YIT Hoiva

Page 1

Kodikas YIT Hoiva 04/2016

YIT HOIVA ON KÄYTÄNNÖSSÄ TESTATTU, VIIHTYISÄ JA KUSTANNUSTEHOKAS RATKAISU. MITEN YIT VOI AUTTAA HOIVAHANKKEIDEN SUUNNITTELUSSA JA TOTEUTTAMISESSA?

Lahden Onnelanpolku tarjoaa asumista oman kunnon mukaan

Kuninkaanhovissa Vantaalla muistisairaat viihtyvät oman näköisissä huoneissaan


Kodikkuus ja viihtyminen on tärkeää myös hoiva­ rakentamisessa.

Tilat suunnitellaan käyt­ täjien tarpeet huomi­ oiden esteettömiksi.

YIT:n asiantuntijat ja yhteistyökumppanit tuntevat hyvin hoiva- j­a päiväkotirakentamiseen liittyvät vaatimukset.

Ammattilainen käytössäsi Kodikas, viihtyisä ja turvallinen. Sellaisessa hoiva- tai päiväkodissa kaikki toivovat vanhusten ja lasten asuvan ja viettävän aikansa. Mutta sen aikaan­ saaminen ei välttämättä ole yksinkertainen juttu.

HOIVARAKENTAMINEN on viimeisten kymmenien vuosien aikana

muuttunut paljon. Nykypäivänä osapuolia hankkeissa on useita: vanhukset ja lapset, jotka tarvitsevat hoiva- ja päiväkoteja, kunta, jonka velvollisuutena on järjestää ja valvoa tarvittavaa hoitoa, viranomaiset, jotka varmistavat tilojen toiminnallisuuden, palveluntuottajat, jotka pyörittävät toimintaa ja sijoittajat, jotka omistavat kiinteistöt. Jotta yhteispeli ja -ymmärrys kaikkien välillä toimii ja rakennushanke sujuu kitkatta, tarvitaan hankkeeseen myös osaavaa pelinrakentajaa. ”YIT vastaa hankkeesta kokonaisuudessaan. Kun me olemme mukana, kaikki voivat luottaa siihen, että hoiva- ja päiväkodit syntyvät laadukkaasti, kustannustehokkaasti ja sovitussa aikataulussa”, hankekehitysjohtaja Timo Erkkilä YIT:ltä sanoo. Hoivahanke onnistuu parhaiten, kun siihen osallistuvat ammattilaiset saavat kilpailutus-, suunnittelu-, lupa- ja rakennusvaiheessa keskittyä ydinosaamiseensa. ”Me olemme hankkeen eri osapuolten apuna ja tukena alusta lähtien. Haluamme, että lopputuloksena syntyvät viihtyisät

kilpailuttaa palveluntuottajat. ”Teemme selvitystä tarjolla olevista tonttivaihtoehdoista ja saatamme yhteen sijoittajan ja palveluntuottajan kunnan valitsemien ehdokkaiden joukosta. Kuntia usein ilahduttaa se, että me hallitsemme ja ymmärrämme kokonaisuuden. Tunnemme kustannustason, joten hankkeidemme vuokrat pysyvät kilpailukykyisinä”, hankekehityspäällikkö Anne Suojoki YIT:ltä kertoo. Erityisesti pääkaupunkiseudulla juuri tontit ovat usein hoivarakentamisen pullonkaula. Sopivaa tonttia ei tahdo löytyä. Sijainnilla onkin suuri merkitys käyttäjille, sillä hoiva- ja päiväkodit halutaan tuttuun ympäristöön ja lähelle palveluja. ”Hoivakiinteistöjen sijainti kiinnostaa myös sijoittajia. Heille on tärkeää, että ne sijoittuvat toiminnan kannalta keskeisille paikoille, jotta esimerkiksi käyttöaste pysyy korkeana”, Timo Erkkilä sanoo.

”KUN VALITSEE YIT:N VOI OLLA VARMA, ETTÄ SAA LUOTETTAVAN JA OSAAVAN KUMPPANIN.”

