a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

Czasopismo Kreatywnego Fryzjera

zima 2019 Rok XXI N r 4 (86) b e z p ła t n y ISSN 2084-798X

FaleLokiKoki

Odkryj nieskończone formy piękna!

Czasopismo Kreatywnego Fryzjera

TRENDY Kolekcje fryzur INSPIRACJE Z WYBIEGÓW

Nowy spray zwiększający objętość!

NOWOŚĆ

TARGI

Profesjonalny spray do stylizacji włosów z certyfikatami Icea Vegan i Love Nature!

Beauty Days Uroda Salon International Hair Forum STYLOWY SALON w zabytkowej kamienicy

wyjątkowo lekka formuła nie obciąża włosów gwarantuje objętość i sprężystość fryzury po użyciu włosy pozostają przyjemne w dotyku

Mistrzostwa Świata we Fryzjerstwie Polacy z PUCHAREM ŚWIATA!

ALTERNATIVE HAIR SHOW

Święto sztuki fryzjerskiej

Dostępny w sprzedaży od grudnia!

ZIMA 2019

NOWA 2'6’21$

Antoine de Paris

MARTA ORZESZYNA o polskim wizjonerze fryzjerstwa


%(’&+$ % + 7™: FALE LOKI KOKI, ul. Lipowa 4e, tel. 44 633 30 00 0 59 %,$ $’$32' 32'/$6 $6.$ .$ FAL FALE E LOKI KOKI, pl. Rubina 17a, tel. 83 344 4 24 70, fax 83 344 24 71, tel. 663 63 63 97 %,$’<6 %,$ ’ 72.FALE LOKI KO KOK KIX XO3LñVNDWHOWHO   WHO %,$’<672.FAL %,$ FA E LOKI KOKIXO6XU 6XUDVN DVNDWHO WHO   %,$’<6 %, ’<672. 72.FALE LOKI KO KOKI K X O:\V]\ñVNL VNLHJR HJR ORNWHOID[ %,(/6.2%,$’$ FALE LOKI %, KI KO OKI K XO2JU 2JURGR RG ZD ZD  WHO H %<'*26=&= FALE LOKI KOKI, XO. RĂFFLXV LXV]NL W WHO O   WHO %<'*26=&= FALE LOKI KOKIXO6 6WDU\\ 5\Q 5\ HNWHO    &+2-1,&( FALE LOKI KOKI,XO.RĂF ĂFLXVV]N ]NLWHO   &,(&+$1™: FALE LOKI KOKI, SO.RRĂFFLXV LXV]NL WHO   &=}672&+2:$ FALE LOKI KOKIXO5] 5]HěQLFND N WHO  WHO (/%/k* FALE LOKI KOKIXO2GURG]HQ HQLD D WHO  *'$”6. FALE LOKI KOKI&+0DGLVRQ QX XO O5DM 5 VNDļSLÚÚWUR WURWWHO *'<1,$ FALE E LOKI LOKI KOKI,XO:ïDG\VïDZD ZD ,9  WHO  */,:,& : ( (F FALE LOKI KI KOKI,XO=Z\FLÚVWZD ZD W WHO  *25 25=™: =™::,(/.232 2/6., FALE LOKI KOKI KI, XO XO0 RĂFFLFNNLHJ LHJRR $(WHOID[WHO *58'=,k'= FALE LOK *5 KI KOKIXO7RUXñVND WHO WHO  WHOID[ .$/,6=)$/(/2.,.2., .,XO*öUQRĂOÈVNDWHO WH    WHO .$72:,&( FALE LOKI KO OKI K XO0RQLXV]NL WHHO  .,(/&( FALE LOKI KOKIX XO 6DQGRPLHUVNDWHO .,(/&( FALE LOKI KOKIXO 3DQRUDPLF]QDWHOWHO .21,1 FALE LOKI KOKIXO6S 6SöïG]LHOFöZWHOWHO ID[ .26=$/,1 FALE LOKI KOKIX XO6SöïG]LHOF]DEWHOID[WHO  .5$.™: FALE LOKI KOKIDO /LVWRSDGDWHOWHO .5$.™: FALE LOKI KOKIXO%RU RUVXF]DWHOID[ .5$.™: FALE LOKI KOKI, ul. Pilotó tów 29, tel. 667 159 392 .5$.™: )$ $/(/2.,.2.,XO0DVDUV UVND N WHO .87 712 1 FAL FALE LOKI KOKI, XO.UöOHZVND WHO 730 300 117 /(* *1,& 1,&$ $ FAL FALE E LOKI KOKI,XO-DZRU]\ñVN VND WHOWHO /(6 (6=12 =12 FA FALE E LOK LOKI KO K KI, ul. Lipowa 34, tel. 65 520 41 78, tel. 782 900 223, fax 65 520 0 12 95 /8%/,1 /8% /,1 FALE LOKI OKI KO OKI KIXO.RZDOVND WH W OWHOWHOID[ ’™'½ ’™' ½ FAL LE LOKI KO KOKI, KI, XO7DGHXV]D.RĂFLXV]]NL N WHOID[WHO ’™'½ ’™' ½ FAL FALE E LOKI LOKI KOKI, KI, XO*HQHUDïD/XFMDQD ¿H ¿HOLJRZVNLHJRWHOWHO WHOID[ ’™ ½ FAL ’™' FALE LOKI OK KOKI,, XO3LRWUNRZVNDWHO 12:< 12 12: <7$5* $5* FAL FALE E LOKI KOKI,XO.ROHMRZD WHO WHOID[ 2/ 2/6 / =7< = 1 FALE LOKI O KO OK OKI KI,XO0D]XUVNDWHO ID[ 2 /( FALE LOKII KO 232 KOKI K X XO O 2]LPVNDļWHO WHO 232/( FALE LOKI KO KOKIIXO O $UP $U LL.UDMRZHMļDWHHOWHO 3,’ ’$ FALE LOKI KO K KIX XO :\V :\VSLD SLDñVNLHJRWHO 3,275.™:75< <%81$ 1 /6. 6.,, FAL FALE E LOKI KOKIXO6ïRZDFNL NLHJRJWHO 3 &. FALE LOKI 3’2 K KO OKI, XO XO. .UöO öOHZL HZLHFN HF DDWHO WHO 3’2 2&. FALE LOKI K KOKI, KI XO X . .UöO UöOHZL HZLHFN HFNDDWHOID[  3’2 2&. & FALE LOKI OKI KO K KI, XO O :\ :\V]R V]RJUR JURG] G]NDORNWH WHO 3’2 3’ ’ &. FAL FALE E LOKI KO KOK KI, &+0D]]RYL RYLDD XO :\V]RJURG]NDORNEWHO  3 1$” FAL 32 32= FALE E LOKI LOKI KO KOKI K X XO O 0XU XUDZD DZD F WHO ID[  32 1$” 32= ” FAL ALE LOKI KOKI KIX XO 'RO ROQD QD:LO :LOGD G WHO ID[  32=1$” 32= 1$”FAL FA E LOKI O KOK KID DO .DU .DUROD ROD 0D 0DUUFLQNRZVNLHJR WHOO 35=(0< 35= (0<¥/ ¥/FAL FA E LOKI LO KOKIIX XO .UD .UDVLñ VLñVN VNLHJRWHO 5$'20 FAL ALE E LOKI LOKI KO KOKI KIX XO.RV .RV]DU ]DURZD RZDORN8WHOID[ 5=(6=™: FALE LOKI KI KO KOKI, KI, XO .Z .ZLD LDWNRZVNLHJRWHOID[ 5=(6=™: FALE LOKI KO K KI, XO0DMDWHOID[ 5<%1,. FALE LOKI KOKI, XO0LNRïDMD5HMDWHO 5<%1,. FALE LOKI KOKIXO3URVWDWHOID[ WHO  6,('/&( FALE LOKI KOKI, XO&]HUZRQHJR.U]\ĝD 40,, tel. t 25 644 31 65, tel. 667 15 59 366, fax 25 644 31 64 6.,(51,(: ,(:,&( ,& FALE LOKI KOKI, ul. 0LUHFNLHJRW WHO32 26 60 0 6’836. FALE LOKI OKI KOKIXO7UDPZDMRZD WH WHO 62612:,(& FALE LOKI KI KO KOKI, K XO7DUJRZDD WHO IDD[ [  67$5*$5'FALE LOKI KOKIXO 3Lï 3LïVX VXGVNLHJRWHO  WHO 67$52* 67$ 52*$5' 52* $5' $5 5 *' * $”6.,FALE LOKI KOKIXO-DJLHïï\ WH WHO  68 $’. 68: ’ , FAL FALE EL LOKI OK KOKIXO1RQLHZLF]DWHO  WHO  6=&=(&,1 FALE LOKI OKI KO KOKI, KI XO.X6ïRñFXWHO KI,   ID[ 6=&=(& = ,1 , FALE LOKI KOKI, 2V6 6ïRQ ïRQHF] H QHXO5 5\GO \GODD N NWHO  7$51™: ™ FALE E LOKI LOKI KOKI,XO6WDURGÈ RGÈEUR EURZVN ZVNDD WHO W WHO  ID[  720$6= 720 $6=™: ™:0$=2:,(&. (&.,, FALE LOKI KOKI,SO.RĂFLXV]NLWHO 725 58” 8 FAL FALE E LOKI KI KO KOKI, KI XO0 0RVW RV RZD WHOWHO ID[ 7258” 725 8 FAL 8” FALE E LOKI LOKI KI KO KOKI, KI, XO XO¥ZLÚWHM HM .D . WDU]\Q\WHOID[ :$56=$:$ FALE LOKI KO OKI, XOO.ZLDWRZ RZDWHOID[WWHO H :$56=$:$ FALE LOKI KO OKI, KII XO X ' ']LH ]LHOQD W WHOWHOID[  :$56=$ :$5 6=$:$ :$ FAL FA E LOKI KOKI, XO5 XOO5 5RH RHQWJHQD WH WHOWHO :$56=$:$ FALE LOKI KI KOKI,XO. .RQ R UDW RQG UDWRZL Z F]D ORN OR WHO ID[ :$56=$:$ FALE LOKI KO KOKI,XO%RUD UD.R .R . PRU PRURZV R NLHJR WHO WHOID[ :’2&’$:(. FALE LOKI KO OKI K SO:ROQRĂ QRĂ RĂĂFL WHO  ID[ :52&’$: FALE LOKI KOKI, XOO' DZLGD  WHO O    ID[ :52&’$: FALE LOKI KOKI,XO6 6]\ERZFRZD ZD WH WHO  ID[ ID[  =$%5=( FALE LOKI KOKI, XO:ROQRĂFL Ă WHOO  ID[ =$02¥m FALE LOKI KOKIXO’XNDVLñ ñVNLHJRļ6.$ 6. .$53$ . 53$WHO H  =,(/21$*™5$FALE LOKI KOKI,XO$ $QLH Q OL.U]\ZRRñ ñ ñ WHO H I ID[ =,(/21$*™5$)$/(/2.,.2.,XO.XSL SLHFNDWHO O  WHO  


www.milapro.eu


Nowość!

SP S PER ERS SO ONA NALI LIZO ZOW WA AN NY Y ZA AB BIE EG P PIIELĘ ĘG GNA NAC CY YJ JN NY OD O DPO POWI WIAD ADA AJ JĄC JĄC ĄCY N NA A PR RO OBL BLE EM MY SK SKÓ ÓR RY G GŁ ŁO OW WY Y,, TA T AK KIIE JA JAK K:: PRZES RZ R ZES ESU US SZA ZANI ZANI NIE, E, ŁUP UPIE IEŻ, Ż, NADM NA DMIE ER RN NE PR PRZ ZE ET TŁ ŁUSZC USZC US ZCZA ZAN NIIE, E, NADW WR RA AŻ ŻLI LIWO IWO WOŚ ŚĆ Ć

GW G WA WAR AR RA AN NC CJ JA PO POPRAW POPR PR P RAW WY KO KOND NDYC CJ JII SKÓ KÓR RY Y GŁ ŁO OWY OWY WY PRZ PR ZY Y RE EG GUL U AR ARNY NYM ST STOS OSOWA AN NIU IU ZA Z ZABI AB BIIEG E PRO OF FE ESJON SJ JONAL ON NAL ALN ALNY NY Y, W WY YKO YKO ON NY YWA WANY NY WY YŁ ŁĄ ĄC CZN ZNIE IE W PA PARTNE RT R TNERS NERS NE RSK KIICH CH SA AL LON LON ONA AC CH KE KEMON MON MO SK S KUT KUT UTECZN ECZN EC ZNOŚ OŚĆ P PO OT TW WIE ERDZO RDZO RD ZON NA A PRZ ZEZ EZ BAD ADAN NIA A KL LIINI NICZ CZNE NE

Velilian Ve an Com mp plle ex x ollej o ejk kii ete tery ycz czn ne e wy w yci ciąg ągi ro rośl rośl ślin iin nne e

##K KEM EMON ONP PO OLLS SK KA A


specifici PIĘKNE WŁOSY ZACZYNAJĄ SIĘ OD ZDROWEJ SKÓRY GŁOWY

ZA Z AP PY YTA TAJ W S SA AL LO ON NIIE K KE EMO MON OP PR ROF OFES ESJO JON JONA NA AL LN NĄ D DIIIAG AGN AG NO OZ ZĘ Ę SKÓ KÓRY KÓRY Y GŁO ŁOWY WY I WYPRÓ YPRÓ YP RÓB BU UJ RY R YT TU UAŁ Ł NA AJ JL LE EPI PIIEJ EJ E J DOP OPAS ASO OW WAN WAN ANY DO TW WO OIC OIC CH P PO OTRZ TR T RZ ZE EB. B.


Ambasadorzy Targów Beauty Days

0,Ú'=<1$52'2:(7$5*I )5<=-(56.,(,.260(7<&=1(

Medycyna estetyczna Kosmetologia profesjonalna

Manicure EKO Fryzjerstwo i Barbering

AlicĽÝšŊatek | +48 513 030 442 | a.platek@warsawexpo.eu | www.beautydays.pl

ZU]HVLHą

2020 600 wystawców

z 28 krajów


'ODSURIHVMRQDOLVWµZLPLăRĜQLNµZSLÛNQD


Drodzy Czytelnicy Zawsze z prawdziwÄ&#x2026; przyjemnoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; informujemy o sukcesach polskich fryzjerĂłw na arenie miÄ&#x2122;dzynarodowej. Podczas tegorocznych Mistrzostw Ĺ&#x161;wiata w ParyĹźu nasza fryzjerska kadra zdobyĹ&#x201A;a aĹź dziewiÄ&#x2122;tnaĹ&#x203A;cie medali i do tego dwa puchary Ĺ&#x203A;wiata. Wielotygodniowe treningi, pasja i zaangaĹźowanie sprawiĹ&#x201A;y, Ĺźe nasi reprezentanci znajdujÄ&#x2026; siÄ&#x2122; w czoĹ&#x201A;Ăłwce najlepszych na Ĺ&#x203A;wiecie. Serdecznie gratulujemy! GorÄ&#x2026;co polecam wywiad z MartÄ&#x2026; OrzeszynÄ&#x2026;, autorkÄ&#x2026; biograďŹ i naszego rodaka â&#x20AC;&#x201C; Antoniego Cierplikowskiego. Pisarka z prawdziwÄ&#x2026; pasjÄ&#x2026; i fascynacjÄ&#x2026; opowiada o tym wyjÄ&#x2026;tkowym czĹ&#x201A;owieku i ubolewa, Ĺźe choÄ&#x2021; Antoine tworzyĹ&#x201A; historiÄ&#x2122; mody i zrewolucjonizowaĹ&#x201A; fryzjerstwo, nie zajÄ&#x2026;Ĺ&#x201A; naleĹźytego miejsca w naszej Ĺ&#x203A;wiadomoĹ&#x203A;ci. Kiedy mowa o sztuce fryzjerskiej na najwyĹźszym poziomie, nie sposĂłb nie wspomnieÄ&#x2021; o cyklicznym spotkaniu Alternative Hair Show. Tegoroczne widowisko zachwyciĹ&#x201A;o publicznoĹ&#x203A;Ä&#x2021; ogromnÄ&#x2026; dawkÄ&#x2026; kreatywnoĹ&#x203A;ci i artystycznych doznaĹ&#x201E;. Zajrzyjcie koniecznie do naszej relacji z tego wydarzenia.

1DRNïDGFH .ROHNFMDġ$QWHQQDHľ(UURO'RXJODV )U\]XUD(UURO'RXJODV0%( GOD6DORQ6HUYLFHV )RWR5LFKDUG0LOHV 0DNHXS&ODUH5HDG 6W\OL]DFMD'HVLUHH/HGHUHU

W numerze znajdziecie takĹźe podsumowania jesiennych spotkaĹ&#x201E; targowych. GoĹ&#x203A;ciem specjalnym jednego z nich byĹ&#x201A; Patrick Cameron â&#x20AC;&#x201C; ceniony stylista i niekwestionowany mistrz upiÄ&#x2122;Ä&#x2021;. W ramach TrendĂłw publikujemy jego najnowszÄ&#x2026; kolekcjÄ&#x2122; z elementami modnych i popularnych warkoczy. MiĹ&#x201A;oĹ&#x203A;nikĂłw fryzjerstwa mÄ&#x2122;skiego zapraszam do MÄ&#x2122;skiej strefy. Znajdziecie tu m.in. artykuĹ&#x201A;y o koloryzacji dedykowanej panom. Coraz bardziej popularna wĹ&#x203A;rĂłd klientĂłw usĹ&#x201A;uga korekty kolorystycznej dotyczy nie tylko wĹ&#x201A;osĂłw, ale i zarostu czy brwi. Przed nami wyjÄ&#x2026;tkowy czas BoĹźego Narodzenia. ĹťyczÄ&#x2122; Wam, drodzy Czytelnicy, duĹźo radoĹ&#x203A;ci ze spotkaĹ&#x201E; z najbliĹźszymi przy Ĺ&#x203A;wiÄ&#x2026;tecznym stole, a w nadchodzÄ&#x2026;cym roku pomyĹ&#x203A;lnoĹ&#x203A;ci i satysfakcji z kaĹźdego kolejnego dnia!

Z pozdrowieniami

 Redaktor naczelna

Wydawca: 32/:(//6S]bRR, XO2ĂŻRZLDQD%\GJRV]F] WHOID[ ZZZPDJD]\QIDOHORNLNRNLSO 5HGDNWRUQDF]HOQD6WHIDQLD'RZJLDĂŻĂŻR7DEDND HPDLOVWHQLD#VWXGLRGDYLQFLSO :VSÜïSUDFDUHGDNF\MQD6ĂŻDZRPLU-DUPXÄ?-RZLWD5RVD+HQU\N-HU]\6WDZVNL 5HNODPDWHONRP 2SUDFRZDQLHSURMHNWXLbSU]\JRWRZDQLHGRGUXNX 6WXGLRGD9LQFL$JHQFMD5HNODPRZD XO.RÄ&#x201A;FLXV]NL%\GJRV]F]WHOID[ HPDLOVHNUHWDULDW@VWXGLRGDYLQFLSOZZZVWXGLRGDYLQFLSO 5HGDNFMD.DWDU]\QD+RODV.DPLOD0LFKDĂŻRZVND$OHNVDQGUD5R]PDU\QRZVND5DGF]XN .RUHNWD 3DZHĂŻ%DUDQRZVNL 3URMHNWJUDÄ&#x;F]Q\$OHNVDQGUD5R]PDU\QRZVND5DGF]XN 6NĂŻDGLbĂŻDPDQLH.RQUDG0LFKDĂŻRZVNL 'UXN'UXNDUQLD257,66S]RRXO3DSURWQD:URFĂŻDZ 5HGDNFMD]DVWU]HJDVRELHSUDZRGRUHGDJRZDQLDQDGHVĂŻDQ\FKWHNVWĂśZLbQLHRGSRZLDGD ]DWUHÄ&#x201A;Ă&#x160;]DPLHV]F]RQ\FKUHNODP:\GDZFDLbUHGDNWRUQDF]HOQ\PDMĂ&#x2C6;SUDZRRGPĂśZLĂ&#x160; ]DPLHV]F]HQLDRJĂŻRV]HQLDLbUHNODP\MHÄ?HOLLFKWUHÄ&#x201A;Ă&#x160;OXEIRUPDMHVWVSU]HF]QD]bOLQLĂ&#x2C6; SURJUDPRZĂ&#x2C6;EĂ&#x2C6;GÄ&#x203A;FKDUDNWHUHPSXEOLNDFML 3UDZRSUDVRZHDUWSNW 5HGDNFMDQLH RGV\ĂŻDPDWHULDĂŻĂśZSU]H]QDF]RQ\FKGRSXEOLNDFMLZbUXEU\FH7UHQG\ QLH]DPĂśZLRQ\FK :V]HONLHSUDZD]DVWU]HÄ?RQH 1DNĂŻDG 20 000

10


:\ZLDG

:\GDU]HQLD

7UHQG\

str. 166

str. 84

str. 124

Antoine de Paris

Mistrzostwa ลšwiata we Fryzjerstwie

Mila Professional โ€žBe Artโ€

3UDZG]LZ\ DUW\VWD JHQLXV] NWรถU\ ]D FKZ\FDรฏVZRLPWDOHQWHPLZL]MRQHUVNLP SRGHMฤ‚FLHP GR IU\]MHUVWZD 2 W\P QLH ]Z\Nรฏ\P F]รฏRZLHNX RSRZLDGD 0DUWD 2U]HV]\QD ฤผ DXWRUND NVLรˆฤNL ฤท$QWRLQH GH 3DULV 3ROVNL JHQLXV] ฤ‚ZLDWRZHJR IU\]MHUVWZDฤต

3ROVF\ IU\]MHU]\ SR UD] NROHMQ\ SRWZLHU G]LOL VZRMH GRVNRQDรฏH XPLHMรšWQRฤ‚FL Lbฤ‚ZLHWQรˆIRUPรš1DVL]DZRGQLF\WU\XP IRZDOL]DUรถZQRLQG\ZLGXDOQLHMDNLbGUX ฤ\QRZR ]GRE\ZDMรˆF SXFKDU\ ฤ‚ZLDWD 3RGF]DV]DZRGรถZGRFHQLRQRWDNฤHSUD FรšQDV]\FKWUHQHUรถZ

.ROHNFMDSU]\JRWRZDQDSU]H]'\UHNWR UD.UHDW\ZQHJRPDUNL%DUWRV]D%URQR ZLFNLHJRSU]HGVWDZLDUรถฤQHSURSR]\FMH VW\OL]DFML ZรฏRVรถZ 'RVNRQDรฏ\P X]XSHรฏ QLHQLHP ZL]HUXQNX Vรˆ VWURMH SURMHNWX 0DULXV]D 3U]\E\OVNLHJR .ROHNFMD ฤท%H $UWฤตSURPXMHQRZ\VW\OLQJPDUNL

Spis treล›ci Kalendarium

Wywiad

 URNฤผ:DฤQLHMV]HVSRWNDQLDEUDQฤRZH

 7RPDV]6]F]HSDQLNฤผ:LHONLHWXUHFNLHZDNDFMH 3HFWXV $UWHJR  0DUWD2U]HV]\QDฤผ$QWRLQHGH3DULV  $JDWD-DJLHรฏรฏRฤผ3RSLHUZV]HV]NROLรŠ  %HDWD.RUF]\รฑVND

Nowoล›ci  1RZRฤ‚FLQDVH]RQMHVLHรฑ]LPDRG%DOPDLQ+DLU  -DSRรฑVNDUHJHQHUDFMDZรฏRVรถZ]OLQLรˆ6DNXUD RGPDUNL,QHEU\D  1RZDJHQHUDFMDSURGXNWรถZ0LFUR/LQHVฤŸUP\+DLUGUHDPV  $FW\YD6SHFLฤŸFL  7RYDUHV

Prezentacje    

   

,QWHQV\ZQDSLHOรšJQDFMD],QWHQVLV 'DYLQHVฤผ3UH]HQWรถZF]DV $UWLVWLTXH([SHULHQFH&RORU6\VWHP $57SOH[ 1DMVNXWHF]QLHMV]HPHWRG\SLHOรšJQDFMLZรฏRVรถZ =DEH]SLHF]VZRMHZรฏRV\QD]LPรš 0LรšG]\SรšG]OHPD7HUPL[HPF]\OLRIU\]MHUVNLHMV]WXFH VรฏรถZNLOND  -HGQRUD]RZDEU]\WZDฤผSHQ5$=25RQH 6]DEORQ\GR+DLU7DWWRR  3URGXNW\VLHFL)DOH/RNL.RNL  NHPRQSROVNDZSRGUรถฤ\

 =LPRZHNZLWQLHQLH

Uroda  *ZLD]GR]ELรถUF]\JDODNW\ND"

Felieton  0DUFHOLQD6]XOFฤผ2JDUQLDQLHNRPXQLNDF\MQHJR JDOLPDWLDVXF]\OLSURZDG]HQLH]DSLVรถZ  5DIDรฏ3RWRPVNLฤผ$WHQFMXV]H

Wydarzenia

 ฤท&]\PVNรถUD]DPรฏRGXฤด

 6DORQ,QWHUQDWLRQDO  $OWHUQDWLYH+DLU6KRZฤผฤท3DURG\ฤต  0LVWU]RVWZDยฅZLDWDZH)U\]MHUVWZLH  %HDXW\'D\V  3LHUZV]HXURG]LQ\VDORQX'DZLGD.U\QLFNLHJR  7DUJL.RVPHW\F]QHL)U\]MHUVNLH8URGD  )U\]MHUVNLHWUHQG\LKLW\  ']LHรฑ=UรถZQRZDฤRQHJR3LรšNQD

Mฤ™ska strefa

Edukacja

  

 6DORQIU\]MHUVWZDPรšVNLHJRF]\EDUEHUVKRS"

Szkolenia

  

2GVLZLDQLHฤผQRZ\SRWHQFMDรฏUR]ZRMXZVDORQLH .RORU\]DFMDPรšVNLHMEURG\QLHMHVWMXฤWHPDWHPWDEX 7RYDUHV 0รšVNDSLHOรšJQDFMD 7U]HFLDURF]QLFD-DP\

Trendy  $OH[%HOWUรQ5RVV&KDUOHV0DNHRYHU2OJD*DUFรฃD 1LFROH3HGH*RQ]DOR=DUDX]D0RQWLEHOOR $WHOLHU3RWRPVNL.HPRQ3RGZLND6WXGLR /DXUHQW9RLVLQHW0LOD3URIHVVLRQDO(ULF6DPPDUWDQR /DXUHQW/HJDO.HUDWLQ,QIXVLRQ6\VWHP 6DORQHV&DUORV9DOLHQWH0DQXHO0RQ *RQ]DOR=DUDX]D ;;/0D\WH*DUURWH.ULVWLH.HVLF(UURO'RXJODV 6DP%HOOฤผ+DLU$W6DVVRRQ$FDGHP\3DWULFN&DPHURQ &RQWHPSRUDU\+DLUGUHVVLQJ

12

Moda

Aranลผacje wnฤ™trz  =UรถEWRSRPรšVNX  :DUV]DZVNL'RP)U\]MHUรถZฤผ6W\ORZ\VDORQ ZHNOHNW\F]QHMNDPLHQLF\

Porady  &]\PRฤHP\VSUDZLรŠE\ZรฏRV\URVรฏ\V]\EFLHM"  :รฏRV\QDV]\FKNOLHQWรถZDGLHWD  6SU]HGDZDMHPRFMHQLHXVรฏXJL  =DU]รˆG]DQLHVDORQHPฤผ&RDFKLQJ  3V\FKRORJLDฤผ&]\PRฤHP\SROHJDรŠQDQDV]HMSDPLรšFL"


kalendarium

2020 rok Ważniejsze spotkania branżowe

7â&#x20AC;&#x201C;8 marca 7RS+DLUļ'Ä&#x2018;VVHOGRUI1LHPF\ www.top-hair-international.com

13â&#x20AC;&#x201C;16 marca &RVPRSURI:RUOGZLGH%RORJQD ļ%RORQLD:ïRFK\ www.cosmoprof.it

4â&#x20AC;&#x201C;5 kwietnia

Forum Fryzjerstwa i Kosmetyki Look ļ3R]QDñ www.look.mtp.pl

6â&#x20AC;&#x201C;8 czerwca

Hair Expo â&#x20AC;&#x201C; Melbourne, Australia www.hairexpoaustralia.com

8â&#x20AC;&#x201C;10 marca

IBS New York â&#x20AC;&#x201C; Nowy Jork, USA www.ibsnewyork.com

28â&#x20AC;&#x201C;30 marca

Cosmobeauty â&#x20AC;&#x201C; Barcelona, Hiszpania www.cosmobeautybarcelona.com

30 maja â&#x20AC;&#x201C; 1 czerwca 3UHPLHUH2UODQGRļ2UODQGR86$ www.premiereshows.com

28â&#x20AC;&#x201C;30 czerwca

Cosmoprof North America â&#x20AC;&#x201C; Las Vegas, USA www.cosmoprofnorthamerica.com

5â&#x20AC;&#x201C;7 lipca

ļZU]HÄ&#x201A;QLD

Professional Fair â&#x20AC;&#x201C; Belo Horizonte, Brazylia www.professionalfair.com.br

%HDXW\'D\V0LÃ&#x161;G]\QDURGRZH7DUJL )U\]MHUVNLHL.RVPHW\F]QHļ1DGDU]\Q ZZZEHDXW\GD\VSO

ļSDÄ&#x203A;G]LHUQLND

ļSDÄ&#x203A;G]LHUQLND

7DUJL.RVPHW\F]QHL)U\]MHUVNLHUURGD ļ*GDñVN ZZZXURGDWDUJLSO

Salon International ļ/RQG\Q:LHOND%U\WDQLD www.salonshow.co.uk

ļSDÄ&#x203A;G]LHUQLND ļSDÄ&#x203A;G]LHUQLND 6DORQ/RRNļ0DGU\W+LV]SDQLD www.ifema.es/salonlook

14

On Hair Warsaw E\&RVPRSURI:RUOGZLGH%RORJQD â&#x20AC;&#x201C; Warszawa www.hair-forum.com.pl


nowoล›ci

Najlepsze materiaล‚y i wzornictwo

Nowoล›ci na sezon jesieล„/zima 2019 od Balmain Hair Produkty Balmain Hair z limitowanej edycji na sezon jesieล„/zima 2019 mieniฤ… siฤ™ w odcieniach srebra i zdecydowanie rzucajฤ… siฤ™ w oczy! Jak zwykle inspiracji do ich powstania dostarczyล‚a najnowsza kolekcja domu mody Balmain. Poล‚yskujฤ…ce dodatki do wล‚osรณw z limitowanej edycji Balmain Hair pozwolฤ… nadaฤ‡ fryzurze wykoล„czenie, o ktรณrym marzy kaลผda kobieta. :V]\VWNLHVSLQNL]RVWDรฏ\Z\NRQDQHUรšF]QLHSU]\Xฤ\FLXWUDG\F\MQ\FKWHFKQLN .DฤGD]QLFKPDFKDUDNWHU\VW\F]Q\]รฏRW\GHWDOฤผOLWHUNรšฤท%ฤต7RHOHPHQW ZVSรถOQ\GODZV]\VWNLFKNROHNFML%DOPDLQ3DULV

/LPLWHG(GLWLRQ&U\VWDO+DLU%DUUHWWH

/LPLWHG(GLWLRQ3LQFHD&KHYHX[ )RXUFKH

/LPLWRZDQDZHUVMDNXOWRZHMVSLQNL+DLU%DUUHWWH7R]MDZLVNRZHVSLQNL ]QDWXUDOQHMVNรถU\R]GRELRQHQDMZ\ฤV]HMMDNRฤ‚FLNU\V]WDรฏNDPL6ZDURYVNLHJR ]SR]รฏDFDQรˆN]รฏRWHPV]SLONรˆ]Z\JUDZHURZDQ\PORJR%DOPDLQ

/LPLWRZDQD HG\FMD VSLQHN 3LQFH D &KHYHX[ 0HGLXP L )RXUFKH : W\P VH]RQLH LQVSLURZDQD MHVW SRZUDFDMรˆF\PL Z ZLHONLP VW\OX Z RVWDWQLHM NROHNFML%DOPDLQWUDQVSDUHQWQ\PLPDWHULDรฏDPLRUD]RGฤ‚ZLHฤRQ\PORJR

/LPLWHG(GLWLRQ+DLU%DUUHWWH

/LPLWHG(GLWLRQ%DUHWWH3RXU&KHYHX[

(NVNOX]\ZQ\ NXOWRZ\ GRGDWHN GR ZรฏRVรถZ ]DLQVSLURZDQ\ NROHNFMรˆ %DOPDLQ MHVLHรฑ]LPD 5รšF]QLH Z\NRQDQD VSLQND GR ZรฏRVรถZ ] QDMZ\ฤV]HM MDNRฤ‚FL VNรถU\ ]DSLQDQD UรšF]QLH ]D SRPRFรˆ V]OLIRZDQHM SR]รฏDFDQHMV]SLONL]Z\JUDZHURZDQ\PORJR%DOPDLQ6SLQND]PLรšNNLHMVNรถU\ R NV]WDรฏFLH G]LรšNL NWรถUHPX ] รฏDWZRฤ‚FLรˆ SDVXMH GR NXF\NรถZ L NRNรถZ 7R ZVSDQLDรฏ\GRGDWHNNWรถU\]SHZQRฤ‚FLรˆSRGNUHฤ‚OLNDฤGรˆIU\]XUรš

5รšF]QLH Z\NRQDQD VSLQND GR ZรฏRVรถZ ] EDUG]R WUZDรฏHJR PDWHULDรฏX 7R Z\MรˆWNRZD VSLQND ] OLPLWRZDQHM HG\FML R]GRELRQD RU\JLQDOQ\PL NU\V]WDรฏNDPL 6ZDURYVNLHJR Z\SRVDฤRQD Z Z\VRNLHM MDNRฤ‚FL NOLSV 0DWHULDรฏ ]bNWรถUHJRMรˆZ\NRQDQRMHVWEDUG]RWUZDรฏ\LKLSRDOHUJLF]Q\ฤผGHOLNDWQ\GOD ZรฏRVรถZLVNรถU\JรฏRZ\

16


www.balmainhair.pl


nowoĹ&#x203A;ci

JapoĹ&#x201E;ska regeneracja wĹ&#x201A;osĂłw z liniÄ&#x2026; Sakura od marki Inebrya KaĹźdy nowy dzieĹ&#x201E; to nowy poczÄ&#x2026;tek. Inebrya zaprasza w peĹ&#x201A;nÄ&#x2026; zmysĹ&#x201A;owych doznaĹ&#x201E; podróş do Japonii, krainy Sakury, czyli kwitnÄ&#x2026;cej wiĹ&#x203A;ni. W kulturze japoĹ&#x201E;skiej czas, w ktĂłrym kwitnÄ&#x2026; wiĹ&#x203A;nie, kojarzony jest z odrodzeniem i odnowieniem siĹ&#x201A;y, a takĹźe przypĹ&#x201A;ywem szczÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;cia. To takĹźe piÄ&#x2122;kny symbol przeb budzenia natury i radoĹ&#x203A;ci z nowego poczÄ&#x2026;tku. przebudzenia

5HVWRUDWLYH6KDPSRRÄźUHJHQHUXMĂ&#x2C6;F\QDZLOÄ?DMĂ&#x2C6;F\V]DPSRQ 5HVWRUDWLYH 5 W WL 6K 6KDPSRR UHJHQHUXMĂ&#x2C6;F\ M QDZLOÄ?DMĂ&#x2C6;F LOÄ?Ä? F\ V]DPSRQ Szampon wzbogacony ekstraktem z NZLDWX ZLÄ&#x201A;QL 2F]\V]F]D RGÄ?\ZLD L QDZLOÄ?D ZĂŻRV\ ]DSHZQLDMĂ&#x2C6;FSU]\MHPQHXF]XFLHZLWDOQRÄ&#x201A;FLVNĂśU]HJĂŻRZ\LZĂŻRVRP 5HVWRUDWLYH0DVNÄźUHJHQHUXMĂ&#x2C6;FDÄ?HORZDNXUDFMDGRVNĂśU\JĂŻRZ\LZĂŻRVĂśZ Maska wzbogacona ekstraktem z NZLDWXZLÄ&#x201A;QL,GHDOQDMDNRU\WXDĂŻSU]H]QDF]RQ\GRVNĂśU\JĂŻRZ\ LZĂŻRVĂśZ]DSHZQLDSU]\MHPQHXF]XFLHEĂŻRJRÄ&#x201A;FLZLWDOQRÄ&#x201A;FLLJĂŻĂ&#x161;ERNLHJRQDZLOÄ?HQLD 5HVWRUDWLYH2LOÄźROHMHNUR]Ä&#x201A;ZLHWODMĂ&#x2C6;F\ 2OHMHN Z]ERJDFRQ\ HNVWUDNWHP ] NZLDWX ZLÄ&#x201A;QL 1DGDMH ZĂŻRVRP QDW\FKPLDVWRZ\ SRĂŻ\VN VSUDZLDÄ?HVWDMĂ&#x2C6;VLĂ&#x161;PLĂ&#x161;NNLHOHNNLHLMHGZDELVWHZGRW\NX'RVNRQDĂŻ\GRZV]\VWNLFKURG]DMĂśZ ZĂŻRVĂśZ

Äž Äž Äž Äž Äž

  ZHJD ZH DĂąVN ND IRUUPXĂŻD 1DWWXUD UDOQH QH H VN NĂŻDGQ GQLNL ,QQR RZ ZD DF\MQ QH WHF W KQRORJ RJLH )RUPX XĂŻ\\ RV] V]]F]Ă&#x161; ]Ă&#x161;G]D DMĂ&#x2C6;F M H ZRGĂ&#x161; 0QLHM SODVWL V NX NX 3 3(7

7

5\WXDĂŻ6DNXUDZVDORQLHGRNDÄ?GHJRURG]DMXZĂŻRVĂśZ KROK 1. Restorative Mask .XUDFMD przygotowawcza 3RG]LHO VXFKH ZĂŻRV\ QD VHNFMH =D SRPRFĂ&#x2C6; PDĂŻHM V]SDWXĂŻNL QDĂŻĂśÄ? GR PLVHF]NL QLHZLHONĂ&#x2C6; LORÄ&#x201A;Ă&#x160; 5HVWRUDWLYH 0DVN1DVWĂ&#x161;SQLHUR]SURZDGÄ&#x203A;PDVNĂ&#x161; XbQDVDG\ LbZPDVXMZVNĂśUĂ&#x161;JĂŻRZ\ZNLHUXQNXSU]HFLZQ\P GR OLQLL ZĂŻRVĂśZ =DZLĂą ZĂŻRV\ Zb FLHSĂŻ\ UĂ&#x161;F]QLN WZRU]Ă&#x2C6;F WXUEDQ 3R]RVWDZ QD PLQXW3R]GMĂ&#x161;FLXWXUEDQX]DSRPRFĂ&#x2C6;EXWHOHF]NL]bUR]S\ODF]HPVSU\VNDMZĂŻRV\FLHSĂŻĂ&#x2C6;ZRGĂ&#x2C6; DE\MH]ZLOÄ?\Ă&#x160;

18

KROK 2. Restorattive Shampoo 2F]\V]F]]HQLH LQDZLOÄ?H HQLH 3R ]DELH HJX SU]\JRWRZXMĂ&#x2C6;F\P P VNĂśUĂ&#x161; JĂŻRZ\ GR NXUDFML QDĂŻĂśÄ? 5HVWRUDWLYH6KDPSRR OXEUD]\Z]DOHÄ?QRÄ&#x201A;FL RG VWDQX ZĂŻRVĂśZ 'RE EU]H ]HPXOJXM LbPDVXMDbQDVWĂ&#x161;SQLHVSĂŻXF]

KROK 3. 5HVWRUDWLYH2LO -HGZDELVW\EODVN 3R VSĂŻXNDQLX V]DPSRQX UR]F]HV] ZĂŻRV\ 1DĂŻĂśÄ? NLOND NURSOL 5HVWRUDWLYH 2LO QD GĂŻRĂą UR]JU]HM ZbGĂŻRQLDFKDQDVWĂ&#x161;SQLHQDĂŻĂśÄ?ROHMHNQDZLOJRWQHZĂŻRV\LZPDVXMDE\X]\VNDĂ&#x160; MHGZDELVW\NRQG\FMRQXMĂ&#x2C6;F\ HIHNW 3R Z\VXV]HQLX ZĂŻRVĂśZ XÄ?\M SURVWRZQLF\DE\QDGDĂ&#x160;IU\]XU]HZ\MĂ&#x2C6;WNRZRMHGZDELVWHZ\NRĂąF]HQLH1DVDPNRQLHF]DELHJX PRÄ?HV]MHV]F]HXÄ?\Ă&#x160;NLONXNURSOL5HVWRUDWLYH2LO


Uwolnij swoją dziką naturę. Nowości do stylizacji od Echosline. Kosmetyki nadające teksturę, objętość oraz matowe wykończenie.


SPECJALNIE DLA MILA PRO


ZAGWARANTUJ SOBIE,ÖE OTRZYMASZ T-SHIRT ZAPROJEKTOWANY PRZEZ CZOÉOWEGO PROJEKTANTA MARIUSZA PRZYBYLSKIEGO SPECJALNIE DLA MILA PRO.

KUP JAK NAJSZYBCIEJ ZESTAW PRODUKTÓW Z NOWEJ STYLIZACJI Be ART A OTRZYMASZ UNIKATOWY T-SHIRT W PREZENCIE. Koszt zestawu: 299Œj. O szczegóły zapytaj Doradców Handlowych FLK


nowoล›ci

Nowa generacja produktรณw MicroLines ๏ฌrmy Hairdreams Metoda numer 1 wล›rรณd zagฤ™szczania wล‚osรณw staje siฤ™ jeszcze lepsza! Od wielu lat zagฤ™szczanie wล‚osรณw metodฤ… MicroLines ๏ฌrmy Hairdreams jest pierwszym wyborem fryzjerรณw, aby przywrรณciฤ‡ naturalnฤ… peล‚niฤ™ wล‚osรณw osobom skarลผฤ…cym siฤ™ na ich wypadanie i przerzedzanie. Teraz sprawdzony system MicroLines zostaล‚ od podstaw poddany mody๏ฌkacji i udoskonalony. Nowa generacja MicroLines oferuje jeszcze wiฤ™kszฤ… rรณลผnorodnoล›ฤ‡, jest ล‚atwiejsza w zastosowaniu i speล‚nia niemal wszystkie ลผyczenia klientรณw, ktรณrych dotyczy problem wypadania wล‚osรณw! &RUD]ZLรšFHMOXG]LZW\PWDNฤHPรฏRG\FKRVรถEPDVรฏDEH ZรฏRV\LFLHUSL]SRZRGXLFKZ\SDGDQLDDSURFHVWHQPD WHQGHQFMรšZ]URVWRZรˆLPRฤHSURZDG]LรŠGRSRZVWDZDQLD PLHMVFRZ\FKรฏ\VLQ-HVWWRV]F]HJรถOQLHSRZDฤQ\SUREOHP SV\FKLF]Q\GODW\FKNRELHWXNWรถU\FKSLรšNQHZรฏRV\EXGXMรˆSRF]XFLHZรฏDVQHMZDUWRฤ‚FLLSHZQRฤ‚รŠVLHELH-XฤZODWDFKHNVSHUFLฤŸUP\+DLUGUHDPVGRVWU]HJOLWรšWUDSLรˆFรˆ ZLHOH RVรถE NZHVWLรš L RSUDFRZDOL RSDWHQWRZDQรˆ PHWRGรš ]DJรšV]F]DQLDZรฏRVรถZ0LFUR/LQHV-HMFHOHPMHVWSU]\ZUรถFHQLHUDGRฤ‚FLฤ\FLDRVRERPERU\NDMรˆF\PVLรš]bSUREOHPHP Z\SDGDQLDZรฏRVรถZLรฏ\VLHQLD=DJรšV]F]HQLHZรฏRVรถZPHWRGรˆ0LFUR/LQHVZJรถUQHMF]รšฤ‚FLJรฏRZ\RSDUWHMHVWQD ]DVWRVRZDQLX PLNURGUREQHM VLDWNL QD NWรถUHM SU]\PRFRZDQHVรˆZ\VRNLHMMDNRฤ‚FLSUDZG]LZHZรฏRV\LNWรถUDZbQLHZLGRF]Q\ VSRVรถE MHVW SRรฏรˆF]RQD ] ZรฏDVQ\PL ZรฏRVDPL :b SU]HFLZLHรฑVWZLH GR WUDG\F\MQ\FK WUHVHN L SHUXN GRGDWNRZHZรฏRV\LQWHJUXMรˆVLรš]ZรฏDVQ\PLZรฏRVDPLNOLHQWD NOLHQWNL6รˆQRV]RQHQDVWDรฏHWDNMDNZรฏDVQHZรฏRV\G]LรšNL F]HPXPRฤQDEUDรŠXG]LDรฏZHZV]\VWNLFKFRG]LHQQ\FKDNW\ZQRฤ‚FLDFK WDNLFK MDN VSRUW WDQLHF F]\ VDXQD 'RGDWNRZH ZรฏRV\ GDMรˆ SRF]XFLH SRVLDGDQLD W\FK QDWXUDOQLH URVQรˆF\FK7RZรฏDฤ‚QLHWHLQQRZDF\MQHZรฏDฤ‚FLZRฤ‚FLVSUDZLรฏ\ฤH0LFUR/LQHVWRQDMVNXWHF]QLHMV]DLQDMSRSXODUQLHMV]D QDฤ‚ZLHFLHSURIHVMRQDOQDPHWRGD]DJรšV]F]DQLDZรฏRVรถZ 2EHFQLH ฤŸUPD +DLUGUHDPV SRQRZQLH ]RSW\PDOL]RZDรฏD V\VWHP0LFUR/LQHVVNXSLDMรˆFVLรšQDZLHOXLVWRWQ\FKV]F]HJรถรฏDFK$NWXDOQHXGRVNRQDOHQLDRSLHUDMรˆVLรšQDSUDNW\F]Q\FK GRฤ‚ZLDGF]HQLDFK L VXJHVWLDFK SU]HND]DQ\FK SU]H] ZLHOROHWQLFK SDUWQHUรถZ IU\]MHUVNLFK 0LFUR/LQHV NWรถU]\ E\OL]DDQJDฤRZDQLZSUDFHUR]ZRMRZHฤŸUP\+DLUGUHDPV ']LรšNLWHPXV\VWHPVWDรฏVLรšEDUG]LHMSU]\MD]Q\GODXฤ\WNRZQLNDLMHV]F]HOHSLHMVSHรฏQLDZ\PDJDQLDNOLHQWรถZ :DฤQ\P NURNLHP GR RVLรˆJQLรšFLD SRZ\ฤV]HJR FHOX MHVW VHUZLVฤท7DLORUPDGHฤตฤŸUP\+DLUGUHDPV=DWรˆQD]ZรˆNU\MHVLรšUรšF]QHZ\WZDU]DQLHSURGXNWรถZ0LFUR/LQHVZbPDQXIDNWXU]H +DLUGUHDPV 'Rฤ‚ZLDGF]HQL HNVSHUFL G]LรšNL VZHMVNUXSXODWQHMSUDF\UรšF]QLHZ\NRQXMรˆLQG\ZLGXDOQLH

22


]DSURMHNWRZDQHVLDWNLGR]DJรšV]F]DQLDZรฏRVรถZNWรถUHVWDQRZLรˆRSW\PDOQLHUR]ZLรˆ]DQLDQDZHWZQDMWUXGQLHMV]\FKSU]\SDGNDFKZ\SDGDQLDZรฏRVรถZLZREHFQDMEDUG]LHMVNRPSOLNRZDQ\FKฤ\F]HรฑNOLHQWรถZGRW\F]รˆF\FK IU\]XUฤผDZV]\VWNRWRZP\ฤ‚OPRWWDฤทQLHPDU]HF]\QLHPRฤOLZ\FKฤต 1RZD DSOLNDFMD GR VNรฏDGDQLD ]DPรถZLHรฑ L ]RSW\PDOL]RZDQH SURFHV\ ORJLVW\F]QH SR]ZDODMรˆ ]DSHZQLรŠ NOLHQWRP NUรถWNL F]DV RF]HNLZDQLD QD LQG\ZLGXDOQLH]DPรถZLRQHSURGXNW\

12:2ยฅm +DLUGUHDPV0LFUR/LQHV6HOHFWLRQ]MHV]F]HZLรšNV]\P Z\ERUHPPRGHOL 3UรถF] Z\NRQ\ZDQLD PRGHOL VLDWHN V]\W\FK QD PLDUรš Z]UDVWD UรถZQLHฤ RIHUWD JRWRZ\FK PRGHOL IU\]XU 0LFUR/LQHV GRVWรšSQ\FK QDW\FKPLDVW EH]NRQLHF]QRฤ‚FLGรฏXJLHJRF]DVXRF]HNLZDQLDQDUHDOL]DFMรš]DPรถZLHQLD 'RVWรšSQ\FKEรšG]LHSRQDGNUHDW\ZQ\FKLPRGQ\FKPRGHOLIU\]XU +DLUGUHDPV UรถZQLHฤ Z WHM G]LHG]LQLH GHF\GXMH VLรš Gรˆฤ\รŠ NX LQQRZDF\MQRฤ‚FL ]DPLDVW WUDG\F\MQHJR L VWDQGDUGRZHJR DVRUW\PHQWX IU\]XU Zb SU]\V]รฏRฤ‚FL ]RVWDQLH ZSURZDG]RQ\ V\VWHP +DLUGUHDPV 0LFUR/LQHV 6HOHFWLRQ.U\MHVLรš]DW\PHODVW\F]Q\GRSDVRZDQ\GRSRWU]HENOLHQWรถZ Z\EรถUPRGHOLNRORUรถZLGรฏXJRฤ‚FLZรฏRVรถZNWรถU\XNLHUXQNRZDQ\MHVWQD WRMDNLHDNWXDOQLHSDQXMรˆWUHQG\RUD]F]HJRRF]HNXMรˆNOLHQFL

+DLUGUHDPVZVSLHUDVZRLFKSDUWQHUรถZ0LFUR/LQHVSRSU]H]V]HURNR]DNURMRQHFURVVPHGLDOQHG]LDรฏDQLDUHNODPRZHLQQRZDF\MQHSRUDG\HNVSHUWรถZ GRVWรšSQHRQOLQHRUD]ZLHOHLQQ\FKIRUPZVSรถรฏSUDF\'ODIU\]MHUรถZNWรถU]\ GRSLHUR ZSURZDG]DMรˆ GR VZHM RIHUW\ SURGXNW\ +DLUGUHDPV 0LFUR/LQHV GRVWรšSQH Vรˆ DWUDNF\MQH SDNLHW\ GOD SRF]รˆWNXMรˆF\FK :LรšFHM LQIRUPDFML PRฤQD]QDOHฤ›รŠQDVWURQLHKWWSVZZZKDLUGUHDPVFRPSOYROXPH +DLUGUHDPV ] VLHG]LEรˆ Z *UD]X $XVWULD MHVW ZLRGรˆF\P PLรšG]\QDURGRZ\P GRVWDZFรˆ SURIHVMRQDOQ\FK SURGXNWรถZ ] QDWXUDOQ\FK ZรฏRVรถZ Zb NDWHJRULL SUHPLXP ']LรšNL LQQRZDF\MQ\P F]รšVWR RSDWHQWRZDQ\P WHFKQRORJLRP+DLUGUHDPVXPRฤOLZLDGHOLNDWQรˆLQLHZLGRF]QรˆLQWHJUDFMรš Z\VRNRJDWXQNRZ\FK VWDUDQQLH UรšF]QLH Z\VHOHNFMRQRZDQ\FK ZรฏRVรถZQDWXUDOQ\FK]ZรฏDVQ\PLZรฏRVDPLNOLHQWDDQDZHWZ]URVWQRZ\FK ZรฏDVQ\FKZรฏRVรถZ:WHQVSRVรถE+DLUGUHDPVVSHรฏQLDฤ\F]HQLDNOLHQWDGRW\F]รˆFHZLรšNV]HMQDWXUDOQHMGรฏXJRฤ‚FLLJรšVWRฤ‚FLZรฏRVรถZDMHGQRF]Hฤ‚QLH RWZLHUD QLHRJUDQLF]RQH PRฤOLZRฤ‚FL NUHDW\ZQHJR SURMHNWRZDQLD IU\]XU .UHDFMH IU\]MHUVNLH +DLUGUHDPV Vรˆ QXPHUHP MHGHQ Zฤ‚UรถG QDMOHSV]\FK VW\OLVWรถZLFHOHEU\WรถZQDFDรฏ\Pฤ‚ZLHFLH :LรšFHMLQIRUPDFMLQDVWURQLHZZZKDLUGUHDPVFRP LIDFHERRNFRPKDLUGUHDPVRIฤŸFLDO

0LFUR/LQHV 6HOHFWLRQ RIHUXMH FDรฏรˆ JDPรš QRZ\FK SURGXNWรถZ Z W\P PLรšG]\ LQQ\PL QRZH ]DJรšV]F]HQLD ZรฏRVรถZ R GรฏXJRฤ‚FL FP Z SU]\VWรšSQHM FHQRZR JZLD]GNRZHM MDNRฤ‚FL ZรฏRVรถZ ] HIHNWHP SXVKXS NWรถUHZ\FKRG]รˆQDSU]HFLZฤ\F]HQLRPNOLHQWรถZGRW\F]รˆF\PPDNV\PDOQHMGรฏXJRฤ‚FLLJรšVWRฤ‚FLZรฏRVรถZSU]\MHGQRF]HVQ\PNRU]\VWQ\PVWRVXQNX FHQ\GRMDNRฤ‚FL1RZH]DJรšV]F]HQLDRGรฏXJRฤ‚FLZรฏRVรถZFPVSHรฏQLDMรˆ QDWRPLDVWฤ\F]HQLDZ]DNUHVLH]ZLรšNV]HQLDREMรšWRฤ‚FLZรฏRVรถZXNOLHQWรถZ ]NUรถWNLPLIU\]XUDPL'ODฤ‚ZLDGRP\FKPRG\NOLHQWHNGRVWรšSQHVรˆQRZRF]HVQHPRGQHNRORU\5RRW6KDGRZRFXGRZQLHQDWXUDOQHMJUDGDFML NRORUXRGFLHPQLHMV]HMQDVDG\GRMDVQ\FKNRรฑFรถZHN:V]\VWNLHPRGHOH Vรˆ GRVWรšSQH RSFMRQDOQLH ] PRFRZDQLHP VWDรฏ\P OXE W\PF]DVRZ\P 7D XQLNDOQD UรถฤQRURGQRฤ‚รŠ SURGXNWรถZ GRVWรšSQD MHVW W\ONR Z RIHUFLH +DLUGUHDPV 1RZDJHQHUDFMDSURGXNWรถZOLQLL0LFUR/LQHVRIHUXMHGRVNRQDรฏHUR]ZLรˆ]DQLD GOD NOLHQWรถZ ] SUREOHPDPL Z ]DNUHVLH REMรšWRฤ‚FL ZรฏRVรถZ :\SRZLHGฤ› 6DQGU\ 6FKPLGEDXHU +DLUGUHDPV +HDG RI (GXFDWLRQ QD WHQ WHPDW .DฤGH ]DJรšV]F]HQLH SURGXNWDPL 0LFUR/LQHV ]DZLHUD QLHZLDU\JRGQรˆ LORฤ‚รŠ GRฤ‚ZLDGF]HQLD L ZLHG]\ WHFKQLF]QHM Z WHM G]LHG]LQLH -HVW WREDUG]RZDฤQHSRQLHZDฤMHVWWRVXPDZV]\VWNLFKW\FKGRฤ‚ZLDGF]Hรฑ LGUREQ\FKV]F]HJรถรฏรถZNWรถUHZ\UรถฤQLDMรˆQDVQDU\QNXLVSUDZLDMรˆฤH NOLHQFL Z NDฤGHM ฤ\FLRZHM V\WXDFML PDMรˆ SRF]XFLH QRV]HQLD GRVNRQDรฏHM MDNRฤ‚FL ZรฏRVรถZ NWรถUH Vรˆ QDWXUDOQH L EH]SLHF]QH 'RW\F]\ WR UรถZQLHฤ REVรฏXJL Z VDORQDFK IU\]MHUVNLFK NWรถUD G]LรšNL ]DVWRVRZDQLX QRZ\FK WHFKQRORJLL 0LFUR/LQHV VWDรฏD VLรš MHV]F]H SURVWV]D V]\EV]D L EH]SLHF]QLHMV]D8รฏDWZLDWRUรถZQLHฤSRF]รˆWNXMรˆF\PVW\OLVWRPLIU\]MHURPV]\ENLH ]DSR]QDQLHVLรš]WHPDWHP]DJรšV]F]DQLDZรฏRVรถZL]DFKZ\FDQLHNOLHQWรถZ PRฤOLZRฤ‚FLDPLVSHNWDNXODUQHJRUDG]HQLDVRELH]GRNXF]OLZ\PSUREOHPHPZ\SDGDQLDZรฏRVรถZLรฏ\VLHQLD

23


nowoĹ&#x203A;ci

PiÄ&#x2122;kne wĹ&#x201A;osy zaczynajÄ&#x2026; siÄ&#x2122; od zdrowej skĂłry gĹ&#x201A;owy

Actyva SpeciďŹ ci To odpowiedĹş na wszelkie problemy skĂłry gĹ&#x201A;owy klientĂłw salonu fryzjerskiego. FormuĹ&#x201A;a najnowszych produktĂłw linii Actyva SpeciďŹ ci Cute, oparta jest na najwyĹźszej jakoĹ&#x203A;ci olejkach eterycznych i wyciÄ&#x2026;gach roĹ&#x203A;linnych. SkĹ&#x201A;adniki te majÄ&#x2026; dziaĹ&#x201A;anie oczyszczajÄ&#x2026;ce, przywracajÄ&#x2026; rĂłwnowagÄ&#x2122;, Ĺ&#x201A;agodzÄ&#x2026; podraĹźnienia oraz nawilĹźajÄ&#x2026;. Ponadto regulujÄ&#x2026; prawidĹ&#x201A;owe funkcjonowanie skĂłry gĹ&#x201A;owy poprzez pozytywny wpĹ&#x201A;yw na jej naturalny mikrobiom. Rodzaje kuracji opracowano tak, aby kaĹźdy znalazĹ&#x201A; wĹ&#x203A;rĂłd nich coĹ&#x203A; dla siebie! 6WUHV ]DQLHF]\V]F]HQLD QLHZĂŻDÄ&#x201A;FLZH QDZ\NL Ä?\ZLHQLRZH RUD] QLHSUDZLGĂŻRZH VWRVRZDQLH SURGXNWĂśZ SLHOĂ&#x161;JQDF\MQ\FKVĂ&#x2C6;REHFQLHSU]\F]\QĂ&#x2C6;URVQĂ&#x2C6;FHMOLF]E\]DEXU]HĂąGRW\F]Ă&#x2C6;F\FKQDVNĂśUNDLVNĂśU\JĂŻRZ\ 2GG]LÄ&#x201A;SUREOHP\WHQLHEĂ&#x161;GĂ&#x2C6;MXÄ?:DV]\P]PDUWZLHQLHP:V]\VWNLHSURGXNW\]JDP\GRSLHOĂ&#x161;JQDFMLVNĂśU\ JĂŻRZ\6SHFLÄ&#x;FL&XWHVĂ&#x2C6;Z]ERJDFRQHR9(/,$1 &203/(; ÄźRSDWHQWRZDQĂ&#x2C6;PLHV]DQNĂ&#x161;Z\FLĂ&#x2C6;JĂśZURÄ&#x201A;OLQQ\FK ] G]LHZDQQ\ \ NRFDQNL OQX L UXPLDQX Ä?ÜïWHJR J R QDG]Z\F]DMQ\FK \ M \ ZĂŻDÄ&#x201A;FLZRÄ&#x201A;FLDFK SU]HFLZXWOHQLDMĂ&#x2C6;F\FK S MĂ&#x2C6; \ ]PLĂ&#x161;NF]DMĂ&#x2C6;F\FKĂŻDJRG]Ă&#x2C6;F\FKLRFKURQQ\FK =DS\WDMZVDORQLH.HPRQRSURIHVMRQDOQĂ&#x2C6;GLDJQR]Ă&#x161;VNĂśU\JĂŻRZ\LZ\SUĂśEXMU\WXDĂŻQDMOHSLHMGRSDVRZDQ\ GR7ZRLFKSRWU]HE

N NHPRQSRO S VND  ZZZNHPRQSO S

28


Wiatr w żagle! Już 12 stycznia 2020 roku 28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, czyli nasz 15. fryzjerski Finał!

Tylko w zeszłym roku salony partnerskie Kemon zebrały ponad 420 tysięcy złotych, a łącznie w 14 Finałach ponad 2 miliony złotych! Wierzymy, że najbliższy Finał będzie równie udany i ponownie z wielkim sercem zagramy wspólnie z Orkiestrą! Na tę okazję, poza standardowym zestawem materiałów wizerunkowych, przygotowaliśmy dla Was limitowane prostownice z kolorową grafiką oraz szampony Actyva 250 ml w specjalnym orkiestrowym pudełku! Każdy z salonów biorących udział w akcji otrzyma zestaw materiałów, w tym także nasze limitowane produkty, które pomogą przeprowadzić zbiórkę!

Bądźcie na bieżąco i już dziś dołączajcie do grupy na Facebooku – Salony KEMON dla WOŚP. W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu pod adresem: anna.duchala@kemon.pl

Siema!!!


prezentacje

Intensywna pielęgnacja z INTENSIS Okres jesienno-zimowy jest wyzwaniem pielęgnacyjnym dla naszych włosów. Wiatr i spadek temperatury mogą powodować suchość, kruchość oraz matowienie. Problemem bywa też puszenie wywołane wilgocią. Dodatkowo włosy są zniszczone po letnich miesiącach za sprawą promieniowania UV, chloru czy słonej wody. Odpowiedzią na te problemy jest właściwa pielęgnacja – profesjonalnymi kosmetykami marki Intensis Intensive Care.

&KïRGQHMHVLHQQHSRZLHWU]HSRZRGXMHĝHJUXF]Rï\ïRMRZHSUDFXMÈZROQLHMSU]H]FRZïRV\VÈSR]EDZLRQHQDWXUDOQHMRFKURQQHMZDUVWZ\WïXV]F]XFRF]\QLMHEDUG]LHMSRGDWQ\PLQDXV]NRG]HQLD'RGDWNRZRPRJÈ E\Ê RVïDELRQH SRQLHZDĝ Z ]LPQ\P SRZLHWU]X QDF]\QND NUZLRQRĂQH ]ZÚĝDMÈ VLÚ ZVNXWHN F]HJR PQLHM VNïDGQLNöZ DNW\ZQ\FK GRFLHUD GR PLHV]NöZZïRVRZ\FK2GELMDVLÚWRQDLFKNRQG\FMLLZ\JOÈG]LH:ïRV\ VÈSR]EDZLRQHEODVNXLZLWDOQRĂFL=NROHLQRV]HQLHQDNU\ÊJïRZ\RUD] ]PLDQ\WHPSHUDWXU\PRJÈSURZDG]LÊGRQDGPLHUQHJRSU]HWïXV]F]DQLD VLÚZïRVöZLXWUDW\REMÚWRĂFL:ïDĂFLZDSLHOÚJQDFMDMHVWQLH]EÚGQDGR SU]\ZUöFHQLDSLÚNQD7ZRLPZïRVRP 3URVDORQ 3URIHVVLRQDO SURSRQXMH OLQLÚ ,QWHQVLV ,QWHQVLYH &DUH 7R F]WHU\ GRVNRQDïH SURGXNW\ GR LQWHQV\ZQHM SLHOÚJQDFML ZïRVöZ VXFK\FK PDWRZ\FK]QLV]F]RQ\FKSRWU]HEXMÈF\FKLQWHQV\ZQHMUHJHQHUDFML

0DVNDLQWHQV\ZQLH UHJHQHUXMÈFD]NRPSOHNVHP WHUPLF]Q\P =DZLHUDLQQRZDF\MQ\NRPSOHNV UR]JU]HZDMÈF\G]LÚNLF]HPXVNïDGQLNL DNW\ZQHHIHNW\ZQLHMZQLNDMÈZJïÈEZïRVD LRGEXGRZXMÈJRRGĂURGND2EHFQHZ UHFHSWXU]HZLWDPLQ\NHUDW\QDRUD]Z\FLÈJ ]EDPEXVDSU]\ZUDFDMÈZïRVRPQDWXUDOQÈ VLïÚZLWDOQRĂÊLJïDGNRĂÊ=DZLHUDğOWU89

6NïDGQLNLDNW\ZQH

Keratyna =DZLHUDDPLQRNZDV\NWöUHPDMÈ]GROQRĂÊZQLNDQLDZJïÈEZïRVDLWUZDïHJRZLÈ]DQLDVLÚ]ïDñFXFKDPLNHUDW\QRZ\PL:\ND]XMÈQDMZLÚNV]HSRZLQRZDFWZRGRZïRVöZVLOQLHXV]NRG]RQ\FKLRVïDELRQ\FKSRGF]DVJG\ ]GURZHZïRV\ZFKïDQLDMÈW\ONRQLH]QDF]QHLFKLORĂFL.HUDW\QDZ\SHïQLD XE\WNLSRZVWDïHZïXVFHZïRVDZZ\QLNXXV]NRG]HñFKHPLF]Q\FKğ]\F]Q\FK VïRñFH ZLDWU L PHFKDQLF]Q\FK F]HVDQLH V]F]RWNRZDQLH :ïRV\ RG]\VNXMÈ]GURZ\Z\JOÈGREMÚWRĂÊSRï\VNLVÈSRGDWQHQDXNïDGDQLH Ekstrakt z bambusa %DPEXVMHVWURĂOLQÈ]QDQÈMXĝRGVWDURĝ\WQRĂFLLZ\NRU]\VW\ZDQÈZFHODFK OHF]QLF]\FK:\VWÚSXMHZ$]MLRUD]QDZ\VSDFK2FHDQX,QG\MVNLHJR L6SRNRMQHJR']LĂSHïQLWHĝUROÚURĂOLQ\R]GREQHM =HZ]JOÚGXQDERJDFWZRZLWDPLQPLQHUDïöZPLNURHOHPHQWöZNU]HPLRQNLLDPLQRNZDVöZMHVWZ\NRU]\VW\ZDQ\ZNRVPHW\FH2Gĝ\ZLDFHEXONLZïRVöZQDSUDZLDXV]NRG]HQLDUHZLWDOL]XMHLZ]PDFQLDZïRV\

'ZXID]RZ\Sï\QWHUPRRFKURQQ\ 6WDQRZLGRVNRQDïÈRFKURQÚWHUPLF]QÈSRGF]DV PRGHORZDQLDZïRVöZSU]\Xĝ\FLXSURVWRZQLF\F]\ VXV]DUNL1DGDMHZïRVRPMHGZDELVWÈJïDGNRĂÊL SRï\VN]DSHZQLDZïDĂFLZ\SR]LRPQDZLOĝHQLDG]LÚNL ]DZDUWRĂFLSDQWHQROX=DZLHUDğOWU89 3RMHPQRĂÊJ

3RMHPQRĂÊJ

Zļ0DVNDZVSUD\X .HUDW\QDZSï\QLHEH] VSïXNLZDQLD =DZLHUDQDWXUDOQÈNHUDW\QÚNWöUDZQLNDMÈF ZJïÈEZïRVDRGEXGRZXMHXE\WNL ZMHJRVWUXNWXU]HG]LDïDUHJHQHUXMÈFR LNRQG\FMRQXMÈFR'RVNRQDOHRGEXGRZXMH ZïRV\]QLV]F]RQH]DELHJDPLIU\]MHUVNLPL &KURQLMHSU]HGV]NRGOLZ\PG]LDïDQLHP Z\VRNLFKWHPSHUDWXUSRGF]DVVXV]HQLD LPRGHORZDQLDSU]\Xĝ\FLXSURVWRZQLF\ VXV]DUNLOXEORNöZNL 3RMHPQRĂÊJ

30

Innowacyjny produkt o natychmiastowym G]LDïDQLXZIRUPLHPDVNLZVSUD\X EH]VSïXNLZDQLD 1DZLOĝD :]PDFQLD2GEXGRZXMH ]QLV]F]RQHZïRV\1DGDMHVSUÚĝ\VWRĂÊ 2Gĝ\ZLD=ZLÚNV]DREMÚWRĂÊ '\VF\SOLQXMH SXV]ÈFHVLÚZïRV\8ïDWZLDUR]F]HV\ZDQLH &KURQLSU]HGZ\VRNÈWHPSHUDWXUÈ =DSRELHJDUR]GZDMDQLXVLÚNRñFöZHN =ZLÚNV]DSRGDWQRĂÊQDXNïDGDQLH 3U]\ĂSLHV]DVXV]HQLHZïRVöZ&KURQLSU]HG SURPLHQLRZDQLHP89 :\JïDG]D'HğQLXMH ORNL&KURQLNRORUZïRVöZIDUERZDQ\FK 1LHREFLÈĝDZïRVöZ 1DGDMHSRï\VN 3U]\ZUDFDZïRVRPZLWDOQRĂÊLb]GURZ\ Z\JOÈG(OLPLQXMHHOHNWU\]RZDQLHVLÚZïRVöZ 3RMHPQRĂÊJ

ZZZFKDQWDOFRPSO


'HÀQLFMDVW\OXLQLH]DZRGQRĤFL 6]F]RWNDURNX

-XľZNUµWFHGRVWÛSQH ZQDMOHSV]\FKVNOHSDFKIU\]MHUVNLFKZ3ROVFH


WWW.DAVINES.COM FACEBOOK.COM/DAVINESPOLSK A FACEBOOK.COM/DAVINESOFFICIAL


6,Ä&#x201A;$ 75$16)250$&-,

/,48,'63(//=0,(1,$6:2-Ã&#x2026;3267$Ã&#x2021;=3Ä&#x201A;<18:3,$1.Ã&#x2122; .7Â&#x201D;5$Ä&#x201A;Ã&#x2026;&=<6,Ã&#x2122;=:Ä&#x201A;Â&#x201D;.1$0,:Ä&#x201A;26Â&#x201D;: 3235$:,$,&+.21'<&-Ã&#x2122;,635$:,$ Ä»(2'=<6.8-Ã&#x2026;(1(5*,Ã&#x2122;,*58%2Ä&#x161;Ã&#x2021;


prezentacje

Davines

Prezentów czas Świąteczne zestawy od Davines ponownie przenoszą nas w świat magii i baśni, gdzie wszystko jest możliwe. Urzekają, rozczulają i sprawiają, że jesteśmy gotowi na podróż do krainy marzeń.

