích esenciálních olejů Juva Cleanse® a GLF™. ZPŮSOB POUŽIT Í |

|

Rozptylujte v difuzéru, inhalujte přímo nebo zřeďte s olejem V-6 Vegetable Oil Complex a použijte na pokožku.

Olej Lemon je díky obsahu přirozeně se vyskytující látky limonen hlavní složkou mnoha oblíbených produktů obohacených esenciálními oleji. Pro svou osvěžující vůni se Lemon po celém světě přidává do čisticích prostředků a mýdel. ZPŮSOB POUŽIT Í |

|

Rozptylujte v difuzéru, inhalujte přímo nebo zřeďte s olejem V-6 Vegetable Oil Complex a použijte na pokožku.

MARJORAM

LIME

Origanum majorana

Citrus aurantifolia

KÓD

VEL I KO ST

KÓ D

V E L I KO ST

KÓ D

V E LI KO S T

KÓ D

V E LI KO S T

KÓ D

VE LIKOST

307908

5 ml

358208

5 ml

358108

15 ml

307408

15 ml

358408

15 ml

Svěží aroma oleje Lemon Myrtle je povznášející a osvěžující, proto může pomoci pročistit mysl. Z P Ů SO B P O U Ž I T Í |

|

Rozptylujte v difuzéru, inhalujte přímo nebo zřeďte s olejem V-6 Vegetable Oil Complex a použijte na pokožku.

Lemongrass je hlavní složkou směsi Purification® a masážního oleje Ortho Sport®. Esenciální olej Lemongrass lze používat samostatně nebo jej smíchat s jinými doplňujícími oleji, které společně pomohou povzbudit smysly. ZPŮS OB POUŽITÍ |

Marjoram je klíčový olej používaný v postupu Raindrop Technique® a lze jej využít také pro masáže po cvičení.

Lime vydává úžasně lehkou a povznášející aromatickou vůni. Rozptylujte jej pro povzbuzení pozitivní nálady. ZPŮSOB POUŽIT Í |

|

|

Rozptylujte v difuzéru, inhalujte přímo nebo zřeďte s olejem V-6 Vegetable Oil Complex a použijte na pokožku.

ZPŮSOB POUŽIT Í |

|

Rozptylujte v difuzéru, inhalujte přímo nebo zřeďte s olejem V-6 Vegetable Oil Complex a použijte na pokožku.

Rozptylujte v difuzéru, inhalujte přímo nebo zřeďte s olejem V-6 Vegetable Oil Complex a použijte na pokožku.

K O L E K C E E S E NC IÁ L NÍC H O L E JŮ

30


MELISSA

MYRRH

MYRTLE

NORTHERN LIGHTS BLACK SPRUCE

Melissa officinalis

Commiphora myrrha

Myrtus communis

Picea mariana

KÓD

VEL I KO ST

KÓ D

VE LI KO S T

KÓ D

V E LI KO S T

KÓ D

VE LIKOST

358908

5 ml

359308

15 ml

359508

5 ml

531308

5 ml

Melissa má trávovou citronovou vůni, která je příjemná, povznášející a povzbuzující. Z P Ů SO B P O U Ž I T Í |

|

Rozptylujte v difuzéru, inhalujte přímo nebo nanášejte na pokožku.

Myrrh se pyšní dlouholetou historií použití v kosmetice pro své hydratační účinky při čištění suché pokožky. Tento olej byl velmi cenný v biblických dobách a vydává vůni, která přináší hlubší duchovní vnímání.

Myrtle má povznášející aroma, které je příjemné při použití v difuzéru. Má rovněž vlastnosti, které při nanesení oleje na pokožku pomáhají zkrášlit a posílit vzhled zdravě vypadající pleti.

ZPŮS OB POUŽITÍ |

ZPŮSOB POUŽIT Í |

|

Rozptylujte v difuzéru, inhalujte přímo nebo nanášejte na pokožku.

Esenciální olej Northern Lights Black Spruce pochází z farmy Young Living Northern Lights v kanadské Britské Kolumbii. Rozptylujte tuto bohatou, dřevitou a osvěžující vůni během meditace pro navození svěží, aromatické atmosféry.

|

Rozptylujte v difuzéru, inhalujte přímo nebo zřeďte s olejem V-6 Vegetable Oil Complex a použijte na pokožku.

ZPŮSOB POUŽIT Í |

|

Rozptylujte v difuzéru, inhalujte přímo nebo zřeďte s olejem V-6 Vegetable Oil Complex a použijte na pokožku.

NUTMEG

OCOTEA

ORANGE

OREGANO

Myristica fragrans

Ocotea quixos

Citrus sinensis

Origanum vulgare

KÓD

VEL I KO ST

KÓ D

VE LI KO S T

KÓ D

V E LI KO S T

KÓ D

VE LIKOST

359908

15 ml

355608

5 ml

360208

15 ml

360508

15 ml

Nutmeg vydává hřejivou, kořeněnou vůni, která povznáší a dodává energii. Nutmeg je skvělou součástí směsí s dalšími oleji, například s olejem Orange, Clary Sage, kterýmkoli z olejů Eucalyptus a Ginger. Z P Ů SO B P O U Ž I T Í |

|

Rozptylujte v difuzéru, inhalujte přímo nebo zřeďte s olejem V-6 Vegetable Oil Complex a použijte na pokožku.

31

Olej Ocotea, získávaný destilací z ekvádorského stromu, má komplexní aroma známé svými čisticími účinky na pleť. ZPŮS OB POUŽITÍ |

|

Rozptylujte v difuzéru, inhalujte přímo nebo zřeďte s olejem V-6 Vegetable Oil Complex a použijte na pokožku.

KOL EKCE ESENCIÁ LNÍCH OLEJŮ

Orange se s oblibou používá do difuzéru a jako parfém. Může být zklidňující a přináší pocity inspirace.

Esenciální olej Oregano je klíčovým olejem v postupu Raindrop Technique® a vyznačuje se silnou bylinnou vůní.

ZPŮSOB POUŽIT Í |

ZPŮSOB POUŽIT Í |

|

Rozptylujte v difuzéru, inhalujte přímo nebo zřeďte s olejem V-6 Vegetable Oil Complex a použijte na pokožku.

|

Rozptylujte v difuzéru, inhalujte přímo nebo zřeďte s olejem V-6 Vegetable Oil Complex a použijte na pokožku.


PALO SANTO

PATCHOULI

PEPPERMINT

PINE

Bursera graveolens

Pogostemon cablin

Mentha piperita

Pinus sylvestris

KÓD

VEL I KO ST

KÓ D

VE LI KO S T

KÓ D

V E LI KO S T

KÓ D

VE LIKOST

360708

5 ml

360808

15 ml

361408

15 ml

361808

15 ml

Palo Santo vydává inspirující vůni a lze jej rozptylovat v difuzéru, aby pročistil a osvěžil vzduch. Lze jej také využít při masáži po fyzické aktivitě. Z P Ů SO B P O U Ž I T Í |

|

Rozptylujte v difuzéru, inhalujte přímo nebo zřeďte s olejem V-6 Vegetable Oil Complex a použijte na pokožku.

Esenciální olej Patchouli lze použít na pokožku ke zlepšení vzhledu suché pleti a rovněž je ideálním doplňkem, který si přidáte do svých oblíbených kosmetických přípravků. Rozptylujte tento olej pro jeho zklidňující, relaxační a pohodovou vůni. ZPŮS OB POUŽITÍ |

Peppermint lze použít na pokožku k jejímu ochlazení nebo rozptylovat v difuzéru, kdy vydává vůni, která zajistí klid a pohodu.

Esenciální olej Pine má osvěžující a posilující aroma. Je-li rozptylován v difuzéru, vydává zklidňující vůni.

ZPŮSOB POUŽIT Í |

ZPŮSOB POUŽIT Í |

|

Rozptylujte v difuzéru, inhalujte přímo nebo zřeďte s olejem V-6 Vegetable Oil Complex a použijte na pokožku.

|

Rozptylujte v difuzéru, inhalujte přímo nebo zřeďte s olejem V-6 Vegetable Oil Complex a použijte na pokožku.

|

Rozptylujte v difuzéru, inhalujte přímo nebo nanášejte na pokožku.

RAVINTSARA

ROMAN CHAMOMILE

ROSE

Cinnamomum camphora

Chamaemelum nobile

Rosa damascena

ROSEMARY Rosmarinus officinalis

KÓD

VEL I KO ST

KÓ D

VE LI KO S T

KÓ D

V E LI KO S T

KÓ D

VE LIKOST

362008

5 ml

351208

5 ml

362308

5 ml

362608

15 ml

Ravintsara má příjemnou a čistou vůni, obvykle je využíván při meditacích a obsahuje látky čisticí pleť. Z P Ů SO B P O U Ž I T Í |

|

Rozptylujte v difuzéru, inhalujte přímo nebo zřeďte s olejem V-6 Vegetable Oil Complex a použijte na pokožku.

Roman Chamomile má sladké, bylinné aroma, které pomůže vytvořit poklidnou atmosféru, užitečnou zejména pro neposedné děti. ZPŮS OB POUŽITÍ |

|

Rozptylujte v difuzéru, inhalujte přímo nebo nanášejte na pokožku.

Rose vydává nádhernou vůni, která podporuje pocity příjemné sebereflexe. K naplnění jedné 5ml lahvičky oleje je zapotřebí destilovat deset kilogramů okvětních plátků růží. ZPŮSOB POUŽIT Í |

|

Rozptylujte v difuzéru, inhalujte přímo nebo nanášejte na pokožku.

Rosemary je známá bylinka se silnou dřevitou vůní, která podporuje pocit čistoty. ZPŮSOB POUŽIT Í |

|

Rozptylujte v difuzéru, inhalujte přímo nebo zřeďte s olejem V-6 Vegetable Oil Complex a použijte na pokožku.

K O L E K C E E S E NC IÁ L NÍC H O L E JŮ

32


ROYAL HAWAIIAN SANDALWOOD

SACRED FRANKINCENSE

SAGE

SPEARMINT

Santalum paniculatum

Boswellia sacra

Salvia officinalis

Mentha spicata

KÓD

VEL I KO ST

KÓ D

VE LI KO S T

KÓ D

V E LI KO S T

KÓ D

VE LIKOST

474610

5 ml

355008

5 ml

363208

15 ml

363808

5 ml

Royal Hawaiian Sandalwood má bohatou, sladkou, hřejivou a dřevitou vůni, která je smyslná a romantická. Z P Ů SO B P O U Ž I T Í |

|

Rozptylujte v difuzéru, inhalujte přímo nebo nanášejte na pokožku.

Esenciální olej Sacred Frankincense™ je získáván destilací pryskyřice ze stromu kadidlovníku Boswellia sacra. Tento olej je ideální pro všechny, kteří touží nastoupit duchovní cestu a dosáhnout vyšších zážitků v meditacích. ZPŮS OB POUŽITÍ |

|

Rozptylujte v difuzéru, inhalujte přímo nebo nanášejte na pokožku.

TANGERINE

TEA TREE

Citrus reticulata

Melaleuca alternifolia

Sage vydává při rozptylování v difuzéru silnou, kořeněnou, pročišťující a povznášející vůni. Tradičně se používá pro své čisticí účinky.

Spearmint je jemnější než Peppermint a vyznačuje se povzbuzující vůní, která povznáší a uklidňuje.

ZPŮSOB POUŽIT Í |

Rozptylujte v difuzéru, inhalujte přímo nebo zřeďte s olejem V-6 Vegetable Oil Complex a použijte na pokožku.

|

Rozptylujte v difuzéru, inhalujte přímo nebo zřeďte s olejem V-6 Vegetable Oil Complex a použijte na pokožku.

ZPŮSOB POUŽIT Í |

THYME

VALERIAN

Thymus vulgaris

Valeriana officinalis

|

KÓD

VEL I KO ST

KÓ D

VE LI KO S T

KÓ D

V E LI KO S T

KÓ D

VE LIKOST

364408

15 ml

358708

15 ml

365008

15 ml

364808

5 ml

Esenciální olej Tangerine je oblíben pro své potěšující, sladké citrusové aroma. Z P Ů SO B P O U Ž I T Í |

|

Rozptylujte v difuzéru, inhalujte přímo nebo zřeďte s olejem V-6 Vegetable Oil Complex a použijte na pokožku.

33

Olej Tea Tree, známý také pod názvem Melaleuca Alternifolia, se často používá v kosmetice pro své čisticí účinky. ZPŮS OB POUŽITÍ |

|

Rozptylujte v difuzéru, inhalujte přímo nebo nanášejte na pokožku.

KOL EKCE ESENCIÁ LNÍCH OLEJŮ

Thyme je klíčovou složkou masážního oleje Ortho Ease a je skvělý při masáži po cvičení. Říká se, že při aromatickém použití přináší uvědomění účelu, cíle svého života.

Olej Valerian se získává destilací kořene rostliny a vydává jedinečnou vůni, která uklidňuje a uzemňuje. Použijte jej na pokožku šíje nebo na chodidla.

ZPŮSOB POUŽIT Í |

Rozptylujte v difuzéru, inhalujte přímo nebo nanášejte na pokožku.

|

Rozptylujte v difuzéru, inhalujte přímo nebo zřeďte s olejem V-6 Vegetable Oil Complex a použijte na pokožku.

ZPŮSOB POUŽIT Í |

|


VETIVER

WINTERGREEN

XIANG MAO

YLANG YLANG

Vetiveria zizanoides

Gaultheria procumbens

Cymbopogon citratus

Cananga odorata

KÓD

VEL I KO ST

KÓ D

VE LI KO S T

KÓ D

V E LI KO S T

KÓ D

VE LIKOST

365108

5 ml

365808

15 ml

465808

5 ml

365908

15 ml

Vetiver má zemitou a uzemňující vůni. Rozptylujte tento jedinečný esenciální olej po celém domě pro jeho zklidňující a uvolňující účinek.

Osvěžující mátová vůně oleje Wintergreen povzbuzuje a oživuje. Je skvělým doplňkem emulzí vtíraných do pokožky po fyzické námaze.

Xiang Mao se tradičně využívá k osvěžení vzduchu v domácnostech, k projasnění mysli a zvlhčení pokožky.

Z P Ů SO B P O U Ž I T Í |

ZPŮS OB POUŽITÍ |

Rozptylujte v difuzéru, inhalujte přímo nebo nanášejte na pokožku.

|

Rozptylujte v difuzéru, inhalujte přímo nebo nanášejte na pokožku.

|

Rozptylujte v difuzéru, inhalujte přímo nebo zřeďte s olejem V-6 Vegetable Oil Complex a použijte na pokožku.

ZPŮSOB POUŽIT Í |

|

Esenciální olej Ylang Ylang se dokonale hodí pro rozptylování, abyste si vychutnali jeho romantickou a uvolňující sladkou květinovou vůni. ZPŮSOB POUŽIT Í |

|

Rozptylujte v difuzéru, inhalujte přímo nebo nanášejte na pokožku.

Marjoram Rose Majoránka Růže Melissa Rosemary Meduňka Rozmarýn Myrrh Royal Hawaiian Myrha Basil Dill Hinoki Sandalwood Bazalka Kopr Hinoki Myrtle Královský Havajský Santal Myrta Bergamot Dorado Azul Hong Kuai Sacred Frankincense Bergamot Dorado Azul Hong Kuai Northern Lights Black Kadidlovník Pravý Spruce Black Pepper Elemi Idaho Balsam Fir Sage Smrk Černý Northern Lights Pepř Černý Elemi Jedle Balzámová Idaho Šalvěj Nutmeg Blue Tansy Eucalyptus Blue Idaho Blue Spruce Spearmint Muškátový Oříšek Vratič Obecný Eukalyptus Modrý Smrk Pichlavý Idaho Máta Klasnatá Ocotea Carrot Seed Eucalyptus Globulus Jade Lemon Ocotea Mrkvová Semínka Eukalyptus Kulatoplodý Tangerine Citron Eureka Mandarinka Tanžerina Orange Cedarwood Eucalyptus Radiata Jasmine Pomeranč Cedrové Dřevo Eukalyptus Úzkolistý Jasmín Tea Tree Čajovník Oregano Cinnamon Bark Fennel Juniper Oregano Skořicová Kůra Fenykl Jalovec Thyme Palo Santo Cistus Frankincense Lavender Tymián Palo Santo Cistus Kadidlo Levandule Valerian Patchouli Citronella Geranium Ledum Kozlík Lékařský Pačuli Citronela Muškát Rojovník Vetiver Peppermint Clary Sage German Chamomile Lemon Vetiverie Máta Peprná Šalvěj Muškátová Heřmánek Pravý Citron Wintergreen Pine Clove Ginger Lemon Myrtle Libavka Borovice Hřebíček Zázvor Myrtovník Citronový

BOTANICKÝ PRŮVODCE

Xiang Mao Copaiba Grapefruit Lemongrass Ravintsara Xiang Mao Kafrovník Lékařský Kopaiva Grapefruit Citrónová Tráva Ylang Ylang Roman Chamomile Cypress Helichrysum Lime Cypřiš Smil Limetka Heřmánek Římský Ylang Ylang

Vždy si přečtěte pokyny k použití na jednotlivých štítcích produktů. Obal produktu se může lišit od vyobrazení v tomto katalog výrobků.

K O L E K C E E S E NC IÁ L NÍC H O L E JŮ

34


PLUS

D O P L Ň K Y S T R AV Y S ESENCIÁLNÍMI OLEJI

Oleje v naší řadě doplňků stravy s esenciálními oleji Plus jsou ideální pro použití v kuchyni a ve stravě. Ať jsou přidány do jídla jako lahodná jiskra koncentrované chuti, nebo použity v tobolkách pro podpůrné vlastnosti, nezapomínejte nahlédnout do této sekce a vybrat si staré a nové oblíbence.

F OTOSE N Z ITIVITA: Po aplikaci nelze pokožku vystavovat nejméně 12 hodin přímému slunečnímu nebo ultrafialovému záření.

Z Ř E DĚ NÍ: Při použití na pokožku je nutné zředění. Použití viz štítek.

L O KÁLN Í: Naneste přímo na pokožku. Možná bude nutné zředění. Použití viz štítek.

V NITŘ NÍ P OU Ž ITÍ (P L U S): Použití viz štítek.

V Ů NĚ : Inhalujte přímo nebo použijte difuzér Young Living.


CARDAMOM +

CINNAMON BARK +

CLOVE +

FENNEL +

Elettaria cardamomum

Cinnamomum verum

Syzygium aromaticum

Foeniculum vulgare

KÓD

VEL I KO ST

KÓ D

VE LI KO S T

KÓ D

V E LI KO S T

KÓ D

VE LIKOST

563408

5 ml

558508

5 ml

562008

5 ml

563608

5 ml

Cardamom+, získaný parní destilací ze semen kardamonu, dokonale zachycuje vonné a svěží vlastnosti tohoto světoznámého koření. Jeho charakteristická chuť se běžně dodává do sladkých i slaných pokrmů a je také hřejivým kořeněným doplňkem horkých nápojů. Z P Ů SO B P O U Ž I T Í |

| Použijte při vaření nebo užívejte vnitřně. Před požitím vždy zřeďte základovým olejem.

Cinnamon Bark+ je vaše tajná zbraň v kuchyni! Obsahuje 100% olej Cinnamon Bark a stačí pár kapek, aby povznesl chuť vašich pokrmů do vyšších dimenzí. ZPŮS OB POUŽITÍ |

| Použijte při vaření nebo užívejte vnitřně. Před požitím vždy zřeďte základovým olejem.

Clove je důležitou složkou ve směsi olejů Thieves od Young Living. Clove+ je destilovaný koncentrát toho tak důvěrně známého nezaměnitelného hřebíčku s ostrou chutí, který se používá v kuchyních tisíce let.

Fennel+ je známý svou charakteristickou lékořicovou chutí. Zkuste jej použít místo čerstvého fenyklu nebo do nápojů a čaje po jídle na podporu trávení. Může také posílit správnou funkci dýchací soustavy.

ZPŮSOB POUŽIT Í |

| Použijte při vaření nebo užívejte vnitřně. Před požitím vždy zřeďte základovým olejem.

ZPŮSOB POUŽIT Í |

| Použijte při vaření nebo užívejte vnitřně. Před požitím vždy zřeďte základovým olejem.

GINGER +

LAVENDER +

LEMON +

LEMONGRASS +

Zingiber officinale

Lavandula angustifolia

Citrus limon

Cymbopogon flexuosus

KÓD

VEL I KO ST

KÓ D

VE LI KO S T

KÓ D

V E LI KO S T

KÓ D

VE LIKOST

558808

5 ml

559008

5 ml

562508

5 ml

562608

5 ml

Ginger+ je při použití jako chuťová přísada v kuchyni a také jako doplněk stravy výjimečný a univerzální olej, který je výborné mít vždy po ruce. Jeho přínosy lze přičíst přirozeně se vyskytujícím složkám zingiberenu a betafelandrenu. Z P Ů SO B P O U Ž I T Í |

| Použijte

při vaření nebo užívejte vnitřně. Před požitím vždy zřeďte základovým olejem.

Ačkoli je běžnější ve sladších receptech, jsou přínosy oleje Lavender+ jsou oceňovány i u slaných jídel. Levandule je vlastně někdy obsažena ve slavných Provensálských bylinkách společně s majoránkou, tymiánem, oreganem a rozmarýnem. ZPŮS OB POUŽITÍ |

| Použijte při vaření nebo užívejte vnitřně.

Lemon+ je skvělý olej, který dokáže dodat intenzivní, dynamickou chuť mnoha jídlům. Díky své univerzálnosti použití ve sladkých i pikantních receptech si toto ovoce získalo oblibu v kuchyních celého světa.

Decentní citrusová chuť Lemongrass+ obohatí spoustu pokrmů – zejména asijské kuchyně. Pro pitný režim přidejte pár kapek do sklenky vody nebo šálku horkého čaje, budete překvapeni jeho výtečnou chutí.

ZPŮSOB POUŽIT Í |

ZPŮSOB POUŽIT Í | | Použijte při vaření nebo užívejte vnitřně. Před požitím vždy zřeďte základovým olejem.

| Použijte při vaření nebo užívejte vnitřně.

Vždy si přečtěte pokyny k použití na jednotlivých štítcích produktů. Obal produktu se může lišit od vyobrazení v tomto katalog výrobků.

K O L E K C E E S E NC IÁ L NÍC H O L E JŮ

36


PLUS

Dodejte svému dni chuť s řadou Plus od Young Living! Řada olejů Plus, od bohatých a bylinných až po zemité a kořeněné, umožní vylepšení vašeho jídla a nápojů pouhou kapkou čistého esenciálního oleje.

Tolik způsobů na každý den

Limonáda Lavender + Dodejte náboj svěží chuti své oblíbené domácí limonádě díky 4 kapkám Lemon + nebo přidejte 1 kapku Lavender + pro rafinovanou chuťovou bohatost.

