Page 1

www.sahincetin.com.tr

Earth Records

Yery羹z羹 Kay覺tlar覺


Şahin Çetin 01

Yeryüzü Kayıtları Earth Recordings


02

Yery羹z羹 Kay覺tlar覺 | Earth Records


Şahin Çetin 03

Şahin Çetin, Durum ve Eylem temasını, önceden belirlenmiş kuralları bozmaktan kaçınmayarak kurgular. Tema, malzemenin bağlamı ile dolaylı ya da dolaysız bir etkileşim halindedir. Malzemeyi tuvalden, hissedilecek boyutta uygulamak ve her nesnenin bir sanat objesi olabileceği görüsü, yaratım sürecinin vazgeçilmez gereksinimleri arasındadır. Nesneler birbiriyle, temayla, yakın ya da uzak bir ilişki halindedir ve içerikleri, simgesel kodlar yığınına göre değişime elverişlidir. Nesneler ve katmanlar, birbiri içine geçerek, bütünsel bir anlam doğurabilir ve bu bütünlük yine de parçalanacağı ana kadar değişim içindedir. Bütünden geriye kalan ise, çok anlamlılık ve bilinçaltına açık çağrışımlar içerir, bunlar, başkalaşım imgeleridir ve kısmen de olsa bozuma uğrayan minimal geometrik metaforlardır. Sanatçı, malzemenin bağlamını, gerek değiştirerek gerekse hiç dokunmayarak kurar. Sanatçının zeminini, içinde yaşadığı toplumun ve henüz gitmediği coğrafyaların toplumsal, siyasi ve insani duyarlılık oluşturur. Bu duyarlılık, onu Yeryüzü Kayıtları serisinin oluşumuna itmiştir. Şahin Çetin builds the State and Action theme being unsparing in breaking the predetermined norms. The theme interacts with the context of the material either directly or indirectly. Applying the materials to the canvas in a perceivable extent and the intuition that tells any object could be an object of art are two of the indispensable requirements of creation process. Objects interact with each other and theme, and their content is convenient to have a metamorphosis according to the symbolic codes stack. Objects and layers may create a holistic sense by passing through each other and that unity is in an alteration until it is fragmentized. What is left from the unity implies amphiboly and subconscious connotations which are the images of metamorphosis and minimal geometric methapors. The artist creates the context of the material either using the objects directly or changing the material. Social, political and humanistic awareness to the society in which he lives and to the countries he has never been yet, forms the background of artist. This awareness has prompted him to create the Yeryüzü Kayıtları (Earth Records) serie in the period starting in 2013 and ending in 2014. 2013/ 2014 , Şahin Çetin


2014

Seçilmiş Sergiler Selected Exhibition DÜZENLEYEN | ORGANIZATION Sakarya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi SERGİ | EXHIBITION ‘Farklı ve Birlikte’ Ofis Sanat Merkezi / Sakarya SERGİ | EXHIBITION ‘180m²’ yüzseksenmetrekare Nurol Sanat Galerisi/ Ankara SERGİ | EXHIBITION Gezi Direnişi Yıldönümü-Diren Kalbim/ Piramid Sanat UPSD Sergi Salonu/ İstanbul

www.sahincetin.com.tr sahin.cetin6@gmail.com

Eğitim Durumu Educational Attainment 2006-2011 Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü / Ankara

04

Yeryüzü Kayıtları | Earth Records

2006-2011 Gazi Üniversity Faculty of Fine Arts Department of Painting / Ankara

2012

Şahin Çetin, 1985, Ankara DÜZENLEYEN | ORGANIZATION 71.Devlet Resim ve Heykel Yarışması Sergisi / Serigleme The 71st. State Painting and Sculpture Competition / Exhibiton http://www.guzelsanatlar.gov.tr SERGİ | EXHIBITION Ankara Resim Heykel Müzesi / Ankara The Museum of Painting and Sculpture / Ankara DÜZENLEYEN | ORGANIZATION Kişisel Sergi Personal Exhibition Torun http://www.torun-web.com SERGİ | EXHIBITION Yeni Dünya Düzeni ve Toplum / Ankara New World Order and Society / Ankara DÜZENLEYEN | ORGANIZATION Türk-İngiliz Kültür Derneği The Turco-British Association / TBA http://www.tba.org.tr SERGİ | EXHIBITION Kadına Şiddet Violence Aganist Women Türk-İngiliz Kültür Derneği Sanat Galerisi / Ankara


