Page 1

Parlamentarzyści dla regionu

Zamów reklamę w „Tu i Teraz” Jesteśmy we Włocławku oraz 13 gminach powiatu włocławskiego Zapraszamy do czytania gazety w wersji elektronicznej. Strona internetowa: www.kujawy.media.pl P O W I A T U

W Ł O C Ł A W S K I E G O

ISSN 1897-1768

listopad 2011, nr 23 Cena 0 zł

G A Z E T A

WŁOCŁAWEK. POWIAT miasta i gminy: Brześć Kuj., Baruchowo, Boniewo, Choceń, Chodecz, Fabianki, Izbica Kuj., Kowal, Lubanie, Lubień Kuj., Lubraniec, Włocławek

Włocławscy policjanci wraz z przedstawicielami Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego regularnie odwiedzają przedszkola i szkoły, aby nauczyć młodych ludzi zachowań, które mogą ustrzec ich od nieszczęśliwego wypadku. Na zdjęciu w Wilkowicach (gmina Choceń).

W Urzędzie Miejskim Włocławka, 16 listopada podsumowano Program Edukacji EkologicznoŁowieckiej, organizowany przez Polski Związek Łowiecki. Głównym jego celem jest odbudowa populacji zwierzyny drobnej: zająca, bażanta, królika, kuropatwy, na terenie naszego województwa. Nosił on tytuł: „Myśliwi – Dzieciom, Dzieci – Zwierzętom”. W tegorocznej edycji programu udział wzięło ponad 9 tys. dzieci i młodzieży z 74 szkół z woj. kujawskopomorskiego. Wyróżniające się szkoły otrzymały wiele cennych nagród takich, jak: laptopy, projektory, aparaty fotograficzne, lornetki. Specjalną przyznano I Liceum Ogólnokształcącemu im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku i Gimnazjum nr 1 w Kowalu za uczestnictwo w krajowym etapie międzynarodowego konkursu pn. „Młodzież w Lasach Europy” 2010/2011.

Nowo wybrani parlamentarzyści z naszego regionu, którzy gościli 14 listopada, na zaproszenie marszałka Piotra Całbeckiego i przewodniczącej sejmiku Doroty Jakuty w Urzędzie Marszałkowskim zadeklarowali współpracę z samorządem województwa. Przypomnijmy, że posłami z okręgu toruńsko-włocławskiego zostali: Jan Krzysztof Ardanowski (PiS); Janusz Dzięcioł (PO); Zbigniew Girzyński (PiS); Domicela Kopaczewska (PO); Tomasz Lenz (PO); Antoni Mężydło (PO); Anna Sobecka (PiS); Zbigniew Sosnowski (PSL);Tomasz Szymański (PO); Jerzy Wenderlich (SLD); Marek Wojtkowski (PO); Maciej Wydrzyński (Ruch Palikota); Łukasz Zbonikowski (PiS).

Z drogi wojewódzkiej Włocławek-Płock i Smólnika, aby dostać się do Kowala nie trzeba już jechać do Włocławka. Niedawno oddano do użytku 14-kilometrową wyasfaltowaną trasę przez las, Mostki-Kowal.

Mandat senatorski zdobył w naszym okręgu Andrzej Person (PO). Zadaniem parlamentarzystów będzie lobbowanie na rzecz najważniejszych dla naszego regionu inwestycji. Do priorytetowych zaliczają inwestycje drogowe, z autostradą A1 na czele oraz budowę drugiego stopnia wodnego, pod Nieszawą. Mówiono też m.in. o dobrym skomunikowaniu województwa z A-1; budowie drogi S-5 i kolejnego odcinka S-10; skomunikowaniu strefy gospodarczej w rejonie Ostaszewa z A-1; bezpłatnym obejściu autostrady dla Torunia; budowie mostu drogowego przez Wisłę w rejonie Solca Kujawskiego. (mp)

Uroczyście, jak zwykle, obchodzono Dzień Nauczyciela. Kwiaty z rąk uczniów otrzymuje Halina Piernikowska z Lubania

Czytaj str. 12

Czytaj str. 7

Czytaj str. 10

Myśliwi dzieciom, dzieci zwierzętom

Poparcie dla drugiej tamy

Powiatowy lotek z zimowym odśnieżaniem Akcja zimowego utrzymania dróg zaczyna się od 15 listopada i trwa do 15 marca. Okazało się jednak, że w tym roku przed jej rozpoczęciem nie wszystkie gminy podpisały porozumienie, a wójtowie Baruchowa i Lubania, zauważając wiele nieprawidłowości, zażądali wyjaśnień od starosty. Zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w powiecie włocławskim od kilku lat zajmują się firmy specjalistyczne wyłonione w przetargu oraz niektóre z trzynastu gmin, z którymi powiat podpisuje porozumienia, a te otrzymują ustalony miesięczny ryczałt.

Co do grosza Odśnieżaniem części dróg powiatowych zajmie się pięć firm wyłonionych w przetargu. Wygrały one przetarg

na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu włocławskiego w sezonie 2011/ 2012 z podziałem na pięć zadań. Każde obejmuje po 2-3 gminy. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego najwięcej wzbudza kontrowersji w części dotyczącej zadania nr 5 (gmina Choceń, gmina Kowal). Wynika z niego, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi zimowego utrzymania dróg wybrano, najkorzystniejszą ofertę na kwotę – 46.296,29 złotych netto. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że powiat dla tego zadania określił szacunkową wartość zmówienia bez VAT również na - 46.296,29 złotych. Obie kwoty są identyczne, dokładnie, co do grosza. Strzał w szóstkę, niczym w Lotto.

- Odkąd pełnię funkcję wójta gminy Baruchowo, nie spotkałem się z sytuacją, aby ustalona szacunkowa wartość zamówienia, która jest tajna do momentu publikacji ogłoszenia, była identyczna jak wartość oferty - mówi Stanisław Sadowski. - Można tylko zastanawiać się czy to szczęśliwy traf, taki jak wygranie w loterii Dużego Lotka, mimo, że tam wystarczy szóstka liczb. Starosta nieprzygotowany Aby wyjaśnić sprawę zawierania porozumień z gminami na zimowe utrzymanie dróg powiatowych i odpowiedzieć na pytania zadane w piśmie wójta Stanisława Sadowskiego, starosta Kazimierz Kaca spotkał się z samorządowcami na posiedzeniu Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Wło-

cławskiego 3 listopada w Lubaniu. Okazało się wtedy, że tylko trzy gminy podpisały porozumienie z powiatem, a cztery czekają na wyjaśnienia starosty. Z sali padło wiele pytań, na które, jak się później okazało, merytorycznej odpowiedzi nie było. - Dlaczego w zimowym utrzymaniu dróg nie uwzględniono odśnieżania chodników przy drogach powiatowych? – pytał Sławomir Piernikowski, wójt gminy Lubanie. - Gminy wspomogły powiat i wybudowały, za własne środki, chodniki przy drogach powiatowych, a teraz jeszcze będą musiały same ponosić koszty ich odśnieżania. Kto ma, zatem odśnieżać chodniki w gminie Lubanie? - W powiecie mamy 400 kilometrów dróg i tylko 570 tysięcy na ich utrzymanie –

wyjaśniał Tadeusz Wiśniewski, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg. - Kwota, jaką dysponujemy jest niewystarczająca, dlatego nie wydzielaliśmy środków na utrzymanie chodników. - Sprawa opłat za utrzymanie dróg przedstawiona nam w materiałach nie jest jasna, nie wiadomo czy są to opłaty miesięczne, czy za całą akcję – stwierdził Jan Krzyżanowski wójt gminy Fabianki, a Janina Mierzwicka, zastępca wójta Lubanie dodała: - Reprezentowałam gminy na posiedzeniu zarządu powiatu, walczyłam o standardy, które na szczęście zmieniono. Teraz odnoszę wrażenie, że nie mamy prawa dyskusji o stawkach. Proszę nam pokazać stawki za ubiegły rok. DOKOŃCZENIE STR. 3

Jolanta Pijaczyńska


TU i TERAZ 2 I Gazeta Powiatu Włocławskiego I

wydarzenia

Kowal

nr 23, listopad 2011 www.kujawy.media.pl

Izbica Kujawska

Statuetka Kariatydy za pomnik Kazimierza Wielkiego Komitet Budowy Pomnika króla Kazimierza Wielkiego w Kowalu zakończył swoją działalność 19 września br., a jego członkom nie przyszło wtedy do głowy, że już za dwa miesiące, w listopadzie będą uczestniczyli razem z wykonawcą pomnika, rzeźbiarzem Tadeuszem Biniewiczem w uroczystej Gali Konkursu Kamień 2011, podczas której odbierał on nagrodę w kategorii rzeźba.

Rzeźbiarzowi Tadeuszowi Biniewiczowi towarzyszyli w tym radosnym dla niego wydarzeniu: żona Marianna oraz członkowie Komitetu Budowy Pomnika: burmistrz Eugeniusz Gołembiewski – przewodniczący komitetu, Andrzej Lewandowski, Wojciech Rudziński, Jerzy Giergielewicz i Anna Błażejczak – przewodnicząca komisji rewizyjnej. - Nagroda dla Tadeusza Biniewicza, wykonawcy pomnika króla, a także wyróżnienie w postaci dyplomu dla Miasta jest kolejnym powodem do satysfakcji –

Od lewej: Wojciech Rudziński, Andrzej Lewandowski, Tadeusz Biniewicz, Adriana Czekaj, Eugeniusz Gołembiewski, Anna Błażejczak i Jerzy Giergielewicz mówi burmistrz Eugeniusz Gołembiewski. Warto dodać, że całkowity koszt budowy pomnika, wraz z wykonaniem obłożonego granitem podestu i schodów, zamknął się w kwocie 245 tys. zł. A co najważniejsze, pomnik powstał bez udziału środków pochodzących z budżetu Kowala. Oznacza to, że podatnicy miasta Kowal nie dołożyli nawet symbolicznej złotówki. Co więcej środki, które wpłynęły na konto komitetu już po odsłonięciu pomnika przeznaczono na wykonanie kamiennego herbu miasta. Przypomnijmy, że pomnik Kazimierza Wielkiego w Kowalu mierzący wraz z cokołem ponad 7 metrów jest największym w Polsce wykonanym z jednobryłowego granitu. Powstał dzięki zaangażowaniu wielu ludzi. Środki na jego budowę pochodziły z publicznej zbiórki, w której wzięło udział 1279 indywidualnych i 80 zbiorowych ofiarodawców. Ponadto 50 tys. zł dotacji na pomnik przekazali radni Sejmiku Województwa Kujawsko–Pomorskiego.

Brześć Kujawski

Przenieśli się do czternastego wieku Ponad siedemset lat temu, król Polski Władysław Łokietek pozwał przed Sąd Papieski Zakon Krzyżacki w sprawie o bezprawne zagarnięcie Pomorza Gdańskiego. To wydarzenie zostało przypomniane w historycznej inscenizacji pn. „Proces polsko - krzyżacki 1320 – 1321 w sprawie o zagarnięcie Pomorza Gdańskiego” i przedstawione w kościele parafialnym pw. św. Stanisława Biskupa w Brześciu Kujawskim. Autorką spektaklu jest Katarzyna Podczaska, historyk sztuki. W historyczne role wcielili się amatorzy.

Koncert galowy Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej „Mikrofon dla najmłodszych odbędzie się 11 grudnia (w niedzielę) o godz. 16.00 w MiejskoGminnym Ośrodku Kultury w Izbicy Kujawskiej. Do biura organizacyjnego festiwalu pn. „Mikrofon dla najmłodszych” wpłynęło 256 zgłoszeń z całego kraju. Na podstawie nadesłanych „demo” komisja eliminacyjna zakwalifikowała do udziału w finale imprezy 31 solistów, dzieci i młodzież do 16 roku życia. Wykonawcy repreę Sanzentują m.in. Suwałki, Gdynię, rów domierz, Nysę, Łódź, Ostrów az Wielkopolski, Warszawę oraz Nowe Miasto Lubawskie. Jest wśród nich spora grupa solistów z województwa kujawsko-pomorskiego, a w tym kilka osób z powiatu włocławskiego. Uczestnicy rywalizują w trzech grupach wiekowych.. e W każdej kategorii przyznane zostaną statuetki „Wiktoria” i na nagrody rzeczowe. Jury pod przewodnictwem Roberta Zapory (muzyka i teatrologa) przyzna także nagrodę Grand Prix dla indywidualności festiwalu. Organizatorem tego corocznego, już 27. festiwalu jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Izbicy Kujawskiej wspólnie ze Stowarzyszeniem Ziemia Izbicka. Do współorganizacji przystąpił tradycyjnie Koniński Dom Kultury. Patronat honorowy sprawuje Stowarzyszenie Środowisk, Twórców i Animatorów Kultury Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej. Do udziału w Koncercie Galowym organizatorzy zapraszają wszystkich miłośników muzyki rozrywkowej. (bl)

Baruchowo

Pokochaj piłkę nożną Dziecięca Akademia Piłki Nożnej w Baruchowie zaprasza wszystkich chętnych, którzy chcą spróbować własnych sił jako przyszli adepci sztuki piłkarskiej na zajęcia szkoleniowe, które będą prowadzone przez profesjonalną kadrę trenerską. Zajęcia odbywać się będą w Hali Sportowej w Baruchowie we wtorki i czwartki w godz. od 17.00 do 18.30. Na zajęcia organizatorzy zapraszają wszystkie dzieci z terenu gminy Baruchowo oraz gmin sąsiednich (roczniki: 2002, 2004, 2005). Przyjdź, zobacz, sprawdź się i pokochaj piłkę nożną – mówią. - Gwarantujemy profesjonalne szkolenie, świetną zabawę i zdrową, sportową rywalizację.

Fot. Nadesłana

Podczas drugiego dnia największych targów dla branży kamieniarskiej w Europie Środkowo-Wschodniej, Kamień - Stone 2011 w Poznaniu odbyła się Uroczysta Gala Konkursu Kamień 2011. Kapituła Konkursu przyznała cztery statuetki Kariatydy. Jury przewodniczyła Adriana Czekaj, redaktor naczelny „Świata Kamienia”. W kategorii rzeźba zwyciężył Pomnik Króla Kazimierza Wielkiego zlokalizowany w mieście Kowal wykonany przez rzeźbiarza Tadeusza Biniewicza. Dyplom uznania otrzymał też Komitet Budowy Pomnika, którego członkowie zostali zaproszeni do udziału w tej uroczystości. Targi cieszyły się dużym zainteresowaniem, a wśród zwiedzających najwięcej było gości z Włoch, Hiszpanii, Litwy i Ukrainy.