Váš nejlepší začátek. Ať si vyberete proteinové koktejly nabité energií, nebo lahodné nezbytnosti ke snídani, neexistuje snadnější způsob, jak okamžitě projasnit vaše ráno, než použít chuť produktů Plus!

Chutné pamlsky a dekadentní zákusky. Mátové brownies, pomerančové čokoládové šálky, skořicový ovocný dip – tolik způsobů, jak obohatit vaše neodolatelné recepty a uspokojit chuť na sladké pomocí zdravějších alternativ.

Toužíte po přírodní chuti? Přidáním produktů Plus do vody a oblíbených nápojů jim snadno dodáte chuť a podpoříte svou kondici.

Podává se večeře! Dnes večer zjednodušte svou zdravou večeři – a získejte tak více času pro rodinu – nahrazením koření a bylin snadněji použitelnými oleji řady Plus.


NUTMEG + Myristica fragrans

ORANGE +

OREGANO +

PEPPERMINT +

Citrus sinensis

Origanum vulgare

Mentha piperita

KÓD

VEL I KO ST

KÓ D

VE LI KO S T

KÓ D

V E LI KO S T

KÓ D

VE LIKOST

563308

5 ml

562708

5 ml

559408

5 ml

562808

5 ml

Kromě dodání sladké a typicky kořeněné chuti vašim oblíbeným pokrmům má Nutmeg+ řadu dalších přínosů, které mohou přispět ke zdravým svalům a kloubům a také podporují chuť k jídlu a trávení. Z P Ů SO B P O U Ž I T Í |

| Použijte při vaření nebo užívejte vnitřně. Před požitím vždy zřeďte základovým olejem.

Orange+ má čistou, osvěžující chuť zahrnující přirozeně obsaženou složku limonen. Použijte ho do pečiva, kterému dodá štiplavou příchuť vyvažující sladkost zákusků a pečeného cukroví. Lze jej také velmi dobře kombinovat s dalšími ovocnými chutěmi, proto je skvělým doplňkem do vody, smoothies a NingXia Red®. ZPŮS OB POUŽITÍ |

| Použijte při

vaření nebo užívejte vnitřně.

ROSEMARY +

TANGERINE +

Rosmarinus officinalis

Citrus reticulata

Vaření s doplňkem stravy Oregano+ je skvělý způsob, jak dodat oblíbeným jídlům kořeněnou a pikantní chuť a současně svůj jídelníček doplnit příznivými účinky esenciálního oleje. Obsahuje přírodní složku karvakrol a může přispět k vašemu zdravému životnímu stylu jako doplněk stravy.

Peppermint+ má výraznou, ochlazující chuť a mezi jeho přínosy patří blahodárné účinky na trávicí soustavu – podporuje správné trávení a navíc skvěle chutná. Mějte Peppermint+ v kuchyni vždy při ruce, abyste mohli kdykoli rychle cokoli dochutit nebo jej použít jako doplněk stravy.

ZPŮSOB POUŽIT Í |

| Použijte při vaření nebo užívejte vnitřně. Před požitím vždy zřeďte základovým olejem.

ZPŮSOB POUŽIT Í |

THIEVES +

THYME +

| Použijte při vaření nebo užívejte vnitřně.

Thymus vulgaris

KÓD

VEL I KO ST

KÓ D

VE LI KO S T

KÓ D

V E LI KO S T

KÓ D

VE LIKOST

562908

5 ml

563008

5 ml

563108

5 ml

559708

5 ml

Rosemary+ propůjčí každému pokrmu, do něhož je doplněn, jedinečnou bylinnou chuť. Olej Rosemary+ je oblíbený jako doplněk stravy pro svůj přirozený obsah eukalyptolu a alfa-pinenu, které pomáhají zachovat dobrou kondici našeho organismu. Z P Ů SO B P O U Ž I T Í |

| Použijte při vaření nebo užívejte vnitřně. Před požitím vždy zřeďte základovým olejem.

Tangerine+ je jednou z nejsladších chutí ze všech našich citrusových olejů Plus. Tangerine+, který propůjčuje komplexní citrusová aromata slaným pokrmům i zákuskům, je výrazným, štiplavě lahodným obohacením kuchyně a obsahuje přirozeně se vyskytující limonen.

Thieves®+ je patentovaná směs a výtečný doplněk jídel i nápojů. Tato směs nabízí také přirozeně odvozené složky limonen, eugenol a eukalyptol. Byla testována na univerzitě, kde zjistili, že je vysoce účinná jako podpora imunitního systému a pevného zdraví.

Olej Thyme+ můžete použít namísto sušeného koření do oblíbených jídel a je vždy snadno po ruce. Obsahuje přirozeně se vyskytující složky, například thymol, para-cymen a gamaterpinen, díky nimž je ideálním doplňkem stravy, ať vyznáváte jakýkoli životní styl.

ZPŮS OB POUŽITÍ |

ZPŮSOB POUŽIT Í |

ZPŮSOB POUŽIT Í | | Použijte při vaření nebo užívejte vnitřně. Před požitím vždy zřeďte základovým olejem.

| Použijte při vaření nebo užívejte vnitřně.

| Použijte při vaření nebo užívejte vnitřně. Před požitím vždy zřeďte základovým olejem. SL OŽENÍ: |

hřebíček, skořicová kůra, rozmarýn, citron, eukalyptus úzkolistý

Vždy si přečtěte pokyny k použití na jednotlivých štítcích produktů. Obal produktu se může lišit od vyobrazení v tomto katalog výrobků.

K O L E K C E E S E NC IÁ L NÍC H O L E JŮ

38


SMĚSI

ESENCIÁLNÍCH OLEJŮ

Jestliže esenciální oleje fungují v harmonické součinnosti, jejich spojený účinek může znamenat velkou změnu. Naše směsi jsou výsledkem dlouhých let přísného testování a praktického používání, z nichž vzešly synergicky působící směsi vzájemně se doplňujících olejů, které lze použít v každé oblasti vašeho života.

F OTOSE N Z ITIVITA: Po aplikaci nelze pokožku vystavovat nejméně 12 hodin přímému slunečnímu nebo ultrafialovému záření.

Z Ř E DĚ NÍ: Při použití na pokožku je nutné zředění. Použití viz štítek.

L O KÁLN Í: Naneste přímo na pokožku. Možná bude nutné zředění. Použití viz štítek.

V NITŘ NÍ P OU Ž ITÍ (P L U S): Použití viz štítek.

V Ů NĚ : Inhalujte přímo nebo použijte difuzér Young Living.


3 WISE MEN

ABUNDANCE

ACCEPTANCE

AROMAEASE

KÓD

VEL I KO ST

KÓ D

VE LI KO S T

KÓ D

V E LI KO S T

KÓ D

VE LIKOST

342608

15 ml

330008

15 ml

330308

5 ml

474908

5 ml

Směs 3 Wise Men™ obsahuje santalové dřevo, kadidlo, myrhu a další esenciální oleje a je vyvinuta k posílení pocitů posvátné úcty a duchovního uvědomění.

Abundance™ je směsí olejů z pomeranče a zázvoru, které používaly dávné kultury k zajištění blahobytu a posílení radosti a míru.

Acceptance™ díky obsahu esenciálních olejů z koriandru a muškátu povzbuzuje při aromatickém použití pocity uznání vlastní ceny.

SLO Ž EN Í |

Sladký mandlový olej, královský havajský santal, jalovec, kadidlo, smrk černý, myrha

S LOŽE NÍ |

SL OŽENÍ |

Z P Ů SO B P O U Ž I T Í |

ZPŮS OB POUŽITÍ |

|

Rozptylujte v difuzéru, inhalujte přímo nebo nanášejte na pokožku.

Pomeranč, hřebíček, skořicová kůra, kadidlo, zázvor, smrk černý, pačuli, myrha |

Rozptylujte v difuzéru, inhalujte přímo nebo zřeďte s olejem V-6 Vegetable Oil Complex a použijte na požadovanou oblast pokožky podle potřeby.

Sladký mandlový olej, kadidlo, královský havajský santal, muškát, vratič obecný, neroli, koriandr, bergamot, ylang ylang, citrus hystrix, modrý cypřiš, davana, jasmín, heřmánek pravý, růže, grapefruit, mandarinka tanžerina, máta klasnatá, citron, ocotea ZPŮSOB POUŽIT Í |

AromaEase™ má chladivé, mentolové aroma a obsahuje účinné složky esenciálních olejů, které přispívají ke zklidňující vůni. SL OŽENÍ |

Máta peprná, máta klasnatá, zázvor, kardamon, fenykl ZPŮSOB POUŽIT Í |

|

Rozptylujte v difuzéru, inhalujte přímo nebo zřeďte s olejem V-6 Vegetable Oil Complex a použijte na pokožku.

|

Rozptylujte v difuzéru, inhalujte přímo nebo nanášejte na pokožku.

AROMA LIFE

AROMA SIEZ

BELIEVE

AWAKEN

KÓD

VEL I KO ST

KÓ D

VE LI KO S T

KÓ D

V E LI KO S T

KÓ D

VE LIKOST

330608

15 ml

330908

15 ml

331208

15 ml

466108

15 ml

Aroma Life™ používá esenciální oleje z majoránky a ylang ylang, které dobijí vaši duši energií a navážou pocit spojení.

Klíčová směs Young Living Aroma Siez™ v sobě slučuje zklidňující a relaxační účinky levandule a máty peprné.

SLO Ž EN Í |

Olej ze sezamových semen, cypřiš, smil, ylang ylang, majoránka

S LOŽE NÍ |

Z P Ů SO B P O U Ž I T Í |

Zřeďte s olejem V-6 Vegetable Oil Complex a použijte na pokožku.

|

Rozptylujte v difuzéru, inhalujte přímo nebo nanášejte na pokožku.

Bazalka, levandule, cypřiš majoránka, máta peprná ZPŮS OB POUŽITÍ |

|

Awaken™ je směs pěti jiných směsí. Awaken má odborně vyvinuté složení, které pomůže zjistit neomezený potenciál při aromatickém použití, a představuje první krok vpřed, jestliže chceme pozitivně změnit životy. SL OŽENÍ |

Joy, Present Time, Harmony, Forgiveness, Dream Catcher ZPŮSOB POUŽIT Í |

|

Rozptylujte v difuzéru, inhalujte přímo nebo nanášejte na pokožku.

Vždy si přečtěte pokyny k použití na jednotlivých štítcích produktů. Obal produktu se může lišit od vyobrazení v tomto katalog výrobků.

Believe™ obsahuje smrk pichlavý Idaho, jedli balzámovou Idaho, kadidlo a další esenciální oleje, které mohou při aromatickém použití povzbudit pocity síly a víry. SL OŽENÍ |

Smrk pichlavý idaho, jedle balzámová, kadidlo, koriandr, bergamot, ylang ylang, muškát ZPŮSOB POUŽIT Í |

|

Rozptylujte v difuzéru, inhalujte přímo nebo nanášejte na pokožku.

K O L E K C E E S E NC IÁ L NÍC H O L E JŮ

40


BRAIN POWER

BUILD YOUR DREAM

CHRISTMAS SPIRIT

CITRUS FRESH

KÓD

VEL I KO ST

KÓ D

VE LI KO S T

KÓ D

V E LI KO S T

KÓ D

VE LIKOST

331308

5 ml

483408

5 ml

331508

15 ml

331808

15 ml

Brain Power™ je směs esenciálních olejů bohatých na seskviterpeny – jako královský havajský santal, modrý cypřiš a kadidlo – podporující při aromatickém použití smysl pro

Prožívejte pozitivní energii svátečních dnů po celý rok díky vůním esenciálních olejů z pomeranče, skořice a smrku černého ve směsi Christmas Spirit™.

čistotu a soustředěnost.

Směs Build Your Dream™, do níž D. Gary Young vybral esenciální oleje spjaté s naší historií, při použití jako interiérová vůně posiluje a zjasňuje mysl, aby vám pomohla při hledání způsobu, jak uskutečnit své sny.

SLO Ž EN Í |

S LOŽE NÍ |

smrk černý

Královský havajský santal, meduňka, smil, cedrové dřevo, modrý cypřiš, kadidlo, levandule Z P Ů SO B P O U Ž I T Í |

|

Rozptylujte v difuzéru, inhalujte přímo nebo nanášejte na pokožku.

CLARITY

Levandule, kadidlovník pravý, meduňka, modrý cypřiš, Hong Kuai, smrk pichlavý Idaho, ylang ylang, Dream Catcher, Believe, modrý lotos ZPŮS OB POUŽITÍ |

|

SL OŽENÍ |

Pomeranč, skořicová kůra,

ZPŮSOB POUŽIT Í |

|

Rozptylujte v difuzéru, inhalujte přímo nebo zřeďte s olejem V-6 Vegetable Oil Complex a použijte na pokožku.

Rozptylujte v difuzéru, inhalujte přímo nebo zřeďte s olejem V-6 Vegetable Oil Complex a použijte na pokožku.

COMMON SENSE

Citrus Fresh™, obsahující svěží, výrazné vůně pěti citrusových esenciálních olejů včetně máty klasnaté, je ideální jako inspirující osobní parfém nebo pro rozptylování a osvěžení každého interiéru. SL OŽENÍ |

Pomeranč, grapefruit, mandarinka, mandarinka tanžerina, citron, máta klasnatá ZPŮSOB POUŽIT Í |

|

Rozptylujte v difuzéru, inhalujte přímo nebo zřeďte s olejem V-6 Vegetable Oil Complex pro použití na pokožku.

DIGIZE

COOL AZUL

KÓD

VEL I KO ST

KÓ D

VE LI KO S T

KÓ D

V E LI KO S T

KÓ D

VE LIKOST

332108

15 ml

309108

5 ml

539908

15 ml

332408

15 ml

Clarity™ je směsí bazalky, rozmarýnu a máty peprné a dalších esenciálních olejů, které společně vytvářejí vůni navozující jasnou a pozornou mysl. SLO Ž EN Í |

Bazalka, heřmánek římský, kardamon, muškát, bergamot, rozmarýn, citron, ylang ylang, máta peprná, jasmín, palmarosa, koriandr Z P Ů SO B P O U Ž I T Í |

|

Rozptylujte v difuzéru, inhalujte přímo nebo zřeďte s olejem V-6 Vegetable Oil Complex a použijte na pokožku.

41

Esenciální olej Common Sense™ je patentovaná směs esenciálních olejů Young Living ve složení, které zvyšuje schopnosti racionálního rozhodování a vede tak k větší wellness, cílevědomosti a hojnosti. S LOŽE NÍ |

Kadidlo, ylang ylang, ocotea, zlatobýl, routa, dorado azul, limetka ZPŮS OB POUŽITÍ |

|

Rozptylujte v difuzéru, inhalujte přímo nebo zřeďte s olejem V-6 Vegetable Oil Complex a použijte na pokožku.

KOL EKCE ESENCIÁ LNÍCH OLEJŮ

Naneste Cool Azul™ na pokožku, pocítíte voňavou chladivost, nebo použijte po fyzické námaze k osvěžení a chladivému pocitu uvolnění. SL OŽENÍ |

Libavka, máta peprná, šalvěj, plectranthus oregano, kopaiva, niaouli, levandule, modrý cypřiš, elemi, vetiverie, kmín luční, dorado azul, oregano ZPŮSOB POUŽIT Í |

|

Rozptylujte v difuzéru, inhalujte přímo nebo zřeďte s olejem V-6 Vegetable Oil Complex a použijte na pokožku.

Unikátní a patentovaná směs esenciálních olejů Young Living DiGize™ je spojením esenciálních olejů z pelyňku, zázvoru, máty peprné, jalovce, fenyklu, citronové trávy, anýzu a pačuli. SL OŽENÍ |

Estragon, zázvor, máta peprná, jalovec, fenykl, citronová tráva, anýz, pačuli ZPŮSOB POUŽIT Í |

|

Rozptylujte v difuzéru, inhalujte přímo nebo zřeďte s olejem V-6 Vegetable Oil Complex a použijte na pokožku.


DRAGON TIME

EN-R-GEE

DREAM CATCHER

ENDOFLEX

KÓD

VEL I KO ST

KÓ D

VE LI KO S T

KÓ D

V E LI KO S T

KÓ D

VE LIKOST

332708

15 ml

333008

15 ml

333608

15 ml

333308

15 ml

Vůně Dragon Time™ je určena k vyvolání příjemných emocí u žen, zejména během jejich menstruačního cyklu. Tato směs se doporučuje mladým i zralým ženám.

Dream Catcher™ je určen k načerpání energie z příjemných snů, jestliže jej použijete jako vůni, pomůže vám uskutečnit vaše touhy a setrvat na cestě k úspěchu.

SLO Ž EN Í |

S LOŽE NÍ |

Šalvěj muškátová, levandule, žebříček obecný, fenykl, majoránka, jasmín Z P Ů SO B P O U Ž I T Í |

|

Rozptylujte v difuzéru, inhalujte přímo nebo zřeďte s olejem V-6 Vegetable Oil Complex a použijte na pokožku.

En-R-Gee™ je regenerující směs čistých olejů z rozmarýnu, jalovce, citronové trávy a dalších esenciálních olejů, které mají povznášející a posilující vůni.

Královský havajský santal, mandarinka tanžerina, ylang ylang, pepř černý, bergamot, jalovec, anýz, muškát, citrus hystrix, modrý cypřiš, davana, jasmín, heřmánek pravý, růže, grapefruit, mandarinka tanžerina, máta klasnatá, citron, ocotea ZPŮS OB POUŽITÍ |

SL OŽENÍ |

Rozmarýn, muškátový oříšek, pepř černý, jalovec, jedle balzámová, citronová tráva, hřebíček ZPŮSOB POUŽIT Í |

EndoFlex™ je směs esenciálních olejů z máty klasnaté, muškátu a dalších, které společně vytvářejí při rozptylování v difuzéru uklidňující a harmonické prostředí. SL OŽENÍ |

Máta klasnatá, olej ze sezamových semen, muškát, heřmánek pravý, šalvěj, myrta, muškátový oříšek

|

Rozptylujte v difuzéru, inhalujte přímo nebo zřeďte s olejem V-6 Vegetable Oil Complex a použijte na pokožku.

ZPŮSOB POUŽIT Í |

GENTLE BABY

GLF

|

|

Rozptylujte v difuzéru, inhalujte přímo nebo zřeďte s olejem V-6 Vegetable Oil Complex a použijte na pokožku.

Rozptylujte v difuzéru, inhalujte přímo nebo zřeďte s olejem V-6 Vegetable Oil Complex a použijte na pokožku.

EXODUS II

FORGIVENESS

KÓD

VEL I KO ST

KÓ D

VE LI KO S T

KÓ D

V E LI KO S T

KÓ D

VE LIKOST

333808

5 ml

333908

5 ml

334508

15 ml

334008

15 ml

Exodus II™ obsahuje oleje, které zahrnují rostliny používané ve starověku k různým praktikám blahodárným pro zdraví. Tato vůně inspirovaná historií se obvykle nanáší na chodidla před spaním. SLO Ž EN Í |

Olivový olej, myrha, kasie, skořicová kůra, puškvorec, smrk černý Northern Lights, yzop, vetiverie, kadidlo Z P Ů SO B P O U Ž I T Í |

|

Rozptylujte v difuzéru, inhalujte přímo nebo zřeďte s olejem V-6 Vegetable Oil Complex a použijte na pokožku.

Forgiveness™ obsahuje vůni, která podporuje schopnost odpouštět sobě i druhým a zbavit se negativních emocí, což je důležitá součást osobního růstu. S LOŽE NÍ |

Olej ze sezamových semen, meduňka, andělika, bergamot, muškát, levandule, ylang ylang, kadidlo, citron, palmarosa, jasmín, smil, královský havajský santal, heřmánek římský, růže, koriandr ZPŮS OB POUŽITÍ |

|

Gentle Baby™ je konejšivá směs esenciálních olejů s vůní, která přináší ztišení matkám i dětem.

GLF™ je směs esenciálních olejů ze smilu, máty klasnaté a celerových semen.

SL OŽENÍ |

SL OŽENÍ |

Koriandr, muškát, palmarosa, levandule, ylang ylang, heřmánek římský, bergamot, citron, jasmín, růže ZPŮSOB POUŽIT Í |

Grapefruit, rojovník, smil, yzop, celer, máta klasnatá ZPŮSOB POUŽIT Í |

|

Rozptylujte v difuzéru, inhalujte přímo nebo zřeďte s olejem V-6 Vegetable Oil Complex pro použití na pokožku.

|

Zřeďte s olejem V-6 Vegetable Oil Complex a použijte na pokožku.

Rozptylujte v difuzéru, inhalujte přímo nebo nanášejte na pokožku. K O L E K C E E S E NC IÁ L NÍC H O L E JŮ

42


GRATITUDE

GROUNDING

HARMONY

HIGHEST POTENTIAL

KÓD

VEL I KO ST

KÓ D

VE LI KO S T

KÓ D

V E LI KO S T

KÓ D

VE LIKOST

334608

5 ml

334808

5 ml

335108

15 ml

337308

5 ml

Posiluje vděčnost a vítá požehnání ve vašem životě. Povznášející vůně Gratitude™ vzbuzuje pocit citového i duchovního pokroku. SLO Ž EN Í |

Jedle balzámová, kadidlo, koriandr, myrha, ylang ylang, bergamot, smrk černý Northern Lights, vetiverie, muškát Z P Ů SO B P O U Ž I T Í |

|

Rozptylujte v difuzéru, inhalujte přímo nebo nanášejte na pokožku.

IMMUPOWER

Grounding™ je vyvážená směs vůní vyvolávající pocity jasného pochopení a podporuje duchovní rozvoj.

Harmony™ je směs čistých esenciálních olejů, které obsahují vůně určené k povznášejícím aromatickým zážitkům.

Highest Potential™ využívá povznášející a inspirující síly modrého cypřiše a dalších vůní čistých esenciálních olejů.

S LOŽE NÍ |

SL OŽENÍ |

SL OŽENÍ |

Bílá jedle, borovice, andělika, smrk černý, cedrové dřevo, jalovec, ylang ylang ZPŮS OB POUŽITÍ |

|

Rozptylujte v difuzéru, inhalujte přímo nebo zřeďte s olejem V-6 Vegetable Oil Complex pro použití na pokožku.

Muškát, andělika, bergamot, levandule, smrk černý, ylang ylang, královský havajský santal, yzop, palmarosa, šalvěj levandulolistá, růže, kadidlo, jasmín, citron, pomeranč, heřmánek římský, koriandr ZPŮSOB POUŽIT Í |

|

Rozptylujte v difuzéru, inhalujte přímo nebo nanášejte na pokožku.