Şahin Çetin 05 DÜZENLEYEN | ORGANIZATION U.P.S.D. UNESCO - AIAP http://www.upsd.prg.tr/english.html IAA - International Association of Art SERGİ | EXHIBITION Özgürlük Sil Baştan! Mustafa Kemal Kültür Merkezi / İstanbul

DÜZENLEYEN | ORGANIZATION Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi SERGİ | EXHIBITION Deneysel Sanat Sergisi 4 G.Ü.G.S.F. Sergi Salonu / Ankara

SERGİ | EXHIBITION “İleriye Yönelik” Güncel Sanat Sergisi Türkiye Temsilciliği / Sırbistan “Looking Forward” Contemporary Art Exhibition Turkey Representative / Serbia

SERGİ | EXHIBITION 5.Uluslararası Öğrenci Trienali Doğunun Batısı, Batının Doğusu West of Eastren, East of Western Marmara Üniversitesi G. S. F. / İstanbul

SERGİ | EXHIBITION Diyarbakır Hapishanesi Ne Yana Düşer Bilgi Üniversitesi Sempozyum Alanı / İstanbul Karşı Sanat Çalışmaları Galerisi / İstanbul Evrensel Sanat Kültür Merkezi / İstanbul Tüyap Kitap ve Sanat Fuarı / İstanbul Sümerpak Sanat Galerisi / Diyarbakır Urfa City AVM Sergi Salonu / Şanlıurfa

DÜZENLEYEN | ORGANIZATION Güney Avrupa Kültür Bakanları Konseyi The Council Of Ministers Of Culture Of South East Europe http://www.culturesee.org

DÜZENLEYEN | ORGANIZATION Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

DÜZENLEYEN | ORGANIZATION Karşı Sanat Çalışmaları, Diyarbakır Gerçeğini Araştırma ve Adalet Komisyonu, 78’liler Girişimi http://www.karsi.com

2007 2008 2009

2011/2012

SERGİ | EXHIBITION Dünya Sanat Günü Sergisi World Day Art (WAD) U.P.S.D. Sanat Galerisi / İstanbul

2010

DÜZENLEYEN | ORGANIZATION U.P.S.D. UNESCO - AIAP http://www.upsd.prg.tr/english.html IAA - International Association of Art

DÜZENLEYEN | ORGANIZATION Grup “Ahrazaar” Karma Sergisi SERGİ | EXHIBITION Atilla İlhan Kültür Merkezi / Ankara

DÜZENLEYEN | ORGANIZATION Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi SERGİ | EXHIBITION “Fasulte Bean 01” G.Ü.G.S.F. Sergi Salonu / Ankara

DÜZENLEYEN | ORGANIZATION Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi SERGİ | EXHIBITION “Art in Residence, 1.Uluslararası Workshop ve Sergileme” G.Ü.G.S.F. Sergi Salonu / Ankara


Manifesto Çürüyen toplumda sanat, eğer dürüst ise çürümeyi yansıtmalıdır, eğer sosyal işlevi sayesinde inancı kırmak istiyorsa dünyanın değiştirilebilir olduğunu göstermek zorundadır ve değişime yardım etmelidir. Ernst Fischer