Mikrofon dla najmłodszych

Burmistrz Eugeniusz Gołembiewski odebrał dyplom dla miasta - Dzięki pomnikowi i nowemu parkowi noszącemu imię króla Kazimierza wzrosło znaczenie naszego miasta – mówi Mirosław Bińkowski. - Pomimo obwodnicy do

Kowala przyjeżdżają turyści i przejezdni z całej Polski po to, by zobaczyć królewski pomnik, który wszystkim bardzo się podoba. (jp)

Włocławek

Przebudują alejki w parku W parku im. Władysława Łokietka przy ul. Traugutta we Włocławku przebudowane zostaną alejki spacerowe o powierzchni ponad 560 mkw. Jest to I etap inwestycji, która będzie kontynuowana w kolejnych latach. Nowe alejki będą

wykonane z betonowej kostki brukowej. Umowa z Zakładem Usługowym „Kul-Bruk” z Nowej Wsi została już podpisana. Prace budowlane potrwają do 10 grudnia br. i będą kosztować miasto 66,7 tys. zł. (m)

Andrzejki na ludowo Na nietypowe „Andrzejki” zaprasza wszystkich mieszkańców gminy Baruchowo i okolicy Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Baruchowie. Odbędą się one 27 listopada o godz. 14.00 w Hali Sportowej w Baruchowie. Uczestnicy tej imprezy kulturalnej będą mogli zapoznać się ze znanymi, a także już zapomnianymi andrzejkowymi zwyczajami i wróżbami praktykowanymi na Kujawach. Zaprezentują je zespoły folklorystyczne: „Echo Lubrańca”, „Lubominianki” z Boniewa, „Kujawioki” z Osięcin, „Swojacy” z Baruchowa oraz „Jubilatki” z Czarnego. Po części artystycznej organizatorzy zapraszają wszystkich uczestników na wspólną Andrzejkową Biesiadę. My przypominamy starą andrzejkową wróżbę z gąsiorem, rozpowszechnioną niegdyś na Kujawach, o której napisał Zygmunt Gloger w książce „Rok polski w życiu, tradycji i pieśni” (wydanie z 1900 roku). Dziewczęta chcąc się dowiedzieć czy w następnym roku wyjdą za mąż stawały w kole trzymając się za ręce. Do środka koła wpuszczały gąsiora, któremu wcześniej zawiązano opaskę na oczach. Panna, do której jako pierwszej gąsior się zbliżył mogła planować ślub i wesele. (m)


nr 23, listopad 2011

www.kujawy.media.pl

Stop przemocy wobec kobiet i dzieci

We Włocławku rozpoczyna się Kampania Białej Wstążki Szeroko zakrojona akcja społeczna p.n. „Bądź człowiekiem – szanuj, nie bij” we Włocławku, już 25 listopada rozpoczyna, w ramach Kampanii Białej Wstążki społeczną debatę na temat przemocy wobec kobiet i dzieci. W trakcie trwania Kampanii Białej Wstążki, która potrwa do 9 grudnia odbędą się między innymi debaty na włocławskich uczelniach wyższych na temat: „Przemocy w rodzinie”. Do udziału w nich zaproszeni zostali specjaliści zajmujący się tą problematyką: psychologowie, socjologowie, pedagodzy, lekarze i inni. Podczas całej akcji w instytucjach pomocowych organizowane będą dni otwarte, w trakcie których dyżurować będą konsultanci udzielający porad i pomocy oraz warsztaty terapeutyczne. We włocławskich szkołach, podczas godzin wychowawczych prowadzone będą zajęcia profilaktyczne. Przygotowane zostaną plakaty i ulotki z informacjami, gdzie osoby pokrzywdzone mogą znaleźć pomoc. Organizowane będą również imprezy sportowe i kulturalne. Do ciekawych i widowiskowych z pewnością zaliczyć trzeba mecz Anwil Włocławek-AZS Politechnika Warszawska, który odbędzie się 28 listopada o godz. 18.00 oraz happening z białymi kwiatami na ulicach Włocławka, który przygotowali studenci WSHE.

samorząd

Powiatowy lotek z odśnieżaniem DOKOŃCZENIE ZE STR. 1 Przypomnijmy, że we wrześniu wójt gminy Lubanie zwrócił staroście uwagę na niekorzystny dla gmin projekt porozumień z powiatem. Powiat dokonując zmiany standardów, z piątego na trzeci zaproponował gminom podwyżkę tylko o 17,5 procenta. Tymczasem z wyliczeń wójta wynikało, że koszty utrzymania spowodowane tą zmianą wzrosną o 50 procent. Na posiedzeniu zarządu, 23 września, w którym uczestniczyła Janina Mierzwicka, jako reprezentantka gmin, przyjęto nowy projekt porozumień.

Zaczęło się w Kanadzie Przypomnijmy, że Kampania Białej Wstążki zainicjowana została w 1991 roku przez grupę mężczyzn w Kanadzie, w drugą rocznicę „masakry w Montrealu”. Akcja jest wynikiem wydarzenia z 6 grudnia 1989 roku, kiedy w Montrealu mężczyzna zastrzelił na politechnice 14 kobiet a 13 ranił, twierdząc, że sam nie skończył studiów technicznych, ponieważ - jak tłumaczył - to dziewczyny zabrały mu miejsce na uczelni. Dwa lata po tych wydarzeniach przypięta na piersi biała wstążka stała się symbolem sprzeciwu mężczyzn wobec przemocy w stosunku do kobiet, jako znak niewinności, mówiący o tym, że „my, mężczyźni, sami nie będziemy sprawcami przemocy i będziemy przeciwstawiać się jej wszelkim formom: fizycznej, psychicznej i seksualnej stosowanej wobec kobiet”. Obecnie kampania jest organizowana w ponad 50 krajach.

Kłopotliwe pytania Podczas listopadowej sesji Rady Powiatu we Włocławku radni opozycji, jak zawsze zadawali wiele pytań. Dotyczyły one zimowego utrzymania dróg, sytuacji na rynku pracy w powiecie włocławskim, nagród przyznanych dyrektorom z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Radna Jadwiga Błaszkiewicz m.in. pytała o autopoprawkę do budżetu powiatu na 2011 rok, która została przedłożona radnym w dniu sesji, co spowodowało, że nie mieli oni czasu zapoznać się z tym dokumentem. Radny Jacek Jabłoński pytał o zasady przyznawania nagród dyrektorom szkół. Szczególnie interesował się, dlaczego jednemu z dyrektorów przyznano nagrodę, nie wskazując jego konkretnych osiągnięć w poprzednim roku szkolnym. W odpowiedzi radny usłyszał, że nagroda została przyznana za całokształt osiągnięć dyrektora. Radny Jacek Jabłoński uważa, że jest to niezgodne regulaminem.

I TU i TERAZ 3 I

Gazeta Powiatu Włocławskiego

- Jak to jest możliwe, że kilometr drogi w tym samym, trzecim standardzie utrzymania w gminie Choceń i Kowal, po przetargu kosztuje 925,57 zł, a w gminie Baruchowo zaledwie 249,68 złotych – zastanawiał się wójt Stanisław Sadowski. Wójtowie chcieli także dowiedzieć się, dlaczego stawki za zimowe utrzymanie kilometra drogi powiatowej dla wykonawców biorących udział w postępowaniu przetargowym są trzykrotnie wyższe niż stawki zaproponowane gminom. Poprosili też starostę o przedstawienie ubiegłorocznych kosztów zimowego utrzymania dróg na przykładzie gminy Kowal. Odpowiedź, jaką otrzymali była dla nich zaskakująca. – Nie jestem dzisiaj przygotowany do udzielenia odpowiedzi – stwierdził starosta Kazimierz Kaca i polecił obecnemu na Konwencie dyrektorowi PZD przygotować odpowiedź na piśmie. W tej sytuacji Ewa Braszkiewicz, wójt gminy Włocławek, przewodnicząca Konwentu kończąc spotkanie ze starostą powiedziała: - Uwagi zostały zgłoszone i mam nadzieję, że w piśmie, które otrzymamy od pana starosty, wszystkie wątpliwości zostaną rozwiane.

Nurtujących pytań ciąg dalszy Kilka dni po zakończonym Konwencie Stanisław Sadowski, wójt gminy Baruchowo wysłał 7 listopada kolejne pismo do starosty. Poprosił w nim o udostępnienie uwierzytelnionych kopii dokumentów: formularzy ofertowych wykonawców biorących udział w postępowaniu przetargowym na zimowe utrzymanie dróg, umów zawartych z wykonawcami oraz o informację z otwarcia ofert wraz z kwotą, jaką zamawiający przewidział na sfinansowanie zimowego utrzymania dróg powiatowych. Na spotkaniu z wójtami i burmistrzami, identyczność kwot w przetargu na zadanie nr 5 dyrektor PZD tłumaczył pomyłką pracownika.

Wyjaśnienia starosty na piśmie W późniejszym wyjaśnieniu rozesłanym pismem do wójtów i burmistrzów starosta napisał, że firma złożyła jedyną ofertę na wykonanie tej usługi na kwotę 46.296,29 zł, czyli 50 tys. zł brutto. Tymczasem na te prace powiat przeznaczał 44.657,69 zł, ale brutto. Oferta przekraczała więc wartość zamówienia. Drugiego przetargu nie zorganizowano, a zamawiający, czyli powiat zwiększył wartość zamówienia do... wartości złożonej oferty. Musi to budzić zdziwienie, bo wszystkie inne firmy biorące udział w przetargu na podobne zadania proponowały niszą cenę wykonania usługi niż wynosiły możliwości finansowe powiatu.

Dla gmin mniej niż dla firm prywatnych Analizy kosztów zimowego utrzymania dróg w ubiegłym roku, szczególnie na przykładzie jednej

z gmin, jak prosili wójtowie, starosta nie wyjaśnił, podał tylko kwoty globalne. Z naszych wyliczeń wynika, że za zimowe utrzymanie jednego kilometra drogi miesięcznie gminy otrzymywały w ubiegłym sezonie 265 zł, a firmy wyłonione w przetargu 272 złote. - W bieżącym sezonie powiat podwyższył stawki dla gmin tylko o 17, 5 proc., a dla przedsiębiorców o 35,6 proc. - mówi Sławomir Piernikowski, wójt gminy Lubanie. - Takie zróżnicowanie jest nieuczciwe. Uważam, że koszty utrzymania spowodowane tą zmianą będą większe, prawdopodobnie wzrosną o 50 procent w stosunku do ubiegłego sezonu. W gminie Lubanie mamy drogi w III standardzie utrzymania, za ich odśnieżanie otrzymamy od powiatu 249,50 zł miesięcznie. Powiat nie zapłaci nam za odśnieżanie chodników, a to znacznie obciąży budżet gminy. Kiedyś w powiecie panował dobry obyczaj polegający na tym, że gdy sprawy dotyczyły gmin uzgadniano je wspólnie. Teraz ten zwyczaj zaginął, nawet nie jesteśmy powiadamiani o terminach sesji rady powiatu. Najwięcej pieniędzy przeznaczono na drogi zakwalifikowane do I standardu odśnieżania, a tych o dziwo najwięcej jest w gminie Brześć Kujawski.

Gminy podpisały Tuż przed rozpoczęciem sezonu zimowego utrzymania dróg pozostałe gminy podpisały porozumienia, choć ich przedstawiciele nadal uważają, że określone stawki są dla nich niekorzystne. Jako ostatni porozumienie podpisali wójtowie Sławomir Piernikowski i Stanisław Sadowski. Zwlekać już nie mogli. Zima bowiem może nadejść w każdej chwili.

Jolanta Pijaczyńska


TU i TERAZ 4 I Gazeta Powiatu Włocławskiego I

nr 23, listopad 2011

rozmowy

www.kujawy.media.pl

Rozmowa z Sławomirem KOPYŚCIEM, radnym, członkiem zarządu województwa o informatyzacji i radiowej sieci szerokopasmowej w woj. kujawsko-pomorskim

Ponad 60 procent osób w ogóle nie używa internetu zacji na działania administracji publicznej w Polsce w 2011 roku zamieszczony stronach MSWiA.

- W ostatnich dwóch latach we Włocławku i jego okolicy wyrosły jak grzyby po deszczu nowe internetowe portale informacyjne, podobnie jak w całym kraju. Tymczasem przeprowadzone przez CBOS badania pokazały, jak bardzo nasze województwo jest zaniedbane pod względem dostępu do internetu. Jesteśmy na ostatnim miejscu w kraju.

Załatwienie sprawy dofinansowania Ochotniczych Straży Pożarnych powiatowi zajęło ponad połowę roku. Stało się to dopiero po interwencjach radnych. Sprawę dofinansowania gmin z przeznaczeniem dotacji na wyposażenie jednostek ochotniczej straży pożarnej zarząd powiatu włocławskiego rozpatrywał już maju. Wtedy podjął on decyzję o zwiększeniu środków finansowych w kwocie 40 tys. złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu włocławskiego i jednocześnie zobowiązał skarbnika powiatu do przygotowania tych zmian w budżecie. Potem nastała długa cisza. Do sprawy wrócono dopiero 15 września, wtedy wicestarosta Zbigniew Lewandowski przypomniał o niezałatwionej sprawie. - Czy zasadnie jest, abym drugi raz pisał wniosek w tej sprawie do skarbnika, skoro zarząd przyjął swoje stanowisko już w maju? – pytał wicestarosta. Na kolejnym posiedzeniu zarządu radny Roman Gołębiewski mówił, że nie przystoi powiatowi, aby dalej przedłużać sprawę. Musiały znowu upłynąć dwa miesiące, aż wreszcie projekt uchwały „w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego z terenu powiatu włocławskie-

Sławomir Kopyść: - Informatyzacja urzędów ma zmnieszyć liczbę dokumentów, ale na razie tak się nie stało na rok się zmienia, szczególnie w urzędach administracji publicznej, wskazuje na to tegoroczny raport z badania wpływu informaty-

- Jaki jest aktualny stan realizacji tego projektu? - Proces realizacji projektu jest długi, ale taki musi być ze względu na jego wielozadaniowość. Przypomnę, że zamówienie usług związanych z przygotowaniem planowania radiowego wraz ze studium wykonalności i projektem budowlanym dla projektu „Radiowa sieć szerokopasmowa WiMax województwa kujawsko-pomorskiego” ukazało się w marcu 2009 roku. Dzisiaj mogę powiedzieć, że sfinalizowano już uzgadniania lokalizacyjne dla wież telekomunikacyjnych. Pozyskane zostały też pozwolenia na budowę. Budowana sieć, w pierwszej fazie będzie służyć administracji publicznej, połączy między innymi jednostki samorządu terytorialnego, straż, policję, a także szkoły. - Z raportu ministerialnego wynika, że prawie trzy czwarte urzędów w Polsce posiadających elektroniczną skrzynkę podawczą w ciągu pierwszych pięciu miesięcy 2011 roku nie otrzymało żadnych dokumentów. W

przypadku urzędów administracji samorządowej średnia liczba dokumentów otrzymanych na skrzynkę wyniosła niecałe siedem dokumentów. - Mogę tylko potwierdzić zapis w raporcie. Dodam jednak, iż w tym samym raporcie nasze województwo znalazło się na pierwszym miejscu pod względem prowadzenia działań promujących korzystanie z internetu wśród osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Dla mnie zadziwiający i nie zrozumiały jest wynik badań dotyczący oceny wpływu wdrożenia technologii teleinformatycznych na liczbę dokumentów w postaci papierowej. W województwie kujawsko-pomorskim aż 13 procent odpowiadających urzędów stwierdziło wzrost dokumentacji papierowej, natomiast 62 proc. odpowiedziało, że nie zauważa zmian. Tymczasem zakładano, że wraz z informatyzacją liczba dokumentów w formie papierowej będzie malała. Taka sytuacja potwierdza, że musimy jeszcze wiele uczyć się, a proces wprowadzania informatyzacji nie jest łatwy i zapewne potrwa wiele lat.

Rozmawiała: J.P.

Marszałek dofinansował zakup sprzętu dla jednostek ochotniczej straży pożarnej, powiat włocławski dopiero ma taki zamiar

Sprzęt i pieniądze dla strażaków go” trafił pod obrady Rady Powiatu Włocławskiego. Dopiero na listopadowej sesji radni podjęli uchwałę o dotacji celowej dla gmin z przeznaczeniem na utrzymanie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych. Przy ustalaniu wysokości udzielonej dotacji celowej przyjęto kryterium: dla jednostki samorządu terytorialnego, na którego terytorium zlokalizowane są jednostki OSP włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego pomoc finansowa w wysokości 1900 zł na każdą jednostkę, a dla jednostki samorządu terytorialnego, gdzie OSP nie są włączone do krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego, pomoc w wysokości 1300 zł. Dotację otrzymają gminy: Baruchowo – 3800 zł; Boniewo – 1300 zł; Brześć Kujawski – 5700 zł; Choceń – 7600 zł; Chodecz -1900 zł; Fabianki – 1900 zł; Izbica Kujawska – 3800 zł; Miasto Kowal – 1900 zł; Lubień Kujawski – 3800 zł; Lubraniec – 1900 zł; Włocławek (gm. wiejska) – 3800 zł; Kowal – 1300 zł; Lubanie – 1300 zł. J.P.

W tym roku samorząd województwa przeznaczył dofinansowanie na zakup sprzętu dla 76 jednostek ochotniczej straży pożarnej.

