Page 1

Reklamuj się w „Gazecie Aleksandrowskiej”

M i e s i ę c z n i k IN F O R M A C Y J N O - P U B L IC Y S T Y CZN Y kwiecień 2016 nr 110 (IX rok) CENA 0 zł

ISSN 1897-8908

www.kujawy.media.pl

Największy nakład. Cały trafia do Mieszkańców Zapraszamy do czytania wersji elektronicznej Strona internetowa: www.kujawy.media.pl

MIASTA: Aleksandrów Kujawski, Ciechocinek, Nieszawa GMINY: Aleksandrów Kuj., Bądkowo, Koneck, Raciążek, Waganiec, Zakrzewo

Ustalono tożsamość znalezionego mieszkańca Aleksandrowscy policjanci ustalili tożsamość mężczyzny, którego zwłoki znaleziono w Kolonii Bodzanowskiej. To 50-letni mieszkaniec Siniarzewa. W lutym rodzina zgłosiła zaginięcie mężczyzny. 16 kwietnia przy kanale, w Kolonii Bodzanowskiej tamtejszy mieszkaniec znalazł zwłoki mężczyzny w wieku około 50 lat. Mężczyzna nie posiadał dokumentów. Policjanci znaleźli przy zwłokach klucze i telefon. Mundurowi przypomnieli sobie, ze w lutym zgłoszone zostało zaginięcie mieszkańca Siniarzewa Pawła D. Przeprowadzili eksperyment z kluczem, który pasował do domu tego mężczyzny. Policjanci sprawdzili również numer identyfikacyjny telefonu, który był taki sam jak zaginionego w lutym. Dodatkowo siostra poszukiwanego potwierdziła jego tożsamość. Sekcja zwłok wyjaśni okoliczności śmierci mężczyzny.

Radni Aleksandrowa Kuj: - Sprzedamy miejski grunt, ale musicie się dogadać

Sąsiadów poróżniło 26 cm Na XIX sesji Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego 14 kwietnia wśród kilku projektów uchwał znalazła się sprawa sprzedaży działki miejskiej stanowiącej przejście - łącznik między ulicami Juliusza Słowackiego a Piekarską. Rada ze względu na istniejący konflikt między sąsiadami odstąpiła od podjęcia decyzji do czasu aż zainteresowani sami porozumieją się między sobą. Kilkadziesiąt lat temu, zapewne z myślą o ułatwieniu mieszkańcom miasta komunikacji, przy wytyczaniu działek budowlanych

tworzono co jakiś czas między ulicami przejścia. Dziś uważa się, że ulice wystarczą i miasto pozbywa się tych terenów. Argumentem dodatkowym, jaki pada za sprzedażą działek, są skargi, że teren jest zaśmiecany, stanowi miejsce uciążliwych zgromadzeń, często połączonych ze spożywaniem alkoholu. Ostatnio chęć kupienia przejścia między ulicami Słowackiego i Piekarską (na wysokości szpitala) wyrazili właściciele sąsiednich posesji. Burmistrz i komisja techniczna rady wyraziła zgodę i sprawa stanęła na sesji Rady Miejskiej. Podczas dyskusji okazało się, że w

tej kwestii nie ma zgody właścicieli sąsiednich posesji. W tej sytuacji radni odstąpili od sprzedaży do czasu porozumienia między sąsiadami. O co toczy się sąsiedzki spór? Początkowo wyglądało, że sprawa jest prosta. Jeden z sąsiadów miałby kupić część przy ulicy Słowackiego, a drugi część przy ulicy Piekarskiej. - Przed wystawieniem działki na sprzedaż miasto musiało zrobić pomiary geodezyjne i sprawa się skomplikowała - mówi Ireneusz Żurawski, naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i

Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Kujawskim. Okazało się, że granica między działką miasta, a sąsiednimi biegnie inaczej niż to wynika ze stojącego tam muru, który uznawano za granicę. Na początku przejścia przy ulicy Słowackiego, powinno być ono szersze o 26 cm, co oznacza, że mur stoi na działce miejskiej, ale kilka metrów dalej następuje o 26 cm zawężenie przejścia, co oznacza, że jest na części prywatnej działki. DOKOŃCZENIE STR. 3 Zbigniew Sołtysiński


ALEKSANDROWSKA I 2 I GAZETA www.kujawy.media.pl

nr 110, kwiecień 2016

Aktualności Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o odejściu Pana

Janusza Pawlickiego Wójta trzech kadencji Samorządu Gminy Aleksandrów Kujawski w latach: 1990-1994, 1994-1998, 1998-2002,kierownika Służby Rolnej, współtwórcy Związku Gmin Ziemi Kujawskiej, działacza Zarządu Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych.

Pogrążonej w smutku rodzinie oraz przyjaciołom składamy wyrazy głębokiego współczucia Burmistrz Miasta Aleksandrowa Kujawskiego oraz pracownicy Urzędu Miejskiego

Pani

Małgorzacie Korzeniewskiej Radnej Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Ojca składają Burmistrz Aleksandrowa Kujawskiego oraz pracownicy Urzędu Miejskiego

„Nie odchodzi się tak naprawdę i tak zupełnie, bo mimo wszystko – pozostaje się w czyjejś pamięci i czyimś czekaniu”

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Janusza Pawlickiego Budżet obywatelski do 15 maja Burmistrz Aleksandrowa Kujawskiego wydłużył termin składania projektów do Budżetu Obywatelskiego na rok 2016. Wnioski można składać do 15 maja br. Budżet obywatelski to środki pieniężne budżetu Gminy Miejskiej przeznaczone na realizację zadań wybranych przez

mieszkańców miasta. W 2016 roku na ten cel przeznaczono 100.000 zł. Szczegóły dotyczące zgłaszania, weryfikacji oraz wyboru projektów dostępne są na stronie miasta www.aleksandrowkujawki.pl oraz na tablicach ogłoszeniowych w Urzędzie Miejskim.

Wójta Gminy Wiejskiej Aleksandrów Kujawski w latach 19902002, Współtwórcę Związku Gmin Ziemi Kujawskiej w Powiecie Aleksandrowskim, Działacza Zarządu Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych

Łączymy się w bólu z Rodziną i Bliskimi Zmarłego Starosta Aleksandrowski Dariusz Wochna Przewodnicząca Rady Powiatu Aleksandrowskiego Renata Golec Zarząd i Rada Powiatu Aleksandrowskiego Pracownicy Starostwa Powiatowego


nr 110, kwiecień 2016

Radni Aleksandrowa Kujawskiego na sesji: - Sprzedamy wam grunt, ale musicie się dogadać

Sąsiadów poróżniło 26 centymetrów DOKOŃCZENIE ZE STR. 1 Sprawa byłaby prostsza, gdyby nie stojący dom i konieczność dojazdu na posesję. Jego właściciel obawia się, że sprzedanie działki sąsiadowi spowoduje, że i tak wąski przejazd będzie jeszcze trudniejszy do przejazdu. Tak by się stało, gdyby postawił nowe ogrodzenie według wytyczonej granicy. Już dziś, nawet samochodem osobowym trudno tam poruszać się. Proponuje, aby poszerzyć przejście, przesuwając granicę całkowicie na działkę sąsiada. Ten z kolei nie wyraża na to zgody, bowiem odbyłoby się to ze stratą części powierzchni jego działki, a ma on – jak mówi - zamiar postawić w tym miejscu obiekt budowlany. Tłumaczy również, że właścicielka sąsiedniej posesji może poprawić warunki komunikacji, likwidując płot jaki oddziela jej własność od przejścia, przy-

I GAZETA ALEKSANDROWSKA I

Konflikt

Prawdziwa granica okazała się inna i spór gotowy szłej części jej działki. Sprawa utknęła w miejscu, a jej rozwiązanie zależy od ugody między stronami, bowiem Urząd Miejski nie może nic

więcej w tej sprawie uczynić. Co ciekawe, sąsiedzi korzystają z przejścia jako drogi dojazdu na swoje posesje. Jeśli nie porozumieją się,

www.kujawy.media.pl

przejście nadal będzie należało do miasta. Pozostanie problem utrzymania tam czystości, co było także argumentem za sprzedażą Podobnych spraw, wynikających ze sporu o granicę jest wiele, bowiem przed laty, nie tylko na terenie Aleksandrowa Kujawskiego, nie dokonywano formalnego rozgraniczenia gruntów, a istniejące granice opierały się na stanie zastanym i umowach, często niepisanych, sprzed lat. Współcześnie prowadzone pomiary, przy pomocy nowoczesnego sprzętu, zmieniają nieco stan, do którego właściciele przywykli i stąd pojawiające się czasami problemy. „Gazeta Aleksandrowska” swego czasu pisała o podobnej sytuacji w Konecku, tylko że tam sprawa zakończyła się w sądzie. W przypadku aleksandrowskim, nie wydaje się, żeby trzeba było sprawę pozostawić sądowi, bo to jeszcze nie żaden konflikt. Znalezienie porozumienia leży w interesie obu stron, bowiem obie chcą kupić teren pod przejście. Co pocieszające, w rozmowie z obu sąsiadami przewijał się wątek ugodowego załatwienia sprawy. Od tego czy to nastąpi zależy decyzja burmistrza i rady. Wszystko więc w rękach sąsiadów. Zbigniew Sołtysiński

Z wielki żalem przyjęliśmy wiadomość, że 13 kwietnia 2016 roku zmarł

Janusz Pawlicki Wójt trzech kadencji samorządu Gminy Aleksandrów Kujawski

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie Zmarłego składają Wójt Gminy wraz z pracownikami Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski

Wyrazy głębokiego współczucia

Rodzinie i Najbliższym z powodu śmierci

Janusza Pawlickiego Wójta trzech kadencji samorządu Gminy Aleksandrów Kujawski: w latach1990-1994, 1994-1998, 1998-2002

składają

W Aleksandrowie Kujawskim

Konwent burmistrzów

Świąteczna promocja do - 30 procent

Ciechocinek, ul. Nieszawska 78

tel. 501 866 247

3

Burmistrz Aleksandrowa Kuj. był gospodarzem posiedzenia Zarządu Konwentu Burmistrzów Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przewodniczy mu burmistrz Koronowa, a członkami zarządu są burmistrzowie: Nakła, Wąbrzeźna, Kowalewa Pom. i Aleksandrowa Kuj. Podczas obrad omawiano m.in. propozycję stanowiska Konwentu w sprawie konserwacji słupów oświetleniowych, za którą ich właściciele, czyli „Energa” pobiera niemałe pieniądze od samorządów. W przypadku Aleksandrowa Kuj. było to w ub. roku 222 tys. zł za 1180 słupów i opraw oświetleniowych. Zarząd Konwentu uznał, że należy przygotować wspólne stanowisko w tej sprawie i przesłać je do poparcia przez Związek Miast Polskich a następnie do Rady Ministrów.

Przewodniczący Rady Gminy oraz radni Rady Gminy Aleksandrów Kujawski

Przypomnijmy że spółki energetyczne w 1993 roku otrzymały ten majątek często budowany lub współfinansowane przez samorządy. Zaakceptowano też propozycję burmistrza Aleksandrowa Kuj. w sprawie wspólnego stanowiska wobec PKP dotyczącego terenów, które nie służą statutowej działalności spółki, a z których uczyniła źródło atrakcyjnych i wysokich dochodów, często zapominając o potrzebie utrzymywania czystości i porządku, estetyki obiektów i otoczenia. Tu również PKP zostały, jeszcze w okresie międzywojennym, wyposażone w tereny dziś zbędne, służące jedynmie działalności komercyjnej. Omówiono też wstępnie nowe kryteria oceny w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 naszego województwa, a także kwestie współpracy samorządów z Głównym Geodetą Kraju (ewidencja ulic i miejscowości, dane adresowe, rejestr granic i powierzchni) oraz udział Konwentu w Komitecie Sterującym marszałka województwa w zakresie E-Administracji. (nad)


ALEKSANDROWSKA I 4 I GAZETA www.kujawy.media.pl

Uroczystości na placu 3 Maja i w szkole

X Powiatowy Rajd Rowerowy Ta największa rodzinna impreza rowerowa rusza w niedzielę 22 maja o godz. 11.00 z placu 3 Maja w Aleksandrowie Kujawskim. Zapisy nie obowiązują, wystarczy przyjść na start i odebrać okolicznościową plakietkę pełniącą funkcję rajdowego identyfikatora. Tym razem setki rowerzystów pojadą do Raciążka, gdzie przy ruinach średniowiecznego zamku odbędzie się dwugodzinny piknik z atrakcjami dla dzieci. Organizatorzy planują też kilka niespodzianek. W drodze do Raciążka kolumna rajdowa minie dwa jeziora leżące na terenie naszego powiatu: Ostrowąs i Brzeźno. Rowerzyści przejadą też przez Las Konecki i wiaduktem nad autostradą A1 w Turznie. W sumie do przejechania będzie 48 km. Ze szczegółami można zapoznać się na www.aleksandrow.pl

Nabór do szkół ponadgimnazjalnych Nabór do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2016/2017 prowadzonych przez Powiat Aleksandrowski, tj. do Liceum Ogólnokształcącego w Ciechocinku, Zespołu Szkół nr 1 CKP oraz Zespołu Szkół nr 2 im. mjra H. Dobrzańskiego „Hubala” w Aleksandrowie Kujawskim prowadzony jest w formie elektronicznej. Wszelkie informacje wraz z ofertą szkół dostępne są na stronie internetowej dot. naboru elektronicznego: www.nabor. pcss.pl/aleksandrowkujawski. W roku szkolnym 2016/2017 można rozpocząć naukę na następujących kierunkach kształcenia: Liceum Ogólnokształcące w Ciechocinku: - politechniczny, - ekonomiczno-logistyczny, - prawno-administracyjny, - dziennikarski, - medyczno-przyrodniczy, - europejsko-turystyczny. Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kuj.: I Liceum Ogólnokształcące: - europejski, - medyczny Technikum nr 1: - technik informatyk, - technik turystyki, - technik mechanizacji, - technik geodeta, - technik reklamy, - technik agrobiznesu, - technik architektury, - technik żywności, - technik ogrodnik. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1: - kierowca mechanik, operator obrabiarek, - ślusarz, - mechanik maszyn, - mechanik pojazdów. Zespół Szkół nr 2 im. mjra H. Dobrzańskiego „Hubala” w Aleksandrowie Kuj.: II Liceum Ogólnokształcące: - mundurowy Technikum nr 2: - technik handlowiec, - technik ekonomista, - technik żywienia, - technik kelner, - technik mechanik, - technik meblarstwa, - technik elektryk, - technik logistyk, - technik mechatronik, - technik hotelarstwa, - technik energii odnawialnej, - technik budownictwa. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2: - klasa wielozawodowa, - drukarz, - cukiernik, - piekarz, - sprzedawca, - stolarz, - fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, - kucharz.

Z inicjatywy Uczniowskiego Klubu Sportowego „Tążyna” działającego przy Zespole Szkół Specjalnych nr 3 w Aleksandrowie Kuj., 9 kwietnia odbył się integracyjny wyjazd na turniej kwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro do Ergo Areny w Sopocie. Uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3 mieli okazję kibicować

nr 110, kwiecień 2016

Powiat

100 lat aleksandrowskiego „Hubala” W miniony piątek, 22 kwietnia obchodzono 100-lecie Zespołu Szkół nr 2 im. mjra H. Dobrzańskiego „Hubala” w Aleksandrowie Kujawskim. Uroczystości rozpoczęły się przemarszem uczestników obchodów na plac 3 Maja, gdzie pod pomnikiem złożono wiązanki kwiatów. Wśród zaproszonych gości byli m.in.: Marzenna Drab - podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Sławomir Kopyść - członek zarządu województwa kujawsko-pomorskiego, Marek Gralik – kujawsko-pomorski kurator oświaty, przedstawiciele samorządu powiatowego wraz ze starostą aleksandrowskim - Dariuszem Wochną oraz przewodniczącą Rady Powiatu - Renatą Golec, przedstawiciele samorządów lokalnych, dyrekcja szkoły wraz z nauczycielami, pracownikami, uczniami i absolwentami, przedstawiciele zaprzyjaźnionych szkół, jednostek organizacyjnych powiatu i samorządów. Po złożeniu wiązanek miał miejsce pokaz musztry paradnej w wykonaniu orkiestry wojskowej.

Oficjalna delegacja na uroczystości. Od lewej: Marek Gralik, Marzenna Drab, Dariusz Wochna, Renata Golec, Janusz Chrzanowski, Sławomir Kopyść, Jolanta Lewandowska

Dalsza część obchodów odbyła się w sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 2: przemówienia, wystawa szkolnych archiwaliów oraz akademia przygotowana przez uczniów.

Gratulacje składają starosta Dariusz Wochna i wicestarosta Wojciech Marjański

- Niech ten piękny jubileusz stanie się inspiracją do refleksji i zadumy nad efektami podjętej 100 lat temu pracy dydaktyczno-wychowawczej. Proszę zatem o przyjęcie serdecznych życzeń owocnej realizacji wszelkich zamierzeń, pielęgnowania wieloletnich tradycji, sukcesów w kolejnych latach działalności podczas poszukiwania tego co dobre, prawe, piękne i mądre - powiedział

starosta Dariusz Wochna, przekazując pamiątkową tabliczkę dyrektorowi Zespołu Szkół nr 2, Januszowi Chrzanowskiemu. Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości, goście zwiedzili szkołę, w tym nowo otartą pracownię gastronomiczną, odbyły się także spotkania z nauczycielami i wspólny poczęstunek. Wieczorem odbył się bal absolwentów w pobliskim Odolionie. Z okazji 100-lecia szkoła wydała album z archiwaliami, który stanowi swoistą kronikę placówki, zredagowany przez zespół pod kierunkiem Katarzyny Szczepanowskiej.

Kibicowali reprezentacji Polski reprezentacji Polski w piłce ręcznej i dzielić wraz z kibicami emocje podczas dwóch meczów, w tym reprezentacji Polski w spotkaniu Polska - Chile. Wyjazd odbył się dzięki wsparciu Polskiego Związku Piłki Ręcznej oraz Zarządu Powiatu

Aleksandrowskiego, który dofinansował koszty transportu. Prezes UKS „Tążyna” oraz dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 3 serdecznie dziękują za umożliwienie wyjazdu i spełnienie dziecięcych marzeń.

2. maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Tegoroczny Dzień Flagi będzie szczególnie uroczyście obchodzony w Aleksandrowie Kujawskim. Na parkingu przez budynkiem urzędu miasta i starostwa powiatowego o godz. 12.00 odbędzie się uroczy-

Święto flagi ste podniesienie flagi przy akompaniamencie Strażackiej Orkiestry Dętej ze Zbrachlina. Organizatorami obchodów są powiatowy i miejski samorząd. Po okolicznościowych przemówieniach, starosta aleksandrowski Dariusz Wochna i burmistrz Aleksandrowa Kujawskiego Andrzej Cieśla,

będą rozdawać mieszkańcom miasta i powiatu pamiątkowe flagi, a mieszkańcy będą mogli wysłuchać okolicznościowego koncertu przygotowanego specjalnie na tę okazję w wykonaniu orkiestry. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w uroczystościach.


nr 110, kwiecień 2016

Samorząd

I GAZETA ALEKSANDROWSKA I www.kujawy.media.pl

Miał być remont drogi wojewódzkiej w Aleksandrowie Kujawskim

Widać chcą ograć... Oddalają się nadzieje, że po przejęciu drogi wojewódzkiej przebiegającej przez Aleksandrów Kujawski ulicami Sikorskiego, Chopina i Słowackiego nawierzchnia i chodniki zostaną wyremontowane. Urząd Marszałkowski rakiem wycofuje się ze składanych wcześniej obietnic, co stawia miasto w niekorzystnej sytuacji. Wygląda na to, że wojewódzki samorząd chce ograć samorząd miejski. Ileż to nadziei na polepszenie stanu głównych dróg w Aleksandrowie Kujawskim wiązano z przejęciem przez gminę miejską ciągu ulic Sikorskiego, Chopina i Słowackiego, będących odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 266? Warunkiem przejęcia tej drogi było uzyskanie środków na modernizację nawierzchni jezdni, chodników, instalacji sygnalizacji świetlnej, a przede wszystkim wyprowadzenie ciężarowego ruchu tranzytowego z miasta, który dosłownie spędza sen z powiek mieszkańcom. Miało to się odbywać poprzez partycypację w kosztach wykonania tych prac i to przy udziale wysokim, aby miasto nie mające środków na naprawę swoich ulic, ten wysiłek finansowy udźwignęło. Radni uwierzyli w zapewnienia Na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego 29 czerwca 2015 r. obecny był przedstawiciel Departamentu Inwestycji i Infrastruktury Drogowej Urzędu Marszałkowskiego, naczelnik Wydziału Infrastruktury Drogowej, Grzegorz Piątek, który na pytanie radnej Elżbiety Gapińskiej - Szulc o gwarancje remontu ulic Sikorskiego i Chopina w 2016 r. przez województwo, odpowiedział: - Wszystko wiąże się z budżetem państwa i naszym (tj. budżetem województwa kujawsko-pomorskiego). W perspektywie zaplanowana jest przebudowa tych ulic i będzie ona szybciej wykonana niż droga wojewódzka. Na pewno będzie przygotowany montaż fi-

miliona złotych. W skali województwa to kwota niewielka.

Skrzyżowanie ulic: Słowackiego z Chopina w Aleksandrowie Kujawskim. Widok dość powszechny nansowy przez burmistrza i skarbnika gminy oraz rozmowa z marszałkiem województwa. Na tym samym spotkaniu burmistrz Andrzej Cieśla wspomniał o rozmowach jakie przeprowadził z dyrektorem Departamentu Inwestycji i Infrastruktury Drogowej Urzędu Marszałkowskiego, Marzeną Baczyńską, na temat dalszej przyszłości tego montażu finansowego. - Jest to kwestia porozumienia między Urzędem Miejskim, a Urzędem Marszałkowskim, dotyczącego środków oraz sposobu finansowania całej tej inwestycji. Rozmawialiśmy także o potrzebie negocjacji ustalenia wysokości dofinansowania, czy innej formy realizacji tej inwestycji, ale ze znaczącym udziałem środków z Urzędu Marszałkowskiego - wyjaśnia burmistrz. Radnych przekonały argumenty Grzegorza Piątka i burmistrza Andrzeja Cieśli, więc jeszcze tego samego dnia, tj. 29 czerwca 2015 r. podjęli uchwałę intencyjną w sprawie przejęcia ulic wchodzących w skład ciągu drogi wojewódzkiej, choć nie było wtedy jeszcze konkretnych ustaleń, co do remontu ulic i partycypacji w nim województwa. Kontynuacją było podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie wspomnianego ciągu drogi na sesji 28 wrze-

śnia 2015 r. Według wyjaśnień uzyskanych w Urzędzie Miejskim w Aleksandrowie Kujawskim, gmina miejska przejęła tylko zarząd na tymi drogami, za czym stoi utrzymanie ulic, a z drugiej strony czerpanie korzyści w postaci opłat za korzystanie z pasa drogowego. Właścicielem ulic jest nadal województwo, bo dotąd nie ma żadnego aktu notarialnego stwierdzającego zmianę właściciela. Wycofują się z obietnic Tymczasem rozmowy z Urzędem Marszałkowskim dotyczące współfinansowania remontu przekazanych odcinków drogi wskazują na to, że samorząd województwa najchętniej by się z tego zobowiązania wycofał. Padają argumenty, że w budżecie województwa brakuje środków na zakończenie rozpoczętych już inwestycji drogowych i trudno w tej sytuacji o finasowanie remontów w Aleksandrowie Kuj. Jeszcze przed uchwałą o zgodzie na przejęcie dróg była mowa o znaczącym dofinansowaniu ze strony województwa, jak mówi burmistrz Andrzej Cieśla. Żadnych zobowiązań na piśmie ze strony władz wojewódzkich jednak nie było. Z wykonanego projektu modernizacji ulic, jaki Urząd Miejski zamówił, wynika że koszt robót w nim przewidziany opiewa na około trzy i pół

28 kwietnia w godz. 10.00 - 14.00

Wiosenny przegląd pojazdów Policjanci z Aleksandrowa Kujawskiego zapraszają na wiosenny przegląd pojazdów. Każda pora roku jest dobra na zadbanie o stan techniczny swojego pojazdu. Wcześnie wykryty defekt w aucie uchroni nas przed ewentualnymi zdarzeniami drogowymi, które są zagrożeniem dla zdrowia, a nawet życia. Podczas codziennej służby, policjanci zatrzymują po kilka dowodów rejestracyjnych za nieprawości techniczne lub brak aktualnych badań pojazdów. Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim zapraszają na wiosenne badanie stanu tech-

nicznego pojazdów 28 kwietnia (czwartek) w godz. 10.00–14.00 do Okręgowych Stacji Kontroli Pojazdów przy: ul. Przemysłowej 10 w Aleksandrowie Kujawskim, w Stawkach 6A oraz ul. Kopernika 51 w Ciechocinku. Diagności sprawdzą skuteczność działania hamulców, stan techniczny zawieszenia, ustawienie świateł oraz działanie amortyzatorów. Przeprowadzone badania są wykonywane bez wpisów w dowód rejestracyjny. Policjanci Zespołu Ruchu Drogowego będą udzielać porad dotyczących przepisów ruchu drogowego. (inf. KPP)

- Województwo miało partycypować nawet w 90 proc. kosztów – przypomina burmistrz Cieśla. Jednak w miarę upływu czasu skala dofinansowania zmniejsza się. W pierwszym kwartale br. miało to być już tylko 500 tysięcy na każdy km drogi. To jeszcze od biedy było do przyjęcia pod warunkiem, że dotyczyło całego odcinka przejętej drogi. Jednak i ta propozycja nie przetrwała długo. Teraz mówi się jedynie o kwocie 1 miliona złotych i to także na drogi przejmowane przez Gminę Wiejską Aleksandrów Kujawski. Te propozycje są nie do przyjęcia. Powiedzmy szczerze gra ze strony Urzędu Marszałkowskiego nie jest do końca uczciwa. Ostatnie propozycje były więc powodem niemałej frustracji, nie tylko samego burmistrza, ale też tych, którzy spodziewali się załatwienia sprawy zgodnie z wcześniejszymi rozmowami. Tak postępują poważni partnerzy, wszak tu nie chodzi o prywatne interesy, lecz mieszkańców. - Ostatecznym wyjściem byłoby wycofanie się z uchwały o zgodzie na przejęcie dróg, bo jest jeszcze taka możliwość - mówi burmistrz Cieśla. - I taki wariant jest brany pod uwagę, jeśli Urząd Marszałkowski dalej będzie zmieniał warunki przejęcia drogi. Pod ścianą Miasto stawiane jest w zdecydowanie złej pozycji. Nad podjęciem takiego kroku radni i burmistrz będą musieli mocno się zastanowić. Bez przejęcia drogi nie ma innej możliwości wyprowadzenia tranzytowego ruchu ciężarowego z miasta. Przejęcie od powiatu drogi przez Nową Wieś prędzej lub później wymusi jej przebudowę. Stanowi ona taką mini obwodnicę, ale nie spełniającą wymagań drogi wojewódzkiej, bo jest za wąska, bez pobocza i nie ma wystarczająco mocnej podbudowy. Argumentem „za” może być fakt, że właściciel drogi, sprawując nad nią zarząd czerpie z tego

5

jakieś korzyści materialne. Warto byłoby obliczyć, o jakie pieniądze chodzi. Czy mogą być mocnym argumentem? Co ważne, to w gestii burmistrza leży również organizacja ruchu. Może on wydać decyzję o postawieniu znaku zakazu wjazdu ciężkiego sprzętu przez miasto, co zmusi zarządcę dróg wojewódzkich do poważnego traktowania Aleksandrowa Kujawskiego i gminy wiejskiej. Przez lata miejskie ulice używane jako droga wojewódzka, przez właściciela, czyli Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy remontowane były rzadko. Ich stan zwłaszcza ulic Sikorskiego i Chopina jest - mało powiedzieć - opłakany, miejscami stanowi zagrożenie zdrowia, szczególnie dla pieszych. Wystarczy popatrzeć na stan krawężników, chodników, które również wchodzą w skład pasa drogowego. Pytania bez odpowiedzi Ostatnie spotkanie jakie odbyli burmistrz Andrzej Cieśla i wójt gminy Aleksandrów Kujawski Andrzej Olszewski, bo sprawa dotyczy także gminy z dyrektor Baczyńską 20 kwietnia, również nie przyniosło nic nowego, poza propozycją weryfikacji zakresu i kosztów zaplanowanych inwestycji do niezbędnych. Dopiero po takiej minimalizacji Urząd Marszałkowski będzie gotów partycypować w wydatkach i to z udziałem nie większym niż 75 proc., co oznacza że może być dużo, dużo mniejsze. Rozpocznie się, mając w pamięci wcześniejsze obietnice i to co teraz się mówi, prawdziwa licytacja, aby ograniczyć zakres remontu do symbolicznego. Jeśli tak się stanie to będzie oznaczało, że samorząd województwa podrzucił miastu i gminie śmierdzące kukułcze jajo. „Gazeta Aleksandrowska” 15 kwietnia skierowała zapytanie do dyrektor departamentu Marzeny Baczyńskiej o postępy w przejmowaniu dróg wojewódzkich oraz o przyczynę wycofywania się Urzędu Marszałkowskiego z wcześniejszych obietnic. Ta poprzez biuro prasowe urzędu odpowiedziała zdawkowo: - Jest zbyt wcześnie, by mówić o szczegółach czy decyzjach. Nie zapadły ostateczne uzgodnienia w sprawie finansowani dróg na terenie Aleksandrowa Kujawskiego. Na razie więc dziwna gra trwa.

Zbigniew Sołtysiński


6

I GAZETA ALEKSANDROWSKA I

nr 110, kwiecień 2016

Zdrowie

www.kujawy.media.pl

Ambulans dla pogotowia ratunkowego kolejną inwestycją szpitala

Tradycji stało się zadość. Wanda Buchalska przecina wstęgę, Andrzej Nawrocki szampanem spryskuje koło

Pilną inwestycją, która czeka nasz szpital w najbliższym czasie będzie zakup nowej karetki dla pogotowia ratunkowego – mówił „Gazecie” w grudniu Mariusz Trojanowski, prezes Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim. Minął zaledwie kwartał, a 5 kwietnia nowoczesny ambulans typu S, do ratowania życia zajechał na sygnale pod budynek główny szpitala. Oficjalne oddanie pojazdu do użytkowania odbyło się uroczy-

ście, bo też jest to inwestycja szczególnie ważna dla aleksandrowskiej placówki. Bezawaryjne, szybkie dotarcie do chorego lub uczestników zdarzenia, często decyduje o uratowaniu życia. Taki ambulans na kółkach to mini szpital. Znajdują się w nim najważniejsze urządzenia medyczne, pozwalają na utrzymaniu przy życiu pacjenta zanim nie trafi do szpitala. Stąd i ogromny koszt takiego pojazdu, 671 tys. zł. Spółki

oczywiście na taki jednorazowy wydatek nie byłoby stać. Skorzystano, a robi to większość placówek zdrowia, z leasingu co oznacza, że inwestycja będzie spłacana w miesięcznych ratach. Przyjęto opcję wykupu pojazdu po 36 miesiącach, czyli po trzech latach. Warto dodać, że dotychczas obsługująca aleksandrowski szpital karetka zostanie przekazana podstacji w Nieszawie. Na uroczystość przekazania am-

W ambulansie: starosta Dariusz Wochna i wiceprzewodniczący Rady Powiatu Arkadiusz Świątkowski

bulansu do użytku przybyli m.in. starosta aleksandrowski Dariusz Wochna, wicestarosta Wojciech Marjański, radni powiatu – Arkadiusz Świątkowski (wiceprzewodniczący rady), Wanda Buchalska, Andrzej Nawrocki. Obecny był ks. kan. Leszek Malinowski, proboszcz parafii Przemienienia Pańskiego, kapelan szpitala. Gości powitał Mariusz Trojanowski, prezes zarządu szpitala, który po przedstawieniu nowego nabytku, zaprosił gości do prze-

Pierwsza taka finansowa pomoc na zakup medycznego urządzenia dla szpitala

150 tys. zł na videoendoskop Aleksandrowski szpital wzbogacił się niedawno o kolejne ważne urządzenia diagnostyczne - zestaw videoendoskopu, w skład którego wchodzą videogastroskop i videokolanoskop razem z niezbędnym wyposażeniem. Urządzenia umożliwiają diagnostykę i endoskopowe leczenie schorzeń całego przewodu pokarmowego oraz badanie jelita grubego. Bez tego nowoczesnego sprzętu nie ma skutecznego leczenia. Należy on do podstawowego wyposażenia szpitala, który chce realizować kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Starosta daje gwarancję - Urządzenie to kosztowało 183 tys. zł – mówi prezes Mariusz Trojanowski. – To kolejna, niezbędna w naszym szpitalu inwestycja w sprzęt diagnostyczny. Warto przypomnieć, że bez wsparcia z zewnątrz trudno byłoby dokonać tego zakupu. Zwróciłem się więc z prośbą do starosty Dariusza Wochny o wsparcie finansowe tego zakupu przez samorząd powiatu, który nawiasem mówiąc jest właścicielem spółki Powiatowy Szpital. Prośba nasza spotkała się z dużym zrozumieniem zarządu powiatu, który podjął decyzję o dofinansowaniu inwestycji kwotą 150 tys. zł. Na sesji Rady Powiatu 15 kwietnia radni zaakceptowali propozycję zarządu powiatu. Jedynie radny Michał Włoszek miał wątpliwości. Zwrócił się do starosty z pytaniem czy daje gwarancję, że te pieniądze zostaną rzeczywiście przeznaczone na sprzęt, a nie np. na podwyżki płac? Starosta Dariusz Wochna odpowiedział: - Tak, taką gwarancje daję! O konieczności pomocy w zakupie videoendoskopu mówiono publicznie od dawna. Pisaliśmy także o tym w „Gazecie Aleksandrowskiej”. Warto przypomnieć, że w ostatnich długich latach od samorządu powiatowego szpital wsparcia w postaci sfinansowania zakupu aparatury medycznej nie otrzymał. Tymczasem w innych powiatach jest

to normalnością. Inicjatywa starosty i zarządu powiatu zasługuje na poparcie. Wcześniej radni przyjęli przy jednym głosie przeciw (Michał Włoszek) informację z działalności szpitala w 2015 roku. Wynika z niej, że miniony rok placówka zakończyła niewielkim zyskiem w kwocie 25 tys. zł. Od 2012 roku sytuacja poprawiała się, choć nigdy nie była tragiczna. W 2012 roku odnotowano 375 tys. zł straty, w 2013 roku było jej już tylko 33 tys. zł, a rok 2014 na plus było 210 tys. zł. Zakończenie minionego roku wynikiem dodatnim to ogromny sukces, bo trzeba pamiętać jak wiele inwestycji wykonano, jak wiele nowego sprzętu udało się zakupić.

Inwestycje 2015 roku W pierwszej połowie minionego roku została zrealizowana umowa zawarta z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie ze środków PFRON wyposażenia obiektu służącego rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny o wartości blisko 69 tys. zł. Do Oddziału Rehabilitacji i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego zakupiono wanny, podnośnik transportowo-kąpielowy, dwa aparaty do masażu, wielofunkcyjny stół do ćwiczeń manualnych oraz ergometr treningowy itp. W lipcu ub.r. szpital podpisał z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę pożyczki na przedsięwzięcie pt. „Termomodernizacja budynków ABC” i wymianę źródła ciepła. Umowa została zawarta 29 kwietnia, a inwestycja zakończono 30 września. Wartość tego projektu wynosiła blisko 7,5 mln zł. Ważniejszym zadaniem, przypomnijmy, była oddana do użytku we wrześniu ub. roku centralna sterylizatornia z czym związana była się przebudowa Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej. Całe zadanie kosztowało ponad cztery miliony złotych. Bez tej inwestycji przyszłość szpitala była zagrożona, gdyż bez nowej sterylizatorni nie spełniałby podstawowych standardów. W ramach

tego zadania zakupiono sprzęt i narzędzia chirurgiczne. Do tej listy warto też dodać otrzymane staraniem prezesa szpitala i jego współpracowników dary od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która zasiliła Zakład Opiekuńczo-Leczniczy nowym sprzętem. Szpital otrzymał 30 łóżek sterowanych elektronicznie, wózko-wannę, materace odleżynowe, fotel kąpielowy, aparat do mierzenia ciśnienia itp. Cały sprzęt wyceniony został na 372 tys. zł. - Czy na tak duży zakres inwestycji, mam tu na myśli zwłaszcza budowę sterylizatorni i termomodernizację budynków szpital było finansowo stać? Przecież kontrakty zawierane z Narodowym Fundusze Zdrowia ledwie wystarczają na bieżące utrzymanie placówki – pytamy prezesa Trojanowskiego. - Tych najdroższych wielomilionowych inwestycji na pewno nie zrealizowalibyśmy bez wsparcia z zewnątrz – tłumaczy prezes. – Żaden szpital nie jest w stanie prowadzić inwestycji ze środków własnych, także nasz. Biorąc udział w różnych programach, jak choćby ten na termomodernizację lub centralną sterylizatornię, musieliśmy jednak mieć środki na tak zwany wkład własny. Ten udział był różny. W przypadku termomodernizacji na wartość zadania blisko 7,5 mln zł, dofinansowanie wynosiło 85 proc. niemal 6 mln zł. Oznacza to, że kwotę półtora miliona musieliśmy zabezpieczyć na wkład własny. Ale w przypadku sterylizatorni o wartości projektu około 4,1 mln zł ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa otrzymaliśmy jedynie 2,6 mln zł., to jest 65 proc., a nasz wkład wyniósł więc 1,4 mln zł. - Zatem skąd wzięliście te pieniądze, skoro szpital wolnych środków nie ma? -Staraliśmy się o kredyt inwestycyjny w banku, albowiem innych możliwości nie było. Oznacza to, że będziemy musieli ten kredyt spłacać. Należy

cięcia biało-czerwonej wstęgi, na znak rozpoczęcia pracy ambulansu na rzecz szpitala. Pierwsza nożyczki wzięła Wanda Buchalska, która pełniła rolę matki chrzestnej, potem wstęgę przecinali inni uczestnicy spotkania. Po poświęceniu pojazdu przez ks. Leszka Malinowskiego, szampanem, jak każe tradycja, polano koła samochodu, aby zawsze prowadziły tam gdzie wymaga tego potrzeba chwili. Tekst i fot. Stanisław Białowąs

jednak zauważyć, że dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych wysoki koszt tak ważnych dla funkcjonowania szpitala inwestycji w ostatecznym rachunku był możliwy do udźwignięcia. Odnotować jednak trzeba, że spłata zaciągniętych zobowiązań rzutuje na działalność ekonomiczną szpitala. Stąd zatem prośba do właściciela powiatowego szpitala, czyli samorządu powiatowego o sfinansowanie zakupu zestawu videoendoskopowego.

