Скулптурен парк Министерство на външните работи

Page 1

СКУЛПТУРЕН ПАРК Министерство на външните работи на Република България I


Огнян Петков, Родословно дърво, 2000

СКУЛПТУРЕН ПАРК Министерство на външните работи на Република България

На корицата: Павел Койчев, Голяма седнала жена, 2004

© Културен институт към министъра на външните работи на Република България 2014 © Орлин Атанасов 2014, Художествено оформление и снимки Предпечат: ПолиТех ЕООД Печат: Дейтапринт ООД

www.culture-mfa.bg 1


Министерството на външните работи на Република България разполага със скулптурна експозиция на открито от близо 100 произведения. В парковото пространство около сградата на Министерството е разположена една от най-емблематичните български колекции на монументална и паркова скулптура. В допълнение към тези творби са подредени и автентични археологически паметници (архитектурни детайли, фрагменти от каменни саркофази и пиластри) – представящи скулптурното наследство по българските земи от древността до днес. Съвременните произведения в експозицията обхващат няколко периода, поколения автори и тенденции. Хронологията започва условно от първите десетилетия на 20 век, но най-силен е акцентът върху втората му половина и началото на 21 век. 2

3


Иван Лазаров (1889–1952), Майка, 1934

„Майка” на Иван Лазаров е най-ранната творба и емблема на Скулптурния парк. Иван Лазаров създава „Майка” през 1934 г. като надгробен паметник на поета Димчо Дебелянов. Понастоящем на гроба е поставено късно копие, а оригиналът се намира в двора на къща-музей Димчо Дебелянов в Копривщица. В Скулптурния парк на МВнР е експонирано копие от бял камък, изработено от автора през 1939 г. по поръчка на Народния музей и предоставено на МВнР от Националната художествена галерия. Още едно копие на това произведение направено през 1968 г. се намира пред входа на къщата-музей на Иван Лазаров в София. 4

5


Любомир Далчев, (1902–2002) 1923 Майките (1976)

Като най-развита форма на публично изкуство в България монументалната скулптура отразява най-ярко динамиката на социалното пространство и идеологическите послания, които се манифестират в него през различни периоди. Особено ценна в това отношение е скулптурната група в бронз „1923 Майките” на Любомир Далчев от 1973 г. в колекцията на МВнР. Темата, свързана с въстанието през 1923 г., като и подходът на Далчев в обобщението на формата са принципно характерни за периода от началото на 60-те и 70-те години на 20 век. 6

7


Димитър Бойков (1927–2000) Боянският майстор (1975) 60-те и 70-те години на 20 век е периодът на разцвет на монументалната скулптура в България. След края на сталинисткия период модернистична естетика е реабилитирана, а повишената социална функция и роля имат огромно влияние върху облика на българското изкуство от втората половина на столетието. Тогава на сцената се появява и поколението български класици в тази област. От него в колекцията на МВнР присъстват Величко Минеков, Валентин Старчев, Крум Дамянов, Борис Гондов, Васил Радославов, Иван Варчев, Галин Малакчиев.

8

Иван Варчев, (1927–2005) ХХ век (1971)

9


Валентин Старчев Леяр (1976) Реквием (1977)

В Скулптурния парк може да се види например една от ранните творби на Величко Минеков „Разпит” от 1965 г. и „Ходеща фигура” от 1961 г. – годината на големия му успех в Първата национална младежка изложба. Тук са и изключително модерните за времето си като формален подход фигури „Леяр” (1976) и „Реквием” (1977) на Валентин Старчев. Цветослав Христов Семейство (2003) Символиката, свързана със социално критическата позиция на художника, алегоричните фигури, тотеми, историческата тематика са най-силно застъпени в творчеството на тези автори до края на 70-те години на фона на относително свободни пластически опити в рамките на реализма. 10

/на заден план/

Величко Минеков Орфей (1987) 11


Иван Фунев Eва (1987) Освен в темите за войната, свободата, хляба и труда много от тези автори се изявяват и в жанрови сюжети, типични за парковата скулптура. Скулптурната колекция на МВнР е представителна и за преобладаващия вкус по отношение на този дял на скулптурата. В парка се намира „Седнало момиче” на Любомир Далчев от 1955 г. Един от най-убедените привърженици на социалистическия реализъм от 30-те и 40-те години – Иван Фунев присъства в колекцията с доста нетипично за него произведение. „Ева” от 1940 г. – гола женска фигура с ябълки в ръце, изпълнена в розов бетон е един от най-интересните експонати в музея на открито на МВнР, който не само допълва и обогатява представата ни за тематичния и стилистичен спектър на автора си, но и на целия период.

