Page 1

Zamów reklamę w „Tu i Teraz” Jesteśmy tam, gdzie Twoi Klienci we Włocławku i 13 gminach powiatu Zapraszamy do czytania gazety w wersji elektronicznej. Strona internetowa: www.kujawy.media.pl

ISSN 1897-1768

Cena 0 zł

lipiec-sierpień 2012, nr 31

GAZETA WŁOCŁAWKA I POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO

WŁOCŁAWEK. POWIAT miasta i gminy: Brześć Kuj., Baruchowo, Boniewo, Choceń, Chodecz, Fabianki, Izbica Kuj., Kowal, Lubanie, Lubień Kuj., Lubraniec, Włocławek

Jeszcze nic straconego

Pogotowie maturalne z matematyki w PWSZ Z myślą o tych, którzy nie zadali matematyki na maturze, PWSZ we Włocławku organizuje bezpłatne pogotowie maturalne, czyli cykl zajęć powtórkowych, dzięki którym będzie można przygotować się solidnie do egzaminu powtórkowego. Zajęcia poprowadzi Karolina Kalińska, nauczyciel akademicki wyróżniający się znakomitymi efektami w nauczaniu matematyki.

Uczelnia proponuje sześć spotkań w terminie od 8-16 sierpnia br. w godzinach od 10 do 13 w gmachu budynku dydaktycznego PWSZ przy ul. 3 Maja 17, w sali 205. Zainteresowani mogą zgłaszać się mailowo na adres kancelaria@pwsz. wloclawek.pl lub pod nr telefonu 600-528-665. Nie zwlekaj, zapisz się już teraz!

Zwrot podatku akcyzowego Do 31 sierpnia br. producenci rolni mogą złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Należy dołączyć faktury VAT potwierdzające zakup oleju napędowego w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2012 roku.

Kontrowersje wokół stażu pracy w pomocy społecznej

Wojewoda bada uchwałę zarządu powiatu o powołaniu nowego dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kowalu Zarząd powiatu włocławskiego powołał nowego dyrektora DPS w Kowalu. Radni opozycji zaskarżyli uchwałę do wojewody, bo ich zdaniem nie ma wymaganego 3-letniego stażu pracy w pomocy społecznej. Radni Rady Powiatu we Włocławku, członkowie Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej i „Ponad Podziałami” zaskarżyli do wojewody uchwałę Zarządu Powiatu we Włocławku w sprawie zatrudnienia Piotra Jacka Zbonikowskiego na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kowalu. Zarzucają rażące naruszenie przepisów prawa, wynikającego głównie z art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. Mówi on o koniczności przepracowania trzech lat w

jednostkach pomocy społecznej. „Wnioskodawcy wnoszą o wszczęcie przez wojewodę kujawsko-pomorskiego postępowania w sprawie stwierdzenia w całości nieważności zaskarżonej uchwały oraz o wstrzymanie jej wykonania w całości do czasu zakończenia postępowania w sprawie stwierdzenia jej nieważności” – napisano w skardze skierowanej do wojewody. Mówiono od dawna Sprawa zatrudnienia Piotra Jacka Zbonikowskiego na stanowisku dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kowalu była powszechnie znana i poruszana od niemal roku. Realne stały się obawy Piotra Grudzińskiego, radnego

powiatu włocławskiego, który w majowym wydaniu gazety „Tu i Teraz” mówił: - Biorąc pod uwagę wcześniejszą nagonkę na dotychczasową panią dyrektor DPS-u w Kowalu, sterowane donosy, które okazały się nieprawdziwe, nieustające kontrole, które też niczego złego nie wykazały oraz powszechną wiedzę, kto za tym wszystkim stał, nie trudno się domyślić, kto ten konkurs wygra. Nazwisko przyszłego dyrektora DPS było znane jeszcze przed ogłoszeniem konkursu. Radni Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej i „Ponad Podziałami” informowali starostę oraz członków zarządu powiatu, że Piotr Jacek Zbonikowski, który najprawdopodobniej zasiądzie na stołku dyrektorskim nie

Fot. Adam Myrta

Dłubanką do Bałtyku

3 Czytaj str. Budowniczowie łodzi jednopiennej, pierwszy z lewej Mateusz Popek Na 20-21 sierpnia br. zaplanowano rozpoczęcie samotnego spływu Wisłą repliką łódki z okresu neolitu, tzw. dłubanką. Organizacji wyprawy podjął się Miejsko-Gminny Ośrodek

Kultury w Izbicy Kujawskiej. Pomysłodawcą wyprawy i zarazem śmiałkiem, który chce się zmierzyć z własnymi siłami i żywiołem, jakim jest nurt Wisły jest Mateusz Popek.

spełnia formalnych warunków do kandydowania na to stanowisko, bowiem nigdy nie pracował w jednostkach pomocy społecznej, a taki wymóg postawił ustawodawca. W art. 122 ustawy o pomocy społecznej czytamy: „Osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej są obowiązane posiadać co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej.” Na czerwcowej sesji Rady Powiatu we Włocławku radna Jadwiga Błaszkiewicz, szefowa klubu radnych PO i „Ponad podziałami” pytała, czy osoba, która uzyskała najwyższą punktację komisji konkursowej spełnia wszystkie niezbędne wymagane prawem warunki,

Za więzienie grozi.. więzienie Jeśli właściciel budynku dawnego carskiego więzienia przy ulicy Stodólnej we Włocławku nie zgłosi się, aby odebrać nakaz rozbiórki walącej się rudery lub podjąć inną decyzję, by nie zagrażała bezpieczństwu znajdzie się tymczasowo w ..więzieniu.

Czytaj str. 22 O związkach Oskara Kolberga, twórcy polskiej etnografii z Kujawami pisze Arkadiusz Ciechalski. Strona 10

żeby piastować stanowisko dyrektora DPS-u. Odpowiedzi udzielił Zygmunt Bałuta, sekretarz powiatu, który był przewodniczącym komisji konkursowej. Stwierdził, że kandydat spełnia wszystkie wymagania. PCPR nie odpowiedziało - Zarząd nakazał komisji przeprowadzenie konkursu na podstawie ustawy i komisja zgodnie z uchwałą i ustawą o pracownikach samorządowych, stworzyła na własne potrzeby odpowiedni plan pracy komisji – wyjaśniał enigmatycznie Zygmunt Bałuta. Zatrudniając dyrektora domu pomocy społecznej, zarząd powiatu na mocy ustawy o pomocy społecznej obowiązany jest każdo-

razowo do zasięgnięcia o kandydacie opinii kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie i ustalenia, czy kandydat ten posiada co najmniej trzyletni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej. Brzmienie przepisu art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej jest kategoryczne, oznacza to, że ustawodawca nie wprowadził żadnych odstępstw w tej materii. Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Społecznej taką opinię przedstawił, lecz jak się okazało nie odpowiadała ona, czy kandydat spełnia uchwalone prawem wymagania co do stażu pracy. DOKOŃCZENIE STR. 3

Nasza gazeta po raz pierwszy publikuje nigdzie nie wystawiany i nie publikowany rzeźbiony medalion Wacława Bębnowskiego (1865-1945). Kolekcja włocławskiego Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej jest największym w Polsce zbiorem tego znakomitego artysty.

Czytaj str. 21 W gminach powiatu włocławskiego samorządy przygotowują się do uroczystego podziękowania za tegoroczne plony. Z nadesłanych informacji dowiedzieliśmy się, że jako jedne z pierwszych dożynki odbędą się już 26 sierpnia w Boniewie. Na zdjęciu: Ubiegłoroczne dożynki w Smólniku. Panie z Zespołu Folklorystycznego „Smólnik”

Jolanta Pijaczyńska

Na stronie 19 piszemy, dlaczego burmistrz Kowala nie doczekał się przeprosin od posła Łukasza Zbonikowskiego


TU i TERAZ 2 I Gazeta Powiatu Włocławskiego I

nr 31, lipiec-sierpień 2012

ludzie

www.kujawy.media.pl

Informacja dla potomnych

Włocławianie oddali hołd powstańcom warszawskim 1 sierpnia, o godzinie „W”, czyli 17.00 dźwiękiem syren Włocławek uczcił 68. rocznicę powstania warszawskiego. Sygnał ciągły emitowano przez jedną minutę. Wraz z całą Polską włocławianie oddali hołd powstańcom warszawskim. Na ulicach i placach powiewało na wietrze 390 flag państwowych.

Historyczny, ręcznie spisany dokument z lat 30-tych, znaleziony na włocławskiej starówce. Fot. Jolanta Pijaczyńska

O godzinie 17:00, wraz z dźwiękiem syren ludzie przystawali pośród miejskiego zgiełku, a samochody na moment zwolniły tempo jazdy. Takie upamiętnianie ofiar wojska i ludności cywilnej stało się w wielu polskich miastach dobrą i piękną tradycją.

Historyczny dokument zamknięty w butelce „odczarowany”

Przypomnijmy, że powstanie warszawskie rozpoczęło się 1 sierpnia i trwało do 3 października 1944 roku. Zachęcamy, szczególnie młodzież, do zwiedzenia Muzeum Po-

wstania Warszawskiego. Znajduje się ono w dawnej elektrowni tramwajowej przy ulicy Przyokopowej 28. Na zdjęciu: jedna z ekspozycji w warszawskim muzeum.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji prezentuje na swojej stronie internetowej niezwykły dokument spisany w latach 30-tych XX wieku, a konkretnie w roku 1934. Autorzy umieścili go w szklanej butelce wierząc, że kiedyś trafi on do potomnych. I udało się. Pożółkła kartka papieru, znaleziona w kwietniu tego roku w butelce zakopanej w ciągu ulicy Tumskiej pomiędzy ulicami Maślaną a Wiślaną, została „odczarowana” przez pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.

Fragment, który został zamieszczony na stronie MPWiK jest na tyle czytelny, że można odczytać imiona, nazwiska oraz profesje ówczesnych włocławian, którzy są jego sygnatariuszami. Pismo przeszło niezbędne prace konserwacyjne w uniwersyteckiej pracowni w Toruniu, a dotyczy założenia „ciągu wodnego” w ulicy Tumskiej. Ocalały dokument, odświeżony i oprawiony, zawisł na honorowym miejscu w gmachu głównym MPWiK przy ul. Toruńskiej. Zeskanowane fragmenty można oglądać w internecie pod adresem: www.mpwik.wloclawek.pl

Wolne miejsca w PWSZ

Dodatkowa rekrutacja Po pierwszym etapie rekrutacji na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku chęć podjęcia studiów w uczelni zgłosiło 571 osób. Rektor PWSZ podjął decyzję o uruchomieniu od 1-24 sierpnia br. rekrutacji uzupełniającej na studia stacjonarne: na filologii angielskiej i filologii germańskiej, administracji, zarządzaniu, pedagogice i informatyce. Na studia niestacjonarne na administracji, zarządzaniu i pedagogice. Studia stacjonarne w PWSZ są bezpłatne. Uczelnia oferuje w tym roku nowe atrakcyjne specjalności. Na filologii: asystent biznesowo-językowy, asystent turystyczno-językowy i asystent marketingowo-językowy. Specjalności asystenckie mają dodatkowy blok przedmiotów biznesowych. Uruchomiono także nowe specjalności: na zarządzaniu – zarządzanie logistyczne i pedagogice – wspieranie osób starszych i niepełnosprawnych.

Sezon na kurki

reklama

Deszczowe dni sprawiły, że w podwłocławskich lasach pojawiły się żółte kurki. Te na zdjęciu zebrano w okolicach Smólnika, w gminie Włocławek. Kurki zwane pieprznikiem jadalnym można spotkać praktycznie we wszystkich lasach w Polsce. Udane zbiory gwarantują stare lasy iglaste i liściaste. Pamiętajmy, że kurka lubi piaszczyste podłoże i często wyrasta w większych gromadach pośród mchów, pod świerkami. Owocuje od czerwca do października.

Iwona Szylbert

Przedstawiciel regionalny specjalista ds. sprzedaży

Kontakt: tel. kom. 691-750-347


nr 31, lipiec-sierpień 2012

I TU i TERAZ

Region

www.kujawy.media.pl

Gazeta Powiatu Włocławskiego

I

3

Kontrowersje wokół stażu pracy w pomocy społecznej

Wojewoda bada uchwałę zarządu powiatu o powołaniu nowego dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kowalu DOKOŃCZENIE ZE STR. 1 Podczas posiedzenia zarządu powiatu wicestarosta Zbigniew Lewandowski stwierdził, że dyrektor PCPR nie opowiedziała się co do stażu pracy kandydata na dyrektora domu pomocy społecznej. Radny Roman Gołębiewski mówił: - Opinia PCPR odnośnie stażu pracy jest dość dziwnie napisana, zawiera stwierdzenie, które jakby przenosi odpowiedzialność na zarząd w podjęciu decyzji. Na pytanie starosty do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (21 październik 2011 rok!), w sprawie stażu naczelnika dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej odpowiedział, że „staż pracy w starostwie powiatowym na stanowisku naczelnika wydziału odpowiedzialnego za nadzór nad jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej - w sytuacji, gdy osoba realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym także

pomocy” zamieszczonym 12 lipca br. na portalu samorzad.pap.pl poproszony o wyjaśnienie pojęcia stażu pracy, radca prawny dr Marcin Adamczyk wskazuje: „Pod pojęciem stażu pracy w pomocy społecznej rozumieć należny wykonywanie zadań określonych w ustawie o pomocy społecznej w podmiocie bezpośrednio je wykonującym, które wiąże się z realizacją zadań określonych w ustawie o pomocy społecznej, gdyż tylko taka praca prowadzi do zdobywania doświadczenia w zakresie pomocy społecznej”. Tłumaczenie, że wybór Zbonikowskiego na dyrektoDom Pomocy Społecznej w Kowalu zadania w zakresie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej można zaliczyć...”. Tyle tylko, że naczelnik Wydziału Rozwoju, Edukacji i Spraw Społecznych nie kontrolował i nie nadzoro-

wał zadań pomocy społecznej. To obowiązek Powiatowego Centrum Pomocy Społecznej. W dostępnym w internecie zakresie działania wydziału nie ma słowa o realizowaniu zadań z

Kończy się remont zabytkowej remizy we Włocławku Niebawem zakończą się prace remontowo-rewitalizacyjne ponad 100-letniego budynku Klubu WCK „Stara Remiza” przy ul. Żabiej 8 we Włocławku. Pracownicy firmy „MS-Bud” zabezpieczyli konstrukcję budynku przed niszczącym działaniem wilgoci, wymienili instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną i c.o. (wraz z nowy-

mi grzejnikami), założyli nowe posadzki w salach i na korytarzach, przygotowali szyb windy dla osób niepełnosprawnych, wykonali izolację cieplną i przeciwpożarową, położyli nowe tynki zewnętrzne i wewnętrzne, a także nowe pokrycia dachowe. Cała zabytkowa, ceglana elewacja „Remizy” została oczyszczona, uzupełniono ubytki i zniszczenia, jakie powstały przez ostatnie kilkadziesiąt lat. Zabezpieczono przed korozją i pomalowano ozdobne, metalowe obramowania wokół wieży zegarowej „Remizy”. Wykonano również wiele prac tzw. „kosmetycznych”, tj. szlifowanie, polerowanie, odświeżanie. Obecnie trwają roboty wykończeniowe wewnątrz obiektu. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Firma „MS-Bud” wykona roboty budowlane za ponad 1,3 mln zł.

(n)

zakresu ustawy o pomocy społecznej. Mimo wątpliwości uchwałę podjęto i powołano Zbonikowskiego na dyrektora DPS w Kowalu. W artykule pt. „Definicja

ra był zgodny z prawem, ponieważ wymóg stażu został spełniony, bo pełnił funkcję naczelnika w starostwie jest wyrazem nieznajomości prawa lub świadomym jego naginaniem, aby tylko powierzyć mu to stanowisko. Sprawę dyrektora w Kowalu bada nadzór prawny wojewody. Ciekawe, jak nadzór prawny wojewody oceni staż włocławskiego naczelnika i realizowanie przez niego zadań określonych w ustawie o pomocy społecznej. Na pewno do sprawy wrócimy. Także na stronie: ww.kujawy.media.pl

Jolanta Pijaczyńska

Dom Pomocy Społecznej w Kowalu staraniem władz miejskich został oddany do użytku w 1997 r. Obecnie jest placówką powiatową, która specjalizuje się w opiece nad chorymi na stwardnienie rozsiane. Dysponuje 86 miejscami, w 45 nowocześnie wyposażonych pokojach, przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. Dwadzieścia miejsc przeznaczono dla uczestników turnusów rehabilitacyjnych. Przy placówce działa Środowiskowy Dom Samopomocy, do którego uczęszcza na zajęcia 30 osób niepełnosprawnych.

Mateusz Popek w barwach parku Wietrzychowice

Z krainy polskich piramid dłubanką do Bałtyku Na 20-21 sierpnia br. zaplanowano rozpoczęcie samotnego spływu repliką łódki z okresu neolitu, tzw. dłubanką (dłubanka, to łódź wydrążona z jednego pnia drzewa). Organizacji wyprawy podjął się opiekun Parku Kulturowego Wietrzychowice Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Izbicy Kujawskiej przy wsparciu Stowarzyszenia Ziemia Izbicka.

trasę około 350 km Mateusz wykonał w ubiegłym roku z pomocą dwóch kolegów ze Studenckiego Koła Badań Podwodnych UMK. Dłubanka prezentowana była podczas ubiegłorocznego festynu archeologicznego „Wehikuł czasu” organizowanego na terenie Parku Kulturowego Wietrzychowice w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa.

Pomysłodawcą wyprawy dłubanką i zarazem śmiałkiem, który chce się zmierzyć z własnymi siłami i żywiołem, jakim jest nurt rzeki jest Mateusz Popek. Mateusz ukończył w tym roku studia magisterskie na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a ściślej jest absolwentem Zakładu Archeologii Podwodnej Instytutu Archeologii. Obecnie jego nazwisko wpisane jest na listę doktorantów uczelni

- Ta wyprawa jest doskonałą formą promocji nie tylko Parku Kulturowego Wietrzychowice i zabytków znajdujących się na jego terenie, ale także całego regionu Kujawsko-Pomorskiego oraz obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa na terenie województwa - mówi Mateusz Popek - Nie ukrywam, że moją pasją jest nurkowanie i wszystko, co związane jest z wodą i archeologią, szczególnie, jeśli chodzi o czasy przedhistoryczne, w tym o epokę kamienia. Gdy Adam Myrta, dyrektor Ośrodka Kultury w Izbicy Kujawskiej nawiązał kontakt z naszą uczelnią w sprawie wykonania repliki łodzi jednopiennej bardzo się ucieszyłem, że będę mógł

Trasa około 350 km Trasa spływu wiedzie rzeką Zgłowiączką przez „krainę polskich piramid” do Wisły, i dalej do Bałtyku. Łódkę, która ma przebyć

uczestniczyć w realizacji tego projektu. Wraz z kolegami byliśmy z siebie dumni, bo łódź była idealną repliką najstarszej odnalezionej dłubanki. Nie mogę pominąć faktu, że podczas pobytu w Izbicy Kuj. współpraca z pracownikami M-GOK układała się znakomicie i szczerze mówiąc, właśnie wtedy narodził się pomysł odbycia tej dość nietypowej podróży. Kłopot z transportem Podczas blisko dwutygodniowych zmagań z samotnością, pogodą i przyrodą, Mateusz Popek będzie dokumentował przebieg swej wyprawy aparatem przekazanym do tego celu przez firmę Olympus. Swą podróż odbywać będzie w barwach Parku Kulturowego Wietrzychowice. Jedynym problemem, na jaki napotykają się organizatorzy przedsięwzięcia jest znalezienie sponsora, który po zakończeniu wyprawy przewiezie łódź z Gdańska do Izbicy.

(n)


TU i TERAZ 4 I Gazeta Powiatu Włocławskiego I

nr 31, lipiec-sierpień 2012

Kultura

www.kujawy.media.pl

Europejskie Dni Dziedzictwa

Wietrzychowice w epoce neolitu Festyn archeologiczny „Wehikuł czasu”

Ubiegłoroczne wykopaliska zaprezentowane zostaną na tegorocznym festynie archeologicznym „Wehikuł czasu”

Europejskie Dni Dziedzictwa (EED), to jedno z największych wydarzeń kulturalnych, największy projekt edukacyjny mający na celu szeroko pojętą edukację historyczną i kulturalną, promowanie regionalnego dziedzictwa z ukazaniem jego bogactwa oraz przypomnienie o wspólnych korzeniach kultury europejskiej.

Kopią w Osieczu Małym i w Śmiełach

Czy archeolodzy odkryją osadę budowniczych „polskich piramid”? Od 6 sierpnia kontynuowane są rozpoczęte w ubiegłym roku prace wykopaliskowe w obrębie Parku Kulturowego Wietrzychowice i potrwają do 15 września.

W niedzielę, 9 września br., w godz. 11.00-18.00, na terenie Parku Kulturowego Wietrzychowice (gm. Izbica Kujawska) odbędzie się kolejna edycja festynu archeologicznego „Wehikuł czasu”. Impreza dofinansowana jest ze środków samorządów Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Powiatu Włocławskiego oraz Gminy i Miasta Izbica Kujawska.

Pierwsze badania na terenie gminy Izbica Kujawska zapoczątkowała w latach 30-tych grupa archeologów pod kierownictwem prof. Konrada Jażdżewskiego, która przebadała grobowiec nr 3 na cmentarzysku megalitycznym w Wietrzychowicach oraz nieistniejące obecnie cmentarzysko w Obałkach. Po wojnie, łódzcy archeolodzy, począwszy od lat 50-tych do końca lat 60-tych przebadali dwa grobowce w Gaju oraz cztery pozostałe w Wietrzychowicach.

Badania grobowców Przez lata prowadzonych prac wykopaliskowych, archeolodzy skupili się głównie na badaniu grobowców, nie zajmując się poszukiwaniem osadnictwa ludności kultury pucharów lejkowatych. Dlatego też w ubiegłym roku, po 42-letniej przerwie rozpoczęto badania mające na celu zlokalizowanie osady, którą mogli zamieszkiwać budowniczowie grobowców. Przeprowadzone prace wykopaliskowe potwierdziły słuszność podjętych działań. Efektem dwutygodniowej pracy na dwóch stanowiskach o łącznej powierzchni dwóch arów było znalezienie dużej ilości zabytków krzemiennych i kamiennych oraz kilku tysięcy fragmentów ceramiki. Natrafiono również na ślady budowli – prawdopodobnie warsztatu rzemieślniczego. Należy podkreślić, że w porównaniu do wcześniej prowadzonych przez ekipę prof. Jażdżewskiego badań, gdzie wówczas znaleziono na wietrzychowickim cmentarzysku kilkaset zabytków, to ubiegłoroczne badania sondażowe należy uznać za duży sukces łódzkich archeologów, którzy od razu zapowiedzieli kontynuację wykopalisk w kolejnym sezonie.

