Page 1

Jesteśmy we Włocławku i 13 gminach powiatu włocławskiego Poczytaj. Obejrzyj zdjęcia na www.kujawy.media.pl

Mile spędzonych

Świąt Wielkanocnych,

ZAPLANUJ SWOJĄ REKLAMĘ na KWIECIEŃ i MAJ

smacznego jajka, wesołego Alleluja, zabawy w lany poniedziałek CZYTELNIKOM i PRZYJACIOŁOM życzy redakcja „Tu i Teraz”

Otrzymasz zniżkę! P O W I A T U

W Ł O C Ł A W S K I E G O

ISSN 1897-1768

cena 0 zł

marzec 2012, nr 27

G A Z E T A

WŁOCŁAWEK. POWIAT miasta i gminy: Brześć Kuj., Baruchowo, Boniewo, Choceń, Chodecz, Fabianki, Izbica Kuj., Kowal, Lubanie, Lubień Kuj., Lubraniec, Włocławek

Od 1 kwietnia

W urzędzie na migi Od 1 kwietnia obowiązuje przepis ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się, który nakłada nowe obowiązki także na administrację publiczną. Gminy, powiaty i województwa muszą zapewnić tłumacza języka migowego dla niesłyszących lub głuchoniemych klientów urzędu. Informacje o nowych usługach powinny znajdować się w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej urzędu oraz w miejscach publicznie dostępnych.

Zapachniało świętami

Budowniczowie A-1

za opóźnienia winią... gminy Prace budowlane na odcinku autostrady A-1 Brzezie-Kowal rozpoczęły się w lipcu 2010 r. i powinny być zakończone do września 2012 roku. Dotrzymanie terminu chyba się nie uda, są znaczne opóźnienia. Polsko-irlandzkie konsorcjum zrzuca winę na wójtów. Po tym, gdy do wojewody kujawsko pomorskiego wpłynęło od wykonawcy autostrady A-1 pismo z prośbą o wszczęcie postępowania administracyjnego wobec Samorządu Województwa, Starostwa Powiatowego we Włocławku, gmin: Brześć Kujawski, Choceń oraz gmin wiejskich Kowal i Włocławek - w samorządach zawrzało. Administratorzy dróg są oburzeni zaistniałą sytuacją i nie godzą się z tym, że winę za opóźnienia na A-1 zrzuca się właśnie na nich. Odcinek autostrady A-1 Brzezie-Kowal buduje polsko-irlandzkie konsorcjum, którego liderem jest PBG S.A. Na trasie liczącej 29,5 km zaprojektowano 27 obiektów inżynieryjnych. Koszt budowy oszacowano na ponad 857 mln zł.

Konsorcjum zarzuca W piśmie do wojewody Konsorcjum – (PBG S.A. - Lider), APRIVIA S.A., Hydrobudowa Polska S.A., SRB Civil

Do Wielkanocy pozostało kilka dni, a w świąteczny klimat wprowadzają nas liczne kiermasze i wystawy przedświąteczne. Tegoroczna powiatowa wystawa „Stoły Wielkanocne na Kujawach” odbywała się 1 kwietnia w Szkole Podstawowej w Cypriance, gmina Fabianki. Organizatorami byli: Gmina Fabianki i Ochotnicza Straż Pożarna Skórzno. Wystawę w Cypriance licznie odwiedzili także mieszkańcy Włocławka i powiatu włocławskiego.

Fotoreportaż na stronach 8 i 9 oraz w internecie: www.kujawy.media.pl

NA SPACER Z KIJKAMI. Włocławska Informacja Turystyczna zaprasza na naukę nordic walking w środy o godz. 16.00 do parku miejskiego im. H. Sienkiewicza (zbiórki na parkingu przy katedrze) oraz dwukrotnie w soboty: o godz. 10.00 na stadion Przylesie na Zazamczu oraz o godz. 11.30 na włocławskie Zawiśle. Naukę prowadzi kwalifikowany instruktor Kazimierz Sikorski. Udział w zajęciach kosztuje 5 zł.

Engineering Limited, John Sisk & Son Limited) udowadnia, że zarządcy dróg, w zawartych umowach z wykonawcą A-1 przenieśli na czas budowy odcinka Brzezie-Kowal obowiązek utrzymania dróg lokalnych na budowniczych autostrady. Z tego powodu wykonawca poniósł znaczące dodatkowe koszty obciążające budżet „budowy A-1”. Natomiast przez długie negocjacje z samorządami i ustalanie warunków zajęcia dróg lokalnych Konsorcjum straciło „czas” – napisano w piśmie do wojewody.

będzie niosła ze sobą uciążliwości i niedogodności dla mieszkańców, a drogi gminne, które nie są przystosowane do ciężkiego sprzętu zostaną zniszczone. Stąd zabezpieczenia w postaci porozumień dotyczące bieżącego utrzymania na koszt Konsorcjum dróg dojazdowych do budowy w stanie przejezdności (także w okresie zimowym), a po zakończeniu prac odbudowy zniszczonych dróg. Podkreślano też, co jest ważne, że zobowiązanie to wykonawca A-1 przyjął na siebie dobrowolnie.

Na konferencję, którą zwołała 27 marca Ewa Braszkiewicz, wójt gminy Włocławek przybyli przedstawiciele samorządów lokalnych z gmin: Brześć Kujawski, Choceń, Kowal oraz Starostwa Powiatowego we Włocławku, którym Konsorcjum postawiło zarzuty.

- Jestem mocno zdziwiona takim postępowaniem – mówi wójt Ewa Braszkiewicz. - Gmina Włocławek ze swojej strony od dnia zawarcia porozumienia z wykonawcą autostrady A-1 postępowała zgodnie z jego postanowieniami, nie odmawiała współpracy i uzgodnień z Konsorcjum PBG SA, mając na względzie troskę o wspólne dobro. Nie podejmowaliśmy żadnych działań uniemożliwiających, czy choćby utrudniających realizację inwestycji. Nie została wydana żadna decyzja administracyjna, która utrudniałaby działalność wykonawcy A-1.

Drogi zniszczone Niemal jednogłośnie mówiono, że konsorcjum przyjęło na siebie szereg zobowiązań, które zabezpieczają budżety gmin przed ponoszeniem nieuzasadnionych kosztów, wynikających ze skutków prowadzenia budowy autostrady. Wszyscy od początku przecież wiedzieli, że tak wielka budowa

Na naszych drogach nie zostały wprowadzone dodatkowe zakazy wjazdu, czy

Miały to być łatwo zdobyte pieniądze

Areszt za rozbój i kradzież Do jednego ze sklepów gminy Lubień Kujawski 19 marca wszedł mężczyzna i poprosił o napój. W momencie zapłaty ekspedient wyjął pudełko z pieniędzmi i zamierzał wydać mu resztę. W tym momencie sprawca uderzył w twarz sprzedawcę i zabrał pudełko z pieniędzmi. Zszokowany sprzedawca

zapamiętał jedynie, jakim samochodem sprawca odjechał. O całym zdarzeniu natychmiast powiadomił policję. W tym samym czasie policjanci z Kowala otrzymali zgłoszenie o kradzieży pieniędzy w jednym ze sklepów na terenie swojej gminy. Sprawca skradł 60 złotych. Rysopis sprawcy, ustalenia co

ograniczeń tonażu. Drogi gminne były udostępnione dla budowniczych autostrady, bo byliśmy przekonani, że zgodnie z zawartym porozumieniem zostaną one odbudowane.

Samorządy protestują

Ponieważ Konsorcjum PBG SA nie sformułowało we wniosku, skierowanym do wojewody, żadnych konkretnych zarzutów wobec gmin, wójtowie uznali, że jest on bezpodstawny i ma wydźwięk bardziej społeczny niż administracyjny. - Nie godzimy się z tym, że winę za obserwowane opóźnienia przy budowie A-1 próbuje się zrzucić na samorządy lokalne – mówili wójtowie. Przyjęli też wspólne stanowisko w tej sprawie. Także radni gminy Włocławek podczas sesji odbywającej się 28 marca przyjęli swoje stanowisko, w którym czytamy: „Rada Gminy Włocławek wyraża stanowczy protest przeciwko wszelkim zarzutom, kierowanym pod adresem gminy Włocławek, służącym wyłącznie podważeniu wiarygodności, autorytetu i pozycji gminy w społeczeństwie.”

Jolanta Pijaczyńska

do auta, którym się poruszał pozwoliły na szybkie zatrzymanie mężczyzny przez policjantów z Kowala. 32-latek włocławianin usłyszał zarzuty dokonania rozboju i kradzieży. Mężczyzna może mieć na koncie więcej takich kradzieży. Sąd we Włocławku na wniosek Policji i Prokuratury wydał 21 marca postanowienie o zastosowaniu wobec mężczyzny aresztu na dwa miesiące. (kmp)


TU i TERAZ 2 I Gazeta Powiatu Włocławskiego I

nr 27, marzec 2012

Ludzie

www.kujawy.media.pl

Powiatowy SLD odbudowuje struktury Zjazd Powiatowy Sojuszu Lewicy Demokratycznej powiatu włocławskiego.

Minęło półtora roku od reaktywowaniu powiatowej organizacji SLD w powiecie włocławskim, po wcześniejszym jej rozwiązaniu. Nad oceną dokonań tej krótkiej kadencji, a także nad programem na przyszłość debatowali delegaci wybrani podczas zebrań sprawozdawczo-wyborczych w kołach. Zjazd Powiatowy SLD odbył się 19 marca we włocławskiej siedzibie SLD. Gośćmi zjazdu byli Krystian Łuczak przewodniczący Rady Wojewódzkiej SLD i jednocześnie członek Rady Krajowej SLD oraz Tadeusz Raczyński (SLD), wiceprzewodniczący Rady Miasta Włocławek. - Wydaje się, że najtrudniejszy okres SLD w powiecie włocławskim ziemskim ma już za sobą – mówił Mirosław

Mirosław Orliński

Orliński, dotychczasowy przewodniczący SLD powiatu włocławskiego. – Po reaktywowaniu powiatowa SLD z marszu stanęła do wyborów samorządowych w 2010 roku W takiej sytuacji mieliśmy kłopoty z wystawieniem list kandydatów na radnych gmin i powiatu, ale się udało. Jednak sukcesu w powiecie nie odnieśliśmy. Dzisiaj SLD w powiecie włocławskim liczy 140 członków. Trzy koła nadal mają zawieszoną działalność. Prowadzimy wiele rozmów, aby odbudować struktury. Dotąd przyjęto 27 nowych członków. Podjęliśmy współpracę z organizacją miejską SLD. Stawiamy na kobiety i młodzież. Ważny jest klimat, jaki nam udaje się utrzymać, nie ma już sporów i wewnętrznej walki, jak kiedyś. Jesteśmy partią dla ludzi o wyrazistych lewicowych poglądach, jesteśmy nowoczesną socjaldemokracją. Stanisław Pawlak i Krystian Łuczak - radni Sejmiku przedstawili informację o swojej pracy w Sejmiku, odnieśli się do ważnych wydarzeń w regionie i kraju. Uczestnicy Zjazdu ocenili działalność partii w powiecie włocławskim oraz wybrali władze powiatowej organizacji SLD. Na kolejną kadencję przewodniczącym Rady Powiatowej SLD ponownie został Mirosław Orliński, zaś sekretarzem, a także ponownie Magdalena Fejdowska. (j)

Prąd będzie tańszy

Grupowy przetarg gmin Jeszcze nie tak dawno, bo w ubiegłym roku gminy walczyły z Energą, która wprowadziła zbyt wysoką podwyżkę cen, nawet o 300 procent, na konserwacje słupów, sieci oraz opraw lamp. Zawiązano wtedy tzw. porozumienie ciechocińskie, aby wspólnie przeciwstawić się monopoliście. Grupowe działania spowodowały, że konflikt został zażegnany. Nie pierwszy raz okazało się, że wspólnie można osiągnąć więcej. W tym roku dziesięć gmin powiatu włocławskiego (miasto Kowal, gmina wiejska Kowal, Baruchowo, Boniewo, Brześć Kujawski, Choceń, Fabianki, Izbica Kujawska, Lubanie, Włocławek - gmina wiejska) utworzyły tzw. grupę włocławską, która postanowiła razem dokonać zakupu energii elektrycznej. Wartość energii objęta przetargiem została oszacowana na kwotę ponad 3,7 mln zł. Taka oferta to nie lada kąsek dla firm, nie to, co kilkadziesiąt tysięcy złotych, które mogła zaoferować jedna gmina. Do przetargu, którym zajął się Kowal, mający już własne doświadczenie w tym zakresie, przystąpiły cztery koncerny. Najniższą ofertę złożyła Energa Obrót z Gdańska. Grupie włocławskiej udało się zakupić energię elektryczną za 2,766 mln złotych, co oznacza, że sporo pieniędzy zaoszczędzono. Kwota, jaką przyjdzie zapłacić za energię elektryczną jest zatem o 25 procent niższa niż wstępnie oszacowana. W okresie od 1 maja 2012 r. do 31 grudnia 2013 roku niektóre gminy oszczędzą na energii elektrycznej od około 100 tys. do nawet powyżej 200 tysięcy złotych. (j)

Trzy pytania do posła Marka WOJTKOWSKIEGO

Więcej swobody gospodarczej W poprzednim wydaniu „Tu i Teraz” informowaliśmy, ze został pan wiceprzewodniczącym parlamentarnego zespołu ds. wolnego rynku. Było was niewielu. - Skład Zespołu, którego głównym celem jest propagowanie zasad wolnego rynku w przestrzeni gospodarczej, przede wszystkim w dziedzinie finansów publicznych znacznie się poszerzył. W chwili obecnej nasz zespół liczy 42 posłów, którzy reprezentują różne formacje polityczne: PO, PIS, RP, SP. Działamy ponad partyjnymi podziałami. Głównym, wspólnym celem jest upraszczanie polskiego prawa. Czy zespół do spraw wolnego rynku już skonkretyzował swoją działalność?

- Nawiązaliśmy współpracę z Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR). Fundacja FOR działa już od marca 2007 r., a założona została przez prof. Leszka Balcerowicza. Razem z Fundacją FOR rozpoczęliśmy realizację projektów na rzecz zwiększenia swobody działalności gospodarczej oraz rozwiązań służących deregulacji i usuwaniu barier dla rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. Ma temu służyć projekt UlepszPrawo.pl, gdzie można zgłaszać wszelkie problemy ze stosowaniem prawa w Polsce. Jest to klasyczna strona internetowa wraz z ankietą, za pomocą której przedsiębiorcy, ale nie tylko, mogą przekazywać informacje

o złych przepisach utrudniających im prowadzenie działalności. FOR będzie przedstawiał parlamentarnemu zespołowi kwartalne raporty dotyczące zgłaszanych uwag przez przedsiębiorców, a te z kolei, będą stanowić podstawę do prac nad zmianami prawa. Jednocześnie nasz zespół zobowiązał się do wsparcia przygotowanego przez FOR raportu dotyczącego działań deregulacyjnych służących rozwojowi przedsiębiorczości. Jakie pana zdaniem przepisy prawa, a może działania urzędników utrudniają prowadzenie firm? - O tym, że firmy, szczególnie te małe, napotykają wiele barier powszechnie wiado-

Po specjalnym oznakowaniu

Numer roweru w policyjnej kartotece Na dworze wprawdzie pogoda nie wiosenna, ale na pewno ona nadejdzie i niebawem pojawi się mnóstwo rowerzystów. Dobrze jest zadbać wówczas o swój rower. Aby zminimalizować ewentualność kradzieży jednośladu ich właścicie-

le mają możliwość, aby je zabezpieczyć. W każdy pierwszy wtorek miesiąca, w godz.12.00-16.00, w Komendzie Miejskiej Policji we Włocławku istnieje możliwość oznakowania roweru. Warunkiem jest, aby pełnoletni właściciel stawił się

mo. Źródła problemu należy upatrywać w prawie podatkowym, administracyjnym, ulepszenia wymaga też prawo pracy oraz prawo zamówień publicznych. Złe przepisy prawne ograniczają w Polsce wolność gospodarczą, a konsekwencją tego jest wolniejsze tempo rozwoju kraju. Jestem przekonany, że współpraca parlamentarnego zespołu do spraw wolnego rynku i Fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju przyniesie korzyści wszystkim. Wykorzystując wiedzę i potencjał tych podmiotów, możliwe będzie przygotowanie niezbędnych zmian na rzecz zwiększenia swobody gospodarczej w naszym kraju. Rozmawiała:J.P.

wraz z rowerem do oznakowania. Winien posiadać przy sobie dokument tożsamości oraz dowód posiadania roweru, np. kartę gwarancyjną, dowód zakupu. Na ramę roweru nanoszony jest specjalnym urządzeniem „numer rejestracyjny” jednośladu. Posiadacz otrzymuje wówczas kartę rejestracyjną z naniesionym numerem, który ujęty jest w policyjnej ewidencji.


nr 27, marzec 2012

Rozmowy

www.kujawy.media.pl

I TU i TERAZ 3 I

Gazeta Powiatu Włocławskiego

Rozmowa ze Sławomirem PIERNIKOWSKIM, wójtem gminy Lubanie

W hucpie politycznej uczestniczyć nie mam zamiaru Gdzie te inwestycje? Niektórzy mówią, że ich nie widać?

