{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

KATALÓG PRODUKTOV 2019


Ví t a vás spol oč n osť

YO UNG

LIV ING!

Našou misiou je priniesť čisté, pravé esenciálne

na celom svete. Pozývame členov ako ste vy,

oleje do každej domácnosti na svete. V

aby sa podieľali na našom jedinečnom procese,

každom kúte sveta ľudia hľadajú spôsoby ako

pričom vám sprostredkujeme priamy pohľad na

zlepšiť svoje zdravie – po fyzickej, duševnej,

naše nadšenie pre kvalitu. S radosťou sa s vami

emocionálnej, mentálnej aj finančnej stránke.

podelíme o to, čo milujeme.

Som nadšený, že ste členom spoločnosti Young Living a sami môžete objaviť silu našej misie a zároveň ju šíriť medzi svojimi známymi.

Tento katalóg produktov predstavuje viac ako 20 rokov odhodlania pomôcť vám nájsť slobodu v celoživotnom zdraví a dobrom

Ľudia môžu byť naozaj slobodní, ak majú fyzické

pocite, ktoré ste si vždy predstavovali. Všetci

zdravie a majú možnosť cestovať, učiť sa a dávať

sa tu v spoločnosti Young Living usilujeme

tým, ktorí to potrebujú. Spoločnosť Young Living

ponúknuť vám bezpečné a účinné produkty

ponúka každému kdekoľvek možnosť robiť práve

s obsahom esenciálnych olejov, aby mohli

to: cítiť sa dobre, objaviť svoj skutočný potenciál

vystriedať kontroverzné chemické prísady v

a žiť zmysluplný život. Som taký nadšený, keď

domácnostiach a kanceláriách. Tento praktický

vidím, ako sa rodiny, rodičia spolu s deťmi, k

a obsiahly katalóg vám má pomôcť rýchlo nájsť,

nám pridávajú, aby využili túto možnosť a sami

čo hľadáte a objaviť nové produkty, ktoré ste

na sebe pocítili úžasné blahodarné účinky týchto

ešte nevyskúšali.

produktov. Toto sú vzrušujúce časy veľ kého rozmachu.

Naše produkty vám pomôžu nájsť cestu k slobode a zdraviu. Teraz máte príležitosť vyskúšať

Ako svetový líder v segmente esenciálnych

blahodarné účinky čistej podstaty prírody. Tieto

olejov dodávame čisté esenciálne oleje a z nich

produkty sú určené pre každý aspekt vášho

prirodzene získané produkty prostredníctvom

života, keďže podporujú telo, upokojujú rušné

nášho vlastného programu Seed to Seal. Tvoria

prostredie a pozdvihujú náladu. Prečítajte si o

ho tri piliere: získavanie zdrojov, veda a procesy.

nich, objavte nové obľúbené produkty a šírte

Aj vy sa môžete stať súčasťou tohto programu a

svoje nadšenie pre Young Living.

navštíviť naše podnikové alebo partnerské farmy

Mary Young,

spoluzakladateľka a CEO Young Living


OBSAH

77.

03. Náš cieľ 05. Seed to Seal

Z D R AV É

07. Naše farmy

FIT

21. The D. Gary Young, Young Living Foundation

79. NingXia Red

23. 5x5

82. Základná výživa

25. Čo sú esenciálne oleje? 25. Ako používať esenciálne oleje

27.

81. Slique 86. Zdravé varenie

87. KRÁSA

P RO DU K T Y S E SE N C I ÁLN Y MI

O LE JMI

29. Samostatné esenciálne oleje 39. Dodatci prehrani s eteričnim uljima Plus 43. Zmesi esenciálnych olejov 52. Esenciálne oleje s guľôčkovým aplikátorom 53. Masážne oleje 54. Kolekcie esenciálnych olejov

89. Savvy Minerals 95. ART 97. Starostlivosť o pleť

99.

P R O PA G OVA N I E ŽIVOTNÉHO ŠT Ý LU

103. Súpravy pre začiatočníkov

57. Príslušenstvo k esenciálnym olejom

107. Register

A

V ÁŠ

Y L

102. Essential Rewards

55. Difuzéry na esenciálne oleje

59. V Y

A

106. Vzdelanie

DO MOV

61. Thieves 65. KidScents 67. Seedlings 69. Mydlá a kúpeľové gély 71. Starostlivosť o pokožku 73. Starostlivosť o vlasy 74. Provence Collection

Aktuálne ceny a dostupnosť produktov nájdete v sekcii o produktoch na YoungLiving.com.

Facebook.com/YoungLivingEurope Instagram.com/YoungLivingEuropeEO Twitter.com/YLEOEurope


NÁŠ

CIEĽ

Young Living je všeobecne známe meno, ktoré je vážené a rešpektované pre mnoho blahodarných účinkov, ktoré prináša ľuďom. Pomocou najčistejších esenciálnych olejov na svete, produktov s obsahom esenciálnych olejov a nášho zanieteného záväzku povzbudzovať jednotlivcov k celoživotnému dobrému životnému štýlu predstavujeme moderné hnutie s esenciálnymi olejmi. Globálna revolúcia zacielená na pocit zdravia je v plnom prúde a spoločnosť Young Living je na jej čele.

Fort Nelson, Britská Kolumbia, Kanada Calgary, Alberta, Kanada Naples, Idaho, USA

St. Maries, Idaho, USA

Londýn, Spojené kráľovstvo Simiane-la-Rotonde, Francúzsko

Split, Chorvátsko

White Swan, Washington, USA Lehi, Utah, USA

Mona, Utah, USA

Brampton, Ontario, Kanada

Tokio, Japonsko

Manolovo, Bulharsko

Tabiona, Utah, USA Muscat, Omán

Mexiko City, Mexiko Victoria, Mexiko Big Island, Havaj, USA

Hongkong, Čína

Guangzhou, Čína

Ciudad Victoria, Tamaulipas, Mexiko

Taipei City, Taiwan

Bicol Region, Filipíny Taguig City, Filipíny

Chongon (Guayaquil), Ekvádor Guayaquil, Ekvádor

Taitung, Taiwan

Kuala Lumpur, Malajzia Singapur

Manila, Filipíny Darwin, Austrália

Jakarta, Indonézia

Kununurra, Austrália Kapské Mesto, Južná Afrika Tatham, Austrália Sydney, Austrália

Globálne ústredie Young Living

Young Living podniková farma alebo destilačné zariadenie

Medzinárodné kancelárie Young Living

Young Living partnerská farma alebo destilačné zariadenie

NAŠA VÍZIA

Priniesť Young Living Essential Oils do každej domácnosti na svete.


NAŠA MISIA Young Living Essential Oils si ctí svoje správcovstvo pri

presadzovaní sily

živej energie prírody –

esenciálnych olejov – podporovaním komunity liečenia a objavovania a zároveň inšpirovaním jednotlivcov k zdravému životnému štýlu, objaveniu zmyslu života a hojnosti.


Spoločnosť Young Living predstavila svetu proces Seed to Seal ako symbol nášho záväzku ponúknuť vašej rodine najlepšie esenciálne oleje a produkty s obsahom esenciálnych olejov na svete. Náš prísľub Seed to Seal zaručuje, že s každým cieleným doplnkom, každým produktom starostlivosti o pleť a každým čistým esenciálnym olejom, ktorý použijete, využívate účinky našich globálnych zdrojov, našej vedúcej pozície v odvetví a dekád inovácií. Výsledok? Dokonalý konečný produkt vznikol svedomitým využívaním zdrojov, vedy a noriem.

5


ZÍSKAVANIE ZDROJOV

VEDA

NORMY

Zdroje získavame z vlastných fariem, partnerských fariem a od dodávateľov s certifikátom procesu Seed to Seal, ktorí dodržiavajú naše zásady partnerského vzťahu. To nám umožňuje starostlivo získavať zdroje so zameraním na kvalitu, s ohľadom na vplyv na ostatných ľudí a ekosystém. Tým pádom môžete dôverovať používaniu našich produktov.

Kvalita našich produktov síce začína na poli, ale je skúmaná v laboratóriu naším výskumným tímom so 180-ročnými kombinovanými skúsenosťami. Vzorky produktov tiež podľa potreby testujeme v dvoch nezávislých, uznávaných a akreditovaných laboratóriách. Vytvárame čisté, účinné zloženie, aby sme vašej rodine ponúkli produkty, ktoré obsahujú tie najčistejšie a najinovatívnejšie dostupné zložky.

Ako vedúca spoločnosť v modernom hnutí s esenciálnymi olejmi a blízky priateľ Zeme podnikáme zodpovedne v rámci nášho správcovstva – od udržateľného získavania vzácnych rastlín cez povznesenie miestnych komunít po súlad s miestnymi environmentálnymi pravidlami. Vyberáme si partnerský vzťah s dodávateľmi, o ktorých vieme, že čisté esenciálne oleje a zložky vyrábajú eticky a legálne, čím nastoľujeme tú najvyššiu normu udržateľnosti, ktorej môžete dôverovať.

Viac informácií o procese Seed to Seal sa dozviete na SeedtoSeal.com.

6


G LOBÁLNE

FARMY Young Living farmy sú v odvetví s esenciálnymi olejmi jasne odlišné a stanovujú normy pre destilovanie esenciálnych olejov. Preto naše farmy na esenciálne oleje hrajú takú integrálnu úlohu v prísľube Seed to Seal®. Investovali sme značný čas a prostriedky do toho, aby boli tieto normy na každej našej vlastnej farme, partnerskej farme a u dodávateľov s certifikátom procesu Seed to Seal prvoradé, aby vaša rodina dostala to najlepšie z prírody.

S I M I A N E - L A - R O T O N D E L AV E N D E R FA R M


DALMATIA AROMATIC FARM Split, Chorvátsko Oblasť Dalmácie odzrkadľuje hlboké kultúrne korene a vytvára ideálny domov pre slamihu. Táto farma bola založená, aby sa stala udržateľným zdrojom obľúbeného oleja Helichrysum, ale odvtedy sa rozrástla a pestuje sa tu viac rastlín.

Z

T E J T O

FA R M Y

J E :

Slamiha • Šalvia • Borievka • Vavrín pravý


SIMIANE-LA-ROTONDE LAVENDER FARM Simiane-la-Rotonde, Francúzsko Farma spoločnosti Young Living Simiane-la-Rotonde Lavender Farm sa nachádza v čarovnom Provensálsku, kraji známom svojou malebnosťou, voňavými levanduľovými poliami a letnými festivalmi. Táto farma, ktorá hostí každoročné podujatie Lavender Harvest, sa stala obľúbenou destináciou pre milovníkov esenciálnych olejov, umelcov a návštevníkov, ktorí túžia nasávať podmanivú atmosféru toho špeciálneho miesta.

Z

T E J T O

FA R M Y

J E :

Levanduľa • Šalvia muškátová • Rozmarín Lavandin • Einkor n

BALKAN BOTANICAL FARM

ST. MARIES LAVENDER FARM

Manolovo, Bulharsko

St. Maries, Idaho, USA

Farma Balkan Botanical Farm v malebnom Bulharsku patrí medzi ďalšie starostlivo vybrané partnerské Young Living farmy, pretože je svojím malebným, na históriu bohatým prostredím ideálna na pestovanie prvotriednych rastlín. Balkan Botanical Farm, nachádzajúca sa v jednej z najvhodnejších oblastí na pestovanie ruží na svete, sa špecializuje na pestovanie ruží najvyššej kvality. Nedávno rozšírila svoju ponuku esenciálnych olejov na Ruman rímsky a Valeriánu na podporu zásob niektorých

Na našej farme St. Maries sa všetko začalo! Pred pár desaťročiami sem Gary Young priniesol z Francúzska semienka levandule a medovky a zasadil ich na 80-hektárovom pozemku, ktorý teraz tvorí túto farmu. V súčasnosti sa tu organicky pestuje skoro 50 hektárov medovky, čím sa táto farma stala najväčším producentom oleja z medovky na svete.

najobľúbenejších produktov spoločnosti Young Living.

Z

T E J T O

FA R M Y

J E :

Ruman rímsky • Ruža • Valeriána

Z

T E J T O

FA R M Y

J E :

Levanduľa • Medovka • Rebríček zIdaha

10


NORTHERN LIGHTS FARM

KONA SANDALWOOD REFORESTATION PROJECT

Fort Nelson, BC, Kanada

Big Island, Havaj, USA

Po rozsiahlom pátraní a prieskume v roku 2014 kúpila spoločnosť Young Living pozemok v kanadskej Britskej Kolumbii s cieľom založiť farmu Northern Lights Farm ako hlavný zdroj esenciálneho oleja zo smreka čierneho, ktorý je dôležitým olejom mnohých obľúbených zmesí. Tento pozemok ostáva nepoškvrnený syntetickými chemikáliami a hnojivami.

Z

T E J T O

FA R M Y

J E :

Smrek čier ny Z Norther n Lights • Rojovník Rebríček obyčajný • Smrek biely

11

Partnerstvo spoločnosti Young Living s Kona Sandalwood Reforestation Project je skvelým príkladom snahy zachovať kultúrne hodnoty. V tejto lokalite sa ťaží iba odumreté alebo odumierajúce santalové drevo kvôli zachovaniu ekologickej rovnováhy a z rešpektu voči hlboko zakorenenej viere Havajčanov v zodpovednosť ľudí za udržanie úctivého vzťahu s pôdou.

Z

T E J T O

FA R M Y

J E :

Royal Hawaiian Sandalwood™


FINCA BOTANICA FARM Guayaquil, Ekvádor B udova ni e t ej t o f a r m y a m o d e r n é h o d e s t i l a č n é h o z a r i a d e n i a z a č a l o a ko j eden z o z a ni et ený c h p ro j e k t o v G a r y h o Yo u n g a . V s ú č a s n o s t i pomá ha t ropi cké ekvá d o r s k é p o d n e b i e ž i v i ť 800 h e k t á ro v ú ro d n e j pôdy s pol očnos t i Young L i v i n g , k a ž d o ro č n ý z b e r a s t a r á s a o b u j n ý rastlinný život.

Z

T E J T O

FA R M Y

J E :

Kananga voňavá • Kopál vonný • Mastrante • Citrónová tráva Eukalyptus modrý • Dorado Azul • Okotea • Kubánske oregano Rosa Muerta • Kardamóm • Muškát • Yzop • Ishpingo • Rozmarín Ruta • Tymián • Fúzovec • Čokoláda


WHISPERING SPRINGS FARM Mona, Utah, USA Young Living Whispering Springs Farm je ikonickou levanduľovou farmou nielen pre spoločnosť Young Living, ale tiež pre hnutie s esenciálnymi olejmi a wellness komunitu. Táto levanduľová farma sa nachádza neďaleko globálneho ústredia Young Living a je miestom konania takých podujatí ako festival Lavender Day, konferencie Essential Oils and Animals Conference či festivalu Fall Festival Draft Horse Show and Rodeo.

Z

T E J T O

FA R M Y

J E :

Levanduľa • Yzop • Šalvia Muškátová • Mäta Piepor ná • Zlatobyľ Jedľa Balzamová • Medovka • Ruman Rímsky • Borievka • Rebríček Modrý Mäta Klasnatá • Rumanček Kamilkový


HIGHLAND FLATS TREE FARM Naples, Idaho, USA Farma Highland Flats Tree Farm je domovom krásnych ihličnatých stromov, z ktorých sa získavajú a vyrábajú esenciálne oleje. Tu sa každoročne koná Young Living podujatie s názvom Winter Harvest a aj projekty Spring Planting, ktoré umožňujú, aby sa členovia mohli priamo zúčastniť procesu Seed to Seal vo vidieckom, pokojnom prostredí a zažiť systém práce prvého plne automatizovaného moderného destilačného zariadenia na esenciálne oleje na svete.

Z

T E J T O

FA R M Y

J E :

Smrek Pichľavý Z Idaha • Jedľa Balzamová Z Idaha Borovica • Borovica Ponderosa Z Idaha • Západný Červený Céder

DOWN UNDER SANDALWOOD FARM

OUTBACK BOTANICAL RESERVE

Kununurra, Austrália

Darwin, Austrália

V tejto lokalite využívame prístup ochrany vzácnych santalových stromov pred rozrastajúcim sa čiernym trhom Indie tým, že semienka z Indie sa prinesú na pestovanie sem. Po zasadení v ich novom domove sa tieto stromy pestujú v zhode s najprísnejšími normami na kvalitu, udržateľnosť a environmentálne správcovstvo.

Z

T E J T O

FA R M Y

Sacred Sandalwood™

J E :

Severné teritórium Austrálie je lokalitou pre plantáže s austrálskym cyprusom. Zakladateľ rezervácie Outback Botanical Reserve vychádzal z etnobotanického použitia domorodých liekov a objavil novú, teraz už patentovanú, metódu destilácie, ktorej výsledkom je esenciálny olej Blue Cypress.

Z

T E J T O

FA R M Y

J E :

Cyprus modrý

14


SKYRIDER WILDERNESS RANCH Tabiona, Utah, USA Tento ranč je jednou z našich najobľúbenejších lokalít. V rámci pobytov a podujatí ho navštívilo už mnoho globálnych lídrov Young Living. Je uvelebený v horách Tabiony v Utahu a bol blízky srdcu Garyho Younga. Na tomto mieste prekvitá naša jedinečná pšenica klasnatá a je tiež miestom, kde je možné robiť výskum destilačných metód a nových rastlín.

Z

T E J T O

FA R M Y

J E :

Einkor n - Jednozr nka

TAIWAN COOPERATIVE FARM

LABBEEMINT PARTNER DISTILLERY

Taitung, Taiwan

White Swan, Washington, USA

Táto spolupracujúca farma pozostáva z menších jednotlivých prevádzok, ktoré sa zameriavajú na rôzne oleje. Tak ako aj každá individuálna prevádza, má aj každý olej svoj príbeh a pozadie, ktoré zahŕňajú uchovávanie, generačnú históriu a rodinný význam, aj vynachádzavosť a novátorstvo potrebné na jeho vytvorenie.

Z

T E J T O

FA R M Y

J E :

Jadeitový citrón • Hong Kuai • Xiang Mao Gáfrové drevo

15

V tomto destilačnom zariadení rodinného typu Labbeemint Partner Distillery sa produkuje mätový olej na svetovej úrovni od roku 1940. Bezkonkurenčná poctivosť a transparentnosť dodávateľského reťazca podniku Labbeemint z neho robí ideálneho primárneho dodávateľa mäty piepornej pre spoločnosť Young Living.

Z

T E J T O

FA R M Y

J E :

Mäta piepor ná • Mäta klasnatá


ARABIAN FRANKINCENSE

DISTILLERY Salalah, Omán

Young L i vi ng j e pr vou a j e d i n o u s p o l o č n o s ť o u n a s v e t e , k t o r á d e s t i l u j e ol ej Sa cred Fr a nki ncens e a v y v á ž a h o d o z á p a d n é h o s v e t a . S t ro m ka d i d l ovní ka pr a vého m á v t e j t o o b l a s t i b o h a t ú h i s t ó r i u , k e ď ž e s a využ í va už 5 0 0 0 rokov. J e h o ž i v i c a s a z b i e r a t ý m i s t ý m s p ô s o b o m a pod ľ a rovna ké h o č a s o v é h o p l á n u a k o p o s t á ro č i a .

Z

T E J T O

FA R M Y

Sacred Frankincense™

J E :


AMANZI AMAHLE FARM K A P S K É M E S TO, J U Ž N Á A F R I K A Farma a destilačné zariadenie Amanzi Amahle Farm and Distillery, ktorej ústredie sa nachádza v pohorí Witwatersrand, spolupracuje s miestnymi pestovateľmi v tomto regióne a produkuje niektoré z našich najpopulárnejších olejov. Toto partnerstvo je zárukou hodnotných rád a zdrojov, ktoré malé farmy potrebujú na produkciu vysokokvalitných esenciálnych olejov. Úsilie sa venuje pozornej starostlivosti o ľudí, pôdu a zdroje.

Z

T E J T O

FA R M Y

J E :

Čajovník • Eukalyptus úzkolistý • Citrón • Pomaranč • Grapefruit


GIHNDAGUN FARM TAT H A M , A U S T R Á L I A Najnovší producent esenciálneho oleja Tea Tree, farma Gihndagun, ktorej názov znamená „buď ohľaduplný voči Zemi“, zaberá 100 akrov úrodnej pôdy obrábanej s použitím prírodnej drevenej biomasy, drevených triesok a hnojív na prírodnej báze. Na polievanie úrody sa využíva závlahová voda, ktorá sa zachytáva a opätovne využíva, ako aj schválená voda získaná z prirodzene tečúceho potoka a rieky.

Z

T E J T O

FA R M Y

J E :

Čajovník

FINCA VICTORIA FARM C I U DA D V I C TO R I A , M E X I KO

Farmu Finca Victoria Farm tvorí 2 400 akrov úrodnej poľnohospodárskej pôdy s 50 hájmi ručne pestovaných ovocných stromov. Čerstvá limetková a grapefruitová kôra sa na mieste lisuje za studena, pričom sa získava esenciálny olej najvyššej kvality. Keďže táto farma je zariadením s nulovou tvorbou odpadu, každý kúsok zostávajúceho ovocia sa využije.

Z

T E J T O

FA R M Y

Grapefruit • Limetka

J E :

HAPPY PILI TREE FARM BICOL REGION, FILIPÍNY

Farma Happy Pili Tree Farm je hlavným dodávateľom spoločnosti Young Living, čo sa týka esenciálneho oleja Elemi. Bola zvolená za partnerskú farmu kvôli svojim zodpovedným metódam zberu. Farma vďaka svojim odporným znalostiam v oblasti zákonnej a udržateľnej dodávky tejto vzácnej rastliny poskytuje primeranú odmenu pracovníkom a chráni prírodné zdroje.

Z

T E J T O

FA R M Y

J E :

Elemi

18


ZÁSADY PARTNERSKÉHO VZŤAHU Seed to Seal

Na to, aby sme získali čo najčistejšie oleje, venujeme značné prostriedky. Čistota začína na farme a naše esenciálne oleje hrdo získavame z vlastných fariem, partnerských fariem a dodávateľov s certifikátom procesu Seed to Seal. Tieto lokality prijímajú naše zásady partnerského vzťahu Seed to Seal, aby sa zaistila čistota našich produktov v každom kroku dodávateľského reťazca. Spoločnosť Young Living verí, že na pravosti záleží. Pozývame vás ako súčasť vašej cesty zdravia objaviť, ako sú čisté, pravé esenciálne oleje podstatou toho, kto sme.

Budovanie vzťahov Náš tím na vyhľadávanie zdrojov a výkonný tím osobne vyberajú známych dodávateľov kvalitných rastlín a desaťročia s nimi budujú vzťahy. Naďalej podporujeme a rozširujeme tieto vzťahy.

Požiadavk y Seed to Seal

Záväzné dohody

Prísne testovanie

Prebiehajúce audity

Všetky farmy, či partnerské, či certifikovaný dodávateľ Seed to Seal, či naše vlastné firemné farmy, podpisujú vyhlásenia, že budú dodržiavať naše prísne požiadavky týkajúce sa procesu Seed to Seal.

Tieto Seed to Seal vyhlásenia podložíme právne záväznými zmluvami, ktoré zaručia, že partneri dodržia svoje vyhlásenia.

Minuli sme milióny dolárov na najmodernejšie laboratórium so špičkovými testovacími prístrojmi, ako aj na výskumníkov svetovej úrovne. Ak tento tím zistí, že produkt od dodávateľa nespĺňa naše náročné normy, nikdy sa nedostane do nášho skladu.

Okrem testovania overuje spoločnosť Young Living kvalitu svojich olejov prostredníctvom auditov tretích strán nášho dodávateľského reťazca. Naša spletitá globálna sourcing sieť má priniesť našim členom produkty mimoriadnej kvality, preto sme s hrdosťou zaviedli objektívny proces auditov.

Prečo tr váme na týchto náročných a drahých postupoch? Pretože pre Young Living nemá zmysel nízka úroveň. Poháňa nás túžba zlepšiť svet propagovaním priaznivých účinkov čistých esenciálnych olejov. Ak neprinášame rodinám pravú kvalitu, neprinášame im pravé účink y. Viac o týchto účinkoch na SeedtoSeal.com. 19


KONA SANDALWOOD REFORESTATION PROJECT 20


Povzbudzovať jednotlivcov. Vzdorovať obmedzeniam. Maximalizovať potenciál. Nadácia

Predstavujeme si svet, kde deti majú

Od založenia nadácie Foundation

sa

prostriedky a možnosti potrebné

v roku 2009 sme sa sústredili na

angažuje pri povzbudzovaní ľudí

na to, aby sa stali sebavedomými

odblokovanie možností poskytnutím

v

a

jednotlivcami,

nástrojov a prostriedkov pre tých,

dosiahnuť svoj potenciál a vzdorovať

ktorí dokážu prevziať kontrolu na

ktorých potreby dostávajú príliš

obmedzeniam

vlastným zdravím, zabezpečiť svoje

málo pozornosti. Naša misia a

rodiny a pozitívne meniť okolie.

vízia sú kompasom na dlhodobé

Young

The Living

D.

Gary

Young,

Foundation

znevýhodnených

komunitách poskytovaním

príležitostí zlepšiť svoje zdravie a vzdelanie.

samostatnými

riešenia.


N A Š E P RO J E K T Y a PA RT N E R I

Rebuild Nepal

Young L i v i ng Ac a d e m y E kvá d o r

HOPE FOR JUSTICE

Sole Hope

African Hearts Community OrganiSation

Healing Faith Uganda

Veľ ké zemetrasenia v Nepále v roku 2015 pripravili o život takmer 9 000 ľudí, zničili viac ako 900 000 domov a milióny ľudí ostali bez strechy nad hlavou. V horskej dedinke Yarsa, ktorú zemetrasenie úplne zničilo, buduje nadácia Foundation odznovu 112 domov. Už sme obnovili základnú školu a zmenili ju na našu druhú Young Living Academy!

Kľúčový projekt nadácie Foundation v Chongone v Ekvádore je zastrešujúcim pre náš program Sponsor a Child. Vybudoval ju v roku 2009 zakladateľ a predseda predstavenstva Young Living D. Gary Young so spoluzakladateľ kou a CEO Mary Youngovou. V súčasnosti veľmi úspešne vzdeláva 350 študentov od materskej škôlky po strednú školu. Faktom je, že hoci väčšina detí v Ekvádore končí školskú dochádzku ôsmym ročníkom a iba 20 % miestnych študentov skončí strednú školu, naša Akadémia si udržiava 97-percentnú dochádzku a každý rok maturuje 100 % našich stredoškolákov! Misiou Hope for Justice je skončiť obchodovanie s ľuďmi a moderné otroctvo našej generácie. Nadácia Young Living Foundation sa pridáva k tomuto boju založením školy Hope for Justice Shine Career School v meste Phnom Penh v Kambodži, kde sa dievčatá vyslobodené zo sexuálneho obchodovania môžu vzdelávať a ísť za svojimi snami v takmer akomkoľvek povolaní, aké si vyberú!