Fot. Jerzy Chudzyński

- To prawda. Badania CBOS, które były prowadzone około trzech lat temu wskazały, że 64 procent ludzi w województwie kujawsko-pomorskim w ogóle nie używa internetu. I niewiele od tej pory zmieniło się. Oznacza to, że poziom wykluczenia cyfrowego jest u nas większy niż w pięciu województwach ściany wschodniej kraju, które są objęte specjalną pomocą Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (MRR). Zjawisko wykluczenia ze szczególną siłą występuje na terenach wiejskich. Województwo, w ramach realizowania projektu sieci WiMAX, przeprowadziło własne badania. Wyniki te potwierdziły istotne braki w dostępności usług szerokopasmowych i dostępu do internetu. Sytuacja jednak z roku

- Przypomnijmy, na czym polega projekt sieci WiMAX w województwie kujawsko-pomorskim. - Projekt nosi nazwę „Radiowa sieć szerokopasmowa WiMax województwa kujawsko-pomorskiego”. Podobne sieci regionalne powstają w całej Polsce w celu spełnienia założeń Europejskiej Agendy Cyfrowej. Państwa członkowskie Unii Europejskiej do końca 2013 roku są zobowiązane do zapewnienia każdemu obywatelowi dostępu do internetu o przepływności minimum 1-2 Mb/s. Więcej, plan do 2020 roku zakłada całkowite pokrycie obszaru Europy siecią zapewniającą transfer, co najmniej 30 Mb/s. W naszym województwie budujemy sieć najpierw na potrzeby samorządów. Wartość projektu kluczowego to 33,3 mln zł. Za jego realizację odpowiada Kujawsko-Pomorska Sieć Informatyczna, ona wybuduje infrastrukturę, czyli tzw. sieć Wimax dla Regionalnego Ośrodka Społeczeństwa Informacyjnego (ROSI). Na początku tego roku

została podpisana umowa o dofinansowanie.

Od lewej: Dariusz Sołtysiak, naczelnik jednostki OSP Lubanie i prezes Andrzej Pasterczak

Uroczyste przekazanie sprzętu druhom z powiatów włocławskiego, a także radziejowskiego, lipnowskiego i aleksandrowskiego odbyło się 14 listopada w jednostce OSP w Radziejowie. Darek Sołtysiak, naczelnik OSP Lubanie do Radziejowa pojechał razem z prezesem OSP Lubanie Andrzejem Pasterczakiem. - Jesteśmy bardzo zadowoleni z nowego sprzętu – mówi Darek Sołtysiak. - Bez dotacji marszałka zakupienie pilarki byłby trudne. Jednostka OSP, aby dobrze spełniać swoje zadania musi uzupełniać wyposażenie. Mam nadzieję, że w przyszłym roku uda się otrzymać dofinansowanie do nowego samochodu. Dofinansowanie z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego na zakup sprzętu ratowniczego i wyposażenia w 2011 roku otrzymały m. in. jednostki OSP z powiatu włocławskiego: * Kąkowa Wola - pompa szlamowa WTX 30 (5 880 zł); * Smólnik - wyciągarka samochodowa M 12000 24V (5 880 zł); * Lubanie - pilarka do stali i betonu Stihl TS 800 (5 880 zł); * Świątkowice - piła do betonu oraz ubrania specjalne (6700 zł); * Kłóbka - lekki samochód pożarniczy (5 880 zł); * Boniewo - pompa szlamowa (5 880 zł). (p)


nr 23, listopad 2011

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie, uczestnicy pozalekcyjnych i pozaszkolnych form edukacyjnych oraz dorośli. Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych: uczniowie szkół podstawowych, uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz dorośli. Zgłoszenia uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych dokonuje dyrektor szkoły. Każdy uczestnik (zespół uczestników) powinien dostarczyć jedną pracę przestrzenną wykonaną z dowolnego tworzywa, przy czym zaleca się wykonywanie szopek z materiałów naturalnych: sznurków jutowych, lnu, roślin itp. Ze względu na specyfikę pracy, przy tworzeniu szopki mogą pomagać w ograniczonym stopniu inne osoby (rodzice, rodzeństwo, nauczyciele, znajomi itp.). Maksymalne dopuszczalne rozmiary szopki: szerokość i długość podstawy – 1,10 m, wysokość – 2,10 m. Organizatorem konkursu jest Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Pisemne zgłoszenie szopki w nieprzekraczalnym terminie do 25 listopada br. należy przesłać na adres: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Przysieku 87-134 Zławieś Wielka albo faksem: 56 611-09-05 lub e-mailem: piotr.stelmaszak@kpodr.pl Regulamin konkursu i formularz karty zgłoszeniowej znajduje się na stronie internetowej www. kpodr.pl

Gazeta Powiatu Włocławskiego

Gmina Kowal. Remont świetlicy w Grabkowie

Gmina Baruchowo

Wolniej, ale dokładniej

Remizy OSP ze świetlicami

Przyglądamy się zmieniającemu się z dnia na dzień budynkowi świetlicy wiejskiej w Grabkowie. Kiedy byliśmy na placu budowy w sierpniu, zakładano dach i ocieplano budynek. W listopadzie prace zewnątrz budynku już były na ukończeniu. Montowano jeszcze ostatnie rynny. Ekipa budowlana przeniosła Świetlica w Grabkowie będzie służyła mieszkańcom wsi i gminy Kowal się do wnętrza budynku, zakładano kafelki w kuchni i pomieszczeniu gospodarczym. Ściany w największej sali są już obłożone panelami. Na budowie świetlicy zastaliśmy wójta Stanisława Adamczyka i Sławomira Sadokierskiego, naczelnika OSP Grabkowo; obaj panowie sprawdzali postęp prac i zgłaszali swoje uwagi budowlańcom. - Jest to kosztowna inwestycja, pochłonie prawie 379 tysięcy złotych, musi więc być wykonana solidnie - mówi wójt Stanisław Adamczyk. - Obiekt będzie służył mieszkańcom sołectwa Grabkowo oraz gminy Kowal. Obserwujemy niewielkie opóźnienie w realizacji tego przedsięwzięcia, ale najważniejsza jest jakość wykonanych prac. Ten gruntowny remont realizujemy przy unijnym wsparciu, w ramach działania Odnowa i rozwój wsi - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Z pieniędzy otrzymanych z Unii Europejskiej w ramach realizowanej inwestycji, do świetlicy zakupione zostaną m.in. stoły, U góry: wójt Stanisław krzesła, meble kuchenne, chłodziarko-zamAdamczyk i Sławomir rażarka, kuchnia gazowa, patelnia elekSadokierski, naczelnik tryczna i suszarka do naczyń. Mieszkańcy OSP Grabkowo. Z praz zainteresowaniem przyglądają się powej: układanie płytek stępom prac, gdyż obiekt będzie nie tylko ceramicznych. miejscem spotkań, ale także imprez okolicznościowych. A takiego tutaj brakowało. (jp)

Jesienne porządki Józef Kotwas z Gminnej Spółki Wodnej w Baruchowie dba o piękny, okazały park otaczający budynek Urzędu Gminy Baruchowo, który jako zespół pałacowo-dworski wraz z parkiem w 1984 roku został wpisany do rejestru zabytków.

O tym, że remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodnie i Kurowie wymagają remontu nikt nie ma wątpliwości. Już wyłoniono w przetargu wykonawcę. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma z Włocławka. Kwota remontu, a właściwie adaptacji dwóch remiz na potrzeby świetlic wiejskich to - 434.535 zł. W przyszłym roku obie remizy będą wzbogacone o świetlice wiejskie. Działalność tych świetlic opierać się będzie na prowadzeniu stałych, codziennych zajęć, organizowaniu imprez kulturalnych i edukacyjnorekreacyjnych dla dzieci i młodzieży. Oznacza to, że w gminie Baruchowo powstaną dwa nowe ośrodki, które będą animatorem życia kulturalnego na wsi. Na realizację tej inwestycji gmina Baruchowo otrzymała dofinansowanie unijne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013 - Odnowa i rozwój wsi. Kwota dofinansowania określona została do wysokości 414.838 złotych. Jednak nie może ona przekroczyć 75 procent poniesionych tzw. kosztów kwalifikowanych. Zgodnie z umową świetlice powinny być oddane do użytku z końcem września przyszłego roku. (r)

Fot. Jolanta Pijaczyńska

V Wojewódzki Konkurs Szopek

I TU i TERAZ 5 I

inwestycje

www.kujawy.media.pl

Podczas imprezy na Ptasiej Dyżurny komendy policji we Włocławku został w niedzielę 13 listopada, po godzinie 18 powiadomiony, że w mieszkaniu przy ulicy Ptasiej jest ranny mężczyzna. Policjanci wraz z załogą pogotowia ratunkowego stwierdzili na miejscu, że 39-letni mężczyzna został ugodzony w klatkę piersiową, najprawdopodobniej ostrym narzędziem. Mężczyznę, w stanie ciężkim przewieziono do szpitala. Zatrzymano trzy

osoby przebywające w mieszkaniu i podjęto czynności zmierzające do zatrzymania ukrywającego się sprawcy usiłowania zabójstwa. Okazała się nim 28-kobieta. Do jej zatrzymania doszło kilka dni później, 17 listopada została doprowadzona do prokuratury, gdzie przedstawiono jej zarzut usiłowania zabójstwa. Policjanci zatrzymali także osobę, która udzieliła jej schronienia. Za popełnione przestępstwo młodej

Biznes w katalogu Już ponad 300 firm z Włocławka zarejestrowało się w uruchomionym przez Urząd Miasta internetowym Włocławskim Katalogu Biznesowym. To interesująca bezpłatna promocja na oficjalnym internetowym serwisie miejskim. Każdy może na stronie internetowej www.przedsiebiorcy.wloclawek.eu, przy pomocy odpowiedniego formularza, samodzielnie i nie-

odpłatnie dokonać wpisu do Włocławskiego Katalogu Biznesowego. Oprócz nazwy firmy i danych teleadresowych można zamieścić tam opis działalności firmy, adres strony internetowej oraz zdjęcia. Dane przedsiębiorstwo należy dopisać do konkretnej branży, tak żeby potencjalni klienci mogli wyszukiwać firmy po profilu działalności. Wpis w katalogu ukaże się w ciągu 3 dni roboczych od

kobiecie grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 8 lat, do dożywocia włącznie. Natomiast czterem osobom przedstawiono zarzut pomocy w zacieraniu śladów i ukrywaniu osoby podejrzanej o usiłowanie zabójstwa, a za to grozi im kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Teraz są pod dozorem policyjnym. Badane są okoliczności zajścia i powody, dla których kobieta ugodziła mężczyznę nożem. Najprawdopodobniej podczas imprezy doszło do sprzeczki. (pk)

dnia jego wprowadzenia, po uprzednim sprawdzeniu jego zgodności z regulaminem korzystania z katalogu. Z danych zawartych w bazie mogą korzystać zarówno przedsiębiorcy szukający kontaktów gospodarczych, jak i indywidualni klienci zainteresowani znalezieniem wykonawcy danej usługi lub zakupem określonego produktu. Przypominamy: wpis jest bezpłatny, a pełne wizytówki firm są dostępne bez potrzeby logowania się.

Redakcja „Tu i Teraz” Wydawca: Wydawnictwo Kujawy www.kujawy.media.pl Adres: 87-811 Szpetal Górny, ul. Lipowa 48 Redaktor naczelny Stanisław Białowąs tel. (0-54) 237-05-05, tel. kom. 600-15-68-05 e-mail: stanislaw.bialowas@wp.pl Redaktor wydania Jolanta Pijaczyńska tel. kom. 608-45-56-58 e-mail:jo-pi@tlen.pl


TU i TERAZ 6 I Gazeta Powiatu Włocławskiego I

Hotel, to nie dyskoteka W dniach 2,3,4,listopada byłem gościem we Włocławku. Wynająłem pokój w hotelu Kujawy. Noc z dnia 3 na 4 listopada okazała się koszmarem. O godzinie 21:50 usłyszałem bardzo głośno odtwarzaną muzykę. Początkowo sądziłem, że to to muzyka z jakiegoś stojącego pod hotelem samochodu, ale szybko okazało się, że hałas pochodzi z hotelu. Pokój miałem na 4 piętrze. Zszedłem do recepcji, by się poskarżyć. Usłyszałem w odpowiedzi, że w tym hotelu co czwartek odbywa się karaoke aż do 24.00. Na moją prośbę zarządzający hotelem obiecał ściszenie muzyki. Niewiele to pomogło. Pytam, czy to normalne, by w hotelu, gdzie sypia wiele osób, czwartkowy hałas był normą? To w końcu hotel, a nie dyskoteka. P.O.

Konkurs „Rzuć palenie” Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna oraz Urząd Miasta we Włocławku rozlosują nagrody wśród włocławian, którzy zdecydują się wziąć udział w konkursie „Rzuć palenie”. W konkursie mogą wziąć udział osoby, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy przestały palić papierosy i nie palą co najmniej 3 miesiące. Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie kuponu i wrzucenie go do jednej z 14 urn, dostępnych w punktach na terenie miasta: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologicznej przy ul. Kilińskiego 16, Przychodniach MZOZ: Nr 1 przy ul. Kilińskiego 16, Nr 2 przy ul. Wienieckiej 34 a, Nr 3 przy ul. Olszowej 9, Nr 4 przy ul. Chłodnej 24, Nr 5 przy ul. Żytniej 55, Nr 6 przy ul. Kaliskiej 104 a, Nr 7 przy ul. Kościelnej 2a; Poradni Pulmonologicznej w Samodzielnym Publicznym Zespole Przychodni Specjalistycznych przy ul. Wyszyńskiego 25, budynek E; przychodni PROF.- MED przy ul. Toruńskiej 222, Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej przy ul. 3 Maja 17 oraz w gmachu ratusza przy Zielonym Rynku 11/13 (hol główny ). Kupony można wrzucać do 30 listopada. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 2 grudnia br.

W połowie listopada przed Urzędem Gminy Kowal stanął samochód OSP Strzały wypełniony paczkami zawierającymi 1.250 kilogramów artykułów spożywczych. Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalu sami rozładują samochód, który przywozi paczki z żywnością. Jeśli transport jest duży, pomagają inni pracownicy urzędu. Żywność ta trafi do domów najuboższych mieszkańców gminy Kowal.

www.kujawy.media.pl

Pod opieką GOPS

Żywność dla najuboższych, kursy dla bezrobotnych zakłada dostarczanie jedzenia najuboższym obywatelom Unii Europejskiej w ilości do 5 kg miesięcznie na osobę. Gmina stara się pomóc także bezrobotnym mieszkańcom, niedawno zakończył się projekt systemowy pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych w Gminie Kowal” realizowany przez GOPS, a współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Panie z GOPS-u rozładowują paczki z żywnością. Od lewej: kierownik Władysława Rakocińska, Katarzyna Wnukowska - pracownik socjalny i Jadwiga Wilczyńska – st. specjalista pracy socjalnej - Nasz Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej ma pod opieką 159 rodzin zamieszkujących w gminie Kowal – mówi Władysława Rakocińska, kierownik GOPSu. - Bezpłatne wydawanie żywności stanowi jedną z wielu form pomocy społecznej dla najuboższych mieszkańców. Średnio rocznie wydajemy 12 ton żywności. Otrzymujemy ją z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej we Włocławku, który uczestniczy w programie „Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej – PEAD”. Większe darmowe racje żywnościowe otrzymują ro-

Pomaga Marek Szprengiel z OSP Strzały

- W projekcie brało udział osiemnastu bezrobotnych, ukończyli oni kursy zawodowe: prawo jazdy kategorii B i C, kucharza, przedstawiciela handlowego, opiekuna, księ-

dziny wielodzietne. Szczególne zapotrzebowanie jest na mleko. W paczkach żywnościowych najubożsi otrzymują m. in. takie produkty jak: kasze, ryż, mąka, płatki kukurydziane, kawa zbożowa, sery, masło, herbatniki. Jak widać, asortyment jest duży. Żywność wydajemy najczęściej raz w miesiącu, chociaż są od tego wyjątki i bywa wydawana częściej. Darmową żywność w ramach programu PEAD 2011 mogą otrzymać osoby, których dochód nie przekracza kwoty 715 zł na osobę samotną lub 526 zł na jednego członka rodziny. Program ten

Dla uczestników kursów GOPS zorganizował wycieczkę do Warszawy, gdzie zwiedzili oni Zamek Królewski, Łazienki, Stare Miasto oraz Muzeum Powstania Warszawskiego. (pm)

Uczestniczki kursu na kucharza

Lubanie. Czternaście par przybyło na uroczystość

Medale za wspólne półwiecze

Małżonkowie po ceremonii dekoracji medalami oglądają przygotowany specjalnie na tę okazję program artystyczny

gowości oraz kurs - sprzedawca z obsługą kas fiskalnych - wyjaśnia kierownik Władysława Rakocińska. - Ponadto wszyscy uczestnicy kursów brali udział w warsztatach z doradcą zawodowym i psychologiem. Aż dziesięć kobiet uczestniczących w Programie Aktywności Lokalnej ukończyło kurs małej gastronomii, oraz szkołę dla rodzica.

