Page 1

Bloque Castrelo de Miño

O BNG demostrou que transforma Castrelo de Miño a través da participación activa da cidadanía

O BNG cumpre cos veciños e veciñas de Castrelo de Miño mos agora darlles as grazas a todas aquelas persoas, grupos e asociacións que colaboraron xunto a nós nestes catro anos de goberno porque os pasos cara ao concello de todas e todos que hoxe xa é Castrelo de Miño, non serían posíbeis sen contar coa vosa participación. O BNG, como goberno municipal, sentímonos orgullosos de ter iniciado a transformación de Castrelo de Miño. SentíMomento culminante da presentación da candidatura do BNG de Castrelo de Miño, o pasado 1 de maio monos orgullosos de recuperar a normaliO BNG de Castrelo de Miño encara positou a súa confianza no noso xeito dade coas innumerábeis actuacións as vindeiras eleccións municipais de facer política posibilitou o acceso realizadas nos pobos, levadas a cabo coa satisfactoria bagaxe, á hora de ao goberno municipal. Non defraudaen todo momento cun criterio de condar contas, dos deberes cumpridos e mos esa confianza e demostramos cello integral. E sentímonos felices e coa tranquilidade do traballo ben feito. que o proxecto de futuro para Castrelo agradecidos por ter contaxiado á poCando hai catro anos a veciñanza dede Miño que sempre tivemos en menboación que vive en Castrelo de Miño te non só é realizabel, senón que está ese orgullo por formar parte do noso a concretarse en realidades. concello. O BNG gobernou durante estes anos Sabemos que a veciñanza castrelomicun proxecto de concello integral. ñense non se vai resignar a dar só uns Preocupámonos polas persoas, por primeiros pasos, e vai querer máis. todos os pobos do concello, por toPor iso, levamos meses formulando dos os sectores da actividade ecopropostas e recollendo as que vecinómica, por todas as parroquias e ños e veciñas teñen a ben achegarnos colectivos. para mellorar e agrandar o proxecto, Demostramos que o BNG transforma para presentar un programa do que www.bng-galiza.org o concello a través da participación será o Castrelo de Miño que todas e bngcastrelo@gmail.com activa da cidadanía. E por iso queretodos queremos que sexa. Edita: BNG Castrelo de Miño

Envío postal sen enderezo

Número 7. Epoca 1ª / Maio 2011


Gobernar Castrelo de Miño 2

Un Castrelo para vivir As nosas propostas de futuro queren insistir no benestar integral da poboación de Castrelo de Miño, empezando polo espazo vital. Para acadar este obxectivo, enfocaremos a nosa actividade, entre outras, á posta en marcha dun programa de construción de vivendas protexidas nas áreas xa reservadas no PXOM nos núcleos de Astariz e Barral e á xestión de axudas e subvencións para a restauración de vivendas. Recuperaremos novos núcleos urbanos, prazas e fontes, e continuaremos coa mellora

da iluminación e a construción de novas beirarrúas e beiravías. Seguiremos apostando pola mellora das comunicacións. Nestes últimos catro anos que estivemos no goberno construiuse unha nova ponte sobre o río Miño e rematouse a ampliación da estrada de competencia da Xunta de Galiza que vertebra o noso concello ao longo do río Miño. Agora é o turno da estrada de Macendo: Astariz - Armada, que é empregada por unha terceira parte dos nosos veciños e veciñas.

Continuaremos mellorando o servizo e as instalacións do abastecemento de auga, cunha mellora integral do sistema de bombeo e a posta en funcionamento dunha nova ETAP (estación de tratamento e depuración de augas) e continuaranse as melloras do saneamento coa contrución dunha nova EDAR (estación depuradora de augas residuais), alonxada dos núcleos de poboación para evitar molestias á veciñanza, para comezar a ir eliminando a maior parte das actuais fosas sépticas.

Un Castrelo para traballar O BNG é a única forza que realmente se preocupa polas políticas de emprego e ten como prioridade a de crear emprego de calidade. Para seguir dinamizando a actividade económica e a creación de emprego en Castrelo de Miño, continuaremos coa aposta pola formación, mediante obradoiros e escolas taller, cursos sobre a produción e comercialización de produtos naturais, produtos ecolóxicos e envasado da produción propia. Crearemos novos postos de traballo nos servizos sociais, para cubrir as demandas do Centro de Día, da Vivenda Comunitaria e do servizo de Axuda no Fogar; urbanizaremos o parque empresarial para que se asenten novas em-

