Page 1

Аналітична лабораторія


01

Про компанию «Агротест»

25

02

Вичерпний комплекс послуг

69

03

Досконалий процес

1015

04

Високі технології

1623

05

Результати. Перспективи

2427

06

Схема відбору проб грунту

2829


ПРО КОМПАНІЮ

«АГРОТЕСТ»


01 Про компанию «Агротест»

«Агротест» — це сучасна агрохімічна лабораторія в Україні, що проводить аналіз ґрунту на найновішому аналітич" ному

обладнанні за визнаними у світі

стандартами. Аналітична лабораторія "Агротест" була створена в 2004 році групою висококвалі фікованих хіміків  фахівців у галузі агрохі мічного аналізу. Весь персонал лабораторії  вченіхіміки, що одержали освіту в Київському Національному університеті імені Тараса Шевченка.

Директор компанії "Агротест" Губіна Катерина Євгенівна — кандидат хімічних наук, викладач Київського національного універси тету імені Тараса Шевченка. У 2004 році пані Губіна стажувалася в агролабораторіях Servitech, Ward, UNL у штаті Небраска, США.

2/3


Аналізи ґрунту з Вашого поля буде виконано на найновішому обладнанні від найавторитетніших у світі виробників


4/5


Лабораторія «Агротест»:

ВИЧЕРПНИЙ

КОМПЛЕКС ПОСЛУГ


02 Вичерпний комплекс послуг

Лабораторія "Агротест" пропонує повний комплекс послуг, пов'язаних з аналізом ґрунту.

Рекомендації по відбору проб ґрунтів

Відбір проб ґрунтів

Комплексний аналіз грунту

Надання рекомендацій з використання добрив та живлення рослин

Визначення позитивної динаміки врожайності за умов дотримання рекомендованих норм внесення добрив та дотримання норми pH у ґрунті

6/7


Методи та процедури, що використовуються під час аналізу ґрунту, відповідають всім національним та міжнародним стандартам


8/9


Лабораторія «Агротест»:

ДОСКОНАЛИЙ ПРОЦЕС,

КЕРОВАНИЙ ПРОФЕСІОНАЛАМИ


03 Досконалий процес

Лабораторія "Агротест" створена та працює за форма" лізованою організаційною моделлю, що базується на досвіді кращих агрохімічних лабораторій світу. Висококваліфіковані працівникипрофесіонали, що мають значний практичний досвід в аналітичній хімії, жорстко стан дартизований аналітичний процес, найсучасніше обладнання та високоякісні іноземні реактиви забезпечують результати найвищої точності при мінімізованому людському факторі. Кожна операція і проміжні результати піддаються багатоступін частій перевірці.

М

и проаналізуємо Ваш ґрунт та створимо систему добрив під

Вашу сівозміну, із використанням американського підходу планування врожаю.

10 / 11


12 / 13

З моменту створення лабораторії, якість стала частиною нашої стратегії. Компанія створила та безперервно підтримує систему контролю якості


14 / 15

Етапи аналізу

I. Відбір проб ґрунтів. Що необхідно, щоб одержати аналіз ґрунту, виконаний з бездоганною точністю? Лабораторія "Агротест" надає замовникам детальну інструкцію з правильного відбору ґрунтів. У разі, коли Ви бажаєте взяти проби самостійно і впевнені, що ґрунт буде приве" зено до лабораторії у короткий термін, ми вишлемо Вам інструкцію факсом або елек" тронною поштою. Точне дотримання інструк" ції з забору проби гарантує відповідний ре" зультат. До замовників, що потребують 120% аналітичної якості, "Агротест" надішле фахів" ця, який візьме проби ґрунту самостійно. II. Аналітична частина 1) Висушення ґрунту та визначення рівня pH. 2) В залежності від результатів pH"аналізу визначаються наступні етапи тестування: 3) Визначення вмісту азоту, фосфору і калію

4) Визначення вмісту мікроелементів (залізо, цинк, марганець, молібден, мідь, бор, сірка, кобальт) 5) Визначення текстури ґрунту 6) Визначення ступеню насиченості катіона" ми та аніонами 7) Визначення ступеню засоленості ґрунту 8) Визначення електропровідних властивос" тей III. Аналіз результатів дослідження, внесення їх у зведену таблицю, і визначення кількості добрив, що їх потребує земля в залежності від прогнозованого врожаю. IV. Створення електронної картотеки, що складається з аналітичної історії кожного по" ля. На нашому сайті Ви зможете переглянути результати у режимі он"лайн. Загалом аналіз триває 5 днів.