34


']LHO]EOLVNLPLQDMOHSV]HFKZLOHSRGDUXMLPHPRFMHLKLVWRULH]ZLรˆ]DQH ]NDฤG\Pฤ‚ZLรˆWHF]Q\P]HVWDZHP3LรšNQHRSDNRZDQLH]RVWDQLH]:DPL QDGรฏXฤHMMDNRGHNRUDF\MQ\SRMHPQLNQDGURELD]JL 6SHFMDOQDOLPLWRZDQDHG\FMD]HVWDZรถZMXฤGRVWรšSQD =QDMG]LHFLHZQLFKQDVWรšSXMรˆFHOLQLHSURGXNWRZH

Essential Haircare &RG]LHQQDSLHOรšJQDFMDZรฏRVรถZ :WHMOLQLLQDMSHรฏQLHMรฏรˆF]\P\LGHรšฤท'REUHGODZรฏRVรถZ GREUHGOD3ODQHW\ฤต:\ELHUDMรˆFMรˆZVSLHUDV]ZรฏRVNLHJRVSRGDUVWZD6ORZ)RRG5ROQLF\ NWรถU\FK ]QDP\ ] LPLHQLD L QD]ZLVND NRQLHF]QLH SU]\MU]\M VLรš HW\NLHFLH XSUDZLDMรˆURฤ‚OLQ\NWรถU\FKHNVWUDNW\]QDMG]LHV]ZNRVPHW\NDFK (VVHQWLDO+DLUFDUHWRURG]LQNRVPHW\NรถZLGHDOQLHWUDฤŸDMรˆF\FKZSRWU]HE\ SLHOรšJQDF\MQH ZรฏRVรถZ Z\VRND ]DZDUWRฤ‚รŠ ELRGHJUDGRZDOQ\FK VNรฏDGQLNรถZSRFKRG]HQLDQDWXUDOQHJRLHNRORJLF]QHRSDNRZDQLDSU]\MD]QHฤ‚URGRZLVNX

Nounou 5RG]LQD NRVPHW\NรถZ GR ZรฏRVรถZ VXFK\FK OXE ]QLV]F]RQ\FK Z Z\QLNX ]DELHJรถZ WDNLFK MDN SDVHPND UR]MDฤ‚QLDQLH WUZDรฏD OXE SURVWRZDQLH =b HNVWUDNWHP ] SRPLGRUรถZ )LDVFKHWWR ] 7RUUH *XDFHWR ฤผ 6ORZ )RRG 3UHVLGLXP %RJDWH Z ZรšJORZRGDQ\ L SURWHLQ\ PDMรˆ VLOQH G]LDรฏDQLH RGฤ\ZF]H LbSU]HFLZXWOHQLDMรˆFHZ]ZLรˆ]NX]REHFQRฤ‚FLรˆZLWDPLQ\&3RQDGWRFKDUDNWHU\]XMรˆVLรšZ\ELWQLHHQHUJL]XMรˆF\PLLRGฤ\ZF]\PLZรฏDฤ‚FLZRฤ‚FLDPL

:V]\VWNLH SURGXNW\ :V]\VWNLH SURGXNW\ 2, 2, ]DZLHUDMรˆ ]DZLHUDMรˆ ROHMHN ROHMHN URXFRX URXFRX ] ] $PD]RQLL $PD]RQLL 7R 7R LQWHQ LQWHQV\ZQ\ EHWDNDURWHQRZ\ NRNWDMO NWรถU\ RGEXGRZXMH VWUXNWXUรš ZรฏRVรถZ LbSU]\VSLHV]DLFKZ]URVW2OHMHNVW\PXOXMHSURGXNFMรšPHODQLQ\L]QDF]QLH RJUDQLF]D QLV]F]HQLH NRPรถUHN SRG ZSรฏ\ZHP SURPLHQLRZDQLD 89 ]DSRELHJD VWDU]HQLX XHODVW\F]QLD 3R]\VNLZDQ\ MHVW ]H VSHFMDOQ\FK ]UรถZQRZDฤRQ\FKSODQWDFML.RVPHW\NL2,QLH]DZLHUDMรˆVLDUF]DQรถZDQL SDUDEHQรถZ

7KH&LUFOH&KURQLFOHV 1DFRG]LHรฑOLF]รˆVLรšFKZLOHฤผPRPHQW\NLHG\MHVWHฤ‚P\V]F]รšฤ‚OLZLSHรฏQL UDGRฤ‚FLNLHG\F]XMHP\ฤHPRฤHP\]GRE\รŠฤ‚ZLDWNLHG\VLรšZ]UXV]DP\ NLHG\ UD]HP ] LQQ\PL SU]Hฤ\ZDP\ Wรš VDPรˆ SU]\JRGรš 7H FKZLOH QDV รฏรˆF]รˆWZRU]รˆQDV]HGRฤ‚ZLDGF]HQLH7KH&LUFOH&KURQLFOHVWRFHOHEUDFMD NDฤGHMFKZLOLฤผPRPHQWรถZZQDV]\Pฤ\FLX 0XOWL0DVNLQJ &]\ZLHV]ฤHWDNMDNUรถฤQHSDUWLHWZDU]\SRWU]HEXMรˆRGPLHQQHMSLHOรšJQDFMLWDNLRGPLHQQHSRWU]HE\PDMรˆVNรถUDJรฏRZ\GรฏXJRฤ‚FLLNRรฑFรถZNL ZรฏRVรถZ" 7HUD] PRฤHV] GREUDรŠ VSHUVRQDOL]RZDQ\ U\WXDรฏ SLHOรšJQDF\MQ\ QDMOHSLHMGRVWRVRZDQ\GR7ZRLFKSRWU]HE 0XOWL5HODNVGOD&LHELHฤผ0XOWL0DVNLQJGOD7ZRLFKZรฏRVรถZ =DELHJL]Z\NRU]\VWDQLHPQDMOHSLHMGREUDQ\FKNRVPHW\NรถZ'DYLQHV]RVWDรฏ\WDN]DSODQRZDQHDE\]DSHZQLรŠ&LPDNVLPXPSU]\MHPQRฤ‚FLRUD] QDMOHSV]\HIHNWNRVPHW\F]Q\QDZรฏRVDFKLVNรถU]HJรฏRZ\

/LTXLG6SHOO 6LรฏDWUDQVIRUPDFML &LHSรฏR HPLWRZDQH SU]H] VXV]DUNรš PRฤHV] WHUD] Z\NRU]\VWDรŠ GR SLHOรšJQDFML/LTXLG6SHOO]DZLHUDF]รˆVWHF]NรšWHUPRDNW\ZQรˆRUD]NRQFHQWUDW DPLQRNZDVรถZ']LรšNLWDNLHMXQLNDWRZHMNRPELQDFMLSDVPDVWDMรˆVLรšZ\UDฤ›QLH]GURZV]HZ]PRFQLRQHJUXEV]HEDUG]LHMPLรšNNLHLOฤ‚QLรˆFH)OXLGMXฤSRSLHUZV]HMDSOLNDFML]DP\NDรฏXVNLZ]PDFQLDLSRJUXELDZรฏRV\ 6LOQLHMV]HJรšVWV]HZรฏRV\GรฏXฤHMXWU]\PXMรˆNV]WDรฏWIU\]XU\3รฏ\QQDSRVWDรŠ /LTXLG 6SHOO ]DPLHQLD VLรš Z GHOLNDWQรˆ SLDQNรš 1LH ]DZLHUD SDUDEHQรถZ DQLVLOLNRQรถZ

OI $EVROXWQHSLรšNQRGODZรฏRVรถZ :\ELHU]2,MHฤ‚OLV]XNDV]SURGXNWรถZNWรถUHNRPSOHNVRZRRGSRZLHG]รˆ QDZV]\VWNLHSRWU]HE\ZรฏRVรถZ7ROLQLDNWรถUรˆXZLHOELDMรˆIU\]MHU]\LLFK NOLHQWNL=DSHZQLDEODVNPLรšNNRฤ‚รŠLMHGZDELVWRฤ‚รŠXรฏDWZLDUR]F]HV\ZDQLHLRGฤ\ZLD3RPDJD]G\VF\SOLQRZDรŠQLHVIRUQHNRVP\NLQDZLOฤDQDGDMHREMรšWRฤ‚รŠLOHNNRฤ‚รŠQLHREFLรˆฤDMรˆFSDVP&KURQLSU]HGG]LDรฏDQLHP VรฏRรฑFDLJRUรˆF\PSRZLHWU]HP]VXV]DUNL

35


prezentacje

36


Farby Experience to szeroka gama wyszukanych i bogatych kolorów. Swą wyjątkowość zawdzięczają połączeniu bazy odżywczej, protein jedwabiu z wysokiej jakości pigmentami. Farby te zapewniają włosom pielęgnację podczas zabiegu koloryzacji, podkreślając jednocześnie ich naturalny połysk, blask oraz zdrowy wygląd.

Koloryzacja na medal!

Artistique Experience Color System )DUEÚ ([SHULHQFH Z\UöĝQLD WR ĝH MHVW GHOLNDWQD GOD ZïRVöZ L ]DZLHUD ZbVZRLPVNïDG]LHĂURGNLP\MÈFH6NöUDJïRZ\SRNRORU\]DFMLMHVWF]\VWD EH]ĂODGöZZF]HĂQLHMV]HJR]DELHJX

Special Effect Color ļ=RVWDï\RSUDFRZDQHZFHOXX]\VNDQLDĝ\ZHJR NRORUXMXĝSRSLHUZV]\PQDïRĝHQLXIDUE\EH]NRQLHF]QRĂFLUR]MDĂQLDQLD ZïRVöZ 5HG&RSSHU

Experience Cream Color ļ 'HOLNDWQD IDUED R NUHPRZHM NRQV\VWHQFML L PLQLPDOQHM ]DZDUWRĂFL DPRQLDNX NWöUD ïÈF]\ ERJDWÈ SDOHWÚ NRORU\VW\F]QÈ]bQRZRF]HVQÈWHFKQRORJLÈ3RMHPQRĂÊPO

Nature Mix ļ6NRQFHQWURZDQ\SLJPHQWZQDWXUDOQ\FKRGFLHQLDFKNWöU\PRĝQDïÈF]\Ê]IDUEDPL]OLQLL([SHULHQFHZSU]\SDGNXZ\VWÈSLHQLD SUREOHPöZ]SRNU\FLHPVLZL]Q\

Experience Activator ļ(PXOVMDXWOHQLDMÈFD] NRPSOHNVHPVWDELOL]DWRUöZ ]DSHZQLDMÈF\FK VWDïH SRZROQH XZDOQLDQLH WOHQX SRGF]DV FDïHJR ]DELHJX,QWHOLJHQWQHLNRPSOHWQHSRïÈF]HQLH([SHULHQFH$FWLYDWRU]IDUEÈ ([SHULHQFH GDMH JZDUDQFMÚ X]\VNDQLD UöZQRPLHUQHJR NRORUX RUD] SRNU\FLDVLZ\FKZïRVöZ 

Sunblonde Lightening Haircolor ļ6LOQLHUR]MDĂQLDMÈFHIDUE\]DSURMHNWRZDQHWDNE\PDNV\PDOQLHUR]MDĂQLÊZïRV\GRWRQöZEH]Z\WUDZLDQLDLFK3RGNUHĂODMÈQDWXUDOQ\NRORUOXEPDVNXMÈJR ļ3ODW\QRZ\ EORQG ļ 3RSLHODW\ EORQG ļ ,QWHQV\ZQ\ SRSLHODW\ EORQG ļ3HUïRZ\EORQGļ=ïRW\EORQGļ%HĝRZ\EORQG ļ 3HUïRZREHĝRZ\ EORQG ļ $UNW\F]Q\ EORQG ļ )LROHWRZ\ EORQGļ,QWHQV\ZQ\ğROHWRZ\EORQG 

High Blondeļ%H]S\ïRZ\SURV]HNGRVLOQHJRLbEDUG]RVLOQHJRUR]MDĂQLDQLDZïRVöZ5R]MDĂQLDZïRV\GRWRQöZ Hair Color Thickener r ļ (PXOVMD VWZRU]RQD VSHFMDOQLH GR ]DJÚV]F]DQLD IDUEGRZïRVöZPLQQDSRWU]HE\Z\NRQ\ZDQLDSDVHPHNOXEEDOH\DJHijX3URGXNW]DZLHUDZLWDPLQÚ(RUD]ROHMDUJDQRZ\-HVWEDUG]RZ\GDMQ\ Derma Care ļ3ï\QFKURQLÈF\GHOLNDWQÈVNöUÚJïRZ\SU]HGSRGUDĝQLHQLHPLXF]XFLHPSLHF]HQLDNWöUHPRJÈE\ÊZ\ZRïDQHSRSU]H]]DELHJL IDUERZDQLDUR]MDĂQLDQLDOXEWUZDïHMRQGXODFML Pre Tone ļ3ï\QGRSLJPHQWDFMLZïRVöZZ\EDUZLRQ\FKLSRURZDW\FK GR VWRVRZDQLD SU]HG ]DELHJLHP IDUERZDQLD % :ïRV\ F]DUQH ļ FLHPQ\ EUÈ] ZïRV\ MDVQ\ EUÈ] ļ FLHPQ\ EORQG :ïRV\ ĂUHGQL EORQGļEDUG]RMDVQ\EORQG

Color Remover ļ’DJRGQ\Sï\QGRXVXZDQLDSODPQDVNöU]HSRZVWDï\FKZZ\QLNXIDUERZDQLDZïRVöZ Blanc ļ3URGXNWXPRĝOLZLDX]\VNDQLH]NDĝGHMIDUE\([SHULHQFHMDĂQLHMV]HJRRMHGHQWRQRGFLHQLD Level Correctorļ3URGXNWRSUDFRZDQ\ZFHOXQDGDQLDPRGQ\PNRORURP ] VHULL ([SHULHQFH ZïDVFLZHJR NU\FLD ZïRVöZ VLZ\FK OXE MDVQ\FK 1LHWU]HEDGRGDZDÊQDWXUDOQHJRNRORUXZ\VWDUF]\Xĝ\Ê/HYHO&RUUHFWRU DE\X]\VNDÊRSW\PDOQHNU\FLH

Intensive Red Colors ļ)DUE\ZRGZDĝQ\FKLQWHQV\ZQ\FKRGFLHQLDFK SRNU\ZDMÈFH GR VLZ\FK ZïRVöZ   

Grey Color Variationsļ2SUDFRZDQH]P\ĂOÈRQDGDZDQLXSLÚNQHJR RGFLHQLDV]DURĂFLQDZïRVDFKUR]MDĂQLRQ\FKQDWXUDOQLHMDVQ\FKLVLZ\FK )DUE\QLHUR]MDĂQLDMÈZïRVöZ %ODFN*UH\'DUN*UH\/LJKW*UH\9LROHW *UH\'DUN9LROHW*UH\/LJKW6LOYHU*UH\

Perfect Pastels ļ)DUE\VWZRU]RQH]P\ĂOÈRNUHRZDQLXSLÚNQ\FKLbQDV\FRQ\FKRGFLHQLSDVWHOLOXEVXEWHOQ\FKQLXDQVöZNRORU\VW\F]Q\FKQDQDWXUDOQ\FKOXEUR]MDĂQLRQ\FKZïRVDFK3RMHPQRĂÊPO /RYHO\%OXH %OXVK\ 3LQN 6PRRWK\ 9LROHW 3HDUO\ 2UDQJH 6LON\ *UHHQ 'XVW\ -HDQV &OHDU Men Hair Color ļ,GHDOQHUR]ZLÈ]DQLHZ]DNUHVLHNRORU\]DFMLGODPÚĝF]\]QSUHIHUXMÈF\FKQDWXUDOQ\Z\JOÈG3RNU\ZDLUHGXNXMHVLZHZïRV\ GR 3RMHPQRĂÊ PO 0HQ 0HQ 0HQ 0HQ 0HQ0HQ

:LÚFHMLQIRUPDFML]QDMG]LHV]QD FB@ArtistiquePolska OXESRGQUtel. 61 437 49 80 2ğFMDOQ\SDUWQHUPDUNLwww.progress.wrzesnia.pl

Primerļ7RUR]ZLÈ]DQLHGODW\FKIDUENWöU\FKNRORUV]\ENRSïRZLHMH %D]Ú ([SHULHQFH 3ULPHU PRĝQD UöZQLHĝ PLHV]DÊ ]H ZV]\VWNLPL RGFLHQLDPL ([SHULHQFH L 6HDVRQV DE\ ]LQWHQV\ğNRZDÊ NRORU\ 9LROHW 5HG &RSSHU*ROG1HXWUDO

37


prezentacje

ARTplex Poznaj nowoczesną technologię ochrony i wzmacniania włosów podczas zabiegów fryzjerskich ARTplex Prosalon Professional to dwustopniowy zabieg, który chroni strukturę włosów oraz zapobiega uszkodzeniom powstającym w trakcie procesu koloryzacji, rozjaśniania oraz innych fryzjerskich zabiegów chemicznych. Włosy odzyskują blask, zdrowy wygląd, a uzyskane kolory są trwalsze i bardziej intensywne. 1RZRF]HVQD IRUPXïD $57SOH[ ]DZLHUD UHZROXF\MQ\ NRPSOHNV VNïDGQLNöZ DNW\ZQ\FK SRFKRG]HQLD QDWXUDOQHJR ]DPNQLÚW\ Z QLRVRPDFK SÚFKHU]\NDFK ']LÚNL WDN LQQRZDF\MQHPX WUDQVSRUWRZL VNïDGQLNL DNW\ZQH SHQHWUXMÈ Z JïÈE ZïRVöZ GDMÈF Z\VRNÈ L HIHNW\ZQÈ RGEXGRZÚ L RFKURQÚ ZïRVöZ

6\VWHP $57SOH[ WR GZD SURGXNW\

Cechy systemu ARTplex:

%RQG&UHDWRUQUļ.UHDWRUZLÈ]DñGZXVLDUF]NRZ\FK ,QQRZDF\MQ\ SURGXNW NWöU\ WZRU]\ QDSUDZLD RUD] Z]PDFQLD LVWQLHMÈFH ZLÈ]DQLD GZXVLDUF]NRZH Z VWUXNWXU]H ZïRVöZ 3URGXNW ZQLND JïÚERNR ZH ZïRV\ RGEXGRZXMH MH RUD] ]DSRELHJD SRZVWDZDQLX XV]NRG]Hñ ZbWUDNFLH IU\]MHUVNLFK ]DELHJöZ FKHPLF]Q\FK 7ZRU]\ ZDUVWZÚ RFKURQQÈ NWöUD ]DWU]\PXMH SLJPHQW\ ZH ZïRVDFK =QDF]ÈFR SRSUDZLD HODVW\F]QRĂÊ L Z\WU]\PDïRĂÊ ZïRVöZ 3R]RVWDZLD ZïRV\ PRFQH L ]GURZH =DZLHUD NRPSOHNV DPLQRNZDVöZ L]RĠDZRQ\\ ] VRL SRFKRGQD F\VWHLQ\ RUD] FHUDPLG\ Opakowanie: 100 g

• ľ ľ ľ ľ ľ ľ ľ ľ

%RQG$PSOLğHUQUļ8WUZDODF]ZLÈ]DñGLVLDUF]NRZ\FK :]PDFQLDMÈF\ NUHP GR ZïRVöZ NWöU\ RGSRZLDGD ]D VWDELOL]DFMÚ Lb RFKURQÚ QRZ\FK ZLÈ]Dñ GZXVLDUF]NRZ\FK ZH ZïRVDFK SRZVWDï\FK ZbZ\QLNX G]LDïDQLD SURGXNWX QU %RQG &UHDWRU 'RGDWNRZR ]DSHZQLD SUDZLGïRZH QDZLOĝHQLH L JïÚERNLH RGĝ\ZLHQLH ZïRVöZ 3U]\ZUDFD ZïDĂFLZH S+ :\JïDG]D VWUXNWXUÚ ZïRVöZ =DZLHUD ,]RĠDZRQ\ ] VRL SRFKRGQD F\VWHLQ\ FHUDPLG\ RUD] 4XDWHUQLXP Opakowanie: 100 g

Kompatybilny ze wszystkimi zabiegami fryzjerskimi 8V]F]HOQLD ZïRV\ ]DSRELHJDMÈF LFK XV]NRG]HQLRP 1LH REFLÈĝD ZïRVöZ 1LH ZSï\ZD QD HIHNW NRORU\]DFML 1LH ZSï\ZD QD IRUPXï\ SU]\JRWRZDQLD SUHSDUDWöZ GR ]DELHJöZ fryzjerskich =DSHZQLD JïÚEV]È SHQHWUDFMÚ SLJPHQWX ZH ZïRVLH 1LH ZSï\ZD QD F]DV ]DELHJX 1LH ZSï\ZD QD ]PLDQÚ SURSRUFML SURGXNWöZ :V]\VWNLH UHFHSWXU\ ]bGRGDWNLHP 3URVDORQ $57SOH[ SR]RVWDMÈ WDNLH VDPH 'RGDMH HODVW\F]QRĂFL VLï\ L ZLWDOQRĂFL ZïRVRP

Rezultat: ľ %ï\V]F]ÈFH ]GURZH HODVW\F]QH L PLÚNNLH ZïRV\ ľ .RORU WUZDOV]\ L EDUG]LHM ĝ\Z\ ľ 2FKURQD ZïRVöZ SRGF]DV IU\]MHUVNLFK ]DELHJöZ FKHPLF]Q\FK

ZASTOSOWANIE 8ZDJD LVWRWQH MHVW GRNïDGQH RGPLHU]HQLH LORĂFL %21' &5($725$  QDWRPLDVW LORĂÊ SURGXNWX QU %21' $03/,),(5 SRZLQLHQ LQG\ZLGXDOQLH GREUDÊ IU\]MHU DE\ ]DSHZQLÊ UR]SURZDG]HQLH SURGXNWX QD FDïHM GïXJRĂFL ZïRVöZ :$¿1(1LH]DOHFDVLÚGRGDZDQLDZLÚNV]HMLORĂFL%21'&5($725$ QLĝSRGDQRZWDEHODFKJWRPO .2/25<=$&-$

.2/25<=$&-$52=-$¥1,$-k&$

52=-$¥1,$1,(

,ORĂÊ %21' &5($725$ WR IDUE\ UR]MDĂQLDMÈFHM 1LH REHMPXMH LORĂFL XWOHQLDF]D

,ORĂÊ %21' &5($725$ WR SURV]NX UR]MDĂQLDMÈFHJR 1LH REHMPXMH LORĂFL XWOHQLDF]D

.5(0.2/25<=8-k&<

%21'&5($725 

)$5%$52=-$¥1,$-k&$

%21'&5($725 

52=-$¥1,$&=

%21'&5($725 

75 g / ml

1LH ZLÚFHM QLĝ J PO

60 g / ml

9 g / ml

45 g / ml

9 g / ml

60 g / ml

1LH ZLÚFHM QLĝ J PO

30 g / ml

6 g / ml

30 g / ml

1LH ZLÚFHM QLĝ J PO

15 g / ml

1LH ZLÚFHM QLĝ J PO

6$02'=,(/1<=$%,(*2'%8'2:<:’26™: 8P\M ZïRV\ V]DPSRQHP L RVXV] UÚF]QLNLHP :\PLHV]DM PO %21' &5($725 ] PO %21' $03/,),(5 L QDïöĝ UöZQRPLHUQLH RG QDVDG\ Dĝ SR NRñFH 3U]\NU\M F]HSNLHP L ]RVWDZ QD PLQXW SRG ěUöGïHP FLHSïD 'REU]H VSïXF] 2VXV] UÚF]QLNLHP L QDïöĝ %21' $03/,),(5 SRQRZQLH RG QDVDG\ Dĝ SR NRñFH L SR]RVWDZ QD ļ PLQXW\ 'REU]H VSïXF] Z\VXV] L Xïöĝ ZïRV\ )DFHERRN3URVDORQSURIHVVLRQDO,QVWDJUDP3URVDORQBSURIHVVLRQDOZZZFKDQWDOFRPSO

38


prezentacje

Najskuteczniejsze metody pielฤ™gnacji wล‚osรณw Poza pielฤ™gnacjฤ… koloru fryzury oraz jej ksztaล‚tu rรณwnie waลผne jest dbanie o kondycjฤ™ wล‚osรณw. Regularne dostarczanie im niezbฤ™dnych substancji odลผywczych to tylko jeden z elementรณw prawidล‚owej pielฤ™gnacji. Warto zastanowiฤ‡ siฤ™, czy na pewno myjemy nasze wล‚osy we wล‚aล›ciwy sposรณb, a takลผe czy stosujemy dopasowane do ich potrzeb produkty.

3LHOรšJQDFMDIU\]XU\NRMDU]\VLรšSU]HGHZV]\VWNLP]P\FLHPZรฏRVรถZRUD] VWRVRZDQLHP RGฤ\ZNL OXE PDVNL 6DPR P\FLH L Xฤ\ZDQLH SROHFDQ\FK SURGXNWรถZWRMHGQDN]DPDรฏRDE\ZรฏDฤ‚FLZLH]DGEDรŠRQDV]รˆIU\]XUรš1D FDรฏRNV]WDรฏW SLHOรšJQDFML VNรฏDGD VLรš ZLHOH HOHPHQWรถZ NWรถU\FK SRGVWDZรˆ MHVWNRPSOHNVRZHSR]QDQLHVZRLFKZรฏRVรถZLLFKSRWU]HE ฤผ 3RWU]HE\ ZรฏRVรถZ ]PLHQLDMรˆ VLรš QLH W\ONR ZUD] ] SRJRGรˆ DOH WDNฤH ]H ]PLDQรˆ VW\OX ฤ\FLD QDZ\NรถZ ฤ\ZLHQLRZ\FK D SU]HGH ZV]\VWNLP ]bZLHNLHP&KFรˆFQDMOHSLHMVSURVWDรŠLFKRF]HNLZDQLRPZDUWR]DVLรšJQรˆรŠ SRUDG\ X IU\]MHUDVSHFMDOLVW\ NWรถU\ ZVNDฤH QDMSRWU]HEQLHMV]H GOD QLFK NRPSRQHQW\ %รฏรšGQD GLDJQR]D SRWU]HE PRฤH VSRZRGRZDรŠ QLHFKFLD QH SUREOHP\ WDNLH MDN QDGPLHUQH SU]HWรฏXV]F]DQLH VLรš ZรฏRVรถZ F]\ LFK Z]PRฤRQHZ\SDGDQLHฤผPรถZL'RPLQLN3RGZLNDWUHQHUZรฏRVNLHMPDUNL 5,&$NWรถUDWZRU]\SURIHVMRQDOQHNRVPHW\NLGRZรฏRVรถZRUD]ZรฏDฤ‚FLFLHO 3RGZLND6WXGLR 'RSLHOรšJQDFMLZรฏRVรถZ V]F]HJรถOQLH ZDUWR Z\ELHUDรŠ WH NRVPHW\NL NWรถUHVNรฏDGDMรˆVLรš]QDWXUDOQ\FKVNรฏDGQLNรถZRGฤ\ZF]\FK)RUPXรฏ\RSDUWH QD ROHMNDFK L Z\FLรˆJDFK Z\UรถฤQLDMรˆ VLรš ERJDFWZHP QLH]EรšGQ\FK ZLWDPLQ Lb DPLQRNZDVรถZ NWรถUH UHJHQHUXMรˆ ZรฏRV\ RG ฤ‚URGND QDGDMรˆF LP PLรšNNRฤ‚รŠHODVW\F]QRฤ‚รŠMDNUรถZQLHฤQDWXUDOQ\EODVNLZLWDOQRฤ‚รŠ

40

2GSRZLHGQLRGREUDQHNRVPHW\NL .DฤGHZรฏRV\PDMรˆVZRMHLQG\ZLGXDOQHSRWU]HE\GODWHJRGREรถURGSRZLHGQLFKNRVPHW\NรถZMHVWSLHUZV]\PNURNLHPGRSLรšNQHMIU\]XU\L]GURZ\FKZรฏRVรถZ3URGXFHQFLFRUD]F]รšฤ‚FLHMRSUDFRZXMรˆVHULHVNรฏDGDMรˆFHVLรš ]V]DPSRQXRGฤ\ZNLDLQLHU]DGNRPDVNLOXEVHUXPGRZรฏRVรถZNWรถUH PDMรˆ]D]DGDQLH]ZDOF]\รŠNRQNUHWQ\SUREOHPQSSU]HVXV]HQLH 3RGREQLH SRVWรˆSLรฏD PDUND 5,&$ NWรถUD VWZRU]\รฏD OLQLรš SURGXNWรถZ 1DWXULFD.RVPHW\NL]WHMJDP\WRSU]HGHZV]\VWNLPERJDFWZRVXEVWDQFML RGฤ\ZF]\FK SRFKRG]HQLD QDWXUDOQHJR D WDNฤH VSHFMDOQLH VNRPSRQRZDQHIRUPXรฏ\NWรถUHSR]ZROรˆV]\ENRLHIHNW\ZQLHSRSUDZLรŠZ\JOรˆG IU\]XU\LMHMVWDQ:DUWR]DF]รˆรŠRGGRNรฏDGQHJRRF]\V]F]HQLDWDNฤHVNรถU\JรฏRZ\7Xฤ‚ZLHWQLHVSUDZG]LVLรšSHHOLQJ]OLQLL'HWR[LI\LQJ&RPIRUW NWรถU\PRฤQDVWRVRZDรŠGRZV]\VWNLFKW\SรถZZรฏRVรถZ2WHMSRU]HURNX V]F]HJรถOQLH ZDUWR ]DGEDรŠ WDNฤH R GRJรฏรšEQH QDZLOฤHQLH ZรฏRVรถZ GODWHJRGRVNRQDรฏ\PUR]ZLรˆ]DQLHPEรšGรˆNRVPHW\NL0RLVWXUL]LQJ'HIHQVH NWรถUHVNXWHF]QLH]ZDOF]รˆVNXWNLVXFKHJRSRZLHWU]DZRJU]HZDQ\FKSRPLHV]F]HQLDFK )RUPXรฏD ]DZLHUDMรˆFD K\GUROL]RZDQH Z\FLรˆJL ] NDV]WDQรถZRUD]RU]HFKDZรฏRVNLHJRDWDNฤHROHMHNMRMREDSU]\ZUรถFLZรฏRVRP QDWXUDOQ\EODVNLZLWDOQRฤ‚รŠ=NROHLNRVPHW\NL]OLQLL5HSDLULQJ'HHSEรšGรˆ GRVNRQDรฏ\P Z\ERUHP GOD ]QLV]F]RQ\FK ZรฏRVรถZ Z\PDJDMรˆF\FK VLOQHM UHJHQHUDFML2EHFQHZIRUPXรฏDFKSURGXNWรถZFHUDPLG\Z\SHรฏQLรˆXE\WNL ZVWUXNWXU]HZรฏRVD]DSHZQLDMรˆFPXJรฏDGNRฤ‚รŠLMHGZDELVWRฤ‚รŠZGRW\NX


'RQDMQRZV]\FKNRVPHW\NรถZ]RIHUW\5,&$QDOHฤรˆSUHSDUDW\*RUHSDLU 5HZROXF\MQ\V\VWHPRGEXGRZXMรˆF\RLQWHQV\ZQ\PQDW\FKPLDVWRZ\P Lb GรฏXJRWUZDรฏ\P G]LDรฏDQLX RGPรฏDG]DMรˆF\P UHJHQHUXMH ZรฏRV\ PRG\ฤŸNXMรˆF L VSRZDOQLDMรˆF SU]HELHJ SURFHVX VWDU]HQLD : VNรฏDG VHULL ZFKRG]รˆ GZD SURGXNW\ RGPรฏDG]DMรˆF\ L UHJHQHUXMรˆF\ ZรฏRV\ $QWLDJHLQJ 5HVWRULQJ+DLU%RRVWHU6\VWHPRUD]VWDELOL]XMรˆF\LZ]PDFQLDMรˆF\MHRG ฤ‚URGND 6HDOLQJ +DLU %RRVWHU 6\VWHP 'RGDWNRZR ZรฏRVND PDUND VWZRU]\รฏD WDNฤH GRPRZรˆ NXUDFMรš +DLU :HOOQHVV 0DLQWDLQHU NWรถUD SR]ZDOD SU]HGรฏXฤ\รŠHIHNW\G]LDรฏDQLDZVSRPQLDQ\FKZF]Hฤ‚QLHMSURGXNWรถZ

0\M]JรฏRZรˆ &KRรŠP\FLHJรฏRZ\Z\GDMHVLรšE\รŠF]\QQRฤ‚FLรˆQLHZ\PDJDMรˆFรˆZLรšNV]HJR ]DDQJDฤRZDQLDZDUWR]DVWDQRZLรŠVLรšQDGV]F]HJรถรฏDPL3LHUZV]\PNURNLHPMHVWUR]SURZDG]DQLHV]DPSRQXQDZรฏRVDFK1DMOHSV]\PVSRVREHP DSOLNDFMLMHVWQDรฏRฤHQLHJRQDGรฏRQLHLGHOLNDWQHOHF]GRNรฏDGQHZPDVRZDQLHZVNรถUรšJรฏRZ\DQDVWรšSQLHUR]SURZDG]HQLHQDFDรฏHMGรฏXJRฤ‚FLZรฏRVรถZ ฤผ0\FLHZรฏRVรถZSU]HGHZV]\VWNLPRF]\V]F]DMHRUD]VNรถUรšJรฏRZ\]]D QLHF]\V]F]Hรฑ FR SR]ZDOD QD OHSV]H SU]\VZRMHQLH NRPSRQHQWรถZ RG ฤ\ZF]\FK1DOHฤ\MHGQDNSDPLรšWDรŠฤHPDVDฤJรฏRZ\SRZLQLHQE\รŠSR ]EDZLRQ\ JZDรฏWRZQ\FK UXFKรถZ D WDNฤH SU]HELHJDรŠ Z RGSRZLHGQLHM NROHMQRฤ‚FLDE\QLHVSOรˆWDรŠ]HVREรˆSDVPฤผWรฏXPDF]\'RPLQLN3RGZLND โ€“ :DฤQรˆ UROรš RGJU\ZD WDNฤH WHPSHUDWXUD ZRG\ NWรถUรˆ VSรฏXNXMHP\ V]DPSRQ ] ZรฏRVรถZ &LHSรฏD L JRUรˆFD VSUDZLรˆ ฤH รฏXVNL ZรฏRVD ]RVWDQรˆ RWZDUWH GODWHJR RVWDWQLH SรฏXNDQLH ZรฏRVรถZ QDMOHSLHM Z\NRQDรŠ SU]\ Xฤ\FLXFKรฏRGQHMZRG\NWรถUDMH]DPNQLHฤผGRGDMH

7HFKQLNDP\FLDZรฏRVรถZ]DOHฤ\RGLFKGรฏXJRฤ‚FLRUD]HODVW\F]QRฤ‚FLGODWHJRGODNDฤGHJR]QDVEรšG]LHRQDSU]HELHJDรฏDLQDF]HM.RPSOHNVRZH RF]\V]F]DQLHZDUWR]DNRรฑF]\รŠRGฤ\ZNรˆOXEPDVNรˆNWรถUDGRVWDUF]\QLH]EรšGQ\FKVXEVWDQFMLRGฤ\ZF]\FK3RGREQLHMDNZSU]\SDGNXP\FLDQDOHฤ\UรถZQRPLHUQLHUR]SURZDG]LรŠSURGXNWQDFDรฏHMGรฏXJRฤ‚FLZรฏRVรถZ]Wรˆ UรถฤQLFรˆฤHZLรšFHMSURGXNWXSRZLQQR]QDOHฤ›รŠVLรšQDNRรฑFรถZNDFK=E\W GXฤDLORฤ‚รŠNRVPHW\NXPRฤH]DS\FKDรŠSRU\VNรถUQHQDQDV]HMJรฏRZLHFR SURZDG]LGR]ZLรšNV]RQHJRSU]HWรฏXV]F]DQLDVLรš

6W\OL]DFMDSRGNRQWUROรˆ 1DV]DSHZQRฤ‚รŠVLHELHZ]UDVWD]Hฤ‚ZLDGRPRฤ‚FLรˆฤHQDV]DIU\]XUDZ\JOรˆGDHVWHW\F]QLHSU]H]FDรฏ\G]LHรฑ&KRรŠZDUXQNLSRJRGRZHRWHMSRU]H URNXPRFQRXWUXGQLDMรˆ]DSDQRZDQLHQDGZรฏRVDPLSXQNWRZH]DVWRVRZDQLHODNLHUXRฤ‚UHGQLPVWRSQLXXWUZDOHQLDSR]ZROLX]\VNDรŠSRฤรˆGDQ\ HIHNW=HZ]JOรšGXQDIDNWLฤQDV]HZรฏRV\FRUD]F]รšฤ‚FLHMEรšGรˆVNU\ZDQH FLHSรฏรˆF]DSNรˆLV]DOLNLHPZDUWRVNXSLรŠVLรšQDSRGNUHฤ‚OHQLXLFKEODVNX 1DEรฏ\V]F]DF]ZIRUPLHVSUD\XVSUDZLฤHEรšGรˆRQH]DFKZ\FDรฏ\VZRLP SRรฏ\VNLHPDWDNฤH]RVWDQรˆGRGDWNRZRQDZLOฤRQH]]HZQรˆWU] -Hฤ‚OL ]Dฤ‚ SODQXMHP\ Xฤ\รŠ SURVWRZQLF\ OXE ORNรถZNL QDOHฤ\ ]DVWRVRZDรŠ SUHSDUDWRZรฏDฤ‚FLZRฤ‚FLDFKWHUPRRFKURQQ\FK3URGXNW\WHJRW\SXPDMรˆ UรถฤQH IRUP\ DSOLNDFML D LFK JรฏรถZQ\P ]DGDQLHP MHVW RFKURQD ZรฏRVรถZ SU]HG SU]HVXV]HQLHP &RUD] F]รšฤ‚FLHM ]DZLHUDMรˆ RQH Z VZRLP VNรฏDG]LH VXEVWDQFMH QDZLOฤDMรˆFH L RFKURQQH G]LรšNL F]HPX GRGDWNRZR Z]PDFQLDMรˆNRQG\FMรšZรฏRVรถZLQDGDMรˆLPHVWHW\F]Q\Z\JOรˆG

41


prezentacje

Zabezpiecz swoje wล‚osy na zimฤ™ Pรณลบna jesieล„ i zima to ta czฤ™ล›ฤ‡ roku, ktรณra wymaga od nas noszenia czapki i chowania dล‚ugich wล‚osรณw pod szalikiem. Niesprzyjajฤ…ce warunki za oknem sprawiajฤ…, ลผe nasza fryzura potrzebuje jeszcze wiฤ™kszej uwagi, a zwล‚aszcza z zakresu pielฤ™gnacji. Na caล‚e szczฤ™ล›cie istniejฤ… sposoby, ktรณre pozwolฤ… naszej fryzurze olล›niewaฤ‡ nawet pomimo kiepskiej pogody. Jednym z nich sฤ… ลšrรณdziemnomorskie Rytuaล‚y Pielฤ™gnujฤ…ce marki Rica. 1LVNLH WHPSHUDWXU\ VLOQ\ ZLDWU SU]HJU]DQH SRPLHV]F]HQLD R VXFK\P SRZLHWU]XDWDNฤHF]รšVWHRSDG\GHV]F]XLฤ‚QLHJXVSUDZLDMรˆฤHQDV]H ZรฏRV\PLPRZROQLHWUDFรˆVZRMรˆGREUรˆNRQG\FMรš7RWDNฤHF]DVNLHG\QDV]DIU\]XUDZ\PDJD]ZLรšNV]RQHMRFKURQ\RUD]EDUG]LHMLQWHQV\ZQHJR GRVWDUF]DQLDVXEVWDQFMLUHJHQHUXMรˆF\FK โ€“ =PLHQLDMรˆFH VLรš ZDUXQNL SRJRGRZH VSUDZLDMรˆ ฤH QDV]H ZรฏRV\ Vรˆ V]F]HJรถOQLHQDUDฤRQHQDV]\ENรˆXWUDWรš]GURZLD-HGQรˆ]NRQVHNZHQFML PRฤHE\รŠSU]HPURฤHQLHFHEXOHNNWรถUHSURZDG]LGRLFKRVรฏDELHQLDRUD] ]ZLรšNV]RQHJRZ\SDGDQLDZรฏRVรถZ&KFรˆFWHJRXQLNQรˆรŠQDOHฤ\FKURQLรŠ ZรฏRV\]DUรถZQR]]HZQรˆWU]MDNLRGZHZQรˆWU]3R]DF]DSNรˆLV]DOLNLHP ZDUWRVLรšJQรˆรŠSRSURGXNW\RZ\VRNLPVWรšฤHQLXQDWXUDOQ\FKVXEVWDQFML RGฤ\ZF]\FKฤผZ\MDฤ‚QLD'RPLQLN3RGZLNDWUHQHUUHJLRQDOQ\PDUNL5LFD RUD]ZรฏDฤ‚FLFLHOZURFรฏDZVNLHJR3RGZLND6WXGLR 3UDZLGรฏRZH RGฤ\ZLDQLH WR GRSDVRZDQLH NRVPHW\NรถZ GR DNWXDOQ\FK SRWU]HEQDV]\FKZรฏRVรถZ$E\QDMOHSLHMRNUHฤ‚OLรŠF]HJRRF]HNXMHQDV]D IU\]XUD ZDUWR Z\EUDรŠ VLรš GR ]DSU]\MDฤ›QLRQHJR VDORQX IU\]MHUVNLHJR Lb SRSURVLรŠ R SRUDG\ NWรถUH ] SHZQRฤ‚FLรˆ XรฏDWZLรˆ GRPRZรˆ SLHOรšJQDFMรš LbSR]ZROรˆFLHV]\รŠVLรšMHV]F]HEDUG]LHMZ\UD]LVW\PHIHNWHP

1LH]EรšGQHVXEVWDQFMHRGฤ\ZF]H .RPSOHNVRZHRGฤ\ZLHQLHRUD]GEDรฏRฤ‚รŠRSUDZLGรฏRZรˆNRQG\FMรšRGZHZQรˆWU] ฤผ WH GZD HOHPHQW\ Vรˆ NOXF]RZH Z SU]\SDGNX SU]\JRWRZ\ZDQLDZรฏRVรถZQDFKรฏRGQLHMV]รˆF]รšฤ‚รŠURNX&KFรˆFPLHรŠSHZQRฤ‚รŠฤHQDV]H ZรฏRV\EรšGรˆJRWRZHQDQLHVSU]\MDMรˆFHLPZDUXQNLZDUWR]DRSDWU]\รŠVLรš ZbSURGXNW\NWรถUHVLOQLHMHQDV\FรˆRGฤ\ZF]\PLNRPSRQHQWDPL1DMOHSV]\PUR]ZLรˆ]DQLHPEรšGรˆIRUPXรฏ\]DZLHUDMรˆFHVXEVWDQFMHSRFKRG]HQLD QDWXUDOQHJR WDNLH MDN QS ROHMNL F]\ Z\FLรˆJL 'OD SU]\NรฏDGX Z\FLรˆJ ]bRSXQFMLฤŸJRZHMFKDUDNWHU\]XMHVLรšQLH]Z\NOHZ\VRNLPVWรšฤHQLHPQLHQDV\FRQ\FKNZDVรถZWรฏXV]F]RZ\FKRPHJDLRPHJDNWรถUHฤ‚ZLHWQLH VSUDZG]รˆ VLรš Z RFKURQLH ZรฏRVรถZ 6WDQRZLรˆ RQH GRVNRQDรฏรˆ DOWHUQDW\Zรš GOD REFLรˆฤDMรˆF\FK VLOLNRQรถZ NWรถUH ZSรฏ\ZDMรˆ MHG\QLH QD Z\JOรˆG ]HZQรšWU]Q\IU\]XU\

42

3R]D QDWXUDOQ\PL Z\FLรˆJDPL ZDUWR WDNฤH ]DRSDWU]\รŠ VLรš Z SURGXNW\ ]DZLHUDMรˆFH FHUDPLG\ RUD] ELDรฏNR VRMRZH ,FK UHJXODUQH X]XSHรฏQLDQLH SR]ZDODSR]E\รŠVLรšSUREOHPXXE\WNรถZZVWUXNWXU]HZรฏRVD-HVWWRQLH]Z\NOHZDฤQHJG\ฤWRZรฏDฤ‚QLHSU]H]XE\WNLQDV]HZรฏRV\QLHSU]\VZDMDMรˆ WDNGREU]HVXEVWDQFMLRGฤ\ZF]\FKFRSURZDG]LGR]ZLรšNV]RQHMรฏDPOLZRฤ‚FLDWDNฤHPDWRZHJRZ\JOรˆGXLXF]XFLDV]RUVWNRฤ‚FL

.RPSOHNVRZDRFKURQDG]LรšNL ยฅUรถG]LHPQRPRUVNLP5\WXDรฏRP 3R]DUXW\QRZ\PL]DELHJDPLSLHOรšJQDF\MQ\PLSU]HSURZDG]DQ\PLZGRPRZ\P]DFLV]X]ZรฏDV]F]DZW\PRNUHVLHURNXSRZLQQLฤ‚P\]DLQWHUHVRZDรŠ VLรš VSHFMDOQ\PL NXUDFMDPL GOD ZรฏRVรถZ NWรถUH Z QLHGรฏXJLP F]DVLH SR]ZROรˆLPVLรš]UHJHQHURZDรŠLGRVWDUF]\รŠQLH]EรšGQ\FKNRPSRQHQWรถZ ZVSLHUDMรˆFUHJXODUQรˆSLHOรšJQDFMรš%LRUรˆFSRGXZDJรšQDMF]รšVWV]HSUREOHP\]ZรฏRVDPLZรฏRVNDPDUND5LFD]DMPXMรˆFDVLรšSURGXNFMรˆSURIHVMRQDOQ\FKSURGXNWรถZGRZรฏRVรถZVWZRU]\รฏDVHULรšU\WXDรฏรถZSLHOรšJQDF\MQ\FK โ€“ ยฅUรถG]LHPQRPRUVNLH 5\WXDรฏ\ 3LHOรšJQDF\MQH WR GREUH UR]ZLรˆ]DQLH GOD ZV]\VWNLFKW\FKNWรถU]\FHQLรˆVRELHVZรถMF]DVDFKFรˆ]DGEDรŠRSUDZLGรฏRZรˆNRQG\FMรšZรฏRVรถZ:EOLVNRSรถรฏJRG]LQ\SRWUDฤŸรˆRGฤ\ZLรŠZรฏRV\RG ฤ‚URGNDSU]\ZUDFDMรˆFLPWDNฤHQDWXUDOQ\EODVNLMHGZDELVWRฤ‚รŠZGRW\NX ฤผPรถZL'RPLQLN3RGZLNDฤผ3U]HGUR]SRF]รšFLHP]DELHJXฤผIU\]MHUVSHFMDOLVWD]DZV]HGRUDG]DF]HJRGDQHZรฏRV\SRWU]HEXMรˆQDMEDUG]LHMGRSDVRZXMรˆFNXUDFMรšGRLFKDNWXDOQ\FKSRWU]HE:V]\VWNRWRGODMHV]F]H EDUG]LHM Z\UD]LVWHJR HIHNWX NWรถU\ QLHU]DGNR SU]HZ\ฤV]D RF]HNLZDQLD NOLHQWHNฤผGRGDMH 5\WXDรฏ\VWZRU]RQHSU]H]PDUNรˆ5LFDWRDฤG]LHZLรšรŠUรถฤQ\FKSURSR]\FML DNDฤGD]QLFKRGSRZLDGDSRV]F]HJรถOQ\PSUREOHPRPZรฏRVรถZ:ฤ‚UรถG QLFKPRฤQD]QDOHฤ›รŠPLQยฅUรถG]LHPQRPRUVNL5\WXDรฏ:]PDFQLDMรˆF\GHG\NRZDQ\SRVLDGDF]NRPZรฏRVรถZ]WHQGHQFMรˆGRQDGPLHUQHJRZ\SDGDQLD8ฤ\ZDQHZQLPSURGXNW\VรˆERJDWHZPLรฏRU]รˆEMDSRรฑVNLฤHรฑV]HรฑLZ\FLรˆJ]PLรšW\NWรถUH]ZLรšNV]DMรˆREMรšWRฤ‚รŠIU\]XU\QLHSURZDG]รˆF


GR MHM QDGPLHUQHJR SXV]HQLD ']LรšNL U\WXDรฏRZL ZรฏRV\ RG]\VNXMรˆ XWUDFRQรˆHQHUJLรšVWDMรˆFVLรšVLOQLHMV]HLEDUG]LHMHODVW\F]QHQDFDรฏHMGรฏXJRฤ‚FL RUD]]DFKRZXMรˆFSU]\W\PQDWXUDOQ\Z\JOรˆG1DMQRZV]\]QLFK5\WXDรฏ 5HJHQHUXMรˆF\*RUHSDLUZV]Hฤ‚FLXNURNDFKNRPSOHNVRZRUHJHQHUXMHRG ฤ‚URGNDQDZHWQDMEDUG]LHM]HVWUHVRZDQHL]QLV]F]RQHZรฏRV\JZDUDQWXMรˆF GรฏXJRWUZDรฏรˆRFKURQรšLLFK]GURZรˆNRQG\FMรš =LPรˆV]F]HJรถOQLHZDฤQHMHVWSUDZLGรฏRZHRGฤ\ZLDQLHZรฏRVรถZLLFKRFKURQD GODWHJRGREU\PUR]ZLรˆ]DQLHPEรšG]LHVNRU]\VWDQLH]HยฅUรถG]LHPQRPRUVNLHJR5\WXDรฏX2GURG]HQLD']LรšNL]DVWRVRZDQLXSURGXNWรถZNWรถU\FKIRUPXรฏ\ VรˆERJDWHZELDรฏNDSV]HQLF]QHLZ\SHรฏQLDMรˆFHRGฤ‚URGNDXE\WNLFHUDPLG\ NXUDFMDRGEXGRZXMHLZ]PDFQLDZรฏRV\RGฤ‚URGND3R]RVWDรฏHNRPSRQHQW\ SRFKRG]HQLDQDWXUDOQHJRWDNLHMDNPLQZLWDPLQ\(L%5F]\DPLQRNZDV\ VSUDZLDMรˆฤHFDรฏDIU\]XUDRG]\VNXMHPLรšNNRฤ‚รŠJรฏDGNRฤ‚รŠLSRรฏ\VN /LVWรš VDORQรถZ NWรถUH SU]HSURZDG]DMรˆ SU]HGVWDZLRQH U\WXDรฏ\ PRฤQD ]QDOHฤ›รŠQDVWURQLHKWWSULFDSROVNDSOPDSDVDORQRZ

1LHW\ONRNRVPHW\NL .OXF]HP GR ROฤ‚QLHZDMรˆFHM IU\]XU\ QLH]DOHฤQLH RG SRU\ URNX MHVW WDNฤH RGSRZLHGQLR ]ELODQVRZDQD GLHWD NWรถUD GRVWDUF]\ QDV]\P ZรฏRVRP ZV]\VWNLFK QLH]EรšGQ\FK VXEVWDQFML RGฤ\ZF]\FK -HVLHQLรˆ L ]LPรˆ ZDUWR VLรšJQรˆรŠ SR VH]RQRZH ZDU]\ZD L RZRFH %XUDNL G\QLD RUD] ฤ‚OLZNL Vรˆ VLOQLH ERJDWH Z ZLWDPLQ\ NWรถUH Z]PDFQLDMรˆ VWUXNWXUรš ZรฏRVD QDGDMรˆF PXHODVW\F]QRฤ‚FLLZLWDOQRฤ‚FL1LHQDOHฤ\WDNฤH]DSRPLQDรŠRWรฏXV]F]DFK URฤ‚OLQQ\FKฤผVSRUHLFKLORฤ‚FL]QDMG]LHP\ZSHVWNDFKVรฏRQHF]QLNDDZRNDGRRU]HFKDFKF]\WรฏXVW\FKU\EDFK 1LHVWHW\F]\QDPVLรšWRSRGREDF]\QLHRWHMSRU]HURNXQRV]HQLHF]DSNLWR NRQLHF]QRฤ‚รŠ1LHW\ONRSR]ZDODQDPRQDQDRJU]DQLHJรฏRZ\DOHSU]HGH ZV]\VWNLP]DEH]SLHF]DFHEXONLZรฏRVรถZLFKURQLVNรถUรšSU]HGF]\QQLNDPL SRJRGRZ\PL:DUWR]ZUรถFLรŠXZDJรšQDPDWHULDรฏ]MDNLHJRMHVWZ\NRQDQDQDV]DF]DSND1DMOHSV]\PZ\ERUHPEรšG]LHWD]QDWXUDOQHMZHรฏQ\ OXEGHOLNDWQ\FKQLHV\QWHW\F]Q\FKWNDQLQG]LรšNLF]HPX]DUรถZQRVNรถUD JรฏRZ\MDNLZรฏRV\EรšGรˆPRJรฏ\VZRERGQLHRGG\FKDรŠ

5\WXDรฏ5HJHQHUXMรˆF\*RUHSDLU GODEDUG]R]QLV]F]RQ\FKZรฏRVรถZ

6]Hฤ‚FLRHWDSRZDNRPSOHNVRZDUHJHQHUDFMDZรฏRVรถZQDED]LHQDWXUDOQ\FKVNรฏDGQLNรถZ:\FLรˆJ]bRSXQFMLฤŸJRZHMLRU]HFKDZรฏRVNLHJR D WDNฤH NHUDW\QD ZQLNDMรˆ Z JรฏรˆE ZรฏRVD Z]PDFQLDMรˆF JR L QDGDMรˆF PX JUXERฤ‚รŠ 6HU\F\QD VLHPLรš OQLDQH RUD] QDVLRQD FKLD ] NROHL WZRU]รˆQDSRZLHU]FKQLZรฏRVDZDUVWZรšRFKURQQรˆNWรถUD]DEH]SLHF]DZรฏรถNQDNDSLODUQH.XUDFMDG]LDรฏDLQWHQV\ZQLHQDW\FKPLDVWRZR LGรฏXJRWUZDOH

ยฅUรถG]LHPQRPRUVNL5\WXDรฏ:]PDFQLDMรˆF\ SU]HFLZNRZ\SDGDQLXZรฏRVรถZ

ฤHรฑV]HQLDRUD]Z\FLรˆJX]PLรšW\]DELHJQDGDMHIU\]XU]HNOLHQWDREMรšWRฤ‚รŠDZรฏRV\]\VNXMรˆHQHUJLรšVWDMรˆVLรšVLOQLHMV]HLEDUG]LHMHODVW\F]QHDSU]\ W\P]DFKRZXMรˆQDWXUDOQ\L]GURZ\Z\JOรˆG

ยฅUรถG]LHPQRPRUVNL5\WXDรฏ2GURG]HQLD GOD]QLV]F]RQ\FKZรฏRVรถZ

MDNELDรฏNDSV]HQLF]QHF]\FHUDPLG\NWรถUHZQLNDMรˆZJรฏรˆEVWUXNWXU\ZรฏRVรถZVNXWHF]QLHZ\SHรฏQLDMรˆFXE\WNLRGFHEXOHNDฤSRVDPHNRรฑFH D ZรฏรถNQD NDSLODUQH SR]RVWDZLDMรˆF ]UHJHQHURZDQH ']LรšNL ERJDFWZX VNรฏDGQLNรถZ RGฤ\ZF]\FK IU\]XUD QDG NWรถUรˆ SUDFXMHP\ RG]\VNXMH PLรšNNRฤ‚รŠJรฏDGNRฤ‚รŠLSRรฏ\VN

43


)"!, рвУ+ ╞С"$+,╞С╞П╞С╞П r.


