Page 1

‫مديرية التربية والتعليم‬ ‫إدارة الخارجة التعليمية‬ ‫لجنة النظام والمراقبة للصف السادس االبتدائي‬

‫اسم المدرسة‬

‫رقم‬ ‫الجلوس‬

‫اسم التلميذ‬

‫ ‬ ‫نتيجة امتحان الصف السادس االبتدائي الدور األول للعام الدراسي‪2017 / 2016‬‬

‫اللغة العربية‬ ‫الدرجة‬ ‫‪100‬‬

‫المستوى‬

‫ممتاز‬

‫‪1‬‬

‫أحمد حسن محمد آدم‬

‫المنيرة‬

‫‪98.25‬‬

‫‪2‬‬

‫أحمد سعيد علي محمد‬

‫المنيرة‬

‫‪ 80.25‬جيد جداً‬

‫الرياضيات‬ ‫الدرجة‬ ‫‪80‬‬

‫المستوى‬

‫الدراسات‬ ‫الدرجة‬ ‫‪40‬‬

‫العلوم‬

‫المستوى‬

‫الدرجة‬ ‫‪40‬‬

‫اللغة االنجليزية‬

‫المستوى‬

‫الدرجة‬

‫المستوى‬

‫‪40‬‬

‫مجموع‬ ‫أساسي‬ ‫‪300‬‬ ‫‪150‬‬

‫نشاط فني‬ ‫الدرجة‬ ‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫نشاط رياضي‬ ‫الدرجة‬ ‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫نشاط اختياري ‪1‬‬ ‫الدرجة‬ ‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫نشاط اختياري ‪2‬‬ ‫الدرجة‬ ‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫المجموع الكلي‬ ‫‪380‬‬ ‫‪190‬‬

‫المستوى‬

‫التربية الدينية‬ ‫الدرجة‬ ‫‪40‬‬

‫المستوى‬

‫‪77.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪294.05‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪374.05‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪68.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪23.6‬‬

‫متوسط‬

‫‪32.6‬‬

‫‪71.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪30.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪261.5‬‬

‫‪19.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪341.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.2‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪23.6‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪34.7‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪32.8‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪237.65‬‬

‫‪19.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪316.85‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪27.2‬‬

‫جيد‬

‫متوسط‬

‫‪19.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪273.9‬‬

‫جيد‬

‫‪24.2‬‬

‫متوسط‬

‫ممتاز‬

‫‪19.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪256‬‬

‫جيد‬

‫‪23.2‬‬

‫متوسط‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪363.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.4‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪364.05‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪290.35‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪291‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪28.2‬‬

‫جيد‬

‫‪26.2‬‬

‫جيد‬

‫‪33.8‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪35.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪3‬‬

‫أحمد صالح إبراهيم صباح‬

‫المنيرة‬

‫‪89.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪29.3‬‬

‫جيد‬

‫‪25.9‬‬

‫متوسط‬

‫‪194.8‬‬

‫‪4‬‬

‫أحمد صالح حسين محمد‬

‫المنيرة‬

‫‪54‬‬

‫متوسط‬

‫‪62‬‬

‫‪21.4‬‬

‫متوسط‬

‫‪26.5‬‬

‫جيد‬

‫‪25.2‬‬

‫متوسط‬

‫‪178.4‬‬

‫‪19.1‬‬

‫‪5‬‬

‫أحمد عادل محمد علي‬

‫المنيرة‬

‫‪50.5‬‬

‫متوسط‬

‫‪54.8‬‬

‫جيد‬

‫ممتاز‬

‫‪38.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38‬‬

‫ممتاز‬

‫‪283.9‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪6‬‬

‫أحمد وائل أحمد محمد‬

‫المنيرة‬

‫‪95‬‬

‫ممتاز‬

‫‪76.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.7‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪39.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪284.05‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪7‬‬

‫حسن رمضان حسن أحمد‬

‫المنيرة‬

‫‪96.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪77‬‬

‫ممتاز‬

‫‪33.4‬‬

‫‪27.7‬‬

‫جيد‬

‫‪28.1‬‬

‫جيد‬

‫‪211.35‬‬

‫‪19.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪8‬‬

‫عبد الرحمن حامد عبد الحكم‬

‫المنيرة‬

‫‪65.75‬‬

‫جيد‬

‫‪63.6‬‬

‫‪10‬‬

‫علي محمد سعد محمد‬

‫المنيرة‬

‫‪67‬‬

‫جيد‬

‫‪64.6‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪26.2‬‬

‫جيد‬

‫‪29.3‬‬

‫جيد‬

‫‪27.8‬‬

‫جيد‬

‫‪213.7‬‬

‫‪18.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19‬‬

‫‪12‬‬

‫محمد أحمد سعيد محمد‬

‫المنيرة‬

‫‪93.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪73‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪25‬‬

‫متوسط‬

‫ممتاز‬

‫‪13‬‬

‫محمد أسعد طه حسين‬

‫المنيرة‬

‫‪50.25‬‬

‫متوسط‬

‫‪61.8‬‬

‫‪14‬‬

‫محمد بخيت معوض حسن‬

‫المنيرة‬

‫‪51.5‬‬

‫متوسط‬

‫‪63.8‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪16‬‬

‫محمد رجب سعيد يوسف‬

‫المنيرة‬

‫‪97.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪73‬‬

‫ممتاز‬

‫‪17‬‬

‫محمد رمضان إبراهيم محمد‬

‫المنيرة‬

‫‪73.75‬‬

‫جيد‬

‫‪62.4‬‬

‫‪20‬‬

‫محمد صالح محمد حمود‬

‫المنيرة‬

‫‪96.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪73.8‬‬

‫جيد جداً‬ ‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪28.4‬‬

‫جيد‬

‫‪36.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38‬‬

‫ممتاز‬

‫‪269.45‬‬

‫‪19.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪347.55‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫متوسط‬

‫‪27.4‬‬

‫جيد‬

‫‪23‬‬

‫متوسط‬

‫‪182.45‬‬

‫‪19.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪18.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪260.35‬‬

‫جيد‬

‫‪24‬‬

‫متوسط‬

‫‪28‬‬

‫جيد‬

‫‪25.6‬‬

‫متوسط‬

‫‪24‬‬

‫متوسط‬

‫‪192.9‬‬

‫‪18.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪18.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪269.5‬‬

‫جيد‬

‫‪27.2‬‬

‫جيد‬

‫‪35.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39‬‬

‫ممتاز‬

‫‪283.45‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪363.05‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38‬‬

‫ممتاز‬

‫‪23.6‬‬

‫متوسط‬

‫‪30.8‬‬

‫‪39.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.4‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪27.6‬‬

‫جيد‬

‫‪218.15‬‬

‫‪19.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪296.55‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪285.15‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪365.05‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪27.1‬‬

‫جيد‬

‫ممتاز‬

‫‪39.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪21‬‬

‫محمد عادل محمد عبد الحافظ‬

‫المنيرة‬

‫‪99.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪79.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪298.65‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪378.65‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪22‬‬

‫محمد عماد علي صالح‬

‫المنيرة‬

‫‪73.5‬‬

‫جيد‬

‫‪51.2‬‬

‫متوسط‬

‫‪32.7‬‬

‫‪23‬‬

‫محمد محمود حسن دنيال‬

‫المنيرة‬

‫‪92.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪61.6‬‬

‫‪262.8‬‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪342.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38‬‬

‫ممتاز‬

‫‪24‬‬

‫محمد منتصر عبد الحميد‬

‫المنيرة‬

‫‪99.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪77.4‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪32‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪31‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪31‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪219.4‬‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪299.2‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪34.1‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪376.05‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.2‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪264.6‬‬

‫جيد‬

‫‪27.4‬‬

‫جيد‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪322.15‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪378.6‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪34.2‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪39.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪356.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.1‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪19.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪312.85‬‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪295.65‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪32.7‬‬

‫جيد جداً‬

‫ممتاز‬

‫‪326‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫جيد جداً‬

‫‪39.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.6‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪296.05‬‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.9‬‬

‫‪185.4‬‬

‫‪19.5‬‬

‫متوسط‬

‫‪24.2‬‬

‫متوسط‬

‫‪242.55‬‬

‫‪19.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪31.4‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪298.6‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪276.45‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.9‬‬

‫‪234.45‬‬

‫‪19.2‬‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19‬‬

‫ممتاز‬

‫‪217.35‬‬

‫‪19.6‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪19.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.9‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.9‬‬

‫‪39.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪26‬‬

‫محمود حسن علي أحمد‬

‫المنيرة‬

‫‪64‬‬

‫متوسط‬

‫‪47.2‬‬

‫متوسط‬

‫‪25.5‬‬

‫متوسط‬

‫‪24.5‬‬

‫‪27‬‬

‫محمود صالح حسن أحمد‬

‫المنيرة‬

‫‪87.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪62‬‬

‫‪28‬‬

‫محمود عبد الرحمن محمود‬

‫المنيرة‬

‫‪99.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪79.4‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪32.5‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪28.9‬‬

‫جيد‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.9‬‬

‫‪29‬‬

‫محمود محمد حسن أحمد‬

‫المنيرة‬

‫‪94.75‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪39.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪30‬‬

‫محمود محمد طه حسين‬

‫المنيرة‬

‫‪ 82.75‬جيد جداً‬

‫جيد جداً‬

‫‪33.4‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪32‬‬

‫يوسف محمد إمام علي‬

‫المنيرة‬

‫‪ 78.25‬جيد جداً‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪68‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38‬‬

‫‪59.6‬‬

‫جيد‬

‫‪28.5‬‬

‫جيد‬

‫‪30.2‬‬

‫‪54.4‬‬

‫جيد‬

‫‪29.3‬‬

‫جيد‬

‫‪30.8‬‬

‫‪65.2‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪31.3‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪32.9‬‬

‫‪33‬‬

‫إسراء رجب حسين دنيال‬

‫المنيرة‬

‫‪91‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34‬‬

‫إسراء محمد سليمان محمد‬

‫المنيرة‬

‫‪86.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪65.2‬‬

‫‪35‬‬

‫أسماء محمد عيد محمد‬

‫المنيرة‬

‫‪97‬‬

‫ممتاز‬

‫‪66.8‬‬

‫‪36‬‬

‫أالء سيد كمال حسين‬

‫المنيرة‬

‫‪98.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪79.6‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬ ‫جيد جداً‬

‫‪33.8‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪34.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪33.3‬‬

‫جيد جداً‬ ‫جيد جداً‬ ‫جيد جداً‬

‫‪37.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪24.6‬‬

‫متوسط‬

‫‪26.3‬‬

‫جيد‬

‫‪246.7‬‬

‫‪32.6‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪251.15‬‬

‫‪20‬‬

‫‪269‬‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪297.8‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.9‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.8‬‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪344.6‬‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪350.45‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪343.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪32.9‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪29.5‬‬

‫جيد‬

‫‪37.1‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪330.45‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪348.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.6‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪17.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪375.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪361.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.6‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪349.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪47.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪360.35‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.2‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪344.85‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪359.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪38‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37‬‬

‫أمل معوض محمد جوي‬

‫المنيرة‬

‫‪93‬‬

‫ممتاز‬

‫‪74‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39‬‬

‫ممتاز‬

‫‪281.4‬‬

‫‪38‬‬

‫أيه خليل إبراهيم صديق‬

‫المنيرة‬

‫‪96.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪67.2‬‬

‫‪39‬‬

‫أيه منتصر محمد علي‬

‫المنيرة‬

‫‪97.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪74.4‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪34.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪270.3‬‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35‬‬

‫ممتاز‬

‫‪280.65‬‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫أيه وليد شحات مرسي‬

‫المنيرة‬

‫‪94.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪70.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪33‬‬

‫‪41‬‬

‫بسنت أيمن إبراهيم أحمد‬

‫المنيرة‬

‫‪98‬‬

‫ممتاز‬

‫‪72.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34.4‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪34.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪32.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.1‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪265.05‬‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪280.5‬‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪42‬‬

‫حنين عبد العال حامد عيد‬

‫المنيرة‬

‫‪89.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪71.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪33.4‬‬

‫‪43‬‬

‫رنا أحمد عبد هللا عمر‬

‫المنيرة‬

‫‪94.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪72‬‬

‫ممتاز‬

‫‪33.4‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪36.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34‬‬

‫ممتاز‬

‫‪265.2‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.6‬‬

‫‪38.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪33‬‬

‫‪44‬‬

‫رنا مصطفي عبد الرحيم‬

‫المنيرة‬

‫‪93‬‬

‫ممتاز‬

‫‪68.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪32‬‬

‫‪36.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34.8‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪271.55‬‬

‫‪19.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪264.6‬‬

‫‪19.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬ ‫جيد جداً‬

‫ممتاز‬

‫‪1‬‬

‫جيد جداً‬

‫رئيس لجنة النظام والمراقبة

علي عبد هللا سعيد‬


‫مديرية التربية والتعليم‬ ‫إدارة الخارجة التعليمية‬ ‫لجنة النظام والمراقبة للصف السادس االبتدائي‬

‫اسم المدرسة‬

‫رقم‬ ‫الجلوس‬

‫اسم التلميذ‬

‫ ‬ ‫نتيجة امتحان الصف السادس االبتدائي الدور األول للعام الدراسي‪2017 / 2016‬‬

‫اللغة العربية‬ ‫الدرجة‬ ‫‪100‬‬

‫المستوى‬

‫الرياضيات‬ ‫الدرجة‬ ‫‪80‬‬

‫المستوى‬

‫الدراسات‬ ‫الدرجة‬ ‫‪40‬‬

‫العلوم‬

‫المستوى‬

‫الدرجة‬ ‫‪40‬‬

‫اللغة االنجليزية‬

‫المستوى‬

‫الدرجة‬

‫المستوى‬

‫‪40‬‬

‫مجموع‬

‫نشاط فني‬

‫أساسي‬ ‫‪300‬‬

‫الدرجة‬

‫‪150‬‬

‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫نشاط رياضي‬ ‫الدرجة‬ ‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫نشاط اختياري ‪1‬‬ ‫الدرجة‬ ‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫نشاط اختياري ‪2‬‬ ‫الدرجة‬ ‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫المجموع الكلي‬ ‫‪380‬‬ ‫‪190‬‬

‫المستوى‬

‫التربية الدينية‬ ‫الدرجة‬ ‫‪40‬‬

‫المستوى‬

‫‪45‬‬

‫سماح عيد أحمد حسن‬

‫المنيرة‬

‫‪95‬‬

‫ممتاز‬

‫‪73.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪279.1‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪358.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪46‬‬

‫سها ناصر محمد دنيال‬

‫المنيرة‬

‫‪91‬‬

‫ممتاز‬

‫‪74.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪30.4‬‬

‫‪47‬‬

‫شروق رشاد إسماعيل محمد‬

‫المنيرة‬

‫‪99.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪79.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.5‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪36.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪33.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪266.5‬‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪346.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪298.6‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪377.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪48‬‬

‫شيماء أحمد محمد آدم‬

‫المنيرة‬

‫‪90.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪66.4‬‬

‫‪49‬‬

‫مريم محمد طه سليمان‬

‫المنيرة‬

‫‪99.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪79‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪32.2‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪37.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪33.9‬‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.7‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪259.85‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪339.45‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.3‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪297.95‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪377.35‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪50‬‬

‫منة جمال صالح غريب‬

‫المنيرة‬

‫‪76.5‬‬

‫‪51‬‬

‫مي أيمن محمد أحمد‬

‫المنيرة‬

‫‪83‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪65.6‬‬

‫جيد جداً‬

‫جيد جداً‬

‫‪27.5‬‬

‫جيد‬

‫‪227.1‬‬

‫‪19.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪305.5‬‬

‫‪28.9‬‬

‫جيد‬

‫‪230.5‬‬

‫‪19.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪18.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪308.4‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪33.1‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪52‬‬

‫نرفان مرزوق غريب‬

‫المنيرة‬

‫‪66‬‬

‫جيد‬

‫‪27.7‬‬

‫جيد‬

‫‪214.5‬‬

‫‪19.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪292.6‬‬

‫‪53‬‬

‫غادة رجب صبحي محمد‬

‫القطارة‬

‫‪96.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪285.35‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪364.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪54‬‬

‫احمد عبد الغفار محمد‬

‫ع الشركة‬

‫‪24.1‬‬

‫متوسط‬

‫‪215.25‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪18.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪293.65‬‬

‫‪24.5‬‬

‫متوسط‬

‫‪176.7‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19‬‬

‫ممتاز‬

‫‪255.7‬‬

‫جيد جداً‬ ‫جيد‬

‫جيد جداً‬

‫‪ 75.25‬جيد جداً‬

‫‪63.8‬‬ ‫‪62.4‬‬

‫جيد جداً‬ ‫جيد جداً‬

‫‪39.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪27‬‬

‫جيد‬

‫‪30.5‬‬

‫‪26.4‬‬

‫جيد‬

‫‪28.4‬‬

‫جيد‬

‫‪26.1‬‬

‫جيد‬

‫‪32.3‬‬

‫‪37.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.2‬‬

‫جيد جداً‬ ‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪33.2‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪74‬‬

‫ممتاز‬

‫‪51.2‬‬

‫متوسط‬

‫‪31.5‬‬

‫‪45.2‬‬

‫متوسط‬

‫‪26.3‬‬

‫جيد‬

‫‪34.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪29.9‬‬

‫جيد‬

‫‪39.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪27.8‬‬

‫جيد‬

‫ممتاز‬

‫‪265.9‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪345.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪257.25‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪337.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪251.55‬‬

‫جيد‬

‫‪26.8‬‬

‫جيد‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪344.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪352.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.6‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪19.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪324‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪338.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.3‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪334.85‬‬

‫ممتاز‬

‫‪33.3‬‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪372.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫جيد جداً‬ ‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪261.4‬‬

‫جيد‬

‫‪29.3‬‬

‫جيد‬

‫‪301.1‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪35.3‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد‬

‫‪29‬‬

‫جيد‬

‫‪35.6‬‬

‫ممتاز‬ ‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬ ‫جيد جداً‬

‫‪55‬‬

‫احمد عماد احمد سيد‬

‫ع الشركة‬

‫‪51.5‬‬

‫متوسط‬

‫‪56‬‬

‫عبدالرحمن رفعت محمد‬

‫ع الشركة‬

‫‪91.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪59.2‬‬

‫‪57‬‬

‫محمود طاهر محمود مايز‬

‫ع الشركة‬

‫‪88.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪57.6‬‬

‫جيد‬

‫‪58‬‬

‫سها ابراهيم احمد حسين‬

‫ع لشركة‬

‫‪50.25‬‬

‫متوسط‬

‫‪41.6‬‬

‫متوسط‬

‫‪26‬‬

‫‪59‬‬

‫ندى عماد محمد حسين‬

‫ع الشركة‬

‫‪87.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪65.6‬‬

‫‪63‬‬

‫احمد عمر حامد محمد‬

‫الشركة ج‬

‫‪96.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪66.8‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪35.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.3‬‬

‫‪66‬‬

‫احمد مصطفى احمد صديق‬

‫الشركة ج‬

‫‪87‬‬

‫ممتاز‬

‫‪59.2‬‬

‫جيد‬

‫‪32‬‬

‫‪67‬‬

‫سيد حسن علي عبد العاطي‬

‫الشركة ج‬

‫‪95‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪36‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪31.9‬‬

‫‪74‬‬

‫يوسف احمد نادى داخلى‬

‫الشركة ج‬

‫‪36.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪292.9‬‬

‫جيد‬

‫‪24.2‬‬

‫متوسط‬

‫‪182.6‬‬

‫‪19.6‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪29.9‬‬

‫جيد‬

‫‪222‬‬

‫‪19.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪26.7‬‬

‫جيد‬

‫‪199.5‬‬

‫‪19.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.5‬‬

‫‪31.8‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪247.5‬‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪294.8‬‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.9‬‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.8‬‬

‫‪19.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.7‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪332.8‬‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪252.1‬‬

‫جيد‬

‫ممتاز‬

‫‪19.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪262‬‬

‫جيد‬

‫‪27.1‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪373.35‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.5‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪371.15‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪350.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.6‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪38.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪ 84.75‬جيد جداً‬

‫‪29.2‬‬

‫جيد‬

‫جيد‬

‫‪38.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.2‬‬

‫‪36.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.9‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد‬

‫‪27.5‬‬

‫جيد‬

‫‪26.2‬‬

‫جيد‬

‫‪171.55‬‬

‫‪36.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪264.3‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪272.8‬‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪30.7‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪244.9‬‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.8‬‬

‫‪259.6‬‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪255.45‬‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.7‬‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪19.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.7‬‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪19.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪277.8‬‬

‫‪19.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪326.7‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪374.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.1‬‬

‫‪19.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪305.55‬‬

‫ممتاز‬

‫‪294.4‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪39.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪292.7‬‬

‫‪36.1‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪34.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪26.2‬‬

‫جيد‬ ‫جيد‬

‫جيد جداً‬

‫‪59.6‬‬

‫جيد‬

‫‪35‬‬

‫ممتاز‬

‫‪64.8‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪33.8‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪38.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪76.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪75‬‬

‫يوسف حسان بدوى مصطفى‬

‫الشركة ج‬

‫‪98‬‬

‫ممتاز‬

‫متوسط‬

‫‪28.8‬‬

‫متوسط‬

‫‪23.8‬‬

‫‪76‬‬

‫اسماء حمدى عبد السالم‬

‫الشركة ج‬

‫‪65‬‬

‫جيد‬

‫‪40.8‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪31.8‬‬

‫‪30‬‬

‫‪77‬‬

‫آالء محمد المهدي عبد هللا‬

‫الشركة ج‬

‫‪85.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪44.8‬‬

‫متوسط‬

‫جيد‬

‫‪80‬‬

‫ريهام رمضان عطا خطاب‬

‫الشركة ج‬

‫‪70.5‬‬

‫جيد‬

‫‪44‬‬

‫متوسط‬

‫‪28‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪81‬‬

‫سحر احمد عبد الوارث خلف‬

‫الشركة ج‬

‫‪91‬‬

‫ممتاز‬

‫‪60.8‬‬

‫‪82‬‬

‫سلمى طارق عبد الحفيظ‬

‫الشركة ج‬

‫‪99.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪76.6‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪30.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪30.3‬‬ ‫‪33.4‬‬

‫‪39.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪83‬‬

‫شيماء حسن عبد المطلب‬

‫الشركة ج‬

‫‪92.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40.8‬‬

‫متوسط‬

‫‪28.5‬‬

‫جيد‬

‫‪35.1‬‬

‫‪84‬‬

‫منار صابر جابر ريان‬

‫الشركة ج‬

‫‪85‬‬

‫ممتاز‬

‫‪42.2‬‬

‫متوسط‬

‫‪28.1‬‬

‫جيد‬

‫‪30.4‬‬

‫‪85‬‬

‫منال زين عيد صبرة‬

‫الشركة ج‬

‫‪84.5‬‬

‫‪86‬‬

‫ميادة احمد عبدهللا حجازى‬

‫الشركة ج‬

‫‪91.5‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪40.2‬‬

‫متوسط‬

‫‪27.5‬‬

‫جيد‬

‫‪32.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪57.6‬‬

‫جيد‬

‫‪31.9‬‬

‫‪87‬‬

‫نشوى شوقى علي عليوه‬

‫الشركة ج‬

‫‪54.5‬‬

‫متوسط‬

‫‪40.8‬‬

‫متوسط‬

‫‪24‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪33.4‬‬

‫متوسط‬

‫جيد جداً‬ ‫جيد جداً‬

‫جيد جداً‬

‫‪39.6‬‬

‫ممتاز‬ ‫ممتاز‬

‫‪29.2‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪29.6‬‬

‫جيد‬

‫‪29.6‬‬

‫جيد‬

‫‪214.1‬‬

‫‪38.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪253.3‬‬

‫‪19.9‬‬

‫‪26.8‬‬

‫جيد‬

‫‪173.2‬‬

‫‪19.7‬‬

‫ممتاز‬

‫متوسط‬

‫‪183.7‬‬

‫‪19.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.5‬‬

‫‪293.55‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬ ‫جيد جداً‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬ ‫جيد‬

‫‪226.35‬‬ ‫‪215.3‬‬

‫‪19.8‬‬ ‫‪19.6‬‬

‫ممتاز‬ ‫ممتاز‬

‫‪19.9‬‬ ‫‪19.6‬‬

‫ممتاز‬ ‫ممتاز‬

‫‪19.6‬‬ ‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬ ‫ممتاز‬

‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬

‫ممتاز‬ ‫ممتاز‬

‫‪361.45‬‬ ‫‪364.55‬‬

‫ممتاز‬

‫‪376.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪27.1‬‬

‫جيد‬

‫‪88‬‬

‫ياسمين سيد على محمد‬

‫الشركة ج‬

‫‪62.5‬‬

‫متوسط‬

‫‪43.6‬‬

‫متوسط‬

‫‪24.4‬‬

‫متوسط‬

‫‪27.3‬‬

‫جيد‬

‫‪25.9‬‬

‫‪89‬‬

‫احمد أمجد أحمد حسن‬

‫الزهورج‬

‫‪97.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪77.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪90‬‬

‫احمد سامى عبدهللا حسن‬

‫الزهورج‬

‫‪98.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪77‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪291.15‬‬

‫‪91‬‬

‫احمد سعيد محمد أحمد‬

‫الزهورج‬

‫‪90.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪72.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪270.7‬‬

‫‪20‬‬

‫‪92‬‬

‫أحمد طارق محمد يوسف‬

‫الزهورج‬

‫‪95.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪73.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪281.45‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪93‬‬

‫احمد محسن على أمين‬

‫الزهورج‬

‫‪97.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪74.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪284.55‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪94‬‬

‫أحمد محمد عبدالغفار‬

‫الزهورج‬

‫‪99‬‬

‫ممتاز‬

‫‪78.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪296.3‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪2‬‬

‫جيد جداً‬ ‫جيد جداً‬

‫رئيس لجنة النظام والمراقبة

علي عبد هللا سعيد‬


‫مديرية التربية والتعليم‬ ‫إدارة الخارجة التعليمية‬ ‫لجنة النظام والمراقبة للصف السادس االبتدائي‬

‫اللغة العربية‬

‫الدراسات‬

‫الرياضيات‬

‫اللغة االنجليزية‬

‫العلوم‬

‫مجموع‬

‫نشاط فني‬

‫نشاط رياضي‬

‫نشاط اختياري ‪1‬‬

‫نشاط اختياري ‪2‬‬

‫المجموع الكلي‬

‫التربية الدينية‬

‫اسم التلميذ‬

‫اسم المدرسة‬

‫رقم‬

‫ ‬ ‫نتيجة امتحان الصف السادس االبتدائي الدور األول للعام الدراسي‪2017 / 2016‬‬

‫‪95‬‬

‫احمد مصطفى إسماعيل خضير‬

‫الزهورج‬

‫‪98.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪78.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪294.75‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪374.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪96‬‬

‫أكرم محمد فتحى عبدالفتاح‬

‫الزهورج‬

‫‪90.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪66.8‬‬

‫‪97‬‬

‫حازم طلعت علي عبد الحميد‬

‫الزهورج‬

‫‪96.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪72.4‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪36.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪269.45‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪349.45‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.9‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪36.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪281.75‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪361.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪98‬‬

‫زياد خالد عبدالمنعم حامد‬

‫الزهورج‬

‫‪99.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪79.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪298.6‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪378.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38‬‬

‫ممتاز‬

‫‪99‬‬

‫عبدالرحمن احمد محمد احمد‬

‫الزهورج‬

‫‪92.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪61.8‬‬

‫‪101‬‬

‫عبدالرحمن اشرف شحاتة‬

‫الزهورج‬

‫‪74.25‬‬

‫جيد‬

‫‪60.4‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪34.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪32.6‬‬

‫جيد‬

‫‪223.15‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪303.15‬‬

‫‪102‬‬

‫عبدالرحمن عدلى خليل محمد‬

‫ممتاز‬

‫‪35‬‬

‫جيد جداً‬

‫الزهورج‬

‫‪92.75‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪36.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪278.95‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪358.95‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪30.1‬‬

‫‪73.4‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪26.2‬‬

‫جيد‬

‫‪32.9‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪29.4‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪258.7‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪338.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.1‬‬

‫ممتاز‬ ‫ممتاز‬

‫‪103‬‬

‫عبدالرحمن محمود عبدالمنعم‬

‫الزهورج‬

‫‪85.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪55.2‬‬

‫جيد‬

‫‪29.7‬‬

‫جيد‬

‫‪35.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪30.8‬‬

‫‪104‬‬

‫عبدالرحمن محمود محمد‬

‫الزهورج‬

‫‪ 75.25‬جيد جداً‬

‫‪59.6‬‬

‫جيد‬

‫‪27.9‬‬

‫جيد‬

‫‪33.1‬‬

‫‪229.65‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪309.65‬‬

‫‪32.2‬‬

‫‪75.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪33.8‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪237.1‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪317.1‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪37.9‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪284.85‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪364.85‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫الجلوس‬

‫الدرجة‬ ‫‪100‬‬

‫المستوى‬

‫الدرجة‬ ‫‪80‬‬

‫المستوى‬

‫الدرجة‬ ‫‪40‬‬

‫المستوى‬

‫الدرجة‬ ‫‪40‬‬

‫المستوى‬

‫الدرجة‬

‫المستوى‬

‫‪40‬‬

‫جيد جداً‬

‫أساسي‬ ‫‪300‬‬

‫الدرجة‬

‫‪150‬‬

‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫الدرجة‬ ‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫‪105‬‬

‫على محمد منير محمد‬

‫الزهورج‬

‫‪96.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪106‬‬

‫عمر عبدالعزيز يوسف‬

‫الزهورج‬

‫‪88‬‬

‫ممتاز‬

‫‪70.8‬‬

‫‪107‬‬

‫عمرو كمال ادم يوسف‬

‫الزهورج‬

‫‪85.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪59.8‬‬

‫جيد‬

‫‪108‬‬

‫عمرو محمد حسن أحمد‬

‫الزهورج‬

‫‪98.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪76.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.8‬‬

‫‪109‬‬

‫عمرو مصطفى محمود كرار‬

‫الزهورج‬

‫‪98.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪74.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪110‬‬

‫كريم محمد عبدالعال آدم‬

‫الزهورج‬

‫‪98.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪76.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.4‬‬

‫‪111‬‬

‫مالك عاطى محمد تميم‬

‫الزهورج‬

‫‪65.25‬‬

‫جيد‬

‫‪43.6‬‬

‫متوسط‬

‫‪21.6‬‬

‫متوسط‬

‫‪32.1‬‬

‫‪112‬‬

‫محمد إبراهيم عبدالمولى‬

‫الزهورج‬

‫‪93‬‬

‫ممتاز‬

‫‪67.6‬‬

‫‪113‬‬

‫محمد احمد ابراهيم شريعى‬

‫الزهورج‬

‫‪94.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪61.2‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪33.7‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪35.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34‬‬

‫ممتاز‬

‫‪33.3‬‬

‫‪114‬‬

‫محمد أحمد بخيت حسين‬

‫الزهورج‬

‫‪94.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪70.2‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪35.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪264.85‬‬

‫ممتاز‬

‫‪284.55‬‬

‫‪20‬‬

‫‪261‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.2‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪34.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪33‬‬

‫‪30‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪35‬‬

‫ممتاز‬

‫‪31‬‬

‫جيد جداً‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪289.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪293.05‬‬

‫‪20‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪25.6‬‬

‫متوسط‬

‫‪188.15‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪32.6‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪262.8‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪251.85‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪275.55‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪297.5‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪357.8‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫جيد جداً‬

‫جيد جداً‬

‫‪263.5‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪343.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪241.05‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪321.05‬‬

‫‪291.7‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪371.7‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪35.6‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪37.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪369.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪373.05‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪268.15‬‬

‫جيد‬

‫‪28.7‬‬

‫جيد‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪342.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪331.85‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.7‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪355.55‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪344.85‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.2‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪364.55‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪341‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.5‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪33.8‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪36.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39‬‬

‫‪115‬‬

‫محمد أحمد محمد رمضان‬

‫الزهورج‬

‫‪91.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪68‬‬

‫ممتاز‬

‫‪33.3‬‬

‫‪116‬‬

‫محمد أسعد أحمد عمر‬

‫الزهورج‬

‫‪95.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪74‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.3‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪37.4‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪39.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.3‬‬

‫‪117‬‬

‫محمد أيمن محمد فراج‬

‫الزهورج‬

‫‪92.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪64‬‬

‫‪118‬‬

‫محمد راجى محمد بشرى‬

‫الزهورج‬

‫‪79‬‬

‫جيد‬

‫‪33.2‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪25.3‬‬

‫متوسط‬

‫‪217.5‬‬

‫‪119‬‬

‫محمد عاطف عمر شعيب‬

‫الزهورج‬

‫‪96.5‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪53‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪31.4‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪38.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪277.8‬‬

‫‪20‬‬

‫‪120‬‬

‫محمد عبدالخالق يوسف على‬

‫الزهورج‬

‫‪ 84.25‬جيد جداً‬

‫‪121‬‬

‫محمد عبدالسالم عبدالوهاب‬

‫الزهورج‬

‫‪94.5‬‬

‫‪122‬‬

‫محمد عصام سعيد احمد‬

‫الزهورج‬

‫‪84.5‬‬

‫‪123‬‬

‫محمد مدحت فهمى عبدالجليل‬

‫الزهورج‬

‫‪88.25‬‬

‫جيد جداً‬ ‫ممتاز‬

‫‪124‬‬

‫محمد نصر على نصر‬

‫الزهورج‬

‫‪99‬‬

‫ممتاز‬

‫‪125‬‬

‫محمود ايمن محمود على‬

‫الزهورج‬

‫‪126‬‬

‫محمود نصر سيد مرزوق‬

‫الزهورج‬

‫‪127‬‬

‫مصطفى اسماعيل محمد‬

‫الزهورج‬

‫‪ 84.75‬جيد جداً‬ ‫‪97‬‬

‫ممتاز‬

‫‪ 80.75‬جيد جداً‬

‫‪27‬‬

‫جيد‬

‫‪70.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪68.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪30.9‬‬

‫‪70.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪32.6‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪37.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34.1‬‬

‫‪35.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪33.1‬‬

‫‪65.4‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪27.7‬‬

‫جيد‬

‫‪35.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪31‬‬

‫‪31.6‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪37.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪32.5‬‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.7‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪34.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪253.55‬‬

‫‪37‬‬

‫ممتاز‬

‫‪277.5‬‬

‫‪20‬‬

‫‪29.6‬‬

‫جيد‬

‫‪235.95‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪255.25‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪60.4‬‬

‫جيد جداً‬

‫جيد جداً‬

‫‪250.55‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪330.55‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪293.8‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪373.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪333.55‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.8‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪357.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪315.95‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪335.25‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪34‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪33.4‬‬

‫جيد جداً‬

‫جيد جداً‬ ‫جيد جداً‬

‫‪70.2‬‬ ‫‪70.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪63.6‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪28.7‬‬

‫جيد‬

‫‪33.3‬‬

‫‪26.6‬‬

‫جيد‬

‫‪38.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪31.1‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪35.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪32.5‬‬

‫‪34.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪32.7‬‬

‫‪31.5‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪26.1‬‬

‫جيد‬

‫‪38.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪128‬‬

‫مصطفى حماده محمد احمد‬

‫الزهورج‬

‫‪129‬‬

‫مصطفى كمال مدنى عبلة‬

‫الزهورج‬

‫‪86.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪66.4‬‬

‫‪130‬‬

‫معتز ناصف محى الدين‬

‫الزهورج‬

‫‪89‬‬

‫ممتاز‬

‫‪59.6‬‬

‫جيد‬

‫‪131‬‬

‫مؤمن سعيد عبدهللا أحمد‬

‫الزهورج‬

‫‪86.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪63‬‬

‫‪132‬‬

‫يسن سعد يسن محمد‬

‫الزهورج‬

‫‪98.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪71.4‬‬

‫جيد جداً‬

‫جيد جداً‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪243.9‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪323.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.7‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪92.75‬‬

‫‪37.6‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪266.2‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪346.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪28.4‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد‬

‫‪35.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪254.65‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪334.65‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪76.6‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪38.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.6‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪63.6‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪38‬‬

‫‪29.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫‪190‬‬

‫المستوى‬

‫‪30.5‬‬ ‫‪31.1‬‬ ‫‪36.7‬‬

‫جيد جداً‬ ‫جيد جداً‬ ‫ممتاز‬

‫‪38.8‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪3‬‬

‫‪40‬‬

‫المستوى‬

‫ممتاز‬

‫جيد‬

‫ممتاز‬

‫الدرجة‬

‫الدرجة‬

‫‪380‬‬

‫الدرجة‬

‫‪252.05‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪332.05‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪246.7‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪326.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪33.9‬‬

‫‪238.45‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪318.45‬‬

‫ممتاز‬

‫‪284.1‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪364.1‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪35.6‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪39.4‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫رئيس لجنة النظام والمراقبة

علي عبد هللا سعيد‬


‫مديرية التربية والتعليم‬ ‫إدارة الخارجة التعليمية‬ ‫لجنة النظام والمراقبة للصف السادس االبتدائي‬

‫اللغة العربية‬

‫الدراسات‬

‫الرياضيات‬

‫اللغة االنجليزية‬

‫العلوم‬

‫اسم التلميذ‬

‫اسم المدرسة‬

‫رقم‬

‫ ‬ ‫نتيجة امتحان الصف السادس االبتدائي الدور األول للعام الدراسي‪2017 / 2016‬‬

‫‪133‬‬

‫يوسف صالح عيد محمد‬

‫الزهورج‬

‫‪71.75‬‬

‫جيد‬

‫‪57.8‬‬

‫جيد‬

‫‪27.8‬‬

‫جيد‬

‫‪30.4‬‬

‫‪134‬‬

‫أروى عبدالحى محمود‬

‫الزهورج‬

‫‪99.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪76.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪135‬‬

‫اروى مجدى سيد احمد‬

‫الزهورج‬

‫‪97.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪73.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪32.5‬‬

‫‪136‬‬

‫االء احمد محمد عبد السالم‬

‫الزهورج‬

‫‪97.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪69.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.8‬‬

‫جيد جداً‬ ‫ممتاز‬

‫الجلوس‬

‫الدرجة‬ ‫‪100‬‬

‫المستوى‬

‫الدرجة‬ ‫‪80‬‬

‫المستوى‬

‫الدرجة‬ ‫‪40‬‬

‫المستوى‬

‫الدرجة‬ ‫‪40‬‬

‫المستوى‬

‫جيد جداً‬

‫الدرجة‬

‫المستوى‬

‫‪40‬‬

‫مجموع‬

‫نشاط فني‬

‫أساسي‬ ‫‪300‬‬

‫الدرجة‬

‫‪150‬‬

‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫نشاط رياضي‬ ‫الدرجة‬ ‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫نشاط اختياري ‪1‬‬ ‫الدرجة‬ ‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫نشاط اختياري ‪2‬‬ ‫الدرجة‬ ‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫المجموع الكلي‬ ‫‪380‬‬ ‫‪190‬‬

‫المستوى‬

‫‪29.8‬‬

‫جيد‬

‫‪217.55‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪297.55‬‬

‫‪39.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪294.85‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪374.85‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫التربية الدينية‬ ‫الدرجة‬ ‫‪40‬‬

‫‪33.6‬‬

‫المستوى‬

‫جيد جداً‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪276.4‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪356.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪277.4‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪357.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪137‬‬

‫االء محمود أحمد السيد‬

‫الزهورج‬

‫‪99.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪78‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪296.65‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪376.65‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪138‬‬

‫آية آدهم على حسن‬

‫الزهورج‬

‫‪99.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪75.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪292.3‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪372.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪139‬‬

‫آية صالح إبراهيم صالح‬

‫الزهورج‬

‫‪93.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪63‬‬

‫‪140‬‬

‫آية عاصم حرب محمد‬

‫الزهورج‬

‫‪95.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪73.6‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪36.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪32‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.7‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪262.85‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪342.85‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.5‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪283.45‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪363.45‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39‬‬

‫ممتاز‬

‫‪141‬‬

‫إيمان سمير محمد إبراهيم‬

‫الزهورج‬

‫‪99.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪73.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪291.45‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪371.45‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪143‬‬

‫ايه محمد أحمد عبدالدايم‬

‫الزهورج‬

‫‪89.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪55‬‬

‫جيد‬

‫‪26.6‬‬

‫جيد‬

‫‪30.5‬‬

‫‪144‬‬

‫بسمه محمد يوسف محمد‬

‫الزهورج‬

‫‪89.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪62.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪249.95‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪329.95‬‬

‫ممتاز‬

‫‪145‬‬

‫بسنت احمد سيد محمد‬

‫الزهورج‬

‫‪96.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪65.8‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪30.9‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪34.8‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪33.4‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪235.25‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪315.25‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪33.9‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪146‬‬

‫حور بيومي أحمد محمد‬

‫الزهورج‬

‫‪99‬‬

‫ممتاز‬

‫‪75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪147‬‬

‫خلود احمد حسن محمد‬

‫الزهورج‬

‫‪96.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪62.6‬‬

‫‪149‬‬

‫دارين عالء محمد بدوى‬

‫الزهورج‬

‫‪97.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪67‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪150‬‬

‫رحمة حمدى توفيق احمد‬

‫الزهورج‬

‫‪89‬‬

‫ممتاز‬

‫‪60‬‬

‫‪151‬‬

‫رنا سيد على احمد‬

‫الزهورج‬

‫‪91.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪56.4‬‬

‫جيد‬

‫‪152‬‬

‫ريم محمد حسين سفيان‬

‫الزهورج‬

‫‪87.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪66.4‬‬

‫‪153‬‬

‫ساميه ايمن محمد محمد‬

‫الزهورج‬

‫‪98‬‬

‫ممتاز‬

‫‪74.6‬‬

‫جيد جداً‬ ‫ممتاز‬

‫‪154‬‬

‫سما حمدى ايوب محمد‬

‫الزهورج‬

‫‪92.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪66‬‬

‫‪155‬‬

‫سماهر ايمن محمود على‬

‫الزهورج‬

‫‪97.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪72.6‬‬

‫جيد جداً‬ ‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫جيد جداً‬ ‫جيد جداً‬

‫جيد جداً‬

‫‪32.3‬‬

‫‪34.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫‪34.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.1‬‬

‫‪29.8‬‬

‫جيد‬

‫‪34.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪33.5‬‬

‫‪27.3‬‬

‫جيد‬

‫‪35.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪27.2‬‬

‫جيد‬

‫‪32.4‬‬

‫‪34‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.2‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪33‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪326.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.8‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪326.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪365.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪341.95‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪361.55‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.7‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪39.5‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪34.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪26.8‬‬

‫جيد‬ ‫ممتاز‬ ‫جيد جداً‬

‫جيد جداً‬

‫‪246.7‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪246.1‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪246.75‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪285.3‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪368.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪309.8‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪276.65‬‬

‫جيد‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪331.55‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.4‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪316.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪314.9‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪33‬‬

‫‪342.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪29.8‬‬

‫جيد‬

‫‪37‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪261.95‬‬

‫‪33.1‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪39.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39‬‬

‫ممتاز‬

‫‪281.55‬‬

‫‪20‬‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪288.7‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪30.8‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪229.8‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪196.65‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪251.55‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪236.3‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪234.9‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪262.5‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪156‬‬

‫شروق السيد أنور السيد‬

‫الزهورج‬

‫‪99‬‬

‫‪157‬‬

‫شيماء أحمد على محمد‬

‫الزهورج‬

‫‪85‬‬

‫ممتاز‬

‫‪56.2‬‬

‫جيد‬

‫‪24.3‬‬

‫متوسط‬

‫‪33.5‬‬

‫‪158‬‬

‫شيماء محمد صالح خليفة‬

‫الزهورج‬

‫‪69.25‬‬

‫جيد‬

‫‪51.8‬‬

‫متوسط‬

‫‪20.8‬‬

‫متوسط‬

‫‪30.6‬‬

‫‪159‬‬

‫مريم عادل فهيم محمد‬

‫الزهورج‬

‫‪88.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪65.2‬‬

‫‪160‬‬

‫ملك خالد احمد حسن‬

‫الزهورج‬

‫‪83.5‬‬

‫‪25‬‬

‫متوسط‬

‫‪36‬‬

‫ممتاز‬

‫‪30.2‬‬

‫‪161‬‬

‫منه هللا شعبان صالح محمد‬

‫الزهورج‬

‫‪80‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪61.6‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪29.2‬‬

‫جيد‬

‫‪35.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪25.5‬‬

‫متوسط‬

‫‪35.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪32.8‬‬

‫‪162‬‬

‫مى محمد سليم أبوبكر‬

‫الزهورج‬

‫‪87‬‬

‫ممتاز‬

‫‪31.4‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪38.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪71.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪326.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.3‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪272.95‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪352.95‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36‬‬

‫ممتاز‬

‫‪266.9‬‬

‫‪20‬‬

‫‪74‬‬

‫جيد جداً‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪346.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.6‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪39.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪293.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪61.2‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪373.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.2‬‬

‫‪36.5‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪271.35‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪351.35‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.4‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪35.4‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪24.2‬‬

‫متوسط‬

‫‪32.9‬‬

‫جيد جداً‬ ‫جيد جداً‬ ‫جيد جداً‬

‫جيد جداً‬

‫‪33.3‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪36.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37‬‬

‫ممتاز‬

‫‪280.75‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪360.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.9‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪39.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪292.45‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪372.45‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪267.9‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪347.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.1‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪251.5‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪331.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34‬‬

‫ممتاز‬

‫‪201.8‬‬

‫‪19.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪281.3‬‬

‫جيد‬

‫‪29.5‬‬

‫جيد‬

‫‪223.5‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪303.5‬‬

‫‪292.1‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪372.1‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪31.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.4‬‬

‫جيد جداً‬ ‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪286.3‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪333.2‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪30.3‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪163‬‬

‫ندى أحمد آدم محمد‬

‫الزهورج‬

‫‪96.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪73.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪164‬‬

‫ندى عاطف محمد على‬

‫الزهورج‬

‫‪98.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪76.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫‪165‬‬

‫نهله محمد رز محمد‬

‫الزهورج‬

‫‪94‬‬

‫ممتاز‬

‫‪73.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪31.1‬‬

‫‪166‬‬

‫نورا شعبان حسن احمد‬

‫الزهورج‬

‫‪92.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪60.2‬‬

‫جيد‬

‫‪35.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.8‬‬

‫‪25‬‬

‫محمود أحمد عيد محمد‬

‫الزهورج‬

‫‪72‬‬

‫جيد‬

‫‪55.6‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪27.8‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪35‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد‬

‫‪22.2‬‬

‫متوسط‬

‫‪25.4‬‬

‫متوسط‬

‫‪26.6‬‬

‫جيد‬

‫‪167‬‬

‫احمد محروس سعيد علي‬

‫الزهور ق‬

‫‪77.5‬‬

‫‪168‬‬

‫اسالم عبد الكريم احمد توفيق‬

‫الزهور ق‬

‫‪98.5‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪53‬‬

‫جيد‬

‫‪33.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪74.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.4‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪29.7‬‬

‫جيد‬

‫‪30.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫جيد جداً‬ ‫ممتاز‬

‫‪169‬‬

‫اسالم علي محمد يس‬

‫الزهور ق‬

‫‪70.5‬‬

‫جيد‬

‫‪52.4‬‬

‫جيد‬

‫‪28.8‬‬

‫جيد‬

‫‪25.2‬‬

‫متوسط‬

‫‪29.4‬‬

‫جيد‬

‫‪206.3‬‬

‫‪170‬‬

‫اسالم طه محمد عثمان‬

‫الزهور ق‬

‫‪86‬‬

‫ممتاز‬

‫‪63.8‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪34.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪253.2‬‬

‫‪4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪31‬‬

‫جيد جداً‬

‫رئيس لجنة النظام والمراقبة

علي عبد هللا سعيد‬


‫مديرية التربية والتعليم‬ ‫إدارة الخارجة التعليمية‬ ‫لجنة النظام والمراقبة للصف السادس االبتدائي‬

‫اللغة العربية‬

‫الرياضيات‬

‫اسم التلميذ‬

‫اسم المدرسة‬

‫رقم‬

‫ ‬ ‫نتيجة امتحان الصف السادس االبتدائي الدور األول للعام الدراسي‪2017 / 2016‬‬

‫‪173‬‬

‫حسام رضا عبدالغفار محمد‬

‫الزهور ق‬

‫‪86.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪62.2‬‬

‫‪174‬‬

‫حسين أيمن حسين مسلم‬

‫الزهور ق‬

‫‪87.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪61‬‬

‫‪175‬‬

‫خالد محي قاسم محمد‬

‫الزهور ق‬

‫‪99.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪78.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪176‬‬

‫زياد ممدوح علي محمود‬

‫الزهور ق‬

‫‪92.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪64.8‬‬

‫‪177‬‬

‫عبد الرحمن احمد محمد‬

‫الزهور ق‬

‫‪87.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪62.4‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪178‬‬

‫عبد الرحمن محمد احمد‬

‫الزهور ق‬

‫‪87.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪62.6‬‬

‫‪180‬‬

‫عبدالرحمن خالد محمد‬

‫الزهور ق‬

‫‪99‬‬

‫ممتاز‬

‫‪78.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪181‬‬

‫عبدهللا خالد عبدالحميد محمد‬

‫الزهور ق‬

‫‪96.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪182‬‬

‫عمر محمد سيد ابراهيم‬

‫الزهور ق‬

‫‪ 83.75‬جيد جداً‬

‫الجلوس‬

‫الدرجة‬ ‫‪100‬‬

‫المستوى‬

‫الدرجة‬ ‫‪80‬‬

‫المستوى‬

‫جيد جداً‬ ‫جيد جداً‬

‫جيد جداً‬

‫الدراسات‬ ‫الدرجة‬ ‫‪40‬‬

‫‪33.6‬‬ ‫‪33.2‬‬

‫العلوم‬

‫المستوى‬

‫جيد جداً‬ ‫جيد جداً‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪33.7‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪32.7‬‬

‫جيد جداً‬

‫الدرجة‬ ‫‪40‬‬

‫اللغة االنجليزية‬

‫المستوى‬

‫الدرجة‬

‫المستوى‬

‫‪40‬‬

‫‪35.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪252.55‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪32.8‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪35.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪250.2‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪330.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪29.9‬‬

‫جيد‬

‫‪39.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪297.75‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪377.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪267.9‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪347.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪255.3‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪335.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪33.5‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪341.05‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.8‬‬

‫جيد جداً‬ ‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪376‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪362.95‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.6‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪310.65‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪290.75‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪29.5‬‬

‫جيد‬

‫‪29.4‬‬

‫جيد‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪320.5‬‬

‫‪31.2‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪303‬‬

‫جيد جداً‬

‫ممتاز‬

‫‪356.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.8‬‬

‫‪35.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪261.05‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪296‬‬

‫‪20‬‬

‫‪36.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪282.95‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد‬

‫‪230.65‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪210.75‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪240.5‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪223‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪276.6‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪39.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪74.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪57.6‬‬

‫جيد‬

‫‪28.6‬‬

‫جيد‬

‫‪34.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪26.6‬‬

‫‪54.6‬‬

‫جيد‬

‫‪31.3‬‬

‫‪58.6‬‬

‫جيد‬

‫‪31.7‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪29.6‬‬

‫جيد‬

‫‪27.5‬‬

‫جيد‬

‫‪33.6‬‬

‫‪59.2‬‬

‫جيد‬

‫‪31.7‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪32.1‬‬

‫جيد جداً‬

‫جيد جداً‬

‫‪37‬‬

‫ممتاز‬

‫‪183‬‬

‫كريم سعد عبدهللا رضوان‬

‫الزهور ق‬

‫‪184‬‬

‫كريم محمد بهاء الدين محمد‬

‫الزهور ق‬

‫‪84.5‬‬

‫‪185‬‬

‫محمد أشرف ابراهيم احمد‬

‫الزهور ق‬

‫‪70.5‬‬

‫جيد جداً‬ ‫جيد‬

‫‪186‬‬

‫محمد شعبان محمد محمد‬

‫الزهور ق‬

‫‪95‬‬

‫ممتاز‬

‫‪67.6‬‬

‫‪187‬‬

‫محمد شكري عبدالخالق‬

‫الزهور ق‬

‫‪97.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪69.6‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬ ‫جيد جداً‬

‫‪30.2‬‬

‫جيد جداً‬

‫جيد جداً‬

‫‪31.4‬‬

‫‪39.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.8‬‬

‫‪188‬‬

‫محمد عدلى صادق صديق‬

‫الزهور ق‬

‫‪98.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪73.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪189‬‬

‫محمد فتحي عبد الحميد محمد‬

‫الزهور ق‬

‫‪85.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪60.6‬‬

‫‪190‬‬

‫محمود سعيد عبادي حمدان‬

‫الزهور ق‬

‫‪95.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪63.4‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪33‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪33.5‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪33.8‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪191‬‬

‫مروان محمد طه عبد ربه‬

‫الزهور ق‬

‫‪99.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪74.4‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪150‬‬

‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫‪190‬‬

‫المستوى‬

‫جيد جداً‬ ‫جيد جداً‬ ‫جيد جداً‬

‫‪37.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪361.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.4‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪281.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪371.05‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪291.05‬‬

‫‪20‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪326.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪246.4‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪346.15‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪266.15‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪369.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪368.95‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.1‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪348.05‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪352.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.2‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪339.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪36.8‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪349.05‬‬

‫‪39‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪352.8‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪376.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫‪322.5‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪35.4‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪33.4‬‬

‫جيد جداً‬ ‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪38.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39‬‬

‫‪192‬‬

‫مصطفي محمد طه عبد ربه‬

‫الزهور ق‬

‫‪97.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪74.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪193‬‬

‫مؤمن رجب عشري محمد‬

‫الزهور ق‬

‫‪93.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪64.2‬‬

‫‪194‬‬

‫أبرار محروس جمعه حسين‬

‫الزهور ق‬

‫‪97.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪62.2‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪35.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36‬‬

‫‪35.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪195‬‬

‫اسراء وحيد جاد الكريم محمد‬

‫الزهور ق‬

‫‪88.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪68.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪31.3‬‬

‫‪196‬‬

‫الزهراء محمد معوض على‬

‫الزهور ق‬

‫‪96.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪67.2‬‬

‫‪37.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪269.05‬‬

‫‪20‬‬

‫‪197‬‬

‫اميره مدحت عبدالرحمن‬

‫الزهور ق‬

‫‪97‬‬

‫ممتاز‬

‫‪67‬‬

‫جيد جداً‬

‫جيد جداً‬

‫‪36.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪259.75‬‬

‫‪38.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪33.7‬‬

‫‪198‬‬

‫تسنيم عادل حافظ زين الدين‬

‫الزهور ق‬

‫‪99.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪76.8‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪272.8‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪296.1‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪32.2‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪242.5‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪292.8‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪298.95‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪368.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪32.5‬‬

‫‪38.9‬‬

‫ممتاز‬ ‫ممتاز‬

‫‪38.2‬‬ ‫‪38.9‬‬

‫ممتاز‬ ‫ممتاز‬

‫‪268.05‬‬ ‫‪272.4‬‬

‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬

‫ممتاز‬ ‫ممتاز‬

‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬

‫ممتاز‬ ‫ممتاز‬

‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬

‫ممتاز‬ ‫ممتاز‬

‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬

‫ممتاز‬ ‫ممتاز‬

‫‪338.3‬‬ ‫‪283.75‬‬

‫جيد‬ ‫جيد جداً‬

‫‪36.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫‪199‬‬

‫تقى عبدالعال حمود على‬

‫الزهور ق‬

‫‪88‬‬

‫ممتاز‬

‫‪56‬‬

‫جيد‬

‫‪32.6‬‬

‫‪200‬‬

‫حنين عبدالحميد عبدالعال‬

‫الزهور ق‬

‫‪98.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪76.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.2‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪33.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪201‬‬

‫دنيا عصام كامل محمد‬

‫الزهور ق‬

‫‪89.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪62.2‬‬

‫‪202‬‬

‫رنيم حسين مأمون عبدهللا‬

‫الزهور ق‬

‫‪92.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪60.2‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪203‬‬

‫روان خالد محمد احمد‬

‫الزهور ق‬

‫‪69.25‬‬

‫جيد‬

‫‪50.4‬‬

‫متوسط‬

‫جيد جداً‬

‫جيد جداً‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪28.9‬‬

‫جيد‬

‫‪33.8‬‬

‫‪35.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.9‬‬

‫جيد جداً‬ ‫ممتاز‬

‫‪34.4‬‬

‫ممتاز‬ ‫ممتاز‬

‫‪289.7‬‬ ‫‪288.95‬‬

‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬

‫ممتاز‬ ‫ممتاز‬

‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬

‫ممتاز‬ ‫ممتاز‬

‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬

‫ممتاز‬ ‫ممتاز‬

‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬

‫ممتاز‬ ‫ممتاز‬

‫‪372.8‬‬ ‫‪329.2‬‬

‫ممتاز‬ ‫ممتاز‬

‫‪34.8‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪32.7‬‬

‫‪38.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪249.2‬‬

‫‪33.2‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪258.3‬‬

‫‪20‬‬

‫‪203.75‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪218.95‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪288.5‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪26.2‬‬

‫جيد‬

‫‪28.5‬‬

‫جيد‬

‫‪29.4‬‬

‫جيد‬

‫‪204‬‬

‫ريم احمد معوض ابوزيد‬

‫الزهور ق‬

‫‪74.75‬‬

‫جيد‬

‫‪52.2‬‬

‫جيد‬

‫‪30.7‬‬

‫‪205‬‬

‫سما محمود كامل حسين‬

‫الزهور ق‬

‫‪99‬‬

‫ممتاز‬

‫‪74‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.3‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪30.4‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪30.9‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪38‬‬

‫ممتاز‬

‫‪206‬‬

‫سندس احمد عبدالاله ادم‬

‫الزهور ق‬

‫‪99.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪76.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫‪207‬‬

‫سندس سيد موسي محمد‬

‫الزهور ق‬

‫‪99.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪78.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪208‬‬