Tisíce detí a dospelých v Ugande sú obeťou parazitického hmyzu nazývaného jiggers. Samička tohto hmyzu sa zavŕta do nôh a môže spôsobiť život ohrozujúcu infekciu. Čo je však najhoršie, vlastné rodiny a okolie vytláčajú takýchto jedincov na okraj komunity. Organizácia Sole Hope ponúka nádej, zdravší život a pokoj od chorôb súvisiacich s nohami prostredníctvom vzdelania, práce a lekárskej pomoci. Jedným z hlavných cieľov tejto organizácie je pomôcť deťom a dospelým zbaviť sa tohto hmyzu.

Organizácia African Hearts vedie záchranný program pre deti žijúce v slume Kisenyi, ktorý sa považuje za najväčší slum v Ugande a jeden z najväčších v celej Afrike. Nadácia Foundation znásobila účinok záchranného programu organizácie African Hearts zvýšením frekvencie poskytovania jedla hladujúcim deťom z troch dní v týždni na päť dní a rozšírením priestoru v ich prechodných domovoch na prichýlenie 40 detí – zlepšenie o 200 percent.

Organizácia Healing Faith Uganda poskytuje v dedinách vzdelávanie o malárii, prevenciu a ošetrenie. Malária zabíja v Afrike každých 60 sekúnd jednu osobu a patrí tu medzi hlavné príčiny úmrtia u detí do 5 rokov. Pomocou nového centra D. Gary Young, Young Living Foundation Malaria Center bude môcť táto organizácia poskytnúť 80 000 jedincom – takmer 100 denne – reálny prístup k liečbe malárie.

Ak chcete pomôcť, navštívte YoungLivingFoundation.org.


Young

Living

x FIVE FIVE

Päť rokov, päť kľúčových cieľov, jeden silný záväzok Spoločnosť Young Living bola nielen priekopníkom moderného hnutia esenciálnych olejov, ale na čele odvetvia stála 25 rokov a ešte neskončila. Po dosiahnutí našej štvrťstoročnice budeme pokračovať a sústrediť sa na odvážne ciele, ktoré zmenia svet. V tomto priekopníckom duchu naplňme svoj záväzok 5x5

PÄŤ ROKOV, PÄŤ KĽÚČOVÝCH CIEĽOV, JEDEN SILNÝ ZÁVÄZOK.

Pledge. Záväzkom 5x5 Pledge sa nanovo vymedzuje naša úloha ako spoločnosti s vedúcim postavením v odvetví, ale pozdvihne sa tak aj pozitívny vplyv Young Living na Zem, spoločenstvá a rodiny na celom priebehu nasledujúcich piatich rokov sa spoločnosť Young Living Young zaväzuje::Living zaväzuje šíriť víziu svete. Od roku 2019 sa vVpriebehu nasledujúcich piatich rokov spoločnosť

nášho zakladateľa, D. Gary Younga, v týchto piatich vzájomne prepojených ohľadoch:

POSKYTNÚŤ PRÍLEŽITOSŤ

päťkrát viac ľuďom prostredníctvom nadácie D. Gary Younga, Young Living Foundation

OTVORIŤ

DOSIAHNUŤ

každoročne aspoň päť nových trhov

do piatich rokov nulovú produkciu odpadu ako strážca Zeme

OSLOVIŤ ZALOŽIŤ

každoročne aspoň päť podnikových alebo partnerských fariem

23

do piatich rokov ďalších päť miliónov domácností


PÄ Ť K R Á T V I AC Ľ U D Í D O S TA N E P R Í L E Ž I TO S Ť V Ď A K A D. G A RY YO U N G, YO U N G L I V I N G F O U N DAT I O N

Nadácii sa teraz každoročne darí meniť tisícky životov tým, že poskytne príležitosť oblastiam s nedostatočne zabezpečenými službami, vrátane záchrany žien a detí pred obchodovaním s ľuďmi, a poskytne rodinám nástroje na prevenciu pred maláriou. Sme presvedčení, že situácia ľudí sa dá zlepšiť. V priebehu nasledujúcich piatich rokov sa zaväzujeme späťnásobiť počet životov, ktoré zmenila YL Foundation. O PÄ Ť RO KOV N U L OV Ý O D PA D

Sme pokorní, čo sa týka našej zodpovednosti a viditeľnosti ako ekologického subjektu stojaceho na čele odvetvia a svoje popredné postavenie na planéte berieme vážne. V priebehu nasledujúcich piatich rokov budú mať naše globálne prevádzky nulový status, čo sa týka odpadu a budeme sa snažiť vyvážiť našu uhlíkovú stopu prostredníctvom našej širokej siete partnerských a podnikových fariem. PÄ Ť A V I AC P O D N I KOV Ý C H A L E B O PA RT N E R S K Ý C H FA R I E M V Y BU D OVA N Ý C H K A Ž D Ý RO K

S nadšením spolupracujeme s prírodou, aby sme vám priniesli najčistejší produkt na Zemi. Naše farmy sú stredobodom nášho záväzku Seed to Seal a navždy zostanú súčasťou našej DNA. Pomáhajú nám vytvárať stabilnejší a kontrolovaný dodávateľský reťazec, umožňujú nám stáť na čele výskumu v oblasti esenciálnych olejov a našim členom poskytujú znalosti o pôvode našich olejov. Každý rok v priebehu nasledujúceho päťročného obdobia vytvoríme päť alebo viac takýchto nádherných podnikových alebo partnerských fariem. K A Ž D Ý RO K OT VO R Í M E A S P O Ň PÄ Ť N OV Ý C H T R H OV

Pri príležitosti otvorenia každého nového trhu spoločnosť Young Living otvára dvere zdravia a nových možností novým členom na tomto trhu ako aj talentovaným novým zamestnancom nadšeným z príležitosti zanechať pozitívny vplyv. Keďže v rámci našej misie sa snažíme umožniť väčšiemu počtu ľudí ako kedykoľvek predtým zažiť celoživotné zdravie a stať sa súčasťou rodiny Young Living, každý rok v priebehu nasledujúceho päťročného obdobia otvoríme aspoň päť nových trhov. V P R I E B E H U P I AT I C H RO KOV O S L OV Í M E Ď A L Š Í C H PÄ Ť M I L I Ó N OV D O M Á C N O S T Í

Rozširovaním nášho pozitívneho vplyvu prostredníctvom dobročinnej činnosti, ekologických iniciatív, nových fariem a nových trhov, sa bude náš dosah taktiež zväčšovať. Život Garyho Younga bol zasvätený esenciálnym olejom a snahe priniesť ich do každej domácnosti na svete. Vzhľadom na to, že sme sa zaviazali dramaticky rozšíriť túto víziu, rozhodli sme sa osloviť v priebehu nasledujúcich piatich rokov ďalších 5 miliónov domácností.


ČO

ESENCIÁLNE OLEJE? Rastliny a bylinky pestované na farme alebo nadivoko sú s láskou pozbierané a stromy s láskou vyťažené. Esenciálne oleje sú koncentrované výťažky z týchto rastlín a stromov získané jemnouparnou destiláciou, lisovaním za studena alebo navŕtaním stromu na získanie živice. Tieto čisté esenciálne oleje sú oveľa účinnejšie ako rastliny, z ktorých boli vyťažené. Ponúkame stovky samostatných olejov, zmesí a produktov obsahujúcich esenciálne oleje. Každý z nich obsahuje optimálnu koncentráciu špecifických prirodzene sa vyskytujúcich zložiek maximalizujúcich ich účinok. Každej stránke života môže prospievať používanie esenciálnych olejov, či už ako aromaterapia, či produkty na osobnú hygienu alebo produkty na čistenie v domácnosti!

Ako používať esenciálne oleje

A R O M A T I C K Y

L O K Á L N E

V N Ú T O R N E

Použite esenciálne oleje aromaticky na povzbudenie nálady.

Mnoho esenciálnych olejov môžete bezpečne použiť priamo na pokožku:

• Rozotrite 2 – 3 kvapky esenciálneho oleja medzi dlaňami a inhalujte.

• Kvapnite 2 – 3 kvapky esenciálneho oleja priamo na žiadané miesto na pokožke a vmasírujte ich. V prípade potreby zopakujte. Vždy dodržiavajte pokyny na zriedenie uvedené na etikete.

Pri vnútornom užívaní našich Plus potravinových doplnkov s esenciálnymi olejmi vyskúšajte tieto tipy:

• Pridajte pár kvapiek esenciálneho oleja do misky s horúcou vodou. Prikryte si hlavu a misku uterákom. Pomaly a zhlboka dýchajte. • Svoje obľúbené esenciálne oleje používajte v našich difuzéroch. P O Z N Á M K A : Vždy si prečítajte pokyny

na použitie uvedené jednotlivých výrobkov.

na

etiketách

UPOZORNENIE:

Esenciálne

oleje

veľmi účinné a niektoré môžu pokožku veľmi

•P  ár kvapiek Plus oleja nakvapkajte do želatínovej kapsuly a prehltnite s vodou. •N  akvapkajte 1 – 2 kvapky Plus oleja do pohára s vodou, nápoja NingXia Red, džúsu, jogurtu, obľúbeného sladidla alebo rastlinného mlieka a prehltnite.

dráždiť. Ak podráždenie pretrváva, naneste na miesto komplex rastlinných olejov V-6 Vegetable Oil Complex alebo akýkoľvek čistý rastlinný olej. Citrusové oleje a zmesi môžu spôsobiť dočasnú fotosenzitivitu.

•N  akvapkajte 1 – 2 kvapky Plus oleja (podľa chuti) do jedla počas varenia.


E S E N C I Á L N E O L E J E A P RO D U K T Y S I C H O B S A H O M Čisté esenciálne oleje sú základom všetkého, čím sa spoločnosť Young Living zaoberá. Ponúkame produkty v štyroch kategóriách na každodenné obohatenie a zjednodušenie života:

E S E N C I Á L N E

O L E J E

V Y

A

V Á Š

D O M O V

Nechajte nimi nasiaknuť svoje telo, myseľ a dušu a objavte čistý ukotvený život, ktorý ste vždy chceli. Samostatné oleje, zmesi alebo špeciálne extrakty pozývajú nový rozmer zdravia do vášho životae.

Svoju rodinu a domov udržujte čisté a chránené s produktami z prírody ideálnymi na každodenné použitie. Naše produkty do domácnosti obsahujú zložky, ktoré chcete, bez tých, ktoré nechcete.

Esenciálne oleje nájdete na strane 27.

Vy a váš domov nájdete na strane 59.

Z D R AV É

&

F I T

K R Á S A

Uspokojte výživové potreby svojho tela a aj svoje chuťové poháriky. Táto zostava výživových doplnkov a zdravých chutných pochúťok je plná možností, ktoré si obľúbi celá vaša rodina.

Odkryte svoju prirodzenú žiaru s naším radom produktov osobnej starostlivosti s obsahom esenciálnych olejov. Čistenie, výživa, hydratácia a viac so zložením bez škodlivých chemikálií.

Zdravé a fit nájdete na strane 77.

Krása nájdete na strane 87. 26


PRODUKTY

S

ESENCIÁLNYMI OLEJMI Esenciálne oleje sú srdcom spoločnosti Young Living a podstatou nášho produktového radu. Prezrite si naše produkty, objavte viacúčelové účinné esenciálnych olejov a zmesi podložené naším sľubom Seed to Seal® a nájdite esenciálne oleje vhodné práve pre vás.


JEDNOZLOŽKOVÉ E S E NC IÁLNE

OLEJE

Počas viac ako 20 rokov výskumu a skúseností zdokonalila spoločnosť Young Living patentovaný proces Seed to Seal, aby mohli byť dostupné tie najkvalitnejšie esenciálne oleje. Vďaka tejto oddanosti kvalite vynikajú naše esenciálne oleje nad ostatnými a s každou fľaštičkou zaznamenáte významný rozdiel v kvalite.


BASIL

BERGAMOT

Ocimum basilicum

Citrus aurantium bergamia

BLACK PEPPER

BLUE TANSY

Piper nigrum

Tanacetum annuum

KÓD

OBJ E M

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJE M

350008

15 ml

350308

15 ml

361108

5 ml

308408

5 ml

Esenciálny olej Basil má sviežu, bylinkovú vôňu bazalky, ktorá môže byť upokojujúca a osviežujúca. Pri nanášaní priamo na miesto rozrieď te s V-6 alebo iným nosným olejom. POUŽITIE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

Bergamot má ľahkú, citrusovú vôňu, ktorá môže byť pri rozptyľovaní zároveň povznášajúca i relaxačná. POUŽITIE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

CARROT SEED

CEDARWOOD

Daucus carota

Cedrus atlantica

Black Pepper je pri aromatickom použití krásne voňavý. Priamo inhalujte jeho energizujúcu vôňu alebo spojte s inými olejmi ako Peppermint, Wintergreen či Clove. POUŽIT IE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

Blue Tansy sa môže použiť pri masáži na výživu pokožky alebo na upokojenie unaveného tela. Pri aromatickom použití pôsobí povznášajúco a inšpiratívne a každému priestoru dodá sviežu, ovocnú vôňu. POUŽIT IE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

CINNAMON BARK

CISTUS

Cinnamomum verum

Cistus ladanifer

KÓD

OBJ E M

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJE M

308108

5 ml

350908

15 ml

351508

5 ml

351808

5 ml

Vyrába sa destiláciou semien divokej mrkvy. Carrot Seed má mierne sladkú vôňu so zemitými, bylinkovými tónmi. POUŽITIE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo naneste na požadované miesto.

Svojou hrejivou, balzamovou vôňou môže esenciálny olej Cedarwood vytvoriť pri rozptyľovaní upokojujúcu atmosféru. Pridajte esenciálny olej Cedarwood do obľúbených produktov starostlivosti o pokožku, naneste lokálne alebo vmasírujte do pokožky pre zdravo vyzerajúce vlasy. POUŽITIE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo naneste na požadované miesto.

C ITLIVOSŤ N A S VE TLO : Najmenej 12 hodín po aplikovaní na pokožku sa vyhnite priamemu slnečnému svetlu a UV lúčom. L O KÁLN E : Aplikujte priamo na pokožku. Možno je potrebné zriedenie. Pozrite si návod na použitie na etikete.

Cinnamon Bark má ostrú, korenistú vôňu, ktorá má odblokovať pocity hojnosti. Mnohí ju používajú aromaticky pre jej hrejivé, vábivé tóny. POUŽIT IE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

Verí sa, že Cistus je biblickou ružou Šáronu a jej akoby medová vôňa utišuje a povznáša. POUŽIT IE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo naneste na požadované miesto.

Z R IE DE NIE : Potrebné lokálne riedenie. Pozrite si návod na použitie na etikete. NA A R OM ATIC K É Ú Č E LY: Vdychujte priamo alebo použite difuzér Young Living. V NÚ TOR NE : Pozrite si návod na použitie na.

Obal produktov sa môže líšiť od obrázkov uvedených v tomto katalógu. Vždy si prečítajte pokyny na použitie uvedené na etiketách jednotlivých výrobkov.

30


CITRONELLA Cymbopogon nardus

CLARY SAGE

CLOVE

COPAIBA

Salvia sclarea

Syzygium aromaticum

Copaifera reticulata

KÓD

OBJ E M

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJE M

532308

5 ml

352108

15 ml

352408

15 ml

343108

15 ml

Esenciálny olej Citronella je ideálny na rozptyľovanie v miestnosti na osvieženie vzduchu.

Clary Sage má bylinkovú vôňu a verí sa, že vytvára pokojné a relaxačné prostredie.

POUŽITIE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

POUŽITIE |

CYPRESS

DILL

DORADO AZUL

ELEMI

Cupressus sempervirens

Anethum graveolens

Hyptis suaveolens

Canarium luzonicum

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

Clove je dôležitou zložkou zmesi esenciálnych olejov Thieves Young Living a má veľmi hrejivú a vábivú vôňu. POUŽIT IE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

Živica získavaná zo stromu kopajvy v Brazíli sa destiluje nad parou, pričom sa získava esenciálny olej Copaiba, ktorý má vysokú hladinu betakarofylénu a má sladkú vôňu. POUŽIT IE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo naneste na požadované miesto.

KÓD

OBJ E M

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJE M

353008

15 ml

353608

5 ml

359808

5 ml

354008

15 ml

Cypress má sviežu, bylinkovú vôňu, ktorá môže podporovať pocit bezpečia a uzemnenia. POUŽITIE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo naneste na požadované miesto.

Esenciálny olej Dill sa vyrába destiláciou celej rastliny kôpru a verí sa, že pri aromatickom použití je upokojujúci. Tento olej sa na zlepšenie relaxačného aromatického zážitku môže zmiešať s olejom Roman Chamomile. POUŽITIE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

31

Dorado Azul, jedinečný esenciálny olej z Ekvádoru, je pre Young Living exkluzívnym. Jeho svieža vôňa je ideálna pre aromatické i lokálne použitie. POUŽIT IE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

Elemi, patriaci do rovnakej rodiny olejov ako Frankincense a Myrrh, sa tradične používa na podporu vzhľadu pokožky. POUŽIT IE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo naneste na požadované miesto.


EUCALYPTUS BLUE

EUCALYPTUS GLOBULUS

EUCALYPTUS RADIATA

FENNEL

Eucalyptus bicostata

Eucalyptus globulus

Eucalyptus radiata

Foeniculum vulgare

KÓD

OBJ E M

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJE M

359708

5 ml

353908

15 ml

353808

15 ml

354208

15 ml

Eucalyptus Blue sa pestuje a destiluje na farme Young Living v Ekvádore. Tento esenciálny olej má vysoký obsah eukalyptolu, ktorý pri rozptyľovaní uvoľňuje upokojujúcu a posilňujúcu vôňu. POUŽITIE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.Complex a naneste na požadované miesto.

Eucalyptus Globulus má sviežu, zemitú arómu a vďaka svojim čistiacim vlastnostiam sa používa v mnohých produktoch na ošetrovanie pleti. POUŽITIE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

Esenciálny olej Eucalyptus Radiata je obľúbený pre svoju sviežu, prenikavú, ovocnú vôňu, čím je ideálny na masáž po fyzickej aktivite. Olej Eucalyptus Radiata rozptyľujte na podporu stimulujúceho a omladzujúceho prostredia.

Fennel má sladkú, korenistú vôňu s dlhou históriou povzbudzujúcich, uzemňujúcich pocitov. POUŽIT IE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo naneste na požadované miesto.

POUŽIT IE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

FRANKINCENSE

GERANIUM

GERMAN CHAMOMILE

GINGER

Boswellia carterii

Pelargonium graveolens

Matricaria recutita

Zingiber officinale

KÓD

OBJEM

KÓD

OBJEM

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJE M

354908

5 ml

354808

15 ml

355408

15 ml

308608

5 ml

355708

5 ml

Esenciálny olej Frankincense rozptyľujte počas meditácie na pomoc s uzemnením a zmyslom alebo pridajte do produktov osobnej starostlivosti na podporu žiariacej pokožky. POUŽITIE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo naneste na požadované miesto.

Esenciálny olej Geranium sa vyrába destiláciou kvetov a listov nad parou a jeho vôňa povzbudzuje mierumilovné, duchovné pocity. POUŽITIE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo naneste na požadované miesto.

German Chamomile má upokojujúcu vôňu, ktorá pomáha nastoliť pocity pokoja a trpezlivosti. Tento olej sa môže nanášať na potrebné miesta nezriedený alebo ako súčasť masáže. POUŽIT IE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo naneste na požadované miesto.

Ginger má hrejivú, energizujúcu vôňu, ktorú možno po cvičení pridať do masážneho oleja Ortho Sport®. POUŽIT IE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

32


GRAPEFRUIT

HELICHRYSUM

HINOKI

HONG KUAI

Citrus paradisi

Helichrysum italicum

Chamaecyparis obtusa

Chamaecyparis formosensis

KÓD

OBJ E M

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJE M

356008

15 ml

356308

5 ml

307308

5 ml

465708

5 ml

Grapefruit má úžasne povznášajúcu citrusovú vôňu. Rozjasnite si domácnosť ranným rozptyľovaním esenciálneho oleja

Skvelým olejom na rozptyľovanie počas štúdia alebo písania domácich úloh je Helichrysum, ktorý má stimulujúcu vôňu, bez

Hinoki pochádza z japonského cyprusu a má sýtu, posilňujúcu citrusovú vôňu, ktorá môže zvýšiť duchovné vedomie. V histórii sa

Grapefruit. POUŽITIE |

ktorej by nemala ostať žiadna domácnosť.

esenciálny olej Hinoki používal na osvieženie duše.

POUŽITIE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo naneste na požadované miesto.

POUŽIT IE |

IDAHO BALSAM FIR

IDAHO BLUE SPRUCE

JADE LEMON

JASMINE

Abies balsamea

Picea pungens

Citrus limon eureka var. formensensis

Jasminum officinale

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

Hong Kuai má príjemnú vôňu, ktorá podporuje hlboké uvoľnenie. Používa sa aj ako osviežovač vzduchu alebo do pánskych toaletných vôd. POUŽIT IE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

KÓD

OBJ E M

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJE M

331608

15 ml

309308

5 ml

468508

5 ml

356908

5 ml

Idaho Balsam Fir má drevitú, osviežujúcu vôňu. Rozptyľujte pre uzemňujúcu a upokojujúcu vôňu. POUŽITIE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo naneste na požadované miesto.

Idaho Blue Spruce je exkluzívnym olejom, ktorý sa destiluje na Highland Flats Tree Farm spoločnosti Young Living. Tento pozoruhodný esenciálny olej obsahuje vysoké percentá alfa-pinénu a limonénu a má príjemnú a relaxačnú vôňu ihličnana. POUŽITIE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo naneste na požadované miesto.

33

Jade Lemon má jedinečnú citrónovo-limetkovú vôňu, ktorá je príjemná a povznášajúca. Rozptyľujte pre nádhernú, šťavnatú vôňu, ktorá je čistá a vábivá. POUŽIT IE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

Jasmine†, považovaný za exotický a romantický, podporuje vzhľad pokožky a používa sa vo viacerých Young Living produktoch osobnej starostlivosti. Sladká, kvetinová vôňa Jasmine uvoľňuje myseľ a pozdvihne sebavedomie. POUŽIT IE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto. † Jasmine je skôr čistým výťažkom než esenciálnym olejom.


JUNIPER

KUNZEA

LAVENDER

LEDUM

Juniperus osteosperma

Kunzea ambigua

Lavandula angustifolia

Ledum groenlandicum

KÓD

OBJ E M

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJE M

357208

15 ml

23623

5 ml

357508

15 ml

357908

5 ml

Zemitá, drevitá vôňa oleja Juniper vytvára pri rozptyľovaní mierumilovnú atmosféru. POUŽITIE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

LEMON Citrus limon KÓD 357808

OBJ E M 15 ml

Lemon, obsahujúci prirodzene sa vyskytujúcu zložku limonén, je kľúčovou zložkou mnohých obľúbených produktov s obsahom esenciálnych olejov. Lemon sa na celom svete používa ako prídavok do čistiacich prostriedkov a mydiel pre svoju osviežujúcu vôňu. POUŽITIE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

Kunzea má podobné vlastnosti a použitie, ako olej Tea Tree, ale ponúka lahodnejšiu vôňu a jemnejší pocit pri lokálnej

Lavender je esenciálny olej obľúbený pre svoju upokojujúcu a utišujúcu vôňu. Rozptýlený Lavender dodá čistú a sviežu

aplikácii. Pri použití v difuzéri vytvára uvoľňujúcu atmosféru a prináša osviežujúci zážitok pre naše dýchanie.

vôňu každej miestnosti. Je tiež relaxačným prídavkom k produktom starostlivosti o telo a do kúpeľa.

POUŽITIE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

POUŽIT IE |

LEMON MYRTLE

LEMONGRASS

Backhousia citriodora

Cymbopogon flexuosus

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo naneste na požadované miesto.

Ledum sa tradične používal na podporu toku energie. Je jedným z kľúčových zložiek v zmesiach esenciálnych olejov Juva Cleanse® a GLF™. POUŽIT IE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

LIME Citrus aurantifolia

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJE M

307908

5 ml

358208

5 ml

358108

15 ml

307408

15 ml

Svieža aróma Lemon Myrtle je povznášajúca a osviežujúca, čo môže pomôcť vyčistiť myseľ. POUŽITIE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

Lemongrass je kľúčovou zložkou v zmesi Purification® a v masážnom oleji Ortho Sport®. Esenciálny olej Lemongrass sa môže používať samostatne alebo spolu s inými doplnkovými olejmi na prebudenie zmyslov. POUŽIT IE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

Lime má úžasne jemnú a povznášajúcu aromatickú vôňu. Rozptyľujte na povzbudenie pocitov pozitivity. POUŽIT IE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

34


MARJORAM

MELISSA

MYRRH

MYRTLE

Origanum majorana

Melissa officinalis

Commiphora myrrha

Myrtus communis

KÓD

OBJ E M

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJE M

358408

15 ml

358908

5 ml

359308

15 ml

359508

5 ml

Marjoram je kľúčovým olejom pri vykonávaní metódy Raindrop Technique® a môže sa použiť pri masáži po cvičení. POUŽITIE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

Melissa má trávnatú, citrónovú vôňu, ktorá je príjemná, povznášajúca a povzbudzujúca. POUŽITIE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo naneste na požadované miesto.

Myrrh má dlhú históriu používania v produktoch starostlivosti o pleť vďaka svojim hydratačným vlastnostiam na suchú pleť. V biblických časoch bola myrha veľmi cenená, pričom má vôňu, ktorá dodáva hlbší duchovný zmysel. POUŽIT IE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo naneste na požadované miesto.

NORTHERN LIGHTS BLACK SPRUCE NUTMEG Myristica fragrans

Picea mariana

Myrtle má povznášajúcu vôňu, ktorá pri rozptyľovaní pôsobí príjemne. Má účinky, ktoré pri lokálnom použití pomáhajú skrášliť a zlepšiť vzhľad zdravej pokožky. POUŽIT IE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

OCOTEA

ORANGE

Ocotea quixos

Citrus sinensis

KÓD

OBJ E M

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJE M

531308

5 ml

359908

15 ml

355608

5 ml

360208

15 ml

Esenciálny olej Northern Lights Black Spruce pochádza z Young Living Northern Lights Farm v Britskej Kolumbii v Kanade. Na vytvorenie sviežej aromatickej atmosféry rozptyľujte túto sýtu, drevitú a posilňujúcu vôňu počas meditácie. POUŽITIE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

35

Nutmeg má hrejivú, korenistú vôňu, ktorá pôsobí energizujúco a povznášajúco. Nutmeg sa dobre mieša s inými olejmi ako Orange, Clary Sage, akýkoľvek Eucalyptus a Ginger. POUŽITIE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

Ocotea, vyrábaná destiláciou ekvádorského stromu okotea, má komplexnú arómu, ktorá je známa pre svoje čistiace pôsobenie na pokožku. POUŽIT IE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

Orange je obľúbeným olejom na rozptyľovanie a aromatické použitie. Môže byť upokojujúci a priniesť pocit inšpirácie. POUŽIT IE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.