Seri, yaşanılan çağa dair görsel bir kayıttır. Süreç, tanımlanmaya ve tüm aidiyetler sorgulamaya açık olduğundan, kültürlerin birer barbarlık belgesi olması, Yeryüzü Kayıtları serisinin oluşumunda temel etkendir. Uygarlık ve kültür, bugün ve gelecek için birer seyir ve çatışma alanıdır. Yeryüzü Kayıtları serisi, baskın kültürlerin demokrasisi, hümanizmi, evrensel hukuk ve adeleti gibi modern ritüelleri sebep gösterip, kavramları içeriğinden ayrıştırarak bir yıkımlar sürecine sokması ve kendi bağlarından koparılan kültürlerin, baskın kültürlere indirgenişini ele alır. Bu sürecin neticesinde verili kültür, bilinçli ya da bilinçsiz yaşanılan ‘artık’ durumdur. Baskın iktidarlar tarafından, modernizm ve kültürel argümanlar ‘yeryüzü’nün daha eşitlikçi, barışçıl ve demokratik vaatleri ile idealize edilerek kurgulanmıştır, bu ilerlemeci tarih algısının nesnelleştirdiği durum, toplumsal olarak boyun eğmeyi gerektirir. Sürecin siyasi düzeni, insanların vicdanını taşımak yerine onları, kendi siyasi propagandası doğrultusunda hareket etmek için kullanılır. Bu hareketi sağlama noktasını da medya ve kitle iletişim araçlarıyla kurar. Siyasi anakaraya güvenmek ve onların söylevlerini dinlemek yerine getirdikleri kültürlerin çağrıştırdığı kavramları düşünmek daha sağ duyulu bir yaklaşım olacaktır.

06

Yeryüzü Kayıtları | Earth Records

Kültür ve savaş arasındaki mesafenin, köktenci ve tutucu durumlarda belirsizleşeceği kesindir ve büyük bir gerilim süreci yaratacağı açıktır. Toplumsal kültürler, özne olduğu zaman kendisidir, varoluşunun dışında başka bir anlatım aralığına sıkışan ve geriye dönememenin getirdiği kopma duygusuyla, tehdit toplumu haline gelir. Önce kendisine, sonra da iletişimde bulunduğu her şeye yabancılaşan toplum, baskın iktidarların kültürü karşısında nesnelleştirilmiş, öznesi atomize olmuş gerilimden ibarettir. Yeryüzü Kayıtları serisi, yıkımlar çağında yaşanan, ülke ve savaş ekonomisi, stratejisi, siyasi düzenin taşıdığı kültürlerinin barbarlığına karşı eleştirel bir tutumdur.

Şahin Çetin, 2013


Şahin Çetin 07

The Manifest In a rotting society, if the art is honest, it should project the rot and if the art wants to break the belief thanks to its social function, it has to prove that the world can be changed and it should help this change. Ernst Fischer

The serial is a visual recording about the current period. As the process is open to identification and all belongings are open to questioning, cultures’ being an indicator of barbarism is the key factor in the formation of series of Earth Recordings. Civilization and culture are both observation and conflict areas. The series of Earth Recordings through reasoning modern rituals such as the democracy of the dominant cultures, humanism, universal law and justice, discusses getting the notions into the process of destruction by separating them from their contents and the reduction of the cultures, which are broken from their own connections, to the dominant ones. As a result of this process, culture data are the ‘residual’ situations existing conscious or unconscious. Modernism and cultural arguments are built by the dominant powers through idealizing with the egalitarian, peaceful and democratic promises of the ‘earth’. The situation, which this progressive sense of history objectivize, requires obeying as society. The political order of the progress, instead of carrying conscience of the people, uses them to act in the direction of its own political propaganda and builds this point of act with media and mass medium. Instead of trusting the political mainland and obeying their public addresses, it would be a more prudent approach to think of the notions that the cultures, which is brought by them, evokes. It is obvious and certain that the distance between culture and war will create a huge process of tension and will become uncertain in fundamentalist and conservative situations. Social culture -being in itself, when it is the subject- becomes a society of threat with jamming in another expression gap other than its existence and severance feeling which is created by not being able to going back. The society that alienates first to itself and then all other things, which it communicates, consists of tension whose subject is atomized and which is objectivized against the culture of the dominant powers. The series of Earth Recordings is a critical attitude against country and war economy, strategy, the barbarism of the cultures carried by the political order in the age of destruction.

