Page 1

wiosna 2019 Rok XXI N r 1 (83) b e z p ła t n y ISSN 2084-798X

FaleLokiKoki Czasopismo Kreatywnego Fryzjera

TRENDY FRYZURY MODA MAKIJAŻ

EcoLovers EKOLOGIA W SALONIE

PORADY

Aranżacje wnętrz ATELIER W STYLU RETRO

INSTAGRAM – promuj swój salon

Felieton SELFIE, WIĘC JESTEM

WIOSNA 2019

NOWA ODSŁONA

Andrzej Matracki Najtrudniej jest obronić tytuł


baw się włosami


Kidding! To nowe produkty marki Kemon opracowane z myślą o najmłodszych, przeznaczone do użytku od 3. roku życia. Wzbogacone są o organiczne substancje aktywne i zawierają do 93% składników naturalnych.

#kemonpolska


WWW.DAVINES.COM FACEBOOK.COM/DAVINESPOLSKA FACEBOOK.COM/DAVINESOFFICIAL


7:2-$:<-Å7.2:2ĚÇ 32586=$Ě:,$7

9,(:7212:$'(0,3(50$1(171$.2/25<=$&-$2.:$Ě1<03+ .7”5$=$3(:1,$:Ă2620:<-Å7.2:<32Ă<6.,2%-Ù72ĚÇ /,1,$32:67$Ă$35=<3(Ă1<0326=$12:$1,8Ě52'2:,6.$ =$:,(5$2''26.Ă$'1,.”:32&+2'=(1,$1$785$/1(*2 %,2'(*5$'2:$/1<&+:ѝ


Drodzy Czytelnicy Przed Wami pierwsze w tym roku wydanie naszego magazynu. Mam nadziejÄ&#x2122;, Ĺźe z zainteresowaniem zajrzycie na nasze Ĺ&#x201A;amy. W wiosennym numerze zamieszczamy informacje o nowych produktach i aktualnych trendach. Obok branĹźowych nowoĹ&#x203A;ci pokazujemy kosmetyki i kuracje, ktĂłre pomogÄ&#x2026; zadbaÄ&#x2021; o wĹ&#x201A;osy wymagajÄ&#x2026;ce wzmocnienia czy regeneracji po zimowych miesiÄ&#x2026;cach. WĹ&#x203A;rĂłd kolekcji fryzur znajdziecie kilka propozycji z najmodniejszym kolorem roku â&#x20AC;&#x201C; odcieniem koralowym. ZachÄ&#x2122;cam teĹź do zapoznania siÄ&#x2122; z wiosennymi trendami proponowanymi przez projektantĂłw i wizaĹźystĂłw. W modzie róşnorodnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; â&#x20AC;&#x201C; dominowaÄ&#x2021; bÄ&#x2122;dÄ&#x2026; stylizacje stonowane oraz bardziej odwaĹźne. Podobnie jest w makijaĹźu, gdzie mamy lekkoĹ&#x203A;Ä&#x2021;, a obok mocne akcenty.

1DRNĂŻDGFH

.ROHNFMDġ%OXVKľ0DUN/HHVRQ )U\]XUD0DUN/HHVRQ GOD5HYORQ3URIHVVLRQDO )RWR5LFKDUG0LOHV 0DNHXS1LNNL:ROII 6W\OL]DFMD0 5

JuĹź chyba nikt nie ma wÄ&#x2026;tpliwoĹ&#x203A;ci, jak waĹźnym elementem promocji salonu w dzisiejszych czasach jest obecnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; w mediach spoĹ&#x201A;ecznoĹ&#x203A;ciowych. To Ĺ&#x203A;wietne narzÄ&#x2122;dzie do pokazania swojej pracy i pozyskania nowych klientĂłw. PoruszaliĹ&#x203A;my juĹź ten temat chociaĹźby w jesiennym numerze. Tym razem w dziale Porady znajdziecie artykuĹ&#x201A; podpowiadajÄ&#x2026;cy, jak umiejÄ&#x2122;tnie promowaÄ&#x2021; swĂłj salon na Instagramie. Do tego tematu nawiÄ&#x2026;zuje teĹź RafaĹ&#x201A; Potomski w swoim kolejnym felietonie. Aby byÄ&#x2021; rozpoznawalnym, trzeba funkcjonowaÄ&#x2021; w mediach spoĹ&#x201A;ecznoĹ&#x203A;ciowych, ale zachowujÄ&#x2026;c przy tym pewien umiar i granice. GorÄ&#x2026;co polecam. W ramach naszych wywiadĂłw rozmawiamy z Andrzejem Matrackim. Ten ceniony i utytuĹ&#x201A;owany stylista, a teraz prezydent najwiÄ&#x2122;kszej Ĺ&#x203A;wiatowej federacji fryzjerskiej OMC na EuropÄ&#x2122; ZachodniÄ&#x2026;, opowiada o swojej drodze na fryzjerski szczyt. MĂłwi o ciÄ&#x2122;Ĺźkiej pracy, wyrzeczeniach i ogromnych emocjach, ktĂłre towarzyszÄ&#x2026; konkursowym zmaganiom. ĹťyczÄ&#x2122; miĹ&#x201A;ej lektury!

Z pozdrowieniami

 Redaktor naczelna

Wydawca: 32/:(//6S]bRR, XO2ĂŻRZLDQD%\GJRV]F] WHOID[ ZZZPDJD]\QIDOHORNLNRNLSO 5HGDNWRUQDF]HOQD6WHIDQLD'RZJLDĂŻĂŻR7DEDND HPDLOVWHQLD#VWXGLRGDYLQFLSO :VSÜïSUDFDUHGDNF\MQD 6ĂŻDZRPLU-DUPXÄ?-RZLWD5RVD+HQU\N-HU]\6WDZVNL 5HNODPD WHONRP 2SUDFRZDQLHSURMHNWXLbSU]\JRWRZDQLHGRGUXNX 6WXGLRGD9LQFL$JHQFMD5HNODPRZD XO.RÄ&#x201A;FLXV]NL%\GJRV]F]WHOID[ HPDLOVHNUHWDULDW@VWXGLRGDYLQFLSOZZZVWXGLRGDYLQFLSO 5HGDNFMD .DPLOD0LFKDĂŻRZVND$OHNVDQGUD5R]PDU\QRZVND5DGF]XN0RQLND6RPPHU .RUHNWD 3DZHĂŻ%DUDQRZVNL 3URMHNWJUDÄ&#x;F]Q\$OHNVDQGUD5R]PDU\QRZVND5DGF]XN 6NĂŻDGLbĂŻDPDQLH .RQUDG0LFKDĂŻRZVNL 'UXN 'UXNDUQLD,QWHUDNXO*U]Ă&#x161;S\&]DUQNĂśZ 5HGDNFMD]DVWU]HJDVRELHSUDZRGRUHGDJRZDQLDQDGHVĂŻDQ\FKWHNVWĂśZLbQLHRGSRZLDGD ]DWUHÄ&#x201A;Ă&#x160;]DPLHV]F]RQ\FKUHNODP:\GDZFDLbUHGDNWRUQDF]HOQ\PDMĂ&#x2C6;SUDZRRGPĂśZLĂ&#x160; ]DPLHV]F]HQLDRJĂŻRV]HQLDLbUHNODP\MHÄ?HOLLFKWUHÄ&#x201A;Ă&#x160;OXEIRUPDMHVWVSU]HF]QD]bOLQLĂ&#x2C6; SURJUDPRZĂ&#x2C6;EĂ&#x2C6;GÄ&#x203A;FKDUDNWHUHPSXEOLNDFML 3UDZRSUDVRZHDUWSNW 5HGDNFMDQLH RGV\ĂŻDPDWHULDĂŻĂśZSU]H]QDF]RQ\FKGRSXEOLNDFMLZbUXEU\FH7UHQG\ QLH]DPĂśZLRQ\FK :V]HONLHSUDZD]DVWU]HÄ?RQH 1DNĂŻDG 20 000

8


Dla małych dzieci bez focha! W 27. Finale WOŚP blisko 200 Partnerskich Salonów marki Kemon zebrało na szczytny cel 424 027,73 zł! Łącznie w dotychczasowych 14 fryzjerskich Finałach zebrano 2 369 653,70 zł! Gratulujemy i dziękujemy z całego serca w imieniu swoim i dzieciaków!

! a m e i S

Foto: Szymon Aksienionek, Ola Drutkowska, Paweł Krupka, Michał Kwaśniewski


:\ZLDG

3UH]HQWDFMH

$UDQĝDFMHZQÚWU]

str. 170

str. 70

str. 184

Andrzej Matracki

Konkurs EcoLovers

Atelier w stylu retro

:LHORNURWQ\ PLVWU] ĂZLDWD ZH IU\]MHU VWZLH=VXNFHVDPLWUHQXMHSROVNÈNDGUÚ 1DOHĝ\ GR JURQD QDMOHSV]\FK IU\]MHUöZ LbHNVSHUWöZZG]LHG]LQLHNRQNXUVöZ7H UD]SRZLHU]RQRPXIXQNFMÚ3UH]\GHQWD 20&(XURSH:HVWHUQ=RQH

:ïRVNDPDUND'DYLQHV]QDQDMHVW]SUR HNRORJLF]Q\FKSURMHNWöZGRNWöU\FK]D SUDV]DIU\]MHUöZ7\PUD]HPVDORQ\Z]LÚ ï\XG]LDïZNRQNXUVLHNWöU\SRND]DïMDN PRĝQDķGDÊGUXJLHĝ\FLHRSDNRZDQLRP SURGXNWöZĵ

6DORQ.DWDU]\Q\=ïDPDQLHFWRSU]HVWU]Hñ ] QLHSRZWDU]DOQ\P PDJLF]Q\P NOLPD WHP =QDOD]ï\ VLÚ WX ]DUöZQR HOHPHQW\ Z\SRVDĝHQLD]ODWLMDNLQRZR F]HVQHVSU]ÚW\7RPLHMVFHNWöUHRG]ZLHU FLHGODPLïRĂÊZïDĂFLFLHONLQLHW\ONRGRIU\ ]MHUVWZDDOHLGRV]WXNL

Spis treści Kalendarium

Uroda

 :DĝQLHMV]HZLRVHQQHVSRWNDQLDEUDQĝRZH

 :LRVQDZPDNLMDĝX

Nowości

Moda

    

&RXOHXUV&RXWXUHļNRORU\]DFMD63$ :HHN(QULFKLQJ+DLU7UHDWPHQWRG%DOPDLQ+DLU&RXWXUH .HPRQ$FW\YDELR 1RZRĂFLPDUNL.HPRQ 7ZRMDZ\MÈWNRZRĂÊSRUXV]DĂZLDW 1RZDRGEXGRZD5DLQ'DQFH$UWHJR 5D]HPSU]HFLZZ\SDGDQLXZïRVöZ -HGQRUD]RZDEU]\WZDļSHQ5$=25RQH 6]DEORQ\GR+DLU7DWWRR  7RYDUHV

 )UXIUXZLRVQD

Prezentacje

Szkolenia

 .RVVZHOO0DFDGDPLD1DWXUDO2LO  .RORU\]DFMDLSLHOÚJQDFMDMHGQRF]HĂQLH  :LRVHQQHSU]HEXG]HQLH],QWHQVLV  0LUDĠRUHV6WXGLR  &XOXP1DWXUDZ3ROVFH  3URGXNW\VLHFL)DOH/RNL.RNL  7RPDV]6FKPLGWļķ3RSHïQLïHPNVLÈĝNÚĵ  MHVWHPIU\]MHUHPPRQWLEHOOR  5LFD  (FR/RYHUVUDWXMÈ=LHPLÚ

 -Ú]\NDQJLHOVNLZEUDQĝ\IU\]MHUVNLHM  3HUIHNF\MQHVWU]\ĝHQLDJHRPHWU\F]QH  %DOPDLQ+DLU&RXWXUH  6]NROHQLD$%&&XW $GYDQFHG9LGDO6DVVRRQ$FDGHP\

    

Męska strefa   

  

0DWRZ\SXGHUSRGELMDEDUEHUVNLĂZLDW 7RYDUHV $UWLVWLTXH0DOH&R 6WHDP3XQN6KRZE\$GDP6]XOF%DUEHU7HDP $GDP6]XOF%DUEHUļSRGVXPRZDQLHU

Trendy  5RVV&KDUOHV(QY\%DUEHUV$OEHUWR6DOYDGRU.HPRQ 1HYLWDO\$OH[DQGHU7XUQEXOO0RQWLEHOOR0LOD3URIHVVLRQDO 5LFD'DYLQHV$WHOLHU3RWRPVNL7RQL *X\$UWHJR 0DUN/HHVRQ8OLVHV3HOXTXHURV0D\WH*DUURWH (ULF0DXULFH/DXULH&HVDUL-DPLH6WHYHQV(OLVH$QWRLQH :LOOLDP'H5LGGHU5REHUW(DWRQ)HOLFLWDV2UGÁV -DVRQ+DOO%HDXW\8QGHUJURXQG$JDWD.RZDOVND *LQD&RQZD\0LFKHOOH*ULIğQ

Felieton  5DIDï3RWRPVNLļ6HOğHZLÚFMHVWHP

Wydarzenia  2GNU\M)8785(IU\]MHUVWZD  0RQWLEHOOR+DLU$IIDLU  'DYLQHV9LEH6KRZ  ,,HG\FMD+DLU&RGHE\,QWHQVLV  5HIHFWR&LOQD.RQJUHVLHL7DUJDFK/1( RUD]/22.LEHDXW\9,6,21  /22.L%HDXW\9,6,21

Edukacja

Wywiad

 'LDJQR]DGR]DELHJöZIU\]MHUVWZDPÚVNLHJR

 $QGU]HM0DWUDFNL  ,]DEHODL0DUFLQ*öUQ\  .DUROLQD6]HZF]\N  $GULDQ6NRSLñVNL  3DXOLQD6HUZLQ  'DULXV]6\JHQWRZVNL

Porady  :LRVHQQHRGFKXG]DQLH  ,QVWDJUDPSRNDĝNOLHQWRPMDNSUDFXMH7ZöMVDORQ  =DU]ÈG]DQLHVDORQHPļ5R]ZLMDQLHWDOHQWöZ  3V\FKRORJLDļ3RUöZQDQLD]LQQ\PLOXGěPL

Aranżacje wnętrz  $WHOLHU.DWDU]\Q\=ïDPDQLHF

10


PLATYNOWY BLOND:'=,(├Л ,2&+521$:├Й26┬Х: CHCESZ :,('=,(├Д JAK? рвоW

MILA SILVER S PLEX k3A/!ржФ2 k3A/!ржФ2-!&3┬Н;32├Х> k,832k,832--96!/!>─Ъ├Х02! k'9;8<0 k'9;8<0;<8@A</'>─Ъ39@ k├ж!;>@> k├ж!;>@><рз╣@$-<g┬И683&<0;A!1-!9;┬К k3рз╣┬г-> k3рз╣┬г->3ржФргЧ0-┬г0<083;2'+383A/!ржФ2-!2-!>┬И&A-'реШ k;8A@1 k;8A@1</'2!;<8!┬г2'6 90├Х8@+─Ъ3>@->─Ъ39├Х>

ZYSKAJ RZESZE ZADOWOLONYCH KLIENTEK! STOSUJ MILA SILVER PLEX! Polecam

Dyrektor kreatywny Mila Pro

www.milapro.eu


kalendarium

Wiosna 2019 Ważniejsze spotkania branżowe

10â&#x20AC;&#x201C;12 marca

IBS New York â&#x20AC;&#x201C; Nowy Jork, USA www.ibsnewyork.com

15â&#x20AC;&#x201C;18 marca &RVPRSURI%RORJQDļ%RORQLD:ïRFK\ www.cosmoprof.it

30â&#x20AC;&#x201C;31 marca

Top Hair â&#x20AC;&#x201C; Düsseldorf, Niemcy ZZZWRSKDLULQWHUQDWLRQDOFRP

6â&#x20AC;&#x201C;7 kwietnia

Forum Fryzjerstwa LOOK ļ3R]QDñ www.look.mtp.pl

6â&#x20AC;&#x201C;8 kwietnia

Cosmobeauty â&#x20AC;&#x201C; Barcelona, Hiszpania www.cosmobelleza.com

1â&#x20AC;&#x201C;3 czerwca

Premiere Orlando â&#x20AC;&#x201C; Floryda, USA ZZZSUHPLHUHVKRZVFRP

8â&#x20AC;&#x201C;10 czerwca

Hair Expo â&#x20AC;&#x201C; Sydney, Australia ZZZKDLUH[SRDXVWUDOLDFRP

12 m


3 Claveles SRZVWDรŠRZU LMHVWMHGQ\P]QDMOHSV]\FK SURGXFHQWยตZNXW\FKIU\]MHUVNLFKQRร—\F QDรZLHFLH&KDUDNWHU\]XMHVLร‡ FLรƒJรŠ\P]DDQJDร—RZDQLHPZMDNRรร… LQQRZDF\MQRรร…LGHVLJQ ISO 9001: 2015 SRWZLHUG]D LFHUW\ฤ†NXMHSURFHV\ 6]XNDMZKXUWRZQLDFKIU\]MHUVNLFK 352)(6-21$/1(12ร–<&=.,)5<=-(56.,(='2ร–<:271,ร‚*:$5$1&-ร‚352'8&(17$ materiaล‚y reklamowe ogรณlne indd 1

2019-02-04 14:42:37


6–7 kwietnia 2019 TARGI LOOK POZNAŃ

Szczegóły oferty u Twojego Doradcy


nowoĹ&#x203A;ci

Nowy wymiar luksusowej koloryzacji

Couleurs Couture â&#x20AC;&#x201C; koloryzacja SPA Balmain Hair Couture to prawdziwie luksusowa marka fryzjerska. Ma ona ponad 45-letnie doĹ&#x203A;wiadczenie w tworzeniu produktĂłw do wĹ&#x201A;osĂłw inspirowanych najnowszymi trendami z wybiegĂłw mody. Prawie pĂłĹ&#x201A; wieku doĹ&#x203A;wiadczenia w Ĺ&#x203A;wiecie fryzjerstwa doprowadziĹ&#x201A;o do wprowadzenia na rynek przeĹ&#x201A;omowej linii do koloryzacji â&#x20AC;&#x201C; Couleurs Couture. Couleurs Couture to nieograniczone spektrum odcieni inspirowanych SRGVWDZRZ\PVNĂŻDGQLNLHP'1$%DOPDLQÄźUĂśÄ?QRURGQRÄ&#x201A;FLĂ&#x2C6;.RORU\]DFMD RG%DOPDLQ+DLUWREH]NRPSURPLVRZDLGHDNRORU\]DFML63$LVSHĂŻQLDMĂ&#x2C6;FH QDMZ\Ä?V]H VWDQGDUG\ VNĂŻDGQLNL MDNRÄ&#x201A;FL SUHPLXP &RXOHXUV &RXWXUH WR MHGHQSURGXNWLZLHOHPRÄ?OLZRÄ&#x201A;FLNRORU\]DFMDSHUPDQHQWQDGHPLSHU PDQHQWDWRQZWRQVXSHUUR]MDÄ&#x201A;QLDQLHLWRQHU\ 3DOHWDNRORUĂśZSRG]LHORQDQDVHULLWRQHU\GOD1,(2*5$1,&=2 1(-.5($7<:12ÂĽ&, Äž /XNVXVRZDOHNNDNRQV\VWHQFMDNUHPX]DSHZQLDZ\JRGQHPLHV]DQLH LbDSOLNDFMĂ&#x161; Äž )RUPXĂŻD]QLVNĂ&#x2C6;]DZDUWRÄ&#x201A;FLĂ&#x2C6;DPRQLDNXL]F]\VW\PLPLNURSLJPHQWDPL Äž 3LJPHQWDFMDQDED]LHEĂŻĂ&#x161;NLWXÄ&#x;ROHWX Äž )RUPXĂŻDZ]ERJDFRQDRSURWHLQ\MHGZDELXHOLNVLUDUJDQRZ\ROHMNR NRVRZ\LbROHMOQLDQ\

']LDĂŻDQLH Äž Äž Äž Äž Äž Äž

2GEXGRZDSRGF]DVIDUERZDQLD 1LH]DZRGQHHIHNW\G]LĂ&#x161;NLF]\VW\PSLJPHQWRP SRNU\FLDVLZL]Q\ZVHULDFK 1

5R]MDÄ&#x201A;QLDQLHGRSR]LRPĂśZ 'ĂŻXJRWUZDĂŻHNRORU\ .RPSDNWRZDNROHNFMD]DSURMHNWRZDQDGRWZRU]HQLDXVĂŻXJ V]\W\FKQDPLDUĂ&#x161;

Premiera koloryzacji Couleurs Couture Z3ROVFHÄźNZLHFLHĂą

.OXF]RZH VNĂŻDGQLNL NWĂśUH ]DSHZQLDMĂ&#x2C6; ZĂŻRVRP PHWDPRUIR]Ă&#x161; SRGF]DV NRORU\]DFML

2GEXGRZD 3527(,1<-(':$%,8RUD]6,(0,}/1,$1(VNĂŻDGDMĂ&#x2C6;VLĂ&#x161;]DPLQRNZD VĂśZNWĂśUHPRÄ?HP\]QDOHÄ&#x203A;Ă&#x160;ZOXG]NLPZĂŻRVLH

1DZLOÄ?HQLH 2/(- $5*$12:< L 2/(- .2.262:< PDMĂ&#x2C6; ZĂŻDÄ&#x201A;FLZRÄ&#x201A;FL ]PLĂ&#x161;NF]DMĂ&#x2C6;FH .RQG\FMRQXMĂ&#x2C6; ZĂŻRV\ L SRPDJDMĂ&#x2C6; PLNURSLJPHQWRP ZQLNQĂ&#x2C6;Ă&#x160; JĂŻĂ&#x161;ERNR ZbNRUĂ&#x161;ZĂŻRVD

16

'RĂŻĂ&#x2C6;F]GRDUPLL %DOPDLQ+DLU&RXWXUH Kontakt: EKF#VDSRSO


nowoĹ&#x203A;ci DzieĹ&#x201A;o sztuki luksusowej pielÄ&#x2122;gnacji wĹ&#x201A;osĂłw

5 Week Enriching Hair Treatment od Balmain Hair Couture NowoĹ&#x203A;Ä&#x2021;: Luksusowa kuracja do regeneracji i odbudowy wĹ&#x201A;osĂłw w piÄ&#x2122;Ä&#x2021; tygodni. NieobciÄ&#x2026;ĹźajÄ&#x2026;cy, uniwersalny balsam do wĹ&#x201A;osĂłw o kremowej konsystencji, ktĂłry pomaga odĹźywiÄ&#x2021; wĹ&#x201A;osy i przywrĂłciÄ&#x2021; im mĹ&#x201A;odzieĹ&#x201E;czy, promienny wyglÄ&#x2026;d. Uszczelnia Ĺ&#x201A;uski wĹ&#x201A;osĂłw, nadaje peĹ&#x201A;ny ksztaĹ&#x201A;t i elastycznoĹ&#x203A;Ä&#x2021;, rekonstruuje wĹ&#x201A;Ăłkna wĹ&#x201A;osĂłw.

.XUDFMĂ&#x161; WZRU]Ă&#x2C6; GZD NOXF]RZH VNĂŻDGQLNL DNW\ZQH SURWHLQ\MHGZDELXLNZDVEXUV]W\QRZ\ W\JRGQLRZD NXUDFMD SLHOĂ&#x161;JQXMĂ&#x2C6;FD LFK GR ZĂŻRVĂśZ VWDQRZL NRPSOHNVRZ\ SURJUDP LFK RGEXGRZ\ :b FHOX X]\VNDQLD MDN QDMOHSV]\FK HIHNWĂśZ QDOHÄ?\ SU]HSURZDG]LĂ&#x160;SHĂŻQĂ&#x2C6;NXUDFMĂ&#x161;:HHN(QULFKLQJ+DLU 7UHDWPHQW Äź ]DSHZQLĂŻR V]F]HOQRÄ&#x201A;Ă&#x160; QRZ\FK SRĂŻĂ&#x2C6;F]HĂąZĂŻDĂąFXFKXSURWHLQRZ\P 6SRVĂśEXÄ?\FLDSRMHG\QF]DWXENDVĂŻXÄ?\GRMHGQRUD]RZHMDSOLNDFMLNXUDFML6WRVXMUD]ZW\JRGQLXSU]H] RNUHV W\JRGQL ]DPLDVW ]Z\NĂŻHM RGÄ?\ZNL .XUDFMĂ&#x161; QDOHÄ?\ REÄ&#x;FLH QDĂŻRÄ?\Ă&#x160; QD ZĂŻRV\ RG QDVDG\ DÄ? SR VDPHNRĂąFHSRXP\FLXLFKV]DPSRQHP3R]RVWDZLĂ&#x160; QDÄźPLQXWDQDVWĂ&#x161;SQLHVSĂŻXNDĂ&#x160; ZZZEDOPDLQKDLUSO '\VWU\EXWRU6DSR .RQWDNWEKF#VDSRSO

18


nowoล›ci

Kemon Actyvabio Zabieg detoksykujฤ…cy na wล‚osy Build up to powszechne zjawisko polegajฤ…ce na nawarstwianiu siฤ™ zanieczyszczeล„ na wล‚osach pomimo ich mycia. Przyczyn moลผna dopatrywaฤ‡ siฤ™ zarรณwno w warunkach ล›rodowiskowych (smog, drobny pyล‚), jak i w codziennych zabiegach pielฤ™gnacyjnych wล‚osรณw. %XLOGXSMHVWZLรšFRGSRZLHG]LDOQ\]DPDWRZHZ\SรฏRZLDรฏHLSR]EDZLRQH EODVNXZรฏRV\]WHQGHQFMรˆGRV]\ENLHJRSU]HWรฏXV]F]DQLDVLรš 3URIHVMRQDOQ\ ]DELHJ GHWRNV\NXMรˆF\ +DLU 'HWR[ $&7<9$%,2 SRPDJD ]PQLHMV]\รŠHIHNWQDZDUVWZLDQLD]DQLHF]\V]F]HรฑMXฤSRSLHUZV]\P]DVWRVRZDQLX3URGXNW\VNXWHF]QLHRF]\V]F]DMรˆZรฏRV\DLFK]PLรšNF]DMรˆFHNRMรˆFHLSU]HFLZXWOHQLDMรˆFHVNรฏDGQLNLDNW\ZQHSRPDJDMรˆRG]\VNDรŠQDWXUDOQ\ Z\JOรˆGLUรถZQRZDJรšVNรถU\JรฏRZ\ =DELHJGHWRNV\NXMรˆF\SU]\ZUDFDZรฏRVRPQDWXUDOQรˆฤ‚ZLHฤRฤ‚รŠZSURVW\FK NURNDFK 'RGDWNRZR SRVLDGD ZรฏDฤ‚FLZRฤ‚FL UHODNVDF\MQH FR SRSUDZLD VDPRSRF]XFLHNOLHQWDLZ]PDFQLDNRรฑFRZ\HIHNW

Krok 1. '(72.6]Xฤ\FLHPZRG\PLFHODUQHM 5R]S\OQDZรฏRVDFKZRGรšPLFHODUQรˆ$FTXD0LFHOODUH(VVHQ]LDOHฤผG]LรšNLWHPX]QDF]QLH]ZLรšNV]\V]VNXWHF]QRฤ‚รŠ]DELHJX$E\Z]ERJDFLรŠ U\WXDรฏZFHOXXVXQLรšFLD]DQLHF]\V]F]Hรฑ]DVWRVXMVSHFMDOQHFKXVWHF]NL $&7<9$%,2DQDVWรšSQLHXP\MZรฏRV\V]DPSRQHP3URGXNW$FTXD 0LFHOODUH(VVHQ]LDOHZ]ERJDFRQ\R9HOLDQ&RPSOH[G]LDรฏDQDW\FKPLDVWRZR ]PLรšNF]DMรˆF RUD] NRMรˆF ,GHDOQ\ GR VWRVRZDQLD EH]SRฤ‚UHGQLRQDVNรถUรšJรฏRZ\

Krok 2. 2&=<6=&=$1,( ] Xฤ\FLHP V]DPSRQX (VVHQ]LDOHOXEV]DPSRQX(VVHQ]LDOH5LFFR 6SHFMDOQDฤHORZDNRQV\VWHQFMDV]DPSRQรถZ$&7<9$%,2XPRฤOLZLD FDรฏNRZLWH XVXQLรšFLH UHV]WHN SURGXNWรถZ ] ZรฏRVรถZ *รฏรšERNLH OHF] GHOLNDWQH RF]\V]F]HQLH QDGDMH ZรฏRVRP QDWXUDOQรˆ OHNNRฤ‚รŠ L EODVN 'RNรฏDGQDDQDOL]DZรฏรถNLHQZรฏRVรถZSRPRฤHGRNRQDรŠZ\ERUXPLรšG]\ V]DPSRQHP(VVHQ]LDOH GRZรฏRVรถZQDWXUDOQ\FKLFLHQNLFK D(VVHQ]LDOH5LFFR GRZรฏRVรถZSRURZDW\FKOXENรšG]LHU]DZ\FKSR]DELHJDFK IU\]MHUVNLFK 

Krok 3.2'ยฟ<:,(1,(]Xฤ\FLHPEDOVDPX(VVHQ]LDOH OXEPDVNL(VVHQ]LDOH5LFFD 2VWDWQL HWDS ]DELHJX SRPDJD ]PLรšNF]\รŠ ZรฏรถNQD ZรฏRVรถZ D W\P VDP\PXรฏDWZLDUR]F]HV\ZDQLH%DOVDP(VVHQ]LDOHLPDVND(VVHQ]LDOH 5LFFDQLH]DZLHUDMรˆVLOLNRQรถZG]LรšNLF]HPXZรฏRV\VWDMรˆVLรšGHOLNDWQH MHGZDELVWH L PLรšNNLH Z GRW\NX 3RQDGWR ]\VNXMรˆ QLHVDPRZLWรˆ OHNNRฤ‚รŠLEODVN

20


nowoล›ci

Nowoล›ci marki Kemon

KIDDING 6KDPSRR+ %

KIDDING 'LVWULFDQWH6SUD\

KIDDING *XP

Delikatny szampon dla dzieci โ€žnie szczypie w oczyโ€

6SUD\GODG]LHFLXรฏDWZLDMรˆF\ UR]F]HV\ZDQLHZรฏRVรถZ

:RVNGODG]LHFLGRVW\OL]DFML ZรฏRVรถZ

ย’DJRGQ\ V]DPSRQ GR P\FLD ZรฏRVรถZLFLDรฏD3U]H]QDF]RQ\GODG]LHFL SRZ\ฤHMURNXฤ\FLD1LHSRGUDฤQLDQDZHWZUDฤOLZHMVNรถU\6SHFMDOQD IRUPXรฏD ฤทQLH V]F]\SLH Z RF]\ฤต QLHSRZRGXMHรฏ]DZLHQLD VNรฏDGQLNรถZ QDWXUDOQHJR pochodzenia.

6SUD\ EH] VSรฏXNLZDQLD XรฏDWZLDMรˆF\ UR]F]HV\ZDQLH SU]H]QDF]RQ\ VSHFMDOQLH GOD G]LHFL SRZ\ฤHM URNX ฤ\FLD 6NXWHF]QLH L GHOLNDWQLH SRPDJD UR]SOรˆWDรŠ QDZHW GรฏXJLH ZรฏRV\ VNรฏDGQLNรถZ QDWXUDOQHJR pochodzenia.

:RVN GR VW\OL]DFML ZรฏRVรถZ SU]H]QDF]RQ\ VSHFMDOQLH GOD G]LHFL RG URNX ฤ\FLD =DSHZQLD ฤ‚UHGQLH XWUZDOHQLH ] QDWXUDOQ\P HIHNWHP ,GHDOQ\ GR WZRU]HQLD ZLHOX NUHDW\ZQ\FKVW\OL]DFML VNรฏDGQLNรถZ QDWXUDOQHJR pochodzenia.

3RMHPQRฤ‚รŠPO

3RMHPQRฤ‚รŠPO

3RMHPQRฤ‚รŠPO

LUNEX ,FH7RQHU6KDPSRR

ACTYVA Colore Brillante Spray

6]DPSRQQLZHOXMรˆF\ ฤรถรฏW\RGFLHรฑ

6SUD\GRZรฏRVรถZ farbowanych

3URGXNW NWรถU\ MHGQRF]Hฤ‚QLH RF]\V]F]D L WRQXMH ZรฏRV\ )LROHWRZ\ SLJPHQW QHXWUDOL]XMH QLHSRฤรˆGDQH ฤรถรฏWH WRQ\ L QDGDMHZรฏRVRPOฤ‚QLรˆF\QHXWUDOQ\ RGFLHรฑ

6SUD\FKURQLรˆF\NRORUZรฏRVรถZ IDUERZDQ\FK SU]HG V]NRGOLZ\P G]LDรฏDQLHP F]\QQLNรถZ ]HZQรšWU]Q\FK =DZLHUD ฤŸOWU\ 89 RUD] QDWXUDOQH VNรฏDGQLNL 'RGDMH EODVNX SR]RVWDZLD ZรฏRV\VSUรšฤ\VWHLOฤ‚QLรˆFH

3RMHPQRฤ‚รŠPO 3RMHPQRฤ‚รŠPO

21


POSTAW NA ODPOWIEDZIALNY KOLOR Z

LINIA KOSMETYKÓW COLORICA POZWALA NA PRZEPROWADZENIE ZABIEGU KOLORYZACJI NAJWYŻSZEJ KLASY. DZIĘKI ODPOWIEDNIO DOBRANYM SKŁADNIKOM MOŻLIWE JEST UZYSKANIE PERFEKCYJNEGO KOLORU. TO O WIELE WIĘCEJ NIŻ KOLORYZACJA, TO PRAWDZIWY ZABIEG PIELĘGNACYJNY. RICA to nowoczesna marka kosmetyczna o rodzinnych tradycjach, której misją jest tworzenie naturalnych kuracji w trosce o piękno ciała i umysłu. Do produkcji kosmetyków używane są surowce i składniki regionalne, które pochodzą z naturalnych źródeł odnawialnych. To nie tylko wpasowanie się w aktualne trendy, ale przede wszystkim miłość do natury, która jest widoczna we wszystkich działaniach marki. RICA podjęła decyzję o  wyborze bardziej ekologicznej ścieżki rozwoju, aby ograniczyć dostawanie się szkodliwych substancji do środowiska naturalnego. Jednocześnie firma charakteryzuje się elastycznością i wyznacza najnowsze światowe trendy w dziedzinie fryzjerstwa. W trosce o najwyższe standardy koloryzacji powstała seria kosmetyków o nazwie Colorica. W skład kolekcji wchodzą nie tylko kremy koloryzujące, pozwalające uzyskać ponad 90 odcieni włosów, ale także serum ochronne, puder i pasta rozjaśniająca, a także oksydanty o pięciu różnych siłach rozjaśniania. Farby Colorica wyróżnia unikalne połączenie produktów pochodzenia naturalnego.

VIT NAGIETEK LEKARSKI

LUKRECJA

WOSK PSZCZELI

OLEJEK JOJOBA

POLIMERY KATIONOWE

WYCIĄG KERATYNOWY

WITAMINA C

Całość dopełnia woda pochodzenia wulkanicznego, która jest unikatowym składnikiem formuł marki RICA. Zawarte w niej minerały potęgują pozytywne efekty dla włosów. Selen nadaje im niezwykły blask, energię, a także przywraca zdrowy wygląd. Cynk jest odpowiedzialny za ochronę przed słońcem, wiatrem oraz przesuszeniem. Równie ważna jest także miedź, która odpowiada za ożywienie koloru, a także wspomaga proces wytwarzania melaniny. Dodatkowo daje możliwość łatwiejszego układania włosów. WODA WULKANICZNA


Colorica to innowacja w koloryzacji włosów, która przenosi zabieg fryzjerski na zupełnie inny poziom. Formuła produktów obejmuje ponad 95 proc. składników naturalnych i jest gwarancją długotrwałego koloru, bezpiecznego rozjaśniania, a także pełnego pokrycia siwych włosów. Produkty z linii można również stosować jako preparaty do koloryzacji ton w ton.

Protective Pre-colouring Serum Tworzy szczelną barierę na powierzchni naskórka, dzięki czemu zapobiega powstawaniu plam podczas koloryzacji. Formuła posiada w sobie olej sojowy znany z właściwości ochronnych i  przeciwutleniających, a  także olej kokosowy, który silnie odżywia i nawilża.

POZNAJ PRODUKTY SYSTEMU KOLORYZACJI

Bleaching Paste To niezwykle delikatna kremowa pasta, która pozwala uzyskać rozjaśnienie o maksymalnie 5 tonów. Zawarty w niej wosk pszczeli dodaje włosom energii, a także zapewnia ochronę, odżywiając je i nawilżając od środka. Olejek z awokado z kolei jest odpowiedzialny za nawilżenie i  odżywienie włosów dzięki zawartości witamin A, D i  E. Produkt polecany jest do pracy z folią.

93

ODCIENIE

Natural Hair Color To prawdziwa perła wśród kremów koloryzujących. Nie tylko jest kombinacją systemu koloryzacji i zabiegu kosmetycznego, ale także gwarantuje długi czas intensywności koloru dzięki formule złożonej ze składników pochodzenia naturalnego. W porównaniach do innych dostępnych na rynku produktów koloryzujących wyróżnia się od 35 do 75 proc. mniejszą zawartością amoniaku. Pozwala bezpiecznie odmienić kolor, także w przypadku siwych włosów.

5

Blue Bleaching Powder

RODZAJÓW OKSYDANTÓW

Stabilized Oxidizing Cream

Posiada silne działanie rozjaśniające, dzięki czemu potrafi rozjaśnić włosy nawet o 7 tonów. Zawiera w sobie gumę guar, która ma działanie łagodzące, ochronne i zabezpieczające, a także wyciąg z mięty odpowiedzialny za odżywienie i nadanie włosom energii. Produkt można stosować w przypadku wszystkich technik rozjaśniających.

To jednolita, homogeniczna i płynna mieszanka w 5 różnych opcjach do wyboru, w zależności od pożądanego efektu. Formuła wzbogacona jest o olej z ziaren pszenicy, który zawiera wiele składników odżywczych wnikających głęboko do wnętrza włókien włosowych, zmiękczając włosy od środka i dodatkowo chroniąc je podczas zabiegu koloryzacji.

100 ml +

150 ml

silnie wstrząsnąć

Marka RICA to prestiż, na jaki zasługuje każdy profesjonalny salon fryzjerski. Organizujemy szkolenia zarówno dla początkujących, jak i tych, którzy chcą osiągnąć poziom mistrzowski. Warto postawić na markę premium, która zwiększy nie tylko zyski, ale także prestiż salonu. Wszystkich zainteresowanych współpracą, a także pasjonatów pięknych włosów zapraszamy do kontaktu: info@ricapolska.pl.

Dowiedz się więcej o produktach Rica: www.ricapolska.pl


nowoĹ&#x203A;ci View â&#x20AC;&#x201C; nowoĹ&#x203A;Ä&#x2021; od Davines

Twoja wyjÄ&#x2026;tkowoĹ&#x203A;Ä&#x2021; porusza Ĺ&#x203A;wiat View to nowa demi-permanentna koloryzacja o kwaĹ&#x203A;nym pH, ktĂłra zapewnia wyjÄ&#x2026;tkowy poĹ&#x201A;ysk i objÄ&#x2122;toĹ&#x203A;Ä&#x2021; wĹ&#x201A;osĂłw. Linia powstaĹ&#x201A;a przy peĹ&#x201A;nym poszanowaniu Ĺ&#x203A;rodowiska. Zawiera od 88% do 93% skĹ&#x201A;adnikĂłw pochodzenia naturalnego, biodegradowalnych w 95â&#x20AC;&#x201C;99%.

Delikatny demi-permanentny system koloryzacji o niskim S+NWĂśU\FKURQLLZ]PDFQLDVWUXNWXUĂ&#x161;ZĂŻRVĂśZRUD]JZDUDQWXMHZ\MĂ&#x2C6;WNRZ\SRĂŻ\VN

1DMZDÄ?QLHMV]HFHFK\NRORU\]DFML9LHZ Äž 1DGDMHRGSRZLHGQLRGFLHĂąZĂŻRVRPQDWXUDOQ\P LXSU]HGQLRGHNRORU\]RZDQ\POXEUR]MDÄ&#x201A;QLRQ\P Äž :\UĂśZQXMHNRVPHW\F]QĂ&#x2C6;NRORU\]DFMĂ&#x161;RGÄ&#x201A;ZLHÄ?D NRORUZĂŻRVĂśZQDGĂŻXJRÄ&#x201A;FLLNRĂąFĂśZNDFK Äž 0DVNXMHSLHUZV]HVLZHZĂŻRV\ GRVLZL]Q\ Äž 2IHUXMHXVĂŻXJĂ&#x161;Z]PRFQLHQLDSRĂŻ\VNXZĂŻRVĂśZ ]XÄ?\FLHPSURGXNWX*ORVV Äž :\SĂŻXNXMHVLĂ&#x161;VWRSQLRZRZSLĂ&#x161;NQ\LQDWXUDOQ\ VSRVĂśEZF]DVLHÄźW\JRGQLOXEÄź P\Ă&#x160;ZĂŻRVĂśZ

9LHZÄź$QJHOR6HPLQDUDGOD'DYLQHV

24


ķ9LHZĵR]QDF]DSXQNWZLG]HQLDRSLQLÚRVRELVW\VFHQDULXV]ļ]DFKÚFDP\GRMHJRGHNODURZDQLDSRGÈĝDQLD ]DQLPDZRVWDWHF]QRĂFLļGRMHJRSRU]XFHQLDZUD]LH]PLDQ\]GDQLD .DĝG\RGFLHñVWDQRZLRG]ZLHUFLHGOHQLHNRQNUHWQHJRSXQNWXZLG]HQLDLMHVWHĂP\SU]HNRQDQLĝHNDĝG\PRĝH ]DMHJRSRĂUHGQLFWZHP]DPDQLIHVWRZDÊVZöMRGPLHQQ\SRJOÈG ']LÚNL9LHZFKFHP\SRPöFNOLHQWNRPZ\UD]LÊLFKRVRERZRĂÊLZ\MÈWNRZRĂÊ.RORU\VÈV]F]HJöOQHLQLHSRZWDU]DOQHMDNOXG]LH

6SRVöEXĝ\FLD

Produkty specjalne

Proporcja mieszania: F]ÚĂÊNRORUXF]ÚĂÊDNW\ZDWRUDYRO

*ORVV SURGXNWQDEï\V]F]DMÈF\GRZïRVöZ PRĝHE\ÊVWRVRZDQ\VDPRG]LHOQLHZSRïÈF]HQLX]DNW\ZDWRUHPYRO GRQDGDZDQLDZïRVRPZ\MÈWNRZHJRSRï\VNXOXEZSRïÈF]HQLX]LQQ\PRGFLHQLHPGR]PLDQ\MHJRLQWHQV\ZQRĂFL

&]DVG]LDïDQLD .RQWUROXMÈFZ]URNRZRGRPLQXW Aplikacja: : SRïÈF]HQLX ] DNW\ZDWRUHP PLHV]DQND PD NUHPRZRĝHORZÈNRQV\VWHQFMÚ 0RĝQDMÈïDWZRLV]\ENRQDïRĝ\ÊQDZïRV\SU]\P\MQLOXE ZIRWHOXIU\]MHUVNLP

2GFLHQLHVSHFMDOQH ZÚJLHOGU]HZQ\VWDODPHW\VWLNZDUF PRJÈ E\Ê VWRVRZDQH QD UR]MDĂQLRQ\FK ZïRVDFK GR NUHatywnych efektów lub mieszane ze standardowymi odcieQLDPLZFHOXSRGNUHĂOHQLDJïÚELNRORUX

25


nowoล›ci

Przeล‚om w regeneracji wล‚osรณw

Nowa odbudowa Rain Dance artego Trend ekologicznych i naturalnych kosmetykรณw wkracza dziล› niemal we wszelkie dziedziny pielฤ™gnacji zarรณwno skรณry, jak i wล‚osรณw. Marka artego wychodzi naprzeciw ล›wiatowym trendom i nie pozostaje w tyle, proponujฤ…c swoim klientom innowacyjne rozwiฤ…zania. Rain Dance artego, czyli najwyลผszej jakoล›ci wล‚oskie kosmetyki do wล‚osรณw, zaskakujฤ… swoim korzystnym dziaล‚aniem, dlatego w zawrotnym tempie podbijajฤ… ล›wiatowy rynek.

$UWHJR]DF]HUSQรšรฏRLQVSLUDFMรš]PDJLLGHV]F]XWZRU]รˆFQDWXUDOQHNRVPHW\NLGRZรฏRVรถZNWรถUHVรฏXฤรˆ]DUรถZQRGRVW\OL]DFMLMDNLSLHOรšJQDFML7DN ZรฏDฤ‚QLH SRZVWDรฏD OLQLD 5DLQ 'DQFH ฤผ ] P\ฤ‚Oรˆ R GRVNRQDรฏ\P QDZLOฤHQLX SHรฏQ\FKฤ\FLDZรฏRVรถZ=GEDรฏRฤ‚FLรˆRLFK]GURZLHLSLรšNQR

$UWHJR SRZLรšNV]\รฏR OLQLรš 5DLQ 'DQFH R QRZรˆ VHULรš RGEXGRZXMรˆFรˆZรฏRV\ 2GEXGRZD 5DLQ 'DQFH WR QRZRF]HVQH SURGXNW\ SR]ZDODMรˆFH QD VLOQรˆ UHJHQHUDFMรš]QLV]F]RQ\FKZรฏRVรถZ=DELHJLSU]H]QDF]RQHVรˆ]DUรถZQRGR ZรฏRVรถZ ]QLV]F]RQ\FK SU]H] NRORU\]DFMรš UR]MDฤ‚QLDQLH WUZDรฏรˆ RQGXODFMรš MDNUรถZQLHฤGRZรฏRVรถZQDUDฤRQ\FKQDZV]HONLHJRURG]DMXQLHNRU]\VWQH ZDUXQNLDWPRVIHU\F]QH 'ODNRELHWSLHOรšJQDFMDZรฏRVรถZMHVWMHGQ\P]QDMZDฤQLHMV]\FKDVSHNWรถZ FRG]LHQQHJRGEDQLDRVLHELH3LรšNQHOฤ‚QLรˆFHZรฏRV\WRDWU\EXWNRELHFRฤ‚FL

28

ZSรฏ\ZDMรˆF\QDGREUHVDPRSRF]XFLHNDฤGHM]QDV:LHORNURWQLHHNVSHU\PHQWXMHP\]QRZ\PLVW\OL]DFMDPLLIU\]XUDPLE\Z\UD]LรŠQDV]HHPRFMH LbSRGNUHฤ‚OLรŠVZรถMFKDUDNWHU1LHVWHW\MHGQRF]Hฤ‚QLHQDUDฤDP\QDV]HZรฏRV\ QDPHFKDQLF]QHXV]NRG]HQLD7R]NROHLVSUDZLDฤHSU]\QLHRGSRZLHGQLHMSLHOรšJQDFMLZรฏRV\WUDFรˆVZรถMQDWXUDOQ\EODVNL]GURZ\Z\JOรˆGVWDMรˆ VLรšVXFKHLรฏDPLรˆVLรš 3URFHVQLV]F]HQLDZรฏRVรถZMHVWGรฏXJRWUZDรฏ\DG]LDรฏDQLHNLONXV]NRGOLZ\FK F]\QQLNรถZ QD UD] ]GHF\GRZDQLH SRJDUV]D LFK NRQG\FMรš 3U]\ GRERU]H RGSRZLHGQLHJR]DELHJXOXESURGXNWรถZGRUHJHQHUDFMLQDOHฤ\]ZUรถFLรŠ XZDJรš QD QDWXUDOQH VNรฏDGQLNL NWรถUH SRPRJรˆ Z RGEXGRZLH ZรฏRVรถZ 5HNRQVWUXNFMD5DLQ'DQFHDUWHJRWR]XSHรฏQDQRZRฤ‚รŠQDSROVNLPU\QNX )RUPXรฏD SURGXNWรถZ WR SRรฏรˆF]HQLH QDXNL L QDWXU\ : UH]XOWDFLH RWU]\PXMHP\GRVNRQDOHQDZLOฤDMรˆFHGRJรฏรšEQLHRGEXGRZXMรˆFHSURGXNW\GR ZรฏRVรถZFKDUDNWHU\]XMรˆFHVLรšSLรšNQ\PLQDWXUDOQ\PL]DSDFKDPL


1RZDERWDQLF]QDLZQDWXUDOQDOLQLDNRVPHW\NรถZ GRRGEXGRZ\ZรฏRVรถZ5DLQ'DQFHDUWHJR 7ZRU]รˆF 5DLQ 'DQFH VWZRU]\OLฤ‚P\ NRPSOHWQรˆ OLQLรš SURGXNWรถZ L ]DELHJรถZRIRUPXรฏDFK]JRGQ\FK]QDV]รˆฤŸOR]RฤŸรˆฤผZRSDUFLXRฤŸWRWHFKQRORJLรšฤผSRV]XNXMรˆFRSW\PDOQHMV\QHUJLLSRPLรšG]\VNXWHF]QRฤ‚FLรˆERWDQLF]Q\FKVXEVWDQFMLF]\QQ\FKDQDXNรˆ 6HULD NRVPHW\NรถZ GR SLHOรšJQDFML ZรฏRVรถZ VWZRU]RQD ]RVWDรฏD QD ED]LH QDWXUDOQ\FK VNรฏDGQLNรถZ RUJDQLF]Q\FK ROHMNรถZ 7VXEDNL DUJDQRZHJR Lb ]b NDPHOLL NRPRV\ U\ฤRZHM (Quinoa) UรˆF]QLND SRVSROLWHJR NRODJHQX PRUVNLHJRROHMXNRNRVRZHJRRUJDQLF]QHJRROHMNX]VDUG\รฑVNLHJRNDUF]RFKDKLV]SDรฑVNLHJRHNRORJLF]QHMROLZ\]ROLZHNRUJDQLF]QHJRZ\FLรˆJX]NDV]WDQRZFD]LHORQHMNDZ\VNURELNXNXU\G]LDQHMROHMXU\ฤRZHJR ฤHรฑV]HQLDROHMNXPDUXODSDQWHQROXPDVรฏDPDIXUDLZRVNXFDUQDXED ']LรšNL ERJDWHM IRUPXOH SURGXNW\ ]DSHZQLDMรˆ SLHOรšJQDFMรš ZUDฤOLZ\FK VXFK\FK ZรฏRVรถZ SR]EDZLRQ\FK EODVNX L PRF\ :รฏRV\ RG]\VNXMรˆ HODVW\F]QRฤ‚รŠVWDMรˆVLรšPLรšNNLHRUD]JรฏDGNLH

&RZ\UรถฤQLDNRVPHW\NL5DLQ'DQFHDUWHJR"

โ€ข IPSTIC:MHG\QDZVZRLPURG]DMXPROHNXรฏD]DSHZQLDMรˆFDV]\ENLZ]URVW ]GURZ\FKLPRFQ\FKZรฏRVรถZ โ€ข 18 naturalnych substancji czynnychZฤ‚UรถGNWรถU\FKWRFHUW\ฤŸNRZDQH VXEVWDQFMH RUJDQLF]QH SLHOรšJQXMรˆFH FKURQLรˆFH RGฤ\ZLDMรˆFH QDZLOฤDMรˆFHQDGDMรˆFHREMรšWRฤ‚รŠJรšVWRฤ‚รŠLEODVNZรฏRVRP โ€ข Proteiny jedwabiuF]\OLK\GUROL]DWRWU]\P\ZDQ\GURJรˆNRQWURORZDQHM K\GUROL]\ HQ]\PDW\F]QHM ฤผ SRVLDGD QDG]Z\F]DMQH ZรฏDฤ‚FLZRฤ‚FL PLQWZRU]\FLHQLXWNรˆLQLHZLG]LDOQรˆEรฏRQรšFKURQLรˆFรˆZรฏRV โ€ข SerycynaJรฏรถZQDSURWHLQD]DSHZQLDMรˆFDZรฏRVRPVLOQHQDZLOฤHQLH LPLรšNNRฤ‚รŠZGRW\NX โ€ข Hydrolizowana keratynaฤผSURWHLQDEรšGรˆFDQDWXUDOQ\PVNรฏDGQLNLHP ZรฏรถNQD ZรฏRVD =EOLฤRQD MHVW GR NHUDW\Q\ SRGGDQD ]RVWDMH RVWURฤQHM REUรถEFHG]LรšNLF]HPXฤ‚FLฤ‚OHSU]\OHJDGRNHUDW\Q\QDSUDZLDMรˆFQDZHW QDMPQLHMV]H XE\WNL DPLQRNZDVรถZ RUD] EUDNXMรˆFH VHJPHQW\ ZรฏรถNQD ZรฏRVD

5\WXDรฏ\5DLQ'DQFH 1RZD OLQLD 5DLQ 'DQFH DUWHJR SR]ZDOD QD SU]HSURZDG]HQLH ]DELHJรถZ RGEXGRZ\VWUXNWXU\ZรฏRVรถZNWรถUHV]\ENRSRSUDZLรˆLFKNRQG\FMรšLSU]\ZUรถFรˆLPQDWXUDOQ\EODVN5\WXDรฏ\5DLQ'DQFHWRZ\MรˆWNRZH]DELHJLSLHOรšJQDF\MQHNWรถUHVNรฏDGDMรˆVLรš]NLONXHWDSรถZ=DELHJLUR]SRF]\QDNรˆSLHO Z]PDFQLDMรˆFDFHEXONLZรฏRVรถZRUD]GHOLNDWQ\PDVDฤVNรถU\JรฏRZ\SRรฏรˆF]RQ\]DSOLNDFMรˆRGSRZLHGQLHJRSURGXNWXRGฤ\ZF]HJRGRVWRVRZDQHJRGRURG]DMXZรฏRVรถZ3R]DELHJXZรฏRV\VรˆRGฤ\ZLRQHRGEXGRZDQH Z]PRFQLRQH Eรฏ\V]F]รˆFH RGSRUQH QD XV]NRG]HQLD PLรšNNLH Z GRW\NX LMHGZDELVWH 3URSR]\FMH U\WXDรฏรถZ UHJHQHUXMรˆF\FK L RGEXGRZXMรˆF\FK PDUNL DUWHJRWR ฤพ 2FKURQDNRORUX5DLQ'DQFH ฤพ *รฏรšERNLHQDZLOฤHQLH5DLQ'DQFH ฤพ 2EMรšWRฤ‚รŠ5DLQ'DQFH ฤพ =DSRELHJDQLHSXV]HQLXVLรšZรฏRVรถZ5DLQ'DQFH ฤพ 5HJHQHUDFMD5DLQ'DQFH ฤพ %ODVN5DLQ'DQFH ฤพ 5HNRQVWUXNFMDฤผZ]PRFQLHQLHZรฏRVรถZ5DLQ'DQFH ฤพ %ORRPLQJฤผZ]URVWLZ]PRFQLHQLH5DLQ'DQFH

29


nowości

0DVNDQDZLOĝDMÈFD 5DLQ'DQFHDUWHJR 0DVNDRNUHPRZHMNRQV\VWHQFML]DSHZQLDMÈFDJïÚERNLHQDZLOĝHQLH:ïRV\SR]DVWRVRZDQLXPDVNLVWDMÈVLÚïDWZHGRUR]F]HVDQLDPLÚNNLHLEï\V]F]ÈFHMXĝSRSLHUZV]HM DSOLNDFML D Su Substancje czynne ļ FHUW\ğNRZDQH ROHMNL ļ 7 7VXEDNL DUJDQRZ\ L ] NDPHOLL R ZïDĂFLZRĂFLDFKQDZLOĝDMÈF\FKLZ\JïDG]DMÈF\FK ZR DWDNĝHRUD]SURWHLQ\MHGZDELXNWöUHQDEï\V]F]DMÈZïRV\

2Gĝ\ZNDGHOLNDWQLHQDZLOĝDMÈFD EH]VSïXNLZDQLD 5DLQ'DQFHDUWHJR 5HJHQHUXMÈFD RGĝ\ZND Z VSUD\X GR FRG]LHQQHJRVWRVRZDQLDNWöUDQDGDMHZïRVRP PLÚNNRĂÊ L SRï\VN 8ïDWZLD VXV]HQLH Lb PRGHORZDQLH 3RQDGWR QDZLOĝD Z\JïDG]D L QDEï\V]F]D ZïRV\ MHGQRF]HĂQLH QDGDMÈFLPGHOLNDWQ\]DSDFK Substancje czynne ļ FHUW\ğNRZDQH ROHMNL7VXEDNLDUJDQRZ\L]NDPHOLLRZïDĂFLZRĂFLDFKQDZLOĝDMÈF\FKLZ\JïDG]DMÈF\FK D WDNĝH SURWHLQ\ MHGZDELX RGĝ\ZLDMÈFD PÈNDJXDUSDQWHQROLROHMNRNRVRZ\

0DVNDLQWHQV\ZQLH UHJHQHUXMÈFD 5DLQ'DQFHDUWHJR 0DVND LQWHQV\ZQLH UHJHQHUXMÈFD ļ RGEXGRZXMHLZ]PDFQLDVWUXNWXUÚZïRVD']LÚNL IRUPXOH Z]ERJDFRQHM DPLQRNZDVDPL LbROHMNDPLSURGXNWJïÚERNRRGĝ\ZLDZïRV\ UHJHQHUXMH LFK ZïöNQD ]ZLÚNV]D JÚVWRĂÊ HODVW\F]QRĂÊ L PLÚNNRĂÊ =D VSUDZÈ NZDĂQHJRS+PDVNDGRP\NDïXVNLZïRVD

.UHPRZHPDVïRGRUÈN 5DLQ'DQFHDUWHJR 0DVïRGRUÈNNWöUHZNRQWDNFLH]HVNöUÈ öUÈ SU]\ELHUDSï\QQÈSRVWDÊDĂFLĂOHMPöZLÈF ÈF ļ IRUPÚ ROHMNX ïDJRG]ÈFHJR RGĝ\ZLDMÈ-FHJRLVSRZDOQLDMÈFHJRSURFHV\VWDU]HQLD 1DW\FKPLDVW QDZLOĝD VNöUÚ L SR]RVWDZLD MÈ MHGZDELĂFLH JïDGNÈ SU]H] GïXJL F]DV =DZLHUD Z\VRNLH VWÚĝHQLH ROHMNX PDUXOD LbPDVïDPDIXUDVNïDGQLNöZSRFKRG]ÈF\FK ]$IU\NL]QDQ\FK]ZïDĂFLZRĂFLZ\JïDG]DMÈF\FKïDJRG]ÈF\FKQDZLOĝDMÈF\FKLUHJHQHUXMÈF\FK

)OXLGWHUPRDNW\ZQ\ EH]VSïXNLZDQLD 5DLQ'DQFHDUWHJR 'RVNRQDï\ĠXLGRG]LDïDQLXUHJHQHUXMÈF\P L GRP\NDMÈF\P ïXVNL *ïÚERNR UHJHQHUXMH ZïRV\ VSUDZLDMÈF ĝH VWDMÈ VLÚ JUXEV]H LbEDUG]LHMHODVW\F]QH’DJRG]LLFKURQL:\VRNLH VWÚĝHQLH NHUDW\Q\ L DPLQRNZDVöZ XPRĝOLZLDJïÚERNÈRGEXGRZÚZïRVD X

1RZDRGEXGRZD5$,1'$1&(DUWHJR ļSU]HïRPZUHJHQHUDFMLZïRVöZ 30


Rewolucja w odbudowie włosów. Botaniczne nawilżenie. 100% naturalne kosmetyki do włosów. Naturalnie, że RAIN DANCE...