Na początku marca 1500 egzemplarzy swoistej odezwy do mieszkańców gminy Lubanie, nadanych jako przesyłka pocztowa trafiło do wszystkich domostw w gminie. Znalazły się w niej obietnice jednego z ugrupowań politycznych, zapowiadające raj na lubańskiej ziemi i krytykę pana działalności jako wójta. Co pan sądzi o tym piśmie-odezwie? - Każdy ma prawo wyrażać swoje zdanie, nawet krytyczne. Czytałem to pismo, są w nim oprócz pustych, niczym merytorycznie nie popartych obietnic także kłamstwa, nieprawdziwe dane i oszczerstwa. Jest to hucpa polityczna, w której uczestniczyć nie mam zamiaru. Natomiast na każde pytanie o gminie i działaniach samorządu chętnie odpowiem. Nie będę też obiecywał raju i załatwienia wszystkiego dla wszystkich mieszkańców naszej gminy, bo każdy rozsądny człowiek wie, że jest to niemożliwe. Łatwo mówić, że na wszystko znajdą się pieniądze, trudniej je znaleźć. Porozmawiajmy o podatkach. Niektórym mieszkańcom nie podobają się stawki podatku od nieruchomości. - Nikt nie lubi płacić podatków i jakiekolwiek one są, zawsze nam wydaje się, że płacimy za dużo. Mieszkańcy gminy Lubanie byli szczególnie uprzywilejowani, ponieważ od wielu lat nie płacili podatku od budynków mieszkalnych. Niestety, skoro minister finansów ustala podatek, to trzeba go zapłacić.

Stawki podatkowe Podatek od nieruchomości jest podatkiem lokalnym, który stanowi dochód gminny. Konkretne stawki podatku w gminie nie ustala wójt, uchwala je rada gminy. Jednak nie jest to „samowolka”, jak się niektórym wydaje, gdyż stawki podatku nie mogą przekroczyć stawek maksymalnych ustalanych przez ministra finansów. W 2012 roku stawki od budynków mieszkalnych ustalone przez ministra finansów wynoszą 0,70 zł od 1mkw powierzchni użytkowej, a w naszej gminie Lubanie o połowę mniej, czyli- 0,35 zł od 1mkw. Natomiast stawki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – to kwota 21,94 zł od 1mkw powierzchni użytkowej (ustalona odgórnie), a w gminie Lubanie – 18 zł od 1mkw. Za garaże i budynki gospodarcze w naszej gminie należy zapłacić 2,5 zł (z wyłączeniem rolników), a stawka ustalona przez ministra to - 7,36 zł od 1mkw powierzchni użytkowej.

- Tak się złożyło, że porządkujemy gospodarkę wodno-kanalizacyjną, która ma ogromne znaczenie dla jakości życia mieszkańców, bo likwidujemy rury azbestowe szkodliwe dla zdrowia. Inwestycja nie jest efektowna, rury biegną w ziemi i ich nie widać.

Kolejny etap kanalizacji

Wójt Sławomir Piernikowski: - Na ten rok złożyliśmy wnioski na ponad 1,8 mln złotych Stawki podatku rolnego w 2012 roku wynoszą: 185,45 zł od 1 ha przeliczeniowego (gruntów gospodarstw rolnych), 370,90 zł od 1 ha (gruntów pozostałych). Średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. wyniosła 74,18 zł za 1 dt. Natomiast Rada Gminy Lubanie ustaliła ten podatek na poziomie 45 złotych. Gdybyśmy policzyli ten podatek procentowo w stosunku do ubiegłego roku, to okazuje się, że jest on mniejszy niż w ubiegłym roku. Gdyby z kolei porównać podatki w naszej gminie do tych w innych gminach powiatu włocławskiego, to okazuje się, że nie są one wyższe. Na przykład. w jednej z gmin podatek od garaży murowanych i pomieszczeń gospodarczych wynosi – 6,01 zł od 1 mkw, a nasi mieszkańcy płacą tylko 2,5 zł. Dzisiaj, żeby dobrze gospodarować i przede wszystkim inwe-

stować potrzebne są fundusze unijne. Ile gmina Lubanie pozyskała pieniędzy unijnych w ubiegłym roku? - Środki unijne już się kończą, a pozyskanie ich nie jest łatwe. Pamiętać też trzeba, że na każdą inwestycję, na którą próbuje się zdobyć pieniądze unijne gmina musi wyłożyć pieniądze z własnego budżetu, jest to tzw. wkład własny. W różnych programach jest on innej wielkości. Na przykład, gdy pozyskujemy środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego musimy wyłożyć na inwestycję 50 procent własnych pieniędzy, a w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich aż 60 procent (bez Vat). W ubiegłym roku gmina Lubanie otrzymała 1,5 miliona złotych, a na ten rok złożyliśmy wnioski na ponad 1,8 mln złotych i będziemy składali kolejne.

Od ubiegłego roku trwa rozbudowa sieci kanalizacyjnej, powstało nowe ujęcie wody. Teraz realizujemy drugi etap Lubanie – Mikanowo. Później, ale jeszcze w tym roku zakładana będzie kanalizacja w Probostwie Dolnym. Sama budowa może być uciążliwa dla ludzi, bo drogi są rozkopane. Mądrzy ludzie, a za takich uważam mieszkańców naszej gminy, z pewnością o tym wiedzą, że taka sytuacja jest nieunikniona i trzeba uzbroić się w cierpliwość. Doskonale też wiedzą, że co roku przebudowujemy drogi, ale tak jak w każdym domu na spełnienie wszystkich życzeń i marzeń domowników nie ma pieniędzy, tak samo jest w samorządzie gminnym, któremu z roku na rok przybywa zadań, a w ślad za tym nie idą środki finansowe. W Mikanowie powstał pieszochodnik z kostki polbruku. Uliczka ta jest oświetlona. Jednym się to podoba innym nie i takie ich prawo. O tym jakie inwestycje będą wykonywane w gminie decyduje Rada Gminy Lubanie, a wójt jest tylko pomysłodawcą, a po przyjęciu przez radę wykonawcą uchwał rady i przed radą musi się rozliczyć. Zapowiadał pan budowę dwóch świetlic wiejskich i co dalej?

Inwestycje gminy Lubanie. Plan na 2012 rok OŚWIATA, KULTURA, SPORT * Budowa świetlicy wiejskiej w Kociej Górce; * Budowa świetlicy wiejskiej w Gąbinku; * Plac zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Ustroniu; * Budowa boiska sportowego „Orlik” w Lubaniu; * Zakup nagłośnienia dla Gminnego Ośrodka Kultury

* Uzupełnienie oświetlenia drogowego w Kucerzu i Probostwie Górnym; * Zagospodarowanie terenu przy odwiercie studni głębinowej nr 4 w Probostwie Górnym (drogi dojazdowe, utwardzenie placu, ogrodzenie); * Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy Lubanie

DROGI

GOSPODARKA WODNO-KANALIZACYJNA

* Współudział finansowy (21 procent kosztów) w budowie drogi powiatowej Siutkówek-Mikanowo na odcinku 3,2 km; * Modernizacja drogi TadzinZosin (1,4 km);

* Przełożenie 1 km rur azbestowych wodociągu w Lubaniu na rury PCV ( przed modernizacja drogi); * Modernizacja przepompowni nr 2- budowa dodatkowego

zbiornika wraz z pompami tłocznymi, zmiana pracy systemu istniejących pomp; * Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla indywidualnych odbiorców; * Kontynuacja rozbudowy sieci kanalizacyjnej gminy Lubanie – dokończenie i oddanie do użytku całości zadania w lipcu 2012 r. (Lubanie, Mikanowo, Probostwo Dolne) AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH * Szkolenie dla 14 osób w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

- Wiem, że mieszkańcy Kociej Górki i Gąbinka się niecierpliwią, ale procedury z pozyskania pieniędzy unijnych są bardzo długie i niezależne od działań gminy. Zapowiadałem i słowa dotrzymuję. Już ogłosiliśmy przetarg na budowę świetlicy w Gąbinku i Kociej Górce. Pieniądze mamy zagwarantowane, ponieważ została podpisana umowa. Obie świetlice będą budowane z pieniędzy, jakie otrzymamy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wartość kosztorysowa świetlicy w Gąbinku – to prawie 133 tys. zł, a w Kociej Górce – około 125 tys. złotych. W Lubaniu jest wprawdzie duży stadion, ale „Orlika” nie ma. - Nie chciałem zapowiadać budowy orlika, bo nie wiem jak długo potrwa procedura w Urzędzie Marszałkowskim. Skoro temat został wywołany, to wspomnę, że na jesieni ubiegłego roku złożyliśmy wniosek na budowę „Orlika” w naszej gminie. Teren już mamy, lokalizacja przy Zespole Szkół w Lubaniu, obok boiska. Jak zapowiedziano, konkurs będzie najprawdopodobniej rozstrzygnięty w maju. Jeśli wygramy, to znowu trzeba będzie czekać kilka miesięcy na podpisanie umów. To wszystko musi trwać, nie można pstryknąć palcem i wyczarować boiska na zawołanie.

Drugi raz odprawy nie wezmą Zapytam o sprawy kadrowe. Czy w urzędzie Gminy Lubanie zatrudnieni są emeryci? - Tak, zatrudnione są dwie panie, jedna na stanowisku zastępcy wójta, druga na stanowisku skarbnika gminy. Ich wiedza i doświadczenie są wystarczającym argumentem do sprawowania tych funkcji. Wprawdzie pani skarbnik „wychowała” sobie następczynię, ale ta odeszła na urlop macierzyński. Nie znaczy to jednak iż nie szukamy innych rozwiązań. Panie odebrały odprawy emerytalne, takie jakie należą się każdemu pracownikowi odchodzącemu na emeryturę. Drugi raz odpraw nie dostaną. Kwoty jakie podano w krążącym po gminie piśmie są „wzięte z sufitu” i są o wiele zawyżone. W zatrudnianiu emerytów nie widzę nic szczególnego, mamy starzejące się społeczeństwo, a przed nami plany wydłużenia wieku emerytalnego zapowiadane przez rząd. Nie widzę też powodu, aby tak, jak w Starostwie Powiatowym, w sposób, delikatnie mówiąc nieelegancki „na siłę” zwalniać ludzi, którzy swoją długoletnią pracą i zaangażowaniem zyskali zaufanie przełożonych. Rozmawiała: Jolanta Pijaczyńska


TU i TERAZ 4 I Gazeta Powiatu Włocławskiego I

nr 27, marzec 2012

Gmina Baruchowo

www.kujawy.media.pl

Marcin Majewski: - Stajemy do przetargów i je wygrywamy

Spółka wychodzi z dołka Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp.z o.o. w Baruchowie (ZGKiMR) działa formalnie od 24 stycznia 2008 roku; jest to data przekształcenia dawnego zakładu budżetowego w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Baruchowo. Od lutego 2011 roku prezesem zakładu jest Marcin Majewski, młody, wykształcony mieszkaniec gminy. Od urodzenia mieszka w Bożej Woli. Ukończył studia na Politechnice Warszawskiej, kierunek mechanika i budowa maszyn i aparatury przemysłowej, uzyskując tytuł magistra inżyniera. Gdy Marcin Majewski rozpoczynał pracę, zakład był zadłużony, jednak w okresie jednego roku udało się nie tylko spłacić połowę długu, ale także zakupić nowy samochód man z naczepą, równiarkę oraz walec drogowy, beczkowóz asenizacyjny i

Marcin Majewski, prezes ZGKiMR ładowarkę niezbędne do prowadzenia działalności. - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa w Baruchowie zatrudnia na pełnym etacie siedem osób, a w okresie letnim, kiedy robót jest więcej zatrudnienie wzrasta do 12 osób – mówi Marcin Majewski, prezes ZGKiMR. - Obsługę księgową prowadzi nam Biuro Podatkowe z Kowala, z którym współpraca układa się bardzo dobrze. Zakład oferuje trzy rodzaje usług: budowlano-monta-

żowe, wodno-kanalizacyjne oraz rolnicze, na które jest zapotrzebowanie nie tylko w gminie Baruchowo. - Mamy bardzo dobre wyposażenie w sprzęt, więc z powodzeniem możemy wykonywać wiele różnorodnych prac - wyjaśnia Marcin Majewski. - Zajmujemy się m. in. budową sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z przyłączami oraz przydomowych oczyszczalni ścieków wszelkiego typu. Wykonujemy usługi w zakresie poprawy stanu dróg specjalistycznym sprzętem w postaci koparko-ładowarki, ładowarki, spycharki, walca drogowego, równiarki oraz samochodów ciężarowych różnej ładowności. Obsługujemy gminne oczyszczalnie ścieków wraz z przepompowniami oraz siecią kanalizacyjną. Dwa beczkowozy asenizacyjne, jakie posiadamy pozwalają na wywóz nieczystości płynnych z nieruchomości. Posiadamy kombajn zbożowy oraz sieczkarnię do kukurydzy, dzięki którym możemy wykonywać usługi dla rolników. Zakład zajmuje się także naprawą i konserwacją sprzętu rolniczego.

Obecnie pracownicy ZGKiMR na bieżąco naprawiają drogi zniszczone w czasie zimy oraz rozjeżdżone ciężkim sprzętem. W najbliższych planach jest modernizacja przepompowni wodnych w Baruchowie i Kłótnie. Prioryteto Ryszard Pawlak, kierowca, operator sprzętu ciężkiego, pracownik Za- wym zadakładu Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa w Baruchowie niem, jak inw nowym samochodzie Sołtysi z piętnastu sołectw gminy Baruchowo spotkali się 2 marca z wójtem Stanisławem Sadowskim. Spotkanie zdominowały trzy tematy: decyzje ustalające wysokość podatku rolnego i podatku od nieruchomości, wymogi nałożone na właścicieli posesji i gminę w związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz drogi i ich stan po zimie. Wiele kontrowersji budziły wśród mieszkańców gminy tegoroczne decyzje ustalające wysokość podatku rolnego i podatku od nieruchomości, płaconych od nieruchomości położonych na terenie gminy Baruchowo. Okazało się, że wielu mieszkańców musiało zapłacić więcej niż w ubiegłym roku. Skąd wzięły się te kwoty? – pytano wójta. Okazało się, że mało kto z mieszkańców pamiętał, że Starostwo Powiatowe we Włocławku dokonało zmian w ewidencji gruntów i budynków. - W latach 2010 -2011 na terenie gminy Baruchowo została przeprowadzona modernizacja ewidencji gruntów i budynków, dotyczyła ona aktualizacji użytków gruntowych oraz uzupełnienia danych ewidencyjnych

Z okazji nadchodzących

Świąt Wielkanocnych

formuje prezes, jest dbałość o czystość gminy, a w tym doprowadzenie do takiej sytuacji, aby każdy właściciel nieruchomości oraz właściciel domku letniskowego zawarł pisemną umowę na odbiór odpadów komunalnych, do czego jest zobowiązany, regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Baruchowo przyjętym uchwałą Rady Gminy Baruchowo. - Kondycja zakładu jest dobra, stajemy do przetargów i je wygrywamy - mówi Marcin Majewski. - Ostatnio wygraliśmy poważny przetarg na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Oporów w powiecie kutnowskim. Niebawem rozpoczniemy prace. Obiekty zakładu wymagają remontu, ale jak mówi prezes Majewski, najpierw trzeba spłacić resztę zadłużenia, około 150 tys. złotych, a dopiero później myśleć o poprawieniu warunków we własnej siedzibie. Jeśli uda się wygrać więcej przetargów, to nie będzie trzeba długo czekać na modernizację budynku naszego zakładu. Nad pracą Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa w Baruchowie czuwa czteroosobowa Rada Nadzorcza, która m. in. ma prawo do zatrudniania i zwalniania prezesa spółki oraz opiniowania działalności spółki. Jest jeszcze wójt, który reprezentuje Gminę Baruchowo, jako właściciela spółki. Współpraca między tymi podmiotami układa się bardzo dobrze. Tekst i fot.: Jolanta Pijaczyńska

Pragniemy złożyć Mieszkańcom Baruchowa i powiatu włocławskiego najserdeczniejsze życzenia. Dużo zdrowia, radości, smacznego jajka, mokrego dyngusa, spędzenia tego czasu w gronie rodzinnym, mnóstwo wiosennego optymizmu oraz samych sukcesów. Jarosław Komorek Przewodniczący Rady Gminy

Ogłoszenie WÓJT GMINY BARUCHOWO na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem 77 obręb Okna jednostka ewidencyjna Baruchowo o pow. 2500 mkw, ujawnionej w księdze wieczystej KW nr WL1W/00035344/2. Jest to nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona i opisana w ewidencji gruntów jako RV, RVI – grunty orne. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi starsza zabudowa mieszkaniowa (działka położona pomiędzy zabudową) oraz drogą publiczną. W otoczeniu zabudowa zagrodowa mieszkaniowa oraz Środowiskowy Dom Samopomocy. Ukształtowanie terenu równinne. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej (Skrzynki – Okna) o nawierzchni asfaltowej. Teren nieruchomości możliwy do uzbrojenia w sieć energetyczną, wodociągową i telekomunikacyjną. Przeznaczenie nieruchomości w studium: w pasie 80 m od krawędzi drogi oznaczona jako MU – teren zabudowy mieszkaniowej i usługowej, pozostała część działki – tereny rolne. Przetarg odbędzie się 27 kwietnia 2012 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Baruchowo – sala konferencyjna. Cena wywoławcza nieruchomości 28 000,00 zł. Minimalne przystąpienie: 500,00 zł. Wadium w wysokości 2800,00 zł należy wpłacić na konto BS w Kowalu nr 37 9557 0006 0000 1964 2000 0005 najpóźniej do dnia 24 kwietnia 2012 r. Wpłacone wadium podlega zaliczeniu na poczet ceny nieruchomości zaoferowanej przez oferenta który wygra przetarg oraz zwrotowi pozostałym oferentom (przepada jeżeli oferent który wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie). Koszty umowy notarialnej i opłat sadowych ponosi nabywca nieruchomości. Dodatkowe inf. dot. przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Baruchowo tel. 542-845-611 wew. 32 pok. nr 2 i 3 oraz na stronie internetowej w www.bip.baruchowo.pl w zakładce Nieruchomości i lokale gminne.