‫شروق اسالم حسن حسين‬

‫الزهور ق‬

‫‪74.5‬‬

‫جيد‬

‫‪56‬‬

‫جيد‬

‫‪28.7‬‬

‫جيد‬

‫‪31.6‬‬

‫‪209‬‬

‫شهد ابو رايه موسي‬

‫الزهور ق‬

‫‪96‬‬

‫ممتاز‬

‫‪69‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.8‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪31.1‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪210‬‬

‫شهد حسين سالم سلمان‬

‫الزهور ق‬

‫‪54.2‬‬

‫جيد‬

‫‪35.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪ 84.25‬جيد جداً‬

‫جيد جداً‬

‫‪37.4‬‬

‫‪34.2‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪30.2‬‬

‫جيد جداً‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪40‬‬

‫المستوى‬

‫‪332.55‬‬

‫‪39.7‬‬

‫‪67.75‬‬

‫الدرجة‬

‫الدرجة‬

‫الدرجة‬

‫الدرجة‬

‫‪380‬‬

‫الدرجة‬

‫ممتاز‬

‫‪36.9‬‬

‫جيد‬

‫أساسي‬ ‫‪300‬‬

‫‪30.8‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫مجموع‬

‫نشاط فني‬

‫نشاط رياضي‬

‫نشاط اختياري ‪1‬‬

‫نشاط اختياري ‪2‬‬

‫المجموع الكلي‬

‫التربية الدينية‬

‫‪39.2‬‬

‫ممتاز‬ ‫ممتاز‬

‫‪295.35‬‬ ‫‪297.9‬‬

‫‪20‬‬

‫‪221.9‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪274.9‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪245.85‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪38.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪5‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪39.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪375.35‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪377.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪301.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪354.9‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪32.2‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪325.85‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.8‬‬

‫ممتاز‬

‫رئيس لجنة النظام والمراقبة

علي عبد هللا سعيد‬


‫مديرية التربية والتعليم‬ ‫إدارة الخارجة التعليمية‬ ‫لجنة النظام والمراقبة للصف السادس االبتدائي‬

‫اسم المدرسة‬

‫رقم‬ ‫الجلوس‬

‫اسم التلميذ‬

‫ ‬ ‫نتيجة امتحان الصف السادس االبتدائي الدور األول للعام الدراسي‪2017 / 2016‬‬

‫اللغة العربية‬ ‫الدرجة‬ ‫‪100‬‬

‫المستوى‬

‫الرياضيات‬ ‫الدرجة‬ ‫‪80‬‬

‫المستوى‬

‫الدراسات‬ ‫الدرجة‬ ‫‪40‬‬

‫العلوم‬

‫المستوى‬

‫الدرجة‬ ‫‪40‬‬

‫اللغة االنجليزية‬

‫المستوى‬

‫الدرجة‬

‫المستوى‬

‫‪40‬‬

‫مجموع‬

‫نشاط فني‬

‫أساسي‬ ‫‪300‬‬

‫الدرجة‬

‫‪150‬‬

‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫نشاط رياضي‬ ‫الدرجة‬ ‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫نشاط اختياري ‪1‬‬ ‫الدرجة‬ ‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫نشاط اختياري ‪2‬‬ ‫الدرجة‬ ‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫المجموع الكلي‬ ‫‪380‬‬ ‫‪190‬‬

‫المستوى‬

‫التربية الدينية‬ ‫الدرجة‬ ‫‪40‬‬

‫المستوى‬

‫‪211‬‬

‫شهد محمد عبدالمنعم احمد‬

‫الزهور ق‬

‫‪98.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪71.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪285.2‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪365.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39‬‬

‫ممتاز‬

‫‪212‬‬

‫عزه مشير احمد نصر الدين‬

‫الزهور ق‬

‫‪99.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪78.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪298.2‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪378.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪213‬‬

‫مريم سعيد محمد مهران‬

‫الزهور ق‬

‫‪91.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪66.4‬‬

‫‪214‬‬

‫منه هللا عالء الدين محمود‬

‫الزهور ق‬

‫‪94.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪70.2‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪34.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪264.4‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪344.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.6‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪38.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪279.55‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪359.55‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39‬‬

‫ممتاز‬

‫‪215‬‬

‫منه محمد حسن عبدالاله‬

‫الزهور ق‬

‫‪73‬‬

‫جيد‬

‫‪58.6‬‬

‫جيد‬

‫‪27.3‬‬

‫جيد‬

‫‪28.9‬‬

‫جيد‬

‫‪28.8‬‬

‫جيد‬

‫‪216.6‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪296.6‬‬

‫‪216‬‬

‫ميار ماهر محمد موسي‬

‫الزهور ق‬

‫‪60.8‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪32.1‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪30.8‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪32.6‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪240.05‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪320.05‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪32‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪290.1‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪370.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪ 83.75‬جيد جداً‬

‫‪73.2‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪36.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪352.55‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.2‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪358.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪361.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.7‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪370.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪369.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.6‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪373.85‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪339.85‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.5‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪365.55‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪361.85‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.6‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬ ‫ممتاز‬

‫‪217‬‬

‫نداء ماجد محمود سلطان‬

‫الزهور ق‬

‫‪98‬‬

‫ممتاز‬

‫‪218‬‬

‫ندي ناصر عبدالمعز امبادر‬

‫الزهور ق‬

‫‪92.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪67.4‬‬

‫‪219‬‬

‫نرمين ابراهيم احمد محمد‬

‫الزهور ق‬

‫‪95.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪72‬‬

‫ممتاز‬

‫‪220‬‬

‫نهي محمد سيد محمد‬

‫الزهور ق‬

‫‪97.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪69.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.8‬‬

‫‪221‬‬

‫هبه نصرهللا محمود محمد‬

‫الزهور ق‬

‫‪99.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪72.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪222‬‬

‫احمد أشرف رشدي محمد‬

‫الشعراوي‬

‫‪96‬‬

‫ممتاز‬

‫‪76.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.4‬‬

‫‪223‬‬

‫احمد باهى احمد محمود‬

‫الشعراوي‬

‫‪96.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪78.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪224‬‬

‫احمد صالح محمود على‬

‫الشعراوي‬

‫‪ 82.25‬جيد جداً‬

‫‪69‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37‬‬

‫‪75.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.9‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪37.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪281.85‬‬

‫‪35.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪249.7‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪288.4‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪30.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.5‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪254.85‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪277.7‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.7‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪272.55‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.1‬‬

‫‪39.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37‬‬

‫‪278.9‬‬

‫‪20‬‬

‫‪36.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪281.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪290.6‬‬

‫‪20‬‬

‫‪39‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪37.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪289.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪39.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪293.85‬‬

‫‪20‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪259.85‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪285.55‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪329.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪368.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪38‬‬

‫ممتاز‬

‫‪334.85‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪357.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪379.2‬‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪299.2‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪370.85‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪290.85‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪30.1‬‬

‫جيد جداً‬

‫ممتاز‬

‫‪310.95‬‬ ‫‪351.3‬‬

‫جيد جداً‬

‫جيد جداً‬

‫‪230.95‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪271.3‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪225‬‬

‫ألبير أمين فايز صديق‬

‫الشعراوي‬

‫‪95.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪226‬‬

‫امير محمد كامل حسين‬

‫الشعراوي‬

‫‪97.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪71.4‬‬

‫‪227‬‬

‫بيتر رفعت حلقه لوقا‬

‫الشعراوي‬

‫‪84‬‬

‫‪228‬‬

‫حسن عبد هللا حسن حسين‬

‫الشعراوي‬

‫‪97‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪58.4‬‬

‫جيد‬

‫ممتاز‬

‫‪75.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.3‬‬

‫‪229‬‬

‫سعد محمود سيد احمد‬

‫الشعراوي‬

‫‪85.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪64.2‬‬

‫‪231‬‬

‫عبدالرحمن سعيد عبداللطيف‬

‫الشعراوي‬

‫‪95.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪66.4‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪37.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.8‬‬

‫‪232‬‬

‫على عماد على عبدالرحمن‬

‫الشعراوي‬

‫‪99.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪80‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪233‬‬

‫عمار محمد سعد سعيد‬

‫الشعراوي‬

‫‪96.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪77.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.8‬‬

‫‪234‬‬

‫كريم احمد عبدالوهاب ابراهيم‬

‫الشعراوي‬

‫‪70.75‬‬

‫جيد‬

‫‪58.6‬‬

‫جيد‬

‫‪35.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪33.2‬‬

‫‪235‬‬

‫كريم محمد خليفة عبادى‬

‫الشعراوي‬

‫‪90‬‬

‫ممتاز‬

‫‪70.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.4‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪33.3‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫جيد جداً‬

‫‪35.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪236‬‬

‫كريم مصطفى زهير حسانين‬

‫الشعراوي‬

‫‪88.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪70‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪269.25‬‬

‫‪237‬‬

‫مازن محمد سعيد احمد‬

‫الشعراوي‬

‫‪95.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪70.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪279.3‬‬

‫‪20‬‬

‫‪239‬‬

‫محمد عبدالعظيم عبدالوهاب‬

‫الشعراوي‬

‫‪99.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪80‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪299.2‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪240‬‬

‫محمد محمود ابوالسعود‬

‫الشعراوي‬

‫‪93.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪69.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪275‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪241‬‬

‫محمود رفعت محمود‬

‫الشعراوي‬

‫‪ 82.75‬جيد جداً‬

‫‪66.8‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪33.1‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪32.4‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪33.6‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪248.65‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪242‬‬

‫مينا ابو اليسر موريس رزق‬

‫الشعراوي‬

‫‪221.6‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪243‬‬

‫مينا اشرف عبد هللا عطا هللا‬

‫الشعراوي‬

‫‪243.75‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪255.35‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪319.25‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪367.7‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪345.85‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪375.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.6‬‬

‫‪72‬‬

‫جيد‬

‫‪ 79.25‬جيد جداً‬

‫‪244‬‬

‫يوحنا شكري رميس فارس‬

‫الشعراوي‬

‫‪86.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪245‬‬

‫االء محمد عوض حامد‬

‫الشعراوي‬

‫‪98.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪246‬‬

‫امانى عبد الباسط فايز عمر‬

‫الشعراوي‬

‫‪ 83.75‬جيد جداً‬

‫‪54.8‬‬

‫جيد‬

‫‪63‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪65‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪77.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪62‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪74.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪247‬‬

‫دنيا جابر محمود محمد‬

‫الشعراوي‬

‫‪98‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪248‬‬

‫دنيا هبات محمد عبد الرحمن‬

‫الشعراوي‬

‫‪93.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪61.8‬‬

‫‪249‬‬

‫رنا سيد كامل مسعود‬

‫الشعراوي‬

‫‪99.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪77.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪30.1‬‬ ‫‪33.8‬‬ ‫‪30.5‬‬

‫جيد جداً‬ ‫جيد جداً‬ ‫جيد جداً‬

‫‪32.2‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪34.8‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪32.5‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪32.9‬‬

‫‪36.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪349.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.4‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪359.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪379.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪355‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪328.65‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.7‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪301.6‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪323.75‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪38.2‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪335.35‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪372.45‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪34.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬ ‫ممتاز‬ ‫ممتاز‬

‫‪35.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪292.45‬‬

‫جيد‬

‫‪35.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪239.25‬‬

‫‪20‬‬

‫‪38.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪287.7‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪265.85‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪295.8‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪37.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪29.8‬‬

‫جيد‬

‫‪28.1‬‬

‫‪38.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.1‬‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.5‬‬

‫‪6‬‬

‫رئيس لجنة النظام والمراقبة

علي عبد هللا سعيد‬


‫مديرية التربية والتعليم‬ ‫إدارة الخارجة التعليمية‬ ‫لجنة النظام والمراقبة للصف السادس االبتدائي‬

‫اسم المدرسة‬

‫رقم‬ ‫الجلوس‬

‫اسم التلميذ‬

‫ ‬ ‫نتيجة امتحان الصف السادس االبتدائي الدور األول للعام الدراسي‪2017 / 2016‬‬

‫اللغة العربية‬ ‫الدرجة‬ ‫‪100‬‬

‫المستوى‬

‫‪250‬‬

‫سندس محمد فهيم عبدالحميد‬

‫الشعراوي‬

‫‪87‬‬

‫‪251‬‬

‫شروق عطيه ابراهيم مخلوف‬

‫الشعراوي‬

‫‪99.5‬‬

‫‪252‬‬

‫ملك احمد عبد الموجود‬

‫الشعراوي‬

‫‪ 78.25‬جيد جداً‬

‫الرياضيات‬ ‫الدرجة‬ ‫‪80‬‬

‫المستوى‬

‫ممتاز‬

‫‪67.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪78.6‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫الدراسات‬ ‫الدرجة‬ ‫‪40‬‬

‫‪32.9‬‬

‫العلوم‬

‫المستوى‬

‫جيد جداً‬

‫الدرجة‬ ‫‪40‬‬

‫المستوى‬

‫المستوى‬

‫‪40‬‬

‫الدرجة‬

‫‪150‬‬

‫‪20‬‬

‫‪35.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.9‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد‬

‫‪26.9‬‬

‫جيد‬

‫‪211.35‬‬

‫‪35.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪273.15‬‬

‫‪20‬‬

‫‪39.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪50.4‬‬

‫متوسط‬

‫‪28.2‬‬

‫جيد‬

‫‪27.6‬‬

‫‪72.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪253‬‬

‫ندى محمود صديق على‬

‫الشعراوي‬

‫‪90.25‬‬

‫‪255‬‬

‫ياسمين كرم احمد محمد‬

‫الشعراوي‬

‫‪98.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪71.4‬‬

‫‪256‬‬

‫ابراهيم عادل عطيه محمد‬

‫السالم ‪ -‬ق‬

‫‪60.75‬‬

‫متوسط‬

‫‪54‬‬

‫جيد‬

‫‪257‬‬

‫احمد عبد الحفيظ فرغلى‬

‫السالم ‪ -‬ق‬

‫‪85.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪57.2‬‬

‫جيد‬

‫‪28.4‬‬

‫‪258‬‬

‫احمد محمد احمد بيومى‬

‫السالم ‪ -‬ق‬

‫‪91.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪58.6‬‬

‫جيد‬

‫‪33.9‬‬

‫‪259‬‬

‫احمد محمد احمد عبد المجيد‬

‫السالم ‪ -‬ق‬

‫‪87.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪61.8‬‬

‫‪260‬‬

‫احمد محمد احمد عبد المنعم‬

‫السالم ‪ -‬ق‬

‫‪88.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪63‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪34.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪33.2‬‬

‫‪261‬‬

‫تامر يحى فولى احمد‬

‫السالم ‪ -‬ق‬

‫‪93.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪64.6‬‬

‫‪38.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪33.8‬‬

‫‪262‬‬

‫حسن عبد المجيد يوسف‬

‫السالم ‪ -‬ق‬

‫‪ 84.75‬جيد جداً‬

‫‪31.8‬‬

‫‪263‬‬

‫حسن محمد حسن عبد المعز‬

‫السالم ‪ -‬ق‬

‫‪82.5‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪30‬‬

‫‪264‬‬

‫حسن محمود حسن عبدهللا‬

‫السالم ‪ -‬ق‬

‫‪95.5‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫المستوى‬

‫الدرجة‬ ‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫الدرجة‬ ‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫الدرجة‬ ‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫‪380‬‬ ‫‪190‬‬

‫المستوى‬

‫الدرجة‬ ‫‪40‬‬

‫المستوى‬

‫‪255.9‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪335.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪297‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪377‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪291.35‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪353.15‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪32.1‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪38.9‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪38.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪282.35‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪362.35‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪25.2‬‬

‫متوسط‬

‫‪22.8‬‬

‫متوسط‬

‫‪28.5‬‬

‫جيد‬

‫‪191.25‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪271.25‬‬

‫جيد‬

‫‪24.9‬‬

‫متوسط‬

‫جيد‬

‫‪27.6‬‬

‫جيد‬

‫‪31.4‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪31.4‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪30.8‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪230.35‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪310.35‬‬

‫‪246.45‬‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪326.25‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪30.3‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫جيد جداً‬ ‫جيد جداً‬

‫‪56.8‬‬

‫جيد‬

‫‪62.2‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪67.4‬‬

‫الدرجة‬

‫أساسي‬ ‫‪300‬‬

‫‪33‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫اللغة االنجليزية‬

‫مجموع‬

‫نشاط فني‬

‫نشاط رياضي‬

‫نشاط اختياري ‪1‬‬

‫نشاط اختياري ‪2‬‬

‫المجموع الكلي‬

‫التربية الدينية‬

‫جيد جداً‬

‫‪27.8‬‬

‫جيد‬

‫‪37.9‬‬

‫ممتاز‬ ‫ممتاز‬

‫‪35.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.8‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪29.9‬‬

‫جيد‬

‫‪32.7‬‬

‫‪34.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪33.9‬‬

‫جيد جداً‬

‫ممتاز‬

‫‪33.2‬‬ ‫‪35.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪265‬‬ ‫‪266‬‬

‫ساهر ايهاب أحمد مرزوق‬

‫السالم ‪ -‬ق‬

‫‪91.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪69.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪267‬‬

‫عبد الرحمن ياسر حسين بكر‬

‫السالم ‪ -‬ق‬

‫‪77‬‬

‫‪269‬‬

‫على ناصر على وهبه‬

‫السالم ‪ -‬ق‬

‫‪86.75‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪60‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪30.6‬‬

‫‪69.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪270‬‬

‫عمر جمال ابراهيم سويفى‬

‫السالم ‪ -‬ق‬

‫‪91.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪72.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.5‬‬

‫‪271‬‬

‫عمرو خالد غريب محمد‬

‫السالم ‪ -‬ق‬

‫‪96.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪70.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪272‬‬

‫عمرو محمد طيب عبدهللا‬

‫السالم ‪ -‬ق‬

‫‪ 82.75‬جيد جداً‬

‫‪63.2‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪32.6‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪273‬‬ ‫‪274‬‬

‫محمد عصام عبد الوهاب‬

‫السالم ‪ -‬ق‬

‫‪86.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪61.6‬‬

‫‪275‬‬

‫محمود اشرف فؤاد محمد‬

‫السالم ‪ -‬ق‬

‫‪92.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪70.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪31.7‬‬

‫‪37.8‬‬

‫‪36‬‬

‫جيد جداً‬

‫جيد جداً‬

‫ممتاز‬

‫خالد عبد الفتاح حسن احمد‬

‫كيرلس رضا تاوضروس‬

‫‪33.5‬‬

‫‪38.5‬‬

‫السالم ‪ -‬ق‬

‫السالم ‪ -‬ق‬

‫جيد جداً‬

‫جيد جداً‬

‫‪37.2‬‬

‫‪98.25‬‬

‫‪93.25‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪33‬‬

‫جيد جداً‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪35.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.3‬‬

‫‪77.6‬‬

‫‪75‬‬

‫‪31.6‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪33.5‬‬

‫جيد جداً‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪33.5‬‬

‫جيد جداً‬

‫جيد جداً‬

‫‪230.2‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪258.45‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪29.9‬‬

‫جيد‬

‫‪34.7‬‬

‫‪38.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.2‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪33.9‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪33.8‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪32.8‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪276‬‬

‫محمود طارق محمود احمد‬

‫السالم ‪ -‬ق‬

‫‪99‬‬

‫ممتاز‬

‫‪76.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪278‬‬

‫مصطفى محمد عز الدين‬

‫السالم ‪ -‬ق‬

‫‪86‬‬

‫ممتاز‬

‫‪64.4‬‬

‫‪279‬‬

‫مصطفى محمود محمد‬

‫السالم ‪ -‬ق‬

‫‪94.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪75‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪27.5‬‬

‫جيد‬

‫‪32.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪280‬‬

‫وجدى ماهر حسانين محمد‬

‫السالم ‪ -‬ق‬

‫‪89.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪66.4‬‬

‫‪282‬‬

‫يوسف رضا سعيد احمد‬

‫السالم ‪ -‬ق‬

‫‪89‬‬

‫ممتاز‬

‫‪70.6‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪36.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪33.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪32.7‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪283‬‬

‫يوسف عبد المجيد يوسف‬

‫السالم ‪ -‬ق‬

‫‪88.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪64‬‬

‫‪284‬‬

‫أروه محمد علي محمد‬

‫السالم ‪ -‬ق‬

‫‪92.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪69.4‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪29‬‬

‫جيد‬

‫‪29.6‬‬

‫جيد‬

‫ممتاز‬

‫‪35.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪33.5‬‬

‫‪285‬‬

‫أسماء صالح احمد سلمة‬

‫السالم ‪ -‬ق‬

‫‪88.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪67.2‬‬

‫‪286‬‬

‫آالء مجدى جابر صديق‬

‫السالم ‪ -‬ق‬

‫‪99.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪78.6‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪28.8‬‬

‫جيد‬

‫‪33.1‬‬

‫جيد جداً‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫جيد جداً‬

‫‪272.2‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪352.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪268.65‬‬

‫‪37.8‬‬

‫‪33‬‬

‫‪235.8‬‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪315.6‬‬

‫‪33.4‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.6‬‬

‫‪236.85‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪316.85‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪29.4‬‬

‫جيد‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪263.35‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪342.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪290.05‬‬

‫‪36.4‬‬

‫‪37.2‬‬

‫‪254.85‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪334.85‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.8‬‬

‫‪34.2‬‬

‫‪36.3‬‬

‫‪250.95‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪330.95‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.1‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪34.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪370.05‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪348.65‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪310.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪338.35‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪32.1‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪35.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪271.4‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪351.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪275.95‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪355.95‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.8‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪243.15‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪323.15‬‬

‫ممتاز‬

‫‪33.4‬‬

‫‪280.55‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪359.95‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫جيد جداً‬ ‫ممتاز‬

‫‪255.8‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪335.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪262.05‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪341.45‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪295‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪374.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪325.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪362.45‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪338.85‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.4‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪19.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪340.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪33.2‬‬

‫‪19.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪322.85‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪346.65‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪31.1‬‬

‫جيد جداً‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫جيد جداً‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪245.8‬‬

‫‪37.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪283.15‬‬

‫‪20‬‬

‫‪34.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪259.45‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪33‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪260.7‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪243.45‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪266.65‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪32.1‬‬ ‫‪35.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪33‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪38.4‬‬

‫‪250.85‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪330.85‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪297.95‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪377.95‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪361.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.8‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪317.2‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪347.05‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪30.8‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪329.65‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫‪288‬‬

‫إهداء ابراهيم عبد هللا على‬

‫السالم ‪ -‬ق‬

‫‪97.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪70‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪282.35‬‬

‫‪289‬‬

‫اهداء احمد رجب بيومي‬

‫السالم ‪ -‬ق‬

‫‪83.5‬‬

‫‪290‬‬

‫ايمان عبد العال عبد العليم‬

‫السالم ‪ -‬ق‬

‫‪93.75‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪62.4‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪28.3‬‬

‫جيد‬

‫‪31.3‬‬

‫‪34.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪33.1‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪31.7‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪237.2‬‬

‫‪20‬‬

‫‪267.05‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪291‬‬

‫حسناء حمزة غريب سالم‬

‫السالم ‪ -‬ق‬

‫‪88.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪30.4‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪32.2‬‬

‫‪250.25‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪71‬‬

‫ممتاز‬

‫‪65.6‬‬

‫جيد جداً‬

‫جيد جداً‬

‫‪34.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪33.3‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪7‬‬

‫جيد جداً‬ ‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫جيد جداً‬

‫‪34.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34.5‬‬

‫ممتاز‬

‫رئيس لجنة النظام والمراقبة

علي عبد هللا سعيد‬


‫مديرية التربية والتعليم‬ ‫إدارة الخارجة التعليمية‬ ‫لجنة النظام والمراقبة للصف السادس االبتدائي‬

‫اسم المدرسة‬

‫رقم‬ ‫الجلوس‬

‫اسم التلميذ‬

‫ ‬ ‫نتيجة امتحان الصف السادس االبتدائي الدور األول للعام الدراسي‪2017 / 2016‬‬

‫اللغة العربية‬ ‫الدرجة‬ ‫‪100‬‬

‫المستوى‬

‫الرياضيات‬ ‫الدرجة‬ ‫‪80‬‬

‫المستوى‬

‫الدراسات‬ ‫الدرجة‬ ‫‪40‬‬

‫العلوم‬

‫المستوى‬

‫الدرجة‬ ‫‪40‬‬

‫اللغة االنجليزية‬

‫المستوى‬

‫‪295‬‬

‫سارة رجب احمد على‬

‫السالم ‪ -‬ق‬

‫‪86‬‬

‫ممتاز‬

‫‪65.6‬‬

‫‪296‬‬

‫سارة طارق عبد العزيز محمد‬

‫السالم ‪ -‬ق‬

‫‪97.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪65.8‬‬

‫‪297‬‬

‫سارة عزت عبد الغنى‬

‫السالم ‪ -‬ق‬

‫‪98.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪73.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪298‬‬

‫سمر احمد عمر مدبولى‬

‫السالم ‪ -‬ق‬

‫‪98‬‬

‫ممتاز‬

‫‪76‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.4‬‬

‫‪299‬‬

‫شهد عبد المنعم احمد‬

‫السالم ‪ -‬ق‬

‫‪98‬‬

‫ممتاز‬

‫‪76.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪300‬‬

‫فاطمة صالح عبد هللا‬

‫السالم ‪ -‬ق‬

‫‪94.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪68.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34‬‬

‫‪301‬‬

‫فرح مجدى عبد هللا خالد‬

‫السالم ‪ -‬ق‬

‫‪97.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪71.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪302‬‬

‫منة هللا صالح يوسف على‬

‫السالم ‪ -‬ق‬

‫‪87.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪57.6‬‬

‫جيد‬

‫‪32.2‬‬

‫‪303‬‬

‫منة هللا ياسر خلف هللا محمد‬

‫السالم ‪ -‬ق‬

‫‪73.5‬‬

‫جيد‬

‫‪59.6‬‬

‫جيد‬

‫‪25.4‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪33.6‬‬

‫متوسط‬

‫جيد جداً‬

‫‪304‬‬

‫ندى صالح عبد الحميد‬

‫السالم ‪ -‬ق‬

‫‪ 80.25‬جيد جداً‬

‫جيد جداً‬ ‫جيد جداً‬

‫الدرجة‬

‫المستوى‬

‫‪40‬‬

‫مجموع‬ ‫أساسي‬ ‫‪300‬‬

‫الدرجة‬

‫‪150‬‬

‫‪20‬‬

‫‪34‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪257.2‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪337.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪271.75‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪351.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪280.5‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪359.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.9‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪38.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38‬‬

‫ممتاز‬

‫‪287.2‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪366.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪292.5‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪372.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪37.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪269.75‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪349.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪280.95‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪360.95‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪245.25‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪325.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪31.3‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪216.4‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪296.4‬‬

‫‪216.75‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪296.75‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪31.2‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪331.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪26.6‬‬

‫جيد‬

‫‪54.8‬‬

‫جيد‬

‫‪28‬‬

‫جيد‬

‫‪24‬‬

‫متوسط‬

‫‪58.8‬‬

‫جيد‬

‫‪33.4‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪29.6‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪31.6‬‬

‫جيد‬

‫جيد جداً‬

‫‪35.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪251.6‬‬

‫‪305‬‬

‫نرمين عصام محمد منصف‬

‫السالم ‪ -‬ق‬

‫‪306‬‬

‫نهى عوض مسلم قناوى‬

‫السالم ‪ -‬ق‬

‫‪90.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪60.8‬‬

‫‪307‬‬

‫وعد عماد عبد الاله ادم‬

‫السالم ‪ -‬ق‬

‫‪99.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪78‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫‪190‬‬

‫المستوى‬

‫‪40‬‬

‫المستوى‬

‫‪36.3‬‬

‫‪29.7‬‬

‫‪92‬‬

‫المستوى‬

‫الدرجة‬

‫الدرجة‬

‫الدرجة‬

‫‪380‬‬

‫الدرجة‬

‫ممتاز‬

‫جيد‬

‫ممتاز‬

‫نشاط فني‬

‫نشاط رياضي‬

‫نشاط اختياري ‪1‬‬

‫نشاط اختياري ‪2‬‬

‫المجموع الكلي‬

‫التربية الدينية‬

‫‪32.8‬‬

‫جيد جداً‬

‫جيد جداً‬

‫‪30.9‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪37.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪251.25‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪331.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪297.15‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪377.15‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪284.3‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪364.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪254.9‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪334.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪289.9‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪369.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪302.45‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪339.95‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪37.4‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪37.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪315.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪333.6‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪36.3‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪37.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪264.05‬‬

‫جيد‬

‫‪31.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪337.55‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.6‬‬

‫جيد جداً‬ ‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪309.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪337.3‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪36‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪37.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪306.55‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪35.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬ ‫ممتاز‬

‫‪39.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪308‬‬

‫يارا عماد عبد الخالق‬

‫السالم ‪ -‬ق‬

‫‪97.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪72‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.7‬‬

‫‪309‬‬

‫أحمد مجدى يوسف حسين‬

‫معاذ‬

‫‪92‬‬

‫ممتاز‬

‫‪65.8‬‬

‫‪310‬‬

‫أحمد محمد عيد مبارك‬

‫معاذ‬

‫‪99.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪72.6‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪30.4‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪34.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪32.5‬‬

‫‪39.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪311‬‬

‫احمد محمد فهمى عبدالجليل‬

‫معاذ‬

‫‪ 79.75‬جيد جداً‬

‫‪34.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪26.4‬‬

‫جيد‬

‫‪222.45‬‬

‫‪312‬‬

‫أحمد محمود حسن محمد‬

‫معاذ‬

‫‪92.25‬‬

‫‪35.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪32.5‬‬

‫‪313‬‬

‫أحمد ممدوح ابراهيم عبدهللا‬

‫معاذ‬

‫‪ 77.75‬جيد جداً‬

‫ممتاز‬

‫‪32.2‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪259.95‬‬

‫‪20‬‬

‫‪235.75‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪32.6‬‬

‫‪253.6‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫متوسط‬

‫‪184.05‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪257.55‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪229.2‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪257.3‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪310.7‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪377.15‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪339.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.6‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪335.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.2‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪369.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪362.45‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.7‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪363.95‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪373.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.4‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪32.8‬‬

‫جيد جداً‬ ‫ممتاز‬ ‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪314‬‬

‫احمد هشام عبد المنعم محمد‬

‫معاذ‬

‫‪86‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪50.4‬‬

‫متوسط‬

‫‪31.1‬‬

‫‪63.8‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪35.5‬‬

‫جيد جداً‬ ‫ممتاز‬

‫‪34.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34.6‬‬

‫‪35.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪24.6‬‬

‫متوسط‬

‫‪28.6‬‬

‫جيد‬

‫‪23‬‬

‫‪33.9‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪34.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪32.9‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪31‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪56.4‬‬

‫جيد‬

‫‪63.4‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪315‬‬

‫حسن رمضان حسن حسنين‬

‫معاذ‬

‫‪58.25‬‬

‫متوسط‬

‫‪49.6‬‬

‫متوسط‬

‫‪316‬‬

‫عبد المنعم ايمن عبد المنعم‬

‫معاذ‬

‫‪88.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪65.6‬‬

‫‪317‬‬

‫مازن محمد عبدالغنى‬

‫معاذ‬

‫‪77‬‬

‫جيد‬

‫‪318‬‬

‫محمد احمد حسين محمد‬

‫معاذ‬

‫‪92‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪58‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪60.2‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪319‬‬

‫محمد ربيع أحمد على‬

‫معاذ‬

‫‪320‬‬

‫محمد سعد حمدان كليب‬

‫معاذ‬

‫‪80.5‬‬

‫‪321‬‬

‫محمد طارق توفيق محمد‬

‫معاذ‬

‫‪98.75‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪ 78.75‬جيد جداً‬ ‫جيد جداً‬

‫‪60.8‬‬ ‫‪60.4‬‬

‫جيد جداً‬ ‫جيد جداً‬

‫‪30.3‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪35.8‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫جيد جداً‬ ‫جيد جداً‬

‫‪34.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪26‬‬

‫جيد‬

‫‪33.1‬‬

‫‪27.4‬‬

‫جيد‬

‫‪33.3‬‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34.6‬‬

‫‪34.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.9‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪39.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪289.9‬‬

‫‪38.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪282.45‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪283.95‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪293.7‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪299‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪196.3‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪34.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪27.9‬‬

‫جيد‬

‫‪226.55‬‬

‫‪29.1‬‬

‫جيد‬

‫‪230.7‬‬

‫‪20‬‬

‫‪39.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪297.15‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪259.7‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪255.5‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪379‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪276.3‬‬

‫جيد‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪361.95‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.7‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪376.85‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫‪78.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪322‬‬

‫محمد وليد فاروق أحمد‬

‫معاذ‬

‫‪90‬‬

‫ممتاز‬

‫‪64.8‬‬

‫‪323‬‬

‫محمود سمير حسين نظيم‬

‫معاذ‬

‫‪90‬‬

‫ممتاز‬

‫‪59‬‬

‫جيد جداً‬ ‫جيد‬

‫‪324‬‬

‫يوسف عبد هللا رمضان محمد‬

‫معاذ‬

‫‪95.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪76‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.1‬‬

‫‪326‬‬

‫أمينة محمد اسماعيل محمود‬

‫معاذ‬

‫‪97.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪72.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪327‬‬

‫اية محمد شوقى محمد‬

‫معاذ‬

‫‪95.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪74.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39‬‬

‫‪328‬‬

‫بسملة أسعد أحمد همام‬

‫معاذ‬

‫‪99‬‬

‫ممتاز‬

‫‪76.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪329‬‬

‫ضحى ممدوح سعداوى على‬

‫معاذ‬

‫‪99.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪80‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.9‬‬

‫‪330‬‬

‫مياده محمد صالح الدين‬

‫معاذ‬

‫‪65.5‬‬

‫جيد‬

‫‪48.6‬‬

‫متوسط‬

‫‪27.6‬‬

‫جيد‬

‫‪29.9‬‬

‫جيد‬

‫‪24.7‬‬

‫متوسط‬

‫‪331‬‬

‫نانسى وحيد احمد محمد‬

‫معاذ‬

‫‪94.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪74.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪281.95‬‬

‫‪332‬‬

‫نهى ناصر محمد عبد الفتاح‬

‫معاذ‬

‫‪99.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪78.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪296.85‬‬

‫‪8‬‬

‫جيد جداً‬

‫رئيس لجنة النظام والمراقبة

علي عبد هللا سعيد‬


‫مديرية التربية والتعليم‬ ‫إدارة الخارجة التعليمية‬ ‫لجنة النظام والمراقبة للصف السادس االبتدائي‬

‫اللغة العربية‬

‫الدراسات‬

‫الرياضيات‬

‫اللغة االنجليزية‬

‫العلوم‬

‫مجموع‬

‫نشاط فني‬

‫نشاط رياضي‬

‫نشاط اختياري ‪1‬‬

‫نشاط اختياري ‪2‬‬

‫المجموع الكلي‬

‫التربية الدينية‬

‫اسم التلميذ‬

‫اسم المدرسة‬

‫رقم‬

‫ ‬ ‫نتيجة امتحان الصف السادس االبتدائي الدور األول للعام الدراسي‪2017 / 2016‬‬

‫‪333‬‬

‫نورهان محمد نور الدين سيد‬

‫معاذ‬

‫‪90‬‬

‫ممتاز‬

‫‪72.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪272.7‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪352.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪334‬‬

‫نيرة أحمد عبدهللا محمد‬

‫معاذ‬

‫‪96‬‬

‫ممتاز‬

‫‪72.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪277.7‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪357.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪335‬‬

‫هايدى سالمة محمد سالمة‬

‫معاذ‬

‫‪93.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪72.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪278.55‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪358.55‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪336‬‬

‫هدى مصطفى محمد أحمد‬

‫معاذ‬

‫‪91.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪74.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪280.6‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪360.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39‬‬

‫ممتاز‬

‫‪337‬‬

‫هوازن محمد عيسى محمد‬

‫معاذ‬

‫‪89.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪67.2‬‬

‫‪338‬‬

‫ابراهيم ممدوح ابراهيم حسن‬

‫األمل‬

‫‪79.5‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪58.8‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪36.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪265.55‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪345.55‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.5‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد‬

‫‪30.4‬‬

‫‪339‬‬

‫احمد ايمن محمد السيد‬

‫األمل‬

‫‪ 82.25‬جيد جداً‬

‫‪67.4‬‬

‫جيد جداً‬

‫جيد جداً‬

‫‪33‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪29.4‬‬

‫جيد‬

‫‪231.1‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪311.1‬‬

‫‪33.6‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪251.65‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪331.65‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪33.8‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫الجلوس‬

‫الدرجة‬ ‫‪100‬‬

‫المستوى‬

‫‪340‬‬

‫احمد ياسر بدوى عبد المجيد‬

‫األمل‬

‫‪91.5‬‬

‫ممتاز‬

‫الدرجة‬ ‫‪80‬‬

‫‪67.8‬‬

‫المستوى‬

‫جيد جداً‬

‫‪341‬‬

‫بكر ماجد محمد احمد‬

‫األمل‬

‫‪73.25‬‬

‫جيد‬

‫‪58.6‬‬

‫جيد‬

‫الدرجة‬ ‫‪40‬‬

‫‪32.6‬‬ ‫‪32.8‬‬

‫المستوى‬

‫جيد جداً‬ ‫جيد جداً‬

‫‪25.4‬‬

‫متوسط‬

‫الدرجة‬ ‫‪40‬‬

‫المستوى‬

‫الدرجة‬

‫المستوى‬

‫‪40‬‬

‫‪35.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37‬‬

‫ممتاز‬

‫‪32.9‬‬

‫‪31.1‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪29.3‬‬

‫جيد‬

‫أساسي‬ ‫‪300‬‬

‫الدرجة‬

‫‪150‬‬

‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫الدرجة‬ ‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫الدرجة‬ ‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫الدرجة‬ ‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫‪380‬‬ ‫‪190‬‬

‫المستوى‬

‫‪262‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪342‬‬

‫ممتاز‬

‫‪217.65‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪297.65‬‬

‫‪39.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪279.8‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪359.8‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪28.9‬‬

‫جيد‬

‫ممتاز‬

‫‪38.6‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪246.75‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪326.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪274.95‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪354.95‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪364.85‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.9‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪351.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪280.4‬‬

‫جيد‬

‫‪32.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪369.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.9‬‬

‫جيد جداً‬ ‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪335.05‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.5‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪375.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪331.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪33.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪368.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34.5‬‬

‫جيد جداً‬ ‫ممتاز‬

‫‪360.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.8‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪32‬‬

‫جيد جداً‬

‫جيد جداً‬

‫‪342‬‬

‫حسين سعيد سليم سويلم‬

‫األمل‬

‫‪92‬‬

‫ممتاز‬

‫‪69.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪343‬‬

‫طارق جميل احمد يوسف‬

‫األمل‬

‫‪86.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪63.2‬‬

‫‪344‬‬

‫عبد هللا محمد فتحى محمد‬

‫األمل‬

‫‪95.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪67.8‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪31.4‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪35.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪30.8‬‬

‫‪36.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪345‬‬

‫محمد هاشم محمد هاشم‬

‫األمل‬

‫‪95.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪71.8‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪39.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪284.85‬‬

‫‪37.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪271.6‬‬

‫‪20‬‬

‫متوسط‬

‫‪200.4‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪289.6‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪305.65‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪371.85‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.7‬‬

‫‪346‬‬

‫مصطفى خالد عبد الحفيظ‬

‫األمل‬

‫‪95.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪69.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪31.6‬‬

‫‪347‬‬

‫مصطفى محمود احمد سعيد‬

‫األمل‬

‫‪73.5‬‬

‫جيد‬

‫‪50.4‬‬

‫متوسط‬

‫‪24.6‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪37.2‬‬

‫ممتاز‬

‫متوسط‬

‫‪28.1‬‬

‫جيد‬

‫‪23.8‬‬

‫‪348‬‬

‫يوسف شعبان احمد سعيد‬

‫األمل‬

‫‪97.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪349‬‬

‫اهداء محمد محمود عمر‬

‫األمل‬

‫‪92.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪61.6‬‬

‫‪350‬‬

‫اية سعد احمد محمد‬

‫األمل‬

‫‪99‬‬

‫ممتاز‬

‫‪76.8‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪29.3‬‬

‫جيد‬

‫‪32.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪38.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪255.05‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪295.1‬‬

‫‪20‬‬

‫‪351‬‬

‫تسنيم وائل محمود احمد‬

‫األمل‬

‫‪90‬‬

‫ممتاز‬

‫‪59.6‬‬

‫جيد‬

‫‪35.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪31‬‬

‫‪352‬‬

‫جنى اسالم عمر محمد‬

‫األمل‬

‫‪97.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪73.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.3‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪251.8‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪288.2‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪353‬‬

‫رحاب جمال ابراهيم السيد‬

‫األمل‬

‫‪96.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪72.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪33.9‬‬

‫‪354‬‬

‫رحمة مصطفى محمود على‬

‫األمل‬

‫‪ 78.75‬جيد جداً‬

‫‪57.4‬‬

‫جيد‬

‫‪27.1‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪37.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪280.25‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد‬

‫‪31‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪31.4‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪225.65‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪291.85‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪355‬‬

‫رحمة منصور محمد رجب‬

‫األمل‬

‫‪97.75‬‬

‫‪356‬‬

‫رضوى احمد سعيد ابراهيم‬

‫األمل‬

‫‪98.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪75.6‬‬

‫‪357‬‬

‫رنا غريب عمر عبد اللة‬

‫األمل‬

‫‪97.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪73.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪358‬‬

‫رؤى احمد شعبان على‬

‫األمل‬

‫‪99.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪73.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.9‬‬

‫‪359‬‬

‫شهد فولى ابو حسيبة خليفة‬

‫األمل‬

‫‪73.5‬‬

‫جيد‬

‫‪55.2‬‬

‫جيد‬

‫‪23.3‬‬

‫متوسط‬

‫‪360‬‬

‫شهد محمود حافظ منصور‬

‫األمل‬

‫‪87.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪60.2‬‬

‫‪361‬‬

‫فاطمة صفوت فوزى مراد‬

‫األمل‬

‫‪83‬‬

‫‪362‬‬

‫فاطمة محمد كمال على‬

‫األمل‬

‫‪97.25‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪60‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪31.9‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪75.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.6‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪39.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.9‬‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.7‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪39.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪291.35‬‬

‫‪29.3‬‬

‫جيد‬

‫‪24.7‬‬

‫متوسط‬

‫‪206‬‬

‫‪20‬‬

‫‪33.7‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪34.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪247.95‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪74.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪363‬‬

‫فرحة حسن يوسف احمد‬

‫األمل‬

‫‪89‬‬

‫ممتاز‬

‫‪64.2‬‬

‫‪364‬‬

‫كنزى رضا سيد محمود‬

‫األمل‬

‫‪72.5‬‬

‫جيد‬

‫‪45.6‬‬

‫جيد جداً‬ ‫متوسط‬

‫‪32.2‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪39.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪32‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪32.9‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪34.2‬‬

‫‪39.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫المستوى‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫الدرجة‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪373.55‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.5‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪293.55‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪370.45‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪290.45‬‬

‫‪20‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪371.35‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪286‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪327.95‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪25‬‬

‫متوسط‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪33.3‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪245.2‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪325.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.2‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪290.45‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪370.45‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.6‬‬

‫‪254.1‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪334.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪32.4‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪268.6‬‬

‫جيد‬

‫‪26‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪34.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34.8‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد‬

‫‪26.7‬‬

‫جيد‬

‫‪21.9‬‬

‫متوسط‬

‫‪188.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪376.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪296.3‬‬

‫‪20‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪371.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪291.2‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪376.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪296.25‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪377.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪297.7‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪369.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪289.25‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪21.9‬‬

‫متوسط‬

‫‪365‬‬

‫مى منتصر عوض خالد‬

‫األمل‬

‫‪99.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪77‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫‪366‬‬

‫هدير انور حلمى حافظ‬

‫األمل‬

‫‪98.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪75.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪368‬‬

‫ابانوب ناصر فتحى نتيج‬

‫الجغيل‬

‫‪97.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪78.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.9‬‬

‫‪369‬‬

‫احمد خليفه محمود خليفه‬

‫الجغيل‬

‫‪99‬‬

‫ممتاز‬

‫‪79.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪370‬‬

‫أحمد عبد الرازق عيسي‬

‫الجغيل‬

‫‪96.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪76.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38‬‬

‫ممتاز‬

‫‪9‬‬

‫رئيس لجنة النظام والمراقبة

علي عبد هللا سعيد‬


‫مديرية التربية والتعليم‬ ‫إدارة الخارجة التعليمية‬ ‫لجنة النظام والمراقبة للصف السادس االبتدائي‬

‫اللغة العربية‬

‫الرياضيات‬

‫اسم التلميذ‬

‫اسم المدرسة‬

‫رقم‬

‫ ‬ ‫نتيجة امتحان الصف السادس االبتدائي الدور األول للعام الدراسي‪2017 / 2016‬‬

‫‪371‬‬

‫احمد عبدالمحسن سيد احمد‬

‫الجغيل‬

‫‪94.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪67.6‬‬

‫‪372‬‬

‫احمد محمد اسماعيل احمد‬

‫الجغيل‬

‫‪81.5‬‬

‫‪373‬‬

‫احمد محمد عبد الرازق شوربجي‬

‫الجغيل‬

‫‪99.5‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪60.4‬‬

‫ممتاز‬

‫الجلوس‬

‫الدرجة‬ ‫‪100‬‬

‫المستوى‬

‫الدرجة‬ ‫‪80‬‬

‫المستوى‬

‫جيد جداً‬ ‫جيد جداً‬

‫الدراسات‬ ‫الدرجة‬ ‫‪40‬‬

‫العلوم‬

‫المستوى‬

‫الدرجة‬ ‫‪40‬‬

‫اللغة االنجليزية‬

‫المستوى‬

‫الدرجة‬ ‫‪40‬‬

‫المستوى‬

‫مجموع‬

‫نشاط فني‬

‫أساسي‬ ‫‪300‬‬

‫الدرجة‬

‫‪150‬‬

‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫نشاط رياضي‬ ‫الدرجة‬ ‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫نشاط اختياري ‪1‬‬ ‫الدرجة‬ ‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫نشاط اختياري ‪2‬‬ ‫الدرجة‬ ‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫المجموع الكلي‬ ‫‪380‬‬ ‫‪190‬‬

‫المستوى‬

‫التربية الدينية‬ ‫الدرجة‬ ‫‪40‬‬

‫المستوى‬

‫‪37.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪274.15‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪354.15‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪30.7‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪30.3‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪27.7‬‬

‫جيد‬

‫‪230.6‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪310.6‬‬

‫‪39‬‬

‫ممتاز‬

‫‪293.9‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪373.9‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪31.8‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪27.5‬‬

‫جيد‬

‫‪211.4‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪291.4‬‬

‫‪33‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪262.1‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪342.1‬‬

‫جيد جداً‬ ‫ممتاز‬

‫‪221.55‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪301.55‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪290‬‬

‫جيد جداً‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪343.15‬‬

‫ممتاز‬

‫‪76.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪374‬‬

‫اسالم عصام خليفه مصافي‬

‫الجغيل‬

‫‪69.5‬‬

‫جيد‬

‫‪56.4‬‬

‫جيد‬

‫‪26.6‬‬

‫‪375‬‬

‫حازم فريد عبدالرحيم عبدالرحمن‬

‫الجغيل‬

‫‪89‬‬

‫ممتاز‬

‫‪70.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪33.7‬‬

‫‪39‬‬

‫ممتاز‬ ‫جيد‬

‫‪31.4‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪36.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪33.4‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪376‬‬

‫عمرو اشرف احمد محمد‬

‫الجغيل‬

‫‪68.25‬‬

‫جيد‬

‫‪61‬‬

‫‪378‬‬

‫فادي مالك صادق معوض‬

‫الجغيل‬

‫‪70‬‬

‫جيد‬

‫‪55.6‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪30.7‬‬

‫جيد‬

‫جيد جداً‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪27‬‬

‫جيد‬

‫‪379‬‬

‫محمد عبدالناصر على محمد‬

‫الجغيل‬

‫‪93.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪59.2‬‬

‫جيد‬

‫‪36.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.4‬‬

‫‪28.2‬‬

‫جيد‬

‫‪28‬‬

‫جيد‬

‫‪210‬‬

‫ممتاز‬

‫‪263.15‬‬

‫‪20‬‬

‫‪29.4‬‬

‫جيد‬

‫ممتاز‬

‫‪37.1‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪39.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪31.2‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪36.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪30.6‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪33.6‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪37.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪380‬‬

‫محمود عبدالوهاب صالح‬

‫الجغيل‬

‫‪91.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪69.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪270.85‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪350.85‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34‬‬

‫ممتاز‬

‫‪381‬‬

‫مصطفي عماد محمد احمد‬

‫الجغيل‬

‫‪93‬‬

‫ممتاز‬

‫‪77.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪281.3‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪361.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪382‬‬

‫نبيل احمد يوسف اسماعيل‬

‫الجغيل‬

‫‪98.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪79.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪297.8‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪377.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪383‬‬

‫أبرار عبدالرحيم محمد‬

‫الجغيل‬

‫‪99.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪78‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪296.6‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪376.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪384‬‬

‫اصالة اشرف احمد احمد‬

‫الجغيل‬

‫‪98‬‬

‫ممتاز‬

‫‪71.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39‬‬

‫ممتاز‬

‫‪284.8‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪364.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪385‬‬

‫اماني علي محمد علي‬

‫الجغيل‬

‫‪56.4‬‬

‫جيد‬

‫‪28‬‬

‫جيد‬

‫‪31.9‬‬

‫‪386‬‬

‫خلود جمال حسن عابد‬

‫الجغيل‬

‫‪61.2‬‬

‫‪240.15‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪320.15‬‬

‫‪388‬‬

‫دعاء عادل محروس يونس‬

‫الجغيل‬

‫‪81.5‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪26.8‬‬

‫جيد‬

‫‪33.5‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪32.2‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪231.25‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪311.25‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪31.4‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪28.8‬‬

‫جيد‬

‫‪32.7‬‬

‫‪239.2‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪319.2‬‬

‫‪389‬‬

‫دعاء يوسف عبدالنبى‬

‫الجغيل‬

‫‪93.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪30.4‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪33.4‬‬

‫‪255.65‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪335.65‬‬

‫ممتاز‬

‫‪ 82.75‬جيد جداً‬ ‫‪ 83.75‬جيد جداً‬ ‫جيد جداً‬

‫‪64.6‬‬ ‫‪62.6‬‬

‫جيد جداً‬ ‫جيد جداً‬

‫‪37‬‬

‫ممتاز‬

‫‪390‬‬

‫دنيا عصام علي برجاس‬

‫الجغيل‬

‫‪94.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪74‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪39.3‬‬

‫‪391‬‬

‫رغد محمد صالح وهبة‬

‫الجغيل‬

‫‪97.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪70.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.1‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪33.8‬‬

‫‪392‬‬

‫رنا ناصر محمد حسين‬

‫الجغيل‬

‫‪86.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪48.2‬‬

‫متوسط‬

‫‪32.7‬‬

‫‪394‬‬

‫سندس خالد محروس يونس‬

‫الجغيل‬

‫‪ 81.25‬جيد جداً‬

‫‪65.6‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪31.4‬‬

‫جيد جداً‬

‫جيد جداً‬ ‫جيد جداً‬ ‫جيد جداً‬

‫‪34.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪31.6‬‬

‫جيد جداً‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪364.35‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪316‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪323.95‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪34.1‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪33‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪38‬‬

‫ممتاز‬ ‫ممتاز‬

‫‪284.35‬‬

‫‪20‬‬

‫‪236‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪243.95‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬ ‫جيد جداً‬

‫‪34.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪31.7‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪34‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪361.85‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪281.85‬‬

‫‪39.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36‬‬

‫‪38.1‬‬

‫‪395‬‬

‫مهرائيل ناصر فتحى نتيج‬

‫الجغيل‬

‫‪99.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪396‬‬

‫ناريمان سمير خير علي‬

‫الجغيل‬

‫‪94.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪68‬‬

‫‪397‬‬

‫نورهان عادل محمد علي‬

‫الجغيل‬

‫‪99‬‬

‫ممتاز‬

‫‪76.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪398‬‬

‫نورين ناصف رضوان مفتي‬

‫الجغيل‬

‫‪88.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪62.2‬‬

‫‪399‬‬

‫هنا قومى توفيق حجاج‬

‫الجغيل‬

‫‪97.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪69.4‬‬

‫جيد جداً‬ ‫ممتاز‬

‫‪367‬‬

‫ياسمين محمد عبد العزيز‬

‫الجغيل‬

‫‪96‬‬

‫ممتاز‬

‫‪76.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.4‬‬

‫‪400‬‬

‫أحمد ابراهيم فرغلى ابراهيم‬

‫السالم ج‬

‫‪95‬‬

‫ممتاز‬

‫‪66.2‬‬

‫‪401‬‬

‫احمد بدر محمود حسين‬

‫السالم ج‬

‫‪61.5‬‬

‫متوسط‬

‫‪53.6‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪38‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد‬

‫‪23.4‬‬

‫متوسط‬

‫‪28.2‬‬

‫‪402‬‬

‫أحمد شوقى أحمد شوقى‬

‫السالم ج‬

‫‪95.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪73.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪403‬‬

‫احمد محمد احمد محمد‬

‫السالم ج‬

‫‪93‬‬

‫ممتاز‬

‫‪68.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪30.6‬‬

‫‪405‬‬

‫احمد محمد يونس احمد‬

‫السالم ج‬

‫‪60‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪27.4‬‬

‫جيد‬

‫‪36.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪30.9‬‬

‫‪34.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪33.6‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪38‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪268.75‬‬

‫‪39.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪282.65‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪279.1‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد‬

‫‪25.4‬‬

‫متوسط‬

‫‪198.4‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪ 82.25‬جيد جداً‬

‫‪79.6‬‬

‫ممتاز‬ ‫ممتاز‬

‫‪37‬‬ ‫‪38.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.7‬‬

‫‪35.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.4‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪39.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.2‬‬

‫‪38.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد‬

‫‪26.4‬‬

‫جيد‬

‫‪193.1‬‬

‫‪37.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪284.85‬‬

‫‪20‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪268.7‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪237.05‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪267.75‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪65.2‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪406‬‬

‫أدهم مدحت محمود حسين‬

‫السالم ج‬

‫‪91.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪407‬‬

‫أمير محمد حسين موسى‬

‫السالم ج‬

‫‪94.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪66.4‬‬

‫‪408‬‬

‫بيشوى كرم بسكالس سناده‬

‫السالم ج‬

‫‪93.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪75.2‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫جيد جداً‬

‫‪34.4‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪33.8‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.7‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪37.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪275.15‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.7‬‬

‫‪39.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪293.9‬‬

‫‪20‬‬

‫‪39.9‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪254‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪32.7‬‬

‫‪274.75‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪36.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪290.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪276.9‬‬

‫‪20‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪316.85‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪18.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪345.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.5‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪348.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪362.15‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪38.9‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪359.1‬‬

‫جيد‬

‫‪28.3‬‬

‫جيد‬

‫ممتاز‬

‫‪278.4‬‬

‫‪36.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪409‬‬

‫حسن محمد حسن عطية‬

‫السالم ج‬

‫‪93.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪74‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.4‬‬

‫‪410‬‬

‫حسن وحيد محمد عطيه‬

‫السالم ج‬

‫‪70.5‬‬

‫جيد‬

‫‪51.2‬‬

‫متوسط‬

‫‪24.2‬‬

‫متوسط‬

‫‪27.1‬‬

‫‪10‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪298.7‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪378.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪355.15‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.8‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪373.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪334‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.4‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪354.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪370.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.6‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪356.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪272.6‬‬

‫جيد‬

‫‪31.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪364.85‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.6‬‬

‫جيد جداً‬ ‫ممتاز‬

‫‪348.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.6‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪35.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.3‬‬

‫ممتاز‬ ‫ممتاز‬

‫رئيس لجنة النظام والمراقبة

علي عبد هللا سعيد‬


‫مديرية التربية والتعليم‬ ‫إدارة الخارجة التعليمية‬ ‫لجنة النظام والمراقبة للصف السادس االبتدائي‬

‫اللغة العربية‬

‫اسم التلميذ‬

‫اسم المدرسة‬

‫رقم‬

‫ ‬ ‫نتيجة امتحان الصف السادس االبتدائي الدور األول للعام الدراسي‪2017 / 2016‬‬

‫‪411‬‬

‫خالد شعبان عبد الحميد محمد‬

‫السالم ج‬

‫‪76‬‬

‫‪412‬‬

‫سعيد عيد سعيد سيد‬

‫السالم ج‬

‫‪73.75‬‬

‫جيد‬

‫الجلوس‬

‫الدرجة‬ ‫‪100‬‬

‫المستوى‬

‫جيد جداً‬

‫الرياضيات‬ ‫الدرجة‬ ‫‪80‬‬

‫المستوى‬

‫الدراسات‬ ‫الدرجة‬ ‫‪40‬‬

‫العلوم‬

‫المستوى‬

‫الدرجة‬ ‫‪40‬‬

‫اللغة االنجليزية‬

‫المستوى‬

‫‪52.6‬‬

‫جيد‬

‫‪28.3‬‬

‫جيد‬

‫‪31.8‬‬

‫‪53.8‬‬

‫جيد‬

‫‪29.7‬‬

‫جيد‬

‫‪34.5‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫الدرجة‬ ‫‪40‬‬

‫المستوى‬

‫مجموع‬

‫نشاط فني‬

‫أساسي‬ ‫‪300‬‬

‫الدرجة‬

‫‪150‬‬

‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫نشاط رياضي‬ ‫الدرجة‬ ‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫نشاط اختياري ‪1‬‬ ‫الدرجة‬ ‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫نشاط اختياري ‪2‬‬ ‫الدرجة‬ ‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫المجموع الكلي‬ ‫‪380‬‬ ‫‪190‬‬

‫المستوى‬

‫‪29‬‬

‫جيد‬

‫‪217.7‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪297.7‬‬

‫‪30.3‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪222.05‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪301.05‬‬

‫‪291.55‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪18.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪370.05‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬ ‫جيد جداً‬

‫‪414‬‬

‫عبد الرحمن أحمد محمد نصر‬

‫السالم ج‬

‫‪98.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪75.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪415‬‬