Любомир Далчев, (1927–2005) Седнало момиче (1955) 12

13


Васка Емануилова Тоалет пред огледалото (1961)

Редом с историческия преглед, съчетанието между монументални и паркови творби, ранни и късни произведения при повечето автори, колекцията в Скулптурния парк предлага ценен ретроспективен обзор на изкуството им. Тук могат да се видят и жанрови произведения на Васка Емануилова и Николай Шмиргела. 14

Николай Шмиргела, (1927–2005) Поклонение (1981)

15


Зеатин Нуриев Композиция (1988)

Емил Попов Бик (2003)

Валентин Старчев Идоли (2004)

Значителна част от колекцията заемат тематичните фигури и композиции от 80-те години на ХХ век, когато цялостната картина на българското изкуство е доста по-пъстра от предходните десетилетия. Сред тях са пластиките на Павел Койчев, явно повлияни от творчеството на Хенри Мур – „Торс” и „Голяма седнала жена”.

16

Павел Койчев Торс (1987)

В колекцията са представени също композиции и фигури на поколението от 80-те, което по онова време залага с изкуството си основните характеристики на съвременната българска скулптура – Ангел Станев, Емил Попов, Иван Русев, Емил Мирчев, Зеатин Нуриев. 17


Иван Русев Три колони (2005)

Алегоричните фигури, тотеми, болката от трагичните събития на ХХ век са силно застъпени в творчеството на авторите до края на 70-те години на фона на относително свободни пластически опити в рамките на реализма. Присъщият за тези работи „пластицизъм” намира разнообразни проявления и последователи и сред младите скулптори от 90-те години – Цветослав Христов, Илко Николчев, Камен Цветков, Васил Василев, Емил Бачийски, Огнян Петков, Красимир Митов, също представени в парка на МВнР.

Божидар Козарев Целувка (1978)

18

Снежана Симеонова Кула (1997) в дясно

19


Кирил Мескин Слънчев трон (2000)

20

Антония Ангелова Ръченица (2004)

Kонстантин Денев Колона (2001)

Хронологията в колекцията завършва през 2005 г., синхронно с откриването на скулптурния парк. Подборът предлага изключително интересен преход от реалистичните монументални обеми към полихромните пространствени експерименти от началото на ХХI век, инсталационните форми, минималистичните композиции, абстрактните идеи с богат набор от материали, теми и почерци в работите на Камен Старчев, Васил Василев, Симеон Симеонов, Николай Колязов, Павлин Радевски, Георги Минчев, Стоян Дечев, Антония Ангелова, Огнян Читаков, Рашо Митев, Огнян Петков, Орлин Иванов, Теодора Драганова и др. Сред тях попадат и една мозайка на класика на съвременната живопис Димитър Киров – „Орфей”от 2004 г., както и произведения на чужди автори, участници в международния скулптурен симпозиум в Илинденци, постъпили като дарение на МВнР.

Николай Колязов 24 колони (2001)

21


Добромир Георгиев Колона (1984)

Скулптурният парк в МВнР е основан през 2005 г. по инициатива на тогавашния външен министър – Соломон Паси и с подкрепата на белгийския меценат и колекционер на българско изкуство Юго Вутен. Обширният парк на неговото имение в град Геел, Белгия е най-големият музей на българската скулптура в света. Мащабната репрезентация на българското изкуство от колекцията на Юго Вутен, се допълва и от открития през 2012 г. в град Херенталс, Белгия Арт център „Юго Вутен”, в чиято експозиция българските автори са показани в необичайни съпоставки с белгийски художници от ХХ век, представители на западноевропейския модернизъм и най-известни имена от съвременната международна сцена. 22

Огнян Читаков Кактус (2005)

Свилен Костадинов Тишина (2003)

Камен Цветков Портрет (2005) 23


ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ МУЗЕЙ НА БЪЛГАРСКОТО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