Patronat honorowy nad imprezą sprawuje Stowarzyszenie Środowisk, Twórców i Animatorów Kultury Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej. Festyn archeologiczny „Wehikuł czasu” już na stałe wkomponował się w obchody EDD. Przybyli na imprezę będą mogli przyjrzeć się bliżej egzystencji ludzi w epoce neolitu. Na zaaranżowanych stanowiskach prezentowane będą wszelkiego rodzaju formy rzemiosła i życia codziennego w osadzie. Będą to m.in. pokazy krzemieniarstwa, rogownictwa i bursztyniarstwa (w tym obróbka, wyrób narzędzi, broni i ozdób) oraz pokaz tkania i wyrobu ubiorów. Można będzie także zobaczyć pełną gamę wzorów naczyń glinianych i poznać technikę ich wypalania. Ciekawostką będzie prezentacja budowy łodzi jednopiennej. Znajdą się również stanowiska obróbki skór i wytwarzania dziegciu. Zostanie również podjęta próba budowy chaty. Zobaczymy, jakimi przedmiotami codziennego użytku posługiwały się gospodynie, a jakimi mężczyźni podczas polo-

wania na zwierzynę, czy też przy łowieniu ryb. Ponadto można będzie przyjrzeć się dokładniej, jak radził sobie człowiek podczas wędrówki bądź na polowaniu. Równocześnie, przybyli na imprezę będą mogli spróbować swoich umiejętności na większości prezentowanych stanowisk. Tradycyjnie, z okazji obchodów EDD zostanie wybita moneta pamiątkowa „EDD Wietrzychowice 2012”. W tym dniu, na terenie przylegającym do Parku Kulturowego odbędzie się rów-

Koncert chopinowski nad jeziorem Długie

Kulturowa marka regionu Izbica Kujawska wpisała się w projekt samorządu województwa kujawsko-pomorskiego pn. „Promocja osoby i twórczości Fryderyka Chopina jako kulturowej marki regionu w latach 2011-2013”, który jest dofinansowany w 85 proc. ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Przez sześć tygodni Od 6 sierpnia, przez kolejne sześć tygodni, kontynuowane będą (rozpoczęte w ubiegłym roku) prace wykopaliskowe w obrębie Parku Kulturowego Wietrzychowice. Naukowcy z Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi oraz Uniwersytetu Łódzkiego pod kierownictwem dra Piotra Papiernika przeprowadzą badania w miejscowości Śmieły, w sąsiedztwie jeziora Karaśnia oraz na granicy gmin Izbica Kujawska i Boniewo, na stanowisku w Osieczu Małym. Należy podkreślić, że przy wykopaliskach znalazło pracę ponad 20 osób bezrobotnych, głównie z terenu gminy Izbica Kujawska. Prowadzone prace archeologiczne w obrębie Parku Kulturowego Wietrzychowice dodatkowo uatrakcyjnią tegoroczny festyn archeologiczny „Wehikuł czasu”, który odbędzie się już 9 września.

W programie artystycznym i edukacyjnym, popularyzującym muzykę światowej sławy kompozytora w małych gminach i miasteczkach zatytułowanym „Region Chopina”, w miej-

scowości Długie (gmina Izbica Kuj.), w pobliżu miejsca narodzin Justyny Krzyżanowskiej - matki Fryderyka, odbędzie się koncert muzyki fortepianowej. Instrument marki Steinway, na którym wykona recital jeden ze znanych pianistów zostanie specjalnie przywieziony i ustawiony na platformie pomostu przy plaży gminnej nad jeziorem Długie. W przypadku złych warunków pogodowych, impreza zostanie przeniesiona do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Izbicy Kuj. Zaplanowany jest również program „Chopin – inspirator wyobraźni”, w ra-

Współorganizatorami wydarzeń kulturalnych poświęconych Fryderykowi Chopinowi, które odbędą się 15 września 2012 r., na terenie gminy i miasta Izbica Kujawska są MiejskoGminny Ośrodek Kultury w Izbicy Kujawskiej, Stowarzyszenie Ziemia Izbica oraz samorząd gminy i miasta Izbica Kujawska.

Zarobili podczas zabawy Fot. Adam Myrta

„WINDĄ DO NIEBA” - pod takim hasłem, 8 lipca br. Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro wspólnie z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Izbicy Kujawskiej i Domem Pomocy Społecznej zorganizowali festyn charytatywny. Pomagało również Stowarzyszenie Ziemia Izbicka.

Podczas festynu, a także wcześniej w pobliżu kościołów i kaplicy, zbierano pieniądze na zakup windy dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych im. Ks. Karola Sterpii w Izbicy Kujawskiej, prowadzonego przez Zgromadzenie Małe Dzieło Boskiej Opatrzności – Orioniści. Podczas całej akcji zebrano kwotę wysokości 7.656,10 zł, którą przekazano

Barbara Lewandowska

mach którego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury otwarta będzie wystawa prac nadesłanych w Roku Chopinowskim 2010 przez dzieci z całego świata do Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu. Jej integralnym elementem będą warsztaty plastyczne o tematyce chopinowskiej. W warsztatach uczestniczyć będzie kilkudziesięcioosobowa grupa izbickiej młodzieży.

Pieniądze na zakup windy dla DPS

Barbara Lewandowska

nież impreza towarzysząca. Będzie to, podobnie jak w roku ubiegłym, kampania „ZDROWA RYBA”, której celem jest promocja produktów rybnych oraz promocja ich spożycia wśród lokalnej społeczności, natomiast głównym punktem będzie degustacja potraw rybnych. Wspomniana impreza zorganizowana zostanie w ramach projektów realizowanych przez LGD „Dorzecza Zgłowiączki”.

Fot. Władysław Pohorecki

Stowarzyszenie - Ziemia Izbicka, w partnerstwie z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Izbicy Kujawskiej, przystąpiło do organizacji tegorocznych obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa w gminie Izbica Kujawska.

na konto Fundacji Księdza Orione Czyńmy Dobro, oczywiście ze wskazaniem na zakup windy. Wspomnieć należy, że festyn „Windą do nieba” przyciągnął wiele osób, które jak się okazało dobrze się bawiły w parku przy MGOK. Na scenie zaprezentowali się podopieczni DPS, Chór „Biedronki” z parafii św. Józefa w Świeciu, Dj Maniek, zespoły

(lb)

„No Way”, „Amstrad”, „Najemnik” oraz „Sonic”. Przed izbicką publicznością wystąpiło również troje uczestników telewizyjnego programu „Bitwa na głosy”. Byli to członkowie łódzkiej grupy prowadzonej przez Monikę Kuszyńską: Kacper Andrzejewski, Sylwia Wysocka oraz Jan Ryngajłło. Organizatorzy festynu składają serdeczne podziękowanie instytucjom, firmom oraz osobom „wielkiego serca” za przychylność i szeroko pojęte wsparcie. (bl)


nr 31, lipiec-sierpień 2012

I TU i TERAZ

Oświata

www.kujawy.media.pl

Gazeta Powiatu Włocławskiego

I

5

%H]SäDWQHVWXGLD % H LQĔ\QLHUVNLHLOLFHQFMDFNLH LQĔ\Q Z7ZRLPUHJLRQLH Z t,QI t,QIRUPDW\ND t$GPLQLVWUDFMD t$G t3H t3HGDJRJLND

ZVSLH ZVSLHUDQLHLSLHOöJQDFMDRVÑE QLHSHäQRVSUDZQ\FKLVWDUV]\FKQRZRĈè QLHSHä

DWUDNF\MQH VWXGLDSRG\SORPRZH

t=DU]ñG]DQLH t=D

]DU]ñG]DQLHORJLVW\F]QHQRZRĈè ]DU]ñG

t)LOR t )LORORJLDDQJLHOVND LJHUPDþVND LJ

QDMQLĔV]HFHQ\ZUHJLRQLH

VW\SHQGLXPQDZHW GR]ä PLHVLöF]QLH

ZZZSZV]ZORFODZHNSO Młodzież z Kowala

Tylko 81 procent uzyskało maturę

Na praktyce w Międzyzdrojach Od 1 do 7 lipca grupa kilkunastu uczennic Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego z Kowala odbywała wakacyjną praktykę w zakładzie gastronomicznym w nadmorskich Międzyzdrojach. Była ona realizowana w ramach projektu „Wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie inicjatywności i przedsiębiorczości wśród uczniów szkół rolniczych w Polsce – CEKIN”. Opiekę nad młodzieżą sprawował nauczyciel przedmiotów ekonomicznych - Krzysztof Kordyl.

przy sprzedaży posiłków oraz ich podawanie. Ponadto podczas praktyk dziewczęta zapoznały się ze zróżnicowaną ofertą tego zakładu oraz ze sposobem przygotowywania posiłków znajdujących się w karcie dań. Poznały ponadto dokumenty niezbędne przy kontroli sanepidu. Nowym i zaskakująco przyjemnym doświadczeniem było obsługiwanie gości „pod czujnym okiem”

wykwalifikowanej kadry zakładu. W trakcie praktyk do obowiązków praktykantek należało m.in: podawanie posiłków, zbieranie zamówień, przygotowywanie dań serwowanych w restauracji (kebab, pizza). Gdy było mało gości, sprzątały salę restauracyjną, odkurzały, składały, serwetki, polerowały sztućce. Sądzić należy, iż taka wakacyjna praktyka była ciekawym

Po zajęciach relaks W czasie praktyk był także czas na wypoczynek. Przeznaczano go głównie na relaks na plaży, ale też na zwiedzanie Międzyzdrojów. Jedną z największych atrakcji turystycznych tej miejscowości jest tu molo, które sięga w morze do 395 m.

Co w karcie dań W czasie trwania praktyki zwracano szczególną uwagę na funkcjonowanie całej infrastruktury tego znanego w Polsce (i nie tylko) kurortu, jakim niewątpliwie są Międzyzdroje. Ma ona bowiem na celu przyciągnięcie jak największej liczby turystów i osiągnięcie wysokich zysków przez funkcjonujące tam podmioty gospodarcze. Pracownicy zakładu gastronomicznego zapoznali uczennice ze strukturą oraz pracą restauracji i zasadami BHP w niej obowiązującymi. Umożliwili również asystowanie

i wielce pouczającym doświadczeniem. Umiejętności i wiedza z niej wyniesione, na pewno w przyszłości ułatwią im znalezienie pracy w gastronomii. Zdobyte doświadczenie pozwala również na odważniejsze snucie planów na przyszłość. Teraz bardziej realne stało się myślenie, aby po skończeniu szkoły otworzyć i prowadzić własny gastronomiczny biznes.

Uczennice z ZS CKR w Kowalu przy pomniku Krzysztofa Kolbergera w Międzyzdrojach. Od lewej: Anna Gościniak, Marlena Ryniec i Patrycja Wróblewska

Od marca 2005 r. międzyzdrojskie molo jest udostępnione turystom (wstęp bezpłatny). Roztacza się z niego przepiękny widok na morze i okolice. Przy wejściu znajdują się charakterystyczne dwie białe, ozdobne wieżyczki. Przed molem rozłożył się pasaż handlowy, w którym mieszczą się rozmaite knajpki i pizzerie, a pod nim bardzo popularna dyskoteka.

Na końcu mola przycupnęła przystań dla turystycznych statków, które wypływają stąd do Świnoujścia i niemieckich nadmorskich miejscowości. Kolejne atrakcje warte obejrzenia to Gabinet Figur Woskowych, gdzie można oglądać znane postacie polityków, artystów i celebrytów oraz Promenada Gwiazd, czyli słynny deptak, na którym pozostawiły odcisk dłoni osoby ze świata kultury. Uczennice szczęśliwie trafiły na odbywający się wtedy coroczny „Festiwal Gwiazd” i udało się im zobaczyć wielu znanych i lubianych artystów, m.in. aktora Jarosława Jakimowicza. Wieczorami odpoczywały w Parku Zdrojowym, pięknie oświetlonym, w którym mogły podziwiać rzadkie okazy drzew i krzewów. Uczennice wróciły do Kowala pełne wrażeń i bogatsze o zawodowe doświadczenie. Cieszą się, że udało się i tym razem połączyć obowiązki praktykantek w zakładzie gastronomicznym z wypoczynkiem w atrakcyjnym, nadmorskim kurorcie.

kak

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku opublikowała wstępną informację o wynikach egzaminu maturalnego w maju 2012 roku przeprowadzonego w województwie kujawskopomorskim. Pełne wyniki, jak poinformowano udostępnione zostaną 17 września. Do tegorocznego egzaminu maturalnego w maju przystąpiło 19.396 osób. Absolwenci tegoroczni stanowili 88 procent wszystkich zdających, o świadectwo dojrzałości ubiegło 16.772 absolwentów. Aż 1024 osoby nie zdały egzaminu z więcej niż jednego przedmiotu. Egzamin maturalny zdało 13.494 uczniów z regionu, co stanowi tylko 81 proc. zdających. Na poprawkę w sierpniu tego roku ma szansę 2254 osób.


TU i TERAZ 6 I Gazeta Powiatu Włocławskiego I

Gmina Kowal

Grabkowo. Autostrada dzieli

Świetlice wiejskie w Dębniakach i Krzewencie będą odnowione

Rolnicy walczą

Umowa na unijne dofinansowanie

o dojazd do pól uprawnych

Jeszcze w tym roku mieszkańcy Dębniaków i Krzewentu będą mogli cieszyć się odremontowanymi świetlicami. Pieniądze na remont świetlic wiejskich już są zagwarantowane. Stanisław Adamczyk, wójt gminy Kowal 26 lipca podpisał umowę z marszałkiem województwa mazowieckiego na dofinansowanie w kwocie 50 tys. zł remontu dwóch świetlic wiejskich w miejscowościach Krzewent i Dębniaki. Środki na dofinansowanie pozyskane zostały w ramach małych projektów realizowanych w ramach działania 413 „Wrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. W świetlicy w Dębniakach prace obejmą m. in. naprawę pokrycia dachowego, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz posadzki podłogowej. Istniejące toalety będą zmodernizowane. Podobne prace przewidziano w Krzewencie. Ponadto w świetlicy wymieniona zostanie instalacja elektryczna z aluminiowej na miedzianą oraz wybudowane pomieszczenia łazienek z WC Obecnie trwa procedura wyboru wykonawcy robót budowlanych. Prace powinny zakończyć się jeszcze w tym roku. Marcin Bogdalski

wykonawcę, z placu budowy wycofali się wszyscy podwykonawcy. Na terenie budowy autostrady A1 pod Włocławkiem, nie tylko w Grabkowie nikt nie pracuje. Podobnie jest pod Kruszynem, w Smólsku, Pikutkowie, gdzie wbijano pierwszą, symboliczną łopatę w ziemię pod budowę odcinka Brzezie-Kowal bursztynowej autostrady. Waldemar Mokry mieszka tuż przy autostradzie W Grabkowie autostrada A1 dzieli tę miejscowość na dwie połowy, co powoduje duże utrudnienia w ruchu pojazdów pomiędzy obiema jej częściami. Mieszkańcy zmuszeni są do korzystania z długich, nawet dziesięciokilometrowych objazdów krajową „jedynką”, przez Kowal.

W OSP Gołaszewo i Grabkowo

Druhowie czekają na mercedesy

Trudno się dziwić ludziom, szczególnie rolnikom, którzy niebawem rozpoczną żniwa, że „nerwy im puszczają”. Waldemar Mokry, rolnik z Grabkowa mieszka tuż przy niedokończonym wiaduktem nad autostradą, na której od dawna nikt nie pracuje. Swoje ziemie ma po dwóch stronach przyszłego traktu, bo na razie, to tylko „rozgrzebana” budowa.

10 km w jedną stronę - Z drugiej strony wiaduktu, który wiaduktem jeszcze nie jest, tylko nasypem, mam trzy hektary jęczmienia jarego – mówi Waldemar Mokry. - Muszę dojechać tam ciągnikiem, a także kombajnem. Wytyczony objazd, to prawie 10 kilometrów w jedną stronę. Czasami muszę jechać na pole trzy razy. Przy dzisiejszych cenach benzy-

Dwie jednostki ochotniczych straży pożarnych w gminie Kowal otrzymają niebawem nowe ciężkie samochody ratowniczo gaśnicze. Samochody marki Mercedes-Benz dostarczy firma wyłoniona w przetargu.

(j)

ny jest to ogromny wydatek. Na skróty, przy wiadukcie nie pojadę, bo jest stromo i duże koleiny. Kolejnym problemem jest zalewanie pól i domostw. Przy deszczowej pogodzie, jakiej nam tegoroczne lato nie szczędzi woda spływająca z nasypu zrobiła duże szkody. Niedokończone prace na budowie autostrady miały duży wpływ na podtapianie gospodarstw i upraw. - Liczyliśmy się z tym, że droga powiatowa zostanie zamknięta na czas budowy wiaduktu - mówi Józef Lubecki, mieszkający obok autostrady i budowanego wiaduktu w Grabkowie. - Jednak nikt nie spodziewał się, że potrwa to dwa lata, a końca budowy nie widać. Obserwuję tę budowę na co dzień i takiego marnotrawstwa czasu pracy i sprzętu nigdzie nie widziałem. Irlandczycy pracowali solidnie, ale podwykonawcy, potrafili jeden krąg ustawiać cały dzień. Niszczeją maszyny porzucone w nieładzie. Przy takiej pracy jeszcze długo autostrady i porządku tu nie będzie. Po ogłoszeniu upadłości układowej przez głównego

Obiecanki inwestora Wróćmy do Grabkowa, gdzie mieszkańcy sami podjęli walkę o uruchomienie przejazdu, zgodnie z ich sugestiami. Na spotkaniu w starostwie 21 lipca nadzór inwestorski budowy A1 zobowiązał się do skutecznego wyegzekwowania od wykonawcy wykonania dogodnego dla mieszkańców Grabkowa przejazdu. Na budowie byliśmy 24 lipca, panowała cisza, nikt nie pracował. Od przedstawiciela Konsorcjum budującego autostradę dowiedzieliśmy się, że jeszcze tego dnia prace ruszą i mieszkańcy Grabkowa będą mieli dogodniejszy przejazd do upraw.

- Irlandczycy, budujący odcinek w Czerniewiczkach i Grabkowie byli na trzytygodniowym urlopie – mówił Leszek Oleradzki, przedstawiciel wykonawcy. – Dzisiaj, wracają na budowę i wykonają rampy najazdowe, aby rolnicy mogli przejechać krótszą drogą. Faktycznie po deszczowym czerwcu i lipcu część nasypu została rozmyta. Rozumiem zdenerwowanie rolników, zbliżają się żniwa, a wytyczony objazd jest dogodny, ale długi. Będziemy się starali nie utrudniać rolnikom pracy, ale proszę zrozumieć, że jest to teren wielkiej budowy i trzeba liczyć się z niedogodnościami. Jednak mieszkańcy Grabkowa i wszyscy ci, którzy mieszkają w pobliżu budowanej autostrady na odcinku Brzezie-Kowal już nie wierzą, że szybko doczekają się unormowania sytuacji. Koszty, jakie ponoszą są według nich zbyt wysokie, a straty wynikające z powodu zamkniętych dróg, uciążliwych objazdów i podtopień gospodarstw i pól uprawnych, prawdopodobnie nigdy nie zostaną im zrekompensowane.

(j)

Józef Lubecki przy niedokończonym wiadukcie

Drogi w przebudowie Fot. Jolanta Pijaczyńska

Samochód ratowniczo-gaśniczy z funkcją chemiczno-ekologiczną otrzyma Ochotnicza Straż Pożarna w Grabkowie i Gołaszewie. Koszt obu samochodów – to 1,5 mln zł. Samochody będą miały napęd na cztery koła. Wyposażone będą w kamerę monitorującą strefę z tyłu pojazdu. Kamera będzie przystosowana do pracy w każdych warunkach atmosferycznych. Monitor przekazujący obraz, kolorowy zostanie zamontowany w kabinie w zasięgu wzroku kierowcy. Na wyposażenie mercedesów znajdą się m. in. różnego rodzaju węże pożarnicze (tłoczne i ssawne), prądownice wodne i pianowe, drabina, piła tarczowa do stali i betonu o napędzie spalinowym, linki strażackie ratownicze, topór, bosaki, gaśnice, lampy ostrzegawcze, megafon, a także hełmy, rękawice, pasy bojowe i buty strażackie. Ponadto każdy samochód będzie doposażony w zamontowany z przodu pług do odśnieżania, sterowany pneumatycznie, wykonany zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, z możliwością demontażu w okresie letnim. Podobny samochód bojowy otrzyma OSP Rakutowo, ale musi poczekać do następnego roku.

nr 31, lipiec-sierpień 2012 www.kujawy.media.pl

Droga w Kępce Szlacheckiej. Wkrótce kierowcy pojadą po asfalcie

Do 13 sierpnia zostanie przebudowany ponad kilometrowy odcinek drogi gminnej w Kępce Szlacheckiej. Prace już są na półmetku, droga została utwardzona. Ostatecznie będzie miała nawierzchnię asfaltową. Istniejące zjazdy gospodarcze zostały już wyprofilowane i utwardzone. Na poboczach wykarczowano krzaki. Przy drodze zamontowane będą

bariery sprężyste. Drogi w miejscowościach Dobrzelewice i Strzały zostały utwardzone gruzem budowlanym. Gmina już zleciła wykonanie opracowania dokumentacji budowlanej na przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Grodztwo, Dębniaki oraz Krzewent.


nr 31, lipiec-sierpień 2012

I TU i TERAZ

Gmina Kowal

www.kujawy.media.pl

Gazeta Powiatu Włocławskiego

7

Zdobywają nagrody i już myślą o jubileuszu 45-lecia

Kapela spod Kowala

Jedenastoosobowy zespół folklorystyczny „Kapela spod Kowala” jest wspaniałą wizytówką gminy Kowal. Zespół założył w 1968 roku już legendarny Leon Stankiewicz. W przyszłym roku kapela obchodzić będzie jubileusz 45-lecia. Śpiewają proste melodyjne piosenki, opowiadające o codziennym życiu ludzi, którzy przed laty mieszkali na Kujawach, wiernie odtwarzając dawne melodie kujawskie. Przedstawiają historię Kujaw śpiewem i muzyką, a tym samym ratują od zapomnienia tradycję kujawskiej wsi.

jest przyjemna, śpiewamy, gramy, przygotowujemy się do kolejnych występów. Seniorką „Kapeli spod Kowala” jest Zofia Mierzwicka (Szmajda), która występuje od czasu powstania zespołu. Pani Zofia chętnie wspomina czasy, kiedy razem z Leonem Stankiewiczem założycielem, śpiewakiem, tancerzem, gawędziarzem i poetą tańczyła w parze. Antoni Terpiński też może pochwalić się długoletnim stażem. Gra na bębnie od 1977 roku, podobnie Barbara Jasica, która śpiewa i tańczy od 1995 roku i Zygmunt Jędrzejewski (akordeon), w zespole od 1996 roku.

Na próbach Raz w tygodniu członkowie zespołu spotykają się na próbach w sali Urzędu Gminy Kowal. - Te spotkania są dla nas przyjemnością, nie traktujemy ich jako obowiązek mówi Jadwiga Muszyńska, która jest w zespole od 2010 r., wcześniej działała w Kole Gospodyń Wiejskich w Gołaszewie. - Jesteśmy dużą rodziną, która się wspiera – mówi Aleksandra Dybowska, która w zespole śpiewa od 1992 roku. - Atmosfera spotkań

Kapelmistrz Włodzimierz Tomaszewski

Krzewy i drzewa przy obiektach gminnych Około 200 krzewów oraz sadzonek drzew zostanie posadzonych na terenie gminnych obiektów użyteczności publicznej. Środki na nasadzenia zostały pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Drzewa i krzewy zostaną posadzone przy świetlicach wiejskich w Grabkowie, Unisławiach, Grodztwie oraz na placu Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Grabkowo.

Najmłodszym w grupie jest 16-letni akordeonista Konrad Stawicki, już uczeń LO w Kowalu. Za gawędy i gwarę Wiele znaczących nagród i wyróżnień kapela oraz jej indywidualni członkowie zawdzięczają autentyzmowi swojego repertuaru. Kierownik Włodzimierz Tomaszewski w ubiegłym roku na festiwalu 40. Spotkanie z Folklorem Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej w Ciechocinku został wyróżniony za twórczy stosunek do folkloru kujawskiego. Kapela zajęła wtedy po raz trzeci z kolei pierwsze miejsce. Śpiewacy: Zofia Mierzwicka i Jan Olejnik odebrali nagrody indywidualne. W ubiegłorocznym festiwalu ,,Od Kujawiaka do Oberka” w Łącku, „Kapela Spod Kowala” otrzymała wyróżnienie, Zofia Mierzwicka (Szmajda) została wyróżniona za gawędy kujawskie, a Włodzimierz Tomaszewski odebrał drugą nagrodę w konkursie na utwór pisany gwarą. - Co roku pracujemy nad nowym obrazkiem folklorystycznym – mówi kierownik Włodzimierz Tomaszewski. - W ubiegłym roku był to ob-

Figurka w Grabkowie ma swoje stałe opiekunki Od ponad 50 lat Janina Glonek (na zdjęciu) dba o przydrożną figurkę Matki Boskiej w Grabkowie, stojącą na rozstaju dróg, tam gdzie jest zjazd do Kępki Szlacheckiej. Pomaga jej wiernie pani Janina (nie ujawniła nazwiska). Kiedy figurka powstała, nikt we wsi, kogo spotkaliśmy, nie wiedział. Rok wyryty na cokole został zatynkowany. Podobno stała tu już przed II wojną światową. Pani Janina mówi, że w czasie wojny ktoś figurkę ukrył i dlatego przetrwała wojenny czas.