‫عبد الرحمن محمد السيد‬

‫السالم ج‬

‫‪90.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪70.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36‬‬

‫ممتاز‬

‫‪266.6‬‬

‫‪417‬‬

‫عبدهللا عبدالرحمن عبدهللا‬

‫السالم ج‬

‫‪97.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪73.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪288.8‬‬

‫‪20‬‬

‫‪419‬‬

‫فارس محمد صدقى صديق‬

‫السالم ج‬

‫‪99.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪76.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪295.05‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪420‬‬

‫كريم محمد وديع آدم‬

‫السالم ج‬

‫‪79‬‬

‫‪421‬‬

‫كريم يحي حسن عباس‬

‫السالم ج‬

‫‪77‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪53.6‬‬

‫جيد‬

‫‪29.9‬‬

‫جيد‬

‫‪29.1‬‬

‫جيد‬

‫‪30.1‬‬

‫‪62.8‬‬

‫‪234.9‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪422‬‬

‫محمد حجاج سيد احمد‬

‫السالم ج‬

‫‪88.75‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪29‬‬

‫جيد‬

‫‪35.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪30.2‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪221.7‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪36.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34‬‬

‫ممتاز‬

‫‪254.85‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19‬‬

‫جيد‬

‫‪34.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪30.3‬‬

‫‪32.7‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪31.3‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪234.2‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪237.8‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19‬‬

‫ممتاز‬

‫‪284.75‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪228.25‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪307.75‬‬

‫‪270.75‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪350.75‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪58‬‬

‫جيد‬

‫‪423‬‬

‫محمد سيد سيد محمد‬

‫السالم ج‬

‫‪89‬‬

‫ممتاز‬

‫‪51‬‬

‫متوسط‬

‫‪29.5‬‬

‫‪424‬‬

‫محمد عبدالراضى جابر محمد‬

‫السالم ج‬

‫‪83.5‬‬

‫‪425‬‬

‫محمد عثمان عبدالراضى‬

‫السالم ج‬

‫‪98.25‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪54.8‬‬

‫جيد‬

‫‪35.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪72.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.4‬‬

‫‪426‬‬

‫محمد على اسماعيل على‬

‫السالم ج‬

‫‪ 75.25‬جيد جداً‬

‫‪55.6‬‬

‫جيد‬

‫‪30.2‬‬

‫‪64.8‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪38.2‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪33.3‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪427‬‬

‫محمد مجدى محمد آدم‬

‫السالم ج‬

‫‪92.25‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫جيد جداً‬

‫‪37.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪33.9‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪346.6‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪368.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪375.05‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪301.7‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪314.9‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪31.6‬‬

‫جيد جداً‬

‫ممتاز‬

‫‪19.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪333.35‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19‬‬

‫ممتاز‬

‫‪313.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪315.8‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪363.75‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪38.9‬‬ ‫‪28.2‬‬

‫جيد‬

‫‪39.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪276.85‬‬

‫جيد‬

‫‪28.4‬‬

‫جيد‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪378.65‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪370.45‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19‬‬

‫ممتاز‬

‫‪357.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪363.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪321.2‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪355.4‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪38.2‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪38.3‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪370.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪351.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.8‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪34.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪30.8‬‬

‫جيد جداً‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬ ‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪283.8‬‬

‫‪29.9‬‬

‫جيد‬

‫‪241.2‬‬

‫‪20‬‬

‫‪37.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪275.4‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪290.1‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪276.6‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪278.35‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪428‬‬ ‫‪429‬‬

‫محمود أحمد على حسين‬

‫السالم ج‬

‫‪99.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪79.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪430‬‬

‫مينا سعيد سيفين تادرس‬

‫السالم ج‬

‫‪97.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪76.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪431‬‬

‫هشام عاطف عبد الفتاح‬

‫السالم ج‬

‫‪97.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪70.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.6‬‬

‫‪432‬‬

‫أرين مفيد كامل كندس‬

‫السالم ج‬

‫‪95‬‬

‫ممتاز‬

‫‪72.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪433‬‬

‫استير محسن شحاتة عياد‬

‫السالم ج‬

‫‪89.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪54.4‬‬

‫جيد‬

‫‪33.9‬‬

‫‪434‬‬

‫أسماء ماهر عبدالحميد أحمد‬

‫السالم ج‬

‫‪93‬‬

‫ممتاز‬

‫‪75.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.7‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪33.5‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪33.6‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪36.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪24.9‬‬

‫متوسط‬

‫‪197.35‬‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪298.65‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪290.45‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪278.9‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪15‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪19.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪357.85‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪350.3‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪319.75‬‬ ‫‪353.45‬‬

‫جيد جداً‬ ‫ممتاز‬

‫‪435‬‬

‫امانى منصور محمود محمد‬

‫السالم ج‬

‫‪98.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪75.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪437‬‬

‫جمانة خالد أحمد هارون‬

‫السالم ج‬

‫‪94.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪68.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.2‬‬

‫‪438‬‬

‫جهاد جمال أحمد أبوالحديد‬

‫السالم ج‬

‫‪94.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪71.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38‬‬

‫ممتاز‬

‫‪439‬‬

‫حسناء محمد على عوض‬

‫السالم ج‬

‫‪94.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪68.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪270.3‬‬

‫‪440‬‬

‫خلود أحمد سيد أحمد‬

‫السالم ج‬

‫‪ 84.75‬جيد جداً‬

‫‪58‬‬

‫جيد‬

‫‪30.3‬‬

‫‪73‬‬

‫ممتاز‬

‫‪33.8‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪34.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪32.5‬‬

‫‪35.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪239.75‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪273.45‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪35.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪441‬‬

‫رحاب ايمن عبدالمولى احمد‬

‫السالم ج‬

‫‪95.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪442‬‬

‫رحمة محمد صالح محمود‬

‫السالم ج‬

‫‪98.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪75.8‬‬

‫‪443‬‬

‫رغد محمد عبد هللا فرج‬

‫السالم ج‬

‫‪98‬‬

‫ممتاز‬

‫‪77.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪444‬‬

‫زينب فولى سيد حسين‬

‫السالم ج‬

‫‪98‬‬

‫ممتاز‬

‫‪72.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫‪445‬‬

‫سارة عصام محمود حماد‬

‫السالم ج‬

‫‪97.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪73.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪446‬‬

‫سلمى على آدم على‬

‫السالم ج‬

‫‪99.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪76.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫‪447‬‬

‫سما عالءالدين حسين عبدهللا‬

‫السالم ج‬

‫‪93.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪71.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪33.7‬‬

‫‪448‬‬

‫سندس جمال صالح محمد‬

‫السالم ج‬

‫‪91.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪64‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34.6‬‬

‫‪449‬‬

‫سندس مجدى سليمان معاز‬

‫السالم ج‬

‫‪95.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪74‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪34.2‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪38.5‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪36.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪450‬‬

‫سندس محمد محمود عوض‬

‫السالم ج‬

‫‪ 82.75‬جيد جداً‬

‫‪58.4‬‬

‫جيد‬

‫‪27‬‬

‫جيد‬

‫‪37.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪32.9‬‬

‫‪451‬‬

‫شمس تامر محمد بالل‬

‫السالم ج‬

‫‪53.6‬‬

‫جيد‬

‫‪29.4‬‬

‫جيد‬

‫‪32‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪31.3‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪81‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪32.4‬‬

‫جيد جداً‬ ‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪36.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.8‬‬

‫‪27.2‬‬

‫محمد ناصر احمد هاشم‬

‫جيد جداً‬

‫‪28.8‬‬

‫جيد‬

‫ممتاز‬

‫جيد‬

‫السالم ج‬

‫‪32‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪37.2‬‬

‫‪30.3‬‬

‫‪65.75‬‬

‫‪32.2‬‬

‫جيد جداً‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫جيد‬

‫‪40‬‬

‫المستوى‬

‫‪39‬‬

‫‪38.9‬‬

‫‪49.2‬‬

‫الدرجة‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫متوسط‬

‫التربية الدينية‬

‫‪36.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪288.2‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪367.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪293.1‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪373.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪289.3‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪369.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38‬‬

‫ممتاز‬

‫‪287.25‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪367.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.7‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪296.3‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪376.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪274.95‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪354.95‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.2‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪260.35‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪340.35‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪283‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪363‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪238.45‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪318.45‬‬

‫‪227.3‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪18.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪305.3‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪34.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.1‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪11‬‬

‫جيد جداً‬

‫جيد جداً‬

‫رئيس لجنة النظام والمراقبة

علي عبد هللا سعيد‬


‫مديرية التربية والتعليم‬ ‫إدارة الخارجة التعليمية‬ ‫لجنة النظام والمراقبة للصف السادس االبتدائي‬

‫اسم المدرسة‬

‫رقم‬ ‫الجلوس‬

‫اسم التلميذ‬

‫ ‬ ‫نتيجة امتحان الصف السادس االبتدائي الدور األول للعام الدراسي‪2017 / 2016‬‬

‫اللغة العربية‬ ‫الدرجة‬ ‫‪100‬‬

‫المستوى‬

‫الرياضيات‬ ‫الدرجة‬ ‫‪80‬‬

‫المستوى‬

‫الدراسات‬ ‫الدرجة‬ ‫‪40‬‬

‫العلوم‬

‫المستوى‬

‫الدرجة‬ ‫‪40‬‬

‫اللغة االنجليزية‬

‫المستوى‬

‫الدرجة‬ ‫‪40‬‬

‫المستوى‬

‫مجموع‬

‫نشاط فني‬

‫أساسي‬ ‫‪300‬‬

‫الدرجة‬

‫‪150‬‬

‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫نشاط رياضي‬ ‫الدرجة‬ ‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫نشاط اختياري ‪1‬‬ ‫الدرجة‬ ‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫نشاط اختياري ‪2‬‬ ‫الدرجة‬ ‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫المجموع الكلي‬ ‫‪380‬‬ ‫‪190‬‬

‫المستوى‬

‫التربية الدينية‬ ‫الدرجة‬ ‫‪40‬‬

‫المستوى‬

‫‪452‬‬

‫شهد هانى حسين عباس‬

‫السالم ج‬

‫‪93.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪56.6‬‬

‫جيد‬

‫‪36‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪261.05‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪341.05‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪453‬‬

‫فاطمة حماده محمد عطيه‬

‫السالم ج‬

‫‪74.25‬‬

‫جيد‬

‫‪55.2‬‬

‫جيد‬

‫‪24.2‬‬

‫متوسط‬

‫‪27.9‬‬

‫جيد‬

‫‪28.9‬‬

‫جيد‬

‫‪210.45‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪290.25‬‬

‫‪454‬‬

‫فاطمه كمال عطيه سعيد‬

‫السالم ج‬

‫‪99.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪74‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪288‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪368‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪33.6‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪39.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪455‬‬

‫فاطمه وائل حسن على‬

‫السالم ج‬

‫‪99‬‬

‫ممتاز‬

‫‪76.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪295.4‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪375.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪456‬‬

‫كاترين أنور دكران سيف‬

‫السالم ج‬

‫‪89.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪62.4‬‬

‫‪457‬‬

‫مروة عبدالعظيم حسنين‬

‫السالم ج‬

‫‪99‬‬

‫ممتاز‬

‫‪72.4‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪32.8‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪35.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪255.6‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪335.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪286.4‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪366.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.2‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪39.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪295‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪375‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪279‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪359‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪248.85‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪328.85‬‬

‫ممتاز‬

‫‪31.4‬‬

‫‪290‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪370‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.3‬‬

‫جيد جداً‬ ‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪18.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪287.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪354.25‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪32.7‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪36.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪458‬‬

‫مريم عاطف عدلى اسكندر‬

‫السالم ج‬

‫‪99.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪75.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫‪459‬‬

‫ملك رجب عطية سعيد‬

‫السالم ج‬

‫‪98.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪70.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪460‬‬

‫ملكه سيد عبد السالم‬

‫السالم ج‬

‫‪89.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪60‬‬

‫‪461‬‬

‫مودة عمر بدران عمر‬

‫السالم ج‬

‫‪99‬‬

‫ممتاز‬

‫‪76.8‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪30.9‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪35.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪32.9‬‬

‫‪39‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.3‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪25.9‬‬

‫متوسط‬

‫‪208.75‬‬

‫‪37.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪274.25‬‬

‫‪20‬‬

‫‪35.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪462‬‬

‫مى محمود محمد عبدهللا‬

‫السالم ج‬

‫‪74.75‬‬

‫جيد‬

‫‪51.8‬‬

‫متوسط‬

‫‪26.3‬‬

‫جيد‬

‫‪30‬‬

‫‪463‬‬

‫ندى أحمد فؤاد محمد‬

‫السالم ج‬

‫‪94.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪66.6‬‬

‫‪464‬‬

‫ندى حمدى خيرى محمد‬

‫السالم ج‬

‫‪99.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪76.4‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪38.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.2‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪465‬‬

‫ندى سيد أحمد عبدالغنى‬

‫السالم ج‬

‫‪94.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪65.2‬‬

‫‪466‬‬

‫نسرين عالء احمد محمود‬

‫السالم ج‬

‫‪63.75‬‬

‫متوسط‬

‫‪51.2‬‬

‫جيد جداً‬ ‫متوسط‬

‫‪468‬‬

‫هدير مجدى محمد عبدهللا‬

‫السالم ج‬

‫‪98‬‬

‫ممتاز‬

‫‪63.8‬‬

‫‪469‬‬

‫احمد مجدى حسن محمد‬

‫صالح الدين‬

‫‪74.5‬‬

‫جيد‬

‫‪51.2‬‬

‫جيد جداً‬ ‫متوسط‬

‫‪470‬‬

‫احمد ناصر خضر صديق‬

‫صالح الدين‬

‫‪80.5‬‬

‫‪471‬‬

‫الحسين ايمن حسين محمد‬

‫صالح الدين‬

‫‪99‬‬

‫جيد جداً‬ ‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪295.1‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪375.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪273.35‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪353.35‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪24.8‬‬

‫متوسط‬

‫‪28.6‬‬

‫جيد‬

‫‪29.1‬‬

‫جيد‬

‫‪197.45‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪18.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪275.45‬‬

‫جيد‬

‫‪29.4‬‬

‫جيد‬

‫‪35.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪272.6‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪352.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39‬‬

‫ممتاز‬

‫‪24.7‬‬

‫متوسط‬

‫‪28.5‬‬

‫جيد‬

‫‪24.8‬‬

‫متوسط‬

‫‪203.7‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪283.7‬‬

‫جيد‬

‫‪35.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪50.4‬‬

‫متوسط‬

‫‪25.9‬‬

‫متوسط‬

‫‪32.6‬‬

‫‪79.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪28.3‬‬

‫جيد‬

‫‪217.7‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪297.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪298.4‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪378.4‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪35.5‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪39.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪472‬‬

‫حسام على محمد حسن‬

‫صالح الدين‬

‫‪88.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪60‬‬

‫‪473‬‬

‫حسين سعيد حسين على‬

‫صالح الدين‬

‫‪89.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪68.2‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪27.9‬‬

‫جيد‬

‫‪30.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪32‬‬

‫ممتاز‬

‫‪260.15‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪340.15‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪474‬‬

‫حسين محمود حسن محمود‬

‫صالح الدين‬

‫‪ 77.75‬جيد جداً‬

‫جيد جداً‬

‫‪35.9‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪33.4‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪240.1‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪320.1‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪36.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪31.6‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪292.65‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪362.15‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪34.3‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪38.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪338.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.3‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪293.45‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪365.45‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪32.3‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪291.4‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪317.35‬‬

‫جيد جداً‬

‫ممتاز‬

‫‪369.05‬‬

‫ممتاز‬

‫‪475‬‬

‫خالد فرج عبد النعيم عبد المعبود‬

‫صالح الدين‬

‫‪97.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪476‬‬

‫خالد وليد سعد عبد الحافظ‬

‫صالح الدين‬

‫‪94‬‬

‫ممتاز‬

‫‪477‬‬

‫عبد الرحمن عاطف محمد كامل‬

‫صالح الدين‬

‫‪ 77.75‬جيد جداً‬

‫‪478‬‬

‫عبد الرحمن يوسف سيد عبد هللا‬

‫صالح الدين‬

‫‪98.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪479‬‬

‫عبدالرحمن محمد عمر سعد‬

‫صالح الدين‬

‫‪80‬‬

‫‪480‬‬

‫عبدالرحمن منتصر معوض‬

‫صالح الدين‬

‫‪85.25‬‬

‫جيد جداً‬ ‫ممتاز‬

‫‪50.8‬‬

‫متوسط‬

‫‪25.8‬‬

‫متوسط‬

‫‪34.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪26.7‬‬

‫جيد‬

‫‪212.65‬‬

‫‪38.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪282.15‬‬

‫‪20‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪258.1‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪213.45‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪72.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪61.2‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪35.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪33.3‬‬

‫‪26.9‬‬

‫جيد‬

‫‪25‬‬

‫متوسط‬

‫‪24.6‬‬

‫متوسط‬

‫ممتاز‬

‫‪38.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪285.45‬‬

‫‪27.3‬‬

‫جيد‬

‫‪26.2‬‬

‫جيد‬

‫‪211.4‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪27.7‬‬

‫جيد‬

‫‪237.35‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪289.05‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪59.2‬‬

‫جيد‬

‫‪71.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.1‬‬

‫‪53.2‬‬

‫جيد‬

‫‪24.7‬‬

‫متوسط‬

‫‪60.4‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪29.2‬‬

‫جيد‬

‫‪34.8‬‬

‫‪38.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39‬‬

‫ممتاز‬

‫‪481‬‬

‫على ممدوح محمد حسين‬

‫صالح الدين‬

‫‪99.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪73.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪482‬‬

‫على ياسر على محمد‬

‫صالح الدين‬

‫‪93.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪67.2‬‬

‫‪483‬‬

‫عمار احمد عبد هللا محمد‬

‫صالح الدين‬

‫‪99‬‬

‫ممتاز‬

‫‪71.2‬‬

‫جيد جداً‬ ‫ممتاز‬

‫‪484‬‬

‫عمرو عبد الصبور عبد الرحمن‬

‫صالح الدين‬

‫‪90.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪62.2‬‬

‫‪485‬‬

‫فارس نادر كمال محمد‬

‫صالح الدين‬

‫‪98.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪73.6‬‬

‫جيد جداً‬ ‫ممتاز‬

‫‪486‬‬

‫مازن جابر محمود سعداوى‬

‫صالح الدين‬

‫‪98.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪72.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪33.4‬‬

‫‪487‬‬

‫محمد احمد محمد على‬

‫صالح الدين‬

‫‪89.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪57‬‬

‫جيد‬

‫‪32.7‬‬

‫‪488‬‬

‫محمد أيمن محمد حسن‬

‫صالح الدين‬

‫‪86.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪62.6‬‬

‫‪489‬‬

‫محمد بهاء محمد بدوى‬

‫صالح الدين‬

‫‪99.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪76.8‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪32.9‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪38‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪31.5‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪272.25‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪352.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪287.6‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪367.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪264.35‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪344.35‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪290.5‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪370.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.3‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪37.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪279.85‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪359.85‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪247.85‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪327.85‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪256.1‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪336.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪295.65‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪375.65‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫جيد جداً‬ ‫جيد جداً‬ ‫ممتاز‬

‫‪12‬‬

‫رئيس لجنة النظام والمراقبة

علي عبد هللا سعيد‬


‫مديرية التربية والتعليم‬ ‫إدارة الخارجة التعليمية‬ ‫لجنة النظام والمراقبة للصف السادس االبتدائي‬

‫اللغة العربية‬

‫الدراسات‬

‫الرياضيات‬

‫اللغة االنجليزية‬

‫العلوم‬

‫مجموع‬

‫نشاط فني‬

‫نشاط رياضي‬

‫نشاط اختياري ‪1‬‬

‫نشاط اختياري ‪2‬‬

‫المجموع الكلي‬

‫التربية الدينية‬

‫اسم التلميذ‬

‫اسم المدرسة‬

‫رقم‬

‫ ‬ ‫نتيجة امتحان الصف السادس االبتدائي الدور األول للعام الدراسي‪2017 / 2016‬‬

‫‪490‬‬

‫محمد عبد الفتاح فؤاد محمد‬

‫صالح الدين‬

‫‪91.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪72.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪280.6‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪360.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪491‬‬

‫محمد محمود عبد الحميد‬

‫صالح الدين‬

‫‪85.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪60‬‬

‫‪492‬‬

‫محمد محمود عيد آدم‬

‫صالح الدين‬

‫‪95.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪74.8‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪30.4‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪33.4‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪34‬‬

‫ممتاز‬

‫‪243.3‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪323.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪287.25‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪367.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.4‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪296.8‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪376.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪266.45‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪346.45‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪293.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪342.6‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪29.3‬‬

‫جيد‬

‫ممتاز‬

‫‪37.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪377.35‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.7‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪366.55‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪298.15‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪299.55‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪29.4‬‬

‫جيد‬

‫‪33.4‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪376.75‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫الجلوس‬

‫الدرجة‬ ‫‪100‬‬

‫المستوى‬

‫الدرجة‬ ‫‪80‬‬

‫المستوى‬

‫الدرجة‬ ‫‪40‬‬

‫المستوى‬

‫الدرجة‬ ‫‪40‬‬

‫المستوى‬

‫الدرجة‬ ‫‪40‬‬

‫المستوى‬

‫أساسي‬ ‫‪300‬‬

‫الدرجة‬

‫‪150‬‬

‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫‪38.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪493‬‬

‫محمد مصطفى كامل حبشى‬

‫صالح الدين‬

‫‪99.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪79‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫‪494‬‬

‫محمود محمد عيد محمد‬

‫صالح الدين‬

‫‪90.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪65.4‬‬

‫‪495‬‬

‫مصطفى أشرف منصور‬

‫صالح الدين‬

‫‪78‬‬

‫متوسط‬

‫‪27.1‬‬

‫جيد‬

‫‪31.8‬‬

‫‪496‬‬

‫مصطفى حاتم عبدالراضى‬

‫ممتاز‬

‫‪66‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪36.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38‬‬

‫جيد جداً‬

‫صالح الدين‬

‫‪87‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪50.6‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪36.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.6‬‬

‫ممتاز‬ ‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪30.5‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪25.7‬‬

‫متوسط‬

‫‪218.15‬‬

‫‪29.8‬‬

‫جيد‬

‫‪219.55‬‬

‫‪20‬‬

‫‪39.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪296.75‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪497‬‬

‫مصطفى محمود احمد محمود‬

‫صالح الدين‬

‫‪99.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪78‬‬

‫ممتاز‬

‫‪498‬‬

‫مصطفى وائل عبد المقصود‬

‫صالح الدين‬

‫‪96.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪72.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.3‬‬

‫‪499‬‬

‫وليد صالح عبد هللا خضير‬

‫صالح الدين‬

‫‪ 76.75‬جيد جداً‬

‫‪55.2‬‬

‫جيد‬

‫‪30‬‬

‫‪500‬‬

‫يوسف إبراهيم عبد الصبور‬

‫صالح الدين‬

‫‪57.6‬‬

‫جيد‬

‫‪25.5‬‬

‫متوسط‬

‫‪ 76.25‬جيد جداً‬

‫‪501‬‬

‫يوسف ابراهيم محمد محمد‬

‫صالح الدين‬

‫‪99.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪502‬‬

‫يوسف محمد الفاتح أحمد‬

‫صالح الدين‬

‫‪93.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪68‬‬

‫‪503‬‬

‫يوسف مصطفى عبدالخالق‬

‫صالح الدين‬

‫‪86.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪60.4‬‬

‫‪505‬‬

‫الزهراء خالد محمد عبدالمالك‬

‫صالح الدين‬

‫‪97.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪72.4‬‬

‫ممتاز‬

‫الدرجة‬ ‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫الدرجة‬ ‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫‪39.2‬‬

‫ممتاز‬ ‫ممتاز‬

‫‪40‬‬ ‫‪38.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪25.9‬‬

‫متوسط‬

‫‪213.4‬‬

‫‪35.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪262.6‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪297.35‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪286.55‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪30.4‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪78.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪37.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.7‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪28‬‬

‫جيد‬

‫‪33‬‬

‫‪38‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.2‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪32.1‬‬

‫ممتاز‬

‫الدرجة‬ ‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫‪380‬‬ ‫‪190‬‬

‫المستوى‬

‫جيد جداً‬

‫الدرجة‬ ‫‪40‬‬

‫المستوى‬

‫‪39.4‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪276.85‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪356.85‬‬

‫ممتاز‬

‫‪33.1‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪240.25‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪320.25‬‬

‫‪286.55‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪366.55‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪31.2‬‬

‫جيد جداً‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪39.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪506‬‬

‫اناء أشرف ابراهيم خليل‬

‫صالح الدين‬

‫‪99.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪78‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪296.9‬‬

‫‪507‬‬

‫اية سيد محمود عبدالعال‬

‫صالح الدين‬

‫‪99.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪68.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪282.15‬‬

‫‪20‬‬

‫‪508‬‬

‫ايمان مجدى حسن على‬

‫صالح الدين‬

‫‪97.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪289.25‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪509‬‬

‫براء احمد حامد احمد‬

‫صالح الدين‬

‫‪90.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪61‬‬

‫‪510‬‬

‫بسملة احمد عبدهللا خضير‬

‫صالح الدين‬

‫‪90‬‬

‫ممتاز‬

‫‪62.8‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪32.3‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪33.2‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪37.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪254.25‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪32.2‬‬

‫‪511‬‬

‫تسنيم حاتم معوض محمد‬

‫صالح الدين‬

‫‪89.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪60.8‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪248.3‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪254.35‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪512‬‬

‫جيهان كمال ماهر كمال‬

‫صالح الدين‬

‫‪87.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪58.6‬‬

‫جيد‬

‫‪245.45‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪282.65‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪360.7‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪372.6‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪373.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.6‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪361.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪363.45‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪339.05‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.2‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪374.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪378.05‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.3‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪38.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬ ‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬ ‫جيد جداً‬

‫‪31.2‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪34‬‬

‫ممتاز‬

‫‪30.4‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪32.1‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪35.4‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪38.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪376.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪362.15‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪369.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.2‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪334.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪328.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34.7‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪334.35‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪325.45‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.6‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪362.65‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪377.95‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪36.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.6‬‬

‫ممتاز‬ ‫ممتاز‬

‫‪34.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪33.1‬‬

‫‪39‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.5‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪297.95‬‬

‫‪38.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪280.7‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪292.6‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪293.75‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪359.4‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪371.4‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪377.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫‪365.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪342.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37‬‬

‫ممتاز‬

‫‪513‬‬

‫دينا احمد عبدالرحمن‬

‫صالح الدين‬

‫‪96.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪70.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪514‬‬

‫رغد انس رفقي حسن‬

‫صالح الدين‬

‫‪98.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪79.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫‪515‬‬

‫رنا ايهاب حسن احمد‬

‫صالح الدين‬

‫‪97‬‬

‫ممتاز‬

‫‪71‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪516‬‬

‫رنا سيد محمد سيد‬

‫صالح الدين‬

‫‪98‬‬

‫ممتاز‬

‫‪75.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.9‬‬

‫‪517‬‬

‫رنيم صالح عبدالرحمن السيد‬

‫صالح الدين‬

‫‪98.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪76.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪518‬‬

‫روان محمد على ابوطالب‬

‫صالح الدين‬

‫‪97‬‬

‫ممتاز‬

‫‪71.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪281.7‬‬

‫‪519‬‬

‫ريم السيد نصر بدران‬

‫صالح الدين‬

‫‪94.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪71.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪283.45‬‬

‫‪20‬‬

‫‪520‬‬

‫زينب عبدالفتاح سيد احمد‬

‫صالح الدين‬

‫‪93.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪61.8‬‬

‫‪521‬‬

‫سلمى محمد السيد عبدالصبور‬

‫صالح الدين‬

‫‪99.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪74.8‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪32.8‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪37.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34‬‬

‫ممتاز‬

‫‪259.05‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪294.25‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪298.05‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪279.4‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪291.4‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪297.9‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪522‬‬

‫سلوان احمد محمد محمد‬

‫صالح الدين‬

‫‪99.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪78.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫‪523‬‬

‫سهيلة سيد محمد محمد‬

‫صالح الدين‬

‫‪97‬‬

‫ممتاز‬

‫‪67.2‬‬

‫‪524‬‬

‫سهيلة ممدوح حلمى مراد‬

‫صالح الدين‬

‫‪98.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪74.8‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪36.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.1‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪39.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.1‬‬

‫‪525‬‬

‫ضحى ابوبكر محمد حمودة‬

‫صالح الدين‬

‫‪99.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪78.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪526‬‬

‫فاطمة احمد فاروق محمد‬

‫صالح الدين‬

‫‪98‬‬

‫ممتاز‬

‫‪70.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪285.3‬‬

‫‪527‬‬

‫مريم عالء محمد حسن‬

‫صالح الدين‬

‫‪72‬‬

‫جيد‬

‫‪74.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪262.4‬‬

‫‪13‬‬

‫رئيس لجنة النظام والمراقبة

علي عبد هللا سعيد‬


‫مديرية التربية والتعليم‬ ‫إدارة الخارجة التعليمية‬ ‫لجنة النظام والمراقبة للصف السادس االبتدائي‬

‫اللغة العربية‬

‫الدراسات‬

‫الرياضيات‬

‫اللغة االنجليزية‬

‫العلوم‬

‫مجموع‬

‫نشاط فني‬

‫نشاط رياضي‬

‫نشاط اختياري ‪1‬‬

‫نشاط اختياري ‪2‬‬

‫المجموع الكلي‬

‫التربية الدينية‬

‫اسم التلميذ‬

‫اسم المدرسة‬

‫رقم‬

‫ ‬ ‫نتيجة امتحان الصف السادس االبتدائي الدور األول للعام الدراسي‪2017 / 2016‬‬

‫‪528‬‬

‫مريم محمد مصطفى محمد‬

‫صالح الدين‬

‫‪93.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪63.6‬‬

‫‪529‬‬

‫مريم ناصر محمود محمد‬

‫صالح الدين‬

‫‪99‬‬

‫ممتاز‬

‫‪74‬‬

‫ممتاز‬

‫‪530‬‬

‫ملك مجدى زيدان سيد‬

‫صالح الدين‬

‫‪97.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪72.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.5‬‬

‫‪531‬‬

‫ملك محمد أحمد عبد هللا‬

‫صالح الدين‬

‫‪98.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪71.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪532‬‬

‫منة هللا سمير عبد ربه محمد‬

‫صالح الدين‬

‫‪93‬‬

‫ممتاز‬

‫‪62.8‬‬

‫‪533‬‬

‫منه عبد المؤمن معوض على‬

‫صالح الدين‬

‫‪97.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪66‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪31.2‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪534‬‬

‫ميرنا احمد حسين احمد‬

‫صالح الدين‬

‫‪83.5‬‬

‫‪535‬‬

‫ندى محمود عبد العال هريدى‬

‫صالح الدين‬

‫‪88.75‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪59‬‬

‫جيد‬

‫ممتاز‬

‫‪56.8‬‬

‫جيد‬

‫‪30.6‬‬

‫‪536‬‬

‫نور بهاء إسماعيل أحمد‬

‫صالح الدين‬

‫‪99.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪76‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪537‬‬

‫هاجر أشرف محمود الزهرى‬

‫صالح الدين‬

‫‪99.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪73.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫‪1346‬‬

‫نور كمال سيد شتيوي‬

‫صالح الدين‬

‫‪95.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪69‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1011‬‬

‫زياد سعد زغلول احمد‬

‫صالح الدين‬

‫‪92.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪72.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.6‬‬

‫‪539‬‬

‫احمد ايمن احمد مصطفي‬

‫ضرغام‬

‫‪93.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪70.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.6‬‬

‫‪540‬‬

‫احمد ايمن محمد علي‬

‫ضرغام‬

‫‪99.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪78‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪541‬‬

‫احمد حسين حسون حسين‬

‫ضرغام‬

‫‪95‬‬

‫ممتاز‬

‫‪65.2‬‬

‫‪542‬‬

‫احمد رضا لبيب ابراهيم‬

‫ضرغام‬

‫‪86.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪65‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪34.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪267.3‬‬

‫‪33.9‬‬

‫‪543‬‬

‫احمد عبد هللا يس احمد‬

‫ضرغام‬

‫‪98‬‬

‫ممتاز‬

‫‪71.6‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪37.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪32.8‬‬

‫‪39.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.2‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪256.25‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪283.1‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪36‬‬

‫ممتاز‬

‫‪280.65‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪294.75‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪30.1‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪224.2‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪277.35‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪278.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪370.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪337.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪370.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪368.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪323.85‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪353.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.6‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪38.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.2‬‬

‫ممتاز‬ ‫ممتاز‬

‫الجلوس‬

‫الدرجة‬ ‫‪100‬‬

‫المستوى‬

‫الدرجة‬ ‫‪80‬‬

‫المستوى‬

‫جيد جداً‬

‫جيد جداً‬

‫جيد جداً‬

‫الدرجة‬ ‫‪40‬‬

‫المستوى‬

‫الدرجة‬ ‫‪40‬‬

‫المستوى‬

‫الدرجة‬ ‫‪40‬‬

‫المستوى‬

‫أساسي‬ ‫‪300‬‬

‫الدرجة‬

‫‪150‬‬

‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫الدرجة‬ ‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫الدرجة‬ ‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫الدرجة‬ ‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫‪380‬‬ ‫‪190‬‬

‫المستوى‬

‫الدرجة‬ ‫‪40‬‬

‫المستوى‬

‫‪34.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪263.3‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪343.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39‬‬

‫ممتاز‬

‫‪291.3‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪371.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.4‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪39.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪287.55‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪367.55‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39‬‬

‫ممتاز‬

‫‪286.85‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪366.85‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37‬‬

‫ممتاز‬

‫‪260.2‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪340.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪33.1‬‬

‫‪36.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪275.25‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪355.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.1‬‬

‫جيد جداً‬ ‫ممتاز‬

‫‪35.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36‬‬

‫ممتاز‬

‫‪245.5‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪325.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪244.65‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪324.65‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪293.95‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪373.95‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.4‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪39.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪290.85‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪370.85‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪280.2‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪360.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.3‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪279.3‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪359.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.5‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪275.45‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪355.45‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪296.8‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪376.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪347.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.3‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪336.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪363.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.6‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪360.65‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪374.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪304.2‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪357.35‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪28.7‬‬

‫جيد‬

‫ممتاز‬

‫‪37.7‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪368.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39‬‬

‫ممتاز‬

‫‪343.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34.7‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد‬

‫‪36‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.9‬‬

‫ممتاز‬ ‫ممتاز‬

‫‪36.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪31.6‬‬

‫جيد جداً‬ ‫جيد جداً‬

‫‪37.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪544‬‬

‫احمد عبد المنعم حسن ابراهيم‬

‫ضرغام‬

‫‪97.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪71‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.8‬‬

‫‪546‬‬

‫احمد محمد ابو الوفا ابو المجد‬

‫ضرغام‬

‫‪98.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪77.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪547‬‬

‫احمد محمد المغازى السعيد‬

‫ضرغام‬

‫‪78‬‬

‫‪548‬‬

‫احمد محمد عايد محمد‬

‫ضرغام‬

‫‪91.75‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪56‬‬

‫جيد‬

‫‪28.3‬‬

‫جيد‬

‫‪31.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪71.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.6‬‬

‫جيد جداً‬ ‫ممتاز‬

‫‪38.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪549‬‬

‫أمير اسامة رجب ابراهيم‬

‫ضرغام‬

‫‪97‬‬

‫ممتاز‬

‫‪76‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪288.4‬‬

‫‪552‬‬

‫بسام عصام هاشم مهران‬

‫ضرغام‬

‫‪92‬‬

‫ممتاز‬

‫‪66.6‬‬

‫‪553‬‬

‫تامر جمال حبيب مرقص‬

‫ضرغام‬

‫‪66.5‬‬

‫جيد‬

‫‪50.4‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪35.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪33.7‬‬

‫متوسط‬

‫‪26.2‬‬

‫جيد‬

‫‪31.5‬‬

‫متوسط‬

‫‪198.7‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪554‬‬

‫حسام حسن عبد الرحمن محمد‬

‫ضرغام‬

‫‪95.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪77‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.6‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪24.1‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪264.2‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪290.9‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪555‬‬

‫زياد ابو النور بدوي ابو الدهب‬

‫ضرغام‬

‫‪94.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪58.2‬‬

‫جيد‬

‫‪32.7‬‬

‫‪556‬‬

‫زياد احمد انور مصطفي‬

‫ضرغام‬

‫‪99‬‬

‫ممتاز‬

‫‪75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.7‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪37.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪257.3‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪39.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪290.6‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪557‬‬

‫زياد سعيد عبدهللا سليمان‬

‫ضرغام‬

‫‪97‬‬

‫ممتاز‬

‫‪74.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39‬‬

‫ممتاز‬

‫‪288.8‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪558‬‬

‫زياد محمد المحسن عبد هللا‬

‫ضرغام‬

‫‪92.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪59.4‬‬

‫جيد‬

‫‪28.3‬‬

‫جيد‬

‫‪33.5‬‬

‫‪559‬‬

‫زياد مصطفي محمد احمد‬

‫ضرغام‬

‫‪93.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪70.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.3‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪30.4‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪243.85‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪273.4‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪366.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪358.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪334.55‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪367.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪371.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.4‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪346.45‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.6‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪331.45‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪560‬‬

‫عبد الرحمن ايمن عبد المنعم‬

‫ضرغام‬

‫‪97.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪73.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪286.5‬‬

‫‪561‬‬

‫عبد الرحمن عادل محمد علي‬

‫ضرغام‬

‫‪95.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪68‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪278.9‬‬

‫‪20‬‬

‫‪562‬‬

‫عبد الرحمن عفت عبد الحميد‬

‫ضرغام‬

‫‪91.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪64.2‬‬

‫‪564‬‬

‫عبد هللا عادل عوض ازهري‬

‫ضرغام‬

‫‪92.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪76.4‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪33.6‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪35.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪30.2‬‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪254.55‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪287.5‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪291.4‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪266.45‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪26.8‬‬

‫جيد‬

‫‪251.45‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪38.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪565‬‬

‫عمار ياسر علي حمدان‬

‫ضرغام‬

‫‪98.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪77.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.6‬‬

‫‪566‬‬

‫عمر عادل محمد علي‬

‫ضرغام‬

‫‪91.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪63.6‬‬

‫‪567‬‬

‫عمر عبد العزيز مغربي اسماعيل‬

‫ضرغام‬

‫‪92.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪63.4‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪36.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪31.3‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪37.7‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪14‬‬

‫رئيس لجنة النظام والمراقبة

علي عبد هللا سعيد‬


‫مديرية التربية والتعليم‬ ‫إدارة الخارجة التعليمية‬ ‫لجنة النظام والمراقبة للصف السادس االبتدائي‬

‫اسم المدرسة‬

‫رقم‬ ‫الجلوس‬

‫اسم التلميذ‬

‫ ‬ ‫نتيجة امتحان الصف السادس االبتدائي الدور األول للعام الدراسي‪2017 / 2016‬‬

‫اللغة العربية‬ ‫الدرجة‬ ‫‪100‬‬

‫المستوى‬

‫الرياضيات‬ ‫الدرجة‬ ‫‪80‬‬

‫المستوى‬

‫‪568‬‬

‫كريم محمد عبد الرافع محمد‬

‫ضرغام‬

‫‪93.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪67.2‬‬

‫‪570‬‬

‫محمد جمال عبد المنعم محمد‬

‫ضرغام‬

‫‪96.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪66.2‬‬

‫‪572‬‬

‫محمد محسن علي محمد‬

‫ضرغام‬

‫‪99.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪78.2‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬ ‫جيد جداً‬

‫الدراسات‬ ‫الدرجة‬ ‫‪40‬‬

‫العلوم‬

‫المستوى‬

‫الدرجة‬ ‫‪40‬‬

‫اللغة االنجليزية‬

‫المستوى‬

‫‪37.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪273.55‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪353.55‬‬

‫‪30.6‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪33.9‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪30.2‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪257.4‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪337.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪295.4‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪375.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪379.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪373.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪317.65‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪310.05‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪28.5‬‬

‫جيد‬

‫‪32.9‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪332.45‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪318.5‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪378.85‬‬

‫جيد جداً‬ ‫ممتاز‬

‫‪573‬‬

‫محمد مصطفي محمد سيد‬

‫ضرغام‬

‫‪100‬‬

‫ممتاز‬

‫‪80‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪574‬‬

‫محمد يحي زكريا فكري‬

‫ضرغام‬

‫‪98‬‬

‫ممتاز‬

‫‪78‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪575‬‬

‫محمود احمد عثمان احمد‬

‫ضرغام‬

‫‪88.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪61.2‬‬

‫‪576‬‬

‫محمود رضا محمود عبد العال‬

‫ضرغام‬

‫‪ 80.25‬جيد جداً‬

‫جيد جداً‬

‫‪27.5‬‬

‫جيد‬

‫‪31.7‬‬

‫‪29.6‬‬

‫جيد‬

‫‪32.1‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪33.1‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪34.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪33.5‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪577‬‬

‫محمود وحيد محمد نصر‬

‫ضرغام‬

‫‪95.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪578‬‬

‫مصطفي اسماعيل حسن‬

‫ضرغام‬

‫‪80.5‬‬

‫‪579‬‬

‫مصطفي محسن محمود احمد‬

‫ضرغام‬

‫‪99.25‬‬

‫جيد جداً‬ ‫ممتاز‬

‫‪65.8‬‬ ‫‪63‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪150‬‬

‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫‪190‬‬

‫المستوى‬

‫‪40‬‬

‫المستوى‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫جيد جداً‬

‫الدرجة‬

‫الدرجة‬

‫الدرجة‬

‫الدرجة‬

‫‪380‬‬

‫الدرجة‬

‫‪38.4‬‬

‫‪39‬‬

‫‪62.4‬‬

‫‪40‬‬

‫المستوى‬

‫أساسي‬ ‫‪300‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫الدرجة‬

‫مجموع‬

‫نشاط فني‬

‫نشاط رياضي‬

‫نشاط اختياري ‪1‬‬

‫نشاط اختياري ‪2‬‬

‫المجموع الكلي‬

‫التربية الدينية‬

‫‪31.4‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬ ‫ممتاز‬

‫‪40‬‬ ‫‪39.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪28.5‬‬

‫جيد‬

‫‪237.65‬‬

‫‪25.7‬‬

‫متوسط‬

‫‪230.05‬‬

‫‪20‬‬

‫‪24.1‬‬

‫متوسط‬

‫‪252.45‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪30.1‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪238.5‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪298.85‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪38.9‬‬

‫ممتاز‬ ‫ممتاز‬

‫‪299.7‬‬ ‫‪293.7‬‬

‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬

‫ممتاز‬ ‫ممتاز‬

‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬

‫ممتاز‬ ‫ممتاز‬

‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪36.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪361.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.4‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪374.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪371.05‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪348‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪328.55‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.2‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪375.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪348.35‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.1‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪370.35‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪343.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.8‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪36.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬ ‫ممتاز‬

‫‪79.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪580‬‬

‫مصطفي محمود سعد سعيد‬

‫ضرغام‬

‫‪97.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪74.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34.6‬‬

‫‪581‬‬

‫معتز محمد عبد المطلب تكل‬

‫ضرغام‬

‫‪97.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪77.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪582‬‬

‫يوسف جابر يوسف جرجس‬

‫ضرغام‬

‫‪97.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪78.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.6‬‬

‫‪583‬‬

‫يوسف جمال عطيه يونس‬

‫ضرغام‬

‫‪90‬‬

‫ممتاز‬

‫‪75.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪584‬‬

‫يوسف سالم صالح سالم‬

‫ضرغام‬

‫‪71.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪31.3‬‬

‫‪77.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.8‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪35.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪28.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.9‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪33.8‬‬ ‫‪37.1‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪34.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪28.9‬‬

‫جيد‬

‫‪268.35‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪290.35‬‬

‫‪20‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪38‬‬

‫ممتاز‬

‫‪27.2‬‬

‫جيد‬

‫‪263.7‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪266.95‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪39.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪297.95‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪39.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪296.95‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪39.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪295.9‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪261.05‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪37.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪284.1‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪298.7‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪378.7‬‬

‫‪293.65‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪373.65‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪372.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪295.65‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪375.75‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪26.8‬‬

‫جيد‬

‫ممتاز‬

‫‪39.3‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪366.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪365.85‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.2‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪378.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪335.95‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34.5‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪376.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪344.35‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪359.55‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39‬‬

‫ممتاز‬

‫‪ 81.75‬جيد جداً‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪36.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.8‬‬

‫‪39.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪291.05‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.8‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪268‬‬

‫‪20‬‬

‫‪31.6‬‬

‫‪248.55‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪295.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪376.95‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪375.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪341.05‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.2‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪37.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪364.1‬‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪39.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪585‬‬

‫أبرار محمود عبدالحميد درويش‬

‫ضرغام‬

‫‪100‬‬

‫ممتاز‬

‫‪586‬‬

‫اروى فتحي خليل عبده‬

‫ضرغام‬

‫‪93.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪77.8‬‬

‫‪587‬‬

‫اروى محمد يوسف مسلم‬

‫ضرغام‬

‫‪97.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪78.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪588‬‬

‫اروي محمد عبداللطيف محمد‬

‫ضرغام‬

‫‪92.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪73.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪32.2‬‬

‫‪589‬‬

‫اسراء محمد سعيد محمد‬

‫ضرغام‬

‫‪90.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪74‬‬

‫ممتاز‬

‫‪31.4‬‬

‫‪590‬‬

‫اسراء يوسف محمود محمد‬

‫ضرغام‬

‫‪99.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪78.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪591‬‬

‫االء طلعت قناوى ابراهيم‬

‫ضرغام‬

‫‪99.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪78.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫‪592‬‬

‫آمنة صابر نصرالدين اسماعيل‬

‫ضرغام‬

‫‪99.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪77.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪593‬‬

‫أمنية ابراهيم شامي محمد‬

‫ضرغام‬

‫‪86.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪73.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪33.2‬‬

‫‪594‬‬

‫امنية احمد عبد الوهاب عامر‬

‫ضرغام‬

‫‪94‬‬

‫ممتاز‬

‫‪74.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.4‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪32.3‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫جيد جداً‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬ ‫ممتاز‬

‫‪281.25‬‬ ‫‪294.2‬‬

‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬

‫ممتاز‬ ‫ممتاز‬

‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬

‫ممتاز‬ ‫ممتاز‬

‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬

‫ممتاز‬ ‫ممتاز‬

‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬

‫ممتاز‬ ‫ممتاز‬

‫‪346.95‬‬ ‫‪377.95‬‬

‫ممتاز‬ ‫ممتاز‬

‫‪39.2‬‬ ‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬ ‫ممتاز‬

‫‪39.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪595‬‬

‫اميرة اشرف عبد الحميد عمر‬

‫ضرغام‬

‫‪99.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪79.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫‪596‬‬

‫اميرة فتحي حسان علي‬

‫ضرغام‬

‫‪99.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪77.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪597‬‬

‫بسملة سعيد صديق ابراهيم‬

‫ضرغام‬

‫‪99.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪77.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪292.7‬‬

‫‪598‬‬

‫بسملة مصطفي جانب محمد‬

‫ضرغام‬

‫‪72.25‬‬

‫جيد‬

‫‪56.4‬‬

‫جيد‬

‫‪27.5‬‬

‫جيد‬

‫‪30.6‬‬

‫‪599‬‬

‫بسنت اشرف محمود علي‬

‫ضرغام‬

‫‪98.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪78‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪28.9‬‬

‫جيد‬

‫‪215.65‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪295.75‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪600‬‬

‫حسناء مصطفي علي خضير‬

‫ضرغام‬

‫‪95‬‬

‫ممتاز‬

‫‪78.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38‬‬

‫ممتاز‬

‫‪286.4‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪601‬‬

‫ربي حازم خلف حسن‬

‫ضرغام‬

‫‪95.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪77.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪285.85‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪603‬‬

‫سارة جمال الدين محمد حسنين‬

‫ضرغام‬

‫‪99.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪78.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪298.3‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪604‬‬

‫سعاد مصطفي جالل محمد‬

‫ضرغام‬

‫‪ 79.75‬جيد جداً‬

‫‪74‬‬

‫ممتاز‬

‫‪32.9‬‬

‫‪78.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.4‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪34.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪255.95‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪39.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪296.4‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪33.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.6‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪264.35‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪279.55‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪605‬‬

‫سماح انور متولى محمد‬

‫ضرغام‬

‫‪99.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪606‬‬

‫سمر امجد علي محمد‬

‫ضرغام‬

‫‪89.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪68.6‬‬

‫‪607‬‬

‫شروق اشرف عبد الحميد عبده‬

‫ضرغام‬

‫‪98.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪72.2‬‬

‫‪15‬‬

‫ممتاز‬

‫رئيس لجنة النظام والمراقبة

علي عبد هللا سعيد‬


‫مديرية التربية والتعليم‬ ‫إدارة الخارجة التعليمية‬ ‫لجنة النظام والمراقبة للصف السادس االبتدائي‬

‫اللغة العربية‬

‫الرياضيات‬

‫العلوم‬

‫الدراسات‬

‫اسم التلميذ‬

‫اسم المدرسة‬

‫رقم‬

‫ ‬ ‫نتيجة امتحان الصف السادس االبتدائي الدور األول للعام الدراسي‪2017 / 2016‬‬

‫‪608‬‬

‫شروق شعبان حسن عامر‬

‫ضرغام‬

‫‪609‬‬

‫صفاء عبد الفتاح حسين‬

‫ضرغام‬

‫‪93.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪610‬‬

‫فاطمه محمود عبد العزيز محمود‬

‫ضرغام‬

‫‪88.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪68.4‬‬

‫‪611‬‬

‫منه هللا رفاعي بدر محمد‬

‫ضرغام‬

‫‪94.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪74.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪612‬‬

‫منه هللا طلعت يوسف احمد‬

‫ضرغام‬

‫‪93.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪73.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪32.5‬‬

‫‪613‬‬

‫مى عصام فتحى محمد‬

‫ضرغام‬

‫‪88.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪72.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪31.7‬‬

‫‪614‬‬

‫ميرنا ادور مسعد سعد‬

‫ضرغام‬

‫‪95.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪615‬‬

‫نجالء عماد الدين جالل محمد‬

‫ضرغام‬

‫‪100‬‬

‫ممتاز‬

‫‪78‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫‪616‬‬

‫ندي ابراهيم سيد هاشم‬

‫ضرغام‬

‫‪87.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪68.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪30.2‬‬

‫‪617‬‬

‫ندي محمود حفظي محمود‬

‫ضرغام‬

‫‪84‬‬

‫متوسط‬

‫‪618‬‬

‫هاجر اسامة خيري عرفة‬

‫ضرغام‬

‫‪97.25‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪56‬‬

‫جيد‬

‫‪25.4‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪30.8‬‬

‫ممتاز‬

‫الجلوس‬

‫الدرجة‬ ‫‪100‬‬

‫المستوى‬

‫‪ 76.25‬جيد جداً‬

‫الدرجة‬ ‫‪80‬‬

‫‪64.4‬‬

‫المستوى‬

‫جيد جداً‬

‫الدرجة‬ ‫‪40‬‬

‫المستوى‬

‫الدرجة‬ ‫‪40‬‬

‫اللغة االنجليزية‬

‫المستوى‬

‫‪27‬‬

‫جيد‬

‫‪30.6‬‬

‫‪34.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪71‬‬

‫ممتاز‬ ‫ممتاز‬

‫‪29.2‬‬ ‫‪32.3‬‬

‫جيد جداً‬

‫الدرجة‬ ‫‪40‬‬

‫المستوى‬

‫مجموع‬

‫نشاط فني‬

‫أساسي‬ ‫‪300‬‬

‫الدرجة‬

‫‪150‬‬

‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫نشاط رياضي‬ ‫الدرجة‬ ‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫نشاط اختياري ‪1‬‬ ‫الدرجة‬ ‫‪20‬‬

‫‪28‬‬

‫جيد‬

‫‪226.25‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪35.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪270.05‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪350.05‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد‬

‫‪35.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪256.1‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪336.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.3‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪34.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪271.7‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪351.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪268.25‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪348.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪264‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪344‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪282.05‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪362.05‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪297.8‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪377.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪27.5‬‬

‫جيد‬

‫‪244.65‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪324.65‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪25.3‬‬

‫متوسط‬

‫‪219.8‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪299.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪289.45‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪369.45‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪32.3‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫جيد جداً‬ ‫جيد جداً‬

‫‪77.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪619‬‬

‫يارا باسر محمد حسن‬

‫ضرغام‬

‫‪90.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪71‬‬

‫ممتاز‬

‫‪33.8‬‬

‫‪620‬‬

‫احمد حسن بالل رزق‬

‫أبو بكر‬

‫‪97.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪73‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.6‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪33.1‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪621‬‬

‫أحمد محمود أحمد صالح‬

‫أبو بكر‬

‫‪94‬‬

‫ممتاز‬

‫‪64.8‬‬

‫‪622‬‬

‫ديفيد فوكيه دكران سيف النصر‬

‫أبو بكر‬

‫‪98.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪75.4‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪33.3‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪39‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪262.25‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪342.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪288.3‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪368.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.9‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪265.7‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪345.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪292.25‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪372.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪367‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.7‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪354.85‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪369‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.7‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪380‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪350‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.8‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪287.65‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪356.55‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪32.2‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.6‬‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.8‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪38‬‬

‫ممتاز‬

‫‪287‬‬

‫‪37.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪274.85‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪289‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪300‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪623‬‬

‫عبدالرحمن رأفت عبدهللا‬

‫أبو بكر‬

‫‪98‬‬

‫ممتاز‬

‫‪73.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.2‬‬

‫‪624‬‬

‫عبدالرحمن ناصر شعبان محمد‬

‫أبو بكر‬

‫‪96.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪67.6‬‬

‫‪625‬‬

‫على امجد على محمود‬

‫أبو بكر‬

‫‪99‬‬

‫ممتاز‬

‫‪73.8‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪35.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.5‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪38.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.6‬‬

‫‪626‬‬

‫عمر محمد احمد عمر‬

‫أبو بكر‬

‫‪100‬‬

‫ممتاز‬

‫‪80‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪627‬‬

‫عمر محمد سعيد على‬

‫أبو بكر‬

‫‪95‬‬

‫ممتاز‬

‫‪67.6‬‬

‫‪628‬‬

‫فارس وليد سيد محمد‬

‫أبو بكر‬

‫‪69.25‬‬

‫جيد‬

‫‪53.6‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪33.9‬‬

‫جيد‬

‫جيد جداً‬

‫‪37.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪270‬‬

‫‪31.7‬‬

‫‪630‬‬

‫مازن احمد نظير مصطفى‬

‫أبو بكر‬

‫‪96.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪67.8‬‬

‫‪37.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪276.55‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪631‬‬

‫محمد احمد ابراهيم محمود‬

‫أبو بكر‬

‫‪100‬‬

‫ممتاز‬

‫‪77.4‬‬

‫جيد جداً‬

‫جيد جداً‬

‫‪26.5‬‬

‫جيد‬

‫‪207.65‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪26.6‬‬

‫جيد‬

‫‪36.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫‪632‬‬

‫محمد أحمد محمد ابراهيم‬

‫أبو بكر‬

‫‪100‬‬

‫ممتاز‬

‫‪79‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪633‬‬

‫محمد احمد مغربى محمود‬

‫أبو بكر‬

‫‪97.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪70.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪281.5‬‬

‫‪634‬‬

‫محمد اشرف محمد عمار‬

‫أبو بكر‬

‫‪97.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪69.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪278.85‬‬

‫‪20‬‬

‫‪635‬‬

‫محمد سعيد حسين حميد‬

‫أبو بكر‬

‫‪98.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪62‬‬

‫‪636‬‬

‫محمد صالح احمد على‬

‫أبو بكر‬

‫‪ 76.75‬جيد جداً‬

‫جيد جداً‬

‫‪37.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪276.2‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪30.5‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪34.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪27.4‬‬

‫جيد‬

‫‪224.65‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪31.8‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪25.8‬‬

‫متوسط‬

‫‪212.95‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪290.8‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪637‬‬

‫محمد عالء محمد عبداللطيف‬

‫‪55.6‬‬

‫جيد‬

‫‪27‬‬

‫جيد‬

‫‪39.4‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪297‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪377‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪299‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪379‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪361.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪358.85‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪356.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪304.65‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪292.95‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪32.9‬‬

‫جيد جداً‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪370.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪638‬‬

‫محمد فتحى محمد صالح‬

‫أبو بكر‬

‫‪99‬‬

‫ممتاز‬

‫‪74.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪640‬‬

‫مصطفى أيمن كليب يونس‬

‫أبو بكر‬

‫‪96.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪67.4‬‬

‫‪641‬‬

‫يوسف محمد فؤاد محمد‬

‫أبو بكر‬

‫‪90‬‬

‫ممتاز‬

‫‪71.6‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪36.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35‬‬

‫ممتاز‬

‫‪642‬‬

‫ابرار محمد احمد عمر‬

‫أبو بكر‬

‫‪99.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪77.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪291.75‬‬

‫‪643‬‬

‫اروى ابراهيم رضوان احمد‬

‫أبو بكر‬

‫‪98.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪69‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪276.45‬‬

‫‪20‬‬

‫‪645‬‬

‫االء ايمن حسين ساسى‬

‫أبو بكر‬

‫‪99.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪75.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪293‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪646‬‬

‫االء رجب محمود محمد‬

‫أبو بكر‬

‫‪ 80.75‬جيد جداً‬

‫‪54‬‬

‫جيد‬

‫‪29.2‬‬

‫جيد‬

‫‪30.9‬‬

‫‪648‬‬

‫بسنت محمد محمود على‬

‫أبو بكر‬

‫‪72.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.4‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪26.5‬‬

‫جيد‬

‫‪221.35‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪38.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪287.85‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪99.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪31.7‬‬