Szansa na nowe środki unijne - Plany na przyszłość? - Czas myśleć o rozbudowie szpitala o budynek nowego bloku operacyjnego i szereg innych inwestycji, które zarówno z powodów wejścia w życie nowych przepisów, jak również faktycznie występującej potrzeby muszą być w najbliższym czasie zrealizowane. Należy zatem podjąć wszelkie kroki, aby przygotować materiały niezbędne do składania wniosków otwierających możliwość uzyskania dofinansowania z programów nowego rozdania funduszy europejskich. A nie ulega wątpliwości czas szybko płynie. Kończąc chciałbym jednak dodać, że nie pozostaję bez obaw z uwagi bowiem na nie dofinansowanie szpitali powiatowych i nakładanie na nie coraz większych obowiązków bez zabezpieczenia środków finansowych, powoduje iż sytuacja staje się coraz bardziej trudna, a niestety realia wskazują, że jeżeli w tej materii nic się nie zmieni może być ona nawet dramatyczna. Dla wiadomości czytelników dodajmy, że w ramach kontraktów zawieranych przez szpitale z Narodowym Funduszem Zdrowia nie przewiduje się jakichkolwiek środków finansowych na zakup sprzętu nie tylko medycznego, remontów, dostosowań oraz innych inwestycji. Ta sfera zgodnie z obecnym stanem rzeczy spoczywać bowiem ma na właścicielu podmiotów leczniczych, które często nie posiadają środków na ten cel. Korzystając z okazji, składam serdeczne podziękowanie panu Dariuszowi Wochnie - staroście powiatu, członkom zarządu powiatu oraz wszystkim radnym powiatu aleksandrowskiego.

St.B.

Z OSTATNIEJ CHWILI. Termomodernizacja budynków ABC oraz wymiana źródła ciepła została zgłoszona do finału XX jubileuszowej edycji ogólnopolskiego konkursu „Modernizacja Roku 2015”.


nr 110, kwiecień 2016 Wyróżnienie w „Bobrze”

Wie, że roboty słuchają Uczeń gimnazjum nr 1 im. Lotników Polskich Olgierd Nędzusiak zdobył wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Informatycznym Bóbr. Konkurs rozgrywany jest w czterech kategoriach wiekowych. Olgierd Nędzusiak, wraz z opiekunką Magdaleną Mańkowską wzięli udział w uroczystym zakończeniu konkursu, które odbyło się na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu. Prof. dr hab. Maciej M. Sysło wygłosił wykład na temat „Roboty, które nas słuchają”. (b)

I GAZETA ALEKSANDROWSKA I

Polityka

www.kujawy.media.pl

7

Powiatowy zjazd SLD Delegaci kół Sojuszu Lewicy Demokratycznej powiatu aleksandrowskiego podsumowali minione cztery lata działalności i wybrali władze powiatowe na następną kadencję. Na czele SLD w powiecie stanął ponownie Stanisław Olejnik. Sekretarzem wybrano Sławomira Kuzel, a członkami zarządu zostali: Dariusz Jaworski, Franciszek Kaczorowski, Andrzej Krzyżanowski, Jarosław Kulpa i Maria Świeczkowska. Podczas zjazdu wybierano delegatów na zjazd wojewódzki, który odbędzie się w Bydgoszczy. Aleksandrowską partię reprezentować będą: Zdzisław Brzeziński, Dariusz Jaworski i Stanisław Olejnik.

promocja

promocja

W Polskim Stronnictwie Ludowym powiatu aleksandrowskiego trwa kampania sprawozdawczo-wyborcza. Wybierane są nowe władze miejskie i gminne oraz delegaci na zjazd powiatowy. W Aleksandrowie Kujawskim delegaci Miejskiego Zjazdu PSL zebrali się 14 kwietnia, aby podsumować minione cztery lata oraz wybrać władze. Gościem był Dariusz Wochna, starosta aleksandrowski. Z ramienia Zarządu Powiatowego w zjeździe uczestniczyła Magdalena Kiciak-Kucharska, która po śmierci Zbigniewa Białkowskiego pełni obowiązki prezesa Zarządu Powiatowego PSL. Spotkanie otworzył Henryk Szczerbiak, który wygłosił sprawozdanie z mijającej kadencji. W imieniu Komisji Rewizyjnej podobnie zrobił to jej przewodniczący Andrzej Sygit. Zjazd jednogłośnie udzielił skwitowania ustępującym władzom. Podczas zjazdu wybrano nowe władze oraz delegatów na Zjazd Powiatowy. Prezesem Zarządu Miejskiego został ponownie Henryk Szczerbiak. W składzie zarządu znaleźli się ponadto: wiceprezesi - Marek Kulik i Andrzej Sygit, sekretarz Magdalena Szwedkowicz, skarbnik Ewa Kłaczyńska oraz członkowie - Andrzej Cieśla, Renata Golec, Janusz Jan-

23 marca w kościele parafialnym w Służewie odbyła się ceremonia pożegnania, zmarłego po długiej i ciężkiej chorobie w wieku 65 lat, Zbigniewa Białkowskiego, działacza społecznego, samorządowca, wieloletniego działacza PSL, członka zarządu wojewódzkiego i prezesa Zarządu Powiatowego PSL, członka Ochotniczej Straży Pożarnej w Służewie, wieloletniego radnego powiatu aleksandrowskiego. Grono rodziny, przyjaciół i znajomych zebrało się licznie, aby uczestniczyć w pogrzebie zmarłego, który u wielu z nich pozostawił po sobie wspomnienie dobrego człowieka, zawsze gotowego do niesienia pomocy. Mszę żałobną odprawił proboszcz służewskiej parafii ks. Andrzej Zdzienicki. Po mszy słowa pożegnania wygłosili poseł PSL Zbigniew Sosnowski - prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL, Magdalena Kiciak-Kucharska - wiceprezes Zarządu Powiatowego PSL, Renata Golec - przewodnicząca Rady Powiatu oraz starosta Dariusz Wochna.

Wybory w PSL

Zjazd PSL organizacji miejskiej w Aleksandrowie Kuj. kowski, Kamila Malinowska, Henryk Płotkowski i Remigiusz Prysak. Wybrano również Miejską Komisję Rewizyjną w składzie: Mariusz Błaszak, Marek Malinowski i Patrycja Tomaszewska. Delegatami na Zjazd Powiatowy zostali: Andrzej Cieśla, Renata Golec, Janusz Jankowski Marek Kulik, Remigiusz Prysak, Andrzej Sygit i Henryk Szczerbiak. Najwcześniej, 27 lutego odbył się Zjazd Gminny PSL w gminie Aleksandrów Kuj. Wieloletniego zmarłego prezesa Zbigniewa Białkowskiego, zastąpiła Magdalena Kiciak-Kucharska. Wiceprezesami zostali: Eugeniusz Błaszczyk i Rafał Postrach, sekretarzem Jan Kozyra, skarbnikiem Janusz Podolski; 5 marca odbył się zjazd w Wagańcu. Prezesem został Wojciech Grzanka, wicepreze-

Pożegnanie Zbigniewa Białkowskiego

sami: Zbigniew Czajkowski i Grażyna Pietrus, sekretarzem Henryka Malinowska, skarbnikiem Wojciech Sobczak; W Bądkowie prezesem gminnym została Agnieszka Sobiecka-Podlewska, która przejęła prezesurę po wieloletnim zasłużonym ludowcu Walerianie Rogiewiczu, który jest wiceprezesem wraz ze Sławomirem Jaskólskim; W Konecku 8 kwietnia br. prezesem został Wiesław Mendelewski, wiceprezesem Wiktor Kozłowski, sekretarzem Mariola Przybysz, skarbnikiem Arkadiusz Kornacki; Kolejne zjazdy gminne i miejskie odbędą się do końca kwietnia. Na zjazdach wybiera się delegatów na zjazd powiatowy PSL, który odbędzie się w czerwcu br.

(bis)

Przemawiający wspomnieli Zbigniewa Białkowskiego jako dobrego kolegę, solidnego współpracownika i człowieka posiadającego własne zdanie, zawsze jednak pozostającego otwartym na argumenty innych i zdolnego do kompromisu, człowieka bezinteresownego, patrioty, którego ideą była praca dla dobra własnej gminy i powiatu. Nad trumną Zbigniewa Białkowskiego stanęły liczne poczty sztandarowe PSL reprezentujące zarządy PSL - wojewódzki, powiatowy w Aleksandrowie Kujawskim, organizacji m.in. z Inowrocławia, Bądkowa, Brodnicy, Zakrzewa, Rypina, Chocenia, Wagańca, Radziejowa.. Rodzina, przyjaciele, sąsiedzi, radni powiatowi, gminni, sołtysi utworzyli długi kondukt żałobny, który rozpoczynał pojazd pożarniczy i orkiestra OSP w Służewie. Uczestnicy ceremonii pogrzebowej przeszli spod kościoła parafialnego w Służewie na cmentarz w Goszczewie, gdzie w grobowcu rodzinnym złożono szczątki Zbigniewa Białkowskiego.

Zmarłego odprowadzały liczne poczty sztandarowe

Zbigniew Sołtysiński


ALEKSANDROWSKA I 8 I GAZETAwww.kujawy.media.pl

Wspomnienia - Nieszawa

nr 110, kwiecień 2016

Mało znany, nie opisany nieszawski okres w życiu znanego zielarza, uzdrowiciela i jasnowidza

Klimuszko - fenomen XX wieku

Pani Antonina będąc mamą dwójki rocznych synów odzyskała nadwątlone zdrowie dzięki pomocy tego niezwykłego franciszkanina. O. Czesław Klimuszko przepowiedział jej też wówczas, iż dożyje sędziwego wieku. Zmarła mając dziewięćdziesiąt cztery lata. - Tak, w ogóle to się go na początku przelękłam. Miał jakieś takie oczy, że hipnotyzował. Czułam jego wzrok, kiedy siedziałam w ławce podczas mszy. Nawet sobie pomyślałam, że może mu się podobam, jako młoda kobieta. W tamtym czasie nic nie wiedziałam o jego umiejętnościach jasnowidzenia - przyznała kilka lat temu nieszawianka. Pani Antonina od młodych lat na msze chodziła do kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Św., tzw. klasztorku. Kiedy kapłan przybył do Nieszawy, jej synowie bliźniacy mieli już rok. Pewnego razu o. Klimuszko zagadnął siostrę Antoniny Lewandowskiej, Irenę Wójcicką, która pracowała na poczcie i w związku z tym miała z nim częsty kontakt, czy zna kobietę, która zawsze na mszach siada w stallach z dwoma małymi chłopczykami. - Niepokoi mnie jej stan zdrowia – podkreślił. Irena Wójcicka powtórzyła to siostrze i umówiła na spotkanie z zakonnikiem. Wcześniej Antonina Lewandowska nie

Jak przystało na prawdziwych turystów, uczniowie ze szkolnych kół krajoznawczo - turystycznych działających w Stawkach i w Nieszawie uczcili 1050. rocznicę chrztu Polski na turystycznym szlaku. 16 kwietnia 44 uczniów pod opieką nauczycieli: Agnieszki Marjańskiej, Kamili Żurawskiej, Dariusza Lewandowskiego, Karoliny Kopaczyk

Fot. Wanda Wasicka

Franciszkanin Andrzej Czesław Klimuszko, znany zielarz, uzdrowiciel i jasnowidz w latach 1958 - 1961 przebywał w Nieszawie. Zakonnik zachwalał nieszawskie zdrowe powietrze i wody źródlane. W miasteczku do niedawna mieszkało jeszcze sporo osób, które zetknęły się z o. Andrzejem. Jedną z nich była Antonina Lewandowska (1921-2015).

Nieszawianka Antonina Lewandowska miała z nim kontaktu. Widywała go tylko przy ołtarzu. - Coś niedobrego zaczęło się dziać z moim zdrowiem. Pojawiła się silna nerwica i jakaś taka apatia - wspominała. - Pani w tej chwili jest w takim stanie, że może szybko umrzeć, ale ja wróżę, że dożyje pani sędziwych lat - powiedział, kiedy go poznała. Klimuszko rozmawiał z Antoniną Lewandowską kilkakrotnie, następnie zapisał zioła. Pojechała po nie do sklepu zielarskiego w Toruniu dosłownie z walizką, tak tego było dużo. Na każdy dzień miała przepisany inny zestaw. Napar z ziół piła przez kilka tygodni. Wyleczyła się całkowicie. Silna nerwica już nigdy się u niej nie powtórzyła. Kapłan pozostał w pamięci nieszawianki jako człowiek mądry i bardzo wyrozumiały. Za lecze-

nie przyjmował tylko to, co ludzie mogli mu ofiarować. Niestety palił papierosy, zwłaszcza kiedy się denerwował. Bywało, że nie miał ich za co kupić. - Kilka razy sama mu zaniosłam, jeżeli dobrze pamiętam Malboro. On po prostu ich potrzebował. Z tego, co wiem, to alkoholu nie pił w ogóle – zaznaczyła mieszkanka Nieszawy podczas nagrywania tych wspomnień w 2006 r. Zakonnik w rozmowie był bardzo miłym i kulturalnym, chociaż bywało, że publicznie kogoś zganił. To był jeszcze czas bez telewizorów, radioodbiorniki też nie wszyscy posiadali. Często więc panie, a szczególnie to było widoczne na jednej z głównych ulic, w ciepłe dni siadały na schodach domów i o różnych sprawach rozprawiały. Najwidoczniej musiały

także coś powiedzieć na temat franciszkanina i nie było to eleganckie. Pod koniec jednej z mszy o. Klimuszko powiedział: - Są panie, które zamiast pilnować swoich dzieci i czas właściwie wykorzystywać, to siadają na tych swoich czterech literach i produkują nawóz. - Ja i wielu nieszawian byliśmy przekonani, iż dobrze się stało, iż zwrócił tym kobietom uwagę, chociaż uczynił to dosadnie, iż nie należy interesować się, aż nadto sprawami innych, czyli plotkować – wspominała pani Antonina. Ojciec Andrzej miał w Nieszawie wielu przyjaciół. Były też jednak podobno osoby nieprzyjazne mu. W tym czasie, przełom lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych, w klasztorze panowała bieda, tak jak i w miasteczku. - Pamiętam było dwóch lub trzech księży oraz dwóch zakonników. Jeden był kościelnym, drugi organistą. Utrzymanie mieli skromne. Wszyscy pracowali w przyklasztornym ogrodzie – przywołała wspomnienia nieszawianka. Mimo to franciszkanin zielarz własnym sumptem z zaoszczędzonych pieniędzy, które otrzymał w dowód wdzięczności za przywrócone zdrowie wyremontował kaplicę św. Antoniego w kościele klasztornym. Była ona bardzo zniszczona i zawilgocona. Położył nowe tynki. - W ogóle był oddanym kapłanem. Podjął się leczenia bardzo wielu chorych. Przychodzili do niego nie tylko mieszkańcy Nieszawy i okolic. W tym czasie miasto odwiedziło sporo osób z różnych stron kraju, szukających u niego pomocy. Wiem, bo wielokrotnie wskazywałam przyjezdnym drogę do klasztoru - informowała nieszawianka. Każdy, kto

o. Andrzej Czesław Klimuszko. Zdjęcie z archiwum Krzysztofa Kamińskiego, autora książek o tym znanym franciszkaninie do niego przyszedł był przyjęty. Wówczas w miasteczku pracowała doktor Tamara Berdziajew. Ona także popierała leczenie ziołami przez o. Klimuszkę. Do zakonnika kierowała tych chorych, którym nie była w stanie pomóc. O. Andrzej był niewysokiego wzrostu, włosy już miał lekko posiwiałe, kręcone, no i ten wzrok przeszywający na wylot. - Kiedy się go jednak poznało bliżej, to i on był miły i spojrzenie miał miłe, chyba, że coś chciał dostrzec w człowieku – zakończyła swoje wspomnienia Antonina Lewandowska. Z kapłanem w Elblągu widziała się jeszcze Irena Wójcicka. Pytał o Nieszawę. Pobyt w miasteczku wspominał bardzo mile.

Wanda Wasicka

PS. Powyższe wspomnienia Antoniny Lewandowskiej zarejestrowano na taśmie magnetofonowej 31 marca 2006 r., opracowane zostały przez nią autoryzowane.

W 1050. rocznicę chrztu Polski

Na turystycznym szlaku i Macieja Marjańskiego, zwiedziło Kruszwicę, legendarną stolicę Polski. To tutaj znajduje się kolebka królewskiego rodu Piastów, z którego

SKKT „Reaktywacja” z Nieszawy z opiekunem Maciejem Marjańskim

pochodził przecież Mieszko I. Jemu zawdzięczamy włączenie Polski do wspólnoty chrześcijańskiej Europy, co podkreślał przewodnik PTTK, oprowadzając młodych turystów po kruszwickim grodzie. Poznawanie odległej historii rozpoczęli od niezwykłego miejsca - romańskiej kolegiaty św. św. Piotra i Pawła. Kolejnym punktem wycieczki było zwiedzanie ruin zamku ostatniego z wielkich Piastów - Kazimierza Wielkiego, którego reprezentacyjna pozostałość - Mysia Wieża została przez uczniów zdobyta z wielkim entuzjazmem. Nagrodą za pokonanie wysokich schodów były zachwycające widoki ze szczytu wieży, szczególnie błyszczące w słońcu wody jeziora Gopło. Wkrótce mogli oni podziwiać „Morze Polaków” z bliższej perspektywy - z pokładu statku „Rusałka”, który zabrał wszystkich w prawie godzinny rejs po jeziorze. To już kolejna wyprawa młodych krajoznawców, którzy w tym roku szkolnym walczą o zdobycie pierwszej odznaki PTTK - Młodzieżowej Odznaki Krajoznawczej.

(am)

„Włóczykije” ze Stawek z opiekunką Agnieszką Marjańską


nr 110, kwiecień 2016

Gospodarka

I GAZETA ALEKSANDROWSKA I www.kujawy.media.pl

9

O tym mieszkańcy nie tylko uzdrowiska powinni wiedzieć

Mity o wodnej inwestycji dla Ciechocinka d 2018 roku Ciechocinek bęO dzie zaopatrywany w wodę przez Toruńskie Wodociągi. Bur-

„Gazeta” dotarła do koncepcji technicznej zaopatrzenia w wodę Ciechocinka. Lektura tego dokumentu powinna dać, zwłaszcza radnym, co najmniej, wiele do myślenia. Sytuacja nie jest bowiem tak radosna, jak próbuje się przed nimi i mieszkańcami roztaczać.

mistrz uzdrowiska i prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji roztaczają przed radnym i mieszkańcami wizję taniej, dobrej wody, pod dostatkiem nawet w upalne lato. Rzeczywistość może okazać się zupełnie inna.

Wydajność ujęcia w Czerniewicach - posiadającego jak twierdzi prezes Toruńskich Wodociągów znakomitą wodę znakomitej jakości, w co można uwierzyć - wynosi 1608 metrów sześc. na dobę. W Toruniu do tej pory średnie roczne dobowe zużycie w latach 2010-2013 wynosiło 350 m sześc. Już z tych liczb widać, że gdy podłączy się Ciechocinek wody będzie brakowało. Można oczywiście ujęcie rozbudować, ale z eksperckich wyliczeń wynika, że to na nic. Nawet przy założeniu budowy studni i nowego zbiornika retencyjnego ilość wody będzie niewystarczająca. O kosztach nie wspominajmy.