OREGANO Origanum vulgare KÓD

OBJ E M

360508

15 ml

Esenciálny olej Oregano je kľúčovým pri používaní metódy Raindrop Technique® a má výraznú, bylinkovú vôňu. POUŽITIE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

PINE Pinus sylvestris

PALO SANTO

PATCHOULI

PEPPERMINT

Bursera graveolens

Pogostemon cablin

Mentha piperita

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJE M

360708

5 ml

360808

15 ml

361408

15 ml

Palo Santo má inšpiratívnu vôňu a možno ho rozptyľovať na vytvorenie očisťujúcej a osviežujúcej atmosféry. Môže sa tiež použiť na masáž po fyzickej aktivite. POUŽITIE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

Esenciálny olej Patchouli sa môže používať lokálne na zlepšenie vzhľadu suchej pokožky a je ideálnym doplnkom do vašich obľúbených produktov starostlivosti o pokožku. Rozptyľujte ho pre jeho upokojujúcu, relaxačnú a mierumilovnú vôňu.

Peppermint sa môže použiť lokálne na schladenie pokožky alebo rozptyľovať pre vôňu vyvolávajúcu pocity pokoja. POUŽIT IE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

POUŽIT IE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo naneste na požadované miesto.

RAVINTSARA

ROMAN CHAMOMILE

ROSE

Cinnamomum camphora

Chamaemelum nobile

Rosa damascena

KÓD

OBJ E M

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJE M

361808

15 ml

362008

5 ml

351208

5 ml

362308

5 ml

Esenciálny olej Pine má osviežujúcu a posilňujúcu arómu. Pri rozptyľovaní má tento olej upokojujúcu vôňu.

Ravintsara má príjemnú, čistú vôňu, bežne sa používa pri meditácii a má schopnosť čistiť pleť.

POUŽITIE |

POUŽITIE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

Roman Chamomile má sladkú, bylinkovú vôňu, ktorá môže pomôcť vytvoriť upokojujúcu atmosféru špeciálne vhodnú pre neposedné deti.

Rose má krásnu vôňu povzbudzujúcu pocity pozitívnej sebareflexie. Na získanie 5 ml oleja je potrebné destilovať skoro desať kilogramov lupeňov ruže.

POUŽIT IE | | Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo naneste na požadované miesto.

POUŽIT IE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo naneste na požadované miesto.

36


ROSEMARY Rosmarinus officinalis

ROYAL HAWAIIAN SANDALWOOD

SACRED FRANKINCENSE

SAGE

Santalum paniculatum

Boswellia sacra

Salvia officinalis

KÓD

OBJ E M

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJE M

362608

15 ml

474610

5 ml

355008

5 ml

363208

15 ml

Rosemary je známou bylinkou s výraznou, drevitou vôňou podporujúcou pocity jasnej mysle.

Royal Hawaiian Sandalwood sa vyznačuje bohatou, sladkou, hrejivou a drevitou vôňou, ktorá je zmyselná a romantická.

POUŽITIE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

POUŽITIE |

SPEARMINT

TANGERINE

TEA TREE

Citrus reticulata

Melaleuca alternifolia

Mentha spicata KÓD

OBJ E M

363808

5 ml

Spearmint je jemnejší olej ako Peppermint. Charakterizuje ju posilňujúca vôňa, ktorá povznáša a upokojuje. POUŽITIE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

37

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo naneste na požadované miesto.

Esenciálny olej Sacred Frankincense™ sa získava destiláciou živice zo stromu Boswellia sacra. Je vhodný pre tých, ktorí chcú dosiahnuť vyššiu úroveň duchovných zážitkov a meditácie. POUŽIT IE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo naneste na požadované miesto.

Sage vydáva pri rozptyľovaní výraznú, ostrú, prečisťujúcu a povznášajúcu vôňu. Tradične sa používa pre svoje prečisťujúce vlastnosti. POUŽIT IE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

THYME Thymus vulgaris

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJE M

364408

15 ml

358708

15 ml

365008

15 ml

Esenciálny olej Tangerine je obľúbený pre svoju príjemnú, sladkú, citrusovú vôňu. POUŽITIE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

Olej Tea Tree, tiež známy ako Melaleuca Alternifolia, sa často používa v starostlivosti o pokožku vďaka svojim čistiacim vlastnostiam.

Thyme je kľúčovou zložkou masážneho oleja Ortho Ease a je vhodný po cvičení. Verí sa, že pri aromatickom použití prináša pocit zámeru.

POUŽIT IE |

POUŽIT IE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo naneste na požadované miesto.

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.


VALERIAN

VETIVER

WINTERGREEN

XIANG MAO

Valeriana officinalis

Vetiveria zizanoides

Gaultheria procumbens

Cymbopogon citratus

KÓD

OBJ E M

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJE M

364808

5 ml

365108

5 ml

365808

15 ml

465808

5 ml

Olej Valerian sa vyrába destiláciou koreňa rastliny a jeho jedinečná vôňa upokojuje a uzemňuje. Použite ho lokálne na zadnú stranu krku alebo spodok chodidiel. POUŽITIE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo naneste na požadované miesto.

Vetiver má zemitú a uzemňujúcu vôňu. Tento jedinečný esenciálny olej môžete rozptyľovať pre jeho upokojujúcu a relaxačnú vôňu. POUŽITIE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo naneste na požadované miesto.

Svieža, mätová vôňa oleja Wintergreen je stimulujúca a posilňujúca. Je skvelou prísadou do pleťového mlieka nanášaného po fyzickej aktivite. POUŽIT IE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

Xiang Mao sa tradične používalo na osvieženie vzduchu v domácnosti, na osvietenie mysle a hydratáciu pokožky. POUŽIT IE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo naneste na požadované miesto.

YLANG YLANG Cananga odorata KÓD

OBJ E M

365908

15 ml

Esenciálny olej Ylang Ylang je ideálny na rozptyľovanie a vychutnávanie jeho romantickej, relaxačnej, sladkej, kvetinovej vône. POUŽITIE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo naneste na požadované miesto.

38


P O T R AV I N OV É D O P L N K Y S O B S A H O M E S E N C I Á L N YC H O L E J OV R A D U

PLUS

Oleje z nášho radu Plus potravinových doplnkov s esenciálnymi olejmi sú ideálne pre kulinárstvo. Či už si ich pridáte do jedla pre vynikajúcu koncentrovanú chuť, alebo použijete v kapsulách, určite si pozrite staré aj nové obľúbené produkty v tejto časti.

C ITLIVOSŤ N A S VE TLO : Najmenej 12 hodín po aplikovaní na pokožku sa vyhnite priamemu slnečnému svetlu a UV lúčom. L O KÁLN E : Aplikujte priamo na pokožku. Možno je potrebné zriedenie. Pozrite si návod na použitie na etikete.

Z R IE DE NIE : Potrebné lokálne riedenie. Pozrite si návod na použitie na etikete. NA A R OM ATIC K É Ú Č E LY: Vdychujte priamo alebo použite difuzér Young Living. V NÚ TOR NE : Pozrite si návod na použitie na.


CARDAMOM +

CINNAMON BARK +

CLOVE +

FENNEL +

Elettaria cardamomum

Cinnamomum verum

Syzygium aromaticum

Foeniculum vulgare

KÓD

OBJ E M

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJE M

563408

5 ml

558508

5 ml

562008

5 ml

563608

5 ml

Prípravok Cardamom+, ktorý je destilovaný nad parou z kardamómových semien, perfektne zachytáva aromatický a svieži charakter tohto známeho korenia. Pre svoju charakteristickú chuť sa bežne pridáva do sladkých aj slaných jedál a tiež do horúcich nápojov. POUŽITIE |

| Použite ho pri varení alebo užite vnútorne. Pri vnútornom použití vždy najskôr rozrieďte s nosným olejom.

Cinnamon Bark+ je vašou tajnou zbraňou v kuchyni! Obsahuje 100-percentný olej Cinnamon Bark. Iba pár kvapiek pozdvihne chuť vašich jedál do nových výšok. POUŽITIE |

| Použite ho pri varení alebo užite vnútorne. Pri vnútornom použití vždy najskôr rozrieďte s nosným olejom.

Clove je dôležitou zložkou zmesi esenciálnych olejov Thieves Young Living. Clove+ je koncentrovaným destilovaným výťažkom tých istých prenikavých klinčekov, ktoré sa používajú v kuchyni už tisícky rokov. POUŽIT IE |

| Použite ho pri varení alebo užite vnútorne. Pri vnútornom použití vždy najskôr rozrieďte s nosným olejom.

Fennel+ je známy pre svoju výraznú chuť sladkého drievka. Skúste ho použiť namiesto čerstvého feniklu alebo v nápojoch a čajoch po jedle. POUŽIT IE |

| Použite ho pri varení alebo užite vnútorne. Pri vnútornom použití vždy najskôr rozrieďte s nosným olejom.

GINGER +

LAVENDER +

LEMON +

LEMONGRASS +

Zingiber officinale

Lavandula angustifolia

Citrus limon

Cymbopogon flexuosus

KÓD

OBJ E M

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJE M

558808

5 ml

559008

5 ml

562508

5 ml

562608

5 ml

Ginger+ používaný ako ochucovadlo pri varení, aj ako potravinový doplnok je výrazný a univerzálny olej, ktorý je dobre mať po ruke. Priaznivé účinky pochádzajú z prirodzene sa vyskytujúcich zložiek zingiberénu a beta-felandrénue.

Hoci sa skôr pridáva do sladkých receptov, účinky oleja Lavender+ platia aj pre slané jedlá. Levanduľa sa niekedy pridáva aj do známej zmesi Provensálske korenie spolu s majoránom, tymiánom, oreganom a rozmarínom.

POUŽITIE |

POUŽITIE |

| Použite ho pri varení alebo užite vnútorne. Pri vnútornom použití vždy najskôr rozrieďte s nosným olejom.

| Použite ho pri varení alebo užite vnútorne. Pri vnútornom použití vždy najskôr rozrieďte s nosným olejom.

Lemon+ je ideálnym olejom, ak si chcete pridať žiarivú, dynamickú chuť do mnohých jedál. Jeho použiteľnosť aj do sladkých, aj do slaných jedál robí toto ovocie populárnym v kuchyniach po celom svete. POUŽIT IE |

| Použite ho pri varení alebo užite vnútorne. Pri vnútornom použití vždy najskôr rozrieďte s nosným olejom.

Lahodná citrusová príchuť oleja Lemongrass+ sa hodí do mnohých jedál – hlavne ázijských. Kvôli hydratácii môžete pridať pár kvapiek na pohára s vodu alebo horúceho čaju na ochutenier. POUŽIT IE |

| Použite ho pri varení alebo užite vnútorne. Pri vnútornom použití vždy najskôr rozrieďte s nosným olejom.

40


PLUS

Ochuťte si deň s radom Plus značky Young Living! Od šťavnatého a bylinkového po zmyselný a ostrý. S Plus je ľahké vylepšiť jedlo a nápoje iba pomocou kvapky čistého esenciálneho oleja.

Toľko spôsobov na každý deň

Limonáda Lavender + Do receptu vašej obľúbenej domácej limonády dodajte trochu sviežej chuti pridaním 4 kvapiek Lemon + alebo 1 kvapky Lavender + a získate rafinovaný, chutný nápoj.

Pre čo najlepší štart. Či už si vyberiete proteínové koktaily plné energie alebo iné chutné raňajky, nie je nič ľahšie, ako okamžite rozjasniť svoje ráno pomocou príchute Plus!

Chutné pochúť ky a dekadentné dezerty. Mätové brownie koláčiky, pomarančovočokoládové dezerty, škoricovo-ovocné omáčky – je toľ ko spôsobov, ako si obohatiť sladké recepty a uspokojiť chuť na sladké zdravšou verziou.

Žiada sa vám prirodzená chuť ? Jednoducho pridajte Plus do vody alebo obľúbeného nápoja a podporte tak svoje zdravie.

Servíruje sa večera! Dnes večer zjednodušte svoju zdravú večeru – a získajte viac času pre rodinu – tým, že nahradíte koreniny a bylinky radom Plus.


NUTMEG + Myristica fragrans

ORANGE +

OREGANO +

PEPPERMINT +

Citrus sinensis

Origanum vulgare

Mentha piperita

KÓD

OBJ E M

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJE M

563308

5 ml

562708

5 ml

559408

5 ml

562808

5 ml

Nutmeg+ sa vyznačuje teplou, nostalgickou chuťou a arómou, či už ho použijete do korenistého koláča, alebo zamiešate do čaju. Pridajte ho do vašich obľúbených receptov, ktoré získajú závan sladkej a korenistej chuti. POUŽITIE |

| Použite ho pri varení alebo užite vnútorne. Pri vnútornom použití vždy najskôr rozrieďte s nosným olejom.

Orange+ má čistú, osviežujúcu chuť s obsahom prirodzene sa vyskytujúcej zložky limonénu. Použite ho pri pečení ako kyslejší kontrast k sladkej chuti dezertov a koláčov. Dobre sa kombinuje aj s inými ovocnými príchuťami, čím je ideálnym prídavkom do vody, smoothies a NingXia Red®. POUŽITIE |

| Použite ho pri varení alebo užite vnútorne. Pri vnútornom použití vždy najskôr rozrieďte s nosným olejom.

ROSEMARY +

TANGERINE +

Rosmarinus officinalis

Citrus reticulata

Olejom Oregano+ môžete dodať vašim obľúbeným jedlám ostrú, výraznú chuť a zároveň priaznivé účinky čistého esenciálneho oleja. Obsahuje tiež prirodzene sa vyskytujúcu zložku karvakrol. POUŽIT IE |

| Použite ho pri varení alebo užite vnútorne. Pri vnútornom použití vždy najskôr rozrieďte s nosným olejom.

Veselú chuť mäty piepornej privíta každý v tých najhorúcejších letných dňoch, ako aj najchladnejších zimných nociach. Môžete ju pridať čerstvú do vody, ktorú pijete počas cvičenia, alebo do bylinkového čaju po dni strávenom vonku. Peppermint+ je dobré mať vždy poruke aj pri pečení a varení. POUŽIT IE |

| Použite ho pri varení alebo užite vnútorne. Pri vnútornom použití vždy najskôr rozrieďte s nosným olejom.

THIEVES +

THYME + Thymus vulgaris

KÓD

OBJ E M

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJE M

562908

5 ml

563008

5 ml

563108

5 ml

559708

5 ml

Rosemary+ dodá každému jedlu, do ktorého sa pridá, jedinečnú bylinkovú príchuť. Ako potravinový doplnok je Rosemary+ obľúbený pre svoje prirodzene sa vyskytujúce zložky eukalyptol a alfa-pinén. POUŽITIE |

| Použite ho pri varení alebo užite vnútorne. Pri vnútornom použití vždy najskôr rozrieďte s nosným olejom.

Tangerine+ má zo všetkých citrusových Plus olejov najsladšiu chuť. Tangerine+ je v kuchyni žiarivým, šťavnatým prídavkom, pričom obsahuje prirodzene sa vyskytujúci limonén. Do nesladkých jedál a dezertov s výraznou chuťou prináša komplexné citrusové tóny. POUŽITIE |

| Použite ho pri varení alebo užite vnútorne. Pri vnútornom použití vždy najskôr rozrieďte s nosným olejom.

Thieves+ je patentovanou zmesou, ktorá pridáva jedlám a nápojom hrejivú príchuť. Táto účinná zmes obsahuje prirodzene sa vyskytujúce zložky limonén, eugenol a eukalyptol. POUŽIT IE |

| Použite ho pri varení alebo užite vnútorne. Pri vnútornom použití vždy najskôr rozrieďte s nosným olejom. ZL OŽENIE | klinček, škoricová kôra, rozmarín, citrón, eukalyptus úzkolistý

Namiesto sušenej verzie tohto korenia možno do obľúbených jedál pridať olej Thyme+, je ľahké ho mať po ruke. Obsahuje prirodzene sa vyskytujúce zložky ako tymol, paracymén a gamaterpinenekan, čím je ideálnym potravinovým doplnkom vášho každodenného životného štýlu. POUŽIT IE |

| Použite ho pri varení alebo užite vnútorne. Pri vnútornom použití vždy najskôr rozrieďte s nosným olejom.

42


ZMESI

E S E NC IÁLNE

OLEJE

Keď esenciálne oleje spolupôsobia harmonicky, výsledkom je transformačný účinok. Naše zmesi sú výsledkom rokov prísneho testovania a praktického aplikovania. Ide o spolupôsobiace zmesi doplňujúcich sa olejov, ktoré možno použiť v každom aspekte vášho života.

C ITLIVOSŤ N A S VE TLO : Najmenej 12 hodín po aplikovaní na pokožku sa vyhnite priamemu slnečnému svetlu a UV lúčom. L O KÁLN E : Aplikujte priamo na pokožku. Možno je potrebné zriedenie. Pozrite si návod na použitie na etikete.

Z R IE DE NIE : Potrebné lokálne riedenie. Pozrite si návod na použitie na etikete. NA A R OM ATIC K É Ú Č E LY: Vdychujte priamo alebo použite difuzér Young Living. V NÚ TOR NE : Pozrite si návod na použitie na.


3 WISE MEN

ABUNDANCE

ACCEPTANCE

AROMAEASE

KÓD

OBJ E M

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJE M

342608

15 ml

330008

15 ml

330308

5 ml

474908

5 ml

Zmes 3 Wise Men™ obsahuje santálové drevo, kadidlo, myrhu a iné esenciálne oleje. Je určená na podporu pocitov úcty a duchovného vedomia.

Abundance™ je kombináciou takých olejov ako Pomaranč alebo Zázvor, ktoré sa používali už v starovekých kultúrach na pritiahnutie prosperity a

Svojím obsahom olejov, napr. koriander alebo muškát, podporuje Acceptance™ pri aromatickom použití pocity sebaúcty.

AromaEase™ má sviežu, mätovú príchuť, pričom obsahuje účinné zložky esenciálneho oleja, ktoré prispievajú k upokojujúcej aróme.

Z LO Ž EN I E | olej zo sladkých mandlí,

zosilnenie radosti a pokoja.

ZL OŽENIE | olej zo sladkých mandlí,

klasnatá, zázvor, kardamóm, fenikel

POUŽITIE |

škoricová kôra, kadidlo, zázvor, smrek čierny, pačuli, myrha

Havajské santalové drevo, borievka, kadidlo, smrek čierny, myrha | Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo aplikujte lokálne.

AROMA LIFE

ZLOŽE NIE | pomaranč, klinček,

POUŽITIE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

AROMA SIEZ

kadidlo, Havajské santalové drevo, muškát, harmanček modrý, neroli, koriander, bergamot, kananga voňavá, citrus hystrix, cyprus modrý, davana, jazmín, rumanček kamilkový, ruža, grapefruit, mandarínka tangerínka, mäta klasnatá, citrón, okotea

ZL OŽENIE | mäta pieporná, mäta POUŽIT IE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

POUŽIT IE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo naneste na požadované miesto.

AUSTRALIAN KURANYA

AWAKEN

KÓD

OBJ E M

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJE M

330608

15 ml

330908

15 ml

25675

5 ml

331208

15 ml

Aroma Life™ využíva esenciálne oleje majorán a kananga voňavá, ktoré vám dodajú energiu a vytvoria pocit spojenia.

Kľúčová zmes spoločnosti Young Living, Aroma Siez™, v sebe kombinuje utišujúce a relaxačné účinky levandule a mäty piepornej.

Pridajte Australian Kuranya k vašej každodennej starostlivosti o pokožku a zlepšite jej prirodzený jas a zredukujte vznik škvŕn, jemných vrások a opuchov.

semien, cyprus, slamiha, kananga voňavá, majorán

ZLOŽE NIE | bazalka, levanduľa,

ZL OŽENIE | Myrtovník citrónový,

POUŽITIE |

POUŽITIE |

Z LO Ž EN I E | olej zo sezamových

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo aplikujte lokálne.

cyprus, majorán, mäta pieporná

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

Kunzea, cyprus modrý, sacred sandalwood, fenikel, Australian Ericifolia, eukalyptus úzkolistý, čajovník POUŽIT IE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo aplikujte lokálne.

Awaken™ je zmesou piatich ďalších zmesí. Je odborne vyvinutá, aby vám pri aromatickom použití pomohla uvedomiť si váš bezhraničný potenciál. Awaken je prvým krokom k pozitívnym zmenám. ZL OŽENIE | Joy, Present Time,

Harmony, Forgiveness, Dream Catcher POUŽIT IE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo naneste na požadované miesto.

44


BRAIN POWER

BELIEVE

BUILD YOUR DREAM

CHRISTMAS SPIRIT

KÓD

OBJ E M

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJE M

466108

15 ml

331308

5 ml

483408

5 ml

331508

15 ml

Believe™ obsahuje Smrek pichľavý z Idaha, Jedľu balzamovú z Idaha, Kadidlo a iné esenciálne oleje, ktoré môžu pri aromatickom použití povzbudiť

Brain Power™ je zmes esenciálnych olejov s vysokým obsahom seskviterpénov – ako Santálové drevo z Havaja, Cyprus modrý, a Kadidlo – na podporu

Do zmesi Build Your Dream™ vybral D. Gary Young esenciálne oleje späté s históriou spoločnosti. Pri aromatickom použití posilňuje a vyjasňuje cestu

Zažívajte pozitívnu energiu Vianoc po celý rok pomocou vôní esenciálnych olejov Pomaranč, Škoricová kôra a Smrek čierny v zmesi Christmas Spirit™.

pocity sily a viery.

jasnej mysle a sústredenosti pri aromatickom použití.

k dosiahnutiu vašich snov.

ZL OŽENIE | pomaranč, škoricová kôra,

jedľa balzamová z Idaha, kadidlo, koriander, bergamot, kananga voňavá, muškát

ZLOŽE NIE | Havajské santalové drevo,

medovka, slamiha, cédrové drevo, cyprus modrý, kadidlo, levanduľa

pravý, medovka, cyprus modrý, Hong Kuai, smrek pichľavý z idaha, kananga voňavá, Dream Catcher, Believe, lotus modrý

POUŽITIE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo aplikujte lokálne.

POUŽITIE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo naneste na požadované miesto.

POUŽIT IE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

CITRUS FRESH

CLARITY

COMMON SENSE

COOL AZUL

Z LO Ž EN I E | smrek pichľavý z Idaha,

ZL OŽENIE | levanduľa, kadidlovník

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

smrek čierny

POUŽIT IE |

KÓD

OBJ E M

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJE M

331808

15 ml

332108

15 ml

309108

5 ml

539908

15 ml

Zmes Citrus Fresh™, ktorá obsahuje jasné vône piatich citrusových esenciálnych olejov plus Mäta klasnatá, je vhodná aj ako inšpirujúca osobná vôňa alebo pri rozptyľovaní na osvieženie vnútorných priestorov. Z LO Ž EN I E | pomaranč, grapefruit,

mandarínka, mandarínka tangerínka, citrón, mäta klasnatá POUŽITIE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto. 45

Clarity™ obsahuje bazalku, rozmarín, mätu piepornú a iné esenciálne oleje s vôňou, ktorá vyvoláva pocity jasnej mysle a bdelosti. ZLOŽE NIE | bazalka, ruman rímsky, kardamóm, muškát, bergamot, rozmarín, citrón, kananga voňavá, mäta pieporná, jazmín, zázvorová tráva, koriander POUŽITIE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

Zmes Common Sense™ je patentovanou zmesou spoločnosti Young Living vyvinutou na zlepšenie schopností racionálneho rozhodovania, čo následne vedie k zlepšeniu zdravia, zámeru a hojnosti.

Naneste Cool Azul™ na požadované miesto pre chladivý, aromatický zážitok alebo použite po fyzickej aktivite pre osviežujúci, chladivý pocit. ZL OŽENIE | gaultéria, mäta pieporná,

ZL OŽENIE | kadidlo, kananga voňavá,

šalvia, kubánske oregano, kopaiva, niaouli, levanduľa, cyprus modrý, elemi, fúzovec, caraway, Dorado Azul, oregano

POUŽIT IE |

POUŽIT IE |

okotea, zlatobyľ, ruta, dorado azul, limetka | Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.


DRAGON TIME

DIGIZE

EN-R-GEE

DREAM CATCHER

KÓD

OBJ E M

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJE M

332408

15 ml

332708

15 ml

333008

15 ml

333608

15 ml

Jedinečná patentovaná Young Living zmes esenciálnych olejov DiGize™ je kombináciou esenciálnych olejov palina dračia, zázvor, mäta pieporná, borievka, fenikel, citrónová tráva, aníz a pačuli.

Vôňa zmesi Dragon Time™ je vyvinutá, aby vyvolávala pozitívne pocity u žien, hlavne počas mesačného cyklu. Táto zmes sa odporúča pre mladé, ale aj zrelé

Dream Catcher™ je pri aromatickom použití určený na ovládnutie sily pozitívnych snov, má vám pomôcť uvedomiť si vaše túžby a zostať na ceste k

En-R-Gee™ je osviežujúcou zmesou čistých esenciálnych olejov rozmarín, borievka, citrónová tráva a iných, ktoré majú povznášajúcu a energizujúcu

ženy.

naplneniu.

vôňu.

ZLOŽE NIE | šalvia muškátová,

ZL OŽENIE | rozmarín, muškátový

Z LO Ž EN I E | palina dračia, zázvor,

levanduľa, rebríček modrý, fenikel, majorán, jazmín

ZL OŽENIE | Havajské santalové drevo,

mäta pieporná, borievka, fenikel, citrónová tráva, aníz, pačuli POUŽITIE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

ENDOFLEX

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

mandarínka tangerínka, kananga voňavá, čierne korenie, bergamot, borievka, aníz, muškát, citrus hystrix, blue cypress, davana, jazmín, rumanček kamilkový, ruža, grapefruit, mandarínka tangerínka, mäta klasnatá, citrón, okotea

EXODUS II

FORGIVENESS

POUŽITIE |

POUŽIT IE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

oriešok, čierne korenie, borievka, jedľa balzamová z Idaha, citrónová tráva, klinček POUŽIT IE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

GENTLE BABY

KÓD

OBJ E M

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJE M

333308

15 ml

333808

5 ml

333908

5 ml

334508

15 ml

EndoFlex™ je zmesou esenciálnych olejov mäta klasnatá, muškát a iných, ktorá pri rozptyľovaní vytvára upokojujúce a vyrovnané prostredie. ZLO ŽEN I E | mäta klasnatá, olej zo

sezamových semien, muškát, rumanček kamilkový, šalvia, myrta obyčajná, muškátový oriešok PO U ŽI T I E |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

Exodus II™ obsahuje oleje, ktoré reprezentujú rastliny používané v starobylých časoch na rôzne wellness praktiky. Táto starovekom inšpirovaná vôňa sa zvyčajne nanáša na chodidlá pred spaním.

Zmes Forgiveness™ obsahuje vôňu, ktorá podporuje schopnosť odpustiť sebe i ostatným, nechať odísť negatívne emócie, čo je dôležitou súčasťou osobného rastu.

ZLOŽE NIE | olivový olej, myrha, cassia,

ZL OŽENIE | olej zo sezamových semien,

škoricová kôra, calamus, smrek čierny z northern lights, yzop, fúzovec, kadidlo POUŽITIE | | Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

medovka, angelica, bergamot, muškát, levanduľa, kananga voňavá, kadidlo, citrón, zázvorová tráva, jazmín, slamiha, Havajské santalové drevo, ruman rímsky, ruža, koriander POUŽIT IE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo aplikujte lokálne.