‫جيد جداً‬ ‫ممتاز‬

‫‪39.4‬‬

‫أبو بكر‬

‫‪40‬‬

‫المستوى‬

‫‪37.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪72.75‬‬

‫جيد جداً‬

‫الدرجة‬

‫ممتاز‬

‫‪37.7‬‬

‫جيد‬

‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫‪190‬‬

‫المستوى‬

‫ممتاز‬

‫‪29.1‬‬

‫‪55.6‬‬

‫الدرجة‬

‫‪380‬‬

‫‪306.25‬‬

‫جيد‬

‫جيد‬

‫المستوى‬

‫نشاط اختياري ‪2‬‬

‫المجموع الكلي‬

‫التربية الدينية‬

‫ممتاز‬

‫‪16‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪31.2‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪39.2‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪276.25‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪356.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪268.3‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪348.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪371.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.3‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪356.45‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪373‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪301.35‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪367.85‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪33.3‬‬

‫جيد جداً‬

‫ممتاز‬

‫‪38.6‬‬

‫ممتاز‬

‫رئيس لجنة النظام والمراقبة

علي عبد هللا سعيد‬


‫مديرية التربية والتعليم‬ ‫إدارة الخارجة التعليمية‬ ‫لجنة النظام والمراقبة للصف السادس االبتدائي‬

‫اللغة العربية‬

‫الدراسات‬

‫الرياضيات‬

‫اللغة االنجليزية‬

‫العلوم‬

‫مجموع‬

‫نشاط فني‬

‫نشاط رياضي‬

‫نشاط اختياري ‪1‬‬

‫نشاط اختياري ‪2‬‬

‫المجموع الكلي‬

‫التربية الدينية‬

‫اسم التلميذ‬

‫اسم المدرسة‬

‫رقم‬

‫ ‬ ‫نتيجة امتحان الصف السادس االبتدائي الدور األول للعام الدراسي‪2017 / 2016‬‬

‫‪649‬‬

‫حبيبه احمد عبدالرحيم عبده‬

‫أبو بكر‬

‫‪99.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪78.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪297.2‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪377.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪650‬‬

‫حنين صالح شعبان محمد‬

‫أبو بكر‬

‫‪97‬‬

‫ممتاز‬

‫‪66.4‬‬

‫‪652‬‬

‫ردينه حسام حمدى محمد‬

‫أبو بكر‬

‫‪91.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪64.4‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪36.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37‬‬

‫ممتاز‬

‫‪276‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪356‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪31.6‬‬

‫‪653‬‬

‫رنا صبرى محمود جمال‬

‫أبو بكر‬

‫‪100‬‬

‫ممتاز‬

‫‪78.8‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪34.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪31.6‬‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.7‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪253.75‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪333.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.5‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪298.5‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪378.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪37.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪286.3‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪366.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪284.15‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪364.15‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪285.25‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪365.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪278.9‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪358.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪345.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪350.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪342.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.1‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪355.95‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪346.35‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.5‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪373.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪354.15‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.5‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪359.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪369.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.6‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪38.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39‬‬

‫ممتاز‬ ‫ممتاز‬

‫الجلوس‬

‫الدرجة‬ ‫‪100‬‬

‫المستوى‬

‫الدرجة‬ ‫‪80‬‬

‫المستوى‬

‫جيد جداً‬

‫الدرجة‬ ‫‪40‬‬

‫المستوى‬

‫الدرجة‬ ‫‪40‬‬

‫المستوى‬

‫الدرجة‬ ‫‪40‬‬

‫المستوى‬

‫أساسي‬ ‫‪300‬‬

‫الدرجة‬

‫‪150‬‬

‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫الدرجة‬ ‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫الدرجة‬ ‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫الدرجة‬ ‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫‪380‬‬ ‫‪190‬‬

‫المستوى‬

‫الدرجة‬ ‫‪40‬‬

‫المستوى‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪654‬‬

‫روئ ياسر ابراهيم احمد‬

‫أبو بكر‬

‫‪98.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪74.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.4‬‬

‫‪656‬‬

‫ريم حسن بالل رزق‬

‫أبو بكر‬

‫‪96.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪72.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪657‬‬

‫ريم حسين احمد محمد‬

‫أبو بكر‬

‫‪98.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪71‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.8‬‬

‫‪658‬‬

‫سلمى سيد احمد حسن‬

‫أبو بكر‬

‫‪97‬‬

‫ممتاز‬

‫‪71.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪659‬‬

‫سمر نجم الدين عبيد توفيق‬

‫أبو بكر‬

‫‪95.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪64.8‬‬

‫‪660‬‬

‫شهد باسم كمال على‬

‫أبو بكر‬

‫‪95.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪63.6‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪31.2‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪38.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪265.8‬‬

‫‪38.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪270.6‬‬

‫‪20‬‬

‫‪661‬‬

‫شهد حسن عبدالعزيز احمد‬

‫أبو بكر‬

‫‪94‬‬

‫ممتاز‬

‫‪60.8‬‬

‫‪35.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪262.2‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪662‬‬

‫شيماء عبدهللا سيف النصر‬

‫أبو بكر‬

‫‪96.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪65.6‬‬

‫‪39.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪275.95‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪663‬‬

‫عهد محمد فؤاد على‬

‫أبو بكر‬

‫‪92.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪66‬‬

‫‪38.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪266.35‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪664‬‬

‫فاطمة أحمد محمود عبدالحميد‬

‫أبو بكر‬

‫‪99‬‬

‫ممتاز‬

‫‪75.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪293.9‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪665‬‬

‫فاطمه ابو القاسم احمد صديق‬

‫أبو بكر‬

‫‪97.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪66.4‬‬

‫‪666‬‬

‫كاترين طلعت خروف فارس‬

‫أبو بكر‬

‫‪97.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪67.8‬‬

‫جيد جداً‬

‫ممتاز‬

‫‪37.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪274.15‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪279.9‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪667‬‬

‫ليديا اسامه يوسف وهبه‬

‫أبو بكر‬

‫‪99‬‬

‫ممتاز‬

‫‪71.6‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪289.1‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪282.85‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪362.85‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪347.65‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪359.15‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.2‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪357.45‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪359.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪363.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪372.55‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪377.15‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪281‬‬

‫جيد‬

‫‪33.8‬‬

‫‪369.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.6‬‬

‫جيد جداً‬ ‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪39.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.6‬‬

‫ممتاز‬ ‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬ ‫جيد جداً‬ ‫جيد جداً‬ ‫جيد جداً‬

‫‪35.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪33.9‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪35.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪33.6‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪39.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.4‬‬

‫‪36.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.9‬‬

‫‪668‬‬

‫مريم سيد فداوى قناوى‬

‫أبو بكر‬

‫‪98.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪69.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪669‬‬

‫ملك محمود محمد عيد‬

‫أبو بكر‬

‫‪95.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪64.8‬‬

‫‪670‬‬

‫منه هللا محمود عبد الرحمن‬

‫أبو بكر‬

‫‪98.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪69‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪34.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪267.65‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪279.15‬‬

‫‪20‬‬

‫‪671‬‬

‫مهرائيل مكرم عياد رمزى‬

‫أبو بكر‬

‫‪96.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪70.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪277.45‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪672‬‬

‫ندى ناصر طه محمد‬

‫أبو بكر‬

‫‪98.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪68.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪279.25‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪673‬‬

‫ندى نصر محمد درويش‬

‫أبو بكر‬

‫‪98.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪70.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪283.1‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪674‬‬

‫احمد راشد احمد محمد‬

‫الملحقة‬

‫‪97.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪78‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪292.55‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪675‬‬

‫احمد ماجد مصطفى سيد‬

‫الملحقة‬

‫‪98.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪79.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪297.15‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪676‬‬

‫احمد محفوظ محفوظ ابراهيم‬

‫الملحقة‬

‫‪75‬‬

‫‪677‬‬

‫أحمد محمد احمد حسين‬

‫الملحقة‬

‫‪96‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪51.2‬‬

‫متوسط‬

‫‪23‬‬

‫متوسط‬

‫‪27.5‬‬

‫جيد‬

‫‪24.3‬‬

‫متوسط‬

‫‪201‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪74.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪289.7‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪678‬‬

‫أحمد محمد أحمد يوسف‬

‫الملحقة‬

‫‪97‬‬

‫ممتاز‬

‫‪71.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪285.9‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪365.9‬‬

‫‪679‬‬

‫حسن عرفات مغربي على‬

‫الملحقة‬

‫‪94.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪69‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39‬‬

‫ممتاز‬

‫‪278.75‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪358.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪680‬‬

‫خالد احمد عبد الفتاح احمد‬

‫الملحقة‬

‫‪97.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪77.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪294.95‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪374.95‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.6‬‬

‫‪681‬‬

‫عبد الرحمن رائد سعيد‬

‫الملحقة‬

‫‪95.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪74.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪277.25‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪357.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪682‬‬

‫عبد الرحمن ضاحى حسنين‬

‫الملحقة‬

‫‪67.25‬‬

‫جيد‬

‫‪55.6‬‬

‫جيد‬

‫‪25.2‬‬

‫متوسط‬

‫‪27.2‬‬

‫جيد‬

‫‪28.3‬‬

‫جيد‬

‫‪203.55‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪283.55‬‬

‫جيد‬

‫‪30.9‬‬

‫‪683‬‬

‫عمر احمد مغربى حسن‬

‫الملحقة‬

‫‪97.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪75.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪291.25‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪371.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫جيد جداً‬ ‫ممتاز‬

‫‪684‬‬

‫عمر على عبد الحفيظ مرسى‬

‫الملحقة‬

‫‪99.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪75.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪293.35‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪373.35‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪685‬‬

‫عمرو اسماعيل حسن ابراهيم‬

‫الملحقة‬

‫‪83.5‬‬

‫‪686‬‬

‫كريم اسامة محمد احمد‬

‫الملحقة‬

‫‪76‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪64.4‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪29.7‬‬

‫جيد‬

‫‪33.7‬‬

‫‪23‬‬

‫متوسط‬

‫‪29‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪35.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪246.8‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪326.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34.6‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد‬

‫‪30.7‬‬

‫‪687‬‬

‫مازن شعبان محمد عبدالغفار‬

‫الملحقة‬

‫‪88.25‬‬

‫‪36.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.9‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪215.5‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪295.5‬‬

‫‪268.25‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪348.25‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪32.2‬‬

‫جيد جداً‬

‫جيد جداً‬ ‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪56.8‬‬

‫جيد‬

‫‪66.6‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪38.2‬‬

‫‪17‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪39.5‬‬

‫ممتاز‬

‫رئيس لجنة النظام والمراقبة

علي عبد هللا سعيد‬


‫مديرية التربية والتعليم‬ ‫إدارة الخارجة التعليمية‬ ‫لجنة النظام والمراقبة للصف السادس االبتدائي‬

‫اللغة العربية‬

‫الدراسات‬

‫الرياضيات‬

‫اللغة االنجليزية‬

‫العلوم‬

‫مجموع‬

‫نشاط فني‬

‫نشاط رياضي‬

‫نشاط اختياري ‪1‬‬

‫نشاط اختياري ‪2‬‬

‫المجموع الكلي‬

‫التربية الدينية‬

‫اسم التلميذ‬

‫اسم المدرسة‬

‫رقم‬

‫ ‬ ‫نتيجة امتحان الصف السادس االبتدائي الدور األول للعام الدراسي‪2017 / 2016‬‬

‫‪688‬‬

‫محمد رائد سعيد عبد الحميد‬

‫الملحقة‬

‫‪96‬‬

‫ممتاز‬

‫‪72.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪277.6‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪357.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪689‬‬

‫محمد صالح حامد على‬

‫الملحقة‬

‫‪91.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪73‬‬

‫ممتاز‬

‫‪32.1‬‬

‫‪690‬‬

‫محمد طارق حسانين محمد‬

‫الملحقة‬

‫‪96.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪75.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.8‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪38.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪33.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.5‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪268.35‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪348.35‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.5‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪287.05‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪367.05‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪691‬‬

‫مختار محمود عبد الحميد‬

‫الملحقة‬

‫‪98.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪73.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪283.6‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪363.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪692‬‬

‫مصعب عبد الحليم محمد‬

‫الملحقة‬

‫‪99‬‬

‫ممتاز‬

‫‪79‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪297.1‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪377.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪693‬‬

‫مؤمن محمد عبد الفتاح جويد‬

‫الملحقة‬

‫‪85.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪57.8‬‬

‫جيد‬

‫‪23.6‬‬

‫متوسط‬

‫‪30.9‬‬

‫‪694‬‬

‫مينا شنوده خروف فارس‬

‫الملحقة‬

‫‪67.5‬‬

‫جيد‬

‫‪53.6‬‬

‫جيد‬

‫‪24.6‬‬

‫متوسط‬

‫‪30.1‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪32.1‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪229.9‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪309.9‬‬

‫‪203.1‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪283.1‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪34.4‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد‬

‫‪37‬‬

‫ممتاز‬

‫‪695‬‬

‫يوسف محفوظ محفوظ ابراهيم‬

‫الملحقة‬

‫‪90‬‬

‫ممتاز‬

‫‪61.8‬‬

‫‪696‬‬

‫أروى ايهاب عبد العاطى‬

‫الملحقة‬

‫‪99‬‬

‫ممتاز‬

‫‪79‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪24.7‬‬

‫متوسط‬

‫‪31.5‬‬

‫‪241.6‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪321.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪296.9‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪376.9‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪36.3‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪375.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪354.35‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪376.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪325.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪377.95‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪370.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪374.55‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪371.45‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪375.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪38‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪39.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39‬‬

‫ممتاز‬ ‫ممتاز‬

‫الجلوس‬

‫الدرجة‬ ‫‪100‬‬

‫المستوى‬

‫الدرجة‬ ‫‪80‬‬

‫المستوى‬

‫الدرجة‬ ‫‪40‬‬

‫المستوى‬

‫الدرجة‬ ‫‪40‬‬

‫المستوى‬

‫جيد جداً‬ ‫جيد جداً‬

‫الدرجة‬ ‫‪40‬‬

‫المستوى‬

‫‪27.3‬‬

‫جيد‬

‫‪33.6‬‬

‫جيد جداً‬

‫أساسي‬ ‫‪300‬‬

‫الدرجة‬

‫‪150‬‬

‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫الدرجة‬ ‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫الدرجة‬ ‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫الدرجة‬ ‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫‪380‬‬ ‫‪190‬‬

‫المستوى‬

‫الدرجة‬ ‫‪40‬‬

‫المستوى‬

‫‪39.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪697‬‬

‫أميرة حسن السيد حسن‬

‫الملحقة‬

‫‪99.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪77.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪295.9‬‬

‫‪698‬‬

‫جنة محمد خطيب جياب‬

‫الملحقة‬

‫‪95.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪69.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪33.3‬‬

‫‪699‬‬

‫رنا مؤمن احمد على‬

‫الملحقة‬

‫‪99‬‬

‫ممتاز‬

‫‪78.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.2‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪37.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪274.35‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪296.6‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪700‬‬

‫رحاب احمد سيد عبد الرحيم‬

‫الملحقة‬

‫‪86‬‬

‫ممتاز‬

‫‪60.8‬‬

‫‪701‬‬

‫ريم خالد عبدالعزيز سليمان‬

‫الملحقة‬

‫‪99.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪79.6‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪29.6‬‬

‫جيد‬

‫‪33.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪35.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪245.2‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪297.95‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪702‬‬

‫سندس وليد محمد عوض‬

‫الملحقة‬

‫‪98‬‬

‫ممتاز‬

‫‪77‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪290.7‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪703‬‬

‫شذا بدر صالح محمد‬

‫الملحقة‬

‫‪99.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪76.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪294.55‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪704‬‬

‫شهد محمد عبد العزيز عبد هللا‬

‫الملحقة‬

‫‪98.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪76.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38‬‬

‫ممتاز‬

‫‪291.45‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪705‬‬

‫شيماء مجدى احمد على‬

‫الملحقة‬

‫‪99‬‬

‫ممتاز‬

‫‪76.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪295.6‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪706‬‬

‫علياء عادل على صالح‬

‫الملحقة‬

‫‪87.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪64.6‬‬

‫‪707‬‬

‫مريم سامى كسبان قلينى‬

‫الملحقة‬

‫‪80‬‬

‫‪28.8‬‬

‫جيد‬

‫‪234.8‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪314.8‬‬

‫‪708‬‬

‫مريم على بدرى حسنين‬

‫الملحقة‬

‫‪96.5‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪64.4‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪30.5‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪32.6‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪34.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪249.55‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪329.55‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪285.9‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪365.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪298.9‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪378.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪377.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪378.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪377.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪379.55‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪339.65‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34.4‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪346.15‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪350.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.1‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪339.45‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪344.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.6‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪36.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪30‬‬

‫جيد جداً‬ ‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪34.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪26.8‬‬

‫جيد‬

‫ممتاز‬

‫‪39‬‬

‫‪37.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.6‬‬

‫‪39.7‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪297.9‬‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.4‬‬

‫‪298.5‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪297.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪299.55‬‬

‫‪20‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪259.65‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪266.15‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪270.25‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪259.45‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪264.5‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪344.05‬‬

‫‪264.05‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪351.55‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪34.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪334.05‬‬

‫‪36.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪341.7‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪364.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪349.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.2‬‬

‫‪74‬‬

‫ممتاز‬

‫‪709‬‬

‫منة هللا ايمن محمد احمد‬

‫الملحقة‬

‫‪100‬‬

‫ممتاز‬

‫‪79.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫‪710‬‬

‫مها مدحت محمود نفد‬

‫الملحقة‬

‫‪99.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪79.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪711‬‬

‫نوران احمد ابراهيم مخلوف‬

‫الملحقة‬

‫‪99‬‬

‫ممتاز‬

‫‪79.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫‪712‬‬

‫نورهان أنور محمد سيد‬

‫الملحقة‬

‫‪99.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪78.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪713‬‬

‫هنا محمود حسين محمود‬

‫الملحقة‬

‫‪99.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪80‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫‪714‬‬

‫احمد اشرف احمد عبدالنبي‬

‫البارودي‬

‫‪88.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪66.8‬‬

‫‪715‬‬

‫جمال عبد الناصر عطاهلل لبيب‬

‫البارودي‬

‫‪89.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪73‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪32‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪37.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪30.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34‬‬

‫جيد جداً‬ ‫ممتاز‬

‫‪31.9‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪34.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪716‬‬

‫زياد احمد عبد القادر ابراهيم‬

‫البارودي‬

‫‪91.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪71.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.7‬‬

‫‪717‬‬

‫سيف محمد سيد محمد‬

‫البارودي‬

‫‪85.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪70‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪718‬‬

‫عبد الرحمن حسن محمود‬

‫البارودي‬

‫‪85.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪72.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪33.6‬‬

‫‪719‬‬

‫عبد الرحمن سامح مختار‬

‫البارودي‬

‫‪90.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪67‬‬

‫‪720‬‬

‫عبدالحميد احمد عبدالحميد‬

‫البارودي‬

‫‪89.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪69.8‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪34.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34.6‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪36.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪271.55‬‬

‫‪721‬‬

‫عبدالرحمن حمادة قرني‬

‫البارودي‬

‫‪85.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪66.6‬‬

‫‪722‬‬

‫كريم عماد بركة اسماعيل‬

‫البارودي‬

‫‪91‬‬

‫ممتاز‬

‫‪62.4‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪33.9‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪36.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪31.6‬‬

‫‪37.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪33.4‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪254.05‬‬

‫‪20‬‬

‫‪261.7‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪723‬‬

‫كريم عمرو سالم عبادى‬

‫البارودي‬

‫‪94.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪75.6‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪38.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪284.7‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪724‬‬

‫مايكل ممدوح موريس يوسف‬

‫البارودي‬

‫‪89‬‬

‫ممتاز‬

‫‪68.6‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪36.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪269.9‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪37.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.4‬‬

‫‪36.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.4‬‬

‫‪18‬‬

‫جيد جداً‬

‫جيد جداً‬

‫رئيس لجنة النظام والمراقبة

علي عبد هللا سعيد‬


‫مديرية التربية والتعليم‬ ‫إدارة الخارجة التعليمية‬ ‫لجنة النظام والمراقبة للصف السادس االبتدائي‬

‫اسم المدرسة‬

‫رقم‬ ‫الجلوس‬

‫اسم التلميذ‬

‫ ‬ ‫نتيجة امتحان الصف السادس االبتدائي الدور األول للعام الدراسي‪2017 / 2016‬‬

‫اللغة العربية‬ ‫الدرجة‬ ‫‪100‬‬

‫المستوى‬

‫الرياضيات‬ ‫الدرجة‬ ‫‪80‬‬

‫المستوى‬

‫الدراسات‬ ‫الدرجة‬ ‫‪40‬‬

‫العلوم‬

‫المستوى‬

‫الدرجة‬ ‫‪40‬‬

‫اللغة االنجليزية‬

‫المستوى‬

‫الدرجة‬ ‫‪40‬‬

‫المستوى‬

‫مجموع‬

‫نشاط فني‬

‫أساسي‬ ‫‪300‬‬

‫الدرجة‬

‫‪150‬‬

‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫‪725‬‬

‫محمد احمد سيد محمد‬

‫البارودي‬

‫‪90.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪77.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪32.7‬‬

‫‪726‬‬

‫محمد أمير محمد صالح‬

‫البارودي‬

‫‪96.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪76.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪728‬‬

‫محمد رمضان حسين ادم‬

‫البارودي‬

‫‪ 84.25‬جيد جداً‬

‫‪70.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37‬‬

‫ممتاز‬

‫‪33.1‬‬

‫‪76.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.8‬‬

‫جيد جداً‬ ‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪39.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪291.2‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪29.6‬‬

‫جيد‬

‫‪32‬‬

‫‪38‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.4‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪34.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪237.2‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪288.95‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪729‬‬

‫مصطفى حسين احمد حسين‬

‫البارودي‬

‫‪96‬‬

‫ممتاز‬

‫‪730‬‬

‫هاشم أشرف هاشم التهامى‬

‫البارودي‬

‫‪97.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪76.2‬‬

‫‪731‬‬

‫يوسف محمد صديق عبدالفتاح‬

‫البارودي‬

‫‪77‬‬

‫‪733‬‬

‫خلود ابراهيم احمد عبدالرحيم‬

‫البارودي‬

‫‪99.25‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪64‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫نشاط رياضي‬ ‫الدرجة‬ ‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫نشاط اختياري ‪1‬‬ ‫الدرجة‬ ‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫نشاط اختياري ‪2‬‬ ‫الدرجة‬ ‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫‪274.35‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪354.35‬‬

‫ممتاز‬

‫‪288.35‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪368.35‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪259.75‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪339.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪289.4‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪369.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪371.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.8‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪317.2‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪368.95‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪33.6‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪734‬‬

‫دعاء ايمن مصطفى ثابت‬

‫البارودي‬

‫‪93‬‬

‫ممتاز‬

‫‪70.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.9‬‬

‫‪735‬‬

‫دينا اشرف محمد احمد‬

‫البارودي‬

‫‪99.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪76.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪736‬‬

‫رحاب احمد على محمد‬

‫البارودي‬

‫‪89.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪73.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.8‬‬

‫‪737‬‬

‫رحمة محمود حنفى محمود‬

‫البارودي‬

‫‪ 84.25‬جيد جداً‬

‫‪64.8‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪34.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.6‬‬

‫‪39.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪39.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪281.05‬‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪296.6‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪280.35‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪283.05‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪287.4‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪236.4‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪270.7‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪228.5‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪267.8‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪738‬‬

‫زهراء خالد عيد محمد‬

‫البارودي‬

‫‪97.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.4‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪36.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35‬‬

‫ممتاز‬

‫‪271.3‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪351.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪296‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪376‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.2‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪36‬‬

‫ممتاز‬

‫‪276.25‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪356.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪29.5‬‬

‫جيد‬

‫‪249.85‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪329.85‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.9‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪274.1‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪354.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪296.75‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪376.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪361.05‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.2‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪376.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪360.35‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.9‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪363.05‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪367.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪316.4‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪350.7‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪35.9‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪37.3‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪308.5‬‬ ‫‪347.8‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪33.7‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪739‬‬

‫سما سليمان محمد سيف الدين‬

‫البارودي‬

‫‪98.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪79.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪740‬‬

‫سما محمد عبد الكريم حسن‬

‫البارودي‬

‫‪93.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪71‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.2‬‬

‫‪741‬‬

‫سمر احمد عبادى جاد‬

‫البارودي‬

‫‪99‬‬

‫ممتاز‬

‫‪78‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪742‬‬

‫سميرة محمد عز الدين حسنين‬

‫البارودي‬

‫‪94.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪74.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.2‬‬

‫‪743‬‬

‫سهيلة اسالم فتحي عبدالعال‬

‫البارودي‬

‫‪95.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪75.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪744‬‬

‫شهد ايمن عوض الكريم‬

‫البارودي‬

‫‪97.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪74.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.3‬‬

‫‪745‬‬

‫شهد عادل محمد احمد‬

‫البارودي‬

‫‪82‬‬

‫‪746‬‬

‫ضحى عبد الناصر احمد محمد‬

‫البارودي‬

‫‪92‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪57.2‬‬

‫جيد‬

‫‪29.5‬‬

‫جيد‬

‫‪35.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪32.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪68.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪33.2‬‬

‫‪747‬‬

‫ضحى محمد عبدالغفار عوض‬

‫البارودي‬

‫‪78‬‬

‫‪748‬‬

‫مريم احمد عز الدين حسنين‬

‫البارودي‬

‫‪91.5‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪54.4‬‬

‫جيد‬

‫‪30.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪66‬‬

‫ممتاز‬

‫‪749‬‬

‫مريم مجدى فتحى عثمان‬

‫البارودي‬

‫‪87.25‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪37‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪33.3‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪32.4‬‬

‫‪750‬‬

‫منة هللا عبد الحميد حسن‬

‫البارودي‬

‫‪ 80.25‬جيد جداً‬

‫‪751‬‬

‫مي محمد منجي علي‬

‫البارودي‬

‫‪95‬‬

‫ممتاز‬

‫‪64.8‬‬ ‫‪63.6‬‬

‫جيد جداً‬ ‫جيد جداً‬

‫‪69.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪190‬‬

‫المستوى‬

‫‪40‬‬

‫المستوى‬

‫‪36.3‬‬

‫‪72.8‬‬

‫‪67.8‬‬

‫‪380‬‬

‫الدرجة‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫المجموع الكلي‬

‫التربية الدينية‬

‫جيد جداً‬ ‫جيد جداً‬

‫‪38.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.7‬‬

‫‪34.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪33.6‬‬

‫‪37.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.8‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪34.4‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪32.2‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪38.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪339.35‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪259.35‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪326.35‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪246.35‬‬

‫‪20‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪351.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪271.9‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪379.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪299.9‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪362.05‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪331.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.8‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪357.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪341.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪32.7‬‬

‫‪314.85‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪31.7‬‬

‫جيد جداً‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪373.05‬‬

‫‪752‬‬

‫ندى مصطفى السيد جمعه‬

‫البارودي‬

‫‪100‬‬

‫ممتاز‬

‫‪80‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪753‬‬

‫نور عصام عز الدين حسنين‬

‫البارودي‬

‫‪95.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪75.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪282.05‬‬

‫‪754‬‬

‫يمنى جابر محمود محمد‬

‫البارودي‬

‫‪91‬‬

‫ممتاز‬

‫‪55.6‬‬

‫جيد‬

‫‪34.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪251.8‬‬

‫‪20‬‬

‫‪755‬‬

‫أحمد حسين سيد حسين‬

‫العبور‬

‫‪97‬‬

‫ممتاز‬

‫‪71.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪277.8‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪756‬‬

‫أحمد صابر محمد أبو زيد‬

‫العبور‬

‫‪89.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪71.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪28.7‬‬

‫جيد‬

‫‪35.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪261.75‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪757‬‬

‫أحمد طه عبد العزيز طه‬

‫العبور‬

‫‪86.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪64.2‬‬

‫‪759‬‬

‫أحمد عالء محمود نفد‬

‫العبور‬

‫‪96.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪77.2‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪26.4‬‬

‫جيد‬

‫‪31.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪26.1‬‬

‫جيد‬

‫‪234.85‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪39.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪293.05‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪761‬‬

‫أحمد محمود محمد عالء الدين‬

‫العبور‬

‫‪96.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪61.4‬‬

‫‪762‬‬

‫إسالم أشرف بكر على‬

‫العبور‬

‫‪82.5‬‬

‫جيد‬

‫‪763‬‬

‫أنور محمد أنور إبراهيم‬

‫العبور‬

‫‪98.25‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪53.6‬‬

‫جيد جداً‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪39.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪267.25‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪347.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪25.6‬‬

‫متوسط‬

‫‪31.1‬‬

‫‪72.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.3‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪27.9‬‬

‫جيد‬

‫‪220.7‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪300.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪284.65‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪364.65‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪31.4‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪38.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪764‬‬

‫حسن عماد سمهودى حسن‬

‫العبور‬

‫‪98‬‬

‫ممتاز‬

‫‪68.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪279.8‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪359.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪32.2‬‬

‫‪765‬‬

‫حسن مصطفى كامل فراج‬

‫العبور‬

‫‪71.75‬‬

‫جيد‬

‫‪47.8‬‬

‫متوسط‬

‫‪22.8‬‬

‫متوسط‬

‫‪26.1‬‬

‫جيد‬

‫‪22.8‬‬

‫متوسط‬

‫‪191.25‬‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪271.05‬‬

‫جيد‬

‫‪30.9‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪19‬‬

‫جيد جداً‬

‫رئيس لجنة النظام والمراقبة

علي عبد هللا سعيد‬


‫مديرية التربية والتعليم‬ ‫إدارة الخارجة التعليمية‬ ‫لجنة النظام والمراقبة للصف السادس االبتدائي‬

‫اسم المدرسة‬

‫رقم‬ ‫الجلوس‬

‫اسم التلميذ‬

‫ ‬ ‫نتيجة امتحان الصف السادس االبتدائي الدور األول للعام الدراسي‪2017 / 2016‬‬

‫اللغة العربية‬ ‫الدرجة‬ ‫‪100‬‬

‫المستوى‬

‫الرياضيات‬ ‫الدرجة‬ ‫‪80‬‬

‫المستوى‬

‫الدراسات‬ ‫الدرجة‬ ‫‪40‬‬

‫العلوم‬

‫المستوى‬

‫الدرجة‬ ‫‪40‬‬

‫اللغة االنجليزية‬

‫المستوى‬

‫الدرجة‬ ‫‪40‬‬

‫المستوى‬

‫مجموع‬

‫نشاط فني‬

‫أساسي‬ ‫‪300‬‬

‫الدرجة‬

‫‪150‬‬

‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫نشاط رياضي‬ ‫الدرجة‬ ‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫نشاط اختياري ‪1‬‬ ‫الدرجة‬ ‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫نشاط اختياري ‪2‬‬ ‫الدرجة‬ ‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫المجموع الكلي‬ ‫‪380‬‬ ‫‪190‬‬

‫المستوى‬

‫التربية الدينية‬ ‫الدرجة‬ ‫‪40‬‬

‫المستوى‬

‫‪766‬‬

‫حسين عصام حسين يوسف‬

‫العبور‬

‫‪98‬‬

‫ممتاز‬

‫‪78.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪291.4‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪371.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪767‬‬

‫زياد حسام الدين جمال الدين‬

‫العبور‬

‫‪90.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪66.6‬‬

‫‪768‬‬

‫زياد خالد أحمد عبد الحميد‬

‫العبور‬

‫‪96‬‬

‫ممتاز‬

‫‪71.2‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪36.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪267‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪347‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪36‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪277.6‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪357.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪770‬‬

‫عبد الرحمن عمر عبد هللا أحمد‬

‫العبور‬

‫‪91‬‬

‫ممتاز‬

‫‪57.6‬‬

‫جيد‬

‫‪30‬‬

‫‪771‬‬

‫على ماهر محمود إبراهيم‬

‫العبور‬

‫‪50.8‬‬

‫متوسط‬

‫‪27‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪35.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪30.8‬‬

‫جيد‬

‫‪33.4‬‬

‫متوسط‬

‫‪211.95‬‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪291.75‬‬

‫‪49‬‬

‫متوسط‬

‫‪28‬‬

‫جيد‬

‫‪31.1‬‬

‫جيد‬

‫‪45‬‬

‫متوسط‬

‫‪22.9‬‬

‫متوسط‬

‫‪26.7‬‬

‫جيد‬

‫جيد جداً‬

‫‪204.55‬‬

‫‪18.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪18.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪18.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪280.05‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪32.9‬‬

‫‪31.7‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪21‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪244.7‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪324.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪33.9‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪53.4‬‬

‫جيد‬

‫‪33.3‬‬

‫متوسط‬

‫‪24.2‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪33‬‬

‫متوسط‬

‫جيد جداً‬

‫‪ 79.75‬جيد جداً‬

‫‪773‬‬

‫كريم محمد مدنى إبراهيم‬

‫العبور‬

‫‪64.75‬‬

‫متوسط‬

‫‪774‬‬

‫مازن عبد الكريم حمدى عبده‬

‫العبور‬

‫‪75‬‬

‫‪775‬‬

‫محمد أحمد صابر حسين‬

‫العبور‬

‫‪94.25‬‬

‫جيد جداً‬ ‫ممتاز‬

‫‪776‬‬

‫محمد احمد محمد ابوضيف‬

‫العبور‬

‫‪85.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪49.2‬‬

‫‪777‬‬

‫محمد أحمد محمد أحمد‬

‫العبور‬

‫‪82.5‬‬

‫‪778‬‬

‫محمد رضا محمد عبدالمالك‬

‫العبور‬

‫‪87.25‬‬

‫جيد جداً‬ ‫ممتاز‬

‫‪30.2‬‬

‫جيد جداً‬

‫جيد جداً‬

‫‪49.2‬‬

‫متوسط‬

‫‪29.7‬‬

‫جيد‬

‫‪28.1‬‬

‫جيد‬

‫‪56.6‬‬

‫جيد‬

‫‪32‬‬

‫‪779‬‬

‫محمد طارق بكر على‬

‫العبور‬

‫‪96.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪63.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪780‬‬

‫محمد عادل السيد محمد‬

‫العبور‬

‫‪77.5‬‬

‫متوسط‬

‫‪781‬‬

‫محمد عطا هللا قرنة عطا هللا‬

‫العبور‬

‫‪96.5‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪49.2‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪35.9‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪32.3‬‬

‫جيد جداً‬

‫ممتاز‬

‫‪66.4‬‬

‫‪782‬‬

‫محمد عيد محمد محمود‬

‫العبور‬

‫‪89.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪66.8‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪783‬‬

‫محمد مصطفى محمد إبراهيم‬

‫العبور‬

‫‪64.25‬‬

‫متوسط‬

‫‪47.2‬‬

‫متوسط‬

‫‪784‬‬

‫محمد ناصر عثمان أحمد‬

‫العبور‬

‫‪92.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪61.6‬‬

‫‪785‬‬

‫محمود احمد عبد هللا عمر‬

‫العبور‬

‫‪85‬‬

‫ممتاز‬

‫‪62.8‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪786‬‬

‫محمود عصام حمدى محمد‬

‫العبور‬

‫‪90.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪51.4‬‬

‫متوسط‬

‫‪787‬‬

‫مصطفى الشريف محمود أحمد‬

‫العبور‬

‫‪92‬‬

‫ممتاز‬

‫‪788‬‬

‫مصطفى محمد سعيد محمد‬

‫العبور‬

‫‪ 83.25‬جيد جداً‬

‫جيد جداً‬

‫جيد جداً‬

‫‪23.9‬‬

‫متوسط‬

‫‪34.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪248.55‬‬

‫‪23.1‬‬

‫متوسط‬

‫‪211.95‬‬

‫‪20‬‬

‫‪24.3‬‬

‫متوسط‬

‫‪213.8‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪31.6‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪239.75‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪273.8‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪25.2‬‬

‫متوسط‬

‫‪28.5‬‬

‫جيد‬

‫‪26.7‬‬

‫‪35.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪33.9‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪33‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪24.2‬‬

‫متوسط‬

‫‪30.2‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪54.8‬‬ ‫‪56.6‬‬

‫جيد‬

‫‪25.3‬‬

‫متوسط‬

‫‪789‬‬

‫مالك مجدى فوزى مكارى‬

‫العبور‬

‫‪68.25‬‬

‫جيد‬

‫‪791‬‬

‫أروى محمود عبد الجواد أحمد‬

‫العبور‬

‫‪100‬‬

‫ممتاز‬

‫‪77‬‬

‫‪793‬‬

‫حسناء ماهر مختار أبو ضيف‬

‫العبور‬

‫‪97.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪70.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪794‬‬

‫دعاء صابر محمد أبوزيد‬

‫العبور‬

‫‪92.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪62.6‬‬

‫‪795‬‬

‫رضوى أسامه إبراهيم على‬

‫العبور‬

‫‪93‬‬

‫ممتاز‬

‫‪71.2‬‬

‫جيد جداً‬ ‫ممتاز‬

‫‪796‬‬

‫زينب محمد يوسف نصر هللا‬

‫العبور‬

‫‪95.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪70‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.4‬‬

‫‪798‬‬

‫سما سمير سيد محمد‬

‫العبور‬

‫‪74‬‬

‫جيد‬

‫‪48.4‬‬

‫متوسط‬

‫‪22.2‬‬

‫متوسط‬

‫‪799‬‬

‫فاطمه خميس عبدالمناف‬

‫العبور‬

‫‪87.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪58.8‬‬

‫جيد‬

‫‪30.4‬‬

‫‪800‬‬

‫كريمان محمد مدنى إبراهيم‬

‫العبور‬

‫‪91‬‬

‫ممتاز‬

‫‪56‬‬

‫جيد‬

‫‪23.8‬‬

‫جيد جداً‬ ‫متوسط‬

‫‪33.2‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪31.7‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪35.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪259.35‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪25.5‬‬

‫متوسط‬

‫‪185.15‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪265.15‬‬

‫جيد‬

‫‪25.7‬‬

‫متوسط‬

‫جيد جداً‬

‫‪252.45‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪332.45‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪233‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪313‬‬

‫‪231.15‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪311.15‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪31.9‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪243.2‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪323.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪223.85‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪303.85‬‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪269.85‬‬

‫جيد جداً‬ ‫جيد‬

‫‪30.2‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪25.5‬‬

‫متوسط‬

‫‪23.7‬‬

‫متوسط‬

‫‪190.05‬‬

‫‪46.4‬‬

‫متوسط‬

‫‪25‬‬

‫متوسط‬

‫‪26.7‬‬

‫جيد‬

‫ممتاز‬

‫‪39.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫‪38.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪25.2‬‬

‫متوسط‬

‫‪33.8‬‬

‫‪36.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.5‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪36.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪249.95‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪272.5‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪277.2‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪27.6‬‬

‫جيد‬

‫‪23.8‬‬

‫متوسط‬

‫‪196‬‬

‫‪19.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪35.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34‬‬

‫ممتاز‬

‫‪246.05‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪31.1‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪27‬‬

‫جيد‬

‫‪228.9‬‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪39.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪293.75‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪30.3‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪37.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪296‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪376‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪283.3‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪363.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪329.95‬‬

‫ممتاز‬

‫‪33.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪352.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.2‬‬

‫جيد جداً‬ ‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪357.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.9‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪275.7‬‬

‫جيد‬

‫‪29‬‬

‫جيد‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪326.05‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪308.7‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪373.75‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪31.8‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪801‬‬

‫ملك أحمد عبد هللا رشيدى‬

‫العبور‬

‫‪99.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪75.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.8‬‬

‫‪802‬‬

‫منه هللا جمال احمد محمد‬

‫العبور‬

‫‪99‬‬

‫ممتاز‬

‫‪65.8‬‬

‫‪803‬‬

‫مهجه محمد أحمد عبد المالك‬

‫العبور‬

‫‪99‬‬

‫ممتاز‬

‫‪74.4‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪37.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪804‬‬

‫مى عبد هللا محمود عبد الرحمن‬

‫العبور‬

‫‪99.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪76.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪295.65‬‬

‫‪806‬‬

‫نفيسه محمود حسن محمد‬

‫العبور‬

‫‪91‬‬

‫ممتاز‬

‫‪52.6‬‬

‫جيد‬

‫‪27.5‬‬

‫جيد‬

‫‪32.3‬‬

‫‪807‬‬

‫نهاد عماد فتحى توفيق‬

‫العبور‬

‫‪97‬‬

‫ممتاز‬

‫‪64.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪272.5‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪808‬‬

‫نورهان أحمد حسن على‬

‫العبور‬

‫‪99.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪71.4‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪34.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.3‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪29.4‬‬

‫جيد‬

‫‪232.8‬‬

‫‪19.8‬‬

‫‪36.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪286.35‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪31.8‬‬

‫جيد جداً‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪28‬‬

‫جيد‬

‫ممتاز‬

‫‪33‬‬

‫جيد‬

‫‪39‬‬

‫ممتاز‬

‫‪339.35‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪32.3‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪349.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34.7‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪30.8‬‬

‫جيد جداً‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪286.9‬‬

‫جيد جداً‬

‫جيد جداً‬

‫جيد جداً‬

‫‪35.5‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪33.9‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪353.8‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪32.4‬‬

‫جيد جداً‬

‫ممتاز‬

‫‪26.8‬‬

‫جيد جداً‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪319.75‬‬

‫‪269.2‬‬

‫جيد‬

‫‪23.3‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪293.8‬‬

‫‪20‬‬

‫‪35.9‬‬

‫متوسط‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪291.95‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪33.3‬‬

‫جيد‬

‫ممتاز‬

‫‪32.7‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪328.55‬‬

‫ممتاز‬

‫‪33.6‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪207.1‬‬

‫‪32.5‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪193.5‬‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪272.3‬‬

‫جيد‬

‫‪27.2‬‬

‫‪38.7‬‬

‫‪24‬‬

‫‪27.6‬‬

‫جيد جداً‬ ‫جيد‬

‫ممتاز‬

‫متوسط‬

‫جيد‬

‫‪30.7‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪279.3‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪359.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪291.6‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪371.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪375.65‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.8‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪312.6‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪352.5‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪33.7‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪366.35‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.2‬‬

‫ممتاز‬

‫رئيس لجنة النظام والمراقبة

علي عبد هللا سعيد‬


‫مديرية التربية والتعليم‬ ‫إدارة الخارجة التعليمية‬ ‫لجنة النظام والمراقبة للصف السادس االبتدائي‬

‫اسم المدرسة‬

‫رقم‬ ‫الجلوس‬

‫اسم التلميذ‬

‫ ‬ ‫نتيجة امتحان الصف السادس االبتدائي الدور األول للعام الدراسي‪2017 / 2016‬‬

‫اللغة العربية‬ ‫الدرجة‬ ‫‪100‬‬

‫المستوى‬

‫الرياضيات‬ ‫الدرجة‬ ‫‪80‬‬

‫المستوى‬

‫الدراسات‬ ‫الدرجة‬ ‫‪40‬‬

‫العلوم‬

‫المستوى‬

‫الدرجة‬ ‫‪40‬‬

‫اللغة االنجليزية‬

‫المستوى‬

‫الدرجة‬ ‫‪40‬‬

‫المستوى‬

‫مجموع‬

‫نشاط فني‬

‫أساسي‬ ‫‪300‬‬

‫الدرجة‬

‫‪150‬‬

‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫نشاط رياضي‬ ‫الدرجة‬ ‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫نشاط اختياري ‪1‬‬ ‫الدرجة‬ ‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫نشاط اختياري ‪2‬‬ ‫الدرجة‬ ‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫المجموع الكلي‬ ‫‪380‬‬ ‫‪190‬‬

‫المستوى‬

‫التربية الدينية‬ ‫الدرجة‬ ‫‪40‬‬

‫المستوى‬

‫‪809‬‬

‫ابراهيم صالح سيد امام‬

‫ناصر‬

‫‪54.5‬‬

‫متوسط‬

‫‪59.8‬‬

‫جيد‬

‫‪22.6‬‬

‫متوسط‬

‫‪25.3‬‬

‫متوسط‬

‫‪25.2‬‬

‫متوسط‬

‫‪187.4‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪267.4‬‬

‫جيد‬

‫‪25‬‬

‫متوسط‬

‫‪811‬‬

‫احمد حسن ضاحى محمد‬

‫ناصر‬

‫‪87.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪71.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪33.8‬‬

‫‪812‬‬

‫أحمد محمد ابوالحسن محمد‬

‫ناصر‬

‫‪55.25‬‬

‫متوسط‬

‫‪62.8‬‬

‫‪204.05‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪284.05‬‬

‫جيد‬

‫‪33‬‬

‫‪813‬‬

‫أحمد مخيمر أبو زيد ثابت‬

‫ممتاز‬

‫‪35.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪32‬‬

‫‪260.4‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪340.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38‬‬

‫جيد جداً‬

‫ناصر‬

‫‪88‬‬

‫ممتاز‬

‫‪68.8‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪27.9‬‬

‫جيد‬

‫‪27.2‬‬

‫جيد‬

‫‪30.9‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪262.85‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪342.85‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.1‬‬

‫ممتاز‬ ‫ممتاز‬

‫‪814‬‬

‫ايمن محمد راتب احمد‬

‫ناصر‬

‫‪93.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪74‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36‬‬

‫ممتاز‬

‫‪278.35‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪358.35‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37‬‬

‫ممتاز‬

‫‪815‬‬

‫رأفت عمر مهدى حمدى‬

‫ناصر‬

‫‪50‬‬

‫متوسط‬

‫‪56.8‬‬

‫جيد‬

‫‪26.6‬‬

‫جيد‬

‫‪27.1‬‬

‫جيد‬

‫‪25.1‬‬

‫متوسط‬

‫‪185.6‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪265.6‬‬

‫جيد‬

‫‪29.8‬‬

‫جيد‬

‫‪816‬‬

‫عبد الرحمن عادل سيد حسين‬

‫ناصر‬

‫‪94‬‬

‫ممتاز‬

‫‪67‬‬

‫‪817‬‬

‫عمر عاطف مسعود محمد‬

‫ناصر‬

‫‪88‬‬

‫ممتاز‬

‫‪69.8‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪34.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪31.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.5‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪263.9‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪343.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.6‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪267.6‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪347.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪818‬‬

‫محمد ابراهيم مراد مقبول‬

‫ناصر‬

‫‪91.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪68.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪270.95‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪350.95‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪819‬‬

‫محمد حسن احمد منصور‬

‫ناصر‬

‫‪88.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪73.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪270.05‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪350.05‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35‬‬

‫ممتاز‬

‫‪820‬‬

‫محمد حسن يحيى السيد‬

‫ناصر‬

‫‪83.5‬‬

‫‪821‬‬

‫محمد عبدالحليم مرزوق احمد‬

‫ناصر‬

‫‪93.5‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪72.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36‬‬

‫ممتاز‬

‫‪33.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪68.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.2‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪260.6‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪340.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.4‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪272.7‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪352.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪822‬‬

‫محمد عبدالعال عبدالمنعم على‬

‫ناصر‬

‫‪96.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪70.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪279.15‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪359.15‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪823‬‬

‫محمد ناصر يوسف فرغلى‬

‫ناصر‬

‫‪89.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪65‬‬

‫‪824‬‬

‫محمود احمد محمد زكى‬

‫ناصر‬

‫‪96‬‬

‫ممتاز‬

‫‪77.4‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪35.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34‬‬

‫ممتاز‬

‫‪261.45‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪341.45‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.9‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪38‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪289‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪369‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪825‬‬

‫مصطفى محمد هانى مصطفى‬

‫ناصر‬

‫‪98.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪74.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪291.35‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪371.35‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪826‬‬

‫نادر محمد عبدالمنعم سعيد‬

‫ناصر‬

‫‪92.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪72.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪273.75‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪353.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪827‬‬

‫هادى محمود نبيه عبد الراضي‬

‫ناصر‬

‫‪98.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪72‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪288.85‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪368.85‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39‬‬

‫ممتاز‬

‫‪828‬‬

‫يوسف عالء يوسف حسن‬

‫ناصر‬

‫‪95.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪70.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪31.7‬‬

‫‪829‬‬

‫يوسف محمد عبدالمنعم على‬

‫ناصر‬

‫‪ 84.25‬جيد جداً‬

‫‪66.4‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪31.4‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪35.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪268.85‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪348.85‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪32.4‬‬

‫‪38.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.8‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪250.05‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪330.05‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.3‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪283.65‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪363.65‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.6‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪28.1‬‬

‫جيد‬

‫‪234.5‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪314.5‬‬

‫‪38.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪288.45‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪368.45‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪33‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪29.7‬‬

‫جيد‬

‫‪228.55‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪308.55‬‬

‫‪37‬‬

‫ممتاز‬

‫‪278.2‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪358.2‬‬

‫جيد جداً‬ ‫ممتاز‬

‫‪31.9‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪830‬‬

‫يوسف محمود حسين ثعلب‬

‫ناصر‬

‫‪98.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪831‬‬

‫امنيه وائل حسين يوسف‬

‫ناصر‬

‫‪84‬‬

‫‪832‬‬

‫جنه ياسر فتح هللا احمد‬

‫ناصر‬

‫‪97.75‬‬

‫جيد جداً‬ ‫ممتاز‬

‫‪73‬‬

‫ممتاز‬

‫‪62.6‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪74.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪833‬‬

‫حبيبه نصر عبدالهادى على‬

‫ناصر‬

‫‪74.25‬‬

‫جيد‬

‫‪62.4‬‬

‫‪834‬‬

‫روان محمد عبدالمعين عمر‬

‫ناصر‬

‫‪93.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪70.6‬‬

‫جيد جداً‬ ‫ممتاز‬

‫‪835‬‬

‫ريهام على عبدالعزيز على‬

‫ناصر‬

‫‪ 82.75‬جيد جداً‬

‫‪65.6‬‬

‫جيد جداً‬

‫جيد جداً‬

‫‪36.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪27.2‬‬

‫جيد‬

‫‪32.6‬‬

‫‪38.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪31.2‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪31‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪37.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪32.8‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪836‬‬

‫سلمى سيد أحمد آدم‬

‫ناصر‬

‫‪98.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪837‬‬

‫سما عبدالمنعم محمد‬

‫ناصر‬

‫‪97.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪73.6‬‬

‫‪838‬‬

‫سمر وائل فهيم محمد‬

‫ناصر‬

‫‪68.5‬‬

‫جيد‬

‫‪62.2‬‬

‫‪839‬‬

‫شهد خالد سليمان عبدالمعز‬

‫ناصر‬

‫‪94.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪75.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪840‬‬

‫شهد ماهر عبدالكريم‬

‫ناصر‬

‫‪ 82.75‬جيد جداً‬

‫‪69.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪32.9‬‬

‫‪79.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪33.2‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪37.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪75.2‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪38.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.7‬‬

‫‪32.3‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪25.9‬‬

‫متوسط‬

‫ممتاز‬

‫‪36‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.1‬‬

‫جيد جداً‬

‫جيد جداً‬ ‫جيد جداً‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪32.2‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪37.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪246.25‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪326.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪33.7‬‬

‫‪286.95‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪366.95‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.7‬‬

‫جيد جداً‬ ‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪365.05‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪298.3‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪359.4‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪30.6‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪37.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.3‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪285.05‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.1‬‬

‫‪218.3‬‬

‫‪20‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪29.4‬‬

‫جيد‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪279.4‬‬

‫‪37.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪254.25‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪334.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪298.35‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪378.35‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪37.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪286.55‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪366.55‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪289.5‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪369.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.8‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪296.9‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪376.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪293.5‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪373.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪294.1‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪374.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪841‬‬

‫شهد وليد احمد آدم‬

‫ناصر‬

‫‪99.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪842‬‬

‫شيماء عباس عبدالظاهر احمد‬

‫ناصر‬

‫‪95.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪75.8‬‬

‫‪843‬‬

‫مريم محمد عبدالنبى امين‬

‫ناصر‬

‫‪98‬‬

‫ممتاز‬

‫‪74.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪844‬‬

‫مريم ناصر محمد يوسف‬

‫ناصر‬

‫‪100‬‬

‫ممتاز‬

‫‪77.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.7‬‬

‫‪845‬‬

‫نور أحمد عمر محمد‬

‫ناصر‬

‫‪100‬‬

‫ممتاز‬

‫‪75.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪846‬‬

‫هاجر زكريا يوسف محمد‬

‫ناصر‬

‫‪99.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪76.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39‬‬

‫ممتاز‬

‫‪21‬‬

‫رئيس لجنة النظام والمراقبة

علي عبد هللا سعيد‬


‫مديرية التربية والتعليم‬ ‫إدارة الخارجة التعليمية‬ ‫لجنة النظام والمراقبة للصف السادس االبتدائي‬

‫اسم المدرسة‬

‫رقم‬ ‫الجلوس‬

‫اسم التلميذ‬

‫ ‬ ‫نتيجة امتحان الصف السادس االبتدائي الدور األول للعام الدراسي‪2017 / 2016‬‬

‫اللغة العربية‬ ‫الدرجة‬ ‫‪100‬‬

‫المستوى‬

‫الرياضيات‬ ‫الدرجة‬ ‫‪80‬‬

‫المستوى‬

‫الدراسات‬ ‫الدرجة‬ ‫‪40‬‬

‫العلوم‬

‫المستوى‬

‫الدرجة‬ ‫‪40‬‬

‫اللغة االنجليزية‬

‫المستوى‬

‫الدرجة‬ ‫‪40‬‬

‫المستوى‬

‫مجموع‬

‫نشاط فني‬

‫أساسي‬ ‫‪300‬‬

‫الدرجة‬

‫‪150‬‬

‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫نشاط رياضي‬ ‫الدرجة‬ ‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫نشاط اختياري ‪1‬‬ ‫الدرجة‬ ‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫نشاط اختياري ‪2‬‬ ‫الدرجة‬ ‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫المجموع الكلي‬ ‫‪380‬‬ ‫‪190‬‬

‫المستوى‬

‫التربية الدينية‬ ‫الدرجة‬ ‫‪40‬‬

‫المستوى‬

‫‪847‬‬

‫وفاء محمود محمد على‬

‫ناصر‬

‫‪99‬‬

‫ممتاز‬

‫‪75.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39‬‬

‫ممتاز‬

‫‪289.8‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪369.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪848‬‬

‫ياسمين محمود شعبان يوسف‬

‫ناصر‬

‫‪99.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪77‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪293.85‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪373.85‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38‬‬

‫ممتاز‬

‫‪850‬‬

‫احمد طلعت يوسف آدم‬

‫الوادي الجديد‬

‫‪97.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪77.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪293.35‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪373.35‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪852‬‬

‫احمد على حسين على‬

‫الوادي الجديد‬

‫‪98‬‬

‫ممتاز‬

‫‪78‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪295.1‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪375.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪853‬‬

‫احمد على محمد احمد‬

‫الوادي الجديد‬

‫‪84.5‬‬

‫‪854‬‬

‫احمد محمد سيد محمود‬

‫الوادي الجديد‬

‫‪95.75‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪60.8‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪30.8‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪38.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪33.2‬‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.9‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪247.5‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪327.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪27.7‬‬

‫جيد‬

‫ممتاز‬

‫‪286.65‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪366.65‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪37.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪280.3‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪360.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪269.9‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪349.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.8‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪291.2‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪371.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪269.3‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪349.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪350.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34.1‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪370.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪333.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪33.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪361.15‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.9‬‬

‫جيد جداً‬ ‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪270.7‬‬

‫جيد‬

‫‪26.5‬‬

‫جيد‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪281.2‬‬

‫جيد‬

‫‪28.8‬‬

‫جيد‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪373.05‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪352.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪295.55‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪32.8‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪855‬‬

‫احمد محمد عيد عبد المولى‬

‫الوادي الجديد‬

‫‪92.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪73‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.6‬‬

‫‪856‬‬

‫احمد محمد كامل عيد‬

‫الوادي الجديد‬

‫‪87.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪70‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪858‬‬

‫احمد ناصر محمد ابراهيم‬

‫الوادي الجديد‬

‫‪96‬‬

‫ممتاز‬

‫‪77.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫‪859‬‬

‫الحسن احمد جمال احمد‬

‫الوادي الجديد‬

‫‪89‬‬

‫ممتاز‬

‫‪70.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪860‬‬

‫الحسين احمد جمال احمد‬

‫الوادي الجديد‬

‫‪89.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪70.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.5‬‬

‫‪862‬‬

‫حسام محمد حسين عبد المولى‬

‫الوادي الجديد‬

‫‪97‬‬

‫ممتاز‬

‫‪77‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪863‬‬

‫حسن منصور احمد محمد‬

‫الوادي الجديد‬

‫‪62.8‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪33.2‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪37.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪253.25‬‬

‫‪38.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪281.15‬‬

‫‪20‬‬

‫جيد‬

‫‪27.5‬‬

‫جيد‬

‫‪190.7‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪27.1‬‬

‫جيد‬

‫‪201.2‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪293.05‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪272.6‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪215.55‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪290.7‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪ 83.25‬جيد جداً‬

‫‪38.2‬‬

‫ممتاز‬ ‫ممتاز‬

‫‪38.6‬‬ ‫‪39‬‬

‫ممتاز‬ ‫ممتاز‬

‫‪39.1‬‬ ‫‪35.5‬‬

‫ممتاز‬ ‫ممتاز‬

‫‪270.4‬‬ ‫‪290.5‬‬

‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬

‫ممتاز‬ ‫ممتاز‬

‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬

‫ممتاز‬ ‫ممتاز‬

‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬

‫ممتاز‬ ‫ممتاز‬

‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬

‫ممتاز‬ ‫ممتاز‬

‫‪370.7‬‬

‫‪865‬‬

‫حسين محمد حسين مصطفى‬

‫الوادي الجديد‬

‫‪92.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪866‬‬

‫عامر صالح عامر سيد‬

‫الوادي الجديد‬

‫‪58‬‬

‫متوسط‬

‫‪50.6‬‬

‫‪867‬‬

‫عبد الرحمن سيد عبد الرحمن‬

‫الوادي الجديد‬

‫‪59‬‬

‫متوسط‬

‫‪57.8‬‬

‫جيد‬

‫‪868‬‬

‫عبد الرحمن عماد حسن محمد‬

‫الوادي الجديد‬

‫‪97.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪78.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.1‬‬