presas na área reservada para o mesmo no PXOM que xa fora unha iniciativa do BNG; apostaremos pola agricultura, con novos proxectos transformadores como o poligono agrario de asociación que se realizou nas Bouzas e que hoxe é un exemplo internacional con visitas de labregos de toda Europa, e polos proxectos dinamizadores dos montes veciñais en man común. Apoiaremos a principal actividade económica deste concello, a viticultura e o viño, coa creación dunha Concellaría adicada en exclusiva aos asuntos vitivinícolas. Fomentaremos a creación de cooperativas e grupos de consumo e fomentaramos a comercialización dos produtos

de Castrelo na nosa feira mensual e noutros mercados e estabelecementos; poremos en actividade o recén creado Padroado do Parque Náutico, para que xere postos de traballo e ingresos, non gastos; seguiremos a fomentar o turismo mediante a explotación das nosas fontes termais e recursos e potencialidades do río Míño, do enoturismo, da natureza e do deporte; crearemos postos de traballo na limpeza e vixiancia dos nosos montes; fomentaremos a creación de novos negocios rurais que a partires de agora estarán permitidos no novo PXOM, porque apostamos por un desenvolvemento integral de todos os núcleos de Castrelo.


Gobernar Castrelo de Miño

Un Castrelo de benestar A política de benestar, concebida como un interese público que require actuacións tamén públicas, é a aposta do BNG. Para seguir mellorando o benestar das persoas que habitan Castrelo de Miño, poremos en marcha o Centro de Día e a Residencia de Maiores, que na súa actividade comprenderán comedor social, lavandería, servizo de xantar na casa, obradoiros, xornadas para as persoas maiores e moito máis. Crearemos unha vivenda social para casos de emerxencia familiar temporal.

Apostaremos pola mobilidade dos veciños e veciñas do noso concello, dispoñan ou non de medio de transporte propio. Aproveitaremos o convenio que asinamos coa Dirección Xeral de Mobilidade para usar o servizo TES MÁIS BUS que permitará a todos os veciños e veciñas subirse no autobús escolar para ir e voltar ao Centro de Día, e tamén poremos en marcha o servizo “Castrelo móvese por ti”, que permitirá á veciñanza realizar comodamente as súas visitas aos centros médicos e outras dilixencias, mediante un

servizo de transporte público regular. Para continuar apoiando a formación dos nosos veciños e veciñas de menor idade e para favorecer a conciliación da vida laboral e familiar continuaremos realizando máis actividades extraescolares para os nenos e nenas do concello, incluíndo campamentos de verán e poremos en marcha a ESCOLA INFANTIL para nenos e nenas de 0 a 3 anos da que xa temos realizado o seu proxecto para comezar canto antes a súa construción.

Ilusión e traballo para transformar os soños en realidades é o que ofrece o BNG de Castrelo de Miño

Un Castrelo deportivo e cultural Comprometémonos a seguir dinamizando as potencialidades do noso concello neste eido, focalizando o noso traballo en crear a Biblioteca Pública municipal; crear un Salón de Actos municipal na Casa do Concello; crear centros sociais para uso veciñal mediante a recuperación dos edificios de titularidade municipal, como son as escolas unitarias de Macendo, Traveso ou Prado, ou a Casa do Médico de Barral; daremos apoio municipal á recuperación de muíños, adegas, canastros e demais patrimonio cultural;

crearemos un museo da cultura vitivinícola, no que calquer persoa poderá facer aportacións en préstamo para a súa exhibición; converteremos a piscina municipal en piscina climatizada para podela utilizar todo o ano, cunha cuberta especial retráctil que permitirá tamén o seu uso no verán; ampliaremos o Pavillón de Deportes, coa creación dun ximnasio; faremos a xestión integral dos campos deportivos, tanto de terra, como de cemento e céspede artificial; crearemos unha pista de area ao pé do río para a práctica de voleibol

e fútbol praia; construiremos unha pista de tenis municipal; apoiaremos aos equipos deportivos; continuaremos creando novas escolas deportivas; organizaremos novos campionatos de pesca e probas deportivas de BTT, motor, pesca; explotaremos o Padroado do Parque Náutico, que xerará ingresos e reducirá os gastos. O noso enfoque é que o Parque Náutico debe ser para todos e todas, pero en primeiro lugar para a veciñanza de Castrelo. 3


Gobernar Castrelo de Miño

A presentación da candidatura do BNG de Castrelo de Miño congregou a centos de veciños e veciñas