Gentle Baby™ je utišujúcou zmesou esenciálnych olejov s vôňou, ktorá u matiek a detí vyvoláva pocit pokoja. ZL OŽENIE | koriander, muškát,

zázvorová tráva, levanduľa, kananga voňavá, ruman rímsky, bergamot, citrón, jazmín, ruža POUŽIT IE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

46


GLF

GRATITUDE

GROUNDING

HARMONY

KÓD

OBJ E M

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJE M

334008

15 ml

334608

5 ml

334808

5 ml

335108

15 ml

GLF™ je zmesou esenciálnych olejov, ktorá obsahuje oleje slamiha, mäta klasnatá a zeler. Z LO Ž EN I E | grapefruit, rojovník,

slamiha, yzop, zeler, mäta klasnatá POUŽITIE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

Vypestujte si postoj vďačnosti a prijímajte dary života. Povznášajúca vôňa zmesi Gratitude™ vyvoláva pocit emocionálneho a duševného pokroku.

ZL OŽENIE | jedľa biela, borovica,

angelica, smrek čierny, cédrové drevo, borievka, kananga voňavá

Harmony™ je zmesou čistých esenciálnych olejov, ktorá obsahuje vône na vyvolanie povznášajúceho aromatického zážitku. ZL OŽENIE | muškát, angelica,

POUŽITIE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

bergamot, levanduľa, smrek čierny, kananga voňavá, Havajské santalové drevo, yzop, zázvorová tráva, šalvia španielska, ruža, kadidlo, jazmín, citrón, pomaranč, ruman rímsky, koriander

IMMUPOWER

INNER CHILD

JOY

ZLOŽE NIE | jedľa balzamová z Idaha,

kadidlo, koriander, myrha, kananga voňavá, bergamot, smrek čierny z northern lights, fúzovec, muškát | Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo aplikujte lokálne.

HIGHEST POTENTIAL

Grounding™ je vyrovnanou zmesou vôní používanou na vyvolanie pocitov jasnej mysle alebo na zvýšenie spirituality.

POUŽIT IE |

POUŽIT IE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo aplikujte lokálne.

KÓD

OBJ E M

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJE M

337308

5 ml

336308

15 ml

336008

5 ml

337208

15 ml

Highest Potential™ využíva povznášajúcu a inšpirujúcu silu oleja cyprus modrý a iných čistých esenciálnych olejov.

ImmuPower™ je účinnou zmesou esenciálnych olejov s vôňou, ktorá podporuje pozitívnu energiu.

Sladká vôňa Inner Child™ sa môže používať aromaticky na podporu spojenia s vlastným ja.

Z LO Ž EN I E | cyprus modrý, kananga

ZLOŽE NIE | yzop, mountain savory,

cistus, gáfrovník, kadidlo, oregano, klinček, kmín, Dorado Azul

čierny, mandarínka tangerínka, Havajské santalové drevo, neroli, kananga voňavá, citrónová tráva

POUŽITIE |

POUŽIT IE |

voňavá, jazmín, cédrové drevo, muškát, levanduľa, smrek čierny z Northern Lights, kadidlo, Havajské santalové drevo, jedľa biela, fúzovec, škoricová kôra, davana, ruža, rumanček kamilkový, harmanček modrý, grapefruit, mandarínka tangerínka, mäta klasnatá, citrón, okotea POUŽITIE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo aplikujte lokálne. 47

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

ZL OŽENIE | pomaranč, jazmín, smrek

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

Vôňa oleja Joy™ vyvoláva pri aromatickom použití pocit romantiky, blaženosti a vrelosti. Pri použití ako osobnej vône vyvoláva súdržnosť. ZL OŽENIE | bergamot, citrón,

zázvorová tráva, kananga voňavá, ruža, muškát, jazmín, ruman rímsky, koriander, mandarínka tangerínka POUŽIT IE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo aplikujte lokálne.


JUVA CLEANSE

JUVAFLEX

LADY SCLAREOL

LIGHT THE FIRE

KÓD

OBJ E M

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJE M

339508

15 ml

337508

15 ml

337608

15 ml

530408

5 ml

Juva Cleanse® je kvalitnou zmesou čistých esenciálnych olejov, ktorá obsahuje prirodzene sa vyskytujúce zložky neryl acetát, gama-kurkumén a alfa-pinén. Z LO Ž EN I E | slamiha, rojovník, semeno

zeleru

POUŽITIE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

Vďaka kombinácii esenciálnych olejov fenikel, muškát, rozmarín, ruman rímsky, rebríček modrý a slamiha je JuvaFlex® povznášajúcou a mierumilovnou zmesou ideálnou na rozptyľovanie

Lady Sclareol™ je zmes olejov vytvorená špeciálne pre ženy na posilnenie ich ženskosti a na vyvolanie relaxačného zážitku pri rozptyľovaní.

Túto inšpirujúcu zmes môžete rozptyľovať v každom prostredí alebo ju pridajte do komplexu V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

alebo lokálne nanesenie na zlepšenie vzhľadu jemnej pokožky.

ZL OŽENIE | koriander, muškát, fúzovec,

pomaranč, šalvia muškátová, bergamot, kananga voňavá, Havajské santalové drevo, šalvia španielska, jazmín, smrek pichľavý z Idaha, mäta klasnatá, cypruštek

ZL OŽENIE | mastrante, smrek čierny z

ZLOŽE NIE | olej zo sezamových semien,

fenikel, muškát, rozmarín, ruman rímsky, harmanček modrý, slamiha POUŽITIE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo aplikujte lokálne, kde je to potrebné.

LONGEVITY

M-GRAIN

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

LIVE YOUR PASSION

POUŽIT IE |

Northern Lights, muškátový oriešok, cassia, okotea, canadian fleabane, citrón, čierne korenie, cypruštek POUŽIT IE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

MAGNIFY YOUR PURPOSE

KÓD

OB J E M

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJE M

576608

5 ml

338808

15 ml

338708

15 ml

337708

5 ml

Táto zmes esenciálnych olejov bola vytvorená pre konferenciu International Grand Convention 2016 a môže sa použiť ako podmanivý parfum, s masážnym olejom alebo rozptyľovať, aby vám pomohla zamerať sa na život, ktorý chcete žiť! ZLO ŽEN I E | pomaranč, Havajské santalové

drevo, muškátový oriešok, limetka, smrek pichľavý z Idaha, smrek čierny z Northern Lights, kananga voňavá, kadidlo, mäta piepo PO U ŽI T I E |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

Longevity™ obsahuje účinnú zmes esenciálnych olejov, ktorá podporuje mladistvý vzhľad pokožky.

M-Grain™ dáva chladivý pocit pri nanesení pozdĺž krku a pliec.

ZLOŽE NIE | tymián, klinček, pomaranč,

POUŽIT IE |

kadidl

POUŽITIE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

ZL OŽENIE | bazalka, levanduľa, ruman

rímsky, majorán, mäta pieporná, slamiha

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

Vôňa našej zmesi esenciálnych olejov Magnify Your Purpose™ pri aromatickom použití stimuluje kreativitu, túžbu, sústredenosť a motiváciu, povzbudzuje vás chopiť sa iniciatívy. ZL OŽENIE | Havajské santalové drevo,

muškátový oriešok, zázvor, pačuli, šalvia, škoricová kôra, koriander, bergamot, kananga voňavá, muškát POUŽIT IE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto. 48


MISTER

MELROSE

MOTIVATION

PANAWAY

KÓD

OBJE M

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJE M

337808

15 ml

338108

15 ml

338408

5 ml

339108

5 ml

339008

15 ml

Melrose™ je zmes esenciálnych olejov s účinnými očistnými vlastnosťami, ktorá podporuje vzhľad pokožky.

Táto zmes Mister™ je určená mužom a pri rozptyľovaní je povznášajúca.

Účinná vôňa zmesi Motivation™ môže pri rozptyľovaní podporiť pocity činu a úspechu.

Z LO Ž EN I E | rozmarín, klinček, čajovník,

ZLOŽE NIE | olej zo sezamových semien,

niaouli

šalvia, levanduľa, mäta pieporná, fenikel, myrta obyčajná, rebríček obyčajný

ZL OŽENIE | ruman rímsky, smrek

PanAway® môžete použiť po cvičení alebo kedykoľvek naniesť na krk a chrbát na utišujúci a stimulujúci aromatický zážitok.

POUŽITIE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

POUŽITIE |

POUŽIT IE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

mäta pieporná

PEACE & CALMING

PEACE & CALMING II

PURIFICATION

R.C.

KÓD

OBJEM

339808

5 ml

KÓD 339308

OBJEM 15 ml

Peace & Calming® vyvoláva utišujúcu a relaxačnú atmosféru pri rozptyľovaní, pridaní do kúpeľa alebo použití počas meditácie a jogy. Pri lokálnom použití môže Peace & Calming zlepšiť vzhľad pokožky a podporiť zdravý žiarivý vzhľad. ZLO ŽEN I E | mandarínka tangerínka,

kananga voňavá, harmanček modrý, pomaranč, pačuli PO U ŽI TI E |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

49

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo aplikujte lokálne.

KÓ D 532708

ZL OŽENIE | gaultéria, klinček, slamiha, POUŽIT IE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

OBJEM

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJE M

5 ml

339908

15 ml

340908

5 ml

340508

15 ml

Táto patentovaná zmes vytvára pri inhalovaní či rozptyľovaní relaxačnú a príjemnú arómu. Rozrieď te a nanášajte lokálne na hydratáciu a skrášlenie pokožky. ZLOŽE NIE | Tmandarínka tangerínka,

pomaranč, kananga voňavá, pačuli, rumanček kamilkový, fúzovec, cistus, bergamot, cassia, davana, smrek čierny z Northern Lights POUŽITIE |

čierny, kananga voňavá, levanduľa

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

Sladká, osviežujúca vôňa zmesi Purification® okamžite dezodorizuje a neutralizuje vzduch. Použite lokálne a vychutnajte si prostredie bez rušenia.

R.C.™ je ideálnym doplnkom komplexu V-6 Vegetable Oil Complex na vytvorenie atmosféry kúpeľov počas masáže. Môže sa použiť namiesto zmesi Aroma Siez počas Raindrop Technique.

ZL OŽENIE | citrónová tráva, rozmarín,

ZL OŽENIE | eukalyptus guľatoplodý,

čajovník, myrta obyčajná, citronella, lavandin POUŽIT IE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo aplikujte lokálne.

eukalyptus úzkolistý, eucalyptus citriodora, myrta obyčajná, smrek čierny, mäta pieporná, borovica, levanduľa, majorán, cyprus POUŽIT IE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.


RELEASE

RAVEN

RELIEVE IT

RUTAVALA

KÓD

OBJ E M

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJE M

340208

15 ml

340808

15 ml

341108

15 ml

341908

5 ml

Raven™ je čistiaca zmes esenciálnych olejov gáfrovník, mäta pieporná, eukalyptus úzkolistý a iných. Pri lokálnom použití na hrudník a hrdlo vytvára zmes Raven chladivý pocit.

Release™ je zmes s relaxačnou vôňou, ktorá vyvoláva schopnosť zanechať hnev a frustráciu. Pri rozptyľovaní podporuje harmóniu a rovnováhu

Z LO Ž EN I E | gáfrovník, mäta pieporná,

olej, lavandin, muškát, Havajské santalové drevo, harmanček modrý, citrus hystrix, cyprus modrý, davana, jazmín, rumanček kamilkový, ruža, grapefruit, mandarínka tangerínka, mäta klasnatá, citrón, okotea

eukalyptus úzkolistý, gaultéria, citrón POUŽITIE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

SACRED MOUNTAIN

ZLOŽE NIE | kananga voňavá, olivový

Relieve It™ je upokojujúcou vyrovnanou zmesou čistých esenciálnych olejov smrek čierny, čierne korenie a iných, ktorá kombinuje ich utišujúce vlastnosti do jednej zmesi na lokálne použitie. ZL OŽENIE | smrek čierny, čierne korenie,

yzop, mäta pieporná

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo aplikujte lokálne.

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

SARA

SCLARESSENCE

POUŽITIE |

RutaVaLa™ je upokojujúcou zmesou olejov Ruta, valeriána a levanduľa, ktorá pri rozptyľovaní podporuje pocity relaxácie. ZL OŽENIE | levanduľa, valeriána, ruta POUŽIT IE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

POUŽIT IE |

SENSATION

KÓD

OBJ E M

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJE M

341408

15 ml

341708

5 ml

341808

15 ml

342008

5 ml

Sacred Mountain™ je zmes oleja kananga voňavá a olejov z ihličnatých stromov, ktorá pri rozptyľovaní vyvoláva pocit posvätnosti a podporuje pocity sily, povzbudenia, uzemnenia a ochrany. Z LO Ž EN I E | kananga voňavá, smrek

čierny, jedľa balzamová z Idaha, cédrové drevo POUŽITIE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

SARA™ je zmesou olejov muškát, kananga voňavá, ruža, harmanček modrý a iných, ktorá je určená na utíšenie počas ťažkého alebo emocionálneho obdobia.

SclarEssence™ podporuje celkový pocit pohody pomocou vlastností čistých esenciálnych olejov vrátane olejov šalvia muškátová a fenikel.

ZLOŽE NIE | olej zo sladkých mandlí,

ZL OŽENIE | šalvia muškátová, fenikel,

Sensation™ je kombináciou čistých esenciálnych olejov kananga voňavá, koriander a iných na povzbudenie pocitov lásky a náklonnosti pri aromatickom použití.

POUŽIT IE |

muškát, bergamot, koriander

kananga voňavá, muškát, levanduľa, pomaranč, citrus hystrix, cyprus modrý, davana, jazmín, rumanček kamilkový, ruža, grapefruit, mandarínka tangerínka, mäta klasnatá, citrón, okotea, harmanček modrý, cédrové drevo, lotus biely

šalvia španielska, mäta pieporná

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

ZL OŽENIE | kananga voňavá, jazmín, POUŽIT IE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo aplikujte lokálne.

POUŽITIE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto. 50


STRESS AWAY

SHUTRAN

THIEVES

THE GIFT

KÓD

OBJ E M

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJE M

483508

15 ml

463008

15 ml

650008

5 ml

342308

15 ml

Posilňujúca zmes esenciálnych olejov Shutran™ bola špeciálne vyvinutá pre mužov na podporu pocitov mužnosti a sebavedomia. Je ideálna ako parfum, páči sa mužom aj ženám. Z LO Ž EN I E | smrek pichľavý z Idaha,

okotea, kananga voňavá, cypruštek, koriander, davana, levanduľa, cédrové drevo, citrón, smrek čierny z Northern Lights POUŽITIE |

| 2 – 4 kvapky

naneste 2-krát denne alebo podľa potreby na krk alebo zápästia.

TRANSFORMATION

Zmes Stress Away™ je prvým produktom obsahujúcim jedinečnú kombináciu čistých terapeutických esenciálnych olejov limetka a vanilka. Svojou vôňou, ktorá je ideálnou zmesou tropického a citrusového, je Stress Away unikátne relaxačná a upokojujúca.

The Gift™ je zmesou siedmich starobylých olejov po stáročia vyhľadávaných pre svoje upokojujúce účinky. Táto zmes bola inšpirovaná fiktívnou postavou Shutrana z poviedky The One Gift, ktorú napísal zakladateľ Young Living D. Gary Young.

Unikátna zmes esenciálnych olejov Thieves® bola inšpirovaná legendou o štyroch francúzskych zlodejoch, ktorí vytvorili špeciálnu aromatickú zmes z klinčeka, rozmarínu a iných rastlín. Thieves je účinná zmes, ktorá obsahuje prirodzene sa vyskytujúce zložky limonén, eugenol a eukalyptol.

ZLOŽE NIE | kopaiva, limetka, cédrové

ZL OŽENIE | jedľa balzamová z Idaha,

ZL OŽENIE | klinček, škoricová kôra,

drevo, vanilka, okotea, levanduľa POUŽITIE |

kadidlovník pravý, jazmín, smrek čierny z Northern Lights, myrha, fúzovec, cistus

TRAUMA LIFE

VALOR

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

POUŽIT IE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

rozmarín, citrón, eukalyptus úzkolistý POUŽIT IE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

WHITE ANGELICA

KÓD

OBJ E M

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJE M

306008

15 ml

635008

5 ml

343008

5 ml

342808

5 ml

343208

15 ml

Transformation™ obsahuje oleje smrek pichľavý, kopál vonný a okotea. Tieto účinné esenciálne oleje vám pri aromatickom použití umožnia nahradiť negatívne presvedčenie povznášajúcimi myšlienkami. Z LO Ž EN I E | citrón, kadidlovník pravý,

Havajské santalové drevo, mäta pieporná, kardamóm, šalvia muškátová, smrek pichľavý z Idaha, kopál vonný, okotea POUŽITIE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

51

Trauma Life™ je prírodnou zmesou čistých esenciálnych olejov santálové drevo, slamiha, ruža a iných na podporu počas ťažkého emocionálneho hĺbanian. ZLOŽE NIE | kadidlo, davana, citrus

hystrix, Havajské santalové drevo, smrek čierny, ruža, valeriána, muškát, levanduľa, slamiha POUŽITIE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

Zmes esenciálnych olejov Valor® patrí medzi najpredávanejšie a najobľúbenejšie zmesi zakladateľa Young Living D. Garyho Younga. Aplikujte na zápästia, hrudník, krk, chodidlá alebo pridajte ku gélu Young Living Bath & Shower Gel Base na dodanie energie a povznášajúcich pocitov. ZL OŽENIE | kokosový olej, smrek čierny,

harmanček modrý, kadidlo, gáfrové drevo, muškát POUŽIT IE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo aplikujte lokálne.

White Angelica™ obsahuje čisté esenciálne oleje medovka a bergamot, pri rozptyľovaní podporuje pocity ochrany a bezpečia a môže sa použiť ako ochrana pred negatívnou energiou. ZL OŽENIE | olej zo sladkých mandlí,

bergamot, medovka, muškát, kananga voňavá, ruža, myrha, Havajské santalové drevo, yzop, koriander, smrek čiern POUŽIT IE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo aplikujte lokálne.


ESENCIÁLNE OLEJE V GUĽÔČKOVÝCH APLIKÁTOROCH S krásnymi modernými etiketami sú tieto guľôčkové aplikátory vynikajúcim spôsobom, ako používať tie isté zmesi esenciálnych olejov, ktoré milujete, keď ste v pohybe. Priebežne sledujte naše informácie o novom balení a etiketách vašich obľúbených olejov a produktov s ich obsahom.

BREATHE AGAIN ROLL-ON KÓD 3528525

O BJEM 10 ml

Breathe Again™ Roll-On obsahuje štyri typy eukalyptových esenciálnych olejov vrátane eukalyptusa modrého, ktorý sa pestuje a destiluje na Young Living farme v Ekvádore. ZLOŽE NIE | kokosový olej, eukalyptus citrónový,

eukalyptus guľatoplodý, eukalyptus úzkolistý, eukalyptus modrý, bobkový list, mäta pieporná, kopaiva, myrta obyčajná, cyprus modrý, šípky

DEEP RELIEF ROLL-ON KÓ D 3534525

OBJEM 10 ml

P OUŽITIE | Naneste vo výdatnom množstve na hruď a krk

podľa želania.

Deep Relief™ Roll-On zmiešaný s esenciálnym olejom Peppermint vytvára pri lokálnom nanesení chladivý pocit. Táto zmes pôsobí svojou vôňou povzbudzujúco a relaxačne a je ideálna na to, aby ste ju mali vo svojej taške na cvičenie a použili počas cvičenia. ZL OŽENIE | mäta pieporná, kokosový olej, jedľa balzamová z Idaha, klinček, fúzovec, gaultéria, citrón, slamiha, kopaiva, Dorado Azul POUŽIT IE | Naneste vo výdatnom množstve na spánky,

zadnú stranu krku alebo kdekoľvek je to potrebné.

RUTAVALA ROLL-ON KÓD 4471500

OBJEM 10 ml

RutaVaLa™ Roll-On spoločnosti Young Living je patentovaná zmes esenciálnych olejov z ruty, levandule a valeriány, ktorých vône pôsobia upokojujúco a relaxačne. ZLOŽE NIE | kokosový olej, ruta, valeriána,

STRESS AWAY ROLL-ON KÓ D 4472525

levanduľa

OBJEM

POUŽITIE | Naneste vo výdatnom množstve na

10 ml

Stress Away™ Roll-On je jedinečnou, ľahkou zmesou olejov vanilka, limetka, kopaiva a iných s relaxačne pôsobiacou vôňou. ZL OŽENIE | kopaiva, limetka, cédrové drevo,

vanilka, okotea, levanduľa

POUŽIT IE | Naneste vo výdatnom množstve na

zápästia, spánky, krk alebo kdekoľvek je to potrebné.

zápästia, spánky, krk alebo kdekoľvek je to potrebné.

THIEVES ROLL-ON KÓD 24396

O BJEM 10 ml

Vopred zriedený a pripravený na použitie. Párkrát sa ním potrite a môžete vyraziť! Túto príjemnú a upokojujúcu vôňu Thieves si zamilujete. ZLOŽE NIE | kokosový olej, klinček, citrón,

škorica, eukalyptus úzkolistý, rozmarín

POUŽITIE | Naneste vo výdatnom množstve na

TRANQUIL ROLL-ON KÓ D 3533525

OBJEM 10 ml

Kdekoľvek idete s Tranquil™ Roll-On, pôsobia na vás vône olejov levanduľa, cédrové drevo a ruman rímsky. ZL OŽENIE | kokosový olej, levanduľa, cédrové

drevo, ruman rímsky

POUŽIT IE | Naneste vo výdatnom množstve na

zápästia alebo zadnú stranu krku podľa potreby.

zápästia alebo zadnú stranu krku podľa potreby.

VALOR ROLL-ON KÓD 3529525

O BJEM 10 ml

Použite guľôčku Valor Roll-On so zmesou olejov, ktorá svojou vôňou pripomína silu lesa, kedykoľvek a kdekoľvek potrebujete voňavé povzbudenie vašej odvahy pred dôležitou prezentáciou, cvičením alebo pre presvedčivý prvý dojem. ZLOŽE NIE | kokosový olej, smrek čierny, harmanček

modrý, kadidlo, gáfrové drevo, muškát

P OUŽITIE | Naneste vo výdatnom množstve na zápästia alebo

zadnú stranu krku podľa potreby.

52


MASÁŽNE OLEJE Posuňte silu masáže na úplne novú úroveň s naším radom masážnych olejov. Unikátne zmesi esenciálnych olejov v našich masážnych olejoch dokážu posunúť zážitok z masáže na novú úroveň.

CEL-LITE MAGIC MASSAGE OIL KÓD

Cel-Lite Magic™ Massage Oil tonizuje a vyživuje pokožku pomocou čistých rastlinných olejov, vitamínu E a pravých esenciálnych olejov. Grapefruitový olej pomáha zlepšovať štruktúru pokožky a borievkový olej ju pomáha čistiť. ZLOŽE NIE | Ckokosový olej, olej z hroznových

303508

jadierok, grapefruit, cédrové drevo, šalvia muškátová, cyprus, borievka, olej zo pšeničných klíčkov, olej zo sladkých mandlí, olivový olej

OBJEM 236 ml

DRAGON TIME MASSAGE OIL KÓ D OBJEM 236 ml

KÓD

ZLOŽE NIE | kokosový olej, gaultéria, olej z

hroznových jadierok, mäta pieporná, borievka, eukalyptus guľatoplodý, eukalyptus úzkolistý, tymián, citrónová tráva, majorán, fúzovec, olej zo pšeničných klíčkov, olej zo sladkých mandlí, olivový olej

303308

OBJEM 236 ml

chrbta. Pred použitím dobre potraste.

KÓD

ZLOŽE NIE | kokosový olej, olej z hroznových

3037521

jadierok, mandarínka tangerínka, levanduľa, mäta klasnatá, kananga voňavá, mäta pieporná, koriander, bergamot, olej zo pšeničných klíčkov, olej zo sladkých mandlí, olivový olej, muškát

O BJEM 236 ml

P OUŽITIE | Jemne vmasírujte na želaných miestach. Pred

použitím dobre potraste.

YOUNG LIVING V-6 KÓD

KÓD

303108

3030500

O B JEM

OBJEM

236 ml

944 ml

53

Komplex rastlinných olejov V-6™ Vegetable Oil Complex sa môže použiť na namiešanie vlastného masážneho oleja alebo na zriedenie esenciálnych olejov pri citlivej pokožke. ZLOŽE NIE | kokosový olej, olej zo sezamových

semien, olej z hroznových jadierok, olej zo sladkých mandlí, olej zo pšeničných klíčkov, olej zo slnečnicových semien, olivový olej

POUŽITIE | Pri priamom nanášaní rozmiešajte 1 kvapku esenciálneho oleja v 1 – 8 čajových lyžičkách V-6. Pri lokálnom nanášaní pridajte 15 – 30 kvapiek esenciálneho oleja do 1/8 – 1/4 šálky V-6 (1 šálka = 240 ml). Silnejšie oleje (napr. Cinnamon Bark, Clove, Oregano) je potrebné viac zriediť ako jemnejšie oleje. Pred použitím dobre potraste.

ZL OŽENIE | kokosový olej, olej z hroznových

KÓ D

jadierok, gaultéria, mäta pieporná, oregano, eukalyptus guľatoplodý, elemi, olej zo pšeničných klíčkov, fúzovec, citrónová tráva, olej zo sladkých mandlí, tymián, olivový olej

303208

OBJEM 236 ml

POUŽIT IE | Dôkladne vmasírujte na želané miesta po

cvičení.

použitím dobre potraste.

RELAXATION MASSAGE OIL

Ortho Sport® Massage Oil je kombináciou čistých rastlinných olejov a esenciálnych olejov ako gaultéria, mäta pieporná, tymián a oregano.

ORTHO SPORT MASSAGE OIL

P OUŽITIE | Jemne vmasírujte na želaných miestach. Pred

Relaxation™ Massage Oil je kombináciou špeciálne vybraných rastlinných olejov s utišujúcimi vôňami a esenciálnych olejov levanduľa, mandarínka, koriander a mäta klasnatá na maximálnu relaxáciu.

jadierok, levanduľa, šalvia, rebríček modrý, fenikel, šalvia muškátová, kananga voňavá, olej zo pšeničných klíčkov, olej zo sladkých mandlí, olivový olej, jazmín POUŽIT IE | Jemne vmasírujte na podbrušku a spodnej časti

spevniť a tonizovať. Pred použitím dobre potraste.

ORTHO EASE MASSAGE OIL

ZL OŽENIE | kokosový olej, olej z hroznových

3034521

P OUŽITIE | Vmasírujte na tých miestach, ktoré potrebujú

Ortho Ease® Massage Oil je upokojujúcou zmesou rastlinných a esenciálnych olejov ako gaultéria, mäta pieporná, borievka a majorán.

Dragon Time™ Massage Oil, odporúčaný pre mladé aj zrelé ženy, je špeciálnou zmesou upokojujúcich a relaxačných vôní levandule, kanangy, jazmínu a iných povznášajúcich esenciálnych olejov.

SENSATION MASSAGE OIL KÓ D 3036521

OBJEM 236 ml

Sensation™ Massage Oil inšpiruje a podporuje pocity romantiky a mladosti pomocou príjemne zmiešaných vôní kanangy, jazmínu, muškátu a iných esenciálnych olejov. Táto špeciálna zmes zanecháva pokožku hladkú a jemnú. ZL OŽENIE | kokosový olej, olej z hroznových

jadierok, kananga voňavá, jazmín, koriander, muškát, bergamot, olej zo pšeničných klíčkov, olej zo sladkých mandlí, olivový olej POUŽIT IE | Výdatne vmasírujte na želané miesta. Pred

použitím dobre potraste.


