Page 1

Logboek stage Stadhuis: financiĂŤle dienst

Xenia Nelissen 7KAG Mentor: Linda Rehorst Begeleider: Elke Claes


Schooljaar: 2011-2012


Datum: 30 mei 2012

Handelingen

Gebruikte documenten/ computerprogra mma’s

Beginduu r en einduur

/

8.00 u. - 12.00 u.

/

10.00 u. – 11.00 u.

Boekhouding STAD

11.00 u. – 12.00 u.

Loonbriefjes Ik heb van Marijke alle lonen van de stad gekregen. Dezeheb ik eerst allemaal alfabetisch gesorteerd, en daarna per letter gesorteerd op naam. Hierna heb ik ze in enveloppesgestoken samen met de andere documenten.

….. ???????????????????????????????

…… ???????????????????????????????

Opmerkingen en/of ervaringen : / Paraaf begeleider

Begeleider:

Mentor:


Datum: 24 mei 2012

Handelingen

Gebruikte documenten/ computerprogra mma’s

Beginduu r en einduur

Diverse taken Ik heb enkele kleine taakjes gekregen van Ellen. Enkele hiervan zijn documenten rond gaan brengen op de diensten of in de kast gaan leggen, de samenvatting aanpassen op de computer, werken met het snijmachine, brieven inschrijven in het postregister en daarna de enveloppesschrijven,…

Word Postregister

8.00 u. - 10.00 u.

Agenda schepencollege Ellen heeft voor mij alle documenten geklasseerd in de kaft, en ik heb dezein de agenda gezet. Hierna heeft ze dit nagekeken en heb ik dit indien nodig verbeterd.

Word

10.00 u. – 11.00 u.

Word

11.00 u. – 12.00 u.

/

13.00 u. – 16.00 u.

Politiereglementen Ik heb van Ellen 3 politiereglementen mogen maken in Word. Dit was vooral veel knip en plak werk. Hierna heb ik ze alle 3 mogen uitprinten, nieten, bestempelen en vlaggetjes erop plakken.

Loonbriefjes, ziektebriefjes Ik heb voor Marijke en Gerda de ziektebriefjes gesorteerd en geklasseerd, en de loonbriefjes gedaan van het OCMW.


Ook heb ik nog enkele papieren die ik erbij moest stoppen telkens 200x gekopiërd.

Opmerkingen en/of ervaringen : / Paraaf begeleider

Begeleider:

Mentor:

Datum: 23 mei 2012

Handelingen

Scannen voor Hilde

Gebruikte documenten/ computerprogra mma’s

Beginduu r en einduur

/

8.00 u. - 9.00 u.

Word

9.00 u. – 11.00 u.

Boekhouding STAD

11.00 u. – 12.00 u.

Ik heb nog een stapel documenten die op mijn bureau klaarlag, voor Hilde ingescand.

Archiveren Ik heb van Marijke de opdracht gekregen allemaal archiefdozen te plooien, en daar dan de nodige documenten in te stoppen. Hierna heb ik naamkaartjes mogen maken op de computer en deze uitprinten en erop plakken.

Post uitsorteren en ingeven Ik heb de post van Linda gekregen en gesorteerd op enkel en dubbel. Daarna heb ik alle enkele facturen gekopieerd. Hierna heb ik ze volgens dienst gesorteerd en heeft Linda dit met mij nagekeken. Daarna heb ik ze allemaal


ingegeven in het boekhoudprogramma.

Opmerkingen en/of ervaringen : / Paraaf begeleider

Begeleider:

Mentor:

Datum: 10 mei 2012

Handelingen

Gebruikte documenten/ computerprogra mma’s

Beginduu r en einduur

Excel

8.00 u. - 10.30 u.

Inventaris Ik heb van Ellen de opdracht gekregen nog eens een inventaris te maken van “het winkeltje�. Dit heb ik dan ook gedaan, in een Excel-bestand. Ik heb een tabel gemaakt met daarin het artikel, leverancier, type, referentie, het aantal en hoeveel te bestellen. Hier was ik wel even mee bezig.


Diverse taakjes Verder heb ik nog enkele kleine taakjes gekregen. Ik mocht wat documenten van Ellen rondbrengen op de diensten en in de kast gaan leggen. Hierna ben ik ook even naar de winkel geweest om pralines uit te halen voor de burgemeester. Voor de rest heb ik ook nog afgedrukte stickers met een adres mogen plakken op de enveloppes.

/

10.30 u. – 11.00 u.

Word

11.00 u. – 12.00 u.

Postregister

13.00 u. – 14.00 u.

Word

14.00 u. – 15.30 u.

Postregister

15.30 u. – 16.00 u.

Planning maken Ann heeft gevraagd of ik een planning wou maken voor haar. Ik heb een voorbeeldje gekregen van haar, en dit moest ik ongeveer proberen na te maken. Ik heb dit in een Word-document gemaakt, en moest ook werken met tabellen. Ik heb een soort van kalender moeten maken waar de activiteiten en verlofdagen in staan.

Postregister Ellen heeft mij de brieven gegeven, en ik heb ze in het postregister gezet. Daarna heb ik de lijst afgeprint en de brieven in enveloppesgestoken, en dezegeschreven.

Agenda schepencollege Ellen heeft voor mij alle documenten geklasseerd in de kaft, en ik heb dezein de agenda gezet.

Diverse taakjes Verder heb ik nog enkele kleine taakjes gekregen. Ik mocht wat documenten van Ellen rondbrengen op de diensten en in de kast gaan leggen. Hierna heb ik ook nog een brief ingegeven in het postregister, en heb ik nog in het aanwezigheidsregister geschreven wie aanwezig was.

Opmerkingen en/of ervaringen : Ik heb fijne en gevarieerde taken gekregen van Ellen en Ann. Paraaf begeleider

Begeleider:

Mentor:


Datum: 9 mei 2012


Handelingen

Scannen voor Hilde

Gebruikte documenten/ computerprogra mma’s

Beginduu r en einduur

/

8.00 u. - 10.00 u.

Boekhouding STAD

10.00 u. – 12.00 u.

Ik heb nog een stapel documenten die op mijn bureau klaarlag, voor Hilde ingescand.

Post uitsorteren en ingeven Daarna heeft Linda mij haar post van vandaag gegeven, en dezemocht ik ook uitsorteren en kopiëren. Hierna heb ik dezeop dienst weer gelegd, en heeft Linda dit nagekeken, en heb ik de facturen ingegeven op de computer. Dit waren er niet zo veel dus ik was vrij snel klaar. Toen dit nagekeken was op de computer, heb ik met Linda nog enkele herinneringen en creditnota’s verwerkt. En zijn we enkele facturen direct gaan aanrekenen.

Opmerkingen en/of ervaringen : / Paraaf begeleider

Begeleider:

Mentor:


Datum: 3 mei 2012

Handelingen

Loonbriefjes en belastingsfiches

Gebruikte documenten/ computerprogra mma’s

Beginduu r en einduur

/

8.00 u. - 10.00 u.

/

10.00 u. – 14.00 u.

Word

14.00 u. – 15.00 u.

Word

15.00 u. – 15.45 u.

/

15.45 u. – 16.00 u.

Ik ben verdergegaan met mijn taak van gisteren.

Belastingsfiches en jaarfiches Ik heb nu voor de belastingsfiches en de jaarfiches hetzelfde gedaan als de lonen. Dezeeerst op alfabet gesorteerd, en daarna aan elkaar gekoppeld. Daarna heb ik de enveloppen nog geschreven voor elke persoon en de documenten erin gestopt. Hier was erg veel werk aan. Ik heb dan ook dezemiddag er aan door gewerkt, want ik moest ook nog dingen voor Ellen doen.

Agenda schepencollega Ik heb de agenda van het schepencollegeweer mogen maken van Ellen. Ik heb eerst met haar alle brieven en documenten overlopen, en hierna heb ik ze zelf in het bestand gezet.

Dankbrief maken Ik heb van Ellen de taak gekregen een dankbrief te maken voor de stad Mechelen. Hier is de personeelsuitstap van de stad Bree doorgegaan. Ik heb dezebrief dan gemaakt, en hierna hebben Ellen en Marijke dezenagekeken.

Documenten aanpassen Hierna heeft Ellen mij nog een paar kleine taakjes gegeven zoals documenten rondbrengen op de diensten of documenten aan te passen op de computer. Dit vergde niet veel tijd.


Opmerkingen en/of ervaringen : Ik heb vandaag fijne opdrachten gekregen van Ellen en Marijke. / Paraaf begeleider

Begeleider:

Mentor:


Datum: 2 mei 2012

Handelingen

Gebruikte documenten/ computerprogra mma’s

Beginduu r en einduur

/

8.00 u. - 12.00 u.

Loonbriefjes en belastingspapieren Ik heb van Marijke weer alle lonen gekregen en de belastingspapieren die daarbij behoorden. Dit waren 2 behoorlijke stapels. Ik heb dezeallemaal eerst volgens alfabet gelegd, zodat ik de dubbele bij elkaar kon leggen. En daarna heb ik ze allemaal geplooid en in enveloppesgestoken. Hier ben ik wel nog niet mee klaar, dus ik ga hier morgen mee verder.

Opmerkingen en/of ervaringen : / Paraaf begeleider

Begeleider:

Mentor:


Datum: 26 april 2012

Handelingen

Documenten rondbrengen

Gebruikte documenten/ computerprogra mma’s

Beginduu r en einduur

/

8.00 u. - 9.00 u.

Word

9.00 u. – 10.30 u.

Ik heb van Ellen een paar documenten en kaften gekregen die ik van haar mocht rondbrengen op de diensten.

Agenda schepencollege Ik heb met Ellen alle documenten overlopen wat in de agenda moeten komen staan, en heb er de nodige uitleg bij gekregen. Hierna heb ik zelf geprobeerd de agenda op te stellen, en heeft Ellen dit met mij nagekeken. Indien nodig heb ik verbeterd.


Politiereglement Ik heb van Ellen de opdracht gekregen een politiereglement te maken, en dit in verschillende exemplaren voor verschillende buurtfeesten. Dezeheeft zij dan nagekeken, en daarna heb ik het mogen afdrukken, nieten, stempelen en vlagjes plakken. Ook heb ik documenten opgesteld voor het buurtfeest zelf en heb ik dit ook mogen afdrukken, nieten, stempelen en vlagjes plakken.

Dienstattesten

Word

10.30 u. – 12.00 u.

Excel

13.00 u. – 14.00 u.

Word

14.00 u. – 16.00 u.

Ik heb van Marijke nog een deel dienstattesten gekregen. Ik moest dit van haar gieten in een tabel in Excel.

Inter- Media, Inter- Energa, Inter- Aqua, Infrax- Limburg Ik heb van Ellen de opdracht gekregen dezedocumenten te bewerken, en dit in verschillende exemplaren.. Dezeheeft zij dan nagekeken, en daarna heb ik het mogen afdrukken, nieten, stempelen en vlagjes plakken. Ik heb punt 8 en punt 9 hiervan gemaakt. Tussendoor heb ik ook nog enkele dingen bij het schepencollegemogen zetten, en documenten rondbrengen.

Opmerkingen en/of ervaringen : / Paraaf begeleider

Begeleider:

Mentor:


Datum: 25 april 2012


Handelingen

Gebruikte documenten/ computerprogra mma’s

Beginduu r en einduur

Boekhouding STAD

8.00 u. - 10.00 u.

/

10.00 u. – 10.30 u.

/

10.30 u. – 12.00 u.

Post uitsorteren en ingeven Ik heb de post van Linda gekregen. Dezeheb ik gesorteerd op dubbel en enkel. Daarna ben ik de enkelen gaan kopiëren. Toen dit gedaan was heb ik de facturen allemaal gesorteerd op dienst. Linda heeft dit toen samen met mij nagekeken, en daarna heb ik dezemogen ingeven op de computer van haar. Hierna hebben we dit ook nagekeken en ben ik dit gaan rondbrengen op de dienst en in de kastjes.

Scannen voor Hilde Ik heb nog een stapel documenten die op mijn bureau klaarlag, voor Hilde ingescand.

Kaartjes maken en in enveloppen steken Marijke heeft mij gevraagd of ik 90 kaartjes voor haar wou maken. Dezemoest ik dan uitprinten allemaal en uitknippen. Daarna moest ik dezein enveloppessteken en nummeren. Dit was voor een examen van burgerzaken.

Opmerkingen en/of ervaringen : / Paraaf begeleider

Begeleider:

Mentor:


Datum: 19 april 2012

Handelingen

Documenten rondbrengen

Gebruikte documenten/ computerprogra mma’s

Beginduu r en einduur

/

8.00 u. - 8.30 u.

Word

8.30 u. – 8.45 u.

/

8.45 u. – 9.15 u.

Word

9.15 u. – 10.30 u.

Word

10.30 u. – 12.00 u.

Ik heb van Ellen een paar documenten en kaften gekregen die ik van haar mocht rondbrengen op de diensten.

Stickers Ann Ann had mij gevraagd of ik voor haar nog enkele exemplaren wilde bijmaken van stickers die ik ooit eens voor haar gemaakt had. Ik heb dit dan ook gedaan.