LAAJA KUMPPANIVERKOSTO. Hoivapalveluja tarjoavat tänä päivänä YIT on toteuttanut hoivakoteja myös peruskorjauskohteissa. Esimerkiksi Hyrylän kasarmi Tuusulassa on muutettu hoivakodiksi.

”TÄRKEÄÄ ON, ETTÄ LOPPUTULOKSENA SYNTYVÄT VIIHTYISÄT JA VIRIKKEELLISET OLOSUHTEET TILOJEN KÄYTTÄJILLE.”

ja virikkeelliset olosuhteet tilojen käyttäjille”, hankekehitysjohtaja Mikko Lempinen YIT:ltä kiteyttää. MUKANA JO HANKKEEN ALKUVAIHEESSA. Hoivara-

kentaminen lähtee tavallisimmin liikkeelle lasten ja vanhusten tarpeesta: kuntiin tarvitaan päiväja hoivakoteja. Kuntien tehtävänä on kaavoittaa hoivarakentamiseen soveltuvia tontteja ja

vaatimukset”, Timo Erkkilä kertoo. Hoivarakentamisessa on ymmärrettävä käyttäjien lisäksi myös sijoittajien toiveet. ”Sijoittajat edellyttävät, että sopimukset ovat selkeitä, rakennus on laadukas ja palveluntuottaja alansa ammattilainen”, Mikko Lempinen tähdentää. Hoivahankkeen onnistunut toteutus on kaikkien osapuolten yhteinen tavoite. Tällöin lapset ja vanhukset pääsevät nauttimaan toimivista tiloista. ”YIT tarjoaa mahdollisuudet korkeatasoiseen, turvalliseen ja kodikkaaseen palveluasumiseen ja -toimintaan. Valitsemalla meidät saa luotettavan ja osaavan kumppanin hoivapalvelutilojen toteutukseen. Tästä kertovat myös tyytyväiset asiakkaat”, iloitsee Timo Erkkilä.

enenevässä määrin yksityiset palveluntuottajat. Heille on tärkeää, että hankkeet etenevät suunnitellusti. Hankkeiden toteuttaminen ammattilaisen kanssa antaa mahdollisuuden keskittyä omiin asiakkaisiin ja hoivapalveluiden tuottamiseen. ”Hoivarakentamisen viranomaisviidakko on melkoinen. Meillä on tämänkaltaisista hankkeista pitkä kokemus, joten tiedämme ja tunnemme vaatimukset ja lakipykälät.” Tilojen pitää toimia myös käytännössä erinomaisesti. YIT:n kumppaniverkosto takaa, että rakennus on valmistuessaan sekä viihtyisä, toimiva että tehokas. ”Meillä on kumppanina suunnittelijoita, joilla on pitkä kokemus hoivahankkeista. He ymmärtävät vanhusten ja lasten tarpeet sekä erilaisten lupien ja säädösten ja tilojen tehokkuuden asettamat

Haluatko kuulla lisää? Ota yhteyttä! Yhteystietomme löytyvät esitteen takakannesta. Lisää tietoa myös osoitteessa yit.fi/hoiva


Luotettava ratkaisu

YIT Hoiva Hoivahankkeissa on useita osapuolia. Keskeisimpinä ovat tietysti vanhukset ja lapset

YIT hallitsee kokonaisuuden

sekä muut erityisryhmät, jotka tarvitsevat hoivaja päiväkoteja. Lisäksi mukana on kunta, jonka velvollisuutena on järjestää ja valvoa tarvittavaa

YIT vastaa hankkeen toteutuksesta kokonaisuudessaan. Kun YIT on mukana, kaikki voivat luottaa siihen, että hoiva- ja päiväkodit syntyvät laadukkaasti, sovitussa aikataulussa ja kustannustehokkaasti.

hoitoa, viranomaiset, jotka varmistavat tilojen toiminnallisuuden, palveluntuottajat, jotka pyörittävät toimintaa ja sijoittajat, jotka omistavat kiinteistöt. Jotta yhteispeli ja -ymmärrys kaikkien välillä toimii ja rakennushanke sujuu kitkatta, tarvitaan hankkeeseen myös osaavaa pelinrakentajaa.

