Page 1

‫מדריך למשתמש‬

‫‪Xperia™ C‬‬ ‫‪C2305/C2304‬‬


‫תוכן העניינים‬ ‫‪ Xperia™ C‬מדריך למשתמש‪6............................................................‬‬ ‫הכנות להפעלה‪7..................................................................................‬‬ ‫™‪ - Android‬מה ולמה?‪7..........................................................................‬‬ ‫מבט כללי‪7..............................................................................................‬‬ ‫הרכבת הטלפון‪8.......................................................................................‬‬ ‫הפעלה וכיבוי של ההתקן ‪10......................................................................‬‬ ‫נעילת מסך‪11..........................................................................................‬‬ ‫מדריך הגדרה‪11......................................................................................‬‬ ‫חשבונות ושירותים‪12................................................................................‬‬

‫היכרות עם הטלפון‪13...........................................................................‬‬ ‫שימוש במקשים‪13....................................................................................‬‬ ‫שימוש במסך המגע‪13...............................................................................‬‬ ‫הסוללה‪15...............................................................................................‬‬ ‫שימוש בנעילת המסך‪18............................................................................‬‬ ‫דף הפתיחה‪18.........................................................................................‬‬ ‫גישה ליישומים ושימוש בהם‪20...................................................................‬‬ ‫מצב וחיוויים‪23.........................................................................................‬‬ ‫תפריט הגדרות‪24.....................................................................................‬‬ ‫הקלדת טקסט‪24......................................................................................‬‬ ‫התאמה אישית של ההתקן‪29.....................................................................‬‬ ‫שיפור פלט השמע‪32.................................................................................‬‬ ‫זיכרון‪32..................................................................................................‬‬ ‫שימוש בדיבורית ‪33..................................................................................‬‬ ‫הגדרות אינטרנט והודעות‪33......................................................................‬‬ ‫שליטה בשימוש בנתונים‪34........................................................................‬‬ ‫הגדרות הרשת הסלולרית‪35......................................................................‬‬

‫™‪37.............................................................................Google Play‬‬ ‫תחילת העבודה עם ™‪37.......................................................Google Play‬‬ ‫הורדה מ‪37.....................................................................Google Play™-‬‬ ‫ניקוי נתוני יישומים‪37................................................................................‬‬ ‫הרשאות‪38.............................................................................................‬‬ ‫התקנת יישומים שאינם מ‪38............................................. Google Play™-‬‬

‫חיוג‪39................................................................................................‬‬ ‫שיחות חירום‪39........................................................................................‬‬ ‫טיפול בשיחות‪39......................................................................................‬‬ ‫תא קולי‪40..............................................................................................‬‬ ‫שיחות מרובות‪41.....................................................................................‬‬ ‫שיחות ועידה‪41........................................................................................‬‬ ‫הגדרות שיחה‪41......................................................................................‬‬ ‫‪2‬‬ ‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬


‫אנשי קשר ‪44......................................................................................‬‬ ‫העברת אנשי קשר באמצעות מחשב‪44........................................................‬‬ ‫העברת אנשי קשר באמצעות חשבונות סנכרון‪44...........................................‬‬ ‫שיטות אחרות להעברת אנשי קשר‪44..........................................................‬‬ ‫הוספה ועריכה של אנשי קשר‪45.................................................................‬‬ ‫חיפוש והצגה של אנשי קשר‪46...................................................................‬‬ ‫מועדפים וקבוצות‪47..................................................................................‬‬ ‫שליחת פרטי איש קשר‪47..........................................................................‬‬ ‫גיבוי אנשי הקשר‪47..................................................................................‬‬

‫העברת הודעות‪49...............................................................................‬‬ ‫שימוש בהודעות טקסט ומולטימדיה‪49.........................................................‬‬ ‫אפשרויות הודעות טקסט ומולטימדיה‪50.......................................................‬‬ ‫™‪51................................................................................. Google Talk‬‬

‫דוא"ל‪52.............................................................................................‬‬ ‫תחילת העבודה עם דוא"ל‪52......................................................................‬‬ ‫שימוש בדואר האלקטרוני‪53.......................................................................‬‬

‫יישום "‪56..................................................................... "WALKMAN‬‬ ‫אודות מוזיקה‪56.......................................................................................‬‬ ‫העברת קובצי מדיה להתקן ‪56....................................................................‬‬ ‫שימוש ביישום "‪57............................................................... "WALKMAN‬‬ ‫קבלת מידע נוסף על שיר או על אמן‪58.........................................................‬‬ ‫שימוש באפשרות 'המוזיקה שלי' לארגון שירים ‪58..........................................‬‬ ‫ניהול רשימות השמעה‪59...........................................................................‬‬ ‫יישומון "‪60......................................................................... "WALKMAN‬‬ ‫הגנה על השמיעה‪60.................................................................................‬‬ ‫טכנולוגיית ™‪60..........................................................................TrackID‬‬

‫רדיו ‪62.........................................................................................FM‬‬ ‫אודות רדיו ‪62.....................................................................................FM‬‬ ‫שימוש בתחנות רדיו מועדפות‪63.................................................................‬‬ ‫הגדרות שמע‪63.......................................................................................‬‬ ‫זיהוי שירים המושמעים ברדיו באמצעות ™‪63..................................TrackID‬‬

‫מצלמה‪65...........................................................................................‬‬ ‫אודות המצלמה‪65....................................................................................‬‬ ‫שימוש במצלמת הסטילס‪65.......................................................................‬‬ ‫זיהוי פנים‪66............................................................................................‬‬ ‫שימוש ביישום ™‪ Smile Shutter‬לצילום פרצופים מחייכים‪66..........................‬‬ ‫הוספת מיקום גיאוגרפי לתצלומים שלך‪67.....................................................‬‬ ‫השימוש בהגדרות מצלמת הסטילס‪67..........................................................‬‬ ‫שימוש במצלמת הווידאו‪71.........................................................................‬‬

‫אלבום‪75............................................................................................‬‬ ‫אודות האלבום‪75.....................................................................................‬‬ ‫הצגת תצלומים וסרטוני וידיאו בכרטיסייה תמונות ‪75......................................‬‬ ‫‪3‬‬ ‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬


‫הצגת תצלומים וסרטוני וידיאו בכרטיסייה האלבומים שלי ‪76............................‬‬ ‫הצגת התצלומים שלך על מפה‪81................................................................‬‬ ‫הצגת אלבומים מקוונים‪82..........................................................................‬‬

‫סרטים‪84............................................................................................‬‬ ‫אודות סרטים‪84.......................................................................................‬‬ ‫שימוש בסרטים‪84....................................................................................‬‬

‫דפדפן אינטרנט‪86...............................................................................‬‬ ‫אודות דפדפן האינטרנט‪86.........................................................................‬‬

‫קישוריות‪87.........................................................................................‬‬ ‫התחברות לרשתות אלחוטיות‪87.................................................................‬‬ ‫שיתוף תוכן עם התקני ™‪90...............................................DLNA Certified‬‬ ‫טכנולוגיית ®‪ Bluetooth‬אלחוטית‪92...........................................................‬‬ ‫חיבור ההתקן למחשב‪94............................................................................‬‬ ‫סריקת ברקודים באמצעות היישום ™‪96....................................NeoReader‬‬ ‫‪97.................................................................................Smart Connect‬‬

‫סנכרון נתונים בהתקן שלך‪98................................................................‬‬ ‫אודות סנכרון נתונים בהתקן‪98....................................................................‬‬ ‫סנכרון עם ™‪98...........................................................................Google‬‬ ‫סנכרון פריטי דוא"ל‪ ,‬לוח שנה ואנשי קשר של מקום העבודה‪98........................‬‬

‫מפות ומיקומים‪100..............................................................................‬‬ ‫אודות שירותי המיקום‪100..........................................................................‬‬ ‫שימוש במערכת מיקום עולמית )‪100...................................................(GPS‬‬ ‫™‪101..............................................................................Google Maps‬‬ ‫שימוש ביישום ™‪ Google Maps‬לקבלת הנחיות ניווט‪101..............................‬‬

‫לוח שנה ושעון מעורר‪102.....................................................................‬‬ ‫לוח שנה‪102............................................................................................‬‬ ‫שעון מעורר‪102.......................................................................................‬‬

‫תמיכה ותחזוקה‪105............................................................................‬‬ ‫עדכון ההתקן‪105.....................................................................................‬‬ ‫איפוס ההתקן‪106.....................................................................................‬‬ ‫נעילת ההתקן והגנה עליו‪106.....................................................................‬‬ ‫איתור ההתקן שלך‪109..............................................................................‬‬ ‫יישום התמיכה‪109....................................................................................‬‬ ‫מיחזור הטלפון‪109...................................................................................‬‬

‫הפניה‪110...........................................................................................‬‬ ‫סקירה כללית של ההגדרות‪110..................................................................‬‬ ‫סקירה כללית על סמלי מצב וחיווי‪111..........................................................‬‬ ‫סקירה כללית של יישומים‪112.....................................................................‬‬

‫מידע חשוב‪114...................................................................................‬‬ ‫עלון מידע חשוב‪114..................................................................................‬‬ ‫מגבלות על שירותים ותכונות‪114.................................................................‬‬ ‫‪4‬‬ ‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬


‫הודעות משפטיות‪114...............................................................................‬‬

‫מפתח‪115..........................................................................................‬‬

‫‪5‬‬ ‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬


‫‪ Xperia™ C‬מדריך למשתמש‬

‫‪6‬‬ ‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬


‫הכנות להפעלה‬ ‫™‪ - Android‬מה ולמה?‬ ‫התקן ™‪ Xperia‬מבית ‪ Sony‬שברשותך פועל בפלטפורמת ™‪ .Android‬התקני ™‪ Android‬יכולים‬ ‫לבצע רבות מאותן פונקציות כמו מחשב‪ ,‬ובאפשרותך להתאים אותו אישית לצרכים שלך‪ .‬לדוגמה‪,‬‬ ‫תוכל להוסיף ולמחוק יישומים או לשפר את התפקוד של יישומים קיימים‪ .‬ב‪ Google Play™-‬ניתן‬ ‫להוריד מגוון רחב של יישומים ומשחקים מתוך אוסף שהולך וגדל בהתמדה‪ .‬תוכל גם לשלב יישומים‬ ‫בהתקן ה‪ Android™-‬שלך עם יישומים אחרים ועם שירותים מקוונים שבהם אתה משתמש‪ .‬לדוגמה‪,‬‬ ‫ניתן לבצע גיבוי של אנשי הקשר‪ ,‬לגשת ממקום מרכזי אחד לחשבונות דוא"ל וליומנים שונים‪ ,‬לעקוב‬ ‫אחר פגישותיך ולנהל פעילויות ברשתות חברתיות‪.‬‬ ‫התקני ™‪ Android‬ממשיכים להתפתח ללא הרף‪ .‬כאשר גירסת תוכנה חדשה זמינה וההתקן שלך‬ ‫תומך בתוכנה חדשה זו‪ ,‬תוכל לעדכן את ההתקן ולקבל את התכונות החדשות ואת השיפורים‬ ‫האחרונים‪.‬‬ ‫בהתקן ™‪ Android‬שלך נטענו מראש שירותי ™‪ .Google‬כדי להפיק את המרב משירותי ™‪ Google‬הניתנים‪,‬‬ ‫עליך ליצור חשבון ™‪ Google‬ולהיכנס אליו בעת הפעלת ההתקן בפעם הראשונה‪ .‬כמו כן‪ ,‬כדי להשתמש ברבות‬ ‫מהתכונות של ™‪ ,Android‬תזדקק לחיבור לאינטרנט‪.‬‬ ‫ייתכן שתוכנות חדשות שיושקו לא יהיו תואמות לכל ההתקנים‪.‬‬

‫מבט כללי‬

‫‪1‬‬

‫רמקול אוזנייה‬

‫‪2‬‬

‫עדשת מצלמה קדמית‬

‫‪3‬‬

‫חיישן קרבה‪/‬אור‬

‫‪4‬‬

‫מקש הפעלה‬

‫‪5‬‬

‫מקש עוצמת הקול‪/‬זום‬

‫‪6‬‬

‫מקש המצלמה‬

‫‪7‬‬

‫נורית חיווי‬

‫‪8‬‬

‫מיקרופון‬

‫‪9‬‬

‫מסך מגע‬

‫‪7‬‬ ‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬


‫‪10‬‬

‫תאורת מצלמה‬

‫‪11‬‬

‫עדשת מצלמה ראשית‬

‫‪12‬‬

‫שקע לדיבורית‬

‫‪13‬‬

‫יציאה למטען‪/‬כבל ‪USB‬‬

‫‪14‬‬

‫רמקול‬

‫‪15‬‬

‫חריר לרצועה‬

‫הרכבת הטלפון‬ ‫כדי להסיר את הכיסוי האחורי‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫בעזרת ציפורן הבוהן‪ ,‬לחץ בפינה הימנית התחתונה של ההתקן כדי לנתק את הכיסוי באופן‬ ‫חלקי‪.‬‬ ‫העבר את הציפורן לפינה השמאלית התחתונה של ההתקן ולחץ כדי להמשיך לנתק את הכיסוי‪.‬‬ ‫נתק את שאר חלקי הכיסוי האחורי מההתקן‪.‬‬

‫‪8‬‬ ‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬


‫כדי להכניס כרטיס זיכרון‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬

‫הסר את הכיסוי האחורי‪.‬‬ ‫הכנס את כרטיס הזיכרון לחריץ כרטיס הזיכרון‪ ,‬כאשר המגעים הזהובים פונים כלפי מטה‪.‬‬ ‫ייתכן שכרטיס הזיכרון לא יהיה כלול באריזת המוצר בשווקים מסוימים‪.‬‬

‫כדי להכניס את כרטיסי ה‪SIM-‬‬

‫•‬

‫הסר את כיסוי הסוללה והכנס את כרטיסי ה‪ SIM-‬לחריצים המתאימים‪ ,‬כאשר המגעים‬ ‫הזהובים פונים מטה‪.‬‬ ‫עליך להשתמש בכרטיסי ‪ micro SIM‬כדי שההתקן יפעל כהלכה‪ .‬בכרטיסי ‪ SIM‬מסוימים בגודל סטנדרטי‬ ‫משולבים כרטיסי ‪ micro SIM‬שניתן לנתקם‪ .‬ברגע שכרטיס ‪ micro SIM‬מנותק מכרטיס ‪ SIM‬בגודל סטנדרטי‪,‬‬ ‫לא ניתן לחברו מחדש‪ .‬לקבלת מידע נוסף‪ ,‬פנה למפעיל הרשת‪.‬‬

‫כדי לחבר את הכיסוי האחורי‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬

‫מקם את הכיסוי האחורי על גב ההתקן‪.‬‬ ‫לחץ כלפי מטה על צדי הכיסוי‪.‬‬

‫‪9‬‬ ‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬


‫כדי לחבר רצועה לתפס הרצועה‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫הרם את הכיסוי האחורי‪.‬‬ ‫הכנס את הרצועה דרך החור שבכיסוי האחורי ולאחר מכן כרוך את הרצועה סביב תפס‬ ‫הרצועה‪.‬‬ ‫חבר את הכיסוי האחורי‪.‬‬

‫הפעלה וכיבוי של ההתקן‬ ‫כדי להפעיל את ההתקן‬ ‫ודא שהסוללה טעונה‪ 30 ,‬דקות לפחות לפני שתפעיל את ההתקן בפעם הראשונה‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬

‫לחץ לחיצה ארוכה על מקש ההפעלה ‪ ,‬עד שההתקן ירטוט‪.‬‬ ‫אם המסך מחשיך‪ ,‬לחץ לחיצה קצרה על מקש ההפעלה כדי להפעיל את המסך‪.‬‬ ‫הזן את קוד ה‪ PIN-‬של כרטיס ה‪ SIM-‬כאשר תתבקש לעשות זאת ולאחר מכן הקש על‬ ‫אם המסך נעול‪ ,‬הנח אצבע על המסך והחלק מעלה או מטה כדי לבטל את הנעילה שלו‪.‬‬ ‫המתן מעט עד שההתקן יופעל‪.‬‬

‫‪.‬‬

‫קוד ה‪ PIN-‬ההתחלתי של כרטיס ה‪ SIM-‬שלך מסופק על‪-‬ידי מפעיל הרשת‪ ,‬אך ניתן לשנות אותו בשלב מאוחר‬ ‫יותר דרך התפריט 'הגדרות'‪ .‬כדי לתקן שגיאה שביצעת במהלך הזנת קוד ה‪ PIN-‬של כרטיס ה‪ ,SIM-‬הקש על‬ ‫‪.‬‬

‫‪10‬‬ ‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬


‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫כדי לכבות את ההתקן‬ ‫לחץ לחיצה ארוכה על מקש ההפעלה‬ ‫בתפריט האפשרויות‪ ,‬הקש על כיבוי‪.‬‬ ‫הקש על אישור‪.‬‬

‫‪ ,‬עד שייפתח תפריט האפשרויות‪.‬‬

‫ייתכן שיידרשו רגעים אחדים עד לכיבוי ההתקן‪.‬‬

‫כדי לכפות כיבוי של ההתקן‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬

‫הסר את הכיסוי האחורי‪.‬‬ ‫השתמש בקצה חד או בחפץ דומה כדי ללחוץ לחיצה ארוכה על לחצן הכיבוי עד לכיבוי ההתקן‪.‬‬ ‫אל תשתמש בחפצים חדים מדי‪ ,‬אשר עלולים לגרום נזק ללחצן הכיבוי‪.‬‬

‫נעילת מסך‬ ‫כשההתקן פועל ולא מתבצעות בו פעולות למשך זמן מסוים‪ ,‬המסך מחשיך כדי לחסוך באנרגיית‬ ‫סוללה וננעל אוטומטית‪ .‬נעילת המסך מונעת ביצוע פעולות לא רצויות במסך המגע כאשר אינך‬ ‫משתמש בו‪.‬‬

‫•‬

‫כדי להפעיל את המסך‬ ‫לחץ לחיצה קצרה על מקש ההפעלה‬

‫‪.‬‬

‫כדי לבטל את נעילת המסך‬

‫•‬

‫בצע תנועת החלקה למעלה או למטה בחלק התחתון של המסך‪.‬‬

‫•‬

‫כדי לנעול את המסך ידנית‬ ‫כאשר המסך פעיל‪ ,‬לחץ לחיצה קצרה על מקש ההפעלה‬

‫‪.‬‬

‫מדריך הגדרה‬ ‫בהפעלה ראשונה של ההתקן‪ ,‬אשף ההגדרה נפתח‪ ,‬מסביר את הפונקציות הבסיסיות ומסייע לך‬ ‫בהזנת הגדרות הטלפון החיוניות‪ .‬זה הזמן להתאים את תצורת ההתקן לצרכים הספציפיים שלך‪ .‬גם‬ ‫בהמשך תוכל לקבל גישה למדריך ההגדרה‪ ,‬דרך תפריט ההגדרות‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬

‫כדי לקבל גישה ידנית למדריך ההגדרה‬ ‫במסך דף הבית‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫הקש על הגדרות < מדריך הגדרה‪.‬‬

‫‪11‬‬ ‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬


‫חשבונות ושירותים‬ ‫היכנס לחשבונות של שירותים מקוונים מההתקן כדי ליהנות מגישה קלה ונוחה כשאתה בדרכים‪.‬‬ ‫לדוגמה‪ ,‬באפשרותך לשלב אנשי קשר מחשבון ™‪ Google‬ברשימת אנשי הקשר שלך‪ ,‬כדי לרכז את‬ ‫כל המידע במקום אחד‪ .‬תוכל להירשם לשירותים מקוונים חדשים דרך ההתקן וכן באמצעות מחשב‪.‬‬

‫חשבון ™‪Google‬‬ ‫חשבון ™‪ Google‬הוא המפתח לשימוש במגוון יישומים ושירותים באמצעות התקן ™‪ .Android‬נדרש‬ ‫לך חשבון ™‪ ,Google‬לדוגמה‪ ,‬כדי להשתמש ביישום ™‪ Gmail‬בהתקן‪ ,‬כדי לשוחח בצ'ט עם חברים‬ ‫באמצעות ™‪ Google Talk‬וכדי לסנכרן את יישום לוח השנה בהתקן עם ™‪.Google Calendar‬‬ ‫בנוסף‪ ,‬דרוש לך חשבון ™‪ Google‬כדי להוריד יישומים ומשחקים‪ ,‬מוזיקה‪ ,‬סרטים וספרים מ‪Google-‬‬ ‫™‪.Play‬‬

‫חשבון ®‪Microsoft® Exchange ActiveSync‬‬ ‫סנכרן את ההתקן עם חשבון ®‪ Microsoft® Exchange ActiveSync‬של הארגון שלך‪ .‬כך תוכל לגשת‬ ‫להודעות דוא"ל‪ ,‬לאנשי קשר ולאירועי לוח שנה של מקום העבודה בכל עת ומכל מקום‪.‬‬

‫חשבון ™‪Facebook‬‬ ‫™‪ Facebook‬הוא שירות רשת חברתית המאפשר לך לשמור על קשר עם חברים‪ ,‬בני משפחה‬ ‫ועמיתים מרחבי העולם‪ .‬הגדר את ‪ Facebook‬לפעול בהתקן שלך כך שתוכל לשמור על קשר מכל‬ ‫מקום‪.‬‬

‫‪12‬‬ ‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬


‫היכרות עם הטלפון‬ ‫שימוש במקשים‬

‫חזרה‬ ‫• חזרה למסך הקודם‬ ‫• סגירת המקלדת הנומרית הווירטואלית‪ ,‬תיבת דו‪-‬שיח‪ ,‬תפריט אפשרויות‪ ,‬מסך ההתראות או יישום‬ ‫דף פתיחה‬ ‫• עבור אל מסך דף הבית‬ ‫משימה‬ ‫• הקש כדי לפתוח חלון המציג את היישומים האחרונים שבהם השתמשת וסרגל יישומים קטנים‬

‫שימוש במסך המגע‬ ‫יריעת הגנה מפלסטיק מוצמדת למסך ההתקן בעת קנייתו‪ .‬עליך לקלף את יריעת המגן לפני השימוש‬ ‫במסך המגע‪ .‬אם לא תעשה זאת‪ ,‬מסך המגע עלול שלא לפעול כהלכה‪.‬‬ ‫כשההתקן פועל ולא מתבצעות בו פעולות למשך זמן מסוים‪ ,‬המסך מחשיך כדי לחסוך באנרגיית‬ ‫סוללה וננעל אוטומטית‪ .‬נעילה זו מונעת ביצוע פעולות לא רצויות במסך המגע כאשר אינך משתמש‬ ‫בו‪ .‬ניתן גם להגדיר נעילה אישית כדי להגן על המנוי שלך ולהבטיח שרק אתה תוכל לגשת לתוכן‬ ‫השמור בהתקן‪.‬‬ ‫מסך ההתקן עשוי מזכוכית‪ .‬אם הזכוכית נסדקת או נשברת‪ ,‬אל תיגע במסך‪ .‬אל תנסה לתקן את המסך הפגום‬ ‫בעצמך‪ .‬מסכי זכוכית רגישים לחבטות ולזעזועים‪ .‬שירות האחריות של ‪ Sony‬אינו מכסה נזקים שנגרמו כתוצאה‬ ‫מטיפול רשלני‪.‬‬

‫•‬

‫כדי לפתוח או לבחור פריט‬ ‫הקש על הפריט הרצוי‪.‬‬

‫אפשרויות סימון‬ ‫תיבת סימון מסומנת‬ ‫תיבת סימון לא מסומנת‬ ‫אפשרות מופעלת‬ ‫אפשרות מושבתת‬

‫•‬

‫כדי לבחור או לבטל בחירה של אפשרויות‬ ‫הקש על תיבת הסימון המתאימה או על הבורר שלצד שם האפשרות‪.‬‬

‫פעולת זום )הגדלה‪/‬הקטנה(‬ ‫אפשרויות הזום הזמינות תלויות ביישום שבו אתה משתמש‪.‬‬

‫‪13‬‬ ‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬


‫כדי לבצע פעולת זום‬

‫•‬

‫הנח שתי אצבעות על המסך יחד וקרב אותן זו לזו בתנועת צביטה )כדי לבצע זום הקטנה( או‬ ‫הרחק אותן זו מזו בתנועת פישוק )כדי לבצע זום הגדלה(‪.‬‬ ‫בעת ביצוע פעולת זום בעזרת שתי אצבעות המונחות על המסך‪ ,‬ניתן לבצע פעולות זום רק כאשר שתי האצבעות‬ ‫נמצאות באזור הזום‪ .‬אם‪ ,‬לדוגמה‪ ,‬ברצונך לבצע זום הגדלה בתצלום‪ ,‬ודא ששתי אצבעותיך נמצאות בתוך אזור‬ ‫המסגרת של התצלום‪.‬‬

‫גלילה‬ ‫ניתן לגלול על‪-‬ידי העברת האצבע מעלה או מטה על המסך‪ .‬בדפי אינטרנט מסוימים‪ ,‬ניתן לגלול גם‬ ‫לצדדים‪.‬‬ ‫גרירה או נגיעה ברפרוף לא יפעילו שום דבר במסך‪.‬‬

‫כדי לגלול‬

‫•‬

‫גרור או גע ברפרוף עם אצבעך בכיוון שברצונך לגלול אליו על המסך‪.‬‬ ‫כדי לגלול במהירות רבה יותר‪ ,‬גע ברפרוף בעזרת האצבע בכיוון הרצוי על המסך‪.‬‬

‫‪14‬‬ ‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬


‫כדי לגעת ברפרוף‬

‫•‬

‫כדי לגלול במהירות רבה יותר‪ ,‬גע ברפרוף בעזרת האצבע בכיוון הרצוי על המסך‪ .‬תוכל‬ ‫להמתין עד שהגלילה תיעצר מעצמה או לעצור אותה מיידית על ידי הקשה על המסך‪.‬‬

‫חיישנים‬ ‫ההתקן שלך מצויד בחיישנים המגלים אור וקרבה‪ .‬חיישן האור מגלה את רמת האור בסביבה ומשנה‬ ‫את הבהירות של המסך בהתאם‪ .‬חיישן הקרבה מכבה את מסך המגע בעת שיחות דיבור‪ ,‬כאשר האוזן‬ ‫שלך קרובה למסך‪ .‬כך הוא מונע הפעלה לא מכוונת של פונקציות אחרות בהתקן כאשר אתה באמצע‬ ‫שיחה‪.‬‬

‫הסוללה‬ ‫ההתקן שלך מצויד בסוללה מובנית‪.‬‬

‫טעינת הסוללה‬ ‫מופיע‬

‫הסוללה טעונה חלקית בעת רכישת ההתקן‪ .‬ייתכן כי יידרשו כמה דקות לפני שסמל הסוללה‬ ‫במסך כאשר מחברים את כבל המטען למקור מתח‪ ,‬למשל ליציאת ‪ USB‬או למטען‪ .‬באפשרותך‬ ‫להשתמש בהתקן גם במהלך טעינתו‪ .‬טעינת ההתקן במשך פרק זמן ממושך‪ ,‬לדוגמה כל הלילה‪ ,‬אינה‬ ‫מזיקה לסוללה או להתקן‪.‬‬

‫‪15‬‬ ‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬


‫כדי לטעון את ההתקן‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬

‫חבר את המטען לשקע רשת החשמל‪.‬‬ ‫חבר קצה אחד של כבל ה‪ USB-‬למטען )או ליציאת ‪ USB‬במחשב(‪.‬‬ ‫חבר את הקצה השני של הכבל אל יציאת ‪ Micro USB‬בהתקן‪ ,‬כאשר סמל ‪ USB‬פונה כלפי‬ ‫מעלה‪ .‬נורית החיווי נדלקת כאשר הטעינה מתחילה‪.‬‬ ‫כאשר נורית החיווי משתנה לצבע ירוק‪ ,‬ההתקן טעון במלואו‪ .‬נתק את כבל ה‪ USB-‬מההתקן‬ ‫על‪-‬ידי משיכתו ישר החוצה‪ .‬הקפד לא לכופף את המחבר בעת הסרת הכבל מההתקן‪.‬‬ ‫אם הסוללה מרוקנת לגמרי‪ ,‬ייתכן שיחלפו כמה דקות עד שנורית החיווי תידלק לאחר חיבור הכבל של המטען‬ ‫למקור מתח‪.‬‬

‫סטוס נורית החיווי של הסוללה‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬

‫ירוק‬

‫רמת הטעינה של הסוללה גבוהה מ‪90%-‬‬

‫אדום מהבהב‬

‫רמת טעינה נמוכה בסוללה‬

‫כתום‬

‫הסוללה נטענת ורמת הטעינה של הסולה נמוכה מ‪90%-‬‬

‫כדי לבדוק את רמת הטעינה של הסוללה‬ ‫במסך מסך דף הבית‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫הגדרות < אודות הטלפון < מצב < רמת סוללה והקש עליו‪.‬‬

‫שיפור ביצועי הסוללה‬ ‫העצות הבאות יוכלו לסייע לך לשפר את ביצועי הסוללה‪:‬‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬

‫טען את ההתקן לעיתים קרובות‪ .‬הדבר אינו משפיע על אורך חיי הסוללה‪.‬‬ ‫הורדת נתונים מהאינטרנט צורכת אנרגיה רבה‪ .‬כשאינך משתמש באינטרנט‪ ,‬תוכל לחסוך בצריכת‬ ‫האנרגיה על‪-‬ידי השבתת כל חיבורי הנתונים הסלולריים ממסך ההתראות על‪-‬ידי גרירת שורת המצב‬ ‫כלפי מטה‪ .‬הגדרה זו אינה מונעת מההתקן להעביר נתונים דרך רשתות אלחוטיות אחרות‪.‬‬ ‫כבה את חיבורי ®‪ Bluetooth‬ו‪ Wi-Fi®-‬כאשר אינך זקוק להם‪ .‬תוכל להפעיל ולכבות חיבורים אלה‬ ‫מתוך מסך ההתראות על‪-‬ידי גרירת שורת המצב כלפי מטה‪.‬‬ ‫השתמש בתכונות מצב ‪ STAMINA‬ו‪-‬מצב סוללה חלשה כדי להפחית את צריכת הסוללה‪ .‬ניתן‬ ‫לבחור את מצב החיסכון באנרגיה המתאים ביותר לאופן השימוש שלך בהתקן‪ .‬כמו כן ניתן להתאים‬ ‫אישית את ההגדרות של כל אחד ממצבי החיסכון באנרגיה‪.‬‬ ‫הגדר את יישומי הסנכרון שלך )המשמשים לסנכרון דוא"ל‪ ,‬פריטי לוח שנה ואנשי קשר( למצב סנכרון‬ ‫ידני‪ .‬ניתן גם להגדיר סנכרון אוטומטי‪ ,‬אך להגביר את תדירות הסנכרון‪.‬‬ ‫בדוק את תפריט השימוש בסוללה שבהתקן כדי לראות אילו יישומים צורכים את כמות האנרגיה‬ ‫הגדולה ביותר‪ .‬הסוללה צורכת אנרגיה רבה יותר בעת שימוש ביישומי הזרמת וידיאו ומוזיקה‪ ,‬כגון‬ ‫™‪ .YouTube‬ייתכן שגם חלק מהיישומים שהורדו מ‪ Google Play™-‬צורכים אנרגיה רבה יותר‪.‬‬ ‫סגור וצא מיישומים שאינך משתמש בהם‪.‬‬ ‫הפחת את רמת הבהירות של המסך‪.‬‬ ‫כבה את ההתקן או הפעל את ההגדרה מצב טיסה אם אתה נמצא באזור שאין בו כיסוי רשת‪ .‬אחרת‪,‬‬ ‫ההתקן ימשיך לסרוק בחיפוש אחר רשתות זמינות ויבזבז את אנרגיית הסוללה‪.‬‬ ‫השתמש בהתקן דיבורית מקורי של ™‪ Sony‬כדי להאזין למוזיקה‪ .‬התקני דיבורית צורכים פחות‬ ‫אנרגיית סוללה מהרמקולים של ההתקן עצמו‪.‬‬ ‫השאר את ההתקן במצב המתנה כאשר הדבר אפשרי‪ .‬זמן ההמתנה מתייחס לפרק הזמן שבמהלכו‬ ‫ההתקן מחובר לרשת ואינו נמצא בשימוש‪.‬‬ ‫השבת טפט המשתנה בזמן אמת‪.‬‬

‫‪16‬‬ ‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬


‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬

‫כדי לגשת לתפריט ניצולת הסוללה‬ ‫במסך מסך דף הבית‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫מצא והקש על הגדרות < ניהול צריכת חשמל < שימוש בסוללה < כדי לראות אילו יישומים‬ ‫מותקנים צורכים את כמות אנרגיית הסוללה הגדולה ביותר‪.‬‬

‫שימוש במצב ‪STAMINA‬‬ ‫כאשר המסך לא פעיל‪ ,‬הפעל את התכונה מצב ‪ ,STAMINA‬כדי להשהות את חיבור ‪, ®Wi-Fi‬‬ ‫תעבורת הנתונים ויישומים נוספים הצורכים אנרגיה רבה‪ .‬כאשר מצב ‪ STAMINA‬פעיל‪ ,‬ניתן עדיין‬ ‫לקבל שיחות טלפון‪ ,‬הודעות טקסט והודעות מולטימדיה‪ .‬ניתן גם להגדיר רשימת יישומים המאפשרת‬ ‫ליישומים מסוימים להמשיך לפעול כאשר המסך אינו פעיל‪ .‬כשהמסך הופך שוב לפעיל‪ ,‬כל הפונקציות‬ ‫המושהות מופעלות מחדש‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫כדי להפעיל את מצב ‪STAMINA‬‬ ‫גרור את שורת המצב כלפי מטה ולאחר מכן הקש על ‪.‬‬ ‫אתר את הפריט ניהול צריכת חשמל והקש עליו‪.‬‬ ‫גרור את המחוון שלצד מצב ‪ STAMINA‬ימינה ולאחר מכן הקש על הפעל‪.‬‬ ‫המצב כאשר מצב ‪ STAMINA‬מופעל‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫כדי לבטל את מצב ‪STAMINA‬‬ ‫במסך דף הבית‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫אתר את הפריט הגדרות < ניהול צריכת חשמל והקש עליו‪.‬‬ ‫הקש על שלצד מצב ‪.STAMINA‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬

‫כדי לשנות את ההגדרות עבור מצב ‪STAMINA‬‬ ‫במסך דף הבית‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫אתר את הפריט הגדרות < ניהול צריכת חשמל והקש עליו‪.‬‬ ‫כדי לפתוח את תפריט ההגדרות‪ ,‬הקש על מצב ‪.STAMINA‬‬ ‫הוסף או הסר יישומים כרצונך‪.‬‬ ‫לסיום‪ ,‬הקש על בוצע‪.‬‬

‫מופיע בשורת‬

‫הערכת זמן ההמתנה של ההתקן‬ ‫זמן ההמתנה מתייחס למשך חיי הסוללה כאשר ההתקן מחובר לרשת אך אינו נמצא בשימוש פעיל‪,‬‬ ‫לדוגמה‪ ,‬כאשר לא מתקבלות או מתבצעות שיחות טלפון‪ .‬מצב ‪ ,STAMINA‬כאשר מופעל‪ ,‬מבצע‬ ‫ברציפות הערכה של זמן ההמתנה שנותר‪ ,‬שעשוי להשתנות בהתאם לאופן השימוש בהתקן‪ .‬מצב‬ ‫‪ STAMINA‬יעיל יותר בהארכת זמן ההמתנה‪ ,‬אם מסך ההתקן נותר נעול‪ .‬אם אתה נועל את המסך‬ ‫רק לעתים רחוקות‪ ,‬ייתכן שלא תיווכח בשיפור משמעותי בביצועי הסוללה‪.‬‬ ‫בעת שימוש בהתקן בפעם הראשונה‪ ,‬ייתכן שזמן ההמתנה המשוער לא יהיה מדויק מכיוון שלא קיימת היסטוריית‬ ‫שימוש קודמת לביצוע ההערכה‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬

‫להצגת זמן ההמתנה המשוער‬ ‫במסך דף הבית‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫חפש את הפריט הגדרות < ניהול צריכת חשמל והקש עליו‪.‬‬

‫שימוש במצב סוללה חלשה‬ ‫ניתן להפעיל את התכונה מצב סוללה חלשה כדי לחסוך בחשמל כשרמת הטעינה של הסוללה נמוכה‪.‬‬ ‫תכונה זו מסייעת לכוונן את הגדרות בהירות המסך‪ ,‬תעבורת הנתונים ופונקציית הרטט‪ ,‬כדי להפחית‬ ‫את צריכת הסוללה‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫כדי להפעיל את מצב סוללה חלשה‬ ‫גרור את שורת המצב כלפי מטה ולאחר מכן הקש על‬ ‫אתר את הפריט ניהול צריכת חשמל והקש עליו‪.‬‬ ‫גרור את המחוון לצד מצב סוללה חלשה ימינה‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫כדי לבטל את מצב סוללה חלשה‬ ‫במסך דף הבית‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫אתר את הפריט הגדרות < ניהול צריכת חשמל והקש עליו‪.‬‬ ‫הקש על שלצד מצב סוללה חלשה‪.‬‬

‫‪.‬‬

‫‪17‬‬ ‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬


‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬

‫כדי לשנות את ההגדרות עבור מצב סוללה חלשה‬ ‫במסך דף הבית‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫אתר את הפריט הגדרות < ניהול צריכת חשמל והקש עליו‪.‬‬ ‫כדי לפתוח את תפריט ההגדרות‪ ,‬הקש על מצב סוללה חלשה‪.‬‬ ‫התאם את ההגדרות לפי רצונך‪.‬‬ ‫לסיום‪ ,‬הקש על ‪.‬‬

‫שימוש בנעילת המסך‬ ‫ניתן להוסיף חלוניות חדשות למסך דף הבית גם כשהמסך נעול‪ .‬ניתן גם להוסיף יישומונים לחלוניות‬ ‫הללו בעת יצירתם‪ .‬לאחר מכן ניתן להיכנס ליישומונים הללו כשהמסך נעול על‪-‬ידי החלקת האצבע‬ ‫ימינה במסך‪.‬‬ ‫כדי לצלם תצלום ממסך הנעילה‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫כדי להפעיל את המסך‪ ,‬לחץ לחיצה קצרה על מקש ההפעלה ‪.‬‬ ‫כדי להפעיל את המצלמה‪ ,‬החלק שמאלה בחלק העליון של המסך‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫לאחר שהמצלמה תיפתח‪ ,‬הקש על‬ ‫כדי להוסיף חלונית ויישומון חדשים כאשר המסך נעול‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫כדי להפעיל את המסך‪ ,‬לחץ לחיצה קצרה על מקש ההפעלה ‪.‬‬ ‫החלק ימינה‪ ,‬ולאחר מכן הקש על כדי להוסיף חלונית חדשה‪.‬‬ ‫חפש את היישומון שברצונך להוסיף והקש עליו‪.‬‬ ‫תוכל להוסיף יישומון אחד בלבד לכל חלונית כאשר המסך נעול‪.‬‬

‫דף הפתיחה‬ ‫דף הפתיחה הוא השער שלך לתכונות העיקריות בהתקן‪ .‬באפשרותך להתאים אישית את מסך דף‬ ‫הבית בעזרת יישומים‪ ,‬יישומונים‪ ,‬קיצורי דרך‪ ,‬תיקיות‪ ,‬ערכות נושא וטפטים‪.‬‬ ‫מסך דף הבית חורג מעבר לרוחב תצוגת המסך הרגילה‪ ,‬כך שתצטרך לגעת ברפרוף שמאלה או ימינה‬ ‫מראה באיזה חלק של מסך דף‬ ‫כדי להציג תכנים בכל חלוניות דף הפתיחה‪.‬‬ ‫הבית אתה נמצא‪ .‬תוכל להגדיר חלונית כחלונית הראשית של דף הפתיחה‪ ,‬ולהוסיף או למחוק‬ ‫חלוניות‪.‬‬

‫הפריטים בסרגל שבתחתית המסך זמינים תמיד לגישה מהירה‪.‬‬

‫•‬

‫כדי לעבור למסך הבית‬ ‫לחץ על ‪.‬‬

‫•‬

‫כדי לעיין בתוכן של מסך הבית‬ ‫גע ברפרוף ימינה או שמאלה‪.‬‬

‫‪18‬‬ ‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬


‫כדי להגדיר חלונית בתור חלונית ראשית של דף הפתיחה‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬

‫גע נגיעה ארוכה באזור ריק ב‪-‬מסך דף הבית עד שההתקן ירטוט‪.‬‬ ‫גע ברפרוף שמאלה או ימינה כדי להגיע לחלונית שברצונך להגדיר כחלונית ראשית של דף‬ ‫הפתיחה ולאחר מכן הקש על ‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬

‫כדי להוסיף חלונית לדף הפתיחה‬ ‫גע נגיעה ארוכה באזור ריק ב‪-‬מסך דף הבית עד שההתקן ירטוט‪.‬‬ ‫רפרף שמאלה או ימינה כדי לעיין בחלוניות ולאחר מכן הקש על ‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬

‫כדי למחוק חלונית בדף הפתיחה‬ ‫גע נגיעה ארוכה באזור ריק ב‪-‬מסך דף הבית עד שההתקן ירטוט‪.‬‬ ‫דפדף שמאלה או ימינה כדי להגיע לחלונית שברצונך למחוק ולאחר מכן הקש על‬

‫‪.‬‬

‫יישומונים‬ ‫יישומונים הם יישומים קטנים שניתן להשתמש בהם ישירות במסך דף הבית‪ .‬לדוגמה‪ ,‬היישומון‬ ‫“”‪ WALKMAN‬מאפשר לך להתחיל ישירות השמעה של מוזיקה‪.‬‬ ‫ניתן לשנות את הגודל של יישומונים מסוימים‪ ,‬כך שבאפשרותך להרחיב אותם כדי להציג יותר תוכן או‬ ‫לכווץ אותם כדי לחסוך במקום במסך דף הבית‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫כדי להוסיף יישומון לדף הפתיחה‬ ‫גע נגיעה ארוכה באזור ריק במסך דף הבית עד שההתקן מתחיל לרטוט ולאחר מכן הקש על‬ ‫יישומונים‪.‬‬ ‫אתר את היישומון שברצונך להוסיף והקש עליו‪.‬‬ ‫כדי לשנות גודל של יישומון‬ ‫גע נגיעה ארוכה ביישומון‪ ,‬עד שהפריט יוצג בהגדלה וההתקן ירטוט ולאחר מכן שחרר את‬ ‫היישומון‪ .‬אם ניתן לשנות את גודל היישומון‪ ,‬לדוגמה היישומון 'לוח שנה'‪ ,‬יופיעו מסגרת‬ ‫מודגשת ונקודות שינוי גודל‪.‬‬ ‫גרור את הנקודות כלפי פנים או כלפי חוץ כדי לכווץ או להרחיב את היישומון‪.‬‬ ‫כדי לאשר את הגודל החדש של היישומון‪ ,‬הקש במקום כלשהו ב‪-‬מסך דף הבית‪.‬‬

‫ארגון מחדש של דף הפתיחה‬ ‫התאם אישית את המראה של דף הפתיחה ובחר בתכונות שתוכל לגשת אליהן מדף זה‪ .‬שנה את‬ ‫הרקע‪ ,‬שנה את מיקום הפריטים במסך‪ ,‬צור תיקיות והוסף קיצורי דרך וכן וידג'טים‪.‬‬

‫אפשרויות התאמה אישית‬ ‫בעת נגיעה ארוכה באזור ריק במסך דף הפתיחה‪ ,‬מופיעות אפשרויות ההתאמה האישית הבאות‪:‬‬ ‫הוסף יישומונים למסך דף הפתיחה‪.‬‬ ‫הוסף יישומים וקיצורי דרך‪.‬‬ ‫הגדר טפט לדף הפתיחה‪.‬‬ ‫הגדר ערכת נושא של הרקע‪.‬‬

‫‪19‬‬ ‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬


‫•‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫כדי להציג אפשרויות התאמה אישית מדף הפתיחה‬ ‫גע נגיעה ארוכה באזור ריק במסך דף הבית עד שההתקן ירטוט ואפשרויות ההתאמה האישית‬ ‫יופיעו במסך‪.‬‬ ‫כדי להוסיף קיצור דרך לדף הפתיחה‬ ‫גע נגיעה ארוכה באזור ריק ב‪-‬מסך דף הבית עד שההתקן ירטוט‪.‬‬ ‫הקש על יישומים < קיצורי דרך‪.‬‬ ‫בחר בקיצור הדרך הרצוי‪.‬‬ ‫ניתן להוסיף קיצור דרך ליישום ישירות ממסך היישומים‪ ,‬על‪-‬ידי נגיעה ארוכה ביישום‪.‬‬

‫•‬

‫כדי להזיז פריט בדף הפתיחה‬ ‫גע נגיעה ארוכה בפריט עד שהפריט יוצג בהגדלה וההתקן ירטוט‪ ,‬ולאחר מכן גרור את הפריט‬ ‫למיקום החדש‪.‬‬

‫•‬

‫כדי למחוק פריט מדף הפתיחה‬ ‫גע נגיעה ארוכה בפריט עד שהפריט יוצג בהגדלה וההתקן ירטוט‪ ,‬ולאחר מכן גרור את הפריט‬ ‫אל ‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫כדי ליצור תיקייה בדף הפתיחה‬ ‫גע נגיעה ארוכה בסמל היישום או קיצור הדרך עד להגדלתו ועד שההתקן ירטוט‪ ,‬ולאחר מכן‬ ‫גרור ושחרר אותו על סמל של יישום אחר או קיצור דרך אחר‪.‬‬ ‫הזן שם עבור התיקייה והקש על בוצע‬

‫‪2‬‬

‫•‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫כדי להוסיף פריטים לתיקייה בדף הפתיחה‬ ‫גע נגיעה ארוכה בפריט עד שהפריט יוצג בהגדלה וההתקן ירטוט ולאחר מכן גרור את הפריט‬ ‫לתיקייה‪.‬‬ ‫כדי לשנות שם של תיקייה בדף הפתיחה‬ ‫הקש על התיקייה כדי לפתוח אותה‪.‬‬ ‫הקש על שורת הכותרת של התיקייה כדי להציג את השדה שם תיקייה‪.‬‬ ‫הזן שם לתיקייה החדשה והקש על בוצע‪.‬‬

‫שינוי הרקע של מסך הבית‬ ‫התאם את מסך דף הבית לסגנון שלך באמצעות טפטים וערכות נושא שונות‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬

‫כדי לשנות את הטפט במסך הבית‬ ‫גע נגיעה ארוכה באזור ריק במסך דף הבית עד שההתקן רוטט‪.‬‬ ‫הקש על תמונות רקע ובחר באחת מהאפשרויות‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬

‫הגדרת ערכת נושא לדף הפתיחה‬ ‫גע נגיעה ארוכה באזור ריק ב‪-‬מסך דף הבית עד שההתקן ירטוט‪.‬‬ ‫הקש על ער' נושא ובחר ערכת נושא‪.‬‬ ‫ביישומים מסוימים‪ ,‬גם צבע הרקע משתנה בעת החלפה של ערכת נושא‪.‬‬

‫גישה ליישומים ושימוש בהם‬ ‫פתח יישומים מקיצורי דרך ב‪-‬מסך דף הבית או ממסך היישומים‪.‬‬

‫מסך היישומים‬ ‫מסך היישומים‪ ,‬שאותו ניתן לפתוח מדף מסך דף הבית‪ ,‬מכיל את היישומים שהותקנו מראש בהתקן‬ ‫וכן את היישומים שהורדת‪.‬‬ ‫מסך היישומים חורג מרוחב המסך הרגיל‪ ,‬כך שתצטרך לגעת ברפרוף שמאלה וימינה כדי להציג את‬ ‫כל התוכן‪.‬‬

‫‪20‬‬ ‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬


‫כדי לפתוח את מסך היישומים‬

‫‪.‬‬

‫•‬

‫במסך מסך דף הבית‪ ,‬הקש על‬

‫•‬

‫כדי לעיין בתוכן של מסך היישומים‬ ‫במסך היישומים‪ ,‬גע ברפרוף ימינה או שמאלה‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬

‫כדי ליצור קיצור דרך ליישום בדף הפתיחה‬ ‫במסך דף הבית‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫גע נגיעה ארוכה בסמל של יישום‪ ,‬עד שהמסך יתחיל לרטוט ולאחר מכן גרור את הסמל לחלקו‬ ‫העליון של המסך‪ .‬מסך דף הבית נפתח‪.‬‬ ‫גרור את הסמל למיקום הרצוי ב‪-‬מסך דף הבית ולאחר מכן שחרר את אצבעך‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫כדי לשתף יישום מתוך המסך 'יישומים'‬ ‫במסך דף הבית‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫הקש ולאחר מכן הקש על שתף‪ .‬כל היישומים הניתנים לשיתוף‪ ,‬מסומנים ב‪. -‬‬ ‫הקש על היישום שברצונך לשתף ולאחר מכן בחר באפשרות ואשר אותה‪ ,‬במידת הצורך‪.‬‬ ‫קישור להורדת היישום נשלח לאנשים שבחרת‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫פתיחה וסגירה של יישומים‬ ‫•‬

‫כדי לפתוח יישום‬ ‫ממסך מסך דף הבית או ממסך היישומים‪ ,‬הקש על היישום‪.‬‬

‫•‬

‫כדי לסגור יישום‬ ‫לחץ על ‪.‬‬ ‫ליציאה מיישום‪ ,‬יישומים מסוימים מושהים ואילו יישומים אחרים עשויים להמשיך לפעול‬ ‫בעת לחיצה על‬ ‫ברקע‪ .‬במקרה הראשון‪ ,‬בפעם הבאה שתפתח את היישום תוכל להמשיך מהמצב שבו יצאת ממנו‪ .‬זכור שייתכן‬ ‫שתחויב בתשלום על חיבור נתונים בעת הפעלה ברקע של יישומים מסוימים‪ ,‬כגון שירותי רשתות חברתיות‪.‬‬

‫חלון היישומים האחרונים שהיו בשימוש‬ ‫בחלון זה תוכל להחליף בין יישומים שהשתמשת בהם לאחרונה‪ .‬תוכל גם לפתוח יישומים קטנים‪.‬‬

‫•‬

‫כדי לפתוח את חלון היישומים האחרונים שהיו בשימוש‬ ‫‪.‬‬ ‫לחץ על‬

‫שימוש ביישומים קטנים‬ ‫בחלון היישומים שנפתחו לאחרונה תוכל לקבל גישה מהירה למספר יישומים קטנים בכל עת באמצעות‬ ‫סרגל היישומים הקטנים‪ .‬יישום קטן תופס אזור קטן במסך‪ .‬כך תוכל לקיים אינטראקציה עם יישום קטן‬ ‫ויישום אחר בו‪-‬זמנית באותו מסך‪.‬‬

‫•‬

‫כדי לפתוח את סרגל היישומים הקטנים‬ ‫לחץ על ‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬

‫כדי לפתוח יישום קטן‬ ‫‪.‬‬ ‫כדי להציג את סרגל היישומים הקטנים‪ ,‬הקש על‬ ‫הקש על היישום הקטן שברצונך לפתוח‪ .‬חלון יישום קטן יופיע‪.‬‬

‫•‬

‫כדי לסגור יישום קטן‬ ‫הקש על בחלון היישומים הקטנים‪.‬‬

‫‪21‬‬ ‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬


‫•‬

‫כדי להזיז יישום קטן‬ ‫כאשר היישום הקטן נפתח‪ ,‬גע נגיעה ארוכה בפינה השמאלית העליונה שלו ולאחר מכן העבר‬ ‫אותו למיקום הרצוי‪.‬‬

‫•‬

‫כדי למזער יישום קטן‬ ‫כאשר היישום הקטן נפתח‪ ,‬גע נגיעה ארוכה בפינה השמאלית העליונה שלו ולאחר מכן גרור‬ ‫אותו לקצה הימני או לקצה התחתון של המסך‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬

‫ארגון מחדש של יישומים קטנים‬ ‫כדי להציג את סרגל היישומים הקטנים‪ ,‬לחץ על ‪.‬‬ ‫גע נגיעה ארוכה ביישום קטן וגרור אותו למיקום הרצוי בסרגל היישומים הקטנים‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬

‫כדי להסיר יישום קטן מסרגל היישומים הקטנים‬ ‫כדי להציג את סרגל היישומים הקטנים‪ ,‬לחץ על ‪.‬‬ ‫גע נגיעה ארוכה בסמל של יישום קטן וגרור אותו הרחק מסרגל היישומים הקטנים‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫כדי לשחזר יישום קטן שהוסר בעבר‬ ‫כדי להציג את סרגל היישומים הקטנים‪ ,‬הקש על‬ ‫‪.‬‬ ‫הקש על‬ ‫גע נגיעה ארוכה ביישום הקטן שברצונך לשחזר ולאחר מכן גרור אותו לסרגל היישומים‬ ‫הקטנים‪.‬‬ ‫‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫כדי להוריד יישום קטן‬ ‫כדי להציג את סרגל היישומים הקטנים‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫< < ‪.‬‬ ‫הקש על‬ ‫אתר יישום קטן שברצונך להוריד ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות להשלמת ההתקנה‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬

‫כדי להוסיף יישומון בתור ‪Small Apps‬‬ ‫כדי להציג את הסרגל ‪ ,Small Apps‬לחץ על‬ ‫< < ‪.‬‬ ‫הקש על‬ ‫בחר יישומון‪.‬‬ ‫הזן שם ליישומון‪ ,‬אם תרצה‪ ,‬ולאחר מכן הקש על אישור‪.‬‬ ‫‪.‬‬

‫תפריט היישום‬ ‫ניתן לפתוח תפריט בכל עת בעת השימוש ביישום‪ .‬צורת התפריט תלויה ביישום שאתה משתמש בו‪.‬‬

‫•‬

‫כדי לפתוח תפריט בתוך יישום‬ ‫כאשר היישום מופעל‪ ,‬לחץ על ‪.‬‬ ‫לא בכל היישומים יש תפריט‪.‬‬

‫ארגון מחדש של מסך היישומים‬ ‫הזז את היישומים ברחבי מסך היישומים כרצונך‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬

‫כדי לסדר יישומים במסך היישומים‬ ‫במסך דף הבית‪ ,‬הקש על כדי לעבור אל מסך היישומים‪.‬‬ ‫הקש על הרשימה הנפתחת שבפינה השמאלית העליונה של המסך ובחר באפשרות הרצויה‪.‬‬ ‫כדי להזיז יישום במסך היישומים‬ ‫פתח את מסך היישומים‪.‬‬ ‫גע נגיעה ארוכה בפריט עד שהפריט יוצג בהגדלה וההתקן ירטוט‪ ,‬ולאחר מכן גרור את הפריט‬ ‫למיקום החדש‪.‬‬ ‫ניתן להזיז יישומים רק בעת בחירה ב‪-‬סדר משלי‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫כדי להסיר התקנה של יישום מתוך מסך היישומים‬ ‫במסך דף הבית‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫הקש ולאחר מכן הקש על הסר התקנה‪ .‬כל היישומים הניתנים להסרה‪ ,‬מסומנים ב‪-‬‬ ‫הקש על היישום שברצונך להסיר ולאחר מכן הקש על הסר התקנה‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬

‫‪.‬‬


‫מצב וחיוויים‬ ‫שורת המצב בחלקו העליון של המסך מציגה מידע על כל המתרחש בהתקן‪ .‬משמאל מוצגים חיוויים‬ ‫כאשר מתרחשת פעילות חדשה או במהלך פעילות‪ .‬כאן מופיעות‪ ,‬לדוגמה‪ ,‬הודעות חדשות והודעות‬ ‫יידוע על אירועים בלוח השנה‪ .‬מימין מוצגים עוצמת האות‪ ,‬מצב הסוללה ומידע נוסף‪.‬‬

‫מסך ההתראות מאפשר לכוונן הגדרות בסיסיות בהתקן‪ ,‬לדוגמה‪ ,Bluetooth® ,Wi-Fi® ,‬תעבורת‬ ‫נתונים וקול‪ .‬תוכל גם לפתוח את תפריט ההגדרות ממסך ההתראות כדי לשנות הגדרות אחרות‪.‬‬

‫בדיקת הודעות יידוע ופעילויות המתבצעות כעת‬ ‫ניתן לגרור את שורת המצב כלפי מטה כדי לפתוח את חלונית הודעות היידוע ולקבל מידע נוסף‪.‬‬ ‫לדוגמה‪ ,‬ניתן להשתמש בחלונית כדי לפתוח הודעה חדשה או להציג אירוע בלוח השנה‪ .‬ניתן גם‬ ‫לפתוח יישומים מסוימים הפועלים ברקע‪ ,‬כגון נגן המוזיקה‪.‬‬ ‫כדי לפתוח את חלונית הודעות היידוע‬

‫•‬

‫גרור את שורת המצב כלפי מטה‪.‬‬ ‫כדי לסגור את חלונית הודעות היידוע‬

‫•‬

‫גרור את הכרטיסייה שבתחתית חלונית הודעות היידוע כלפי מעלה‪.‬‬

‫•‬

‫כדי לפתוח יישום פעיל מחלונית הודעות היידוע‬ ‫הקש על הסמל של היישום הפעיל כדי לפתוח אותו‪.‬‬

‫•‬

‫כדי להסיר הודעת יידוע מחלונית הודעות היידוע‬ ‫מקם את אצבעך על הודעת יידוע וגע ברפרוף ימינה או שמאלה‪.‬‬ ‫‪23‬‬ ‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬


‫•‬

‫כדי למחוק את חלונית הודעות היידוע‬ ‫בחלונית היידוע‪ ,‬הקש על מחק‪.‬‬

‫הגדרת ההתקן מלוח החיווי‬ ‫תוכל לפתוח את תפריט ההגדרות מלוח החיווי כדי לכוונן הגדרות בסיסיות של ההתקן‪ .‬לדוגמה‪ ,‬תוכל‬ ‫להפעיל ®‪.Wi-Fi‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬

‫כדי לפתוח את תפריט הגדרות ההתקן מלוח החיווי‬ ‫גרור את שורת המצב כלפי מטה‪.‬‬ ‫הקש על ‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬

‫כוונון הגדרות קול מלוח החיווי‬ ‫גרור את שורת המצב כלפי מטה‪.‬‬ ‫הקש על ‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬

‫כדי לשלוט בפונקציית ה‪ Bluetooth®-‬ממסך ההתראות‬ ‫גרור את שורת המצב כלפי מטה‪.‬‬ ‫הקש על ‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬

‫כדי לשלוט בפונקציית ®‪ Wi-Fi‬מלוח החיווי‬ ‫גרור את שורת המצב כלפי מטה‪.‬‬ ‫הקש על ‪.‬‬

‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫כדי להחליף בין כרטיסי ‪ SIM‬ממסך ההתראות‬ ‫ודא ששני כרטיסי ה‪ SIM-‬מאופשרים וש‪-‬שאל תמיד תחת הגדרות< מדריך הגדרה< שלב ‪2‬‬ ‫אינו מסומן בו‪-‬זמנית‪.‬‬ ‫גרור את שורת המצב כלפי מטה‪.‬‬ ‫הקש על או על ‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬

‫כדי לאפשר או לנטרל תעבורת נתונים ממסך ההתראות‬ ‫גרור את שורת המצב כלפי מטה‪.‬‬ ‫הקש על ‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫מופיע במסך ההתראות כאשר‬

‫אינו מוצג‪.‬‬

‫תפריט הגדרות‬ ‫הצג ושנה את הגדרות ההתקן בתפריט ההגדרות‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬

‫כדי לגשת להגדרות ההתקן‬ ‫במסך דף הבית‪ ,‬הקש על‬ ‫הקש על הגדרות‪.‬‬

‫‪.‬‬

‫ניתן לגשת להגדרות ההתקן גם על‪-‬ידי גרירת שורת המצב כלפי מטה בדף הפתיחה והקשה על‬

‫‪.‬‬

‫הקלדת טקסט‬ ‫באפשרותך לבחור מבין מספר מקלדות ושיטות קלט כדי להזין טקסט המכיל אותיות‪ ,‬מספרים ותווים‬ ‫אחרים‪.‬‬

‫מקלדת וירטואלית‬ ‫הקש על המקשים של מקלדת ‪ QWERTY‬הווירטואלית כדי להזין טקסט בצורה נוחה‪ .‬חלק מהיישומים‬ ‫פותחים אוטומטית את המקלדת הווירטואלית‪ .‬תוכל גם לפתוח מקלדת זו על ידי נגיעה בשדה טקסט‪.‬‬

‫‪24‬‬ ‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬


‫שימוש במקלדת הווירטואלית‬

‫‪ 1‬שינוי גודל האותיות והפעלת מצב אותיות רישיות‪ .‬עבור שפות מסוימות‪ ,‬מקש זה משמש לקבלת גישה לתווים נוספים‬ ‫בשפה‪.‬‬ ‫‪ 2‬סגירת התצוגה של המקלדת הווירטואלית‪ .‬שים לב שסמל זה אינו מוצג במצב תצוגה לאורך‪.‬‬ ‫‪ 3‬הצגת מספרים וסמלים‪.‬‬ ‫‪ 4‬התאמה אישית של המקלדת‪ .‬מקש זה נעלם כשהמקלדת מותאמת אישית‪.‬‬ ‫‪ 5‬הזנת רווח‪.‬‬ ‫‪ 6‬הזנת החזרת גררה או אישור הזנת הטקסט‪.‬‬ ‫‪ 7‬מחיקת התו שלפני הסמן‪.‬‬

‫כל האיורים נועדו למטרות ביאור בלבד ולא תמיד מייצגים במדויק את ההתקן בפועל‪.‬‬

‫•‬

‫כדי להציג את המקלדת הווירטואלית להזנת טקסט‬ ‫הקש על שדה הזנת טקסט‬

‫•‬

‫כדי להסתיר המקלדת הווירטואלית‬ ‫כאשר המקלדת הווירטואלית פתוחה‪ ,‬הקש על‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬

‫כדי להתאים אישית את המקלדת הווירטואלית‬ ‫פתח את המקלדת הווירטואלית ולאחר מכן הקש על ‪.‬‬ ‫פעל בהתאם להוראות כדי להתאים אישית את המקלדת הווירטואלית‪.‬‬

‫‪.‬‬

‫אם לא תסמן את התיבה מקש סמיילי בעת התאמה אישית של המקלדת הווירטואלית‪ ,‬סמל הסמיילי לא יופיע‪.‬‬

‫•‬

‫כדי להשתמש במקלדת הווירטואלית בכיוון לרוחב‬ ‫בעת הזנת טקסט‪ ,‬סובב את ההתקן הצדה‪.‬‬ ‫כדי שהמקלדת תתמוך בתכונה זו‪ ,‬היישום שאתה מפעיל חייב לתמוך במצב נוף ובנוסף‪ ,‬עליך לבחור באפשרות‬ ‫'אוטומטי' בהגדרות כיוון המסך‪.‬‬

‫•‬ ‫•‬

‫כדי להזין טקסט באמצעות המקלדת הווירטואלית‬ ‫כדיל הזין תו גלוי במקלדת‪ ,‬הקש על התו הרצוי‪.‬‬ ‫כדי להזין וריאנט של אות‪ ,‬גע נגיעה ארוכה באות רגילה במקלדת להצגת רשימת האפשרויות‪,‬‬ ‫ובחר מתוך הרשימה‪ .‬לדוגמה‪ ,‬כדי להזין את האות י‪ ,‬גע נגיעה ארוכה באות ‪ e‬עד שיוצגו‬ ‫אפשרויות נוספות ולאחר מכן גרור לאפשרות י ובחר בה תוך המשך לחיצה על המקלדת‬ ‫בעזרת האצבע‪.‬‬

‫•‬

‫כדי לעבור מאותיות רישיות לאותיות קטנות ולהפך‬ ‫לפני שתזין אות‪ ,‬הקש על כדי לעבור למצב הזנת אותיות רישיות‬

‫•‬

‫כדי לעבור למצב אותיות רישיות‬ ‫לפני הקלדת מילה‪ ,‬הקש על או על‬

‫עד שהסמל‬

‫או להפך‪.‬‬

‫יופיע‪.‬‬

‫‪25‬‬ ‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬


‫•‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬

‫כדי להזין מספרים או סמלים‬ ‫כאשר אתה מזין טקסט‪ ,‬הקש על‬ ‫להציג אפשרויות נוספות‪.‬‬

‫‪ .‬מוצגת מקלדת עם מספרים וסמלים‪ .‬הקש על‬

‫כדי‬

‫כדי להזין סימני פיסוק נפוצים‬ ‫לאחר שסיימת להזין מילה‪ ,‬הקש על מקש הרווח‪.‬‬ ‫בחר בסימן פיסוק משורת האפשרויות‪ .‬הסימן שנבחר נוסף לפני הרווח‪.‬‬ ‫כדי להזין במהירות נקודה‪ ,‬הקש על מקש הרווח פעמיים בסיום הזנת מילה‪.‬‬

‫•‬

‫כדי למחוק תווים‬ ‫הקש כדי למקם את הסמן אחרי התו שברצונך למחוק‪ ,‬ולאחר מכן הקש על‬

‫•‬

‫כדי להכניס החזרת גררה‬ ‫בעת הזנת טקסט‪ ,‬הקש על‬

‫‪.‬‬

‫כדי להכניס החזרת גררה‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫כדי לבחור טקסט‬ ‫הזן טקסט ולאחר מכן הקש פעמיים על הטקסט‪ .‬המילה שעליה תקיש תודגש בסמנים משני‬ ‫הצדדים‪.‬‬ ‫גרור את הסמנים ימינה או שמאלה כדי לבחור טקסט נוסף‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬

‫כדי לערוך טקסט בכיוון לרוחב‬ ‫הזן טקסט ולאחר מכן הקש פעמיים על הטקסט שהוזן‪.‬‬ ‫בחר את הטקסט שברצונך לעבוד אתו ולאחר מכן הקש על ערוך‪ ...‬ובחר אפשרות‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬

‫כדי לערוך טקסט בכיוון לאורך‬ ‫הזן טקסט ולאחר מכן הקש פעמיים על הטקסט שהוזן כדי שיופיע סרגל היישומים‪.‬‬ ‫בחר את הטקסט שברצונך לערוך ולאחר מכן השתמש בסרגל היישומים כדי לבצע את‬ ‫השינויים הרצויים‪.‬‬

‫סרגל יישומים‬

‫‪1‬‬

‫סגור את סרגל היישומים‬

‫‪2‬‬

‫בחר את כל הטקסט‬

‫‪3‬‬

‫גזור טקסט‬

‫‪4‬‬

‫העתק טקסט‬

‫‪5‬‬

‫הדבק טקסט‬

‫מופיע רק כאשר יש טקסט המאוחסן בלוח‪.‬‬

‫שימוש בפונקציה החלק כדי לכתוב לכתיבת מילים‬ ‫באפשרותך להזין טקסט באמצעות החלקת האצבע מאות לאות על‪-‬גבי המקלדת הווירטואלית‪.‬‬ ‫החלק כדי לכתוב זמין רק בעת השימוש במקלדת הווירטואלית‪.‬‬

‫‪26‬‬ ‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬


‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫‪4‬‬

‫כדי להזין טקסט באמצעות הפונקציה החלק כדי לכתוב‬ ‫בעת הזנת טקסט באמצעות המקלדת הווירטואלית‪ ,‬החלק את אצבעך מאות לאות כדי‬ ‫להשלים את המילה שברצונך לכתוב‪.‬‬ ‫הרם את אצבעך בסיום הזנת מילה‪ .‬מוצעת מילה בהתבסס על האותיות שהתווית‪ .‬במידת‬ ‫הצורך‪ ,‬בחר את המילה הנכונה בשורת האפשרויות‪.‬‬ ‫כדי להציג אפשרויות נוספות‪ ,‬גלול ימינה או שמאלה בשורת המילים האפשריות‪ .‬אם אינך מוצא‬ ‫כדי למחוק את המילה כולה‪ .‬לאחר מכן נסה שוב‬ ‫את המילה הרצויה‪ ,‬הקש פעם אחת על‬ ‫לאתר את המילה בעזרת פונקציית הקלט בהזזת אצבע‪ ,‬או הקש על כל אחת מהאותיות כדי‬ ‫להזין את המילה‪.‬‬ ‫אם ההגדרה רווח לפני החלקות מופעלת‪ ,‬השלם את המילה הבאה שברצונך להזין‪ .‬אם לא‪,‬‬ ‫הקש על מקש הרווח ולאחר מכן השלם את המילה הבאה שברצונך להזין‪.‬‬ ‫כדי להזין מילים מורכבות מחוברות כאשר ההגדרה רווח לפני החלקות מופעלת‪ ,‬ייתכן שתצטרך להחליק כדי‬ ‫להזין את החלק הראשון של המילה ולאחר מכן להקיש כל אות כדי להזין את שאר המילה‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬

‫כדי לשנות את ההגדרות של החלק כדי לכתוב‬ ‫במהלך הזנת טקסט באמצעות המקלדת הווירטואלית‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫הקש על ולאחר מכן הקש על מקלדת מותאמת אישית‪.‬‬ ‫הקש על הגדרות קלט טקסט‪.‬‬ ‫סמן או בטל את הסימון בתיבת הסימון החלק כדי לכתוב‪.‬‬ ‫אם ברצונך להוסיף באופן אוטומטי רווח בין הזזות האצבע‪ ,‬מבלי שתצטרך להקיש על מקש‬ ‫הרווח בכל פעם‪ ,‬סמן את תיבת הסימון רווח לפני החלקות‪.‬‬

‫מקשי הטלפון‬ ‫מקשי הטלפון דומים ללוח מקשים סטנדרטי של טלפון עם ‪ 12‬מקשים‪ .‬הוא מאפשר הזנה באמצעות‬ ‫קלט טקסט חזוי וריבוי הקשות‪ .‬ניתן להפעיל את שיטת קלט טקסט באמצעות מקשי הטלפון דרך‬ ‫הגדרות המקלדת‪ .‬מקשי הטלפון זמינים רק בכיוון תצוגה אנכי‪.‬‬

‫שימוש במקשי הטלפון‬

‫‪1‬‬

‫בחירת אפשרות הזנת טקסט‬

‫‪2‬‬

‫שינוי גודל האותיות והפעלת מצב אותיות רישיות‬

‫‪3‬‬

‫הצגת מספרים‬

‫‪4‬‬

‫הצגת סמלים וסמלי סמיילי‬

‫‪5‬‬

‫הזנת רווח‬

‫‪6‬‬

‫הזנת החזרת גררה או אישור הזנת הטקסט‬

‫‪7‬‬

‫מחיקת התו שלפני הסמן‬

‫כל האיורים נועדו למטרות ביאור בלבד ולא תמיד מייצגים במדויק את ההתקן בפועל‪.‬‬

‫‪27‬‬ ‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬


‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬

‫פתיחת מקשי הטלפון בפעם הראשונה‬ ‫הקש על שדה הזנת טקסט והקש על ‪.‬‬ ‫הקש על ולאחר מכן הקש על מקלדת מותאמת אישית‪.‬‬ ‫הקש על מראה המקלדת < פריסת מקלדת‪.‬‬ ‫בחר במקשי הטלפון‪.‬‬ ‫ניתן להשתמש במקשי הטלפון רק במצב תצוגה לאורך‪.‬‬

‫•‬ ‫•‬

‫כדי להזין טקסט באמצעות מקשי הטלפון‬ ‫מופיע במקשי הטלפון‪ ,‬הקש על כל מקש אות פעם אחת בלבד‪ ,‬גם אם האות הרצויה‬ ‫כאשר‬ ‫אינה הראשונה שמופיעה על המקש‪ .‬הקש על המילה שמופיעה או הקש על כדי להציג מילים‬ ‫מוצעות נוספות ולבחור במילה מהרשימה‪.‬‬ ‫כאשר מופיע במקשי הטלפון‪ ,‬הקש במסך על מקש התו שברצונך להזין‪ .‬המשך ללחוץ על‬ ‫המקש עד שהתו הרצוי ייבחר‪ .‬לאחר מכן חזור על הפעולה עבור התו הבא שברצונך להזין‪ ,‬וכן‬ ‫הלאה‪.‬‬

‫•‬

‫כדי להזין מספרים באמצעות מקשי הטלפון‬ ‫כאשר מקשי הטלפון פתוחים‪ ,‬הקש על ‪ .‬מוצגים מקשי טלפון עם מספרים‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬

‫כדי להוסיף סמלים וסמלי סמיילי באמצעות מקשי הטלפון‬ ‫‪ .‬מוצג סריג עם סמלים וסמלי סמיילי‪.‬‬ ‫כאשר מקשי הטלפון פתוחים‪ ,‬הקש על‬ ‫גלול כלפי מעלה או מטה להצגת אפשרויות נוספות‪ .‬הקש על סמל או על סמיילי כדי לבחור בו‪.‬‬

‫הגדרות מקלדת ומקשי הטלפון‬ ‫באפשרותך לבחור הגדרות עבור ‪ ,‬המקלדת הווירטואלית ומקשי הטלפון‪ ,‬כגון שפת הכתיבה ותיקון‬ ‫אוטומטי‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫כדי לגשת להגדרות של המקלדת הווירטואלית ומקשי הטלפון‬ ‫במהלך הזנת טקסט באמצעות המקלדת הווירטואלית או מקשי הטלפון‪ ,‬הקש על‬ ‫הקש על ולאחר מכן הקש על מקלדת מותאמת אישית‪.‬‬

‫או‬

‫כדי להוסיף שפת כתיבה עבור הזנת טקסט‬ ‫או‬ ‫במהלך הזנת טקסט באמצעות המקלדת הווירטואלית או מקשי הטלפון‪ ,‬הקש על‬ ‫הקש על ולאחר מכן הקש על מקלדת מותאמת אישית‪.‬‬ ‫הקש על שפות < שפת כתיבה וסמן את תיבות הסימון הרלוונטיות‪ .‬הקש על אישור כדי‬ ‫לאשר‪.‬‬

‫‪.‬‬

‫‪.‬‬

‫הגדרות קלט טקסט‬ ‫בעת הזנת טקסט באמצעות המקלדת הווירטואלית או מקשי הטלפון‪ ,‬ניתן לגשת לתפריט הגדרות‬ ‫להזנת טקסט‪ ,‬שמסייע לך להגדיר אפשרויות להזנה אוטומטית של טקסט חזוי‪ ,‬רווחים אוטומטיים‬ ‫ותיקונים מהירים‪ .‬לדוגמה‪ ,‬תוכל להחליט כיצד אפשרויות המילה מוצגות וכיצד מילים מתוקנות במהלך‬ ‫ההקלדה‪ .‬תוכל גם להגדיר את יישום הזנת הטקסט כדי לזכור מילים חדשות שתכתוב‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬

‫כדי לשנות את הגדרות הזנת הטקסט‬ ‫או‬ ‫במהלך הזנת טקסט באמצעות המקלדת הווירטואלית או מקשי הטלפון‪ ,‬הקש על‬ ‫הקש על ולאחר מכן הקש על מקלדת מותאמת אישית < הגדרות קלט טקסט ובחר‬ ‫בהגדרות המתאימות‪.‬‬

‫‪.‬‬

‫הזנת טקסט באמצעות קלט קולי‬ ‫בעת הזנת טקסט‪ ,‬ניתן להשתמש בפונקציה של קלט קולי במקום להקליד מילים‪ .‬פשוט אמור את‬ ‫המילים שברצונך להזין‪ .‬קלט קולי הוא טכנולוגיה ניסיונית של ™‪ ,Google‬והוא זמין עבור מספר שפות‬ ‫ואזורים‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬

‫כדי לאפשר קלט קולי‬ ‫או ‪.‬‬ ‫במהלך הזנת טקסט באמצעות המקלדת הווירטואלית או מקשי הטלפון‪ ,‬הקש על‬ ‫הקש על ולאחר מכן הקש על מקלדת מותאמת אישית‪.‬‬ ‫סמן את תיבת הסימון הפעלה מהמקלדת‪.‬‬ ‫כדי לשמור את ההגדרות‪ .‬סמל מיקרופון מופיע על המקלדת הווירטואלית או‬ ‫לחץ על‬ ‫מקשי הטלפון שלך‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬


‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬

‫כדי להזין טקסט באמצעות קלט קולי‬ ‫פתח את המקלדת הווירטואלית או את מקשי הטלפון‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫אם הסמל מוצג‪ ,‬הקש עליו‪ .‬אם לא‪ ,‬גע נגיעה ארוכה במקש שפת הקלט‪ ,‬לדוגמה‬ ‫כאשר הסמל מופיע‪ ,‬אמור את הטקסט שברצונך להזין‪ .‬לסיום‪ ,‬הקש שוב על ‪ .‬הטקסט‬ ‫המוצע יופיע‪.‬‬ ‫ערוך את הטקסט באופן ידני‪ ,‬לפי הצורך‪.‬‬

‫התאמה אישית של ההתקן‬ ‫ניתן לכוונן מספר הגדרות של ההתקן על פי הצרכים שלך‪ .‬לדוגמה‪ ,‬ניתן לשנות את השפה‪ ,‬להוסיף‬ ‫צלצול אישי או לשנות את בהירות המסך‪.‬‬

‫שימוש בכרטיסי ‪ SIM‬מרובים‬ ‫הטלפון פועל עם כרטיס ‪ SIM‬אחד או שניים‪ .‬אתה מקבל תקשורת לשני כרטיסי ה‪ ,SIM-‬ובאפשרותך‬ ‫לבחור מאיזה מספר יבוצעו השיחות היוצאות‪ .‬באפשרותך לעבור באופן ידני בין כרטיסי ה‪ ,SIM-‬או‬ ‫להגדיר שהטלפון יעבור אוטומטית‪ ,‬בהתאם לשעה‪ ,‬למשל‪ ,‬או לסוג התקשורת‪ .‬לפני שתוכל להשתמש‬ ‫בשני כרטיסי ‪ ,SIM‬עליך לאפשר את כרטיסי ה‪ SIM-‬בהגדרות הטלפון‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫כדי להפעיל או לנטרל את השימוש בשני כרטיסי ‪SIM‬‬ ‫במסך מסך דף הבית‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫הקש על הגדרות < כרטיס ‪ SIM‬כפול‪.‬‬ ‫סמן או בטל סימון של התיבות ‪ SIM1‬ו‪.SIM2-‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬

‫כדי לשנות שם של כרטיס ‪SIM‬‬ ‫במסך מסך דף הבית‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫הקש על הגדרות < כרטיס ‪ SIM‬כפול‪.‬‬ ‫הקש על כרטיס ‪ SIM‬והזן שם עבורו‪.‬‬ ‫הקש על אישור‪.‬‬

‫מעבר בין כרטיסי ‪SIM‬‬ ‫ניתן לבחור באיזה כרטיס ‪ SIM‬להשתמש‪ ,‬והכרטיס שנבחר ישמש לכל השיחות וההודעות היוצאות‪.‬‬ ‫ניתן לקבוע שתעבורת הנתונים תפעל רק באחד מכרטיסי ה‪ .SIM-‬תוכל לקבל שיחות והודעות לשני‬ ‫כרטיסי ה‪ ,SIM-‬אך במהלך שיחה‪ ,‬רק הכרטיס הפעיל זמין לקבלת תקשורת‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫כדי לעבור בין כרטיסי ‪ SIM‬באופן ידני‬ ‫ודא ששני כרטיסי ה‪ SIM-‬מאופשרים‪.‬‬ ‫במסך דף הבית‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫אתר את הפריט הגדרות < כרטיס ‪ SIM‬כפול < שיחות והודעות והקש עליו‪ ,‬ולאחר מכן בחר‬ ‫כרטיס ‪.SIM‬‬ ‫כרטיס ה‪ SIM-‬הפעיל הנוכחי מצוין באמצעות סמל המציג את מספר הכרטיס )‪ 1‬או ‪ (2‬בשורת המצב‪.‬‬

‫הגדרת הטלפון למעבר אוטומטי בין כרטיסי ‪SIM‬‬ ‫ניתן להגדיר שהטלפון יעבור אוטומטית בין כרטיסי ה‪ SIM-‬בשעה קבועה‪ .‬כך ינוהלו כל סוגי התקשורת‬ ‫מכרטיס ה‪ SIM-‬שאתה קובע‪ ,‬בזמן שאתה קובע‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬

‫כדי להגדיר שהטלפון יעבור אוטומטית בין כרטיסי ‪SIM‬‬ ‫במסך מסך דף הבית‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫הקש על הגדרות < כרטיס ‪ SIM‬כפול‪.‬‬ ‫סמן את התיבות שיחות והודעות ו‪-‬תעבורת נתונים‪.‬‬ ‫תחת מעבר אוטומטי‪ ,‬בחר אחת מהאפשרויות‪.‬‬ ‫הקש על כרטיס ‪ SIM‬וקבע את פרק הזמן‪.‬‬

‫כוונון עוצמת הקול‬ ‫ניתן להתאים את עוצמת הצלצול של שיחות נכנסות והודעות חיווי וכן להשמעת מוזיקה והפעלת‬ ‫סרטוני וידאו‪.‬‬

‫‪29‬‬ ‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬


‫•‬

‫כדי להתאים את עוצמת הקול של הצלצול בעזרת מקש עוצמת הקול‬ ‫לחץ על מקש עוצמת הקול כלפי מעלה או מטה‪.‬‬

‫•‬

‫כדי להתאים את עוצמת הקול בעזרת מקש עוצמת הקול‬ ‫בעת השמעת מוזיקה או צפייה בסרטוני וידאו‪ ,‬לחץ על מקש עוצמת הקול כלפי מעלה או מטה‪.‬‬

‫כוונון הגדרות הקול‬ ‫ניתן לכוונן מספר הגדרות קול‪ .‬לדוגמה‪ ,‬ניתן להגדיר את ההתקן למצב שקט‪ ,‬כך שהוא לא יצלצל‬ ‫כשאתה בפגישה‪.‬‬

‫•‬

‫כדי להעביר את ההתקן למצב רטט‬ ‫לחץ על מקש עוצמת הקול עד אשר‬

‫יופיע בשורת המצב‪.‬‬

‫תוכל גם ללחוץ לחיצה ארוכה על מקש ההפעלה‬ ‫ההתקן שלך למצב רטט‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬

‫ולאחר מכן להקיש על‬

‫כדי להגדיר את ההתקן למצב שקט‬ ‫לחץ על מקש עוצמת הקול עד שההתקן ירטוט והסמל יופיע בשורת המצב‪.‬‬ ‫לחץ שוב על מקש עוצמת הקול‪ .‬הסמל יופיע בשורת המצב‪.‬‬ ‫באפשרותך גם ללחוץ לחיצה ארוכה על מקש ההפעלה‬ ‫להגדיר את ההתקן למצב שקט‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫בתפריט שנפתח כדי להעביר את‬

‫ולאחר מכן להקיש על‬

‫כדי להעביר את ההתקן למצב רטט וצלצול‬ ‫במסך דף הבית‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫אתר והקש על הגדרות < שמע‪.‬‬ ‫סמן את תיבת הסימון רטט בעת צלצול‪.‬‬

‫שעה ותאריך‬ ‫באפשרותך לשנות את השעה והתאריך בהתקן שלך‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬

‫כדי להגדיר את התאריך באופן ידני‬ ‫במסך דף הבית‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫אתר והקש על הגדרות < תאריך ושעה‪.‬‬ ‫בטל את סימון התיבה תאריך ושעה אוטומטיים‪ ,‬אם היא מסומנת‪.‬‬ ‫הקש על הגדר תאריך‪.‬‬ ‫שנה את התאריך באמצעות גלילה מעלה ומטה‪.‬‬ ‫הקש על סיום‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬

‫כדי להגדיר את השעה באופן ידני‬ ‫במסך דף הבית‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫אתר והקש על הגדרות < תאריך ושעה‪.‬‬ ‫בטל את הסימון בתיבה תאריך ושעה אוטומטיים )אם סומנה(‪.‬‬ ‫הקש על הגדר שעה‪.‬‬ ‫גלול למעלה או למטה כדי לכוונן את השעה והדקות‪.‬‬ ‫אם רלוונטי‪ ,‬גלול כלפי מעלה כדי לעבור מ‪-‬לפנה"צ ל‪-‬אחה"צ או להפך‪.‬‬ ‫הקש על סיום‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬

‫כדי להגדיר אזור זמן‬ ‫במסך מסך דף הבית‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫אתר את הפריט הגדרות < תאריך ושעה‪.‬‬ ‫בטל את סימון התיבה אזור זמן אוטומטי‪ ,‬אם היא מסומנת‪.‬‬ ‫הקש על בחר אזור זמן‪.‬‬ ‫בחר אפשרות‪.‬‬

‫‪30‬‬ ‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬

‫בתפריט שנפתח כדי‬


‫הגדרות צלצול‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬

‫כדי להגדיר צלצול‬ ‫ב‪-‬מסך דף הבית‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫חפש את הפריט הגדרות < שמע < צליל שיחה והקש עליו‪.‬‬ ‫בחר כרטיס ‪.SIM‬‬ ‫בחר צלצול‪.‬‬ ‫כדי לאשר‪ ,‬הקש על בוצע‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫כדי לאפשר צלילי מקשים‬ ‫במסך מסך דף הבית‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫אתר את הפריט הגדרות < שמע‪.‬‬ ‫סמן את התיבות צלילי מגע של לוח החיוג ו‪-‬צליל בחירה‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬

‫כדי לבחור את צליל החיווי‬ ‫במסך דף הבית‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫אתר את הפריט הגדרות < שמע < צליל התראה והקש עליו‪.‬‬ ‫בחר את הצלילים שיופעלו בעת קבלת חיוויים‪.‬‬ ‫הקש על בוצע‪.‬‬

‫הגדרות מסך‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬

‫כדי להתאים את בהירות המסך‬ ‫במסך דף הבית‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫אתר את הפריט הגדרות < תצוגה < בהירות והקש עליו‪.‬‬ ‫גרור את המחוון כדי להתאים את הבהירות‪.‬‬ ‫הקש על אישור‪.‬‬ ‫עוצמת הבהירות משפיעה על ביצועי הסוללה‪ .‬לעצות על מיטוב ביצועי הסוללה‪ ,‬ראה שיפור ביצועי הסוללה‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫כדי להגדיר את המסך למצב רטט‬ ‫במסך מסך דף הבית‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫אתר את הפריט הגדרות < שמע‪.‬‬ ‫סמן את התיבה רטט בעת מגע‪ .‬כעת המסך ירטוט כשתקיש על מקשי הבחירה ועל יישומים‬ ‫מסוימים‪.‬‬ ‫כדי להתאים את פרק הזמן של חוסר פעילות לפני כיבוי המסך‬ ‫במסך מסך דף הבית‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫אתר את הפריט הגדרות < תצוגה < משך זמן תאורה והקש עליו‪.‬‬ ‫בחר אפשרות‪.‬‬ ‫כדי לכבות את המסך במהירות‪ ,‬לחץ לחיצה קצרה על לחצן ההפעלה‬

‫‪.‬‬

‫הגדרות שפה‬ ‫ניתן לבחור שפת ברירת מחדל עבור ההתקן ולשנות אותה במועד מאוחר יותר‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬

‫כדי לשנות את השפה‬ ‫במסך דף הבית‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫אתר את הפריט הגדרות < שפה ומקלדת < שפה והקש עליו‪.‬‬ ‫בחר אפשרות‪.‬‬ ‫הקש על אישור‪.‬‬ ‫והקש עליו‪ .‬לאחר מכן בחר‬ ‫אם בחרת שפה לא נכונה ואינך יכול לקרוא את התפריטים‪ ,‬חפש את הסמל‬ ‫בטקסט שלצד‬ ‫ובחר בערך הראשון בתפריט שנפתח‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬תוכל לבחור בשפה הרצויה‪.‬‬

‫מצב טיסה‬ ‫במצב הטיסה‪ ,‬המקמ"שים )מקלטים‪-‬משדרים( המשמשים את הרשת והרדיו‪ ,‬כבויים כדי למנוע‬ ‫הפרעה לציוד רגיש‪ .‬עם זאת‪ ,‬ניתן להמשיך לשחק במשחקים‪ ,‬להאזין למוזיקה ולצפות בסרטוני וידיאו‬

‫‪31‬‬ ‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬


‫ובתכנים אחרים‪ ,‬כל עוד תכנים אלה שמורים בכרטיס הזיכרון שלך או באחסון הפנימי‪ .‬ניתן גם לקבל‬ ‫התראות‪ ,‬אם יש התראות מופעלות‪.‬‬ ‫הפעלת מצב טיסה מאפשרת חיסכון בצריכת הסוללה‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫כדי להפעיל מצב טיסה‬ ‫במסך דף הבית‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫אתר והקש על הגדרות < עוד‪....‬‬ ‫סמן את תיבת הסימון מצב טיסה‪.‬‬ ‫תוכל גם ללחוץ לחיצה ארוכה על מקש ההפעלה‬

‫ולאחר מכן לבחור באפשרות מצב טיסה מהתפריט שנפתח‪.‬‬

‫שיפור פלט השמע‬ ‫ניתן לשפר את פלט השמע מהרמקולים של המכשיר באמצעות תכונות כגון ™‪Clear Phase‬‬ ‫וטכנולוגיית ™‪.xLOUD‬‬

‫שימוש בטכנולוגיית ™‪Clear Phase‬‬ ‫טכנולוגיית ™‪ Clear Phase‬של ‪ Sony‬מיועדת להתאים אוטומטית את איכות הצליל הבוקע‬ ‫מהרמקולים הפנימיים של ההתקן וכדי לקבל צליל נקי וטבעי יותר‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫כדי לשפר את איכות הצליל של הרמקול באמצעות ™‪Clear Phase‬‬ ‫במסך דף הבית‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫חפש את הפריט הגדרות < שמע והקש עליו‪.‬‬ ‫סמן את תיבת הסימון ™‪.Clear Phase‬‬ ‫להפעלה של התכונה ™‪ Clear Phase‬אין שום השפעה על יישומי התקשורת בדיבור‪.‬‬

‫שימוש בטכנולוגיית ™‪xLOUD‬‬ ‫טכנולוגיית סינון השמע ™‪ xLOUD‬של ‪ Sony‬מיועדת לשפר את את עוצמת הרמקול בלי להתפשר על‬ ‫איכות השמע‪ .‬כך תיהנה מצליל דינמי יותר בעת האזנה לשירים האהובים עליך‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫כדי לשפר את עוצמת הרמקול באמצעות ™‪xLOUD‬‬ ‫במסך דף הבית‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫חפש את הפריט הגדרות < שמע והקש עליו‪.‬‬ ‫סמן את תיבת הסימון ™‪.xLOUD‬‬ ‫להפעלה של התכונה ™‪ xLOUD‬אין שום השפעה על יישומי התקשורת בדיבור‪.‬‬

‫זיכרון‬ ‫ניתן לשמור תוכן באחסון הפנימי של ההתקן ובכרטיס זיכרון‪.‬‬

‫כרטיס זיכרון‬ ‫ההתקן תומך בכרטיסי זיכרון מסוג ™‪ ,microSD‬המשמש לאחסון תוכן‪ .‬ניתן להשתמש בכרטיסים‬ ‫מסוג זה גם ככרטיסי זיכרון שליפים ולהעבירם למכשירים תואמים אחרים‪.‬‬ ‫ייתכן שתצטרך לרכוש כרטיס זיכרון בנפרד‪.‬‬

‫הסרת כרטיס הזיכרון באופן בטוח‬ ‫באפשרותך להסיר את כרטיס הזיכרון באופן בטוח מההתקן בכל עת כאשר ההתקן כבוי‪ .‬אם ברצונך‬ ‫להסיר את כרטיס הזיכרון כאשר ההתקן פועל‪ ,‬עליך לבטל תחילה את טעינת כרטיס הזיכרון לפני‬ ‫הסרתו הפיזית מההתקן‪ .‬פעולה זו יכולה למנוע נזק לכרטיס הזיכרון או אובדן נתונים המאוחסנים‬ ‫בכרטיס הזיכרון‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬

‫כדי להסיר את טעינת כרטיס הזיכרון‬ ‫במסך מסך דף הבית‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫אתר את הפריט הגדרות < אחסון < בטל טעינה של כרטיס ‪ SD‬והקש עליו‪.‬‬

‫‪32‬‬ ‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬


‫פירמוט כרטיס הזיכרון‬ ‫ניתן לפרמט את כרטיס הזיכרון שבהתקן‪ ,‬לדוגמה כדי לפנות מקום בזיכרון‪ .‬פירושו של דבר‪ ,‬שכל‬ ‫הנתונים ששמורים בכרטיס יימחקו‪.‬‬ ‫בעת פירמוט‪ ,‬כל התוכן שבכרטיס הזיכרון נמחק‪ .‬ודא שגיבית את כל המידע שברצונך לשמור לפני פירמוט כרטיס‬ ‫הזיכרון‪ .‬כדי לגבות את התוכן‪ ,‬תוכל להעתיק אותו למחשב‪ .‬לקבלת מידע נוסף‪ ,‬ראה פרק חיבור ההתקן למחשב‬ ‫בעמוד ‪.94‬‬

‫שימוש בדיבורית‬

‫כדי ליהנות מביצועים מיטביים‪ ,‬השתמש באביזרים שסופקו עם ההתקן או באביזרים תואמים אחרים‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫כדי להשתמש בדיבורית‬ ‫חבר את הדיבורית להתקן‪.‬‬ ‫כדי להשיב לשיחה‪ ,‬לחץ על מקש הטיפול בשיחות‪.‬‬ ‫כדי לסיים את השיחה‪ ,‬לחץ על מקש הטיפול בשיחות‪.‬‬ ‫אם לא מצורפת דיבורית להתקן‪ ,‬תוכל לרכוש אותה בנפרד‪.‬‬ ‫אם אתה מאזין למוזיקה‪ ,‬המוזיקה נעצרת כאשר אתה משיב לשיחה ומתחדשת לאחר סיום השיחה‪.‬‬

‫הגדרות אינטרנט והודעות‬ ‫כדי לשלוח הודעות טקסט ומולטימדיה ולקבל גישה לאינטרנט‪ ,‬דרושים לך חיבור נתונים סלולרי‬ ‫והגדרות נכונות‪ .‬ניתן להשיג את ההגדרות הללו במספר דרכים‪:‬‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬

‫אצל רוב מפעילי הרשתות הסלולריות‪ ,‬הגדרות האינטרנט והעברת ההודעות מותקנות מראש בהתקן‪.‬‬ ‫משום כך‪ ,‬אפשר להתחיל להשתמש באינטרנט ולשלוח הודעות מיד‪.‬‬ ‫במקרים אחרים תקבל אפשרות להוריד הגדרות אינטרנט והודעות בהפעלה הראשונה של ההתקן‬ ‫שלך‪ .‬כמו כן ניתן להוריד את ההגדרות הללו במועד מאוחר יותר‪ ,‬דרך תפריט הגדרות‪.‬‬ ‫תוכל בכל עת להוסיף ולשנות ידנית את הגדרות האינטרנט והרשת בהתקן שלך‪ .‬פנה אל מפעיל‬ ‫הרשת שלך כדי לקבל מידע נוסף על הגדרות האינטרנט והעברת ההודעות בטלפון שלך‪.‬‬ ‫כדי להוריד הגדרות אינטרנט והגדרות העברת הודעות‬ ‫גרור את שורת המצב כלפי מטה ולאחר מכן הקש על ‪.‬‬ ‫חפש את הפריט ™‪ < Xperia‬הגדרות אינטרנט והקש עליו‪.‬‬ ‫בחר את כרטיס או כרטיסי ה‪ SIM-‬שעבורם ברצונך להוריד הגדרות אינטרנט והעברת הודעות‪.‬‬ ‫הקש על קבל‪.‬‬ ‫כדי לאפס חזרה להגדרות ברירת המחדל של האינטרנט‬ ‫גרור את שורת המצב כלפי מטה ולאחר מכן הקש על ‪.‬‬ ‫הקש על עוד‪ < ...‬רשתות סלולריות‪.‬‬ ‫הקש על בחר כרטיס ‪ SIM‬ולאחר מכן בחר את כרטיס ה‪ SIM-‬שעבורו תרצה לאפס את‬ ‫ההגדרות‪.‬‬ ‫הקש על שמות נקודות גישה ולאחר מכן הקש על ‪.‬‬ ‫הקש על איפוס לברירת המחדל‪.‬‬

‫‪33‬‬ ‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬


‫שמות נקודות גישה )‪(APN‬‬ ‫‪ APN‬משמש ליצירת חיבורי נתונים בין ההתקן שלך והאינטרנט‪ .‬ה‪ APN-‬מגדיר את סוג כתובת ה‪IP-‬‬ ‫שבה ייעשה שימוש ואת שיטות האבטחה שיש להפעיל‪ ,‬וקובע באילו חיבורי קצה קבועים יש‬ ‫להשתמש‪ .‬בדיקת ה‪ APN-‬שימושית כאשר אינך יכול לגשת לאינטרנט‪ ,‬כשאין לך חיבור נתונים או‬ ‫כשאינך מצליח לשלוח או לקבל הודעות מולטימדיה‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬

‫כדי להציג את ה‪ APN-‬הנוכחי‬ ‫במסך דף הבית‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫אתר את הפריט הגדרות < עוד‪ < ...‬רשתות סלולריות והקש עליו‪.‬‬ ‫הקש על בחר כרטיס ‪ SIM‬ולאחר מכן בחר את כרטיס ה‪ SIM-‬שעבורו ברצונך לבדוק את ה‪-‬‬ ‫‪.APN‬‬ ‫הקש על שמות נקודת גישה‪.‬‬ ‫אם יש לך מספר חיבורים זמינים‪ ,‬חיבור הרשת הפעיל יצוין על‪-‬ידי לחצן מסומן‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬

‫כדי להוסיף הגדרות אינטרנט ידנית‬ ‫גרור את שורת המצב כלפי מטה ולאחר מכן הקש על‬ ‫הקש על עוד‪ < ...‬רשתות סלולריות‪.‬‬ ‫הקש על בחר כרטיס ‪ SIM‬ולאחר מכן בחר את כרטיס ה‪ SIM-‬שעבורו ברצונך לקבוע את‬ ‫התצורה של הגדרות ‪.APN‬‬ ‫הקש על שמות נקודת גישה ולאחר מכן הקש על ‪.‬‬ ‫הקש על נקודת גישה חדשה‪ ,‬לאחר מכן הקש על שם והזן את שם פרופיל הרשת שברצונך‬ ‫ליצור‪.‬‬ ‫הקש על נקודת גישה והזן את שם נקודת הגישה‪.‬‬ ‫הזן את כל יתר המידע הנדרש על‪-‬ידי מפעיל הרשת‪.‬‬ ‫לסיום‪ ,‬הקש על ולאחר מכן הקש על שמור‪.‬‬ ‫‪.‬‬

‫שליטה בשימוש בנתונים‬ ‫באפשרותך לעקוב אחר כמות הנתונים המועברים אל ההתקן וממנו באמצעות הנתונים הסלולריים או‬ ‫חיבור ה‪ Wi-Fi®-‬במהלך תקופה נתונה‪ .‬לדוגמה‪ ,‬תוכל להציג את כמות הנתונים שבהם השתמשו‬ ‫יישומים מסוימים‪ .‬עבור נתונים המועברים בחיבור הנתונים הסלולרי‪ ,‬באפשרותך גם להגדיר אזהרות‬ ‫והגבלות של שימוש בנתונים כדי להימנע מחיובים נוספים‪.‬‬ ‫כוונון הגדרות השימוש בנתונים עשוי לסייע לך לשלוט טוב יותר בשימוש בנתונים‪ ,‬אך אינו מבטיח הימנעות‬ ‫מחיובים נוספים‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬

‫כדי לקבל גישה להגדרות השימוש בנתונים‬ ‫במסך דף הבית‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫אתר את הפריט הגדרות < שימוש בנתונים והקש עליו‪.‬‬ ‫בחר בכרטיס ה‪ SIM-‬שעבורו ברצונך לגשת להגדרות השימוש בנתונים‪.‬‬ ‫כדי להפעיל או לכבות תעבורת נתונים‬ ‫ב‪-‬מסך דף הבית‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫חפש את הפריט הגדרות < שימוש בנתונים והקש עליו‪.‬‬ ‫בחר כרטיס ‪ SIM‬כדי לאפשר חיבור רשת נתונים‪.‬‬ ‫כדי להפעיל או לכבות תעבורת נתונים‪ ,‬הקש על מתג ההפעלה‪/‬כיבוי שליד תעבורת נתונים‬ ‫לנייד בהתאם‪.‬‬ ‫תוכל גם להפעיל או לכבות תעבורת נתונים על ידי סימון או ביטול סימון של תיבת הסימון תעבורת נתונים‬ ‫סלולריים תחת הגדרות < עוד‪ < ...‬רשתות סלולריות‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬

‫כדי להגדיר אזהרת שימוש בנתונים‬ ‫ודא שהפעלת את תעבורת הנתונים‪.‬‬ ‫במסך דף הבית‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫אתר את הפריט הגדרות < שימוש בנתונים והקש עליו‪.‬‬ ‫בחר כרטיס ‪.SIM‬‬ ‫כדי להגדיר את רמת האזהרה‪ ,‬גרור את הקווים אל הערכים הרצויים‪ .‬כאשר כמות תעבורת‬ ‫הנתונים תתקרב לרמה שהגדרת‪ ,‬תקבל הודעת אזהרה‪.‬‬

‫‪34‬‬ ‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬


‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬

‫כדי להגדיר מגבלת שימוש בנתונים‬ ‫ודא שהפעלת את תעבורת הנתונים‪.‬‬ ‫במסך דף הבית‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫אתר והקש על הגדרות < שימוש בנתונים‪.‬‬ ‫בחר כרטיס ‪.SIM‬‬ ‫סמן את התיבה הגדר מגבלת נתונים לנייד אם היא אינה מסומנת ולאחר מכן הקש על‬ ‫אישור‪.‬‬ ‫כדי להגדיר את מגבלת השימוש בנתונים‪ ,‬גרור את הקווים אל הערכים הרצויים‪.‬‬ ‫כאשר השימוש בנתונים מגיע לגבול שהוגדר‪ ,‬תעבורת הנתונים בכרטיס ה‪ SIM-‬המסוים נכבית אוטומטית‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬

‫כדי לשלוט בשימוש בנתונים של יישומים מסוימים‬ ‫במסך דף הבית‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫חפש את הפריט הגדרות < שימוש בנתונים והקש עליו‪.‬‬ ‫בחר כרטיס ‪.SIM‬‬ ‫חפש את היישום הרצוי והקש עליו‪.‬‬ ‫סמן את תיבת הסימון הגבלת נתוני רקע‪.‬‬ ‫כדי לגשת להגדרות ספציפיות ליישום‪ ,‬הקש על הצג את הגדרות היישום ובצע את השינויים‬ ‫הרצויים‪.‬‬ ‫ייתכן שהגדרות ספציפיות ליישום לא יהיו זמינות עבור יישומים מסוימים‪.‬‬ ‫אם תשנה את הגדרות השימוש בנתונים של יישומים מסוימים‪ ,‬הדבר עשוי להשפיע על ביצועי היישומים‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬

‫כדי להציג נתונים המועברים באמצעות ®‪Wi-Fi‬‬ ‫ב‪-‬מסך דף הבית‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫חפש את הפריט הגדרות < שימוש בנתונים והקש עליו‪.‬‬ ‫הקש על וסמן את תיבת הסימון הצג שימוש ב‪ WiFi-‬אם אינה מסומנת‪.‬‬ ‫הקש על הכרטיסייה ‪.WiFi‬‬

‫הגדרות הרשת הסלולרית‬ ‫ההתקן שלך עובר אוטומטית בין רשתות סלולריות‪ ,‬בהתאם לרשתות הזמינות באזורים שונים‪.‬‬ ‫באפשרותך גם להגדיר באופן ידני שההתקן ישתמש בסוג מסוים של רשת סלולרית‪ ,‬כמו ‪ WCDMA‬או‬ ‫‪.GSM‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬

‫כדי לבחור סוג רשת‬ ‫במסך דף הבית‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫אתר את הפריט הגדרות < עוד‪ < ...‬רשתות סלולריות והקש עליו‪.‬‬ ‫הקש על בחר כרטיס ‪ SIM‬ולאחר מכן בחר כרטיס ‪.SIM‬‬ ‫הקש על מצב רשת‪.‬‬ ‫בחר סוג רשת‪.‬‬ ‫הטלפון תומך בשימוש בו‪-‬זמני ברשת ‪ WCDMA‬אחת וברשת ‪ GSM‬אחת‪ ,‬או בשתי רשתות ‪.GSM‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬

‫כדי לבחור רשת אחרת באופן ידני‬ ‫במסך דף הבית‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫אתר את הפריט הגדרות < עוד‪ < ...‬רשתות סלולריות והקש עליו‪.‬‬ ‫הקש על בחר כרטיס ‪ SIM‬ולאחר מכן בחר כרטיס ‪ SIM‬לצורך בחירה ידנית של רשת אחרת‪.‬‬ ‫הקש על ספקי שירות‪.‬‬ ‫הקש על מצב חיפוש < ידני‪.‬‬ ‫בחר רשת‪.‬‬ ‫אם בחרת רשת באופן ידני‪ ,‬ההתקן שלך לא יחפש רשתות אחרות‪ ,‬גם אם תצא מטווח השידור של הרשת‬ ‫שנבחרה ידנית‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬

‫כדי להפעיל בחירת רשת אוטומטית‬ ‫גרור את שורת המצב כלפי מטה ולאחר מכן הקש על ‪.‬‬ ‫חפש את הפריט עוד‪ < ...‬רשתות סלולריות והקש עליו‪.‬‬ ‫הקש על בחר כרטיס ‪ SIM‬ולאחר מכן בחר כרטיס ‪ SIM‬לצורך בחירה אוטומטית של רשת‪.‬‬ ‫הקש על ספקי שירות‪.‬‬ ‫הקש על מצב חיפוש < אוטומטי‪.‬‬ ‫‪35‬‬ ‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬


‫כיבוי כל תעבורת הנתונים‬ ‫באפשרותך לנטרל את כל חיבורי הנתונים באמצעות רשתות סלולריות כדי למנוע הורדות ופעולות‬ ‫סנכרון לא רצויות‪ .‬פנה אל מפעיל הרשת שלך אם דרוש לך מידע נוסף על תכנית המנוי וחיובים בגין‬ ‫תעבורת נתונים‪.‬‬ ‫כאשר תעבורת הנתונים כבויה‪ ,‬ניתן עדיין להשתמש בחיבורי ®‪ Wi-Fi‬ו‪ .Bluetooth™-‬ניתן גם לשלוח ולקבל‬ ‫הודעות מולטימדיה‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫כדי לכבות את כל תעבורת הנתונים‬ ‫במסך מסך דף הבית‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫אתר את הפריט הגדרות < עוד‪ < ...‬רשתות סלולריות והקש עליו‪.‬‬ ‫בטל את הסימון בתיבה תעבורת נתונים סלולריים‪.‬‬

‫נדידת נתונים‬ ‫מפעילי רשת מסוימים מאפשרים חיבור נתונים סלולרי באמצעות רשתות סלולריות‪ ,‬בזמן שאינך‬ ‫מחובר לרשת הביתית )נדידה(‪ .‬שים לב‪ ,‬ייתכן כי במקרה כזה יחולו עליך חיובים בגין העברת נתונים‪.‬‬ ‫לקבלת מידע נוסף‪ ,‬פנה למפעיל הרשת‪.‬‬ ‫יישומים מסוימים עשויים להתחבר אל רשת הבית שלך ללא שום סימן או חיווי‪ ,‬למשל בעת שליחת בקשות חיפוש‬ ‫וסנכרון‪ .‬חיובים נוספים עשויים לחול בגין הקמת חיבורי אינטרנט בעת נדידה‪ .‬לקבלת מידע נוסף‪ ,‬היוועץ עם‬ ‫מפעיל הרשת‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫כדי להפעיל את נדידת הנתונים‬ ‫במסך דף הבית‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫אתר את הפריט הגדרות < עוד‪ < ...‬רשתות סלולריות והקש עליו‪.‬‬ ‫סמן את תיבת הסימון נדידת נתונים‪.‬‬ ‫לא ניתן להפעיל נדידת נתונים כשחיבורי הנתונים מבוטלים‪.‬‬