Papier bijvullen Daarna ben ik met Ellen een kar gaan halen in de keuken en zijn we naar onder gegaan. We zijn papier gaan bijhalen, en hebben dit op de kar geplaatst. Daarna mocht ik de dozen openen en al het papier/enveloppeseruit halen en in de kast plaatsen. Daarna ben ik de dozen weg gaan brengen..

Huwelijksjubilea Hierna ben ik met de huwelijksjubilea begonnen. Ik heb samen met Ellen besproken welke mensen ik een bericht ging sturen. Dit waren de mensen van April – Mei (een stuk of 20). Daarna ben ik alle nodige aanpassingen gaan doen in een standaard document voor al deze20 mensen (naam, adres, datum, nummer,…).Hierna heb ik dit telkens afgedrukt en er nog een bijlage aan geniet. Ook heb ik de documenten allemaal gestempeld met een stempel van de stad. Daarna heb ik voor deze20 mensen nog een exemplaar moeten invullen voor de administratie.

Agenda schepencollege


Ik heb met Ellen alle documenten overlopen wat in de agenda moeten komen staan, en heb er de nodige uitleg bij gekregen. Hierna heb ik zelf geprobeerd de agenda op te stellen, en heeft Ellen dit met mij nagekeken. Indien nodig heb ik verbeterd.

Post uitsorteren en ingeven Ik heb de post van Linda gekregen. Dezeheb ik gesorteerd op dubbel en enkel. Daarna ben ik de enkelen gaan kopiĂŤren. Toen dit gedaan was heb ik de facturen allemaal gesorteerd op dienst. Linda heeft dit toen samen met mij nagekeken, en daarna heb ik dezemogen ingeven op de computer van haar. Hierna hebben we dit ook nagekeken en ben ik dit gaan rondbrengen op de dienst en in de kastjes.

Boekhouding STAD

13.00 u. – 14.30 u.

Word

14.30 u. – 16.00 u.

Documenten maken, rondbrengen Ik heb van Ellen de opdracht gekregen nog enkele documenten te maken. Dit door middel van een bestaand document telkens te vervangen op de computer en hierna af te printen. Ik heb dit gedaan voor de uitnodiging van de schepenen voor de huwelijksjubilea, en voor een taxidocument. Ook heb ik nog enkele kleine taakjes gekregen van Ellen tussendoor, zoals documenten rondbrengen op de diensten e.d. en heb ik deze mogen stempelen, nieten en met vlagjes aanduiden.

Opmerkingen en/of ervaringen : / Paraaf begeleider

Begeleider:

Mentor:


Datum: 18 april 2012

Handelingen

Gebruikte documenten/ computerprogra mma’s

Beginduu r en einduur

Boekhouding STAD

8.00 u. - 10.00 u.

/

10.00 u. – 11.00 u.

Boekhouding STAD

11.00 u. – 12.00 u.

Post uitsorteren en ingeven Ik heb de post van Linda gekregen. Dezeheb ik gesorteerd op dubbel en enkel. Daarna ben ik de enkelen gaan kopiëren. Toen dit gedaan was heb ik de facturen allemaal gesorteerd op dienst. Linda heeft dit toen samen met mij nagekeken, en daarna heb ik dezemogen ingeven op de computer van haar. Hierna hebben we dit ook nagekeken en ben ik dit gaan rondbrengen op de dienst en in de kastjes.

Scannen voor Hilde Ik heb nog een stapel documenten die op mijn bureau klaarlag, voor Hilde ingescand.

Post uitsorteren en ingeven Daarna heeft Linda mij haar post van vandaag gegeven, en dezemocht ik ook uitsorteren en kopiëren. Hierna heb ik dezeop dienst weer gelegd, en heeft Linda dit nagekeken, en heb ik de facturen ingegeven op de computer. Dit waren er niet zo veel dus ik was vrij snel klaar. Toen dit nagekeken was op de computer, heb ik met Linda nog enkele


herinneringen en creditnota’s verwerkt. En zijn we enkele facturen direct gaan aanrekenen.

Opmerkingen en/of ervaringen : / Paraaf begeleider

Begeleider:

Mentor:

Datum: 28 maart 2012

Handelingen

Gebruikte documenten/ computerprogra mma’s

Beginduu r en einduur

Boekhouding STAD

8.00 u. - 10.00 u.

/

10.00 u. – 12.00 u.

Post uitsorteren en ingeven Ik heb de post van Linda gekregen. Dezeheb ik gesorteerd op dubbel en enkel. Daarna ben ik de enkelen gaan kopiëren. Toen dit gedaan was heb ik de facturen allemaal gesorteerd op dienst. Linda heeft dit toen samen met mij nagekeken, en daarna heb ik dezemogen ingeven op de computer van haar. Hierna hebben we dit ook nagekeken en ben ik dit gaan rondbrengen op de dienst en in de kastjes.

Scannen voor Hilde Ik heb nog een stapel documenten die op mijn bureau klaarlag, voor Hilde ingescand.


Opmerkingen en/of ervaringen : / Paraaf begeleider

Begeleider:

Mentor:

Datum: 22 maart 2012

Handelingen

Documenten rondbrengen/kopiëren

Gebruikte documenten/ computerprogra mma’s

Beginduu r en einduur

/

8.00 u. - 9.00 u.

Word

9.00 u. – 10.00 u.

Ik heb van Ellen enkele kleine taakjes gekregen zoals mapjes rondbrengen op de diensten, papieren kopiëren,…

Agenda CBS


Ik heb weer de agenda mogen opstellen van het CBS.Dezekeer heb ik dit weer zelfstandig proberen te doen. Dit is al wat beter gelukt dan vorige keer. Daarna heb ik nog enkele mappen aangemaakt in het bestand voor de schepencollegesvan april, mei en juni.

Aanstiplijst bewerken Ik mocht van Ellen haar aanstiplijst bijwerken van het OCO-BRES.Ik mocht hierop aanduiden of de mensen kwamen of niet.

Word

10.00 u. – 10.15 u.

Postregister

10.15 u. – 10.45 u.

Word

10.45 u. – 12.00 u.

Brieven kopiëren, versturen Ik heb nog 2 stapeltjes gekregen van Ellen. Dezemocht ik kopiëren. Daarna heb ik deze allemaal aan elkaar geniet en de originele aan Ellen teruggegeven. Hierna ben ik de brief gaan schrijven en heb ik de brieven erin gestopt. Daarna heb ik dit ingeschreven in het Postregister en de lijst afgedrukt en naar Ann gebracht.

Buurtfeesten Ik heb van Ellen 3 documenten gekregen omtrent enkele buurtfeesten. De informatie die op dezedocumenten stond mocht ik dan invullen op een brief en dan mocht ik dezeafprinten. Hierna heb ik de brieven telkens gestempeld en vlagjes op geplakt. Ook heb ik dit hetzelfde gegaan voor het politiereglement.

Opmerkingen en/of ervaringen : / Paraaf begeleider

Begeleider:

Mentor:


Datum: 21 maart 2012


Handelingen

Gebruikte documenten/ computerprogra mma’s

Beginduu r en einduur

Boekhouding STAD

8.00 u. - 10.00 u.

/

10.00 u. – 12.00 u.

Post uitsorteren en ingeven Ik heb de post van Linda gekregen. Dezeheb ik gesorteerd op dubbel en enkel. Daarna ben ik de enkelen gaan kopiëren. Toen dit gedaan was heb ik de facturen allemaal gesorteerd op dienst. Linda heeft dit toen samen met mij nagekeken, en daarna heb ik dezemogen ingeven op de computer van haar. Hierna hebben we dit ook nagekeken en ben ik dit gaan rondbrengen op de dienst en in de kastjes.

Ziektebriefjes Hierna ben ik verder gegaan met het sorteren en klasseren van de ziektebriefjes. Hierbij had Gerda mij wat bijgeleerd i.v.m. het controleren van de ziektebriefjes. Dit heb ik dan ook uitgevoerd op papier door tekens een ‘ok’ te zetten. Daarna heb ik telkens het kaftje gezocht van hun naam en dit ertussen gestopt. Hier heb ik ook de juiste gegevens voor opgeschreven.

Opmerkingen en/of ervaringen : Ik heb vandaag fijne taken gekregen van Gerda. Paraaf begeleider

Begeleider:

Mentor:


Datum: 15 maart 2012

Handelingen

Gebruikte documenten/ computerprogra mma’s

Beginduu r en einduur

Word

8.00 u. - 9.00 u.

Boekhouding STAD

9.00 u. – 9.30 u.

/

9.30 u. – 12.00 u.

/

13.00 u. – 15.30 u.

Excel

15.30 u. – 16.00 u.

Agenda CBS maken Ellen was er vandaag niet, maar Ann heeft mij op weg geholpen. Zij heeft mij de agenda van het schepencollege gegeven, en ik ben hieraan begonnen. Ik vond dit wel vrij moeilijk zonder hulp van Ellen, want Ann kon mij ook niet veel uitleg geven (zij wist er ook niet veel van). Ik vind het nog altijd moeilijk te zien welk document ik waar moet plaatsen.

Aanmaningen Ik heb met Linda even samengezeten, en we hebben dan samen de aanmaningen verwerkt. Zij heeft mij stapsgewijs uitgelegd hoe dit ook al weer in zijn werk ging.

Kopiëren Ik ben Gerda daarna gaan helpen. Ik moest telkens kaften doorzoeken naar bepaalde documenten en dezedan kopiëren. Ook gaf ze me soms zo stapeltjes mee die ik tussendoor ook even mocht kopiëren.

Gerda helpen In de namiddag heb ik Gerda nog wat geholpen. Ik heb in het programma van de tikklok gewerkt. Ik mocht hierin gegevensinvoeren van de mensen die bij de basisschool werken. Daarna heb ik nog enkele kopies gemaakt voor Gerda, en ben ik dezeallemaal mogen nakijken op de pc. Als ik fouten terugvond moest ik dezenoteren.

Brandverzekeringen


Hierna had Gerda geen werk meer voor mij en ben ik terug naar Linda gegaan. Zij heeft mij uitgelegd hoe ik alle brandverzekeringen moest aanpassen in Excel. Ik heb dit dan nog gedaan.

Opmerkingen en/of ervaringen : / Paraaf begeleider

Begeleider:

Mentor:


Datum: 14 maart 2012

Handelingen

Gebruikte documenten/ computerprogra mma’s

Beginduu r en einduur

Boekhouding STAD

8.00 u. - 10.00 u.

/

10.00 u. – 11.00 u.

Boekhouding STAD

11.00 u. – 12.00 u.

Post uitsorteren en ingeven Ik heb de post van Linda gekregen. Dezeheb ik gesorteerd op dubbel en enkel. Daarna ben ik de enkelen gaan kopiëren. Toen dit gedaan was heb ik de facturen allemaal gesorteerd op dienst. Linda heeft dit toen samen met mij nagekeken, en daarna heb ik dezemogen ingeven op de computer van haar. Hierna hebben we dit ook nagekeken en ben ik dit gaan rondbrengen op de dienst en in de kastjes.

Scannen Hilde Ik heb van Hilde ook een stapeltje gekregen dat ik mocht inscannen voor haar.

Post uitsorteren en ingeven


Daarna heeft Linda mij haar post van vandaag gegeven, en dezemocht ik ook uitsorteren en kopiëren. Hierna heb ik dezeop dienst weer gelegd, en heeft Linda dit nagekeken, en heb ik de facturen ingegeven op de computer. Dit waren er niet zo veel dus ik was vrij snel klaar. Toen dit nagekeken was op de computer, heb ik met Linda nog enkele herinneringen en creditnota’s verwerkt.

Opmerkingen en/of ervaringen : Ik heb vandaag fijne taken gekregen. Paraaf begeleider

Begeleider:

Mentor:

Datum: 8 maart 2012

Gebruikte documenten/ computerprogra mma’s

Beginduu r en einduur

Ellen heeft mij weer de agenda gegeven van het schepencollege. Hierna heeft ze me wat uitleg gegeven, en tips. Daarna heb ik dit zelf geprobeerd.

Word

8.00 u. - 8.30 u.

Uitnodiging

Word

9.00 u. – 12.00 u.

Handelingen

Agenda schepencollege


Daarna ben ik met mijn uitnodiging naar Marleen gegaan. Zij heeft die nog samen met mij nagekeken en de laatste wijzigingen aangebracht. Hierna ben ik naar Linda gegaan en hebben we nog even de printerinstellingen overlopen en zijn we alle uitnodigingen en de inschrijvingsformulieren 200x elk gaan afdrukken. Dit duurde wel even eer dit klaar was, en heb ondertussen het papier mogen bijvullen. Hierna ben ik naar Marleen gegaan, en gaat zij mij het snijmachine geven, waarmee ik alle uitnodigingen en inschrijvingsformulieren kan uitsnijden. Ik heb 370 uitnodigingen uitgesneden, en 370inschrijvingsformulieren. Daarna heb ik dezein enveloppesgestoken v.d. diensten. Op elke enveloppe heb ik de diestnaam geschreven en het aantal erin gestopt. Marleen heeft mij het aantal opgeschreven. Daarna heeft ze mij nog 3 stickerbladen gegeven met adressen op van de senioren. Ik heb hiervoor de enveloppesgepakt en deze erop geplakt. Daarna heb ik bij elke enveloppe 1 uitnodiging en 1 inschrijvingsformulier gestopt.