Sołtysi zadawali pytania dotyczących budynków i lokali, którą zarządził starosta na podstawie przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne – wyjaśnia wójt Stanisław Sadowski. - W wielu przypadkach, szczególnie na terenie nieruchomości nie przekraczających 1 ha użytków rolnych, dotychczasowe grunty rolne zostały zamienione na tereny zabudowy mieszkalnej. To była główna przyczyna innego naliczania podatku. Wielu mieszkańców gminy Baruchowo, którzy dotychczas płacili rolny podatek teraz muszą zapłacić podatek od nieruchomości, który jest zdecydowanie wyższy niż rolny. Te zmiany są główną przyczyną większych opłat podatkowych. - Po zmianie kwalifikacji gruntów, gmina ma obowiązek naliczenia podatków dostosowanych do tej kwalifikacji - wyjaśniała sołtysom Małgorzata Piotrowska, podinspektor ds. wymiaru podatku i księgowości. - Jedynym or-

ganem właściwym do zmian kwalifikacji gruntów i budynków jest Starostwo Powiatowe we Włocławku. Gmina w tym zakresie nie ma kompetencji. Trzeba zauważyć, że modernizacja ewidencji gruntów i budynków przeprowadzona została również w innych gminach, m.in. w gminie Kowal i Choceń.

Stanisław Sadowski Wójt Gminy Baruchowo

W spotkaniu z sołtysami uczestniczył także: Jarosław Komorek - przewodniczący Rady Gminy Baruchowo, Marcin Majewski - prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o., Piotr Lenartowski - przewodniczący Spółki Wodnej w Baruchowie oraz pracownicy Urzędu Gminy Baruchowo.

Celem spotkania było także uzgodnienie wspólnie z sołtysami, którzy przecież znają doskonale swoje sołectwa niezbędnych napraw i remontów dróg gminnych. Wiele pytań koncentrowało się także wokół gospodarki odpadami komunalnymi, która musi być dostosowana do znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

*** Sołtysi w gminie Baruchowo: Helena Dulska – Grodno, Sławomir Osmałek – Kurowo-Kolonia, Jarosław Szpryngiel - Nowa Zawada, Roman Dębczak - Zakrzewo, Beata Karolak - Kurowo-Parcele, Ireneusz Gontarek - Kłótno, Krzysztof Jankowski - Goreń, Jan Miller - Skrzynki, Hanna Mrozowicz - Baruchowo, Władysław Sidwa - Patrówek, Wojciech Słowiński - Zawada Piaski, Stanisław Szmajda - Świątkowice, Urszula Musiał - Okna, Maria Radowska Boża Wola, Zbigniew Żakowiecki - Lubaty.


nr 27, marzec 2012

I TU i TERAZ 5 I

Promocja

www.kujawy.media.pl

Gazeta Powiatu Włocławskiego

Uczniowie szkoły w Kowalu wyjadą nowym autobusem

Nowy autobus przed szkołą w Kowalu Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu autobus wykorzystuje do zadań dydaktycznych, na wycieczki dydaktyczne do różnego firm i zakładów produkcyjnych, na imprezy takie, jak targi, kiermasze, festiwale, dni pola, a także do przewozu uczniów na zajęcia wychowania fizycznego do Nakonowa. Autobusem wyjeżdżają również uczniowie na wycieczki turystyczne. Dotychczas szkoła posiadała dobrze utrzymany, ale stary, bo eksploatowany przez 23 lata, autobus autosan H-9. Zjeździł on Polskę

wszerz i wzdłuż, dotarł do wszystkich krajów sąsiadujących z Polską, był na Węgrzech, w Austrii, przepłynął promem do Danii i z powrotem. Autokar przewoził nie tylko uczniów, ale służył młodzieży szkolnej z całego powiatu włocławskiego. Podróżowali nim także pracownicy kowalskiej placówki. Zakup lepszego autobusu ograniczony był posiadanymi środkami finansowymi. Na nowy pojazd nie było szkoły stać. Do dyspozycji dyrekcji szkoły na tego typu wydatki finansowe są w dyspozycji tylko środki pozabudżetowe. Po żmudnym

sondażach rynkowych, wybór padł na duży autobus marki Renault FR1. Został on sprowadzony z Marsylii. Posiada 50 miejsc dla pasażerów, ma pełne wyposażenie typu: klimatyzacja, wc, abs, asr. W ramach transakcji zakupu, oddany został stary autobus, a i resztę pieniędzy dopłacono. Trzeba tutaj dodać, że szkoła dostała wsparcie finansowe od swoich wypróbowanych sojuszników: Banku Spółdzielczego w Kowalu, Kujawsko-Dobrzyńskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą we Włocławku, Rady Rodziców macierzystej placówki, Kółka Rolniczego w Kowalu i wielu sponsorów indywidualnych. Główny pomysłodawca przedsięwzięcia, dyrektor Wojciech Rudziński, jest przekonany, że autobus, tak jak poprzedni, będzie służył uczniom, słuchaczom i pracownikom macierzystej szkoły, a także szkołom i instytucjom z nią współpracującym. Cała społeczność Zespołu Szkół CKR w Kowalu wszystkim darczyńcom pragnie serdeczne podziękować. Tekst i fot. Arkadiusz Ciechalski

Ciepłych, pełnych radości

Świąt Wielkanocnych oraz serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół życzy Domicela Kopaczewska Poseł na Sejm RP

SZPETAL GÓRNY, ul. LIPOWA 5, 87-811 FABIANKI tel. 54 237-15-35, kom. 662-108-693

DYSTRYBUTOR NAWOZÓW

OFERUJEMY: * Specjalistyczne nawozy ogrodnicze * Nawozy rolnicze * Środki Ochrony Roślin * Nasiona firm polskich i holenderskich * Profesjonalne podłoża torfowe * Folie i agrowłókniny * Systemy nawadniające * Pasze * Opał * Materiały budowlane

reklama

ZAPRASZAMY pon.-pt 7.30-17.00 sobota 7.30.-13.30

Dziękując za zaufanie i współpracę, życzymy zdrowych, spokojnych i pełnych miłości

Świąt Wielkanocnych

DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM


TU i TERAZ 6 I Gazeta Powiatu Włocławskiego I

Seniorka kapeli doceniona

Świąt Wielkanocnych

Co roku Gminna Rada Kobiet w gminie Kowal organizuje Święto Kobiet. Biorą w nim udział głównie panie z Kół Gospodyń Wiejskich, których w gminie jest aż czternaście.

pełnych wiary, nadziei i miłości. Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół oraz wesołego „Alleluja” życzą

Tego roku, ponad sto pań zebrało się w Grabkowie, aby najpierw wysłuchać porad kosmetyczki, a później nauczyć się wcale niełatwej sztuki nakrywania świątecznego stołu. Wystąpił też znany wszystkim uczestnikom zespół folklorystyczny „Kapela spod Kowala”. Była to dobra okazja do uhonorowania 86-letniej seniorki Zofii Szmajdy, wieloletniej członkini zespołu. Wójt Stanisław Adamczyk ufundował nagrodę pieniężną. Razem z Edwardem Dominikowskim, przewodniczącym Rady Gminy Kowal wręczyli pani Zofii kwiaty i okolicznościowy list. Zofia Szmajda-Mierzwicka zaczęła śpiewać i tańczyć już w pierwszym składzie „Kapeli spod Kowala”, założonej w 1968 roku przez nieżyjącego, już legendarnego Leona Stankiewicza – śpiewaka, tancerza,

Wójt Gminy Kowal Stanisław Adamczyk

W Grabkowie i Dębniakach

Wody nie zabraknie po modernizacji Sieć wodociągowa na terenie gminy Kowal uchodziła za jedną z dobrze rozwiniętych. Gmina posiada trzy ujęcia wody.

Seniorka Zofia Szmajda, wójt Stanisław Adamczyk i przewodniczący rady gminy Edward Dominikowski gawędziarza, poety i wieloletniego kierownika kapeli. Przez długie lata czuwała też nad oryginalnym kujawskim wzorem strojów ka-

nia taka akcja – mówi wójt Stanisław Adamczyk. - Po rozmowach z rolnikami utwierdziłem się w przekonaniu, że taka pomoc ze strony gminy rolnikom jest potrzebna. Cyklicznie będziemy organizować kolejne zbiórki odpadów. Następną jaką planujemy będzie zbiórka elektro-śmieci. Każdy rolnik, który przekazał folię po sianokiszonce i nawozach otrzyma z Urzędu Gminy kartę przekazania odpadów. Taka forma selektywnej zbiórki odpadów jest nie tylko dbałością o nasze środowisko, ale jednocześnie pozwala na recykling, czyli na wielokrotnie przetwarzane materiałów. Dzięki takiemu systemowi chronione są surowce naturalne.

GMINA KOWAL W SKRÓCIE Przybędzie przydomowych oczyszczalni ścieków Gmina zleciła wykonanie 50. projektów budowlanych na przydomowe oczyszczalnie ścieków. W maju planowane jest ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy budowy. Rozpoczęcie prac zaplanowano na sierpień. Nowe oczyszczalnie powstaną w miejscowościach: Bogusławice, Więsławice Parcele, Więsławice Kolonia, Dębniaki, Grodztwo, Grabkowo, Krzewent, Gołaszewo, Przydatki Gołaszewskie, Dobrzelewice, Unisławice, Czerniewicki, Kępka Szlachecka, Strzały, Dziardonice, Dąbrówka, Kukawy.

Gmina pozbywa się szkodliwego azbestu Do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu został złożony wniosek o przyznanie dotacji w kwocie 60 tys. zł. na unieszkodliwienie odpadów

azbestowych. Jeśli zostanie rozpatrzony pozytywnie, azbest zostanie odebrany od mieszkańców gminy Kowal latem tego roku. Zgłosiło się 17 właścicieli gospodarstw, którzy zadeklarowali gotowość do oddania i utylizacji wyrobów zawierających szkodliwy azbest. Głównie są to pokrycia dachowe pochodzące z budynków mieszkalnych i gospodarczych. Ogółem w tym roku zniknie z gminy Kowal 61 ton szkodliwego azbestu.

Pieniądze na przebudowę drogi w Kępce Szlacheckiej Gmina posiada projekt na przebudowę drogi w Kępce Szlacheckiej. Złożono wniosek do zarządu województwa kujawsko-pomorskiego na dofinansowanie tej inwestycji. Jeśli uda się pozyskać pieniądze, to inwestycja powinna rozpocząć się wrzesień br.

peli. Nadal jest aktywną członkinią zespołu, niestrudzenie przez 44 lata pielęgnuje tradycje i pieśni Kujaw. (j)

Wiosenne porządki. Od rolników odebrano 20 ton odpadów

Fot. Nadesłana

Jednak w ostatnich kilku latach mieszkańcy, szczególnie ci mieszkający na skrajnych terenach gminy, zgłaszali problem niedostatecznej ilości wody. Braki wody odnotowywano najczęściej w okresie letnim, kiedy zużywa się ją do podlewania roślin. - Nawet w chwilach zwiększonego poboru, woda powinna docierać do wszystkich mieszkańców gminy – mówi Edward Dominikowski, przewodniczący Rady Gminy Kowal. - Stacja Uzdatniania Wody w Grabkowie została zbudowana w 2008 roku, urządzenia są nowoczesne, wystarczy dobudować dwa zbiorniki retencyjne i problem niedostatku wody zostanie szybko rozwiązany. Decyzja o ich budowie już została podjęta. W ubiegłym roku gmina zleciła wykonanie projektu budowlanego na budowę dwóch zbiorników retencyjnych, na terenie SUW w Grabkowie, które zgromadzą potrzebne ilości wody pitnej. W kwietniu ogłoszony zostanie przetarg na ich budowę. Stacja ujęcia wody w Dębniakach też zostanie przebudowana, ale inwestycja zaplanowana jest na 2013 rok. W tym przypadku zmiany będą dalej idące. Konieczna jest zmiana technologii produkcji wody na taką, która spełniać będzie wymogi sanitarne dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Gmina, na razie zapoznaje się z koncepcjami projektowymi. (j)

www.kujawy.media.pl

Kobiety w gminie Kowal świętowały

Zdrowych, Pogodnych

Przewodniczący RG Edward Dominikowski

nr 27, marzec 2012

Gmina Kowal

Rosnąca sterta odpadów. Bogdan Gołembiewski, kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Przydatkach Gołaszewskich i przedstawiciel firmy VIK z Radomic. Od 1 do 8 marca w gminie Kowal trwała zbiórka odpadów poprodukcyjnych od rolników. Zainteresowanie pierwszą tego typu akcją odbioru śmieci było bardzo duże. Na teren Zakładu Usług Komunalnych w Przydatkach Gołaszewskich zwieziono około 20 ton odpadów od 49 rolników

z gminy Kowal. Rolnicy przywozili wstępnie oczyszczone odpady w postaci folii po sianokiszonce, nawozach mineralnych, worki big-bag. Odpady te zostały przekazane specjalistycznej firmie ,,VIK” z Radomic, która zajmuje się przetwarzaniem tego typu folii. - Była to pierwsza, ale nie ostat-

Okazało się jednak, że nie wszyscy rolnicy zrozumieli na czym polega selektywna zbiórka odpadów. Do Zakładu Usług Komunalnych w Przydatkach Gołaszewskich przywieziono także inne odpady, takie jak wykładzina gumowa, czy akumulator. Można mieć nadzieję, że cykliczne akcje będą także nauką, która z czasem zaowocuje prawidłową dbałością o własne środowisko. (mp)

Jedyna praca z powiatu

Zapobiegają pożarom Na podsumowanie XIV edycji etapu wojewódzkiego Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt. „Zapobiegajmy Pożarom”, które odbyło się w Solcu Kujawskim zaproszono Anetę Pawłowską uczennicę kl.III Gimnazjum Publicznego w Grabkowie. Aneta brała udział w konkursie, a jej praca wykonana pod kierunkiem Wiesława Gralaka, nauczyciela i jednocześnie v-ce prezesa OSP

Grabkowo została wyróżniona. Była to jedyna praca z terenu powiatu włocławskiego uhonorowana nagrodą. Laureaci wraz z opiekunami zwiedzili Muzeum Pożarnictwa w Solcu Kuj., gdzie oglądali dawny sprzęt do gaszenia pożarów oraz umundurowanie straży. Z powiatu włocławskiego na uroczystościach obecny był dh Marian Maślanka, członek zarządu wojewódzkiego OSP RP.

W Muzeum Pożarnictwa. Aneta Pawłowska i opiekun dh Wiesław Gralak


nr 27, marzec 2012

Interwencje

www.kujawy.media.pl

I TU i TERAZ 7 I

Gazeta Powiatu Włocławskiego

POLEMIKI

Kto naprawi drogi powiatowe?

