Page 1

GUIA DE LECTURA

FRA JUNÍPER SERRA A LA XARXA DE BIBLIOTEQUES DE MALLORCA

2013


Página 2

INTRODUCCIÓ

Aquesta Guia de lectura recull les principals obres que versen sobre la figura de Fra Juníper Serra i la seva obra que podeu trobar a la Xarxa de Biblioteques de Mallorca. Les obres s’han classificat en: •

Biografia

Juníper Serra i Mallorca

Juníper Serra i Califòrnia

Obres d’homenatge

Revistes


Página 3

FRA JUNÍPER SERRA

Petra, 1713 – Missió de San Carlos Borromeo, 1784.

La transcendència internacional i universal de fra Juníper Serra en el marc de la història cultural, social i religiosa és indiscutible i única. Tres segles després del seu traspàs, l’empremta d’aquest franciscà és valorada, reconeguda i estimada a Espanya i Amèrica. Nascut a Petra el 24 de novembre de 1713 fou batejat a la parròquia de Sant Pere de Petra amb el nom de Miquel Josep. Format cristianament per la seva família, ajudà a conrear els camps on conegué els diferents cultius que més tard ensenyà a la població autòctona californiana. També aprengué les primeres lletres a les aules del convent de Sant Bernadí, on sentí la vocació religiosa. Sortí de Petra als 16 anys per a anar a estudiar a Ciutat de Mallorca (1729). Va fer l’any del noviciat al convent de Jesús i després fou traslladat al convent de Sant Francesc on estudià la carrera sacerdotal. Ensenyà filosofia i després fou catedràtic de teologia a la Universitat Lul·liana de Ciutat. El 13 d’abril de 1749 s’acomiadà de la comunitat i embarcà, juntament amb el P. Francesc Palou, cap a Mèxic. Des del 1759 fins al 1767 Juníper es dedicà a predicar missions populars a la part central i meridional de Mèxic. Quan els jesuïtes foren expulsats del territori espanyol l’any 1767, Juníper, com a president, se’n féu càrrec de les missions. Fundà la missió de San Diego el 16 de juliol de 1769, on fixà els fonaments del cristianisme a Califòrnia; i el 1770, la de San Carlos Borromeo a Carmelo; un any més tard, el 1771, fundà la missió de San Antonio i la de San Gabriel, d’on sortí el poble de Los Angeles; i, finalment, l’1 de setembre fundà la de San Luis. Les missions desenvoluparen una gran tasca, ensenyaren a conrear la terra i a criar els animals. D’aquesta manera la vida dels indis millorà. A més de l’agricultura i de les lletres, els missioners ensenyaren l’art del cant, de la pintura, el teatre i, fins i tot, formaren bandes de música.


Página 4

JUNÍPER SERRA

El 13 d’agost es decidí la fundació de San Juan Capistrano, però no es fundà fins l’1 de novembre de 1776; el 9 d’octubre de 1776 es fundà la Missió de Dolores (San Francisco); el 12 de gener de 1777, la de Santa Clara; i el 31 de març de 1782, la de San Buenaventura, que ja s’havia previst el 1772. Juníper morí el 28 d’agost de 1784 a la missió del Carmelo, on tingué la residència fins als seus darrers dies. Fou beatificat el 25 de setembre de 1988 pel papa Joan Pau II.

Reconeixements del Consell de Mallorca Declaració de l’any 2013 Any Juníper Serra (Ple de 14 de juny de 2012). Fill Predilecte de Mallorca (Ple de 25 de juliol de 2013).

Més informació a:

www.juniperoserra2013.es


Página 5

BIOGRAFIA Caldentey Vidal, Miguel Breve vida del VP Fray Junípero Serra : franciscano, padre y fundador de la Alta California, 1713-1784. Madrid : Consejo Superior de Misiones, 1945.

Casas, Augusto Fray Junípero Serra : el apóstol de California. Barcelona: Luís Miracle, 1949.

Font Obrador Bartomeu, Neuerburg, Norman Fr. Junípero Serra: Mallorca, México, Sierra Gorda, Californias. Palma de Mallorca: Consell Insular de Mallorca,1992.