Zwyciężyła drużyna OSP z Gołaszewa

Druhowie kopali piłkę Na Orliku w Grabkowie 1 lipca odbył się turniej piłki nożnej ochotniczych straży pożarnych z gminy Kowal. Zagrały cztery drużyny OSP: Grabkowo, Gołaszewo, Rakutowo i Strzały. Inicjatorem rozgrywek był wójt Stanisław Adamczyk oraz Gminny Zarządu OSP. Zwyciężyła drużyna OSP Gołaszewo (9 pkt. 13-0), a kolejne miejsca zajęli: Grabkowo (6 pkt. 8-7), Strzały (3 pkt. 7-15) i Rakutowo (0 pkt. 3-9). Bartłomiej Ziemba z OSP Gołaszewo strzelił siedem bramek i tym samym został „królem strzelców”.

Niedawno zespół brał udział w 41. Festiwalu Folklorystycznym w Ciechocinku. Kapela zajęła II miejsce, odbierając nagrodę dla zespołu, a kierownik za grę na skrzypcach. Ostatnio kapelę można było spotkać 22 lipca na XII Przeglądzie Zespołów Ludowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Konecku. Pomimo, że od czasu założenia zespołu minęły 44 lata, „Kapela spod Kowala” pozostała autentycznym zespołem ludowym. *** Skład „Kapeli spod Kowala”: Zofia Mierzwicka (Szmajda), Aleksandra Dybowska, Barbara Jasica, Teresa Nykiel, Eliza Górska, Jadwiga Muszyńska, Zygmunt Jędrzejewski (akordeon), Włodzimierz Tomaszewski – kierownik (akordeon, flet, skrzypce); Antoni Terpiński (bębenek), Jan Olejnik (wokal); Konrad Stawicki (akordeon)

W przerwie mecz rozegrały drużyny młodzieżowe z Grabkowa i Gołaszewa. Mecz zakończył się wynikiem 3:2 dla zawodników z Grabkowa. Król strzelców odebrał nagrodę rzeczową, a drużyny otrzymały puchary i dyplomy. Nagrody wręczali: wójt Stanisław Adamczyk, Edward Dominikowski - przewodniczący Rady Gminy Kowal, Lech Kuropatwiński - prezes Zarządu Gminnego OSP oraz Stanisław Pietrzak - komendant gminny OSP.

Fot. Nadesłana

Gra Kapela spod Kowala

razek pn. „Przebrzmiałe Krajobrazy”, w którym przedstawiliśmy zajęcia ludzi na dawnej wsi kujawskiej, ich muzykalność i śpiewność. Natomiast obecnie prezentujemy obrazek pn. ,,Kujawianki kłopoty z Kupidynem”. W 2012 roku kapela zdobyła już kolejne nagrody. Na Przeglądzie Zespołów Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej w Golubiu Dobrzyniu jury podsumowało ich występ stwierdzeniem ,,program Kapeli Spod Kowala wywarł na nas największe wrażenie”. W nagrodę zespół otrzymał puchar marszałka województwa. W czerwcu 2012 r. na Wojewódzkim Przeglądzie Teatrów Obrzędu Ludowego w Gostycynie Kapela zdobyła drugie miejsce, wystawiając fragment wesela kujawskiego pn. „Do stołu podano”. Nagrody aktorskie otrzymali Włodzimierz Tomaszewski i Jan Olejnik.

Inwestycje * Gmina Kowal przekazała wykonawcy teren pod budowę dwóch zbiorników retencyjnych na Stacji Uzdatniania Wody w Grabkowie. Koszt inwestycji wyniesie 390 tys. zł. Inwestor ma 90 dni kalendarzowych na zrealizowanie inwestycji. * W sierpniu na terenie gminy Kowal rozpocznie się budowa 50. przydomowych oczyszczalni ścieków. Przetarg odbył się 30 lipca br. Wykonanie zadania przewiduje się na 60 dni kalendarzowych od rozpoczęcia prac.

Druhowie po meczach odebrali puchary i dyplomy

Puchary dla drużyn. Od lewej Edward Dominikowski - przewodniczący Rady Gminy Kowal, wójt Stanisław Adamczyk, Stanisław Pietrzak - komendant gminny OSP i Lech Kuropatwiński - prezes Zarządu Gminnego OSP


TU i TERAZ 8 I Gazeta Powiatu Włocławskiego I

nr 31, lipiec-sierpień 2012

Oświata

www.kujawy.media.pl

Fundacja Familijny Poznań serdecznie zaprasza do nowej Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Przedszkola Nasze placówki to:

* Zajęcia w niewielkich klasach * Ciekawa oferta zajęć pozalekcyjnych * Obowiązkowe odrabianie lekcji w szkole pod okiem nauczyciela * Ciepła i przyjazna atmosfera do nauki i zabawy

NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W NAKONOWIE NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE W NAKONOWIE Kontakt: Dyrektor - Monika Kremser tel. 512-359-851, e-mail:nakonowo@familijny.pl www.familijny.pl

Adres placówek: Nakonowo 31, 87-853 Kruszyn

Od nowego roku szkolnego placówki w Nakonowie, które są nadal nieodpłatne poprowadzi znana już w Polsce z działalności edukacyjnej Fundacja Familijny Poznań. - Fundacja Familijny Poznań działa od września 2001 roku, ale dopiero, kiedy w 2004 roku otrzymała status organizacji pożytku publicznego notuje szybki rozwój działalności - mówi Monika Kremser, dyrektor oddziału. – Prowadzimy placówki oświatowe w Poznaniu, Łodzi, Gdańsku, Warszawie i Wrocławiu oraz na obszarach wiejskich w województwie łódzkim, wielkopolskim i dolnośląskim. Pieniądze na działalność pochodzą z dotacji samorządowych oraz z funduszy europejskich.

Fundacja Familijny Poznań poprowadzi od września szkołę podstawową i przedszkole

GALILEO w Nakonowie Budynki pozostają własnością gminy, a fundacja będzie je dzierżawiła.

Bogata oferta dla dzieci z podstawówki. Książki w zasięgu ręki.

Wójt Stanisław Adamczyk obiecał współpracę samorządu z fundacją, mówi że dobro mieszkańców gminy, a szczególnie dzieci jest najważniejsze.

Szkoła Podstawowa w Nakonowie oferuje bezpłatną edukację oraz ciekawe zajęcia pozalekcyjne, m.in.: muzyczne, plastyczne, teatralne, fotograficzne, lo-

gopedyczne. Nowością jest możliwość odrabiania lekcji pod okiem nauczycieli, co bardzo odciąży rodziców. - Naszą ofertę pedagogiczną zawsze staramy się dostosować do możliwości rozwojowych dzieci i oczekiwań rodziców – mówi

Prace modernizacyjne w budynku nakonowskiej szkoły rozpoczęły się. Jedna z klas lekcyjnych już ma nowe meble.

Szkoła w Nakonowie zmienia się

- Parter budynku szkoły zostanie wyremontowany – wyjaśnia Monika Kremser. – Sale lekcyjne będą miały jasne, pastelowe, przyjemne dla oka barwy. Wstawimy do nich nowe meble. Każde dziecko będzie miało swoją szafkę, w której może zostawić swoje rzeczy. W sierpniu swoje oblicze zmieni przyszkolny plac zabaw. Będzie on miejscem, tak jak cała placówka, przyjaznym i bezpiecznym dla dzieci.

Gmina Kowal już przekazała majątek ruchomy szkoły na rzecz fundacji z Poznania.

W Szkole Podstawowej w Nakonowie pracę podejmie około dziesięciu nauczycieli.

Fot. Jolanta Pijaczyńska

Szkoła i przedszkole w Nakonowie, w gminie Kowal pozostały na swoim miejscu, a więc dzieci nie będą musiały dojeżdżać do innych miejscowości, co jest bardzo ważne, bo dojazdy zawsze są uciążliwe zarówno dla nich samych jak i dla rodziców.

Monika Kremser, dyrektor oddziału przejmuje szkołę w Nakonowie

Monika Kremser. – Z jednej strony „wtapiamy” się w środowisko, szanujemy lokalne tradycje, a z drugiej staramy się otwierać okno na świat. Dzieci ze szkoły w Nakonowie będą miały okazję poznać swoich rówieśników z naszych szkół w Gdańsku i Poznaniu. Będą także mogły wraz z nimi brać udział w różnych konkursach organizowanych przez Fundację Familijny Poznań. Nasza szkoła będzie się koncentrowała na kształceniu w obszarze nauk matematyczno-przyrodniczych pod kątem rozwijania praktycznych umiejętności interdyscyplinarnych. Niektórzy, może się zdziwią, że w szkole nie będzie typowej biblioteki, ale zapewniam, że każdy uczeń będzie miał dostęp do książek. „Uwolniona książka”, to nasz autorski projekt, a polega on na tym, że uczeń nie musi spędzać czasu w bibliotece, książki będą porozkładane w klasach lekcyjnych i na korytarzach, wystarczy wziąć i czytać. W

ten prosty sposób nie tylko rozwijamy czytelnictwo, ale uczymy poszanowania dla książek.

Dla przedszkolaków „Galileo” Przedszkole zapewni bezpłatną, pięciogodzinną opiekę nad dziećmi mającymi 2,5 roku do 5 lat. Będzie funkcjonowało w godzinach: 7:30 – 17:00. Do godziny 13:00 opieka jest nieodpłatna. Od 13: 00 do 17: 00 odpłatność wyniesie 50 zł na miesiąc. W przedszkolu dzieci będą zawsze pod opieką dwóch osób: wykwalifikowanej nauczycielki oraz opiekunki. W sali zostaną utworzone kąciki tematyczne rozwijające zainteresowania dzieci. Będą one mogły uczyć się języka angielskiego, rytmiki oraz religii.

UWAGA! Zapisy do szkoły i przedszkola trwają, karty zgłoszenia można pobrać w Urzędzie Gminy Kowal. Uroczyste otwarcie roku szkolnego 2012/2013 odbędzie się 3 września o godzinie 9:00.


nr 31, lipiec-sierpień 2012

Izbica Kujawska

www.kujawy.media.pl

I TU i TERAZ

Gazeta Powiatu Włocławskiego

9

Rozmowa z MARKIEM ŚLEDZIŃSKIM, burmistrzem gminy i miasta Izbica Kuj.

Inwestycje dla mieszkańców Przejeżdżając przez Izbicę Kujawską widać ekipy remontowe pracujące przy budowie chodników. Lato sprzyja remontom, szczególnie w szkołach, które opustoszały na wakacje. Co już udało się wykonać? - Dokończyliśmy przebudowę chodnika na ulicy Augustowskiej (do ulicy Narutowicza), a obecnie na ukończeniu są prace remontowe chodników od ulicy Narutowicza w kierunku ulic: Kościelnej i Spokojnej. Chodnik przy ulicy Kościelnej także zostanie przebudowany. Odrestaurowaliśmy także przystanek PKS przy placu Wolności w centrum Izbicy. Ta część miasta z parkiem, alejkami, placem zabaw dla dzieci i fontanną staje się nowoczesną ładną przestrzenią miejską. W okresie wakacyjnym trwają remonty we wszystkich placówkach oświatowych i szkołach prowadzonych przez nasz samorząd. Odnawiane są sale lekcyjne, kuchnia, świetlice. Naprawy wymagały także dachy budynków szkolnych. Opracowana została dokumentacja na termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Izbicy Kujawskiej, wykonamy to zadanie w przyszłym roku. Wszystkie prace, które obecnie mają miejsce na terenie miasta wykonywane są własnym sposobem gospodarczym. Niektóre zorganizowano w ramach robót publicznych.

są obojętne losy miejscowego sportu drużynowego. Dodam, że trud mieszkańców nie idzie na marne, nasi piłkarze, drużyna „Kujawianki” awansowała do IV ligi. Jest to ogromny sukces. Natomiast stadion sportowy służy nie tyko piłkarzom, ale także wszystkim mieszkańcom, odbywają się na nim często imprezy sportowe, a także kulturalne. Największa tegoroczna inwestycja w mieście?

Burmistrz Marek Śledziński: - Otrzymamy ponad 2,2 mln zł na budowę kanalizacji i wodocigągów w uicach: Cmentarna i Zielona.

Zmiany można zobaczyć także na stadionie. - Miejsko-gminny stadion w Izbicy Kujawskiej doczekał się remontu płyty głównej. Zasiano nową trawę. Położono też kostkę polbrukową przy ulicy Sportowej, w obrębie stadionu. Warto nadmienić, że prace wykonane były w czynie społecznym. Gmina pokryła jedynie koszty związane z zakupem traw i nawozów. W tym miejscu za pośrednictwem „Tu i Teraz” wyrażam serdeczną wdzięczność tym darczyńcom, którym nie

- Realizujemy parę inwestycji, ale zdecydowanie największą jest budowa orlika. Obiekt powstaje przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Izbicy Kujawskiej. Część prac przed przystąpieniem do tej inwestycji wykonywaliśmy we własnym zakresie, w ramach własnych środków gminnych. Zadania te zostały zlecone Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej. Wykonaliśmy rozbiórkę istniejących przyszkolnych boisk asfaltowych oraz placu utwardzonego betonem, a ponadto dokonaliśmy przebudowy starej kanalizacji sanitarnej i deszczowej, która była na terenie placu przeznaczonego pod budowę orlika. Przetarg rozstrzygnięto w kwietniu. Zamówienie obejmuje budowę kompleksu boisk: do piłki nożnej o wymiarach 30 m x 62 m, wielofunkcyjnego do badmintona, tenisa ziemnego, siatkówki i koszykówki (19,1m x 32,1m).

Ponadto zamontowanie oświetlenia - projektory na ośmiu około dziewięciometrowych masztach, budowę ciągów komunikacyjnych oraz budynków zaplecza socjalnego i sanitarno-szatniowego. W chwili obecnej kontynuowane są roboty wykończeniowe przy budowie ogrodzenia boisk, wykonywana jest nawierzchnia boiska głównego z trawy syntetycznej, natomiast na boiskach wielofunkcyjnych układana jest warstwa z poliuretanu. Poza tym, prowadzone są roboty polegające na utwardzaniu placu przy budynku zaplecza sanitarno-szatniowego. Zamontowano już oświetlenie zewnętrzne i podłączono do prądu zaplecze gospodarcze. Niebawem pojawią się dwie trybuny i ogrodzenie zewnętrzne. Gdy teren będzie uporządkowany orlika oddamy do użytku. Gmina Izbica Kujawska, to nie tylko miasto, co zaoferował pan mieszkańcom wsi? - Rozwój infrastruktury w naszej gminie opiera się przede wszystkim na inwestowaniu w drogi gminne, które jak wszędzie wymagają napraw. Zakończono remont około 3 km odcinka drogi gminnej Naczachowo-Wietrzychowice. Teraz jej użytkownicy jeżdżą po równo położonym asfalcie. Koszt przebudowy wyniósł 493.994 zł. W przyszłości będzie miała ona strategiczne znaczenie dla ruchu turystycznego. Przypomnę, że od strony

Budowa chodnika w Izbicy Kujawskiej miasta Izbica Kujawska można nią dojechać do Parku Kulturowego w Wietrzychowicach, gdzie znajduje się pięć grobowców megalitycznych, powstałych 5,5 tys. lat temu. Niedawno rozstrzygnęliśmy przetarg na przebudowę kolejnej drogi gminnej Grochowiska-Ślazewo. Zostanie ona ulepszona, utrwalona emulsją i grysami. Odbył się też przetarg na remont drogi Mchówek-Pustki. Jest ona w takim stanie, że zachodzi konieczność położenia tam dwuwarstwowo asfaltu na odcinku około kilometra. Inwestycja będzie realizowana przy współudziale środków zewnętrznych. Ponadto sukcesywnie utwardzamy drogi gruntowe kamieniem wapiennym. Opracowaliśmy także dokumentację na dokończenie budowy ścieżki rowerowej z Izbicy Kuj. do Długiego. Istniejąca ścieżka zostanie w 2013 r. połączona z drogą prowadzącą nad jezioro Dłusko-Modzerowskie oraz do lasu. Nie tylko drogi są potrzebne … - W tym roku zakończyliśmy remonty trzech świetlic wiejskich w: Skarbanowie, Długiem i Augustynowie.

Zarząd województwa kujawsko-pomorskiego przeznaczył miliony na gospodarkę wodno-ściekową. Czy Izbica Kujawska skorzysta też z tych pieniędzy? - Otrzymamy dofinansowanie na budowę kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wraz z przekładką sieci wodociągowej w ulicach: Cmentarna i Zielona. Umowę podpisaliśmy 19 lipca na kwotę 2 mln 229 tys. złotych. Prace rozpoczną się w 2013 roku.

Konkurs

Podziękowali za awans

Najpiękniejszy zieleniec Burmistrz Izbicy Kujawskiej ogłosił konkurs na najpiękniejsze zieleńce w mieście. Fot. Agata Szmudzińska

Miniony sezon 2011/2012 okazał się przełomowy w dziejach izbickiej piłki nożnej, bowiem po 10 latach spędzonych w V lidze udało się wreszcie awansować piłkarzom do wyższej klasy rozgrywkowej. Miejsko-Gminny Klub Sportowy „Kujawianka” Izbica Kujawska okazał się najlepszą drużyną w V lidze, gromadząc na swym koncie 65 punktów. W 30 rozegranych kolejkach zanotowali 20 zwycięstw, 5 remisów i 5 porażek, bilans bramkowy: 72:30. Samorządowcy zorganizowali 5 lipca przy fontannie na placu Wolności uroczyste spotkanie z drużyną, kierownictwem i działaczami Miejsko-Gminnego Klubu Sportowego „Kujawianka” Izbica Kujawska. Udział w podsumowaniu wzięli: Marek Śledziński – burmistrz Izbicy Kujawskiej, Marian Lewandowski – przewodniczący rady oraz Waldemar Simon – przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Rekreacji oraz Spraw Socjalnych. Specjalnym gościem tego uroczystego, bo odbywającego się pod sportowymi auspicjami izbickiego dnia, był Zbigniew Lewandowski, wicestarosta powiatu włocławskiego. Wszyscy oni wręczyli piłkarzom, trenerowi oraz działaczom klubu okolicznościowe statuetki. Nie

Inwestycje te realizowane były przy udziale środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Powstał też plac zabaw dla dzieci w miejscowości Szczkowo. Moim wielkim marzeniem jest reaktywacja wszystkich świetlic wiejskich, które są miejscem gdzie jeszcze nie tak dawno toczyło się życie kulturalne oraz towarzyskie wsi i sołectw. Świetlice powinny zapewniać bezpieczny i kulturalny wypoczynek, być miejscem umożliwiającym kultywowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego. Takie założenia mamy wpisane w Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Izbica Kujawska.

Uroczyste spotkanie przy fontannie na placu Wolności obyło się bez indywidualnych wyróżnień. wi Zentkiewiczowi, najbardziej wszechstronNajskuteczniejszym strzelcem „Kujawianki” z nemu zawodnikowi mistrzowskiego składu 27 bramkami na koncie, został Mariusz GawMGKS „Kujawianka” Izbica Kujawska w sezonie roński, który niemal do końca prowadził w 2011/2012. Trzeci puchar odebrał Tomasz Wawogólnej klasyfikacji strzelców V ligi. I to jemu rzyniak, kapitan mistrzowskiego składu z Izbicy. został wręczony pierwszy z pucharów. Przemysław Nowicki Drugie wyróżnienie przypadło Marko-

Do konkursu mogą być zgłoszone wybrane odcinki między posesjami. Przy ocenie zieleńca pod uwagę brane będą: estetyka, nakład pracy, szata ogrodnicza, forma uprawy, zagospodarowanie zieleńca roślinami ozdobnymi. Zieleńce oceni komisja konkursowa powołana przez burmistrza Izbicy Kujawskiej. Przyznane zostaną nagrody pieniężne w wysokości 1.000 zł do podziału dla najlepiej zagospodarowanych zieleńców. Termin zgłoszeń (telefonicznych, mailowych, pisemnych, osobistych) upływa 24 sierpnia. Zgłoszenia pod adresem: Urząd Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 32, 87-865 Izbica Kujawska; pok. nr 17: stanowisko ds. oświaty, kultury, sportu i zdrowia. e-mail: ugim-izbicakuj@wp.pl


TU i TERAZ 10 I Gazeta Powiatu Włocławskiego I

nr 31, lipiec-sierpień 2012

Historia

www.kujawy.media.pl

Bogata dokumentacja etnograficzna i folklorystyczna

Oskar Kolberg i Kujawy W roku ubiegłym staraniem Instytutu im. Oskara Kolberga w Poznaniu, instytucji, której zadaniem jest popularyzowanie i rozwijanie dorobku swego patrona, ukazało się kolejne już wydanie (uzupełnione i poprawione) tomu 3, części I „Dzieł wszystkich” ojca polskiej etnografii, które poświęcone zostało Kujawom. Wydanie części II planowane jest na jesień bieżącego roku. Sięgając po tę szacowną lekturę, warto uświadomić sobie związki, jakie łączyły tego wybitnego człowieka z naszymi stronami i ludźmi, którzy tu żyli. Oskar Henryk Kolberg (1814– 1890) to twórca polskiej etnografii, którego zasługi na tym polu są nie do przecenienia, ale także muzykolog i kompozytor. Pracował jako domowy nauczyciel muzyki, dawał publiczne koncerty fortepianowe, komponował oraz pełnił funkcje księgowego w banku i biurze Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej.

Na zaproszenie przyjaciela Przekonany o niezwykłej wartości zabytków kultury ludowej zaczął skrupulatnie zbierać zapisy tekstów i melodii, rysunki budynków wiejskich, opisy obyczajów, właściwości języka itp. Czynił to przez 50 lat najczęściej osobiście, podczas licznych podróży po terytorium dawnych ziem państwa polskiego. Notatki spisywał też w Warszawie, Krakowie od osób przyjeżdżających tu z prowincji oraz korzystał z materiałów nadsyłanych przez współpracowników. W ten sposób powstało monumentalne dzieło stanowiące podstawę polskiej folklorystyki pt. „Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce” (do 1890 r. ukazały się 33 tomy, współczesna edycja obejmuje 86 tomów). Oprócz tej publikacji wydał wcześniej interesującą pozycję pt. „Pieśni ludu polskiego”. Na Kujawy O. Kolberg przybywał trzykrotnie w 1860 r., 1863 r. i 1865 r. Gościli go u siebie m.in. Komeccy w Bogusławicach, Kretkowscy w Więcławicach (dziś Więsławice), Biesiekierscy w Bodzanowie i Płowcach, Sokołowscy w Głuszynie, Morzyccy w Ruszkowie, Glińscy w Otmianowie, Celińscy w Sędzinie. Przede wszystkim jednak bywał tu na zaproszenie swego długoletniego przyjaciela i współpracownika, pisarza, dramaturga, publicysty i niespełnionego historyka, archeologa oraz etnografa – Józefa Franciszka Blizińskiego (1827-1893). Był on synem Augustyna Franciszka Blizińskiego h. Korczak (ur. 1796 ) i arystokratki Marianny Heleny Zakrzewskiej h. Ogończyk

jąc materiał dotyczący budownictwa, etnograf opierał się także na informacjach, które pochodziły z ożywionej korespondencji między nim a właścicielem dóbr bogusławickich. Część opisową uzupełniają rysunki obu tych budynków. Nie ma pewności, kto był ich autorem. Kolberg oczywiście wykonywał mnóstwo szkiców i rysunków, ale były one raczej schematyczne. Posiłkował się pracami wykonywanymi przez utalentowanych miejscowych rysowników.