Ciechocinek nie ma własnych ujęć wody na swoim terenie. Kiedy istniało woj. włocławskie zasilane było z dwóch ujęć: z Kuczka i Siarzewa. Z chwilą rozpadu 48 województw zasoby Kuczka, jako znajdujące się na terenie gminy Aleksandrow Kujawski, zostały skomunalizowane na rzecz tego samorządu. Jednak gmina podpisała z Ciechocinkiem umowę na bezterminową dzierżawę z trzyletnim wypowiedzeniem. Burmistrz umowę… wypowiedział, więc ujęcie przejęła gmina. Zostało Siarzewo z niewielkimi zasobami, wyeksploatowane przez ostatnie lata ponad miarę. Kuczek od zarania nastawiany był na zaopatrywanie głównie uzdrowiska, do niego prowadzą stąd dwa niezależne rurociągi oddalone tylko 1.200 metrów od zbiornika w Ciechocinku.

Zasilanie także z Torunia

Ciechocinkowi bliżej do Torunia Kością niezgody, jak sięgam pamięcią, były ceny, za jakie sprzedawano wodę uzdrowisku. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji stale twierdziło, że jest ona za wysoka, z kolei Kuczek, a od lata gminna spółka komunalna „Algawa”, że w cenie wody zawarte są także inwestycje, które trzeba wykonywać, aby ujęcie było sprawne i dostarczało tyle wody ile wynosi zapotrzebowanie. Po długich negocjacjach, wymianie pism i dokumentów, zawsze w końcu dogadywano się i porozumienie podpisywano. W minionym roku Ciechocinek zagroził, że będzie szukał nowego dostawcy wody, z Torunia. Chęć budowy rurociągu z Czerniewic i przejęcie zaopatrzenia zgłosiły Toruńskie Wodociągi. „Algawa” natychmiast zareagowała propozycją obniżeniem cen wody i to od 2016 roku, ale oferta została odrzucona. - Jednakże jeśli chodzi o zmianę ceny to zaproponowaliśmy następujące rozwiązanie - mówi Piotr Gondek, prezes aleksandrowskiej „Algawy”. - Cena metra sześc. ustalana będzie zgodnie z przyjętą taryfą, określającą wysokość ceny wody dla odbiorców indywidualnych w gminie Aleksandrów Kujawski, z tym że odbiorca od tej ceny otrzyma rabat: w roku 2016 – 20 proc., w roku 2017 – 25 proc., w roku 2018 oraz w latach następnych – 30 proc. Rabaty należy liczyć od ceny 2,79 zł netto (obecnie obowiązująca w naszej gminie taryfa), więc w pierwszym roku byłoby to 2,23 zł, w drugim 2,09 zł oraz w trzecim 1,95 zł. To była tylko propozycja – do dalszej negocjacji. Dziś pani prezes tłumaczy, że zgłoszono ją… dzień po terminie. Co, jak się okazało, nie było prawdą, bo ofertę prezes otrzymała 30 września 2015 roku z rąk przewodniczącego Rady Nadzorczej „Algawy”. 1 lipca 2015 roku podpisane zostało porozumienie na mocy którego od 2018 roku zaopatrzenie przejmą Toruńskie Wodociągi. W tym celu zostanie zbudowany około 12 km rurociąg od ujęcia wody

Tak zwana wieża ciśnień w Ciechocinku i stacja wodociągowa w Kuczku zostały w przeszłości tak pomyślane, aby nawet przy braku prądu woda do zbiornika dochodziła. Po prostu Kuczek położony jest na takiej wysokości, że woda może spływać grawitacyjnie i uzdrowisku zawsze jest bezpieczne.

w Czerniewicach do sieci miejskiej Ciechocinka w rejonie Wołuszewa. Ponadto ujęcie zostanie rozbudowane, w celu umożliwienia większych dostaw wody w okresach maksymalnego dobowego zapotrzebowania. Toruń zapewni 12001400 metrów sześc. na dobę w ujęciu średnio rocznym, czyli tyle samo co produkuje i wysyła „Algawa” obecnie.

Mit Czerniewic Burmistrz Ciechocinka i prezes miejskiej spółki wodociągowej odtrąbili zwycięstwo. Będziemy mieli wodę tańszą i lepszą, bo miękką w cenie 2.02 zł za metr sześc. Co ważne – argumentują włodarze – za inwestycję, która jest niezbędna do zrealizowania tego zadania, a mówi się o kwocie 8,5 mln zł, zapłaci Toruń. Nas nic to nie będzie kosztowało, zacierają ręce. Czy mieszkańcy Ciechocinka powinni spać spokojnie, w przekonaniu, że miasto na zmianie dostawcy robi świetny interes? Czy ceny będą niższe, a jakość wody lepsza? Czy nie będzie kłopotów z zaopatrzeniem w upalne dni? A co, gdy zdarzy się awaria? Dziś z Kuczka biegną dwa rurociągi.

Z porozumienia dowiadujemy się, że ten wariant odpada i będzie się realizowało wariant II. Ten z kolei zakłada, że brakującą ilość wody w ujęciu w Czerniewicach dostarczać się będzie wodociągiem zbudowanym w ulicy Włocławskiej lub Łódzkiej. Taka inwestycja planowana już była w 2009 roku. Zgodnie z dawnymi ustaleniami projektowymi wodociąg ten docelowo mógłby dostarczać na dobę 888 metrów, a więc stanowiłby uzupełnienie produkcji w Czerniewicach. Toruń korzysta z wód powierzchniowych rzeki Drwęcy. Jak smakuje ta woda, warto aby mieszkańcy, a także burmistrz i prezes ciechocińskich wodociągów osobiście przekonali się. Czy takiej chcą wody w uzdrowisku? Na pewno rozwiewa się mit, przynajmniej ten, że woda z Kuczka jest gorsza, a z Torunia będzie lepsza. Zrealizowanie wariantu II kosztować ma około 8,5 mln zł. To ważna informacja, do której wrócimy w dalszej części, gdy mowa będzie jak powstanie cena wody.

Chlor na ratunek? Z Czerniewic ma być budowany rurociąg o średnicy około 260 mm. Dla porównania można podać, że z Kuczka woda jest dostarczana dwoma: jednym o większej średnicy 275 mm, drugim 400 mm. Odległość jak podałem wcześniej wynosi raptem 1.200 metrów. Ekspert pisze, że w przypadku wzrostu zapotrzebowania, przy założeniu wymiany pomp stacji, można będzie docelowo dostarczać w ciągu godziny 280 m sześc. To stanowczo za mało w czasie upałów i w godzinach największego poboru. Można wybudować zbiornik retencyjny na terenie Ciechocinka, umożliwiający gromadzenie wody, sugeruje ekspert. Warto przypomnieć, że takowy już istnieje, ale jak widać potrzebny byłby dodatkowy. Ciekawe, na czyje barki spadnie ta inwestycja i czy coś o niej wiadomo? Koszty zbiornika retencyjnego liczy się w grubych tysiącach złotych. Są jednak dni, kiedy zapotrzebowanie w Ciechocinku jest minimalne. Ekspert pisze: „ze względu na wydłużony czas przetrzymywania wody w rurociągu tranzytowym może zajść potrzeba dodatkowej dezynfekcji wody na terenie SW

„Czerniewice”. Proponuje się, aby na etapie eksploatacji na podstawie monitoringu wody u odbiorcy podjąć ewentualne działania dla poprawy jakości wody, np. instalacja chloratora. Prezes Toruńskich Wodociągów mówi poirytowany: - My dostarczamy wodę z Torunia do Inowrocławia zbyt dużym rurociągiem i płynie pięćdziesiąt kilometrów przez kilka dni. Nikt nie zgłasza zastrzeżeń do jakości. Tutaj takich obaw nie ma. Ja jednak wolę wierzyć ekspertyzie. Chlor w wodzie, nawet w niewielkich ilościach, to chyba nie to czego oczekują mieszkańcy Ciechocinka. Taka ewentualność, jak widać, musi być brana pod uwagę, więc warto - nikogo nie strasząc - o tym pamiętać.

Koszty budowy i cena Jeszcze jedna interesująca informacja. Koszt budowy rurociągu to jedno, ale co roku naliczane są opłaty za tak zwane zajęcie pasa drogowego. Według cen z 2014 roku kosztować to będzie około 320 tys. zł rocznie. Średnio Ciechocinek odbiera miesięcznie 35 tys. metrów sześc., co przy cenie około 2 zł z metr daje 70 tys. zł. Dopiero przychód z dostawy jednego kwartału pozwoli jedynie pokryć koszty wynikające z tej opłaty. Umowa z Toruniem zawarta została na dziesięć lat. Zapisano, że wszystkie związane z tą inwestycją koszty zostaną w tym okresie rozliczone. Co to w praktyce oznacza, czy możliwe jest utrzymanie, jak zapisano na 2018 rok, stałej ceny 2 zł za metr przez ten okres? Porozumienie nie pozostawia co do tego złudzeń. W skład ceny wody wejdą, co jest oczywiście zrozumiałe, wszystkie koszty związane z eksploatacją i utrzymaniem magistrali, 100 proc. kosztów ujęcia i uzdatniania wody, koszty pośrednie przedsiębiorstwa i co ważne… pożyczka z odsetkami zaciągnięta na budowę urządzeń. Innymi słowy w cenie wody znajdą się wszystkie koszty budowy magistrali i rozbudowy ujęcia wody w Czerniewicach, co znowu jest zrozumiałe, bo przecież nikt nie będzie do ciechocińskiej wody dopłacał. Jeśli budowa będzie kosztowała przewidywane 8,5 mln zł to na pewno cena wody w dalszych latach będzie dużo, dużo wyższa. Ciekawe jaki osiągnie poziom? Warto wziąć kalkulator do ręki i trochę policzyć. Pryska zatem kolejny mit, że „nas rurociąg nic nie będzie kosztował”. Będzie i to dużo. Być może z kasy miasta nie wypłynie ani złotówka, w co należy wątpić, ale za inwestycję na pewno zapłacą mieszkańcy. I co ciekawe, po jej spłaceniu, rurociąg nadal będzie własnością toruńskiej spółki. Warto więc na zakończenie zadać retoryczne pytanie: Czy nie lepiej byłoby, aby rurociąg do Czerniewic nie budowało miasto? W majowym wydaniu zapytamy, co się stało z drugim ujęciem wody, z którego korzysta Ciechocinek - Siarzewem? Dlaczego to źródło zostało ponad miarę wyeksploatowane? Stanisław Białowąs


ALEKSANDROWSKA I 10 I GAZETA www.kujawy.media.pl

Inicjatywy

nr 110, kwiecień 2016

Młodzieżowe spotkania z pasją w MCK

Fot. Nadesłana

Łapania chwili, gdzie się tylko da

Wystąpili z Sarą Pach 13 kwietnia odbyła się kolejna edycja projektu Miejskiego Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim pn. „Spotkania ze znanymi ludźmi”, którego gościem była Sara Pach - młoda wokalistka z Torunia. Początkiem jej kariery było zamieszczenie na YouTube własnych wersji znanych przebojów, co otworzyło jej drogę na możliwość pracy i współpracy ze znanymi artystami polskiej sceny muzycznej. Sara śpiewa, gra na gitarze oraz pianinie. Tomasz Skibiński - prowadzący spotkanie rozmawiał z Sarą o początkach jej drogi muzycznej, poczynając od najmłodszych lat i ówczesnych zainteresowań kończąc na dniu dzisiejszym. Wesoła, luźna atmosfera spotkania jaką stworzyli prowadzący i artystka zainspirowała zgromadzoną młodzież do występów wokalnych wspólnie z Sarą Pach.

Fot. Nadesłana

Najsłodszy dzień w roku

Znakomicie rozpoczęły się „Młodzieżowe Spotkania z Pasją” w Miejskim Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim. Po sukcesie projektu „dorosłych” pasjonatów kilkanaście miesięcy temu zaproszono do niego również młodzież. Pierwsze spotkanie było udane. Marta Jankowska opowiedziała swoim koleżankom i kolegom o pasji fotografowania. Pokazała, że czas wolny można spędzać inaczej, aniżeli tylko przed komputerem lub grami. Marta Jankowska jest uczennicą V klasy Szkoły Podstawowej nr 3 i równocześnie uczennicą kl. III skrzypiec i klasy I fortepianu Szkoły Muzycznej I Stopnia „Camerata Vladislavia”. Jej pasją jest gra na skrzypcach, co doceniło m.in. jury Włocławskich Spotkań Skrzypcowych i w ubiegłym roku przyznało jej wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie skrzypcowym. Od jakiegoś czasu przyjemnością poza grą na skrzypcach stało się dla Marty fotografowanie. Zdjęcia są dla niej formą zachowania wspomnień i wyrażania siebie. Inspiracji jest wiele a najprostszą z nich, migawka dnia codziennego, zatrzymany na zdjęciu moment. W pasji tej nic nie jest na siłę, Marta sama wybiera chwilę, miejsce i czas. „Łapiąc” kadr posługuje się różnorodnymi aparatami - od tradycyjnych hybryd i lustrzanek, poprzez aparaty wbudowane w smart fon czy iPhone, po

aparaty do fotografii natychmiastowej takich jak Fujifilm instax mini 7S, aparaty z obiektywami do filmów małoobrazkowych typ 135 mm, jak Lomo ActionSampler. Zdjęcie „udane” to nie zawsze zdjęcie wykonane idealnie technicznie, czasami może być niewyraźne, ziarniste, bez ostrości czy odpowiedniego światła, ale pokazujące coś ważnego dla autora, mające „to coś” co jest dla Marty ważne. Nieobca też jest Marcie fotografia autoportretowa, zazwyczaj wykonywana z trzymanego w ręku lub na kijku do selfie aparatu cyfrowego lub telefonu komórkowego. Zdjęcie takie przedstaDyrektor MCK Arkadiusz Gralak przedstawia wia zazwyczaj samą siebie Martę Jankowską lub je odbicie w lustrze, ale Również zdjęcia upamięt- Marty. Obserwacja przyrody, może też przedstawiać gruniające zimowe wyjazdy na w tym też ptaków zimą, zapę osób, znajdujących się w centrum ustawienia, gdzie narty i letnie wycieczki krajo- owocowała zdjęciami wykoznawcze zapełniają albumy rzystanymi w konkursie EKO jedna z nich robi zdjęcie.

SŁUŻEWO. 12 kwietnia to jedno z najsłodszych świąt w roku – Światowy Dzień Czekolady. Z tej okazji 13 kwietnia Gminna Biblioteka Publiczna w Służewie gościła uczniów klasy 0 i I Szkoły Podstawowej z Opok a 14 kwietnia grupę „maluchy" z przedszkola w Służewie. Na początku spotkania dzieci zapoznały się z historią czeko-

planeta 2015/2016. Obecnie Marta czeka na jego wyniki, oraz na wyniki konkursu fotograficznego pt. „Selfie z książką” . Jednocześnie przygotowuje się do kolejnych dwóch konkursów fotograficznych. Marta mówi o swoim hobby: - Nie jestem uzależniona od fotografowania, ale zawsze gotowa do uwiecznienia „tego czegoś” na zdjęciu. Wystawę fotografii Marty Jankowskiej można podziwiać w salonie taneczno-kinowym Miejskiego Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim do końca kwietnia br.

lady, dowiedziały się skąd pochodzi, z czego jest zrobiona, jakie wartości odżywcze posiada oraz, że jedzona w nadmiarze, może szkodzić zdrowiu. Kolejnym punktem spotkania było opowiadanie „W czekoladowej krainie”. Oczywiście nie obyło się bez zadań (rozpoznanie za pomocą dotyku rodzaju słodyczy, nazwanie ich i dzielenie ich na sylaby, zabawa matematyczna ze słodyczami) oraz konkursu sprawnościowego - słodki wafelek na nitce, z którymi dzieci poradziły sobie wyśmienicie. Zadaniem plastycznym było rysowanie tortu czekoladowego. Mali smakosze z zawiązanymi oczami smakowali różnego rodzaju czekoladę. Następnym zadaniem, był walczyk czekoladowy podczas którego wybraliśmy króla i królową czekolady. Na zakończenie maluchy z ogromnym zapałem tworzyły ozdobne wafle nadziewane nutellą, kremem tofii, dżemem i innymi słodkimi dodatkami, mogły również spróbować owoców zatapiając je w pysznej czekoladowej fontannie.

(gbp)

Strategia obrony Zajęcia dla kobiet pracujących w instytucjach pomocy społecznej przeprowadzili ostatnio aleksandrowscy policjanci. Mundurowi uczyli panie, jak bronić się przed atakiem niebezpiecznego napastnika. Nie bez powodu, urzędnicy nierzadko spotykają się z agresją ze strony petentów. I to nie tylko słowną. Niejednokrotnie pracownicy ośrodków pomocy społecznej mają do czynienia

z ludźmi agresywnymi. Policjanci prowadzący zajęcia rozpoczęli szkolenie od zajęć teoretycznych a następnie na sali gimnastycznej komendy powiatowej odbyły się zajęcia praktyczne. Uczestniczki szkolenia dowiedziały się, jak odpierać atak napastników, co zrobić w momencie zagrożenia. Prowadzący szkolenie zwracali uwagę pań na tzw. miękkie strategie samoobrony przed zagrożeniem, jak pewność siebie, asertywność lub negocjacje. Tekst i fot. KPP


nr 110, kwiecień 2016

I GAZETA ALEKSANDROWSKA I

Gmina Aleksandrów Kuj.

www.kujawy.media.pl

11

II gminne forum gospodarcze Po raz drugi spotkali się w świetlicy wiejskiej w Wołuszewie, 8 kwietnia przedsiębiorcy z przedstawicielami instytucji, których celem jest wspieranie prywatnej przedsiębiorczości i przeciwdziałanie bezrobociu. T y m r a z e m z przedstawieniem możliwości wspierania przedsiębiorców wystąpił Powiatowy Urząd PraMagdalena Marek cy w Aleksandrowie Kujawskim. Przedstawicielka tej instytucji, Magdalena Marek, opowiedziała o instrumentach rynku pracy mających na celu przeciwdziałanie bezrobociu, podnoszenia kwalifikacji pracowniczych poprzez tworzenie rozmaitych form pomocy pracodawcom

w tworzeniu miejsc pracy, szkoleń pracowniczych, poczynając od popularnych staży pracowniczych, poprzez pośrednictwo pracy, przygotowanie zawodowe dorosłych, a kończąc na pracach interwencyjnych, robotach publicznych. Mówiła o refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy, zwolnieniach ze składek na fundusz pracy i składek na gwarantowane świadczenia pracownicze, refundacji składek na ubezpieczenia młodych bezrobotnych oraz części kosztów poniesionych na zatrudnienie pracownika. Krzysztof Musiał z Wojewódzkiego Urzędu Pracy przybliżył zebranym działalność Krajowego Funduszu S z k o l e - Krzysztof Musiał

niowego oraz możliwości korzystania z niego przez pracodawców. Ze środków KFS można korzystać w ramach działań zapobiegających utracie zatrudnienia. Dotyczy to pracodawców zatrudniających przynajmniej jedną osobę. Wniosek o skorzystanie z KFS składany w Powiatowym Urzędzie Pracy, a środki pochodzą z puli przeznaczonej dla PUP. Województwo kujawsko-pomorskie uzyskało na ten cel 7,8 mln zł. Największym zainteresowaniem zebranych cieszyło się wystąpienie Sebastiana Krzysztofowicza z Copernicus - Energy - Toruń, który wyszedł z ofertą instalacji ogniw fotowoltaicznych u przedsiębiorców i osób prywatnych. Przedstawiona oferta obejmowała całościową obsługę klienta począwszy od audytu i projektu instalacji, poprzez obsługę prawną i finansową aż do finalizacji projektu w postaci gotowej instalacji do pozyskiwania energii elek-

Sesja Rady Gminy Aleksandrów Kuj.