Wokół obwodnicy

Radny obala mit o „koniku” starosty Drogi powiatowej Lubraniec-Kruszynek nie umieszczono w wieloletnim planie inwestycyjnym na lata 2007 – 2015, więc remontowana nie będzie. Druga droga powiatowa Nowa Wieś-Smólsk-Kruszyn świeci dziurami, a przynajmniej o załataniu ubytków nikt nie myśli.

- Droga Lubraniec-Kruszynek, na odcinku od Kruszynka do skrzyżowania w miejscowości Gróbce licząca około 1.400 m została zniszczona przez pojazdy dowożące materiały do budowy autostrady A-1 – mówi radny powiatowy Andrzej Spychalski. – Nikt w powiecie nie pomyślał nawet o ustawieniu znaku drogowego ograniczającego tonaż samochodów. Dopiero po mojej interpelacji zostało wprowadzone ograniczenie do 15 ton, wtedy droga już była zniszczona. Na moje pytanie, kto zajmie się remontem drogi i kiedy wreszcie naprawa drogi się rozpocznie otrzymałem odpowiedź starosty, który napisał że „to nie jest ujęte w aneksie umowy zawartej między konsorcjum a PZD we Włocławku, wykonującego zadania budowy autostrady”. Wcześniej w odpowiedzi na interpelację zgłoszoną przez Andrzeja Spychalskiego podczas obrad X sesji Rady Powiatu we Włocławku

Nowej Wsi do dworu w Smólsku, o długości 2,6 km. Drugi odcinek tej drogi od Smólska do Kolonii Dębice i Kruszyna wynoszący 2,4 km długości też będzie zniszczony, bo z drogi korzystają w większości samochody ciężarowe, mimo, że znajduje się tam ograniczenie tonażu do 15 ton. Ta droga powiatowa powinna być naprawiona na całej długości liczącej ponad 5 km.

Fot. Nadesłana

Andrzej Spychalski, radny powiatu włocławskiego walczy o naprawę drogi biegnącej od Kruszynka w kierunku Lubrańca. Już w 2007 roku, kiedy w powiecie włocławskim sporządzano ”Program rozwoju lokalnego i zadań inwestycyjnych powiatu włocławskiego w latach 2007-2015” zgłaszał, aby wpisano do niego przebudowę tej drogi powiatowej. Niestety, droga w planie inwestycyjnym nie znalazła się. A ponieważ nie wpisano jej do planu, to remontu nie będzie.

Lubrańca

Andrzej Spychalski i Edward Lewandowski, mieszkaniec Smólska na dziurawej drodze powiatowej Nowa Wieś-Smólsk-Kruszyn starosta Kazimierz Kaca uprzejmie poinformował radnego Andrzeja Spychalskiego: „Docelowe uregulowanie stanu prawnego gruntów pod drogą powiatową nr 2913C Lubraniec-Kruszynek wymaga wyjątkowo dużych nakładów finansowych na prace geodezyjne i notarialne, ze względu na duże przesuniecie drogi w stosunku do jej geodezyjnej lokalizacji. Dla ostatecznego i formalnego uregulowania stanu prawnego niezbędne są podziały sąsiednich działek, a także wymiana i scalanie gruntów. Powiatowy Zarząd Dróg nie jest w stanie sfinansować tych prac z wydatków bieżących. Uregulowanie takie musi być poprzedzone umieszczeniem przebudowy niniejszej drogi w wieloletnich planach inwestycyjnych powiatu – tym samym przeznaczeniem odpowiedniego budżetu na ten cel.” I koło się zamknęło, najpierw starosta zignorował prośbę Andrzeja Spychalskiego o wpisanie drogi do

Kontrola wykazała uchybienia

Marszałek wstrzymał unijne pieniędze za drogi dla powiatu włocławskiego Urząd Marszałkowski przekazał tylko 95 procent należnej Powiatowi Włocławskiemu dotacji. Wstrzymanie pozostałych pięć procent dotacji jest karą za nieprawidłowe rozliczenie finansowe inwestycji realizowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Szczególnie wskazano na uchybienia w zakresie stosowania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. Powiatowy Zarząd Dróg realizował dwie inwestycje w ramach RPO; była to grobla i przebudowa drogi powiatowej WłocławekKruszyn-Choceń. Pomimo, że PZD złożył wyjaśnienia, Urząd Marszałkowski podtrzymał swoje ustalenia wynikające z kontroli i wszystkich pieniędzy nie wypłacił. (p)

planu, a teraz go poucza, że drogę do planu wpisać trzeba. Brzmi to jak kpina i robienie z radnego przysłowiowego głupka. Zresztą nie tylko z niego, ale także z mieszkańców, potencjalnych wyborców. Radny Spychalski nie daje za wygraną i dalej zadaje pytania: - Kiedyś wmawiano mieszkańcom, że droga od Kruszynka w kierunku Lubrańca nie może być remontowana, ponieważ uznana jest za zabytkową – mówi Andrzej Spychalski. – Wiem, że kiedyś starostwo występowało do wojewódzkiego konserwatora zabytków o opinię odnośnie tego traktu, ale odpowiedzi prawdopodobnie nikt z radych nie usłyszał. Dlatego zapytałem podczas sesji, czy w tej chwili droga ta jest zakwalifikowana jako zabytek? Na razie nie otrzymałem odpowiedzi.

Na ogromne zniszczenia drogi powiatowej biegnącej przez Smólsk wskazywali również radni gminy Włocławek podczas sesji rady. Zauważyli także, że starosta nie wywiązał się ze swoich obietnic dotyczących zamontowania świateł sygnalizacyjnych na przejściu przy Szkole Podstawowej w Kruszynie, znajdującej się tuż przy drodze powiatowej Włocławek-KruszynChoceń. - Starosta Kazimierz Kaca często chwali się, że drogi to jego „konik”, a ja uważam, że czas obalić ten mit – mówi Andrzej Spychalski. - Na koniku, tym prawdziwym, niebawem będziemy jeździć my - użytkownicy tych dróg powiatowych, bo samochodem nie przejedzie się.

Jolanta Pijaczyńska

Po otwartym liście Stanisława Pawlaka, radnego województwa w sprawie konieczności budowy obwodnicy miasta Lubrańca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 270 skierowanym do Krzysztofa Wrzesińskiego, burmistrza Lubrańca, a zmieszczonym w nr 26 „Tu i Teraz” burmistrz ostro zareagował. Pawlak nie pozostał bez odpowiedzi. W liście otwartym pisze do burmistrza m.in: „W sprawie planowanej budowy obwodnicy Lubrańca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 270 w odpowiedzi na w/w interpelację czytam: „podjęcie prac planistycznych związanych z budową obwodnicy miasta Lubraniec wiąże się z koniecznością złożenia stosownego wniosku o włączenie inwestycji do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2036, a co za tym idzie zabezpieczenie środków finansowych przez Sejmik Województwa. Inicjatywa leży po stronie gminy Lubraniec. Pragnę nadmienić, iż do chwili obecnej do ZDW w Bydgoszczy nie wpłynął wniosek o włączenie zadania do WPF”. Pana informacja w tej sprawie stoi w oczywistej sprzeczności z przytoczoną powyżej odpowiedzią. Dodam tylko, że nie rozróżnia Pan tytułu Sejmikowego dokumentu, tj. WPF na lata 2011-2036, w którym zapisuje się zadania do finansowania w najbliższych latach, od okresu finansowania budowy obwodnicy, co przecież zależy też od Pana. Dlatego powinien Pan zaproponować okres realizacji tej inwestycji z harmonogramem rzeczowo-finansowym, celem ujęcia jej w przywoływanym dokumencie. Powyższy przykład świadczy o braku znajomości obowiązującej ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r., którą musi Pan stosować. Chcę też wyraźnie Panu przekazać, że wybudowana droga gminna w Lubrańczyku łącząca drogę wojewódzką z powiatową nigdy nie przejmie funkcji drogi tranzytowej. Powyższa propozycja obciążyłaby Al. Lipową i ulicę Wojska Polskiego w Lubrańcu dodatkowym ciężkim transportem. Rozwiązania takiego nie akceptują mieszkańcy miasta. Ponadto z informacji uzyskanych z Departamentu Infrastruktury Drogowej Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu wynika, że zmiana organizacji ruchu w Lubrańcu poprzez wprowadzenie ruchu dwukierunkowego w Al. Lipowa jest niemożliwa zarówno ze względów bezpieczeństwa jak i technicznych...”

Stanisław Pawlak radny województwa

Podczas sesji Rady Powiatu Andrzej Spychalski zgłosił także interpelację dotyczącą zniszczenia drogi powiatowej Nowa Wieś-SmólskKruszyn. Pytał, czy droga ta jest przedmiotem porozumienia (umowy) z wykonawcą autostrady w zakresie jej remontu. Odpowiedź jaką otrzymał radny dotyczyła tylko wykonania naprawy jezdni po zakończeniu prac przy budowie autostrady, na odcinku 1,9 km (od Nowej Wsi do dworu w Smólsku). - Nie mogę zrozumieć, dlaczego naprawa ma obejmować tylko tak niewielki fragment tej drogi – zauważa Andrzej Spychalski. - Przecież odcinek drogi Nowa Wieś-Smólsk- Kruszyn ma długość ponad pięciu kilometrów, dokładnie 5 kilometrów i 19 metrów. Obecnie zniszczony jest odcinek drogi od

Zdrowych, pogodnych

Świąt Wielkanocnych,

pełnych wiary, nadziei i miłości. Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół oraz wesołego „Alleluja” Mieszkańcom powiatu włocławskiego, a szczególnie Mieszkańcom gminy Włocławek życzy Andrzej Spychalski, radny powiatu włocławskiego


TU i TERAZ 8 I Gazeta Powiatu Włocławskiego I

Stół KGW Chełmica-Cukrownia

nr 27, marzec 2012

Święta

www.kujawy.media.pl

Potrwy poświęcił ks. Henryk Wysocki

Stół przygotowany przez KGW Skórzno

Niedziela w CYPRIANCE

Smak świąt Dyrektor Wiesława Wyczachowska pokazuje dekoracje, które wykonywały dzieci

Wójt Jan Krzyżanowski z uczniami szkoły w Cypriance

Gra młodzieżowa orkiestra dęta z gimnazjum w Fabiankach

Do Wielkanocy pozostało kilka dni, a w świąteczny klimat wprowadzają nas liczne kiermasze i wystawy przedświąteczne. Tegoroczna powiatowa wystawa „Stoły Wielkanocne na Kujawach” odbywała się 1 kwietnia w Szkole Podstawowej w Cypriance. Organizatorami byli: Gmina Fabianki i Ochotnicza Straż Pożarna Skórzno. Zadanie powierzył powiat włocławski. Rzesze mieszkańców z terenu powiatu włocławskiego, a także Włocławka odwiedziły szkołę w Cypriance. Bogato i z wielkim kunsztem udekorowane stoły, pełne wyśmienitych regionalnych potraw świątecznych przygotowały członkinie trzynastu Kół Gospodyń Wiejskich oraz cztery szkoły z Kowala, Brześcia Kujawskiego, Chocenia i Chodcza kształcące w kierunkach gastronomicznych. Gmina Fabianki wystawiła dwa stoły przygotowane przez KGW Skórzno i KGW Chełmica Cukrownia oraz dodatkowy stół, który przygotowany został przez podstawówkę w Cypriance. Gospodarze do imprezy przygotowali się z wielką starannością, a nad przygotowaniami i przebiegiem uroczystego wydarzenia kulturalnego i kulinarnego czuwała Dorota Białkowska, sekretarz gminy Fabianki. W Szkole Podstawowej w Cyprian-

ce, w której wystawa się odbyła przygotowania trwały przez cały poprzedzający ją tydzień. - Świąteczne dekoracje i wystrój wnętrza sali przygotowały dzieci i ich rodzice oraz nauczyciele - mówi Wiesława Wyczachowska, dyrektor szkoły. - Duży wkład pracy ma też Świetlica Wsparcia Dziennego prowadzona przez Mirosławę Skowronek. Grupa uczniów pod kierunkiem nauczycielki Róży Jaworskiej przygotowała inscenizację pn. „Obrzędy wielkanocne na Kujawach”. Gości powitał Jan Krzyżanowski, wójt gminy Fabianki. Obecni byli niemal wszyscy wójtowie i burmistrzowie miast i gmin. Wójt podkreślił, że dzięki kobietom z KGW znowu na stół wielkanocny i nie tylko wracają stare, dobre polskie, czasem już zapomniane potrawy. Dzisiejsza wieś potrafi łączyć tradycję z nowoczesnością i to jest jej ogromną siłą. Gospodarz uroczystości Jan Krzyżanowki złożył zebranym świąteczne życzenia, a razem z Ewą Szczepańską, przewodniczącą Rady Gminy Fabianki i radnymi - specjalne życzenia dla wszystkich mieszkańców gminy. Grała młodzieżowa orkiestra dęta z gimnazjum w Fabiankach i kapela ludowa zespołu pieśni i tańca „Kujawy”. Wystąpił też zespół ludowy

Członkowie zespołu folklorystycznego ze Smólnika z Dorotą Białkowską, sekretarzem gminy Fabianki

„Smólnik” z gminy Włocławek. Kolorowe stoiska twórców ludowych przyciągały miłośników niepowtarzalnych, ręcznie wykonywanych ozdób wielkanocnych. Kartki świąteczne, palemki z bibuły, pisanki, baranki, zajączki, koguciki, a także różnorodne stroiki, koszyki wiklinowe i haftowane serwetki można było kupić, aby ozdobić własny dom na Wielkanoc. KGW Skórzno reprezentowały: Ewa Cackowska, Małgorzata Słomczewska, Regina Pałucka i Jadwiga Kwapińska, a Koło Gospodyń Wiejskich Chełmica-Cukrownia panie: Agnieszka Mańkowska, Jadwiga Zalewska, Leokadia Witkowska, Zofia Daczkowska. Dla wszystkich wystawców stołów wielkanocnych organizatorzy przygotowali podziękowania, a dla osób przygotowujących stół, nagrody w postaci naczyń żaroodpornych z podgrzewaczem. Gdy potrawy zostały poświęcone przez ks. Henryka Wysockiego, proboszcza parafii p.w. św. Jakuba w Chełmicy Dużej, wszyscy przystapili do degustacji wielkanocnych smakołyków. Tekst i fot. Jolanta Pijaczyńska

OSP Skórzno: Adam Cackowski - skarbnik, Roman Krzyżanowski - prezes, Andrzej Pałucki - gospodarz


nr 27, marzec 2012

I TU i TERAZ 9 I

Święta

www.kujawy.media.pl

Gazeta Powiatu Włocławskiego

Dawniej i dziś

Zwyczaje i obrzędy Święta Wielkanocne to czas radości, miłości i pojednania, a wypływająca z nich tradycja umacnia więzi rodzinne. Wśród bogatej obrzędowości na Kujawach, występują obok siebie praktyki religijne i związane z nimi zwyczaje ludowe. Prastare, wielowiekowe zwyczaje zostały zapomniane, a te kultywowane do dnia dzisiejszego mają uproszczoną formę.

Pogrzeb żuru i wieszanie śledzia. W ostatnie dwa dni postu zaczynają

Wielkanocne potrawy prezentuje Gminna Rada Kół Gospodyń Wiejskich gminy Kowal

się przygotowania do świąt. Mieszkania zaczynają lśnić czystością.. Dawniej porządki miały także znaczenie symboliczne, wymiatano z domostwa zimę, a wraz z nią wszelkie zło i choroby. W te przedświąteczne dni odbywał się także „pogrzeb żuru”, potrawy którą spożywano przez cały post. Gdy zbliżał się czas radości i zabawy, sagany żuru wylewano na ziemię. W równie widowiskowy sposób rozstawano się ze śledziem, kolejnym symbolem postu. Z wielką radością „wieszano” go, a właściwie przybijano do drzewa.

wielkanocnych

Palmy wielkanocne. Niedziela poprzedzająca Wielkanoc to Niedziela Palmowa, zwana też Kwietną lub Wierzbną, którą obchodzono uroczyście i tłumnie. Dawniej, w wielu miejscowościach inscenizowano triumfalny wjazd Jezusa do Jerozolimy. Do dziś głównym atrybutem święta są palmy i bukiety wykonane z gałązek wierzbowych, bukszpanu i suszonych lub robionych z bibułki kwiatów. Po poświęceniu palemki bije się nią lekko domowników, by zapewnić im szczęście na cały rok.

Specjalne nagrody dla KGW Skórzno, Chełmica-Cukrownia i Kruszyn przygotowali radni powiatu: Jadwiga Błaszkiewicz i Andrzej Spychalski (zdjęcie u góry). Na zdjęciu obok: Stanisław Budzyński, przewodniczący rady powiatu wręczył własną nagrodę dla KGW w Sokołowie.