Şahin Çetin, 2013


Eylem Manifestosu Giriş Dünya Atlası The Manifest of Act World Atlas 2013 Enstalasyon Dünya atlası, Mala, Talaş Akrilik, Yağlıboya, Çimento 28 x 38 x 8 cm Installation World Atlas, Trowel, Sawdust, Acrylic, Oil Paint, Cement

08

Yeryüzü Kayıtları | Earth Records

28 x 38 x 8 cm


Şahin Çetin 09


Bir Memleket Gibidir Gemi Hometown Is Like a Ship 2012 Tuvale Karışık Teknik Akrilik, Yağlıboya, Talaş, İp, Tahta Konstrüksüyon 250 x 250 x 7/8 cm Mixed Technique on Toil Acrylic, Oil Paint, Sawdust, Rope, Wooden Construction

10

Yeryüzü Kayıtları | Earth Records

250 x 250 x 7/8 cm


11 Şahin Çetin Detaylar / Details


Büyük Anlatı The Great Story 2013 Tuval Üzerine Karışık Teknik Akrilik, Yağlıboya, Talaş, Taş, İp 150 x 340 x 8 cm Mixed Technique on Toil Acrylic, Oil Paint, Sawdust, Rock, Rope

12

Yeryüzü Kayıtları | Earth Records

150 x 340 x 8 cm


13 Şahin Çetin Detaylar / Details


Kırmızı Beton The Red Concrete 2013 Tuval Üzerine Karışık Teknik Akrilik, Yağlıboya, Talaş, Taş, Tel 170 x 120 x 6/7 cm Mixed Technique on Toil Acrylic, Oil Paint, Sawdust, Rock, Wire

14

Yeryüzü Kayıtları | Earth Records

170 x 120 x 6/7 cm


15 Şahin Çetin Detaylar / Details


16

Yeryüzü Kayıtları | Earth Records

Ölü Dil / 1 The Dead Language / 1 2013 Tuval Üzerine Karışık Teknik Akrilik, 20 x 19 x 6 cm Taş, Tahta Konstrüksüyon, İp 180 x 150 cm Mixed Technique on Toil Acrylic, 20 x 19 x 6 cm Rock, Wooden Construction, Rope 180 x 150 cm


17 Şahin Çetin Detaylar / Details


Ölü Dil / 2 The Dead Language / 2

18

Yeryüzü Kayıtları | Earth Records

2014 Tuval Üzerine Karışık Teknik Akrilik, Yağlıboya 170 x 120 cm Mixed Technique on Toil Acrylic, Oil Paint 170 x 120 cm


Şahin Çetin 19 Detaylar / Details


Ölü Dil / 3 The Dead Language / 3

20

Yeryüzü Kayıtları | Earth Records

2014 Tuval Üzerine Karışık Teknik Akrilik, Yağlıboya 120 x 120 cm Mixed Technique on Toil Akrilik, Yağlıboya 120 x 120 cm


21 Şahin Çetin Detaylar / Details


Unutma Biçimleri Types of Oblivion 2013 Tuval Üzerine Karışık Teknik Akrilik, Yağlıboya, Püskürtme Boya, Kalem, Taş 340 x 170 x 8 cm Mixed Technique on Toil Acrylic, Oil Paint, Spray Paint, Pencil, Rock

22

Yeryüzü Kayıtları | Earth Records

340 x 170 x 8 cm


Şahin Çetin 23 Detaylar / Details


Yeryüzü Kayıtları | Earth Records 24

Eski Ahit / 1 The Old Testament / 1 2013 Tuval Üzerine Karışık Teknik Yağlıboya, Akrilik, Talaş, 28x38cm Sayfalar, Gaz Lambası 200 x 150 x 5 cm Mixed Technique on Toil Oil Paint, Acrylic, Sawdust, 28x38cm Pages, Oil Lamp 200 x 150 x 5 cm