Gmina dopłaci do ścieków

trycznej. Projekt jest częściowo refinansowany z środków Unii Europejskiej (40 proc. i więcej) a koszSebastian Krzysztofowicza ty instalacji są rozłożone w czasie poprzez plan kredytowy realizowany w Banku Ochrony Środowiska. Po przedstawieniu tematu słuchacze zadawali liczne pytania dotyczące możliwości skorzystania z oferty, trwałości instalacji i korzyści płynących z zastosowania ogniw fotowoltaicznych. Na zakończenie wójt gminy Andrzej Olszewski zapowiedział kolejną edycję forum przedsiębiorczości za kilka miesięcy. Zbigniew Sołtysiński

Fot. Stanisław Białowąs

Sprawy pracownicze i zatrudnienia

Most w Wygodzie w remoncie

Drogowe inwestycje

W Wygodzie trwa remont mostu na rowie opaskowym na drodze gminnej Wołuszewo-Wygoda. Prace wykonuje firma Inwestycje Adama Humiennego z Grabowca. Do tej pory naprawiano brzegi przeprawy obkładając je kamieniami. Do remontu zostały bariery, które w większości są uszkodzone. Ogłoszony został przetarg na przebudowę drogi w Białych Błotach. Projekt przewiduje po uzupełnieniu ubytków podłoża utwardzenie nawierzchni asfaltem na długości 600 metrów. Na ostatniej sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski 20 kwietnia radni podjęli uchwałę o włączeniu się do współfinansowania planowanych inwestycji na drogach powiatowych. Blisko 69 tys. zł radni przeznaczyli na remont nawierzchni masą bitumiczną drogi nr 2530 Zduny-Opoki. Powiat planuje ułożenie dywanika na długości 700 metrów. Drugą decyzją było dofinansowanie ze środków budżetu gminy kwotą 96 tys. zł zadania pn. „Utwardzenie ciągu pieszego w Słomkowie”. Ułożony zostanie tam chodnik przy drodze powiatowej na długości 700 metrów. (bis)

Wiosna przyszła z Panem Tadeuszem

Na sesji rady Gminy 20 kwietnia stanęła sprawa dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy Aleksandrów Kujawski.

W porządku obrad XX sesji Rady Gminy znalazł się punkt dotyczący dopłaty dla Gminnego Przedsiębiorstwa Usługowego „Algawa” w wysokości 7,73 zł netto do każdego zrzucanego przez mieszkańców metra sześciennego ścieków. W uzasadnieniu napisano, że spowoduje to obniżenie opłat ponoszonych przez korzystających z kanalizacji. Przed zatwierdzeniem porządku obrad radna Katarzyna Biniak wnioskowała o zdjęcie tego punktu z porządku obrad, na co pozostali radni nie zgodzili się.

Wójt Andrzej Olszewski wyjaśnia skąd proponowana dopłata dla „Algawy” i jak ważna jest ona dla mieszkańców: - Sieć kanalizacyjna należy do gminy, a „Algawa” tylko zarządza majątkiem, płacąc zgodnie z przepisami czynsz dzierżawny gminie. Taryfa musi uwzględniać wszystkie ponoszone koszty przez gminne przedsiębiorstwo. W związku z tym cena płacona przez korzystających z sieci kanalizacyjnej byłaby bardzo wysoka. Gmina nie chce na kanalizacji zarabiać, a przedsiębiorstwo nie może do niej dopłacać, bo z czego. Stąd dopłata do metra zrzuconych ścieków dla Algawy. Dzięki temu mieszkańcy i inni płacić będą za ścieki o 7,73 zł mniej. W dyskusji na tym tematem zwracano uwagę, że gminna dopłata chroni przed koniecznością ustalenia wyższych taryf. Robi to wiele gmin, które są w podobnej sytuacji. Ciekawy był wynik głosowania. 12 radnych było za wprowadzeniem dopłat, dwie radne były temu przeciw. W dalszej części sesji rada przyjęła wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2016-2020. Program zawiera zamierzenia modernizacyjne w kilku wariantach, budowę nowej sieci zarówno wodociągowej jak i kanalizacyjnej, budowę przydomowych oczyszczalni. Podczas sesji rozpatrywano skargę wnoszoną przez jednego z mieszkańców do różnych instytucji kontrolnych na wójta, związaną z rzekomymi nieprawidłowościami w uchwalaniu budżetu. Sprawa trafiła do Komisji Rewizyjnej, która po zbadaniu zarzutów uznała je za niezasadne. Rada na sesji skargę odrzuciła. Kolejnymi tematami obrad były sprawy związane z ustaleniem wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w placówkach prowadzonych przez gminę. Podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez samorząd gminny, przyjęto uchwałę w sprawie programu ochrony zwierząt w gminie. (bis)

OSTROWĄS. Wśród trzepotu motyli, zieleni drzew i szerokiej palety barw kwiatów na sali gimnastycznej szkoły podstawowej w Ostrowąsie uczniowie przywitali wiosnę w spektaklem słowno- muzycznym, jaki odbył się 7 kwietnia. Tematyka przedstawienia dotyczyła uroków budzącej się wiosny. Podkreślenie walorów tej pory roku była jej personifikacja w osobie dziewczynki rozrzucającej z koszyka kolorowe kwiaty, jak to zaplanowała scenograf przedstawienia Elżbieta Oczachowska. Scenę zdobiły barwne motyle, a pod zielonym rozwijającymi się listowiem drzewkiem ławeczka, gdzie spoczęła na chwilę

uczennica odtwarzająca rolę Telimeny rozmawiającej z Tadeuszem, podczas wykonywania piosenki opartej na cytatach z „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. Motyw ten poruszył inny aspekt wiosny jako alegorii budzącego się uczucia, miłości. O tym pomyślała reżyser przedstawienia Izabela Chudzio. I ten walor wiosny podkreślały kolejne recytacje wierszy i pieśni, a wśród nich Dumka na dwa serca. Sporym talentem wokalnym popisała się Klaudia Sadowska, uczennica szkoły. Za oprawę muzyczną spektaklu wziął odpowiedzialność proboszcz parafii w Ostrowąsie ks. Janusz Drewniak.

Choreografia, koordynacja par tanecznych również zachwycała. Młodzi aktorzy wykazali się dobrym wyczuciem ról, a ich młodzieńczo – wiosenna natura i spontaniczność były dodatkowymi atutami przedstawienia, które na zakończenie publiczność nagrodziła owacjami na stojąco. Na przedstawienie przybyła liczna publiczność, nie zabrakło również przedstawicieli lokalnego samorządu, z przewodniczącym Rady Gminy Aleksandrów Kujawski Waldemarem Bartczakiem,. Obecni byli również sołtysi okolicznych wsi.

Tekst i fot. Zbigniew Sołtysiński


ALEKSANDROWSKA I 12 I GAZETAwww.kujawy.media.pl

Gmina Aleksandrów Kuj.

Dzieci z Opok w bibliotece

Ostrowąs

Bądź za modą na czytanie

4 kwietnia w sali widowiskowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Służewie świętowano Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci. Jest to święto, które obchodzimy co roku 2 kwietnia, na pamiątkę urodzin duńskiego baśniopisarza Hansa Christiana Andersena. Dzień ten jest okazją do rozmowy z dziećmi na temat ich ulubionych bohaterów książkowych i ich przygód. Na wspólne świętowanie zaproszona została klasa II i III PSP z Opok. Spotkanie rozpoczęto od prezentacji

dotyczącej budowy książki. Oczywiście nie obyło się bez krótkiego sprawdzianu utrwalającego wiedzę dzieci jakie elementy zapamiętały. Następnie mali miłośnicy książek z zapałem rozwiązywali zadania (dotyczące znanych bajek) m.in.: układali regulamin poszanowania książek, układali puzzle z ilustracjami z bajek, z wylosowanych z worka rekwizytów odgadywali tytuły znanych bajek, za pomocą tabliczek z wyrazami TAK/NIE stwierdzali czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe. Kolejnym ćwi-

Wójt gminy Aleksandrów Kujawski i proboszcz Parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Ostrowąsie serdecznie zapraszają na obchody 225. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, które odbędą się 2 maja (poniedziałek) o godz. 11.00 w kościele w Ostrowąsie. W programie uroczystości montaż słowno muzyczny przygotowany przez uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Ostrowąsie. O godzinie 18:00 zapraszamy na piknik rodzinny na placu przy kościele.

czeniem było dokończenie cytatu ze znanych dzieciom utworów. Najbardziej wśród dzieci cieszyła się zabawa w Kopciuszka - oddzielenie grochu od ryżu oraz zabawa ruchowa - pisanie książki nogą. Nie zabrakło zajęć plastycznych, podczas których dzieci wykonały zakładkę do książki w kształcie kotka. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem, a mali uczestnicy opuszczali bibliotekę z uśmiechami natwarzach i z lizakiem w buzi. Tekst i fot. GBP

Fot. Nadesłane

Wiosna... cieplejszy wieje wiatr

Z okazji nadejścia wiosny gminna biblioteka gościła klasę IV ze Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół w Służewie.

Obchody 3 Maja

Podczas spotkania uczniowie odpowiadali z czym kojarzy im się wiosna, jakie towarzyszą im uczucia w związku

z nastaniem tej pory roku, a także za co ją kochają. Następnie wszyscy z zapałem zabrali się do robienia transparentów wiosennych oraz Marzanny, która symbolizuje zimę, choroby i zło. Po wykonaniu zadań przyszła część na słodkie „co nieco”, żeby czwartoklasiści nabrali siły do niesienia kukły i plakatów. Na zakończenie wesoła brygada i głośnym śpiewem wybrała się nad jezioro, żeby pożegnać zimę i powitać upragnioną wiosnę.

(GBP)

nr 110, kwiecień 2016

Na dobry początek Niepubliczne Przedszkole „Wyspa Malucha” z siedzibą w Stawkach informuje, że rusza z projektem pt.” Kosmiczne Maluchy”, realizowanym dzięki dofinansowaniu, które udało się pozyskać w ramach 8. edycji konkursu grantowego „Na dobry początek” organizowanego przez Fundację BKG. Projekt „Kosmiczne Maluchy” jest innowacyjnym podejściem edukacyjnym służącym do wyjaśnienia dzieciom w wieku 4-6 lat zjawisk zachodzących we Wszechświecie. Zaplanowaliśmy różnorodne formy edukacyjne, zarówno teoretyczne, jak również praktyczne, poprzez bezpośrednie obserwacje nieba, planet, Księżyca oraz zabawy integracyjno – artystyczne związane z tematyką astronomiczną. W ramach dofinansowania dzieci pojadą na warsztaty astronomiczne do Astrobazy w Radziejowie, wezmą udział w seansach w Planetarium. Dodatkową, zaplanowaną atrakcją będzie kosmiczna noc w przedszkolu, podczas której dzieci będą obserwować niebo z przedszkolnego podwórka. Rodziców zachęcamy do wzięcia udziału w cyklu warsztatów pt. ,,Rozwijanie pasji małego dziecka”. SERDECZNIE ZAPRASZAMY Projekt dofinansowany przez Fundację BGK w programie „Na dobry początek!”

Gmina i szkoła w Stawkach organizatorami konkursu

Selfie z książką dla regionu W Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku 13 kwietnia wręczono nagrody laureatom konkursu fotograficznego „Selfie z książką”. Program obejmował m.in. spotkanie z Jarosławem Czerwińskim – artystą fotografikiem, a także warsztaty dla zainteresowanych uczniów, rodziców i nauczycieli pt. „Animacja poklatkowa - tworzenie filmów ze zdjęć”. Organizatorami konkursu byli: Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku - Biblioteka Pedagogiczna, Publiczna Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Służewie oraz Gmina Aleksandrów Kujawski. Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych i klas I-III gimnazjów z Włocławka oraz powiatów: włocławskiego, aleksandrowskiego, radziejowskiego, rypińskiego i lipnowskiego. Autorzy zdjęć mieli możliwość w oryginalnej formie

Jarosław Czerwiński opowiada o sztuce fotografowania przedstawić swoje czytelnicze zainteresowania. Konkurs miał na celu promocję czytelnictwa, prezentację ulubionych książek uczniów, rozbudzanie zainteresowań czytelniczych dzieci i młodzieży, promocję twórczości fotograficznej uczniów. Na konkurs fotograficzny

wpłynęło 120 zdjęć. Udział wzięło 99 uczestników reprezentujących 26 szkół podstawowych i gimnazjalnych. Weronika Pluskota z gimnazjum w Stawkach (opiekun Danuta Olejnik) zajęła trzecie miejsce w kategorii gimnazja. Wyniki konkursu: www. kujawy.media.pl.

Upamiętnili rocznicę

Strażacy OSP w 1050-lecie Chrztu Polski W odpowiedzi na zaproszenie Związku Podhalan i Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Słomkowie wzięli udział obchodach 1050 rocznicy Chrztu Polski. Zgodnie z decyzją ZOSP, w czwartek 14 kwietnia, wzięli udział w „przemarszu” przez Polskę Ognisk Ducha Świętego – symbolu jedności narodowej. Pierwsze ognisko zapłonęło na Giewoncie ostatnie nad brzegiem Bałtyku. Dla naszego rejonu, godziną rozpalenia ognia była 20:20. Do akcji przystąpili m.in. druhowie z Ostrowąsa i Słomkowa. Po części oficjalniej druhowie zgromadzili się na krótką rozmowę oraz zabezpieczali dopalające się ognisko.

Druhowie OSP Ostrowąs

Druhowie z OSP Słomkowo


nr 110, kwiecień 2016

I GAZETA ALEKSANDROWSKA I

Gmina Aleksandrów Kuj.

www.kujawy.media.pl

13

WIADOMOŚCI Z ZESPOŁU SZKÓŁ W STAWKACH

W ,,Baterii pomysłów” najlepsi w Polsce

Młodzież ze Stawek zebrała 1050 kg zużytych baterii i akumulatorków Do konkursu na wymyślenie i przeprowadzenie kampanii edukacyjnej dotyczącej właściwego postępowania z bateriami Szkoła Podstawowa w Stawkach – jako jedyna z powiatu aleksandrowskiego - zgłosiła się na początku roku szkolnego 2015/16. Jego celem było zwiększenie świadomości młodzieży oraz osób dorosłych o zagrożeniach dla środowiska w przypadku nieprawidłowego postępowania ze zużytymi bateriami oraz zaktywizowanie do odpowiedniej utylizacji baterii.

Klasy zaczęły konkurować Projekt trwał do 31 stycznia 2016 r. Koordynatorami akcji zostało 10 uczniów z klas IV (Klaudia Gertz, Franciszek Zając, Martyna Oczki, Martyna Wesołowska, Julia Bonowicz, Maja Chacińska, Wiktoria Radzikowska, Michalina Ćwik, Aleksandra Nowak, Łukasz Rosowski), działających pod opieką Karoliny Linek, pedagoga szkolnego. Od października grupa zaczęła działanie. Najpierw w swojej szkole uczniowie przedstawili prezentację multimedialną na temat konkursu oraz szkodliwości niewłaściwie przechowywanych zużytych baterii. Działaniami objęli też gimnazjalistów. Wszystkie klasy zaczęły konkurować w zbieraniu zużytych baterii i akumulatorków, dzięki temu domy uczniów i ich rodzin zostały wyczyszczone z substan-

cji mogących zatruć środowisko w razie wyrzucenia ich na śmietnik.

Z sąsiednimi szkołami Następnie akcja objęła sąsiednie szkoły podstawowe. Podczas kampanii edukacyjno - informacyjnej koordynatorzy odwiedzili: szkoły w Ostrowąsie, Służewie, Wołuszewie. Uczniowie otrzymali ulotki z najważniejszymi informacjami o akcji oraz wykaz punktów, w których mogą bezpłatnie oddać zużyte baterie. Każda z odwiedzanych szkół przygotowała plakaty związane z projektem. W wyniku wspólnych działań zebraliśmy i oddaliśmy do utylizacji aż 1050 kg zużytych baterii i akumulatorków. W szkolnej rywalizacji na ilość przyniesionych baterii zwyciężyła klasa Ib szkoły podstawowej (239,1 kg) i w nagrodę jej uczniowie pojadą na wycieczkę do warzelni soli w Ciechocinku. Drugie i trzecie miejsce zajęły odpowiednio: klasa IIIa gimnazjum (151,3 kg) i klasa IVa szkoły podstawowej (77,1 kg) . Uczniów tych klas czeka nagroda w postaci wyjazdu na basen w Ciechocinku. Kolejnym zadaniem było uzyskanie jak największej ilości głosów oddanych na szkołę w ogólnopolskim głosowaniu. W ciągu jednego dnia można było oddać 15 głosów. Marzec przebiegał pod hasłem: „Klikamy, klikamy”. W celu poinformowania jak największej liczby osób o poczynaniach utworzono konto na Facebooku: Bateria Pomysłów - Stawki, gdzie osoby zainteresowane mogły śledzić działania. Poproszono o pomoc kolegów,

Gimnazjaliści na EuroWeek W dniach od 6 do 10 kwietnia 11-osobowa grupa gimnazjalistów z Zespołu Szkół w Stawkach wraz z opiekunami: Moniką Kruczkowską i Anną Przybylską uczestniczyła w Szkole Liderów - EuroWeek. Jest to specjalny obóz edukacyjny, pozwalający młodym ludziom aktywnie włączyć się w życie demokratycznego społeczeństwa dzisiejszej Europy. Zajęcia odbywały się w uzdrowisku Długopole Zdrój w malowniczej Kotlinie Kłodzkiej. Miały one formę interaktywnych warsztatów, gier

symulacyjnych i praktycznych ćwiczeń. Były prowadzone przez wolontariuszy z różnych stron świata, m.in. z Turcji, Kenii, Wietnamu, Włoch, Filipin czy Meksyku. Odbywały się wyłącznie w języku angielskim, co było dla młodzieży doskonałą lekcją porozumiewania się. Gimnazjaliści oglądali prezentacje, nagrywali filmy z własnym udziałem, brali udział w grach i warsztatach, tańczyli, prowadzili konwersacje, przedstawiali scenki, prezentowali swoje umiejętności. EuroWeek to niezwykle atrakcyjny sposób na kontakt

nauczycieli, rodziców, rodziny i znajomych. Rywalizacja była ogromna – pozostałe szkoły biorące udział w akcji także miały ogromną rzeszę ,,klikaczy”. Wynik 174.635 głosów zaskoczył nawet nas. Spośród 89 szkół w całej Polski nasza szkoła uzyskała maksymalną liczbę punktów – 10 i z tym imponującym wynikiem zagwarantowała sobie I miejsce w Polsce i udział w ścisłym finale konkursu. Rozgrywki finałowe odbędą się w Gliwicach.