JOY

INNER CHILD

Modrý cypřiš, ylang ylang, jasmín, cedrové dřevo, muškát, levandule, smrk černý Northern Lights, kadidlo, královský havajský santal, bílá jedle, vetiverie, skořicová kůra, davana, růže, heřmánek pravý, vratič obecný, grapefruit, mandarinka tanžerina, máta klasnatá, citron, ocotea ZPŮSOB POUŽIT Í |

|

Rozptylujte v difuzéru, inhalujte přímo nebo nanášejte na pokožku.

JUVA CLEANSE

KÓD

VEL I KO ST

KÓ D

VE LI KO S T

KÓ D

V E LI KO S T

KÓ D

VE LIKOST

336308

15 ml

336008

5 ml

337208

15 ml

339508

15 ml

ImmuPower™ je účinná směs esenciálních olejů s vůní, která povzbuzuje pozitivní energii. SLO Ž EN Í |

Yzop, saturejka horská, cistus, kafrovník lékařský, kadidlo, oregano, hřebíček, kmín, dorado azul Z P Ů SO B P O U Ž I T Í |

|

Rozptylujte v difuzéru, inhalujte přímo nebo zřeďte s olejem V-6 Vegetable Oil Complex a použijte na pokožku.

43

Sladkou vůni směsi Inner Child™ lze využít v difuzéru nebo jako parfém, aby vás povzbudila ke spojení s vlastním já. S LOŽE NÍ |

Pomeranč, jasmín, smrk černý, mandarinka tanžerina, královský havajský santal, neroli, ylang ylang, citrónová tráva ZPŮS OB POUŽITÍ |

|

Rozptylujte v difuzéru, inhalujte přímo nebo zřeďte s olejem V-6 Vegetable Oil Complex pro použití na pokožku.

KOL EKCE ESENCIÁ LNÍCH OLEJŮ

Aroma směsi Joy™ vyvolává při rozptylování v difuzéru pocit romantiky, blaženosti a tepla. Při použití jako parfém vybízí k sounáležitosti.

Juva Cleanse® je prvotřídní směs čistých esenciálních olejů obsahujících přirozeně se vyskytující složky neryl acetát, gama-kurkumin a alfa-pinen.

SL OŽENÍ |

SL OŽENÍ |

Bergamot, citron, palmarosa, ylang ylang, růže, muškát, jasmín, heřmánek římský, koriandr, mandarinka tanžerina ZPŮSOB POUŽIT Í |

|

Rozptylujte v difuzéru, inhalujte přímo nebo nanášejte na pokožku.

semínka

Smil, rojovník, celerová

ZPŮSOB POUŽIT Í |

|

Rozptylujte v difuzéru, inhalujte přímo nebo zřeďte s olejem V-6 Vegetable Oil Complex a použijte na pokožku.


JUVAFLEX

LADY SCLAREOL

LIGHT THE FIRE

LIVE YOUR PASSION

KÓD

VEL I KO ST

KÓ D

VE LI KO S T

KÓ D

V E LI KO S T

KÓ D

VE LIKOST

337508

15 ml

337608

15 ml

530408

5 ml

576608

5 ml

JuvaFlex® je se svou kombinací fenyklu, muškátu, rozmarýnu, heřmánku římského, vratiče obecného a smilu povznášející a mírumilovnou směsí, která je ideální pro rozptylování v difuzéru nebo nanášení na pokožku pro svou schopnost zlepšit vzhled jemné a citlivé pleti. SLO Ž EN Í |

Olej ze sezamových semen, fenykl, muškát, rozmarýn, heřmánek římský, vratič obecný, smil Z P Ů SO B P O U Ž I T Í |

|

Rozptylujte v difuzéru, inhalujte přímo nebo zřeďte s olejem V-6 Vegetable Oil Complex a použijte na pokožku.

Lady Sclareol™ je směs olejů vyvinutá obzvláště pro ženy za účelem zvýšení ženské přirozenosti a zajištění relaxačního prožitku při rozptylování v difuzéru.

Rozptylte tuto směs pro inspirující vůni v jakémkoli prostředí nebo ji přidejte do V-6 Vegetable Oil Complex pro nanášení na pokožku.

S LOŽE NÍ |

Koriandr, muškát, vetiverie, pomeranč, šalvěj muškátová, bergamot, ylang ylang, královský havajský santal, šalvěj levandulolistá, jasmín, smrk pichlavý Idaho, máta klasnatá, hinoki ZPŮS OB POUŽITÍ |

|

Rozptylujte v difuzéru, inhalujte přímo nebo nanášejte na pokožku, kde je potřeba.

M-GRAIN

LONGEVITY

SL OŽENÍ |

Mastrante, smrk černý Northern Lights, muškátový oříšek, kasie, ocotea, turanka kanadská, citron, pepř černý, hinoki ZPŮSOB POUŽIT Í |

|

Rozptylujte v difuzéru, inhalujte přímo nebo zřeďte s olejem V-6 Vegetable Oil Complex a použijte na pokožku.

Tuto směs esenciálních olejů, vyvinutou pro 2016 International Grand Convention, lze použít jako přitažlivý parfém, s masážním olejem nebo rozptylovat v difuzéru, kdy vám pomůže znovu se zaměřit na váš život, jak byste ho chtěli prožít! SL OŽENÍ |

Pomeranč, královský havajský santal, muškátový oříšek, limetka, smrk pichlavý Idaho, smrk černý Northern Lights, ylang ylang, kadidlo, máta peprná ZPŮSOB POUŽIT Í |

|

Rozptylujte v difuzéru, inhalujte přímo nebo zřeďte s olejem V-6 Vegetable Oil Complex pro použití na pokožku.

MAGNIFY YOUR PURPOSE

MELROSE

KÓD

VEL IKO ST

KÓ D

VE LI KO S T

KÓ D

V E LI KO S T

KÓ D

VE LIKOST

338808

15 ml

338708

15 ml

337708

5 ml

337808

15 ml

Longevity™ obsahuje velmi účinnou směs esenciálních olejů, která podporuje pleť, aby si uchovala mladistvý vzhled. SLO Ž EN Í |

Tymián, hřebíček, pomeranč, kadidlo Z P Ů SO B P O U Ž I T Í |

|

Rozptylujte v difuzéru, inhalujte přímo nebo zřeďte s olejem V-6 Vegetable Oil Complex a použijte na pokožku.

M-Grain™ přináší chladivý dotek, jestliže tento olej nanesete na šíji a ramena. S LOŽE NÍ |

Bazalka, levandule, heřmánek římský, majoránka, máta peprná, smil ZPŮS OB POUŽITÍ |

|

Rozptylujte v difuzéru, inhalujte přímo nebo zřeďte s olejem V-6 Vegetable Oil Complex a použijte na pokožku.

Vůně naší směsi esenciálních olejů Magnify Your Purpose™ stimuluje kreativitu, touhu, soustředěnost a motivaci, při aromatickém použití vás podporuje, abyste převzali iniciativu.

Melrose™ je směs esenciálních olejů se silnými čisticími účinky, které podporují zdravý vzhled pleti. SL OŽENÍ |

Rozmarýn, hřebíček, čajovník, niaouli

SL OŽENÍ |

Královský havajský santal, muškátový oříšek, zázvor, pačuli, šalvěj, skořicová kůra, koriandr, bergamot, ylang ylang, muškát ZPŮSOB POUŽIT Í |

| | Rozptylujte v difuzéru, inhalujte přímo nebo zřeďte s olejem V-6 Vegetable Oil Complex a použijte na pokožku. ZPŮSOB POUŽIT Í

|

Rozptylujte v difuzéru, inhalujte přímo nebo zřeďte s olejem V-6 Vegetable Oil Complex a použijte na pokožku. K O L E K C E E S E NC IÁ L NÍC H O L E JŮ

44


MISTER

MOTIVATION

PANAWAY

PEACE & CALMING

KÓD

VEL I KO ST

KÓ D

VE LI KO S T

KÓ D

V E LI KO S T

KÓ D

V E LI KO S T

KÓ D

V E LI KO S T

KÓD

VE LIKOST

338108

15 ml

338408

5 ml

339108

5 ml

339008

15 ml

339808

5 ml

339308

15 ml

Směs olejů Mister™ vytvořená pro muže má povznášející účinek při rozptylování v difuzéru. SLO Ž EN Í |

Olej ze sezamových semen, šalvěj, levandule, máta peprná, fenykl, myrta, žebříček Z P Ů SO B P O U Ž I T Í |

|

Rozptylujte v difuzéru, inhalujte přímo nebo nanášejte na pokožku.

Účinná vůně směsi Motivation™ může povzbudit činorodost a pocit úspěšně vykonané práce, je-li rozptylována.

Naneste PanAway® kdykoli na pokožku po cvičení nebo na šíji pro zklidňující a stimulující zážitek z vůně.

S LOŽE NÍ |

Heřmánek římský, smrk černý, ylang ylang, levandule

SL OŽENÍ |

ZPŮS OB POUŽITÍ |

ZPŮSOB POUŽIT Í |

|

Rozptylujte v difuzéru, inhalujte přímo nebo zřeďte s olejem V-6 Vegetable Oil Complex a použijte na pokožku.

máta peprná

Libavka, hřebíček, smil,

| Zřeďte s olejem V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované oblasti pokožky nebo jej použijte při masáži.

Peace & Calming® vytvoří konejšivou a uvolňující atmosféru, je-li rozptylován v difuzéru, přidán do koupele nebo použit během meditace a cvičení jógy. Při nanesení na pokožku může směs Peace & Calming zlepšit stav pleti a podpořit její zářivý zdravý vzhled. SL OŽENÍ |

Mandarinka tanžerina, ylang ylang, vratič obecný, pomeranč, pačuli ZPŮSOB POUŽIT Í |

|

Rozptylujte v difuzéru, inhalujte přímo nebo zřeďte s olejem V-6 Vegetable Oil Complex a použijte na pokožku.

PURIFICATION

PEACE & CALMING II KÓD 532708

VEL I KO ST

KÓ D

VE LI KO S T

KÓ D

V E LI KO S T

KÓ D

V E LI KO S T

KÓ D

VE LIKOST

5 ml

339908

15 ml

340908

5 ml

340508

15 ml

340208

15 ml

Tato patentovaná směs vydává uvolňující a příjemnou vůni – lze ji inhalovat nebo rozptylovat v difuzéru. Zřeď te a naneste na pokožku pro hydrataci a zkrášlení vzhledu. SLO Ž EN Í |

Mandarinka tanžerina, pomeranč, ylang ylang, pačuli, heřmánek pravý, vetiverie, cistus, bergamot, kasie, davana, smrk černý Northern Lights Z P Ů SO B P O U Ž I T Í |

|

Sladká, osvěžující vůně směsi Purification® okamžitě prostoupí a zneutralizuje vzduch. Naneste na pokožku, abyste si venku užili pohyb bez nepříjemných pocitů. S LOŽE NÍ |

Citronová tráva, rozmarýn, čajovník, myrta, citronová tráva, lavandin ZPŮS OB POUŽITÍ |

|

Rozptylujte v difuzéru, inhalujte přímo nebo nanášejte na pokožku.

Rozptylujte v difuzéru, inhalujte přímo nebo zřeďte s olejem V-6 Vegetable Oil Complex a použijte na pokožku.

45

RAVEN

R.C.

KOL EKCE ESENCIÁ LNÍCH OLEJŮ

R.C.™ je ideálním doplňkem V-6 Vegetable Oil Complex, při masáži společně vytvoří lázeňskou atmosféru. Může také nahradit Aroma Siez v postupu Raindrop Technique. SL OŽENÍ |

Eukalyptus kulatoplodý, eukalyptus úzkolistý, eucalyptus citriodora, myrta, smrk černý, máta peprná, borovice, levandule, majoránka, cypřiš ZPŮSOB POUŽIT Í |

|

Rozptylujte v difuzéru, inhalujte přímo nebo zřeďte s olejem V-6 Vegetable Oil Complex a použijte na pokožku.

Raven™ je očistnou směsí esenciálních olejů z kafrovníku lékařského, máty peprné, eukalyptu úzkolistého a dalších. Raven při nanášení na pokožku hrudi a hrdla vyvolává chladivý pocit. SL OŽENÍ |

Kafrovník lékařský, máta peprná, eukalyptus úzkolistý, libavka, citron ZPŮSOB POUŽIT Í |

|

Rozptylujte v difuzéru, inhalujte přímo nebo zřeďte s olejem V-6 Vegetable Oil Complex pro použití na pokožku.


RELEASE

RELIEVE IT

RUTAVALA

SACRED MOUNTAIN

KÓD

VEL I KO ST

KÓ D

V E LI KO S T

KÓ D

V E LI KO S T

KÓ D

VE LIKOST

340808

15 ml

341108

15 ml

341908

5 ml

341408

15 ml

Release™ je směs s uvolňující vůní, s níž se lze snadněji zbavit hněvu a strachu. Při rozptylování v difuzéru podporuje harmonii a vyváženost. SLO ŽEN Í |

Ylang ylang, olivový olej, lavandin, muškát, královský havajský santal, vratič obecný, citrus hystrix, modrý cypřiš, davana, jasmín, heřmánek pravý, růže, grapefruit, mandarinka tanžerina, máta klasnatá, citron, ocotea ZPŮ SO B P O U Ž I T Í |

|

Rozptylujte v difuzéru, inhalujte přímo nebo nanášejte na pokožku.

Relieve It™ je příjemně uvolňující vyvážená kombinace čistých esenciálních olejů smrku černého, černého pepře a dalších, které společně vkládají své zklidňující účinky do jediné užitečné směsi k ošetření pokožky. S LOŽE NÍ |

Smrk černý, pepř černý, yzop, máta peprná ZPŮS OB POUŽITÍ |

|

Rozptylujte v difuzéru, inhalujte přímo nebo zřeďte s olejem V-6 Vegetable Oil Complex a použijte na pokožku.

SCLARESSENCE

SARA

RutaVaLa™ je zklidňující směs routy, kozlíku lékařského a levandule, která při rozptylování v difuzéru umocňuje pocity uvolnění. SL OŽENÍ |

Levandule, kozlík lékařský, routa, ZPŮSOB POUŽIT Í |

|

Rozptylujte v difuzéru, inhalujte přímo nebo zřeďte s olejem V-6 Vegetable Oil Complex a použijte na pokožku.

SENSATION

Sacred Mountain™ je směs olejů ylang ylang a jehličnanů, která evokuje uvědomění si posvátnosti přírody a při rozptylování v difuzéru podporuje pocity síly, vlastních schopností, spojení se zemí a ochrany. SL OŽENÍ |

Ylang ylang, smrk černý, jedle balzámová, cedrové dřevo ZPŮSOB POUŽIT Í |

|

Rozptylujte v difuzéru, inhalujte přímo nebo zřeďte s olejem V-6 Vegetable Oil Complex a použijte na pokožku.

SHUTRAN

KÓD

VEL I KO ST

KÓ D

VE LI KO S T

KÓ D

V E LI KO S T

KÓ D

VE LIKOST

341708

5 ml

341808

15 ml

342008

5 ml

483508

15 ml

SARA™ je směs muškátu, ylang ylang, růže, vratiče obecného a dalších olejů, které vydávají vůni určenou ke zklidnění v obtížných chvílích nebo při citových potížích. SLO Ž EN Í |

Sladký mandlový olej, ylang ylang, muškát, levandule, pomeranč, citrus hystrix, modrý cypřiš, davana, jasmín, heřmánek pravý, růže, grapefruit, mandarinka tanžerina, máta klasnatá, citron, ocotea, vratič obecný, cedrové dřevo, bílý lotos Z P Ů SO B P O U Ž I T Í |

|

SclarEssence™ podporuje celkový wellness díky účinkům čistých esenciálních olejů, mimo jiné šalvěje muškátové a fenyklu. S LOŽE NÍ |

Šalvěj muškátová, fenykl, šalvěj levandulolistá, máta peprná ZPŮS OB POUŽITÍ |

|

Rozptylujte v difuzéru, inhalujte přímo nebo zřeďte s olejem V-6 Vegetable Oil Complex a použijte na pokožku.

Sensation™ je kombinací čistého esenciálního oleje ylang ylang, koriandru a dalších, které při rozptylování v difuzéru společně posilují pocity lásky a náklonnosti. SL OŽENÍ |

Ylang ylang, jasmín, muškát, bergamot, koriandr ZPŮSOB POUŽIT Í |

|

Rozptylujte v difuzéru, inhalujte přímo nebo nanášejte na pokožku.

Shutran™, posilující směs esenciálních olejů určená speciálně pro muže, aby zvýšila jejich pocit mužnosti a sebevědomí, je skvělá jako kolínská voda, která svou vůní přitahuje muže i ženy. SL OŽENÍ |

Smrk pichlavý idaho, ocotea, ylang ylang, hinoki, koriandr, davana, levandule, cedrové dřevo, citron, smrk černý Northern Lights ZPŮSOB POUŽIT Í |

|

K O L E K C E E S E NC IÁ L NÍC H O L E JŮ

46

Použijte 2–4 kapky dvakrát denně na oblast šíje nebo na zápěstí.

Rozptylujte v difuzéru, inhalujte přímo nebo zřeďte s olejem V-6 Vegetable Oil Complex pro použití na pokožku.


STRESS AWAY

THIEVES

THE GIFT

TRANSFORMATION

KÓD

VEL I KO ST

KÓ D

VE LI KO S T

KÓ D

V E LI KO S T

KÓ D

VE LIKOST

463008

15 ml

650008

5 ml

342308

15 ml

306008

15 ml

Stress Away™ je náš první produkt, který obsahuje unikátní kombinaci čistých esenciálních olejů terapeutické třídy z limetky a vanilky. Díky své vůni, která je dokonalou směsí tropického a citrusového ovoce, je směs Stress Away jedinečně uvolňující a příjemná.

The Gift™ je směs sedmi olejů podle dávné receptury, které byly využívány celá staletí pro své zklidňující účinky. Tato směs byla inspirována fiktivní postavou Shutrana z novely The One Gift, jejímž autorem je zakladatel společnosti Young Living, D. Gary Young.

Směs esenciálních olejů Thieves® se inspirovala legendou o čtyřech francouzských lupičích z 15. století, kteří vytvořili speciální aromatickou kombinaci hřebíčku, rozmarýnu a dalších bylin. Thieves je velmi účinná směs obsahující přirozeně se vyskytující složky limonen, eugenol a eukalyptol.

SLO Ž EN Í |

Kopaiva, limetka, cedrové dřevo, Vanilka, ocotea, levandule

SLOŽENÍ |

SL OŽENÍ |

Rozptylujte v difuzéru, inhalujte přímo nebo zřeďte s olejem V-6 Vegetable Oil Complex a použijte na pokožku.

Jedle balzámová, kadidlovník pravý, jasmín, smrk černý Northern Lights, myrha, vetiverie, cistus ZPŮS OB POUŽITÍ |

Rozptylujte v difuzéru, inhalujte přímo nebo zřeďte s olejem V-6 Vegetable Oil Complex a použijte na pokožku.

Z P Ů SO B P O U Ž I T Í |

|

|

Rozptylujte v difuzéru, inhalujte přímo nebo zřeďte s olejem V-6 Vegetable Oil Complex a použijte na pokožku.

SL OŽENÍ |

Hřebíček, skořicová kůra, rozmarýn, citron, eukalyptus úzkolistý

Citron, kadidlovník pravý, královský havajský santal, máta peprná, kardamon, šalvěj muškátová, smrk pichlavý Idaho, palo santo, ocotea

ZPŮSOB POUŽIT Í |

ZPŮSOB POUŽIT Í |

|

VALOR II

VALOR

TRAUMA LIFE

Transformation™ obsahuje smrk pichlavý (Idaho), palo santo a ocoteu. Tyto účinné esenciální oleje vás při rozptylování v difuzéru posílí, abyste nahradili negativní předsudky povznášejícími myšlenkami.

|

Rozptylujte v difuzéru, inhalujte přímo nebo zřeďte s olejem V-6 Vegetable Oil Complex a použijte na pokožku.

WHITE ANGELICA

KÓD

VEL I KO ST

KÓ D

VE LI KO S T

KÓ D

V E LI KO S T

KÓ D

VE LIKOST

635008

5 ml

343008

5 ml

532608

5 ml

343208

15 ml

Kadidlo, davana, citrus hystrix, královský havajský santal, smrk černý, růže, kozlík lékařský, muškát, levandule, smil

Směs esenciálních olejů Valor® patří mezi nejprodávanější oleje a rovněž k oblíbeným směsím zakladatele společnosti Young Living, D. Garyho Younga. Přinese vám pocit přílivu energie a povznesenou náladu, jestliže jej nanesete na zápěstí, hruď, týl a chodidla, nebo jej přidáte do gelového základu pro koupele Bath & Shower Gel Base od Young Living.

Z P Ů SO B P O U Ž I T Í |

S LOŽE NÍ |

Trauma Life™ je přírodní směs čistého esenciálního oleje ze santalového dřeva, smilu, růže a dalších esenciálních olejů, vyvinutá na podporu v období těžkých emočních zmatků a hledání sebe sama. SLO Ž EN Í |

|

Rozptylujte v difuzéru, inhalujte přímo nebo zřeďte s olejem V-6 Vegetable Oil Complex a použijte na pokožku.

Kokosový olej, smrk černý, vratič obecný, kadidlo, kafrové dřevo, muškát ZPŮS OB POUŽITÍ |

|

Rozptylujte v difuzéru, inhalujte přímo nebo nanášejte na pokožku. 47

KOL EKCE ESENCIÁ LNÍCH OLEJŮ

Valor II™ tvoří řada stejných esenciálních olejů, které najdete v původním složení směsi Valor. Valor II můžete použít v difuzéru jako zdroj inspirující a zklidňující vůně, nebo nanášet na pokožku, v tomto případě pocítíte, jak vás tato vůně posiluje a povznáší. SL OŽENÍ |

Kokosový olej, smrk černý Northern Lights, smrk pichlavý Idaho,ylang ylang, kadidlo, vetiverie, cistus, bergamot, kasie, heřmánek pravý, davana ZPŮSOB POUŽIT Í |

|

Rozptylujte v difuzéru, inhalujte přímo nebo nanášejte na pokožku.

Směs White Angelica™ obsahuje čisté esenciální oleje z meduňky a bergamotu, při rozptylování v difuzéru podporuje pocity ochrany a bezpečí a lze ji použít jako ochranu před negativní energií. SL OŽENÍ |

Sladký mandlový olej, bergamot, meduňka, muškát, ylang ylang, růže, myrha, královský havajský santal, yzop, koriandr, smrk černý ZPŮSOB POUŽIT Í |

|

Rozptylujte v difuzéru, inhalujte přímo nebo nanášejte na pokožku.