Publisher

13.00 u. – 16.00 u.

Opmerkingen en/of ervaringen : Ik heb vandaag fijne taken gekregen. Paraaf begeleider

Begeleider:

Datum: 7 maart 2012

Mentor:


Handelingen

Uitnodiging nakijken

Gebruikte documenten/ computerprogra mma’s

Beginduu r en einduur

Publisher

8.00 u. - 9.00 u.

/

9.00 u. – 11.30 u.

/

11.30 u. – 12.00 u.

Ik heb Linda mijn uitnodiging laten zien van GIP. Zij heeft dezenog eens samen met mij nagekeken en overlopen.

Lonen Marijke is een tijdje ziek, dus heb ik aan Gerda gevraagd of ik haar kon helpen met iets. Zij heeft mij de loonbriefjes meegegeven. Ik heb dezedan gesorteerd op alfabet, en daarna op naam. Toen ben ik dezegaan plooien en heb ik ze in enveloppesgestoken.

Klasseren Hierna heeft Gerda mij gevraagd of ik wou helpen de kast op te ruimen. Er stonden nog veel documenten in van oude personeelsleden. Ik heb dan een paar archiefdozen geplooid, en daar de namen opgeschreven. Daarna heb ik al deze documenten in een grote enveloppe gestoken met telkens de naam op. Bij de dunne kaftjes mocht ik dezegewoon vanonder en opzij toe nieten. Verder heb ik ook nog enkele kopies mogen maken van papieren die Gerda nog nodig had.

Opmerkingen en/of ervaringen : Ik heb vandaag fijne taken gekregen. Paraaf begeleider

Begeleider:

Mentor:


Datum: 1 maart 2012

Handelingen

Werken aan uitnodiging

Gebruikte documenten/ computerprogra mma’s

Beginduu r en einduur

/

8.00 u. - 9.00 u.

Postregister

9.00 u. – 9.30 u.

/

9.30 u. – 10.15 u.

Word

10.15 u. -10.30 u.

Ik heb nog even verder gewerkt aan mijn uitnodiging van GIP. Ellen heeft mij hierbij geholpen en tips gegeven.

Postverwerking Ik kreeg een stuk of 4 hoopjes met documenten. Ik moest een deel aan elkaar nieten en in kaften steken, en het andere deel ingeven in het postregister. Daarna heb ik de brieven geschreven en de lijst van het postregister afgeprint. Ik heb dit naar Ann gebracht. Daarna ben ik nog wat documenten voor Ellen gaan rondbrengen.

ABC-website nakijken Ik heb samen met Ellen de abc-website nagekeken. Hierop stond informatie over onze diensten en diensthoofden. Dezeheb ik mogen vernieuwen. Hiervoor heb ik ook op internet moeten opzoeken.

Stickers Ann Ik heb nog enkele stickers voor Ann afgedrukt die ik enkele weken terug voor haar gemaakt had.

Voorbereiden personeeslvergadering + start personeelsvergadering Ik heb nog enkele aanpassingen gedaan aan mijn uitnodiging en aan de inschrijvingsstrook. Hierna ben ik met Marleen om 11.00u. naar boven gegaan om de vergadering te beginnen. We zijn gestopt om 12.00u. hiermee. Ook heb ik een verslag opgemaakt hiervan. Dit ga ik thuis verder uitwerken, samen met de uitnodiging.

Word Publisher

10.30 u. – 12.00 u.


Agenda schepencollege maken Ik ben begonnen met de agenda van het schepencollege. Ellen heeft mij weer tips gegeven, en hierna heb ik er dit zelf proberen in te zetten.

Word

13.00 u. – 14.30 u.

Word

14.30 u. – 16.00 u.

Documenten aanpassen, papieren sorteren,… Ik heb van Ellen een paar pakketjes gekregen om te klasseren. Ik mocht dezekopiëren, nieten en er een vlaggetje op plakken, en stempelen. Daarna heb ik een paar documenten op de computer aangepast en mogen afdrukken en deze op basis van de vorige documenten mogen invullen. Hierna heeft Ellen dezeuitgedeeld over de diensten.

Opmerkingen en/of ervaringen : Ik had vandaag veel variatie gekregen in mijn taken. Dit was ook fijn. Paraaf begeleider

Begeleider:

Mentor:


Datum: 29 februari 2012

Handelingen

Scannen voor Hilde

Gebruikte documenten/ computerprogra mma’s

Beginduu r en einduur

/

8.00 u. - 9.30 u.

Postregister

9.30 u. – 10.00 u.

Boekhouding STAD

10.00 u. – 12.00 u.

Ik heb nog een stapel documenten die op mijn bureau klaarlag, voor Hilde ingescand.

Postverwerking Daarna kreeg ik een stuk of 6 brieven nog van Hilde die ik mocht versturen. Ik moest ze eerst in het Postregistratiebestand zetten, en daarna nog eens op een extra blad voor aangetekende brieven. Hierna heb ik ze allemaal in enveloppesgestoken, en de papieren afgedrukt. Ik ben dit toen naar onder gaan brengen. Ik vind dit wel een fijne taak.

Post uitsorteren + ingeven voor Linda Daarna heeft Linda mij haar post gegeven. Dezemocht ik weer uitsorteren van facturen en herinneringen, en daarna dezeop enkel en dubbel leggen. Daarna ben ik de enkelen gaan kopiëren en heb ik alle fafcturen op dienst gelegd. Hierna heeft Linda dit samen met mij nagekeken. Ik heb daarna alle facturen ingegeven in het boekhoudprogramma


en heeft Linda dit met mij nagekeken.

Opmerkingen en/of ervaringen : Ik heb vandaag fijne taken gekregen. Paraaf begeleider

Begeleider:

Mentor:

Datum: 16 februari 2012

Handelingen

Gebruikte documenten/ computerprogra mma’s

Beginduu r en einduur

/

8.00 u. - 8.30 u.

Postregister

8.30 u. – 9.00 u.

Documenten rondbrengen, kopiĂŤren Ellen heeft mij een paar documenten gegeven die ik in de rode kast moest leggen per dienst. Daarna mocht ik ook nog enkele papieren gaan rondbrengen op de diensten zelf. Ook heb ik nog enkele papieren gekopieerd die Ellen nodig had.

Brieven Hierna heb ik een paar brieven in het postregister ingegeven en heb ik de lijst hiervan afgedrukt. Daarna heb ik de brieven geplooid en in enveloppesgestoken, en dezeook geschreven. Daarna ben ik dit naar Ann gaan brengen.


Agenda schepencollege maken Ellen heeft samen met mij de agenda van het schepencollegeoverlopen, en mij tips gegeven hoe ik dit erin moest zetten. Daarna heb ik dit alleen geprobeerd en heeft Ellen dit met mij nagekeken en heb ik nog een paar dingen verbeterd indien dit nodig was.

Word

9.00 u. – 9.45 u.

/

9.45 u. – 10.15 u.

Kader kopen Ik heb van Ellen 20 euro meegekregen, en mocht hiervan een fotokader gaan kopen bij de blokker. Dit was om een document in te stoppen en op te hangen op het stadhuis. Hierna heb ik de kader een beetje afgestoft en het document erin gestopt.

Tussendoor Ik heb van Ellen nog een paar taakjes tussendoor gekregen zoals de samenvatting aanpassen van het schepencollege, wat kopies gaan maken, enkele dingen opruimen aan de bureau,…Verder heb ik ook nog wat aan mijn uitnodiging gewerkt van GIP.

Word Publisher

10.15 u. – 12.00 u.

Facturen ingeven Linda had de facturen al sorteert volgens dienst en gekopieerd. Ik hoefde dezedus alleen nog maar in te geven. Hierna hebben we dit samen nagekeken.

Boekhouding STAD

13.00 u. – 14.30 u.

/

14.30 u. – 15.30 u.

/

15.30 u. – 16.00 u.

Fietsvergoedingen Ik heb van Marijke een paar stapels documenten gekregen die ik moest klasseren in de kaft. Dit heb ik dan gedaan, en de kaft daarna in tweeën gedeeld. Ik ben onder bij Ellen een andere kaft gaan halen en heb ook nieuwe ruggen gemaakt voor de kaften.

Ziektebriefjes Ik heb nog een paar ziektebriefjes in de kaften gestoken en ingeschreven.

Opmerkingen en/of ervaringen :


Ik heb vandaag veel leuke afwisselende taken gekregen. Paraaf begeleider

Begeleider:

Mentor:

Datum: 15 februari 2012

Handelingen

Post sorteren en ingeven

Gebruikte documenten/ computerprogra mma’s

Beginduu r en einduur

Boekhouding STAD

8.00 u. - 11.15 u.


Ik heb de post van Linda uitgesorteerd. Ik heb de facturen gesorteerd op enkel en dubbel gesorteerd, en ben daarna de enkelen gaan kopiĂŤren. Hierna heb ik ze gesorteerd op dienst en heeft Linda dit nagekeken. Daarna heb ik al deze facturen ingegeven in het boekhoudprogramma.

Tikklok Ik heb samen met Linda het Excel-bestand van Guido nagekeken en aangepast naar haar uren. In het vervolg mag ik dit blijven aanpassen van de maanden.

Excel

11.15 u. – 12.00 u.

Opmerkingen en/of ervaringen : / Paraaf begeleider

Begeleider:

Datum: 9 februari 2012

Mentor:


Handelingen

Gebruikte documenten/ computerprogra mma’s

Beginduu r en einduur

/

8.00 u. - 8.45 u.

Postregister

8.45 u. – 9.00 u.

Groupwise

9.00 u. – 9.30 u.

Word

9.30 u. – 11.00 u.

Word

11.00 u. – 11.30 u.

Documenten rondbrengen, kopiëren Ellen heeft mij een paar documenten gegeven die ik in de rode kast moest leggen per dienst. Daarna mocht ik ook nog enkele papieren gaan rondbrengen op de diensten zelf. Ook heb ik nog enkele papieren gekopieerd die Ellen nodig had, en ben ik alvast de koffiekar gaan halen. Hier gaan we zo meteen alle archiefdozen op plaatsen.

Postregister Hierna heeft Ellen mij een brief gegeven. Dezemocht ik 3 x kopiëren. Daarna heb ik de brief geplooid en in een enveloppe gestoken en het Postregister ingevuld.

Mail Ellen heeft mij de nodige informatie gegeven, en op basis hiervan moest ik een mail opstellen in het klad. Daarna heeft zij dit nagekeken en hebben we die samen verstuurd.

Archiveren Ik heb samen met Ellen de kast opgeruimd. We hebben labels gemaakt op de computer en deze op de archiefdozen geplakt. Ook heb ik een paar stapeltjes mogen klasseren en in een mapje gestopt. Hierna zijn we dit naar onder gaan brengen in het archief.

Notulen nakijken Ik heb nog een paar definitieve notulen van het schepencollegenagekeken en indien nodig verbeterd. Ook heb ik telkens de paginanummer erop gezet en aangepast.


Agenda schepencollege maken Ik heb samen met Ellen alle documenten nagekeken en zij heeft mij dan tips gegeven hoe ik dit in de agenda moest zetten. Hierna heeft zij dit nagekeken.

Word

11.30 u. – 12.00 u.

Boekhouding STAD

13.00 u. – 15.00 u.

Boekhouding STAD

15.00 u. – 16.00 u.

Post uitsorteren, facturen ingeven Ik heb de post van Linda uitgesorteerd. Ik heb de facturen gesorteerd op enkel en dubbel gesorteerd, en ben daarna de enkelen gaan kopiëren. Hierna heb ik ze gesorteerd op dienst en heeft Linda dit nagekeken. Daarna heb ik al deze facturen ingegeven in het boekhoudprogramma.

Verzekeringen aanrekenen Ik ben met Linda verder gegaan met de hospitalisatieverzekeringen. Ik mocht dezenu allemaal gaan aanrekenen in het boekhoudprogramma. Hierna hebben we dit samen nagekeken. Ik vond het fijn om eens iets anders te mogen doen.

Opmerkingen en/of ervaringen : / Paraaf begeleider

Begeleider:

Mentor:


Datum: 8 februari 2012

Handelingen

Scannen

Gebruikte documenten/ computerprogra mma’s

Beginduu r en einduur

/

8.00 u. - 10.00 u.

Excel

10.00 u. – 12.00 u.

Hilde had een stapeltje documenten klaargelegd op mijn bureau wat nog ingescand moest worden.

Nakijken verzekeringen Linda had een lijst van al het personeel aan mij gegeven. Dezemoest ik dan in het Excel bestand zetten, met het bedrag erbij dat zij als hospitalisatie kregen. Daarna hebben we dit nageteld, en ben ik alle budgetten gaan nakijken in de boekhouding. Hierna hebben we nog de creditnota’s eraf getrokken.

Boekhouding STAD

Opmerkingen en/of ervaringen : / Paraaf begeleider

Begeleider:

Mentor:


Datum: 2 februari 2012

Gebruikte documenten/ computerprogra mma’s

Beginduu r en einduur

/

8.00 u. - 9.30 u.

Ik heb samen met Ellen alle documenten nagekeken en zij heeft mij dan tips gegeven hoe ik dit in de agenda moest zetten. Dit was redelijk veel dus ik was er wel even mee bezig.

Word

9.30 u. – 10.30 u.