,QQRZDF\MQDRGÃ&#x2014;\ZND]SDQWHQROHP RZ ZLHORIXQNF\MQ\PG]LDÃ&#x160;DQLX 7Z ZRU]\QLHZLGRF]QÃ&#x192;RFKURQQRRGÃ&#x2014;\ZF]Ã&#x192; PDVNÃ&#x2021;QDZÃ&#x160;RVDFK

ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï

RGEXGRZXMH QDZLOÃ&#x2014;D SU]HFLZG]LDÃ&#x160;DSXV]HQLXVLÃ&#x2021; XÃ&#x160;DWZLDXNÃ&#x160;DGDQLH QDEÃ&#x160;\V]F]D FKURQLSU]HGZ\VRNÃ&#x192;WHPSHUDWXUÃ&#x192; XÃ&#x160;DWZLDUR]F]HV\ZDQLH FKURQLSU]HGSURPLHQLDPL89 FKURQLSU]HGVPRJLHP XWUZDODIU\]XUÃ&#x2021; Z\JÃ&#x160;DG]DVWUXNWXUÃ&#x2021;ZÃ&#x160;RVµZ QLHREFLÃ&#x192;Ã&#x2014;DZÃ&#x160;RVµZ

,7o0.7 7৳Â&#x152;jo|. 0u-mvoÑ´;|h< l-uhb

3\WDM'RUDGFµZ+DQGORZ\FK


porady

3KRWRE\0RUJDQ+DUULVRQ8QVSODVK

Czy moลผemy sprawiฤ‡, by wล‚osy rosล‚y szybciej? Bawisz siฤ™ noลผyczkami i nagle pod wpล‚ywem impulsu โ€žciach!โ€ โ€“ poล‚owa Twoich piฤ™knych dล‚ugich wล‚osรณw lฤ…duje na podล‚odze... Znasz ten okropny sen? Tak niewiele potrzeba, ลผeby skrรณciฤ‡ wล‚osy. Niestety nie odrastajฤ… one rรณwnie szybko. Przeciฤ™tnie wล‚os roล›nie w tempie ok. 1 cm na miesiฤ…c. Czy moลผemy ten proces przyspieszyฤ‡? Okazuje siฤ™, ลผe tak! 7HPSR Z]URVWX ZรฏRVD X NDฤGHJR F]รฏRZLHND MHVW UรถฤQH ]Z\NOH WR ฤผ PP G]LHQQLH :DUWR SDPLรšWDรŠ ฤH ZรฏRV\ EรšGรˆ URVรฏ\ W\P ZROQLHMLPJRU]HMEรšGรˆRGฤ\ZLRQH FKRG]LWXWDMJรฏรถZQLHRZรฏDฤ‚FLZรˆGLHWรš LF]รšฤ‚FLHMZ\VWDZLDQHQDFLรšฤNLHZDUXQNL]HZQรšWU]QHZ\VRNLHLEDUG]R QLVNLHWHPSHUDWXU\]DQLHF]\V]F]HQLHSRZLHWU]D]DELHJLFKHPLF]QHLWS -Hฤ‚OL QLH GEDP\ R QDV]H ZรฏRV\ WR QLH GRฤ‚รŠ ฤH URVQรˆ RQH ZROQLHM WR GRGDWNRZRNUXV]รˆVLรšLUR]GZDMDMรˆQDNRรฑFDFKFRSRWรšJXMHZUDฤHQLH LFKSRZROQHJRZ]URVWX 'RWHJRGRFKRG]LMHV]F]HGรฏXJRฤ‚รŠID]\DQDJHQF]\OLID]\Z]URVWRZHM ZรฏRVDNWรถUD]Z\NOHWUZDRGGRODW3RW\PF]DVLHZรฏRVSU]HVWDMH URVQรˆรŠLZ\SDGD2W\PMDNGรฏXJRWUZDID]DZ]URVWXZรฏRVDGHF\GXMรˆ SU]HGH ZV]\VWNLP QDV]H JHQ\ DOH WHฤ SR]LRP KRUPRQรถZ QDV] ZLHN SU]HE\WH FKRURE\ SU]\MPRZDQH OHNL QLHGRERU\ ฤ\ZLHQLRZH D WDNฤH NRQG\FMDVNรถU\JรฏRZ\-Hฤ‚OLVNรถUDVZรšG]LLMHVWSU]HVXV]RQD FRF]DVDPL P\OQLH LQWHUSUHWXMHP\ MDNR R]QDNรš รฏXSLHฤX ฤผ ZรฏRV\ EรšGรˆ PLDรฏ\ WHQGHQFMรš GR V]\EV]HJR Z\SDGDQLD L QLH RVLรˆJQรˆ XSUDJQLRQHM SU]H] QDV GรฏXJRฤ‚FL 1DVXZDVLรšWXWDMGRฤ‚รŠRF]\ZLVW\ZQLRVHNฤHLPZLรšFHMZรฏRVPDF]DVX QDZ]URVWLLPV]\EV]HMHVWWHPSRMHJRZ]URVWXW\PGรฏXฤV]\XURฤ‚QLH -Hฤ‚OLZLรšF]DOHฤ\QDPQDHIHNWDFKWRPXVLP\SU]\JRWRZDรŠVLรšQDGรฏXJรˆ LbUHJXODUQรˆSUDFรšSRSLHUZV]HฤHE\XWU]\PDรŠURVQรˆF\ZรฏRVQDJรฏRZLH MDN QDMGรฏXฤHM D SR GUXJLH ฤผ SREXG]LรŠ FHEXONL GR V]\EV]HJR Z]URVWX :bฤDGQ\PZ\SDGNXQLHVSRG]LHZDMP\VLรšMHGQDNQDJรฏHJRSRGZRMHQLD GรฏXJRฤ‚FLZรฏRVรถZ FK\EDฤHPDP\QDJรฏRZLHFPฤทMHฤ\NDฤต 2JURPQ\ ZSรฏ\Z QD NRQG\FMรš QDV]\FK ZรฏRVรถZ L SD]QRNFL PD GLHWD :รฏDฤ‚FLZLHVNRPSRQRZDQDGDMHQDPZLรšNV]รˆSHZQRฤ‚รŠฤHฤŸ]MRORJLF]Q\ Z]URVWZรฏRVDQLHEรšG]LHKDPRZDQ\SU]H]QLHGREรถUZLWDPLQPLQHUDรฏรถZDSU]HGHZV]\VWNLPฤผaminokwasรณw siarkowychNWรถUHVรˆJรฏรถZQ\PVNรฏDGQLNLHPEXGXOFRZ\PZรฏRVรถZLSD]QRNFL-Hฤ‚OLQDV]DGLHWDMHVW XERJDZVNรฏDGQLNLEXGXOFRZHLRGฤ\ZF]HQDV]HZรฏRV\EรšGรˆPLDรฏ\ZLรšNV]รˆWHQGHQFMรšGRZ\SDGDQLDLEรšGรˆZROQLHMURVรฏ\6]F]HJรถOQLHZRNUHVLH

46

MHVLHQQ\PL]LPRZ\PZDUWRVLรšJQรˆรŠSRGRGDWNRZรˆVXSOHPHQWDFMรš0RฤHV]VLรš]G]LZLรŠMDNZLHOHPLQHUDรฏรถZLZLWDPLQG]LDรฏDSR]\W\ZQLHQLH W\ONRQDQDV]HZรฏRV\DOHSRGQRVLWHฤQDV]รˆRGSRUQRฤ‚รŠQSF\QNPLHGฤ› i selen.6]XNDMรˆFRGSRZLHGQLFKSUHSDUDWรถZZDUWR]ZUรถFLรŠXZDJรšQD VXSOHPHQWGLHW\KerabioneGODZรฏRVรถZLSD]QRNFL2SUรถF]ZVSRPQLDQ\FKMXฤPLQHUDรฏรถZXF]HVWQLF]รˆF\FKZSURFHVLHEXGRZ\ZรฏRVD]DZLHUD RQZ\VRNLHLORฤ‚FLDPLQRNZDVรถZVLDUNRZ\FKNWรถUHVWDQRZLรˆSRGVWDZRZ\EXGXOHFZรฏRVรถZLSD]QRNFL:MHJRVNรฏDG]LH]QDMG]LHP\WHฤELRW\Qรš L ZLWDPLQ\ & L ( NWรถUH FKURQLรˆ NRPรถUNL SU]HG VWUHVHP RNV\GDF\MQ\P MHGQ\P]F]\QQLNรถZSU]\VSLHV]DMรˆF\FKZ\SDGDQLHZรฏRVรถZ 6XSOHPHQWGLHW\KerabioneQLHW\ONRRGฤ\ZLDZรฏRV\LGRVWDUF]DRUJDQL]PRZLQLH]EรšGQ\FKGRLFKSUDZLGรฏRZHJRZ]URVWXVXEVWDQFMLDOHWHฤ SREXG]DMHGRZ]URVWX3ROHFDQ\MHVWRVRERPNWรถU\FKZรฏRV\URVQรˆZROQRVรˆFLHQNLHLZVรฏDEHMNRQG\FML %DUG]RLVWRWQDMHVWUรถZQLHฤZรฏDฤ‚FLZD]HZQรšWU]QDSLHOรšJQDFMDZรฏRVรถZ 8QLNDMP\V]DUSDQLDฤผQLHOXELรˆWHJRV]F]HJรถOQLHZรฏRV\SRNรˆSLHOLNWรถUH VรˆZWHG\EDUG]LHMSRGDWQHQDXV]NRG]HQLD'ODWHJRGREUรˆSUDNW\NรˆMHVW VWDUDQQH UR]F]HVDQLH ZรฏRVรถZ SU]HG LFK XP\FLHP 1HJDW\ZQ\ ZSรฏ\Z PDWDNฤH]E\WPRFQH]ZLรˆ]\ZDQLHERZLHPZVNUDMQ\FKSU]\SDGNDFK SURZDG]LWRGRRVรฏDELHQLDFHEXOHN3RQDGWRVWDUDMP\VLรšQLHSU]HJU]HZDรŠ ZรฏRVรถZ VXV]DUNรˆ DQL ]E\W JRUรˆFรˆ ZRGรˆ 5รถZQLHฤ EDUG]R QLVNLH WHPSHUDWXU\VรˆGODVWUXNWXU\ZรฏRVรถZLLFKFHEXOHNQLHNRU]\VWQH1LVND WHPSHUDWXUDSRZRGXMHRENXUF]DQLHQDF]\QHNNUZLRQRฤ‚Q\FKDWR]NROHLRJUDQLF]DWUDQVSRUWVXEVWDQFMLRGฤ\ZF]\FKGRPLHV]NรถZZรฏRVRZ\FK LZHIHNFLHXV]NDG]DFHEXONL2GWHJRMXฤNUรถWNDGURJDGRQDGPLHUQHJR Z\SDGDQLD ZรฏRVรถZ :DUWR WDNฤH SRP\ฤ‚OHรŠ R RFKURQLH SU]HG ]LPRZรˆ DXUรˆ :b W\P FHOX ]DRSDWU]\P\ VLรš Z SU]HZLHZQรˆ L QLH ]D FLDVQรˆ DOH UรถZQRF]Hฤ‚QLHFLHSรฏรˆF]DSNรš,SDPLรšWDMP\ฤผFKRFLDฤSUDJQLHP\E\QDV]HZรฏRV\E\รฏ\MDNQDMGรฏXฤV]HQRฤ\F]NLVรˆZWHMGURG]HQDV]\PLVSU]\PLHU]HรฑFDPL1LHEรถMP\VLรšF]DVHPVNUรถFLรŠLFKRFP1DELRUรˆZWHG\ REMรšWRฤ‚FLL]GURZV]HJRZ\JOรˆGX Mgr Marta Wrรณblewska


porady

Wล‚osy naszych klientรณw a dieta Przychodzฤ… do nas rรณลผne osoby, z rรณลผnymi wล‚osami. Naszym zadaniem โ€“ jako odpowiedzialnych stylistรณw fryzur โ€“ jest zadbanie nie tylko o fryzurฤ™ tu i teraz, ale takลผe o wล‚osy klienta na dล‚uลผej. I czasami jest tak, ลผe niestety same kosmetyki nie rozwiฤ…ลผฤ… wszystkich problemรณw. I wtedy to my powinniล›my klientom pomรณc. 7DNLPSUREOHPHPPRฤHE\รŠQDGPLHUQHZ\SDGDQLHZรฏRVรถZ:DUWRZVSRPรถFQDV]\FKNOLHQWรถZSRUDGDPLMDNรˆGLHWรˆZ]PRFQLรŠZรฏRV\L]PQLHMV]\รŠ VNDOรšZ\SDGDQLD.OLHQFLQDSHZQREรšGรˆ]DGRZROHQLฤผSRNDฤHP\LPERZLHPQDV]รˆWURVNรšRQLFK3R]DW\PฤผPRFQHZรฏRV\VLรšSU]\MHPQLHMWQLH SUDZGD" 6รˆUรถฤQHURG]DMHรฏ\VLHQLD:V]\VWNLHPRฤQDMXฤVNXWHF]QLHOHF]\รŠLLP]DSRELHJDรŠ0RฤH]DQLHRGSRZLDGDรŠQLHSUDZLGรฏRZDGLHWD8ERJLMDGรฏRVSLV VSUDZLD ฤH ]DEXU]RQ\ MHVW QRUPDOQ\ F\NO ZรฏRVรถZ 6SรถMU]P\ FR PRฤQDSROHFLรŠNOLHQWRPE\LFKZรฏRV\E\รฏ\PRFQLHMV]HLSLรšNQLHMV]H

$QW\RNV\GDQW\DQW\XWOHQLDF]H %H]DQW\XWOHQLDF]\QLHPDPRฤOLZRฤ‚FL]DSHZQLHQLDQDWXUDOQHJRZ]URVWX ZรฏRVรถZ *G]LH MH ]QDMG]LHP\" :\PLHQLรŠ PRฤQD FKRFLDฤE\ SRPLGRU\ SDSU\NรšPHORQ\EรถEV]SLQDNZLฤ‚QLHF]HUHฤ‚QLHMDJRG\PRUHOHF]\ฤ‚OLZNL F\WU\Q\ FLHPQR]LHORQH ZDU]\ZD RZRFH F\WUXVRZH NLZL PDUFKHZ V]SLQDNฤผQDMOHSLHMฤ‚ZLHฤ\%DUG]RFHQQ\Pฤ›UรถGรฏHPZLWDPLQLDQW\XWOHQLDF]\VรˆUรถZQLHฤZรˆWUREDU\E\RU]HFK\QDVLRQDF]DUQHERUรถZNLEURNXรฏ\ $QW\XWOHQLDF]HZVSRPDJDMรˆXNรฏDGRGSRUQRฤ‚FLRZ\FRSRฤ‚UHGQLRZSรฏ\ZD QDXWU]\PDQLH]GURZ\FKZรฏRVรถZQDLFKPLHMVFXฤผQDJรฏRZLH$QW\RNV\GDQWZSRVWDFLZLWDPLQ\&XรฏDWZLDZFKรฏDQLDQLHฤHOD]DMDNUรถZQLHฤXWU]\PXMHZ]GURZLXZรฏRV\LVNรถUรš:LWDPLQD$]NROHLUHJXOXMHSURGXNFMรšรฏRMX ZVNรถU]HJรฏRZ\DZLWDPLQD(SREXG]DPLNURNUรˆฤHQLHNUZLSRGVNรถUรˆ

%LDรฏNR $PLQRNZDV\PDMรˆ]QDF]รˆF\ZSรฏ\ZQDEXGRZรšVNรถU\JรฏRZ\,FKQLHGREรถU PRฤHVSUDZLรŠฤHZรฏRV\EรšGรˆVLรšV]\EFLHMVWDU]HรŠLZ\SDGDรŠ-DNLHELDรฏR Z\ELHU]HFLHWR]DOHฤ\RG:DV1LHPXVLWRE\รŠELDรฏNR]ZLHU]รšFHF]\RG]ZLHU]รšFH PLรšVRU\E\QDELDรฏ ฤผZLHP\ฤHZLHOX]QDV]\FKF]\WHOQLNรถZ MHVW ZHJHWDULDQDPL OXE ZHJDQDPL 0RฤH WR E\รŠ WDNฤH ELDรฏNR URฤ‚OLQQH NRPRVDU\ฤRZDDPDUDQWXVNDV]HURฤ‚OLQ\VWUรˆF]NRZHฤผZW\PWDNฤHFLHFLRUNDF]\FLHFLHU]\FDฤผSUDZG]LZHELDรฏNRZHERPE\

:LWDPLQ\ :LWDPLQD$VW\PXOXMHZ]URVWPLHV]NรถZZรฏRVRZ\FKDMHMEUDNVSUDZLD ฤHZรฏRV\VรˆVXFKHLรฏDPOLZH=QDMG]LHP\MรˆPLQZEURNXรฏDFKG\QLRZRFDFK G]LNLHM Uรถฤ\ NDSXฤ‚FLH PDUFKHZFH PRUHODFK SRPLGRUDFK SRPDUDรฑF]DFK PDฤ‚OH F]\ ZรˆWUรถEFH 1LHGREรถU ZLWDPLQ\ & ] NROHL SURZDG]L GRรฏDPOLZRฤ‚FLLUR]GZDMDQLDZรฏRVรถZRUD]SRJRUV]HQLDG]LDรฏDQLDFHEXOHN :DUWRZW\PSU]\SDGNXMHฤ‚รŠQSF]DUQรˆSRU]HF]NรšMDJRG\PDOLQ\RZRFHF\WUXVRZHSDSU\NรšMDUPXฤF]\V]SLQDN2GSRZLHGQLDLORฤ‚รŠZLWDPLQ\ (QDWRPLDVWSU]\VSLHV]DZ]URVWZรฏRVรถZRUD]SRSUDZLDSR]LRPLFK QDZLOฤHQLD=QDMG]LHP\MรˆZMDMNDFKRU]HFKDFKQDVLRQDFKURฤ‚OLQROHLVW\FK ]LHORQ\FKZDU]\ZDFKF]\SLHF]\ZLHSHรฏQR]LDUQLVW\P

0LNURHOHPHQW\ :\PLHQLรŠ WX PRฤQD F\QN NWรถU\ ]DSRELHJD QDGPLHUQHPX Z\SDGDQLX ZรฏRVรถZ=QDMG]LHP\JRZRVWU\JDFKNLHรฏNDFKSV]HQLF\]LDUQDFKVH]DPX RU]HV]NDFK]LHPQ\FKZRรฏRZLQLHF]\JRU]NLHMF]HNRODG]LH0LHGฤ›LฤHOD]R UรถZQLHฤRGJU\ZDMรˆLVWRWQรˆUROรš1LHGREรถUWHMSLHUZV]HMVNXWNXMH]PLDQDPLVWUXNWXUDOQ\PLZรฏRVรถZQDWRPLDVWEUDNLฤHOD]DRGSRZLDGDMรˆ]Dรฏ\VLHQLH XbNRELHW3URGXNW\ERJDWHZPLHGฤ›WRPLQNDNDRNDV]DJU\F]DQDQDWND SLHWUXV]NL QDVLRQD VรฏRQHF]QLND ยฟHOD]R ] NROHL ]QDMGXMHP\ Z PDNX VRL NDV]\MDJODQDF]\VDUG\QNDFK &]HJRQDWRPLDVWQDOHฤ\XQLNDรŠ"=E\WGXฤHMLORฤ‚FLNDZ\Z\VRNRSU]HWZRU]RQHMฤ\ZQRฤ‚FLVรฏRG\F]\PHWDOLFLรšฤNLFKKRGRZODQHJRGURELX DQW\ELRW\NL RUD]ELDรฏHJRFXNUX 3DPLรšWDMP\ฤHXWUDWDZรฏRVรถZMHVWVWDQHPฤŸ]MRORJLF]Q\P=JRGQLH]GDQ\PL PHG\F]Q\PL NDฤGHM GRE\ WUDFLP\ RG SLรšรŠG]LHVLรšFLX GR QDZHW VWX SLรšรŠG]LHVLรšFLX ZรฏRVรถZ 3UREOHP SRMDZLD VLรš ZWHG\ NLHG\ GRFKRG]L GR XV]NRG]HQLDPLHV]NDZรฏRVRZHJRDOERGR]DEXU]HQLDF\NOXZ]URVWXZรฏRVรถZ:WDNLFKV\WXDFMDFKPRฤHVLรš]GDU]\รŠฤHZLรšFHMZรฏRVรถZZ\SDGDQLฤ URฤ‚QLH=ZLHNLHPSURFHVWHQVLรšMHGQDNSRJรฏรšELD3R]DGLHWรˆZDฤQDMHVW ZWHG\NRQVXOWDFMD]OHNDU]HPRUD]]DELHJLWU\FKRORJLF]QH -Hฤ‚OLFKFHV]XPรถZLรŠVLรšQDV]NROHQLH]EDGDรฑWU\FKRORJLF]Q\FK PLQPLNURNDPHUรˆ]DSUDV]DP\GR $NDGHPLL$ODQD'รˆEURZVNLHJRSU]\XO6PROQHM

$ODQ'รˆEURZVNLฤผG\SORPRZDQ\VW\OLVWDIU\]XUNRVPHWRORJRUD]FRDFKLWUHQHU$EVROZHQW UHQRPRZDQHJR7KH*DOOLJDQ&ROOHJH QDMVWDUV]HMV]NRรฏ\NRVPHW\F]QHMZ'XEOLQLH QDNLHUXQNX %HDXW\([SHUWL7HDFKHU7UDLQHUฤผREDG\SORP\VรˆDNUHG\WRZDQHSU]H]EU\W\MVNLHU]รˆGRZHVWRZDU]\V]HQLH,7(&:\NรฏDGRZFDDNDGHPLFNL]DรฏRฤ\FLHOLJรฏรถZQ\WUHQHUZ$ODQ'รˆEURZVNL$FDGHP\]ฤŸOLDPLZ:DUV]DZLH'XEOLQLHL0DQFKHVWHU]H:รฏDฤ‚FLFLHONOLQLNLPHG\F\Q\HVWHW\F]QHM ZFHQWUXP:DUV]DZ\:VZRLP]DZRGRZ\PGRURENXPDZVSรถรฏSUDFรšZFKDUDNWHU]HVSHFMDOLVW\ZSURGXNFMDFKXURGRZ\FKLOLIHVW\ORZ\FKZWDNLFKVWDFMDFKMDN7916W\OH3ROVDW&DIร“7HOHZL]MD:DUV]DZDDWDNฤHZLHOXPDJD]\QDFKฤท.RVPHWRORJLD(VWHW\F]QDฤตฤท)DOH/RNL.RNLฤตฤท.XULHU )U\]MHUVNLฤตฤท0DJD]\Q*HQWOHPDQฤต=DรฏRฤ\FLHOEORJDNRVPHW\F]QHJRGODHNVSHUWรถZLbNOLHQWรถZ ZZZEORJNRVPHW\F]Q\SO

48


szkolenia

„Czym skóra za młodu...” Akademia CULUMNATURA® – ceniony ośrodek szkoleniowy z zakresu naturalnej pielęgnacji i koloryzacji dla fryzjerów – razem z Zespołem Szkół Zawodowych nr 5 we Wrocławiu w dynamicznym tempie wyznaczają zielone szlaki na niwie oświatowej. W pierwszym tygodniu października odbyły się pierwsze na terenie Polski specjalne szkolenia dla nauczycieli zawodu fryzjera. &]\GDVLÚSURIHVMRQDOQLHSUDFRZDÊZVDORQLHIU\]MHUVNLPEH]Xĝ\FLDV\QWHW\F]Q\FKĂURGNöZ"2F]\ZLĂFLH'RZRG]LWHJRSRQDGW\VLÈFQDWXUDOQ\FKVDORQöZZ\NV]WDïFRQ\FKZAkademii CULUMNATURA®LSUDFXMÈF\FK]ZSHïQLQDWXUDOQ\PLSURGXNWDPLRIHURZDQ\PLSU]H]DXVWULDFNÈ ğUPÚ-HVWWRSUDZG]LZDDOWHUQDW\ZDGODPïRG\FKDGHSWöZIU\]MHUVWZD L RGSRZLHGě QD SRWU]HE\ U\QNX ļ Cieszy nas IDNWĝHUöZQLHĝQDXF]\FLHOH ]DZRGX Z 3ROVFH GRVWU]HJDMÈ SRWU]HEÚ ZSURZDG]HQLD WHPDW\NL QDWXUDOQHM SLHOÚJQDFML Lb NRORU\]DFML GR SURJUDPXQDXF]DQLD=ZDĝ\ZV]\QDIDNWĝHFRF]ZDUW\XF]HñMHV]F]HSRGF]DV QDXNL ]DSDGD QD FKRURE\XQLHPRĝOLZLDMÈFHPX SRGMÚFLH SUDF\ Z ]DZRG]LH MHVW WR GOD ZLHOX MHG\QDDOWHUQDW\ZD3RQLHZDĝMHVWWRGODQDVWHPDWZ\MÈWNRZRZDĝQ\ QDG]LHñG]LVLHMV]\QDV]DğUPDZSHïQLSRNU\ZDNRV]W\V]NROHQLDļZ\MDĂQLD$QQD0RVHUG\UHNWRUPDUNLQDU\QHNSROVNL=WHMV]DQV\VNRU]\VWDOL PLÚG]\LQQ\PLSHGDJRG]\]HV]Nöï]DZRGRZ\FK]'ROQHJR¥OÈVND0DULROD1DZRM]=HVSRïX6]Nöï7HFKQLF]Q\FKL2JöOQRNV]WDïFÈF\FK]*ïRJRZD'DQXWD-XV]F]\ñVND]=HVSRïX6]Nöï/LFHDOQ\FKL=DZRGRZ\FKQU Z-HOHQLHM*öU]H$QQD.DOLV]]=HVSRïX6]Nöï7HFKQLF]Q\FKZ1\VLHRUD] $QQD6REF]DN]=6=QUZH:URFïDZLX

RVöEVWDUV]\FKRUD]F]DVRSLVPDPL]LHODUVNLPL2EHFQLHPïRG]LHĝ]b=6= QUZVSLHUDQDLRWRF]RQDMHVWSURIHVMRQDOQÈRSLHNÈPHWRG\F]QÈLbSUDNW\F]QÈSU]H]ğUPÚCULUMNATURA®8F]HVWQLF\]DMÚÊVÈXĂZLDGDPLDQL MDN QDWXUDOQLH EH]SLHF]QLH L SU]\MHPQLH PRĝQD GEDÊ R Z\JOÈG NOLHQWDDOHUöZQLHĝRVZRMH]GURZLHļ1DWXUDOQHIU\]MHUVWZRMHVWDOWHUQDW\ZÈGODNRQZHQFMRQDOQHJRGEDQLDRZ\JOÈG]HZQÚWU]Q\Akademia CULUMNATURA®]DWURV]F]\ïDVLÚRQDMGUREQLHMV]\V]F]HJöïZbWHMNZHVWLLRIHUXMÈFPïRG]LHĝ\SHïHQSDNLHWZLHG]\=DMÚFLDGRGDWNRZH]bQDWXUDOQHJR SRGHMĂFLD GR XURG\ RUD] ZVSöïSUDFD ] CULUMNATURA®, PRJÈ E\Ê FHOHP SU]\V]ïRĂFLÈ L ]GURZ\P UR]ZLÈ]DQLHP QD ĝ\FLH ]DZRGRZHļSRGNUHĂODQDXF]\FLHO]DZRGXL]DïRĝ\FLHOSLHUZV]HMV]NROQHM HNRORJLF]QHMSUDFRZQL,ZRQD/HñF]RZVND

6]DFXQHNGODPïRG]LHĝ\

ļKosmetyka NATURAlnaQLH]PLHQQLH]ZLÚNV]DVZRMHXG]LDï\ZU\QNX VWDMÈF VLÚ SUDZG]LZÈ DOWHUQDW\ZÈ GOD NRQZHQFMRQDOQHJR IU\]MHUVWZD &R MHV]F]H EDUG]LHM QDV FLHV]\ WR IDNW ĝH ZLGDÊ Z\UDěQLH Lĝ PïRGV]H SRNROHQLH]ZUDFDFRUD]ZLÚNV]ÈXZDJÚQDVNïDGSURGXNWöZMDNUöZQLHĝ QD HNRORJLÚ 1DV]H ZLHOROHWQLH GRĂZLDGF]HQLH MDNR SURGXFHQWD SURIHVMRQDOQ\FK NRVPHW\NöZ QDWXUDOQ\FK GOD VDORQöZ IU\]MHUVNLFK RUD] V]NROHQLRZFD RUJDQLF]QHM SLHOÚJQDFML Z\FKRG]L W\P RF]HNLZDQLRPQDSU]HFLZ7\PVHUGHF]QLHM]DSUDV]DPGRZVSöïSUDF\QDXF]\FLHOL SU]HGPLRWöZ]DZRGRZ\FKZ3ROVFHļSRGNUHĂOD:LOOL/XJHU]DïRĝ\FLHO DXVWULDFNLHMğUP\

=LHORQDNODVD 8F]QLRZLHV]NöïIU\]MHUVNLFKZUDPDFK]DMÚÊGRGDWNRZ\FKVZRMHXPLHMÚWQRĂFLPDQXDOQHPRJÈUR]ZLMDÊSU]\]DVWRVRZDQLXQDWXUDOQ\FKSURGXNWöZGRSLHOÚJQDFMLVW\OL]DFMLRUD]NRORU\]DFMLZïRVöZIDUEDPLURĂOLQQ\PL7DNÈIRUPÚQDXNLRGNLONXODWSUDNW\NXMHPïRG]LHĝ]=HVSRïX6]Nöï =DZRGRZ\FKQUZH:URFïDZLX3LHUZV]HNURNLZW\PWHPDFLHVWDZLDOL ZVSöOQLH]QDXF]\FLHODPL]DZRGXNLHUXMÈFVLÚLQWXLFMÈGRĂZLDGF]HQLHP

ľ • ľ 

50

8QLNDOQHQDU\QNXV]NROHQLD]QDWXUDOQHMSLHOÚJQDFML LNRORU\]DFML Konsekwentnie naturalne produkty fryzjerskie 3RPRFZLQWHJUDFMLIU\]MHUVWZDQDWXUDOQHJRZUDPDFK GRGDWNRZ\FK]DMÚÊV]NROQ\FK


prezentacje

Między pędzlem a Termixem, czyli o fryzjerskiej sztuce słów kilka W słoneczne popołudnie znajduję się na poznańskim Łazarzu. Rozglądając się po okolicy, nieco trudno jest mi uwierzyć, że to tu znajdę salon fryzjerski NÓW. Mijam budynki z czerwonej cegły, stając wreszcie przed czarnymi drzwiami z białym, abstrakcyjnym malunkiem. Otwierając je, zaczynam rozumieć, że to wszystko tworzy spójną całość, a ja wcale nie pomyliłam adresów – oto salon Ani Kopaczewskiej i Kuby Janczyszyna, stylistów marki Termix. :SU]HVWURQQ\PZQÚWU]XQDW\FKPLDVWPRĝQDZ\F]XÊSU]\MD]QÈFKRÊ QLHFR WDMHPQLF]È DXUÚ 7R QLH MHVW NROHMQ\ VDORQ IU\]MHUVNL Z NWöU\P RGUD]XZLGDÊUHFHSFMÚLV]HUHJIRWHOL7XNDĝGHVWDQRZLVNRSUDF\PD VZRMÈ SU]HVWU]Hñ G]LÚNL F]HPX $QLD L .XED PRJÈ VZRERGQLH G]LDïDÊ EH]REDZĝH]DUD]SRWNQÈVLÚRNDEHOOXEVWRVNRVPHW\NöZ:12:,8 ZV]\VWNRPDVZRMHPLHMVFHFKRÊQLHR]QDF]DWRĝHVW\OLĂFLQLHSR]ZDODMÈVRELHQDRGURELQÚV]DOHñVWZD -DN PöZLÈ ZïDĂFLFLHOH VDORQX IU\]MHUVWZR MHVW GOD QLFK V]WXNÈ L U]HPLRVïHP GODWHJR NDĝGÈ VWZRU]RQÈ SU]H] QLFK VW\OL]DFMÚ WUDNWXMÈ MDNR LQG\ZLGXDOQH G]LHïR D QLH RGWZöUF]R 6È QLF]\P PDODU]H NWöU]\ RG SURVWHJR ]DU\VRZDQLD NRQFHSFML SU]HFKRG]È GR NV]WDïWRZDQLD IRUP\ DbQDVWÚSQLHGRSLHV]F]DMÈGHWDOH'RVWZRU]HQLDNUHDFMLSRWU]HEXMÈMHGQDNSÚG]OL'ODQLFKVÈQLPLV]F]RWNL

– To szczotki Termix z kolekcji Evolution. 0DUNDSRG]LHOLïDMHNRORUDPLFRZSURVW\ VSRVöESR]ZDODGRSDVRZDÊV]F]RWNÚ GRSRWU]HEZïRVöZ-DVQHV]F]RWNLVÈ SU]H]QDF]RQHGRPRGHORZDQLDFLHñV]\FK ZïRVöZDWHQDMFLHPQLHMV]HĂZLHWQLH VSUDZG]ÈVLÚSU]\XNïDGDQLXJÚVW\FKSDVP ļZ\MDĂQLD.XED-DQF]\V]\Q

']LHUĝÈFZGïRQLQDU]ÚG]LH 1DMHGQ\P]SDUDSHWöZZLG]ÚNLONDV]F]RWHNNWöUHQDMSUDZGRSRGREQLHME\ï\Xĝ\WHSRGF]DVZL]\W\RVWDWQLHMNOLHQWNL,FKRÊZLÚNV]RĂÊ]QLFK E\ïDRNUÈJïDUöĝQLï\VLÚZLHONRĂFLÈLNRORUHP

=DZV]HE\ïDPSU]HNRQDQDĝHGREöURNUÈJïHMV]F]RWNL]DOHĝ\RGGïXJRĂFLZïRVöZ6W\OLĂFL7HUPL[V]\ENRUR]ZLDOLPRMHZÈWSOLZRĂFLWïXPDF]ÈF ĝHNDĝGD]QLFKPDLQQHSU]H]QDF]HQLH%DVLFSROHFDVLÚGRZïRVöZQRUPDOQ\FKPDWHĝQLHFRXQLZHUVDOQ\FKDUDNWHU6RIWVÈV]F]HJöOQLHSU]\GDWQHSU]\PRGHORZDQLXW\SRZRVïRZLDñVNLFKZïRVöZNWöUHZ\PDJDMÈGHOLNDWQRĂFL]HZ]JOÚGXQDVZRMÈVWUXNWXUÚ,FKSU]HFLZLHñVWZHPVÈ WH]NDWHJRULL3OXVGRVNRQDïHGRVW\OL]DFMLFLÚĝNLFKSDVP7ZöUF\12:,8 V]F]HJöOQLH FHQLÈ VRELH SUDFÚ ]H V]F]RWNDPL ;/ JG\ĝ LFK NRUSXV MHVW GïXĝV]\RFPFRSR]ZDODQDV]\EV]ÈSUDFÚ'OD$QLL.XE\WDNDNROHNFMDV]F]RWHNZ\VWDUF]\DE\VSURVWDÊRF]HNLZDQLRPNDĝGHJRNOLHQWD 0LMD FKZLOD D ZUD] ] $QLÈ UR]PDZLDP\ R W\P MDN SUDZLGïRZR SRZLQQR PRGHORZDÊ VLÚ ZïRV\ DE\ LFK QLH ]QLV]F]\Ê =ZUDFD XZDJÚQD WHPSHUDWXUÚļFKRÊFLHSïRSR]ZDODZ\JïDG]LÊZïRV\LQDGDÊLPEODVN RVWU]HJD SU]HG SU]HJU]DQLHP NWöUH PRĝH XV]NRG]LÊ LFK VWUXNWXUÚ RG ĂURGND 3UDFXMÈF QD RNUÈJïHM V]F]RWFH $QLD SU]\ZLÈ]XMH V]F]HJöOQÈ ZDJÚGRVSRVREXMHMZ\NRQDQLDLXĝ\W\FKGRMHMSURGXNFMLPDWHULDïöZ : MHM RFHQLH GREUD V]F]RWND GR PRGHORZDQLD ZïRVöZ WR WDND NWöUD XPRĝOLZLDVZRERGQ\SU]HSï\ZSRZLHWU]DSU]H]RWZRU\LQLHSURZDG]L GRQLHSRWU]HEQHJRSU]HJU]DQLD'ODWHJRZïDĂQLHVW\OLVWNDOXELV]F]RWNL (YROXWLRQJG\ĝLFKNRUSXVPDWHĠRQRZÈSRZïRNÚNWöUDQLHQDJU]HZD VLÚLW\PVDP\PQLHSU]HVXV]DZïRVöZ

52


1DLQQHFHFK\]ZUDFDXZDJรš.XED'ODQLHJRZDฤQ\MHVWXFKZ\WV]F]RWNL NWรถU\ SRZLQLHQ E\รŠ GRSDVRZDQ\ GR GรฏRQL L GDZDรŠ SHรฏQรˆ NRQWUROรš QDGPRGHORZDQ\PLSDVPDPL:VZRMHMSUDF\]D]Z\F]DMG]LHOLJรฏRZรš QDF]WHU\VHNFMH']LรšNL(YROXWLRQ;/PRฤHG]LHOLรŠMรˆQDWU]\F]รšฤ‚FLJG\ฤ V]F]RWND SR]ZDOD PX PRGHORZDรŠ ZLรšNV]H SDVPD ZรฏRVรถZ FR VNUDFD MHJRF]DVSUDF\DMHGQRF]Hฤ‚QLH]PQLHMV]DZLGRF]QRฤ‚รŠรฏรˆF]HรฑZHIU\]XU]H.XELHSRGREDVLรšWDNฤHWRฤHV]F]RWNDMHVWQLHFRFLรšฤV]DRGLQQ\FK SU]H]FRRGF]XZDZLรšNV]\RSรถUZรฏRVรถZLPRฤHOHSLHMNRQWURORZDรŠLFK QDSUรšฤHQLH

6รฏ\V]รš VNU]\SLHQLH GU]ZL 'R ฤ‚URGND ZFKRG]L XPรถZLRQD ZF]Hฤ‚QLHM NOLHQWNDNWรถUรˆ$QLDZLWD]Xฤ‚PLHFKHPSURSRQXMรˆFNDZรš:\FKRG]รš z 12:,8ERJDWV]DRSRF]XFLHฤHIU\]MHUVWZRWRV]WXNDSR]ZDODMรˆFDZ\UD]LรŠVLHELHLGDรŠUDGRฤ‚รŠLQQ\PFRWHPXGXHWRZLXGDMHVLรš]QDNRPLFLH 0DUWD:RMQDURZVND

=PLรฏRฤ‚FLGRZรฏRVรถZ 5R]PDZLDMรˆF]DPEDVDGRUDPL7HUPL[FRUD]EDUG]LHMSU]HNRQXMรšVLรš ฤH GR VZRMHM SUDF\ SRGFKRG]รˆ ]bSUDZG]LZรˆSDVMรˆ6SRVรถEZMDNL RSRZLDGDMรˆ R IU\]XUDFK ฤผ PHWRGDFK LFK WZRU]HQLD RG SRF]รˆWNX GRNRรฑFDDWDNฤHRLQVSLUDFMLWUHQGDPL]FDรฏHJRฤ‚ZLDWDVSUDZLDฤH ZLG]รš Z QLFK QLH W\ONR IU\]MHUรถZ DOH SU]HGH ZV]\VWNLP DUW\VWรถZ =b ZL]\W\ Z VDORQLH VWDUDMรˆ VLรš RQL WZRU]\รŠ VZRMHJR URG]DMX U\WXDรฏ NWรถUHJRUH]XOWDWHPMHVWIU\]XUDQLH W\ONR ]JRGQD ]b RF]HNLZDQLDPL NOLHQWNLDOHSU]HGHZV]\VWNLPGRSUDFRZDQDGRNRรฑFD]HV]F]HJรถOQรˆGEDรฏRฤ‚FLรˆRGHWDOHGRGDMรˆFHMHM FKDUDNWHUX $E\ RWU]\PDรŠ WDNL HIHNW SRรฏรˆF]\OL PLHMVFH Z\UDฤDMรˆFH LFK VW\O VZรถM WDOHQW L SDVMรš GR ZรฏRVรถZ RUD] QDU]รšG]LD NWรถUH QLH ]DZLRGรˆLFKZฤDGQHMV\WXDFML

53


nowości

Tovares

3URIHVMRQDOQHQRĝ\F]NLIU\]MHUVNLH OQH )2;%$5%(5(;3(57%ODFN

3URIHVMRQDOQHGHJDĝöZNLIU\]MHUVNLH IHVMR )2;%$5%(5(;3(57%ODFN

ľ 1Rĝ\F]NL]DSHZQLDMÈSï\QQHLSUHF\]\MQHVWU]\ĝHQLHZïRVöZ DWDNĝHSU]\FLQDQLHEURG\LZÈVöZ ľ :\NRQDQH]Z\VRNLHMMDNRĂFLVWDOLQLHUG]HZQHM &

ľ 2VWUHLWUZDïH ľ .ODV\F]QDVW\OLVW\ND ľ 5ÚF]QHZ\NRQDQLH ľ 'RVWÚSQHZUR]PLDU]Hĵ

ľ :\NRQDQH]Z\VRNLHMMDNRĂFLVWDOLQLHUG]HZQHM &

ľ 2VWUHLWUZDïH ľ.ODV\F]QDVW\OLVW\ND ľ5ÚF]QHZ\NRQDQLH ľ'RVWÚSQHZUR]PLDU]Hĵ

3URIHVMRQDOQHQRĝ\F]NLIU\]MHUVNLH QHQRĝ\ FOX BARBER EXPERT Gunmetal

3URIHVMRQDOQHGHJDĝöZNLIU\]MHUVNLH FOX BARBER EXPERT Gunmetal

ľ 1Rĝ\F]NL]DSHZQLDMÈSï\QQHLSUHF\]\MQHVWU]\ĝHQLHZïRVöZ DWDNĝHSU]\FLQDQLHEURG\LZÈVöZ ľ :\NRQDQH]Z\VRNLHMMDNRĂFLVWDOLQLHUG]HZQHM &

ľ 2VWUHLWUZDïH ľ.ODV\F]QDVW\OLVW\ND ľ5ÚF]QHZ\NRQDQLH ľ'RVWÚSQHZUR]PLDU]Hĵ

ľ :\NRQDQH]Z\VRNLHMMDNRĂFLVWDOLQLHUG]HZQHM &

ľ 2VWUHLWUZDïH ľ .ODV\F]QDVW\OLVW\ND ľ 5ÚF]QHZ\NRQDQLH ľ 'RVWÚSQHZUR]PLDU]Hĵ

54


100% KAUCZUKU

KLASYCZNE I BARBERSKIE

GRZEBIENIE PEGASUS 8 KLASYCZNYCH I 8 BARBERSKICH

 P D F H O 3R :LFHPLVWU]őZLDWD)HGHUDFML&0&ZNDWHJRULL2OG6FKRRO%DUEHU0 0DWFK &]àRQHN%ULWLVK0DVWHU%DUEHUV$OOLDQFH

:<35 52'8.2:$12:,1',$&+ ZZZWRYDUHVSO


prezentacje

Jednorazowa brzytwa â&#x20AC;&#x201C; pen RAZOR one Szablony do Hair Tattoo WeĹş do rÄ&#x2122;ki pen RAZOR one â&#x20AC;&#x201C; jednorazowÄ&#x2026; brzytwÄ&#x2122;, przy pomocy ktĂłrej wykonasz drobne poprawki lub stworzysz niepowtarzalnÄ&#x2026; stylizacjÄ&#x2122;. Szablony wykonane sÄ&#x2026; z wytrzymaĹ&#x201A;ego i elastycznego materiaĹ&#x201A;u, dziÄ&#x2122;ki czemu fryzjer moĹźe uĹźywaÄ&#x2021; ich wielokrotnie. Dostosowane sÄ&#x2026; do uĹźytku wraz z narzÄ&#x2122;dziem pen RAZOR by Magia lub zwykĹ&#x201A;Ä&#x2026; maszynkÄ&#x2026; czy brzytwÄ&#x2026;. 7\ONRSHQ5$=25RQHXPRÄ?OLZL&LVWZRU]HQLHPDJLF]Q\FKIU\]XU E\0DJLD LZ\UDÄ?HQLHZWHQ VSRVĂśEVZHJRLQG\ZLGXDOQHJRVW\OX.LHG\SRVĂŻXJXMHV]VLĂ&#x161;QDV]Ă&#x2C6;SUHF\]\MQĂ&#x2C6;EU]\WZĂ&#x2C6;QLF]\P SLĂśUHPF]\SĂ&#x161;G]OHPÄźMHG\QHFR&LĂ&#x161;RJUDQLF]DWR7ZRMDZ\REUDÄ&#x203A;QLD

6]DEORQ\Z\SRVDÄ?RQHVĂ&#x2C6;ZHODVW\F]Q\SDVHNG]LĂ&#x161;NLNWĂśUHPXWU]\PDMĂ&#x2C6;VLĂ&#x161;QDJĂŻRZLHNOLHQWD EH]NRQLHF]QRÄ&#x201A;FLSU]\WU]\P\ZDQLDLFKUĂ&#x161;NRPD,VWQLHMĂ&#x2C6;UĂśÄ?QHNRPSOHW\NWĂśUH]DZLHUDMĂ&#x2C6; V]WXNV]DEORQĂśZZNDÄ?G\P'RJĂŻRZ\RZĂŻRVDFKGĂŻXJRÄ&#x201A;FLRGGRPPIU\]MHUSU]\NĂŻDGD V]DEORQLZ\FLQDZ]ĂśU =DSUDV]DP\GRVNĂŻDGDQLD]DPĂśZLHĂąQDZZZSHQUD]RUHXLRGZLHG]HQLDIEFRPSHQUD]RU

56


Teraz z

40 ostrzami

Innowacyjna brzytwa na jednorazowe ostrza stworzona do: • precyzyjnego konturowania zarostu (brody, wąsów, baków) konturowania włosów • • stylizowania brwi h) • tworzenia hair tattoo (wzorków na włosach • wygalania przedziałka

Dzięki bardzo wąskiemu ostrzu pen RAZOR możemy wykonywać płynne i precyzyjne ruchy, docinać włosy w kształt, jaki sobie wymarzymy, tak jakbyśmy rysowali piórem po kartce!

PROMOCJA

20% % rabatu na wszystkiee produkty, produ zarówno w sklepie online, jak i przy zakupach upac telefonicznych elleffon cznych. Kod rabatowy: 20MNIEJ EJ

Sklep online: www.penrazor.eu | fb.com/penrazor com/penr /penrazor | tel. 6 604 04 111 802 pen RAZOR by Magia jest produktem opatentowanym. wany pen RAZOR jest zarejestrowanym znakiem handlowym F.H.U. Magia.


prezentacje 0$6=<1.$026(5*(1,2

0$6=<1.$026(5/,3520,1,

0$6=<1.$026(5/,352

2701874

2701589

2701883

ľ2VWU]H )DGLQJ ]DSHZQLD EH]SLHF]QH FLÚFLH EDUG]R EOLVNR VNöU\ Z ]DNUHVLH RG PP GR PP ľ6]\ENL F]DV ïDGRZDQLD PLQ ľ&]DV SUDF\ EH]SU]HZRGRZHM  PLQ • Bateria litowo-jonowa ľ:DJD J ľ : ]HVWDZLH DNXPXODWRU\ XL QDVDGNL ļ  L PP SÚG]HOHN ROLZND L ïDGRZDUND

• Profesjonalna maszynka przewodowo-bezprzewodowa ľ,QQRZDF\MQH RVWU]H 'LDPRQG ] SRZïRNÈ ZÚJORZÈ [ EDUG]LHM RGSRUQH QLĝ VWDQGDUGRZH JïRZLFH WQÈFH FDïNRZLFLH QLHUG]HZQH L ]P\ZDOQH SRG ZRGÈ V]HURNRĂÊ PP ľ=DNUHV FLÚFLD ļ PP ľ&]DV SUDF\ PLQ ľ&]DV ïDGRZDQLD PLQ ľ:DJD J ľ : ]HVWDZLH QDVDGHN ļ    PP VWDFMD ïDGXMÈFD ] NDEOHP ]DVLODF] SÚG]HOHN ROLZND

• Profesjonalna maszynka przewodowo-bezprzewodowa ľ,QQRZDF\MQH RVWU]H 'LDPRQG ] SRZïRNÈ ZÚJORZÈ [ EDUG]LHM RGSRUQH QLĝ VWDQGDUGRZH JïRZLFH WQÈFH FDïNRZLFLH QLHUG]HZQH L ]P\ZDOQH SRG ZRGÈ V]HURNRĂÊ PP ľ=DNUHV FLÚFLD PP ľ&]DV SUDF\ PLQ ľ&]DV ïDGRZDQLD PLQ ľ:DJD J ľ: ]HVWDZLH QDVDGND ļ ļ PP VWDFMD ïDGXMÈFD ]DVLODF] SÚG]HOHN ROLZND

)2/,$0,/$7(&+1,&:5$30$67(5

'<63(16(5'2)2/,,0,/$7(&+1,&:5$30$67(5 12¿<&=.,:,77(526($57026$,&

0068012

0068395

2103150, 2103152

• Kompatybilna z dozownikiem Wrapmaster XL ľ(.2120,&=1$ RSDNRZDQLH Z\VWDUF]D QD VWDQGDUGRZ\FK RGFLQNöZ RUD] GR ]PQLHMV]D ]Xĝ\FLH farby ľ35(&<=<-1$ ïDWZLHMV]H QDNïDGDQLH SURGXNWX ľ$17<32¥/,=*2:$ IROLD NDUERZDQD ]DSRELHJD VSï\ZDQLX PLHV]DQNL NRORU\]XMÈFHM

ľ6]\ENR L Z\JRGQLH RGFLQD DUNXV]H ĝÈGDQHM ZLHONRĂFL ZLHONRĂF ľ:\WU]\PDï\ EH]SLHF]Q\ L ïDWZ\ Z REVïXG]H ľ']LÚNL XU]ÈG]HQLX NRORU\]DFMD MHVW SURVWD L EDUG]LHM Z\GDMQD ľ3U]H]QDF]RQ\ GR IROLL 0LOD7HFKQLF :UDSPDVWHU ;/

ľ1Rĝ\F]NL PDMÈ LQQ\ RV]DïDPLDMÈF\ Z\JOÈG \JOÈG ľ2VWU]D VÈ Z\SURğORZDQH L PDMÈ Z\SROHURZDQH ZDQH NNUDZÚG]LH ľ1Rĝ\F]NL VÈ LGHDOQH GR FLHQLRZDQLD PHWRGÈ ķVOLFLQJ WHFKQLTXHĵ ĂOL]JDQLH

3’<10(',&$5(9(/2;635$<

2/,:.$'22675=<&/($1&$5(

FILTR DO WODY AQUA CARE

6900057

6900060

6900050

ľ3ï\Q GR V]\ENLHM GH]\QIHNFML PDï\FK SRZLHU]FKQL Z REV]DU]H PHG\F]Q\P GRPDFK RSLHNL VDQDWRULDFK VDORQDFK ğWQHVV Lb63$ VDORQDFK IU\]MHUVNLFK NRVPHW\F]Q\FK JDELQHWDFK PDVDĝX SU]HGV]NRODFK V]NRïDFK RUD] GR GH]\QIHNFML SRZLHU]FKQL PDMÈF\FK L QLHPDMÈF\FK NRQWDNWX ] ĝ\ZQRĂFLÈ ľ1DGDMH VLÚ GR GH]\QIHNFML SRZLHU]FKQL WDNLFK MDN EODW\ VWRï\ NODPNL XFKZ\W\ RUD] GR VSU]ÚWX L DNFHVRULöZ fryzjerskich i kosmetycznych ľ3URGXNW SRVLDGD G]LDïDQLH EDNWHULREöMF]H GURĝGĝDNREöMF]H EöMF]H ZREHF SUÈWNöZ JUXěOLF\ LbRJUDQLF]RQH ZLUXVREöMF]H ZREHF 5RWDZLUXVD 1RURZLUXVD RUD] EöMF]H ZREHF ZLUXVöZ RVïRQNRZ\FK ZbW\P 9DFFLQLD +,9 +%9 +&9

ľ3URIHVMRQDOQ\ ĂURGHN ROHMRZ\ GR NRQVHUZDFML ZV]\VWNLFK URG]DMöZ PDV]\QHN GR VWU]\ĝHQLD JRODUHN RUD] WU\PHUöZ ľ&KïRG]L VPDUXMH L ]ZLÚNV]D ĝ\ZRWQRĂÊ ľ&KURQL SU]HG NRUR]MÈ ľ%H]ZRQQ\ EH]EDUZQ\ QHXWUDOQ\ GOD HOHPHQWöZ ] JXP\ LbWZRU]\Z V]WXF]Q\FK

ľ:VSRPDJD QDZLOĝDQLH VNöU\ JïRZ\ L ZïRVöZ G]LÚNL F]HPX OHSLHM SU]\VZDMDMÈ VNïDGQLNL RGĝ\ZF]H SRGF]DV ]DELHJöZ ľ&KURQL GïRQLH RVöE P\MÈF\FK ZïRV\ SU]HG Z\VXV]HQLHP LbSRGUDĝQLHQLDPL ľ8ïDWZLD P\FLH ZïRVöZ RUD] LFK UR]F]HV\ZDQLH ľ:VSRPDJD NRORU\]DFMÚ ZïRVöZ SRQLHZDĝ QHXWUDOL]XMH zawarty w wodzie wolny chlor ľ&KURQL DUPDWXUÚ IU\]MHUVNÈ VïXFKDZNL L P\MQLH SU]HG kamieniem ľ:\UDěQLH ]PQLHMV]D LORĂÊ RVDGX L MHVW ïDWZLHMV]\ GR XWU]\PDQLD Z F]\VWRĂFL ľ3U]\VSLHV]D P\FLH ZïRVöZ ]PQLHMV]DMÈF ]Xĝ\FLH ZRG\ ľ:VSRPDJD SLHQLHQLH VLÚ V]DPSRQöZ GR ZïRVöZ G]LÚNL F]HPX RV]F]ÚG]DV] NRVPHW\NL ľ5HGXNXMH ZROQ\ FKORU RUD] PHWDOH FLÚĝNLH ľ8QLHPRĝOLZLD Z]URVW L UR]ZöM EDNWHULL JU]\EöZ RUD] ZLUXVöZ ľ3R]ZDOD ]PQLHMV]\Ê LORĂÊ ZRG\ ]Xĝ\WHM GR P\FLD ZïRVöZ G]LÚNL F]HPX SRPDJD FKURQLÊ ĂURGRZLVNR QDWXUDOQH

Pro Fading Edition black

58

Black Diamond

Black Diamond


MADE IN GERMANY

Produkty dostฤ™pne w sklepach Oficjalny dystrybutor profesjonalnych produktรณw Moser w Polsce www.falelokikoki.pl


męska strefa

Odsiwianie – nowy potencjał rozwoju w salonie Koloryzacja w salonie damskim jest jednym z głównych elementów, zaraz po usłudze strzyżenia, generujących przychody finansowe. A jak sytuacja wygląda we fryzjerstwie męskim? Można byłoby przypuszczać, że podstawą zarobkową są tutaj usługi strzyżenia i golenia...

1RZRF]HVQ\ PÚĝF]\]QD L MHJR SRWU]HE\ QDWXUDOQLH UR]V]HU]\ï\ PÚVNL ĂZLDW XVïXJ R DVSHNW RGPïDG]DQLD 0ÚĝF]\ěQL Z ZLHOX SU]\SDGNDFK ZbSHZQ\PPRPHQFLHVZRMHJRĝ\FLD]SDQLNÈSDWU]ÈQDVZRMHVLZLHMÈFH VNURQLH&KFÈE\ÊPïRG]L=DGDMÈS\WDQLHF]\PRĝQDFRĂ]W\P]URELÊ ERQLHFKFÈF]XÊVLÚVWDUR 2VRELĂFLHXZDĝDPĝHQLHNWöU\P RGURELQÈ RV]URQLRQH VNURQLH GRGDMÈ XURNXLPÚVNRĂFL-HGQDNRF]HNLZDQLDQDV]HJRNOLHQWDLMHJRĝ\F]HQLD RGQRĂQLHUR]ZLÈ]DQLDWHJRSUREOHPXZ\PDJDMÈ]DMÚFLDVLÚW\PWHPDWHP3RGF]DVUR]PRZ\RW\PFRPRĝHP\]W\P]URELÊZLHORNURWQLH SDGDVïRZRļNRORU\]DFMD,QIRUPXMHP\NOLHQWDĝHSRIDUERZDQLHVLZ\FK ZïRVöZVWDQRZLUR]ZLÈ]DQLHSUREOHPX:W\PPRPHQFLHSRMDZLDVLÚ VWUDFKZbRF]DFKLbQLHFKÚÊ0ÚĝF]\]QDZFLÈĝXZDĝDNRORU\]DFMÚ]DPDïR PÚVNL]DELHJERLVLÚRĂPLHV]HQLDEUDNXDNFHSWDFML]HVWURQ\VZRMHJR RWRF]HQLD Lb HIHNWX NWöUHJR QDRJOÈGDï VLÚ QD XOLF\ D PLDQRZLFLH NUXF]RF]DUQ\FKZïRVöZLNRPSOHWQLHELDï\FKRGURVWöZ1LHG]LZLÚVLÚĝH PDMÈFZSHUVSHNW\ZLHREUD]NWöU\ZLG]LHOLF]ÚVWRQDXOLFDFKUH]\JQXMÈ ]bWHJRSRP\VïX

60

:PRLPEDUEHUVKRSLHSURFHQWRVöESRVLDGDMÈF\FKVLZL]QÚZUöĝQ\PQDWÚĝHQLXNRU]\VWD]XVïXJLNRUHNW\NRORU\VW\F]QHM-HVWWRV]\ENL LbSURVW\]DELHJGDMÈF\SURFHQWEH]SLHF]HñVWZDLSHZQRĂFLĝHHIHNW NWöU\ EÚG]LH RVLÈJQLÚW\ FRIQLH VLZL]QÚ R NLOND ODW ZVWHF] 3R JïÚEV]HM NRQVXOWDFML PÚĝF]\]QD QLH FKFH Z SURFHQWDFK SR]E\Ê VLÚ VLZ\FK ZïRVöZOHF]FRIQÈÊVLZLHQLHGRPRPHQWXNLHG\DQLHOVNLFKEORQGZïRVöZE\ïR]SURFHQW :\VWDUF]\ïR ]DPLHQLÊ VïRZD ] ķNRORU\]DFMDĵ QD ķNRUHNWD NRORUXĵ DbķSHUPDQHQWQ\HIHNWĵNWöUHJRPÚĝF]\ěQLWDNVLÚERMÈQDķFRIQLÚFLH LORĂFLVLZL]Q\ĵ GRPRPHQWXNLHG\E\ïDRQDLORĂFLRZRDNFHSWRZDOQD 3RGRED LP VLÚ WR ĝH WHQ ]DELHJ MHVW Z SHïQL RGZUDFDOQ\ 3öïSHUPDQHQWQHUR]ZLÈ]DQLHSRZRGXMHZ\SïXNLZDQLHSLJPHQWXDW\PVDP\P SUREOHPRGURVWXRGFKRG]LZ]DSRPQLHQLH 8VïXJDNRUHNW\NRORU\VW\F]QHMUR]ZLQÚïDVLÚXPQLHQDSU]HVWU]HQLRVWDWQLFKODWWDNPRFQRĝHSRGREQLHMDNNRORU\]DFMDZHIU\]MHUVWZLHGDPVNLPVWDQRZLZPRLPEL]QHVLHGUXJLSRGZ]JOÚGHPLORĂFLZ\NRQDQ\FK ]DELHJöZVLOQ\ğODUğQDQVRZ\


7RQDU]ÚG]LHLUR]ZLÈ]DQLHSURSRQXMÚWDNĝHRVRERPNWöUHQLHDNFHSWXMÈVZRMHMUXGHMEURG\LJROÈMÈDE\QLHZLG]LHÊMHMZOXVWU]HDbPRJï\E\ Z\JOÈGDÊRQLHEROHSLHMZ]DURĂFLH.RUHNWDSURGXNWHPRW\PVDP\P RGFLHQLXSRZRGXMHZ\PLHV]DQLHVLÚSLJPHQWXPLHG]LDQHJR]QDWXUDOQÈED]ÈSLJPHQWDF\MQÈZSURGXNFLHLZHIHNFLHRWU]\PXMHP\RGFLHQLH EUÈ]XZUöĝQ\PQDV\FHQLXFRGODNOLHQWDMHVWLGHDOQ\PUR]ZLÈ]DQLHP 0ïRG]L PÚĝF]\ěQL ] QLH GR NRñFD Z\SLJPHQWRZDQ\P ]DURVWHP WDNĝH SUDJQÈ QRVLÊ EURGÚ 3R MHM ]DSXV]F]HQLX QLH VÈ MHGQDN ]DFKZ\FHQLERZLHPZïRV\EURG\VÈELDïHĝöïWDZHOXEZRGFLHQLDFKEORQGöZ 7HUD]MXĝQLHPXV]ÈF]HNDÊODWDPLDĝQDWXUDVSRZRGXMHĝHZSURFHVLH GRMU]HZDQLDLFK]DURVWQDELHU]HZïDĂFLZHJRNRORUX3RXSï\ZLHPLQ LbPRJÈFLHV]\ÊVLÚZLGRF]Q\P]DURVWHPF]\EURGÈ

.RUHNWD NRORUX ZïRVöZ NRV]WXMH ]ï EURG\ ]ï NRPSOHW Z\FKRG]L ]ï=QDïRĝHQLHPLb]P\FLHP]DMPXMHQDPWRGRPLQ:NïDGWRZDURZ\MHVWX]DOHĝQLRQ\RF]\ZLĂFLHRGGïXJRĂFLZïRVöZLEURG\DOHĂUHGQLR QLHSU]HNUDF]DJPDV\IDUEXMÈFHM&HQ\]DWHXVïXJLQDU\QNXZ\JOÈGDMÈUöĝQLH0\ĂOÚMHGQDNĝHZDUWRGDÊPÚĝF]\ěQLHV]DQVÚQD]PLDQÚ QLHWZRU]ÈF]DSRURZHMFHQ\,ORĂÊNRU]\VWDMÈF\FK]WHMQRZHMSURSR]\FML VWDQLHVLÚWDNGXĝDĝHEH]ZÈWSLHQLDEÚG]LHGODZïDĂFLFLHODVDORQXEDUG]R VDW\VIDNFMRQXMÈFÈXVïXJÈ -DRVRELĂFLHSUDFXMÚSURGXNWDPLPDUNL.HPRQSU]H]QDF]RQ\PLGRNDPXĠDĝXVLZL]Q\.RORU\]DFMD]VHULL&RORULQJSRVLDGDZ\G]LHORQÈJUXSÚSRG QD]ZÈ*UH\&DPR6ÈWRIDUE\WZRU]ÈFHHIHNWQDWXUDOQHJRNDPXĠDĝXEH] V]WXF]QHJR HIHNWX &RORULQJ WR SöïSHUPDQHQWQD NRORU\]DFMD Z QDWXUDOQ\FK]LPQ\FKRGFLHQLDFK1LH]DZLHUDMÈFDDPRQLDNXIRUPXïDSURGXNWöZ ]DSHZQLD QDMZ\ĝV]\ NRPIRUW L EH]SLHF]HñVWZR NRORU\]DFML .OXF]RZ\P VNïDGQLNLHPMHVWWXROHMHNDELV\ñVNLNWöU\]ZLÚNV]DSRï\VNLPLÚNNRĂÊZïRVöZRUD]Z]PDFQLDLFKZïöNQDG]LÚNLF]HPXVWDMÈVLÚPRFQLHMV]HLU]DG]LHMVLÚïDPLÈ)DUEDZ\SïXNXMHVLÚ]ZïRVDUöZQRPLHUQLHLQLHSR]RVWDZLD EUXQDWQHMED]\NRORU\VW\F]QHMNWöUDQLHZ\JOÈGDHVWHW\F]QLHSRPLHVLÈFX F]\GZöFK'DMHQLHRJUDQLF]RQHPRĝOLZRĂFLWZRU]HQLDLQWHQV\ZQRĂFLZ\V\FHQLDVLZL]Q\MDNLNRUHNW\NRORU\VW\F]QHMNWöUHMGRNRQXMHP\QDZïRVLH 0RG\ğNXMÈF LORĂFL PLHV]DQ\FK IDUE ]H VREÈ L ]PLHQLDMÈF F]DV WU]\PDQLD IDUE\QDZïRVLHRWU]\PXMHP\HIHNW\MDNLFKRF]HNXMHZVSöïF]HVQ\PÚĝF]\]QD0DE\ÊQDWXUDOQLHLMHVWQDWXUDOQLH=DFKÚFDP:DVGRZ\SUöERZDQLD W\FKUR]ZLÈ]DñLUR]ZRMXZïDVQHJREL]QHVXSRSU]H]ZSURZDG]HQLHQRZHMXVïXJLNWöUD]DVLOL:DV]EL]QHVRQRZ\SRWHQFMDï &]ÚVWR SRGF]DV V]NROHñ IU\]MHU]\ S\WDMÈ PQLH R SURSRUFMH PLHV]DQLD 8b PQLH ZLÚNV]RĂÊ ]DELHJöZ Z\NRQ\ZDQD MHVW SU]\ SRPRF\ QDVWÚSXMÈFHMUHFHSWXU\ )DUED*]IDUEÈ*]PLHV]DQHZVWRVXQNXQDWRPLDVWDNW\ZDWRU ZSURSRUFML&]DVWU]\PDQLDUHJXOXMHVLÚLQG\ZLGXDOQLHZb]DOHĝQRĂFLRGSRWU]HE-D]D]Z\F]DMSR]ZDODPPLHV]DQFHSU]HE\ZDÊQLH GïXĝHMQLĝPLQSRQLHZDĝFKRG]LRFRIQLÚFLHVLZL]Q\DQLHSHUPDQHQWQHSRIDUERZDQLH3DPLÚWDMFLHĝHWDIDUEDSR]P\FLXEÚG]LHMHV]F]HGHOLNDWQLHFLHPQLDïDGRJRG]LQ\GDMÈFF]DVNOLHQWRZLQDSU]\]Z\F]DMHQLH VLÚGRHIHNWX1LHQDOHĝ\]DWHPSU]HVDG]LÊ]F]DVHPWU]\PDQLDDE\QLH Z\V]HGïNRORUF]DUQ\

.ROHMQ\ SUREOHP WR Z\SDORQH RG VïRñFD ZïRV\ L EUZL NWöUH VWDMÈ VLÚ PDïR Z\UDěQH L SRZRGXMÈ ĝH WZDU] PÚĝF]\]Q\ WUDFL QD FKDUDNWHU]H 2SUDZDRNDVSUDZLDĝHRSW\F]QLHSDWU]ÈF]GDOHNDZV]\VWNR]OHZDVLÚ ]HVREÈ1DïRĝHQLHQDEUZLSURGXNWöZGRNRUHNW\NRORUXQDļPLQ SR]ZROL SU]\ZUöFLÊ FLHPQLHMV]\ RGFLHñ ZïRVD : HIHNFLH RNR VWDMH VLÚ Z\UDěQHDWZDU]EDUG]LHMZLWDOQD

.OLHQW NWöU\ Z\MHĝGĝD QD GïXĝHM L FKFH SRGWU]\PDÊ HIHNW\ X]\VNDQH ZbVDORQLHPRĝHXĝ\ÊZGRPXSLDQNLNRORU\]XMÈFHM&Dï\V\VWHP]RVWDï VWZRU]RQ\WDNDE\XïDWZLÊQDPUR]ZöMQRZHMXVïXJLZVDORQLHDbSU]HGH ZV]\VWNLPDE\PöFUHDJRZDÊQDSRWU]HE\QRZRF]HVQHJRPÚĝF]\]Q\ Sebastian Karczewski ķ0ÚVNLH=DFLÚFLHĵ

-DN ZLG]LFLH SRG Z]JOÚGHP EL]QHVRZ\P MHVW WR GOD PQLH EDUG]R LVWRWQD XVïXJD Z VDORQLH :\NRQ\ZDQD MHVW UHJXODUQLHSU]H]SURFHQWPÚĝF]\]Q]VLZL]QÈLFRQDMPQLHMX SURFHQWNOLHQWöZNRU\JXMÈF\FKNRORU\]DURVWXZïRVöZLEUZL QLHSRVLDGDMÈF\FKVLZL]Q\8ZDĝDPĝHMHVWWREDUG]RGXĝRMDN QDVDORQPÚVNL3DQRZLHVÈ]DFKZ\FHQLHIHNWDPLD]QDMRPL FKZDOÈ RGPïRG]RQ\ ZL]HUXQHN QLH ZLHG]ÈF ĝH WR ]DVïXJD NRUHNW\NRORUX =DFKÚFDP:DVGRZSURZDG]HQLDWDNLFKXVïXJGR:DV]HJR EL]QHVXMHĂOLLFKMHV]F]HQLHPDFLH:DUXQHNMHVWMHGHQWU]HED ]PLHQLÊIRUPÚNRPXQLNDFML]ķNRORU\]DFMLĵQDķNRUHNWÚNRORUXĵOXELQQÈQLHNRMDU]ÈFÈVLÚPÚĝF]\ěQLH]REUD]NLHPNWöU\ SDPLÚWD]XOLF\ļVWDUV]\3DQ]NUXF]RF]DUQ\PLZïRVDPLLELDï\PRGURVWHP 1DU]ÚG]LH WR SR]ZDOD VNRU\JRZDÊ ZL]HUXQHN PÚĝF]\]Q\ VSHïQLDMÈF SRGĂZLDGRPLH MHJR SRWU]HEÚ ]PLDQ\ 6NRUR FKDUDNWHUIU\]XU\PDSR]RVWDÊEH]]PLDQWRGODF]HJRQLHVNRU\JRZDÊQLHFRNRORUX.OLHQWZ\FKRG]L]VDORQX]QRZ\PLHPRFMDPLLSRF]XFLHPVDW\VIDNFMLĝHPDFRĂQRZHJRFRGRGDMH PXSR]\W\ZQHMHQHUJLLGRG]LDïDQLD =DGDMHFLH VRELH ]DSHZQH S\WDQLH LOH NRV]WXMÈ WDNLH ]DELHJL Zb VDORQLH" 8 PQLH VÈ Z\FHQLRQH QD SR]LRPLH DWUDNF\MQ\P GODPÚĝF]\]Q\]DFKÚFDMÈF\PJRGRVNRU]\VWDQLD]WHMXVïXJL 1DOHĝ\SDPLÚWDÊĝHPÚĝF]\]QDGRSLHURZNUDF]DZWHQĂZLDW LķIDUERZDQLHZïRVöZĵQLHMHVWGODQLHJRF]\PĂQRUPDOQ\P

61


mฤ™ska strefa

Koloryzacja mฤ™skiej brody nie jest juลผ tematem tabu! Do niedawna henna kojarzyล‚a siฤ™ z zabiegami wyล‚ฤ…cznie dla kobiet. Nadszedล‚ jednak czas pewnych zmian, bowiem mฤ™ลผczyลบni coraz czฤ™ล›ciej zaczynajฤ… interesowaฤ‡ siฤ™ dbaniem o swรณj wyglฤ…d.