Font Obrador Bartomeu Fray Junípero Serra: Doctor de gentiles. Mallorca: Miquel Font, 1998.

Font Obrador Bartomeu Padre viejo: semblanza de Fra Junníper Serra = Semblanza de Fr. Junípero Serra = A portrait of Fray Junípero Serra. Palma.: Comissió de les Illes Balears per a la Commemoració del Vè.Centenari del Descobriment d’Amèrica, DL 1991.


Página 6

BIOGRAFIA

Geiger Maynard J. Vida y época de Fray Junípero Serra o El hombre que nunca retrocedió. Palma de Mallorca: [s.n], 1987. Hervás, Juan Fray Junípero Serra and Spain. Washington : The Americas, 1950.

Hilton Sylvia L. Junípero Serra. Madrid: Historia 16, 1987

Palou Amengual Francesc Biografía de Fray Junípero Serra, O.F.M.: apóstol y civilizador de los indios pames de la sierra Gorda de Méjico y de los de la Alta California: 1713-1784. Palma de Mallorca: Cort, 1977.

Palou Amengual Francesc Relación histórica de la vida y apostólicas tareas del Venerable Padre Fray Junípero Serra y de las Misines que fundó en la California septentrional... México: Imprenta de Don Felipe de Zuñiga y Ontiveros, 1787. Reedició:Palma de Mallorca: Consell de Mallorca, 2013 (disponible a partir de desembre de 2013). Ramis, Miquel. Fray Junípero Serra: el gran misionero mallorquín. Palma: [s.n.], 1959.


Página 7

BIOGRAFIA

Report on Fr. Junípero Serra and José Antonio Yorba. [ S.l.: s.n], 1996 Sanz y Díaz, José Fray Junípero Serra. Madrid: Publicaciones españoles, 1956.

Torrens y Nicolau, Francisco Bosquejo histórico del insigne franciscano V.P.F. Junípero Serra, fundador y apóstol de la California septentrional. Felanitx (Mallorca): Estampa d’en Bartomeu Reus, 1913.

Vibot, Tomás El viatge de Juníper Serra : (Mallorca-Califòrnia). Mallorca : El Gall Editor : Institut d'Estudis Baleàrics, 2013

Yániz, Joan P. Fra Juníper Serra. Barcelona: Nou Art Thor, 1990.


Página 8

JUNÍPER SERRA I MALLORCA

En la partida de Fray Junípero. Palma de Mallorca : [S.n.] (Impr. Mossèn Alcover), 1949.

Font Obrador, Bartomeu El apóstol de California : sus albores. [Palma (Mallorca)] : Direcció General de Cultura. Conselleria de Cultura, Educació i Esports. Govern Balear, DL1989.

Font Obrador Bartomeu. Fra Juníper Serra, les Balears i el nou Món. Palma (Mallorca): Caja de Ahorros y Monte de Piedad de las Baleares, 1989.

Garí Jaume Llorenç. Iglesia y claustro de San Francisco: memoria del beato Fray Junípero Serra. Palma de Mallorca: [S.n.] (Gráf. Ramon) , 1990.

Garí Jaume Llorenç. Kirche und kloster San Francisco: zum gedenken des seligen Paters Junipero Serra. Palma de Mallorca: [S.n.] (Gráf. Ramon), 1990. Garí Jaume Llorenç. The church and cloister of St. Francis: a brief history of Fray Junipero Serra Palma de Mallorca: [S.n.] (Gráf. Ramon), DL 1990.


Página 9

JUNÍPER SERRA I MALLORCA

Guía Juniperiana de Petra. Amigos de la villa real de Petra. Petra (Mallorca): Caixa d’Estalvis i Mont de Pietat de les Balears, 198?. Mulet Gomila A. Mallorca y Fray Junípero Serra. Palma de Mallorca: Foment del Turisme de Mallorca, 1948.

Ramis, Miquel Petra: Junípero Serra. Palma: [S.n.] (Impr. Politècnica), 1931.