Brieven jubilarissen

Word

10.30 u. – 11.00 u.

Handelingen

Overlopen vergadering met Marijke Ik ben naar Marijke gegaan en heb mijn documenten en planning laten zien aan haar voor de vergadering. Zij heeft dezesamen met mij nagekeken, en daarna mij nog enkele tips gegeven. Hierna heb ik nog enkele telefoontjes gepleegd.

Agenda schepencollege maken

Ik heb van Ellen een standaard brief gekregen die ze versturen naar de jubilarissen. Dezemoest ik dan telkens aanpassen aan persoon en datum. Daarna heb ik deze telkens op goed papier afgedrukt. Ook moest ik de documenten invullen die Ellen zelf bijhield, over dezepersonen, en heb ik nog een paar dingen afgeprint die ook bij de brief

13.00 u. – 14.00 u.


moesten komen.

Vergadering Hierna ben ik met Marijke naar de vergadering gegaan. Ik heb hier mijn planning verteld en de rest heeft hun mening erover gezegd. We zijn tot enkele conclusies gekomen, en ik mag dezenu verder uitwerken. Ook mag ik weer een verslag maken van dezevergadering.

/

11.00 u. – 12.00 u.

/

14.00 u. – 14.30 u.

Word

14.30 u. – 16.00 u.

Kleine taakjes Ik heb van Ellen tussendoor nog enkele taakjes gekregen zoals documenten rondbrengen naar de diensten of documenten kopiëren,…

Uitnodiging maken Ik had van Ellen een voorbeelduitnodiging gekregen die ze vorig jaar had gemaakt voor de BRES-activiteiten. Van dit voorbeeld mocht in zelf ook iets in die aard maken.

Opmerkingen en/of ervaringen : Ik vind het leuk om bij Ellen te zitten en krijg fijne taken van haar. Paraaf begeleider

Begeleider:

Mentor:


Datum: 1 februari 2012

Gebruikte documenten/ computerprogra mma’s

Beginduu r en einduur

/

8.00 u. - 8.30 u.

Ik ben verdergegaan met de loonbriefjes van Marijke. Hiermee was ik donderdag gestopt. Dit was niet zoveel meer, dus ik was vrij snel klaar met dit.

/

8.30 u. – 9.00 u.

Ziektebriefjes

/

9.00 u. – 12.00 u.

Handelingen

Scannen Hilde had een stapeltje documenten klaargelegd op mijn bureau wat nog ingescand moest worden.

Loonbriefjes Marijke


Hierna ben ik verder gegaan met het sorteren van de ziektebriefjes van personeelsleden. Ik vind dit een leuke taak om te doen.

Opmerkingen en/of ervaringen : / Paraaf begeleider

Begeleider:

Mentor:

Datum: 26 januari 2012

Handelingen

Loonbriefjes en OCMW papieren

Gebruikte documenten/ computerprogra mma’s

Beginduu r en einduur

/

8.00 u. - 10.30 u. 13.00 u. – 16.00


Ik heb van Marijke weer alle lonen gekregen en de OCMWpapieren die daarbij behoorden. Dit waren 2 behoorlijke stapels. Hier heb ik dus een hele dag op gezeten, om dezeeerst volgens alfabet allemaal te leggen zodat ik de dubbele bij elkaar kon leggen. En daarna deze allemaal te plooien en in enveloppeste steken.

u.

Vergadering GIP Ik heb een vergadering mogen meemaken met Marijke en de personeelsvereniging, dit was voor mijn GIPopdracht. Ik heb naar alle verhalen en ideeĂŤn geluisterd en dit verslag zo goed mogelijk proberen op te maken.

/

10.30 u. – 12.00 u.

Opmerkingen en/of ervaringen : / Paraaf begeleider

Begeleider:

Datum: 25 januari 2012

Mentor:


Handelingen

Scannen

Gebruikte documenten/ computerprogra mma’s

Beginduu r en einduur

/

8.00 u. - 8.30 u.

/

8.30 u. – 9.00 u.

Hilde had een stapeltje documenten klaargelegd op mijn bureau wat nog ingescand moest worden.

Ziektebriefjes Marijke Ik heb de ziektebriefjes van Marijke nog even tussendoor gesorteerd.

Post sorteren en kopiëren Ik Linda haar post uitgesorteerd, wat facturen waren en wat niet. Daarna heb ik de enkele en dubbele facturen apart gelegd en ben ik de enkelen gaan kopiëren. Hierna heb ik alle facturen gesorteerd op dienst en heeft Linda dit nagekeken. Toen dit gedaan was heb ik alle facturen ingegeven op de computer. Daarna heeft Linda dit samen met mij nagekeken en ben ik dit onder in de kastjes gaan leggen per dienst.

Boekhouding STAD 9.00 u. – 10.30u.

Facturen ingeven Hierna heeft Linda mij nog een deel facturen gegeven van haar dienst die ik mocht ingeven voor haar. Ik vond dit een fijn werk.

Boekhouding STAD

10.30 u. – 12.00 u.

Opmerkingen en/of ervaringen : / Paraaf begeleider

Begeleider:

Mentor:


Datum: 19 januari 2012

Handelingen

Gebruikte documenten/ computerprogra mma’s

Beginduu r en einduur

Word

8.00 u. - 9.00 u.

/

9.00 u. – 9.45 u.

Postregister

9.45 u. – 10.00 u.

Word

10.00 u. – 11.00 u.

Word

11.00 u. – 11.30 u.

Overlopen GIP- opdracht Ik heb Ellen mijn mailing laten zien, en dezelaten nakijken. Hierna heeft zij mij nog tips gegeven, en mij doorgestuurd naar Marijke. Zij heeft dezebrief ook nog even nagekeken samen met mij en hem verbeterd.

Levering Er stonden enkele dozen op mijn bureau. Ik heb deze mogen uitpakken en alles in de kast mogen leggen, dat het “winkeltje” wordt genoemd. Daarna heb ik de kast nog een beetje opgeruimd en geordend.

Inkomende post Ik heb de inkomende post in het postregister gezet, en daarna de lijst hiervan afgedrukt. De brieven heb ik toen in enveloppesgestoken en heb ik naar Ann gebracht.

Agenda schepencollege maken Ellen heeft mij weer uitgelegd hoe ik dit het beste kon aanpakken, en daarna heb ik dit zelf geprobeerd erin te zetten. Hierna heeft zij dit nagekeken.

Samenvatting maken Ik heb de vorige agenda van het schepencollegemogen omzetten naar een samenvatting. Hierbij heeft Ellen mij geholpen.


Documenten rondbrengen, faxen,… Ik heb nog enkele kleine taakjes gekregen van Ellen. Zij heeft mij geleerd hoe ik een brief moet faxen. Daarna heb ik nog enkele documenten in de rode kast gelegd bij de diensten, en een paar documenten rond gebracht. Ook heb ik nog even geklasseerd in kaften.

/

11.30 u. – 12.00 u.

Word

13.00 u. – 14.00 u.

/

14.00 u. – 16.00 u.

Overlopen vergadering GIP Ik heb met Marijke mijn vergadering overlopen, die ik als opdracht kreeg van de GIP. Ik heb haar mijn brief laten zien en we hebben besproken hoe we dezegingen versturen. Aangezien ik mijn eigen mail nog niet heb, mag ik deze brieven in de enveloppessteken en bij de diensten in de vakjes steken.

Scannen Hilde Ik heb documenten ingescand voor Hilde.

Opmerkingen en/of ervaringen : / Paraaf begeleider

Begeleider:

Mentor:


Datum: 18 januari 2012

Handelingen

Gebruikte documenten/ computerprogra mma’s

Beginduu r en einduur

/

8.00 u. - 9.00 u.

/

9.00 u. – 9.30 u.

/

9.30 u. – 10.00 u.

/

10.00 u. – 10.30 u.

Post in mapjes gestoken De stad is geabonneerd op enkele politieke infobladen zoals Politeia. Dezeversturen om de zoveel tijd hun vernieuwde blaadjes/nieuwe hoofdstukken,…naar ons toe. Marijke houd dezepapieren allemaal bij in het bijbehorend mapje. Vandaag lag er nog allemaal post van dit soort infobladen, en dezeheb ik dan in de kaftjes mogen vervangen of erbij mogen stoppen.

Kaft ziektebriefjes gesorteerd Marijke had nog een dubbele kaft van de een persoon. Hier zaten al zijn ziekenbriefjes in. Ik heb van dezekaften 1 mogen maken, en de ziektebriefjes chronologisch erin gestopt.

Dimonafiches studenten in kaften Ik heb nog een deel dimonafiches van studenten in de kaft mogen stoppen. Dit volgens alfabet.

Mensurafiches in kaften Verder heb ik nog een deel Mensurafiches in de kaften gestopt en ook dit alfabetisch.


Verder sorteren OCMW documenten Als laatste ben ik verder gegaan met de documenten van het OCMWverder te sorteren op alfabet. Dit is helemaal klaar nu. Zo kan ik volgende week meteen beginnen met de lonen en alles te plooien.

/

10.30 u. – 12.00 u.

Opmerkingen en/of ervaringen : Paraaf begeleider Begeleider: Datum: 12 januari 2012

Mentor:

Handelingen

Gebruikte documenten/ computerprogra mma’s

Beginduu r en einduur

Word

8.00 u. - 9.00 u.

Word

9.00 u. – 10.00 u.

/

10.00 u. – 10.15 u.

Notulen nakijken en verbeteren Ik heb de notulen nagekeken van het jaar 2010.Dezeheb ik verbeterd indien nodig en de paginanummering erop gezet.

Stickers maken Ann heeft mij de opdracht gegevensstickers te maken voor het Stadhuis, AGBen De Augustijner. Dit konden ze goed gebruiken aan het onthaal, voor de inkomende post. Dezemoesten op naam gemaakt worden van Ann, Ellen en Katrien en telkens hiervan 3 bladen. Ook hun I.K. nr. moest erop komen te staan en hun volmachtnummer. Ik vond dit een fijne taak om te mogen doen.

Archiefdozen plooien Ik heb ondertussen nog enkele archiefdozen geplooid die ze nog konden gebruiken.


Agenda CBS maken Ik heb de agenda van het schepencollegegemaakt. Dezekeer zonder de tips van Ellen. Hierna gaat zij hem verbeteren.

Kerstboom afbreken

Word

10.15 u. – 11.00 u.

/

11.00 u. – 12.00 u.

/

13.00 u. – 16.00 u.

Ik heb samen met Ann de kerstboom afgebroken. Dit was ook leuk om te doen.

Loonbriefjes en OCMW documenten Ik heb van Marijke en Gerda de loonbriefjes gekregen en papieren van het OCMW.Dezemoesten allemaal geplooid worden en in enveloppesgestoken. Dit waren redelijk grote stapels, dus vrij veel werk. De meeste personen hadden ook meerdere fiches, en dezeoveral willekeurig in de stapel liggen. Daarom heb ik ze voor de veiligheid allemaal eerst gesorteerd op alfabet. Zodat ik erna bij elke letter de dubbele bij elkaar heb zitten.

Opmerkingen en/of ervaringen : Ik vond het fijn om deze voormiddag eens begeleid door Ann te worden, en kreeg fijne taken van haar. Paraaf begeleider

Begeleider:

Mentor:


Datum: 11 januari 2012

Gebruikte documenten/ computerprogra mma’s

Beginduu r en einduur

/

8.00 u. - 8.30 u.

Ik Linda haar post uitgesorteerd, wat facturen waren en wat niet. Daarna heb ik de enkele en dubbele facturen apart gelegd en ben ik de enkelen gaan kopiëren. Hierna heb ik alle facturen gesorteerd op dienst.

/

8.30 u. – 9.00 u.

Scannen

/

9.00 u. – 12.00 u.

Handelingen

Scannen Hilde had een stapeltje documenten klaargelegd op mijn bureau. Dezeheb ik ingescand voor haar.

Post sorteren en kopiëren


Hilde was ondertussen aangekomen. Zij had nog veel werk liggen, en ik heb haar hiermee geholpen door in te scannen.

Opmerkingen en/of ervaringen : / Paraaf begeleider

Begeleider:

Mentor:

Datum: 21 december 2011

Handelingen

Nakijken notulen Omdat Ellen er nog niet was, ben ik alvast begonnen met het nakijken van de notulen en het verbeteren. Ook heb ik

Gebruikte documenten/ computerprogra mma’s

Beginduu r en einduur

Word

8.00 u. - 9.00 u.


de paginanummers erop gezet en aangepast.

Ingeven post Ik heb van Ellen een brief gekregen. Ik mocht hiervoor de enveloppe schrijven, en dezein het postregister zetten. Daarna heb ik de lijst afgedrukt, en naar Katrien gebracht.

Postregister

9.00 u. – 9.15 u.

Nieuwjaarsuitnodigingen Ik heb met Ellen samen de uitnodiging voor de nieuwjaarsreceptie en de invulstrook aangepast. Daarna heb ik deze op computer verbeterd. We hebben deze ook nog eens afgeprint. Ellen heeft deze daarna naar de secretaris gebracht zodat zij deze konden tekenen. We hebben hierna nog eens de VIP-lijst met e-mailadressen aangevuld. Daarna heeft Ellen nog 60 stickers gemaakt, en heb ik dezeop elke enveloppe geplakt.