Po raz kolejny stół przygotowała Gminna Rada Kobiet w Lubaniu

Święconka. W Wielką Sobotę odbywa się święcenie potraw. „Święconka” lub „święcone” to nawa koszyczka z jedzeniem, który należy poświęcić w kościele. Dawniej w Wielką Sobotę święcenie potraw odbywało się na dworach szlacheckich. Wierzono też, że dziewczynom, które w Wielką Sobotę obmyją twarz w wodzie, w której gotowały się jajka na święconkę, znikną piegi i inne mankamenty urody. Wielkanocne jajko. Zdobienie jajek jest nieodłącznym zwyczajem Wielkanocy. Kolorowe świąteczne jajka są magicznym symbolem odrodzenia. Najstarsza polska

pisanka, którą znaleziono w czasie wykopalisk w Ostrowie Tumskim pochodzi z X wieku. Dawniej kolor jajka uzyskiwano przez zanurzanie go w naturalnych barwnikach. Żółte pisanki otrzymywano z łusek cebuli i igieł modrzewiowych, a także z liści olchy i młodej jabłoni lub z rumianku. Różne odcienie czerwieni uzyskiwano z kory kruszyny, dębu, owoców czarnego bzu i suszonych owoców jagody. Brązowych odcieni dostarczały łupiny i korzenie orzecha, igliwie jodły, a również kora dębu i olchy. Pomarańczowy kolor dawała z marchew i dynia. Kolor zielony powstawał z trawy lub liści pokrzywy. Na niebiesko barwiono jaja, używając owoców tarniny.

Wielka Niedziela. W Wielką Niedzielę poranny huk petard i dźwięk dzwonów miał obudzić śpiących w Tatrach rycerzy, poruszyć zatwardziałe serca skąpców i złośliwych sąsiadów. Po rezurekcji zasiadano do świątecznego śniadania. Najpierw dzielono się jajkiem. Na stole nie mogło zabraknąć baby wielkanocnej. Grzechotanie. Kiedy milkły kościelne dzwony, rozlegał się dźwięk kołatek. Obyczaj ten był okazją do urządzania psot. Młodzież biegała po mieście z grzechotkami, hałasując i strasząc przechodniów. Szukanie zajączka. Wyrazem wielkanocnej radości rodziny, po zakończeniu śniadania była wspólna zabawa zwana szukaniem zajączka, czyli małej niespodzianki dla każdego, którą ukryto w domu lub w ogrodzie. Kogucik. Dawniej na Kujawach w pierwszy dzień świąt, dzieci w odświętnych strojach chodziły w orszaku po wsi, ciągnąc za sobą mały, czterokołowy wózek. Z tyłu wózka znajdował się kogucik zrobiony z kolorowego papieru, a na jego przedzie koszyk na datki. Kogut, w wielu kulturach uważany był za symbol słońca i sił witalnych, miał zapewnić zdrowie i pomyślność. Śmigus-dyngus. Wierzono, że zmoczone tego dnia panny miały większe szanse na zamążpójście. Jeśli któraś się obraziła, nieprędko znalazła męża. Dzisiaj zabawa przekształcona przez niektórych w oblewanie przechodniów pełnymi kubłami wody. Szkoda, że nie można tak, jak kiedyś bywało, wykupić się od oblewania kolorową pisanką.

Różnorodnych wyrobów masarskich na stole KGW w Grodnie (gmina Baruchowo), jak widać, nie brakowało


TU i TERAZ 10 I Gazeta Powiatu Włocławskiego I

nr 27, marzec 2012

Samorząd

www.kujawy.media.pl

Autobusy miejskie do gmin nie pojadą, ale inne - tak

MPK przechytrzyło Z okazji zbliżających się

Świąt Wielkanocnych Mieszkańcom Włocławka i powiatu włocławskiego, a także członkom i sympatykom Sojuszu Lewicy Demokratycznej życzę dużo zdrowia, radości, wiosennego słońca oraz samych sukcesów Krystian Łuczak viceprzewodniczący Sejmiku, przewodniczący Rady Wojewódzkiej SLD, członek Rady Krajowej SLD

Wiewiórki doniosły

Przeciągana decyzja administracyjna Od piątego października ubiegłego roku czeka wójt gminy Baruchowo na decyzję administracyjną starosty włocławskiego. Wreszcie Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Włocławku uznało zażalenie wójta Stanisława Sadowskiego i zażądało od starosty Kazimierza Kacy wyjaśnienia przyczyn i ustalenia osób winnych niezałatwienia sprawy w terminie. Na poprawne załatwienie sprawy kolegium wyznaczyło nowy termin - do 30 marca. Skądinąd wiemy, że sprawa była specjalnie przeciągana, aby ominąć przepisy, które niebawem ulegną zmianie. (sb)

Podczas konwentu wójtów i burmistrzów powiatu włocławskiego, który odbywał się 1 marca w gminie Kowal, na zaproszenie wójta Stanisława Adamczyka, samorządowcy dyskutowali o problemach wynikających z nowych obowiązków gmin. Gościem spotkania w Urzędzie Gminy Kowal był Edward Ziemski, prezes firmy SANIKO. - Do końca 2012 roku gminy powinny uchwalić lokalne regulaminy utrzymania czystości i porządku na swoim terenie, a także wyznaczyć stawki opłat i zasady ich ponoszenia - mówi Stanisław Adamczyk, wójt gminy Kowal. Mieszkańcy nie będą już musieli podpisywać indywidualnej umowy za wywóz odpadów. Gminy będą przeprowadzać przetargi na odbieranie odpadów komunalnych, będą też gospodarować środkami pochodzącymi z opłat za odpady. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określi, w drodze uchwały rada gminy. Na razie jesteśmy na etapie szkoleń i prac przygotowawczych.

Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym mówi jasno, że organizator transportu, w tym przypadku miasto Włocławek, nie może ponosić kosztów związanych z kursowaniem autobusów, które przekraczają granice miasta i poruszają się po innych gminach. Umowa określa, że gminy muszą ponieść koszty wozokilometrów faktycznie zrealizowanych przez operatora. Kwota ta jest pomniejszana o przychody z biletów na linie kursujące w danej gminie. Jeżeli przychód z biletów jest mniejszy niż koszty, to gmina musi pokryć różnicę.

Nie ma zgody na wysokie dopłaty Problem w tym, że kwoty dopłat do transportu są wysokie, a gmin na dopłacanie tak wysokich stawek, jakie

im wyliczono nie stać. Gmina Fabianki i gmina Włocławek, a wcześniej Brześć Kujawski nie zaakceptowały zasad rozliczeń i nie podpisały nowych umów. - Transport publiczny w gminie Włocławek z pewnością nie przestanie istnieć – uspokaja wójt Ewa Braszkiewicz. - Prowadzę rozmowy zarówno z PKS-em, jak i przewoźnikami prywatnymi. Już otrzymałam kilka korzystniejszych ofert cenowych. W dobrej atmosferze negocjujemy także z Urzędem Miasta Włocławek w sprawie zachowania linii nr 5 do Kruszyna. Jeśli ta linia pozostanie, to musi być skrócona na terenie Włocławka. Chcemy, aby „piątka” jeździła tylko do dworca PKPPKS, a nie jak teraz do pętli przy Szpitalu Wojewódzkim. Jeśli zdecydujemy się na finansowanie „piątki”, to nie będziemy płacić za linie nr 13 i 13K - do Nowej Wsi i Kruszyna. Natomiast „ósemkę” kursującą do Modzerowa prawdopodobnie zastąpią autobusy PKS. Nasi mieszkańcy oczekują, aby autobusy PKS jeździły przez Wistkę Królewską aż do Smólnika. Do podjęcia rozmów z innymi przewoźnikami skłoniła mnie zmieniona aneksem

niekorzystna dla gminy oferta cenowa. Otóż przez okres ostatnich dwóch lat, zarówno w roku 2010 jak i w 2011 roku koszty transportu zbiorowego, za który gmina Włocławek płaciła, w skali jednego roku nie przekraczały 40 do 50 tys. złotych. Pierwsze aneksy umów, które przysłało nam miasto Włocławek w 2012 roku opiewały na kwotę 90 tys. złotych za jeden kwartał.

Gmina Fabianki prawdopodobnie także zrezygnuje z usług MPK - Byliśmy zadowoleni z MPK, jako przewoźnika, jednak kwoty, które zaproponowało Miasto Włocławek są dla nas za wysokie – mówi Dorota Białkowska, sekretarz gminy Fabianki. - Opłaty wzrosły średnio do 35 tysięcy złotych miesięcznie, a za przewozy w styczniu musieliśmy zapłacić aż 44 tysięcy złotych. Prowadzimy rozmowy z PKS-em, który proponuje utworzenie nowej linii przewozów. Trasa częściowo pokrywałaby się z dotychczasową „siódemką” i biegłaby dalej do Zadusznik w powiecie lipnowskim. Zmiany nastąpią dopiero od czerwca, ponieważ MPK zgodnie z zawartym porozumieniem będzie realizowało przewozy do końca maja.

W gminie Fabianki od kilku lat kursują samochody prywatnego przewoźnika wożąc mieszkańców do Chełmicy Cukrownia i Świątkowizny i dalej do Zadusznik, pokrywając się w całości trasę linii nr 7 MPK. Ostateczne decyzje, kto będzie woził mieszkańców gmin wiejskich jeszcze nie zapadły. Najważniejsze, że transport będzie zapewniony.

Jolanta Pijaczyńska ***

Czy to nie dziwne, że innym przewoźnikom m.in. PKS będzie opłacało się wozić pasażerów z gmin do Włocławka i z powrotem, tylko nie miejskiej spółce MPK? A mnie się wydaje, że MPK po prostu przechytrzyło siebie. Koszty można bowiem liczyć różnie. Także tak, aby dobrze na nich zarobić. Stąd żądanie tak wysokiej dotacji. Odejście gmin zapewne wpłynie na pogorszenie wyników finansowych MPK. Nie zdziwię się, gdy niebawem MPK będzie żądało od miasta zwiększonej dotacji na pokrycie swoich wydatków. Dyrektor MPK powinien wiedzieć, że chytry dwa razy traci. Stanisław Białowąs

Konwent wójtów i burmistrzów powiatu włocławskiego na temat wdrażania reformy gospodarki odpadami komunalnymi

Trudne rozmowy o śmieciach Stawka opłaty za odpady będzie zależała od liczby mieszkańców lub od powierzchni nieruchomości, albo od ilości zużytej wody. Może też być stawką ryczałtową dla gospodarstwa domowego. Jaki system będzie obowiązywał, jeszcze nie wiadomo. Gmina ma prawo wybrać jeden ze wskaźników. Wynika z tego, że w gminach mogą funkcjonować różne systemy opłat. Za odpady posegregowane stawki będą niższe. W każdej gminie musi powstać punkt selektywnego zbierania odpadów, a to wiąże się z dodatkowymi kosztami. Minister środowiska podpisał już pierwsze z ośmiu rozporządzeń do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych zostało podpisane 14 marca. Niebawem wejdą w życie jeszcze dwa

musi posiadać moc przerobową wystarczającą do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkałego przez co najmniej 120 tys. mieszkańców. Region gospodarki odpadami komunalnymi zostanie określony w wojewódzkim planie gospodarki odpadami. Powszechnie mówi się, że w tej części województwa będą to składowiska w Machnaczu (gmina Brześć Kujawski), Lipnie i Służewie (gmina Aleksandrów Kujawski). Planu wojewódzkiego jeszcze nie ma, dopiero, gdy zostanie ogłoszony gminy będą przyjmowały własne regulaminy.

Fot. Jolanta Pijaczyńska

Samorządy gmin będą na swoim terenie odpowiadać za całość gospodarki odpadami komunalnymi. Proces wdrażania znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rozpoczął się 1 stycznia, potrwa maksymalnie 18 miesięcy.

Prezydent Włocławka wypowiedział umowę organizacji publicznego transportu zbiorowego gminom, m. in. Fabianki i Włocławek. Ludzie są zaniepokojeni tym, że od 1 maja w trasę nie wyjadą autobusy obsługujące pasażerów na liniach kursujących poza granice miasta do miejscowości w tych gminach.

Od lewej: Stanisław Adamczyk - wójt gminy Kowal, Edward Ziemski - prezes firmy SANIKO, Stanisław Sadowski - wójt gminy Baruchowo rozporządzenia: w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. - Co stanie się z dotychczasowy-

mi, pobudowanymi lub zmodernizowanymi wysypiskami śmieci, które nie spełniają norm unijnych wprowadzonych do ustawy? – pytali wójtowie i burmistrzowie. Ich zdaniem istnieje realne zagrożenie dla dalszego funkcjonowania części z tych wysypisk. Nowe przepisy określają, że regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych

O tym, kto będzie odbierać odpady komunalne w gminie, a także o osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu oraz redukcji masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania, mieszkańcy dowiedzą się ze stron internetowych gminy. Samorządy zostały zobowiązane ustawowo do informowania mieszkańców.

Jolanta Pijaczyńska


nr 27, marzec 2012

I TU i TERAZ 11 I

Gmina Lubanie

www.kujawy.media.pl

Gazeta Powiatu Włocławskiego

Zmagania ortograficzne Uczniowie szkół w gminie Lubanie już po raz czwarty wzięli udział w gminnym konkursie pn. „Mistrzowie ortografii”. Konkurs odbył się w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubaniu, która była organizatorem, a wzięli w nim udział uczniowie z klas piątych i szóstych reprezentujący pozostałe szkoły w gminie Lubanie.

Mistrzem ortografii został Paweł Hinc ze Szkoły Podstawowej w Ustroniu, a wicemistrzem Nikodem Wilczyński ze Szkoły podstawowej im. Ziemi Kujawskiej w Przywiecierzynie. Nagrody dla uczniów ufundowała Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. (J.Ch)

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych wiele pomyślności, radości i szczęcia, a także rodzinnego ciepła szczególnie przy świątecznym stole życzą

Chcą być w systemie

KRÓTKO Program zatwierdzony, czas na utylizację

Laureaci konkursu „Mistrzowie ortografii”

Szybki PIT w gminie

Angelika Krajewska mieszkanka Probostwa Górnego oraz st. inspektor Agnieszka Albrecht z Urzędu Skarbowego W ramach akcji „Szybki PIT” w siedzibie Urzędu Gminy w Lubaniu 14 marca dyżurował pracownik włocławskiego Urzędu Skarbowego. W trakcie dyżuru mieszkańcy gminy mogli skorzystać z porad fachowca, pobrać formularze zeznań rocznych, a także

złożyć lub wypełnić na miejscu zeznanie podatkowe za rok 2011. Przez pięć godzin starszy inspektor Agnieszka Albrecht odpowiadała na pytania kilkudziesięciu petentów, przyjmowała wypełnione zeznania oraz udzielała wyczerpujących informacji na temat obowiązu-

jących zasad i ostatnich zmian w przepisach dotyczących rocznych zeznań podatkowych PIT-36 i PIT-37. - Należy przede wszystkim pamiętać, iż w zeznaniu podatkowym składanym za rok ubiegły (tzn. 2011) identyfikatorem podatnika jest jego numer PESEL albo numer NIP. - wyjaśnia Agnieszka Albrecht. – W zeznaniach za lata poprzednie figurować musiały oba te numery. Teraz numerem PESEL posługują się osoby nie prowadzące działalności gospodarczej, nie będące zarejestrowanymi podatnikami podatku VAT, płatnikami składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz podatku np. z tytułu zatrudnienia pracownika. Pozostali podatnicy składający roczne zeznania za 2011 rok, czyli popularne PIT-y obowiązuje numer NIP. Plon środowego dyżuru to ponad 20 złożonych zeznań podatkowych oraz kilkadziesiąt zapytań oraz wyjaśnień.

Na lutowej sesji Rady Gminy Lubanie przyjęto „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Lubanie na lata 2011 – 2032”. Dokument ten w sposób przejrzysty ujmuje zagadnienia ściśle związane z realizacją nałożonych na gminę obowiązków. Wskazuje też cele, zadania, ramy, regulacje prawne oraz aktualny stan w odniesieniu do przedmiotowych zagadnień. Określa także harmonogram i wskazuje na źródła jego finansowania, co pozwala na pozyskanie środków zewnętrznych.

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z Lubania zgłosiła akces przystąpienia do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Starania druhów poparł również samorząd gminy, kierując stosowne pismo do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku. Teraz lubańscy strażacy-ochotnicy oczekują z niecierpliwością pozytywnej decyzji komendanta miejskiego PSP.