‫‪869‬‬

‫عبد هللا محمد انور سليمان‬

‫الوادي الجديد‬

‫‪87‬‬

‫ممتاز‬

‫‪71.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪870‬‬

‫فارس عادل ضاحى احمد‬

‫الوادي الجديد‬

‫‪61.75‬‬

‫متوسط‬

‫‪59.2‬‬

‫جيد‬

‫‪27.8‬‬

‫جيد‬

‫‪34.6‬‬

‫‪871‬‬

‫فارس محسن لطفى جودة‬

‫الوادي الجديد‬

‫‪98‬‬

‫ممتاز‬

‫‪75.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪872‬‬

‫كريم على عيد سيد‬

‫الوادي الجديد‬

‫‪81‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪70.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪32.7‬‬

‫‪873‬‬

‫محمد احمد سيد محمد‬

‫الوادي الجديد‬

‫‪70.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.4‬‬

‫جيد جداً‬ ‫ممتاز‬

‫‪63.8‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪ 81.75‬جيد جداً‬

‫‪874‬‬

‫محمد اسام حسن احمد‬

‫الوادي الجديد‬

‫‪66.25‬‬

‫جيد‬

‫‪37.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪74.6‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد‬

‫‪28.2‬‬

‫متوسط‬

‫‪26.4‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪26.8‬‬

‫جيد‬

‫‪30.5‬‬

‫‪38.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.1‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪37.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.7‬‬

‫‪32.2‬‬

‫جيد جداً‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪257.8‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪337.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪260.65‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪340.65‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪26.2‬‬

‫جيد‬

‫‪33.8‬‬

‫‪23.6‬‬

‫متوسط‬

‫‪29.9‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪31.8‬‬

‫جيد‬

‫جيد جداً‬

‫‪221.85‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪301.85‬‬

‫‪186.6‬‬

‫‪18.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪18.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪18.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪263‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪34‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد‬

‫‪25.3‬‬

‫متوسط‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪18.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪288.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪366.2‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪31.1‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪24.2‬‬

‫متوسط‬

‫‪875‬‬

‫محمد أيمن محمد عبد الرحيم‬

‫الوادي الجديد‬

‫‪61.5‬‬

‫متوسط‬

‫‪47.4‬‬

‫متوسط‬

‫جيد‬

‫‪34.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪29.6‬‬

‫جيد‬

‫‪210.1‬‬

‫‪876‬‬

‫محمد جميل يونس محمد‬

‫الوادي الجديد‬

‫‪63.5‬‬

‫متوسط‬

‫‪56.4‬‬

‫جيد‬

‫‪26.2‬‬

‫‪39.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪286.2‬‬

‫‪20‬‬

‫‪877‬‬

‫محمد سيد احمد سعدى‬

‫الوادي الجديد‬

‫‪95‬‬

‫ممتاز‬

‫‪76.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪878‬‬

‫محمد طارق محمد عبد هللا‬

‫الوادي الجديد‬

‫‪98.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪78‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪296.55‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪376.55‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪879‬‬

‫محمد طلعت عبدالمحسن يوسف‬

‫الوادي الجديد‬

‫‪89‬‬

‫ممتاز‬

‫‪65.4‬‬

‫‪880‬‬

‫محمد عادل محمد توفيق‬

‫الوادي الجديد‬

‫‪70‬‬

‫جيد‬

‫‪61.8‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪38.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34‬‬

‫ممتاز‬

‫‪265.4‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪345.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪30.2‬‬

‫‪881‬‬

‫محمد عاطف الشيخ حسن‬

‫الوادي الجديد‬

‫‪69.25‬‬

‫جيد‬

‫‪62.6‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪36.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪31.6‬‬

‫‪33.9‬‬

‫‪224.25‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪304.25‬‬

‫‪32.5‬‬

‫‪882‬‬

‫محمد عز الدين زكي علي‬

‫‪241‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪321‬‬

‫جيد جداً‬

‫الوادي الجديد‬

‫‪73‬‬

‫جيد‬

‫‪66.8‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪31.3‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪230.1‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪310.1‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪34.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪883‬‬

‫محمد عماد جاد الكريم عيسي‬

‫الوادي الجديد‬

‫‪84‬‬

‫‪884‬‬

‫محمود احمد يحيى فاضل‬

‫الوادي الجديد‬

‫‪93.5‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪70‬‬

‫ممتاز‬

‫‪261.3‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪341.3‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬ ‫جيد جداً‬ ‫جيد جداً‬

‫‪27.2‬‬

‫جيد‬

‫‪32.8‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪34.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪33.9‬‬

‫جيد جداً‬ ‫جيد جداً‬

‫‪35‬‬

‫ممتاز‬

‫‪72.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.6‬‬

‫‪885‬‬

‫محمود ايمن محمود محروس‬

‫الوادي الجديد‬

‫‪94.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪70.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪886‬‬

‫يوسف حسن بخيت على‬

‫الوادي الجديد‬

‫‪79.5‬‬

‫‪887‬‬

‫يوسف محمد حسين محمد‬

‫الوادي الجديد‬

‫‪59.25‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪70.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34‬‬

‫متوسط‬

‫‪56‬‬

‫جيد‬

‫‪24.8‬‬

‫متوسط‬

‫‪31.5‬‬

‫‪888‬‬

‫يوسف يحى يوسف صالح‬

‫الوادي الجديد‬

‫‪86.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪65.6‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪31.7‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪37.7‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪27.4‬‬

‫جيد‬

‫‪33.4‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪37.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪359.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.7‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪361.05‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪337.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪278.95‬‬

‫جيد‬

‫‪29.1‬‬

‫جيد‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪335.15‬‬

‫ممتاز‬

‫‪33.1‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪36.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪279.8‬‬

‫‪38.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪281.05‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪257.5‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪198.95‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪255.15‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪22‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪37.5‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫رئيس لجنة النظام والمراقبة

علي عبد هللا سعيد‬


‫مديرية التربية والتعليم‬ ‫إدارة الخارجة التعليمية‬ ‫لجنة النظام والمراقبة للصف السادس االبتدائي‬

‫اللغة العربية‬

‫الرياضيات‬

‫اسم التلميذ‬

‫اسم المدرسة‬

‫رقم‬

‫ ‬ ‫نتيجة امتحان الصف السادس االبتدائي الدور األول للعام الدراسي‪2017 / 2016‬‬

‫‪889‬‬

‫اسراء حمدى وهبه محمد‬

‫الوادي الجديد‬

‫‪68.5‬‬

‫جيد‬

‫‪61.2‬‬

‫‪890‬‬

‫اسمهان نفاذ ظريف سالم‬

‫الوادي الجديد‬

‫‪66.75‬‬

‫جيد‬

‫‪60.8‬‬

‫‪891‬‬

‫امنية ايمن حسين عبدالمولى‬

‫الوادي الجديد‬

‫‪93.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪68.6‬‬

‫ممتاز‬

‫الجلوس‬

‫الدرجة‬ ‫‪100‬‬

‫المستوى‬

‫الدرجة‬ ‫‪80‬‬

‫المستوى‬

‫جيد جداً‬ ‫جيد جداً‬

‫الدراسات‬ ‫الدرجة‬ ‫‪40‬‬

‫‪30.4‬‬ ‫‪30.6‬‬

‫العلوم‬

‫المستوى‬

‫جيد جداً‬ ‫جيد جداً‬

‫الدرجة‬ ‫‪40‬‬

‫‪30.3‬‬

‫اللغة االنجليزية‬

‫المستوى‬

‫جيد جداً‬

‫‪29.1‬‬

‫جيد‬

‫الدرجة‬ ‫‪40‬‬

‫‪33.3‬‬ ‫‪32.5‬‬

‫المستوى‬

‫جيد جداً‬ ‫جيد جداً‬

‫‪36.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪892‬‬

‫اميرة محمد محمود احمد‬

‫الوادي الجديد‬

‫‪96.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪68.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.6‬‬

‫‪893‬‬

‫آيات ناصر على محمد‬

‫الوادي الجديد‬

‫‪84.5‬‬

‫‪894‬‬

‫اية محمد السيد احمد السعيد‬

‫الوادي الجديد‬

‫‪96.25‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪70.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪30‬‬

‫ممتاز‬

‫‪73.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34.5‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪36.4‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪36.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.2‬‬

‫‪895‬‬

‫دعاء محمد الزيني على‬

‫الوادي الجديد‬

‫‪93.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪65.8‬‬

‫‪896‬‬

‫رحاب يسرى فهيم احمد‬

‫الوادي الجديد‬

‫‪75.5‬‬

‫جيد‬

‫‪31.3‬‬

‫‪897‬‬

‫رنا وائل حمود محمد‬

‫‪34.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34.8‬‬

‫جيد جداً‬

‫الوادي الجديد‬

‫ممتاز‬

‫‪68.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪32.2‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪35.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪32.4‬‬

‫‪96‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪59.6‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪29.3‬‬

‫جيد‬

‫‪35.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.1‬‬

‫ممتاز‬ ‫ممتاز‬

‫‪898‬‬

‫سعاد محمد سيف احمد‬

‫الوادي الجديد‬

‫‪67.75‬‬

‫جيد‬

‫‪62.8‬‬

‫‪899‬‬

‫شهد محمد محمد سالمة‬

‫الوادي الجديد‬

‫‪64.25‬‬

‫متوسط‬

‫‪65.4‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪27.7‬‬

‫جيد‬

‫‪30.8‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪30.5‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪900‬‬

‫شيماء محمد عبد العزيز‬

‫الوادي الجديد‬

‫‪92.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪65‬‬

‫‪901‬‬

‫شيماء محمد على محمد‬

‫الوادي الجديد‬

‫‪ 78.25‬جيد جداً‬

‫‪65.8‬‬

‫جيد جداً‬ ‫جيد جداً‬ ‫جيد جداً‬

‫‪73.4‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫جيد جداً‬

‫الدرجة‬

‫‪150‬‬

‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫الدرجة‬ ‫‪20‬‬

‫‪223.7‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪219.75‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪299.75‬‬

‫‪275.15‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪355.15‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪359.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪337.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪359.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.8‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪341.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪33.4‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪314.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪346.5‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪32.8‬‬

‫جيد جداً‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪299.55‬‬

‫ممتاز‬

‫‪293.75‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪341.9‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪37.9‬‬

‫ممتاز‬ ‫ممتاز‬

‫‪38.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪279.5‬‬

‫‪35.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪257.5‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪279.25‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪261.75‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪234.2‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪266.5‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪219.55‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪213.75‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪320.05‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪367.95‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪288.15‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪292.5‬‬

‫جيد جداً‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪346.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪32.7‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪36.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪30.4‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪34.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪287.95‬‬

‫جيد‬

‫‪208.15‬‬

‫‪20‬‬

‫‪212.5‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪266.75‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪902‬‬

‫فاطمة محرم فؤاد غريب‬

‫‪903‬‬

‫مريم علي حسن بسيوني‬

‫الوادي الجديد‬

‫‪66.75‬‬

‫جيد‬

‫‪60‬‬

‫‪904‬‬

‫ملك محمد اسماعيل خضير‬

‫الوادي الجديد‬

‫‪64.5‬‬

‫متوسط‬

‫‪60.8‬‬

‫‪905‬‬

‫منة هللا طلعت عبد المحسن‬

‫الوادي الجديد‬

‫‪89.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪68.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪906‬‬

‫منى تاج الدين احمد عمر‬

‫الوادي الجديد‬

‫‪99.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪75.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.4‬‬

‫‪907‬‬

‫ميرنا مجدى ناجى فرج‬

‫الوادي الجديد‬

‫‪88.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪68.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪32.9‬‬

‫‪908‬‬

‫ندى يحيى عبد الفضيل ابراهيم‬

‫الوادي الجديد‬

‫‪92.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪67.6‬‬

‫‪909‬‬

‫احمد أشرف عبد الحميد عيد‬

‫الخارجة م‬

‫‪92.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪61.4‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪36.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪33.5‬‬

‫‪910‬‬

‫احمد حجازي خلف حميد‬

‫الخارجة م‬

‫‪99.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪77.2‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪911‬‬

‫احمد سمير حسين محمد‬

‫الخارجة م‬

‫‪96‬‬

‫ممتاز‬

‫‪60.4‬‬

‫‪912‬‬

‫احمد سيد محمد عبدالعزيز‬

‫الخارجة م‬

‫‪75‬‬

‫متوسط‬

‫‪913‬‬

‫احمد طارق حسين ياسين‬

‫الخارجة م‬

‫‪98.5‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪50‬‬

‫جيد جداً‬

‫ممتاز‬

‫‪29.7‬‬

‫جيد‬

‫ممتاز‬

‫‪261.9‬‬ ‫‪240.05‬‬

‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬

‫ممتاز‬ ‫ممتاز‬

‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬

‫ممتاز‬ ‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪38‬‬

‫ممتاز‬

‫‪24.8‬‬

‫متوسط‬

‫‪28.1‬‬

‫‪28.1‬‬

‫جيد‬

‫‪29.8‬‬

‫جيد‬

‫‪37.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37‬‬

‫ممتاز‬

‫‪33.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.9‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪39.2‬‬

‫ممتاز‬ ‫جيد‬

‫‪28.5‬‬ ‫‪29.3‬‬

‫جيد‬ ‫جيد جداً‬

‫‪30.1‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪30.8‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪293.85‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪34.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪263.65‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪343.65‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪271.8‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪351.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪260.85‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪340.85‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪296.05‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪376.05‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.6‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪38.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪268.9‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪348.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪31.8‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪210.9‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪290.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪286.8‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪366.8‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪30.8‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫جيد جداً‬

‫‪70.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.2‬‬

‫‪915‬‬

‫احمد علي محمود علي‬

‫الخارجة م‬

‫‪87.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪64.4‬‬

‫‪916‬‬

‫احمد محمد احمد سيد‬

‫الخارجة م‬

‫‪85.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪55.6‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪33.3‬‬

‫جيد‬

‫جيد جداً‬

‫‪38.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪30‬‬

‫‪33.7‬‬

‫‪917‬‬

‫أحمد محمد أحمد محمد‬

‫الخارجة م‬

‫‪69.25‬‬

‫جيد‬

‫‪55.2‬‬

‫جيد‬

‫‪30.5‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪36.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪918‬‬

‫احمد محمد معوض أحمد‬

‫الخارجة م‬

‫‪74.25‬‬

‫جيد‬

‫‪54‬‬

‫جيد‬

‫‪27‬‬

‫جيد‬

‫‪30.1‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪37.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪253.4‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪333.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37‬‬

‫ممتاز‬

‫‪242.05‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪322.05‬‬

‫‪26.4‬‬

‫جيد‬

‫‪211.45‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪291.45‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪33.8‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪28.1‬‬

‫جيد‬

‫‪208.85‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪288.85‬‬

‫ممتاز‬

‫‪288.25‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪368.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪25.5‬‬

‫متوسط‬

‫‪919‬‬

‫إسماعيل وائل إسماعيل حسن‬

‫الخارجة م‬

‫‪98.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪72‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.9‬‬

‫‪920‬‬

‫امير صالح محمود احمد‬

‫الخارجة م‬

‫‪95.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪73.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪921‬‬

‫أنس القذافي أنس شعيب‬

‫الخارجة م‬

‫‪96.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪71.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪282.85‬‬

‫‪922‬‬

‫حسين محمود محمد حسين‬

‫الخارجة م‬

‫‪86.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪67.2‬‬

‫‪923‬‬

‫زياد حسن احمد محمد‬

‫الخارجة م‬

‫‪ 75.25‬جيد جداً‬

‫جيد جداً‬

‫‪34.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪32.7‬‬

‫‪27.4‬‬

‫جيد‬

‫‪28.9‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪34.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪255.5‬‬

‫‪20‬‬

‫جيد‬

‫‪25.2‬‬

‫متوسط‬

‫‪207.15‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪924‬‬

‫زياد محمد احمد محمد‬

‫الخارجة م‬

‫‪81‬‬

‫‪28.8‬‬

‫جيد‬

‫‪31.4‬‬

‫‪925‬‬

‫عبد الرحمن أشرف هالل حنفي‬

‫الخارجة م‬

‫‪92‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.7‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪27.7‬‬

‫جيد‬

‫‪230.1‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪264.6‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪926‬‬

‫عمرو احمد سيد عبدهللا‬

‫الخارجة م‬

‫‪98‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪288‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪74.8‬‬

‫‪37.2‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪33‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪20‬‬

‫‪38.8‬‬

‫‪65.4‬‬

‫‪36‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪25.2‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪28.3‬‬

‫جيد‬

‫‪20‬‬

‫متوسط‬

‫جيد جداً‬

‫‪32.9‬‬

‫جيد جداً‬

‫ممتاز‬

‫‪28.9‬‬

‫‪61.2‬‬

‫‪35.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪373.85‬‬

‫جيد‬

‫جيد جداً‬

‫جيد جداً‬

‫ممتاز‬

‫‪36.9‬‬

‫‪50.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.6‬‬

‫ممتاز‬

‫متوسط‬

‫‪37.4‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪37‬‬

‫جيد جداً‬

‫جيد جداً‬

‫‪28.9‬‬

‫جيد‬

‫‪37.2‬‬

‫‪39.5‬‬

‫‪30.1‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪29.5‬‬

‫جيد‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫جيد جداً‬

‫‪38.7‬‬

‫‪35.1‬‬

‫الوادي الجديد‬

‫جيد جداً‬

‫ممتاز‬

‫‪25.6‬‬ ‫‪30.8‬‬

‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫‪190‬‬

‫المستوى‬

‫‪40‬‬

‫المستوى‬

‫ممتاز‬

‫متوسط‬ ‫جيد جداً‬

‫المستوى‬

‫الدرجة‬

‫الدرجة‬

‫‪380‬‬

‫الدرجة‬

‫‪303.7‬‬

‫‪28.8‬‬

‫‪97.75‬‬

‫جيد جداً‬

‫أساسي‬ ‫‪300‬‬

‫جيد‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫مجموع‬

‫نشاط فني‬

‫نشاط رياضي‬

‫نشاط اختياري ‪1‬‬

‫نشاط اختياري ‪2‬‬

‫المجموع الكلي‬

‫التربية الدينية‬

‫‪23‬‬

‫جيد جداً‬ ‫جيد جداً‬

‫‪30.2‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪34.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪285.35‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪365.35‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪362.85‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.9‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪335.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪287.15‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪310.1‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪29.8‬‬

‫جيد‬

‫‪29.2‬‬

‫جيد‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪344.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪368‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.8‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫رئيس لجنة النظام والمراقبة

علي عبد هللا سعيد‬


‫مديرية التربية والتعليم‬ ‫إدارة الخارجة التعليمية‬ ‫لجنة النظام والمراقبة للصف السادس االبتدائي‬

‫اللغة العربية‬

‫اسم التلميذ‬

‫اسم المدرسة‬

‫رقم‬

‫ ‬ ‫نتيجة امتحان الصف السادس االبتدائي الدور األول للعام الدراسي‪2017 / 2016‬‬

‫‪927‬‬

‫عمر صبرى حسن عمر‬

‫الخارجة م‬

‫‪928‬‬

‫عمر محمد انور احمد‬

‫الخارجة م‬

‫‪93.25‬‬

‫ممتاز‬

‫الجلوس‬

‫الدرجة‬ ‫‪100‬‬

‫المستوى‬

‫‪ 76.75‬جيد جداً‬

‫الرياضيات‬ ‫الدرجة‬ ‫‪80‬‬

‫المستوى‬

‫الدراسات‬ ‫الدرجة‬ ‫‪40‬‬

‫العلوم‬

‫المستوى‬

‫‪69.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪33.8‬‬

‫‪63‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪36.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪929‬‬

‫عمر محمد مصطفى محمود‬

‫الخارجة م‬

‫‪99‬‬

‫ممتاز‬

‫‪77.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪930‬‬

‫عمرو على عبدالمعين عبادى‬

‫الخارجة م‬

‫‪87‬‬

‫ممتاز‬

‫‪65‬‬

‫‪931‬‬

‫محمد أحمد عبد الرازق بدر‬

‫الخارجة م‬

‫‪90.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪70.8‬‬

‫جيد جداً‬ ‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫الدرجة‬ ‫‪40‬‬

‫‪33.2‬‬

‫اللغة االنجليزية‬

‫المستوى‬

‫جيد جداً‬

‫الدرجة‬ ‫‪40‬‬

‫المستوى‬

‫‪35.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪248.65‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪328.65‬‬

‫‪35.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪265.05‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪345.05‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.8‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪293.8‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪373.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪254.2‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪334.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪33.9‬‬

‫‪269.35‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪349.35‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.4‬‬

‫جيد جداً‬ ‫ممتاز‬

‫‪262.25‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪342.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36‬‬

‫ممتاز‬

‫‪235.15‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪315.15‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪369.85‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪34.8‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪341.35‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪301.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪356.85‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪34.4‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪37.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪357.95‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.6‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪362.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪359.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.2‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪349.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪340.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪38.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.5‬‬

‫ممتاز‬ ‫ممتاز‬

‫‪38.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪31.5‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪37.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪32.9‬‬

‫‪39.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪33.1‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪33.7‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪932‬‬

‫محمد احمد عيد محمد‬

‫الخارجة م‬

‫‪91.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪68.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.3‬‬

‫‪933‬‬

‫محمد احمد محمد سليمان‬

‫الخارجة م‬

‫‪85.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪54.4‬‬

‫جيد‬

‫‪31.7‬‬

‫‪934‬‬

‫محمد أشرف صبحي حسن‬

‫الخارجة م‬

‫‪96.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪77.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.7‬‬

‫جيد جداً‬ ‫ممتاز‬

‫‪935‬‬

‫محمد ايمن موسى محمد‬

‫الخارجة م‬

‫‪87.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪64.6‬‬

‫‪937‬‬

‫محمد عبدالفتاح راتب بخيت‬

‫الخارجة م‬

‫‪83‬‬

‫متوسط‬

‫‪938‬‬

‫محمد محمود يوسف جعفر‬

‫الخارجة م‬

‫‪95.25‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪51.4‬‬

‫جيد جداً‬

‫ممتاز‬

‫‪67.8‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪33.6‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪150‬‬

‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫‪190‬‬

‫المستوى‬

‫‪40‬‬

‫‪29.7‬‬

‫جيد‬

‫‪38.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪289.85‬‬

‫ممتاز‬

‫‪261.35‬‬

‫‪20‬‬

‫‪221.3‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪365.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪373.15‬‬

‫ممتاز‬

‫‪374.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.2‬‬

‫ممتاز‬ ‫ممتاز‬

‫‪39‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.3‬‬

‫‪27.7‬‬

‫جيد‬

‫‪31.6‬‬

‫‪36.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.4‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪27.6‬‬

‫جيد‬

‫ممتاز‬

‫‪38.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪276.85‬‬

‫‪34‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪277.95‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪282.7‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪279.7‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪38.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪269.3‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪30.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.4‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪260.6‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪285.5‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪293.15‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪294.6‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪296.85‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪376.85‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪362.95‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪355.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.5‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪336.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.4‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪301.4‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪374.45‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪26.2‬‬

‫جيد‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪329.45‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪321.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪354.4‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪34.5‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪38.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪374.55‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪35.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39‬‬

‫ممتاز‬

‫‪32.7‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪939‬‬

‫محمود محمد عبد هللا يوسف‬

‫الخارجة م‬

‫‪95.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪71.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪940‬‬

‫محمود محمد محمود محمد‬

‫الخارجة م‬

‫‪94.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪74‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.9‬‬

‫‪941‬‬

‫مؤمن رجب فرج محمد‬

‫الخارجة م‬

‫‪96.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪67.4‬‬

‫‪942‬‬

‫مينا عادل زكي بباوي‬

‫الخارجة م‬

‫‪90.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪70.6‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪37.9‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪33.8‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪943‬‬

‫يسى ناصر بليح حنا‬

‫الخارجة م‬

‫‪89‬‬

‫ممتاز‬

‫‪68‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪945‬‬

‫يوسف عادل عبد هللا أحمد‬

‫الخارجة م‬

‫‪98.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪74‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.6‬‬

‫‪946‬‬

‫أروى إسالم عبد الخالق نجاتي‬

‫الخارجة م‬

‫‪99.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪78‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪947‬‬

‫اسماء كامل شحاته محمد‬

‫الخارجة م‬

‫‪100‬‬

‫ممتاز‬

‫‪76‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39‬‬

‫‪948‬‬

‫اسماء محسن حسن احمد‬

‫الخارجة م‬

‫‪99.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪77.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪949‬‬

‫أسماء محمود سعيد يونس‬

‫الخارجة م‬

‫‪96.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪73.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪282.95‬‬

‫‪950‬‬

‫آالء رمضان كامل محمد‬

‫الخارجة م‬

‫‪95‬‬

‫ممتاز‬

‫‪68.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪275.6‬‬

‫‪20‬‬

‫‪951‬‬

‫آالء علي أحمد عبد هللا‬

‫الخارجة م‬

‫‪92.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪63‬‬

‫‪952‬‬

‫آالء علي محمد إبراهيم‬

‫الخارجة م‬

‫‪78.5‬‬

‫جيد‬

‫‪29.1‬‬

‫جيد‬

‫‪31.5‬‬

‫‪953‬‬

‫آية أحمد يوسف عبد هللا‬

‫الخارجة م‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪39.7‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪221.4‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪99.25‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪57.2‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪31.7‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪34.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪256.75‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪294.45‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪32‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪249.45‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪241.6‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪274.4‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪337.7‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪357.5‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪316.65‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪282.95‬‬

‫جيد جداً‬ ‫جيد‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪313‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪347.25‬‬

‫جيد جداً‬ ‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪355.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪33.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪372.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫‪25.1‬‬

‫متوسط‬

‫‪76‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.6‬‬

‫‪954‬‬

‫ايرينى اشرف لطفى توماس‬

‫الخارجة م‬

‫‪89.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪61‬‬

‫‪955‬‬

‫ايه عاطف حمود محمد‬

‫الخارجة م‬

‫‪87.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪57.2‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪32‬‬

‫جيد‬

‫جيد جداً‬

‫‪35.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪33.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪294.55‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪257.7‬‬

‫‪20‬‬

‫‪277.5‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪29‬‬

‫جيد‬

‫‪956‬‬

‫بسنت عصام عبد هللا طه‬

‫الخارجة م‬

‫‪95‬‬

‫ممتاز‬

‫‪71.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.1‬‬

‫‪957‬‬

‫تسبيح مصطفى أحمد مصطفى‬

‫الخارجة م‬

‫‪99.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪75.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪958‬‬

‫تهاني فخري محمد أحمد‬

‫الخارجة م‬

‫‪91.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪61.2‬‬

‫‪961‬‬

‫خلود محمد عيد احمد‬

‫الخارجة م‬

‫‪96‬‬

‫ممتاز‬

‫‪69.4‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪35.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪33.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪963‬‬

‫دينا على حسن احمد‬

‫الخارجة م‬

‫‪91.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪56‬‬

‫جيد‬

‫‪26.9‬‬

‫جيد‬

‫‪34.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪28.3‬‬

‫جيد‬

‫‪236.65‬‬

‫‪964‬‬

‫رحاب رجب محمد ابراهيم‬

‫الخارجة م‬

‫‪62.25‬‬

‫متوسط‬

‫‪57.8‬‬

‫جيد‬

‫‪27.9‬‬

‫جيد‬

‫‪30.4‬‬

‫‪965‬‬

‫رحمه رجب محمد ابراهيم‬

‫الخارجة م‬

‫‪86‬‬

‫ممتاز‬

‫‪60.6‬‬

‫‪26.8‬‬

‫جيد‬

‫‪233‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪966‬‬

‫رنا احمد على فكرى‬

‫الخارجة م‬

‫‪92.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪64.2‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪28.8‬‬

‫جيد‬

‫‪30.8‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪24.6‬‬

‫متوسط‬

‫‪202.95‬‬

‫‪20‬‬

‫‪34.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38‬‬

‫ممتاز‬

‫‪267.25‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪967‬‬

‫ريهام أحمد محمود حسين‬

‫الخارجة م‬

‫‪97.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪66.8‬‬

‫‪36.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪275.25‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪968‬‬

‫سارة اسماعيل معاذ اسماعيل‬

‫الخارجة م‬

‫‪99.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪75‬‬

‫‪39.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39‬‬

‫ممتاز‬

‫‪292.9‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬ ‫جيد جداً‬ ‫ممتاز‬

‫المستوى‬

‫ممتاز‬

‫‪39.1‬‬

‫ممتاز‬

‫الدرجة‬

‫الدرجة‬

‫الدرجة‬

‫الدرجة‬

‫‪380‬‬

‫الدرجة‬

‫‪36.5‬‬

‫‪37‬‬

‫‪33.9‬‬

‫أساسي‬ ‫‪300‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫مجموع‬

‫نشاط فني‬

‫نشاط رياضي‬

‫نشاط اختياري ‪1‬‬

‫نشاط اختياري ‪2‬‬

‫المجموع الكلي‬

‫التربية الدينية‬

‫جيد جداً‬

‫‪24‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪26.2‬‬

‫جيد‬

‫‪28.8‬‬

‫جيد‬

‫‪33.6‬‬

‫جيد جداً‬ ‫جيد جداً‬ ‫ممتاز‬

‫رئيس لجنة النظام والمراقبة

علي عبد هللا سعيد‬


‫مديرية التربية والتعليم‬ ‫إدارة الخارجة التعليمية‬ ‫لجنة النظام والمراقبة للصف السادس االبتدائي‬

‫اسم المدرسة‬

‫رقم‬ ‫الجلوس‬

‫اسم التلميذ‬

‫ ‬ ‫نتيجة امتحان الصف السادس االبتدائي الدور األول للعام الدراسي‪2017 / 2016‬‬

‫اللغة العربية‬ ‫الدرجة‬ ‫‪100‬‬

‫المستوى‬

‫الرياضيات‬ ‫الدرجة‬ ‫‪80‬‬

‫المستوى‬

‫الدراسات‬ ‫الدرجة‬ ‫‪40‬‬

‫العلوم‬

‫المستوى‬

‫الدرجة‬ ‫‪40‬‬

‫اللغة االنجليزية‬

‫المستوى‬

‫الدرجة‬ ‫‪40‬‬

‫المستوى‬

‫مجموع‬

‫نشاط فني‬

‫أساسي‬ ‫‪300‬‬

‫الدرجة‬

‫‪150‬‬

‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫نشاط رياضي‬ ‫الدرجة‬ ‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫نشاط اختياري ‪1‬‬ ‫الدرجة‬ ‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫نشاط اختياري ‪2‬‬ ‫الدرجة‬ ‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫المجموع الكلي‬ ‫‪380‬‬ ‫‪190‬‬

‫المستوى‬

‫التربية الدينية‬ ‫الدرجة‬ ‫‪40‬‬

‫المستوى‬

‫‪969‬‬

‫سارة طارق رجب مهدى‬

‫الخارجة م‬

‫‪95‬‬

‫ممتاز‬

‫‪70.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪278.6‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪358.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪970‬‬

‫سلمى اشرف اسماعيل حامد‬

‫الخارجة م‬

‫‪99.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪72.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪288‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪368‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪971‬‬

‫شهد عبدالاله حسن عمر‬

‫الخارجة م‬

‫‪95.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪75.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪284.85‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪364.85‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪973‬‬

‫فرح محمد عبدالرحيم عبدالجيد‬

‫الخارجة م‬

‫‪97.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪67.2‬‬

‫‪974‬‬

‫مريم مدحت عبد الرحيم‬

‫الخارجة م‬

‫‪96.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪65‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪36.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪276.2‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪356.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪273.05‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪353.05‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪975‬‬

‫منة هللا منتصر عبد العاطي‬

‫الخارجة م‬

‫‪87.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪58.8‬‬

‫جيد‬

‫‪24‬‬

‫متوسط‬

‫‪29.7‬‬

‫جيد‬

‫‪27‬‬

‫جيد‬

‫‪226.75‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪306.75‬‬

‫‪976‬‬

‫منه اسامه حمزه محمد‬

‫الخارجة م‬

‫‪98.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪74.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪292‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪372‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪33.6‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫جيد جداً‬

‫‪38.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪977‬‬

‫منه هللا محمد فوزى محمد‬

‫الخارجة م‬

‫‪99.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪77.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪296.75‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪376.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪978‬‬

‫منه هللا محمود زمزمى احمد‬

‫الخارجة م‬

‫‪91‬‬

‫ممتاز‬

‫‪62.8‬‬

‫‪980‬‬

‫ميار عماد محمد غريب‬

‫الخارجة م‬

‫‪91.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪69.2‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪34‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪261.6‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪341.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪35.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪271.05‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪351.05‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪981‬‬

‫ميرنا احمد عثمان على‬

‫الخارجة م‬

‫‪ 77.75‬جيد جداً‬

‫‪54.4‬‬

‫جيد‬

‫‪26.6‬‬

‫جيد‬

‫‪32.1‬‬

‫‪72.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪32.9‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪223.75‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪303.75‬‬

‫‪286.25‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪366.25‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪30.3‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫جيد جداً‬

‫‪982‬‬

‫ميرنا صالح مغاوري فؤاد‬

‫الخارجة م‬

‫‪97.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪983‬‬

‫ندى احمد حسين عبدهللا‬

‫الخارجة م‬

‫‪97.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪67‬‬

‫‪984‬‬

‫ندى محمود عبد الغني أحمد‬

‫الخارجة م‬

‫‪97.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪74.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪985‬‬

‫ندى وليد محمد احمد‬

‫الخارجة م‬

‫‪95.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪64.8‬‬

‫‪986‬‬

‫نرمين كامل عطا حكيم‬

‫الخارجة م‬

‫‪87.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪60.4‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪987‬‬

‫نسمه محمد حسين فاضل‬

‫الخارجة م‬

‫‪91.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪63.8‬‬

‫‪988‬‬

‫هند نادى محمد فهمى‬

‫الخارجة م‬

‫‪75‬‬

‫‪989‬‬

‫احمد عادل محروس محمد‬

‫أكتوبر‬

‫‪65.75‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪65.6‬‬

‫جيد‬

‫جيد جداً‬ ‫جيد جداً‬ ‫جيد جداً‬

‫‪59.6‬‬

‫جيد‬

‫‪38.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪278.2‬‬

‫‪37‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪285.1‬‬

‫‪20‬‬

‫‪36.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪269.6‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪33.7‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪36.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪31.3‬‬

‫‪33.5‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪34.3‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪249.15‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪252.55‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪22.7‬‬

‫متوسط‬

‫‪212‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫جيد‬

‫‪206.05‬‬

‫‪19.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪29.7‬‬

‫جيد‬

‫‪22.2‬‬

‫متوسط‬

‫‪26.5‬‬

‫جيد‬

‫‪25.9‬‬

‫متوسط‬

‫‪27.4‬‬

‫جيد‬

‫‪27.4‬‬

‫‪39.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪358.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.7‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪365.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪349.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪33.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪329.15‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38‬‬

‫جيد جداً‬ ‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪332.55‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.8‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪292‬‬

‫‪19.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪284.15‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪26.4‬‬

‫جيد‬

‫جيد‬

‫‪31.7‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪990‬‬

‫احمد عبدالحميد حسن حسين‬

‫أكتوبر‬

‫‪89.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪73.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪274.05‬‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪353.15‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37‬‬

‫ممتاز‬

‫‪991‬‬

‫احمد قطب ناجح جالل‬

‫أكتوبر‬

‫‪90.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪73.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪280.2‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪360.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪992‬‬

‫احمد محمد حسين محمد‬

‫أكتوبر‬

‫‪96‬‬

‫ممتاز‬

‫‪71.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37‬‬

‫ممتاز‬

‫‪32.1‬‬

‫‪993‬‬

‫احمد محمد خليفة محمد‬

‫أكتوبر‬

‫‪65.4‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪27.8‬‬

‫جيد‬

‫‪31.4‬‬

‫جيد‬

‫‪233.75‬‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪312.65‬‬

‫‪37.2‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪35.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪277.05‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪356.95‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪36.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.6‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪29.9‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪275.3‬‬

‫‪19.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪354.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.6‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪36.6‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪36.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪273‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪353‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪271.65‬‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪350.55‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.1‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪28.9‬‬

‫جيد‬

‫‪255.1‬‬

‫‪19.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪333‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪33.8‬‬ ‫‪31.7‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪278.4‬‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪357.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪232.2‬‬

‫‪19.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪311.4‬‬

‫‪219.25‬‬

‫‪19.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪297.75‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪34.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪247.75‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪327.55‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪35.1‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪37.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪283.3‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪363.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪288.35‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪324.6‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪35.8‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪35.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪365.35‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.4‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪374.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪19.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪265.95‬‬

‫جيد‬

‫‪33.6‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪ 79.25‬جيد جداً‬

‫‪994‬‬

‫احمد محمد عيد ابراهيم‬

‫أكتوبر‬

‫‪94.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪995‬‬

‫احمد محمود عبدالفتاح سعيد‬

‫أكتوبر‬

‫‪95‬‬

‫ممتاز‬

‫‪68.8‬‬

‫‪996‬‬

‫احمد هانى محمد احمد‬

‫أكتوبر‬

‫‪96.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪65.4‬‬

‫‪997‬‬

‫احمد وائل حسن احمد‬

‫أكتوبر‬

‫‪89.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪61.4‬‬

‫‪998‬‬

‫احمد وليد احمد صادق‬

‫أكتوبر‬

‫‪95.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪73.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪999‬‬

‫اسامة جمال محمدين ابو زيد‬

‫أكتوبر‬

‫‪81‬‬

‫‪1000‬‬

‫اكرم محمد صالح مصطفى‬

‫أكتوبر‬

‫‪70.25‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪57.6‬‬

‫جيد‬

‫‪31.4‬‬

‫‪58.4‬‬

‫جيد‬

‫‪29‬‬

‫جيد‬

‫‪ 80.75‬جيد جداً‬

‫جيد جداً‬

‫جيد‬

‫‪71.2‬‬

‫ممتاز‬ ‫ممتاز‬

‫‪37.2‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪36.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.1‬‬

‫‪37.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.8‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪30.5‬‬

‫جيد جداً‬

‫جيد جداً‬

‫‪32.2‬‬

‫جيد جداً‬

‫جيد جداً‬

‫‪29.4‬‬

‫جيد‬

‫‪32.2‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪68‬‬

‫ممتاز‬

‫‪32.7‬‬

‫‪74.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.7‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪28.2‬‬

‫جيد‬

‫‪29.8‬‬

‫‪29.9‬‬

‫جيد‬

‫‪35.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.9‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد‬

‫‪28‬‬

‫جيد‬

‫‪23.2‬‬

‫متوسط‬

‫‪1001‬‬

‫اياد صالح احمد محمد‬

‫أكتوبر‬

‫‪1002‬‬

‫حازم حسن احمد محمد‬

‫أكتوبر‬

‫‪96‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1003‬‬

‫حسام محمد شعبان خلف‬

‫أكتوبر‬

‫‪60.75‬‬

‫متوسط‬

‫‪61‬‬

‫‪1004‬‬

‫حسن محمد حسن عبد العال‬

‫أكتوبر‬

‫‪85‬‬

‫ممتاز‬

‫‪66.4‬‬

‫‪1005‬‬

‫حسين محمد احمد محمد‬

‫أكتوبر‬

‫‪97.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪70.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1006‬‬

‫خالد انور عبد الفتاح عيد‬

‫أكتوبر‬

‫‪98.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪76‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫‪1007‬‬

‫خالد محمد حسين عيد‬

‫أكتوبر‬

‫‪62.75‬‬

‫متوسط‬

‫‪48‬‬

‫متوسط‬

‫‪26.4‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪34.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.6‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد‬

‫‪29.7‬‬

‫جيد‬

‫‪209.45‬‬

‫‪29‬‬

‫جيد‬

‫‪245.9‬‬

‫‪19.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪285.55‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪294.4‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪188.35‬‬

‫‪19.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.4‬‬

‫‪25‬‬

‫رئيس لجنة النظام والمراقبة

علي عبد هللا سعيد‬


‫مديرية التربية والتعليم‬ ‫إدارة الخارجة التعليمية‬ ‫لجنة النظام والمراقبة للصف السادس االبتدائي‬

‫اسم المدرسة‬

‫رقم‬ ‫الجلوس‬

‫اسم التلميذ‬

‫ ‬ ‫نتيجة امتحان الصف السادس االبتدائي الدور األول للعام الدراسي‪2017 / 2016‬‬

‫اللغة العربية‬ ‫الدرجة‬ ‫‪100‬‬

‫المستوى‬

‫الرياضيات‬ ‫الدرجة‬ ‫‪80‬‬

‫المستوى‬

‫الدراسات‬ ‫الدرجة‬ ‫‪40‬‬

‫العلوم‬

‫المستوى‬

‫الدرجة‬ ‫‪40‬‬

‫اللغة االنجليزية‬

‫المستوى‬

‫الدرجة‬ ‫‪40‬‬

‫المستوى‬

‫‪1008‬‬

‫خالد محمد سيد غالى‬

‫أكتوبر‬

‫‪95.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪69.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪33.6‬‬

‫‪1009‬‬

‫خليل سيد خليل ابراهيم‬

‫أكتوبر‬

‫‪80‬‬

‫‪1010‬‬

‫رأفت عصام فتحى محمود‬

‫أكتوبر‬

‫‪87‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪68.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪30.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪72‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1012‬‬

‫طاهر احمد محمد حسن‬

‫أكتوبر‬

‫‪97.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪74.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.6‬‬

‫‪1013‬‬

‫عبد الرحمن خضير حسين‬

‫أكتوبر‬

‫‪94.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪70.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1014‬‬

‫عبد المنعم أحمد عبد المنعم‬

‫أكتوبر‬

‫‪77.5‬‬

‫‪1015‬‬

‫عبدالرحمن ابراهيم مصطفى‬

‫أكتوبر‬

‫‪98‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪60.4‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪31.5‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪34.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪28‬‬

‫‪38.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1016‬‬

‫علي أحمد علي إبراهيم‬

‫أكتوبر‬

‫‪77‬‬

‫‪1017‬‬

‫عمر عبد الرحيم حسين حسن‬

‫أكتوبر‬

‫‪74.75‬‬

‫جيد جداً‬ ‫جيد‬

‫جيد جداً‬

‫‪33.5‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪1018‬‬

‫عمر محمد عبد الرحيم محمد‬

‫أكتوبر‬

‫‪95.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1019‬‬

‫كريم عادل حماد أبيض‬

‫أكتوبر‬

‫‪ 77.25‬جيد جداً‬

‫‪1020‬‬

‫كمال محمد عبد الموجود محمد‬

‫أكتوبر‬

‫‪ 78.75‬جيد جداً‬

‫‪1021‬‬

‫محمد إبراهيم أحمد عبد الدايم‬

‫أكتوبر‬

‫‪64.25‬‬

‫متوسط‬

‫‪1022‬‬

‫محمد أحمد بيوض محمد‬

‫أكتوبر‬

‫‪98.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1023‬‬

‫محمد أحمد سعيد أحمد‬

‫أكتوبر‬

‫‪ 81.25‬جيد جداً‬

‫‪75.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪60.8‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪54.8‬‬

‫جيد‬

‫جيد جداً‬ ‫جيد جداً‬

‫‪69.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪56.4‬‬

‫جيد‬

‫‪30‬‬

‫‪73.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.2‬‬

‫جيد جداً‬ ‫ممتاز‬

‫‪62.4‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪33.8‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪1024‬‬ ‫‪1025‬‬

‫محمد أحمد عبد هللا سليمان‬

‫أكتوبر‬

‫‪98.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪76.8‬‬

‫‪1026‬‬

‫محمد أحمد محمد عوض‬

‫أكتوبر‬

‫‪90.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪73.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1027‬‬

‫محمد عبد العزيز أحمد محمد‬

‫أكتوبر‬

‫‪72.5‬‬

‫جيد‬

‫‪63.6‬‬

‫‪1028‬‬

‫محمد عبد هللا عيد علي‬

‫أكتوبر‬

‫‪97.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪67.2‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪1029‬‬

‫محمد مجدى داود سليمان‬

‫أكتوبر‬

‫‪90.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪69.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪32‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪270.05‬‬

‫‪19.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪347.95‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد‬

‫‪231.8‬‬

‫‪19.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪309.7‬‬

‫‪290.7‬‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪370.1‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪32.7‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪239.1‬‬

‫‪19.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪317.5‬‬

‫‪223.65‬‬

‫‪19.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪301.25‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪364.45‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪19‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪302.75‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪336.25‬‬

‫جيد جداً‬ ‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪291.75‬‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪369.6‬‬

‫جيد جداً‬ ‫ممتاز‬

‫‪32.9‬‬

‫‪55.2‬‬

‫محمد أحمد شعبان إبراهيم‬

‫ممتاز‬

‫‪38.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪287.35‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪367.35‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.6‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫جيد‬

‫أكتوبر‬

‫‪38.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪268.9‬‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪347.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪32.7‬‬

‫‪32.4‬‬

‫‪90.75‬‬

‫‪36.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪30.9‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪246.2‬‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪324.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34.1‬‬

‫جيد جداً‬

‫ممتاز‬

‫‪36‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪271.1‬‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪349.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪74‬‬

‫‪72.8‬‬

‫ممتاز‬ ‫ممتاز‬

‫‪39.6‬‬ ‫‪31.7‬‬ ‫‪30.9‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪38.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪32.3‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪28.5‬‬

‫جيد‬

‫‪39.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪284.85‬‬

‫‪28.7‬‬

‫جيد‬

‫‪225.85‬‬

‫‪19.2‬‬

‫‪36.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪256.75‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪213.25‬‬

‫‪19.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.6‬‬

‫‪289.7‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪29.3‬‬

‫جيد‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪31.9‬‬

‫‪37.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.8‬‬

‫جيد جداً‬ ‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪39.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪294.55‬‬

‫‪32.1‬‬ ‫‪29.4‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪265.65‬‬

‫‪20‬‬

‫جيد‬

‫‪228.7‬‬

‫‪19.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪274.5‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪267.4‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪293‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪19.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.6‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪19.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪331.3‬‬

‫‪19.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪339.45‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪367.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.8‬‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪333.65‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.2‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪363.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪331.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.2‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪38.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.6‬‬

‫ممتاز‬ ‫جيد‬

‫ممتاز‬ ‫جيد جداً‬

‫‪38‬‬

‫ممتاز‬

‫‪32.3‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪27.6‬‬

‫جيد‬

‫‪39.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪244.55‬‬

‫‪19.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪323.15‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪274.95‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪354.55‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪374.55‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.6‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪345.65‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪307‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪354‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪35.9‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪39.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪347.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.5‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪373‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪369.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪353.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪343.45‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.6‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪32.7‬‬ ‫‪36.9‬‬

‫جيد جداً‬ ‫ممتاز‬ ‫ممتاز‬

‫‪34‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.2‬‬

‫‪1030‬‬

‫محمد محمود حسين عمر‬

‫أكتوبر‬

‫‪99‬‬

‫ممتاز‬

‫‪75.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1031‬‬

‫محمد مصطفى احمد جودة‬

‫أكتوبر‬

‫‪96‬‬

‫ممتاز‬

‫‪77.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.9‬‬

‫‪1032‬‬

‫محمد مصطفى سعيد امين‬

‫أكتوبر‬

‫‪93.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪70‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1033‬‬

‫محمد وجيه حسن احمد‬

‫أكتوبر‬

‫‪95.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪64.2‬‬

‫‪1034‬‬

‫محمود سيد حسين على‬

‫أكتوبر‬

‫‪88‬‬

‫ممتاز‬

‫‪66.8‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪33.6‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪37.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪264.65‬‬

‫‪35.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪31.2‬‬

‫‪1035‬‬

‫محمود صالح بخيت عبدربه‬

‫أكتوبر‬

‫‪35.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪253.6‬‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪260.95‬‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪287.3‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪35.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪31‬‬

‫‪39.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪254.35‬‬

‫‪19.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪284.2‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.7‬‬

‫‪34.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪33.9‬‬

‫‪37.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.4‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪253.8‬‬

‫‪19.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.6‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪278.25‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪271.55‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪29.9‬‬

‫جيد‬

‫‪206.15‬‬

‫‪19.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪284.35‬‬

‫‪39.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪291.2‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪370.7‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد‬

‫‪238.9‬‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪318.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪277.6‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪357.4‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪ 83.75‬جيد جداً‬

‫‪72.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1036‬‬

‫محمود صالح حسن حسين‬

‫أكتوبر‬

‫‪96.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1037‬‬

‫محمود صالح محمود محمد‬

‫أكتوبر‬

‫‪92.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪63.2‬‬

‫‪1038‬‬

‫محمود عصام احمد على‬

‫أكتوبر‬

‫‪95‬‬

‫ممتاز‬

‫‪73.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1039‬‬

‫محمود محمد شعراوى محمد‬

‫أكتوبر‬

‫‪88‬‬

‫ممتاز‬

‫‪64.2‬‬

‫‪1040‬‬

‫محمود محمد عبد الجواد خليل‬

‫أكتوبر‬

‫‪96.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪69‬‬

‫جيد جداً‬ ‫ممتاز‬

‫‪33.7‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪73.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.9‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪32.7‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪37.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪32.8‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪38.3‬‬

‫ممتاز‬ ‫ممتاز‬

‫‪34.1‬‬ ‫‪39.7‬‬

‫ممتاز‬ ‫ممتاز‬

‫‪289.9‬‬ ‫‪273.25‬‬

‫‪20‬‬ ‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬ ‫ممتاز‬

‫‪19.2‬‬ ‫‪19.6‬‬

‫ممتاز‬ ‫ممتاز‬

‫‪19.8‬‬ ‫‪20‬‬

‫ممتاز‬ ‫ممتاز‬

‫‪20‬‬ ‫‪19.4‬‬

‫ممتاز‬ ‫ممتاز‬

‫‪357.85‬‬ ‫‪351.35‬‬

‫ممتاز‬ ‫جيد‬

‫‪29.9‬‬ ‫‪38.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1042‬‬

‫محمود محمد هالل احمد‬

‫أكتوبر‬

‫‪87.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪68.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.4‬‬

‫‪1043‬‬

‫مصطفى احمد محمد محمد‬

‫أكتوبر‬

‫‪66.75‬‬

‫جيد‬

‫‪52‬‬

‫جيد‬

‫‪26.7‬‬

‫جيد‬

‫‪30.8‬‬

‫‪1045‬‬

‫مهند انور فرج محمد‬

‫أكتوبر‬

‫‪98‬‬

‫ممتاز‬

‫‪76‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1046‬‬

‫مؤمن محمد احمد خليل‬

‫أكتوبر‬

‫‪74.5‬‬

‫جيد‬

‫‪65‬‬

‫‪1047‬‬

‫مؤمن محمود مسلم محمد‬

‫أكتوبر‬

‫‪96.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪70‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪35.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪28.9‬‬

‫‪36.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪31.1‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪34.8‬‬

‫‪35.8‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪36.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪33.3‬‬

‫‪40‬‬

‫‪31.9‬‬

‫‪31.8‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪36‬‬

‫‪37.2‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪33.4‬‬

‫جيد جداً‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪37.9‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪150‬‬

‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫‪190‬‬

‫المستوى‬

‫‪40‬‬

‫المستوى‬

‫ممتاز‬

‫‪33.7‬‬

‫ممتاز‬

‫الدرجة‬

‫الدرجة‬

‫الدرجة‬

‫الدرجة‬

‫‪380‬‬

‫الدرجة‬

‫‪36.5‬‬

‫‪39.7‬‬

‫‪37.9‬‬

‫أساسي‬ ‫‪300‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫مجموع‬

‫نشاط فني‬

‫نشاط رياضي‬

‫نشاط اختياري ‪1‬‬

‫نشاط اختياري ‪2‬‬

‫المجموع الكلي‬

‫التربية الدينية‬

‫‪26‬‬

‫ممتاز‬

‫رئيس لجنة النظام والمراقبة

علي عبد هللا سعيد‬


‫مديرية التربية والتعليم‬ ‫إدارة الخارجة التعليمية‬ ‫لجنة النظام والمراقبة للصف السادس االبتدائي‬

‫اللغة العربية‬

‫الدراسات‬

‫الرياضيات‬

‫اللغة االنجليزية‬

‫العلوم‬

‫مجموع‬

‫نشاط فني‬

‫نشاط رياضي‬

‫نشاط اختياري ‪1‬‬

‫نشاط اختياري ‪2‬‬

‫المجموع الكلي‬

‫التربية الدينية‬

‫اسم التلميذ‬

‫اسم المدرسة‬

‫رقم‬

‫ ‬ ‫نتيجة امتحان الصف السادس االبتدائي الدور األول للعام الدراسي‪2017 / 2016‬‬

‫‪1048‬‬

‫هداية محمد احمد عبد الفتاح‬

‫أكتوبر‬

‫‪85.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪69.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34‬‬

‫ممتاز‬

‫‪263.85‬‬

‫‪19.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪342.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1049‬‬

‫االء اشرف جمعه عبده‬

‫أكتوبر‬

‫‪94.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪73.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪281.35‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪361.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1050‬‬

‫امل على عبدالخالق على‬

‫أكتوبر‬

‫‪93.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪71‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪274.65‬‬

‫‪19.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪353.05‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1051‬‬

‫امنية عصام احمد عبد المنعم‬

‫أكتوبر‬

‫‪99.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪76‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪295.3‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪375.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1052‬‬

‫امنيه كمال عبدهللا محمد‬

‫أكتوبر‬

‫‪87.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪62.2‬‬

‫‪1053‬‬

‫اميرة بدر عبد العال قنديل‬

‫أكتوبر‬

‫‪92.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪68.6‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪32.3‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪34.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪250.7‬‬

‫‪19.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪328.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪270.25‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪350.05‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1054‬‬

‫اميرة خالد يوسف خالد‬

‫أكتوبر‬

‫‪81.5‬‬

‫‪1055‬‬

‫اميرة شعبان يس عبدهللا‬

‫أكتوبر‬

‫‪96‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪60.2‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫جيد جداً‬

‫‪27.8‬‬

‫جيد‬

‫‪227.9‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪307.9‬‬

‫‪38.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪279.9‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪359.9‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪37.8‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1056‬‬

‫اميرة محمد فؤاد عبده‬

‫أكتوبر‬

‫‪84‬‬

‫‪1057‬‬

‫آيات انور عمر عبدهللا‬

‫أكتوبر‬

‫‪95‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪29.1‬‬

‫جيد‬

‫‪230.6‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪310.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪278.3‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪358.3‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪38.8‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪280.55‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪360.35‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪290.7‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪370.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪367.05‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪346.85‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪378.65‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪323.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪334.55‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.7‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪19.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪321.15‬‬

‫‪19.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪352.8‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪38.2‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪37.8‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪330.35‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪361.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.2‬‬

‫ممتاز‬ ‫ممتاز‬ ‫جيد جداً‬

‫الجلوس‬

‫الدرجة‬ ‫‪100‬‬

‫المستوى‬

‫الدرجة‬ ‫‪80‬‬

‫المستوى‬

‫الدرجة‬ ‫‪40‬‬

‫المستوى‬

‫الدرجة‬ ‫‪40‬‬

‫المستوى‬

‫‪38.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪25.6‬‬

‫متوسط‬

‫‪32.8‬‬

‫‪37.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.8‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪32.4‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪69.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪52.2‬‬

‫جيد‬

‫‪32.9‬‬

‫‪70.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.3‬‬

‫ممتاز‬

‫الدرجة‬ ‫‪40‬‬

‫المستوى‬

‫أساسي‬ ‫‪300‬‬

‫الدرجة‬

‫‪150‬‬

‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫الدرجة‬ ‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫الدرجة‬ ‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫الدرجة‬ ‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫‪380‬‬ ‫‪190‬‬

‫المستوى‬

‫الدرجة‬ ‫‪40‬‬

‫المستوى‬

‫‪37.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1058‬‬

‫اية احمد محمد يوسف‬

‫أكتوبر‬

‫‪93.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪72.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.1‬‬

‫‪1059‬‬

‫بسملة احمد على احمد مرزوق‬

‫أكتوبر‬

‫‪98.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪73‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1060‬‬

‫بسنت مجدى معاذ على‬

‫أكتوبر‬

‫‪97.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪71‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪287.05‬‬

‫‪1061‬‬

‫تقى خالد احمد على‬

‫أكتوبر‬

‫‪93.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪65‬‬

‫‪1062‬‬

‫حماس محمد محمود محمد‬

‫أكتوبر‬

‫‪99.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪79.2‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪37.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪266.85‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪298.65‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1063‬‬

‫خلود عبد الباسط احمد محمد‬

‫أكتوبر‬

‫‪84‬‬

‫‪1064‬‬

‫داليا شعبان محمد أيوب‬

‫أكتوبر‬

‫‪88.25‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪62‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪34‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪28.5‬‬

‫جيد‬

‫‪243.2‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪38.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪32.9‬‬

‫‪1065‬‬

‫داليا عبد الرحيم عبد الحكيم‬

‫أكتوبر‬

‫‪ 81.25‬جيد جداً‬

‫‪30.9‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪34.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34.4‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪256.15‬‬

‫‪19.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.4‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪244.15‬‬

‫‪19.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.4‬‬

‫‪37.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪274.3‬‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪250.45‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪39.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪281.1‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪285.7‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪365.7‬‬

‫‪37‬‬

‫ممتاز‬

‫‪282‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪362‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪296.05‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪376.05‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫‪196.15‬‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪275.45‬‬

‫جيد‬

‫‪30‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪362‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪19.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪333.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪364.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.6‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪352.15‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪347.55‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.3‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪370.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪353.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.4‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪364.45‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪373.55‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪39.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38‬‬

‫ممتاز‬

‫‪33.5‬‬

‫جيد جداً‬

‫ممتاز‬

‫‪59‬‬

‫جيد‬

‫‪63.4‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪37.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪71‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1066‬‬

‫دينا منصور سلمان احمد‬

‫أكتوبر‬

‫‪91.5‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫جيد‬

‫‪31.1‬‬

‫‪1067‬‬

‫رانا شعبان خليفة حسن‬

‫أكتوبر‬

‫‪92.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪57.6‬‬

‫‪38.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1068‬‬

‫رحمة أسامة سعيد محمد‬

‫أكتوبر‬

‫‪96.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪70.4‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪38.4‬‬

‫‪1069‬‬

‫رحمة ثروت زغلول احمد‬

‫أكتوبر‬

‫‪96.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪72.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.2‬‬

‫‪38.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1071‬‬

‫رنيم ابراهيم مصطفى‬

‫أكتوبر‬

‫‪96‬‬

‫ممتاز‬

‫‪74‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.6‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫‪1072‬‬