7\PF]DVHPGEDQLHRZL]HUXQHNWRQLHW\ONRREFLQDQLHZรฏRVรถZF]\JROHQLH ]DURVWX:]ZLรˆ]NX]HZ]UDVWDMรˆF\P]DLQWHUHVRZDQLHPU\QHNNRVPHW\F]Q\RUD]IU\]MHUVNL]DF]รˆรฏUR]ZLMDรŠVLรšZNLHUXQNXSURGXNWรถZRUD]XVรฏXJ GODPรšฤF]\]Q2JURPQ\PWUHQGHPVWDรฏ\VLรšEURG\:NDฤG\PZLรšNV]\P PLHฤ‚FLH]QDMG]LHP\VDORQRIHUXMรˆF\XVรฏXJLEDUEHUVNLHWMJROHQLHEU]\WZรˆ lub farbowanie zarostu. =GDU]DVLรšฤHXSUDJQLRQDEURGDQLHPDWDNLHJRNRORUXMDNLฤ\F]\VRELH MHMZรฏDฤ‚FLFLHO:WDNLHMV\WXDFML]SRPRFรˆSU]\FKRG]LKHQQD5HIHFWR&LO 1LHQDOHฤ\REDZLDรŠVLรšNRORU\]DFMLKHQQรˆJG\ฤMHVWRQDFDรฏNRZLFLHEH]SLHF]QDรฏDWZDZDSOLNDFMLRUD]SR]RVWDZLDEDUG]RQDWXUDOQ\HIHNW 0รšฤF]\ฤ›QL QLH SRZLQQL ZVW\G]LรŠ VLรš WHJR ฤH FKFรˆ GREU]H Z\JOรˆGDรŠ 3RZLQQLPLHรŠฤ‚ZLDGRPRฤ‚รŠฤH]]DGEDQ\P]DURVWHPVรˆEDUG]LHMDWUDNF\MQL)DUERZDQLHEURG\WRQLHZVW\G1LHPDQLF]รฏHJRZIDUERZDQLX FKRFLDฤE\QLHFKFLDQ\FKVLZ\FKZรฏRVNรถZQDEURG]LHF]\EUZLDFK

62

3RGREQLHMHVW]UHJXODFMรˆEUZLXPรšฤF]\]Q1LHMHVWMXฤRQDWHPDWHP RbNWรถU\PVLรšQLHPรถZL=DELHJRZLWHPXSRGGDMHVLรšฤ‚UHGQLRFRPรšฤF]\]QD 3RGF]DV UHJXODFML PรšVNLFK EUZL QDOHฤ\ SDPLรšWDรŠ MHGQDN R ]DFKRZDQLXXPLDUXF]รšVWRZ\VWDUF]\XVXQLรšFLHW\ONRNLONXZรฏRVNรถZDE\ VSRMU]HQLHLZ\UD]WZDU]\QDEUDรฏ\FKDUDNWHUX .RORU\]DFMรšEUZLL]DURVWXSRZLQQLZ\NRQ\ZDรŠ3DQRZLHNWรถU]\QLHVรˆGR NRรฑFD]DGRZROHQL]LFKZ\JOรˆGX-Hฤ‚OLFKFHV]SU]\FLHPQLรŠEUZLSU]\NU\รŠ VLZL]QรšZ\NRQDรŠNRUHNWรšXE\WNรถZZEUZLDFKOXESRSURVWXFRฤ‚]PLHQLรŠ KHQQD5HIHFWR&LOMHVWRGSRZLHG]LรˆQDZV]\VWNLH7ZRMHSUREOHP\ Produkty do koloryzacji znajdziesz na www.refectocil.pl lub naszym Facebooku: @RefectoCilPolska 2ฤŸFMDOQ\SDUWQHUPDUNL3+3URJUHVV:U]Hฤ‚QLD ZZZSURJUHVVZU]HVQLDSO


męska strefa FOX VOLANS F Profesjonalny trymer Ostrza:

:\NRQDQH]HVWDOLQLHUG]HZQHM & EDUG]LHMRGSRUQHQDQDJU]HZDQLH LbWÚSLHQLHVLÚUHJXODFMDļPP ZbNV]WDïFLHOLWHU\7ļķ7%/$'(ĵV]HUPP Tryb pracy:

3U]HZRGRZDLEH]SU]HZRGRZD :\SRVDĝHQLH

QDVDGNLJU]HELHQLRZH PPPPPP Akumulator:

/LWRZRMRQRZ\]DSHZQLDMÈF\GRPLQ EH]SU]HZRGRZHMSUDF\ 6LOQLN

6]\ENLLPRFQ\VLOQLN'& REUPLQ

&]DVïDGRZDQLD

Tovares

PLQ

FOX PEGASUS F

FOX HERCULES

Profesjonalna maszynka Profe

Profesjonalna maszynka

Ostrza:

Ostrza:

:\NRQDQH]HVWDOLQLHUG]HZQHM & EDUG]LHMRGSRUQHQDQDJU]HZDQLH E LWWÚSLHQLHVLÚUHJXODFMDļPP

:\NRQDQH]HVWDOLQLHUG]HZQHM & EDUG]LHMRGSRUQHQDQDJU]HZDQLH LbWÚSLHQLHVLÚUHJXODFMDļPP

Try yb pracy:

Tryb pracy:

3U]HZ HZRGRZDLEH]SU]HZRGRZD

3U]HZRGRZD

:\SR RVDĝHQLH

:\SRVDĝHQLH

PDJQ QHW\F]Q\FKQDVDGHNJU]HELHQLRZ\FK P PP b bPP b bPP  PP P PP

PDJQHW\F]Q\FKQDVDGHNJU]HELHQLRZ\FK PP b bPP PP  PP PP

Akumulato tor:

6LOQLN

/LWRZRMRQRZ RZ\]DSHZQLDMÈF\RG GR bPLQXWWEH]SU]HZRGRZHMSUDF\

:\GDMQ\WUZDï\HOHNWURPDJQHW\F]Q\ REUPLQ

6LOQLN

6]\ENLLPRFQ\' Q\'& REUPLQ

&]DVïDGR DGRZDQLD

PLQ 

FOX EAGLE F

FOX DRACO

Profesjonalna maszynka

Profesjonalna maszynka

Ostrza:

Ostrza:

:\NRQDQH]HVWDOLQLHUG]HZQHMRJUDQLF]DMÈFHM Z\WZDU]DQLHFLHSïDSRGF]DVSUDF\ UHJXODFMDļPP UH

:\NRQDQH]HVWDOLQLHUG]HZQHM & EDUG]LHMRGSRUQHQDQDJU]HZDQLH LWÚSLHQLHVLÚUHJXODFMDļPP

Tryb yb pracy:

Tryb pracy:

3U]HZR ZRGRZDLEH]SU]HZRGRZD

3U]HZRGRZDLEH]SU]HZRGRZD

:\SRVDĝ DĝHQLH

1DVDGNL LPPNOLSV PDJQHW\F]Q\ \VWDELOL]XMÈF\QDNïDGNLQDRVWU]X Akumulator:

/LWRZRMRQRZ\ \]DSHZQLDMÈF\GRPLQXW ] EH]SU]HZRGR GRZHMSUDF\ 6LOQLN

%H]V]V V]V]RWNRZ\VLOQLN%/'&Z\WU]\PDï\ ]DSHZQLDMÈF\UD]\GïXĝV]Èĝ\ZRWQRĂÊ ]DS QLĝQRUPDOQ\VLOQLN &]DVïDGRZDQLD PLQ Waga: J

64

:\SRVDĝHQLH

PDJQHW\F]Q\FKQDVDGHNJU]HELHQLRZ\FK PP PP b bPP  PP PP

Akumulator:

/LWRZRMRQRZ\]DSHZQLDMÈF\GRPLQ EH]SU]HZRGRZHMSUDF\ 6LOQLN

'& REUPLQ

&]DVïDGRZDQLD

ļPLQ

2ğ 2ğFM ğFMDO FMDOQ DOQ Q\\G\VWU\E G\VWU\E \EXW EXW X RU RU7RYDUHV6 7RYDUHV 6S 6S] 6S ]R ]] RR R ZZZWWRYD WRYD YDUH UHVSO


-uh- *-u0;u ยŠr;u| roย‰v|-j-ยŒlย‹เฆ‹ัด.olbjoเฆ‹mbh-1_0-u0;ubm]ย†ฤบ b;ยŒ-ย‰o7m-f-hoเฆ‹เฃ€ฤทruo=;vfom-ัดmย‹v|ย‹ัดbrom-71ยŒ-voย‰ย‹ฤทhัด-vย‹1ยŒmย‹ 7;vb]mยŒ-7oย‰oัด.m-fัด;rvยŒย‹1_v|ย‹ัดbv|เฅ•ย‰l<vhb;]oัดoohย†ฤบ -uh-ยŒ-70-j-om-flmb;fvยŒย‹vยŒ1ยŒ;]เฅ•jf-hoเฆ‹1boย‰ย‹b|;1_mb1ยŒmย‹ฤท -0ย‹ru-1-l-vยŒย‹mh-lbb|uย‹l;u-lb *-u0;u ยŠr;u|vr;jmb-j- o1ยŒ;hbย‰-mb-0-u0;uเฅ•ย‰ฤบ ย†mh1fom-ัดmoเฆ‹เฃ€vruยŒ<|ย†f;v|7;7ย‹hoย‰-m-mb;|ย‹ัดho=uย‹ยŒf;uv|ย‰ย† l<vhb;lย†ฤท-ัด;uเฅ•ย‰mb;เงตruo=;vfom-ัดbv|olล‹=uย‹ยŒf;uolฤท h|เฅ•uยŒย‹m-1o7ยŒb;เฅ‰1;mb.vo0b;f-hoเฆ‹เฃ€bhol=ou|ru-1ย‹ฤบ

)j-เฆ‹1b1b;ัดl-uhb *-u0;u ยŠr;u| $(! ""rฤบยŒoฤบoฤบ ย‰ย‰ย‰ฤบ|oยˆ-u;vฤบrัด


męska strefa

)RWR$UNDGLXV]:RïHN

Męska pielęgnacja Jak nie utonąć w morzu kosmetyków do brody – część II Tym razem wprowadzimy Was w magiczny świat olejków, szamponów, balsamów… Poznamy Was ze wszystkim, z czym Wasza broda może, a nawet powinna się zaprzyjaźnić. 7HQ SU]HZRGQLN SR PHDQGUDFK PÚVNLHM SLHOÚJQDFML SRPRĝH VLÚ :DP UR]H]QDÊ]F]\PWRVLÚMH

Szampon :EUHZ SR]RURP SLHOÚJQDFMD QLH ]DF]\QD VLÚ RG QDïRĝHQLD ROHMNX F]\ EDOVDPXGREURG\1DMSLHUZEURGÚQDOHĝ\XP\ÊLWRSRU]ÈGQLH6NöUD SRG]DURVWHPQLHPDOHNNLHJRĝ\FLD&]ÚVWRQLHGRFLHUDGRQLHMSRGPXFK ĂZLHĝHJRSRZLHWU]DOXEĂZLDWïRG]LHQQH8NU\WDZJÈV]F]XEURG]LVND QLH ZLH MDN Z\JOÈGD ĂZLDW ]HZQÚWU]Q\ %ODGD XPÚF]RQD Z\VXV]RQD WÚVNQL]DGDZQ\Pĝ\FLHP JG\QLHSRUDVWDïMHMMHV]F]HEXV] DĝZNRñFX ]DF]\QDVLÚïXV]F]\ÊLVZÚG]LHÊ3U]\SRPLQDĝHMHMWHĝQDOHĝ\VLÚRGURELQDXZDJL.LONDNURSHOV]DPSRQXVSLHQLDP\ZGïRQLDFKLQDNïDGDP\QD ZLOJRWQÈEURGÚ3DOFDPLRSHUXMHP\WDNE\GRWU]HÊGRVNöU\ERWRZïDĂQLH MÈ QDOHĝ\ Z\V]RURZDÊ QDMGRNïDGQLHM 7HQ ]DELHJ ]ïXV]F]D PDUWZ\ QDVNöUHNRF]\V]F]D]QDGPLDUXVHEXPLLQQ\FKSRZVWDMÈF\FKZFLÈJX GQLDLQRF\]DQLHF]\V]F]Hñ7DNSU]\JRWRZDQDVNöUDWZDU]\MHVWJRWRZD QDSRUFMÚQDZLOĝHQLDLRGĝ\ZLHQLDSRFKRG]ÈFÈ]ROHMNXF]\EDOVDPX

2OHMHN : W\FK PDï\FK EXWHOHF]NDFK NU\MH VLÚ SRWÚĝQDERPEDZLWDPLQRZRRGĝ\ZF]DNWöUD SRFKRG]L ] QDMFHQQLHMV]\FK ROHMöZ 'R SURGXNFMLW\FKEURGRZ\FKHOLNVLUöZZ\NRU]\VWXMHVLÚROHMH]URĂOLQQDVLRQRU]HFKöZ F]\ RZRFöZ D ZV]\VWNLH REğWXMÈ Z QLH]EÚGQHVXEVWDQFMHRGĝ\ZF]H2OHMNLUöĝQLÈ VLÚPLÚG]\VREÈQLHW\ONRVNïDGHPDOHWHĝ ]DSDFKHP L WR RQ QDMF]ÚĂFLHM ZDEL Lb ]DFKÚFDGRVLÚJQLÚFLDSRNRQNUHWQ\SURGXNW 1LF G]LZQHJR ]DSDFK\ ROHMNöZ SRWUDğÈ SU]\SUDZLÊR]DZUöWJïRZ\¥ZLHĝ\RJöUHN LbPHORQF\WUXVRZDPDQGDU\QNDJUDSHIUXLW OLPRQND DURPDW\F]QD ED]\OLD W\PLDQHN ODZHQGD FLÚĝNLH L GXV]ÈFH SLĝPRWDEDNDGU]HZRVDQGDïRZH]DSDFKVNöU\UXPXOLĂFLDODXURZHJR ĝ\ZLF\WUDZ\G\PXJRěG]LNöZĮ]DSDFK\]bFDïHJRĂZLDWDĮNRQIHNFMRQRZDQHLb]DP\NDQHZPDï\FKĠDNRQLNDFK]QDSLVHP%HDUG2LO&RWDNL NRVPHW\N ZïDĂFLZLH GDMH :DV]HM EURG]LH" 3U]HGH ZV]\VWNLP MÈ QDZLOĝD Lb RGĝ\ZLD D GRGDWNRZR QDWïXV]F]D Lb Z\JïDG]D SR]RVWDZLDMÈF ]DURVW Eï\V]F]ÈF\LPLÚNNLZGRW\NX=DSDFK]NROHL]DVWÚSXMHZRGÚNRORñVNÈ &KRÊZïDĂFLZRĂFLVW\OL]XMÈFHROHMNXVÈQLHZLHONLH FKRFLDĝE\ZSRUöZQDQLX]EDOVDPDPLZRVNRZ\PL WRREFLÈĝDMÈFEURGÚVSUDZLDĝHMHVWRQD EDUG]LHMXOHJïDLSRVïXV]QDDSRMHG\QF]HZïRVNLQLHVWHUF]ÈQDZV]\VWNLH VWURQ\ .LOND NURSHO PLNVWXU\ UR]FLHUDP\ Lb RJU]HZDP\ Z GïRQLDFK 1DNïDGDP\QDEURGÚLZPDVRZXMHP\GRNïDGQLHZVNöUÚWZDU]\NWöUDSR XP\FLXW\ONRQDWRF]HND1DVWÚSQLHEURGÚUR]F]HVXMHP\LQDGDMHP\MHM RGSRZLHGQLNV]WDïW

%DOVDPZRVNRZ\ -HĂOLEURGDMHVWZ\MÈWNRZRQLHVIRUQDLSRWU]HEXMHNRQNUHWQHMVW\OL]DFMLWR EDOVDPZRVNRZ\EÚG]LHRGSRZLHG]LÈQDMHMSRWU]HE\&KFÈFQDMEDUG]LHM REUD]RZRRSLVDÊWHQSURGXNWPRĝQDSRZLHG]LHÊĝHMHVWWRROHMHNGR NWöUHJR GRGDQR ZRVN 2F]\ZLĂFLH SURFHV\ WHFKQRORJLF]QH L UHFHSWXU\ NRVPHW\F]QH VÈ ]QDF]QLH EDUG]LHM VNRPSOLNRZDQH DOH LGHD MHVW SURVWD 3URGXNWWHQSRZLQLHQQDZLOĝDÊLRGĝ\ZLDÊMDNROHMHNDOHRSUöF]WHJRPD ]D]DGDQLHVW\OL]RZDÊLXWU]\P\ZDÊEURGÚZSRĝÈGDQ\PNV]WDïFLHSU]H] FDï\G]LHñ:DUWRSRGNUHĂOLÊĝHZRVN]DSHZQLDPRFQ\FKZ\W5R]JU]DQ\ ZGïRQLDFKVWDMHVLÚPLÚNNLLSODVW\F]Q\D]DVW\JDMÈFQDEURG]LHXMDU]PLD MÈQDGDMHMHMNV]WDïWXNU\ZDVWHUF]ÈFHZïRVNL-DNJRVWRVRZDÊ"3RUFMÚ ZLHONRĂFLJURFKXEDUG]RGRNïDGQLHUR]FLHUDP\LRJU]HZDP\ZbGïRQLDFK 3RGREQLHMDNROHMHNZPDVRZXMHP\ZbEURGÚLbZVNöUÚWZDU]\8NïDGDP\ GïRQLÈOXEJU]HELHQLHPSR]ZDODMÈFZRVNRZL]DVW\JQÈÊ

66

%DOVDPZRGQ\ 3URGXNWLQQ\QLĝGZDZF]HĂQLHMV]H-HJRIRUPXïDMHVWZRGQD QLHROHMRZDF]\ZRVNRZD DNRQV\VWHQFMDļNUHPRZD:\JOÈGHPSU]\SRPLQD EDOVDPGRFLDïDOXENUHPGRWZDU]\LGRNïDGQLHWDNÈVDPÈIXQNFMÚSHïQL 3U]HGH ZV]\VWNLP ]DRSDWUXMH EURGÚ L VNöUÚ Z QLH]EÚGQH VNïDGQLNL RGĝ\ZF]H Lb PD ZïDĂFLZRĂFL VLOQLH QDZLOĝDMÈFH ,GHDOQLH VSUDZG]D VLÚ ZbRNUHVLHOHWQLPNLHG\WRROHMNLLEDOVDP\ZRVNRZHE\ZDMÈ]DFLÚĝNLH 3R]DW\PĂZLHWQLHQDGDMHVLÚGREDUG]RGïXJLFKEUöGNWöUHGRW\NDMÈF NRïQLHU]\NDNRV]XOLNXUWNLF]\NUDZDWDPRJÈ]RVWDZLDÊQDQLFKWïXVWH SODP\1LHVWHW\EDOVDPWHJRW\SXSRVLDGDPDïHZïDĂFLZRĂFLVW\OL]XMÈFH LbQLHRNLHï]QDEDUG]RUR]Z\GU]RQ\FKLbV]DORQ\FKEUöG$SOLNXMHP\SRUFMÚ ]DOHĝQÈRGJÚVWRĂFLLGïXJRĂFLEURG\ LZPDVRZXMHP\QLH]DSRPLQDMÈFSU]\W\PRbVNöU]HSRG]DURVWHP

Tonik &LHNDZ\SURGXNW]HZ]JOÚGXQDVZRMHZïDĂFLZRĂFL-HJR]DGDQLHPMHVW WRQL]RZDÊVNöUÚWZDU]\F]\OLSU]\ZUDFDÊMHMZïDĂFLZHS+-HĂOL:DV]D VNöUD MHVW SRGUDĝQLRQD ]DF]HUZLHQLRQD VXFKD OXE ïXV]F]ÈFD VLÚ WR ZöZF]DVZDUWRSRNïRQLÊVLÚWRQLNRZL5öZQLHĝJG\MHVWHĂFLHZID]LH]DSXV]F]DQLDEURG\LWZDU]VZÚG]L:DVQLHPLïRVLHUQLHWRXOJÚ]QDMG]LHFLH Z MHJR OHNNLHM NRQV\VWHQFML L NRMÈFRïDJRG]ÈF\P G]LDïDQLX :\JOÈGHP SU]\SRPLQDPOHF]NROXENUHPLĂPLDïRPRĝHFLHïÈF]\ÊJR]LQQ\PLSURGXNWDPLWDNLPLMDNROHMHNF]\EDOVDP\$SOLNDFMDMHVWQLH]Z\NOHSURVWD VNXSLDMÈFVLÚQDVNöU]HWZDU]\GHOLNDWQLHZPDVRZXMHP\ZQLÈWRQLN

$IWHUVKDYH 7DPJG]LH]DF]\QDVLÚEURGDNRñF]\VLÚJROHQLH1LHNWöU\P]:DVEUDNXMH]DSDFKXZRG\SRJROHQLXLWHMĂZLHĝRĂFLNWöUÈGDZDïD5H]\JQDFMD ]bJROHQLDQLHPXVLR]QDF]DÊUH]\JQDFML]ZRG\SRJROHQLX0RĝHFLHMHM Xĝ\ZDÊW\ONRSDPLÚWDMFLHĝHDONRKROZQLHM]DZDUW\EÚG]LHSU]HVXV]Dï VNöUÚ L EURGÚ -HVW MHGQDN QD WR VSRVöE 0RĝHFLH Xĝ\ZDÊ MHM W\ONR QD SROLF]NDFKLNDUNXOXESRXP\FLXWZDU]\QDEURGÚSDPLÚWDMÈFW\ONRE\ Xĝ\ÊMHV]F]HF]HJRĂQDZLOĝDMÈFHJRQSROHMNX1LHSU]HVDGěFLHQDWRPLDVW ] ]DSDFKDPL 1XW\ DURPDW\F]QH PXV]È VLÚ ]H VREÈ NRPSRQRZDÊ 8ïDWZLHQLHPEÚG]LHVLÚJDQLHSRSURGXNW\]MHGQHMVHULL,FKRJURPQÈ]DOHWÈ MHVW MHGQD OLQLD ]DSDFKRZD FR SR]ZDOD MH ïÈF]\Ê ]H VREÈ Z GRZROQHM NRPELQDFML 0DP\QDG]LHMÚĝHWHQNUöWNLOHF]WUHĂFLZ\SU]HZRGQLNSRJUXSDFKNRVPHW\NöZQLHFRUR]MDĂQLï:DPZJïRZLH:NROHMQ\FKWHNVWDFKEÚG]LHP\ZFKRG]LÊZJïÚEV]HSR]LRP\ZLHG]\WDMHPQHMRHOLNVLUDFKLPDJLF]Q\FKV]WXF]NDFKGRW\F]ÈF\FKEURG\LbZïRVöZ 3DPLÚWDMFLH3LHOÚJQDFMDSU]HVWDQLHE\Ê GOD :DV SU]\NU\P RERZLÈ]NLHP JG\ EÚG]LHFLH R QLHM ZLÚFHM ZLHG]LHOL Db MHM UH]XOWDW\SU]\QLRVÈXĂPLHFKOXVWU]DQHM WDĠLJG\RbSRUDQNXEÚG]LHFLHSU]\JOÈGDÊVLÚVZRMHPXRGELFLX(QMR\ 3HWLW3DWLļSLHUZV]DSROVNDNRELHWDEDUEHU 'OD EDUEHULQJX SRU]XFLïD IU\]MHUVWZR GDPVNLH L RWZRU]\ïD MHGHQ ]b SLHUZV]\FK EDUEHU VKRSöZ Z 3ROVFH = b SRZRG]HQLHP ïÈF]\ SDVMÚGRIU\]MHUVWZDPÚVNLHJR]bUROÈZïDĂFLFLHOD L PHQDGĝHUD Z VZRLFK EDUEHU VKRSDFK L V]NROH IU\]MHUVNLHM 1LHXVWDQQLHSRGQRVLVZRMHNZDOLğNDFMH]DZRGRZHD]GRE\WÈZLHG]ÚLXPLHMÚWQRĂFL SU]HND]XMH QLH W\ONR VZRMHPX ]HVSRïRZL 6]NROL SU]\V]ï\FK DGHSWöZ V]WXNL EDUEHUVNLHM ļ ]DUöZQR QD SR]LRPLH SRGVWDZRZ\P MDN L ]DDZDQVRZDQ\P 6ï\QLH ] GRNïDGQRĂFL SUHF\]ML D VRELH L VZRLP ZVSöïSUDFRZQLNRP VWDZLD EDUG]RZ\VRNLHZ\PDJDQLD

3HWLW3DWL%DUEHU6KRS 3HWLW3DWL%DUEHU6FKRRO


mฤ™ska strefa

7 wrzeล›nia 2019 r.

)RWR3DZHรฏ:LHF]RUHN

Trzecia rocznica Jamy! Mimo lekko niesprzyjajฤ…cych warunkรณw pogodowych nasi goล›cie i przyjaciele licznie pojawili siฤ™ na jubileuszu Jamy. Oprรณcz staล‚ych klientรณw stawiล‚y siฤ™ osoby, ktรณre byล‚y u nas po raz pierwszy, w tym goล›cie z rรณลผnych miast Polski, m.in.: Warszawy, Ciechanowa, Trzebnicy, Zduล„skiej Woli, Wrocล‚awia, Rogoลบna, Gdaล„ska, ลodzi, Zielonej Gรณry, a takลผe z Niemiec, Wielkiej Brytanii i USA. 6WU]\ฤHQLD E\รฏ\ Z\NRQ\ZDQH SU]H] QDV]รˆ -DPRZรˆ EDQGรš ] VLOQ\P ZVSDUFLHPSU]\MDFLรถรฏ]SROVNLFKEDUEHUVKRSรถZZRVREDFKWU]HFKPLVWU]รถZJU]HELHQLDLEU]\WZ\/XFMDQD6]DMEHOD0DWHXV]D5DG]LHMHZVNLHJR L $GDPD mZLHNRZVNLHJR .OLHQFL VLDGDOL QD QRZ\FK IRWHODFK ฤŸUP\ 3DQGDSU]\JRWRZDQ\FKVSHFMDOQLHQDWHQG]LHรฑ.DฤG\RVWU]\ฤRQ\GRVWDZDรฏ SU]\]ZRLW\ JLIW RG UรถฤQ\FK ฤŸUP ] NWรถU\PL NRODERUXMHP\ 3DQ 'UZDO%DUEHU6XSSO\&DUKDUWW(XURSH)ULW]ฤผ.RODL3U]HP\VรฏDZND :W\PGQLXZVSU]HGDฤ\SRMDZLรฏ\VLรšFXVWRPRZHSRPDG\6WHDP3XQN L7KH &URSV RUD] PD]LGรฏD WHNVDรฑVNLHM PDQXIDNWXU\ 3RPSV 1RW 'HDG 6ZRMรˆSUHPLHUรšPLDรฏ\ZWHG\WDNฤHV]F]RWNLGREURG\LZรฏRVรถZฤทFUXHOW\ IUHHฤต $OH G]LDรฏR VLรš QLH W\ONR ZHZQรˆWU] SRQLHZDฤ WUDG\FMD XURG]LQ -DP\ QDND]XMHNDUPLรŠOXG]LZIRRGWUXFNDFKUR]VWDZLRQ\FKQDSODFXSU]HG QDV]\P ]DNรฏDGHP 7U]HFK ]QDNRPLW\FK NXFKDU]\ JRWRZDรฏR L SLFKFLรฏR EH] XVWDQNX 'DZLG ย’DJRZVNL ]QDQ\ ] ZF]Hฤ‚QLHMV]\FK LPSUH] X QDV F]รšVWRZDรฏLVSU]HGDZDรฏVZRMHPDQXIDNWXURZHS\V]QRฤ‚FLDIRRGWUXFNL 7HQWHJRL%XII%XVGDZDรฏ\WDNLHVPDNRZLWRฤ‚FLฤHฤDOE\รฏRW\ONRฤHZLรšFHMVLรšQLH]PLHฤ‚FL 3RQDGWR RGE\รฏD VLรšX QDV ฤ‚ZLDWRZD SUHPLHUD VLQJOD ORQG\รฑVNLHJR ]HVSRรฏX 'HDG 0DQฤณV &KHVW ] XG]LDรฏHP MHGQHJR ] F]รฏRQNรถZ ]HVSRรฏX 7R UรถZQLHฤSRND]XMHQDV]VWDรฏ\NLHUXQHNฤผZรฏRV\PX]\NDU]HPLRVรฏRSDVMD VXENXOWXU\NXOWXUDF]\OLSRSURVWX-$0$:]ZLรˆ]NX]WรˆSUHPLHUรˆDOH WHฤSLHUZV]\PGQLHPVSU]HGDฤ\SRPDG\7KH&URSV]MDZLOLVLรšIDQLPX]\NLKDUGFRUHSXQNDQDZHWJRฤ‚FLOLฤ‚P\ZSHรฏQ\PVNรฏDG]LH]HVSรถรฏ7KH &RUSVH=HVSรถรฏWHQMHVWOHJHQGรˆPX]\NLKDUGFRUHWUDVKSXQNDJUDQLP PรถMSU]\MDFLHOEDUEHULWDWXDWRU]DUD]HP]NWรถU\PQDXNรš]DZRGXUR]SRF]\QDOLฤ‚P\ZW\PVDP\PGQLXฤผZU]Hฤ‚QLDURNX3RPDGD7KH &URSV]RVWDรฏDZ\SURGXNRZDQDVSHFMDOQLHQDURF]QLFรšQDV]\FKWU]HFLFK XURG]LQSU]H]WHNVDรฑVNรˆPDQXIDNWXUรšSRPDGRZรˆ3RPSV1RW'HDG 2GZLHG]LรฏQDVUรถZQLHฤMHGHQ]QDMVWDUV]\FKSROVNLFKF]\QQ\FKIU\]MHUรถZ PรšVNLFK ฤผ SDQ )UDQFLV]HN *รฏรถZ ] URG]LQรˆ 7R QLHVDPRZLWH ฤH PLPR ZLHNXSDQ)UDQFLV]HNPDFLรˆJOHQLHVSRฤ\WHSRNรฏDG\HQHUJLL7RZVSDQLDรฏ\F]รฏRZLHNNWรถU\ZVSLHUDQDVQDNDฤG\PNURNXZQDV]\FKSRND]DFK HYHQWDFKLRGZLHG]DQDVF]DVDPLWDNSRSURVWXMDNVWDUV]\NROHJDSR IDFKX%RSUDFรšWU]HEDNRFKDรŠ 2GE\รฏRVLรšWDNฤHORVRZDQLHNVLรˆฤHNฤท)U\]MHU0รšVNLฤตRUD]DOEXPรถZฤท6WHDP3XQN5HYROXWLRQฤต3U]HELHJรฏRRQRQLHEH]SU]HV]NรถGERZLHPSURZDG]รˆF\ MD ]DSRPQLDรฏS\WDรฑ$OEXP\SRZVWDรฏ\ZWUDNFLHVW\F]QLRZHM VHVMLZHZVSรถรฏSUDF\]PDUNรˆ3DQ'UZDOL7DUJDPL%HDXW\'D\VL]DZLHUDMรˆ]GMรšFLDLWHNVW\RSLVXMรˆFHQDV]H]DDQJDฤRZDQLHZSR]QDรฑVNLHIU\]XU\ =DSUDV]DPGRSRV]XNDQLDLFKWXLรถZG]LHERWRFLHNDZDRIHUWDX]XSHรฏQLDMรˆFDGODNDฤGHJRIU\]MHUDPรšVNLHJR

68

3LรšNQH]GMรšFLDNWรถUH3DรฑVWZRRJOรˆGDFLHSRF]\QLรฏQDV]SU]\MDFLHO3DZHรฏ :LHF]RUHNฤผRGSRZLHG]LDOQ\PLรšG]\LQQ\PL]DIRWNรšQDRNรฏDGFHPRMHM NVLรˆฤNLDฤŸOPRZDรฏZV]\VWNRVWDรฏ\ZVSรถรฏSUDFRZQLN-DP\ฤผ%DUWHN.DOLV] 'Xฤ\P]DLQWHUHVRZDQLHPFLHV]\รฏVLรšSU]HSLรšNQ\FXVWRPEXWรถZ1LNH$LU )RUFHฤณNWรถU\Z\NRQDรฏ'RPLQLN+RIIPDQQฤผF]รฏRZLHN]SDVMรˆLSRNRUรˆ6SRNรถMLSUDFDฤผWDNPRฤQDJRRNUHฤ‚OLรŠ$SR]DW\PWR:LHONL7DOHQW %XW\SRGDURZDรฏDฤŸUPD'LVWDQFHSO %\รฏRWHฤFRฤ‚GODXFKD:ฤ‚URGNXJUDOLQDPQDJUDPRIRQDFKGZDM'-H QDVLSU]\MDFLHOH0HQWDO&XWL7RPP\%UH3R.DฤG\]QLFKPDVZรถMQLHSRZWDU]DOQ\VW\OE\รฏRZLรšFWURFKรšKDUGFRUHฤณDPLNVRZDQHJR]LFKVW\ODPL ฤผS\V]RWD0HQWDOMHVWWHฤXQDV]QDQ\]PX]\NLGRQDV]\FKฤŸOPLNรถZ LSRND]รถZ ']LรšNXMรš ZV]\VWNLP ]D SRPRF ฤ\F]OLZRฤ‚รŠ SU]\E\FLH ฤ\F]HQLD SUH]HQW\ฤ‚PLHFKZVSDUFLHฤผWZRU]\P\UD]HP-DPRZรˆVSRรฏHF]QRฤ‚รŠOXG]L NWรถU]\QLHWUDNWXMรˆฤ\FLDURV]F]HQLRZRMDNR'$:$-L&+&}DOH%<mWR ]QDF]\'$:$m2'6,(%,(L'=,(/,m6,}7RQDMZDฤQLHMV]DPRMDNRQVWDWDFMDSRWHMVRERFLH 6]F]HJรถOQHSRG]LรšNRZDQLDNLHUXMรšGRPRMHMURG]LQ\LPRMHMHNLS\ฤผEH] :DV1,& Adam Szulc


Fryzury: Alex Beltrán, @Barber Beltrán, @BarberBeltran Foto: David Arnal, @davidarnalteam Make-up: Barber Beltrán, @BarberBeltran Stylizacja: Barber Beltrán, @BarberBeltran Produkty: Slick Gorilla, American Crew, @Slickgorilla, @americancrew_spain

ALEX BELTRÁN

70

Kolekcja F.A.M.E II miejsce w konkursie AIPP Awards 2019-2020 w kategorii „Men”.


$‰ॕfv-Ѵom‰7o0u‹1_u<h-1_

Clean

Poznaj produkty z linii CARE]DSHZQLDMÃFH QDMZ\×V]\NRPIRUWSUDF\ZVDORQLHIU\]MHUVNLP

VELOX SPRAY 7o7;Œ‹m=;h1fb ov|uŒ‹ Medi Care 3ă\\QGRV]\ENLHM 3ă GH]\QIHNFMLRVWU]\ VSU]ØWXLDNFHVRUL²Z IU\]MHUVNLLFK LNRVPHW\F \F]]Q\FK

Profesjonnaln lnyy ĝURGHNN ROHMRZ\ GRR NRQVHUUZDFML ZVV]\VWNLFFKURG]DM²Z PDV]\QHNNGRVW P VWU] U]\ľ \ľHQ HQQLDD JRRODUHNRRUD]] WU\PHHU² U²Z

Ѵb‰h7oov|uŒ‹ Clean Care LGHDOQ\ SU]]\ DOHUJLDFKL$=66

Profesjonalny CѴ|u7o‰o7‹ Aqua Care

HIHNW I P ØNNLHMZRG\ PL

XQLZHU HUVDOQ\ śGRZV]\V \VWNLFK SU\V]QLF²Z

Z\ Z\PLDQD FROLWU²Z FR  OLWU²Z Z

O szczegóły zapytaj Twojego Doradcę

SUURGXNNW W SR SROVNL

SURVW\ ZPRQWDľX W X


felieton

)RWR3DZHรฏ:LHF]RUHN

Ogarnianie komunikacyjnego galimatiasu, czyli prowadzenie zapisรณw QDV]HJR NOLHQWD Z MDNLฤ‚ VSRVรถE ]DDQJDฤRZDรŠ Z FDรฏ\ WHQ SURFHV ]DSLVX']LรšNLWHPXZLHP\ฤH7(1NOLHQWFKFHXPรถZLรŠVLรšNRQNUHWQLHGR1$6LWRX1$6FKFHVNRU]\VWDรŠ]XVรฏXJLIU\]MHUVNLHM0\ฤ‚OรšฤH ZbWDNLVSRVรถEGEDP\RNOLHQWDฤ‚ZLDGRPHJRDOHWHฤWDNLHJRNWรถU\ ZLHF]HJRFKFHLWUDฤŸDGRQDVSU]\SDGNLHP 0DP\UรถZQLHฤZ\SUDFRZDQ\V\VWHP]DSLV\ZDQLDNOLHQWรถZQDNROHMQรˆ ZL]\WรšฤผEXNXMHP\PDNV\PDOQLHGZDPLHVLรˆFHQDSU]รถG=UDFMLZLHOXZ\MD]GรถZQDV]NROHQLDWDUJLLSRND]\ZFLรˆJXURNXPXVLP\PLHรŠ ZV]\VWNR]DSODQRZDQH]Z\SU]HG]HQLHPZLรšFQLHPRฤHP\VRELHSR]ZROLรŠQD]DSLV\ZDQLHWHUPLQรถZQSURNQDSU]รถG-HVWWRGRฤ‚รŠU\]\NRZQHZPRPHQFLHNLHG\Z\SDGQLHFRฤ‚QLHVSRG]LHZDQHJRDbNOLHQFL Vรˆ ]DSLVDQL RG GZรถFK PLHVLรšF\ QD NRQNUHWQ\ WHUPLQ 0XVLP\ VRELH MHGQDNUDG]LรŠ]WDNLPLV\WXDFMDPL-HVWHฤ‚P\W\ONROXGฤ›PLLbQLHPRฤHP\ SU]HZLG]LHรŠ ZV]\VWNLHJR DOH L WDN XZDฤDP ฤH ฤ‚ZLHWQLH GDMHP\ VRELHUDGรš2SUรถF]WHJRฤH]DSLVXMHP\QDZVSRPQLDQ\Z\ฤHMRNUHV naprzรณd, zawsze robimy to w tym samym terminie, cyklicznie. Jak WR SU]HELHJD" 2Wรถฤ SLHUZV]HJR GQLD NDฤGHJR PLHVLรˆFD RWZLHUDP\ NDOHQGDU]QDNROHMQ\GUXJLPLHVLรˆF]U]รšGXQDSU]\NรฏDGSLHUZV]HJR SDฤ›G]LHUQLND]DSLVXMHP\WHUPLQ\QDJUXG]LHรฑDRGSLHUZV]HJROLVWRSDGD QD VW\F]Hรฑ LWG :LรšNV]Rฤ‚รŠ QDV]\FK VWDรฏ\FK NOLHQWรถZ MXฤ R W\P ZLHL]D]Z\F]DMZSLHUZV]\PW\JRGQLXPLHVLรˆFDG]ZRQLรˆGRQDVOXE SU]\FKRG]รˆ RVRELฤ‚FLH ฤHE\ ]DEXNRZDรŠ VRELH NROHMQ\ WHUPLQ 0\ฤ‚Oรš ฤHMHVWWREDUG]RVSUDZLHGOLZ\V\VWHPLFRLVWRWQHฤผVSUDZG]DQDPVLรš bardzo dobrze.

W moim poprzednim felietonie opisaล‚am obowiฤ…zki, z ktรณrymi na co dzieล„ mam do czynienia. Tym razem chciaล‚abym bardziej szczegรณล‚owo przyjrzeฤ‡ siฤ™ jednemu z nich โ€“ zapisywaniu klientรณw na usล‚ugฤ™ fryzjerskฤ…. =DSLV\ SURZDG]LP\ Z SDSLHURZ\P ]HV]\FLH 7R FK\ED QDMZDฤQLHMV]D U]HF] RG NWรถUHM SRZLQQDP ]DF]รˆรŠ :\JRGQ\ L SU]HMU]\VW\ ]HV]\W IRUPDWX$ZOLQLH]]D]QDF]RQ\PG]LHQQ\PKDUPRQRJUDPHPSUDF\ ]Z\]QDF]RQ\PLSU]HG]LDรฏDPLFRPLQXW]GDWรˆLLPLRQDPLSUDFRZQLNรถZQDJรถU]H7REDUG]RZ\JRGQHLSURVWHUR]ZLรˆ]DQLH 1D RJรถรฏ MHVWHP IDQNรˆ SLVDQLD GรฏXJRSLVHP SR SDSLHU]H ZLรšF SURZDG]HQLH ]DSLVรถZ Z IRUPLH SDSLHURZHM Db QLH HOHNWURQLF]QHM MHVW GOD PQLH ]DMรšFLHP NWรถUH Z\NRQXMรš ]b QLHNรฏDPDQรˆ SU]\MHPQRฤ‚FLรˆ :LHP ฤH Z G]LVLHMV]\FK F]DVDFKEDUG]RPRGQHMHVWNRU]\VWDQLH]bUรถฤQHJRURG]DMX DSOLNDFMLF]\V\VWHPรถZRQOLQH-HVWWRU]HF]\ZLฤ‚FLHEDUG]R SURVWHSRQLHZDฤQLHWU]HEDVLรšZ\VLODรŠZ\VWDUF]\VLรš]DORJRZDรŠL]DSLVDรŠQDGDQ\WHUPLQLXVรฏXJรšGRNRQNUHWQHM RVRE\=GUXJLHMMHGQDNVWURQ\SU]H]WDNLVSRVรถE]DSLVXQLH PDP\SUDNW\F]QLHฤDGQHMVW\F]QRฤ‚FL]GUXJรˆVWURQรˆ3ROHJDP\MHG\QLHQDNUรถWNLPRSLVLHGDQHMG]LDรฏDOQRฤ‚FLNWรถU\ F]รšVWRMHVWQLHNRPSOHWQ\LQLHRG]ZLHUFLHGODGXFKDORNDOX :ฤDGHQVSRVรถEQLHPDWXEH]SRฤ‚UHGQLHJRNRQWDNWXQD OLQLLNOLHQWฤผIU\]MHU

.OLHQFLRF]\ZLฤ‚FLHVรˆUรถฤQL1LHNDฤGHPXEรšG]LHRGSRZLDGDรฏZรฏDฤ‚QLH WDNLVSRVรถE]DSLVรถZF]\SURZDG]HQLDEL]QHVX.DฤG\PDMHGQDNSUDZRGRZ\ERUXIU\]MHUDRUD]GRSURZDG]HQLDEL]QHVXQDVZรถMZรฏDVQ\ VSRVรถE 1LH WU]HED E\รŠ MDN ZV]\VF\ QLH WU]HED E\รŠ NDONรˆ NDONL L NRSLRZDรŠNDฤG\SRP\Vรฏ1DMZDฤQLHMV]DZW\PZV]\VWNLPMHVWV]F]HURฤ‚รŠ VZรถMZรฏDVQ\SRP\VรฏZL]MD3URZDG]HQLH]DNรฏDGXIU\]MHUVNLHJRWRWDN QDSUDZGรšฤDGQHZ\]ZDQLH:LรšNV]\PฤทSUREOHPHPฤตMHVWVWZRU]HQLH QLHSRZWDU]DOQHJRVW\OXWHJRPLHMVFDG]LรšNLF]HPXNOLHQFLEรšGรˆFKรšWQLHGRQLHJRZUDFDรŠ6SUDZLDMP\ฤHE\OXG]LHF]XOLVLรšXQDVZ\MรˆWNRZRQLHEรˆGฤ›P\MDNZV]\VF\ 5HDVXPXMรˆFWRZJUXQFLHU]HF]\MHG\QรˆZDGรˆSRSXODUQHJR]DNรฏDGX IU\]MHUVNLHJR MHVW ZรฏDฤ‚QLH V\VWHP ]DSLVรถZ %H] Z]JOรšGX QD WR MDNรˆ PHWRGรšVLรšSU]\MPLHSDPLรšWDMP\ฤHGREDPDW\ONRGZDG]LHฤ‚FLDF]WHU\JRG]LQ\LZV]\VWNLFKFKรšWQ\FKQLHGDVLรšREVรฏXฤ\รŠQDZHWMDNE\ฤ‚P\ bardzo chcieli. Marcelina Szulc

7\PF]DVHPGR-DP\PRฤQDVLรšXPรถZLรŠRVRELฤ‚FLHWHOHIRQLF]QLHOXEHZHQWXDOQLHSLV]รˆFZLDGRPRฤ‚รŠQDQDV]\P Facebooku lub SMS-HP:\GDMHPLVLรšฤHSURSRQXMHP\ GXฤRPRฤOLZRฤ‚FLDE\NOLHQWPรถJรฏVLรšGRQDVGRVWDรŠ 0RฤHLPDP\WURV]NรšVWDURPRGQHSRGHMฤ‚FLHDOHFKFHP\

)RWR5HPLJLXV]3U]\E\OVNL

72

)RWR3DZHรฏ:LHF]RUHN


www.falelokikoki.pl


Fryzury: Ross Charles Foto i stylizacja: Ross Charles

ROSS CHARLES

74

Kolekcja ROYAL SOUL


DBAMY 2b0}¿&=<=1 2'321$' 200 LAT


Kolekcja SIMPLE Kolekcja znalazła się w finałach konkursów: International Visionary Award 2019 w kategorii „Mens” oraz AIPP Awards 2019-2020 w kategorii „Men”.

Fryzury: Makeover, @makeoverlogrono, @josemakeover, @eva_makeover_ Foto: David Arnal, @davidarnalteam Make-up: Eva Quilez, @evaqmakeup Stylizacja: Aaron Gil, @aaron_gil_stylist Produkty: Schwarzkopf Professional, @schwarzkopfpro.spain

MAKEOVER

76


Fryzury: Olga García, @Olga García Estilistas, @peluqueriaolgagarcia Foto: David Arnal, @davidarnalteam Make-up: Wilder Rodríguez, @wildvandijk Stylizacja: Aaron Gil, @aaron_gil_stylist Kolekcja BLUE III miejsce w konkursie AIPP Awards 2019-2020 w kategorii „Men”. Kolekcja znalazła się także w finale konkursu International Visionary Awards 2019 w kategorii „Mens”.

OLGA GARCÍA

77


#ARTEGOXPECTUS


PECTUS AMBASADOREM STYLIZACJI TOUCH artego! To już druga współpraca topowej fryzjerskiej marki z jednym z najpopularniejszych zespołów w Polsce. Artego oraz Pectus, łącząc swoje siły, pasje oraz doświadczenie, ukazują nam wyjątkową pod każdym względem serię do stylizacji włosów. Wszystkie kosmetyki z serii TOUCH są wolne od parabenów oraz wyprodukowane z wykorzystaniem 100% odnawialnej energii.

GŁÓWNY SPONSOR NOWEJ PŁYTY

Album już dostępny w sprzedaży!


wywiad

Wielkie tureckie wakacje PECTUS & ARTEGO Rozmowa z liderem zespołu Pectus – Tom maszem Szczepanikiem Gorąca Turcja, kilkudziesięciu klientów, przedstawicieli i partnerów marki Artego i seria niecodziennych wydarzeń z zespołem Pectus w roli głównej. Wśród natłoku wielu intensywnych zajęć Tomasz Szczepanik – lider zespołu – znalazł chwilę na rozmowę z nami. Pytamy zatem o współpracę z Artego, o tureckie wydarzenia z udziałem czterech umuzykalnionych braci, rozmawiamy o nowej płycie, a także o tym, co będzie już w najbliższym czasie dla zespołu najważniejsze i na czym będą koncentrować swoją uwagę… )RW RWR R R $UW UWHJR J JR

80


1D SRF]ÈWHN PRĝH ZVSöïSUDFD ] $UWHJR 3HFWXV MHVW ķWZDU]Èĵ WHM PDUNLMXĝNROHMQ\URN]U]ÚGX-DNWRVLÚ]DF]ÚïRLMDNEDUG]RMHVWHĂFLHMXĝ]HVREÈ]ĝ\FL" 7RPDV]6]F]HSDQLNNasze partnerstwo z Artego jest bardzo intensywne. &]XMHP\ M \ MMDNE\ĂP\ \ \ ZVSöïSUDFRZDOL S S ]H VREÈ È RG ]DZV]H 6WDOLĂP\ \ VLÚ Ú F]ïRQNDPLZLHONLHMURG]LQ\$UWHJR$MDNWRVLÚ]DF]ÚïR")LUPD]ZUöFLïD QD QDV XZDJÚ ZïDĂFLZLH G]LÚNL WHPX ĝHĮ PDP\ ZïRV\ ĂPLHFK 2G GDZQD SU]\MDěQLP\ VLÚ ] :RMWNLHP =LHOLñVNLP ļ G\UHNWRUHP DUW\VW\F]Q\PWHMPDUNLZLÚFNLHG\RWU]\PDOLĂP\SURSR]\FMÚZVSöïSUDF\ZïDĂFLZLHQLHPLHOLĂP\ZÈWSOLZRĂFLĝHWREÚG]LHVWU]DïZG]LHVLÈWNÚ=QDOLĂP\ WHĝSURGXNW\$UWHJRWRWHĝ]JRGQLHVWZLHUG]LOLĂP\ĝHPRĝHP\VRELHQDZ]DMHPSRPöFDWDZVSöïSUDFDSU]\QLHVLHZLHOHRERSöOQ\FKNRU]\ĂFL 3U]H]RVWDWQLHODWD]RUJDQL]RZDOLĂP\ZLHOHZVSöOQ\FKDNFMLNRQFHUWöZ DRVWDWQLRWHQZ\MD]GGR7XUFMLĮ']LÚNLPDUFH$UWHJRDWDNĝHGODMHM Z\MÈWNRZ\FKNOLHQWöZSRUD]SLHUZV]\NRQFHUWRZDOLĂP\QDSLÚNQHMSODĝ\SU]\]DFKRG]LHVïRñFDEUDOLĂP\XG]LDïZZLHOXVHVMDFK]GMÚF ĝ\ MÚFLRZ LRZ\FK \FK ] NOLH OLHQWD Q PL $UWHJR EDZLOLĂP\ VLÚ L ĂSLHZDOLĂP\ ZUD] ] XF X ]HVWQLNDPL ZVKRZ RZ ķ3 ķ3HFWXV6]DQVDQD6XNFHVĵ]DJUDOLĂP\WDN DNĝH ĝH]DFLÚW\PHF]VLDWNöZNLSODĝRZ ZHM HM7RVÈHPRFMHNWöU\FKVLÚQLH ]D ]DSRPLQDĮ

&]\PWDSï\WDUöĝQLVLÚRGSR]RVWDï\FK:DV]\FKDOEXPöZ" 76] 7RFRMHVWDEVROXWQLHZ\MÈWNRZHQDWHMSï\FLHWRSU]HGHZV]\VWNLPWHNVW\GRSLRVHQHN:V]\VWNLHVÈDXWRUVWZDZLHONLHJRPLVWU]DVïRZDļ:RMFLHFKD0ï\QDUVNLHJR'RWDUOLĂP\GRPDWHULDïöZNWöUHGRWHM S \ SRU\OHĝDï\ZURG]LQQ\FKV]XĠDGDFKEÈGěZDUFKLZDFK]DU]ÈG]DQ\FK \ \ È È \ SU]H]VSDGNRELHUFöZWZöUF]RĂFLDUW\VW\3RVWDQRZLïHPVNRPSRQRZDÊ PX]\NÚGRW\FKWHNVWöZDOHWDNDE\DUDQĝDFMHLNRPSR]\FMHEU]PLDï\ ZVSöïF]HĂQLH 'RGDWNRZ\P XWUXGQLHQLHP E\ïR VWZRU]HQLH SLRVHQHN NWöUHEÚGÈSDVRZDï\GRGDQHMZRNDOLVWNL3RZVWDïD]DWHPGUXJDSï\WD ]GXHWDPLSRZ\GDQHMZURNX Sï\FLHķ.RELHW\ĵ ĂZLDWïRG]LHQQH

7HQZ\MD]GRGE\ZDïVLÚSRGKDV DVïHP ïH ķ1 1DMO DMOH HSLHME\ÊZSRGUöĝ\ĵļDWR SU]HFLHĝW\WXïSLHUZV]HJRVLQJOD]:DV]HMSï\W\Į 76] 'RNïDGQLHWDN7RVLQJLHOSURPXMÈF\QDV]ÈQDMQRZV]È Sï\WÚNWöUD WHMMMHVLHQLXMU]DïDĂZLDWïRG]LHQQH'ODQDVWRSï\WDZ\MÈWNRZD7DNZ\MÈWNRZ MÈW NRZDM DMDNQDV]DZVSöïSUDFD]$UWHJR

XM ]Dï XMU D NUÈĝH È N Nķķ.RE Nķ.RE .RELHW LLHW HWW\: H \:RMF RMFLHF RMF LHFK0 LHF K0ï\Q K0 ï\Q \QDUV DUV U NLĵ NL ' NL ' 'R RZ ZVSöïSU VSö S ïSU ïSUDF\ DF\\ ]D ]DSUR SURVLOLĂP ĂP\ ]]QD QD Q DN NRP RP PLWH WWH H SROVN SR ROVN V LH VN H ZRN ZRNDOL DOLVWN DOL VWNL VWN L .D\ .D\DK DK .D DK DVLÚ &HUHN &H HUHN H ZLF Z NÈ È 1D 1 WDO WDOLÚ LÚ LÚ Ú 6]U 6]UR RHGH GHUU U +DO +DOLQÚ Ú0 0OO\\QN QNRYÈ RYÈ0 0 0DïJRVL DïJ ïJRVL RVLÚ2 Ú2VWU Ú2 VWURZV VWU RZV RZVNÈ Z NÈ $O $OLFM LFFMÚ0 LFM Ú DMH Ú0 HZVN ZVNÈ È %DV È %D DVLÚ LÚ .XU . GH GHM G H 6] 6 6]DWD 6] DWWDQ Q F]\ ]\ \ ]H ]HVSö ]HV Söï öïï 7X ö 7XOLD OLD D 8WZö WZ U ķ1DM 1 OHSLHM OHS HS SLH LHM HM E\Ê H E\ÊÊ Z SR E\ SRGUö GUöĝ\ĵ GU GUö \\ĵ NWöU WöU\ ö \ \ SUR S UR RPRZ PRZ ZD Dïï WWH WHQ HQ DO D EXP EX XPZ Z\NR \NR N QX QXM XMHP\ X P\\ ZV ZVSö SöO S öOQLH ].DV ö .D LÈ .D È3RS 3R RSRZ RS RZV ZVNÈ Z È = =D DSUR SURSU URV]HQLH V] V]H QLLLH H GR RZ Z\\NR NR NRQ RQ QDQLD DQL QLLD DMMH DM HGQ G GQHM HM HM M ]SLRV ] SLR ] ]S LR LRV RVVHQH HQH HN N SU]\ NS ]\\MÚ MMÚï ÚïDW D WD DNĝĝH ĝH0 H 0DJ DJG J D D8 8P PHU0 PHU 0D WWR WR RG GOOD GOD DQ QD DVW VWW\P \\P P ZLÚ ÚNV] NV]H H]QDF QD ]HQ HQ QLH LH ĝH DU LH DUW\V W WND W\ ND D SU S ]\M \MDěQ DěěQLïD D VLLÚ]:RMFLHFK KHP P 0ï\\QDU 0ï\ DUUVNL VNL VN N P P L ED EDUG]R UG] UG G R GREU]H REU E ]H H ķF] F]Xï F]XïD F] XïD X ïDĵ ïDĵĵ MMHJR ïD HJ HJR HJ JR WWZ ZöUF U ]RĂ UF ]RĂÊ 8G] 8G LLDï D 0D 0DJG\ J \ JG\ 8P 8PH PH HUUZ HUZ Z W\ W\P PSURM PS UR RMMHNF HN HN NFLH H WRGOD WR WWR RGOD GOOD Q G QD DVVS S SUDZ SUDZ DZ ZG]L G]LZ\ G] Z\ ]DV Z\ ]D D ]F] F]\W ]\W \W W

81


wywiad

-HVWHĂĂP\ WXĝ SR SU SUHPL HP HU] HU]HS HSï\W ï\W\ \ 5HFHQ]MHVÈEDUG]RGREUH3U]HG :DPL]DSHZQHJRUÈF\FF]DV ļ SURP SUR RPR PRFMD Sï\ PRFMD Sï\W\ W\ WUDVDNRQFHUWRZDĮ 76] :\GDQLH QRZHM Sï\W\ ]DZV]H ZLÈĝH ĝH VL VLÚ ] LQWHQ W V\ğ V\ğNDF NDFMÈ MÈ G]L G] DïDñ /LF]\P /LF ]\P\\QD QDWR WR ĝH ĝHG]L G]LÚNL ÚNL WH WHPX PX WHQ NU NUÈĝH ÈĝHN NWUDğ WUDğ Dğ GR MDN MDNQDMZ MD QDMZLÚN LÚNV]H V]HMMOLF] OLF]]E\ E\ VHUFZUDĝOLZ\FKOXG]L3U]HGQDPLDNXVW\F]QDWUDVDNRQ NRQFHUWRZDVH]RQ NROÚGR NRO ÚGRZ\ D SöěQLHM VWDUWXMHP\ ] WUDVÈ SURPXMÈFÈ WHQ Q DOEXP D -HGQD ]bSLRVHQH QHN] N Sï\W\ļķ*ïRZÚQRĂGRJöU\ĵZ\NRQDQDZG GXHF XHFLH].DVLÈ &HUHNZ &HU HNZLFN LFNÈ È SUR SUURPXM PXMHW HWDNĝ D HKLW LW NLQ QRZ\ RZ ZJZL J D]GRUVNLHMREVD DG]L G]LHS HSWķ-DN SRĂOXE OXELÊ LÊ PLO PLOLRQ LRQ QHUD H "ĵ &LHNDZRVWNÈ WN MH M VW VW ĝH WH WHNVW NVW N NWöU WöU\ SRZV SRZVWDï W ï NL WDï NLOND OND N G]LHVLÈWODWWHPX X SD SDVXM VX XMHG HGRZ RZVSö VSöïF] ïF]HVQ H HM NRPHGLLURPDQW\F]QHM $ Z W\FK ZV]\VWNLFK K Z\GD Z\G U]HQLDFK FK WRZ WRZDU] DU]\V] \V]\ \ QDP Q R \ZLĂFLH PDUN RF] ND Artego ego. $WRSU]HFLHĝQLHNRQLHFERM RMXĝ Xĝ ZSU]\V]ï\PURNX]HVSöï3HFWXV XV RE EFKRG]L FKR G ÊE G]L ÊEÚG] Ú LH ÚG] H OHFLHLVWQLH QLHQLD QLD0 DUND$UWHJRUöZQLHĝ.ROHMQD RND]MD D GR ĂZ ĂZLÚW LÚWRZD RZ QLD QLD" " 76] &]DVELHJ L QLH H QL QLHXE HXEïDJ ïDJDQL DQ QLH H : : URNXPLQ LQLH ODWRGNÈ GNÈG G]D ]DZLÈ]DO ZLÈ ]DOLĂP LĂP\] \]HVS HVSöï3HFWXV-Xĝ ĝ WHU HUD] UD] SUD SU FXM F HP\QDGREFKRGDPLQDV]\FK XURG]LQ-HG GQDN Sïï\WD W ķ. .REL RELHW\ HW\:R :RMFL :RMFLHFK HFK 0ï 0ï\QD \QDUVN V LĵMHVWZïDĂQLHWDNLP S ]HQ SUH ] WHPGODIDQöZ]RND]MLQDV]HJR R MX MXEL ELOHXV ELO HXV]X HXV ]X 7D 7DN N VLÚ NVLÚ NV LÚ Ú ]ïR ]ïRĝ\ï ĝ\ïR ĝ\ï R ĝH ĝ $UW $UWHJR HJR PD P D W\O \OOHV H VDPR PR OD ODWF WFR]HVSöï3HFWXVZLÚF EÚ ÚG]L G]LHP\ HP\ ĂZ Ă LÚWRZDÊUD]HP

4 82


29 listopada 2019

Dla pierwszych 500 salonów zestaw unikatowych i stylowych czarnych szczotek BLACK LABEL OLIVIA GARDEN z rabatem aż 50%!

IT’S COLOR XXL pakiet bestsellerowych farb plus premierowo – 11 nowych odcieni chłodnych blondów

* W ofercie BLACK FRIDAY 29 listopada br. otrzymasz 25 nowych odcieni farb IT’S COLOR XXL oraz kartę kolorów COOL BLONDES przy zakupie 50 wybranych farb IT’S COLOR XXL w standardowej cenie (pakiet zawiera 75 wybranych farb IT’S COLOR XXL). Oferta jest skierowana tylko do klientów należących do programu MOJE ARTEGO.