Sesja Rady Gminy

tury w Lubaniu odbyła się XII sesja Rady Gminy. Radni dyskutowali między innymi nad określeniem warunków i trybu wspierania finansowego sportu oraz programem opieki nad bezdomnymi zwierzętami w 2012 roku. Określili także sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej, uchwalili Regulamin Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez gminę. Podęli też uchwałę w sprawie nabycia na rzecz Gminy nieruchomości gruntowej położonej w Probostwie Dolnym i przeznaczonej pod przepompownię ścieków.

W czwartek, 29 marca w sali Gminnego Ośrodka Kul-

(jch)

Wiosenne porządki miesięcy w wymiarze 40 godzin miesięcznie każdy. Ich obecnym zajęciem jest sprzątanie gminnych ulic i chodników po okresie zimowym, porządkowanie przydrożnych rowów oraz sadzenie kwiatów w gazonach. Oczywiście za sprzątanie wzięli się także pracownicy Urzędu Gminy

(J.CH)

Na zdjęciu obok: Marian Dyko i Leszek Stępiński pracownicy Począwszy od 15 marca w ramach prac społeczno-użytecz- UG Lubanie nych w gminie Lubanie zatrudnionych zostało 10 osób. Czterech mężczyzn i sześć kobiet pracować będzie przez siedem

Fot. Jerzy Chudzyński

Te r m i n a r z r o z g r y w e k L T P L u b a n i e

Dzieci pożegnały zimę


TU i TERAZ 12 I Gazeta Powiatu Włocławskiego I

nr 27, marzec 2012

Ludzie

www.kujawy.media.pl

Krystian Kocanowski pokazał Kowal

Kręci go kręcenie filmów

Uczestnicy jubileuszowego spotkania w OSP w Bogucinie

45 lat OSP z Bogucina Na przewodniczącego zebrania wybrano Sławomira Tumińskiego, który prowadząc zebranie, przedstawił także zarys historyczny działalności jednostki oraz podziękował zarówno zaproszonym gościom jak i członkom OSP Bogucin za liczne uczestnictwo. Prócz standardowego wygłoszenia sprawozdań i przedstawienia planów działania oraz udzielenia absolutorium zarządowi za rok sprawozdawczy uhonorowano dyplomami tych, którzy przez wiele lat współpracowali z jednostką i ją wspierali. Ochotnicza Straż Pożarna w Bogucinie została zawiązana 18 stycznia 1967 roku, z inicjatywy grupy założycielskiej, której organizatorami byli: Franciszek Pawul i Mirosław

Pawłowski. Pierwszy skład zarządu stanowili: Wacław Melon – prezes, Czesław Maciejewski - naczelnik, Zygmunt Grzegorzewski - II wiceprezes z wyboru, który pełnił jednocześnie funkcję gospodarza. Skład zarządu w pierwszych latach działania jednostki zmieniał się wielokrotnie. 19 marca 1969 roku podjęto decyzję o budowie remizoświetlicy zlokalizowanej w centrum wsi, na działce wielkości 13 arów zakupionej od Teresy Targańskiej. Uroczystość otwarcia wybudowanej w czynie społecznym odbyła się 30 maja 1971 roku. Dzisiaj obiekt ten jest w złym stanie technicznym, ale już podjęto decyzję o jego przebudowie. Dyplom z podziękowaniami za wspieranie OSP w Bogucinie otrzymali m.in. wójt Jan Krzyżanowski, st. bryg. Grzegorz Świątkowskibyły komendant KM PSP we Włocławku, st. bryg. Robert Majewski – komendant miejski PSP oraz druh Stanisław Szczepański - prezes ho-

norowy jednostki OSP w Bogucinie. Dyplomy wręczył dh Edmund Grajkowski, naczelnik jednostki. Wśród gości byli także: poseł Domicela Kopaczewska, Sławomir Kopyść - członek zarządu województwa kujawsko-pomorskiego, dh Andrzej Zieliński - prezes Zarządu Gminnego ZOSP w Fabiankach, dh Dariusz Witkowski - komendant gminny w Fabiankach, kpt. Mariusz Bladoszewski w/z komendanta KM PSP we Włocławku, Ewa Szczepańska - przewodnicząca Rady Gminy Fabianki, radni gminy: Rafał Śmiałowicz i Sławomir Tumiński, oraz Cezary Prajwos - przedstawiciel ZGK w Fabiankach. Wójt Jan Krzyżanowski, wręczył druhom z Bogucina statuetkę św. Floriana. Oprawę kulinarną przygotowały panie z Koła Aktywnych Kobiet w Bogucinie.

Baruchowo

Mały Europejczyk w partnerstwie z gminą Na spotkaniu zorganizowanym przez wójta Stanisława Sadowskiego rodzice dzieci urodzonych w latach 2007-2009 otrzymali ciekawą ofertę edukacyjną. W Baruchowie od 1 września br.. uruchomione zostanie przez spółkę cywilną ,,DOREMI” przedszkole ,,Mały Europejczyk” o profilu artystyczno-językowym w partnerstwie z Urzędem Gminy Baruchowo. Będzie ono współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. - Od września br. uruchomione zostaną dwa oddziały przedszkolne, z maksymalną liczbą 25

dzieci w każdym oddziale – mówi wójt Stanisław Sadowski. - Zabiegamy, aby powstał jeden oddział dla 5-latków, a drugi 3-4 latków. Oferta dla rodziców jest korzystna, gdyż przez pierwsze dwa lata będą oni dopłacać jedynie do kosztów wyżywienia. Jest to duża ulga dla budżetów domowych, bowiem pozostałe opłaty za utrzymanie przedszkola nie są wliczone w cenę. Przedszkole będzie czynne od godz. 6.30 do 16.00, a to oznacza, że rodzice pracujący mogą zostawić dzieci pod dobrą opieką. Czas pracy przedszkola jest szczególnie korzystny dla rodziców pięciolatków. Aktualnie dzieci pięcioletnie uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkole mają zapewnioną opiekę tylko od godz. 8.00 do 12.30. W nowym przed-

szkolu niepublicznym będą mogły przebywać prawie po 10 godz. dziennie. Przedszkole będzie mieściło się w Zespole Szkół w Baruchowie. W ofercie edukacyjnej znajdują się zajęcia muzyczne (rytmika, taniec, wokal i gra na instrumentach), plastyczne i teatralne oraz nauka języka angielskiego i niemieckiego. Wśród cyklicznych zajęć będą spotkania z artystami ludowymi i zajęcia muzealne. Raz w roku, przy pomocy rodziców dzieci będzie organizowane „Święto małego Europejczyka”. Dzieci będą miały też szansę poznania rówieśników z innych krajów europejskich. Zapisy do przedszkola przyjmowane są w Urzędzie Gminy Baruchowo. (p)

(jot)

Ustronie

Lubień Kujawski

Świąteczny teleekspress W świetlicy OSP w Ustroniu (gmina Lubanie) odbyła się uroczystość z okazji Dnia Kobiet. Z inicjatywą zorganizowania z okazji Dnia Kobiet imprezy dla mieszkanek okolicznych miejscowości wyszła Anna Szubska, dyrektor SP oraz Koło Gospodyń Wiejskich. Główną rolę odebrali uczniowie klas V I VI, którzy przygotowali pod kierunkiem swoich nauczycieli okolicznościowy „Świąteczny Teleekspress”. Zaprezentowali w nim w sposób

Wyłowiono ciało z jeziora

żartobliwy wiadomości z kraju i ze świata odnoszące się do płci pięknej. Nie zabrakło również wróżb i horoskopu dla żeńskich imion, a także dedykacji muzycznych. Na sferą artystyczną audycji czuwali: Rafał Pełnikowski i Marcin Wasielewski. Również na okolicznościowym spotkaniu zorganizowanym przez Gminną Radę Kobiet spotkały się mieszkanki Lubania, podobna uroczystość odbyła się w Zosinie.

Fot. Jerzy Chudzyński

W strażnicy OSP Bogucin 3 marca odbyło się walne zebranie sprawozdawcze, połączone z obchodem 45-lecia założenia jednostki.

Krystian Kocanowski z Kowala studiuje na wydziale administracji w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku, ale największą jego pasją jest kinematografia. O tym, że pasję łączy z umiejętnościami świadczy niedawno umieszczony na portalu YouTube film dokumentalny o Kowalu jego autorstwa. „Kowal - w sercu ojczyzny” to film dokumentalny o małym miasteczku, które zaściankowym, jak w różnych okresach historii bywało już nie jest. Film opowiada o historii miasta, jego symbolach, architekturze oraz wydarzeniach, czyli o wszystkich aspektach aglomeracji miejskiej. Jest okazją, aby bliżej poznać historię Kowala, a także ludzi w nim żyjących. - „Dobrze jest żyć w Kowalu…” - mówi w filmie Krystiana Jan Nowicki, znany nie tylko jako aktor, ale wielki miłośnik swojego rodzinnego miasta. 21-letni Krystian Kocanowski, jak mówi, też kocha swoją małą Ojczyznę, dlatego nie chciał studiować daleko od domu, rodziny, przyjaciół i znajomych. Wybrał Włocławek, miał studiować polonistykę z ukierunkowaniem na dziennikarstwo, ale w tym czasie kierunku uczelnia nie otworzyła. - Filmem interesuję się od najmłodszych lat, jednak mam trochę inne spojrzenie niż zwykły widz – mówi. - Podpatruję ujęcia kamery, oświetlenie, interesują mnie kulisy i cały proces tworzenia dzieła filmowego. Kiedy w 2007 roku dostałem w prezencie od rodziców kamerę, od razu wiedziałem, że to moje powołanie. Myśl stworzenia własnego filmu pojawiła się w ubiegłym roku, w momencie kiedy w Kowalu stawiano pomnik królowi Polski Kazimierzowi III Wielkiemu. Najpierw pomyślałem o tym, aby wydarzenie to uwiecznić, później poszedłem dalej i tak powstał film o historii mojego miasta, o Kowalu. Dzięki życzliwości wielu ludzi udało się oprawić film w materiały archiwalne, które pozwalają bardziej zagłębić się w tematykę miasta. Filmowanie oraz post-produkcja, czyli montaż filmów to hobby dość kosztowne. Mimo sprzętu nieco odstającego od dzisiejszych wymogów, Krystian stara się jednak realizować własne produkcje, jak najlepiej potrafi, wkładając w to wiele serca. Jak na samouka, który wiedzę dotyczącą m.in. nagrywania i montowania filmu czerpie z książek, to film jest bardzo dobry. Zachęcamy do obejrzenia filmu na stronie YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=E6nvxxnwp4E

Paniom z Ustronia podobał się program imprezy

Ciało mężczyzny wyłowiono z jeziora Lubieńskiego w powiecie włocławskim. Policjanci ustalili, że jest to 19-letni mieszkaniec gminy Lubień Kujawski, którego zaginięcie zgłosiła rodzina. Policjanci z Lubienia Kujawskiego zostali poinformowani 17 marca przez spacerującą kobietę o wystającej nad taflę wody kurtce. Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze potwierdzili informację i wezwali straż pożarną. Strażacy z Włocławka przy użyciu łodzi wyłowili ciało mężczyzny, które przetransportowali na brzeg. Okazało się, że jest to 19-letni mężczyzna, którego zaginięcie na początku stycznia zgłosiła rodzina.


nr 27, marzec 2012

I TU i TERAZ 13 I

Izbica Kujawska

www.kujawy.media.pl

Gazeta Powiatu Włocławskiego

Babska biesiada z jubileuszem koła gospodyń

Walne zebrania w OSP

Druhowie ocenili W okresie od 4 lutego do 25 marca w dziesięciu jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Izbica Kujawska (Izbica Kujawska, Błenna, Mchówek, Modzerowo, Naczachowo, Nowa Wieś, Pasieka, Świętosławice, Świszewy, Wietrzychowice) odbyły się zebrania sprawozdawcze. Spotkania te były okazją do oceny działalności jednostek OSP, ich zarządów i komisji rewizyjnych za 2011 rok. Druhowie, nie tylko zapoznali się z przedstawionymi sprawozdaniami finansowymi, ponadto określili plany działalności i finansowe na rok bieżący. (pn)

Fot. Agata Szmudzińska

W tym cyklicznym, swoistym i popularnym w powiecie włocławskim święcie gospodyń kujawskich, którego kolejna odsłona miała miejsce w sali remizy izbickiej Ochotniczej Straży Pożarnej, wzięły udział m.in. propagatorki i miłośniczki tradycyjnych produktów regionalnych – członkinie gminnych kół gospodyń wiejskich. Dla nich to przewidziano i rozegrano konkurs na najlepszy produkt tradycyjny. Kulinarny plebiscyt, oceniany przez powołaną na tę okoliczność fachową komisję (w składzie: Laura Maciejewska – przewodnicząca, główny specjalista ds. przedsiębiorczości Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział w Zarzeczewie, Maria Kolińska – członek, dyrektor Regionalnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych i Jadwiga Żerlak – członek, specjalista ds. promocji Starostwa Powiatowego we Włocławku), przeprowadzony został w czterech kategoriach:

Smakowite produkty regionalne zaraz zostaną ocenione przez komisję

Uczestniczki babskiej biesiady w Izbicy Kujawskiej We współzawodnictwie wzięło udział czternaście pań. Pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach zajęły: Renata Kowalska z Rakutowa (gm. Kowal) za kiełbasę z dzika, Ewa Cackowska ze Skórzna (gm. Fabianki) za chruściki, Irena Muszyńska z Kruszyna (gm. Włocławek) za nalewkę sosnową oraz Jadwiga Kryszkowska z Sarnowa (gm. Lubraniec) za tradycyjny klops z jajkiem. Ponadto wyróżnienia z rąk przedstawicieli Starostwa Powiatowego we Włocławku – w osobach vicestarosty Zbigniewa Lewandowskiego i przewodniczącego rady powiatu Stanisława Budzyńskiego – otrzymały panie: Mariola Latowska z Woli Nakonowskiej (za golonkę w piwie), Renata Krusińska z Lubania (za łopatkę pieczoną), Krystyna Lewandowska z Janiszewa (autorka sernika tradycyjnego), Barbara Krawiecka z Chodcza (wytwórczyni nalewki ze śliwek), Jadwiga Kosmecka z Grochowisk (za placki-grubaski), Bogumiła Ciemna z Rzadkiej Woli (rekomendująca jabłecznik na kruchym spodzie), Edwina Orzechowska i Teresa Biernacka, obie z Grochowisk (pierwsza za nalewkę z jeżyn, druga za wino chabrowe), Halina Owsianowska z Kowala (za przyrządzonego kurczaka faszerowanego „po polsku”) oraz Janina Orzelska z Kamiennej (autorka zupy z dyni). Gospodarzy gminy-organizatorki biesiady reprezentowali m.in. Marek Śledziński – burmistrz Izbicy Kujawskiej oraz Marian Lewandowski – przewodniczący rady gminy i miasta.

Fot. Agata Szmudzińska

1. Produkty regionalne pochodzenia zwierzęcego; 2. Produktu regionalne pochodzenia roślinnego; 3. Napoje regionalne; 4. Inne produkty regionalne – w szczególności łączące produkty roślinne ze zwierzęcymi np. farsze.

Fot. Agata Szmudzińska

W Izbicy Kujawskiej 14 marca odbyła się IX Babska Biesiada Tradycji, Folkloru i Humoru. Impreza połączona była z obchodami jubileuszu 15-lecia istnienia Gminnej Rady Kół Gospodyń Wiejskich w Izbicy Kujawskiej.

Zespół „Izbiczanki”, od lewej: Teresa Biernacka, Grażyna Mazurek, Edwina Orzechowska, Jadwiga Kosmecka, Janina Gamalczyk i Jadwiga Mierzejewska

Część artystyczną tego niezwykłego, bo podwójnego święta, przygotowały przedstawicielki samych jubilatek – zespół „Izbiczanki”, który swoim występem umilił pobyt zaproszonych gości. Najpierw jednak wszystkich przybyłych powitała orkiestra OSP w Izbicy Kujawskiej. A wśród nich – poza przedstawicielami miejscowych włodarzy, starostwa, burmistrzów i wójtów bądź ich przedstawicieli z gmin powiatu, znaleźli się m.in. Roman Sass – dyrektor ODR w Minikowie, Kazimierz Pączkowski – prezes Regionalnego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych i Teresa Marek – dyrektor Biura Poselskiego poseł na Sejm RP Domiceli Kopaczewskiej. Na uroczystościach nie zabrakło również twórców ludowych, którzy prezentowali wyroby rękodzieła artystycznego. Uczestnicy biesiady – zarówno zaproszeni goście, jubilatki, jak i zmagające się w poszczególnych konkurencjach gospodynie – mogli wziąć również udział w konkursie dotyczącym zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie, który został przeprowadzony przez pracowników Działu Prewencji i Rehabilitacji Placówki Terenowej KRUS we Włocławku. Niemal przez cały czas biesiady wiele gorących słów podziękowania padało w kierunku szacownych jubilatek z KGW w Izbicy Kujawskiej.