Крум Дамянов Оброк (2005)

Експозицията на скулптурния парк в двора на МВнР е подредена от акад. Светлин Русев по логиката на художествени влияния и приемственост между поколенията и според ландшафта на откритото пространство. Редом с дарените от г-н Вутен произведения, в скулптурния парк на МВнР присъстват и експонати от колекциите на Националния музей за българско изобразително изкуство, Софийска градска художествена галерия и Национален археологически музей към БАН. Част от произведенията са предоставени от авторите им. 24

1 Пламен Аврамов Седнала фигура 2 Милен Андреев Толстой 3 Димитър Бойков Боянският майстор 4 Любомир Далчев Майки 5 Альоша Кафеджийски Разсъмване 6 Иван Колев Йоан Кукузел 7 Иван Лазаров Майка 8 Величко Минеков Очакване 9 Иван Нешев Младост 10 Зиатин Нуриев Композиция 11 Емил Попов Две фигури 12 Ангел Станев Фигура II 13 Иван Фунев Ева 14 Сергей Янакиев Голо тяло ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ СОФИЙСКА ГРАДСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ 15 Иван Варчев Глава на В. Левски 16 Иван Варчев XX век 17 Иван Варчев Илия Бешков 18 Борис Гондов София 19 Александър Дяков Война 20 Альоша Кафеджийски Торс 21 Божидар Козарев Целувката 22 Павел Койчев Голяма седнала жена 23 Галин Малакчиев Хирошима 24 Васил Радославов Женски торс 25 Валентин Старчев Реквием 26 Николай Шмиргела Обич 27 Николай Шмиргела Ятачката 28 Любомир Далчев Седнало момиче 29 Валентин Старчев Леяр 30 Величко Минеков 1923, Разпит 31 Величко Минеков Жена с хляб 32 Величко Минеков Селянка 33 Величко Минеков Орфей 34 Васка Емануилова Тоалет 35 Васка Емануилова Девойка с гълъб ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ АВТОРА 36 Огнян Читаков Напрежение в покой 37 Рашо Митев Равно 38 Орлин Иванов Колона 39 Иван Русев 5 колони 40 Альоша Кафеджийски Наведена фигура 41 Альоша Кафеджийски Права фигура 42 Цветослав Христов Портрет на Хуго Вутен

43 Емил Попов 44 Валентин Старчев 45 Павел Койчев 46 Емил Мирчев 47 Димитър Киров 48 Кирил Матеев 49 Георги Радулов 50 Емил Бачийски 51 Стефан Лютаков 52 Левана Финкелшайн 53 Стефан Лютаков 54 Антония Ангелова 55 Херберт Длоухи 56 Кирил Мескин 57 Кирил Мескин 58 Цветослав Христов 59 Любомир Прахов 60 Любомир Прахов 61 Любомир Прахов 62 Иван Томанов 63 Иван Томанов 64 Стефан Лютаков 65 Красимир Митов 66 Свилен Kостадинов 67 Добромир Георгиев 68 Добромир Георгиев 69 Добромир Георгиев 70 Камен Цветков 71 Огнян Петков 72 Крум Дамянов 73 Габриеле Бергер 74 Камен Старчев 75 Огнян Читаков 76 Иван Русев 77 Илко Николчев 78 Павлин Радевски 79 Милан Андреев 80 Снежана Симеонова 81 Милан Андреев 82 Борис Гондов 83 Николай Колязов 84 Теодора Драганова 85 Симеон Симеонов 86 Стоян Дечев 87 Георги Минчев 88 Константин Денев 89 Антония Ангелова 90 Васил Василев 91 Владан Мартинович

Бик Идоли Торс Тоалет Орфей Муза Момиче Целувка Завързано животно Приятелство Залез Тьонка гера Без заглавие Слънчев трон Торс Семейство Тотем Форма Латимерия Интимност I Интимност II Закачалка за доспехи Композиция Тишина Керамични цветя Комини от земята Нова луна Портрет Родословно дърво Оброк Приближаване Отломки Кактус 3 колони Процес Форма Идол Кула Змията и розата Добруджанка 24 колони Човекът Форма Кошута Брод Колона Ръченица Храм на любовта Композиция


26


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.