Fot. Nadesłane

Ludzie piszą

nr 23, listopad 2011

ludzie

Czternaście z siedemnastu par małżeńskich, mieszkańców gminy Lubanie przybyło na uroczystość odznaczenia medalami „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Ten podniosły akt miał miejsce 15 października w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu. Wójt gminy Sławomir Piernikowski w asyście kierownika USC Zofii Sołtysiak oraz proboszcza parafii pw. św. Mikołaja ks. Mariana Jarosa medalami „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, czyli za spędzone wspólnie przynajmniej pół wieku udekorował: Stefanię i Mieczysława Przedwojewskich, Halinę i Jana Wasielewskich, Kazimierę i Kazimierza Szajerskich, Zofię i Stanisława Parzychów, Władysławę i Izydora Hejman, Alicję i Tadeusza Pawlaczyków, Janinę i Zygmunta Sztuczka, Zofię i Jerzego Kępskich, Sabinę i Leona Rakoca, Józefa i Bożenę Ćwiklińskich, Stefana i Honoratę Dębczyńskich, Mariana i Stanisławę Jagodzińskich, Januarego i Barbarę Kucharskich oraz Józefa i Kazimierę Sobczaków. Nie zabrakło gratulacji od najbliższych, lampki szampana oraz programu artystycznego w wykonaniu zespołu muzycznego i dziecięcego działających przy GOK. Tekst i fot. Jerzy Chudzyński


nr 23, listopad 2011

I TU i TERAZ 7 I

drogi

www.kujawy.media.pl

Gazeta Powiatu Włocławskiego

To była wspólna, najważniejsza inwestycja w powiecie włocławskim

Bardzo oczekiwana droga Kowal-Mostki Płock do węzła autostradowego w Kowalu. Nowy trakt łączy drogę krajową nr 1 w miejscowości Kowal z drogą krajową nr 62 Włocławek–Płock w miejscowości Mostki, oraz drogę krajową nr 62 Włocławek–Płock w miejscowości Mostki z drogą wojewódzką nr 265 Brześć Kujawski–Gostynin.

Inwestycja drogowa Kowal-Mostki powstała dzięki współpracy czterech samorządów. Realizowana była przez starostwo powiatowe w porozumieniu z gminami Kowal i Włocławek oraz miasto Kowal. W 50 proc. została dofinansowana z budżetu państwa z projektu realizowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. Uroczystość otwarcia drogi odbyła się 26 października br. W ceremonii przecięcia wstęgi udział wzięli przedstawiciele samorządów, które sfinansowały inwestycję drogową: Sławomir Kopyść – członek zarządu województwa kujawsko-omorskiego, starosta Kazimierz Kaca, Stanisław Budzyński - przewodniczący Rady Powiatu Włocławskiego wraz z radnymi powiatu, Eugeniusz Gołembiewski - burmistrz Kowala, Ewa Braszkiewicz - wójt gminy Włocławek, Stanisław Adamczyk - wójt gminy Kowal, a także radni gmin oraz pracownicy samorządów. Obecni byli także: Tadeusz Wiśniewski - dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg oraz szefowie firm wykonawczych inwestycji: Roman Mikołaj-

Wspólne przecięcie wstęgi na nowo wybudowanej drodze czak i Stefan Czajkowski. Było trochę zamieszania z przecięciem wstęgi. Najpierw miała być ona przecinana w Kowalu, gdzie droga się rozpoczyna, ale zadecydowano, że akt ten nastąpi w Grodztwie, gmina Kowal. Jako pierwszy za nożyczki chwycił Sławomir Kopyść, a następnie każdy uczestnik biorący udział w tej ceremonii. Następnie goście wsiedli w samochody i nową drogą przejechali do Smólnika w gminie Włocławek, gdzie ks. Krzysztof Graczyk, proboszcz miejscowej parafii

Radni powiatu: Andrzej Spychalski, Stanisław Budzyński – przewodniczący Rady Powiatu Włocławskiego, Piotr Grudziński i Jerzy Donajczyk

oraz mieszkańcy Smólnika i okolicznych wiosek czekali na samorządowców. W Smólniku droga została poświęcona. - Niech będzie bezpieczna i dobrze służy wszystkim jej użytkownikom - mówił ksiądz Krzysztof Graczyk, święcąc trakt. - Bardzo nam zależało, aby ta droga powstała – przypomniał Sławomir Kopyść. - Około pięć lat temu, gdy omawiany był rozwój dróg wojewódzkich i powiatowych mówiliśmy o potrzebie powstania drogi Kowal–Mostki. Wszystkie te tereny, tak piękne i tak gościnne, które łączy nowa droga będą teraz mogły rozwijać się turystycznie i gospodarczo. Droga będzie miała też wpływ na rozwój osadnictwa, a dzięki temu uda się zwiększyć dochody gmin i dostatniej żyć. - Nas mieszkańców bardzo cieszy ta droga, żal będzie umierać - nieoczekiwanie powiedziała Irena Fałek, mieszkanka Smólnika. Trzeba żyć! Odezwało się kilka głosów. A

jeśli będzie trzeba odejść – to nową drogą do nieba, dodali inni. - Dla gminy Włocławek jest to jedna z najważniejszych arterii komunikacyjnych – mówiła wójt Ewa Braszkiewicz. - Wybudowanie tej drogi z pewnością przyczyni się do zwiększenia osadnictwa na terenie wschodnim gminy Włocławek. Już obserwujemy, że coraz więcej osób buduje się na tych terenach. Myślę, że droga ożywi też działalność gospodarczą.

Na inwestycję otrzymano dotację w wysokości trzech milinoów złotych z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Całkowita wartość projektu to ponad 9,5 mln złotych. Kwotę 668 tys. złotych wyasygnowały samorządy gminne na terenie, których przebiega droga, czyli gmina Kowal, gmina Włocławek oraz miasto Kowal. Pozostałe koszty poniósł powiat. - Droga ma bardzo duże znaczenie dla mieszkańców Kowala, skróci ona im drogę do akwenów znajdujących się na terenie gminy Kowal – mówi Eugeniusz Gołembiewski, burmistrz miasta Kowal.

Trakt Kowal-Mostki liczy około 14 kilometrów. Jezdnia drogi została poszerzona do szerokości sześciu metrów. Wybudowano chodniki z kostki brukowej, powstało dwanaście nowych zatok autobusowych oraz nowe zjazdy do posesji, azyl dla pieszych, sygnalizacja świetlna, oznakowania dla pieszych. Droga ma obustronne pobocza o szerokości jednego metra. Na odcinku leśnym, gruntową ścieżkę zamieniono na drogę z nawierzchnią asfaltową. Droga ta skraca przejazd z trasy Włocławek–

Fot. Nadesłana

Fot. Aneta Kwarcińska

Zniknęła kolejna gruntowa

Tak było w Unisławicach. Wójt Stanisław Adamczyk z pracownikiem ZDW z Mogilna Zbigniewem Kozłowskim

Dodajmy, że inwestycję realizowało konsorcjum firm - Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych, lider konsorcjum oraz Spec Dróg (partner). Obie firmy, od dawna z powodzeniem, współpracujące ze sobą, znane są w naszym regionie z wielu wspólnie wykonanych inwestycji drogowych. Tekst i fot. Jolanta Pijaczyńska

Nowy trakt poświęcił ks. Krzysztof Graczyk z parafii w Smólniku

Unisławice

Dogodne warunki atmosferyczne sprzyjały drogowcom, udało się zakończyć prace budowlane drogi gminnej w miejscowości Unisławice w relacji Unisławice–Charchocin na odcinku 1,3 km. Modernizacja drogi polegała m.in. na wykonaniu podbudowy z tłucznia i podwójnym utrwaleniu jej emulsją i grysem. Pobocza zostały wyprofilowane i utwardzone, podobnie jak istniejące zjazdy. Dodatkowo powstały trzy przepusty pod drogą. Zamontowano bariery ochronne. Solidna podbudowa pozwoli w przyszłości na położenie dywanika asfaltowego. - Dzięki tej inwestycji w naszej gminie zniknęła kolejna droga gruntowa, nieutwardzona - mówi wójt Stanisław Adamczyk. - Rolnicy dojeżdżający do swoich pół i sadów usytuowanych przy tej drodze nie będą już niszczyli swojego

- W projekcie tej inwestycji drogowej każdy partner był bardzo ważny. Już w trakcie programowania drogi postawiliśmy swoje oczekiwania związane z ulicą Dobiegniewską. W ciągu drogi powiatowej wybudowaliśmy też duży parking przy targowisku miejskim. Samorząd powiatowy przystał na nasze oczekiwania, a my wykonaliśmy odwodnienie tej drogi. Ważnym jest, aby tą drogą nie poruszały się samochody o dużym tonażu. - W gminie Kowal droga biegnie przez teren turystyczny objęty projektem Natura 2000, na obszarze Gostynińsko Włocławskiego Parku Krajobrazowego – mówi wójt Stanisław Adamczyk. - Obserwujemy, że droga ta przyczynia się do rozwoju turystyki oraz budownictwa mieszkaniowego w Grodztwie i Dębniakach, gdzie już osiedla się coraz więcej mieszkańców Włocławka.

Odebrali drogę. Od lewej: Stanisław Nitecki - inspektor nadzoru, Marcin Bogdalski - inspektor ds. inwestycji, wójt Stanisław Adamczyk, Krzysztof Kowalski - kierownik budowy ZUD

sprzętu rolniczego, zniknęły bowiem koleiny oraz liczne wyboje. Na inwestycję drogową w Unisławicach otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków województwa kujawsko-pomorskiego w kwocie 60 tysięcy złotych. Remont tej drogi kosztował ponad 431.468 złotych. Dodam, że w tym roku wspólnymi siłami z gminą Włocławek i powiatem włocławskim na terenie gminy Kowal, udało się wybudować ponad osiem kilometrów dróg. Przypomnijmy, że w bieżącym roku w gminie Kowal oddano do użytku jeszcze dwie przebudowane drogi. Wspólnie z gminą Włocławek samorząd gminy Kowal wybudował drogę relacji Gołaszewo–Warząchewka, której 650-metrowy odcinek biegnie na terenie gminy Kowal. Gmina uczestniczyła także w budowie drogi powiatowej Kowal–Mostki, której trasa w gminie Kowal przebiega przez miejscowości Grodztwo i Dębniaki. (AK)


TU i TERAZ 8 I Gazeta Powiatu Włocławskiego I

nr 23, listopad 2011

wydarzenia

www.kujawy.media.pl

Uczciliśmy Święto Niepodległości Fot. Jolanta Pijaczyńska

11 listopada 1918 roku jest dla Polaków datą szczególną, po 123 latach zaborów odrodziła się Rzeczypospolita Polska. Od tego czasu minęły 93 lata. Obchody 93. Rocznicy odzyskania niepodległości we Włocławku i powiecie włocławskim miały uroczysty charakter. Na ulicach zawisły flagi. W kościołach księża odprawili mszę w intencji ojczyzny, przedstawiciele władz samorządowych składali wieńce i kwiaty w miejscach pamięci narodowej, zapłonęły Ogniska Patriotyzmu i znicze na mogiłach tych, którzy walczyli o wolność kraju. W szkołach i ośrodkach kultury odbywały się apele, wystawy, wieczornice, spotkania. Młodzież uczciła Narodowe Święto Niepodległości biorąc udział także w biegach przełajowych.

GOREŃ DUŻY (gmina Baruchowo) Elżbieta Zaborowska, dyrektor MBP i Wojciech Siwik w mundurze dawnego wojaka

WŁOCŁAWEK. W Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zdzisława Arentowicza we Włocławku pojawił się marszałek Józef Piłsudski. W rolę marszałka podczas wieczoru artystyczno-lite-

Andrzej Winiarski w roli marszałka Józefa Piłsudskiego

rackiego pt. „Od młodości do niepodległości” wcielił się Andrzej Winiarski. W ten sposób biblioteka wraz z Stowarzyszeniem Kolekcjonerów Dziedzictwa Kulturowego

Ziemi Kujawsko-Dobrzyńskiej uczciła 93 rocznicę odzyskania Niepodległości. W rocznicowym spektaklu o marszałku żołnierza zagrał Wojciech Siwik. (jp)

Mimo chłodu zapowiadającego rychłą zimę do Gorenia zjechały drużyny z pięciu szkół z powiatu włocławskiego: Baruchowa, Fabianek, Chocenia, Nasiegniewa i Śmiłowic W tej niecodziennej imprezie udział wzięli przedstawiciele samorządów: Jarosław Komorek- przewodniczący Rady Gminy Baruchowo i Jacek Jabłoński - radny Powiatu Włocławskiego oraz sportowcy: Kowalska Katarzyna – olimpijka z Pekinu (zawodniczka VECTRY DGS Włocławek) i Marian Nowakowski – trener kadry lekkoatletów. - Tradycją stała się przepiękna plenerowa impreza, co roku organizowana w gminie Baruchowo, którą oddajemy cześć tym, którzy poprowadzili Polskę do wolności – mówi Joanna Seklecka-Tarka, kierownik Zielonej Szkoły w Goreniu Dużym. - W tym roku nie przeszkodził nam nawet remont prowadzony w naszej placówce i impreza zorganizowana przy współpracy Urzędu Gminy w Baruchowie, Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia Ludowego Zespoły Sportowe w Toruniu odbyła się. Zwodnicy biegali na kilku dystansach. Pierwsze miejsca w swoich kategoriach zajęli: * dystans 250 m - Marta Janulewska (SP Baruchowo) i Patryk Stasiak (SP Baruchowo) * 400m - Sara Jakubowska (SP Choceń) * 600m - Dominik Wiśniewski (SP Baruchowo) i Magdalena Zakrzewska (SP Nasiegniewo) * 800m - Michał Janulewski (SP Baruchowo) i Alicja Waśkowska (VECTRA DGS) * 1000m - Wiktor Hincz (Gimn. Baruchowo) i Anna Sobka (VECTRA DGS) * 1200m. Cezary Mróz (VECTRA DGS) W rywalizacji zespołowej szkół podstawowych zwyciężyło Baruchowo, a dalej kolejno uplasowały się: Choceń, Fabianki, Nasiegniewo, Śmiłowice. W kategorii gimnazja wygrało Baruchowo przed Fabiankami. Zwycięzcom przyznano nagrody i medale. Specjalne wyróżnienia i nagrody przypadły najmłodszym sportowcom, a otrzymali je Natalia Lewandowska (SP Nasiegniewo) i Gracjan Wołowski (SP Fabianki). „Zielona Szkoła” serwowała pyszną grochówką. A zmarzluchy mogły ogrzać dłonie przy ogromnym ognisku.