Przedstawiciele władz gminnych i powiatowych uhonorowali najbardziej aktywne członkinie izbickiego KGW dyplomami. Szczególne podziękowania skierowano do Hanny Kruszczyńskiej, byłego pracownika KPODR w Minikowie Oddział w Zarzeczewie, czyli „Naszej Hani”, jak z czułością zwykły o niej mówić zrzeszone gospodynie z Izbicy Kujawskiej. Na koniec wszyscy uczestnicy biesiady i jubileuszu zostali zaproszeni do degustacji konkursowych produktów, wyrobów, potraw oraz napojów regionalnych. I tak przy jednym stole biesiadnym nadszedł czas na rocznicowe wspomnienia oraz wspólne śpiewy. A te ostatnie odbyły się na swojską ludową, bo... kujawską nutę. Konferansjerkę izbickiej imprezy prowadziła Marta Woźniak, na co dzień doradca ds. przedsiębiorczości KPODR w Minikowie Oddział w Zarzeczewie. Natomiast organizatorami jubileuszowej biesiady byli: samorząd Gminy i Miasta Izbica Kujawska, PT KRUS we Włocławku, KPODR w Minikowie Oddział w Zarzeczewie oraz Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego we Włocławku z siedzibą zamiejscową w Kowalu.

Przemysław Nowicki

Droga Naczachowo-Wietrzychowice będzie przebudowana Przedmiotem zamówienia była przebudowa drogi gminnej Naczachowo–Wietrzychowice (działki nr 35, 9, 92), którą to od wschodniej strony miasta, jadąc drogą powiatową Szczerkowo-Kowal, można dojechać do grobowców megalitycznych. Inwestycja będzie realizowana przy udziale środków finansowych z budżetu gminy. Przebudowany zostanie odcinek drogi o długości 2.710 metrów. W wyniku przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego 19 marca br., wybrano najkorzystniejszą do realizacji zamówienia ofertę. Prace będzie prowadziła firma Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Wsi. Koszt przebudowy drogi wyniesie 493.994 złote. (pn)

Więcej zieleni

Zamiast góry śmieci... krzewy pną się w górę

Zakończono rekultywację składowiska odpadów komunalnych w Naczachowie. Projekt współfinansowany był ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków z budżetu gminy Izbica Kujawska. Całkowita wartość inwestycji wyniosła ponad 375 tys. zł, z tego dofinansowanie z EFRR prawie 262 tys. zł. Budżet gminy prace te kosztowały zatem ponad 113 tys. zł. W miejscu dawnego wysypiska posadzono krzewy. Gdy wraz z wiosennym słońcem rozwiną się liście, zrobi się w tym miejscu przyjemnie dla oka. Mieszkańcy będą mieli ładniejszy widok niż dotychczas, a z czasem miejsce do rekreacji. (pn)

Zdrowych i spokojnych

Świąt Wielkiej Nocy upływających w rodzinnej atmosferze życzą Mieszkańcom Gminy i Miasta Izbica Kujawska Marian Lewandowski Przewodniczący Rady

Marek Śledziński

Burmistrz Gminy i Miasta


TU i TERAZ 14 I Gazeta Powiatu Włocławskiego I

www.kujawy.media.pl Z pewnością zakazanym ruchem była kradzież znaku drogowego o takiej właśnie treści - „zakaz ruchu”. Na skutki nie trzeba było dłuo czekać.

Skradli „Zakaz ruchu”. Samochód w wykopie

W nocy 11 marca policyjny patrol zauważył przy ul. Łęgskiej idące trzy osoby. Jedna z nich niosła znak drogowy. Kiedy mundurowi zatrzymali idących okazało się, że zarówno dwaj mężczyźni (lat 24 i 23), jak i towarzysząca im kobieta (l. 21) byli nietrzeźwi. Jeden z mężczyzn niósł znak drogowy wraz z metalową rurą wkopywaną do ziemi. Jak ustalili policjanci rozbawione towarzystwo ukradło ten znak z ulicy Tumskiej. Krótko po tym fakcie okazało się, że historia ma ciąg dalszy. Do niezabezpieczonego wykopu przy ul. Tumskiej wpadł kierowca renault laguny. Na szczęście kierującemu nic się nie stało. Jednak do wyciągnięcia auta niezbędny okazał się strażacki sprzęt. Sprawcy kradzieży znaku drogowego trafili do policyjnego aresztu. Fot. KMP

Przyszłoroczne Mistrzostwa Europy Balonów na Ogrzane Powietrze odbędą się we Włocławku.

W Birštonas na Litwie odbyło się posiedzenie Komisji Balonowej Międzynarodowej Federacji Lotniczej (FAI). W trakcie obrad rozstrzygano kwestie przyznania organizacji Mistrzostw Europy i Świata Balonów na Ogrzane Powietrze. Aeroklub Włocławski ubiegał się o prawo organizacji Mistrzostw Europy Balonów w 2013 r. Konkurentem Włocławka był Debreczyn na Węgrzech. W tajnym głosowaniu delegaci wskazali na Włocławek. Tym samym Mistrzostwa Europy Balonów na Ogrzane Powietrze odbędą się we Włocławku w terminie 28 sierpnia – 7 września 2013 roku. Będzie to druga impreza lotnicza w 2013 roku tak wysokiej rangi, bowiem już wcześniej FAI przyznała Aeroklubowi Włocławskiemu prawo organizacji Mistrzostw Świata Modeli Śmigłowców Zdalnie Sterowanych, które odbędą się na przełomie lipca i sierpnia. Mistrzostwa Świata Balonów na Ogrzane Powietrze w 2014 r. odbędą się w m. Sao Carlos w Brazylii. (as)

Ulica Kruszyńska połączy „jedynkę” z autostradą Miejski Zarząd Dróg we Włocławku przygotowuje przebudowę ulic Wroniej i Kruszyńskiej.

Jeszcze w tym roku zakończone zostaną prace związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej. Pierwszy etap prac będzie polegał na przebudowie wiaduktów drogowych nad linią kolejową, zlokalizowanych w ciągu ul. Wroniej – mówi Marek Wiliński z Miejskiego Zarządu Dróg. - Wiadukt w ciągu ulicy Wroniej został oddany do użytku w 1978 r. i nie był remontowany od bardzo dawna. Ulica Wronia będzie przebudowywana na odcinku od skrzyżowania z ul. Wolność do ul. Kujawskiej, a także ulica Kruszyńska na odcinku od ul. Kujawskiej do al. Królowej Jadwigi. W ramach tego etapu przebudowana będzie także infrastruktura towarzysząca. Etap drugi obejmie ulicę Kruszyńską, na odcinku od skrzyżowania z al. Królowej Jadwigi do ronda Falbanka. W ramach tego zadania przebudowana będzie również infrastruktura towarzysząca. Po wybudowaniu węzła autostradowego w Pikutkowie, planowana do przebudowy droga stanowiła będzie połączenie drogi krajowej nr 1 z autostradą A-1. Ulica Kruszyńska łączy osiedle południe z drogą krajową nr 1 oraz z centrum miasta. Zanim mieszkańcy Włocławka skorzystają z dobrodziejstw nowej inwestycji muszą się liczyć z wieloma okresowymi utrudnieniami w ruchu. (AS)

Zderzył się z autobusem. Nie przeżył Nad ranem 23 marca oficer dyżurny włocławskiej komendy otrzymał zgłoszenie o wypadku drogowym. Do zdarzenia doszło na odcinku leśnym prowadzącym z Michelina do Włocławka. Kierowca fiata 126p z nieustalonych przyczyn zjechał na przeciwny pas ruchu i zderzył się z jadącym autobusem MPK. Niestety na skutek obrażeń 79-letni kierowca auta zmarł na miejscu. Dosłownie kilka godzin wcześniej, tuż po północy policyjny patrol zatrzymał do kontroli jadącego „malucha”, którym

poruszał się właśnie 79-letni mężczyzna. Okazało się wówczas, że kierowcę obowiązuje jeszcze do kwietnia 2013 roku sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Policjanci pouczyli o zakazie dalszej jazdy zobowiązując do stawiennictwa w komendzie, w celu złożenia stosownych wyjaśnień. Niestety, kierowca nie wziął sobie do serca ani sądowego zakazu, ani wskazań policjantów. (KMP)

Fot. KMP

Balony mistrzów z Europy do Włocławka

nr 27, marzec 2012

Wydarzenia

Śródmieście Włocławka bezpieczniejsze

Jesteś w oku 45 kamer Centrum Włocławka monitoruje 45 kamer. Siedziba monitoringu wizyjnego znajduje się przy ul. 3-go Maja. Obsługują go pracownicy włocławskiej Straży Miejskiej. 30 nowych kamer pracuje od lutego br.

- Efekty dodatkowych kamer już są widoczne, w lutym było ponad 120 zgłoszeń z monitoringu wizyjnego poinformował Norbert Stru-

ciński, rzecznik włocławskich municypalnych. - Wcześniej, przed zamontowaniem tych kamer zgłoszeń było wielokrotnie mniej, tylko ponad dwadzieścia. Odnotowano kilka bójek, kilka przypadków dewastacji, spożywanie alkoholu na ulicach. Oko kamery śledzi wszystko to co dzieje się na ulicach, na ekranie monitora widać wyraźnie każde zdarzenie. Wiosną, która sprzyja spa-

cerom oko kamery zwraca także uwagę na to, czy właściciele psów sprzątają po swoich pupilach. - Aż wstyd bierze, gdy popatrzy się na włocławskie trawniki – mówi pani Ania z Włocławka, która nie chce ujawnić nazwiska. – Uważam, że właściciele psów, którzy nie sprzątają po nich powinni być karani bardzo wysoką grzywną. Ta kara wyznaczo-

na nawet na kwotę 500 złotych, dla brudasów jest i tak za niska. Gdy przebywałam w Paryżu, tam na miejskich trawnikach bawią się całe rodziny z dziećmi, grają w piłkę, biegają, czy nawet opalają się. Nikomu nie przyjdzie do głowy, że można na trawniku wdepnąć w coś śmierdzącego. Dla psów są wyznaczone specjalne miejsca do załatwiania się. Osoby obsługujące monitoring zgłaszają przypadki wykroczeń do strażników lub bezpośrednio do policji. (j)

BRZEZIE. Kościół opodal skrzyżowania dróg

Biskup poświęcił kamienny ołtarz W Brzeziu (gmina Brześć Kujawski), niemalże w samym jego centrum, tam gdzie krzyżują się różne drogi, które codziennie przemierzają ludzie w poszukiwaniu samych siebie, stoi kościół – miejsce spotkań wiernych z Bogiem. Budowla to niewielka – nie zmieszczą się w niej setki wiernych, nie ma wielu naw czy ogromnego prezbiterium, skupia jednak ludzi o wielkich sercach i ma bardzo ciekawą historię. Kościół ten jest dziełem barona Leopolda Juliana Kronenberga – ziemianina, finansisty i kompozytora, którego losy i działalność żywo powiązane są z tą okolicą. Warto także podkreślić, że był wyznania ewangelicko-augsburskiego, mimo to ufundował świątynię dla katolików. 15 października 1930 roku baron Leopold Julian Kronenberg z księdzem prałatem Stanisławem Gruchalskim wyznaczył miejsce pod fundamenty kościoła. Następne-

go dnia ruszyły prace. 9 listopada 1930 roku ksiądz biskup Karol Radoński poświęcił kamień węgielny oraz fundamenty. Prace budowlane zakończono 6 września 1931 roku i wtedy ksiądz biskup przybył po raz kolejny do Brzezia, aby poświęcić świątynię. Od tego momentu w  każdą ostatnią niedzielę miesiąca sprawowana była msza święta przez duszpasterzy z Wieńca. Wiele lat świątynia pełniła rolę kościoła filialnego należącego do parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Wieńcu. Dopiero 15 października 1985 roku ksiądz biskup Jan Zaręba ustanowił tutaj parafię pw. św. Józefa i od tej chwili tutejsza wspólnota żyje swoim rytmem, jako maleńka cząstka całej diecezji. Tak, jak 6 września 1931 roku ks. bp Karol Radoński dokonał konsekracji kościoła, tak 11 marca 2012 roku ks. bp Wiesław Alojzy Mering przybył do Brzezia, by poświęcić nowy ołtarz wykonany z

polskiego marmuru. Do Brzezia również przybyli kapelan biskupa ksiądz kanonik Sławomir Deręgowski, ekonom diecezji i moderator kurii ksiądz prałat - Lesław Witczak, konserwator diecezjalny ksiądz kanonik - Piotr Sierzchała, dziekan dekanatu brzeskiego ksiądz Piotr Polak oraz proboszcz parafii Brześć Kujawski - ksiądz prałat Ireneusz Juszczyński. W uroczystości uczestniczył poczet sztandarowy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dubielewie. Proboszcz parafii w Brzeziu ks. Ryszard Kokoszka przywitał gości, przypominając historię świątyni. W kilku słowach wspomniał też o zmianach, które dokonały się w parafii oraz w samej świątyni (rozbudowa budynku z planu prostokąta na plan krzyża poprzez dobudowanie zakrystii i  kaplicy św. Józefa, założenie nowej instalacji elektrycznej, nagłośnienia oraz  profesjonalnego oświetlenia prezbiterium, a także zakupienie

Ks. biskup Wiesław Mering poświęcił nowo zbudowany ołtarz w kościele w Brzeziu marmurowego ołtarza. W homilii ks. bp Wiesław Alojzy Mering odniósł się do słów ks. proboszcza o rozbudowie kościoła, wyjaśnił sens poświęcenia ołtarza. Po homilii i odmówieniu credo przystąpiono do głównego obrzędu, czyli  modlitwy poświęcenia i

namaszczenia ołtarza. Ostatni znak stanowiło światło. Po tym jak na nowym kamiennym ołtarzu rozłożony został obrus, zainstalowany i przyozdobiony świecami krzyż, nastąpił moment oświetlenia ołtarza oraz całego prezbiterium.

Monika Zakrzewska


nr 27, marzec 2012

I TU i TERAZ 15 I

Finanse

www.kujawy.media.pl

Gazeta Powiatu Włocławskiego

Pełnych spokoju i radości

Świąt Wielkanocnych,

dobrego wypoczynku w gronie rodzinnym i przyjaciół oraz optymizmu, energii i nadziei na lepszą przyszłość życzy

Sławomir Kopyść Członek Zarządu Województwa

Na remonty zabytków

Za promocję żywności zapłacił minister rolnictwa

Na targach BioFach w Norymberdze

Nasz region zaprezentował się w Norymberdze w ramach polskiej ekspozycji przygotowanej pod kierunkiem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W delegacji wraz z Sławomirem Kopyściem, członkiem zarządu województwa uczestniczyli: Silwana Oczkowska - przewodnicząca Komisji Polityki Regionalnej Rozwoju Województwa i Infrastruktury, Marek Witkowski przewodniczący Komisji Edukacji Nauki, Sportu i Turystyki oraz Mirosława Konicka, naczelnik w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. - Targi BioFach są najważniejszym międzynarodowym forum producentów, przetwórców i handlowców, którzy oferują, co ważne, żywność wytworzoną metodami ekologicznymi, a także produkty naturalne codziennego użytku – mówi Sławomir Kopyść. - Pojechaliśmy do Norymbergi na BioFach, aby nie tylko promować naszą żywność, ale także, aby wymienić doświadczenia ze specjalistami w tej branży z całego świata.