‫روان شعبان احمد محمد‬

‫أكتوبر‬

‫‪99.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪77.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫‪28.3‬‬

‫جيد‬

‫‪1073‬‬

‫روان مجدى صالح عبد الشافى‬

‫أكتوبر‬

‫‪65.25‬‬

‫جيد‬

‫‪48.8‬‬

‫متوسط‬

‫‪24.9‬‬

‫متوسط‬

‫‪28.9‬‬

‫جيد‬

‫ممتاز‬

‫‪282.1‬‬

‫‪1074‬‬

‫روان محمد حسن ابراهيم‬

‫أكتوبر‬

‫‪98.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪69.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.5‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪254.2‬‬

‫‪19.8‬‬

‫‪1075‬‬

‫زينب صبرى رجب احمد‬

‫أكتوبر‬

‫‪90‬‬

‫ممتاز‬

‫‪65.6‬‬

‫‪1076‬‬

‫سالمة عبد الخالق جمعة عبده‬

‫أكتوبر‬

‫‪94‬‬

‫ممتاز‬

‫‪74‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪31.3‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪36.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪31.1‬‬

‫‪284.5‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪272.15‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪267.55‬‬

‫‪20‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪290.8‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪273.1‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪19.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪336.55‬‬

‫‪19.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪323.3‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪19.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪296.35‬‬

‫جيد جداً‬

‫ممتاز‬

‫‪19.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.8‬‬

‫‪38.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1077‬‬

‫شروق عبدالمنعم عيد فرغلى‬

‫أكتوبر‬

‫‪88.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪72.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.3‬‬

‫‪1078‬‬

‫شمس محمود محمد احمد‬

‫أكتوبر‬

‫‪94.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪67.2‬‬

‫‪1079‬‬

‫شهد احمد عبدهللا احمد‬

‫أكتوبر‬

‫‪98‬‬

‫ممتاز‬

‫‪74.2‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪36‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.4‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.6‬‬

‫‪1080‬‬

‫شيماء سيد على احمد‬

‫أكتوبر‬

‫‪94‬‬

‫ممتاز‬

‫‪66.6‬‬

‫‪1081‬‬

‫شيماء عماد حمدى محمد‬

‫أكتوبر‬

‫‪97.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪72.8‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪37.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.8‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪39.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪284.45‬‬

‫‪1082‬‬

‫شيماء محمد محمود حسين‬

‫أكتوبر‬

‫‪97.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪76‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪293.55‬‬

‫‪20‬‬

‫‪1083‬‬

‫عبير حسن يوسف احمد‬

‫أكتوبر‬

‫‪87.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪62.6‬‬

‫‪1084‬‬

‫ملك عبد المنعم عثمان محمد‬

‫أكتوبر‬

‫‪88‬‬

‫ممتاز‬

‫‪62.4‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪36.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪258.15‬‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪28.9‬‬

‫جيد‬

‫‪35.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪29.6‬‬

‫جيد‬

‫‪244.7‬‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.4‬‬

‫‪1085‬‬

‫منة أحمد يوسف حسين‬

‫أكتوبر‬

‫‪70.25‬‬

‫جيد‬

‫‪61.4‬‬

‫‪25.5‬‬

‫متوسط‬

‫‪32.8‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪28‬‬

‫جيد‬

‫‪217.95‬‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.6‬‬

‫جيد جداً‬ ‫جيد جداً‬

‫‪27‬‬

‫رئيس لجنة النظام والمراقبة

علي عبد هللا سعيد‬


‫مديرية التربية والتعليم‬ ‫إدارة الخارجة التعليمية‬ ‫لجنة النظام والمراقبة للصف السادس االبتدائي‬

‫اسم المدرسة‬

‫رقم‬ ‫الجلوس‬

‫اسم التلميذ‬

‫ ‬ ‫نتيجة امتحان الصف السادس االبتدائي الدور األول للعام الدراسي‪2017 / 2016‬‬

‫اللغة العربية‬ ‫الدرجة‬ ‫‪100‬‬

‫المستوى‬

‫الرياضيات‬ ‫الدرجة‬ ‫‪80‬‬

‫المستوى‬

‫الدراسات‬ ‫الدرجة‬ ‫‪40‬‬

‫العلوم‬

‫المستوى‬

‫الدرجة‬ ‫‪40‬‬

‫اللغة االنجليزية‬

‫المستوى‬

‫الدرجة‬ ‫‪40‬‬

‫المستوى‬

‫مجموع‬

‫نشاط فني‬

‫أساسي‬ ‫‪300‬‬

‫الدرجة‬

‫‪150‬‬

‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫نشاط رياضي‬ ‫الدرجة‬ ‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫نشاط اختياري ‪1‬‬ ‫الدرجة‬ ‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫نشاط اختياري ‪2‬‬ ‫الدرجة‬ ‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫المجموع الكلي‬ ‫‪380‬‬ ‫‪190‬‬

‫المستوى‬

‫التربية الدينية‬ ‫الدرجة‬ ‫‪40‬‬

‫المستوى‬

‫‪1087‬‬

‫منة هللا محمد عبد الحميد‬

‫أكتوبر‬

‫‪99.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪78‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪297.15‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪377.15‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1088‬‬

‫مها عبد الرحيم عبد اللطيف‬

‫أكتوبر‬

‫‪98‬‬

‫ممتاز‬

‫‪73.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38‬‬

‫ممتاز‬

‫‪287.6‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪367.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1089‬‬

‫ميار عادل محمد على‬

‫أكتوبر‬

‫‪87.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪62.6‬‬

‫‪1090‬‬

‫ميار محمد احمد عمران‬

‫أكتوبر‬

‫‪91.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪65.6‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪34.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪33.9‬‬

‫‪30.6‬‬

‫‪254.25‬‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪333.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1091‬‬

‫ميار محمود حجازى حسن‬

‫أكتوبر‬

‫‪93.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪66.2‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪34.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪31.9‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪254.75‬‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪334.05‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪33.9‬‬

‫‪268.3‬‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪347.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1092‬‬

‫ميرنا محمد محمود محفوظ‬

‫أكتوبر‬

‫‪97.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪73.2‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪38.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪287.25‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪367.05‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪276.7‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪356.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.4‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪286.4‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪366.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪270.25‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪350.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪374.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.8‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪350.35‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪338‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪313.65‬‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪364.15‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪35.6‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪37‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪308.65‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪258.55‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪37.4‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد‬

‫‪26.4‬‬

‫جيد‬

‫ممتاز‬

‫‪348.65‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪329.55‬‬

‫ممتاز‬

‫‪33.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.5‬‬

‫جيد جداً‬ ‫ممتاز‬

‫‪38.1‬‬

‫ممتاز‬ ‫متوسط‬

‫جيد جداً‬

‫جيد جداً‬

‫‪37.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.1‬‬

‫‪1093‬‬

‫ميرنا وليد سيد احمد‬

‫أكتوبر‬

‫‪93‬‬

‫ممتاز‬

‫‪70.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1094‬‬

‫ندى سيد احمد قنديل‬

‫أكتوبر‬

‫‪95‬‬

‫ممتاز‬

‫‪76.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.8‬‬

‫‪1095‬‬

‫ندى مجدى السيد محمد‬

‫أكتوبر‬

‫‪90.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪69.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1096‬‬

‫ندى محروس محمد اسماعيل‬

‫أكتوبر‬

‫‪100‬‬

‫ممتاز‬

‫‪76‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪294.7‬‬

‫‪1097‬‬

‫ندى محمد مرسى محمد‬

‫أكتوبر‬

‫‪90.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪69.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪270.35‬‬

‫‪20‬‬

‫‪1098‬‬

‫هناء محمد عبد الحليم محمد‬

‫أكتوبر‬

‫‪90.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪66.4‬‬

‫‪1099‬‬

‫هند احمد زكي محمد‬

‫أكتوبر‬

‫‪ 76.25‬جيد جداً‬

‫جيد جداً‬

‫‪31.8‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪36.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪259.9‬‬

‫‪19.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪31.9‬‬

‫‪1100‬‬

‫هند احمد على عبدالجيد‬

‫أكتوبر‬

‫‪96.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.5‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪235.05‬‬

‫‪19.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪284.25‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1101‬‬

‫ياسمين احمد حامد سلمان‬

‫أكتوبر‬

‫‪ 84.25‬جيد جداً‬

‫‪27.3‬‬

‫جيد‬

‫‪230.25‬‬

‫‪19.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.6‬‬

‫جيد‬

‫‪178.85‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪268.65‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪341.9‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪371.2‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪279.75‬‬

‫جيد‬

‫‪23.9‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪360.85‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.2‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪336.85‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪302.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪320.8‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪30.1‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪265.65‬‬

‫جيد‬

‫ممتاز‬

‫‪63.2‬‬

‫جيد جداً‬

‫جيد جداً‬

‫جيد جداً‬

‫‪28.8‬‬

‫جيد‬

‫‪37.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.7‬‬

‫جيد‬

‫‪35‬‬

‫ممتاز‬

‫‪25.9‬‬

‫متوسط‬

‫‪28.9‬‬

‫‪32.3‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪37.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪249.55‬‬

‫‪37.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪261.9‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪291.2‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪199.75‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪74.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪54.6‬‬

‫جيد‬

‫‪29.1‬‬

‫‪41.6‬‬

‫متوسط‬

‫‪25.7‬‬

‫متوسط‬

‫ممتاز‬

‫‪32.9‬‬ ‫‪32.4‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪1103‬‬

‫أحمد ايمن حمود سيد‬

‫السبط‬

‫‪56.75‬‬

‫متوسط‬

‫‪1104‬‬

‫احمد سامي أحمد محمود‬

‫السبط‬

‫‪96.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪69‬‬

‫‪1105‬‬

‫خالد محمد أحمد محمد‬

‫السبط‬

‫‪91.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪59.8‬‬

‫جيد‬

‫‪1106‬‬

‫خالد محمد معوض سعيد‬

‫السبط‬

‫‪92‬‬

‫ممتاز‬

‫‪71.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪31.2‬‬

‫‪1107‬‬

‫عبدالرحمن ابراهيم محمد علي‬

‫السبط‬

‫‪99‬‬

‫ممتاز‬

‫‪75.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.7‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬ ‫جيد جداً‬

‫‪30.7‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪29.9‬‬

‫جيد‬

‫‪37.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.2‬‬

‫‪1109‬‬

‫عبدالرحمن محمد توفيق محمد‬

‫السبط‬

‫‪71.25‬‬

‫جيد‬

‫‪46.8‬‬

‫متوسط‬

‫‪26.1‬‬

‫جيد‬

‫‪30.4‬‬

‫‪1110‬‬

‫عمر معوض عمر حسن‬

‫السبط‬

‫‪98.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪68.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.8‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪25.2‬‬

‫متوسط‬

‫ممتاز‬

‫‪39.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪280.85‬‬

‫‪1111‬‬

‫كريم محمد سيد محمد‬

‫السبط‬

‫‪91.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪59‬‬

‫جيد‬

‫‪33.5‬‬

‫‪1112‬‬

‫كمال عيد عمر أحمد‬

‫السبط‬

‫‪ 79.25‬جيد جداً‬

‫‪54.4‬‬

‫جيد‬

‫‪28.6‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪35.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪256.85‬‬

‫‪20‬‬

‫جيد‬

‫‪30‬‬

‫‪60.4‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪33.8‬‬

‫جيد جداً‬

‫جيد جداً‬

‫‪30‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪222.25‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪240.8‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪185.65‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1114‬‬

‫محمد سيد علي سعيد‬

‫السبط‬

‫‪86‬‬

‫ممتاز‬

‫‪27.3‬‬

‫جيد‬

‫‪1115‬‬

‫محمد ماجد عبدالوهاب عبدهللا‬

‫السبط‬

‫‪68.75‬‬

‫جيد‬

‫‪44‬‬

‫متوسط‬

‫‪1116‬‬

‫محمد وليد سعد محمد‬

‫السبط‬

‫‪96.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪66‬‬

‫‪1117‬‬

‫محمود عيد علي احمد‬

‫السبط‬

‫‪98.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪78‬‬

‫جيد جداً‬ ‫ممتاز‬

‫‪1118‬‬

‫مصطفى محمد أحمد محمد‬

‫السبط‬

‫‪81‬‬

‫‪1119‬‬

‫مصطفى يسري محمد عثمان‬

‫السبط‬

‫‪69.25‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪57.8‬‬

‫جيد‬

‫‪29.8‬‬

‫جيد‬

‫‪54‬‬

‫جيد‬

‫‪27.4‬‬

‫جيد‬

‫‪1120‬‬

‫أمل محمد عبدالمنعم حامد‬

‫السبط‬

‫‪96‬‬

‫ممتاز‬

‫‪72.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37‬‬

‫‪1121‬‬

‫أميرة محمود محمد أحمد‬

‫السبط‬

‫‪58.8‬‬

‫جيد‬

‫‪28.6‬‬

‫جيد‬

‫‪30.6‬‬

‫‪74.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.5‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪31.5‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪31.1‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪ 80.25‬جيد جداً‬

‫‪1122‬‬

‫اهداء محمد صالح محمد‬

‫السبط‬

‫‪98‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1123‬‬

‫آية منصور مرزوق محمد‬

‫السبط‬

‫‪86‬‬

‫ممتاز‬

‫‪60.8‬‬

‫‪1124‬‬

‫إيناس عبدهللا آدم محمد‬

‫السبط‬

‫‪97.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪73.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1125‬‬

‫تبارك أكرم علي أحمد‬

‫السبط‬

‫‪93‬‬

‫ممتاز‬

‫‪67‬‬

‫‪1126‬‬

‫تسنيم إبراهيم علي عثمان‬

‫السبط‬

‫‪97.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪67.8‬‬

‫جيد جداً‬ ‫جيد جداً‬

‫‪33.3‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪21.8‬‬

‫متوسط‬

‫‪28.2‬‬

‫جيد‬

‫‪22.9‬‬

‫متوسط‬

‫ممتاز‬

‫‪37.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪272.85‬‬

‫‪36.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.8‬‬

‫‪39.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪295‬‬

‫‪20‬‬

‫‪39.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪26.3‬‬

‫جيد‬

‫‪225.7‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد‬

‫‪30.8‬‬ ‫‪28.5‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪28.6‬‬

‫جيد‬

‫‪207.75‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫جيد‬

‫ممتاز‬

‫‪281.4‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪37.9‬‬

‫‪226.15‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪27.9‬‬

‫جيد‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39‬‬

‫ممتاز‬

‫‪287.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪32.7‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪242.1‬‬

‫‪20‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪288.95‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.7‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪35.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪33.2‬‬

‫‪35.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪267.1‬‬

‫‪38.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪278.15‬‬

‫‪28‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪32.1‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪25‬‬

‫متوسط‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪352.85‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪375‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪305.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪287.75‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪33.1‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪361.4‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪306.15‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪367.8‬‬

‫جيد جداً‬ ‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪322.1‬‬ ‫‪368.95‬‬

‫جيد جداً‬ ‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪32.8‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪38.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪347.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪358.15‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.2‬‬

‫ممتاز‬

‫رئيس لجنة النظام والمراقبة

علي عبد هللا سعيد‬


‫مديرية التربية والتعليم‬ ‫إدارة الخارجة التعليمية‬ ‫لجنة النظام والمراقبة للصف السادس االبتدائي‬

‫اللغة العربية‬

‫اسم التلميذ‬

‫اسم المدرسة‬

‫رقم‬

‫ ‬ ‫نتيجة امتحان الصف السادس االبتدائي الدور األول للعام الدراسي‪2017 / 2016‬‬

‫‪1127‬‬

‫تقي سامي عبدالرحيم محمد‬

‫السبط‬

‫‪97.75‬‬

‫‪1128‬‬

‫خلود حسين عبدهللا محمود‬

‫السبط‬

‫‪ 77.75‬جيد جداً‬

‫الجلوس‬

‫الدرجة‬ ‫‪100‬‬

‫المستوى‬

‫ممتاز‬

‫الرياضيات‬ ‫الدرجة‬ ‫‪80‬‬

‫المستوى‬

‫الدراسات‬ ‫الدرجة‬ ‫‪40‬‬

‫العلوم‬

‫المستوى‬

‫الدرجة‬ ‫‪40‬‬

‫اللغة االنجليزية‬

‫المستوى‬

‫الدرجة‬ ‫‪40‬‬

‫المستوى‬

‫مجموع‬

‫نشاط فني‬

‫أساسي‬ ‫‪300‬‬

‫الدرجة‬

‫‪150‬‬

‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫نشاط رياضي‬ ‫الدرجة‬ ‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫نشاط اختياري ‪1‬‬ ‫الدرجة‬ ‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫نشاط اختياري ‪2‬‬ ‫الدرجة‬ ‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫المجموع الكلي‬ ‫‪380‬‬ ‫‪190‬‬

‫المستوى‬

‫التربية الدينية‬ ‫الدرجة‬ ‫‪40‬‬

‫المستوى‬

‫‪77.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪291.25‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪371.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪56.2‬‬

‫جيد‬

‫‪30.6‬‬

‫‪60.4‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪30‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪31.6‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪32.3‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪228.45‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪308.45‬‬

‫‪244.25‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪324.25‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪31.4‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪1129‬‬

‫داليا محمود يوسف حسين‬

‫السبط‬

‫‪85.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1131‬‬

‫رنيم منصور عيد فرج‬

‫السبط‬

‫‪85.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪65.4‬‬

‫‪1132‬‬

‫روان منصور عيد فرج‬

‫السبط‬

‫‪86.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪57.8‬‬

‫جيد‬

‫‪1133‬‬

‫روان مهدى حسنين محمد‬

‫السبط‬

‫‪91.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪67.4‬‬

‫‪1134‬‬

‫سعاد محمود عبدالجواد أحمد‬

‫السبط‬

‫‪94‬‬

‫ممتاز‬

‫‪71.4‬‬

‫جيد جداً‬ ‫ممتاز‬

‫‪1135‬‬

‫سمر منصور محمود محمد‬

‫السبط‬

‫‪89.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪65.2‬‬

‫‪1136‬‬

‫سندس محمد حامد أحمد‬

‫السبط‬

‫‪82.5‬‬

‫‪1137‬‬

‫شهد محمد عبدهللا أحمد‬

‫السبط‬

‫‪89.25‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪62.4‬‬

‫جيد جداً‬

‫ممتاز‬

‫‪67‬‬

‫جيد جداً‬

‫جيد جداً‬ ‫جيد جداً‬

‫‪1138‬‬

‫شيماء ناصر أحمد حامد‬

‫السبط‬

‫‪90.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪55.8‬‬

‫جيد‬

‫‪1139‬‬

‫علياء إسماعيل ابراهيم محمد‬

‫السبط‬

‫‪94‬‬

‫ممتاز‬

‫‪61‬‬

‫‪1140‬‬

‫مريم صالح محمد مصطفى‬

‫السبط‬

‫‪94.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪67.4‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪1141‬‬

‫منة هللا عبدالنبي عيد علي‬

‫السبط‬

‫‪96.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪71.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1142‬‬

‫ندى أشرف جالل فرحات‬

‫السبط‬

‫‪92.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪64.4‬‬

‫‪1143‬‬

‫هند حسين عبدهللا محمود‬

‫السبط‬

‫‪75‬‬

‫جيد‬

‫‪1144‬‬

‫ياسمين أحمد محمد عبدربه‬

‫السبط‬

‫‪98.75‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪53.8‬‬

‫جيد جداً‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪33.9‬‬ ‫‪33.8‬‬

‫جيد جداً‬ ‫جيد جداً‬ ‫جيد جداً‬

‫‪35.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪32.2‬‬ ‫‪31.2‬‬ ‫‪32.1‬‬ ‫‪32.3‬‬

‫جيد جداً‬ ‫جيد جداً‬ ‫جيد جداً‬ ‫جيد جداً‬

‫‪35‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪32.3‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪31.1‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪31.7‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪35.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪31.6‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪32.6‬‬

‫‪35.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪31.9‬‬

‫‪37.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪321.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪340.75‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪32.6‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪36.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪255‬‬

‫‪20‬‬

‫‪34.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪241.4‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪260.75‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫جيد جداً‬ ‫جيد جداً‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪335‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.5‬‬

‫‪34.2‬‬

‫‪34.4‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪352.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.1‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪262.5‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪342.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪272.1‬‬

‫‪35.8‬‬

‫‪30.6‬‬

‫‪243.05‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪323.05‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.7‬‬

‫‪29.9‬‬

‫‪34.5‬‬

‫‪247.35‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪327.35‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫جيد‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪35.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪245.75‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪325.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪32.4‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪254.4‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪334.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪33.8‬‬

‫‪273.8‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪353.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38‬‬

‫جيد جداً‬ ‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪358.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.2‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪340.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪301.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪360.45‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪26.8‬‬

‫جيد‬

‫ممتاز‬

‫‪37‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪345.85‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.9‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪273.1‬‬

‫جيد‬

‫‪30.7‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪265.45‬‬

‫جيد‬

‫‪23.9‬‬

‫جيد جداً‬ ‫متوسط‬

‫ممتاز‬

‫‪365.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪298.1‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪28.2‬‬

‫جيد‬

‫جيد‬

‫‪26.8‬‬

‫جيد‬

‫‪36.7‬‬

‫ممتاز‬ ‫ممتاز‬

‫‪37.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪278.75‬‬

‫‪35.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪32.8‬‬

‫‪31.6‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪30.7‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪35.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪260.75‬‬

‫‪20‬‬

‫‪30.7‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪221.8‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪280.45‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪266.65‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪349.65‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪355.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38‬‬

‫‪299‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪28‬‬

‫جيد‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.2‬‬

‫ممتاز‬ ‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪70‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1146‬‬

‫ابراهيم حسن على عيد‬

‫المجاهدين ق‬

‫‪95.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪64.8‬‬

‫‪1147‬‬

‫أحمد سعيد عبد الحميد أحمد‬

‫المجاهدين ق‬

‫‪62.5‬‬

‫متوسط‬

‫‪44‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪34.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.3‬‬

‫متوسط‬

‫‪27.7‬‬

‫جيد‬

‫‪29.3‬‬

‫جيد‬

‫‪1148‬‬

‫أمير محمود يوسف حسين‬

‫المجاهدين ق‬

‫‪54.75‬‬

‫متوسط‬

‫‪51.4‬‬

‫متوسط‬

‫‪24.2‬‬

‫متوسط‬

‫‪28.7‬‬

‫جيد‬

‫‪26.4‬‬

‫‪1149‬‬

‫حاتم اسماعيل احمد حلمى‬

‫المجاهدين ق‬

‫‪98.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪72.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1150‬‬

‫حازم محمد يوسف بيومى‬

‫المجاهدين ق‬

‫‪77.5‬‬

‫‪1151‬‬

‫سيد طارق سيد عبدالحميد‬

‫المجاهدين ق‬

‫‪56.75‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪51.6‬‬

‫متوسط‬

‫‪28.1‬‬

‫جيد‬

‫‪28.6‬‬

‫جيد‬

‫‪32.3‬‬

‫متوسط‬

‫‪49.2‬‬

‫متوسط‬

‫‪24‬‬

‫متوسط‬

‫‪28.1‬‬

‫جيد‬

‫‪28.6‬‬

‫جيد جداً‬ ‫جيد‬

‫‪1152‬‬

‫عبد الرحمن مصطفى يونس‬

‫المجاهدين ق‬

‫‪92.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪63.8‬‬

‫‪1153‬‬

‫عبد الرحمن ناصر سلمان حامد‬

‫المجاهدين ق‬

‫‪98‬‬

‫ممتاز‬

‫‪64‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪38.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪269.65‬‬

‫‪37.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪275.7‬‬

‫‪20‬‬

‫‪1154‬‬

‫عبد العزيز سعد عزيز الدين‬

‫المجاهدين ق‬

‫‪77.5‬‬

‫‪1155‬‬

‫كريم محمد شعبان على‬

‫المجاهدين ق‬

‫‪99.25‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪54.2‬‬

‫جيد‬

‫‪25.4‬‬

‫متوسط‬

‫‪29.8‬‬

‫جيد‬

‫‪32.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪79‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.7‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪219‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪297.65‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪1156‬‬

‫ماجد سامى يوسف محمد‬

‫المجاهدين ق‬

‫‪97.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪74‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪286.95‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1157‬‬

‫محمد احمد ابراهيم محمد‬

‫المجاهدين ق‬

‫‪98.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪75.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪293.6‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪1158‬‬

‫محمد أحمد عبد هللا تميم‬

‫المجاهدين ق‬

‫‪64.25‬‬

‫متوسط‬

‫‪45.2‬‬

‫متوسط‬

‫‪25‬‬

‫متوسط‬

‫‪27.5‬‬

‫جيد‬

‫‪24.6‬‬

‫متوسط‬

‫‪186.55‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1159‬‬

‫محمد جابر فاروق عبد الجيد‬

‫المجاهدين ق‬

‫‪94.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪63‬‬

‫‪1160‬‬

‫محمد زين العابدين عبد الرحيم‬

‫المجاهدين ق‬

‫‪88‬‬

‫ممتاز‬

‫‪53.6‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪31.1‬‬

‫جيد‬

‫جيد جداً‬

‫‪34.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪259.2‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪37‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35‬‬

‫ممتاز‬

‫‪248.8‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪33.8‬‬

‫‪38.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.4‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪252.15‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪332.15‬‬

‫ممتاز‬

‫‪283.55‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪363.55‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪39.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪293.45‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪373.45‬‬

‫ممتاز‬

‫‪148‬‬

‫‪39.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪289.35‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪369.35‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪291.75‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪371.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.8‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪36.9‬‬

‫ممتاز‬ ‫ممتاز‬

‫‪34.1‬‬ ‫‪29.6‬‬

‫جيد‬ ‫جيد‬

‫‪185.45‬‬ ‫‪285.25‬‬

‫‪20‬‬

‫‪218.1‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪186.65‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪373.6‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪266.55‬‬

‫جيد‬

‫ممتاز‬

‫‪339.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.9‬‬

‫‪328.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.6‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪35.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬ ‫ممتاز‬

‫‪35.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1162‬‬

‫محمد على محمود احمد‬

‫المجاهدين ق‬

‫‪91.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪58.4‬‬

‫جيد‬

‫‪31.5‬‬

‫‪1163‬‬

‫محمد عماد سعد عوض‬

‫المجاهدين ق‬

‫‪97.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪69.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39‬‬

‫جيد جداً‬ ‫ممتاز‬

‫‪1164‬‬

‫محمد ماهر محمد عوض‬

‫المجاهدين ق‬

‫‪98.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪76‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫‪1165‬‬

‫محمود جمال صديق مصطفى‬

‫المجاهدين ق‬

‫‪98.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪72.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1166‬‬

‫محمود صالح سيد على‬

‫المجاهدين ق‬

‫‪98.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪76‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.9‬‬

‫ممتاز‬ ‫ممتاز‬

‫‪265.85‬‬ ‫‪193.1‬‬

‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬

‫ممتاز‬ ‫ممتاز‬

‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬

‫ممتاز‬ ‫ممتاز‬

‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬

‫ممتاز‬ ‫ممتاز‬

‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬

‫ممتاز‬ ‫ممتاز‬

‫‪377.65‬‬ ‫‪366.95‬‬

‫ممتاز‬ ‫ممتاز‬

‫‪40‬‬ ‫‪26.1‬‬

‫جيد‬ ‫ممتاز‬

‫‪29‬‬

‫رئيس لجنة النظام والمراقبة

علي عبد هللا سعيد‬


‫مديرية التربية والتعليم‬ ‫إدارة الخارجة التعليمية‬ ‫لجنة النظام والمراقبة للصف السادس االبتدائي‬

‫اسم المدرسة‬

‫رقم‬ ‫الجلوس‬

‫اسم التلميذ‬

‫ ‬ ‫نتيجة امتحان الصف السادس االبتدائي الدور األول للعام الدراسي‪2017 / 2016‬‬

‫اللغة العربية‬ ‫الدرجة‬ ‫‪100‬‬

‫المستوى‬

‫الرياضيات‬ ‫الدرجة‬ ‫‪80‬‬

‫المستوى‬

‫الدراسات‬ ‫الدرجة‬ ‫‪40‬‬

‫العلوم‬

‫المستوى‬

‫الدرجة‬ ‫‪40‬‬

‫‪1167‬‬

‫محمود محمد على عمر‬

‫المجاهدين ق‬

‫‪93.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪67.2‬‬

‫‪1168‬‬

‫مصطفى محمد احمد سليمان‬

‫المجاهدين ق‬

‫‪60‬‬

‫متوسط‬

‫‪52.6‬‬

‫جيد‬

‫‪1169‬‬

‫مصطفى محمود عبد الرحيم‬

‫المجاهدين ق‬

‫‪67‬‬

‫جيد‬

‫‪52.4‬‬

‫جيد‬

‫‪23.4‬‬

‫‪1170‬‬

‫مؤمن محمد عبدالعال احمد‬

‫المجاهدين ق‬

‫‪84‬‬

‫‪1171‬‬

‫اهداء حسين احمد عمر‬

‫المجاهدين ق‬

‫‪99‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪65.2‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪23.9‬‬

‫متوسط‬

‫‪39.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪77.6‬‬

‫ممتاز‬

‫اللغة االنجليزية‬

‫المستوى‬

‫الدرجة‬ ‫‪40‬‬

‫المستوى‬

‫مجموع‬

‫نشاط فني‬

‫أساسي‬ ‫‪300‬‬

‫الدرجة‬

‫‪150‬‬

‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫نشاط رياضي‬ ‫الدرجة‬ ‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫نشاط اختياري ‪1‬‬ ‫الدرجة‬ ‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫نشاط اختياري ‪2‬‬ ‫الدرجة‬ ‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫المجموع الكلي‬ ‫‪380‬‬ ‫‪190‬‬

‫المستوى‬

‫التربية الدينية‬ ‫الدرجة‬ ‫‪40‬‬

‫المستوى‬

‫‪28.1‬‬

‫جيد‬

‫‪36.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪259.1‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪339.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪24.6‬‬

‫متوسط‬

‫‪27‬‬

‫جيد‬

‫‪24.3‬‬

‫متوسط‬

‫‪188.5‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪268.5‬‬

‫جيد‬

‫‪33.2‬‬

‫متوسط‬

‫‪25‬‬

‫متوسط‬

‫‪22.6‬‬

‫متوسط‬

‫‪190.4‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪270.4‬‬

‫جيد‬

‫‪31.8‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪31.5‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪30‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪234.6‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪314.6‬‬

‫‪295.5‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪375.5‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪33.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪31.5‬‬

‫جيد جداً‬ ‫جيد جداً‬ ‫جيد جداً‬

‫‪1172‬‬

‫خلود محمود محمد عبدهللا‬

‫المجاهدين ق‬

‫‪99‬‬

‫ممتاز‬

‫‪74‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪291.2‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪371.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1173‬‬

‫دعاء محمد سعيد فرج‬

‫المجاهدين ق‬

‫‪73.5‬‬

‫جيد‬

‫‪56‬‬

‫جيد‬

‫‪22.5‬‬

‫متوسط‬

‫‪28.7‬‬

‫جيد‬

‫‪26.2‬‬

‫جيد‬

‫‪206.9‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪286.9‬‬

‫‪1174‬‬

‫رنا وليد رشاد احمد‬

‫المجاهدين ق‬

‫‪79.5‬‬

‫‪35‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1175‬‬

‫روان جميل عبد الباسط‬

‫المجاهدين ق‬

‫‪99.25‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪58.8‬‬

‫جيد‬

‫‪26.7‬‬

‫جيد‬

‫‪30.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪76.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.6‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪29‬‬

‫جيد‬

‫‪224.2‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪304.2‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪36.8‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪39.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪291.85‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪371.85‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1176‬‬

‫سلمى حسين محمد حامد‬

‫المجاهدين ق‬

‫‪99.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪78.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪298.15‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪378.15‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1177‬‬

‫سندس عبدالمنعم حافظ‬

‫المجاهدين ق‬

‫‪99.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪77.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪295.35‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪375.35‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1178‬‬

‫شهد محمد عيد عثمان‬

‫المجاهدين ق‬

‫‪93.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪60‬‬

‫‪1179‬‬

‫شيماء محمد عبد الهادي‬

‫المجاهدين ق‬

‫‪91.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪60.2‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪29.3‬‬

‫جيد‬

‫‪35.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪33.3‬‬

‫‪29‬‬

‫جيد‬

‫‪37.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪28.8‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪251.35‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪331.35‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.6‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد‬

‫‪246.75‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪326.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1180‬‬

‫فاطمه كمال محمد على‬

‫المجاهدين ق‬

‫‪92.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪67.2‬‬

‫‪30.1‬‬

‫‪1181‬‬

‫مريم أشرف عبدالفتاح محمد‬

‫المجاهدين ق‬

‫‪98‬‬

‫ممتاز‬

‫‪72.4‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪34.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪262.5‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪342.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39‬‬

‫ممتاز‬

‫‪286.1‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪366.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.6‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪39.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪294.1‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪374.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪289.7‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪369.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪287.55‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪367.55‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪279.65‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪359.65‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪341.55‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪337‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪297.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪374.45‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪32‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫جيد جداً‬ ‫جيد جداً‬

‫‪37.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1182‬‬

‫نهلة حسن عبد المهيمن على‬

‫المجاهدين ق‬

‫‪99‬‬

‫ممتاز‬

‫‪78‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.6‬‬

‫‪1183‬‬

‫نهى نشأت حسين برجاس‬

‫المجاهدين ق‬

‫‪99‬‬

‫ممتاز‬

‫‪73‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1184‬‬

‫هاجر احمد حسين محمد‬

‫المجاهدين ق‬

‫‪98.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪76‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.5‬‬

‫‪1185‬‬

‫احمد بدران محمد محمود‬

‫المجاهدين ج‬

‫‪94.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪70.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1187‬‬

‫اكرم محمد يوسف محمد‬

‫المجاهدين ج‬

‫‪91.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪66‬‬

‫‪1188‬‬

‫فارس سيد عمر سيد‬

‫المجاهدين ج‬

‫‪89‬‬

‫ممتاز‬

‫‪67.2‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪32‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪37.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪261.55‬‬

‫‪37.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪32.9‬‬

‫‪1189‬‬

‫كريم محمد حسن عبدالنعيم‬

‫المجاهدين ج‬

‫‪71.5‬‬

‫جيد‬

‫‪57.8‬‬

‫جيد‬

‫‪33.5‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪27.6‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪257‬‬

‫‪20‬‬

‫جيد‬

‫‪217.1‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪294.45‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪30.3‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪26.7‬‬

‫جيد‬

‫‪1190‬‬

‫محمد سيد محمد سيد‬

‫المجاهدين ج‬

‫‪99.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪78.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1191‬‬

‫محمود مفتى صديق حسانين‬

‫المجاهدين ج‬

‫‪63.5‬‬

‫متوسط‬

‫‪51.2‬‬

‫متوسط‬

‫‪23.8‬‬

‫متوسط‬

‫‪29.7‬‬

‫جيد‬

‫‪29.2‬‬

‫‪1192‬‬

‫اسراء عمر عبدالتواب عمر‬

‫المجاهدين ج‬

‫‪85.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪57.6‬‬

‫جيد‬

‫‪27.6‬‬

‫جيد‬

‫‪32.8‬‬

‫‪1193‬‬

‫امل مهدى محمد عبدالمنعم‬

‫المجاهدين ج‬

‫‪94‬‬

‫ممتاز‬

‫‪67.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36‬‬

‫ممتاز‬

‫‪270‬‬

‫‪1194‬‬

‫انوار فوكيه رسمى ناشد‬

‫المجاهدين ج‬

‫‪81‬‬

‫جيد‬

‫‪31.5‬‬

‫‪1195‬‬

‫رضوى سمير معوض عابد‬

‫المجاهدين ج‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪31.8‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪230‬‬

‫‪20‬‬

‫‪96.75‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪56‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪33.8‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪38.6‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪23.2‬‬

‫متوسط‬

‫‪284.75‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪29.7‬‬

‫جيد‬

‫‪39.2‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد‬

‫‪197.4‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪277.4‬‬

‫جيد‬

‫‪30‬‬

‫‪226.45‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪306.45‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪350‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪32.2‬‬

‫جيد جداً‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪310‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪364.75‬‬

‫جيد جداً‬ ‫ممتاز‬

‫‪37.4‬‬ ‫‪36.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪351.45‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.9‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪274.75‬‬

‫جيد‬

‫‪26.7‬‬

‫جيد‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪273.75‬‬

‫جيد‬

‫‪30.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪325.45‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.3‬‬

‫جيد جداً‬ ‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪249‬‬

‫جيد‬

‫‪22.2‬‬

‫متوسط‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪325.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪18.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪263.25‬‬

‫جيد‬

‫‪28.8‬‬

‫جيد‬

‫ممتاز‬

‫‪260.8‬‬

‫جيد‬

‫‪34.1‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪336.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪74.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39‬‬

‫‪1196‬‬

‫شهد مختار عبدالرحيم عبدالوهاب‬

‫المجاهدين ج‬

‫‪92.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪70.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪33.8‬‬

‫‪1197‬‬

‫شيماء احمد عبدالرحيم محمد‬

‫المجاهدين ج‬

‫‪63.25‬‬

‫متوسط‬

‫‪53‬‬

‫جيد‬

‫‪24.4‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪38.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.4‬‬

‫متوسط‬

‫‪28.7‬‬

‫جيد‬

‫‪25.4‬‬

‫متوسط‬

‫‪1198‬‬

‫مى على محمد على‬

‫المجاهدين ج‬

‫‪65.25‬‬

‫جيد‬

‫‪52.2‬‬

‫جيد‬

‫‪23‬‬

‫متوسط‬

‫‪27.3‬‬

‫جيد‬

‫‪26‬‬

‫جيد‬

‫‪193.75‬‬

‫‪2117‬‬

‫إبراهيم أحمد عمر أحمد‬

‫المجاهدين ج‬

‫‪ 84.25‬جيد جداً‬

‫‪63.2‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪33‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪33.8‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪31.4‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪245.65‬‬

‫‪19.8‬‬

‫‪169‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪18.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪18.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.8‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.5‬‬

‫‪48‬‬

‫متوسط‬

‫‪1161‬‬

‫محمد صبحى محمد صبحى‬

‫المجاهدين ج‬

‫‪54‬‬

‫متوسط‬

‫جيد جداً‬

‫‪1199‬‬

‫احمد صالح ابراهيم محمد‬

‫أبو خالد‬

‫‪86‬‬

‫ممتاز‬

‫‪63.2‬‬

‫‪1200‬‬

‫احمد محمود شكر محمدين‬

‫أبو خالد‬

‫‪66.75‬‬

‫جيد‬

‫‪42.4‬‬

‫متوسط‬

‫‪1201‬‬

‫عبدالظاهر رجاء عبدالظاهر‬

‫أبو خالد‬

‫‪64.5‬‬

‫متوسط‬

‫‪47.2‬‬

‫متوسط‬

‫‪24.1‬‬

‫‪1202‬‬

‫عبدهللا احمد عبدالحافظ رحيمة‬

‫أبو خالد‬

‫‪ 83.75‬جيد جداً‬

‫‪65.2‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪34.9‬‬

‫‪23.3‬‬

‫‪20.6‬‬

‫متوسط‬

‫جيد جداً‬

‫‪29.5‬‬

‫جيد‬

‫‪31.8‬‬

‫‪22.8‬‬

‫متوسط‬

‫‪30.1‬‬

‫متوسط‬

‫‪27‬‬

‫جيد‬

‫ممتاز‬

‫‪35.5‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪39.5‬‬

‫ممتاز‬ ‫ممتاز‬

‫‪271.45‬‬ ‫‪194.75‬‬

‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬

‫ممتاز‬ ‫ممتاز‬

‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬

‫ممتاز‬ ‫ممتاز‬

‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬

‫ممتاز‬ ‫ممتاز‬

‫‪18.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.9‬‬

‫‪23.1‬‬

‫متوسط‬

‫‪34.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪245.4‬‬

‫‪25‬‬

‫متوسط‬

‫‪187.05‬‬

‫‪18.8‬‬

‫‪22.2‬‬

‫متوسط‬

‫‪185‬‬

‫‪18.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38‬‬

‫ممتاز‬

‫‪257.35‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪30‬‬

‫جيد جداً‬ ‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫متوسط‬

‫جيد جداً‬

‫رئيس لجنة النظام والمراقبة

علي عبد هللا سعيد‬


‫مديرية التربية والتعليم‬ ‫إدارة الخارجة التعليمية‬ ‫لجنة النظام والمراقبة للصف السادس االبتدائي‬

‫اللغة العربية‬

‫اسم التلميذ‬

‫اسم المدرسة‬

‫رقم‬

‫ ‬ ‫نتيجة امتحان الصف السادس االبتدائي الدور األول للعام الدراسي‪2017 / 2016‬‬

‫‪1207‬‬

‫محمد رمضان حسن حسب هللا‬

‫أبو خالد‬

‫‪75.5‬‬

‫‪1208‬‬

‫محمود عبدالباسط على جمعه‬

‫أبو خالد‬

‫‪57.25‬‬

‫متوسط‬

‫‪1209‬‬

‫محمود عمر محمود عبدالرحيم‬

‫أبو خالد‬

‫‪75‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪1211‬‬

‫مؤمن محمد موسى احمد‬

‫أبو خالد‬

‫الجلوس‬

‫الدرجة‬ ‫‪100‬‬

‫المستوى‬

‫جيد جداً‬

‫‪ 83.25‬جيد جداً‬

‫‪1212‬‬

‫يوسف احمد قطامش محمد‬

‫أبو خالد‬

‫‪85.5‬‬

‫ممتاز‬

‫الرياضيات‬ ‫الدرجة‬ ‫‪80‬‬

‫المستوى‬

‫الدراسات‬ ‫الدرجة‬ ‫‪40‬‬

‫العلوم‬

‫المستوى‬

‫الدرجة‬ ‫‪40‬‬

‫اللغة االنجليزية‬

‫المستوى‬

‫‪50‬‬

‫متوسط‬

‫‪27.6‬‬

‫جيد‬

‫‪31.4‬‬

‫‪58.4‬‬

‫جيد‬

‫‪27.8‬‬

‫جيد‬

‫‪31.6‬‬

‫‪53.2‬‬

‫جيد‬

‫‪24.2‬‬

‫متوسط‬

‫‪29.2‬‬

‫جيد‬

‫‪69‬‬

‫ممتاز‬

‫‪32.2‬‬

‫‪65.6‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪33.5‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪33.2‬‬

‫جيد جداً‬

‫جيد جداً‬

‫جيد جداً‬ ‫جيد جداً‬

‫الدرجة‬ ‫‪40‬‬

‫المستوى‬

‫مجموع‬

‫نشاط فني‬

‫أساسي‬ ‫‪300‬‬

‫الدرجة‬

‫‪150‬‬

‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫‪29.4‬‬

‫جيد‬

‫‪213.9‬‬

‫‪19‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.5‬‬

‫‪30‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪205.05‬‬

‫‪19.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪18.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪18.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪18.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪280.85‬‬

‫جيد‬

‫‪212‬‬

‫‪18.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪289.8‬‬

‫‪251.35‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪18‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪328.75‬‬

‫جيد جداً‬ ‫ممتاز‬

‫‪256.1‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪335‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39‬‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪18.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪281.85‬‬

‫جيد‬

‫‪32.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪249.8‬‬

‫جيد‬

‫‪28.5‬‬

‫جيد‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪355.65‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.6‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪307.05‬‬

‫‪19.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪18.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪280.6‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪34.9‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد‬

‫‪36.4‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪331.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪340.85‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.8‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪312.2‬‬ ‫‪301.55‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪34‬‬

‫ممتاز‬

‫‪33.7‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪30.4‬‬ ‫‪33.7‬‬

‫جيد جداً‬ ‫جيد جداً‬

‫‪34.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪29.3‬‬

‫جيد‬

‫‪24.8‬‬

‫جيد‬

‫‪22‬‬

‫متوسط‬

‫‪36.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪276.05‬‬

‫‪27.7‬‬

‫جيد‬

‫‪227.55‬‬

‫‪20‬‬

‫‪21‬‬

‫متوسط‬

‫‪202.4‬‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪252.65‬‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.7‬‬

‫‪261.75‬‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.4‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪19.8‬‬ ‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬ ‫ممتاز‬

‫‪19.6‬‬ ‫‪19.7‬‬

‫ممتاز‬ ‫ممتاز‬

‫‪19.7‬‬ ‫‪18.8‬‬

‫ممتاز‬ ‫ممتاز‬

‫‪360.4‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.9‬‬

‫‪1214‬‬ ‫‪1215‬‬

‫آالء كمال حسان على‬

‫أبو خالد‬

‫‪93.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪71.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1216‬‬

‫آالء محمد يوسف محمد‬

‫أبو خالد‬

‫‪ 77.75‬جيد جداً‬

‫‪63.2‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪27.6‬‬

‫جيد‬

‫‪31.3‬‬

‫‪1218‬‬

‫أمل محمد مصطفى عبدالشافى‬

‫أبو خالد‬

‫‪24.6‬‬

‫متوسط‬

‫‪29‬‬

‫جيد‬

‫‪1219‬‬

‫امنية احمد عبدالرحيم مرزوق‬

‫أبو خالد‬

‫جيد جداً‬

‫‪34.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.3‬‬

‫‪1220‬‬

‫اهداء حسن يوسف محمد‬

‫أبو خالد‬

‫‪35.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1221‬‬

‫إهداء عبدالعال عبد الفتاح‬

‫أبو خالد‬

‫جيد جداً‬

‫‪28.9‬‬

‫جيد‬

‫‪233.9‬‬

‫‪1222‬‬

‫بسنت احمد سيد عبدالعال‬

‫أبو خالد‬

‫‪29‬‬

‫جيد‬

‫‪223.85‬‬

‫‪19.8‬‬

‫‪37.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪281‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪ 79.75‬جيد جداً‬

‫جيد جداً‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1213‬‬

‫اسماء محمد مصطفى عبدالشافى‬

‫أبو خالد‬

‫‪50‬‬

‫متوسط‬

‫‪48.2‬‬

‫متوسط‬

‫‪22‬‬

‫‪81‬‬

‫‪38.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪171.5‬‬

‫‪18.9‬‬

‫يوسف محمود يوسف معلى‬

‫أبو خالد‬

‫جيد جداً‬

‫متوسط‬

‫‪29.3‬‬

‫متوسط‬

‫‪203.45‬‬

‫‪69.75‬‬

‫‪ 83.25‬جيد جداً‬

‫‪25‬‬

‫متوسط‬

‫‪37.1‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد‬

‫‪ 82.25‬جيد جداً‬

‫‪49.8‬‬

‫متوسط‬

‫‪69‬‬

‫ممتاز‬

‫‪31.6‬‬

‫‪71.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪62.4‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪28.8‬‬

‫جيد‬

‫‪32.8‬‬

‫‪25.7‬‬

‫متوسط‬

‫‪32.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪56.8‬‬

‫جيد‬

‫‪72‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪1223‬‬

‫داليا محمود محمد ابراهيم‬

‫أبو خالد‬

‫‪94.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1224‬‬

‫دينا على محمد شوربجى‬

‫أبو خالد‬

‫‪66.25‬‬

‫جيد‬

‫‪54.4‬‬

‫‪1225‬‬

‫رحمة وائل خليفة مصافى‬

‫أبو خالد‬

‫‪90.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪70.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1226‬‬

‫ضحى محمد عبدالوهاب على‬

‫أبو خالد‬

‫‪94.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪72.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.8‬‬

‫‪1227‬‬

‫فرح على مخلوف محمد‬

‫أبو خالد‬

‫‪99.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪80‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1228‬‬

‫فيروز سعد موسى محمد‬

‫أبو خالد‬

‫‪ 78.25‬جيد جداً‬

‫‪59‬‬

‫جيد‬

‫‪22‬‬

‫متوسط‬

‫‪28.7‬‬

‫‪70‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1229‬‬

‫مريم على محسب عبدالدايم‬

‫أبو خالد‬

‫‪92.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1230‬‬

‫مى منتصر عبدالحميد احمد‬

‫أبو خالد‬

‫‪98.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1232‬‬

‫نهلة سيد احمد محمد‬

‫أبو خالد‬

‫‪ 77.25‬جيد جداً‬

‫‪1233‬‬

‫هادية احمد صالح الدين عبد‬

‫أبو خالد‬

‫‪1234‬‬

‫ياسمين ربيع يوسف بكرى‬

‫أبو خالد‬

‫‪81.5‬‬

‫‪1235‬‬

‫ياسمين عبدهللا احمد سعيد‬

‫أبو خالد‬

‫‪ 80.75‬جيد جداً‬

‫‪1236‬‬

‫إسالم محمد عباس محمود‬

‫عين الدار‬

‫‪1237‬‬

‫عبد الرحمن حمدى قاسم محمد‬

‫عين الدار‬

‫‪97.5‬‬

‫‪1238‬‬

‫محمد رمضان محمد يوسف‬

‫عين الدار‬

‫‪ 77.75‬جيد جداً‬

‫‪1239‬‬

‫محمد محمود احمد عبدهللا‬

‫عين الدار‬

‫‪73.5‬‬

‫‪1240‬‬

‫محمد مهدى حسن محمد‬

‫عين الدار‬

‫‪ 81.75‬جيد جداً‬

‫‪ 84.25‬جيد جداً‬ ‫جيد جداً‬

‫‪ 79.25‬جيد جداً‬ ‫ممتاز‬ ‫جيد‬

‫‪1242‬‬

‫رضوى اسماعيل صديق عبدهللا‬

‫عين الدار‬

‫‪86.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1243‬‬

‫ميار ابوالعال عبد الحميد محمد‬

‫عين الدار‬

‫‪77.5‬‬

‫‪1244‬‬

‫هاديه عبد الحكيم حلمي يسن‬

‫عين الدار‬

‫‪97.25‬‬

‫جيد جداً‬ ‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫‪190‬‬

‫المستوى‬

‫‪40‬‬

‫المستوى‬

‫ممتاز‬

‫‪54.6‬‬

‫‪78‬‬

‫الدرجة‬

‫الدرجة‬

‫الدرجة‬

‫‪380‬‬

‫الدرجة‬

‫‪291.8‬‬

‫جيد‬

‫جيد جداً‬

‫نشاط رياضي‬

‫نشاط اختياري ‪1‬‬

‫نشاط اختياري ‪2‬‬

‫المجموع الكلي‬

‫التربية الدينية‬

‫جيد جداً‬

‫جيد جداً‬

‫‪34.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.1‬‬

‫ممتاز‬ ‫ممتاز‬ ‫جيد جداً‬

‫‪39.6‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد‬

‫‪21.9‬‬

‫متوسط‬

‫‪27.6‬‬

‫جيد‬

‫‪29.7‬‬

‫جيد‬

‫‪199.85‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪279.75‬‬

‫جيد‬

‫‪32.3‬‬

‫‪33.9‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪37.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪267.45‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪347.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.9‬‬

‫جيد جداً‬ ‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪38.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪278.1‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪357.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪298.75‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪378.65‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد‬

‫‪36.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪224.35‬‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪304.05‬‬

‫‪37.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪273.2‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪353.2‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪32.4‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪38‬‬

‫ممتاز‬

‫‪78.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪293.65‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪373.65‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪63‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪21.8‬‬

‫متوسط‬

‫‪29.6‬‬

‫جيد‬

‫‪25.5‬‬

‫متوسط‬

‫‪217.15‬‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪296.45‬‬

‫‪24.6‬‬

‫متوسط‬

‫‪29.1‬‬

‫جيد‬

‫‪34.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪229.55‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪309.05‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪32.4‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪28.2‬‬

‫جيد‬

‫‪33.6‬‬

‫‪24.6‬‬

‫متوسط‬

‫‪31.7‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪26.4‬‬

‫جيد‬

‫‪233.7‬‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪313.3‬‬

‫‪24.8‬‬

‫متوسط‬

‫‪219.25‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪298.15‬‬

‫‪29.1‬‬

‫جيد‬

‫‪32.8‬‬

‫‪33‬‬

‫‪35.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪234.75‬‬

‫‪19.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪312.85‬‬

‫‪282.3‬‬

‫‪19.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪361.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪31.9‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪32.6‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪237.65‬‬

‫‪19.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪316.65‬‬

‫‪233.9‬‬

‫‪19‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪311.9‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪237.95‬‬

‫‪19.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪317.15‬‬

‫‪258.35‬‬

‫‪19.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪337.55‬‬

‫ممتاز‬

‫‪228.5‬‬

‫‪19.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪306.9‬‬

‫‪279.95‬‬

‫‪19.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪359.55‬‬

‫جيد جداً‬ ‫ممتاز‬

‫‪57‬‬

‫جيد‬

‫‪64‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪57.4‬‬

‫جيد‬

‫‪60.6‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪72.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪61.8‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪65‬‬ ‫‪60.4‬‬ ‫‪67.6‬‬

‫جيد جداً‬ ‫جيد جداً‬ ‫جيد جداً‬

‫‪58.2‬‬

‫جيد‬

‫جيد جداً‬

‫جيد جداً‬

‫‪29.8‬‬

‫جيد‬

‫‪28.7‬‬

‫جيد‬

‫‪33.4‬‬

‫‪33.3‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪36.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪32.8‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪28.6‬‬

‫جيد‬

‫‪32.8‬‬

‫جيد جداً‬

‫جيد جداً‬

‫‪38.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪33.6‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪32.8‬‬ ‫‪33.7‬‬

‫جيد جداً‬ ‫جيد جداً‬

‫‪34.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪31.4‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪38.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪70.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38‬‬

‫ممتاز‬

‫متوسط‬

‫‪191.9‬‬

‫‪1246‬‬

‫أحمد منتصر محمد حسين‬

‫القلعة‬

‫‪68.5‬‬

‫جيد‬

‫‪50.2‬‬

‫متوسط‬

‫‪23.2‬‬

‫متوسط‬

‫‪26.6‬‬

‫جيد‬

‫‪23.4‬‬

‫‪184.25‬‬

‫‪20‬‬

‫‪1248‬‬

‫حسن أحمد محمود محمد‬

‫القلعة‬

‫‪57.25‬‬

‫متوسط‬

‫‪52.2‬‬

‫جيد‬

‫‪24.2‬‬

‫متوسط‬

‫‪26.8‬‬

‫جيد‬

‫‪23.8‬‬

‫متوسط‬

‫‪292.95‬‬

‫‪20‬‬

‫‪1250‬‬

‫حمدى محمد حمدى احمد‬

‫القلعة‬

‫‪98.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪77‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪31‬‬

‫جيد جداً‬ ‫جيد جداً‬ ‫جيد جداً‬ ‫جيد جداً‬

‫جيد جداً‬ ‫جيد جداً‬

‫‪35.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪31.6‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪36.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪30.8‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪30‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪34‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪30.3‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪36.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪271.9‬‬

‫جيد‬

‫‪29.1‬‬

‫جيد‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪264.25‬‬

‫جيد‬

‫‪28.2‬‬

‫جيد‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪372.95‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.7‬‬

‫ممتاز‬

‫رئيس لجنة النظام والمراقبة

علي عبد هللا سعيد‬


‫مديرية التربية والتعليم‬ ‫إدارة الخارجة التعليمية‬ ‫لجنة النظام والمراقبة للصف السادس االبتدائي‬

‫اسم المدرسة‬

‫رقم‬ ‫الجلوس‬

‫اسم التلميذ‬

‫ ‬ ‫نتيجة امتحان الصف السادس االبتدائي الدور األول للعام الدراسي‪2017 / 2016‬‬

‫اللغة العربية‬ ‫الدرجة‬ ‫‪100‬‬

‫المستوى‬

‫الرياضيات‬ ‫الدرجة‬ ‫‪80‬‬

‫المستوى‬

‫الدراسات‬ ‫الدرجة‬ ‫‪40‬‬

‫العلوم‬

‫المستوى‬

‫الدرجة‬ ‫‪40‬‬

‫اللغة االنجليزية‬

‫المستوى‬

‫الدرجة‬ ‫‪40‬‬

‫المستوى‬

‫‪1251‬‬

‫خالد محمود محمد شرف‬

‫القلعة‬

‫‪85.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪57.2‬‬

‫جيد‬

‫‪30.1‬‬

‫‪1252‬‬

‫عبد الرحمن سعد محمد أحمد‬

‫القلعة‬

‫‪63.25‬‬

‫متوسط‬

‫‪59.4‬‬

‫جيد‬

‫‪26.4‬‬

‫جيد‬

‫‪1253‬‬

‫عبد الرحمن فرجاني محمد‬

‫القلعة‬

‫‪94.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪72.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.8‬‬

‫‪1254‬‬

‫محمد حسين معوض أحمد‬

‫القلعة‬

‫‪89.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪75.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪33.2‬‬

‫‪1255‬‬

‫محمد خالد حسين احمد‬

‫القلعة‬

‫‪ 77.25‬جيد جداً‬

‫‪51.6‬‬

‫متوسط‬

‫‪25.3‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪36.6‬‬

‫ممتاز‬

‫متوسط‬

‫‪28.7‬‬

‫جيد‬

‫‪23.5‬‬

‫‪73.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1256‬‬

‫محمد علي عبد الرحمن محمد‬

‫القلعة‬

‫‪99.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1257‬‬

‫محمد فتحي محمد علي‬

‫القلعة‬

‫‪98.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪75.6‬‬

‫‪1258‬‬

‫محمود عزت صبحي جداوي‬

‫القلعة‬

‫‪62.75‬‬

‫متوسط‬

‫‪58.4‬‬

‫جيد‬

‫‪1259‬‬

‫محمود على احمد رزق‬

‫القلعة‬

‫‪95.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪60.8‬‬

‫‪1260‬‬

‫مؤمن منتصر سعيد عاشور‬

‫القلعة‬

‫‪98‬‬

‫ممتاز‬

‫‪76.4‬‬

‫جيد جداً‬ ‫ممتاز‬

‫‪1261‬‬

‫توحيدة عبد السالم محمد عباس‬

‫القلعة‬

‫‪60.6‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪ 83.75‬جيد جداً‬

‫جيد جداً‬

‫مجموع‬

‫نشاط فني‬

‫أساسي‬ ‫‪300‬‬

‫الدرجة‬

‫‪150‬‬

‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫نشاط رياضي‬ ‫الدرجة‬ ‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫نشاط اختياري ‪1‬‬ ‫الدرجة‬ ‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫نشاط اختياري ‪2‬‬ ‫الدرجة‬ ‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫المجموع الكلي‬ ‫‪380‬‬ ‫‪190‬‬