Ziektebriefjes sorteren Ik heb van Marijke nog ziektebriefjes gekregen die ik alvast mocht uitsorteren.

Word Excel

/

9.15 u. – 11.30 u.

11.30 u. – 12.00 u.

Opmerkingen en/of ervaringen : / Paraaf begeleider

Begeleider:

Datum: 15 december 2011

Mentor:


Handelingen

Gebruikte documenten/ computerprogra mma’s

Beginduu r en einduur

Word

8.00 u. - 9.30 u.

Agenda maken CBS Ellen heeft mij alle documenten gegeven wat erin moesten staan. Dezeheeft ze eerst met mij overlopen, en daarna heb ik dezeerin gezet. Ik heb dit afgedrukt toen ik klaar was, en aan Ellen gegeven. Zij gaat dit nog nakijken.

E-mailadressen VIP- lijst De VIP-lijst waar Ellen en ik mee bezig waren, was nog niet af. Er hadden mensen nog niet geantwoord op Ellen haar mail met vraag om hun e-mailadressen door te sturen. Ellen stelde voor om deze mensen te gaan opzoeken in haar mailbox. Zij had hier in het verleden al eerder mee gecommuniceerd, en er stonden een heel deel nog in haar mailbox. Dezeheb ik allemaal opgeschreven en daarna in het Excel-bestand bijgevoegd. Hierna ben ik met de overgebleven personen naar de ombudsdienst geweest, zij wisten er nog een paar. Zij raadde mij ook aan eens naar de infodienst en cultuurdienst te bellen, zij hadden er vast ook nog enkelen. Hierna heb ik dezeerbij gevoegd, en heb ik gebeld naar de infodienst en de cultuurdienst. Zij vroegen mij een mailtje te sturen met alle namen in en dit heb ik ook gedaan.

Excel Groupwise

9.30 u. – 11.30 u.

Afdrukken bijlagen Ellen had nog enkele mails in haar mailbox van Stefan. Dezemocht ik dan allemaal openen en de bijlagen die erbij zaten afprinten. Daarna heb ik dezebij elkaar gehouden, mail per mail.

/

11.30 u. – 11.45 u.

Word

11.45 u. – 12.00 u.

/

13.00 u. – 13.30 u.

Nakijken en verbeteren notulen Ik heb weer enkele notulen nagekeken, en indien nodig verbeterd. Ook heb ik de paginanummering aangepast. Deze notulen waren van het jaar 2010.

Scannen voor Hilde Hilde had documenten klaargelegd op mijn bureau zodat ik deze al voor haar kon inscannen.


Post ingeven Hilde heeft mij nog een aantal papieren gegeven die nog verstuurd moesten worden. Ik heb deze ingegeven in het postregister, en daarna heb ik de lijst afgeprint. Ik heb het adres op de enveloppe geschreven en heb dit naar onder gebracht aan de balie.

Postregister

13.30 u. – 14.00 u.

Boekhouding STAD

14.00 u. – 16.00 u.

Post uitsorteren, ingeven facturen Ik heb Linda haar post gekregen van vandaag. Dezeheb ik mogen uitsorteren, en kopiĂŤren. Daarna heb ik alle facturen ingegeven op de computer a.d.h.v. de scanner, en heeft Linda dit samen met mij nagekeken.

Opmerkingen en/of ervaringen : / Paraaf begeleider

Begeleider:

Mentor:


Datum: 14 december 2011

Handelingen

Gebruikte documenten/ computerprogra mma’s

Beginduu r en einduur

Excel

8.00 u. - 8.45 u.

Enquêtes verwerken Marijke heeft mij nog een 20-tal enquêtes gegeven die verwerkt moesten worden in een Excel-bestand. Dit had ik eerder al eens aangemaakt. Ik moest het er dan gewoon bijvullen.

Post nakijken en verwerken , facturen ingeven Ik heb Linda haar post nagekeken. De reclame, en andere betalingen die ik niet moet uitvoeren heb ik haar terug gegeven. De facturen heb ik gesorteerd op enkel en dubbel en de enkelen ben ik gaan kopiëren. Daarna heb ik deze facturen allemaal op dienst gesorteerd en heeft Linda dit nagekeken. Hierna heb ik ze allemaal ingegeven op computer. Toen dit gedaan was, heeft Linda dit samen met mij nagekeken en mij mijn fouten uitgelegd indien nodig.

Boekhouding STAD 8.45 u. – 12.00u.

Opmerkingen en/of ervaringen : Ik vond de taken van Linda en Marijke fijn. Paraaf begeleider

Begeleider:

Mentor:


Datum: 8 december 2011

Handelingen

Gebruikte documenten/ computerprogra mma’s

Beginduu r en einduur

Word

8.00 u. - 9.00 u.

Excel

9.00 u. – 9.15 u.

/

9.15 u. – 9.30 u.

Word

9.30 u. – 11.00 u.

Blad nieuwjaarskaarten maken Ellen had een doosje waar zij alle nieuwjaarskaarten in bewaarde, die de Stad kreeg. Hiervoor heb ik een blad mogen maken en afprinten op stickerpapier. Ik heb op het blad ‘nieuwjaarskaarten’ gezet, en enkele foto’s rond Nieuwjaar. Daarna heb ik dit op het doosje geplakt.

E-mailadressen VIP- lijst Ellen had nog enkele e-mailadressen binnengekregen. Dezeheb ik weer in het Excel-bestand ‘VIP-lijst’ mogen zetten.

Documenten rondbrengen Ik heb nog enkele documenten gekregen van Ellen die ik mocht rondbrengen naar de afdelingen.

Lay-out nieuwjaarsbrieven


Ik heb van Ellen de opdracht gekregen een nieuwe lay-out te geven aan haar jaarlijkse nieuwjaarsbrieven naar de personeelsleden. Ik mocht de tekst en de lay-out aanpassen. Dit mocht ik ook doen voor de brief van de nieuwjaarsreceptie, en het inschrijvingsformulier hiervan.

Nakijken en verbeteren notulen Ik heb nog enkele notulen nagekeken en indien nodig verbeterd, dit doen we altijd voor we alles gaan afprinten. Maar omdat er nog problemen zijn met de printer heb ik niet geprint, maar wel al veel notulen nagekeken en verbeterd. Hierdoor moeten we dezevolgende keer niet meer na te kijken, als de printer weer werkt.

Word

11.00 u. – 11.30 u.

Word

11.30 u. – 12.00 u.

Boekhouding STAD

13.00 u. – 16.00 u.

Opmaken agenda schepencollege Ik heb weer de documenten gekregen van Ellen die in de agenda mochten komen te staan. Dezeheb ik er zo goed mogelijk proberen in te zetten.

Facturen kopiëren, scannen en ingeven Ik heb van Linda de post van gisteren en vandaag gekregen. Dezefacturen heb ik gesorteerd op enkel en dubbel. De enkelen ben ik gaan kopiëren. Daarna heb ik deze gesorteerd volgens dienst en heeft Linda dit nagekeken. Hierna heb ik alle facturen ingegeven in het computerprogramma Boekhouding STAD,en heeft Linda dit nagekeken samen met mij.

Opmerkingen en/of ervaringen : Ik heb fijne taken gehad van Linda en Ellen en vind het fijn om bij hun te werken. Paraaf begeleider

Begeleider:

Mentor:


Datum: 7 december 2011

Gebruikte documenten/ computerprogra mma’s

Beginduu r en einduur

Hilde had offertes op mijn bureau klaargelegd. Dezeheb ik mogen inscannen voor haar. Dit duurde wel even, want het waren er redelijk veel.

/

8.00 u. - 10.30 u.

Archiefdozen plooien

/

10.30 u. – 12.00 u.

Handelingen

Documenten inscannen voor Hilde


Ik mocht voor Hilde ook nog de archiefdozen plooien. Hier stopt zij op het einde van het jaar alle documenten in.

Opmerkingen en/of ervaringen : / Paraaf begeleider

Begeleider:

Datum: 1 december 2011

Mentor:


Handelingen

Gebruikte documenten/ computerprogra mma’s

Beginduu r en einduur

/

8.00 u. - 9.30 u.

Groupwise

9.30 u. – 10.30 u.

/

10.30 u. – 11.00 u.

/

11.00 u. – 12.00 u.

/

13.00 u. – 16.00 u.

Folder laten nakijken Ik heb Ellen en Marijke mijn folder van GIPeens laten nakijken. Zij hebben nog enkele foutjes gezien en deze verbetert, hierna hebben ze mij doorgestuurd naar de dienst toerisme, zodat zij mij verder konden helpen hiermee. Ik heb toen nog even met Katrijn en Mariet de folder nagekeken, en zij hebben mij nog enkele tips gegeven i.v.m. de layout.

Email versturen i.v.m. buurtfeesten Ik heb een kaft van Ellen gekregen. Hierin zaten alle buurtfeesten van het jaar 2011.Ik heb enkele feesten opgezocht, en het email van de organisators genoteerd. Daarna heb ik een email in het klad mogen opstellen, en heeft Ellen dit verbeterd. Daarna heb ik de email verzonden naar de organisators.

Agenda opmaken CBS Ellen heeft mij de kaft van CBSweer gegeven, en heeft de brieven/documenten die erin zaten nog even met mij overlopen. Daarna heb ik dezezelf in de agenda geplaatst, en heeft Ellen dit nagekeken.

Afdrukken notulen Ellen stond even aan het loket, dus ik mocht al beginnen met alle notulen na te kijken of dezein orde waren. Toen ze terug was zijn we begonnen met afdrukken. Maar dit ging niet zoals gepland, we hadden moeilijkheden met de printer. Dezewas blijkbaar verkeerd geïnstalleerd. We hebben verder de hele tijd nog uitgezocht om dit probleem te verhelpen, maar het was ons niet gelukt.

Plaatsen van de kerstboom Ik heb dezenamiddag samen met Ann en Mariet de kerstboom gezet in het stadhuis. Dit was onder aan het loket. Het was fijn om eens met hun samen te werken en eens een heel andere opdracht te krijgen dan normaal. We hebben hier


dan ook redelijk lang aan gewerkt, maar ons even goed geamuseerd. Het was het resultaat helemaal waard.

Opmerkingen en/of ervaringen : Ik heb een fijne namiddag gehad. Paraaf begeleider

Begeleider:

Mentor:


Datum: 30 november 2011

Handelingen

Documenten inscannen voor Hilde

Gebruikte documenten/ computerprogra mma’s

Beginduu r en einduur

/

8.00 u. - 9.00 u.

/

9.00 u. – 12.00 u.

Hilde had documenten op mijn bureau klaargelegd om in te scannen.

Loonbriefjes plooien voor Marijke Marijke heeft mij alle loonbriefjes gegeven samen met de eindejaarspremies. Doordat dezeallemaal door elkaar zaten, en je elke persoon maar 1 envelopje mag geven, heb ik dezeallemaal uitgesorteerd. Dit volgens alfabet. Daarna heb ik per letter nog eens nagekeken hoeveel brieven er voor elke persoon waren, en dezesamengehouden. Daarna heb ik ze allemaal geplooid met het plooimachine, en in enveloppesgestoken.

Opmerkingen en/of ervaringen : Ik vond de taak van Marijke fijn om te doen. Paraaf begeleider

Begeleider:

Mentor:


Datum: 24 november 2011

Gebruikte documenten/ computerprogra mma’s

Beginduu r en einduur

Word

8.00 u. - 9.00 u.

Ellen heeft mij brieven gegeven die nog verstuurd moesten worden. Bij dezemoesten eerst hun adres aangepast worden en een deel van de tekst.. Hierbij heeft Ellen mij geholpen. Daarna heb ik dit afgeprint en heeft zij dit nagekeken, en heb ik dit indien nodig verbeterd.

Word

9.00 u. – 10.00 u.

Agenda maken v.h. schepencollege

Word

10.00 u. – 11.30 u.

Handelingen

Samenvatting maken schepencollege Ellen heeft mij haar notulen gegeven. Hierop stond wat aangepast mocht worden. Dit heb ik dan veranderd en afgedrukt.

Brieven aanpassen

Ik heb de brieven gekregen van Ellen die in de agenda moesten komen staan van het schepencollege. Ze heeft me nog eens uitgelegd hoe ik dit er het beste in kan zetten, en daarna heb ik zelf geprobeerd de agenda te maken. Dit aan de hand van het exemplaar dat ik vorige week heb opgemaakt, en blijkbaar goed had gedaan. Hierna heeft zij dit


nagekeken, en indien nodig verbeterd.

Invullen VIP- lijst Excel

11.30 u. – 12.00 u.

Boekhouding STAD

13.00 u. – 14.00 u.

/

14.00 u. – 14.30 u.

/

14.30 u. – 15.15 u.

Hilde heeft mij weer een deel documenten gegeven die ik voor haar mocht inscannen. Dit bespaard werk voor haar, en kan zij makkelijker facturen e.d. ingeven.

/

15.15 u. – 15.30 u.

Post uitsorteren voor Linda

/

15.30 u. – 16.00 u.

Ik heb nog een deel e-mailadressen gekregen van Ellen die in de VIP-lijst mochten gezet worden. Ik heb dezeer allemaal ingezet.