Z podziękowaniami Serdecznie dziękujemy za włączenie się w akcję i za pomoc w realizacji projektu: uczniom, rodzicom, nauczycielom i sympatykom naszej szkoły. Dziękujemy za zbiórkę baterii, za głosowanie oraz dopingowanie innych osób do działania. Szczególne podziękowania należą się także naszym sponsorom: Pracowni Projektowej Archi-Tec z Aleksandrowa Kuj. – za sfinansowanie plakatów informujących oraz za zaprojektowanie i sfinansowanie zakupu koszulek, w których uczniowie będą reprezentować szkołę i gminę w finale; firmie Biuro Plus Janowscy – za kupienie materiałów biurowych do przygotowania ulotek i plakatów; sklepom w Stawkach, Odolionie i Ostrowąsie – za umożliwienie nam pozostawienia plakatów, ulotek i pojemników na zużyte baterie.

Karolina Linek, Anna Stanek

z „żywym” językiem, pozwalający przełamać barierę mówienia w obcym języku dzięki swobodnej atmosferze oraz świetny sposób na zawieranie nowych znajomości. Uczniowie naszej szkoły wrócili pełni energii i zapału do nauki języka angielskiego, zwiedzania świata oraz poznawania nowych kultur. Udział w EuroWeek to nie tylko doskonalenie języka angielskiego czy poszerzenie wiedzy o innych kulturach, to również łamanie barier, stereotypów oraz zyskanie pewności siebie. Była to już druga wyprawa młodzieży gimnazjum do Długopola Zdrój.

M.K.

34 prace krajoznawcze, przygotowane przez 45 uczniów wszystkich typów szkół, rywalizowały w finale wojewódzkim Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę”, który rozstrzygnięto 15 kwietnia 2016 r. we Włocławku. Wśród laureatów znaleźli się reprezentanci szkolnych kół krajoznawczo- turystycznych z Zespołu Szkół w Stawkach i Zespołu Szkół w Nieszawie. Natalia Lewandowska ze szkoły podstawowej w Stawkach za pracę pt. „SKKT Włóczykije” zdobyła III miejsce (w etapie oddziałowym była pierwsza). Natomiast Jakub Szczepański z gimnazjum w Nieszawie zdobył IV miejsce za prace pt. „Historia nieszawskich rybaków” (w etapie oddziałym był trzeci). Uroczystość wręczenia nagród uświetniła swoim występem gimnazjalistka

Laureaci finału wojewódzkiego

Poznajemy ojcowiznę Fot. Nadesłana

Sukces Szkoły Podstawowej w Stawkach

Uczestnicy finału ze Stawek i Nieszawy z opiekunami ze Stawek Marta Witkowska, opowiadając kolegom i koleżankom oraz ich opiekunom jak narodziło się uzdrowisko Ciechocinek. Marta została zaproszona do Włocławka jako laureatka wojewódzkiego konkursu krasomówczego. Organizatorzy zadbali

także o inne atrakcje. Uczestnicy mieli możliwość zwiedzenia katedry z przewodnikiem i spaceru szlakiem zabytków Włocławka. Opiekunką Natalii i Marty była Agnieszka Marjańska, a Jakuba - Maciej Marjański.

(am)

Recytatorzy znów z nagrodami W marcu przedstawiciele Gimnazjum uczestniczyli w dwóch wysokiej rangi konkursach recytatorskich: XIV Ogólnopolskim Konkursie Recytacji Poezji i Prozy oraz Pieśni Regionalnej „Bądź Pozdrowiona, Ziemio Rodzinna….” oraz XXI Wojewódzkim Konkursie Poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. W pierwszym, zorganizowanym 18 marca przez Gimnazjum nr 9 iwe Włocławku, reprezentowali szkołę: Edgar Kmiołek z kl. IIa i Marta Witkowska z Ia, przygotowani przez swoją polonistkę Annę Stanek. Jury konkursu, a później publiczność zgromadzoną na koncercie laureatów, za-

chwycił Edgar Kmiołek, który w rewelacyjny sposób powiedział ,,Gawynde o Kujawach dawnych i dzisiejszych”, napisaną gwarą kujawską przez Antoniego Benedykta Łukaszewicza. Zdobył tą recytacją I miejsce! Na corocznym spotkaniu miłośników poezji, prozy i pieśni regionalnej w ,,Kolbergu” można było posłuchać recytacji i piosenek z różnych regionów Polski, obejrzeć wystawy dorobku twórczego artystów ludowych, zjeść tradycyjny żurek kujawski, obejrzeć zdjęcia z poprzednich edycji konkursu. Przemówienia organizatorów i honorowych gości były jednak pełne smutku – szkoła od przyszłego roku szkolnego przestaje istnieć. Pozostaje

mieć nadzieję, że ktoś inny będzie kontynuował wyjątkowe dzieło, jakim był ten konkurs. Kolejni reprezentanci gimnazjum w Stawkach wzięli udział w XXI Wojewódzkim Konkursie Poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, którego organizatorem był Zespół Szkół nr 4 we Włocławku. Dwie recytatorki: Anita Inatlewska z kl. Ib oraz Julia Urbańska z kl. IIa pod opieką Anny Stanek zmierzyły się z trudnym w odbiorze i interpretacji słowem poety, który zginął, walcząc za ojczyznę w powstaniu warszawskim. Jury nagrodziło recytację Julii Urbańskiej, która otrzymała wyróżnienie.

A.S.

W Rożnie-Parcele nie nudzą się Z inicjatywy rady sołeckiej na placu zabaw Rożna-Parcele rozpoczął się wiosenny sezon rozgrywek piłkarskich. Rozegrany został towarzyski mecz w piłkę nożną pomiędzy mieszkańcami Rożna-Parcele i Chrustami. Najmłodsi w tym czasie grali w koszykówkę. Natomiast ostatniej soboty, 23 kwietnia w tym samym miejscu, spotkały się rodziny na rozpoczęciu sezonu wspólnego grillowania.


ALEKSANDROWSKA I 14 I GAZETA www.kujawy.media.pl

Gmina Aleksandrów Kuj.

nr 110, kwiecień 2016

Morsy niezadowolone

Szkoda, że zima… odeszła Nie wszyscy byli zadowoleni z faktu, że kończy się zima. W jej ostatnią niedzielę wielu z morsów miało mieszane uczucia, gdyż zgodnie z wcześniejszą umową było to ostatnie wejście do wody w tym zimowym sezonie. Nasza grupa, która działa od dwóch lat regularnie zimą spotykała się w niedzielne popołudnie nad jeziorem w Ostrowąsie, aby

mogą nas w ogrzewaniu tej zimnej ostrowąskiej wody. Nasze ostatnie wejście postanowiliśmy połączyć z tradycyjnym topieniem Marzanny. Najpierw było ciepło od płonącej Marzanny potem zimno od wody, aby skończyć na ciepłym ognisku z upieczoną kiełbaską i gorącą herbatką. Zapraszamy do naszej grupy w przyszłym sezonie. Karol Dobrzelecki

Nie dla czadu i dymu

Zgaś ryzyko

Groszki i róże W niedzielne popołudnie, 17 kwietnia br. na sali widowiskowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Służewie odbył się koncert pt.: „Groszki i róże”. W świat poezji, zabawnych dialogów i piosenki kabaretowej wprowadzili widzów aktorzy z teatru Edu - Artis z KrakowaKinga Kaczor i Tomasz Bronicki, przy akompaniamencie Pawła Pierzchały. W programie artyści przedstawili klasykę piosenki kabaretowej i literackiej z repertuaru Agnieszki Osieckiej, Mariana Hemara, Kabaretu Starszych Panów i Piwnicy pod Baranami, ukazując śmieszną, a jednocześnie smutną opowieść o kobiecie, która z kury domowej zmienia się w seksbombę. Widzom zagwarantowano wspaniałą zabawę, humor i sentymentalną podróż do lat minionych. (GBP)

Fot. KPSP

Kolejny już rok trwa ogólnopolska akcja pod nazwą „Nie dla czadu“, która ma za zadanie propagowanie właściwych zasad eksploatacji urządzeń na paliwo stałe, ciekłe lub gazowe, potencjalnie mogących wytworzyć tak zwany czad, gaz bardzo niebezpieczny dla życia i zdrowia ludzkiego. W ramach tego przedsięwzięcia, w które włącza się Państwowa Straż Pożarna, w Aleksandrowie Kujawskim rozpowszechniane są także sposoby zabezpieczania się przed tym niebezpieczeństwem. Jednym z partnerów tegorocznej akcji jest firma Beretta, która pod hasłem „Zgaś ryzyko” ufundowała czujki tlenku węgla, urządzenie proste, w zasadzie bezobsługowe, dające niemalże stuprocentową pewność wykrycia czadu i załączenia alarmu. Po konsultacjach z gminnymi i miejskimi ośrodkami pomocy społecznej, trzy takie czujki zostały przekazane rodzinom, u których teoretycznie istnieje prawdopodobieństwo powstania tego niebezpiecznego gazu. Jeden z nich trafił do państwa Rosołowskich w Wólce (gmina Aleksandrów Kujawski). Urządzenie przekazał ogn. Michał Żbikowski z KP PSP Aleksandrów Kuj. (na zdjęciu obok).

zażywać zimnych kąpieli. Z dużą satysfakcją możemy stwierdzić, iż w stosunku do zeszłego roku grupa nasza znacznie się rozrosła a szczególne dumni jesteśmy z towarzystwa odważnych kobiet, które zasiliły nasze szeregi. Dzisiaj mamy około 15 osób regularnie moczących się dla zdrowia i myślimy że inni patrząc na efekty tych zabiegów w przyszłym sezonie wspo-

Rozpoczęły się prace porządkowe w sołectwach Gmina Aleksandrów Kujawski zawarła z Powiatowym Urzędem Pracy w Aleksandrowie Kujawskim umowę w sprawie organizowania i finansowania robót w ramach prac społecznie użytecznych. Do prac porządkowych na terenie gminy Aleksandrów Kujawski skierowanych zostało 13 osób. Praca polega na utrzymaniu czystości ulic, chodników, parkingów, terenów zielonych, a także przy świetlicach wiejskich w sołectwach. Efekty pracy można już zobaczyć przy niektórych drogach publicznych, gdzie od 12 kwietnia trwają generalne porządki.

(n)

Pożegnanie Janusza Pawlickiego wójta gminy Aleksandrów Kujawski trzech kadencji 13 kwietnia 2016 roku w wieku 78 lat zmarł Janusz Pawlicki, zasłużony samorządowiec powiatu aleksandrowskiego. Przez trzy kadencje przełomu ustrojowego – w latach 1990-1994, 1994-1998, 1998-2002 był wójtem gminy Aleksandrów Kujawski. Z samorządem terytorialnym związany był niemal całe życie. Przez wiele lat pracował jako kierownik gminnej służby rolnej, był naczelnikiem gminy, przez 12 lat wójtem. Funkcję tę sprawował w czasie szcze-

gólnie trudnym, kiedy rodziła się nowa samodzielność gmin. W powiecie aleksandrowskim współtworzył Związek Gmin Ziemi Kujawskiej. Był czynnym działaczem Zarządu Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 18 kwietnia 2016 roku. Nabożeństwo żałobne odprawione zostało w Kościele Parafialnym Przemienienia Pańskiego. Po mszy kondukt żałobny z udziałem członków rodziny, którym towarzyszyły poczty sztandarowe orga-

nizacji gminnych i powiatowych, przedstawiciele lokalnych organizacji i instytucji, mieszkańcy ruszył na cmentarz parafialny w Aleksandrowie Kujawskim, gdzie odbyły się ostatnie uroczystości pogrzebowe. W imieniu samorządu gminnego zmarłego pożegnał Waldemar Bartczak, przewodniczący Rady Gminy Aleksandrów Kujawski. Przypomniał drogę zawodową i życiową zmarłego, wspominając Go jako Człowieka życzliwego ludziom, prawego, pracującego dla innych.


nr 110, kwiecień 2016

Budynek przedszkola jak nowy

I GAZETA ALEKSANDROWSKA I

Gmina Raciążek

www.kujawy.media.pl

15

Widowisko w wykonaniu przedszkolaków w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury

„Słoneczko” zaświeciło dla Raciążka Pod wrażeniem

Do rangi gminnego święta urosła uroczystość oficjalnego otwarcia Publicznego Przedszkola ”Słoneczko” w Raciążku jaka odbyła się w sobotę 23 kwietnia. Byli znamienici goście, występy artystyczne i oficjalne przecięcie wstęgi. Uroczystość wymagała specjalnej oprawy, bo była ukoronowaniem lat starań i ciężkiej pracy jaką przedstawiciele lokalnego samorządu musieli wykonać dla uzyskania pożądanego efektu, czyli nowoczesnego budynku przedszkola. Historia przedszkola w Raciążku rozpoczyna się w 1958 roku. Pierwsze mieściło się w budynku starej szkoły przy ulicy Rynkowej. Nie był to obiekt na skalę marzeń, bowiem bez węzła sanitarnego, centralnego ogrzewania, a zajęcia mogły odbywać się tylko w miesiącach od marca do grudnia. W latach 70-tych XX w. doprowadzono wodę, zamontowano umywalki i sanitariat. Dopiero w roku 1994 przedszkole, wtedy już samorządowe, zmieniło lokal, przeprowadzając się do budynku wykupionego od gminnej spółdzielni przy Zamkowej. W 2008 r. nastąpiło nadanie obiecująco brzmiącego imienia „Słoneczko”. Ale miejsca w przedszkolu zaczęło brakować. Pomyślano o modernizacji. W 2009 r. powstał projekt, a w 2015 r. przy wsparciu samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i środków unijnych została zrealizowana inwestycja pod nazwą „Rozbudowa budynku przedszkola”.

Droga do sukcesu Ale wcale nie było łatwo. W lipcu 2010 r. zarząd województwa ogłosił konkurs, który przewidywał udzielenie wsparcia finansowego na rozbudowę istniejących przedszkoli. I w tym momencie pojawiło się światełko nadziei na realizację przedsięwzięcia, które jednak szybko zgasło, bo jeszcze zanim nastąpił termin naboru wniosków,

Oficjalne otwarcie. Wstęgę przecinają: Maryla Zaręba, Wiesława Słowińska, Sławomir Kopyść konkurs został unieważniony. Na dodatek następny ogłoszony nie przewidywał środków na tego rodzaju inwestycje. Przedsięwzięcie odłożono na cztery lata. Dopiero w 2014 roku ogłoszono nowy konkurs, a Gmina Raciążek 14 listopada tego roku złożyła wniosek o dofinansowanie przebudowy przedszkola. Wydawało się, że tym razem nic się nie może stanąć na przeszkodzie. Tym większe było rozczarowanie, kiedy dofinasowania udzielono tylko jednemu samorządowi, a gmina Raciążek znalazła się na liście rezerwowej, choć na pierwszej pozycji. Samorządowcy stracili nadzieję, ale i sprawy wokół przedszkola zaczęły się komplikować, bowiem został już ogłoszony przetarg na wykonawstwo i zbliżał się termin jego rozstrzygnięcia. Na przebudowę zaciągnięto kredyt. Kiedy inwestycja ruszyła, pojawiła się oczekiwana możliwość jej dofinansowania przez Urząd Marszałkowski. Przedszkole stoi, a gmina ma zagwarantowany zwrot wydatków w kwocie około 520 tys. złotych.

W zamkowej scenerii Po przebytych tak wielu perypetiach i dotarciu do wymarzonego celu wcale nie dziwi fakt, że uroczyste otwarcie przedszkola w Raciążku miało charakter lokalnego święta. Wśród licznych gości był m.in. Sławomir Kopyść, członek zarządu województwa, starosta Dariusz Wochna wraz z zastępcą Wojciechem Marjańskim, komendant WKU w Toruniu ppłk. Andrzej Koprowski, burmistrz Aleksandrowa Kuj. Andrzej Cieśla, wójt gminy Bądkowo Ryszard Stępkowski, zastępca wójta gminy Aleksandrów Kuj. Halina Rakusiewicz, zastępca wójta gminy Waganiec Arkadiusz Żak, dyrektorzy szkół i przedszkoli, instytucji powiatowych i gminnych, radni gminy, sołtysi, mieszkańcy Raciążka. Po mszy w miejscowym kościele celebrowanej przez proboszcza ks. Mariana Kuszyńskiego, goście przeszli do Gminnego Ośrodka Kultury, gdzie zostali przywitani przez Marylę Zarębę, dyrektora przedszkola. Tam też na publiczność czekały z przedstawieniem przedszkolaki. W nawiązującej do zamkowej historii Raciążka scenografii, z nieodłącznym wizerunkiem słońca, symbolizującego tutejsze przedszkole, dzieci przedstawiły program będący swego rodzaju quizem angażującym publiczność, która miała odgadywać bajkowe postacie pojawiające się scenie. W role wcieliły się oczywiście najmłodsi, przebrani w fantastyczne stroje. Po tej części artystycznej odbyły się okolicznościowe przemówienia, gratulacje i wręczanie prezentów mających stanowić wyposażenie przedszkola.

Wójt gminy Raciążek Wiesława Słowińska przedstawiła okoliczności całego przedsięwzięcia, jakim była modernizacja przedszkola. Podziękowała za pomoc i współpracę. Członek zarządu województwa Sławomir Kopyść, wyraził swoje wrażenia słowami: - Od 10 lat jestem radnym województwa i jeszcze tak wzruszającej chwili nie przeżywałem. Widać w Raciążku jaki jest sens pracy samorządowej, jak blisko ludzkich potrzeb musimy być i jak pilnie musimy się wsłuchiwać w głos społeczeństwa. Starosta aleksandrowski Dariusz Wochna złożył okolicznościowy adres na ręce wójt gminy i dyrektor, podkreślając że dzięki inwestycji przedszkole stało się miejscem stwarzającym dzieciom większą przestrzeń oraz szersze możliwości poznawania świata i jego tajemnic, budowania przyjaźni oraz twórczego rozwijania zdolności. Kolejnym elementem uroczystości był przemarsz kolorowego korowodu pod budynek przedszkola, gdzie wójt Wiesława Słowińska, dyrektor Maryla Zaręba i Sławomir Kopyść dokonali przecięcia wstęgi, a proboszcz ks. Marian Kuszyński poświęcił obiekt. Goście mieli możliwość zwiedzania wnętrza budynku. Wójt Wiesława Słowińska poproszona po zakończeniu uroczystości o krótki komentarz, stwierdziła: - Jestem przeszczęśliwa, że mogłam być gospodarzem gminy w tym czasie i przyczynić się do wykonania tej inwestycji. Moja radość jest nie do opisania, szczególnie, że napotykaliśmy tak duże trudności w realizacji tego przedsięwzięcia. Wywalczyliśmy środki zewnętrzne, które bardzo nas wspomogły, przy skromnym budżecie gminy. Pozwoli to nam na przystąpienie do innych zadań inwestycyjnych.

Tekst i fot. Zbigniew Sołtysiński

To dla dzieci i rodziców święto

Prezenty od Starostwa Powiatowego

Sale przedszkola poświęcił ks. Marian Kuszyński

Po występie mali aktorzy zostali nagrodzeni brawami


Gimnazjalista szuka szkoły Od 10 lat w Zespole Szkól w Bądkowie organizowane są targi szkół i zawodów dla uczniów klas trzecich gimnazjum. W tym roku przyjechały delegacje dziewięciu szkół średnich: Zespół Szkół Samochodowych we Włocławku, Zespół Szkół i Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce, Liceum Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim, Zespół Szkół i Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu, IV LO im. K. K. Baczyńskiego we Włocławku, Zespół Szkół Ekonomicznych we Włocławku, Zespół Szkół Budowlanych we Włocławku, Zespół Szkół nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim i Zespół Szkół nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim. Oprócz nauczycieli reprezentujących dane szkoły przybyli też uczniowie często będący absolwentami gimnazjum w Bądkowie. W tym roku zawitali również zaproszeni goście: lekarz z miejscowej przychodni, wojskowy i funkcjonariusze policji, którzy opowiadali o swoich zawodach.

nr 110, kwiecień 2016

Gmina Bądkowo

Gminna komisja szacowała zimowe szkody w uprawach

(J.P.)