KOLEKCIE ESENCIÁLNYCH OLEJOV Nech vás naše odborne zostavené kolekcie vedú k harmónii a pocitu zdravia. Tento výber esenciálnych olejov a zmesí vám uľahčí voľ bu najlepších Young Living produktov pre vaše jedinečné potreby.

30 OIL COLLECTION KÓD 464108

Kolekcia olejov 30 Oil Collection je svojimi 15 samostatnými olejmi a 15 zmesami skvelým spôsobom na založenie kolekcie esenciálnych olejov alebo na jej doplnenie. Keďže obsahuje typické zo samostatných olejov a niektoré z našich obľúbených patentovaných zmesí, prináša vám táto kolekcia 30 YL olejov v jednom praktickom puzdre!

OILS OF ANCIENT SCRIPTURE KÓ D 19343

*Oleje sa môžu meniť podľa ročného obdobia a dostupnosti. Spoločnosť Young Living si vyhradzuje právo nahradiť oleje za oleje rovnakej hodnoty alebo vyššej.

Súprava Oils of Ancient Scripture™ obsahuje 10 olejov z najvýznamnejších rastlín, materiálov a živice z Biblie – od Cyprusu (Izaiáš 44:14) po „ružu Šáronu“ (Šalamúnova pieseň 2:1). Svojou osviežujúcou vôňou u olejov Myrtle a Cedarwood a prenikavou vôňou olejov Frankincense a Myrrh vám má táto súprava pomôcť vychutnávať si tieto krásne arómy a pútavú históriu týchto vzácnych, čistých esenciálnych olejov. OBSAH | Desať 5 ml fľaštičiek: Aloes (Royal Hawaiian

Sandalwood), Cassia, Cedarwood, Cypress, Frankincense, Hyssop, Myrrh, Myrtle, Onycha, Rose of Sharon (Cistus)

FEELINGS KÓD 312508

Kolekcia Feelings™ obsahuje šesť zmesí esenciálnych olejov, ktoré pri rozptyľovaní povznášajú a podporujú emocionálne zdravie.

EVERYDAY OILS KÓ D 369508

O BS AH | Šesť 5 ml fľašiek: Harmony™, Forgiveness™, Inner

Kolekcia Everyday Oils™ je ideálnou súpravou pre začiatočníka, pričom obsahuje 10 z našich najuniverzálnejších esenciálnych olejov. OBSAH | Desať 5 ml fľaštičiek: Frankincense, Lavender,

Child™, Present Time™, Release™, Valor®

Lemon, Peppermint, Tea Tree, PanAway®, Purification®, Thieves®, Stress Away™, Joy™

Metóda Raindrop Technique® je kombináciou pravosti esenciálnych olejov Young Living so zásadami masáže.

RAINDROP TECHNIQUE KÓD 313708

Obsahuje leták s návodom. O BS AH | Deväť 5 ml fľaštičiek: Aroma Siez , Basil, Cypress, Marjoram, Oregano, Peppermint, Thyme, Valor II®, Wintergreen. Dve 236 ml fľašky masážnych olejov: Ortho Ease™, V-6™ Vegetable Oil Complex a leták s návodom ™

ACTIVE & FIT KIT KÓ D 21918

Pridajte intenzitu svojmu tréningu! Náš tím zástupcov značky Young Living a atlétov sa spojil, aby navrhol tento fitnes balíček, ktorý je prvý svojho druhu vôbec. OBSAH | Nylonové puzdro na prenášanie. Cool Azul Sports

Gel 100 ml, Copaiba 5 ml, Deep Relief 5 ml, Peppermint 5 ml, Thieves 5 ml, Eucalyptus Radiata 5 ml, 3 x guľôčkový nadstavec AromaGlide

54


DIFUZÉRY NA E S E NC IÁLNE

OLEJE

Zmeňte si svoj domov, kanceláriu či osobný priestor na vašu osobnú aromatickú oázu! Naše elegantné difuzéry vám umožnia naplniť esenciálnymi olejmi každú časť priestoru okolo vás a vytvoriť si relaxačné prostredie kdekoľvek vás život zaveje.

55


ARIA ULTRASONIC DIFFUSER KÓD (U K ) 452408

KÓD (EU ) 4524502

Difuzér Aria™ je kombináciou najnovšej ultrazvukovej technológie s užitočnými prvkami ako diaľ kové ovládanie, možnosti hudby, utišujúce zabudované zvuky a LED svetlá. Vo vnútri difuzéra Aria je malá ultrazvuková doska, ktorá vibruje vyše miliónkrát za sekundu, pričom sa odparuje voda a olej a rozptyľujú sa do miestnosti.

AROMALUX ATOMIZING DIFFUSER KÓ D ( U K ) 469508

KÓ D ( E U ) 4695502

O BS AHUJ E | Lemon 5 ml; Peppermint 5 ml

OBSAHUJE | Thieves 15 ml

P OUŽITIE | Naplňte zásobník vodou a pridajte 15 – 20

POUŽIT IE | 5 ml alebo 15 ml fľaštičku esenciálneho oleja

kvapiek vybraného oleja/olejov. Podrobnosti o užívaní si prečítajte v návode na použitie.

DEWDROP DIFFUSER KÓD (U K ) 533008

KÓD (EU ) 5330502

Young Living Dewdrop™ Diffuser funguje ako zvlhčovač, atomizér a osviežovač vzduchu v jednom jednoducho používateľnom výrobku. Ponúka až štyri hodiny nepretržitej difúzie, funkciu automatického vypnutia a svetlo vytvárajúce príjemnú atmosféru. Tento špeciálne navrhnutý Young Living Dewdrop Diffuser dokáže premeniť akýkoľvek priestor na relaxačné prostredie.

pripojte na vrch atomizéra a vyberte si vyhovujúce nastavenie. Podrobnosti o užívaní si prečítajte v návode na použitie.

LANTERN DIFFUSER KÓ D ( U K ) 23702

KÓ D ( E U ) 23701

O BS AHUJ E | Lavender 5 ml; Citrus Fresh 5 ml

POUŽIT IE | Ďalšie informácie o bezpečnosti a starostlivosti

(odporúčaná z vodovodu alebo prameňa), pridajte 8 – 12 kvapiek vybraného esenciálneho oleja (olejov) a zapnite difuzér. Podrobnosti o užívaní si prečítajte v návode na použitie.

KÓD (U K ) 533108

KÓD (EU ) 5331502

Young Living Rainstone™ Diffuser je kombináciou najmodernejšej ultrazvukovej technológie a tradičnej čínskej zručnosti a špeciálnych prvkov vrátane 8 hodín rozptyľovania, nastavenia príjemného svetla, negatívneho ionizátora a diaľ kového ovládania. O BS AHUJ E | Tangerine 5 ml; Thieves 5 ml P OUŽITIE | Naplňte vodou izbovej teploty alebo minerálnou

vodou, pridajte 8 – 10 kvapiek vybraného esenciálneho oleja a zapnite difuzér. Podrobnosti o užívaní si prečítajte v návode na použitie.

CAR VENT DIFFUSER

(R U Ž OVO -Z L ATÝ ) 25193

( ŠE DÝ ) 25201

Doplňte svoj interiér dekoráciou v podobe difuzéra Lantern Diffuser, ktorý navodí tú správnu atmosféru. Pre príjemné a hrejivé privítanie vašich hostí. Tento fantastický lampášik vyrobený s exkluzívnymi kovovými a sklenými detailami premení každú miestnosť, keď jej vzduch presýti vôňou vašich obľúbených esenciálnych olejov. OBSAHUJE | Lavender 5 ml; Citrus Fresh 5 ml

P OUŽITIE | Zásobník naplňte vodou izbovej teploty

RAINSTONE ULTRASONIC DIFFUSER

Toto spojenie atomizéra, čističa vzduchu a difuzéra v AromaLux™ predstavuje najúčinnejší spôsob na vytvorenie blahodarného prostredia s esenciálnymi olejmi. Difuzér AromaLux, navrhnutý D. Garym Youngom a dostupný exkluzívne v sieti Young Living, využíva patentované konštrukčné princípy, technológiu a funkcie, ktoré zjednodušujú a zdokonaľujú aromatický účinok.

nájdete v návode na použitie difuzéra Lantern Diffuser.

USB DIFFUSER KÓ D 5224501

KÓ D ( R E F I LL C A RT R I D G ES ) 5228500

Vaše obľúbené esenciálne oleje si môžete s Young Living USB Diffuser rozptyľovať kdekoľvek pôjdete. Použite ho so svojím notebookom, v aute, kancelárii alebo si ho môžete zobrať na cesty. Je prenosný, tichý, zaberá málo miesta a má nastaviteľné intervaly rozptyľovania 10 sekúnd, 30 sekúnd či 60 sekúnd. POUŽIT IE | Naplňte fľaštičku esenciálnym olejom, vložte

do USB Diffuser a tento zapojte do USB portu. Podrobnosti o užívaní si prečítajte v návode na použitie.

Prevoňajte svoje auto sladkou vôňou esenciálnych olejov Young Living pomocou difuzéra Car Vent Diffuser! Tento jednoduchý ale štýlový difuzér, v ružovo-zlatej alebo šedej farbe, používa bavlnené tampóniky absorbujúce olej, aby vzduch prúdiaci cez vašu klimatizáciu alebo vetracie otvory naplnil auto aromatickou dávkou esenciálnych olejov. POUŽIT IE | Na priložený bavlnený tampónik nakvapkajte 6 až 8 kvapiek esenciálneho

oleja. Podrobnosti o užívaní si prečítajte v návode na použitie.

56


PRÍSLUŠENSTVO K ESENCIÁLNYM OLEJOM Svoju skúsenosť s esenciálnymi olejmi povýšte na vyššiu úroveň. S naším príslušenstvom vrátane všetkého od odolných prenosných kufríkov po farebne označené štítky fľaštičiek je ľahké mať svoje vzácne esenciálne oleje usporiadané.

KUFRÍK NA 30 OLEJOV KÓD 4936500

AROMAGLIDE ROLLER FITMENTS KÓD 4578

VZORKOVÉ FĽAŠTIČKY NA ESENCIÁLNE OLEJE KÓD 319408

ETIKETY NA VRCHNÁKY FĽAŠTIČIEK S OLEJOM KÓD 3939

57

V tomto kufríku na esenciálne oleje môžete štýlovo prenášať až 30 esenciálnych olejov a zmesí. Tento kufrík je vyrobený z EV peny s pevnou rúčkou a penovou vložkou na ochranu každej fľaštičky počas prenosu.

Zmeňte svoje obľúbené Young Living esenciálne oleje na ľahko používateľné guľôčkové aplikátory pomocou patentovanej technológie guľôčkových nadstavcov AromaGlide™. Každý nadstavec možno nasadiť buď na 5 ml, alebo 15 ml fľaštičku, ak má na spodku označenie „Sb“. Obsahuje 10 AromaGlide nadstavcov a uzáverov.

Vzorkové fľaštičky na esenciálne oleje poskytujú pohodlný a jednoduchý spôsob na rozdávanie vzoriek oleja známym, rodine a potenciálnym zákazníkom a členom. Tieto prázdne 2 ml fľaštičky si môžete zobrať so sebou s vybraným esenciálnym olejom. Všetkých 25 fľaštičiek sa dodáva s vrchnákom a kvapkadlom.

Tieto farebné etikety sa akurát zmestia na každý vrchnák 5 ml alebo 15 ml fľaštičky, aby ste v tom mali prehľad a rýchlo našli správnu fľaštičku.

AROMA CAROUSEL KÓ D 4832521

PRIEHĽADNÉ RASTLINNÉ KAPSULY KÓ D 3193

SKLENENÉ KVAPKADLÁ NA OLEJ KÓ D

Aroma Carousel™ je jedinečný stojan na vzorky, s ktorým môžete pohodlným spôsobom vystaviť 10 obľúbených esenciálnych olejov Young Living. Táto pomôcka je skvelá na neformálne stretnutia alebo domáce workshopy a umožňuje vám propagovať esenciálne oleje pred ostatnými. Súčasťou balenia sú aj praktické pipety, s ktorými môžete ľahko premiestniť oleje do poskytnutých fľašiek s objemom 2 ml. Tieto kapsuly ponúkajú skvelý spôsob na príjem dennej dávky Plus olejov. Tieto čisto prírodné kapsuly NPcaps™ sú ideálne pre ľudí s vegetariánskou, diabetickou alebo inou obmedzujúcou stravou. Sú vyrobené z pullulánu, bezpečného polysacharidu rozpustného vo vode.

Tieto kvapkadlá spoločnosti Young Living poskytujú pohodlný spôsob na presné dávkovanie potrebného množstva esenciálneho oleja. Prídu vhod aj vtedy, keď chcete zo zásobníka difuzéra odobrať nadbytočný olej.

3810

VITASSAGE S PUZDROM KÓ D 4625

Prístroj Vitassage™, vyvinutý D. Garym Youngom, umožňuje zakomponovať Young Living esenciálne oleje do pôžitku z masáže. Je s ním možné naraz dávkovať až tri rôzne oleje a súbežne masírovať ubolené, unavené svaly tromi guľôčkami z nehrdzavejúcej ocele.


Spravte si z domova

OÁZU

Lampášik s difuzérom Lantern Diffuser dodá svojim jedinečným dizajnom a moderným vzhľadom fantastický akcent akejkoľvek miestnosti vo vašom dome.

Zmes do difuzéra Citrus Dream 3 kvapky oleja

3 kvapky oleja

3 kvapky oleja

1 kvapka oleja

LAVENDER BERGAMOT GRAPEFRUIT YLANG YLANG


VY A VÁŠ DOMOV Váš domov je vaša svätyňa – miesto, kde sa tvoria cenné spomienky s priateľmi a rodinou. Tieto účinné produkty s obsahom esenciálnych olejov vám poskytujú bezpečné roztoky, ktoré fungujú tak, ako príroda chcela. Od čistiacich prostriedkov po zubnú pastu má byť váš domov miestom, kde začína pocit úplného zdravia a pohody.


THIEVES

Unikátna zmes Thieves® spoločnosti Young Living vznikla na základe legendy o štyroch francúzskych zlodejoch z 15. storočia, ktorí vytvorili špeciálnu aromatickú zmes z klinčeka, rozmarínu a iných rastlín. Náš produktový rad Thieves prináša vašej domácnosti bezpečné alternatívy, aby ste škodlivé chemické prísady mohli nahradiť prírodnými, ktoré účinne pôsobia a skvele voňajú


Unikátna zmes esenciálnych olejov Thieves® bola inšpirovaná legendou z 15. storočia o štyroch francúzskych zlodejoch, ktorí vytvorili špeciálnu aromatickú zmes z klinčeka, rozmarínu a iných rastlín a používali ju pri vykrádaní hrobov. Thieves je účinná zmes, ktorá obsahuje prirodzene sa vyskytujúce zložky limonén, eugenol a eukalyptol.

THIEVES KÓD 342308

OBJEM 15 ml

THIEVES AROMABRIGHT TOOTHPASTE KÓ D 3039521

OBJEM 118 g

Z L OŽE NIE | klinček, škoricová kôra, rozmarín, citrón,

Zubná pasta Thieves AromaBright™ Toothpaste využíva silu zmesi esenciálnych olejov Thieves, čím podporuje čistenie zubov a ďasien. Thieves AromaBright Toothpaste neobsahuje fluorid, syntetické farbivá a konzervačné látky a je skvelou voľ bou pre celú rodinu vďaka svojej sviežej mätovej vôni a dlhotrvajúci čerstvý dych. POUŽIT IE | Čistite si zuby ráno a večer

eukalyptus úzkolistý.

a najlepšie po každom jedle.

THIEVES CLEANSING SOAP KÓD 367908

OBJEM 99.25 g

Mydlo Thieves® Cleansing Soap ponúka ultra čistiace účinky a silu čistých esenciálnych olejov. Obsahuje legendárnu zmes Thieves, čím je ideálne na čistenie pokožky.

THIEVES DENTAL FLOSS KÓ D

KÓ D

4463560

4464560

OBJEM

OBJEM

x 1 (1pk)

x 3 (3pk)

P OUŽITIE | Napeňte. Umyte. Opláchnite.

Zubná pasta Thieves® Dentarome® Ultra Toothpaste využíva silu zmesi Thieves na podporu čistiaceho účinku, zatiaľ čo svieža chuť esenciálneho oleja Peppermint dodá čerstvý dych. Thieves Dentarome Ultra, vyrobená z prírodných zložiek, vynikajúco odstraňuje tmavé sfarbenie s cieľom zanechať jasnejší, žiarivejší úsmev!

THIEVES DENTAROME ULTRA TOOTHPASTE KÓD 20197

OBJEM 113.4 g

Zubná niť Thieves® Dental Floss je vyrobená z pevných vláken, dokáže odolávať rozstrapkaniu, ľahko kĺže medzi zubami a dostane sa aj na ťažko dostupné miesta. Táto odolná, dvakrát napúšťaná niť obsahuje dve vrstvy esenciálnych olejov a ponúka dvojitú ochranu na osvieženie vášho dychu. POUŽIT IE | Používajte denne podľa potreby.

THIEVES DISH SOAP KÓ D 535008

OBJEM 355 ml

Vďaka prírodným zložkám čistí prostriedok Thieves® Dish Soap riad účinne bez chemikálií, farbív či syntetických zložiek. Young Living esenciálne oleje Thieves, Jade Lemon a Bergamot spolu s rastlinnými zložkami zanechávajú riad ligotavo čistý. POUŽIT IE | Použite malé množstvo prostriedku s teplou tečúcou vodou. Podľa potreby pridajte prostriedok.

P OUŽITIE | Zuby a ďasná si dôkladne vyčistite ráno aj

večer.

THIEVES FOAMING HAND SOAP KÓD

KÓD

367408

364308

O B JEM

OBJEM

x 1 (1pk)

x 3 (3pk)

Umyte si ruky tekutým mydlom Thieves Foaming Hand Soap. Vďaka esenciálnemu oleju Thieves, oleju z citróna a pomaranča a iným prírodným zložkám je šetrnou a účinnou alternatívou k iným mydlám. Aj s pumpou. POUŽITIE | Napumpujte si na ruky

penu, speňte a dôkladne opláchnite.

THIEVES FRESH ESSENCE PLUS MOUTHWASH KÓ D 368308

OBJEM 236 ml

Ústna voda Thieves® Fresh Essence™ Plus Mouthwash zaručí vďaka zmesi esenciálnych olejov Thieves neuveriteľne čisté zuby a ďasná. Táto Young Living ústna voda s obsahom prírodných zložiek je bezpečná a účinná aj bez alkoholu, syntetických farbív a umelých aróm. POUŽIT IE | Ústa prepláchnite 1

lyžicou alebo naplneným vrchnákom ústnej vody Fresh Essence Plus 30 – 60 sekúnd alebo podľa potreby.

Obal produktov sa môže líšiť od obrázkov uvedených v tomto katalógu. Vždy si prečítajte pokyny na použitie uvedené na etiketách jednotlivých výrobkov.

62


Čistiaci prostriedok Thieves® Household Cleaner, ktorý je kombináciou prírodných zložiek na rastlinnej báze, má v domácnosti výnimočný čistiaci výsledok. Tento univerzálny prostriedok sa môže použiť v podstate na každý povrch v domácnosti alebo kancelárii. Je bezpečný pre každého člena rodiny vrátane detí a domácich miláčikov.

THIEVES HOUSEHOLD CLEANER KÓD

KÓD

374308

447508

O B JEM

OBJEM

428 ml

1.8 L

THIEVES LAUNDRY SOAP KÓ D 534908

OBJEM 947 ml

Pracie mydlo na prírodnej báze Thieves® Laundry Soap vyperie vašu bielizeň šetrne a prirodzene. Prírodné enzýmy a účinné esenciálne oleje dodávajú zloženiu silu, pričom zanechávajú bielizeň sviežu a čistú s jemnou citrusovou vôňou. POUŽIT IE | Návod na použitie nájdete

na štítku.

P OUŽITIE | Použite podľa potreby v domácnosti. Rozrieďte

alebo použite priamo na dosiahnutie lepšieho výsledku. Informácie o pomere zriedenia nájdete na etikete.

THIEVES MINTS KÓD 5138550

OBJEM x 30

Ochutnajte tieto skvelé, povzbudzujúce pastilky Thieves® Mints. Obsahujú prírodné zložky bez cukru vrátane zmesi esenciálnych olejov Thieves a oleja Peppermint. Sú zdravou alternatívou na osvieženie dychu.

THIEVES SPRAY KÓ D

KÓ D

326508

326608

OBJEM

OBJEM

x 1 (1pk)

x 3 (3pk)

Thieves® Spray je prenosný čistiaci sprej ideálny na čistenie malých povrchov. Thieves Spray môžete použiť na kľučky dverí, držadlá, WC sedadlá a iné. POUŽIT IE | Nastriekajte na povrch podľa

potreby a očistite.

P OUŽITIE | Rozpusťte 1 pastilku v ústach podľa potreby.

Thieves+ je patentovanou zmesou, ktorá pridáva jedlám a nápojom hrejivú príchuť. Táto účinná zmes obsahuje prirodzene sa vyskytujúce zložky limonén, eugenol a eukalyptol.

THIEVES + KÓD 563108

OBJEM

ZLOŽE NIE | klinček, škoricová kôra,

5 ml

rozmarín, citrón, eukalyptus úzkolistý P OUŽITIE |

THIEVES WATERLESS HAND PURIFIER KÓD 514208

OBJEM 225 ml

63

| Použite ho pri varení alebo užite vnútorne.

Praktický, prenosný a dlhotrvajúci prípravok na čistenie rúk Thieves® Waterless Hand Purifier je obohatený o olej z mäty piepornej na lepšiu očistu rúk. POUŽITIE | Používajte denne, ako

často je to potrebné na očistu rúk.

THIEVES WATERLESS HAND PURIFIER KÓ D

KÓ D

362108

362208

OBJEM

OBJEM

x 1 (1pk)

x 3 (3pk)

Praktický, prenosný a dlhotrvajúci prípravok na čistenie rúk Thieves® Waterless Hand Purifier je obohatený o olej z mäty piepornej na lepšiu očistu rúk. POUŽIT IE | Používajte denne, ako často je to

potrebné na očistu rúk.


Čistá domácnosť začína s radom

THIEVES! Univerzálny

čistiaci prostriedok

Hlboko čistiaci prostriedok

Silný odmasťovací prostriedok

Rad Young Living Thieves® obsahujúci jednu z našich najobľúbenejších zmesí je radom čistiacich prostriedkov, ktoré používajú prírodné, účinné zložky s cieľom hĺbkovej očisty.

1 vrchnák prostriedku Thieves Household Cleaner zmiešajte v sklenenej nádobe alebo v rozprašovači z nehrdzavejúcej ocele s 2 – 3 šálkami vody. Výdatne postriekajte povrch a dočista utrite.

Zmiešajte jedlú sódu s prostriedkom Thieves Household Cleaner, kým nevznikne hustá pasta. Zmes naneste čistou handrou alebo špongiou a povrch dôkladne vydrhnite. Dočista opláchnite.

Zmiešajte 1 vrchnák prostriedku Thieves Household Cleaner s 1 pohárom vody. Roztok naneste na mastnotu handrou. Po odstránení mastnoty utrite povrch čistou, vlhkou handrou.

TIP

Pridajte 4 – 5 kvapiek oleja Thieves aj Peppermint na guľu do sušičky alebo na vlhkú handru a dajte do sušičky na osvieženie bielizne.


KIDSCENTS

Náš rad KidScents® je kolekcia s obsahom esenciálnych olejov na najbežnejšie záležitosti detí. Tieto patentované zmesi sú bezpečnou alternatívou k porovnateľným produktom v mnohých obchodoch. Vy a vaše deti budete milovať naše zmesi esenciálnych olejov pre deti!

GeneYus™ je vynikajúca zmes na rozptyľovanie pre mladé mysle, ktoré sa potrebujú sústrediť na projekty.

KIDSCENTS GENEYUS KÓD 531008

O BJEM 5 ml

ZLOŽE NIE | kokosový olej, kadidlovník

pravý, cyprus modrý, cédrové drevo, smrek pichľavý z Idaha, kopál vonný, medovka, smrek čierny z Northern Lights, olej zo sladkých mandlí, bergamot, myrha, fúzovec, muškát, Havajské santalové drevo, kananga voňavá, yzop, koriander, ruža

KIDSCENTS OWIE KÓ D 530808

OBJEM 5 ml

P OUŽITIE |

| Odporúča sa pre deti od 2 do 12 rokov. Môže nanášať len zodpovedná dospelá osoba alebo pod dohľadom dospelého. Lokálne: Naneste 2 – 4 kvapky priamo na požadované miesto. Riedenie nie je potrebné okrem najcitlivejšej pokožky. Používajte podľa potreby. Na aromatické účely: Rozptyľujte maximálne 1 hodinu trikrát denne.

KIDSCENTS SHAMPOO KÓD 3686

O BJEM 214 ml

KidScents® Shampoo neobsahuje syntetické parfumy, farbivá či dráždivé zložky. Prírodné zložky tohto šampónu – aloe, MSM, esenciálne oleje z rumančeka, mandarínky a citrónu – čistia účinne a zároveň šetrne bez vzniku podráždenia. POUŽITIE | Malé množstvo šampónu

naneste na vlasy. Umyte a opláchnite.

KIDSCENTS SLIQUE TOOTHPASTE KÓ D 4574

OBJEM 114 g

Owie™ nanášajte lokálne na zlepšenie vzhľadu detskej pokožky. ZL OŽENIE | kokosový olej, jedľa balzamová

z Idaha, čajovník (Melaleuca Alternifolia) slamiha, elemi, cistus, cypruštek, klinček POUŽIT IE | | Odporúča sa pre deti od 2 do 12 rokov. Môže nanášať len zodpovedná dospelá osoba alebo pod dohľadom dospelého. Lokálne: Naneste 2 – 4 kvapky priamo na požadované miesto. Riedenie nie je potrebné okrem najcitlivejšej pokožky. Používajte podľa potreby. Na aromatické účely: Rozptyľujte maximálne 1 hodinu trikrát denne.

Zubná pasta KidScents Slique Toothpaste využíva zmesi esenciálnych olejov Thieves a Slique Essence na šetrné čistenie a ochranu zubov. Umývanie touto bezpečnou a účinnou zmesou podporuje zdravé zuby bez použitia fluoridu, farbív, syntetických farieb, umelých aróm či konzervačných látok. POUŽIT IE | Použite ráno, večer a po jedle

na udržanie zdravých a žiarivých mladých úsmevov.

KIDSCENTS TUMMYGIZE KÓD 530508

O BJEM 5 ml

TummyGize™ je relaxačná, utišujúca zmes pôsobiaca na malé brušká. ZLOŽE NIE | kokosový olej, mäta klasnatá,

mäta pieporná, mandarínka tangerínka, fenikel, aníz, zázvor, kardamóm POUŽITIE |

| Odporúča sa pre deti od 2 do 12 rokov. Môže nanášať len zodpovedná dospelá osoba alebo pod dohľadom dospelého. Lokálne: Naneste 2 – 4 kvapky priamo na požadované miesto. Riedenie nie je potrebné okrem najcitlivejšej pokožky. Používajte podľa potreby. Na aromatické účely: Rozptyľujte maximálne 1 hodinu trikrát denne.