COMING SOON 04.19

www.montibello.pl


prezentacje Szlachetne skĹ&#x201A;adniki w trosce o Twoje wĹ&#x201A;osy juĹź od pierwszej aplikacji

Kosswell Macadamia Natural Oil

JuĹź podczas pierwszego uĹźycia produkty z serii Kosswell Macadamia Natural Oil przywracajÄ&#x2026; wĹ&#x201A;osom wyraĹşnie zdrowy wyglÄ&#x2026;d, wzmacniajÄ&#x2026;c jednoczeĹ&#x203A;nie ich strukturÄ&#x2122;. NajwaĹźniejszym skĹ&#x201A;adnikiem jest tutaj olej pozyskiwany z orzechĂłw drzewa pochodzÄ&#x2026;cego z Australii. 2OHMHN PDNDGDPLD FKDUDNWHU\]XMH VLĂ&#x161; QLH]Z\NĂŻ\PL ZĂŻDÄ&#x201A;FLZRÄ&#x201A;FLDPL ÄźQLHW\ONRQDZLOÄ?DDOHUĂśZQLHÄ?RGÄ?\ZLDZĂŻRV\3URGXNW\]WHMVHULLVĂ&#x2C6; ERJDWHZZLWDPLQĂ&#x161;$L%RUD]ZUĂśÄ?QRURGQHVNĂŻDGQLNLPLQHUDOQHNWĂśUH JZDUDQWXMĂ&#x2C6;ZĂŻRVRPEODVNOHNNRÄ&#x201A;Ă&#x160;RUD]]GURZ\Z\JOĂ&#x2C6;GQDFRG]LHĂą Nutritive ShampooWRLGHDOQ\NRVPHW\NGRZĂŻRVĂśZVXFK\FKL]QLV]F]RQ\FKNWĂśUHZ\PDJDMĂ&#x2C6;QDW\FKPLDVWRZHMUHZLWDOL]DFML)RUPXĂŻDV]DPSRQXERJDWDZDPLQRNZDV\ELDĂŻNDLROHMHNPDNDGDPLDZ\UDÄ&#x203A;QLHRGÄ?\ZLD ZĂŻRV\RGQDVDG\DÄ?SRVDPHNRĂąFHQDGDMĂ&#x2C6;FLPGRGDWNRZ\EODVN

Hydrating Styling Cream WR NUHP GR ZĂŻRVĂśZ NWĂśU\ SRSU]H] VZRMH ZĂŻDÄ&#x201A;FLZRÄ&#x201A;FL RGÄ?\ZF]H L QDZLOÄ?DMĂ&#x2C6;FH GRGDMH LP EODVNX L JZDUDQWXMH SLĂ&#x161;NQHJĂŻDGNLHZ\NRĂąF]HQLH.RVPHW\N]DSRELHJDSXV]HQLXVLĂ&#x161;ZĂŻRVĂśZ LXĂŻDWZLDLFKFRG]LHQQHXNĂŻDGDQLH3U]H]QDF]RQ\MHVWGRZV]\VWNLFKURG]DMĂśZZĂŻRVĂśZ Reinforce Mask PD QD FHOX ]DUĂśZQR Z]PRFQLHQLH MDN L UHJHQHUDFMĂ&#x161; VWUXNWXU\ZĂŻRVĂśZ$NW\ZQHVNĂŻDGQLNL]DZDUWHZPDVFHZQLNDMĂ&#x2C6;ZJĂŻĂ&#x2C6;E ZĂŻRVDGRVWDUF]DMĂ&#x2C6;FELDĂŻHNZLWDPLQNZDVĂśZWĂŻXV]F]RZ\FKLSU]HFLZXWOHQLDF]\NWĂśUHJZDUDQWXMĂ&#x2C6;ZĂŻRVRPSRĂŻ\VN Macadam Oil R XQLNDOQHM IRUPXOH RGÄ?\ZLD L QDGDMH SRĂŻ\VN ZĂŻRVRP SU]\ZUDFDMĂ&#x2C6;F LFK HODVW\F]QRÄ&#x201A;Ă&#x160; L ]DSRELHJDMĂ&#x2C6;F VNUĂ&#x161;FDQLX 'RGDWNRZR ZDUWR SRGNUHÄ&#x201A;OLĂ&#x160; Ä?H ROHMHN RGÄ&#x201A;ZLHÄ?D NRORU IDUERZDQ\FK ZĂŻRVĂśZ SR]ZDODMĂ&#x2C6;F]DFKRZDĂ&#x160;LPSLĂ&#x161;NQ\Z\JOĂ&#x2C6;GQDGĂŻXÄ?HM :LĂ&#x161;FHMLQIRUPDFML]QDMG]LHV]QDZZZNRVVZHOOFRPSO -HVWHÄ&#x201A;P\WDNÄ?HQD)DFHERRNX#.RVVZHOO3ROVND 2Ä&#x;FMDOQ\SDUWQHUPDUNL.RVVZHOOZ3ROVFH 3URJUHVV:U]HÄ&#x201A;QLD_WHO_ZZZSURJUHVVZU]HVQLDSO

34


STATE OF THE ART HAIR COSMETICS

Oficjany partner

Progess Września, ul. Wrocławska 43 | t: 61 437 49 80 www.progress.wrzesnia.pl


prezentacje

Koloryzacja i pielฤ™gnacja jednoczeล›nie โ€“ z Intensis Color Art to moลผliwe Wymagania klientรณw nieustannie rosnฤ…, rรณwnieลผ w zakresie koloryzacji wล‚osรณw, ktรณra jest jednym z najczฤ™ล›ciej wykonywanych zabiegรณw fryzjerskich. Klient oczekuje trwaล‚ego, intensywnego koloru z gwarantowanym powtarzalnym efektem oraz skutecznego rozjaล›niania i pokrycia siwych wล‚osรณw. Jednoczeล›nie zaleลผy mu na tym, aby koloryzacja nie szkodziล‚a wล‚osom. Odpowiedziฤ… jest farba Intensis Color Art, ktรณra pielฤ™gnuje wล‚osy juลผ w trakcie procesu koloryzacji.

)DUED,QWHQVLV&RORU$UWรฏรˆF]\ZVRELH]DOHW\NRORU\]DFMLSHUPDQHQWQHM ] RFKURQรˆ VNรถU\ JรฏRZ\ L ZรฏRVรถZ 'รฏXJRWUZDรฏH EDGDQLD ]DRZRFRZDรฏ\ VWZRU]HQLHP UHFHSWXU\ SR]ZDODMรˆFHM X]\VNDรŠ LQWHQV\ZQH NRORU\ L GRNรฏDGQH SRNU\FLH 1DWRPLDVW G]LรšNL ]PQLHMV]RQHM ]DZDUWRฤ‚FL DPRQLDNX IDUEDRJUDQLF]DGRPLQLPXPPRฤOLZRฤ‚รŠZ\VWรˆSLHQLDSRGUDฤQLHรฑ )RUPXรฏD Z]ERJDFRQD MHVW ROHMHP PDNDGDPLD G]LรšNL F]HPX SURGXNW ]DSHZQLDZรฏRVRPGRGDWNRZรˆRFKURQรšSU]HGXV]NRG]HQLDPLGRVNRQDOHMHNRQG\FMRQXMH]ZLรšNV]DLFKHODVW\F]QRฤ‚รŠVSUรšฤ\VWRฤ‚รŠRUD]QDGDMH SLรšNQ\ SRรฏ\VN 0Lรฏ\ RZRFRZ\ ]DSDFK SRZRGXMH ฤH ]DELHJ MHVW SU]\MHPQ\]DUรถZQRGODNOLHQWNLMDNLGODIU\]MHUD

=DOHW\IDUE\ 1. bezpieczna i skuteczna koloryzacja 2. szeroki wybรณr kolorรณw 3. SRNU\FLDVLZ\FKZรฏRVรถZ 4. Z\JRGQDLรฏDWZDZXฤ\FLXฤผRSDNRZDQLHJ XWOHQLDF]JUR]MDฤ‚QLDF]J

.RPSOHNVRZDSLHOรšJQDFMDSRNRORU\]DFML : FHOX SU]HGรฏXฤHQLD WUZDรฏRฤ‚FL NRORUX ]DSHZQLHQLD ZรฏRVRP JรฏDGNRฤ‚FL SRรฏ\VNX L QDZLOฤHQLD /DERUDWRULXP ']LDรฏX 5R]ZRMX ฤŸUP\ &KDQWDO UR]V]HU]\รฏR VHULรš ,QWHQVLV &RORU $UW R SURGXNW\ SLHOรšJQDF\MQH GHG\NRZDQH ZรฏRVRPIDUERZDQ\P 6]DPSRQ GR ZรฏRVรถZ SR NRORU\]DFML ฤผ VWZRU]RQ\ ]bP\ฤ‚OรˆRSLHOรšJQDFMLZรฏRVรถZIDUERZDQ\FKLUR]MDฤ‚QLDQ\FK1LH]DZLHUD6/(6XMHVWGHOLNDWQ\GODZรฏRVรถZ VNรถU\LJรฏRZ\']LรšNLREHFQRฤ‚FLHNVWUDNWX]bQRQLGRVNRQDOHFKURQLLQWHQV\ZQRฤ‚รŠLJรฏรšELรšNRORUXZรฏRVรถZ RUD] SU]HFLZG]LDรฏD LFK PDWRZLHQLX 1RZRF]HVQD IRUPXรฏD V]DPSRQX RGฤ\ZLD L QDZLOฤD ZรฏRV\ RUD] QDGDMHLGHDOQรˆJรฏDGNRฤ‚รŠLSRรฏ\VN3URGXNWUHJXODUQLHVWRVRZDQ\SU]\ZUDFDZรฏRVRP]GURZ\Z\JOรˆG VLรฏรšLZLWDOQRฤ‚รŠ 3RMHPQRฤ‚รŠJ

36

2Gฤ\ZNDGRZรฏRVรถZSRNRORU\]DFMLฤผGHOLNDWQ\SURGXNWGRVNRQDรฏ\GR SLHOรšJQDFMLZรฏRVรถZIDUERZDQ\FKLUR]MDฤ‚QLRQ\FK:]ERJDFRQ\ROHMHP PDNDGDPLDNWรถU\PDZรฏDฤ‚FLZRฤ‚FLNRQG\FMRQXMรˆFH]PLรšNF]DMรˆFHLbZ\JรฏDG]DMรˆFH 2Gฤ\ZND SU]HGรฏXฤD WUZDรฏRฤ‚รŠ NRORUX RUD] ]DSRELHJD MHJR EODNQLรšFLX 8รฏDWZLD UR]F]HV\ZDQLH RUD] ]ZLรšNV]D SRGDWQRฤ‚รŠ QD XNรฏDGDQLH )LOWU 89 ]DZDUW\ Z SURGXNFLH FKURQL ZรฏRV\ SU]HG V]NRGOLZ\P G]LDรฏDQLHPF]\QQLNรถZ]HZQรšWU]Q\FK 3RMHPQRฤ‚รŠJ 'HOLNDWQ\ ROHMHN ฤผ FKURQL VNรถUรš JรฏRZ\ SRGF]DV ]DELHJรถZ NRORU\]DFML Lb GHNRORU\]DFML :]ERJDFRQ\ HNVWUDNWHP ] OXNUHFML R G]LDรฏDQLX SU]HFLZ]DSDOQ\P L UHJHQHUXMรˆF\P 2EHFQH Z ROHMNX HNVWUDNW\ ] UXPLDQNX L DORHVX FKURQLรˆ ZUDฤOLZรˆ VNรถUรš JรฏRZ\ SU]HG QHJDW\ZQ\P ZSรฏ\ZHP VXEVWDQFMLFKHPLF]Q\FK3URGXNWLQWHQV\ZQLHQDZLOฤDLรฏDJRG]LSRGUDฤQLHQLDQDVNรถUND 3RMHPQRฤ‚รŠPO

-XฤG]Lฤ‚GRรฏรˆF]GRฤ‚ZLDWD,QWHQVLV ZZZSURVDORQHX )DFHERRN#SURVDORQSURIHVVLRQDO ,QVWDJUDP#SURVDORQBSURIHVVLRQDO


prezentacje

Wiosenne przebudzenie z Intensis Pierwsze promienie słońca zachęcają do zdjęcia nakryć z głów. Niestety często okazuje się, że wygląd naszych włosów po zimie odbiega nia od ideału. Zmiany temperatury, wiatr, suche powietrze w pomieszczeniach, konieczność noszenia czapki powodują, że włosy są przesuszone, c przychodzi przyc ychodzi chodzi łamliwe, osłabione, wyraźnie potrzebują pielęgnacji. Na pomoc feruje e stworzona przez firmę Chantal seria Intensis Moisture, która oferuje produkty o silnym działaniu nawilżającym. 1DZLOĝDQLHWRSRGVWDZDSLHOÚJQDFML'ODF]HJRMHVWWDNZDĝQH"-HĂOLZH ZQÚWU]X ZïRVöZ MHVW QLVNL SR]LRP ZRG\ Z HIHNFLH VWDMÈ VLÚ RQH QLH W\ONRVXFKHDOHLV]RUVWNLH]UR]GZRMRQ\PLNRñFöZNDPLïDWZRVLÚHOHNWU\]XMÈVÈSR]EDZLRQHEODVNXVSUÚĝ\VWRĂFLLWUXGQRMHXïRĝ\Ê1DSU]HFLZW\PSUREOHPRPZïRVöZZ\FKRG]LVHULD,QWHQVLV0RLVWXUH

%RJDFWZRVNïDGQLNöZ /DERUDWRULXP']LDïX5R]ZRMXğUP\&KDQWDORSUDFRZDïRQRZRF]HVQÈUHFHSWXUÚVHULL,QWHQVLV0RLVWXUH]DZLHUDMÈFÈFHQQHVNïDGQLNLDNW\ZQHNWöUH LQWHQV\ZQLHQDZLOĝDMÈLUHZLWDOL]XMÈZïRV\3RFKRG]ÈRQHZSURVW]QDWXU\ Skarby morza F]\OL DOJL ] URG]LQ\ PRUV]F]\QRZDW\FK V]HURNR UR]SRZV]HFKQLRQH Z Sï\WNLFK ZRGDFK ZVFKRGQLHJR $WODQW\NX %RJDWH VÈ ZbVROHPLQHUDOQHNDURWHQRLG\NZDVDOJLQRZ\ODPLQDU\QÚZLWDPLQÚ& ZLWDPLQ\%1L%12PDJQH]ZDSñĝHOD]RLNU]HP=HZ]JOÚGXQDERJDFWZR VNïDGQLNöZPRUV]F]\QZ\NRU]\VW\ZDQ\E\ïMXĝRGF]DVöZVWDURĝ\WQ\FK ']LĂSUöF]NRVPHWRORJLLMHVWF]ÚVWRVWRVRZDQ\MDNRVXSOHPHQWGLHW\ =DZDUW\ Z SURGXNWDFK ,QWHQVLV 0RLVWXUH HNVWUDNW ] PRUV]F]\QX SU]\ZUDFDZïRVRPZïDĂFLZ\SR]LRPQDZLOĝHQLDG]LDïDïDJRG]ÈFRUHJHQHUXMÈFRLSU]HFLZXWOHQLDMÈFRRSöěQLDMÈFHIHNWVWDU]HQLDZïRVöZ Moc owocówF]\OLHNVWUDNW]PDUDNXL0DUDNXMDSRFKRG]L]$PHU\NL 3RïXGQLRZHM6]\ENRUR]SU]HVWU]HQLïDVLÚGR$PHU\NL¥URGNRZHM]F]DVHPMVLÚJDMÈF&KLQLLQQ\FKUHJLRQöZ$]MLDQDZHW$IU\NLL.DUDLEöZ 6RF]\VW\PLÈĝV]WHJRRZRFX]DZLHUDFXNU\NZDV\RUJDQLF]QHMHVWGRVNRQDï\PěUöGïHPEïRQQLNDPLQHUDïöZLZLWDPLQ$%1%2%3L& =DZDUW\ZSURGXNWDFKVHULL,QWHQVLV0RLVWXUHHNVWUDNW]PDUDNXLZ\ND]XMHVLOQHG]LDïDQLHQDZLOĝDMÈFHG]LÚNLROLJRVDFKDU\GRPNWöUH]DSRELHJDMÈXWUDFLHZRG\3RQDGWRFKURQLRQNRORUZïRVöZZ\JïDG]DLF]\QLMH PLÚNNLPLLOĂQLÈF\PL 6LïD SURWHLQ VRL 6RMD WR MHGQRURF]QD URĂOLQD ] URG]LQ\ VWUÈF]NRZ\FK 3RFKRG]L]SRïXGQLRZRZVFKRGQLHM $]ML : 3ROVFH U]DGNR VLÚ MÈ XSUDZLD&HQLRQDMHVW]D]DZDUWRĂÊSHïQRZDUWRĂFLRZHJRELDïND 3URWHLQ\VRL]DZDUWHZSURGXNWDFK3URVDORQ,QWHQVLVVÈQDW\OHPDï\PL F]ÈVWHF]NDPL DPLQRNZDVöZ ĝH ZQLNDMÈ Z VWUXNWXUÚ ZïRVöZ Z\JïDG]DMÈLFKSRZLHU]FKQLÚLXïDWZLDMÈUR]F]HV\ZDQLH3RQDGWRSRSUDZLDMÈ NRQG\FMÚ ZïRVöZ ]ZLÚNV]DMÈ HODVW\F]QRĂÊ JïDGNRĂÊ L ]PQLHMV]DMÈ LFK HMV HOHNWU\]RZDQLHVLÚ HOHNWU\]RZ

6]HURNDJDPDSURGXNWöZ Z 6HULD,QWHQVLV0RLVWXUHRIHUXMHQDVWÚSXMÈFHSURGXNW\ 6]DPSRQQDZLOĝDMÈF\ļRF]\V]F]DZïRV\LVNöUÚJïRZ\QDZLOĝDZ\JïDG]DïXVNÚZïRVDXïDWZLDUR]F]HV\ZDQLH 2Gĝ\ZNDQDZLOĝDMÈFDļLQWHQV\ZQLHQDZLOĝDQDGDMHMHGZDELVWÈJïDGNRĂÊLSRï\VN]ZLÚNV]DSRGDWQRĂÊZïRVöZQDPRGHORZDQLH 0DVNDQDZLOĝDMÈFDļRGEXGRZXMHZïRV\]PLÚNF]DQDZLOĝDSU]\ZUDFDLPVLïÚLZLWDOQRĂÊ=DOHFDVLÚDSOLNRZDÊFPRGQDVDG\ZïRVD 'ZXID]RZD RGĝ\ZND QDZLOĝDMÈFD ļ]DZLHUD ğOWU89]DSHZQLDHIHNW Z\JïDG]HQLDLHODVW\F]QRĂÊQLHREFLÈĝDZïRVöZG]LDïDQDW\FKPLDVWRZR 0OHF]NR QDZLOĝDMÈFH ļ SU]H]QDF]RQH GR SLHOÚJQDFML SU]HVXV]RQ\FK NRñFöZHN SU]\ZUDFD ]GURZ\ Z\JOÈG SRPDJD ]G\VF\SOLQRZDÊ PDïR SRGDWQHQDXNïDGDQLHZïRV\&KDUDNWHU\]XMHVLÚQLHWïXVWÈNRQV\VWHQFMÈ %RRVWHU ļ NXUDFMD LQWHQV\ZQLH QDZLOĝDMÈFD Z SRVWDFL NRQFHQWUDWX ZbDPSXïNDFK 6\VWHPDW\F]QHVWRVRZDQLHSURGXNWöZ]OLQLL,QWHQVLV0RLVWXUH]DSHZQLD GïXJRWUZDïH L ZLGRF]QH HIHNW\ :ïRV\ ]\VNXMÈ VSUÚĝ\VWRĂÊ ZLWDOQRĂÊVÈPLÚNNLHOĂQLÈFHLSRGDWQHQDPRGHORZDQLH:VSDQLDïD]P\VïRZD NRPSR]\FMD ]DSDFKRZD F]\QL SLHOÚJQDFMÚ OÚJQDFM QLH W\ONR VNXWHF]QÈ DOHUöZQLHĝQLH]Z\NOHSU]\MHPQÈ3LÚNQHZïRV\],QWHQVLV0RLVWXUHļWR È 3LÚNQHZïRV\] SURVWHSHZQHLVNXWHF]QHUR]ZLÈ]DQLH UR]ZLÈ]DQLH

-XĝG]LĂGRïÈF]GRĂZLDWD,QWHQVLVļĂZLDWDSURIHVMR]LĂ GRïÈF]GRĂZLDWD,QWHQVLVļĂZ QDOQHMSLHOÚJQDFMLZïRVöZQDĂZLDWRZ\PSR]LRPLH QDOQHMSLHOÚJQDFMLZïRVöZQDĂZLDWRZ\ ZZZSURVDORQHX ZZ )DFHERRN#SURVDORQ )DFHERRN#SURVDORQSURIHVVLRQDO ,QVWDJUDP#SURVDORQBSURIHVVLRQDO ,QVWDJUDP#SURVDORQB

38


prezentacje Piękno i zdrowie długich włosów

Miraflores Studio Zainspirowani przykładem takich sław jak: Lady Gaga, Eva Longoria, Angelina Jolie, Nicky Hilton, Kirsten Dunst, Catherine Zeta-Jones, Jennifer Lopez czy wreszcie Beyoncé, postanowiliśmy spopularyzować w Polsce renowacyjną, luksusową usługę przedłużania i zagęszczania włosów pasemkami Hairdreams.

3RPDJDP\WDNĝHNRELHWRP]HVïDE\PLOXEZ\SDGDMÈF\PLZïRVDPLRUD] ]HVFKRU]HQLDPLVNöU\JïRZ\WDNLPLMDNï\VLHQLHSODFNRZDWH Alopecia areata ï\VLHQLHJïRZ\ Alopecia totalis ï\VLHQLHUR]ODQHïXV]F]\FDïRMRWRN ïRMRWRNRZH ]DSDOHQLH VNöU\ = QDPL NDĝGH PDU]HQLH GRW\F]ÈFH IU\]XU\PRĝHE\ÊVSHïQLRQHDNDĝG\SUREOHPUR]ZLÈ]DQ\:3ROVFH]DXIDï\QDPJZLD]G\.DVLD0RĂ0DJGDOHQD:DOLJöUVND/LVLHFND/LGLD .RSDQLD0DJGDOHQD$QWRVLHZLF]ļEORJHUND7KLUW\)DVKLRQ &RQDVZ\UöĝQLD"+DLUGUHDPVMHVWF]RïRZ\PLQDMEDUG]LHMSRSXODUQ\P ĂZLDWRZ\PGRVWDZFÈSURGXNWöZGRSU]HGïXĝHñL]DJÚV]F]HñZïRVöZ 6ZRMÈUHQRPÚğUPD]GRE\ïDG]LÚNLXQLNDOQ\PWUZDï\PLV]\ENLPPHWRGRPRUD]Z\VRNLHMMDNRĂFLQDWXUDOQ\PZïRVRP:ïRV\+DLUGUHDPVWR ]GURZHQDWXUDOQHHXURSLGDOQHZïRV\ZQDWXUDOQ\FKNRORUDFK6ÈRQH UÚF]QLHVRUWRZDQHDE\XQLNQÈÊV]NRGOLZHJRSURFHVXUR]MDĂQLDQLDSRVLDGDMÈ]DPNQLÚWÈïXVNÚLFKDUDNWHU\]XMÈVLÚZ\VRNLPSRï\VNLHPQDWXUDOQÈ VSUÚĝ\VWRĂFLÈ VÈ PLÚNNLH L MHGZDELVWH Z GRW\NX 5öĝQLFD Zb SRUöZQDQLX GR ]Z\Nï\FK SU]HGïXĝHñ MHVW NRORVDOQD 0DïH G\VNUHWQH RSDWHQWRZDQHïÈF]DLV\VWHP\DSOLNDFMLVSUDZLDMÈĝHSDVHPND+DLUGUHDPV VWDMÈ VLÚ QLHZLGRF]QH L Z SHïQL ]LQWHJURZDQH ] ZïRVDPL NOLHQWNL 6]F]HJöOQLH LQQRZDF\MQD MHVW WX XOWUDSUHF\]\MQD WHFKQRORJLD /DVHU ;3 L/DVHUEHDPHU1$126\VWHP6ÈWRV]\ENLHV\VWHP\NWöUHXPRĝOLZLDMÈ PRGXORZDQLHNLONXSDVHPHNMHGQRF]HĂQLH’ÈF]HQLHMHVWSU]H]URF]\VWH EH]SLHF]QHSïDVNLHQLHZ\F]XZDOQHLSUDNW\F]QLHQLHZLGRF]QHWUZDïH LbFRQDMZDĝQLHMV]HļOHNNLHQLHREFLÈĝDMÈFHFHEXOHNLQLHSRZRGXMÈFHMDNLHJRNROZLHNXF]XFLDG\VNRPIRUWX :ïDĂFLFLHO 6WXGLD 0LUDĠRUHV (OZLUD 0DM WR Z\VRNLHM NODV\ VSHFMDOLVWD WU\FKRORJ ]bZLHOROHWQLPGRĂZLDGF]HQLHPZGLDJQR]RZDQLX FKRUöE VNöU\ JïRZ\ L ZïRVöZ , ,,L,,,VWRSQLD8NRñF]\ïD(XURSHMVNLH&HQWUXP 6]NROHQLD 6W\OLVWöZ ZH :URFïDZLX -HVW F]ïRQNLHP 3ROVNLHJR 6WRZDU]\V]HQLD 7U\FKRORJLF]QHJR -DNR MHG\Q\ DXWRU\]RZDQ\ SU]HGVWDZLFLHO KDQGORZ\ +DLUGUHDPVSURZDG]LV]NROHQLD]]DNUHVXPHWRG

40

SU]HGïXĝDQLDL]DJÚV]F]DQLDZïRVöZ7DNPöZLRVZRMHMSUDF\ļMoim FHOHPMHVWFLÈJï\UR]ZöMVZRLFKNRPSHWHQFML]GRE\ZDQLHQRZ\FKGRĂZLDGF]HñLbXPLHMÚWQRĂFL.LONDODWWHPX]ZLÈ]DïDPVLÚMDNRNRQVXOWDQWND ] +DLUGUHDPV ] ğUPÈ NWöUD G]LÚNL VZRLP SURGXNWRP V]NROHQLRP RUD]SRGHMĂFLXGRNOLHQWöZRWZRU]\ïDSU]HGHPQÈQRZÈSHUVSHNW\ZÚ :WHMSHUVSHNW\ZLHNDĝGD]RVöEERU\NDMÈFDVLÚ]V]HURNRUR]XPLDQ\P SUREOHPHP]ZïRVDPLOXEFKFÈFDSRSURVWX]DGEDÊRVZöMZ\JOÈG]QDMG]LHGODVLHELHEH]SLHF]QHZ\JRGQHLWUZDïHUR]ZLÈ]DQLH $OHWRQLHZV]\VWNRļ]DMPXMHP\VLÚWDNĝHSURIHVMRQDOQ\PHNRIU\]MHUVWZHPļNRORU\]DFMÈFLÚFLHPXNïDGDQLHPIU\]XU2GOXWHJRSRV]HU]\OLĂP\QDV]ÈG]LDïDOQRĂÊRPDQLFXUHSHGLFXUHNRVPHW\NÚWZDU]\LFLDïD &RVPROLIWLQJMDSRñVNLWZDU]\PHG\F]QÈPLNURSLJPHQWDFMÚVNöU\JïRZ\ LZLHOHLQQ\FK]DELHJöZ3URZDG]LP\VSU]HGDĝSURIHVMRQDOQ\FKHNRORJLF]Q\FKSURGXNWöZGRZïRVöZQDZZZVNOHSPLUDĠRUHVSO *G]LHPRĝQDQDV]QDOHěÊ" =DSUDV]DP\GRQRZHMSLÚNQHMORNDOL]DFMLļPHWURZHMZLOOL]RJURGHPZ’RPLDQNDFK'ÈEURZLHSU]\XO=DFKRGQLHM

:LÚFHMLQIRUPDFML ZZZ ZZZPLUDĠRUHVSO ZZZVNOHSPLUDĠRUHVSO SURğO)% ZZZIDFHERRNFRP0LUDĠRUHV6WXGLR ZZZIDFHERRNFRP(OZLUD0DM0LUDĠRUHV6WXGLR ,QVWDJUDP ZZZLQVWDJUDPFRPPLUDĠRUHVVWXGLR ZZZLQVWDJUDPFRPHOZLUDPDMPLUDĠRUHVVWXGLR


.DVLD0RÄ&#x201A; ļSROVNDSLRVHQNDUNDNRPSR]\WRUNDDXWRUNDWHNVWöZSLRVHQHNLDNW\ZLVWNDVSRïHF]QD5HSUH]HQWDQWND3ROVNLSRGF]DV.RQNXUVX3LRVHQNL(XURZL]MLZ.LMRZLH]XWZRUHP Ä·)ODVKOLJKWĵ3RFKRG]L]DUW\VW\F]QHMURG]LQ\&öUNDG\U\JHQWDVNU]\SNDLNDPHUDOLVW\G\UDUW\VW\F]QHJRRUNLHVWU\NDPHUDOQHM$8.620DUND0RVLDRUD]-RDQQ\0RÄ&#x201A;ļDOWRZLROLVWNLPDODUNLKREE\VW\F]QLH]DMPXMÃ&#x2C6;FHMVLÃ&#x161;SURMHNWRZDQLHPXELRUX8NRñF]\ïDV]NRïÃ&#x161;PX]\F]QÃ&#x2C6;LP)U\GHU\ND&KRSLQD Z%\WRPLXZNODVLHZLRORQF]HOLLIRUWHSLDQX:UXNRñF]\ïD$NDGHPLÃ&#x161;0X]\F]QÃ&#x2C6;LP.DUROD 6]\PDQRZVNLHJRZ.DWRZLFDFKQD:\G]LDOH-D]]XL0X]\NL5R]U\ZNRZHM:VSöïSUDFRZDïD]RUNLHVWUÃ&#x2C6;$8.62SU]\QDJUDQLXSï\W\3DZïD0\NLHW\QDÄ·3DVMDÂ¥ZLÃ&#x161;WHJR0DUNDĵ=DJUDïDMHGQÃ&#x2C6;]bJïöZQ\FKSDUWLLZÄ&#x201A;ZLDWRZHMSUDSUHPLHU]HPXVLFDOXÄ·.UöO/HDUĵ3DZïD0\NLHW\QDNWöUDRGE\ïDVLÃ&#x161;QD )HVWLZDOX6DFUXP3URIDQXPZ.UDNRZLH:\VWÃ&#x161;SRZDïDZ]HVSROH7KH3XVV\FDW'ROOV%XUOHVTXH5HYLHZ)LQDOLVWND,,,HG\FMLSURJUDPXÄ·0XVW%H7KH0XVLF7\ONRPX]\NDĵ%UDïDXG]LDïZNRPSR]\FML :RMFLHFKD.LODUDGRÄ&#x;OPX.U]\V]WRID=DQXVVLHJRÄ·2EFHFLDïRĵ:\VWÃ&#x2C6;SLïDSRGF]DVWDNLFKIHVWLZDOL MDN6SULQJ%UHDN&DUSDWKLD)HVWLYDO6RSRW723WUHQG\)HVWLYDOHVWLZDO3U]\VWDQHN:RRGVWRFN .)33Z2SROX-HVWWZDU]Ã&#x2C6;PX]\F]Q\FKUHNODP/,1.:UXND]DïVLÃ&#x161;MHMGHELXWDQFNLDOEXP Ä·,163,1$7,21ĵ 1D Sï\FLH ]QDMGXMH VLÃ&#x161; XWZRUöZ ļ WR ZVSöOQH NRPSR]\FMH URG]HñVWZD 0RÄ&#x201A; SRïÃ&#x2C6;F]HQLHHOHNWURQLNLLVRXOX]HOHPHQWDPLSRSX'RZVSöïSUDF\SU]\WZRU]HQLXSURMHNWX]RVWDï ]DSURV]RQ\PïRG\SURGXFHQW(VVH[2EHFQLH.DVLDSUDFXMHQDGQRZ\PDOEXPHP 6HVMD]GMÃ&#x161;FLRZDGODPDUNL+DLUGUHDPV0HWDPRUIR]DZ\NRQDQDSU]H](OZLUÃ&#x161;0DM0LUDÄ RUHV6WXGLR WUHQHUD+DLUGUHDPV]DSRPRFÃ&#x2C6;QDWXUDOQ\FKZïRVöZXOWUDSUHF\]\MQÃ&#x2C6;WHFKQRORJLÃ&#x2C6;/DVHUEHDPHU;3 6W\OL]DFMDZïRVöZ(OZLUD0DM0LUDÄ RUHV6WXGLR )RWR*U]HJRU].RU]HQLRZVNL

41


nowoล›ci

Razem przeciw wypadaniu wล‚osรณw! Wszechobecny stres, niezdrowy tryb ลผycia, zaburzenia rรณwnowagi hormonalnej, rรณลผnorodne choroby, starzenie organizmu, powszechne stosowanie preparatรณw uzyskiwanych na drodze syntezy chemicznej w kosmetykach i ulepszaczy ลผywnoล›ci stanowiฤ… czynniki majฤ…ce wpล‚yw na stan naszych wล‚osรณw i skรณry. Mogฤ… one powodowaฤ‡ okresowe bฤ…dลบ trwaล‚e wypadanie wล‚osรณw, prowadzฤ…ce do ich przerzedzenia, a czฤ™sto nawet do wyล‚ysienia. Nie sposรณb siฤ™ przed nimi ustrzec, ale moลผemy sobie pomรณc, siฤ™gajฤ…c po zdobycze nowoczesnej technologii.

:F]DVDFKJG\Z\JOรˆG]HZQรšWU]Q\RGJU\ZDEDUG]RLVWRWQรˆUROรš]ZUDFDP\ XZDJรšQDWRMDNMHVWHฤ‚P\SRVWU]HJDQLSU]H]RWRF]HQLHGEDP\RVZรถMZ\JOรˆGLVDPRSRF]XFLH-HGQDNNXOWPรฏRGRฤ‚FLWRQLHW\ONRV]F]XSรฏDV\OZHWND WZDU]EH]]PDUV]F]HNF]\EUDNVLZ\FKZรฏRVรถZDOHSU]HGHZV]\VWNLPSRVLDGDQLHZรฏRVรถZQDMOHSLHMPRFQ\FKJรšVW\FKLOฤ‚QLรˆF\FK 2VรถE ]DUรถZQRNRELHWMDNLPรšฤF]\]Q NWรถUHPDMรˆSUREOHP]Z\SDGDQLHP ZรฏRVรถZSU]HU]HG]HQLHPF]\รฏ\VLHQLHPOXEFKFรˆF\FKVWRVRZDรŠSURฤŸODNW\Nรš DE\MDNQDMGรฏXฤHMFLHV]\รŠVLรšSLรšNQ\PLZรฏRVDPLMHVWFRUD]ZLรšFHM=SRPRFรˆMDN]DZV]HPRฤHSU]\Mฤ‚รŠQDWXUD =HVWDZNRVPHW\NรถZ+,7VNรฏDGDVLรš]V]DPSRQXLNURSOLDLFKRU\JLQDOQD IRUPXรฏD RSUDFRZDQD Z FHOX SU]\VSLHV]HQLD SURFHVX RGURVWX ZรฏRVD SR]ZDODRVLรˆJQรˆรŠQLHVDPRZLWHHIHNW\ .URSOHGRVNรถU\JรฏRZ\+,7]DZLHUDMรˆZRGรšUรถฤDQรˆ]QDQรˆRGODWMDNRQDWXUDOQ\ฤ‚URGHNZ]PDFQLDMรˆF\LZVSRPDJDMรˆF\Z]URVWZรฏRVรถZ)RUPXรฏDNURSOL ]RVWDรฏD Z]ERJDFRQD HNVWUDNWHP ] SDOP\ VDEDรฏRZHM Z\FLรˆJLHP ] WU]FLQ\ FXNURZHM RUD] ZLWDPLQรˆ %5 PDMรˆF\PL G]LDรฏDQLH MHGQRF]Hฤ‚QLH Z]PDFQLDMรˆFHLQDZLOฤDMรˆFH'RXQLNDWRZHJRVNรฏDGXSURGXNWXGRGDQH]RVWDรฏ\UรถZQLHฤZ\FLรˆJ]QDVLRQNR]LHUDGNLSRVSROLWHMZ\FLรˆJ]FKPLHOX]Z\F]DMQHJR JOXNDQ\FKURQLรˆFHVNรถUรšROHMHN]OLฤ‚FLUR]PDU\QXROHM]OLฤ‚FLGU]HZDKHUEDFLDQHJRELRW\QDฤผZLWDPLQD+RUD]ZLWDPLQD( 6]DPSRQGRZรฏRVรถZ+,7G]LรšNLELDรฏNRPSV]HQLF\]DSHZQLDZรฏRVRPVLรฏรš L HIHNW REMรšWRฤ‚FL .RIHLQD Z SRรฏรˆF]HQLX ] HNVWUDNWHP ] SDOP\ VDEDรฏRZHM Z]PDFQLD ZรฏRV\ L ]DSRELHJD LFK Z\SDGDQLX 3RQDGWR V]DPSRQ ]DZLHUD Z\FLรˆJ ] PFKX LUODQG]NLHJR ELRW\Qรš ฤผ ZLWDPLQรš + Z\FLรˆJ ] QDVLRQ NR]LHUDGNL SRVSROLWHM Z\FLรˆJ ] FKPLHOX ]Z\F]DMQHJR ZRGรš UR]PDU\QRZรˆ ROHM ] OLฤ‚FL UR]PDU\QX Z\FLรˆJ ] WUDZ\ WU]FLQ\ FXNURZHM RUD] ZLWDPLQรš ( 7D ERJDWD Z QDWXUDOQH VNรฏDGQLNL IRUPXรฏD RF]\V]F]D VNรถUรš JรฏRZ\ L G]LDรฏD Z]PDFQLDMรˆFRQDZรฏRV\ :QDWXU]HQLFQLHG]LHMHVLรšRGUD]XGODWHJRSDPLรšWDMP\ฤHNRVPHW\NLDE\ PรถFZSรฏ\QรˆรŠQDVNรถUรšJรฏRZ\SRWU]HEXMรˆF]DVXLV\VWHPDW\F]QRฤ‚FL 3URGXNW\GRVWรšSQHQDKLWFRVPHWLFVHX LZVLHFLVNOHSรถZ5RNRNR+DLU&RPSDQ\ ZZZURNRNRFRPSO

42


+DLU6\VWHPV Z7ZRLPVDORQLH IU\]MHUVNLP

CORNER

SECOND HAIR

,QG\ZLGXDOQHX]XSHãQLHQLDZãRVyZGOD NDİGHJR .DİGHX]XSHãQLHQLHVWZRU]RQHMHVWRG SRGVWDZ]JRGQLH]RF]HNLZDQLDPL.OLHQWD 'RLFKSURGXNFMLZ\NRU]\VWXMHP\ZãRV\ VãRZLDęVNLH]ãXVNĈHXURSHMVNLHLD]MDW\FNLH RUD]V]HURNĈJDPčED]LPDWHULDãyZ 'ODF]HJRZDUWRZ\EUDþQDV" 'ãXJROHWQLHGRĤZLDGF]HQLHZG]LHG]LQLH X]XSHãQLHęLSU]HGãXİDQLDZãRVyZRUD]VHWNL XVDW\VIDNFMRQRZDQ\FK.OLHQWyZSR]ZROLã\ QDPVWZRU]\þVSHFMDOQĈRIHUWčGODVDORQyZ IU\]MHUVNLFK 2IHUXMHP\ ‡PRİOLZRĤþZVSyãSUDF\MDNRFHUW\ÀNRZDQ\ SXQNW&RUQHU6HFRQG+DLU ‡SURGXNW\QDMZ\İV]HMMDNRĤFL ‡NRQNXUHQF\MQHFHQ\ ‡V]NROHQLHGOD&LHELHL7ZRMHJRSHUVRQHOX 3URIHVMRQDOQD SURVWRZQLFD GR ZãRVyZ )2; &$1'< 3ã\WNL Z\NRQDQH ] ]DVWRVRZDQLHP ‡ZVSDUFLHPDUNHWLQJRZHLPHU\WRU\F]QH WHFKQRORJLL 1$12 G]LčNL ‡SHZQ\]\VNGOD&LHELHLVDW\VIDNFMčGOD F]HPX SRVLDGDMĈ Z\MĈWNRZR JãDGNĈ RGSRUQĈ QD ]DU\VRZDQLD 7ZRLFK.OLHQWyZ SRZLHU]FKQLčDSRQDGWRJZDUDQWXMĈRSW\PDOQHSU]HZRG]HQLHFLHSãD3URVWRZQLFDSRGF]DV

SUDF\Z\WZDU]DMRQ\XMHPQHNWyUHVSUDZLDMĈİHZãRV\]DFKRZXMĈVZRMĈQDWXUDOQĈZLOJRWQRĤþ =DLQWHUHVRZDQ\" LQLHHOHNWU\]XMĈVLč&HUDPLF]QDSRZãRNDSR]ZDODZãDWZ\VSRVyEX]\VNDþHIHNWJãDGNLFK 3RGHMPLM]QDPLZVSyãSUDFčMXİG]LĤ LOĤQLĈF\FKZãRVyZ=DRNUĈJORQHSã\ZDMĈFHSã\WNLSR]ZDODMĈGRVNRQDOHSURVWRZDþLNUčFLþ ZãRV\ : VHNXQG SURVWRZQLFD RVLĈJD WHPSHUDWXUč Z SU]HG]LDOH RG ƒ& GR ƒ& VWRSQLRZD UHJXODFMD WHPSHUDWXU\ ƒ&ƒ& “ƒ& $XWRPDW\F]QH Z\ãĈF]HQLH XU]ĈG]HQLDSRPLQXWDFKZFHOX]DSHZQLHQLDEH]SLHF]HęVWZD3URIHVMRQDOQ\PHWURZ\ REURWRZ\NDEHO ƒ ]XFKZ\WHPGR]DZLHV]HQLD5R]PLDUSã\WNL[PP

6NRQWDNWXMVLč]QDPLDFKčWQLHSU]HGVWDZLP\ZV]HONLHV]F]HJyã\ZVSyãSUDF\ WHOZHZ_HPDLOIUDQF]\]D#URNRNRFRPSO :LčFHMRQDVLQDV]\FKUR]ZLĈ]DQLDFK KWWSVVHFRQGKDLUFOLQLFSO_KWWSVZZZKDLUDJDLQFRPSO


porady

Wiosenne odchudzanie Jak straciฤ‡ zbฤ™dne kilogramy i nie straciฤ‡ wล‚osรณw Przez zimฤ™ zebraล‚o Ci siฤ™ trochฤ™ tล‚uszczyku? Juลผ w styczniu zrobiล‚aล› sobie postanowienie, ลผe w tym roku zgubisz zbฤ™dne kilogramy? A moลผe marzysz o tym, ลผeby wyglฤ…daฤ‡ oszaล‚amiajฤ…co w swojej sukni ล›lubnej? 7DNLHUR]WHUNLSUรšG]HMF]\Sรถฤ›QLHMSU]Hฤ\ZDNDฤGD]QDV=GRVWรšSQ\FK EDGDรฑ QD WHPDW RGFKXG]DQLD Z\QLND ฤH SU]HFLรšWQD NRELHWD MHVW ฤทQD GLHFLHฤตZVXPLHODWVZRMHJRฤ\FLD ,FKRFLDฤWRJรฏรถZQLHSUDJQLHQLHDWUDNF\MQHJRZ\JOรˆGXSFKDQDVZNLHUXQNXNROHMQ\FKGLHWZรฏDฤ‚FLZDZDJDWRQLHW\ONRNZHVWLDHVWHW\NLDOH SU]HGHZV]\VWNLPNZHVWLD]GURZLD-DNZLรšFRGFKXG]DรŠVLรš]JรฏRZรˆ" 'LHW\ RSDUWH QD SRMHG\QF]\FK VNรฏDGQLNDFK EรˆGฤ› UHVWU\NF\MQLH RJUDQLF]DMรˆFH LORฤ‚รŠ SU]\MPRZDQ\FK NDORULL QLH EรšGรˆ VSU]\MDรŠ DQL QDV]HPX ]GURZLXDQLXURG]LH1DMF]รšฤ‚FLHMWDNLHRGFKXG]DQLHNRรฑF]\VLรšHIHNWHP MRMRDRUJDQL]P]RVWDMHSR]EDZLRQ\FHQQ\FKVNรฏDGQLNรถZRGฤ\ZF]\FK :b ]DOHฤQRฤ‚FL RG GLHW\ QLHU]DGNR RJUDQLF]DP\ ฤ›UรถGรฏD ZLWDPLQ L PLQHUDรฏรถZ EรฏRQQLND OXE ELDรฏND , WXWDM PRJรˆ ]DF]รˆรŠ VLรš problemy z nadPLHUQLH Z\SDGDMรˆF\PL ZรฏRVDPL SRQLHZDฤ QDV]H ZรฏRV\ L SD]QRNFLH ]UHV]WรˆMDNFDรฏ\RUJDQL]P SRWU]HEXMรˆZLWDPLQPLQHUDรฏรถZRUD]ELDรฏHN 1LHGREรถUZLWDPLQLPLQHUDรฏรถZPRฤHSU]\F]\QLรŠVLรšGRรฏDPOLZRฤ‚FLZรฏRVรถZLSD]QRNFLDWDNฤHGRRVรฏDELHQLDFHEXOHN6WรˆGMXฤNUรถWNDGURJDGR QDGPLHUQHJR Z\SDGDQLD ZรฏRVรถZ 1LHGREรถU ELDรฏHN ] NROHL VSRZDOQLD Z]URVWZรฏRVรถZLSD]QRNFL'ODF]HJRWDNVLรšG]LHMH" .DฤG\ ZรฏRV Z RN ]EXGRZDQ\ MHVW ]H VSHF\ฤŸF]QHJR ELDรฏND ฤผ NHUDW\Q\ฤผZ\WZDU]DQHJRSU]H]NRPรถUNLXV\WXRZDQHZPDFLHU]\ZรฏRVD X VDPHM MHJR SRGVWDZ\ 7R ZรฏDฤ‚QLH ] WHJR PLHMVFD SRSU]H] QDF]\QLD NUZLRQRฤ‚QH ZรฏRVF]HUSLHPDWHULDรฏEXGXOFRZ\QLH]EรšGQ\GR]GURZHJR Z]URVWX*รฏรถZQ\PPDWHULDรฏHPWZRU]รˆF\PELDรฏNRZรˆVWUXNWXUรšZรฏRVDVรˆ DPLQRNZDV\VLDUNRZHF\VWHLQDLPHWLRQLQDย’รˆF]รˆVLรšRQH]HVREรˆZLรˆ]DQLDPLGZXVLDUF]NRZ\PLฤผMHGQ\PL]QDMVLOQLHMV]\FKZLรˆ]DรฑELDรฏNRZ\FK ZbOXG]NLPRUJDQL]PLHฤผWZRU]รˆFZWHQVSRVรถENHUDW\Qรš:SURFHVLHEXGRZ\ZรฏRVD]F\VWHLQ\LPHWLRQLQ\ELHU]HXG]LDรฏELRW\QD ]QDQDUรถZQLHฤ MDNRZLWDPLQD+OXE% NROHMQ\DPLQRNZDVELDรฏNRZ\ฤผlizyna,DWDNฤH PLQHUDรฏ\PLHGฤ›LF\QN7RZรฏDฤ‚QLHSRSUDZQLH]EXGRZDQDNHUDW\QDRGSRZLDGD]DZ\WU]\PDรฏRฤ‚รŠLHODVW\F]QRฤ‚รŠZรฏRVรถZRUD]SD]QRNFL

44

&RZLรšF]URELรŠฤHE\]JXELรŠ]EรšGQHNLORJUDP\LQLH]JXELรŠSU]\RND]ML ZรฏRVรถZ" 1DM]GURZV]H GOD QDV L QDV]\FK ZรฏRVรถZ GLHW\ WR WDNLH NWรถUH REฤŸWXMรˆ Zb ฤ‚ZLHฤH ZDU]\ZD SURGXNW\ SHรฏQR]LDUQLVWH FKXG\ QDELDรฏ Lb PLรšVR ZbW\PU\E\LRZRFHPRU]D 'REUDGLHWDSRZLQQDXZ]JOรšGQLDรŠUรถZQLHฤ RZRFH URฤ‚OLQ\ VWUรˆF]NRZH L QLHZLHONLH LORฤ‚FL RU]HFKรถZ 3UHIHURZDQH WรฏXV]F]HWRWHURฤ‚OLQQH=NROHL]DZV]H QLHW\ONRQDGLHFLH SRZLQQ\ฤ‚P\ XQLNDรŠSURGXNWรถZZ\VRNRSU]HWZRU]RQ\FKVPDฤRQ\FKGRVรฏDG]DQ\FK 1LHZVND]DQ\MHVWUรถZQLHฤQDGPLDUF]HUZRQHJRPLรšVDMHGQDNQLHNWรถUH VNรฏDGQLNLZQLP]DZDUWHVรˆFLรšฤNRGRVWรšSQHZLQQ\FKฤ›UรถGรฏDFKSRฤ\ZLHQLD ZLรšF ]XSHรฏQLH Z\NOXF]HQLH JR ] GLHW\ WHฤ QLH MHVW QDMOHSV]\P SRP\VรฏHP:DฤQHMHVWE\MHฤ‚รŠUHJXODUQHQLH]E\WREฤŸWHSRVLรฏNL=DRSWLPXPSU]\MPXMHVLรšSRVLรฏNรถZVSRฤ\ZDQ\FKZPLDUรšUรถZQ\FKRGVWรšSDFKF]DVXZFLรˆJXGQLD 7DNDGLHWDSRZLQQDE\รŠZรฏDฤ‚FLZLHQDV]\PFRG]LHQQ\PVSRVREHPRGฤ\ZDQLDDQLHFKZLORZ\P]U\ZHPG\NWRZDQ\PGRUDฤ›QรˆFKรšFLรˆXWUDW\ ZDJL -Hฤ‚OL ZLรšF PLPR ZV]\VWNR GHF\GXMHP\ VLรš QD GUDVW\F]Qรˆ GLHWรš DbFKFHP\ฤHE\QDV]HZรฏRV\QDGDOURVรฏ\V]\ENRL]GURZRWRZDUWRUR]ZDฤ\รŠGRGDWNRZรˆVXSOHPHQWDFMรš1DU\QNXMHVWPQรถVWZRSUHSDUDWรถZ QDZรฏRV\LSD]QRNFLHLWXWDM SRGREQLHMMDNSU]\Z\ERU]HGLHW\ RSรฏDFD VLรšZ\EUDรŠPรˆGU]H3RVWDZP\QDZ\VRNLHMMDNRฤ‚FLSURGXNW\ZLHORVNรฏDGQLNRZHNWรถUHZVZRLPVNรฏDG]LHPDMรˆRGSRZLHGQLรˆLORฤ‚รŠDPLQRNZDVรถZ VLDUNRZ\FK F\VWHLQDPHWLRQLQDLOL]\QD 6SUDZGฤ›P\WHฤREHFQRฤ‚รŠELRW\Q\PLHG]LLF\QNX1LH]DV]NRG]รˆUรถZQLHฤZLWDPLQ\NWรถUHG]LDรฏDMรˆDQW\RNV\GDF\MQLHLNRQG\FMRQXMรˆVNรถUรšERLPOHSLHMRGฤ\ZLRQDLQDZLOฤRQDVNรถUDW\PZรฏRVPRFQLHMMHVWZQLHM]DNRWZLF]RQ\LOHSLHMRGฤ\ZLRQ\ ,SDPLรšWDMFLH]DUรถZQRZRGFKXG]DQLXMDNLZGEDQLXRZรฏRV\OLF]\VLรš FLHUSOLZRฤ‚รŠLNRQVHNZHQFMD3RZRG]HQLD PJU0DUWD:UรถEOHZVND


prezentacje

CulumNaturaÂŽ w Polsce Inauguracja wspĂłĹ&#x201A;pracy z ZespoĹ&#x201A;em SzkĂłĹ&#x201A; Zawodowych nr 5 we WrocĹ&#x201A;awiu Na dĹ&#x201A;ugo przed tym, jak takie hasĹ&#x201A;a jak zrĂłwnowaĹźony rozwĂłj, bio czy fairtrade pojawiĹ&#x201A;y siÄ&#x2122; na ustach caĹ&#x201A;ego Ĺ&#x203A;wiata, CulumNaturaÂŽ juĹź to wszystko realizowaĹ&#x201A;a. Konsekwentnie â&#x20AC;&#x201C; od skĂłry aĹź po wĹ&#x201A;osy. Z tÄ&#x2026; samÄ&#x2026; konsekwencjÄ&#x2026; CulumNaturaÂŽ coraz szerzej wkracza na polski rynek. W przekonaniu, Ĺźe najlepiej zaraĹźaÄ&#x2021; pasjÄ&#x2026; i zbieraÄ&#x2021; doĹ&#x203A;wiadczenie od najwczeĹ&#x203A;niejszych lat, austriacki producent w peĹ&#x201A;ni naturalnych kosmetykĂłw i szkoleniowiec organicznej pielÄ&#x2122;gnacji rozpoczÄ&#x2026;Ĺ&#x201A; pierwszÄ&#x2026; w Polsce wspĂłĹ&#x201A;pracÄ&#x2122; ze szkoĹ&#x201A;Ä&#x2026; przygotowujÄ&#x2026;cÄ&#x2026; do zawodu fryzjera â&#x20AC;&#x201C; z ZespoĹ&#x201A;em SzkĂłĹ&#x201A; Zawodowych nr 5 we WrocĹ&#x201A;awiu. Uroczysta inauguracja odbyĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; 17 stycznia 2019, a poĹ&#x201A;Ä&#x2026;czona byĹ&#x201A;a z szeregiem prezentacji i atrakcji zarĂłwno dla uczniĂłw szkoĹ&#x201A;y, jak i zaproszonych goĹ&#x203A;ci â&#x20AC;&#x201C; profesjonalistĂłw i osobistoĹ&#x203A;ci ze Ĺ&#x203A;wiata fryzjerstwa.   1DWXUDOQHIU\]MHUVWZRQLHMHVWMXÄ?WUHQGHPDSU]\V]ĂŻRÄ&#x201A;FLĂ&#x2C6;]DZRGXFRGRVNRQDOHZLHG]Ă&#x2C6; RUJDQL]DWRUNLWHJRV]F]HJĂśOQHJRVSRWNDQLDÄź,ZRQD/HĂąF]RZVNDL6\OZLD0LNRĂŻDMF]DN 1D LFK ]DSURV]HQLH GR LPSRQXMĂ&#x2C6;FHJR EXG\QNX =HVSRĂŻX 6]NÜï =DZRGRZ\FK QU ZH :URFĂŻDZLX ]DZLWDĂŻD PLĂ&#x161;G]\QDURGRZD GHOHJDFMD &XOXP1DWXUDÂŽ QD F]HOH ] '\UHNWRU PDUNLQD3ROVNĂ&#x161;Äź$QQĂ&#x2C6;0RVHU-XÄ?RGSURJXFDĂŻ\QDV]]HVSÜïSU]\ZLWDĂŻSDQ'\UHNWRU :LHVĂŻDZ)LOLSLDN ,QDXJXUDFMĂ&#x161;ZVSÜïSUDF\V]NRĂŻ\]$NDGHPLĂ&#x2C6;&XOXP1DWXUDÂŽUR]SRF]Ă&#x161;ĂŻRXURF]\VWHVSRWNDQLHZJDELQHFLH'\UHNWRUD]SU]HGVWDZLFLHODPLV]NRĂŻ\LGHOHJDFMĂ&#x2C6;DXVWULDFNĂ&#x2C6;:WHG\WHÄ? QDVWĂ&#x2C6;SLĂŻRIRUPDOQHGRSHĂŻQLHQLHZDUXQNĂśZSU]\V]ĂŻHMG]LDĂŻDOQRÄ&#x201A;FLÄźSRGSLVDQLHXPRZ\ RZVSÜïSUDF\2GWHJRPRPHQWXXF]QLRZLHÄźSU]\V]OLDGHSFL]DZRGXIU\]MHUDÄźEĂ&#x161;GĂ&#x2C6; PLHOLPRÄ?OLZRÄ&#x201A;Ă&#x160;]JĂŻĂ&#x161;ELDQLD]DVDGQDWXUDOQHMSLHOĂ&#x161;JQDFMLVNĂśU\LZĂŻRVĂśZURÄ&#x201A;OLQQHMNRORU\]DFML D WDNÄ?H SR]QDMĂ&#x2C6; FDĂŻĂ&#x2C6; JDPĂ&#x161; QDWXUDOQ\FK SURGXNWĂśZ &XOXP1DWXUDÂŽ 3R]ZROL LPWRZbSU]\V]ĂŻRÄ&#x201A;FLZ\UĂśÄ?QLĂ&#x160;VLĂ&#x161;QDSROVNLPU\QNXDWDNÄ?H]DSHZQLĂ&#x160;VZRLPSU]\V]ĂŻ\P NOLHQWRPSURIHVMRQDOQHLVNXWHF]QH]DELHJLLGRUDG]WZR