Un Castrelo turístico Como podemos comprobar, non só había unha base para a potenciación turística, senón que, ben enfocada, lévanos a aspirar a novas cotas. Castrelo de Miño pode xogar na primeira división turística internacional e así levamos catro anos demostrándoo. Para seguir aspirando ao título, comprometémonos a crear un Centro de Recepción de Visitantes, no que se lles informará entre outras cousas dos re-

cursos turísticos do concello, como o catamarán, os roteiros, as adegas, o albergue, o patrimonio...; crearemos unha praia fluvial; ampliaremos os paseos fluviais e as áreas de Pescastrelo; continuaremos coa limpeza de regatos e sendeiros; crearemos unha web turística de Castrelo de Miño; melloraremos e potenciaremos a Ruta do Viño do Ribeiro, coa creación de sendeiros e Roteiros do Viño de Castrelo de Miño;

Un Castrelo tecnolóxico O BNG vai seguir apostando porque Castrelo de Miño non quede descolgado na era da información e, para levalo a cabo, ampliaremos os servizos de TDT e de Wimax, con SMS e Bluetouth; instalaremos webcams en varios puntos do concello para a súa visualización en todo o mundo mediante a rede global; ampliaremos as webs existentes e crearemos outras novas referenciadas ao concello; apostaremos pola formación con novos cursos e aulas; levaremos adiante a teleasistencia ás persoas maiores por medio de webcams.

limparemos e humanizaremos as pozas termais; crearemos un cámping de caravanas e bungalows e apostaremos pola creación de novas instalacións hoteleiras e termais; melloraremos coa xestión pública o funcionamento do albergue municipal; crearemos un museo-parque temático de enerxías renovábeis; e crearemos a Granxa Escola que serán novos puntos de interese turística e de atracción de visitantes.

Un Castrelo saudábel Continuaremos coa mellora dos centros médicos; abriremos un tanatorio de xestión municipal; melloraremos a xestión do lixo, mediante a recollida selectiva e a compostaxe; instalaremos aparatos biosaudábeis en cada parroquia do concello.

Un Castrelo para todos e todas Levamos demostrado nestes anos que cremos na participación democrática da veciñanza no goberno de seu concello. Propoñémonos seguir adiante aínda con máis información, máis transparencia e máis igualdade de oportunidades. Para isto, crearemos centros sociais para uso de todas as parroquias; instalaremos paneis para bandos en todas as localidades do concello; fo4

mentaremos a participación veciñal na toma de decisións; publicaremos un boletín municipal trimestral para informar a veciñanza, cunha sección reservada á participación e colaboración, con artigos dos propios veciños e veciñas, tanto de propostas, como de cultura, historia ou creación propia; potenciaremos as webs municipais e

crearemos outras novas. Seguiremos a facer de Castrelo de Miño o concello do que todos e todas sentímonos orgullosos e orgullosas. En resumo, o BNG ademais de estar a pedir o teu apoio, quere e está a poñerse ao teu servizo. Nas túas mans está que os nosos compromisos se convertan en realidades.


candidatura

Un equipo ao servizo dos veciños e veciñas Esta é a candidatura do BNG para gobernar o concello de Castrelo de Miño nos vindeiros catro anos. Un equipo de xente comprometida co desenvolvemento do concello, na procura do benestar de todas e cada unha das persoas que o habitan. Homes e mulleres dispostos a traballar en bloque por Castrelo de Miño para que todas e todos sigamos a sentir orgullo do noso concello. Unha candidatura coñe1

Xurxo Rodríguez Méndez 34 anos. Prado do Miño. Responsábel de Promoción do CRDO Ribeiro. Alcalde de Castrelo de Miño 6

Cristalina Álvarez Olleros 36 anos. A Bouza. Enxeñeira Técnica Agrícola Licenciada en Tecnoloxía dos AlimentosEspecialidade Enoloxía e Técnica Enóloga 11

Consuelo Pereiras Fernández 63 anos. Traveso. Pensionista

16

Nabor Alonso Alonso A Bouza. Ex-Empleado de Citroen

cedora da realidade do territorio e a poboación que o habita, aberta e dialogante ás opinións e suxestións das persoas. Un equipo capaz e honesto, para seguir a levar Castrelo de Miño ao lugar que lle corresponde, respectando respectando sempre as ideas dos demais. Que ama esta terra, os seus costumes e as súas xentes; a lingua na que se expresan e aquelo do que falan; a súa natureza e o

2

Alfredo Fernández Rodríguez 45 anos. Barral. Veterinario e Colleiteiro 7

Purificación Castiñeiras Pérez 51 anos. Troncoso. Empresaria 12

José Manuel Villar Ferradal 25 anos. O Couso. Enxeñeiro Informático. Rexenta a empresa de Servizos Informáticos Ourentec, de Ourense 17

Senén Madarnás Ramos 56 anos. Noallo de Abaixo. Viticultor e Presidente da Comunidade de Montes en Man Común de Barral

3

Rita María Lago Ozores 49 anos. As Bouzas. Administrativa de TRAGSA 8

Emilio Vázquez López 58 anos. Santa María. Funcionario do Ministerio de Traballo 13

Iván Paz Taboada 25 anos. Astariz. Enxeñeiro Técnico en Informatica de Xéstion, traballador de BALIDEA C&P

seu patrimonio. Porque unha vez encetado o camiño do desenvolvemento das potencialidades do concello non se pode nin se debe dar marcha atrás. Unha candidatura, un equipo feito á medida para Castrelo de Miño, consciente de que co teu apoio o goberno do BNG vai seguir sentándolle aínda mellor ao noso concello.