Ribot Amengual, Jaume Guía de Petra : seguint les passes de Juníper. Petra (Mallorca) : Fundación Jaume Ribot i Amengual, 2007. Consultar el pdf

Ribot Amengual, Jaume Guía de Petra : tras los pasos de Junípero. Petra (Mallorca) : Fundación Jaume Ribot i Amengual, 2007.

Ribot Amengual, Jaume Ortsführer Petra : auf den Spuren von Bruder Juniperus. Petra (Mallorca) : Jaume Ribot i Amengual-Stiftung, 2007.


Pรกgina 10

JUNรPER SERRA I MALLORCA

Ribot Amengual, Jaume Petra guidebook : in the footsteps of Junipero. Petra (Mallorca) : Jaume Ribot i Amengual Foundation, 2007 .

Vicedo, Salustiano La casa solariega de la familia Serra Petra : [s.n.], 1984.


Página 11

JUNÍPER SERRA I CALIFORNIA

Font Obrador Bartomeu Juníper Serra: l’empremta mallorquina a la California naixent. Palma de Mallorca: Ajuntament, 1988.

Riutort Mestre P. Juníper Serra, l’evangeli a Califòrnia. Barcelona: Centre de Pastoral Litúrgica, 2005.

Sintes Obrador, Francisco Tras las huellas de Fray Junípero en California Palma : Casa de Menorca, DL1961.


Página 12

OBRES D’HOMENATGE

Herencia y vigencia de Fray Junípero Serra. Coordinación de textos y edición Isabel Rosselló Juan. [Palma (Mallorca)] : Consorci per el Desenvolupament Econòmic de les Illes Balears, DL2005.

The legacy and significance today of Fray Junípero Serra. Coordination of text edition Isabel Rosselló Juan. [Palma (Mallorca)] : Consorci per el Desenvolupament Econòmic de les Illes Balears, DL2005.

Mesquida Sureda, Sebastià La teologia de la missió i Fra Juníper Serra, en el segon centenari de la seva mort: (1784-1984). Separata de la Revista del Centre d’Estudis Teològics de Mallorca, núm 37-38. Palma (Mallorca): CETEM, 1985.

Novena al Beat Juníper Serra : promoguda per l'Associació d'amics Fra Juníper Serra, Petra - Palma de Mallorca [Mallorca] : Consell de Mallorca. Departament de Cultura, DL2004

Piette Charles J.G. Maximin Evocation de Junípero Serra fondateur de la Californie: sept hors-texte. Washington D.C: Academy of American Franciscan History; 1946.


Página 13

OBRES D’HOMENATGE

Poems in praise of Fray Junípero Serra and the missions he founded in California: an anthology in catalan, spanish and english. [S.n.] (Impr. Mossèn Alcover),1969.

Puigdomènech López, Jordi De Petra a Califòrnia. Vida, pensament i... Palma: Documenta Balear, 2013. (Disponible a partir de desembre de 2013)

Serra, Juníper Escritos de Fray Junípero Serra. Prepara y publica esta edición el P. Salustiano Vicedo ; introducción general a la obra por el P. Jacinto Fernández-Largo. [S.l. : s.n.], 1984 (Petra : Apóstol y Civilizador).


Página 14

REVISTES

Fr. Junípero Serra : Boletín dedicado a promover y difundir la devoción al Apóstol de California. [S.l.:s.n.], (Palma: Impr. SS. Corazones), 1945-1957.

Apostol y civilizador : Boletín de divulgación de la figura y obra de Fray Junípero Serra. Petra: Fraternidad de Franciscanos O.F.M., 1974Consultar butlletins digitalitzats.


Página 15

Podeu saber a quina biblioteca es troben i saber-ne l’estat si consultau el catàleg

Catàleg de la Xarxa de Biblioteques de Mallorca

<http://www.conselldemallorca.net/biblioteques>

Guia Juniper Serra a la Xarxa de Biblioteques de Mallorca  

Recull les principals obres que versen sobre la figura de Fra Juníper Serra i la seva obra que podeu trobar a la Xarxa de Biblioteques de Ma...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you