46


= ERJDWHJR SURJUDPX LQDXJXUXMÈFHJR VSRWNDQLD RUD] ] NRQWDNWX ] SU]\E\ïÈ GR :URFïDZLD NDGUÈ V]NROHQLRZÈ $NDGHPLL &XOXP1DWXUD® PLHOLPRĝOLZRĂÊVNRU]\VWDÊ]DUöZQRXF]QLRZLH=6=QUFRWHĝWïXPQLH XF]\QLOLDOHWDNĝHVSHFMDOQLH]DSURV]HQLJRĂFLH:ĂUöGQLFK]UDGRĂFLÈ SRZLWDOLĂP\ PLÚG]\ LQQ\PL DXWRUNÚ SRGUÚF]QLNöZ V]NROQ\FK ] ]DNUHVXIU\]MHUVWZD=X]DQQÚ6XPLUVNÈ-RDQQÚ6PÚWNLHZLF]]=HVSRïX6]Nöï 3RQDGJLPQD]MDOQ\FKZ=LÚELFDFKRUD],ZRQÚ+QDWLXN]=HVSRïX6]Nöï QUZ:DïEU]\FKX = HQWX]MDVW\F]Q\P RGELRUHP ]H VWURQ\ SU]\E\ï\FK JRĂFL VSRWNDïD VLÚ SUH]HQWDFMDSDQL'\UHNWRUPDUNL&XOXP1DWXUD®QDU\QHNSROVNLļ$QQ\ 0RVHUZNWöUHMSU]HGVWDZLïDRQDğOR]RğÚKLVWRULÚG]LDïDOQRĂFLJïöZQHFHOHLZDUWRĂFLNWöU\PLNLHUXMHVLÚPDUND=MHV]F]HZLÚNV]ÈHQHUJLÈ Lb XĂPLHFKHP SU]\MÚWR VSHFMDOQLH QD WÚ RND]MÚ QDNUÚFRQ\ NUöWNL ğOPLN ZbNWöU\P]DïRĝ\FLHOHLZïDĂFLFLHOHPDUNLļ$VWULGL:LOOL/XJHUSU]HND]DOL VZRMÈ UDGRĂÊ ] UR]SRF]ÚWHM ZVSöïSUDF\ Xĝ\ZDMÈF SU]\ W\P NLONX ]QDQ\FKLPVïöZZMÚ]\NXSROVNLP ,PSRQXMÈFÈKLVWRULÚLUR]OHJïÈG]LDïDOQRĂÊ=HVSRïX6]Nöï=DZRGRZ\FKQU ZH:URFïDZLXSR]QDOLĂP\ZWUDNFLHZ\VWÈSLHñ'\UHNWRUD6]NRï\ļSDQD :LHVïDZD)LOLSLDNDRUD],ZRQ\/HñF]RZVNLHMNWöUDZUD]]6\OZLÈ0LNRïDMF]\NVWZRU]\ï\ZSODFöZFHVSHFMDOQÈSUDFRZQLÚHNRORJLF]QÈ7RZïDĂQLH WXWDMZUDPDFK]DMÚÊSRSRïXGQLRZ\FKRGE\ZDMÈVLÚPLQNXUV\IDUERZDQLDIDUEDPLURĂOLQQ\PLZDUV]WDW\WZRU]HQLDNRVPHW\NöZLSLHOÚJQDFML QDWXUDOQ\PLPHWRGDPL=DMÚFLDREHMPXMÈWDNĝHZ\MD]G\QDïRQRQDWXU\ ZWUDNFLHNWöU\FKXF]HVWQLF\]GRE\ZDMÈZLHG]ÚQDWHPDW]LHODUVWZDHNRORJLLLSV]F]HODUVWZD']LÚNLWDNLPLQLFMDW\ZRP=6=QU]\VNDïW\WXï6]NRï\ =DZRGRZHM1DMZ\ĝV]HM-DNRĂFL 8F]HVWQLF\ Z\GDU]HQLD PLHOL UöZQLHĝ PRĝOLZRĂÊ ]DSR]QDQLD VLÚ ] SURGXNWDPL&XOXP1DWXUD®]DUöZQRW\PLSLHOÚJQDF\MQ\PLMDNLURĂOLQQ\PL IDUEDPLLDNFHVRULDPL3U]HGVWDZLïDMHUHSUH]HQWDFMDNDGU\V]NROHQLRZHM PDUNL ļ &RUQHOLD 5DXGLVFK QD FR G]LHñ SURZDG]ÈFD ZïDVQ\ QDWXUDOQ\ VDORQIU\]MHUVNLZ1LHPF]HFKDWDNĝH0DU]HQD3DZHïF]\NļZïDĂFLFLHOND QDWXUDOQHJRVDORQXNRVPHW\F]QHJRZ:DUV]DZLH2ELHSDQLHQLHW\ONR ]DSUH]HQWRZDï\JDPÚSURGXNWRZÈDOHWDNĝHSU]HND]Dï\QDU]HF]V]NRï\ SDF]NÚVWDUWRZÈ&XOXP1DWXUD®=QDOD]ï\VLÚZQLHMNRVPHW\NLLDNFHVRULD ]bNWöU\FKSRGF]DVSU]\V]ï\FK]DMÚÊEÚGÈNRU]\VWDOLXF]QLRZLHV]NRï\6SHFMDOQHSRGDUXQNLWUDğï\SRQDGWRGR]DSURV]RQ\FKJRĂFL 3RNRORURZ\PZHJDñVNLPOXQFKXSU]\JRWRZDQ\PSU]H]XF]QLöZ=6= QUDRSDUW\PQDUHJLRQDOQ\FKSURGXNWDFKLZïDVQRUÚF]QLHZ\SLHNDQ\PFKOHELHZV]\VF\]JURPDG]HQLXGDOLVLÚGRSUDFRZQLHNRORJLF]QHM 7DP V]NROHQLRZF\ &XOXP1DWXUD® ]DSUH]HQWRZDOL V]F]HJöOQ\ VSRVöE V]F]RWNRZDQLD ZïRVöZ RUD] LFK P\FLD L SLHOÚJQDFML -HV]F]H GïXJR SR RSXV]F]HQLXSUDFRZQLSU]H]XF]QLöZV]NRï\WRF]\ï\VLÚEUDQĝRZHUR]PRZ\LGRUDG]WZR]SU]\E\ï\PLJRĂÊPLLNDGUÈQDXF]\FLHOVNÈ ļ %\ïR QDP RJURPQLH PLïR SU]\E\Ê GR :URFïDZLD L VWDÊ VLÚ F]ÚĂFLÈ QDXF]DQLD ]DZRGRZHJR Z =HVSROH 6]Nöï =DZRGRZ\FK QU 0DP\ QDG]LHMÚĝHZ]DMHPQDZVSöïSUDFDEÚG]LHVLÚVWDOHUR]ZLMDÊDPïRG]L IU\]MHU]\ZURFïDZVF\RGNU\MÈZVRELHSDVMÚL]DPLïRZDQLHGRQDWXUDOQ\FK PHWRGSLHOÚJQDFML&XOXP1DWXUD®ļSRGNUHĂOD$QQD0RVHU 'ODWHJRWHĝXF]QLRZLHLQDXF]\FLHOH=6=QUSU]\MDGÈMXĝWHMZLRVQ\GR VLHG]LE\PDUNLGR(UQVWEUXQQZ$XVWULLDE\MHV]F]HOHSLHMSR]QDÊğOR]RğÚLIXQNFMRQRZDQLH&XOXP1DWXUD®

2ğUPLH &XOXP1DWXUD®WRNRPSHWHQWQ\SDUWQHUIU\]MHUöZ LNRVPHW\F]HN3RQDGODWGRĂZLDGF]HQLD LSRQDGW\VLÈFSDUWQHUVNLFKVDORQöZQDWXUDOQ\FK 3URGXNW\&XOXP1DWXUD®GRVWÚSQHVÈZ\ïÈF]QLH XFHUW\ğNRZDQ\FKIU\]MHUöZLNRVPHW\F]HNQDWXUDOQ\FK ,QIRUPDFMHRğUPLHSURGXNWDFKMDNLV]NROHQLDFK &XOXP1DWXUD®GODIU\]MHUöZLNRVPHW\F]HN ZZZFXOXPQDWXUDNRVPHW\NDQDWXUDOQDSO =DS\WDQLDZVSUDZLHZVSöïSUDF\]HV]NRïDPL SURVLP\NLHURZDÊQDDGUHV SROVND#FXOXPQDWXUDDW

47


nowoĹ&#x203A;ci

Jednorazowa brzytwa â&#x20AC;&#x201C; pen RAZOR one Szablony do Hair Tattoo WeĹş do rÄ&#x2122;ki pen RAZOR one â&#x20AC;&#x201C; jednorazowÄ&#x2026; brzytwÄ&#x2122;, przy pomocy ktĂłrej wykonasz drobne poprawki lub stworzysz niepowtarzalnÄ&#x2026; stylizacjÄ&#x2122;. Szablony wykonane sÄ&#x2026; z wytrzymaĹ&#x201A;ego i elastycznego materiaĹ&#x201A;u, dziÄ&#x2122;ki czemu fryzjer moĹźe uĹźywaÄ&#x2021; ich wielokrotnie. Dostosowane sÄ&#x2026; do uĹźytku wraz z narzÄ&#x2122;dziem pen RAZOR by Magia lub zwykĹ&#x201A;Ä&#x2026; maszynkÄ&#x2026; czy brzytwÄ&#x2026;. 7\ONRSHQ5$=25RQHXPRÄ?OLZL&LVWZRU]HQLHPDJLF]Q\FKIU\]XU E\0DJLD LZ\UDÄ?HQLHZWHQ VSRVĂśEVZHJRLQG\ZLGXDOQHJRVW\OX3RVĂŻXJXMĂ&#x2C6;FVLĂ&#x161;QDV]Ă&#x2C6;SUHF\]\MQĂ&#x2C6;EU]\WZĂ&#x2C6;QLF]\PSLĂśUHP F]\SĂ&#x161;G]OHPÄźMHG\QHFR&LĂ&#x161;RJUDQLF]DWR7ZRMDZ\REUDÄ&#x203A;QLD

6]DEORQ\Z\SRVDÄ?RQHVĂ&#x2C6;ZHODVW\F]Q\SDVHNG]LĂ&#x161;NLNWĂśUHPXWU]\PDMĂ&#x2C6;VLĂ&#x161;QDJĂŻRZLHNOLHQWD EH]NRQLHF]QRÄ&#x201A;FLSU]\WU]\P\ZDQLDLFKUĂ&#x161;NRPD,VWQLHMĂ&#x2C6;UĂśÄ?QHNRPSOHW\NWĂśUH]DZLHUDMĂ&#x2C6; V]WXNV]DEORQĂśZZNDÄ?G\P'RJĂŻRZ\RZĂŻRVDFKGĂŻXJRÄ&#x201A;FLRGGRPPIU\]MHUSU]\NĂŻDGD V]DEORQLZ\FLQDZ]ĂśU =DSUDV]DP\GRVNĂŻDGDQLD]DPĂśZLHĂąQDZZZSHQUD]RUHXLRGZLHG]HQLDIEFRPSHQUD]RU

48


Teraz z

40 ostrzami

Innowacyjna brzytwa na jednorazowe ostrza stworzona do: • precyzyjnego konturowania zarostu (brody, wąsów, baków) • konturowania włosów • stylizowania brwi • tworzenia hair tattoo (wzorków na włosach) • wygalania przedziałka

Dzięki bardzo wąskiemu ostrzu pen RAZOR możemy wykonywać płynne i precyzyjne ruchy, docinać włosy w kształt, jaki sobie wymarzymy, tak jakbyśmy rysowali piórem po kartce!

Sklep online: www.penrazor.eu | fb.com/penrazor | tel. 604 111 802 pen RAZOR by Magia jest produktem opatentowanym. pen RAZOR jest zarejestrowanym znakiem handlowym F.H.U. Magia.


nowości

Tovares Maszynka & trymer FOX MULTI CUT

• 3URIHVMRQDOQHXU]ÈG]HQLHZ • 2VWU]D]HVWDOLQLHUG]HZQHM]SUHF\]\MQÈUHJXODFMÈVWU]\ĝHQLDļPDV]\QNDPPWU\PHUaPP • ,GHDOQHGRVWU]\ĝHQLDQDVXFKR • 0RĝOLZRĂÊ]DVLODQLD]DNXPXODWRUDOXEEH]SRĂUHGQLRSU]H]SU]HZöG VLHFLRZ\ SUDFDSU]HZRGRZDLEH]SU]HZRGRZD

• 'RGDWNRZRVSU]ÚW08/7,&87MHVWZ\SRVDĝRQ\ZQDVDGNLJU]HELHQLRZH ]b]DNUHVHPVWU]\ĝHQLDPP GZLHGZXVWURQQHQDVDGNLJU]HELHQLRZH NWöU\FKPRĝQDXĝ\ZDÊ]DUöZQRGRPDV]\QNLMDNLbWU\PHUD • 3RVLDGD DNXPXODWRU OLWRZRMRQRZ\ ]DSHZQLDMÈF\GR PLQXW SUDF\ SU]\SHïQ\PQDïDGRZDQLX • &]DVïDGRZDQLDPLQXW

Golarka FOX LUX • • • • • • • • • •

3URIHVMRQDOQDEH]SU]HZRGRZDJRODUND VWRSQLRZ\V\VWHPRVWU]\WQÈF\FK IROLHWQÈFH

0LQLWU\PHUXPRĝOLZLDSUHF\]\MQHPRGHORZDQLHEURG\EDF]NöZLZÈVöZ 'ïXJRĂÊVWU]\ĝHQLDZSU]\SDGNXPLQLWU\PHUDZ\QRVLPP *RODUNDMHVWïDWZDZXĝ\FLXLXWU]\PDQLXZF]\VWRĂFL :\SRVDĝRQD Z DNXPXODWRU OLWRZRMRQRZ\ /L,RQ ]DSHZQLDMÈF\ GR PLQXWEH]SU]HZRGRZHMSUDF\SU]\SHïQ\PQDïDGRZDQLX 0RĝOLZRĂÊ]DVLODQLD]DNXPXODWRUDOXEEH]SRĂUHGQLRSU]H]SU]HZöG VLHFLRZ\ SUDFDSU]HZRGRZDLEH]SU]HZRGRZD

’DGRZDQLH]DSRPRFÈNDEOD86% &]DVïDGRZDQLDPLQXW :WUDNFLHSUDF\SU]HZRGRZHMOXEZWUDNFLHïDGRZDQLDQDOHĝ\Xĝ\ZDÊ ]DVLODF]DïDGRZDUNL86%GR9$

Minitrymer FOX PIKO Maszynka FOX ARMY

• 3URIHVMRQDOQDEH]SU]HZRGRZDPDV]\QNDGRVWU]\ĝHQLDZïRVöZ • 2GïÈF]DQHRVWU]H]HVWDOLQLHUG]HZQHMRGïXJRĂFLVWU]\ĝHQLDRNRïRPP • 0DV]\QNDSRVLDGDGZDSR]LRP\REURWXVLOQLNDQLVNLHREURW\ /2: ļbRNRïRREUPLQZ\VRNLHREURW\ +,*+ ļbbREUPLQ • 0RĝOLZRĂÊ]DVLODQLD]DNXPXODWRUDOXEEH]SRĂUHGQLRSU]H]SU]HZöG VLHFLRZ\ SUDFDSU]HZRGRZDLEH]SU]HZRGRZD

• :\SRVDĝRQD Z DNXPXODWRU OLWRZRMRQRZ\ /L,RQ ]DSHZQLDMÈF\ GR PLQXWEH]SU]HZRGRZHMSUDF\SU]\SHïQ\PQDïDGRZDQLX • GZXVWURQQHQDVDGNLJU]HELHQLRZH]]DNUHVHPVWU]\ĝHQLDPP QXW • &]DVïDGRZDQLDPLQXW

• • • • • • • • • • •

3URIHVMRQDOQ\EH]SU]HZRGRZ\PLQLWU\PHU RGRZ\ PLQLWU\PHU (UJRQRPLF]Q\LOHNNL ’DWZ\ZXĝ\FLXLXWU]\PDQLXZF]\VWRĂFL ,GHDOQ\GRZ\NDñF]DQLDIU\]XUZ\]QDF]DQLDNRQWXUöZZV]F]HJöOQRĂFLEDF]NöZLZRNROLFDFKNDUNX =DNUHVGïXJRĂFLVWU]\ĝHQLDaPP 2VWU]HZ\NRQDQHZQDMQRZV]HMWHFKQRORJLL' ’DGRZDQLH]DSRPRFÈNDEOD86% 0RĝOLZRĂÊ]DVLODQLD]DNXPXODWRUDOXEEH]SRĂUHGQLRSU]H]SU]HZöG VLHFLRZ\ SUDFDSU]HZRGRZDLEH]SU]HZRGRZD

:\SRVDĝRQ\ Z DNXPXODWRU OLWRZRMRQRZ\ /LIRQ ]DSHZQLDMÈF\ GR bPLQXWEH]SU]HZRGRZHMSUDF\SU]\SHïQ\PQDïDGRZDQLX &]DVïDGRZDQLDPLQXW :WUDNFLHSUDF\SU]HZRGRZHMOXESRGF]DVïDGRZDQLDQDOHĝ\Xĝ\ZDÊ 9$ ]DVLODF]DïDGRZDUNL86%GR9$

Maszynka FOX EAGLE E

• 3URIHVMRQDOQDEH]SU]HZRGRZDPDV]\QNDGRVWU]\ĝHQLDZïRVöZ G N G W ĝ L • :\WU]\PDïH RVWU]H ]H VWDOL QLHUG]HZQHM R RSDWHQWRZDQHM WHFKQRORJLL RJUDQLF]DMÈFHM Z\WZDU]DQLH FLHSïD SRGF]DV SUDF\ 7HPSHUDWXUD RVWU]D ZbWUDNFLHVWU]\ĝHQLDMHVW]QDF]QLHQLĝV]DQLĝZWUDG\F\MQ\FKPDV]\QNDFK • 1LH]Z\NOHFLFKDSUDFD • 6]\ENRĂÊVWU]\ĝHQLDLHUJRQRPLF]Q\NV]WDïW]QDF]QLHXïDWZLDMÈSUDFÚ ]PDV]\QNÈ • /HNNDļJ • 6\VWHP QDVDGHN XZ]JOÚGQLD GïXJRĂFL FLÚFLD   L PP 1DVDGNLSRVLDGDMÈNOLSVPDJQHW\F]Q\NWöU\VWDELOL]XMHMHQDRVWU]X • 5HJXODFMDGïXJRĂFLVWU]\ĝHQLDRGPPGRPP • :\SRVDĝRQDZDNXPXODWRUOLWRZRMRQRZ\]DSHZQLDMÈF\GRPLQXWEH]SU]HZRGRZHMSUDF\SU]\SHïQ\PQDïDGRZDQLX • %H]V]F]RWNRZ\ VLOQLN %/'& MHVW EDUG]LHM Z\WU]\PDï\ L ]DSHZQLD UD]\GïXĝV]Èĝ\ZRWQRĂÊQLĝQRUPDOQ\VLOQLN • 0RĝOLZRĂÊ]DVLODQLD]DNXPXODWRUDOXEEH]SRĂUHGQLRSU]H]SU]HZöG VLHFLRZ\ SUDFDSU]HZRGRZDLEH]SU]HZRGRZD

• &]DVïDGRZDQLDPLQXW

Maszynka FOX ORION

• 3URIHVMRQDOQDEH]SU]HZRGRZDPDV]\QNDGRVWU]\ĝHQLDZïRVöZ • :\VRNLHM MDNRĂFL DNXPXODWRU OLWRZRMRQRZ\ R GXĝHM SRMHPQRĂFL XPRĝOLZLDSUDFÚGRJRG]LQSRMHGQ\PSHïQ\PQDïDGRZDQLX • 2GïÈF]DQHRVWU]HSRNU\WHSRZïRNÈ'/& ',$021'%/$&. ]SUHF\]\MQÈUHJXODFMÈFLÚFLDPP • 6FKRGNRZ\XNïDGRVWU]\]DSRELHJDZ\ĂOL]JLZDQLXVLÚZïRVöZZWUDNFLHSUDF\FRbSR]ZDODQDSï\QQHLFKVWU]\ĝHQLH • -DVQ\SU]HMU]\VW\Z\ĂZLHWODF]/('ZVND]XMÈF\SR]LRPQDïDGRZDQLDEDWHULL • 0RĝOLZRĂÊ]DVLODQLD]DNXPXODWRUDOXEEH]SRĂUHGQLRSU]H]SU]HZöG VLHFLRZ\ SUDFDSU]HZRGRZDOXEEH]SU]HZRGRZD

• 'RGDWNRZRPDV]\QNDMHVWZ\SRVDĝRQDZQDVDGNLJU]HELHQLRZH]]DNUHVHPVWU]\ĝHQLDPP WU]\GZXVWURQQHQDVDGNL JU]HELHQLRZH

• &]DVïDGRZDQLDJRG]LQ\

Suszarka FOX HELLO

• 3URIHVMRQDOQDVXV]DUNDGRZïRVöZ • 2EXGRZD ] WZRU]\ZD V]WXF]QHJR R SRGZ\ĝV]RQHM RGSRUQRĂFL QD SÚNQLÚFLDLZ\VRNÈWHPSHUDWXUÚ • VWRSQLRZDUHJXODFMDWHPSHUDWXU\SRZLHWU]DLVWRSQLRZDUHJXODFMD LQWHQV\ZQRĂFLQDGPXFKX • )XQNFMDFKïRGQHJRSRZLHWU]DļXWUZDOHQLHIU\]XU\ • -RQL]DFMD • 3URIHVMRQDOQ\VLOQLN$&RSU]HGïXĝRQHMĝ\ZRWQRĂFL • 3U]HZöG]DVLODMÈF\]XFKZ\WHPGR]DZLHV]DQLDRGïXJRĂFLP • 0RFļ: • 1DSLÚFLH$&ļ9 • &]ÚVWRWOLZRĂÊ+] • 'RVWÚSQDZNRORUDFKERUGRLJUDQDW

50

Odkurzacz FOX HAIR CLEAN ALL 1400 W • • • • • • •

3URIHVMRQDOQ\RGNXU]DF]GRZïRVöZ %H]ZRUNRZ\SRMHPQLNQDZïRV\RSRMHPQRĂFLO WU\E\SUDF\PDQXDOQ\LDXWR 3RVLDGDGZDZ\PLHQQHğOWU\ :\PLDU\Z\VFPV]HUFPJïFP :DJDNJ 0RF:


7HUPL[MHV]F]HEOLľHMVZRLFKNOLHQWµZ :LRGÇF\ SURGXFHQW SURIHVMRQDOQ\FK V]F]RWHN IU\]MHUVNLFK 7(50Ζ; SU]HV]HGĄ VZRLVWÇ ZL]HUXQNRZÇ PHWDPRUIR]Û 3ROVNL RGG]LDĄ PDUNL ZSURZDG]LĄ QRZRF]HVQÇ VWURQÛ LQWHUQHWRZÇ RUD] RGĝZLHľD NRPXQLNDFMÛ Z VRFLDO PHGLDFKRUD]35 *ĄµZQ\P FHOHP ZSURZDG]RQ\FK ]PLDQ QD ZLWU\QLH LQWHUQHWRZHM MHVW SU]\EOLľHQLH ]DLQWHUHVRZDQ\P RIHUW\ 7(50Ζ;ZUD]]HZVND]DQLHPDWXWµZSURGXNWµZDWDNľHSUH]HQWDFMDV\OZHWHNDPEDVDGRUµZLPLVMLNWµUDĄÇF]\ FDĄÇVSRĄHF]QRĝÉPDUNL &RLVWRWQHQDVWURQLH]DLQWHUHVRZDQL]QDMGÇZ\ND]PLHMVFZNWµU\FKPRľQD]DNXSLÉDUW\NXĄ\]DUµZQRVWDFMRQDUQLH MDNLZVNOHSDFKLQWHUQHWRZ\FK1DWRPLDVWZVHNFMLȌ$NWXDOQRĝFLȋ]QDMGÇVLÛQDMZDľQLHMV]HLQIRUPDFMHRUD] QRZRĝFLNWµUHSURGXFHQWZSURZDG]DGODVZRLFKNOLHQWµZ &DĄRĝÉMHVWSU]HGVWDZLRQDZSU]HMU]\VW\LQRZRF]HVQ\VSRVµENWµU\XĄDWZLF]\WHOQLNRZL]DSR]QDQLHVLÛ]ȴUPÇ RUD]SR]ZROLQDSU]HGVWDZLHQLHNOXF]RZ\FKDVSHNWµZ]ZLÇ]DQ\FK]MHMG]LDĄDQLDPLZ3ROVFH 2GĝZLHľRQDNRPXQLNDFMD 7(50Ζ;RGĝZLHľDUµZQLHľNRPXQLNDFMÛQDVZRLFKNDQDĄDFKVRFLDOPHGLDRUD]351D)DFHERRNXRUD]ΖQVWDJUDPLH ]QDMGÇ VLÛ SRUDG\ HNVSHUWµZ NWµUH SU]\EOLľÇ RGELRUFRP VSRVRE\ Z\NRU]\VWDQLD V]F]RWHN RUD] DNFHVRULµZPDUNL=DLQWHUHVRZDQLEÛGÇPLHOLUµZQLHľPRľOLZRĝÉSR]QDÉEOLľHMSURGXNW\NWµUHVÇQLHRGĄÇF]Q\P DWU\EXWHPIU\]MHUµZSRGF]DVSLHOÛJQDFMLZĄRVµZ:V]\VWNRSRGDQHMHVWZOHNNLHMIRUPLHSR]ZDODMÇFHMQDOHSV]HSR]QDQLHKLV]SDĆVNLHJRSURGXFHQWDNWµUHJRVSU]ÛWLXVĄXJLVÇGRVWÛSQHZNUDMDFKQDFDĄ\PĝZLHFLH )ODJRZ\PSURGXNWHP7(50Ζ;VÇGHG\NRZDQHUµľQ\PW\SRPZĄRVµZSURIHVMRQDOQHV]F]RWNLNWµUH]UHZROXFMRQL]RZDĄ\V\VWHPVXV]HQLD:DUWRZVSRPQLHÉLľPDUNDSRVLDGDZVZRMHMRIHUFLHPLQSURGXNW\EDUEHUVNLH SURVWRZQLFHJU]HELHQLHQRľ\F]NLLGHJDľµZNL1RZDZL]XDOQDLNRPXQLNDF\MQDRGVĄRQDPDUNLPDUµZQLHľ ]D]DGDQLHVSRSXODU\]RZDÉSR]RVWDĄ\DVRUW\PHQW =DSURMHNWLZGURľHQLHVWURQ\LQWHUQHWRZHMRUD]REVĄXJÛNDQDĄµZVRFLDOPHGLDRUD]35RGSRZLDGDDJHQFMD PRUHFRQFHSW

ZZZWHUPL[SROVNDSO


prezentacje MASZYNKA MOSER Genio Pro

Rose Gold

PROSTOWNICA MOSER CERA LINE

MASZYNKA MOSER

2701860

2702018

2701877

ľ’DWZR Z\MPRZDQ\ ]HVWDZ RVWU]\ XPRĝOLZLD F]\V]F]HQLH LbV]\ENÈ Z\PLDQÚ ľ1DMQRZRF]HĂQLHMV]D WHFKQRORJLD OLWRZRMRQRZD Z GZöFK DNXPXODWRUDFK ] NWöU\FK NDĝG\ XPRĝOLZLD PLQXW SUDF\ LbV]\ENLH ïDGRZDQLH Z FLÈJX PLQXW 7U]\ UD]\ GïXĝV]D ĝ\ZRWQRĂÊ EH] HIHNWX SDPLÚFL ľ(UJRQRPLF]QD NRQVWUXNFMD L QLH]Z\NOH PDïD ZDJD ľ’DGRZDUND L VWRMDN Z MHGQ\P ľ: ]HVWDZLH DNXPXODWRU\ ;/ QDVDGNL   PP ïDGRZDUND L VWRMDN V]F]RWHF]ND GR F]\V]F]HQLD ROHMHN

ľ3RGZöMQD RFKURQD ZïRVöZ ļ HNVNOX]\ZQD FHUDPLF]QD LbWXUPDOLQRZD SRZïRND Sï\WHN GR VW\OL]DFML 8PRĝOLZLD ïDJRGQÈ VW\OL]DFMÚ L ]DSHZQLD ]GURZH MHGZDELVWH OĂQLÈFH ZïRV\ SU]\ PQLHMV]\P QDïDGRZDQLX HOHNWURVWDW\F]Q\P ľ=DRNUÈJORQH VSUÚĝ\QRZDQH EDUG]R GïXJLH Sï\WNL GR VW\OL]DFML GïXJRĂÊ PP XPRĝOLZLDMÈ NUHDW\ZQÈ VW\OL]DFMÚ ZïRVöZ L Z\GDMQÈ SUDFÚ ľ$WUDNF\MQ\ HOHJDQFNL Z\JOÈG L LGHDOQD HUJRQRPLD ľ’DWZH XVWDZLDQLH RSW\PDOQHM WHPSHUDWXU\ VW\OL]DFML ļŞ& ]D SRPRFÈ VWRSQLRZHJR Z\ĂZLHWODF]D GRW\NRZHJR ľ*RWRZRĂÊ GR SUDF\ Z FLÈJX ]DOHGZLH VHNXQG G]LÚNL XOWUDNUöWNLHPX F]DVRZL QDJU]HZDQLD ľ$XWRPDW\F]QH Z\ïÈF]HQLH SR XSï\ZLH PLQXW ľ3URIHVMRQDOQ\ NDEHO P ] ]DEH]SLHF]HQLHP SU]HG VSOÈWDQLHP

1RZD JHQHUDFMD OHJHQGDUQHM PDV]\QNL &KURP6W\OH (UJRQRPLD LbQDJUDG]DQ\ GHVLJQ ļ 5HG 'RW 'HVLJQ $ZDUG ľ,QQRZDF\MQ\ ]HVWDZ RVWU]\ ] SRZïRNÈ ZÚJORZÈ ļ RGSRUQ\ QD UG]Ú ]P\ZDOQ\ ľ'ïXJRĂÊ FLÚFLD ļ PP ľ6WDïD Z\GDMQRĂÊ FLÚFLD QLH]DOHĝQLH RG QDïDGRZDQLD DNXPXODWRUD OXE W\SX ZïRVöZ ľ$NXPXODWRU OLWRZRMRQRZ\ ľ&]DV SUDF\ PLQ ľ&]DV ïDGRZDQLD PLQ ľ7U\E SUDF\ VLHFLRZHM L DNXPXODWRURZHM ľ QDVDGHN Z ]HVWDZLH   L PP

PROSTOWNICA FALE LOKI KOKI

ALUMINIOWA FOLIA RYFLOWANA FALE LOKI KOKI

LOKOWNICA FALE LOKI KOKI

2691103

2698015

2693305

ľ3RGZöMQD Sï\WND ]DSHZQLD UöZQRPLHUQH UR]ïRĝHQLH FLHSïD ľ3URPLHQLRZDQLH SRGF]HUZRQH ľ2GEXGRZD L QDZLOĝHQLH RUD] SRSUDZD VWUXNWXU\ LbHODVW\F]QRĂFL ZïRVöZ ľ2FKURQD NRORUX ZïRVöZ IDUERZDQ\FK L Z]URVW RGSRUQRĂFL QD XV]NRG]HQLD PHFKDQLF]QH ľ1DQRF]ÈVWHF]NRZD WHFKQRORJLD DQW\EDNWHU\MQD ľ XVWDZLHñ WHPSHUDWXU\ ļŞ& ľ6]\ENLH QDJU]HZDQLH RUD] RG]\VNLZDQLH FLHSïD ľ6\VWHP DXWRZ\ïÈF]DQLD SR PLQXWDFK QLHXĝ\WNRZDQLD ľ:\PLDU\ Sï\WHN [ PP ľ2EURWRZ\ Ş SU]HZöG R GïXJRĂFL P ľ:LHV]DN XïDWZLDMÈF\ SU]HFKRZ\ZDQLH UR]JU]DQHJR XU]ÈG]HQLD

ľ6SHFMDOQH WïRF]HQLD SR]ZDODMÈ QD SUHF\]\MQH QDïRĝHQLH IDUE\ ľ2VWU]H QD RSDNRZDQLX SR]ZDOD QD RGU\ZDQLH GRZROQHM GïXJRĂFL RGFLQNöZ IROLL ľ5\ĠRZDQD SRZLHU]FKQLD ]DSRELHJD VSï\ZDQLX PLHV]DQNL NRORU\]XMÈFHM ľ2SDNRZDQLH Z\VWDUF]D QD ļ VWDQGDUGRZ\FK RGFLQNöZ

ľ,QQRZDF\MQ\ PHFKDQL]P SR]ZDOD Z V]\ENL LbSURVW\ VSRVöE X]\VNDÊ SLÚNQH ORNL ľ&HUDPLF]QD NRPRUD JU]HZF]D ]DSHZQLD UöZQRPLHUQH UR]SURZDG]HQLH FLHSïD ľ:\ĂZLHWODF] /&' XPRĝOLZLD XVWDZLDQLH F]DVX WHPSHUDWXU\ QDJU]DQLD RUD] NLHUXQNX VNUÚWX ZïRVöZ ľ WU\E\ F]DVRZH  VHNXQG SR]ZDODMÈ QD LQG\ZLGXDOQ\ GREöU F]DVX QDJU]HZDQLD ľ XVWDZLHQLD WHPSHUDWXU\ Ş& Ş& Ş& SR]ZDODMÈ QD MHM RSW\PDOQH GRSDVRZDQLH ľ8VWDZLHQLD NLHUXQNX ORNRZDQLD SUDZR OHZR QDSU]HPLHQQLH XPRĝOLZLDMÈ Z\JRGQÈ SUDFÚ ľ6\JQDOL]DWRU QDJU]DQLD RUD] IXQNFMD DXWRZ\ïÈF]DQLD ]DSHZQLDMÈ EH]SLHF]HñVWZR Xĝ\FLD ľ2EURWRZ\ SU]HZöG Ş ]DSHZQLD NRPIRUW SUDF\

N°103 premium ]SRGF]HUZLHQLÈ

SZCZOTKA OLIVIA GARDEN Multibrush Starter Kit

2034023

• Technologia jonizacji ļ ]DP\ND ïXVNÚ ZïRVD ]DSHZQLDMÈF ]GURZ\ SRï\VN ļ ]DSRELHJD SOÈWDQLX L HOHNWU\]RZDQLX VLÚ ZïRVöZ ļ G]LDïDQLH DQW\VWDW\F]QH ľ(NVDWUDGXĝH RWZRU\ ZHQW\ODF\MQH Z REXGRZLH ļ G]LÚNL WHPX NRUSXV V]F]RWNL MHVW QLH]Z\NOH OHNNL ļ OHSV]\ VWUXPLHñ SRZLHWU]D GOD V]\ENLHJR VXV]HQLD ZïRVöZ ľ6]F]RWND MDNR ZDïHN GR ZïRVöZ ļ Z\NRQDQD ]H VSHFMDOQHJR SU]\F]HSQHJR ZïRVLD ļ QLH]Z\NOH WUZDïD ľ&HUDPLF]Q\ NRUSXV V]F]RWNL ļ V]\EFLHM VLÚ QDJU]HZD L XWU]\PXMH FLHSïR ļ V]\EV]D GHOLNDWQLHMV]D L OHSV]D VW\OL]DFMD ļGXĝH RWZRU\ ZHQW\ODF\MQH PDNV\PDOL]XMÈ VWUXPLHñ SRZLHWU]D ļ HUJRQRPLF]Q\ DQW\SRĂOL]JRZ\ XFKZ\W ļ QLH]Z\NOH OHNNL ļ MHGHQ XFKZ\W ļ NLOND NRUSXVöZ

52

Chrom2Style

Twister N°305 premium


by

KARBOWNICA

2019

must W TWOIM SALONIE

KARBOWNICA EP TECHNOLOGY

12 3

5.0

3Ä&#x201E;\WNL[PP UD]\EDUG]LHM Z\WU]\PDÄ&#x201E;H 3HUIHNF\MQ\ LWUZDÄ&#x201E;\HIHNW VW\OL]DFML

%ORNDGDXU]Ã&#x2021;G]HQLD XÄ&#x201E;DWZLDMÃ&#x2021;FDMHJR QDJU]HZDQLH LSU]HFKRZ\ZDQLH

7UµMVWRSQLRZ\ SU]HÄ&#x201E;Ã&#x2021;F]QLN WHPSHUDWXU\ °&°& °& 

AUTO OFF $XWRPDW\F]QH Z\Ä&#x201E;Ã&#x2021;F]DQLHSR PLQXWDFK

PREMIERA Targi LOOK 2019 :\Ä&#x201E;Ã&#x2021;F]QLHZVLHFL

2EURWRZ\ SU]HZµG


męska strefa

Matowy puder podbija barberski świat Jeszcze kilka lat temu niewielu fryzjerów używało matowego pudru do stylizacji włosów. Szybkie zmiany rynku fryzjerskiego oraz jego trendów sprawiły jednak, że firmy produkujące kosmetyki do włosów wprowadziły do swojej oferty pudry dające efekt odbicia włosów od nasady oraz optyczne ich pogrubienie. Modne od wielu miesięcy fryzury typu crop czy messy hair style idealnie współgrają z użyciem tego kosmetyku. 1LHUD]ZVSRPLQDïHPZVZRLFKDUW\NXïDFKRZVSDQLDï\PHIHNFLHVW\OL]DF\MQ\PMDNLGDMHXĝ\FLHSXGUXGRVW\OL]DFMLZïRVöZ0ÚĝF]\]QDFRUD]FKÚWQLHMZ\ELHUDQLH]RERZLÈ]XMÈF\SRWDUJDQ\FKDUDNWHUIU\]XU\NWöU\QDGDMH PXRVREOLZÈG\QDPLNÚ&RLVWRWQHQLH]Z\NOHïDWZRMHVWXïRĝ\ÊWZöUF]\ EDïDJDQQDJïRZLHPDMÈFZUÚNXWDNLHQDU]ÚG]LHMDNSXGHU :PRLPEDUEHUVKRSLHFRG]LHQQLHVLÚJDP\SRWHQSURGXNWLWRQLHW\ONR GR SUDF\ DOH L GR RGVSU]HGDĝ\ 1DVL NOLHQFL ]DUöZQR PïRG]LHñF\ MDNLbSDQRZLH]EDUG]RSU]HU]HG]RQÈF]XSU\QÈ]FKÚFLÈZ\ELHUDMÈWHQ SURGXNWGRXĝ\WNXGRPRZHJR 2VRE\XNWöU\FKNRQLHF]QHMHVWNDPXĠRZDQLHREğW\FKSU]HU]HG]HñF]\ QDZHWOHNNLHMï\VLQ\PDMÈZNRñFXSURGXNWGRVW\OL]DFMLRGSRZLDGDMF\LFK SRWU]HERP3XGHUQLHVNOHMDZïRVöZ FRF]ÚVWRSRZRGXMHWHĝRGVïRQLÚFLH JRïHMVNöU\ OHF]SRSU]H]WZRU]HQLHV]RUVWNLHJRğOPXQDSRZLHU]FKQLZïRVD DZHIHNFLHļWDUFLH SR]ZDODXWU]\PDÊZïRV\ZbRF]HNLZDQHMSR]\FML 3RSURVLïHPMHGQHJR]PRLFK%DUEHUöZļ-DNXED:LHOLFNLHJRRSU]\EOLĝHQLH:DPWHPDW\NLSXGUX

3XGHUGRVW\OL]DFMLZïRVöZZQRZRF]HVQ\P IU\]MHUVWZLHPÚVNLP 3XGHU GR VW\OL]DFML ZïRVöZ SRPLPR VZRMHM QD]Z\ VXJHUXMÈFHM ķGDPVNLHĵ ]DVWRVRZDQLH RND]XMH VLÚ R W\OH Z\JRGQ\P FR SUDNW\F]Q\P NRVPHW\NLHP UöZQLHĝ GR PÚVNLFK ZïRVöZ &R ZDĝQH MHVW V]\ENL ZbG]LDïDQLXRUD]QLHZ\PDJDVSHFMDOQ\FKXPLHMÚWQRĂFLVW\OL]DFML'RGDWNRZR ĂZLHWQLH VLÚ VSUDZG]D MDNR Eï\VNDZLF]Q\ ķRGĂZLHĝDF]ĵ Z SU]\SDGNXSU]HWïXV]F]RQ\FKLQLHĂZLHĝ\FKMXĝZïRVöZ

&]\PMHVWSXGHUGRZïRVöZ" 3XGHUGRZïRVöZMDNMXĝVDPDQD]ZDVXJHUXMHMHVWSXGUHPZïDĂQLH 3U]H] ELDï\ NRORU L NRQV\VWHQFMÚ PRĝH NRMDU]\Ê VLÚ ] PÈNÈ -HGQDN SR EOLĝV]HMREVHUZDFMLVWZLHUG]DP\ĝHMHVWRGQLHM]QDF]QLHOĝHMV]\LGHOLNDWQLHMV]\:\V\SDQ\]RSDNRZDQLDRND]XMHVLÚEDUG]RGHOLNDWQ\LOHNNL ļ QLHNWöUH MHJR F]ÈVWHF]NL XQRV]È VLÚ QDG JïRZÈ ]DPLDVW RSDGDÊ QD ZïRV\1LHZLHONÈPDVÚRUD]GHOLNDWQRĂÊ]DZG]LÚF]DPLÚG]\LQQ\PLPLNURZïöNQRPNWöUHVÈJïöZQ\PVNïDGQLNLHPWHJRNRVPHW\NX:ïDĂQLH PLNURF]ÈVWHF]NL]DZDUWHZSXGU]HRGSRZLDGDMÈ]DMHJRJïöZQHZïDĂFLZRĂFL'RVïRZQLHFKZLOÚSRNRQWDNFLH]HVNöUÈJïRZ\RUD]VDP\PLZïRVDPLVWDMHVLÚRQSU]H]URF]\VW\7RZWHG\]DF]\QDVLÚMHJRSUDZG]LZD ķPDJLDĵ=DVSUDZÈQDïDGRZDQ\FKHOHNWURVWDW\F]QLHPLNURZïöNLHQF]ÈVWHF]NLSXGUXSU]\OHJDMÈGRSRV]F]HJöOQ\FKZïRVöZLXQRV]ÈMHMXĝRG VDPHMQDVDG\']LÚNLQDGDQLXLPPDWRZHMVWUXNWXU\LķVWÚSLHQLXĵLFKVÈ EDUG]LHMVNïRQQHGRZVSöïSUDF\LXNïDGDQLD5öZQLHĝïDWZLHMMHVWXWU]\PDÊLFKIRUPÚRUD]QDGDQ\NV]WDïWIU\]XU\3RQLHNÈGHIHNWHPXERF]Q\P G]LDïDQLD SXGUX GR VW\OL]DFML ZïRVöZ MHVW LFK RGĂZLHĝHQLH ļ ZV]\VWNR SU]H]ZFKïDQLDQLHVHEXPZ\G]LHODQHJRSU]H]VNöUÚJïRZ\

54

'ODNRJRMHVWSXGHUGRVW\OL]DFMLZïRVöZ" 1LH PD ]QDF]HQLD F]\ QD FR G]LHñ XELHUDV] VLÚ Z JDUQLWXU FKRG]LV] ZbGĝLQVDFKLNRV]XOFHSRORF]\WHĝ7ZRLPXOXELRQ\PVWURMHPMHVWEDZHïQLDQD EOX]D ] NDSWXUHP L Z\JRGQH VSRGQLH 3XGHU MHVW LGHDOQ\P NRVPHW\NLHP]DUöZQRGODVSRUWRZFöZMDNLSUDZQLNöZF]\EL]QHVPHQöZ&LRVWDWQLV]F]HJöOQLHGRFHQLÈMHJRZïDĂFLZRĂFLQDNRQLHFFLÚĝNLHJRGQLDNLHG\F]HNDLFKZDĝQHVSRWNDQLHDQLHPDF]DVXQDRGĂZLHĝDQLHIU\]XU\-XĝQLHZLHONDLORĂÊSXGUXSRPRĝHSU]\ZUöFLÊMHMIU\]XU]H RF]HNLZDQÈIRUPÚLQDGDÊĂZLHĝRĂÊ 3UDZLHNDĝG\PRĝHF]HUSDÊ]]DOHWWHJRFXGRZQHJRNRVPHW\NX-HGQDN SXGHUGRVW\OL]DFMLZïRVöZQDMOHSLHMQDGDMHVLÚGODRVöENWöU\FKZïRV\ VÈFLHQNLHSXV]\VWH1LHPD]QDF]HQLDF]\VÈJÚVWHF]\SU]HU]HG]RQH -XĝQLHZLHONDLORĂÊSXGUXUR]V\SDQDQDGNRURQÈJïRZ\VSUDZLĝHIU\]XUDQDELHU]HREMÚWRĂFLDHIHNWSXV]HQLDVLÚ]QLNQLH.RU]\ĂFL]]DVWRVRZDQLDWHJRNRVPHW\NXRGF]XMÈUöZQLHĝPÚĝF]\ěQL]PRFQRSU]HU]HG]RQ\PLZïRVDPL3RGREQLHMDNZSU]\SDGNXZïRVöZFLHQNLFKLOHNNLFK PDWRZ\HIHNWMDNLQDGDMHSXGHU]ZLÚNV]DRSW\F]QLHJÚVWRĂÊIU\]XU\


-DNNRU]\VWDรŠ]SXGUXGRVW\OL]DFMLZรฏRVรถZ" 3URGXNW QDNรฏDGDP\ ]DZV]H QD VXFKH ZรฏRV\ 1DMV]\EV]\ HIHNW L QDMรฏDWZLHMV]H ]DGDQLH F]HND RVRE\ ] IU\]XUรˆ W\SX FUHZ FXW F]\ FURS JG]LH JรถUQDF]รšฤ‚รŠZรฏRVรถZXรฏRฤRQDMHVWZW]ZDUW\VW\F]Q\QLHรฏDG6W\OL]DFMD SXGUHP VSUDZG]L VLรš UรถZQLHฤ SU]\ IU\]XU]H W\SX XSSHU FXW ] QLHFR GรฏXฤV]\PLZรฏRVDPLQDNRURQLHJรฏRZ\:REXW\FKSU]\SDGNDFKSXGHU QDGD ZรฏRVRP REMรšWRฤ‚รŠ DOH UรถZQLHฤ SR]ZROL XWU]\PDรŠ MH QD PLHMVFX -Hฤ‚OLIU\]XUDVWUDFLVZRMรˆIRUPรšQLHWU]HEDVLรšJDรŠRGUD]XSRQRZรˆSRUFMรšNRVPHW\NXฤผZ\VWDUF]\SRQRZQLHฤทZVND]DรŠฤตMHMZรฏDฤ‚FLZ\NLHUXQHN 3XGHU QDGDMH VLรš UรถZQLHฤ GR XNรฏDGDQLD IU\]XU ฤ‚UHGQLHM GรฏXJRฤ‚FL RUD] GรฏXฤV]\FK1DNรฏDGDP\JRSRGREQLHMDNZSU]\SDGNXZรฏRVรถZNUรถWNLFK 1DOHฤ\MHGQDNURELรŠWRRVWURฤQLHฤHE\QLHSU]HGREU]\รŠ]LORฤ‚FLรˆNRVPHW\NXJG\ฤZWHG\ZรฏRV\VWDQรˆVLรšQD]E\WPDWRZHLREFLรˆฤRQHDGRWHJR QLHGDVLรšLFKGREU]HXรฏRฤ\รŠ ,QIRUPDFMH RG EDUEHUD -DNXED X]XSHรฏQLรš R PDรฏรˆ SRGSRZLHGฤ› RVRE\ Xฤ\ZDMรˆFHSXGUXFRG]LHQQLHPXV]รˆOLF]\รŠVLรš]W\PฤHMHVWWRSURGXNW KLJURVNRSLMQ\F]\OLWDNLNWรถU\ZLรˆฤH]HVREรˆF]รˆVWHF]NLZRG\-HGQ\P VรฏRZHPPRฤHSRZRGRZDรŠQDGPLHUQรˆV]RUVWNRฤ‚รŠLSU]HVXV]HQLHZรฏRVรถZ0RLPNOLHQWRPSROHFDPZWDNLFKSU]\SDGNDFKVWRVRZDQLHRGฤ\ZHNGZXID]RZ\FKEH]VSรฏXNLZDQLD7HJRW\SXSURGXNW\VWDQRZLรˆGOD PรšฤF]\]QV]\ENLHLGHDOQHUR]ZLรˆ]DQLH &KFLDรฏE\PSROHFLรŠ:DPNLONDSURGXNWรถZNWรถU\FKXฤ\ZDP\QDFRG]LHรฑ ZSUDF\DOHUรถZQLHฤSURSRQXMHP\MHZRGVSU]HGDฤ\QDV]\PNOLHQWRP

3XGHU$UWHJR7RXFK1R/LPLWV -HVWWRQRZRฤ‚รŠPDUNL$UWHJR3XGHURSUDFRZDQRZH ZVSรถรฏSUDF\ ] MHGQ\P ] QDMOHSV]\FK XQLZHUV\WHWรถZ ]DMPXMรˆF\FKVLรšEDGDQLHPNRVPHW\NรถZGRSLHOรšJQDFMLZรฏRVรถZ=HVSรถรฏ$UWHJRVWZRU]\รฏHNVNOX]\ZQรˆVXEVWDQFMรšF]\QQรˆZ]DDZDQVRZDQHMWHFKQRORJLLSLรšNQD PDFURSUR3RVLDGDRQDFHQQHZรฏDฤ‚FLZRฤ‚FLSLHOรšJQDF\MQH ]DSHZQLDMรˆFH Z\MรˆWNRZH UH]XOWDW\ :V]\VWNR WRG]LรšNL]DVWRVRZDQLXQDMZDฤQLHMV]\FKQDWXUDOQ\FK VNรฏDGQLNรถZOLฤ‚FLGU]HZDROLZQHJRRbG]LDรฏDQLXDQW\RNV\GDF\MQ\P L VSRZDOQLDMรˆF\P SURFHV\ VWDU]HQLD Z\FLรˆJX]QDVLRQMรšF]PLHQLDRG]LDรฏDQLXรฏDJRG]รˆF\P RFKURQQ\P L QDZLOฤDMรˆF\P RUD] SDQWHQROX R b รฏDJRG]รˆF\P G]LDรฏDQLX GOD VNรถU\ :\MรˆWNRZD IRUPXรฏD VSUDZLDฤHSXGHUQLHSR]RVWDZLDMDVQ\FKฤ‚ODGรถZQD FLHPQ\FKZรฏRVDFK3URGXNWQDGDMHZรฏRVRPREMรšWRฤ‚รŠ LSRZRGXMHฤHVรˆEDUG]LHMSODVW\F]QH

3XGHU.HPRQ$1''U\3RZGHU -HVW WR PDWXMรˆF\ SXGHU ]DSHZQLDMรˆF\ HNVWUHPDOQรˆ REMรšWRฤ‚รŠ LbWHNVWXUรšZรฏRVรถZ3U]H]QDF]RQ\MHVWGRNUHDW\ZQ\FKLVFHQLF]Q\FKVW\OL]DFML&HFKXMHVLรšVSHFMDOQ\PDSOLNDWRUHPNWรถU\UR]S\ODSURGXNW]ZLรšNV]DMรˆFMHJRZ\GDMQRฤ‚รŠLSUHF\]MรšDSOLNDFML ']LรšNL SXGURZL .HPRQ ]\VNDV] PDNV\PDOQรˆ VZRERGรš SRGF]DVXNรฏDGDQLDIU\]XUSR]ZROLV]VRELHQDSXV]F]HQLHZRG]\ IDQWD]MLLVWZRU]HQLHQLHSRZWDU]DOQ\FKRV]DรฏDPLDMรˆF\FKVW\OL]DFML(NVNOX]\ZQHLXQLNDOQHUHFHSWXU\]DZDUWHZSURGXNFLH SRVLDGDMรˆFHUW\ฤŸNDW\,FHD9HJDQL/RYH1DWXUH3XGHU]RVWDรฏ GRGDWNRZR Z]ERJDFRQ\ R ]EDZLHQQH GOD ]GURZLD ZรฏRVรถZ DNW\ZQHVNรฏDGQLNLSU]HFLZXWOHQLDMรˆFHRUD]ฤŸOWU\89.RVPHW\N WHQSR]DG]LDรฏDQLHPPRGHOXMรˆF\PFKURQLZรฏRV\QLHSR]RVWDZLDMรˆFฤDGQ\FKZLGRF]Q\FKRVDGรถZ0DWXMรˆF\SXGHU]ZLรšNV]DMรˆF\REMรšWRฤ‚รŠ.HPRQ$1''U\3RZGHUWRLGHDOQ\Z\EรถU GODRVรถESUDJQรˆF\FKVWZRU]\รŠNUHDW\ZQHIU\]XU\

-HVW RQ LGHDOQ\P SURGXNWHP GR EXGRZDQLDREMรšWRฤ‚FLLUรถฤQRUDNLFKIRUP IU\]XU 1DW\FKPLDVW RGELMD ZรฏRV\ RG nasady i do kolejnego mycia nadaje im QLHVDPRZLWรˆ REMรšWRฤ‚รŠ 8WUZDOD IU\]XUรš Zฤ‚UHGQLPVWRSQLX1LHVNOHMDZรฏRVรถZ :\GDZDรฏRE\ VLรš ฤH SXGHU WR SXGHU ]DFKรšFDP MHGQDN GR Z\SUรถERZDQLD LFKZV]\VWNLFK=REDF]\FLHZWHG\VXEWHOQH UรถฤQLFH NWรถUH SR]ZROรˆ QDGDรŠ :DV]\P SUDFRP IU\]MHUVNLP LQG\ZLGXDOQ\ FKDUDNWHU :DVL NOLHQFL ] NROHL GRFHQLรˆPRฤOLZRฤ‚รŠZ\ERUX]HZ]JOรšGX FKRFLDฤE\ QD ]DSDFK SRMHPQRฤ‚รŠ HIHNWF]\FHQรš 1D VDP NRQLHF ] NROHLSUDJQรš SRLQIRUPRZDรŠ:DVRQLHE\ZDรฏ\PVXNFHVLHSROVNLFKIU\]MHUรถZPLVWU]RZVNLFKPHGDOLWUDฤŸรฏRGRELDรฏRF]HUZRQ\FK :GQLDFKฤผURNXZ3DHVWXPZH:รฏRV]HFKRGE\รฏ\VLรšUรถZQROHJOH GZLH ZVSDQLDรฏH LPSUH]\ IU\]MHUVNLH SRG SDWURQDWHP IHGHUDFML &0& &$7 Z NWรถU\FK EUDรฏD XG]LDรฏ NDGUD 3ROVNL IU\]MHUVWZD GDPVNLHJR LbPรšVNLHJRDPRZDR:RUOG&KDPSLRQ%DUEHUL)HVWLYDO,QWHUQD]LRQDOH GHOOD&RLIIXUH