W zasobach instytutu

Dworek w Bogusławicach

(ur. 1799). Dzieciństwo spędził w Warszawie, tam też uczęszczał do szkół. W młodzieńczych latach często odwiedzał Kujawy. Przyjeżdżał z rodzicami do kuzynostwa Konstancji i Ignacego Zakrzewskich - właścicieli dóbr ziemskich Chocenia i Bodzanówka (1842). Trzy lata później, po śmierci w 1845 r. ich jedynej córki – Marianny (ur. w 1784 r.), jako nieletni odziedziczył na mocy testamentu tamtejsze dobra Choceń. Został dziedzicem, chociaż nie na długo, bo wkrótce tytuł własności przepisał na matkę. Mieszkał w Choceniu do 1854 r. Po utracie dóbr, ze statusu bogatego dziedzica, musiał się zadowolić pozycją rezydenta w dworach swoich krewnych i przyjaciół w Sklęczkach pod Kutnem, Bodzanowie, Sędzinie i Paniewie na Bachorzy (koło Osięcin), Siniarzewie koło Wagańca i innych. Zżyty z rodziną, czuł się u nich na tyle swobodnie, że nawet zapraszał tam wędrującego w poszukiwaniu materiałów etnograficznych Kolberga. Sam często mu pomagał, dostarczając różnego typu etnograficznych, historycznych i socjologicznych materiałów oraz służąc krytycznymi uwagami do przygotowywanej przez przyjaciela edycji kolejnego tomu dzieła poświęconego Kujawom.

W trudnej sytuacji Kolberg zresztą zamieścił w I tomie dużo tekstu autorstwa właśnie J. Blizińskiego (oblicza się, że ok. 30 stron). Ich przyjaźń, która została m.in. utrwalona w zachowanych i opublikowanych listach, opierała się na wspólnocie zainteresowań historyczno-etnograficzno-krajoznawczych. Kiedy Bliziński znalazł się w trudnej sytuacji materialnej, zapragnął zarabiać na życie piórem. Oprócz dzieł literackich snuł m.in. plany napisania monografii

Kujaw. Dlatego intensywnie gromadził wszelkie materiały związane z tym regionem. Kolberg posłużył też J. Blizińskiemu także jako prototyp postaci uczonego-folklorysty Heliodora w jego świetnej, a obecnie zupełnie zapomnianej komedii „Marcowy kawaler”. Stało się niejako tradycją, że kolejni aktorzy grający w różnym czasie i różnych teatrach rolę Heliodora, próbowali się upodobnić do Kolberga (Chęciński, Kamiński itd.). Później, kiedy Bliziński wyprowadził się na Pogórze Bieszczadzkie do Bobrki, Kolberg i tam był mile widzianym gościem, dlatego chętnie przyjeżdżał do swego przyjaciela. Zbierał wtedy, tj. w latach 18821885, materiały etnograficzne w Sanockiem. Blizińscy ofiarowali mu bowiem nie tylko wikt, nocleg i serdeczne dyskusje na pasjonujące ich tematy, ale również zebrane przez Blizińskiego i jego żonę różne materiały etnograficzne z tego terenu, za co im wielokrotnie dziękował, również w zachowanych i opublikowanych listach. A warto dodać, że żoną Blizińskiego była Pelagia z domu Sokołowska h. Pomian (ur. ok. 1840 r.). Jej rodzina zaś wywodziła się, a jakże, z Kujaw, konkretnie z Kępki Szlacheckiej w gminie Kowal, parafii Grabkowo. Była ona kobietą wykształconą i zdolną, która mimo częstej migreny, wydatnie wspierała męża w jego pracach literackich i naukowych. Brat Pelagii, Maciej Artur Konstanty (1834-18930), brał czyny udział w powstaniu styczniowym, podobnie zresztą jak J. Bliziński, który stracił w nim rodzonego brata i przeszedł przez więzienie carskie. Sokołowski walczył w oddziałach Kazimierza Mielęckiego, Józefa Alojzego Seyfrieda i płk. Edmunda Calliera na terenie Kujaw i Mazowsza. Dowodził oddziałem powstańczej kawalerii

(kolumny ruchomej kujawskiej), która składała się z ponad stu jeźdźców. Jeszcze w czasie powstania emigrował do Włoch, zamierzał wyjechać do Belgii. Po powstaniu statecznie postanowił wrócić do będącego pod zaborami kraju. Nie mogąc zamieszkać na Kujawach (zabór rosyjski), otrzymawszy pieniądze z podziałów rodzinnych razem ze szwagrostwem Blizińskimi postanowili osiedlić się w Galicji i zakupili majątek Bóbrka (obecnie teren ten jest zalany wodami Jeziora Myczkowskiego). J. Bliziński mieszkając przez większość swego życia na prowincji (Kujawy, Bieszczady), chętnie korzystał z uprzejmości Kolbega i uczynił go swoim plenipotentem i „ambasadorem” w Warszawie, później w Krakowie. Ten załatwiał mu różne sprawy, chodził po redakcjach pism, upominał się o honoraria itp.

Od Kowala... Plonem wizyt Kolberga u kujawskich przyjaciół i znajomych były umieszczone w tomie poświęconym temu regionowi liczne gadki, gusła, obrzędy i pieśni, które opatrzono m.in. adnotacją: od Kowala (Bogusławice), Kłótno, Więcławice, Rakutowo, Unisławie, Wistka, od Chodcza, od Brześcia, Boniewo, Redecz Krukowy itd. Warto zauważyć, że szczególną ciekawość badacza wzbudziła zachowana wtedy jeszcze w dość dobrym stanie chata z 1611 r., wybudowana w Bogusławicach pod Kowalem na terenie folwarku „poza spichrzem stojąca”. Drobiazgowy jej opis, ujęty jako reprezentatywny przykład budownictwa wiejskiego tej części Kujaw, a także wygląd dworu Ludwika Pawła Komeckiego h. Ślepowron (1819-1897) znalazły się w Kolbergowym dziele wydanym w 1867 r. w Warszawie. Opracowu-

W przypadku dworu w Bogusławicach można podejrzewać – tak sugeruje zresztą Agata Skrukwa z Instytutu im. O. Kolbega w Poznaniu – że autorką rysunków była utalentowana plastycznie (rysowała i wykonywała kompozycje wypalane w drewnie) córka właściciela dworu, Ludwika (a właściwie Aurelia Ludwika Eleonora) Komecka (1843-1906), która w 1862 r. została żoną dziedzica sąsiednich dóbr Więcławice - Konrada Bronisława Kretkowskiego h. Dołęga (1842-1901). W zasobach poznańskiego instytutu zachowały się również rysunki Kolberga przedstawiające układ budynków majątkowych w Bogusławicach i Więcławicach. Dopiero na podstawie rysunków wykonywanych w terenie, nad którymi jeszcze pracował znany malarz i rysownik Wojciech Gerson, warszawscy drzeworytnicy tworzyli ilustracje do poszczególnych tomów „Ludu…”. Któż to konkretnie mógłby być? Najprawdopodobniej były to osoby z kręgu drzeworytni „Tygodnika Ilustrowanego”, bardzo możliwe, że sam jej kierownik Jan Styfi (1839—1921) lub osoby z nim współpracujące. Jako szef drzeworytni tego popularnego czasopisma, później także „Kłosów”, a przez pewien czas i własnej pracowni, wykształcił cały szereg polskich ksylografów. W licznych swych pracach operował najczęściej równolegle układaną kreską, której zagęszczenie i różnice grubości dawały odpowiednie efekty walorowe. Poza bieżącymi rysunkami o charakterze reportażowym reprodukował prace Chełmońskiego, Eliasza, Gierymskiego i właśnie Gersona. Kolberg był tytanem pracy. Nie założył rodziny. Pozostawił ogromny dorobek. Zarówno opublikowane przez niego dzieła, jak i pozostawione w manuskryptach materiały stanowią bezcenne źródło do dziejów naszej kultury narodowej. Żaden naród nie posiada tak bogatej dokumentacji etnograficznej i folklorystycznej, zebranej i opracowanej na całym obszarze, według jednolitego planu.

Arkadiusz Ciechalski


nr 31, lipiec-sierpień 2012

I TU i TERAZ

Gmina Fabianki

www.kujawy.media.pl

Gazeta Powiatu Włocławskiego

Wójt Jan Krzyżanowski z Dorotą Białkowską, sekretarzem gminy Fabianki wręczyli paniom z Koła Kobiet Aktywnych z Bogucina I nagrodę

11

Koło Kobiet ze Szpetala Górnego

Na festynie w Chełmicy-Cukrowni Wójt gminy Fabianki zaprosił wszystkich mieszkańców na gminną imprezę rekreacyjną odbywającą się w ramach kampanii promocyjnej „Zdrowa Ryba”. Na stadionie sportowym w Chełmicy-Cukrowni 22 lipca serwowano potrawy z ryb karpiowatych i bawiono się przy dźwiękach muzyki. Grały zespoły: Rebelia, Justyna &Piotr, Maxel, GOLF BAND. W konkursie na najsmaczniejszą potrawę z karpia wy-

startowały panie z KGW Skórzno, KGW Chełmica Cukrownia, Koło Kobiet ze Szpetala Górnego, Koło Kobiet Aktywnych z Bogucina. Zwyciężyło koło z Bogucina, a na drugim miejscu uplasowało się koło ze Szpetala Górnego. Interesujące były zmagania wsi. W ringu walczyli przedstawiciele sołectw: Bogucin, Cyprianka, Skórzno, Świątkowizna oraz z powiatu lipnowskiego: Wielgie i Zbytkowo. Zwyciężyło sołectwo Bogucin, a na drugim

KGW Chełmica Cukrownia

Pieniądze płyną do gminy Samorząd gminy Fabianki buduje inwestycje gminne z udziałem środków unijnych. Ostatnio pozyskano pieniądze z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na remont i modernizację dwóch świetlic wiejskich oraz na budowę sieci kanalizacji sanitarnej Remont świetlic w Nasiegniewie i Skórznie W ostatnim czasie gmina Fabianki podpisała dwie umowy o przyznaniu dofinansowania ze środków unijnych. Obie operacje, na które gmina otrzymała środki będą realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wnioski zostały złożone do Urzędu Marszałkowskiego za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecza

Zgłowiączki”, którego gmina jest członkiem. W Nasiegniewie, do końca 2012 r. zrealizowana zostanie operacja pn. „Remont połączony z modernizacją budynku świetlicy wiejskiej w Nasiegniewie”, dla której wartość pozyskanych środków z zakresu „małych projektów” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach PROW na lata 2007-2013 wynosi 20.700 zł. Druga umowa obejmuje przyznanie dofinansowania dla zadania pn. „Rozbudowa i adaptacja budynku ochotniczej straży pożarnej na świetlicę wiejską, wymiana pokrycia dachowego wraz z wzmocnieniem konstrukcji więźby dachowej” w Skórznie. Kwota przyznanego dofinansowania wynosi 288.597 zł i pochodzi z funduszy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji

miejscu uplasowała się Cyprianka. Podczas festynu gaszeniem płonącego samochodu zajęła się jednostka ratowniczo-gaśnicza PSP z Włocławka. Na szczęście był to tylko pokaz umiejętności strażaków. Festyn zakończyła zabawa taneczna z zespołem REMIX.

Zdjęcia: Jolanta Pijaczyńska FOTOREPORTAŻ na stronie internetowej www.kujawy.media.pl

KGW Skórzno

odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Termin jej realizacji upływa z końcem 2013 r. Kanalizacja sanitarna Fabianki-Bogucin Gmina Fabianki otrzyma ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dofinansowanie w kwocie 1.000.000 zł. na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej, tłocznej) Fabianki - Bogucin wraz z przyłączami i przepompowniami - zadanie IIa Bogucin” o wartości 2.642.369,17 zł. Droga dofinansowana Gmina Fabianki otrzyma z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach środków pochodzących z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji rolnej 72 tys. zł dofinansowanie na przebudowę 600-metrowego odcinka drogi w Chełmicy Małej. Umowa już została podpisana. (j)

Strażacy podsumowali Podczas sesji Rady Gminy Fabianki w VI kadencji dh Andrzej Zieliński, prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Fabiankach złożył sprawozdanie za 2011 rok z działalności. W skład Gminnego Związku OSP RP Fabianki wchodzi siedem jednostek OSP: Bogucin, Chełmica Mała, Chełmica – Cukrownia, Lisek, Nasiegniewo, Szpetal Górny i Skórzno. Na koniec 2011 roku jednostki OSP liczyły w swych szeregach 210 strażaków, w tym 8 kobiet. Na terenie gminy funkcjonują również cztery Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze. Jednostka OSP Bogucin jest jednostką włączoną do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Posiada dwa samochody: ciężki marki Renault do działań ratowniczo–gaśniczych oraz lekki marki Mercedes do ratownictwa drogowego i technicznego. Pozostałe jednostki mają po jednym samochodzie pożarniczym. Strażacy użytkują osiem świetlic i siedem garaży. - W ramach działalności ratowniczej w 2011 roku jednostki OSP Fabianki uratowały mienie za ponad milion

złotych – mówił dh Andrzej Zieliński. – Strażacy ze wszystkich jednostek OSP w 2011 roku wykonali prace społeczne, których wartość wyniosła 15 tys. zł. Brali także czynny udział imprezach organizowanych przez samorząd, zabezpieczając teren i zapewniając bezpieczeństwo uczestnikom. Członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych czynnie cieszą się zaufaniem i sympatią społeczeństwa. Można liczyć na ich pomoc w trudnych sytuacjach, nie pozostają obojętni wobec nieszczęścia ludzkiego. O każdej porze dnia i nocy, bez względu na panujące warunki atmosferyczne w razie potrzeby śpieszą na ratunek potrzebującym. Działania swe wykonują społecznie poświęcając swój czas, czasem zdrowie, a nawet życie. Samorząd gminy Fabianki 2011 r. dofinansował działalność ochotniczych straży przekazując z budżetu kwotę 311.534 zł.


TU i TERAZ 12 I Gazeta Powiatu Włocławskiego I

nr 31, lipiec-sierpień 2012

Gmina Lubanie

www.kujawy.media.pl

Inwestycja współfinansowana przez gminę

Od Mikanowa do Lubania nowy asfalt i chodniki

Fot. Jolanta Pijaczyńska

Przed urzędem łatwiej parkować Przy Urzędzie Gminy w Lubaniu budowany jest dodatkowy parking na 12 miejsc postojowych dla samochodów. Tą budową podobnie, jak każdą inną w gminie interesują się samorządowcy. Pracom przyglądają się Jadwiga Kurant, przewodnicząca Rady Gminy Lubanie i wójt Stanisław Piernikowski. Na nowym parkingu znajdzie się miejsce nie tylko dla petentów urzędu, ale także dla pacjentów Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaniu i podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Budowa chodnika postępuje szybko

Zagrali o puchar wójta

Zdrowa ryba w Lubaniu W niedzielę, 5 sierpnia na stadionie LTP w Lubaniu odbył się tradycyjny piknik sportowo-rekreacyjny połączony z kampanią promującą spożycie potraw z ryb. Jak, co roku latem rozegrany został mecz finałowy Turnieju Piłkarskiego o Puchar Wójta Gminy. W organizacji meczu pomagało Lubańskie Towarzystwo Piłkarskie. Zagrały dwie drużyny z Lubania, które nie są zrzeszone w klubach. Wynik meczu 6:6, a o zwycięstwie zadecydowały rzuty karne. Na pierwszym miejscu uplasowała się drużyna „czerwonych” i tym samym zdobyła cenny puchar, który wręczył fundator – wójt Sławomir Piernikowski. - Co roku zachęcamy młodzież do udziału w rozgrywkach piłki nożnej, które kończą się nie tylko wręczeniem pucharu, ale także festynem dla całej społeczności naszej gminy – mówi wójt Sławomir Piernikowski. - Rozgrywki piłkarskie są przyjemnością dla grających i kibicujących, uczą młodych ludzi sportowych zachowań, a także propagują tą piękną dyscyplinę sportu. Natomiast festyny zbliżają ludzi do siebie. Festyn Zdrowa Ryba finansowany jest ze środków unijnych W programie tej imprezy plenerowej, która trwała od aż do północy, przed licznie zgromadzoną publicznością wystąpiła grupa taneczna „Crazy Squaw” i zespół „Bewicz Band”. Koncertował zespół folkowy „Niespodzianka Pana Janka”. Festyn zakończyła zabawa taneczna z zespołem „Master”. Mieszkańców na piknik zaprosili: Urząd Gminy Lubanie, Gminny Ośrodek Kultury oraz Lubańskie Towarzystwo Piłkarskie.

J.P.

Gmina Lubanie współfinansuje modernizację drogi powiatowej Siutkowo-Mikanowo. Letnia pogoda sprzyja drogowcom. Prace przy przebudowie odcinka drogi powiatowej Siutkowo-Mikanowo, od Lubania do

miejscowości Mikanowo są zaawansowane. Na modernizację tego ponad 3 km odcinka drogi powiat włocławski dostał dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w wysokości 1

Zakończenie budowy w październiku

Od Tadzina do Zosina Niebawem rozpocznie się budowa drogi gminnej Tadzin-Zosin. Przetarg na realizację tej inwestycji został już rozstrzygnięty. Koszt budowy to około 411 tys. zł. - Drogę Tadzin-Zosin będziemy budować przy udziale środków zewnętrznych - mówi wójt Sławomir Piernikowski. - Umowa z marszałkiem na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi Tadzin-Zosin wraz z dojazdami do gruntów rolnych” została podpisana 25 lipca. Gmina Lubanie otrzyma na ten cel 120 tys. zł dofinansowania, pozostałe środki będą pochodziły z budżetu naszej gminy. Mieszkańcy Tadzina i Zosina pojadą przebudowaną drogą jeszcze w tym roku. Modernizacja drogi na

odcinku 1.420 m polega na położeniu dwóch warstw nawierzchni bitumicznej o łącznej grubości 6 cm. Zakończenie inwestycji przewidziano na 15 października. Do ubiegłego roku takie inwestycje finansować można było z tzw. Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, który jednak po zmianach przepisów prawa, przestał funkcjonować w 2011 roku. Zmodernizowana droga zapewni bezpieczniejszy dojazd do pól i ułatwi pracę rolnikom poprzez zapewnienie odwodnienia drogi i przygotowanie zjazdów do upraw. Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu jest Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z siedzibą w Nowej Wsi.

mln zł. Gmina Lubanie też współfinansuje budowę tej drogi. - Nasz samorząd uczestniczy jako partner w realizacji tej inwestycji – mówi Sławomir Piernikowski, wójt gminy Lubanie. - Po odliczeniu środków unijnych dokładamy do budowy drogi powiatowej na odcinku Mikanowo-Lubanie 21 procent środków zadania, więc niemało. Całość inwestycji będzie kosztowała 4 mln zł, zatem nasza gmina dołoży 615.833 zł. Po zakończeniu inwestycji, a nastąpi to już w sierpniu, zwiększy się bezpieczeństwo na tej drodze. Nawierzchnia jezdni zostanie poszerzona, na skrzyżowaniu powstanie rondo. Obecnie drogowcy budują chodniki, azyle dla pieszych oraz zatoki autobusowe. Prace zakończy montaż barier ochronnych oraz nowe oznakowanie poziome i pionowe drogi.

(j)

Świetlice za unijne pieniądze Mieszkańcy Kociej Górki i Gąbinka mają wreszcie miejsce, gdzie będą mogli spotykać się, organizować zebrania wiejskie, wspólnie bawić się. Niebawem zostaną im przekazane do użytku świetlice. - Świetlice wiejskie w Gąbinku i Kociej Górce wybudowano z pieniędzy, jakie otrzymaliśmy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - mówi wójt Sławomir Piernikowski. Wartość kosztorysowa świetlicy w Gąbinku – to prawie 133 tys. zł, a w Kociej Górce – około 125 tys. złotych. Obecnie jesteśmy na etapie odbioru inwestycji przez służby sanepidu i państwową straż pożarną.

Fotoreportaż: www.kujawy.media.pl

Na migi w gminie Dla osób z uszkodzonym narządem słuchu lub zaburzeniami mowy załatwienie nawet najprostszej sprawy wymaga często sporo zachodu i jest dość kłopotliwe, - Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych mieszkańców i innych petentów oraz wykorzystując udział gminy w projekcie „Przyjazny urząd – nasz urząd”,

skierowaliśmy na elementarny kurs języka migowego jednego z naszych pracowników – wyjaśnia Sławomir Piernikowski, wójt gminy. Program tych 60godzinnych zajęć obejmował podstawy języka migowego, daktylografię oraz ideografię i zakończył się komisyjnym egzaminem. Teraz osoby używające języka migo-

wego mogą już bez żadnych obaw pojawić się w Urzędzie Gminy w Lubaniu, aby załatwić swoje życiowe potrzeby. W razie konieczności pracowników urzędu wspomoże podinspektor Izabela Gawrońska, która właśnie ukończyła z wynikiem bardzo dobrym elementarny kurs tego języka. (j.ch)


nr 31, lipiec-sierpień 2012

I TU i TERAZ

Samorząd

www.kujawy.media.pl

Gazeta Powiatu Włocławskiego

13

Budżet Kowala powiększyłby się o co najmniej 400 tys. złotych

W siedzibie Polskiej Agencji Prasowej w Warszawie 20 lipca br. miała miejsce konferencja dla mediów, związana z inauguracją ogólnopolskiej akcji zbierania podpisów pod obywatelskim projektem nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Samorządowa kampania przebiega pod hasłem „Stawka większa niż 8 mld zł”. Budżet Kowala powiększyłby się o co najmniej 400 tys. złotych. Rekompensata za nowe zadania Projekt ten zakłada m.in. zwiększenie udziałów samorządów gminnych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) z obecnych 39 proc. do 48 proc. oraz utworzenie tzw. subwencji ekologicznej. Subwencję miałyby otrzymywać te gminy, które posiadają na swoim terenie obszary chronione – ze względu na szczególne walory przyrodnicze, co utrudnia ich rozwój gospodarczy. Ponadto projekt ustawy zakłada automatyczną rekompensatę finansową dla samorządów z tytułu przekazywania im nowych zadań do realizacji, a także w przypadku zmniejszenia docho-

Fot. Nadesłana

Stawka większa niż 8 mld zł

W pierwszym rzędzie od lewej: Mariusz Poznański - wójt gminy Czerwonak, przewodniczący Związku Gmin Wiejskich; Eugeniusz Gołembiewski - burmistrz Kowala, wiceprezes Unii Miasteczek Polskich; Andrzej Porawski – dyrektor Biura Związku Miast Polskich; Ryszard Grobelny – prezydent Poznania, przewodniczący Związku Miast Polskich; Jan Grabkowski – starosta poznański, przewodniczący Związku Powiatów Polskich oraz Marek Miros - burmistrz Gołdapi, wiceprezes Związku Miast Polskich dów samorządów - na mocy prawa stanowionego przez parlament i rząd. W konferencji wzięli udział szefowie najważniejszych organizacji samorządowych w Polsce: Ryszard Grobelny – prezydent Poznania, przewodniczący Związku Miast Polskich; Mariusz Poznań-

Zaledwie pięć kilometrów od Kowala, na terenie GostynińskoWłocławskiego Parku Krajobrazowego i gminy Kowal położone jest malownicze jezioro Lubiechowskie. Powierzchnia jeziora liczy 16,8 ha, a największa głębokość ma ponad 3 metry. Jedna z działek w miejscowości Krzewent, granicząca z linią brzegową jeziora Lubiechowskiego stanowiąca miejsce zwyczajowo wykorzystywane do kąpieli jest własnością gminy Kowal. Niedawno otworzono na niej punkt małej gastronomii. Mimo wielokrotnych starań władz gminy Kowal, kwestia oczyszczenia (usunięcia) roślinności przybrzeżnej jeziora Lubiechowskiego wymaga pozwolenia od Parku Krajobrazowe-

ski – wójt gminy Czerwonak, przewodniczący Związku Gmin Wiejskich; Jan Grabkowski – starosta poznański, przewodniczący Związku Powiatów Polskich; Andrzej Porawski – dyrektor Biura ZMP oraz wiceprezes Unii Miasteczek Polskich; burmistrz Kowala – Eugeniusz

Gołembiewski. Warto w tym miejscu podkreślić, że powyższe propozycje samorządów nie oznaczają jakiegokolwiek obciążenia podatników, w tym np. podniesienia podatków. Konieczność tych propozycji wynika m.in. z tego, że wprowadzone kilka lat

temu zmiany stawek podatku PIT oraz wprowadzenie różnego rodzaju ustawowych ulg spowodowało, że do budżetów samorządów trafia co roku, co najmniej o 8 mld zł mniej. Budżet państwa zrekompensował sobie swoje ubytki z tego tytułu poprzez podniesienie stawek podatku VAT, akcyzy, a ostatnio także składki rentowej.