Sijoittaja

Kunta ja muut viranomaiset Palveluntuottaja

Kuntien tehtävä on kaavoittaa hoivarakentamiseen soveltuvat tontit ja varmistaa laadukkaat ja kilpailukykyiset palveluntuottajat sekä myöntää tarvittavat luvat ja valvoa eri osapuolten toimintaa.

Tonttien ja niiden sijaintien kartoitus sekä hoiva- ja päiväkotitoiminnan varmistus viranomaisilta

Miten hanke etenee?

Sijoittajat edellyttävät, että sopimukset ovat selkeitä, rakennus on laadukas ja palveluntuottaja alansa ammattilainen.

Palveluntuottajalle on tärkeää, että hankkeet etenevät suunnitellusti. Lopputuloksena syntyvät viihtyisät, toimivat ja tehokkaat tilat.

Kiinteistökauppa

Luonnos ja hankkeen talouslaskelma, viranomaislausunnot ja muut kannanotot viranomaisilta, suunnitelmien kehittäminen yhteistyössä, vuokrasopimus, asiakkaan päätökset yksityiskohdista, käyttöönoton valmistelu

Kunnan tarpeen

Tontin hankinta

Luonnokset

Suunnittelu

määrittäminen ja kilpailutus

Kumppanin valinta

Esisopimukset

Kaavoitus

Rakennuslupa

Sopimukset Sijoittajakauppa

Rakentaminen

Käyttöönotto Toiminnan aloitus


Lahden Onnelanpolku on suunnitelu hyvin energiatehokkaasti. Käytössä on esimerkiksi aurinkoenergiaa.

Yhteisessä keittiössä voi myös puuhata kotiaskareita, kuten tiskata.

Kotona Kuninkaanhovissa Tutut tavat, tavarat ja tavallinen arki. Niistä on koti tehty – hoivakodissakin. Kuninkaanhovi

Onnelanpolku – asumista omien voimavarojen mukaan Lahden Onnelanpolku

”PALVELUKESKUS ONNELANPOLKU ON ELÄMÄNKAARITALO, joka toimii ikääntynei-

”KESKEISTÄ ASUMISRATKAISUISSA ON IKÄÄNTYNEIDEN OMANNÄKÖISEN ARJEN TUKEMINEN.”

den asumisen ja elämisen ympäristönä. Taloon voi muuttaa aktiivisena seniorina ja elää heikentyvän toimintakyvyn tuomien rajoitteidenkin jälkeen elämänsä loppuun asti”, kertoo toiminnanjohtaja Sanna Mäkinen Lahden vanhusten asuntosäätiöstä. Lahden kaupungin tavoitteena on lisätä tehostettua palveluasumista ja vähentää laitoshoitoa. Onnelanpolku tukee osaltaan tätä tavoitetta. Keskeistä asumisratkaisuissa ovat ikääntyneiden omien voimavarojen huomioiminen ja heidän omannäköisensä arjen tukeminen.

ONNELANPOLUSSA ESTEETTÖMYYS JA PALVELUT tukevat ikäihmisten asumista.

Energiaratkaisu perustuu monipuoliseen uusiutuvan energian käyttöön, erittäin hyvään energiatehokkuuteen sekä ilmais- ja hukkaenergiavirtojen tehokkaaseen hyödyntämiseen.

PALVELUTALO ONNELANPOLKU KÄSITTÄÄ 224 ASUNTOA, joista 94 on tehostetun palveluasumisen kotia ja 130

ikä­ihmisille suunnattua vuokra-asuntoa. Lisäksi kokonaisuuteen kuuluu erilaisia palveluja kuten hammashoito-, kuntoutus- ja ateriapalveluja sekä erillinen pysäköintilaitos.