KULIČKOVÉ APLIKÁTORY S ESENCIÁLNÍMI OLEJI Tyto kuličkové aplikátory s krásnými moderními etiketami se skvěle hodí k tomu, abyste si na cestách mohli užívat esenciální oleje, které milujete. Buď te připraveni, protože pokračujeme v rozšiřování našich nových obalů a etiket na vaše oblíbené oleje a produkty obohacené oleji.

Breathe Again™ Roll-On obsahuje čtyři druhy eukalyptového esenciálního oleje, mimo jiné olej z eukalyptu modrého, který se pěstuje a destiluje na ekvádorské farmě Young Living.

BREATHE AGAIN ROLL-ON KÓD

KÓ D

S LOŽE NÍ |

3528525

VELIKOST 10 ml

šípek

EU

DEEP RELIEF ROLL-ON

kokosový olej, eukalyptus citronový, eukalyptus kulatoplodý, eukalyptus úzkolistý, eukalyptus modrý, vavřín vznešený, máta peprná, kopaiva, myrta, modrý cypřiš,

Z P ŮS OB POUŽITÍ |

Naneste v hojném množství na

3534525

V E LI KO S T 10 ml

4471500

VELIKOST

S LOŽE NÍ |

RUTAVALA ROLL-ON KÓD

10 ml

Naneste v hojném množství na zápěstí, spánky, šíji nebo kamkoli dle potřeby.

EU

TRANQUIL ROLL-ON KÓD 3533525

VELIKOST 10 ml

Stress Away™ Roll-On je jedinečná lehká směs esenciálních olejů z vanilky, limetky, kopaivy a dalších, s uvolňující vůní. SL OŽENÍ |

4472525

kopaiva, limetka, cedrové dřevo, vanilka, ocotea, levandule

V E LI KO S T

ZPŮSOB POUŽIT Í |

KÓ D

ZPŮS OB POUŽITÍ |

máta peprná, kokosový olej, jedle balzámová Idaho, hřebíček, vetiverie, libavka, citron, smil, kopaiva, Dorado Azul Naneste v hojném množství na spánky, zátylek nebo kamkoli potřebujete.

STRESS AWAY ROLL-ON

kokosový olej, routa, kozlík lékařský, levandule

SL OŽENÍ |

ZPŮSOB POUŽIT Í |

EU

hruď a šíji dle potřeby.

RutaVaLa™ Roll-On od Young Living je patentovaná směs esenciálních olejů z routy, kozlíku lékařského a levandule, vydávající vůni, která zklidňuje a uvolňuje.

Deep Relief™ Roll-On, smíchán s esenciálním olejem z máty peprné, má při vetření do pokožky chladivý efekt. Svěží vůně této směsi dodává energii a uvolňuje napětí, neměla by tudíž chybět ve sportovní tašce, abyste ji mohli používat při cvičení.

10 ml

Naneste v hojném množství na zápěstí, spánky, šíji nebo kamkoli dle potřeby.

EU

Použijte příjemné vůně levandule, cedrového dřeva a heřmánku římského pohodlně s aplikátorem Tranquil™ RollOn, kamkoli se vydáte. S LOŽE NÍ |

kokosový olej, levandule, cedrové dřevo, heřmánek římský ZPŮS OB POUŽITÍ |

Naneste v hojném množství na zápěstí nebo zátylek dle potřeby.

EU

Vždy si přečtěte pokyny k použití na jednotlivých štítcích produktů. Obal produktu se může lišit od vyobrazení v tomto katalog výrobků.

K O L E K C E E S E NC IÁ L NÍC H O L E JŮ

48


MASÁŽNÍ OLEJE Dodejte zcela nový rozměr účinkům masáže, díky řadě masážních olejů. Unikátní směsi esenciálních olejů v našich masážních olejích umějí povznést zážitek z masáže do nových výšin.

CEL-LITE MAGIC MASSAGE OIL KÓD

Cel-Lite Magic™ Massage Oil tonizuje a vyživuje pokožku díky čistým rostlinným olejům, vitaminu E a pravým esenciálním olejům. Olej z grapefruitu může pomoci zlepšit vzhled pleti a olej z jalovce pomůže pleť vyčistit. S LOŽE NÍ |

kokosový olej, olej ze semen hroznového vína, grapefruit, cedrové dřevo, šalvěj muškátová, cypřiš, jalovec, olej z pšeničných klíčků, olej ze sladkých mandlí, olivový olej

303508

VELIKOST 236 ml

| kokosový olej, libavka, olej ze semen hroznového vína, máta peprná, jalovec, eukalyptus kulatoplodý, eukalyptus úzkolistý, tymián, citronová tráva, majoránka, vetiverie, olej z pšeničných klíčků, olej ze sladkých mandlí, olivový olej S LOŽE NÍ

KÓD 303308

VEL IKOST 236 ml

kokosový olej, olej ze semen hroznového vína, levandule, šalvěj, millefeuille bleu, fenykl, šalvěj muškátová, ylang ylang, olej z pšeničných klíčků, olej ze sladkých mandlí, olivový olej, jasmín

V E LI KO S T 236 ml

ZPŮSOB POUŽIT Í | Jemně vmasírujte do podbřišku a dolní

části zad. Před použitím dobře protřepejte.

zpevnit a tonizovat. Před použitím dobře protřepejte.

ORTHO EASE MASSAGE OIL

SL OŽENÍ |

KÓ D 3034521

Z P ŮS OB POUŽITÍ | Masírujte místa, která je nutné

Ortho Ease® Massage Oil je zklidňující směs rostlinných a esenciálních olejů, konkrétně oleje z libavky, máty peprné, jalovce a majoránky.

Dragon Time™ Massage Oil, doporučovaný mladým i zralým ženám, je speciální směsí zklidňujících a uvolňujících vůní esenciálních olejů z levandule, ylang ylangu, jasmínu a dalších.

DRAGON TIME MASSAGE OIL

Ortho Sport® Massage Oil obsahuje čisté rostlinné oleje s esenciálními oleji z libavky, máty peprné, tymiánu a oregana.

ORTHO SPORT MASSAGE OIL

SL OŽENÍ |

kokosový olej, olej ze semen hroznového vína, libavka, máta peprná, oregano, eukalyptus kulatoplodý, elemi, olej z pšeničných klíčků, vetiverie, citronová tráva, olej ze sladkých mandlí, tymián, olivový olej

KÓ D 303208

V E LI KO S T 236 ml

Z P ŮS OB POUŽITÍ | Vmasírujte jemně do míst na těle,

ZPŮSOB POUŽIT Í | Vmasírujte důkladně do míst na těle

po cvičení.

která to potřebují. Před použitím dobře protřepejte.

Relaxation™ Massage Oil je směsí speciálně vybraných rostlinných olejů se zklidňujícími vůněmi esenciálních olejů z levandule, mandarinky, koriandru a máty klasnaté pro maximální uvolnění a odpočinek.

RELAXATION MASSAGE OIL KÓD

S LOŽE NÍ |

kokosový olej, olej ze semen hroznového vína, mandarinka tanžerina, levandule, máta klasnatá, ylang ylang, máta peprná, koriandr, bergamote, olej z pšeničných klíčků, olej ze sladkých mandlí, olivový olej, muškát

3037521

VEL IKOST 236 ml

Z P ŮS OB POUŽITÍ | Jemně vmasírujte do pokožky dle

potřeby. Před použitím dobře protřepejte.

V-6 VEGETABLE OIL COMPLEX KÓD

KÓD

303108

3030500

VELI KOST

VEL IKOST

236 ml

944 ml

49

V-6™ Vegetable Oil Complex lze použít k výrobě vlastních masážních olejů nebo ke zředění esenciálních olejů určených na citlivou pokožku. SLOŽENÍ | kokosový olej, olej ze sezamových

semen, olej ze semen hroznového vína, olej ze sladkých mandlí, olej z pšeničných klíčků, olej ze slunečnicových semen, olivový olej ZPŮSOB POUŽITÍ | Pro přímé použití smíchejte 1 kapku esenciálního oleje s 1–8 čajovými lžičkami V-6. Pro nanesení na pokožku přidejte 15–30 kapek esenciálního oleje do 1/8–1/4 šálku s V-6. Silnější oleje (např. Cinnamon Bark, Clove, Oregano) vyžadují větší zředění než jemnější oleje. Před použitím dobře protřepejte.

KOL EKCE ESENCIÁ LNÍCH OLEJŮ

SENSATION MASSAGE OIL KÓ D 3036521

V E LI KO S T 236 ml

Sensation™ Massage Oil navozuje a podněcuje romantické pocity a mladistvý elán díky úžasně namíchaným esenciálním olejům z ylang ylangu, jasmínu, muškátu a dalších bylin. Tato speciální směs zanechá na pokožce pocit sametové hebkosti. SL OŽENÍ |

kokosový olej, olej ze semen hroznového vína, ylang ylang, jasmín, koriandr, muškát, bergamote, olej z pšeničných klíčků, olej ze sladkých mandlí, olivový olej ZPŮSOB POUŽIT Í | Vmasírujte libovolně do pokožky dle potřeby. Před použitím dobře protřepejte.


KOLEKCE ESENCIÁLNÍCH OLEJŮ Dovolte našim odborně sestaveným kolekcím, aby vás dovedly k harmonii a wellness. Tento výběr esenciálních olejů a směsí usnadňuje volbu nejlepších produktů Young Living pro vaše jedinečné potřeby.

30 OIL COLLECTION KÓD 464108

Tato 30 Oil Collection, obsahující 15 jednodruhových olejů a 15 směsí, je skvělá pro začátečníky i pro ty, kdo si chtějí obnovit kolekci esenciálních olejů. Kolekce obsahuje klasické jednodruhové oleje a některé z našich nejoblíbenějších značkových směsí a přináší vám 30 favoritů YL v jednom praktickém obalu! * Oleje se mohou lišit podle ročního období a dostupnosti. Společnost Young Living si vyhrazuje právo nahradit oleje stejné nebo vyšší hodnoty.

Kolekce Feelings™ obsahuje šest směsí esenciálních olejů, které pokud jsou rozptylovány, povznášejí a povzbuzují pocity duševní pohody.

FEELINGS KÓD 312508

O BS AH | Šest 5ml lahviček: Harmony , Forgiveness , Inner ™

Child™, Present Time™, Release™, Valor®

Raindrop Technique® je kombinace pravosti esenciálních olejů Young Living se zásadami správné masáže. Součástí

RAINDROP TECHNIQUE KÓD 313708

Kolekce Everyday Oils™ je ideální sadou pro začátečníky, která obsahuje 10 z našich nejuniverzálnějších esenciálních olejů.

EVERYDAY OILS KÓ D 369508

OBSAH |

Deset 5ml lahviček: Frankincense, Lavender, Lemon, Peppermint, Tea Tree, PanAway®, Purification®, Thieves®, Stress Away™, Joy™

EU

OILS OF ANCIENT SCRIPTURE KÓ D 19343

Sada Oils of Ancient Scripture™ obsahuje 10 olejů z nejvýznamnějších rostlin, bylin, materiálů a pryskyřic v bibli – od cypřiše (Izajáš 44:14) až po Sáronskou růži (Píseň Šalomounova 2:1). Tato sada naplněná osvěžujícími vůněmi olejů Myrtle a Cedarwood a bohatou aromatickou paletou olejů Frankincense a Myrrh je sestavena tak, abyste si mohli vychutnat a prožívat nádherné vůně a fascinující historii těchto vzácných esenciálních olejů. OBSAH |

Deset 5ml lahviček: Aloes (Royal Hawaiian Sandalwood), Cassia, Cedarwood, Cypress, Frankincense, Hyssop, Myrrh, Myrtle, Onycha, Rose of Sharon (Cistus)

balení je podrobný návod. O BS AH |

Devět 5ml lahviček: Aroma Siez™, Basil, Cypress, Marjoram, Oregano, Peppermint, Thyme, Valor II®, Wintergreen. Dvě 236 ml masážní lahvičky: Ortho Ease™, V-6™ Vegetable Oil Complex a podrobný návod

K O L E K C E E S E NC IÁ L NÍC H O L E JŮ

50


DIFUZÉRY ESENCIÁLNÍMI OLEJI

Přeměňte svůj domov, kancelář nebo osobní prostor ve svou osobní aromaterapeutickou oázu! Naše elegantně navržené difuzéry vám umožní prosytit každou část vašeho prostoru esenciálními oleji, abyste se cítili jako ve skutečných lázních, kamkoli vás osud zavane.

51

ES S ENT IAL OIL PRODU CTS


ARIA ULTRASONIC DIFFUSER KÓ D (U K ) 452408

KÓD (EU ) 4524502

Aria™ je spojením nejnovějších objevů v ultrazvukové technologii a užitečných funkcí, například dálkového ovládání, přehrávání hudby, uklidňujících zvuků a LED světla. Uvnitř difuzéru Aria je uložena ultrazvuková destička, která vibruje milionkrát za vteřinu, čímž proměňuje vodu a olej v páru, jež se rozptyluje do ovzduší.

AROMALUX ATOMIZING DIFFUSER KÓ D ( U K ) 469508

KÓ D ( E U ) 4695502

O BS AH |

Lemon 5 ml; Peppermint 5 ml Aria™ je spojením nejnovějších objevů v ultrazvukové technologii a užitečných funkcí, například dálkového ovládání, přehrávání hudby, uklidňujících zvuků a LED světla. Uvnitř difuzéru Aria je uložena ultrazvuková destička, která vibruje milionkrát za vteřinu, čímž proměňuje vodu a olej v páru, jež se rozptyluje do ovzduší.

OBSAH |

Thieves 15 ml ZPŮSOB POUŽIT Í | Připevněte 5ml nebo 15ml lahvičku esenciálního oleje k vrcholku atomizéru a zvolte požadované nastavení. Veškeré informace o použití najdete v brožurce s návodem.

Z P ŮS OB POUŽITÍ |

DEWDROP DIFFUSER KÓ D (U K ) 533008

KÓD (EU ) 5330502

Dewdrop™ Diffuser od Young Living plní několik funkcí: funguje jako zvlhčovač, atomizér a aromatický difuzér v jediném, snadno použitelném produktu. Dewdrop Diffuser od Young Living, navržený pro vlastní nastavení a s nepřetržitým rozptylem po dobu až čtyř hodin, s automatickým vypnutím a ovládáním podle denního světla, dokáže dodat jakémukoli místu lázeňskou atmosféru. O BS AH |

Lavender 5 ml; Citrus Fresh 5 ml Z P ŮS OB POUŽITÍ | Naplňte jamku vodou (doporučuje se voda z vodovodu nebo pramenitá voda) o pokojové teplotě, přidejte 8–12 kapek vybraného esenciálního oleje, případně několika olejů, a zapněte difuzér. Veškeré pokyny ohledně použití najdete v brožurce s návodem.

USB DIFFUSER KÓD 5224501

KÓ D (REFI L L CARTR IDGES) 5228500

AromaLux™, kombinace atomizéru, čističky vzduchu a difuzéru, je nejúčinnějším způsobem, jak díky esenciálním olejům vytvořit zdraví prospěšné prostředí. AromaLux, navržený D. Garym Youngem a nabízený exkluzivně společností Young Living, je výsledkem zásad patentovaného designu, technologií a funkcí, které usnadňují a zintenzivňují zážitky z vůně.

RAINSTONE ULTRASONIC DIFFUSER KÓ D ( U K ) 533108

KÓ D ( E U ) 5331502

Rainstone™ Diffuser od Young Living je kombinací nejvyspělejší ultrazvukové technologie a tradičního čínského uměleckého mistrovství se spoustou funkcí, mezi něž patří nepřetržité rozptylování po dobu až 8 hodin, nastavení podle denního světla, ionizátor pohlcující záporné ionty a dálkové ovládání. OBSAH |

Tangerine 5 ml; Thieves 5 ml Naplňte jej dostatečným množstvím vody z vodovodu nebo minerální vody o pokojové teplotě, přidejte 8–10 kapek esenciálního oleje a zapněte difuzér. Veškeré informace o použití najdete v brožurce s návodem. ZPŮSOB POUŽIT Í |

Rozptylujte své oblíbené esenciální oleje v přístroji USB Diffuser od Young Living, ať jste kdekoli. Použijte ho se svým notebookem, v autě, v kanceláři nebo jej vezměte s sebou na cesty. Je mobilní, kompaktní a tichý, s možnostmi nastavení intervalů rozptylu 10, 30 nebo 60 vteřin. Z P ŮS OB POUŽITÍ |

Naplňte lahvičku esenciálním olejem, vložte ji do přístroje USB Diffuser a poté zapojte difuzér do zdířky USB. Veškeré informace o použití najdete v brožurce s návodem.

K O L E K C E E S E NC IÁ L NÍC H O L E JŮ

52


PŘÍSLUŠENSTVÍ K ESENCIÁLNÍM OLEJŮM Povzneste své zážitky z esenciálních olejů do absolutní harmonie. Naše příslušenství, které zahrnuje vše od pevných kufříků po barevně označené štítky lahviček, vám usnadní uchovávání vzácných esenciálních olejů v úhledném uspořádání.

KUFŘÍK NA 30 OLEJŮ KÓD 4936500

AROMAGLIDE ROLLER FITMENTS KÓD 4578

LAHVIČKY NA VZORKY ESENCIÁLNÍCH OLEJŮ KÓD 319408

ŠTÍTKY NA UZÁVĚRY LAHVIČEK S OLEJI KÓD 3939

53

Tento přenosný kufřík na esenciální oleje vám umožní přepravit až 30 esenciálních olejů nebo směsí a ještě vám dodá eleganci. Kufřík je vyroben z pevné EV pěny a opatřen odolnou rukojetí a pěnovou výstelkou, která zajistí a ochrání každou lahvičku během cestování.

Proměňte mnohé ze svých oblíbených esenciálních olejů Young Living ve snadno použitelný kuličkový aplikátor s vyspělou patentovanou technologií kuličkových vložek AromaGlide™. Každá vložka je přizpůsobena tak, aby ji bylo možné vložit do lahvičky o objemu 5 nebo 15 ml s označením „Sb“ na dně. Obsahuje 10 vložek a uzávěrů AromaGlide.

Lahvičky na vzorky esenciálních olejů jsou pohodlným a jednoduchým způsobem, jak lze předávat vzorky esenciálních olejů přátelům, rodině a potenciálním zákazníkům nebo členům. Naplňte tyto prázdné 2ml lahvičky esenciálním olejem dle svého výběru a vezměte je s sebou na cesty. Všech 25 lahviček je opatřeno víčky a kroužky proti kapání.

Tyto barevně označené štítky přesně padnou na každý uzávěr 5ml nebo 15ml lahvičky s esenciálním olejem. V olejích tak budete mít dokonalý přehled a rychle a snadno najdete správnou lahvičku.

KOL EKCE ESENCIÁ LNÍCH OLEJŮ

Aroma Carousel™ je jedinečný stojánek na vzorky, na němž můžete praktickým a pohodlným způsobem vystavit deset svých oblíbených esenciálních olejů Young Living. Tento stojan je skvělým nástrojem při neformálních setkáních a domácích seminářích, neboť usnadňuje sdílení esenciálních olejů s dalšími zájemci. Stojan je vybaven pipetami pro snadné plnění, s nimiž lze snadno oleje přenést do 2ml lahviček, které jsou rovněž součástí produktu.

AROMA CAROUSEL KÓ D 4832521

EU

Průhledné rostlinné tobolky jsou skvělým způsobem, jak denně užívat oleje řady Plus. Tyto tobolky NPcaps™ jsou ideální pro vegetariány, diabetiky nebo osoby s jinými omezenými či dietními režimy. Jsou vyrobeny z pullulanu, bezpečného polysacharidu rozpustného ve vodě.

PRŮHLEDNÉ ROSTLINNÉ TOBOLKY KÓ D 3193

Skleněná kapátka na oleje Young Living nabízejí praktický způsob, jak dostat z lahvičky přesné množství esenciálního oleje, které potřebujete. Osvědčí se také v případě, že potřebujete z jamky difuzéru odstranit přebytečný olej.

SKLENĚNÁ KAPÁTKA NA OLEJE KÓ D 3810

Vitassage™, vynález D. Garyho Younga, zapojuje do prožitku z masáže esenciální oleje Young Living dávkováním až tří různých olejů současně, přičemž tři kuličky z nerezové oceli masírují bolavé a unavené svaly.

VITASSAGE S ÚLOŽNOU SCHRÁNKOU KÓ D 4625


Vytvořte si z domova

OÁZU

Lákavá směs pro obývací pokoje 3 kapky oleje

3 kapky oleje

3 kapky oleje

3 kapky oleje

COPAIBA OCOTEA

FENNEL LEMON MYRTLE


DOMA Váš domov je vaše svatyně – místo, kde vznikají drahocenné vzpomínky na život s rodinou a přáteli. Vytvořili jsme řadu Doma, abychom vám přinesli účinné produkty, které neobsahují škodlivé chemikálie. Tyto mocné produkty obohacené o esenciální oleje poskytují bezpečná řešení, která fungují tak, jak zamýšlela příroda. Váš domov, od čisticích prostředků v předsíni až po zubní pastu v toaletní skřínce, bude místem, kde začíná absolutní wellness.


THIEVES Unikátní směs Thieves® od Young Living se inspirovala legendou o čtyřech francouzských lupičích z 15. století, kteří vytvořili speciální aromatickou kombinaci hřebíčku, rozmarýnu a dalších bylin. Naše produktová řada Thieves přináší do vašeho domova bezpečné alternativy, takže můžete nahradit škodlivé chemikálie přírodními recepturami, které skvěle účinkují a úžasně voní.


Směs esenciálních olejů Thieves® byla inspirována legendou o čtyřech francouzských lupičích z 15. století, kteří namíchali speciální aromatickou směs z hřebíčku, rozmarýnu a dalších bylin, kterou pak používali při okrádání mrtvých a umírajících. Thieves je velmi účinná směs obsahující přirozeně se vyskytující složky limonen, eugenol a eukalyptol.

THIEVES KÓD 342308

VEL IKOST 15 ml

KÓ D 3039521

V E LI KO S T 118 g

ZPŮSOB POUŽIT Í |

S L OŽE NÍ |

Čistěte si zuby ráno a večer a raději také po každém jídle.

hřebíček, skořicová kůra, rozmarýn, citron, eukalyptus úzkolistý

THIEVES CLEANSING SOAP KÓD 367908

VELIKOST 99.25 g

Thieves® Cleansing Soap nabízí ultra čisticí sílu včetně účinku čistých esenciálních olejů. Toto tuhé mýdlo obsahující legendární směs olejů Thieves je ideální k čištění pokožky. Z P ŮS OB POUŽITÍ |

Thieves AromaBright™ Toothpaste, využívající účinnost směsi esenciálních olejů Thieves, může pomoci zajistit čisté zuby a dásně. Jelikož Thieves AromaBright Toothpaste neobsahuje fluorid, syntetická barviva ani konzervanty, je skvělou volbou pro celou rodinu, má chuť čerstvé máty a dodá dlouhodobě svěží dech.