C ITL IV OSŤ NA SV E TL O: Najmenej 12 hodín po aplikovaní na pokožku sa vyhnite priamemu slnečnému svetlu a UV lúčom. L OK Á L NE : Aplikujte priamo na pokožku. Možno je potrebné zriedenie. Pozrite si návod na použitie na etikete. Z R IE DE NIE : Potrebné lokálne riedenie. Pozrite si návod na použitie na etikete. NA A R OM ATIC K É Ú Č E LY: Vdychujte priamo alebo použite difuzér Young Living. V NÚ TOR NE : Pozrite si návod na použitie na.

66


SEEDLINGS

67

AT HOM E


SEEDLINGS BABY LOTION KÓD 20443

OBJEM 113 g

Zvlhčite jemnú detskú pokožku mliekom Seedlings Baby Lotion so zložením rastlinného pôvodu, ktoré je ľahko aromatické s upokojujúcou vôňou esenciálnych olejov. Toto jemné mlieko sa rýchlo vstrebáva do pokožky vášho dieťatka a zanecháva ju vláčnu, jemnú a hladkú,

SEEDLINGS BABY OIL KÓ D 20378

OBJEM 75 ml

POUŽITIE | Vytlačte malé množstvo do

POUŽIT IE | Aplikujte malé množstvo oleja do dlaní.

dlaní. Niekoľkokrát si pretrite ruky, aby sa mlieko a vaše dlane zahriali a potom jemne vmasírujte do pokožky vášho dieťatka.

SEEDLINGS BABY WASH & SHAMPOO KÓD 20408

OBJEM 236 ml

Šampón na telo a vlasy, Seedlings Baby Wash & Shampoo, jemne čistí pokožku a vlasy vášho dieťatka, zanecháva ich čisté, jemné a s ľahkou vôňou čistých esenciálnych olejov. Neobsahuje sulfáty, vysušujúce zložky, nedráždi oči a je ideálny na hru vo vani. POUŽITIE | Navlhčite vlasy a pokožku

teplou vodou. Naneste malé množstvo šampóna na vlhkú handričku na umývanie alebo ruku a jemne napeňte po celom povrchu tela a vlasoch.

SEEDLINGS DIAPER CREAM KÓD 20403

OBJEM 57 g

Detský olej Seedlings Baby Oil, vytvorený špeciálne pre malé deti, zvlhčuje, zjemňuje a vyživuje jemnú detskú pokožku vďaka zložkám rastlinného pôvodu a esenciálnym olejom. Používajte v priebehu dňa alebo ako súčasť rituálu pred spaním, aby ste pomocou tejto láskavej a uvoľňujúcej vône podporili pokojný spánok. Niekoľkokrát si pretrite ruky, aby sa olej na vašich rukách zahrial, a potom jemne vmasírujte do pokožky vášho dieťatka.

SEEDLINGS BABY WIPES KÓ D 20437

OBJEM 72 ct

Vlhčené obrúsky Seedlings Baby Wipes majú jemné zloženie a obsahujú čisté esenciálne oleje pre hebké čistenie a upokojujúcu vôňu. Sú vyrobené z pevného ale jemného materiálu, zabezpečujú dôkladné očistenie a zanechávajú pokožku sviežu a hladkú. POUŽIT IE | Pre zachovanie vlhkosti po každom použití

dobre uzatvorte viečko. Neoplachujte. Skladujte pri izbovej teplote.

Krém Seedlings Diaper Cream od Young Living proti zapareninám je vyrobený zo stopercentných prírodných surovín vrátane stopercentných esenciálnych olejov. Tento hustý krém s vôňou levandule má po nanesení na pokožku upokojujúce účinky, chráni citlivú pokožku vášho dieťatka a pôsobí ako fyzická ochrana pred vlhkosťou. P OUŽITIE | Pokožku v oblasti plienky očistite a nechajte

vysušiť. Výdatne naneste krém pri každej výmene plienky, najmä pred spaním alebo kedykoľvek, keď predpokladáte, že pokožka dieťatka bude v oblasti plienky dlhšie vystavená vlhkosti.

68


MY D LÁ

A

KÚPEĽOVÉ GÉLY

Doprajte svojej pokožke zaslúženú starostlivosť! Objavte našu širokú škálu produktov do kúpeľa a na telo ideálnych pre všetky vaše potreby na ošetrovanie pokožky. Tento rad s obsahom esenciálnych olejov Young Living pomôže oživiť vašu rannú starostlivosť.


BATH & SHOWER GEL BASE KÓD 3751500

OBJEM 236 ml

Kúpeľový a sprchový gél Young Living Bath & Shower Gel Base je ideálnym spôsobom, ako poskytnúť pokožke výživu a očistu. Ak si chcete vyrobiť vlastný luxusný gél, pridajte doň pár kvapiek svojho obľúbeného samostatného esenciálneho oleja alebo zmesi.

DRAGON TIME BATH & SHOWER GEL KÓ D 3739500

OBJEM 236 ml

Esenciálne oleje z muškátu, šalvie a šalvie muškátovej sme skombinovali so základným gélom Young Living Bath & Shower Gel Base, aby vznikol tento upokojujúci a uvoľňujúci sprchový gél. POUŽIT IE | Napeňte, umyte a

opláchnite.

POUŽITIE | Do 230 ml gélu pridajte

5 – 15 kvapiek jedného alebo viacerých esenciálnych olejov.

EVENING PEACE BATH & SHOWER GEL KÓD 3742500

O BJEM 236 ml

Večerný kúpeľový a sprchový gél Evening Peace™ Bath & Shower Gel osviežuje pokožku a pomáha upokojovať myseľ. Esenciálne oleje ako koriander, bergamot, kananga voňavá a muškát vyvolávajú pocity pokoja a relaxácie, čím zmierňujú stres a napätie.

LAVENDER BATH & SHOWER GEL KÓ D 5202500

OBJEM 236 ml

POUŽITIE | Napeňte, umyte a

POUŽIT IE | Napeňte, umyte a

opláchnite.

MORNING START BATH & SHOWER GEL KÓD 3745500

O BJEM 236 ml

Ranný gél Morning Start™ Bath & Shower Gel vám pomôže cítiť sa každý deň čerstvo pomocou čistých esenciálnych olejov. Mäta pieporná, citrónová tráva a rozmarín povznášajú a dodávajú energiu, zatiaľ čo borievka čistí pokožku. POUŽITIE | Napeňte, umyte a

Kúpeľový a sprchový gél Lavender Bath & Shower Gel vďaka obsahu levanduľového esenciálneho oleja čistí a omladzuje pokožku. Neobsahuje syntetické konzervačné látky a obsahuje zložky rastlinného pôvodu, ako kokosový olej a badián. opláchnite.

SENSATION BATH & SHOWER GEL KÓ D 3748500

OBJEM 236 ml

Kúpeľový a sprchový gél Sensation™ Bath & Shower Gel obsahuje niekoľ ko čistých esenciálnych olejov ako kananga voňavá alebo jazmín pre uvoľňujúci a relaxačný pocit. POUŽIT IE | Napeňte, umyte a

opláchnite.

opláchnite.

70


Tekuté mydlo Lavender Foaming Hand Soap čistí a ošetruje ruky bez pocitu podráždenia, pričom ich nezanecháva suché. Vďaka obsahu levanduľového esenciálneho oleja, vitamínu E a aloe je toto mydlo účinné a veľmi šetrné k tej najcitlivejšej pokožke. Aj s pumpou.

LAVENDER FOAMING HAND SOAP KÓD

KÓD

443008

443108

OB JEM

OBJEM

x 1 (1pk)

x 3 (3pk)

THIEVES FOAMING HAND SOAP KÓ D

KÓ D

367408

364308

OBJEM

OBJEM

x 1 (1pk)

x 3 (3pk)

Umyte si ruky tekutým mydlom Thieves Foaming Hand Soap. Vďaka esenciálnemu oleju Thieves, oleju z citróna a pomaranča a iným prírodným zložkám je šetrnou a účinnou alternatívou k iným mydlám. Aj s pumpou. POUŽIT IE | Napumpujte si na ruky

penu, speňte a dôkladne opláchnite.

P OUŽITIE | Napumpujte si na ruky penu, speňte a dôkladne

opláchnite.

THIEVES CLEANSING SOAP KÓD 367908

O BJEM 99.25 g

Mydlo Thieves® Cleansing Soap ponúka čistiace účinky a silu čistých esenciálnych olejov. Obsahuje legendárnu zmes Thieves, čím je ideálne na čistenie pokožky. P OUŽITIE | Výdatne namydlite celé telo počas kúpeľa alebo

sprchovania.

STAROSTLIVOSŤ O POKOŽKU Žiarte s produktami obsahujúcimi zložky rastlinného pôvodu a esenciálne oleje, po ktorých vaša pokožka a vlasy túžia – a neobsahujúcimi tie, po ktorých netúžia. Náš rad starostlivosti o pokožku ponúka starostlivo vyvinuté mlieka, vlasovú kozmetiku, produkty cielenej starostlivosti o pokožku a iné, aby ste boli svieži a krásny od hlavy po päty bez škodlivých chemikálií

AROMAGUARD MEADOW MIST DEOD0RANT KÓD 375208

O BJEM 42 g

Prírodné dezodoranty spoločnosti Young Living neobsahujú hliník na rozdiel od komerčných výrobkov. Dezodorant AromaGuard® Meadow Mist™ obsahuje kokosový olej, včelí vosk, vitamín E a čisté esenciálne oleje ako Citrón alebo Levanduľa. P OUŽITIE | Na každodenné používanie.

AROMAGUARD MOUNTAIN MINT DEOD0RANT KÓ D 375308

OBJEM 42 g

Dezodorant Young Living AromaGuard® Mountain Mint™ má upokojujúce účinky na pokožku vďaka prírodným vlastnostiam kokosového oleja, včelieho vosku a vitamínu E. Vďaka citrónovému, rozmarínovému a iným čistým esenciálnym olejom je Mountain Mint ideálnou alternatívou výrobkom s obsahom hliníka. POUŽIT IE | Na každodenné používanie.

71


BON VOYAGE KIT KÓD 469908

Súprava Bon Voyage ponúka 10 produktov osobnej starostlivosti od spoločnosti Young Living v príťažlivej dizajnovej taške. Všetky produkty majú cestovnú veľ kosť, sú praktické a ideálne na propagáciu vašich obľúbených produktov.

COOL AZUL SPORTS GEL KÓ D 543608

OBJEM 100 ml

P OUŽITIE | Pozrite si príslušný produkt.

Športový gél Cool Azul™ Sports Gel obsahuje v každej 100 ml tube až 10 percent esenciálnych olejov. Okrem hydratácie pleti sa náš športový gél môže pochváliť lokálne chladivou zmesou esenciálnych olejov mäty piepornej, kubánskeho oregana a dorada azul obsahujúcimi mentol a gáfor. POUŽIT IE | Pred použitím dôkladne potraste. Naneste a

dôkladne vmasírujte do pokožky. Po použití si umyte ruky.

GENESIS HAND & BODY LOTION KÓD 3706500

OBJEM 245 g

Pleťové mlieko Genesis™ Hand & Body Lotion je ultra hydratačné obsahujúce kokosový olej a iné rastlinné výťažky na upokojenie a výživu suchej, dehydrovanej pokožky. Obsahuje esenciálne oleje z muškátu, zázvorovej trávy, bergamotu a iné na podporu hebkej, zdravej pokožky.

LAVADERM COOLING MIST KÓ D 324908

OBJEM 59 ml

Vyrobený so šetrnými prísadami – vrátane levanduľového esenciálneho oleja a aloe – LavaDerm™ svojím šetrným zložením osviežuje a mierne hydratuje, čím podporuje zdravú pokožku. POUŽIT IE | Nastriekajte na požadovanú

oblasť. V prípade potreby opakujte každých 10 – 15 minút.

POUŽITIE | Naneste na celú pokožku

kvôli hydratácii. Používajte denne.

5201500

Vďaka obsahu levanduľového esenciálneho oleja a ďalších rastlinných zložiek mlieko Lavender Hand & Body Lotion dlhodobo hydratuje a chráni pokožku pred vysušením.

OBJEM

POUŽITIE | Používajte podľa potreby

LAVENDER HAND & BODY LOTION KÓD

226 ml

na hydratáciu dehydrovanej pokožky.

PROGESSENCE PHYTO PLUS KÓ D 458108

OBJEM 15 ml

Progessence™ Phyto Plus, určený špeciálne ženám, obsahuje správnu rovnováhu výťažku z čínskeho zemiaka a vitamínu E na podporu zdravo vyzerajúcej pokožky, kým esenciálny olej kadidlo pomáha znížiť viditeľnosť jemných vrások. POUŽIT IE | Naneste 2 – 4 kvapky dvakrát

denne na krk. Na dosiahnutie zvýšeného účinku naneste dvakrát denne 1 – 2 kvapky na predlaktie.

SANDALWOOD MOISTURE CREAM KÓD 514808

OBJEM 113 g

Sandalwood Moisture Cream™ má mimoriadne hydratačné účinky vďaka obsahu čistých esenciálnych olejov Young Living. P OUŽITIE | Jemne vmasírujte na tvár, krk a iné požadované

oblasti. Používajte denne po vyčistení a tonizácii pleti.

72


STAROSTLIVOSŤ O VLASY Doprajte svojim vlasom zaslúženú starostlivosť! Naše produkty na vlasy obsahujú bezpečné, rastlinné a ekologické zložky, preto sa nemusíte obávať zanesenia nechcených toxínov do svojich vlasov. Tento rad starostlivosti o vlasy s obsahom účinných esenciálnych olejov pomôže oživiť vašu rannú starostlivosť.

MIRAH LUSTROUS HAIR OIL CODE 24468

S I ZE 53 ml

Vlasový olej Mirah Lustrous Hair Oil má univerzálne využitie ako prostriedok na úpravu alebo ošetrenie vlasov. Vyvinutý pre všetky typy vlasov. Zjemňuje končeky vlasov a dodáva im žiarivý lesk. Obsahuje hydratujúci argánový, gardéniový a abesínsky olej. POUŽIT IE | Naneste malé množstvo

oleja na suché alebo vlhké vlasy. Začnite od polovičnej dĺžky vlasov smerom ku končekom.

COPAIBA VANILLA MOISTURIZING SHAMPOO

Copaiba Vanilla Moisturising Shampoo čistí a bohato hydratuje suché alebo poškodené vlasy. POUŽITIE | Na každodennú hydratáciu

suchých alebo poškodených vlasov.

COPAIBA VANILLA MOISTURIZING CONDITIONER

KÓD

KÓ D

5194550

5195550

O BJEM

OBJEM

295 ml

295 ml

LAVENDER MINT SHAMPOO KÓD 5191550

Osviežujúci čistiaci šampón Lavender Mint Daily Shampoo je vhodný na všetky typy vlasov na každodenné použitie. POUŽITIE | Používajte každý deň na

umytie a výživu vlasov.

LAVENDER MINT CONDITIONER KÓ D 5192550

O BJEM

OBJEM

295 ml

295 ml

LAVENDER VOLUME SHAMPOO KÓD 5100500

O BJEM 236 ml

73

Lavender Volume Shampoo šetrne ošetruje a vyživuje jemné vlasy. Rastlinné výťažky, vitamíny a esenciálne oleje odstraňujú nečistoty a pomáhajú zväčšovať objem. POUŽITIE | Používajte každý deň na

umytie a posilnenie vlasov.

LAVENDER VOLUME CONDITIONER KÓ D 5102500

OBJEM 236 ml

Copaiba Vanilla Moisturising Conditioner výdatne hydratuje suché a poškodené vlasyr. POUŽIT IE | Na každodennú hydratáciu

suchých alebo poškodených vlasov.

Lavender Mint Daily Conditioner je osviežujúci hydratačný kondicionér vhodný na každodenné použitie na všetky typy vlasov. POUŽIT IE | Používajte každý deň na

umytie a výživu vlasov.

Lavender Volume Conditioner šetrne ošetruje jemné vlasy a dopĺňa šampón Lavender Volume Shampoo. POUŽIT IE | Používajte každý deň na

umytie a posilnenie vlasov.


PROVENCE COLLECTION

S hrdosťou vám ponúkame v Európe exkluzívnu kolekciu Young Living Provence Collection – jedinečný rad z rastlín vypestovaných a pozberaných na našej francúzskej farme v Simiane-la-Rotonde v súlade so zásadami partnerského vzťahu Seed to Seal. Keďže ide o sezónne produkty, upozorňujeme, že ich dostupnosť okrem iných faktorov značne závisí od počasia a pôdnych podmienok. Po vypredaní daného produktu dostaneme ďalšiu zásielku až z nasledujúceho zberu.

74


CLARY SAGE FLORAL WATER KÓD

KÓD

503606

503706

OBJEM 120 ml

Táto aromatická voda Clary Sage Floral Water z našej farmy v Simiane-la-Rotonde je skvelá na čistenie pleti a pri nastriekaní počas dňa budete oplývať príjemnou vôňou.

LAVENDER FLORAL WATER KÓ D

KÓ D

502806

502906

OBJEM (REFILL)

OBJEM

OBJEM (REFILL)

250 ml

120 ml

250 ml

ROSEMARY FLORAL WATER

Táto povzbudzujúca kvetinová voda má sýtu vôňu – ideálnu na dodanie energie a zvlášť účinnú ako osviežujúce vlasové tonikum.

LAVENDER ESSENTIAL WATER

KÓD

KÓD

KÓ D

503406

503506

503106

O B JEM

OBJEM (REFILL)

OBJEM (REFILL)

120 ml

250 ml

250 ml

LAVENDER HONEY KÓD 22170

OBJEM 500 g

LAVENDER DRY FLOWERS KÓD

KÓD

504006

504406

O B JEM

OBJEM

100 g

250 g

KÓD 504506

O B JEM 500 g

75

Prineste si atmosféru Provensálska z našej farmy Simiane-la-Rotonde Lavender Farm k svojmu stolu prostredníctvom Levanduľového medu spoločnosti Young Living! Svojou krémovou konzistenciou a lahodnou, jemnou, kvetinovou chuťou je chutnou prísadou do teplých čajov, ale aj do sladkého pečiva a slaných jedál. Skúste z neho pridať za lyžicu do svojho medovo-horčicového dresingu alebo použiť so syrom feta alebo plesňovými syrmi kvôli jemnučkému, pravému osladeniu.

Tieto sušené levanduľové kvety z farmy v Provensálsku vo Francúzsku sú vhodné na vytvorenie zmesi sušených kvetov (potpourri), na vytvorenie vlastných voňavých vrecúšok a môžu sa použiť aj na svadbách namiesto hádzania ryže.

NICOLAS DIFFUSER KÓ D 504206

LAVENDER EINKORN PILLOW KÓ D

KÓ D

504606

504806

VA NK Ú Š ZA K R K

O B D ĹŽNI KOV Ý VA NK Ú Š

Voda Lavender Floral Water pomôže upokojiť a osviežiť a je obzvlášť vhodná pre mastnú a problematickú pleť.

Naša voda Lavender Essential Water obsahuje všetky aromatické molekuly esenciálneho oleja a kvetinovú vodu. Ich kombinácia privodí pôvodnú vôňu kvetu a svojou krásnou, dlhotrvajúcou arómou osvieži váš domov.

Tento estetický difuzér nepotrebuje na rozprašovanie vašich obľúbených esenciálnych olejov pripojenie k elektrine. Nicolas Diffuser, ktorý využíva prirodzené odparovanie v podmienkach izbovej teploty, je cenovo výhodný a ekologický. Je vyrobený zo 100 % recyklovateľných materiálov a ľahko sa prepravuje.

Tieto užitočné vankúše sú vyrobené zo pšeničných pliev a plnené levanduľovými kvetmi z našej francúzskej farmy v Simiane-la-Rotonde. Ľahko sa prenášajú a jemná a relaxačná levanduľová vôňa robí z vankúša skvelého spoločníka na cesty.


G a ry ’s Tr u e G r i t

EINKORN GRANOLA Chrumkavé kôpky granole zmiešané s organicky sušenou kustovnicou čínskou Ningxia Wolfberries (Dried Ningxia Wolfberries) je vynikajúca na cesty, nech už sa vyberiete kamkoľvek.


ZDRAVÉ & FIT Naozaj dobrý pocit začína vo vnútri a naša kolekcia Zdravé & fit ponúka optimálnu výživu s energetickou vzpruhou esenciálnych olejov na skvelý začiatok vašej cesty. Pokračujte v nej s potravinami a doplnkami, ktoré vám dodajú vitalitu, uspokoja vašu nutričnú potrebu a dráždia vaše chuťové poháriky!


NINGXIA RED

Už viac ako 700 rokov je severozápadná oblasť Číny Ningxia známa vďaka pestovaniu a produkcii prvotriednej kustovnice čínskej. Kustovnica tiež známa ako goji má bohatý nutričný profil. NingXia Red je účinný nápoj zo šťavy vyvinutý na posilnenie a doplnenie energetických zásob tela a mysle. Táto chutná, patentovaná zmes obsahuje čisté esenciálne oleje, pyré z kustovnice čínskej Ningxia a iné potraviny na zásobovanie tela životne dôležitými fytonutrientami.


NINGXIA DRIED WOLFBERRIES KÓD 636008

Sušené plody kustovnice Ningxia Dried Wolfberries sa môžu jesť ako pochúťka, pridať do koktailu, jogurtu či cereálií. Mnoho vašich obľúbených jedál dochutia a dodajú im výživné zložky.

NINGXIA NITRO KÓ D 306408

OBJEM 14 x 20 ml

P OUŽITIE | Zjedzte ¼ pohára (asi 4 lyžice) podľa chuti.

POUŽIT IE | NingXia Nitro konzumujte priamo z tuby alebo

Pridajte do pečených dobrôt, cereálií, šalátu a pod.

NINGXIA RED KÓD

KÓD

3042560

3044560

OB JEM

OBJEM

2 x 750 ml

4 x 750 ml

KÓD

KÓD

3045560

3046560

OB JEM

OBJEM

6 x 750 ml

8 x 750 ml

Ovocný nápoj NingXia Red obsahuje pyré z celých plodov kustovnice. Je zmesou výťažkov z čučoriedok, arónie, čerešní, granátového jablka a slivky, stéviového výťažku, výťažku z hroznových jadierok, čistého vanilkového extraktu a esenciálnych olejov z pomaranča, yuzu, citróna a mandarínky.

KÓD

OB JEM

OBJEM

30 x 60 ml

60 x 60 ml

3523560

OB JEM 90 x 60 ml

KÓ D 4710560

POU Ž ITIE | Vypite

60 ml 2-krát denne.

KÓ D

3526560

Obsahuje dve 750 ml fľaše NingXia Red® a 30 jednorazových balení.

NINGXIA RED COMBO PACK

NINGXIA ZYNG

KÓD

KÓD

zmiešajte so 60 – 120 ml nápoja NingXia Red alebo so 120 ml vody.

P OUŽITIE | Vypite 60 ml 2-krát denne.

NINGXIA RED SINGLES 3525560

Vďaka esenciálnym olejom, výťažkom z rastlín a iným vybraným zložkám podporuje táto jedinečná zmes NingXia Nitro kognitívnu bdelosť a telesnú kondíciu. Vynikajúca vzpruha pre telo a myseľ. Obsahuje zmes prirodzene sa vyskytujúceho kofeínu a D-ribózu.

3071521

OBJEM x 12

Tieto jednorazové balenia ponúkajú v jednej 60 ml porcii rovnaké účinky ako NingXia Red®, pričom si ich môžete zobrať do kabelky, ruksaku alebo tašky. Každá škatuľa obsahuje 30, 60 alebo 90 jednorazových vrecúšok.

Máte nedostatok energie? Siahnite po NingXia Zyng! Tento ľahký, perlivý nápoj dodá osviežujúcu energiu vďaka patentovanej zmesi esenciálnych olejov z čierneho korenia a limetky, pyré z kustovnice a výťažkom z bieleho čaju. Obsahuje aj niacín, ktorý pomáha redukovať pocity únavy a vyčerpanosti. POUŽIT IE | Vypite jednu plechovku podľa chuti. Podávajte

vychladené.

Obal produktov sa môže líšiť od obrázkov uvedených v tomto katalógu. Vždy si prečítajte pokyny na použitie uvedené na etiketách jednotlivých výrobkov.

80


SLIQUE

Unikátnym spojením exotických zložiek a účinných esenciálnych olejov v produktoch Slique môžete vykročiť tým správnym smerom – smerom k zdravšiemu, šťastnejšiemu ja! V kombinácii so správnou stravou a cvičením vám produkty Slique® pomôžu kontrolovať telesnú hmotnosť, vytvoriť pocit nasýtenosti a poskytnúť výživné látky.

SLIQUE BARS KÓD 5024521

OBJEM x6

SLIQUE TEA KÓD 4572523

OBJEM x 25

Slique® Bars sú vďaka dvojitému účinku na pocit sýtosti a zmesi exotického ovocia, orieškov a vedy dokonalou výživnou pochúťkou. P OUŽITIE | Konzumujte pred alebo počas jedla spolu s 340

ml vody na lepšiu kontrolu pocitu hladu.

Čaj Slique® Tea je exotickým nápojom s obsahom sušeného kadidlovníka a iných prírodných zložiek na podporu individuálnych cieľov v hmotnosti. POUŽITIE | Dajte zovrieť 230 ml

vody. Do šálky dajte 1 vrecko a zalejte vodou. Nechajte lúhovať najmenej 3 minúty.

81

SLIQUE ESSENCE KÓ D 458608

OBJEM 15 ml

Slique Essence je jedinečnou zmesou účinných esenciálnych olejov a výťažku zo stévie. Môže sa použiť v kombinácii s inými produktami radu Slique. ZL OŽENIE | grapefruit, mandarínka

tangerínka, citrón, mäta klasnatá, okotea a výťažok zo stévie


Základná

VÝŽIVA Vitamíny a minerály sú dve zo základných zložiek zdravej stravy. Samotná strava však vždy neposkytne dostatočné množstvo týchto dôležitých výživných látok. V našich praktických multivitamínových doplnkoch sa nachádzajú biologicky dostupné vitamíny a minerály pochádzajúce z potravy, ktoré obsahujú účinné esenciálne oleje na dodanie podpory, ktorú potrebujete.


5-DAY NUTRITIVE CLEANSE KÓD 489008

Svojou šetrnou a efektívnou očistou pomáha prípravok 5-Day Nutritive Cleanse™ k zlepšeniu celkového zdravia. Táto súprava zahŕňa NingXia Red, Balance Complete a Digest & Cleanse.

BALANCE COMPLETE KÓ D 329208

OBJEM 750 g

porciu. POUŽIT IE | Pridajte 2 lyžice až 230 ml studenej vody

P OUŽITIE | Pozrite si príslušný produkt.

BLM KÓD 323408

O BJEM x 90

BLM je kombináciou výťažku z jedle balzamovej z Idaho a klinčeka s patentovanou zmesou MSM a ľahko vstrebateľného glukosamínu a

alebo mlieka a poriadne rozmiešajte. Ak chcete viac chuti, pridajte ovocie alebo oleje Plus oils.