World Champion Barber 2018 ฤผ0LVWU]RVWZDยฅZLDWD%DUEHUรถZ 1DVL]DZRGQLF\]GRE\OLPHGDOHZ0LVWU]RVWZDFKยฅZLDWD%DUEHUรถZ :LROD.RSNDฤผ]รฏRW\PHGDOZNDWHJRULL2OG6FKRRO :RMFLHFK .DUZDW ฤผ ]รฏRW\ PHGDO Z NDWHJRULL 5D]RU )DGH RUD] EUรˆ]RZ\ PHGDOZNDWHJRULL6DORQ/RRN 3LRWU6WDV]HZVNLฤผ]รฏRW\PHGDOZNDWHJRULL6DORQ/RRN /XFMDQ6]DMEHOฤผWUHQHUNDGU\PรšVNLHM&0&

Festival Internazionale della Coiffure ฤผ0LVWU]RVWZD(XURS\IHGHUDFML&0& .DGUDPรšVND]GRE\รฏDPHGDOHLMHGQRPLHMVFH %HDWD/HZF]XNฤผVUHEUQ\PHGDO 5REHUW.DOLQDฤผPLHMVFHZNDWHJRULL6DORQ/RRN 3LRWU6WDV]HZVNLฤผVUHEUQ\PHGDOZNDWHJRULL2OG6FKRRO .DGUDGDPVND]GRE\รฏDPHGDOH $QQD=HQNRYVNDฤผ]รฏRW\PHGDOZNDWHJRULL6DORQ/RRN $QQD6DVND6HUHPHWฤผ]รฏRW\PHGDOZNDWHJRULL(YHQLQJ6W\OH 0DWHXV].รšSNDฤผVUHEUQ\PHGDOZNDWHJRULLIU\]XUDZLHF]RURZDWHFKQLF]QDRUD]PLHMVFHZNDWHJRULL(YHQLQJ6W\OH 3DZHรฏ -DJODU] ฤผ ]รฏRW\ PHGDO Z NRQNXUHQFML IU\]XUD ZLHF]RURZD RUD] PLHMVFHZNODV\ฤŸNDFML&0& PHGDOLWRRJURPQ\VXNFHVFDรฏHJR]HVSRรฏXฤผWUHQHUรถZ]DZRGQLNรถZ RUD]RVรถENWรถUHRGSRZLDGDรฏ\]DRUJDQL]DFMรš%UDZR3RODF\ Sebastian Karczewski i Jakub Wielicki ฤท0รšVNLH=DFLรšFLHฤต

3XGHU'DYLQHV0RUH,QVLGH7H[WXUL]LQJ'XVW :HGรฏXJ ฤŸUP\ 'DYLQHV SURGXNW GR SLHOรšJQDFML F]\ VW\OL]DFML ZรฏRVรถZ PRฤHE\รŠฤทGREU\ฤต]GZรถFKSRZRGรถZSRSLHUZV]HSRQLHZDฤMHVWVNXWHF]Q\SRGUXJLHฤผSU]\MD]Q\GODฤ‚URGRZLVND7ZRU]HQLHNRVPHW\NรถZ NWรถUH Vรˆ GREUH Z REX W\FK ]QDF]HQLDFK MHVW JรฏรถZQ\P FHOHP PDUNL 3RGF]DV RSUDFRZ\ZDQLD IRUPXรฏ\ NDฤGHJR SURGXNWX QDXNRZF\ 'DYLQHVPXV]รˆPLHรŠSHZQRฤ‚รŠฤHZ\EUDQDPHWRGDSURGXNFMLPLQLPDOL]XMH ZSรฏ\ZQDฤ‚URGRZLVNRQDWXUDOQHRUD]ฤHXฤ\WHSU]\W\PVNรฏDGQLNLSRFKRG]รˆ]]DSU]\MDฤ›QLRQ\FKJRVSRGDUVWZ QDOHฤรˆF\FKGR RUJDQL]DFMLฤท6ORZ )RRGฤด:\VRNLSR]LRP]DDQJDฤRZDQLDFLรˆJรฏHLQQRZDFMHNRPSHWHQFMH LHQWX]MD]PJZDUDQWXMรˆNUHRZDQLHSURGXNWรถZSRQDGF]DVRZ\FK :DUWRSRGNUHฤ‚OLรŠIDNWฤHSXGHUQDGDMรˆF\REMรšWRฤ‚รŠ7H[WXUL]LQJ'XVW]RVWDรฏVWZRU]RQ\EH]Xฤ\FLDฤ\ZLFLSDUDEHQรถZ

55


www.foxprofessional.pl


FOX stylowo wyczesani

Szuszarka FOX HELLO ȏ 3URIHVMRQDOQDVXV]DUNDGRZĄRVµZ ȏ 2EXGRZD]WZRU]\ZDV]WXF]QHJRRSRGZ\ľV]RQHMRGSRUQRĝFLQDSÛNQLÛFLDLZ\VRNÇWHPSHUDWXUÛ ȏ XVWDZLHQLDWHPSHUDWXU\SRZLHWU]DLXVWDZLHQLDLQWHQV\ZQRĝFLQDGPXFKX ȏ )XQNFMDFKĄRGQHJRSRZLHWU]DȂXWUZDOHQLHIU\]XU\ ȏ -RQL]DFMD ȏ 3URIHVMRQDOQ\VLOQLN$&RSU]HGĄXľRQHMľ\ZRWQRĝFL ȏ 3U]HZµG]DVLODMÇF\]XFKZ\WHPGR]DZLHV]DQLDRGĄXJRĝFL ȏ 0RFȂ: ȏ 1DSLÛFLH$&Ȃ9 ȏ &]ÛVWRWOLZRĝÉ+]

Golarka FOX LUX • ȏ ȏ ȏ ȏ ȏ ȏ ȏ ȏ

Profesjonalna bezprzewodowa golarka 'ZXVWRSQLRZ\V\VWHPRVWU]\WQÇF\FK IROLHWQÇFH

0LQLWU\PHUXPRľOLZLDSUHF\]\MQHPRGHORZDQLHEURG\EDF]NµZLZÇVµZ'ĄXJRĝÉVWU]\ľHQLDRVWU]DPLQLWU\PHUDPP ăDWZDZXľ\FLXLXWU]\PDQLXZF]\VWRĝFL :\SRVDľRQDZDNXPXODWRUOLWRZRMRQRZ\ /LΖRQ ]DSHZQLDMÇF\GRPLQXWEH]SU]HZRGRZHMSUDF\SU]\SHĄQ\PQDĄDGRZDQLX 0RľOLZRĝÉ]DVLODQLD]DNXPXODWRUDOXEEH]SRĝUHGQLRSU]H]SU]HZµGVLHFLRZ\ SUDFDSU]HZRGRZDLEH]SU]HZRGRZD

ăDGRZDQLH]DSRPRFÇNDEOD86% &]DVĄDGRZDQLDPLQXW :WUDNFLHSUDF\SU]HZRGRZHMOXEZWUDNFLHĄDGRZDQLDXľ\ZDÉ]DVLODF]DĄDGRZDUNL86%GR9$

Maszynka FOX EAGLE ȏ 3URIHVMRQDOQDEH]SU]HZRGRZDPDV]\QNDGRVWU]\ľHQLDZĄRVµZ ȏ : \WU]\PDĄHRVWU]H]HVWDOLQLHUG]HZQHMRRSDWHQWRZDQHMWHFKQRORJLLRJUDQLF]DMÇFHMZ\WZDU]DQLHFLHSĄDSRGF]DVSUDF\7HPSHUDWXUDRVWU]DZWUDNFLH VWU]\ľHQLDMHVW]QDF]QLHQLľV]DQLľZWUDG\F\MQ\FKPDV]\QNDFK ȏ 1LH]Z\NOHFLFKDSUDFD ȏ 6]\ENRĝÉVWU]\ľHQLDLHUJRQRPLF]Q\NV]WDĄW]QDF]QLHXĄDWZLDMÇSUDFÛ]PDV]\QNÇ ȏ /HNNDȂJ ȏ 6\VWHPQDVDGHNXZ]JOÛGQLDGĄXJRĝFLFLÛFLDLPP1DVDGNLSRVLDGDMÇNOLSVPDJQHW\F]Q\NWµU\VWDELOL]XMHMHQDRVWU]X ȏ 5HJXODFMDGĄXJRĝFLVWU]\ľHQLDRGPPGRPP ȏ :\SRVDľRQDZDNXPXODWRUOLWRZRMRQRZ\]DSHZQLDMÇF\GRPLQXWEH]SU]HZRGRZHMSUDF\SU]\SHĄQ\PQDĄDGRZDQLX ȏ %H]V]F]RWNRZ\VLOQLN%/'&MHVWEDUG]LHMZ\WU]\PDĄ\L]DSHZQLDUD]\GĄXľV]Çľ\ZRWQRĝÉQLľQRUPDOQ\VLOQLN ȏ 0RľOLZRĝÉ]DVLODQLD]DNXPXODWRUDOXEEH]SRĝUHGQLRSU]H]SU]HZµGVLHFLRZ\ SUDFDSU]HZRGRZDLEH]SU]HZRGRZD

ȏ & ]DVĄDGRZDQLDPLQXW


męska strefa

Tovares

Maszynka WAHL 100 year Cordless LIMITED EDITION

Z okazji 100-lecia swojego istnienia marka WAHL SU]\JRWRZDïDMHG\QÈZbVZRLPURG]DMXPDV]\QNÚ EH]SU]HZRGRZÈZbOLPLWRZDQHMHG\FML ľ 0HWDORZDNRQVWUXNFMDPDV]\QNL]DSHZQLDZ\WU]\PDïRĂÊRUD]VWDELOQHG]LDïDQLH ľ %DUG]R SUHF\]\MQH RVWU]H Z\NRQDQH ] Z\VRNLHM MDNRĂFLVWDOLZÚJORZHMXPRĝOLZLDVWU]\ĝHQLHRGïXJRĂFLPP ľ :\VRNLHM MDNRĂFL DNXPXODWRU OLWRZRMRQRZ\ ]DSHZQLD PLQXW FLÈJïHM SUDF\ SU]\ SHïQ\P QDïDGRZDQLX ľ (UJRQRPLF]Q\NV]WDïW ľ ,GHDOQDGRVWU]\ĝHQLDJUXE\FKZïRVöZ

2ğFMDOQ\G\VWU\EXWRU 7RYDUHV6S]RR ZZZWRYDUHVSO )U\]XU\0LFKDHO'DPLDQR:DKO8. )RWR'DQ'DYLHV

58


DBAMY 2b0}¿&=<=1 2'321$' 200 LAT


mฤ™ska strefa

Artistique Male Co. Nowa linia kosmetykรณw dla mฤ™ลผczyzn przeznaczona do stylizacji oraz pielฤ™gnacji wล‚osรณw i brody. Holenderska marka Artistique VWZRU]\รฏD OLQLรš NRVPHW\NรถZ Male Co.]P\ฤ‚OรˆRSLHOรšJQDFMLRUD]VW\OL]DFMLZรฏRVรถZL]DURVWXZSURIHVMRQDOQ\FKVDORQDFKIU\]MHUVNLFKOXEEDUEHUVNLFK 2IHUWD MHVW EDUG]R ERJDWD 3DQRZLH PDMรˆ GR Z\ERUX ZLHOH SURGXNWรถZฤผRGEDOVDPรถZGREURG\SRSU]H]SRPDG\ZRVNLSDVW\ฤHOHV]DPSRQ\DฤSRVSUD\H-HVWZF]\PZ\ELHUDรŠ]SHZQRฤ‚FLรˆNDฤG\]QDMG]LHFRฤ‚GODVLHELH:V]\VWNR]DOHฤ\RGSRWU]HERUD]WHJRMDNLHIHNWFKFHP\X]\VNDรŠ

:VNรฏDGVHULL0DOH&RZFKRG]รˆ ฤพ SURGXNW\SLHOรšJQDF\MQHNWรถUH]DFKRZXMรˆZรฏRV\RUD]VNรถUรš JรฏRZ\ZRGSRZLHGQLHMNRQG\FML ฤพ SURGXNW\GRVW\OL]DFMLZรฏRVรถZNWรถUHGDMรˆQLHRJUDQLF]RQH PRฤOLZRฤ‚FLNUHDFMLIU\]XU ฤพ SURGXNW\ GR VW\OL]DFML RUD] SLHOรšJQDFML EURG\ RUD] VNรถU\ WZDU]\

:LรšFHMLQIRUPDFML]QDMG]LHV]QD ZZZDUWLVWLTXHSO_)DFHERRN#$UWLVWLTXH3ROVND_,QVWDJUDP#DUWLVWLTXHSO

60


Fryzury: Ross Charles, Ruben Rodriguez oraz Dan Hardisty Foto: Ross Charles Stylizacja: Ross Charles

ROSS CHARLES

61


NIEMIECKA PRECYZJA Produkty dostępne w sklepach


NOWOŚĆ!

KOLEJNA GENERACJA LEGENDARNEGO ChromStyle Oficjalny dystrybutor profesjonalnych produktów Moser w Polsce www.falelokikoki.pl


męska strefa

Steam Punk Show by Adam Szulc Barber Team Tak, jedno jest pewne – lubimy robić pokazy! Każdy z nich charakteryzuje się czymś innym: fabułą, reżyserią, choreografią, rekwizytami i fryzurami. Łączy je zawsze jedno: surowe podejście do tematu fryzjerstwa męskiego i niejako „jamowe” stylizacje modeli z mocną, rockową i hardcorową oprawą muzyczno-wizualną. Jednak przede wszystkim jest to promocja właśnie fryzjerstwa męskiego, które jest i powinno być różnorodne i w mojej opinii taki show podczas targów to dobra przestrzeń dla zademonstrowania rozmaitości w męskich fryzurach. .DĝG\ ] SRND]öZ WR NLOND PLHVLÚF\ SU]\JRWRZDñ V]XNDQLD PRGHOL RSUDFRZ\ZDQLD UöĝQ\FK VFHQDULXV]\ Z\P\ĂODQLD UHNZL]\WöZ D WDNĝH ELODQVRZDQLDURVQÈF\FK]GQLDQDG]LHñNRV]WöZ 2VWDWQLQDV]SRND]URG]LïVLÚZPRMHMJïRZLHRNRïRURNXF]DVX-XĝRG VDPHJR SRF]ÈWNX FKFLDïHP ĝHE\ Z ]DP\ĂOH VWDQRZLï RQ SRïÈF]HQLH VFHQ\SRVWDSRNDOLSW\F]QHM]UHEHOLDQFNÈPX]\NÈ:V]\VWNRWRPLDïRE\Ê SRGUDVRZDQH LQVSLUDFMDPL :LHNX 3DU\ 0öZLÈF NUöWNR 6WHDP 3XQN F]\OLNZLQWHVHQFMDQDV]HMMDP\ 6WHDP 3XQN 6KRZ RGE\ï VLÚ QD ZDUV]DZVNLHM LPSUH]LH WDUJRZHM +DLU )RUXP 3RODQG :\NRQDOLĂP\ Z\MÈWNRZH IU\]XU\ Z VW\OX 6WHDP 3XQN Zb VSHFMDOQLH ]DSURMHNWRZDQHM VFHQHULL Z WRZDU]\VWZLH ]DSURV]RQHJR JRĂFLDRbNWöU\PPRĝQDSRZLHG]LHÊĝHMHVWDUFKHW\SHPSROVNLHJRIU\]MHUDPÚVNLHJRZQDMOHSV]\PWHJRVïRZD]QDF]HQLXOHWQL3DQ)UDQFLV]HN*ïöZ]SRGSR]QDñVNLHJR5RJRěQD ERRQLPPRZD ]NWöU\P RND]MRQDOQLH ZVSöïSUDFXMHP\ SU]\ UöĝQ\FK HYHQWDFK ]DV]F]\FLï QDV VZRMÈREHFQRĂFLÈ3DQ)UDQFLV]HNGRVWRMQLHZ\JOÈGDZGïXJLPELDï\P NLWOX L PLPR ZLHNX QLJG\ QLH RGPDZLD VZRMHJR XG]LDïX Z WHJR W\SX Z\GDU]HQLDFK]DG]LZLDMÈFZV]\VWNLFKZLJRUHPLSRP\VïDPL :\NRU]\VW\ZDQH QD VFHQLH IU\]XU\ JROHQLD VW\OL]DFMH L VWU]\ĝHQLD SRïÈF]RQH]RJöOQ\PLFKDUDNWHU\]DFMDPLLVWURMDPLQDV]\FKPRGHOLVWZRU]\ï\ QLHVDPRZLWÈ PLHV]DQNÚ WUDG\FML ] EXQWHP L URG]LQ\ ] DQDUFKLÈ 0RĝQDSRZLHG]LHÊĝHWRQDV]UR]SR]QDZDOQ\]QDNğUPRZ\ĝHJUDQLFH IU\]MHUVWZD PÚVNLHJR VÈ SU]HVXZDQH Z HNVWUHPDOQLH DOWHUQDW\ZQH UHMRQ\ 6WHDP 3XQN 6KRZ ]DJUDï QD 2JöOQÈ LGHÈ E\ïR ]PLNVRZDQLHQDVFHQLHWUDG\FMLIU\]MHUVWZDPÚVNLHJR]QDV]\PLNRVPHW\NDPL RUD]ZL]MÈĂZLDWDSRZRMQLHDWRPRZHMÀijODķMad MaxVSRW\NDWodny ¥ZLDWĵ L FLÈJïÈ ZDONÈ F]ïRZLHND RĮ ZV]\VWNR ER SU]HFLHĝ F]ïRZLHN MHVWWDNÈLVWRWÈNWöUDZbNDĝG\FKZDUXQNDFKPXVLZDOF]\ÊVSLHUDÊVLÚ L SRZRGRZDÊ VNRPSOLNRZDQH LQWHUDNFMH $OH PLPR WHJR NDĝGD V\WXDFMDZMDNLHMVLÚ]QDMGXMHP\SRZRGXMHĝHUöĝQLHVSRJOÈGDP\QDWRFR PDP\QDJïRZLH3U]\URG]LQQHMNRODFMLQRVLVLÚIU\]XUÚWUDG\F\MQÈQD ERLVNXSLïNDUVNÈDZĂZLHFLHEH]Z]JOÚGQ\FKEH]OLWRVQ\FK]DVDGZDONL RSU]HWUZDQLHZRMRZQLF\LLFKSOHPLRQDQRV]ÈIU\]XU\RVWUHLVXURZH

7RFKFLHOLĂP\SRGNUHĂOLÊQDVFHQLHļĝHURG]LQDLU]HPLRVïRVÈQLH]Z\NOH ZDĝQHQDNDĝG\PHWDSLHĝ\FLDDOHVÈLVWRWQHUöZQLHĝEH]Z]JOÚGXQD WRZMDNLFKF]DVDFKSU]\MG]LHQDPĝ\Ê.OXF]RZHE\ïRGODPQLHSRND]DQLHWDNĝHVSHF\ğNLVXENXOWXURZHJRIU\]MHUVWZDPÚVNLHJRLïÈF]HQLDJR ]bWUDG\F\MQ\PLF]\NODV\F]Q\PLXF]HVDQLDPLGĝHQWHOPHQöZ 6\PEROLF]Q\PVSRLZHPZLÈĝÈF\PFDïRĂÊE\ï\SRVWDFLHIU\]MHUöZ3DQD )UDQFLV]NDMDNRSLHUZV]HJRPRGHODNWöUHPXRGGDïHPKRïGF]HV]ÈFJR QDVFHQLHDWDNĝHPRMHMVNURPQHMRVRE\F]HVDQHMSU]HGğQDïHPZïDĂQLH SU]H]VWDUV]HJRNROHJÚSRIDFKX 6WHDPSXQNRZH UHNZL]\W\ Z SRVWDFL IDEU\F]Q\FK WHï DOFKHPLF]QHJR VWRïX ] Sï\QDPL GR SURGXNFML NRVPHW\NöZ QDELW\FK QD SDO L ZDODMÈF\FK VLÚ SR SRGïRG]H RGFLÚW\FK JïöZ UHEHOLDQWöZ SOXV PX]\ND SR]QDñVNLFK ]HVSRïöZ 5H9ROWD L &\PHRQ ; ]PLNVRZDQD SU]H] ]QDQHJR '-D0HQWDO&XWD]PRFQ\PğOPHPQDHNUDQLH]DQDPLGRSHïQLï\FDïRĂÊ DUPDJHGGRQX3XQNWHPFHQWUDOQ\PE\ïNODV\F]Q\IRWHOIU\]MHUVNLNWöU\ VZRLPPDMHVWDWHPSU]\SRPLQDïRFRZW\PZV]\VWNLPFKRG]LLFRMHVW FOXHWHJRSURJUDPX1DVFHQLHUD]HPV]HĂFLXPRGHOL]SR]RUQLHGZöFK SU]HFLZQ\FKRER]öZļUHEHOLLLUHĝLPXSUH]HQWRZDïRUöĝQHZRMRZQLF]HVW\OL]DFMHZ\NRQ\ZDQHSU]H]MDPRZ\WHDP-HGQD]QLFKRND]DïDVLÚ Z\MÈWNRZÈPHWDPRUIR]È0LDQRZLFLHE\ïRWRREFLÚFLHGïXJLHMNLW\Lb]URELHQLH ] UöĝQHM GïXJRĂFL ZïRVöZ SRïÈF]HQLD GHYLOORFND Z VW\OX 0LVğWV ]bSV\FKRELOO\QDED]LHLURNH]D1DW\PZPRMHMRSLQLLSROHJDIU\]MHUVWZRPÚVNLHļWRZ]DMHPQHZVSDUFLHSRNROHQLRZHVWDZLDQLHVRELHZ\]ZDñDUW\VW\F]QDZL]MDFRG]LHQQRĂÊLV]DFXQHNGODVZHMUöĝQRURGQRĂFL EUDQĝRZHMF]\SRSURVWXWHMZJHQHUDOQ\PXMÚFLX ']LÚNXMÚ ZV]\VWNLP NWöU]\ QDP SRPRJOL SU]\ SU]\JRWRZDQLDFK GR 6WHDP 3XQN 6KRZ ZOLF]DMÈF Z WR RVRE\ SUDFXMÈFH SU]\ UHNZL]\WDFK IU\]XUDFKPX]\FHğOPLHORJLVW\FHNRRUG\QDFMLSUöEDFKQDJU\ZDQLX SDNRZDQLXNODPRWöZPRQWDĝXLGHPRQWDĝXVFHQRJUDğL7DNLHZ\GDU]HQLDWR]DZV]HZVSöOQDSUDFDZLHOXQDV]\FKSU]\MDFLöïNWöU]\QLJG\ QLH RGPDZLDMÈ QDP VZRMHM SRPRF\ , WDN WHĝ E\ïR W\P UD]HP ļ EH]LQWHUHVRZQLH ] GREUHJR VHUFD L Z LPLÚ XGDQHJR SRND]X 6]F]HJöOQH SRG]LÚNRZDQLD NLHUXMÚ GR PRMHM URG]LQ\ L EDUEHUVNLHM EDQG\ = :DPL PRĝQDZV]\VWNR-HĂOLNWRĂQLHE\ïLQLHZLG]LDïQDĝ\ZRWR]DSUDV]DP GRREHMU]HQLD]PRQWRZDQHJRğOPLNXQDQDV]\PNDQDOH Adam Szulc Barber

)RWR7RPDV]6ïXSVNL

64


mฤ™ska strefa

Adam Szulc Barber โ€“ podsumowanie 2018 r. Rok 2018 juลผ za nami โ€“ przeleciaล‚ jak bล‚yskawica i nic nie wskazuje na to, ลผeby nasze jamowe ลผycie w bieลผฤ…cym roku miaล‚o zwolniฤ‡. Czytelnicy tego szacownego magazynu z grubsza wiedzฤ…, co siฤ™ u nas dzieje, ale podsumowania roczne sฤ… zawsze interesujฤ…ce, wiฤ™c niniejszym czyniฤ™ ogรณlne sprawozdanie za ostatnie dwanaล›cie miesiฤ™cy.

3U]HGHZV]\VWNLPNDฤGHJRGQLDSUDFXMHP\GODQDV]\FKNOLHQWรถZNWรถU]\ Vรˆ]QDPLQDFRG]LHรฑLG]LรšNLNWรถU\PPRฤHP\UR]ZLMDรŠVLรšMDNRIU\]MHU]\ =DWRZLHONLHSRG]LรšNRZDQLDGODQLFKERWRG]LรšNLQLPPRฤHP\G]LDรฏDรŠ QDVWDQRZLVNXSUDF\7R]NOLHQWDPLZLรˆฤรˆVLรšEH]Z]JOรšGQLHQDV]HQDMZDฤQLHMV]HIXQNFMHRERZLรˆ]NLL]DGDQLDGRZ\NRQDQLD5HV]WDWRW\ONR SRNรฏRVLHFDรฏHJRWU\EXฤ\FLDZNRQZHQFMLU]HPLHฤ‚OQLF]RDUW\VW\F]QR]DZRGRZHM %R WH WU]\ HOHPHQW\ QLH Z\NOXF]DMรˆ VLรš Z]DMHPQLH D ZUรšF] SU]HFLZQLHU]HPLHฤ‚OQLNDUW\VWDL]DZRGRZLHFWRSRSURVWXQRZRF]HVQ\ IU\]MHU UR]XPLHMรˆF\ ]PLDQ\ MDNLH ]DFKRG]รˆ ZH ZVSรถรฏF]HVQ\P ฤ‚ZLHFLH LbSRWUDฤŸรˆF\VSLรˆรŠWRNODPUรˆ]WUDG\FMรˆLKLVWRULรˆEUDQฤ\ 7DPWHQ URN Z PRLP ฤ\FLX XSรฏ\Qรˆรฏ JรฏรถZQLH SRG ]QDNLHP SLVDQLD Z\GDQLD VSRWNDรฑ DXWRUVNLFK L SURPRFML SLHUZV]HM PRMHM NVLรˆฤNL EรšGรˆFHM ]DUD]HP SLHUZV]รˆ SXEOLNDFMรˆ DXWRUVWZD SROVNLHJR IU\]MHUD PรšVNLHJR WUDNWXMรˆFรˆRbIU\]MHUVWZLHPรšVNLPZรฏDฤ‚QLH:PRPHQFLHSLVDQLDVDPQLH ZLHG]LDรฏHPMDNLEรšG]LHPLDรฏDRQDRVWDWHF]Q\NV]WDรฏWLVNXSLDรฏHPVLรšQD MDN QDMLQWHQV\ZQLHMV]HM SUDF\ Z VHJUHJDFML L V\VWHPDW\]DFML PDWHULDรฏX NWรถUHJR]DPLDVWXE\ZDรŠSU]\E\ZDรฏR]NDฤG\PNROHMQ\PGQLHPSUDF\ .RQLHF NRรฑFรถZ NDฤGรˆ QLHOLF]Qรˆ ZROQรˆ FKZLOรš SRฤ‚ZLรšFDรฏHP QD SLVDQLH LbNV]WDรฏWRZDQLHFDรฏRฤ‚FLSU]\V]รฏHJRG]LHรฏD.VLรˆฤNDฤท)U\]MHU0รšVNLฤตXND]DรฏD VLรš ZH ZU]Hฤ‚QLX Lb RND]DรฏD VLรš E\รŠ SR]\FMรˆ RF]HNLZDQรˆ QD U\QNX RbF]\Pฤ‚ZLDGF]\V]\ENLGRGUXNSRSLHUZV]\PPLHVLรˆFXVSU]HGDฤ\ 'UXJLP HOHPHQWHP VSLQDMรˆF\P URN E\รฏ\ SU]\JRWRZDQLD GR Z\VWDUWRZDQLDJUXS\ EDUEHUVNLHM Z V]NROH ]DZRGRZHM Z SURJUDPLH HNVSHU\PHQWXSHGDJRJLF]QHJR7RQRZDWRUVNLSURMHNWNWรถU\PLPRPRLFK REDZLFLรšฤNLFKVSU]HFLZรถZOXG]LQLHFKรšWQ\FKWHPXSRP\VรฏRZLUR]SRF]รˆรฏVLรšZSR]QDรฑVNLHM]DZRGรถZFHZHZU]Hฤ‚QLX:LHONLHSRG]LรšNRZDQLD ]DZVSDUFLHLSHUPDQHQWQรˆSRPRFNLHUXMรšGR%HDW\:DFK0LรฑNRZVNLHM QDXF]\FLHONL]DZRGX]:DUV]DZ\']LรšNXMรšUรถZQLHฤ'\UHNFMLLSUDFRZQLNRPSR]QDรฑVNLHJR=HVSRรฏX6]Nรถรฏ2G]LHฤRZ\FKNWรถU]\XPRฤOLZLOLQL QDXF]DQLH ]DZRGX SLHUZV]HJR URF]QLND EDUEHUรถZ Z LFK V]DFRZQ\FK PXUDFKLbZVSDQLDรฏHSU]\MรšFLHGRJURQDSHGDJRJLF]QHJR

:PLQLRQ\PURNXJHQHUDOQLHPRFQRE\OLฤ‚P\]DDQJDฤRZDQLZSURPRZDQLHLZVSLHUDQLHV]NROQLFWZDEUDQฤRZHJR]HV]F]HJรถOQ\PXZ]JOรšGQLHQLHP QDV]HMG]LDรฏNLF]\OLIU\]MHUVWZDPรšVNLHJR2UJDQL]RZDOLฤ‚P\SRND]\ZV]NRรฏDFKJLPQD]MDOQ\FKNWรถUHFLHV]\รฏ\VLรšGXฤ\P]DLQWHUHVRZDQLHP]DUรถZQR XF]QLรถZMDNLQDXF]\FLHOL7DNLHVSRWNDQLDPDMรˆ]DZV]HQDFHOXX]P\VรฏRZLHQLHPรฏRG]LHฤ\ฤHV]NRรฏD]DZRGRZDLZ\EรถUSU]\V]รฏHMSUDF\QDHWDSLH JLPQD]MXPWREDUG]RGREU\LSRฤ\WHF]Q\UXFKGODVLHELHVDPHJR8F]QLRZLH]WDNLFKV]NรถรฏQLHVรˆDQLJRUVLDQLOHSVLRGXF]QLรถZOLFHรถZDQDSHZQRV]NRรฏ\EUDQฤRZHQLH]DP\NDMรˆฤDGQHMIXUWNLQDSU]\V]รฏRฤ‚รŠ.DฤG\EH] Z]JOรšGXQDWRJG]LHLF]HJRVLรšXF]\ฤHE\FRฤ‚RVLรˆJQรˆรŠPXVLWDNF]\RZDN GDรŠ]VLHELHMDNQDMZLรšFHMLWRMHVWFDรฏDฤŸOR]RฤŸD1DW\PHWDSLH DOHUรถZQLHฤ QDNROHMQ\FK SRGVWDZDWRSUDFDNRQVHNZHQFMDDPELFMDLSRNRUD :DฤQรˆ G]LDรฏNรˆ QDV]HM SUDF\ MHVW WDNฤH FRURF]Q\ XG]LDรฏ Z NUDMRZ\FK Lb ]DJUDQLF]Q\FK WDUJDFK RUD] Z\GDU]HQLDFK IU\]MHUVNLFK 7ZLHUG]รš ฤH WR LVWRWQH ] NLONX SRZRGรถZ %UDQฤRZH VSRWNDQLD WR GRVNRQDรฏ\ F]DV ฤHE\SRUR]PDZLDรŠR]DZRG]LHMHJRSUREOHPDFKSU]\V]รฏRฤ‚FLLUรถฤQ\FK QRZ\FKUR]ZLรˆ]DQLDFK0RLP]GDQLHPNOXF]RZHVรˆ]ZรฏDV]F]DVSUDZ\ ]ZLรˆ]DQH]VรšG]LRZDQLHP]DZRGรถZEDUEHUVNLFKLV]XNDQLHQRZ\FKSRP\VรฏรถZ QD SLVDQLH GRNรฏDGQ\FK UHJXODPLQรถZ RUD] MDN QDMOHSV]H L QDMXF]FLZV]H RFHQLDQLH ]DZRGQLNรถZ $ VDPR SRGSDWU\ZDQLH SU]\ SUDF\ ]DUรถZQRPLVWU]รถZMDNLF]HODGQLNรถZF]\XF]QLรถZWRMXฤF]\VWDSU]\MHPQRฤ‚รŠLF]HUSDQLHZLHG]\SHรฏQ\PLJDUฤ‚FLDPL =DOHฤ\PLQDW\PDE\SU]HQRVLรŠ]DLQWHUHVRZDQLHIU\]MHUVWZHPPรšVNLP QDLQQHSR]LRP\&HOHPWHJRMHVWSRND]DQLHOXG]LRPฤHQLHMHVWHฤ‚P\ W\ONR ฤทZรฏRVRREFLQDF]DPLฤต DOH PDP\ GR ]DSURSRQRZDQLD WDNฤH ZLHG]รšU]HPLRVรฏRV]WXNรšDSU]\W\PGREUรˆ]DEDZรš.DฤG\]QDVMHVWLQQ\ .DฤG\PDLQQรˆZUDฤOLZRฤ‚รŠZLรšFVSRWNDQLHVLรšQDJUXQFLHRGPLHQQ\FK JXVWรถZ MHVW PRLP ]GDQLHP QLH]Z\NOH NRQVWUXNW\ZQH &RURF]QLH RUJDQL]XMHP\ Z MDPLH NLOND FLHNDZ\FK LPSUH] 1RF 0X]HรถZ Z QDV]\P EDUEHU VKRSLH WR MXฤ HYHQW FLHV]รˆF\ VLรš GXฤ\P V]DFXQNLHP Z PLHฤ‚FLH :bWDPW\PURNXE\รฏRQDSUDZGรšZ\MรˆWNRZR6NDODSUHOHNFMLZ\VWDZDUWHIDNWรถZ L FLHNDZ\FK GR]QDรฑ DUW\VW\F]Q\FK ]ZLรšNV]\รฏD VLรš Z SRUรถZQDQLX GR ZF]Hฤ‚QLHMV]HM RGVรฏRQ\ = NROHL QDV]H URF]QLFRZH VSRWNDQLH SRรฏรˆF]RQH ] IU\]MHUVWZHP WDWXDฤDPL JLIWDPL MHG]HQLHP L PX]\Nรˆ WR MXฤOHJHQGDSR]QDรฑVNLFKLPSUH]SOHQHURZ\FK.DฤGDURELRQDSU]H]QDV VHVMD]GMรšFLRZRฤŸOPRZDMHVWZLHONLPZ\GDU]HQLHPDOHWHฤฤ‚ZLHWQรˆ]DEDZรˆ]DUรถZQRGODQDVMDNLQDV]\FKPRGHOL :DUWR]D]QDF]\รŠLฤFDรฏ\F]DVVWDUDP\VLรšUR]ZLMDรŠQDV]รˆOLQLรšNRVPHW\NรถZ 6WHDP3XQNNWรถUDGZDODWDWHPXZHV]รฏDQDU\QHNWURFKรšFLFKDF]HPDWHUD]UR]S\FKDVLรšFRUD]EDUG]LHM0DP\ZVHULLG]LHZLรšรŠSURGXNWรถZLZV]\VWNRZVND]XMHQDWRฤHQDGFKRG]รˆF\URNSU]\QLHVLHNROHMQH-HG]LHP\SU]HG VLHELHQLH]DV]\ENRDOHNRQVHNZHQWQLHLSRVZRMHPX 6]DFXQHNGODOXG]LLWUDG\FMLRUD]NRRSHUDFMD]QRZRF]HVQRฤ‚FLรˆSU]\MHGQRF]HVQ\PGXฤ\PZ\VLรฏNXZ]DNรฏDG]LHSUDF\LSRP\VรฏDFKQDVLHELHWR NOXF]GRVDPRUHDOL]DFMLLUR]ZRMX]DZRGX

66

)RWR3DZHรฏ:LHF]RUHN

:URNZFKRG]LP\QDSHรฏQHMSHWDUG]LHV]F]รšฤ‚OLZL]QRZHMZVSรถรฏSUDF\]OXGฤ›PL]EUDQฤ\.DฤG\GDMHRGVLHELHMDNQDMZLรšFHMLG]LรšNLWHPX EรšG]LHW\ONROHSLHM'RSU]RGX Adam Szulc Barber


Fryzury: Sheriff Mehmet oraz Envy Barbers Team Foto: Kevin Lutchmun Make-up: Sarah Redzikowski Stylizacja: Tahnee Mitra

ENVY BARBERS

67


ALBERTO SALVADOR

68

Kolekcja CARÁCTER


Fryzury: Alberto Salvador, Salvador Fashion & Creative Hairstyles Foto: Alfredo J. Llorens Make-up: Ă ngeles Abel Modele: Hugo Soriano, Ă lex Bolance, Aitor Carroza i Guillermo Serrano

69


wywiad

Andrzej Matracki Wielokrotny mistrz świata we fryzjerstwie, sędzia międzynarodowy i trener polskiej kadry fryzjerskiej. Pod koniec ubiegłego roku rozpoczął czteroletnią kadencję prezydenta największej światowej federacji fryzjerskiej OMC na Europę Zachodnią. W jego kompetencjach jest współpraca z 13 krajami tej części globu m.in. w przygotowaniach Mistrzostw Świata we Fryzjerstwie, które co roku odbywają się w Paryżu. )RWR0DFLHM:UöEHO

-HVWHĂ ZïDĂFLZLH X V]F]\WX VZRMHM ]DZRGRZHM NDULHU\ -HGQDN SRZLHG] SURV]Ú MDN ]DF]ÚïD VLÚ 7ZRMD SU]\JRGD ] IU\]MHUVWZHP MDN Z\JOÈGDï\MHMSRF]ÈWNL" $QGU]HM0DWUDFNL7RJG]LHG]LĂMHVWHP]DZG]LÚF]DPQLH]Z\Nï\POXG]LRP NWöU\FK VSRW\NDïHP QD VZRMHM GURG]H 3UHF\]ML L FLÚĝNLHM SUDF\ QDXF]\ï PQLH RMFLHF NWöU\ ]DV]F]HSLï ZH PQLH WDNĝH FKÚÊ U\ZDOL]DFML 1LHE\ïIU\]MHUHPW\ONRVSRUWRZFHP7R2QSRVWDZLïQDPRMHMGURG]H $OHNVDQGUD 6WDQNLHZLF]D NWöU\ SRND]Dï PL WÚ FLHNDZÈ GURJÚ QD VDP IU\]MHUVNLV]F]\W&LIDFHFLZLHG]LHOLMDNZ\FKRZDÊPLVWU]D 7HUD] ] SHUVSHNW\Z\ F]DVX FR E\ïR QDMWUXGQLHMV]H QD W\P ZF]HVQ\PHWDSLH" $01LHE\ïRU]HF]\WUXGQ\FKMDRGSRF]ÈWNXZLHG]LDïHPGRNïDGQLH F]HJRFKFÚ3R]RVWDZDï\W\ONRNZHVWLHRUJDQL]DF\MQHERJUXQWWRGREU\SRG]LDï]DGDñ*G\E\PPLDïRNUHĂOLÊVLHELHMHGQ\PVïRZHPXĝ\ïE\P VïRZD :,=-21(5 -HVWHP NUHDWRUHP G]LDïDP WZRU]Ú $E\ PöF VSHïQLDÊVLÚZG]LDïDQLXSRWU]HEXMÚZRNöïVLHELHOXG]LNWöU]\PRFQR VWÈSDMÈSR]LHPLLRJDUQLDMÈWHSU]\]LHPQHF]\QQRĂFL0DPWRV]F]ÚĂFLH ĝH]QDOD]ïHPWDNLFKZVSöïSUDFRZQLNöZļSU]\MDFLöï]NWöU\PLWZRU]Ú ZVSöOQHSU]HGVLÚZ]LÚFLD7XFKFHSRGNUHĂOLÊQLHRFHQLRQÈSRPRFPRMHJREUDWD3DZïDNWöUHPX]DZG]LÚF]DPZLHOH $ SDPLÚWDV] XF]XFLD NWöUH WRZDU]\V]\ï\ &L SRGF]DV ]GRE\FLD SR UD]SLHUZV]\W\WXïXPLVWU]DĂZLDWD" $07DNGRVNRQDOHSDPLÚWDPWHQG]LHñ2GUDQDZLHG]LDïHPĝHMHVWHPLGHDOQLHSU]\JRWRZDQ\&]XïHPĝHG]LĂ]RVWDQÚPLVWU]HPĂZLDWD 1LHZLHG]LDïHPW\ONRZNWöUHMNRQNXUHQFMLERF]WHU\ZNWöU\FKVWDUWRZDïHPPLDïHPRSDQRZDQHGRSHUIHNFML$MDNMXĝ]ïRW\NUÈĝHN]RVWDï ]DZLHV]RQ\ QD PRMHM V]\L WR ]H V]F]ÚĂFLD SïDNDïHP L ĂPLDïHP VLÚ MHGQRF]HĂQLH -HGQDN MXĝ ZWHG\ ] W\ïX JïRZ\ PLDïHP P\ĂO ĝH QDVWÚSQHJR GQLD MHVW GUXJL G]LHñ NRQNXUVX L WHĝ VWDUWXMHP\ 7R E\ïR QLH]Z\NOH

ZDĝQHĝHE\G]LĂ]DSRPQLHÊRVXNFHVLHERMXWURMHVWGHF\GXMÈF\G]LHñ NWöU\SU]\QLHVLHQDVWÚSQHPHGDOHLQG\ZLGXDOQHDSU]HGHZV]\VWNLPļ SXQNW\GODSROVNLHMGUXĝ\Q\NWöUDZVSöOQLHMDNRMHGQRĂÊZDOF]\RbGUXĝ\QRZH]ïRWR7RFRZWHG\F]XMHV]WRPLHV]DQNDVSHïQLHQLDPDNV\PDOQDNXPXODFMDHPRFMLDGUHQDOLQDLQLHVDPRZLWHğ]\F]QH]PÚF]HQLHQD NRQLHF3ROHFDPZV]\VWNLP 'URJDQDV]F]\WZLÈĝHVLÚ]FLÚĝNÈSUDFÈLZLHORPDZ\U]HF]HQLDPL 2EURQDW\WXïXWR]DSHZQHWHĝZ\VLïHNLRJURPQHHPRFMH" $02EURQLÊW\WXïMHVW]GHF\GRZDQLHWUXGQLHM&]XMHVLÚZLÚNV]ÈSUHVMÚ WU]HED SRND]DÊ ĝH SRSU]HGQLH ]Z\FLÚVWZR WR QLH E\ï SU]\SDGHN 2F]\ZLĂFLH QDMZLÚNV]È SUHVMÚ QDU]XFDP\ VRELH VDPL &L NWöU]\ VWDMÈ QD SRGLXP WR OXG]LH NWöU]\ Z\JUDOL ]H VZRLPL VïDERĂFLDPL =DZV]H JG\ EURQLïHP W\WXïöZ LQG\ZLGXDOQ\FK NRQFHQWURZDïHP JïöZQLH VLÚ QD GUXĝ\QLH :LHG]LDïHP ĝH F]ïRQNRZLH SROVNLHM NDGU\ GDG]È ] VLHELH ZV]\VWNRLĝHUD]HPRVLÈJQLHP\QDMZDĝQLHMV]\VXNFHVGUXĝ\QRZ\,XGDïRVLÚSLHUZV]\UD]ZKLVWRULLSROVNLHJRIU\]MHUVWZDRVLÈJQÈÊVDPV]F]\W LSU]\ZLHěÊSXFKDUĂZLDWD ¥ZLHWQLH UHDOL]XMHV] VLÚ WDNĝH QD SROX HGXNDF\MQ\P 7ZRL SRGRSLHF]QLZW\P7ZöMEUDW3DZHïRVLÈJQÚOLVXNFHV\QDPLÚG]\QDURGRZHMDUHQLH-DNLHXPLHMÚWQRĂFL7ZRLP]GDQLHPSRZLQLHQSRVLDGDÊGREU\WUHQHU" $07UHQHUSRZLQLHQPLHÊZLHG]ÚQLHW\ONRWHRUHW\F]QÈNVLÈĝNRZÈ Z\XF]RQÈDOHSU]HGHZV]\VWNLPPXVLSDWU]HÊQDHGXNDFMÚFDïRĂFLRZR L VWUDWHJLF]QLH 0XVL MHGQRF]HĂQLH LQG\ZLGXDOQLH ]DSODQRZDÊ SURFHV Lb HWDS\ SU]\JRWRZDñ GR PLVWU]RVWZ ZHGOH SUHG\VSR]\FML L WDOHQWX ]DZRGQLND 'REU]HMHĂOLMHVWWRZLHG]D ]GRE\WD Z\VLïNLHPZLHOROHWQLPL VWDUWDPLMDNR]DZRGQLNLLG]LHZSDU]H]GRĂZLDGF]HQLHPZHGXNDFML 7\ONRWDNLWUHQHUGREU]HSU]\JRWXMHVZRLFK]DZRGQLNöZ3RZLHLPGRNïDGQLH]F]\PVLÚPLHU]ÈLQDFRPXV]ÈE\ÊJRWRZLFRPRJÈF]XÊMDN EÚG]LH UHDJRZDïR LFK FLDïR L XP\Vï Zb W\FK QHZUDOJLF]Q\FK PRPHQWDFK :DĝQHDE\SRZLHG]LDïNLHG\FLVQÈÊ L Z\PDJDÊ RG VLHELH ZLÚFHM D NLHG\ RGSXĂFLÊ 7DNL V]NROHQLRZLHF QDXF]\ UöZQRZDJL PLÚG]\ WUHQLQJLHP DbRGSRF]\QNLHPĝ\FLHPSU\ZDWQ\P LbSUDFÈ%\FLHWDNLPWUHQHUHPWRQLH MHVWïDWZH]DGDQLH7U]HEDE\ÊWURFKÚ HNVKLELFMRQLVWÈ RGVïRQLÊ VLÚ 1D WUHQLQJDFK XF]\P\ SRND]XMÈF ZïDVQH GRĂZLDGF]HQLHLSU]Hĝ\FLDļWRWUXGQHDOHW\ONRZWHG\PRĝHP\GRWU]HÊ GR]DZRGQLNDMHJRZQÚWU]DLbGREU]H

)RWR-RDQQD%DUFKHWWR

70


)RWR-RDQQD%DUFKHWWR

SU]\JRWRZDรŠJRGRVWDUWX&]รšVWRSRWDNLQWHQV\ZQ\PWUHQLQJXJG]LH GRW\NDP\UรถฤQ\FKVIHUฤ\FLDVWDMHP\VLรšZREHFVLHELHORMDOQ\PLOXGฤ›PL %DUG]RZDฤQ\PHOHPHQWHPMHVWZ]DMHPQH]DXIDQLHWRQDQLPEXGXMH VLรšZV]\VWNLH]Z\FLรšVWZD 1DV]DNDGUDIU\]MHUVNDMHVWREHFQLHQDMOLF]QLHMV]DZKLVWRULLVWDUWรถZ ZPLรšG]\QDURGRZ\FKNRQNXUVDFK-DNP\ฤ‚OLV]FRSU]\FLรˆJDIU\]MHUรถZGRXG]LDรฏXZW\FK]DZRGDFK" $06รˆWU]\JรฏรถZQHHOHPHQW\3LHUZV]\WRPDUNHWLQJRVRELVW\ZPHGLDFKVSRรฏHF]QRฤ‚FLRZ\FKNWรถU\QDVWรšSQLHSU]HNรฏDGDVLรšQDSRSXODUQRฤ‚รŠ Zฤ‚URGRZLVNXIU\]MHUVNLP3U]\NรฏDGHPPRฤHE\รŠNWRฤ‚NWR]DF]\QDPDMรˆFQD)DFHERRNXPDNV\PDOQLHฤทODMNรถZฤตSRG]GMรšFLHPSRURNXPD LFK6รˆWRฤทODMNLฤตQLHSRG]GMรšFLDPL]ZDNDFMLDOHSRGW\PL ]ZLรˆ]DQ\PL]bSUDFรˆ]DZRGRZรˆ]HV]NROHรฑF]\LQQ\FKDNW\ZQRฤ‚FL7DN ZbQDWXUDOQ\VSRVรถEEXGXMHP\VZRMรˆSR]\FMรšZฤ‚UรถGNOLHQWรถZLSRWHQFMDOQ\FKVWXGHQWรถZ1DQDV]\FKRF]DFKURVQรˆQDPJZLD]G\ 'UXJLHOHPHQWWRVSHFMDOQHXPLHMรšWQRฤ‚FLฤผ]]DNUHVXSHUIHNF\MQHJRFLรšFLD NRORU\]DFML L SLHOรšJQDFML 7R JรฏรถZQH HOHPHQW\ QLH]EรšGQH SU]\ SUDFDFKNRQNXUVRZ\FKDOHLEDUG]RZDฤQHZFRG]LHQQHMSUDF\ZVDORQLH ]bNOLHQWDPLF]\SU]\SURZDG]HQLXV]NROHรฑGODLQQ\FKIU\]MHUรถZ 7U]HFLHOHPHQWWR]DGRZROHQLHฤŸUPZVSรถรฏSUDFXMรˆF\FKQDFRG]LHรฑ]]DZRGQLNLHP,FKZVSDUFLHL]DDQJDฤRZDQLHZSURZDG]DMรˆGDQHJRIU\]MHUDZ]XSHรฏQLHLQQ\Z\PLDUIU\]MHUVWZD

3RGF]DVRVWDWQLFK0LVWU]RVWZยฅZLDWDZ3DU\ฤX]RVWDรฏHฤ‚Z\EUDQ\QD SUHVWLฤRZH VWDQRZLVNR ฤผ 3UH]\GHQWD 20& (XURSH :HVWHUQ =RQH 2SRZLHG]SURV]รšQDF]\PSROHJDWDIXQNFMDLMDNLHVรˆ7ZRMH]DGDQLD $0:RUJDQL]DFML20&MHVWHฤ‚P\RGURNX7XVWDZLDรฏHPSLHUZV]HNURNLMDNR]DZRGQLNSRWHPWUHQHUVรšG]LDWZRU]\รฏHPNROHNFMHDRG ZLHOXODW]DMPXMรšIXQNFMรšMHGQHJR]GZXQDVWXG\UHNWRUรถZ0LVWU]RVWZ ยฅZLDWD2SLHNXMรšVLรšRNRรฏRW\VLรˆFDPL]DZRGQLNรถZWUHQHUรถZVรšG]LรถZ -HVWHPEOLVNRZLG]รšLFKรฏ]\UDGRฤ‚รŠVNXSLHQLH:VSรถรฏSUDFXMรš]ZLHORPD ฤ‚URGRZLVNDPL]FDรฏHJRฤ‚ZLDWDZLรšFSRSURV]RQRPQLHDE\PNDQG\GRZDรฏQDWรšIXQNFMรš%\รฏRQDVGZรถFKMDRWU]\PDรฏHPDฤSURFJรฏRVรถZ ']LรšNLWHPX]DVLDGDPMHGQRF]Hฤ‚QLHZฤ‚FLVรฏ\P]DU]รˆG]LHฤ‚ZLDWRZHMIHGHUDFMLFRMHVWGODPQLHZLHONLP]DV]F]\WHP=DMPXMรˆFWRVWDQRZLVNR EรšGรšPLDรฏZSรฏ\ZQDZLHOHDVSHNWรถZฤ‚ZLDWRZHJRIU\]MHUVWZDEรšGรšVLรš VNXSLDรฏQDZV]\VWNLFKNLHUXQNDFKJOREDOQHMHGXNDFML 7HQ Z\EรถU WR EH] ZรˆWSLHQLD GRZรถG QD WR ฤH QDOHฤ\V] GR JURQD QDMOHSV]\FKIU\]MHUรถZLHNVSHUWรถZZG]LHG]LQLHNRQNXUVรถZIU\]MHUVNLFK&]\SRWDNLPVXNFHVLHPDV]MHV]F]HRF]\PPDU]\รŠQDSROX ]DZRGRZ\P" $07DNฤฎ$OHQRZHU]HF]\Z\PDJDMรˆFLV]\ Xฤ‚PLHFK 

)RWR-XUDQ$57

)RWR-RDQQD%DUFKHWWR

71


uroda

Wiosna w makijaĹźu LekkoĹ&#x203A;Ä&#x2021;, Ĺ&#x203A;wieĹźoĹ&#x203A;Ä&#x2021;, kwiatowe wzory, pastelowe makijaĹźe? Z nadejĹ&#x203A;ciem wiosny zrzucamy ciÄ&#x2122;Ĺźar w ubiorze i makijaĹźu. Pozbywamy siÄ&#x2122; ciÄ&#x2122;ĹźkoĹ&#x203A;ci w kolorze, zmniejszamy krycie podkĹ&#x201A;adu, oszczÄ&#x2122;dnie tuszujemy rzÄ&#x2122;sy? Tak, ale w bieĹźÄ&#x2026;cych trendach, ramiÄ&#x2122; w ramiÄ&#x2122; z lekkoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026;, idÄ&#x2026; mocne akcenty, zarezerwowane (wydawaĹ&#x201A;oby siÄ&#x2122;) dla jesieni i karnawaĹ&#x201A;u. W trendach, nie tylko najnowszych, mieszajÄ&#x2026; siÄ&#x2122; style, ciÄ&#x2122;ĹźkoĹ&#x203A;Ä&#x2021; tkanin, sprzeczne wzory, ale rĂłwnieĹź pory roku. MakijaĹź nude goĹ&#x203A;ci na wybiegach i na ulicy w kaĹźdym sezonie, a mocne przydymienie nie odpuszcza nawet wiosnÄ&#x2026;. InteresujÄ&#x2026;cym trendem jest wspĂłlny odcieĹ&#x201E; róşu i pomadki oraz makijaĹź oczu bez malowania rzÄ&#x2122;s. &LĂ&#x161;Ä?NLHSU]\G\PLHQLH]EĂŻ\VNLHP NRQWUDSURVW\QXGH

0DNLMDÄ?Z\NRQDQ\SU]H]Diane Kendal (Tom Ford)XNRLĂŻQHUZ\QLHMHGQHM NRELHFLH0DNHXSDUWLVW]DSURSRQRZDĂŻDEUĂ&#x2C6;]RZHVPRN\H\HV]H]ĂŻRWHP7R LQVSLUDFMDVW\OHPODW 0DNLMDÄ?QXGHZFLĂ&#x2C6;Ä?NUĂśOXMHSUDNW\F]QLHZNDÄ?G\PVH]RQLHRGZLRVQ\SR ]LPĂ&#x161; Pamella Roland, Michael Kors, Custo Barcelona, Noon by Noor, Fendi) 'OD X]\VNDQLD WDNLHJR HIHNWX XÄ?\ZDP\ SDVWHORZFK NRORUĂśZ QD NWĂśUHQDWXUDOQLHEDUZLVLĂ&#x161;QDV]DVNĂśUD$UW\Ä&#x201A;FLZW\PVH]RQLHSRGNUĂ&#x161;FDMĂ&#x2C6; QLHNLHG\WHQQDWXUDOQ\ORRNZ]PDFQLDMĂ&#x2C6;FSDVWHOHQDRNXLOXEXVWDFKGRGDMĂ&#x2C6;F NUHDW\ZQ\ ELDĂŻ\ H\HOLQHU F]\ UR]V]HU]DMĂ&#x2C6;F SROH G]LDĂŻDQLD UĂśÄ?X (Lela Rose, Emporio Armani, House of Holland, Adeam, Alberta Ferretti, Jonathan Simkhai). 0DNLMDÄ?.DPLOOD-DVWU]Ă&#x161;EVNDġ)HQLNV6W\OHÄľ )RWR&DUOR'DSLQR 0RGHOND0DJGDOHQD3RFLHFKD

%ĂŻ\VNQDRNXWDÄ DQDXVWDFK ]DPLDVWPDNLMDÄ?XU]Ă&#x161;V 3ĂŻDWNL]ĂŻRWDVUHEUQ\EURNDWGZXNRORURZ\EURNDWRZ\PDNLMDÄ?RF]XEURNDWRZHXVWDWRSU]\NĂŻDG\MHG\Q\FKPRFQ\FKDNFHQWĂśZZFDĂŻ\PPDNLMDÄ?XSURSRQRZDQHQDZLRVQĂ&#x161;SU]H]NLONXDUW\VWĂśZ (Jeremy Scott, Kate Spade, Tadashi Shoji, Kim Shui). 0DNLMDÄ?.DPLOOD-DVWU]Ă&#x161;EVNDġ)HQLNV6W\OHÄľ )RWR'DQLHO5XWNRZVNL 0RGHOND,JD0DUNRZVND

72


0DNLMDĝ Monika Jankowska SRGF]DV]DMÚÊZURF]QHMV]NROHZL]DĝXķ)HQLNV6W\OHĵ )RWR3DWU\FMD6NZDUF]\ñVND 0RGHOND Joanna Jankowska

0DNLMDĝ.DPLOOD-DVWU]ÚEVNDķ)HQLNV6W\OHĵ )RWR(G\WD%DUWNLHZLF]3KRWRJUDSK\ 0RGHOND$QQD-XUNRZVND 0RGHO$JHQF\ķ:DYHĵ:DUV]DZD

7HPDWSU]HZRGQLļUöĝ]DSRPLQDP\RU]ÚVDFK

5öĝRZRĝöïW\ PDNUREOHQG (Anna Sui) EU]RVNZLQLRZ\ PLÚNNR QDïRĝRQ\ FLHñ QD RNX LGHQW\F]Q\ ] NRORUHP UöĝX(Genny)FLHñGRRF]XLSRPDGNDZLGHQW\F]Q\PNRORU]H(Antonio Marras)V]HURNR]DDSOLNRZDQ\Uöĝ ]DPLDVWEURQ]HUD (Alberta Ferretti) 3DPLÚWDMP\ĝHGREU]HGREUDQ\RGFLHñUöĝXRGHMPXMHNLONDODWLRSW\F]QLHQLZHOXMHVNXWNL]LP\L]PÚF]HQLD

.DPLOOD-DVWU]ÛEVNDȂ'\SORPRZDQD0LVWU]\QL:L]DľXL6W\OL]DFMLΖQVWUXNWRU3UDNW\F]QHM1DXNL=DZRGX ]DĄRľ\FLHONDLZĄDĝFLFLHOND0DNHXS&RORU 6W\OH$FDGHP\3U]HZRGQLF]ÇFD.RPLVML(J]DPLQDF\MQHMZ]DZRG]LH :L]Dľ\VWND6W\OLVWNDSU]\.XMDZVNR3RPRUVNLHMΖ]ELH5]HPLRVĄDL3U]HGVLÛELRUF]RĝFLZ%\GJRV]F]\ 0DNHXS&RORU 6W\OH$FDGHP\WRQRZRF]HVQDSU\ZDWQDV]NRĄDNWµUDRIHUXMHNDPHUDOQHLSU]H]WRHIHN W\ZQHQDXF]DQLHZ]DZRG]LHZL]Dľ\VWNDVW\OLVWND'RĝZLDGF]HQLHSDVMDLQVWUXNWRUDLODWDSUDNW\NLZQDXF]DQLX F]\QLÇ$NDGHPLÛ]DZRGRZ\PXQLZHUV\WHWHPZWHMG]LHG]LQLH(GXNDFMDRGE\ZDVLÛZIRUPLHNXUVµZLQG\ZL GXDOQ\FKLJUXSRZ\FKQDSR]LRPDFKSRGVWDZRZ\PL]DDZDQVRZDQ\P=DMÛFLDRSDUWHVÇQDZDUV]WDWDFK LSUDNW\NDFK6]NROHQLDSU]\JRWRZXMÇGRHJ]DPLQµZ]DZRGRZ\FK :ĄDĝFLFLHONDȌ)HQLNV6W\OHȋVWZRU]\ĄDMHG\QHZ3ROVFHV]NROHQLHGODIU\]MHUµZ]1RZRF]HVQHM=LQG\ZLGXDOL]RZDQHM $QDOL]\.RORU\VW\F]QHMNWµUHXF]\MDNGRELHUDÉNRORU\]DFMÛGRW\SXNRORU\VW\F]QHJRNOLHQWNL $NDGHPLDUHDOL]XMHUµZQLHľZDUV]WDW\RZL]HUXQNXZEL]QHVLHGHG\NRZDQHȴUPRPLLFKSUDFRZQLNRP 6]NRĄD ZVSµĄSUDFXMH ] IRWRJUDIDPL L DJHQFMDPL SU]\ UHDOL]DFML SURJUDPµZ WHOHZL]\MQ\FK HYHQWµZ SRND]µZ PRG\LVHVML]GMÛFLRZ\FK5HDOL]XMHLQG\ZLGXDOQH]OHFHQLDLFRQVXOWLQJ]ZLÇ]DQ\]ZL]HUXQNLHP ZZZIHQLNVVW\OHSOVWXGLR#IHQLNVVW\OHSO

K U R S Y

Z A W O D O W E

I

S Z K O L E N I A


PIĘKNO SKROJONE NA MIARĘ

DLA NIEJ 2'¥:,(¿0’2'2¥m Zabiegi przeznaczone dla Pań Dorosłych, których celem jest odświeżenie kobiecego piękna. Zespół specjalistów dobierze zabiegi, które przywrócą ciału jędrność, skórze elastyczność, a wszystko w trosce o zdrowie i piękno.