4

María Isabel Rodríguez Perdiz 43 anos. Astariz. Técnica Deportiva 9

María Teresa Álvarez Méndez 47 anos. Ramiras. Ama de Casa 14

Iván Justo Pérez 28 anos. Barral. Albanel

5

Rafael Carrizo Peña 52 anos. Santo Estebo. Departamento de Expedicións de COREN 10

José Cortizo Iglesias 64 anos. Vide. Viticultor.

15

María Gloria Álvarez Villar 41 anos. Oleiros. Traballadora de COREN, Licenciada en Empresariais

18

Antonio Pérez Villar 43 anos. Prado do Miño. Avogado

5


O BNG “vai a por todas” nos 315 concellos do país Case o 50% dos candidatos e candidatas son novos e un de cada catro é muller

Como contactar co BNG de Castrelo de Miño: Rúa Tomás de Lemos, 2-baixo 32400 Ribadavia www.xurxo-bng.org bngcastrelo@gmail.com Telf. 678.643.162

Como contactar co BNG Nacional: Sede Nacional. Avenida Rodríguez de Viguri. 16 baixo. 15703 Santiago de Compostela. 981 555 850 www.bng-galiza.org nacional@bng-galiza.org

Impreso en papel reciclado

A carreira do BNG cara ás eleccións electorais, Montse Prado asegurou Rexeneración democrática municipais do 22 de maio xa é imque “no BNG imos a por todas e do BNG fronte á vella política parábel nos 315 concellos do país. estamos nun bo momento como dedas outras forzas A formación nacionalista presenta mostra o feito de que estamos a ter En coherencia cos principios do candidaturas en todos os concellos unha grande asistencia aos actos de nacionalismo galego, o BNG aposta galegos. Listaxes que, segundo sapresentación de candidaturas”. Nespola rexeneración democrática e, lienta a secretaria de Organización e te sentido, amosouse convencida de a diferenza do resto de forzas podirectora de campaña, Montse Praque “o BNG é a forza decisiva para líticas, non leva nas súas candidado, “son a alternativa real en Galiza parar o PP nos concellos e somos turas nin a imputados nin a tránsás políticas de dereitas”. a forza que realmente ten políticas fugas. Deste xeito, a secretaria de alternativas ás fracasadas receitas Ademais, estas listaxes combinan a Organización do BNG criticou que da dereita”. Frente a un PP e PSOE experiencia coa renovación nun 47% “tanto PP como PSOE incumpran que defenden e exercen un mesmo do total. Montse Prado tamén explios seus propios pactos sobre transideario (políticas de recortes sociais cou en rolda de prensa que no BNG fuguismo ou sobre a prohibición de e privatizadoras), hai alternativa e ten “imos máis alá do que estabelecen as visitas a obras en período electonome: o BNG. A única forza política normas de paridade das listas, e por ral”. Por iso, concluíu que “esa é que defende, tal e como lembrou diante de PP e PSOE”, de tal xeito que a política que está en crise e que Montse Prado “medidas que reforcen un 25% das listas están encabezadas rexeitan os cidadáns e as cidadás, os servizos públicos e que poñan os por mulleres. Son, pois 315 cane o BNG representa a nova política concellos aos servizo da creación de didaturas democráticas e abertas, da ética e do compromiso fronte á emprego”. froito todas elas, segundo salientou vella política das outras forzas”. a directora de campaña, “dun proceso enormemente participativo, no que se recolleu a vontade dos e das militantes do BNG”. Un proceso democrático, oposto á dedocracia e ás candidaturas de despacho, “que se estende tamén á elaboración dos programas electorais, que son froito do contacto directo coa sociedade”. Canto ás perspectivas Guillerme Vázquez, acompañado dos candidatos e candidatas, na Convención Municipal do BNG

Profile for xurxo rodriguez mendez

Programa BNG Castrelo de Miño 2011  

Programa BNG Castrelo de Miño 2011

Programa BNG Castrelo de Miño 2011  

Programa BNG Castrelo de Miño 2011

Profile for xurxo-bng
Advertisement