‫المستوى‬

‫التربية الدينية‬ ‫الدرجة‬ ‫‪40‬‬

‫المستوى‬

‫‪34‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪241.95‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪321.95‬‬

‫‪27.8‬‬

‫جيد‬

‫‪26.9‬‬

‫جيد‬

‫‪203.75‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪283.75‬‬

‫جيد‬

‫ممتاز‬

‫‪38.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪283.55‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪363.55‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫‪38.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪273‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪353‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38‬‬

‫ممتاز‬

‫متوسط‬

‫‪206.35‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪286.35‬‬

‫‪292.05‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪372.05‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪32.8‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫جيد جداً‬

‫‪34.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪27.7‬‬

‫جيد‬ ‫ممتاز‬

‫‪39.9‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪38.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪291.05‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪371.05‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39‬‬

‫ممتاز‬

‫‪25.6‬‬

‫متوسط‬

‫‪25.9‬‬

‫متوسط‬

‫‪27.5‬‬

‫جيد‬

‫‪200.15‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪280.15‬‬

‫جيد‬

‫‪32‬‬

‫‪33.6‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪34.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪258.45‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪338.45‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37‬‬

‫جيد جداً‬ ‫ممتاز‬

‫‪39.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪291.7‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪371.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.9‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد‬

‫‪26.9‬‬

‫جيد‬

‫‪222.65‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪302.65‬‬

‫‪39.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪289.05‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪369.05‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪31.9‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪38.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪22.8‬‬

‫متوسط‬

‫‪28.6‬‬

‫‪37.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1262‬‬

‫حنين محمد بيومي محمد‬

‫القلعة‬

‫‪97.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1263‬‬

‫رحمة عبد الرحيم محمد كامل‬

‫القلعة‬

‫‪74.5‬‬

‫جيد‬

‫‪48‬‬

‫‪1264‬‬

‫رضا جابر عبدالحليم محمد‬

‫القلعة‬

‫‪70.5‬‬

‫جيد‬

‫‪57.8‬‬

‫جيد‬

‫‪1265‬‬

‫رضوى كمال أحمد توفيق‬

‫القلعة‬

‫‪97‬‬

‫ممتاز‬

‫‪78.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.7‬‬

‫‪38‬‬

‫ممتاز‬

‫‪77.4‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد‬

‫‪28‬‬

‫جيد‬

‫‪26.1‬‬

‫جيد‬

‫‪203.9‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪283.9‬‬

‫جيد‬

‫‪31.5‬‬

‫‪31.7‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪25.9‬‬

‫متوسط‬

‫‪214.3‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪294.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪294.7‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪374.7‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪33.5‬‬

‫جيد جداً‬

‫متوسط‬

‫‪27.3‬‬ ‫‪28.4‬‬

‫جيد‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪39.6‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1266‬‬

‫رنا مصطفى عبد هللا حسن‬

‫القلعة‬

‫‪89.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪71.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪27.8‬‬

‫جيد‬

‫‪36.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪262.25‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪342.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1267‬‬

‫زينب رمضان أحمد سعيد‬

‫القلعة‬

‫‪89‬‬

‫ممتاز‬

‫‪71.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪32.8‬‬

‫‪1268‬‬

‫شهد محمد سعيد حسن‬

‫القلعة‬

‫‪94.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪72.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.9‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪36.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪266.5‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪346.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.1‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪36.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36‬‬

‫ممتاز‬

‫‪277.9‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪357.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1269‬‬

‫شيماء صالح محمود على‬

‫القلعة‬

‫‪74.75‬‬

‫جيد‬

‫‪69.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪25.7‬‬

‫متوسط‬

‫‪32.3‬‬

‫‪1270‬‬

‫ملك صالح يوسف عبد الحميد‬

‫القلعة‬

‫‪60.5‬‬

‫متوسط‬

‫‪46.8‬‬

‫متوسط‬

‫‪24‬‬

‫متوسط‬

‫‪28.2‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪27.7‬‬

‫جيد‬

‫‪230.05‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪310.05‬‬

‫جيد‬

‫‪24‬‬

‫متوسط‬

‫‪183.5‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪263.5‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪33.5‬‬

‫جيد‬

‫جيد جداً‬

‫‪29.5‬‬

‫جيد‬

‫‪1271‬‬

‫منة هللا محمود حسن محمد‬

‫القلعة‬

‫‪98.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪75.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪290.85‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪370.85‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1272‬‬

‫مها صبرى محمد عباس‬

‫القلعة‬

‫‪87.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪54.4‬‬

‫جيد‬

‫‪34.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪33.8‬‬

‫‪1273‬‬

‫ناهد خالد محمود محمد‬

‫القلعة‬

‫‪92‬‬

‫ممتاز‬

‫‪70‬‬

‫ممتاز‬

‫‪32.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪265.4‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪345.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1274‬‬

‫ندى محمد ابوالقاسم تميم‬

‫القلعة‬

‫‪73.5‬‬

‫جيد‬

‫‪58.4‬‬

‫جيد‬

‫‪24.4‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪35.7‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪27.3‬‬

‫جيد‬

‫‪237.45‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪317.45‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪33.5‬‬

‫جيد جداً‬

‫متوسط‬

‫‪29.7‬‬

‫جيد‬

‫‪28.5‬‬

‫جيد‬

‫‪214.5‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪294.5‬‬

‫‪1275‬‬

‫نورهان أحمد ميمون الجلعي‬

‫القلعة‬

‫‪90.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪69.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪266‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪346‬‬

‫جيد جداً‬ ‫ممتاز‬

‫‪1276‬‬

‫هند ابراهيم مصطفى‬

‫القلعة‬

‫‪85‬‬

‫ممتاز‬

‫‪43‬‬

‫متوسط‬

‫‪27.8‬‬

‫جيد‬

‫‪27‬‬

‫جيد‬

‫‪22.6‬‬

‫متوسط‬

‫‪205.4‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪285.4‬‬

‫‪1277‬‬

‫احمد كمال احمد عمر‬

‫البستان‬

‫‪73.25‬‬

‫جيد‬

‫‪62.8‬‬

‫‪1278‬‬

‫احمد محمود ابراهيم محمد‬

‫البستان‬

‫‪95‬‬

‫ممتاز‬

‫‪72.8‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪28.6‬‬

‫جيد‬

‫‪31.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.6‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪32.8‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪228.95‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪308.95‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪285.7‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪365.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1279‬‬

‫احمد ياسر جمعه عبد الصمد‬

‫البستان‬

‫‪96.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪74.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪284.95‬‬

‫‪1280‬‬

‫اسالم وحيد سيد محمد‬

‫البستان‬

‫‪85.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪72.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪268.65‬‬

‫‪20‬‬

‫‪1282‬‬

‫باسل محمد حسين دنيال‬

‫البستان‬

‫‪86‬‬

‫ممتاز‬

‫‪63‬‬

‫‪1283‬‬

‫جون سامح رؤوف غالى‬

‫البستان‬

‫‪95‬‬

‫ممتاز‬

‫‪73.8‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪33.4‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪35.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪254‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪287.3‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫جيد‬

‫‪27.9‬‬

‫جيد‬

‫‪198.15‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪32.8‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪250.35‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪274.65‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪282.6‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪218.5‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪39.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1284‬‬

‫حازم مصطفي موسي مصطفي‬

‫البستان‬

‫‪70.25‬‬

‫جيد‬

‫‪48‬‬

‫متوسط‬

‫‪24.9‬‬

‫متوسط‬

‫‪27.1‬‬

‫‪1285‬‬

‫زياد عماد اسماعيل‬

‫البستان‬

‫‪87.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪59.4‬‬

‫جيد‬

‫‪35.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1286‬‬

‫زياد يحيى كامل عبد الرحمن‬

‫البستان‬

‫‪92.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪68.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.7‬‬

‫‪1287‬‬

‫صالح مجدى محمد على‬

‫البستان‬

‫‪94.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪72‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1288‬‬

‫عبد الرحمن احمد جمعه مهدى‬

‫البستان‬

‫‪80.5‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪55.2‬‬

‫جيد‬

‫‪25‬‬

‫متوسط‬

‫‪29.1‬‬

‫جيد‬

‫‪28.7‬‬

‫جيد‬

‫‪32‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪32‬‬ ‫‪31.8‬‬

‫جيد جداً‬ ‫جيد جداً‬

‫‪36.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪30‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪30.3‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪36.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪364.95‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪348.65‬‬

‫ممتاز‬

‫‪33.6‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪334‬‬

‫ممتاز‬

‫‪32.1‬‬

‫جيد جداً‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪367.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪278.15‬‬

‫جيد‬

‫‪23.6‬‬

‫متوسط‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪330.35‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪354.65‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.4‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪362.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.3‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪298.5‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪25.8‬‬

‫متوسط‬

‫جيد جداً‬

‫رئيس لجنة النظام والمراقبة

علي عبد هللا سعيد‬


‫مديرية التربية والتعليم‬ ‫إدارة الخارجة التعليمية‬ ‫لجنة النظام والمراقبة للصف السادس االبتدائي‬

‫اللغة العربية‬

‫الدراسات‬

‫الرياضيات‬

‫اللغة االنجليزية‬

‫العلوم‬

‫مجموع‬

‫نشاط فني‬

‫اسم التلميذ‬

‫اسم المدرسة‬

‫رقم‬

‫ ‬ ‫نتيجة امتحان الصف السادس االبتدائي الدور األول للعام الدراسي‪2017 / 2016‬‬

‫‪1289‬‬

‫عبد الرحمن عاطف محمد قطب‬

‫البستان‬

‫‪1290‬‬

‫عبد هللا محمد عبد هللا محمد‬

‫البستان‬

‫‪97.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1291‬‬

‫على احمد عمر صدق‬

‫البستان‬

‫‪96.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪58‬‬

‫‪1293‬‬

‫عمر محمد يوسف بالل‬

‫البستان‬

‫‪97.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪74‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1294‬‬

‫عمر مصطفى كامل محمد‬

‫البستان‬

‫‪99‬‬

‫ممتاز‬

‫‪76.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.5‬‬

‫‪1295‬‬

‫عمرو عزت محمد محمود‬

‫البستان‬

‫‪99.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪78‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1296‬‬

‫فارس حمدان سعد سليمان‬

‫البستان‬

‫‪78.5‬‬

‫‪1297‬‬

‫كريم محمد عبد الحافظ‬

‫البستان‬

‫‪85.25‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪47.4‬‬

‫متوسط‬

‫‪24.9‬‬

‫متوسط‬

‫‪29‬‬

‫ممتاز‬

‫‪63.2‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪35‬‬

‫ممتاز‬

‫‪33.5‬‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39‬‬

‫ممتاز‬

‫‪33.7‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪35.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.3‬‬

‫‪38‬‬

‫ممتاز‬

‫‪33.7‬‬

‫‪39.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.1‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد‬

‫‪27.8‬‬

‫جيد‬

‫‪207.25‬‬

‫‪30.8‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪230.4‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪296.05‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫الجلوس‬

‫الدرجة‬ ‫‪100‬‬

‫المستوى‬

‫‪ 75.25‬جيد جداً‬

‫الدرجة‬ ‫‪80‬‬

‫المستوى‬

‫الدرجة‬ ‫‪40‬‬

‫المستوى‬

‫الدرجة‬ ‫‪40‬‬

‫المستوى‬

‫‪59.2‬‬

‫جيد‬

‫‪27.9‬‬

‫جيد‬

‫‪33.7‬‬

‫‪78.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫الدرجة‬ ‫‪40‬‬

‫‪30.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪364.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪287.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪331.25‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪26.9‬‬

‫جيد‬

‫ممتاز‬

‫‪34‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪365.65‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.5‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪338.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪32.2‬‬

‫‪331.15‬‬

‫ممتاز‬

‫‪32.6‬‬

‫جيد جداً‬

‫ممتاز‬

‫‪38.5‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪26.7‬‬

‫جيد‬

‫‪31.8‬‬

‫جيد جداً‬

‫ممتاز‬

‫‪39.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪293.5‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪29‬‬

‫جيد‬

‫‪39.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪284.4‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫جيد‬

‫‪27.5‬‬

‫جيد‬

‫‪207.3‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪34.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪251.25‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪39.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪285.65‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪258.4‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪251.15‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪285.8‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪365.8‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪287.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪310.4‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪376.05‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1298‬‬ ‫‪1299‬‬

‫محمد خير عمر أحمد‬

‫البستان‬

‫‪86.5‬‬

‫‪1301‬‬

‫محمد محمود حافظ رزق‬

‫البستان‬

‫‪88.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪58.4‬‬

‫جيد‬

‫‪32.8‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪1302‬‬

‫محمد محمود سعد عبد اللطيف‬

‫البستان‬

‫‪94‬‬

‫ممتاز‬

‫‪75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1303‬‬

‫محمد محمود عبد الرحيم‬

‫البستان‬

‫‪74.75‬‬

‫جيد‬

‫‪49.2‬‬

‫متوسط‬

‫‪26.6‬‬

‫جيد‬

‫‪28.9‬‬

‫‪1304‬‬

‫محمود خالد محمد خالد‬

‫البستان‬

‫‪81.5‬‬

‫‪1305‬‬

‫مصطفى مجدى لطفى عبد العال‬

‫البستان‬

‫‪99.25‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪59.2‬‬

‫جيد‬

‫‪29.2‬‬

‫جيد‬

‫‪29.7‬‬

‫جيد‬

‫ممتاز‬

‫‪77.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫‪1307‬‬

‫نادر عالء سعيد احمد‬

‫البستان‬

‫‪90.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪53.6‬‬

‫جيد‬

‫‪31.3‬‬

‫‪1308‬‬

‫وليد محمد احمد خضر‬

‫البستان‬

‫‪ 84.75‬جيد جداً‬

‫‪63.8‬‬

‫جيد‬

‫‪1309‬‬

‫يوسف محمود سيد احمد‬

‫البستان‬

‫‪83.5‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪28.6‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪33.7‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪32.1‬‬

‫‪1310‬‬

‫اسراء عماد عوض محمد‬

‫البستان‬

‫‪77.5‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪1311‬‬

‫اسماء محمد سيد على‬

‫البستان‬

‫‪92.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1312‬‬

‫االء محمد مجدى يوسف‬

‫البستان‬

‫‪94.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1313‬‬

‫امنيه احمد سعيد احمد‬

‫البستان‬

‫‪ 78.75‬جيد جداً‬

‫‪1314‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪373.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪289.15‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫أمنيه احمد عبد هللا محمد‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪369.15‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.5‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد‬

‫‪35.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪67‬‬

‫البستان‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪346.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.9‬‬

‫‪38.1‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪94.5‬‬

‫‪295.55‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪375.55‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫كريم ياسر كامل محمد‬

‫ممتاز‬

‫‪226.85‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪38.4‬‬

‫البستان‬

‫‪58.2‬‬

‫جيد‬

‫‪52‬‬

‫جيد‬

‫‪34.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪67.6‬‬

‫جيد جداً‬ ‫جيد جداً‬

‫‪58.8‬‬

‫جيد‬

‫‪66‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪35.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪244.7‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪324.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪30.3‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪237.15‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪317.15‬‬

‫‪239‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪319‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪30.9‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪228.9‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪308.9‬‬

‫‪268.85‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪348.85‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34.8‬‬ ‫‪33.6‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪31‬‬

‫جيد جداً‬ ‫جيد جداً‬

‫‪36.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.2‬‬

‫‪27.2‬‬

‫جيد‬

‫‪31.8‬‬

‫‪39.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.7‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪31.6‬‬

‫‪38‬‬

‫ممتاز‬ ‫ممتاز‬

‫‪265.3‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪228.15‬‬

‫‪20‬‬

‫‪274.8‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪345.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.6‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪308.15‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪354.8‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪32.7‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪39.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪297.05‬‬

‫‪39.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪377.05‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪370.35‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪290.35‬‬

‫‪20‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪376.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪296.5‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪376.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪296.25‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪367.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪287.2‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪336.55‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34.7‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪256.55‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪286.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪280‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪28.5‬‬

‫جيد‬

‫‪206.1‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد‬

‫‪25.4‬‬

‫متوسط‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪293.55‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪31.4‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪323.2‬‬

‫‪1315‬‬

‫اميره آدم يوسف آدم‬

‫البستان‬

‫‪98.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪79.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1317‬‬

‫تسنيم محمد عبد المنعم محمود‬

‫البستان‬

‫‪97.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪74‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.9‬‬

‫‪1318‬‬

‫تقى طارق على عطايتاهللا‬

‫البستان‬

‫‪99.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪79.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1319‬‬

‫تقى طلعت يوسف احمد‬

‫البستان‬

‫‪99.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪78.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.6‬‬

‫‪1320‬‬

‫تقى عالء حمدى محمد‬

‫البستان‬

‫‪98‬‬

‫ممتاز‬

‫‪74.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1321‬‬

‫خلود عبد التواب سعد هاشم‬

‫البستان‬

‫‪89.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪65‬‬

‫‪1322‬‬

‫دنيا احمد حسين عطيه‬

‫البستان‬

‫‪75.5‬‬

‫جيد‬

‫‪27.2‬‬

‫جيد‬

‫‪26.6‬‬

‫جيد‬

‫‪1323‬‬

‫دنيا احمد محمد حجاج‬

‫البستان‬

‫‪73.5‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪52‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪31.7‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪35.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.3‬‬

‫متوسط‬

‫‪29.9‬‬

‫جيد‬

‫‪200‬‬

‫‪1324‬‬

‫رحمه محمد عبد العزيز محمد‬

‫البستان‬

‫‪ 79.75‬جيد جداً‬

‫‪26‬‬

‫جيد‬

‫‪213.55‬‬

‫‪20‬‬

‫‪1325‬‬

‫رضوى محمود محمد على‬

‫البستان‬

‫‪83.5‬‬

‫‪33‬‬

‫‪1326‬‬

‫رضوى وليد فايز عبد الحميد‬

‫البستان‬

‫‪93.25‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪243.2‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد‬

‫جيد جداً‬

‫‪49.2‬‬ ‫‪57.6‬‬

‫جيد‬

‫‪23.8‬‬

‫متوسط‬

‫‪26.4‬‬

‫جيد‬

‫‪66.4‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪28.5‬‬

‫جيد‬

‫‪31.8‬‬

‫‪34.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36‬‬

‫جيد جداً‬ ‫ممتاز‬

‫‪73.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1327‬‬

‫رقيه مصطفى محمد على‬

‫البستان‬

‫‪99.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪79.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.4‬‬

‫‪1328‬‬

‫روان جميل على عمران‬

‫البستان‬

‫‪96.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪72.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1329‬‬

‫ريناد أحمد محمد شحاته‬

‫البستان‬

‫‪97‬‬

‫ممتاز‬

‫‪75.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.6‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪298.25‬‬

‫‪34.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪278.35‬‬

‫‪20‬‬

‫‪36.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪284.9‬‬

‫‪20‬‬

‫‪33‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪31.5‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪35.8‬‬

‫‪37.4‬‬

‫متوسط‬

‫جيد جداً‬

‫‪31.9‬‬

‫جيد جداً‬ ‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪23.5‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪35.2‬‬

‫ممتاز‬

‫متوسط‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪30.4‬‬

‫‪23.9‬‬

‫‪37.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫‪29.7‬‬

‫‪24.8‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪26.9‬‬

‫جيد‬

‫ممتاز‬

‫جيد‬

‫متوسط‬

‫‪40‬‬

‫المستوى‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪93.25‬‬

‫الدرجة‬

‫‪306.85‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪266.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪61.6‬‬

‫‪150‬‬

‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫‪190‬‬

‫المستوى‬

‫‪39.8‬‬

‫‪74.2‬‬

‫جيد جداً‬

‫جيد جداً‬

‫الدرجة‬

‫الدرجة‬

‫الدرجة‬

‫الدرجة‬

‫‪380‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫المستوى‬

‫أساسي‬ ‫‪300‬‬

‫نشاط رياضي‬

‫نشاط اختياري ‪1‬‬

‫نشاط اختياري ‪2‬‬

‫المجموع الكلي‬

‫التربية الدينية‬

‫‪32.3‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪275.75‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪355.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪378.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪358.35‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.6‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪364.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.6‬‬

‫ممتاز‬

‫رئيس لجنة النظام والمراقبة

علي عبد هللا سعيد‬


‫مديرية التربية والتعليم‬ ‫إدارة الخارجة التعليمية‬ ‫لجنة النظام والمراقبة للصف السادس االبتدائي‬

‫اللغة العربية‬

‫الدراسات‬

‫الرياضيات‬

‫اللغة االنجليزية‬

‫العلوم‬

‫مجموع‬

‫نشاط فني‬

‫نشاط رياضي‬

‫نشاط اختياري ‪1‬‬

‫نشاط اختياري ‪2‬‬

‫المجموع الكلي‬

‫التربية الدينية‬

‫اسم التلميذ‬

‫اسم المدرسة‬

‫رقم‬

‫ ‬ ‫نتيجة امتحان الصف السادس االبتدائي الدور األول للعام الدراسي‪2017 / 2016‬‬

‫‪1330‬‬

‫ساره حمدى محمد مغيرب‬

‫البستان‬

‫‪99‬‬

‫ممتاز‬

‫‪79.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪296.5‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪376.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1331‬‬

‫سما هشام مصطفى محمد‬

‫البستان‬

‫‪94.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪69.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪276.95‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪356.95‬‬

‫ممتاز‬

‫‪33.4‬‬

‫‪1332‬‬

‫سهيلة وليد محمد على‬

‫البستان‬

‫‪96.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪79.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪294.35‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪374.35‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫جيد جداً‬ ‫ممتاز‬

‫‪1333‬‬

‫شروق احمد على سعيد‬

‫البستان‬

‫‪99.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪77.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪293.65‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪373.65‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1334‬‬

‫شروق حمدان سعد سليمان‬

‫البستان‬

‫‪86.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪60.4‬‬

‫‪1335‬‬

‫شهد احمد عبد العال احمد‬

‫البستان‬

‫‪76‬‬

‫جيد‬

‫‪25.9‬‬

‫متوسط‬

‫‪29‬‬

‫جيد‬

‫‪29.4‬‬

‫جيد‬

‫‪214.3‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪294.3‬‬

‫‪1336‬‬

‫شهد احمد على عبد الرحيم‬

‫البستان‬

‫‪96.75‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪54‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪28.3‬‬

‫جيد‬

‫‪34.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪32.4‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪241.9‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪321.9‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪32.2‬‬

‫جيد جداً‬

‫ممتاز‬

‫‪71.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪283.15‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪363.15‬‬

‫ممتاز‬

‫الجلوس‬

‫الدرجة‬ ‫‪100‬‬

‫المستوى‬

‫الدرجة‬ ‫‪80‬‬

‫المستوى‬

‫الدرجة‬ ‫‪40‬‬

‫المستوى‬

‫الدرجة‬ ‫‪40‬‬

‫المستوى‬

‫الدرجة‬ ‫‪40‬‬

‫المستوى‬

‫أساسي‬ ‫‪300‬‬

‫الدرجة‬

‫‪150‬‬

‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫الدرجة‬ ‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫الدرجة‬ ‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫الدرجة‬ ‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫‪380‬‬ ‫‪190‬‬

‫المستوى‬

‫جيد جداً‬

‫الدرجة‬ ‫‪40‬‬

‫‪31.6‬‬

‫المستوى‬

‫جيد جداً‬

‫‪36.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1337‬‬

‫شهد محمد احمد عبد المولى‬

‫البستان‬

‫‪94.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪73.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪280.85‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪360.85‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1338‬‬

‫ضحى محمد حسين صالح‬

‫البستان‬

‫‪98.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪76.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪292.55‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪372.55‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1339‬‬

‫فاطمه ربيع عبد النبى عطيه‬

‫البستان‬

‫‪93.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪70.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪33.4‬‬

‫‪1340‬‬

‫فاطمه مصطفى صالح محمد‬

‫البستان‬

‫‪85.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪61.2‬‬

‫جيد‬

‫‪33.6‬‬

‫‪1341‬‬

‫مريم حسن محمود فهمى‬

‫البستان‬

‫‪93.25‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪30.3‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪238.55‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪318.55‬‬

‫‪274.15‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪354.15‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪28.5‬‬

‫جيد‬

‫‪70.8‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪28.2‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪36.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪272‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪352‬‬

‫ممتاز‬

‫‪31.6‬‬

‫جيد جداً‬

‫ممتاز‬

‫‪33.2‬‬

‫‪1342‬‬

‫مريم سالمه عبد الوهاب‬

‫البستان‬

‫‪ 84.25‬جيد جداً‬

‫‪231.25‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪311.25‬‬

‫‪253.75‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪333.75‬‬

‫جيد جداً‬

‫جيد جداً‬

‫ممتاز‬

‫‪1343‬‬

‫مريم محى جندى قلد‬

‫البستان‬

‫‪87.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪55.6‬‬

‫جيد‬

‫‪29.3‬‬

‫جيد‬

‫‪30.7‬‬

‫‪66.6‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪27.7‬‬

‫جيد‬

‫‪35.8‬‬

‫جيد جداً‬ ‫ممتاز‬

‫‪36.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪31.4‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪31.7‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪35.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪280.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪279.7‬‬

‫‪20‬‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪292.85‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪256.85‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪37.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪273.2‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪30.1‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪233.1‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪254.1‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪376.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪276.4‬‬

‫جيد‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪359.85‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪359.05‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪367.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.8‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪319.65‬‬ ‫‪272.95‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪33.6‬‬

‫جيد‬

‫جيد جداً‬

‫‪1344‬‬

‫ملك عصام الدين محمد على‬

‫البستان‬

‫‪95‬‬

‫ممتاز‬

‫‪70.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1345‬‬

‫منار عبد الرحيم عبد الرحمن‬

‫البستان‬

‫‪95‬‬

‫ممتاز‬

‫‪71.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.5‬‬

‫‪1347‬‬

‫نورهان فراج حسن عبد العال‬

‫البستان‬

‫‪98.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪75.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1348‬‬

‫نيره محمد سعيد احمد‬

‫البستان‬

‫‪88.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪64.4‬‬

‫‪1349‬‬

‫هاجر محمد سيد أمين‬

‫البستان‬

‫‪95.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪69.2‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪33.1‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪34.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1350‬‬

‫والء اسامه محمد على‬

‫البستان‬

‫‪87.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪55‬‬

‫جيد‬

‫‪29.4‬‬

‫جيد‬

‫‪31.1‬‬

‫‪1351‬‬

‫ياسمين محمد غريب محمد‬

‫البستان‬

‫‪92‬‬

‫ممتاز‬

‫‪59.8‬‬

‫جيد‬

‫‪31.2‬‬

‫‪1352‬‬

‫أحمد البرنس أحمد برنس‬

‫المروة‬

‫‪99.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪78‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪35.5‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪36.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪360.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.1‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪359.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪372.85‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪336.85‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪353.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.2‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪313.1‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪334.1‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪34.1‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪34.8‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪377.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪367.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪39.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪27.2‬‬

‫جيد‬ ‫ممتاز‬

‫‪35.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪297.75‬‬

‫‪1353‬‬

‫احمد جابر محمود محفوظ‬

‫المروة‬

‫‪99‬‬

‫ممتاز‬

‫‪73.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪287.3‬‬

‫‪20‬‬

‫‪1354‬‬

‫أحمد سعد يونس مصطفى‬

‫المروة‬

‫‪99.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪78.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪296.3‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1355‬‬

‫أحمد صابر جاد عرابى‬

‫المروة‬

‫‪63.5‬‬

‫متوسط‬

‫‪55.2‬‬

‫جيد‬

‫‪26.2‬‬

‫جيد‬

‫‪26.9‬‬

‫جيد‬

‫‪24.8‬‬

‫متوسط‬

‫‪196.6‬‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪1356‬‬

‫أحمد عادل أحمد عبد الحافظ‬

‫المروة‬

‫‪94.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪71.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪279.85‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1357‬‬

‫أحمد فريد حسن أحمد‬

‫المروة‬

‫‪96.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪71.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪279.05‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪1359‬‬

‫أحمد ناصف عبد العزيز محمد‬

‫المروة‬

‫‪96.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪74.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪287.6‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1360‬‬

‫اسالم أشرف داود محمد‬

‫المروة‬

‫‪87.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪53.6‬‬

‫جيد‬

‫‪31.9‬‬

‫‪1363‬‬

‫عبد الرحمن فارس اسماعيل محمد‬

‫المروة‬

‫‪68.25‬‬

‫جيد‬

‫‪50‬‬

‫متوسط‬

‫‪21.7‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪35.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪31.1‬‬

‫متوسط‬

‫‪28.1‬‬

‫جيد‬

‫‪25.2‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪239.75‬‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫متوسط‬

‫‪193.25‬‬

‫‪19.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1364‬‬

‫على محمد عبد المنعم سعيد‬

‫المروة‬

‫‪87.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪59.2‬‬

‫جيد‬

‫‪33‬‬

‫‪1365‬‬

‫عمر خالد عبد العال عبد الحافظ‬

‫المروة‬

‫‪98.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪74.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫جيد جداً‬ ‫ممتاز‬

‫‪25.6‬‬

‫متوسط‬

‫‪36.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪251.05‬‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪330.85‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪292.55‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪372.55‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1366‬‬

‫عمر فتحى أحمد حسين‬

‫المروة‬

‫‪97.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪75.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪292.55‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪372.55‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1368‬‬

‫عمرو غريب عبد الرحيم محمد‬

‫المروة‬

‫‪95.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪63.8‬‬

‫‪1370‬‬

‫كريم رمضان ابراهيم عبد السيد‬

‫المروة‬

‫‪ 82.25‬جيد جداً‬

‫جيد جداً‬

‫‪34.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36‬‬

‫ممتاز‬

‫‪264.75‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪344.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪27.5‬‬

‫جيد‬

‫‪31.7‬‬

‫‪31‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪32.8‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪31.4‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪228.65‬‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪308.55‬‬

‫‪257.3‬‬

‫‪19.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪337‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪32‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪269.8‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪349.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1372‬‬

‫محمد أحمد آدم حسن‬

‫المروة‬

‫‪90‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1373‬‬

‫محمد ايمن سعيد عبده‬

‫المروة‬

‫‪91.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪55.8‬‬

‫جيد‬

‫‪67.2‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪69.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.8‬‬

‫جيد جداً‬ ‫ممتاز‬

‫‪36.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34‬‬

‫‪35.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.3‬‬

‫ممتاز‬

‫رئيس لجنة النظام والمراقبة

علي عبد هللا سعيد‬


‫مديرية التربية والتعليم‬ ‫إدارة الخارجة التعليمية‬ ‫لجنة النظام والمراقبة للصف السادس االبتدائي‬

‫اللغة العربية‬

‫اسم التلميذ‬

‫اسم المدرسة‬

‫رقم‬

‫ ‬ ‫نتيجة امتحان الصف السادس االبتدائي الدور األول للعام الدراسي‪2017 / 2016‬‬

‫‪1374‬‬

‫محمد رجب حسنين عبد هللا‬

‫المروة‬

‫‪1375‬‬

‫محمد رمضان حامد احمد‬

‫المروة‬

‫‪87.25‬‬

‫ممتاز‬

‫الجلوس‬

‫الدرجة‬ ‫‪100‬‬

‫المستوى‬

‫‪ 81.75‬جيد جداً‬

‫الرياضيات‬ ‫الدرجة‬ ‫‪80‬‬

‫‪62‬‬

‫‪60.2‬‬

‫المستوى‬

‫جيد جداً‬ ‫جيد جداً‬

‫الدراسات‬ ‫الدرجة‬ ‫‪40‬‬

‫العلوم‬

‫المستوى‬

‫الدرجة‬ ‫‪40‬‬

‫اللغة االنجليزية‬

‫المستوى‬

‫الدرجة‬ ‫‪40‬‬

‫المستوى‬

‫مجموع‬

‫نشاط فني‬

‫أساسي‬ ‫‪300‬‬

‫الدرجة‬

‫‪150‬‬

‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫نشاط رياضي‬ ‫الدرجة‬ ‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫نشاط اختياري ‪1‬‬ ‫الدرجة‬ ‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫نشاط اختياري ‪2‬‬ ‫الدرجة‬ ‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫المجموع الكلي‬ ‫‪380‬‬ ‫‪190‬‬

‫المستوى‬

‫‪28.8‬‬

‫جيد‬

‫‪36.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪26.2‬‬

‫جيد‬

‫‪235.15‬‬

‫‪19.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪314.65‬‬

‫‪32.3‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪36.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪31.5‬‬

‫‪26.5‬‬

‫جيد‬

‫‪27.6‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪247.55‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪327.55‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد‬

‫جيد جداً‬

‫التربية الدينية‬ ‫الدرجة‬ ‫‪40‬‬

‫‪32.6‬‬

‫المستوى‬

‫جيد جداً‬

‫‪36.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪190.85‬‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪270.75‬‬

‫جيد‬

‫‪26.7‬‬

‫جيد‬

‫ممتاز‬

‫‪38.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪282.05‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪362.05‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪25‬‬

‫متوسط‬

‫‪213.35‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪293.35‬‬

‫ممتاز‬

‫‪273.75‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪353.75‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪25.5‬‬

‫متوسط‬

‫ممتاز‬

‫‪37.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪212.1‬‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪292‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪359.6‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪22.8‬‬

‫متوسط‬

‫ممتاز‬

‫‪38.5‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪333.05‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪292.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪369.35‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪27.9‬‬

‫جيد‬

‫ممتاز‬

‫‪39.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪356‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.4‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪366.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪370.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.9‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪342.05‬‬

‫ممتاز‬

‫‪33.4‬‬

‫‪363.85‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.5‬‬

‫جيد جداً‬ ‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪37.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34.7‬‬

‫ممتاز‬ ‫جيد‬

‫‪1376‬‬

‫محمد سامح عبدالرحيم محمد‬

‫المروة‬

‫‪68.75‬‬

‫جيد‬

‫‪46.4‬‬

‫متوسط‬

‫‪1378‬‬

‫محمد عبد هللا محمد حسب هللا‬

‫المروة‬

‫‪97.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪68.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39‬‬

‫‪1379‬‬

‫محمد عصام أحمد صالح‬

‫المروة‬

‫‪ 77.25‬جيد جداً‬

‫‪54.4‬‬

‫جيد‬

‫‪22.5‬‬

‫متوسط‬

‫‪66‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪36.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.9‬‬

‫‪24.5‬‬

‫متوسط‬

‫‪33.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.4‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪34.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪33.8‬‬

‫‪30‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪27.4‬‬

‫جيد‬

‫‪38.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪289.35‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪276‬‬

‫‪20‬‬

‫‪286.1‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪367.45‬‬

‫ممتاز‬

‫‪367.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪364.95‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.1‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪28.6‬‬

‫جيد‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬ ‫ممتاز‬

‫‪1380‬‬

‫محمد عالء عبد الحميد أحمد‬

‫المروة‬

‫‪95.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪21.6‬‬

‫متوسط‬ ‫ممتاز‬

‫‪39‬‬ ‫‪34.2‬‬

‫ممتاز‬ ‫ممتاز‬

‫‪36.2‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪25.9‬‬

‫متوسط‬

‫‪38.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪279.6‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪253.15‬‬

‫‪19.9‬‬

‫‪212.1‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪362.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪338.95‬‬

‫ممتاز‬

‫‪338.65‬‬

‫ممتاز‬

‫‪27.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.6‬‬

‫ممتاز‬ ‫ممتاز‬

‫‪1381‬‬

‫محمد على مراد أحمد‬

‫المروة‬

‫‪69.5‬‬

‫جيد‬

‫‪58.4‬‬

‫جيد‬

‫‪1382‬‬

‫محمد مجدي احمد محمد‬

‫المروة‬

‫‪91.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪74.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.3‬‬

‫‪1384‬‬

‫محمد محمود زايد محمد‬

‫المروة‬

‫‪ 84.75‬جيد جداً‬

‫‪66.8‬‬

‫‪1386‬‬

‫محمود فوزى عدالن محمد‬

‫المروة‬

‫‪77.5‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪33.3‬‬

‫‪1388‬‬

‫مصطفى سابت مسعد كيالنى‬

‫المروة‬

‫‪98.75‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪54.4‬‬

‫جيد‬

‫‪22.8‬‬

‫متوسط‬

‫‪74.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1389‬‬

‫هيثم أنور على محمود‬

‫المروة‬

‫‪96.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪71.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38‬‬

‫ممتاز‬

‫‪33.1‬‬

‫‪1390‬‬

‫اريج محمد حمدي محمد‬

‫المروة‬

‫‪99‬‬

‫ممتاز‬

‫‪70.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1391‬‬

‫اسراء جمال محمد محمود‬

‫المروة‬

‫‪97.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪75.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39‬‬

‫ممتاز‬

‫‪290.2‬‬

‫‪1392‬‬

‫اسراء عبد العزيز حسين‬

‫المروة‬

‫‪90.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪62.2‬‬

‫‪1393‬‬

‫الزهراء عبد الكريم‬

‫المروة‬

‫‪98.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪70.6‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪36.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪262.05‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪283.85‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1394‬‬

‫الشيماء مصطفى حسن يونس‬

‫المروة‬

‫‪98.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪69.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪282.75‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪1396‬‬

‫أمانى محمد محمود عبد هللا‬

‫المروة‬

‫‪90.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪65.2‬‬

‫‪1397‬‬

‫أمنية عبد الراضى عبد الحميد‬

‫المروة‬

‫‪91.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪60‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪34‬‬

‫ممتاز‬

‫‪33‬‬

‫‪38‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.5‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪36‬‬

‫ممتاز‬

‫‪258.95‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪32.4‬‬

‫‪1398‬‬

‫انشودة محمد حمدي محمد‬

‫المروة‬

‫‪99.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪72.6‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪258.65‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪287.45‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪355.85‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪311.6‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪372.4‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪373.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪374.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.7‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪340.45‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪352.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.6‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪39.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪32.7‬‬

‫جيد جداً‬ ‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪39.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1399‬‬

‫آيه هللا عيد جانب محمد‬

‫المروة‬

‫‪98‬‬

‫ممتاز‬

‫‪72.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪287.7‬‬

‫‪1400‬‬

‫آيه خالد عبد الحافظ حميد‬

‫المروة‬

‫‪98.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪69.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39‬‬

‫ممتاز‬

‫‪284.95‬‬

‫‪20‬‬

‫‪1401‬‬

‫آيه على محمود الجلعى‬

‫المروة‬

‫‪88.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪70.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪275.85‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1402‬‬

‫بسنت باسل رضوان رياض‬

‫المروة‬

‫‪72‬‬

‫جيد‬

‫‪61.2‬‬

‫‪1403‬‬

‫حبيبه أحمد عبد ربه محمد‬

‫المروة‬

‫‪99.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪73.4‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪32.3‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪32.6‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪33.5‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪231.6‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪292.4‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪376.55‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪282.2‬‬

‫جيد‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪373.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪358.35‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39‬‬

‫ممتاز‬

‫‪367.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪39.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1404‬‬

‫حسناء عاطف محمد بريك‬

‫المروة‬

‫‪99.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪75.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.6‬‬

‫‪1405‬‬

‫حنين منتصر سليمان‬

‫المروة‬

‫‪99‬‬

‫ممتاز‬

‫‪76.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1406‬‬

‫خلود سيد على سيد‬

‫المروة‬

‫‪90.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪63.8‬‬

‫‪1407‬‬

‫خلود منصور آدم بكر‬

‫المروة‬

‫‪92‬‬

‫ممتاز‬

‫‪67.8‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪35.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34.6‬‬

‫‪38.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1408‬‬

‫داليا سامح حسين اسماعيل‬

‫المروة‬

‫‪99.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪77.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪296.55‬‬

‫‪1409‬‬

‫داليا ناصر محمد سيد‬

‫المروة‬

‫‪71‬‬

‫جيد‬

‫‪51.6‬‬

‫متوسط‬

‫‪26.8‬‬

‫جيد‬

‫‪26.5‬‬

‫جيد‬

‫‪26.3‬‬

‫جيد‬

‫‪202.2‬‬

‫‪20‬‬

‫‪1410‬‬

‫دان محمد عبد اللطيف احمد‬

‫المروة‬

‫‪99‬‬

‫ممتاز‬

‫‪77.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪293.6‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1411‬‬

‫رانيا أسماعيل عليان على‬

‫المروة‬

‫‪95.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪71.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪278.35‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪1412‬‬

‫رحمه حمدى ابراهيم محمود‬

‫المروة‬

‫‪97.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪72.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪287.8‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1413‬‬

‫رنيم أحمد سيد عبد المولى‬

‫المروة‬

‫‪97‬‬

‫ممتاز‬

‫‪76.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪289.8‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪1414‬‬

‫روان محمود فؤاد على‬

‫المروة‬

‫‪99.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪76.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪294.35‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1415‬‬

‫رؤى ناصر أحمد محمد‬

‫المروة‬

‫‪98‬‬

‫ممتاز‬

‫‪74.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪289.9‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪39.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.7‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪293.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.9‬‬

‫‪294.2‬‬

‫‪20‬‬

‫‪39.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪260.45‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪272.6‬‬

‫‪20‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪369.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪374.35‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪369.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35‬‬

‫رئيس لجنة النظام والمراقبة

علي عبد هللا سعيد‬


‫مديرية التربية والتعليم‬ ‫إدارة الخارجة التعليمية‬ ‫لجنة النظام والمراقبة للصف السادس االبتدائي‬

‫اسم المدرسة‬

‫رقم‬ ‫الجلوس‬

‫اسم التلميذ‬

‫ ‬ ‫نتيجة امتحان الصف السادس االبتدائي الدور األول للعام الدراسي‪2017 / 2016‬‬

‫اللغة العربية‬ ‫الدرجة‬ ‫‪100‬‬

‫المستوى‬

‫‪1416‬‬

‫سارة هالل عمر أحمد‬

‫المروة‬

‫‪95‬‬

‫‪1417‬‬

‫سلوان محمود عبد المنعم‬

‫المروة‬

‫‪98‬‬

‫‪1418‬‬

‫سندس سيد على مسلم‬

‫المروة‬

‫‪1419‬‬

‫سندس محمد حسن عبدالحليم‬

‫المروة‬

‫‪87.5‬‬

‫‪1420‬‬

‫شاهندة حمدى رفاعى شعبان‬

‫المروة‬

‫‪ 82.75‬جيد جداً‬

‫الرياضيات‬ ‫الدرجة‬ ‫‪80‬‬

‫المستوى‬

‫الدراسات‬ ‫الدرجة‬ ‫‪40‬‬

‫العلوم‬

‫المستوى‬

‫الدرجة‬ ‫‪40‬‬

‫اللغة االنجليزية‬

‫المستوى‬

‫ممتاز‬

‫‪67.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪76.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪59.4‬‬

‫جيد‬

‫‪36.6‬‬

‫‪57.6‬‬

‫جيد‬

‫‪36.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪53‬‬

‫جيد‬

‫‪29.1‬‬

‫جيد‬

‫‪34.2‬‬

‫‪74.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.8‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪ 82.25‬جيد جداً‬ ‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫الدرجة‬ ‫‪40‬‬

‫المستوى‬

‫مجموع‬ ‫أساسي‬ ‫‪300‬‬

‫الدرجة‬

‫‪150‬‬

‫‪20‬‬

‫‪36.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪276.6‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪356.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪293.2‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪373.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.6‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪35.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪28.3‬‬

‫جيد‬

‫‪241.75‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪321.75‬‬

‫‪35.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪29.9‬‬

‫جيد‬

‫‪247.4‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪327.4‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪31‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫ممتاز‬

‫‪31.4‬‬ ‫‪39.7‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪230.45‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪310.45‬‬

‫ممتاز‬

‫‪291‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪371‬‬

‫جيد جداً‬ ‫ممتاز‬

‫‪1421‬‬

‫شهد عادل عمر عبد المطلب‬

‫المروة‬

‫‪1422‬‬

‫ضحى محمود محمد على‬

‫المروة‬

‫‪89.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪63.2‬‬

‫‪1423‬‬

‫عبير أشرف حسين برعى‬

‫المروة‬

‫‪92.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪68.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1424‬‬

‫عزه عاطف شوقى محمد‬

‫المروة‬

‫‪90.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪67.4‬‬

‫‪1426‬‬

‫منه هللا محمود حسين يوسف‬

‫المروة‬

‫‪92.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪68.4‬‬

‫جيد جداً‬ ‫ممتاز‬

‫‪1427‬‬

‫منه هللا ناصر محمد يوسف‬

‫المروة‬

‫‪99‬‬

‫ممتاز‬

‫‪74‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.8‬‬

‫‪1428‬‬

‫منه نصر الدين عيد غريب‬

‫المروة‬

‫‪91.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪68.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1429‬‬

‫مها سعيد محمود يونس‬

‫المروة‬

‫‪90.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪61.4‬‬

‫‪1430‬‬

‫ندى أحمد حسن موسى‬

‫المروة‬

‫‪83‬‬

‫جيد‬

‫‪31.4‬‬

‫‪1431‬‬

‫ندى أحمد محمد مخلوف‬

‫المروة‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪31.6‬‬

‫‪98.25‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪54.4‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪36‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37‬‬

‫‪34.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪262.1‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪342.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪32.9‬‬

‫‪37.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪274.1‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪354.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.3‬‬

‫جيد جداً‬ ‫ممتاز‬

‫‪34.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪265.75‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪345.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪273.05‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪353.05‬‬

‫ممتاز‬

‫‪31.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪289.9‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪369.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39‬‬

‫جيد جداً‬ ‫ممتاز‬

‫‪37.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪271.05‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪351.05‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.3‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪30.2‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪30.4‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪254.85‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪334.85‬‬

‫ممتاز‬

‫‪32.2‬‬

‫‪230.8‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪310.8‬‬

‫‪285.15‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪365.15‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪31.1‬‬

‫جيد جداً‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪72‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1432‬‬

‫ندى أشرف سيد جمعه‬

‫المروة‬

‫‪59.5‬‬

‫متوسط‬

‫‪50.8‬‬

‫متوسط‬

‫‪28.8‬‬

‫جيد‬

‫‪28.6‬‬

‫‪1433‬‬

‫ندى نصر الدين كامل بكر‬

‫المروة‬

‫‪94.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪62.4‬‬

‫‪1434‬‬

‫ندي محمد حسين خالف‬

‫المروة‬

‫‪99‬‬

‫ممتاز‬

‫‪72.6‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪37.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.8‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪39.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.8‬‬

‫‪1435‬‬

‫نرمين أسامة لطفى جودة‬

‫المروة‬

‫‪97.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪70.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1436‬‬

‫نورهان خالد حسين أحمد‬

‫المروة‬

‫‪81‬‬

‫‪1437‬‬

‫هاجر محمود أحمد مغربى‬

‫المروة‬

‫‪86‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪57.6‬‬

‫جيد‬

‫‪34.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪30.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪59‬‬

‫جيد‬

‫‪32.5‬‬

‫جيد‬

‫‪1438‬‬

‫هدى محمد سليم جبالى‬

‫المروة‬

‫‪97.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪71.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.3‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪33.3‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪28.2‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪38.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪286.55‬‬

‫‪1440‬‬

‫هند عادل جمعه حسين‬

‫المروة‬

‫‪91.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪63.2‬‬

‫‪1441‬‬

‫وسام عبد النبى محمد على‬

‫المروة‬

‫‪ 81.75‬جيد جداً‬

‫جيد جداً‬

‫‪38.6‬‬

‫ممتاز‬

‫متوسط‬

‫‪193.2‬‬

‫جيد‬

‫‪25.5‬‬

‫‪270.45‬‬

‫‪20‬‬

‫‪38.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪288.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪284.45‬‬

‫‪20‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪240.6‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪239‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪267.65‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪230.05‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪310.05‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪375.15‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪31.2‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪31.5‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪31.7‬‬

‫‪39.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪295.15‬‬

‫‪1443‬‬ ‫‪1444‬‬

‫أحمد ابراهيم صالح ابراهيم‬

‫عمر بن الخطاب‬

‫‪87.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪60.2‬‬

‫‪1445‬‬

‫أحمد جابر احمد حسن‬

‫عمر بن الخطاب‬

‫‪96.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪68‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1446‬‬

‫أحمد خالد عوض صديق‬

‫عمر بن الخطاب‬

‫‪97.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪72.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.7‬‬

‫‪1447‬‬

‫أحمد سعد على احمد‬

‫عمر بن الخطاب‬

‫‪78.5‬‬

‫‪1448‬‬

‫أحمد عبدالحميد كريم مخيمر‬

‫عمر بن الخطاب‬

‫‪92.5‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪61.6‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪32.3‬‬

‫‪77.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.9‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪38.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.7‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪34.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.7‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪30.5‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪32.8‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪39.3‬‬

‫ممتاز‬ ‫ممتاز‬

‫‪37.7‬‬ ‫‪35.5‬‬

‫ممتاز‬ ‫ممتاز‬

‫‪282.3‬‬ ‫‪286.65‬‬

‫‪20‬‬

‫‪235.7‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪265.9‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39‬‬

‫ممتاز‬

‫‪284.1‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪364.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪251.5‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪331.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪362.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.6‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪366.65‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪315.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪345.9‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪35.9‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪38.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪278.3‬‬

‫جيد‬

‫‪34‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪352.05‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.7‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪293.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪348.35‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪34.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪37.4‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪322.95‬‬ ‫‪314.4‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪37.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.4‬‬ ‫‪24.4‬‬

‫متوسط‬

‫‪28.4‬‬

‫‪37.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪26.7‬‬

‫جيد‬

‫‪28.7‬‬

‫جيد‬

‫‪31‬‬

‫ممتاز‬

‫‪33.1‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪32.6‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪37.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪33.7‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪1449‬‬

‫أحمد عبدالعزيز محمود سيد‬

‫عمر بن الخطاب‬

‫‪64‬‬

‫متوسط‬

‫‪53.4‬‬

‫‪1450‬‬

‫أحمد عصام الدين ابراهيم‬

‫عمر بن الخطاب‬

‫‪98.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪62.2‬‬

‫‪1452‬‬

‫أحمد محمد احمد محمود‬

‫عمر بن الخطاب‬

‫‪71‬‬

‫جيد‬

‫‪56‬‬

‫جيد جداً‬ ‫جيد‬

‫‪1453‬‬

‫أحمد محمد سعيد سيد‬

‫عمر بن الخطاب‬

‫‪93.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪68.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.8‬‬

‫‪1454‬‬

‫أحمد وصفى محسب محمد‬

‫عمر بن الخطاب‬

‫‪ 84.75‬جيد جداً‬

‫‪59‬‬

‫جيد‬

‫‪32.9‬‬

‫‪1455‬‬

‫أحمد ياسر شعبان على‬

‫عمر بن الخطاب‬

‫‪53.8‬‬

‫جيد‬

‫‪33.6‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪35.8‬‬

‫ممتاز‬ ‫جيد‬

‫‪28.1‬‬ ‫‪37.5‬‬

‫ممتاز‬ ‫جيد جداً‬

‫‪31.2‬‬

‫جيد جداً‬ ‫جيد جداً‬

‫‪37.6‬‬

‫ممتاز‬ ‫جيد‬

‫‪198.3‬‬ ‫‪272.05‬‬

‫‪20‬‬

‫‪213.4‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪268.35‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪242.95‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪234.4‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪31.3‬‬

‫‪36‬‬

‫جيد جداً‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫جيد‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪366.55‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪1442‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪319‬‬ ‫‪347.65‬‬

‫‪28.7‬‬

‫ياسمين غريب عبد الرحيم أحمد‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪320.6‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪31.8‬‬

‫جيد جداً‬

‫ممتاز‬

‫جيد‬

‫المروة‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪364.45‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.1‬‬

‫‪36.9‬‬

‫‪99.5‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪368.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪350.45‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.7‬‬

‫‪38.3‬‬

‫‪70.4‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪273.2‬‬

‫جيد‬

‫‪26.5‬‬

‫جيد‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫يارا محمد سيد سعيد‬

‫‪36.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35‬‬

‫‪37.5‬‬

‫المروة‬

‫جيد جداً‬

‫ممتاز‬

‫‪38.8‬‬

‫‪99.25‬‬

‫‪84.5‬‬

‫‪38.6‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪33.6‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪39.3‬‬

‫‪37.7‬‬

‫‪62.6‬‬

‫‪32.2‬‬

‫جيد جداً‬ ‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫‪190‬‬

‫المستوى‬

‫‪40‬‬

‫المستوى‬

‫‪37.1‬‬

‫‪98‬‬

‫‪56.4‬‬

‫المستوى‬

‫الدرجة‬

‫الدرجة‬

‫الدرجة‬

‫‪380‬‬

‫الدرجة‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫جيد‬

‫نشاط فني‬

‫نشاط رياضي‬

‫نشاط اختياري ‪1‬‬

‫نشاط اختياري ‪2‬‬

‫المجموع الكلي‬

‫التربية الدينية‬

‫جيد جداً‬

‫جيد جداً‬

‫رئيس لجنة النظام والمراقبة

علي عبد هللا سعيد‬


‫مديرية التربية والتعليم‬ ‫إدارة الخارجة التعليمية‬ ‫لجنة النظام والمراقبة للصف السادس االبتدائي‬

‫اللغة العربية‬

‫الرياضيات‬

‫العلوم‬

‫الدراسات‬

‫اسم التلميذ‬

‫اسم المدرسة‬

‫رقم‬

‫ ‬ ‫نتيجة امتحان الصف السادس االبتدائي الدور األول للعام الدراسي‪2017 / 2016‬‬

‫‪1456‬‬

‫خالد احمد عبد اللطيف احمد‬

‫عمر بن الخطاب‬

‫‪85.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪53‬‬

‫جيد‬

‫‪31.9‬‬

‫‪1457‬‬

‫خالد احمد عبد المنعم محمد‬

‫عمر بن الخطاب‬

‫‪92.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪68.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.3‬‬

‫ممتاز‬

‫الجلوس‬

‫الدرجة‬ ‫‪100‬‬

‫المستوى‬

‫الدرجة‬ ‫‪80‬‬

‫المستوى‬

‫الدرجة‬ ‫‪40‬‬

‫المستوى‬

‫جيد جداً‬

‫الدرجة‬ ‫‪40‬‬

‫‪31.4‬‬

‫اللغة االنجليزية‬

‫المستوى‬

‫جيد جداً‬

‫الدرجة‬ ‫‪40‬‬

‫‪31.6‬‬

‫المستوى‬

‫جيد جداً‬

‫مجموع‬

‫نشاط فني‬

‫أساسي‬ ‫‪300‬‬

‫الدرجة‬

‫‪150‬‬

‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫نشاط رياضي‬ ‫الدرجة‬ ‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫نشاط اختياري ‪1‬‬ ‫الدرجة‬ ‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫نشاط اختياري ‪2‬‬ ‫الدرجة‬ ‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫المجموع الكلي‬ ‫‪380‬‬ ‫‪190‬‬

‫المستوى‬

‫‪233.65‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪313.65‬‬

‫‪272.35‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪352.35‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫التربية الدينية‬ ‫الدرجة‬ ‫‪40‬‬

‫‪32.3‬‬

‫المستوى‬

‫جيد جداً‬

‫‪38.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1458‬‬

‫خالد سيد صابر محمد‬

‫عمر بن الخطاب‬

‫‪90‬‬

‫ممتاز‬

‫‪57.2‬‬

‫جيد‬

‫‪36.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪29.9‬‬

‫‪1459‬‬

‫رضا محمد رضا ابراهيم‬

‫عمر بن الخطاب‬

‫‪98‬‬

‫ممتاز‬

‫‪73.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1462‬‬

‫عبدالرحمن محمد فتحى محمد‬

‫عمر بن الخطاب‬

‫‪98.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪70.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪287.4‬‬

‫‪1463‬‬

‫عبدالعزيز أحمد عبدالعزيز‬

‫عمر بن الخطاب‬

‫‪91.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪64.4‬‬

‫‪1464‬‬

‫عبدهللا أحمد عبدهللا احمد‬

‫عمر بن الخطاب‬

‫‪97.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪71.2‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪37.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪33.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.9‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪264.15‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪284.55‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1465‬‬

‫عبدهللا كمال عبدالاله حسن‬

‫عمر بن الخطاب‬

‫‪88.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪59.4‬‬

‫جيد‬

‫‪34.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪251.65‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪1466‬‬

‫عالء ياسر عبد المعز على‬

‫عمر بن الخطاب‬

‫‪91‬‬

‫ممتاز‬

‫‪57.2‬‬

‫جيد‬

‫‪33.1‬‬

‫‪1468‬‬

‫على صالح على محمد‬

‫عمر بن الخطاب‬

‫‪95.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪69.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.9‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪35.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪33.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.9‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪250.7‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪275.7‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪1469‬‬

‫على محمد على سعد‬

‫عمر بن الخطاب‬

‫‪85.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪66.8‬‬

‫‪1471‬‬

‫عمر محمد عمر عبدالنبى‬

‫عمر بن الخطاب‬

‫‪66.5‬‬

‫جيد‬

‫‪52.4‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪34.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪260.9‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد‬

‫‪27.2‬‬

‫جيد‬

‫‪29.6‬‬

‫جيد‬

‫‪30.7‬‬

‫‪1472‬‬

‫كريم جمال محمود محمد‬

‫عمر بن الخطاب‬

‫‪ 83.25‬جيد جداً‬

‫‪62.8‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪36.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.6‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪206.4‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪251.85‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪292‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪372‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪291.4‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪371.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38‬‬

‫ممتاز‬

‫‪267.45‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪347.45‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪292.25‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪372.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪285.85‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪365.85‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪31.6‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪219.25‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪299.25‬‬

‫‪265.3‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪345.3‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪30.7‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪1473‬‬

‫مازن أحمد عبدالمنعم أحمد‬

‫عمر بن الخطاب‬

‫‪99.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1474‬‬

‫محمد احمد حسين على‬

‫عمر بن الخطاب‬

‫‪98.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪73.8‬‬

‫‪1475‬‬

‫محمد احمد هالل احمد‬

‫عمر بن الخطاب‬

‫‪90.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪66.8‬‬

‫‪1476‬‬

‫محمد اشرف عبدالودود على‬

‫عمر بن الخطاب‬

‫‪99.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪74.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1477‬‬