(JT)

Dobrze być razem. Harcerze w szkole w Boniewie

BONIEWO. Pierwszy weekend listopada harcerze z Hufca ZHP Włocławek-Powiat spędzili w Boniewie. W tej miejscowości zorganizowano z okazji Święta Niepodległości kolejną edycję Zlotu Śladami Przeszłości. Do Boniewa przyjechało ponad 150 harcerek i harcerzy z powiatu włocławskiego: Boniewa, Chocenia, Kruszyna, Lubienia Kujawskiego, Grabkowa i Wilkowic. Przybyła też drużyna z Grudziądza. Uczestnicy Zlotu mieszkali w budynku szkoły. Przy blasku świec harcerze w zadumie słuchali wojennych wspomnień Jana Wypijewskie-

go, opowieści Ewy Grochowiny, a także śpiewali piosenki i pieśni patriotyczne. Nowi harcerze złożyli przyrzeczenie i otrzymali krzyże harcerskie. Podobnie, jak co roku, harcerze brali udział w powiatowych biegach na orientację pokonując 10 km trasę, tym razem biegnącą przez malownicze tereny gminy Boniewo. Pierwsze miejsce w biegach w kategorii szkół podstawowych zajęła drużyna „Wichry” z Boniewa. Natomiast w kategorii od 14 roku życia,

pierwsi byli „Wędrowcy” z Kruszyna. Uroczyste wręczenie nagród poprzedzone zostało mszą św. w intencji hm. Mirosława Kurkiewicza, byłego długoletniego komendanta Hufca ZHP Włocławek-Powiat oraz apelem poległych na cmentarzu. Harcerze przygotowali również spektakl o tematyce związanej ze Świętem Niepodległości. Tekst i fot. Katarzyna Linczak

Lubanie W Lubaniu Święto Niepodległości zainaugurowała uroczysta msza św. w kościele pw. św. Mikołaja. Po nabożeństwie poczty sztandarowe, władze gminy i mieszkańcy w towarzystwie orkiestry przeszli na cmentarz parafialny, gdzie po okolicznościowym wystąpieniu wójta gminy Sławomira Piernikowskiego, pod pomnikiem-mogiłą złożone zostały wiązanki kwiatów. (j.ch)

KOWAL. Uczestnicy obchodów po mszy udali się na plac Rejtana pod pomnik Wdzięczności, gdzie delegacje złożyły kwiaty. Istotną częścią uroczystości było odsłonięcie wystawy fotograficznej pn. „Kowal wczoraj i dziś”. Na zdjęciu: Wojciech Rudziński, Wacław Duniec i Andrzej Lewandowski.


nr 23, listopad 2011

historia

www.kujawy.media.pl

Rozwój miasta na przestrzeni 100 lat

Kowal na przestrzeni dziejów

- Wystawa prezentuje rozwój jaki dokonał się w Kowalu na przestrzeni ostatnich stu lat zwracając szczególną uwagę na materialną substancję naszego miasta - mówi burmistrz Eugeniusz Gołembiewski. - Oprócz samych zdjęć, które w wielu wypadkach są aż nad to wymowne bardzo ważne są także informacje, które otwierają trzy części wystawy. Pierwsza z nich prezentuje rozwój miasta od około 1908 roku do roku

Fot Nadesłana

Kowal wczoraj i dziś Odsłonięcia wystawy fotograficznej pn. „Kowal wczoraj i dziś” współfinansowanej z budżetu Unii Europejskiej dokonano podczas obchodów Święta Niepodległości. Burmistrz Eugeniusz Gołembiewski do uroczystego zdjęcia wstęgi zaprosił Marka Giergielewicza, przewodniczącego Rady Miasta Kowal i przewodniczących poprzednich kadencji: Andrzeja Lewandowskiego i Marka Pieńkowskiego.

Odsłonięcie wystawy. Od lewej: Andrzej Lewandowski, Marek Pieńkowski, Eugeniusz Gołembiewski, Marek Giergielewicz 1945. Potem pokazany jest okres PRL-u, czyli czas od 1945 r. do 1989 roku. Ostatnia część pokazuje Kowal w trzeciej RP. Jest to próba dokonania bilansu dwudziestoletnich dokonań samorządu miasta Kowala.

Wystawa w sposób statystyczny ukazuje jak bardzo miasto Kowal zmieniało się na przestrzeni stuletnich dziejów. Nie są to zmiany powierzchowne, ale polegające na przybywaniu konkretnych nowoczesnych in-

I TU i TERAZ 9 I

Gazeta Powiatu Włocławskiego

westycji. Dzisiaj, na 3.500 mieszkańców zaledwie 36 z nich, czyli 1 procent nie ma utwardzonych dróg do swojej posesji. Można to uznać za miarę zmian i postępu. (jp)

1908 - 1945 Przed II wojną światową miasto Kowal zajmowało powierzchnię 2049 ha i liczyło od 5 do 6 tysięcy mieszkańców narodowości polskiej, żydowskiej i niemieckiej. Mieszkali oni w 760 domach i mieszkaniach, z których aż 620 to lokale jedno i dwuizbowe (pokój z kuchnią). Miasto miało charakter rolniczy i handlowo-usługowy. Znajdowało się w nim 17 ulic o łącznej długości 13 km, z których większość nie była utwardzona. W wyniku wielkiego pożaru w 1921roku zniszczone zostało całe centrum miasta. Trwałym dorobkiem tego okresu jest budynek szkolny przy ul K. Wielkiego, remiza strażacka oraz bardzo ważna dla funkcjonowania miasta instytucja – bank spółdzielczy. 1945 -1989 Po II wojnie światowej powierzchnia Kowala w 1953 r. została zmniejszona do 892 ha , a w 1973 r. do 224 ha. W wyniku wojny, a w szczególności zagłady Żydów dokonanej przez okupanta, liczba mieszkańców zmalała do około 3 tysięcy. Po likwidacji prywatnego przetwórstwa, handlu i usług utworzono zajmujący się handlem - GS, obsługą rolnictwa – SKR i gospodarką komunalną – ZGKiM. Największym pracodawcą była filia Włocławskiej Fabryki Mebli. Stworzono komunalny zasób mieszkaniowy składający się z 216 lokali, w tym ze 150 nowo wybudowanych, w większości na osiedlu Kopernika Zielona. Powstały też dwa bloki spółdzielcze oraz dwa osiedla domków jednorodzinnych (pomiędzy ul. Jagiełły - Traugutta i przy ul. Szkolnej). Wybudowano m.in. bibliotekę, dom kultury, ośrodek zdrowia, stadion, dworzec autobusowy, budynek szkoły podstawowej z 12 salami, który rozbudowano w latach 70-tych o 12 klasopracowni i salę gimnastyczną. Pod koniec PRL w mieście było 31 ulic, o łącznej długości 19 km, z których utwardzonych było 12 km (trasy przelotowe i centrum miasta). Wybudowano 6 km kanalizacji deszczowej. W drugiej połowie lat 80-tych zakończono budowę wodociągu miejskiego, wybudowano wysypisko odpadów oraz 4 km magistralnej kanalizacji sanitarnej. Przygotowano też tereny pod budowę osiedla przy ul M. Konopnickiej oraz plany budowy obwodnicy Kowala i oczyszczalni ścieków.

WŁOCŁAWEK. Replika tablicy pamiątkowej z 1922 roku

Fot. Dariusz Rosiński

Na wezwanie Ojczyzny

Fundatorzy. Od lewej: dh Marian Maślanka, st.bryg. Grzegorz Świątkowski, ppłk w st. spocz. Ryszard Sudomir i dh Andrzej Sudomir Podczas uroczystej zbiórki 10 listopada w siedzibie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku odsłonięto replikę tablicy upamiętniającej nazwiska strażaków, którzy walczyli w 1920 roku o wolność Ojczyzny. - Oryginalna tablica pamiątkowa od 1922 roku znajdowała się we włocławskiej remizie strażackiej przy ul. Żabiej – mówi komendant st.bryg. Grzegorz Świątkowski. - Uwiecznione na niej były nazwiska strażaków Włocławskiej Ochotniczej Straży Ogniowej, którzy w 1920 roku stanęli

do walki. Tablica ta przetrwała do końca lat sześćdziesiątych XX wieku, wtedy władze nakazały jej zdjęcie i usunięcie. Co się z nią stało, nie wiadomo. Pamiątkowa tablica została odtworzona, a fundatorami jej repliki są: Marian Maślanka, Mariusz Nowak, Andrzej Sudomir, Ryszard Sudomir, Grzegorz Świątkowski. Na tablicy widnieje napis: „Na wezwanie Ojczyzny do walki za jej wolność z barbarzyńskim najeźdźcą w roku 1920 stawili się na ochotnika do armii strażacy” .

Poniżej napisu wymienione są nazwiska i imiona: Białecki Wiktor, Bojańczyk Jerzy, Bryliński Szymon, Białecki Stefan, Ornatowski Wacław, Jaroszewski Teodor, Krzemiński Edward, Kubacki Stefan, Kołodziejczyk Franciszek, Lewandowski Ignacy, Lewandowski Stefan, Laur Michał, Puchalski Walenty, Rybacki Józef, Rybczyński Wincenty, Majewski Franciszek, Wysocki Stanisław, Wiśniewski Józef, Zajfert Adolf. Śmiercią walecznych na polu chwały polegli świętej pamięci Drewus Gustaw, Rakocza Jan, Niderfijer Konstanty. Ks. Marcin Filas z Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku odmówił modlitwę i poświęcił replikę tablicy pamiątkowej. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: bryg. Krzysztof Michałowski - zastępca kujawsko-pomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP, Stanisław Wawrzonkoski - przewodniczący Rady Miejskiej Włocławka, Tomasz Wąsik - kierownik Muzeum Historii Włocławka, Mirosław Kędroń - przedstawiciel Nadleśnictwa Włocławek, emerytowani strażacy: Ryszard Laskowski, Czesław Rogalewski oraz strażacy ochotnicy druhowie: Marian Mikołajczyk, Marian Maślanka i Henryk Hybiński. (pi)

Obecny plac Rejtana. Zdjęcie z około 1908 roku

Po roku 1989 Po rozszerzeniu granic w 1997 roku miasto Kowal zajmuje obszar 471 ha i liczy 3,5 tys. mieszkańców. W mieście stoi 847 domów, z których 322 zostało zbudowanych w ostatnich 20 latach, głównie na osiedlach przy ul M. Konopnickiej, „Na Górce”, oraz wzdłuż ul. Zielonej, Traugutta i Grodzkiej, Liczba ulic wzrosła do 48, a ich łączna długość - to 30 km, z których utwardzonych asfaltem bądź betonem jest ponad 26 km. Nie licząc obwodnicy drogi Nr 1, zbudowano od podstaw, bądź zmodernizowano nawierzchnię 35 ulic w mieście, a w 26 wybudowano nowe chodniki. Obecnie tylko 1 proc. mieszkańców Kowala nie ma koło swojego domu asfaltowej bądź betonowej drogi. W różnych częściach miasta wybudowano około 30 parkingów dla samochodów osobowych oraz nowe targowisko miejskie. Zmodernizowano i rozbudowano stację uzdatniania wody wraz ze zbudowaną od podstaw, bądź wymienioną na nową siecią wodociągową w 20 ulicach. Wodociąg miejski wynosi obecnie ok. 25 km. W 40 ulicach wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej, o łącznej długości ok. 20 km, wraz z nowoczesną oczyszczalnią ścieków. Rozbudowano sieć kanalizacji deszczowej o kolejne 6 km. Zmodernizowano i rozbudowano kompleks oświatowy przy ul. Piwnej, powstało przedszkole i zespół boisk Orlik 2012 oraz stadion miejski. Wszystkie miejskie budynki użyteczności publicznej poddane zostały termomodernizacji. Przy pomocy samorządu zmodernizowano i rozbudowano remizę strażacką. Gruntownie przebudowano stary park im. Leona Stankiewicza i zbudowano nowy - im. K. Wielkiego. Z inicjatywy władz miasta wybudowano dom pomocy społecznej oraz uruchomiono podstacje pogotowia ratunkowego. W mieście funkcjonują obecnie trzy niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej i dwie apteki.


TU i TERAZ 10 I Gazeta Powiatu Włocławskiego I

nr 23, listopad 2011

ludzie

www.kujawy.media.pl

W Zespole Szkół Technicznych

*

Sala teraz Orlik w przyszłości

Trzeci etap Kapitulnej z tunelem Ruszył kolejny trzeci już etap przebudowy ul. Kapitulnej. 3 listopada została podpisana umowa pomiędzy Miejskim Zarządem Dróg, a konsorcjum włocławskich spółek, które przedstawiły najkorzystniejszą ofertę w przetargu na trzeci, ostatni etap przebudowy ulicy Kapitulnej. Prace będą prowadziły dwie firmy: „Drogtom” oraz „Husar Budownictwo Inżynieryjne”. W ramach tego zadania przebudowane będą ulice: Gajowa - na odcinku pomiędzy Szuwarową a Kapitulną, a także Kapitulna - na odcinku pomiędzy Gajową i Jastrzębią oraz na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem Wysokiej z Długą a Okrzei. Wykonawca zbuduje także tunel dla pieszych i rowerzystów pod torami linii kolejowej, po północnej stronie ul. Kapitulnej. Przy okazji Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji przebuduje sieć wodociągową na odcinku od Wysokiej do Okrzei. MPEC w obrębie wiaduktu kolejowego zbuduje fragment sieci cieplnej na długości około 80 metrów. Zakres robót obejmie głównie budowę i przebudowę nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów, zatok autobusowych (wraz z wiatami przystankowymi) oraz zatok postojowych. Firma zaproponowała za wykonanie robót budowlanych cenę 13 mln 161 tys. zł. Wnioskowana kwota unijnego dofinansowania, jaką miasto otrzyma z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 12 mln 436 tys. zł. Całkowita wartość wszystkich prac związanych z trzecim etapem wynosi 27 mln 240 tys. zł. Prace zakończą się 3 listopada 2012 roku.

* Policjanci odwiedzają przedszkola i szkoły

Rozmowy o bezpieczeństwie Skala wypadków drogowych, w których giną dzieci jest niepokojąca. W ubiegłym roku w Polsce na drogach zginęło 112 dzieci a 4.500 zostało rannych. Nauczenie młodych podstawowych zachowań, uwrażliwienie ich na czyhające niebezpieczeństwa jest koniecznością Działania profilaktyczne dotyczące bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na drogach są prowadzone na całym świecie. W Polsce do akcji włączają się instytucje, szkoły, organizacje społeczne. Dla policjantów takie działania prewencyjne są codziennością. Włocławscy policjanci wraz z przedstawicielami Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego we Włocławku od września, tuż po rozpoczęciu roku szkolnego, regularnie odwiedzają przedszkola i szkoły, aby nauczyć młodych ludzi zachowań, które mogą ustrzec ich od nieszczęśliwego wypadku. - Szczególnie uczulamy na zachowanie bezpieczeństwa podczas poruszania się po drodze, mówimy jak ważne jest noszenie elementów odblaskowych - wyjaśnia nadkomisarz Małgorzata Marczak - oficer prasowy KMP Włocławek. -Policjanci kładą nacisk na spotkania z dziećmi z terenów wiejskich. One narażone są najbardziej na

różne nieprzyjemne zdarzenia na drodze. Szybko zapadający zmrok, konieczność jazdy na światłach, słaba widoczność to z pewnością elementy, które zwiększają ryzyko wypadków. Jednak nie są to jedyne tematy poruszane z naszymi słuchaczami. Bezpieczne zachowania w domu, na podwórku, podczas spotkania z agresywnym psem, kontakt z osobą nieznajomą to kolejne, równie ważne informacje przekazywane najmłodszym przez policjantów. Od września tego roku policjanci Wydziału Prewencji KMP Włocławek odbyli na terenie Włocławka 24 spotkania z dziećmi i młodzieżą, natomiast w powiecie włocławskim takich spotkań odbyło się jedenaście. Do tego dodać należy odwiedziny młodych we włocławskiej Komendzie, gdzie policjanci podjęli 10 wycieczek szkolnych z miasta i terenu. W szkołach i przedszkolach usytuowanych na rozległym terenie powiatu włocławskiego podobne spotkania prowadzą policjanci z posterunków miejskich i gminnych, już odbyło się ponad 50 spotkań. W niektórych placówkach spotkania z mundurowymi stały się już tradycją. Dzieci wraz z nauczycielami przygotowują specjalne przedstawienia tematyce związanej