COMFORTONE KÓ D 320408

kolagénu.

OBJEM

POUŽITIE | Ak vážite menej ako 54

x 150

kg, užite 1 kapsulu 3-krát denne. Od 54 do 90 kg, užite 1 kapsulu 4-krát denne. Nad 90 kg, užite 1 kapsulu 5-krát denne.

DETOXZYME KÓD 320308

O BJEM x 180

Kapsuly Detoxzyme® v sebe spájajú účinné rastlinné enzýmy, ktoré pomáhajú tráveniu, detoxikácii a očisťovaniu. Detoxzyme podporuje správnu funkciu tráviacej sústavy.

Balance Complete™ je náhrada stravy založená na superpotravinách. Má dodať energiu a vyčistiť organizmus. Obsahuje patentovanú zmes spoločnosti Young Living V-Fibre™, ktorá dodá až 11 gramov vlákniny na jednu

ComforTone® je účinnou kombináciou byliniek a esenciálnych olejov ako mäta pieporná a zázvor, ktoré pomáhajú podporiť trávenie. ComforTone podporuje zdravie hrubého čreva a jeho schopnosť optimálne fungovať. POUŽIT IE | Užite 1 kapsulu 3-krát denne. Pre čo najlepší

účinok vypite aspoň 1,8 l vody.

DIGEST & CLEANSE KÓ D 329308

OBJEM x 30

POUŽITIE | Užite 2 kapsuly 3-krát

denne medzi jedlami alebo podľa potreby. Tento produkt sa môže použiť v spojení s očisťovacím alebo detoxikačným programom.

Prípravok Digest & Cleanse je zložený z esenciálnych olejov, ako je olej mäty piepornej a rasce. Podporuje správne trávenie a spolu s výťažkami zo zázvoru, feniklu a anízu ho pomáha zlepšovať. Kapsuly s riadeným uvoľňovaním sa rozpustia v črevách na dosiahnutie optimálneho vstrebávania. POUŽIT IE | Užite 1 kapsulu s vodou 1 – 3-krát denne 30

– 60 minút pred jedlom.

ESSENTIALZYME KÓD 327208

OBJEM x 90

Prípravok Essentialzyme je dvojvrstvový, multienzymatický komplex v podobe dražé, potiahnutý výťažkom z mäty piepornej. Obsahuje esenciálne oleje z anízu, mäty piepornej, estragónu a klinčeka. POUŽITIE | Na čo najlepší účinok užite 1 – 3 kapsuly 1 hodinu pred jedlom.

ESSENTIALZYMES-4 KÓ D 464508

OBJEM x 120

Essentialzymes-4 je multispektrálny enzymatický komplex s dvojitým cieleným dlhodobým uvoľňovaním. Uvoľňuje enzýmy živočíšneho a rastlinného pôvodu v tráviacom trakte v rôznych časových intervaloch a umožňuje ich optimálne vstrebávanie. POUŽIT IE | Užite 2 kapsuly (1 dvojdávkové blister balenie)

2-krát denne s väčšími jedlami (spolu 4 kapsuly).

83


ICP KÓD 320808

OBJEM 227 g

JUVAPOWER KÓD 327608

Prípravok ICP obsahuje lipázu, proteázu a fytázu a je obohatený o esenciálne oleje z fenikla, anízu, estragónu, zázvoru, citrónovej trávy a rozmarínu. POUŽITIE | Zmiešajte 2 čajové lyžičky

s 230 ml ovocnej šťavy alebo vody raz denne. Pri prečisťovaní alebo výžive s vysokým obsahom proteínov užívajte 3-krát denne. Na čo najlepšiu chuť zmiešajte s mrkvovou šťavou, jablkovou šťavou alebo zdravým smoothie.

JuvaPower je rastlinný práškový komplex a jedným z najbohatších zdrojov potravín viažúcich vodu. Obsahuje esenciálne oleje Aníz a Fenikel

INNER DEFENSE KÓ D 329508

OBJEM x 30

JUVASPICE KÓ D 3279500

OBJEM

na optimálnu podporu.

OBJEM

226 g

POUŽITIE | Ako doplnok stravy

113 g

posypte 1 čajovú lyžičku na jedlo (napr. zemiak uvarený v šupke, šalát, ryžu, vajíčka) alebo pridajte do 120 – 230 ml čistenej vody, ryžového alebo mandľového mlieka. Nie je náhradou vyváženej stravy. Pre maximálny účinok užívajte 3-krát denne.

LIFE 9 KÓD 18361

O BJEM x 30

Life 9 je patentovanou kombináciou 9 priateľských bakteriálnych kmeňov, ktoré sú nevyhnutné na podporu zdravého systému. Tento doplnok obsahuje 17 biliónov živých kultúr, čo predstavuje 9 rôznych bakteriálnych kmeňov.

Inner Defense obsahuje zmes esenciálnych olejov Thieves od spoločnosti Young Living, ktorá je bohatá na tymol, karvakrol a eugenol. POUŽIT IE | Užite 1 kapsulu denne

ráno alebo 1 kapsulu 3 – 5-krát denne, ak máte stres. Na čo najlepší účinok užite o 8 hodín Life 9.

JuvaSpice je chutná zmes otrúb z ryžových semien, špenátu, paradajkových vločiek, červenej repy v prášku a ľanových semien, ktorá ochutí mnoho jedál. Je zároveň obohatený o esenciálne oleje z feniklu a anízu. POUŽIT IE | Ako doplnok užite 1 gram

(1/3 – 1/2 čajovej lyžičky) raz denne alebo podľa potreby.

LONGEVITY SOFTGELS KÓ D 328908

OBJEM x 30

POUŽITIE | Užite 1 kapsulu večer

Longevity Softgels obsahuje zmes esenciálnych olejov vrátane oleja z pomarančovníka, tymiánu, klinček a kadidla. Pomáha udržiavať zdravý životný štýl. Vo forme kapsule s cieleným uvoľňovaním vhodnej pre vegetariánov sa vynikajúco vstrebáva a po užití nezanecháva žiadnu chuť.

po jedle alebo podľa potreby.

POUŽIT IE | Užite 1 kapsulu denne s

jedlom alebo podľa potreby.

MEGACAL KÓD 328008

O BJEM 450 g

Má vysoký obsah kalcia, čím pomáha udržiavať zdravý stav kostí, a magnézia prispievajúceho k správnemu fungovaniu nervového systému. MegaCal tiež obsahuje esenciálne oleje z citróna, mangán a vitamín C.

MULTIGREENS KÓ D 324808

OBJEM x 120

MultiGreens obsahuje zmes zelenej listovej zeleniny, včelieho medu a esenciálnych olejov. Je zdrojom cholínu a môže prispievať k správnemu metabolizmu homocysteínu a tukov, ako aj k udržiavaniu zdravého fungovania pečene. POUŽIT IE | Užite 3 kapsuly 2-krát

denne.

P OUŽITIE | Užite 1 čajovú lyžičku denne rozmiešanú v

pohári vody alebo džúsu 1 hodinu po jedle (alebo liekoch) alebo pred spaním.

84


OMEGAGIZE 3 KÓD 309708

OBJEM x 120

Prípravok OmegaGize3 má vysoký obsah omega-3 mastných kyselín, vitamínov E a D, z ktorých posledne uvedený prispieva k správnemu fungovaniu imunitného systému. Kyselina ikozapentaénová (EPA) a dokozahexaénová (DHA) (omega-3 mastné kyseliny) sú prospešné pre srdce a prispievajú k jeho správnemu fungovaniu.

Sulfurzyme dodáva telu síru a je vynikajúcim prirodzeným zdrojom metylsulfonylmetánu (MSM) – zložky, ktorá sa prirodzene vyskytuje v paradajkách, mlieku a mangolde. Taktiež s použitím kustovnice čínskej z provincie Ningxia.

SULFURZYME KÓ D 3243521

OBJEM x 120

POUŽIT IE | Užite 2 kapsuly 2-krát

denne hodinu pred alebo po jedle.

P OUŽITIE | Užite 2 kapsuly 2-krát denne alebo podľa

potreby.

SUPER C KÓD 324208

OBJEM x 120

Super C dodáva telu vitamín C, pomáha udržiavať správne fungovanie imunitného systému počas a po intenzívnej fyzickej záťaži a napomáha zmierňovať pocity únavy a vyčerpanosti.

Super Cal obsahuje vápnik na udržanie zdravých kostí a zubov a magnézium

SUPER CAL KÓ D

prispievajúce k energeticky úspornému metabolizmu a správnemu fungovaniu nervového systému. Zinok svojim obsahom prispieva k správnemu fungovaniu imunitného systému.

3244500

OBJEM x 120

POUŽITIE | Denne stačí 1 tableta.

POUŽIT IE | Užite 2 kapsuly pred každým jedlom alebo

podľa potreby.

VÝŽIVOVÉ DOPLNKY ZMIEŠAVACIA FĽAŠA KÓD (GR EEN )

Zmiešajte si výživný koktail v tejto prenosnej zmiešavacej fľaši. Obsah 400 ml.

HYDROGIZE WATER BOTTLE KÓ D ( I VO R Y )

4609

577708

KÓ D ( PU R PL E)

KÓ D ( P U R P LE )

4622

577508

85

Hydratácia je základom každej zdravej stravy a je nevyhnutná pre zdravé kosti, zuby a orgány. Optimalizujte svojich osem pohárov denne s našou fľašou na vodu s vodíkom HydroGize™. Keďže fľaša HydroGize využíva metódu elektrolýzy, zaručuje optimálny výdaj vodíka v každej fľaši. Obsah 400 ml.


ZDRAVÉ VARENIE

Sme odhodlaní priniesť vám lepšiu ponuku v každom smere vašej cesty. Aj v kuchyni! Pomocou produktov, aké sú v našom rade Einkorn, vám chceme pomôcť vychutnať si jedlo, ako príroda chcela.

GARY’S TRUE GRIT EINKORN FLAKES KÓD 24360

OBJEM 369 g

Vločky Gary’s True Grit Einkorn Flakes zo pšenice klasnatej majú jemne sladkú a otruby pripomínajúcu chuť a svoju chrumkavosť si zachovávajú aj v mlieku. Sú prirodzene sladké a chrumkavé, čím uspokoja celú rodinu.

GARY’S TRUE GRIT EINKORN FLOUR KÓ D 5043500

Múka Einkorn Flour obsahuje zomleté nekrížené zrná pšenice klasnatej pripravené do vašich obľúbených receptov. POUŽIT IE | Postupujte podľa receptu

na obale.

OBJEM 907 g

POUŽITIE | Nasypte porciu

cereálií do misky a pridajte mlieko alebo vaše obľúbené rastlinné mlieko.

GARY’S TRUE GRIT EINKORN GRANOLA KÓD 5751500

O BJEM 340 g

WOLFBERRY CRISP BARS KÓD 631508

O BJEM

Či už začínate deň, siahate po poobednej pochúťke alebo hľadáte zdravšiu verziu kdekoľvek idete, celá vaša rodina si pochutí na skvelej chuti Einkorn Granola! POUŽITIE | Vychutnajte si

ju horúcu alebo na studeno ako raňajkové cereálie, samotnú ako suchú maškrtu alebo ňou môžete posypať jogurt či iný pokrm.

GARY’S TRUE GRIT EINKORN ROTINI PASTA KÓ D 5750500

OBJEM 250 g

Gary’s True Grit™ Einkorn Rotini je chutný a zábavný spôsob, ako si vychutnať dobrotu pšenice klasnatej. Tieto cestoviny vyrobené z celozrnnej nekríženej múky z pšenice klasnatej sú základom pre vaše jednoduché, chutné, celozrnné jedlá. Einkorn Rotini je len ďalším spôsobom spoločnosti Young Living poskytnúť vašej rodine chutnú dobrotu z našich polí.

Každá z týchto vysokoproteínových tyčiniek Wolfberry Crisp s prírodnými sladidlami obsahuje 16 gramov bielkovín z mandlí, sóje, kustovnice a semien žltej tekvice.

x6

86


KRÁSA Od make-upu Savvy Minerals až po našu radu ART starostlivosti o pokožku na rastlinnej báze bude vaša pokožka vďaka produktom Young Living pre krásu presiaknutým esenciálnymi olejmi čistá, hydratovaná a nádherná, s prirodzene zdravým jasným vzhľadom. Rozmaznávajte svoju pleť silou esenciálnych olejov!


Savvy

MINERALS

So Savvy Minerals by Young Living™ sa môžete cítiť sebavedome bez kompromisu. Táto rada mejkapu na báze minerálov je kombináciou kvalitného zloženia s čistými zložkami, takže môžete odhaliť svoju prirodzenú krásu bez zníženia svojho štandardu. Z ponuky rôznych odtieňov a farieb si môžete nájsť ideálne produkty, ktoré vám pomôžu rozžiariť.


Passionate

I Do Believe You’re Blushin’

Smashing

Crowned All Over

Summer Loved

BLUSH

BRONZER

Dodajte svojim líčkam prirodzenú červeň použitím Savvy Minerals Blush. Pomocou troch lichotivých odtieňov a postupným navrstvovaním farby si vytvorte perfektný vzhľad – od prirodzeného po výrazný.

Savvy Minerals Bronzer môžete použiť na efekt opálenej pokožky. Tento minerálny púder sa dobre nanáša, „prehreje“ pokožku, dodá jej zdravý, žiarivý, prirodzený vzhľad.

I DO BELIEVE YOU’RE BLUSHIN’ – 503

CROWNED ALL OVER – 500

PASSIONATE – 502

SUMMER LOVED – 501

KÓD

KÓ D

KÓ D

KÓD

22526

22490

22495

22492

SMASHING – 504 KÓD 22525

Cool No. 1

Cool No. 2

Cool No. 3

Warm No. 1

Dark No. 1

Dark No. 2

Dark No. 3

Dark No. 4

Warm No. 2

Warm No. 3

FOUNDATION POWDER Pomocou Savvy Minerals Foundation získate bezchybne vyzerajúcu pokožku po celý deň. Jeho ľahké zloženie s možnosťou postupného navrstvovania splynie s pokožkou a vytvorí prirodzený, žiarivý efekt.

COOL NO. 1 – 100

COOL NO. 2 – 101

COOL NO. 3 – 102

WARM NO. 1 – 200

WARM NO. 2 – 201

KÓD

KÓ D

KÓ D

KÓ D

KÓ D

22508

22509

22510

22505

22506

WARM NO. 3 – 202

DARK NO. 1 – 300

DARK NO. 2 – 301

DARK NO. 3 – 302

DARK NO. 4 – 303

KÓD

KÓ D

KÓ D

KÓ D

KÓD

22507

22511

22512

22513

22514

90


Diamond Dust

VEIL – DIAMOND DUST – 505

Jet Setter

EYELINER – JET SETTER – 408

Multitasker

MULTITASKER – 409

KÓD

KÓ D

KÓ D

22524

22504

22523

Púder Savvy Minerals Veil vyhladzuje a vyrovnáva pleť, absorbuje mastnotu a iba pár ťahmi vytvorí žiarivý vzhľad. Tento priesvitný púder môžete použiť sám o sebe alebo naniesť na podklad na zafixovanie výsledného efektu.

Pomocou Savvy Minerals Eyeliner môžete docieliť decentné alebo výrazné oči. Vyskúšajte každý štýl – od zmyselných dymových po lesklé mačacie oči – s týmto práškovým zložením a navrstvovaním farby.

Best Kept Secret

Residual

Determined

Wanderlust

Spoiled

Crushin’

Diffused

Unscripted

Náš viacúčelový púder Savvy Minerals MultiTasker môžete použiť na zvýraznenie obočia, ako očný tieň či očnú linku. Vydrží celý deň a kvôli plynulému použitiu sa dobre kĺže pri každom nanášaní.

EYESHADOW Pomocou bohatých, vysoko pigmentovaných farieb a rôznosti farebných odtieňov Savvy Minerals Eyeshadow možno vytvoriť akýkoľvek výraz očí. Trvácne zloženie, ktoré vydrží celý deň, preto sa môžete cítiť sebavedome od rána do večera.

BEST KEPT SECRET – 400 KÓD

KÓ D

22499

22500

DETERMINED – 405

WANDERLUST – 402

KÓD

KÓ D

22497

22503

SPOILED – 403

CRUSHIN’ – 404

BRUSH SET

KÓD

KÓ D

KÓ D

22502

22498

21257

DIFFUSED – 406

91

RESIDUAL – 401

UNSCRIPTED – 407 KÓD

KÓ D

22496

22556

Táto súprava Savvy Minerals Brush Set obsahuje päť kvalitných štetcov špeciálne určených na udržanie optimálneho množstva produktu a ľahkú aplikáciu mejkapu. Každý mäkký štetec je vyrobený z kvalitných syntetických vláken a štetce sú uložené v štýlovom puzdre na pohodlné uskladnenie a prenášanie.


Tipy a triky na Perfektné kontúrovanie Nedajte sa zastrašiť touto technikou profesionálov! Odvážne nastavte tvár a s pomocou pár tipov a trikov si vytvoríte perfektné tvary.

Naneste podkladový krém ako zvyčajne na vytvorenie rovnomerného základu.

Štetcom (na púder alebo skoseným) jemne naneste bronzer pozdĺž lícnych kostí od stredu smerom k hornej časti ucha.

Naneste bronzer popri vlasovej línii – zamerajte sa na spánky – a pozdĺž sánky na vytvarovanie a dodanie hĺbky. Nos ohraničíte kontúrovaním po jeho stranách a na špičke.

Vytvorte kontrast s podkladom o jeden odtieň svetlejším ako vaša zvyčajná farba alebo pomocou rozjasňovača. Naneste ho na stred čela, pod oči, na vrch lícnych kostí, nad hornú peru, pozdĺž línie nosa a na bradu.

Čistým štetcom jemne naneste bronzer a rozjasňovač, aby nevznikli príliš ostré, neprirodzené línie.

Výsledný efekt zakončite ľahkým poprášením červene.


Abundant

Embrace

Daydream

On a Whim

Wish

Uptown Girl

LIP GLOSS

LIPSTICK

Lesk na pery Savvy Minerals Lip Gloss utišuje a zmäkčuje pery, dodáva lesk a farbu bez syntetických farbív. Je vyrobený na prírodnej báze a možnosť postupného navrstvovania vám umožní mať kontrolu nad intenzitou odtieňa, od jemného po stredný.

Rúž Savvy Minerals Lipstick bez syntetických farbív predstavuje odtieň s ľahkým zložením s možným postupným navrstvovaním farby a plynulým nanášaním. Je ideálny na každodenné použitie.

ABUNDANT – 600

EMBRACE – 601

KÓD

KÓ D

22517

22515

ON A WHIM – 603

KÓ D

KÓ D

22519

22567

WISH – 604

UPTOWN GIRL – 605 KÓ D

KÓ D

22520

22521

MASCARA

MISTING SPRAY – 506 KÓ D

OBJEM

KÓ D

22522

59 ml

24331

Savvy Minerals Misting Spray na kontrolu pigmentu a častíc. Tento sprej na prírodnej báze je ideálnym doplnkom mejkapu na minerálnej báze, je určený na zhusťovanie farby na štetcoch pred nanášaním odtieňa.

93

DAYDREAM – 602

Minerálna riasenka Savvy Minerals Mascara je prírodná riasenka, ktorá sa nedrobí a vydrží celý deň. Svojím zložením dokáže riasy zväčšiť, má jemnú levanduľovú vôňu a neobsahuje parabény, ftaláty, petrochemikálie, bizmut, mastenec, farby, syntetické farbivá alebo syntetické vône. Preto sa budete pri jej použití cítiť pohodlne a sebaisto aj v prípade, ak máte citlivé oči.


Majte svoj vzhľad pod kontrolou SAVVY MINERALS MISTING SPRAY #22522 Sprej Savvy Minerals by Young Living Misting Spray vám zabezpečí jednotnú, rovnomernú a hladkú aplikáciu vášho minerálneho make-upu. Vašej pleti dodá žiarivý jas a uchová jej svieži vzhľad po celý deň. Obsahuje esenciálne oleje vrátane levandule, cédrového dreva, ruže a muškátu. Neobsahuje parabény ani ftaláty.

AKO SA POUŽÍVA?

Aplikujte 2 až 3 strekmi na štetec a jemne straste prebytočnú vlhkosť skôr, ako naň nanesiete produkt podľa vášho výberu. Vaša podkladová báza Foundation získa vďaka nemu saténový efekt a očná linka bude mať tekutý vzhľad. Očné tiene a farba na líca budú mať výraznejšie zakončenie. T I P : Keď aplikujete Savvy Minerals na váš štetec a strasiete prebytočnú vlhkosť, použite prášok nachádzajúci sa na vnútornom viečku vášho produktu.

94


ART

Nový systém ošetrovania pleti ART® Skin Care System bezpečne a účinne čistí, tonizuje a hydratuje pleť, čím odkrýva prirodzenú vnútornú krásu.

KATALÓG STAROSTLIVOSTI O POKOŽKU Nie ste si istý, kde začať s používaním esenciálnych olejov ako súčasti vašej starostlivosti o pokožku? Hoci pokožka každého človeka je iná a na nanesenie oleja priamo na pokožku reaguje rôzne, tento stručný katalóg zdôrazňuje najbežnejšie aplikácie.

ESENCIÁLNY OLEJ ÚČINOK

URČENÝ PRE

Frankincense

hydratuje a vyhladzuje

všetky typy pleti

Lavender

utišuje a vyživuje

všetky typy pleti

Royal Hawaiian utišuje a hydratuje Sandalwood

všetky typy pleti

Rose

utišuje, vyhladzuje, vyživuje, a hydratuje

všetky typy pleti

Tea Tree

čistí a prečisťuje

mastnú pokožku

Geranium

čistí

mastnú pokožku

Myrrh

hydratuje do hĺbky

suchú pokožku

Patchouli

vyhladzuje a hydratuje

suchú pokožku


ART CREME MASQUE KÓD 5173

O BJEM 30 ml

Krémová maska ART® Creme Masque je určená na hĺbkovú hydratáciu pleti pomocou exkluzívnej zmesi kyseliny hyalurónovej a čistých esenciálnych olejov. Ďalšie blahodarne pôsobiace rastliny v zložení pomôžu pleť napnúť a dodať mladistvý vzhľad. Vhodné pre všetky typy pleti.

ART GENTLE CLEANSER KÓ D 5361550

OBJEM 100 ml

Jemná čistiaca emulzia ART® Gentle Cleanser odstraňuje nečistoty pomocou jemnej peny a dodáva pleti žiarivý vzhľad. Vďaka obsahu esenciálnych olejov prospešných pokožke bude vaša pleť čistá, svieža a žiarivá. POUŽIT IE | Naneste na mokré ruky a

masírujte krúživými pohybmi po tvári a krku.

P OUŽITIE | Umyte a osušte tvár. Rovnomerne naneste.

Nechajte pôsobiť 20 minút. Vlhkým uterákom odstráňte nevsiaknuté zvyšky.

ART LIGHT MOISTURIZER KÓD 5362550

O BJEM 30 ml

Ľahký hydratačný krém ART® Light Moisturiser pomáha pleti udržať primeranú hydratáciu. Pomocou Young Living esenciálnych olejov a iných kvalitných látok bude vaša pleť hodvábne jemná. POUŽITIE | Po vyčistení a tonizovaní pleti jemne

naneste na tvár a krk. Používajte ráno alebo podľa potreby.

ART REFRESHING TONER KÓ D 5360550

OBJEM 120 ml

Osviežujúci tonizačný prípravok ART® Refreshing Toner šetrne odstraňuje nečistoty bez vysušovania pleti. Dokonalá kombinácia esenciálnych olejov pomáha vyrovnávať pH pokožky a zároveň ju zanecháva čistú, pružnú a sviežu. POUŽIT IE | Po vyčistení naneste na tvár a

krk pomocou vatového tampónu. Používajte ráno a večer podľa potreby.

ART RENEWAL SERUM KÓD 5175

O BJEM 20 ml

Regeneračné sérum ART® Renewal Serum je zložitá zmes výťažku z exotických orchideí a esenciálnych olejov, ktorá priaznivo pôsobí na najcitlivejšie oblasti tváre. Svojím kvalitným zložením je určené na hlbokú výživu, hydratáciu a obnovenie mladistvého vzhľadu. POUŽITIE | Umyte si tvár. ART Renewal

Serum naneste dvakrát denne na citlivé miesta a nechajte vsiaknuť. Na dosiahnutie lepších výsledkov používajte spolu s hydratačnými krémami značky Young Living.

ART SKIN CARE SYSTEM KÓD 5363550

ART SHEERLUMÉ BRIGHTENING CREAM KÓ D 4833500

OBJEM 30 ml

Sheerlumé™ vám svojím vylepšeným zložením dômyselnej patentovanej zmesi alpských rastlín a čistých esenciálnych olejov viditeľne zosvetlí a vyrovná tón pleti. POUŽIT IE | Tenkú vrstvu krému Sheerlumé naneste na čistú

pleť. Na dosiahnutie lepších výsledkov používajte ráno aj večer, buď sám, alebo spolu s vaším obľúbeným hydratačným krémom značky Young Living.

Systém ošetrovania pleti ART® Skin Care System bezpečne a účinne čistí, tonizuje a hydratuje pleť, čím odkrýva prirodzenú vnútornú krásu. V tom tkvie krása značky ART®! P OUŽITIE | Pozrite etikety na jednotlivých produktoch.

96


STAROSTLIVOSŤ O TVÁR Produkty na ošetrenie pokožky spoločnosti Young Living spájajú v sebe vysoko kvalitné rastlinné zložky s esenciálnymi olejmi s cieľom zlepšiť vzhľad vašej pleti. Tento rad ponúka dokonalé riešenie pre každý typ pleti s produktmi vyvinutými odborníkmi na udržanie zdravej, hebkej a sviežo vyzerajúcej pleti.

Boswellia Wrinkle Cream™ obsahuje čisté esenciálne oleje ako kadidlo a santalové drevo, ktoré hydratujú pleť, minimalizujú lesk a redukujú známky jemných vrások.

BOSWELLIA WRINKLE CREAM KÓD 5141500

O BJEM 57 g

P OUŽITIE | Po vyčistení a tonizovaní pleti jemne naneste

CINNAMINT LIP BALM KÓ D 515008

OBJEM

Hydratujte a chráňte svoje pery pomocou nášho balzamu na prírodnej báze. Cinnamint™ Lip Balm obsahuje čisté esenciálne oleje zo škoricovej kôry a mäty piepornej, pomáha zabrániť dehydratácii a udržať pery mäkké a hebké. POUŽIT IE | Naneste na pery podľa potreby.

4.2 g

na tvár a krk.

GRAPEFRUIT LIP BALM KÓD 517808

OBJEM

Tento osviežujúci balzam na pery s grapefruitovým esenciálnym olejom, olejom zo semien kustovnice čínskej a antioxidantmi udržiava vlhkosť, čím zabraňuje dehydratácii v prospech hebkých pier. POUŽITIE | Naneste na pery podľa potreby.

4.2 g

MIRAH LUMINOUS CLEANSING OIL KÓD 24465

O BJEM 113 ml

KÓ D

Lavender Lip Balm pôsobí upokojujúco na suché pery, využíva silu levanduľového esenciálneho oleja a hydratačné účinky jojobového oleja a vitamínu E. POUŽIT IE | Naneste na pery podľa potreby.