Facturen ingeven Linda heeft nog enkele facturen voor mij klaargelegd. Dezewaren al gesorteerd op dienst. Ik moest dezegewoon nog even kopiëren. Daarna heb ik dezeingegeven in het programma “Boekhouding STAD”.

Mensura - en dimonafiches klasseren Marijke heeft mij een deel fiches gegeven van Mensura van de personeelsleden. Dezeheb ik geklasseerd in de kaften volgens hun naam. Daarna kreeg ik de dimonafiches van de studenten. Dezeheb ik ook mogen klasseren in de kaften volgens naam.

Politeia sorteren Ik heb van Marijke haar ontvangen post gekregen van Politeia. Politeia is een soort van tijdschrift, waar de stad een abonneeop heeft. Ze sturen telkens blaadjes op en Marijke bergt dezein haar kaften op. Vandaag kreeg ik de nieuwe opgestuurde blaadjes van Politeia en moest ik nakijken in de kaft of deze er al in zaten of niet. Indien dit niet het geval was mocht ik dezeer gewoon bijsteken. Indien het wel zo was, moest ik de oude blaadjes vervangen door de nieuwe.

Inscannen documenten

Linda was vandaag ziek, dus ik heb alvast haar post uitgesorteerd. Ik heb alle facturen bij elkaar gelegd, de


herinneringen,…Hierna heb ik ook nog de facturen gekopieerd.

Opmerkingen en/of ervaringen : / Paraaf begeleider

Begeleider:

Mentor:

Datum: 23 november 2011

Gebruikte documenten/ computerprogra mma’s

Beginduu r en einduur

Linda had al dezefacturen al voor mij gesorteerd op dienst. Ik kon dus gewoon beginnen met het ingeven van facturen. Daarna heeft ze haar post nagekeken en heeft ze alle facturen eruit gehaald voor mij en gekopieerd. Ik heb dezehierna ook weer ingegeven op de computer.

Boekhouding STAD

8.00 u. - 11.30 u.

Herinneringen nakijken

Boekhouding STAD

11.30 u. – 12.00

Handelingen

Facturen ingeven


Linda heeft mij geleerd hoe ik herinneringen moest nakijken. Zij zocht telkens bij de leverancier, en dan zag je alle facturen hiervan. We hebben dan naar de datum gekeken van de factuur, en het bedrag, en vonden zo de factuur terug op de computer. Hierna hebben we gekeken of dezeal betaald was of niet, indien dit niet zo was hebben we de pdf afgedrukt en dezeaan de herinnering geniet. Hierbij hadden we ook de factuurnummer vermeld van de verlopen factuur. Daarna werden dezein het kastje gelegd, van de dienst die dit moet nakijken. Indien de facturen ondertussen al betaald waren, werden de herinneringen gewoon weggegooid.

u.

Opmerkingen en/of ervaringen : Ik vond het fijn om nieuwe dingen te kunnen bijleren. Paraaf begeleider

Begeleider:

Mentor:

Datum: 17 november 2011

Handelingen

VIP- lijsten

Gebruikte documenten/ computerprogra mma’s

Beginduu r en einduur

Excel

8.00 u. - 9.00 u.


Ellen heeft nog enkele e-mails van mensen binnengekregen. Zij hebben hun e-mailadres naar Ellen gestuurd, zodat zij hier voortaan al haar uitnodigingen e.d. naartoe kan sturen. Dezee-mailadressen heb ik mogen toevoegen in haar Excel-bestand. Ik ben hier vorige week al mee begonnen.

Agenda schepencollege maken Ik heb van Ellen de brieven en e-mails gekregen die in de agenda moesten komen staan. Hierbij heeft zij mij enkele voorbeelden gegeven hoe dit moest, en daarna heb ik het zelf geprobeerd erin te zetten. Zij heeft dit toen nagekeken en verbeterd en daarna heb ik dezein de kaft mogen steken van het schepencollege.

Word

9.00 u. - 10.00 u.

Word

10.00 u. - 11.00 u.

Word

11.00 u. – 12.00 u.

Brieven aanpassen CBS Daarna heeft Ellen mij nog enkele brieven/vergunningen van vorig jaar gegeven. Dit waren brieven van organisatieavonden van het kienen, carnaval,…Dezemoest ik gewoon bewerken (adressen veranderen,…)en aanpassen naar dit jaar. Daarna heb ik dezeenkele keren mogen afdrukken en in de map van CBSgestopt.

Afdrukken notulen Ik heb samen met Ellen alle notulen nagekeken op de computer of dezejuist stonden, en indien nodig verbeterd. We hebben ook enkele aanpassingen gedaan (paginanummers,…).Daarna hebben we dezeop goed papier afgeprint. Dit hebben we gedaan van de eerste twee weken van mei. Dit waren een 101tal pagina’s.

De post uitsorteren van Linda en facturen ingeven Linda heeft mij haar post gegeven. Ik mocht deze uitsorteren. Alle facturen mocht ik aan de kant houden en de rest (reclame, aanmaningen,…)moest ik aan Linda zelf geven. Dezefacturen heb ik gesorteerd op enkel en dubbel, en ik ben de enkele gaan kopiëren. Hierna heb ik dezegesorteerd op dienst (technische dienst, cultuur,…) en heeft Linda dit nagekeken. Toen dit gedaan was ben ik begonnen met de facturen allemaal in te geven.

Boekhouding STAD

13.00 u. – 14.30 u. 15.00 u. – 16.00 u.

Stagebezoek van Elke Claes Elke is langsgeweest op mijn stageplaats, en heeft met Linda, Ellen en Marijke mijn punten overlopen. Daarna heeft ze dezemet mij terug gekoppeld, en hebben we dit samen nog eens overlopen.

/

14.30 u. – 15.00 u.


Opmerkingen en/of ervaringen : Ik vind het fijn om bij Ellen te werken. Zij geeft me fijne taken en legt alles heel goed uit. Paraaf begeleider

Begeleider:

Datum: 16 november 2011

Mentor:


Handelingen

Gebruikte documenten/ computerprogra mma’s

Beginduu r en einduur

Post Op mijn bureau lag de post al klaar toen ik binnen kwam. Ik heb dezegeregistreerd in het postregister, en daarna alles opgenomen in word. Dit heb ik beide afgedrukt. Daarna heb ik de enveloppen geschreven en heb ik hier een sticker op geplakt van aangetekende zending. Dit heb ik toen allemaal naar onder gebracht, en aan het onthaal afgegeven.

Postregister Word

8.00 u. - 8.30 u.

Scannen voor Hilde Er lag ook nog een stapeltje documenten op mijn bureau. Dit kwam van Hilde. Ik moest dit voor haar inscannen zodat dit op haar computer komt te staan, en zij dit niet meer hoeft te doen.

/

8.30 u. - 9.00 u.

Boekhouding STAD

9.00 u. - 11.00 u.

/

11.00 u. – 12.00 u.

De post uitsorteren van Linda en facturen ingeven Linda heeft mij haar post gegeven. Ik mocht deze uitsorteren. Alle facturen mocht ik aan de kant houden en de rest (reclame, aanmaningen,…)moest ik aan Linda zelf geven. Dezefacturen heb ik gesorteerd op enkel en dubbel, en ik ben de enkele gaan kopiëren. Hierna heb ik dezegesorteerd op dienst (technische dienst, cultuur,…) en heeft Linda dit nagekeken. Toen dit gedaan was ben ik begonnen met de facturen allemaal in te geven.

Mandaten afdrukken,… Daarna heeft Linda me nog enkele dingen laten zien in het boekhoudprogramma en heeft ze mij zelf ook eens dingen laten doen (direct aanrekenen). We hebben toen de ordannancering afgeprint, en de mandaten. Toen de mandaten waren afgeprint kreeg ik van Linda een stapeltje met mapjes. Hierin moest ik de facturen gaan zoeken die op da mandaten stonden. Ik kon op de mandaten een code zien, zodat ik wist in welke map ik moest gaan zoeken. Eensik de factuur had mocht ik dezeaan de mandaten nieten, en waren deze gedaan.


Opmerkingen en/of ervaringen : Ik vond dat ik vandaag fijne taken had mogen doen. Ook vond ik het leuk dat Linda me nieuwe dingen bijleerde, en dat ik afwisselend werk kreeg van haar. Paraaf begeleider

Begeleider:

Mentor:


Datum: 10 november 2011

Handelingen

Gebruikte documenten/ computerprogra mma’s

Beginduu r en einduur

Excel

8.00 u. - 9.00 u.

VIP- lijsten Ellen was vandaag ziek, dus ik heb Ann mogen helpen. Zij heeft mij alle e-mail berichten afgedrukt, waarin mensen hun e-mailadres hadden verstuurd. Dit moest ik samenvoegen in een document.

Post de

Als 2 taak heb ik ook nog even de post mogen doen. Dit moest ik dan in het postregister zetten, en daarna in een word-document. Ik heb de brieven daarna in enveloppesgestoken, en dezegeschreven.

Postregister Word

Post uitsorteren, facturen ingeven Hierna ben ik naar Linda gegaan en heeft zij mij verder begeleid. Ik heb van haar weer de post gekregen, en heb deze mogen nakijken. Ik heb de facturen aan de kant gehouden, en de reclame terug aan Linda gegeven. Dezefacturen heb ik gesorteerd op dubbel en enkel, en de enkelen ben ik gaan kopiĂŤren. Daarna heb ik dezegesorteerd op dienst en heeft Linda dit nagekeken. Hierna heb ik alle facturen ingegeven.

Boekhouding STAD

9.00 u. - 10.00 u.

10.00 u. - 12.00 u. 12.30 u. – 16.00 u.


Opmerkingen en/of ervaringen : / Paraaf begeleider

Begeleider:

Mentor:


Datum: 9 november 2011

Handelingen

Gebruikte documenten/ computerprogra mma’s

Beginduu r en einduur

/

8.15 u. - 9.00 u.

Boekhouding STAD

9.00 u. - 12.15 u.

Documenten inscannen Hilde had een mapje op mijn bureau klaargelegd met allemaal documenten in die nog ingescand moesten worden. Zij had haar computer daarom ook laten aanstaan zodat ik er meteen aan kon beginnen.

Facturen ingeven Linda had alle facturen van de afgelopen weken voor mij klaargelegd, want zij was er vandaag ook niet. Ze had deze al gesorteerd volgens dienst, en alle enkelen gekopieerd. Ik kon dus meteen hiermee beginnen. Ik heb hier redelijk lang aan gewerkt, maar het waren ook veel facturen vond ik. Ik heb dit dus niet volledig afgekregen.

Opmerkingen en/of ervaringen : Ik vond het fijn om weer facturen te mogen ingeven, want ik vind dit een fijne taak. Paraaf begeleider

Begeleider:

Mentor:


Datum: 3 november 2011

Handelingen

Gebruikte documenten/ computerprogra mma’s

Beginduu r en einduur

/

8.15 u. - 10.00 u.

Documenten kopiëren Ellen had nog een deel documenten/brieven die gekopieerd moesten worden. Dezeheb ik voor haar gekopieerd. Daarna heb ik ook nog een paar plannen mogen inscannen via de glasplaat.

Notulen afgeprint Ik heb de notulen nagekeken of fouten, en dezedaarna aangepast, met de paginanummering erop gezet. Daarna heb ik de documenten afgeprint op goed papier.

Facturen ingeven

/

Boekhouding STAD

Ik ben verdergegaan met het ingeven van facturen bij Linda.

10.00 u. – 12.30 u. 13.00 u. – 14.00 u. 14.00 u. - 16.00 u.

Opmerkingen en/of ervaringen : / Paraaf begeleider

Begeleider:

Mentor:


Datum: 2 november 2011

Handelingen

Gebruikte documenten/ computerprogra mma’s

Beginduu r en einduur

/

8.15 u. - 11.00 u.

Boekhouding STAD

11.00 u. - 12.15 u.

Documenten inscannen Hilde had een mapje op mijn bureau klaargelegd met allemaal documenten in die nog ingescand moesten worden. Zij had haar computer daarom ook laten aanstaan zodat ik er meteen aan kon beginnen.

Facturen ingeven Ik ben begonnen met de post na te kijken en te kopiĂŤren. Daarna heb ik dezegesorteerd per dienst. Linda heeft dit nagekeken. Het ingeven was niet helemaal klaar, dus hiermee ga ik morgen verder.

Opmerkingen en/of ervaringen : / Paraaf begeleider

Begeleider:

Mentor:


Datum: 27 oktober 2011

Handelingen

Gebruikte documenten/ computerprogra mma’s

Beginduu r en einduur

Brieven maken, werken in het postregister,… Ik heb Ellen haar post mogen verwerken in het postregister. Daarna heb ik nog enkele bestanden voor haar mogen afdrukken/kopiëren die zij nodig had. Verder heb ik ook enkele brieven gemaakt, zoals zij mij een voorbeeld had gemaakt.

Postregister Word

Loonbriefjes plooien Ik ben bij Marijke de loonbriefjes gaan plooien. Dit was redelijk veel werk, dus het duurde wel even voor ik ermee klaar was.

Documenten bewerken op computer,…

/

Word

8.30 u. - 11.00 u.

11.00 u. - 12.15 u. 12.45 u. - 15.00 u. 15.00 u. - 17.00 u.