Na patrolu Kaskada na jedynce WŁOCŁAWEK. Policjanci z włocław-

Umowę podpisują: Piotr Kosseda - dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg we Włocławku, Jacek Kuźniewicz - zastępca prezydenta Włocławka, Beata i Tomasz Jakubowscy właściciele firmy Drogtom

skiej drogówki przeprowadzili tak zwane działania kaskadowe na krajowej jedynce. Efektem ich działań były przeprowadzone 72 kontrole. Posypało się kilkadziesiąt mandatów za przekroczenie prędkości i 48 mandatów za nieprawidłowe wyprzedzanie. Wyjątkowego „pecha” miał kierowca hondy. Dwukrotnie policjanci „złapali” go na przekroczeniu prędkości. Najpierw kierowca hondy wpadł, kiedy na odcinku z dozwoloną prędkością 40 km/h jechał pra-

z zachowaniem bezpieczeństwa. Tak jest np. w przedszkolu w Lubrańcu, gdzie, co roku dzieci pod okiem wychowawczyń przygotowują dla mundurowych niespodziankę w postaci występów artystycznych. Lubranieckie przedszkolaki odwiedziły także włocławską komendę, gdzie m. in zapoznały się z pracą oficera dyżurnego oraz policjanta, przewodnika psa. Najbardziej aktywni podczas spotkań z policjantami uczniowie, wykazujący znajomość podstawowej wiedzy o bezpieczeństwie otrzymują w nagrodę elementy odblaskowe. W listopadzie włocławscy policjanci spotkali się także z młodzieżą z Zespołu Szkół nr 5 we Włocławku w ramach

DNIA TOLERANCJI, który przypada 16 listopada. Rozmawiali na temat właściwych relacjach rówieśniczych, w tym nie stosowania przemocy fizycznej i psychicznej wobec rówieśników. Na konkretnych przykładach przybliżono temat odpowiedzialności nieletnich za popełnione czyny. Przypomniano młodzieży, jakie mogą być skutki prawne i konsekwencje eksperymentowania z używkami. Wskazano na najczęstsze przyczyny wypadków i kolizji z udziałem młodego uczestnika ruchu drogowego. Jolanta Pijaczyńska

Fot. Nadesłana

Pracownia Projektowa „Pion” z Łodzi opracuje dokumentację projektowo-kosztorysową na potrzeby budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Technicznych na ul. Ogniowej 2. Firma podpisała z miastem umowę na kwotę 97 tys. zł. Na sali będzie można grać w piłkę nożną, ręczną, koszykówkę, siatkówkę i badminton. Ponadto szkoła zyska czterotorową bieżnię do treningu konkurencji sprinterskich i płotkarskich z możliwością ustawienia pełnowymiarowego zeskoku do skoku wzwyż i zeskocznią do skoku w dal oraz trójskoku. Na sali będzie można trenować też gimnastykę, lekką atletykę, tenis stołowy, ziemny i unihokej. Uczniowie będą mieli też do dyspozycji ściankę wspinaczkową, a także siłownię oraz salę fitness z urządzeniami do gimnastyki, ćwiczeń korekcyjnych, terapeutycznych oraz odnowy biologicznej. Wykonana zostanie również salka gimnastyczna na potrzeby klubu judo. W projekcie przewidziano również zaplecze gastronomiczne. Sala będzie połączona z budynkiem dydaktycznym ZST. Wokół niej powstaną nowe chodniki, parkingi, a cały teren będzie oświetlony i monitorowany. Wykonawca przygotowując projekt będzie musiał uwzględnić dokumentację dotyczącą budowy kompleksu boisk sportowych, bowiem przy szkole w przyszłości powstanie „Orlik”. Firma będzie musiała przygotować kompletną dokumentację do 14 lipca przyszłego roku.

Wspólnie z pracownikami WORD Włocławek mundurowi odwiedzili 7 listopada dzieci z przedszkola „Jaś i Małgosia” przy ulicy Kaliskiej we Włocławku

Przedszkolaki z Lubrańca przygotowały dla policjantów specjalne przedstawienie

wie dwa razy szybciej, nieco dalej, na tym samym odcinku drogi, w miejscu z dozwoloną prędkością 90 km jechał z prędkością 118 km/godz.

Pijany na quadzie MIKANOWO. Tuż po północy, 20 listopada policjanci otrzymali informację o wypadku w Mikanowie. Mundurowi ustalili, że 28-letni mężczyzna, jadąc quadem, stracił panowanie nad pojazdem i wywrócił się na drodze. Kierujący z obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala. Jak się okazało, 28-latek był nietrzeźwy. W organizmie miał przeszło 1,5 promila alkoholu. Kiedy jedzie się na podwójnym gazie,

to nawet w miarę stabilny pojazd, jakim jest quad, okazuje się wywrotnym..

Nie panowała nad autem LUBRANIEC. Przy ul. Wojska Polskiego w Lubrańcu, 20 listopada kierująca oplem astrą 28-letnia kobieta nie zapanowała nad autem i zjechała z pasa ruchu na chodnik. Niestety, młoda kobieta potrąciła osoby piesze, które tam się znajdowały. Następnie uderzyła autem w ogrodzenie i ponownie wjechała na pas ruchu. W wyniku tego wypadku poszkodowani piesi, kobieta i mężczyzna z obrażeniami ciała zostali przewiezieni do szpitala. Kierująca oplem była trzeźwa.


nr 23, listopad 2011

gminy

www.kujawy.media.pl

I TU i TERAZ 11 I

Gazeta Powiatu Włocławskiego

Historii słów kilka

Nekropolie Lubania balny w polu, ogrodzony kamiennym murem, nieco uszkodzonym”. Pochodzące z początku XX wieku dokumenty z parafii Lubanie mówią natomiast o dwóch cmentarzach: używanym wówczas cmentarzu grzebalnym i dawnym (chociaż nie jest wiadomo kiedy założonym) tzw. cholerycznym, obsadzonym sosnami. Ponieważ rosnące tam drzewa były po kryjomu wycinane przez mieszkających w pobliżu parafian, na co skarżył się ówczesny proboszcz ks. Pełczyński. W 1924 r. zyskał on zgodę Kurii Diecezjalnej we Włocławku aby drzewa te ściąć, natomiast drewno sprzedać na publicznej licytacji zasilając w ten sposób kasę parafii. Obecnie cmentarz parafialny w Lubaniu położony jest na dwóch działkach i zajmuje łącznie powierzchnię 1,76 ha. Opr. (jch)

Fot. Jerzy Chudzyński

Początki nekropolii w Lubaniu giną, niestety, w pomroce dziejów. Co nieco o istniejącym tu cmentarzu, dowiedzieć się można dopiero ze sporządzonego w 1870 r., przez przysięgłego mierniczego Józefa Kwiatkowskiego, planu gruntów „przywiązanych” do uposażenia proboszcza w Lubaniu. Według tego właśnie dokumentu, jednego z nielicznych takich planów geodezyjnych, istniejący wówczas cmentarz zajmował jedną morgę i 70 prętów, (czyli powierzchnię 0,69 ha). Z akt wizytacyjnych i opisów stanu parafii w Lubaniu wynika iż „w polu, poza wsią, był urządzony cmentarz grzebalny”. Jednak już około 1880 r. okazał się on zbyt mały i w 1885 r. został powiększony. Kolejny opis stanu parafii datowany na 1879 r., podaje: „dzwonnica na cmentarzu drewniana, obita deskami, kryta dachówką. Ogrodzenie cmentarza z kamienia polnego” (bez furtek). W kolejnym takim dokumencie sporządzonym nieco później wzmianka: „cmentarz grze-

Na podstawie „Studiów Włocławskich” autorstwa ks. Witolda Kujawskiego (nr 11(2009), s. 291–303)

Cmentarz parafialny w Lubaniu – mogiła żołnierzy poległych w 1945 roku

Smólnik

Uporządkowali i zapalili znicze Uczniowie Zespołu Szkół w Smólniku, zarówno ze szkoły podstawowej jak i gimnazjum uporządkowali cmentarz oraz miejsca pamięci w Smólniku i na Migdalszczyźnie. Coroczna akcja sprzątania miejsc wiecznego spoczynku związana jest z Wszystkimi Świętymi i jest okazją do okazania szacunku tym, którzy odeszli. Młodzież szkoły w Smólniku zapalając znicze oddała hołd szczególnie tym, którzy walczyli o wolną Polskę. Wszystkich Świętych - to chwile zadumy nad ulotnością naszego życia i nieubłagalności upływającego czasu. Tekst i fot. Leszek Górczyński

Przedsięwzięcie dofinansował wojewódzki fundusz

Siedem gospodarstw w gminie Kowal pozbyło się azbestu Na pokrycie kosztów utylizacji azbestu gmina Kowal otrzymała dofinansowanie w kwocie 24 tys. złotych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Do utylizacji azbestu pochodzącego z pokryć dachowych zgłosiło się siedem gospodarstw. Odbiorem materiałów zawierających azbest zajęła się specjalistyczna firma „GAJAWI” z Łodzi. Wiosną przyszłego roku gmina Kowal ponownie złoży wniosek o dofinansowanie utylizacji azbestu. Mieszkańcy gminy, którzy chcą bezpieczne pozbyć się materiałów zawierających azbest już mogą zgłaszać się do Urzędu Gminy Kowal. Tekst i fot. Aneta Kwarcińska Na zdjęciu obok: Demontaż azbestu na posesji Kazimierza Pietrzaka ze wsi Więsławice Parcele.

Remont związany jest z obszernymi pracami

W Goreniu Dużym

Zielona Szkoła także dla turystów Trwa remont Zielonej Szkoły w Goreniu Dużym. W obiekcie prowadzone są rozległe prace budowlane, które rozpoczęły się w maju. - Remont jest konieczny, gdyż szkoła musi być dostosowana do realiów XXI wieku - mówi wójt Stanisław Sadowski. - Mimo, że prace się jeszcze nie zakończyły placówka, już wygląda inaczej, niczym nie przypomina starego obiektu. Na budowie prace idą pełna parą, budowlańcy kończą roboty zewnętrzne i jednocześnie prowadzą remont wewnątrz budynku. Placówka została rozbudowana. Zmieniła się konstrukcja dachu na budynku, wykonano też termomodernizację. Sala konferencyjna została poszerzona o cztery metry i ma już nowy podwieszany sufit. Na ułożenie czekają nowe posadzki. Powiększono też kuchnię, w której podczas naszej wizyty zakładano kafelki na ścianach. Na piętrze powstają dodatkowe pokoje i łazienki. Wygospodarowano też estetyczne pomieszczenie dla przechowywania ponad 40 rowerów. Jednocześnie zagospodarowywany jest teren wokół Zielonej Szkoły. Mimo, że w obiekcie prowadzone są rozległe prace budowlane teren jest czysty, sprzątany na bieżąco. Wokół budynku układane są ciągi piesze i komunikacyjne z prefabrykatów betonowych, wyznaczono również miejsca parkingowe. W centrum rozległego podwórka stanęła altana z drewna impregnowanego, a w niej zamontowano ławki. - Placówka w Goreniu Dużym tętni życiem przez cały rok, musi być nowoczesna, mieć bardzo dobre warunki - mówi wójt Stanisław Sadowski. - Inwestycja prowadzona jest z wielkim rozmachem, a to wiąże się z dużym nakładem finansowym. Całkowity jej koszt to 1 milion 141 tys. zł. Gmina Baruchowo finansuje 72 proc. koszów tej inwestycji, na pozostałą część otrzymaliśmy dotację w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. Przypomnijmy, że szkoła w Goreniu Dużym zapewnia wypoczynek połączony z edukacją przyrodniczo-leśną, szczególnie dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży. Służy także turystom. Po zakończeniu remontu w placówce tej będą również organizowane imprezy okolicznościowe, spotkania szkoleniowe dla różnych organizacji i stowarzyszeń.

Budynek szkoły w Goreniu Dużym


TU i TERAZ 12 I Gazeta Powiatu Włocławskiego I

nr 23, listopad 2011

szkoły

www.kujawy.media.pl

Czas ślubowań Październik to okres ślubowań uczniów klas pierwszych i przyjęcia ich w skład szkolnej społeczności. Otrzymaliśmy relacje dla „Tu i Teraz” z uroczystości zorganizoanych w szkołach w Lubaniu oraz w Grabkowie i Więsławicach (gmina Kowal)

Lubanie

Kwiaty, życzenia i nagrody dla pedagogicznego grona LUBANIE. Najpierw w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Lubaniu, a następnie w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury odbyły się uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej, czyli popularnego niegdyś Dnia Nauczyciela. W trakcie specjalnie przygotowanej na tę okoliczność szkolnej akademii życzenia pedagogom oraz pracownikom placówek oświatowych złożyli m. in. wójt gminy Sławomir Piernikowski, proboszcz parafii Lubanie - ks. Marian Jaros oraz Aneta Skowrońska,

przewodnicząca Rady Rodziców w Przedszkolu Publicznym w Lubaniu. Pedagogom wręczono również nagrody dyrektorów szkół oraz nagrody wójta gminy. Te pierwsze otrzymali: Jolanta Krzyżańska, Elżbieta Bajer, Beata Pruchnicka, Dariusz Gomulak, Halina Piernikowska, Ilona Skuczyńska, Jarosław Kulpa, Katarzyna Mroczkowska, Krystyna Gomulak, Marcin Kujawa, Remigiusz Pruchnicki, Sylwia Porańska (wszyscy z Zespołu Szkół w Lubaniu), Elżbieta Robotnik, Marcin Wasielewski (SP w Przywiecze-

rzynie), Ewa Makowska i Elżbieta Centkowska (SP w Ustroniu). Nagrodami wójta uhonorowano natomiast: Agnieszkę Czarnecką, Annę Bączkowską, Barbarę Kaźmierczak, Bożenę Mackiewicz, Beatę Pawłowską, Ewę Mazurkiewicz, Janusza Szałka, Małgorzatę Walczak (wszyscy z Zespołu Szkół w Lubaniu), Laurę Andrzejczak, Katarzynę Mrówczyńską (obie z SP w Przywieczerzynie) oraz Agnieszkę Augustyniak (SP w Ustroniu). (jch)

Uroczystość uświetnił występ uczniów z okolicznościowym programem

Młodzieńcza ekspresja

Fot. Andrzej Kłódkowski

Ponad siedemdziesięcioro dzieci z Zespołu Szkół w Baruchowie otrzymało gromkie brawa za barwne widowisko pełne młodzieńczej ekspresji i spontaniczności. Dziecięcy Zespół Artystyczny „Sonoro” z Zespołu Szkół w Baruchowie 26 października wystąpił na scenie Włocławskiego Ośrodka Edukacji i Promocji Kultury (WOEiPK) w ramach Włocławskich Inspiracji Artystycznych. Impreza ta organizowana

jest od 1993 roku i cieszy się dużym zainteresowaniem włocławskiej publiczności. Koncerty odbywające się w ramach Inspiracji umożliwiają prezentację dorobku artystycznego twórców i amatorskich zespołów artystycznych. Zespół „Sonoro” zaprezentował program pn. „W bajkach ma radość”, będący barwną opowieścią o przemijaniu. Minilibretto do programu napisał Włodzimierz Majewski. Teksty piosenek oraz muzyka są autorstwa choreografa i opiekuna zespołu Jerzego Ferchowa. W programie znalazło się także kilka ogólnie znanych utworów zaczerpniętych z muzyki popularnej.

Tradycji stało się również zadość w Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Grabkowie w gminie Kowal, która od września łączy dwie placówki gminne: Szkołę Podstawową w Grabkowie i Szkołę Filialną w Więsławicach. Uroczystości ślubowania odbyły się 14 i 21 października w pięknej scenerii i w obecności rodziców oraz zaproszonych gości. Aby stać się pełnoprawnymi uczniami szkoły, dzieci musiały się wykazać różnymi umiejętnościami, które zaprezentowały podczas występów artystycznych. Przekonały wszystkich obecnych na uroczystości, że potrafią śpiewać, będą solidnie się uczyć, pracować i kochać Ojczyznę. Dzieci złożyły przyrzeczenie, po czym odbyło się pasowanie na ucznia, którego dokonała dyrektor Anna Kłódka.