Polsce duży wpływ mają także pożyczki i kredyty, które samorządy zmuszone są zaciągać z tytułu współfinansowania inwestycji unijnych. Finansowe problemy samorządów pogłębia także wielki spadek uczniów w szkołach, co ma bezpośredni wpływ na zmniejszanie subwencji oświatowej, czego skutki doświadcza także budżet naszego miasta.

Skutki parapodatku

Do rozpatrzenia projektu ustawy przez Sejm konieczne jest zebranie w całej Polsce, co najmniej 100 tysięcy głosów. Wszystkich tych, którzy chcieliby poprzeć obywatelski projekt ustawy o dochodach j.s.t. informuję, że w Kowalu podpisy zbierane będą także m.in. w czasie najbliższego Pikniku Strażackiego. Wszystkich zainteresowanych tą problematyką zachęcam do odwiedzania strony www.stawka8mld.pl

Podwyżka tylko tego ostatniego parapodatku oznacza dla wszystkich samorządów, które są największym pracodawcą w Polsce, konieczność wydatkowania dodatkowych 300-400 mln zł rocznie w skali całego kraju. W przypadku Kowala jest to kwota nie mniej niż 70 tys. zł. Dodatkowe obciążenia finansowe dla samorządu stanowią też nowe uprawnienia socjalne nie tylko z tytułu tzw. ustawy o pieczy rodzinnej, ale także z przekształcenia części zadań socjalnych z rządowych na samorządowe, co wiąże się z koniecznością ich dodatkowego dofinansowania przez budżety gmin. Na pogarszającą się sytuację finansową praktycznie wszystkich samorządów w

Nad jeziorem Lubiechowskim mała gastronomia

Dla mieszkańców i turystów go, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Zarządu Melioracji Urządzeń Wodnych. Niestety, do dnia dzisiejszego nie ustalono wspólnego stanowiska w tej sprawie. Samorząd gminy Kowal nadal ma „związane ręce” i nie może samodzielnie usunąć trzcinowiska. - Działka w Krzewencie, nad jeziorem Lubiechowskim nie była dotąd zagospodarowana – mówi wójt Stanisław Adamczyk. - Ponieważ teren

Tablica informacyjna przy jeziorze Lubiechowskim

jest atrakcyjny dla turystów, zarówno tych, którzy lubią wędkować jak i tych, którzy chcą wypocząć nad jeziorem i wykąpać się postanowiliśmy działkę zagospodarować turystycznie. Takie prośby wpływały od naszych mieszkańców, głównie ze wsi Krzewent i Dębniaki. Od lipca br. działka została wydzierżawiana pod działalność w zakresie usług turystycznych. Dodam, że miejsce to ma swoje uwarunkowania, 100 metrów od jeziora, którym zarządza Polski Związek Wędkarski jest strefa ochronna, nie można tu budować trwałych obiektów. Do jeziora Lubiechowskiego prowadzi droga asfaltowa. Woda w jeziorze jest czysta, a potwierdzają to aktualne jej badania. Od północy jezioro otacza las rosnący na wysokiej, piaszczystej skarpie, a od południa pola. Ten, kto lubi wygody, piaszczyste plaże i wypasione hotele nie ma, po co tu przyjeżdżać. Ci, którzy wolą naturę, kąpiel w czystej wodzie, wędkowanie, zbieranie grzybów znajdą tu swoje miejsce. Działka jest ogrodzona, posiada miejsce na zaparkowanie pojazdów i pole namiotowe oraz łatwy do-

stęp do jeziora. Dzierżawca działki - Agnieszka Wesołowska oferuje turystom małą gastronomię, napoje, także piwo. Planujemy zorganizować rozgrywki w piłkę plażową - mówi Grzegorz Wesołowski. - Natomiast w przyszłym roku chcemy postawić tu plac zabaw dla dzieci oraz udostępniać turystom rowery wodne i kajaki. Na początek otworzyliśmy punkt małej gastronomii z ogródkiem piwnym. Turystów lubiących wędkować z pewnością przyciągną wody bogate w ryby. W jeziorze Lubiechowskim złowić można węgorza, szczupaka, okonia, karpia, lina, wzdręgę, leszcza i płotkę. Północny brzeg jeziora posiada wiele miejsc pozwalających na łowienie ryb z brzegu.

Tekst i fot. Jolanta Pijaczyńska

Co zyskałoby miasto Kowal w przypadku uchwalenia przez parlament obywatelskiego projektu uchwały o dochodach j.s.t.? W skali roku budżet miasta powiększyłby się o co najmniej 400 tys. zł.

Eugeniusz Gołembiewski burmistrz Kowala

Włocławek spadł na 57 miejsce „Rzeczpospolita” ogłosiła kolejny Ranking Samorządów 2012. Galę poprzedziła debata „Czy państwo powinno zwiększyć dochody samorządów czy zmniejszyć ich obowiązki”. Ranking przeprowadzany był w dwóch etapach. W pierwszym, kapituła konkursu wybrała miasta i gminy, które w najlepszy sposób zarządzały swoimi finansami w latach 2008-2011, a jednocześnie poczyniły w tym okresie najwięcej inwestycji. Jednym z siedmiu kryteriów branych pod uwagę w I etapie, była wartość środków unijnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca, które w latach 2009-2011 wpłynęły na rachunek budżetu gminy/miasta. Na podstawie tych kryteriów wytypowano do II etapu 250 najlepszych gmin wiejskich oraz 250 gmin miejskich i wiejskomiejskich. Laureatów wybrano w pięciu kategoriach. Włocławek znalazł się na 57 miejscu w rankingu. Wśród miast naszego regionu lepsze były miasta: Bydgoszcz (15 miejsce), Toruń (26 ) i Grudziądz - 48 lokata. Pierwsze miejsce wśród miast na prawach powiatu zdobył Gdańsk.


TU i TERAZ 14 I Gazeta Powiatu Włocławskiego I

www.kujawy.media.pl

W Baruchowie powstanie nowoczesna oczyszczalnia ścieków

Punkty konsultacyjne

Problemy nie straszne Nie musisz być sam ze swoim problemem. Jeżeli występują w rodzinie problemy alkoholowe, jeżeli doświadczasz przemocy w rodzinie, narażony jesteś na konflikty, żyjesz w ciągłym stresie i niepewności - skorzystaj z pomocy specjalistów. Porady w punktach konsultacyjnych są bezpłatne. Mieszkańców gminy Baruchowo, w miesiącu sierpniu mogą zgłosić się o pomoc w rozwiązaniu swoich problemów do specjalistów. Dyżury w punktach konsultacyjnych pełnić będzie psycholog - Wiesława Sokół. * 10 sierpnia – punkt konsultacyjny w Urzędzie Gminy Baruchowo w godz. 15.00 18.00, * 17 sierpnia – punkt konsultacyjny w Środowiskowym Domu Samopomocy w Czarnem w godz. 15.00 - 18.00. Specjalista psychoterapii uzależnień - Agnieszka Danielak: • 22 sierpnia - Hala Sportowa w Baruchowie, w godz. 17.00 - 19.00.

Ponad 2,5 5 miliona złotych otrzyma gmina mina Baruchowo tytułem dofinansowania ofinansowania na rozbudowę urządzeń wodnościekowych. Wniosek samorządu morządu gminy Baotyczący rozbudowy rozbudow wy ruchowo dotyczący gospodarki wodno-ściekowej ptację zarządu wojeuzyskał akceptację m samym inwestycja wództwa i tym nansowana w razostanie dofinansowana mu Rozmach Programu arów woju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 20072013. Wójt Stani-ski sław Sadowski ą Kurwraz z Mariolą arbnikiem dubską, skarbnikiem pca podpisali gminy 19 lipca orządem wojewódzwojewódz umowę z samorządem twa dotyczącą przyznania pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na realizację zadania pn. „Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Baruchowo”. W ramach projektu wybudowana zostanie sieć wodociągowa wraz z przyłączami w Baruchowie (koszt – prawie 264 tys. zł),

na zbiorcza oczyszczalnia ścieków w Baruchowie (koszt – ponad 4 mln zł). - Z wyliczeń widać, że koszty projektu są wysokie, łączna wartość inwestycji to kwota - 5.742,561 złotych – mówi wójt Stanisław Sadowski. - Dofinansowanie wyniesie 2.579.000 zł, czyli stanowić będzie ono aż 75 proc. kosztów całego przedsięwzięcia. Inwestycja zostanie podzielona na dwa etapy.

Pierwszy, w ramach którego wykonana zostanie sieć wodociągowa z przyłączami w Baruchowie oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy planowany jest do zakończenia w roku 2014. Natomiast drugi etap będzie polegał na przebudowie i rozbudowie zbiorczej oczyszczalni ścieków w Baruchowie. Zakończenie prac budowlanych planujemy na 2015 rok. Gmina posiada projekt budowlano-wykonawczy oczyszczalni ścieków wykonany przez Pracownię Inżynierii Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

(j) Na zdjęci: Projekt nowej oczyszczalni ścieków. Widok od strony południowo-wschodniej

odpowiada wymaganiom zawartym w rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli. Fot. Nadesłane

logiczną we Włocławku w lipcu. W udostępnionych wynikach badań bakteriologicznych widnieje informacja, iż woda w jeziorze

Z Łodzi do Skrzynek

Zmodernizowana droga o długości ponad 800 metrów zapewni rolnikom bezpieczny i komfortowy dojazd do pól. Gmina otrzyma na ten cel 100.440 zł dotacji od marszałka. Całkowity koszt inwestycji, to ponad 160 tys. złotych. (j)

Warto dodać, że w latach poprzednich sanepid badał wodę jeziora w Skrzynkach kilkakrotnie. W 2010 roku woda w jeziorze Skrzyneckim była kontrolowana cztery razy i zawsze wynik mówił, że woda jest przydatna do kąpieli. Podobnie było w roku 2011, kiedy również stwierdzono, że woda jest czysta. (jp)

Wycieczka rowerowa do gminy Baruchowo pn. „Chcesz ten weekend spędzić zdrowo jedź przez Kowal, Goreń, Baruchowo” odbędzie się 25 sierpnia. Licząca prawie 63 km trasa prowadzić będzie urokliwymi, ale i górzystymi terenami, wymagającymi większego wysiłku, dlatego ważne jest przysłowiowe „mierzenie siły na zamiary”, by wycieczka była jedynie przyjemnością. Częścią wycieczki będzie festyn przyrodniczy w Kowalu zatytułowany „Lato w Parku Krajobrazowym – 2012”. Start wyprawy rowerowej nastąpi o godz. 9:00 na parkingu przystani miejskiej, ul. Płocka 178 we Włocławku. Powrót planowany jest ok. godz. 19.30. Zapisy przyjmowane są do 24 sierpnia br. (do godz. 15.00) w biurze Włocławskiej Informacji Turystycznej, ul. Warszawska 11/13, tel. 54 411-27-57.

Z wózkiem inwalidzkim do gminnego autobusu Gmina Baruchowo zakupiła nowy autobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dla osób na wózkach inwalidzkich. W autobusie są miejsca dla 22. osób. Pojazd będzie służył dzieciom, młodzieży oraz osobom dorosłym. Wartość pojazdu to niemal 300 tys. zł, przy czym 50 proc. tej kwoty stanowi dofinansowanie, jakie samorząd gminy otrzymał ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Aneta Paczyńska

Dzieci razem z aktorami

Fot. Nadesłane

„Jezioro pod względem czystości jest rewelacyjne, na wysokości około 2 metrów widać dno i rybki, więc można by rzec, że jest to jedno z najczystszych jezior w okolicach Łodzi. Okolica bardzo sympatyczna, są lasy, łąki, jest tam też dużo ośrodków wypoczynkowych, pole namiotowe przy samym jeziorze. Woda przejrzysta i zazwyczaj ciepła, nawet jak temperatura powietrza jest dość niska (ok. 20 st. C). Bardzo fajne

miejsce na weekendowy wypoczynek. Dla lubiących ciszę i spokój. Można też zarzucić wędkę i połowić rybki. Dla dzieci też jest to fajne miejsce. Przy jeziorze znajdują się dwa, spore pomosty i kilka barów, gdzie można przekąsić coś ciepłego. Ponadto jest też budka z lodami włoskimi i goframi dla tych, którzy lubią słodkości. Serdecznie polecam to miejsce. Z Łodzi jest tam całkiem dobry dojazd. Trzeba się kierować na Zgierz-Piątek-Kutno-Gostynin-Kowal-GoreńSkrzynki. Czas operacyjny dojazdu z Łodzi to około 1 -1,5 godziny … „

Mieszkańcy Zakrzewa wreszcie doczekali się modernizacji drogi. Prace rozpoczną się w sierpniu. Pieniądze na remont drogi są zagwarantowane. Wójt Stanisław Sadowski podpisał umowę z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu na dofinansowanie przebudowy tego ważnego traktu.

Rowerem do Baruchowa

Zdziwieni i niemile zaskoczeni byli samorządowcy gminy Baruchowo, kiedy dowiedzieli się z jednej z gazet, że w jeziorze Skrzyneckim w gminie Baruchowo woda nie była poddana badaniom Sanepidu.

Na portalu internetowym jezioro. info.pl, 18 lipca 2012 roku Monika z Łodzi napisała:

Czas na Zakrzewo Gmina Baruchowo otrzyma pieniądze na modernizację drogi gminnej.

Woda w Jeziorze Skrzyneckim jest czysta

logiczną we Włocławku. W 2012 roku woda w jeziorze Skrzyneckim została zbadana przez Powiatową Stację Sanitarno–Epidemio-

Umowa z marszałkiem

54 przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy (koszt – ponad 678 tys. zł) oraz przebudowana i rozbudowa-

Zdziwienie po prasowej publikacji

- Nie wiem skąd czerpano informacje dotyczące czystości jeziora w Skrzynkach, nas nikt nie pytał – mówi Stanisław Sadowski, wójt gminy Baruchowo. - Zapewniam, że wody jeziora Skrzyneckiego są czyste. Świadczą o tym badania, wykonywane regularnie od kilku lat przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemio-

nr 31, lipiec-sierpień 2012

Gmina Baruchowo

Do Hali Sportowej w Baruchowie 2 sierpnia zawitał „Kot w butach”. Był to spektakl interaktywny z elementami edukacyjnymi. Wykonawcami przedstawienia byli aktorzy z Teatru Duet z Krakowa. Dzieci przybyłe na spektakl czynnie brały udział w przedstawieniu, występowały w niektórych scenach razem z aktorami. Na koniec była wspólna zabawa taneczna.


Wójt i skarbnik gminy odpisali umowę na dofinansowanie

nr 31, lipiec-sierpień 2012

I TU i TERAZ

Gmina Baruchowo

www.kujawy.media.pl

Gazeta Powiatu Włocławskiego

15

Udany wypoczynek w atrakcyjnych cenach

Zielona szkoła zaprasza

Zmodernizowana i odnowiona Zielona Szkoła w Goreniu Dużym po przeprowadzonej w latach 2011-2012 modernizacji wznowiła swoją całoroczną działalność edukacyjno-rekreacyjną. W obecnej, rozszerzonej ofercie ośrodka, poza edukacją ekologiczną dzieci i młodzieży znaleźć można: organizację imprez okolicznościowych (chrzty, komunie, wesela), szkolenia i konferen-

edukacyjne i filmy o tematyce przyrodniczej, komputery itp. Szczególną atrakcją dla dzieci jest mini zoo, w którym Można zobaczyć: lamę, dziki, kozy miniaturowe, owieczki wrzosówki, bażanty, gołębie.

i DVD, jak również gustowny kominek. Sala ta stanowi idealne miejsce na organizację wesela czy konferencji. Posiada również salę dydaktyczną wyposażoną w projektor oraz świetlicę na około 50 osób.

Zielona Szkoła w Goreniu Dużym położona jest w ekologicznej gminie Baruchowo. Wkomponowana jest w piękno okolicznych lasów kompleksu Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w pobliżu czystych jezior: Goreńskiego i Skrzyneckiego.

Joanna Ormińska-Safandowska i Krzysztof Grudziński, zastępca wójta gminy Baruchowo zapraszają do Zielonej Szkoły cje, spotkania integracyjne, grzybobrania, wigilie firmowe, wieczorki taneczne, przejażdżki konnymi bryczkami i kuligi zimowe, pikniki rodzinne, festyny i wiele innych imprez. Zielona Szkoła oferuje wysoki standard zakwaterowa-

Sala pomieści dużo gości

nia w komfortowych pokojach wieloosobowych (10-20 osób) dla przybywających tu uczniów. Goście, którzy chcą zaczerpnąć świeżego powietrza i pobyć kilka dni na łonie natury mogą wynająć pokoje 2-4 osobowe z łazienką. Ponadto dostępne są pokoje z łazienkami ogólnodostępnymi, a także w pełni wyposażony aneks kuchenny z lodówką, płytą indukcyjną, czajnikami, zastawą stołową itp. Kuchnia oferuje śniadania, obiady i kolacje. Dla gości udostępniona jest bezprzewodowa sieć internetu. Zielona Szkoła dysponuje również dużą salą bankietową na około 150 osób wyposażoną w wiejski stół, sprzęt TV

Edukacja ekologiczna

Ognisko, rowery, mini zoo Do dyspozycji gości jest zagospodarowany zielenią teren wokół budynku Zielonej Szkoły, w tym: miejsce do grillowania; palenisko przygotowane pod ognisko; plac zabaw wyposażony w trampolinę, huśtawki i zjeżdżalnie; miejsce rekreacji i wypoczynku z oświetlonymi, drewnianymi wiatami ze stołami i ławkami otoczone zielenią; 20 rowerów turystycznych z możliwością wypożyczenia; boisko do piłki siatkowej i piłki nożnej. Podczas niesprzyjających warunków pogodowych goście mogą skorzystać ze świetlicy i sal dydaktycznych, w których do ich dyspozycji są gry planszowe, szachy, tablice

Zielona Szkoła od ponad 10 lat zajmuje się szeroko rozumianą edukacją ekologiczną. Organizuje warsztaty jedno-lub kilkudniowe dla dzieci i młodzieży realizowane bezpośrednio w ośrodku lub w terenie. Celem jest wytworzenie trwałych nawyków i zachowań w duchu ekologicznego stylu życia. Warsztaty ekologiczne prowadzone są przez trenerów edukacji ekologicznej. Placówka posiada niezbędny do prowadzenia ciekawych zajęć nowoczesny sprzęt multimedialny, jak również sprzęt terenowy: luneta, lornetki, lupy. Zebrane podczas zajęć okazy można podziwiać pod mikroskopami elektronowymi. Szeroka

gama filmów przyrodniczych oraz zasobna biblioteka zachęcą do nauki nawet najbardziej opornych. Na zajęciach uczniowie nie nudzą się, gdyż uczą się poprzez zabawę i aktywne uczestnictwo. Dla każdej z grup przygotowywany jest indywidualny program pobytu dostosowany do jej potrzeb, możliwości i wieku uczestników. W ofercie m. in.: spacery leśną ścieżką przyrodniczo-dydaktyczną, wycieczki rowerowe do rezerwatów przyrody, edukacyjne pokazy filmowe, ogniska z pieczeniem kiełbasek, gry zespołowe i terenowe, warsztaty artystyczne połączone z rzeźbiarstwem, spotkania z ornitologiem i zoologiem, prezentacja żywych okazów gadów i ptaków drapieżnych.

Zielona Szkoła w Goreniu Dużym Goreń Duży 37 87–821 Baruchowo tel. (054) 284-16-16, kom. 606 884 944 www: http://www.baruchowo.pl/Zielona-Szkola. aspx e – mail: greenszkola@ interia.pl

Impreza plenerowa

Lato w Goreniu Dużym Mieszkańcy gminy Baruchowo, okolicznych gmin oraz turyści bawili się 29 lipca w Goreniu Dużym na imprezie plenerowej pn. „Lato w Zielonej Szkole”. Gości powitała Joanna Ormińska-Safandowska kierownik Zielonej Szkoły. Przed licznie zebraną publicznością zaprezentowały się zespoły: „Swojacy” i „Jubilaci” oraz uczniowie z Zespołu Szkół w Baruchowie.

- Tradycją stało się, że co roku organizujemy w gminie Baruchowo letnie imprezy plenerowe, tegoroczna odbywa się w Goreniu Dużym ponieważ chcieliśmy zaprezentować szerokiej publiczności odnowioną Zieloną Szkołę – mówi wójt Stanisław Sadowski. Obok Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Baruchowie, który ma kompleks boisk sportowych godny mistrzów, tu bowiem trenowała Katarzyna Kowalska,

mamy kolejny obiekt wysokiej klasy mogący przyjmować wielu gości. Wójt wraz z Magdaleną Krygier–Czajkowską, kierownikiem Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Baruchowie, podsumowując rok kulturalny 2011/2012 wręczyli członkom zespołów: „Swojacy” i „Jubilaci” oraz uczniom z kółka LOK w SP w Baruchowie prowadzonego przez Jadwigę Świderską dyplomy.

Uczniowie z SP w Baruchowie wystawili scenkę ekologiczną pt. „Z życia łąki”

Wójt Stanisław Sadowski wręcza dyplomy

Wójt Stanisław Sadowski i Magdalena Krygier–Czajkowską z zespołem „Jubilaci”

Uhonorowani zostali także: Julia Skowrońska, kierownik Zespołu Pieśni i Tańca „Swojacy” i Tomasz Majchrzak – kierownik muzyczny „Swojaków” oraz zespołu „Jubilaci”. Każdy, kto chciał mógł wziąć udział w licznych konkursach i zdobyć atrakcyjne na-

Tańczą „Swojacy”

grody. Grał też zespół „Izabela & Master” i „Kamida” mający w swoim repertuarze muzykę biesiadną. Natomiast na zabawie tanecznej pod gwiazdami grał zespół Master.

FOTOTREPORTAŻ – www.kujawy.medi.pl


TU i TERAZ 16 I Gazeta Powiatu Włocławskiego I

nr 31, lipiec-sierpień 2012

Kultura

www.kujawy.media.pl

Kalendarz imprez w regionie Urząd Marszałkowski w Toruniu na swojej stronie internetowej uruchomił kalendarz imprez. Jest to nowe, poręczne narzędzie, dzięki któremu będzie można na bieżąco śledzić interesujące wydarzenia odbywające się w całym regionie kujawsko-pomorskim. „W kalendarzu sukcesywnie będą zamieszczane informacje nie tylko o imprezach organizowanych przez jednostki prowadzone przez samorząd województwa, ale również przez wszystkie inne podmioty, które zdecydują nam się przesłać zaproszenia na organizowane przez siebie ciekawe wydarzenia” – czytamy na stronie internetowej UM Pomysłodawcy kalendarza zapraszają przedstawicieli samorządów terytorialnych, organizacji pozarządowych, instytucji kulturalnych do nadsyłania krótkich informacji o swoich przedsięwzięciach. Prezentowany, aktualny katalog wydarzeń kulturalnych i sportowych i innych z pewnością będzie przydatnym źródłem informacji, które pomoże mieszkańcom regionu zaplanować interesujące spędzenie wolnego czasu.