Ellen heeft mij een deel documenten gegeven die nog bewerkt moesten worden op computer. Dezeheb ik dan veranderd, en afgeprint. Daarna mocht ik dezestempelen, nieten en vlaggetjes hierop plakken. Dit zodat de burgemeester en de secretaris meteen weten waar ze moeten tekenen.

Opmerkingen en/of ervaringen : Ik heb fijne taken gekregen van Ellen en Marijke, en heb bijgeleerd bij hun. Ik vind het leuk dat ik nu uit mijn fout heb kunnen leren die ik eerst maakte bij de taak die Marijke mij gaf. Paraaf begeleider

Begeleider:

Mentor:

Datum: 26 oktober 2011

Handelingen

Gebruikte documenten/ computerprogra mma’s

Beginduu r en einduur

/

8.15 u. - 12.15 u.

Documenten inscannen Hilde had nog veel werk te doen en heeft mij gevraagd documenten voor haar in te scannen zodat dezeop haar computer kwamen te staan. Dit bespaard werk voor haar.

Opmerkingen en/of ervaringen : Ik vond het leuk om Hilde ook te kunnen helpen met haar werk, maar wil dit werk niet elke woensdag doen.


Paraaf begeleider Mentor:

Begeleider:

Datum: 20 oktober 2011


Handelingen

Gebruikte documenten/ computerprogra mma’s

Beginduu r en einduur

/

8.15 u. - 9.30 u.

Word

9.30 u. - 10.30 u.

Word

10.30 u. - 11.15 u.

/

11.15 u. - 12.15 u.

/

12.45 u. - 13.00 u.

Documenten rondbrengen/sorteren en klasseren Ellen had op haar bureau nog div. documenten liggen voor mij die ik mocht rondbrengen naar verschillende diensten of in de kast mocht stoppen. Verder mocht ik ook dingen voor haar kopiĂŤren en afdrukken en dezeweer op volgorde leggen.

Agenda maken schepencollege Ellen heeft mij nog eens uitgelegd hoe dit in elkaar zat en ik denk dat ik het nu beter begrijp. Ik heb een voorbeeld exemplaar mogen opmaken en aan de hand van dit mocht ik de agenda opmaken. Ook heeft ze mij de nodige documenten gegeven die op de agenda moesten komen staan

Brieven samenvoegen Ellen heeft een mapje voor mij gemaakt op de computer met verschillende documenten in. Een voorbeeld exemplaar van het college van burgemeester en schepenen (samenvatting) zat erin en nog 3 documenten van Inter-media, Interelectra en Inter energa. Dezeheeft ze eerst afgedrukt en op papier laten zien hoe ik dezemocht samenvoegen tot 1 document en moest bewerken.

Werken in postregister Ik heb enkele brieven van Ellen gekregen die nog moesten ingegeven worden in het postregister. Daarna heb ik de lijst van het postregister afgedrukt en de brieven in enveloppen gestoken. Daarna mocht ik dit naar het onthaal brengen. Logboek opmaken Ellen had geen taken meer voor mij, en ik mocht tot 13.00 u. aan mijn logboek werken van haar. Hierna moet ik naar Linda gaan en op de financiĂŤle dienst verder gaan werken.


Opmerkingen en/of ervaringen : Paraaf begeleider

Begeleider:

Mentor:


Datum: 19 oktober 2011

Handelingen

Gebruikte documenten/ computerprogra mma’s

Beginduu r en einduur

/

8.15 u. - 12.15 u.

Facturen sorteren, scannen en ingeven Ik heb van Linda een stapel facturen gekregen. Eerst moest ik sorteren welke dubbel waren en welke niet. Degenedie nog niet dubbel waren ben ik gaan kopiÍren. Daarna heb ik de facturen per dienst gelegd (milieudienst, sportdienst, ‌).Dit heeft Linda eerst nagekeken of het goed was. Daarna heeft ze me haar scanner gegeven en mocht ik de facturen inscannen, zodat deze op de computer kwamen te staan, en dezeboeken in het boekhoudprogramma. Als dit gedaan was mocht ik indien nodig de facturen bij elkaar nieten, en ze stempelen. In de stempel moest ik dan het factuurnummer schrijven. Als alle facturen gedaan zijn, moet ik dezebrengen naar het kastje waar alle diensten liggen, en hier hun papieren insteken.

Opmerkingen en/of ervaringen : / Paraaf begeleider Mentor:

Begeleider:


Datum: 13 oktober 2011

Handelingen

Gebruikte documenten/ computerprogra mma’s

Beginduu r en einduur

Word/Excel

8.15 u. - 9.30 u.

Excel

9.30 u. - 12.00 u.

Brieven maken Ik heb van Ellen 2 brieven gekregen. Dit waren brieven voor de buitenschoolsekinderopvang en voor instellingen voor gehandicapten. Ik heb dan op computer een voorbeeldbrief van Ellen gekregen, en heb dezeaangepast naar de brieven die ik moest maken. Daarna heb ik in Excel tabellen gemaakt waar adressen in stonden en heb ik deze moeten samenvoegen in het word-document. Dit had ik nog nooit gedaan, maar vond het wel fijn dat ik zo ook dingen kan bijleren i.v.m. word en Excel. Daarna heb ik dezeallemaal mogen afprinten.

Bedrijven telefoneren Ellen heeft mij een lijst gegeven waarop de bedrijven stonden die uitgenodigd waren voor het BRES.Er hadden een heel deel nog niet toegezegd. Ik heb deze mensen mogen opbellen of ze aanwezig zouden zijn of niet. Hiervoor heb ik een gesprekje mogen voorbereiden, de antwoorden mogen noteren, en dit samenzetten in een Excel-bestand.

Agenda maken schepencollege Ik heb van Ellen een paar documenten gekregen die ik in de huidige agenda van het schepencollege moest bijzetten. Ik vond dit vrij moeilijk om te doen.

Word

12.00 u. - 12.30 u. 13.00 u. - 14.00 u.


Notulen Ik heb enkele mapjes gekregen van Ellen, en hieruit mocht ik de papieren uithalen die de burgemeester en de stadssecretaris moesten tekenen. Dezeheb ik in mapjes mogen stoppen. Daarna heb ik de notulen nagekeken op de computer en indien nodig verbeterd. Ik moest ze ook aanpassen (paginanummers,‌)en heb ze daarna op speciaal papier afgedrukt.

Word

14.00 u. - 16.00 u.

Opmerkingen en/of ervaringen : Paraaf begeleider

Begeleider:

Mentor:


Datum: 12 oktober 2011

Handelingen

Gebruikte documenten/ computerprogra mma’s

Beginduu r en einduur

/

8.15 u. - 10.00 u.

Boekhouding STAD

10.00 u. - 12.15 u.

Documenten inscannen Hilde had nog veel werk te doen en heeft mij gevraagd documenten voor haar in te scannen zodat dezeop haar computer kwamen te staan. Dit bespaard werk voor haar.

Gesorteerde facturen ingeven en rondbrengen Linda heeft mij haar post gekregen die ze vandaag had binnen gekregen. Ik heb deze voor haar uitgesorteerd en alle facturen aan de kant gehouden. Daarna heb ik dezenog eens gesorteerd op enkel – dubbel en ben ik de enkele gaan kopiëren. Vervolgens ben ik alle facturen gaan ingeven in het programma ‘Boekhouding STAD’.


Opmerkingen en/of ervaringen : / Paraaf begeleider Mentor:

Begeleider:

Datum: 6 oktober 2011

Handelingen

Documenten inscannen Hilde had nog veel werk te doen en heeft mij gevraagd documenten voor haar in te scannen zodat dezeop haar

Gebruikte documenten/ computerprogra mma’s

Beginduu r en einduur

/

8.15 u. - 9.15 u.


computer kwamen te staan. Dit bespaard werk voor haar.

Gesorteerde facturen ingeven en rondbrengen Ik heb de facturen waar ik gisteren mee bezig was ingegeven in het boekhoudprogramma, en daarna met Linda dit nagekeken. Daarna heb ik dezefacturen rondgebracht op de diensten of in de kastjes gelegd.

Opmerkingen en/of ervaringen : Ik heb vandaag veel facturen mogen inbrengen. Dit was erg leerzaam. Paraaf begeleider Mentor:

Datum: 5 oktober 2011

Begeleider:

9.15 u. - 12.15 u.

Boekhouding STAD

12.15 u. - 16.00 u.


Handelingen

Gebruikte documenten/ computerprogra mma’s

Beginduu r en einduur

Post verwerken Ik heb van Hilde haar aangetekende zendingen gekregen. Dezemocht ik ingeven in Excel en in het postregister (naam, adres,…)en daarna afprinten. Ik heb de brieven toen in enveloppen gestoken en er de etiketjes opgeplakt van aangetekende zendingen.

Excel Postregister

8.15 u. - 9.00 u.

Post uitsorteren, en klasseren Linda is een week op verlof geweest, en ik kreeg haar post die ze de hele week heeft gekregen. Dezemocht ik van haar uit sorteren. De facturen mocht ik zelf bijhouden en de andere brieven/herinneringen,…mocht ik terug aan haar geven. Daarna heb ik de facturen weer gesorteerd op enkel/dubbel, en ben ik alle enkele gaan kopiëren. Deze facturen heb ik toen allemaal gesorteerd volgens dienst, en daarna heeft Linda dit nagekeken met mij. Dit hebben we nu zo gelaten, en morgen mag ik hier aan verder werken (de facturen ingeven,…),omdat ik eerst nog werk voor Hilde moet doen.

/

9.00 u. - 10.30 u.

/

10.30 u. - 12.15 u.

Documenten inscannen Hilde had nog veel werk te doen en heeft mij gevraagd documenten voor haar in te scannen zodat dezeop haar computer kwamen te staan. Dit bespaard werk voor haar.

Opmerkingen en/of ervaringen : Het was fijn om weer terug op de financiële dienst te mogen werken. Paraaf begeleider Mentor:

Begeleider:


Datum: 29 september 2011

Handelingen

Gebruikte documenten/ computerprogra mma’s

Beginduu r en einduur

Excel

8.15 u. - 12.30 u.

Postregister

13.00 u. - 14.00 u.

/

14.00 u. - 16.00 u.

Inventaris winkeltje maken Op Ellen haar kantoor stond een grote kast, met allerlei schrijfgerei dat door het personeel werd gebruikt. Dezekast noemden ze het winkeltje, omdat ze hier altijd alles kwamen ophalen. Ik mocht van haar eerst in klad een tabel maken, en hierin elk product dat in de kast stond te beschrijven (omschrijving, leverancier, afmeting/gewicht, referentie, type,‌).Toen dit klaar was heb ik het allemaal in een tabel gegoten in Excel, en de afwerking verzorgd. Daarna heeft Ellen dit nagekeken en aangepast, en hebben we het samen afgedrukt. Ik heb ook nog van haar een tabel mogen maken hoeveel van dezeproducten bij besteld mochten worden. Ik mocht dit zelf uitzoeken van haar, en vond het erg fijn dat ze me zo vrij liet. Daarna heb ik dit ook afgedrukt, en heb ik dezepapieren aan elkaar geniet. Dit mocht ik in het vakje gaan stoppen bij de Technische dienst.

Bijgeleerd op de receptie Omdat mijn computer nog niet in orde was bij Ellen, ben ik bij Ann mogen gaan zitten aan de receptie. Dit samen met Kevin (een andere werknemer), die gehandicapt is en zij moet ondersteunen. Ze heeft mij en Kevin uitgelegd hoe we brieven moeten frankeren en het postregister moeten gebruiken. Verder hebben we haar nog geholpen met een levering van vuilniszakken die naar onder gebracht moest worden.

Telefoonlijsten lamineren Daarna heeft Ann ons de telefoonlijsten laten lamineren die ik gisteren had gemaakt. Dit duurde ook vrij lang omdat ik tussendoor nog even wegmoest toen Elke Claeser was voor een stagebezoek, en omdat het zoveel lijsten waren.


Opmerkingen en/of ervaringen : Ik heb een fijne dag gehad, en heb fijne taken gekregen van Ellen. Paraaf begeleider

Begeleider:


Datum: 28 september 2011

Handelingen

Gebruikte documenten/ computerprogra mma’s

Beginduu r en einduur

/

8.15 u. - 10.30 u.

/

10.30 u. - 12.15 u.

Loonbriefjes plooien Ik mag vandaag de hele middag bij Marijke zitten. Als eerste taak mocht ik van haar alle loonbriefjes plooien, en in enveloppessteken. Dit plooien heb ik met een machine mogen doen. En zij heeft mij uitgelegd hoe het werkte. Dit waren best veel brieven, want het was van alle afdelingen. Toen dit klaar was heeft Gerda me haar brieven gegeven, en heb ik dit ook mogen doen.

Telefoonlijsten in lamineerfolies steken Ik heb van Marijke alle telefoonlijsten gekregen die uitgedeeld moeten worden, en dezeheb ik allemaal in lamineerfolies gestopt. Dit waren er een stuk of 100.Het moest ook precies gedaan worden, want aan elke kant moest evenveel folie zitten.


Opmerkingen en/of ervaringen : Het was fijn eens een dag meegemaakt te hebben op Marijke haar afdeling, en van haar taken te krijgen. Paraaf begeleider

Begeleider:

Datum: 22 september 2011

Handelingen

Gebruikte documenten/ computerprogra mma’s

Beginduu r en einduur

/

13.00 u. - 14.30 u.