Şahin Çetin 25 Detaylar / Details


26

Yeryüzü Kayıtları | Earth Records

Eski Ahit / 2 The Old Testament / 2 2013 Tuval Üzerine Karışık Teknik Yağlıboya, Akrilik, Talaş 30x35cm, Bez Sayfalar, Gaz Lambası 200 x 150 x 5/6 cm Mixed Technique on Toil Oil Paint, Acrylic, Sawdust 30x35cm, Cloth Pages, Oil Lamp 200 x 150 x 5/6 cm


Şahin Çetin 27 Detaylar / Details


Kültür Atlasları / 1 Culture Atlases / 1 2013 Tuval Üzerine Karışık Teknik Akrilik, Toprak, Metal Levhalar 170 x 120 cm Mixed Technique on Toil Acrylic, Earth, Metal Plaques

28

Yeryüzü Kayıtları | Earth Records

170 x 120 cm


Şahin Çetin 29 Detaylar / Details


Kültür Atlasları / 2 Culture Atlases / 2 2013 Tuval Üzerine Karışık Teknik Akrilik, Talaş, Plastik Levhalar 180 x 200 cm Mixed Technique on Toil Acrylic, Sawdust, Plastic Plaques

30

Yeryüzü Kayıtları | Earth Records

180 x 200 cm


31 Şahin Çetin Detaylar / Details


Kültür Atlasları / 3 Culture Atlases / 3 2013 Tuval Üzerine Karışık Teknik Akrilik, Toprak, Plastik Levhalar 170 x 120 cm Mixed Technique on Toil Acrylic, Earth, Plastic Plaques

32

Yeryüzü Kayıtları | Earth Records

170 x 120 cm


Şahin Çetin 33 Detaylar / Details


34

Yeryüzü Kayıtları | Earth Records

İki Plato The Two Plateaus 2013 Tuval Üzerine Karışık Teknik Akrilik, Yağlıboya, Talaş, 60 x 40 x 10 cm Kürek Sapı 170 x 150 cm Mixed Technique on Toil Oil Paint, Acrylic, Sawdust, 60 x 40 x 10 cm Shovel Stem 170 x 150 cm


Şahin Çetin 35 Detaylar / Details


36

Yeryüzü Kayıtları | Earth Records

Karartma Tarihçesi Dimming History 2014 Tuval Üzerine Karışık Teknik Akrilik, Tahtalar, Talaş, İp 160 x 130 cm Mixed Technique on Toil Acrylic, Boards, Sawdust, Rope 160 x 130 cm


Şahin Çetin 37 Detaylar / Details


Karanlığa Övgü / 1 A Tribute to Darkness / 1 2013 Tuval Üzerine Karışık Teknik Akrilik, Talaş, 30x35cm Tahta Parçaları 200 x 150 x 7/8 cm Mixed Technique on Toil Acrylic, Sawdust, 30x35cm Battens

38

Yeryüzü Kayıtları | Earth Records

200 x 150 x 7/8 cm


Şahin Çetin 39 Detaylar / Details


Karanlığa Övgü / 2 A Tribute to Darkness / 2 2013 Tuval Üzerine Karışık Teknik Akrilik, Yağlıboya, Talaş, Tahta Parçalar 150 x 120 x 5 cm Mixed Technique on Toil Oil Paint, Acrylic, Sawdust, Battens

40

Yeryüzü Kayıtları | Earth Records

150 x 120 x 5 cm


Şahin Çetin 41 Detaylar / Details


Demirbaş Fixture 2012 Tuval Üzerine Karışık Teknik Akrilik, Talaş, Kum 200 x 120 cm Enstalasyon Ağaç Kütüğü, Balta 70 x 30 x 35 cm Mixed Technique on Toil Acrylic, Sawdust, Sand 200 x 120 cm Installation Wood Block, Axe