Warsztaty wakacyjne w sierpniu

Bliżej muzeum Jeśli nie masz pomysłu na resztę wakacji, to dołącz do nas i zostań uczestnikiem MUZEALNYCH WARSZTATÓW WAKACYJNYCH. Zapraszamy dzieci, które są ciekawe tajemnic ukrytych w eksponatach, do wspólnych spotkań, działań plastycznych oraz zabaw. Trzygodzinne zajęcia odbywać się będą w sierpniu w Muzeum Etnograficznym przy ul. Bulwary im. Marsz. J. Piłsudskiego 6. Warsztaty są adresowane do dzieci w wieku od 8 do 12 lat. Tematy spotkań: 1. Dlaczego warto odwiedzać muzeum? W czasie zajęć uczestnicy poznają odpowiedź na te i wiele innych pytań. Spróbują wskazać eksponat, który będzie dla nich najciekawszy, najdziwniejszy, a może najbardziej śmieszny! W oparciu o przygotowaną kartę uczestnik będzie mógł opisać wybrany obiekt zdobywając o nim jak najwięcej informacji, np. na temat wyglądu, budowy czy przeznaczenia. Na koniec zajęć uczestnicy przedstawią swoje wrażenia z pobytu w muzeum w formie pracy plastycznej. Najbliższe spotkanie odbędzie się 9 sierpnia, godz. 11.00 2. Sztuka na wesoło – zabawa inspirowana twórczością Picassa. W czasie zajęć przekonamy się, czy można malować jak Picasso? Wykonanie pracy plastycznej poprzedzone będzie omówieniem cech charakterystycznych dla kubizmu – kierunku sztuki współczesnej oraz prezentacją multimedialną przedstawiającą malarstwo kubistyczne. Podsumowaniem zajęć będzie prezentacja obrazów wykonanych przez uczestników. Najbliższe spotkanie odbędzie się 14 sierpnia, godz. 11.00. Koszt uczestnictwa: 5 zł od osoby. Materiały do zajęć zapewniają organizatorzy. Udział w zajęciach należy zgłaszać na adres: oswiata@muzeum.wloclawek.pl lub telefonicznie: 54 232 30 01 – Ewa Jabłońska , Dział Edukacji i Promocji. Uwaga! Zajęcia odbędą się po zgłoszeniu minimum 10 osób. Dla grup zorganizowanych terminy zajęć do uzgodnienia.

Poznawanie dawnej sztuki poligrafii

Widok na Wisłę utrwalony na płótnie

Na włocławskich bulwarach zagościła sztuka, literatura, taniec i sport, a nawet lokalna polityka W wakacyjne weekendy włocławskie bulwary zaczęły tętnić życiem. Pierwsze wydarzenia kulturalne i sportowe zorganizowane na włocławskich bulwarach tłumów nie przyciągnęły. Włocławianie jeszcze nie przyzwyczaili się do nowych bulwarów, które jeszcze nie tak dawno odstraszały swoim wyglądem. Jednak z każdym weekendem ludzi przybywa. Ulica wzdłuż bulwarów jest jeszcze w części nieprzejezdna, ale same bulwary wypiękniały. Ławeczki wśród zieleni i kwiatów, mała architektura, plac zabaw dla dzieci – to wszystko sprawia, że miejsce jest przyjemne dla wypoczynku. Praca kilku instytucji spowodowała, że w soboty i niedziele na bulwarach organizuje się wiele ciekawych imprez adresowanych zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Oddziału we Włocławku i Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Arentowicza zorganizowali dla włocławian pierwsze zajęcia w ramach wakacyjnego cyklu „Bulwar Sztuki z Literaturą”. W ławkach rodem z lat 50-

Nawet Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej w tym roku przyniósł swój Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego na bulwary. W lipcu na włocławskim bulwarze zasiedli Jacek Kuźniewicz, zastępca prezydenta miasta oraz radni Jarosław Hupało i Jan Stocki. Odpowiadali na pytania czworo włocławian reprezentujących Młody Włocławek. Była to pierwsza debata odbywająca się w ramach „Bulwaru Obywatelskiego”. Kolejne takie debaty odbędą się w sierpniu i wrześniu. Spotkanie z wróżką tych ubiegłego wieku dzieci uczyły się kaligrafii, a także pisania gęsim piórem. Można było własnoręcznie czerpać papier. Prowadzono akcję wymiany książek i wiele konkursów. Prywatna Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych zagościła na bulwarach z warsztatami plastycznymi, a Włocławski Ośrodek Edukacji i Promocji Kultury spowodował, że nad Wisłą królowała piosenka i taniec. Organizatorzy zachęcają w ramach Bulwaru Sportu do akżywnego wypoczynku. Mniej aktywni mogą grać w szachy, warcaby i gry planszowe.

Dyżury bajkowe w bibliotece Bibliotekarki z Działu Promocji Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włocławku spotkają się z dziećmi w sierpniu podczas „Wakacyjnych dyżurów bajkowych”. Zajęcia dla dzieci odbywają się w ramach projektu „Sztuka uzależnia. W sierpniu odbędą się dwa spotkania: 7 sierpnia, godz. 12.00 - Park im. W. Łokietka; 21 sierpnia, godz. 12.00 - plac zabaw przy ul. Norwida (SM Południe). Debata na kontrowersyjne tematy miasta

Można było zmierzyć się w grze planszowej Włocławianie mieli także okazję do zaprezentowania swoich umiejętności wokalnych. Występowały dzieci do lat 13, młodzież i dorośli. Najlepsi otrzymali nagrody i dyplomy, a także mają możliwość uczestnictwa w koncertach organizowanych przez WOEiPK. Pomysł ożywienia bulwarów jest godny uwagi i warty kontynuowania. Z czasem, wszyscy ci, którzy często powtarzają, że we Włocławku nic nie dzieje się, przekonają się, że nie mają racji. Po prostu dzieje się i to dużo. Tekst i fot. J.P.


nr 31, lipiec-sierpień 2012

Samorząd Kowala zachęca inwestora

- Od kilku miesięcy prowadzimy rozmowy z przedstawicielami spółki Wika SA - mówi burmistrz Eugeniusz Gołembiewski. – Zachęcamy ich do budowy na terenie Kowala, a naszym atutem dla lokalizacji nowej fabryki jest bliskość autostrady A1 z

węzłem autostradowym, a także obwodnica miasta. Zapewniamy pełną infrastrukturę. Gdy spółka Wika Polska S.A zwróciła się do nas z pisemnym zapytaniem dotyczącym możliwości nabycia dwóch działek o łącznej powierzchni 0, 54 ha stanowiących własność miasta, radni na czerwcowej sesji podjęli uchwałę o zbyciu tych działek w pisemnym, nieograniczonym przetargu ofertowym. Rozważamy także możliwość zwolnienia firmy z podatku od nieruchomości na okres trzech lat. Budowa fabryki w Kowalu to wielkie korzyści społeczne i gospodarcze dla miasta. Mówi się, że nowy

zakład Wiki ma powstać na powierzchni ponad 10 hektarów. Zatrudnienie w nim znajdzie w pierwszym etapie około 300 pracowników. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, Wika planuje budowę obiektów biurowych, produkcyjnych oraz magazynowych. Czy Wika wybierze Kowal? Jeszcze nie wiadomo. Konkurencja jest duża. Samorząd Włocławka kusi spółkę terenem w Strefie Rozwoju Gospodarczego, o Wikę zabiega też Brześć Kujawski. Samorząd Kowala jest przekonany, że to ich oferta jest najkorzystniejsza dla nowej linii produkcyjnej.

(jot)

Co ma Kowal do trąby powietrznej?

Inwestycja dotyczyć będzie końcowych części ulic: Tylickiego (po obu stronach), Kazimierza Wielkiego (po obu stronach), Kościuszki (po obu stronach) oraz w ulicach: Kopernika (od skrzyżowania z ulicą Kościuszki w stronę bloków) oraz Konopnickiej (odcinek od ul. Zielonej do ul. Kazimierza Wielkiego). W ramach tej samej inwestycji nastąpi też rozbudowa wodociągu w końcowej części ulicy Kościuszki, co wcześniej nie było możliwe z uwagi na to, że ulica ta miała charakter drogi krajowej nr 1. Uroczyste podpisanie umów z 86 samorządami woj. kujawsko-pomorskiego na dofinansowanie środkami unijnymi inwestycji wodno-kanalizacyjnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich miało miejsce 19 lipca br. w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu. W trakcie tej uroczystości Eugeniusz Gołembiewski, burmistrz Kowala zaapelował, aby samorządy przeznaczyły po złotówce w imieniu każdego ze swoich mieszkańców na

17

Enklawy zieleni w mieście

Do 2014 roku miasto będzie skanalizowane w stu procentach

Miasto Kowal, zgodnie ze swoim wnioskiem, otrzyma z Urzędu Marszałkowskiego maksymalną kwotę dofinansowania w wysokości 1 mln zł, z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej.

Gazeta Powiatu Włocławskiego

Przejeżdżając przez Kowal, zatrzymaj się na chwilę i zobacz, jak tam pięknie

Działki dla Wiki

Kiedy powszechnie było już wiadomo, że WIKA Polska S.A., dawniej Kujawska Fabryka Manometrów, a obecnie część światowego koncernu będącego liderem w dziedzinie pomiarów ciśnienia i temperatury będzie budowała nowy zakład, samorząd Kowala podjął starania, aby zakład stanął na jego terenie.

I TU i TERAZ

Kowal

www.kujawy.media.pl

pomoc poszkodowanym z trzech gmin województwa kujawsko-pomorskiego, którzy ucierpieli w wyniku ostatniej trąby powietrznej. Wniosek ten został przegłosowany przez wszystkich obecnych. Jednak, aby doszło do przekazania pieniędzy poszkodowanym zgodę muszą wyrazić rady miast i gmin. - Biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców naszego miasta byłaby to kwota 3,5 tys. zł - wyjaśnia burmistrz Eugeniusz Gołembiewski. - Jestem przekonany, że Rada Miasta Kowal wyrazi zgodę na taką pomoc dla ludzi, którzy utracili cały swój życiowy dobytek. Przypomnę, że nasze miasto jest jednym z inicjatorów powstania w województwie Funduszu Solidarnościowego, który będzie gromadził środki na pomoc w przypadku kataklizmów klimatycznych, a tych z roku na rok przybywa.

Park im. Leona Stankiewicza w Kowalu Kowal jest miastem obfitującym w zieleń miejską. Dwa parki miejskie są miejscem spotkań, wypoczynku i rekreacji nie tylko kowalan, ale także coraz licznych przyjeżdżających gości. Wokół istniejącego orlika przy ulicy Piwnej niedawno zakończono prace polegające na rozbudowie bazy sportowej. Otacza ją enkla-

wa zieleni. Zamontowanych 11 zestawów rekreacyjnorehabilitacyjnych oraz boisko do piłki plażowej, co zachęca do uprawiania sportu na świeżym powietrzu. Gruntownie przebudowany stary park im. Leona Stankiewicza, otulony cieniem kasztanowców, topoli i klonów może poszczycić się trzydziestoma, wprawdzie jeszcze niewielkimi, plata-

Pamiętajcie o ogrodach/ Przecież stamtąd przyszliście - napisał Jonasz Kofta. Słowa tekstu tego utworu z pewnością towarzyszą samorządowi Kowala w tworzeniu wizerunku czystego, estetycznego i pełnego zieleni miasta.

Jeśli radni Kowala podejmą stosowna uchwałę, wówczas burmistrz Kowala w imieniu wszystkich mieszkańców przekaże kwotę 3,5 tys. zł z przeznaczeniem na pomoc dla ofiar trąby powietrznej poszkodowanym z trzech gmin naszego województwa.

(j)

nami. Tafla wody, szumiące dwie fontanny, kwitnące kwiaty i krzewy sprawiają, że nie sposób ominąć to urokliwe miejsce. W nowo, nie tak dawno zbudowanym z wielkim rozmachem parku im. Kazimierza Wielkiego, na jubileusz 700. urodzin króla, jeszcze nie ma cienia drzew, gdyż są za młode. Jest tu wiele mieniących się barwami pachnących kwiatów. Otwarta przestrzeń stanowi swoistą bramę do nowego osiedla domków jednorodzinnych, na którym ulice noszą imiona piastowskich władców.

(jp) Skrzyżowanie przy kościele parafialnym pełne zieleni

Biedronka przyleciała do Kowala

Co zyskało, co straciło miasto?

O powstaniu Biedronki w Kowalu zadecydował rynek i zasady wolności działalności gospodarczej. Ten sam rynek spowodował też, że z działających w ostatnich latach w Kowalu dwudziestu kilku małych sklepów spożywczych

pozostało tylko dziesięć. Stracili prywatni właściciele wielu sklepów, ale za to mieszkańcy zyskali prawo robienia zakupów w nowoczesnym pawilonie handlowym, który oferuje wiele towarów po atrakcyjnych cenach.

- Od wielu lat było pewne, że Biedronka w Kowalu powstanie - mówi burmistrz Eugeniusz Gołembiewski. - Miasto nie przeszkadzało, ale i nie zachęcało do przyspieszenia tej inwestycji, chociażby poprzez sprzedaż którejś z miejskich działek. Raz była podjęta taka próba, ale spotkała się ze stanowczym protestem kowalskich kupców. I my ten protest żeśmy uszanowali. Wtedy, kiedy sprawa Biedronki była już przesądzona, pomogliśmy inwestorowi poprzez udostępnienie mediów miejskich oraz umożliwienie wjazdu na plac budowy przez miejską działkę. Nie ja jeden uważam, że lokaliza-

cja Biedronki, przy jednej z najbardziej ruchliwych ulic w Kowalu, jest niezbyt fortunna, zwłaszcza z powodu zbyt wąskiego wjazdu. Ulica Kołłątaja to droga powiatowa, którą przemieszcza się na dobę 4.600 pojazdów, w tym wiele tirów i to powiat uzgodnił rozwiązania wjazdu na parking do Biedronki i dał pozwolenie na jej budowę. Niewątpliwie z powodu Biedronki problemy komunikacyjne w tej części Kowala będą jeszcze większe. Gdyby jednak zaistniała taka konieczność, miasto gotowe jest uczestniczyć w rozwiązaniu problemu dojazdu do Biedronki z innej

strony. Oczywiście - nie za darmo. - Właściciele Biedronki prowadzą przecież bardzo dochodowy interes – mówi burmistrz Eugeniusz Gołembiewski. - Jest faktem, że Biedronka co roku będzie płacić do kasy miejskiej 15 tys. zł podatku od nieruchomości, bo stosowany w Kowalu system ulg podatkowych nie przewiduje ich dla supermarketów. Liczyliśmy także na wpływy z podatku dochodowego od mieszkańców Kowala, którzy znajdą prace w nowym sklepie. Spotkał nas, niestety, wielki zawód, bo do Biedronki przyjęto tylko cztery mieszkanki Kowala. (j)


TU i TERAZ 18 I Gazeta Powiatu Włocławskiego I Inspirowani kulturą ludową

www.kujawy.media.pl

Założycielem i kierownikiem zespołu jest Irena Muszyńska

Folklor z nagrodami

Jubileusz Kruszynioków

Podczas 41. Spotkań z Folklorem Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej, które odbywały się na początku lipca w Ciechocinku jury wyłoniło najlepszych - zespoły i solistów. W festiwalu inspirowanym kulturą ludową Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej trzy nagrody przypadły dla reprezentantów gminy Włocławek. Dwie równorzędne pierwsze nagrody zdobyły w kategorii zespołów obrzędowych zespół „Smólnik“ ze Smólnika oraz „Kruszynioki“ z Kruszyna. Natomiast drugą nagrodę jury przyznało Teatrzykowi Dziecięcemu „Kruszynka“ z Kruszyna. W kategorii zespołów dziecięcych dwie pierwsze równorzędne nagrody przypadły „Obłoczkom“ z Lubania i „Dzieciom Kujaw“ z Brześcia Kujawskiego“, a drugą zdobył Teatrzyk „Kruszynka“ z Kruszyna. Do Lubania trafiła jeszcze jedna nagroda, otrzymał ją zespół „Na ksebkę“. „Swojacy“ z Baruchowa są zdobywcami drugiej nagrody w kategorii zespołów obrzędowych. Wśród zespołów śpiewaczych z akompaniamentem: pierwszą nagrodę przyznano „Gniewkowianom“ z Gniewkowa, drugą - „Kapeli spod Kowala“, a trzecią - „Złotniczankom“ ze Złotnik Kujawskich. W kategorii zespołów pieśni i tańca zwyciężyły „Kujawy“ z Radziejowa, druga nagroda przypadła - włocławskiemu „Wrzosowi“, a trzecia - Klubowi Seniora Kujawy Bachorne Nowe z Osięcin. Za śpiew a’capella nagrodę odebrał zespół „Na swojską nutę“ z Sadlna. Indywidualne nagrody otrzymały Janina Bednarska z Sompolna oraz Danuta Kaczmarek ze Śmiłowic, gmina Choceń. Zespoły, solistów, kapele i grupy obrzędowe oceniali: Jadwiga Kurant, choreografka z Lubania, Krystyna Pawłowska - etnograf z Muzeum Etnograficznego we Włocławku i Adam Pawlikowski - muzyk z Włocławka.

(j)

Zespół folklorystyczny „Kruszynioki” z Kruszyna w gminie Włocławek obchodził swoje 25-lecie. Śpiewa i tańczy w nim już trzecie pokolenie. Lata pracy zaowocowały wspaniałym dorobkiem wielu pieśni kujawskich, przyśpiewek i tańców. W repertuarze mają także spektakle obrazujące dawne kujawskie obyczaje i obrzędy: ,,Kiszenie kapusty”, „Wesele na Kujawach” oraz ,,Zapusty i Koza w Kruszynie”. Zasłużona dla kultury Na uroczystość jubileuszową odbywającą się 7 lipca przybyło wielu gości z kwiatami, życzeniami, dyplomami i prezentami dla Zespołu. Posypały się odznaczenia. Irena Muszyńska, kierownik Kruszynioków odebrała z rąk wójt Ewy Braszkiewicz odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” przyznaną przez ministra kultury. Odznaczenie otrzymał także Zespół oraz niektórzy członkowie, m.in. Barbara Syropiatko i jej córka. Zespół powstał w lutym 1987 roku. Założycielem i kierownikiem zespołu, który początkowo nosił nazwę ,,Kruszynianki” jest Irena Muszyńska. Nazwę zespołu zmieniono na ,,Kruszynioki”, kiedy w jego składzie pojawili

Z wizytą u twórców ludowych z artystą ludowym”. Wyjazd na te niecodzienne zajęcia zorganizowała wychowawczyni klasy Lidia Pawlicka i Ilona Lewandowska jedna z mam. Uczniowie z uwagą wsłuchiwali się w opowieści pana Jana i poznawali tajniki rzeźbienia w kawałku lipowego drewna pod kierunkiem pani Anny.

Fot. Nadesłana

Tuż przed wakacjami, uczniowie z klasy Vb Szkoły Podstawowej w Baruchowie odwiedzili gościnne progi Anny i Jana Wójkiewiczów w Szczutkowie, twórców ludowych znanych nie tylko w powiecie włocławskim. Dzieci uczestniczyły w zajęciach artystycznych z cyklu ,,Spotkania

nr 31, lipiec-sierpień 2012

Kultura

Czary z lipowego drewna. Anna Wójkiewicz z uczniami podstawówki w Baruchowie

Wójt gminy Włocławek Ewa Braszkiewicz wręcza Irenie Muszyńskiej odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” się mężczyźni. Pierwszy występ miał miejsce w Teatrze Impresaryjnym we Włocławku podczas obchodów 125lecia powstania Związku Kółek i Organizacji Rolniczych. Grupa wokalna, z biegiem czasu przemieniła się w wielopokoleniowy zespół folklorystyczny z własną kapelą i zespołem tanecznym. Skład „Kruszynioków” jest zmienny, szczególną płynność obserwuje się wśród młodzieży, która często podejmuje naukę w innych miastach, ale w ich miejsce dołączają młodsi. Zespół liczy od 30 – do 40 osób. „Kruszynioków” można spotkać prawie na wszyst-

kich festynach i imprezach organizowanych w regionie Kujaw, a także na uroczystościach krajowych. Wiele wyróżnień Zespół otrzymał wiele nagród podczas corocznych przeglądów zespołów ludowych w Ciechocinku, w Golubiu-Dobrzyniu i Łącku. Corocznie bierze udział w dożynkach diecezjalnych, parafialnych, gminnych, powiatowych i krajowych, występuje podczas festynów w skansenie w Kłóbce oraz festynów organizowanych w gminie Włocławek i powiecie włocławskim. Można ich

spotkać na „Włocławskich Inspiracjach Artystycznych” organizowanych przez Włocławski Ośrodek Edukacji i Promocji Kultury i wielu innych imprezach. Podczas 41. Spotkań z Folklorem Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej, które odbywały się od 29 czerwca do 1 lipca br. w Muszli Koncertowej w Parku Zdrojowym w Ciechocinku w kategorii zespołów obrzędowych zespół „Kruszynioki” zdobył pierwszą nagrodę.

Tekst i fot. Jolanta Pijaczyńska

Fotoreportaż: www.kujawy.media.pl


nr 31, lipiec-sierpień 2012

I TU i TERAZ

Rozmaitości

www.kujawy.media.pl

Gazeta Powiatu Włocławskiego

Ubędzie uczniów w Kowalu, Lubrańcu-Marysinie i Lubrańcu

Powstanie nowoczesne centrum kultury

Poszukiwane dawne zdjęcia browaru Bojańczyka

Nabór do szkół powiatowych

U zbiegu ulic Łęgskiej i Bechiego we Włocławku remontowany jest zabytkowy zespół fabryczny. Jest to dawny browar, który został założony w 1832 roku przez Kazimierza Bojańczyka. Pierwotnie produkowano w nim wódkę a następnie piwo, kilkaset beczek rocznie. Kompleks składa się z kilku budynków: głównego, zbudowanego w 1832 r. oraz magazynów oddanych do użytku w 1878 r. i domu zarządcy z 1880 r. Browar należał do rodziny Bojańczyków aż do czasu zakończenia II wojny światowej, później został znacjonalizowany. Obecnie trwa rewitalizacja Browaru, a w przyszłym roku w tym miejscu otwarte zostanie nowoczesne centrum kultury. Wykonawca chce w jak najwierniejszy sposób odtworzyć rewitalizowane budynki. Urząd Miasta zwrócił się z prośbą do włocławian, którzy dysponują archiwal-

Z informacji o naborze na rok szkolny 2012/2013 do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Włocławski wynika, że nabór do szkół zmniejszy się w stosunku do roku ubiegłego. Liceum Ogólnokształcące w Kowalu pozyskało tylko 22 uczniów. Zespół Szkół w Lubrańcu do Zasadniczej Szkoły Zawodowej przyjął 16 uczniów. Natomiast Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Lubrańcu-Marysinie podobnie jak Liceum Ogólnokształcące w Chodczu nie mają naboru. Zespół Szkół w Izbicy Kujawskiej przyjął do Liceum Ogólnokształcącego 27 uczniów do klasy o nachyleniu humanistyczno-artystycznym i 31 uczniów do klasy o nachyleniu polityczno-obronnym oraz 29 uczniów do zawodówki.

Konkurs na naczelnika w starostwie

Pięciu na rozmowy nymi fotografiami Browaru Bojańczyka, o udostępnienie zdjęć. Archiwalne fotografie browaru można dostarczać do Biura Rzecznika Prasowego Urzędu

Miasta. Zdjęcia te pomogą w jak najbardziej precyzyjny sposób odtworzyć detale rewitalizowanego obiektu. (j)

Gołembiewski nie współpracował ze służbami bezpieczeństwa PRL

Burmistrz Kowala przeprosin nie doczekał się, bo „PiSmo Włocławskie” przestało się ukazywać Jak już informowaliśmy w jednym z wcześniejszych numerów „Tu i Teraz”, Eugeniusz Gołembiewski, burmistrz Kowala wytoczył z powództwa cywilnego proces posłowi Łukaszowi Zbonikowskiemu, który w obszernej publikacji w „PiŚmie Włocławskim” oraz na jednym z portali internetowych naruszył zdaniem burmistrza jego dobra osobiste, m.in. poprzez sugerowanie, że był agentem tajnych służb PRL. Proces zakończył się wyrokiem Sądu Okręgowego we

19

Włocławku 20 lipca 2011 r., na mocy, którego poseł został zobowiązany do przeproszenia burmistrza za pośrednictwem „PiSma Włocławskiego” i portalu internetowego „Q4”. Przeprosiny miały być następującej treści: „Poseł Łukasz Zbonikowski przeprasza burmistrza miasta Kowala Eugeniusza Gołembiewskiego za wypowiedzi w „PiŚmie Włocławskim” (wydanie marzec 2011 r. Nr 21) sugerujące jego rzekomą współpracę ze służbami bezpieczeństwa PRL-u, co w rzeczywistości nie miało miejsca”.