Pasowania na ucznia dokonała Beata Pawłowska, która wraz z zastępcą dyrektora, Ewą Mazurkiewicz przyjęła „pierwszaków” oficjalnie do grona społeczności Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubaniu. Po uroczystości wszyscy jej uczestnicy zostali zapro-

szeni do Gminnego Ośrodka Kultury na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców. Tu w miłej atmosferze i na zabawie pierwszoklasiści świętowali dalsze godziny tego szczególnego dla nich dnia. Tekst i fot. Jerzy Chudzyński

W Grabkowie i Więsławicach

Uczniowie klasy I szkoły filialnej w Więsławicach z wychowawczynią Agnieszką Grabowską Na pamiątkę tego wydarzenia od dyrektora oraz od wychowawczyń klas: Agnieszki Grabowskiej i Doroty Głogowskiej uczniowie otrzymali dyplomy i drobne upominki. Na zakończenie uroczysto-

ści rodzice pierwszoklasistów zaprosili swoje dzieci, grono pedagogiczne oraz gości na słodki poczęstunek.

Agnieszka Grabowska

Fot. Nadesłana

Nauczycielom z gminy Lubanie życzenia składa wójt Sławomir Piernikowski

W Zespole Szkół im. Jana Pawła II 28 października złożyli ślubowanie uczniowie dwóch klas pierwszych. Główni bohaterowie uroczystości ślubowania, niezwykle nią przejęci, przedstawili swój program artystyczny przygotowany pod kierunkiem wychowawczyń: Bożeny Mackiewicz (kl. I b) i Anny Krzyżańskiej (kl. I a). Po recytacji wierszy i wyśpiewanych piosenkach nawiązujących do tematyki szkolnej nastąpiła najważniejsza część uroczystości. W obecności rodziców, nauczycieli oraz zaproszonych gości pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie. Przyrzekali między innymi sumienne wykonywać swoje obowiązki oraz dbać o dobre imię szkoły.

Dzieci i młodzież z „Sonoro” fragmenty programu prezentowały wcześniej na wystawie „Dni otwarte ODR Zarzeczewo”, „Rowerowych wakacjach”- WORD oraz happeningu ”Bliżej rzeki”. Ogromnym sukcesem zespołu jest trzecie miejsce w konkursie „Wygraj szansę”, jakie uzyskała wokalistka Dominika Ujazdowska.

(JF)

Anna Kłódka, dyrektor Szkoły Podstawowej w Grabkowie dokona aktu ślubowania


nr 23, listopad 2011

gospodarka

www.kujawy.media.pl

Wójtowie i burmistrzowie w Lubaniu

Przed wejściem w życie „ustawy śmieciowej” W Lubaniu burmistrzowie i wójtowie z powiatu włocławskiegorozmawiali o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

zostanie ściągnięty od każdego.

Nowa ustawa „śmieciowa” wejdzie w życie 1 stycznia 2012 r., oznacza to, że gminy przejmą gospodarowanie odpadami na ich terenie Na dostosowanie się do nowego systemu gminy będą miały czas 18 miesięcy. Zasady gospodarowania odpadami w świetle nowej ustawy przybliżyli wójtom i burmistrzom z powiatu włocławskiego przedstawiciele włocławskiej firmy „Saniko”, którzy do Lubania przyjechali na zaproszenie wójta Sławo-

O gospodarce odpadami w świetle nowych przepisów ustawy mówił inż. Edward Ziemski - prezes zarządu ”Saniko” mira Piernikowskiego i wójt Ewy Braszkiewicz, przewodniczącej Konwentu Wójtów

Wójtowie: Stanisław Adamczyk - Kowal i Jan Krzyżanowski - Fabianki

Przy Wzorcowni i Kauflandzie bezpieczniej

Dziś każdy z mieszkańców Pojemniki do segregacji śmieci indywidualw Kłótnie, gm. Baruchowo nie podpisuje umowę na wywóz śmieci z samorządy będą musiały zregospodarstwa domowego z dukować ilość odpadów biofirmami zajmującymi się ich degradowalnych trafiających odbiorem. Nowe przepisy na wysypiska do poziomu 50 zmieniają te zasady, zobo- proc., a do 2020 do 75 proc. wiązują gminy do przeprowa- masy odpadów z 1995 roku. dzenia przetargów, w których wybiorą one firmy zajmujące Segregacja śmieci nadal się odbiorem odpadów. będzie podstawą systemu. W ustawie jest wyraźny zapis O tym, gdzie będą wywo- mówiący, że mieszkańcy seżone śmieci zadecyduje sej- gregujący odpady mają płamik województwa. Uchwałę cić mniej. Natomiast ci, którzy w sprawie aktualizacji woje- nie będą chcieli ich segregowódzkiego planu gospodarki wać poniosą wyższe koszty odpadami sejmik musi pod- za odpady mieszane. jąć do 1 lipca 2012 roku. Urzędy marszałkowskie powinny Samorządowcy z naszego jak najszybciej zdecydować, powiatu uważają, że nowe które instalacje mogą już przepisy są niekorzystne dla funkcjonować jako regional- gmin. Głównym problemem ne. Mówi się, że za trzy lata są opłaty za wywóz nieczywywóz nieczystości z terenu stości z terenów rekreacyjgmin powiatu włocławskiego nych, mogą one obciążyć na wysypiska dopuszczalny budżety gmin, bowiem tubędzie tylko do Machnacza, ryści wnosić będą opłaty w Lipna lub Służewa. miejscu zamieszkania, a nie wypoczynku. Ustawodawca zobowiązał Tekst i fot. gminy także do osiągnięcia Jolanta Pijaczyńska unijnych poziomów redukcji odpadów. Do 16 lipca 2013 r.

Z.H.U.P. Andrzej Spychalski 87-853 Kruszyn,

Nowa Wieś, ul. Jana Pawła II 19 Betoniarnia - Nowa Wieś, tel. 54 252-84-45 Punkt Sprzedaży - Kruszyn, tel. 54 252-84-15 /materiały budowlane, opał, pasze i nawozy/

* OPAŁ * NARZĘDZIA * WYROBY BETONIARSKIE * TRANSPORT * PASZE * MASZYNY ROLNICZE I CZĘŚCI DO MASZYN reklama

Włocławek. Skończy się wymuszanie pierwszeństwa, szczególnie obserwowane przy wyjeździe z parkingów przy Wzorcowni i Kauflandzie. Zarządca dróg wewnętrznych w tym rejonie nareszcie dostosował oznakowanie do przepisów ruchu drogowego. Osoby niepełnosprawne będą teraz w pełni mogły korzystać z kopert inwalidzkich, które wprawdzie były oznakowane od samego początku oddania inwestycji, ale stawał na nich ten, kto chciał. Teraz strażnicy miejscy będą karać 500-złotowym mandatem osoby nieuprawnione, które zaparkują na kopertach inwalidzkich. Przypomnijmy, że przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym już w ubiegłym roku pozwalały zarządcom dróg niepublicznych na wprowadzenie oznakowania tych dróg i egzekwowania od kierowców przepisów prawa. (j)

i Burmistrzów Powiatu Włocławskiego. Gminy same będą wybierać sposób obliczania opłaty za odpady. Mają możliwość naliczania opłaty za śmieci na podstawie wielkości lokalu, jego powierzchni lub ilości zużywanej wody. Decyzję w tej sprawie podejmą rady gmin. Opłatę za zagospodarowanie odpadów gmina będzie pobierać od właścicieli nieruchomości. Opodatkowani zostaną wszyscy mieszkańcy. Wyrzucanie śmieci do lasu, albo do przydrożnych rowów w tej sytuacji przestanie być opłacalne. Podatek za śmieci

Z NAMI ZYSKUJESZ !!! ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !!!

I TU i TERAZ 13 I

Gazeta Powiatu Włocławskiego

Poszło z dymem W ostatnich dziesięciu miesiącach tego roku 830. pożarów odnotowała Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku. W stosunku do ubiegłego roku ich liczba wzrosła prawie o 49 procent. Z najnowszych opracowań statystycznych KM PSP we Włocławku wynika, że w dziesięciu miesiącach 2011 r. we Włocławku wybuchło 548 pożarów, a w powiecie włocławskim było ich 282. Paliły się obiekty użyteczności publicznej, produkcyjne, magazynowe, mieszkania oraz środki transportu, a także lasy. W powiecie włocławskim najwięcej pożarów odnotowano w gminach: Włocławek (51), Brześć Kujawski (35), Izbica Kujawska (32) i Fabianki (32). Do miejscowych zagrożeń strażacy wyjeżdżali 974 razy. W pożarach i miejscowych zagrożeniach śmierć poniosło dwadzieścia osób.


TU i TERAZ 14 I Gazeta Powiatu Włocławskiego I

nr 23, listopad 2011

inwestycje

www.kujawy.media.pl

Będą kolejne przydomowe czyszczalnie Około 60 osób przybyło na spotkanie z wójtem Baruchowa Stanisławem Sadowskim, aby dowiedzieć się o zasadach budowy kolejnych przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Baruchowo. Mieszkańcy, którzy zdecydują się na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków muszą zapisać się na listę. Gmina będzie ubiegać się o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” na lata 2007-2013. Wniosek o dofinansowanie gmina musi złożyć do 20 stycznia 2012 roku. Wójt Stanisław Sadowski i Katarzyna Mechuła – referent do spraw drogownictwa i gospodarki gruntami

Mieszkańcy na zebraniu w sprawie budowy przydomowych oczyszczalni

Drumet zwalnia pracowników Z podpisanego porozumienia między zarządem Penta Investments, a trzema związkami zawodowymi działającymi we włocławskim Drumecie wynika, że zakład zwolni 90 pracowników. Już w listopadzie wypowiedzenia otrzyma 35 osób. W grudniu odejdzie następna grupa pracowników. Zwalniani otrzymają odprawy i będą one wyższe niż przewidują przepisy, mówią na osłodzenie zarządzający fabryką. Dodają także, że wcześniejsze plany przewidywały większą redukcję. Kiedyś Fabryka Lin i Drutu „Drumet” była jednym z liczących się zakładów tej branży w kraju. Znaczną część produkcji wysyłano na eksport. Pracownicy mieli zagwarantowane stałe zatrudnienie i niezłe wynagrodzenie. Od lat firma przechodzi ustawiczną restrukturyzację, co oznacza redukcje. Czy ta będzie ostatnia? (p)

Przy unijnym wsparciu

Studnie głębinowe w Kłótnie i Skrzynkach, nowa koncepcja modernizacji oczyszczalni ścieków Na rozbudowę gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Baruchowo samorząd gminy otrzyma dofinansowanie do wysokości 1.062.580 zł, jednak nie więcej niż 75 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych. Umowa o przyznanie pomocy finansowej została podpisana z samorządem województwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, na lata 2007-2013 Projekt jest w trakcie realizacji, a obejmuje on budowę 37 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków, które już zostały wybudowane oraz rozbudowę stacji uzdatniania wody w Kłótnie wraz z budową studni głębinowej, zbiornika retencyjnego i zestawu pompowego oraz rozbudowę stacji uzdatniania wody w Skrzynkach

poprzez budowę studni głębinowej i zestawu pompowego. - Zamierzamy uregulować gospodarkę wodno-ściekową w naszej gminie – mówi wójt Stanisław

Sadowski. - Za kilka miesięcy do mieszkańców dotrze woda pitna spełniająca wszelkie wymogi do spożycia. Obecnie trwa rozbudowa ujęcia wody w Kłótnie, a nieba-

Odwiert prowadzą: Dariusz Silski, Zbigniew Michalski i Tomek Bugalski z Zakładu Studniarskiego – Janusz Gruberski (pow. koniński)

wem zacznie się w Skrzynkach. Prace te powinny zakończyć się do 30 czerwca 2012 roku. Koszt rozbudowy ujęć wody to około 750 tysięcy złotych. W niedalekiej przyszłości zmodernizujemy oczyszczalnię gminną ścieków. W przyszłym roku będziemy budować kolejne przydomowe oczyszczalnie ścieków. Koncepcja modernizacji oczyszczalni ścieków w Baruchowie zostanie przygotowana i oddana w I kwartale 2012 roku przez firmę z Bydgoszczy. W przyszłości powstanie biologiczna oczyszczalnia ścieków zaprojektowana według następującego układu: jedna komora buforowa, dwie komory biologiczne, stacja filtracji, jedna komora osadowa. Na potrzeby oczyszczalni wybudowany zostanie także budynek parterowy lekkiej konstrukcji. (jp)

Gminny program na półmetku Kolejny etap kanalizacji sanitarnej w Gołaszewie, Nakonowie i części Przydatków Gołaszewskich został oddany do użytku. Budowa oczyszczalni ścieków w Gołaszewie (etap II) wraz z budową kolektorów sanitarnych obejmujących wsie Gołaszewo, Nakonowo i część Przydatków Gołaszewskich rozpoczęła się w kwietniu bieżącego roku. Inwestycję realizowało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe HYDROBUD z Leszczynka k. Kutna. Ono też będzie wykonawcą budowy III etapu tej zakrojonej na szeroką skalę i niezbędnej dla mieszkańców inwestycji. Rozbudowana oczyszczalnia już przyjmuje ścieki z nowo wybudowanych pięćdziesięciu przyłączy kanalizacyjnych. Odbiór oszczalni w Gołaszewie od lewej: Bogumił Oklejak - kierownik budowy firmy Hydrobud, Bogdan Gołembiewski - kierownik ZUK w Przydatkach Gołaszewskich, Andrzej Skibiński - inspektor nadzoru, wójt Stanisław Adamczyk

- Oczywiście cieszę się z oddanej inwestycji, jednak jesteśmy dopiero w połowie drogi - mówi wójt Stanisław

Adamczyk. - Całkowite zakończenie projektu zgodnie z ustalonym harmonogramem prac powinno się zakończyć 31 maja 2012 roku. Wtedy zadowolenie będzie pełne, a mieszkańcy Gołaszewa, Nakonowa i Przydatków Gołaszewskich będą mieli w całości rozwiązany problem gospodarki wodno-ściekowej. Jestem przekonany, że nowoczesna gospodarka wodno-ściekowa podniesie standard życia naszych mieszkańców, a także, co nie jest mniej ważne, zmniejszy się ilość nieczystości przedostających się do wód i gleb. Inwestycja realizowana jest ze środków Unii Europejskiej. Gmina Kowal w 2010 roku podpisała umowę o jej dofinansowaniu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Dotacja wyniesie 1,3 mln złotych.