‫محمد ايمن محمد احمد‬

‫عمر بن الخطاب‬

‫‪96.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪70.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫‪1478‬‬

‫محمد ايهاب على أحمد‬

‫عمر بن الخطاب‬

‫‪ 75.25‬جيد جداً‬

‫‪52.4‬‬

‫جيد‬

‫‪29.8‬‬

‫جيد‬

‫‪63.2‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪36‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.4‬‬

‫‪1479‬‬

‫محمد جابر عبدهللا محمد‬

‫عمر بن الخطاب‬

‫‪91‬‬

‫ممتاز‬

‫‪74.8‬‬

‫ممتاز‬ ‫ممتاز‬

‫‪39.5‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪35.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪30.2‬‬

‫جيد جداً‬ ‫ممتاز‬

‫‪34.1‬‬

‫ممتاز‬ ‫جيد‬

‫‪251.1‬‬ ‫‪289.4‬‬

‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬

‫ممتاز‬ ‫ممتاز‬

‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬

‫ممتاز‬ ‫ممتاز‬

‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬

‫ممتاز‬ ‫ممتاز‬

‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬

‫ممتاز‬ ‫ممتاز‬

‫‪286.4‬‬ ‫‪331.85‬‬

‫ممتاز‬ ‫ممتاز‬

‫‪39.5‬‬ ‫‪40‬‬

‫ممتاز‬ ‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.2‬‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪282.75‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪39.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪289.65‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪27.3‬‬

‫جيد‬

‫‪240.05‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪291.55‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪226.5‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪258.05‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪1480‬‬ ‫‪1481‬‬

‫محمد خالد عبدالكريم احمد‬

‫‪1482‬‬

‫محمد عدنان محمد عدالن‬

‫عمر بن الخطاب‬

‫‪96.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪68.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1483‬‬

‫محمد على حسن أحمد‬

‫عمر بن الخطاب‬

‫‪98.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪74.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39‬‬

‫‪1484‬‬

‫محمد على محمود محمد‬

‫عمر بن الخطاب‬

‫‪ 83.25‬جيد جداً‬

‫‪61.4‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪31.6‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪36.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38‬‬

‫ممتاز‬

‫‪30.9‬‬ ‫‪34.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1487‬‬ ‫‪1488‬‬

‫محمود جمال محمود محمد‬

‫‪1489‬‬

‫محمود سيد محمود محمد‬

‫عمر بن الخطاب‬

‫‪81‬‬

‫‪1490‬‬

‫محمود محمد صالح ابراهيم‬

‫عمر بن الخطاب‬

‫‪98.25‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪1491‬‬

‫مصطفى احمد عبده فرج‬

‫عمر بن الخطاب‬

‫‪ 82.25‬جيد جداً‬

‫ممتاز‬

‫‪39.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪75.6‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد‬

‫‪35.2‬‬

‫‪54‬‬

‫جيد‬

‫‪28.9‬‬

‫‪34.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪66.6‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪35.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪259.9‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪288.35‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪368.35‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39‬‬

‫ممتاز‬

‫‪28.8‬‬

‫جيد‬

‫‪32.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪233.35‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪313.35‬‬

‫ممتاز‬

‫‪294.95‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪374.95‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪30.4‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪73.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪72.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.5‬‬

‫‪59.8‬‬

‫جيد‬

‫‪29.9‬‬

‫جيد‬

‫‪77.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫‪1492‬‬ ‫‪1493‬‬ ‫‪1494‬‬

‫اروى حسن فرغلى حسن‬

‫عمر بن الخطاب‬

‫‪97‬‬

‫ممتاز‬

‫‪73.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1495‬‬

‫اروى على عبدالمنعم محمد‬

‫عمر بن الخطاب‬

‫‪56‬‬

‫جيد‬

‫‪29.2‬‬

‫‪78.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪66.6‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪37.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1497‬‬ ‫‪1498‬‬

‫ممتاز‬

‫‪338.05‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫اروى ابراهيم صالح ابراهيم‬

‫االء ابراهيم عبدالخالق ابراهيم‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪306.5‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪32.1‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪20‬‬

‫عمر بن الخطاب‬

‫عمر بن الخطاب‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪371.55‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.3‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪98.5‬‬

‫‪95‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪320.05‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪33.9‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪339.9‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪369.65‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪74‬‬

‫اسماء عبدالباقى عمر‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪362.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.6‬‬

‫مصطفى صالح حسين احمد‬

‫عمر بن الخطاب‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪368.95‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.5‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫عمر بن الخطاب‬

‫‪99.5‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪375.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.5‬‬

‫‪99.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.5‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪ 83.25‬جيد جداً‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫عمر بن الخطاب‬

‫عمر بن الخطاب‬

‫‪37‬‬

‫ممتاز‬

‫‪288.95‬‬

‫‪98.25‬‬

‫‪86.75‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪27.3‬‬

‫جيد‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪340.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.6‬‬

‫‪73.2‬‬

‫‪1486‬‬

‫ممتاز‬

‫‪355.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.2‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫محمود احمد عبدالجليل‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪330.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫‪38.5‬‬

‫عمر بن الخطاب‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪331.65‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.6‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫محمد حسن حرب محمد‬

‫‪77.5‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪364.55‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.4‬‬

‫عمر بن الخطاب‬

‫جيد جداً‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪344.15‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.4‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪99.5‬‬

‫محمود احمد طه محمود‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪367.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪295.3‬‬

‫ممتاز‬

‫عمر بن الخطاب‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪369.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.7‬‬

‫‪76.8‬‬

‫‪98.25‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪331.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪37.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.6‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪39‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪289.9‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪369.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪285.3‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪365.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.1‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد‬

‫‪33‬‬ ‫‪39.8‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪35.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪236.95‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪316.95‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪297.5‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪377.5‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪33.3‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪37.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪274.5‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪354.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37‬‬

‫‪37.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.6‬‬

‫ممتاز‬

‫رئيس لجنة النظام والمراقبة

علي عبد هللا سعيد‬


‫مديرية التربية والتعليم‬ ‫إدارة الخارجة التعليمية‬ ‫لجنة النظام والمراقبة للصف السادس االبتدائي‬

‫اللغة العربية‬

‫الرياضيات‬

‫اسم التلميذ‬

‫اسم المدرسة‬

‫رقم‬

‫ ‬ ‫نتيجة امتحان الصف السادس االبتدائي الدور األول للعام الدراسي‪2017 / 2016‬‬

‫‪1499‬‬

‫االء منتصر عمر يوسف‬

‫عمر بن الخطاب‬

‫‪95.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪67.2‬‬

‫‪1500‬‬

‫آالء عبدالرحيم احمد‬

‫عمر بن الخطاب‬

‫‪98.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪76.4‬‬

‫ممتاز‬

‫الجلوس‬

‫الدرجة‬ ‫‪100‬‬

‫المستوى‬

‫الدرجة‬ ‫‪80‬‬

‫المستوى‬

‫جيد جداً‬

‫الدراسات‬ ‫الدرجة‬ ‫‪40‬‬

‫‪33.1‬‬

‫العلوم‬

‫المستوى‬

‫جيد جداً‬

‫الدرجة‬ ‫‪40‬‬

‫اللغة االنجليزية‬

‫المستوى‬

‫الدرجة‬ ‫‪40‬‬

‫المستوى‬

‫مجموع‬

‫نشاط فني‬

‫أساسي‬ ‫‪300‬‬

‫الدرجة‬

‫‪150‬‬

‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫نشاط رياضي‬ ‫الدرجة‬ ‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫نشاط اختياري ‪1‬‬ ‫الدرجة‬ ‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫نشاط اختياري ‪2‬‬ ‫الدرجة‬ ‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫المجموع الكلي‬ ‫‪380‬‬ ‫‪190‬‬

‫المستوى‬

‫التربية الدينية‬ ‫الدرجة‬ ‫‪40‬‬

‫المستوى‬

‫‪36.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪269.05‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪349.05‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪293.35‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪373.35‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪39.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪286.55‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪366.55‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪294.55‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪374.55‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.4‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪283.9‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪363.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪272.55‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪352.55‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪250.2‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪330.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪299‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪379‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪240.2‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪320.2‬‬

‫‪288.2‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪368.2‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪35.5‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪39.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪374.35‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.2‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪372.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪311.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪342.9‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪32.9‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪38.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1501‬‬

‫آالء يحيى محمد احمد‬

‫عمر بن الخطاب‬

‫‪97.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪73.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.4‬‬

‫‪1502‬‬

‫الزهراء جمال محمد محمد‬

‫عمر بن الخطاب‬

‫‪98.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪77.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1503‬‬

‫أمنية عبد المنعم سعيد محمد‬

‫عمر بن الخطاب‬

‫‪94.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪73.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39‬‬

‫‪1504‬‬

‫انجى اسعد فؤاد عبدالكريم‬

‫عمر بن الخطاب‬

‫‪95.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪65.8‬‬

‫‪1505‬‬

‫اهداء عادل عزالعرب موسى‬

‫عمر بن الخطاب‬

‫‪94.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪59.6‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪35.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.1‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد‬

‫‪29.3‬‬

‫جيد‬

‫‪34.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪32.6‬‬

‫‪1506‬‬

‫اهداء محمد عبدالمحسن محمد‬

‫عمر بن الخطاب‬

‫‪100‬‬

‫ممتاز‬

‫‪79.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.9‬‬

‫جيد جداً‬ ‫ممتاز‬

‫‪1507‬‬

‫ايمان محمد على صالح‬

‫عمر بن الخطاب‬

‫‪89‬‬

‫ممتاز‬

‫‪58‬‬

‫جيد‬

‫‪28.7‬‬

‫جيد‬

‫‪30.6‬‬

‫‪1508‬‬

‫آيه عبدالمنعم محمد عمر‬

‫عمر بن الخطاب‬

‫‪97.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪72.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.4‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪33.9‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1509‬‬

‫بسنت محمد عبدالحميد‬

‫عمر بن الخطاب‬

‫‪99.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪75.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪294.35‬‬

‫‪1510‬‬

‫بسنت محمد عبده محمد‬

‫عمر بن الخطاب‬

‫‪98‬‬

‫ممتاز‬

‫‪78.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪292.8‬‬

‫‪20‬‬

‫‪1511‬‬

‫تسنيم ياسر يوسف مسعد‬

‫عمر بن الخطاب‬

‫‪85‬‬

‫ممتاز‬

‫‪59.8‬‬

‫جيد‬

‫‪26‬‬

‫جيد‬

‫‪29.8‬‬

‫جيد‬

‫‪31.1‬‬

‫‪1512‬‬

‫تيسير تهامى احمد فهمى‬

‫عمر بن الخطاب‬

‫‪90‬‬

‫ممتاز‬

‫‪68.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.1‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪231.7‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪262.9‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪39‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1513‬‬

‫جمانة احمد مصطفى فؤاد‬

‫عمر بن الخطاب‬

‫‪98‬‬

‫ممتاز‬

‫‪73.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪288‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪368‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1514‬‬

‫دنيا محمد سعيد محمد‬

‫عمر بن الخطاب‬

‫‪92.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪55.8‬‬

‫جيد‬

‫‪27.8‬‬

‫جيد‬

‫‪31.8‬‬

‫‪1515‬‬

‫دينا طه حسن جداوى‬

‫عمر بن الخطاب‬

‫‪90.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪66.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪260.85‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪340.85‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1517‬‬

‫رضوى عادل محمود على‬

‫عمر بن الخطاب‬

‫‪ 84.75‬جيد جداً‬

‫جيد جداً‬

‫‪31.6‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪35.2‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪32.7‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪240.6‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪320.6‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪36.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪344.35‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.7‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪366.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪366.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪374.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪348.65‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪360.55‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪378.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.5‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪365.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪349.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.8‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪38.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.6‬‬

‫ممتاز‬ ‫جيد جداً‬

‫‪36.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪264.35‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪286.2‬‬

‫‪20‬‬

‫‪38.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪286.8‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪294.2‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪268.65‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪356.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪373.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪326.85‬‬

‫ممتاز‬

‫‪33.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪328.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪31.8‬‬

‫‪363.95‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.9‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪35.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪70.6‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪39.1‬‬

‫‪71.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.5‬‬

‫‪39.2‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪37.1‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪39.4‬‬

‫‪39.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.6‬‬

‫‪37.6‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪34‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪280.55‬‬

‫‪38.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.2‬‬

‫‪298.6‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪285.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪269.9‬‬

‫‪20‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪276.5‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪345.35‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪371.4‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪312.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪313.5‬‬ ‫‪351.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪372.15‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1518‬‬

‫رضوى محمد فؤاد عبدالكريم‬

‫عمر بن الخطاب‬

‫‪99‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1519‬‬

‫رنا محمد مصطفى محمد‬

‫عمر بن الخطاب‬

‫‪99.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪72.6‬‬

‫‪1520‬‬

‫روضه اكرم جابر حسن‬

‫عمر بن الخطاب‬

‫‪99‬‬

‫ممتاز‬

‫‪76.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1521‬‬

‫ساره أحمد عمر أحمد‬

‫عمر بن الخطاب‬

‫‪93.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪73.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪30.4‬‬

‫‪1522‬‬

‫سما محمود محروس احمد‬

‫عمر بن الخطاب‬

‫‪98.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪69.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1523‬‬

‫سندس احمد ابراهيم احمد‬

‫عمر بن الخطاب‬

‫‪99.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪79.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫‪1524‬‬

‫شهد احمد محمد احمد‬

‫عمر بن الخطاب‬

‫‪98‬‬

‫ممتاز‬

‫‪70.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1525‬‬

‫شهد احمد محمد عبد الحليم‬

‫عمر بن الخطاب‬

‫‪96.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪62.8‬‬

‫‪1526‬‬

‫شهد حماده عبد النعيم عثمان‬

‫عمر بن الخطاب‬

‫‪95.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪68.6‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪36.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1527‬‬

‫شهد محمد سعيد محمد‬

‫عمر بن الخطاب‬

‫‪99.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪293.8‬‬

‫‪1528‬‬

‫ضحى أشرف عثمان محمد‬

‫عمر بن الخطاب‬

‫‪87.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪56.2‬‬

‫جيد‬

‫‪30.6‬‬

‫‪1529‬‬

‫علياء محمد فؤاد محمد‬

‫عمر بن الخطاب‬

‫‪90.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪62.6‬‬

‫جيد‬

‫‪32.4‬‬

‫‪1530‬‬

‫فاطمه محمود على أحمد‬

‫عمر بن الخطاب‬

‫‪96.25‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪33.8‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪248.3‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪73‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪29‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪36.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪246.85‬‬

‫‪20‬‬

‫‪283.95‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪1531‬‬

‫مروه سيد عبدالقادر محمود‬

‫عمر بن الخطاب‬

‫‪92.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪67.2‬‬

‫‪1532‬‬

‫مروه محمد اسماعيل أحمد‬

‫عمر بن الخطاب‬

‫‪99‬‬

‫ممتاز‬

‫‪76‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪31.3‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪37.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.2‬‬

‫‪39‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪32.2‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪28.6‬‬

‫جيد‬

‫‪232.4‬‬

‫‪33.6‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪233.5‬‬

‫‪20‬‬

‫‪271.5‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪292.15‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1533‬‬

‫منار يوسف عبد المجيد يوسف‬

‫عمر بن الخطاب‬

‫‪87.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪51.8‬‬

‫متوسط‬

‫‪32.3‬‬

‫‪1534‬‬

‫منه هللا شحاته محمد أحمد‬

‫عمر بن الخطاب‬

‫‪88.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪48‬‬

‫متوسط‬

‫‪30‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪1535‬‬

‫مها محمد شعبان محمد‬

‫عمر بن الخطاب‬

‫‪94.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪67.6‬‬

‫‪1536‬‬

‫مى جمال احمد محمد‬

‫عمر بن الخطاب‬

‫‪98.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪75.4‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪34‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.8‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪33.4‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪38.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.7‬‬

‫ممتاز‬ ‫ممتاز‬

‫‪265.35‬‬ ‫‪291.4‬‬

‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬

‫ممتاز‬ ‫ممتاز‬

‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38‬‬

‫جيد جداً‬

‫جيد جداً‬

‫رئيس لجنة النظام والمراقبة

علي عبد هللا سعيد‬


‫مديرية التربية والتعليم‬ ‫إدارة الخارجة التعليمية‬ ‫لجنة النظام والمراقبة للصف السادس االبتدائي‬

‫اللغة العربية‬

‫الدراسات‬

‫الرياضيات‬

‫اللغة االنجليزية‬

‫العلوم‬

‫مجموع‬

‫نشاط فني‬

‫نشاط رياضي‬

‫نشاط اختياري ‪1‬‬

‫نشاط اختياري ‪2‬‬

‫المجموع الكلي‬

‫التربية الدينية‬

‫اسم التلميذ‬

‫اسم المدرسة‬

‫رقم‬

‫ ‬ ‫نتيجة امتحان الصف السادس االبتدائي الدور األول للعام الدراسي‪2017 / 2016‬‬

‫‪1537‬‬

‫نورهان حاتم رمضان محمد‬

‫عمر بن الخطاب‬

‫‪99‬‬

‫ممتاز‬

‫‪75.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪292.2‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪372.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1538‬‬

‫نورهان عيد محمد سعيد‬

‫عمر بن الخطاب‬

‫‪87.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪61.2‬‬

‫‪1540‬‬

‫هاجر احمد عبدالعزيز‬

‫عمر بن الخطاب‬

‫‪92‬‬

‫ممتاز‬

‫‪63.2‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪31.2‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪34.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪248.95‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪328.95‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪261.9‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪341.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1541‬‬

‫ياسمين عادل فوزى اسماعيل‬

‫عمر بن الخطاب‬

‫‪74.5‬‬

‫جيد‬

‫‪54.4‬‬

‫جيد‬

‫‪30.9‬‬

‫‪1542‬‬

‫يسرا تهامى احمد فهمى‬

‫عمر بن الخطاب‬

‫‪92.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪61.8‬‬

‫‪34.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪254.2‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪334.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1543‬‬

‫احمد شعبان ثابت عبد المغيث‬

‫بور سعيد‬

‫‪92.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪73.2‬‬

‫جيد جداً‬

‫جيد جداً‬

‫‪24.5‬‬

‫متوسط‬

‫‪211.6‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪291.6‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪29.8‬‬

‫جيد‬

‫ممتاز‬

‫‪38.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪277‬‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪356.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1544‬‬

‫كريم محمد عزالدين فؤاد‬

‫بور سعيد‬

‫‪89.75‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪267.65‬‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪347.05‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1545‬‬

‫محمد محمود محمد سعيد‬

‫بور سعيد‬

‫‪ 78.25‬جيد جداً‬

‫‪222.25‬‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪301.55‬‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪349.65‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪30.1‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫الجلوس‬

‫الدرجة‬ ‫‪100‬‬

‫المستوى‬

‫الدرجة‬ ‫‪80‬‬

‫المستوى‬

‫جيد جداً‬

‫‪70.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34.2‬‬

‫‪57.6‬‬

‫جيد‬

‫‪26.7‬‬

‫جيد‬

‫‪32.1‬‬

‫‪72.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1546‬‬ ‫‪1547‬‬

‫محمود شعبان عبد المطلب تكل‬

‫بور سعيد‬

‫‪58.25‬‬

‫متوسط‬

‫‪56.4‬‬

‫‪1548‬‬

‫محمود محمد رفعت احمد‬

‫بور سعيد‬

‫‪ 83.75‬جيد جداً‬

‫‪58.2‬‬

‫جيد‬

‫‪60.6‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪1549‬‬

‫‪32‬‬

‫جيد جداً‬

‫جيد‬

‫‪29‬‬

‫جيد‬

‫‪28.9‬‬

‫جيد‬

‫‪26.6‬‬

‫جيد‬

‫‪199.15‬‬

‫‪19.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪29.2‬‬

‫جيد‬

‫‪31.9‬‬

‫‪31.5‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪33.2‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪34.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪237.15‬‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪316.55‬‬

‫‪32.8‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪230.35‬‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪309.65‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪34.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪286.5‬‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪365.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪224.65‬‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪303.95‬‬

‫‪241.9‬‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪321.2‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪32.9‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪270.3‬‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪349.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1550‬‬ ‫‪1551‬‬

‫ايات جمال يوسف جعفر‬

‫بور سعيد‬

‫‪71.75‬‬

‫جيد‬

‫‪58.6‬‬

‫جيد‬

‫‪31.5‬‬

‫‪1552‬‬

‫بسمة مرتضى محمد احمد‬

‫بور سعيد‬

‫‪81.5‬‬

‫‪1553‬‬

‫بسنت عبد المحسن احمد‬

‫بور سعيد‬

‫‪90‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪61.4‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪31.2‬‬

‫‪74‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1554‬‬

‫دنيا عبد الرؤف عبد المغيث‬

‫بور سعيد‬

‫‪86‬‬

‫ممتاز‬

‫‪62‬‬

‫‪1555‬‬

‫رحمة احمد حمود محمد‬

‫بور سعيد‬

‫‪91.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪71.4‬‬

‫جيد جداً‬ ‫ممتاز‬

‫‪35.4‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪33.7‬‬ ‫‪32.4‬‬ ‫‪33.3‬‬

‫جيد جداً‬ ‫جيد جداً‬ ‫جيد جداً‬ ‫جيد جداً‬

‫‪1556‬‬

‫سما نصر عز الدين فؤاد‬

‫بور سعيد‬

‫‪94.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪75.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1557‬‬

‫سماح عالء الدين على‬

‫بور سعيد‬

‫‪74.75‬‬

‫جيد‬

‫‪65‬‬

‫‪1558‬‬

‫عهد اسامة صالح الدين‬

‫بور سعيد‬

‫‪ 83.75‬جيد جداً‬

‫جيد جداً‬

‫‪33.5‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪58‬‬

‫جيد‬

‫‪59.6‬‬

‫جيد‬

‫‪31.4‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪32.8‬‬

‫‪1559‬‬

‫غادة محمد بخيت أحمد‬

‫بور سعيد‬

‫‪56.25‬‬

‫متوسط‬

‫‪1560‬‬

‫مروه ممدوح احمد فهمى‬

‫بور سعيد‬

‫‪88.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪65.6‬‬

‫‪1561‬‬

‫نور محمد ابراهيم محمد‬

‫بور سعيد‬

‫‪94.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪71.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1562‬‬

‫هند عالء الدين على ابو العالء‬

‫بور سعيد‬

‫‪ 81.25‬جيد جداً‬

‫‪67.6‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪1563‬‬ ‫‪1564‬‬

‫احمد ايمن رجب محمد‬

‫الثورة‬

‫‪98‬‬

‫‪1565‬‬

‫احمد رجب محمد احمد‬

‫الثورة‬

‫‪ 79.75‬جيد جداً‬

‫جيد جداً‬

‫‪26.6‬‬

‫جيد‬

‫جيد جداً‬ ‫جيد جداً‬

‫ممتاز‬

‫‪31‬‬ ‫‪21.4‬‬

‫جيد جداً‬ ‫متوسط‬

‫‪1566‬‬ ‫‪1567‬‬

‫احمد عفت عبد الحليم السيد‬

‫الثورة‬

‫‪93.25‬‬

‫‪1569‬‬

‫احمد فرغلى محمود ابو الحسن‬

‫الثورة‬

‫‪50.25‬‬

‫متوسط‬

‫‪44.4‬‬

‫متوسط‬

‫‪1570‬‬

‫احمد محمد رجب عبد العال‬

‫الثورة‬

‫‪ 77.75‬جيد جداً‬

‫‪1572‬‬

‫اسالم رجب ثابت عبد المغيث‬

‫الثورة‬

‫‪34.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪250.8‬‬

‫‪38‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪273.25‬‬

‫‪19.8‬‬

‫‪39.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪286.8‬‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪33.3‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪32.5‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪239.05‬‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.6‬‬

‫‪237.65‬‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪207.35‬‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.9‬‬

‫‪258.65‬‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪29.1‬‬

‫جيد‬

‫‪31‬‬

‫‪34.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪30.1‬‬

‫‪45‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.4‬‬

‫جيد جداً‬

‫متوسط‬

‫‪39.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪280.15‬‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪32.5‬‬ ‫‪36.9‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪243.55‬‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪322.85‬‬

‫ممتاز‬

‫‪256.9‬‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪336.2‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪34‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪31.5‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪293.8‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪373.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.7‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪28.2‬‬

‫جيد‬

‫‪213.15‬‬

‫‪19.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪292.55‬‬

‫‪23.7‬‬

‫متوسط‬

‫‪190.75‬‬

‫‪19.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪269.85‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪27.8‬‬

‫جيد‬

‫جيد‬

‫‪31.1‬‬

‫‪31.6‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪258.05‬‬

‫‪19.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪337.55‬‬

‫ممتاز‬

‫‪33.1‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪31.3‬‬ ‫‪33‬‬

‫‪164.35‬‬

‫‪19.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪18.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪242.65‬‬

‫مقبول‬

‫‪23.4‬‬

‫متوسط‬

‫‪215.45‬‬

‫‪19.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪294.85‬‬

‫‪240.25‬‬

‫‪19.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪319.75‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪33.2‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪19.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪17.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪239.75‬‬

‫مقبول‬

‫جيد جداً‬ ‫جيد جداً‬

‫‪49.6‬‬

‫متوسط‬

‫‪63.4‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪30.8‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪36‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1573‬‬ ‫‪1575‬‬

‫حسن جمال السيد صالح‬

‫الثورة‬

‫‪50.5‬‬

‫‪21.7‬‬

‫متوسط‬

‫‪1577‬‬

‫خالد جعفر قدرى على‬

‫الثورة‬

‫‪69.5‬‬

‫جيد‬

‫‪51.6‬‬

‫متوسط‬

‫‪27.6‬‬

‫جيد‬

‫‪1578‬‬

‫شعبان غرام احمد مجاهد‬

‫الثورة‬

‫‪73.5‬‬

‫جيد‬

‫‪48‬‬

‫متوسط‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪337.95‬‬

‫ممتاز‬

‫‪32.2‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪18.7‬‬

‫‪25.1‬‬

‫متوسط‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪286.65‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪30.4‬‬

‫جيد جداً‬

‫ممتاز‬

‫متوسط‬

‫‪43.2‬‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪316.95‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪28.4‬‬

‫جيد‬

‫‪19.9‬‬

‫متوسط‬

‫متوسط‬

‫ممتاز‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪318.35‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪33.9‬‬

‫جيد جداً‬

‫ممتاز‬

‫‪30.3‬‬

‫‪20.1‬‬

‫‪19.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪366.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪32.5‬‬

‫حازم شعالن راضى فراج‬

‫ممتاز‬

‫‪19.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪352.55‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.7‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫الثورة‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪330.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪32.5‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪358.65‬‬

‫‪26.9‬‬

‫‪50.75‬‬

‫‪35.9‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫جيد‬

‫متوسط‬

‫جيد جداً‬

‫جيد جداً‬

‫‪31.6‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪36.8‬‬

‫‪39.8‬‬

‫‪42.4‬‬

‫‪35.1‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫متوسط‬

‫‪32.8‬‬

‫جيد جداً‬

‫ممتاز‬

‫‪35.7‬‬

‫‪22.5‬‬

‫‪31.2‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪37.2‬‬

‫ممتاز‬

‫متوسط‬

‫‪39.3‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪27‬‬

‫‪51‬‬ ‫‪69.2‬‬

‫‪35‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد‬

‫متوسط‬

‫احمد عاطف خلف عيسوى‬

‫‪31.6‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪35.2‬‬

‫‪23.9‬‬

‫الثورة‬

‫‪39.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35‬‬

‫‪76.2‬‬

‫‪68.25‬‬

‫جيد جداً‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫جيد‬

‫‪ 81.75‬جيد جداً‬

‫‪37.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪270.35‬‬

‫‪278.35‬‬

‫الزهراء عبد الرازق حمزه‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪27.6‬‬

‫جيد‬

‫جيد‬

‫بور سعيد‬

‫ياسمين عبدالعال محمدين‬

‫ممتاز‬

‫‪37.3‬‬

‫‪29.4‬‬

‫‪97‬‬

‫بور سعيد‬

‫‪37.9‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد‬

‫ممتاز‬

‫‪89‬‬

‫‪150‬‬

‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫‪190‬‬

‫المستوى‬

‫‪40‬‬

‫المستوى‬

‫‪36‬‬

‫‪75.6‬‬

‫‪65.2‬‬

‫‪40‬‬

‫المستوى‬

‫الدرجة‬

‫الدرجة‬

‫الدرجة‬

‫الدرجة‬

‫‪380‬‬

‫الدرجة‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪33.6‬‬

‫جيد جداً‬

‫ممتاز‬

‫محمد ياسر محمد عرفات‬

‫يوسف على مسعود محمد‬

‫‪27.3‬‬

‫جيد‬

‫‪36.2‬‬

‫بور سعيد‬

‫بور سعيد‬

‫‪33‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪34.6‬‬

‫‪90.75‬‬

‫‪72.25‬‬

‫‪40‬‬

‫المستوى‬

‫‪40‬‬

‫المستوى‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫جيد‬

‫الدرجة‬

‫الدرجة‬

‫الدرجة‬

‫أساسي‬ ‫‪300‬‬

‫‪21.4‬‬

‫متوسط‬

‫‪30.5‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪28.3‬‬

‫جيد‬

‫‪26‬‬

‫جيد‬

‫‪21.8‬‬

‫متوسط‬

‫‪162.75‬‬

‫جيد‬

‫‪23.3‬‬

‫متوسط‬

‫‪163.4‬‬

‫‪19.3‬‬

‫‪25.8‬‬

‫متوسط‬

‫‪196.8‬‬

‫‪19.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪21.5‬‬

‫متوسط‬

‫‪203.9‬‬

‫‪19.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪21.8‬‬

‫متوسط‬ ‫متوسط‬

‫‪26.3‬‬ ‫‪28.2‬‬

‫جيد‬

‫‪33.3‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪39‬‬

‫جيد جداً‬

‫جيد جداً‬

‫‪34‬‬

‫ممتاز‬

‫‪26.2‬‬

‫جيد‬

‫ممتاز‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪242.2‬‬

‫مقبول‬

‫‪27.2‬‬

‫جيد‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪276‬‬

‫جيد‬

‫‪28.6‬‬

‫جيد‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪282.9‬‬

‫جيد‬

‫‪36.6‬‬

‫ممتاز‬

‫رئيس لجنة النظام والمراقبة

علي عبد هللا سعيد‬


‫مديرية التربية والتعليم‬ ‫إدارة الخارجة التعليمية‬ ‫لجنة النظام والمراقبة للصف السادس االبتدائي‬

‫اللغة العربية‬

‫اسم التلميذ‬

‫اسم المدرسة‬

‫رقم‬

‫ ‬ ‫نتيجة امتحان الصف السادس االبتدائي الدور األول للعام الدراسي‪2017 / 2016‬‬

‫‪1581‬‬

‫عبد الرحمن محمد حسنى محمد‬

‫الثورة‬

‫‪70.5‬‬

‫‪1582‬‬

‫عبد الرحمن محمد خليل قصرى‬

‫الثورة‬

‫‪ 81.75‬جيد جداً‬

‫الجلوس‬

‫الدرجة‬ ‫‪100‬‬

‫المستوى‬

‫جيد‬

‫‪1583‬‬

‫عبد هللا جعفر رجب عبد العظيم‬

‫الثورة‬

‫‪53.25‬‬

‫متوسط‬

‫‪1584‬‬

‫عبد هللا عبد الواحد خلف السيد‬

‫الثورة‬

‫‪84‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪1585‬‬

‫عثمان محمد على عبد هللا‬

‫الثورة‬

‫‪ 83.25‬جيد جداً‬

‫الرياضيات‬ ‫الدرجة‬ ‫‪80‬‬

‫‪61.6‬‬

‫المستوى‬

‫جيد جداً‬

‫‪52.6‬‬

‫جيد‬

‫الدراسات‬ ‫الدرجة‬ ‫‪40‬‬

‫العلوم‬

‫المستوى‬

‫الدرجة‬ ‫‪40‬‬

‫اللغة االنجليزية‬

‫المستوى‬

‫‪28.1‬‬

‫جيد‬

‫‪30.5‬‬

‫‪31.3‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪35.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫متوسط‬

‫‪21.6‬‬

‫متوسط‬

‫‪69‬‬

‫ممتاز‬

‫‪32.5‬‬

‫‪66.6‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪30.8‬‬

‫جيد جداً‬ ‫جيد جداً‬

‫جيد جداً‬

‫الدرجة‬ ‫‪40‬‬

‫‪30.5‬‬

‫المستوى‬

‫جيد جداً‬

‫مجموع‬

‫نشاط فني‬

‫أساسي‬ ‫‪300‬‬

‫الدرجة‬

‫‪150‬‬

‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫نشاط رياضي‬ ‫الدرجة‬ ‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫نشاط اختياري ‪1‬‬ ‫الدرجة‬ ‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫نشاط اختياري ‪2‬‬ ‫الدرجة‬ ‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫المجموع الكلي‬ ‫‪380‬‬ ‫‪190‬‬

‫المستوى‬

‫‪221.2‬‬

‫‪19.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪300.5‬‬

‫‪231.05‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪311.05‬‬

‫‪19.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪244.05‬‬

‫مقبول‬

‫‪29.7‬‬

‫جيد‬

‫‪27.1‬‬

‫جيد‬

‫‪23.4‬‬

‫متوسط‬

‫‪165.35‬‬

‫‪34.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪33.3‬‬

‫‪35.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪28‬‬

‫جيد جداً‬ ‫جيد‬

‫جيد جداً‬ ‫جيد جداً‬

‫التربية الدينية‬ ‫الدرجة‬ ‫‪40‬‬

‫المستوى‬

‫‪27.5‬‬

‫جيد‬

‫‪33.9‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪27.2‬‬

‫جيد‬

‫‪253‬‬

‫‪19.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪331.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪31.3‬‬

‫‪243.95‬‬

‫‪19.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪18.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪321.65‬‬

‫ممتاز‬

‫‪26.1‬‬

‫جيد‬

‫‪26.1‬‬

‫جيد‬

‫‪195.75‬‬

‫‪19.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪274.35‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪35.1‬‬

‫جيد جداً‬

‫جيد‬

‫‪29.1‬‬

‫جيد‬

‫جيد جداً‬

‫‪21.6‬‬

‫متوسط‬

‫‪200.1‬‬

‫‪19.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪279‬‬

‫جيد‬

‫‪31‬‬

‫‪35.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪262.15‬‬

‫‪19.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪341.45‬‬

‫ممتاز‬

‫‪31.9‬‬

‫جيد جداً‬

‫جيد‬

‫‪246.75‬‬

‫‪19.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪18.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪325.05‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪170.8‬‬

‫‪19.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪250.1‬‬

‫جيد‬

‫‪24.8‬‬

‫متوسط‬

‫‪19.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪273.7‬‬

‫جيد‬

‫‪27.2‬‬

‫جيد‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪300.9‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪368.7‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪32.5‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪21.2‬‬

‫متوسط‬

‫‪51.6‬‬

‫متوسط‬

‫‪1586‬‬

‫عمرو ياسر رجب عبد العظيم‬

‫الثورة‬

‫‪70.75‬‬

‫جيد‬

‫جيد‬

‫‪32.7‬‬

‫متوسط‬

‫‪27.2‬‬

‫‪1591‬‬

‫محمد جمال فؤاد عبد العزيز‬

‫الثورة‬

‫‪68‬‬

‫جيد‬

‫‪50.6‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪36.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪30.7‬‬

‫‪1592‬‬

‫محمد سعودى محمد احمد‬

‫الثورة‬

‫‪88.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪71.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪28.9‬‬

‫‪29.1‬‬

‫جيد‬

‫‪1593‬‬

‫محمد صفوت حسين مفضل‬

‫الثورة‬

‫‪86.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪67.8‬‬

‫‪1594‬‬

‫محمد صالح فتحى محمد‬

‫الثورة‬

‫‪54‬‬

‫متوسط‬

‫‪48‬‬

‫جيد جداً‬

‫متوسط‬

‫‪22.1‬‬

‫متوسط‬

‫‪21.4‬‬

‫متوسط‬

‫‪25.3‬‬

‫متوسط‬

‫‪26.8‬‬

‫جيد‬

‫‪194.9‬‬

‫متوسط‬

‫‪27.1‬‬

‫جيد‬

‫‪1596‬‬

‫محمد كمال محمود محمد‬

‫الثورة‬

‫‪72.5‬‬

‫جيد‬

‫‪45.2‬‬

‫متوسط‬

‫‪23.3‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪222‬‬

‫‪19.2‬‬

‫‪29.4‬‬

‫جيد‬

‫‪30.7‬‬

‫‪1601‬‬

‫محمود على شعبان ثابت‬

‫الثورة‬

‫‪74‬‬

‫جيد‬

‫‪64.6‬‬

‫‪1603‬‬

‫مروان احمد هاشم محمد‬

‫الثورة‬

‫‪98.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪75.6‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪23.3‬‬

‫متوسط‬

‫‪288.7‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪39.5‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪37.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.2‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪39.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1605‬‬

‫وليد محمود توفيق عنانى‬

‫الثورة‬

‫‪54.25‬‬

‫متوسط‬

‫‪53.6‬‬

‫جيد‬

‫‪24‬‬

‫متوسط‬

‫‪29.7‬‬

‫جيد‬

‫‪23.3‬‬

‫متوسط‬

‫‪184.85‬‬

‫‪19.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪18.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪262.85‬‬

‫جيد‬

‫‪28.1‬‬

‫جيد‬

‫‪1606‬‬

‫يوسف مصطفى عبد الخالق‬

‫الثورة‬

‫‪75‬‬

‫‪1607‬‬

‫أروى عبده محمد احمد‬

‫الثورة‬

‫‪91.5‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪55.4‬‬

‫جيد‬

‫‪27.6‬‬

‫جيد‬

‫‪33.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪65.6‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪35.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.9‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪27.5‬‬

‫جيد‬

‫‪219.2‬‬

‫‪19.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪298.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪264.7‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪344.6‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪31.1‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪37.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪299.2‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪379.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪39.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪291.3‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪371.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39‬‬

‫ممتاز‬

‫‪30.7‬‬ ‫‪36‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪26‬‬

‫جيد‬

‫‪203.35‬‬

‫‪19.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪282.95‬‬

‫جيد‬

‫‪26.1‬‬

‫جيد‬

‫ممتاز‬

‫‪34.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪256.35‬‬

‫‪19.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪335.85‬‬

‫ممتاز‬

‫‪34.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪33.6‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪31.1‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪232‬‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪311.5‬‬

‫‪216.25‬‬

‫‪19.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪295.75‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪33.5‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪19.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪303.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪332.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1608‬‬

‫اريج عزت محمد عبد الجيد‬

‫الثورة‬

‫‪99.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪80‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1609‬‬

‫اسراء حداد محمد الحداد‬

‫الثورة‬

‫‪97.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪77.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.2‬‬

‫‪1611‬‬

‫اسماء ماهر على محمود‬

‫الثورة‬

‫‪60.25‬‬

‫متوسط‬

‫‪58.2‬‬

‫جيد‬

‫‪28.2‬‬

‫جيد‬

‫‪1613‬‬

‫امانى فراج محمود احمد‬

‫الثورة‬

‫‪89.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪63.6‬‬

‫‪1614‬‬

‫اهداء عادل شعيب اسحاق‬

‫الثورة‬

‫‪78‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪58.2‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪33.3‬‬

‫جيد‬

‫جيد جداً‬

‫‪1615‬‬

‫ايمان فراج ابو الحمد احمد‬

‫الثورة‬

‫‪ 77.25‬جيد جداً‬

‫‪31.1‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪51‬‬

‫متوسط‬

‫‪29.3‬‬

‫جيد‬

‫‪58.8‬‬

‫جيد‬

‫‪25.4‬‬

‫متوسط‬

‫‪31.8‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪31.1‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪34.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1616‬‬

‫ايمان وجيه احمد محمد‬

‫الثورة‬

‫‪85.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1617‬‬

‫ايه محمد سيد محمد‬

‫الثورة‬

‫‪87.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪64‬‬

‫‪1618‬‬

‫بسنت صبرى احمد محمد‬

‫الثورة‬

‫‪97.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪79.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1619‬‬

‫خلود سعيد احمد وهبه‬

‫الثورة‬

‫‪95.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1620‬‬

‫خلود محمد عبد الحميد احمد‬

‫الثورة‬

‫‪ 82.75‬جيد جداً‬

‫‪32.4‬‬

‫جيد جداً‬ ‫جيد جداً‬

‫‪26.3‬‬

‫جيد‬

‫‪22‬‬

‫متوسط‬

‫‪223.75‬‬

‫‪36.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪253.3‬‬

‫‪19.8‬‬

‫‪36‬‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪296.95‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪376.95‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪277.95‬‬

‫‪19.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪357.55‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪32.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.9‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪255.25‬‬

‫‪19.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪334.15‬‬

‫ممتاز‬

‫‪32.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪289.85‬‬

‫‪19.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪369.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.2‬‬

‫جيد جداً‬ ‫ممتاز‬

‫‪37.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪286.55‬‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪366.35‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.8‬‬

‫ممتاز‬

‫متوسط‬

‫‪174.7‬‬

‫‪19.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪254.3‬‬

‫جيد‬

‫‪26.2‬‬

‫جيد‬

‫‪285.85‬‬

‫‪19.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪365.35‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪364.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.8‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪377.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪263.75‬‬

‫جيد‬

‫‪27‬‬

‫جيد‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪315.9‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪348.1‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪36.1‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪38.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪297.8‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪34.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫‪76‬‬

‫ممتاز‬

‫‪32.9‬‬

‫‪69.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35‬‬

‫جيد جداً‬ ‫ممتاز‬

‫‪75.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39‬‬

‫ممتاز‬

‫‪25.6‬‬

‫متوسط‬

‫‪28.3‬‬

‫جيد‬

‫‪22.4‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪284.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪297.8‬‬

‫‪20‬‬

‫‪23.2‬‬

‫متوسط‬

‫‪184.25‬‬

‫‪19.6‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪236.4‬‬

‫‪19.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪268.3‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪218.5‬‬

‫‪19.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1621‬‬

‫دينا احمد راشد احمد‬

‫الثورة‬

‫‪96.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1622‬‬

‫دينا عبد هللا حسن احمد‬

‫الثورة‬

‫‪95.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪76.4‬‬

‫‪1623‬‬

‫رحمه عنتر محمد محمود‬

‫الثورة‬

‫‪52‬‬

‫متوسط‬

‫‪46.4‬‬

‫متوسط‬

‫‪1624‬‬

‫رضوه بطل صبرى امام‬

‫الثورة‬

‫‪95.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪74‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.6‬‬

‫‪1625‬‬

‫ساره محمد ابو ضيف عارف‬

‫الثورة‬

‫‪97.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪70.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1627‬‬

‫شروق سالم سليمان عبد هللا‬

‫الثورة‬

‫‪99‬‬

‫ممتاز‬

‫‪78.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪40‬‬

‫‪1628‬‬

‫شيماء خلف عنتر احمد‬

‫الثورة‬

‫‪64.25‬‬

‫متوسط‬

‫‪40.8‬‬

‫متوسط‬

‫‪26.1‬‬

‫جيد‬

‫‪29.9‬‬

‫جيد‬

‫‪1629‬‬

‫شيماء سعد رجب عبد العال‬

‫الثورة‬

‫‪84.5‬‬

‫‪1630‬‬

‫فاطمه عبد العزيز حسن احمد‬

‫الثورة‬

‫‪93‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪50.2‬‬

‫متوسط‬

‫‪30.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪64.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1631‬‬

‫لمياء محمد شهاب محمد‬

‫الثورة‬

‫‪85‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪36.9‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪34.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.2‬‬

‫‪29.2‬‬

‫جيد‬

‫‪32.9‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪24.8‬‬

‫متوسط‬

‫‪46.6‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪32.4‬‬

‫جيد جداً‬ ‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫متوسط‬

‫جيد جداً‬

‫‪33.6‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪40‬‬

‫رئيس لجنة النظام والمراقبة

علي عبد هللا سعيد‬


‫مديرية التربية والتعليم‬ ‫إدارة الخارجة التعليمية‬ ‫لجنة النظام والمراقبة للصف السادس االبتدائي‬

‫اسم التلميذ‬

‫اسم المدرسة‬

‫رقم‬

‫ ‬ ‫نتيجة امتحان الصف السادس االبتدائي الدور األول للعام الدراسي‪2017 / 2016‬‬

‫‪1632‬‬

‫مريم محمود سلطان احمد‬

‫الثورة‬

‫‪1633‬‬

‫منار على عنتر احمد‬

‫الثورة‬

‫الجلوس‬

‫اللغة العربية‬ ‫الدرجة‬ ‫‪100‬‬

‫المستوى‬

‫‪ 82.75‬جيد جداً‬ ‫‪ 80.25‬جيد جداً‬

‫الرياضيات‬ ‫الدرجة‬ ‫‪80‬‬

‫المستوى‬

‫الدراسات‬ ‫الدرجة‬ ‫‪40‬‬

‫العلوم‬

‫المستوى‬

‫الدرجة‬ ‫‪40‬‬

‫اللغة االنجليزية‬

‫المستوى‬

‫‪48.8‬‬

‫متوسط‬

‫‪29.3‬‬

‫جيد‬

‫‪33.4‬‬

‫‪50.6‬‬

‫متوسط‬

‫‪26.3‬‬

‫جيد‬

‫‪31.3‬‬

‫‪48‬‬

‫متوسط‬

‫‪22.5‬‬

‫متوسط‬

‫‪29.9‬‬

‫جيد‬

‫جيد جداً‬

‫‪1634‬‬

‫مها صالح عبد العال جلبى‬

‫الثورة‬

‫‪65.75‬‬

‫جيد‬

‫‪1635‬‬

‫ندا محمد هاشم محمد‬

‫الثورة‬

‫‪89.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪66.8‬‬

‫‪1636‬‬

‫ندى ممدوح سلطان احمد‬

‫الثورة‬

‫‪85.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪60.4‬‬

‫‪1637‬‬

‫ندى ممدوح طلعت حسين‬

‫الثورة‬

‫‪98.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1638‬‬

‫نهاد النميرى عبد العال‬

‫الثورة‬

‫‪ 79.75‬جيد جداً‬

‫‪1639‬‬

‫نورهان هانى صبرى امام‬

‫الثورة‬

‫‪1640‬‬

‫والء عنتر احمد اسماعيل‬

‫الثورة‬

‫‪82‬‬

‫‪1641‬‬

‫ياسمين حمدى عبد الصبور‬

‫الثورة‬

‫‪59.25‬‬

‫متوسط‬

‫جيد جداً‬

‫جيد جداً‬ ‫جيد جداً‬

‫الدرجة‬ ‫‪40‬‬

‫المستوى‬

‫‪25.6‬‬

‫متوسط‬

‫‪219.85‬‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪24.7‬‬

‫متوسط‬

‫‪213.15‬‬

‫‪19.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪292.65‬‬

‫‪24‬‬

‫متوسط‬

‫‪190.15‬‬

‫‪19.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪269.35‬‬

‫جيد‬

‫‪36‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36‬‬

‫ممتاز‬

‫‪37‬‬

‫ممتاز‬

‫‪265.3‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪345.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪33.2‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪35.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪27.1‬‬

‫جيد‬

‫‪241.55‬‬

‫‪19.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪321.25‬‬

‫‪40‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪293.55‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪373.45‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪35‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪37.7‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد‬

‫‪29.4‬‬

‫جيد‬

‫‪211.75‬‬

‫‪19.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪290.85‬‬

‫‪30.5‬‬ ‫‪26.6‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪216.55‬‬

‫‪19.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪295.85‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪32.2‬‬

‫جيد جداً‬

‫جيد‬

‫‪215.7‬‬

‫‪19.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪295‬‬

‫‪24.3‬‬

‫متوسط‬

‫‪186.85‬‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪266.35‬‬

‫جيد‬

‫جيد جداً‬

‫‪211.95‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪291.95‬‬

‫‪295.3‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪375.3‬‬

‫جيد جداً‬ ‫ممتاز‬

‫‪52.6‬‬

‫جيد‬

‫‪27.5‬‬

‫جيد‬

‫‪28.7‬‬

‫جيد‬

‫‪47‬‬

‫متوسط‬

‫‪28.2‬‬

‫جيد‬

‫‪31.9‬‬

‫‪52‬‬

‫جيد‬

‫‪22.8‬‬

‫متوسط‬

‫‪28.5‬‬

‫جيد جداً‬ ‫جيد‬

‫‪1642‬‬

‫ابراهيم سيد ابراهيم احمد‬

‫الشهيد عارف‬

‫‪59.75‬‬

‫متوسط‬

‫‪62.6‬‬

‫‪1643‬‬

‫ابراهيم مصطفى احمد على‬

‫الشهيد عارف‬

‫‪98.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪78‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪30‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪29.6‬‬

‫جيد‬

‫‪30‬‬

‫‪39.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1644‬‬

‫عبد الرحمن سعيد كامل مسعود‬

‫الشهيد عارف‬

‫‪85.5‬‬

‫ممتاز‬

‫‪65.6‬‬

‫‪1645‬‬

‫فارس نصرهللا نجاتى محمد‬

‫الشهيد عارف‬

‫‪ 81.25‬جيد جداً‬

‫جيد جداً‬

‫ممتاز‬

‫‪32.5‬‬

‫‪1646‬‬

‫محمد حسين عبد المنعم محمد‬

‫الشهيد عارف‬

‫‪97.5‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪33.5‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪1647‬‬

‫مصطفى سمير حسن على‬

‫الشهيد عارف‬

‫‪ 82.75‬جيد جداً‬

‫‪67.2‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪1648‬‬

‫أمانى ابراهيم حسين ابراهيم‬

‫الشهيد عارف‬

‫‪98.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪1649‬‬

‫آيات سعد نجانى محمد‬

‫الشهيد عارف‬

‫‪89‬‬

‫ممتاز‬

‫‪73‬‬

‫‪1651‬‬

‫احمد عبد الحليم عمر احمد‬

‫الخرطوم‬

‫‪71‬‬

‫جيد‬

‫‪57.2‬‬

‫جيد‬

‫‪1652‬‬

‫احمد عدلى مصبح عبد العال‬

‫الخرطوم‬

‫‪60‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪ 77.75‬جيد جداً‬

‫ممتاز‬

‫‪302.05‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫‪285.9‬‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫‪19.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪288.2‬‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪306.25‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪294.65‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪306.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪291.6‬‬ ‫‪280.45‬‬

‫جيد‬

‫‪27.9‬‬

‫جيد‬

‫‪28.6‬‬

‫جيد‬

‫‪222.15‬‬

‫‪20‬‬

‫‪27.6‬‬

‫جيد‬

‫‪206.6‬‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد‬

‫‪209.2‬‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.8‬‬

‫‪226.35‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد‬

‫‪26.8‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪31.9‬‬

‫‪58.8‬‬

‫جيد‬

‫‪62.2‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪1661‬‬

‫حسن أحمد عواد محمد‬

‫الخرطوم‬

‫‪62.5‬‬

‫متوسط‬

‫‪59.2‬‬

‫‪1666‬‬

‫على السيد عباده محمد‬

‫الخرطوم‬

‫‪64.5‬‬

‫متوسط‬

‫‪61.6‬‬

‫‪1667‬‬

‫على عبد العظيم عبد الحليم‬

‫الخرطوم‬

‫‪ 77.25‬جيد جداً‬

‫‪60.8‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪1670‬‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪221.35‬‬

‫‪57.4‬‬

‫جيد‬

‫جيد‬

‫‪1669‬‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪300.55‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪32.2‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪1657‬‬

‫محمد احمد حامد احمد‬

‫‪238.4‬‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.8‬‬

‫‪27.7‬‬

‫‪1656‬‬

‫الخرطوم‬

‫ممتاز‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪317.6‬‬

‫جيد جداً‬

‫جيد‬

‫بدر عبد الحميد الطيب عويضه‬

‫‪69‬‬

‫جيد‬

‫‪204.3‬‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد‬

‫الخرطوم‬

‫جيد‬

‫‪19.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪283.3‬‬

‫جيد‬

‫‪28.6‬‬

‫‪1654‬‬

‫‪1668‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪286.4‬‬

‫جيد‬

‫ايمن احمد سالم احمد‬

‫كريم على يوسف السيد‬

‫‪27.6‬‬

‫جيد‬

‫‪207.5‬‬

‫‪19.6‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪308.75‬‬

‫‪26‬‬

‫الخرطوم‬

‫الخرطوم‬

‫‪29.1‬‬

‫جيد‬

‫‪228.75‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪28.6‬‬

‫جيد‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪289.7‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪31.4‬‬

‫‪26.8‬‬

‫‪85‬‬

‫‪75‬‬

‫‪26.2‬‬

‫جيد‬

‫‪209.7‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫جيد‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫ممتاز‬

‫‪38.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪273.1‬‬

‫‪36.5‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪353.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪28.2‬‬

‫‪61.6‬‬

‫على مبارك محمد مبارك‬

‫‪38.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.7‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38.6‬‬

‫‪294.75‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪374.75‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.4‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد‬

‫‪1653‬‬

‫الخرطوم‬

‫‪35.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪33.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪252.45‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪332.45‬‬

‫ممتاز‬

‫‪35.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪29.5‬‬

‫اشرف جابر محمد صالحين‬

‫‪70.25‬‬

‫‪39.6‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد‬

‫الخرطوم‬

‫جيد‬

‫‪292.3‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪372.3‬‬

‫ممتاز‬

‫‪38‬‬

‫ممتاز‬

‫‪32.4‬‬

‫‪70.5‬‬

‫‪1660‬‬

‫‪241.05‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪321.05‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪33‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪26.7‬‬

‫جيد‬

‫حسام حافظ عبد الحليم على‬

‫‪33.4‬‬

‫جيد جداً‬

‫جيد جداً‬

‫‪255.3‬‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪20‬‬

‫ممتاز‬

‫‪335.3‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد‬

‫‪52.4‬‬

‫الخرطوم‬

‫‪38.9‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪60.8‬‬ ‫‪64.2‬‬ ‫‪61‬‬

‫جيد جداً‬ ‫جيد جداً‬ ‫جيد جداً‬ ‫جيد جداً‬

‫‪27.9‬‬

‫جيد‬

‫‪29.9‬‬

‫جيد‬

‫‪31.2‬‬

‫‪28.7‬‬

‫جيد‬

‫‪28.6‬‬

‫جيد‬

‫‪27.3‬‬

‫جيد‬

‫‪28.2‬‬

‫جيد‬

‫‪27.6‬‬

‫‪29.5‬‬

‫جيد‬

‫‪30‬‬

‫‪27.9‬‬

‫جيد‬

‫‪28.8‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪28.8‬‬

‫جيد‬

‫جيد‬

‫‪26.9‬‬

‫جيد‬

‫‪214.65‬‬

‫‪28.6‬‬

‫جيد‬

‫‪30.2‬‬

‫‪27.8‬‬

‫جيد‬

‫‪27.8‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪28.8‬‬

‫جيد‬

‫‪226.8‬‬

‫‪20‬‬

‫جيد‬

‫‪26.7‬‬

‫جيد‬

‫‪212.3‬‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪27.4‬‬

‫جيد‬

‫‪26.2‬‬

‫جيد‬

‫‪26.6‬‬

‫جيد‬

‫‪201.25‬‬

‫‪19.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪19.8‬‬

‫‪1671‬‬

‫محمد راشد غوينم مبارك‬

‫الخرطوم‬

‫‪63.25‬‬

‫متوسط‬

‫‪57.8‬‬

‫جيد‬

‫‪1672‬‬

‫محمد عبدهللا محمد عبدهللا‬

‫الخرطوم‬

‫‪60‬‬

‫متوسط‬

‫‪59.2‬‬

‫جيد‬

‫‪27.4‬‬

‫‪1673‬‬

‫محمد عيد سليمان احمد‬

‫الخرطوم‬

‫‪58.25‬‬

‫متوسط‬

‫‪60.8‬‬

‫‪1674‬‬

‫محمد محمود عطيه هللا محمد‬

‫الخرطوم‬

‫‪79‬‬

‫‪32.5‬‬

‫‪1675‬‬

‫محمد منصور على مبارك‬

‫متوسط‬

‫جيد جداً‬

‫الخرطوم‬

‫‪61.5‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪65.6‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪26.3‬‬

‫جيد‬

‫‪1676‬‬

‫محمود جمال احمد عبدهللا‬

‫الخرطوم‬

‫‪66.75‬‬

‫جيد‬

‫جيد جداً‬

‫‪59‬‬

‫جيد‬

‫‪59.4‬‬

‫جيد‬

‫‪29‬‬

‫جيد‬

‫جيد جداً‬

‫‪33.6‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪36.8‬‬

‫ممتاز‬

‫احمد كامل على احمد‬

‫‪70.25‬‬

‫‪30.7‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪31.4‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪26.7‬‬

‫جيد‬

‫ممتاز‬

‫‪35.7‬‬

‫الخرطوم‬

‫جيد‬

‫‪35.1‬‬

‫ممتاز‬

‫‪36.6‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪35.8‬‬

‫ممتاز‬

‫‪39.2‬‬

‫‪78.8‬‬

‫‪67.5‬‬

‫‪ 77.75‬جيد جداً‬

‫‪39.5‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫‪30.4‬‬

‫جيد جداً‬

‫ممتاز‬

‫ممتاز‬

‫جيد‬

‫‪32.4‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪34.9‬‬

‫‪48.2‬‬

‫ممتاز‬

‫‪32‬‬

‫جيد جداً‬

‫ممتاز‬

‫متوسط‬

‫‪77.2‬‬

‫جيد جداً‬

‫‪40‬‬

‫المستوى‬

‫‪29.4‬‬

‫‪25.1‬‬

‫ممتاز‬

‫جيد جداً‬

‫الدرجة‬

‫جيد‬

‫متوسط‬

‫‪64.2‬‬

‫‪150‬‬

‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫‪20‬‬

‫المستوى‬

‫‪190‬‬

‫المستوى‬

‫‪1