Od tego wyroku poseł Zbonikowski odwołał się do Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, który 15 grudnia 2011 roku oddalił apelację. Tym samym wyrok stał się prawomocny. Dodatkowo sąd zobowiązał posła do zwrotu burmistrzowi Kowala 1.230 zł z tytułu poniesionych kosztów procesu. Poseł nie kwapił się z przeprosinami, więc w tej sytuacji Gołembiewski wystąpił do sądu o nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności. Nastąpiło to pod koniec maja br. Wtedy pełnomocnik bur-

mistrza wystąpił o wykonanie wyroku pod groźbą egzekucji komorniczej. Poseł poinformował, że pieniędzy nie przekazał, bo nie zna numeru konta bankowego burmistrza. Pod koniec czerwca należne pieniądze zostały pocztą przekazane. Nie została jednak wykonana najważniejsza część wyroku - przeprosiny w „PiŚmie Włocławskim”. Problem w tym, że przestało ono ukazywać się w połowie ubiegłego roku.

(s)

Aneta Kwarcińska

Grunt na medal

PLAC ZABAW W GRODZTWIE. Młodzi mieszkańcy wsi Grodztwo mogą już korzystać z placu zabaw wybudowanego przy świetlicy wiejskiej. Miejsce zabaw powstało przy współpracy z mieszkańcami sołectwa.

W drugim etapie tegorocznej edycji ogólnopolskiego konkursu „Grunt na medal” znalazło się siedem terenów inwestycyjnych z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego. Wśród nich są działki z Barcina, Brześcia Kujawskiego, Chocenia, Inowrocławia, Torunia, Wąbrzeźna i Włocławka. W konkursie wzięło udział 200 gmin. Wyróżnione w konkursie działki będą rekomendowane w pierwszej kolejności inwestorom zagranicznym. Samorządy będą mogły używać logo „Grunt na medal” we wszystkich materiałach promocyjnych. Wyniki konkursu poznamy do 15 listopada. (m)

Po wyborze Piotra Zbonikowskiego, naczelnika Wydziału Rozwoju, Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego we Włocławku na dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kowalu zwolniło się miejsce na zajmowanym przez niego stanowisku. Zgodnie z przepisami zarząd powiatu ogłosił konkurs, określając warunki jakie kandydat musi spełniać. Starosta powołał komisję w składzie: Zygmunt Bałuta – przewodniczący komisji, Maria Wawrzeńczak - sekretarz, Iga Przystałowska - członek. Chęć objęcia stanowiska naczelnika zgłosiło sześć osób. Dokumenty złożyli: Tadeusz Osiński z Brześcia Kujawskiego, Jan Stocki z Włocławka, Włodzimierz Majewski z Baruchowa, Sławomir Kwiatkowski z Włocławka, Józef Mazierski z Włocławka oraz Piotr Pabiarz z Lubrańca. - Kandydat musi wykazać się znajomością nie tylko ustawy oświatowej i spraw związanych ze szkolnictwem, ale także innych wchodzących w zakres działania tego wydziału - mówi Zygmunt Bałuta. - Złożone dokumenty zostały już przeanalizowane, rozmowy kwalifikacyjne odbędą się po 6 sierpnia. Do końca tygodnia kandydat komisji będzie znany. Po weryfikacji dokumentów zaproszenie na rozmowy otrzymało pięć osób. (bis)

Pieniądze na zakup podręczników

Wyprawka szkolna Można już starać się o rządowe dofinansowanie do zakupu podręczników na rok szkolny 2012/2013. Wnioski należy składać w szkołach. Wypłaty, jeśli zostaną przyznane, potrwają do połowy listopada. Terminy składania wniosków ustalają wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast właściwych dla siedziby szkoły. We Włocławku rodzice i opiekunowie mają czas na złożenie dokumentów do 6 września. Na dotację mogą liczyć przede wszystkim rodzice dzieci, które wybierają się do pierwszej klasy szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły średniej. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników będzie przysługiwać uczniom pochodzącym z rodzin spełniających kryterium dochodowe zgodne z ustawą o pomocy społecznej oraz o świadczeniach rodzinnych. Programem będą także objęci uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający w roku szkolnym 2012/2013 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Dofinansowanie zakupu podręczników wyniesie: 180 zł dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej, 210 zł dla uczniów klas IV szkoły podstawowej oraz niepełnosprawnych uczniów klas IVVI szkoły podstawowej, 325 zł dla niepełnosprawnych uczniów gimnazjum oraz 352 zł dla uczniów klasy I szkół ponadgimnazjalnych i niepełnosprawnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jak się dowiedzieliśmy we włocławskich księgarniach, uczniowie pierwszych klas gimnazjów za podręczniki będą musieli zapłacić powyżej 600 zł. Książki do podstawówek są tańsze, dla uczniów klas I – III kosztują około 300 zł.

(mp)


TU i TERAZ 20 I Gazeta Powiatu Włocławskiego I

nr 31, lipiec-sierpień 2012

Bezpieczeństwo

Zaatakowali strażaków gaszących pożar leśniczówki w Brzeziu

www.kujawy.media.pl

Awanse w policji podczas święta tucji współpracujących oraz zaprzyjaźnionych służb mundurowych. Arkadiusz Majewski – I zastępca komendanta miejskiego we Włocławku podziękował podkomendnym zaangażowania w służbie, czego odzwierciedleniem są odznaczenia i awanse na wyższe stopnie. Zaproszeni goście złożyli życzenia i gratulacje wszystkim policjantom, pracownikom policji oraz ich rodzinom.

Do wyjątkowego aktu wandalizmu doszło 22 lipca w Brzeziu. Nie dość, że podpalono budynki leśniczówki, to jeszcze zaatakowano strażaków, którzy przyjechali do pożaru. Kiedy policjanci, którzy otrzymali informację o pożarze leśniczówki dotarli na miejsce zdarzenia, strażacy rozpoczynali już gaszenie budynków. Okazało się, że spłonęły dwa budynki, które od pewnego czasu były nieużytkowane. W trakcie akcji gaśniczej doszło do uszkodzenia strażackiego auta. Ktoś rzucił cegłówką i jabłkami, które trafiały w pojazd. Wiele godzin wytężonej pracy, ustalania okoliczności, przesłuchiwania świadków pozwoliło policjantom na ustalenie sprawców tych wydarzeń. Są nimi dwaj dorośli oraz czterech nieletnich. Jeden z pełnoletnich sprawców, 19-latek, usłyszał już zarzuty dotyczące spalenia budynków oraz uszkodzenia strażackiego samochodu. Kwestią czasu jest zatrzymanie drugiego 18-letniego sprawcy. Grozi im do 5 lat pozbawienia wolności. Sprawa nieletnich trafi do sądu rodzinnego.

Pracowite półrocze strażaków W pierwszym półroczu (od stycznia do czerwca) 2012 roku strażacy gasili 699 pożarów i brali udział w 398 akcjach ratowniczych podczas miejscowych zagrożeń. W powiecie włocławskim najwięcej pożarów odnotowano w Brześciu Kujawskim, gdzie wybuchały one aż 326 razy. W gminie Włocławek odnotowano 52 pożary. W Lubrańcu i Izbicy Kujawskiej do gaszenia pożarów wyjeżdżano 33 razy, a w Lubieniu Kujawskim 31 razy. We Włocławku paliło się 373 obiektów. We Włocławku odnotowano 243 miejscowych zagrożeń, a w powiecie włocławskim 155. Żywioły pochłonęły osiemnaście ofiar śmiertelnych. 49 osób zostało rannych.

Etaty dla czterech strażników Komendant Straży Miejskiej we Włocławku rozpisał konkurs na wakujące etaty strażnika miejskiego. Wolne są cztery etaty. Kandydaci mogą składać dokumenty do 16 sierpnia. Strażnikiem może zostać obywatel polski, który ma ukończone 21 lat, korzysta z pełni praw publicznych, posiada wykształcenie co najmniej średnie, ma uregulowany stosunek do służby wojskowej, nie był karany sądownie oraz ma nieposzlakowaną opinię. Osoba ubiegająca się o pracę w szeregach Straży Miejskiej musi być również sprawna pod względem fizycznym i psychicznym. Kandydaci zostaną poddani ocenie formalnej, a także będą musieli przejść przez etapy sprawdzianu, m.in. egzamin z wiedzy ogólnospołecznej i egzamin sprawności fizycznej. Zdrowie kandydata do służby zostanie ocenione przez lekarza i psychologa. Jeśli kandydat przejdzie sito sprawdzianów zostanie skierowany na kurs podstawowy przewidziany dla funkcjonariuszy straży miejskich i gminnych.

(jol)

NA PATROLU Rowerzysta potrącony przez jadące auto W Wilkowiczkach, gmina Choceń 23 lipca doszło do wypadku drogowego. Jadący volkswagenem golfem podczas wymijania potrącił 65-letniego rowerzystę stojącego na poboczu drogi. Mężczyzna doznał urazu nogi i został przewieziony do szpitala. Zarówno rowerzysta jak i 25-letni kierowca auta byli trzeźwi. Pomysł na łatwe pieniądze zakończył się w areszcie Do włocławskich policjantów dotarło 26 lipca zawiadomienie o wymuszeniu, którego usiłowano dokonać na pewnej miesz-

Włocławscy policjanci, pracownicy cywilni oraz zaproszeni goście obchodzili 93 rocznicę powołania do życia Policji – na mocy ustawy sejmowej z dnia 24 lipca 1919 roku. Z tej okazji 20 lipca w Komendzie

Miejskiej Policji we Włocławku odbył się uroczysty apel. W uroczystości uczestniczył I zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Bydgoszczy, podinsp. Maciej Załucki oraz przedstawiciele władz samorządowych, insty-

Na festynie w Chełmicy Cukrowni

FOTOREPORTAŻ www.kujawy.media.pl

Podpali samochód Gaszeniem płonącego samochodu w Chełmicy Cukrowni (gmina Fabianki) zajęła się jednostka ratowniczo-gaśnicza PSP z Włocławka. Na szczęście był to tylko pokaz umiejętności strażaków wykonany podczas festynu w ramach kampanii promocyjnej „Zdrowa Ryba” odbywającym się 22 lipca na stadionie sportowym w Chełmicy-Cukrowni. - Zawodowi strażacy pokazują naszym druhom i widzom zgromadzonym na festynie w jaki sposób powinno się postępować w sytuacjach zagrożenia – mówi Edmund Grajkowski, naczelnik OSP z Bogucina. - Do gaszenia płonącego

kance bloku na osiedlu śródmieście. Do kobiety zatrudnionej w jednej z agencji towarzyskich zadzwonił nieznajomy mężczyzna i zażądał, aby przygotowała dla niego 1 tys. złotych. Sugerował, że takie „opłaty” będzie wnosiła mu systematycznie. Nieznajomy zagroził kobiecie spaleniem mieszkania w sytuacji, gdyby nie dotrzymała umowy. Następnego dnia nieznajomy miał skontaktować się w sprawie odebrania pieniędzy. Kobieta natychmiast o wszystkim powiadomiła policję. Mundurowi następnego dnia zatrzymali 17-letniego chłopaka, który przyszedł odebrać pieniądze. Kilka godzin później w ręce policjantów wpadł drugi ze sprawców, 28-letni mężczyzna. Obaj się przyznali. Sprawcy, 28 lipca zostali doprowadzeni do prokuratury. W stosunku do 17-latka zastosowano został dozór policyjny. Z kolei 28-latek trzy najbliższe miesiące spędzi w areszcie.

samochodu skierowano młodzież, która pracuje w straży dopiero jeden rok - wyjaśnia dowódca akcji mł.asp. Dariusz Szychulski. - Namawiamy wszystkich uczestników ruchu drogowego do bezpiecznej, wolnej jazdy, a także do udzielania pomocy ludziom poszkodowanym. Nie powinno biernie patrzeć się, gdy ludzie potrzebują pomocy. Zanim do poszkodowanych dojedzie pogotowie ratunkowe, straż pożarna i policja mijają chwile, które ważą o zdrowiu lub życiu człowieka. W tym czasie należy udzielić poszkodowanym pomocy przedmedycznej.

W czasie uroczystości 103 funkcjonariuszy otrzymało nominację na wyższe stopnie policyjne, w poszczególnych korpusach: 11 w korpusie oficerskim, 22 w korpusie aspiranckim, 53 w korpusie podoficerskim, 17 w korpusie szeregowych. W Bazylice katedralnej przy placu Kopernika dwa dni później odprawiona została msza święta w intencji policjantów, pracowników policji oraz ich rodzin, której przewodniczył ks. Sebastian Osiński, kapelan policji. Ireneusz Chabasiński, Stanisław Martofel oraz Daniel Skrzypczyński otrzymali 29 lipca Brązową odznakę „ZASŁUŻONY POLICJANT” podczas wojewódzkich obchodów Święta Policji w Lipnie.

Pokazy strażackie z jednej strony są zabawą uatrakcyjniającą festyny, ale są także nauką o tym, jak zachować się, gdy jesteśmy tam, gdzie zdarzył się wypadek

Trzy ciężarówki „zakorkowały” jedynkę

Okradał altanki na działkach

Na krajowej jedynce, na remontowanym odcinku tuż przy wyjeździe z Włocławka w kierunku Torunia 26 lipca zderzyły się trzy samochody ciężarowe. Mundurowi natychmiast pojechali we wskazane miejsce. Jak wstępnie ustalili, na zwężeniu jezdni doszło do czołowego zderzenia dwóch aut ciężarowych. Kierowca trzeciego praktycznie nie miał szans na wyjście z opresji bez szwanku i otarł swoim wozem o dwa poprzedzające go auta.

Policjanci z posterunku w Izbicy Kujawskiej 31 lipca otrzymali zgłoszenie o próbie włamania do jednej z altanek na działkach w Józefowie.

Wyglądało groźnie, do usunięcia skutków potrzebni byli strażacy. Dwóch kierowców przewieziono do szpitala na badania, ale na szczęście okazało się, że nie odnieśli poważnych obrażeń. Wszyscy kierowcy byli trzeźwi. Przez kilkadziesiąt minut nastąpiły utrudnienia w ruchu, odbywał się wahadłowo.

Właściciel, który przyjechał na działkę zauważył uszkodzone okno w altance. Podczas podchodzenia do budynku uciekł z niego mężczyzna, nie zabierając żadnych rzeczy. Poszkodowany powiadomił o całym zdarzeniu mundurowych i przekazał rysopis włamywacza. Funkcjonariusze, znając rysopis wytypowali sprawcę przestępstwa, którego po niespełna dwóch godzinach zatrzymali w miejscu zamieszkania. Okazał się nim 19letni mieszkaniec Izbicy Kujawskiej. Noc spędził w policyjnym areszcie. Nie jest wykluczone, że 19-latek ma na swoim koncie inne włamania do altanek, również w sąsiednich miejscowościach.


nr 31, lipiec-sierpień 2012

Rozmaitości

www.kujawy.media.pl

Łukasz Zbonikowski szefem PiS w okręgu Na powtórnym II Zjeździe Okręgowym PiS Okręgu nr 5 – Toruń, wybrano nowe władze. Prezesem Zarządu Okręgowego został poseł Łukasz Zbonikowski, wybrany głosami: „za” - 157 głosów, „przeciw” - 84 głosy. Od głosu wstrzymało się 5 osób. Zbonikowski był jedynym kandydatem i startował z rekomendacją Jarosława Kaczyńskiego PiS. Przypomnijmy, że podczas poprzedniego zjazdu, 18 marca, kandydatem na szefa partii w okręgu był poseł Zbigniew Girzyński. Wybrano go 185 głosami delegatów, a 179 było przeciwnych. Zjazd i wybory powtórzono, bo były zastrzeżenia dotyczące legalności części delegatów na marcowym zjeździe.

Gmina Boniewo

Ostatni rok szkoły w Osieczu Małym Radni gminy Boniewo podczas ostatniej sesji podjęli uchwałę o zamiarze likwidacji szkoły w Osieczu Małym. Rok szkolny 2012/2013 będzie dla uczniów i nauczycieli szkoły w Osieczu Małym ich ostatnim rokiem szkolnym. Rozpoczęła się długa procedura likwidacji szkoły, na którą radni gminy wyrazili zgodę. Do podstawówki w Osieczu Małym uczęszcza tylko 48 uczniów. Klasy są łączone, co jak powszechnie wiadomo odbija się negatywnie na procesie nauczania. Prognozy dotyczące liczby uczniów w kolejnych latach wyraźnie mają tendencję spadkową. Pieniądze, jakie pochodzą z subwencji oświatowej, liczone od liczby uczniów nie są w stanie pokryć kosztów utrzymania szkoły. Znaczną część środków pochłaniają wynagrodzenia ośmiu nauczycieli. Gmina do utrzymania placówki musi dokładać. Koszt utrzymania jednego ucznia w 2011 roku wynosił średnio 10.621 zł, z czego gmina Boniewo pokryła z własnych środków 3.837 zł. Trudno się, więc dziwić radnym, że podjęli decyzję o likwidacji szkoły, zadecydowały względy ekonomiczne. Uczniowie z Osiecza Małego będą mieli możliwość kontynuowania nauki w szkole w Boniewie, do której zostaną dowiezieni autobusem gminnym. Część dzieci z obwodu szkoły w Osieczu już uczy się w Boniewie, gdzie są zdecydowanie lepsze warunki nauczania. (jot)

I TU i TERAZ

Gazeta Powiatu Włocławskiego

Rzeźbiony medalion Bębnowskiego nigdy nie wystawiany i publikowany Nowe rzeźby Wacława Bębnowskiego w kolekcji Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej Muzeum we Włocławku szczyci się wyjątkową pod względem jakości i ilości kolekcją rzeźb Wacława Bębnowskiego(1865-1945), którą można oglądać na wystawie stałej w gmachu Zbiorów Sztuki przy ul. Zamczej. Kolekcja jest największym w Polsce zbiorem prac tego znakomitego artysty. Zawiera ponad sto różnorodnych przykładów bardzo eleganckich przedmiotów użytkowych noszących piętno jego stylu, a wśród nich ceramiczne wazy, wazony, patery z charakterystyczną secesyjną dekoracją – roślinną i figuralną. Cenne pamiątki Sztuka użytkowa była domeną artysty, zwłaszcza w czasie jego ponad czterdziestoletniego pobytu na Kujawach, dlatego też stanowi najbardziej liczną część włocławskiej kolekcji. Poza nią w kolekcji najważniejsze są rzeźby portretowe. Stanowią liczebnie niewielką część zbioru, jednak ich wartość jest szczególna, ponieważ W. Bębnowski zazwyczaj wykonywał je, w odróżnieniu od

Po rejsie na pamiątkę rodzinna fotografia z kapitanem na tle statku „Rusałka”

Zana maksyma „Cudze chwalicie – swego nie znacie” sprawdziła się w praktyce podczas wycieczki autokarowej Szlakiem Piastowskim zorganizowanej dla członków Koła nr 20 Emerytów Rencistów i Inwalidów w Lubaniu. Celem kolejnej krajoznawczej eskapady były tym razem kujawskie opłotki czyli: Płowce, Kruszwica, Strzelno, Markowice i Inowrocław. Jedną z największych piątkowych atrakcji był godzinny rejs statkiem spacerowym o wdzięcznej nazwie „Rusał-

21

W kolekcji włocławskiego muzeum

sztuki użytkowej, wej, w jednym egzemplarzu i dość rzadko. Przez wiele lat udało się omadzić w muzeum zgromadzić niewielką ilość rzeźb portretowych, bowiły wiem stanowiły nne one często cenne iątrodzinne pamiątki, z którymi włacieściciele nie chcieć. li się rozstawać. bioW tym roku zbioy się ry powiększyły o dwa cenne dzieła opiersie – gipsowe popiersie zińskiego Leona Wodzińskiego – właściciela Służewa z askorzeźbiony 1912 r. i płaskorzeźbiony medalion z wizerunkiem drugiej żony W. Bębnowskiego – Heleny z Durajskich z 1916 r., portrety ważnych w życiu rzeźbiarza osób. Pierwsza z rzeźb jest najstarszą w kolekcji muzealnej. Stylistycznie nawiązuje do wizerunków z galerii członków rodu Wodzińskich, którą rzeźbiarz wykonał w kościele parafialnym w Służewie w latach 1901-1911. Dla W. Bębnowskiego Leon Wodziński był osobą, która znacząco wpłynęła na jego losy, zatrudnił go do prac przy kościele służewskim, dzięki urządzeniu pracowni ceramicznej stworzył mu warunki do produkcji sztuki użytkowej, a później przyczynił się do jego osiedlenia

spadkobierczyni spuściod spadkob Bębnowzny po Wacławie Wac skim w postaci po fotografii, dokumen dokumentów i kart ze szkicow szkicownika rzeźbiarza. Kartki ze szkicownika

w Aleksandrowie Kujawskim. Kolejne z zakupionych do zbiorów dzieł to płasko rzeźbiony, terakotowy portret drugiej żony Wacława Bębnowskiego – Heleny z Durajskich. Ma kształt medalionu i przedstawia profil młodej kobiety z pofalowanymi włosami upiętymi w kok opadający na szyję. Wykonany został w roku ślubu Heleny i Wacława i stanowił szczególną pamiątkę dla ich jedynej córki Marii (do jej śmierci w 1988 r.). Dotąd nigdy nie był wystawiany i publikowany.

ka” po jeziorze Gopło. Z XV w. pochodzi tzw. Mysia Wieża będąca pozostałością zamku wzniesionego na półwyspie przez Kazimierza Wielkiego, a nie wiedzieć czemu łączona z legendą o królu Popielu. Z Kruszwicy przejechano do Strzelna, gdzie obejrzano gruntownie dawny zespół klasztorny sióstr Norbertanek oraz słynne romańskie kolumny z piaskowca z wizerunkami ludzkich wad i cnót. Stąd trasa wiodła do Markowic, wsi znanej z Sanktuarium Maryjnego i cudownej figury Matki Boskiej zwanej Panią Kujaw.

Tekst i fot. Jerzy Chudzyński

W Wśród fotografii szc szczególnie ciekawe są zdjęcia rzeźb, dotą dotąd nieznanych, fotog fotografie artysty i jego żony. W zestawie do dokumentów znalazł się m m.in. Ausweis W. Bębnowsk Bębnowskiego z 1942 r., koresponde korespondencja, m.in. listy od Wodzińs Wodzińskich ze Służewa, a także liczne zapiski i dokumenty związane z wystawianiem i sprzedażą rzeźb. Ciekawe, mimo złego stanu zachowania są kartki ze szkicownika z różnorodnymi pod względem tematyki rysunkami- postaci, projektów do rzeźb, szkiców zwierząt. Materiały te uzupełnią wiedzę o artyście, o jego codziennych zmaganiach z prozaicznymi sprawami, a przede wszystkim uzupełnią informacje o jego bogatej twórczości. Staną się przydatne w dalszych poszukiwaniach rzeźb, a tym samym powiększaniu i wzbogacaniu muzealnej kolekcji.

Krystyna Kotula Także w tym roku muzeum otrzymało cenny dar

Zdolni na start po stypendium

Z wizytą u księcia Popiela

I

Uzdolnieni uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z regionu po raz kolejny mają szansę otrzymać stypendium marszałka województwa. Urząd Marszałkowski przyznaje wsparcie w ramach projektu „Zdolni na start”. W roku szkolnym 2012/2013 szansę na otrzymanie pomocy finansowej ma 250 uczniów z regionu. Wysokość stypendium to 380 złotych brutto miesięcznie przyznane na okres 12 miesięcy. Zostanie ono wypłacone w czterech transzach. O stypendium marszałka może ubiegać się uczeń, pochodzący z rodziny, gdzie przeciętny dochód na jedną osobę nie przekracza 1.008 zł (w przypadku uczniów niepełnosprawnych 1.166 zł; osiąga dobre wyniki w nauce, w konkursach, turniejach lub olimpiadach wskazanych w regulaminie Stypendysta będzie wraz ze swym opiekunem dydaktycznym zobowiązany realizować, wcześniej opracowany indywidualny plan rozwoju edukacyjnego. Nauczyciele będący opiekunami dydaktycznymi stypendystów otrzymywać będą wynagrodzenie w kwocie 90 złotych miesięcznie. Nabór wniosków o stypendium rozpocznie się 3 września i potrwa do 21 września.

