Chapter_2_CATALAN_20111024_3

Page 1

El misteriós cas de l’edifici Ashley

LA BBC HA ARRIBAT! ELS PROFESSORS FAN FESTA A LA BIBLIOTECA, EL RELLOTGE DE LA TORRE MOSTRA LES HORES EN SISTEMA DIGITAL, HI HA CUES MÉS LLARGUES QUE EN ELS CONCERTS DEL JUSTIN BIEBER...

DOS DIES DESPRÉS…

ELS ESTUDIANTS VAN UNA MICA PERDUTS…

PERDONI, ON ÉS L’EDIFICI STRATHCONA, SI US PLAU?

AIXÒ SEMBLA L’OFICINA DEL DAVID CAMERON, PERÒ ÉS DE LA BETHAN. DES QUE ELLA NO HI ÉS, LA UNIVERSITAT ÉS UN DESASTRE! PER ARREGLAR AQUEST CAOS, EL RECTOR HA CONTRACTAT LA BBC (NO EL CANAL -L’STEPHEN FRY ESTAVA OCUPAT-, SINÓ EL BONÍSSIM I BRILLANTÍSSIM CLUB).

AQUÍ TENIM LA INSPECTORA PEREIRA. ACOSTUMAVA A TREBALLAR EN UNA GRANJA GALLEGA ON UTILITZAVA LES SEVES DOTS ESPECIALS PER ENSENYAR ELS ANIMALS A PARLAR. TOXO POWER ÉS EL SEU LEMA.

AQUESTA ÉS L’ÀVIA CONXETA, SEMPRE PREOCUPADA PELS TEMES DE SALUT I HIGIENE. TREBALLAVA AL LABORATORI DE CONTROL ANTIDOPATGE DEL FUTBOL CLUB BARCELONA I EN EL SEU TEMPS LLIURE, LI AGRADA OBLIGAR ELS ALUMNES A ABRIGAR-SE.

I, FINALMENT, EL CAPITÀ X. AQUEST EXESPIA – VOLIA SER MODEL, PERÒ…EN SOLIDARITAT AMB LES LLENGÜES MODERNES ÉS INVISIBLE COM ELLES. S’ACABA DE COMPRAR UNES SABATES NOVES, ANGLESES, PER TANT, VISIBLES.

Oh, nooo!!!! AQUÍ TENIM LA CARTOMÀNTICA FADÒTIMA. LI AGRADAR UTILITZAR LES CARTES PER LLEGIR EL FUTUR I DESCOBRIR MISTERIS. VA SER PROFESSORA DE CARTOMÀNCIA A HOGWARTS ABANS D’UNIR-SE A LA BBC.

I, NON!!!!

CONTINUARÀ…

Basque, Catalan, Galician and Portuguese Studies Department of Modern Languages


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.