THIEVES AROMABRIGHT TOOTHPASTE

THIEVES DENTAL FLOSS KÓ D

KÓ D

4463560

4464560

V E LI KO S T

V E LI KO S T

x 1 (1pk)

x 3 (3pk)

Namydlete. Umyjte. Opláchněte.

Zubní nit Thieves® Dental Floss je vyrobena z pevných vláken, která jsou odolná vůči roztřepení, lehce kloužou mezi zuby a dostanou se i do těžko dostupných míst. Tato vysoce odolná nit je dvakrát sycená ve dvou vrstvách esenciálními oleji a nabízí tak dvojí ochranu a osvěžení vašeho dechu. ZPŮSOB POUŽIT Í |

Určeno ke každodennímu použití

dle potřeby.

THIEVES DENTAROME ULTRA TOOTHPASTE KÓD 3744521

VELIKOST 118 g

Zubní pasta Thieves® Dentarome® Ultra Toothpaste využívá sílu směsi olejů Thieves, které zvyšují její čisticí účinek, přičemž chladivá chuť esenciálního oleje Peppermint zajistí mimořádně svěží dech. Thieves Dentarome Ultra, vyrobená ze složek přírodního původu, výborně odstraní nečistoty a odhalí veselejší, svěžejší a zářivější úsměv!

THIEVES DISH SOAP KÓ D 535008

V E LI KO S T 355 ml

ZPŮSOB POUŽIT Í |

Rozpusťte malé množství mýdla v teplé tekoucí vodě. Přidejte další mýdlo dle potřeby.

ZPŮS OB POUŽITÍ |

Čistěte si zuby a dásně důkladně ráno i večer.

THIEVES FOAMING HAND SOAP KÓD

KÓD

367408

364308

VELI KOST

VEL IKOST

x 1 (1pk)

x 3 (3pk)

Umyjte si pokožku mýdlem Thieves® Foaming Hand Soap. Díky obsahu esenciálních olejů Thieves, Lemon a Orange společně s dalšími přírodními složkami je šetrnou a účinnou alternativou k běžným mýdlům. Včetně pumpičky. ZPŮS OB POUŽITÍ |

Stříkněte si pěnu na ruce, namydlete a poté důkladně opláchněte.

Prostředek na nádobí Thieves Dish Soap se složkami přírodního původu účinně umyje vaše nádobí i bez chemických látek, barviv a syntetických přísad. Esenciální oleje Young Living – Thieves, Jade Lemon a Bergamot – působí s dalšími složkami na rostlinné bázi, aby bylo vaše nádobí třpytivě lesklé a čisté.

THIEVES FRESH ESSENCE PLUS MOUTHWASH KÓ D 368308

V E LI KO S T 236 ml

Ústní voda Thieves® Fresh Essence™ Plus Mouthwash je účinná díky směsi esenciálních olejů Thieves a zuby i dásně jsou po jejím použití neuvěřitelně čisté. Tato ústní voda od Young Living, obsahuje složky přírodního původu, je bezpečná a účinná, aniž by obsahovala líh, syntetická barviva či umělé příchuti. ZPŮSOB POUŽIT Í |

Vyplachujte si ústa 1 polévkovou lžící nebo naplněným víčkem Fresh Essence Plus po dobu 30–60 vteřin nebo dle potřeby. Vždy si přečtěte pokyny k použití na jednotlivých štítcích produktů. Obal produktu se může lišit od vyobrazení v tomto katalog výrobků.

DO M A

58


Thieves® Household Cleaner, spojení rostlinných složek přírodního původu, zajišťuje výjimečnou sílu a účinnost při domácím úklidu a čištění. Tento víceúčelový roztok lze použít prakticky na každý povrch u vás doma nebo v kanceláři. Je bezpečný pro všechny členy vaší rodiny, včetně dětí a domácích zvířat.

THIEVES HOUSEHOLD CLEANER KÓD

KÓD

374308

447508

VELI KOST

VEL IKOST

428 ml

1.8 L

THIEVES LAUNDRY SOAP KÓ D 534908

V E LI KO S T 947 ml

Mýdlo Thieves® Laundry Soap se složením na rostlinné bázi šetrně a přirozeně vypere vaše oblečení. Přírodní enzymy a účinné esenciální oleje dodávají tomuto složení sílu a vaše oděvy budou po vyprání svěží a čisté, naplněné lehkou citrusovou vůní. ZPŮSOB POUŽIT Í |

Pokyny k

použití viz štítek na produktu.

Z P ŮS OB POUŽITÍ |

Používejte při úklidu domova dle potřeby. Řeďte nebo použijte přímo, potřebujete-li maximální účinnost. Na štítku jsou uvedeny doporučené poměry ředění.

THIEVES MINTS KÓD 5138550

VEL IKOST x 30

Vychutnejte si svěží, povzbuzující chuť Thieves® Mints. Přírodní složení bez cukru obsahuje sílu esenciálních olejů Thieves a Peppermint a je zdravou alternativou pro osvěžení dechu. Z PŮS OB POUŽITÍ |

THIEVES SPRAY KÓ D

KÓ D

326508

326608

V E LI KO S T

V E LI KO S T

x 1 (1pk)

x 3 (3pk)

Thieves® Spray je cestovní čisticí sprej, který se ideálně hodí k čištění malých povrchů. Thieves Spray lze použít na dveřní kliky, úchyty, WC sedátka a další předměty. ZPŮSOB POUŽIT Í |

Postřikem přípravku očistíte povrchy dle potřeby

Podle potřeby rozpusťte 1 bonbon

v ústech.

Thieves® je účinná směs esenciálních olejů, která může pomoci posílit zdravou imunitní funkci a přispět k dobré kondici, jestliže bude užívána jako doplněk stravy. Tato směs obsahuje složky přírodního původu, zejména limonen, eugenol a eukalyptol, a může být skvělým dochucením pokrmů a nápojů.

THIEVES + KÓD 563108

VELIKOST 5 ml

S L OŽE NÍ |

hřebíček, skořicová kůra, rozmarýn, citron, eukalyptus úzkolistý Z PŮS OB POUŽITÍ |

užívejte vnitřně.

THIEVES WATERLESS HAND PURIFIER

Praktický cestovní Thieves® Waterless Hand Purifier dlouho vydrží a je obohacen přírodním olejem z máty peprné, který napomáhá očistě rukou. ZPŮS OB POUŽITÍ | Používejte jej každý den k mytí rukou tak často, jak je zapotřebí.

KÓD 514208

VELIKOST 225 ml

59

| Použijte při vaření nebo

DOM A

THIEVES WATERLESS HAND PURIFIER KÓ D

KÓ D

362108

362208

V E LI KO S T

V E LI KO S T

x 1 (1pk)

x 3 (3pk)

Praktický cestovní Thieves® Waterless Hand Purifier dlouho vydrží a je obohacen přírodním olejem z máty peprné, který napomáhá očistě rukou. ZPŮSOB POUŽIT Í |

Používejte jej každý den k mytí rukou tak často, jak je zapotřebí.


Čistý domov začíná u

THIEVES! Víceúčelový čisticí prostředek

Hloubkově čisticí tekutý písek

Silný odmašťovací přípravek

Řada Thieves® od Young Living, jejímž základem je jedna z našich nejoblíbenějších směsí, nabízí čisticí prostředky s účinnými složkami přírodního původu zajišťujícími vysoký čisticí účinek, jež jsou současně šetrné a bezpečné pro každého člena rodiny.

Smíchejte 1 plné víčko Thieves Household Cleaner a 2–3 šálky vody do sklenice nebo rozprašovací nádobky z nerezové oceli. Postříkejte touto směsí libovolně povrchy a otřete je, až budou čisté.

Smíchejte jedlou sodu a Thieves Household Cleaner tak, aby vznikla hustá pasta. Směs naneste čistým hadříkem nebo houbou na povrch a důkladně jej vydrhněte. Oplachujte, až bude povrch čistý.

Vmíchejte 1 plný uzávěr Thieves Household Cleaner do 1 šálku vody. Roztok naneste hadříkem tam, kde potřebujete odstranit nánosy nečistot. Až bude mastnota odstraněna, otřete povrch čistou, navlhčenou utěrkou.

TIP

Kápněte 4–5 kapek každého z olejů Thieves a Peppermint do vlněné kuličky pro sušičky a vhoď te ji do sušičky k osvěžení prádla


KIDSCENTS

Naše řada KidScents® je kolekce produktů obohacených esenciálními oleji, která je zaměřena na nejčastější problémy dětí. Tyto patentované směsi jsou bezpečnými alternativami srovnatelných produktů běžně dostupných v regálech mnoha obchodů. Vy i vaši nejmenší si zamilujete naše směsi esenciálních olejů určených pro děti!

KIDSCENTS GENEYUS KÓD 531008

VELIKOST 5 ml

KIDSCENTS SHAMPOO KÓD 3686

VELIKOST 214 ml

KIDSCENTS TUMMYGIZE KÓD 530508

VELIKOST 5 ml

GeneYus™ je vynikající směs pro rozptylování do prostředí, působí blahodárně na mysl, aby se lépe soustředila. S LOŽE NÍ |

kokosový olej, kadidlovník pravý, modrý cypřiš, cedrové dřevo, smrk pichlavý Idaho, Palo Santo, meduňka, smrk černý Northern Lights, mandlový olej, bergamote, myrha, vetiverie, muškát, královský havajský santal, ylang ylang, yzop, koriandr, růže Z P ŮS OB POUŽITÍ | | Doporučené podání dětem ve věku 2–12 let. Produkt může být použit pouze spolehlivým dospělým nebo pod jeho dohledem. Použití na pokožku: 2–4 kapky přímo na požadované místo. Ředění není nutné, ředit doporučujeme pouze u nejcitlivější pokožky. Používejte dle potřeby. Vůně: Rozptylujte v difuzéru až 1 hodinu třikrát denně.

KidScents® Shampoo neobsahuje žádné syntetické parfémy, barviva ani škodlivé látky. Přírodní složky v tomto šamponu – esenciální oleje z aloe, MSM, heřmánku, mandarinky tanžeriny a citronu – efektivně a šetrně čistí bez podráždění pokožky. ZPŮS OB POUŽITÍ |

Naneste na vlasy malé množství šamponu. Roztírejte, dokud se nevytvoří pěna, následně opláchněte.

TummyGize™ je relaxační, zklidňující směs, kterou můžete nanášet na dětská bříška. S LOŽE NÍ |

kokosový olej, máta klasnatá, máta peprná, mandarinka tanžerina, fenykl, anýz, zázvor, kardamom ZPŮS OB POUŽITÍ |

|

Doporučené podání dětem ve věku 2–12 let. Produkt může být použit pouze spolehlivým dospělým nebo pod jeho dohledem. Použití na pokožku: 2–4 kapky přímo na požadované místo. Ředění není nutné, ředit doporučujeme pouze u nejcitlivější pokožky. Používejte dle potřeby. Vůně: Rozptylujte v difuzéru až 1 hodinu třikrát denně.

KIDSCENTS OWIE KÓ D 530808

V E LI KO S T 5 ml

Použitím Owie™ na pokožku svého dítěte zlepšíte její vzhled. SL OŽENÍ |

kokosový olej, jedle balzámová Idaho, Tea Tree (Melaleuca Alternifolia), smil, elemi, cistus, hinoki, hřebíček ZPŮSOB POUŽIT Í |

|

Doporučené podání dětem ve věku 2–12 let. Produkt může být použit pouze spolehlivým dospělým nebo pod jeho dohledem. Použití na pokožku: 2–4 kapky přímo na požadované místo. Ředění není nutné, ředit doporučujeme pouze u nejcitlivější pokožky. Používejte dle potřeby. Vůně: Rozptylujte v difuzéru až 1 hodinu třikrát denně.

KIDSCENTS SLIQUE TOOTHPASTE KÓ D 4574

V E LI KO S T 114 g

KidScents® Slique™ Toothpaste obsahuje směsi esenciálních olejů Thieves a Slique Essence k šetrnému čištění a ochraně zubů. Tato bezpečná a účinná směs podporuje zdraví zubů bez použití fluoridu, barviv, syntetických barev, umělých příchutí a konzervantů. ZPŮSOB POUŽIT Í |

Použijte ráno, večer a po jídle, aby byl váš úsměv vždy zdravý a zářivý.

FOTOSE NZ ITIV ITA : Po aplikaci nelze pokožku vystavovat nejméně 12 hodin přímému slunečnímu nebo ultrafialovému záření. L OK Á L NÍ: Naneste přímo na pokožku. Možná bude nutné zředění. Použití viz štítek. Z Ř E DĚ NÍ: Při použití na pokožku je nutné zředění. Použití viz štítek. V Ů NĚ : Inhalujte přímo nebo použijte difuzér Young Living. V NITŘ NÍ P OU Ž ITÍ (P L U S): Použití viz štítek.

Vždy si přečtěte pokyny k použití na jednotlivých štítcích produktů. Obal produktu se může lišit od vyobrazení v tomto katalog výrobků.

DO M A

62


PROVENCE COLLECTION

S potěšením vám nabízíme kolekci Young Living exkluzivně pro Evropu, Provence Collection – unikátní řadu vyrobenou z bylin zasazených, vypěstovaných a sklizených na naší francouzské farmě v Simiane-laRotonde za dodržení našich zásad Seed to Seal. Upozorňujeme, že tyto produkty jsou sezonní, tudíž je jejich dostupnost ve značné míře závislá na počasí, stavu půdy a dalších faktorech. Po vyprodání těchto produktů získáme další zásoby až z příští sklizně.

63

AT HOM E


CLARY SAGE FLORAL WATER KÓD

KÓD

503606

503706

VELIKOST

VELIKOST (REFILL)

120 ml

250 ml

ROSEMARY FLORAL WATER

Tato aromatická květová voda Clary Sage Floral Water z naší farmy v Simiane-la-Rotonde je skvělý způsob, jak očistit pokožku, a když jí na sebe občas trošku stříknete, budete příjemně vonět po celý den.

Tato oživující květová voda má povzbuzující vůni – skvěle nabudí energii a dobrou náladu, účinné je zejména její použití jako

LAVENDER FLORAL WATER KÓ D

KÓ D

502806

502906

V E LI KO S T

VELIKOST (REFILL)

120 ml

250 ml

LAVENDER ESSENTIAL WATER

osvěžujícího vlasového tonika.

KÓD

KÓD

503406

503506

503106

VELI KO ST

VELIKOST (REFILL)

VELIKOST (NÁHRADNÍ NÁPLŇ)

120 ml

250 ml

250 ml

LAVENDER HONEY KÓD 22170

VELIKOST 500 g

LAVENDER DRY FLOWERS KÓD

KÓD

504006

504406

VELI KO ST

VEL IKOST

100 g

250 g

KÓD 504506

Ozvláštněte svůj stůl kouzlem Provence z naší levandulové farmy Simiane-la-Rotonde, produktem Young Living Lavender Honey! Krémová konzistence a jemně květová chuť je ideální pro oslazení čaje a do pečiva nebo i slaných pokrmů. Zkuste přidat polévkovou lžíci do medu nebo salátového dressingu s hořčicí, můžete také dochutit sýr feta nebo nivu, kterým dodáte lehkou a autentickou sladkost.

Sušené levandulové květy z naší farmy ve francouzské Provenci jsou ideální do dekoračních vonných směsí (potpourri), můžete si vyrobit své vlastní voňavé sáčky nebo je lze také použít na svatbě místo házení rýže.

KÓ D

NICOLAS DIFFUSER KÓ D 504206

EU

LAVENDER EINKORN PILLOW KÓ D

KÓ D

504606

504806

P O LŠ TÁ Ř E K ZA K R K

H R A NAT Ý P O LŠ TÁ Ř E K

Lavender Floral Water může pomoci zklidnit a osvěžit, obzvláště dobře účinkuje na mastnou a problematickou pokožku.

Naše Lavender Essential Water obsahuje všechny aromatické molekuly esenciálního oleje samotného a také květinovou vodu. Tato kombinace vytvoří znovu původní aroma rostliny a nabídne krásnou a dlouhotrvající vůni pro osvěžení vašeho domova.

Tento estetický difuzér nepotřebuje k rozptylování vašich oblíbených esenciálních olejů elektřinu. Nicolas Diffuser využívá přirozeného odpařování při pokojové teplotě, tudíž je levný a naprosto ekologický. Je vyroben ze stoprocentně recyklovatelných materiálů a lze jej snadno přepravovat.

Tyto užitečné polštáře jsou vyrobeny z pšeničných plev a plněny levandulovými květy z naší farmy v Simiane-laRotonde. Lze je snadno přepravovat, proto je jejich nevtíravá a uvolňující levandulová vůně skvělým společníkem na cestách.

EU

VELI KO ST 500 g

EU

DO M A

64


ZDRAVÍ A DOBRÁ KONDICE Opravdová pohoda vychází zevnitř a naše řada Zdraví a dobrá kondice nabízí optimální výživu se vzpruhou v podobě esenciálních olejů, které vám pomohou vyrazit na cestu. Dosáhněte svých cílů s potravinami a doplňky, které vyživují vaši vitalitu, uspokojí nutriční potřeby a omámí chuťové pohárky!


NINGXIA RED

Už déle než 700 let se v severozápadním regionu Číny známé jako Ning-sia pěstuje prvotřídní kustovnice. Kustovnice, známá také jako goji, má bohaté výživové složení. NingXia Red® je náš účinný doplněk stravy, označovaný jako „superpotravina“, určený k posílení, oživení a doplnění energetických zásob těla i mysli. Tato lahodná, patentovaná směs složená z čistých esenciálních olejů, pyré z kustovnice Ningxia a dalších superplodů dodá tělu životně důležité fytonutrienty.


NINGXIA DRIED WOLFBERRIES (ORGANIC) KÓD 636008

Ningxia Dried Wolfberries je vynikající jako pamlsek, výborně se hodí do smoothie nebo k dozdobení misky s jogurtem či cereáliemi. Dodá chuť, konzistenci a výživné hodnoty řadě vašich oblíbených potravin či pokrmů.

NINGXIA NITRO KÓ D 306408

V E LI KO S T 14 x 20 ml

Z P ŮS OB POUŽITÍ |

ZPŮSOB POUŽIT Í |

Snězte ¼ šálku (cca 4 polévkové lžíce) dle chuti. Přidejte do pečiva, cereálií, salátu, studentské směsi atd.

NINGXIA RED KÓD

KÓD

3042560

3044560

VELI KO ST

VEL IKOST

2 x 750 ml

4 x 750 ml

KÓD

KÓD

3045560

3046560

VELI KO ST

VEL IKOST

6 x 750 ml

8 x 750 ml

NingXia Red® je zdravý každodenní doplněk stravy ve formě nápoje, který obsahuje pyré z celých plodů kustovnice čínské (goji) z oblasti Ning-sia; směs šťáv z plodů označovaných jako „superplody“: z borůvek, arónie, třešní, granátového jablka a švestek, dále přírodní extrakt ze stévie, z jader hroznového vína, extrakt z čisté vanilky a esenciální oleje z pomeranče, yuzu, citronu a mandarinky tanžeriny. Z P ŮS OB POUŽITÍ |

KÓD

VELI KOST

VEL IKOST

30 x 60 ml

60 x 60 ml

3523560

VELI KOST 90 x 60 ml

KÓ D

ZP Ů SO B

4710560

POU Ž ITÍ |

Vypijte 60 ml 2x denně.

KÓ D

3526560

Obsahuje dvě 750ml lahvičky NingXia Red® a 30 balení k jednomu použití.

NINGXIA RED COMBO PACK

NINGXIA ZYNG

KÓD

KÓD

NingXia Nitro můžete jíst přímo z tuby nebo rozmixovat s 60–120 ml nápoje NingXia Red nebo se 120 ml vody.

Vypijte 60 ml 2x denně.

NINGXIA RED SINGLES 3525560

Unikátní směs esenciálních olejů, bylinných extraktů a dalších vybraných složek NingXia Nitro™ podporuje kognitivní pozornost a schopnosti. Tato kombinace přirozeně se vyskytujícího kofeinu a D-ribózy je skvělou vzpruhou pro tělo i mysl a může pomoci zlepšit sportovní výkonnost a vytrvalost.

3071521

V E LI KO S T x 12

Tato cestovní balení zajistí stejně účinné přínosy nápoje NingXia Red® v jediné 60ml porci, která se snadno vejde do peněženky, batohu či tašky. Každá krabice obsahuje 30, 60 nebo 90

NingXia Zyng ™ je lehký, perlivý nápoj, který společně s doplněním vody vnese do organismu příliv energie posílené patentovanou směsí esenciálních olejů z černého pepře a limetky, pyré z kustovnice a extraktem z bílého čaje. ZPŮSOB POUŽIT Í |

Vypijte jednu plechovku dle chuti. Podávejte nejlépe chlazené.

jednotlivých balení k jednomu použití.

Vždy si přečtěte pokyny k použití na jednotlivých štítcích produktů. Obal produktu se může lišit od vyobrazení v tomto katalog výrobků.

Z D RAV Í A DO BRÁ K O ND IC E

68


SLIQUE

Díky jedinečné kombinaci exotických složek a účinných esenciálních olejů ve směsi Slique můžete vykročit správným směrem – ke zdravějšímu a šťastnějšímu vlastnímu já! Jestliže jsou produkty Slique® doplněny správnou výživou a pohybem, dokážou udržet správnou hmotnost, navozují pocit sytosti a dodají nutriční podporu.

SLIQUE BARS KÓD 5024521

VELIKOST x6

Z kombinace exotického ovoce, ořechů a vědeckých objevů na základě přístupu dvojího zaměření na sytost se zrodila ideální funkční a výživná svačinka Slique® Bars. Z P ŮS OB POUŽITÍ |

Konzumujte před jídlem nebo mezi jídly s 340 ml vody, abyste zahnali pocit hladu.

SLIQUE ESSENCE KÓ D 458608

V E LI KO S T 15 ml

Slique® Essence je kombinací účinných esenciálních olejů s extraktem ze stévie v unikátní směsi, která ve spojení s ostatními produkty řady Slique podporuje zdravé hubnutí. SL OŽENÍ |

grapefruit, mandarinka tanžerina, citron, máta klasnatá, a ocotea s extraktem ze stévie ZPŮSOB POUŽIT Í |

SLIQUE TEA KÓD 4572523

VELIKOST x 25

Slique® Tea je exotický nápoj složený z ocotey, sušeného kadidla a dalších přírodních složek, které vám pomohou zbavit se přebytečných kil. ZPŮS OB POUŽITÍ |

Přiveďte 230 ml vody k varu. Vložte jeden sáček do šálku a dolijte vodu. Nechte nejméně 3 minuty vyluhovat.