Лабораторія «Агротест»:

ВИСОКІТЕХНОЛОГІЇ для родючої землі


04 Високі технології

16 / 17

"Агротест" пишається обладнанням найвищого класу. Ми використовуємо найсучасніше лабораторне устат" кування, що не має аналогів в Україні. У розпорядженні співробітників лабораторії  спеціальний млин Dayton, деіонізатор Barnstead та гордість лабораторії  атомноабсорбційний та UVVisспектрофотометри з комп'ю терним керуванням та автосемплером, що дозволяє визначити зміст і дозування мікроелементів у ґрунті.

З

ахідні технології, що їх застосо вує "Агротест", адаптовані до ти

пології та складу українських ґрунтів.


Досконалість виконання приладів та неперевершена точність їх роботи прямо впливає на якість результатів аналізу ґрунту. Ми пишаємось нашим обладнанням


18 / 19


20 / 21

1. Швейцарські аналітичні ваги 2. Атомноадсорбційний спектрофотометр

1 2


3


22 / 23

3. Млин для размелу зразків 4. UVVis спектрофометр 5. Магнітна мішалка 6. Автосамплер

4 5

6


РЕЗУЛЬТАТИ

ПЕРСПЕКТИВИ


05 Результати. Перспективи

По завершенню досліджень,

замовник одержує ре"

зультати аналізу, за якими складаються рекомендації щодо використання добрив та очікуваної врожайності. Рекомендації

надаються

висококваліфікованими

агрономами, що мають великий практичний досвід.

Н

аше найбільше досягнення  довіра клієнтів і професійне

ставлення

до

співробітництва.

Ми досягли цього, бо прагнемо забезпечити якість послуг на рівні кращих закордонних лабораторій.

24 / 25


Що принесуть Вам результати аналізу і рекомендації "Агротесту"?

1. Комплексний лабораторний аналіз  це повний

7. Врожайність стане прогнозованою та контро

"портрет" землі у ваших руках.

льованою.

2. Витрати на добрива та інші поживні речовини

8. Економічна схема агробізнесу "витрати  вро

становитимуть оптимальну норму.

жай  прибуток" стане прозорою.

3. Буде виключене надлишкове використання

8. Періодичний аналіз та корегування роботи із

добрив, а вірогідність шкоди, що може бути зав

землею дозволять отримувати з неї стабільний

дана навколишньому середовищу, зменшиться.

прибуток десятиріччями.

4. Буде мінімізовано ризик порушення хиткого балансу необхідних речовин та мікроелементів у ґрунті. Серед клієнтів нашої лабораторії багато 5. Фахівці лабораторії нададуть рекомендації щодо оптимальних культур для вашої землі та

великих агрофірм, керівництво яких чітко усвідомлює,

наскільки

важливим

для

агробізнесу є безумовне виконання всіх поліпшення структури і якості ґрунту.

ступенів технологій рослинництва.


26 / 27


06 Схема відбору проб грунту

Послідовна схема відбору проб грунту

1

5

Інструменти

2

Глибина відбору грунтових проб

А 20 см орний шар. АВ 2090 см підорний шар; використовується для відбору проб на визначення азоту С

10 cм NoTill

3

Відбирання грунтових проб

Відбирання зразків проводять при хорошій погоді, вранці до настання спеки, або в кінці дня (приблиз но в один і той же час). Умови відбору зразків з одні єї ділянки повинні бути однаковими. Проба повинна бути максимально сухою.