DLA NIEJ =$75=<0$-0’2'2¥m Zabiegi przeznaczone dla kobiet świadomych potrzeby dbania o urodę w młodym wieku, by móc cieszyć się nią przez całe życie. Nasi specjaliści dobiorą zabiegi, które pomogą zatrzymać młodość i nie pozwolą jej wypuścić.

'/$1,(*2 (67(7<.$320}6.8 Zabiegi przeznaczone dla mężczyzn, którzy wiedzą, że to męskie dbać o siebie. Zespół specjalistów dobierze zabiegi, które pozwolą każdemu mężczyźnie poczuć się pewnie we własnym ciele.

PRZYKŁ ADOWE ZABIEGI Małoinwazyjne

Inwazyjne

• • • • • • •

• • • • • •

Nici liftingujące Mezoterapia (osocze bogatopłytkowe) Transfer komórek macierzystych Lipotransfer Lipoliza Terapia włosów Redukcja zmarszczek mimicznych

Plastyka piersi/brzucha/nosa/uszu Plastyka powiek Liposukcja laserowa Lifting Ginekomastia Usuwanie żylaków


WEJDŹ NA SZLAK PIĘKNA

W oparciu o najnowsze technologie i produkty

Umawianie wizyt i kontakt:

• • • • • •

tel. 695 999 199 e-mail: medycynaestetyczna@gizinscy.pl

Adivive Lipolife 3G Vasculife Pelleve DR.CYJ Cellular Matrix

Bezpieczeństwo dzięki oparciu o pełnoprofilowy szpital i przychodnię Centrum Medycznego Gizińscy.


moda

Fru, fru, wiosna! Wpisy o nadchodzÄ&#x2026;cej wioĹ&#x203A;nie i zdjÄ&#x2122;cia, ktĂłre majÄ&#x2026; jÄ&#x2026; niewÄ&#x2026;tpliwie zapowiadaÄ&#x2021;, pojawiajÄ&#x2026; siÄ&#x2122; w mediach spoĹ&#x201A;ecznoĹ&#x203A;ciowych kaĹźdego roku coraz wczeĹ&#x203A;niej, w zasadzie od poĹ&#x201A;owy styczniaâ&#x20AC;Ś Nie jest to aĹź tak niezwykĹ&#x201A;e, biorÄ&#x2026;c pod uwagÄ&#x2122; zmiany klimatyczne i coraz cieplejsze zimy. Nie da siÄ&#x2122; zaprzeczyÄ&#x2021;, Ĺźe moda po prostu pÄ&#x2122;dzi, a konsumenci kuszeni sÄ&#x2026; ubraniami z wiosenno-letnich kolekcji w czasie, gdy chcÄ&#x2026;c je przymierzyÄ&#x2021;, muszÄ&#x2026; zdjÄ&#x2026;Ä&#x2021; z siebie jakieĹ&#x203A; cztery warstwy ciepĹ&#x201A;ych rzeczyâ&#x20AC;Ś Jak zatem ksztaĹ&#x201A;tujÄ&#x2026; siÄ&#x2122; widoki na naszÄ&#x2026; wiosennÄ&#x2026; garderobÄ&#x2122;? Z pewnoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; nie bÄ&#x2122;dzie nudno. Trendy wiosenne na 2019 rok sÄ&#x2026; na tyle wymagajÄ&#x2026;ce i róşnorodne, Ĺźe zapewne nie kaĹźdy sobie z nimi poradzi â&#x20AC;&#x201C; niektĂłre z nich mogÄ&#x2026; znaleĹşÄ&#x2021; bardzo niewielu amatorĂłwâ&#x20AC;Ś Na szczÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;cie sÄ&#x2026; teĹź opcje bardziej bezpieczne i stonowane, w razie gdyby poĹ&#x201A;Ä&#x2026;czenie piĂłr, frÄ&#x2122;dzli i batikowych bluzek miaĹ&#x201A;o nie sprawdziÄ&#x2021; siÄ&#x2122;

,QXĂłH]

,QXĂłH]

$QJHO6FKOHVVHU

akurat w naszym biurze czy domu.

7RIÄ&#x;ODWWHLNDUPHONL 3RZLHG]LHĂ&#x160;Ä?HZLRVQĂ&#x2C6;PRGQ\EĂ&#x161;G]LHEHÄ?ZHZV]\VWNLFKRGFLHQLDFKWRQLHSRZLHG]LHĂ&#x160;QLF3URMHNWDQFL]DSURSRQRZDOL PQĂśVWZRRSFMLQDQRV]HQLHEHÄ?XÄźWRWDOORRNSĂŻDV]F]HVSRGQLHEOX]NLNRPELQH]RQ\:LRVHQQ\EHÄ?QLHMHVWMHGQDNQXGQ\DQL ]DFKRZDZF]\ÄźREHMPXMHQLHW\ONREDUG]R]UĂśÄ?QLFRZDQHIDVRQ\DOHWHÄ?V]HURNĂ&#x2C6;JDPĂ&#x161;RGFLHQL0DP\ZLĂ&#x161;FEHÄ?H]LPQHPDP\ RGFLHQLHZSDGDMĂ&#x2C6;FHZNKDNLDOHWHÄ?WDNLHNWĂśUHLGĂ&#x2C6;ZNLHUXQNXUĂśÄ?XPDP\NDUPHOWRIÄ&#x;NDZĂ&#x161;ODWWH%HÄ?SRMDZLĂŻVLĂ&#x161;PLQZbNR OHNFMDFK%XUEHUU\7RPD)RUGD0D[0DU\%DOPDLQÄŽ'ĂŻXJRE\Z\PLHQLDĂ&#x160;=SHZQRÄ&#x201A;FLĂ&#x2C6;]URELWDNÄ?HNDULHUĂ&#x161;ZNROHNFMDFKPDUHN PDVRZ\FKJG\Ä?MHVWXQLZHUVDOQ\HOHJDQFNLLSRSURVWXEDUG]RZ\JRGQ\

76


7KHQG6NLQ&R

5REHUWR9HULQR

5REHUWR9HULQR

)RWR,)(0$8JR&DPHUDLPDJHQHW

6SUDQ\GĝLQV

(UQHVWR1DUDQMR

(UQHVWR1DUDQMR

$JDWKD5XL]GHOD3UDGD

7UHQG GĝLQVRZ\ WU]\PD VLÚ PRFQR MXĝ NROHMQ\ VH]RQ 'ĝLQV VWDï VLÚ QLHRG]RZQ\P VNïDGQLNLHP NXOWXU\SRSXODUQHMLQLH]EÚGQ\PHOHPHQWHPZQLHPDONDĝGHMV]DğH:SRSU]HGQLFKVH]RQDFKGR PRG\ZUöFLï\PLQGĝLQVRZDNRV]XODGĝLQVRZ\WRWDOORRNF]\W]ZPRPMHDQV-HGQDNZLRVQD R]QDF]DSRZUöWLQQHMZHUVMLGHQLPXļMDVQ\VSUDQ\ZUÚF]ļZ\ELHORQ\=D]Z\F]DMZZHUVML FDVXDOMDNX%DOPDLQF]\2II:KLWHDOHRND]XMHVLÚĝHPRĝHWHĝVWDQRZLÊPDWHULDïQDHOHJDQFNÈ VXNQLÚMDNZNROHNFMDFK,VDEHO0DUDQWF]\3URHQ]D6FKRXOHU

7XWWLIUXWWL .ROHMQ\ SRZUöW DOH WDNLH SRZURW\ QDV FLHV]È 7UHQG QD LQWHQV\ZQH QDV\FRQH EDUZ\ XWU]\PXMH VLÚZPRG]LHNROHMQ\VH]RQ]DSHZQHGODWHJRĝHMHVWHQHUJHW\F]Q\XQLZHUVDOQ\LZ\UDěQ\8EUD QLDPLHQLÈVLÚķRZRFRZ\PLĵRGFLHQLDPLUöĝXF]HUZLHQLSRPDUDñF]XF]\]LHOHQL=XSHïQLHSURVW\ IDVRQ]\VNXMHZZHUVMLWXWWLIUXWWLFKDUDNWHUXZLÚFQDMSRSXODUQLHMV]\PNURMHPZZLRVHQQ\FKNR OHNFMDFK E\ï\ JDUQLWXU\ 3RMDZLï\ VLÚ PLÚG]\ LQQ\PL QD Z\ELHJDFK (VFDG\ (PSRULR $UPDQL F]\ %DOHQFLDJL3U]\WDNPRFQ\PVWURMXGRGDWNLVÈMHGQDNPLQLPDOQHLQDMOHSLHMNRQWUDVWRZH

77


5REHUWR7RUUHWWD

,QXóH]

-RUJH9Á]TXH]

moda

%DWLNL

$JDWKD5XL]GHOD3UDGD

7HUHVD+HOELJ

$JDWKD5XL]GHOD3UDGD

7URFKÚODWDWURFKÚ&DOLIRUQLDJLUOLODWDWURFKÚSV\FKRGHOLF]QHWURFKÚZDNDF\MQHĮ1DGUXNL WLHG\HURELÈFRPHEDFNZZLHONLPVW\OXXUR]PDLFDMÈFVZ\PLLQWHQV\ZQ\PLEDUZDPLQDV]HEOX]\ VXNLHQNLF]\7VKLUW\%DWLNLPRĝQDE\ïRREVHUZRZDÊZNROHNFMDFKPLQ(WUR3UDEDOD*XUXQJDF]\ &DOYLQD.OHLQD$OHF]\WHQRGJU]HZDQ\WUHQGSU]\MPLHVLÚQDXOLFDFK"2VRELĂFLHPDPFRGRWHJR SRZDĝQHZÈWSOLZRĂFL1LHPQLHMZZDNDF\MQ\FKNXURUWDFK]DSHZQHEÚG]LHREHFQ\ļERWDPQLJG\ QLHZ\V]HGï]PRG\

:]RU F RZHV]DOHñVWZR 7RSUDZGDZ]RU\ļV]F]HJöOQLHNZLDWRZHļ]DZV]HSRMDZLDMÈVLÚZLRVQÈ&]\]DWHPW\PUD]HP PDP\ FRNROZLHN QRZHJR" 7DN ER WHUD] SULQW\ ]HVWDZLDP\ ]H VREÈ EH] ĝDGQ\FK RJUDQLF]Hñ LbZEUHZZV]HONLPGRW\FKF]DVRZ\PUHJXïRP.ZLDW\PRĝHP\ïÈF]\Ê]FÚWNDPLNUDWÈORJRW\SDPL QDSLVDPLF]\JURFKDPL=DVDGÈMHVWEUDN]DVDGDLQVSLURZDÊPRĝQDVLÚ9HUVDFH5REHUWR&DYDOOLP F]\%DOHQFLDJÈ-HVWNRORURZRLHNOHNW\F]QLH

78


TENEX


moda 3RZUรถWHOHJDQFML

3LODUGHO&DPSR

5REHUWR9HULQR

$QD/RFNLQJ

0RGD XOLF]QD PRGรˆ XOLF]Qรˆ DOH ZLRVQรˆ URNX PRGD PรšVND ZUDFDGRGREU\FKWUDG\FML3DQRZLH FKรšWQLH SU]\ZG]LHZDMรˆ GRSDVRZD QH VNURMRQH QD PLDUรš JDUQLWXU\ &RUD] F]รšฤ‚FLHM Z\ELHUDMรˆ PDU\QDUNL GZXU]รšGRZH DOER MHGQRU]รšGRZH DOH]WZLVWHP6]\NRZQHPรšVNLH]H VWDZ\ UรถZQLHฤ Z ZHUVML WRWDO ORRN F]\ WHฤ GRSHรฏQLRQH NDPL]HONรˆ OXE WUHQF]HP PRฤQD E\รฏR ]REDF]\รŠ Zb NROHNFMDFK WDNLFK SURMHNWDQWรถZ MDN/RXLV9XLWWRQ3DXO6PLWK*LRU JLR $UPDQL 0DLVRQ 0DUJLHOD F]\ 'LRU

1DVNUรถW\

3HGURGHO+LHUUR

5REHUWR9HULQR

'XDUWH

'XDUWH

3HGURGHO+LHUUR

0รšVNLHV]RUW\QLHGRFHQLRQHZbRVWDW QLFK ODWDFK ]GHF\GRZDQLH ZUDFDMรˆ GR รฏDVN Z NROHNFMDFK QD QDGFKR G]รˆFรˆ ZLRVQรš : QLHNWรถU\FK SUR SR]\FMDFKXOHJDMรˆZUรšF]UDG\NDOQH PXVNUรถFHQLXZLQQ\FKVรˆGรฏXฤV]H LbHOHJDQFNLHQRV]RQHGRPDU\QDU NL 6]RUW\ ODQVXMรˆ F]RรฏRZL SURMHN WDQFL MDN 3UDGD +HUPHV F]\ /RXLV 9XLWWRQ:PรšVNLHMJDUGHURELHZL GDรŠ]DWHPGURJรšQDVNUรถW \ 

0รšVNDWRUHEND

Jowita Rosa

80

6KRRS

7DN WDN ฤผ ZLRVQรˆ SDQRZLH WDNฤH QRV]รˆ WRUHENL $OER WRUE\ SOHFDNL VDV]HWNL 3HรฏQD GRZROQRฤ‚รŠ ZLรšFQDZHWVFHSW\F]QLHQDVWDZLHQL GR WHM WHQGHQFML SRZLQQL ]QDOHฤ›รŠ FRฤ‚ VDW\VIDNFMRQXMรˆFHJR 1LH GD VLรš MHGQDN ]DSU]HF]\รŠ ฤH QDGFKR G]รˆF\ VH]RQ WR F]DV JG\ WRUHEND QRV]RQD SU]H] PรšฤF]\]Qรš PD E\รŠ HOHPHQWHP MHJR VW\OL]DFML QLH ]Dฤ‚ SU]\VรฏXJรˆGODG]LHZF]\Q\F]\ฤRQ\ 3RWZLHUG]DMรˆWRNROHNFMH(UPHQHJLO GR=HJQ\)HQGL*LYHQFK\F]\'LR UD:LRVQDWRF]DVJG\Pรšฤ F]\ฤ›QL PXV]รˆ SRWUDNWRZDรŠ NZHVWLรš WRUHEHN SRZDฤQLH L Z]LรˆรŠ VSUDZ\ DbUDF]HMWRUE\ZVZRMHUรšFH


31.03.2019 Nosalowy Dwór Zakopane

premiera kolekcji Kemon

AVALON #20 gość specjalny

Akademia Mazella&Palmer

#kemonpolska www.kemon.pl


wywiad

Izabela i Marcin Gรณrny Dziฤ™ki naszej pracy budujemy bardzo silne relacje. Rekordzista jeลบdzi do mnie od 25 lat. Sฤ… to rozmowy, od ktรณrych czล‚owiek siฤ™ uzaleลผnia. โ€“ Marcin Gรณrny, ktรณry razem z ลผonฤ… Izabelฤ… prowadzฤ… salony fryzjerskie marki Gรณrny w Toruniu, opowiada o tym, jak bardzo ceniฤ… rodzinny biznes i kiedy minฤ™ล‚o te 25 latโ€ฆ 3R]QDMP\EOLฤHM3DรฑVWZDEL]QHV-DNLHVรˆSOXV\SURZDG]HQLDฤŸUP\ URG]LQQHM" 0DUFLQ *รถUQ\ 3R ODWDFK SUDF\ ZLHP ฤH QDMZDฤQLHMV]\P SOXVHP MHVW ZVSDUFLH3URZDG]รˆFURG]LQQ\EL]QHVUD]HP]ฤRQรˆฤ\MHP\W\PQDFR G]LHรฑ QLH ]DWUDFDMรˆF SU]\ W\P ฤ\FLD URG]LQQHJR 7R QDV XPDFQLD SR]ZDODXOHSV]DรŠFRG]LHQQรˆSUDFรšZNWรถUHMQDZ]DMHPVRELHSRPDJDP\ 1LHGDZQRREFKRG]LOL3DรฑVWZROHFLH]DรฏRฤHQLDSLHUZV]HJRVWXGLD IU\]MHUVNLHJRPDUNL*รถUQ\7RRJURPQ\VXNFHVNWรถUHJRJUDWXOXMH P\0D3DQUHFHSWรšQDWDNXGDQรˆGURJรšEL]QHVRZรˆ" 0*ODWPรถZLRW\PฤHPRฤQD5HFHSWD"&K\EDMHMQLHPD7URFKรš V]F]รšฤ‚FLDRUD]GXฤRSUDF\QDGVREรˆL]HVSRรฏHP=DZV]HSRZWDU]DPฤH PXVLP\E\รŠRNURNSU]HGSRWU]HEDPLNOLHQWรถZLQDXF]\รŠVLรšฤทZFKRG]LรŠ Z LFK EXW\ฤต 3R]D W\P WR OXG]LH Vรˆ QDMZDฤQLHMVL L RQL EXGXMรˆ VXNFHV :bQDV]\PEL]QHVLHEDUG]RSRPDJDMรˆQDPV]F]HUHUR]PRZ\RUD]QDV]H GREUHUHODFMH -DNZ\JOรˆGDรฏ\SRF]รˆWNL3DQDSUDF\ZEUDQฤ\" 0*7RS\WDQLHEXG]LZHPQLHGXฤRHPRFMLLMHV]F]HZLรšFHMZVSRPQLHรฑ =DF]\QDรฏHPX%RJGDQD.D]QRZVNLHJRZ,QRZURFรฏDZLXฤผMDN]Z\NรฏHP PDZLDรŠ ฤทPรถM PLVWU]ฤต IU\]MHUVWZD ] ODW 3RWHP ] SRPRFรˆ RMFD RWZRU]\รฏHPSLHUZV]\VDORQZ,QRZURFรฏDZLXP2ฤผPDรฏHDOHEDUG]R V\PSDW\F]QH PLHMVFH 3R ODWDFK VSU]HGDรฏHP WHQ ORNDO L RWZRU]\รฏHP QRZ\VDORQZ7RUXQLX0RMDPDรฏฤRQND]RVWDรฏDVW\OLVWNรˆZG]LDOHGDPVNLP MD Lb V\Q MHVWHฤ‚P\ VW\OLVWDPL PรšVNLPL QDWRPLDVW FรถUND PD ODW LbSรถNLFRF]HNDP\DฤVDPD]DGHF\GXMH 0LHOLฤ‚P\WRV]F]รšฤ‚FLHฤHQDVZRMHMGURG]HVSRW\NDOLฤ‚P\ฤ\F]OLZ\FKOXG]L2EHFQLHZ7RUXQLXPDP\VDORQ\ZJDOHULDFKLPLHV]NDP\WXRG RNRรฏRODWฤผMXฤQDVWDรฏH

)RWRWDNWRZLG]H

84


6]\PRQ PรถM V\Q SRฤ‚ZLรšFD GXฤR F]DVX QD SUDFรš Z QDV]\P VWXGLR ZbURNX]RVWDรฏQDJURG]RQ\W\WXรฏHPIU\]MHUDURNX,]DEHODMHVWRGSRZLHG]LDOQD ]D F]รšฤ‚รŠ WHFKQLF]Qรˆ L DUW\VW\F]Qรˆ QDV]\FK VDORQรถZ MHVW NUHDWRUHP ZL]HUXQNX -HM SHรฏQD SDVML L PLรฏRฤ‚FL SUDFD SU]HNรฏDGD VLรš QD NUHDW\ZQRฤ‚รŠ FDรฏHJR ]HVSRรฏX -DNR F]รฏRQHN ,QWHUFRLIIXUH 3ROVND ELHU]H XG]LDรฏZVHVMDFKV]NROHQLDFKLSRND]DFK7R,]DEHODZSURZDG]DWUHQG\ LNROHNFMHGRQDV]\FKVDORQรถZ -D]NROHLSUDFXMรšMDNRVW\OLVWDPรšVNLLWRMHVWPรถMNRQLN1DPRMHMJรฏRZLH VรˆWDNฤHPDUNHWLQJUHNODPDRUD]]DU]รˆG]DQLHQDV]\PLVDORQDPL']LรšNL WHPXฤHMHVWHฤ‚P\ฤŸUPรˆURG]LQQรˆIDQWDVW\F]QLHVLรšX]XSHรฏQLDP\NDฤG\ ]QDVGDMHFRฤ‚RGVLHELHLZVSรถOQLHWZRU]\P\FDรฏRฤ‚รŠQDV]HMPDUNL &RQDMEDUG]LHMFHQL3DQZVZRMHMSUDF\" 0* 7R ฤH QLH PRฤQD VLรš ]QXG]LรŠ W\P ]DZRGHP .DฤGH VWU]\ฤHQLH F]\ NRORU\]DFMD RUD] UR]PRZ\ NWรถUH WHPX WRZDU]\V]รˆ WR FRG]LHQQH QRZHGRฤ‚ZLDGF]HQLHNUHDFMDLQRZLOXG]LH']LรšNLQDV]HMSUDF\EXGXMHP\EDUG]RVLOQHUHODFMH5HNRUG]LVWDMHฤ›G]LGRPQLHRGODW6รˆWR UR]PRZ\ RG NWรถU\FK F]รฏRZLHN VLรš X]DOHฤQLD 0DP\ VZRMH WDMHPQLFH QLHW\ONRZbWHPDFLHZรฏRVรถZ&]รšVWRVรฏ\V]รšMarcin, do Ciebie to ja przyFKRG]รš SR SURVWX SRUR]PDZLDรŠ D QDZHW QLH ZLHP NLHG\ Z\FKRG]รš VWรˆGSLรšNQLHMV]\ 3DQD]HVSรถรฏWR]GROQLNUHDW\ZQLOXG]LH1DFR]ZUDFD3DQXZDJรš SU]\GRERU]HSUDFRZQLNรถZFRMHVW3DQD]GDQLHPQDMZDฤQLHMV]H" 0*1LNWQLHPXVLE\รŠDOIรˆLRPHJรˆ6WDUDP\VLรš]DUDฤDรŠSDVMรˆGRIU\]MHUVWZD=DSUDV]DP\GRZVSรถรฏSUDF\W\FKNWรถU]\SRSURVWXFKFรˆSUDFRZDรŠLQLHERMรˆVLรšXF]\รŠ:DฤQDMHVWWXWDMSRNRUDLNU\W\F]QHVSRMU]HQLH QDVZRMรˆSUDFรš7HJRW\SXSRGHMฤ‚FLHMHVWQLH]Z\NOHNRQVWUXNW\ZQH7DNLH RVRE\PXV]รˆPLHรŠWDNฤHGU\JWDOHQWDOHQLHNRQLHF]QLHGRฤ‚ZLDGF]HQLH

=GUDG]L3DQFRSU]\QLHVLHURNGODVWXGLD*รถUQ\" 0*0DP\SRP\VรฏQDSU]\V]รฏ\URN1LH]GUDG]DMรˆF]E\WZLHOHPRJรš SRZLHG]LHรŠฤHSODQXMHP\SHZQH]PLDQ\-HV]F]HEDUG]LHMVNXSLP\VLรš QDSURPRZDQLXPDUNL*รถUQ\V]NROHQLDFKLQDUR]ZRMXQDV]HJR]HVSRรฏX=DOHฤ\QDPQDSR]\W\ZQHMHQHUJLLZVDORQDFKE\RSUรถF]SURIHVMRQDOQLHZ\NRQDQHMXVรฏXJLNOLHQWGRVWDรฏFRฤ‚ZLรšFHM&KFHP\SรถMฤ‚รŠMHV]F]H GDOHM Gรˆฤ\P\ GR WHJR E\ QDV]H VDORQ\ E\รฏ\ LGHDOQรˆ SU]HVWU]HQLรˆ GR VSRWNDรฑUR]PรถZRZรฏRVDFKWUHQGDFKLPRG]LH3U]\JRWRZXMHP\QRZ\ NRQFHSWNWรถU\ZSLV]HVLรšZQDV]รˆZVSรถOQรˆZL]MรšSLรšNQDSU]\V]รฏRฤ‚FL &]HJR PRJรˆ VLรš VSR G]LHZDรŠ REHFQL L SU]\ V]OLNOLHQFL3DQDVDORQX" 0* 6WDUDP\ VLรš E\รŠ Z F]RรฏรถZFH L WU]\PDรŠ Z\VRNL SR]LRP 1DV]D SU]HVWU]Hรฑ EDUG]R QDP ZW\PSRPDJDLSR]ZDOD SRF]XรŠVLรšXQDVNRPIRUWRZR'EDP\WDNฤHRREFRMรš]\F]Q\FK NOLHQWรถZ NWรถU\FK SU]\]QDP MHVW FRUD] ZLรšFHM -รš]\N DQJLHOVNL MHVW EDUG]R ZDฤQ\ 6DP FKRG]รš QD OHNFMH 6ZRERGQD REVรฏXJD ]DJUDQLF]Q\FK NOLHQWรถZ WDNฤH EXGXMH SUHVWLฤ L Z G]LVLHMV]\FKF]DVDFKVWDMH VLรšMXฤNRQLHF]QRฤ‚FLรˆ

85


Koloryzacja: Dorota Grzelak / Adriana Królik Strzyżenie: Dorota Grzelak

KEMON

86

Kolekcja AVALON#20


Koloryzacja: Kamila Ćwiklińska / Radek Smarz Strzyżenie: Bartek Bożek

87


Koloryzacja: Kamil Malinowski / Przemysław Brzozowski Strzyżenie: Kamil Skrzypek

KEMON

88


Koloryzacja: Karolina Ratajak / Magdalena Modrzejewska Strzyżenie: Andrzej Kawulok Foto: Paweł Grabowski Make-up: Paula Wrzesińska / Anna Duchała Stylizacja: Waleria Tokarzewska-Karaszewicz

89


KEMON

90

Kolekcja Å&#x203A;lubna


Foto: PaweĹ&#x201A; Grabowski

91


prezentacje

Tomasz Schmidt

„Popełniłem książkę” Długo opierałem się tej pokusie. W końcu uległem i jest: „Pod włos” – samodzielna, autentyczna i szczera do bólu przypowieść o pięknie i jego istocie. 7DSUöEDZ\ïRZLHQLD]QDWïRNXLQIRUPDFMLXQLZHUVDOQ\FKSUDZGROXG]NLP Z\JOÈG]LH VWDQRZL DSRWHR]Ú LQG\ZLGXDOL]PX QDWXUDOQRĂFL Lb SURVWRW\ GDMÈF MHGQRF]HĂQLH SRJOÈG QD WR FR MHVW PRGQH ]MDZLVNRZH LbSRĝÈGDQH3RPLÚG]\ZLHUV]DPLVWDUDïHPVLÚSU]HP\FLÊQDMZDĝQLHMV]È ERGDMP\ĂONVLÈĝNLMDNÈMHVWVDPRDNFHSWDFMDNWöUDZG]LVLHMV]\PĂZLHFLH Z\VWÚSXMHU]DGNRLQLF]\PJDWXQHN]DJURĝRQ\Z\PDUFLHPZ\PDJDDXWHQW\F]QHMRFKURQ\2EQDĝDPZW\PFHOXQLHVLRQHSU]H]NRQVHNZHQFMH RGVWÚSVWZDRGSUDZG\SRWRF]QHMGREU]H]QDQHM Tomasz Schmidt

2E\FLXVREÈ]VHUFHPQDGïRQLXĂPLHFKHPQDWZDU]\Lķ3RGZïRVĵ .VLÈĝNDGRVWÚSQDZVLHFLVDORQöZ(PSLNLZHZV]\VWNLFKSODFöZNDFK :6$FDGHP\:LHU]ELFNL 6FKPLGW 3ROHFDP\ 7RPDV]6FKPLGW$QGU]HM:LHU]ELFNL

92


SZKOLENIA 2019 | WIOSNA FULL SERVICE 1–5.04 | 03–07.06 1DMEDUG]LHMNRPSOHNVRZHV]NROHQLH:6$&$'(0<2GVWU]\ĝHñPÚVNLFK SR]DDZDQVRZDQHVWU]\ĝHQLDLNRORU\]DFMHGDPVNLH&DïRĂÊ]DPNQLÚWD ZSLÚFLXGQLDFKV]NROHQLRZ\FK

WS STEP I CUT&COLOR 13–14.04 | 11–12.05 | 15–16.06 Pierwszy podstawowy krok na drodze do mistrzostwa fryzjerskiego.

WS CREATIVE CUT&COLOR 27–28.04 .UHDW\ZQHL]DDZDQVRZDQHV]NROHQLH]]DNUHVXVWU]\ĝHñ LNRORU\]DFMLGDPVNLFK

WS TOTAL CUT | WS TOTAL COLOR 13–17.05 | 20–24.05 (NVNOX]\ZQHSLÚFLRGQLRZHV]NROHQLH]HVWU]\ĝHñGDPVNLFK3R]QDM WDMHPQHPHWRG\$QGU]HMD:LHU]ELFNLHJRLGDMVLÚSRQLHĂÊZ\REUDěQL

MEN’S WEEKEND 18–19.05 3RGVWDZ\NXQV]WXIU\]MHUVWZDPÚVNLHJRXMÚWHZGZDGQLV]NROHQLRZH

WS COLOR BALAYAGE 8–09.06 =DSR]QDQLH]HZV]\VWNLPLWHFKQLNDPLUR]MDĂQLDQLDL]UR]XPLHQLH MDNSRZVWDMÈLQVWDJUDPRZHDUF\G]LHïDPLVWU]öZIU\]MHUVWZD DE\PöF]RVWDÊMHGQ\P]QLFK

WS COLOR BLOND 22–23.06 ,QVWUXNWRU]\:6$&$'(0<ZSURZDG]È:DVZPDJLF]Q\ĂZLDW NRORU\]DFMLEORQG'DMFLHVLÚ]DVNRF]\Ê

NOWA ERA XYZ 29.06–01.07 1DMEDUG]LHM]UHZROXFMRQL]RZDQHV]NROHQLHZG]LHMDFK:6$&$'(0< SU]H]QDF]RQHGODRVöEQDSR]LRPLH]DDZDQVRZDQ\P

12:2¥m6=.2/(1,$-('12'1,2:( /(.&-$-('12'1,2:$14.04 7(0$75R]MDĂQLDQLH]ZROQHMUÚNL

/(.&-$-('12'1,2:$ 2.06 7(0$7.ODV\F]QHIRUP\VWU]\ĝHñ

93


szkolenia

Jฤ™zyk angielski w branลผy fryzjerskiej

Jฤ™zyk angielski w obecnych czasach zyskaล‚ rangฤ™ jฤ™zyka powszechnie stosowanego i staล‚ siฤ™ niemal nieodล‚ฤ…cznym elementem naszego ลผycia. Dalekie podrรณลผe, praca w miฤ™dzynarodowym ล›rodowisku czy migracje spoล‚eczeล„stwa powodujฤ…, ลผe ล‚atwiej jest nam siฤ™ komunikowaฤ‡, znajฤ…c jฤ™zyk angielski. Znajomoล›ฤ‡ ogรณlnych zwrotรณw i sล‚รณw to โ€žmust haveโ€ podczas nauki nowego jฤ™zyka, ale co ze sล‚ownictwem specjalistycznym? Czy znajomoล›ฤ‡ jฤ™zyka codziennego wystarczy, aby mรณc w peล‚ni komunikowaฤ‡ siฤ™ np. w branลผy fryzjerskiej? Firma Beauty Edu Center uwaลผa, ลผe nie i choฤ‡ ล›wietnie jest znaฤ‡ obcy jฤ™zyk w codziennym jego uลผyciu, to dopiero poznanie specjalistycznych zwrotรณw i terminรณw da nam peล‚nฤ… swobodฤ™ komunikacji np. z obcojฤ™zycznym klientem. =QDMRPRฤ‚รŠQLHW\ONRMรš]\NDDQJLHOVNLHJRDOHLLQQ\FKMรš]\NรถZREF\FKSRPDJDZHIHNW\ZQLHMV]\PSURZDG]HQLXVDORQX']LรšNLNRPXQLNRZDQLXVLรš ZLQQ\PMรš]\NXPRฤHV]XF]HVWQLF]\รŠZ]DJUDQLF]Q\FKNRQIHUHQFMDFKWDUJDFKOXELQQ\FKVSRWNDQLDFK EUDQฤRZ\FK $ MDN ZLDGRPR REHFQRฤ‚รŠ QD WHJR W\SX Z\GDU]HQLDFK MHVW EDUG]R FHQQD GOD NDฤGHJR EL]QHVX -HVW WR ERZLHPฤ‚ZLHWQDRND]MDGRSR]QDQLDDXWRU\WHWรถZ]GDQHMEUDQฤ\QRZ\FK WUHQGรถZF]\SRSURVWX]DUHNODPRZDQLDVZRMHMRVRE\LVDORQX3RUR]XPLHZDQLHVLรšZMรš]\NDFKREF\FKXรฏDWZLDQLHW\ONRNRQWDNW]NOLHQWHPREFRMรš]\F]Q\P DOH RWZLHUD WDNฤH QRZH PRฤOLZRฤ‚FL NWรถUH PRฤQD Z\NRU]\VWDรŠ ZHZรฏDVQ\PVDORQLH )LUPD %HDXW\ (GX &HQWHU Z\FKRG]L QDSU]HFLZ ZV]\VWNLP W\P NWรถU]\ FKFรˆUR]ZLMDรŠVZรถMSR]LRPMรš]\NDDQJLHOVNLHJROXESUDJQรˆSU]\SRPQLHรŠ VRELHVรฏRZQLFWZR]EUDQฤ\IU\]MHUVNLHM 1D SODWIRUPLH HOHDUQLQJRZHM https://beautyeducenter.eu ]QDMGXMH VLรš V]NROHQLH R ZG]LรšF]Q\P W\WXOH Angielski we fryzjerstwie 7R ZรฏDฤ‚QLH ZbQLP]QDMGXMHVLรšRJURPZLHG]\Mรš]\NRZHM]EUDQฤ\IU\]MHUVNLHM&R ZQLP]QDMG]LHV]"-XฤWรฏXPDF]\P\ 3RSLHUZV]HV]NROHQLHSRG]LHORQHMHVWQDGZLHF]รšฤ‚FL3LHUZV]D]QLFK VNรฏDGD VLรš ]H VรฏRZQLFWZD RUD] Z\UDฤHรฑ QLH]EรšGQ\FK Z SUDF\ IU\]MHUD 'UXJDF]รšฤ‚รŠ]DZLHUDZVRELHF]WHU\GLDORJLSUH]HQWXMรˆFHUรถฤQHV\WXDFMH NWรถUHPRJรˆ]GDU]\รŠVLรšSRPLรšG]\VW\OLVWรˆIU\]XUDNOLHQWHP:GUXJLHM F]รšฤ‚FL]RVWDรฏ\UรถZQLHฤXฤ\WH]ZURW\LZ\UDฤHQLD]SLHUZV]HMF]รšฤ‚FLDE\ SRND]DรŠLFK]DVWRVRZDQLHZWUDNFLHSUDF\ -DNLHPHWRG\QDXF]DQLD]DVWRVRZDรฏDฤŸUPD%HDXW\(GX&HQWHUDE\QDXNDE\รฏDSU]\MHPQDHIHNW\ZQDLFLHNDZD":SLHUZV]HMF]รšฤ‚FLQDXNDVรฏรถZHNRGE\ZDVLรš]DSRPRFรˆฤŸV]HNNWรถUHXรฏDWZLDMรˆQDXNรšDGUXJDF]รšฤ‚รŠ ]RVWDรฏDZ\SRVDฤRQDZDQLPDFMHDYDWDU\LLQQHHOHPHQW\LQWHUDNW\ZQH NWรถUHSU]HQLRVรˆ&LรšGRSUDZG]LZHJRVDORQXIU\]MHUVNLHJR

.XUVAngielski we fryzjerstwieWRV]NROHQLH]OHNWRUDPLNWรถUH]DZLHUD Z VRELH PQรถVWZR SRZWรถUHN L รŠZLF]Hรฑ NWรถUH SRPDJDMรˆ XV\VWHPDW\]RZDรŠQRZรˆZLHG]รš&RZLรšFHMSRSLHUZV]HMF]รšฤ‚FLSU]HZLG]LDQ\MHVW WHVWGRNWรถUHJRPRฤQDSRGFKRG]LรŠQLHVNRรฑF]RQรˆLORฤ‚รŠUD]\SRQLHZDฤ MHJRFHOHPMHVWSU]\JRWRZDQLHXF]HVWQLNรถZV]NROHQLDGRGUXJLHMF]รšฤ‚FL LHJ]DPLQXNRรฑFRZHJR7DNWDNV]NROHQLHAngielski we fryzjerstwie NRรฑF]\VLรšHJ]DPLQHP-HJR]DOLF]HQLHXPRฤOLZLDRWU]\PDQLHLPLHQQHJR FHUW\ฤŸNDWX 3UรถJ ]DOLF]HQLD HJ]DPLQX WR XG]LHOHQLH SRSUDZQ\FKRGSRZLHG]LZZ\]QDF]RQ\FKWU]HFKSUรถEDFK .XUV\ %HDXW\ (GX &HQWHU ZVSรถรฏWZRU]RQH Vรˆ ]H VSHFMDOLVWDPL GDQHM EUDQฤ\DRZHU\ฤŸNDFMรšMรš]\NRZรˆGED$NDGHPLD-รš]\NDL.UHDW\ZQHJR 5R]ZRMX%(60$57=DFKรšFDP\GR]DSR]QDQLDVLรš]%,2VSHFMDOLVWรถZ NWรถUH]QDMGXMHVLรšQDSODWIRUPLHHOHDUQLQJRZHM 6]NROHQLHRQOLQHAngielski we fryzjerstwieSRPRฤH&LรฏDWZLHMLVZRERGQLHMNRPXQLNRZDรŠVLรš]NOLHQWHPREFRMรš]\F]Q\P 3ODWIRUPD%HDXW\(GX&HQWHUWRELEOLRWHNDV]NROHรฑRQOLQH]EUDQฤ\IU\]MHUVNRNRVPHW\F]QHM)LUPDXF]\QLHW\ONRMรš]\NDREFHJRDOHLHIHNW\ZQHM VSU]HGDฤ\ Z VDORQLH ZรฏDฤ‚FLZHJR ]DU]รˆG]DQLD VREรˆ Z F]DVLH FLHNDZHJRSURZDG]HQLDV]NROHรฑVWDFMRQDUQ\FKDWDNฤHV]WXNLNRORU\]DFML ZรฏRVรถZ1DSODWIRUPLHPRฤQD]DNXSLรŠSLHUZV]รˆF]รšฤ‚รŠUR]EXGRZDQHJR F\NOXV]NROHรฑZรฏDฤ‚QLHRNRORU\]DFMLZรฏRVรถZNWรถU\]RVWDรฏVWZRU]RQ\SU]\ ZVSรถรฏSUDF\]PDUNรˆ0LOD3UR =DFKรšFDP\ GR RGZLHG]HQLD SODWIRUP\ HOHDUQLQJRZHM ฤผ https://beautyeducenter.eu, VWURQ\ LQWHUQHWRZHM ฤผ www.beautyeducenter.pl RUD]REVHUZRZDQLDQD)DFHERRNXLOXE,QVWDJUDPLHฤผZ\VWDUF]\ZSLVDรŠ ZbZ\V]XNLZDUFH%HDXW\(GX&HQWHU %HDXW\ (GX &HQWHU NXVL ZLHG]รˆ ER ZLHU]\ ฤH QLHXVWDQQ\ UR]ZรถM WR NOXF]GRVXNFHVXLSHรฏQHMOLVW\]DGRZRORQ\FKNOLHQWรถZ

94


szkolenia

Perfekcyjne strzyลผenia geometryczne Gra๏ฌczne, idealnie proste strzyลผenia sฤ… niezwykle efektowne. Wiele klientek marzy o idealnej prostej, ciฤ™ลผkiej grzywce lub precyzyjnej linii bez ลผadnego cieniowania โ€“ zarรณwno w krรณtkich strzyลผeniach, jak i tych dล‚ugich.

=GMรšFLH]SRGUรšF]QLNDฤท$%&&XWฤผ&XWWLQJ +DLU7KH$ODQ'รˆEURZVNL:D\ฤต IRWR$UWKXU$OHNVDQLDQ

&]รšVWRVW\OLฤ‚FLQDPRLFKZDUV]WDWDFKVWU]\ฤHรฑNLHG\UR]PDZLDP\RbSRWU]HEDFKXF]HVWQLNรถZRUD]R]DJDGQLHQLDFKQDMDNLFKFKFLHOLE\VNXSLรŠ XZDJรš PรถZLรˆ ฤH QDMZLรšNV]\ SUREOHP VSUDZLD LP ZรฏDฤ‚QLH VWU]\ฤHQLH OLQLLZWDNLVSRVรถEDE\SU]\UXFKXJรฏRZ\ZรฏRV\NOLHQWNLZ\JOรˆGDรฏ\LGHDOQLH&]รšVWR]ZUDFDMรˆXZDJรšQDWRฤHSR]RUQLHSURVWHVWU]\ฤHQLHSR SRFK\OHQLXJรฏRZ\GRSU]RGXUR]MHฤGฤDVLรšDSRMHG\QF]HSDVPDLbZรฏRV\ Z\FKRG]รˆFH ]H VSRGQLFK ZDUVWZ IU\]XU\ Vรˆ QLH GR Z\UรถZQDQLD :bW\PDUW\NXOHFKFLDรฏE\P]GUDG]LรŠ:DPVHNUHWSHUIHNF\MQ\FKVWU]\ฤHรฑ JHRPHWU\F]Q\FKZ\JOรˆGDMรˆF\FKGREU]HSU]\NDฤG\PSRUXV]HQLXJรฏRZ\ QDV]HMNOLHQWNL *G]LHOHฤ\VHNUHW"-DNLFKWHFKQLNXฤ\รŠ"&R]URELรŠฤHE\ZรฏRV\RVWU]\ฤRQH QDSURVWRXNรฏDGDรฏ\VLรšEH]Z\VLรฏNXLQLHSRZVWDZDรฏ\VFKRGNLLQLHUรถZQRฤ‚FL"2WR]DVDGLGHDOQLHSURVWHMIU\]XU\

1. 6WU]\ฤHQLHQDSURVWRWRVWU]\ฤHQLHSRGNรˆWHP]HURVWRSQL0LHM]DZV]HSHZQRฤ‚รŠฤHZรฏRV\WU]\PDV]SRGW\PZรฏDฤ‚QLHNรˆWHPZVWRVXQNXGRVNรถU\JรฏRZ\

2. $E\SRPLรšG]\ZDUVWZDPLQLHZ\VWDZDรฏ\SRMHG\QF]HZรฏRV\RUD]DE\ QLHSRZVWDZDรฏ\VFKRG\LQLHUรถZQRฤ‚FLSDPLรšWDME\SUDFRZDรŠFLHQNLPLVHSDUDFMDPLRJUXERฤ‚FLPDNV\PDOQLHFHQW\PHWUD

3. 3DPLรšWDMWDNฤHฤHWHQURG]DMVWU]\ฤHQLDZ\PDJDGRNรฏDGQHJRZ\F]HVDQLDLQDFLรˆJDQLDSDVP'DMVRELHW\OHF]DVXLOHSRWU]HEDDE\Z\F]HVDรŠGRNรฏDGQLHNDฤGHSDVPR,QZHVW\FMDZF]DVNWรถU\SRฤ‚ZLรšFLV] QDWHQHWDS]ZUรถFLVLรšZSRVWDFL]DRV]F]รšG]RQ\FKPLQXWQDEDUG]R WUXGQHGRZ\NRQDQLDSRSUDZNLQDVXFK\FKZรฏRVDFK

4. 6WU]\ฤ QD WรšSR ]D SRPRFรˆ NODV\F]Q\FK QRฤ\F]HN 8SHZQLM VLรš ฤH QRฤ\F]NLVรˆXรฏRฤRQHUรถZQROHJOHGRSDVPDNWรถUHVWU]\ฤHV]3DPLรšWDM WDNฤHฤHSLNRZDQLHWRWHFKQLNDSHUVRQDOL]DFMLDQLHVWU]\ฤHQLDLbQLHVLH]DVREรˆMDNLฤ‚HIHNWNWรถU\QDSHZQRQLHVSUDZG]LVLรšSU]\]G\VF\SOLQRZDQ\FK IRUPDFK 3LNRZDQLH ]DOHฤ\ RG XรฏRฤHQLD QRฤ\F]HN RG WHJRF]\Z\ZLMDP\SDVPDGRW\รฏXGRSU]RGXOXEQD]HZQรˆWU]

5. 1LH PRF] ZรฏRVรถZ Z WUDNFLH VWU]\ฤHQLD :LHP ฤH ZLHOX IU\]MHUรถZ WR URELฤฎ 1DOHฤ\ MHGQDN SDPLรšWDรŠ ฤH ZรฏRV SRG ZSรฏ\ZHP ZLOJRFL EDUG]LHMVLรšUR]FLรˆJDSU]\VWU]\ฤHQLXFRZHIHNFLHVNXWNRZDรŠEรšG]LH QLHUรถZQRฤ‚FLDPL

6. 1LJG\QLH]DPLHQLDMQRฤ\F]HNQDPDV]\QNรš0DV]\QND]HZ]JOรšGX QDVZRMรˆEXGRZรšQDWXUDOQLHV]DUSLHNRรฑFHZรฏRVDZ]ZLรˆ]NX]F]\P VWU]\ฤHQLHQLJG\QLHEรšG]LHLGHDOQLHUรถZQH

7. =PLHรฑVHSDUDFMH=DPLDVWW\FKSURZDG]RQ\FKKRU\]RQWDOQLH]DVWRVXM VHSDUDFMHQDED]LHOLWHU\9 &LHNDZ MHVWHP NWรถUH ] SRZ\ฤV]\FK ]DVDG MXฤ VWRVXMHV] NWรถUรˆ OXELV] QDMEDUG]LHM RUD] MDNLH HIHNW\ RVLรˆJQLHV] NLHG\ E\รŠ PRฤH GRSLHUR MH ZSURZDG]LV]3DPLรšWDMฤHQLJG\QLHMHVW]DSรถฤ›QRQDDNWXDOL]DFMรšVZRMHMWHFKQLNLLZDUV]WDWX1LJG\QLHMHVW]DSรถฤ›QRE\]DF]รˆรŠHNVSHU\PHQWRZDรŠF]\SRV]HU]DรŠVZRMHKRU\]RQW\$WRZV]\VWNRSR]ZDODXQLNQรˆรŠ UXW\Q\LbZ\SDOHQLD]DZRGRZHJR 3DPLรšWDMWDNฤHฤHGXฤRZLรšFHMLQIRUPDFMLQDWHPDWVWU]\ฤHรฑWUHQGรถZ LNRVPHW\NรถZ]QDMG]LHV]QDPRLPEORJXwww.blog-kosmetyczny.pl OXESODWIRUPLHHGXNDF\MQHMwww.kursy-alan.pl 7U]\PDPNFLXNL]DWZRMH]DZRGRZHSRV]XNLZDQLDLGR]REDF]HQLDRQOLQHEรˆGฤ›ZPRMHMDNDGHPLL $ODQ'รˆEURZVNL

96


szkolenia Techniki przedล‚uลผania oraz zagฤ™szczania wล‚osรณw

Balmain Hair Couture

W niedzielฤ™, 17 lutego w salonie Hull Hair w Warszawie odbyล‚o siฤ™ szkolenie dla fryzjerรณw zorganizowane przez dystrybutora marki Balmain Hair Couture โ€“ ๏ฌrmฤ™ Sapo. 7HPDWHP VSRWNDQLD E\รฏR SU]HGรฏXฤDQLH RUD] ]DJรšV]F]DQLH ZรฏRVรถZ DXWRUVNLPL PHWRGDPL %DOPDLQ +DLU ฤผ 5HDG\ WR :HDU 6\VWHP 9ROXPH RUD]'RXEOH+DLU 8F]HVWQLF\SRGRNLHPPLรšG]\QDURGRZHJRWUHQHUDPDUNL3DWULFND6FKOLFKHUDRUD]SROVNLFKHGXNDWRUรถZ%DOPDLQ+DLU3LRWUD'U]DVWZ\L7RPDV]D=DMF]\NDSR]QDOLXZLHOELDQHSU]H]IU\]MHUรถZ]ZLรˆ]DQ\FK]Hฤ‚ZLDWHP PRG\WHFKQLNLSU]HGรฏXฤDQLDZรฏRVรถZ

98

%DOPDLQ+DLU&RXWXUHWRSUDZG]LZLHOXNVXVRZDPDUNDIU\]MHUVND0D RQD SRQDG OHWQLH GRฤ‚ZLDGF]HQLH Z WZRU]HQLX SURGXNWรถZ GR ZรฏRVรถZLQVSLURZDQ\FKQDMQRZV]\PLWUHQGDPL]Z\ELHJรถZPRG\0DUND RGODW]DMPXMHWDNฤHZLRGรˆFรˆSR]\FMรšQDU\QNXOLQLLSURGXNWRZ\FKGR SU]HGรฏXฤDQLDL]ZLรšNV]DQLDREMรšWRฤ‚FLZรฏRVรถZ -Hฤ‚OL 7ZรถM VDORQ MHVW ]DLQWHUHVRZDQ\ NDOHQGDU]HP V]NROHรฑ PDUNL %DOPDLQ+DLU&RXWXUHSURVLP\RNRQWDNWSRGDGUHVHPEKF#VDSRSO


Kolekcja URBAN BLOOM

NEVITALY

99


NEVITALY

100


Fryzury: Alexander Turnbull Foto: Jack Eames Make-up: Tori Bell Stylizacja: Alexander Turnbull z Jane Bowler Clothing

Kolekcja RAGS TO RICHES

ALEXANDER TURNBULL

101


szkolenia )RWR0RQWLEHOOR

5â&#x20AC;&#x201C;9 listopada 2018, Gdynia

Szkolenia ABC Cut & Advanced / Vidal Sassoon Academy WyjÄ&#x2026;tkowe warsztaty ze strzyĹźeĹ&#x201E; prowadzone przez londyĹ&#x201E;skich instruktorĂłw cieszÄ&#x2026; siÄ&#x2122; coraz wiÄ&#x2122;kszÄ&#x2026; popularnoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026;. PrestiĹźowy certyďŹ kat uznanej akademii z olbrzymiÄ&#x2026; historiÄ&#x2026; to najlepsza rekomendacja dla Twojego salonu! ']LĂ&#x161;NXMHP\]DNUHDW\ZQLHVSĂ&#x161;G]RQ\F]DVÄ?\ZHG\VNXVMHL]DDQJDÄ?RZDQLH 2EHMU]\MFLHIRWRUHODFMĂ&#x161;]HV]NROHQLD]$NDGHPLĂ&#x2C6;9LGDO6DVVRRQZ*G\QL6HUGHF]QLHJUDWXOXMHP\ZV]\VWNLP8F]HVWQLF]NRPL8F]HVWQLNRP 3URZDG]Ă&#x2C6;F\V]NROHQLH,VREHO+LQNV.ULVWRI3DFXUD

102


103


MONTIBELLO

104

Kolekcja SIMPLICITY


105


Fryzury: Ola Kwaśna, Leszek Ligęza

MONTIBELLO

106


Kolekcja „Simplicity” to uosobienie prostoty w miejskim stylu – zerwanie z artystyczną ekstrawagancją na rzecz konwencjonalności. Są to fryzury użytkowe, które przekonują czystą formą i perfekcyjnym dopracowaniem. To również stylizacje i kolory, które dodają charakteru prostym cięciom, pozwalając jednocześnie odzwierciedlić klimat wielkiego miasta. Geometryczna forma rozłożenia koloru daje możliwość zabawy głębią. Całą koncepcję kolekcji „Simplicity” można określić w dwóch zdaniach: „mniej znaczy więcej” i „w prostocie siła”. AUTORZY KOLEKCJI:

OLA KWAŚNA Fryzjerstwo było jej marzeniem od najmłodszych lat. Już jako sześcioletnia dziewczynka oznajmiła wszystkim, że w przyszłości będzie fryzjerem. Od 19 lat prowadzi swój własny salon fryzjerski, w którym od samego początku ważna jest perfekcyjność, profesjonalizm, pracowitość, jak i dobra atmosfera. Ola jest absolwentką prestiżowej Sassoon Academy. Z marką Montibello, z którą realizuje się jako instruktorka, jest związana od 2 lat.