Dokładne informacje o pakiecie otrzymasz u swojego Doradcy Fale Loki Koki.


wywiad ))RWWR R DU R DUF UFKLZ FKLZXP KLZ ZX XP XP P 0 0 2U] 0 2U]]HV] 2U H \Q\ HV HV] \Q Q $QWRLQHZbWUDNFLH SU]\JRWRZ\ZDQLDSHUXNL

$QWRLQHGH3DULV

Marta Orzeszyna o polskim wizjonerze fryzjerstwa

Antoine de Paris Nazywano go „królem fryzjerów i fryzjerem królów”. Był prawdziwym artystą, geniuszem. Zachwycał swoim talentem i wizjonerskim podejściem do fryzjerstwa. To on wypromował słynną fryzurę „na chłopczycę”. Posiadał sieć luksusowych salonów na całym świecie, był właścicielem fabryk kosmetyków, prowadził szkoły kosmetyczno-fryzjerskie, założył ekskluzywne czasopismo lifestylowe. O życiu tego niezwykłego człowieka opowiada Marta Orzeszyna, autorka książki „Antoine de Paris. Polski geniusz światowego fryzjerstwa. Ekscentryk. Milioner. Artysta”. 3RV 3RV RVWDF WDF DFFL D L $Q QWR WWR RQ QLH HJ HJR JR JR R &LHUSO &LLHUS &LH USO S LN SO LNR NRZV NR ZVN Z VNLHJ LHJ JR R SRĂZ SR RĂZ ĂZLÚF LÚF LÚ Ú LïD ïD D 3 3D DQ QL QL L GZ L GZL ZLH Z H NVLÈ VLÈ ÈĝNL ĝNL ĝN N --DN DN ]D D ]DF]Ú F] ïR F]Ú ïR VLÚ ïR VLÚ Ú 3D 3DQL DQL QL ]DL ]D D QWH Q UHV QW UH HVRZD H RZ ZDQ ZDQLH QLH W\ QLH \P PQ P QLH LLH] H]Z Z\N \N Nï\P ï\ \P FF]]ïRZ \ ïïR RZLHN RZ ZLHN LH HN H NLHP LHP" HP" 0DUWD2U]HV]\QD :LH :LLH HOH H ODW DW PL D PLLHV] HV ND HV] NDï DïD DP PZ Zb3 b3 3DU\ 3DU\ DUUU\\ĝX ĝX ĝX X NL NLOND NLOND ND NU NURNö NURNö NöZR N NöZR ZR Z RGU GUUXH XH XH &DPERQ &D &DP DPERQ ERQJ J JG G]L G] ]]LLHS HSRG RG QXP RG PHUH HUH U P P S SUU]H] ]H ]H H]  OD ODWP W PLHĂ HĂFFLï HĂ FLLï VL VÚ ÚVVDOR ÚV DOOR RQ$ Q $QWR WR RLQH QHijD QH ijD ijD D 2ND 2N 2 N ]Dï ]D DR Dï RVLÚ RV LÚ Ú ĝH Ú ĝH MH MHGQD HGQD GQ G QD ]b ]bP PR PRL R RLFK FK VÈV ÈVVLDG DG GHN HN NE\ï E\ï \ïDM DMMHJR D DM JR R NO NOLHQ LH HQWNÈ HQ NÈ N È Lb LbRSR bR RSR RS SRZLD Z G ZL GDï DïD PL R QLP PL LP P ]b ] ZLHO ZLHO HN HO NLP LP P HQ HQWX HQWX] WX] X]]MD] X D]]PHP D PHP PH 3RQL RQ RQ QLHZD ZD Dĝĝ ]DMP DMMPRZD D ZDïDP ïD D VVLLÚ DP Ú PLÚG Ú ]\ ÚG ]\ \ LQ LQQ QQ\\PL QQ QQ\PL PLL RS P R URZ RZ ZD DG] G]DQ G DQL D QLLHP WXU XU\VW XU\VW \ WöZ öZ ö Z ]]b 3ROV ROV OVN NLL ĂOD ĂODGDP GDPL DPLL 3ROD 3ROD RODNö NöZ öZ Z Zbb 3DU 3 U\3D ĝĝX ĝX X SR SRVWD VWDQRZ QRZ Q RZ ZLïD ïïD DP P OH HS HSL SLLHM S HM S SR SR] R R]]QDÊ DÊ KL KLVWR WWR RULÚ U $ UL ULÚ $Q QWWRQ WR RQLHJ LH HJ JR R &LHU LLH HUSOL USOL SOO N S NR NRZ RZVNLHJR R VNLHJR VNL HJ JR

(NVSRQDW\]bZ\VWDZ\ ķ$QWRLQH2GGDQ\SLÚNQXĵ

84

))RW )R RWR R %DU R %D DUUWïR D WWïR Wï ïïR RPLH PLLHM2 HM2 2S SUU]È SU] ÈGH GH HN

R NWöU RbN NWöU öU\\P ö P NL N HG\Ă NLH G\\Ă F] G\Ă F]\WD \WD WD DïDP ïDP Zbķ3U ķ3 3UU]HN 3 U]HN ]H HNURM NURM UR RMMXĵ Xĵĵ 2G URNX Xĵ X UR RNX NX N X  ] ]DF] DFF]ÚïD D ÚïDP PP PRMH PRMH RMH SU\\ZD SU\ ZDW Z DWQ QH QH H SRV SR R ]X ]X ]XN XN NLZD LZ ZDQ QLLD 3RF] QLD RFF]]ÈWN È RZ ÈW RZH ZH ]DLQW Z QWHUH QW HUH H UHVRZ V ZDQL ZDQL DQ H S SU]H U]H ]HURG ]HURG ]H RG G]Lï ]LLïR R VLÚ VLÚ LÚ Ú Ú ]]bb F]DV F]]DV ]D DVHP DV HP P Z Zb SUUDZ DZ ZG]L G]LZÈ G] ZÈ È SDV SDVMÚ MÚ Ú 7R 7R ]D ]DRZR RZRFRZ RZ RZR FRZ FRZDïR FR RZDïR RZ DïR XP XP PLHV LHV LH HVV]F] H ]FF]HQL HQLHP QLHP P $QW $QWWRLQH QHijD QH ijD ijD D Zb ZbDOEX ZbD DOEX EX XPLH P ķ3 PL ķ3DU\ DU\ U\\ĝ ĝ 0L ĝ 0LD 0 0LDVWR L VWR V R V] VW V]WX WXN XN NLLLL P PLLïRĂ ïRĂFL ïR RĂFL FLL Z ZbF Zb bbFF]D ]DV DVDFK DF E EH HOOH HOOH OH H ÓS ÓSRTX SRTX RT TXH Hĵĵ Hĵ NWö NWö öUUHJ UH HJ JRM R MHVWHP R HV HP HV HVW HP P ZV ZVS ZVS SöïD öïïD ï XWR XWWRUNÈS UNÈ NÈS SRWH RWWH R HPS PS P PS SLHU LH HU Z ZV] V È ÈH È HG\F \FMÈ MÈ È ELR ELRJUD ELRJUD JUUUDğL ğL Zb Z  URN URNXL RNXL RN X WH X WHUD] UD]S UD] D]S S SUDZ ZLH LH H GZD ZD Z DG]L G HĂF G] HĂFLD ĂFLD LD DOD D OD ODW DW Sö SöěQL ěQ ěěQL QLHM Q H GUXJÈ HM GUUXJ G XJÈ JÈ HG HG\FM G\FM \FM \F FMÈ È NWöUD NWöUUD NWö UD D Zï ZïDĂQ ZïD ĂQL QLLH H VLÚ LÚ Ú XN XND]D D DïD ïD ïD D D DbbWDN WD D ĝH ĝ Z\ ĝH Z\V Z \VWWDZ DZ ZÈķ Èķ$QW $Q QWRLQ L H H 2GG 2GGDQ\ D SL SLÚNQ SLÚNQ ÚNQXĵ Xĵ X ĵ ]R ] UJD J QL] JD QLL] L RZD ZD DQÈ QÈ ÈZ ZH ZH HZVS H ZVV öïS ö SUDF öï UDF\ UD UDF \]0 \] 0X X]]HX ]H HXP P7 7HDW HDWUDO UDO UD DOOQ\P Q\\P S SUU]\ ]\ 7HD ]\ 7HDWU] 7 WU]H:LHO WU]H: H: H :LHO LHO LH HONLP NLP P ļ 2S 2SH S U]H SH U]]]H H 1DURGR 1DU RG ZHM Z Z ZH Zbb:DUV]D :DUUV]DZLH :DU V]D ]]D DZ ZLH H -D -DN -D DN 3D 3DQL QL L P\Ă P\ \ĂĂOL \ OLL GO OL GOD DF] F]]HJR H RZ HJ Zbb 3 3R 3RO R VF VVFH FFH H FL FLÈJO È HM ÈJ HMMHVW HVW V RQ RQ QL Q HG HGR H GR G RFHQ FHQLDQ FH LD LDQ DQ\ DQ Q\ \ WD \ WDN DN D N PDï P PD DïR D R R QLLP P Z ZLHP LH LHP HP\ H \" \" " 3R] 3R R]D R]D D QD DV] V]]È È EUUDQ UD DQĝÈ ĝÈ QLH QLHZLH LHZL ZLH LLHOH H RV RVö R Vö V E E Vï\V \VV]Dï \ ]D DïR D R Rb$ R b$ $QWR QWRLQL WRLQL WR QLH Q HG GH3 H 3DUL ULLV V 02 ,P P Gï GïX ïïX XĝH ĝH ĝHM HMM VL VLÚ ÚQ QDG DG W\P W\\P ]D ]DVWD VWDQDZ VVWD QD DZLDP DP PW W\P W\P P WUX UXGQL GQ QLHM P PLL WR WR ]UR UR R]XP XP PLHÊ LHÊ H HÊ LbZ bZ Z\W \Wï WWïïXPD XPD X XP PD P DF]\ ]\ÊÊ $QW ]\ ]\Ê $QWRLQ RLLQH RL RLQH] H] H ]]URE RELï RELï Lï ï IHQ I QR IH RPH RP P PH HQDOQÈ QD QDO D QÈ QÈ NDU QÈ ND LHU LH HÚ ÚZ Z ĂZLHF ĂZLLHF ĂZ LH H LLH LH H PRG H RG RG\ G\\ \ E\ï E\ï \ï SUD S U ZG] ZG]LZ\ ZG LZ\ Z\PG Z\ \PG PG\NW G\\NW \N N NWD DWR WWR RUHP UH HP H PN NWWöU ö \Z \ ZSï\ \ZSï\ Sï\\ZDï Sï ZDï QD ZD QD WU WUH HQG HQ QG G\ \ L ]U \L ]UHZROXF HZR ZROXF Z XFFFMRQ X MRQ MRQ MR R LL]R ]RZDï ]R ]RZDï ZD ZD IU\\]MH IU\ ]M UVW UUVVVWWZR Z -H ZR -HJR JR ķFK FK KïRS ïRSF]\ ïR RS SF]\ F]\FDĵ FD FD FDĵ Dĵĵ Q QLLH H E\ïD E\ïD D MMH HG\Q G\\QLH \QLH LH H IIU\ U\]X U\ ]XU ]XUÈ XUUÈ È DOH DOO VW VWDQR WD DQR QRZLï Q Z D ZL D FF]Ú ]Ú ÚĂĂÊ ĂÊ Ê ZD ZDĝ DĝQ\F ĝQ Q\F \FKS KS SU]H ]]H HP PLLDQV PLD QVVSRï SR RïHF] H Q\F HF Q\\FK Q\ K : :W WW\P \ URN URNXP RNXP X PLLMD LMMMD D  OOD DW DW W RG G WHJ WHJR WH R ĂP ĂPL PLDïHJR PL DïH ïH HJR JR FLÚ FLÚFLD L FLD LD QD D NU NUöWN öWN NR R 1L 1LLHZLH 1LH ZLLHOH H VVLÚ Ú R R W\P W\P W\ \ ZV Z S SRP RP PLQD LQ LQD QD $ SR RZLQ ZLQQL ZL QLQL ĂĂP\ P\\ VL VÚ Ú W\P \P FFKZ KZD DOOLLÊ DOL LÊ Ê ZV]Ú ZV]Ú V]]ÚG] ]]Ú ÚG] G]LH G]L ] H H WWR WR R QD QDV DVV]] QLHE D LHE EDJ DJDWHO DJD WH H Q\ Q\ ZNï Q\ ZN Z N NïïDG GZ Zb KLV LVVWWRUL LVW RUULÚ R RUL Ú PR P PRG R \\ L SR R SURV RVWX R WX ļļ Z KL KLVWRULÚ KLVWR VWR WRULÚ UULLÚ LÚ 5öZQ öZ ZQLHĝ LHĝ Hĝ Z Zbb VDP VD DP PHM H E EUD UD UDQĝ\ Qĝ\ Q ĝĝ\\ IU IU\] \]]MHUV \]M HUUVNLH NLHM LHMM ]QD ]]Q QDMRP Q RP RPRĂÊ PR RĂÊ ĂĂÊ G GR RNRQ RNRQ NR RQ QDñ Dñ ñ $QWWRLQ RLQHij RL HijD D Q QLLH H MHVW HVWW SR HV RZV ZV] Z V HFK V] HFKQ HF QD QD D F]ÚVW D FF]]ÚVW ÚV R ÚV R QDSU DSUDZ DS ZGÚ ZLNLSH GÚ GÚ ZLLN Z ZLN NLS LSH SH S HG\F G\F \\F]QD ]Q QD= =QDP = =QDP DP P RF RF]]\Z ]\\Z ZLLĂ LĂF ĂFLH H ZLH Z OX X IU\ I ]MH MMH HUöZ UöZN öZN NWö WWöU öUU]\ ]\ \ ]QD \ QD QDMÈ DMÈ MÈ ÈP PR PRM RMÈ È NVLÈĝN NV NVL VLÈ ÈĝN Èĝ ĝNÚ ĝN ÚQDZ ÚQ D Z\U \U\ UU\Z ZN ZNL N NLLP PDMÈ DMMÈ ÈZ ZbbVDO VD DR RQ RQL Q QLLH HR RE ED D HJ] HJ]HPS HJ PS P SODU DU]H DU ]H ]]H H Lb LbS LbS SRMD RMMMDZL R ZLD Z L MÈ MÈ VVLÚ MÈ LÚ QD D PR P PRL RLFK R FKVSR VSR S WWND WN N ND DQLDFK QLD QLD DFK FK JG FK JG]]LH LH SUURZD RZ R Z ZDG]L DG]L G]]L G]LP\ ]LP\ P\\FLH P\ LH HNDZ NDZ ZH HG H G G\\VN \VVVN NXVM VVMMH H $OH H $OOH VS VSRW\ SRW\ RW\ W\N ND NDP DP DP P


)RW R R R DUF DUFKLZ DU KLZ KLZXP LZXP XP P 0 0 2U] UU]H HV] V]]\Q\ \Q Q\ Q\

$QWRLQHSU]\EDU]H ZV]NODQ\PGRPX

$QWRLQHLb-RVHSKLQH%DNHU

WHĝ Hĝĝ ZL ZLHOX LHO HOX H OOX X QDZH DZ DZ ZH HW W E EDUG DUG DUG G]R ]R R ]QD ]QDQ\F ]Q QDQ\F Q\FK K NWöU]\ NWö WWöU]\ ] QLH ]\ QLH QL H PDMÈ PDM DÈ R DMÈ R $QW $ WRLQ $Q RLQ RL LQLLH LH H SRM RMMÚFL ÚFLD ÚF D D LbVVÈ] È ]XSH SHïQ S ïQL ïQLHQ QLLH HQ H Q QLH] H]DLQ DLQWHU DLQ WH WHU HUHVR UHV HVR RZDQ ZD DQLLW W\P W\P \ WHPDWH \P WHP H DWH HP DWH HP P $P $P\ĂO \ĂĂ Ú \\ĂO Ú ĝH Ú ĝ ]QD ĝH QDMRP QD MRPRĂÊ RPRĂÊ RĂÊÊ RĂÊ ZïD ï VQH QH Q HJ JR JR R G] R G]L G G]LHG] ]LHG] HG]LFW FWZD FW WZD ZD NX NXO N X WXURZH WXU WX XUURZH X RZ ZHJR Z JRLbZ JR ZLHG HG HG]D G]]D ]D DR RK KLVW V RU VW RULL RUL LLLZ ZïD ZïDV ïDV DVQHJ HJ JR] R ]DZR D DZ GX X MHV MH H W HV HVWZ WWZ Z ZDĝ DĝQ ĝQ QD D ]Zï ]Z ZïDV] ZïDV] DVV]F] DV]F]D F]D ]]D D JG JG\X G\X \ XĂĂZL \ ZLDGR GR RPLP PLP\V \\V VREL VREL RELH RE H ĝH ĝ PHW ĝH PHWRG\\ LLbbZDU PHWRG\ PH bZDU ZD XQ XQQNL L Z ZbbMDN MD MD DNLFK FK WH WHUD WHUD] UUD] D] SUDFX SUDFX SU FFXMMÈ MÈ È IIU\ IUU\\]MH ]MM U]\ U]\] ]]RVW R Dï\ RV Dï\\ Z\ Z\SUD S FRZ SU RZ ZDQH SR S Q QDG DG G VW VR RO R OODW DW D W WHPX WHP HP PX X SU]H SU] U]H ]H H]] 3ROD RODND ND ND D $Q $QWRQ WRQ R LHJ LHJR HJR R & &LHU LH LHU LHUSOL HUS HU SOLOLNRZ NRZVNL NRZVNL VN VNLHJR N HJR NL HJR JR NWöU\ Wö WöU öU\\ QDGD ö DGDï GDïï SUHV SUHV HVVWLĝ H WLĝX WL WLĝ X X WH S WHM SUUR RIIHVM RIH VMLM & &RF &RF RFFLH LHN HN H NDZH ZH Z HE E\ï E\ï \ WHĝ WHĝ SUUH]H HVHP VH HP KR RQRU QRURZ\ RURZ\ Z\P P+ + +DXW XWWH& H &RLI RLIIXU RL RLIIXU IXUH H H )UD )UDQÎD UD DQÎ QÎ LVH QÎD VVH H = ]QL =D =DF ]QLMP\ ]Q MP\ R MP\ RG G SR SRF]È ÈWNX WN N --DN DN &LH &LHUS USO UUS S LNR NRZVN NR ZVN ZVNLW VNLLWWUUDğ DğïQ D ï QD ï DS SDU\VNL DU\VN DU\ VNL NH HVVDOR VDOR OR RQ\" \" \ -DN DN V\ V\Q V\QV QVV]HZ HZ HZFD ZFD F LLbN FD N NUDZ UDZ DZ D ZFRZ RZ R ZHM HM ]U ]UR URELï URELï ELLï WD WDNR DNR N RV]D ] ïDP ]D D LLDM D DMMÈFÈ ÈFÈ FÈ È ND DULH HUÚ" UÚ" UÚ 02 ' ']]LÚNL ']L Ú WD ÚN DOHQ HQ QWRZLL WRZ RZ ZLL LLL QL QLHZ] QLHZ] HZ] HZ Z UXV]RQ U V]RQ UX UXV ] H ]R HMM ZLH Z U]H ]H H ZH ZH Zï ZïDVQ DVVQ\J DVQ Q\\J \JHQL J JHQL H XV] HQ XVV]1 1 1D D SRF SR RFF]]ÈW R ÈWWNX È N JG NX NX J \\ E\ï \ï G] \ï G]L G ]LHFNLHP HFNLHP HFN LHP HP MHJR HJR DU DUW\V W\VVW\F W\F]QH ]Q ]QH QH Q H ]G ]GROQ GROQ QRĂF RĂĂ L L GR RVWWU]H ]HJïD HJïD JïD D PDW DWND ND :V ND :VSLH SLH S LHUDï UDïDJ UD DJ JRL R L FK FKFLD FL ïD FLD FLDïD ïD ĝH ïD HE\ E SRV E\ S ]HG SR HG GïL ïLQQÈ QÈ È GU GURJÈ RJÈ JÈ QL QLĝM ĝMMHJR ĝM JR UR U G]H G]H HñVWZ VWZR WZ ZR R 8GD 8G 8 G GDïR R MHM M VVLLÚZ MH Ú Z\Vï \\VVïDÊ DÊ $QW $Q $ QWN ND D GR GR ’’RG GR ’R R ]]L ]LL E\\ SR RPDJ PD P D Dï Dï D ïZ ZbVDOR ZbV D QLH Q IIUU\]M ]MMHU HUHUVN VNL N PZ PZXMD P MDMD -Xĝ XĝWR Xĝ WR WR RE\ï E\ï \ïR \ï RV VXNF VXNF XNFHVH NFHVH HVVHP P 7\P 7\PF]D F] VHP HP P V]]\EN \E E RR R RND] RND] ND]]DïR DïR R VL VLÚ VLÚ Ú ĝH WHQ W WH QDVWRO QD QDV WRO RODW DWH WHN N P PD D Q D QDSU DSU D DS S DZG DZ Z Ú Ú QLHS HSU]H H ]HFLÚ ]H FLÚWQH WQ WQH QH Q H ]G ]GROQ ROQRĂF RO RĂ LL 2F] RĂF F]]DUR RZDï ZDï ïö ïöG]N öG]N G]NLH LH LH H GD GDP D \ \ -H -HG HGQD H QD ]bQ QD ] QLFK FK K ZVVSRP SRPQLD QLLDïD ïD ïD D ĝH SR RZLQ ZL LHQ ZL HQ VL V ÚX Ú GDÊ GD GR G 3D 3DU\ĝ U\ĝD U\ D E\ D E\ E \ UR] \UR] UR R]R] ZLMDÊ ZLM DÊÊ VZR D DÊ V MH VZ H ]GR GR ROQ OQR QR RĂFL ĂFFLL6 6ïRZ ïRZDW ïR RZDW DWHS WH HS SDGï SDGï Gï\Q ï\Q \ QDS \QDS D SRG DSRGD RGD GDWQ\ WQ Q\\ JU Q JUXQW XQ E E ER R $QWHN& R$ R$QWH QWH W N&LHU WH N& N &LHU LHUHUSOLNRZ SOL RZVN RZVNL VNL NL E\ E\ïD E\ïD ï DPEL PE E WQ\ Q\\ Lb L PLD P ïïZ PL ZLHO HONLH HONLH LH PD PDU] U]H HQLD Q 2 2GU 2GU GUUD]X D]X ]X ]D ]DF]È F]È ÈïïX X XF]\ F]\\ÊÊV VVLÚ VLÚ LLÚ Ú IUD UDQFX QFXVVNL VN NLHJ N HJR JR J R, , FK KR RÊ RÊ Ê VXN VXNFHV VX XNFHV FHV Zb FH Zö öZF ZF]HV H QHM QH VWWROL ROOLFF\ F\\ ĂZL Z DWD ZL DWDM DW M MMDN DN QD] D]]\ZD \\Z Z QR QR R 3DU DU\ĝ D \ĝĝ QD QD SR SRF SRF]ÈW R ]ÈW ]È ÈN NX X ;; ;; ; ; ;Z ZLH LHNX NX Q NX QLLH HS SU]\ U \V]H U] V]H ]HGï ]HG Gï OHN Gï HN H NNR NRLbQ NR NR L QD LbQ DW\ W FKP KP KPLD PLDV DVVWW RQ D Q QLH QLH SU]HVW SU SU] HVWWDZD HVW HVWDZD DZ Z ïïZ ZD ZLHU LH ]\Ê \Êĝ Ê ĝĝH HP P PX XV VVLÚ LÚ ÚXGD Ú G & GD & &LÚĝ ÚĝNR Úĝ R SUD SUUUD DFRZ FRZ RZDï RZDï D LbS Dï LbS SRZR RZR ROL OLOL ZVS ZVS SLQD QDïV QD VVLÚ LÚ Ú SR V]F SR V]F]HE ]FF]H ]HE HEODF H ODFK KN N NDUL DUU HU\ HU\&RZ &R & RZ Z ZDĝQ ZDĝQH DĝĝQH DĝQ H SU]HNR SU]HNR SU] HN H NRQD Q QLH QDQ LH H WR WR R QLH LH H E\ E\ïR ïR EH] ïR EH H]S SRG RGVVWD WDZWD QH QH H %\ %\ïïJ %\ïJ JHQL HQ Q DOQ\ DOQ OQ Q\ \ \ DbG D GR RWWHJR HJR J RGZDĝ RG GZDĝ Z ĝQ\ Q\\ 1L Q\ 1H HE EDï Dï VLÚ Dï LÚ Ú QD QDU]X U]X XFD FDÊ D VZ ZRMH RMHMZ RM Z ZL] L]M L]ML ]ML L L FKR FK K ÊF Ê F]ÚV F]ÚV ] VWR R QDUDĝD QDU DUDĝD ĝD ĝDïV DïV ï VLÚ LÚ ZbWHQ ZbWWH Z HQ HQ Q VSR VSR RVöE öE E QD QD N NUU\W\ \ NÚ \W Ú LbREXU LLbR REXU EX ]HQ EX ]HQLH L --H LH HJR J XSö JR XS SöU Sö SöU MH QDN MHG DN S SR RS SïD Sï ïïD DFLï FLï: : :   UR URN R XR XRWZR RWZR Z U]\\ï ZR ï VZö ïV ZöM ZöM ö SL SLHUZ HUUUZ ZV]\ V] VD VDORQ ORQ Q IU IU\]M \]M \\] ]]MH HUV UVVNL NLL NL N NWö NWöU\ W U\ Wö U\\\ ]]DG ]D DG G]LZ LZ ZLï Lï ï FDï FDï\ FD ï\\ ĂZLD ZLDW ZL WW =ï =ïD ïDPDï PD Z Zbb QL QLP LP ZV]\V ZV]\V ZV ]\VWNL \VWWNL NH H ]]DVD D G\ DV DVD G\\ DO DOH H NOLH LHQWN WWN NL L QDS Q DSï\Z Sï\Z ï\ZDï\ \ZDï\ ïï\\ Wï WïXPQ XPQLH LH LH H D ZUD H ZUD]] ZU ] ] QL ]] QLPL PL R RJ RJU J JURPQ PQ P Q QHS H LHQ H HS LH HQLÈG ÈG]H G]H ]H H 8FFF]]HVD 8F] HVVDïW ï \VL \VLÈFH ÈF NR NRELH ELHW LH HW WW :Ă :ĂUUö öG öG GMHJ G HJRNOLH HJ RN RN R NOLH LLH HQWH QWWHN QW NE E\ \ï\ RVREL \ï\ RVVR RE REL E ELVWR VWR WR RĂF ĂĂFL FFLL ĂZ Ă LDW DWD DW D D ğ X ğO ğOP X V]W V]WXNL ]WX XN XNL NLN N NRUR RURQRZ QR Q QRZ R DQH RZ DQH JïRZ\ JïRZ\ Jï RZ Z\ Z \&RV & &R RVSUD RV SUDZL SUDZLD SU ZLDïR ZLD ïR R ĝH H WR WR Zï Z DĂ DĂQ ĂĂQLH LH HMHP H HP HPX PX X SR S SRZ R LH LHU HU]Dï HU ]D ]D Dïï\ \VVZRM ZRMH ZR HZ Z ZïRV ïRV\ ïRV \" " 02 3R 3R R SUR SURVWX URVWX W E\ E\ï ïï QDMO DMM HSV SVV]\ S ]\ ,G ]\ GH HD HDO DOQL D QLH L ïÈ ïÈF]\ ]\\ï ï GRVN VN NRQD RQ QDïÈ ïÈ È ]QD È ]Q QDMRP RP R PRĂÊ R RĂ U]]H U]H U] HPLRVïD PLR P LR RVï VïD ïïD ]]bb DVS VVSLUD LUDFMD LU FFMD MMDP PLL DUW DUUUW\VW\F] D \VW\F \V \VW \\F] FF]]Q\PL Q\PLL Q\P FR FR R GDZ DZDïR DïïR ïR ROĂQL ROĂQL RO ĂQ Q HZ HZD Z MÈF ÈFHH ÈFHH H HIHN IHN HN H NW\ W\ W\ 1LH 1 1L H PX PXVLD PXVLD VLD VL Dïï VVLÚ LÚ LÚ Ú Q QDZ DZ ZHW HW UHN HW UH HNODP HNODP DP D PRZD PRZD Z Ê ZD ZDÊ Ê -HJ HJR H R VDOR DO Q DO Q IIU\] UU\] \ MHU HUUVN HUVNL VNL NL VW VWDï Dï D Dï ï VLÚ V Ú UöZ Uö öZQ ĝ VDO QL QLH VDO D RQHP DOR QH HP H P WRZDU WRZDU WR ZD DUU]\V D ]\\ NLP NLP P JG]LH G]L G] ]H H NRE REL REL EH HW\ W\ OX W\ XE ELï Lï\\ VVSÚG SÚG S ÚG ÚG]DÊ ]]D ]DÊ DÊ F]]DV D DV D V 1 V 1LLHNW HNW HN N öUH UUH H ]]b QLFK QLFK FK K SU S ]]\F \ KRG RG]Lï ]Lïï\\ WDP DP P QD QD QDZ DZ ZHW HW ZWH HW ZWWHG\ G\ JG\ G\ JG G\ \ FKFL KFFLDï KF Dï\ ï W\\ NR W\O NR XP\ P\ÊÊZ ZïR ïRV ïRV R \ \ GO GOD G OD D VD DP PHM H HM .RV . RVVPHW PHW\NL HW\NL $Q $QWRL WRL RLQH QH SUUU]]\\MH SU] SU]\MH MHPQR PQRĂFL PQ QR RĂFL FLL S SUU]HE ]]H HE\ZD Z QL ZD QLD Q LLD Zb PLHM Zb LH HMVFX MVF VFX F VW FX VWZRU ZR R ]]RQ ]R RQ R Q\\P P GOD O OD LFK LFK K NR NRPIR RPIR PIIR RUWX U $ $Q QWR WR WRLLQH LQ QH S Q SUU]\ ]\FLÈ FL LÈJDï J MDNRĂ JD MD DNRĂ RĂĂFFLÈ FLLÈ È XV XVïXJ VïXJ ïX X LLbb VVZ XJ ZR MÈ MMÈ È QLH QLHEDQ QL E D ED DOQ O ÈR È RVRE ERZR RZ ZR Z RĂĂF ĂFL FFLLÈ È ,bZ ,bZ ZLLHO HOONÈ NÈ ÈN NOODVÈ NOD VÈ VÈ È %\ % ïG ï G\\VN NUHWQ\ UHW HWQ\ HW Q\ Q\ 1LJ 1 LJ JG\ G\\ Q QLLH Pö QLH PöZ ZLLïï SX ZLï SXE EOLOOLLFF]Q EO ]]QLH LH H LLbQ bQ QLH LH HS SLV LVVD Dïï R Dï RVVZRL Z FK ZR K UUHO UH HOOD H DFFFMDF DFM DFK D FFK ] NOLH ]b HQ QWWWNDP QWN DPL P %\ï \ï HOH \ï OH HJDQFNL JDQ DQ QFNL FNL FN N SU]\ SU] U]]\VW \VWRMQ \V VWWRMQ\ RMQ Q\\ L FD DïïN ïNR NR NRZLF ZLL LH LH H RG RGGD G GDQ DQ\V \\ ZRM Z HMM S ZR SUD UUDF\ F\ =H F\ =H VZ ZRMÈ RMM N HQW NO NOL HQWHOÈ HQ HOÈ XWWU]\ UU]]\P\Z P\Z \\ZDï Dï UöZ Dï UUö ö öZ Q HĝN QL QLH ĝĝNRQW NRQ RQ D RQW DNW N \W NW \ WRZDU]\ RZD RZ R ZDU]\ Z U]]\ ]\VNL VN NLLH N H H  ))RW RWR R R %DU R %DUUWï WWïR ïïR RPLH PLHM2 PL MM2 M 2S SU] U]]ÈGH ÈGH G N

'OD D QDVQ QDVQDMZ QD V QDMZ VQ DMZDĝQ M DĝQ DĝĝQLHM LH HMV]H V]H MH MHVW VVW W WR WR ĝH WR H $QWRL $Q QWR WRL RQ QH QH H H]UH ]UUH HZR ZRO Z R XFMRQL XFFFMMRQ XFM RQL R QL]RZ RZ R ZDï Dï IIU\ IUU\]MH MMH HUVVWWZ VWZ W R R 1D 1DF]\ 1D F]\PS F]\ \PS PSROH ROHJDï JDï J Dï\MMHJR HJR LQ LQQRZ LQQRZ ZDF\ F\ \MQH MQH SR SRP\V P\ \ ï\ ï\LbU ï\ LLbU bU bUR]Z R]ZLÈ] R È]]DQ È DQL QLLD" D" " 02 2G 2 SRZ RZLHG HGěě QD H D WR R S\WD S\WD \W QLH QLH H Z\ Z PDJ DJDïD DïD D ïD DE\ E GïX E\ GïïXJLH HJR R Z\NïDG Z\N \NïD ïDG ïDG DGX X = =D DLQW LQ QWHUH QW HUUHVRZ RZ ZDQ\ DQ\FK DQ Q\FFK K RGV RG GV\ïD G \ P \ï P GR R P PRMH RMH RMHM RMH HMM NVLÈ LÈ ÈĝNL ĝN J JG]L G]]LH G]L H V]]F] F]]HJö HJö öïRZ ïR RZR R RS SLV L DLV ïDP DP ZV ZV]\V ]\\ WN WNL NH NL H G]LD G]LD LD DïDQ ïDQLD DQLD LLD D $QW $ RLQ $Q RLLQ RL QHijD H D N NWöU Wö WöU öUH H GRSU RS SUURZD ZD ZDG]L DG]L G]Lï\ G] ï\\ GR ï\ GR VVWZ GR WZ WZRU] ZRU] RU]HQL RU HQ HQL QLD QL D RG G S SRG R RGVWD VW Z Z QRZR QRZR RZ Z F]HVQH F]] VQH F]H QH Q HJR JR IU\ JR U\\]MH MH HUVW UUVVW VWZ ZD ZD D ]]bb VDO VDORQD VD RQD QDPL QDPL PL P LL W\S \S SX X R RSHQ SH VS SHQ SDFH H L Z\MÈ LbZ \MÈWNR MÈWNR NRZÈ N ZÈ GED ZÈ G ïRĂ GE RĂFLÈ R FLÈ È R NRQ R WDN RQ WD W\]bN WDNW\ W\\ ]bN W\ W\ ] NOLH NOLH LLH HQWN WN NDP DPL PL P -HJR HJ J SRP\V JR SR RP\V P\Vï\ P\ ï\\ E ï\ E\\ï\WDN E\ï \\WWDN DN LQ LQQ QQRZD RZDF\M RZD ZD DF\M F\\ QH QH Q QD QD D RZH RZ Z F]]DV\ ZH DV\ĝ ĝĝHR H RIHU RIHU IHUUW\ WW\ \ ZVS ZVS SöïS öïS ïSUDF SUUDF UD D \] DF \]]ïRĝ\ï\ ïR ïRĝ Rĝ\ï \ï\ P \ï\ PX X (O (OL]D ]D DEH EHW E HWWK K $UGHQ $U $UG HQLb+ HQ HQ Q Lb+ L +HOH HOH HQD Q 5XE ELQV QVWH Q WHLQ WHL Q DbWDNĝ DbWWDNĝ DbW D H HWWZöU Zö ö FD F /ij2 ij2 2UÓ UÓDOļ UÓD ÓDOļ Oļ ļ (XJÒQ (XJÒQ (X JÒ H H6 6FKX FK KXHOO KX H HU HO HOO HU HU UU $Q $QW QWWRL Q RLQHZ RLQ H ZV]\VWN HZV]\ V]\ ]\\VWNLH VWN WN NLH LH HRGU]XF RGU GU]XF ]XFLï X LLïï Lb] Lb]] XSRUH XS X SRUH U P PE EXGR EXGR XGRZDï GRZDï G Z Zï ZD ZïDV DVQ VQ QÈPDUN È PDUN ÈP DUN NÚ Ú :NU Ú :N NUöWF NU öWFH öWFH öWF öW Zbb VD Z DOR RQLH Q RI QL RIHURZDï HUUURZDï HUR H Z WHĝ ZD WWH Hĝĝ XVïX VïïïX XJ JLL PDN PD LLMD MD Dĝ\VVWH WH P WHN PDQL DQ DQL QLNLX NLXU]\ U]\ ]]\VWH VWH HN N L ]D N ]DMÈï DMMÈï Èï VL VLÚ S GXN SUR GX FMÈ GX MÈ È NR RVP VPH PHW\N P W\NöZ \NöZ öZ RUD RUD RUD]Z D]]Z Z Z Z\GD \G ZD \GD ZDQ DQLHP HP S SLLVPD PD ķ$ P $QWR QWRLQH WRLQH Q ' QH ' 'RFX RFXPHQ RF PH W SRX RX RXUO XUUOODIIHP HP HPPHP HPP PPH HP PRGH PRGH R UUQH UQ QHĵ Hĵ ĵ 3RQ RQ QDGWRS DGW GWR G RS SRZV RZV R RZ ZVVWDï Z ZVWDï WWD DD DVV]NR NRïD ïD D Zb D ZbNWöUHM ZbNWö NWö Wö öUHM HMM IR IRUPR UP PR RZDï ZDï ZD SUDFRZ SUD FR FR RZ ZQLN QLLN QLN Nö öZ öZ Z VZR ZRLFK ZR LFK FFK VD VDOR ORQ R öZ RQ öZ Z 0L 0D Dï Dï ïï ZL] L]MÚ L] MÚ N MÚ MÚ NWWöUÈ öUUÈ È UH UHDOL DOL]RZ DO OLO ]]RZ ]R RZDï Dïï ]]bb XSRU Dï RUUHP P JRG RG GQ\P \P P SR SRG]L RG]LLZX ZX Z X 3RW RWWUDğ R Dğ ğïï WWHĝ Hĝĝ GR GRV G RVNRQ RQDOH RQ DOH OH N NUUHRZDÊ HRZ RZDÊÊ VZ VZö ZöMM ZL]H ]H ]HUXQ HUXQ UX XQ X QHN HN N %\ï %\ï SR %\ RVW VVWWU]H WUU]H ]H HJDQ J \ JD \ MDNRS MDN DNR RS S SUDZ UDZG]LZ\ G]] Z G]L Z\ Z\ \ DUW DUU \VW \VVWD VWWD D HNV D NVVFHQ FH HQ QWU\ WWUUU\ \N N 02 /XE / Lï Lïï VLÚ V Z Z\\Uöĝ öĝĝQLD ö LD DÊ ']L ']LÚNL ]LÚNL ÚN WWH HPX HPX PX PöZ PöZLRQ öZLR LLRQ RQR R Q R QLLP P L SL SLVDQ VD DQ D QR R 'R R OHJ HJ JHQG HQ QG G\S G\S \ SU] U]H U]HV]ï ]H HV]ï V ïRMMHJR V] J V] JR V NOD NOOD ODQH Q ïöĝ QH QH öĝĝNR öĝNR NR QL QLH HFR F SR SRGRE GR REQ QH QH HGR H R WU WUX UXPQ\ PQ V PQ V]NO V]NO ] DQ\ ]N DQ Q\\ GRP RP R PS SLÚN ÚN NQH QH VWU WURMH WU RM ED E ORZ ORZ RZHS ZHS HSUR URM RMMH HN HNW N RZ RZD ZD Z DQH QH S QH QH SU] UU]]H] H] 6DU H] 6D D Ú//LSV DU SVVNÈ S NÈ F]\ NÈ NÈF]\ ]\\ SR SRND] ND ND] ND D]]\ \ IU\ U\]XU \]XU XU Lb L NRV N VWLX NR WLXP WLX WL WLXPöZ PöZ öZ ö LQ L VS VSL SLURZ S RZDQ\ RZ ZDQ\ Q\\FK FFK K KLV KLVWRU KL WRU RUULÈ R LÈ È LbV LbVV]WX ]WX WXNÈ WX NÈ È %\ %\ïDUW\ ïïD ïD DUW\VWÈ UW\ W VVWÈ W\ WÈZ ZL]M ] RQHU HUHP HU HP P NWöU\ NWöU\ NW öUU\\ Z\ Z\SU] S HG] G LLï G] Lï ï VZR ZR RMH MH F] F]D ]DV\ ]D V\\ &H V\ &HQLï &HQLï QLLïï RU RU\JL U\J \JL JLLQD J QDO DOQRĂ QR RĂĂÊ Ê Z\ Ê Z MÈ Z\M ÈWN NRZR ZR Z RĂĂÊÊ ļ X VL ļX VLHEL HE EH HLL X OX XG G]L ] N NWWö WöU öU\PL öU \P P VL VLÚR Ú RWDF ÚRWDF DFF]Dïï0 0Rĝ RĝH ĝH H GO GOD DWH WWH HJR JR Q QLH LH H]E\ E\WO E\ WOOX W WO XE XEL E ïïV VVLÚ Ú ] &RFR ]b& ]b RFFR R &K KDQH QH Q HO O WU O WUD UDNWX NWXMÈF WXMÈF ÈFÈ ÈS SUR URM RMHNW RM N RZDQLH RZD DQLH LH H XEUDñ XE X EUDñ D MH HG\Q G QLH G\ LH H MDN H DNRU]HP DN RU R UU]HP HP PLRV RVVVïR R ïR ïR R ]D WR ]Db ]D WWR R GRV GRVVNRQ GR QDOH D UUR DO R]XPLDï ]X ]XP X LDï LD Dïï VVLLÚ] D Ú ( Ú (OOVÈ OVÈ È 6FK 6FKLDS 6F FKLDS DSD DS DUH UUHOOLN OOOLLN OOL NWö WöU öUDS DSRV RVVWWU]HJDï RVW U]]H UU]H HJDï JDïïDV DVZöM VZöM Zö ö ]DZ ]D DZöG D öG öGMDN G MD MDN MDNRV DNR DN RVV]WX V]WXNÚ ]WX W NÚ WX NÚ 8 VF VVFK K\ïN ïN NX X ĝ\FLDQ Xĝ\FL Xĝ \FL \F FLDQ D QDGD D DG GDOOWWZLH G HUG] UG UG G]Lï Lïï ĝH ĝH OX OXG]L OXG]L G] H H QR HQ RUP UUP PDOQL DOQ D OQL OQ VÈQXG VÈ VÈ QXG Q XGQ QL L 3R]D 3R] D IIU\] U\ U\] \ MMHU MH H VWZHP VWZ WZ ZHP P LQ LQ LQW QWHUH HVRZDï VRZ RZ ZDï Dï VLÚ Dï VLÚ WDNĝH WDNĝH WD N VV]]WX WXN XN X NÈ È SU SU] U]\MD \MD DěěQL QL Q ïï VVLÚ LÚ LÚ ]]bD bD DUW\ UW\ \VWD VW PL VWD P PL 02 2G 2G SRF]ÈW SRF RFF]ÈW ]ÈWNX WNX NX N NX ND NDU D LHU HU\\ ]DMP D RZD DM ZDï ZD ï VLÚ Ú U]H U]]HěE ěEÈ ěEÈ EÈ UUöZQ öZ öZQ ZQ Z QLHĝ QLHĝ LH Hĝ S SR RG G RS SLH LLHNÈ NÈ È VZR ZR Z RMMHJ MH HJR H RS SU]\M U]\MDF U]\ MD DFFLHO LH HOD HO OD D; ; ;DZH DZ DZ ZHUUHJ UH H HJ JR R' 'XQL XQ QN NR NRZ RZ ZVNL V HJR VN HJ JR:\VW J :\V : \\VW VD DZ DZL ZLDï DïQ Dï QD QDZ DZ ZHW HW VZR VZ ZRMH RMH H G]L G G] ] Hï HïD HïD ï QD QD SDU\V SDU\V SD \VNLF N FK6 K6 K 6D DOR O QDF QDFK KVV]WX WXNL XNL NL L ,Q ,QWHU WHUHVR WHU H HVR VRZDï VRZDï VR ZD D RJ RJ R JRP RP PD DOOOD DOD DUUV UVW VWZR ZR Z R :Ă :ĂUöG öG öG MHJ HJ JRS R SU]\ RSU]\ U] MD U] MDF DFFLö DFLöï Löï öï ZD ö ZDUWR WWR RZ Z\\PL PLH HQL QLÊÊ WD WDNLH DNLH NLH QD NL Q ]Z ]ZL Z VN VVND N MMD ND DN N. .LV .LVO LVVOOLQJ LVO LVOLQJ LQ QJ Q J) )XML XMLWD WWD D 3LFDV 3LLFDV 3 FD DVVVR D VR R Lb' 'D DOLOLL2 2 2$ $Q QWRL WR R QLH RL QL SL SLLVDO VD VVDO D L6FRW L 6FRW L6 FRWW) W )LW] W) W]JH W]JHU JHU HUDOG HU DOG OG G -H HDQ DQ Q &R &RFWH FFWWHDX DX (U D (UQ QH QHV HVWW+ HV +HP HP HPL PLQ QJZ J JZD Z \ ZD \ ( \ (OOVD (OV D7ULR D7 LROHW OH HWW& &ROHWWH ROH ROH HWWH WWH H L 'MX ' XQ QD QD D %D %DU DUQHV D HVV= = =DZV =DZV DZ DZ ZV]H ]]H H H R RWD WWDF]D WD DFF]D ]DïV ]D ïVVLÚ Ú DUW UWW\V \\VW V DPL DP D PLL P

.RVVPHW PHW\N \N $Q \NL QWRL WRLQH WR QH QH

85


wywiad )RW RWR R %DU %DUUWïR WïR ï PLHM2 PLHM2 PLH M 2S M2SU] SUU]ÈGH SU] GH G HN

) R )R )RW R D DUF UFKLZ K ZX XP XP P0 0 2U] 2 HV] H \\Q\ HV Q

.RSLDNRVWLXPX ķ0DGDPH%XWWHUĠ\ĵ ZHGïXJSURMHNWX$QWRLQHijD

$QWRLQHZbV]NODQ\PïöĝNX

.DPLHQLFD .DP .D LHQ HQLFD LFD $QWRL $Q QWRLLQHij QHijD QH D SUU \D SU] S \ DY3 Y DXO 'R Y3 'RXP XPH XP X PHU

LbFFKÚW KÚWQLH H LP P SR S PDJ PD DJ DJDï JDï D UUö Dï öZQLHĝ ZQLHĝ ZQ ZQL Hĝ ğQ ğQD DQVR QVRZR QVRZR ZR 7U ZR 7 ]]HE ]H HED D UöZ UöZQLH öZQLH Q HĝQ ĝ QDGP ĝQ DG GP G PLHQ LHQLÊ LH LHQ LÊ LÊ Ê ĝH ĝH ĝH HĂFL ĂFL ĂF F ĂĂOH OH ]Z ]ZLÈ]]DQ\ E E\\ïï]]HĂ ]H HĂĂZLD ĂZLD ZLDWHP ZL ZLDWHP HP RS HP SHU\ UU\\E E EDOH HWX WX WWH WX HDWU WUUX X ğ ğOP OPX X OOLW X LH LWHUD HUD UDWXU WX XUU\\ L PX]\\NL LbP NLL 7X 7X QD QDJURPDG JUR URPDG D ]H ]]HQ HQLH H H ZLH Z ONL ON NLLFFK NLFK FK K QD] QD]ZLV QD Z N NMMHVW H W WWD DNLH NLH H ĝĝH HP PRĝH PRĝH Rĝ SU SU]\ ]\]\ SU Z SUD ZLÊÊ R R]DZ ]DZUö ]DZUöW UöW öWW J JïïRZ\ RZ\ R Z\ :D :DU : DUUWWR WR R WHĝ Hĝĝ Z ZVVSRP SRPQLH RPQLH R Q HÊR ÊR R ĝĝR RQLH Q $Q $ WRL WR R QHij QH HD D NWö NWWö öUD UD D EH EH] E H H]] ZÈ ÈWSL WS H HQL QL Q DE DE\ïD \ D \ï MHG HGQ\P Q\ ]b ğOD Q\P ğ UöZ öZ MMH HJR JR R VXN V FHV VX HVVX H X ¿\ï X ¿ DZ ¿\ D Z FL FLLHQL HQL HQ Q XP X PÚĝD Ú D Lb Úĝ Lb DNF DNFHSW HSW S RZD R ïD ïD D -HJRH -HJ R HNVW RH R RHNVW NVWWUD UDZ DZDJD D DJDQFM DJ Q H QFM H H SRG SR SR RG GZöM ZöMQH QH Q QH Hĝ\F H ĝ\ \FFLH \FLH LH H H 02 3R 3RVWD VW Ê0 VW Ê 0DUL D H DU H% % %HUW HUWKH HUW K MHV KH MHVWP W PL WPLV WP L V]F] LV LV]F] FF]]HJö Jö J öOQL OQ QLLH QLHE HE E EOLV EOLV LLVND ND D %D %DUG] UG]RX UG R XER RX R ERO ROHZD HZDP P P P ĝH WD ĝH ĝH WDN D QL QLHZL HZ HZL H ZLHOH OH H R QLH Q HMZ M ZLDG MZ DGRPR DG RP PR3 P 3R]R RVWD VWDZDï WWDZDïDZ ZD ZDï DD DZ Z FL FLHQL LHQ HQL QLX Q XZ Z\E \ELWQH \EL WQH WQ Q JR JR PÚĝĝD D 3R 3RE 3 REUD UDO DOOL VLÚ D LÚ Ú Z Zb   UR RNX NX Lb L VS SÚG ÚG]LO ]LOLOL LL ]H VREÈ VREÈ RE EÈ  OD O W W :VS W :VSöOQ :V öOQLH OQLH H EXG EXGR RZ RZD ZDDOOLL ĂZ ĂĂZL ZLDW DWR D WWR RZH ZH ZH H LP LPS PS P SHUL HUU XP XP IU\ IUUU\\]MH ] HUVN UVNRN RNR RNRVP RVP PHW\\FF]Q ]Q QH H DOH DOH WR WR ĝR RQD Q E\ï QD E\\ï \ïD D ķķPLQ PL LPLQ VVWUUHP HP P ğQ ğQD ğQD DQ QVö VöZĵ Z 8 Zĵ 8UURG RG] G]RQD RQ QD E ELL]QH L]]Q ]QH QH HVZR ZR Z ZRPDQ RPDQ PDQ S SUURZD URZD Z G ZD G]] ïïD G]L D LQW QWHUH QW H VV\ V\\ ĝHO ĝH D]Q D]QÈ È UÚN UÚ ÚN Ú NÈ È È SU SU] S UU]HN HNX HNXZDM NXZ ZD ZDM DMÈF ÈFF QLH È Q VDP DPRZL DPRZL RZ ZLWH WH WWH H SRP H RP RP\Vï P\V \\Vï Vï\\J JHQL JHQL HQ QLDOQ OQH HJ HJR J PÚ P ĝD DZ ZbF bFF]\V \VW\ W\\ ]\V ]\VN N N $QWRLQ $QW $Q R QH HFF]ÚV ] WR ]Ú WR SR SR SRG RGNUHĂOD NUH NUH U ĂOD ĂOD ĂODï Dï ï ĝH ĝH W\O ĝH WW\\ONR NR G]L NR NR G ÚNL G] ÚNL Q ÚN QLLHMM RVL RVVLÈJQ R ÈJ JQ J QÈ Èï Èï ïïD Dĝ Dĝ ĝĝWDN WWD DN NLLV NLV VVXNF XN N HV HVV H 3RG RG NR RG NRQLH HFF ĝ\FL \FF D \ D &LHU &LLHU LH H SOL HU S NRZ SO NR RZ ZVNL VN NLL ZUöFL N ZUö ZU öFFFLïï GR öFL R NUDM DMX X GR X GR UR GR URG RG]LQQHJ ]LQ LQQHJ JR R 6LHUDG 6LH DG DG]D G]D ]D ]D D 'O 'ODF DF] F]HJR JR R SR SRVW SRVWD VVWD W QRZ QRZ ZLï Lï ]U Lï ]UH ]UH]\J UH]\J \J \ JQR QRZ RZ ZD DÊ DÊ ÊÊ ]]b GRW\ \FKF KF]DV ]DVRZH ]D ]DV RZH RZH HJR JR JR SDU SD S DU\VN D \VNLHJ NLHJ LHJ LH JRĝ R ĝĝ\F \ D" \F \FL D" 02 'R 'R 'RE RE ELHJ HJD HJ Dï ï G] G]L ] HZLÚÊG HZL H HZ ZLLÚÊG Z Ú ]LH ÚÊ ] HVLÈ ]L VVLÈWNL VLÈ ÈWWNL WN NLM MHJR HJ HJR J 3D JR 3DU\ĝ U\\ SUU]HV HVV]]H H ]HG HG H Gï GïM ï MX Xĝĝ GR GR K KLV KL LVWRU WR WR RULLLL LL 2Q 2Q 2 Q Q R RVL RV VLÈJQ ÈJ JQ J QÈ Èïï Zb Èï Z ĝ\\FL FX FL X ZV]\ VV]]]\\VW VWN WWN NR R ļ ]U R ]UREL RE ïï RV]D RE V]]D DïDP ïD DP D PLDM LD DMMÈFÈ D DMÈFÈ FÈ ND FÈ NDULH DUULH LLH HUÚ HUÚ UÚ ]D UÚ ]DURE RE ELï LLï ï RJU JUURP J RPQ PQ QHS HS H SLHQ HQLÈG H ÈG G]]H ]H H ]U H ]UHDO HD HD DOL]R ]R RZDï Z QD ZD QDMED ME EDUG] UG G LHM G]LHM HMM VV]]DOR H OR RQ QH QH H SO SOD S ODQ\ Q\\ 1L 1LHR LH HR R RGF] GF]\W\\WW \W\ ZDï ZD DïïDE\ D DE E\PM P HJ P HJR H JR SR RZU ZURWX ZUR WX ZbN Z ND ZbNDWH DWH WWH HJRU J LD JR LD LDF DFFKS K SRUD KSRUD RUUDĝNL U ĝNL ĝ 7 ĝN 7 7R RE E E E\ï \\ïï Z \ï Z\E \Eö öUU VSH VSH HïQL ïQ QLRQH Q JR JR J R F]ï F] RZ RZL ZLLHN Z HN HND ND DN NWWöU NWöU Wö öU\\S SRV RVW VWD VW DQR QR RZ ZLLï ]D ZLï ]DNRñ NR Rñ ñF]\ F]\Êĝ F] Êĝĝ\FL \F H HW WWDP DP P JG]LH P JG G]]LH H MMH H UUR R]S ]SRF]Èï ]SR F]Èïï F]È ļZ6 ļZ 6LLHUD HU G]X% HU G]X ]X% ]X % %OLV OLV LVNR LV NR NR RURG RG]LQ RG G]LQ ]LQ\ L \ \ NWö NWWWö N öUD UD E\ï E\\ïïD DG GOD GOD D QLH Q JR JR R ZVS VSDUF SDUF DUUFFLHP DU LHP= HP= = =URE UR RELï RE Lïïï MDN Lï MD DN N F FLD FK FKF LD LDï DïïD --DN DN DN N]DZ DZ ZV]H V] V]

SR UDğ SRW D ZS Dğ ZSURZ SUURZ RZDG] RZDG] DG G]LÊ LLÊÊ PQL PQ H PQ HZ Z Z ]]G GXPL XP PLHQL P H H HQ H JG\ H G\ WU WUDğD Dğ D ğDP PQDNROH PQ PQDN D NROH DN ROHMQ\ MQ\\ H HOOHPH H QW HP QW XNï X NïDGD DG DGDQNL G QN QNL QNL NL =JUR JUR URPDG PDG]]Lï PDG LïDP DP P FHQ FH HQ QQÈ QÈ NRO QÈ NR NR ROOOHNF HN MÚ HNF MÚ SD SDP DPLÈW LÈWHN ÈWHN ÈW HN H N D DOOH H WH WHĝ Hĝĝ RNR Hĝ RN NRïR NRïR R  WW\VVLÚF LÚFF\\ SOLOLNöZ OLN LNöZ öZ Z G GRWW\F]ÈF\ \F]ÈF\ \F \F] ÈF\ F\FK FK FK FK K $QW $ RLQ RLQHijD RL HijD ļ PLÚG]\ H HijD PLÚG]\ PLÚ G]\ LQ G] QQ\P Q\\P \ LL ]]GMÚ GMÚÊÊ L D GM GMÚ DUUW\ W\NX NXï X öZ öZ Z S SUD UDVR VRZ RZ\FK R \F ]]bb FDï FDïHJR HJ ĂZ ZLDW LDWD LD DWWD D )DV )D )D DVF\Q F\\QXMH \QX XMH MMH H PQLH PQLH PQ LH H VND ND N DOD OD MHJR OD MHJR MH MHJ R VïïDZ DZ\ \ \ :ODWD :O : ODWD DFK FK   L  ;; ;; Z ZLLHNX H X E\ E\ïL ï LNRQ ïLNRQ ï ïL RQÈP R PRG\ RG G\S S SUUDZ SUDZ DZG]L G]]LZÈ G] ZÈ OHJ ZÈ HJHQG HQG QG QGÈ GÈ ÈP È PRL RLP R P ]G ]GD ]GDQLH GDQLH QLHP LHP P R ZL ZLHOH HOH ED HO DUG UG] G]]LHM LH HMM ]Q H ]QDQÈ ]QDQÈ QÈ È QL QLĝ Lĝĝ &R RFFFR RFR R &KDQH &KDQH &K DQ D QHO *G\ *G SD SDG GD GDï D DïR R LPLÚ R PLÚ PL $Q $QW QWWRLQH RLLQ RLQ RL QH H FDï FD D \\ ĂZLD Z WW ZLHG ZL HG HG]LD G]LD LDï LD ï R R NRJR NRJR JR FK J KRG] RG G]L L --DN D R DN R XZDĝ XZDĝQD ZDĝQD ZDĝ D EDG EDG D DF] DF]ND ND ND ND MHJ MH HJ JR Rĝ\FL Rĝ \FLD] FLD] D ] SU D SUDZG DZ ZG]LZ G]LZ LLZ ZÈ ÈS S SU]\ SUU]\ ]\\MHP MHP HPQRĂ HP QRĂFLÈ QR FLÈ ÈZ ZFFLÈĝ LÈĝ SR SRV]X RV]X ]X XNXM NXMÚQ MÚQ Ú QDMP DMPQLH PQLH HMV] MV]\FK \FK K ĂODGöZ ĂOD ODGöZ GöZ MH Gö MHJ MHJR JR R NDU ND DULLH LHU HUU\ H \ $ $F $ FDï DïN ïNLHP HP P SU SU\ZDWQL \Z \ZD ZD Z DWQL WQ QLH Hļ ļ ED E UG] UG G R G] RJ JR RO XEL O XE ELÚ Ú MDN DN D NRD RD R DEVR EVR VR ROXW XWWQL QLH LH H Z Z\\MÈW MÈ ÈWWN È NRZ RZ ZHJR HJ JR F]]ïRZ ïR RZLHND L ND LHN D NW NWö Wö öUHJ UHJ HJR HJ R WDOH DOHQW O QW QW W X] X]]Q X]Q QDZ DZD D ZDOOLL ZV Z ZV]\VF ZV] \VF\ \V VF\ \ ļ RG G NXU N XUWW\] W\]DQ DQ Q SR SR R NUö NUö NUöORZ öORZ RZ R ZH H RG RG JZ JZL ZLD]G D]]G ]GHN HN H HN N ND NDE NDEDUH DE EDUH UH HWöZ öZS öZS S SU]H U]H]D ] ]]D DUW\ UWW\VWö \VWö VWöZP VW öZP Z PD ZPDOD DOODU]\ DOD U]]  SR Z\E SR Z\ELWQ Z\ LWQ\FK LW LWQ\FK \FFK NR NRPS PSR SR S R]\W ]\\\WWRUö RUö RUö öZ Z :\U :\\UD]\\ SRG]L :\ SR RG] G]]LZX G]L ZX VïD ï OLOL ïD O PX PX $UW $UWWKXU KX XUU 5X 5 ELQ ELLQ QVWH W LQ LQ Lb LQ L =RğD =RğD Rğ 6 6WWU\M U\\ HñV Hñ ñ ND ND 0\ĂOÚ ND 0\\ĂOÚ 0 Ă Ú ĝH ĝH H $QWR QWWR RLQ LQH QH Q H QLLJG\ JG G\ Q QLLH LH H SU] U]H ] VWD V QLH Q H PQLH PQLH PQ LH ]D ND ]D ]DV ]DVNDN NDNLZD NDN LZD LZDÊL ZDÊL ÊL ]D ]DFKZ KZ\FD \FFDÊ FDÊ Ê : ZU] :H :H ZU]HĂQ U]HĂQ HĂQ HĂ ĂQLLX LX X XN XND ND D]Dï ] D ]D D VLÚ LÚ 3DQ LÚ 3DQL DQL GUX UXJ X D N XJ NVLÈ VLÈ VL L ĝND ĝ ĝN R W\P \ J QLD JH Q OQ\ OQ\P OQ P P IUU\ IIU\ \]MH ]MH HU]H U]]H& U] & &R RQ QRZH RZ ZH Z ZHJR HJR JR ]QD JR ]Q QDMG] QDMG] G]]LHP H \Z HP Z WH WHMS HMS S SXEO XE X XEOLND EOLND LNDFML LN NDFML N FMMLL" 02 1 1RZ RZÈ ZÈ È R RGVï GVïRQÈ GVï ïRQÈ R È K RQ KLLVWRULL VWR WR RULL U L $Q UL $QWWRL $QWRL WR RLQHij QH D QH D ]DM DMÈ M ïï VLÚ MÈ LÚ Ú 'RP 'R R :\ RP : GD GDZ G DZ D QLF]\ QLF LF]\ ] ]\ 5HE 5 ELV LV V 2F 2F]\ZLĂ ]\Z \ LĂF \Z ĂFLH ĂF LH QLH LH LH H MH MHVWH VWH WHP P RELH ELHNW\ LHNW\ NWWW\\ZQD ZQD LLbb Zb ZQD ZQ Z W\P P Z\S Z\\SDGN DG GNX X FK\E \\ED D QLH LH H PXV]]Ú PX PXV ]Ú Ú Ú E\Ê E\\ DOH OH H XZD H XZDĝDP XZ P WÚ W N NVVLÈĝ ÈĝĝNÚ È Ú ]D G] G]]LLHïR G]L Hï V] V]WXN WXNL WX XNL L L SU SUDZG DZ Z ]LZ ] \\ UDU\DU\\W WD WDV 7 7R R SLÚ R LÚNQD LÚN QD HG\ HG\FMD FM N FMD NR ROHNFMR OHN HN NFMR M QHU QH H VND VN ND Z]ER Z]ER ]E ER RJD JDF DFRQD RQD QD D R R PQö PQ QöVWZ VWZ ZR QLJG JG G\ \ ZF]H ZF] HĂĂQ HĂQ QLHM L M QLLHSX LH HSXEOL HS E NRZDQ\ EOL NRZ RZ ZDQ DQ\ Q\FFK K ]GM ]GMÚÊ ]G Ú = ÚÊ =D DZLH LH HUD D UöZ öZQLHĝQ öZQLH QLLHĝĝQ QLH QRZH Z LQ QIRUPDF IRU R PD RU PDFMH PDF MH H H NW UH NWö UUH HX XGD GD DïR ïR PL PL VLÚ Ú ]J JURP RP PDG] DG]LÊ LÊ LLÊ ÊZ Zbb FFLÈJ LÈJ ÈJX È X RVWD W WQ WDWQL WQL QLFK Q FK F]W F]]WHUH HUUH H UHFK K ODW DWW -HVW D HV WR WR NVL N VLLÈĝND ÈĝN ĝND D MDN DN NÈ È Z\PD PDU]\ U]\ ] ïDP DP D P GOD GOD GO D $QW QWWR QWR RLQH LQH QH Q QHijD HijD D ļļ V]\N ]\\N \NRZQ RZ RZQ ZQD Z D ]]bb FKD D KDUDNWHUH KDU DN DN DNW NWWHUH UH HP P P ]]bS SD]X ]X XUHP UH HP] ]] N NR RORU RORU RUUHP HP P ]b ]bHNV HNVWUD HNV WU Z WU ZD ZDJ DJ JDQF DQF D QFMÈ MMÈ È Z È ZbbNWö Wö öUHM UH H XN ND] D] Q\ D]D Q\\MHVWQ Q\ MHV HVW W QLH WQ LH HMDN H DNR DN R SR SRV S R WWDÊ WDÊ ]]bbELD bE ELD LLD DïR ïR R F]D F]DUUQH QHMS MS SUU]H ] V]ï ] RĂF RĂFL Ă LL L DO DOH OH MMD DNR NR F]ï F R F] RZL RZ ZLH Z HN HN N NWöU\ NWöU NW öU\ U QD QDZHW DZH ZHW G] ZHW G]LV LVL VLDM DM D MM PöJïE\ PöJ ïE ïïE\ E\ ]D E\ ] G] G]L G ]LZLÊ ZLÊÊ VZ ZL ZRMÈ RMMÈ QRZRF QRZRF QR R ]]HV ]H HVQR H QRĂ RĂĂFLÈ È

$Q $ $QW QWWR QWRLQ RLQH RLQ H GRUR GR RUR UUR RELï ELï VLLÚ EL Ú JLJD JD J DQW\ QW F]Q F]Q F] QHJR JR J R PDMÈW PDMMÈW PD ÈWNX NX N X &R X R VWWDïR DïïR VL VLÚ LÚ Ú ] MHJR MHJR MH JR JR GRU G R RUREN R LHP RE HP" H 02 7 7R R GRĂ GR RĂÊW ĂÊWDMH ÊWWDMH ÊW DMH DM HPQL PQ PQ QLF]D F]D ] L ZLH ZLHOR ORZ RZÈW R ÈWN ÈWNRZD W RZD WN ZD VS ZD SUDZ DZ ZD D NWö NWWöUD öUD UD R RF] FF]\\ZL \Z Z ĂFL ĂF HL ĂF HLQH WHU WH HUHVX HVV MMH MH H ZV] Z \VW ZV \\VVWWNLF NLFK NL K NWö K K N U]\ NW ]\\ S SR R]QD ]QDMÈ MÈ È KL KLV K LVWRU RULÚ R LÚ Ú$ Ú $QW QWRLQ RLQHijD LQH HijD D1 1LHV HVVWHW WHW\ WH \\ MDN DN QD QD UD UD] D]]LH D H MH H HVW VVW WW RQ RQD QD Q DQ QLLHZ\ Z\MDĂ MDĂQLR MDĂ ĂQLR QLR RQD QD 2F QD 2F]\Z ]\\\Z ZL&]DVRS &]D & VR RSLVP PR$ R $QW R QWR WWR RLQH LQ QH Q HijD D ĂĂFL ĂF FLH MD D UöZQ öZ LHĝ LH Hĝ MHVWH Hĝ MMH HVW V HP VWH P QLÈ LÈ È ]DL È ]D QWU WUU\JR \J \J JR RZDQ ZD DQ QD D D DOH OH H Z WHM HMM FK FKZLO KZLO ZLOL LS ZL L SUULR LRU\W \ HWH \W HWWHPM W PMMHV HVW V GOD G GO OD PQ PQLHRSR LH LH H RSR RS SRZLD Z DG GD GDQ DQ QLH LH HRĝ Rĝ Rĝĝ\\FL \FFFLLX XL X LL G GR RNR RQDQ QD DQ QLDF LDF D K$ K$ $QWR QWWR QWR QW RLLQH QHijD QH QHijD D ER D ER WR R MH MHVVWW Q QDV QD DVV]]S D SRO RVN VNL N R NL R RJUR URPQ\ UR PQ Q\\ ZNïDG Q ZNïDG ZN ïD DG D G Zb Zb KLV KL WRU WR R LLÚ LÚ Ú ĂZ Ú ĂĂZL ZD ZL DWR DW WRWR ZH P ZH ZHM PR RG\ G\\ G

0D 0DU D WD WD 2U] 2U]HV] 2U HVV] HV] H V]\QD \QD ļ]]Q ļ] QDZ DZ ZFF]\ ]\Q QLL OLW LWWHUD UDWXU UD WX WXU XU\\ X NXO NXO X WXU WX XUU\I \IUD UUDQ D FXV FX XVNLH NLHM M M 3U] 3 U]H] H] G] H] G]L ]]LLHVL HVV ÚÊ ÚÊÊ Ú Ê ODW DW D PLHV]N PLH L V]N V]NDïD NDïD ïïD DZ Zbb3D 3DU D \ĝX \ĝX ĝX 7D 7 7DP DP DP ED E G GDï DïD DK KLVW KLVW VVWRUL R Ú RU Ú $ WRLQ $QW $Q R HijD H D Lb LbJ JUUUR JUR RPDG PD DG]L DG]Lï ]Lï LD D LQI Q RUPDFM RUP UP PDF DFMMH DFM HQ H QDM D MHJR D HJR WHPDW WHPDW WH PD DWW - WZVSö -H -HV WWZ ZVS VSö Sö öïDX ïD DX XWRU WWR RUNÈ NÈ È NVL NVVL N VLÈ ÈĝĝN ÈĝN ĝNL ķķ3D 3DU\ĝ 3 U\ĝ \ĝ0 0LDV LD DVVWR W VV]W WR ]]WWXNL XN N LLbP PLï LïR ïRĂĂFL ïR ĂFFL Zb ZbF]D F]]DVDF F]DVDF DFFKE K EHOO HOO H H ÓSR SRTXH SR TX T XHĵĵR R RUD] UD] UD D] SR RZLH ZLLHĂFL ĂF RE RE\ RE\F]D E F]DMRZ F]D DMRZ R HM RZ H ķ* ķ*U *UD R PLïR RbP ïRĂÊĵ ïR ĂÊĵN ĂÊ NWö WöU öUUHM ö H DN DNF NFMD D UöZ UöZQLH öZQLHĝU ö QLH LH HĝĝU ĝUR R]]JU\ R]J U\Z \ZD DVLÚ DV LÚ Ú Z 3DU Zb3 Zb DUU\ĝX DU\ ĝX X 0 0LLHV HV] HV]ND V]ND D Z1 Z 1D DP\ P\VïR P VïïïRZ ZLH H ] PÚĝ ÚĝHP Ú P LWWU]H LW U]]H ]HPD PD V\QDPL V\Q V\ \\Q QDPL DP PL

- NLH -D -DN LH LH H HOH HOOH HPH PHQ P HQW\ H W\ \ E \ ELR LRJUD JU ğ JU ğL ğL L $ $Q $QW Q QW QWRLQ RLQ LQHijD QHijD HijijD H D VÈ VÈ ÈG GOD OD D 3D 3DQ 3DQL QLL Q QDM D DMMFLH FLH LHN ND NDZ DZ D ZVV]H ] Q QD DMMEDUG DME DUG]]LH ]LLHM M IIDV DV DVF\Q VF\Q F\ \QX XMÈ MÈ ÈFH F " FH" 02 3U 3U]]H] ]H H]] WH WH ZV]\ ZV]]\V ZV ]\\\VVWN WNL WNL NH HOODWD DWD DQ QD DSUD UD DZGÚ ED GÚ EDU E DG G]R G] ]]R R FL FLÚĝN ÚĝĝĝN NLHM LH HM S HM SUUDF\ DFF\ S DF SR RVV]X ]]X XN NLZ LZ ZDZ ZDZ ZF]]]H FF]H F]HM HMM ZFLÈ FLLÈ Èĝĝ QLLH LH H H JDĂ JD J DĂQ DĂ QLH LLH H ZH ZH PQ PQLH LLH H ]]D DFFKZ KZ\W KZ \W W QD QDG DG D G WÈ WÈ SR SRVVW SRVWD VWD WWD DFFLÈ LLÈ È$ $ $Q QWR WWR RLQH LLQ QH Q HQ QD DGDO GDO )RWR )RW R D DUF UFFKL KLZ KLZ ZX XP P0 0 2 2U] U]]HV]\Q\ HV]]\Q\ HV] \Q\ \Q Q