Boekhouding STAD

14.30 u. - 17.00 u.

Nieuwe opdracht Marijke Linda was er dezemiddag nog niet, dus ben ik naar Marijke gegaan en heb Ik heb gevraagd of ze nog opdrachten voor mij had, en toen heb ik bij haar de loonbriefjes mogen plooien. Dezewaren van Marijke zelf en van Gerda, ik moest dezedus gescheiden houden. Daarna heb ik deze allemaal in enveloppesmogen steken.

Facturen sorteren, scannen en ingeven Ik heb van Linda een stapel facturen gekregen. Eerst moest ik sorteren welke dubbel waren en welke niet. Degenedie nog niet dubbel waren ben ik gaan kopiĂŤren. Daarna heb ik de facturen per dienst gelegd (milieudienst, sportdienst,


…).Dit heeft Linda eerst nagekeken of het goed was. Daarna heeft ze me haar scanner gegeven en mocht ik de facturen inscannen, zodat deze op de computer kwamen te staan, en dezeboeken in het boekhoudprogramma. Als dit gedaan was mocht ik indien nodig de facturen bij elkaar nieten, en ze stempelen. In de stempel moest ik dan het factuurnummer schrijven. Als alle facturen gedaan zijn, moet ik dezebrengen naar het kastje waar alle diensten liggen, en hier hun papieren insteken.

Opmerkingen en/of ervaringen : / Paraaf begeleider

Begeleider:

Datum: 21 september 2011

Handelingen

Facturen sorteren, scannen en ingeven Linda heeft mij de facturen gegeven van de afgelopen week en die vandaag waren binnengekomen, en dezeheb ik eerst gesorteerd welke dubbel waren en welke niet. Daarna ben ik de enkelen gaan kopiëren. Toen dit gedaan was heb ik de facturen gesorteerd volgens dienst (financiële dienst, technische dienst,…)en heeft Linda dit nagekeken of het goed was. Daarna heb ik de facturen allemaal ingescant, zodat dezeop de computer kwamen te staan, en heb ik

Gebruikte documenten/ computerprogra mma’s

Beginduu r en einduur

Boekhouding STAD

08.15 u. - 12.15 u.


ze verwerkt in het boekhoudprogramma. Hierna heeft Linda dit nagekeken op het programma zelf, en ben ik de facturen onder in de kastjes gaan leggen.

Facturen sorteren, scannen en ingeven Linda heeft mij de facturen gegeven die net waren binnengekomen, en dezeheb ik eerst gesorteerd welke dubbel waren en welke niet. Daarna ben ik de enkelen gaan kopiëren. Toen dit gedaan was heb ik de facturen gesorteerd volgens dienst (financiële dienst, technische dienst,…)en heeft Linda dit nagekeken of het goed was. Daarna heb ik de facturen allemaal ingescant, zodat dezeop de computer kwamen te staan, en heb ik ze verwerkt in het boekhoudprogramma. Hierna heeft Linda dit nagekeken op het programma zelf, en ben ik de facturen onder in de kastjes gaan leggen.

Boekhouding STAD

12.45 u. - 13.45 u.

/

13.45 u. - 14.15 u.

/

14.45 u. - 15.30 u.

/

15.30 u. - 16.00 u.

Papier versnipperen Bij Marijke lag nog een hele stapel papieren, die was blijven liggen tijdens de vakantie, en die nog versnipperd moest worden.

Ziekenbriefjes alfabetisch sorteren, en klasseren in mappen Ik heb van Marijke een stapel met ziekenbriefjes gekregen. Dezemocht ik eerst alfabetisch op volgorde leggen. Daarna mocht ik de mappen gaan halen van de personen en deze erbij steken en inschrijven.

Afwerken opdracht Marijke Ik heb van Marijke nog enkele binnengekomen ingevulde enquêtes gekregen. Dezemocht ik ook bij het Excel-bestand verwerken.

Opmerkingen en/of ervaringen : Deze dag ging vrij snel om. Heb fijne taken gekregen van Linda en Marijke. Paraaf begeleider

Begeleider:

Mentor:


Datum: 15 september 2011


Handelingen

Gebruikte documenten/ computerprogra mma’s

Beginduu r en einduur

Excel

8.15 u. - 9.00 u.

Boekhouding STAD

9.00 u. - 11.00 u.

Boekhouding STAD

11.00 u. - 12.15 u.

Boekhouding STAD

12.45 u. - 13.30 u.

Excel

13.30 u. - 15.00

Afwerken opdracht Marijke Ik heb van Marijke de opdracht gekregen een enquête te verwerken in Excel. Dit ging over het vervoer van alle werknemers, of ze met de auto/fiets/te voet kwamen. Hiervan heb ik een tabel gemaakt, hoevelen dit deden.

Facturen sorteren, scannen en ingeven Linda heeft mij de facturen gegeven die vandaag waren binnengekomen, en dezeheb ik eerst gesorteerd welke dubbel waren en welke niet. Daarna ben ik de enkelen gaan kopiëren. Toen dit gedaan was heb ik de facturen gesorteerd volgens dienst (financiële dienst, personeelsdienst,…)en heeft Linda dit nagekeken of het goed was. Daarna heb ik de facturen allemaal ingescant, zodat dezeop de computer kwamen te staan, en heb ik ze verwerkt in het boekhoudprogramma. Hierna heeft Linda dit nagekeken op het programma zelf, en ben ik de facturen onder in de kastjes gaan leggen.

Mobistar facturen narekenen en ingeven Ik heb met Linda samengezeten hiervoor. Ze heeft de facturen nagerekend en mij getoond hoe het moest. Daarna moest ik in elke factuur de maand, het bedrag en de code markeren, en heb ik dezeweer ingescant zodat hij op de pc kwam te staan. Tot slot heb ik ze nog ingeven in het boekhoudprogramma en heeft Linda ze nagekeken. Daarna zijn we ze in de kastjes gaan leggen.

Facturen sorteren, scannen en ingeven Ik heb nog de binnengekomen facturen van Linda gekregen. Dezeheb ik ook weer gesorteerd naar enkele en dubbele, en ben ik de enkelen gaan kopiëren. Daarna heb ik dezegesorteerd per dienst, en heeft Linda dit nagekeken. Hierna heb ik ze ingegeven via de scannen naar de computer, en ze ingeboekt in het boekhoudprogramma. Als laatste heeft Linda dit nog allemaal nagekeken.

Facturen Euphony ingeven in Excel, afprinten en kopiëren, scannen en ingeven in


Boekhouding STAD Linda heeft mij de facturen gegeven en erop aangeduid wat ik waar moest plaatsen in Excel. Dit was een bestand met allemaal tabellen van de diensten die er zijn, en hierin moest ik hun telefoonkosten in noteren. Daarna heb ik deze tabellen allemaal afgeprint en ben ik ze 18x gaan kopiĂŤren. Linda en zijn toen weer alles bij elkaar gaan rekenen of alles klopte, en daarna ben ik alles gaan markeren, stempelen en bij elkaar nieten. Daarna heb ik ze ingescand op de computer en dezeingegeven in het boekhoudprogramma. Daarna heeft Linda dit allemaal nagekeken.

Boekhouding STAD

u.

Excel

15.00 u. - 16.00 u.

Facturen Belgacom sorteren en ingeven Ik heb de facturen gesorteerd en via hun code telkens de dienst opgezocht in een Excel-bestand. Dit moest ik er dan elke keer opschrijven. Daarna heb ik ze allemaal gestempeld en aan elkaar geniet. Daarna heb ik de bedragen een voor een mogen ingeven in Excel, en daarna heb ik ze ingegeven in het boekhoudprogramma. Ook heb ik enkele facturen direct mogen aanrekenen. Dit heeft Linda me vandaag geleerd.

Boekhouding STAD

Opmerkingen en/of ervaringen : Ik heb vandaag nieuwe taken gekregen van Linda, die ik nog niet eerder had gedaan. Dit was fijn om zo ook nieuwe dingen te kunnen bijleren. Paraaf begeleider

Begeleider:

Mentor:


Datum: 14 september 2011

Handelingen

Gebruikte documenten/ computerprogra mma’s

Beginduu r en einduur

Boekhouding STAD

8.15 u. - 11.00 u.

/

11.00 u. - 12.15 u.

Facturen sorteren, scannen en ingeven Ik heb van Linda een stapel facturen gekregen. Eerst moest ik sorteren welke dubbel waren en welke niet. Degenedie nog niet dubbel waren ben ik gaan kopiÍren. Daarna heb ik de facturen per dienst gelegd (milieudienst, sportdienst, ‌).Dit heeft Linda eerst nagekeken of het goed was. Daarna heeft ze me haar scanner gegeven en mocht ik de facturen inscannen, zodat deze op de computer kwamen te staan, en dezeboeken in het boekhoudprogramma. Als dit gedaan was mocht ik indien nodig de facturen bij elkaar nieten, en ze stempelen. In de stempel moest ik dan de factuurnummer schrijven. Als alle facturen gedaan zijn, moet ik dezebrengen naar het kastje waar alle diensten liggen, en hier hun papieren insteken.

Opzoeken van mandaten Linda gaf mij haar stapel met betalingsverzoeken. Hierop stond dan telkens de factuurnummer en de dienst waar ik dit in moest opzoeken. Van dezediensten waren allemaal mapjes gemaakt, en dezemoest ik dan doorzoeken. Het mapje eenmaal gevonden, moest ik de factuur eruit halen, en dezeaan het betalingsverzoek nieten.

Opmerkingen en/of ervaringen : Ik heb vandaag weer nieuwe dingen kunnen bijleren. Paraaf begeleider

Begeleider:

Mentor:


Datum: 8 september 2011

Handelingen

Gebruikte documenten/ computerprogra mma’s

Beginduu r en einduur

/

8.15 u. - 8.30 u.

Overlopen taken boekhouding Ik heb met Linda nog eens overlopen wat mijn taken dit jaar voor haar gaan zijn, en hoe alle boekhoudprogramma’s werken.

Facturen sorteren, scannen en ingeven Ik heb van Linda een stapel facturen gekregen. Eerst moest ik sorteren welke dubbel waren en welke niet. Degenedie nog niet dubbel waren ben ik gaan kopiëren. Daarna heb ik de facturen per dienst gelegd (milieudienst, sportdienst, …).Dit heeft Linda eerst nagekeken of het goed was. Daarna heeft ze me haar scanner gegeven en mocht ik de facturen inscannen, zodat deze op de computer kwamen te staan, en dezeboeken in het boekhoudprogramma. Als dit gedaan was mocht ik indien nodig de facturen bij elkaar nieten, en ze stempelen. In de stempel moest ik dan de factuurnummer schrijven. Als alle facturen gedaan zijn, moet ik dezebrengen naar het kastje waar alle diensten liggen, en hier hun papieren insteken.

Post ingeven in het postregister

8.30 u. - 12.00 u.

Boekhouding STAD

13.00 u. – 14.00 u.

Postregister

14.00 u. - 15.30


Linda heeft me haar post gegeven, en heeft me uitgelegd hoe ik met het postprogramma moest werken. Ik moest telkens de gegevensvan de persoon opgeven, en de datum. Dit duurde niet zo erg lang, en was ook vrij gemakkelijk.

u.

Woordje uitleg van Linda Ze heeft me nog enkele dingen uitgelegd i.v.m. de apparaten die ik zal moeten gebruiken tijdens mijn stageperiode (o.a. het faxapparaat, de scanners/printers).

/

15.30 u. - 16.00 u.

Opmerkingen en/of ervaringen : Ik heb een fijne dag gehad, en dingen kunnen bijleren. Paraaf begeleider

Begeleider:

Mentor:


Datum: 7 september 2011

Handelingen

Gebruikte documenten/ computerprogra mma’s

Beginduu r en einduur

/

8.15 u. - 8.30 u.

/

8.30 u. - 10.30 u.

Kennismaking met Linda en Marijke Ik ben aangekomen en naar Linda gegaan, daar heeft zij mij de uitleg gegeven voor het komende stagejaar, en ben ik naar Marijke gegaan voor mij te gaan voorstellen.

Ziekenbriefjes klasseren Marijke heeft mij als taak gegeven de ziekenbriefjes die ze binnen had gekregen van het personeel te klasseren in de mappen, die ik dan in de kast telkens moest gaan zoeken. Dezelagen volgens alfabet. Daarna moest ik op een document de ziekenbriefjes inschrijven, en dit moest telkens tussen de mapjes blijven zitten.


Papier versnipperen Bij Marijke lag nog een hele stapel papieren, die was blijven liggen tijdens de vakantie, en die nog versnipperd moest worden. Hier heb ik me nog anderhalf uur mee bezig kunnen houden.

/

10.30 u. - 12.15 u.

Opmerkingen en/of ervaringen : Het was een fijn weerziens met hun, en hoop dat dit stagejaar me goed gaat meevallen. Paraaf begeleider

Begeleider:

Mentor:


VERSLAG STAGEBEZOEK

Schooljaar 20..-20..

Naam leerling-stagiair: Naam stageplaats: Naam stagebegeleider: Datum stagebezoek: Verslag:

Positieve vaststellingen:

Klas: Naam stagementor: Tijdstip stagebezoek:

Werkpunten:

Logboeken stage  

meer informatie

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you