а 4

Перемішати грунт

Після заповнення відра добре перемішати грунт ру ками. Перемішаний грунт висипати на землю і розді лити на 4ри частини. З кожної частини взяти жменю землі і насипати в коробку для зразків (заповнити коробку на 3/4 її об'єму).

Бур, пластикове відро, коробка для проб (видається в лабораторії).

6

Заповнити бланк на коробці.

7

Карта поля

Позначити на карті місца відбору проб

б

Рельєф ділянки

а) Рельєф ділянки рівний Вздовж диагоналі ділянки (метод конверта) відбира єте буром проби кожних 100150м. Кожну пробу пот рібно розім'яти руками, видалати корені та інші чу жорідні тіла та кинути у ведро. З одного поля потріб но набрати 1 відро зразків.

8

б) Рельєф ділянки нерівний

9 Максимально швидко доставити грунти до лабораторії.

Умовно розділіть вашу ділянку на ту кількість части, що відповідає зміні рельєфа. З такої кожної ділянки відбираєте середню пробу, як зазначено вище (за методом конверта, або серпантина).

Журнал

Записати дані про пробу в журналі реєстрації проб грунту (користуватись однією системою нумерації, яка поширена в данному регіоні, хозяйстві)

2812 / 29


Рекомендації по внесенню добрив

30 / 31


ABOUT AGROTEST

AGROTEST is a modern agrochemical laboratory in Ukraine, which makes analyses of soils at the newest analytical equipment and in accordance with recognized world standards.

" determination of the positive yield dynamics subject to compliance with recommended levels of fertilizer application. Maintenance of the stan" dard pH levels in the soil.

The AGROTEST laboratory was created in 2004 by a group of highly qualified chemists, special" izing in agrochemical analysis.

II. Analytical part 1) Soil drying and pH measurements; 2) Further tests, which may vary depending on pH analysis results; 3) determination of nitrogen, phosphorus and potassium content; 4) determination of the content of microele" ments (iron, zinc, manganese, molybdenum, copper, sulfur, cobalt); 5) soil texture determination; 6) determination of the level of soil saturation by cations and anions (СЕС); 7) determination of the soil salinity level; 8) measurement of the conduction properties of soil.

All members of the laboratory staff are skilled chemists, who got their education in Kyiv National Taras Shevchenko University. Director of AGROTEST, Dr. Ekaterina Yevgenievna Gubina, Kyiv National Taras Shevchenko University, completed practical training course in agro laboratories of Ward, UNL, and Servi"Tech, Nebraska, USA. AGROTEST LABORATORY: COMPREHENSIVE PACKAGE OF SERVICES I. AGROTEST proposes a comprehensive pack" age of services, related to soil analysis: "soil sampling recommendations; " sampling of soils; " all"inclusive analysis of soil; recommendations concerning application of fertiliz ers and plant feeding;

III. Analysis of the study results their tabulation and estimation of the soil demand in fertilizers depending on the yield goal. IV. Creation of the electronic system of case" record files, showing the analytical history of each field. You will have a possibility of on"line viewing of the results at our web"site. Analysis takes 5 days.


КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Дякуємо за увагу, приділену діяльності та здобуткам компанії "Агротест". Ми сподіваємося, що вищенаведене допоможе Вам зробити свій агробізнес більш ефективним. За додатковою інформацією звертайтесь, будь ласка, за адресою: Лабораторія "Агротест" 03045 м. Київ, Столичне шосе, 100, 2 поверх Телефон: +380 44 494F2380, 494F 2381 Факс: + 380 44 494F2379 eFmail: kate@agrotest.com www.agrotest.com Laboratory "Agrotest" 100, Stolychnoe shose str., Kiev, Ukraine, 03045 Tel.: +380 44 494F2380, 494F 2381 Fax: + 380 44 494F2379 eFmail: kate@agrotest.com www.agrotest.com


15 грудня 2004 року Аналітична лабораторія "Агротест" була акредитована Державним підприємством Укрметртестстандарт

Agrotest catalog  

yanovi©h design buro design by Andrey Yanovich

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you