86

)RW RWR R R DUF DUFFKLZ FKLZ K ZXP XP X P 0 0 2U] 0 U]HV] ]HV] HV]\Q\ \ \


wywiad )RWR$NDGHPLD3URVDORQ

Agata Jagieล‚ล‚o โ€“ Akademia Prosalon Professional

Po pierwsze szkoliฤ‡! Dziล› wiele ๏ฌrm produkujฤ…cych czy dystrybuujฤ…cych profesjonalne kosmetyki fryzjerskie swojej aktywnoล›ci nie koล„czy na sprzedaลผy, jak byล‚o to jeszcze kilka lat temu. Oprรณcz celu dziaล‚alnoล›ci przedsiฤ™biorstwo powinno posiadaฤ‡ misjฤ™, ktรณra realizowana jest wraz z jego rozwojem. Tak dzieje siฤ™ w przypadku polskiej marki INTENSIS, ktรณra duลผฤ… wagฤ™ przykล‚ada do edukacji fryzjerรณw tak na rynku polskim, jak i za granicฤ…. O roli, jakฤ… odgrywajฤ… w dzisiejszych czasach szkolenia fryzjerskie, oraz szerokim spektrum dziaล‚alnoล›ci Akademii Prosalon Professional rozmawiamy z jej manager โ€“ Agatฤ… Jagieล‚ล‚o. &]\ZSU]\SDGNX$NDGHPLLPRฤQDPรถZLรŠRUR]ZRMX" $JDWD-DJLHรฏรฏR:QDV]HM$NDGHPLLPรถZLP\RFLรˆJรฏ\PUR]ZRMXDV]NROHQLD SURZDG]RQH SU]H] QDV] 7HDP .UHDW\ZQ\ ] ย’XNDV]HP 6]F]HSDรฑVNLPQDF]HOHFLHV]รˆVLรšGXฤรˆSRSXODUQRฤ‚FLรˆ1DU\QNXNUDMRZ\PRSUรถF] V]HURNLHJR]DNUHVXV]NROHรฑGODIU\]MHUรถZZVSรถOQLH]PDUNรˆ,17(16,6 MDNR SLHUZVL VWZRU]\OLฤ‚P\ VSHFMDOQ\ SURJUDP SDUWQHUVNL VNLHURZDQ\ GRV]NรถรฏIU\]MHUVNLFKZUDPDFKNWรถUHJRZVSLHUDP\HGXNDFMรšPรฏRG\FK DGHSWรถZIU\]MHUVWZD1DV]]HVSรถรฏQDELHฤรˆFRGRVWRVRZXMH]DNUHVV]NROHรฑ GR LQG\ZLGXDOQ\FK SRWU]HE GDQHM V]NRรฏ\ SU]H] FR PRฤHP\ PLHรŠ SHZQRฤ‚รŠฤHWZRU]\P\QLH]Z\NOHZDฤQ\ฤทV]\W\QDPLDUรšฤตSURMHNW-DNR $NDGHPLD DQJDฤXMHP\ VLรš UรถZQLHฤ Zb ZLHOH NRQNXUVรถZ 8ZDฤDP\ ฤH ZVSDUFLH GOD SU]\V]รฏ\FK IU\]MHUรถZ MHVW QLH]Z\NOH ZDฤQH ฤผ SRGQRVL LFK VDPRRFHQรšLZSรฏ\ZDQDNUHDW\ZQRฤ‚รŠF]\OLWRFRZb]DZRG]LHIU\]MHUD MHVW QDMZDฤQLHMV]H -Hฤ‚OL VSRMU]\P\ QD U\QNL ]DJUDQLF]QH WDP UรถZQLHฤ Z\ND]XMHP\VZรˆDNW\ZQRฤ‚รŠ-DNRZVSรถรฏRUJDQL]DWRUPLรšG]\QDURGRZHJRNRQNXUVXGODV]NรถรฏSU]\JRWRZDOLฤ‚P\SUDNW\NLGODSROVNLHMPรฏRG]LHฤ\ ZF]HVNLHM3UDG]HLJRฤ‚FLOLฤ‚P\XVLHELHSU]\V]รฏ\FKIU\]MHUรถZ]&]HFK2G ODW]ZLรšNV]DP\VZรˆDNW\ZQRฤ‚รŠQD]DJUDQLF]Q\FKU\QNDFKSU]HSURZDG]DMรˆF V]NROHQLD GOD IU\]MHUรถZ ] NUDMรถZ (XURS\ L ฤ‚ZLDWD : RVWDWQLP F]DVLHSRGMรšOLฤ‚P\ZVSรถรฏSUDFรš]H]QDQรˆIU\]MHUNรˆVW\OLVWNรˆLEORJHUNรˆ.ULVWLQรˆ(QLFKHYVND\รˆNWรถUDFLHV]\VLรšGXฤ\PX]QDQLHPZEUDQฤ\ &]\ RSUรถF] SURJUDPX GOD V]Nรถรฏ IU\]MHUVNLFK L GXฤHM DNW\ZQRฤ‚FL ]D JUDQLFรˆMHVWFRฤ‚FRZ\UรถฤQLD:DVQDWOHLQQ\FK$NDGHPLLZNUDMX" A.J.:$NDGHPLD3URVDORQ3URIHVVLRQDOPLHฤ‚FLVLรšZVLHG]LELHฤŸUP\&KDQWDOฤผSURGXFHQWDPDUNL,17(16,6NWรถUDMHVWG\VWU\EXRZDQDZ\รฏรˆF]QLH QDU\QNXIU\]MHUVNLP7RRWZLHUDSU]HGQDPLZLHOHPRฤOLZRฤ‚FLLSR]ZDOD QDNRPSOHNVRZHSRGHMฤ‚FLHGRV]NROHรฑ6]NROHQLDNWรถUHRGE\ZDMรˆVLรšRG SRQLHG]LDรฏNXGRSLรˆWNXUR]SRF]\QDMรˆVLรš]ZLHG]DQLHPKDOLSURGXNF\MQHMJG]LHNDฤG\PRฤHVLรš]D]QDMRPLรŠ]SURFHVHPSRZVWDZDQLDQDV]\FK NRVPHW\NรถZ .ROHMQ\P HWDSHP MHVW RPรถZLHQLH VWUXNWXU\ ZรฏRVD SRGF]DV SRND]X WU\FKRORJLF]QHJR Z\NRQ\ZDQHJR SU]H] QDV]\FK HNVSHUWรถZ]bG]LDรฏX%57RZV]\VWNRSR]ZDODQDV]\PJRฤ‚FLRP]UR]XPLHรŠFDรฏ\ SURFHVSRZVWDZDQLDNRVPHW\NรถZOHSLHMSR]QDรŠPDUNรšFRZUH]XOWDFLH SU]HNรฏDGDVLรšQDฤ‚ZLDGRPรˆSUDFรš]SURGXNWHP 6]NROHQLDZ$NDGHPLL3URVDORQ3URIHVVLRQDOFLHV]รˆVLรšGXฤรˆSRSXODUQRฤ‚FLรˆZฤ‚UรถGIU\]MHUรถZ=F]HJRWRZ\QLND" A.J.:3U]HGHZV]\VWNLPIU\]MHU]\FHQLรˆVRELHDWPRVIHUรšLSR]LRPV]NROHรฑ 'RNรฏDGDP\ ZV]HONLFK VWDUDรฑ DE\ NDฤG\ JRฤ‚รŠ ELRUรˆF\ XG]LDรฏ Z V]NROHQLX F]Xรฏ VLรš VZRERGQLH SRQLHZDฤ W\ONR ZรถZF]DV PRฤH VLรš Z SHรฏQL RWZRU]\รŠQDQRZรˆZLHG]รš'XฤH]DLQWHUHVRZDQLHQDV]\PLV]NROHQLDPL Z\QLNDUรถZQLHฤ]VDPHMLFKIRUPXรฏ\2GE\ZDMรˆVLรšRQHZPDรฏ\FKNDPHUDOQ\FKJUXSDFKG]LรšNLF]HPXLQVWUXNWRU]\VรˆZVWDQLHVNXSLรŠVLรšQD

88

NDฤG\P]RVREQDDIRUPDZDUV]WDWรถZVSUDZLDฤHQRZHXPLHMรšWQRฤ‚FL ]GRE\WH SRGF]DV V]NROHQLD IU\]MHU]\ Z VSRVรถE SUDNW\F]Q\ SU]HNรฏDGDMรˆ QD VZรˆ FRG]LHQQรˆ SUDFรš 1DVL LQVWUXNWRU]\ XF]HVWQLF]รˆ Z QDMEDUG]LHM SUHVWLฤRZ\FKPLรšG]\QDURGRZ\FKWDUJDFKIU\]MHUVNLFKVWDOHฤ‚OHG]รˆWUHQG\]Hฤ‚ZLDWRZHJRIU\]MHUVWZDLQDELHฤรˆFRX]XSHรฏQLDMรˆRQLHSURJUDP SRV]F]HJรถOQ\FKV]NROHรฑ)U\]MHU]\NWรถU]\GHF\GXMรˆVLรšQDXG]LDรฏZV]NROHQLX FKรšWQLH ZUDFDMรˆ GR QDV SR NROHMQรˆ GDZNรš ZLHG]\ FR GDMH QDP QDMZLรšNV]รˆUDGRฤ‚รŠLVDW\VIDNFMรš]Z\NRQ\ZDQHMSUDF\=DZV]HZ\FKRG]LP\QDSU]HFLZLFKSRWU]HERPGODWHJRQDV]]HVSรถรฏUรถZQLHฤQDFRG]LHรฑ VรฏXฤ\SRPRFรˆLIDFKRZรˆUDGรˆGRW\F]รˆFรˆSUDF\]SURGXNWDPL,17(16,6 &]\ V]NROHQLD SU]HNรฏDGDMรˆ VLรš 3DQL ]GDQLHP QD SUDFรš FRG]LHQQรˆ IU\]MHUรถZ" A.J.: 1LHPDPFRGRWHJRQDMPQLHMV]\FKZรˆWSOLZRฤ‚FL&RUD]ZLรšFHMIU\]MHUรถZGHF\GXMHVLรšQDZ\NXSLHQLHFDรฏHJRSDNLHWXNXUVรถZZGDQ\PF\NOX V]NROHQLRZ\PG]LรšNLF]HPXRWZLHUDMรˆVLรšSU]HGQLPLQRZHPRฤOLZRฤ‚FL 1LHUD]Vรฏ\V]HOLฤ‚P\ฤHSRZLHOXODWDFKZ]DZRG]LHSRPRJOLฤ‚P\Z\]ZROLรŠ IU\]MHURZLQRZHSRNรฏDG\NUHDW\ZQRฤ‚FLSU]H]FRMHJRSUDFDQDQRZRVWDรฏDVLรšSU]\MHPQRฤ‚FLรˆ7DNLHVรฏRZDQLH]Z\NOHQDVFLHV]รˆLPRW\ZXMรˆDbFR QDMZDฤQLHMV]HXWZLHUG]DMรˆฤHGREU]HUHDOL]XMHP\VZRMรˆPLVMรš &]\PRฤH3DQLXFK\OLรŠUรˆENDWDMHPQLF\L]GUDG]LรŠSODQ\QDQDGFKRG]รˆF\URN" A.J.: -XฤWHUD]SUDFXMHP\QDGQDV]รˆDXWRUVNรˆNROHNFMรˆIU\]XUNWรถUDEรšG]LH PLDรฏD VZRMรˆ SUHPLHUรš ZLRVQรˆ SU]\V]รฏHJR URNX : SODQDFK PDP\ UรถZQLHฤ PLรšG]\QDURGRZ\ NRQNXUV RUD] NLOND ]XSHรฏQLH QRZ\FK DNW\ZQRฤ‚FL GOD IU\]MHUรถZ R NWรถU\FK GRZLHFLH VLรš 3DรฑVWZR SR QRZ\P URNX -HGQR MHVWSHZQHฤผEรšG]LHPRFQ\SRZLHZฤ‚ZLHฤRฤ‚FLZLHOHQRZRฤ‚FLLbLQVSLUDFML 1LHSR]RVWDMHQDPQLFLQQHJRMDNฤ\F]\รŠ$NDGHPLLQRZ\FKLQVSLUXMรˆF\FKZ\]ZDรฑLGDOV]HJRUR]ZRMXZURNX A.J.: ']LรšNXMHP\VHUGHF]QLH $NDGHPLD 3URVDORQ 3URIHVVLRQDO RIHUXMH DXWRU\]RZDQ\ V\VWHP V]NROHรฑ ]b]DNUHVXV]WXNLIU\]MHUVNLHMSRF]รˆZV]\RGVWRSQLDSRGVWDZRZHJRDฤSR UR]EXGRZDQHLQG\ZLGXDOQHNXUV\VSHFMDOLVW\F]QH7HDP.UHDW\ZQ\GRรฏRฤ\รฏZV]HONLFKVWDUDรฑE\SU]\JRWRZDรŠMHGQรˆ]QDMFLHNDZV]\FKLQDMEDUG]LHM DWUDNF\MQ\FKRIHUWV]NROHQLRZ\FKQDU\QNX6]NROHQLDZb$NDGHPLL3URVDORQ3URIHVVLRQDOVรˆRGSRZLHG]LรˆQDSRWU]HE\IU\]MHUDVW\OLVW\NWรถU\FKFH VLรšUR]ZLMDรŠLSR]QDZDรŠVHNUHW\SUDF\QDMOHSV]\FKVSHFMDOLVWรถZZEUDQฤ\ $NDGHPLD3URVDORQ3URIHVVLRQDO XO:VSรถOQD'XFKQรถZ:Lรˆ]RZQD HPDLODMDJLHOOR#FKDQWDOFRPSO


Fryzury: Nicole Pede, @nmpede Foto: Paula Tizzard Make-up: Jessica Benner Stylizacja: Nicole Pede Kolekcja STAINED STYLE

NICOLE PEDE

89


Fryzury: Gonzalo Zarauza, @ Centro Beta Asystent: Laura Irure Foto: David Arnal Photographer, @davidarnalteam Retusz: Javier Villalabeitia, @javiervillalabeitia Make-up: Wildvandijk, @wildvandijk Stylizacja: Eunnis Mesa, @eunnismesa Projekty ubraĹ&#x201E;: Misty Rose Spain Produkty: Montibello, @montibello_peluqueria

GONZALO ZARAUZA

90

Kolekcja METAL SOUL


szkoleniafryzjerskie.pl

ESENCJA KOLORU

PERFEKCYJNA BLONDYNKA

WPROWADZENIE DO ŚWIATA KOLORYZACJI MONTIBELLO – PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTÓW I BEZPIECZNY START Z NOWYMI PRODUKTAMI W TWOIM SALONIE.

SZKOLENIE ZAPEWNI CI GRUNTOWNĄ WIEDZĘ Z ZAKRESU KOLORYZACJI WŁOSÓW OD POZIOMU 7. W GÓRĘ. NAUCZYSZ SIĘ, JAK ODPOWIEDNIO DOBRAĆ ODCIEŃ BLONDU DO CHARAKTERU I TYPU URODY KLIENTKI.

H

P p u

W o i PRZED I PO – Martyna Maria Mosiołek

PRZED I PO – Martyna Maria Mosiołek

Znajdź termin najbliższego szkolenia na:

szkoleniafryzjerskie.pl

Rozwijaj swoje umiejętności z najlepszymi. Serwis szkoleniafryzjerskie.pl wspierany jest przez markę


MONTIBELLO

92

Kolekcja NOMAD ACCENT


93


MONTIBELLO

94

Kolekcja NOMAD ACCENT


95


Fryzury: Katarzyna Budka, Martyna Maria MosioĹ&#x201A;ek Foto: Justyna Warwas Make-up: Marta Wiola Stylizacja: Agnieszka Krajewska

MONTIBELLO

96

Kolekcja OSMOSIS


OSMOSIS Kolekcja OSMOSIS powstała z idei przenikania się dwóch elementów w naturze. W tym przypadku PRZENIKANIE – OSMOSIS ma bardzo szerokie spektrum – może być płynne lub oddzielać obrazy od siebie, tworzyć lekką, wielobarwną mgłę lub wyostrzać bryłę. Tym, co łączy elementy, jest spójność – zarówno w kontraście, jak i harmonii obrazu. OSMOSIS to nie tylko czysto fizyczne zjawisko, ale również metafizyczne – emocjonalne lub zmysłowe, które towarzyszy nam w codziennym życiu. Możemy przyciągać się wzajemnie, znając się zaledwie 5 minut, odczuwać przenikanie, a niekiedy nawet jedność umysłów i uczuć. Tę ideę udało się przenieść na kreatywne koloryzacje i strzyżenia w najnowszej kolekcji stylistek marki Montibello. AUTORKI KOLEKCJI:

KATARZYNA BUDKA

MARTYNA MARIA MOSIOŁEK

Od ponad 20 lat pracuje jako instruktor fryzjerstwa. Pozostaje wierna szkole Vidala Sassoona i jego filozofii – klasycznej prostocie połączonej z elegancją, podkreślonej trafionymi kolorami. Przeszła wiele szkoleń w światowych akademiach (Vidal Sassoon, Toni&Guy) oraz ukończyła Szkołę Biznesu „Moderator”, a zdobytą wiedzę przekazuje kursantom podczas szkoleń „Akademia Rozwoju”. Pełni funkcję szefowej edukacji Montibello.

Absolwentka Sassoon Academy, której fryzjerstwo towarzyszy przez całe życie – jest zarówno jej pasją, jak i rodzinną tradycją. Martyna stawia na rozwój i edukację, dlatego dużą wagę przywiązuje do szkoleń. W dorobku zawodowym ma nagrody w prestiżowych konkursach fryzjerskich: II miejsce w XII Konkursie Sztuki Fryzjerskiej, III miejsce w Konkursie Evolution Vision 2011 Alfaparf Milano.

SPOTKANIE Z KOLEKCJĄ KOLORYZACJA

STRZYŻENIE

Zapraszamy na szkolenie z kolekcji, w ramach którego uczestnicy zapoznają się z aktualnymi trendami we fryzjerstwie – najnowszą propozycją stylistek marki, a także nabędą wiedzę w zakresie dwóch technik strzyżenia oraz koloryzacji.

TERMINY SZKOLEŃ: 19–20 stycznia 2020, BYDGOSZCZ SZCZEGÓŁY U DORADCÓW FALE LOKI KOKI


BARTOSZ BRONOWICKI

MARIUSZ PRZYBYLSKI


Uwaga POJEDŹ Z ZESPOŁEM STYLISTÓW MILA PROFESSIONAL NA POKAZ NOWEJ KOLEKCJI MARIUSZA PRZYBYLSKIEGO W STYCZNIU DO WARSZAWY. WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE I POKAŻ NAM SWOJĄ ARTYSTYCZNĄ STYLIZACJĘ. Ę NAGRODZIMY 5 NAJLEPSZYCH PRAC. SZCZEGÓŁY NA: www.milapro.eu |

milaprofessional


moda

Zimowe kwitnienie Co roku trendy na okres jesieĹ&#x201E;â&#x20AC;&#x201C;zima sÄ&#x2026; coraz bardziej zbliĹźone do tendencji na wiosnÄ&#x2122; i lato â&#x20AC;&#x201C; projektanci nie skupiajÄ&#x2026; siÄ&#x2122; wyĹ&#x201A;Ä&#x2026;cznie na pĹ&#x201A;aszczach i futrach; proponujÄ&#x2026; wzory, ktĂłre dotÄ&#x2026;d kojarzyĹ&#x201A;y siÄ&#x2122; z ciepĹ&#x201A;ymi miesiÄ&#x2026;cami (patrz: kwiaty, neon), a takĹźe lekkie fasony (patrz: falbany i sukienki udajÄ&#x2026;ce koszule nocne). Trudno siÄ&#x2122; dziwiÄ&#x2021; â&#x20AC;&#x201C; zmiana klimatu sprawia, Ĺźe do historii przechodzÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x17E;zimy stuleciaâ&#x20AC;? ze Ĺ&#x203A;niegiem i mrozem, a umiarkowane temperatury zachÄ&#x2122;cajÄ&#x2026; do zabawy dĹ&#x201A;ugoĹ&#x203A;ciami, printami i tkaninami. W kolekcjach na jesieĹ&#x201E;â&#x20AC;&#x201C;zimÄ&#x2122; 2019/2020 obserwujemy wiÄ&#x2122;c peĹ&#x201A;en rozkwit trendĂłw â&#x20AC;&#x201C; od tych przewidywalnych i kojarzÄ&#x2026;cych siÄ&#x2122; z nadchodzÄ&#x2026;ca pora roku,

8OLVHV0Ă&#x201C;ULGD

8OLVHV0Ă&#x201C;ULGD

3HGURGHO+LHUUR

do tych zupeĹ&#x201A;nie zaskakujÄ&#x2026;cych, ktĂłre prĂłbujÄ&#x2026; zaprzeczaÄ&#x2021; koĹ&#x201E;cowi lata.

1HRQ 7HM]LP\QDXOLFDFKZELXUDFKLQDXF]HOQLDFK]URELVLĂ&#x161;QHRQRZR,GREU]HÄźJG\XGHU]\QDVOLVWRSDGRZDSRQXURÄ&#x201A;Ă&#x160;LPHODQFKROLDSRWU]HED EĂ&#x161;G]LHNRORUĂśZNWĂśUHGRGDG]Ă&#x2C6;HQHUJLLVLĂŻ\:ZHUVMLVNURPQLHMV]HMQRVLP\QHRQRZ\JROIVSDURZDQ\]HVSRNRMQĂ&#x2C6;F]HUQLĂ&#x2C6;F]\EUĂ&#x2C6;]HPÄźQD VSRGQLDFKSĂŻDV]F]XPDU\QDUFH-HG\QLHJROIZ\UĂśÄ?QLDVLĂ&#x161;]FDĂŻHJR]HVWDZXLVWDQRZLW\PVDP\PQDMPRFQLHMV]\HOHPHQWVW\OL]DFML%DUG]LHM RGZDÄ?QH]QDV]GHF\GXMĂ&#x2C6;VLĂ&#x161;MHGQDNQDGRU]XFHQLHRGURELQ\F]HUZLHQLF]\JUDQDWXQSZSRVWDFLV]DODF]\WRUHENL=NROHLSDQLHNWĂśUH QDSUDZGĂ&#x161;FKFĂ&#x2C6;]URELĂ&#x160;ZLHONLHZHMÄ&#x201A;FLHSĂśMGĂ&#x2C6;ZHÄ XRZZHUVMLPD[LÄźELMĂ&#x2C6;F\SRRF]DFKQHRQRZR]LHORQ\JDUQLWXUSU]HQLNOLZLHÄ?ÜïW\VZHWHU F]\RVWUDIXNVMDQDRYHUVL]HÄłRZ\PSĂŻDV]F]XF]\GRSDVRZDQ\PJDUQLWXU]HQDSHZQRQLH]RVWDQĂ&#x2C6;QLH]DXZDÄ?RQH

100


0DULDQ*YDVDOLD

5REHUWR'L]

0DULDQ*YDVDOLD

)RWWR )RW )RWR R ,)( ,)( (0 0$ 0$ $8 8 8JR JR &D JR &DP D HUD HUDLLPDJ HU JHQ H HW H

Punk

$QD/RFNLQJ

2OLYD

$QD/RFNLQJ

Pun nk is is nott dea d d ฤผW ฤผ RK RKDVรฏ DVรฏRL R WH WHQGH QGHQFM QFMDS DSRZUDFD DFD FR FK FKZ ZLOรšUD] UD VXEWH EWHOQL O LHฤผ H ฤผ W\ H W\ONR ONR Z Z GRGDWN GRG RGDW DFK DFKL KLLQVS QVSLUD LUDFMD LUD FMDFK FK FK K UD UD]P ]PRFQ RFQ RF F LHM ฤผ VWDQRZ RZ ZLรˆFF LVVWRW WRWQ\ Q\ Q\ \ HOH O PHQWNROHNFMML F]DVHPZSRรฏ SRรฏรˆF] รˆF]HQ HQLX X]PDQLI ] QLIHVW HVWHPฤ‚ZL ฤ‚ZLDWRSRJ S OรˆG OรˆGRZ\ RZ\\P 6WD 6WDรฏรฏ\PRW รฏ\ W\Z Z XN NUรถ UรถO รถ RZH ZHMS M SXQN QNX QN X ฤผ9LYLHQQ QQ QH: H :HV HVWZRRGNWรถUDZUDPDFK F SRN ND]X XVZRMH RMHMN M NROH ROHNFM NFMLS LSXQN NRZR ZR RJ R UDรฏDSURWHVW SUU]HF ]H LZN L R% R%UH[ UH[LWR LWR WRZL ZL ]P ZL PLDQ LD RP RP NOLPDW RP PD X X LNRQVXPSFMRQL]PRZL:QLHNWรถU\FKSU]\SDGNDFK SXQNMHV HVWM W MHGQ H DN N PQL PQLHM HM QDF Q HFK KRZD RZDQ\SRO ROLW\ LW\F]QLH SH HรฏQL รฏQL UR UROรš O F]\ F]\VWR VWR R HV HVWHW WHW\F] HW\F] \F]-Qรˆ0RW\Z\SXQNRZH SRMDZLรฏ\VLรš]DWHPX3UDG\ SXQNZQLH]Z\ ] Nรฏ\\PSRรฏรˆF]H HQLX ] ] NRU N RQN QNรˆ 

 /R /RXLV9XLWWRQ RQ Q SXQNRZH Z SDV DVN NL NL ]รŠZLHNDPL F]\$OH[DQGUD0F4XHHQD VNรถU]DQHVXNQLH]HVWDZLRQH]PHWDORZ\PLFKRNHUDP DPL

L 

5DPLRQD :LHONLHUDPLRQDฤ‚ZLรšFรˆNROHMQ\ZLHONLFRPHEDFNฤผZNROHNFMDFKQDMHVLHรฑฤผ]LPรšZLG]LHOLฤ‚P\MHZbNLONX UรถฤQ\FK RGVรฏRQDFK 6รˆ ]DWHP EXINL Z ZHUVML G]LHZF]รšFHM Z SRรฏรˆF]HQLX ] NZLDWRZ\PL Z]RUDPL MDN Xb5LFKDUGD4XLQQD VรˆZLHONLHEXI\NWรถUHGRVรฏRZQLHEXGXMรˆFDรฏรˆVW\OL]DFMรš MDNX*LYHQFK\ VรˆZUHV]FLH UรถZQLHฤ RVWUH NZDGUDWRZH UDPLRQD RYHUVL]H ZSURVW ] ODW 6\OZHWND NWรถUD GRGDMH PRF\ L NU]\F]\ Ta NRELHWDU]รˆG]LLQLHSUรถEXMFLH]QLรˆG\VNXWRZDรŠ SDWU]6DLQW/DXUHQW 

101


2OLYD

.D H6 .DW 6\OY \OYHVW HVWWHU H H

.DW DWWH D H6 H 6 6\\O \OY OOYYH HVVVWWHU HVW HU

moda

3DVHNZWDOLL

0DLVRQ0HVD

0DLVRQ0HVD

0DLVRQ0HVD

3DVHNZWDOLLWRHOHPHQWU\]\NRZQ\=MHGQHMVWURQ\ļE\ZDĂUHGQLRZ\JRGQ\V]F]HJöOQLHJG\ZLÚNV]RĂÊGQLDVSÚG]DP\ VLHG]ÈFSU]HGNRPSXWHUHP]GUXJLHMVWURQ\ļNV]WDïWXMHFDïÈV\OZHWNÚVWDQRZLPRFQ\DNFHQWZQDZHWEDUG]RNODV\F]QHM VW\OL]DFMLGRGDMHFKDUDNWHUXLSRPDJDVLÚZ\UöĝQLÊ1DV]F]ÚĂFLHZVH]RQLH]LPRZ\PQLHRERZLÈ]XMHMHGHQ XQLZHUVDOQ\Z]öUļZ\ELHUDP\VSRĂUöGVNöU]DQ\FKV]HURNLFKSDVöZ]ZLHONÈNODPUÈSXQNRZ\FK]ÊZLHNDPLPLQLPDOLVW\F]Q\FKLGHOLNDWQ\FKDOERPDWHULDïRZ\FK,VWRWQH MHVW E\]DZLÈ]DÊOXE]DSLÈÊMHZWDOLLDSRQDGWRQRVLÊQDZLHU]FKX ļPDU\QDUNLVZHWUDOXESïDV]F]DMDNQDSRND]DFK0DUQL*XFFLF]\,VDEHO0DUDQW

3HSLWND 7DNWDNļSHSLWNDMHVW]QRZXQDIDOL2EHFQDZPRG]LHRGODWMHGQDNZLHORNURWQLHMXĝHZROXRZDïDļ]PLHQLDMÈFUR]PLDU\F]\QDZHWNRORU\:VH]RQLHMHVLHñļ]LPDSHSLWNDSRMDZLDVLÚZZHUVMLPD[LļQSQDRJURPQ\FK SïDV]F]DFKX&KDQHODOHWHĝZZHUVMLELXURZHM JDUVRQNLX*XFFLHJR F]\MHG\QLHQDDNFHVRULDFK WRUHENLNDSHOXV]H &R FLHNDZHQLHERLP\VLÚMXĝ]HVWDZLDÊSHSLWNL]LQQ\PLZ]RUDPLļQLH]DZV]HPXVLZLÚFWRZDU]\V]\ÊMHMJïDGNDWNDQLQD Z]RURZHV]DOHñVWZRMHVWGR]ZRORQH

102


DRY FIX Su uch chy y la laki kier ki er do wł włos ossów ó ro rozp zpyl zp ylaj yl a ąc aj ący y de deliika k tn t e cz cząs ą te eczki. • • • •

z wi za w er e a ol olej ej arg rgan anow an o y i ke ow kera raaty tynę nę włos wł ossy są eks k tr trem emal em alni al n e na ni nabł b ys bł yszc zczo zc z ne zo e, mi m ęk ękki k e i jedw dwab a iste do oda daje je wło oso om ob obję jęto ję to ośc ś i, nie skllej ejaa i nie obciąż ą a chro ch roni ro ni prz rzed ed dziiał a an a ie iem m wi w lg goc o i


moda

6NรถUD 'X XฤR ฤR GX XฤฤR R VVN VNรถ NรถU\ N U\\ \ฤผฤผS S SRGF R ]D RG ]DV D SR SRND] ND]]รถZ ND] รถ $: รถZ $: :   S SURM URMHNW URM HNWD HNW DQFLQLH RV RV]F] ]F] F]]รšG] G]]DO G]DOL DOL QD D W\\PP P DWH P DWH HULD ULDOH LD DO : :SUR SUR UR RSR S \FM SR] FMDF DFK DF F GO GOD D DQรถZ] DS Z]QDO Z] Q D] D]รฏ ]รฏ\\ V ]D VL VLรš DUรถZ UรถZQR รถZQR Q VNรถ VN Nรถ รถUU]D ]DQH DQ QH H F]D FF]]D ] UQ UQH QH WU QH WUHQ WUHQ HQ ]H HQF ]H GR]LH ]H LH HPL PL NO N DV\ DV\F]Q F]]QHV HVNรถU NรถU]DQ ]DQ QHN NXUW XUWN NL PRW P R RF\ RF\\NOR N ZH NO ZH ZH H MD MDNL NLL QD DZH ZHW Z H VVN Nรถ รถU] U]]DQ ]DQ DQH D Q VS VSRGQ RGQ QLH =G =GHF HF\GRZ HF\GR HF\ GRZDQL D HG GRPL R QRZ QRZDรฏรฏD DVN D DVN VNรถ รถUUD D ZNR ROR ORU]H OR U]H F] F]DUQ DUQ DU D U \P P DOHG P HG H GOD DS SU] SU U]HรฏD HรฏDPDQ DQLD DQ LDPRQ PRQRWR RWRQLL QLL SR SRMDZ MD Lรฏ\\ VLLรš MDZ QS QS Q S ]H HVVWD WDZLH WD LHQLD LH LHQLD LD D VN NรถU\ รถU PDWR PD P DWR WR HM WRZ H ]] Eรฏ\ รฏ\V \\V]F] ] รˆFรˆ รˆ IDVRQรถZ I รถZ OXฤ›Q ฤ›Q\FK ฤ›Q FK ] REFFLVรฏ\PL Vรฏ Vรฏ\ รฏ\PL P LWG LWWG G 7 7URF RFKรš RF Kรš รš RVW RVWWUR RV UR WUURF RFK F รšH รšH HOH HJ H JDQF DQ QFN QFNR QF NR R WU WUR RFKรšQLHSRNR RNR RMรˆF Mรˆ Rฤผ ฤผ ED EDUG]]R SRFFLรˆJ SRF SRFLรˆJ LรˆJDMรˆ JD DMรˆ Mรˆ รˆFF\\PL \PLNV LNVV ,Q QVSL SLUUDF SLU SLUDFM DFM D F LV LV]XN LV]XN L ]XNDรŠรŠQD ]X QDO D Hฤ DO Hฤ\ ฤ\ Z Z NROHNFMDFK' K'LR LR D3UD LRU 3UDG 3UD G\F \F]\ 3DX DXOOD OD6P 6PLWK WKD KD KD

5REHUWR9HULQR

5REHUWR9HULQR

6NรถUD

:LHONLHSXFKรถZNL

6]DO

'XDUWH

'XDUWH

'XD ' XDUUWH X W

'XDUWH

5REHUWR9HULQR

7R MXฤ ฤD 7R DGQH G ] VNR ]D VNRF]H F]HQLH QLH H ฤH SXFK XFK FKR RZH S SLNR LNRZDQ LN ZDQH ZDQ H NXUW XUWNL NL ZUDFDM ZUD FDMรˆF รˆ RU R RNX RNX7 7\P \ UD] D]]HP HP SHZ ZQ\ Q\P \P P XU XUR]P R DLFHQLLHP MHVW IDV D RQ ฤผ PรšVN Pรš LH NXUWNL SXFKR KRZH KR Z U]]DGNR GNR N SRMDZLDรฏ\ VLรš ERZLH L PZ ZZHUVMLGRVDPHM]LHPLL DW D W\P W\P UD]HPZรฏDฤ‚QLHWDNLH SURSR]\FMH]QDOD]รฏ\VLรšQDZ\ELHJDFKQSX%DOHQFLDJLF]\ 2II:KLWH3RGUXJLHNRORUฤผPรšVNDSXFKรถZNDPRฤHE\รŠ ]DUรถZQR IXNVMRZD EUรˆ]RZR]รฏRWD MDN L ELDรฏD ZH Z]RU\ %DUG]RQRZRF]Hฤ‚QLHPRฤHU\]\NRZQLH"$OHNWRQLHU\]\NXMHWHQQLHSLMHV]DPSDQD:DUWRZ\UรถฤQLDรŠVLรšZbPRG]LH 'รฏXJDSXFKรถZNDZNDฤGHMZHUVMLZ\JOรˆGDGREU]H

7HM]LP\PRGQ\PรšฤF]\]QDQLHPRฤHREHMฤ‚รŠVLรšEH]GXฤHJRLQDMOHSLHMZ]RU]\VWHJRV]DOLND=G GHF\GRZDQ DQ QLH LH SR RฤรˆGDQHMHVWE\PรšVNLV]DOQDVH]RQMHVLHรฑฤผ]LPDE\รฏRJURPQ\LGรฏXJL:\JOรˆGDMDN]URELRQ Q\SU]H] H] H] EDEFLรšQDGUXWDFKDOERSRฤ\F]RQ\]SODQXฤŸOPรถZR+DUU\P3RWWHU]H0RฤHE\รŠZ\VRNR]DZLQLรšW\ZRNรถ RNรถ NรถรฏVV]\L \L WZRU]รˆFQLHPDONRNRQDOERWHฤSXV]F]RQ\OXฤ›QRDฤGR]LHPL,QWHUHVXMรˆFHฤผLQLH]Z\NOHEDUZQH HฤผLQWHUUSUH SUHWDFMH WHJRWUHQGX]QDOD]รฏ\VLรšPLQZNROHNFMDFK'ULHVDYDQ1RWHQD$FQH6WXGLRVF]\9DOHQWLQR Jowitta Rosa a

104


SENSUAL MOUSSE O ży Od ż wcza piank nka a mo mode delu lują jąca ca z eks kstr trak akte tem m z ba bamb m us mb usa, a, keratyną i ol o ej ejem em arg rgan anow owym ym.. • odżywia, od a wzm zmac a nia i ch h ro roni ni w ło osy y • ułatwi wiaa ro rozcze esy sywa w ni wa nie e • in inno nowacy y jn jna formuł ułaa za zape pe ewn w ia i de d al alną ną rów ówno nowa no wagę wa gę po o mi m ęd ędzy zy naw w iliżeniem m i sty tylilzacjąą


uroda

Gwiazdozbiรณr czy galaktyka? Maksymalny czy minimalny bล‚ysk to niejedyny wybรณr, przed ktรณrym zostaniesz postawiona, decydujฤ…c siฤ™ na kosmiczny trend w sezonie zimowym.

Kasjopeja czy Andromeda? %URNDWDSOLNXMHP\QDFDรฏรˆSRZLHNรšDQLHNLHG\DฤGRรฏXNXEUZLRZHJR]XPLDUHP Z]RUXMรˆF VLรš QD UR]VLDQ\FK QD QLHELH JZLD]GDFK 'ULHV 9DQ 1RWHQ Z\ELHUDMรˆF UรถฤQHZLHONRฤ‚FLLNRORU\OXEQDERJDWRLPLWXMรˆFJรšVWรˆJDODNW\Nรš +DOSHP *OLWWHU PRฤHE\รŠMHG\Q\PVNXSLDMรˆF\PZ]URNDNFHQWHPJG\]GHF\GXMHV]VLรšQDSRรฏ\VN Z\รฏรˆF]QLH QD JรถUQHM SRZLHFH -HฤHOL QLH FKFHV] VLรš RJUDQLF]DรŠ WHQ VDP RGFLHรฑ ]DDSOLNXMQDXVWD 5RGDUWH$VKLVK -HVWHฤ‚]ZROHQQLF]NรˆPLQLPDOL]PX"0RฤHV]Xฤ\รŠEURNDWXMDNRDNFHQWX QSฤ‚URGHN SRZLHNL NWรถU\EรšG]LHX]XSHรฏQLHQLHP7ZRMHJRXOXELRQHJRPDNLMDฤX &LYLGLQL 

5HWURZFLรˆฤZรฏDVNDFKNUHDWRUรถZ -HฤHOLSRรฏ\VNWRQLH7ZRMDEDMNDVLรšJQLMSRQLHฤ‚PLHUWHOQHWUHQG\UHWUR.UHVNDLEUรˆ]RZHXVWD OXEF]HUZRQH WRSURSR]\FMDRGb'ROFH *DEEDQD

0DNHXSQRPDNHXS]DZV]HZSXQNW 0DNLMDฤQDWXUDOQ\RGZLHOXVH]RQรถZNUรถOXMHQDSRND]DFK7RWUHQGZFLรˆฤNRFKDQ\ LbVWRVRZDQ\QDFRG]LHรฑLQDVSHFMDOQHZ\Mฤ‚FLD %DOPDLQ$OH[DQGHU0F4XHHQ$OEHUWD )HUUHWWL 

106


3KRWRJUDSKHU0LFKDï7RPDV]HZVNL 0DNHXS$UWLVW.DPLOD-DVWU]ÚEVND)HQLNV6W\OH 0RGHOV-RDQQD-DQNRZVND

.DPLOOD-DVWU]ÛEVND Ȃ'\SORPRZDQD0LVWU]\QL:L]DľXL6W\OL]DFMLΖQVWUXNWRU 3UDNW\F]QHM 1DXNL =DZRGX ]DĄRľ\FLHOND L ZĄDĝFLFLHOND 0DNHXS &RORU 6W\OH$FDGHP\3U]HZRGQLF]ÇFD.RPLVML(J]DPLQDF\MQHMZ]DZRG]LH:L]Dľ\VWND6W\OLVWND SU]\ .XMDZVNR3RPRUVNLHM Ζ]ELH 5]HPLRVĄD L 3U]HGVLÛELRUF]RĝFL Zb%\GJRV]F]\ 0DNHXS &RORU 6W\OH $FDGHP\ \ WR QRZRF]HVQD SU\ZDWQD V]NRĄD NWµUD RIHUXMH NDPHUDOQH L SU]H] WR HIHNW\ZQH QDXF]DQLH Z ]DZRG]LH ZL]Dľ\VWNDVW\OLVWND'RĝZLDGF]HQLHSDVMDLQVWUXNWRUDLODWDSUDNW\NLZQDXF]DQLXF]\QLÇ $NDGHPLÛ]DZRGRZ\PXQLZHUV\WHWHPZWHMG]LHG]LQLH(GXNDFMDRGE\ZDVLÛ ZIRUPLHNXUVµZLQG\ZLGXDOQ\FK L JUXSRZ\FK QD SR]LRPDFK SRGVWDZRZ\PL]DDZDQVRZDQ\P=DMÛFLDRSDUWHVÇQDZDUV]WDWDFKLSUDNW\NDFK6]NROHQLDSU]\JRWRZXMÇGRHJ]DPLQµZ]DZRGRZ\FK :ĄDĝFLFLHOND Ȍ)HQLNV 6W\OHȋ VWZRU]\ĄD MHG\QH Z 3ROVFH V]NROHQLH GOD IU\]MHUµZ ]b1RZRF]HVQHM=LQG\ZLGXDOL]RZDQHM$QDOL]\.RORU\VW\F]QHMNWµUHXF]\MDNGRELHUDÉNRORU\]DFMÛGRW\SXNRORU\VW\F]QHJRNOLHQWNL $NDGHPLD UHDOL]XMH UµZQLHľ ZDUV]WDW\ R ZL]HUXQNX Z EL]QHVLH GHG\NRZDQH ȴUPRPLLFKSUDFRZQLNRP 6]NRĄD ZVSµĄSUDFXMH ] IRWRJUDIDPL L DJHQFMDPL SU]\ UHDOL]DFML SURJUDPµZ WHOHZL]\MQ\FKHYHQWµZSRND]µZPRG\LVHVML ]GMÛFLRZ\FK5HDOL]XMHLQG\ZLGXDOQH]OHFHQLDLFRQVXOWLQJ]ZLÇ]DQ\]ZL]HUXQNLHP ZZZIHQLNVVW\OHSOVWXGLR#IHQLNVVW\OHSO

KURSY ZAWODOWE I SZKOLENIA


felieton POD WŁOS bierze Rafał Potomski

Atencjusze Idą święta, czas na kolejną bajkę motywacyjną dla wszystkich zajmujących się biznesem. W ubiegłym roku opowiadałem o reniferze. Teraz też mam dla Was zabawną historyjkę z morałem i jednym rogatym bohaterem. %\ïVRELHPDï\SWDV]HN&LHV]\ïVLÚĝ\FLHPODWDïWXLWDP,]DSRPQLDï RGOHFLHÊGRFLHSï\FKNUDMöZ3U]\V]ï\FKïRG\LGHV]F]HDSRQLFKPUR]\ 3WDV]HN VSDGï QD ]LHPLÚ L ]DF]Èï ]DPDU]DÊ 0LDï MHGQDN VSRUR V]F]ÚĂFLD ERZLHP SU]HFKRG]ÈFD NURZD ]URELïD QD QLHJR NXSÚ 7D E\ïDFLHSïDDbZLÚFRJU]DïDPL]HURWÚ=DF]ÈïÊZLHUNDÊ]UDGRĂFLFLHV]ÈF VLÚ ĝH MHVW XUDWRZDQ\ mZLHUNDQLH MHGQDN ]ZDELïR OLVD NWöU\ Z\MÈïSWDV]ND]NXS\Z\F]\ĂFLïDSRWHP]MDGï0RUDïEDMNLMHVWWDNL ĝHQLHNDĝG\NWRQD&LHELHQDVUDMHVW7ZRLPZURJLHP1LHVWHW\WHĝ QLHNDĝG\NWRZ\FLÈJQLH&LÚ]JöZQDMHVW7ZRLPSU]\MDFLHOHP 0RLPLOLPLDïHPGOD:DVSU]\JRWRZDQ\FKNLOND]DEDZQ\FKSU]\NïDGöZSDVXMÈF\FKGRWHMKLVWRU\MNL*G\MXĝ]DELHUDïHPVLÚGRSUDF\QDG IHOLHWRQHPZ\GDU]\ïRVLÚFRĂFR]DMÚïRPRMÈXZDJÚQDGQLNLOND-HVWHPZG]LÚF]Q\QDF]HOQHMPDJD]\QXĝHGDïDPLGRGDWNRZ\F]DVQD RGGDQLHWHNVWX']LÚNLWHPXPRJÚ:DPVSU]HGDÊĂZLHĝÈEXïHF]NÚ :GQLXSRZ\ERUDFKJG\VHUFHQDGDOPLNUZDZLïRSR]\W\ZQLHVSÚG]LïHPF]DVSU]\URERFLH']LHñE\ïXGDQ\DQDZHWZLÚFHMERPHWDPRUIR]ÈRVWDWQLHMNOLHQWNLE\ïHP]DIDVF\QRZDQ\3U]\V]ïDGR$WHOLH5 WURFKÚ RQLHĂPLHORQD 1LF G]LZQHJR QRZH PLHMVFH GR WHJR IU\]MHU PXVLZHMĂÊZVWUHIÚ]DUH]HUZRZDQÈW\ONRGODQDMEOLĝV]\FK0DPWDNL ]Z\F]DM ĝH GDMÚ PRLP JRĂFLRP WURFKÚ F]DVX 3R VNRñF]RQHM SLHOÚJQDFML SR]ZDODP E\ RGHWFKQÚOL L SRF]XOL VLÚ MDN Z GRPX -HGQD ]bNOLHQWHNSRG]LÚNRZDïDPLERSR]ZROLïRMHMWRRVZRLÊVLÚ]QRZ\P RWRF]HQLHP =DQLP UR]SRF]ÚOLĂP\ UR]PRZÚ R VW\OL]DFML SDQL =RVLD RSRZLHG]LDïD R VZRLFK NïRSRWDFK 0XV]Ú SU]\]QDÊ ĝH SRSU]HGQL VDORQ ěOH Z\NRQDï WUZDïÈ RQGXODFMÚ :ïRV\ E\ï\ XV]NRG]RQH FKHPLF]QLH L PHFKDQLF]QLH SRSU]H] ěOH ]DïRĝRQH ZDïNL L JXPNL NWöUH QLHPLDï\]DEH]SLHF]HQLDSU]HG]ïDPDQLHPïXVNLZïRVD8UDGRZDïR PQLHMHGQDNĝHNOLHQWNDFKFHPLHÊVW\OL]DFMÚQDODWDRVLHPG]LHVLÈWH %\ïWRGRVNRQDï\SRP\VïDE\Z\MĂÊ]V\WXDFMLSU]\WDNWUXGQHMWHNVWXU]HZïRVöZ-HGQRF]HĂQLHZSLV\ZDïVLÚRQZMHGHQ]bWUHQGöZRERZLÈ]XMÈF\FKZURNX8VWDOLOLĂP\ĝHGïXJRĂÊZïRVöZLJU]\ZNL SR]RVWDMH EH] ]PLDQ :\WïXPDF]\ïHP ĝH PXV]Ú ĂFLÈÊ ] REMÚWRĂFL ZLÚFHMQLĝE\PFKFLDïER]H]QLV]F]RQÈIDNWXUÈQLFQLHGDVLÚMXĝ]URELÊ2VLÈJQÚOLĂP\NRPSURPLV3U]\QDMPQLHMWDNPLVLÚZ\GDZDïR =DMÈïHP VLÚ ZïRVDPL D NOLHQWND PöZLïD 2SRZLDGDïD R IU\]MHUDFK ]bNWöU\FKQLHE\ïD]DGRZRORQD:LHFLHSU]HFLHĝSLVDïHPMXĝRW\P ĝH JG\ NOLHQW QDU]HND QD LQQ\FK IU\]MHUöZ WR ] SHZQRĂFLÈ NLHG\Ă EÚG]LH ZLHV]DÊ SV\ L QD PQLH 3U]\]QDP ĝH VWUDFLïHP F]XMQRĂÊ LbXPNQÚïDPLMHGQDZDĝQDU]HF]RNWöUHMRSRZLHPSöěQLHM.OLHQWND Z\V]ïD]b$WHOLH5]DGRZRORQD1DVWÚSQHJRGQLDZ,QWHUQHFLHXPLHĂFLïDVZRMÈRSLQLÚREU]XFDMÈFPQLHïDMQHPMDNļQLHSU]\PLHU]DMÈF ļPDïS\]NUHVNöZNLķ0DGDJDVNDUĵ1LHGRĂÊĝHREFLÈïHP F]HPX VLÚ PLDïD VSU]HFLZLDÊ WR QLH VïXFKDïHP E\ïHP QLHPLï\ DWPRVIHUD SU]\SRPLQDïD ķREö] NRQFHQWUDF\MQ\ĵ D GR WHJR E\ïHP UR]NRMDU]RQ\ERPXVLDïHPķRJDUQÈÊMDNLĂWHPDWĵ-HM]GDQLHPZïDĂQLHWR PLDïHP SRZLHG]LHÊ 0RL PLOL NDĝG\ NWR PQLH ]QD ZLH MDN OXELÚ VïRZRķRJDUQLDÊĵLMDNEDUG]RSU]HSDGDP]DķRJDUQLDF]DPLĵ=G]LZLïRPQLHW\ONRMHGQR6NRURHIHNWğQDOQ\WDNEDUG]RRGELHJDïRG RF]HNLZDñ WR GODF]HJR QLH SRZLHG]LDïD PL WHJR MHV]F]H SRGF]DV ZL]\W\" 1R GREU]H F]DVHP NWRĂ QLH PD RGZDJL ZUDFD GR GRPX Lb GRSLHUR SR FKZLOL VWZLHUG]D ĝH WR MHGQDN QLH WR $ MDN SRJDGD ]bNROHĝDQNDPLWRMXĝFDïNLHPXWZLHUG]DVLÚZSU]HNRQDQLXĝHIU\]MHUWRNDORV]0RJïDSU]HFLHĝ]DG]ZRQLÊSRZLHG]LHÊļPanie Rafale, jestem niezadowolona.,WRE\P]UR]XPLDïERNDĝG\NOLHQWF]\ WR5HQL-XVLVF]\SDQL=RVLDMHVWGODPQLHWDNVDPRZDĝQ\.DĝGHPX SRĂZLÚFDPW\OHVDPRXZDJLGDMÚW\OHVDPRPRMHJRGRĂZLDGF]HQLD LXPLHMÚWQRĂFL

108

0RL PLOL RZV]HP IU\]XUD PRĝH VLÚ NRPXĂ QLH VSRGREDÊ :V]DN IU\]MHUVNLH U]HPLRVïR WR V]WXND D MHM HIHNW licentia poetica, PRĝH RGELHJDÊ RG RF]HNLZDñ ]OHFHQLRGDZF\ &]ÚVWR QLH ] ZLQ\ WZöUF\ DbPDWHULLQDNWöUÈQLHGRNRñFDPDZSï\ZMDNZW\PSU]\SDGNX%R MDNPDZLDOLU]HPLHĂOQLF\.UDZLHFWDNNUDMHMDNPXPDWHULDïXVWDMH 0DP MHGQDN LQQÈ UR]WHUNÚ 'Rĝ\OLĂP\ F]DVöZ Z NWöU\FK IU\]MHU]\ SU]HGSU]\VWÈSLHQLHPGRSUDF\EÚGÈPXVLHOLEUDÊRGNOLHQWöZSLVHPQHRĂZLDGF]HQLDĝHVLÚ]UR]XPLHOL7DNMDNMHVWZSU]\SDGNXOHNDU]\ 3U]\FKRG]L SDFMHQW RF]\WDQ\ Z ,QWHUQHFLH L ZLH MDNÈNXUDFMÚSRZLQLHQ GRVWDÊ $ SRQLHZDĝ SURFHV\ R EïÚG\ Z V]WXFH OHNDUVNLHM VWDï\ VLÚQDJPLQQHOHNDU]H]RVWURĝQRĂFLSURSRQXMÈOHF]HQLH]RVWDZLDMÈF RVWDWHF]QÈGHF\]MÚSDFMHQWRP 7DNLH UR]ZLÈ]DQLH ]DSURSRQRZDïD NOLHQWND NWöUD VLHG]LDïD QD PRLP IRWHOXDNXUDWZFKZLOLJG\GRWDUïDGRPQLHQHJDW\ZQDRSLQLDSDQL =RVL:SU]\Sï\ZLHHPRFMLEH]VLOQRĂFLLRVWURĝQRĂFLRGPöZLïHPUDG\NDOQHM]PLDQ\NRORUX$ĝWUXGQRXZLHU]\ÊĝHWDNOLHQWNDPLDïDMHV]F]H EDUG]LHM]QLV]F]RQHZïRV\'ïXJRUR]PDZLDOLĂP\FRPRĝHP\]URELÊ :WDNLFKSU]\SDGNDFKUR]SRF]\QDPRGSLHOÚJQDFML0XV]Ú]GMÈÊSHïQÈ SDW\QÚ SLHOÚJQDF\MQÈ SRSU]H] NWöUÈ NOLHQWND VDPD SUöERZDïDUDWRZDÊZïRV\'RSLHURZWHG\PRJÚRFHQLÊQDLOHZïöNQDGDMÈPRĝOLZRĂÊ GDOV]\FKG]LDïDñ:W\PZ\SDGNXQDZHWFLÚFLHQLHPLDïRVHQVXER QDUXV]RQD]RVWDïDVWUXNWXUDQDFDïHMGïXJRĂFL.RELHWDSRWU]HERZDïD SRPRF\ DOHb QLH E\ïD QD QLÈ JRWRZD =DSURSRQRZDQ\ NRORU E\ï GOD QLHMUR]ZLÈ]DQLHPNWöUHSU]\MÚïD]NRQLHF]QRĂFL:WHMV\WXDFMLWRQLH PLDïRVHQVX2GPöZLïHP,ZLHU]FLHPL]URELïHPWR]FLÚĝNLPVHUFHP 3HZQLHFLHNDZL:DVMDNGDOHMSRWRF]\ïDVLÚKLVWRULDSDQL=RVL2PDZLDQLHV]F]HJöïöZXF]HVDQLDSU]HMÚOLSUDZQLF\LQLHZ\NOXF]RQHĝH WDIU\]XUDWUDğQDZRNDQGÚ%\ïRE\WRGODPQLH]DSHZQHZ\UöĝQLHQLH3DPLÚWDFLHSDQDVRïW\VDNWöU\ZNRPHGLLķ6DPLVZRLĵPöZLï ļ3DZODNWREÚG]LHQDFDï\SRZLDWSLHUZV]DVSUDZD1LHVWHW\QLH EÚG]LHSLHUZV]D7RWHQV]F]HJöïNWöU\XPNQÈïPLSRGF]DVZL]\W\ 3DQL=RVLDSR]ZDïDMXĝLQQHJRIU\]MHUD:WHMV\WXDFMLQLHWUDğÚQDZHW QD RVWDWQLÈ VWURQÚ ķ)DNWXĵ F]\ ķ6XSHUDNDĵ : W\FK VSUDZDFK MHGQDNZFDOHQLHFKRG]LRbIU\]XUÚLJU]HFK\IU\]MHUöZ3DQL=RVLDMHVW SUDZGRSRGREQLHDWHQFMXV]NÈ7RWDNLHQRZHVïRZRXĝ\ZDQHZMÚ]\NXPïRG]LHĝ\0ïRGHSRNROHQLHRGNU\ïRQDQRZRDWHQFMÚEïÚGQLH LQWHUSUHWXMÈF MHM SRFKRG]HQLH ] DQJLHOVNLHJR ļ DWHQV]\Q IRQHW\F]QLH ,Xĝ\ZDZïDĂQLHZbW\PNRQWHNĂFLHSURV]ÈFRDWHQFMÚLWUDNWXMÈF LQQ\FK]DWHQFMÈF]\OL]XZDJÈ=SUDZG]LZÈDWHQFMÈQLHPDWRQLF ZVSöOQHJRDOHFR]URELÊlicentia poetica. $VNRURMXĝRXZDG]HPöZLP\WRFKFLDïE\PVHUGHF]QLHSRG]LÚNRZDÊZV]\VWNLP&]\WHOQLNRPķ)/.ĵ]DRGGDQHQDPQLHJïRV\G]LÚNL F]HPX NDSLWXïD NRQNXUVX SU]\]QDïD PL Z\UöĝQLHQLH ķ6W\OLVW\ 5RNX 3ROLVK+DLUGUHVVLQJ$ZDUGVĵ-HVWWRGODPQLHRJURPQHZ\UöĝQLHQLH1LHVSRG]LHZDïHPVLÚWDNLHMDWHQFML$OHZ\EDF]FLHPLPRĝH ]RVWDïHPMXĝVW\OLVWÈZPHGLDFKQDGDOEÚGÚW\WXïRZDïVLÚIU\]MHUHP LbXF]QLHP+HQU\ND/DVNRZVNLHJR7DNLWR]HPQLHDWHQFMXV]


Fryzury: Rafał Potomski Asystenci: Lukas Wey, Michał Wojciechowicz Koloryzacje: Katarzyna Budzikowska-Kuraś, Michał Wojciechowicz Foto: Piotr Stokłosa Asystent: Dominik Nowak Make-up: Kamila Wiedeńska-Strzelczyk Asystent: Olga Ćwiek Projekty ubrań: Rafał Potomski Modele: ECManagement Produkty: Davines Polska, Sustainable Beauty Światło: Piramida Film, Jacek Szkodziński Produkcja: AtelieR Potomski Lokalizacja: Daylight Studio Kolekcja SELFIE

ATELIER POTOMSKI

109


KEMON

110

Kolekcja AVALON#21


111


KEMON

112


Fryzury: Instruktorzy Kemon Foto: Paweł Grabowski WOW Pictures Make-up: Anna Duchała / Paula Wrzesińska Stylizacja: Waleria Tokarzewska-Karaszewicz Scenografia: Joanna Baumgartner Studio: Sól / Warszawa

113


KEMON

114

Kolekcja włoska K-NOW


115


KEMON

116


117


PODWIKA STUDIO

118

Kolekcja KALEIDOSCOPE


119


PODWIKA STUDIO

120

Fryzury: Dominik Podwika, Podwika Studio Foto: Sonia Kumidaj Make-up: Karina Szambelan Stylizacja: Aleksandra Furmaniak Produkty: RICA


nowa koloryzacja demi-permanentna

Koloryzacja do włosów niezawierająca amoniaku, o kwaśnym pH, opracowana na bazie wyciągów z opuncji figowej i aloesu.

WYBÓR KOLORYZACJI BEZ ZOBOWIĄZAŃ Pełne blasku kolory oraz naturalnie wyglądające, miękkie i jedwabiste włosy.

Limited Distribution Sp. z o.o. Sp. k. ul. Wiertnicza 169, 02-952 Warszawa tel. +48 727 530 040 www.ricapolska.pl


LAURENT VOISINET

122

Kolekcja ILLUSION


Fryzury: Laurent & Carole Voisinet Foto & Scéno: Pascal Latil Retusz: Elena Misjuk & Pascal Latil Make-up: Mariana Miteva & Mathilde Charot Stylizacja: Véronique Suchet & Pascal Latil PR: ELP Hair Production

123


MILA PROFESSIONAL

124

Kolekcja BE ART Kolekcja „Be Art” to chęć wyzwolenia drzemiącego w każdym fryzjerze artysty i jego wewnętrznych pokładów kreatywności. Jej celem jest ukazanie, że przy użyciu odpowiednich narzędzi jedyną ograniczającą nas rzeczą jest wyobraźnia. Ukazująca modelki w różnych stylizacjach kolekcja udowadnia, że możliwości stylizacji są nieograniczone, a charakter modelki można pokazywać na wiele różnych sposobów. Bądź artystą i upiększaj otaczającą nas rzeczywistość.


125


MILA PROFESSIONAL

126


127


MILA PROFESSIONAL

128


Fryzury: Bartosz Bronowicki wraz z zespołem Stylistów Mila Pro Foto: Marcin Szpak Make-up: Dorota Golińska Stylizacja: Kamila Picz Stroje: Mariusz Przybylski

129


Fryzury: Eric Sammartano & Laurent Legal dla Wella Professionals Foto: Daniel Pister

ERIC SAMMARTANO & LAURENT LEGAL

130

Kolekcja ORIGINAL


Fryzury: KIS Creative Team Kolekcja FLAWLESS

KERATIN INFUSION SYSTEM

131


KERATIN INFUSION SYSTEM

132

Kolekcja MOMENTUM


Fryzury: KIS Creative Team

133


GONZALO ZARAUZA

134

Kolekcja OUT OF SIGHT Kolekcja znalazła się w finale konkursu AIPP Awards 2019/2020 w kategorii „Best Commercial”.


135


Fryzury: Gonzalo Zarauza, @Centro Beta, @gonzalo_zarauza Asystent: Laura Irure Foto: David Arnal, @davidarnalteam Retusz: Javier Villalabeitia, @javiervillalabeitia Make-up: Wild Van Dijk, @wildvandijk Stylizacja: Visori Fashionart, @visorifashionartstudio Produkty: Montibello, @montibello_peluqueria

GONZALO ZARAUZA

136


montibello.pl


SALONES CARLOS VALIENTE

138

Kolekcja NEUK


Fryzury: Alba Andreu, @Salones Carlos Valiente, @albba_angi, @saloncarlosvaliente Foto: Esteban Roca, @esteban_roca_photo Make-up: Noelia Molina Stylizacja: Salones CV, @saloncarlosvaliente

139


MANUEL MON & GONZALO ZARAUZA

140

Kolekcja SENSHI


141


Fryzury: Manuel Mon oraz Gonzalo Zarauza, @manuelmonoficial, @gonzalo_zarauza Foto: David Arnal, @davidarnalteam Retusz: Javier Villalabeitia, @javiervillalabeitia Make-up: De MarĂ­a, @de_maria Stylizacja: Visori FashionArt, @visorifashionartstudio WĹ&#x201A;osy: Elegance Hair Extensions, @elegancehairextensions

MANUEL MON & GONZALO ZARAUZA

142


Fryzury: XXL Team Foto: David Arnal Make-up: Wilder Rodríguez Stylizacja: Tray Styling Kolekcja THE 8TH II miejsce w konkursie AIPP Awards 2019–2020 w kategorii „Best Video”. Kolekcja znalazła się także w finale konkursu Fígaro Awards 2019 w kategorii „Commercial Womens”.

XXL

143


Fryzury: Mayte Garrote, @Different Estilistas, @garrotevelez Foto: David Arnal, @davidarnalteam Make-up: JosĂŠ Luis Blasco, @josele.makeup Stylizacja: Visori FashionArt, @visorifashionartstudio Modelki: Eva Larrosa, Charlotte Braum, Sandra Valero, Paula Laguarda

MAYTE GARROTE

144

Kolekcja DE STIJL


Fryzury/koloryzacja: Kristie Kesic, @kristiekesic, @steliospapastoowong Fryzury/stylizacja: Elle Schoemaker Foto: Anniss and Barton Make-up: Gemma Elaine Stylizacja: Jess Collins Kolekcja WILD EMBERS

KRISTIE KESIC

145


ERROL DOUGLAS

146

Kolekcja ANTENNAE


Fryzury: Errol Douglas MBE dla Salon Services Foto: Richard Miles Make-up: Clare Read Stylizacja: Desiree Lederer

147


SAM BELL, HAIR AT 58

148


149


SAM BELL, HAIR AT 58

150


Fryzury: Sam Bell, Hair At 58 Foto: Tony Le Britton Make-up: Roseanna Velin Stylizacja: Joey Bevan

151


Strzyżenie: Scott Cottis Koloryzacja: Carla Salceda

Strzyżenie: Scott Cottis Koloryzacja: Carla Salceda

SASSOON ACADEMY

152

Strzyżenie: Silvia Salerno Koloryzacja: Edward Darley Kolekcja 65.2


Strzyżenie: Sharz Din Koloryzacja: Martin Collins

Strzyżenie: Scott Cottis Koloryzacja: Carla Salceda

Strzyżenie: Silvia Salerno Koloryzacja: Richie Rivera

Dyr. kreatywna: Mark Hayes, International Creative Director Foto: Ray Kesham Make-up: Daniel Kolaric

153


PATRICK CAMERON

154

Kolekcja HOUSE OF LUXURY


155


Fryzury: Patrick Cameron Foto: Marco Erbi Make-up: Alison Chesterton Stylizacja (Couture): Marco Erbi Produkty: Wella EIMI

PATRICK CAMERON

156


Fryzury: Alan Simpson oraz Karen Storr-Simpson dla Contemporary Hairdressing Foto: John Rawson Make-up: Maddie Austin Stylizacja: Jarred Green

Kolekcja ECLECTIC

CONTEMPORARY HAIRDRESSING

157


wydarzenia )RWR6DORQ,QWHUQDWLRQDO

Sassoon

Toni&Guy

5โ€“7 paลบdziernika 2019, Londyn

Salon International Targi Salon International to jedno z waลผniejszych fryzjerskich wydarzeล„. Na odwiedzajฤ…cych czekajฤ… co roku inspirujฤ…ce pokazy, seminaria i moลผliwoล›ฤ‡ poznania produktรณw najwiฤ™kszych marek. To bez wฤ…tpienia waลผny punk w kalendarzu kaลผdego profesjonalisty, szukajฤ…cego innowacyjnych rozwiฤ…zaล„ i nowinek w branลผy. 3URJUDPWHJRURF]QHJRVSRWNDQLDZKDOL([&H//RQGRQE\รฏZ\MรˆWNRZ\ LbLPSRQXMรˆF\:\VWDZF\SR]DERJDWรˆRIHUWรˆSURGXNWรถZSU]\JRWRZDOL QDVZRLFKVWRLVNDFKSRND]\SUH]HQWDFMHQRZ\FKWHFKQLNLWUHQGรถZRUD] VSRWNDQLD]HVZRLPLDPEDVDGRUDPLL]DSURV]RQ\PLVW\OLVWDPL :UDPDFKSRND]รถZ6DORQ/LYHSUH]HQWRZDรฏ\VLรšQDMZLรšNV]HWX]\ฤ‚ZLDWDIU\]MHUVNLHJR1DVFHQLHZ\VWรˆSLOL6DVVRRQ$FDGHP\6DFR$FDGHP\ *X\ 7DQJ 6FKZDU]NRSI 3URIHVVLRQDO RUD] 7RQL *X\ 6ZRMH VKRZ QD ฤ\ZR]DSUH]HQWRZDรฏWDNฤH]HVSรถรฏ5XVK 6DVVRRQฤ‚ZLรšWXMHZW\PURNXOHFLHLVWQLHQLDSRGNUHฤ‚ODMรˆFMDNZDฤQH GOD PDUNL MHVW MHM G]LHG]LFWZR 6W\OLฤ‚FL ]DSUH]HQWRZDOL LQQRZDF\MQH NRORU\]DFMHLbNODV\F]QรˆWHFKQLNรš6DVVRRQ6ZRMรˆQDMQRZV]รˆNROHNFMรšSRND]DรฏR WDNฤH 6DFR $FDGHP\ =HVSรถรฏ 6DFR HGXNXMH IU\]MHUรถZ QD FDรฏ\P ฤ‚ZLHFLHVWRVXMรˆFLQQRZDF\MQHSRGHMฤ‚FLHGRVWU]\ฤHQLDLNRORU\]DFML5XVK /LYH WR SRND] ZLHORNURWQLH QDJUDG]DQHM JUXS\ VDORQรถZ D LFK X]QDQ\ WHDPSRND]DรฏWDUJRZHMSXEOLF]QRฤ‚FLNUHDW\ZQHVW\OL]DFMHLWHFKQLNL,QVSLUXMรˆFHNROHNFMHSU]HGVWDZLรฏ]HVSรถรฏ7RQL *X\QDMQRZV]\NUHDW\ZQ\ DOHNRPHUF\MQ\VW\OPRGQHWUHQG\EH]SRฤ‚UHGQLR]Z\ELHJรถZSRGF]DV /RQGRQ)DVKLRQ:HHNRUD]]DZV]HEXG]รˆFHSRG]LZDZDQJDUGRZHIU\]XU\ = NROHL *X\ 7DQJ HNVSHUW Z G]LHG]LQLH NRORU\]DFML SRG]LHOLรฏ VLรš ]b ZLG]DPL WHFKQLF]Q\PL V]F]HJรถรฏDPL NRORU\]DFML LQQRZDF\MQ\PL SRP\VรฏDPL L SU]\MD]Q\PL GOD VDORQรถZ DSOLNDFMDPL NWรถUH XF]\QLรฏ\ JR WDN

158

SRSXODUQ\PZEUDQฤ\IU\]MHUVNLHM3RGF]DVWDUJรถZQLHPRJรฏR]DEUDNQรˆรŠ MHGQHM]ZLRGรˆF\FKฤ‚ZLDWRZ\FKPDUHNฤผ6FKZDU]NRSI3URIHVVLRQDO1D VFHQLH ]DSUH]HQWRZDOL VLรš F]รฏRQNRZLH ]HVSRรฏX DUW\VW\F]QHJR 5DLQERZ 5RRPVW\OLฤ‚FL+RRNHU <RXQJ7\OHU-RKQVWRQL/HVOH\-HQQLVRQSRND]XMรˆFWUHQG\QDQRZ\VH]RQDWDNฤHJRฤ‚รŠVSHFMDOQ\ฤผ1LFN,UZLQ 2JURPQ\P ]DLQWHUHVRZDQLHP RGZLHG]DMรˆF\FK FLHV]รˆ VLรš VHPLQDULD NWรถUH GDMรˆ PRฤOLZRฤ‚รŠ XF]HQLD VLรš L LQVSLURZDQLD EH]SRฤ‚UHGQLR RG IU\]MHUVNLFKLNRQ3R]ZDODMรˆRQHSR]QDรŠL]JรฏรšELรŠQRZHWUHQG\LWHFKQLNL =QDQ\ ]b SUHF\]\MQHJR FLรšFLD L LQQRZDF\MQHJR VW\OX ]HVSรถรฏ NUHDW\ZQ\ 0DKRJDQ\ SU]HGVWDZLรฏ VZRMรˆ NROHNFMรš ฤท*ODP 3RSฤต 8F]HVWQLF\ PRJOL REVHUZRZDรŠ NURN SR NURNX QLXDQVH WHFKQLF]QH SRV]F]HJรถOQ\FK VW\OL]DFML1DWRPLDVWPLVWU]XSLรšรŠ3DWULFN&DPHURQG]LHOLรฏVLรšWHFKQLNDPL]H VZRMHM QDMQRZV]HM NROHNFML NWรถUH ] SRZRG]HQLHP PRฤQD Z\NRU]\VWDรŠ ZFRG]LHQQHMSUDF\ZbVDORQLH=HVSรถรฏDUW\VW\F]Q\7UHYRU6RUELH]NROHL SRND]Dรฏ VZRMH QDMQRZV]H SURSR]\FMH NWรถUH ฤ‚ZLHWQLH VSUDZG]รˆ VLรš QD VFHQLHOXEVHVML]GMรšFLRZHMDFRQDMZDฤQLHMV]HฤผWDNฤHZVDORQLH,QVSLUXMรˆFHLSHรฏQHQRZRF]HVQ\FKWHFKQLNE\รฏRWDNฤHVHPLQDULXP%D%\OLVV 6DORQ,QWHUQDWLRQDOWREH]ZรˆWSLHQLDGRVNRQDรฏHฤ›UรถGรฏRLQVSLUDFMLLbZLHG]\]DUรถZQRGODVW\OLVWรถZMDNLZรฏDฤ‚FLFLHOLVDORQรถZRUD]XF]QLรถZIU\]MHUVWZD .ROHMQH VSRWNDQLH ]DSODQRZDQR QD ฤผ SDฤ›G]LHUQLND U :DUWRWXE\รŠ


Saco

Rush

Patrick Cameron

Mahogany

159


Schwarzkopf Professional

Trevor Sorbie

BaByliss

Guy Tang

160

:LÚFHMLQIRUPDFMLZZZVDORQVKRZFRXN 1DSRGVWDZLHPDWHULDïöZ6DORQ,QWHUQDWLRQDO


Gładkość i blask Profesjonalna prostownica Infrared No103 premium

Podwójna płytka zapewnia równomierne rozłożenie ciepła

Promieniowanie podczerwone

Odbudowa i nawilżenie oraz poprawa struktury i elastyczności włosów

Ochrona koloru włosów farbowanych i wzrost odporności na uszkodzenia mechaniczne

Szybkie nagrzewanie oraz odzyskiwanie ciepła

Nanocząsteczkowa technologia antybakteryjna

Produkty dostępne wyłącznie w sklepach Fale Loki Koki

www.falelokikoki.pl


wydarzenia

Alternative Hair Show 2019 โ€“ โ€žParodyโ€ )RWR$OH[%DUURQ+RXJK

Alternative Hair Show to wyjฤ…tkowe wydarzenie, ktรณre nieustannie pokazuje kunszt ล›wiatowego fryzjerstwa. 37. gala odbyล‚a siฤ™ podczas Salon International w hali ExCeL London. 7HJRURF]Q\IDQWDVW\F]Q\SRND]]JURPDG]LรฏZLG]รถZNWรถU]\ ZVSDUOLV]F]\WQ\FHOWRZDU]\V]รˆF\WHPXVSRWNDQLX1DEDGDQLD QDGELDรฏDF]NรˆXGDรฏRVLรš]HEUDรŠWHJRZLHF]RUXIXQWรถZ =HVSRรฏ\IU\]MHUรถZ]FDรฏHJRฤ‚ZLDWDSUH]HQWRZDรฏ\QLH]Z\NOHNUHDW\ZQHHQHUJHW\F]QHLSHรฏQHNRORUXSRND]\LQVSLURZDQHWHPDWHP ฤท3DURG\ฤต 7R E\รฏ QLHVDPRZLW\ ZLHF]รถU NWรถU\ Z NXOXDUDFK X]QDQR]DMHGHQ]QDMOHSV]\FKZFDรฏHMKLVWRULLVKRZ 6WDรฏ\P SXQNWHP VSRWNDQLD MHVW UR]VWU]\JQLรšFLH NRQNXUVX ,QWHUQDWLRQDO 9LVLRQDU\ $ZDUG NWรถUHJR FHOHP MHVW ]QDMGRZDQLH L b SURPRZDQLH QRZ\FK IU\]MHUVNLFK WDOHQWรถZ )LQDOLฤ‚FL WU]HFK NDWHJRULL&XW &RORXU0HQVL$YDQW*DUGHPDMรˆPRฤOLZRฤ‚รŠ]DSUH]HQWRZDQLDVLรšQDVFHQLH$OWHUQDWLYH+DLU6KRZ

Sanrizz, Wielka Brytania

Raffel Pages, Hiszpania

162

$QQH9HFN:LHOND%U\WDQLD


.ODXV3HWHU2FKV1LHPF\

Dmitry Vinokurov, Rosja

6DFR:LHOND%U\WDQLD

Ken Zhou, Chiny

Mikel Luzea, Hiszpania

5XG\0RVWDUGD:ïRFK\

163


wydarzenia

HOB, Wielka Brytania

TIGI Creative Team Wielka Brytania

Sassoon, Wielka Brytania

0DUF$QWRQL:LHOND%U\WDQLD

&DUOR%D\:ĂŻRFK\

164

/Ă V]OĂś+DMDV:Ă&#x161;JU\


International Visionary Award =Z\FLÃ&#x161;]F\NRQNXUVX &XW &RORXU(YD6WURPEODG6]ZHFMD 0HQV/R6KLK&KHQ7DMZDQ $YDQW*DUGH(OYLQ6RK0DOH]MD

1DSRGVWDZLHPDWHULDïöZ$OWHUQDWLYH+DLU6KRZ

165


wydarzenia

Polacy z pucharem ล›wiata!