Główny koszt naszego udziału poniosło Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zapłaciło za wynajem powierzchni wystawienniczej i opłaty eksploatacyjne. Natomiast koszty związane z organizacją stoiska naszego województwa finansowane były ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Śmiem twierdzić, że przekazaliśmy światu, bo liczba odwiedzających targi przewyższyła sporo ponad 40 tysięcy osób, informację o naszym pięknym regionie, a rozdawane publikacje promujące województwo szybko się rozchodziły. Pokazaliśmy szeroki asortyment certyfikowanych produktów rolnictwa ekologicznego regionu Kujaw i Pomorza, były to przetwory owocowe i warzywne, wyroby mączne i wędliniarskie, a także materiał siewny. Na stoisku województwa, niestety, zabrakło wystawców z powiatu włocławskiego. Nie ma ich też skupionych w Oddziale Kujawsko-Pomorskim Stowarzyszenia Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi „Ekoland”. - W regionie mamy trzynaście ekologicznych przetwórni spożywczych, które zajmują się przetwórstwem

Redakcja „Tu i Teraz” Wydawca: Wydawnictwo Kujawy www.kujawy.media.pl Adres: 87-811 Szpetal Górny, ul. Lipowa 48 Redaktor naczelny Stanisław Białowąs tel. (54) 237-05-05, tel. kom. 600-15-68-05 e-mail: stanislaw.bialowas@wp.pl Redaktor wydania Jolanta Pijaczyńska tel. (54) 237-05-05, tel. kom. 608-45-56-58 e-mail:jo-pi@tlen.pl

owoców, warzyw i mięsa, a także produkcją kasz, mąki, płatków zbożowych i otrębów oraz makaronu i pieczywa - wyjaśnia Sławomir Kopyść. - Muszą one spełniać rygorystyczne wymogi. Aby uzyskać certyfikat zgodności produkcji ekologicznej, producenci poddawani są szczegółowej kontroli jednostki certyfikującej rolnictwo ekologiczne i muszą spełnić szereg wymogów dotyczących standardów produkcji, a to nie jest łatwe

zadanie. Ważne, że rolnictwo ekologiczne w naszym województwie rozwija się i takich gospodarstw co roku przybywa. W 2011 roku 385 producentów rolnych z kujawskopomorskiego było objętych kontrolą jednostek certyfikujących, co wynika z danych Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

(mp)

Fot. Nadesłana

Województwo kujawskopomorskie już po raz siódmy wzięło udział w Międzynarodowych Targach Żywności i Produktów Ekologicznych BioFach 2012 w Norymberdze.

Na stoisku były prezentowane informacje, filmy i slajdy pokazujące atrakcje turystyczne regionu, dziedzictwo kulinarne oraz kulturowe. Efektem udziału w poprzednich edycjach targów BioFach są umowy i kontakty zawarte z odbiorcami i dostawcami produktów ekologicznych z zagranicy.

Parafie otrzymają dotacje Od 2009 roku samorząd województwa, gdy przyjęty został Program Opieki nad Zabytkami systematycznie ratuje obiekty dziedzictwa kulturowego naszego regionu. W zabytkowych obiektach naszego regionu trwają remonty konserwatorskie współfinansowane przez Urząd Marszałkowski ze środków budżetu województwa oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wśród zabytkowych obiektów, na które przyznano wsparcie znalazły się także te z Włocławka i powiatu włocławskiego. W 2012 roku dotacje, na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach w powiecie włocławskim i Włocławku otrzymają tylko parafie. Parafia rzymsko-katolicka pw. św. Stanisława Biskupa i Męczenników w Brześciu Kujawskim otrzyma na remont pokrycia dachowego kościoła pw. Michała Archanioła w Brześciu Kuj. 88.214 złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego i 6.815 z budżetu województwa. Parafia rzymsko-katolicka pw. NMP w Izbicy Kujawskiej na remont kaplicy pw. św. Floriana w Pustyni (Sokołowo) otrzyma prawie 93 tys. złotych z RPO plus 7.142 zł (b.w.). Prace remontowe konserwatorskie będą stanowiły II etap inwestycji. Na remont konserwatorski elewacji zachodniej i południowej, wykonanie odwodnienia i drenażu oraz drogi procesyjnej wokół kościoła pw. św. Mikołaja w Lubaniu dotacja wyniesie ponad 87 tys. złotych i 6.700 zł (b.w.). Jest to już II etap prac). Prawie 28 tys. zł (RPO) i 2.142 zł. (b.w) otrzyma na konserwacje polichromii na ścianach nawy kościoła parafialnego św. Prokopa w Kłóbce (gm. Lubień Kujawski) miejscowa parafia o tej samej nazwie (realizowany jest już III etap inwestycji). Remontowany jest też kościół parafialny pw. Narodzenia NMP w Zgłowiączce (gmina Lubraniec) – dotacja ponad 139 tys. zł. oraz 10.714 (b.w.) W gminie Lubraniec dotację otrzyma także Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Wojciecha w Kłobii – 120.714 zł (RPO) i 9.285 zł (b.w.). Parafia Prawosławna św. Mikołaja we Włocławku otrzyma na restaurację i konserwację ikon cerkiewnych 37.142 zł. (RPO) i 2.857 zł (b.w.). opr. mp

Stypendia marszałka województwa Roczne stypendium artystyczne dla włocławianki Anny Hnatowicz i kowalanina Antoniego Łukaszewicza. Zarząd województwa rozdysponował stypendia wśród 19 osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz

upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury. Stypendyści przeznaczą te pieniądze na realizację przedsięwzięć artystycznych lub podjęcie dodatkowej edukacji. Anna Hnatowicz z Włocławka otrzymała roczne stypendium samorządu województwa kujawsko-pomorskie-

go, w łącznej wysokości 5 tys. zł. na rozwijanie swoich pasji muzycznych. Natomiast Antoni Łukaszewicz z Kowala, na ochronę dziedzictwa kulturowego otrzymał 4.500 złotych. (mp)


TU i TERAZ 16 I Gazeta Powiatu Włocławskiego I

Budowa autostrady przyczyniła się do częściowego zniszczenia terenów wodno-błotnych, położonych Dąbrówce, w gminie Kowal, a te są siedliskiem płazów, szczególnie kumaka nizinnego, który w Polsce podlega ścisłej ochronie gatunkowej. Małe zbiorniki wody, stawy, kanały, a nawet stałe kałuże pełnią istotną rolę ekologiczną stanowiąc między innymi miejsca rozrodu płazów. Zniszczenia poczynione przy budowie autostrady spowodowałyby całkowite wyginięcie płazów w tym rejonie. Stąd powstała konieczność rozbudowy dwóch zbiorników rozrodczych znajdujących się w Dąbrówce. Sytuację przewidziano wcześniej, gdyż ich budowa wynika z postanowienia regionalnego dyrektora ochrony środowiska wydanego w kwietniu 2010 roku. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy zleciła najpierw wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie polegające na rozbudowie autostrady A-1 Toruń-Stryków na odcinku Kowal - granica województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego o urządzenia ochrony środowiska - dwa zbiorniki rozrodcze dla płazów. Dokumentacja już jest, wyłoniony został także wykonawca rozbudowy. Siedliska rozrodcze dla płazów wkrótce będą kompensowane przyrodniczo. W siedlisku północnym o powierzchni trzech hektarów zostanie powiększone zwierciadło wody do 20 arów. Natomiast zbiornik południowy będzie pogłębiany. Oba siedliska będą miały wysokie skarpy i zabezpieczenia, aby płazy nie wychodziły na autostradę. Kumak i inne płazy znowu będą miały dogodne warunki bytowania.

Rowerem przez las Prezydent Włocławka oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Włocławek Włodzimierz Pamfil zapraszają na wycieczkę rowerową pn. „Wiosna w lesie” organizowaną z okazji Święta Lasu oraz inauguracji sezonu turystycznego. Impreza odbędzie się 21 kwietnia (sobota), start o godz. 10.00 z parkingu przy ul. Barska 13a. Trasa liczy ok. 30 km i przebiegać będzie przez miejscowości: Rybnica Józefowo - Ładne - Smólnik - Telążna Leśna - Leśniczówka Mursk - Jez. Wójtowskie - Jez. Wikaryjskie - strzelnica dawnego poligonu wojskowego, gdzie około godz. 15-16 nastąpi zakończenie. Zapisy do 20 kwietnia, w godzinach od 8.00 do 16.00 we Włocławskiej Informacji Turystycznej przy ul. Warszawskiej 11/13, tel. 54 411-27-57.

Będąc w powietrzu, lecą jak szybowce. Ten sposób poruszania się pozwala im pokonać dystans nawet 20 tys. kilometrów. Taki odnotowano rekord przelotu tego dużego ptaka ze wschodnich rejonów Europy na zimowisko. O kim będzie mowa? O bocianie białym.

nu, a zaraz za nim maszerującego naszego bohatera.

Co czwarty to Polak

Symbol polskiej przyrody Zaczęła się wiosna. Właśnie teraz w polskim krajobrazie pojawił się już wcale to, a wcale nierzadki jego element. Chyba nie ma w naszym kraju ptaka, który byłyby aż tak mocno zakorzeniony w naszej świadomości, jako symbol polskiej przyrody, jak bocian biały. I jest to w jakiś sposób osobliwe, bo przecież boćki przebywają u nas tylko około 5-6 miesięcy w roku, spędzając zimę, jak to mawiamy, w „ciepłych krajach”. Ale jednocześnie nie zdziwimy się także, kiedy już w lutym, a więc jeszcze podczas kalendarzowej zimy, zobaczymy te piękne ptaki. Jak podała jedna z telewizji, pierwszy bocian przeleciał do Polski w tym roku 21 lutego. Zawsze przecież znajdzie się grupa ryzykantów (jak to w każdej grupie społecznej bywa), którzy zechcą przylecieć wcześniej. Zajmują wtedy najlepsze miejsca do założenia rodziny. Następni, bardziej ostrożni, gdy przybędą dużo później, już w cieplejszych okresach, mogą usłyszeć od nich „wara

Rajd PTTK przez Szpetal

wam od naszych gniazd”. I nie ma szans, aby opuścili wcześniej zajęte lęgowiska.

Bocianie legendy Wiele jest baśni, przesądów czy też wierzeń, związanych z bocianami. Nie ma w naszej przyrodzie ptaka, o którym by się opowiadało historie, które mają niewiele wspólnego z prawdą, ale w sumie są bardzo urocze. Wspomnijmy może tylko tutaj dwie z nich. Pierwsza dotyczy wielkiej „miłości”, jaką bociany darzą swojskie, zielone żabki, które z wielką radością zjadają, klekocząc przy tym okrutnie głośno swoim długim dziobem. Prawda jednak jest taka, że gdy bocian klekocze, to wita swojego partnera. Żaby natomiast spożywa sporadycznie, jako urozmaicenie diety, zadowalając się przede wszystkim dżdżownicami, rybami, pędrakami czy

myszami. Zresztą nastawiając się tylko na żaby, bocian długo by „nie pociągnął”, bo tych zielonych stworzonek jest u nas coraz mniej. Druga opowieść to sfera bardziej już intymna. Otóż znawcy problematyki ornitologicznej stanowczo zaprzeczają jakoby bociany przynosiły dzieci, a przynajmniej badania naukowe, jak dotychczas takiego zjawiska nie potwierdziły. Nie wyobrażamy sobie jednak polskiego, przede wszystkim wiejskiego krajobrazu, bez gniazd uwitych na strzechach chałup, czubkach słupów telefonicznych czy elektrycznych i wystających z nich głów młodych oraz tych starszych bocianów. Gdy jedziemy samochodem poza miastem, to kroczący dumnie łąkami bocian nie jest rzadkim widokiem. Także w czasie żniw nie jest niczym osobliwym scena zbierającego zboże kombaj-

Trawy poszły z dymem

Marzanna zrobiła miejsce wiośnie cławka dołączyła grupa ze Szkoły Podstawowej w Stawkach, gimnazjum w Smólniku oraz z Radziejowa a także panie i panowie z Koła PTTK „Senior”. Marzanny nie popłynęły wraz z nurtem Wisły, a spłonęły w ognisku na Szpetalskim Wzgórzu. Jednak zanim wrzucono je do ognia, wszyscy wypowiedzieli magiczne słowa: „Marzanno, Marzanno, ty zimowa panno, zrób miejsce wiośnie, uciekaj gdzie pieprz rośnie. Pięknie cię żegnamy, bo wiosnę witamy”.

Fot. Jolanta Pijaczyńska

Wiosna astronomiczna przyszła 20 marca, a kalendarzowa rozpoczęła się 21 marca. Tradycji stało się zadość, uczestnicy rajdu świętowali cykl przemian w przyrodzie. Podobnie, jak w czasach pogańskich w święto „Jare”, obchodzone w czasie równonocy wiosennej spalili Marzannę. 36. rajd z Marzanną zorganizował PTTK we Włocławku, a poprowadził go Jerzy Chudzyński, przodownik turystyki pieszej. Wszystkie panny Marzanny były śliczne i ekologiczne. Do szkół z Wło-

www.kujawy.media.pl

Nasz polski bocian

Zbiorniki dla płazów przy A1

Kumak nie zginie

nr 27, marzec 2012

Przyroda

Przyszła wiosna, a z nią wypalanie traw. Ogień płonący na nieużytkach niejednokrotnie przenosi się na znajdujące się w pobliżu domostwa lub obszary leśne, niszcząc bezpowrotnie wszystko dookoła. Niedawno spłonęło prawie 20 hektarów łąk, traw i nieużytków na terenie pomiędzy Warząchewką Nową a Łagiewnikami, w gminie Włocławek. Straty byłyby dużo większe, gdyby nie szybka akcja strażaków. O tym, że pożar był poważny i rozległy świadczy zaangażowanie wielu jednostek ochotniczych straży. W akcji gaszenia brał udział jeden zastęp z PSP we Włocławku oraz druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gmin: Kowal, Włocławek i Choceń. Sołtysi mówią, że trawy palą cię prawie codziennie. W Dębie Polskim i Dębie Małym ogień zajął bu-

Powinniśmy, jako Polacy być zadowoleni, że ptaki te tak chętnie powracają po zimowych mrozach do naszego kraju. Inne nacje nie mają już tego szczęścia. Bociany żerują zazwyczaj na podmokłych łąkach, a przyjęło się teraz w Europie zachodniej i północnej te łąki osuszać. Spowodowało to, że obecnie, „co czwarty bocian to Polak”. I dobrze. Warto wiedzieć także, że „nasze polskie bociany” mają do pokonania w jedną stronę około 8 tysięcy kilometrów, aby te kilka miesięcy w roku u nas pomieszkać. Z uwagi na szybowcowy sposób latania opuszczają nasz kraj już w sierpniu, gdy jest jeszcze ciepło i pogodnie. Nastawienie ludzi do boćków jest u nas jak najbardziej pozytywne. Uważamy nawet, że bociany to ptaki wręcz magiczne, więc z naszej strony zagłada raczej im nie grozi. Tym bardziej, że są chyba jedynymi, które pozwalają podglądać swoje życie poprzez modne teraz kamerki internetowe. Cechy ogólne: 90-110 cm, rozpiętość skrzydeł ok. 180220 cm, waga ok. 3-4 kg. Jeden lęg w ciągu roku (połowa kwietnia), samica składa 3-5 jaj, które wysiadują obydwoje z rodziców.

Tekst i fot. Leszek Lubicki

Wiersz nadesłany

dynki gospodarcze, które niestety spłonęły. Niedawno trawy płonęły w Modzerowie i Józefowie. Po raz kolejny okazuje się, panujące od wielu pokoleń wśród rolników przekonanie, że spalenie trawy spowoduje szybszy, bujniejszy odrost młodej trawy, ciągle wygrywa ze zdrowym rozsądkiem. Wypalanie łąk i traw jest śmiertelnym zagrożeniem dla wszystkich żab zwłaszcza brunatnych i grzebiuszek, a także dla trzech gatunków ropuch, które są pożytecznymi sprzymierzeńcami człowieka. Pożar szybko wymyka się spod kontroli, niesie zagrożenie dla życia ludzi. Mało kto zdaje sobie także sprawę, że każda interwencja straży pożarnej wiąże się też z dużym wydatkiem finansowym, za który zapłacimy wszyscy jako podatnicy.

(j)

Harcerska piosenka Komenda Hufca ZHP Włocławek-Powiat w Choceniu zaprasza harcerzy i uczniów szkół z terenu powiatu włocławskiego na XVII Powiatowy Przegląd Piosenki Harcerskiej i Turystycznej pod hasłem „Wędruj z Korczakiem”. Tegoroczny festiwal odbędzie się 14 kwietnia (godz. 10.00-15.00) w Szkole Podstawowej w Choceniu.

TU I TERAZ Nie zepniesz czasu jednym schematem lecz …łut lata uwiecznisz plakatem sentencje dębu opasasz wstęgą w haśle zdarzenia tu i teraz odnajdziesz światło bo-to co ważne nie może zgasnąć Bożena Nowakowska urodziła się w 1956 r. w Brześciu Kujawskim. Od 1987 jest kierownikiem filii bibliotecznej w Wieńcu. Mieszka z rodziną we Włocławku. Publikacje jej wierszy można odnaleźć w lokalnej prasie, almanachach „Twórcy regionu”, w książce „Z twórczości Poetów Kujawskich” - tom VII”, okolicznościowym tomiku z Aleksandrowa Kujawskiego. Wydała tomik poetycki „Wśród tęczowych marzeń”. Jest laureatką wielu konkursów i slamów poetyckich.

Tu i Teraz Gazeta Powiatu Włocławskiego nr 27 (2012)  
Tu i Teraz Gazeta Powiatu Włocławskiego nr 27 (2012)  

Miały to być łatwo zdobyte pieniądze marzec 2012, nr 27 cena 0 zł NA SPACER Z KIJKAMI. Włocławska Informacja Turystyczna za- Konsorcjum zarz...

Advertisement