(r)


nr 23, listopad 2011

inwestycje

www.kujawy.media.pl

I TU i TERAZ 15 I

Gazeta Powiatu Włocławskiego

Ponad dwa kilometry nowego wodociągu

Ogólny widok rozbudowanej oczyszczalni ścieków w Kowalu

Największa własna inwestycja w historii Kowala

W okolicy Rakutówki pojawiły się dzikie kaczki W Kowalu od półtora miesiąca działa nowa miejska oczyszczalnia ścieków. Miasto w ponad 90 procentach jest skanalizowane. Od otwarcia miejskiej oczyszczalni ścieków w Kowalu, która została poddana rozbudowie i kompleksowej modernizacji, minął miesiąc, a już widać pozytywne efekty ekologiczne. W historii samorządu Miasta Kowala jest to największa inwestycja własna. Oczyszczone ścieki odprowadzane są poprzez rów do rzeki Rakutówki, płynącej przez tereny gminy Kowal. Mieszkańcy mówią, że stała się rzecz niebywała, bo znowu pojawiły się od lat niewidziane w tej okolicy dzikie kaczki, co jest najlepszym dowodem na czystość rzeki. Oczyszczalnia została zaprojektowana i wykonana „na wyrost”, z myślą o trwającym rozwoju Kowala, któremu ciągle przybywa nowych mieszkańców. Stara oczyszczalnia miała wydajność 360 m3/d, podczas gdy średnia wydajność nowej to 900 m 3/d, ale

W listopadzie zakończyła się przebudowa wodociągu miejskiego w Kowalu. Rozpoczęte w maju prace polegały na zastąpieniu nowoczesnymi przewodami pięćdziesięcioletnich rur cemento-azbestowych i starego wodociągu o długości ponad dwóch kilometrów biegnącego w ulicach: Szkolnej, Mickiewicza, Matejki, Reja, Zamkowej, Śniadeckich, Kilińskiego, Kopernika i pl. Rejtana. Do nowej sieci dobudowano 87 przyłączy do budynków. Nowy wodociąg z rur PEHD jest o znacznie lepszych parametrach technicznych i dużo większej średnicy. Część prac, zamiast kopania ziemi, wykonano tzw. metodą przecisku sterowanego. Koszt całego przedsięwzięcia to 1.650 tys. złotych, z tego ponad milion dofinansowano ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Miasto obniżyło swój wkład w inwestycji o ponad 300 tys. zł, z tytułu odzyskanego z Urzędu Skarbowego podatku VAT. Podatek od inwestycji - Dużym kłopotem dla władz miasta, po wybudowaniu tej nowoczesnej i potrzebnej instalacji, czyli oczyszczalni ścieków i wodociągów jest wysoki podatek od jej wartości, konkretnie 140 tys. złotych, który miasto musi zapłacić samo sobie – mówi burmistrz Eugeniusz Gołembiewski. Skąd koniecznośc zapłacenia podatku? - Otóż minister finansów zakłada, że po oddaniu do użytku tej inwestycji Kowal teoretycznie wzbogacił się o 7 mln złotych i od tej wartości naliczono nam podatek – wyjaśnia burmistrz Eugeniusz Gołembiewski. – W codziennej praktyce oznacza to, że powinniśmy koszty te przełożyć na mieszkańców. Trudno się zgodzić z taką polityką szukania dochodu w gminach, które tych środków finansowych nie mają. Tak, więc finansowo taka inwestycja jest nieopłacalna, ale mamy świadomość ekologiczną, a tu pozytywne efekty są ogromne.

Otwarcie oczyszczalni po modernizacji: Od lewej: senator Andrzej Person, poseł Domicela Kopaczewska, burmistrz Eugeniusz Gołembiewski, poseł Marek Wojtkowski, członek zarządu województwa Sławomir Kopyść jej maksymalna moc przerobowa wynosi 1035 m3/d przy średniodobowym zużyciu wody na poziomie około 700 m 3/d. Oznacza to, że oczyszczalnia jest w stanie przerobić wszystkie ścieki z miasta. Na razie jest ono skanalizowane w ponad 90 procentach, ale jeszcze w tej kadencji, jak zapowiada burmistrz Eugeniusz Gołembiewski, Kowal stanie się pierwszym, w 100 procentach skanalizowanym

miastem w regionie. - Nowa oczyszczalnia ścieków to konieczność dla rozwoju naszego miasta – mówi burmistrz Eugeniusz Gołembiewski. - Podczas uroczystości otwarcia oczyszczalni wskazywałem, że jest to inwestycja rozumu, a nie serca, które pewnie bardziej wolałoby nową halę sportową. Zarówno oczyszczalnia ścieków, jak i dobiegająca końca przebudowa najstarszej czę-

Zakończona inwestycja to także przykład dobrej współpracy miasta i gminy. Stąd symboliczny uścisk dłoni burmistrza Eugeniusza Gołembiewskiego i wójta Stanisława Adamczyka

ści wodociągu miejskiego, są fundamentem dla obecnego i przyszłego funkcjonowania miasta. Gospodarka wodno-kanalizacyjna, zgodnie z prawem unijnym, musi być uregulowana we wszystkich miastach do końca 2015 roku. Jeśli problem nie zostałby rozwiązany, musielibyśmy płacić wysokie kary finansowe. Oczyszczalnia powstała dzięki pracy wielu ludzi. Została dofinansowana środkami unijnymi w wysokości 65 procent wartości netto. Środki te pochodzą z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2,96 mln złotych oraz z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i kredytu bankowego z Banku Spółdzielczego w Kowalu o łącznej wartości 2,6 mln zł. Wartość kosztorysowa inwestycji początkowo wynosiła 8,4 mln zł, a po przetargu nieograniczonym spadła do kwoty 5,56 mln złotych brutto. Władzom miasta udało się, bez tworzenia spółki komunalnej, odzyskać w całości podatek VAT, co o 23 proc. obniżyło koszty inwestycji.

Woda i ścieki Z wyliczeń wynika, że mieszkańcy Kowala, którzy obecnie w skali roku płacą za wodę i ścieki 600 tys. zł rocznie, powinni zapłacić w przyszłym roku powyżej 8 złotych za 1 metr sześcienny wody i ścieków. Obecnie woda i ścieki kosztują 6,10 zł. Zdając sobie sprawę, że taka opłata już jest dużym obciążeniem dla mieszkańców, od nowego roku władze miasta planują podnieść opłaty za media tylko do 6,50 złotych. Brakujących środków będzie się szukać poprzez nałożenie obowiązku włączenia się do sieci kanalizacyjnej w pierwszej kolejności tych, którzy mogą to uczynić, a do tej pory jeszcze tego nie zrobili.

Budowa sieci wodociągowej w Kowalu Aby zakończyć proces kompleksowego rozwiązania potrzeb w zakresie gospodarki ściekowej, na terenie Kowala jeszcze w tej kadencji samorząd zapowiada, że jeśli uzyska dotacje unijne podejmie się budowy kanalizacji sanitarnej w końcowych częściach ulic: Kazimierza Wielkiego, Piotra Tylickiego i Tadeusza Kościuszki. Realizacja tych zamierzeń oznaczać będzie możliwość włączenia się do kanalizacji miejskiej praktycznie wszystkich mieszkańców. Jolanta Pijaczyńska


TU i TERAZ 16 I Gazeta Powiatu Włocławskiego I

nr 23, listopad 2011

kultura

www.kujawy.media.pl

Minęło 20 lat od powstania młodzieżowego chóru „Canto”

Setki wyśpiewanych godzin

Art-Baby w Czarnym Spichrzu Kobiety uzdolnione, twórcze i kreatywne prezentowały w sali wystawowej Czarnego Spichrza we Włocławku swoje autorskie prace. Zwiedzający oglądali i kupowali niepowtarzalne drobiazgi: biżuterię kolczyki, naszyjniki, bransoletki ozdoby wykonane metodą decoupage, a także malowane naczynia, poduszki, obrusy oraz szaliki, czapki i sweterki. Nie zabrakło ozdób wykonanych z myślą o zbliżających się świętach Bożego Narodzenia. Imprezę zorganizowała, już po raz czwarty, Renata Leszczyńska z Klubu Piwnica. Gości powitała Joanna Drab. Swoje prace prezentowały: Iza Mikołajczewska, Danuta Kowalska, Julia Swoboda, Bożena Morawska, Marta Kootun, Wioletta Szymańska, Aleksandra Dąbrowska, oraz Grażyna Guźlecka prezentująca m.in. prace Danuty Paszkiewicz, Alicji Zimowskiej i Ewy Jezierskiej.

Marianowi Szczepańskiemu prowadzenie chóru zaproponował w 1991 roku Janusz Hołda, ówczesny dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych we Włocławku. I tak, niezmiennie od 20 lat dyrygent Marian Szczepański ten chór prowadzi osiągając wiele sukcesów. - Prowadziłem chór męski LUTNIA (1983-1988), chór dziecięcy w SP nr 11 we Włocławku i chór Żeński VLADISLAVIA Studium Nauczycielskiego, nowa propozycja pracy z chórem mieszanym była ciekawa i stanowiła duże wyzwanie - mówi Marian Szczepański. - Wiedziałem, że wymagania w szkole muzycznej są duże, mimo to podjąłem się nowego zadania. Od samego początku narzuciliśmy sobie dużą dyscyplinę i wysoko postawiliśmy

poprzeczkę. Przez kolejne cztery lata byliśmy najlepszym zespołem wśród szkół muzycznych naszego regionu. Pierwsze warsztaty chóru odbyły się w czerwcu 1992 roku w Zakopanem. Nigdzie potem śpiew nie brzmiał tak pięknie jak na Sarniej Skale w Tatrach. Dzisiaj „Canto” ma wielu wiernych słuchaczy i szerokie kontakty z chórami polskimi i zagranicznymi, a także osiągnięcia udokumentowane dyplomami i nagrodami, których wyliczanie zajęłoby dużo czasu. Nagrody indywidualne otrzymał także mistrz Marian Szczepański, ostatnio złoty i srebrny dyplom dla dyrygenta w kategorii chórmistrzów podczas Ogólnopolskiego Konkursu Chórów Szkół Muzycznych I i II stopnia w Warsza-

Alumni aktorami w spektaklu o księdzu Jerzym Przy wypełnionej sali Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku alumni Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie przestawili spektakl Mirosława Glazika z Kowala zatytułowany „Ksiądz Jerzy. Modlitwa Ostateczna”. W ciszy i ogromnym skupieniu licznie zgromadzona publiczność wysłuchała zdań zaczerpniętych z kazań księdza Jerzego Popiełuszki. Niezwykłe wrażenie, szczególnie na młodej publiczności wywarły fragmenty oparte na materiałach z procesu morderców ks. Jerzego Popiełuszki.

Marian Szczepański z zespołem „Canto”

Nagrody dla uczniów z Kowala

Żyd, diabeł i baba oraz żeberka na miodzie Uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu tradycyjnie wzięli udział w VI Festiwalu Folkloru i Kultury Ziemi Kujawskiej i Mazowieckiej pn. „Od Kujawiaka do Oberka” w Łącku. Młodzież uczestniczyła m. in. w konkursie literackim „Gwara bogactwem Ziemi Kujawskiej i Mazowieckiej”, a także sprawdziła swoje umiejętności kulinarne w rywalizacji mającej na celu wyłonienie najlepszego produktu żywnościowego Ziemi Kujawskiej i Mazowieckiej. W obu konkursach uczniowie z Kowala odnieśli sukcesy. W zmaganiach literackich I miejsce jury pod przewodnictwem dra Adama Wróbla przyznało Annie Rybarkiewicz za tekst prozatorski pt. „Żyd, diabeł i baba”, a III miejsce zdobył Kamil Baranowski za wiersz „Obrzundek”. Zaś w konkursie na najlepszy produkt żywnościowy Ziemi Kujawskiej i

Mazowieckiej, wysokie II miejsce zajęły dziewczęta z kl. III technikum uczące się w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego za danie o nazwie „żeberka w miodzie”. W ich imieniu nagrodę odebrała Agnieszka Tomczak. Festiwal miał charakter otwarty, był doskonałą oka-

zją do promocji dziedzictwa kulturowego miast i gmin należących do Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego. W czasie trwania imprezy swój bogaty program zaprezentowały kapele ludowe, zespoły folklorystyczne oraz soliści i instrumentaliści z Mazowsza i Kujaw, w tym nagrodzone:

Anna Rybarkiewicz i Kamil Baranowski (od prawej) po wręczeniu nagród w konkursie literackim

Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Sanniki”, Zespół Pieśni i Tańca „Promyki Lucienia”, Zespół folklorystyczny „Dzieci Ziemi Łąckiej” im. Miry Zimińskiej Sygietyńskiej oraz Zespół Ludowy „Melodia” z Kowala. Wspomnijmy, że z terenu powiatu włocławskiego na deskach hali w Łącku wystąpiły ponadto: „Kapela spod Kowala” (gmina Kowal), Zespół Pieśni i Tańca „Swojacy” (gmina Baruchowo) oraz Zespół Folklorystyczny „Kruszynioki” (gmina Włocławek). Imprezie towarzyszyły kiermasze oraz degustacja tradycyjnych potraw i wypieków kuchni mazowieckiej i kujawskiej oraz regionalnych nalewek. Festiwal zamykał występ gościa specjalnego, tj. Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Żywiecka”, który dał 1,5 godzinny koncert z iście góralskim temperamentem. Tekst i fot.: Arkadiusz Ciechalski

wie oraz brązowy dyplom podczas V Ogólnopolskiego Konkursu Pieśni Pasyjnej w Bydgoszczy. Dwadzieścia lat pracy Mariana Szczepańskiego z chórem „Canto” to nie tylko setki wyśpiewanych godzin, a także promocja Włocławka w kraju i Europie. - Zależy mi na tym, aby wychować wrażliwego, otwartego na piękno człowieka - mówi Marian Szczepański. - Udało się utworzyć grupę autentycznych wielbicieli śpiewu chóralnego, a Włocławek przestał być białą plamą na mapie chóralistyki polskiej. Utrzymujemy kontakty z wieloma kompozytorami polskimi, a to owocuje tym, że niektóre utwory powstają specjalnie dla nas. Mamy również szerokie kontakty z chórami polskimi i zagranicznymi. Problem w tym, że nie mamy pieniędzy, aby je zapraszać do Włocławka. Marzeniem Mariana Szczepańskiego jest wielki festiwal chóralny organizowany we Włocławku. Chciałby, aby przez jeden tydzień w roku w całym mieście rozbrzmiewała muzyka i śpiew, a koncert finałowy odbywał się w nocy, na barce zakotwiczonej pośrodku Wisły oświetlonej światłami laserowymi. Dzisiaj, gdy każdy mówi o pukającym do drzwi kryzysie trudno przewidzieć, czy piękne marzenia dyrygenta mają szansę zamienienia się w rzeczywiste wydarzenie kulturalne. Fot. i tekst

Jolanta Pijaczyńska

Gadka kujawska „Żyd, diabeł i baba” W jedny wsi była karczma. Jankiel stary, łokrutnie chytry Żyd, czynstowoł chłopów okowitkum i słuno sobie za nium płacić kazoł. Nic dziwnygo, że do karczmy i diablisko zaglundało, interes z Jankielim zawarło, że un bydzie zarobek mioł , a syn piekła chłopskie dusze. Martwiły się kobity we wsi, co to bydzie. Chłopy sie rozpijum, diobeł duszami sie pocieszy, a piniundze na okowitke bydum z babski kiesy. Żydzisko sie bogaciło, diobeł aż z radości łogunym kryncił i pewnie tak by już zostało, jakby jedna baba sie nie łodważyła i ich nie przechytrzyła. Poszła do karczmy. Patrzy, siedzi dioblisko z chłopami, okowity im naliwo, a Żyd tylko rynce zaciro, bo dobrze interes mu idzie. Przysiadła sie baba do diobła i tak rzecze: „Ej! piekielny synu! Jak sum okowity sie napijesz, to i mojum dusze dostaniesz!”. Czortym aż zatrzynsło, ślipia mu się zaiskrzyły i poszed coś szymrać z Żydym. Jak wrócił, kieliszeczek babie podstawił, żeby mu okowitki nalała, ale zamiast okowitki baba wlała mu wody świncuny Diobłym zatrzynsło, zymbami zazgrzytoł i z karczmy ucik. Pewnikim już do piekła nie wrócił, bo świnty. Baba długo nie czekała, rychło do Żyda podeszła i tak rzecze: „Jankielu, jak sum sie okowity napijesz, to łoddum ci cały swój majuntek”. Żydzisko aż do góry podskoczyło, tak go majuntek mierził, ale okowitki pić nie chcioł. Myśloł i myśloł, ale że chytry był, to i na kieliszeczek przystoł. Łoj słabum głowe mioł Żyd, bo okowitki nigdy nie kosztowoł, jak spróbował, to i zasnył. Na to tylko baba czekała! Żydowi brode i pejsy łobcina, a jak sie zbudził i zoboczył jak wyglundo, na dwa ksinżyce karczme zamknył i ze wsi wyjechał, bo się rabina boł i ludzkigo godanio. I powim wum jeszcze, że jak bida zajrzy do babski kiesy, to nie straszne ji ani Żydy, ani biesy.

Anna Rybarkiewicz uczennica kl. III technikum w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu

Tu i Teraz Gazeta Powiatu Włocławskiego nr 23 (2011)  

Starosta nieprzygotowany Uroczyście, jak zwykle, obchodzono Dzień Na- uczyciela. Kwiaty z rąk uczniów otrzymuje Halina Piernikowska z Lubani...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you