Page 1

Stad Bree Dienst Secretariaat Vrijthof 10 - 3960 Bree Tel. (089)84.85.00 - Fax (089)46.23 93 E-mail: ellen.nijs@bree.be

De heer en mevrouw Klaps-Vermeulen Klein Stukkenstraat 1 3960 BREE

Bree, 26 februari 2006

Betreft: Diamanten huwelijksjubileum

Geachte mevrouw Geachte heer Al zestig jaar bij elkaar En nog steeds dat prachtige paar Steeds met een lach, soms met een traan Maar altijd samen de weg begaan. Naar aanleiding van uw huwelijksjubileum wenst het stadsbestuur u van harte te feliciteren. Verder wensen wij u een fijne viering toe, in de beste gezondheid, in voorspoed en geluk. In bijlage vindt u een aantal geschenken vanwege de stad Bree en een telegram van ons Vorstenpaar. Maak er een mooie dag van‌ Met vriendelijke groeten Namens het College van Burgemeester en Schepenen

Stefan Goclon stadssecretaris

Jaak Gabriels burgemeester

Felicitatie  
Felicitatie  

jubilarisse

Advertisement