42

Yeryüzü Kayıtları | Earth Records

70 x 30 x 35 cm


Şahin Çetin 43


44

Yeryüzü Kayıtları | Earth Records

Yas Kitaplar ve Bellekler Lament Books and Memories 2013 Tuval Üzerine Karışık Teknik Akrilik, Talaş, Taş Parçalar, 28 x 35 x 5 cm Kitaplar 153 x 138 x 5 cm Mixed Technique on Toil Acrylic, Sawdust, Rock Pieces 28 x 35 x 5 cm Books 153 x 138 x 5 cm


Şahin Çetin 45

Detaylar / Details


Tuval Defterler / 1 Toil Books / 1 2012 Tuval Bezine Karışık Teknik Akrilik, Kum, Talaş, Metal Konstrüksiyon, İp 55 x 60 cm Mixed Technique on Toil Cloth Acrylic, Sand, Sawdust, Metal Construction, Rope

46

Yeryüzü Kayıtları | Earth Records

55 x 60 cm


Şahin Çetin 47 Detaylar / Details


Tuval Defterler / 2 Toil Books / 2 2012 Tuval Bezine Karışık Teknik Akrilik, Yağlıboya, Kolaj Parçalar, Toprak 55 x 55/60 cm Mixed Technique on Toil Cloth Acrylic, Oil Paint, Clip Pieces, Earth

48

Yeryüzü Kayıtları | Earth Records

55 x 55/60 cm


Şahin Çetin 49 Detaylar / Details


Tuval Defterler / 3 Toil Books / 3 2012 Tuval Bezine Karışık Teknik Akrilik, Yağlıboya, Kolaj Parçalar, Toprak 55 x 55/60 cm Mixed Technique on Toil Cloth Acrylic, Oil Paint, Clip Pieces, Earth

50

Yeryüzü Kayıtları | Earth Records

55 x 55/60 cm


51 Şahin Çetin Detaylar / Details


Sanatçı Yorumları Artist Reviews

Şahin Çetin’in insanın duyularına hitap eden sanatındaki renk kullanımı ve taşlı, topraklı yüzeylerine heykeltıraş hassasiyeti ile yerleştirilmiş objeleri Lascaux mağarasındaki resimleri andırıyor. İşlerindeki boya akışı fani ve kederli bir hali anlatırken, görsel dilin içine yerleştirdiği yazı diliyle tarihi bir bağ kuruyor.

52

Yeryüzü Kayıtları | Earth Records

Sabine Senft | Ressam - Heykeltıraş | Almanya Sahin Cetins artwork is very appealing to the senses. His color scheme is reminiscent of the Lascaux cave paintings as are his earthy gritty textures that speak together with his found objects of a sculptural sensibility. He appears to make a historical connection by embedding the written word in his visual language while slow paint runs speak of a transitory, almost mournful state. Sabine Senft | Painter - Sculptor | German


Şahin Çetin 53

Eski Ahit’in isminin çevirisini öğrenmeden önce ilk bakışta Rauschenberg’in Canyon gibi erken dönem asamblajlarını anımsadım. İsmin çevirisinden(Eski Ahit/ Old Testament) sonra ne anlama geldiğini öğrenmemle birlikte işe daha kavramsal bir bakış açısıyla yaklaştım. Bu acaba dini bir ifade mi? Yoksa eser sanatçının yaşadığı, Eski Ahit kadar önemli ve güçlü bir deneyimin soyut resmedilmesi mi? Taşsı ve kumsu hissi olan bu eserler içerisinde en çok Eski Ahit bana hitap etti. Kendimi işlerin içinde yatan anlamı bulmaya ve sanatçının süreçlerini anlamaya çalışırken buldum. Kültür Atlası eserlerinden Kültür Atlası -2, zihnin daha çorak veya savaşçı bir halini yansıtıyorken Kültür Atlası-3’ün kompozisyonları aşırı heyecanlı bir görüntü çiziyormuş gibi hissettim. Kültür Atlası- 2 beni çok etkiledi. Kültür Atlası-3’te sanki parçalar dengesizce üstüste dizilmiş ve ustaca oluşturulmuşken Kültür Atlası -2 sanki doğallığın sonucu oluşmuş gibi hissettiriyor. Sanki sanatçı düşmekte olan parçaları zamanda dondurmuş lakin zaman tuval için işlemeye devam etmiş ve tuval paslanmış ve yıllanmış. Prof. Ben Ridgway | San Francisco Eyalet Üniversitesi | Amerika