‫‪36‬‬ ‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬


‫™‪Google Play‬‬ ‫תחילת העבודה עם ™‪Google Play‬‬ ‫פתח את ™‪ Google Play‬והיכנס לעולם של יישומים ומשחקים‪ .‬תוכל לדפדף בין היישומים‬ ‫והמשחקים‪ ,‬המקובצים לפי קטגוריות שונות‪ .‬תוכל גם לדרג יישום או משחק ולשלוח משוב עליו‪.‬‬ ‫כדי להשתמש ב‪ ,Google Play™-‬דרוש חשבון ™‪ .Google‬ראה כדי להגדיר חשבון ™‪Google‬‬ ‫בהתקן בעמוד ‪.53‬‬ ‫™‪ Google Play‬זמין במדינות ובאזורים מסוימים בלבד‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬

‫כדי לפתוח את ™‪Google Play‬‬ ‫במסך דף הבית‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫אתר את הפריט חנות ‪ Play‬והקש עליו‪.‬‬

‫הורדה מ‪Google Play™-‬‬ ‫ניתן להוריד מ‪ Google Play™-‬יישומים שונים‪ ,‬כולל יישומים חינמיים‪.‬‬

‫לפני הורדת יישומים‬ ‫לפני שתתחיל להוריד מ‪ ,Google Play™-‬ודא שיש לך חיבור פעיל לאינטרנט‪.‬‬ ‫כמו כן‪ ,‬זכור שייתכן שתחויב בעלויות של תעבורת נתונים בעת הורדת תוכן לטלפון שלך‪ .‬לקבלת מידע‬ ‫נוסף‪ ,‬פנה למפעיל שלך‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫כדי להוריד יישום חינם‬ ‫ב‪ ,Google Play™-‬מצא פריט שברצונך להוריד על‪-‬ידי דפדוף בקטגוריות או על‪-‬ידי שימוש‬ ‫בפונקציית החיפוש‪.‬‬ ‫הקש על הפריט כדי להציג את הפרטים שלו‪ ,‬ועקוב אחר ההנחיות להשלמת ההתקנה‪.‬‬ ‫אם היישום שברצונך להוריד מחייב גישה לנתונים שלך או שליטה בפונקציות כלשהן בטלפון‪,‬‬ ‫יוצג מסך נוסף עם פרטים על כך‪ .‬קרא מסך זה בקפידה מכיוון שהמשך עשוי להשפיע‬ ‫משמעותית על פונקציונליות הטלפון שלך‪ .‬הקש על אישור אם אתה מסכים‪ ,‬או ביטול אם‬ ‫ברצונך לבטל את ההורדה‪.‬‬ ‫כדי להוריד יישום בתשלום‬ ‫ב‪ ,Google Play™-‬מצא פריט שברצונך להוריד על‪-‬ידי דפדוף בקטגוריות או על‪-‬ידי שימוש‬ ‫בפונקציית החיפוש‪.‬‬ ‫הקש על הפריט כדי להציג את הפרטים שלו‪ ,‬ועקוב אחר ההנחיות בטלפון להשלמת הרכישה‪.‬‬ ‫אם היישום שברצונך להוריד מחייב גישה לנתונים שלך או שליטה בפונקציות כלשהן בטלפון‪,‬‬ ‫יוצג מסך נוסף עם פרטים על כך‪ .‬קרא מסך זה בקפידה מכיוון שהמשך עשוי להשפיע‬ ‫משמעותית על פונקציונליות הטלפון שלך‪ .‬הקש על אישור אם אתה מסכים‪ ,‬או ביטול אם‬ ‫ברצונך לבטל את ההורדה‪.‬‬

‫ניקוי נתוני יישומים‬ ‫לפעמים תידרש לנקות נתונים של יישום זה או אחר‪ .‬מצב כזה יכול להתרחש אם זיכרון היישום‬ ‫מתמלא‪ ,‬או שאתה מעוניין למחוק את התוצאות הגבוהות של משחק מסוים‪ .‬לפעמים תרצה למחוק‬ ‫הודעות דוא"ל‪ ,‬טקסט ומולטימדיה ביישום מסוים‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬

‫כדי למחוק את כל המטמון עבור יישום‬ ‫במסך מסך דף הבית‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫אתר את הפריט הגדרות והקש עליו‪.‬‬ ‫הקש על יישומים‪.‬‬ ‫הקש על היישום שעבורו ברצונך למחוק את כל המטמון‪.‬‬ ‫הקש על מחק מטמון‪.‬‬ ‫לא עבור כל היישומים ניתן למחוק את המטמון‪.‬‬

‫‪37‬‬ ‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬


‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬

‫כדי למחוק יישום מותקן‬ ‫במסך מסך דף הבית‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫אתר את הפריט הגדרות והקש עליו‪.‬‬ ‫הקש על יישומים‪.‬‬ ‫בחר את היישום שברצונך למחוק‪.‬‬ ‫הקש על הסר התקנה‪.‬‬ ‫אין אפשרות למחוק יישומים מסוימים שהותקנו מראש‪.‬‬

‫הרשאות‬ ‫ייתכן ויישומים מסוימים זקוקים לגישה לנתונים‪ ,‬להגדרות ולפונקציות שונות בהתקן שלך כדי לפעול‬ ‫כיאות‪ .‬במקרים אלה‪ ,‬הם צריכים לקבל ממך הרשאות מתאימות‪ .‬לדוגמה‪ ,‬יישום ניווט זקוק להרשאות‬ ‫לשליחה וקבלת נתונים ולגישה למיקום שלך‪.‬‬ ‫יישומים מסוימים עלולים להשתמש לרעה בהרשאות שלהם כדי לגנוב או למחוק נתונים‪ ,‬או לדווח על‬ ‫מיקומך‪ .‬הקפד להתקין ולתת הרשאות רק ליישומים מהימנים‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬

‫כדי להציג הרשאות של יישום‬ ‫במסך מסך דף הבית‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫אתר את הפריט הגדרות והקש עליו‪.‬‬ ‫הקש על יישומים‪.‬‬ ‫הקש על היישום הרצוי‪.‬‬ ‫גלול מטה כדי להציג את הפרטים הרלוונטיים תחת הרשאות‪.‬‬

‫התקנת יישומים שאינם מ‪Google Play™-‬‬ ‫התקנת יישומים ממקור לא מוכר או לא מהימן עלולה לגרום נזק לטלפון‪ .‬כברירת מחדל‪ ,‬הטלפון‬ ‫מוגדר כך שהוא חוסם ומונע התקנות כאלה‪ .‬עם זאת‪ ,‬ניתן לשנות את ההגדרה ולאפשר התקנה‬ ‫ממקורות לא מוכרים‪.‬‬ ‫‪ Sony‬אינה אחראית ואינה ערבה לביצועים של יישומים או תוכן של גורמים חיצוניים המועברים לטלפון באמצעות‬ ‫הורדה או ממשק אחר‪ .‬כמו כן‪ Sony ,‬אינה אחראית לכל נזק או ביצועים לקויים בטלפון כתוצאה מהעברת תוכן‬ ‫של גורמים חיצוניים‪ .‬השתמש בתוכן ממקורות מהימנים בלבד‪ .‬פנה אל ספק התוכן בכל שאלה או חשש‪.‬‬

‫כדי לאפשר התקנת יישומים שאינם מ‪Google Play™-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫במסך דף הבית‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫אתר את הפריט הגדרות < אבטחה והקש עליו‪.‬‬ ‫סמן את תיבת הסימון מקורות לא ידועים‪.‬‬

‫‪38‬‬ ‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬


‫חיוג‬ ‫שיחות חירום‬ ‫ההתקן שלך תומך במספרי חירום בינלאומיים‪ ,‬כגון ‪ 112‬ו‪ .911-‬בדרך כלל‪ ,‬ניתן להשתמש בהם‬ ‫לביצוע שיחות חירום בכל מדינה ‪ -‬עם כרטיס ‪ SIM‬ובלעדיו ‪ -‬בתנאי שהטלפון נמצא בטווח קליטה של‬ ‫רשת סלולרית‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫כדי לבצע שיחת חירום‬ ‫ב‪-‬מסך דף הבית‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫אתר את הפריט טלפון והקש עליו‪.‬‬ ‫הזן את מספר החירום והקש על ‪ .‬כדי למחוק מספר‪ ,‬הקש על‬

‫‪.‬‬

‫ניתן לבצע שיחות חירום גם ללא כרטיס ‪ SIM‬או במצב שהשיחות היוצאות חסומות‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬

‫כדי לבצע שיחת חירום כאשר כרטיס ה‪ SIM-‬נעול‬ ‫במסך הנעילה‪ ,‬הקש על שיחת חירום‪.‬‬ ‫הזן את מספר החירום והקש על ‪.‬‬

‫טיפול בשיחות‬ ‫ניתן להשתמש בשני כרטיסי ‪ SIM‬ולהחליף ביניהם‪ ,‬לפי הצורך‪ .‬כשאתה משתמש בכרטיס ‪SIM‬‬ ‫לטיפול בשיחות‪ ,‬כרטיס ה‪ SIM-‬השני מושבת אוטומטית‪.‬‬ ‫באפשרותך לחייג למספר טלפון על‪-‬ידי הקשת מספר השמור ברשימת אנשי הקשר שבטלפון או על‪-‬ידי‬ ‫הקשת מספר הטלפון בתצוגת יומן השיחות‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫כדי לבצע שיחה בחיוג‬ ‫ב‪-‬מסך דף הבית‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫אתר את הפריט טלפון והקש עליו‪.‬‬ ‫הזן את מספרו של הנמען והקש על‬

‫•‬

‫כדי לסיים שיחה‬ ‫הקש על סיים שיחה‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬

‫‪.‬‬

‫כדי לבצע שיחה בינלאומית‬ ‫ב‪-‬מסך דף הבית‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫אתר את הפריט טלפון והקש עליו‪.‬‬ ‫גע נגיעה ארוכה ב‪ ,0-‬עד שיופיע סימן "‪."+‬‬ ‫הזן את קידומת המדינה‪ ,‬קידומת אזור החיוג )ללא ה‪ 0-‬המוביל( ואת מספר הטלפון והקש על‬ ‫‪.‬‬ ‫כדי לענות לשיחה‬

‫ימינה לרוחב המסך‪.‬‬

‫•‬

‫גרור את‬

‫•‬

‫כדי לדחות שיחה‬ ‫שמאלה על פני המסך‪.‬‬ ‫גרור את‬

‫•‬

‫כדי לדחות את השיחה השנייה‬ ‫כאשר אתה שומע צפצופים חוזרים במהלך שיחה‪ ,‬הקש על‬

‫•‬

‫כדי לשנות את עוצמת הקול ברמקול האוזנייה במהלך שיחה‬ ‫לחץ על מקש עוצמת הקול כלפי מעלה או מטה‪.‬‬

‫‪.‬‬

‫‪39‬‬ ‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬


‫•‬

‫כדי להפעיל את הרמקול במהלך שיחה‬ ‫הקש על ‪.‬‬

‫•‬

‫כדי להשתיק את המיקרופון במהלך שיחה‬ ‫הקש על ‪.‬‬

‫•‬

‫כדי להפעיל את המסך במהלך שיחה‬ ‫לחץ לחיצה קצרה על ‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬

‫כדי להזין מספרים במהלך שיחה‬ ‫במהלך השיחה‪ ,‬הקש על ‪ .‬מקלדת נומרית תופיע על המסך‪.‬‬ ‫הקש על המספרים שברצונך להזין‪.‬‬

‫•‬

‫כדי להשתיק את הצלצול של שיחה נכנסת‬ ‫בעת קבלת השיחה‪ ,‬לחץ על מקש עוצמת הקול‪.‬‬

‫שימוש ביומן שיחות‬ ‫ביומן השיחות‪ ,‬תוכל לראות רשימת שיחות שלא נענו‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫כדי להציג שיחות שלא נענו‬ ‫אם קיימות שיחות שלא נענו‪ ,‬יופיע בשורת המצב הסמל‬ ‫הקש על שיחה שלא נענתה‪.‬‬

‫‪ .‬גרור את שורת המצב כלפי מטה‪.‬‬

‫כדי לחייג למספר מתוך יומן השיחות‬ ‫במסך מסך דף הבית‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫אתר והקש על טלפון‪.‬תצוגת יומן השיחות מופיעה בחלק העליון של המסך‪.‬‬ ‫כדי לחייג ישירות למספר מסוים‪ ,‬הקש על המספר‪ .‬כדי לערוך מספר לפני החיוג‪ ,‬גע נגיעה‬ ‫ארוכה במספר ולאחר מכן הקש על ערוך מספר לפני שיחה‪.‬‬ ‫ניתן לחייג למספר גם על‪-‬ידי הקשה על‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬

‫‪ ,‬שיחות שהתקבלו‬

‫ושיחות יוצאות ‪.‬‬

‫< חייג חזרה‪.‬‬

‫כדי להוסיף מספר מיומן השיחות לאנשי הקשר שלך‬ ‫במסך מסך דף הבית‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫אתר והקש על טלפון‪.‬תצוגת יומן השיחות מופיעה בחלק העליון של המסך‪.‬‬ ‫גע נגיעה ארוכה במספר ולאחר מכן הקש על הוסף לאנשי קשר‪.‬‬ ‫הקש על איש הקשר הרצוי או הקש על צור איש קשר חדש‪.‬‬ ‫ערוך את פרטי איש הקשר והקש על בוצע‪.‬‬

‫תא קולי‬ ‫אם המנוי שלך כולל שירות מענה ואין באפשרותך לענות לשיחות‪ ,‬המתקשרים יוכלו להשאיר לך‬ ‫הודעות קוליות‪ .‬בדרך כלל‪ ,‬מספר השירות של התא הקולי שמור בכרטיס ה‪ .SIM-‬אם לא‪ ,‬תוכל לקבל‬ ‫אותו מספק השירות ולהזין אותו ידנית‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬

‫כדי להזין את מספר הגישה לתא הקולי‬ ‫במסך דף הבית‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫אתר את הפריט הגדרות < הגדרות חיוג < בחר כרטיס ‪ SIM‬והקש עליו‪.‬‬ ‫בחר כרטיס ‪.SIM‬‬ ‫הקש על הגדרות תא קולי < מספר התא הקולי‪.‬‬ ‫הזן את מספר התא הקולי‪.‬‬ ‫הקש על אישור‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫כדי לחייג לשירות התא הקולי‬ ‫במסך דף הבית‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫אתר את הפריט טלפון והקש עליו‪.‬‬ ‫גע נגיעה ארוכה ב‪.1-‬‬

‫‪40‬‬ ‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬


‫שיחות מרובות‬ ‫אם הפעלת את פונקציית השיחה הממתינה‪ ,‬תוכל לטפל במספר שיחות במקביל‪ .‬כאשר הפונקציה‬ ‫מופעלת‪ ,‬המכשיר יידע אותך בצפצוף על שיחה נכנסת נוספת‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬

‫כדי להפעיל או לנטרל שיחה ממתינה‬ ‫במסך דף הבית‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫אתר את הפריט הגדרות < הגדרות חיוג < בחר כרטיס ‪ SIM‬והקש עליו‪.‬‬ ‫בחר כרטיס ‪.SIM‬‬ ‫הקש על הגדרות נוספות‪.‬‬ ‫כדי להפעיל או לנטרל שיחה ממתינה‪ ,‬הקש על שיחה ממתינה‪.‬‬

‫•‬

‫כדי לקבל שיחה נכנסת שנייה ולהעביר את השיחה הנוכחית להמתנה‬ ‫כאשר אתה שומע צפצופים חוזרים במהלך שיחה‪ ,‬הקש על ‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬

‫כדי לבצע שיחה שנייה‬ ‫במהלך שיחה שמתנהלת‪ ,‬הקש על‬ ‫הזן את מספרו של הנמען והקש על‬

‫•‬

‫כדי לעבור בין מספר שיחות‬ ‫כדי לעבור לשיחה אחרת ולהעביר את השיחה הנוכחית להמתנה‪ ,‬הקש על‬

‫•‬

‫כדי לסיים שיחה שמתנהלת ולחזור לשיחה הבאה שנמצאת בהמתנה‬ ‫הקש על סיים שיחה‪.‬‬

‫‪.‬‬ ‫‪ .‬השיחה הראשונה מועברת להמתנה‪.‬‬

‫‪.‬‬

‫שיחות ועידה‬ ‫בשיחת ועידה או שיחה מרובת משתתפים‪ ,‬ניתן לנהל שיחה במקביל עם שני אנשים או יותר‪.‬‬ ‫כדי לקבל פרטים על מספר המשתתפים שניתן להוסיף לשיחת ועידה‪ ,‬פנה למפעיל הרשת שלך‪.‬‬

‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬

‫כדי לבצע שיחת ועידה‬ ‫במהלך שיחה שמתנהלת‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫חייג למספר של המשתתף השני והקש על חייג‪ .‬לאחר שהמשתתף השני עונה‪ ,‬המשתתף‬ ‫הראשון מועבר להמתנה‪.‬‬ ‫כדי להוסיף את המשתתף השני לשיחת הוועידה‪.‬‬ ‫הקש על‬ ‫חזור על שלבים ‪ 1‬עד ‪ 3‬כדי להוסיף משתתפים נוספים לשיחה‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫כדי לקיים שיחה פרטית עם משתתף בשיחת ועידה‬ ‫במהלך שיחת ועידה‪ ,‬הקש על }‪ {0‬משתתפים‪.‬‬ ‫הקש את מספר הטלפון של המשתתף שעמו ברצונך לשוחח באופן פרטי‪.‬‬ ‫כדי לסיים את השיחה הפרטית ולחזור לשיחת הוועידה‪ ,‬הקש על ‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪2‬‬

‫כדי לשחרר משתתף משיחת ועידה‬ ‫במהלך שיחת ועידה‪ ,‬הקש על המספר המציג את מספר המשתתפים‪ .‬לדוגמה‪ ,‬הקש על ‪3‬‬ ‫משתתפים אם יש ‪ 3‬משתתפים בשיחה‪.‬‬ ‫לצד המשתתף שברצונך לשחרר‪.‬‬ ‫הקש על‬

‫•‬

‫כדי לסיים שיחת ועידה‬ ‫במהלך השיחה‪ ,‬הקש על‬

‫‪1‬‬

‫‪.‬‬

‫הגדרות שיחה‬ ‫חסימת שיחות‬ ‫באפשרותך לחסום קטגוריות מסוימות או את כל השיחות הנכנסות והיוצאות‪ .‬בעת שימוש בחסימת‬ ‫שיחות בפעם הראשונה‪ ,‬יהיה עליך להזין את קוד ביטול החסימה האישי ‪Personal) PUK‬‬ ‫‪ (Unblocking Key‬ולאחר מכן סיסמה חדשה להפעלת תכונת חסימת השיחות‪.‬‬

‫‪41‬‬ ‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬


‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬

‫כדי לחסום שיחות נכנסות או יוצאות‬ ‫במסך דף הבית‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫אתר את הפריט הגדרות < הגדרות חיוג < בחר כרטיס ‪ SIM‬והקש עליו‪.‬‬ ‫בחר כרטיס ‪.SIM‬‬ ‫הקש על חסימת שיחות‪.‬‬ ‫בחר אפשרות‪.‬‬ ‫הזן את הסיסמה והקש על הפעל‪.‬‬

‫דחיית שיחה באמצעות הודעת טקסט‬ ‫באפשרותך לדחות שיחה באמצעות הודעת טקסט מוגדרת מראש‪ .‬כאשר דוחים שיחה באמצעות‬ ‫הודעה כזו‪ ,‬ההודעה נשלחת אוטומטית אל המתקשר ונשמרת בהתקן‪.‬‬ ‫בהתקן יש שש הודעות מוגדרות מראש‪ .‬ניתן לבחור מתוך ההודעות המוגדרות מראש וגם אפשר‬ ‫לערוך אותן‪ ,‬לפי הצורך‪.‬‬

‫•‬

‫•‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬

‫כדי לדחות שיחה באמצעות הודעת טקסט מוגדרת מראש‬ ‫גרור את דחה עם הודעה כלפי מעלה ולאחר מכן בחר הודעה‪.‬‬ ‫כדי לדחות שיחה שנייה באמצעות הודעה מוגדרת מראש‬ ‫כאשר אתה שומע צפצופים חוזרים במהלך שיחה‪ ,‬גרור את דחה עם הודעה כלפי מעלה‬ ‫ולאחר מכן בחר הודעה‪.‬‬ ‫כדי לערוך הודעת דחיית שיחה‬ ‫ב‪-‬מסך דף הבית‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫חפש את הפריט הגדרות < הגדרות חיוג < דחה שיחה עם הודעה והקש עליו‪.‬‬ ‫הקש על ההודעה שברצונך לערוך ובצע את השינויים הדרושים‪.‬‬ ‫לסיום‪ ,‬הקש על אישור‪.‬‬

‫העברת שיחות‬ ‫ניתן להעביר שיחות‪ ,‬לדוגמה‪ ,‬למספר טלפון אחר או לשירות מענה קולי‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬

‫כדי להעביר שיחות‬ ‫במסך דף הבית‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫אתר את הפריט הגדרות < הגדרות חיוג < בחר כרטיס ‪ SIM‬והקש עליו‪.‬‬ ‫בחר כרטיס ‪.SIM‬‬ ‫הקש על העברת שיחה‪.‬‬ ‫בחר אפשרות‪.‬‬ ‫הזן את המספר שאליו תרצה להעביר את השיחות ולאחר מכן הקש על הפעל‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬

‫כדי לכבות העברת שיחות‬ ‫במסך דף הבית‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫אתר את הפריט הגדרות < הגדרות חיוג < בחר כרטיס ‪ SIM‬והקש עליו‪.‬‬ ‫בחר כרטיס ‪.SIM‬‬ ‫הקש על העברת שיחה‪.‬‬ ‫בחר אחת מהאפשרויות והקש על השבת‪.‬‬

‫הצגה או הסתרה של מספר הטלפון‪.‬‬ ‫באפשרותך לבחור אם להציג או להסתיר את מספר הטלפון שלך במכשירים של מקבלי השיחות שלך‬ ‫כאשר אתה מתקשר אליהם‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬

‫כדי להציג או להסתיר את מספר הטלפון שלך‬ ‫במסך דף הבית‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫אתר את הפריט הגדרות < הגדרות חיוג < בחר כרטיס ‪ SIM‬והקש עליו‪.‬‬ ‫בחר כרטיס ‪.SIM‬‬ ‫הקש על הגדרות נוספות < שיחה מזוהה‪.‬‬

‫הגבלת שיחות יוצאות‬ ‫אם קיבלת קוד ‪ PIN2‬מספק השירות שלך‪ ,‬תוכל להשתמש ברשימת מספרי חיוג קבוע )מספרי ‪(FDN‬‬ ‫כדי להגביל שיחות יוצאות לאנשי קשר הכלולים ברשימה זו‪.‬‬ ‫‪42‬‬ ‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬


‫אם קיבלת קוד ‪ PIN2‬מספק השירות שלך‪ ,‬תוכל להשתמש ברשימת מספרי חיוג קבוע )מספרי ‪(FDN‬‬ ‫כדי להגביל שיחות יוצאות לאנשי קשר הכלולים ברשימה זו‪ .‬כל כרטיס ‪ SIM‬שבמכשיר שלך מכיל‬ ‫רשימת ‪ FDN‬נפרדת‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬

‫כדי לאפשר או לנטרל חיוג קבוע‬ ‫במסך דף הבית‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫חפש את הפריט הגדרות < הגדרות חיוג < בחר כרטיס ‪ SIM‬והקש עליו‪.‬‬ ‫בחר כרטיס ‪.SIM‬‬ ‫הקש על מספרי חיוג קבוע < הפעל ‪ FDN‬או השבת ‪.FDN‬‬ ‫הזן קוד ‪ PIN2‬והקש על אישור‪.‬‬ ‫כדי להוסיף מספר לרשימת ‪Fixed Dialing Numbers‬‬ ‫ב‪-‬מסך דף הבית‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫חפש את הפריט הגדרות < הגדרות חיוג < בחר כרטיס ‪ SIM‬והקש עליו‪.‬‬ ‫בחר כרטיס ‪.SIM‬‬ ‫הקש על מספרי חיוג קבוע < מספרי חיוג קבוע‪ .‬אם אין אנשי קשר בכרטיס ה‪ SIM-‬שלך‪,‬‬ ‫הקש על < הוסף אנשי קשר‪.‬‬ ‫הזן את המידע הדרוש ולאחר מכן הקש על שמור‪.‬‬ ‫אם יש צורך‪ ,‬הזן קוד ‪ PIN2‬והקש על שמור‪.‬‬

‫‪43‬‬ ‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬


‫אנשי קשר‬ ‫העברת אנשי קשר באמצעות מחשב‬ ‫'הגדרת אנשי קשר' הוא יישום בתוך ‪ PC Companion‬והיישום ‪ Sony™ Bridge for Mac‬שעוזר לך‬ ‫לאסוף אנשי קשר מההתקן הישן ולהעביר אותם להתקן החדש‪ .‬היישום 'הגדרת אנשי קשר' תומך‬ ‫בהתקנים של יצרנים שונים‪ ,‬כולל ‪ HTC ,Samsung ,iPhone‬ו‪.Nokia-‬‬ ‫תזדקק לפריטים הבאים‪:‬‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬

‫מחשב מחובר לאינטרנט‪.‬‬ ‫כבל ‪ USB‬להתקן הישן‪.‬‬ ‫כבל ‪ USB‬עבור התקן ה‪ Android™-‬החדש‪.‬‬ ‫ההתקן הישן‪.‬‬ ‫התקן ה‪ Android™-‬החדש‪.‬‬ ‫כדי להעביר אנשי קשר להתקן החדש בעזרת מחשב‬ ‫ודא ש‪ PC Companion-‬מותקן במחשב או ש‪ Sony™ Bridge for Mac-‬מותקן במחשב‬ ‫®‪.Apple® Mac‬‬ ‫פתח את היישום ‪ PC Companion‬או את היישום ‪ ,Sony™ Bridge for Mac‬לחץ על‬ ‫‪) Contacts Setup‬הגדרת אנשי קשר( ועקוב אחר ההוראות כדי להעביר את אנשי הקשר‪.‬‬

‫העברת אנשי קשר באמצעות חשבונות סנכרון‬ ‫ההתקן פועל בשילוב עם חשבונות סנכרון מקוונים נפוצים‪ ,‬כגון ™‪Microsoft® ,Google Sync‬‬ ‫®‪Exchange ActiveSync‬או ™‪ .Facebook‬אם סנכרנת את אנשי הקשר בהתקן הישן או במחשב‬ ‫מול חשבון מקוון‪ ,‬באפשרותך להעביר את אנשי הקשר להתקן החדש באמצעות חשבון זה‪ .‬לקבלת‬ ‫מידע מפורט יותר על סנכרון‪ ,‬ראה סנכרון פריטי דוא"ל‪ ,‬לוח שנה ואנשי קשר של מקום העבודה בעמוד‬ ‫‪.98‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫כדי לסנכרן את אנשי הקשר בהתקן מול חשבון סנכרון‬ ‫במסך דף הבית‪ ,‬הקש על ולאחר מכן הקש על ‪.‬‬ ‫הקש ‪ ,‬ולאחר מכן הקש על הגדרות < הגדרות חשבון וסנכרון‪.‬‬ ‫אם הגדרת כבר חשבון סנכרון וברצונך לסנכרן עם חשבון זה‪ ,‬הקש על החשבון ולאחר מכן‬ ‫הקש על ולאחר מכן הקש על סנכרן כעת‪.‬‬

‫שיטות אחרות להעברת אנשי קשר‬ ‫בהתאם ליכולות של ההתקן הישן‪ ,‬תוכל להשתמש בכרטיס זיכרון או בטכנולוגיית ®‪ Bluetooth‬כדי‬ ‫להעביר אנשי קשר ישירות להתקן החדש‪ .‬לא מומלץ להשתמש בכרטיס ‪ SIM‬כדי להעביר אנשי קשר‬ ‫בין התקנים‪ .‬ייתכן שבכרטיס ה‪ SIM-‬אין מספיק מקום לשמירת כל אנשי הקשר‪ ,‬וכרטיסי ‪SIM‬‬ ‫מסוימים יכולים לשמור מספר טלפון אחד בלבד לכל איש קשר‪.‬‬ ‫עיין במדריך למשתמש של ההתקן הישן לקבלת מידע על העתקת אנשי קשר לכרטיס זיכרון‪ ,‬שמירת‬ ‫אנשי קשר בכרטיס ‪ SIM‬או הפעלת העברה של אנשי קשר באמצעות ®‪.Bluetooth‬‬ ‫כדי לייבא אנשי קשר מכרטיס זיכרון‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬

‫במסך מסך דף הבית‪ ,‬הקש על ולאחר מכן הקש על ‪.‬‬ ‫לחץ על ולאחר מכן הקש על ייבוא אנשי קשר < כרטיס ‪.SD‬‬ ‫אם הגדרת חשבון סנכרון‪ ,‬תוכל להוסיף את אנשי הקשר המיובאים מכרטיס הזיכרון לחשבון‬ ‫זה‪ .‬לחילופין‪ ,‬תוכל לבחור להשתמש באנשי הקשר המיובאים בהתקן בלבד‪ .‬בחר באפשרות‬ ‫הרצויה‪.‬‬ ‫אם כרטיס ה‪ SDTM-‬מכיל יותר מקובץ ‪ vCard‬אחד‪ ,‬מופיעה רשימה המציגה קבוצות שונות של‬ ‫אנשי קשר השמורים בהתקן‪ ,‬לצד התאריכים שבהם נוצרו‪ .‬בחר את הקבוצה שברצונך לייבא‪.‬‬

‫‪44‬‬ ‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬


‫כדי לקבל פרטי איש קשר שנשלחו באמצעות טכנולוגיית ™‪Bluetooth‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬

‫ודא שפונקציית ™‪ Bluetooth‬מופעלת ושהטלפון שלך מוגדר למצב ניתן לגילוי‪ .‬אחרת‪ ,‬לא‬ ‫תוכל לקבל נתונים מהתקנים אחרים‪.‬‬ ‫כשתתבקש לאשר את קבלת הקובץ‪ ,‬הקש על קבל‪.‬‬ ‫גרור את חלונית הודעות היידוע והקש על הקובץ שקיבלת כדי לייבא את נתוני איש הקשר‪.‬‬ ‫כדי לייבא אנשי קשר מכרטיס ‪SIM‬‬ ‫ב‪-‬מסך דף הבית‪ ,‬הקש על ולאחר מכן הקש על‬ ‫הקש על ולאחר מכן הקש על ייבוא אנשי קשר‪.‬‬ ‫בחר כרטיס ‪ SIM‬שממנו ברצונך לייבא אנשי קשר‪.‬‬ ‫אם הגדרת חשבון סנכרון‪ ,‬תוכל להוסיף את אנשי הקשר השמורים בכרטיס ה‪ SIM-‬לחשבון‬ ‫זה‪ .‬לחילופין‪ ,‬תוכל לבחור להשתמש באנשי הקשר הללו רק בהתקן‪ .‬בחר באפשרות הרצויה‪.‬‬ ‫כדי לייבא איש קשר בודד‪ ,‬אתר את איש הקשר והקש עליו‪ .‬כדי לייבא את כל אנשי הקשר‪,‬‬ ‫הקש על יבא הכל‪.‬‬ ‫‪.‬‬

‫הוספה ועריכה של אנשי קשר‬ ‫באפשרותך ליצור‪ ,‬לערוך ולסנכרן את אנשי הקשר שלך במספר פעולות פשוטות‪ .‬באפשרותך לבחור‬ ‫אנשי קשר שנשמרו בחשבונות שונים‪ ,‬ולקבוע את אופן הצגתם בהתקן‪.‬‬ ‫בעת סנכרון אנשי הקשר עם יותר מחשבון אחד‪ ,‬באפשרותך למזג אנשי קשר בהתקן כדי להימנע‬ ‫מכפילויות‪.‬‬ ‫שירותי סנכרון מסוימים‪ ,‬כגון שירותי רשתות חברתיות מסוימים‪ ,‬אינם מאפשרים עריכה של פרטי איש הקשר‪.‬‬

‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬

‫כדי להוסיף איש קשר‬ ‫במסך דף הבית‪ ,‬הקש על ולאחר מכן הקש על ‪.‬‬ ‫הקש על ‪.‬‬ ‫אם ביצעת סנכרון של אנשי קשר מול חשבון אחד או יותר‪ ,‬בחר בחשבון שאליו ברצונך להוסיף‬ ‫את איש הקשר או הקש על איש קשר בטלפון אם ברצונך לשמור את פרטי איש הקשר בהתקן‬ ‫בלבד‪.‬‬ ‫הזן או בחר את הפרטים הרצויים עבור איש הקשר‪.‬‬ ‫לסיום‪ ,‬הקש על בוצע‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫כדי לערוך איש קשר‬ ‫במסך מסך דף הבית‪ ,‬הקש על ולאחר מכן על ‪.‬‬ ‫הקש על איש הקשר שברצונך לערוך ולאחר מכן הקש על‬ ‫ערוך את הפרטים הרצויים‪ .‬לסיום‪ ,‬הקש על בוצע‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬

‫כדי לשייך תצלום לאיש קשר‬ ‫במסך דף הבית‪ ,‬הקש על ולאחר מכן הקש על ‪.‬‬ ‫הקש על איש הקשר שברצונך לערוך ולאחר מכן הקש על ‪.‬‬ ‫הקש על ובחר את השיטה הרצויה להוספת תמונת איש הקשר‪.‬‬ ‫לאחר הוספת התמונה‪ ,‬הקש על בוצע‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫‪.‬‬

‫באפשרותך להוסיף תמונה לאיש קשר גם ישירות מהיישום אלבום‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬

‫כדי להתאים את הרינגטון לאיש קשר מסוים‬ ‫במסך דף הבית‪ ,‬הקש על ולאחר מכן הקש על ‪.‬‬ ‫הקש על איש הקשר שברצונך לערוך ולאחר מכן הקש על‬ ‫בחר אפשרות תחת רינגטון‪.‬‬ ‫לסיום‪ ,‬הקש על בוצע‪.‬‬ ‫הקש על בוצע‪.‬‬

‫‪.‬‬

‫כדי למחוק אנשי קשר‬ ‫במסך דף הבית‪ ,‬הקש על ולאחר מכן הקש על ‪.‬‬ ‫גע נגיעה ארוכה באיש הקשר שברצונך למחוק‪.‬‬ ‫כדי למחוק את כל אנשי הקשר‪ ,‬הקש על החץ למטה כדי לפתוח את התפריט הנפתח ולאחר‬ ‫מכן בחר באפשרות סמן הכל‪.‬‬ ‫הקש על ולאחר מכן הקש על אישור‪.‬‬

‫‪45‬‬ ‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬


‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬

‫כדי לערוך את פרטי איש קשר של עצמך‬ ‫במסך דף הבית‪ ,‬הקש על ולאחר מכן הקש על‬ ‫הקש על אני ולאחר מכן הקש על ‪.‬‬ ‫הזן את הפרטים החדשים או בצע את השינויים הרצויים‪.‬‬ ‫לסיום‪ ,‬הקש על בוצע‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬

‫כדי ליצור איש קשר חדש מהודעת טקסט‬ ‫במסך מסך דף הבית‪ ,‬הקש על ולאחר מכן חפש את‬ ‫הקש על < שמור‪.‬‬ ‫בחר איש קשר קיים או הקש על צור איש קשר חדש‪.‬‬ ‫ערוך את פרטי איש הקשר והקש על בוצע‪.‬‬

‫‪.‬‬

‫והקש עליו‪.‬‬

‫חיפוש והצגה של אנשי קשר‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬

‫‪1‬‬

‫כרטיסיות קיצורי דרך‬

‫‪2‬‬

‫הקש על איש קשר כדי להציג את פרטיו‬

‫‪3‬‬

‫מפתח אלף‪-‬בית לעיון באנשי קשר‬

‫‪4‬‬

‫הקש על תמונה ממוזערת של איש קשר כדי לגשת לתפריט אנשי הקשר המהיר‬

‫‪5‬‬

‫חיפוש אנשי קשר‬

‫‪6‬‬

‫צור איש קשר‬

‫‪7‬‬

‫פתיחת אפשרויות נוספות‬

‫כדי לחפש איש קשר‬ ‫במסך דף הבית‪ ,‬הקש על ולאחר מכן הקש על ‪.‬‬ ‫הקש על והזן את האותיות הראשונות של שם איש הקשר בשדה חפש אנשי קשר‪ .‬כל אנשי‬ ‫הקשר ששמם מתחיל באותיות אלה יופיעו ברשימה‪.‬‬ ‫כדי לבחור אילו אנשי קשר יוצגו ביישום אנשי הקשר‬ ‫במסך דף הבית‪ ,‬הקש על ולאחר מכן הקש על ‪.‬‬ ‫לחץ על ולאחר מכן הקש על סינון‪.‬‬ ‫ברשימה שתופיע‪ ,‬סמן או הסר את הסימון של האפשרויות הרצויות‪ .‬אם ביצעת סנכרון של‬ ‫אנשי הקשר שלך מול חשבון סנכרון‪ ,‬חשבון זה יופיע ברשימה‪ .‬הקש על החשבון כדי להרחיב‬ ‫עוד יותר את רשימת האפשרויות‪.‬‬ ‫לסיום‪ ,‬הקש על אישור‪.‬‬

‫‪46‬‬ ‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬


‫תפריט אנשי קשר מהיר‬ ‫הקש על תמונה ממוזערת של איש קשר כדי להציג אפשרויות מהירות ליצירת קשר הרלוונטיות לאיש‬ ‫קשר מסוים‪ .‬האפשרויות כוללות התקשרות לאיש הקשר‪ ,‬שליחת הודעת טקסט או מולטימדיה‬ ‫והתחלת צ'ט באמצעות היישום ™‪.Google Talk‬‬ ‫כדי שיישום יופיע בתפריט אנשי הקשר המהיר‪ ,‬ייתכן שתצטרך להגדיר את היישום בהתקן ולהתחבר ליישום‪.‬‬ ‫לדוגמה‪ ,‬עליך להפעיל את היישום ™‪ Gmail‬ולהזין את פרטי ההתחברות שלך כדי שתוכל להשתמש ב‪-‬‬ ‫™‪ Gmail‬מתפריט אנשי הקשר המהיר‪.‬‬

‫מועדפים וקבוצות‬ ‫באפשרותך לסמן אנשי קשר כמועדפים כדי שתוכל לקבל גישה מהירה אליהם מהיישום 'אנשי קשר'‪.‬‬ ‫באפשרותך גם להקצות אנשי קשר לקבוצות כדי לקבל גישה מהירה יותר אליהם מתוך יישום אנשי‬ ‫הקשר‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫כדי לסמן איש קשר כמועדף או לבטל את הסימון‬ ‫במסך מסך דף הבית‪ ,‬הקש על ולאחר מכן על ‪.‬‬ ‫הקש על איש הקשר שברצונך להוסיף או להסיר מרשימת המועדפים‪.‬‬ ‫הקש על ‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬

‫כדי להציג את אנשי הקשר המעודפים שלך‬ ‫במסך מסך דף הבית‪ ,‬הקש על ולאחר מכן הקש על‬ ‫הקש על ‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬

‫‪.‬‬

‫כדי להקצות איש קשר לקבוצה‬ ‫ביישום 'אנשי הקשר'‪ ,‬הקש על איש הקשר שברצונך לשייך לקבוצה‪.‬‬ ‫הקש על ‪ ,‬ולאחר מכן הקש על הסרגל שנמצא מתחת ל‪-‬הקצה לקבוצה‪.‬‬ ‫סמן את תיבות הסימון של הקבוצות שברצונך להוסיף להן את איש הקשר ולאחר מכן הקש על‬ ‫בוצע‪.‬‬ ‫הקש על בוצע‪.‬‬

‫שליחת פרטי איש קשר‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬

‫כדי לשלוח את כרטיס הביקור שלך‬ ‫במסך דף הבית‪ ,‬הקש על ולאחר מכן הקש על‬ ‫הקש על אני‪.‬‬ ‫לחץ על ולאחר מכן הקש על שלח איש קשר < אישור‪.‬‬ ‫בחר אחת משיטות ההעברה הזמינות ופעל לפי ההוראות שבמסך‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬

‫כדי לשלוח איש קשר‬ ‫במסך מסך דף הבית‪ ,‬הקש על ולאחר מכן הקש על ‪.‬‬ ‫הקש על איש הקשר שאת פרטיו ברצונך לשלוח‪.‬‬ ‫לחץ על ולאחר מכן הקש על שלח איש קשר < אישור‪.‬‬ ‫בחר אחת משיטות ההעברה הזמינות ופעל לפי ההוראות שבמסך‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬

‫כדי לשלוח מספר אנשי קשר בפעולה אחת‬ ‫במסך דף הבית‪ ,‬הקש על ולאחר מכן הקש על‬ ‫לחץ על ולאחר מכן הקש על סמן כמה‪.‬‬ ‫סמן את אנשי הקשר שברצונך לשלוח או בחר בכולם אם ברצונך לשלוח את כל אנשי הקשר‪.‬‬ ‫ולאחר מכן בחר אחת משיטות ההעברה הזמינות ופעל לפי ההוראות שבמסך‪.‬‬ ‫הקש על‬

‫‪.‬‬

‫‪.‬‬

‫גיבוי אנשי הקשר‬ ‫תוכל להשתמש בכרטיס זיכרון או בכרטיס ‪ SIM‬כדי לגבות אנשי קשר‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫כדי לייצא את כל אנשי הקשר לכרטיס זיכרון‬ ‫במסך דף הבית‪ ,‬הקש על ולאחר מכן הקש על ‪.‬‬ ‫הקש על ולאחר מכן הקש על יצא אנשי קשר < כרטיס ‪.SD‬‬ ‫הקש על אישור‪.‬‬ ‫‪47‬‬ ‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬


‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬

‫כדי לייצא אנשי קשר לכרטיס ‪SIM‬‬ ‫במסך דף הבית‪ ,‬הקש על ולאחר מכן הקש על‬ ‫הקש על ולאחר מכן הקש על יצא אנשי קשר‪.‬‬ ‫בחר בכרטיס ה‪ SIM-‬שברצונך לייצא אליו‪.‬‬ ‫כדי לבחור אנשי קשר מסוימים לייצוא‪ ,‬סמן את אנשי הקשר בזה אחר זה‪ .‬על מנת לייצא את‬ ‫כל אנשי הקשר‪ ,‬הקש על החץ למטה כדי לפתוח את התפריט הנפתח ולאחר מכן בחר סמן‬ ‫הכל‪.‬‬ ‫הקש על בוצע‪.‬‬ ‫‪.‬‬

‫בעת ייצוא אנשי קשר לכרטיס ‪ ,SIM‬ייתכן שחלק מהמידע לא יעבור‪ .‬הסיבה היא כמות הזיכרון המוגבלת בכרטיסי‬ ‫‪.SIM‬‬

‫‪48‬‬ ‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬


‫העברת הודעות‬ ‫שימוש בהודעות טקסט ומולטימדיה‬ ‫ניתן לשלוח ולקבל הודעות טקסט מההתקן באמצעות ‪) SMS‬שירות הודעות טקסט(‪ .‬אם המנוי שלך‬ ‫כולל גם ‪) MMS‬שירות הודעות מולטימדיה(‪ ,‬תוכל לשלוח ולקבל גם הודעות המכילות קובצי מדיה‪ ,‬כמו‬ ‫תמונות וסרטונים‪.‬‬ ‫מספר התווים שבאפשרותך לשלוח בהודעת טקסט בודדת משתנה בהתאם למפעיל הרשת ולשפה‬ ‫שאתה משתמש בה‪ .‬אם תחרוג ממספר התווים המרבי‪ ,‬כל ההודעות הנפרדות יקושרו זו לזו ויישלחו‬ ‫יחד כהודעה אחת‪ .‬במקרה כזה‪ ,‬תחויב בנפרד עבור כל אחת מהודעות הטקסט ששלחת‪.‬‬ ‫כדי לשלוח הודעות מולטימדיה‪ ,‬עליך להגדיר את הגדרות ה‪ MMS-‬המתאימות בהתקן‪ .‬לקבלת מידע נוסף‪ ,‬ראה‬ ‫הגדרות אינטרנט והודעות‪.‬‬ ‫בעת הצגת ההודעות‪ ,‬הן מופיעות כשיחות‪ .‬פירושו של דבר‪ ,‬שכל ההודעות ששלחת לאדם מסוים וקיבלת ממנו‬ ‫מקובצות יחד‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫כדי לעבור בין כרטיסי ‪ SIM‬באופן ידני‬ ‫ודא ששני כרטיסי ה‪ SIM-‬מאופשרים‪.‬‬ ‫במסך דף הבית‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫אתר את הפריט הגדרות < כרטיס ‪ SIM‬כפול < שיחות והודעות והקש עליו‪ ,‬ולאחר מכן בחר‬ ‫כרטיס ‪.SIM‬‬ ‫כרטיס ה‪ SIM-‬הפעיל הנוכחי מצוין באמצעות סמל המציג את מספר הכרטיס )‪ 1‬או ‪ (2‬בשורת המצב‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬

‫כדי ליצור הודעה ולשלוח אותה‬ ‫במסך דף הבית‪ ,‬הקש על ולאחר מכן הקש על‬ ‫הקש על ‪.‬‬ ‫הקש על ‪ ,‬ולאחר מכן בחר את הנמענים הרצויים מרשימת אנשי הקשר‪ .‬אם הנמען לא‬ ‫רשום כאיש קשר‪ ,‬הזן באופן ידני את המספר של איש הקשר והקש על ‪.‬‬ ‫בסיום הוספת הנמענים‪ ,‬הקש על בוצע‪.‬‬ ‫הקש על כתוב הודעה והזן את גוף ההודעה‪.‬‬ ‫אם ברצונך להוסיף קובץ מדיה‪ ,‬הקש על ובחר באפשרות הרצויה‪.‬‬ ‫כדי לשלוח את ההודעה‪ ,‬הקש על שלח‪.‬‬ ‫‪.‬‬

‫אם תצא מהודעה לפני שליחתה‪ ,‬היא תישמר כטיוטה‪ .‬השיחה תסומן בתגית טיוטות‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫כדי לקרוא הודעה שהתקבלה‬ ‫במסך מסך דף הבית‪ ,‬הקש על‬ ‫הקש על השיחה הרצויה‪.‬‬ ‫אם ההודעה עדיין לא ירדה‪ ,‬הקש על הורד‪.‬‬

‫ולאחר מכן חפש את‬

‫באפשרותך גם לפתוח הודעות משורת המצב‪ ,‬כאשר הסמל‬ ‫והקש על ההודעה‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬

‫כדי להשיב על הודעה‬ ‫במסך דף הבית‪ ,‬הקש על ולאחר מכן הקש על‬ ‫הקש על השיחה שמכילה את ההודעה‪.‬‬ ‫הזן את תשובתך והקש על שלח‪.‬‬

‫והקש עליו‪.‬‬

‫מופיע שם‪ .‬פשוט גרור את השורה כלפי מטה‬

‫‪.‬‬

‫כדי להעביר הודעה‬ ‫במסך דף הבית‪ ,‬הקש על ולאחר מכן הקש על ‪.‬‬ ‫הקש על השיחה שכוללת את ההודעה שברצונך להעביר‪.‬‬ ‫גע נגיעה ארוכה בהודעה שברצונך להעביר ולאחר מכן הקש על העבר הודעה‪.‬‬ ‫הקש על ‪ ,‬ולאחר מכן בחר נמען מרשימת אנשי הקשר‪ .‬אם הנמען לא רשום כאיש קשר‪ ,‬הזן‬ ‫באופן ידני את המספר של איש הקשר והקש על ‪.‬‬ ‫בסיום הוספת הנמענים‪ ,‬הקש על בוצע‪.‬‬ ‫ערוך את ההודעה לפי הצורך והקש על שלח‪.‬‬ ‫בשלב ‪ ,4‬תוכל גם להקיש על אל ולהזין את מספר הטלפון של הנמען באופן ידני‪.‬‬

‫‪49‬‬ ‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬


‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫כדי למחוק הודעה‬ ‫במסך דף הבית‪ ,‬הקש על ולאחר מכן הקש על ‪.‬‬ ‫הקש על השיחה שכוללת את ההודעה שברצונך למחוק‪.‬‬ ‫גע נגיעה ארוכה בהודעה שברצונך למחוק ולאחר מכן הקש על מחק הודעה < מחק‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫כדי למחוק שיחות‬ ‫במסך דף הבית‪ ,‬הקש על ולאחר מכן הקש על‬ ‫לחץ על ולאחר מכן הקש על מחק שיחות‪.‬‬ ‫סמן את תיבות הסימון של השיחות שברצונך למחוק והקש על‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬

‫< מחק‪.‬‬

‫כדי לבצע שיחה אל שולח של הודעה‬ ‫במסך דף הבית‪ ,‬הקש על ולאחר מכן הקש על ‪.‬‬ ‫הקש על שיחה‪.‬‬ ‫הקש את השם או המספר של הנמען בחלק העליון של המסך ולאחר מכן בחר בשם או במספר‬ ‫של הנמען מהרשימה שמופיעה‪.‬‬ ‫אם הנמען שמור ברשימת אנשי הקשר שלך‪ ,‬הקש על מספר הטלפון שברצונך להתקשר אליו‪.‬‬ ‫אם לא שמרת את הנמען ברשימת אנשי הקשר שלך‪ ,‬הקש על ‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬

‫כדי לשמור קובץ הכלול בהודעה שהתקבלה‬ ‫והקש עליו‪.‬‬ ‫במסך מסך דף הבית‪ ,‬הקש על ולאחר מכן חפש את‬ ‫הקש על השיחה שברצונך לפתוח‪.‬‬ ‫אם ההודעה עדיין לא ירדה‪ ,‬הקש על הורד‪.‬‬ ‫גע נגיעה ארוכה בקובץ שברצונך לשמור ולאחר מכן בחר באפשרות הרצויה‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬

‫כדי לסמן הודעה בכוכב‬ ‫במסך דף הבית‪ ,‬הקש על ולאחר מכן הקש על‬ ‫הקש על השיחה שברצונך לפתוח‪.‬‬ ‫בהודעה שברצונך לסמן בכוכב‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫כדי להסיר את הכוכב מההודעה‪ ,‬הקש על ‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫כדי להציג הודעות מסומנות בכוכב‬ ‫במסך דף הבית‪ ,‬הקש על ולאחר מכן הקש על‬ ‫לחץ על ולאחר מכן הקש על הודעות עם כוכב‪.‬‬ ‫כל ההודעות המסומנות בכוכב יופיעו ברשימה‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫כדי לחפש הודעות‬ ‫והקש עליו‪.‬‬ ‫במסך מסך דף הבית‪ ,‬הקש על ולאחר מכן חפש את‬ ‫הקש על ולאחר מכן הקש על חיפוש‪.‬‬ ‫הזן את מילות המפתח לחיפוש‪ .‬תוצאות החיפוש יופיעו ברשימה‪.‬‬

‫‪.‬‬

‫‪.‬‬

‫אפשרויות הודעות טקסט ומולטימדיה‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬

‫כדי לשנות את הגדרות חיווי ההודעות‬ ‫במסך דף הבית‪ ,‬הקש על ולאחר מכן הקש על ‪.‬‬ ‫לחץ על ולאחר מכן הקש על הגדרות‪.‬‬ ‫כדי להגדיר צליל חיווי‪ ,‬הקש על צליל התראה ובחר באפשרות המתאימה‪.‬‬ ‫להגדרות חיווי אחרות‪ ,‬סמן או בטל את הסימון בתיבות הסימון המתאימות‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫כדי לשנות את הגדרות אישור המסירה של הודעות יוצאות‬ ‫במסך דף הבית‪ ,‬הקש על ולאחר מכן הקש על ‪.‬‬ ‫לחץ על ולאחר מכן הקש על הגדרות‪.‬‬ ‫כדי להפעיל או לבטל אישורי מסירה‪ ,‬הקש על דוח מסירה‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬

‫כדי להציג הודעות שנשמרו בכרטיס ה‪SIM-‬‬ ‫במסך דף הבית‪ ,‬הקש על ולאחר מכן הקש על ‪.‬‬ ‫לחץ על ולאחר מכן הקש על הגדרות < הודעות ‪.SIM‬‬

‫‪50‬‬ ‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬


‫™‪Google Talk‬‬ ‫באפשרותך להשתמש ביישום ההודעות המיידיות ™‪ Google Talk‬כדי לנהל דרך ההתקן שיחות צ'ט‬ ‫עם חברים המשתמשים ביישום זה‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬

‫כדי להפעיל את ™‪Google Talk‬‬ ‫במסך מסך דף הבית‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫אתר את הפריט דיבור והקש עליו‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬

‫כדי להשיב להודעות מידיות באמצעות ™‪Google Talk‬‬ ‫יופיע בשורת המצב‪.‬‬ ‫כשמישהו פונה אליך באמצעות ™‪,Google Talk‬‬ ‫גרור את שורת המצב כלפי מטה והקש על ההודעה כדי להתחיל בשיחת צ'ט‪.‬‬

‫‪51‬‬ ‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬


‫דוא"ל‬ ‫תחילת העבודה עם דוא"ל‬ ‫השתמש ביישום הדוא"ל שבטלפון כדי לשלוח ולקבל הודעות דוא"ל דרך חשבון הדוא"ל הרגיל שלך או‬ ‫דרך חשבון הדוא"ל של מקום עבודתך‪ .‬או שניהם‪ .‬הטלפון יכול לטפל במספר חשבונות דוא"ל בו‪-‬‬ ‫זמנית‪ .‬ניתן להגדיר חשבונות אלה כך שיפעלו דרך תיבה משולבת אחת של דואר נכנס‪ ,‬או דרך תיבות‬ ‫דואר נכנס נפרדות‪ .‬לידיעתך‪ ,‬אל הודעות דוא"ל שאתה מקבל לחשבון ™‪ Gmail‬ניתן לגשת הן מתוך‬ ‫יישום הדוא"ל והן מתוך היישום ™‪. Gmail‬‬ ‫הודעות דוא"ל ®‪ Microsoft® Outlook‬של מקום העבודה חייבות להיות מאוחסנות בשרת‬ ‫‪ Microsoft® Exchange‬כדי שהתפקודיות שתוארה לעיל תפעל‪ .‬לקבלת מידע נוסף‪ ,‬ראה סנכרון פריטי דוא"ל‪,‬‬ ‫לוח שנה ואנשי קשר של מקום העבודה בעמוד ‪.98‬‬