Szczepienia profilaktyczne

(MK)

Wygrali powiatowy turniej Piłkarze nożni z gimnazjum w Bądkowie wygrali rozegrany w Aleksandrowie Kujawskim międzypowiatowy turniej Coca-Cola Cup 2016. W fazie grupowej ulegli 1:2 Gimnazjum nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim, wygrali 5:2 z gimnazjum w Zbrachlinie. W meczu półfinałowym pokonali 3:0 gimnazjum w Stawkach, w finale ponownie spotkali się z Gimnazjum nr 1 i pewnie wygrali 3:1. W turnieju startowały także zespoły Gimnazjum w Lubaniu i PGTS w Aleksandrowie Kujawskim. Warto podkreślić radość i sukces gimnazjalistów, gdyż byli jedynym szkolnym zespołem, który nie posiada boiska przystosowanego do takich rozgrywek (przy każdej szkole jest „Orlik” lub boisko całoroczne), a większość uczestników turnieju czynnie uprawia w klubach regionu piłkę nożną. Zespół wystąpił w składzie: Piotr Paliwoda, Andrzej Kapuściński, Bartłomiej Kramarski, Patryk Możdżeń, Dawid Pogodziński, Mikołaj Piernikowski, Krzysztof Balcerak, Patryk Kramarski. Grają w nim także Mikołaj Kuropatwiński i Jakub Przekwas. Pomocy w transporcie uczniów na zawody udzielił Józef Paliwoda.

Komisja przyjmuje zgłoszenia w remize strażackiej w Żabieńcu W gminie Bądkowo pracowała gminna komisja, która przez kilka dni zajmowała się szacowaniem strat w gospodarstwach rolnych spowodowanych ujemnymi skutkami przezimowania roślin. Tegoroczna zima była stosunkowo łagodna, ale z małymi opadami śniegu, co spowodowało że zasiane jesienią zboża i rzepaki w wielu miejscach wymarzły. Najgorszym dniem okazał się 4 styczeń, kiedy temperatura

spadła wyjątkowo nisko powodując wymarznięcie wielu upraw. Wiosną zaszła konieczność ponownego obsiania pól, tym razem zbożami jarymi, z czym wiązały się dodatkowe, wcale nie małe koszty na nasiona i paliwo o innych nie wspominając. Zarządzeniem z 11 marca br. wojewoda kujawsko-pomorski powołał gminną komisję do oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych nieko-

(Z.E.)

Zabawa z PI Liczba PI jest stałą matematyczną, która pojawia się w wielu dziedzinach matematyki i fizyki. Jest to liczba niewymierna, po przecinku ma nieskończenie wiele cyfr. PI ma swoich licznych wielbicieli. Gimnazjum w Bądkowie przyłączyło się do obchodów Międzynarodowego Dnia Liczby PI. Odbyły się w szkole dwa konkursy. Jeden z nich polegał na zapamiętaniu cyfr rozwinięcia dziesiętnego licz-

by PI. Mistrzynią została Lidia Grzegórska (zapamiętała 302 cyfry), drugie miejsce zajął Oskar Tulimowski (202 cyfry), trzecie Natalia Wiśniewska (201 cyfr). Poprzedni rekord szkoły należał do Weroniki Kwiatkowskiej i wynosił 183 cyfry. W konkursie SUDOKU mistrzem został Dominik Nowak, drugie miejsce zdobyła Wiktoria Siuber, a trzecie Iza Danielewska. Zwycięzcy otrzymali nagrody ufundowane przez opiekuna sklepiku szkolnego.

Zuzanna Przybysz, Natalia Murawska i Martyna Kumor Uczniowie Szkoły Podstawowej uczestniczyli w Ogólnopolskim Konkursie ,,Stypendiada”. Uczestnicy konkursu czytelniczego musieli wykazać się znajomością: C. Collodi - ,,Pinokio”, C.S.Lewis - ,,Lew, czarownica i stara szafa”, L.M.Montgomery - ,,Ania z Zielonego Wzgórza”. Wynik konkursów: czytelniczy - 1. miejsce Natalia Murawska, Zuzanna Przybysz i Martyna Kumor - wyróżnienia; ortograficzny - Zuzanna Przybysz, Julia Jabłońska, Martyna Kumor – wyróżnienia; literacki - Zuzanna Przybysz, Julia Jabłońska – wyróżnienia. Nauczyciele odpowiedzialni za poszczególne konkursy: M. Bielicka, M. Boniecka, J. Kwiatkowska.

(B. W. i A. K.)

(M.B.)

rzystnymi warunkami atmosferycznymi. W skład komisji weszli: Roman Ciesielski - przewodniczący, przedstawiciel Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w Przysieku, Anna Tuszyńska - Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, oddział w Aleksandrowie Kuj., Marek Jankowski – przedstawiciel izby rolniczej, Marcin Wesołowski i Ryszard Wiśniewski – rolnicy. Pracowaliśmy przez trzy dni, przyjmując od rol-

- W moim gospodarstwie połowa ozimin wymarzła. Musiałem przesiać dwa hektary rzepaku i połowę pszenicy – mówi Janusz Podlewski z Żabieńca. Obawiam się, że w tym roku będzie gorzej. W kwietniu powinno popadać, a deszczu jak na lekarstwo. Na jaką pomoc mogą liczyć rolnicy? Mówi się o możliwościach umorzenia części podatku, spłacenia na raty składki KRUS, uzyskania kredytu na preferencyjnych warunkach. Przed czterema laty za szkody wywołane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi przyznano odszkodowanie w kwocie 100 zł za hektar. Była to kwota symboliczna, ale konkretna. W tym roku na to raczej nie zanosi się. St.B.

17 gram miłości

Trzy konkursy na „Stypendiadzie”

Fot. ZSz

Gmina Bądkowo, przystąpiła do „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko - pomorskim”. Programem szczepień ochronnych, zostaną objęte dzieci w wieku od 24 do 36 miesiąca życia. Koszty szczepień zostaną sfinansowane w 50 proc. przez samorząd gminy, a w pozostałe przez Województwo Kujawsko-Pomorskie. W 2016 roku projektem objętych zostanie 22 dzieci. Realizacja rozpocznie się po wyłonieniu przez Urząd Marszałkowski w drodze konkursu podmiotu leczniczego, który przeprowadzi szczepienia.

ników zgłoszenia, by później sporządzić protokoły, strat określające rodzaj uprawy - mówi Roman Ciesielski, przewodniczący komisji. Dla ułatwienia pracy komisji i dotarcia do niej rolnikom z poszczególnych wsi uruchomione zostało dziesięć punktów informacyjnych, najczęściej w remizach strażackich i świetlicach wiejskich. Zainteresowanie było duże.

W Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy odbył się finał IV Wojewódzkiego Konkursu Literackiego: „17 gram miłości” pt. „Człowiek” skierowanego do dzieci i młodzieży z dysleksją rozwojową. Została na niego zaproszona uczennica gimnazjum w Bądkowie – Karolina Nowak z klasy Ib, która zdobyła I miejsce w kategorii gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych za wiersz „Do mojej polonistki”. Do konkursu przygotowała ją nauczycielka języka polskiego – Halina Dondalska.

Powalczą o mandat Dwuosobowy zespół uczniów Gimnazjum powalczy o mandat poselski XXII Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Ubiegające się o tę możliwość Weronika Więckowska i Kamila Niewiadomska już

Fot. ZSz

ALEKSANDROWSKA I 16 I GAZETA www.kujawy.media.pl

dokonały rejestracji i przygotowały swój plan działania. Tematem tegorocznej sesji są miejsca pamięci – materialne świadectwa wydarzeń szczególnych dla lokalnej i narodowej tożsamości.

Spotkania z teatrem w GOK w Bądkowie cieszą się dużym zainteresowaniem

Od września ubiegłego roku w Bądkowie co miesiąc odbywają się teatralne spotkania. Ostatnio do Gminnego Domu Kultury przyjechał teatr Pomarańczowy Cylider z Torunia, który wystawił program pt. „Leśne przygody”. Wszystkie miejsca w sali widowiskowej były zajęte przez dzieci z oddziałów przedszkolnych i przedszkola. - Takie teatralne przedstawienia odbywają się w ramach z projektu edukacyjno-profilaktycznego – informuje Aleksandra Szudlarek, nauczycielka z oddziału przedszkolnego. – Jest to kolejne, ósme już spotkanie z grupą teatralną. Po reakcji dzieci widać, że jest to doskonała forma kształcenia, gdyż występujący na scenie aktorzy poruszają różne zagadnienia z życia wzięte.

Fot. Stanisław Białowąs

Co miesiąc spotkanie z teatrem


nr 110, kwiecień 2016

I GAZETA ALEKSANDROWSKA I

Rozmaitości

www.kujawy.media.pl

Z OSTATNIEJ CHWILI

Ukazała się kolejna książka Krystyny Wasilkowskiej-Frelichowskiej pt. „Wysokie progi. Opowieści z wyższych sfer” wydana nakładem Wydawnictwa Marszałek. To już kolejna po „Zapachu świeżych malin” publikacja, która przenosi czytelników do Nieszawy magicznego nadwiślańskiego miasteczka. Spotkanie autorskie z autorką książki odbyło się 1 kwietnia w Galerii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechocinku a 2 kwietnia w Muzeum im. Stanisława Noakowskiego w Nieszawie. Autorka odbyła niezwykłą podróż w czasie. Zajrzała do możnych nieszawskich domów i podejrzała życie dobrze urodzonych mieszkańców nadwiślańskiego grodu. Na kartach swojej książki oddaje atmosferę dworku Bacciarel-

Kolejny sukces młodych siatkarek Trzyletni okres siatkarskiego szkolenia w Aleksandrowie Kujawskim zaowocował kolejnym spektakularnym sukcesem naszych dziewcząt. Po zakończeniu szkolnych rozgrywek w mini piłce siatkowej, gdzie SP1 została WICEMISTRZEM WOJEWÓDZTWA, przyszedł czas na klubowe roz-

grywki w ramach cyklu KINDER+SPORT. Po raz pierwszy w finale wojewódzkim wzięły udział zawodniczki we wszystkich kategoriach wiekowych. O szansę awansu do finału ogólnopolskiego walczyły: * W kategorii dwójek – Justyna Romanowska, Zuzanna Frąk, Wiktoria Szczęsna - zdobyły złoto i awans;

* W kategorii trójek – Oliwia Trawińska, Roksana Jaskrowska, Julia Zdrojewska i Roksana Frączek oraz drugi zespół: Magdalena Wiśniewska, Martyna Pietrzak, Wiktoria Korzeniewska i Ewa Greczaniuk - zdobyły srebro; * W kategorii czwórek – Nina Tłuchowska, Nikola Tumińska, Patrycja Machtelewsa, Zuzanna Lewandowska, Julia Gradowska, Wiktoriia Mić - zdobyły złoto i awans. Turniej finałowy odbywał się w Świeciu w niedzielę, 24 kwietnia. Mistrzowie województwa pojadą na eliminacje krajowe. Ponadto cztery zawodniczki uczestniczyły w konsultacjach kadry województwa kujawsko-pomorskiego, które odbyły się w Gałczewie i otrzymały powołanie do dwuletniego ogólnopolskiego cyklu szkolenia „nadziei olimpijskich”.

Ewa Openchowska prezes SKS Aleksandria

17

Nowa książka o Nieszawie

Opowieści z wyższych sfer lich, przybliża nieszawski epizod F. Ossendowskiego, opisuje członków rodziny Iwanowskich, Laskowskich, dwóch członków rodu Duninów, szlachetnie urodzonych Kanigowskich, Malczewskich i innych. Starannie kreśli sylwetki i uwypukla dokonania bohaterów książki, co sprawia, że pozostaną w pamięci na dłużej. Okazuje się, że niezależnie od statusu materialnego, wykształcenia, czy tytułu, wszystkie rodziny były i są na swój sposób do siebie podobne. Nie brakuje w nich mniejszych i większych trosk, ale są też chwile radości. Jedno jest też pewne – choć

ich domy miały „wysokie progi”, to drzwi do nich były zawsze dla wszystkich szeroko otwarte. Krystyna Wasilkowska-Frelichowska jest zakochana w Kujawach i swoim mieście rodzinnym. Pełniąc funkcje prezesa Towarzystwa Miłośników Nieszawy, wydała wraz z grupą przyjaciół trzy części „Nieszawskiego kalejdoskopu” i wiele innych publikacji promujących Nieszawę. W 2012 ukazała się jej książka „Zapach świeżych malin. Historie ze smakiem”. h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / K r y s t y n a -Wa silkowska-Frelichow ska-996701137040901/

OGŁOSZENIE Gminne Przedsiębiorstwo Usługowe Algawa Sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim informuje, że na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 roku, poz. 139) od dnia 1 maja 2016 roku obowiązywały będą nowe stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Jednocześnie Rada Gminy Aleksandrów Kujawski uchwałą nr XX/143/16 z dnia 20.04.2016 r. zatwierdziła dopłatę dla odbiorców usług w zakresie odprowadzania ścieków, która wyniesie 7,73 zł netto do każdego metra sześc.

ogłoszenie

W związku z powyższym odbiorców usług obowiązywać będą następujące ceny:

Powyższe ceny obowiązywać będą w okresie od 1.05.2016 r. do 30.04.2017 r.

Ulicami Bądkowa przeszedł 21 marca niezwykły korowód z udziałem dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bądkowie. Uczniowie przygotowali wcześniej, przy pomocy rodziców i nauczycieli z oddziałów zerowych i klas I, stroje, transparenty, postacie zwierząt, kwiaty i oczywiście Marzannę. Spacer ulicami Bądkowa, podczas którego dzieci śpiewem

Fot. M. Marjanski

Policjant mi pomógł

Wzięli udział

w jubileuszowym rajdzie PTTK 21 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Nieszawie pod opieką nauczycieli Macieja Marjańskiego i Dawida Pacholskiego uczestniczyło w jubileuszowym 40. Rajdzie „Topienia Marzanny”, zorganizowanym przez Oddział Kujawski PTTK we Włocławku. Trasa rajdu wiodła od ulicy Wienieckiej przez lasy włocławskie

wzdłuż rzeki Zgłowiączki do jeziora Łuba. Tutaj nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu na najładniejszą marzannę. Nieszawska kukła zajęła 6. miejsce. Uczestnicy otrzymali okolicznościowy stempel, pamiątkowy znaczek i dyplomy dla drużyn. Na koniec uroczyście spalono wszystkie marzanny, aby zima odeszła na dobre.

Mieszkańcy Powiatu Aleksandrowskiego, jeżeli znacie policjanta, szczególnie zaangażowanego w sprawy społeczne, policjanta który ujął was swoją osobą, pomógł w trudnej życiowej sytuacji bądź w rozwiązaniu problemu dotyczącego przemocy w rodzinie, a przede wszystkim policjanta, który swoją postawą wniósł szczególny wkład w budowę lokalnego systemu pomocowego, który jest wrażliwy na ludzką krzywdę i pomaga osobom pokrzywdzonym w wyniku przemocy w rodzinie, to można taką kandydaturę zgłosić do IX edycji ogólnopolskiego konkursu pod hasłem „Policjant, który mi pomógł”. Wszelkie informacje na temat konkursu można znaleźć na stronie internetowej: http://www.policjant. niebieskalinia.pl. Kandydatów do konkursu zgodnie z regulaminem, zgłaszać mogą osoby indywidualne, organizacje i instytucje do dnia 31 maja 2016 roku.

i wierszami obwieszczały mieszkańcom nadejście wiosny, uświetnili animatorzy zabaw i szczudlarze. Po wiosennym korowodzie nikt już nie miał wątpliwości, że...”dość już mamy zimy, niech ją porwie rzeka, cieszmy się już cieszmy, wiosna na nas czeka...”. Relacja od wychowawczyń oddziałów przedszkolnych i klas I


ALEKSANDROWSKA I 18 I GAZETA www.kujawy.media.pl

nr 110, kwiecień 2016

Aleksandrów Kuj

Finał ligi ping-ponga Po 16 tygodniach rozgrywek zakończyła się V Aleksandrowska Liga Tenisa Stołowego Aleksandrów Kujawski 2015/2016. W rozgrywkach wystartowało 13 drużyn z powiatu aleksandrowskiego. Mecze ligowe odbywały się systemem każdy z każdym. Łącznie rozegrano ich 78. Tegoroczne rozgrywki zdominował zespół Butterfly Team w składzie: Mateusz Juszczyński, Jarosław Nocny oraz kapitan drużyny Przemysław Ratajczyk, który debiutował na tegorocznej Lidze. Drużyna „Motyli” wygrała wszystkie ligowe spotkania, zdobywając komplet 24 punktów dający im niekwestionowane I miejsce. Bardziej zacięta rywalizacja rozegrała się o niższe miejsca na podium. O wicemistrza ligi rywalizowały trzy drużyny: Fire Ball, Spektrum oraz Wesoła Ferajna. Do samego końca ligowych zmagań nie było wiadomo, która zajmie II miejsce. O końcowym wyniku decydowały małe punkty, ponieważ wszystkie drużyny zdobyły taką samą liczbę 20.

Bezpośrednie spotkania również nie mogły wyłonić zwycięscy, ponieważ drużyna Spektrum pokonała zespół Fire Ball 6:4 Takim samym wynikiem zakończył się mecz Fire Ball z Wesołą Ferajną z wygraną zespołu FB. W ostatnim meczu mającym znaczenie dla końcowej rywalizacji Wesoła Ferajna również pokonała zespół Spektrum stosunkiem 6:4. Wesołą Ferajnę w tegorocznych rozgrywkach reprezentowali Bartosz, Bogdan oraz Tomek Rutecki. W tej sytuacji o końcowej rywalizacji zadecydowały małe punkty, w której najlepszy okazał się zespół Wesołej Ferajny, wygrywając 95 spotkania, przegrywając 25, co dało im II miejsce w Lidze. Na najniższym stopniu podium stanął zespół Spektrum w składzie: Mariusz Chojnacki, Janusz Stawski – kapitan drużyny, Adam Sztejna, którzy w małych punktach zdobyli 94 punkty, tracąc 26. Tuż za podium znaleźli się ubiegłoroczni mistrzowie zespół Fire Ball w składzie: Marek Buszka, Daniel Szymański oraz Marek Urbań-

ski. Zespół Fire Ball zgromadził 93 małe punkty tracąc 27. Na piątym miejscu podobnie jak w ubiegłorocznych rozgrywkach znalazł się zespół Albatros Sędzin. Na zakończenie Ligi został rozegrany turniej indywidualny o tytuł najlepszego zawodnika V Aleksandrowskiej Ligi Tenisa Stołowego. Tym razem do rywalizacji sportowej przystąpiło 32 zawodników, którzy rywalizowali w 8 grupach czteroosobowych. W wielkim finale Jarosław Nocny pokonał Przemysława Ratajczyka i tak całe podium przypadło zawodnikom drużyny, która wygrała V edycję Aleksandrowskiej Ligi Tenisa Stołowego potwierdzając, że zasłużenie zdobyli mistrzostwo. Za organizację ligi podziekowania należą się Henrykowi Wesołowskiemu, a dyrekcji „Hubala” za udostępnienie hali sportowej.