LESZEKL IGĘZA Od 15 lat czerpie radość z fryzjerstwa, a od 8 lat realizuje się jako instruktor marki Montibello. Jest absolwentem Akademii Toni&Guy i Sassoon Academy. Motorem napędzającym jego pracę jest zestawianie klasycznych form z nowoczesnymi rozwiązaniami. Ciągle szuka inspiracji do łączenia kształtu i koloru, a ściśle techniczne podejście do zawodu mu nie wystarcza – czasem łamie zasady, by odnaleźć własny styl. Dla Leszka podstawę fryzury stanowi dobre strzyżenie, a koloryzacja jest jego dopełnieniem.

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE „SPOTKANIE Z KOLEKCJĄ SIMPLICITY”. W ramach szkolenia uczestnicy zapoznają się z aktualnymi trendami we fryzjerstwie – najnowszą propozycją stylistów marki, a także: • rozwiną umiejętności w zakresie dwóch technik strzyżenia oraz koloryzacji, • nabędą wiedzę, jak zastosować koloryzację geometryczną na co dzień, • udoskonalą umiejętność czytania rysunku technicznego i pracy z nim. TERMINY I MIEJSCA 28-29 kwietnia 2019

Freelance Studio, ul. Mokotowska 65/5, Warszawa

19-20 maja 2019

Akademia Stylizacji Babicz, ul. Borsucza 20, Kraków

WARUNKI UCZESTNICTWA BILET: 1499 zł BILET dla Salonów Partnerskich Montibello: rabat 30%

SZCZEGÓŁY I ZAPISY U DORADCÓW HANDLOWYCH FALE LOKI KOKI


prezentacje

#jestemfryzjeremmontibello Instagram to kopalnia inspiracji â&#x20AC;&#x201C; kreatywnych treĹ&#x203A;ci i estetycznych zdjÄ&#x2122;Ä&#x2021;. Przedstawiamy Wam przeglÄ&#x2026;d kilku fryzjerskich proďŹ lĂłw, ktĂłre wyróşniĹ&#x201A;y siÄ&#x2122; spoĹ&#x203A;rĂłd tysiÄ&#x2122;cy podobnych. =REDF]FLHMDNSLĂ&#x161;NQHSUDFHSRND]XMĂ&#x2C6;QDFRG]LHĂąLFKDXWRU]\

@keiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

@moimoihair

@fabryka_fryzur_rabenda

@sylwia_sylvka_helmecka

@pdhairstylist

108

@montibello_pl


szkoleniafryzjerskie.pl

ESENCJA KOLORU

PERFEKCYJNA BLONDYNKA

WPROWADZENIE DO ŚWIATA KOLORYZACJI MONTIBELLO – PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTÓW I BEZPIECZNY START Z NOWYMI PRODUKTAMI W TWOIM SALONIE.

SZKOLENIE ZAPEWNI CI GRUNTOWNĄ WIEDZĘ Z ZAKRESU KOLORYZACJI WŁOSÓW OD POZIOMU 7. W GÓRĘ. NAUCZYSZ SIĘ, JAK ODPOWIEDNIO DOBRAĆ ODCIEŃ BLONDU DO CHARAKTERU I TYPU URODY KLIENTKI.

H P p u W o i PRZED I PO – Martyna Maria Mosiołek

PRZED I PO – Martyna Maria Mosiołek

Znajdź termin najbliższego szkolenia na:

szkoleniafryzjerskie.pl

Rozwijaj swoje umiejętności z najlepszymi. Serwis szkoleniafryzjerskie.pl wspierany jest przez markę


MILA PROFESSIONAL Kolekcja FUTURE

110

Kreatywność, uciekanie od schematów i wolność w wyrażaniu siebie to coś, co jest charakterystyką zawodu fryzjera. Mila Professional chce swoim własnym przykładem przekazać te wartościowe i pozytywne emocje dalej. Podchodźmy do życia z kreatywnością i pasją, nie bójmy się ryzykować. Nie bójmy się być sobą, nieważne, co mówią inni ludzie. Przyszłość to kierunek, w którym podążamy. Przyszłość tworzymy, skupiając się na teraźniejszości, na działaniu i nieustannym przekraczaniu granic. Przyszłość to młodzi ludzie o kreatywnych pomysłach i wizji, której rozwój stworzy naszą rzeczywistość. Dlatego ważne jest, aby w drodze ku przyszłości stawiać na poszukiwanie siebie, rozwijanie tego, co w nas najlepsze. Jest to bowiem jedyny kierunek, który człowiek może obrać, dlatego musimy dbać, aby zaprowadził nas ku lepszemu jutru. Aby być kimś, musisz być sobą – Mila Professional.


111


MILA PROFESSIONAL

112


113


MILA PROFESSIONAL

114


Fryzury: Bartosz Bronowicki, Giovanni Pepe Foto: Marcin Szpak Make-up: Kamila Zawadzka Stylizacje: Ewa Michalik Projektant: Halina MroĹźek

115


wydarzenia

Odkryj FUTURE fryzjerstwa Sukces tournée MILA Professional Niezwykły show pełen pięknych modelek, niesamowitych fryzur, intrygujących świateł i dźwięków. Dołóżmy do tego największe przeboje w wykonaniu Nicka Sincklera, a otrzymamy przepis na udany pokaz, który jest czymś więcej niż standardowym szkoleniem Look&Learn. Tak wyglądały spotkania w ramach tournée MILA FUTURE, inaugurujące pojawienie się na rynku nowej palety farb MILATON.

116


NOWE ODCIENIE FARB MILATON. рво рби  W

www.milapro.eu www.facebook.com/milaprofessional


wydarzenia

3RQDG ฤผ W\OH RVรถE SRMDZLรฏR VLรš QD WRXUQร“H 0,/$ 3URIHVVLRQDO Zb Rฤ‚PLX PLDVWDFK Z FDรฏHM 3ROVFH $NFMD SU]\EOLฤDMรˆFD VW\OLVWRP IU\]XULbNRORU\VWRPQRZรˆRGVรฏRQรšSURGXNWรถZ0,/$3URIHVVLRQDOรฏรˆF]รˆFD IU\]MHUVWZRXฤ\WNRZH]QLHEDQDOQรˆWZรถUF]Rฤ‚FLรˆRND]DรฏDVLรšVXNFHVHP SHรฏQ\PQLHVWDQGDUGRZ\FKUR]ZLรˆ]DรฑLSRP\VรฏรถZQDQDGFKRG]รˆF\VH]RQ *รฏรถZQ\P SXQNWHP LQWU\JXMรˆF\FK VSRWNDรฑ E\รฏD SUHPLHUD QRZHM SDOHW\IDUE0LODWRQXND]XMรˆFDZ\MรˆWNRZHRGFLHQLHXPRฤOLZLDMรˆFHWZRU]HQLHQRZ\FKSRรฏรˆF]HรฑNRORU\VW\F]Q\FKQDZรฏRVDFK .DฤGHPX]LQVSLUXMรˆF\FKVSRWNDรฑNWรถUHRGE\รฏ\VLรšZ:DUV]DZLH:URFรฏDZLX=LHORQHM*รถU]H6]F]HFLQLH5]HV]RZLH.DWRZLFDFK3R]QDQLX L %\GJRV]F]\ WRZDU]\V]\รฏD Z\VWDZD ]GMรšรŠ X]QDQHJR Z (XURSLH IRWRJUDID 0DUFLQD 6]SDND RUD] SRND] PRG\ +DOLQ\ 0URฤHN ฤผ U]Hฤ›ELDUNLSURMHNWDQWNLNRVWLXPRJUDILPDODUNLODXUHDWNLZLHOXSUHVWLฤRZ\FK QDJUรถG VSHFMDOL]XMรˆFHM VLรš Z QLHNRQZHQFMRQDOQHM PRG]LH R U]Hฤ›ELDUVNLPFKDUDNWHU]H$UW\VW\F]QHREOLF]HZLGRZLVNDSRGNUHฤ‚ODรฏGRGDWNRZRZ\VWรšSFKDU\]PDW\F]QHJRZRNDOLVW\1LFND6LQFNOHUDNWรถU\VZRMรˆ HQHUJLรˆ]DUDฤDรฏSXEOLF]QRฤ‚รŠLSRU\ZDรฏGRZVSรถOQHM]DEDZ\RU\JLQDOQรˆ LQWHUSUHWDFMรˆQDMZLรšNV]\FKฤ‚ZLDWRZ\FKKLWรถZ ฤท)XWXUHฤตF]\OLSU]\V]รฏRฤ‚รŠWRKDVรฏRSU]\ฤ‚ZLHFDMรˆFHQRZHMNROHNFML0,/$ 3URIHVVLRQDO7RVZRLVWDSRGUรถฤZF]DVLH]Z\MรˆWNRZ\PLSURGXNWDPL SR]ZDODMรˆF\PL QD X]\VNDQLH QLH]Z\Nรฏ\FK HIHNWรถZ NWรถUH GRVNRQDOH SUH]HQWXMรˆVLรš]DUรถZQRZFRG]LHQQ\FKIU\]XUDFKSU]HรฏDPXMรˆFLFKEDQDOQRฤ‚รŠMDNLbZbVW\OL]DFMDFKQDVSHFMDOQHRND]MH1DNDฤG\P]SRND]รถZ SU]HGVWDZLRQR V]Hฤ‚รŠ IU\]XU ] QRZHM NROHNFML SU]HSURZDG]RQR UรถZ-

118

QLHฤ V]NROHQLH /RRN /HDUQ SRGF]DV NWรถUHJR QD F]WHUHFK PRGHONDFK ]DSUH]HQWRZDQRQDMQRZV]HWHFKQLNLNRORU\]DFMLLVWU]\ฤHรฑ0HWDPRUIR]GRNRQ\ZDOL%DUWRV]%URQRZLFNLฤผ'\UHNWRUNUHDW\ZQ\PDUNLDWDNฤH*LRYDQQL3HSHฤผ$PEDVDGRU0,/$3URIHVVLRQDOSURVWR]/RQG\QX 1DVFHQLH]DSUH]HQWRZDQRLQVSLUXMรˆFHLQLHVWDQGDUGRZHUR]ZLรˆ]DQLD EรšGรˆFH ZL]Mรˆ IU\]MHUVWZD SU]\V]รฏRฤ‚FL ฤผ Xฤ\WNRZHJR D MHGQRF]Hฤ‚QLH QLHEDQDOQHJR SRGNUHฤ‚ODMรˆFHJR LQG\ZLGXDOL]P L REUD]XMรˆFHJR KDVรฏR 0LOD3URIHVVLRQDOฤทDE\E\รŠNLPฤ‚PXVLV]E\รŠVREรˆฤต


SZKOLENIA MILA â&#x20AC;¢ Kolorometria â&#x20AC;¢ Sekrety blondu ï6LÃ&#x160;DNRORUX â&#x20AC;¢ Techniczna strona koloryzacji â&#x20AC;¢ Sztuka dekoloryzacji ï.ROHNFMDì)XWXUHëÃ¥VWU]\Ã&#x2014;HQLD â&#x20AC;¢ Cut + color

Â&#x160;Â&#x2021;¦A2-৹0-

dla salonów partnerskich 6NRQWDNWXMVLÃ&#x2021;]SU]HGVWDZLFLHOHP )DOH/RNL.RNLDE\SR]QDÃ&#x2026;V]F]HJµÃ&#x160;\

Polecam!

'\UHNWRU.UHDW\ZQ\ Mila Pro

ZZZmilaproHX ZZZIDFHERRNFRPPLODSURIHVVLRQDO


prezentacje

RICA Każda kolekcja RICA jest obrazem kobiety, zatem i tym razem staraliśmy się nadać kobietom tożsamość będącą owocem bogactwa i różnorodności wypełniających świat. 0DUND5,&$]DMPXMHVLÚWZRU]HQLHPNRVPHW\NöZGRZïRVöZNWöUHSR]ZDODMÈZ\UD]LÊVZRMÈXQLNDWRZÈRVRERZRĂÊLFKDUDNWHU,QVSLUDFMÈ GOD PDUNL MHVW NRELHWD MDNR MHGQRVWND NWöUD SRSU]H] Z\JOÈG SRND]XMH GU]HPLÈFÈ Z QLHM PRF ]GROQÈ SU]H]Z\FLÚĝ\Ê QDZHW QDMWUXGQLHMV]H SU]HFLZQRĂFL ORVX *ïöZQ\P PRW\ZHP LQVSLUXMÈF\P GR VWZRU]HQLD NROHNFML ķ7ULEHVĵ E\ïD NRELHWD SOHPLHQQD NWöUD Z\UöĝQLDïDVLÚRGZDJÈLbLQVW\QNWHPQLHWUDFÈFSU]\W\PVZRMHJRQDWXUDOQHJRXURNXLFLHSïD:V]\VWNLHWHHOHPHQW\GDMÈUD]HPREUD] NRELHW\NWöUD]QDVZRMHSRWU]HE\LPRĝOLZRĂFLĂZLDGRPLHWZRU]ÈFVZöMZL]HUXQHNSRSU]H]Z\JOÈG’ÈF]\VWDUHLQRZHSU]HïDPXMH VWHUHRW\S\LXSU]HG]HQLDNUHXMHU]HF]\ZLVWRĂÊļMHVWLQVSLUDFMÈGODLQQ\FKLZRMRZQLF]NÈZĂZLHFLHSHïQ\PZ\]ZDñUR]ZLMDVNU]\GïD NWöUHP\FKFLHOLE\ĂP\SRPDORZDÊNRORUDPLĂZLDWD $XWRUDPLNROHNFMLVÈ$QWRQLR0XVXPHFLļ'\UHNWRU$UW\VW\F]Q\PDUNL5,&$DWDNĝH6HPP\0HOHļIU\]MHURUD]LQVWUXNWRUV]NROHQLRZ\ PDUNL5,&$

ANTONIO MUSUMECI $QWRQLR0XVXPHFLXURG]LïVLÚQD6\F\OLLLSRX]\VNDQLXG\SORPX DUW\VW\ SU]\E\ï GR 0HGLRODQX 3U]H] ODW SUDFRZDï GOD DJHQFML$OGR&RSSRODMDNRQLH]DOHĝQ\VW\OLVWDIU\]XU']LĂ$QWRQLRZVSöïSUDFXMH]ZLHORPDVW\OLVWDPLPRG\LĂZLDWRZHMVïDZ\ IRWRJUDIDPL SU]\ UHDOL]DFML NDPSDQLL UHNODPRZ\FK SRND]öZ PRG\VHVML]GMÚFLRZ\FKDWDNĝHVHVMLGODPDJD]\QöZPRG\WDNLFKMDNķ9RJXHĵķ+DUSHUijV%D]DDUĵF]\ķ9DQLW\)DLUĵ:U SRZUöFLïQD6\F\OLÚJG]LHRWZRU]\ïZïDVQ\VDORQDURNSöěQLHM UR]SRF]Èï ZVSöïSUDFÚ ] ğUPÈ 5,&$ 2GSRZLDGD ]D QRZH NROHNFMHIU\]XURUD]NRQVXOWDFMHZL]HUXQNRZHGODPDUNL:L URNX]RVWDïILQDOLVWÈ$,33$ZDUGV

6HPP\0HOHWR:ïRFKL:HQH]XHOF]\NZMHGQHMSRVWDFL3RVWXGLDFK SRVWDQRZLï UR]SRF]ÈÊ NDULHUÚ IU\]MHUD XF]ÚV]F]DMÈF GR MHGQHM]QDMOHSV]\FKV]NöïZSRïXGQLRZ\FK:ïRV]HFKļ1RXYHOOH (VWKÓWLTXH$FDGÓPLH3RGNRQLHFNXUVX6HPP\SU]HQLRVïVLÚGR 0HGLRODQX JG]LH ]DF]Èï SUDFRZDÊ GOD DJHQFML $OGR &RSSROD 7RZïDĂQLHWDPSR]QDï$QWRQLR0XVXPHFLHJRL]RVWDïMHJRDV\VWHQWHP3RGRĂZLDGF]HQLDFK]HĂZLDWDPRG\6HPP\GRïÈF]\ï GRPDUNL5,&$']LĂMHVWF]ÚĂFLÈ]HVSRïXDUW\VW\F]QHJRLHGXNDF\MQHJRSU]HND]XMÈFVW\OLVWRPZLHG]ÚRQDMOHSV]\FKPHWRGDFK WHFKQLNNRORU\]DFMLLSLHOÚJQDFML

SEMMY MELE

$QWRQLRL6HPP\VZRMÈNUHDW\ZQRĂFLÈSDVMÈZLHG]ÈL]DDQJDĝRZDQLHPQLHXVWDQQLHLQVSLUXMÈIU\]MHUöZQDFDï\PĂZLHFLH WZRU]ÈFNROHMQHZVSDQLDïHSURMHNW\DLFKSUDFHPRĝQDĂOHG]LÊQDELHĝÈFRQD,QVWDJUDPLH5LFD$UWLVWLF7HDP

120


Kolekcja Tribes POTERE/MOC Smukłe i zwinne stworzenie. Włosy uformowane w siatkę złotych pasm dopełnionych nutą olśniewającego ametystu stają się symbolem siły i wyjątkowości.

RICA

121


Kolekcja Tribes PROFONDITÀ/GŁĘBIA Przenikliwe spojrzenie, eteryczna figura, asymetryczna i jednocześnie harmonijna fryzura, rozświetlona miedzią – zmienną w promieniach światła jak kameleon. Oto ona: tajemnicza królowa bezmiaru.

RICA

122


Kolekcja Tribes FORZA/SIŁA Kobieta inteligentna i świadoma siły swojego umysłu, co znajduje odzwierciedlenie w łagodnym, ale tryskającym energią spojrzeniu. Jej atrybutem są włosy w odcieniach bursztynu, uformowane w stylizację o nieregularnych kształtach – to wojowniczka, która łatwo się nie poddaje.

123


Kolekcja Tribes INCANTO/CZAR Opadające pełnymi liniami bujne włosy w ciemnym kolorze w odcieniach fioletu. Interesująca brunetka – ona ma to coś, co Cię zauroczy.

RICA

124


Gładkość i blask Profesjonalna prostownica Infrared No103 premium

Podwójna płytka zapewnia równomierne rozłożenie ciepła

Promieniowanie podczerwone

Odbudowa i nawilżenie oraz poprawa struktury i elastyczności włosów

Ochrona koloru włosów farbowanych i wzrost odporności na uszkodzenia mechaniczne

Szybkie nagrzewanie oraz odzyskiwanie ciepła

Nanocząsteczkowa technologia antybakteryjna

Produkty dostępne wyłącznie w sklepach Fale Loki Koki

www.falelokikoki.pl


Kolekcja WILD

ANGELO SEMINARA DLA DAVINES

126

Kolekcja stworzona z kontrastu między pierwotną siłą, która tkwi w każdej kobiecie, a codziennością, w której ona żyje. Kobieta, znajdując sposób, aby uzewnętrznić swoją prawdziwą naturę, ma także moc zapanować nad tempem współczesnego świata i kształtować go tak, aby odpowiadał jej potrzebom. „Wild” to zaproszenie: daj upust swojej prawdziwej naturze.


127


Kolekcja WILD

ANGELO SEMINARA DLA DAVINES

128


Dyr. artystyczny: Angelo Seminara Koloryzacja: Angelo Seminara Team Foto: Andrew Oâ&#x20AC;&#x2122;Toole Make-up: Daniel Kolaric Stylizacja: Niccolo Torelli Produkty: Davines

129


felieton POD WŁOS bierze Rafał Potomski

Selfie, więc jestem Dwa lata temu zostałem zaproszony przez pracownię projektantów Paprocki & Brzozowski do udziału w wydarzeniu z okazji siedemnastej rocznicy ich działalności. Sześć dni zdjęciowych i widowiskowy pokaz w Narodowej Galerii Sztuki w warszawskiej Zachęcie. Dla fryzjera to zaszczyt móc czesać gwiazdy filmu, teatru i show-biznesu. W roli modelek występowały między innymi: Ania Mucha, Ania Dereszowska, Kasia Sokołowska, Maja Sablewska, a także blogerki Maffashion i Jessica Mercedes. Siedemnaście ikon, które portretowali najlepsi mistrzowie fotografii. To nie był pokaz mody, to była żywa galeria sztuki. -HFKDïHPGR:DUV]DZ\]JRUÈFÈSHïQÈSRP\VïöZJïRZÈ$WX]DVNRF]HQLH3R]DSURMHNWDQWDPLLSDURPDJZLD]GDPLNWöUHPQLH]QDï\QLNWQLHZLHG]LDïNLPMHVWHPļ Kto to jest?ļVï\V]DïHP]DSOHFDPL V]HSW\ļ2WMDNLĂIDFHWSU]\MHFKDïF]HVDÊ =DXZDĝ\ïHPĝHZV]\VF\URELÈVRELHVHOğHDOHQLH]HPQÈERĮQLH PLDïHP,QVWDJUDPD:\VWDUF]\ïRZSLVDÊZ,QVWD5DIDï3RWRPVNLE\ GRZLHG]LHÊ VLÚ ĝH MD QLH LVWQLHMÚ 7R SR FR URELÊ ]H PQÈ ]GMÚFLD" 3RPRJïDPLZWHG\-RODQWD&]DMDJïöZQDVW\OLVWND%R&]DMD]DZV]H QDMOHSLHMZ\F]DMDZF]\PWNZLEïÈG3RZLHG]LDïD=Dïöĝ,QVWDZU]XÊ ]GMÚFLH2EMDĂQLïDMDN]DïRĝ\ÊNRQWRLSRND]DïDSLHUZV]HNURNL1DZHW]URELïDPLNUöWNLNXUVMDNXVWDZLÊVLÚGRVHOğH2ĝ\ïHP3U]\QDMPQLHMZĂZLHFLHLQVWDJUDPRZHMPRG\-XĝSRFKZLOLSU]HVWDïHPE\Ê F]ïRZLHNLHP]QLNÈG ']LVLDMMXĝZLHPĝHPRMDSUDFDQLHNRñF]\VLÚQDFLÚFLXLF]HVDQLX 0XV]ÚMÈSRND]\ZDÊ:\MDĂQLDÊFRURELÚ%RF]DVHPNWRĂZ\V\ïDS\WDQLDW\SX&RWRMHVW$WHOLH53RWRPVNL"&]\P\SURMHNWXMHP\FLXFK\" $bPRĝHURELP\WHUDSLHJUXSRZHGODX]DOHĝQLRQ\FK"7RGODWHJRPXV]ÚG]LHOLÊPöMF]DVSRPLÚG]\IU\]XU\EL]QHVLVRFLDOPHGLD'ODPRMHJRSRNROHQLDWRQRZHLWUXGQHERZLHPQDVZ\FKRZDQRPöZLÈF ļ6LHGěFLFKRMDNMHVWHĂGREU\WRFLÚ]DXZDĝÈ1LHVWHW\QLH7RMXĝ QLHDNWXDOQH1LHGRĂÊĝHQLH]DXZDĝÈWRQDZHWQLH]RULHQWXMÈVLÚĝH ĝ\MHV]7HUD]WU]HEDNU]\F]HÊMDNRVLRïZķ6KUHNXĵļ+DORWRMD7XMHVWHP:HěFLHPQLH,QDF]HMNORSV1DZHWQDMOHSV]\SRP\VïSU]HMG]LH EH] HFKD 'ODWHJR WU]HED URELÊ ķVDPRMHENLĵ L XSUDZLDÊ VSRïHF]Q\ HNVKLELFMRQL]P7RMXĝQLHMHVWPRGDDQLSUöĝQRĂÊ7RNRQLHF]QRĂÊ 6HOğHPDMHGQDNGUXJÈWÚPURF]QÈVWURQÚ=]DNïRSRWDQLHPLZVSöïF]XFLHP SDWU]Ú QD PïRG\FK OXG]L NWöU]\ ]DWUDFLOL SRF]XFLH SUDZG]LZ\FK ZDUWRĂFL 1D SRF]ÈWNX E\ E\Ê ZLGRF]Q\P Z SOHPLHQLX Z\VWDUF]\ïR XSRORZDÊ ]ZLHU]\QÚ 3öěQLHM DE\ E\Ê NLPĂ QDOHĝDïR PLHÊļZJïRZLH=SRF]ÈWNLHPODWG]LHZLÚÊG]LHVLÈW\FKROHMZJïRZLH ]DVWÈSLï\ SU]HGPLRW\ 0LHÊ R]QDF]DïR E\Ê 1DMOHSLHM E\ïR SRVLDGDÊ VDPRFKöGJG\ĝWHQE\ïRZLGDÊ7RRNUHĂODïRVWDWXVVSRïHF]Q\3RWHPSU]\V]HGïF]DVNRPöUHN1DVWÚSQLHE\E\ÊWUHQG\QDOHĝDïRPLHÊ GZLH7HPö]JRZHMXĝVLÚQLHOLF]\ï\3RNROHQLHPLOHQLDOVöZSRV]ïR RNURNGDOHM1LHWU]HEDMXĝPLHÊWU]HEDSRND]DÊĝHVLÚPDQDZHW MHĂOLVLÚQLHPD7RVPXWQHĝHPïRG]LOXG]LHSRWUDğÈZ\QDMÈÊVDPRFKöGDOERZ\SRĝ\F]\ÊNZLDW\QDJRG]LQÚļWDNZ\SRĝ\F]\ÊNZLDW\ DE\]URELÊVRELHVHOğHLZU]XFLÊIRWNÚQD,QVWDJUDPD1LHVWHW\]W\FK IRWHN ]]D ]DVïRQ\ JU\PDVX XĂPLHFKX SDWU]È QD QDV VPXWQH RF]\ LbSU]HUDĝRQHEX]LH7HRF]\QLH]DEï\VQÈERFLHUSLZQÚWU]H 0RLPLOL&]\WRR]QDF]DĝHVHOğH],QVWDJUDPDļ]QDNQDV]\FKF]DVöZ ļMHVW]ïH"0RLP]GDQLHPQLHRLOHVSRMU]\P\QDMHJRMDVQÈVWURQÚ1LH ZROQRXGDZDÊNRJRĂNLPVLÚQLHMHVW1LHZROQRXGDZDÊV]F]ÚĂFLD

130

ERWRQLHGDMHV]F]ÚĂFLD1DOHĝ\SRND]\ZDÊWRFRQDVFLHV]\L]F]HJR MHVWHĂP\GXPQL3RND]XMP\ERWRQLF]ïHJR=UHV]WÈWRMXĝGDZQRZ\P\ĂORQR:EUHZSR]RURPVHOğHQLHMHVWZFDOHQDV]\PZ\QDOD]NLHP -XĝOXG]LHSLHUZRWQLU\VRZDOLQDĂFLDQDFKMDVNLñVZRMHZL]HUXQNLSRGF]DVSRORZDñ3RWHPE\ï\U]HěE\DQW\F]QH'XĝRSöěQLHMERJDFLOXG]LH ]DPDZLDOLXPDODU]\SRUWUHW\&]DVGODW\FKELHGQLHMV]\FKSU]\V]HGïZ GUXJLHMSRïRZLH;9,,,ZZUD]]QDGHMĂFLHPVLOKRXHWWH)UDQFXVNLPLQLVWHUğQDQVöZvWLHQQHGH6LOKRXHWWH ļ ļMDNRSLHUZV]\ XWUZDOLïJUDğF]QLHVZöMSURğONWöU\]UHV]WÈND]DïQDQLHĂÊQDPRGQH ZWHG\WDEDNLHU\1DVWÚSQLHE\ï\ğOLĝDQNLWDOHU]H%U]PL]QDMRPR"3RP\Vï 6LOKRXHWWHijD ]DLQVSLURZDï SDU\VNLHJR VNU]\SND ļ *LOOHVD/RXLVD &KUÓWLHQDNWöU\SRUHZROXFMLIUDQFXVNLHMVWUDFLïSRVDGÚZZHUVDOVNLHM RSHU]H 6NRQVWUXRZDï RQ PDFKLQÚ G]LÚNL NWöUHM V]\ENR Z\NRQ\ZDï VHOğHDGRNïDGQLHMPöZLÈFJUDğNÚV\OZHWNLLSURğOXWZDU]\%\ï\RQH QDU\VRZDQHOXEZ\FLÚWH]FLHPQHJRSDSLHUXLQDNOHMRQHQDMDVQ\PWOH 8OLF]QLDUW\ĂFL]DODOLQLPL(XURSÚ=DNLONDIUDQNöZJZLQHLNRURQF]\ PDUHNPRĝQDE\ïRXZLHF]QLÊVZöMZL]HUXQHN ']LĂPDïRNWRSDPLÚWDRVLOKRXHWWH:\SDUïDMHIRWRJUDğDNWöUHMXOHJOLĂP\3RF]ÈWNRZRF]DUQRELDïDSURVWDDOHMDNĝH]DFKZ\FDMÈFD=bF]DVHPFRUD]EDUG]LHMGRVWÚSQDGODPDVLFRUD]EDUG]LHM]DDZDQVRZDQD3DPLÚWDPMDNQDSRF]ÈWNXODWG]LHZLÚÊG]LHVLÈW\FKQDZDNDFMDFK URELïHP VHOğH ] (OÈ .ÚG]LHUVNÈ 3RODURLGHP 7DN WDN 7R E\ï MHG\Q\ VSRVöEDE\SRFKZLOL]REDF]\ÊMDNZ\JOÈGDP\3U]\SRPQLDïHPVRELH RW\PZFKZLOLJG\VHOğHQDQRZR]DJRĂFLïRZPRLPĝ\FLXLSUDF\ $bQDZHWZLÚFHMļVWDïRVLÚLQVSLUDFMÈGRVWZRU]HQLDQRZHMNROHNFML 7ZRU]ÈFNROHNFMÚķ%OLQNRIDQ(\HĵSRĂZLÚFRQÈ)ULG]LH.DKOR]ELHUDïHPZ\FLQNLL]GMÚFLD:NïDGDïHPMHGRWHF]NLQDNWöUHMQDNOHLïHP ĂFLÈJQLÚWÈ],QWHUQHWXJUDğNÚļ)ULGÚ.DKORURELÈFÈVRELHVHOğH1LHGDZQRVSRMU]DïHPQDWÚWHF]NÚLGR]QDïHPROĂQLHQLD3U]HFLHĝ)ULGD MHMDXWRSRUWUHW\WRQLFLQQHJRMDNVHOğH1LHXND]XMÈMHGQDNXGDZDQHM UDGRĂFL3RND]XMÈMHMĝ\FLHEH]XEDUZLHñF]ÚVWRSHïQHFLHUSLHQLD7R E\ïRWRF]HJRV]XNDïHP1LH)ULG\2QDMXĝE\ïD6]XNDïHPķ6HOğHĵ 7R RQR MHVW WHPDWHP PRMHM QRZHM NROHNFML 6SRVREHP QD XND]DQLH F]HJRĂFRMHVWZDĝQ\P]QDNLHPQDV]\FKF]DVöZ$SRQLHZDĝMHVW WUHĂFLÈ ĝ\FLD PLOHQLDOVöZ SRVWDQRZLïHP Z\NRU]\VWDÊ WUHQG\ NWöUH RERZLÈ]\ZDï\ QD SU]HïRPLH ZLHNöZ JG\ WDPFL SU]\V]OL QD ĂZLDW &KFLDïHPDE\GXFKöZF]HVQ\FKIU\]XUXND]DïVLÚZQRZHMDUDF]HM QRZRF]HVQHMIRUPLH1LHSRNRUQHZïRV\ZWURFKÚPÚVNLHMRGVïRQLH =bXNU\WÈKLVWRULÈLSU]HVïDQLHP]DFKÚWÈGRG]LDïDQLDLLQVSLUDFMÈ .ROHNFMDķ6HOğHĵWRXNïRQZVWURQÚPïRG\FKOXG]L%\PRJOLVSRMU]HÊ QDĂZLDWLVW\OL]DFMÚZLQQ\VSRVöE]GDMÈFVRELHVSUDZÚĝHWRFR URELÈ PRĝH E\Ê GREUH $ PRMHPX SRNROHQLX ] NROHL SRNDĝH ĂZLDW VHOğH -HJR GREUÈ MDVQÈ VWURQÚ 7Ú NWöUD EXGXMH ]DFKÚFD GR NUHDW\ZQRĂFLLEXG]LGREUHHPRFMH


Fryzura: Rafał Potomski Asystenci: Katarzyna Budzikowska-Kuraś, Damian Drzyzga Foto: Piotr Stokłosa Asystent: Dominik Nowak Charakteryzacja, make-up: Honorata Pawlak Asystent: Sandra Szarek Kostiumy: Rafał Potomski Modelka: ECManagement Scenografia: Piotr Stokłosa & Rafał Potomski Dyr. artystyczny: Rafał Potomski Produkty: Davines Produkcja: Atelier Potomski Kolekcja BLINK OF AN EYE

ATELIER POTOMSKI

131


TONI&GUY

132

Kolekcja LEGACY


Dyr. Kreatywna: Sacha Mascolo-Tarbuck Fryzury: Toni&Guy International Artistic Team Foto: Jack Eames Make-up: Lan Nguyen Stylizacja: Sara Dunn

133


SYLVESTRE FINOLD, TONI&GUY

134

Kolekcja LAUREN


Fryzury: Sylvestre Finold, 2018 Avant Garde Hairdresser of the Year, Toni&Guy Wimbledon, London Foto: Kevin Luchman Make-up: Simon James Stylizacja: Phonix Yang

135


ARTEGO

136

Kolekcja LADIES FIRST artego Kolekcja „Ladies First” artego to definicja kobiecego piękna, określona różnorodnymi teksturami, objętościami i kombinacjami zderzających się ze sobą kolorów, tworzącymi każdą stylizację. Budują one spójną koncepcję piękna, zainspirowaną autentycznością każdej kobiety. Nowa kolekcja utożsamia się ze współczesnymi kobietami – odważnymi i niezależnymi, a jednocześnie bardzo delikatnymi i kreatywnymi. Wyraża ich wrażliwość poprzez światło oraz kolor. Ukazuje piękno kobiecych włosów, ich różnorodność, ujawnia ich magię i wdzięk. „Ladies First” to 5 różnych stylizacji, podkreślających kobiecość, ukazujących nieograniczone możliwości i połączenia cięć oraz kolorów. Zastosowane techniki nowoczesnej koloryzacji akcentują dodatkowo nadaną włosom objętość, twórczo przeplatając odcienie oraz uwalniając ich trójwymiarowość.


137


ARTEGO

138


Fryzury: Wojciech Zieliński, Krzysztof Pajor, Dariusz Adamowski, Marta Kateusz, Marcin Machnicki Foto: Weronika Kosińska Make-up: Izabela Szelągowska Stylizacja: Kamila Picz

139


MARK LEESON DLA REVLON PROFESSIONAL

140

Kolekcja BLUSH


Fryzury: Mark Leeson dla Revlon Professional Foto: Richard Miles Make-up: Nikki Wolff Stylizacja: M&R

141


Fryzura: Leticia Expósito, Ulises Peluqueros Foto: Esteban Roca Make-up: Manuela Giménez, Salón Blue by Raquel Saiz Stylizacja: Blumynt Tenerife

ULISES PELUQUEROS

142

Kolekcja DIOSAS DEL ATOLÓN


Fryzury: Mayte Garrote, Different Estilistas Asystent: Erika Pomeda Foto: David Arnal Make-up: Wilder Rodríguez Stylizacja: Aaron Gil Kolekcja HAIR COUTURE

MAYTE GARROTE

143


Fryzury: Eric Maurice, Coiffeur Ambassadeur Jacques Seban oraz Elisa Belmonte, Amandine Zachary, Romain Maurice Foto & scenografia: Latil Pascal Make-up : Clementine Jarraud-Toledano Stylizacja: Ludovic Winterstan, Paris Asystent: Lucas Dupont Retusz: Emilie Desmeules & Latil Pascal

ERIC MAURICE

144

Kolekcja VALKYRIA


Dyr. artystyczna: Latil Pascal & Laurie Cesari Fryzury: Laurie Cesari Foto, retusz: Latil Pascal, Elena Misjuk Fryzury: Sheriff MehmetMake-up: oraz EnvyManon BarbersCastellon Team Foto: Kevin Lutchmun Stylizacja: Latil Pascal & Laurie Cesari Make-up: Sarah Redzikowski Modelka: Louise Loqueteux Stylizacja: Tahnee Mitra Kolekcja SWEET CORAL

LAURIE CESARI

145


NIKITA FISHER, JAMIE STEVENS HAIR

146

Kolekcja PRISM


Fryzury: Nikita Fisher dla Jamie Stevens (produkty: Matrix Haircare) Foto: Jens Wikholm Make-up: Doey Drummond Stylizacja: Jamie Stevens

147


Fryzury: Elise Antoine Foto: Weronika Kosińska Make-up: Izabela Szelągowska Stylizacja: Waleria Tokarzewska Produkcja: MK Production & Christophe Gaillet

ELISE ANTOINE

148

Kolekcja BE BLOND


Fryzury: William De Ridder Foto: Pat Verbruggen Make-up: Flore Van Dorpe Stylizacja: Riona Neve Produkty: L’Oréal

Kolekcja SUMMER GLAM

WILLIAM DE RIDDER

149


ROBERT EATON

150

Kolekcja 90â&#x20AC;&#x2122;S MUSE Kolekcja nagrodzona w konkursie British Hairdressing Awards 2018 w kategorii Schwarzkopf Professional British Colour Technician of the Year.


Fryzury: Robert Eaton, Russell Eaton Salons Foto: Richard Miles Make-up: Lucy Flower Stylizacja: Clare Frith Shot for Hairdressers Journal British Hairdressing Awards

151


Koncepcja: Felicitas Ordás Fryzury: Felicitas Hair Team Foto: Esteban Roca Make-up: Kuki Giménez Stylizacja: Visori Fashionart Produkty: Revlon Professional Modelki: Sabrina, Irene, Patricia, Gemma, Ari i Cristina

FELICITAS ORDÁS

152

Kolekcja NEXT


Fryzury: Jason Hall Foto: Desmond Murray Make-up: Jo Sugar Stylizacja: Daniella Bulpit i Megan Barclay Kolekcja SILK

JASON HALL

153


BEAUTY UNDERGROUND

154

Kolekcja VERVE Kolekcja nagrodzona w konkursie NAHA 2018 w kategorii Artistic Team of the Year.


StrzyĹźenia: Ruth Roche, Jill Leitz, James Mucker, Ron Lopez, Charlie Price Koloryzacje: Shareena Hansen, Katie Nielsen, George Alderete, Lindsey Mollenhauer, Ansley Bird Foto: John Rawson Make-up: Tiaja Pierre Stylizacja: Charlie Price

155


AGATA KOWALSKA

156

Kolekcja FROM THE HAT


Fryzury: Agata Kowalska Foto: „Dziewczyna, która fotografuje” Make-up i stylizacja: Justyna Bator z zespołem

157


GINA CONWAY

158

Kolekcja PEEKABOO


Fryzury: Gina Conway Foto: Desmond Murray Make-up: Jo Sugar Stylizacja: Lamis Khamis

159


MICHELLE GRIFFIN

160

Kolekcja TRANSPARENT


Fryzury: Michelle Griffin Foto: Richard Miles Make-up: Lauren Mathis, Lucy Flower Stylizacja: Clare Frith

161


wydarzenia

Hollywood Glam Night

Montibello Hair Affair 2018 11 listopada 2018 r. odbyła się pełna emocji gala Montibello Hair Affair. Ta wyjątkowa noc w hotelu Westin w Warszawie, za sprawą niezwykłych pokazów fryzjerskich, premiery najnowszego produktu Montibello oraz finału konkursu talentów, na długo pozostanie w naszej pamięci.

1DWÚVSHFMDOQÈRND]MÚ$NDGHPLD6W\OL]DFML0RQWLEHOORSU]\JRWRZDïDSRND]QLHFRG]LHQQ\FKNUHDW\ZQ\FKIU\]XUZNOLPDFLHQDMZLÚNV]\FKKROO\ZRRG]NLFKKLWöZWDNLFKMDNķ:LHONL*DWVE\ĵķ0DULD$QWRQLQDĵķ*ODGLDWRUĵRUD]ķ$YDWDUĵ:\VWÈSLHQLHXĂZLHWQLï\Eï\VNEURNDWXQHRQRZH ĂZLHFÈFH Z XOWUDğROHFLH FKDUDNWHU\]DFMH VFHQ\ ZDON JODGLDWRUöZ ğOPRZH VW\OL]DFMH L HIHNWRZQD FKRUHRJUDğD 2SUöF] WHJR SRGF]DV JDOL RGE\ïDVLÚUöZQLHĝSRUD]SLHUZV]\Z3ROVFHSUHPLHUDNROHNFML6DVVRRQ $FDGHP\.U]\V]WRI3DFXUD,VREHO+LQNVL5LHVV+DWFKHUSRND]DOLQDVFHQLHWHFKQLNLVWU]\ĝHQLDDWDNĝHLPSRQXMÈFHVW\OL]DFMHZSLVXMÈFHVLÚ ZWUHQG\QDURN0LVWU]RZLHFLÚFLDSRUD]NROHMQ\XGRZRGQLOLĝH IU\]MHUVWZRWRV]WXNDDMHG\Q\PRJUDQLF]HQLHPPRĝHE\ÊQDV]XP\Vï 2RJUDQLF]HQLDFKW\PUD]HPZNRQWHNĂFLHSURZDG]HQLDEL]QHVXPRJOLĂP\ SRVïXFKDÊ SRGF]DV Z\NïDGX FRDFKD EL]QHVX EUDQĝ\ EHDXW\ ļ 0DUW\)LïRñNWöUDZREUD]RZ\LbFLHNDZ\VSRVöEZ\MDĂQLïDMDNSRUDG]LÊ VRELH]URWDFMÈSUDFRZQLNöZZbVDORQLHIU\]MHUVNLP +DLU$IIDLUWRUöZQLHĝSU]HSURZDG]DQ\RGURNXNRQNXUVWDOHQWöZNWöUHJRğQDïZ]EXG]LïZLHOHHPRFMLZĂUöGXF]HVWQLNöZ3RP\Vï

162

QD MHJR ]RUJDQL]RZDQLH ]URG]Lï VLÚ ] FKÚFL Z\UöĝQLHQLD QDM]GROQLHMV]\FK IU\]MHUöZ ļ Z\ïRQLHQLD QDMZLÚNV]\FK WDOHQWöZ Z EUDQĝ\ L QDJURG]HQLDLFKPRĝOLZRĂFLÈZ]LÚFLDXG]LDïXZQDMOHSV]\FKV]NROHQLDFK 7\PUD]HPGRZ\JUDQLDE\ï\NXUV\ZSUHVWLĝRZHMORQG\ñVNLHM6DVVRRQ $FDGHP\ V]NROHQLD Z $NDGHPLL 0RQWLEHOOR Z %DUFHORQLH D WDNĝH LPLHQQLHJUDZHURZDQHQRĝ\F]NL7RQGHRRUD]VSU]ÚW0RVHU :V]\VF\XF]HVWQLF\NRQNXUVX]DSUH]HQWRZDOLSUDFHQDQDSUDZGÚZ\VRNLPSR]LRPLHL]QDNRPLFLHVSURVWDOL]DGDQLXRGWZRU]HQLDLFKSRGF]DV Z\GDU]HQLD :\ïRQLHQLH ]Z\FLÚ]FöZ E\ïR GOD -XU\ VNïDGDMÈFHJR VLÚ ]HVW\OLVWöZ0RQWLEHOOR .DWDU]\Q\%XGNL:RMWND:DOF]DND VW\OLVWöZ 6DVVRRQ$FDGHP\ .U]\V]WRID3DFXU\L5LHVVD+DWFKHUD RUD]UHGDNWRU QDF]HOQHMPDJD]\QXķ)DOH/RNL.RNLĵ 6WHIDQLL'RZJLDïïR7DEDNL QLH ODGDZ\]ZDQLHP (PRFMRQXMÈFÈ 1RF +DLU $IIDLU ]ZLHñF]\ïD XURF]\VWD NRODFMD RSHQEDULSRU\ZDMÈF\NRQFHUW0DWHXV]D=LöïNL¥SLHZRPLWDñFRPQLH E\ïRNRñFDļ]REDF]FLHIRWRUHODFMÚ


)RWR0RQWLEHOOR

163


wywiad

ZZ\NRQDQLXVWU]\ĝHQLDPRJïDPQDWRPLDVW OLF]\ÊQD$GULDQD'ODPQLHMHVWRQPLVWU]HP QRĝ\F]HN1DVLV]HIRZLHUöZQLHĝEDUG]RVLÚ ]DDQJDĝRZDOLZWRDE\QDV]HSUDFHE\ï\MDN QDMOHSV]H=DZV]HPRJÚOLF]\ÊQDSRPRFRG ZV]\VWNLFKLNDĝGHJR]RVREQD

Karolina Szewczyk Laureatka konkursu Montibello Hair Affair 2018 w kategorii „Perfect Colour” &]\ XG]LDï Z 0RQWLEHOOR +DLU $IIDLU E\ï 3DQL SLHUZV]\P VWDUWHP ZbNRQNXUVLHIU\]MHUVNLP" .DUROLQD6]HZF]\N'RNïDGQLHXG]LDïZ0RQWLEHOOR+DLU$IIDLUE\ïPRLP GHELXWHP Z NRQNXUVDFK WDOHQWöZ 'R XG]LDïX QDPöZLï PQLH $GULDQ NWöU\ZNDWHJRULLķ+\SHUUHDOĵUöZQLHĝ]DMÈïSLHUZV]HPLHMVFH3RGHV]ïDP GR WHJR MDN GR QRZHJR GRĂZLDGF]HQLD L QRZHJR Z\]ZDQLD &KFLDïDP VSUDZG]LÊ VLHELH L VZRMH XPLHMÚWQRĂFL 3LHUZV]H PLHMVFH E\ïR GOD PQLH ]DVNRF]HQLHPļUR]SLHUDïDPQLHGXPD,WHQVWDQWUZDGRG]LVLDM -DN QDURG]Lï VLÚ SRP\Vï QD GRĂÊ RU\JLQDOQÈ NRORU\]DFMÚ NWöUÈ ]DSUH]HQWRZDïD3DQLSRGF]DVNRQNXUVX" K.Sz.: .LHG\ ]GHF\GRZDïDP VLÚ QD VWDUW Z NRQNXUVLH ZLHG]LDïDP ĝH PXV]Ú]URELÊFRĂZ\MÈWNRZHJRQLHEDQDOQHJRLQLHORJLF]QHJR0XVLDïDPVLÚF]\PĂZ\UöĝQLÊLSRVWDZLïDPQDĝ\ZLRï\ļRJLHñLZRGÚNWöUH ZHGïXJ IHQJ VKXL VÈ ĝ\ZLRïDPL SU]HFLZVWDZQ\PL 8]QDïDP ĝH ĂZLHWQ\PSRP\VïHPEÚG]LH]ïDPDQLH]DVDG'RĂÊRGZDĝQLHSRïÈF]\ïDPRGFLHQLHFLHSïH]]LPQ\PLRUD]]DVWRVRZDïDPRGZURWQRĂÊZZ\NRQDQLX NRORU\]DFML Zb F]ÚĂFL W\OQHM JïRZ\ FLHPQLHMV]\ L FKïRGQLHMV]\ NRORU SRZLQLHQ E\Ê RG QDVDG\ 7D WHFKQLND ZLÈ]DïD VLÚ ] W\P ĝH Z\NRQDQLH Sï\QQHJRSU]HMĂFLDPLÚG]\NRORUDPLE\ïRWUXGQLHMV]H &]\ZF]DVLHSU]\JRWRZDñGRNRQNXUVXPRJïD3DQLOLF]\ÊQDZVSDUFLHLZVND]öZNL]HVSRïX]NWöU\PSUDFXMH3DQLQDFRG]LHñZSR]QDñVNLPVDORQLH" K.Sz.::F]DVLHSU]\JRWRZDñGRNRQNXUVXPRJïDPOLF]\ÊQDZVSDUFLH LbEH]LQWHUHVRZQÈSRPRF1DFRG]LHñQDV]7HDP: 6$FDGHP\WRMHGQDURG]LQDZVSLHUDP\VLÚZ]DMHPQLH1DMEDUG]LHMSRWU]HERZDïDPSRPRF\PHQWDOQHMZLDU\LGRSLQJX.RORU\]DFMDWRPRMDSDVMD1DSRPRF

.LHG\ ]UR]XPLDïD 3DQL ĝH WR ZïDĂQLH ZH IU\]MHUVWZLH FKFH 3DQL UHDOL]RZDÊ VLÚ ]DZRGRZR" K.Sz.: 0RMH SRF]ÈWNL ZH IU\]MHUVWZLH QLH E\ï\SURVWH3RFKRG]Ú]PDïHMPLHMVFRZRĂFL RGGDORQHM R NP RG ’RG]L 7DP UHDOLD VÈ WURV]HF]NÚ LQQH QLĝ Z 3R]QDQLX F]\ LQQ\P ZLÚNV]\PPLHĂFLH:V]\VWNR]DF]ÚïRVLÚNLHG\SRV]ïDPGRV]NRï\]DZRGRZHMLWUDğïDP QD SUDNW\NL GR ]QDMRPHM PRLFK URG]LFöZ 1LHVWHW\EDUG]RV]\ENRRND]DïRVLÚĝHWRQLH E\ïGREU\Z\EöU3U]H]SöïWRUDURNXQLHPDO FRG]LHQQLH ZUDFDïDP GR GRPX ] SUDNW\N ]bSïDF]HPSRQLHZDĝV]HIRZDFLÈJOHSRZWDU]DïD PL PDV] GUHZQLDQH UÚFH Z ĝ\FLX QLH ]RVWDQLHV] IU\]MHUNÈ %\ï WRGODPQLHEDUG]RFLÚĝNLRNUHV7DNLHVïRZDNLHURZDQHGRQDVWRODWNL SRF]ÈWNXMÈFHMIU\]MHUNLVÈEDUG]RGHPRW\ZXMÈFH1DV]F]ÚĂFLH]SRPRFÈ URG]LFöZ]PLHQLïDPSUDNW\NLLWUDğïDPGRĂZLHWQHJRVDORQXZNWöU\P ZWU]\PLHVLÈFHQDXF]\OLPQLHZV]\VWNLHJRF]HJRSRZLQQDPQDXF]\Ê VLÚZWU]\ODWD7DPRG]\VNDïDPZLDUÚZVLHELHLSRNRFKDïDPWHQ]DZöG 0LDïDPZWHG\ODW $E\WZRU]\ÊFLHNDZHNUHDW\ZQHU]HF]\SRWU]HEQHVÈQRZHSRP\Vï\LLQVSLUDFMH*G]LHLFK3DQLV]XND" K.Sz.: =DZV]H PLDïDP GXĝÈ Z\REUDěQLÚ ¿\MHP\ Z GRELH ,QWHUQHWX LbPDP\RND]MÚREVHUZRZDÊFRG]LHMHVLÚSRGUXJLHMVWURQLHJOREX,QVSLUDFMHF]HUSLÚ]HZV]\VWNLHJRļ]HZVSRPQLDQHJR,QWHUQHWXL]VDPHM SU]\URG\2F]\PDZ\REUDěQLSU]HQRV]ÚWRQDZïRV\0RMÈQDMZLÚNV]È LQVSLUDFMÈ D MHGQRF]HĂQLH PRMÈ PX]È MHVW /DULVD 'ROO ļ $PHU\NDQND ]b/RV$QJHOHV0LDïDPSU]\MHPQRĂÊSR]QDÊMÈZNZLHWQLXSRGF]DVWDUJöZIU\]MHUVNLFKZ/RQG\QLH -HGQÈ]QDJUöGGODODXUHDWöZNRQNXUVXMHVWV]NROHQLHZ$NDGHPLL 6DVVRRQZ/RQG\QLH&]\PLDïD3DQLMXĝZF]HĂQLHMRND]MÚNRU]\VWDÊ ]ZLHG]\HGXNDWRUöZWHMSUHVWLĝRZHMV]NRï\" K.Sz.: 1LJG\ ZF]HĂQLHM QLH PLDïDP VSRVREQRĂFL NRU]\VWDÊ ] NXUVöZ ZbWHMUHQRPRZDQHMDNDGHPLLPLPRĝHSU]H]SRQDGSöïWRUDURNXSU]HE\ZDïDPZ/RQG\QLH1LHXNU\ZDPĝHE\ïRWRMHGQR]PRLFKPDU]Hñ DE\RGE\ÊV]NROHQLHZïDĂQLHWDP-XĝQLHPRJÚVLÚGRF]HNDÊ7REÚG]LH ZVSDQLDïHGRĂZLDGF]HQLHLRJURPQ\]DVWU]\NZLHG]\3RVWDUDPVLÚZ\FLÈJQÈÊ]WHJRV]NROHQLDMDNQDMZLÚFHM &RMHVWGOD3DQLQDMFHQQLHMV]HZ]DZRG]LHIU\]MHUD" K.Sz.:&K\EDWRĝHFRG]LHQQLHURELÚFRĂLQQHJR.DĝGDNOLHQWNDMHVWLQQD LNDĝGDPDLQQHSRWU]HE\:V]\VWNLHWUDNWXMÚLQG\ZLGXDOQLH%DUG]RIDMQHMHVWWRĝHMDNRIU\]MHUSUDFXMÈF\ZWDNLHMğUPLHPDPPRĝOLZRĂÊSR]QDQLDUöĝQ\FKFLHNDZ\FKRVöERUD]FHOHEU\WöZ'EDPROXG]NLZL]HUXQHNLWRRGHPQLH]DOHĝ\F]\VDPRSRF]XFLHGUXJLHMRVRE\EÚG]LHGREUH .RFKDPWÚRGSRZLHG]LDOQRĂÊ0RMDSUDFDQLJG\PLVLÚQLH]QXG]L -DNLHVÈ3DQL]DZRGRZHSODQ\LPDU]HQLD" K.Sz.: 3RNRQNXUVLHGRVWDïDPZLHONLHJRSRZHUD7HUD]SU]\JRWRZXMÚVLÚ GRXG]LDïXZNRQNXUVLHĂZLDWRZHMUDQJL%LHU]HZQLPXG]LDïNUDMöZ LbW\ONRRVöEWUDğDGRğQDïX1DWRPLDVWMHĝHOLFKRG]LRGDOV]HSODQ\ WRQDRJöïQLHSODQXMHQLF:V]\VWNRFRZ\GDU]\ïRVLÚZPRLPĝ\FLX Z\GDU]\ïRVLÚVSRQWDQLF]QLH0\ĂOÚĝHZFLÈJXNLONXODWRGEÚGÚV]NROHQLH X PRMHM LGRONL R NWöUHM ZVSRPQLDïDP ZF]HĂQLHM :\MD]G GR /RV $QJHOHVWRPRMHPDU]HQLH0RLPFHOHPMHVWWHĝGDOV]\UR]ZöMLSRGHMPRZDQLHZ\]ZDñ1DSHZQRQLHSRSU]HVWDQÚQDRVLÈJQLÚFLDFKNWöUH PDPZWHMFKZLOL

)RWR.DPLOD.DUSLñVND

164

-DNOXEL3DQLVSÚG]DÊF]DVZROQ\RGIU\]MHUVNLFK]DMÚÊ" K.Sz.: 0RMÈQDMZLÚNV]ÈSDVMÈMHVWNRORU\]DFMDDQDOL]DNRORU\VW\F]QD.RFKDPNRORU\LZLHPMDNVLÚQLPLSRVïXJLZDÊ*G\E\PPLDïDSRGDÊMDNÈĂ LQQÈSDVMÚWRSDGïRE\QDVDPRFKRG\2G]LHG]LF]\ïDPWRSRWDFLH/XELÚ NODV\F]QHDXWDLV]\ENÈMD]GÚ2F]\ZLĂFLHZV]\VWNRWRZJUDQLFDFK]GURZHJR UR]VÈGNX FKRÊ P\ĂOÚ ĝH JG\E\P QLH E\ïD IU\]MHUNÈ WR 5REHUW .XELFDPöJïE\PLHÊNRQNXUHQFMÚ