Mistrzostwa ลšwiata we Fryzjerstwie W dniach 15โ€“16 wrzeล›nia odbyล‚y siฤ™ w Paryลผu Mistrzostwa ลšwiata we Fryzjerstwie. Polacy stanowili jednฤ… z mniej licznych reprezentacji, ale jednoczeล›nie zdobyli najwiฤ™cej medali โ€“ aลผ dziewiฤ™tnaล›cie, w tym siedem tytuล‚รณw mistrza ล›wiata! Do tego dwa diamentowe puchary i dwa puchary ล›wiata โ€“ druลผynowo zarรณwno juniorzy, jak i seniorzy zdobyli zล‚oto. 0LVWU]RVWZDSRSU]HG]Lรฏ\ZLHORW\JRGQLRZHSU]\JRWRZDQLDNWรถUH]DF]รšรฏ\VLรšMXฤ QDSRF]รˆWNXURNX:VXPLH]DZRGQLF\RGE\OLJRG]LQWUHQLQJรถZSRGRNLHP PLVWU]รถZฤ‚ZLDWDฤผ$QGU]HMDL3DZรฏD0DWUDFNLFK3DZรฏD3LRWURZVNLHJRRUD]-RDQQ\ -DNรถEHNฤผ,QWHQV\ZQHSU]\JRWRZDQLDGR]DZRGรถZWUZDรฏ\RVLHPPLHVLรšF\:LรšNV]Rฤ‚รŠWUHQLQJรถZRGE\ZDรฏDVLรšZ2OV]W\QLHQD:DUPLLL0D]XUDFK)RUPรˆWUHQLQJX E\รฏ\UรถZQLHฤXGDQHVWDUW\NDGURZLF]รถZZ0LVWU]RVWZDFK3ROVNL3RMHFKDOLฤ‚P\WHฤ QD0LVWU]RVWZD:รฏRFKGR7XU\QXDE\SU]\MU]HรŠVLรšQRZ\PWUHQGRPLSUDF\WDPWHMV]HMNDGU\NWรถUDRGODWMHVWZF]RรฏรถZFHQDMOHSV]\FK1DV]NROHLRGZLHG]LรฏPรถM XF]Hรฑ]7DMZDQXGZXNURWQ\PLVWU]ฤ‚ZLDWD3UDFRZDรฏ]bQDPLLbZSURZDG]LรฏSHZLHQ HOHPHQWฤ‚ZLHฤRฤ‚FLZQDV]HWUHQLQJLฤผPรถZL$QGU]HM0DWUDFNLZLHORNURWQ\PLVWU] ฤ‚ZLDWDSUH]\GHQW)HGHUDFML20&Zb(XURSLH=DFKRGQLHM 3RGF]DV WHJRURF]Q\FK 0LVWU]RVWZ Z\VWDUWRZDรฏR ]DZRGQLNรถZ ] FDรฏHJR ฤ‚ZLDWDZSRQDGNDWHJRULDFK0LPRRJURPQHMNRQNXUHQFMLQDVLUHSUH]HQWDQFL ]QDOHฤ›OLVLรšZF]RรฏรถZFHQDMOHSV]\FKIU\]MHUรถZฤ‚ZLDWD 3LHUZV]HJRGQLD]DZRGรถZPiotr Karczewski UHSUH]HQWXMรˆF\3ROVNรšZNDWHJRULL +DLU7DWWRR]DMรˆรฏPLHMVFH]GRE\ZDMรˆFPLVWU]RVWZRฤ‚ZLDWD'UXJLHJRGQLD]D

166


Foto: Stefan Korc

Fryzjerska Narodowa Kadra Polski Juniorzy: *QLHZRPLU.XF]\ñVNL$OHNVDQGUD0DFKQLN0DUFHOL'URĝGĝ\N Seniorzy: -DFHN&KDPHUD7RPDV]'UDE7RPDV]6RERFLN%HDWD.RUF]\ñVND ,ZRQD2VWURZVND.DPLOD-DQHFND6NDOVND-RDQQD-DNöEHN0DKGL6DLGDQL 0LOHQD +HOLñVND 3DZHï 6HUNLV 0DUHN %RJG]LHZLF] 3LRWU .DUF]HZVNL $OHNVDQGHU6WDQNLHZLF].U\VW\QD-DNöEHN Trenerzy:$QGU]HM0DWUDFNL3DZHï0DWUDFNL-RDQQD-DNöEHN 6ÚG]LRZLH'RURWD3LHWUDFKD0DFLHM=DMÈF3DZHï0DWUDFNL'DPLDQ'XGD $QMD3LRWURZVND

IU\]XU\PÚVNLHNODV\F]QHLNUHDW\ZQHGUXĝ\QRZR3RODF\]DMÚOLPLHM VFH]GRE\ZDMÈFGUXĝ\QRZRSXFKDUĂZLDWD1DSRGLXPVWDQÚOLJacek Chamera, Tomasz Sobocik i Tomasz Drab7RPDV]'UDEZ\ZDOF]\ï LQG\ZLGXDOQLH ]ïRWR D -DFHN &KDPHUD ļ LQG\ZLGXDOQLH EUÈ] 3RQDG WRZbNDWHJRULDFK-XQLRUPÚVNLIU\]XUDNUHDW\ZQDLIU\]XUDNODV\F]QD *QLHZRPLU.XF]\ñVNL Aleksandra Machnik i 0DUFHOL'URĝGĝ\N zdo E\OL]ïRWRGUXĝ\QRZR:NODV\ğNDFMLLQG\ZLGXDOQHM0DUFHOL'URĝGĝ\N Z\ZDOF]\ïEUÈ]*QLHZRPLU.XF]\ñVNLļVUHEURDb$OHNVDQGUD0DFKQLN ļEUÈ]1DSRGLXPVWDQÚïDWHĝĝHñVNDF]ÚĂÊNDGU\'UXĝ\QRZRJoanna Jakóbek, Iwona Ostrowska i Kamila Skalska ]GRE\ï\ EUÈ]RZ\ PHGDO3DQLHVWDUWRZDï\ZNLONXNRQNXUHQFMDFKļPLQVWU]\ĝHQLHNR PHUF\MQHLĂOXEQH:NDWHJRULL0DVWHU6W\OLVWGODIU\]MHUöZSRURNX ĝ\FLDAleksander Stankiewicz]DMÈïPLHMVFHDKrystyna Jakóbek PLHMVFH0HGDO]DRVLÈJQLÚFLDL]DVïXJLGODIU\]MHUVWZDĂZLDWRZHJR RWU]\PDï]NROHL3DZHï3LRWURZVNL3RQDGWRWUHQHU]\Andrzej i3DZHï Matraccy RWU]\PDOL GZD ]ïRWH PHGDOH D Joanna Jakóbek EUÈ]RZ\ PHGDO ]D SU]\JRWRZDQLH NDGU\ ļ 3R 0LVWU]RVWZDFK ZLHOX ]DZRGQLNöZ]LQQ\FKNUDMöZIRWRJUDIRZDïRQDV]HSUDFH2WU]\PDOLĂP\ZLHOH

SURSR]\FMLZVSöïSUDF\]UöĝQ\PLNUDMDPLZUöĝQ\FKREV]DUDFK:\MD]G WHQ QLH RGE\ïE\ VLÚ JG\E\ QLH VSRQVRU]\ NWöU\P G]LÚNXMHP\ ļ SRGNUHĂOD$QGU]HM0DWUDFNL 0LVWU]RVWZD WR QLH W\ONR U\ZDOL]DFMD L ZDOND R PHGDOH DOH WHĝ PRĝ OLZRĂÊLQVSLUDFMLļ %H]ZÈWSLHQLD]DFKZ\FDï\NRORU\]DFMH]PLÚNNLPL SU]HMĂFLDPL PLÚG]\ NRORUDPL SRGNUHĂODMÈFH ]GURZLH ZïRVöZ L QDGDMÈFH IU\]XU]H OHNNRĂÊ L SRï\VN &LHNDZH E\ï\ WHĝ NRQNXUHQFMH ] EDUEHULQJX NWöUH SRND]\ZDï\ SHïHQ ZDFKODU] XPLHMÚWQRĂFL VWU]\ĝHQLD PÚVNLHJR 1LH PRJÚ WX QLH ZVSRPQLHÊ R PLVWU]RZVNLHM SUDF\ 3LRWUD .DUF]HZVNLHJRZNDWHJRULL+DLU7DWWRR-HJRZ]RU\D]WHFNLH]SR]\W\ZQ\P SU]HND]HP L NRORU\]DFMD NWöUD VSUDZLïD ĝH IU\]XUD Z\JOÈGDïD MDN SïRQÈFD SRFKRGQLD ]URELï\ RJURPQH ZUDĝHQLH QLH W\ONR QD VÚG]LDFK ļ RSRZLDGD $QGU]HM 0DWUDFNL : W\P URNX QRZRĂFLÈ E\ïD NDWHJRULD ]ZLÈ]DQD ]H VW\OL]DFMÈ EUZL JG]LH SRWU]HEQH E\ï\ SUHF\ ]\MQHXPLHMÚWQRĂFLWHFKQLF]QH.RQNXUVXĂZLDGRPLïSXEOLF]QRĂFLMDN ZDĝQ\PHOHPHQWHPVW\OL]DFMLWZDU]\LFDïHMV\OZHWNLVÈSLÚNQLHZ\SHï QLRQHUHJXODUQHEUZL

167


wywiad

)RWR6WHIDQ.RUF ğQDïSRND]X%HDW\.RUF]\ñVNLHMļķ$QLRïL%HVWLHĵ

Beata Korczyńska Mistrzyni Polski w stylizacji – kobieta nietuzinkowa, niezwykle zdolna, pełna pasji i zaangażowania w szeroko rozumiane fryzjerstwo. …We fryzjerstwie oprócz wiedzy teoretycznej do osiągnięcia sukcesu potrzebne są jeszcze trzy podstawowe rzeczy: praktyka, praktyka i jeszcze raz praktyka… Przedstawiamy wieloletnią partnerkę biznesową marki Kemon.

)RWR6WHIDQ.RUF

168

1D ZVWÚSLH SRSURVLP\ R NLOND VïöZRVRELHļSU]\EOLĝP\F]\WHOQLNRP MDN L JG]LH ]DF]ÚïD VLÚ 3DQL SU]\JRGD ] ]DZRGHP VW\OLVW\" %HDWD.RUF]\ñVND=DSDïGRIU\]MHUVWZD PLDïDP FK\ED RG ]DZV]H :ïDĂFLZLH WR MHVWHP LIU\]MHUNÈLFKDUDNWHU\]DWRUNÈ2G ODWSURZDG]ÚVZöMVDORQIU\]MHUVNL Z ¿DUDFK QD ]DFKRG]LH 3ROVNL 8ZDĝDP ĝH IU\]MHUVWZR PRĝH E\ÊF]\PĂZLÚFHMQLĝU]HPLRVïHP FRXGRZDGQLDïDPZVZRMHMSUDF\ G\SORPRZHM QD :\ĝV]HM 6]NROH $UW\VW\F]QHMZ:DUV]DZLHJG]LH EURQLïDP WH]\ ĝH ķIU\]MHUVWZR MHVWV]WXNÈĵ:PRMHMURG]LQLHRG SRNROHñSU]HMDZLDï\VLÚ]GROQRĂFL SODVW\F]QHLDUW\VW\F]QH

2GE\ïD3DQLZLHOHV]NROHñ8ZDĝD3DQLĝHVÈRQHQLH]EÚGQH" %.2F]\ZLĂFLH:HIU\]MHUVWZLHRSUöF]ZLHG]\WHRUHW\F]QHMGRRVLÈJQLÚFLDVXNFHVXSRWU]HEQHVÈMHV]F]HWU]\SRGVWDZRZHU]HF]\SUDNW\ND SUDNW\NDLMHV]F]HUD]SUDNW\ND5HJXODUQHV]NROHQLDLZDUV]WDW\XPRFQLï\ PQLH Z SU]HNRQDQLX ĝH Z W\P ]DZRG]LH WU]HED VLÚ QLHXVWDQQLH V]NROLÊ]GRE\ZDÊQRZÈZLHG]ÚLV]XNDÊLQVSLUDFMLEREH]WHJRVWDMHP\ ZPLHMVFXSRGF]DVJG\FDï\ĂZLDWIU\]MHUVNLSÚG]LGRSU]RGX -HVW3DQLVDORQHPğUPRZ\P.HPRQ-DNZ\JOÈGDWDZVSöïSUDFD" %. 7DN MHVWHĂP\ VDORQHP ğUPRZ\P PDUNL .HPRQ G]LÚNL F]HPX PDP\V]F]HJöOQ\NRPIRUWSUDF\0DPGRVWÚSGRĂZLHWQ\FKSURGXNWöZ LMHGQRF]HĂQLHQLHPXV]ÚPDUWZLÊVLÚRORJLVW\NÚ]DRSDWU]HQLDVDORQX F]\RGRGDWNRZHV]NROHQLDGODSUDFRZQLNöZļRZV]\VWNRGEDRSLHNXQ PDUNL .HPRQZVSLHUDUöZQLHĝPRMHVWDUW\ZPLVWU]RVWZDFKļMHVWJïöZQ\P VSRQVRUHPSU]\JRWRZDñRUD]]DSHZQLD]DSOHF]HWUHQLQJRZHZSRVWDFLNRVPHW\NöZ%DUG]RGRFHQLDPQDV]ÈEL]QHVRZÈUHODFMÚLZ\MÈWNRZH ZVSDUFLHMDNLHRWU]\PXMÚRGPDUNL


)RWR6WHIDQ.RUF

7ZRU]\3DQLQLHE\ZDOHWUXGQHVW\OL]DFMHZรฏRVรถZ1LHEH]SRZRGX Z 3DQL UรšFH WUDฤŸDMรˆ QDJURG\ QDMZ\ฤV]\FK ORWรถZ -HVW MDNLฤ‚ VHNUHW W\FKVXNFHVรถZ" %. : SUDF\ Z\NRU]\VWXMรš SU]HGH ZV]\VWNLP WZDUGH U]HPLRVรฏR 7HFKQLND MHVW SRGVWDZรˆ GREUHJR IU\]MHUVWZD L QD W\P ED]XMรš ย’รˆF]รˆF WR ]b ZLHG]รˆ L RGURELQรˆ Z\REUDฤ›QL MHVWHฤ‚P\ Z VWDQLH Z\F]DURZDรŠ QD JรฏRZLHNOLHQWNLG]LHรฏRV]WXNLNWรถUHEรšG]LHXฤ\WNRZHDMHGQRF]Hฤ‚QLH]DFKZ\FL IRUPรˆ L QLHSRZWDU]DOQRฤ‚FLรˆ 2W FDรฏ\ VHNUHW ฤผ QDMSLHUZ PXVLV] ]RVWDรŠU]HPLHฤ‚OQLNLHPLGRSLHURWRGD&LIXQGDPHQW\GRE\FLDDUW\VWรˆ QLHGDVLรšWHJR]URELรŠRGZURWQLH &]\ 3DQL ]GDQLHP DUW\ฤ‚FL Z EUDQฤ\ IU\]MHUVNLHM PDMรˆ GXฤH SROH GRSRSLVX" %. -Hฤ‚OL W\ONR FKFรˆ ฤผ WR WDN -D VZRMH ZL]MH DUW\VW\F]QH SU]HGVWDZLDP ELRUรˆF XG]LDรฏ Z UรถฤQ\FK SURMHNWDFK :\EรถU L PRฤOLZRฤ‚FL Vรˆ RJURPQH 2G1RF\0X]HรถZZ:LODQRZLHJG]LH]DF]\QDรฏDPMDNRMHGQD]HVWXGHQWHNDbSRGNRQLHFE\รฏDPMXฤNRRUG\QDWRUNรˆSUDFRGSRZLDGDMรˆFรˆ]DIU\]XU\HSRNRZHSRSU]H]SUDFรš]JZLD]GDPLVSRUWXNLQDF]\QSPRGHONDPL LbPRGHODPLMHGQHM]HG\FMLSURJUDPXฤท7RS0RGHOฤตDฤSRSRND]\SRGF]DV WDUJรถZIU\]MHUVNLFK'RGDWNRZ\PZ\]ZDQLHPDMHGQRF]Hฤ‚QLHZVSDQLDรฏรˆ SU]\JRGรˆE\รฏDWDNฤHZVSรถรฏSUDFD]MHGQรˆ]JZLD]GSROVNLHMFKDUDNWHU\]DFML ฤผ&H]DU\P.RVWU]HZVNLP]NWรถU\PRSUรถF]SUDF\QDSODQLHฤŸOPRZ\PURELOLฤ‚P\QSFKDUDNWHU\]DFMHGRNOLSรถZJUXS\%HKHPRWK &R]NRQNXUVDPLIU\]MHUVNLPLZNWรถU\FKEUDรฏD3DQLXG]LDรฏ" %. 0LHU]HQLHVZRLFKVLรฏ]LQQ\PLIU\]MHUDPLWRฤ‚ZLHWQ\VSRVรถEQDZHU\ฤŸNRZDQLHQDV]\FKIDNW\F]Q\FKXPLHMรšWQRฤ‚FL-DZVZRMHMNDULHU]H]GRE\รฏDPW\WXรฏ.5($725$GODQDMOHSV]HJRIU\]MHUDNUHDW\ZQHJRZW\P URNXQD2WZDUW\FK0LVWU]RVWZDFK3ROVNLฤผ0LVWU]RVWZR3ROVNLZVW\OL]DFML RUD]VUHEUQ\PHGDOZHIU\]XU]Hฤ‚OXEQHM3RUD]NROHMQ\WHฤ]RVWDรฏDPSRZRรฏDQDGR)U\]MHUVNLHM.DGU\3ROVNLLVWDUWXMรšZ0LVWU]RVWZDFKยฅZLDWDZH )U\]MHUVWZLH$UW\VW\F]Q\P:WDPW\PURNXUD]HP]-DJRGรˆ.RU]HQLHZVNรˆ RUD]3LRWUHP.DUF]HZVNLP]GRE\OLฤ‚P\GUXฤ\QRZRPLHMVFHZHIU\]MHUVWZLHPรšVNLPDZDQJDUGRZ\P

)RWR'DQD3XFLรฏRZVND

)RUXP%\รฏWRSURMHNWZNWรถU\PSRรฏรˆF]\รฏDPIU\]MHUVWZR]HV]WXNรˆFKDUDNWHU\]DFMLRUD]PX]\NรˆURFNRZรˆZ\NRQ\ZDQรˆQDฤ\ZRZSURZDG]DMรˆF LQWHUDNFMรšรฏรˆF]รˆFรˆZV]\VWNRZVKRZ$ZGDOV]\FKSODQDFKฤผQRZ\VDORQ ZH:URFรฏDZLXQRLRF]\ZLฤ‚FLHNROHMQH0LVWU]RVWZDยฅZLDWD

)RWR6WHIDQ.RUF

-DNรˆZVND]รถZNรšGDรฏDE\3DQLRVRERPNWรถUHFKFรˆVSUรถERZDรŠVZRLFK VLรฏZNRQNXUVDFK" %. -Hฤ‚OL QD SRF]รˆWNX QLH Z\FKRG]L ฤผ QLH ]UDฤDMFLH VLรš 7UHQLQJL WR VNRPSOLNRZDQ\ SURFHV WR QLH W\ONR WHFKQLND DOH WDNฤH XPLHMรšWQRฤ‚รŠ ]DSDQRZDQLD QDG VREรˆ VZRLPL HPRFMDPL 'RFKRG]HQLH GR WHJR VDPRG]LHOQLH WR EDUG]R FLรšฤND SUDFD GODWHJR GREU]H QD SRF]รˆWNX PLHรŠ PHQWRUDWUHQHUDNWรถU\SRSURZDG]LQDVLSRPRฤHZ\HOLPLQRZDรŠEรฏรšG\ :PRLPSU]\SDGNXE\รฏWR$QGU]HM0DWUDFNLNWรถU\SRMDZLรฏVLรšSR*UDQG 3UL[.5($725$GRNWรถUHJRGRFKRG]LรฏDPODWDL]DSURVLรฏPQLHGR)U\]MHUVNLHM.DGU\3ROVNL)HGHUDFML20& -DNLHPD3DQLSODQ\QDG]Lฤ‚DMDNLHQDQDMEOLฤV]รˆSU]\V]รฏRฤ‚รŠ" %. 3ODQ\ฤฎWHฤทQDG]Lฤ‚ฤตPDP\MXฤ]DVREรˆฤผPDPQDP\ฤ‚OLNROHMQ\SRND]NWรถU\Pฤ\OLฤ‚P\SU]H]RVWDWQLF]DVW\PUD]HPQDVFHQLHJรฏรถZQHM+DLU )RWR6WHIDQ.RUF

169


prezentacje

#kemonpolska w podrรณลผy! Kontynuujemy zwiedzanie ล›wiata i tym razem wspรณlnie z kosmetykami Kemon zabieramy Was do Stanรณw Zjednoczonych! Nowy Jork, Utah, Arizona, Nevada, Kalifornia! Polecieliล›my bardzo daleko! .DฤGDSRGUรถฤ]DF]\QDVLรšRGSRP\VรฏXDNRรฑF]\QDSLรšNQ\FKฤŸOPDFK]GMรšFLDFKLZVSRPQLHQLDFK %H] Z]JOรšGX QD WR F]\ Z\ELHUDP\ FLHSรฏH NUDMH F]\ WH QLHFR FKรฏRGQLHMV]H ZV]รšG]LH ZDUXQNL DWPRVIHU\F]QHSรฏDWDMรˆฤŸJOHQLHW\ONRQDPDOHWDNฤHQDV]\PZรฏRVRP'ODWHJRWDNZDฤQHMHVW DE\]DEUDรŠZSRGUรถฤSURIHVMRQDOQHSURGXNW\NWรถUHVSUDZG]รˆVLรšZNDฤG\FKZDUXQNDFK .RFKDV]SRGUรถฤHWDNMDNP\LXฤ\ZDV]QDV]\FKNRVPHW\NรถZ"3RNDฤQDPVZRMรˆZVSรถOQรˆSRGUรถฤ ]b.HPRQHPR]QDF]DMรˆF]GMรšFLHQD,QVWDJUDPLHNHPRQSROVNDOXEZUHODFML#NHPRQSROVND DP\XGRVWรšSQLP\MHXQDV 'R]REDF]HQLDZSRGUรถฤ\ )DFHERRN.HPRQ 3/

,QVWDJUDP.HPRQ3ROVND ZZZNHPRQSO

170


)RWRWUDYHOWDVWHUV

171


wydarzenia )RWR%HDXW\'D\V

Międzynarodowe Targi Fryzjerskie i Kosmetyczne, 20–22 września 2019

Beauty Days Setki polskich i zagranicznych wystawców, goście z całego świata, inspirujące spotkania, konkursy, pokazy i warsztaty, a także gorące kosmetyczne nowości i produkty niedostępne jeszcze w regularnej sprzedaży. Za nami IV Międzynarodowe Targi Fryzjerskie i Kosmetyczne Beauty Days – najważniejsze wydarzenie dla profesjonalistów i miłośników piękna. 48 000 m2 powierzchni wystawienniczej, 550 wystawców z 25 krajów, LQĠXHQFHUöZXURGRZ\FKLEH]SïDWQ\FKPLHMVFSDUNLQJRZ\FKļJG\RUJDQL]DWRUHPWDUJöZMHVWQDMZLÚNV]HZ(XURSLH¥URGNRZHM &HQWUXP7DUJRZR.RQJUHVRZHWROLF]E\PXV]ÈLPSRQRZDÊ,PSUH]\ RUJDQL]RZDQHZ3WDN:DUVDZ([SRQDOHĝÈG]LĂGRQDMZDĝQLHMV]\FKZ\GDU]HñEUDQĝRZ\FKZ(XURSLH 3RGF]DV 0LÚG]\QDURGRZ\FK 7DUJöZ )U\]MHUVNLFK L .RVPHW\F]Q\FK %HDXW\'D\VZKDODFK3WDN:DUVDZ([SRZGQLDFKZU]HĂQLDSRMDZLï\VLÚQDMZDĝQLHMV]HSRGPLRW\LRVRE\]ZLÈ]DQH]EUDQĝÈNRVPHW\F]QÈLIU\]MHUVNÈ:ĂUöGQLFKZïDĂFLFLHOHLSUDFRZQLF\ğUPSURGXNXMÈF\FK NRVPHW\NLDWDNĝHğUPG]LDïDMÈF\FKZXVïXJDFK]EUDQĝ\NRVPHW\F]QHM L IU\]MHUVNLHM VDORQ\ NRVPHW\F]QH L IU\]MHUVNLH PDNLMDĝ\VWNL VW\OLVWNL SD]QRNFL63$KRWHOHLJDELQHW\PHG\F\Q\HVWHW\F]QHM%\ï\]DUöZQR ]QDQH PLÚG]\QDURGRZH PDUNL MDN L QLHZLHONLH ORNDOQH ğUP\ Z W\P ğUP\]3ROVNLL]DJUDQLF\NWöUHSRUD]SLHUZV]\Z\VWDZLï\VLÚQDU\QNX NUDMRZ\P L ZFKRG]È QD U\QHN ļ QLH VSRWNDP\ LFK QD ĝDGQ\FK LQQ\FK WDUJDFKDQLZVLHFLöZNDFK :SLHUZV]\G]LHñVSRWNDQLDRGE\ïRVLÚZUÚF]HQLHQDJUöG=ïRW\/RWRV GODQDMOHSV]\FKSURGXNWöZLXVïXJHNVSRQRZDQ\FKSRGF]DVWDUJöZ 3U]HSLÚNQÈ VWDWXHWNÚ L Z\UöĝQLHQLH RWU]\PDOL %DWKEHH %HWD6NLQ 0DJD&RVPHWLFV0RGHQD1DLOV$OOHSD]QRNFLH3O6KH0RQLND*U]HODN 1XWND6LOFDUH:6$FDGHP\$QGU]HM:LHU]ELFNLL7RPDV]6FKPLGW$XUD &RVPHWLFV0DT3UR*UHHQDVLD&KHQLFH:W\PURNXSRUD]SLHUZV]\ SU]\]QDQRQDJURGÚVSHFMDOQÈ=ïRW\/RWRVļ:\EöU.RQVXPHQWD:JïRVRZDQLX LQWHUQHWRZ\P RGGDQR SUDZLH  JïRVöZ ļ ]Z\FLÚĝ\ïD /LQLDNRVPHW\NöZ%DWKEHH /DXUHDWDPL &U\VWDO %HDXW\ SUHVWLĝRZ\FK QDJUöG ZUÚF]DQ\FK MDNR Z\UD]X]QDQLDGODNUHDW\ZQHJRLLQQRZDF\MQHJRSRGHMĂFLDRUD]ZNïDGXZUR]ZöMEUDQĝ\NRVPHW\F]QHM]RVWDOL/DT0RGHQD1DLOV%HDXW\ )RU<RX3ROZHOO'ij$OFKHP\9DVFR1DLOV(QELR6LOFDUH6HQV8V 'RGDWNRZR VWDWXHWNDPL 3DUWQHU :\GDU]HQLD %HDXW\ 'D\V ]RVWDOL QDJURG]HQL 2UJDQL]DWRU 1DLOSUR 3RODQG 6KH 0RQLND *U]HODN 6DORQRYD(OHJDQFH.DVKR.RUHDQXQLFRUQ3O,QJULG$QLWD)RODURQ6]NRïD

172

:L]DĝX 'U +DXVFKND )RQWDQQD 0ïRGRĂFL 0DJGDOHQD 3LHF]RQND 0DFLHM0DQLHZVNL$GDP6]XOFL0DFLHM:UöEOHZVNL 1RZRĂFLÈ ,9 HG\FML E\ïR ZUÚF]HQLH QDJUöG GOD XF]HVWQLNöZ SURMHNWX %HDXW\'D\V%ORJJHUļODXUHDWDPL]RVWDOL0RQLND'REU]\ñVND NDWHJRULD1$,/6(PLOLD)LHGRURZLF]NDWHJRULD+$,5L-DNXE&]HUZLHFNL NDWHJRULD0$.(83 :\GDU]HQLDPL WRZDU]\V]ÈF\PL 7DUJRP %HDXW\ 'D\V E\ï\ %HDXW\'D\V%ORJJHU0LVWU]RVWZD3ROVNL%URG\L:ÈVöZ,QWHUQDWLRQDO%DUEHU %DWWOH%DUEHU%DWWOH-XQLRU3RND](*2%DUEHUVSRND]\EDUEHUVNLHE\ .$6+20LÚG]\QDURGRZH0LVWU]RVWZD:HGGLQJ6W\OLVW0DVWHU 06637HFKQLFDO $UWLVWLF1DLO'HVLJQE\1DLOSUR3RODQG1DLOSUR 3RODQG :DUV]DZD /LS /DE ļ VWZöU] VZRMÈ V]PLQNÚ SRND] EDUEHULQJX ] /LVERQ %DUEHUV +DQQDK +DWFKHU SRND] PDNLMDĝX 0LVWU]RVWZD 3ROVNL Z 0DNLMDĝX 3HUPDQHQWQ\P 9ORJ &KDOOHQJH <RXQJ %HDXW\ $ZDUGV E\ $QDJUD *DOD[\*ORZ RUD] QDMEDUG]LHM DWUDNF\MQH %LFLH 5HNRUGX*XLQQHVVDQD1DMZLÚFHMRVöEPDOXMÈF\FKVRELHXVWD]0DJGÈ 3LHF]RQNÈļ$PEDVDGRUNÈ7DUJöZ 2JURPQ\P ]DLQWHUHVRZDQLHP FLHV]\ï\ VLÚ VSRWNDQLD ] JRĂÊPL VSHFMDOQ\PL 7DUJöZ NWöU\PL E\OL 'DUU\Q 3LWPDQ 3DXO 7\ORU&OLQFK -DJRGD .RU]HQLHZVNDLb%HDWD.RUF]\ñVND0DFLHM0Úĝ\ñVNL0DFLHM0DQLHZVNL 0DWHXV]%DQDV]HN0DJGD3LHF]RQND5\DQ&XOOHQ-RÃR5XğQR3DWU\FMD %HVDKD 3HWLW3DWL Lb7RPDV]*UHQLXN 6WDU\ ,]DDN%UDGLQJ0DFLHM:UöEOHZVNL.DULP6DWWDU:6$FDGHP\$QGU]HM:LHU]ELFNLL7RPDV]6FKPLGW /HV]HN&]DMND :LÚFHMV]F]HJöïöZQD www.beautydays.pl oraz Facebook/TargiBeautyDays/, Instargam/targi_beauty_days/ -XĝWHUD]VHUGHF]QLH]DSUDV]DP\QDNROHMQÈHG\FMÚĂZLÚWDXURG\NWöUD RGEÚG]LHVLÚZU]HĂQLDZ3WDN:DUVDZ([SR-HVWHĂSURGX FHQWHPG\VWU\EXWRUHPOXERIHUXMHV]XVïXJLGODVHNWRUDIU\]MHUVNLHJR OXE NRVPHW\F]QHJR" 3UDFXMHV] Z EUDQĝ\ IU\]MHUVNLHM NRVPHW\F]QHM OXELQWHUHVXMHV]VLÚWHPDW\NÈEHDXW\"=RVWDñ:\VWDZFÈOXENXSELOHW QDEHDXW\GD\VSOLZHěXG]LDïZ1DMSLÚNQLHMV]\FK7DUJDFK


wydarzenia )RWR5DPL]*DVDQRZ

WyjÄ&#x2026;tkowy pokaz fryzjerski 122 metry nad WarszawÄ&#x2026;

Pierwsze urodziny salonu Dawida Krynickiego Performance fryzjerski z pokazem stylizacji fryzur na Ĺźywo, zdumiewajÄ&#x2026;ce kreacje, paryski szyk i zabawa na trzydziestym pierwszym piÄ&#x2122;trze. Tak Ĺ&#x203A;wiÄ&#x2122;towano pierwsze urodziny salonu Dawida Krynickiego, ktĂłrych partnerem strategicznym byĹ&#x201A;a marka Balmain Hair. : SLĂ&#x2C6;WHN SDÄ&#x203A;G]LHUQLND NOLHQFL L SU]\MDFLHOH 'DZLGD .U\QLFNLHJR RUD] SU]HGVWDZLFLHOHPHGLĂśZVSRWNDOLVLĂ&#x161;E\Ä&#x201A;ZLĂ&#x161;WRZDĂ&#x160;XURG]LQ\WHJRZ\MĂ&#x2C6;WNRZHJRVDORQX:FLĂ&#x2C6;JXGQLDSU]\PX]\FHQDÄ?\ZRSĂŻ\QĂ&#x2C6;FHM]SLDQLQD LNRQWUDEDVXUR]EU]PLHZDĂŻ\G\VNXVMHRV]WXFHIU\]MHUVNLHMVW\OL]DFMLIU\]XU LSLHOĂ&#x161;JQDFML']LĂ&#x161;NLOXNVXVRZHMPDUFHNWĂśUDQDFRG]LHĂąJRÄ&#x201A;FLZVDORQLHÄź %DOPDLQ+DLU&RXWXUHJRÄ&#x201A;FLHPRJOLSRF]XĂ&#x160;QXW\]DSDFKRZHSURVWR]3DU\Ä?D DWDNÄ?HGRZLHG]LHĂ&#x160;VLĂ&#x161;GODF]HJR'DZLGZ\EUDĂŻZĂŻDÄ&#x201A;QLHWHNRVPHW\NL 3XQNWNXOPLQDF\MQ\Z\GDU]HQLDPLDĂŻPLHMVFHZLHF]RUHPQDWU]\G]LHVW\P SLHUZV]\PSLĂ&#x161;WU]HMHGQHJR]ZDUV]DZVNLFKZLHÄ?RZFĂśZ]GDFKXNWĂśUHJR PRÄ?QD SRG]LZLDĂ&#x160; ZLGRN QD SDQRUDPĂ&#x161; :DUV]DZ\ .OXE 7KH 9LHZ XGRVWĂ&#x161;SQLĂŻVZRMĂ&#x2C6;SU]HVWU]HĂąQDSRND]IU\]XUSU]\JRWRZDQ\SU]H]'DZLGDZUD] ]MHJR]HVSRĂŻHPVW\OLVWĂśZ&DĂŻRÄ&#x201A;Ă&#x160;ZL]HUXQNXGRSHĂŻQLĂŻDSROVNDPDUNDÄź/D 0DQLDDVDPĂ&#x2C6;VW\OL]DFMĂ&#x161;NROHNFMLSU]\JRWRZDĂŻD0DJGD-DJQLFND *G\F]Ă&#x161;Ä&#x201A;Ă&#x160;RÄ&#x;FMDOQDLSHUIRUPDQFHIU\]MHUVNLGRELHJĂŻ\NRĂąFDSU]\V]HGĂŻF]DV QDWRDVWLWRUW6WDOLNOLHQFLLJRÄ&#x201A;FLHREV\SDOL'DZLGDNZLDWDPLLVĂŻRZDPL X]QDQLD

173


wydarzenia 5โ€“6 paลบdziernika 2019, Gdaล„sk

22. Targi Kosmetyczne i Fryzjerskie URODA Najnowsze trendy, innowacyjne produkty, widowiskowe pokazy z udziaล‚em ล›wiatowej sล‚awy mistrzรณw sztuki fryzjerstwa i wizaลผu, emocjonujฤ…ce konkursy, porady ekspertรณw i setki stoisk (330 ๏ฌrm i marek wystฤ…piล‚o ze swojฤ… ofertฤ…) โ€“ tak wyglฤ…daล‚a siฤ™ 22. edycja gdaล„skich Targรณw Kosmetycznych i Fryzjerskich URODA. O tym, jak bardzo zaprezentowana formuล‚a odpowiadaล‚a na oczekiwania, ล›wiadczy frekwencja โ€“ targi odwiedziล‚o blisko 8 tysiฤ™cy goล›ci.

%UD]\OLMVND VDPED SLรถUD SHรฏQH PDJLL VW\OL]DFMH ฤฎ MDN SRGF]DV NDUQDZDรฏXZ5LR,PSRQXMรˆF\SRND]]XG]LDรฏHPฤŸQDOLVWHN0LVWU]RVWZ:L]DฤX L 6W\OL]DFML UR]SRF]รˆรฏ GZXGQLRZH ฤผ SDฤ›G]LHUQLND 7DUJL 852'$ Zb JGDรฑVNLP $PEHU([SR , Z WDNLP NOLPDFLH LQVSLUXMรˆF\FK L LQWHQV\ZQ\FKZ\GDU]HรฑXSรฏ\QรšรฏDFDรฏDLPSUH]D 1DMZLรšNV]\PSRZRG]HQLHPFLHV]\รฏ\VLรšRF]\ZLฤ‚FLHVWRLVNDZ\VWDZFรถZ SRG]LHORQHQDJรฏรถZQHVWUHI\NRVPHW\NLLIU\]MHUVWZR)LUP\SUH]HQWRZDรฏ\ZLHOHQRZRฤ‚FLRIHURZDรฏ\DWUDNF\MQHFHQ\DQDZLHOXVWRLVNDFK RGE\ZDรฏ\VLรšSRND]\ 1DMEDUG]LHMZLGRZLVNRZHZ\GDU]HQLD7DUJรถZ.RVPHW\F]Q\FKL)U\]MHUVNLFK852'$LQVSLUXMรˆFHSRND]\SUHVWLฤRZHNRQNXUV\LPLVWU]RVWZD RGE\ZDรฏ\VLรšQDF]HUZRQ\PG\ZDQLHZ6WUHฤŸH6KRZ7RWXVZรถMNXQV]W L WDOHQW SUH]HQWRZDOL ฤ‚ZLDWRZHM VรฏDZ\ JRฤ‚FLH $OH QLH W\ONR F]HUZRQ\ G\ZDQE\รฏPLHMVFHPQLH]Z\Nรฏ\FKZ\GDU]Hรฑ .DOHMGRVNRS Z\GDU]Hรฑ E\รฏ QLH]Z\NOH EDUZQ\ 2GE\รฏ VLรš )LQDรฏ OHFLD 0LVWU]RVWZ 0DNLMDฤX .RELHW\ 'RMU]DรฏHM ] SRND]DPL PLVWU]รถZ ฤผ ODXUHDWรถZSRSU]HGQLFKHG\FML0RฤQDE\รฏRWDNฤHVSRWNDรŠVLรš]*Rฤ‚รŠPL6SHFMDOQ\PL7DUJรถZWDNLPLMDNPDNLMDฤ\VWDJZLD]G+DUU\-*ODPNWรถUHJR SRND]PDNLMDฤXฤท*ZLD]G\QDF]HUZRQ\PG\ZDQLHฤต]JURPDG]LรฏWรฏXP\ XURF]D G]LHQQLNDUND L SUH]HQWHUND 'RURWD *DUGLDV F]\ WHฤ 'RURWD )UHDNV WHJRURF]QD ]Z\FLรšฤF]\QL 1<; )DFH $ZDUG NWรถUD ]DSUH]HQWRZDรฏD QLH]Z\Nรฏ\SRND]PURF]QHMFKDUDNWHU\]DFMLฤท7KH'HYLOฤณV)DFHฤต

3RGF]DV7DUJรถZ852'$RGE\รฏ\VLรš;;,,0LVWU]RVWZD6W\OL]DFML3D]QRNFL 1DLO0DVWHU&XS1RZRฤ‚FLรˆE\รฏSRG]LDรฏXF]HVWQLNรถZQDGZLHG\ZL]MH G]LรšNL F]HPX ]DUรถZQR SRF]รˆWNXMรˆF\ MDN L ]DDZDQVRZDQL VW\OLฤ‚FL PLHOL Z\UรถZQDQHV]DQVH3RMDZLรฏ\VLรšWDNฤHQRZHNRQNXUHQFMHNWรถUH]DSHZQLรฏ\ ]HEUDQ\P V]HURNL ZDFKODU] PRฤOLZRฤ‚FL SUH]HQWDFML VZRLFK XPLHMรšWQRฤ‚FL 1D WHJRURF]QH 0LVWU]RVWZD SU]\E\รฏD UHNRUGRZD OLF]ED RVรถE NWรถUHรฏรˆF]\SDVMD]ZLรˆ]DQD]HVW\OL]DFMรˆSD]QRNFL0LVWU]RVWZD6W\OL]DFML 3D]QRNFL 1DLO 0DVWHU &XS ]DNRรฑF]\รฏ\ VLรš RJURPQ\P VXNFHVHP D LFK NXOPLQDFMรˆE\รฏRXURF]\VWHZUรšF]HQLHQDJUรถG -DN]Z\NOHQD7DUJDFKQLH]DEUDNรฏRQRZRฤ‚FLNLHURZDQ\FKGRSURIHVMRQDOLVWรถZEUDQฤ\NRVPHW\F]QHMLIU\]MHUVNLHM=GXฤ\P]DLQWHUHVRZDQLHP VSRWNDรฏVLรšRUJDQL]RZDQ\SRUD]SLHUZV]\.RQJUHV.RVPHWRORJLF]Q\ฤผ $NDGHPLD7DUJรถZ8URGDQDNWรถU\PQDMZ\ฤV]HMNODV\HNVSHUFLZG]LHG]LQLH NRVPHWRORJLL SU]HGVWDZLOL WUHQG\ L NLHUXQNL UR]ZRMX NRVPHW\NL SURIHVMRQDOQHM -HGQรˆ ] SUHOHJHQWHN E\รฏD PLรšG]\QDURGRZD HNVSHUWND ZbG]LHG]LQLHNRVPHWRORJLLฤผGUQPHG,]DEHOD=DรฏรšVNDNWรถUDSU]HGVWDZLรฏDEDUG]RLQWHUHVXMรˆF\Z\NรฏDGQDWHPDWHQ]\PรถZLLFK]DVWRVRZDQLD Z QRZRF]HVQHM WHUDSLL Z HVWHW\FH 'OD SURIHVMRQDOLVWรถZ WDUJL 852'$ E\รฏ\ WDNฤH RND]Mรˆ GR GRVNRQDOHQLD VZRLFK XPLHMรšWQRฤ‚FL L NZDOLฤŸNDFML ] ]DNUHVX SRGRORJLL SRGF]DV .RQIHUHQFML L .RQJUHVX 3RGRORJLF]QHJR :LHOH3DรฑJURPDG]LรฏRVLรšUรถZQLHฤSU]HGVFHQรˆSRND]RZรˆ/RRN /HDUQ JG]LHRGE\ZDรฏ\VLรšSRND]\UรถฤQRURGQ\FK]DELHJรถZ 3UHPLHURZD6WUHID=DWRND3LรšNQD]JURPDG]LรฏD]QDNRPLW\FKHNVSHUWรถZ ]b ]DNUHVX FKLUXUJLL PHG\F\Q\ HVWHW\F]QHM NRVPHWRORJLL L EL]QHVX 7R WXWDM Z SU]\MHPQHM DWPRVIHU]H SU]HG RELHNW\ZHP NDPHU\ UR]PDZLDQRRb]DELHJDFKPHG\F\Q\HVWHW\F]QHMWHFKQRORJLDFKSURฤŸODNW\FHDQWLDJLQJ RUD] ]GURZRWQ\FK DVSHNWDFK GEDQLD R XURGรš 2GZLHG]DMรˆF\ VWUHIรš PLHOL WHฤ PRฤOLZRฤ‚รŠ VNRU]\VWDQLD ] EH]SรฏDWQ\FK NRQVXOWDFML ]H VSHFMDOLVWDPL]QDMOHSV]\FKNOLQLNZ7UรถMPLHฤ‚FLHMDNUรถZQLHฤZ\VรฏXFKDQLD NLONX EDUG]R FLHNDZ\FK SUHOHNFML 1D ]DNRรฑF]HQLH Z\GDU]HQLD RGE\รฏDVLรšGHEDWDQDWHPDWUROLPHG\F\Q\HVWHW\F]QHMZabiegi medycyny HVWHW\F]QHM 7$. F]\ 1,( L NLHG\ SRZLHG]LHรŠ ฤทGRฤ‚รŠฤต" 'Xฤ\P ]DLQWHUHVRZDQLHPFLHV]\รฏ\VLรšWDNฤHSURMHNFMHฤŸOPรถZ]]DELHJรถZHVWHW\F]Q\FK NWรถUHPRฤQDE\รฏRRJOรˆGDรŠQDGXฤ\PHNUDQLHUHODNVXMรˆFVLรšSU]\RND]ML ZZ\JRGQ\FKOHฤDNDFKLSXIDFK =RUJDQL]RZDQRWHฤVSHFMDOQรˆ6WUHIรš(NR8URGDGHG\NRZDQรˆPLรฏRฤ‚QLNRP NRVPHW\NรถZ HNRORJLF]Q\FK RUJDQLF]Q\FK L ZHJDรฑVNLFK 2GZLHG]DMรˆF\PLHOLWDNฤHV]DQVรšZ]LรˆรŠXG]LDรฏZZDUV]WDWDFKWZRU]HQLDZรฏDVQ\FK NRVPHW\NรถZL]REDF]\รŠSRND]\SURGXNFMLQDWXUDOQ\FKNRVPHW\NรถZ 'UXJLG]LHรฑWUDG\F\MQLHSRฤ‚ZLรšFRQ\E\รฏV]WXFHIU\]MHUVNLHM5R]SRF]รˆรฏVLรš +LWHP'QLDฤผ.RQNXUVHPฤท)DVW)DGH)LJKWฤต ]GXฤ\PUR]PDFKHP]RUJDQL]RZDQ\PSU]H]0DULR0D\HUD F]\OLZDONรˆZRNWDJRQLHIU\]MHUรถZQD

174


)RWR07*

V]\ENRฤ‚รŠLSUHF\]MรšZZ\NRQDQLXVWU]\ฤHQLDPรšVNLHJRVNLQIDGHZbF]DVLH PLQXW3R]DNRรฑF]HQLXNRQNXUVXQDVFHQLHJรฏรถZQHMUR]SRF]รšรฏ\VLรš SRND]\IU\]MHUVNLH1DSRF]รˆWNXQDVWรˆSLรฏRPRFQHXGHU]HQLHฤผZLFHPLVWU] ฤ‚ZLDWDZHIU\]MHUVWZLHDUW\VW\F]Q\P0DWHXV].รšSND]DSUH]HQWRZDรฏQDMQRZV]HWUHQG\IU\]XUZLHF]RURZ\FK3RQLPVFHQรšRSDQRZDOLEDUEHU]\ ]b:RMFLHFKHP.DUZDWHPฤผ:RUOG&KDPSLRQ%DUEHUฤผRUD]ZLFHPLVWU]\QLรˆ(XURS\L(XUD]ML%HDWรˆ/HZF]XNQDF]HOH1D]DNRรฑF]HQLHQLH]Z\NOH GRฤ‚ZLDGF]RQ\PLรšG]\QDURGRZ\WHDP-XUDQ$57*URXS]b$QQรˆ=HQNRYVNรˆZbSRND]LHฤท1HZ*UXQJHฤต]DSUH]HQWRZDรฏQDMQRZV]HWUHQG\PRG\ PรฏRG]LHฤRZHMQDMZLรšNV]\FKHXURSHMVNLFKPLDVW 3U]H]FDรฏ\G]LHรฑSRQDGXF]HVWQLNรถZEUDรฏRXG]LDรฏZOLF]Q\FKNRQNXUVDFK IU\]MHUVNLFK ZLรšF ฤรˆGQL WHJR W\SX HPRFML QLH PLHOL SRZRGรถZ GRQDU]HNDรฑ

3R ZLHONLFK ]DNXSDFK L HPRFMDFK PRฤQD E\รฏR RGSRF]รˆรŠ Z VSHFMDOQLH ]DDUDQฤRZDQ\FKVWUHIDFKFKLOORXWXDJRฤ‚FLHNWรถU]\RGZLHG]LOL852'} ZUD]]HVZRLPLSRFLHFKDPLฤผPRJOLSR]RVWDZLรŠMHSRGIDFKRZรˆRSLHNรˆ DVDPL]DMรˆรŠVLรšSR]QDZDQLHPWDUJRZ\FK6WUHI 2JURPQH ]DLQWHUHVRZDQLH SURIHVMRQDOLVWรถZ RUD] ZV]\VWNLFK PLรฏRฤ‚QLNรถZ NRVPHW\F]QHJR L IU\]MHUVNLHJR ฤ‚ZLDWD L MHJR WDMHPQLF WR JZDUDQFMDSRZRG]HQLDNROHMQHMHG\FML852'<QDNWรถUรˆRUJDQL]DWRU]\MXฤG]Lฤ‚ VHUGHF]QLH]DSUDV]DMรˆZGQLDFKฤผSDฤ›G]LHUQLNDU

852'$ฤผ323526783,}.1(7$5*, :LรšFHMLQIRUPDFMLurodatargi.pl

7DUJRP852'$RGODWWRZDU]\V]\WDNฤHDNFMDFKDU\WDW\ZQDฤท&]HVDQLH ]DXฤ‚PLHFKฤตNWรถUHMFHOHPMHVWZVSDUFLHSRGRSLHF]Q\FK+RVSLFMXP3RPRU]H']LHFLRPRUD]SURPRFMDPรฏRG\FKWDOHQWรถZIU\]MHUVNLFK:W\P URNX XF]QLรถZ V]Nรถรฏ ]DZRGRZ\FK SR UD] NROHMQ\ ZVSDUOL PLVWU]RZLH ฤ‚ZLDWD Lb 3ROVNL ZH IU\]MHUVWZLH ] WHJRURF]Q\P PLVWU]HP ฤ‚ZLDWD ] 3DU\ฤDZNRQNXUHQFML+DLU7DWWRR'HVLJQ3LRWUHP.DUF]HZVNLPQDF]HOH 3RGF]DVDNFML]HEUDQR]รฏ : VSHFMDOQHM VWUHฤŸH &UHDWLYH )DVKLRQ =RQH E\ 0DDUZLQ ,VPHQD QD SU]\E\รฏ\FKJRฤ‚FLF]HNDรฏ\OLF]QHDWUDNFMHZW\PUR]PRZ\PRGHURZDQH ]HVSHFMDOLVWDPLGVZL]HUXQNXSRUDG\VSHFMDOLVW\F]QHZZ\NRQDQLXNRVPHWRORJรถZLRVWHRSDWรถZ]H63$+RWHOX+DIIQHURUD]EH]SรฏDWQ\ZL]Dฤ ZZ\NRQDQLX.DEXNL6WXGLR

175


wydarzenia )RWR+DLU)RUXP

6. Hair Forum, 19โ€“20 paลบdziernika

Fryzjerskie trendy i hity Nowoczesne miejsce, spotkania z najwiฤ™kszymi autorytetami branลผy fryzjerskiej i barberskiej, spektakularne pokazy i metamorfozy, edukacja, konkursy i mistrzostwa โ€“ to kwintesencja tego, co dziaล‚o siฤ™ 19โ€“20 paลบdziernika podczas 6. Hair Forum w Centrum Targowo-Konferencyjnym Global Expo w Warszawie. 3R]\W\ZQH RSLQLH Z\VWDZFรถZ HNVSHUWรถZ L RGZLHG]DMรˆF\FK SRWZLHUG]DMรˆ ฤH LPSUH]D WD MHVW ZDฤQ\P Z\GDU]HQLHP NWรถUH GRVNRQDOH RG]ZLHUFLHGOD G\QDPLNรš L DPELFMH SROVNLHJR IU\]MHUVWZD L EDUEHULQJX ']LรšNLZVSรถรฏSUDF\]ZLHORPDSU]HGVWDZLFLHODPLEUDQฤ\RUD]Z\ELWQ\PL SUDNW\NDPLSUH]HQWXMHJRUรˆFHWUHQG\SU]HND]XMHZLHG]รšLQDU]รšG]LDGR UR]ZRMX]DZRGRZHJRDZV]\VWNRWRZDWUDNF\MQHMRSUDZLHERJDWHJR SURJUDPXWRZDU]\V]รˆFHJRZNWรถU\PSRMDZLรฏRVLรšZLHOHQRZRฤ‚FL 3RUD]SLHUZV]\PLHOLฤ‚P\]DV]F]\WXKRQRURZDรŠODXUHDWรถZNRQNXUVXGOD EUDQฤ\ IU\]MHUVNLHM ฤผ Polish Hairdressing Awards 2019 3RGF]DV XURF]\VWHJRฤŸQDรฏXSDฤ›G]LHUQLND]RVWDรฏ\ZUรšF]RQHQDJURG\ZbWU]HFKNDWHJRULDFK2VRELVWRฤ‚FLEUDQฤ\IU\]MHUVNLHM0DUNHWLQJL%L]QHV3URGXNW\ L=DELHJL

3UHPLHURZ\.RQJUHV 3RVWDZLOLฤ‚P\ QD QRZรˆ MDNRฤ‚รŠ RIHUW\ HGXNDF\MQHM RIHUXMรˆF XF]HVWQLNRP RGฤ‚ZLHฤRQ\ SURJUDP 0LรšG]\narodowego Kongresu )U\]MHUVNLHJR 6SRWNDQLH ]b *ZLD]Gรˆ 3DWULFNLHP &DPHURQHP, praktyczne sePLQDULD /RRN /HDUQ L b ฤผ SR UD] SLHUZV]\ ฤผ Z\NรฏDG\ ]b ]DNUHVX PDUNHWLQJX VWUDWHJLL Lb V]HURNR UR]XPLDQHJREL]QHVXZbEUDQฤ\ IU\]MHUVNLHM ฤผ SU]\FLรˆJQรšรฏ\ ]DUรถZQR GRฤ‚ZLDGF]RQ\FK IU\]MHUรถZ EDUEHUรถZ VW\OLVWรถZ]bZLHOROHWQLรˆSUDNW\Nรˆ MDN Lb W\FK NWรถU]\ Vรˆ QD SRF]รˆWNX VZRMHM ฤ‚FLHฤNL ]DZRGRZHM

/LYH6KRZ 0LHMVFHP QDMEDUG]LHM RU\JLQDOQ\FK NUHDFML Z NWรถU\FK LQVWUXNWDฤ รฏรˆF]\รฏ VLรš

176

]H VSHNWDNOHP PX]\NL ฤ‚ZLDWHรฏ Lb QRZRF]HVQ\FK WHFKQRORJLL E\รฏD 6FHQD *รฏรถZQD 1LH]DSRPQLDQH ZUDฤHQLD Z]EXG]Lรฏ\DXWRUVNLHVW\OL]DFMHSUH]HQWRZDQHSU]H]QDMZLรšNV]HVรฏDZ\V]WXNL IU\]MHUVNLHM L b EDUEHUVNLHM ] 3ROVNL Lb ]DJUDQLF\ *Rฤ‚รŠ 6SHFMDOQ\ ฤผ 3DWULFN &DPHURQ SRND]Dรฏ Z\EUDQH IU\]XU\ ]b QDMQRZV]HM NROHNFML IU\]MHUVNLHM ฤท+HULWDJHฤต )DQLEDUEHULQJXSU]H]GZDGQLPRJOL SRG]LZLDรŠ SROVNLFK L ]DJUDQLF]Q\FK PLVWU]รถZ PรšVNLHJR VWU]\ฤHQLD RUD] JROHQLD NWรถU]\ G]LHOLOL VLรš ZLHG]รˆ LbGRฤ‚ZLDGF]HQLHPQDRWZDUWHMVFHQLH %DUEHUฤณV&RUQHU

:LHG]DQDZ\FLรˆJQLรšFLHUรšNL 1D 6FHQLH .RQJUHVRZHM GRVWรšSQHM GOD V]HURNLHM SXEOLF]QRฤ‚FL FHQLHQL V]NROHQLRZF\ ]GUDG]DOL WDMQLNL VWU]\ฤHQLD NRORU\]DFML L VW\OL]DFML ZรฏRVรถZ W 6WUHฤŸH8F]QLDXF]QLRZLHV]NรถรฏIU\]MHUVNLFKSRGRNLHPPLVWU]รถZ]DZRGXGRVNRQDOLOLVZRMHXPLHMรšWQRฤ‚FL 1DXF]\FLHOHSRV]XNXMรˆF\QRZ\FKPHWRGLbQDU]รšG]LG\GDNW\F]Q\FKVNRU]\VWDOL]H6WUHI\1DXF]\FLHOD]bSURJUDPHPSUHOHNFMLLG\VNXVML

0LVWU]RZLHVรˆZฤ‚UรถG:DV -DN]DZV]HZLHOHHPRFMLWRZDU]\V]\รฏRPLVWU]RVWZRPNWรถUHVWDรฏ\VLรšMXฤ ]QDNLHPUR]SR]QDZF]\P+DLU)RUXP&LHNDZHNRQNXUHQFMHGRVNRQDรฏD RUJDQL]DFMDLPLรšG]\QDURGRZ\VNรฏDGMXURUรถZSU]HNRQDรฏ\ZLHOXDPELWQ\FKNDQG\GDWรถZGRXG]LDรฏXD]GRE\WHWURIHDEรšGรˆ]GRELรŠNROHMQHVDORQ\IU\]MHUVNLHLEDUEHUVNLH:W\PURNXUR]VWU]\JQรšOLฤ‚P\NRQNXUHQFMH +DLU0DVWHU&XS%DUEHUฤณV%DWWOH<RXQJ7DOHQW&XS oraz dwie nowoฤ‚FL3HUIHFW%HDUGi +RW6KDYHฤผ,QWHUQDWLRQDO%DWWOH .ROHMQDHG\FMDRGEรšG]LHVLรšSRGQRZ\PV]\OGHPฤผ21+$,5:DUVDZ E\ &RVPRSURI :RUOGZLGH %RORJQD Z GQLDFK URNX Zb*OREDO([SR:DUV]DZD


by

KARBOWNICA/VOLUMIZER

MUST HAVE W TWOIM SALONIE M

Zbuduj REMÛWRĝÉ KARBOWNICA/VOLUMIZER EP TECHNOLOGY

5.0 3Ą\WNL[PP UD]\EDUG]LHM Z\WU]\PDĄH 3HUIHNF\MQ\ LWUZDĄ\HIHNW VW\OL]DFML

%ORNDGDXU]ÇG]HQLD XĄDWZLDMÇFDMHJR QDJU]HZDQLH LSU]HFKRZ\ZDQLH

12 3

AUTO OFF

7UµMVWRSQLRZ\ SU]HĄÇF]QLN WHPSHUDWXU\ °&°& °& 

$XWRPDW\F]QH Z\ĄÇF]DQLHSR PLQXWDFK

:VSU]HGDľ\Z\ĄÇF]QLHZVNOHSDFK

2EURWRZ\ SU]HZµG


Za nami pełen niesamowitych wrażeń wyjazd na La Palmę – Wyspę Kanaryjską o naprawdę niespotykanym uroku. Miejsce to obfituje w zapierające dech w piersiach leśne oraz górskie krajobrazy, plantacje bananów i nadzwyczajne czarne plaże nad Atlantykiem. Wszystko to i jeszcze więcej mieliśmy okazję zobaczyć podczas Montibello bez Granic. Urokom tej niesamowitej wyspy towarzyszyły szkolenia fryzjerskie na najwyższym poziomie – pełne brytyjskiej precyzji i kreacji warsztaty Akademii Mazella & Palmer oraz niesamowicie kreatywne szkolenie Maksima Nikitochkina. To był naprawdę bardzo emocjonujący tydzień, pełen inspiracji, edukacji, przygód i zabawy! Dziękujemy wszystkim uczestnikom za pozytywną energię i zaangażowanie.