Před použitím důkladně protřepte. Přidejte 2–4 kapky do 120–170 ml svého oblíbeného nápoje, Slique Tea nebo vody.


FOUNDATION

VÝŽIVA

Vitaminy a minerální látky jsou dva základní pilíře zdravé stravy. Ze samotné stravy však ne vždy získáme dostatečná množství těchto důležitých živin. Naše praktická řešení ve formě multivitaminových doplňků stravy představují biologicky dostupné vitaminy a minerální látky získané z potravin a obsahující bohatství účinných esenciálních olejů, které vám dodají to, co potřebujete.


5-DAY NUTRITIVE CLEANSE KÓD 489008

Pětidenní očistná kúra 5-Day Nutritive Cleanse™ může pomoci usnadnit šetrnou a současně efektivní očistu těla vedoucí ke zlepšení celkového zdraví a tělesné pohody. V této kolekci najdete NingXia Red, Balance Complete a Digest & Cleanse. Z P ŮS OB POUŽITÍ |

KÓD 323408

MSM a glukosaminu sulfátu, které podporují zdravou funkci kostí a kloubů.

VEL IKOST x 90

KÓ D 329208

V E LI KO S T 750 g

ZPŮSOB POUŽIT Í |

Přidejte 2 odměrky do 230 ml studené vody nebo mléka a rozmixujte dohladka. Pro zvýšení chuti přidejte ovoce nebo oleje řady Plus.

Viz jednotlivé produkty.

BLM™ je kombinací jedle balzámové Idaho, hřebíčku a účinných přírodních složek, mimo jiné kolagenu 2. typu,

BLM

BALANCE COMPLETE

COMFORTONE KÓ D 320408

V E LI KO S T x 150

Z P ŮS OB POUŽITÍ |

Vážíte-li méně než 54 kg, užívejte 1 tobolku 3x denně. Máte-li 54–91 kg, užívejte 1 tobolku 4x denně. Máte-li více než 91 kg, užívejte 1 tobolku 5x denně.

Tobolky Detoxzyme® obsahují účinné enzymy na vegetariánské bázi, které se podílejí na trávení, odvádějí toxické látky z těla a podporují pročišťování organismu. Detoxzyme spolupracuje s tělem na posílení správné funkce trávicí soustavy.

DETOXZYME KÓD 320308

VEL IKOST x 180

KÓD 327208

VEL IKOST x 90

ZPŮS OB POUŽITÍ |

Pro dosažení nejlepšího výsledku užívejte 1–3 kaplety hodinu před jídlem.

zdravé trávení. ComforTone podporuje zdraví a přirozenou schopnost tlustého střeva správně fungovat.

Užívejte 1 tobolku 3x denně. Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud budete pít nejméně 1,8 litru vody denně.

DIGEST & CLEANSE KÓ D 329308

V E LI KO S T x 30

Digest & Cleanse™ je vyvinut s esenciálními oleji z máty peprné, citronu, zázvoru a fenyklu, aby zklidnil potíže zažívacího ústrojí a podpořil zdravé trávení. Softgelové tobolky s řízeným uvolňováním se rozpustí ve střevě pro optimální vstřebání. ZPŮSOB POUŽIT Í |

Užívejte 1 softgelovou tobolku 1–3x denně s vodou, 30–60 minut před jídlem.

Užívejte 2 tobolky 3x denně mezi jídly nebo dle potřeby. Tento produkt lze užívat během programu zaměřeného na očistu a detoxikaci.

Essentialzyme™ je dvouvrstvý komplex několika enzymů v kapletách, jehož speciální složení pomáhá udržet zdravou trávicí soustavu a podporuje celkovou aktivitu enzymů.

ComforTone® je efektivní kombinace bylin a esenciálních olejů, konkrétně oleje z máty peprné a zázvoru, které posilují

ZPŮSOB POUŽIT Í |

Z PŮS OB POUŽITÍ |

ESSENTIALZYME

Balance Complete™ je náhrada stravy na bázi tzv. superpotravin. Její složení pomáhá doplnit energii a pročistit organismus, neboť obsahuje směs V-Fibre™ patentovanou společností Young Living. Tato směs dodává neuvěřitelných 11 gramů vlákniny v jedné porci.

Essentialzymes-4 je multispektrální komplex enzymů. Jeho speciální složení napomáhá životně důležitému trávení tuků, bílkovin, vlákniny a sacharidů běžně se vyskytujících v celé řadě průmyslově zpracovaných potravin.

ESSENTIALZYMES-4 KÓ D 464508

V E LI KO S T x 120

ZPŮSOB POUŽIT Í |

Užívejte 2 tobolky (1 blistr s dvojitou dávkou) 2x denně s největšími jídly (celkem 4 tobolky).

71

ZDRAVÍ A DOBRÁ KONDICE


ICP™ je doplněk stravy na podporu trávení, se 3 gramy rozpustné vlákniny a 1 gramem nerozpustné vlákniny v jedné porci. Jeho rostlinné a bylinné složky mohou pomoci vaší trávicí soustavě optimálně a účinně fungovat.

ICP KÓD 320808

VELIKOST 227 g

KÓ D 329508

V E LI KO S T x 30

Z P ŮS OB POUŽITÍ |

Smíchejte 2 čajové lžičky s 230 ml ovocné šťávy nebo vody, užívejte jednou denně. Při očistě nebo vysokoproteinové stravě užívejte třikrát denně. Nejlepší chuti dosáhnete smícháním s mrkvovou šťávou, jablečnou šťávou nebo kompletním smoothie. JuvaPower® je rostlinný komplex ve formě prášku, silný antioxidant, jeden z nejbohatších zdrojů potravin

JUVAPOWER KÓD

vážících kyseliny. Obsahuje esenciální oleje z anýzu a fenyklu pro optimální podporu.

327608

VE L IKOST 226 g

Inner Defense® obsahuje směs esenciálních olejů Thieves od Young Living, která je bohatá na thymol, karvakrol a eugenol, což jsou látky podporující imunitu.

INNER DEFENSE

ZPŮSOB POUŽIT Í | Užívejte denně ráno 1 softgelovou tobolku; jste-li ve stresu, užívejte 1 softgelovou tobolku 3–5x denně. Abyste dosáhli co nejlepšího výsledku, za 8 hodin si vezměte Life 9.

JUVASPICE KÓ D 3279500

V E LI KO S T 113 g

ZPŮS OB POUŽITÍ |

Jako doplněk stravy přidejte 1 polévkovou lžíci do jídla (např. pečené brambory, salát, rýže, vejce) nebo smíchejte se 120–230 ml purifikované vody, rýžového či mandlového mléka. Nenahrazuje vyváženou stravu. Užívejte třikrát denně pro maximální přínosy.

LIFE 9 KÓD 18361

VELIKOST x 30

Life 9 je patentovaná kombinace 9 kmenů přátelských bakterií, které jsou nezbytnou podporou zdraví našeho organismu. Tento doplněk stravy obsahuje 17 miliard živých kultur představujících 9 různých bakteriálních kmenů. Z P Ů S OB POUŽITÍ |

JuvaSpice® je lahodná směs rýžových otrub, špenátu, rajčatových lupínků, sušené řepy a lněných semínek, která dodá celé řadě pokrmů skvělou chuť. Tento doplněk stravy, podporující funkci jater a obohacený esenciálními oleji z fenyklu a anýzu, doplní váš jídelníček nezbytnou vlákninou. ZPŮSOB POUŽIT Í |

Jako doplněk stravy užívejte 1 gram (1/3–1/2 čajové lžičky) jednou denně nebo dle potřeby.

LONGEVITY SOFTGELS KÓ D 328908

V E LI KO S T x 30

Užívejte 1 tobolku každý večer po

Softgelové tobolky Longevity™ jsou účinná patentovaná směs v tucích rozpustných antioxidantů. Jsou obohaceny čistými esenciálními oleji z tymiánu, pomeranče a kadidlovníku. ZPŮSOB POUŽITÍ |

Užívejte 1 softgelovou tobolku jednou denně s jídlem nebo dle potřeby.

jídle nebo dle potřeby.

MEGACAL KÓD 328008

VELIKOST 450 g

MegaCal je směs esenciálního oleje z citronu, vápníku, hořčíku, manganu a vitaminu C. Podporuje správnou funkci kostí, cév a nervů.

MULTIGREENS KÓ D 324808

V E LI KO S T x 120

ZPŮS OB POUŽIT Í |

Užívejte 1 čajovou lžičku denně rozmíchanou v 1 šálku vody nebo šťávy, hodinu po jídle (nebo po užití léků) nebo před spaním.

Vždy si přečtěte pokyny k použití na jednotlivých štítcích produktů. Obal produktu se může lišit od vyobrazení v tomto katalog výrobků.

MultiGreens™ je výživový přípravek s chlorofylem pro posílení vitality a nervové i oběhové soustavy. Dále je doplněn esenciálními oleji z rozmarýnu, citronu a meduňky, které napomáhají vstřebávání. ZPŮSOB POUŽIT Í |

Užívejte 3

tobolky 2x denně.

Z D RAV Í A DO BRÁ K O ND IC E

72


OmegaGize3TM, se složením na podporu celkové dobré kondice, je doplněk stravy s rybím tukem bohatým na DHA, který je spojením účinku tří hlavních denních doplňků stravy – omega-3-mastných kyselin, vitaminu D3 a koenzymu CoQ10 (ubichinon).

OMEGAGIZE 3 KÓD 309708

VELIKOST x 120

Z P Ů S OB POUŽITÍ |

SULFURZYME KÓ D 3243521

V E LI KO S T x 120

ZPŮSOB POUŽIT Í |

Užívejte 2 tobolky 2x denně hodinu před jídlem nebo po něm.

Užívejte 2 tobolky 2x denně mezi

jídly nebo dle potřeby.

SUPER CAL KÓD 3244500

VELIKOST x 120

Sulfurzyme® nabízí vysokou účinnost MSM, což je přírodní forma síry z potravy, která pomáhá podpořit zdraví kloubů a zachovat jejich pohyblivost. Dále je přidána také kustovnice na podporu vstřebávání síry.

Super Cal™ je směs minerálních látek, vápníku a hořčíku s draslíkem a zinkem na podporu celkového zdraví. ZPŮS OB POUŽITÍ |

Užívejte 2 tobolky před každým jídlem nebo dle potřeby.

Získejte ze svého cvičení maximální

UŽITEK

NingXia Nitro ® Dejte si NingXia Nitro, než se vydáte do tělocvičny nebo kdykoli potřebujete posilu. Pomůže podpořit běžnou úroveň energie a bdělost, abyste zvládli náročný den nebo namáhavou fyzickou zátěž.


ZDRAVÉ VAŘENÍ

Předsevzali jsme si, že vám budeme nabízet lepší možnosti v každém ohledu na vaší cestě, a to dokonce i v kuchyni! S produkty, jako jsou ty v naší řadě Einkorn, vám chceme pomoci získat z vaší stravy maximum a užít si ji tak, jak to příroda zamýšlela.

GARY’S TRUE GRIT EINKORN FLOUR KÓD 5043500

VELIKOST 907 g

Einkorn Flour obsahuje nehybridizovaná zrna pšenice jednozrnné, která byla rozemleta a zabalena k použití ve vašich oblíbených receptech. ZPŮS OB POUŽITÍ |

Postupujte

podle receptu na obalu.

GARY’S TRUE GRIT EINKORN ROTINI PASTA KÓ D 5750500

V E LI KO S T 250 g

WOLFBERRY CRISP BARS KÓD 631508

VELIKOST

Tyčinky Wolfberry Crisp jsou přirozeně oslazené tyčinky bohaté na proteiny, obsahují 16 gramů proteinů z mandlí, soji, kustovnice a z dýňových semen.

Těstoviny Gary’s True Grit™ Einkorn Rotini jsou lahodným a zábavným způsobem, jak si vychutnat výživnou kvalitu jednozrnné pšenice. Tyto těstoviny, vyrobené z celozrnné mouky nehybridizované pšenice jednozrnné, jsou nezbytným základem vašich chutných celozrnných pokrmů se snadnou přípravou. Einkorn Rotini jsou právě jedním ze způsobů, jak společnost Young Living dodává lahodnou přírodní kvalitu ze svých polí vaší rodině.

x6

PŘÍSLUŠENSTVÍ K VÝŽIVĚ MIXOVACÍ LAHEV KÓD (GR EEN ) 4609

KÓD (PU R PL E) 4622

Připravte si v této přenosné mixovací láhvi výživný koktejl. Její objem je 400 ml.

HYDROGIZE WATER BOTTLE KÓ D ( I VO R Y ) 577708

KÓ D ( P U R P LE ) 577508

Hydratace je pilířem jakéhokoli zdravé stravy a je nezbytná pro zdravé kosti, zuby a orgány. Optimalizujte svých každodenních osm sklenic díky naší láhvi HydroGize™ s vodíkovou vodou. Jelikož HydroGize využívá metodu elektrolýzy, zajišťuje optimální přísun vodíku do každé láhve. Její objem je 400 ml.

Z D RAV Í A DO BRÁ K O ND IC E

74


OSOBNÍ PÉČE Šampony, mléka a cílené kosmetické produkty společnosti Young Living bez obsahu vědecky kontroverzních přísad očistí a zvlhčí vaši pokožku a dodají jí přirozený, zdravý zářivý půvab. Hýčkejte svoji pokožku silou esenciálních olejů!


ART

Náš speciálně vyvinutý systém ART® Skin Care System bezpečně a efektivně čistí, tonizuje a hydratuje vaši pleť, aby odhalil krásu, s níž jste se narodili!

PRŮVODCE PÉČÍ O PLEŤ Nemáte jasno v tom, kde začít, když používáte esenciální oleje

ESENCIÁLNÍ OLEJE PŘÍNOSY

NEJLEPŠÍ PRO

Frankincense

hydratuje a vyhlazuje

všechny typy pletis

Lavender

ztišuje a vyživuje

všechny typy pletis

Royal Hawaiian uklidňuje a hydratuje Sandalwood

všechny typy pletis

Rose

uklidňuje, vyhlazuje, vyživuje, všechny typy pletis a hydratuje

Tea Tree

myje a čistí

mastná pleť

přímo na pleť, tento stručný

Geranium

čistí

mastná pleť

návod shrnuje nejčastější způsoby

Myrrh

hloubkově čistí

suchá pleť

použití.

Patchouli

vyhlazuje a hydratuje

suchá pleť

jako součást svého kosmetického rituálu? Přestože je každá pleť jiná a může jinak reagovat na nanášení


ART CREME MASQUE KÓD 5173

VEL IKOST 30 ml

Maska ART® Creme Masque je díky exkluzivní směsi kyseliny hyaluronové a čistých esenciálních olejů určena k hloubkové hydrataci pleti. Obsahuje také další přírodní rostlinné druhy v lázeňské kvalitě, které pomáhají vaši pleť zpevnit a obnovit její mladistvý vzhled. Vhodná pro všechny typy pleti.

ART GENTLE CLEANSER KÓ D 5361550

V E LI KO S T 100 ml

Očistěte pleť, použijte tonikum a poté přípravek jemně nanášejte na obličej a šíji. Používejte ráno nebo dle potřeby.

ART LIGHT MOISTURIZER KÓD 5362550

VEL IKOST 30 ml

ART RENEWAL SERUM KÓD 5175

VEL IKOST 20 ml

ZPŮS OB POUŽITÍ |

Obličej umyjte a osušte. Naneste stejnoměrně na celý obličej. Nechejte 20 minut působit. Navlhčenou žínkou odstraňte přebytečné zbytky přípravku.

ART® Renewal Serum je luxusní směs extraktů exotických orchidejí a esenciálních olejů, která je přínosem pro nejcitlivější oblasti obličeje. Toto prvotřídní složení je určeno k hloubkové výživě a hydrataci a pomáhá udržet mladistvý vzhled. ZPŮS OB POUŽITÍ |

Umyjte si obličej. ART Renewal Serum naneste dvakrát denně na citlivá místa obličeje a nechte vstřebat. Pro maximální účinek pleť dále ošetřete některým z vašich oblíbených hydratačních krémů Young Living.

ZPŮSOB POUŽIT Í |

Naneste na zvlhčené ruce a krouživým pohybem vmasírujte do obličeje i šíje.

Z P ŮS OB POUŽITÍ |

ART® Light Moisturiser pomůže vaší pokožce zajistit a udržet správnou vlhkost. Díky esenciálním olejům a dalším prvotřídním složkám od Young Living bude vaše pleť hedvábně vláčná.

ART® Gentle Cleanser podporuje zářící pleť, neboť vytvoří hebkou, jemnou pěnu, která spláchne všechny nečistoty. Pocítíte, jak je vaše pleť, nasycená esenciálními oleji, které pleť milují, čistá a osvěžená, současně se obnoví její zářivost a vitalita.

ART REFRESHING TONER KÓ D 5360550

V E LI KO S T 120 ml

ART SHEERLUMÉ BRIGHTENING CREAM KÓ D 4833

V E LI KO S T 30 ml

ART® Refreshing Toner šetrně odstraňuje nečistoty, aniž by vysušoval pokožku. Dokonalá směs esenciálních olejů pomáhá vyrovnat pH vaší pleti a zanechává ji čistou, tonizovanou a svěží. ZPŮSOB POUŽIT Í |

Po očištění pleti přetřete obličej a krk vatovým tamponem navlhčeným tonikem. Používejte ráno a večer dle potřeby.

Sheerlumé™, vyspělé složení posílené vytříbenou patentovanou směsí alpských bylin a čistých esenciálních olejů, viditelně rozjasní tvář a sjednotí odstín pleti. ZPŮSOB POUŽIT Í |

Naneste tenkou vrstvu krému Sheerlumé na čistou pokožku. Nejlepších výsledků lze dosáhnout, pokud krém použijete ráno i večer buď samotný, nebo jako základ pod svůj oblíbený hydratační krém od Young Living.

Nový systém Young Living ART® Skin Care System bezpečně a účinně pročistí, harmonizuje a hydratuje vaši pleť a obnoví její přírodní a přirozenou vlastní krásu. V tom je krása kosmetiky ART®!

ART SKIN CARE SYSTEM KÓD 5363550

Z PŮS OB POUŽITÍ |

Viz návod k použití u

jednotlivých produkt.

Vždy si přečtěte pokyny k použití na jednotlivých štítcích produktů. Obal produktu se může lišit od vyobrazení v tomto katalog výrobků.

O S O BNÍ P É Č E

78


PÉČE O OBLIČEJ Kosmetické přípravky Young Living jsou dokonalým spojením špičkových rostlinných složek a esenciálních olejů, které zkrášlují vzhled vaší pokožky. Tento 100% přírodní balzám na rty hydratuje a chrání vaše rty. Cinnamint™ Lip Balm, obsahující čisté esenciální oleje ze skořice a máty peprné, pomáhá zabránit dehydrataci pokožky a rty zůstávají hebké a vláčné.

CINNAMINT LIP BALM KÓD 515008

ZPŮS OB POUŽITÍ |

VELIKOST

potřeby.

4.2 g

Naneste na rty dle

KÓ D 5141500

V E LI KO S T 57 g

GRAPEFRUIT LIP BALM KÓ D 517808

V E LI KO S T

Lavender Lip Balm zklidňuje vysušené rty, využívá účinky levandulového esenciálního oleje a zvlhčující vlastnosti jojobového oleje a vitaminu E. ZPŮS OB POUŽITÍ |

KÓD

potřeby.

520308

Naneste na rty dle

ORANGE BLOSSOM FACIAL WASH KÓ D 5136500

VEL IKOST

V E LI KO S T

4.2 g

118 ml

Sandalwood Moisture Cream™ má mimořádné zvlhčující schopnosti a je obohacen čistými esenciálními oleji Young Living.

SANDALWOOD MOISTURE CREAM KÓD 514808

VEL IKOST

ZPŮS OB POUŽIT Í

| Vmasírujte šetrně na tvář, šíji a další požadovaná

113 g

SATIN FACIAL SCRUB, MINT KÓ D 3735500

V E LI KO S T 57 g

místa. Používejte denně po vyčištění a tonizování pleti.

SHUTRAN SHAVE CREAM KÓD VEL IKOST 70 g

Shutran™ Shave Cream, složený z čistých esenciálních olejů a zvlhčujících rostlin, zajistí neuvěřitelně dokonalé a hladké oholení. Použitím tohoto luxusníhao krému na holení, složeného z hydratačních olejů z palmových jader, z jader hroznového vína a olivového oleje, komplexu vitaminu E přírodního původu, manga a kakaového másla, vznikne hladký a kluzký film, který snižuje tření a riziko podráždění či pořezání pokožky žiletkou. ZPŮSOB POUŽITÍ | Navlhčete

pokožku teplou vodou. Naneste tenkou, stejnoměrnou vrstvu. Při holení žiletku opláchněte po každém tahu. Nakonec opláchněte pokožku vodou. 79

ZPŮSOB POUŽIT Í |

Očistěte pleť, použijte tonikum a poté přípravek jemně nanášejte na obličej a šíji.

Tento osvěžující balzám na rty, bohatý na esenciální olej z grapefruitu, semen kustovnice a na antioxidanty, zadržuje vlhkost a zabraňuje tak dehydrataci rtů, které zůstanou vláčné. ZPŮSOB POUŽIT Í |

potřeby.

Naneste na rty dle

4.2 g

LAVENDER LIP BALM

515708

Boswellia Wrinkle Cream™ obsahuje čisté esenciální oleje, mimo jiné kadidlo a santalové dřevo, které hydratují pokožku a současně minimalizují lesk a vyhlazují drobné vrásky.

BOSWELLIA WRINKLE CREAM

OS OBNÍ PÉČE

WOLFBERRY EYE CREAM KÓ D 5145

V E LI KO S T 14.1 g

Tato šetrná pleťová voda bez obsahu mýdla čistí pleť, aniž by ji zbavila přirozeného promaštění. Obsahuje MSM pro zvláčnění a levandulový esenciální olej pro zklidnění pokožky. ZPŮSOB POUŽIT Í |

Roztírejte s teplou vodou jemně po tváři a krku. Ke každodennímu použití.

Satin Facial Scrub™ Mint je exfoliační přípravek na vodní bázi. Obsahuje jojobový olej, mangové máslo, MSM, aloe a esenciální olej z máty peprné pro odstranění viditelných rozšíření pórů a pro oživení unavené pokožky. ZPŮSOB POUŽITÍ | Masírujte jemně po tváři a krku s teplou vodou. Používejte dle potřeby.

Wolfberry Eye Cream je přírodní hydratační přípravek na vodní bázi. Díky oleji ze semínek kustovnice čínské, který působí proti stárnutí a pěstí pokožku, zklidňuje krém unavené oči a minimalizuje vznik drobných vrásek. ZPŮSOB POUŽIT Í |

Po očištění a tonizaci pleti vetřete šetrně na citlivou pleť pod očima. Používejte večer.


