Page 1

WĘDRUJĄC KU DOROSŁOŚCI Wychowanie do życia w rodzinie

ĆWICZENIA

4

S Z K O Ł A P O D S TAW O WA


Wędrując ku Dorosłości Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klasy 4 szkoły podstawowej pod redakcją Teresy Król

Ćwiczenia


© Copyright 2017 by Katarzyna Król Wydawnictwo i Hurtownia Rubikon

Autorzy ćwiczeń: Magdalena Guziak-Nowak, Teresa Król, Józef Nowakowski, Jolanta Tęcza-Ćwierz Redakcja: Teresa Król Adiustacja i korekta: Anna Grochowska-Piróg Projekt graficzny i skład: Marcin Nowak Zdjęcia: www.123rf.com, iStock (6, 32), sxc.hu (50), A. Zachwieja (39) Rysunki: Marzena Astramowicz

ISBN 978-83-65217-13-4 Katarzyna Król Wydawnictwo i Hurtownia Rubikon ul. Na Leszczu 17, 30-376 Kraków tel. 12 398 18 43, fax. 12 398 18 44 www.KsiegarniaRubikon.pl REGON 351450547, NIP 944-147-11-82

Książka, którą nabyłeś, jest dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, abyś przestrzegał praw, jakie im przysługują. Jej zawartość możesz udostępnić nieodpłatnie osobom bliskim lub osobiście znanym. Ale nie publikuj jej w internecie. Jeśli cytujesz jej fragmenty, nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło. A kopiując ją, rób to jedynie na użytek osobisty. Szanujmy cudzą własność i prawo! Polska Izba Książki Więcej o prawie autorskim na www.legalnakultura.pl


Spis treści 1.

Wspólnota domu, serca i myśli – funkcje rodziny

5

2.

Witaj w domu – funkcje prokreacyjna i opiekuńcza

8

3. 4.

Zasady i normy – funkcje wychowawcza i socjalizacyjna

13

Miłość, która scala – funkcje psychiczno-uczuciowa i kontrolna

16

5.

Jesteśmy razem – funkcje rekreacyjno-towarzyska, kulturowa i ekonomiczna 20

6.

Człowiek – istota płciowa

23

7.

Przekazywanie życia

26

Lekcja dla dziewcząt

8.

Przekazywanie życia

29

Lekcja dla chłopców

9.

U progu dojrzewania

32

Lekcja dla dziewcząt

10.

U progu dojrzewania

35

Lekcja dla chłopców

11/12. Rodzi się dziecko

38

Lekcja osobno dla dziewcząt i chłopców

13/14. Intymność

41

Lekcja osobno dla dziewcząt i chłopców

15/16. Obrona własnej intymności

44

Lekcja osobno dla dziewcząt i chłopców

17.

Koleżeństwo

46

18.

Dobre wychowanie

51

19.

Internet – świat prawdziwy czy nieprawdziwy

54


1

Wspólnota domu, serca i myśli – funkcje rodziny Czy zastanawialiście się kiedykolwiek, dlaczego człowiek rodzi się w rodzinie? Nie przychodzi na świat samotnie, ale jest otoczony miłością mamy i taty. Podobnie dzieje się w świecie zwierząt. Mimo że młode niektórych gatunków tuż po urodzeniu są dość samodzielne (na przykład potrafią chodzić i jeść), przez konkretny czas pozostają pod opieką swoich matek. Dzieje się tak dlatego, że każda rodzina ma do spełnienia określone funkcje. Jej zadaniem jest m.in. opieka nad dzieckiem, nauczenie go miłości, przekazanie mu zasad dotyczących funkcjonowania w społeczeństwie* czy też wspólne spędzanie czasu. Rodziny nie wymyślili psychologowie ani wielcy uczeni; rodzina była zawsze. Jest ona czymś więcej niż jednym z wielu pomysłów na zorganizowanie ludzi we wspólnotę. Jest pomysłem najlepszym. Moglibyście teraz zapytać: skoro to pomysł najlepszy, to dlaczego czasami tak trudno się dogadać? Odpowiedź na to pytanie wydaje się prosta: bo każdy członek rodziny jest odrębną osobą. Choć łączą nas więzy krwi, choć mamy wspólny dach nad głową i podzielamy swoje przekonania, jesteśmy inni. Każdy z nas w trochę inny sposób przeżywa ważne dla niego momenty. Poza tym dorastamy, zmieniamy się. Rodzina nie jest raz ustalonym porządkiem, nie jest działaniem matematycznych, w którym 2+2 zawsze równa się 4. W rodzinie obowiązuje matematyka pragnień i emocji. Chodzi o to, by odkryć, czego potrzebujemy my sami oraz jakie potrzeby mają nasi bliscy. Te potrzeby będą się różnić! Później prawdziwą sztuką jest takie wspólne życie, aby każdy członek rodziny mógł w niej naprawdę rozwinąć skrzydła, czyli z radością wkroczyć w dorosłość! * Społeczeństwo – ogół ludzi, których może łączyć np. wspólna praca albo mieszkanie w tym samym mieście.

5


1

Nasz klasowy kontrakt, czyli podstawowe zasady, które obowiązują na lekcjach wychowania do życia w rodzinie Na lekcjach wychowania do życia w rodzinie zobowiązuję się: (podpis)

2

Krzyżówka Rozwiązując krzyżówkę, odkryjesz bliskie Ci słowo. 1. 2. 3. 4.

mama i tata dla Ciebie może być młodsza lub starsza mąż babci siostra, brat dla Ciebie 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

6

5. mama Twojej mamy dla Ciebie 6. drzewo rodziny to drzewo... 7. może być młodszy lub starszy


3

Rodzina spełnia swoje określone funkcje, czyli zadania Jeśli każdy z Was wypełni schemat „słoneczka”, a wynik pracy przekaże na wspólny klasowy plakat, wówczas Wasze przemyślenia staną się tematami następnych lekcji.