‫שימוש בחשבונות דוא"ל‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬

‫כדי להגדיר חשבון דוא"ל בטלפון‬ ‫במסך דף הבית‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫אתר את הפריט‬ ‫והקש עליו‪.‬‬ ‫הזן את כתובת הדוא"ל והסיסמה שלך והקש על הבא‪.‬‬ ‫אם לא ניתן להוריד אוטומטית את הגדרות חשבון הדוא"ל‪ ,‬השלם את ההגדרה באופן ידני‪.‬‬ ‫במידת הצורך‪ ,‬פנה לספק שירותי הדוא"ל שלך לקבלת הגדרות מפורטות‪ .‬כדי להגדיר דוא"ל‬ ‫ארגוני בטלפון‪ ,‬בחר ‪ Exchange Active Sync‬כסוג החשבון‪.‬‬ ‫כאשר תתבקש‪ ,‬הזן שם עבור חשבון הדוא"ל שלך כך שניתן יהיה לזהותו בקלות‪ .‬שם זה מופיע‬ ‫גם בהודעות דוא"ל שאתה שולח מחשבון זה‪ .‬לסיום‪ ,‬הקש על הבא‪.‬‬ ‫תוכל להגדיר יותר מחשבון דוא"ל אחד‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬

‫כדי להגדיר חשבון דוא"ל כחשבון ברירת המחדל שלך‬ ‫במסך מסך דף הבית‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫והקש עליו‪.‬‬ ‫אתר את הפריט‬ ‫לחץ על ולאחר מכן הקש על הגדרות‪.‬‬ ‫הקש על החשבון שבו ברצונך להשתמש כחשבון ברירת המחדל עבור כתיבה ושליחה של‬ ‫הודעות דוא"ל‪.‬‬ ‫סמן את התיבה חשבון ברירת מחדל‪ .‬תיבת הדואר הנכנס של חשבון ברירת המחדל מופיעה‬ ‫בכל פעם שאתה פותח את יישום הדוא"ל‪.‬‬ ‫אם יש לך רק חשבון דוא"ל אחד‪ ,‬חשבון זה מוגדר אוטומטית כחשבון ברירת המחדל‪.‬‬

‫‪8‬‬

‫כדי להגדיר בטלפון חשבון דוא"ל נוסף‬ ‫במסך מסך דף הבית‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫והקש עליו‪.‬‬ ‫אתר את הפריט‬ ‫לחץ על ולאחר מכן הקש על הגדרות‪.‬‬ ‫הקש על הוסף חשבון‪.‬‬ ‫הזן את כתובת הדוא"ל והסיסמה והקש על הבא‪.‬‬ ‫אם לא ניתן להוריד אוטומטית את הגדרות חשבון הדוא"ל‪ ,‬השלם את ההגדרה באופן ידני‪.‬‬ ‫בעת הצורך‪ ,‬צור קשר עם ספק שירות הדוא"ל שלך לקבלת הגדרות מפורטות‪.‬‬ ‫אם תתבקש‪ ,‬הזן שם עבור חשבון הדואר האלקטרוני שלך‪ ,‬כדי שתוכל לזהות אותו בקלות‪.‬‬ ‫אותו שם מוצג בהודעות הדואר האלקטרוני שאתה שולח מחשבון זה‪.‬‬ ‫לסיום‪ ,‬הקש על הבא‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬

‫כדי להסיר חשבון דוא"ל מההתקן‬ ‫ב‪-‬מסך דף הבית‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫והקש עליו‪.‬‬ ‫אתר את הפריט‬ ‫לחץ על ולאחר מכן הקש על הגדרות‪.‬‬ ‫הקש על החשבון שברצונך להסיר‪.‬‬ ‫חפש את הפריט מחק חשבון < אישור והקש עליו‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬

‫‪52‬‬ ‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬


‫™‪ Gmail‬ושירותי ™‪ Google‬נוספים‬ ‫אם יש לך חשבון ™‪ ,Google‬תוכל להשתמש ביישום ™‪ Gmail‬בטלפון כדי לקרוא‪ ,‬לכתוב ולארגן‬ ‫הודעות דוא"ל‪ .‬לאחר שתגדיר את חשבון ™‪ Google‬שלך לשימוש בטלפון‪ ,‬תוכל גם לשוחח בצ'ט עם‬ ‫חברים באמצעות היישום ™‪ ,Google Talk‬לסנכרן את יישום לוח השנה בטלפון מול ‪Google‬‬ ‫™‪ Calendar‬ולהוריד יישומים ומשחקים מ‪.Google Play™-‬‬ ‫השירותים והתכונות המתוארים בפרק זה זמינים במדינות או באזורים מסוימים בלבד ותלויים ברשתות ו‪/‬או‬ ‫בספקי השירות‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫כדי להגדיר חשבון ™‪ Google‬בהתקן‬ ‫במסך דף הבית‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫אתר את הפריט הגדרות < הוסף חשבון < ‪ Google‬והקש עליו‪.‬‬ ‫פעל לפי הוראות אשף הרישום כדי ליצור חשבון ™‪ ,Google‬או היכנס אל חשבונך אם כבר יש‬ ‫לך חשבון‪.‬‬ ‫ניתן גם להיכנס לחשבון או ליצור חשבון ™‪ Google‬דרך מדריך ההגדרה בהפעלה הראשונה של ההתקן‪.‬‬ ‫לחילופין‪ ,‬ניתן להתחבר לאינטרנט וליצור חשבון בכתובת ‪.www.google.com/accounts‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬

‫כדי לפתוח את היישום ™‪Gmail‬‬ ‫במסך דף הבית‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫אתר את הפריט ‪. Gmail‬‬

‫שימוש בדואר האלקטרוני‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬

‫כדי ליצור ולשלוח הודעת דוא"ל‬ ‫ודא שהגדרת חשבון דוא"ל‪.‬‬ ‫במסך מסך דף הבית‪ ,‬הקש על ולאחר מכן הקש על דוא"ל‪.‬‬ ‫אם אתה משתמש במספר חשבונות דוא"ל‪ ,‬הקש על בחלק העליון של המסך ובחר בחשבון‬ ‫שבו ברצונך להשתמש‪.‬‬ ‫הקש על ‪ ,‬לאחר מכן‪ ,‬הקש על אל והתחל להקליד את שם הנמען או כתובת הדוא"ל‪ ,‬או‬ ‫ובחר נמען אחד או יותר מרשימת אנשי הקשר‪.‬‬ ‫הקש על‬ ‫הזן את הנושא והטקסט של הודעת הדוא"ל ולאחר מכן הקש על ‪.‬‬ ‫כדי לקבל הודעות דוא"ל‬ ‫במסך מסך דף הבית‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫והקש עליו‪ .‬תיבת הדואר הנכנס של חשבון הדוא"ל המהווה ברירת מחדל‬ ‫אתר את הפריט‬ ‫תופיע‪.‬‬ ‫אם ברצונך לבדוק חשבון דוא"ל אחר שהגדרת בטלפון שלך‪ ,‬הקש על הסרגל המכיל את‬ ‫ולאחר מכן בחר את החשבון שברצונך לבדוק‪ .‬אם ברצונך לבדוק את כל חשבונות הדוא"ל שלך‬ ‫בו‪-‬זמנית‪ ,‬הקש על הסרגל המכיל את ולאחר מכן הקש על תצוגה משולבת‪.‬‬ ‫כדי להוריד הודעות חדשות‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫אם הגדרת חשבון דוא"ל ארגוני‪ ,‬תוכל להגדיר את תדירות הבדיקה ל‪-‬אוטומטי )דחיפה(‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬

‫כדי לקרוא את הודעות הדוא"ל‬ ‫במסך מסך דף הבית‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫והקש עליו‪ .‬תיבת הדואר הנכנס של חשבון הדואר האלקטרוני המהווה‬ ‫אתר את הפריט‬ ‫ברירת מחדל תופיע‪ .‬אם ברצונך לבדוק חשבון דואר אלקטרוני אחר שהגדרת בטלפון שלך‪,‬‬ ‫הקש על הסרגל המכיל את ובחר את החשבון שברצונך לבדוק‪.‬‬ ‫בתיבת הדואר הנכנס‪ ,‬גלול למעלה או למטה והקש על הדוא"ל שברצונך לקרוא‪.‬‬ ‫בשדה גוף הטקסט‪ ,‬פשק שתי אצבעות או הצמד אותן יחד כדי להגדיל או להקטין תצוגה‪.‬‬ ‫השתמש בחצים אחורה וקדימה כדי לקרוא את ההודעה הקודמת או הבאה‪.‬‬

‫‪53‬‬ ‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬


‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫כדי להציג קובץ שצורף להודעת דוא"ל‬ ‫במסך מסך דף הבית‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫והקש עליו‪ .‬תיבת הדואר הנכנס של חשבון הדוא"ל המהווה ברירת מחדל‬ ‫אתר את הפריט‬ ‫תופיע‪ .‬אם ברצונך לבדוק חשבון דוא"ל אחר שהגדרת בטלפון שלך‪ ,‬הקש על הסרגל המכיל‬ ‫את ולאחר מכן בחר את החשבון שברצונך לבדוק‪.‬‬ ‫חפש את ההודעה הרצויה בתיבת הדוא"ל הנכנס והקש עליה‪ .‬הודעות דוא"ל עם קבצים‬ ‫מצורפים מזוהות באמצעות ‪.‬‬ ‫הקש על כרטיסיית הקבצים המצורפים בגוף הדוא"ל‪ .‬כל הקבצים המצורפים מופיעים ברשימה‪.‬‬ ‫הקש על טען מתחת לפריט קובץ מצורף‪.‬‬ ‫כאשר הקובץ המצורף יורד‪ ,‬הקש על תצוגה או על שמור‪.‬‬ ‫כדי לשמור את כתובת הדוא"ל של השולח באנשי הקשר שלך‬ ‫ב‪-‬מסך דף הבית‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫והקש עליו‪ .‬תיבת הדואר הנכנס של חשבון הדוא"ל המהווה ברירת מחדל‬ ‫אתר את הפריט‬ ‫תופיע‪ .‬אם ברצונך לבדוק חשבון דוא"ל אחר שהגדרת בטלפון שלך‪ ,‬הקש על הסרגל המכיל‬ ‫את ולאחר מכן בחר את החשבון שברצונך לבדוק‪.‬‬ ‫חפש את ההודעה הרצויה בתיבת הדוא"ל הנכנס והקש עליה‪.‬‬ ‫הקש על שם השולח‪.‬‬ ‫הקש על שמור כשתוצג הודעה שמאפשרת להוסיף את השם לאנשי הקשר שלך‪.‬‬ ‫בחר איש קשר קיים‪ ,‬או הקש על צור איש קשר חדש אם ברצונך ליצור איש קשר חדש‪.‬‬ ‫ערוך את פרטי איש הקשר והקש על בוצע‪.‬‬ ‫כדי להשיב להודעת דוא"ל‬ ‫ב‪-‬מסך דף הבית‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫והקש עליו‪ .‬תיבת הדואר הנכנס של חשבון הדוא"ל המהווה ברירת מחדל‬ ‫אתר את הפריט‬ ‫תופיע‪ .‬אם ברצונך לבדוק חשבון דוא"ל אחר שהגדרת בהתקן‪ ,‬הקש על הסרגל המכיל את‬ ‫ולאחר מכן בחר את החשבון שברצונך לבדוק‪.‬‬ ‫אתר את ההודעה שעליה ברצונך להשיב והקש עליה‪ ,‬ולאחר מכן הקש על ‪.‬‬ ‫כדי להשיב לכולם‪ ,‬הקש על השב לכולם‪.‬‬ ‫הזן את תשובתך והקש על ‪.‬‬ ‫כדי לבצע העברה של הודעת דוא"ל‬ ‫ב‪-‬מסך דף הבית‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫והקש עליו‪ .‬תיבת הדואר הנכנס של חשבון הדוא"ל המהווה ברירת מחדל‬ ‫אתר את הפריט‬ ‫תופיע‪ .‬אם ברצונך לבדוק חשבון דוא"ל אחר שהגדרת בהתקן‪ ,‬הקש על הסרגל המכיל את‬ ‫ולאחר מכן בחר את החשבון שברצונך לבדוק‪.‬‬ ‫אתר את ההודעה שברצונך להעביר והקש עליה‪.‬‬ ‫הקש על ולאחר מכן הקש על העבר‪.‬‬ ‫הקש על אל והזן את כתובת הנמען‪.‬‬ ‫הזן את טקסט ההודעה והקש על ‪.‬‬ ‫כדי למחוק הודעת דוא"ל‬ ‫במסך מסך דף הבית‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫הקש על ‪ .‬תיבת הדואר הנכנס של חשבון הדואר האלקטרוני המהווה ברירת מחדל תופיע‪.‬‬ ‫אם ברצונך לבדוק חשבון דוא"ל אחר שהגדרת בטלפון שלך‪ ,‬הקש על הסרגל המכיל את‬ ‫ולאחר מכן בחר את החשבון שברצונך לבדוק‪.‬‬ ‫בתיבת הדואר הנכנס שלך‪ ,‬סמן את התיבה של הדוא"ל שברצונך למחוק ולאחר מכן הקש על‬ ‫‪.‬‬ ‫כדי לסמן דוא"ל שנקרא כדוא"ל שלא נקרא‬ ‫במסך מסך דף הבית‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫והקש עליו‪ .‬תיבת הדואר הנכנס של חשבון הדואר האלקטרוני המהווה‬ ‫אתר את הפריט‬ ‫ברירת מחדל תופיע‪ .‬אם ברצונך לבדוק חשבון דואר אלקטרוני אחר שהגדרת בטלפון שלך‪,‬‬ ‫הקש על הסרגל המכיל את ולאחר מכן בחר את החשבון שברצונך לבדוק‪.‬‬ ‫סמן את התיבה של הדוא"ל הרצוי ולאחר מכן הקש על ‪.‬‬ ‫כדי לסמן דוא"ל שלא נקרא כדוא"ל שנקרא‪ ,‬סמן את התיבה שלו ולאחר מכן הקש על‬

‫‪54‬‬ ‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬

‫‪.‬‬


‫‪1‬‬

‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬

‫כדי לנהל את הדוא"ל שלך בקבוצות‬ ‫במסך מסך דף הבית‪ ,‬הקש על ולאחר מכן הקש על ‪ .‬תיבת הדואר הנכנס של חשבון‬ ‫הדואר האלקטרוני המהווה ברירת מחדל תופיע‪ .‬אם ברצונך לבדוק חשבון דואר אלקטרוני אחר‬ ‫שהגדרת בטלפון שלך‪ ,‬הקש על הסרגל המכיל את ולאחר מכן בחר את החשבון שברצונך‬ ‫לבדוק‪.‬‬ ‫סמן את התיבות עבור כל דוא"ל שברצונך לבחור‪.‬‬ ‫בסיום‪ ,‬הקש על אחד הסמלים בסרגל הכלים‪ ,‬לדוגמה כדי להעביר את הודעות הדוא"ל שנבחרו‬ ‫לתיקייה אחרת‪.‬‬ ‫כדי לשנות את תדירות בדיקת הדואר הנכנס‬ ‫במסך מסך דף הבית‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫והקש עליו‪.‬‬ ‫אתר את הפריט‬ ‫לחץ על ולאחר מכן הקש על הגדרות‪.‬‬ ‫אם אתה משתמש בכמה חשבונות דוא"ל‪ ,‬הקש על החשבון שברצונך להתאים את ההגדרות‬ ‫שלו‪.‬‬ ‫הקש על תדירות בדיקת תיבת דואר ובחר באחת מהאפשרויות‪.‬‬

‫‪55‬‬ ‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬


‫יישום "‪"WALKMAN‬‬ ‫אודות מוזיקה‬ ‫הפק את המרב מנגן ™‪ .Walkman‬האזן למוזיקה‪ ,‬לספרי שמע ולפודקאסטים שהעברת ממחשב‬ ‫לכרטיס הזיכרון או שרכשת והורדת מחנויות מקוונות‪ ,‬וארגן אותם‪.‬‬ ‫באפשרותך להשתמש ביישום ™‪ Media Go‬כדי לגשת בקלות לתוכן מנגן המוזיקה‪ .‬היישום‬ ‫™‪ Media Go‬מסייע בהעברת תוכני מוזיקה בין מחשב להתקן‪ .‬לקבלת מידע נוסף‪ ,‬ראה חיבור‬ ‫ההתקן למחשב בעמוד ‪.94‬‬

‫סקירה כללית של יישום "‪"WALKMAN‬‬

‫‪1‬‬

‫עיון בתכני המוזיקה שלך‬

‫‪2‬‬

‫חיפוש בכל השירים השמורים בהתקן‬

‫‪3‬‬

‫הקש על לחצן האינסוף כדי למצוא מידע קשור באינטרנט ותוספים ב‪Google Play™-‬‬

‫‪4‬‬

‫תמונה על אלבום )אם זמינה(‬

‫‪5‬‬

‫עבור לשיר הבא בתור ההפעלה הנוכחי‪ ,‬או הרץ קדימה‬

‫‪6‬‬

‫משך הזמן הכולל של השיר‬

‫‪7‬‬

‫משך הזמן שחלף בשיר הנוכחי‬

‫‪8‬‬

‫מחוון התקדמות ‪ -‬גרור את המחוון או הקש לאורך הקו כדי להריץ קדימה או אחורה‬

‫‪9‬‬

‫לחצן הפעל‪/‬השהה‬

‫‪10‬‬

‫עבור לשיר הקודם בתור ההפעלה הנוכחי‪ ,‬או הרץ אחורה‬

‫העברת קובצי מדיה להתקן‬ ‫לפני השימוש ביישום ה‪ ,WALKMAN-‬מומלץ להעביר את כל תוכן המדיה האהוב עליך ממחשב‬ ‫להתקן ולאחר מכן להשמיע או להציג תוכן זה בהתקן‪ .‬תוכן מדיה יכול לכלול מוזיקה‪ ,‬תצלומים וסרטוני‬ ‫וידיאו‪ .‬הדרך הקלה ביותר להעברת קבצים היא באמצעות כבל ‪ .USB‬לאחר חיבור ההתקן והמחשב‬ ‫באמצעות כבל ‪ ,USB‬תוכל להשתמש ביישום מנהל הקבצים במחשב או ביישום ™‪ Media Go‬כדי‬ ‫להעביר את הקבצים‪.‬‬

‫‪56‬‬ ‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬


‫שימוש ביישום "‪"WALKMAN‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫כדי להפעיל קובצי שמע‬ ‫במסך מסך דף הבית‪ ,‬הקש על ולאחר מכן חפש את והקש עליו‪.‬‬ ‫ב‪-‬המוזיקה שלי‪ ,‬בחר בקטגוריית מוזיקה ונווט לשיר שברצונך לפתוח‪.‬‬ ‫הקש על שיר כדי להשמיע אותו‪.‬‬ ‫ייתכן שלא תוכל להפעיל פריטים המוגנים בזכויות יוצרים‪ .‬אנא ודא שיש לך את הזכויות הדרושות על החומר‬ ‫שבכוונתך לשתף‪.‬‬

‫•‬ ‫•‬

‫כדי להחליף שירים‬ ‫כאשר השיר הרצוי פועל‪ ,‬הקש על או ‪.‬‬ ‫כאשר שיר פועל‪ ,‬החלק את התמונה של האלבום שמאלה או ימינה‪.‬‬

‫•‬

‫כדי להשהות שיר‬ ‫הקש על ‪.‬‬

‫•‬

‫כדי להריץ קטע מוזיקה קדימה ואחורה‬ ‫גע נגיעה ארוכה ב‪ -‬או ב‪. -‬‬ ‫באפשרותך גם לגרור את מחוון ההתקדמות ימינה או שמאלה‪.‬‬

‫•‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫כדי לכוונן את עוצמת הקול‬ ‫לחץ על מקש עוצמת הקול‪.‬‬ ‫כדי לשפר את איכות השמע בעזרת האקולייזר‬ ‫כשהיישום "‪ "WALKMAN‬פתוח‪ ,‬לחץ על ‪.‬‬ ‫הקש על הגדרות < שיפורי צליל‪.‬‬ ‫כדי לכוונן את הצליל באופן ידני‪ ,‬גרור את לחצני רצועת התדרים כלפי מעלה או מטה‪ .‬כדי‬ ‫ובחר בסגנון‪.‬‬ ‫לכוונן את הצליל באופן אוטומטי‪ ,‬הקש על‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫כדי להפעיל צליל 'סראונד'‬ ‫כשהיישום "‪ "WALKMAN‬פתוח‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫הקש על הגדרות < אפקטי צליל < שיפורי צליל < הגדרות < צליל סראונד )‪.(VPT‬‬ ‫בחר הגדרה ולאחר מכן הקש על אישור לאישור‪.‬‬

‫•‬

‫כדי להציג את תור ההפעלה הנוכחי‬ ‫במהלך השמעת שיר ביישום ‪ ,WALKMAN‬הקש על < תור השמעה‪.‬‬

‫•‬

‫כדי למזער את היישום "‪"WALKMAN‬‬ ‫כדי לעבור למסך הקודם או הקש על‬ ‫כאשר היישום "‪ "WALKMAN‬פועל‪ ,‬הקש על‬ ‫לעבור אל מסך דף הבית‪ .‬היישום "‪ "WALKMAN‬ממשיך לפעול ברקע‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬

‫כדי לפתוח את היישום "‪ "WALKMAN‬כאשר הוא משמיע מוזיקה ברקע‬ ‫כדי לפתוח את מסך ההתראות‪.‬‬ ‫בעת השמעת השיר ברקע‪ ,‬הקש על‬ ‫הקש על כותרת השיר כדי לפתוח את היישום ‪.WALKMAN‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬

‫כדי למחוק שיר‬ ‫בהמוזיקה שלי‪ ,‬עבור אל השיר שברצונך למחוק‪.‬‬ ‫גע נגיעה ארוכה בשם השיר ולאחר מכן הקש על מחק‪.‬‬ ‫באופן זה ניתן גם למחוק אלבומים‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫כדי לשלוח שיר‬ ‫ב‪-‬המוזיקה שלי‪ ,‬בעת עיון בשירים שלך‪ ,‬גע נגיעה ארוכה בכותרת של שיר מסוים‪.‬‬ ‫הקש על שלח‪.‬‬ ‫בחר יישום מתוך הרשימה ופעל לפי ההוראות שבמסך‪.‬‬ ‫תוכל גם לשלוח אלבומים ורשימות השמעה באותה דרך‪.‬‬

‫‪57‬‬ ‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬

‫כדי‬


‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫כדי לסמן שאהבת )‪ (Like‬שיר ב‪Facebook™-‬‬ ‫כאשר שיר מושמע ביישום "‪ ,"WALKMAN‬הקש על תמונת האלבום‪.‬‬ ‫הקש על כדי לבצע "‪ "Like‬על השיר ב‪ .Facebook™-‬אם תרצה‪ ,‬הוסף הערה בשדה‬ ‫ההערות‪.‬‬ ‫הקש על שתף כדי לשלוח את השיר ל‪ .Facebook™-‬אם השיר התקבל בהצלחה‪ ,‬תקבל‬ ‫הודעת אישור מ‪.Facebook™-‬‬

‫קבלת מידע נוסף על שיר או על אמן‬ ‫היישום "‪ "WALKMAN‬מאפשר לך לקבל מידע נוסף על האמן שאתה מאזין לו על ידי הקשה על לחצן‬ ‫‪.‬‬ ‫האינסוף‬ ‫לחצן האינסוף‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬

‫מעניק לך גם גישה לתוכן קשור‪ ,‬כגון‪:‬‬

‫סרטוני מוזיקה ב‪YouTube™-‬‬ ‫פרטי האמן ב‪Wikipedia-‬‬ ‫מילות השיר ב‪Google-‬‬ ‫סרטוני קריוקי ב‪YouTube™-‬‬ ‫חיפושי הרחבות באינטרנט‬ ‫תוכן מהשירות ™‪PlayNow‬‬ ‫דיוק תוצאות החיפוש עשוי להשתנות‪.‬‬

‫•‬

‫כדי לקבל מידע נוסף על אמן או על שיר‬ ‫כאשר שיר מופעל ביישום "‪ "WALKMAN‬הקש על‬

‫‪.‬‬

‫שימוש באפשרות 'המוזיקה שלי' לארגון שירים‬ ‫הקש על הכרטיסייה 'המוזיקה שלי' ביישום "‪ "WALKMAN‬כדי להציג סקירה של כל השירים הזמינים‬ ‫בהתקן‪' .‬המוזיקה שלי' מאפשר לנהל את האלבומים ורשימות ההשמעה‪ ,‬ליצור קיצורי דרך ולסדר את‬ ‫קטעי המוזיקה שלך לפי מצב רוח וקצב‪.‬‬

‫סקירה כללית של 'המוזיקה שלי'‬

‫‪1‬‬

‫חזרה לשיר הנוכחי‬

‫‪2‬‬

‫עיין לפי אלבום‬

‫‪3‬‬

‫עיין במוזיקה שלך לפי אמן‬

‫‪4‬‬

‫עיין בכל רשימות ההשמעה‬

‫‪5‬‬

‫עיין ברשימות ההשמעה המועדפות שלך‬

‫‪6‬‬

‫אסוף קישורים למוזיקה ולתכנים קשורים שאתה וחברים שיתפתם באמצעות שירותים מקוונים‬

‫‪7‬‬

‫תמונת האמן שמושמע כעת )אם זמינה(‬

‫‪58‬‬ ‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬


‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫‪8‬‬

‫נהל וערוך את המוזיקה שלך בעזרת ™‪Music Unlimited‬‬

‫‪9‬‬

‫סווג את המוזיקה שלך לקטגוריות בעזרת ערוצי ™‪SensMe‬‬

‫‪10‬‬

‫עיין בשמע לפי שירים‬

‫כדי להוסיף קיצור דרך לשיר‬ ‫בהמוזיקה שלי‪ ,‬הקש על ‪ , ,‬או על ‪ ,‬ולאחר מכן נווט אל השיר שאליו ברצונך ליצור‬ ‫קיצור דרך‪.‬‬ ‫גע נגיעה ארוכה בשם השיר‪.‬‬ ‫הקש על הוסף כקיצור דרך‪ .‬קיצור הדרך מופיע כעת בתצוגה הראשית של 'המוזיקה שלי'‪.‬‬

‫•‬

‫כדי לסדר מחדש את קיצורי הדרך‬ ‫ב‪-‬המוזיקה שלי‪ ,‬גע נגיעה ארוכה בקיצור דרך‪ ,‬עד שהפריט יוצג בהגדלה וההתקן ירטוט‬ ‫ולאחר מכן גרור את הפריט למיקום חדש‪.‬‬

‫•‬

‫כדי למחוק קיצור דרך‬ ‫ב‪-‬המוזיקה שלי‪ ,‬גע נגיעה ארוכה בקיצור דרך עד שהוא יוצג בהגדלה וההתקן ירטוט‪ ,‬ולאחר‬ ‫מכן גרור את הפריט אל ‪.‬‬ ‫ניתן למחוק קיצורי דרך שיצרת בעצמך בלבד‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬

‫כדי לעדכן את המוזיקה במידע העדכני ביותר‬ ‫ב‪-‬המוזיקה שלי‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫הקש על הורד פרטי מוזיקה < התחל‪ .‬ההתקן מבצע חיפוש מקוון ומוריד את פרטי השיר ואת‬ ‫עטיפת האלבום העדכניים ביותר שזמינים עבור המוזיקה‪.‬‬ ‫היישום ‪ SensMe™ channels‬מופעל כאשר אתה מוריד פרטי מוזיקה‪.‬‬

‫סיווג המוסיקה שלך לקטגוריות בעזרת ערוצי ™‪SensMe‬‬ ‫יישום ערוצי ™‪ SensMe‬מסייע לארגן את המוזיקה על‪-‬פי אווירה וקצב‪ SensMe™ .‬מקבץ את כל‬ ‫השירים למספר קטגוריות או ערוצים‪ ,‬כך שבאפשרותך לבחור מוזיקה שתואמת למצב הרוח שלך או‬ ‫מתאימה לשעה מסוימת ביום‪.‬‬

‫•‬

‫כדי לאפשר את היישום ‪SensMe™ channels‬‬ ‫בהמוזיקה שלי‪ ,‬הקש על ולאחר מכן הקש על הורד פרטי מוזיקה < התחל‪.‬‬ ‫יישום זה מחייב חיבור לרשת סלולרית או לרשת ®‪.Wi-Fi‬‬

‫השמעת מוסיקה בסדר אקראי‬ ‫ניתן להשמיע שירים מתוך רשימות הפעלה בסדר אקראי‪ .‬רשימת השמעה‪ ,‬למשל‪ ,‬יכולה להיות‬ ‫רשימה שיצרת בעצמך או אלבום‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬

‫כדי להשמיע שירים בסדר אקראי‬ ‫בהמוזיקה שלי‪ ,‬הקש על ונווט אל האלבום הרצוי‪ ,‬או הקש על‬ ‫רשימת ההשמעה הרצויה‪.‬‬ ‫כדי להפעיל את מצב אקראי‪.‬‬ ‫הקש על תמונת האלבום ולאחר מכן הקש על‬

‫ודפדף עד שתגיע אל‬

‫ניהול רשימות השמעה‬ ‫המוזיקה שלי מאפשר ליצור רשימות השמעה משלך מהמוזיקה ששמורה בהתקן‪ .‬בנוסף‪ ,‬ניתן להתקין‬ ‫את היישום ™‪ Media Go‬במחשב ולהשתמש בו כדי להעתיק רשימות השמעה מהמחשב להתקן‪.‬‬ ‫לקבלת מידע נוסף‪ ,‬ראה חיבור ההתקן למחשב בעמוד ‪.94‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫כדי ליצור רשימות השמעה משלך‬ ‫בהמוזיקה שלי‪ ,‬כדי להוסיף אמן‪ ,‬אלבום או רצועה לרשימת השמעה‪ ,‬גע נגיעה ארוכה בשם‬ ‫האמן‪ ,‬האלבום או השיר‪.‬‬ ‫בתפריט שנפתח‪ ,‬הקש על הוסף אל < צור רשימת השמעה חדשה‪.‬‬ ‫הזן שם עבור רשימת ההשמעה והקש על אישור‪.‬‬

‫‪59‬‬ ‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬


‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫כדי להוסיף שירים לרשימת השמעה‬ ‫בהמוזיקה שלי‪ ,‬בעת עיון ברצועות‪ ,‬גע נגיעה ארוכה בשם האמן או בשם האלבום או השיר‬ ‫שברצונך להוסיף‪.‬‬ ‫הקש על הוסף אל‪.‬‬ ‫הקש על השם של רשימת ההשמעה שאליה ברצונך להוסיף את האמן‪ ,‬האלבום או השיר‪.‬‬ ‫האמן‪ ,‬האלבום או השיר נוספים לרשימת ההשמעה‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫כדי להפעיל רשימות השמעה משלך‬ ‫בהמוזיקה שלי‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫תחת רשימות השמעה‪ ,‬הקש על רשימת השמעה‪.‬‬ ‫הקש על שיר כדי להשמיע אותו‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬

‫כדי להסיר שיר מרשימת השמעה‬ ‫ברשימת הפעלה‪ ,‬גע נגיעה ארוכה בשם השיר שברצונך למחוק‪.‬‬ ‫הקש על מחק מרשימת השמעה מהרשימה שמופיעה‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬

‫כדי למחוק רשימת השמעה‬ ‫ב‪-‬המוזיקה שלי‪ ,‬ולאחר מכן בחר את רשימות השמעה‪.‬‬ ‫גע נגיעה ארוכה ברשימת ההשמעה שברצונך למחוק‪.‬‬ ‫הקש על מחק‪.‬‬ ‫הקש פעם נוספת על מחק כדי לאשר את הפעולה‪.‬‬ ‫לא ניתן למחוק רשימות השמעה שנקבעו כברירת מחדל‪.‬‬

‫יישומון "‪"WALKMAN‬‬ ‫יישומון "‪ "WALKMAN‬הוא יישום זעיר המעניק לך גישה ישירה ליישום "‪ "WALKMAN‬מתוך מסך דף‬ ‫הבית‪ .‬עליך להוסיף יישומון זה אל מסך דף הבית כדי שתוכל להשתמש בו‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬

‫כדי להוסיף את יישומון "‪ "WALKMAN‬לדף הפתיחה‬ ‫הקש על אזור ריק ב‪-‬מסך דף הבית‪ ,‬ולאחר מכן הקש על יישומונים‪.‬‬ ‫אתר את הפריט ‪ WALKMAN‬והקש עליו‪.‬‬

‫הגנה על השמיעה‬ ‫האזנה ליישום ה‪ "WALKMAN"-‬או לנגני מדיה אחרים בעוצמת קול מופרזת או במשך זמן רב עלולה‬ ‫לפגוע בשמיעה‪ ,‬גם כאשר עוצמת הקול בינונית‪ .‬כדי להזהיר אותך מפני סיכונים אלה‪ ,‬מופיעה אזהרת‬ ‫עוצמת קול כשעוצמת הקול גבוהה מדי ולאחר שנעשה שימוש ביישום "‪ "WALKMAN‬למשך יותר‬ ‫מעשרים שעות‪.‬‬

‫•‬

‫כדי לכבות את אזהרת עוצמת הקול‬ ‫מופיע‪ ,‬הקש על אישור כדי להסיר את האזהרה‪.‬‬ ‫כאשר הסמל‬ ‫בכל פעם שתפעיל את ההתקן מחדש‪ ,‬עוצמת הקול תוגדר אוטומטית לרמה בינונית‪.‬‬

‫טכנולוגיית ™‪TrackID‬‬ ‫זיהוי מוזיקה בעזרת טכנולוגיית ™‪TrackID‬‬ ‫השתמש בשירות ™‪ TrackID‬לזיהוי קובצי מוזיקה כדי לברר פרטים על רצועה שאתה שומע‬ ‫בסביבתך‪ .‬הקלט דגימה קטנה מהקטע ותוכל לקבל את פרטי האמן‪ ,‬השיר והאלבום בתוך שניות‬ ‫אחדות‪ .‬ניתן לרכוש רצועות שזוהו על‪-‬ידי ™‪ TrackID‬וניתן להציג מצעדי ™‪ TrackID‬ולגלות אילו‬ ‫רצועות מחפשים משתמשי ™‪ TrackID‬ברחבי העולם‪ .‬לקבלת תוצאות מיטביות‪ ,‬השתמש‬ ‫בטכנולוגיית ™‪ TrackID‬במקום שקט‪.‬‬ ‫היישום ™‪ TrackID‬והשירות ™‪ TrackID‬פועלים במדינות‪/‬אזורים מסוימים בלבד‪ .‬גם באזורי הפעילות‪ ,‬הם‬ ‫נתמכים על‪-‬ידי רשתות וספקי שירותים מסוימים בלבד‪.‬‬

‫‪60‬‬ ‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬


‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬

‫כדי לפתוח את היישום ™‪TrackID‬‬ ‫במסך דף הבית‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫אתר את הפריט ™‪ TrackID‬והקש עליו‪.‬‬ ‫באפשרותך גם להשתמש בווידג'ט של ™‪ TrackID‬כדי לפתוח את היישום ™‪.TrackID‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬

‫כדי לחפש פרטי רצועה באמצעות ™‪TrackID‬‬ ‫פתח את היישום ™‪ ,TrackID‬ולאחר מכן החזק את ההתקן והפנה אותו לכיוון מקור המוזיקה‪.‬‬ ‫הקש על ‪ .‬אם שירות ™‪ TrackID‬מזהה מוזיקה‪ ,‬התוצאות מוצגות על המסך‪.‬‬ ‫כדי לחזור אל מסך הפתיחה של ™‪ ,TrackID‬לחץ על‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫‪.‬‬

‫כדי להציג מצעדי ™‪TrackID‬‬ ‫פתח את היישום ™‪ TrackID‬ולאחר מכן הקש על מצעדים‪ .‬בעת הצגת רשימת רצועות‬ ‫פופולריות בפעם הראשונה‪ ,‬הרשימה מוגדרת לאזור הגיאוגרפי שלך‪.‬‬ ‫כדי להציג רשימות של החיפושים הפופולריים ביותר באזורים גיאוגרפיים אחרים‪ ,‬הקש על <‬ ‫אזורים‪.‬‬ ‫בחר מדינה או אזור‪.‬‬

‫שימוש בתוצאות של טכנולוגיית ™‪TrackID‬‬ ‫מידע על רצועה מופיע כאשר היישום ™‪ TrackID‬מזהה רצועה‪ .‬ניתן לבחור לרכוש את הרצועה או‬ ‫לשתף אותה בדוא"ל‪ ,‬ב‪ SMS-‬או בשירות רשת חברתית‪ .‬ניתן גם לקבל מידע נוסף על האמן של‬ ‫הרצועה‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬

‫כדי לרכוש רצועה שזוהתה על‪-‬ידי היישום ™‪TrackID‬‬ ‫לאחר שהרצועה זוהתה על‪-‬ידי היישום ™‪ ,TrackID‬הקש על הורד‪.‬‬ ‫עקוב אחר ההוראות שיוצגו בהתקן כדי להשלים את הרכישה‪.‬‬ ‫באפשרותך גם לבחור רצועה לרכישה על‪-‬ידי פתיחת הכרטיסיות היסטוריה או מצעדים ממסך הפתיחה של‬ ‫™‪.TrackID‬‬ ‫התמיכה בתכונת הרכישה תלויה ברשתות ו‪/‬או בספקי השירות ואינה זמינה בכל האזורים‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬

‫כדי לשתף רצועה‬ ‫לאחר שהרצועה זוהתה על‪-‬ידי היישום ™‪ ,TrackID‬הקש על שתף ולאחר מכן בחר שיטת‬ ‫שיתוף‪.‬‬ ‫עקוב אחר ההוראות שיוצגו בהתקן כדי להשלים את ההליך‪.‬‬ ‫באפשרותך גם לבחור רצועה לשיתוף על‪-‬ידי פתיחת הכרטיסיות היסטוריה או מצעדים ממסך הפתיחה של‬ ‫™‪.TrackID‬‬

‫•‬

‫כדי להציג את פרטי האמן עבור רצועה‬ ‫לאחר שהרצועה זוהתה על‪-‬ידי היישום ™‪ ,TrackID‬הקש על פרטי האמן‪.‬‬ ‫באפשרותך גם להציג את פרטי האמן עבור רצועה על‪-‬ידי פתיחת הכרטיסיות היסטוריה או מצעדים ממסך‬ ‫הפתיחה של ™‪.TrackID‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫כדי להמליץ על רצועה ב‪Facebook™-‬‬ ‫כאשר היישום ™‪ TrackID‬פתוח‪ ,‬הקש על שם של רצועה‪.‬‬ ‫במסך פרטי הרצועה‪ ,‬המתן עד שתופיע הכרטיסייה ולאחר מכן הקש עליה‪.‬‬ ‫התחבר ל‪ Facebook™-‬והמלץ על הרצועה‪.‬‬ ‫התמיכה בתכונה תלויה ברשתות ו‪/‬או בספקי השירות ואינה זמינה בכל האזורים‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫כדי למחוק רצועה מהיסטוריית הרצועות‬ ‫פתח את היישום ™‪ TrackID‬ולאחר מכן הקש על היסטוריה‪.‬‬ ‫הקש על כותרת רצועה ולאחר מכן הקש על מחק‪.‬‬ ‫הקש על כן לאישור‪.‬‬

‫‪61‬‬ ‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬


‫רדיו ‪FM‬‬ ‫אודות רדיו ‪FM‬‬ ‫רדיו ‪ FM‬בהתקן שלך פועל כמו כל רדיו ‪ .FM‬לדוגמה‪ ,‬באפשרותך לעבור בין תחנות רדיו ‪ FM‬ולהאזין‬ ‫להן ולשמור אותן כמועדפים‪ .‬עליך לחבר דיבורית או אוזניות נייחות להתקן כדי להשתמש ברדיו‪ .‬זאת‬ ‫משום שהדיבורית או האוזניות מתפקדות כמו אנטנה‪ .‬לאחר שתחבר אחד מהתקנים אלה‪ ,‬תוכל‬ ‫להעביר את צליל הרדיו לרמקול‪ ,‬אם תרצה‪.‬‬ ‫בעת פתיחת רדיו ‪ ,FM‬ערוצים זמינים מופיעים אוטומטית‪ .‬אם לערוץ מסוים יש מידע ‪ ,RDS‬המידע יופיע כמה‬ ‫שניות לאחר שתתחיל להאזין לערוץ‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫כדי להפעיל רדיו ‪FM‬‬ ‫חבר דיבורית או אוזניות להתקן‪.‬‬ ‫במסך דף הבית‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫‪ . FM‬הערוצים הזמינים יופיעו כאשר תגלול ברצועת התדרים‪.‬‬ ‫אתר והקש על רדיו‬ ‫בעת הפעלת רדיו ‪ ,FM‬ערוצים זמינים מופיעים אוטומטית‪ .‬אם לערוץ מסוים יש מידע ‪ ,RDS‬המידע יופיע כמה‬ ‫שניות לאחר שתתחיל להאזין לערוץ‪.‬‬

‫•‬

‫כדי לעבור בין ערוצי רדיו‬ ‫גע ברפרוף למעלה או למטה לאורך רצועת התדרים‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫כדי לבחור את אזור הרדיו‬ ‫כאשר הרדיו פועל‪ ,‬לחץ על ‪.‬‬ ‫הקש על הגדר אזור רדיו‪.‬‬ ‫בחר אפשרות‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫כדי לכוונן את המדמה‬ ‫כאשר הרדיו פתוח‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫הקש על מדמה‪.‬‬ ‫בחר אפשרות‪.‬‬

‫רדיו ‪ - FM‬סקירה כללית‬

‫‪1‬‬

‫רשימת מועדפים‬

‫‪2‬‬

‫לחצן הפעלה‪/‬כיבוי של הרדיו‬

‫‪3‬‬

‫הצג אפשרויות תפריט‬

‫‪4‬‬

‫עבור למעלה ברצועת התדרים כדי לחפש ערוץ‬

‫‪5‬‬

‫ערוץ מועדף שמור‬

‫‪6‬‬

‫עבור למטה ברצועת התדרים כדי לחפש ערוץ‬

‫‪62‬‬ ‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬


‫‪7‬‬

‫חוגת כוונון‬

‫‪8‬‬

‫שמירת ערוץ ברשימת הפריטים המועדפים או הסרתו ממנה‬

‫‪9‬‬

‫תדר נוכחי‬

‫שימוש בתחנות רדיו מועדפות‬ ‫באפשרותך לשמור ערוצי רדיו שאתה מאזין להם בתכיפות הגבוהה ביותר ברשימת מועדפים‪ .‬רשימת‬ ‫הערוצים המועדפים תאפשר לך לחזור במהירות לערוץ הרצוי‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫כדי לשמור ערוץ ברשימת הפריטים המועדפים‬ ‫כאשר הרדיו פועל‪ ,‬נווט אל הערוץ שברצונך לשמור ברשימת המועדפים‪.‬‬ ‫הקש על ‪.‬‬ ‫הזן שם ובחר צבע עבור הערוץ ולאחר מכן לחץ על שמור‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬

‫כדי להסיר ערוץ מרשימת הפריטים המועדפים‬ ‫כאשר הרדיו פועל‪ ,‬נווט אל הערוץ שברצונך להסיר‪.‬‬ ‫הקש על ולאחר מכן הקש על מחק‪.‬‬

‫חיפוש ערוצי רדיו חדשים‬ ‫אם עברת למקום חדש או שחל שיפור בקליטה באזורך‪ ,‬תוכל ליזום סריקה חדשה לאיתור ערוצי רדיו‪.‬‬ ‫הפריטים ברשימת המועדפים שלך לא יושפעו מהסריקה החדשה‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬

‫כדי להתחיל חיפוש חדש אחר ערוצי רדיו‬ ‫כאשר הרדיו פועל‪ ,‬לחץ על ‪.‬‬ ‫הקש על חפש ערוצים‪ .‬הרדיו יסרוק את כל רצועת התדרים ויציג את כל הערוצים הזמינים‪.‬‬

‫הגדרות שמע‬ ‫החלפת צליל הרדיו בין התקנים‬ ‫באפשרותך להאזין לרדיו דרך דיבורית עם כבל או אוזניות עם כבל‪ .‬כאשר אחד מהתקנים אלה מחובר‪,‬‬ ‫תוכל להעביר את הצליל לרמקול של ההתקן‪ ,‬אם תרצה‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬

‫כדי להעביר את צליל הרדיו לרמקול‬ ‫כאשר הרדיו פועל‪ ,‬לחץ על ‪.‬‬ ‫הקש על הפעל ברמקול‪.‬‬ ‫כדי להחזיר את הצליל לדיבורית או לאוזניות עם כבל‪ ,‬לחץ על והקש על נגן באוזניות‪.‬‬

‫מעבר בין מצב מונו וסטריאו‬ ‫באפשרותך להאזין לרדיו ‪ FM‬במצב מונו או במצב סטריאו‪ .‬במקרים מסוימים‪ ,‬המעבר למצב מונו עשוי‬ ‫להפחית רעשים ולשפר את איכות הצליל‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫כדי לעבור בין מצב צליל מונו וסטריאו‬ ‫כאשר הרדיו פועל‪ ,‬לחץ על ‪.‬‬ ‫הקש על אפשר צליל סטריאו‪.‬‬ ‫כדי לחזור ולהאזין לרדיו במצב צליל מונו‪ ,‬לחץ על והקש על אלץ צליל מונו‪.‬‬

‫זיהוי שירים המושמעים ברדיו באמצעות ™‪TrackID‬‬ ‫השתמש בטכנולוגיית ™‪ TrackID‬כדי לזהות רצועות מוזיקה בשעה שהן מושמעות ברדיו ‪FM‬‬ ‫בהתקן‪.‬‬

‫‪63‬‬ ‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬


‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫כדי לזהות שיר ברדיו ‪ FM‬באמצעות ™‪TrackID‬‬ ‫כאשר השיר מושמע ברדיו ‪ FM‬של ההתקן‪ ,‬לחץ על ולאחר מכן בחר באפשרות ™‪.TrackID‬‬ ‫מחוון התקדמות יופיע כאשר היישום ™‪ TrackID‬ידגום את השיר‪ .‬אם הזיהוי הצליח‪ ,‬תופיע‬ ‫תוצאה של רצועה או רשימת רצועות אפשריות‪.‬‬ ‫כדי לחזור לרדיו ‪.FM‬‬ ‫לחץ על‬ ‫היישום ™‪ TrackID‬והשירות ™‪ TrackID‬פועלים במדינות‪/‬אזורים מסוימים בלבד‪ .‬גם באזורי הפעילות‪ ,‬הם‬ ‫נתמכים על ידי רשתות וספקי שירותים מסוימים בלבד‪.‬‬

‫‪64‬‬ ‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬


‫מצלמה‬ ‫אודות המצלמה‬ ‫המצלמה בהתקן מצוידת בחיישן ™‪ Exmor RS‬בעל רגישות גבוהה‪ ,‬המאפשר צילום של וידיאו‬ ‫ותצלומים חדים גם בתנאי תאורה דלה‪ .‬יישום המצלמה כולל מספר תכונות נוספות‪ .‬לדוגמה‪,‬‬ ‫מהמצלמה ניתן לשלוח את התצלומים וסרטוני הווידיאו שלך לחברים כהודעות‪ ,‬או להעלות אותם‬ ‫לשירות אינטרנט‪ .‬ההתקן שלך כולל גם מצלמה קדמית‪ ,‬השימושית עבור דיוקנאות עצמיים‪.‬‬

‫סקירה כללית של בקרי המצלמה‬

‫‪1‬‬

‫זום הגדלה או הקטנה‬

‫‪2‬‬

‫מסך מצלמה ראשי‬

‫‪3‬‬

‫מקש המצלמה ‪ -‬הפעלת המצלמה‪/‬צילום תמונות‪/‬צילום סרטוני וידיאו‬

‫‪4‬‬

‫הצגת תצלומים וסרטונים‬

‫‪5‬‬

‫צלם תצלומים או הקלט סרטוני וידיאו‬

‫‪6‬‬

‫חזרה שלב אחד אחורה או יציאה מיישום המצלמה‬

‫‪7‬‬

‫מעבר בין המצלמה הקדמית למצלמה הראשית‬

‫‪8‬‬

‫מצלמה קדמית‬

‫‪9‬‬

‫סמל הגדרות המצלמה וסמלים של קיצורי דרך‬

‫•‬

‫כדי לפתוח את המצלמה‬ ‫כאשר המסך פעיל‪ ,‬לחץ לחיצה ארוכה על מקש המצלמה‪.‬‬

‫•‬

‫כדי לסגור את המצלמה‬ ‫במסך המצלמה הראשי‪.‬‬ ‫לחץ על‬

‫שימוש במצלמת הסטילס‬ ‫יש שלוש דרכים לצילום תצלומים עם מצלמת הסטילס‪ .‬ניתן ללחוץ על מקש המצלמה‪ ,‬להקיש על לחצן‬ ‫המצלמה שעל המסך או לגעת בנקודה על המסך‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬

‫כדי לצלם תמונה באמצעות מקש המצלמה‬ ‫הפעל את המצלמה‪.‬‬ ‫לחץ לחיצה מלאה על מקש המצלמה‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫כדי לצלם על‪-‬ידי הקשה על לחצן המצלמה שבמסך‬ ‫הפעל את המצלמה‪.‬‬ ‫כוון את המצלמה לאובייקט הצילום הרצוי‪.‬‬ ‫הקש על לחצן המצלמה שבמסך‪ .‬התמונה תצולם מיד כשתסיר את האצבע‪.‬‬

‫‪65‬‬ ‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬


‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫כדי לצלם דיוקן עצמי בעזרת המצלמה הקדמית‬ ‫הפעל את המצלמה‪.‬‬ ‫הקש על הסמל בחלקו השמאלי העליון של המסך ולאחר מכן חפש ובחר את מצלמה קדמית‪.‬‬ ‫כדי לצלם תצלום‪ ,‬לחץ על מקש המצלמה‪ .‬התמונה תצולם מיד כשתסיר את האצבע‪.‬‬

‫כדי להשתמש בפונקציית הזום‬ ‫•‬ ‫•‬

‫כאשר המצלמה פתוחה‪ ,‬לחץ על מקש עוצמת הקול כלפי מעלה או מטה‪.‬‬ ‫כאשר המצלמה פתוחה‪ ,‬צבוט פנימה או החוצה במסך המצלמה‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫כדי להשתמש במבזק של מצלמת הסטילס‬ ‫כאשר המצלמה פתוחה‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫הקש על מבזק ובחר בהגדרת המבזק הרצויה‪.‬‬ ‫צלם את התמונה‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬

‫כדי להציג את התצלומים וסרטוני הווידיאו‬ ‫פתח את המצלמה ולאחר מכן הקש על תמונה ממוזערת בפינה הימנית העליונה במסך כדי‬ ‫לפתוח תצלום או סרטון וידיאו‪.‬‬ ‫דפדף שמאלה או ימינה כדי להציג את התצלומים וסרטוני הווידיאו‪ .‬סרטוני וידיאו מסומנים ב‪-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫כדי למחוק תצלום‬ ‫פתח את התצלום שברצונך למחוק‪.‬‬ ‫הקש על המסך כדי להציג את ‪.‬‬ ‫הקש על ‪.‬‬ ‫הקש על מחק לאישור‪.‬‬

‫זיהוי פנים‬ ‫פונקציית זיהוי הפנים מאפשרת לך להתמקד בפנים של אחד המצולמים שאינו נמצא בהכרח במרכז‬ ‫התמונה‪ .‬המצלמה מזהה אוטומטית עד חמישה פרצופים ואלה מסומנים במסגרות לבנות‪ .‬מסגרת‬ ‫צהובה מסמנת אילו פנים נבחרו לביצוע המיקוד‪ .‬המיקוד מתקבל על פניו של המצולם הקרוב ביותר‬ ‫למצלמה‪ .‬באפשרותך גם להקיש על אחת המסגרות כדי לבחור באיזה פרצוף להתמקד‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫כדי להפעיל את תכונת זיהוי הפנים‬ ‫הפעל את המצלמה‪.‬‬ ‫הקש על הסמל בחלקו השמאלי העליון של המסך ולאחר מכן בחר באפשרות רגיל‪.‬‬ ‫כדי להציג את כל ההגדרות‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫הקש על מצב מיקוד < זיהוי פנים‪.‬‬ ‫כדי לצלם תמונה באמצעות זיהוי פנים‬ ‫כאשר המצלמה פתוחה והאפשרות זיהוי פנים מופעלת‪ ,‬כוון את המצלמה לנושא הצילום‪ .‬ניתן‬ ‫לזהות עד חמש פנים‪ .‬כל פנים שזוהו מוקפים במסגרת‪.‬‬ ‫לחץ חלקית על מקש המצלמה‪ .‬הפנים שנמצאות במוקד מוקפות במסגרת צהובה‪.‬‬ ‫כדי לצלם תמונה‪ ,‬לחץ לחיצה מלאה על מקש המצלמה‪.‬‬

‫שימוש ביישום ™‪ Smile Shutter‬לצילום פרצופים מחייכים‬ ‫השתמש בטכנולוגיית ™‪ Smile Shutter‬כדי לצלם פנים בדיוק ברגע החיוך‪ .‬המצלמה מזהה עד‬ ‫חמישה פרצופים ובוחרת אחד מהם לצורך זיהוי חיוך ומיקוד אוטומטי‪ .‬כאשר מזוהה חיוך בפנים‬ ‫שנבחרו‪ ,‬המצלמה מצלמת אוטומטית‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫כדי להפעיל את התכונה ™‪Smile Shutter‬‬ ‫הפעל את המצלמה‪.‬‬ ‫כדי להציג את כל ההגדרות‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫הקש על זיהוי חיוך ובחר רמת חיוך‪.‬‬