)RWR3DZHï’ÈF]Q\


wydarzenia

Dzieล„ Zrรณwnowaลผonego Piฤ™kna 2019 IV ๏ฌnaล‚ akcji marki Davines Sustainable Beauty Day 15 wrzeล›nia odbyล‚ siฤ™ ๏ฌnaล‚ IV edycji kampanii Dzieล„ Zrรณwnowaลผonego Piฤ™kna. Pracownicy ๏ฌrmy Davines, wraz ze wspรณล‚pracujฤ…cymi z niฤ… fryzjerami wspรณlnymi siล‚ami zasadzili 4000 drzew w Borach Tucholskich. Partnerem akcji byล‚ Klub Gaja, organizator programu ลšwiฤ™to Drzewa. &RVLรšZ\GDU]\รฏRZ%RUDFK7XFKROVNLFK" %RU\7XFKROVNLHWRMHGHQ]QDMZLรšNV]\FKNRPSOHNVรถZERUรถZVRVQRZ\FK Z3ROVFH:QRF\]QDVLHUSQLDURNXQDG%RUDPLSU]HV]รฏD SRWรšฤQDNDWDVWURIDOQDZVNXWNDFKQDZDรฏQLFD:FLรˆJX]DOHGZLHPLQXWW\VLรˆFHKHNWDUรถZODVรถZ]RVWDรฏ\VSXVWRV]RQHSU]H]ฤ\ZLRรฏ+XUDJDQ ]รฏDPDรฏQDZHWVWDUHVRVQ\ฤผ]QLV]F]RQHVรˆFDรฏHGU]HZRVWDQ\DQLHW\ONR

180

SRMHG\QF]HGU]HZD2EV]DU]QLV]F]HรฑREMรˆรฏDฤNPNZDGUDWRZ\FK FRR]QDF]HฤHMHVWUD]DZLรšNG]\RGSRZLHU]FKQL:DUV]DZ\6NXWNL WHM HNRORJLF]QHM NDWDVWURI\ Vรˆ WUXGQH GR SU]HZLG]HQLD /Hฤ‚QLF\ V]DFXMรˆฤHSLHUZV]HPDฤ‚ODNL]ELHU]HP\WDP]DODWSRGJU]\ENL]Dฤผ ODW Db ERURZLNL GRSLHUR ]D ODW 2GEXGRZD %RUรถZ NWรถUH Vรˆ QDV]\P GREUHPZVSรถOQ\PWR]DGDQLHGODZLHOXSRNROHรฑ3RODNรถZ


)RWR'DYLQHV

']LHรฑ=UรถZQRZDฤRQHJR3LรšNQDWRDXWRUVNDLQLFMDW\ZDZรฏRVNLHMPDUNL 'DYLQHVฤผSURGXFHQWDSURIHVMRQDOQ\FKNRVPHW\NรถZGRNRORU\]DFMLSLHOรšJQDFML L VW\OL]DFML ZรฏRVรถZ $NFMD ]DF]รšรฏD VLรš F]HUZFD NLHG\ Z VDORQDFK IU\]MHUVNLFK Z 3ROVFH RGE\รฏD VLรš ]ELรถUND SLHQLรšG]\ QD DNFMรš VDG]HQLD GU]HZ QD U]HF] RGEXGRZ\ ODVX Z %RUDFK 7XFKROVNLFK RUD] ZVSDUFLHSURJUDPXยฅZLรšWR'U]HZDRUJDQL]RZDQHJRSU]H].OXE*DMDฤผ RUJDQL]DFMรšHNRORJLF]QรˆNWรถUDREMรšรฏDSDWURQDWQDGDNFMรˆ ฤผ']LHรฑ=UรถZQRZDฤRQHJR3LรšNQDRUJDQL]XMHP\MXฤSRUD]F]ZDUW\'R WHMSRU\]DVDG]LOLฤ‚P\MXฤZVXPLHSRQDGGU]HZQDยฅOรˆVNXLb0D]RZV]X:W\PURNXZ\UXV]\OLฤ‚P\WDPJG]LHDNWXDOQLHSRPRFMHVWEDUG]R SRWU]HEQD F]\OL GR %RUรถZ 7XFKROVNLFK 7R SUDZGRSRGREQLH QDMZLรšNV]DWHJRW\SXWUDJHGLDZ3ROVFHZFLรˆJXRVWDWQLFKODW:LDWU รฏDPDรฏGU]HZDMDN]DSDรฏNL6NDOD]QLV]F]HรฑMHVWWUXGQDGRZ\REUDฤHQLD &LHV]\P\VLรšฤHPRฤHP\]DDQJDฤRZDรŠVLรšZRGEXGRZรšWDNZDฤQHJR GOD3ROVNLODVXฤผPรถZL0DUHN*UDQLV]HZVNL]'DYLQHV &HOHPDNFMLMHVWNUHRZDQLHSURHNRORJLF]Q\FKSRVWDZLXฤ‚ZLDGDPLDQLH VSRรฏHF]HรฑVWZD RGQRฤ‚QLH ]QDF]HQLD GU]HZ GOD OXG]NLHJR ฤ\FLD L QDV]HM SODQHW\0DUNDFKFLDรฏD]ZUรถFLรŠXZDJรšQDSUREOHPNOรšVNฤ\ZLRรฏRZ\FK

XZUDฤOLZLรŠLQQ\FKQDRWDF]DMรˆF\QDVฤ‚ZLDWL]DLQVSLURZDรŠGRSRGMรšFLD ZรฏDVQ\FKLQLFMDW\ZRSURHNRORJLF]Q\PFKDUDNWHU]H ฤผ7HUD]ZNRQWHNฤ‚FLHNDWDVWURI\NOLPDW\F]QHMQLHPRฤHP\PรถZLรŠW\ONR RbNRQLHF]QRฤ‚FLZVSรถรฏSUDF\7HUD]PXVLP\ZVSรถOQLHG]LDรฏDรŠ1DSR]LRPLHORNDOQ\PLJOREDOQ\P-HVWWRZ\]ZDQLHGODEL]QHVXSROLW\NLQDXNL LRUJDQL]DFMLVSRรฏHF]Q\FK'ODWHJRQDV]HG]LDรฏDQLD]'DYLQHVXZDฤDP]D GRVNRQDรฏ\ SU]\NรฏDG MDN QDOHฤ\ SUDFRZDรŠ ZVSรถOQLH GODGREUDSODQHW\ OXG]LL]ZLHU]รˆWฤผSRZLHG]LDรฏ-DFHN%RฤHN].OXEX*DMD 2GURNXNROHMQHHG\FMHDNFMLRUJDQL]RZDQHVรˆZH:รฏRV]HFK)UDQFML+LV]SDQLL1RUZHJLL6]ZHFML.DQDG]LHL86$SRGQD]Zรˆ6XVWDLQDEOH%HDXW\'D\)XQGXV]H]HEUDQHZVDORQDFKZUDPDFKDNFML]RVWDรฏ\ MXฤ SU]H]QDF]RQH QD ]DVDG]HQLH GU]HZ Z 0R]DPELNX %UD]\OLL ,QGRQH]ML :รฏRV]HFK L QD 0DGDJDVNDU]H 3U]HGVLรšZ]LรšFLH PD VZRMH ฤ›UรถGรฏR Zb LGHL ]UรถZQRZDฤRQHJR UR]ZRMX NWรถUรˆ 'DYLQHV QD FR G]LHรฑ NLHUXMH VLรšZVZRLFKG]LDรฏDQLDFKEL]QHVRZ\FKF]HJRGRZRGHPMHVWREHFQRฤ‚รŠ ZbHOLWDUQ\PJURQLHฤŸUP%&253 %HQHฤŸW&RUSRUDWLRQV &HUW\ฤŸNDWSU]\]QDZDQ\ MHVW ฤŸUPRP NWรถUH VSHรฏQLDMรˆ QDMZ\ฤV]H VWDQGDUG\ Z ]DNUHVLH G]LDรฏDรฑQDU]HF]RWRF]HQLDLฤ‚URGRZLVND

2JรถOQRSROVNLSURJUDP ยฅZLรšWR'U]HZD ']LHรฑ=UรถZQRZDฤRQHJR3LรšNQD WR WDNฤH ZVSDUFLH GOD RJรถOQRSROVNLHJR SURJUDPX ยฅZLรšWR 'U]HZD 7R UHDOL]RZDQ\ RG URNX SURJUDP HGXNDFML HNRORJLF]QHM .OXEX *DMD ,QDXJXUDFMรˆ SURJUDPX MHVW RJรถOQRSROVND L PLรšG]\QDURGRZD DNFMD VDG]HQLD GU]HZ NWรถUD RGE\ZD VLรš FR URNX SDฤ›G]LHUQLND 2G SURJUDP ELHU]H XG]LDรฏ Z.DPSDQLL 0LOLDUG 'U]HZ GOD 3ODQHW\ ฤผ RJรถOQRฤ‚ZLDWRZHM ZVSLHUDQHM SU]H] 21= LQLFMDW\ZLHVDG]HQLDGU]HZDE\VSURVWDรŠ Z\]ZDQLRP MDNLH QLRVรˆ ]PLDQ\ NOLPDW\F]QH 3U]H] ODW LVWQLHQLD ยฅZLรšWD 'U]HZD SRVDG]RQ\FK ]RVWDรฏR EOLVNRGU]HZL]HEUDQR WRQPDNXODWXU\

181


edukacja

Salon fryzjerstwa mฤ™skiego czy barber shop? Jestem fryzjerem mฤ™skim od 1955 roku. Uprawianie tego zawodu, ktรณry jest mojฤ… pasjฤ…, ล‚ฤ…czฤ™ ze ล›wiadomฤ… analizฤ… zmian, jakie w nim zachodzฤ… โ€“ co do jego jakoล›ci, w odniesieniu do mentalnoล›ci fryzjera i jego pozycji spoล‚ecznej. Lata 50. i 60. XX wieku to przede wszystkim czas leczenia powojennych UDQ Z NDฤGHM URG]LQLH Z ]ZLรˆ]NX ] F]\P GEDรฏRฤ‚รŠ R Z\JOรˆG E\รฏD QD RVWDWQLPPLHMVFX:\VWรšSRZDรฏ\RJURPQHEUDNLNDGURZHDV]F]HJรถOQLH ZW]ZPรšVNLFK]DZRGDFKGRNWรถU\FK]DOLF]DรฏRVLรšIU\]MHUVWZR:b&HFKX)U\]MHUรถZL3HUXNDU]\Zย’RG]LZURNX]U]HV]RQ\FKE\รฏU]HPLHฤ‚OQLNรถZDZฤ‚UรถGQLFKE\รฏ\W\ONRNRELHW\:W\PF]DVLHGRPLQXMรˆFรˆ IRUPรˆ RUJDQL]DFML IU\]MHUVWZD E\รฏD VSรถรฏG]LHOF]Rฤ‚รŠ SUDF\ L WDP ZรฏDฤ‚QLH RGE\ZDรฏ\VLรšURF]QHNXUV\NWรถUHX]XSHรฏQLDรฏ\EUDNXMรˆFHNDGU\IU\]MHUรถZ .XUV\WHSURZDG]RQHE\รฏ\SU]H]Z\ELWQ\FKSU]HGZRMHQQ\FKPLVWU]รถZ ]DZRGX IU\]MHUVNLHJR L SU]\JRWRZ\ZDรฏ\ Z VSRVรถE U]HWHOQ\ SU]\V]รฏ\FK DGHSWรถZIU\]MHUVNLFK-DUรถZQLHฤXNRรฑF]\รฏHPWDNLNXUVLG]LรšNLWHPXRG W\OXODW]SRZRG]HQLHPLVDW\VIDNFMรˆZ\NRQXMรš]DZรถGIU\]MHUDPรšVNLHJR :WDPW\PSRZRMHQQ\PRNUHVLHGRPLQRZDรฏDNODV\NDDOHMXฤZODWDFK SRMDZLDรฏ\ VLรš QRZH IU\]XU\ 3DPLรšWDP IU\]XU\ QD ฤท7\WXVDฤต L ฤท5DG]LHZLF]รถZQรšฤตNWรถU\FK]GMรšFLDXND]Dรฏ\VLรšZW\JRGQLNXLOXVWURZDQ\P ฤท3U]HNUรถMฤต3DPLรšWDPMDNZ\FLรˆรฏHPMH]JD]HW\L]SRZRG]HQLHPZ\NRQ\ZDรฏHPXPรฏRG\FKNOLHQWรถZ 3รถฤ›QLHMSU]\V]HGรฏRNUHVQDIU\]XU\EHDWOHVรถZ%\รฏWRWUXGQ\F]DVGODIU\]MHUVWZD PรšVNLHJR ERZLHP PรšฤF]\ฤ›QL NRU]\VWDOL ] XVรฏXJ IU\]MHUVNLFK ฤ‚UHGQLRUD]QDSรถรฏURNXDQLHNWรถU]\QDZHWUD]QDURN1DV]F]รšฤ‚FLHWD PRGDV]\ENRSU]HPLQรšรฏDLSDQRZLH]DF]รšOLZUDFDรŠGRNODV\NL 3RVLHUPLรšฤQHMHSRFH*RPXรฏNLQDVWDรฏRNUHVJLHUNRZVNLNLHG\WR3RODF\ PDVRZRZ\MHฤGฤDOLQD=DFKรถG7RVSRZRGRZDรฏRUHZROXFMรšZVW\OL]DFML IU\]XUPรšVNLFK3U]\]DFKRZDQLXIRUP\NODV\F]QHMSURVWRNรˆWDSRMDZLรฏ\ VLรšIU\]XU\NUรถWNLHLEDUG]RNUรถWNLHNWรถUHZ\PDJDรฏ\RGIU\]MHUDSHUIHNF\MQHMXPLHMรšWQRฤ‚FLFLHQLRZDQLDPDV]\QNรˆGRVWU]\ฤHQLD.OLHQFL]DF]รšOLGEDรŠRVZรถMZ\JOรˆGLRMDNRฤ‚รŠZ\NRQDQHMIU\]XU\7RVSRZRGRZDรฏR ]QDF]Q\Z]URVWSUHVWLฤXIU\]MHUVWZDPรšVNLHJRLZ\PXVLรฏRQDIU\]MHUDFK GRVNRQDOHQLHVZRLFKXPLHMรšWQRฤ‚FL :]DMHPQH RGG]LDรฏ\ZDQLH NOLHQWรถZ L IU\]MHUรถZ L NUHDW\ZQD SUDFD W\FK GUXJLFK VSRZRGRZDรฏ\ ฤH VDORQ\ IU\]MHUVWZD PรšVNLHJR ]DF]รšรฏ\ URVQรˆรŠ MDN SU]\VรฏRZLRZH JU]\E\ SR GHV]F]X , RND]DรฏR VLรš ฤH QD U\QNX SUDF\ MHVW QLHZLHOX GREU\FK IU\]MHUรถZ PรšVNLFK %UDNL NDGURZH Z\QLNDรฏ\

182

] V\VWHPX V]NROHQLD ]DZRGRZHJR Z NWรถU\P IU\]MHUVWZR PรšVNLH E\รฏR WUDNWRZDQH PDUJLQDOQLH 3RZRGHP E\รฏ\ QRZH SRGVWDZ\ SURJUDPRZHQDXNLJG]LH]QLHVLRQRRERZLรˆ]XMรˆFรˆZF]Hฤ‚QLHMRGUรšEQRฤ‚รŠ]DZRGX IU\]MHUDPรšVNLHJRLGDPVNLHJR2EDWH]DZRG\ZSURFHVLHNV]WDรฏFHQLD ]DVWรˆSLRQH]RVWDรฏ\MHGQ\PSRGQD]ZรˆIU\]MHU6\WXDFMDWDVSRZRGRZDรฏD QLHX]DVDGQLRQรˆ NRQFHQWUDFMรš Z NV]WDรฏFHQLX QD IU\]MHUVWZLH GDPVNLP (IHNWHPE\รฏQLHW\ONREUDNIU\]MHUรถZPรšVNLFKDOHLEUDNPLVWU]รถZNWรถU]\ PRJOLE\V]NROLรŠIU\]MHUรถZPรšVNLFK :]ZLรˆ]NX]GXฤ\P]DLQWHUHVRZDQLHPPรšฤF]\]QSURIHVMRQDOQ\PZ\NRQ\ZDQLHPLFKIU\]XUDSU]HGHZV]\VWNLPVWU]\ฤHQLD]DF]รšรฏ\SRMDZLDรŠ VLรšZQDV]\PNUDMXEDUEHUVKRS\:\QLNDรฏRWRWDNฤH]V\WXDFMLฤHSDQRZLHQLHFKFLHOLMXฤE\รŠREVรฏXJLZDQLRERNSDQLVLHG]รˆFHMQS]bIDUEรˆ QD ZรฏRVDFK GOD NWรถUHM QRWDEHQH WR WHฤ QLH E\รฏD V\WXDFMD NRPIRUWRZD,WDN]DF]รšรฏ\SRZVWDZDรŠQRZRF]HVQHSRGZ]JOรšGHPZ\SRVDฤHQLD EDUEHUVKRS\JG]LHSUDFRZDOLIU\]MHU]\GODNWรถU\FKJรฏรถZQ\Pฤ›UรถGรฏHP ZLHG]\LXPLHMรšWQRฤ‚FLE\รฏ,QWHUQHW2WรถฤQLHPLDรฏRWRLQLHPDQLFZVSรถOQHJR]]DZRGHPIU\]MHUDPรšVNLHJR6WDUDQQLHREVHUZXMรšSUDFรšWDNLFK EDUEHUรถZ .OLHQW Z\FKRG]L ] LFK VDORQX IDWDOQLH RVWU]\ฤRQ\ 3RMรšFLH Sรฏ\QQRฤ‚FLFLHQLRZDQLDQLHLVWQLHMH]RVWDZLDQHVรˆNRURQNLDOLQLDIU\]XU\ ZUรšF]]QLHNV]WDรฏFDZL]HUXQHNPรšฤF]\]Q\ ,WXGRV]HGรฏHPGRVHGQDGODF]HJREDUEHUSU]HFLHฤEDUEHUWRJROLEURGD &]DVHP Z\GDMH PL VLรš ฤH RZL EDUEHU]\ WR U]HF]\ZLฤ‚FLH JROLEURG\ ER RNODV\F]Q\PVWU]\ฤHQLXPรšVNLPPDMรˆQLHZLHONLHSRMรšFLH3RGHMU]HZDP WDNฤH ฤH L EU]\WZ\ QLH SRWUDฤŸรˆ RGSRZLHGQLR WU]\PDรŠ D FR GRSLHUR JROLรŠ0RMDUDGDWRSURIHVMRQDOQHV]NROHQLHXUHQRPRZDQHJRPLVWU]D LbQDXF]\FLHOD]DZRGXIU\]MHUDPรšVNLHJR%H]WHJRSUรšG]HMF]\Sรถฤ›QLHM VWUDFรˆRQLVZRLFKNOLHQWรถZDFRJRUV]HฤผREQLฤ\VLรšSR]LRPIU\]MHUVWZD PรšVNLHJR,MHV]F]HMHGQRWDNQDPDUJLQHVLHF]\IU\]MHUPรšVNLQLHEU]PL OHSLHMQLฤREFRMรš]\F]Q\EDUEHU" $ ]DWHP SURSRQXMรš RWZLHUDMP\ VDORQ\ IU\]MHUVWZD PรšVNLHJR JG]LH VWU]\ฤHQLH L VW\OL]DFMD EURG\ D QLH JROHQLH EรšGรˆ GRPLQXMรˆF\PL ]DELHJDPLGODPรšฤF]\]Q Henryk Jerzy Stawski


Wyjątkowy projekt dla Szkół Fryzjerskich

Profit Adept

Twoja karta lojalnościowa w aplikacji Fale Loki Koki

Dzięki aplikacji będziesz bliżej swoich ulubionych marek.

Użyjesz aplikacji jako karty lojalnościowej.

Sprawdzisz, gdzie znajduje się najbliższy sklep Fale Loki Koki.

Numer karty lojalnościowej znajdziesz na certyfikacie FLK w pracowni fryzjerskiej.

Serdecznie zapraszamy Dyrekcje Szkół i nauczycieli zawodu do zapoznania się z projektem PROFIT ADEPT. Korzystając z naszego doświadczenia, przygotowujemy też specjalne oferty handlowe związane z asortymentem wymaganym w programie nauczania.

Nawiążesz szybki kontakt z konsultantem.

Kontakt: tel. 693 240 005 lub e-mail: malgorzata.laszewska@falelokikoki.pl www.falelokikoki.pl

Zapiszesz się do newslettera, by być bliżej ulubionych marek.

Pobierz aplikację FALE LOKI KOKI, wprowadź numer karty lojalnościowej z certyfikatu FLK.


aranĹźacje wnÄ&#x2122;trz Zapewne w tym momencie nasunÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;o siÄ&#x2122; pytanie: czyli konkretnie jak?. OdpowiedĹş jest prosta (jak natura faceta) i zawiera siÄ&#x2122; w pytaniu, mianowicie: konkretnie! MÄ&#x2122;ĹźczyĹşni zazwyczaj odbierajÄ&#x2026; rzeczywistoĹ&#x203A;Ä&#x2021; podobnie jak kolory, z trudem dostrzegajÄ&#x2026;c odcienie i niuanse. Dlatego potrzebujÄ&#x2026; wyrazistych stylĂłw i form. LubiÄ&#x2026; takĹźe, a nawet moĹźna pokusiÄ&#x2021; siÄ&#x2122; o stwierdzenie, Ĺźe kochajÄ&#x2026;, rzeczy praktyczne. Jak to czÄ&#x2122;sto mĂłwiÄ&#x2026;: nie ma czasu na â&#x20AC;&#x17E;zabawÄ&#x2122;â&#x20AC;?. Trzeba dziaĹ&#x201A;aÄ&#x2021;. I Ĺźeby nie

ZrĂłb to po mÄ&#x2122;sku!

byĹ&#x201A;o zbyt Ĺ&#x201A;atwo, ogromnÄ&#x2026; uwagÄ&#x2122; przykĹ&#x201A;adajÄ&#x2026; do jakoĹ&#x203A;ci, a w szczegĂłlnoĹ&#x203A;ci do sposobu wykonania.

6NĂ&#x2C6;GWRZV]\VWNRZLHP\"7RSURVWH:$<$/$SUDFXMHZLHOXPĂ&#x161;Ä?F]\]Q NWĂśU]\ ] SDVMĂ&#x2C6; SRGFKRG]Ă&#x2C6; GR VZRMHJR ]DZRGX 1D NDÄ?G\P HWDSLH RGSURMHNWRZDQLDSU]H]EXGRZĂ&#x161;IRUP\SRZ\NRĂąF]HQLDGEDMĂ&#x2C6;RNDÄ?G\ V]F]HJÜïWZRU]RQ\FKPHEOLEDUEHUVNLFK=DOHÄ?\LPE\NDÄ?G\IDFHWF]XĂŻ VLĂ&#x161;MDNXVLHELH'ODWHJRZĂŻDÄ&#x201A;QLHXU]Ă&#x2C6;G]DQLHVDORQX]Ä&#x;UPĂ&#x2C6;$<$/$MHVW SURVWH L GDMH SHZQRÄ&#x201A;Ă&#x160; VW\ORZHJR Z\JOĂ&#x2C6;GX :\ELHUDM GRSDVRZXM L GR G]LHĂŻD%RWRVĂ&#x2C6;QDSUDZGĂ&#x161;GREUHU]HF]\ Barber Davos WR NRQVROD NWĂśUD VSUDZL Ä?H Z VDORQLH ZV]\VWNR EĂ&#x161;G]LH G]LDĂŻDĂ&#x160; MDN ZV]ZDMFDUVNLP]HJDUNX=HUR EDĂŻDJDQX1DÄ&#x201A;URGNX]DPRQWRZDQH MHVW GXÄ?H OXVWUR RUD] XP\ZDOND 3R REX VWURQDFK ZLV]Ă&#x2C6;FH SÜïNL L ]DP\NDQH V]DINL RUD] V]XÄ DG\ .RQVROD GRVWĂ&#x161;SQDMHVWQD]DPĂśZLHQLH ZH ZV]\VWNLFK NRORUDFK SĂŻ\W\ PHEORZHM%ODWPRÄ?HE\Ă&#x160;Z\NRQDQ\]bSĂŻ\W\OXE]PDUPXUX 0RÄ?QD WHÄ? ]DPĂśZLĂ&#x160; ZHUVMĂ&#x161;]PLVNĂ&#x2C6;IURQWZDVK

Fotel Stig ]RVWDĂŻ VWZRU]RQ\ ] P\Ä&#x201A;OĂ&#x2C6; Rb IDFHWDFK ] FKDUDNWHUHP 6W\ORZH SDVNL QD VLHG]LVNX L RSDUFLX GRGDMĂ&#x2C6; PX SUDZG]LZHM PĂ&#x161;VNRÄ&#x201A;FL 'RVWĂ&#x161;SQ\ MHVWġRGUĂ&#x161;NLÄľZZHUVML]EUĂ&#x2C6;]RZĂ&#x2C6;PHWDOLF]QĂ&#x2C6;WDSLFHUNĂ&#x2C6;LELDĂŻĂ&#x2C6;QDNĂŻDGNĂ&#x2C6;QD ED]Ă&#x161; =DPĂśZLĂ&#x160; PRÄ?QD QDWRPLDVW IRWHO]WDSLFHUNĂ&#x2C6;ZHZV]\VWNLFKNRORUDFK GRVWĂ&#x161;SQ\FK Z SUĂśEQLNX $<$/$ 6WLJ SRVLDGD FKURPRZDQ\ VWHODÄ? UHJXORZDQ\ ]DJĂŻĂśZHN PRÄ?OLZRÄ&#x201A;Ă&#x160; ĂŻDWZHJR UR]ĂŻRÄ?HQLD GR SR]\FML SÜïOHÄ?Ă&#x2C6;FHM SHĂŻQĂ&#x2C6; UHJXODFMĂ&#x161; Z\VRNRÄ&#x201A;FL VLHG]LVND DbWDNÄ?HGXÄ?Ă&#x2C6;VWDELOQĂ&#x2C6;ED]Ă&#x161;ġG\VNÄľ

184

Fotel Carlos WRNODV\ND$PHU\NL Z SHĂŻQHM NUDVLH .Ă&#x2C6;W\ SURVWH ZJĂŻĂ&#x161;ELHQLD Z WDSLFHUFHLELDĂŻHREV]\FLDVĂ&#x2C6;MHJR ]QDNDPL UR]SR]QDZF]\PL .DÄ?G\ IDFHW FKFLDĂŻE\ PLHĂ&#x160; WDNL IRWHO Z VDORQLH 3RVLDGD REUDFDQ\ L WDSLFHURZDQ\ SRGQĂśÄ?HN GXÄ?Ă&#x2C6; FKURPRZDQĂ&#x2C6;ED]Ă&#x161;]F]DUQĂ&#x2C6;EĂŻ\V]F]Ă&#x2C6;FĂ&#x2C6; SRPSĂ&#x2C6; PHWDORZ\ PDWRZ\ VWHODÄ? RUD] UHJXORZDQ\ ]DJĂŻĂśZHN

Fotel BorgXU]HNDRGZDJĂ&#x2C6;L]GHF\GRZDQLHP &]DUQD OXE EUĂ&#x2C6;]RZD WDSLFHUND ] ELDĂŻĂ&#x2C6; ODPĂśZNĂ&#x2C6; LbSLNRZDQLHPQDGDMHPXQLH]Z\NĂŻ\ FKDUDNWHU 'RVWĂ&#x161;SQ\ MHVW ġRG UĂ&#x161;NLÄľZZHUVMLF]DUQHMOXEEUĂ&#x2C6;]RZHM 3RVLDGD GXÄ?Ă&#x2C6; FKURPRZDQĂ&#x2C6; ED]Ă&#x161; PHWDORZ\ VWHODÄ? PRÄ?OLZRÄ&#x201A;Ă&#x160;UR]ĂŻRÄ?HQLDGRSR]\FMLSÜïOHÄ?Ă&#x2C6;FHMRUD]UHJXORZDQ\]DJĂŻĂśZHN

:HMGÄ&#x203A;QD www.ayala.com.pl LVSUDZGÄ&#x203A;ZV]\VWNLHSURGXNW\GRVWĂ&#x161;SQHZRIHUFLH


aranżacje wnętrz

)RWR5DIDï*ÈJOHZVNL 3URMHNWUHDOL]DFMDLVW\OL]DFMDZQÚWU]D$JDWD6RENRZLDN

Stylowy salon w eklektycznej kamienicy

Warszawski Dom Fryzjerów Salon znajduje się w samym sercu Śródmieścia, w zabytkowej kamienicy Frenkentala. Kryształowe lustra, stuletnie pianino, aromat świeżo parzonej kawy, zapach kwiatów i blask świec budują niepowtarzalny klimat, przywołujący ducha przedwojennej Warszawy. :QÚWU]HVDORQXGRVNRQDOHZSLVXMHVLÚZFKDUDNWHUPLHMVFDZNWöU\PVLÚ ]QDMGXMHļHNOHNW\F]QHMNDPLHQLF\NWöUD]DFKRZDïDVZöMSLHUZRWQ\HOHJDQFNLZ\JOÈG2U\JLQDOQHSRVDG]NLRGUHVWDXURZDQHV]WXNDWHULHQDVXğWDFKRUD]SLÚNQ\SLHFNDĠRZ\E\ï\SRF]ÈWNLHPLQVSLUXMÈFHJRSURMHNWX .OLPDW\F]Q\ L OXNVXVRZ\ FKDUDNWHU ZQÚWU]D EXGXMH NRORU\VW\ND Z RGFLHQLDFK ]LHOHQL ] GRGDWNLHP ]ïRWD &DïRĂÊ GRVNRQDOH X]XSHïQLDMÈ VWDUH VW\ORZHPHEOHNWöUH]\VNDï\QRZHĝ\FLHRUD]SLÚNQHOXVWUDZR]GREQ\FK UDPDFK6WDUDQQLHGREUDQHGRGDWNLQDGDMÈSU]HVWU]HQLZ\MÈWNRZ\GRPRZ\ NOLPDW

7DN RWR SRZVWDïR HOHJDQFNLH PLHMVFH ] VXEWHOQ\P FLHSï\P NOLPDWHP ļ1DV]\PPDU]HQLHPE\ïRVWZRU]HQLHVDORQXZNWöU\PNOLHQFLF]XOLE\VLÚ NRPIRUWRZRQLHPDOMDNZGRPX7XWDMF]DVRGPLHU]DQ\SU]H]VWXOHWQL ]HJDUPD]XSHïQLHLQQÈZDUWRĂÊ%DUG]RGEDP\RWRDE\NDĝG\NWRQDV RGZLHG]LPöJïRGSRF]ÈÊNRPSOHNVRZR]DGEDÊRVZöMZ\JOÈGLSU]HGH ZV]\VWNLP]URELÊFRĂW\ONRGODVLHELH1DV]'RPWZRU]ÈOXG]LHGODNWöU\FKSUDFDMHVWSDVMÈ'ODQDVQDMZDĝQLHMV]\MHVWF]ïRZLHNMHJRSRWU]HE\ i marzeniaļSRGNUHĂODMÈ$JQLHV]ND2VRFK6DQHFNDL’XNDV]6]NODU]ZïDĂFLFLHOH:DUV]DZVNLHJR'RPX)U\]MHUöZ 1DSRGVWDZLHPDWHULDïöZ:DUV]DZVNLHJR'RPX)U\]MHUöZ RUD]6RENRZLDN$UFKLWHNWXUD

186


porady

Sprzedawaj emocje, nie usล‚ugi Skuteczna promocja produktรณw i usล‚ug to coล› znacznie wiฤ™cej niลผ sztywny opis zasad dziaล‚ania danego zabiegu czy wล‚aล›ciwoล›ci kosmetyku. Do serc klientรณw nie tra๏ฌa siฤ™ bowiem suchymi faktami, a poprzez emocje โ€“ obietnicฤ™ zmian na lepsze. &]\ ZLHV] GODF]HJR WHOHZL]\MQH UHNODP\ SURGXNWรถZ VSRฤ\ZF]\FK QDMF]รšฤ‚FLHM SU]HGVWDZLDMรˆ V]F]รšฤ‚OLZรˆ URG]LQรš SU]\ SLรšNQLH ]DVWDZLRQ\PVWROHOXESRGF]DVZVSรถOQHJRJRWRZDQLDZGRPRZHMNXFKQL"7R EDUG]RSURVWH7DMHPQLFDVSU]HGDฤ\NU\MHVLรšZW\PDE\VSU]HGDZDรŠ QLH VDP SURGXNW F]\ XVรฏXJรš DOH ]ZLรˆ]DQH ] QLP SR]\W\ZQH HPRFMH LbSLรšNQHZL]MH7DVDPD]DVDGDGRW\F]\UรถZQLHฤEUDQฤ\EHDXW\ZNWรถUHMQLHEUDNXMHSU]HFLHฤZVSDQLDรฏ\FKKLVWRULLRPHWDPRUIR]DFKNWรถUH QLHU]DGNRRGPLHQLDMรˆF]\MHฤ‚ฤ\FLH

%L]QHVRSDUW\QDSR]\W\ZQ\FKHPRFMDFK 3RWรšJรš SR]\W\ZQ\FK HPRFML ZDUWR Z\NRU]\VWDรŠ MXฤ X SRGVWDZ EL]QHVX=DQLP]DF]QLHV]SURPRZDรŠZWHQVSRVรถESURGXNW\F]\XVรฏXJL QDGDMFKDUDNWHUVZRMHMPDUFH:\NRU]\VWDMMHGRVWZRU]HQLDZ\MรˆWNRZHMKLVWRULLVZRMHMฤŸUP\1LHFKQLHEรšG]LHWRSRSURVWXMHGHQ]ZLHOX VDORQรถZ DOH Z\MรˆWNRZH PLHMVFH ] PLVMรˆ L SU]HNRQDQLDPL NWรถUHJR QD]ZDZ]EXG]DZOXG]LDFKNRQNUHWQHXF]XFLDLVNRMDU]HQLDฤผ]QDF]QLH JรฏรšEV]HQLฤW\ONRSR]\W\ZQHZVSRPQLHQLHXGDQHMZL]\W\ 2SRZLHG]VZRLPNOLHQWRPQDMSLรšNQLHMMDNSRWUDฤŸV]MDNUR]SRF]รšรฏDVLรš 7ZRMD SU]\JRGD ] SURZDG]HQLHP VDORQX 3RPรถฤ OXG]LRP Z\REUD]LรŠ VRELHฤHZPLHMVFXQDGNWรถU\PWDNFLรšฤNRSUDFXMHV]PRJรˆOLF]\รŠQD QDMOHSV]รˆREVรฏXJรšSUDZG]LZรˆWURVNรšLSHรฏQH]DDQJDฤRZDQLH]HVWURQ\ VSHFMDOLVWรถZ1LHFKKLVWRULD7ZRMHMฤŸUP\EรšG]LHRELHWQLFรˆZVSDQLDรฏ\FK U]HF]\NWรถU\FKNOLHQFLPRJรˆGRฤ‚ZLDGF]\รŠRGZLHG]DMรˆFMรˆ

5\WXDรฏ\QLHXVรฏXJL 3URPXMรˆFVZRMHSURGXNW\LXVรฏXJLSRVWDUDMVLรš]URELรŠ]QLFKFRฤ‚ZLรšFHM QLฤW\ONRSURFHGXU\6SUDZDE\ZL]\WDZ7ZRLPVDORQLHE\รฏDVZHJR URG]DMX ฤ‚ZLรšWHP U\WXDรฏHP 3RPRJรˆ &L Z W\P SURVWH GURELD]JL MDN FKRFLDฤE\ VHUZRZDQLH S\V]QHM NDZ\ 5HODNV GREUD NDZD L ฤ‚ZLHWQH HIHNW\ ฤผ WR MXฤ QLH W\ONR ]Z\Nรฏ\ Z\SDG GR IU\]MHUD D SU]\MHPQRฤ‚รŠ QDNWรถUรˆF]HNDVLรš]QLHFLHUSOLZRฤ‚FLรˆ

188

'EDMRWRDE\7ZRLSUDFRZQLF\QDZLรˆ]\ZDOLSR]\W\ZQHUHODFMH]bNOLHQWDPL']LรšNLWHPXOXG]LH]DF]QรˆF]HUSDรŠSU]\MHPQRฤ‚รŠQLHW\ONR]XVรฏXJ DOH WDNฤH ]H VSรšG]DQLD F]DVX ] REVรฏXJXMรˆF\PL LFK SUDFRZQLNDPL FR Z]PRFQLLFKSU]\ZLรˆ]DQLH8OXELRQ\VSHFMDOLVWDVWDQLHVLรšSU]\MDFLHOHP SU]\NWรถU\PNOLHQWPRฤHSRF]XรŠVLรšVZRERGQLH]NWรถU\POXELSU]HE\ZDรŠLGRNWรถUHJRFKFHZUDFDรŠ -HฤHOL Z\SRVDฤHQLH VDORQX QD WR SR]ZDOD PRฤHV] VWZRU]\รŠ ] QLHJR Z\MรˆWNRZHPLHMVFHVSRWNDรฑ:\REUDฤ›VRELHฤH]Z\Nรฏ\PDQLFXUHVWDMH VLรš QRZRF]HVQ\P VSRVREHP QD ฤทNDZรš ] SU]\MDFLรถรฏNรˆฤต ยฟH ]DPLDVW GR ]Z\NรฏHMNDZLDUQLSDQLHXPDZLDMรˆVLรšZVDORQLHJG]LHSU]\UR]PRZLH LbGREUHMNDZLH]DGEDMรˆWHฤRVZRMHSD]QRNFLH0RฤOLZRฤ‚FLMHVWWDNZLHOH

:\NRU]\VWDMSRWHQFMDรฏNDUWNOLHQWรถZ .DUW\ NOLHQWD WR QLH W\ONR QDU]รšG]LH NWรถUH SRPDJD &L ]DSHZQLDรŠ OHSV]รˆ REVรฏXJรš 7R WDNฤH VNDUEQLFD SLรšNQ\FK KLVWRULL R Z\MรˆWNRZ\FK SU]HPLDQDFK.DฤGH]GMรšFLHฤทSU]HGLSRฤตWRRSRZLHฤ‚รŠ]HV]F]รšฤ‚OLZ\P ]DNRรฑF]HQLHPSRND]XMรˆFDZVSDQLDรฏHHIHNW\7ZRMHMSUDF\1LH]DFKRZXMWHJRGODVLHELH3RNDฤZV]\VWNLPMDNLHUH]XOWDW\PRJรˆRVLรˆJQรˆรŠ SRZLHU]DMรˆF&LVZRMH]DXIDQLH3URPXMVZRMHXVรฏXJL]DSRPRFรˆKLVWRULL ]DGRZRORQ\FKNOLHQWรถZNWรถU]\G]LรšNL7ZRMHMZLHG]\LXPLHMรšWQRฤ‚FLRP SRF]XOLVLรšOHSLHMOXESRNRQDOLSUREOHP\XURGRZR]GURZRWQH:\NRU]\VWDMPRFKLVWRULL]KDSS\HQGHP 3RUXV]DQLHHPRFMLLZ\REUDฤ›QLWRGRVNRQDรฏ\VSRVรถEQDVNXWHF]QรˆSURPRFMรšXVรฏXJLSURGXNWรถZDWDNฤHEXGRZDQLHVLOQLHMV]\FKZLรš]L]NOLHQWDPL.LHG\UHODFMHQLHVรˆF]\VWR]DZRGRZHDSRV]F]HJรถOQHSR]\FMH ]RIHUW\WRFRฤ‚ZLรšFHMQLฤV]W\ZQHSURFHGXU\NDฤGDZL]\WDZVDORQLH VWDMHVLรšSU]\JRGรˆ5\WXDรฏHPQDNWรถU\NOLHQFLF]HNDMรˆ]QLHFLHUSOLZRฤ‚FLรˆLRNWรถU\PFKรšWQLHRSRZLHG]รˆVZRLP]QDMRP\PLEOLVNLP : EXGRZDQLX SR]\W\ZQ\FK UHODFML L JURPDG]HQLX SLรšNQ\FK KLVWRULL Rb SU]HPLDQDFK GRNRQDQ\FK 7ZRLPL UรšNDPL SRPRฤH &L GREU\ V\VWHP GR ]DU]รˆG]DQLD VDORQHP IU\]MHUVNLP :HMGฤ› QD ZZZYHUVXPSO Lb]DF]QLMNRU]\VWDรŠ]DGDUPR


porady Zarzฤ…dzanie salonem

Coaching W ostatnich latach sล‚owo coaching zrobiล‚o bardzo duลผฤ… karierฤ™ w biznesie i ล›wiecie tak zwanego rozwoju osobistego. Chodzi generalnie o proces, w ktรณrym ktoล› nie tyle mรณwi nam, co mamy robiฤ‡, tylko inspiruje do samodzielnego znajdowania rozwiฤ…zaล„. &RDFK UรถฤQL VLรš ]DWHP RG GRUDGF\ NWรถU\ SUH]HQWXMH QDMOHSV]H MHJR ]GDQLHP UR]ZLรˆ]DQLD &RDFK ]DGDMH S\WDQLD SR]ZDODMรˆFHXฤ‚ZLDGRPLรŠVRELHFRฤ‚RF]\PZF]Hฤ‚QLHMQLH P\ฤ‚OHOLฤ‚P\0RฤHWHฤGDรŠLPSXOVGRSRGMรšFLDG]LDรฏDรฑVรฏXฤรˆF\FKQDV]HPXUR]ZRMRZL 1LHVWHW\ QLHNWรถUH VรฏRZD RSLVXMรˆFH MDNLHฤ‚ G]LDรฏDQLD ]DF]\QDMรˆ ฤ\รŠ ZรฏDVQ\P ฤ\FLHP L E\ZDMรˆ VWRVRZDQH Z LQQ\FK NRQWHNVWDFK L ]QDF]HQLDFK 7DN WHฤ VWDรฏR VLรš ]H VรฏRZHP coachingNWรถUHGRF]HNDรฏRVLรšZLHOXRGPLDQ=DPLDVWPรถZLรŠRWHUDSLLURG]LQRIHURZDQ\MHVWFRDFKLQJSDU=DPLDVW SURIHVMRQDOQHMSRUDG\GRW\F]รˆFHMRGFKXG]DQLDSRMDZLรฏVLรš FRDFKLQJGLHW\:PLHMVFHWUHQLQJXURZHURZHJRRIHURZDQ\MHVWFRDFKLQJURZHURZ\8VรฏXJDWHJRURG]DMXMHVWRF]\ZLฤ‚FLHGXฤRGURฤV]DQLฤWUDG\F\MQHSUDNW\NL &RDFKLQJPRฤHPLHรŠGXฤH]QDF]HQLHZ]DU]รˆG]DQLXOXGฤ›PLZ]ERJDFDMรˆFDQLHNLHG\QDZHWHOLPLQXMรˆFGRW\FKF]DVRZHSRGHMฤ‚FLH3U]Hฤ‚OHGฤ›P\]DWHPUรถฤQLFHPLรšG]\WUDG\F\MQ\PDFRDFKLQJRZ\PVW\OHP]DU]รˆG]DQLD : SLHUZV]\P SU]\SDGNX PHQHGฤHU XZDฤD ฤH ZรฏDG]D ZLรˆฤH VLรš ] ]DMPRZDQ\P VWDQRZLVNLHP ฤผ 3RQLHZDฤ WR MD]DU]รˆG]DPZLรšFPRJรšWUDNWRZDรŠOXG]L]JรถU\ฤผP\ฤ‚OL WUDG\F\MQ\ PHQHGฤHU : SU]\SDGNX FRDFKLQJRZHJR VW\OX]DU]รˆG]DQLDQDDXWRU\WHWWU]HEDVRELH]DVรฏXฤ\รŠ:W\P Z\SDGNXQDOHฤ\EXGRZDรŠGREUHUHODFMHLGEDรŠRUR]ZLMDQLHOXG]L3UDFRZQLF\NWรถU]\ZLG]รˆฤHV]HIRZL]DOHฤ\QD LFKUR]ZRMXF]XMรˆGRQLHJRV]DFXQHN 3R GUXJLH WUDG\F\MQ\ PHQHGฤHU GDMH LQVWUXNFMH SUDFRZQLNRP ] NROHL PHQHGฤHUFRDFK NRQVXOWXMH UR]ZLรˆ]DQLD 7R MHVW SU]HรฏRPRZD UรถฤQLFD Z UR]XPLHQLX ]DU]รˆG]DQLD : PLHMVFH ZV]\VWNRZLHG]รˆFHJR V]HID SRMDZLD VLรš RVRED RGSRZLHG]LDOQD]DEL]QHVDOHOLF]รˆFDVLรš]H]GDQLHP]HVSRรฏXPDMรˆFDGHPRNUDW\F]QHSRGHMฤ‚FLHGROXG]L3UDFRZQLF\PDMรˆZWDNLFKZDUXQNDFKSRF]XFLHDXWRQRPLLNWรถUH SR]\W\ZQLHZSรฏ\ZDQDLFKPRW\ZDFMรš 3R WU]HFLH PHQHGฤHU R WUDG\F\MQ\P VW\OX ]DU]รˆG]DQLD ZbSHZLHQVSRVรถEFKURQLVZRLFKOXG]LSU]HGSRSHรฏQLDQLHP

190

EรฏรšGรถZSRSU]H]PรถZLHQLHLPFRPDMรˆURELรŠ=NROHLPHQHGฤHUFRDFK ]DFKรšFD GR SRGHMPRZDQLD UR]VรˆGQHJR U\]\ND7XWDMG]LDรฏDQLHSU]HELHJD]JRGQLH]]DVDGรˆฤHEH] HNVSHU\PHQWRZDQLD L SRGHMPRZDQLD QLHRF]\ZLVW\FK GHF\]ML QLH PD UR]ZRMX 5ROรˆ PHQHGฤHUD Z SRGHMฤ‚FLX FRDFKLQJRZ\PQLHMHVWE\FLH]DOรšNQLRQ\PURG]LFHPFKURQLรˆF\PG]LHFNRSU]H]ZV]HONLPQLHEH]SLHF]HรฑVWZHPDUDF]HM PรˆGU\P RSLHNXQHP GDMรˆF\P SU]\]ZROHQLH QD SR]QDZDQLHQRZHJR .ROHMQDUรถฤQLFDGRW\F]\VWRVXQNXGRVZRLFKEรฏรšGรถZ7UDG\F\MQ\ PHQHGฤHU PD F]รšVWR RSรถU SU]HG SU]\]QDQLHP VLรšGREรฏรšGX0\ฤ‚OLZรถZF]DVฤHPRฤHWRSRGZDฤ\รŠMHJR DXWRU\WHW GODWHJR WHฤ VZRMH QLHSRZRG]HQLD F]\ EรฏรšGQH GHF\]MH ]U]XFD QD F]\QQLNL ]HZQรšWU]QH -HGQ\P VรฏRZHP ฤผZV]\VF\LQQLVรˆZLQQLW\ONRQLHRQ=NROHLPHQHGฤHUFRDFK QLH ZLG]L ZLรšNV]HJR SUREOHPX Z W\P DE\ SU]\]QDรŠ VLรšGRQLHWUDIQHMGHF\]MLF]\G]LDรฏDQLD3DUDGRNVSROHJDQD W\PฤHRWZDUWHXMDZQLHQLHVZRMHJREรฏรšGXVSU]\MDV]DFXQNRZLL]DXIDQLXSRGZรฏDGQ\FK1DRJรถรฏPDP\GREUH]GDQLH R OXG]LDFK NWรถU]\ SU]\]QDMรˆ VLรš GR QLHWUDIQHM GHF\]ML DOERLQQHJREรฏรšGX :UHV]FLH PHQHGฤHU WUDG\F\MQ\ F]HUSLH SU]\MHPQRฤ‚รŠ ] VDPHJR IDNWX SRVLDGDQLD ZรฏDG]\ %DUG]LHM OXE PQLHM VXEWHOQLH SRGNUHฤ‚OD NWR WX U]รˆG]L 3R]D W\P RGF]XZD WHฤ GXฤรˆVDW\VIDNFMรš]WHJRฤHQDRJรถรฏOHSLHM]DUDELDQLฤMHJR SUDFRZQLF\=XSHรฏQLHLQDF]HMP\ฤ‚OLPHQHGฤHUFRDFK-HJR JรฏรถZQDVDW\VIDNFMDZLรˆฤHVLรš]FRUD]Z\ฤV]\PSR]LRPHP SUDFRZQLNรถZ NWรถU]\ QLHMHGQRNURWQLH SU]HZ\ฤV]DMรˆ JR SRGUรถฤQ\PLZ]JOรšGDPL.LHUXMHVLรš]DVDGรˆฤHรฏDWZRMHVW ]DU]รˆG]DรŠ VรฏDEV]\PL RG VLHELH D ]QDF]QLH WUXGQLHM SU]HZRG]LรŠSUDFRZQLNRPRVLรˆJDMรˆF\PEDUG]RZ\VRNLSR]LRP VZRLFKXPLHMรšWQRฤ‚FL 5HDVXPXMรˆF FRDFKLQJRZ\ VW\O ]DU]รˆG]DQLD MHVW SU]\V]รฏRฤ‚FLรˆQRZRF]HVQ\FKฤŸUPEH]Z]JOรšGXQDLFKZLHONRฤ‚รŠ Moderator


porady Psychologia

Czy możemy polegać na naszej pamięci? W jednym z eksperymentów psychologicznych jedna grupa kobiet otrzymała charakterystykę mężczyzny jako osoby: inteligentnej, pracowitej, impulsywnej, krytycznej, upartej i zazdrosnej. Druga grupa otrzymała opis mężczyzny składający się z następujących cech: zazdrosny, uparty, krytyczny, impulsywny, pracowity i inteligentny. Po pewnym czasie kobiety w obu grupach oceniały, na ile chciałyby spędzić wieczór z tym mężczyzną. Większym powodzeniem cieszył się pierwszy, mimo że podane były charakterystyki identyczne. Jedyna różnica polegała na kolejności prezentowanych cech. : SLHUZV]\P SU]\SDGNX RSLV ]DF]\QD VLÚ RG SR]\W\ZQ\FKZïDĂFLZRĂFLDZGUXJLPRGQHJDW\ZQ\FK&R]DWHP VSRZRGRZDïR WDNL Z\QLN" 1DV]D SDPLÚÊ PD VZRMH SUHIHUHQFMH:QLHNWöU\FKSU]\SDGNDFKZ\UöĝQLDLQIRUPDFMH NWöUH SRMDZLDMÈ VLÚ QD SRF]ÈWNX -HĂOL QLH ]DSDPLÚWDP\ FDïRĂFL SU]HND]X WR LVWQLHMH ZLÚNV]D V]DQVD ĝH SLHUZV]H MHJR HOHPHQW\ SR]RVWDQÈ Z QDV]\P XP\ĂOH 7DN WHĝ VLÚ VWDïRZbRSLVDQ\FKEDGDQLDFKQDGSUHIHUHQFMDPLRGQRĂQLH PÚĝF]\]Q\7HFHFK\NWöUH]RVWDï\SRGDQHMDNRSLHUZV]H OHSLHMķXVDGRZLï\VLÚĵZSDPLÚFLLZ\ZDUï\ZSï\ZQDGHF\]MÚ : SV\FKRORJLL WDNLH ]MDZLVNR QD]\ZD VLÚ HIHNWHP SLHUZV]HñVWZD $OHE\ZDMÈV\WXDFMHJG\Z\VWÚSXMHRGZURWQDWHQGHQFMD SROHJDMÈFD QD OHSV]\P ]DSDPLÚW\ZDQLX RVWDWQLFK WUHĂFL 1D]\ZDP\MÈHIHNWHPĂZLHĝRĂFL:NDĝG\PUD]LHĂURGNRZDF]ÚĂÊSU]HND]XMHVW]Z\NOHQDMVïDELHMSDPLÚWDQD

: LQQ\P EDGDQLX SRND]DQR GZöP JUXSRP OXG]L ğOP SUH]HQWXMÈF\ WHQ VDP Z\SDGHN VDPRFKRGRZ\ : MHGQHM JUXSLH SRSURV]RQR DE\ XF]HVWQLF\ RV]DFRZDOL SUÚGNRĂÊ SRMD]GXNWöU\XGHU]\ïZLQQ\ZW\P karambolu. W druJLHMSRSURV]RQRRRNUHĂOHQLHSUÚGNRĂFLZW\P incydencie. 2ND]DïRVLÚĝHZSLHUZV]\PSU]\SDGNXĂUHGQLÈSUÚGNRĂÊ RV]DFRZDQR QD RNRïR NPK D Z GUXJLHM W\ONR QD NPK 7D VDPD V\WXDFMD RGPLHQQH RFHQ\ :QLRVHN ļ OXG]LH UöĝQLH ]DSDPLÚWXMÈ IDNW\ Z ]DOHĝQRĂFL RG WHJR FR LPVXJHUXMHP\$ZUDFDMÈFGRVDPHJREDGDQLDSRNLONX GQLDFK SRSURV]RQR XF]HVWQLNöZ DE\ RGSRZLHG]LHOL QD S\WDQLH F]\ ZLG]LHOL WDP VWïXF]RQÈ V]\EÚ NWöUHM Z U]HF]\ZLVWRĂFL QLH E\ïR : JUXSLH NWöUD RFHQLDïD NDUDPERO SURFHQW RVöE RGSRZLHG]LDïR WZLHUG]ÈFR 1DWRPLDVW ZĂUöG RVöE NWöUH REVHUZRZDï\ LQF\GHQW MHG\QLH SURFHQW ķ]DXZDĝ\ïRĵ VWïXF]RQÈ V]\EÚ 2SLVDQ\ HIHNW SV\FKRORJRZLHQD]\ZDMÈIDïV]\Z\PLZVSRPQLHQLDPL

&LHNDZD]DOHĝQRĂÊGRW\F]\WHJRNWöU\HIHNWļSLHUZV]HñVWZDF]\ĂZLHĝRĂFLļMHVWVLOQLHMV]\-HĂOLPDP\SRGMÈÊGHF\]MÚ ]DUD] SR XVï\V]HQLX DUJXPHQWöZ ZöZF]DV OHSLHM G]LDïD HIHNW ĂZLHĝRĂFL -HĂOL QDWRPLDVW GHF\]MD MHVW QLHFR RGURF]RQD Z F]DVLH HIHNW SLHUZV]HñVWZD MHVW VLOQLHMV]\ 7DND SUDZLGïRZRĂÊ PRĝH G]LDïDÊ Z UöĝQ\FK V\WXDFMDFK QDSU]\NïDGZVÈG]LH-HĂOLVÚG]LDZ\VïXFKXMHZNROHMQRĂFL PRZ\ SURNXUDWRUD L REURñF\ D GHF\]MÚ R ZLQLH OXE QLHZLQQRĂFL SRGHMPXMH ]DUD] SR LFK Z\VïXFKDQLX ZöZF]DV PRĝHEDUG]LHMEUDÊSRGXZDJÚDUJXPHQW\REURñF\0DMH ERZLHPĂZLHĝRZSDPLÚFL-HĂOLMHGQDNGHF\]MÚSRGHMPRZDÊEÚG]LHSöěQLHMWRSUDZGRSRGREQLHOHSLHM]DSDPLÚWD PRZÚ SURNXUDWRUD 2F]\ZLĂFLH RVWDWHF]QD GHF\]MD VÚG]LHJRMHVWPHU\WRU\F]QDDOHHIHNW\]ZLÈ]DQH]SDPLÚFLÈ PRJÈPLHÊSHZQH]QDF]HQLH

7DNLH L LQQH EDGDQLD RG ODW SURZDG]L DPHU\NDñVND SV\FKRORJ (OL]DEHWK /RIWXV ,FK ]QDF]HQLH MHVW ROEU]\PLH ]ZïDV]F]D Z NRQWHNĂFLH ZLDU\JRGQRĂFL ĂZLDGNöZ Z VÈG]LH/XG]LHEDUG]RF]ÚVWRķSU]\SRPLQDMÈĵVRELH]GDU]HQLDNWöU\FKZU]HF]\ZLVWRĂFLQLHE\ïR-HĂOLVÈGSRGHMPXMH GHF\]MHQDLFKSRGVWDZLHPRĝHZ\U]ÈG]LÊOXG]LRPGXĝÈ NU]\ZGÚ 3U]\NïDGHP PRJÈ RSLV\ZDQH SU]\SDGNL GRURVï\FKOXG]LNWöU\PVXJHUXMHVLÚĝHPRJOLE\ÊPROHVWRZDQL ZG]LHFLñVWZLHSU]H]URG]LFD6SUDZDNRñF]\VLÚZVÈG]LH SU]\QRV]ÈFROEU]\PLHNRV]W\HPRFMRQDOQHREXVWURQRP -DN ZLGDÊ SDPLÚÊ F]ïRZLHND QLH SU]\SRPLQD DSDUDWX IRWRJUDğF]QHJR NWöU\ ZLHUQLH RG]ZLHUFLHGOD U]HF]\ZLVWRĂÊ 3U]\SRPLQD UDF]HM QRZRF]HVQH PDODUVWZR JG]LH PDODU] GRELHUD VRELH LQWHUHVXMÈFH JR WUHĂFL L F]ÚVWR MHGHIRUPXMH Moderator

191


Najlepsza oferta w Polsce 7RQLHSU]\SDGHNฤH]DXIDรฏRQDPMXฤSRQDG VDORQรถZ


%(’&+$ % + 7™: FALE LOKI KOKI, ul. Lipowa 4e, tel. 44 633 30 00 0 59 %,$ $’$32' 32'/$6 $6.$ .$ FAL FALE E LOKI KOKI, pl. Rubina 17a, tel. 83 344 4 24 70, fax 83 344 24 71, tel. 663 63 63 97 %,$’<6 %,$ ’ 72.FALE LOKI KO KOK KIX XO3LñVNDWHOWHO   WHO %,$’<672.FAL %,$ FA E LOKI KOKIXO6XU 6XUDVN DVNDWHO WHO   %,$’<6 %, ’<672. 72.FALE LOKI KO KOKI K X O:\V]\ñVNL VNLHJR HJR ORNWHOID[ %,(/6.2%,$’$ FALE LOKI %, KI KO OKI K XO2JU 2JURGR RG ZD ZD  WHO H %<'*26=&= FALE LOKI KOKI, XO. RĂFFLXV LXV]NL W WHO O   WHO %<'*26=&= FALE LOKI KOKIXO6 6WDU\\ 5\Q 5\ HNWHO    &+2-1,&( FALE LOKI KOKI,XO.RĂF ĂFLXVV]N ]NLWHO   &,(&+$1™: FALE LOKI KOKI, SO.RRĂFFLXV LXV]NL WHO   &=}672&+2:$ FALE LOKI KOKIXO5] 5]HěQLFND N WHO  WHO (/%/k* FALE LOKI KOKIXO2GURG]HQ HQLD D WHO  *'$”6. FALE LOKI KOKI&+0DGLVRQ QX XO O5DM 5 VNDļSLÚÚWUR WURWWHO *'<1,$ FALE E LOKI LOKI KOKI,XO:ïDG\VïDZD ZD ,9  WHO  */,:,& : ( (F FALE LOKI KI KOKI,XO=Z\FLÚVWZD ZD W WHO  *25 25=™: =™::,(/.232 2/6., FALE LOKI KOKI KI, XO XO0 RĂFFLFNNLHJ LHJRR $(WHOID[WHO *58'=,k'= FALE LOK *5 KI KOKIXO7RUXñVND WHO WHO  WHOID[ .$/,6=)$/(/2.,.2., .,XO*öUQRĂOÈVNDWHO WH    WHO .$72:,&( FALE LOKI KO OKI K XO0RQLXV]NL WHHO  .,(/&( FALE LOKI KOKIX XO 6DQGRPLHUVNDWHO .,(/&( FALE LOKI KOKIXO 3DQRUDPLF]QDWHOWHO .21,1 FALE LOKI KOKIXO6S 6SöïG]LHOFöZWHOWHO ID[ .26=$/,1 FALE LOKI KOKIX XO6SöïG]LHOF]DEWHOID[WHO  .5$.™: FALE LOKI KOKIDO /LVWRSDGDWHOWHO .5$.™: FALE LOKI KOKIXO%RU RUVXF]DWHOID[ .5$.™: FALE LOKI KOKI, ul. Pilotó tów 29, tel. 667 159 392 .5$.™: )$ $/(/2.,.2.,XO0DVDUV UVND N WHO .87 712 1 FAL FALE LOKI KOKI, XO.UöOHZVND WHO 730 300 117 /(* *1,& 1,&$ $ FAL FALE E LOKI KOKI,XO-DZRU]\ñVN VND WHOWHO /(6 (6=12 =12 FA FALE E LOK LOKI KO K KI, ul. Lipowa 34, tel. 65 520 41 78, tel. 782 900 223, fax 65 520 0 12 95 /8%/,1 /8% /,1 FALE LOKI OKI KO OKI KIXO.RZDOVND WH W OWHOWHOID[ ’™'½ ’™' ½ FAL LE LOKI KO KOKI, KI, XO7DGHXV]D.RĂFLXV]]NL N WHOID[WHO ’™'½ ’™' ½ FAL FALE E LOKI LOKI KOKI, KI, XO*HQHUDïD/XFMDQD ¿H ¿HOLJRZVNLHJRWHOWHO WHOID[ ’™ ½ FAL ’™' FALE LOKI OK KOKI,, XO3LRWUNRZVNDWHO 12:< 12 12: <7$5* $5* FAL FALE E LOKI KOKI,XO.ROHMRZD WHO WHOID[ 2/ 2/6 / =7< = 1 FALE LOKI O KO OK OKI KI,XO0D]XUVNDWHO ID[ 2 /( FALE LOKII KO 232 KOKI K X XO O 2]LPVNDļWHO WHO 232/( FALE LOKI KO KOKIIXO O $UP $U LL.UDMRZHMļDWHHOWHO 3,’ ’$ FALE LOKI KO K KIX XO :\V :\VSLD SLDñVNLHJRWHO 3,275.™:75< <%81$ 1 /6. 6.,, FAL FALE E LOKI KOKIXO6ïRZDFNL NLHJRJWHO 3 &. FALE LOKI 3’2 K KO OKI, XO XO. .UöO öOHZL HZLHFN HF DDWHO WHO 3’2 2&. FALE LOKI K KOKI, KI XO X . .UöO UöOHZL HZLHFN HFNDDWHOID[  3’2 2&. & FALE LOKI OKI KO K KI, XO O :\ :\V]R V]RJUR JURG] G]NDORNWH WHO 3’2 3’ ’ &. FAL FALE E LOKI KO KOK KI, &+0D]]RYL RYLDD XO :\V]RJURG]NDORNEWHO  3 1$” FAL 32 32= FALE E LOKI LOKI KO KOKI K X XO O 0XU XUDZD DZD F WHO ID[  32 1$” 32= ” FAL ALE LOKI KOKI KIX XO 'RO ROQD QD:LO :LOGD G WHO ID[  32=1$” 32= 1$”FAL FA E LOKI O KOK KID DO .DU .DUROD ROD 0D 0DUUFLQNRZVNLHJR WHOO 35=(0< 35= (0<¥/ ¥/FAL FA E LOKI LO KOKIIX XO .UD .UDVLñ VLñVN VNLHJRWHO 5$'20 FAL ALE E LOKI LOKI KO KOKI KIX XO.RV .RV]DU ]DURZD RZDORN8WHOID[ 5=(6=™: FALE LOKI KI KO KOKI, KI, XO .Z .ZLD LDWNRZVNLHJRWHOID[ 5=(6=™: FALE LOKI KO K KI, XO0DMDWHOID[ 5<%1,. FALE LOKI KOKI, XO0LNRïDMD5HMDWHO 5<%1,. FALE LOKI KOKIXO3URVWDWHOID[ WHO  6,('/&( FALE LOKI KOKI, XO&]HUZRQHJR.U]\ĝD 40,, tel. t 25 644 31 65, tel. 667 15 59 366, fax 25 644 31 64 6.,(51,(: ,(:,&( ,& FALE LOKI KOKI, ul. 0LUHFNLHJRW WHO32 26 60 0 6’836. FALE LOKI OKI KOKIXO7UDPZDMRZD WH WHO 62612:,(& FALE LOKI KI KO KOKI, K XO7DUJRZDD WHO IDD[ [  67$5*$5'FALE LOKI KOKIXO 3Lï 3LïVX VXGVNLHJRWHO  WHO 67$52* 67$ 52*$5' 52* $5' $5 5 *' * $”6.,FALE LOKI KOKIXO-DJLHïï\ WH WHO  68 $’. 68: ’ , FAL FALE EL LOKI OK KOKIXO1RQLHZLF]DWHO  WHO  6=&=(&,1 FALE LOKI OKI KO KOKI, KI XO.X6ïRñFXWHO KI,   ID[ 6=&=(& = ,1 , FALE LOKI KOKI, 2V6 6ïRQ ïRQHF] H QHXO5 5\GO \GODD N NWHO  7$51™: ™ FALE E LOKI LOKI KOKI,XO6WDURGÈ RGÈEUR EURZVN ZVNDD WHO W WHO  ID[  720$6= 720 $6=™: ™:0$=2:,(&. (&.,, FALE LOKI KOKI,SO.RĂFLXV]NLWHO 725 58” 8 FAL FALE E LOKI KI KO KOKI, KI XO0 0RVW RV RZD WHOWHO ID[ 7258” 725 8 FAL 8” FALE E LOKI LOKI KI KO KOKI, KI, XO XO¥ZLÚWHM HM .D . WDU]\Q\WHOID[ :$56=$:$ FALE LOKI KO OKI, XOO.ZLDWRZ RZDWHOID[WWHO H :$56=$:$ FALE LOKI KO OKI, KII XO X ' ']LH ]LHOQD W WHOWHOID[  :$56=$ :$5 6=$:$ :$ FAL FA E LOKI KOKI, XO5 XOO5 5RH RHQWJHQD WH WHOWHO :$56=$:$ FALE LOKI KI KOKI,XO. .RQ R UDW RQG UDWRZL Z F]D ORN OR WHO ID[ :$56=$:$ FALE LOKI KO KOKI,XO%RUD UD.R .R . PRU PRURZV R NLHJR WHO WHOID[ :’2&’$:(. FALE LOKI KO OKI K SO:ROQRĂ QRĂ RĂĂFL WHO  ID[ :52&’$: FALE LOKI KOKI, XOO' DZLGD  WHO O    ID[ :52&’$: FALE LOKI KOKI,XO6 6]\ERZFRZD ZD WH WHO  ID[ ID[  =$%5=( FALE LOKI KOKI, XO:ROQRĂFL Ă WHOO  ID[ =$02¥m FALE LOKI KOKIXO’XNDVLñ ñVNLHJRļ6.$ 6. .$53$ . 53$WHO H  =,(/21$*™5$FALE LOKI KOKI,XO$ $QLH Q OL.U]\ZRRñ ñ ñ WHO H I ID[ =,(/21$*™5$)$/(/2.,.2.,XO.XSL SLHFNDWHO O  WHO  


Czasopismo Kreatywnego Fryzjera

zima 2019 Rok XXI N r 4 (86) b e z p ła t n y ISSN 2084-798X

FaleLokiKoki

Odkryj nieskończone formy piękna!

Czasopismo Kreatywnego Fryzjera

TRENDY Kolekcje fryzur INSPIRACJE Z WYBIEGÓW

Nowy spray zwiększający objętość!

NOWOŚĆ

TARGI

Profesjonalny spray do stylizacji włosów z certyfikatami Icea Vegan i Love Nature!

Beauty Days Uroda Salon International Hair Forum STYLOWY SALON w zabytkowej kamienicy

wyjątkowo lekka formuła nie obciąża włosów gwarantuje objętość i sprężystość fryzury po użyciu włosy pozostają przyjemne w dotyku

Mistrzostwa Świata we Fryzjerstwie Polacy z PUCHAREM ŚWIATA!

ALTERNATIVE HAIR SHOW

Święto sztuki fryzjerskiej

Dostępny w sprzedaży od grudnia!

ZIMA 2019

NOWA 2'6’21$

Antoine de Paris

MARTA ORZESZYNA o polskim wizjonerze fryzjerstwa

Profile for Studio DaVinci Agencja Reklamowa Sp. z o.o.

Fale Loki Koki #86  

Czasopismo Kreatywnego Fryzjera

Fale Loki Koki #86  

Czasopismo Kreatywnego Fryzjera

Profile for yasioo
Advertisement