“Täällä Raijan huoneessa pitää katsoa tarkkaan, mihin istuu. Ettei osu neulaan”, Rauno Partiainen, 73, hymyilee ja istahtaa varoen keinutuoliin. Partiaisen seinänaapuri Raija Piironen, 79, tunnetaan Kuninkaanhovin hoivakodissa innokkaana käsityöihmisenä, jolla on aina jokin neulatyö esillä. Nyt viimeistelyn alla on ruusuaiheinen ristipistotyö. Sen Piironen siirtää sängyn päältä huonekasvien valtaamalle rokokoo-pöydälle. “Pääset Velho pedille pötköttämään”, Piironen puhelee kylään pujahtaneelle seurakoiralle. OMA TUPA, OMA LUPA. Vantaalla sijaitseva Kuninkaan-

hovi on lähes neljänkymmenen muistisairaan ikäihmisen koti. Jokaisella on oma ja oman näköisensä huone pesutiloineen. Piirosen yksiössä valokuvat, maalaukset ja ikonit kertovat omistajansa tarinaa. Kertomusta jatkavat lasivitriinin koriste-esineet, jotka palauttavat mieleen työvuosien matkat. “Melkein koko maailman olen kiertänyt. Nyt on mukavaa olla täällä ja pysyä paikallaan”, Merenkulkulaitoksella työskennellyt monitoiminainen kertoo. Partiainen puolestaan suosii skandinaavisen suoraviivaista tyyliä. “Minulla tuo sisustustyyli on vähän miehisempää”, entinen rakennusalan ammattilainen esittelee omaa huonettaan. Huoneen hillityn värimaailman ainoat poikkeukset löytyvät wc-tiloista. Siellä istuimen kansi ja rengas ovat keltaiset, viereiset tukikaiteet punaiset. Värien tehtävänä on helpottaa tilan hahmottamista.

Keltaisen ja oranssin sävyt toimivat muistin apuna myös asukashuoneiden ulkopuolella, seinissä ja kalusteissa. Aurinkosaliksi nimetyllä osastolla valoa riittää joka paikkaan, eikä selkeäpohjaisen osaston käytävillä lepää tavaroita liikkumisen esteinä. HYVÄ PORUKKA. Yhteisessä oleskelutilassa Piiroinen pöyhii ohimennessään sohvatyynyjä ojennukseen. “Täällä on hyvä porukka. Täällä pidetään toisistamme huolta”, hän kertoo samalla, kun vie pöydälle unohtuneen kupin keittiösyvennykseen. Energisen Piirosen päivät kuluvat joutuisaan kotiaskareissa: tiskatessa, pyykkiä viikatessa ja huonekasveja hoitaessa. Eilen tuli lakaistua pihaa talven jäljiltä. Partiainen viihtyy parhaiten ristisanojen, suomalaisten elokuvien ja eduskunnan kyselytuntien parissa. Sohvalla on mukava jutustella tutuiksi tulleiden hoivakodin asukkaiden seurassa. “Muistisairaana sitä saa täällä uusia ystäviä joka päivä”, hän veistelee.

”TÄÄLLÄ ON HYVÄ PORUKKA. TÄÄLLÄ PIDETÄÄN TOISISTAMME HUOLTA.”

KUNNON LÖYLYT. Kevätaurinko kurkistelee oles-

kelutilan ikkunoista. Se kutsuu ulkoilemaan aidatulle pihalle, jossa voi päivien lämmetessä pelata mölkkyä tai hoitaa keittiöpuutarhaa. “Pihan puuportaat ovat hyvä treenipaikka. Ovat juuri sopivan jyrkät”, selkävaivojaan paranteleva Partiainen osoittaa rinteen suuntaan. Porrasharjoittelun ohella Partiainen osallistuu viikoittain fysioterapeutin vetämään yhteisjumppaan. Saunan lämpö tarjoaa sekin hyvää lääkettä krempoille. “Kerran viikossa käydään, niin kuin on aina tapana ollut. Kunnon löylyt meidän saunassa saa.”


YHTEYSTIEDOT: Hoiva- ja terveys Pääkaupunkiseutu ja Uusimaa: Hankekehityspäällikkö Anne Suojoki puh. 040 745 4587 anne.suojoki@yit.fi

Hankekehitysinsinööri Kirsi Suvensalmi puh. 040 021 2590 kirsi.suvensalmi@yit.fi

YIT Rakennus Oy PL 36 (Panuntie 11), 00621 Helsinki puh. 020 433 111 yit.fi/hoiva

Kumppanisi hoivaan.

Muu Suomi: Hankekehityspäällikkö Olli Haapio puh. 050 560 1911 olli.haapio@yit.fi