‫‪66‬‬ ‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬


‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫כדי לצלם תצלום באמצעות ™‪Smile Shutter‬‬ ‫כאשר המצלמה פתוחה והאפשרות 'צמצם חיוך' מופעלת‪ ,‬כוון את המצלמה אל הנושא‪.‬‬ ‫המצלמה תבחר את הפרצוף שבו תתמקד‪.‬‬ ‫הפנים שנבחרו מופיעים בתוך מסגרת צבעונית והצילום מתבצע אוטומטית‪.‬‬ ‫אם לא זוהה חיוך‪ ,‬לחץ על מקש המצלמה כדי לצלם באופן ידני‪.‬‬

‫הוספת מיקום גיאוגרפי לתצלומים שלך‬ ‫הפעל את התיוג הגיאוגרפי כדי להוסיף לתצלומים את המיקום הגיאוגרפי המשוער )תגית גיאוגרפית(‬ ‫כאשר אתה מצלם‪ .‬המיקום הגיאוגרפי נקבע באמצעות רשתות אלחוטיות )רשתות סלולריות או ‪Wi-‬‬ ‫®‪ (Fi‬או טכנולוגיית ‪.GPS‬‬ ‫כאשר מופיע במסך המצלמה‪ ,‬התיוג הגיאוגרפי מופעל אך המיקום הגיאוגרפי לא נמצא‪ .‬כאשר‬ ‫מופיע ‪ ,‬התיוג הגיאוגרפי מופעל והמיקום הגיאוגרפי זמין‪ ,‬וניתן לתייג גיאוגרפית את התצלום‪ .‬כאשר‬ ‫לא מופיע אף אחד משני הסמלים‪ ,‬התיוג הגיאוגרפי כבוי‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬

‫כדי להפעיל את התיוג הגיאוגרפי‬ ‫הפעל את המצלמה‪.‬‬ ‫הקש על ‪ ,‬ולאחר מכן הקש על תיוג מיקום < מופעל‪.‬‬ ‫הקש על אישור כדי להסכים להפיכת ‪ GPS‬ו‪/‬או רשתות אלחוטיות לזמינים‪.‬‬ ‫סמן את האפשרויות הרצויות תחת שירותי מיקום‪.‬‬ ‫כדי לחזור אל מסך המצלמה‪.‬‬ ‫לאחר שתאשר את ההגדרות שלך‪ ,‬לחץ על‬ ‫אם הסמל מופיע במסך המצלמה‪ ,‬מיקומך זמין וניתן להוסיף לתצלום תגית מיקום‪ .‬אחרת‪,‬‬ ‫בדוק את חיבור מערכת המיקום העולמית )‪ (GPS‬ו‪/‬או הרשת האלחוטית‪.‬‬

‫השימוש בהגדרות מצלמת הסטילס‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫כדי לכוונן את הגדרות מצלמת הסטילס‬ ‫הפעל את המצלמה‪.‬‬ ‫כדי להציג את כל ההגדרות‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫בחר את ההגדרה שברצונך לכוונן‪ ,‬ולאחר מכן ערוך אותה כפי רצונך‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬

‫כדי להתאים אישית את לוח ההגדרות של מצלמת הסטילס‬ ‫כאשר המצלמה פתוחה‪ ,‬הקש על כדי להציג את כל ההגדרות‪.‬‬ ‫גע נגיעה ארוכה בהגדרה שברצונך להזיז וגרור אותה למיקום הרצוי‪.‬‬ ‫אם תגרור את ההגדרה מחוץ לחלונית ההגדרות‪ ,‬השינוי יתבטל‪.‬‬

‫סקירה כללית של הגדרות מצלמת סטילס‬ ‫רגיל‬ ‫מצלמה קדמית‬ ‫בחר במצלמה הקדמית אם ברצונך לצלם דיוקנאות עצמיים‪.‬‬ ‫אפקט תמונה‬ ‫החל אפקטים על תצלומים‪.‬‬ ‫בחירת זירת צילום‬ ‫השתמש בסוג זירת צילום מתומכנתות מראש‪ ,‬כדי להגדיר את המצלמה במהירות למצבי צילום שגרתיים‪.‬‬ ‫רצף פנורמה‬ ‫השתמש באפשרות זו כדי לצלם תצלומי פנורמה בזווית רחבה‪ .‬פשוט לחץ על מקש המצלמה והזז את המצלמה‬ ‫ביציבות מצד לצד‪.‬‬

‫רזולוציה‬ ‫לפני צילום תמונה‪ ,‬בחר בין מספר רמות רזולוציה והגדרות של יחס גובה‪-‬רוחב‪ .‬תצלום ברזולוציה‬ ‫גבוהה יותר תופס מקום רב יותר בזיכרון‪.‬‬ ‫‪(4:3)2448×3264‬‬ ‫רזולוציה של ‪ 8‬מגה‪-‬פיקסל ביחס גובה‪-‬רוחב של ‪ .4:3‬מתאים לתצלומים שברצונך להציג על צגים שאינם בעלי מסך‬ ‫רחב או להדפיס ברזולוציה גבוהה‪.‬‬

‫‪67‬‬ ‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬


‫‪(4:3)1920×2560‬‬ ‫רזולוציה של ‪ 5‬מגה‪-‬פיקסל ביחס גובה‪-‬רוחב של ‪ .4:3‬מתאים לתצלומים שברצונך להציג על צגים שאינם בעלי מסך‬ ‫רחב או להדפיס ברזולוציה גבוהה‪.‬‬ ‫‪(4:3)1536×2048‬‬ ‫רזולוציה של ‪ 3‬מגה‪-‬פיקסל ביחס גובה‪-‬רוחב של ‪ .4:3‬מתאים לתצלומים שברצונך להציג על צגים שאינם בעלי מסך‬ ‫רחב או להדפיס ברזולוציה גבוהה‪.‬‬ ‫‪(16:9)1440×2560‬‬ ‫רזולוציה של ‪ 3‬מגה‪-‬פיקסל ביחס גובה‪-‬רוחב של ‪ .16:9‬מתאים לתצלומים שברצונך להציג על צגים בעלי מסך רחב‪.‬‬ ‫‪(4:3)1200×1600‬‬ ‫רזולוציה של ‪ 2‬מגה‪-‬פיקסל ביחס גובה‪-‬רוחב של ‪ .4:3‬מתאים לתצלומים שברצונך להציג על צגים שאינם בעלי מסך‬ ‫רחב‪.‬‬ ‫‪(4:3)960×1280‬‬ ‫רזולוציה של ‪ 1‬מגה‪-‬פיקסל ביחס גובה‪-‬רוחב של ‪ .4:3‬מתאים לתצלומים שברצונך להציג על צגים שאינם בעלי מסך‬ ‫רחב או להדפיס ברזולוציה גבוהה‪.‬‬ ‫‪(16:9)720×1280‬‬ ‫רזולוציה של ‪ 1‬מגה‪-‬פיקסל ביחס גובה‪-‬רוחב של ‪ .16:9‬מתאים לתצלומים שברצונך להציג על צגים בעלי מסך רחב‪.‬‬ ‫‪(4:3)480×640‬‬ ‫תבנית ‪ VGA‬עם יחס גובה‪-‬רוחב של ‪.4:3‬‬

‫מצב יופי‬ ‫השתמש בהגדרה זו כדי להחיל אפקטים של הבהרת עור או החלקת עור מיד לאחר צילום התמונה‪.‬‬

‫מבזק‬ ‫השתמש במבזק כדי לצלם בתנאי תאורה גרועים או כאשר קיימת תאורה אחורית‪.‬‬ ‫אוטומטי‬ ‫המצלמה קובעת אוטומטית אם תנאי התאורה דורשים שימוש במבזק‪.‬‬ ‫מבזק מילוי‬ ‫השתמש בהגדרה זו כאשר הרקע בהיר יותר מהאובייקט המצולם‪ .‬הגדרה זו מסירה מהתצלום צללים כהים בלתי רצויים‪.‬‬ ‫כבוי‬ ‫המבזק כבוי‪ .‬לעתים איכות התצלום עשויה להיות טובה יותר ללא מבזק‪ ,‬גם אם תנאי התאורה גרועים‪ .‬צילום תמונות‬ ‫טובות ללא המבזק מחייב יד יציבה‪ .‬כדי למנוע תצלומים מטושטשים‪ ,‬השתמש בטיימר הצילום העצמי‪.‬‬

‫הנחיה קולית לדיוקן עצמי‬ ‫תוכל לצלם צילומי דיוקן עצמי באמצעות המצלמה הראשית בעזרת ההנחיה הקולית שבמכשיר‪.‬‬ ‫ההנחיה הקולית מספקת הוראות בנוגע לבחירת אפשרויות הצילום ולאחיזה נכונה של המצלמה‪.‬‬ ‫הצילום מתבצע באופן אוטומטי כאשר המצלמה מוכנה‪ .‬הנחיה קולית אינה זמינה למצלמה הקדמית‪.‬‬ ‫הגדרה זו זמינה רק במצב לכידה רגיל‪.‬‬ ‫הנחיה קולית אינה זמינה למצלמה הקדמית‪.‬‬

‫צילום עצמי‬ ‫הצילום העצמי מאפשר לך לצלם תמונה מבלי להחזיק את ההתקן‪ .‬השתמש בפונקציה זו לצורך צילום‬ ‫דיוקן עצמי‪ ,‬או תצלומים קבוצתיים‪ ,‬כדי לאפשר לכולם להיכלל בתמונה‪ .‬ניתן גם להשתמש בפונקציית‬ ‫הצילום העצמי כדי למנוע את רעידת המצלמה בעת הצילום‪.‬‬ ‫מופעל )‪ 10‬שנ'(‬ ‫הגדרת השהיה של ‪ 10‬שניות מרגע ההקשה על מסך המצלמה ועד לצילום התמונה‪.‬‬ ‫מופעל )‪ 2‬שנ'(‬ ‫הגדרת השהיה של ‪ 2‬שניות מרגע ההקשה על מסך המצלמה ועד לצילום התמונה‪.‬‬ ‫כבוי‬ ‫התמונה תצולם מיד עם הלחיצה על מסך המצלמה‪.‬‬

‫™‪Smile Shutter‬‬ ‫השתמש בפונקציה ‪ Smile Shutter‬לפני הצילום כדי לקבוע לאיזה סוג של חיוך המצלמה תגיב‪.‬‬

‫‪68‬‬ ‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬


‫הפעלה מהירה‬ ‫השתמש בהגדרות הפעלה מהירה כדי להפעיל את המצלמה ממסך הנעילה‪ .‬אם ההתקן במצב שינה‬ ‫של המצלמה‪ ,‬לחץ על מקש המצלמה‪.‬‬ ‫הפעל ולכוד‬ ‫בעת לחיצה ארוכה על מקש המצלמה‪ ,‬התצלום הראשון מצולם ברגע שהמצלמה יוצאת ממצב השינה ומופעלת‪.‬‬ ‫הפעל בלבד )מצלמת סטילס(‬ ‫בעת לחיצה ארוכה על מקש המצלמה‪ ,‬מצלמת הסטילס מוחזרת לפעילות ממצב שינה‪.‬‬ ‫הפעל והקלט סרט‬ ‫בעת לחיצה ארוכה על מקש המצלמה‪ ,‬סרטון הווידיאו הראשון מצולם מיד לאחר החזרת מצלמת הווידיאו לפעילות‬ ‫ממצב שינה‪.‬‬ ‫הפעלה בלבד )מצלמת וידאו(‬ ‫בעת לחיצה ארוכה על מקש המצלמה‪ ,‬מצלמת הווידיאו מוחזרת לפעילות ממצב שינה‪.‬‬ ‫כבוי‬

‫מצב מיקוד‬ ‫המיקוד קובע איזה חלק של התצלום אמור להיות חד‪ .‬כאשר המיקוד האוטומטי הרציף מופעל‪,‬‬ ‫המצלמה ממשיכה לכוונן את המיקוד כך שהאזור שנמצא במסגרת המיקוד הצהובה יישאר חד‪.‬‬ ‫מיקוד אוטומטי יחיד‬ ‫המצלמה מתמקדת אוטומטית בנושא הנבחר‪ .‬המיקוד האוטומטי הרציף מופעל‪ .‬גע נגיעה ארוכה במסך המצלמה‪ ,‬עד‬ ‫שצבעה של מסגרת המיקוד יהפוך מצהוב לכחול‪ ,‬דבר המציין את נעילת המיקוד‪ .‬המצלמה תצלם כאשר תשחרר את‬ ‫אצבעך‪.‬‬ ‫זיהוי פנים‬ ‫המצלמה מזהה אוטומטית עד חמישה פנים אנושיים‪ ,‬ואלה מסומנים במסגרות במסך‪ .‬המצלמה מתמקדת אוטומטית‬ ‫בפנים הקרובות ביותר‪ .‬ניתן גם לבחור באיזה פנים להתמקד על‪-‬ידי הקשה עליהם במסך‪ .‬בעת הקשה על מסך‬ ‫המצלמה‪ ,‬מופיעה מסגרת כחולה המסמנת את הפנים שנבחרו ושנמצאים במוקד‪ .‬לא ניתן להשתמש בזיהוי הפנים עבור‬ ‫כל סוגי זירות הצילום‪ .‬המיקוד האוטומטי הרציף מופעל‪.‬‬ ‫מיקוד בנגיעה‬ ‫גע באזור מסוים במסך המצלמה כדי להגדיר את אזור המיקוד‪ .‬המיקוד האוטומטי הרציף כבוי‪ .‬גע נגיעה ארוכה במסך‬ ‫המצלמה‪ ,‬עד שצבעה של מסגרת המיקוד יהפוך מצהוב לכחול‪ ,‬דבר המציין את נעילת המיקוד‪ .‬המצלמה תצלם כאשר‬ ‫תשחרר את אצבעך‪.‬‬

‫הגדרה זו זמינה רק רגיל במצב צילום‪.‬‬

‫ערך חשיפה‬ ‫קבע את כמות האור בתצלום שברצונך לצלם‪ .‬ערך גבוה יותר מציין כמות גדולה יותר של אור‪.‬‬

‫הגדרה זו זמינה רק במצב צילום רגיל‪.‬‬

‫‪HDR‬‬ ‫השתמש בהגדרה ‪ (High-Dynamic Range) HDR‬כדי לצלם מול אור חזק או בתנאי ניגודיות גבוהה‪.‬‬ ‫התכונה ‪ HDR‬מספקת פיצוי על אובדן פרטים ומסייעת להפיק תמונה שמציגה היטב אזורים חשוכים‬ ‫ומוארים כאחד‪.‬‬ ‫הגדרה זו זמינה במצב צילום רגיל בלבד‪.‬‬

‫איזון לבן‬ ‫הגדרת האיזון הלבן מכווננת את איזון הצבעים לתנאי התאורה‪.‬‬ ‫אוטומטי‬ ‫כוונון אוטומטי של איזון הצבע לפי תנאי התאורה‪.‬‬ ‫נורת להט‬ ‫כוונון איזון הצבע בהתאם לתנאי תאורה חמימה‪ ,‬כגון תאורה של נורות להט‪.‬‬ ‫פלואורסצנט‬ ‫כוונון של איזון הצבע לתאורת ניאון‪.‬‬

‫‪69‬‬ ‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬


‫אור יום‬ ‫כוונון של איזון הצבע לצילומי חוץ בשמש בהירה‪.‬‬ ‫מעונן‬ ‫כוונון של איזון הצבע לשמיים מעוננים‪.‬‬

‫הגדרה זו זמינה במצב צילום רגיל בלבד‪.‬‬

‫רגישות )‪(ISO‬‬ ‫באפשרותך להפחית טשטוש בתמונה‪ ,‬שנגרם כתוצאה מצילום בתנאים חשוכים או תזוזה של נושא‬ ‫הצילום‪ ,‬על‪-‬ידי הגברת רגישות ‪.ISO‬‬ ‫אוטו'‬ ‫הגדרת רגישות ‪ ISO‬באופן אוטומטי‪.‬‬ ‫‪100‬‬ ‫הגדרת רגישות ‪ ISO‬ל‪.100-‬‬ ‫‪200‬‬ ‫הגדרת רגישות ‪ ISO‬ל‪.200-‬‬ ‫‪400‬‬ ‫הגדרת רגישות ‪ ISO‬ל‪.400-‬‬ ‫‪800‬‬ ‫הגדרת רגישות ‪ ISO‬ל‪.800-‬‬ ‫‪1600‬‬ ‫מגדיר את רגישות ה‪ ISO-‬ל‪.1600-‬‬

‫הגדרה זו זמינה במצב צילום רגיל בלבד‪.‬‬

‫מדידה‬ ‫פונקציה זו קובעת באופן אוטומטי חשיפה מאוזנת היטב על‪-‬ידי מדידת כמות האור בתמונה שברצונך‬ ‫לצלם‪.‬‬ ‫מרכז‬ ‫מתבצע כוונון של החשיפה למרכז התמונה‪.‬‬ ‫ממוצע‬ ‫מתבצע חישוב של החשיפה על פי כמות האור הפוגע בתמונה כולה‪.‬‬ ‫נקודתי‬ ‫מתבצע כוונון החשיפה בחלק קטן מאוד של התמונה שברצונך לצלם‪.‬‬

‫הגדרה זו זמינה רק רגיל במצב צילום‪.‬‬

‫תיוג מיקום‬ ‫תייג תצלומים והוסף את פרטי מקום הצילום‪.‬‬ ‫מופעל‬ ‫כאשר תיוג המיקום מופעל‪ ,‬לתמונות שאתה מצלם מתווסף המיקום הגיאוגרפי המשוער שלך )תגית גיאוגרפית(‪ .‬כדי‬ ‫להשתמש בתיוג המיקום‪ ,‬יש לאפשר את תכונות המיקום בתפריט הגדרות‪ .‬כדי להוסיף לתצלום תגיות מיקום‪ ,‬עליך‬ ‫יופיע בשעה‬ ‫לקבוע את המיקום לפני צילום התמונה‪ .‬המיקום שלך נקבע כאשר מוצג במסך המצלמה‪ .‬הסימן‬ ‫שההתקן יחפש את מיקומך‪.‬‬ ‫כבוי‬ ‫כאשר תיוג המיקום כבוי‪ ,‬לא ניתן להציג את המיקום שבו צילמת תמונה‪.‬‬

‫תצוגה מקדימה‬ ‫תוכל לבחור להציג תצלומים וסרטוני וידיאו בתצוגה מקדימה‪ ,‬מיד לאחר צילומם‪.‬‬ ‫בלתי מוגבל‬ ‫התצוגה המקדימה של התצלום או של סרטון הווידאיו מופיעה לאחר צילומו‪.‬‬ ‫‪ 5‬שניות‬

‫‪70‬‬ ‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬


‫התצוגה המקדימה של התצלום או של סרטון הווידיאו מופיעה במשך ‪ 5‬שניות לאחר צילומו‪.‬‬ ‫‪ 3‬שניות‬ ‫התצוגה המקדימה של התצלום או של סרטון הווידיאו מופיעה במשך ‪ 3‬שניות לאחר צילומו‪.‬‬ ‫ערוך‬ ‫התצלום או סרטון הווידיאו נפתח לצורך עריכה לאחר צילומו‪.‬‬ ‫כבוי‬ ‫התצלום או סרטון הווידיאו נשמרים לאחר לאחר צילומו‪ ,‬ולא מופיעה שום תצוגה מקדימה‪.‬‬

‫הגדרה זו זמינה רק במצב לכידה רגיל‪.‬‬

‫צילום בנגיעה‬ ‫זהה אזור מיקוד מסוים על‪-‬ידי נגיעה במסך המצלמה בעזרת האצבע‪ .‬התמונה תצולם מיד כשתסיר‬ ‫את האצבע‪ .‬הגדרה זו זמינה רק כאשר מצב המיקוד מוגדר למיקוד מגע‪.‬‬ ‫מופעל‬ ‫כבוי‬

‫צליל התריס‬ ‫בחר להפעיל או לכבות את צליל התריס בעת הקלטת וידיאו‪.‬‬

‫אחסון נתונים‬ ‫ניתן לבחור לשמור את הנתונים בכרטיס ‪ SD‬נשלף או באחסון הפנימי של ההתקן‪.‬‬ ‫אחסון פנימי‬ ‫תצלומים או סרטוני ווידיאו יישמרו בזיכרון ההתקן‪.‬‬ ‫כרטיס ‪SD‬‬ ‫תצלומים או סרטוני ווידיאו יישמרו בכרטיס ה‪.SD-‬‬

‫שימוש במצלמת הווידאו‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫כדי לצלם סרטון וידיאו באמצעות מקש המצלמה‬ ‫הפעל את המצלמה‪.‬‬ ‫כדי להתחיל לצלם סרטון וידיאו‪ ,‬לחץ על מקש המצלמה‪.‬‬ ‫כדי לעצור את הצילום‪ ,‬לחץ שוב על מקש המצלמה‪.‬‬ ‫להשגת התוצאות הטובות ביותר‪ ,‬צלם את סרטוני הווידיאו שלך בכיוון תצוגה אופקי )לרוחב(‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬

‫כדי להקליט סרטון וידאו באמצעות הקשה על המסך‬ ‫הפעל את המצלמה‪.‬‬ ‫כוון את המצלמה לאובייקט הצילום הרצוי‪.‬‬ ‫הקש על כדי להתחיל בצילום‪.‬‬ ‫הקש על כדי לעצור את הצילום‪.‬‬ ‫להשגת התוצאות הטובות ביותר‪ ,‬צלם את סרטוני הווידאו שלך בכיוון תצוגה אופקי )לרוחב(‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬

‫כדי להפעיל סרטוני וידיאו שהוקלטו‬ ‫הפעל את המצלמה‪.‬‬ ‫הקש על התמונות הממוזערות בפינה הימנית עליונה במסך‪.‬‬ ‫דפדף שמאלה או ימינה כדי לעיין בכל התצלומים וסרטוני הווידיאו‪ .‬סרטוני וידיאו מסומנים ב‪-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫הקש על כדי להפעיל סרטון וידיאו‪.‬‬ ‫כדי לעצור את הפעלת סרטון הווידיאו‪ ,‬הקש על או ‪.‬‬

‫‪71‬‬ ‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬


‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬

‫כדי למחוק וידיאו שצולם‬ ‫עבור אל הווידיאו שברצונך למחוק‪.‬‬ ‫הקש על המסך כדי להציג את ‪.‬‬ ‫הקש על ‪.‬‬ ‫הקש על מחק לאישור‪.‬‬

‫השימוש בהגדרות מצלמת הווידיאו‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬

‫כדי לכוונן את הגדרות מצלמת הווידיאו‬ ‫הפעל את המצלמה‪.‬‬ ‫הקש על אחד מסמלי ההגדרות שבמסך‪.‬‬ ‫כדי להציג את כל ההגדרות‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫הקש על ההגדרה שברצונך לכוונן ובצע את השינויים הרצויים‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬

‫כדי להתאים אישית את לוח ההגדרות של מצלמת הווידיאו‬ ‫כאשר מצלמת הווידאו פתוחה‪ ,‬הקש על כדי להציג את כל ההגדרות‪.‬‬ ‫גע נגיעה ארוכה בהגדרה שברצונך להזיז וגרור אותה למיקום הרצוי‪.‬‬ ‫אם תגרור את ההגדרה מחוץ לחלונית ההגדרות‪ ,‬השינוי יתבטל‪.‬‬

‫סקירה כללית של הגדרות מצלמת הווידיאו‬ ‫מצלמת וידיאו‬ ‫בחר את מצלמת הווידיאו הראשי להקלטת סרטוני וידיאו‪.‬‬ ‫וידיאו קדמי‬ ‫בחר את מצלמת הווידיאו הקדמית להקלטת סרטוני וידיאו של דיוקן עצמי‪.‬‬

‫זירות צילום‬ ‫התכונה 'זירות צילום' מסייעת להגדיר במהירות את המצלמה למצבים שגרתיים באמצעות זירות‬ ‫מתוכנתות מראש‪ .‬המצלמה קובעת עבורך מספר הגדרות כדי להתאים את פעולתה לזירה שנבחרה‬ ‫וכדי להבטיח סרטון באיכות הטובה ביותר האפשרית‪.‬‬ ‫כבוי‬ ‫תכונת זירות הצילום כבויה וניתן לצלם סרטוני וידיאו ידנית‪.‬‬ ‫מצב לילה‬ ‫כאשר תבנית זו מופעלת‪ ,‬הרגישות לאור מוגברת‪ .‬השתמש בסביבות שבהן תנאי תאורה גרועים‪ .‬צילומי וידיאו של עצמים‬ ‫הנמצאים בתנועה מהירה עלולים להיות מטושטשים‪ .‬החזק במצלמה ביציבות‪ ,‬או השתמש בתמיכה‪ .‬כבה את מצב לילה‬ ‫כאשר תנאי התאורה טובים‪ ,‬כדי לשפר את איכות הווידיאו‪.‬‬

‫רזולוציית וידיאו‬ ‫כוונן את רזולוציית הווידיאו עבור תבניות שונות‪.‬‬ ‫‪(16:9)1080×1920‬‬ ‫תבנית ‪ HD‬מלא )הגדרה גבוהה מלאה( עם יחס גובה‪-‬רוחב של ‪ 1080×1920 .16:9‬פיקסלים‪.‬‬ ‫‪(16:9)720×1280‬‬ ‫תבנית ‪) HD‬רזולוציה גבוהה( עם יחס גובה‪-‬רוחב של ‪ 1280×720 .16:9‬פיקסלים‪.‬‬ ‫‪(4:3)480×640‬‬ ‫תבנית ‪ VGA‬עם יחס גובה‪-‬רוחב של ‪ 640x480 .4:3‬פיקסלים‪.‬‬ ‫‪(11:9)144×176‬‬ ‫צלם סרטוני וידיאו שמתאימים למשלוח בהודעות מולטימדיה‪ .‬זמן ההקלטה של תבנית וידיאו זו מוגבל כדי להבטיח‬ ‫התאמה להודעות מולטימדיה‪.‬‬

‫תאורת צילום‬ ‫השתמש בתאורה כדי לצלם סרטונים בתנאי תאורה גרועים או כאשר נושא הצילום מואר בתאורה‬ ‫אחורית‪.‬‬ ‫מופעל‬

‫‪72‬‬ ‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬


‫כבוי‬ ‫לעתים איכות הסרטון טובה יותר ללא תאורה גם בתנאי תאורה גרועים‪.‬‬

‫צילום עצמי‬ ‫הצילום העצמי מאפשר לך לצלם סרטון וידיאו מבלי להחזיק את ההתקן‪ .‬השתמש בו כדי לצלם‬ ‫סרטונים קבוצתיים שבהם מופיעים כולם‪ ,‬ללא יוצא מן הכלל‪ .‬ניתן גם להשתמש בטיימר הצילום העצמי‬ ‫כדי למנוע את רעידות בעת צילום סרטוני וידיאו‪.‬‬ ‫מופעל )‪ 10‬שנ'(‬ ‫הגדר השהיה של ‪ 10‬שניות מרגע ההקשה על מסך המצלמה ועד לתחילת צילום סרטון הווידיאו‪.‬‬ ‫מופעל )‪ 2‬שנ'(‬ ‫הגדר השהיה של ‪ 2‬שניות מרגע ההקשה על מסך המצלמה ועד לתחילת צילום סרטון הווידיאו‪.‬‬ ‫כבוי‬ ‫צילום הווידיאו מתחיל מיד עם ההקשה על מסך המצלמה‪.‬‬

‫הפעלה מהירה‬ ‫השתמש בהגדרות הפעלה מהירה כדי להפעיל את המצלמה ממסך הנעילה‪ .‬אם ההתקן במצב שינה‬ ‫של המצלמה‪ ,‬לחץ על מקש המצלמה‪.‬‬ ‫הפעל ולכוד‬ ‫בעת לחיצה ארוכה על מקש המצלמה‪ ,‬התצלום הראשון מצולם ברגע שהמצלמה יוצאת ממצב השינה ומופעלת‪.‬‬ ‫הפעל בלבד )מצלמת סטילס(‬ ‫בעת לחיצה ארוכה על מקש המצלמה‪ ,‬מצלמת הסטילס מוחזרת לפעילות ממצב שינה‪.‬‬ ‫הפעל והקלט סרט‬ ‫בעת לחיצה ארוכה על מקש המצלמה‪ ,‬סרטון הווידיאו הראשון מצולם מיד לאחר החזרת מצלמת הווידיאו לפעילות‬ ‫ממצב שינה‪.‬‬ ‫הפעלה בלבד )מצלמת וידאו(‬ ‫בעת לחיצה ארוכה על מקש המצלמה‪ ,‬מצלמת הווידיאו מוחזרת לפעילות ממצב שינה‪.‬‬ ‫כבוי‬

‫ערך חשיפה‬ ‫הגדרה זו מאפשרת לך לקבוע את כמות האור בתמונה שאתה מצלם‪ .‬ערך גבוה יותר מציין כמות גדולה יותר של אור‪.‬‬

‫איזון לבן‬ ‫הגדרת האיזון הלבן מכווננת את איזון הצבעים לתנאי התאורה‪.‬‬ ‫אוטומטי‬ ‫כוונון אוטומטי של איזון הצבע בהתאם לתנאי התאורה‪.‬‬ ‫נורת להט‬ ‫כוונון איזון הצבע בהתאם לתנאי תאורה חמימה‪ ,‬כגון תאורה של נורות להט‪.‬‬ ‫פלואורסצנט‬ ‫כוונון של איזון הצבע לתאורת ניאון‪.‬‬ ‫אור יום‬ ‫כוונון של איזון הצבע לצילומי חוץ בשמש בהירה‪.‬‬ ‫מעונן‬ ‫כוונון של איזון הצבע לשמים מעוננים‪.‬‬

‫מדידה‬ ‫פונקציה זו קובעת באופן אוטומטי חשיפה מאוזנת היטב על‪-‬ידי מדידת כמות האור בתמונה שברצונך‬ ‫לצלם‪.‬‬ ‫מרכז‬ ‫כוונון החשיפה למרכז התמונה‪.‬‬ ‫ממוצע‬

‫‪73‬‬ ‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬


‫חישוב החשיפה על פי כמות האור בתמונה כולה‪.‬‬ ‫נקודתי‬ ‫כוונון החשיפה בחלק קטן מאוד של התמונה שברצונך לצלם‪.‬‬

‫מייצב התמונה‬ ‫בעת צילום וידיאו‪ ,‬ייתכן שיקשה עליך להחזיק את ההתקן בצורה יציבה‪ .‬המייצב מסייע לך בעצם כך‬ ‫שהוא מפצה על תנועות קלות של היד‪.‬‬

‫תיוג מיקום‬ ‫תייג סרטוני וידאו והוסף את פרטי מקום הצילום‪.‬‬ ‫מופעל‬ ‫כאשר תיוג המיקום מופעל‪ ,‬לסרטוני הווידאו שאתה מצלם מתווסף המיקום הגאוגרפי המשוער שלך )תגית גאוגרפית(‪.‬‬ ‫כדי להשתמש בתיוג המיקום‪ ,‬יש לאפשר את תכונות המיקום בתפריט הגדרות‪ .‬כדי להוסיף לסרטון וידאו תגיות מיקום‪,‬‬ ‫מופיע‬ ‫עליך לקבוע את המיקום לפני צילום סרטון הווידאו‪ .‬המיקום שלך נקבע כאשר מוצג במסך המצלמה‪ .‬הסימן‬ ‫בשעה שההתקן מחפש את מיקומך‪.‬‬ ‫כבוי‬ ‫כאשר תיוג המיקום כבוי‪ ,‬לא ניתן להציג את המיקום שבו צילמת סרטון וידאו‪.‬‬

‫מיקרופון‬ ‫בחר אם ברצונך להקליט את קולות הסביבה בעת צילום סרטוני וידיאו‪.‬‬

‫צילום בנגיעה‬ ‫זהה אזור מיקוד מסוים על‪-‬ידי נגיעה במסך המצלמה בעזרת האצבע‪ .‬התמונה תצולם מיד כשתסיר‬ ‫את האצבע‪ .‬הגדרה זו זמינה רק כאשר מצב המיקוד מוגדר למיקוד מגע‪.‬‬ ‫מופעל‬ ‫כבוי‬

‫צליל התריס‬ ‫בחר להפעיל או לכבות את צליל התריס בעת הקלטת וידיאו‪.‬‬

‫אחסון נתונים‬ ‫ניתן לבחור לשמור את הנתונים בכרטיס ‪ SD‬נשלף או באחסון הפנימי של ההתקן‪.‬‬ ‫אחסון פנימי‬ ‫תצלומים או סרטוני ווידיאו יישמרו בזיכרון ההתקן‪.‬‬ ‫כרטיס ‪SD‬‬ ‫תצלומים או סרטוני ווידיאו יישמרו בכרטיס ה‪.SD-‬‬

‫‪74‬‬ ‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬


‫אלבום‬ ‫אודות האלבום‬ ‫השתמש באלבום כדי להציג תצלומים וסרטוני וידיאו שצילמת בעזרת המצלמה‪ ,‬או כדי להציג תוכן‬ ‫דומה ששמרת אל ההתקן שלך‪ .‬באפשרותך להוסיף תגיות מיקום לתצלומים ולסרטוני הווידיאו ולאחר‬ ‫מכן להציג אותם על מפה עולמית‪ .‬באלבום ניתן גם להציג תצלומים וסרטוני וידיאו שטענת לשירות‬ ‫מקוון‪ ,‬כגון אלבום אינטרנט של ™‪.Picasa‬‬ ‫מהאלבום ניתן לשתף עם חברים את התצלומים וסרטוני הווידיאו המועדפים עליך באמצעות‬ ‫טכנולוגיית ™‪ Bluetooth‬אלחוטית‪ ,‬דוא"ל‪ ,‬שירותי הודעות ומגוון שירותים מקוונים‪ .‬תוכל גם לבצע‬ ‫בתצלומים משימות עריכה בסיסיות ולהגדיר אותם כטפטים או כתמונות של אנשי קשר‪ .‬לקבלת מידע‬ ‫נוסף‪ ,‬ראה חיבור ההתקן למחשב בעמוד ‪.94‬‬

‫סקירה כללית של הכרטיסיות באלבום‬ ‫ביישום 'אלבום' זמינות הכרטיסיות הבאות‪:‬‬ ‫•‬ ‫•‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬

‫תמונות – הצג את כל התצלומים וסרטוני הווידיאו ששמורים בהתקן‪.‬‬ ‫האלבומים שלי – הצג את האלבומים המקוונים ואת התצלומים וסרטוני הווידיאו עם תגיות המיקום על‬ ‫מפת העולם‪.‬‬ ‫כדי לפתוח אלבום‬ ‫במסך דף הבית‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫אתר את הפריט אלבום והקש עליו‪.‬‬ ‫אם כיוון המסך אינו משתנה אוטומטית כאשר אתה מסובב את ההתקן על צידו‪ ,‬סמן את תיבת הסימון סיבוב‬ ‫אוטומטי של המסך שמתחת ל‪-‬הגדרות < תצוגה‪.‬‬

‫הצגת תצלומים וסרטוני וידיאו בכרטיסייה תמונות‬ ‫בכרטיסייה תמונות ביישום 'אלבום'‪ ,‬ניתן לצפות בתצלומים ובסרטוני וידיאו כתמונות ממוזערות‬ ‫בתצוגת סריג‪.‬‬

‫סקירה כללית של הכרטיסייה תמונות‬

‫‪1‬‬

‫תצוגת סריג של תצלומים וסרטוני וידיאו‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫הצג אפשרויות תפריט‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫גלול כלפי מעלה או מטה כדי להציג את התוכן‪.‬‬

‫‪75‬‬ ‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬


‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬

‫‪4‬‬

‫הקש על תצלום או סרטון וידיאו כדי להציג אותו‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫התאריך ומספר הפריטים בקבוצה שמוצגת להלן‪.‬‬

‫כדי להציג תצלומים וסרטוני וידיאו בתצוגת סריג‬ ‫במסך דף הבית‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫אתר את הפריט אלבום והקש עליו‪ .‬כל התצלומים וסרטוני הווידיאו מוצגים בסריג ומסודרים‬ ‫בסדר כרונולוגי‪ .‬סרטוני הווידאו מסומנים ב‪. -‬‬ ‫הקש על תצלום או על סרטון וידיאו כדי להציג אותו‪.‬‬ ‫רפרף שמאלה כדי להציג את התצלום או את סרטון הווידיאו הבא‪ .‬רפרף ימינה כדי להציג את‬ ‫התצלום או את סרטון הווידיאו הקודם‪.‬‬ ‫אם כיוון המסך אינו משתנה אוטומטית כאשר אתה מסובב את ההתקן על צידו‪ ,‬סמן את תיבת הסימון סיבוב‬ ‫אוטומטי של המסך שמתחת ל‪-‬הגדרות < תצוגה‪.‬‬

‫•‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫כדי לשנות את הגודל של תמונות ממוזערות באלבום‬ ‫בעת הצגת תמונות ממוזערות של תצלומים וסרטוני וידיאו באלבום‪ ,‬הרחק שתי אצבעות זו מזו‬ ‫כדי לבצע זום הגדלה או "צבוט" שתי אצבעות יחד כדי לבצע זום הקטנה‪.‬‬ ‫כדי לעבוד עם קבוצות של תצלומים או סרטוני וידיאו באלבום‬ ‫בעת הצגת תמונות ממוזערות של תצלומים וסרטוני וידיאו באלבום‪ ,‬הקש על ולאחר מכן הקש‬ ‫על בחר פריטים‪.‬‬ ‫הקש על הפריטים שברצונך לעבוד איתם‪ .‬הפריטים שנבחרו מסומנים במסגרת כחולה‪.‬‬ ‫השתמש בכלים שבסרגל הכלים בראש המסך כדי לעבוד עם הפריטים שנבחרו‪.‬‬ ‫כדי להפעיל מצב בחירה‪ ,‬באפשרותך גם לגעת נגיעה ארוכה בפריט עד שצבע המסגרת שלו ישתנה לכחול‪.‬‬ ‫לאחר מכן‪ ,‬באפשרותך להקיש על פריטים אחרים כדי לבחור אותם‪.‬‬

‫הצגת תצלומים וסרטוני וידיאו בכרטיסייה האלבומים שלי‬ ‫החלוניות הבאות זמינות תחת 'האלבומים שלי'‪:‬‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬

‫אלבומי המצלמה ‪ -‬הצג את כל התצלומים וסרטוני וידיאו שצולמו באמצעות מצלמת ההתקן‪.‬‬ ‫זיכרון פנימי ‪ -‬הצג את כל התצלומים וסרטוני הווידיאו השמורים באחסון הפנימי של ההתקן‪.‬‬ ‫כרטיס ה‪ SD-‬שלי – הצג את כל התצלומים וסרטוני הווידיאו ששמורים בכרטיס זיכרון נשלף בהתקן‪.‬‬

‫סקירה כללית של הכרטיסייה האלבומים שלי‬

‫‪1‬‬

‫הצג תצלומים וסרטוני וידיאו באמצעות השירות המקוון ‪.PlayMemories‬‬

‫‪2‬‬

‫הצג תצלומים וסרטוני וידיאו ב‪.Facebook™-‬‬

‫‪3‬‬

‫הצג תצלומים וסרטוני וידיאו ב‪.Picasa™-‬‬

‫‪76‬‬ ‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬


‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬

‫‪4‬‬

‫הצג את כל התצלומים וסרטוני הווידיאו ששמורים בכרטיס הזיכרון הנשלף‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫הצג את כל התצלומים וסרטוני הווידיאו ששמורים באחסון הפנימי של ההתקן‪.‬‬

‫‪6‬‬

‫הצג את כל התצלומים הכוללים פנים‪.‬‬

‫‪7‬‬

‫הצג את התצלומים שלך בתצוגת גלובוס‪.‬‬

‫‪8‬‬

‫הצג את התצלומים שלך על מפה‪.‬‬

‫‪9‬‬

‫הצג את כל התצלומים וסרטוני הווידיאו שצולמו באמצעות מצלמת ההתקן‪.‬‬

‫כדי להציג תוכן בתצוגת רשימה במשבצת 'אלבומי מצלמה'‬ ‫במסך דף הבית‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫חפש את הפריט אלבום < האלבומים שלי < אלבומי המצלמה והקש עליו‪.‬‬ ‫הקש על התיקייה שברצונך לפתוח‪ .‬תוכן התיקייה מוצג בסריג ומאורגן בסדר כרונולוגי‪ .‬סרטוני‬ ‫הוידיאו מסומנים ב‪. -‬‬ ‫הקש על תצלום או על סרטון וידיאו כדי להציג אותו‪.‬‬ ‫רפרף שמאלה כדי להציג את התצלום או את סרטון הווידיאו הבא‪ .‬רפרף ימינה כדי להציג את‬ ‫התצלום או את סרטון הווידיאו הקודם‪.‬‬ ‫אם כיוון המסך אינו משתנה אוטומטית כאשר אתה מסובב את ההתקן על צידו‪ ,‬סמן את תיבת הסימון סיבוב‬ ‫אוטומטי של המסך שמתחת ל‪-‬הגדרות < תצוגה‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬

‫כדי להציג תוכן בתצוגת רשימה במשבצת 'זיכרון פנימי'‬ ‫במסך דף הבית‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫חפש את הפריט אלבום < האלבומים שלי < זיכרון פנימי והקש עליו‪.‬‬ ‫הקש על התיקייה שברצונך לפתוח‪ .‬תוכן התיקייה מוצג בסריג ומאורגן בסדר כרונולוגי‪ .‬סרטוני‬ ‫הוידיאו מסומנים ב‪. -‬‬ ‫הקש על תצלום או על סרטון וידיאו כדי להציג אותו‪.‬‬ ‫רפרף שמאלה כדי להציג את התצלום או את סרטון הווידיאו הבא‪ .‬רפרף ימינה כדי להציג את‬ ‫התצלום או את סרטון הווידיאו הקודם‪.‬‬ ‫אם כיוון המסך אינו משתנה אוטומטית כאשר אתה מסובב את ההתקן על צידו‪ ,‬סמן את תיבת הסימון סיבוב‬ ‫אוטומטי של המסך שמתחת ל‪-‬הגדרות < תצוגה‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬

‫כדי להציג תוכן בתצוגת רשימה במשבצת 'כרטיס ה‪ SD-‬שלי'‬ ‫במסך דף הבית‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫חפש את הפריט אלבום < האלבומים שלי < כרטיס ה‪ SD-‬שלי והקש עליו‪.‬‬ ‫הקש על התיקייה שברצונך לפתוח‪ .‬תוכן התיקייה מוצג בסריג ומאורגן בסדר כרונולוגי‪ .‬סרטוני‬ ‫הוידיאו מסומנים ב‪. -‬‬ ‫הקש על תצלום או על סרטון וידיאו כדי להציג אותו‪.‬‬ ‫רפרף שמאלה כדי להציג את התצלום או את סרטון הווידיאו הבא‪ .‬רפרף ימינה כדי להציג את‬ ‫התצלום או את סרטון הווידיאו הקודם‪.‬‬ ‫אם כיוון המסך אינו משתנה אוטומטית כאשר אתה מסובב את ההתקן על צידו‪ ,‬סמן את תיבת הסימון סיבוב‬ ‫אוטומטי של המסך שמתחת ל‪-‬הגדרות < תצוגה‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬

‫כדי להציג תצלומים המכילים פנים בתצוגת רשימה במשבצת 'פנים'‬ ‫ב‪-‬מסך דף הבית‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫חפש את הפריט אלבום < האלבומים שלי < פנים והקש עליו‪.‬‬ ‫הקש על התיקייה שברצונך לפתוח‪ .‬תוכן התיקייה מוצג בסריג ומאורגן בסדר כרונולוגי‪.‬‬ ‫כדי להציג תצלום‪ ,‬הקש עליו‪.‬‬ ‫גע ברפרוף שמאלה כדי להציג את התצלום הבא‪ .‬גע ברפרוף ימינה כדי להציג את התצלום‬ ‫הקודם‪.‬‬ ‫אם כיוון המסך אינו משתנה אוטומטית כאשר אתה מסובב את ההתקן על צידו‪ ,‬סמן את תיבת הסימון סיבוב‬ ‫אוטומטי של המסך שמתחת ל‪-‬הגדרות < תצוגה‪.‬‬

‫עבודה עם תצלומים באלבום‬ ‫באפשרותך לערוך תצלומים באלבום‪ .‬לדוגמה‪ ,‬ניתן לחתוך תצלומים‪ ,‬לשייך אותם לאנשי קשר או‬ ‫להשתמש בהם כטפטים‪.‬‬

‫‪77‬‬ ‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬


‫•‬ ‫•‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬

‫כדי לבצע זום בתצלום‬ ‫בעת הצגת תצלום‪ ,‬הקש פעמיים על התצלום כדי לבצע זום פנימה )הגדלה(‪ .‬הקש פעמיים שוב כדי‬ ‫לבצע זום החוצה )הקטנה(‪.‬‬ ‫בעת הצגת תצלום‪ ,‬הרחק שתי אצבעות זו מזו כדי לבצע זום פנימה )הגדלה( או "צבוט" שתי אצבעות‬ ‫יחד כדי לבצע זום החוצה )הקטנה(‪.‬‬ ‫כדי להציג את התצלומים במצגת שקופיות‬ ‫בעת הצגת תצלום‪ ,‬הקש על ולאחר מכן הקש על תצוגת שקופיות כדי להתחיל להפעיל את‬ ‫כל התצלומים באלבום‪.‬‬ ‫הקש על תצלום כדי לסיים את מצגת השקופיות‪.‬‬ ‫כדי להציג את התצלומים בתצוגת שקופיות מלווה במוזיקה‬ ‫בעת הצגת תצלום‪ ,‬הקש על המסך כדי להציג את סרגלי הכלים ולאחר מכן הקש על <‬ ‫‪.SensMe™ slideshow‬‬ ‫בחר במוזיקה ובערכת הנושא שברצונך לשלב בתצוגת השקופיות ולאחר מכן הקש על ‪.‬‬ ‫היישום ‪) Album‬אלבום( מנתח את התצלומים שלך ומשתמש בנתוני המוזיקה של‬ ‫™‪ SensMe‬כדי להפעיל תצוגת שקופיות‪.‬‬ ‫כדי להשהות את התצוגה‪ ,‬הקש על המסך כדי להציג את הפקדים ולאחר מכן הקש על ‪.‬‬ ‫כדי לסובב תצלום‬ ‫בעת הצגת תצלום‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫בחר סובב שמאלה או סובב‪ .‬התצלום נשמר בכיוון החדש‪.‬‬ ‫כדי להשתמש בתצלום‬ ‫בעת הצגת תצלום‪ ,‬הקש על המסך כדי להציג את סרגלי הכלים ולאחר מכן הקש על <‬ ‫השתמש בתור‪.‬‬ ‫בחר אפשרות מהרשימה שמופיעה‪.‬‬ ‫בצע את השלבים הרלוונטיים כדי להשתמש בתצלום‪.‬‬ ‫כדי לשתף תצלום‬ ‫בעת הצגת תצלום‪ ,‬הקש על המסך כדי להציג את סרגלי הכלים ולאחר מכן הקש על ‪.‬‬ ‫בתפריט שנפתח‪ ,‬הקש על היישום שברצונך להשתמש בו כדי לשתף את התצלום ולאחר מכן‬ ‫בצע את השלבים המתאימים כדי לשלוח אותו‪.‬‬ ‫כדי להוסיף תגית מיקום לתצלום‬ ‫בעת הצגת תצלום‪ ,‬הקש על המסך כדי להציג את סרגלי הכלים ולאחר מכן הקש על‬ ‫לפתוח את מסך המפה‪.‬‬ ‫חפש את המיקום הרצוי והקש עליו כדי למקם את התצלום במפה‪.‬‬ ‫כדי לכוונן את מיקום התצלום‪ ,‬הקש על המיקום במפה שאליו ברצונך להעביר את התצלום‪.‬‬ ‫כשתסיים‪ ,‬הקש על אישור כדי לשמור את תגית המיקום ולחזור למציג התצלומים‪.‬‬

‫כדי‬

‫אם תצלום כולל תגית מיקום‪ ,‬הסמל‬ ‫התצלום במפה‪.‬‬

‫מופיע לצד פרטי המיקום‪ .‬באפשרותך להקיש על סמל זה כדי להציג את‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬

‫כדי למחוק תצלום‬ ‫בעת הצגת תצלום‪ ,‬הקש על המסך כדי להציג את סרגלי הכלים ולאחר מכן הקש על < מחק‪.‬‬ ‫הקש על מחק‪.‬‬

‫•‬

‫כדי לערוך תצלום‬ ‫בעת הצגת תצלום‪ ,‬הקש על ולאחר מכן הקש על ערוך תצלום‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫כדי להחיל סגנונות מיוחדים על תצלום‬ ‫בעת הצגת תצלום‪ ,‬הקש על המסך כדי להציג את סרגלי הכלים ולאחר מכן הקש על ערוך‬ ‫תצלום < ‪.‬‬ ‫בחר אפשרות‪.‬‬ ‫כדי לשמור עותק של התצלום הערוך‪ ,‬הקש על שמור‪.‬‬ ‫לאחר שמירת התצלום הערוך‪ ,‬גרסת התצלום המקורית ללא שינויים נשארת במכשיר‪.‬‬

‫‪78‬‬ ‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬


‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫כדי להחיל אפקטים מיוחדים על תצלום‬ ‫בעת הצגת תצלום‪ ,‬הקש על המסך כדי להציג את סרגלי הכלים ולאחר מכן הקש על ערוך‬ ‫תצלום < ‪.‬‬ ‫בחר אפשרות‪.‬‬ ‫כדי לשמור עותק של התצלום הערוך‪ ,‬הקש על שמור‪.‬‬ ‫לאחר שמירת התצלום הערוך‪ ,‬גרסת התצלום המקורית ללא שינויים נשארת במכשיר‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫כדי לחתוך תצלום‬ ‫בעת הצגת תצלום‪ ,‬הקש על המסך כדי להציג את סרגל הכלים ולאחר מכן הקש על < ערוך‬ ‫תצלום< ‪.‬‬ ‫בחר אפשרות‪.‬‬ ‫כדי להתאים את מסגרת החיתוך‪ ,‬גע נגיעה ארוכה בקצה מסגרת החיתוך ולאחר מכן גרור‬ ‫פנימה או החוצה כדי לשנות את גודל המסגרת‪.‬‬ ‫כדי לשנות בו‪-‬זמנית את הגודל של כל צדי מסגרת החיתוך‪ ,‬גע נגיעה ארוכה באחת מארבע‬ ‫הפינות וגרור את הפינה לפי הצורך‪.‬‬ ‫כדי להעביר את מסגרת החיתוך לאזור אחר בתצלום‪ ,‬גע נגיעה ארוכה בתוך המסגרת וגרור‬ ‫אותה למיקום הרצוי‪.‬‬ ‫לשמירת עותק של התצלום החתוך‪ ,‬הקש על שמור‪ .‬הגרסה המקורית שלפני החיתוך נשמרת‬ ‫בהתקן שלך‪.‬‬ ‫כדי להחיל אפקטים של מסגרת על תצלום‬ ‫בעת הצגת תצלום‪ ,‬הקש על המסך כדי להציג את סרגל הכלים ולאחר מכן הקש על ערוך‬ ‫תצלום < ‪.‬‬ ‫בחר אפשרות‪.‬‬ ‫כדי לשמור עותק של התצלום הערוך‪ ,‬הקש על שמור‪.‬‬ ‫לאחר שמירת התצלום הערוך‪ ,‬גרסת התצלום המקורית ללא שינויים נשארת במכשיר‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫כדי להחיל אפקטים של חותמת על תצלום‬ ‫בעת הצגת תצלום‪ ,‬הקש על המסך כדי להציג את סרגל הכלים ולאחר מכן הקש על ערוך‬ ‫‪.‬‬ ‫תצלום <‬ ‫בחר אפשרות‪.‬‬ ‫כדי לשמור עותק של התצלום הערוך‪ ,‬הקש על שמור‪.‬‬ ‫לאחר שמירת התצלום הערוך‪ ,‬גרסת התצלום המקורית ללא שינויים נשארת במכשיר‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫כדי לשרבט על תצלום‬ ‫בעת הצגת תצלום‪ ,‬הקש על המסך כדי להציג את סרגל הכלים ולאחר מכן הקש על ערוך‬ ‫תצלום < ‪.‬‬ ‫בחר צבע וצייר דבר‪-‬מה‪.‬‬ ‫כדי לשמור עותק של התצלום הערוך‪ ,‬הקש על שמור‪.‬‬ ‫לאחר שמירת התצלום הערוך‪ ,‬גרסת התצלום המקורית ללא שינויים נשארת במכשיר‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫כדי להוסיף תיאור קצר לתצלום‬ ‫בעת הצגת תצלום‪ ,‬הקש על המסך כדי להציג את סרגל הכלים ולאחר מכן הקש על ערוך‬ ‫תצלום < ‪.‬‬ ‫בחר סוג גופן‪ ,‬גודל גופן וצבע גופן ולאחר מכן הזן טקסט‪.‬‬ ‫כדי לשמור עותק של התצלום הערוך‪ ,‬הקש על שמור‪.‬‬ ‫לאחר שמירת התצלום הערוך‪ ,‬גרסת התצלום המקורית ללא שינויים נשארת במכשיר‪.‬‬

‫ניתוח תצלומים עם פנים באלבום‬ ‫באפשרותך לנתח תצלומים בהתקן הכוללים פנים של אנשים‪ .‬לאחר שתכונת ניתוח התצלומים‬ ‫הופעלה‪ ,‬התצלומים החדשים ינותחו מיד עם הוספתם‪ .‬לאחר הפעלת ניתוח‪ ,‬תוכל לקבץ את כל‬ ‫התצלומים של אותו אדם בתיקייה אחת‪.‬‬

‫‪79‬‬ ‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬


‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫כדי להפעיל את תכונת ניתוח התצלומים‬ ‫במסך מסך דף הבית‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫אתר את הפריט אלבום < האלבומים שלי < פנים והקש עליו‪.‬‬ ‫הקש על הפעל‪ .‬כל התצלומים בהתקן מנותחים ומקובצים בהתאם‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬

‫כדי לכבות את תכונת ניתוח התצלומים‬ ‫במסך מסך דף הבית‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫אתר את הפריט אלבום < האלבומים שלי < פנים והקש עליו‪.‬‬ ‫הקש על ולאחר מכן הקש על ניתוח תמונות‪.‬‬ ‫גרור את המחוון שמאלה כדי לכבות את תכונת ניתוח התצלומים‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫כדי להעניק שם לפנים‬ ‫במשבצת 'פנים'‪ ,‬נווט לתיקייה 'פנים ללא שם' ובחר את הפנים שלהם ברצונך להעניק שם‪.‬‬ ‫הקש על הוסף שם‪.‬‬ ‫הקלד שם ולאחר מכן הקש על אישור‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫כדי לערוך שם לפנים‬ ‫בעת הצגת פנים במסך מלא‪ ,‬הקש על המסך כדי להציג את סרגלי הכלים ולאחר מכן הקש על‬ ‫< ערוך תגי שמות‪.‬‬ ‫הקש על השם של הפנים כדי לערוך את השם‪.‬‬ ‫הקלד שם ולאחר מכן הקש על אישור‪.‬‬

‫עבודה עם סרטוני וידיאו באלבום‬ ‫השתמש באלבום כדי לצפות בסרטוני וידיאו שצילמת בעזרת המצלמה‪ ,‬שהורדת או שהעתקת להתקן‪.‬‬ ‫ניתן גם לשתף סרטוני וידיאו עם חברים‪ ,‬לדוגמה על ידי טעינתם לשירותים מקוונים‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬

‫כדי להפעיל סרטון וידיאו‬ ‫פתח את הכרטיסייה תמונות או את הכרטיסייה האלבומים שלי ב'אלבום'‪.‬‬ ‫בעזרת תצוגת סריג או תצוגת רשימה‪ ,‬אתר את סרטון הווידיאו שברצונך לפתוח‪.‬‬ ‫הקש על סרטון הווידיאו כדי להפעיל אותו‪.‬‬ ‫אם בקרי ההפעלה אינם מוצגים‪ ,‬הקש על המסך כדי להציגם‪ .‬כדי להסתיר את הבקרים‪ ,‬הקש‬ ‫על המסך שוב‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬

‫כדי להשהות סרטון וידאו‬ ‫תוך צפייה בסרטון‪ ,‬הקש על המסך כדי להציג את הפקדים‪.‬‬ ‫הקש על ‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬

‫כדי להריץ סרטון וידיאו קדימה ואחורה‬ ‫תוך צפייה בסרטון‪ ,‬הקש על המסך כדי להציג את הפקדים‪.‬‬ ‫גרור את סמן סרגל ההתקדמות שמאלה כדי להריץ אחורה‪ ,‬או ימינה כדי להריץ קדימה‪.‬‬

‫•‬

‫כדי להתאים את עוצמת הקול בסרטון וידאו‬ ‫לחץ על מקש עוצמת הקול‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬

‫כדי לשתף סרטון וידיאו‬ ‫כאשר סרטון וידיאו מופעל‪ ,‬הקש על ולאחר מכן הקש על שתף‪.‬‬ ‫בתפריט שנפתח‪ ,‬הקש על היישום שברצונך להשתמש בו כדי לשתף את סרטון הווידיאו‬ ‫שנבחר ולאחר מכן בצע את השלבים המתאימים כדי לשלוח אותו‪.‬‬ ‫ייתכן שלא תוכל להעתיק‪ ,‬לשלוח או להעביר מהטלפון ואליו חומרים מסוימים המוגנים בזכויות יוצרים‪ .‬כמו כן‪,‬‬ ‫ייתכן שלא ניתן יהיה לשלוח פריטים מסוימים אם הקובץ גדול מדי‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫כדי למחוק סרטון וידיאו‬ ‫באלבום‪ ,‬חפש את סרטון הווידיאו שברצונך למחוק‪.‬‬ ‫גע נגיעה ארוכה בסרטון הווידיאו כדי להפעיל את מצב הבחירה‪ .‬צבע המסגרת של התמונה‬ ‫הממוזערת של סרטון הווידיאו משתנה לכחול בעת בחירתה‪.‬‬ ‫הקש על < מחק ולאחר מכן הקש על אישור‪.‬‬

‫‪80‬‬ ‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬


‫הצגת התצלומים שלך על מפה‬ ‫אם אפשרת את זיהוי המיקום בעת צילום תצלום‪ ,‬תוכל להשתמש במידע שנאסף במועד מאוחר יותר‪.‬‬ ‫לדוגמה‪ ,‬תוכל להציג את התצלומים על‪-‬גבי מפה וכך להראות לחברים ולבני משפחה היכן נמצאת‬ ‫בעת צילום התצלום‪ .‬הוספת פרטי מיקום נקראת גם הוספת תגית מיקום‪ .‬כאשר אתה מאפשר את‬ ‫זיהוי המיקום‪ ,‬באפשרותך לבחור להשתמש בלווייני מערכת מיקום עולמית )‪ (GPS‬או ברשתות‬ ‫אלחוטיות‪ ,‬או בשניהם‪ ,‬כדי לאתר את מיקומך‪.‬‬

‫סקירה כללית של החלונית מפות‬

‫‪1‬‬

‫חפש מיקום על המפה‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫הצג אפשרויות תפריט‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫קבוצה של תמונות ו‪/‬או סרטוני וידאו עם תגית מיקום בעלי מיקום זהה‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫הקש פעמיים כדי לבצע זום פנימה )הגדלה(‪ .‬צבוט כדי לבצע זום החוצה )הקטנה(‪ .‬גרור כדי להציג חלקים שונים של‬ ‫המפה‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫תמונות ממוזערות של קבוצת התמונות ו‪/‬או סרטוני הווידאו שנבחרה‪ .‬הקש על פריט כדי להציג אותו במסך מלא‪.‬‬

‫כדי לאפשר זיהוי מיקום‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫במסך דף הבית‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫אתר את הפריט הגדרות < שירותי מיקום והקש עליו‪.‬‬ ‫סמן את התיבות לווייני ‪ GPS‬ו‪/‬או שירות המיקום של ‪.Google‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬

‫כדי להציג תצלומים עם תגית מיקום במפה באלבום‬ ‫במסך דף הבית‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫אתר את הפריט אלבום < האלבומים שלי < מפות והקש עליו‪.‬‬ ‫הקש על תצלום כדי להציג אותו במסך מלא‪.‬‬ ‫אם מספר תצלומים צולמו באותו מיקום‪ ,‬רק אחד מהם מופיע במפה‪ .‬המספר הכולל של‬ ‫התצלומים מופיע בפינה הימנית העליונה‪ ,‬לדוגמה ‪ .‬כדי להציג תצלומים אלה‪ ,‬הקש על‬ ‫תצלום השער ולאחר מכן הקש על אחת התמונות הממוזערות בתחתית המסך‪.‬‬ ‫בעת הצגת תצלום עם תגית מיקום במציג התצלומים‪ ,‬באפשרותך לגעת במסך כדי להציג את סרגלי הכלים‬ ‫כדי להציג את התצלום במפה‪.‬‬ ‫ולאחר מכן להקיש על‬

‫‪81‬‬ ‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬


‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬

‫כדי להציג תצלומים עם תגית מיקום בגלובוס ב'אלבום'‬ ‫במסך דף הבית‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫אתר את הפריט אלבום < האלבומים שלי < גלובוס והקש עליו‪.‬‬ ‫הקש על תצלום כדי להציג אותו במסך מלא‪.‬‬ ‫אם מספר תצלומים צולמו באותו מיקום‪ ,‬רק אחד מהם מופיע במפה‪ .‬המספר הכולל של‬ ‫התצלומים מופיע בפינה הימנית העליונה‪ ,‬לדוגמה ‪ .‬כדי להציג תצלומים אלה‪ ,‬הקש על‬ ‫תצלום השער ולאחר מכן הקש על אחת התמונות הממוזערות בתחתית המסך‪.‬‬ ‫בעת הצגת תצלום עם תגית מיקום ביישום המצלמה‪ ,‬באפשרותך לגעת במסך כדי להציג את סרגלי הכלים‬ ‫כדי להציג את התצלום במפה‪.‬‬ ‫ולאחר מכן להקיש על‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬

‫כדי להוסיף תגית מיקום בעת הצגת המפה באלבום‬ ‫בעת הצגת המפה באלבום‪ ,‬הקש על ולאחר מכן הקש על הוסף תגית מיקום‪.‬‬ ‫חפש את התצלום שברצונך להוסיף לו תגית מיקום והקש עליו‪.‬‬ ‫כדי להגדיר את תגית המיקום‪ ,‬הקש על המיקום הרצוי במפה ולאחר מכן הקש על אישור‪.‬‬ ‫כדי לערוך את תגית המיקום של תצלום באלבום‬ ‫בעת הצגת תצלום במפה באלבום‪ ,‬גע נגיעה ארוכה בתצלום עד שצבע המסגרת שלו ישתנה‬ ‫לכחול‪.‬‬ ‫גרור את התצלום אל המיקום החדש‪.‬‬ ‫ניתן גם להקיש על המיקום הרצוי במפה במקום לגרור‪.‬‬

‫•‬

‫כדי לשנות את תצוגת המפה באלבום‬ ‫בעת הצגת המפה באלבום‪ ,‬הקש על ולאחר מכן בחר באפשרות תצוגה קלאסית ‪ or‬תצוגת לוויין‪.‬‬

‫הצגת אלבומים מקוונים‬ ‫היישום 'אלבום' מאפשר להציג תצלומים וסרטוני וידיאו שאתה וחבריך טענתם לשירותים מקוונים‪ ,‬כגון‬ ‫™‪ Picasa‬ו‪ .Facebook™-‬באפשרותך להציג הערות מחברים ולהוסיף את ההערות שלך‪.‬‬

‫סקירה כללית על שירותים מקוונים‬

‫‪1‬‬

‫שירות מקוון פעיל‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫שם של אלבום מקוון‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫מספר הפריטים באלבום המקוון‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫רענן‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫הצג אפשרויות תפריט‪.‬‬

‫‪82‬‬ ‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬


‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫•‬

‫כדי להציג ולהוסיף הערות לתוכן של אלבום מקוון‬ ‫בעת הצגת תצלום מאלבום מקוון‪ ,‬הקש על המסך כדי להציג את סרגלי הכלים ולאחר מכן‬ ‫הקש על‬ ‫כדי להציג את ההערות‪.‬‬ ‫כדי להציג הערות נוספות‪ ,‬גלול למטה במסך‪.‬‬ ‫כדי להוסיף הערות משלך‪ ,‬הזן את ההערות בתחתית המסך ולאחר מכן הקש על פרסם‪.‬‬ ‫כדי להמליץ על תצלום או וידיאו ב‪Facebook™-‬‬ ‫במהלך צפייה בתצלום או בווידאו מתוך אחד מהאלבומים שלך ב‪ ,Facebook™-‬הקש על‬ ‫המסך כדי להציג את סרגלי הכלים ולאחר מכן הקש על כדי לסמן 'לייק' לפריט ב‪-‬‬ ‫™‪.Facebook‬‬

‫‪83‬‬ ‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬


‫סרטים‬ ‫אודות סרטים‬ ‫השתמש ביישום 'סרטים' להקרנת סרטים ותוכן וידאו אחר ששמרת בהתקן‪ .‬היישום 'סרטים' גם מסייע‬ ‫לך להשיג תמונות של כרזות‪ ,‬תקצירי עלילה‪ ,‬פרטי ז'אנרים ופרטים על הבמאי עבור כל סרט‪.‬‬ ‫באפשרותך גם להפעיל סרטים בהתקנים אחרים שמחוברים לאותה רשת‪.‬‬ ‫סרטוני וידאו שצולמו באמצעות המצלמה של ההתקן מוצגים ביישום 'אלבום' ולא ביישום 'סרטים'‪.‬‬

‫סקירה כללית על סרטים‬

‫‪1‬‬

‫הצג אפשרויות תפריט‬

‫‪2‬‬

‫עיין בכל סרטוני הווידיאו שהורדת‬

‫‪3‬‬

‫עיין בכל פריטי קיצור הדרך‬

‫‪4‬‬

‫עיין בתוכן שנמצא בהתקני ™‪ DLNA Certified‬מחוברים אחרים‬

‫‪5‬‬

‫קובץ וידיאו – הקש כדי להפעיל‬

‫שימוש בסרטים‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬

‫כדי להפעיל סרטון ב'סרטים'‬ ‫במסך מסך דף הבית‪ ,‬הקש על ולאחר מכן הקש על סרטים‪.‬‬ ‫חפש את הווידיאו שברצונך להפעיל והקש עליו‪ .‬אם הווידאו לא מוצג על המסך‪ ,‬הקש על הכל‬ ‫בכרטיסייה האוסף שלי‪ ,‬ולאחר מכן אתר את סרטון הווידאו שברצונך להפעיל והקש עליו‪.‬‬ ‫כדי להציג או להסתיר את הפקדים‪ ,‬הקש על המסך‪.‬‬ ‫כדי להשהות את ההפעלה‪ ,‬הקש על ‪ .‬כדי לחדש את ההפעלה‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫כדי להריץ אחורה‪ ,‬גרור את סמן סרגל ההתקדמות שמאלה‪ .‬כדי להריץ קדימה‪ ,‬גרור את סמן‬ ‫סרגל ההתקדמות ימינה‪.‬‬ ‫כדי להפעיל סרטון וידיאו במצב מסך מלא‬ ‫תוך צפייה בסרטון‪ ,‬הקש על המסך כדי להציג את הפקדים‪.‬‬ ‫הקש על ‪.‬‬ ‫באפשרותך לעבור למצב מסך מלא רק אם סרטון הווידיאו לא מוצג כבר במצב מסך מלא‪ .‬כדי להפעיל את הסרטון‬ ‫בגודלו המקורי‪ ,‬הקש על ‪.‬‬

‫‪84‬‬ ‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬


‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬

‫כדי לשתף סרטון וידיאו‬ ‫כאשר סרטון וידיאו מופעל‪ ,‬הקש על ולאחר מכן הקש על שתף‪.‬‬ ‫בתפריט שנפתח‪ ,‬הקש על היישום שברצונך להשתמש בו כדי לשתף את סרטון הווידיאו‬ ‫שנבחר ולאחר מכן בצע את השלבים המתאימים כדי לשלוח אותו‪.‬‬ ‫כדי לקבל מידע על סרט באופן ידני‬ ‫ודא שחיבור הנתונים של ההתקן שלך פעיל‪.‬‬ ‫במסך מסך דף הבית‪ ,‬הקש על ולאחר מכן הקש על סרטים‪.‬‬ ‫הקש על הכל בכרטיסייה האוסף שלי כדי לעבור אל התמונה הממוזערת של הקובץ שעליו‬ ‫ברצונך לקבל מידע‪.‬‬ ‫גע נגיעה ארוכה בתמונה הממוזערת של סרטון הווידיאו ולאחר מכן הקש על חפש פרטים‪.‬‬ ‫אם תוצג הנחיה‪ ,‬אפשר להתקן להוריד את פרטי הווידיאו באמצעות חיבור הנתונים הסלולריים‪.‬‬ ‫בשדה החיפוש‪ ,‬הזן מילות חיפוש מהסרטון ולאחר מכן הקש על מקש האישור במקלדת‪ .‬כל‬ ‫ההתאמות שנמצאו מוצגות ברשימה‪.‬‬ ‫בחר תוצאת חיפוש ולאחר מכן הקש על בוצע‪ .‬הורדת המידע מתחילה‪.‬‬ ‫תוכל גם לקבל מידע באופן אוטומטי על סרטונים שנוספו לאחרונה בכל פעם שהיישום 'סרטים' ייפתח אם תסמן‬ ‫את התיבה קבל פרטי וידיאו תחת 'הגדרות'‪ .‬ייתכן שתחויב בגין עלויות העברת נתונים‪.‬‬ ‫אם המידע שהורדת אינו נכון‪ ,‬חפש שוב באמצעות מילות חיפוש אחרות‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫כדי לנקות מידע על הסרטון‬ ‫במסך מסך דף הבית‪ ,‬הקש על ולאחר מכן הקש על סרטים‪.‬‬ ‫הקש על הכל בכרטיסייה האוסף שלי כדי לעבור אל הווידיאו שברצונך לערוך‪.‬‬ ‫גע נגיעה ארוכה בתמונה הממוזערת של סרטון הווידיאו ולאחר מכן הקש על מחק פרטים‪.‬‬ ‫כדי להפעיל סרטון וידיאו בהתקן חיצוני‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫כאשר סרטון הווידיאו מופעל‪ ,‬הקש על המסך כדי להציג את כל הפקדים‪.‬‬ ‫הקש על < ‪.Throw‬‬ ‫בחר התקן חיצוני שבו תפעיל את הווידיאו‪ .‬אם אין התקן חיצוני זמין‪ ,‬פעל בהתאם להוראות‬ ‫המוצגות על המסך להוספת התקן‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬

‫כדי לשנות הגדרות בסרטים‬ ‫במסך מסך דף הבית‪ ,‬הקש על ולאחר מכן הקש על סרטים‪.‬‬ ‫הקש על ‪ ,‬ולאחר מכן שנה את ההגדרות בהתאם לצורך‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬

‫כדי לשנות את הגדרות הצליל בזמן צפייה בסרטון וידיאו‬ ‫במהלך צפייה בסרטון‪ ,‬הקש על המסך כדי להציג את הפקדים‪.‬‬ ‫הקש על ולאחר מכן הקש על הגדרות שמע‪.‬‬ ‫סמן את תיבות הסימון של הגדרות הצליל שברצונך להפעיל‪.‬‬ ‫לסיום‪ ,‬הקש על אישור‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬

‫כדי למחוק סרטון וידיאו‬ ‫בדף הפתיחה‪ ,‬הקש על ולאחר מכן מצא והקש על סרטים‪.‬‬ ‫בחר בקטגוריית וידיאו ונווט לסרטון שברצונך למחוק‪.‬‬ ‫גע נגיעה ארוכה בתמונה הממוזערת של הסרטון ולאחר מכן הקש על מחק ברשימה שתופיע‪.‬‬ ‫הקש פעם נוספת על מחק כדי לאשר את הפעולה‪.‬‬

‫‪85‬‬ ‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬


‫דפדפן אינטרנט‬ ‫אודות דפדפן האינטרנט‬ ‫דפדפן האינטרנט ™‪ Google Chrome‬עבור התקני ™‪ Android‬מותקן מראש במרבית השווקים‪.‬‬ ‫עבור אל ‪ http://support.google.com/chrome‬ולחץ על הקישור "‪ Chrome‬לנייד" לקבלת מידע‬ ‫נוסף אודות אופן השימוש בדפדפן אינטרנט זה‪.‬‬ ‫™‪ Google Chrome‬אינו זמין בכל השווקים‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬

‫כדי לפתוח את דפדפן האינטרנט‬ ‫במסך דף הבית‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫אתר את הפריט והקש עליו‪.‬‬

‫‪86‬‬ ‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬


‫קישוריות‬ ‫התחברות לרשתות אלחוטיות‬ ‫באפשרותך לקבל גישה אלחוטית לאינטרנט מההתקן באמצעות טכנולוגיית ‪ . ®Wi-Fi‬באופן זה ניתן‬ ‫לגלוש באינטרנט ולשתף קובצי מדיה באותה רשת ‪ ®Wi-Fi‬עם התקני ™‪ DLNA Certified‬אחרים‪,‬‬ ‫כגון טלוויזיות ומחשבים‪.‬‬ ‫אם יש לארגונך רשת ‪) VPN‬רשת פרטית וירטואלית(‪ ,‬תוכל להתחבר לרשת הזאת מההתקן שלך‪.‬‬ ‫תוכל להשתמש ב‪ VPN-‬לקבלת גישה לרשתות פנימיות )אינטרה‪-‬נט( ולשירותים פנימיים אחרים‬ ‫בארגונך‪.‬‬

‫לפני השימוש בחיבור ®‪Wi-Fi‬‬ ‫כדי לגלוש באינטרנט באמצעות חיבור ‪ , ®Wi-Fi‬עליך לחפש תחילה רשתות ‪ ®Wi-Fi‬זמינות‪,‬‬ ‫להתחבר אל אחת מהן ולפתוח את דפדפן האינטרנט‪ .‬עוצמת האות של רשת ה‪ ®Wi-Fi -‬תלויה‬ ‫במיקום ההתקן‪ .‬התקרב אל נקודת הגישה אל רשת ה‪ ®Wi-Fi -‬כדי להגביר את עוצמת הקליטה‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫כדי להפעיל את פונקציית ®‪Wi-Fi‬‬ ‫ב‪-‬מסך דף הבית‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫אתר את הפריט הגדרות והקש עליו‪.‬‬ ‫גרור את המחוון לצד ‪ Wi-Fi‬ימינה כדי להפעיל את פונקציית ‪. ®Wi-Fi‬‬ ‫הפעלת פונקציית ה‪ ®Wi-Fi -‬עשויה להימשך מספר שניות‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬

‫כדי להתחבר לרשת ‪®Wi-Fi‬‬ ‫במסך דף הבית‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫אתר את הפריט הגדרות והקש עליו‪.‬‬ ‫ודא שפונקציית ‪ ®Wi-Fi‬מופעלת‪ .‬הקש על ‪. Wi-Fi‬‬ ‫רשתות ה‪ ®Wi-Fi -‬הזמינות מוצגות‪ .‬הרשתות הזמינות עשויות להיות פתוחות או מאובטחות‪.‬‬ ‫רשתות פתוחות מסומנות ב‪ -‬ואילו רשתות מאובטחות מסומנות ב‪ , -‬לצד שם רשת ה‪-‬‬ ‫‪. ®Wi-Fi‬‬ ‫הקש על רשת ‪ ®Wi-Fi‬כדי להתחבר אליה‪ .‬אם אתה מנסה להתחבר לרשת מאובטחת‪,‬‬ ‫תתבקש להזין סיסמה‪ .‬מופיע בשורת המצב לאחר ההתחברות‪.‬‬ ‫ההתקן שלך זוכר את רשתות ה‪ ®Wi-Fi -‬שאליהן אתה מתחבר‪ .‬בפעם הבאה שתהיה בטווח הקליטה של רשת‬ ‫‪ ®Wi-Fi‬שכבר התחברת אליה בעבר‪ ,‬ההתקן שלך יתחבר אליה באופן אוטומטי‪.‬‬ ‫במקומות מסוימים‪ ,‬רשתות ‪ ®Wi-Fi‬פתוחות מחייבות אותך להיכנס דרך דף אינטרנט כדי לקבל גישה לרשת‬ ‫עצמה‪ .‬לקבלת מידע נוסף‪ ,‬פנה אל מנהל רשת ה‪ ®Wi-Fi -‬הרצויה‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫כדי להתחבר לרשת ‪ ®Wi-Fi‬אחרת‬ ‫במסך מסך דף הבית‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫אתר את הפריט הגדרות < ‪ .Wi-Fi‬רשתות ®‪ Wi-Fi‬שזוהו מוצגות‪.‬‬ ‫הקש על רשת ®‪ Wi-Fi‬אחרת כדי להתחבר אליה‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬

‫כדי לסרוק רשתות ®‪ Wi-Fi‬באופן ידני‬ ‫במסך מסך דף הבית‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫הקש על הגדרות < ‪.Wi-Fi‬‬ ‫לחץ על ולאחר מכן הקש על סריקה‪.‬‬ ‫כדי להתחבר לרשת ‪ , ®Wi-Fi‬הקש על שם הרשת‪.‬‬

‫‪87‬‬ ‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬


‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬

‫כדי להוסיף באופן ידני רשת ®‪Wi-Fi‬‬ ‫ודא כי ‪ ®Wi-Fi‬מופעל‪.‬‬ ‫במסך דף הבית‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫אתר את הפריט הגדרות < ‪ Wi-Fi‬והקש עליו‪.‬‬ ‫הקש על‬

‫‪.‬‬

‫הזן את מזהה ‪ SSID‬של רשת של הרשת‪.‬‬ ‫הקש על השדה אבטחה כדי לבחור סוג אבטחה‪.‬‬ ‫הזן סיסמה‪ ,‬אם יש צורך בכך‪.‬‬ ‫הקש על שמור‪.‬‬ ‫‪ ®Wi-Fi‬השם של הרשת מופיע כ‪ Access Point ,ESSID ,SSID-‬ועוד‪ .‬פנה אל מנהל רשת ה‪ ®Wi-Fi -‬שלך‬ ‫כדי לקבל את שם ה‪ SSID-‬של הרשת והסיסמה‪.‬‬

‫הגדרות ®‪ Wi-Fi‬מתקדמות‬ ‫מצב רשת ®‪Wi-Fi‬‬ ‫כאשר אתה מחובר לרשת ‪ ®Wi-Fi‬או כאשר יש מספר רשתות ‪ ®Wi-Fi‬זמינות בסביבה‪ ,‬תוכל להציג‬ ‫את פרטי המצב של רשתות ‪ ®Wi-Fi‬אלה‪ .‬תוכל גם להגדיר את ההתקן כך שתקבל הודעה בכל פעם‬ ‫שהמכשיר מזהה רשת ‪ ®Wi-Fi‬פתוחה‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬

‫כדי לאפשר הודעות יידוע של רשת ‪®Wi-Fi‬‬ ‫הפעל את ®‪ ,Wi-Fi‬אם טרם הופעל‪.‬‬ ‫במסך מסך דף הבית‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫אתר את הפריט הגדרות < ‪.Wi-Fi‬‬ ‫לחץ על ‪.‬‬ ‫הקש על מתקדם‪.‬‬ ‫סמן את התיבה חיווי רשת פתוחה‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫כדי להציג מידע מפורט על רשת ‪ ®Wi-Fi‬מחוברת‬ ‫במסך דף הבית‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫אתר את הפריט הגדרות < ‪.Wi-Fi‬‬ ‫הקש על רשת ®‪ Wi-Fi‬שאליה אתה מחובר כעת‪ .‬מוצג מידע מפורט אודות הרשת‪.‬‬

‫מדיניות שינה של ®‪Wi-Fi‬‬ ‫על‪-‬ידי הוספת מדיניות שינה של ®‪ ,Wi-Fi‬תוכל לקבוע מתי לעבור מ‪ ®Wi-Fi -‬לרשת סלולרית‪.‬‬ ‫אם אינך מחובר לרשת ‪ , ®Wi-Fi‬ההתקן משתמש בחיבור נתונים סלולרי כדי להתחבר לאינטרנט )אם הגדרת‬ ‫ואפשרת חיבור נתונים סלולרי בהתקן(‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬

‫כדי להוסיף מדיניות שינה של ‪®Wi-Fi‬‬ ‫במסך דף הבית‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫אתר את הפריט הגדרות < ‪.Wi-Fi‬‬ ‫לחץ על ‪.‬‬ ‫הקש על מתקדם‪.‬‬ ‫הקש על ‪ Wi-Fi‬פעיל בזמן המתנה‪.‬‬ ‫בחר אפשרות‪.‬‬

‫™‪Wi-Fi Direct‬‬ ‫השתמש ב‪ Wi-Fi Direct™-‬כדי להתחבר ישירות להתקנים אחרים‪ ,‬מבלי לחבר לרשת ביתית‪ ,‬רשת‬ ‫משרדית או נקודה חמה‪ .‬לדוגמה‪ ,‬תוכל לאפשר לחבר את ההתקן ישירות למחשב כדי שתוכל לגשת‬ ‫לתוכן שבהתקן מהמחשב‪ .‬ההתקן שאיתו אתה משתף תוכן חייב לשאת אישור ™‪.Wi-Fi Direct‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬

‫כדי להפעיל את ™‪Wi-Fi Direct‬‬ ‫ודא שפונקציית ה‪ ®Wi-Fi -‬מופעלת בהתקן‪.‬‬ ‫במסך דף הבית‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫חפש את הפריט הגדרות < ‪ Wi-Fi‬והקש עליו‪.‬‬ ‫הקש על < ‪.Wi-Fi Direct‬‬

‫‪88‬‬ ‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬


‫שיתוף חיבור נתונים סלולריים‬ ‫באפשרותך לשתף את חיבור הנתונים הסלולריים של ההתקן עם מחשב בודד בעזרת כבל ‪.USB‬‬ ‫תהליך זה נקרא חיבור לאינטרנט באמצעות ‪ .(USB tethering) USB‬בנוסף‪ ,‬תוכל לשתף את חיבור‬ ‫הנתונים של ההתקן עם עד שמונה התקנים נוספים בו‪-‬זמנית‪ ,‬על ידי הפיכת ההתקן לנקודה חמה‬ ‫ניידת של ‪. ®Wi-Fi‬‬

‫סקירה כללית של שיתוף חיבור נתונים סלולריים‬ ‫במהלך שיתוף פעיל בחיבור הנתונים של ההתקן‪ ,‬הסמלים הבאים עשויים להופיע בשורת המצב או‬ ‫במסך ההתראות‪:‬‬ ‫חיבור לאינטרנט באמצעות ‪ USB‬פעיל‬ ‫נקודה חמה ניידת של ‪ ®Wi-Fi‬פעילה‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬

‫כדי לשתף את הנתונים שלך באמצעות כבל ‪USB‬‬ ‫בטל את כל החיבורים של כבלי ‪ USB‬להתקן שלך‪.‬‬ ‫השתמש בכבל ה‪ USB-‬שצורף להתקן כדי לחבר את ההתקן למחשב‪.‬‬ ‫במסך דף הבית‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫אתר את הפריט הגדרות < עוד‪ < ...‬שיתוף אינטרנט והקש עליו‪.‬‬ ‫סמן את תיבת הסימון חיבור לאינטרנט באמצעות ‪.USB‬‬ ‫כדי להפסיק את השיתוף של חיבור הנתונים‪ ,‬בטל את הסימון בתיבה חיבור לאינטרנט‬ ‫באמצעות ‪ USB‬או נתק את כבל ה‪.USB-‬‬ ‫לא ניתן לשתף את חיבור הנתונים של ההתקן ואת כרטיס ה‪ SD-‬בו‪-‬זמנית באמצעות כבל ‪.USB‬‬ ‫ייתכן שיהיה עליך להכין את המחשב ליצירת חיבור רשת באמצעות כבל ‪ .USB‬לקבלת המידע העדכני ביותר‪,‬‬ ‫עבור אל ‪.www.android.com/tether‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬

‫כדי להשתמש בהתקן כנקודה חמה ניידת של ®‪Wi-Fi‬‬ ‫ב‪-‬מסך דף הבית‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫חפש את הפריט הגדרות < עוד‪ < ...‬שיתוף אינטרנט והקש עליו‪.‬‬ ‫הקש על שיתוף אינטרנט ע"י ‪ < Wi-Fi‬הגדר נקודה חמה של ‪.Wi-Fi‬‬ ‫הזן את מזהה ה‪ SSID-‬של רשת של הרשת‪ .‬הקש על השדה אבטחה כדי לבחור סוג אבטחה‪.‬‬ ‫הזן סיסמה‪ ,‬אם יש צורך בכך‪.‬‬ ‫הקש על שמור‪.‬‬ ‫גרור את המחוון שלצד שיתוף אינטרנט ע"י ‪ Wi-Fi‬ימינה‪ .‬ההתקן מתחיל לשדר את שם רשת‬ ‫ה‪ Wi-Fi-‬שלו )‪ .(SSID‬כעת ניתן לחבר לרשת זו עד שמונה מחשבים או התקנים אחרים‪.‬‬ ‫כדי להפסיק את שיתוף הנתונים באמצעות ®‪ ,Wi-Fi‬גרור את המחוון שלצד שיתוף אינטרנט‬ ‫ע"י ‪ Wi-Fi‬שמאלה‪.‬‬ ‫כדי לשנות שם של נקודה חמה ניידת או לאבטח אותה‬ ‫ב‪-‬מסך דף הבית‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫חפש את הפריט הגדרות < עוד‪ < ...‬שיתוף אינטרנט והקש עליו‪.‬‬ ‫הקש על שיתוף אינטרנט ע"י ‪ < Wi-Fi‬הגדר נקודה חמה של ‪.Wi-Fi‬‬ ‫הזן את מזהה ה‪ SSID-‬של רשת של הרשת‪.‬‬ ‫כדי לבחור סוג אבטחה‪ ,‬הקש על השדה אבטחה‪.‬‬ ‫הזן סיסמה‪ ,‬אם יש צורך בכך‪.‬‬ ‫הקש על שמור‪.‬‬

‫רשתות ‪(VPN) Virtual Private Network‬‬ ‫השתמש בהתקן כדי להתחבר לרשתות ‪ - VPN) Virtual Private Network‬רשתות פרטיות‬ ‫וירטואליות( המאפשרות לך לקבל גישה למשאבים בתוך רשת מקומית מאובטחת גם כאשר אתה‬ ‫מחוץ לרשת עצמה‪ .‬לדוגמה‪ ,‬השימוש בחיבורי ‪ Virtual Private Network‬נפוץ בארגונים ובמוסדות‬ ‫חינוך כדי לאפשר למשתמשים גישה לרשתות פנימיות )אינטרה‪-‬נט( ולשירותים פנימיים אחרים גם‬ ‫כאשר הם מחוץ לרשת הארגונית‪ ,‬לדוגמה‪ ,‬כאשר הם בנסיעות‪.‬‬ ‫ניתן להגדיר חיבורי ‪ Virtual Private Network‬בדרכים רבות‪ ,‬בהתאם לרשת‪ .‬ברשתות מסוימות‪,‬‬ ‫ייתכן שתידרש להעביר אל ההתקן שלך אישור אבטחה ולהתקין אותו‪ .‬לקבלת מידע מפורט על הגדרת‬ ‫חיבור אל רשת ‪ ,Virtual Private Network‬פנה אל מנהל הרשת בארגונך‪.‬‬

‫‪89‬‬ ‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬


‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬

‫כדי להוסיף רשת פרטית וירטואלית‬ ‫במסך מסך דף הבית‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫אתר את הפריט הגדרות < עוד‪ VPN < ...‬והקש עליו‪.‬‬ ‫הקש על ‪.‬‬ ‫בחר את סוג רשת ‪ VPN‬להוספה‪.‬‬ ‫הזן את הגדרות ‪.VPN‬‬ ‫הקש על שמור‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬

‫כדי להתחבר לרשת פרטית וירטואלית‬ ‫במסך מסך דף הבית‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫אתר את הפריט הגדרות < עוד‪ VPN < ...‬והקש עליו‪.‬‬ ‫ברשימת הרשתות הזמינות‪ ,‬הקש על רשת ‪ VPN‬שאליה ברצונך להתחבר‪.‬‬ ‫הזן את המידע הדרוש‪.‬‬ ‫הקש על התחבר‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬

‫כדי להתנתק מרשת פרטית וירטואלית )‪(VPN‬‬ ‫גרור את שורת המצב כלפי מטה‪.‬‬ ‫הקש על הודעת היידוע של חיבור ה‪ VPN-‬כדי לכבות אותו‪.‬‬

‫שיתוף תוכן עם התקני ™‪DLNA Certified‬‬ ‫ניתן להציג או להפעיל תוכן מדיה ששמור בהתקן‪ ,‬בהתקנים אחרים כגון טלוויזיה או מחשב‪ .‬התקנים‬ ‫אלה חייבים באישור ™‪ DLNA Certified‬מטעם ‪ ,Digital Living Network Alliance‬ועל כל‬ ‫ההתקנים להיות מחוברים לאותה רשת ‪ ®Wi-Fi‬כמו ההתקן שלך‪ ,‬כדי לשתף את התוכן‪ .‬ניתן גם‬ ‫להציג או להפעיל בהתקן שלך תוכן מהתקני ™‪ DLNA Certified‬אחרים‪.‬‬ ‫לאחר שתגדיר את שיתוף התוכן בין התקנים‪ ,‬תוכל למשל‪ ,‬להאזין בהתקן לקובצי מוזיקה המאוחסנים‬ ‫במחשב הביתי שלך או להציג תצלומים שצלמת במצלמת ההתקן בטלוויזיה בעלת מסך גדול‪.‬‬

‫הפעלת קבצים שמקורם בהתקני ™‪ DLNA Certified‬בהתקן שלך‬ ‫בעת הפעלת קבצים מהתקן ™‪ DLNA Certified‬אחר בהתקן שלך‪ ,‬ההתקן האחר מתפקד בתור‬ ‫שרת‪ .‬במילים אחרות‪ ,‬הוא משתף תוכן ברשת‪ .‬פונקציית השיתוף בהתקן השרת חייבת להיות‬ ‫מאופשרת וכן ההתקן ולהעניק הרשאת גישה להתקן‪ .‬בנוסף‪ ,‬עליו להיות מחובר לאותה רשת ‪®Wi-Fi‬‬ ‫כמו ההתקן‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬

‫כדי להפעיל רצועה משותפת בהתקן‬ ‫ודא שההתקנים שברצונך לשתף עמם קבצים מחוברים לאותן רשתות ‪ ®Wi-Fi‬שאליה מחובר‬ ‫ההתקן‪.‬‬ ‫במסך דף הבית‪ ,‬הקש על ולאחר מכן הקש על ‪.WALKMAN‬‬ ‫הקש על המוזיקה שלי כדי לפתוח את ספריית המוזיקה‪.‬‬ ‫בחר בהתקן מתוך רשימת ההתקנים המחוברים‪.‬‬ ‫דפדף בתיקיות של ההתקן המחובר ובחר את הרצועה שברצונך להפעיל‪ .‬הרצועה תתחיל‬ ‫לפעול אוטומטית‪.‬‬ ‫כדי להפעיל סרטון וידיאו משותף בהתקן‬ ‫ודא שההתקנים שברצונך לשתף עמם קבצים מחוברים לאותן רשתות ‪ ®Wi-Fi‬שאליה מחובר‬ ‫ההתקן‪.‬‬ ‫במסך דף הבית‪ ,‬הקש על ולאחר מכן הקש על סרטים < התקנים‪.‬‬ ‫בחר בהתקן מתוך רשימת ההתקנים המחוברים‪.‬‬ ‫דפדף בתיקיות של ההתקן המחובר ובחר את סרטון הווידיאו שברצונך להפעיל‪.‬‬ ‫כדי להציג תצלום משותף בהתקן‬ ‫ודא שההתקנים שברצונך לשתף עמם קבצים מחוברים לאותן רשתות ‪ ®Wi-Fi‬שאליה מחובר‬ ‫ההתקן‪.‬‬ ‫במסך דף הבית‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫אתר והקש על אלבום < האלבומים שלי‪ .‬כל האלבומים המקוונים הזמינים וההתקנים‬ ‫המחוברים שלך מוצגים‪.‬‬ ‫בחר בהתקן מתוך רשימת ההתקנים המחוברים‪.‬‬ ‫עיין בתיקיות של ההתקן המחובר ובחר תצלום כדי להציג אותו‪.‬‬

‫‪90‬‬ ‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬


‫הכנות להפעלת תוכן מההתקן בהתקני ™‪DLNA Certified‬‬ ‫בטרם תוכל להציג או להפעיל קובצי מדיה מההתקן שלך בהתקני ™‪ ,DLNA Certified‬עליך להגדיר‬ ‫שיתוף קבצים בהתקן שלך‪ .‬ההתקנים שעימם אתה משתף תוכן נקראים התקני לקוח‪ .‬לדוגמה‪,‬‬ ‫טלוויזיה‪ ,‬מחשב או מחשב לוח מתפקדים בתור התקני לקוח‪ .‬ההתקן שלך מתפקד בתור שרת מדיה‬ ‫כאשר הוא מעמיד את התוכן שלו לרשות התקני לקוח‪ .‬כאשר אתה מגדיר שיתוף קבצים בהתקן שלך‪,‬‬ ‫עליך גם להעניק הרשאת גישה להתקני לקוח‪ .‬לאחר שעשית זאת‪ ,‬התקנים אלה מופיעים כהתקנים‬ ‫רשומים‪ .‬התקנים הממתינים להרשאת גישה רשומים כהתקנים ממתינים‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬

‫כדי להגדיר שיתוף קבצים עם התקני ™‪ DLNA Certified‬נוספים‬ ‫חבר את ההתקן לרשת ®‪.Wi-Fi‬‬ ‫במסך מסך דף הבית‪ ,‬הקש על ולאחר מכן הקש על ‪.‬‬ ‫הקש על המוזיקה שלי כדי לפתוח את ספריית המוזיקה‪.‬‬ ‫לחץ על ולאחר מכן הקש על שרת מדיה‪.‬‬ ‫כדי להפעיל את הפונקציה שתף תוכן‪ ,‬גרור את המחוון‪ .‬יופיע בשורת המצב‪ .‬כעת ההתקן‬ ‫יכול לתפקד כשרת מדיה‪.‬‬ ‫חבר את המחשב להתקנים אחרים ברשת ה‪ Wi-Fi® -‬שאליה מחובר ההתקן‪.‬‬ ‫חיווי מופיע בשורת המצב של ההתקן‪ .‬פתח את החיווי והגדר את הרשאות הגישה הרלוונטיות‬ ‫להתקנים אחרים‪.‬‬ ‫ההוראות שלעיל עשויות להשתנות בהתאם להתקני הלקוח הנמצאים בשימוש‪ .‬למידע נוסף‪ ,‬עיין במדריך‬ ‫למשתמש של התקן לקוח‪ .‬אם ההתקן אינו מצליח להתחבר‪ ,‬ודא שרשת ה‪ ®Wi-Fi -‬פועלת‪.‬‬ ‫תוכל גם לגשת אל תפריט שרת מדיה תחת הגדרות < עוד‪ < ...‬הגדרות שרת מדיה‪ .‬אם תסגור את התצוגה‬ ‫של שרת מדיה‪ ,‬הפונקציה תמשיך לפעול ברקע‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬

‫כדי להפסיק את שיתוף הקבצים עם התקני ™‪ DLNA Certified‬אחרים‬ ‫במסך דף הבית‪ ,‬הקש על ולאחר מכן הקש על ‪.‬‬ ‫הקש על המוזיקה שלי כדי לפתוח את ספריית המוזיקה‪.‬‬ ‫לחץ על ולאחר מכן הקש על שרת מדיה‪.‬‬ ‫גרור את המחוון כדי לכבות את הפונקציה שתף תוכן‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬

‫כדי להגדיר הרשאות גישה להתקן ממתין‬ ‫במסך דף הבית‪ ,‬הקש על ולאחר מכן הקש על ‪.‬‬ ‫הקש על המוזיקה שלי כדי לפתוח את ספריית המוזיקה‪.‬‬ ‫לחץ על ולאחר מכן הקש על שרת מדיה‪.‬‬ ‫בחר בהתקן מהרשימה התקנים ממתינים‪.‬‬ ‫בחר רמת הרשאת גישה‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬

‫כדי לשנות שם של התקן רשום‬ ‫במסך דף הבית‪ ,‬הקש על ולאחר מכן הקש על ‪.‬‬ ‫הקש על המוזיקה שלי כדי לפתוח את ספריית המוזיקה‪.‬‬ ‫לחץ על ולאחר מכן הקש על שרת מדיה‪.‬‬ ‫בחר בהתקן מהרשימה התקנים רשומים ולאחר מכן בחר שנה שם‪.‬‬ ‫הזן שם חדש עבור ההתקן‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬

‫כדי לשנות את רמת הגישה של התקן רשום‬ ‫במסך דף הבית‪ ,‬הקש על ולאחר מכן הקש על ‪.‬‬ ‫הקש על המוזיקה שלי כדי לפתוח את ספריית המוזיקה‪.‬‬ ‫לחץ על ולאחר מכן הקש על שרת מדיה‪.‬‬ ‫בחר בהתקן מהרשימה התקנים רשומים‪.‬‬ ‫הקש על שנה את רמת הגישה ובחר באחת מהאפשרויות‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬

‫כדי לקבל עזרה בנושא שיתוף תכנים עם התקני ™‪ DLNA Certified‬אחרים‬ ‫במסך דף הבית‪ ,‬הקש על ולאחר מכן הקש על ‪.‬‬ ‫הקש על המוזיקה שלי כדי לפתוח את ספריית המוזיקה‪.‬‬ ‫לחץ על ולאחר מכן הקש על שרת מדיה‪.‬‬ ‫הקש על ‪.‬‬

‫הפעלת קבצים בהתקן מעבד של מדיה דיגיטלית‬ ‫טכנולוגיית ™‪ DLNA‬מאפשרת לדחוף תוכן מדיה ששמור בהתקן שלך‪ ,‬אל התקן אחר שמחובר‬ ‫לאותה רשת ‪ . ®Wi-Fi‬ההתקן האחר צריך להיות מסוגל לתפקד כהתקן מעבד מדיה דיגיטלית‬ ‫‪91‬‬ ‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬


‫)‪ ,(DMR‬כלומר לעבד או להפעיל תוכן שהתקבל מההתקן שלך‪ .‬התקן ‪ DMR‬יכול להיות‪ ,‬למשל‬ ‫טלוויזיה התומכת בפונקציה ‪ DLNA‬או מחשב עם מערכת ההפעלה ‪ Windows® 7‬ומעלה‪.‬‬ ‫הגדרות ההפעלה של מעבד המדיה הדיגיטלית עשויות להיות תלויות בהתקן שבו משתמשים‪ .‬לקבלת מידע‬ ‫מפורט יותר‪ ,‬עיין במדריך למשתמש של ההתקן הרלוונטי‪.‬‬ ‫לא ניתן להפעיל תוכן שמוגן על ידי ניהול זכויות דיגיטלי )‪ (DRM‬בהתקן ‪ Digital Media Renderer‬באמצעות‬ ‫טכנולוגיית ™‪.DLNA‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬

‫כדי להציג תצלומים או סרטוני וידיאו מהתקן בהתקן ‪DMR‬‬ ‫ודא שהגדרת כראוי את התקן ה‪ DMR-‬ושהוא מחובר לאותה רשת ‪ ®Wi-Fi‬שאליה מחובר‬ ‫ההתקן‪.‬‬ ‫במסך מסך דף הבית‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫אתר את הפריט אלבום והקש עליו‪.‬‬ ‫נווט לקובץ שברצונך להציג ופתח אותו‪.‬‬ ‫הקש על המסך כדי להציג את סרגלי הכלים‪ ,‬ולאחר מכן הקש על ובחר התקן ‪ DMR‬שעמו‬ ‫תשתף את התוכן שלך‪ .‬הקבצים הנבחרים יתחילו לפעול בסדר כרונולוגי בהתקן שתבחר‪.‬‬ ‫כדי להתנתק מהתקן ה‪ ,DMR-‬הקש על ובחר את ההתקן‪ .‬הקובץ יפסיק לנגן בהתקן ה‪-‬‬ ‫‪ DMR‬אך ימשיך לנגן בהתקן‪.‬‬ ‫באפשרותך גם לשתף סרטון וידיאו מהיישום 'סרטים' בהתקן על‪-‬ידי הקשה על סרטון הווידיאו ולאחר מכן הקשה‬ ‫על ‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬

‫כדי להפעיל רצועת מוזיקה מההתקן בהתקן ‪DMR‬‬ ‫ודא שהגדרת כראוי את התקן ה‪ DMR-‬ושהוא מחובר לאותה רשת ‪ ®Wi-Fi‬שאליה מחובר‬ ‫ההתקן‪.‬‬ ‫במסך מסך דף הבית‪ ,‬הקש על ולאחר מכן הקש על ‪.WALKMAN‬‬ ‫הקש על המוזיקה שלי כדי לפתוח את ספריית המוזיקה‪.‬‬ ‫בחר קטגוריית מוזיקה ועבור אל הרצועה שברצונך לשתף‪ ,‬ולאחר מכן הקש על הרצועה‪.‬‬ ‫הקש על ובחר התקן ‪ DMR‬שעמו ברצונך לשתף את התוכן‪ .‬הרצועה תופעל אוטומטית‬ ‫בהתקן שתבחר‪.‬‬ ‫כדי להתנתק מהתקן ה‪ ,DMR-‬הקש על ובחר את ההתקן‪ .‬הרצועה תפסיק לנגן בהתקן ה‪-‬‬ ‫‪ DMR‬אך תמשיך לנגן בהתקן‪.‬‬

‫טכנולוגיית ®‪ Bluetooth‬אלחוטית‬ ‫השתמש בפונקציית ה‪ Bluetooth®-‬כדי לשלוח קבצים להתקנים תואמי ®‪ Bluetooth‬אחרים או כדי‬ ‫להתחבר לדיבוריות‪ .‬הפעל את פונקציית ה‪ Bluetooth®-‬בהתקן ותוכל ליצור חיבורים אלחוטיים‬ ‫להתקנים אחרים התומכים ב‪ ,Bluetooth®-‬כגון מחשבים‪ ,‬דיבוריות וטלפונים‪ .‬חיבורי ®‪Bluetooth‬‬ ‫פועלים טוב יותר בטווח של עד ‪ 10‬מ'‪ ,‬כאשר אין חפצים מוצקים בין ההתקנים‪ .‬במקרים מסוימים‪,‬‬ ‫תצטרך לשייך את ההתקן שלך באופן ידני להתקני ®‪ Bluetooth‬אחרים‪.‬‬ ‫יכולת הפעולה ההדדית והתאימות עשויות להשתנות בהתקני ®‪ Bluetooth‬שונים‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬

‫הפעלת פונקציית ה‪ Bluetooth®-‬והפיכת ההתקן לגלוי‬ ‫גרור את שורת המצב כלפי מטה ולאחר מכן הקש על ‪.‬‬ ‫®‬ ‫הקש על מתג ההפעלה‪-‬כיבוי לצד ‪ Bluetooth‬כדי להפעיל את פונקציית ה‪.Bluetooth -‬‬ ‫הקש על ‪ .Bluetooth‬ההתקן יופיע עם רשימה של התקני ®‪ Bluetooth‬זמינים‪.‬‬ ‫הקש על שם ההתקן כדי להפוך אותו לגלוי להתקני ®‪ Bluetooth‬אחרים‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬

‫כדי לכוונן את הזמן שבו ההתקן שלך יהיה גלוי למכשירי ®‪ Bluetooth‬אחרים‬ ‫גרור את שורת המצב כלפי מטה ולאחר מכן הקש על ‪.‬‬ ‫אתר את הפריט ‪ Bluetooth‬והקש עליו‪.‬‬ ‫לחץ על ובחר באפשרות תזמון מצב גלוי‪.‬‬ ‫בחר אפשרות‪.‬‬

‫הענקת שם להתקן‬ ‫באפשרותך להעניק להתקן שם‪ .‬התקנים אחרים יוכלו לראות את השם אם תפעיל את פונקציית ה‪-‬‬ ‫®‪ Bluetooth‬ואם ההתקן מוגדר כגלוי‪.‬‬ ‫‪92‬‬ ‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬


‫כדי להעניק שם להתקן שלך‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬

‫ודא שפונקציית ®‪ Bluetooth‬מופעלת‪.‬‬ ‫גרור את שורת המצב כלפי מטה ולאחר מכן הקש על‬ ‫אתר את הפריט ‪ Bluetooth‬והקש עליו‪.‬‬ ‫הקש על ולאחר מכן בחר שנה שם טלפון‪.‬‬ ‫הזן שם עבור ההתקן שלך‪.‬‬ ‫הקש על שנה שם‪.‬‬

‫‪.‬‬

‫התאמה להתקן ®‪ Bluetooth‬אחר‬ ‫בעת התאמת ההתקן שלך להתקן אחר‪ ,‬לדוגמה‪ ,‬באפשרותך לחבר את ההתקן לאוזניית ®‪Bluetooth‬‬ ‫או לדיבורית ®‪ Bluetooth‬לרכב ולהשתמש בהתקנים אלה לשיתוף מוזיקה‪.‬‬ ‫לאחר שתתאים את ההתקן של להתקן ‪ ®Bluetooth‬אחר‪ ,‬ההתקן יזכור התאמה זו‪ .‬כאשר תתאים את‬ ‫ההתקן שברשותך להתקן ®‪ ,Bluetooth‬ייתכן שתצטרך להזין סיסמה‪ .‬ההתקן שלך ינסה להשתמש‬ ‫באופן אוטומטי בסיסמה הכללית ‪ .0000‬אם היא לא פועלת‪ ,‬עיין במדריך למשתמש של התקן ה‪-‬‬ ‫®‪ Bluetooth‬לקבלת סיסמת ההתקן‪ .‬אין צורך להזין מחדש את הסיסמה בפעם הבאה שתתחבר‬ ‫להתקן ®‪ Bluetooth‬שהותאם בעבר‪.‬‬ ‫התקני ®‪ Bluetooth‬מסוימים‪ ,‬לדוגמה‪ ,‬רוב אוזניות ה‪ ,Bluetooth® -‬דורשים הן התאמה והן התחברות להתקן‬ ‫האחר‪.‬‬ ‫תוכל להתאים את ההתקן לכמה התקני ®‪ ,Bluetooth‬אך תוכל להתחבר לפרופיל ®‪ Bluetooth‬אחד בלבד בכל‬ ‫פעם‪.‬‬

‫כדי להתאים את ההתקן להתקן ®‪ Bluetooth‬אחר‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬

‫ודא שבהתקן שאליו ברצונך להתאים את ההתקן שלך מופעלת פונקציית ה‪Bluetooth®-‬‬ ‫ושהוא גלוי להתקני ®‪ Bluetooth‬אחרים‪.‬‬ ‫גרור את שורת המצב כלפי מטה ולאחר מכן הקש על ‪.‬‬ ‫אתר את הפריט ‪ Bluetooth‬והקש עליו‪ .‬כל התקני ה‪ Bluetooth®-‬הזמינים מופיעים‬ ‫ברשימה‪.‬‬ ‫®‬ ‫הקש על התקן ‪ Bluetooth‬שברצונך לשייך להתקן שלך‪.‬‬ ‫הזן קוד הפעלה‪ ,‬אם נדרש‪ ,‬או אשר את אותו קוד הפעלה בשני ההתקנים‪ .‬ההתקן שלך והתקן‬ ‫ה‪ Bluetooth®-‬מותאמים כעת זה לזה‪.‬‬ ‫כדי לחבר את ההתקן להתקן ®‪ Bluetooth‬אחר‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬

‫אם אתה מתחבר להתקן ®‪ Bluetooth‬שמחייב אותך להתאים תחילה את ההתקן לפני‬ ‫ההתחברות‪ ,‬בצע את השלבים הרלוונטיים להתאמת ההתקן שלך להתקן זה‪.‬‬ ‫גרור את שורת המצב כלפי מטה ולאחר מכן הקש על ‪.‬‬ ‫אתר את הפריט ‪ Bluetooth‬והקש עליו‪.‬‬ ‫הקש על התקן ה‪ Bluetooth®-‬שאליו ברצונך לחבר את ההתקן‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬

‫כדי לבטל שיוך של התקן ®‪Bluetooth‬‬ ‫גרור את שורת המצב כלפי מטה ולאחר מכן הקש על ‪.‬‬ ‫אתר את הפריט ‪ Bluetooth‬והקש עליו‪.‬‬ ‫תחת מכשירים משויכים‪ ,‬הקש על לצד שם ההתקן שברצונך לבטל את שיוכו‪.‬‬ ‫הקש על בטל התאמה‪.‬‬

‫שליחה וקבלה של פריטים באמצעות טכנולוגיית ®‪Bluetooth‬‬ ‫ניתן לשתף פריטים עם התקנים תואמי ®‪ Bluetooth‬אחרים‪ ,‬כגון מכשירי טלפון או מחשבים‪ .‬פונקציית‬ ‫®‪ Bluetooth‬מאפשרת לשלוח ולקבל פריטים מסוגים שונים‪ ,‬כגון‪:‬‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬

‫תצלומים וסרטוני וידיאו‬ ‫מוזיקה וקובצי שמע אחרים‬ ‫אנשי קשר‬ ‫דפי אינטרנט‬

‫‪93‬‬ ‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬


‫כדי לשלוח פריטים באמצעות ®‪Bluetooth‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬

‫ההתקן המקבל‪ :‬ודא שפונקציית ®‪ Bluetooth‬מופעלת ושההתקן גלוי להתקני ®‪Bluetooth‬‬ ‫אחרים‪.‬‬ ‫ההתקן השולח‪ :‬פתח את היישום שמכיל את הפריט אשר ברצונך לשלוח וגלול אל הפריט‪.‬‬ ‫בהתאם ליישום ולפריט שברצונך לשלוח‪ ,‬ייתכן שתצטרך‪ ,‬לדוגמה‪ ,‬לגעת נגיעה ארוכה בפריט‪,‬‬ ‫לפתוח את הפריט וללחוץ על ‪ .‬ייתכן שקיימות דרכים אחרות לשליחת פריט‪.‬‬ ‫בחר ‪.Bluetooth‬‬ ‫הפעל את ®‪ Bluetooth‬אם תתבקש‪.‬‬ ‫הקש על שם ההתקן המקבל‪.‬‬ ‫ההתקן המקבל‪ :‬אם תתבקש‪ ,‬אשר את החיבור‪.‬‬ ‫ההתקן השולח‪ :‬אם תתבקש‪ ,‬אשר את ההעברה להתקן המקבל‪.‬‬ ‫ההתקן המקבל‪ :‬אשר את הפריט הנכנס‪.‬‬ ‫כדי לקבל פריטים באמצעות ®‪Bluetooth‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬

‫ודא שפונקציית ®‪ Bluetooth‬מופעלת ושהיא גלויה להתקני ®‪ Bluetooth‬אחרים‪.‬‬ ‫ההתקן השולח מתחיל כעת לשלוח נתונים להתקן שלך‪.‬‬ ‫אם תתבקש‪ ,‬הזן את אותה סיסמה בשני ההתקנים‪ ,‬או אשר את הסיסמה המוצעת‪.‬‬ ‫כאשר אתה מקבל הודעה על קובץ נכנס בהתקן שלך‪ ,‬גרור את שורת המצב מטה והקש על‬ ‫הודעת היידוע כדי לקבל את העברת הקובץ‪.‬‬ ‫הקש על קבל כדי להתחיל את העברת הקובץ‪.‬‬ ‫כדי להציג את התקדמות ההעברה‪ ,‬גרור את שורת המצב מטה‪.‬‬ ‫כדי לפתוח פריט שהתקבל‪ ,‬גרור את שורת המצב מטה והקש על הודעת היידוע המתאימה‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫כדי להציג קבצים שקיבלת באמצעות ®‪Bluetooth‬‬ ‫גרור את שורת המצב כלפי מטה ולאחר מכן הקש על‬ ‫אתר את הפריט ‪ Bluetooth‬והקש עליו‪.‬‬ ‫לחץ על ובחר באפשרות הצג קבצים שהתקבלו‪.‬‬

‫‪.‬‬

‫חיבור ההתקן למחשב‬ ‫חבר את ההתקן למחשב והתחל בהעברת תמונות‪ ,‬קובצי מוזיקה וקבצים אחרים‪ .‬הדרכים הפשוטות‬ ‫ביותר להתחבר הן באמצעות בכבל ‪ USB‬או בטכנולוגיית תקשורת אלחוטית ‪.Bluetooth‬‬ ‫בעת חיבור ההתקן למחשב באמצעות כבל ‪ ,USB‬מוצגת הנחיה להתקין במחשב את היישום ‪PC‬‬ ‫‪ .Companion‬היישום ‪ PC Companion‬מסייע לך לקבל גישה ליישומי מחשב נוספים כדי להעביר‬ ‫ולארגן קובצי מדיה‪ ,‬לעדכן את ההתקן שלך‪ ,‬לסנכרן את התכנים שבהתקן ועוד‪.‬‬ ‫ייתכן שלא תוכל להעביר מההתקן ואליו חומרים מסוימים המוגנים בזכויות יוצרים‪.‬‬

‫העברת תוכן וטיפול בתוכן באמצעות כבל ‪USB‬‬ ‫השתמש בחיבור כבל ‪ USB‬בין המחשב להתקן כדי להעביר ולנהל את הקבצים שלך בקלות‪ .‬לאחר‬ ‫ששני ההתקנים מחוברים‪ ,‬תוכל לגרור ולשחרר תכנים בין ההתקן והמחשב‪ ,‬או בין האחסון הפנימי‬ ‫וכרטיס ה‪ SD-‬של ההתקן‪ ,‬באמצעות סייר הקבצים של המחשב‪.‬‬ ‫אם אתה מעביר מוזיקה‪ ,‬וידיאו‪ ,‬תמונות או קובצי מדיה אחרים להתקן שלך‪ ,‬מומלץ שתשתמש ביישום‬ ‫™‪ Media Go‬שבמחשב‪ Media Go™ .‬ממיר קובצי מדיה כדי שתוכל להשתמש בהם בהתקן‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫כדי להעביר תוכן בין ההתקן למחשב באמצעות כבל ‪USB‬‬ ‫באמצעות כבל ‪ ,USB‬חבר את ההתקן שלך למחשב‪ .‬אחסון פנימי וכרטיס ‪ SD‬מחוברים יופיע‬ ‫בשורת המצב של מסך ההתקן‪.‬‬ ‫מחשב‪ :‬פתח את סייר ®‪ Microsoft® Windows‬משולחן העבודה והמתן עד שהזיכרון הפנימי‬ ‫של ההתקן וכרטיס ה‪ SD-‬יופיעו כדיסקים חיצוניים בסייר ®‪.Microsoft® Windows‬‬ ‫מחשב‪ :‬גרור ושחרר את הקבצים הרצויים כדי להעביר אותם בין ההתקן והמחשב‪.‬‬

‫העברת קבצים באמצעות מצב 'העברת מדיה' דרך ®‪Wi-Fi‬‬ ‫ניתן להעביר קבצים בין ההתקן שלך להתקנים אחרים התומכים ב‪ ,MTP-‬כגון מחשב‪ ,‬באמצעות חיבור‬ ‫®‪ .Wi-Fi‬לפני ההתחברות‪ ,‬עליך להתאים את שני ההתקנים זה לזה‪ .‬אם אתה מעביר מוזיקה‪ ,‬וידיאו‪,‬‬

‫‪94‬‬ ‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬


‫תמונות או קובצי מדיה אחרים בין ההתקן שלך לבין מחשב‪ ,‬מומלץ שתשתמש ביישום ™‪Media Go‬‬ ‫שבמחשב‪ Media Go™ .‬ממיר קובצי מדיה כדי שתוכל להשתמש בהם בהתקן‪.‬‬ ‫כדי להשתמש בתכונה זו‪ ,‬דרוש לך התקן עם אפשרות חיבור ל‪-‬בשחמ המגודל ‪,‬הידמ תרבעהב ךמותש ‪Wi-Fi®,‬‬ ‫‪ Windows® 7.‬גוסמ וא ®‪ Microsoft® Windows Vista‬גוסמ הלעפה תכרעמ םע‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬

‫כדי להתאים את ההתקן למחשב באופן אלחוטי באמצעות המצב 'העברת מדיה'‬ ‫ודא שמצב העברת מדיה מופעל בהתקן שלך‪ .‬בדרך כלל‪ ,‬מצב זה מופעל כברירת מחדל‪.‬‬ ‫חבר את ההתקן למחשב באמצעות כבל ‪.USB‬‬ ‫מחשב‪ :‬ברגע ששם ההתקן יופיע במסך‪ ,‬לחץ על תצורת הרשת ועקוב אחר ההוראות‬ ‫להתאמה של המחשב‪.‬‬ ‫בסיום פעולת ההתאמה‪ ,‬נתק את כבל ה‪ USB-‬משני ההתקנים‪.‬‬ ‫ההוראות שלעיל חלות רק כאשר מערכת ‪ Windows® 7‬מותקנת במחשב‪ ,‬והמחשב מחובר באמצעות כבל רשת‬ ‫לנקודת גישה אל רשת ®‪.Wi-Fi‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬

‫כדי לחבר התקנים מותאמים באופן אלחוטי במצב העברת מדיה‬ ‫ודא שמצב העברת מדיה מופעל בהתקן שלך‪ .‬בדרך כלל‪ ,‬מצב זה מופעל כברירת מחדל‪.‬‬ ‫במסך דף הבית‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫אתר את הפריט הגדרות < ™‪ < Xperia‬קישוריות ‪ USB‬והקש עליו‪.‬‬ ‫הקש על ההתקן המותאם שברצונך להתחבר אליו תחת התקנים אמינים‪.‬‬ ‫הקש על התחבר‪.‬‬ ‫ודא שהפונקציה ®‪ Wi-Fi‬מופעלת‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬

‫כדי לנתק התקן מותאם באופן אלחוטי במצב העברת 'מדיה'‬ ‫במסך דף הבית‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫אתר את הפריט הגדרות < ™‪ < Xperia‬קישוריות ‪ USB‬והקש עליו‪.‬‬ ‫הקש על ההתקן המותאם שברצונך להתנתק ממנו תחת התקנים אמינים‪.‬‬ ‫הקש על התנתק‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬

‫כדי להסיר התאמה עם התקן אחר‬ ‫במסך דף הבית‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫אתר את הפריט הגדרות < ™‪ < Xperia‬קישוריות ‪ USB‬והקש עליו‪.‬‬ ‫הקש על ההתקן המותאם שברצונך להסיר‪.‬‬ ‫הקש על שכח‪.‬‬

‫‪PC Companion‬‬ ‫‪ PC Companion‬הוא יישום מחשב המעניק לך גישה לתכונות ולשירותים נוספים שבאמצעותם תוכל‬ ‫להעביר מוזיקה‪ ,‬וידיאו ותמונות מההתקן שלך ואליו‪ .‬תוכל להשתמש ב‪ PC Companion-‬גם כדי‬ ‫לעדכן את ההתקן ולקבל את הגירסה הזמינה החדשה ביותר של התוכנה‪ .‬קובצי ההתקנה של ‪PC‬‬ ‫‪ Companion‬נשמרים בהתקן‪ ,‬וההתקנה מופעלת מההתקן כאשר אתה מחבר אותו למחשב‬ ‫באמצעות כבל ‪.USB‬‬ ‫כדי להשתמש ביישום ‪ ,PC Companion‬דרוש מחשב המחובר לאינטרנט‪ ,‬שבו פועלת אחת‬ ‫ממערכות ההפעלה הבאות‪:‬‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬

‫‪Microsoft® Windows® 7‬‬ ‫‪Microsoft® Windows® 8‬‬ ‫®‪Microsoft® Windows Vista‬‬ ‫‪) Microsoft® Windows® XP‬עם ‪ Service Pack 3‬או גירסה מתקדמת יותר(‬ ‫עבור ‪ ,Xperia™ C‬התוכנית ‪ PC Companion‬אינה תומכת בפונקציות ‪ Xperia Transfer‬ו‪.Sync Zone -‬‬ ‫בחר יישום גיבוי ושחזור חלופי‪ ,‬לדוגמה‪ ,‬יישום גיבוי שניתן להוריד ושזמין בחנות ‪.Google Play‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬

‫כדי להפעיל את ‪PC Companion‬‬ ‫ודא ש‪ PC Companion-‬מותקן במחשב שלך‪.‬‬ ‫פתח את היישום ‪ PC Companion‬במחשב שלך‪ ,‬ולאחר מכן לחץ על התחל כדי לפתוח אחת‬ ‫מהתכונות שבהן ברצונך להשתמש‪.‬‬

‫‪95‬‬ ‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬


‫™‪Media Go‬‬ ‫היישום ™‪ Media Go‬שבמחשב יסייע לך להעביר תוכן אל כרטיס הזיכרון של ההתקן וממנו ולנהל‬ ‫אותו‪ .‬באפשרותך להתקין את ™‪ Media Go‬ולגשת אליו מתוך היישום ‪.PC Companion‬‬ ‫כדי להשתמש ביישום ™‪ ,Media Go‬דרושה לך אחת ממערכות ההפעלה הבאות‪:‬‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬

‫‪Microsoft® Windows® 7‬‬ ‫®‪Microsoft® Windows Vista‬‬ ‫‪ ,Microsoft® Windows® XP‬עם ‪ Service Pack 3‬או גירסה מתקדמת יותר‬ ‫כדי להעביר תוכן בעזרת היישום ™‪Media Go‬‬ ‫חבר את ההתקן למחשב באמצעות כבל ‪ USB‬המיועד למטרה זו‪.‬‬ ‫התקן‪ :‬הסימון אחסון פנימי מחובר יופיע בשורת המצב‪.‬‬ ‫מחשב‪ :‬פתח את היישום ‪ PC Companion‬במחשב תחילה‪ .‬תחת ‪ ,PC Companion‬לחץ על‬ ‫‪ Media Go‬כדי להפעיל את היישום ™‪ .Media Go‬במקרים מסוימים‪ ,‬ייתכן שיהיה עליך‬ ‫להמתין להתקנת ™‪.Media Go‬‬ ‫בעזרת ™‪ ,Media Go‬גרור ושחרר קבצים בין המחשב לבין ההתקן שלך‪.‬‬

‫סריקת ברקודים באמצעות היישום ™‪NeoReader‬‬ ‫אודות סריקה באמצעות היישום ™‪NeoReader‬‬ ‫השתמש בהתקן שלך כסורק ברקודים כדי לגלות מידע נוסף על פריטים שאתה סורק‪ .‬לדוגמה‪,‬‬ ‫פרסומת למעיל מופיעה במגזין וברצונך לברר מהי החנות הקרובה ביותר אליך שבה תוכל לרכוש את‬ ‫המעיל‪ .‬אם הפרסומת מכילה ברקוד קריא‪ ,‬היישום ™‪ NeoReader‬ישתמש בקוד זה כדי לגשת לתוכן‬ ‫באינטנרט הסלולרי‪ ,‬כגון דף אינטרנט שבו קיים מידע נוסף על המוצר או מפת החנויות באזור‪.‬‬ ‫™‪ NeoReader‬תומך ברוב סוגי הברקודים הסטנדרטיים‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬

‫כדי להפעיל את היישום ™‪NeoReader‬‬ ‫במסך דף הבית‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫אתר את הפריט ™‪ NeoReader‬והקש עליו‪.‬‬ ‫כדי לסרוק ברקוד‬ ‫כאשר היישום ™‪ NeoReader‬פתוח‪ ,‬החזק את ההתקן מעל הברקוד עד שהברקוד יופיע‬ ‫בשלמותו במסך התצוגה המקדימה‪.‬‬ ‫ההתקן סורק אוטומטית את הברקוד‪ ,‬ורוטט כאשר הברקוד מזוהה‪.‬‬ ‫ברקודים מסוימים עשויים להיות קטנים מכדי לסרוק אותם‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬

‫כדי להזין ברקוד באופן ידני‬ ‫‪.‬‬ ‫כאשר היישום ™‪ NeoReader‬פתוח‪ ,‬הקש על‬ ‫הזן את מספרי הברקוד בשדה הטקסט ולאחר מכן הקש על ‪.!GO‬‬

‫סקירה כללית על תפריט היישום ™‪NeoReader‬‬ ‫אפשרויות התפריט הבאות זמינות ביישום ™‪:NeoReader‬‬ ‫הקש כדי להציג אפשרויות נוספות‬ ‫הזן את מספרי הברקוד באופן ידני‪ .‬ניתן להשתמש באפשרות זו אם המצלמה מתקשה לקרוא את הברקוד‬ ‫הצג רשימה של ברקודים שנסרקו בעבר‬ ‫הצג מידע אודות היישום ™‪ .NeoReader‬קרא עוד אודות סוגי ברקוד שונים ואופן השימוש ביישום ™‪NeoReader‬‬ ‫בחר בהגדרות אישיות‪ ,‬כגון שפה ומדינה‪ .‬מידע זה משמש להתאמה אישית של תוכן ברקוד‪ .‬בנוסף‪ ,‬באפשרותך‬ ‫לבחור העדפות לגבי אופן השימוש ביישום ™‪NeoReader‬‬ ‫שלח הודעת טקסט לחבר והזמן אותו להוריד את היישום ™‪NeoReader‬‬

‫‪96‬‬ ‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬


‫‪Smart Connect‬‬ ‫השתמש ביישום ‪ Smart Connect‬כדי להגדיר מה קורה בהתקן שלך כשאתה מחבר או מנתק אבזר‪.‬‬ ‫תוכל להשתמש ב‪ Smart Connect-‬גם כדי להגדיר הפעלה של פעולה ספציפית או קבוצה של פעולות‬ ‫בשעות מסוימות ביום‪.‬‬ ‫לדוגמה‪ ,‬כאשר אתה מחבר דיבורית או אוזניות‪ ,‬תוכל ליצור אירוע שמפעיל את הפעולות הבאות‬ ‫בהתקן שלך‪:‬‬

‫•‬

‫בין השעות ‪ 7‬ו‪ 9-‬בבוקר‪ ,‬במהלך נסיעתך לעבודה‪ ,‬היישום ‪ WALKMAN‬יופעל‪ ,‬ודפדפן האינטרנט יציג‬ ‫את עיתון הבוקר‪ .‬עוצמת הצלצול מוגדרת על רטט‪.‬‬ ‫בדרך חזרה הביתה מהעבודה‪ ,‬יופעל רדיו ה‪ ,FM-‬ויישום ההערות ייפתח ויציג את רשימת הקניות‪.‬‬

‫•‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬

‫כדי להפעיל את היישום ‪Smart Connect‬‬ ‫במסך דף הבית‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫אתר את הפריט ‪ Smart Connect‬והקש עליו‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬

‫כדי ליצור אירוע ‪Smart Connect‬‬ ‫הפעל את היישום ‪ .Smart Connection‬אם אתה מפעיל את ‪ Smart Connect‬לראשונה‪,‬‬ ‫הקש על אישור כדי לסגור את מסך הפתיחה‪.‬‬ ‫בכרטיסייה אירועים‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫תן שם לאירוע ולאחר מכן הקש על צור‪.‬‬ ‫תחת מתי‪ ,‬הוסף אבזר או מרווח זמן‪ ,‬או שניהם‪.‬‬ ‫תחת עשה זאת‪ ,.‬הוסף את הפעולות שאמורות להתבצע בהתקן‪.‬‬ ‫תחת בסיום‪ ,‬הוסף את הפעולות שאמורות להתבצע בעת ניתוק האבזר או כאשר מסתיים‬ ‫מרווח הזמן‪ .‬כאשר שני תנאים אלו מוגדרים‪ ,‬הפעולות יתבצעו בעת ניתוק האבזר או עם סיום‬ ‫מרווח הזמן‪.‬‬ ‫כדי לשמור את האירוע‪ ,‬לחץ על ‪.‬‬ ‫כדי להוסיף אבזר ®‪ ,Bluetooth‬יש להתאים אותו תחילה עם ההתקן שלך‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬

‫כדי לערוך אירוע ‪Smart Connect‬‬ ‫הפעל את היישום ‪.Smart Connect‬‬ ‫בכרטיסייה אירועים‪ ,‬הקש על אירוע כלשהו‪.‬‬ ‫אם האירוע מושבת‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫התאם את ההגדרות לפי רצונך‪.‬‬ ‫כדי לשמור את האירוע‪ ,‬לחץ על ‪.‬‬ ‫כדי למחוק ערך שגוי‪ ,‬גע נגיעה ארוכה בערך ולאחר מכן הקש על מחק‪.‬‬

‫‪97‬‬ ‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬


‫סנכרון נתונים בהתקן שלך‬ ‫אודות סנכרון נתונים בהתקן‬ ‫באפשרותך לסנכרן אנשי קשר‪ ,‬דוא"ל‪ ,‬אירועי לוח שנה ומידע נוסף עם ההתקן ממספר חשבונות‬ ‫דוא"ל‪ ,‬שירותי סנכרון וסוגי חשבון אחרים‪ ,‬בהתאם ליישומים המותקנים בהתקן‪ .‬סנכרון של ההתקן‬ ‫מול מקורות מידע אחרים הוא דרך קלה ויעילה להישאר מעודכן‪.‬‬

‫סנכרון עם ™‪Google‬‬ ‫סנכרן את ההתקן עם שירותים שונים של ™‪ Google‬כדי שהמידע שלך יהיה מעודכן‪ ,‬ללא קשר‬ ‫למכשיר שבו אתה משתמש בחשבון ™‪ Google‬שלך‪ .‬לדוגמה‪ ,‬ניתן לסנכרן את אנשי הקשר‪,‬‬ ‫™‪ Gmail‬ונתוני לוח השנה‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬

‫כדי להגדיר חשבון ™‪ Google‬לצורך סנכרון‬ ‫במסך דף הבית‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫הקש על הגדרות < הוסף חשבון < ‪.Google‬‬ ‫פעל לפי הוראות אשף הרישום כדי ליצור חשבון ™‪ ,Google‬או היכנס אל חשבונך אם כבר יש‬ ‫לך חשבון‪.‬‬ ‫הקש על חשבון ™‪ Google‬החדש שיצרת ולאחר מכן הקש על הפריטים שברצונך לסנכרן‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬

‫כדי לסנכרן ידנית עם חשבון ™‪Google‬‬ ‫במסך דף הבית‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫הקש על הגדרות < ‪.Google‬‬ ‫הקש על חשבון ™‪ Google‬שאותו ברצונך לסנכרן‪.‬‬ ‫לחץ על ולאחר מכן הקש על סנכרן כעת‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬

‫כדי להסיר חשבון ™‪Google‬‬ ‫במסך מסך דף הבית‪ ,‬הקש על‬ ‫הקש על הגדרות < ‪.Google‬‬ ‫ברשימת החשבונות‪ ,‬הקש על חשבון ™‪ Google‬שברצונך להסיר‪.‬‬ ‫לחץ על ולאחר מכן הקש על הסר חשבון‪.‬‬ ‫הקש פעם נוספת על הסר חשבון כדי לאשר את הפעולה‪.‬‬ ‫‪.‬‬

‫סנכרון פריטי דוא"ל‪ ,‬לוח שנה ואנשי קשר של מקום העבודה‬ ‫גש להודעות הדוא"ל‪ ,‬לפגישות בלוח השנה ולאנשי הקשר של מקום העבודה שלך ישירות מההתקן‪.‬‬ ‫הצג ונהל אותם בקלות‪ ,‬בדיוק כמו במחשב‪ .‬לאחר ההגדרה‪ ,‬תוכל למצוא את המידע שלך ביישומים‬ ‫דוא"ל‪ ,‬לוח שנה ו‪ -‬אנשי קשר‪.‬‬ ‫כדי שתוכל לגשת לפונקציות המתוארות לעיל‪ ,‬המידע של מקום העבודה שלך חייב להיות שמור בשרת‬ ‫‪.Microsoft® Exchange‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬

‫כדי להגדיר דוא"ל‪ ,‬לוח שנה ואנשי קשר ארגוניים‬ ‫במסך מסך דף הבית‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫הקש על הגדרות < הוסף חשבון < ‪.Exchange ActiveSync‬‬ ‫הזן את כתובת הדוא"ל והסיסמה הארגוניים‪.‬‬ ‫הקש על הבא‪ .‬הטלפון יתחיל לאחזר את המידע מהחשבון שלך‪ .‬אם מתרחש כשל‪ ,‬צור קשר‬ ‫עם מנהל הרשת הארגונית שלך לקבלת פרטים נוספים‪ ,‬כגון שם התחום וכתובת השרת של‬ ‫‪.Exchange‬‬ ‫הקש על אישור כדי לאפשר לשרת הארגוני שליטה בטלפון שלך‪.‬‬ ‫בחר את הנתונים שברצונך לסנכרן עם הטלפון‪ ,‬כגון אנשי קשר ופריטי לוח שנה‪.‬‬ ‫אם תרצה‪ ,‬הפעל את מנהל הטלפון כדי לאפשר לשרת הארגוני לשלוט בתכונות אבטחה‬ ‫מסוימות בטלפון‪ .‬לדוגמה‪ ,‬אפשר לשרת הארגוני להגדיר כללי סיסמה ולהגדיר הצפנה של‬ ‫אמצעי אחסון‪.‬‬ ‫בסיום ההגדרה‪ ,‬הזן שם עבור החשבון הארגוני‪.‬‬

‫‪98‬‬ ‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬


‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬

‫כדי לערוך את ההגדרות של דוא"ל‪ ,‬לוח שנה ואנשי קשר ארגוניים‬ ‫במסך דף הבית‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫הקש על דוא"ל ולאחר מכן הקש על ‪.‬‬ ‫הקש על הגדרות ובחר בחשבון ארגוני‪.‬‬ ‫שנה את ההגדרות הרצויות‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬

‫כדי להגדיר מרווח סנכרון עבור חשבון ארגוני‬ ‫במסך דף הבית‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫הקש על דוא"ל ולאחר מכן הקש על ‪.‬‬ ‫הקש על הגדרות ובחר בחשבון ארגוני‪.‬‬ ‫הקש על תדירות בדיקת תיבת דואר ובחר אפשרות מרווח‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬

‫כדי להסיר חשבון ארגוני‬ ‫במסך דף הבית‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫הקש על הגדרות < ‪ ,Exchange ActiveSync‬ולאחר מכן בחר את החשבון של מקום‬ ‫עבודתך‪.‬‬ ‫הקש על ולאחר מכן הקש על הסר חשבון‪.‬‬ ‫הקש פעם נוספת על הסר חשבון כדי לאשר את הפעולה‪.‬‬

‫‪99‬‬ ‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬


‫מפות ומיקומים‬ ‫אודות שירותי המיקום‬ ‫השתמש בהתקן כדי לבדוק היכן אתה נמצא‪ .‬ניתן לעשות זאת בשתי שיטות‪ :‬בעזרת מערכת מיקום‬ ‫עולמית )‪ (GPS‬ובעזרת רשתות אלחוטיות‪ .‬אפשר את אפשרות הרשתות האלחוטיות אם עליך לדעת‬ ‫את מיקומך בקירוב בלבד וברצונך לאתר אותו במהירות‪ .‬אם ברצונך לקבל מיקום מדויק יותר ואתה‬ ‫נמצא במקום שיש בו ראות טובה של השמיים‪ ,‬אפשר את האפשרות מערכת מיקום עולמית )‪.(GPS‬‬ ‫במצבים בהם אותות הרשת הסלולרית חלשים‪ ,‬מומלץ לאפשר את שתי האפשרויות כדי לוודא‬ ‫שמיקומך יאותר‪.‬‬ ‫‪ Sony‬אינה ערבה לרמת הדיוק של שירותי מיקום למיניהם‪ ,‬לרבות‪ ,‬אך לא רק‪ ,‬שירותי ניווט‪.‬‬

‫שימוש במערכת מיקום עולמית )‪(GPS‬‬ ‫ההתקן שלך מצויד במקלט מערכת איכון עולמית )‪ (GPS‬אשר משתמש באותות לוויין לצורך חישוב‬ ‫מיקומך‪.‬‬ ‫בעת שימוש בתכונות המחייבות את מקלט מערכת מיקום עולמית )‪ (GPS‬לאתר את מיקומך‪ ,‬ודא שהשמיים אינם‬ ‫מוסתרים‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫כדי לאפשר ‪GPS‬‬ ‫במסך הבית‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫הקש על הגדרות < שירותי מיקום‪.‬‬ ‫סמן את התיבה לווייני ‪.GPS‬‬

‫מיטוב מרבי של הביצועים‬ ‫בהפעלה הראשונה של מערכת מיקום עולמית )‪ ,(GPS‬ייתכן שיידרשו ‪ 5‬עד ‪ 10‬דקות לאיתור המיקום‪.‬‬ ‫כדי לסייע לחיפוש‪ ,‬ודא שקיימת ראות טובה של השמיים במקום שבו אתה נמצא‪ .‬עמוד במקום ואל‬ ‫תכסה את אנטנת המערכת מיקום עולמית )‪) (GPS‬האזור המסומן בתמונה(‪ .‬אותות מערכת מיקום‬ ‫עולמית )‪ (GPS‬יכולים לעבור דרך עננים ופלסטיק‪ ,‬אך אינם עוברים דרך רוב העצמים המוצקים‪ ,‬כגון‬ ‫בניינים והרים‪ .‬אם מיקומך לא אותר תוך דקות אחדות‪ ,‬עבור למקום אחר‪.‬‬

‫‪100‬‬ ‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬


‫™‪Google Maps‬‬ ‫עקוב אחר מיקומך הנוכחי‪ ,‬הצג את מצב התנועה בזמן אמת וקבל הנחיות ניווט מפורטות ליעדך‪ .‬לפני‬ ‫היציאה לדרך‪ ,‬באפשרותך להוריד ולשמור מפות בכרטיס הזיכרון כדי להימנע מעלויות גבוהות בעת‬ ‫נדידה מחוץ לרשת שלך‪.‬‬ ‫היישום ™‪ Google Maps‬מחייב שימוש בחיבור לאינטרנט‪ .‬חיבור לאינטרנט מההתקן עשוי להיות כרוך בחיוב‬ ‫עבור העברת נתונים‪ .‬לקבלת מידע נוסף‪ ,‬פנה למפעיל הרשת‪ .‬היישום ™‪ Google Maps‬זמין בשווקים‪ ,‬במדינות‬ ‫או באזורים מסוימים בלבד‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬

‫כדי להשתמש ב‪Google Maps™-‬‬ ‫במסך מסך דף הבית‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫אתר את הפריט מפות והקש עליו‪.‬‬ ‫אם ברצונך להשתמש ב‪ ,Google Maps™-‬עליך לאפשר אחת משיטות המיקום הזמינות תחת הגדרות <‬ ‫שירותי מיקום‪.‬‬

‫•‬

‫כדי לקבל מידע נוסף על ™‪Google Maps‬‬ ‫בעת שימוש ב‪ ,Google Maps™-‬הקש על ולאחר מכן הקש על עזרה‪.‬‬

‫הצגת המיקום של חבריך בעזרת ™‪Google Latitude‬‬ ‫הצטרף ל‪ Google Latitude™-‬ותוכל להציג את המיקום של חבריך במפות ולשתף איתם את מיקומך‬ ‫ומידע נוסף‪.‬‬

‫שימוש ביישום ™‪ Google Maps‬לקבלת הנחיות ניווט‬ ‫היעזר ביישום ™‪ Google Maps‬לקבלת הנחיות ניווט בעת הליכה ברגל‪ ,‬נסיעה בתחבורה ציבורית או‬ ‫נהיגה ברכב‪ .‬באפשרותך להוסיף לדף הפתיחה קיצור דרך ליעד‪ ,‬כדי לקבל במהירות הנחיות ניווט‬ ‫ליעד זה מכל מקום‪.‬‬ ‫בעת הצגת מפה‪ ,‬נוצר חיבור לאינטרנט ומועברים נתונים להתקן‪ .‬לכן‪ ,‬מומלץ להוריד מפות ולשמור‬ ‫אותן בהתקן לפני יציאה לדרך‪ .‬בשיטה זו‪ ,‬ניתן להימנע מהוצאות גבוהות בשל נדידה מחוץ לרשת‪.‬‬ ‫‪ Sony‬אינה ערבה לרמת הדיוק של שירותי הכוונה כלשהם‪.‬‬

‫שימוש ביישום הניווט‬ ‫השתמש ביישום הניווט שבהתקן כדי לקבל הוראות פנייה אחר פנייה להגעה למקומות‪ .‬הכוונות הניווט‬ ‫מושמעות כהנחיות קוליות וכן מוצגות על המסך‪.‬‬ ‫יישום הניווט זמין בשווקים מסוימים בלבד‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬

‫כדי להתחיל בניווט‬ ‫במסך הבית‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫אתר את הפריט ניווט והקש עליו‪.‬‬

‫‪101‬‬ ‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬


‫לוח שנה ושעון מעורר‬ ‫לוח שנה‬ ‫אודות לוח השנה‬ ‫ההתקן כולל לוח שנה לניהול לוח הזמנים‪ .‬אם יש לך חשבון ™‪ ,Google‬תוכל גם לסנכרן את לוח‬ ‫השנה שבהתקן עם לוח השנה שלך באינטרנט‪ .‬ראה סנכרון פריטי דוא"ל‪ ,‬לוח שנה ואנשי קשר של‬ ‫מקום העבודה בעמוד ‪.98‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬

‫כדי להגדיר את תצוגת לוח השנה‬ ‫במסך דף הבית‪ ,‬הקש על ולאחר מכן הקש על לוח שנה‪.‬‬ ‫הקש על חודש‪ ,‬שבוע או יום כדי לבחור אפשרות‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫כדי להציג מספר יומנים‬ ‫במסך מסך דף הבית‪ ,‬הקש על ולאחר מכן הקש על לוח שנה‪.‬‬ ‫לחץ על ולאחר מכן הקש על לוחות השנה שלי‪.‬‬ ‫בחר את היומנים שברצונך להציג‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬

‫כדי ליצור אירוע בלוח שנה‬ ‫במסך דף הביתמה‪ ,‬הקש‪ ,‬ולאחר מכן הקש‪.‬לוח שנה‪.‬‬ ‫הקש על ‪.‬‬ ‫הזן את השם‪ ,‬השעה‪ ,‬המיקום והתיאור של האירוע‪.‬‬ ‫בחר תזכורת עבור האירוע‪ .‬כדי להוסיף תזכורת חדשה עבור האירוע‪ ,‬הקש על‬ ‫אם תרצה‪ ,‬הקש על עוד ובחר אפשרות אחרת תחת חזרה‪.‬‬ ‫הקש על בוצע‪.‬‬ ‫כאשר יתקרב מועד הפעילות‪ ,‬ההתקן ישמיע צליל קצר לתזכורת‪ .‬בנוסף‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬

‫כדי להציג אירוע ביומן‬ ‫במסך מסך דף הבית‪ ,‬הקש על ולאחר מכן הקש על לוח שנה‪.‬‬ ‫הקש על האירוע שברצונך להציג‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫כדי לשנות את הגדרות לוח השנה‬ ‫במסך דף הבית‪ ,‬הקש על ולאחר מכן הקש על לוח שנה‪.‬‬ ‫לחץ על ולאחר מכן הקש על הגדרות‪.‬‬ ‫הקש על ההגדרה שברצונך לשנות וערוך אותה כרצונך‪.‬‬

‫‪.‬‬

‫‪ ,‬מופיע בשורת המצב‪.‬‬

‫שעון מעורר‬ ‫אודות השעון המעורר‬ ‫השתמש בהתקן בתור שעון מעורר ובחר בצליל כלשהו מההתקן בתור צליל התראה‪ .‬ההתראה אינה‬ ‫מושמעת אם ההתקן כבוי‪ .‬עם זאת‪ ,‬היא כן מושמעת אם ההתקן מוגדר במצב שקט‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬

‫כדי לפתוח את השעון המעורר‬ ‫במסך דף הבית‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫אתר את הפריט שעון מעורר והקש עליו‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬

‫כדי להגדיר התראה חדשה‬ ‫בדף הפתיחה‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫אתר את הפריט שעון מעורר והקש עליו‪.‬‬ ‫הקש על הוסף התראה‪.‬‬ ‫הקש על שעה וכוון את השעה על‪-‬ידי גלילה למעלה או למטה‪.‬‬ ‫הקש על בוצע‪.‬‬ ‫אם תרצה‪ ,‬ערוך הגדרות התראה אחרות‪.‬‬ ‫הקש על בוצע‪.‬‬

‫‪102‬‬ ‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬


‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬

‫כדי לערוך התראה קיימת‬ ‫במסך דף הבית‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫אתר את הפריט שעון מעורר והקש עליו‪.‬‬ ‫הקש על ההתראה שברצונך לערוך‪.‬‬ ‫הקש על שעה וכוון את השעה על‪-‬ידי גלילה למעלה או למטה‪.‬‬ ‫הקש על בוצע‪.‬‬ ‫אם תרצה‪ ,‬ערוך הגדרות התראה אחרות‪.‬‬ ‫הקש על בוצע‪.‬‬ ‫תבנית שעת ההתראה המוצגת זהה לתבנית שבחרת עבור הגדרות השעה הכלליות‪ .‬לדוגמה‪ ,‬תבנית של ‪12‬‬ ‫שעות או של ‪ 24‬שעות‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫כדי לבטל התראה‬ ‫במסך דף הבית‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫אתר את הפריט שעון מעורר והקש עליו‪.‬‬ ‫הקש על לצד ההתראה שברצונך לבטל‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫כדי להפעיל התראה קיימת‬ ‫במסך דף הבית‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫אתר את הפריט שעון מעורר והקש עליו‪.‬‬ ‫הקש על לצד ההתראה שברצונך להפעיל‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬

‫כדי למחוק התראה‬ ‫במסך דף הבית‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫אתר את הפריט שעון מעורר והקש עליו‪.‬‬ ‫גע נגיעה ארוכה בהתראה שברצונך למחוק‪.‬‬ ‫הקש על מחק התראה ולאחר מכן הקש על כן‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬

‫כדי להגדיר רינגטון של התראה‬ ‫במסך דף הבית‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫אתר את הפריט שעון מעורר והקש עליו‪.‬‬ ‫הקש על ההתראה שברצונך לערוך‪.‬‬ ‫הקש על הגדרות שעון מעורר מתקדמ' ולאחר מכן בטל את הסימון בתיבה הגדרות סגנון‪.‬‬ ‫הקש על צליל התראה ובחר באחת מהאפשרויות‪.‬‬ ‫הקש על בוצע ולאחר מכן הקש על בוצע‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬

‫כדי להגדיר התראה חוזרת‬ ‫במסך דף הבית‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫אתר את הפריט שעון מעורר והקש עליו‪.‬‬ ‫הקש על ההתראה שברצונך לערוך‪.‬‬ ‫הקש על חזור‪.‬‬ ‫סמן את תיבות הסימון של הימים הרצויים והקש על אישור‪.‬‬ ‫הקש על בוצע‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫כדי להגדיר את הכותרת של התראה‬ ‫במסך דף הבית‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫אתר את הפריט שעון מעורר והקש עליו‪.‬‬ ‫הקש על ההתראה שברצונך לערוך‪.‬‬ ‫הקש על הגדרות שעון מעורר מתקדמ' ולאחר מכן הקש על השדה טקסט התראה והזן שם‬ ‫עבור ההתראה‪.‬‬ ‫הקש על בוצע‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬

‫כדי להפעיל את פונקציית הרטט עבור התראה‬ ‫במסך דף הבית‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫אתר את הפריט שעון מעורר והקש עליו‪.‬‬ ‫הקש על ההתראה שברצונך לערוך‪.‬‬ ‫הקש על הגדרות שעון מעורר מתקדמ' ולאחר מכן סמן את התיבה רטט‪.‬‬ ‫הקש על בוצע‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬

‫‪103‬‬ ‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬


‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬

‫כדי להגדיר השמעה של התראות כאשר ההתקן במצב שקט‬ ‫במסך מסך דף הבית‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫חפש את הפריט שעון מעורר והקש עליו ולאחר מכן הקש לבחירת התראה‪.‬‬ ‫הקש על הגדרות שעון מעורר מתקדמ' ולאחר מכן סמן את התיבה התראה במצב שקט‪.‬‬ ‫הקש על בוצע‪.‬‬

‫•‬

‫כדי להפעיל נודניק עבור התראה בעת השמעתה‬ ‫הקש על נודניק ‪ s% -‬דק'‪.‬‬

‫•‬

‫כדי לכבות צליל התראה‬ ‫החלק את ימינה‪.‬‬

‫‪104‬‬ ‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬


‫תמיכה ותחזוקה‬ ‫עדכון ההתקן‬ ‫עדכן את ההתקן שלך לגרסת התוכנה העדכנית ביותר כדי לקבל ביצועים מיטביים ואת השיפורים‬ ‫האחרונים‪.‬‬ ‫ניתן להשתמש ביישום 'מרכז העדכונים' שבהתקן‪ ,‬כדי להפעיל עדכון ברשת אלחוטית או להשתמש‬ ‫ביישום ‪ PC Companion‬במחשב כדי להפעיל עדכון באמצעות חיבור כבל ‪ .USB‬אם אתה מבצע‬ ‫עדכון ברשת אלחוטית‪ ,‬תוכל להשתמש ברשת סלולרית או בחיבור רשת ‪ .®Wi-Fi‬בכל מקרה‪ ,‬הקפד‬ ‫לגבות ולשמור את כל הנתונים המאוחסנים בהתקן שלך לפני ביצוע העדכון‪.‬‬ ‫בעת הפעלת עדכון באמצעות היישום 'מרכז העדכונים'‪ ,‬נוצר חיבור נתונים וייתכן שיחולו חיובים קשורים‪ .‬כמו כן‪,‬‬ ‫זמינות העדכונים ברשת סלולרית תלויה במפעיל הרשת‪ .‬לקבלת מידע נוסף‪ ,‬פנה למפעיל הרשת‪.‬‬

‫עדכון ההתקן באופן אלחוטי‬ ‫השתמש ביישום ‪ Update Center‬כדי לבצע עדכון אלחוטי של ההתקן‪ .‬באפשרותך להוריד עדכוני‬ ‫תוכנה באופן ידני או לאפשר ל‪ Update Service-‬לעדכן את ההתקן אוטומטית כאשר קיימות הורדות‬ ‫זמינות‪ .‬כאשר תכונת העדכון האוטומטי מופעלת‪ ,‬מופיע חיווי בשורת המצב בכל פעם שעדכון הופך‬ ‫לזמין‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫כדי להוריד עדכוני תוכנה ממרכז העדכונים באופן ידני‬ ‫בדף הפתיחה‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫אתר את הפריט ‪ Update center‬והקש עליו‪.‬‬ ‫בחר בעדכון היישום או המערכת המבוקש והקש על או הקש על‬ ‫עדכוני היישומים‪.‬‬

‫כדי להוריד את כל‬

‫עדכוני יישומים מופעלים אוטומטית לאחר ההורדה‪ .‬עם עדכוני מערכת‪ ,‬התקן את העדכון באופן ידני לאחר‬ ‫ההורדה‪ .‬ההתקן יופעל מחדש באופן אוטומטי לאחר סיום ההתקנה‪ .‬בעת הורדה של עדכונים דרך רשתות‬ ‫סלולריות‪ ,‬ייתכן שתחויב עבור חיבור הנתונים‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬

‫כדי להפעיל עדכוני תוכנה אוטומטיים באמצעות היישום 'מרכז העדכונים'‬ ‫בדף הפתיחה‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫אתר את הפריט ‪ Update center‬והקש עליו‪.‬‬ ‫לחץ על ולאחר מכן הקש על הגדרות‪.‬‬ ‫סמן את תיבת הסימון אפשר הורדות אוטומטיות ולאחר מכן הקש על מסכים‪ .‬העדכונים‬ ‫יורדים כעת באופן אוטומטי ברגע שהם הופכים לזמינים‪.‬‬ ‫בעת הורדה של עדכונים דרך רשתות סלולריות‪ ,‬ייתכן שתחויב עבור חיבור הנתונים‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫כדי להתקין עדכוני מערכת‬ ‫בדף הפתיחה‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫אתר את הפריט ‪ Update center‬והקש עליו‪.‬‬ ‫בחר עדכון מערכת שברצונך להתקין ולאחר מכן הקש על‬

‫‪.‬‬

‫עדכון ההתקן בעזרת חיבור בכבל ‪USB‬‬ ‫עדכונים מסוימים אינם זמינים להורדה אלחוטית‪ .‬חיוויים בשורת המצב מופיעים כדי ליידע אותך על‬ ‫עדכונים כאלה‪ .‬כדי להוריד ולהפעיל את העדכונים‪ ,‬תזדקק לכבל ‪ USB‬ולמחשב שמופעל בו היישום‬ ‫‪ .PC Companion‬באפשרותך להתקין את ‪ PC Companion‬בעזרת קובצי ההתקנה השמורים‬ ‫בהתקן או להוריד את היישום ישירות מאתר האינטרנט ‪.PC Companion‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬

‫כדי להוריד את היישום ‪ PC Companion‬דרך ההתקן‬ ‫חבר את ההתקן למחשב באמצעות כבל ‪.USB‬‬ ‫כשתתבקש‪ ,‬פעל לפי ההנחיות המוצגות בהתקן כדי להתחיל את ההתקנה של ‪PC‬‬ ‫‪ Companion‬במחשב‪.‬‬ ‫ניתן גם להוריד את היישום ‪ PC Companion‬בכתובת ‪.PC Companion‬‬

‫‪105‬‬ ‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬


‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬

‫כדי להוריד עדכוני תוכנה בעזרת חיבור כבל ‪USB‬‬ ‫התקן את היישום ‪ PC Companion‬במחשב שאתה משתמש בו‪ ,‬אם הוא טרם הותקן‪.‬‬ ‫חבר את ההתקן למחשב באמצעות כבל ‪.USB‬‬ ‫מחשב‪ :‬הפעל את היישום ‪ .PC Companion‬לאחר רגעים אחדים‪ PC Companion ,‬יאתר‬ ‫את ההתקן ויחפש אחר תוכנה חדשה עבורו‪.‬‬ ‫התקן‪ :‬כאשר מופיעים חיוויים בשורת המצב‪ ,‬פעל לפי ההנחיות שעל‪-‬גבי המסך כדי לבצע את‬ ‫עדכון התוכנה המתאים‪.‬‬ ‫כדי לעדכן את ההתקן באמצעות מחשב ®‪Apple® Mac‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬

‫ה‪Mac®-‬‬

‫®‪Apple‬‬

‫שבו אתה משתמש‪,‬‬

‫התקן את היישום ‪ Sony™ Bridge for Mac‬במחשב‬ ‫אם היישום טרם הותקן‪.‬‬ ‫באמצעות כבל ‪ ,USB‬חבר את ההתקן שלך למחשב ®‪.Apple® Mac‬‬ ‫מחשב‪ :‬הפעל את היישום ‪ .Sony™ Bridge for Mac‬לאחר רגעים אחדים‪ ,‬היישום ™‪Sony‬‬ ‫‪ Bridge for Mac‬יאתר את ההתקן ויחפש אחר גרסת תוכנה חדשה עבורו‪.‬‬ ‫מחשב‪ :‬אם מזוהה עדכון חדש לתוכנה‪ ,‬יופיע חלון מוקפץ‪ .‬בצע את ההוראות שעל המסך כדי‬ ‫לבצע את עדכוני התוכנה המתאימים‪.‬‬ ‫ניתן להוריד את היישום ‪ Sony™ Bridge for Mac‬מהכתובת ‪.Bridge for mac‬‬

‫איפוס ההתקן‬ ‫ניתן לאפס את ההתקן ולהחזירו להגדרות המקוריות‪ ,‬כולל או ללא מחיקה של כל הנתונים האישיים‪.‬‬ ‫לפני שתבצע איפוס‪ ,‬הקפד לגבות תחילה את הנתונים החשובים שאתה רוצה לשמור בהתקן‪.‬‬ ‫כדי לבצע איפוס לנתוני יצרן‬ ‫כדי למנוע נזק בלתי הפיך להתקן‪ ,‬אל תפעיל מחדש את ההתקן כאשר מתבצע איפוס‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬

‫גרור את שורת המצב כלפי מטה ולאחר מכן הקש על ‪.‬‬ ‫חפש את הפריט גיבוי ואיפוס< שחזור הגדרות יצרן והקש עליו‪.‬‬ ‫אם ברצונך גם למחוק נתונים‪ ,‬כגון תמונות ומוזיקה‪ ,‬ששמורים באחסון הפנימי של ההתקן‪ ,‬סמן‬ ‫את תיבת הסימון מחק את האחסון הפנימי‪.‬‬ ‫הקש על איפוס טלפון‪.‬‬ ‫כדי לאשר‪ ,‬הקש על מחק הכל‪.‬‬

‫נעילת ההתקן והגנה עליו‬ ‫מספר ‪IMEI‬‬ ‫לכל התקן יש מספר ‪) IMEI‬מזהה בינלאומי של מכשיר נייד( ייחודי‪ .‬רשום לעצמך את המספר הזה‬ ‫ושמור אותו‪ .‬אם ההתקן שלך ייגנב‪ ,‬ספק שירותי הרשת יוכל להשתמש במספר ה‪ IMEI-‬כדי לחסום‬ ‫את הגישה של אותו התקן לרשת במדינה שלך‪.‬‬

‫‪106‬‬ ‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬


‫כדי להציג את מספר ה‪ IMEI-‬שלך‬

‫•‬ ‫•‬

‫הסר את הכיסוי כדי לראות את מספר ה‪.IMEI-‬‬ ‫פתח את חייגן הטלפון בהתקן והזן את הערך *‪.*#06#‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫כדי לצפות במספר ה‪ IMEI-‬בהתקן‪.‬‬ ‫במסך דף הבית‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫אתר את הפריט הגדרות < אודות הטלפון < מצב והקש עליו‪.‬‬ ‫גלול עד ‪ IMEI‬כדי לצפות במספר ה‪.IMEI-‬‬

‫הגנה על כרטיס ה‪SIM-‬‬ ‫ניתן לנעול ולבטל את הנעילה של כל כרטיס ‪ SIM‬המותקן במכשיר בעזרת קוד ‪) PIN‬מספר זיהוי‬ ‫אישי(‪ .‬כאשר כרטיס ‪ SIM‬נעול‪ ,‬המנוי המקושר אליו מוגן‪.‬‬ ‫לאחר הזנת קוד ‪ PIN‬שגוי מעבר למספר הניסיונות המרבי המותר‪ ,‬כרטיס ה‪ SIM-‬ייחסם‪ .‬במצב זה‪,‬‬ ‫תידרש להזין קוד ‪) PUK‬קוד אישי לביטול חסימה( ולאחר מכן להזין קוד ‪ PIN‬חדש‪ .‬קוד ‪ PIN‬וקוד‬ ‫‪ PUK‬מתקבלים ממפעיל הרשת‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬

‫כדי לנעול כרטיס ‪SIM‬‬ ‫במסך דף הבית‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫חפש את הפריט הגדרות < אבטחה < הגדר נעילת כרטיס ‪ SIM/RUIM‬והקש עליו‪.‬‬ ‫בחר כרטיס ‪.SIM‬‬ ‫הקש על נעל כרטיס ‪.SIM‬‬ ‫הזן את קוד ‪ PIN‬של כרטיס ה‪ SIM-‬והקש על אישור‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫כדי לבטל נעילה של כרטיס ‪ SIM‬נעול‬ ‫כאשר יופיע הכיתוב הזן ‪ PUK‬וקוד ‪ PIN‬חדש‪ ,.‬הזן את קוד ‪.PUK‬‬ ‫הזן קוד ‪ PIN‬חדש והקש על אישור‪.‬‬ ‫הזן שוב את קוד ה‪ PIN-‬החדש והקש על אישור‪.‬‬ ‫לאחר הזנת קוד ‪ PUK‬שגוי מספר פעמים ברציפות‪ ,‬כרטיס ה‪ SIM-‬ננעל‪ .‬במקרה כזה‪ ,‬פנה אל מפעיל הרשת‬ ‫שלך כדי לקבל כרטיס ‪ SIM‬חדש‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬

‫כדי לשנות קוד ‪ PIN‬של כרטיס ‪SIM‬‬ ‫במסך דף הבית‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫חפש את הפריט הגדרות < אבטחה < הגדר נעילת כרטיס ‪ SIM/RUIM‬והקש עליו‪.‬‬ ‫בחר כרטיס ‪.SIM‬‬ ‫הקש על שנה ‪.SIM PIN‬‬ ‫הזן את קוד ‪ PIN‬הישן של כרטיס ה‪ SIM-‬והקש על אישור‪.‬‬ ‫הזן את קוד ‪ PIN‬החדש של כרטיס ה‪ SIM-‬והקש על אישור‪.‬‬ ‫הזן שוב את קוד ‪ PIN‬החדש של כרטיס ה‪ SIM-‬והקש על אישור‪.‬‬

‫‪107‬‬ ‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬


‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬

‫כדי לשנות קוד ‪ PIN2‬של כרטיס ‪SIM‬‬ ‫במסך דף הבית‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫אתר את הפריט הגדרות והקש עליו < הגדרות חיוג‬ ‫הקש על בחר כרטיס ‪ SIM‬ולאחר מכן בחר כרטיס ‪.SIM‬‬ ‫הקש על מספרי חיוג קבוע < שנה ‪.PIN2‬‬ ‫הזן את קוד ‪ PIN2‬הישן של כרטיס ה‪ SIM-‬והקש על אישור‪.‬‬ ‫הזן את קוד ‪ PIN2‬החדש של כרטיס ה‪ SIM-‬והקש על אישור‪.‬‬ ‫אשר את קוד ‪ PIN2‬החדש והקש על אישור‪.‬‬