Savvy

MINERALS Mějte jistotu bez kompromisů se Savvy Minerals by Young Living™. Tato řada make-upů na bázi minerálních látek je kombinací prvotřídních receptur s čistými ingrediencemi, abyste se mohli přirozeně zkrášlit, aniž byste rezignovali na svůj standard. V nabídce nejrozmanitějších odstínů a barev si můžete najít přesně ty produkty, které vám pomohou dosáhnout výjimečnosti.


Passionate

I Do Believe You’re Blushin’

Smashing

Crowned All Over

Summer Loved

BLUSH

BRONZER

Se Savvy Minerals Blush vykouzlíte na tváři přirozený ruměnec. Zajistěte si dokonalý vzhled – od přirozeného po dramatický – díky třem lichotivým odstínům a vrstvitelné barvě.

Použijte Savvy Minerals Bronzer k dosažení opáleného odstínu pokožky. Tento minerální pudr se hladce roztírá, prohřeje vaši pleť do zářivého odstínu a dodá jí zdravý, přirozeně vypadající jas.

I DO BELIEVE YOU’RE BLUSHIN’ – 503 PASSIONATE – 502

CROWNED ALL OVER – 500

SUMMER LOVED – 501

KÓD

KÓ D

KÓ D

KÓD

22526

22490

22495

22492

SMASHING – 504 KÓD 22525

Cool No. 1

Cool No. 2

Cool No. 3

Warm No. 1

Dark No. 1

Dark No. 2

Dark No. 3

Dark No. 4

Warm No. 2

Warm No. 3

FOUNDATION POWDER Získejte bezchybně vypadající pokožku a celodenní účinek s produktem Savvy Minerals Foundation. Díky lehké konzistenci a vrstvitelné receptuře se sladí s pokožkou a vytvoří přirozený a zářivý vzhled.

COOL NO. 1 – 100

COOL NO. 3 – 102

WARM NO. 1 – 200

WARM NO. 2 – 201

KÓD

KÓ D

KÓ D

KÓ D

KÓD

22508

22509

22510

22505

22506

WARM NO. 3 – 202

81

COOL NO. 2 – 101 DARK NO. 1 – 300

DARK NO. 2 – 301

DARK NO. 3 – 302

DARK NO. 4 – 303

KÓD

KÓ D

KÓ D

KÓ D

KÓD

22507

22511

22512

22513

22514

OS OBNÍ PÉČE


T I P Y A T R I K Y P R O D O K O N A L É RY S Y T V Á Ř E

Nezalekněte se této profesionální techniky! Ukažte svou nejodvážnější tvář díky několika tipům a trikům, které vám pomohou vytvořit dokonalé rysy.

Naneste základ, jak jste zvyklá, abyste vytvořila stejnoměrný podklad.

Konturovacím štětcem nebo štětečkem na tvářenku lehce naneste bronzer podél lícních kostí od středu líce k hornímu okraji ucha.

Bronzer naneste také podél linie vlasů – se zaměřením na spánky – a podél brady: takto tvář získá výraznější tvar a rozměr. Zvýrazněte i svůj nos konturováním po stranách a na špičce.

Vytvořte kontrast tím, že zvolíte základ o jeden odstín světlejší, než je vaše běžná barva, nebo pomocí zvýrazňovače. Naneste na střed čela, pod oči, na vrcholky lícních kostí, nad horní ret (tzv. Amorův luk) a dolů po středu nosu a brady.

Čistým štětečkem bronzer a zvýrazňovače jemně rozetřete, aby nikde nezůstaly žádné ostré či nepřirozené linie.

Nakonec tvář lehce poprašte tvářenkou, aby získala přirozený ruměnec.


Diamond Dust

VEIL – DIAMOND DUST – 505

Jet Setter

EYELINER – JET SETTER – 408

Multitasker

MULTITASKER – 409

KÓD

KÓ D

KÓ D

22524

22504

22523

Stačí pár tahů a pudr Savvy Minerals Veil vyhladí a vyrovná pokožku, absorbuje mastnotu a prozáří pleť. Používejte tento průhledný pudr buď samostatně, nebo jej naneste na základ, aby pomohl upravit váš vzhled.

Použijte Savvy Minerals Eyeliner k dosažení decentního nebo nápadného vzhledu očí. Zvládněte každý styl – od smyslného kouřového líčení oka až po protažené kočičí oko – s tímto pudrem a vrstvitelnou barvou.

Best Kept Secret

Residual

Determined

Wanderlust

Spoiled

Crushin’

Diffused

Unscripted

Vše vytvoříte s přípravkem Savvy Minerals MultiTasker, naším víceúčelovým pudrem, který zastane funkci vyplňujícího přípravku na obočí, očních stínů a oční linky. Vydrží celý den a zajistí upravený vzhled, kdekoli je použit.

EYESHADOW Savvy Minerals Eyeshadow s bohatou, velmi výraznou barvou a rozmanitými barvami umožní vytvořit jakýkoli vzhled. Toto vrstvitelné dlouhotrvající složení vydrží celý den, můžete se tedy cítit naprosto jistě od rána do večera.

BEST KEPT SECRET – 400 KÓD

KÓ D

22499

22500

DETERMINED – 405

WANDERLUST – 402

KÓD

KÓ D

22497

22503

SPOILED – 403

CRUSHIN’ – 404

BRUSH SET

KÓD

KÓ D

KÓ D

22502

22498

21257

DIFFUSED – 406

83

RESIDUAL – 401

UNSCRIPTED – 407 KÓD

KÓ D

22496

22556

OS OBNÍ PÉČE

Souprava Savvy Minerals Brush Set obsahuje pět vysoce kvalitních štětců vyvinutých speciálně tak, aby nabraly optimální množství přípravku a snadno jej nanesly na pleť. Každý měkký štětec je vyroben z vysoce kvalitních syntetických vláken a celá souprava se dodává ve stylovém kufříku pro snadné uložení a přepravu.


Abundant

Embrace

Daydream

On a Whim

Wish

Uptown Girl

LIP GLOSS

LIPSTICK

Savvy Minerals Lip Gloss zklidňuje a změkčuje rty, dodává jim lesk a barvu, navíc neobsahuje žádná syntetická barviva. Jeho vrstvitelná barva přírodního původu vám umožňuje docílit požadovaného odstínu, od sytého po středně výrazný.

Savvy Minerals Lipstick, rtěnka vyrobená bez syntetických barviv, zajistí svým lehkým složením, vrstvitelnou barvou a hladkým nanášením barevnou explozi. Je to skvělá rtěnka pro bezstarostné každodenní použití.

ABUNDANT – 600

EMBRACE – 601

KÓD

KÓ D

22517

22515

DAYDREAM – 602

ON A WHIM – 603

KÓ D

KÓ D

22519

22567

WISH – 604

UPTOWN GIRL – 605 KÓ D

KÓ D

22520

22521

MISTING SPRAY – 506 KÓ D

V E L I KO ST

22522

59 ml

Zvládněte pigmentaci a částice díky Savvy Minerals Misting Spray. Tento rozprašovač přírodního původu, dokonalý doplněk make-upu na bázi minerálů, se používá k soustředění barvy na štětce před nanesením pudru.

O S O BNÍ P É Č E

84


MÝDLA A

SPRCHOVÉ GELY Věnujte své pokožce péči, jakou si zasluhuje! Objevte náš bohatý výběr koupelových a tělových přípravků, ideálně splňujících všechny potřeby vaší pokožky. Tato řada, obohacená esenciálními oleji Young Living, pomůže oživit vaši ranní očistu.


BATH & SHOWER GEL BASE KÓD 3751500

VELIKOST 236 ml

Bath & Shower Gel Base od Young Living je skvělý způsob, jak dodat pokožce živiny a zároveň ji umýt. Přidejte pár kapek svého oblíbeného jednodruhového esenciálního oleje nebo směsi do gelového základu a vytvořte si tak vlastní koupelový nebo sprchový gel.

DRAGON TIME BATH & SHOWER GEL KÓ D 3739500

V E LI KO S T 236 ml

ZPŮS OB POUŽITÍ |

Přidejte 5–15 kapek jednoho či více esenciálních olejů do 230 ml gelového základu.

EVENING PEACE BATH & SHOWER GEL KÓD 3742500

VEL IKOST 236 ml

MORNING START BATH & SHOWER GEL KÓD 3745500

VEL IKOST 236 ml

Evening Peace™ Bath & Shower Gel osvěží pokožku a pomůže zklidnit mysl. Esenciální oleje z koriandru, bergamotu, ylangylangu a muškátu vyvolávají pocity klidné vyrovnanosti a uvolnění, odstraňují stres a napětí. ZPŮS OB POUŽITÍ |

Namydlete, umyjte se a opláchněte.

Morning Start™ Bath & Shower Gel vám pomůže, abyste se cítili každý den osvěženi díky síle čistých esenciálních olejů. Máta peprná, citronová tráva a rozmarýn povznášejí a dodávají energii, zatímco jalovec pročistí pokožku. ZPŮS OB POUŽITÍ |

Namydlete, umyjte se a opláchněte.

LAVENDER BATH & SHOWER GEL KÓ D 5202500

V E LI KO S T 236 ml

Tento zklidňující a napětí zmírňující sprchový gel je kombinací přípravku Bath & Shower Gel Base od Young Living a esenciálních olejů z muškátu, mandarinky tanžeriny, šalvěje lékařské a šalvěje muškátové. ZPŮSOB POUŽIT Í |

Namydlete, umyjte se a opláchněte.

Lavender Bath & Shower Gel, obohacený čistým levandulovým olejem, čistí a omlazuje pokožku. Neobsahuje chemické ani syntetické konzervační látky. Obsahuje složky rostlinného původu, například kokosový olej a badyán. ZPŮSOB POUŽIT Í |

Namydlete, umyjte se a opláchněte.

SENSATION BATH & SHOWER GEL KÓ D 3748500

V E LI KO S T 236 ml

Vždy si přečtěte pokyny k použití na jednotlivých štítcích produktů. Obal produktu se může lišit od vyobrazení v tomto katalog výrobků.

Sensation™ Bath & Shower Gel obsahuje několik čistých esenciálních olejů, například z ylang-ylangu a jasmínu, které mají zklidňující a relaxační účinky. ZPŮSOB POUŽIT Í |

Namydlete, umyjte se a opláchněte.

O S O BNÍ P É Č E

86


Lavender Foaming Hand Soap čistí a zvláční vaše ruce, které po umytí nebudou suché ani podrážděné. Toto mýdlo, obohacené levandulovým esenciálním olejem, vitaminem E a aloe vera, je účinné a dostatečně šetrné i k té nejcitlivější pokožce. Včetně pumpičky.

LAVENDER FOAMING HAND SOAP KÓD

KÓD

443008

443108

VELI KOST

VEL IKOST

x 1 (1pk)

x 3 (3pk)

THIEVES FOAMING HAND SOAP KÓ D

KÓ D

367408

364308

V E LI KO S T

V E LI KO S T

x 1 (1pk)

x 3 (3pk)

ZPŮSOB POUŽI TÍ | Stříkněte si pěnu na ruce, namydlete a poté důkladně opláchněte.

Z P ŮS OB POUŽITÍ |

Stříkněte si pěnu na ruce, namydlete a poté důkladně opláchněte.

VELIKOST

Thieves® Cleansing Soap nabízí čisticí sílu včetně účinku čistých esenciálních olejů. Toto tuhé mýdlo obsahující legendární směs olejů Thieves je ideální k čištění pokožky.

99.25 g

Z P ŮS OB POUŽITÍ |

THIEVES CLEANSING SOAP KÓD 367908

Mýdlem Thieves® Foaming Hand Soap si ruce umyjete a také ochráníte jejich pokožku. Díky obsahu esenciálních olejů Thieves, citronu a pomeranče společně s dalšími přírodními složkami je šetrnou a účinnou alternativou k chemickým mýdlům. Včetně pumpičky.

Libovolně je použijte na celé tělo při koupeli ve vaně nebo ve sprše.

PÉČE O TĚLO

Zazařte díky produktům připraveným ze složek rostlinného původu a obohaceným esenciálními oleji, po nichž prahnou vaše pokožka a vlasy – není mezi nimi žádný, který by nechtěly. Naše řada péče o tělo nabízí tělová mléka, přípravky na vlasy, cílenou péči o pleť a další produkty, přičemž výrobě všech produktů předcházel pečlivý a důkladně připravený vývoj.

AROMAGUARD MEADOW MIST DEOD0RANT KÓD 375208

VEL IKOST 42 g

Přírodní deodoranty Young Living jsou alternativou komerčních produktů, která neobsahuje hliník. Deodorant AromaGuard® Meadow Mist™ obsahuje kokosový olej, včelí vosk, vitamin E a čisté esenciální oleje, zejména z citronu a levandule. ZPŮS OB POUŽITÍ |

denněy.

87

OS OBNÍ PÉČE

Používejte

AROMAGUARD MOUNTAIN MINT DEOD0RANT KÓ D 375308

V E LI KO S T 42 g

AromaGuard® Mountain Mint™ od Young Living nabízí přírodní vlastnosti kokosového oleje, včelího vosku a vitaminu E, které pokožku přirozeně zklidňují. Mountain Mint, obohacený esenciálními oleji z citronu, rozmarýnu a dalších rostlin, je ideální alternativou k produktům obsahujícím hliník. ZPŮSOB POUŽIT Í |

Používejte denněy.


BON VOYAGE KIT KÓD 469908

EU

Sada Bon Voyage nabízí 10 kosmetických produktů od Young Living v atraktivní tašce s vlastním designem. Všechny produkty mají cestovní velikost, jsou praktické a ideální ke sdílení vašich oblíbených produktů. Z P ŮS OB POUŽITÍ |

GENESIS HAND & BODY LOTION KÓD 3706500

VEL IKOST 245 g

COOL AZUL SPORTS GEL KÓ D 543608

V E LI KO S T 100 ml

Cool Azul™ Sports Gel obsahuje plných 10 procent čistých esenciálních olejů v každé 100ml tubě. Kromě hydratace pokožky se náš sportovní gel vyznačuje zchlazujícími účinky směsi esenciálních olejů z máty peprné, z byliny plectranthus oregano a dorado azul s mentolem a kafrem. ZPŮSOB POUŽIT Í |

Viz jednotlivé produkty.

Před použitím protřepte. V hojném množství vetřete a vmasírujte do pokožky. Po použití si umyjte ruce.

Genesis™ Hand & Body Lotion je ultra zvlhčující krém obsahující kokosový olej a další přírodní rostlinné látky. Pomáhá zklidnit a vyživovat suchou, dehydrovanou pokožku. Je obohacen také čistými esenciálními oleji, mimo jiné z muškátu, palmarosy a bergamotu, které podporují hebkost a zdraví pokožky.

LAVADERM COOLING MIST KÓ D 324908

V E LI KO S T 59 ml

LavaDerm™, vyvinutý z šetrných složek, včetně esenciálního oleje z levandule a aloe, využívá jemné složení, které osvěžuje a lehce zvlhčuje pokožku, čímž podporuje její zdravý stav. ZPŮSOB POUŽIT Í |

Nastříkejte na požadovaná místa na pokožce. Opakujte každých 10–15 minut podle potřeby.

ZPŮS OB POUŽITÍ |

Naneste na celé tělo ke zvlhčení pokožky. Ke každodennímu použití.

5201500

Lavender Hand & Body Lotion, obsahující levandulový esenciální olej a další rostlinné složky, zvlhčuje a chrání pokožku před nepřízní prostředí a má dlouhodobé hydratační účinky.

VEL IKOST

ZPŮS OB POUŽITÍ |

LAVENDER HAND & BODY LOTION KÓD

226 ml

Používejte podle potřeby ke zvlhčení dehydrované pokožky.

SANDALWOOD MOISTURE CREAM

Sandalwood Moisture Cream™ má mimořádné zvlhčující schopnosti a je obohacen čistými

KÓD

esenciálními oleji Young Living.

514808

VELIKOST 113 g

PROGESSENCE PHYTO PLUS KÓ D 458108

V E LI KO S T 15 ml

Progessence™ Phyto Plus obsahuje pečlivě vyvážený poměr extraktu smldince chlupatého a vitaminu E na podporu zdravého vzhledu pokožky a esenciálního oleje z kadidlovníku pomáhajícího vyhladit jemné vrásky. ZPŮSOB POUŽIT Í |

Použijte 2–4 kapky dvakrát denně na oblast šíje. Pro vyšší účinnost naneste dvakrát denně 1–2 kapky po délce předloktí.

Z P ŮS OB POUŽITÍ |

Vmasírujte šetrně na tvář, šíji a další požadovaná místa. Používejte denně po vyčištění a tonizování pleti.

Vždy si přečtěte pokyny k použití na jednotlivých štítcích produktů. Obal produktu se může lišit od vyobrazení v tomto katalog výrobků.

O S O BNÍ P É Č E

88


PÉČE O VLASY

Věnujte svým vlasům péči, jakou si zasluhují! Naše produkty pro péči o vlasy jsou vyrobeny z bezpečných ingrediencí přírodního původu a postupy odpovědnými k životnímu prostředí, proto se nemusíte obávat, že byste do svých vlasů vpravili jakékoli nežádoucí toxické látky. Naše řada péče o vlasy, obohacená našimi účinnými esenciálními oleji, pomůže oživit vaši ranní očistu.

COPAIBA VANILLA MOISTURIZING SHAMPOO KÓD

Copaiba Vanilla Moisturising Shampoo je bohatý výživný a zvlhčující mycí přípravek pro suché nebo poškozené vlasy. ZPŮS OB POUŽITÍ |

Používejte jej denně k hydrataci suchých nebo poškozených vlasů.

COPAIBA VANILLA MOISTURIZING CONDITIONER KÓ D

5194550

5195550

VEL IKOST

V E LI KO S T

295 ml

295 ml

LAVENDER MINT SHAMPOO

Lavender Mint Daily Shampoo představuje oživující čisticí směs pro každodenní péči, vhodnou pro všechny typy vlasů. ZPŮS OB POUŽITÍ |

Používejte jej denně k očistě a výživě vlasů.

KÓD 5191550

LAVENDER MINT CONDITIONER KÓ D 5192550

VELIKOST

V E LI KO S T

295 ml

295 ml

LAVENDER VOLUME SHAMPOO KÓD 5100500

VELIKOST

ZPŮS OB POUŽITÍ |

Používejte jej denně k mytí a posílení vlasů.

236 ml

89

Lavender Volume Shampoo citlivě myje a vyživuje jemné vlasy. Přidané rostlinné extrakty, vitaminy a esenciální oleje odstraňují nánosy nečistot a současně dodávají vlasům objem.

OS OBNÍ PÉČE

LAVENDER VOLUME CONDITIONER KÓ D 5102500

V E LI KO S T 236 ml

Copaiba Vanilla Moisturising Conditioner je bohatý výživný a zvlhčující kondicionér pro suché nebo poškozené vlasy. ZPŮSOB POUŽIT Í |

Používejte jej denně k hydrataci suchých nebo poškozených vlasů.

Lavender Mint Daily Conditioner představuje oživující hydratační směs pro každodenní péči, vhodnou pro všechny typy vlasů. ZPŮSOB POUŽIT Í |

Používejte jej denně k očistě a výživě vlasů.

Lavender Volume Conditioner šetrně pečuje o jemné vlasy a doplňuje Lavender Volume Shampoo. ZPŮSOB POUŽIT Í |

Používejte jej denně k mytí a posílení vlasů.


PÉČE O ZUBY

Osvěžte svůj každodenní hygienu naší řadou péče o zuby! Máme vše, co potřebujete, aby byl váš úsměv zářivý – od zubních past po ústní vody. Díky účinkům naší oblíbené směsi esenciálních olejů Thieves® si můžete zachovat svěží pocit v ústech po celý den.

KidScents® Slique™ Toothpaste obsahuje směsi esenciálních olejů Thieves® a Slique Essence k šetrnému čištění a ochraně zubů. Tato bezpečná a účinná směs podporuje zdraví zubů bez použití fluoridu, barviv, syntetických barev,

KIDSCENTS SLIQUE TOOTHPASTE KÓD 4574

VELIKOST 114 g

THIEVES DENTAL FLOSS KÓD

KÓD

4463560

4464560

VELI KOST

VEL IKOST

x 1 (1pk)

x 3 (3pk)

3039521

ZPŮS OB POUŽITÍ |

V E LI KO S T

Zubní nit Thieves® Dental Floss je vyrobena z pevných vláken, která jsou odolná vůči roztřepení, lehce kloužou mezi zuby a dostanou se i do těžko dostupných míst. Tato vysoce odolná nit je dvakrát sycená ve dvou vrstvách esenciálními oleji a nabízí tak dvojí ochranu a osvěžení vašeho dechu. Z P ŮS OB POUŽITÍ |

Určeno ke každodennímu použití

podle potřeby.

THIEVES FRESH ESSENCE PLUS MOUTHWASH KÓD 368308

VEL IKOST 236 ml

KÓ D

umělých příchutí a konzervantů.

Použijte ráno, večer a po jídle, aby byl váš úsměv vždy zdravý a zářivý.

Thieves AromaBright™ Toothpaste, využívající účinnost směsi esenciálních olejů Thieves®, může pomoci zajistit čisté zuby a dásně. Jelikož Thieves AromaBright Toothpaste neobsahuje fluorid, syntetická barviva ani konzervanty,

THIEVES AROMABRIGHT TOOTHPASTE

je skvělou volbou pro celou rodinu. Má chuť čerstvé máty a dodá dlouhodobě svěží dech.

118 g

ZPŮSOB POUŽIT Í |

Čistěte si zuby ráno a večer a raději také po každém jídle.

Zubní pasta Thieves® Dentarome Ultra Toothpaste využívá sílu směsi olejů Thieves, které zvyšují její čisticí účinek, přičemž chladivá chuť máty peprné zajistí mimořádně svěží dech. Thieves Dentarome Ultra, vyrobená ze složek přírodního původu, výborně pomáhá odstranit nečistoty a odhalit veselejší, svěžejší a zářivější úsměv!

THIEVES DENTAROME ULTRA TOOTHPASTE KÓ D 3744521

V E LI KO S T 118 g

ZPŮSOB POUŽIT Í |

Čistěte si zuby a dásně důkladně

ráno i večer.

Ústní voda Thieves® Fresh Essence™ Plus Mouthwash je účinná díky směsi esenciálních olejů Thieves a zuby i dásně jsou po jejím použití neuvěřitelně čisté. Tato ústní voda od Young Living, zahrnující složky přírodního původu, je účinná, aniž by obsahovala líh, syntetická barviva či umělé příchuti. Z P ŮS OB POUŽITÍ |

Vyplachujte si ústa 1 polévkovou lžící nebo naplněným víčkem Fresh Essence Plus po dobu 30–60 vteřin nebo podle potřeby.