Eski Ahit-- At first before translating the title, the piece immediately felt in the vein of early Rauschenberg “Combines”, like “Canyon.” After translating the title, and finding it meant “Old Testament” (which coming from a predominately Christian English speaking country, has a strong religious connotation) I was drawn to the piece in a more conceptual way. Is it a statement on religion? Or perhaps an abstract depiction of an experience the artist has had which has left a record as important as the Old Testament? I am personally more drawn to pieces that have a grittier feel, and of the works you sent images of, this one spoke to me the most. i find myself contemplating the meaning behind the work, and wanting to know the artist’s process. Kultur Atlast 2&3-- Of the 2 pieces I feel Kultur Atlast 2 reflects a more barren or spartan state of mind. Where as Kultur Atlast 3 seems more frenetic in it’s composition. I’m quite taken with Kultur Atlast 2 though. It feels as if Kulture Atlast 3 was put together; the pieces stacked precariously on top of one another, expertly composed. Whereas, KA2 seems like a naturally occurring event...like the artist has managed to get the pieces to fall perpetually or has frozen them in time while the canvas/the medium he has chosen is evolving over time (what looks like rust and aging). All the while, the motion of the objects stays the same. Karanliga Ovgu-- This piece in particular I wish I could understand Turkish. (what seems to be) the journal entry seems integral to fully understanding the piece, especially with a title that translates so provocatively! Also without seeing the piece in person, the detail image is hard for me to understand..I’m not sure where/what I’m looking at. Professor Ben Ridgway | San Francisco State University | America


Şahin Çetin’in sanatına baktığımda taş, ağaç, çimento, metal kablolar ve halatlar gibi doğal malzemelerden oluşmuş resimsi heykeller görüyorum. Kullandığı toprak tonlar işlerindeki ham doğallığı ve enerjiyi artırıyor. Eserlerinin kadim ve yitik bir tarafı da var. Çetin’in materyallerinin bağlayıcılığı ve yönlendiriciliği yeniden doğuş hakkında yeni bir hikaye anlatırken bir zamanlar kaybolmuş olanı da yaşatıyor. Üç boyutlu elementler barındıran Eski Ahit adlı eserindeki fener gerçek zaman ile kadim zaman arasında bir kutupluluk yaratıyor. Bunu yaparken de tanıdık birşeyler sunarak izleyiciyi davet ediyor. ‘’Yeryüzü Kayıtları, Eylem Manifestosu’’ izleyicinin önünde yere atılmış kitapsı sayfalardan oluşuyor. Sanatçının şiarı işlerinin hepsinde görülüyor. Bütünü oluşturan birçok parçayı görmenize izin veriyor. Melinda S. Martinez | Küratör - Sanatçı | Meksika When I observe Sahin Cetin’s art, I see painting-like sculptures composed of natural materials such as cement, stone, wood, wires, and rope. He uses earth-tones that enhance the rawness and energy of his work. There is also an ancient and distressed quality to the pieces. The binding and manipulation of Cetin’s materials creates a new story or rebirth, and attempts to preserve what was once lost. He incorporates three dimensional elements, as in his piece titled “Eski Ahit.” The green lantern creates a polarity between “real-time” and that which is ancient. It invites the audience by providing an element of familiarity. His art piece titled “Yeryüzü Kayıtları, Eylem Manifestosu” also incorporates book-like pages tossed on the ground, in the space of the spectator. The mark of the artist is present in his work. He allows you to see the many parts that comprise the whole.