‫הגדרת נעילת מסך‬ ‫ניתן לנעול את מסך ההתקן במספר דרכים‪ .‬לדוגמה‪ ,‬באפשרותך להשתמש בתכונה של ביטול נעילה‬ ‫באמצעות זיהוי פנים )‪ ,(Face Unlock‬המשתמשת בתמונה של פניך כדי לבטל את נעילת המסך‪.‬‬ ‫באפשרותך גם להגדיר תבנית לביטול נעילת המסך‪ ,‬נעילה באמצעות קוד ‪ PIN‬או סיסמה מבוססת‬ ‫טקסט‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬

‫כדי להגדיר נעילת מסך‬ ‫במסך דף הבית‪ ,‬הקש על‬ ‫בחר אפשרות‪.‬‬

‫< הגדרות < אבטחה < נעילת מסך‪.‬‬

‫כדי ליצור תבנית לביטול נעילת מסך‬ ‫במסך דף הבית‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫חפש והקש על הגדרות < אבטחה < נעילת מסך < צורה‪.‬‬ ‫פעל לפי ההוראות שיופיעו בהתקן שלך‪ .‬כעת תתבקש לבחור שאלת אבטחה שתשמש לביטול‬ ‫נעילת ההתקן אם תשכח את תבנית ביטול נעילת המסך‪.‬‬ ‫כדי לבטל את נעילת המסך באמצעות תבנית ביטול נעילה‬ ‫הפעל את המסך‪.‬‬ ‫צייר את תבנית ביטול נעילת המסך‪.‬‬ ‫אם תבנית ביטול הנעילה שציירת במסך נדחית חמש פעמים ברצף‪ ,‬תוכל לבחור להמתין ‪ 30‬שניות ולאחר מכן‬ ‫לנסות שוב‪ ,‬או להשיב על שאלת האבטחה שבחרת‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬

‫כדי לשנות את תבנית ביטול נעילת המסך‬ ‫במסך דף הבית‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫אתר את הפריט הגדרות < אבטחה < נעילת מסך והקש עליו‪.‬‬ ‫צייר את תבנית ביטול נעילת המסך‪.‬‬ ‫הקש על צורה‪.‬‬ ‫פעל לפי ההוראות שיופיעו בהתקן שלך‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫כדי לנטרל את תבנית ביטול הנעילה במסך‬ ‫במסך הבית‪ ,‬הקש על < הגדרות < אבטחה < נעילת מסך‪.‬‬ ‫צייר את תבנית ביטול נעילת המסך‪.‬‬ ‫הקש על החלקה‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬

‫כדי ליצור קוד ‪ PIN‬לביטול נעילת המסך‬ ‫בדף הפתיחה‪ ,‬הקש על < הגדרות < אבטחה < נעילת מסך < קוד ‪.PIN‬‬ ‫הזן קוד ‪ PIN‬מספרי‪.‬‬ ‫כדי למזער את המקלדת‪.‬‬ ‫במידת הצורך‪ ,‬הקש על‬ ‫הקש על המשך‪.‬‬ ‫הזן שוב את קוד ה‪ PIN-‬שלך ואשר אותו‪.‬‬ ‫כדי למזער את המקלדת‪.‬‬ ‫במידת הצורך‪ ,‬הקש על‬ ‫הקש על אישור‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫כדי לנטרל את קוד ה‪ PIN-‬לביטול נעילת המסך‬ ‫במסך מסך דף הבית‪ ,‬הקש על < הגדרות < אבטחה < נעילת מסך‪.‬‬ ‫הזן את קוד ה‪ PIN-‬והקש על הבא‪.‬‬ ‫הקש על החלקה‪.‬‬

‫‪108‬‬ ‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬


‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬

‫כדי ליצור סיסמה לנעילת המסך‬ ‫במסך מסך דף הבית‪ ,‬הקש על‬ ‫הזן סיסמה‪.‬‬ ‫כדי למזער את המקלדת‪.‬‬ ‫במידת הצורך‪ ,‬הקש על‬ ‫הקש על המשך‪.‬‬ ‫הזן שוב את הסיסמה שלך ואשר אותה‪.‬‬ ‫כדי למזער את המקלדת‪.‬‬ ‫במידת הצורך‪ ,‬הקש על‬ ‫הקש על אישור‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫כדי לנטרל את סיסמת ביטול הנעילה במסך‬ ‫במסך מסך דף הבית‪ ,‬הקש על < הגדרות < אבטחה < נעילת מסך‪.‬‬ ‫הזן את סיסמתך והקש על הבא‪.‬‬ ‫הקש על החלקה‪.‬‬

‫< הגדרות < אבטחה < נעילת מסך < סיסמה‪.‬‬

‫איתור ההתקן שלך‬ ‫אם תאבד את ההתקן שלך‪ ,‬תוכל לאתר אותו ולהגן עליו בכמה דרכים‪ .‬באמצעות השירות "‪Xperia‬‬ ‫שלי"‪ ,‬תוכל‪:‬‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬

‫לאתר את ההתקן על מפה‪.‬‬ ‫להשמיע התראה שתפעל גם אם ההתקן במצב שקט‪.‬‬ ‫לנעול מרחוק את ההתקן ולהציג עליו את פרטי הקשר שלך‪.‬‬ ‫למחוק מרחוק את הזכרונות הפנימיים והחיצוניים בהתקן‪ ,‬כמפלט אחרון‪.‬‬ ‫אם השירות "‪ Xperia‬שלי" מופעל בהתקן שלך‪ ,‬כל שעליך לעשות הוא לעבור אל‬ ‫‪ myxperia.sonymobile.com‬ולהיכנס באמצעות חשבון ™‪ Google‬שלך‪ .‬אם השירות לא מופעל‪,‬‬ ‫תוכל להפעיל אותו באופן ידני באמצעות תפריט הגדרות‪.‬‬ ‫ייתכן שהשירות "‪ Xperia‬שלי" לא יהיה זמין בכל המדינות‪/‬האזורים‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫כדי להפעיל את שירות "‪ Xperia‬שלי" באופן ידני‬ ‫גרור את שורת המצב כלפי מטה ולאחר מכן הקש על‬ ‫הקש על ™‪ < Xperia™ > MyXperia‬הפעל‪.‬‬ ‫סמן את תיבת הסימון‪ ,‬ולאחר מכן הקש על מסכים‪.‬‬

‫‪.‬‬

‫יישום התמיכה‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬

‫כדי לגשת ליישום התמיכה‬ ‫במסך היישומים‪ ,‬אתר את והקש עליו‪.‬‬ ‫אתר את פריט התמיכה הרצוי והקש עליו‪.‬‬

‫מיחזור הטלפון‬ ‫יש לך טלפון ישן שמונח בבית? למה שלא תמחזר אותו? הודות מיחזור הטלפון הישן‪ ,‬תוכל לעזור לנו‬ ‫להשתמש שוב בחומרים וברכיבים שלו ובנוסף תסייע בשמירה על איכות הסביבה‪ .‬לקבלת פרטים‬ ‫נוספים על אפשרויות המיחזור באזורך‪ ,‬בקר בכתובת ‪blogs.sonymobile.com/about-us/‬‬ ‫‪./sustainability/commitment/overview‬‬

‫‪109‬‬ ‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬


‫הפניה‬ ‫סקירה כללית של ההגדרות‬ ‫הכר את הגדרות ההתקן שלך כדי שתוכל להתאים אותן אישית לדרישותיך‪.‬‬ ‫‪Wi-Fi‬‬

‫הפעל או כבה את פונקציית ®‪ ,Wi-Fi‬סרוק רשתות ®‪ Wi-Fi‬זמינות או הוסף‬ ‫רשת ®‪.Wi-Fi‬‬

‫‪Bluetooth‬‬

‫הפעל או כבה ®‪ ,Bluetooth‬חפש התקני ®‪ Bluetooth‬זמינים והפוך את‬ ‫ההתקן לגלוי או לנסתר עבור התקני ®‪ Bluetooth‬אחרים‪.‬‬

‫שימוש בנתונים‬

‫הפעל או כבה את תעבורת הנתונים הניידים ועקוב אחר פרטי השימוש‬ ‫בנתונים שלך במשך תקופה מסוימת‪.‬‬

‫עוד‪...‬‬

‫הפעל או כבה מצב טיסה‪ ,‬בחר הגדרות תצורה עבור ‪ VPN‬ורשתות סלולריות‬ ‫ואפשר להתקן לשתף את חיבור הנתונים הסלולריים שלו כנקודה חמה ניידת‬ ‫של ®‪ Wi-Fi‬או באמצעות חיבור לאינטרנט דרך ‪.USB‬‬

‫כרטיס ‪ SIM‬כפול‬

‫הפעל כרטיסי ‪ .SIM‬ניתן גם לשנות את שמות כרטיסי ה‪ SIM-‬ולקבוע הגדרות‬ ‫מעבר אוטומטי לשיחות‪ ,‬הודעות ותעבורת נתונים‪.‬‬

‫הגדרות חיוג‬

‫נהל וקבע הגדרות עבור מספרים בחיוג קבוע‪ ,‬תא קולי ושיחות אינטרנט‪.‬‬

‫שמע‬

‫הגדר כיצד ההתקן יצלצל‪ ,‬ירטוט או יספק לך התראות על תקשורת נכנסת‪.‬‬ ‫תוכל גם להשתמש בהגדרות אלה כדי לקבוע את עוצמת הקול עבור מוזיקה‪,‬‬ ‫וידיאו‪ ,‬משחקים או מדיה אחרת הכוללת שמע‪ ,‬ולבצע התאמות קשורות‬ ‫נוספות‪.‬‬

‫תצוגה‬

‫אפשר לשנות את כיוון המסך בעת סיבוב ההתקן‪ .‬תוכל גם להגדיר את‬ ‫הבהירות‪ ,‬גודל הגופן‪ ,‬תמונת רקע ופסק זמן לכיבוי המסך‪.‬‬

‫אחסון‬

‫בדוק את המקום הזמין באחסון הפנימי ובכרטיס ה‪ .SD-‬תוכל גם למחוק את‬ ‫כרטיס ה‪ SD-‬או לבטל את טעינתו כדי להוציאו בבטחה‪.‬‬

‫ניהול צריכת חשמל הפעל או כבה מצב ‪ .STAMINA‬תוכל גם להציג את מצב הסוללה ואת צריכת‬ ‫החשמל של הסוללה על‪-‬ידי יישומים שונים‪.‬‬ ‫יישומים‬

‫נהל יישומים פועלים‪ ,‬יישומים שהורדו ויישומים המאוחסנים בכרטיס ה‪.SD-‬‬

‫™‪Xperia‬‬

‫גש למגוון הגדרות המותאמות אישית להתקן ה‪ Xperia-‬שלך‪ ,‬לדוגמה מצב‬ ‫חיבור ‪ ,USB‬אינטרנט‪ ,‬שיקוף מסך והגדרות ‪.Throw‬‬

‫גישה למיקום‬

‫אפשר או נטרל גישה לפרטי המיקום שלך‪.‬‬

‫אבטחה‬

‫הגן על ההתקן על‪-‬ידי הגדרת אפשרויות נעילה וסיסמאות שונות‪ .‬תוכל גם‬ ‫לאפשר התקנת יישומים שלא הורדו מ‪.Google Play™-‬‬

‫שפה ומקלדת‬

‫בחר בשפת ההתקן‪ ,‬התאם אפשרויות קלט טקסט והגדר את התצורה של‬ ‫הגדרות הדיבור‪.‬‬

‫גיבוי ואיפוס‬

‫גבה את הנתונים ואפס את ההתקן‪.‬‬

‫מדריך הגדרה‬

‫קבל עזרה בהגדרת ההתקן שלך‪.‬‬

‫הוסף חשבון‬

‫הוסף חשבון בהתקן שלך‪ ,‬כגון חשבון דוא"ל או חשבון ™‪.Google‬‬

‫תאריך ושעה‬

‫קבע את השעה והתאריך או בחר בערכים המסופקים על‪-‬ידי הרשת‪ .‬בחר את‬ ‫התבנית המועדפת לתצוגת התאריך והשעה‪.‬‬

‫נגישות‬

‫אפשר את שירותי הנגישות המותקנים בהתקן וכוונן הגדרות קשורות‪.‬‬

‫אודות הטלפון‬

‫הצג מידע אודות ההתקן‪ ,‬כגון מספר הדגם ועוצמת האות‪ .‬באפשרותך גם‬ ‫לעדכן את התוכנה לגרסה החדשה ביותר‪.‬‬

‫‪110‬‬ ‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬


‫סקירה כללית על סמלי מצב וחיווי‬ ‫סמלי מצב‬ ‫סמלי המצב הבאים עשויים להופיע על המסך‪:‬‬ ‫עוצמת אות‬ ‫אין קליטה‬ ‫נדידה‬ ‫‪ GPRS‬זמין‬ ‫‪ EDGE‬זמין‬ ‫‪ 3G‬זמין‬ ‫שולח ומוריד נתוני ‪GPRS‬‬ ‫שולח ומוריד נתוני ‪EDGE‬‬ ‫שולח ומוריד נתוני ‪3G‬‬ ‫מצב סוללה‬ ‫הסוללה בטעינה‬ ‫מערכת מיקום עולמית )‪ (GPS‬מופעלת‬ ‫מצב טיסה מופעל‬ ‫פונקציית ®‪ Bluetooth‬מופעלת‬ ‫מחובר להתקן ®‪ Bluetooth‬אחר‬ ‫כרטיס ‪ SIM‬לא הוכנס לטלפון‬ ‫‪ SIM1‬פעיל ו‪ SIM2-‬במצב המתנה‬ ‫‪ SIM2‬פעיל ו‪ SIM1-‬במצב המתנה‬ ‫‪ SIM1‬מושבת‪ ,‬אך ‪ SIM2‬פעיל‬ ‫‪ SIM2‬מושבת‪ ,‬אך ‪ SIM1‬פעיל‬ ‫המיקרופון מושתק‬ ‫הרמקול מופעל‬ ‫מצב שקט‬ ‫מצב רטט‬ ‫הוגדרה התראה‬ ‫מתבצע סנכרון‬ ‫בעיה בכניסה או בסנכרון‬ ‫חיבור ®‪ Wi-F‬אופשר ויש רשתות אלחוטיות זמינות‬

‫סמלי חיווי‬ ‫סמלי החיווי הבאים עשויים להופיע במסך‪:‬‬ ‫הודעת דוא"ל חדשה‬ ‫הודעת טקסט או מולטימדיה חדשה‬ ‫הודעת דואר קולי חדשה‬ ‫‪111‬‬ ‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬


‫אירוע קרוב בלוח השנה‬ ‫שיר מושמע כעת‬ ‫הטלפון מחובר למחשב בכבל ‪USB‬‬ ‫הודעת אזהרה‬ ‫הודעת שגיאה‬ ‫שיחה שלא נענתה‬ ‫שיחה נוכחית‬ ‫שיחה בהמתנה‬ ‫העברת שיחות מופעלת‬ ‫עדכוני תוכנה זמינים‬ ‫מוריד נתונים‬ ‫טוען נתונים‬ ‫עוד פריטי חיווי )שאינם מוצגים(‬

‫סקירה כללית של יישומים‬ ‫השתמש ביישומי ההתראות והשעון כדי להגדיר סוגים שונים של התראות‪.‬‬ ‫השתמש בדפדפן האינטרנט כדי לנווט בדפים ולהציג אותם‪ ,‬לנהל סימניות ולנהל טקסט‬ ‫ותמונות‪.‬‬ ‫השתמש ביישום המחשבון כדי לבצע חישובים פשוטים‪.‬‬ ‫השתמש ביישום לוח שנה כדי לעקוב אחר האירועים שלך ולנהל את הפעילויות שלך‪.‬‬ ‫השתמש במצלמה לצילום תמונות וסרטוני וידיאו‪.‬‬ ‫השתמש ביישום אנשי הקשר לניהול מספרי טלפון‪ ,‬כתובות דוא"ל ונתונים אחרים של אנשי‬ ‫הקשר‪.‬‬ ‫גש אל היישומים שהורדת‪.‬‬ ‫השתמש ביישום הדוא"ל כדי לשלוח ולקבל דוא"ל דרך חשבונות פרטיים וארגוניים‪.‬‬ ‫השתמש ביישום ‪ Facebook‬ליצירת קשר עם חברים‪ ,‬בני משפחה ועמיתים לעבודה‪ ,‬מכל‬ ‫רחבי העולם‪.‬‬ ‫חפש תחנות רדיו ‪ FM‬והאזן להן‪.‬‬ ‫השתמש ביישום האלבום כדי להציג ולנהל תצלומים וסרטונים‪.‬‬ ‫השתמש ביישום ™‪ Gmail‬כדי לקרוא‪ ,‬לכתוב ולארגן הודעות דוא"ל‪.‬‬ ‫חפש מידע בהתקן שלך וברחבי האינטרנט‪.‬‬ ‫הצג את המיקום הנוכחי שלך‪ ,‬אתר מיקומים אחרים וחשב מסלולים באמצעות ‪Google‬‬ ‫™‪.Maps‬‬ ‫עבור אל ™‪ Google Play‬כדי להוריד יישומים חינמיים ויישומים בתשלום עבור ההתקן שלך‪.‬‬ ‫השתמש ביישום ההודעות כדי לשלוח ולקבל הודעות טקסט והודעות מולטימדיה‪.‬‬ ‫השתמש ביישום 'סרטים' כדי להפעיל סרטוני וידיאו בהתקן ולשתף סרטוני וידיאו עם חברים‬ ‫או בהתקנים נוספים באמצעות ™‪.DLNA‬‬ ‫השתמש ביישום "‪ "WALKMAN‬כדי לארגן ולשמוע מוזיקה‪ ,‬ספרי שמע ופודקאסטים‪.‬‬

‫‪112‬‬ ‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬


‫נווט בעזרת הדרכה קולית שתנחה אותך פנייה‪-‬אחר‪-‬פנייה‪.‬‬ ‫הצג חדשות ותחזיות מזג אוויר‪.‬‬ ‫בצע שיחות על‪-‬ידי חיוג מספר באופן ידני או באמצעות החיוג המהיר‪.‬‬ ‫חפש מקומות‪ ,‬כגון מסעדות ובתי קפה‪.‬‬ ‫השתמש ביישום ™‪ Video Unlimited‬כדי לשכור ולרכוש סרטוני וידיאו‪.‬‬ ‫השתמש ביישום ™‪ ,Music Unlimited‬המבוסס על מנויים‪ ,‬כדי לגשת למיליוני שירים דרך‬ ‫חיבור נתונים לנייד או חיבור או ®‪.Wi-Fi‬‬ ‫מטב את ההגדרות כך שיתאימו לדרישות שלך‪.‬‬ ‫השתמש ביישום ™‪ Google Talk‬כדי לנהל צ'ט עם חברים באופן מקוון‪.‬‬ ‫זהה רצועות מוזיקה ששמעת בסביבה שלך‪ ,‬וקבל נתונים על האמן‪ ,‬האלבום או נתונים‬ ‫אחרים‪.‬‬ ‫השתמש ביישום העזרה כדי לגשת לתמיכה במשתמשים בהתקן‪ .‬למשל‪ ,‬ניתן לגשת למדריך‬ ‫למשתמש‪ ,‬לנתונים על פתרון בעיות‪ ,‬וכן טיפים וטריקים שונים‪.‬‬ ‫השתמש ב‪ YouTube™-‬כדי לשתף ולהציג סרטוני וידיאו מכל העולם‪.‬‬ ‫הורד והתקן יישומים ועדכונים חדשים‪.‬‬ ‫התמיכה ביישומים מסוימים תלויה ברשתות ו‪/‬או בספקי השירות ואינה זמינה בכל האזורים‪.‬‬

‫‪113‬‬ ‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬


‫מידע חשוב‬ ‫עלון מידע חשוב‬ ‫לפני השימוש בהתקן‪ ,‬קרא את עלון המידע החשוב המסופק במדריך ההתקנה שבהתקן או בקופסה‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬

‫כדי לקבל גישה ידנית למדריך ההגדרה‬ ‫במסך דף הבית‪ ,‬הקש על ‪.‬‬ ‫הקש על הגדרות < מדריך הגדרה‪.‬‬

‫מגבלות על שירותים ותכונות‬ ‫חלק מהשירותים והתכונות המתוארים במדריך למשתמש זה אינם נתמכים בכל המדינות‪/‬אזורים‪ ,‬או‬ ‫על‪-‬ידי כל הרשתות ו‪/‬או ספקי השירות בכל האזורים‪ .‬הדבר חל‪ ,‬ללא הגבלה‪ ,‬גם על התמיכה במספר‬ ‫החירום הבינלאומי ‪ 112‬לרשתות ‪ .GSM‬פנה אל מפעיל הרשת או אל ספק השירות כדי לברר במדויק‬ ‫אילו שירותים או תכונות עומדים לרשותך ברשת ואם חלים עליהם דמי גישה או דמי שימוש נוספים‪.‬‬ ‫השימוש בחלק מהתכונות והיישומים המתוארים במדריך זה עשוי להצריך גישה לאינטרנט‪ .‬חיבור‬ ‫לאינטרנט מההתקן עשוי להיות כרוך בחיוב עבור העברת נתונים‪ .‬צור קשר עם ספק השירות האלחוטי‬ ‫למידע נוסף‪.‬‬

‫הודעות משפטיות‬

‫‪Sony C2305/C2304‬‬ ‫מדריך למשתמש זה יוצא לאור על‪-‬ידי חברת ‪ Sony Mobile Communications AB‬או החברה המסונפת המקומית‪ ,‬ללא כל‬ ‫אחריות‪ .‬חברת ‪ Sony Mobile Communications AB‬עשויה לבצע שיפורים ושינויים במדריך למשתמש זה עקב שגיאות דפוס‪ ,‬אי‪-‬‬ ‫דיוקים במידע הקיים או שיפורים בתוכניות ו‪/‬או בציוד‪ ,‬בכל עת וללא הודעה מוקדמת‪ .‬עם זאת‪ ,‬השינויים הללו ייכללו במהדורות‬ ‫החדשות של המדריך למשתמש‪.‬‬ ‫© ‪.Sony Mobile Communications AB, 2013‬‬ ‫כל הזכויות שמורות‪.‬‬ ‫הטלפון הנייד שלך יכול להוריד‪ ,‬לאחסן ולהעביר פריטי תוכן נוספים‪ ,‬כגון רינגטונים‪ .‬השימוש בפריטי תוכן אלה עשוי להיות מוגבל או‬ ‫אסור מוקף זכויות של צדדי ג'‪ ,‬כולל אך לא רק הגבלות מתוקף חוקי זכויות יוצרים רלוונטיים‪ .‬האחריות המלאה על כל הורדה או‬ ‫העברה של תוכן נוסף אל הטלפון או ממנו חלה עליך בלבד‪ ,‬ולא על חברת ‪ .Sony‬לפני השימוש בפריטי תוכן נוספים‪ ,‬הקפד לוודא‬ ‫שהשימוש שאתה מתכוון לעשות בהם מורשה או נעשה כדין‪ Sony .‬אינה אחראית לדיוק‪ ,‬לשלמות או לאיכות של תכנים נוספים‬ ‫כלשהם או לתכנים אחרים כלשהם של צד שלישי‪ .‬בשום מקרה לא תחול על ‪ Sony‬חבות בגין שימוש לא נאות שתעשה בפריטי תוכן‬ ‫נוספים או בפריטי תוכן של צדדי ג'‪.‬‬ ‫המדריך למשתמש עשוי להכיל הפניות לשירותים או ליישומים של צדדי ג'‪ .‬השימוש בתוכניות או בשירותים הללו עשוי לחייב אותך‬ ‫לבצע הרשמה נפרדת אצל אותו ספק אחר‪ ,‬וייתכן שיחולו עליך בשל כך תנאי שימוש נוספים‪ .‬ביישומים שהגישה אליהם היא דרך‬ ‫אתר אינטרנט של גורם חיצוני‪ ,‬עיין לפני תחילת השימוש בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות של אותו אתר‪ Sony .‬אינה אחראית‬ ‫ואינה ערבה לזמינות או לביצועים של אתרים או שירותים שמציעים צדדי ג'‪.‬‬ ‫כל שמות המוצרים והחברות האחרים הנזכרים בזאת הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של בעליהם המתאימים‪ .‬כל‬ ‫זכות שלא הוענקה במפורש במסמך זה שמורה לבעליה‪ .‬כל שאר הסימנים המסחריים הם רכושם של בעליהם השונים‪.‬‬ ‫בקר בכתובת ‪ www.sonymobile.com‬לקבלת מידע נוסף‪.‬‬ ‫האיורים נועדות למטרות ביאור בלבד ולא תמיד הם מייצגים במדויק את הטלפון בפועל‪.‬‬ ‫מוצר זה מוגן בזכויות קניין רוחני מסוימות המוקנות ל‪ .Microsoft-‬השימוש בטכנולוגיה זו או הפצתה מעבר למוצר זה מותרות רק‬ ‫ברישיון מ‪.Microsoft-‬‬ ‫בעלי תוכן משתמשים בטכנולוגיית ‪ Windows Media‬לניהול זכויות דיגיטלי )‪ (WMDRM‬כדי להגן על קניינם הרוחני‪ ,‬לרבות זכויות‬ ‫יוצרים‪ .‬התקן זה משתמש בתוכנת ‪ WMDRM‬לקבלת גישה אל פריטי תוכן מוגנים ב‪ .WMDRM-‬אם תוכנת ‪ WMDRM‬אינה‬ ‫מצליחה להגן על התוכן‪ ,‬בעליו עשויים לבקש מ‪ Microsoft-‬לבטל את יכולתה של התוכנה להשתמש ב‪ WMDRM-‬כדי להשמיע‪,‬‬ ‫להציג או להעתיק פריטי תוכן מוגנים‪ .‬הביטול אינו משפיע על תוכן שאינו מוגן‪ .‬הורדת רישיונות שימוש בתוכן מוגן פירושה שאתה‬ ‫מסכים ש‪ Microsoft-‬תוכל לכלול ברישיונות הללו רשימות ביטול‪ .‬בעלי התוכן עשויים לדרוש ממך לשדרג את ‪ WMDRM‬כדי לקבל‬ ‫גישה לתוכן שלהם‪ .‬אם תחליט לסרב להצעת שדרוג‪ ,‬לא תוכל לקבל גישה לתוכן המחייב שדרוג‪.‬‬ ‫השימוש במוצר זה מורשה במסגרת הרישיונות לסדרת המוצרים האודיו‪-‬ויזואליים ‪ MPEG-4‬ו‪ AVC-‬לשימוש אישי ולא מסחרי של‬ ‫צרכנים פרטיים בתחומים הבאים‪ (i) :‬קידוד וידיאו על פי תקן ‪') MPEG-4‬וידיאו ‪ ('MPEG-4‬או תקן ‪') AVC‬וידיאו ‪ ('AVC‬ו‪/‬או )‪(ii‬‬ ‫פענוח וידיאו ‪ MPEG-4‬או ‪ AVC‬שהקידוד שלו בוצע בידי צרכן שעסק בפעילות אישית ולא מסחרית ו‪/‬או על‪-‬ידי ספק וידיאו מורשה‬ ‫מטעם ‪ MPEG LA‬לספק וידיאו בתקן ‪ MPEG-4‬ו‪/‬או ‪ .AVC‬הרישיון אינו כולל ואינו ניתן לשום שימוש אחר‪ .‬ניתן לקבל מידע נוסף‪,‬‬ ‫לרבות מידע המתייחס לשימושים שיווקיים‪ ,‬פנימיים או מסחריים ומידע בענייני רישוי‪ ,‬מידי ‪ .MPEG LA, L.L.C.‬ראה ‪http://‬‬ ‫‪ .www.mpegla.com‬טכנולוגיית פענוח השמע ‪ MPEG Layer-3‬נמצאת בשימוש ברישיון מחברת ‪ Fraunhofer IIS‬ו‪.Thomson-‬‬

‫‪114‬‬ ‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬


‫מפתח‬ ‫א‬ ‫אותיות רישיות ‪24.............................................................‬‬ ‫אינטרנט‬ ‫דפדפן אינטרנט ‪86...................................................‬‬ ‫הגדרות ‪33..............................................................‬‬ ‫איפוס ‪106.......................................................................‬‬ ‫אירועים‬ ‫לוח שנה ‪102...........................................................‬‬ ‫איתור ההתקן שלך ‪109.....................................................‬‬ ‫אלבום ‪76 ,75..................................................................‬‬ ‫אלבומים מקוונים ‪82..................................................‬‬ ‫גודל תמונה ממוזערת ‪76...........................................‬‬ ‫האלבומים שלי ‪76.....................................................‬‬ ‫הצגה ‪82 ,81 ,76 ,75...............................................‬‬ ‫הצגת תוכן מקומי ‪75.................................................‬‬ ‫מפה ‪81..................................................................‬‬ ‫פתיחה ‪75...............................................................‬‬ ‫תמונות ‪75...............................................................‬‬ ‫תצוגת שקופיות ™‪78..................................SensMe‬‬ ‫אלבומי וידיאו‬ ‫הצגה ‪75.................................................................‬‬ ‫אלבומי תצלומים‬ ‫הצגה ‪75.................................................................‬‬ ‫אנשי קשר‬ ‫גיבוי ‪47..................................................................‬‬ ‫העברה ‪44..............................................................‬‬ ‫העתקה ‪47..............................................................‬‬ ‫ייבוא מכרטיס ‪45...............................................SIM‬‬ ‫פריט מועדף ‪47........................................................‬‬ ‫קבוצות ‪47...............................................................‬‬ ‫רינגטון ‪45...............................................................‬‬ ‫שיתוף ‪47................................................................‬‬ ‫שליחה ‪47...............................................................‬‬ ‫תמונה ‪45................................................................‬‬ ‫אפשרויות סימון ‪13...........................................................‬‬ ‫אקולייזר ‪57.....................................................................‬‬

‫ב‬ ‫בהירות ‪31.......................................................................‬‬ ‫ביצוע זום‬ ‫תצלומים ‪78.............................................................‬‬ ‫בקרת תאורה אחורית במסך ‪31..................................LCD‬‬

‫ג‬ ‫גיבוי‬ ‫אנשי קשר ‪47..........................................................‬‬

‫שימוש בנתונים ‪34....................................................‬‬ ‫‪33................................................................MMS‬‬ ‫הגדרת חשבון ™‪53.............................................Google‬‬ ‫הודעות‬ ‫הגדרות ‪33..............................................................‬‬ ‫הודעות מידיות ‪51.............................................................‬‬ ‫הודעת יידוע‬ ‫צלצול ‪31.................................................................‬‬ ‫הורדה‬ ‫הגדרות אינטרנט ‪33.................................................‬‬ ‫היישום "‪"WALKMAN‬‬ ‫הוספת שירים לרשימות השמעה ‪60.............................‬‬ ‫השמעת שירים בסדר אקראי ‪59..................................‬‬ ‫יצירת רשימות השמעה ‪59.........................................‬‬ ‫מחיקת שירים ‪57......................................................‬‬ ‫סקירה ‪56................................................................‬‬ ‫רשימות השמעה ‪59..................................................‬‬ ‫שימוש באקולייזר ‪57.................................................‬‬ ‫הכוונות נהיגה ‪101............................................................‬‬ ‫המוזיקה שלי ‪58...............................................................‬‬ ‫המלצה על מוזיקה ‪61 ,58..................................................‬‬ ‫המלצה על תצלומים וסרטוני וידיאו ‪83..................................‬‬ ‫העברה‬ ‫אנשי קשר ‪44..........................................................‬‬ ‫הפעלה ‪10.......................................................................‬‬ ‫מוזיקה ‪57...............................................................‬‬ ‫הפעלת האקולייזר ‪57........................................................‬‬ ‫הצגה‬ ‫סרטוני וידיאו שצולמו באמצעות המצלמה ‪71.................‬‬ ‫סרטים ‪84...............................................................‬‬ ‫תצלומים ‪66.............................................................‬‬ ‫הרחבות ‪18.....................................................................‬‬ ‫השהיית שיר ‪57...............................................................‬‬ ‫התקן‬ ‫ביצועים ‪16..............................................................‬‬ ‫סוללה ‪16................................................................‬‬ ‫עדכון ‪105...............................................................‬‬

‫ז‬ ‫זום ‪66............................................................................‬‬ ‫זיהוי חיוך ‪67....................................................................‬‬ ‫זיהוי פנים ‪66...................................................................‬‬ ‫זיהוי קול ‪28.....................................................................‬‬ ‫זמן המתנה‬ ‫הערכה ‪17...............................................................‬‬

‫ח‬

‫ד‬ ‫דוא"ל ‪52.........................................................................‬‬ ‫יותר מחשבון אחד ‪52................................................‬‬ ‫דוא"ל‪ ,‬לוח שנה ואנשי קשר של מקום העבודה ‪98..................‬‬ ‫דיבורית ‪33......................................................................‬‬ ‫שימוש ‪33................................................................‬‬ ‫דיוקן עצמי ‪65..................................................................‬‬ ‫דך הפתיחה ‪18................................................................‬‬ ‫דפדפן אינטרנט ‪86............................................................‬‬ ‫דף הפתיחה‬ ‫התאמה אישית ‪19....................................................‬‬

‫ה‬ ‫הגדרות‬ ‫אינטרנט ‪33.............................................................‬‬ ‫הגדרות מהירות ‪23...................................................‬‬ ‫הודעות ‪33..............................................................‬‬ ‫מצלמה ‪72 ,67.........................................................‬‬ ‫מצלמת וידיאו ‪72......................................................‬‬ ‫מצלמת סטילס ‪67.....................................................‬‬ ‫שיחה ‪41.................................................................‬‬

‫חותמות‬ ‫תצלומים ‪79.............................................................‬‬ ‫חיבור ‪87.........................................................................‬‬ ‫חיבור לאינטרנט‬ ‫באמצעות ™‪89.....................................Xperia Link‬‬ ‫חיבור לאינטרנט באמצעות ‪89............................USB‬‬ ‫חיבור ‪94................................................................USB‬‬ ‫חיוג קבוע ‪42...................................................................‬‬ ‫חיווי ‪111.........................................................................‬‬ ‫הגדרה ‪24...............................................................‬‬ ‫חלונית ‪24 ,23.........................................................‬‬ ‫נורית ‪23.................................................................‬‬ ‫חיפוש‬ ‫מוזיקה בעזרת ™‪61...................................TrackID‬‬ ‫חיתוך‬ ‫תצלומים ‪79.............................................................‬‬ ‫חלון היישומים האחרונים שהיו בשימוש ‪21............................‬‬

‫‪115‬‬ ‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬


‫ח‬ ‫חשבונות ‪12.....................................................................‬‬ ‫®‪12..................................Exchange Active Sync‬‬ ‫™‪12.....................................................Facebook‬‬ ‫™‪12.........................................................Google‬‬

‫ט‬ ‫טכנולוגיית ®‪ Bluetooth‬אלחוטית ‪92...................................‬‬ ‫טכנולוגיית ™‪60.................................................TrackID‬‬ ‫המלצה על רצועה ‪61.................................................‬‬ ‫הצגת פרטי אמן ‪61...................................................‬‬ ‫הצגת רשימות של רצועות פופולריות ‪61.......................‬‬ ‫חיפוש פרטי רצועה ‪61...............................................‬‬ ‫מחיקת רצועה ‪61.....................................................‬‬ ‫פתיחה ‪61...............................................................‬‬ ‫רכישת רצועה ‪61......................................................‬‬ ‫שימוש בתוצאות ‪61..................................................‬‬ ‫שימוש עם רדיו ‪64..............................................FM‬‬ ‫שיתוף רצועה ‪61......................................................‬‬ ‫טלפוניה ‪ -‬ראה שיחות ‪39...................................................‬‬ ‫טעינה ‪15........................................................................‬‬ ‫טפט ‪20..........................................................................‬‬ ‫טפטים משתנים בזמן אמת ‪20............................................‬‬ ‫טפטים עם אנימציה ‪20......................................................‬‬

‫י‬ ‫ייבוא אנשי קשר מ‪45................................................SIM -‬‬ ‫יישום "‪"WALKMAN‬‬ ‫הפעלת האקולייזר ‪57................................................‬‬ ‫מזעור ‪57................................................................‬‬ ‫שימוש ‪57................................................................‬‬ ‫יישום התמיכה ‪109...........................................................‬‬ ‫יישומון " "‪60..................................................WALKMAN‬‬ ‫יישומונים ‪19....................................................................‬‬ ‫שינוי גודל ‪19...........................................................‬‬ ‫יישומים‬ ‫מיון ‪22....................................................................‬‬ ‫מסך ‪20..................................................................‬‬ ‫סידור ‪22.................................................................‬‬ ‫סקירה ‪112..............................................................‬‬ ‫יישום ניווט ‪101................................................................‬‬ ‫יריעת פלסטיק מגן ‪13........................................................‬‬

‫כ‬ ‫כוונון עוצמת הקול ‪57........................................................‬‬ ‫כיבוי ‪10..........................................................................‬‬ ‫כיסוי אחורי‬ ‫הסרה ‪8..................................................................‬‬ ‫חיבור ‪9...................................................................‬‬ ‫כפה כיבוי ‪11....................................................................‬‬ ‫כרטיסי ביקור‬ ‫שליחה ‪47...............................................................‬‬ ‫כרטיס ‪micro SIM‬‬ ‫הכנסה ‪9.................................................................‬‬ ‫כרטיס ‪107 ,106.......................................................SIM‬‬ ‫ייבוא אנשי קשר מ‪45.............................................. -‬‬ ‫ייצוא אנשי קשר אל ‪48..............................................‬‬

‫ל‬ ‫לוח שנה ‪102...................................................................‬‬ ‫יצירת אירוע ‪102......................................................‬‬ ‫לחצן האינסוף ‪58..............................................................‬‬

‫מ‬ ‫מבזק‬ ‫שימוש בעת צילום תמונות ‪66.....................................‬‬ ‫מדריך הגדרה ‪11..............................................................‬‬ ‫מוזיקה ‪60 ,56 ,33...........................................................‬‬ ‫הגנה על השמיעה ‪60................................................‬‬ ‫הורדת פרטי מוזיקה ‪59.............................................‬‬ ‫החלפת שירים ‪57.....................................................‬‬ ‫המלצה ‪61...............................................................‬‬

‫העברה להתקן ‪56....................................................‬‬ ‫העברה למחשב‪/‬ממחשב ‪56.......................................‬‬ ‫הפעלה ‪57...............................................................‬‬ ‫הצגת פרטי אמן ‪61...................................................‬‬ ‫השהיית שיר ‪57.......................................................‬‬ ‫חיפוש בעזרת ™‪61.....................................TrackID‬‬ ‫כוונון עוצמת הקול ‪57................................................‬‬ ‫מחיקה ‪61...............................................................‬‬ ‫קיצורי דרך ‪59..........................................................‬‬ ‫רכישה ‪61...............................................................‬‬ ‫רשימות השמעה שלי ‪60............................................‬‬ ‫שימוש בדיבורית ‪33..................................................‬‬ ‫שיתוף ‪61................................................................‬‬ ‫שליחה ‪57...............................................................‬‬ ‫מוזיקה בסדר אקראי ‪59.....................................................‬‬ ‫מחיקה ‪57.......................................................................‬‬ ‫התראה ‪102............................................................‬‬ ‫מוזיקה ‪61...............................................................‬‬ ‫סרטוני וידיאו ‪80.......................................................‬‬ ‫שירים ‪57................................................................‬‬ ‫תצלומים ‪78.............................................................‬‬ ‫מחפש‬ ‫פרטי רצועה ‪60........................................................‬‬ ‫מיחזור הטלפון ‪109...........................................................‬‬ ‫מיקום ‪100 ,67.................................................................‬‬ ‫מסגרת‬ ‫תצלומים ‪79.............................................................‬‬ ‫מסך ‪31...........................................................................‬‬ ‫אחריות ‪13..............................................................‬‬ ‫זכוכית ‪13................................................................‬‬ ‫סדוק ‪13..................................................................‬‬ ‫תבנית ביטול נעילת מסך ‪106.....................................‬‬ ‫מספרי חירום ‪39...............................................................‬‬ ‫מערכת מיקום עולמית ) )‪100......................................GPS‬‬ ‫מפות ‪101 ,100...............................................................‬‬ ‫מצב ‪111.........................................................................‬‬ ‫חסום ‪23.................................................................‬‬ ‫מצב טיסה ‪31...................................................................‬‬ ‫מצב מטוס ‪ -‬ראה מצב טיסה ‪31..........................................‬‬ ‫מצב שקט ‪29...................................................................‬‬ ‫מצב ‪STAMINA‬‬ ‫שינוי הגדרות ‪17.......................................................‬‬ ‫מצלמה ‪72 ,67 ,65...........................................................‬‬ ‫בקרים ‪65................................................................‬‬ ‫דיוקנאות עצמיים ‪66..................................................‬‬ ‫הגדרות ‪72 ,67........................................................‬‬ ‫הצגת סרטוני וידיאו ‪71..............................................‬‬ ‫הצגת תצלומים ‪66....................................................‬‬ ‫וידאו ‪71..................................................................‬‬ ‫זום ‪66....................................................................‬‬ ‫זיהוי חיוך ‪67............................................................‬‬ ‫זיהוי פנים ‪66...........................................................‬‬ ‫מסך ‪65..................................................................‬‬ ‫סגירה ‪65................................................................‬‬ ‫סמלים ‪72................................................................‬‬ ‫סקירה כללית ‪65......................................................‬‬ ‫צילום סרטוני וידאו ‪71................................................‬‬ ‫צילום סרטוני וידיאו ‪71...............................................‬‬ ‫צילום תמונות ‪67 ,66 ,65..........................................‬‬ ‫שימוש במבזק ‪66.....................................................‬‬ ‫תיוג גיאוגרפי ‪67.......................................................‬‬ ‫™‪67...............................................Smile Shutter‬‬ ‫מצלמה קדמית ‪65.............................................................‬‬ ‫מצלמת וידאו ‪71...............................................................‬‬ ‫צילום סרטוני וידאו ‪71................................................‬‬ ‫מצלמת וידיאו ‪65..............................................................‬‬ ‫הגדרות ‪72..............................................................‬‬ ‫מצלמת סטילס ‪67 ,65.......................................................‬‬ ‫הגדרות ‪67..............................................................‬‬ ‫מקלדת ‪24.......................................................................‬‬ ‫הגדרות ‪28..............................................................‬‬

‫‪116‬‬ ‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬


‫מקלדת וירטואלית ‪24........................................................‬‬ ‫מקשי הטלפון ‪27 ,24........................................................‬‬ ‫מקשים ‪13.......................................................................‬‬ ‫מרובות‬ ‫שיחות ‪41................................................................‬‬

‫נ‬ ‫נגן הווידאו‬ ‫השהיית סרטון וידאו ‪80.............................................‬‬ ‫ניהול זמן ‪102..................................................................‬‬ ‫ניתוח‬ ‫תצלומים ‪80.............................................................‬‬ ‫נעילות‬ ‫הפעלת המסך ‪11.....................................................‬‬ ‫נעילת המסך ‪11.......................................................‬‬ ‫נעילת מסך ‪11.........................................................‬‬

‫ס‬ ‫סגנונות‬ ‫תצלומים ‪78.............................................................‬‬ ‫סוללה ‪15........................................................................‬‬ ‫סיבוב‬ ‫תצלומים ‪78.............................................................‬‬ ‫סימנים ‪24.......................................................................‬‬ ‫סמלים ‪111......................................................................‬‬ ‫במצלמה ‪72.............................................................‬‬ ‫סמן 'לייק' על וידיאו ב‪83...............................Facebook™ -‬‬ ‫סמן 'לייק' על שיר ב‪58.................................Facebook™ -‬‬ ‫סמן 'לייק' על תצלום ב‪83..............................Facebook™ -‬‬ ‫סנכרון ‪98........................................................................‬‬ ‫אנשי קשר‪ ,‬לוח שנה‪ ,‬דוא"ל של ™‪98..............Google‬‬ ‫באמצעות ‪98........................Microsoft® Exchange‬‬ ‫סנכרון מול ‪98...............................Microsoft® Exchange‬‬ ‫סנכרון ™‪98........................................................Google‬‬ ‫סקירה ‪58........................................................................‬‬ ‫סרטוני וידאו‬ ‫הקלטה ‪71..............................................................‬‬ ‫השהיה ‪80...............................................................‬‬ ‫התאמת עוצמת קול ‪80..............................................‬‬ ‫סרטוני וידיאו ‪80...............................................................‬‬ ‫בחירה ‪76...............................................................‬‬ ‫העברה למחשב‪/‬ממחשב ‪56.......................................‬‬ ‫הפעלה ‪80...............................................................‬‬ ‫הצגה ‪76 ,75 ,71.....................................................‬‬ ‫הקלטה ‪71..............................................................‬‬ ‫הרצה קדימה ואחורה ‪80............................................‬‬ ‫מחיקה ‪80...............................................................‬‬ ‫שיתוף ‪80................................................................‬‬ ‫שליחה ‪80...............................................................‬‬ ‫סרטים ‪84........................................................................‬‬ ‫הגדרות ‪85..............................................................‬‬ ‫ניקוי מידע על סרטון הווידיאו ‪85..................................‬‬ ‫סריקת ברקודים ‪96...........................................................‬‬

‫ע‬ ‫עדכון ההתקן ‪105.............................................................‬‬ ‫עוצמת קול‬ ‫התאמה בסרטוני וידאו ‪80..........................................‬‬ ‫מקש ‪29..................................................................‬‬ ‫ערוצי ™‪59........................................................SensMe‬‬ ‫עריכה‬ ‫פנים ‪80..................................................................‬‬ ‫תצלומים ‪79 ,78.......................................................‬‬ ‫ערכות נושא ‪20................................................................‬‬

‫פ‬ ‫פנים‬ ‫עריכה ‪80................................................................‬‬ ‫פריטים מועדפים‬ ‫הסרת ערוצי רדיו בתור ‪63.........................................‬‬ ‫שמירת ערוצי רדיו בתור ‪63........................................‬‬

‫צ‬ ‫צ'טים ‪51.........................................................................‬‬ ‫צילום סרטוני וידיאו ‪65.......................................................‬‬ ‫שימוש במקש המצלמה ‪71.........................................‬‬ ‫צילום תמונות ‪65..............................................................‬‬ ‫באמצעות הקשה ‪65..................................................‬‬ ‫באמצעות זיהוי חיוך ‪67..............................................‬‬ ‫באמצעות זיהוי פנים ‪66.............................................‬‬ ‫דיוקנאות עצמיים ‪66..................................................‬‬ ‫שימוש במקש המצלמה ‪65.........................................‬‬ ‫שימוש ב‪67..................................Smile Shutter™ -‬‬ ‫צליל רדיו ‪63....................................................................‬‬

‫ק‬ ‫קבלת פריטים באמצעות ®‪93.............................Bluetooth‬‬ ‫קוד ‪107 ,106...........................................................PIN‬‬ ‫קוד ‪107 ,106.........................................................PUK‬‬ ‫קו רוחב ‪101....................................................................‬‬ ‫קישוריות ‪87....................................................................‬‬ ‫קלט בהזזת אצבע ‪26........................................................‬‬ ‫קלט קולי ‪28....................................................................‬‬

‫ר‬ ‫רדיו ‪62...........................................................................‬‬ ‫אזור הרדיו ‪62..........................................................‬‬ ‫בחירת ערוץ ‪62........................................................‬‬ ‫האזנה דרך הרמקול ‪63.............................................‬‬ ‫חיפוש ערוצים ‪63......................................................‬‬ ‫מדמה ‪62................................................................‬‬ ‫מעבר בין ערוצים ‪62..................................................‬‬ ‫פריטים מועדפים ‪63..................................................‬‬ ‫פתיחה ‪62...............................................................‬‬ ‫צליל מונו ‪63............................................................‬‬ ‫צליל סטריאו ‪63........................................................‬‬ ‫רדיו ‪FM‬‬ ‫בחירת ערוץ ‪62........................................................‬‬ ‫פריטים מועדפים ‪63..................................................‬‬ ‫רטט ‪102 ,31..................................................................‬‬ ‫רינגטון ‪102.....................................................................‬‬ ‫רכישה‬ ‫מוזיקה ‪61...............................................................‬‬ ‫רשימות השמעה ‪59..........................................................‬‬ ‫הוספת שיר ‪60.........................................................‬‬ ‫הסרת שירים ‪60.......................................................‬‬ ‫הפעלת משלך ‪60.....................................................‬‬ ‫יצירת ‪59.................................................................‬‬ ‫מחיקה ‪60...............................................................‬‬ ‫רשתות אלחוטיות ‪100.......................................................‬‬

‫ש‬ ‫שיחה‬ ‫הגדרות ‪41..............................................................‬‬ ‫שיחות ‪42 ,39..................................................................‬‬ ‫דחייה ‪42.................................................................‬‬ ‫הטיה ‪42.................................................................‬‬ ‫העברה ‪42..............................................................‬‬ ‫הפנייה ‪41...............................................................‬‬ ‫חירום ‪39.................................................................‬‬ ‫חסימה ‪41...............................................................‬‬ ‫יומן רישום ‪40..........................................................‬‬ ‫ממתינה ‪41..............................................................‬‬ ‫שלא נענו ‪40............................................................‬‬ ‫שיחות ועידה ‪41...............................................................‬‬ ‫שיטת קלט טקסט ‪24.........................................................‬‬ ‫שימוש בסרטים ‪84............................................................‬‬ ‫שינוי גודל‬ ‫תצלומים ‪79.............................................................‬‬ ‫שירות הודעות מולטימדיה )‪(MMS‬‬ ‫הגדרות ‪33..............................................................‬‬ ‫שירותים ‪12.....................................................................‬‬ ‫שירות מענה ‪40................................................................‬‬

‫‪117‬‬ ‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬


‫שיתוף‬ ‫מוזיקה ‪61...............................................................‬‬ ‫תצלומים ‪78.............................................................‬‬ ‫שליחה‬ ‫אנשי קשר ‪47..........................................................‬‬ ‫כרטיסי ביקור ‪47......................................................‬‬ ‫מוזיקה ‪57...............................................................‬‬ ‫שליחת פריטים באמצעות ®‪93...................Bluetooth‬‬ ‫שמע ‪59..........................................................................‬‬ ‫הפעלה ‪57...............................................................‬‬ ‫השמעת שירים בסדר אקראי ‪59..................................‬‬ ‫כוונון עוצמת הקול ‪57................................................‬‬ ‫שני כרטיסי ‪SIM‬‬ ‫ברירת המחדל של כרטיס ה‪29...........................SIM -‬‬ ‫ניהול כרטיסי ‪29................................................SIM‬‬ ‫שעה ‪30..........................................................................‬‬ ‫שפה ‪31..........................................................................‬‬ ‫כתיבה ‪28................................................................‬‬ ‫שרבוט‬ ‫תצלומים ‪79.............................................................‬‬

‫‪G‬‬ ‫™‪53....................................................................Gmail‬‬ ‫™‪101..................................................Google Latitude‬‬ ‫™‪101......................................................Google Maps‬‬ ‫™‪37.........................................................Google Play‬‬ ‫™‪51..........................................................Google Talk‬‬

‫‪M‬‬ ‫™‪96.............................................................Media Go‬‬

‫‪S‬‬ ‫‪97.........................................................Smart Connect‬‬ ‫™‪67.......................................................Smile Shutter‬‬ ‫‪ - SOS‬ראה‪ :‬מספרי חירום ‪39............................................‬‬ ‫®‪88......................................................................Wi-Fi‬‬

‫ת‬ ‫תא קולי ‪40......................................................................‬‬ ‫תאריך‬ ‫תבנית ‪30................................................................‬‬ ‫תוכן שמע‬ ‫תוכן קשור ‪58...........................................................‬‬ ‫תזכורת ‪102....................................................................‬‬ ‫תחזוקה ‪105....................................................................‬‬ ‫תחזוקת הטלפון ‪105.........................................................‬‬ ‫תחנות קבועות‬ ‫הסרת ערוצי רדיו בתור ‪63.........................................‬‬ ‫שמירת ערוצי רדיו בתור ‪63........................................‬‬ ‫תיאור‬ ‫תצלומים ‪79.............................................................‬‬ ‫תיוג גיאוגרפי‬ ‫של תצלומים ‪67........................................................‬‬ ‫תכונת הצליל 'סראונד' ‪57...................................................‬‬ ‫תמיכה ‪105.....................................................................‬‬ ‫תעבורת נתונים ‪34............................................................‬‬ ‫תצוגת שקופיות ‪78...........................................................‬‬ ‫תצלומים ‪78.....................................................................‬‬ ‫בחירה ‪76...............................................................‬‬ ‫ביצוע זום ‪78............................................................‬‬ ‫הוספת המיקום הגיאוגרפי ‪67.....................................‬‬ ‫הוספת תגית מיקום ‪78..............................................‬‬ ‫העברה למחשב‪/‬ממחשב ‪56.......................................‬‬ ‫הצגה ‪76 ,75 ,66.....................................................‬‬ ‫הצגה במפה ‪81........................................................‬‬ ‫הצגת תצלומים מאותו מקום ‪67...................................‬‬ ‫חיתוך ‪79................................................................‬‬ ‫מחיקה ‪78...............................................................‬‬ ‫מציג התצלומים ‪76...................................................‬‬ ‫ניתוח ‪80.................................................................‬‬ ‫סיבוב ‪78.................................................................‬‬ ‫עריכה ‪79 ,78..........................................................‬‬ ‫צילום ‪67 ,66 ,65.....................................................‬‬ ‫שיוך לאיש קשר ‪45...................................................‬‬ ‫שימוש בתור ‪78........................................................‬‬ ‫שיתוף ‪78................................................................‬‬ ‫תצוגת שקופיות ‪78...................................................‬‬ ‫תצוגת שקופיות ™‪78..................................SensMe‬‬ ‫™‪ – Android Market‬ראה ™‪37..................Google Play‬‬

‫‪A‬‬ ‫™‪7...................................................................Android‬‬

‫‪F‬‬ ‫™‪Facebook‬‬ ‫סמן 'לייק' על שיר ב‪58.........................Facebook™ -‬‬

‫‪118‬‬ ‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬

Userguide iw c2305 c2304 2 android4 2  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you