Vždy si přečtěte pokyny k použití na jednotlivých štítcích produktů. Obal produktu se může lišit od vyobrazení v tomto katalog výrobků.

O S O BNÍ P É Č E

90


SDÍLENÍ

ŽIVOTNÍHO STYLU YL

Díky více než 20 letům zkušeností při vývoji produktů, které čistí domov, vyživují tělo, zkrášlují pokožku a vlasy a potěší duši, vám s hrdostí přinášíme výběr možností, které podporují skutečný wellness v každém směru. Aniž bychom jedinkrát zakolísali v našem nekompromisním závazku Seed to Seal®, je naším cílem poskytnout vám další možnosti, jak začlenit wellness do vašich zvyků a vašeho domova. Dosažení finanční nezávislosti tím, že budete sdílet Young Living se svým okolím, je příležitostí, jak můžete vnést do svého života další rozměr wellness.


PROČ SE PŘIDAT K Young Living?

Jestliže se připojíte k Young Living, dostanete se do celosvětového společenství lidí, vzájemně si pomáhajících a nadšených pro přírodní řešení vlastních potřeb i potřeb celé rodiny. Členství v Young Living je mnohem více než jen přístup k nejčistším esenciálním olejům a oleji obohaceným přípravkům; nabízí také tyto výhody: •

Sleva 24 procent z maloobchodní ceny všech výrobků Young Living: Tato výrazná sleva vám umožní objevit více našich produktů, které si oblíbíte, a budete moci naše produkty s potenciálem měnit životy šířit mezi další zájemce.

Možnost účasti v našem plánu odměňování: Náš plán, jeden z nejštědřejších v našem odvětví, nabízí nadprůměrné výplaty ve formě provizí, bonusy a maloobchodní slevy, čistě za sdílení esenciálních olejů!

Pohodlí našeho programu odměn Essential Rewards: Vaše oblíbené produkty budou přistávat u vašich dveří měsíc za měsícem bez jakékoli námahy, a nadto můžete sbírat body na produkty zdarma – a to pouze za pravidelné zasílání měsíční objednávky! Navíc vám přihlášení do programu Essential Rewards nabízí slevy přepravného, věrnostní dárky, oprávnění ke speciálním bonusům a přístup k akcím exkluzivně určeným pro tento program!

Uznání vašich schopností a pracovního úsilí: Každoročně pořádáme několik setkání v nádherných lokalitách celého světa, abychom odměnili a dále vzdělávali ty, kteří prokázali výjimečnou obětavost při budování svého podnikání. Kromě toho projevujeme každoročně na naší konferenci International Grand Convention veřejné uznání našim členům, kteří postoupili v naší služební hierarchii.

93

S DÍL ENÍ ŽIVOTNÍH O STYLU


ESSENTIAL REWARDS Zajistěte si automaticky každý měsíc svoji objednávku tím, že se zaregistrujete do programu Essential Rewards! Vzhledem k takové spoustě výhod a bonusů je nejlepší okamžik, kdy začít, právě teď ! Veškeré informace získáte na stránce YoungLiving.com.

V Ý H O DY Č L E N Ů P RO G R A M U E S S E N T I A L R E WA R D S

Prioritní zásilky vašich oblíbených produktů od Young Living

Snížené sazby za přepravu

Možnost kdykoli změnit či zrušit svou objednávku

Zlevněné ceny u sad exkluzivních produktů

Přístup k exkluzivním bonusům, včetně Rising Star Team Bonus

Věrnostní dárky za 3, 6, 9 a 12 měsíců nepřetržité účasti

THIEVES ESSENTIAL SADY ESSENTIAL REWARDS: KÓD

Thieves 15 ml

369708

Thieves AromaBright Toothpaste

Thieves Mouthwash

Thieves Foaming Hand Soap x 2 (236,5 ml)

Thieves Spray x 2

Thieves Household Cleaner x 2 (426 ml)

Thieves Waterless Hand Purifier x 2 (29,35 g)

Až 25 procent ceny zpět v bodech Essential Rewards s každou objednávkou, které lze použít pro budoucí objednávky •

1–3 měsíc: 10 procent zpět v bodech PV z vaší objednávky ER

4–24 měsíc: 20 procent zpět v bodech PV z vaší objednávky ER

Nad 25 měsíců: 25 procent zpět v bodech PV z vaší objednávky ER

NINGXIA® RED SADY ESSENTIAL REWARDS: KÓ D

NingXia Red x 4 (750 ml)

489308

NingXia Red Singles (60 ml), 30 pk

E S S E NT IA L RE WA RDS

94


Připravte se na úspěch se sadou Young Living

PRO ZAČÁTEČNÍKY! Naše úvodní sady byly navrženy tak, aby obsahovaly špičkové materiály týkající se budování podnikání a více vzorků produktů než kdy dříve. Jsou skvělým způsobem, jak můžete seznámit své okolí s možnostmi a životním stylem Young Living. Zaregistrujte se s jednou z našich sad pro začátečníky a vychutnejte si řadu exkluzivních výhod jako: •

24% velkoobchodní sleva

Možnost získat provize a bonusy

Oprávnění k účasti v programu Essential Rewards a získání produktů zdarma, zlevněného přepravného a dalších výhod

Příležitost pomáhat druhým při objevování větší pohody a svobody

Z A Č N Ě T E P R Á V Ě T E Ď N A S T R Á N C E Yo u n g L i v i n g . c o m !

SADA PREMIUM PRO ZAČÁTEČNÍKY S ARIA DIFFUSER KÓ D (CS) 546542

1 x Premium Essential Oils Collection

Marketing Literature

10 x Sample Oil Bottles

1 x Aria Diffuser

1 x Stress Away 5 ml

2 x NingXia Red Single (60 ml)

1 x Product Guide

1 x AromaGlide Roller Fitment

10 x Business Card Sampler

Basic Starter Kit:

1 x Orange+ 5 ml


SADA PREMIUM PRO ZAČÁTEČNÍKY S DEWDROP DIFFUSER KÓ D (CS) 546342

1 x Premium Essential Oils Collection

Marketing Literature

10 x Sample Oil Bottles

1 x Dewdrop Diffuser

1 x Stress Away 5 ml

2 x NingXia Red Single (60 ml)

1 x Product Guide

1 x AromaGlide Roller Fitment

10 x Business Card Sampler

Basic Starter Kit:

1 x Orange+ 5 ml

SADA PREMIUM PRO ZAČÁTEČNÍKY S NINGXIA KÓD 546742

NingXia Red – 2 x 750 ml bottles

Basic Starter Kit:

1 x Orange+ 5 ml

30 x NingXia Red Single (60 ml)

Marketing Literature

10 x Sample Oil Bottles

NingXia Nitro

1 x Stress Away 5 ml

2 x NingXia Red Single (60 ml)

1 x Product Guide

1 x AromaGlide Roller Fitment

10 x Business Card Sampler

S DÍL E NÍ Ž IV O T NÍHO S T YL U

96


SADA PREMIUM PRO ZAČÁTEČNÍKY S OLEJEM THIEVES KÓD 546642

1 x Thieves 15 ml

2 x Thieves Spray

1 x AromaGlide Roller Fitment

1 x Thieves AromaBright Toothpaste

2 x Thieves Waterless Hand Purifier

1 x Orange+ 5 ml

1 x Thieves Fresh Essence Plus Mouthwash

1 x Product Guide

10 x Sample Oil Bottles

Basic Starter Kit:

2 x NingXia Red Single (60 ml)

Marketing Literature

10 x Business Card Sampler

2 x Thieves Household Cleaner 2 x Thieves Foaming Hand Soap

1 x Stress Away 5 ml

SADA BASIC PRO ZAČÁTEČNÍKY KÓD 546042

97

Marketing Literature

1 x Orange+

1 x Stress Away 5ml

10 x Sample Oil Bottles

1 x AromaGlide Roller Fitment

2 x NingXia Red Single (60ml)

S DÍL ENÍ ŽIVOTNÍH O STYLU

10 x Business Card Sampler


VZDĚLÁVÁNÍ

Dozvědět se více o Young Living a o našem závazku ke kvalitě nebylo nikdy snazší! Naše vzdělávací nástroje, k nimž patří vše od katalogů výrobků přes prospekty, brožury až po materiály k plánu odměn, jsou komplexní, inspirující a nezbytné pro to, abyste se stali odborníky na Young Living.

COMPENSATION PLAN FLYER

APPLICATION CHART

Essential Oil Blends This application chart is intended to guide you in essential oil use; however, qualified health professionals may offer additional guidance and should be contacted for serious health conditions. Always check individual label directions before use. Photosensitivity: Avoid direct sunlight and UV rays for at least 24 hours after application to skin. Neat: Can be used directly on the skin, but dilution with V-6TM Enhanced Vegetable Oil Complex is strongly recommended.

Abundance Acceptance Aroma Life Aroma Siez Australian Blue Awaken Believe Brain Power

GLF

Peace & Calming

Gratitude

Present Time

Grounding

Progessence Phyto Plus

Harmony

Purification

Highest Potential

Raven

Hope

R.C.

Humility

Release

ImmuPower

Relieve It

Christmas Spirit

Inner Child

RutaVaLa

Citrus Fresh

Inspiration

Sacred Mountain

Into The Future

SARA

Clarity

Dilute: Dilution required. See label for use.

Common Sense

Joy

SclarEssence

DiGize

JuvaCleanse

Sensation

Aromatic: Inhale directly or use a Young Living diffuser.

Dream Catcher

Please note not all Essential oil blends are currently available in Europe.

EndoFlex

Dragon Time Egyptian Gold En-R-Gee

KÓD

Letáček plánu odměn je přehledem štědrého plánu odměňování a příležitostí získat bonusy u společnosti Young Living. JuvaFlex

Slique Essence

Lady Sclareol

Surrender

Live With Passion

The Gift

Longevity

Thieves

Magnify Your Purpose

3 Wise Men

Melrose

Transformation

M-Grain

Trauma Life

Mister

Valor

Motivation

White Angelica

photosensitivity

Envision

neat

Exodus II

dilute

Forgiveness

aromatic

Gathering Gentle Baby

PanAway

Young Living’s research has allowed us to infuse everyday nutritional and personal-care products with pure essential oils, resulting in unmatched natural benefits. These unique creations offer a convenient way to experience even more of nature’s priceless gift, essential oils. Find out more at youngliving.com.

EVERYDAY ESSENTIALS BROCHURE

For more information, please contact this Young Living distributor: Code 492108

472008

KÓ D

VELI KOST

492108

x 25

V E LI KO S T x 25

en Xia Red

®

NINGXIA RED BROCHURE

die Ningxia Wolfsbeere als eine der üchte weltweit verehrt. Voll mit Ballaststoffen und tien gilt sie als wahres Kraftpaket und Wunderwerk der

perte für ätherische Öle, hat die Kraft der Ningxia natürlichen Energie reiner ätherischer Öle in einem ereint: Das synergistisch wirksame Nährstoffgetränk ert Ihren ganzen Körper und versorgt ihn mit lang ch Sie heute schon Ihren NingXia Red getrunken?

F: Was ist rot und steckt voller Vorteile für Ihre Gesundheit?

KÓD A: NingXia

495208

Besuchen Sie ningxiared.com und erfahren Sie mehr über die neue Rezeptur und die außergewöhnlichen gesundheitsfördernden Wirkungen von NingXia Red.

VELIKOST Code 495210

x 25

RAINDROP TECHNIQUE FLYER KÓD 441008

Brožura NingXia Red skvělým způsobem představuje účinnost produktu NingXia Red. Je ideální pro setkání s přáteli a rozhodně vzbudí zájem lidí o výhody kustovnice Ningxia.

Informační letáček obsahuje informace o produktech a názorná schémata, jak

Brožura Everyday Essentials představuje naše nejoblíbenější esenciální oleje a shrnuje možnosti, jak je zařadit do denního režimu. Noví i pokročilí uživatelé zde najdou spoustu užitečných informací o používání produktů, včetně praktické tabulky použití jednodruhových esenciálních olejů i směsí. AN INTRODUCTION TO ESSENTIAL OILS

Everyday Essentials

Young Living (Europe) Ltd. Harvard Way Harvard Industrial Park Kimbolton, Cambs PE28 0NJ UK

PRODUCT GUIDE KÓ D

KÓ D

385042

384942

V E LI KO S T

V E LI KO S T

x1

x 10

Product Guide

Katalog výrobků je souhrnným popisem všech produktů Young Living od A do Z. Katalog výrobků má informativní charakter, obsahuje tipy, jak výrobky používat, a jejich podrobný popis. Pohodlně z něj zjistíte vše o výrobcích Young Living a budete je moci snadno sdílet.

provádět Raindrop Technique.

VELIKOST x1

S DÍL E NÍ Ž IV O T NÍHO S T YL U

98


OBSAH 46

5-Day Nutritive Cleanse

93

30 Oil Case

65

30 Oil Collection

Abundance

46

Acceptance

46

Aria Ultrasonic Diffuser

62

Aroma Carousel

65

AromaEase

46

AromaGlide Roller Fitments

65

AromaGuard Meadow Mist Deodorant 122 AromaGuard Mountain Mint Deodorant 122 Aroma Life

46

AromaLux Atomizing Diffuser

62

Aroma Siez

46

ART Creme Masque

108

ART Gentle Cleanser

108

ART Light Moisturiser

109

ART Refreshing Toner

109

ART Renewal Serum

109

ART Sheerlumé Brightening Cream

109

ART Skin Care System

109 46

B Basic Starter Kit Basil

91 142 26

Bath & Shower Gel Base

119

Believe

47

Bergamot

26

Black Pepper

26

Blender Bottle

104

BLM

96

Bon Voyage Kit

122

Boswellia Wrinkle Cream

115

Brain Power

99

47

OBS AH

E

Build Your Dream

47

Elemi

28

EndoFlex

48

En-R-Gee

48

Cardamom+

38

Essential Oil Sample Bottles

66

Carrot Seed

26

Essentialzyme

97

Cedarwood

26

Essentialzymes-4

97

Cel-Lite Magic Massage Oil

58

Eucalyptus Blue

28

Christmas Spirit

47

Eucalyptus Globulus

28

Cinnamint Lip Balm

A

Balance Complete

57

C

3 Wise Men

Awaken

Breathe Again Roll-On

115

Eucalyptus Radiata

28

Cinnamon Bark

27

Evening Peace Bath & Shower Gel

119

Cinnamon Bark+

38

Everyday Essentials Brochure

134

Cistus

27

Everyday Oils

59

Citronella

27

Exodus II

49

Citrus Fresh

47

Clarity

47

F

Clary Sage

27

Feelings

59

Clary Sage Floral Water

36

Fennel

28

Clear Vegetable Capsules

65

Fennel+

39

Clove

27

Forgiveness

49

Clove+

39

Frankincense

29

ComforTone

93

Common Sense Compensation Plan Flyer Cool Azul Cool Azul Sports Gel Copaiba

47 137 47 122

Gary’s True Grit Einkorn Flour

101

Gary’s True Grit Einkorn Rotini Pasta

101

Genesis Hand & Body Lotion

117

Gentle Baby

49

Copaiba Vanilla Moisturising Conditioner 127

Geranium

29

Copaiba Vanilla Moisturising Shampoo 127

German Chamomile

29

Ginger

29

Ginger+

40

Glass Oil Droppers

66

GLF

49

Golden Touch 1

59

Grapefruit

29

Cypress

27

G

28

D Deep Relief Roll-On

57

Detoxzyme

96

Dewdrop Diffuser

62

Digest & Cleanse

93

DiGize

48

Dill

28

Dorado Azul

28

Dragon Time

48

Dragon Time Bath & Shower Gel

119

Dragon Time Massage Oil

58

Dream Catcher

48

Grapefruit Lip Balm

115

Gratitude

49

Grounding

49

H Harmony

50

Helichrysum

29

Highest Potential

50

Hinoki

29


HydroGize Water Bottle

104

I

Lemon Myrtle

31

Oregano+

43

Lemon+

42

Ortho Ease Massage Oil

58

Life 9

91

Ortho Sport Massage Oil

58

ICP

93

Light the Fire

51

Idaho Balsam Fir

30

Lime

31

P

Idaho Blue Spruce

30

Live Your Passion

51

Palo Santo

33

ImmuPower

50

Longevity

51

PanAway

53

Inner Child

50

Longevity Softgels

91

Patchouli

33

Inner Defense

91

Peace & Calming

53

M J

Peace & Calming II

54

Magnify Your Purpose

52

Peppermint

33

Jade Lemon

30

Marjoram

31

Peppermint+

43

Jasmine

30

MegaCal

97

Pine

34

Joy

51

Melissa

32

Power Meal

99

Juniper

30

Melrose

52

Premium Starter Kit

JuvaCleanse

51

M-Grain

52

Premium Starter Kit with Aria Diffuser 141

JuvaFlex

51

Mister

52

JuvaPower

94

Morning Start Bath & Shower Gel

Premium Starter Kit with Dewdrop Diffuser 141

JuvaSpice

94

Motivation

52

MultiGreens

93

Myrrh

32

Myrtle

K KidScents GeneYus

79

KidScents Owie

80

KidScents Shampoo

80

KidScents Slique Toothpaste KidScents TummyGize

80, 128 80

L Lady Sclareol LavaDerm Cooling Mist Lavender Lavender Bath & Shower Gel Lavender Dry Flowers

Premium Starter Kit with NingXia

142

Premium Starter Kit with Thieves

142

Product Guide

134

32

Progessence Phyto Plus

124

NingXia Dried Wolfberries (Organic)

86

R

NingXia Nitro

86

NingXia Red

86

N

NingXia Red Brochure 51 123 30 119 36

119

141

134

NingXia Red Combo Pack

86

NingXia Red Singles

86

NingXia Zyng

86

Northern Lights Black Spruce

32

Nutmeg

32

Nutmeg+

42

Lavender Foaming Hand Soap

120

Lavender Hand & Body Lotion

117

Lavender Lip Balm

115

O

Lavender Mint Daily Conditioner

127

Ocotea

33

Lavender Mint Daily Shampoo

127

Oil Bottle Cap Labels

66

Lavender Volume Shampoo

127

Oils of Ancient Scripture

60

Lavender Volume Conditioner

127

OmegaGize3

92 33

Ledum

31

Orange

Lemon

31

Orange Blossom Facial Wash

Lemongrass

31

Orange+

43

Lemongrass+

42

Oregano

33

115

Purification

54

Raindrop Technique

60

Rainstone Diffuser

63

Raven

54

Ravintsara

34

R.C.

54

Relaxation Massage Oil

58

Release

54

Relieve It

54

Roman Chamomile

34

Rose

34

Rosemary

34

Rosemary+

43

RutaVaLa

54

RutaVaLa Roll-On

57

S Sacred Frankincense

34

Sacred Mountain

55

Sage

34

Sandalwood Moisture Cream

O BS A H

116, 124

100


SARA

55

T

U

Satin Facial Scrub, Mint

116

Tangerine

35

Savvy Minerals - Blush

111

Tangerine+

43

Savvy Minerals - Bronzer

111

Tea Tree

35

V

Savvy Minerals - Brush Set

113

The Gift

55

V-6 Vegetable Oil Complex

58

Savvy Minerals - Eyeliner- Jet Setter

113

Thieves

Valerian

35

Savvy Minerals - Eyeshadow

113

Thieves AromaBright Toothpaste

70, 128

Valor

56

Savvy Minerals - Foundation

111

Thieves Cleansing Soap

70, 121

Vetiver

35

Savvy Minerals - Lip Gloss

114

Thieves Dental Floss

70, 128

Vitassage with Storage Case

66

Savvy Minerals - Lipstick

114

71,

Savvy Minerals - Misting Spray

114

Thieves Dentarome Ultra Toothpaste 128

Savvy Minerals - Multitasker

113

Thieves Dish Soap

71

Savvy Minerals - Veil - Diamond Dust

113

SclarEssence

55

Sensation

55

Sensation Bath & Shower Gel

119

Sensation Hand & Body Lotion

117

Sensation Massage Oil

58

Shutran

126

Shutran Shave Cream

126

Slique Bars

88

Slique Essence

89

Slique Tea

89

Spearmint

35

Stress Away

55

Stress Away Roll-On

57

Sulfurzyme

100

Super Cal

100

101

OBS AH

Thieves Foaming Hand Soap Thieves Foaming Hand Soap Refill

55, 70

71, 120 71

Thieves Fresh Essence Plus Mouthwash 71, 128 Thieves Household Cleaner

73

Thieves Laundry Soap

73

Thieves Mints

74

Thieves Spray

74

Thieves+

44, 74

Thieves Waterless Hand Purifier

74

Thyme

35

Thyme+

44

Tranquil Roll-On

57

Transformation

56

Trauma Life

56

USB Diffuser

63

W White Angelica

56

Wild Lavender

xx

Wintergreen

36

Wolfberry Crisp Bars

36

Wolfberry Eye Cream

116

X Xiang Mao

36

Y Ylang Ylang

36


JSTE PŘIPRAVENI SE K NÁM PŘIDAT? Přihlášení k Young Living je snadné a plné výhod! Funguje to takto: 1.

Přejděte na stránku YoungLiving.com/Signup.

2.

Řiď te se přihlašovacím postupem, včetně výběru typu členství, můžete být distributor, nebo zákazník: a.

lenové typu distributor se těší z 24 procentní slevy z cen produktů, včetně možnosti využívat Č výhod programu Essential Rewards a našeho štědrého plánu odměňování.

b.

Členové typu zákazník platí plnou cenu za produkty Young Living, přičemž nemusí plnit žádné minimální objednávky k udržení aktivního stavu. Členové typu zákazník nemohou využívat program Essential Rewards ani plán odměňování.

3.

Pokud si přejete, vyberte si svou sadu pro začátečníky a sadu Essential Rewards.

4.

Přidejte do své objednávky jakékoli další produkty.

5.

Pokračujte k pokladně a dokončete své přihlášení.

6.

Začněte využívat nejkvalitnějších produktů obohacených esenciálními oleji na světě!


WORLD LEADER ESSENTIAL OILS in

Bereme ochranu naší planety skutečně vážně. Náš špičkový výrobní proces vám přináší ty nejčistší oleje na planetě Zemi.

Říkáme mu ®

Není to jen slogan – je to naše poslání.

384942 v.1

®

Katalog výrobků – 2018 – CS-EUR  

Katalog výrobků je souhrnným popisem všech produktů Young Living od A do Z. Katalog výrobků má informativní charakter, obsahuje tipy, jak vý...

Katalog výrobků – 2018 – CS-EUR  

Katalog výrobků je souhrnným popisem všech produktů Young Living od A do Z. Katalog výrobků má informativní charakter, obsahuje tipy, jak vý...