54

Yeryüzü Kayıtları | Earth Records

Melinda S. Martinez | Curator - Artist | Mexican


Şahin Çetin 55

Keşke Şahin’in süreçlerine ve mesajına dair daha fazla bilgim olsaydı. Tuvalde asamblaj tekniğinin pek hayranı olmasam da, renklerini ve işlerindeki yıkıcı olaylara gödermelerini sevdim. Üzerinde yazılar ve hayaletsi yanmış izler olan Eski Ahit adlı iş bence en güçlüleri. Bana sanki birisi bir başkasını susturma girişiminde bulunuyormuş gibi geldi, çok dokunaklı. Marc Crutsinger | Küratör | Clamp Light Sanat Galerisi | Amerika I wish I had more info on his process and message and I am not a big fan of applique on paintings but i like his color palatte and how his work references some destructive event. The piece with the writing and ghostly charred remains is the strongest to me. It appears to me as if someone had attempted to silence another’s voice, very moving. Marc Crutsinger | Curator | Clamp Light Art Gallery | America


www.sahincetin.com.tr

56

Yery羹z羹 Kay覺tlar覺 | Earth Records

sahin.cetin6@gmail.com


Şahin Çetin, Durum ve Eylem temasını, önceden belirlenmiş kuralları bozmaktan kaçınmayarak kurgular. Tema, malzemenin bağlamı ile dolaylı ya da dolaysız bir etkileşim halindedir. Malzemeyi tuvalden, hissedilecek boyutta uygulamak ve her nesnenin bir sanat objesi olabileceği görüsü, yaratım sürecinin vazgeçilmez gereksinimleri arasındadır. Nesneler birbiriyle, temayla, yakın ya da uzak bir ilişki halindedir ve içerikleri, simgesel kodlar yığınına göre değişime elverişlidir. Nesneler ve katmanlar, birbiri içine geçerek, bütünsel bir anlam doğurabilir ve bu bütünlük yine de parçalanacağı ana kadar değişim içindedir. Bütünden geriye kalan ise, çok anlamlılık ve bilinçaltına açık çağrışımlar içerir, bunlar, başkalaşım imgeleridir ve kısmen de olsa bozuma uğrayan minimal geometrik metaforlardır. Sanatçı, malzemenin bağlamını, gerek değiştirerek gerekse hiç dokunmayarak kurar. Sanatçının zeminini, içinde yaşadığı toplumun ve henüz gitmediği coğrafyaların toplumsal, siyasi ve insani duyarlılık oluşturur. Bu duyarlılık, onu Yeryüzü Kayıtları serisinin oluşumuna itmiştir. Şahin Çetin builds the State and Action theme being unsparing in breaking the predetermined norms. The theme interacts with the context of the material either directly or indirectly. Applying the materials to the canvas in a perceivable extent and the intuition that tells any object could be an object of art are two of the indispensable requirements of creation process. Objects interact with each other and theme, and their content is convenient to have a metamorphosis according to the symbolic codes stack. Objects and layers may create a holistic sense by passing through each other and that unity is in an alteration until it is fragmentized. What is left from the unity implies amphiboly and subconscious connotations which are the images of metamorphosis and minimal geometric methapors. The artist creates the context of the material either using the objects directly or changing the material. Social, political and humanistic awareness to the society in which he lives and to the countries he has never been yet, forms the background of artist. This awareness has prompted him to create the Yeryüzü Kayıtları (Earth Records) serie in the period starting in 2013 and ending in 2014.

2013/ 2014 , Şahin Çetin

Şahin Çetin Eart Recordings Portfolio  

The serial is a visual recording about the current period.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you