520308

OBJEM 4.2 g

Povedzte NIE drsným čistiacim prípravkom na vašu pleť! Skladá sa z 10 esenciálnych olejov, vrátane ruže a kanagy voňavej, a 10 zvlhčujúcich esenciálnych olejov, ako je jojobový a arganový olej. Čistiaci olej Mirah Luminous Cleansing Oil zbavuje pokožku nečistôt bez toho, aby z nej odstraňoval tak potrebné prírodné oleje. P OUŽITIE | Prípravok aplikujte 2 až 3 stlačeniami na

suché ruky a vmasírujte do pokožky. Odstraňuje nečistoty a make-up. Opláchnite teplou vodou. 97

LAVENDER LIP BALM

ORANGE BLOSSOM FACIAL WASH KÓ D 5136500

OBJEM 118 ml

Táto šetrná emulzia na tvár bez obsahu mydla čistí pleť bez toho, aby ju zbavovala prirodzeného mazu. Obsahuje MSM (dimetylsulfón) na zjemnenie pleti a levanduľový esenciálny olej na jej upokojenie. POUŽIT IE | Jemne vmasírujte na

navlhčenú tvár a krk, potom dôkladne opláchnite. Používajte denne.


SANDALWOOD MOISTURE CREAM KÓD 514808

OBJEM 113 g

SATIN FACIAL SCRUB, MINT KÓD 3735500

OBJEM 57 g

Sandalwood Moisture Cream™ má mimoriadne hydratačné účinky vďaka obsahu čistých esenciálnych olejov Young Living. POUŽIT IE | Jemne vmasírujte na tvár, krk a iné požadované oblasti. Používajte denne po vyčistení a tonizácii pleti.

Satin Facial Scrub™, Mint je pleťový peelingový prípravok na vodnej báze. Vďaka jojobovému oleju, maslu z manga, MSM, aloe a esenciálnemu oleju z mäty piepornej minimalizuje viditeľnosť pórov a oživuje mdlú pleť. POUŽITIE | Jemne vmasírujte na

navlhčenú tvár a krk, potom dôkladne opláchnite. Používajte podľa potreby.

SHUTRAN SHAVE CREAM KÓD 515708

OBJEM 70 g

Vďaka čistým esenciálnym olejom a zvlhčujúcim rastlinným zložkám umožňuje krém na holenie Shutran™ Shave Cream neuveriteľne dôkladné a hladké holenie. Tento luxusný krém na holenie obsahujúci hydratačné oleje palmový, hroznový a olivový, prírodný vitamínový E komplex, mangové a kakaové maslo umožňuje kĺzanie bez trenia, čím znižuje poškrabanie a pocit pálenia od žiletky. P OUŽITIE | Navlhčite si miesto teplou vodou. Naneste

tenkú, rovnomernú vrstvu krému. Ohoľte a opláchnite žiletku po každom ťahu. Opláchnite miesto vodou.

WOLFBERRY EYE CREAM KÓD 5145

OBJEM 14.1 g

Wolfberry Eye Cream je prírodný hydratačný krém na vodnej báze. Tento krém obsahuje olej zo semien kustovnice čínskej, upokojuje pokožku okolo unavených očí, minimalizuje prejavy jemných vrások. P OUŽITIE | Po vyčistení a tonizácii jemne vmasírujte na

jemnú kožu pod očami. Používajte večer.

98


PROPAGOVANIE ŽIVOTNÉHO

ŠTÝLU

YL

Sme hrdí, že vám po viac ako 20 rokoch venovaných vyvíjaniu produktov, ktoré čistia domácnosť, vyživujú telo, skrášľujú pokožku a vlasy a upokojujú dušu, prinášame voľ by, ktoré podporujú naozaj zdravý pocit v každom smere. Bez jediného zaváhania v našom nekompromisnom záväzku Seed to Seal® je naším cieľom poskytnúť vám veľa spôsobov na včlenenie dobrého pocitu do vašich zvykov a vašej domácnosti. Dosiahnuť finančnú nezávislosť prostredníctvom šírenia Young Living medzi ľudí okolo vás je pre vás príležitosťou pozvať do svojho života ďalší rozmer dobrého pocitu.


PREČO SA PRIDAŤ K Young Living?

Pridaním k Young Living sa stanete členom podporného celosvetového spoločenstva jednotlivcov, ktorí sú nadšenými zástancami pravých, prírodných riešení pre seba a svoje rodiny. Členstvo v Young Living prináša omnoho viac ako prístup k esenciálnym olejom a produktom obsahujúcim esenciálne oleje. Ponúka aj tieto výhody: •

Na produktoch Young Living môžete ušetriť 24 percent z maloobchodnej ceny: Vďaka tejto výraznej zľave môžete objaviť viac svojich obľúbených produktov a oboznámiť iných s našimi prelomovými produktmi.

Príležitosť zúčastniť sa nášho plánu odmien: Náš plán odmien je jeden z najštedrejších v tomto odvetví a ponúka nadpriemerné výplaty prostredníctvom provízií, značných bonusov a maloobchodného predaja, a to len za propagáciu esenciálnych olejov!

Výhody nášho programu Essential Rewards: Vaše obľúbené produkty nielenže prídu každý mesiac bez problémov až k vašim dverám, ale opakovaným zadaním objednávky každý mesiac si môžete zbierať body na bezplatné produkty! Vstupom do programu Essential Rewards navyše získate aj možnosť zliav na poštovné, vernostné darčeky, nárok na určité bonusy a prístup k exkluzívnym akciám!

Uznanie za vaše nadanie a usilovnú prácu: Každý rok organizujeme niekoľ ko pobytov na nádherných miestach po celom svete, na ktorých odmeňujeme a školíme tých, ktorí preukázali výnimočné zanietenie pre budovanie svojho podnikania. Navyše, členom, ktorí dosiahnu postup na vyššiu úroveň, je každý rok vyslovené uznanie pred všetkými na konferencii International Grand Convention.

101


ESSENTIAL REWARDS Dostávajte objednávku automaticky každý mesiac zaregistrovaním sa v programe Essential Rewards! Získate body na bezplatné produkty, zľavnené poštovné, exkluzívne odmeny a svoju objednávku si môžete každý mesiac upravovať podľa potreby. S toľ kými výhodami a bonusmi nebude vhodnejší čas začať ako práve teraz! Ďalšie informácie nájdete na YoungLiving.com.

Č L ENOVIA

ESSENTI AL

R EWAR DS

MAJ Ú

prednostné zásielky vašich obľúbených produktov Young Living

možnosť z každej objednávky Essential Rewards získať späť 25 percent v bodoch na budúce objednávky

znížené ceny poštovného

možnosť kedykoľvek zmeniť alebo zrušiť svoju objednávku

1 – 3 mesiace: vrátenie 10 percent v bodoch z PV vašich ER objednávok

znížené ceny exkluzívnych súprav produktov

nárok na exkluzívne bonusy vrátane Rising Star Team Bonus

4 – 24 mesiace: vrátenie 20 percent v bodoch z PV vašich ER objednávok

vernostné darčeky za 3, 6, 9 a 12 mesiacov súvislej účasti

25 mesiacov a viac: vrátenie 25 percent v bodoch z PV vašich ER objednávok

NINGXIA® RED ESSENTIAL REWARDS KIT KÓD 489308

• •

NingXia Red x 4 (750 ml) NingXia Red Singles (60 ml), 30 pk

THIEVES ESSENTIAL REWARDS KIT KÓ D

Thieves 15 ml

369708

Thieves AromaBright Toothpaste

Thieves Mouthwash

Thieves Foaming Hand Soap x 2 (236,5 ml)

Thieves Spray x 2

Thieves Household Cleaner x 2 (426 ml)

Thieves Waterless Hand Purifier x 2 (29,35 g)

102


Nastavte sa na úspech s Young Living

SÚPRAVOU PRE ZAČIATOČNÍKOV! Naše súpravy pre začiatočníkov obsahujú špičkové materiály o budovaní podnikania a viac vzoriek produktov ako kedykoľvek predtým. Sú ideálnym spôsobom, ako niekomu predstaviť značku Young Living a životný štýl. Zaregistrujte sa objednaním si jednej z našich súprav pre začiatočníkov a získate veľa exkluzívnych výhod vrátane: •

24 % veľ koobchodnej zľavy

možnosti získať mesačné provízie a bonusy

nároku na účasť v programe Essential Rewards a možnosti získať bezplatné produkty, zľavnené poštovné a viac

príležitosti pomôcť druhým objaviť lepšie zdravie a slobodu

Z A Č N I T E H N E Ď T E R A Z N A Yo u n g L i v i n g . c o m !

PREMIUM STARTER KIT WITH ARIA DIFFUSER KÓD (SK )

1 x Premium Essential Oils Collection

Marketing Literature

10 x Sample Oil Bottles

546568

1 x Aria Diffuser

1 x Stress Away 5 ml

2 x NingXia Red Single (60 ml)

1 x Product Guide

1 x AromaGlide Roller Fitment

10 x Business Card Sampler

Basic Starter Kit:

1 x Orange+ 5 ml

103


PREMIUM STARTER KIT WITH DEWDROP DIFFUSER KÓ D (SK ) 546368

1 x Premium Essential Oils Collection

Marketing Literature

10 x Sample Oil Bottles

1 x Dewdrop Diffuser

1 x Stress Away 5 ml

2 x NingXia Red Single (60 ml)

1 x Product Guide

1 x AromaGlide Roller Fitment

10 x Business Card Sampler

Basic Starter Kit:

1 x Orange+ 5 ml

PREMIUM STARTER KIT WITH NINGXIA KÓD 546768

NingXia Red – 2 x 750 ml bottles

Basic Starter Kit:

1 x Orange+ 5 ml

30 x NingXia Red Single (60 ml)

Marketing Literature

10 x Sample Oil Bottles

NingXia Nitro

1 x Stress Away 5 ml

2 x NingXia Red Single (60 ml)

1 x Product Guide

1 x AromaGlide Roller Fitment

10 x Business Card Sampler

104


PREMIUM STARTER KIT WITH THIEVES KÓD 546668

BASIC STARTER KIT KÓD 546068

105

1 x Thieves 15 ml

1 x Thieves Waterless Hand Purifier

1 x Stress Away 5 ml

1 x Thieves AromaBright Toothpaste

1 x Thieves Laundry Soap

1 x AromaGlide Roller Fitment

1 x Thieves Mouthwash

1 x Thieves Washing Up Liquid

1 x Orange+ 5 ml

1 x Thieves Household Cleaner

1 x Product Guide

10 x Sample Oil Bottles

1 x Thieves Foaming Hand Soap

Basic Starter Kit:

2 x NingXia Red Single (60 ml)

1 x Thieves Spray

Marketing Literature

10 x Business Card Sampler

Marketing Literature

1 x Orange+

1 x Stress Away 5ml

10 x Sample Oil Bottles

1 x AromaGlide Roller Fitment

2 x NingXia Red Single (60ml)

10 x Business Card Sampler


VZDELANIE

Dozvedieť sa viac o spoločnosti Young Living a našom záväzku kvality nebolo nikdy ľahšie! Naše vzdelávacie nástroje od katalógu produktov po brožúry, od brožúr po materiály o pláne odmeňovania sú obsiahle, inšpiratívne a nevyhnutné, ak sa chcete stať Young Living expertom. Tento leták obsahuje prehľad štedrého plánu odmien a príležitostí na bonusy Young Living.

COMPENSATION PLAN FLYER KÓD

Brožúra Everyday Essentials predstavuje naše najobľúbenejšie esenciálne oleje a uvádza, ako ich môžete zakomponovať do svojej každodennej rutiny. Nováčikovia, ale aj pokročilí zákazníci nájdu množstvo informácií o používaní vrátane schémy vhodnej aplikácie samostatných esenciálnych olejov aj zmesí.

EVERYDAY ESSENTIALS BROCHURE

472008

KÓ D

OBJEM

492108

x 25

OBJEM x 25

en Xia Red

®

NINGXIA RED BROCHURE

die Ningxia Wolfsbeere als eine der üchte weltweit verehrt. Voll mit Ballaststoffen und tien gilt sie als wahres Kraftpaket und Wunderwerk der

perte für ätherische Öle, hat die Kraft der Ningxia natürlichen Energie reiner ätherischer Öle in einem ereint: Das synergistisch wirksame Nährstoffgetränk ert Ihren ganzen Körper und versorgt ihn mit lang ch Sie heute schon Ihren NingXia Red getrunken?

F: Was ist rot und steckt voller Vorteile für Ihre Gesundheit?

KÓD A: NingXia

495208

Besuchen Sie ningxiared.com und erfahren Sie mehr über die neue Rezeptur und die außergewöhnlichen gesundheitsfördernden Wirkungen von NingXia Red.

O BJEM Code 495210

x 25

SAVVY MINERALS BROCHURE KÓD 24575

OBJEM x 25

BROŽÚRA DISCOVER YOUR YL KÓD 24690

OBJEM x 25

Brožúra NingXia Red je skvelým úvodom k účinkom produktov NingXia Red. Skvelá na stretnutia a pre priateľov, určite pritiahne záujem ľudí o priaznivé účinky kustovnice čínskej Ningxia.

Brožúra Savvy Minerals obsahuje špičkové tipy na jednoduchú aplikáciu a výhody, ktoré prinášajú naše prírodné zložky láskavé voči vašej pleti. Je to zároveň príručka, o ktorú sa môžete podeliť v súvislosti s našou nadáciou Savvy Minerals Foundation a farebnou kozmetikou. Táto 32-stranová brožúra je vynikajúci spôsob, ako predstaviť produkty Young Living niekomu novému. Obsahuje naše špičkové svetové výrobky, ako aj zásady partnerstva Seed to Seal Partnership Principles a odmeny v rámci programu Essential Rewards.

V tejto brožúre nájdete tipy, ako používať náš milovaný viacúčelový čistič do domácnosti Thieves Household Cleaner, prostriedky na dentálnu hygienu a pracie prostriedky, skrátka všetko, čo potrebujete na to, aby ste mohli vo svojom domove ucítiť silu prípravkov Thieves!

THIEVES BROCHURE KÓ D 349008

OBJEM x 25

ART BROCHURE KÓ D 24591

OBJEM x 25

KATALÓG PRODUKTOV KÓ D

KÓ D

384968

385068

OBJEM

OBJEM

x1

x 10

Táto príručka s podrobne vysvetlenými krokmi vám ukáže, ako môžete produkty Young Living zaradiť do svojej každodennej starostlivosti o pleť. Vysvetľuje výhody produktov, uvádza tipy na používanie pre dosiahnutie očakávaných výsledkov a ešte oveľa viac!

Všetky Young Living produkty sú v tomto katalógu usporiadané podľa abecedného poradia. Pomocou tohto katalógu produktov s informačnými popismi, tipmi na používanie a podrobnými popismi sa môžete jednoducho oboznámiť s produktmi Young Living a propagovať ich. 106


KAZALO

C

Evening Peace Bath & Shower Gel

70

Car Vent Diffuser

56

Everyday Oils

54

Cardamom+

40

Exodus II

46

Carrot Seed

30

Cedarwood

30

F

Cel-Lite Magic Massage Oil

53

Feelings

54

3 Wise Men

44

Christmas Spirit

45

Fennel

32

5-Day Nutritive Cleanse

83

Cinnamint Lip Balm

97

Fennel+

40

30 Oil Case

57

Cinnamon Bark

30

Forgiveness

46

30 Oil Collection

54

Cinnamon Bark+

40

Frankincense

32

Cistus

30

A

Citronella

31

G

Abundance

44

Citrus Fresh

45

Gary’s True Grit Einkorn Flakes

86

Acceptance

44

Clarity

45

Gary’s True Grit Einkorn Flour

86

Active & Fit Kit

54

Clary Sage

31

Gary’s True Grit Einkorn Granola

86

Aria Ultrasonic Diffuser

56

Clary Sage Floral Water

75

Gary’s True Grit Einkorn Rotini Pasta

86

Aroma Carousel

57

Clear Vegetable Capsules

57

Genesis Hand & Body Lotion

72

AromaEase

44

Clove

31

Gentle Baby

46

AromaGlide Roller Fitments

57

Clove+

40

Geranium

32

AromaGuard Meadow Mist Deodorant

71

ComforTone

83

German Chamomile

32

AromaGuard Mountain Mint Deodorant

71

Common Sense

45

Ginger

32

Aroma Life

44

Cool Azul

45

Ginger+

40

AromaLux Atomizing Diffuser

56

Cool Azul Sports Gel

72

Glass Oil Droppers

57

Aroma Siez

44

Copaiba

31

GLF

47

ART Creme Masque

96

Copaiba Vanilla Moisturising Conditioner

73

Grapefruit

33

ART Gentle Cleanser

96

Copaiba Vanilla Moisturising Shampoo

73

Grapefruit Lip Balm

97

ART Light Moisturiser

96

Cypress

31

Gratitude

47

ART Refreshing Toner

96

Grounding

47

ART Renewal Serum

96

D

ART Sheerlumé Brightening Cream

96

Deep Relief Roll-On

52

H

ART Skin Care System

96

Detoxzyme

83

Harmony

47

Australian Kuranya

44

Dewdrop Diffuser

56

Helichrysum

33

Awaken

44

Digest & Cleanse

83

Highest Potential

47

DiGize

46

Hinoki

33

Dill

31

Hong Kuai

33

83

Dorado Azul

31

HydroGize Water Bottle

85

105

Dragon Time

46

B Balance Complete Basic Starter Kit Basil

30

Dragon Time Bath & Shower Gel

70

I

Bath & Shower Gel Base

70

Dragon Time Massage Oil

53

ICP

84

Believe

45

Dream Catcher

46

Idaho Balsam Fir

33

Bergamot

30

Idaho Blue Spruce

33

Black Pepper

30

E

ImmuPower

47

Blender Bottle

85

Elemi

31

Inner Child

47

BLM

83

En-R-Gee

46

Inner Defense

84

Blue Tansy

30

EndoFlex

46

Bon Voyage Kit

72

Essential Oil Sample Bottles

57

J

Boswellia Wrinkle Cream

97

Essentialzyme

83

Jade Lemon

33

Brain Power

45

Essentialzymes-4

83

Jasmine

33

Breathe Again Roll-On

52

Eucalyptus Blue

32

Joy

47

Build Your Dream

45

Eucalyptus Globulus

32

Juniper

34

Eucalyptus Radiata

32

Juva Cleanse

48

107


JuvaFlex

48

Mirah Luminous Cleansing Oil

97

R

JuvaPower

84

Mirah Lustrous Hair Oil

73

R.C.

49

JuvaSpice

84

Mister

49

Raindrop Technique

54

Morning Start Bath & Shower Gel

70

Rainstone Diffuser

56

Motivation

49

Raven

50

K KidScents GeneYus

66

MultiGreens

84

Ravintsara

36

KidScents Owie

66

Myrrh

35

Relaxation Massage Oil

53

KidScents Shampoo

66

Myrtle

35

Release

50

KidScents Slique Toothpaste

66

Relieve It

50

KidScents TummyGize

66

N

Roman Chamomile

36

Kunzea

34

Nicolas Diffuser

75

Rose

36

NingXia Dried Wolfberries

80

Rosemary

37

NingXia Nitro

80

Rosemary+

42

L Lady Sclareol

48

NingXia Red

80

Rosemary Floral Water

75

Lantern Diffuser

56

NingXia Red Combo Pack

80

Royal Hawaiian Sandalwood

37

LavaDerm Cooling Mist

72

NingXia Red Singles

80

RutaVaLa

50

Lavender

34

NingXia Zyng

80

RutaVaLa Roll-On

52

Lavender+

40

Northern Lights Black Spruce

35

Lavender Bath & Shower Gel

70

Nutmeg

35

S

Lavender Dry Flowers

75

Nutmeg+

42

Sacred Frankincense

37

Lavender Einkorn Pillow

75

Sacred Mountain

50

Lavender Essential Water

75

O

Lavender Floral Water

75

Ocotea

35

Sandalwood Moisture Cream

Lavender Foaming Hand Soap

71

Oil Bottle Cap Labels

57

SARA

50

Lavender Hand & Body Lotion

72

Oils of Ancient Scripture

54

Satin Facial Scrub, Mint

98

Lavender Honey

75

OmegaGize3

85

Savvy Minerals - Blush

90

Lavender Lip Balm

97

Orange

35

Savvy Minerals - Bronzer

90

Lavender Mint Daily Conditioner

73

Orange Blossom Facial Wash

97

Savvy Minerals - Brush Set

91

Lavender Mint Daily Shampoo

73

Orange+

42

Savvy Minerals - Eyeliner- Jet Setter

91

Lavender Volume Shampoo

73

Oregano

36

Savvy Minerals - Eyeshadow

91

Lavender Volume Conditioner

73

Oregano+

42

Savvy Minerals - Foundation Powder

90

Ledum

34

Ortho Ease Massage Oil

53

Savvy Minerals - Lip Gloss

93

Lemon

34

Ortho Sport Massage Oil

53

Savvy Minerals - Lipstick

93

Lemon Myrtle

34

Savvy Minerals - Misting Spray

93

Lemongrass

34

P

Savvy Minerals - Mascara

93

Lemongrass+

40

Palo Santo

36

Savvy Minerals - Multitasker

91

Lemon+

40

PanAway

49

Savvy Minerals - Veil - Diamond Dust

91

Life 9

84

Patchouli

36

SclarEssence

50

Light the Fire

48

Peace & Calming

49

Seedlings Baby Lotion

68

Lime

34

Peace & Calming II

49

Seedlings Baby Oil

68

Live Your Passion

48

Peppermint

36

Seedlings Baby Wash & Shampoo

68

Longevity

48

Peppermint+

42

Seedlings Baby Wipes

68

Longevity Softgels

84

Pine

36

Seedlings Diaper Cream

68 50

M

Sage

37 72, 98

Premium Starter Kit with Aria Diffuser

103

Sensation

Premium Starter Kit with Dewdrop Diffuser

104

Sensation Bath & Shower Gel

70

M-Grain

48

Premium Starter Kit with NingXia

104

Sensation Massage Oil

53

Magnify Your Purpose

48

Premium Starter Kit with Thieves

105

Shutran

51

Marjoram

35

Progessence Phyto Plus

72

Shutran Shave Cream

98

MegaCal

84

Purification

49

Slique Bars

81

Melissa

35

Slique Essence

81

Melrose

49

Slique Tea

81

108


Spearmint

37

Thieves Laundry Soap

63

Stress Away

51

Thieves Mints

63

Stress Away Roll-On

52

Thieves Roll-On

52

W

Sulfurzyme

85

Thieves Spray

63

White Angelica

51

Super C

85

Thieves+

Wintergreen

38

Super Cal

85

Thieves Waterless Hand Purifier

63

Wolfberry Crisp Bars

86

Thyme

37

Wolfberry Eye Cream

98

Thyme+

42

T

42, 63

Vzdelanie

Tangerine

37

Tranquil Roll-On

52

X

Tangerine+

42

Transformation

51

Xiang Mao

Tea Tree

37

Trauma Life

51

The Gift

51

Thieves

51, 62

Thieves AromaBright Toothpaste

62

Thieves Cleansing Soap

106

38

Y

U USB Diffuser

56

Ylang Ylang

38

Young Living V-6

53

62, 71

Thieves Dental Floss

62

V

Thieves Dentarome Ultra Toothpaste

62

Valerian

38

62

Valor

51

Valor Roll-On

52

Thieves Dish Soap Thieves Foaming Hand Soap

62, 71

Thieves Fresh Essence Plus Mouthwash

62

Vetiver

38

Thieves Household Cleaner

63

Vitassage with Storage Case

57

BOTANICKÉ NÁZVY

Marjoram Majorán

Rose Ruža

Melissa Medovka

Rosemary Rozmarín

Myrrh Myrha

Royal Hawaiian Sandalwood Havajské santalové drevo

Basil Bazalka

Dill Kôpor

Hinoki Cypruštek

Bergamot Bergamot

Dorado Azul Dorado Azul

Hong Kuai Hong Kuai

Black Pepper Čierne korenie

Elemi Elemi

Idaho Balsam Fir Jedľa balzamová z Idaha

Northern Lights Black Spruce Smrek čierny z Northern Lights

Myrtle Myrta obyčajná

Blue Tansy Harmanček modrý

Eucalyptus Blue Eukalyptus modrý

Idaho Blue Spruce Smrek pichľavý z Idaha

Nutmeg Muškátový oriešok

Carrot Seed Semeno mrkvy

Eucalyptus Globulus Eukalyptus guľatoplodý

Jade Lemon Jadeitový citrón

Ocotea Okotea

Sacred Frankincense Kadidlovník pravý Sage Šalvia Spearmint Mäta klasnatá Tangerine Mandarínka tangerínka

Cedarwood Cédrové drevo

Eucalyptus Radiata Eukalyptus úzkolistý

Jasmine Jazmín

Orange Pomaranč

Cinnamon Bark Škoricová kôra

Fennel Fenikel

Juniper Borievka

Oregano Oregano

Cistus Cistus

Frankincense Kadidlo

Lavender Levanduľa

Palo Santo Kopál vonný

Citronella Citronella

Geranium Muškát

Ledum Rojovník

Patchouli Pačuli

Clary Sage Šalvia muškátová

German Chamomile Rumanček kamilkový

Lemon Citrón

Peppermint Mäta pieporná

Clove Klinček

Ginger Zázvor

Lemon Myrtle Myrtovník citrónový

Pine Borovica

Wintergreen Gaultéria

Copaiba Kopaiva

Grapefruit Grapefruit

Lemongrass Citrónová tráva

Ravintsara Gáfrovník

Xiang Mao Xiang Mao

Cypress Cyprus

Helichrysum Slamiha

Lime Limetka

Roman Chamomile Ruman rímsky

Ylang Ylang Kananga voňavá

109

Tea Tree Čajovník Thyme Tymián Valerian Valeriána Vetiver Fúzovec


PRIPRAVENÝ PRIDAŤ SA K NÁM? Pridať sa k Young Living je jednoduché a má veľa výhod! Funguje to takto: 1.

Prejdite na YoungLiving.com.

2.

Kliknite na odkaz „Stať sa členom“ a riaď te sa výzvami pri registrácii vrátane výberu členstva buď ako distribútor, alebo zákazník. a.

lenovia-distribútori majú 24-percentnú zľavu z ceny výrobku a možnosť využiť výhody programu Č Essential Rewards a nášho štedrého plánu odmien.

b.

Členovia-zákazníci platia plnú sumu za Young Living produkty, nie sú obmedzení minimálnou hodnotou objednávky pre aktívne členstvo. Nemôžu využiť výhody programu Essential Rewards alebo plánu odmien.

3.

V prípade záujmu si vyberte súpravu pre začiatočníka alebo súpravu Essential Rewards.

4.

Pridajte akékoľvek ďalšie produkty do svojej objednávky.

5.

Prejdite do pokladne a dokončite svoju registráciu.

6.

Vyskúšajte najkvalitnejšie produkty s obsahom esenciálnych olejov na svete!


384968 S K v. 1

Profile for Young Living Europe

Katalóg produktov 2019 – SK  

Katalóg produktov 2019 – SK  

Profile for yleurope