Od rodziny oczekuję

4

Uzupełnij zdanie. W rodzinie wszyscy mają i powinni sumiennie się z nich wywiązywać.

7


2

Witaj w domu – funkcje prokreacyjna i opiekuńcza Brat i siostra, mama, tata Najpiękniejsze słowa świata Tutaj życie się zaczyna – RO-DZI-NA!

Jakubowe Muszelki

Powyższe wersy pochodzą z piosenki pewnego dziecięcego zespołu. Są doskonałym opisem funkcji prokreacyjnej rodziny. Słowo „prokreacja” pochodzi z języka łacińskiego i oznacza wydawanie na świat potomstwa. Chodzi więc o to, że dzięki istnieniu rodziny rodzą się dzieci i tworzą kolejne pokolenia. Na poprzedniej lekcji odwołaliśmy się do świata zwierząt. Także teraz, właśnie na przykładzie zwierząt, można łatwo zrozumieć, czym jest funkcja prokreacyjna. Czasami słyszymy apele leśników o szczególną ochronę ginących gatunków (np. kozicy tatrzańskiej czy sokoła wędrownego), dla których spełnianie funkcji prokreacyjnej jest z różnych powodów bardzo trudne. Pamiętajmy, że funkcję prokreacyjną spełniają nie tylko rodzice biologiczni, czyli ci, którzy przekazali dzieciom swoje geny. Dawać miłość mogą także rodzice zastępczy i adopcyjni, którzy z miłości pragną wychować dziecko, którego sami nie urodzili. Kierują się zasadą, że tak naprawdę dzieci nie rodzą się w łonie, ale w sercu. Jak rozumieć te słowa? Oznaczają one, że ważniejsze niż więzy krwi bywają szacunek, otwartość i ogromna miłość. Rodzicielstwo zastępcze i adopcyjne nie jest gorsze. Wręcz przeciwnie, taka postawa zasługuje na najwyższe uznanie. Kiedy rodzice przyjmą już do rodziny nowego członka, spełniają kolejną funkcję – opiekuńczą. Dbają, aby dziecko było najedzone, wyspane i zdrowe. Gdy idzie do szkoły, wyposażają je w tornister i chodzą na wywiadówki. Po lekcjach zawożą na trening albo lekcję nauki gry na gitarze. A po wielu, wielu latach… Zdarza się, że dorosłe już dzieci opiekują się coraz starszymi dziadkami i rodzicami. Wtedy role się odwracają. Miłość, którą kiedyś ofiarowali, wraca do nich ze zdwojoną siłą, gdy sami potrzebują opieki.

8


1

Mój pierwszy życiorys Uzupełnij poniższe zdania – zapewne z pomocą rodziców – o swoich najwcześniejszych „postępach”. Urodziłem/urodziłam się dnia w

roku . Moja waga wynosiła

a wzrost, czyli długość ciała to się uśmiechać w

,

. Zacząłem/zaczęłam

miesiącu. Pierwszy ząbek pokazał się w

miesiącu mojego życia. Był to trudny dla mnie i dla moich rodziców okres, ponieważ . Zacząłem/zaczęłam samodzielnie chodzić, gdy skończyłem/skończyłam miesięcy, ale wcześniej

.

Moje pierwsze słowa to a w wieku

już umiałem/umiałam mówić.

Rodzina pieszczotliwie nazywała mnie . W wieku

potrafiłem/potrafiłam jeździć na rowerze,

a uczył/uczyła mnie tego

.

9


2

Drzewo genealogiczne mojej rodziny Uzupełnij swoje drzewo genealogiczne. Możesz skorzystać z poznanego słownictwa w ćwiczeniu 3 na stronie 12. Porozmawiaj z rodzicami i wpisz nazwisko panieńskie swojej mamy, tzn. nazwisko, które wyniosła z domu. Podaj także nazwisko panieńskie jednej i drugiej babci.

10


Genealogia – to historia rodu/rodziny, obrazująca nasze pochodzenie, następstwo pokoleń i więzy pokrewieństwa między jego członkami.

11


3

Kto jest kim? Posługując się kolorowymi kredkami, połącz liniami nazwy pokrewieństw (w rubryce I) z odpowiednimi wyjaśnieniami (w rubryce II).

4

Pokrewieństwo:

Wyjaśnienie:

dziadek

żona syna

babcia

syn brata

stryj

ojciec taty lub mamy

stryjenka

ojciec męża (lub żony)

wujek

żona brata

wujenka

siostra żony

ciocia

syn siostry

szwagier

siostra mamy

szwagierka

matka męża (lub żony)

bratowa

mąż córki

siostrzeniec

żona stryja, czyli bratowa taty

siostrzenica

syn cioci od strony mamy lub taty

bratanek

mąż siostry lub brat małżonka

bratanica

brat mamy

kuzyn

żona brata matki, czyli żona wujka

zięć

córka siostry

synowa

matka mamy lub taty

teść

brat taty

teściowa

córka brata

Włączam się w rodzinne dawanie W jaki sposób również Ty możesz realizować w swojej rodzinie funkcję opiekuńczą?

12


Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie. Ćwiczenia dla klasy 4 szkoły podstawowej  
Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie. Ćwiczenia dla klasy 4 szkoły podstawowej  
Advertisement