PERFEKCJA KOLORU

KOLOR, MŁODOŚĆ I PIĘKNO DOJRZAŁYCH WŁOSÓW

DELIKATNA KOLORYZACJA PERMANENTNA BEZ AMONIAKU


wywiad

Adrian Skopiński Laureat konkursu Montibello Hair Affair 2018 w kategorii „Hyperreal” 8G]LDïZ0RQWLEHOOR+DLU$IIDLUQLHE\ï3DQDSLHUZV]\PVWDUWHP Z NRQNXUVLH IU\]MHUVNLP 6NÈG ]DPLïRZDQLH GR NRQNXUVRZHM U\ZDOL]DFML" $GULDQ 6NRSLñVNL +DLU $IIDLU QLH E\ï PRLP SLHUZV]\P Z\JUDQ\P NRQNXUVHP L PDP QDG]LHMÚ ĝH QLH RVWDWQLP ĂPLHFK $ WDN QD SRZDĝQLH ļ RG ]DZV]H XZLHOELDïHP U\ZDOL]DFMÚ 2G QDMPïRGV]\FK ODW ĂSLHZDPļXF]HVWQLF]\ïHPZZLHOXIHVWLZDODFKLNRQNXUVDFK7RFK\ED ZïDĂQLHWDPREXG]LïDVLÚZHPQLHFKÚÊGRU\ZDOL]DFMLLE\FLDķQDMOHSV]\Pĵ8ZLHOELDPDGUHQDOLQÚLWRZVSDQLDïHXF]XFLHNLHG\ZFKRG]LVLÚ QDVFHQÚZbQLHSHZQRĂFLFRZ\GDU]\VLÚ]DFKZLOÚļF]\]RVWDQLHVLÚGRFHQLRQ\PF]\RGU]XFRQ\P&RNROZLHNVLÚG]LHMHMD]DZV]HGDMÚ]VLHELH SURFHQWLbVWDUDPVLÚEUQÈÊXSDUFLHGRFHOXMDNLVRELHREUDïHPF]\OL ]DZV]HSR]Z\FLÚVWZR 3URV]ÚRSRZLHG]LHÊRVZRMHMZL]MLķIU\]XU\SU]\V]ïRĂFLĵ" A.S.: 7UXGQRRGSRZLHG]LHÊQDWRS\WDQLH0RGDFRFKZLOÚVLÚ]PLHQLD DOHWDNQDSUDZGÚWRP\ļIU\]MHU]\NUHXMHP\WUHQG\ZSï\ZDP\QDWR FRQDVLNOLHQFLQRV]ÈQDJïRZDFK2QLVÈQDV]ÈZL]\WöZNÈLWRGODQLFK VLÚUR]ZLMDP\-DQDMEDUG]LHMOXELÚNUöWNLHVWU]\ĝHQLDD]DNDĝG\PUD]HPJG\]DELHUDPVLÚ]DWZRU]HQLHVW\OL]DFMLZ\ELHUDPMHGHQDVSHNW NWöU\FKFÚSRGNUHĂOLÊ-HĂOLFLÚFLHMHVWRGZDĝQHLQLHWX]LQNRZHVWDUDP VLÚSU]HïDPDÊMHNODV\F]Q\PNRORUHP.LHG\MHGQDNNRORU\]DFMDMHVWRGZDĝQDĂFLQDPNODV\F]QLH7DNWHĝ]URELïHPZPRMHMSUDF\NRQNXUVRZHM 'ODPQLHMHVWWRSRïÈF]HQLHF]HJRĂķSRMHFKDQHJRĵ]NODV\NÈ7DNLHVW\OL]DFMH]DZV]HSU]\FLÈJQÈZ]URNLEÚGÈQDWRSLH &RE\ïRLQVSLUDFMÈGRVWZRU]HQLDNRQNXUVRZHMVW\OL]DFML" A.S.:,QVSLUDFMHGRPRLFKSUDFF]HUSLÚ]GZöFKěUöGHïļVÈWRNROHNFMH 6DVVRRQ RUD] $OOLORQ &]ÚVWR WHĝ ZSODWDP HOHPHQW\ ] PDQJL ļ MDSRñVNLFKNRPLNVöZ ZV]F]HJöOQRĂFLNRORU\ZïRVöZ 7REDUG]RIDMQHSRïÈF]HQLHWU]HFKUöĝQ\FKĂZLDWöZNWöUHGDMHQLHWX]LQNRZHHIHNW\

)RWR.DPLOD.DUSLñVND

166

&]\ SRGF]DV SU]\JRWRZDñ GR NRQNXUVX PöJï 3DQ OLF]\Ê QD ZVSDUFLHLSRPRF]HVSRïX]bNWöU\P SUDFXMH 3DQ QD FR G]LHñ ZbVDORQLH" A.S.: 2F]\ZLĂFLH1DV]DHNLSD: 6 7HDP 3R]QDñ 2VWURZVND ]DZV]H VLÚZVSLHUDZNDĝGHMV\WXDFML'RSLQJXMHP\ VLHELH QDZ]DMHP JG\ ELHU]HP\XG]LDïZMDNLFKĂNRQNXUVDFK 'XĝR UR]PDZLDP\ L NRQVXOWXMHP\ PLÚG]\ VREÈ DOH UöZQLHĝ

PRĝHP\OLF]\ÊQDQDV]\FKV]HIöZNWöU]\VÈGODQDVDXWRU\WHWDPL UöĝQH VSUDZ\ QDZHW Z FRG]LHQQHM SUDF\ 0RMÈ XOXELHQLFÈ MHVW 'RURWND RQD]DZV]HSRZLHFRP\ĂOLSRVWDZLGRSLRQXMHĂOLWU]HEDDOHSU]HGH ZV]\VWNLP SURIHVMRQDOQLH SRPRĝH SR]GUDZLDP MÈ VHUGHF]QLH 7DNĝH ]bPRMÈSU]\MDFLöïNÈ.DUROLQÈ NWöUÈQDPöZLïHPGRWHJRNRQNXUVXLNWöUDZ\JUDïDZNDWHJRULLķ3HUIHFW&RORXUĵ EDUG]RGXĝRNRQVXOWRZDOLĂP\ FRLMDNEÚG]LHP\URELÊSU]\JRWRZXMÈFSUDFHNRQNXUVRZH.DUROLQDMHVW ĂZLHWQDZNRORU\]DFMDFKMDEDUG]LHMRGQDMGXMÚVLÚZDZDQJDUGRZ\FK FLÚFLDFK ']LÚNL WHPX MHVWHĂP\ ]JUDQ\P GXHWHP GRSHïQLDP\ VLÚ L ]DZV]HGRJDGXMHP\ :ROL3DQWZRU]\ÊIU\]XU\FRG]LHQQHXĝ\WNRZHF]\UDF]HMDUW\VW\F]QHQDSRWU]HE\VKRZDOERNROHNFML" A.S.: 8ZLHOELDPWRLWR.DĝGDSUDFDMHVWLQQDFRSR]ZDODPLQDFLÈJï\ UR]ZöM']LÚNLWHPXPRJÚZ\F]DURZDÊNUHDW\ZQHNRORU\]DFMHLVWU]\ĝHQLD]DNDĝG\PUD]HPQRZHZ\MÈWNRZH &R 3DQD ]GDQLHP MHVW V]F]HJöOQLH FLHNDZH Z WUHQGDFK DNWXDOQLH RERZLÈ]XMÈF\FKZHIU\]MHUVWZLH" A.S.: 2EHFQLHGÈĝ\P\NXQDWXUDOQRĂFL=UHV]WÈNDĝG\FKFHE\ÊSRSURVWX SLÚNQ\L]DGEDQ\:ïDĂQLHWRFKFÚGDZDÊOXG]LRPQDFRG]LHñZPRMHM SUDF\.DĝG\WHUPLQ75(1'<UR]SDWUXMHQDVZöMVSRVöE'ODPQLHFRĂ MHVW WUHQG\ ZWHG\ JG\ NRORU\]DFMD MHVW Z\NRQDQD SUDZLGïRZR RGSRZLHGQLRGREUDQDGRW\SXXURG\ZïRV\SRVWU]\ĝHQLXVDPHVLÚXNïDGDMÈ DIU\]XUDSDVXMHGRNV]WDïWXWZDU]\ .LHG\ P\ĂOL 3DQ R VZRMHM ]DZRGRZHM SU]\V]ïRĂFL FR SU]\FKRG]L 3DQXGRJïRZ\" A.S.: 3U]\V]ïRĂÊ XïRĝ\ VLÚ VDPD .RFKDP WR FR URELÚZLÚFQDSHZQR EÚGÚQDGDOV]HGïWÈGURJÈE\E\ÊFRUD]OHSV]\PZW\PFRURELÚ.WR ZLHPRĝHZSU]\V]ïRĂFLNWRĂEÚG]LHFKFLDïZ]RURZDÊVLÚQDPQLHWDN MDN MD WHUD] ELRUÚ SU]\NïDG ] PRLFK V]HIöZ 0RĝH EÚGÚ PöJï SU]HND]\ZDÊ NRPXĂ VZRMÈ ZLHG]Ú" &]DV SRNDĝH -HVWHP RVREÈ NWöUD ĝ\MH ]b GQLD QD G]LHñ L QLH SODQXMH SU]\V]ïRĂFL =DPLDVW ]D GXĝR SODQRZDÊ OHSLHMPLHÊMDNLĂFHOGRNWöUHJRPRĝQDGÈĝ\Ê &RMHVWGOD3DQDQDMEDUG]LHMFHQQHZ]DZRG]LHIU\]MHUD"&RVSUDZLDĝHWRZïDĂQLHIU\]MHUVWZRMHVW3DQDSDVMÈ" A.S.: 1DMFHQQLHMV]HMHVWWRĝHPDPQLHRJUDQLF]RQHPRĝOLZRĂFL0RJÚ SUDFRZDÊZVDORQLHSU]\SRND]DFKSU]\VHVMDFKWZRU]\ÊNROHNFMHFLÈJOHVLÚUR]ZLMDÊXF]\ÊLQQ\FKGDZDÊV]F]ÚĂFLHNOLHQWNRPRUD]NOLHQWRP SR]QDZDÊ QRZ\FK FLHNDZ\FK OXG]L D SU]\ W\P ZV]\VWNLP GREU]H VLÚ EDZLÊLF]HUSDÊ]WHJRNRU]\ĂFL &]\ ]QDMGXMH 3DQ F]DV QD ]DLQWHUHVRZDQLD SR]D]DZRGRZH" =GDMH VLÚĝHRSUöF]IU\]MHUVWZDSDVMRQXMH3DQDPX]\ND" A.S.: 2F]\ZLĂFLHĝHWDN&Dï\F]DVĂSLHZDPļWRPRMDSLHUZV]DPLïRĂÊ 0X]\NDMHVW]PLïRĂFLDIU\]MHUVWZR]SDVMLļWRPRMHPRWWRĝ\FLRZH 7HUD] SR GïXĝV]HM SU]HUZLH ]DF]ÈïHP ]QöZ XF]\Ê VLÚ ĂSLHZX &LÈJOH Z\VWÚSXMÚ Z MDNLFKĂ SURJUDPDFK WY ĂSLHZDP QD NDUDRNH Z NOXEDFK QDNRQFHUWDFKLLQQ\FKLPSUH]DFK:\VWDUF]\GREUDRUJDQL]DFMDF]DVX DZV]\VWNRGDVLÚSRïÈF]\Ê.WRZLHPRĝH]DURN0RQWLEHOORZïDĂQLH PQLH]DSURVLMDNRJZLD]GÚZLHF]RUXQDEDQNLHFLH ĂPLHFK 


WOLNOŚĆ EKSPRESJI TO WIĘCEJ NIŻ EFEKT KOŃCOWY – TO POCZĄTEK

Produkt dostępny w sieci sklepów

oraz Salonach S l h Partnerskich P k h Montibello. M b ll

www.montibello.pl


wydarzenia 31 marca 2019

Davines Vibe Show Celebrujemy 10 lat Davines w Polsce! Przygotuj siÄ&#x2122; na niespotykanÄ&#x2026; dawkÄ&#x2122; fryzjerskich wraĹźeĹ&#x201E;! To ostatnia szansa, Ĺźeby zgĹ&#x201A;osiÄ&#x2021; chÄ&#x2122;Ä&#x2021; udziaĹ&#x201A;u w pokazach polskich i zagranicznych gwiazd fryzjerskich zwiÄ&#x2026;zanych z markÄ&#x2026; Davines. )RWR'DYLQHV

Angelo SeminaraÄźMHGHQ]QDMOHSV]\FKIU\]MHUĂśZQDÄ&#x201A;ZLHFLH'\UHNWRUDUW\VW\F]Q\'DYLQHVPLĂ&#x161;G]\QDURGRZDJZLD]GD IU\]MHUVWZDLNURWQ\ODXUHDWQDJURG\ġ%ULWLVK+DLUGUHVVHURI WKH<HDUÄľ.ROHNFMHNWĂśUH:DP]DSUH]HQWXMHZ\]QDF]Ă&#x2C6;WUHQG\QDGFKRG]Ă&#x2C6;FHJRVH]RQX

Allilon â&#x20AC;&#x201C; twĂłrcy jednej z najlepszych fryzjerskich akademii edukaF\MQ\FK QD Ä&#x201A;ZLHFLH =HVSÜï ] /RQG\QX ]DFKZ\FL :DV SHUIHNF\MQĂ&#x2C6; WHFKQLNĂ&#x2C6; VWU]\Ä?HQLD RUD] NUHDW\ZQRÄ&#x201A;FLĂ&#x2C6;ZWZRU]HQLXIU\]XU

168


0DULMD%RURMHYLรŠVSHFMDOLVWNDSU]HGNWรถUรˆNRORUQLHPDฤDGQ\FKWDMHPQLF,QWHUQDWLRQDO0DVWHU7UDLQHUOLGHUNDPLรšG]\QDURGRZHJR]HVSRรฏXNRORU\VWรถZ'DYLQHVQDVFHQLHUD]HP ] SROVNLPL $PEDVDGRUDPL .RORUX SU]HGVWDZL QDMQRZV]H NLHUXQNLNRORU\]DFML

5DIDรฏ 3RWRPVNL MHGHQ ] QDMOHSV]\FK IU\]MHUรถZ Z 3ROVFH NUHDWRU QLH]DSRPQLDQ\FK IU\]MHUVNLFKVW\OL]DFML6SHFMDOQLH SRGF]DV9LEH6KRZRGEรšG]LHVLรšSUHPLHUDQDMQRZV]HM NROHNFMLฤผฤท6HOฤŸHฤต

=HVSรถรฏ SROVNLFK 7UHQHUรถZ 'DYLQHV ]DLQVSLUXMH &Lรš IU\]MHUVNLPLNUHDFMDPLRGNODV\NLSRQLF]\PQLHVNUรšSRZDQHNUHDW\ZQHIRUP\]DFKรšFLGRV]XNDQLDQLHRF]\ZLVW\FKLQVSLUDFMLLSRNDฤHMDNNUHDW\ZQLHLQWHUSUHWRZDรŠ MHZNRORUDFKLNV]WDรฏWDFK

Reni Jusis 7R EรšG]LH ZLHF]รถU SHรฏHQ IU\]MHUVNLFK ZUDฤHรฑ 8ฤ‚ZLHWQL JR NRQFHUW 5HQL -XVLV SU]\JRWRZDQ\ VSHFMDOQLHQD9LEH6KRZ$UW\VWNDZ\NRQDSU]HERMH]HVZRMHJRUHSHUWXDUX

0LHMVFHSRND]รถZ +RWHO:DUV]DZLDQND6HURFN =DUH]HUZXMELOHWMXฤG]Lฤ‚QDZZZYLEHVKRZSO Foto: Maล‚gorzata Popinigis

169


prezentacje

EcoLovers ratujÄ&#x2026; ZiemiÄ&#x2122; Nie ma planety B, na ktĂłrÄ&#x2026; moglibyĹ&#x203A;my siÄ&#x2122; przenieĹ&#x203A;Ä&#x2021;. Musimy zadbaÄ&#x2021; o naszÄ&#x2026; ZiemiÄ&#x2122;. I musimy zrobiÄ&#x2021; to teraz. Od czego zaczÄ&#x2026;Ä&#x2021;? NajĹ&#x201A;atwiej od swojego otoczenia. Opakowania po produktach kosmetykĂłw uĹźywanych w salonach fryzjerskich moĹźna ponownie wykorzystaÄ&#x2021;, a ilu stylistĂłw, tyle pomysĹ&#x201A;Ăłw, jak to zrobiÄ&#x2021;. Sustainable Beauty, wyĹ&#x201A;Ä&#x2026;czny dystrybutor marki Davines w Polsce, zaprosiĹ&#x201A; swojÄ&#x2026; spoĹ&#x201A;ecznoĹ&#x203A;Ä&#x2021; do zabawy â&#x20AC;&#x201C; konkursu EcoLovers, ktĂłremu przyĹ&#x203A;wiecaĹ&#x201A;a jedna myĹ&#x203A;l: â&#x20AC;&#x17E;DaÄ&#x2021; drugie Ĺźycie opakowaniom produktĂłwâ&#x20AC;?. JesteĹ&#x203A;cie ciekawi, jak moĹźna kreatywnie wykorzystaÄ&#x2021; pudeĹ&#x201A;ko po farbie albo odĹźywce? Zobaczcie wyróşnione pomysĹ&#x201A;y. Magazyn â&#x20AC;&#x17E;Fale Loki Kokiâ&#x20AC;? objÄ&#x2026;Ĺ&#x201A; konkurs patronatem medialnym.

Zdobywca 1. miejsca: EkoZegar .LHG\SRMDZLĂŻVLĂ&#x161;NRQNXUV'DYLQHV(FR/RYHUVSRP\VĂŻQDURG]LĂŻVLĂ&#x161;Z]DVDG]LHVDP2GSRF]Ă&#x2C6;WNXZLHG]LDĂŻHPÄ?HFKFĂ&#x161;VWZRU]\Ă&#x160;FRÄ&#x201A;FRQLHW\ONREĂ&#x161;G]LHR]GREĂ&#x2C6;DOHUĂśZQLHÄ?EĂ&#x161;G]LHSHĂŻQLĂ&#x160;ZDÄ?QĂ&#x2C6;IXQNFMĂ&#x161; ZQDV]\PVDORQLH7DNRWRSRZVWDĂŻ]HJDU'RMHJREXGRZ\Z\NRU]\VWDĂŻHPNDUWRQRZHRSDNRZDQLD SRIDUEDFK0DVNZLWK9LEUDFKURP]DÄ&#x201A;NZLDW\SRVDG]RQHZSXGHĂŻNDFKSRRGÄ?\ZNDFK(VVHQWLDO+DLUFDUHR]QDF]DMĂ&#x2C6;JRG]LQ\3URVWDDOHHIHNWRZQDEXGRZOD]DFKZ\FDQDV]\FK.OLHQWĂśZLSREXG]DLFK NUHDW\ZQRÄ&#x201A;Ă&#x160;NWĂśUĂ&#x2C6;Z\NRU]\VWXMĂ&#x2C6;ZHZĂŻDVQ\FKGRPDFK=RJURPQĂ&#x2C6;SDVMĂ&#x2C6;SU]HND]XMHP\LPZLHG]Ă&#x161; QDWHPDWHNRORJLLLFDĂŻHJRSURFHVXSRZVWDZDQLDNRVPHW\NĂśZLFKLQDV]HMXOXELRQHMPDUNL'DYLQHV &LHV]\P\VLĂ&#x161;Ä?HG]LĂ&#x161;NLWDNLPDNFMRPMDNWDSRZLĂ&#x161;NV]DVLĂ&#x161;JUXSD(FR/RYHUVĂśZ Karol Mistczyk )XURUD3UDFRZQLD)U\]XU3R]QDĂą

170


:\UรถฤQLHQL(FR/RYHUV Obraz w 3D 2EUD]]OLWHUNรˆ'MDN'DYLQHV ]RVWDรฏZ\NRQDQ\SU]H]%DUEDUรš5D]RZVNรˆ]ฤŸUP\3HUIHFW*URXS]VDORQXฤท3DQHZQLFNDฤตฤผ.OLQLND=GURZLDL8URG\GOD:\PDJDMรˆF\FKZ.DWRZLFDFK3RZVWDรฏRQ ]RSDNRZDรฑSRIDUEDFK0DVNZLWK9LEUDFKURPRG'DYLQHVDbFDรฏHM UHDOL]DFML SU]\ฤ‚ZLHFDรฏD P\ฤ‚O DE\ Z\NRU]\VWDรŠ JR MDNR R]GREรš ฤ‚FLDQ\ Z QDV]\P QRZRF]HVQ\P PRGHUQLVW\F]Q\P VDORQLH =DUรถZQRVDPREUD]MDNLFDรฏDฤŸOR]RฤŸDPDUNL'DYLQHV]bNWรถUรˆ ZVSรถรฏSUDFXMHP\MXฤODWVรˆVSรถMQH]ZL]HUXQNLHPLFKDUDNWHUHP QDV]HMฤŸUP\LVWQLHMรˆFHMQDU\QNXRGSRQDGODW %DUEDUD6]DIDUF]\N0DรฑNRZVND Perfect Group, Katowice

.DUPQLNLGODSWDNรถZ .DฤGHMMHVLHQLL]LP\QDG]LHG]LรฑFXNDPLHQLF\SRMDZLDVLรšPQรถVWZR SWDNรถZ SRV]XNXMรˆF\FK SRฤ\ZLHQLD VWรˆG SRP\Vรฏ DE\ ]H ]Xฤ\W\FK RSDNRZDรฑ SR SURGXNWDFK 'DYLQHV Z\NRQDรŠ GOD QLFK NDUPQLNL 3URVWRWDLV]\ENRฤ‚รŠZ\NRQDQLDSU]\Xฤ\FLXQDU]รšG]L]QDMGXMรˆF\FK VLรšZNDฤG\PGRPXSRND]XMHฤHNDฤG\]QDVMHVWZVWDQLHZ\NRQDรŠFRฤ‚SRฤ\WHF]QHJR]SR]RUQLHEH]Xฤ\WHF]Q\FKMXฤRSDNRZDรฑ ']LรšNLUHJXODUQHPXX]XSHรฏQLDQLXNDUPQLNรถZFLHV]\P\VLรšZLGRNLHPSWDNรถZLSRPDJDP\LPSU]HWUZDรŠWUXGQ\GODQLFKRNUHV Patryk Bartkowiak 2IฤŸF\QD:DUV]WDW)U\]MHUVNL3R]QDรฑ

7UรถMZ\PLDURZDLQVWDODFMDฤ‚FLHQQD 1D GรฏXJR SU]HG W\P MDN RJรฏRV]RQR NRQNXUV (FR/RYHUV SRMDZLรฏ VLรšฤฎRGSDGDMรˆF\W\QNฤผWRGDรฏRPLGRP\ฤ‚OHQLDฤHQDV]LQGXVWULDOQ\ PXU QLH FKFH SU]\MรˆรŠ NROHMQHM ZDUVWZ\ V]WXF]QHJR W\QNX 2Q FKFHRGG\FKDรŠ$UR]P\ฤ‚ODQLRPW\PWRZDU]\V]\รฏRSRU]รˆGNRZDQLH IDUEฤŸUP\'DYLQHV:WHG\ZรฏDฤ‚QLH]DPLDVWNU]\NQรˆรŠMDNฤHV\PEROLF]QHGODSRNROHรฑZ\QDOD]FรถZฤท(XUHNDฤตSRP\ฤ‚ODรฏDPฤท0$6.ฤต :WHQVSRVรถEZP\ฤ‚OLGHLฤทSRWU]HEDMHVWPDWNรˆZ\QDOD]NรถZฤตSRZVWDรฏD IDQWDVW\F]QD ฤ‚FLDQD Z QDV]HM SUDFRZQL 1DVL NOLHQFL RJOรˆGDMรˆ Mรˆ ] ZLHONLP ]DFLHNDZLHQLHP GRS\WXMรˆF QLH W\ONR R SRP\Vรฏ DOHWHฤRWRVNรˆGPDP\WDNLHSLรšNQHQLHVSRW\NDQHRSDNRZDQLD NWรถU\PPRฤQDGDรŠQRZHฤทฤ\FLHฤต3R]DW\PMHVWWRSURMHNWNWรถU\VLรš WZRU]\JG\ฤZGDOV]\PFLรˆJXGRNOHMDP\NROHMQHSXGHรฏND 8ZDฤDPฤHSRP\VรฏฤŸUP\'DYLQHVQDQLHWX]LQNRZHRSDNRZDQLD MHVWJHQLDOQ\3REXG]DMรˆZ\REUDฤ›QLรšJG\W\ONRVLรšQDQLHVSRMU]\ Honorata Nabzdyjak 3XUD/LQHD+DLU/HV]QR

'DYLQHVWRZรฏRVNDPDUNDSURIHVMRQDOQ\FKIU\]MHUVNLFKNRVPHW\NรถZGRSLHOรšJQDFMLVW\OL]DFMLLNRORU\]DFMLZรฏRVรถZSRZVWDMรˆF\FKQDED]LHQDWXUDOQ\FK VNรฏDGQLNรถZ 0DUND UHDOL]XMH ZDUWRฤ‚FL ]UรถZQRZDฤRQHJR UR]ZRMX ']LDรฏD PLQ QD U]HF] ]DFKRZDQLD ELRUรถฤQRURGQRฤ‚FL JDWXQNรถZ URฤ‚OLQ NRU]\VWD Zb]RGQDZLDOQ\FKฤ›UรถGHรฏHQHUJLLDWDNฤHXF]HVWQLF]\ZSURMHNFLH=HUR,PSDFW/LIH*DWHNWรถU\]DNรฏDGDSURGXNFMรšNRVPHW\NรถZRUD]LFKRSDNRZDรฑSU]\PLQLPDOQ\PZSรฏ\ZLHQDฤ‚URGRZLVNR )LUPDSU]\NรฏDGDRJURPQรˆZDJรšGRLQWHJURZDQLDVSRรฏHF]QRฤ‚FLIU\]MHUรถZZRNรถรฏLGHLฤท]UรถZQRZDฤRQHJRSLรšNQDฤต]JRGQLH]NWรถUรˆOLF]\VLรšQLHW\ONR SLรšNQR]HZQรšWU]QHDOHWDNฤHZHZQรšWU]QH'ODWHJRWHฤ'DYLQHV]DSUDV]DIU\]MHUรถZGRZVSรถOQ\FKDNFMLPDMรˆF\FKQDFHOXXZUDฤOLZLHQLHQDSRWU]HE\ LQQ\FKRUD]ฤ‚URGRZLVNDQDWXUDOQHJR)U\]MHU]\ZVSรถรฏSUDFXMรˆF\]PDUNรˆZ3ROVFHMDNRSLHUZVLQDฤ‚ZLHFLH]UHDOL]RZDOLSURMHNWฤท%รˆGฤ›QDMOHSV]\GODฤ‚ZLDWDฤตZUDPDFKNWรถUHJRLFKNOLHQFL]JรฏDV]DOLSRP\Vรฏ\MDNSRPรถFSRWU]HEXMรˆF\PZVZRLPRWRF]HQLX:VXPLHQDSรฏ\QรšรฏRLFKD]RVWDรฏ\Z\EUDQH GRUHDOL]DFML6W\OLฤ‚FLZVSรถรฏSUDFXMรˆF\]PDUNรˆ'DYLQHVZ3ROVFH]DVDG]LOLWDNฤHGU]HZZUDPDFKDNFMLฤท']LHรฑ=UรถZQRZDฤRQHJR3LรšNQDฤต

171


wydarzenia

II edycja Hair Code by Intensis Mistrzowie na scenie, ล›wiatowy poziom, niezapomniane wraลผenia!

Fryzjerski show roku, czyli pokaz Akademii Prosalon Professional oraz WS Academy โ€“ Hair Code by Intensis, juลผ za nami. Na scenie warszawskiego teatru Sabat w dniu 25 listopada 2018 fryzjerzy z caล‚ej Polski mieli okazjฤ™ podziwiaฤ‡ mistrzรณw Akademii Prosalon Professional oraz WS Academy. 3RND]E\รฏZDฤQ\PLZ\F]HNLZDQ\PZ\GDU]HQLHPGODEUDQฤ\IU\]MHUVNLHM1D]DSURV]HQLH$NDGHPLL3URVDORQ3URIHVVLRQDOQDMOHSVLVW\OLฤ‚FL IU\]XU-DFHN'HUGRรฑ,JD.Xฤ›QLNRUD]0DULQD=D\NRYVND\D]DSUH]HQWRZDOLVZรถMWDOHQWNUHDW\ZQRฤ‚รŠSURIHVMRQDOL]PLZLHG]รšPHU\WRU\F]Qรˆ 3XEOLF]QRฤ‚รŠ UHDJRZDรฏD HQWX]MDVW\F]QLH 3RGF]DV SRND]X SUH]HQWRZDQR QRZRF]HVQH WHFKQLNLGDPVNLHJRLPรšVNLHJRVWU]\ฤHQLDRUD] XSLรšรŠ]JRGQH]QDMQRZV]\PLWUHQGDPL0RฤQDE\รฏRSRG]LZLDรŠUรถZQLHฤ]DELHJNRORU\]DFML ZรฏRVรถZ Z\NRQDQ\ SURIHVMRQDOQรˆ OLQLรˆ ,QWHQVLV ] RIHUW\ 3URVDORQ 3URIHVVLRQDO ฤŸUP\ &KDQWDO

SR]QDรŠMDNRSUDZG]LZLSDVMRQDFLLDUW\ฤ‚FLV]WXNLIU\]MHUVNLHM=HVSรถรฏ:6 $FDGHP\SRGNUHฤ‚OLรฏGREUรˆLRZRFQรˆZVSรถรฏSUDFรš]PDUNรˆ&KDQWDORUD] GRFHQLรฏMDNRฤ‚รŠSURGXNWรถZ3URVDORQ3URIHVVLRQDOPLQFKZDOรˆFZ\VRNรˆVNXWHF]QRฤ‚รŠSURGXNWรถZRUD]GRVNRQDรฏHUR]SR]QDQLHSRWU]HEU\QNX

3URGXNW\ 3URVDORQ 3URIHVVLRQDO ]QDQH Vรˆ VDORQRP IU\]MHUVNLP ]DUรถZQR Z 3ROVFH MDN L ]D JUDQLFรˆ L Vรˆ FHQLRQH ]D Z\MรˆWNRZรˆ VNXWHF]QRฤ‚รŠERJDW\DVRUW\PHQWRUD]Z\VRNรˆMDNRฤ‚รŠ :NXOXDUDFKGDรฏRVLรšVรฏ\V]HรŠSR]\W\ZQHRSLQLHQDWHPDWSRND]XNWรถU\ GODIU\]MHUรถZE\รฏQLHW\ONRPRฤOLZRฤ‚FLรˆSR]QDQLDQDMQRZV]\FKWUHQGรถZ Z Z\GDQLX SUDZG]LZ\FK PLVWU]รถZ DOH UรถZQLHฤ GDรฏ LP LQVSLUDFMH GR UR]ZLMDQLDVZRLFKWDOHQWรถZ : GUXJLHM F]รšฤ‚FL SRND]X QD VFHQLH ]DJRฤ‚FLรฏ ]HVSรถรฏ :6 $FDGHP\ F]\OL$QGU]HM:LHU]ELFNLL7RPDV]6FKPLGWZUD]]0DUOHQรˆ*U]Hฤ‚QLN (U\NLHP +RIIPDQHP $GULDQHP 6NRSLรฑVNLP .DUROHP %UDQG\VHP Lb .DVLรˆ .RZDOVNรˆ 7HDP :6 $FDGHP\ ]DSUH]HQWRZDรฏ VSHNWDNXODUQH PHWDPRUIR]\NWรถUH]DFKZ\FLรฏ\ZV]\VWNLFKWรฏXPQLHSU]\E\รฏ\FKJRฤ‚FL 3DQRZLH$QGU]HM:LHU]ELFNLL7RPDV]6FKPLGWSRUD]NROHMQ\GDOLVLรš

)RWR3URVDORQ

172

:\GDU]HQLHRGELรฏRVLรšV]HURNLPHFKHPZฤ‚UรถGIU\]MHUรถZL]HEUDรฏRSR]\W\ZQHUHFHQ]MH=RVWDรฏRREMรšWHSDWURQDWHPZV]\VWNLFKOLF]รˆF\FKVLรš ZEUDQฤ\W\WXรฏรถZSUDVRZ\FK]ฤท)DOH/RNL.RNLฤตQDF]HOH1DXZDJรš ]DVรฏXJXMรˆSUHF\]\MQH]DSODQRZDQLHFDรฏRฤ‚FLLPSUH]\Z\VRNDIUHNZHQFMDF]\LGHDOQLHGREUDQDRSUDZD PX]\F]QD ']LรšNL W\P HOHPHQWRP +DLU &RGH PRฤQD X]QDรŠ ]D MHGQR ] QDMOHSV]\FK Z\GDU]Hรฑ GHG\NRZDQ\FKEUDQฤ\IU\]MHUVNLHMNWรถUHRGE\รฏ\VLรšZRVWDWQLFKPLHVLรˆFDFK www.prosalon.eu Facebook: @prosalon.professional Instagram: @prosalon_professional


MultiBrush

,QQRZDFMDZQDMZ\úV]HMMDNRÄ&#x201E;FL ,QQRZDFMDZQ

Jeden uchwyt. Kilka korpusów. 1LH 1LH]OLF]RQHPRúOLZRÄ&#x201E;FL

Â&#x2021;=DZLÄ&#x201A;ZÃ&#x153;RV\QDV]F]RWNÄ&#x2020;SR]RVWDZQDQLFK VDPNRUSXVDE\X]\VNDÄ&#x20AC;HIHNWREMÄ&#x2020;WRÄ&#x201E;FL ORNyZF]\IDO Â&#x2021;1LHZ\ELHUDMPLÄ&#x2020;G]\V]F]RWNþDÂ&#x;ZDÃ&#x153;NDPL Â¥Z\ELHU]0XOWL%UXVK Â&#x2021;=DSRPQLMRZDÃ&#x153;NDFKLNOLSVDFK Â¥MHVW0XOWL%UXVK Â&#x2021;2SDWHQWRZDQ\SHUIHNF\MQ\V\VWHPÃ&#x153;þF]HQLD

Produkty dostÄ&#x2122;pne w sklepach

KWWSVZZZIDFHERRNFRP2OLYLD*DUGHQ3ROVND


wydarzenia

RefectoCil na 39. Kongresie i Targach LNE oraz LOOK i beautyVISION 2019 Zapraszamy do odwiedzenia stoisk RefectoCil na najważniejszych wydarzeniach branżowych, które odbędą się już niebawem! Eventy stanowią doskonałą okazję do zakupów, zapoznania się z nowinkami oraz uczestnictwa w szkoleniach.

7\G]LHñWHPXE\OLĂP\]3DñVWZHPQD7DUJDFKNRVPHW\F]Q\FK%HDXW\)RUXPU']LÚNXMHP\]D:DV]ÈREHFQRĂÊL]DLQWHUHVRZDQLH .RU]\VWDMÈF]RND]MLSUDJQLHP\]DSURVLÊGRZ]LÚFLDXG]LDïXZQDGFKRG]ÈF\FKHG\FMDFKWDUJöZNRVPHW\F]Q\FKRUD]IU\]MHUVNLFKNWöUH RGEÚGÈVLÚMXĝ ľļUZ.UDNRZLHļ.RQJUHVL7DUJL/1( ľ ļNZLHWQLDUZ3R]QDQLXļ7DUJLIU\]MHUVNLHLNRVPHW\F]QH /22.LEHDXW\9,6,21

7DUJLIU\]MHUVNRNRVPHW\F]QH]NROHLWRHYHQWQDNWöU\PSRMDZLDP\ VLÚF\NOLF]QLHRGZLHOXODW

8ELHJïDOLVWRSDGRZDHG\FMD/1(NWöUDRGE\ïDVLÚļU SU]\FLÈJQÚïDUHNRUGRZÈOLF]EÚRGZLHG]DMÈF\FK5HIHFWR&LOPLDïSU]\MHPQRĂÊ ]DGHELXWRZDÊ QD Z\GDU]HQLX MDNR Z\VWDZFD SUH]HQWXMÈF V]HUHJQRZRĂFL]]DNUHVXVW\OL]DFMLRUD]SLHOÚJQDFMLEUZLLU]ÚV

:LÚFHM LQIRUPDFML R Z\GDU]HQLDFK RUD] SURGXNWDFK ]QDMG]LHFLH QD ZZZUHIHFWRFLOSOOXE)%#5HIHFWRFLO3ROVND

.RFKDQL :DV]D REHFQRĂÊ SRGF]DV NRQJUHVRZ\FK VSRWNDñ MHVW GOD QDV ]DZV]H ZLHONÈ PRW\ZDFMÈ GR G]LDïDQLD ']LÚNXMHP\ ]D SR]\W\ZQÈHQHUJLÚLSU]HPLïÈDWPRVIHUÚ=SU]\MHPQRĂFLÈVSRWNDP\VLÚ ]b 3DñVWZHP SRQRZQLH RUD] XG]LHOLP\ Z\F]HUSXMÈF\FK RGSRZLHG]L QDZV]\VWNLHQXUWXMÈFH:DVS\WDQLD

2ğFMDOQ\SDUWQHUPDUNLZ3ROVFH 3+3URJUHVV:U]HĂQLD XO:URFïDZVNDļ:U]HĂQLDWHO ZZZSURJUHVVZU]HVQLDSO )%#3URJUHVV:U]HVQLD

)RWR3URJUHVV:U]HĂQLD

174


www.falelokikoki.pl


wydarzenia Rajskie ptaki i ring barberski

LOOK i beautyVISION 2019 W dniach 6โ€“7 kwietnia zapraszamy Paล„stwa do odwiedzenia Miฤ™dzynarodowych Targรณw Poznaล„skich, ktรณre za sprawฤ… Forum Fryzjerstwa LOOK i Forum Kosmetyki beautyVISION stanฤ… siฤ™ piฤ™knฤ… stolicฤ… Polski. To niezwykle barwne wydarzenie dedykowane profesjonalistom zgroPDG]L QDMZLรšNV]H L QDMEDUG]LHM ]QDQH ฤŸUP\ IU\]MHUVNLH L NRVPHW\F]QH ]bUรถฤQ\FKVWURQฤ‚ZLDWDNWรถUH]DLQVSLUXMรˆQDMQRZV]\PLWUHQGDPLLbSURGXNWRZ\PL SHUHรฏNDPL :ฤ‚UรถG LFK RIHUW\ ]QDMGรˆ VLรš SUHSDUDW\ GR ZรฏRVรถZWDNLHMDNIDUE\V]DPSRQ\ODNLHU\RGฤ\ZNLSURGXNW\GRSLHOรšJQDFMLZรˆVรถZLEURG\Z\SRVDฤHQLHVDORQรถZIU\]MHUVNLFKRG]LHฤRFKURQQD V]F]RWNLVXV]DUNLQRฤ\F]NLGRGDWNLGRXNรฏDGDQLDZรฏRVรถZLbW\VLรˆFHLQQ\FKSURGXNWรถZQLH]EรšGQ\FKZSUDF\VW\OLVW\IU\]XU :DฤQ\PDVSHNWHPZ\GDU]HQLDMHVWPRฤOLZRฤ‚รŠWHVWRZDQLDSURGXNWรถZ ]REDF]HQLDSUDF\IU\]MHUรถZSRGF]DVzjawiskowych show na scenie JรฏรถZQHMRUD]PRฤOLZRฤ‚รŠZ]LรšFLDXG]LDรฏXZNRQNXUVDFK/22.LEHDXW\9LVLRQWRPQรถVWZRDWUDNFMLLSRP\VรฏรถZGODNUHDW\ZQ\FKJรฏรถZ1RPHQRPHQMHGQรˆ]WDNLFKSURSR]\FMLEรšG]LHNROHMQDHG\FMDNRQNXUVX V]WXNLIU\]MHUVNLHM KREATORZUDPDFKNWรถUHJRDPELWQL]GROQLLbDVSLUXMรˆF\GRQDMZ\ฤV]\FKWURIHรถZVW\OLฤ‚FLVSRWNDMรˆVLรšDE\Z\PLHQLรŠGRฤ‚ZLDGF]HQLDSRND]DรŠVZRMHXPLHMรšWQRฤ‚FLSR]QDรŠQRZHWHFKQLNLLbSRP\Vรฏ\DWDNฤH]REDF]\รŠFRฤ‚QRZHJRLRU\JLQDOQHJR.RQNXUVVWDZLD QDUR]ZรถMXF]HVWQLNรถZRUD]PRฤOLZRฤ‚รŠSRND]DQLDZLรšNV]HMSXEOLF]QRฤ‚FLLFKWDOHQWX.5($725MHVWGODVW\OLVWรถZVZRLVWรˆWUDPSROLQรˆNWรถUD SRPDJDZbRGQLHVLHQLX]DZRGRZHJRVXNFHVX:W\PURNXXF]HVWQLF\ ZV]\VWNLFK NRQNXUHQFML F]\OL $57 +$,5 1(: /22. L &5$=< .,'6 +$,5 ]PDJDรŠ VLรš EรšGรˆ ] W\P VDP\P WHPDWHP SU]HZRGQLP ฤท5DMVNL SWDNฤต.DฤGD]NRQNXUHQFMLZ\PDJDMHGQDNLQQHJRVSRVREX]DSUH]HQWRZDQLDWHMVW\OL]DFMLฤผ]REDF]\P\MDNXF]HVWQLF\VRELH]W\PSRUDG]รˆ 1DXZDJรš]DVรฏXJXMHUรถZQLHฤBARBER STREET, czyli aleja โ€žgolibroGรถZฤตJG]LHEรšG]LHPRฤQD]REDF]\รŠ]DUรถZQRQRZHMDNLWUDG\F\MQH OLQLHNRVPHW\NรถZDNFHVRULDQLH]EรšGQHGRXSUDZLDQLDIDFKXEDUEHUD RUD]GHVLJQHUVNLHZ\SRVDฤHQLHVDORQX3RVXNFHVLHPLHU]RQ\PGXฤ\P ]DLQWHUHVRZDQLHP ]ZLHG]DMรˆF\FK Z XELHJรฏ\P URNX SR UD] GUXJL QD WDUJDFK SRZVWDQLH +$,5 6&+22/ ฤผ RWZDUWD SU]HVWU]Hรฑ Z\NรฏDGรถZ Lb SUH]HQWDFML WHFKQLN VWU]\ฤHQLD L WUHQGรถZ ZH IU\]MHUVWZLH PรšVNLP NWรถUHMVรฏXFKDF]HPPRฤH]RVWDรŠNDฤG\XF]HVWQLN : SURJUDP )RUXP /22. QD VWDรฏH MXฤ ZSLVDรฏ\ VLรš 0,}'=<1$52'2:(27:$57(0,675=267:$32/6.,)5<=-(56.2.260(7<&=1( ฤท0$67(52)%($87<ฤตJG]LHRSUHVWLฤRZ\W\WXรฏZDOF]รˆ]DUรถZQRMXQLRU]\MDNLVHQLRU]\6XNFHVRGQLHVLRQ\ZW\PNRQNXUVLHNWรถUHJRRUJDQL]DWRUDPLVรˆ=ZLรˆ]HN5]HPLRVรฏD3ROVNLHJRRUD]:LHONRSROVND,]ED 5]HPLHฤ‚OQLF]DZ3R]QDQLXPRฤHVWDรŠVLรšNURNLHPQDGURG]HGR]DZRGRZHMNDULHU\:UDPDFKPLVWU]RVWZRGEรšGรˆVLรšF]WHU\NRQNXUHQFMH IU\]MHUVWZR GHG\NRZDQHMXQLRURPRUD]VHQLRURP PDNLMDฤSURIHVMRQDOQ\SU]HGรฏXฤDQLHL]DJรšV]F]DQLHZรฏRVรถZRUD]EDUEHULQJ 1RZRฤ‚FLรˆ EรšGรˆ 0,675=267:$ 32/6., : *2/(1,8 7:$5=< 1$ MOKRO NWรถU\FK LQLFMDWRUHP MHVW 5DIDรฏ /HZDQGRZVNL PLHV]NDMรˆF\ LbSURZDG]รˆF\RGODWVZรถM%DUEHUVKRSZ:LHONLHM%U\WDQLL:URNX ]RVWDรฏ PLVWU]HP 6]NRFML Z JROHQLX EU]\WZรˆ SRGF]DV SUHVWLฤRZHJR NRQNXUVXRUJDQL]RZDQHJRSU]H]%ULWLVK%DUEHU$VVRFLDWLRQ&HOHP0LVWU]RVWZ3ROVNLMHVWXKRQRURZDQLHQDMOHSV]\FK]QDMOHSV]\FKZV]WXFH ZรฏDGDQLD EU]\WZรˆ D W\P VDP\P Z\SURPRZDQLH QD QRZR XPLHMรšWQRฤ‚FL NWรถUรˆ QLHJG\ฤ‚ V]F]\FLรฏ\ VLรš QDMOHSV]H VDORQ\ Z NUDMX =DZRG\ EรšGรˆ PLDรฏ\ QLH]Z\Nรฏรˆ RSUDZรš 5\ZDOL]DFMD RGE\ZDรŠ VLรš EรšG]LH QD SUDZG]LZ\P ERNVHUVNLP ULQJX D PRฤH EDUG]LHM SUDZLGรฏRZR E\รฏRE\ SRZLHG]LHรŠZW\PSU]\SDGNXQDEDUEHUVNLPULQJX" 

176

2ND]MรˆGRQDXNLRGQDMOHSV]\FKPLVWU]รถZ]DZRGXEรšGรˆ]SHZQRฤ‚FLรˆ ]DPNQLรšWHV]NROHQLD/RRN /HDUQ3RGF]DVWDUJรถZRGEรšG]LHVLรšWDNฤH NRQIHUHQFMDGODQDXF]\FLHOLV]NรถรฏIU\]MHUVNLFK 2G GREUHJR IU\]MHUD Z\PDJDQH Vรˆ SU]HGH ZV]\VWNLP WHFKQLF]QH XPLHMรšWQRฤ‚FLIU\]MHUVNLHPDQXDOQHZ\REUDฤ›QLD]P\VรฏHVWHW\F]Q\MDN UรถZQLHฤZ\VRNDNXOWXUDRVRELVWDLXPLHMรšWQRฤ‚รŠVรฏXFKDQLD'REU\IU\]MHU PXVL ERZLHP VSUDZLรŠ E\ RVRE\ Z\FKRG]รˆFH ] VDORQX QLH W\ONR Z\JOรˆGDรฏ\ GREU]H DOH SU]HGH ZV]\VWNLP GREU]H VLรš F]Xรฏ\ Z QRZHM VW\OL]DFML1LHEH]]QDF]HQLDMHVWUรถZQLHฤWRZMDNLFKZDUXQNDFKSU]\MPXMHVLรšNOLHQWรถZMDNZ\SRVDฤRQ\MHVWVDORQF]\IU\]MHUXF]HVWQLF]\Z V]NROHQLDFKSRJรฏรšELDMรˆFZLHG]รšLSR]QDMรˆFQRZHWHFKQLNLSUDF\,VWRWQHMHVWUรถZQLHฤXF]HVWQLF]HQLHZEUDQฤRZ\FKZ\GDU]HQLDFKSRGJOรˆGDQLHPLVWU]รถZDWDNฤHNRQNXURZDQLH]LQQ\PL'ODWHJRWDUJL/22. VรˆLGHDOQ\PPLHMVFHPGODSUDZG]LZ\FKSURIHVMRQDOLVWรถZ =DSUDV]DP\ UรถZQLHฤ QD WDUJL EHDXW\9,6,21 ฤผ GR F]รšฤ‚FL HNVSR]\FML VNLHURZDQHMGREUDQฤ\NRVPHW\F]QHMJG]LHPRฤQD]DSR]QDรŠVLรš]QDMQRZV]รˆRIHUWรˆSUHSDUDWรถZGRSLHOรšJQDFMLWZDU]\LFLDรฏDNRVPHW\NรถZ GRPDNLMDฤXL]GRELHQLDSD]QRNFLDWDNฤH]QRZRF]HVQ\PVSU]รšWHP LbZ\SRVDฤHQLHPJDELQHWรถZNRVPHW\F]Q\FK :LรšFHMLQIRUPDFMLQDZZZORRNPWSSOLZZZEHDXW\YLVLRQPWSSO RUD])DFHERRNX 2UJDQL]DWRU*UXSD073


NOWY 6(=21

dt i m h c S asz m o T i i k Dĵ L c i F b Ú L z r F e i R W WUHJ V 2 ķ H L Andrzej Q R 79 Z,;VH] QWHQLH7 DD

LQNLQ F G R H URZ

PLH

MSUH D G È O J 2

Sponsorzy programu


wywiad )RWR+DLU)RUXP

Paulina Serwin Laureatka mistrzostw Hair Master Cup w kategorii damskiej podczas targów Hair Forum w Warszawie.

8G]LDïZ+DLU0DVWHU&XSQLHE\ï3DQLSLHUZV]\PVWDUWHPZNRQNXUVLHIU\]MHUVNLP6NÈG]DPLïRZDQLHGRNRQNXUVRZHMU\ZDOL]DFML" 3DXOLQD6HUZLQ1DGV]HGïG]LHñNLHG\GRV]ïDPGRZQLRVNXĝHF]HJRĂ ]DF]\QD PL EUDNRZDÊ ĝH VDPD SUDFD Z VDORQLH WR ]D PDïR &KFLDïDP VLÚVSUDZG]LÊLXVï\V]HÊRSLQLÚSUDZG]LZ\FKIDFKRZFöZQDWHPDWPRMHM SUDF\'HF\]MDRVWDUFLHZSLHUZV]\PNRQNXUVLH]DSDGïDVSRQWDQLF]QLH DDGUHQDOLQDNWöUDPDPLHMVFHSRGF]DV]DZRGöZRND]DïDVLÚE\ÊX]DOHĝQLDMÈFD -DNQDURG]LïVLÚSRP\VïQDIU\]XUÚLFDïÈVW\OL]DFMÚNWöUÈ]DSUH]HQWRZDïD3DQLSRGF]DVNRQNXUVX" 363RP\VïQDIU\]XUÚLFDïÈVW\OL]DFMÚXNïDGDïDPZJïRZLHEDUG]RGïXJL F]DVREVHUZXMÈFSUDFHPLVWU]öZ]FDïHJRĂZLDWDZ\FLÈJDMÈFZQLRVNL ]GRW\FKF]DVRZ\FKV]NROHñDWDNĝHF]HUSLÈFLQVSLUDFMH]ZLHOROHWQLHMSUDF\LERJDWHJRGRĂZLDGF]HQLDPRMHMWUHQHUNL $MDNSU]HELHJDï\SU]\JRWRZDQLDGRVWDUWXZ+DLU0DVWHU&XS" 36 3U]\JRWRZDQLD E\ï\ Z\MÈWNRZR FLÚĝNLH SRQLHZDĝ NLOND GQL SU]HG NRQNXUVHP PRMD PRGHOND ]UH]\JQRZDïD ]H ZVSöïSUDF\ 6SRZRGRZDïR WR RSöěQLHQLH D FDï\ NRQNXUV VWDQÈï SRG ]QDNLHP ]DS\WDQLD 1DV]F]ÚĂFLHZSRUÚ]JïRVLïDVLH 0DULROD ']LÚNL FLÚĝNLHM L ZLHORJRG]LQQHM SUDF\ Z\V]ï\ĂP\ ]b WHJR REURQQÈ UÚND FR SU]\ WDN Z\PDJDMÈFHM NRORU\]DFML E\ïRPHJDZ\]ZDQLHP -DNLH GRĂZLDGF]HQLD Z\QLRVïD 3DQL]XG]LDïXZW\PNRQNXUVLH" 36 3U]HGH ZV]\VWNLP XZLHU]\ïDPZVLHELHLZïDVQHXPLHMÚWQRĂFL -HGQDN WHQ NRQNXUV SRND]Dï PL PLPR ]Z\FLÚVWZD ĝH WR GRSLHUR SRF]ÈWHN PRMHM NRQNXUVRZHMGURJL

178

-DNLHVÈ3DQL]DZRGRZHIDVF\QDFMHLLQVSLUDFMHNWRMHVWGOD3DQLZ\]QDF]QLNLHPSUDZG]LZHJRPLVWU]RVWZDZHIU\]MHUVWZLH" 367DNQDSUDZGÚQLHPDPMHGQHMNRQNUHWQHMRVRE\NWöUDE\ïDE\PRLP ķJXUXĵ DOH MHVW ZLHOX PLVWU]öZ Z 3ROVFH L QD ĂZLHFLH NWöU]\ LQVSLUXMÈ PQLHVZRMÈNUHDW\ZQRĂFLÈLDUW\]PHP &RQDMEDUG]LHMFHQL3DQLZVZRLP]DZRG]LH"&RVSUDZLDĝHWRZïDĂQLHIU\]MHUVWZRVWDïRVLÚ3DQLSUDZG]LZÈSDVMÈ" 36.RELHW\SUDJQÈE\ÊSLÚNQHDMDQDMEDUG]LHMFHQLÚZVZRLP]DZRG]LH WRĝHPRJÚLPZW\PSRPöF=DGRZROHQLHNOLHQWHNMHVWGRZRGHPGREU]HZ\NRQDQHMSUDF\DVDW\VIDNFMDSRZRGXMHĝHNRFKDPWRFRURELÚ LbMHVWHPV]F]ÚĂFLDUÈĝHSUDFDMHVWPRMÈSDVMÈ -DNLHVÈ3DQL]DZRGRZHSODQ\LPDU]HQLD" 360RLPSODQHPMHVW]GRE\ZDQLHNROHMQ\FKXPLHMÚWQRĂFLLZGUDĝDQLH LFKZPRMÈSUDFÚ*ïRZÚPDPSHïQÈSRP\VïöZQDSU]\V]ïRĂÊOHF]SöNL FRQLHFK]RVWDQÈRQHRZLDQHWDMHPQLFÈ:NRñFXWRPDU]HQLD XĂPLHFK )RWRDUFKLZXP36HUZLQ


KOLORYZACJA ¼æ  FARBAMI MILATON?

7HUD]WRPR×OLZH Wystarczy, ×HX×\MHV]

MILAQUA 1,9%

www.milapro.eu


wywiad )RWR+DLU)RUXP

Dariusz Sygentowski Laureat mistrzostw Hair Master Cup w kategorii męskiej podczas targów Hair Forum w Warszawie.