Wspólnie 65 lat Jedni z najstarszych mieszkańców Szpetala Górnego – Marianna i Kazimierz Drzewieccy niebawem będą obchodzili 65-lecie wspólnego pożycia małżeńskiego. Ślubowali 26 sierpnia 1947 roku. Pan Kazimierz ma 95 lat, od urodzenia mieszka w Szpetalu Górnym, pani Marianna ma 84 lata, pochodzi z sąsiedniej gminy. Posiadają dwie córki: Wandę i Hannę oraz syna Ryszarda. Życzymy jubilatom wielu lat w zdrowiu i szczęściu.

Akademia malucha Trwa druga edycja „Letniej akademii malucha”, organizowanej przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową we Włocławku i miasto w ramach projektu „Dobra praktyka najlepszym nauczycielem”. Celem zajęć jest lepsze przygotowanie studentów pedagogiki specjalności nauczycielskich do roli opiekuna – wychowawcy. W dniach 6-9 sierpnia br. zaplanowano spotkania plenerowe prowadzone przez mgr. Jarosława Marciniaka na przystani przy ul. Płockiej. (n)


TU i TERAZ 22 I Gazeta Powiatu Włocławskiego I Rozpoczną w Boniewie

Za więzienie grozi...więzienie

Panie z kół gospodyń wiejskich już zbierają kłosy zbóż do wieńców dożynkowych, które są symbolem pracy rolnika, radości z pomyślnie zakończonych żniw, a także dowodem na przywiązanie mieszkańców wsi polskiej do narodowej tradycji. Tegoroczne dożynki wojewódzkie odbędą się 2 września w Kruszwicy w powiecie inowrocławskim, a ich gospodarzami będą marszałek Piotr Całbecki oraz prymas Polski, metropolita gnieźnieński arcybiskup Józef Kowalczyk.

(j)

Podziękowanie Zarząd Uczniowskiego Klubu Sportowego „Cyprianka” oraz dyrekcja Publicznej Szkoły Podstawowej w Cypriance, organizatorzy XIII Powiatowego Mityngu Lekkoatletycznego „Nadzieje Olimpijskie” składają serdeczne podziękowania instytucjom, firmom oraz osobom prywatnym, którzy wsparli organizację zawodów: Urząd Gminy Fabianki; Starostwo Powiatowe we Włocławku; Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Toruniu; Pan Jarosław Bończyk, - P.P.H. EVERS; Pan Jan Gurczyński - P.H.U. IMET; Firma GM WIND; Pan Włodzimierz Stroisz – P.P.H.U. EUROPA; Pan Piotr Jetter; Państwo Rawscy – JULMAR; Pani Jadwiga Błaszkiewicz – R.P.S.H. – ROLMAT; Pan Sławomir Eska – P.P.H.U. ESKA; Pan Marek Mertka – GEBRUDER; Pan Andrzej Spychalski; Pan Leszek Wyczachowski; Pan Paweł Ręgocki; Państwo Klińscy – ANDAR; Pan Jacek Lewandowski - TOP-DOM; Pan Piotr Lewandowski – Autokomis JANTAR; Pan Bogdan Suski – ZEUS; Pan Ireneusz Koniecko; Pani Ewa Szczepańska; Pan Tomasz Jezierski; Pan Radosław Kawski; Pan Wiesław Literski; Pan Zbigniew Perlikowski; Pan Marian Przybyszewski; Pan Mirosław Wasielewski. Organizatorzy składają również Wielkie podziękowania opiekunom zespołów, sympatykom lekkiej atletyki oraz przyjaciołom UKS-u, którzy sprawnie przeprowadzili sędziowanie wszystkich konkurencji. DZIĘKUJEMY.

12 sierpnia w Zarzeczewie

Słodki dar natury Kujawsko-Pomorskie Miodowe Lato, które odbędzie się 12 sierpnia (niedziela) w Zarzeczewie, z pewnością, jak co roku zgromadzi wielu amatorów prawdziwego miodu, kupowanego bezpośrednio od producenta. Zanim jednak zdecydujemy się na ten słodki dar natury wytwarzany przez pszczoły z nektaru roślin, spadzi lub ze spadzi i nektaru roślin dowiedzmy się, który z miodów spełni nasze oczekiwania. O tym, że mód powinien znaleźć się na naszych stołach nikogo nie trzeba przekonywać. Ma on dużą ilość przyswajalnego cukru, cennego dla naszego zdrowia. Ze względu na zawarte w nim substancje smakowe, zapachowe oraz witaminy podnosi wartość odżywczą i dietetyczną wyrobów spożywczych. Który miód wybrać?

Fot. Stanisław Białowąs

Z nadesłanych informacji dowiedzieliśmy się, że jako jedne z pierwszych dożynki odbędą się już 26 sierpnia w Boniewie. Kolejne obchody święta plonów – 2 września w Lubaniu i Brześciu Kujawskim. Gmina Włocławek zaplanowała uroczystości dożynkowe na 9 września w Kruszynie. Tydzień później – 16 września dożynkowe święto odbędzie się w Izbicy Kujawskiej.

www.kujawy.media.pl

List gończy za Stodólną

Gminy przygotowują się do święta plonów W gminach powiatu włocławskiego samorządy przygotowują się do uroczystego podziękowania za tegoroczne plony.

nr 31, lipiec-sierpień 2012

Rozmaitości

Od wielu miesięcy ul. Stodólna we Włocławku jest zamknięta Dawne więzienie carskie przy ulicy Stodólnej we Włocławku przed wieloma laty kupił jeden z biznesmenów, ale szybko okazało się, że budynku nie jest w stanie odbudować lub w ogóle nie

zamierza tego zrobić. Obiekt z roku na rok popada w ruinę i w tym roku okazało się, że trzeba ulicę Stodólną w najważniejszym jej fragmencie zamknąć. Poszukiwania właściciela, aby

wręczyć mu nakaz rozbiórki budowli lub zabezpieczenia, aby nie zagrażała pieszym i przejeżdżającym okazały się bezskuteczne. W tej sytuacji Cezary Tumiński, powiatowy inspektor nadzoru budowla-

ry artystyczne, od pięciu lat zaprasza PBG Gallery działająca przy Fundacji PBG z siedzibą w Wysogotowie koło Poznania. Goszczą oni w zespole pałacowo-parkowym z pierwszej połowy XIX wieku, odrestaurowanym przez właścicieli Jerzego i Małgorzatę Wiśniewskich – Honorowych Obywateli gminy Włocławek. W galerii pokazano prace z ostatnich plenerów, łącząc je wspólnym tytułem „Promujemy przyjaźń międzyludzką poprzez przyjaźń ze sztuką”. Wystawa będzie czynna do 2 września br.

Dwie wystawy w galerii W Galerii Sztuki Współczesnej we Włocławku 3 sierpnia otwarte zostały jednocześnie dwie wystawy. W Sali Głównej można już oglądać wystawę poplenerową pn. „SMÓLSK 2009, 2011 BOBEROWISKO”. W wystawie tej uczestniczy 19 autorów: Iwona Bis, Wiesław Bober, Renata Domagalska, Malwina NahornyDomagalik, Andrzej Kacperek, Paweł Kotowicz, Monika Krzakiewicz, Przemysław Lasak, Irina Maguczaja, Daniel Pielucha, Izabela Morlak-Pyżyńska, Jan Rusnok, Józef Stolorz, Małgorzata Stankiewicz, Jan Wołek, Katarzyna Zwolińska, Dorota Komar-Zmyśłony, Małgorzata Żurada, Joanna Sierko-Filipowska. Artystów do Smólska w gminie Włocławek, na ogólnopolskie plene-

MIÓD AKACJOWY Jest najjaśniejszy ze wszystkich miodów i bardzo słodki. W stanie płynnym miód akacjowy ma barwę jasno-słomkową. Czasami bywa bezbarwny. Ma wysoką zawartość fruktozy i dlatego bardzo wolno krystalizuje się. Odznacza się delikatnym, lekko mdłym aromatem kwiatów akacji. Nadaje się do słodzenia wielu potraw, napojów, a zwłaszcza do deserów. Bogaty w cukry proste, łatwo przyswajalne przez organizm. Odznacza się niską aktywnością antybiotyczną. Jest jednak cenną odżywką regeneracyjną w stanach zmęczenia, nie tylko fizycznego.

MIÓD RZEPAKOWY Ulega szybkiej krystalizacji i przyjmuje barwę białą lub szaro-kremową. Smak ma łagodny, nieco mdły, a nawet lekko gorzkawy. Miód rzepakowy zawiera prawie wyłącznie cukry proste z przewagą glukozy. Charakteryzuje się bardzo niską zawartością związków mineralnych, lecz o znacznej przyswajalności przez organizm. Należy do nich między innymi żelazo i bor, tj. pierwiastek niezbędny do budowy tkanki kostnej oraz właściwego funkcjonowania śledziony i tarczycy.

nego zwrócił się o pomoc do prokuratury. Ta skierowała do sądu wniosek o zastosowanie wobec właściciela nieruchomości tymczasowego aresztowania. Sąd przychylił się do wniosku i teraz, albo właściciel sam zgłosi się, aby odebrać nakaz nadzoru budowlanego albo rozesłany zostanie za nim list gończy co oznaczałoby, że po zatrzymaniu osadzony zostanie w areszcie dokąd zostanie doprowadzony. Jakby nie patrzeć, właścicielowi lub zarządcy carskiego więzienia grozi…więzienie, nawet krótkotrwałe. Dla mieszkańców Włocławka najważniejsze jest, aby ulica Stodólna została wreszcie otwarta, bo jej zamknięcie utrudnia ruch w centrum miasta. (bis)

Józef Stolorz, artysta plastyk z Włocławka, jeden z 19 autorów uczestniczących w wystawie poplenerowej pn. „SMÓLSK 2009, 2011 BOBEROWISKO”.

Natomiast w Salonie Młodych zgromadzono plakaty z kolekcji Danuty i Jerzego Brukwickich. Wystawa nosi tytuł „Przykuwały uwagę. Polska szkoła plakatu”. Towarzyszy ona 23. edycji Międzynarodowego Biennale Plakatu w Warszawie. Tekst i fot. Jolanta Pijaczyńska

MIÓD LIPOWY

MIÓD WIELOKWIATOWY

Jest słodki, dość ostry, często z lekko miętowym posmakiem. Po skrystalizowaniu białożółty lub złocisty. Ze względu na różnorodność zawartych w nim składników znajduje szerokie zastosowanie zarówno w odżywianiu, jak i w lecznictwie. Jest bogaty w enzymy, odznacza się wysoką aktywnością antybiotyczną .

Powstaje z wiosennych roślin. Ma przyjemny delikatny zapach kwiatowy i łagodny smak. Barwa, od jasnokremowej do herbacianej. Odznacza się dużą zawartością cukrów prostych. Miody wielokwiatowe pochodzące z roślin kwitnących w pełni lata są bogatsze w enzymy, biopierwiastki i związki o działaniu przeciwdrobnoustrojowym. Aktywność antybiotyczna jest dość niska.

MIÓD WRZOSOWY O silnym zapachu kwiatu wrzosu, w stanie płynnym ma barwę bursztynowo-herbacianą. Ma konsystencję galaretowatą, a gdy postoi dłużej przypomina żel. W smaku jest mało słodki, ostry i trochę gorzkawy. Zawiera dużo witamin z grupy B, jednak jest ubogi w witaminę C. Aktywność antybiotyczna miodu wrzosowego jest nieco niższa od lipowego.

MIÓD NEKTAROWO-SPADZIOWY Charakteryzuje się barwą od zielonkawej do brunatno-zielonkawej, a po skrystalizowaniu od jasnej do ciemno-brunatnej. Ma bardzo słabo wyczuwalny, lekko korzenny zapach i słodki smak.

MIODY SPADZIOWE MIÓD GRYCZANY Miód gryczany o intensywnym zapachu kwiatów gryki jest ciemnym miodem letnim. Po skrystalizowaniu przyjmuje barwę brązową. W smaku jest słodki i ostry. Ma dużą ilość fruktozy, znaczne ilości magnezu, żelaza i innych biopierwiastków. Zawiera też dużą ilość witaminy „C” oraz witaminy „B”. Miód gryczany odznacza się wysoką aktywnością antybiotyczną.

W miodach spadziowych znajduje się znaczny procent cukru złożonego, melecytozy, zwanego też cukrem modrzewiowym, którego prawie nie ma w miodzie nektarowym. Jest najczęściej ciemny z odcieniem zielonkawym lub szarym. Miody spadziowe z drzew liściastych mają smak łagodny z posmakiem cierpkawym. Z drzew iglastych są łagodne, mało słodkie, o posmaku lekko żywicznym.


nr 31, lipiec-sierpień 2012

I TU i TERAZ

Rekreacja

www.kujawy.media.pl

Gazeta Powiatu Włocławskiego

I

23

Puchar przekazali wójtowi

Z Baruchowa do Becon we Francji

Przyjaźń międzynarodowa

Lekkoatleci zdobyli 16 medali

Zawodnicy startowali w trzech kategoriach wiekowych. Udział brało 59 ekip reprezentujących gminy z województwa kujawsko-pomorskiego w różnych dyscyplinach sportowych.

Francja. Przed opactwem Mont Saint Michael Na początku lipca 48osobowa grupa mieszkańców gminy i okolic Baruchowa wraz z wójtem Stanisławem Sadowskim gościła w zaprzyjaźnionej gminie Becon les Granits we Francji. Delegacja z Polski została przywitana przez mera Marcela Pichavanta i Guy Avrancha - prezydenta asocjacji przyjaźni Gmin Bliźniaczych Becon-Baruchowo.

Zaprzyjaźnione rodziny z Francji zabrały swoich gości do domów. Grupa piłkarzy z Baruchowa została zakwaterowana w prywatnej szkole - L’ Institut du Bois Robert. Baruchowianie zagrali mecz Polska-Francja, który przegrali, ale ponieważ była to tylko zabawa, werdykt sędziego brzmiał 1:1. Najlepsi zawodnicy Maciej Bieniek i bramkarz Emil Gębka otrzymali pamiątko-

we puchary. Stanisław Sadowski, wójt gminy Baruchowo wraz z merem Marcelem Pichavant osłonili pamiątkowe tablice na nowej obwodnicy Becon. Zagraniczny pobyt obfitował w przyjacielskie spotkania, było dużo wycieczek i zwiedzania, a także akcentów wyrażających przyjaźń Polaków i Francuzów.

Stowarzyszenie „Starówka” organizuje 9 sierpnia na ul. 3 Maja w godz. 12.00 – 19.00 Festyn Uliczny.

Odwiedzający nową przystań przy ul. Płockiej w wakacje mają możliwość skorzystania z rejsów statkiem „Albatros” po Zalewie Włocławskim. Rejsy trwają prawie 40 minut. W tym czasie można podziwiać piękne zakątki zalewu wiślanego i port przy włocławskiej zaporze. Wieloletnim kapitanem „Albatrosa” jest Wiesław Wojciechowski. Na statku, jednorazowo mieści się prawie 30 osób. Bilety dostępne są w bosmanacie przystani przy ul. Płockiej. Redakcja „Tu i Teraz” Wydawca: Wydawnictwo Kujawy www.kujawy.media.pl Adres: 87-811 Szpetal Górny, ul. Lipowa 48, Redaktor naczelny Stanisław Białowąs tel. (0-54) 237-05-05, tel. kom. 600-15-68-05 e-mail: stanislaw.bialowas@wp.pl Redaktor wydania Jolanta Pijaczyńska tel. kom. 608-45-56-58, e-mail:jo-pi@tlen.pl

W programie Festynu miedzy innymi: 12.00 – Judyta Witkowska Dance Studio 13.00 – Jacek Cudny – naucz się piosenek z Jego strony www.wierszykizfabryki.pl – weź udział w konkursie i wygraj nagrody 14.00 – Judyta Witkowska Dance Studio 15.00 - Konkurs plastyczny i zabawy z logopedą 16.00 – Pokazy makijażu letniego 17.00 – Judyta Witkowska Dance Studio 18.00 – Przygotowania do pobicia rekordu Guinessa w puszczaniu baniek mydlanych. W czasie festynu ulica 3 Maja będzie zamknięta dla ruchu samochodowego.

Złote medalistki. Od lewej: Michalina Jeziorska, Justyna Jetter, Magdalena Krawczyńska zdobyliśmy szesnaście medali. Nasza reprezentacja licząca szesnastu zawodników w lekkoatletycznej klasyfikacji medalowej zajęła II miejsce. Na sukcesy młodych zawodników, oprócz nich samych zapracowali również trenerzy: Edward Mańkowski, Mariusz Mańkowski i Piotr Jetter.

(ap)

Postanowili ożywić ulicę 3 Maja

„Albatrosem” po Wiśle

- Był to bardzo udany start naszych zawodników - mówi Piotr Jetter, trener i jednocześnie radny gminy Fabianki. - Gdy maszerowaliśmy przed trybuną honorową, spiker przedstawił naszą drużynę, jako „rewelację poprzednich Igrzysk” i życzył dalszych sukcesów. I nie pomylił się. Ostatecznie

Fot. Jolanta Pijaczyńska

Reprezentacja gminy Fabianki uczestniczyła w XIV Igrzyskach Olimpijskich Sportowców Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Tucholi. Gminę reprezentowali lekkoatleci z Uczniowskiego Klubu Sportowego „Cyprianka”.

Jan Krzyżanowski, wójt gminy Fabianki z pucharem przekazanym przez młodzież

Reprezentantki sportowej młodzieży: Michalina Jeziorska, Justyna Jetter, Magdalena Krawczyńska przyszły

Na podium podczas XIV Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Tucholi z gminy Fabianki stanęli zdobywając: * Złote medale: Anna Stankiewicz (oszczep 600g), Justyna Jetter (oszczep 500g), Magdalena Krawczyńska (kula 3kg), Patryk Ręgocki (skok w dal), Wiktor Mertka (oszczep 600g), Patryk Ręgocki (skok wzwyż), Hubert Trzeciakowski (oszczep 800g); * Srebrne medale: Justyna Jetter (kula 3kg), Natalia Macieja (dysk 1kg),

Puchar stanie w Urzędzie Gminy Fabianki obok poprzednich. Samorządowcy dbają o swoich sportowców, co roku dofinansowują UKS, a na wyjazd dodatkowo dołożyli prawie 5 tys. złotych.

(jp)

Ewelina Oliwkowska (oszczep 600g), Natalia Macieja (kula 4kg); * Brązowe medale: Magdalena Krawczyńska (oszczep 500g), Michalina Jeziorska (oszczep 500g), Witold Kmieć (kula 5kg), Łukasz Jetter (skok w dal), Mateusz Bańkowski (oszczep 700g). * Czwarte miejsce zajęła Michalina Jeziorska (kula 3kg). W zawodach startowali także Martyna Stawisińska, Adam Łabęcki, Kamil Kowalski, Jakub Olesiński.

Bezpieczniej na wodach Nad bezpieczeństwem osób wypoczywających nad jeziorami i rzekami województwa kujawsko-pomorskiego czuwają ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Patrole, dyżury i akcje profilaktyczne WOPR w czasie letnich miesięcy finansuje Urząd Marszałkowski. Ratownicy od połowy czerwca do połowy września

na sesję Rady Gminy Fabianki, która odbywała się 27 czerwca. Dziewczęta, w obecności radnych, sołtysów i zaproszonych na sesję gości przekazały puchar za zajęcie drugiego miejsca na ręce wójta Jana Krzyżanowskiego.

pełnią dyżury i regularnie patrolują akweny naszego regionu, również Wisłę i Zalew Włocławski . W trakcie pierwszego miesiąca wykonywania patroli (od 15 czerwca do 15 lipca) 25 razy udzielali pomocy tonącym oraz osobom, których łodzie przewróciły się na wodzie. Zadanie ratowników to także monitorowanie akwenów pod kątem

ochrony środowiska. WOPR prowadzi także akcje profilaktyczne związane z bezpiecznym wypoczynkiem nad wodą, zabezpiecza imprezy sportowe i rekreacyjne, organizuje pokazy ratownictwa na kąpieliskach, koloniach, obozach młodzieżowych i w ośrodkach wczasowych oraz prowadzi egzaminy na kartę pływacką i specjalną kartę pływacką. Urząd Marszałkowski przeznaczył na te działania 100 tysięcy złotych. (pm)


TU i TERAZ 24 I Gazeta Powiatu Włocławskiego I

Zmiany od 27 lipca

Odszkodowania dla rolników 27 lipca weszło w życie nowe rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego. Jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, spowodowanego wypadkiem przy pracy rolniczej lub rolniczą chorobą zawodową, zostało podwyższone do kwoty 650 zł za każdy procent tego uszczerbku. Od 27 lipca 2012 r. obowiązują nowe stawki jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej. 1. 650 zł - za każdy procent uszczerbku na zdrowiu doznanego wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej. 2. 13.000 zł - z tytułu orzeczonej niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej. 3. 650 zł - za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu z tytułu zwiększenia tego uszczerbku, co najmniej o 10 punktów procentowych, za każdy procent uszczerbku na zdrowiu przewyższający procent, według którego ustalone było odszkodowanie. 4. 65.000 zł - z tytułu śmiertelnego wypadku, gdy do odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego, zwiększone o kwotę 13.000 zł na drugiego i każdego uprawnionego, jeżeli do odszkodowania są uprawnieni równocześnie małżonek i dziecko (dzieci) bądź tylko dzieci. 5. 32.500 zł - z tytułu śmiertelnego wypadku, gdy do odszkodowania uprawnieni są tylko inni członkowie rodziny niż małżonek i dzieci zmarłego oraz 13.000 zł z tytułu zwiększenia odszkodowania na drugiego i każdego następnego uprawnionego. 6. 13.000 - zł z tytułu śmiertelnego wypadku, gdy do odszkodowania równocześnie z małżonkiem lub dziećmi zmarłego uprawnieni są inni członkowie rodziny, każdemu z nich przysługuje ta kwota niezależnie od odszkodowania przypadającego małżonkowi lub dzieciom. Informacja pozyskana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

nr 31, lipiec-sierpień 2012

Promocja

MARSZAŁEK województwa przyznał stypendia za zajmowanie się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury. W gronie 12 osób znalazł się włocławianin Paweł Drzewiecki, specjalista ds. edukacji teatralnej w Teatrze Impresaryjnym. Otrzymał półroczne stypendium w wysokości 5 000 zł. Kolejny nabór wniosków o przyznanie stypendiów artystycznych ruszy w listopadzie br.

www.kujawy.media.pl

Płowce. Inscenizacja pamiętnej bitwy W niedzielę,19 sierpnia tuż obok pomnika upamiętniającego triumf Władysława Łokietka nad wojskami Zakonu Krzyżackiego odbędzie się jedenasta inscenizacja historycznej bitwy. Inscenizację na płowieckich polach rozpocznie zbiórka przybyłego rycerstwa (godz.10.00), zaś o godz.15.00 odbędzie się uroczyste otwarcie muszli koncertowej, a o godz.16.00 rozpocznie się inscenizacja. Organizatorzy przygotowali przebogaty program artystyczny, podczas któ-

rego zaprezentują się; „Kujawioki od Dobrego (g.17.30), odbędzie się koncert inowrocławskiej orkiestry promenadowej z solistami (g.18.30), zaprezentuje się zespól muzyczny „Malina Blues Band” (g.19.30). Natomiast na godz. 20.30 zaplanowano występ gwiazdy wieczoru – Jacka Stachursky’ego. Po czym odbędzie się pokaz fajerwerków i o godz.21.45 rozpocznie zabawa

taneczna z zespołem Bravi. Mirosław Kowalski

JESTEŚMY TAM GDZIE TWOI KLIENCI Reklama w gazecie i internecie

Tu i Teraz Gazeta Powiatu Włocławskiego nr 31 (2012)  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you