8G]LDïZNRQNXUVLH+DLU0DVWHU&XSQLHE\ï3DQDSLHUZV]\PVWDUWHP Z NRQNXUVLH IU\]MHUVNLP 6NÈG ]DPLïRZDQLH GR NRQNXUVRZHM U\ZDOL]DFML" 'DULXV] 6\JHQWRZVNL 1LH WR E\ï PöM F]ZDUW\ VWDUW 'R WHM SRU\ ]DMPRZDïHPPLHMVFDEOLVNRSRGLXPDOH]DZV]HWURFKÚEUDNRZDïR3U]HG NDĝG\PNRQNXUVHPVÈQHUZ\DOHNLHG\MHVWMXĝV\JQDïķVWDUWĵF]XMÚĝH MHVWHPQDZïDĂFLZ\PPLHMVFX6WUHVRGFKRG]LLMHVWHPZVZRLPĝ\ZLROH 3RSURVWXWROXELÚ -DNSU]HELHJDï\SU]\JRWRZDQLDGRVWDUWXZ+DLU0DVWHU&XS" '6 1D SRSU]HGQLH ]DZRG\ ]DZV]H MHFKDïHP ] PDUV]X ']LHñ SU]HG VWDUWHP QDPDZLDïHP RVWDWQLHJR ]DSLVDQHJR Z VRERWÚ NOLHQWD ĝHE\ ZbQLHG]LHOÚ]RVWDïPRLPPRGHOHP7HUD]E\ïRLQDF]HM-XĝPLHVLÈFSU]HG ]DZRGDPL PRMD ĝRQD SU]HJOÈGDïD ,QWHUQHW L ]QDOD]ïD NLOND FLHNDZ\FK IU\]XUPRMDEUDWRZDļPDPDPRGHODSRP\ĂODïDRVW\OL]DFMLDMDW\ONR Z\NRQDïHPIU\]XUÚ%H]G]LHZF]\QQDSHZQRE\VLÚQLHXGDïR -DNLHGRĂZLDGF]HQLDZ\QLöVï3DQ]XG]LDïXZW\PNRQNXUVLH" '61DXF]\ïHPVLÚĝHE\QLHVïXFKDÊNRPHQWDU]\Sï\QÈF\FK]SXEOLF]QRĂFLQLHSDWU]\ÊQDLQQ\FKXF]HVWQLNöZW\ONRZ\NRQ\ZDÊVZRMÈ]DSODQRZDQÈSUDFÚļWRFRVRELH]DïRĝ\ïHPSU]HGNRQNXUVHP -DNLH VÈ 3DQD ]DZRGRZH IDVF\QDFMH L LQVSLUDFMH NWR MHVW GOD 3DQD Z\]QDF]QLNLHPSUDZG]LZHJRPLVWU]RVWZDZHIU\]MHUVWZLH" '6=DZV]HE\ïHP]DIDVF\QRZDQ\SUDFÈPRMHJRRMFDLMHJRSUDFRZQLNöZ NWöU]\ VSUDZLDOL ĝH NOLHQFL Z\FKRG]LOL WDN ïDGQLH RVWU]\ĝHQL -D QDSRF]ÈWNXWDNQLHSRWUDğïHPDOH]DZV]HVWDUDïHPVLÚĝHE\QLHE\Ê QDMJRUV]\P Z ]HVSROH 7HUD] LQVSLUDFMH F]HUSLÚ ] ĝ\FLD FRG]LHQQHJR SU]HJOÈGDP ,QWHUQHW JD]HW\ EUDQĝRZH WHOHZL]MÚ REVHUZXMÚ OXG]L QD XOLF\F]\ZWUDPZDMX )RWRDUFKLZXP'6\JHQWRZVNLHJR

180

2G MDNLHJRĂ F]DVX Z QDV]\P NUDMX SDQXMH PRGD QD EURG\ L GXĝR PöZLVLÚREDUEHUVWZLH3DQMHGQDNPLDïRND]MÚGXĝRZF]HĂQLHMREVHUZRZDÊSUDFÚVZRMHJRRMFDNWöU\RGODWSURZDG]LVDORQPÚVNL '60RĝQDSRZLHG]LHÊĝHSUDFÚWDW\REVHUZRZDïHPRGG]LHFNDZbVDORQLHVSÚG]DïHPGXĝRF]DVX-HĝHOLFKRG]LREURG\WRPRGDQDQLHSRMDZLïDVLÚSDUÚODWWHPXDWHUD]FRWU]HFLNOLHQWWREURGDF]-HGHQQRVLW]Z 7\JRGQLöZNÚGUXJLKLV]SDQNÚDWU]HFLSRU]ÈGQÈEURGÚļW]ZQDGUZDOD &RVSUDZLïRĝHWRZïDĂQLHIU\]MHUVWZRPÚVNLHMHVW3DQDSDVMÈ" '67XDNXUDWQLHPLDïHPGXĝHJRZ\ERUX ĂPLHFK 0öMWDWDRGODW MHVWIU\]MHUHPPÚVNLP'RWHJR]DZRGXQDPöZLïDPQLHMHGQDNPDPD 1DSRF]ÈWNXQLHE\ïHPSU]HNRQDQ\GRWHMSURIHVML$G]LĂNLHG\PDP MXĝ]DVREÈSUDZLHODWSUDF\QLHZ\REUDĝDPVRELHĝHE\PURELïFRĂ LQQHJR,VWDQRZF]RPRJÚSRZLHG]LHÊIU\]MHUVWZRMHVWPRMÈSDVMÈ -DNLHVÈDNWXDOQHWUHQG\ZHIU\]MHUVWZLHPÚVNLP" '60RLP]GDQLHPWUHQG\NUHXMÈQLHIU\]MHU]\DVDPLNOLHQFL7RRQLWDN QDSUDZGÚZ\ELHUDMÈIU\]XU\-DQLJG\QLHQDU]XFDPVZRMHMZL]ML=DZV]H VWDUDPVLÚSRGS\WDÊNOLHQWDMDNFKFHVLÚRVWU]\FLGRWHJRSURSRQXMÚFRĂ RGVLHELHZ\FLÚW\SU]HG]LDïHNZïRV\]DF]HVDQHEDUG]LHMGRJöU\EÈGě QDERNZ\JRORQHOXEGïXĝV]HERNL &RQDMEDUG]LHMFHQL3DQZVZRLP]DZRG]LH" '6'XĝÈVDW\VIDNFMÚGDMHPL]DGRZROHQLHNOLHQWDLVïRZDJest super, panie DarkuDOERPerfekt -DNLHVÈ3DQD]DZRGRZHSODQ\LPDU]HQLD" '6 0DP GZöFK V\QöZ L OHWQLHJR 0DP QDG]LHMÚ ĝH FKRFLDĝ MHGHQ]bQLFKZSU]\V]ïRĂFL]DLQWHUHVXMHVLÚIU\]MHUVWZHP$W\PF]DVHP WR FKFLDïE\P Z\VWDUWRZDÊ MHV]F]H Z NLONX NRQNXUVDFK L PRĝH ]QRZX ]GRE\ÊSRGLXPF]DVSRNDĝH


Ambasadorzy Termix Polska 3URIHVMRQDOLĝFLFHQLHQLZEUDQľ\IU\]MHUVNLHMQLHW\ONRZ3ROVFHDOHUµZQLHľ QDDUHQLHPLÛG]\QDURGRZHMȂWDF\VÇ$PEDVDGRU]\7HUPL[3ROVND

Bartosz Bronowicki )U\]MHU]Z\NV]WDĄFHQLDL]DPLĄRZDQLD$PEDVDGRUPDUNL7HUPL[3ROVND]Z\ERUX :SUDF\NRQVHNZHQWQLHSRGÇľDĝFLHľNÇ6DVVRRQXF]HVWQLF]\ZORQG\ĆVNLFKVHPLQDULDFK DWDNľHGRVNRQDOH]QDQDMQRZV]HĝZLDWRZHWUHQG\EUDQľ\IU\]MHUVNLHMF]\LQQRZDF\MQH DNFHVRULDWDNLHMDNPLQSURIHVMRQDOQHV]F]RWNLGRZĄRVµZ ΖQVSLUDFMHRGQDMGXMHZDUFKLWHNWXU]HSU]HGHZV]\VWNLPZVSµĄF]HVQHMWRWHľSXQNWDPL RGQLHVLHQLDQDFRG]LHĆVWDMÇVLÛGODQLHJRNV]WDĄW\EU\Ą\NRQWUDVW\F]\UµľQHJRURG]DMX NRQVWUXNFMH&KRÉPRľHSRV]F]\FLÉVLÛQLHODGDGRĝZLDGF]HQLHPVWDOHGRVNRQDOLVZRMH XPLHMÛWQRĝFLZ]DNUHVLHIU\]MHUVWZD

ăXNDV]6WHIDĆVNL = ]DPLĄRZDQLD HQWX]MDVWD QRľ\F]HN L NRELHFHJR SLÛNQD6ZRMÇSU]\JRGÛ]IU\]MHUVWZHPUR]SRF]ÇĄ ODW WHPX 3R EOLVNR GZµFK ODWDFK FLÇJĄHJR UR]ZRMX ]RVWDĄ RVREÇ QDG]RUXMÇFÇ SUDFÛ MHGQHM ] $NDGHPLL :LHU]ELFNL 6FKPLGW 1D FR G]LHĆ Z SR]QDĆVNLP VDORQLH :6 $FDGHP\ ]DMPXMH VLÛ JĄµZQLH VWU]\ľHQLHPLNRORU\]DFMÇGDPVNÇ .DľG\ NROHMQ\ URN FLÛľNLHM SUDF\ SU]\QRVL ZLÛFHM LbZLÛFHMVXNFHVµZȂZURNX]RVWDĄODXUHDWHP SLHUZV]HM HG\FML RJµOQRSROVNLHJR NRQNXUVX 0RQWLEHOOR+DLU$΍DLU=DQDMZLÛNV]\VZµMVXNFHV XZDľD ]RVWDQLH V]NROHQLRZFHP G]LÛNL F]HPX PRľH QDXF]DÉ L ]DUDľDÉ VZRMÇ IU\]MHUVNÇ SDVMÇ PĄRG\FKVW\OLVWµZ

-DNXE-DQF]\V]\Q 2G VDPHJR SRF]ÇWNX VZRMHM NDULHU\ VWDUD VLÛ DE\ NDľGD NROHMQD IU\]XUD E\ĄD WÇQDMOHSV]Ç1DMEDUG]LHMLQVSLUXMHJRRVRERZRĝÉLLQG\ZLGXDOQRĝÉVSRW\NDQHM RVRE\ D VWDĄ\P ERGļFHP GR SREXG]HQLD IU\]MHUVNLHM Z\REUDļQL MHVW ZV]HFKREHFQDZMHJRĝZLHFLHPX]\ND :\FKRG]L]]DĄRľHQLDľHSRGVWDZÇGREUHMIU\]XU\MHVWNRQVWUXNW\ZQ\GLDORJ ]NOLHQWHPRUD]UXW\QRZDVWDUDQQRĝÉZNDľGHMIU\]MHUVNLHMF]\QQRĝFL

Anna Kopaczewska )U\]MHUHP MHVW RG SRQDG ODW 0LPR RJURPQHJR GRĝZLDGF]HQLD NDľG\G]LHĆSRND]XMHMHMľHFKFHZLÛFHMEDUG]LHMOHSLHMSUDFRZDÉ :DľQH MHVW GOD QLHM E\ SU]\JRWRZ\ZDQH SU]H] QLÇ IU\]XU\ FKDUDNWHU\]RZDĄ\ VLÛ Z\VRNÇ MDNRĝFLÇ D WDNľH E\Ą\ IXQNFMRQDOQH LbGRSDVRZDQHGRVW\OXľ\FLDMHMNOLHQWµZ : FRG]LHQQHM SUDF\ Z VDORQLH QDMEDUG]LHM LQVSLUXMÇ MÇ OXG]LH OXEL REVHUZRZDÉ L VĄXFKDÉ VWDUD VLÛ E\É XZDľQD L RWZDUWD GR NDľGHJR VSRWNDQLD ] F]ĄRZLHNLHP L MHJR SRWU]HEDPL SRGFKRG]LÉ ]bFLHNDZRĝFLÇLĝZLHľRĝFLÇ

ZZZWHUPL[SROVNDSO


edukacja

Diagnoza do zabiegรณw fryzjerstwa mฤ™skiego ลšwiadome przystฤ…pienie do realizacji kaลผdej czynnoล›ci wymaga okreล›lenia, w jaki sposรณb i czym jฤ… wykonaฤ‡. Profesjonalnie wykonywane zabiegi fryzjerstwa mฤ™skiego wymagajฤ… ล›wiadomych, planowanych czynnoล›ci, w wyniku ktรณrych kaลผdy z nich zakoล„czy siฤ™ sukcesem, co w efekcie skutkowaฤ‡ bฤ™dzie zadowoleniem zarรณwno klienta, jak i fryzjera. To swoiste przygotowanie nazywamy diagnozฤ…. &]\WDรฏHPZLHOHRSUDFRZDรฑGRW\F]รˆF\FKGLDJQR]\GR]DELHJรถZIU\]MHUVWZDGDPVNLHJRDOHQLHVSRWNDรฏHPฤDGQHJRWUDNWXMรˆFHJRR]DELHJDFK IU\]MHUVWZD PรšVNLHJR 'ODWHJR SUDJQรš Z W\P PLHMVFX ]DSUH]HQWRZDรŠ GLDJQR]รšMDNรˆMDVWRVXMรšZPRMHMFRG]LHQQHMSUDF\ฤผZQDXF]DQLX]DZRGXIU\]MHUDPรšVNLHJR 'LDJQR]D WR VNRPSOLNRZDQ\ SURFHV LQWHOHNWXDOQ\ SR]ZDODMรˆF\ QD MHGQR]QDF]QHRNUHฤ‚OHQLHZV]\VWNLFKHOHPHQWรถZGHWHUPLQXMรˆF\FKSURIHVMRQDOQH]DSODQRZDQLHLZ\NRQDQLHNDฤGHJR]DELHJXIU\]MHUVNLHJR6NรฏDGD VLรšRQD]bGZรถFKHOHPHQWรถZZ\ZLDGX]NOLHQWHPLDQDOL]\ZรฏDฤ‚FLZRฤ‚FL RVREQLF]\FKNOLHQWD

ฤพJรฏRZ\WZDU]\V]\LฤผV]HURNDZรˆVNDSRรฏRฤHQLHXV]XฤผRGVWDMรˆFHOXE SU]\OHJDMรˆFH ฤพSRURVWZรฏRVรถZฤผJรšVWRฤ‚รŠZSRV]F]HJรถOQ\FKSDUWLDFKJรฏRZ\JUXERฤ‚รŠ ZรฏRVรถZW]ZZLFKHUNLF]RรฏRZHLQDNDUNX $QDOL]DW\FKF]\QQLNรถZZSRZLรˆ]DQLX]RF]HNLZDQLHPNOLHQWDSR]ZDOD IU\]MHURZLQDZL]XDOL]DFMรšRVWDWHF]QHMIRUP\VWU]\ฤHQLDDQDVWรšSQLHQD GREรถURGSRZLHGQLFKWHFKQLNVWU]\ฤHQLDLQDU]รšG]LFRZNRQVHNZHQFML SURZDG]LGRSURIHVMRQDOQHJRZ\NRQDQLDNDฤGHJR]DELHJXVWU]\ฤHQLD

'LDJQR]DGRJROHQLD]DURVWXWZDU]\LJรฏRZ\

:\ZLDG SR]ZDOD SR]QDรŠ RF]HNLZDQLD NOLHQWD FR GR MHJR Z\JOรˆGX SR Z\NRQDQLX]DELHJX)U\]MHUSRZLQLHQSU]HWรฏXPDF]\รŠWHRF]HNLZDQLDQD Mรš]\NWHFKQLF]Q\

3U]HG SU]\VWรˆSLHQLHP GR ]DELHJX JROHQLD GRNRQXMHP\ QDVWรšSXMรˆF\FK XVWDOHรฑMDNDMHVWZUDฤOLZRฤ‚รŠVNรถU\WZDU]\]DF]HUZLHQLHQLDW]ZJรšVLD VNรถUNDF]\VรˆXV]NRG]HQLDEOL]Q\EURGDZNL]DGUDSDQLDRUD]MDNDMHVW WZDUGRฤ‚รŠ]DURVWX3RQDP\GOHQLXRG]QDF]DP\NRQWXU]DURVWXXVXZDMรˆFP\GรฏR]PLHMVFNWรถUHQDOHฤ\SRPLQรˆรŠ

'LDJQR]DGR]DELHJรถZIU\]MHUVWZDPรšVNLHJR

'LDJQR]DGRIRUPRZDQLD]DURVWXPรšVNLHJRฤผEURG\

3RGVWDZRZ\P FHOHP XVรฏXJ IU\]MHUVWZD PรšVNLHJR MHVW SRSUDZD ZL]HUXQNX NOLHQWD D ]DWHP X]\VNDQLH IRUP\ SURVWRNรˆWD OXE ฤผ MDN NWR ZROL ฤผ NZDGUDWX 1DVWรšSQLH GRNRQXMHP\ NRUHNW\ QLHGRVNRQDรฏRฤ‚FL EXGRZ\ DQDWRPLF]QHMNOLHQWD=DF]QLMP\RGWZDU]\,GHDOQ\NV]WDรฏWWRRZDOZSLVDQ\ZSURVWRNรˆW3U]\NรฏDGRZRSU]\Z\GรฏXฤRQ\PNV]WDรฏFLHWZDU]\VWRVXMHP\RGSRZLHGQLรˆGรฏXJRฤ‚รŠZรฏRVรถZ]ERNรถZFR]PQLHMV]\G\VRQDQV PLรšG]\ SรฏDV]F]\]QDPL JรถUQรˆ L ERF]Q\PL , SU]HFLZQLH ฤผ NZDGUDWRZ\ NV]WDรฏWWZDU]\WRNUรถWNRSU]\VWU]\ฤRQHERNLDGรฏXฤV]DJรถUD:รˆVNLNDUN SRV]HU]DP\PDNV\PDOQ\PZ\NRU]\VWDQLHPV]HURNRฤ‚FLSRURVWXQDNDUNX]Dฤ‚V]HURNLฤผQLHFRJR]ZรšฤDMรˆF &KFLDรฏE\P]ZUรถFLรŠXZDJรšQDMHV]F]HMHGQรˆU]HF]ฤผSR]LRPMHGQDNRZHM GรฏXJRฤ‚FLZรฏRVรถZSU]HELHJDZHGรฏXJW]ZOLQLLNRURQ\JรฏRZ\-HVWWROLQLD Z\]QDF]RQDSRQDMGDOHMZ\VXQLรšWHMF]รšฤ‚FLJรฏRZ\LELHJQLHRQDRGVNURQL QDZ\VRNRฤ‚FLEUZLLREQLฤDVLรšSรฏ\QQLH]W\รฏXJรฏRZ\SU]H]QDMGDOHMZ\VXQLรšWรˆF]รšฤ‚รŠ 'UXJDVNรฏDGRZDGLDJQR]\F]\OLDQDOL]DZรฏDฤ‚FLZRฤ‚FLRVREQLF]\FKSROHJDQDSU]HDQDOL]RZDQLXSU]H]IU\]MHUDQDVWรšSXMรˆF\FKHOHPHQWรถZSU]HG ]DELHJLHPVWU]\ฤHQLD ฤพRVRERZRฤ‚รŠZRGQLHVLHQLXGRZ\JOรˆGXฤผQSNODV\F]QDVSRUWRZD DZDQJDUGRZDVXSHUPRGQDF]\VXENXOWXURZD

182

3U]HG SU]\VWรˆSLHQLHP GR Z\NRQDQLD ]DELHJX S\WDP\ NOLHQWD MDNLH Vรˆ MHJR SUHIHUHQFMH RGQRฤ‚FLH NV]WDรฏWX L GรฏXJRฤ‚FL EURG\ 1DVWรšSQLH XVWDODP\ MDNL MHVW NV]WDรฏW WZDU]\ Z\GรฏXฤRQ\ RNUรˆJรฏ\ V]HURNL SRGEUรถGHN ]DSDGQLรšWHSROLF]NLREฤŸWHSROLF]NLF]\QDWZDU]\Z\VWรšSXMรˆ]QLHNV]WDรฏFHQLDLEOL]Q\ =DGDQLHP IU\]MHUD MHVW Z\EUDรŠ ]ZL]XDOL]RZDรŠ NV]WDรฏW L IRUPรš EURG\ WDN DE\ ]DWXV]RZDรŠ HZHQWXDOQH GHIRUPDFMH GRSURZDG]LรŠ ZL]XDOQLH NV]WDรฏW WZDU]\ ]EOLฤRQ\ GR RZDOX ]V\QFKURQL]RZDรŠ IRUPรš EURG\ ]H VWU]\ฤHQLHP 1LHRSLVXMรšWXWHFKQLF]QHJRVSRVREXZ\NRQDQLDSRV]F]HJรถOQ\FK]DELHJรถZ ERZLHP ]DNรฏDGDP ฤH GRฤ‚ZLDGF]RQ\ IU\]MHU SRVLDGD Wรš XPLHMรšWQRฤ‚รŠD]NROHLSRF]รˆWNXMรˆF\]PRELOL]XMHVLรšGRQDXNL -DNZ\QLND]SU]HGVWDZLRQ\FKSURSR]\FMLGLDJQRVW\F]Q\FKฤ‚ZLDGRPH SU]HSURZDG]HQLH WHM F]\QQRฤ‚FL SU]HG SU]\VWรˆSLHQLHP GR Z\NRQDQLD NDฤGHJR]DELHJXIU\]MHUVWZDPรšVNLHJRSR]ZDODQDXQLNQLรšFLHEรฏรšGรถZ DFRUรถZQLHZDฤQHฤผQDWZรถUF]รˆSUDFรšNDฤGHJRSDVMRQDWDIU\]MHUVWZD PรšVNLHJR +HQU\N-HU]\6WDZVNL


perfekcja

mistrzostwo

profesjonalizm kreatywność

profesjonalizm inwencja kunszt rzetelność

perfekcja

inwencja

perfekcja

PARTNERSKI 2019

rzetelność SALON

technika

27,23 zł brutto

32,10 zł brutto

ic 34 Therm Nano

Pro T

Nie szukaj wyprzedaży w Internecie i nie ponoś kosztów dostawy.

al 33 herm

Dostarczymy do Twojego salonu szczotki Olivia Garden w najlepszej cenie w Polsce.*

mbo Medium Fingerbrush Co

Jesteś naszym Partnerem?

36,98 zł brutto

Skontaktuj się ze swoim doradcą handlowym * Oferta dotyczy salonów partnerskich marek: Mila, Artego, Kemon, Montibello i Davines, które posiadają podpisany Certyfikat Współpracy Partnerskiej.


aranลผacje wnฤ™trz

To miejsce, ktรณre stworzyล‚am z pasjฤ…

Atelier Katarzyny Zล‚amaniec Atelier & Academy to wyjฤ…tkowa przestrzeล„, ktรณra odzwierciedla miล‚oล›ฤ‡ wล‚aล›cicielki nie tylko do fryzjerstwa, ale i do sztuki.

6DORQ]QDMGXMHVLรšZVDP\PVHUFX5]HV]RZDZ]DE\WNRZHMNDPLHQLF\ QDSLHUZV]\PSLรšWU]HPDSRZLHU]FKQLรšP7RSRรฏรˆF]HQLHDNDGHPLL IU\]MHUVNLHM]JDOHULรˆV]WXNL:$NDGHPLLRGE\ZDMรˆVLรšZDUV]WDW\IU\]MHUVNLHZL]HUXQNRZHIRWRJUDฤŸF]QHZHUQLVDฤHPรฏRG\FKXWDOHQWRZDQ\FK DUW\VWรถZF\NOLF]QHZDUV]WDW\GODNRELHWLZLHOHLQQ\FKSURMHNWรถZ ฤผ &DรฏD SU]HVWU]Hรฑ ]RVWDรฏD ]DSURMHNWRZDQD SU]H] PRMรˆ SU]\MDFLรถรฏNรš DUW\VWNรš PDODUNรš .DPLOรš %HGQDUVNรˆ *รฏรถZQรˆ LQVSLUDFMรˆ E\รฏ\ XQLNDWRZH IUHVNLQDVXฤŸWDFKSRรฏรˆF]RQH]VXURZRฤ‚FLรˆZQรšWU]DNWรถUHE\รฏ\ERGฤ›FHP GRVWZRU]HQLDQLHSRZWDU]DOQHJRPDJLF]QHJRPLHMVFDZNWรถU\PNDฤG\ SRF]XMHVLรšZ\MรˆWNRZRฤผPรถZL.DWDU]\QD=รฏDPDQLHF 'REรถUNRORUรถZLIDNWXUQDGDMHZQรšWU]XZ\MรˆWNRZ\FKDUDNWHU=QDMG]LHP\WX]DUรถZQRPHEOH]ODWMDNLQRZRF]HVQHVSU]รšW\IU\]MHUVNLH

184

&LHNDZLH GREUDQH VWDUH DNFHVRULD IU\]MHUVNLH WR GHWDOH NWรถUH ฤ‚ZLHWQLH GRSHรฏQLDMรˆ WR ZQรšWU]H L WZRU]รˆ MHJR NOLPDW QLHWX]LQNRZ\ L UDGRVQ\ 8ZDJรš]ZUDFDMรˆHOHPHQW\Rฤ‚ZLHWOHQLDฤผRU\JLQDOQHODPS\NWรถUH]DSURMHNWRZDรฏDWDNฤH.DPLOD%HGQDUVND ฤผ : W\P PLHMVFX PRJรš Z SHรฏQL UHDOL]RZDรŠ VLรš ]DZRGRZR WZRU]\รŠ VW\OL]DFMHNWรถUHSR]ZDODMรˆPLZ\UD]LรŠVLHELHVZRMHHPRFMHSRF]XรŠZROQRฤ‚รŠSHรฏQรˆVZRERGรšWZรถUF]รˆ1LHRJUDQLF]DMรˆPQLHฤDGQHVFKHPDW\ UHJXรฏ\'DMHPLWRZHZQรšWU]QHVSHรฏQLHQLHNWรถUHJRQLHVSRVรถEZ\UD]LรŠ VรฏRZDPLฤผSRGNUHฤ‚OD.DWDU]\QD=รฏDPDQLHF 3URMHNWZQรšWU]D.DPLOD%HGQDUVND 6W\OL]DFMDGRVHVMLยฟ\ZLD1: Foto5\V]DUG.RFDM


porady

Instagram: pokaลผ klientom, jak pracuje Twรณj salon

Instagramu uลผywajฤ… dziล› miliony ludzi na caล‚ym ล›wiecie. Jego uลผytkownicy to nie tylko osoby prywatne, ale takลผe gwiazdy, celebryci orazโ€ฆ ๏ฌrmy โ€“ dokล‚adnie takie jak Twoja. Obecnoล›ฤ‡ nowoczesnego salonu na Instagramie jest obowiฤ…zkowa, poniewaลผ pozwala zwiฤ™kszyฤ‡ zasiฤ™g i pozyskaฤ‡ wielu nowych klientรณw. 6DPD REHFQRฤ‚รŠ Z VHUZLVLH RF]\ZLฤ‚FLH QLH Z\VWDUF]\ ,VWRWQH MHVW SU]HGHZV]\VWNLPWRZMDNLVSRVรถESURZDG]LV]VZรถMSURฤŸOMDNLH]GMรšFLD QDQLPSXEOLNXMHV]DQDZHWWRMDNMHRSLVXMHV]2EUD]WRSRWรšฤQHQDU]รšG]LHNWรถUHฤผV]F]HJรถOQLHZWHMEUDQฤ\ฤผPRฤHSU]\QLHฤ‚รŠEL]QHVRZL QDSUDZGรšZLHOHNRU]\ฤ‚FL3RGSRZLDGDP\]DWHPFRURELรŠDE\SURPRFMD QD,QVWDJUDPLHSU]\QLRVรฏD7ZRMHPXVDORQRZLMDNQDMOHSV]HHIHNW\

6XSHUPRFREUD]X 2EUD] WR QDMSURVWV]\ D MHGQRF]Hฤ‚QLH QDMEDUG]LHM VNXWHF]Q\ VSRVรถE DE\ SRND]DรŠ WR F]\P PRฤH SRFKZDOLรŠ VLรš 7ZRMD ฤŸUPD ฤ‚ZLHWQ\PL HIHNWDPL XVรฏXJ PHWDPRUIR]DPL ]DFKรšFDMรˆF\PL GR RGZLHG]LQ ZQรšWU]DPL F]\ ]DDQJDฤRZDQ\P ]HVSRรฏHP : WHM EUDQฤ\ ]GMรšFLD L ฤŸOP\ PDMรˆ PRF NWรถUHM QLH GRUรถZQD ฤDGHQ QDZHW QDMOHSV]\ L QDMEDUG]LHM V]F]HJรถรฏRZ\RSLV:DUWRGREU]HMรˆZ\NRU]\VWDรŠ : WHM NZHVWLL RJUDQLF]D &Lรš W\ONR 7ZRMD ZรฏDVQD NUHDW\ZQRฤ‚รŠ ']LรšNL RSFMRP MDNLH ,QVWDJUDP XGRVWรšSQLD VZRLP Xฤ\WNRZQLNRP PRฤHV] SXEOLNRZDรŠQDQLP]DUรถZQR]GMรšFLDMDNLฤŸOP\ =GMรšFLD -Hฤ‚OLNRU]\VWDV]]NDUWNOLHQWรถZZ9HUVXPPRฤHV]]DSLV\ZDรŠZQLFK ]GMรšFLDฤทSU]HGLSRฤตNWรถUHSรถฤ›QLHMGRVNRQDOHQDGDG]รˆVLรšGRSXEOLNDFMLQD,QVWDJUDPLH%รšGรˆRQHGRVNRQDรฏ\PGRZRGHPQDIDQWDVW\F]QH UH]XOWDW\ZL]\WZ7ZRLPVDORQLHD]DUD]HPRJURPQรˆ]DFKรšWรˆGODSRWHQFMDOQ\FKNOLHQWรถZ )LOP\ 2EHFQLHFRUD]EDUG]LHMSRSXODUQHVWDMรˆVLรšNUรถWNLHF]รšVWRSU]\VSLHV]RQHฤŸOPLNLSRND]XMรˆFHSURFHVZ\NRQ\ZDQLDNRQNUHWQHMXVรฏXJ']LรšNLQLP PRฤHV] SRND]DรŠ SRWHQFMDOQ\P NOLHQWRP MDN SUDFXMHV] D WDNฤH UR]ZLDรŠ LFKZรˆWSOLZRฤ‚FLF]\]DVSRNRLรŠFLHNDZRฤ‚รŠฤผJG\UR]ZDฤDMรˆVNRU]\VWDQLH ]bNRQNUHWQHMXVรฏXJLDOH]ZOHNDMรˆERQLHZLHG]รˆF]HJRPRJรˆVLรšVSRG]LHZDรŠ

186

=GMรšFLDฤŸOP\F]\JUDฤŸNLWRWDNฤHGRVNRQDรฏ\VSRVรถEQDSRLQIRUPRZDQLH RGELRUFรถZRSURZDG]RQ\FKDNFMDFKSURPRF\MQ\FKRIHUWDFKVSHFMDOQ\FKF]\ZROQ\FKWHUPLQDFK

1LH]DSRPQLMRKDVKWDJDFK +DVKWDJLWREDUG]RZDฤQ\HOHPHQWNWรถU\SRPDJD&L]RVWDรŠ]DXZDฤRQ\P 'RELHUDMรˆFRGSRZLHGQLH]ZLรšNV]DV]VZRMHV]DQVHQDGRWDUFLHGRNRQNUHWQHM JUXS\ RGELRUFรถZ 3DPLรšWDM MHGQDN DE\ QLH QDGXฤ\ZDรŠ W\FK QDMEDUG]LHM SRSXODUQ\FK SRQLHZDฤ XGRVWรšSQLDQH SU]H] &LHELH PDWHULDรฏ\]JXELรˆVLรšZJรˆV]F]XPLOLRQรถZLQQ\FKSXEOLNDFMLR]QDF]RQ\FK W\PVDP\PKDVKWDJLHP

%รˆGฤ›DNW\ZQ\PXฤ\WNRZQLNLHP -Hฤ‚OL W\ONR SR]ZDOD &L QD WR F]DV GREU]H DE\ 7ZRMD REHFQRฤ‚รŠ QD ,QVWDJUDPLHQLHRJUDQLF]DรฏDVLรšMHG\QLHGRSXEOLNRZDQLDWUHฤ‚FL6WDUDM VLรš E\รŠ DNW\ZQ\P F]รฏRQNLHP VSRรฏHF]QRฤ‚FL ยฅOHGฤ› L NRPHQWXM ]GMรšFLD LQQ\FKXฤ\WNRZQLNรถZ2]QDF]DMVZRLFKNOLHQWรถZQDPDWHULDรฏDFK]ZLรˆ]DQ\FK]LFKZL]\WDPL SDPLรšWDMMHGQDNDE\QDMSLHUZX]\VNDรŠLFK]JRGรš QD SXEOLNDFMรš : WHQ VSRVรถE Z]PRFQLV] GRW\FKF]DVRZH UHODFMH QDZLรˆฤHV]QRZHL]EOLฤ\V]VLรšGRVZRLFKRGELRUFรถZ 6\VWHPDW\F]QHSURZDG]HQLHNRQWDQD,QVWDJUDPLHSRPDJDSR]RVWDรŠ ZNRQWDNFLH]GRW\FKF]DVRZ\PLNOLHQWDPLDWDNฤHGRWU]HรŠGRZLHOX QRZ\FK3XEOLNRZDQLH]GMรšรŠLฤŸOPรถZ]ฤ\FLDฤŸUP\ UรถZQLHฤZUDPDFK ,QVWD6WRULHV VSUDZLDฤHZRF]DFKRGELRUFรถZVWDMHVLรšRQDEDUG]LHM ฤทOXG]NDฤต L SU]\MD]QD D W\P VDP\P EDUG]LHM JRGQD ]DXIDQLD &KFHV] PLHรŠZLรšFHMF]DVXLPDWHULDรฏรถZGRSURPRZDQLDVDORQXZPHGLDFKVSRรฏHF]QRฤ‚FLRZ\FK" =\VNDV] MH G]LรšNL SRPRF\ 9HUVXP :HMGฤ› QD ZZZ YHUVXPSOL]DF]QLMNRU]\VWDรŠ]DGDUPR


porady

Zarzฤ…dzanie salonem

Rozwijanie talentรณw Koncepcja zarzฤ…dzania zespoล‚em zmienia siฤ™ na przestrzeni ostatnich kilkudziesiฤ™ciu lat. W XX wieku wyrรณลผniano kilka podstawowych zadaล„ menedลผera. Naleลผaล‚y do nich: planowanie, kontrolowanie, motywowanie i ocenianie. Wszystkie te funkcje sล‚uลผyล‚y nadrzฤ™dnemu celowi, jakim jest wynik ๏ฌrmy. Jednak w XXI wieku podejล›cie do zarzฤ…dzania zmienia siฤ™. Menedลผerom doszล‚a jeszcze jedna waลผna funkcja, czyli rozwijanie pracownikรณw, szczegรณlnie tych utalentowanych.

=DF]QLMP\RGRNUHฤ‚OHQLDNLPMHVWWDOHQW.UรถWNRPรถZLรˆF MHVW WR RVRED NWรถUD SU]HMDZLD VLOQH SUHG\VSR]\FMH GR V]F]HJรถOQLH Z\VRNLFK RVLรˆJQLรšรŠ Z RNUHฤ‚ORQ\FK G]LHG]LQDFK 0RJรˆ WR E\รŠ ]GROQRฤ‚FL WHFKQLF]QH RUJDQL]DF\MQH OXEVSRรฏHF]QH&RLVWRWQHWDOHQWHPQLHMHVWRVREDNWรถUD MXฤRVLรˆJQรšรฏDZ\VRNLSR]LRPNRPSHWHQF\MQ\DOHWDPDMรˆFDV]DQVHQDMHJRRVLรˆJQLรšFLH3LHUZV]รˆSRZLQQRฤ‚FLรˆGREUHJRPHQHGฤHUDMHVWGRVWU]HฤHQLH]GROQRฤ‚FLVZRLFKSUDFRZQLNรถZ7R]NROHLZ\PDJDREVHUZDFMLLRFHQ\LFKSUDF\ 1DVWรšSQLH ZDฤQH MHVW SRGMรšFLH GHF\]ML R UR]ZLMDQLX W\FK ]GROQRฤ‚FL 1D W\P HWDSLH SRMDZLDMรˆ VLรš EDULHU\ Z JรฏRZLH PHQHGฤHUD5R]ZLMDQLHSUDFRZQLNDZ\PDJDSRฤ‚ZLรšFHQLD PXF]DVXDZLรšFQLHNLHG\]PLDQ\VZRLFKSULRU\WHWรถZ,QZHVWRZDQLH Z UR]ZรถM PRฤH E\รŠ QLHXGDQH FR ZLรˆฤH VLรš ]bU\]\NLHP:UHV]FLHPRฤH]GDU]\รŠVLรšWDNฤHฤHSUDFRZQLNV]\ENRSU]Hฤ‚FLJQLHPHQHGฤHUDZbNRPSHWHQFMDFK]ZLรˆ]DQ\FK ] ]DU]รˆG]DQLHP VWDMรˆF VLรš ]DJURฤHQLHP GOD MHJR VWDQRZLVND 7D RVWDWQLD V\WXDFMD Z\VWรšSXMH Z ZLรšNV]\FK RUJDQL]DFMDFK JG]LH PDP\ NLOND V]F]HEOL ]DU]รˆG]DQLD :b PDรฏ\FK ฤŸUPDFK SU]HรฏRฤRQ\ MHVW F]รšVWR MHGQRF]Hฤ‚QLH ZรฏDฤ‚FLFLHOHPZLรšFQLHREDZLDVLรšRb]DMรšFLHZรฏDVQHJRVWDQRZLVND.ROHMQ\HWDSZUR]ZLMDQLXSUDFRZQLNDWR]DSODQRZDQLH G]LDรฏDรฑ : ]DOHฤQRฤ‚FL RG WHJR MDNLH ]GROQRฤ‚FL EรšGรˆ SU]HGPLRWHP UR]ZRMX PRฤOLZH Vรˆ UรถฤQH SU]HGVLรšZ]LรšFLD 1DMF]รšฤ‚FLHM Vรˆ WR V]NROHQLD NXUV\ F]\ ZDUV]WDW\ SRGQRV]รˆFHGDQรˆXPLHMรšWQRฤ‚รŠ :DUWRWDNฤHUR]ZDฤ\รŠLQQรˆIRUPรšSUDF\]WDOHQWDPL-HVW QLรˆFRUD]SRSXODUQLHMV]\PHQWRULQJ5HODFMDPLรšG]\PHQHGฤHUHP SU]HรฏRฤRQ\P DSUDFRZQLNLHPQDELHUDZรถZF]DV LQQHJRFKDUDNWHUX7UDG\F\MQHIXQNFMHWDNLHMDNNRQWUROD F]\ G\VF\SOLQRZDQLH XVWรšSXMรˆ PLHMVFD LQVSLUDFML GR SRGHMPRZDQLDQRZ\FK]DGDรฑZVND]\ZDQLXNLHUXQNรถZGDOV]\FKG]LDรฏDรฑF]\FRDFKLQJRZL0HQHGฤHUZUROLPHQWRUD MHVW ZLรšF GRฤ‚ZLDGF]RQ\P QDXF]\FLHOHP NWรถU\ ]b WURVNรˆ

188

GED R UR]ZรถM VZRMHJR SRGRSLHF]QHJR 0HQWRU QLH QDND]XMH]URELHQLDF]HJRฤ‚DUDF]HMSRND]XMHREV]DU\JG]LH PRฤQD]QDOHฤ›รŠGREUHUR]ZLรˆ]DQLD&]DVDPLG]LHOLVLรšVZRLPL GRฤ‚ZLDGF]HQLDPL L ZLHG]รˆ DOH SR WR E\ SUDFRZQLN ZSU]\V]รฏRฤ‚FLVDPV]XNDรฏUR]ZLรˆ]Dรฑ7DNDUHODFMDZ\PDJD GRMU]DรฏRฤ‚FL X REX VWURQ L ZLรˆฤH VLรš RF]\ZLฤ‚FLH ] SHZQ\PL ]DJURฤHQLDPL -Hฤ‚OL SUDFRZQLN QLH ฤทXGฤ›ZLJQLHฤต FLรšฤDUX WDNLHM UHODFML ZรถZF]DV LQZHVW\FMD QLH GD SRฤรˆGDQHJR HIHNWXDbPHQHGฤHUPRฤH]UD]LรŠVLรšGRWHMIRUP\SUDF\3R VWURQLHSUDFRZQLNDPRฤHQLHE\รŠQDWRPLDVWRGSRZLHGQLHM GHWHUPLQDFMLLVDPRG]LHOQRฤ‚FL:UHV]FLHSUDFD]WDOHQWDPL ZIRUPLHWXWRULQJXPRฤHE\รŠUรถฤQLHRGELHUDQDSU]H]]HVSรถรฏ SU]\]Z\F]DMRQ\ GR WUDG\F\MQHJR VSRVREX G]LDรฏDQLD PHQHGฤHUD-HGQDNSU]HP\ฤ‚ODQDQRZRF]HVQDSUDFD]WDOHQWDPLGDMHRUJDQL]DFMLROEU]\PLHNRU]\ฤ‚FL3RSLHUZV]H WZRU]\QDMFHQQLHMV]\SRWHQFMDรฏNDฤGHMRUJDQL]DFMLDZLรšF NRPSHWHQWQ\FKL]DDQJDฤRZDQ\FKSUDFRZQLNรถZ3RGUXJLH Z]PDFQLD ORMDOQRฤ‚รŠ ZREHF ฤŸUP\ 3R WU]HFLH NRQVHNZHQWQHG]LDรฏDQLHV]HIDVรฏXฤรˆFHUR]ZLMDQLXSRGZรฏDGQ\FK EXGXMH NXOWXUรš RUJDQL]DFML RSDUWรˆ QD Z]DMHPQ\P ]DXIDQLXLSDUWQHUVWZLH :G]LVLHMV]\Pฤ‚ZLHFLHZNWรถU\PSUDFRZQLF\V]XNDMรˆJรฏรšEV]\FK ZDUWRฤ‚FL ]ZLรˆ]DQ\FK ] SUDFรˆ UR]ZLMDQLH WDOHQWรถZ GDMHPRฤOLZRฤ‚รŠUHDOL]DFMLVZRLFKPRฤOLZRฤ‚FL7RFRNLONDG]LHVLรˆWODWWHPXE\รฏRDZDQJDUGRZ\PG]LDรฏDQLHPPHQHGฤHUรถZG]LVLDMVWDMHVLรšFRUD]F]รšVWV]รˆSUDNW\NรˆDbZbSU]\V]รฏRฤ‚FLVWDQLHVLรš]SHZQRฤ‚FLรˆNDQRQHPSUDF\PHQHGฤHUD :DUWR ZLรšF QLH W\ONR ]PLHQLรŠ QDVWDZLHQLH GR SUDFRZQLNรถZ DOH WDNฤH ]GRE\ZDรŠ NRQNUHWQH NRPSHWHQFMH PHQHGฤHUVNLH]ZLรˆ]DQH]UR]ZLMDQLHPWDOHQWรถZ Moderator


Rozwijaj swój salon bezpiecznie!

Terminale płatnicze za darmo od Fale Loki Koki i Polskich ePłatności

1

0zł

jedyna na rynku kompleksowa oferta dla salonów fryzjersko-kosmetycznych

Darmowe i bezpieczne terminale płatnicze 0 kosztów dzierżawy, 0 kosztów prowizji przez 12 miesięcy (dla uczestników programu Polska Bezgotówkowa)

zł bezpieczne przelewy na wskazane przez Ciebie konto już następnego dnia roboczego

bezpieczna umowa bez zobowiązań – sam decydujesz, czy kontynuować współpracę po okresie próbnym

Prezent: 12 sztuk Twoich ulubionych farb** * Raport – Informacja o kartach płatniczych – Narodowy Bank Polski, lipiec 2018

Dla salonów partnerskich Fale Loki Koki. O szczegóły zapytaj doradcę handlowego Fale Loki Koki.

Polacy posiadają 39,6 mln kart płatniczych* Czy mogą płacić nimi w Twoim salonie?

**Szczegółowe informacje i regulamin na www.falelokikoki.pl terminaldlafryzjera.pl


porady

Psychologia

Porรณwnania z innymi ludลบmi Czล‚owiek jest istotฤ… spoล‚ecznฤ…. Jedna z konsekwencji tego aspektu naszej natury to porรณwnania z innymi ludลบmi. Okazuje siฤ™, ลผe oceniamy rรณลผne wydarzenia w naszym ลผyciu nie tylko ze wzglฤ™du na ich pozytywne lub negatywne znaczenie, ale w duลผej mierze przez pryzmat porรณwnaล„ z innymi ludลบmi wล‚aล›nie. 2WRNLONDFLHNDZ\FKSU]\NรฏDGรถZWHMWHQGHQFMLNWรถUHGRW\F]รˆVSRUWX&HOHPVSRUWRZFDMHVWZ\JUDQDZVZRMHMNRQNXUHQFML OXE ]DMรšFLH MHGQHJR ] WU]HFK F]RรฏRZ\FK PLHMVF 1DOHฤDรฏRE\ZLรšFVSRG]LHZDรŠVLรšฤH]Z\FLรš]FDEรšG]LHQDMEDUG]LHM ]DGRZRORQ\ QDVWรšSQLH VUHEUQ\ PHGDOLVWD D QD NRรฑFX ]GRE\ZFD EUรˆ]X -HGQDN EDGDQLD SV\FKRORJLF]QH QLH SRWZLHUG]DMรˆ WDNLHM ]GURZRUR]VรˆGNRZHM SUDZLGรฏRZRฤ‚FL 3DUDGRNVDOQLH F]รšVWR EUรˆ]RZL PHGDOLฤ‚FL Vรˆ EDUG]LHM V]F]รšฤ‚OLZL QLฤ VSRUWRZF\ NWรถU]\ VWDMรˆ QD GUXJLP VWRSQLX SRGLXP:bMHGQ\P]EDGDรฑSU]HV]NRORQHRVRE\RFHQLDรฏ\ WZDU]H PHGDOLVWรถZ ฤผ ROLPSLMF]\NรถZ Z UรถฤQ\FK G\VF\SOLQDFKVSRUWRZ\FK2ND]DรฏRVLรšฤHQDG]LHVLรšFLRSXQNWRZHM VNDOL ]GRE\ZF\ EUรˆ]RZHJR PHGDOX E\OL RFHQLDQL ฤ‚UHGQLR QD SXQNWX D ]GRE\ZF\ VUHEUQHJR PHGDOX W\ONR QD 3RGREQH Z\QLNL RWU]\PDQR DQDOL]XMรˆF LQQ\FK VSRUWRZFรถZฤผMXGRNรถZSRGF]DVROLPSLDG\ZURNX2ND]DรฏRVLรšฤHUDGRฤ‚QLHXฤ‚PLHFKDVLรš]รฏRW\FKPHGDOLVWรถZ LbEUรˆ]RZ\FKPHGDOLVWรถZQDWRPLDVW]GRE\ZF\VUHEUD QLHXฤ‚PLHFKDMรˆVLรšZRJรถOH6NรˆGWDNDG]LZQDWHQGHQFMD" 2WรถฤVSRUWRZF\GรˆฤรˆFGRVXNFHVXLSU]HJU\ZDMรˆFGHF\GXMรˆFรˆU\ZDOL]DFMรšR]รฏRW\PHGDOSRUรถZQXMรˆVLรš]H]Z\FLรš]FDPL6WรˆGELHU]HVLรšSRF]XFLHSRUDฤNLDQLHVXNFHVXMDNLP QLHZรˆWSOLZLHMHVW]GRE\FLHGUXJLHJRPLHMVFD0DP\ZLรšF GR F]\QLHQLD ] WDN ]ZDQ\PL SRUรถZQDQLDPL Z JรถUรš F]\OL ]bOHSV]\PLRGVLHELH=NROHLEUรˆ]RZLPHGDOLฤ‚FLSRUรถZQXMรˆ VLรšQDRJรถรฏZGรถรฏF]\OL]HVSRUWRZFDPLNWรถU]\QLHVWDQรšOL QD SRGLXP : W\P Z\SDGNX PDMรˆ SRF]XFLH ฤH Vรˆ OHSVL 7RZรฏDฤ‚QLHWรฏXPDF]\RSLVDQ\HIHNW-HGHQ]HVSRUWRZFรถZ NWรถU\SU]HJUDรฏRMHGQรˆG]LHVLรˆWรˆVHNXQG\ELHJQDPHWUรถZSRGF]DV,JU]\VN2OLPSLMVNLFKZ6]WRNKROPLHZ URNXSU]Hฤ\ZDรฏWรšSRUDฤNรšQDZHWPDMรˆFODW 3RUรถZQDQLD VSRรฏHF]QH GRW\F]รˆ EDUG]R UรถฤQ\FK G]LHG]LQ ฤ\FLD Z W\P SUDF\ , WX UรถZQLHฤ PDP\ EDUG]R FLHNDZ\

190

HIHNW SU]HF]รˆF\ UDFMRQDOQ\P RF]HNLZDQLRP : MHGQ\P ]bEDGDรฑRNUHฤ‚ODQRSR]LRP]DGRZROHQLD]SUDF\SRGMรšWHM WXฤSRXNRรฑF]HQLXVWXGLรถZ.X]DVNRF]HQLXEDGDF]\RVRE\NWรถUH]DF]รšรฏ\SUDFRZDรŠZF]DVDFKNU\]\VXJRVSRGDUF]HJRE\รฏ\EDUG]LHM]DGRZRORQH]HVZRMHMSUDF\QLฤRVRE\VWDUWXMรˆFH]DZRGRZRJG\JRVSRGDUNDIXQNFMRQRZDรฏD QRUPDOQLH%DGDQLDZ\NRQDQRZ6WDQDFK=MHGQRF]RQ\FK JG]LH]DURENLSRGF]DVNU\]\VXJRVSRGDUF]HJR]URNX E\รฏ\ GXฤR QLฤV]H QLฤ Z ODWDFK SR NU\]\VLH 7D WHQGHQFMD XWU]\P\ZDรฏD VLรš MHV]F]H SU]H] GรฏXJL F]DV -HGQDN OXG]LH ZFKRG]รˆF\QDU\QHNZF]DVLHNU\]\VXE\OLEDUG]LHMXVDW\VIDNFMRQRZDQLVZRMรˆSUDFรˆ=GRE\FLH]DWUXGQLHQLDZWUXGQ\FKF]DVDFKZ\PDJDรฏRSRNRQDQLDฤ‚UHGQLRSLรšFLXLQQ\FK NDQG\GDWรถZ 7R GDZDรฏR SRF]XFLH ]Z\FLรšVWZD L SR]\W\ZQHJRZ\QLNXSRUรถZQDรฑVSRรฏHF]Q\FK 0DP\ WHฤ LQQ\ PDรฏR EXGXMรˆF\ SU]\NรฏDG WHJR ]MDZLVND F]\OL UDGRฤ‚รŠ ] SRUDฤHN LQQ\FK OXG]L -HVW WR SRZV]HFKQ\ IHQRPHQ L GRW\F]\ JรฏรถZQLH VDW\VIDNFML ] QLHSRZRG]Hรฑ ]QDQ\FKRVรถEDOERW\FK]NWรถU\PLVDPLU\ZDOL]XMHP\'OD SU]\NรฏDGXPHGLDEDUG]RF]รšVWRSRND]XMรˆUรถฤQHJRURG]DMX ZSDGNLFHOHEU\WรถZ1LHEH]SRZRGXWDNLHฤทVHQVDFMHฤตF]รšVWRJRV]F]รˆZUรถฤQHJRURG]DMXVHUZLVDFKLQIRUPDF\MQ\FK LbPHGLDFK/XG]LHSRSURVWXF]รšVWRMHF]\WDMรˆF]HUSLรˆFUDGRฤ‚รŠ]SRUDฤHNVรฏDZQ\FKRVรถE 1DNRQLHFZUรถรŠP\GRฤ‚ZLDWDVSRUWX-Hฤ‚OLQDV]DXNRFKDQDGUXฤ\QDPDVLOQHJRU\ZDODZรถZF]DVPDP\WHQGHQFMรš DE\FLHV]\รŠVLรš]MHJRSRUDฤNL-DNPรถZLVWDUHSRZLHG]HQLHฤทZUรถJQDV]HJRZURJDMHVWQDV]\PSU]\MDFLHOHPฤต Moderator


Olejek z nasion konopi

products

WƌŽĚƵŬƚLJĚŽƐƚħƉŶĞǁƐŝĞĐŝƐŬůĞƉſǁ

Olejek arganowy


Najlepsza oferta w Polsce 7RQLHSU]\SDGHNฤH]DXIDรฏRQDPMXฤSRQDG VDORQรถZ


%(’&+$7™: FALE LOKI KOKI, ul. Lipowa 4e, tel. 44 633 00 59 %,$’$32'/$6.$ FALE LOKI KOKI, pl. Rubina 17a, tel. 83 344 24 70, fax 83 344 24 71, tel. 663 63 63 97 %,$’<672.FALE LOKI KOKIXO3LñVNDWHOWHOWHO %,$’<672.FALE LOKI KOKIXO6XUDVNDWHOWHO %,$’<672.FALE LOKI KOKIXO:\V]\ñVNLHJRORNWHOID[ %,(/6.2%,$’$ FALE LOKI KOKIXO2JURGRZDWHO %<'*26=&= FALE LOKI KOKI,XO.RĂFLXV]NLWHOWHO %<'*26=&= FALE LOKI KOKIXO6WDU\5\QHNWHO &+2-1,&( FALE LOKI KOKI,XO.RĂFLXV]NLWHO &,(&+$1™: FALE LOKI KOKI,SO.RĂFLXV]NLWHO &=}672&+2:$ FALE LOKI KOKIXO5]HěQLFNDWHOWHO (/%/k* FALE LOKI KOKIXO2GURG]HQLDWHO *'$”6. FALE LOKI KOKI&+0DGLVRQXO5DMVNDļSLÚWURWHO *'<1,$ FALE LOKI KOKI,XO:ïDG\VïDZD,9WHO */,:,&(FALE LOKI KOKI,XO=Z\FLÚVWZDWHO *25=™::,(/.232/6., FALE LOKI KOKI,XO0RĂFLFNLHJR$(WHOID[WHO *58'=,k'= FALE LOKI KOKIXO7RUXñVNDWHOWHOID[ .$/,6=)$/(/2.,.2.,XO*öUQRĂOÈVNDWHOWHO .$72:,&( FALE LOKI KOKIXO0RQLXV]NLWHO .,(/&( FALE LOKI KOKIXO6DQGRPLHUVNDWHO .,(/&( FALE LOKI KOKIXO3DQRUDPLF]QDWHOWHO .21,1 FALE LOKI KOKIXO6SöïG]LHOFöZWHOWHOID[ .26=$/,1 FALE LOKI KOKIXO6SöïG]LHOF]DEWHOID[WHO .5$.™: FALE LOKI KOKIDO/LVWRSDGDWHOWHO .5$.™: FALE LOKI KOKIXO%RUVXF]DWHOID[ .5$.™: FALE LOKI KOKI, ul. Pilotów 29, tel. 667 159 392 .5$.™:)$/(/2.,.2.,XO0DVDUVNDWHO .8712FALE LOKI KOKI, XO.UöOHZVNDWHO 730 300 117 /(*1,&$ FALE LOKI KOKI,XO-DZRU]\ñVNDWHOWHO /(6=12 FALE LOKI KOKI, ul. Lipowa 34, tel. 65 520 41 78, tel. 782 900 223, fax 65 520 12 95 /8%/,1 FALE LOKI KOKIXO.RZDOVNDWHOWHOWHOID[ ’™'½ FALE LOKI KOKI, XO7DGHXV]D.RĂFLXV]NLWHOID[WHO ’™'½ FALE LOKI KOKI,XO*HQHUDïD/XFMDQD¿HOLJRZVNLHJRWHOWHOWHOID[ ’™'½ FALE LOKI KOKI,XO3LRWUNRZVNDWHO 12:<7$5* FALE LOKI KOKI,XO.ROHMRZDWHOWHOID[ 2/6=7<1 FALE LOKI KOKI,XO0D]XUVNDWHOID[ 232/( FALE LOKI KOKIXO2]LPVNDļWHOWHO 232/( FALE LOKI KOKIXO$UPLL.UDMRZHMļDWHOWHO 3,’$ FALE LOKI KOKIXO:\VSLDñVNLHJRWHO 3,275.™:75<%81$/6., FALE LOKI KOKIXO6ïRZDFNLHJRJWHO 3’2&. FALE LOKI KOKI,XO.UöOHZLHFNDDWHOWHO 3’2&. FALE LOKI KOKI,XO.UöOHZLHFNDDWHOID[ 3’2&. FALE LOKI KOKI, XO:\V]RJURG]NDORNWHO 3’2&. FALE LOKI KOKI, &+0D]RYLDXO:\V]RJURG]NDORNEWHO 32=1$” FALE LOKI KOKIXO0XUDZDFWHOID[ 32=1$” FALE LOKI KOKIXO'ROQD:LOGDWHOID[ 32=1$”FALE LOKI KOKIDO.DUROD0DUFLQNRZVNLHJRWHO 35=(0<¥/FALE LOKI KOKIXO.UDVLñVNLHJRWHO 5$'20 FALE LOKI KOKIXO.RV]DURZDORN8WHOID[ 5=(6=™: FALE LOKI KOKI, XO.ZLDWNRZVNLHJRWHOID[ 5=(6=™: FALE LOKI KOKI, XO0DMDWHOID[ 5<%1,. FALE LOKI KOKI, XO0LNRïDMD5HMDWHO 5<%1,. FALE LOKI KOKIXO3URVWDWHOID[WHO 6,('/&( FALE LOKI KOKI, XO&]HUZRQHJR.U]\ĝD 40, tel. 25 644 31 65, tel. 667 159 366, fax 25 644 31 64 6.,(51,(:,&(FALE LOKI KOKI, ul. 0LUHFNLHJRWHO32 26 60 6’836. FALE LOKI KOKIXO7UDPZDMRZDWHO 62612:,(& FALE LOKI KOKI, XO7DUJRZDWHOID[ 67$5*$5'FALE LOKI KOKIXO3LïVXGVNLHJRWHOWHO 67$52*$5'*'$”6.,FALE LOKI KOKIXO-DJLHïï\WHO 68:$’., FALE LOKI KOKIXO1RQLHZLF]DWHOWHO 6=&=(&,1 FALE LOKI KOKI,XO.X6ïRñFXWHOID[ 6=&=(&,1 FALE LOKI KOKI,2V6ïRQHF]QHXO5\GODNWHO 7$51™: FALE LOKI KOKI,XO6WDURGÈEURZVNDWHOWHOID[ 720$6=™:0$=2:,(&., FALE LOKI KOKI,SO.RĂFLXV]NLWHO 7258” FALE LOKI KOKI,XO0RVWRZDWHOWHOID[ 7258” FALE LOKI KOKI,XO¥ZLÚWHM.DWDU]\Q\WHOID[ :$56=$:$ FALE LOKI KOKI,XO.ZLDWRZDWHOID[WHO :$56=$:$ FALE LOKI KOKI,XO']LHOQDWHOWHOID[ :$56=$:$ FALE LOKI KOKI,XO5RHQWJHQDWHOWHO :$56=$:$ FALE LOKI KOKI,XO.RQGUDWRZLF]DORNWHOID[ :$56=$:$ FALE LOKI KOKI,XO%RUD.RPRURZVNLHJRWHOWHOID[ :’2&’$:(. FALE LOKI KOKISO:ROQRĂFLWHOID[ :52&’$: FALE LOKI KOKI,XO'DZLGDWHOID[ :52&’$: FALE LOKI KOKI,XO6]\ERZFRZDWHOID[ =$%5=( FALE LOKI KOKI, XO:ROQRĂFLWHOID[ =$02¥m FALE LOKI KOKIXO’XNDVLñVNLHJRļ6.$53$WHO =,(/21$*™5$FALE LOKI KOKI,XO$QLHOL.U]\ZRñWHOID[ =,(/21$*™5$)$/(/2.,.2.,XO.XSLHFNDWHOWHO


NO WO ŚĆ

#ACTYVA

ACTYVA COLOREBR ILLANTESPR AY – produkt antysmogowy, który chroni kolor włosów farbowanych przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych. Zawiera filtry UV oraz naturalnes kładniki. Dodaje blasku, pozostawia włosy sprężyste i lśniące.

Profile for Studio DaVinci Agencja Reklamowa Sp. z o.o.

Fale Loki Koki #83  

Czasopismo Kreatywnego Fryzjera

Fale Loki Koki #83  

Czasopismo Kreatywnego Fryzjera

Profile for yasioo
Advertisement