NISZCZEWY. W szkole podstawowej w Niszczewach (gmina Waganiec) odbył się

turniej tenisa stołowego rozegrany przez nauczycieli. Na podium stanęli: Łukasz Szałek - I miejsce, Violetta Świątkowska – II, Krzysztof Haziak – III.

Nagrody wręczyli na sesji

Wspomnienia zimy

Burmistrz zaprasza

PRZYBRANOWO. Uczniowie klasy II szkoły podstawowej w Przybranowie wystąpili przed rodzicami, nauczycielami oraz kolegami ze szkoły z niecodziennym przedstawieniem. Projekt edukacyjny pt. „ Snow White and the seven Dwarfs” to teatr w języku angielskim, opowiadający o losach królewny Śnieżki i siedmiu krasnoludkach. Koordynatorami projektu były panie – M. Przeździęk – nauczyciel języka angielskiego oraz wychowawczyni klasy II – pani Iwona Purgat. Praca nad sztuką była nie tylko doskonałą okazją do rozwijania zainteresowań językowych i teatralnych uczniów, ale pozwoliła także kształtować wśród uczniów tak ważne umiejętności jak: praca w zespole, umiejętność autoprezentacji i twórczego działania. Dla uczniów była to ciekawa podróż w świat teatru i żywego języka. (nad)

Burmistrz Aleksandrowa Kujawskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz mieszkańców miasta na spotkanie, podczas którego omawiany będzie m.in. „Aleksandrowski budżet obywatelski”. Spotkanie odbędzie się 26 kwietnia (wtorek) o godzinie 17.00 w sali 121 Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Kujawskim.

Przede wszystkim bezpieczeństwo

Tydzień z internetem

Fot. MCK

Fot. Nadesłana

Królewna Śnieżka w języku angielskim

Miejskie Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim przystąpiło do europejskiego projektu „Tydzień z internetem 2016”. Patronat honorowy objęło Ministerstwo Cyfryzacji, a koordynację kampanii prowadzi Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W pięciu polskich edycjach „Tygodnia z Internetem wzięło udział 1200 instytucji i ponad 48.000 osób. Tydzień z Internetem (Get Online Week) to doroczna, ogólnoeuropejska kampania, której celem jest zachęcenie jak największej liczby osób do poznania możliwości, jakie daje internet. Motywem przewodnim tego projektu jest zapoznanie mieszkańców Aleksandrowa Kujawskiego i powiatu aleksandrowskiego ze świadomym korzystaniem z internetu i bezpiecznymi zakupami w sieci. Podczas tegorocznej edycji uczestnicy spotkań dowiedzą

się, jak ocenić wiarygodność sprzedawcy, bezpiecznie dokonać płatności, chronić dane i prywatność, stworzyć bezpieczne hasło oraz korzystać z praw przysługujących osobom kupującym w sieci. Temat tegorocznego „Tygodnia z internetem” był inspirowany nową unijną strategią Jednolitego Rynku Cyfrowego, która koncentruje się przede wszystkim na znoszeniu barier w handlu i usługach elektronicznych. Program „Świadome korzystanie z internetu i bezpieczne zakupy w sieci” są dedykowane dla osób dorosłych. W pierwszym spotkaniu, które odbyło się w Miejskim Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim udział wzięli przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji: sierż. szt. Marta Białkowska-Błachowicz, sierż. szt. Łukasz Kochanowski i Powiatowy Rzecznik Konsumentów - Roman Brózda. Przedstawiciele KPP przybliżyli problem zagroże-

nia w sieci, zwrócili uwagę na sposoby nieuczciwego zachowywania, popełniania przestępstw oraz sposobu zabezpieczenia przed nimi. Powiatowy Rzecznik Konsumentów przedstawił sposoby unikania nieuczciwych handlowców, niebezpieczeństw i zagrożeń, jakie „czyhają” na potencjalnych klientów. Rzecznik mówił jak sobie radzić z nieuczciwymi sprzedawcami w szeroko rozumianym zakresie. Na kolejne spotkanie zaproszony został Rałaf Wiśniewski, który przedstawił sprawy związane z bezpiecznym zachowaniem przy zakupach internetowych. Informatyk podał bezpieczne sposoby logowania do systemu, a także poinformował o zagrożeniach jakie mogą spotkać konsumentów w internecie.

Krystyna Pieniążek-Bołotowicz

W styczniu br. burmistrz Aleksandrowa Kujawskiego ogłosił konkurs fotograficzny na najładniejszego i najbardziej pomysłowego bałwana pt. „Mój przyjaciel bałwan”. Na sesji Rady Miejskiej 13 kwietnia burmistrz Andrzej Cieśla i przewodniczący Rady Miejskiej Bogdan Wypij wręczyli laureatom nagrody. Przyznano je: za I miejsce – Nadii i Michałowi Kalotom, II - Miłoszowi Dobrzyniakowi , III - Julii Nowak i Amelii Wróblewskiej. Wyróżnienia otrzymali: Blanka Brochocka i Sylwia Stecyk-Brochocka, Michał Kaczmarski, Marika i Klaudia Chojnackie, Michał i Magdalena Sobczak. Tekst i fot. (bis)


nr 110, kwiecień 2016

I GAZETA ALEKSANDROWSKA I

Kultura

www.kujawy.media.pl

Kiedy góral umiera - śpiewali z Wolbachem Imprezę zainaugurowano wspólnym występem artysty z zespołem Muza, działającym przy MCK. Nieco sentymentalna atmosfera, bo wiele z utworów powstało przed kilkudziesięciu laty, przypadła do gustu zgromadzonej publiczności. Słuchacze razem z artystą śpiewali tak popularne swego czasu utwory, jak „W siną dal”, „Kiedy góral umiera” i inne. Publiczność nie tylko klaskała w rytm utworów i śpiewa-

Kalendarz imprez MCK

ła razem z wykonawcą; każde wykonanie zostało nagrodzone gromkimi brawami. Wydarzenie zostało zorganizowane przez MCK w Aleksandrowie Kujawskim przy wydatnej pomocy Stowarzyszenia Aleksandrowska Kultura. Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski. Zbigniew Sołtysiński

Fot. Agnieszka Kraszewska

W Miejskim Centrum Kultury w Aleksandrowie, 30 kwietnia, w ramach II Koncertu Wiosennego wystąpił Ryszard Wolbach, wokalista rockowy, autor tekstów, kompozytor, założyciel popularnych zespołów Babsztyl i Harlem. Artyście towarzyszył na gitarze Jarosław Kostyra, muzyk instrumentalista. Koncert otworzyła Wanda Gronet, prezes Zarządu Stowarzyszenia Aleksandrowska Kultura oraz dyrektor MCK Arkadiusz Gralak.

Kalendarz imprez miejskich w maju

2 maja godz. 12.00 – Aleksandrowskie Święto Flagi – plac przed Urzędem Miejskim (organizator: burmistrz Aleksandrowa Kujawskiego i starosta powiatu aleksandrowskiego) Uroczystości związane z obchodami 225. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

W marcu odbył się w Szczecinie III Międzynarodowy Szczeciński Festiwal Muzyki Pasyjnej. Wśród uczestników festiwalu był również aleksandrowski chór Cordiale Coro. Wyśpiewał dwie nagrody pod nazwą Srebrne Pasmo w kategorii chórów jednorodnych i chórów kościelnych.

godz. 9.45 - plac przed Urzędem Miejskim – Zbiórka uczestników uroczystości godz. 10.00 - przemarsz ulicami Słowackiego i Chopina na plac 3 Maja godz. 10.15 - Okolicznościowe przemówienia godz. 10.20 - Część artystyczna – występ chóru Lutnia Nova pod dyrekcją Kai Potrzebskiej godz. 10.35 - Złożenie wiązanek kwiatów pod pomnikiem przez delegacje władz samorządowych, zaproszonych gości, organizacje, instytucje, placówki, zakłady pracy i społeczeństwo miasta godz. 10.50 - przemarsz ulicami Chopina, Sikorskiego i Szczygłowskiego

godz. 11.00 - kościół parafialny p.w. Najświętszej Marii Panny Wspomożenia Wiernych przy ul. Dworcowej. Msza święta koncelebrowana w intencji Ojczyzny. Wystąpi chór Cordiale Coro pod dyrekcją Jarosława Dąbrowskiego. godz. 12.00 - przemarsz ulicami Graniczną, Strażacką i Słowackiego do Urzędu Miejskiego, gdzie nastąpi zakończenie uroczystości. godz. 17.00 – Koncert Majowy, plac przy Miejskim Centrum Kultury, godz. 17.00 (organizator: Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim, Miejskie Centrum Kultury)

7 maja godz. 17.0022.00 – Festyn pt. „Rodzinna Majówka”, plac przy MCK (organizator: Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim, Miejskie Centrum Kultury) 20 maja godz. 9.00 – VI Bieg im. Edwarda Grzymały, plac przy MCK (organizator: Urząd Miejski) 22 maja godz. 12.30 - Msza w intencji miasta i patrona ks. Edwarda Grzymały, kościół pw. Przemienienia Pańskiego (organizator: Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim, Parafia pw. Przemienienia Pańskiego).

Srebrne Pasmo dla Cordiale Coro Festiwal miał rangę konkursu, w którym rywalizowało siedemnaście utytułowanych chórów z całej Polski i jeden z Mołdawii, m.in. Dziecięcy Zespół Gioia di Cantore z Zespołu Szkół Muzycznych w Toruniu, który

Podczas koncertu w Szczecinie

został zwycięzcą festiwalu. W komisji konkursowej zasiadały znane osobistości ze świata muzyki chóralnej, a byli to Jon Fylling z Norwegii - dr dyrygentury chóralnej, kompozytor; Natalia Barabanszczykowa z Mołdawii

19

- dyrygent chóralny, kompozytor i wykonawca, Elżbieta Wtorkowska - profesor sztuki w dziedzinie dyrygentura i Iwona Wiśniewska Salamon - dr hab. dyrygent chóralny, wykładowca akademicki ze Szczecina. Po przesłuchaniach aleksandrowski chór dał również koncert w Niemczech w Kirchengemeine Brüssow i zaraz potem w Filharmonii Szczecińskiej. Jak mówi dyrygent chóru Cordiale Coro Jarosław Dąbrowski, przygotowanie do festiwalu trwało kilka miesięcy. Była to żmudna praca i niekończące się ćwiczenia, aby osiągnąć wysoki poziom wykonawstwa. Wysiłek został nagrodzony. Zbigniew Sołtysiński

Miejskie Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim zaprasza na kulturalne wydarzenia w miesiącu maju. A rozpoczniemy od wystawy malarstwa Wojciecha Ruprechta w ramach „Aleksandrowskich Spotkań z Pasją” – 6 maja godz. 12.00, MCK. Kto pamięta jak się gra w kapsle, kto w kapsle grywał ten może przyłączyć się do nas 7 maja (w sobotę) o godz. 10.00. V turniej kapslowy MAT-KAP 2016 przy Miejskim Centrum Kultury wspiera od początku jego rozgrywania Czesław Lang - dyrektor generalny Lang Team i Tour de Pologne. Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych. 20 maja o godz. 11.00 rozpoczną się przesłuchania w konkursie krasomówczym „Moja mała Ojczyzna” organizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Aleksandrowa Kujawskiego przy współorganizacji Kujawsko-Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku O/Aleksandrów Kujawski i Miejskiego Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim pod patronatem Andrzeja Cieśli - burmistrza Aleksandrowa Kujawskiego. Tego samego dnia (20 maja) o godz. 17.00 wręczenie nagród i wystawa konkursowa „Rzeka Tążyna w fotografii” - projektu Miejskiego Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Miejsce: Miejskie Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim. 25 maja o godz. 12.00 „Prezentacja Aleksandrowskiego Słownika Biograficznego”. Projekt został zainicjowany przez burmistrza miasta i powstał przy współpracy Urzędu Miejskiego i Miejskiego Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim otrzymując dofinansowanie Fundacji Banku Zachodniego WBK w ramach programu „Tu Mieszkam, Tu Zmieniam”. Tytuł projektu : „ONI TWORZYLI HISTORIĘ Aleksandrowski Słownik Biograficzny” - miejsce prezentacji: Miejskie Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim. 25 maja o godz. 17.00 otwarcie wystawy uczestników Koła Plastycznego Miejskiego Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim. 27 maja o godz. 17.30 zapraszamy na niezwykły koncert pieśni żydowskich „Sekretny Ogród”. Wystąpi zespół ANASHIM, który tworzą: Marta Gzowska-Sawicka (vocal), Wojciech Golec (akordeon), Krzysztof Maciejowski (skrzypce), Marcin Żupański (klarnet bas., saksofon, flet), Eugeniusz Kubat (kontrabas). Zespół jest laureatem wyróżnienia Programu 2 Polskiego Radia „NOWA TRADYCJA” 2014. Informacje o wydarzeniach w Miejskim Centrum Kultury znajdą Państwo m.in. na miejskich słupach ogłoszeniowych, tablicach informacyjnych przy MCK i w parku Jana Pawła II, na profilu na Facebook’u, stronie internetowej MCK i Stowarzyszenia „Aleksandrowska Kultura” oraz Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Kujawskim a także w zaprzyjaźnionych punktach handlowych. MCK zaprasza

Miejska Biblioteka Publiczna

zaplanowała w maju

1. „Rok Szekspira” - wystawa w 400 rocznicę śmierci Williama Szekspira 2. „Tydzień Bibliotek – 8-15 maja” • „Podróże z książką” - spotkania dla dzieci promujące czytelnictwo • „Amatorskie warsztaty ilustratorskie dla dzieci” • 10 maja, godz. 10.15 - „Skradzione mądrości” - spektakl teatralny dla dzieci 3. „Stragan z wierszami” - konkurs recytatorski dla dzieci z okazji 50 rocznicy śmierci Jana Brzechwy 4. „Sienkiewicz z uśmiechem” - czytanie humorystycznych fragmentów prozy Henryka Sienkiewicza w związku z ogłoszonym przez Senat rok 2016 – Rokiem Henryka Sienkiewicza, druga połowa maja


20

I GAZETA ALEKSANDROWSKA I

nr 110, kwiecień 2016

Wydarzenia

www.kujawy.media.pl

Stachura podróże. Wystawa fotograficzna w miejskiej bibliotece

Laureatami trzeciej edycji konkursu zostali: I nagroda - Katarzyna Bekier za pracę „Wędrówką życie jest człowieka”, II - Adam Falkowski za fotogram „Cisza”, III - Izydor Zaręba za zdjęcie „Mgliście, srebrzyście”. Wyróżnienia: Barbara Przybysz za zdjęcie „Dopóki sił, jednak iść”, Adrian Strzelczyk za „Skrócona historia życia Edwarda Stachury”, Wojciech Domagała „Arabeska”, Emilia Lochmanowicz za zestaw fotogramów dworcowych.

Nagrody Katarzynie Bekier i Barbarze Przybysz wręczają Andrzej Cieśla i Marek Badtke

Uczniowie gimnazjum nr 1 czytali wiersze Stachury

Kto by pomyślał, że nowocześnie wyglądający, schludny budynek przychodni lekarskiej w Konecku, może kryć pod warstwą tynku jakąś tajemnicę. A tynki budynku kryją dawny dwór o ponad półtora wiecznej historii. W chwili obecnej po remontach i przebudowach nie przypomina starego dworu, siedziby dawnych właścicieli Konecka.

W zabytkowym dworcu kolejowym w Aleksandrowie Kujawskim 15 kwietnia otwarta została wystawa pokonkursowa „Stachura podróże”, na której zaprezentowano 114 zdjęć 27 artystów z kraju. Konkurs organizowany był przez Urząd Miejski w Aleksandrowie Kuj. przy współpracy z Muzeum Fotografii przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. Tematyka trzeciej edycji ogólnopolskiego konkursu fotograficznego, poświęconego postaci Edwarda Stachury, inspirowana była

cytatem „Wędrówką jedną życie jest człowieka”. Jury ogólnopolskiego konkursu fotograficznego w składzie: Marek Badtke (promotor twórczości Edwarda Stachury, autor książki „Stachura alias Sted”), Adam Juszkiewicz - kustosz Muzeum Fotografii WSG oraz Ryszard Chodyna - twórca tej placówki - oceniała foto-

gramy uwzględniając główne przesłanie Życiopisania, kluczowe znaczenie motywu podróży dla rozwoju uniwersalnej twórczości Edwarda Stachury. Innym kryterium był poziom przystawalności obrazu fotograficznego do dzieł Steda, inspirowanych wojażami artystycznymi po świecie.

Historia dworu w Konecku

Pod maską współczesności

Najstarsze ślady osadnictwa w Konecku pochodzą z epoki neolitu – kultury pucharów lejkowatych (2500-2200 r. pne.), późniejsze z okresu wpływów rzymskich – kultury przeworskiej (II w. ne.)

Historia

Fot. Zbigniew Sołtysiński

Po raz pierwszy nazwa wsi jako Konieck lub Konojeck w powiecie brzeskim pojawia się na początku XIV wieku. Wtedy to ówczesny właściciel Krzesław Konecki herbu Łabędź sprzedał za 60 grzywien biskupowi włocławskiemu dwie wsie na swój wykup z niewoli. Akt ten miał swoje późniejsze reperkusje, bowiem synowcowie Krzesława, Mieczysław, Stanisław z synem Dersławem i Adam wytoczyli proces biskupowi. Spór zakończyła ugoda w 1326 roku, na mocy której biskup dopłacił 30 grzywien odczepnego. Parafia i najstarsza świątynia p.w. św. Prokopa powstały, jak informują dokumenty, przed 1325 roku. Jako właścicielka Konecka w latach 14181424 wymieniana jest wdowa po Mikołaju Koneckim Jadwiga i jej dzieci Zygmunt i Małgorzata. W 1433 roku właścicielem dóbr był Andrzej Dunin herbu Łabędź, w 1444 r. Koneck i Chromowolę przejął działem Mikołaj Zbożeński po zmarłym bracie Pawle. Według spisu z 1489 roku na dobra Koneck składały się folwark i lasy. Około połowy XVI wieku właścicielem Konecka był kalwin Łukasz Grabski herbu Pomian, kasztelan kruszwicki. Koneck był własnością Grabskich bez mała do

Nagrody laureatom wręczyli burmistrz miasta Andrzej Cieśla i Marek Badtke. Wystawie towarzyszył występ artystyczny pt. „Poezja Edwarda Stachury” w wykonaniu uczniów Gimnazjum nr 1 im. Lotników Polskich. Zdjęcia można oglądać w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Danilewicz Zielińskiej. Aneta Thiede

Kto by pomyślał, że kiedyś był to szlachecki dwór połowy XVIII wieku. W latach 1560-1582 dobra Koneck z folwarkami Zapustek i Zieleniec należały do Łucji i Marcina Grabskich. Spis z roku 1634 mówi o Konecku jako wsi o 64 dymach, a już po potopie szwedzkim w roku 1662 tylko 26. W 1725 r. jako właścicielkę wymienia się Helenę z Walewskich Grabską. Później dobra przechodzą w ręce Dąmbskich herbu Godziemba.

W roku 1779 Koneck wraz z olędrami stanowi własność Stanisława Dąmbskiego. Ten sprzedaje go po 1793 r. Antoniemu Biesiekierskiemu herbu Pomian, kasztelanowi kowalskiemu. Kiedy zmarł w 1818 r. dobra dziedziczy po nim żonaty z Konstancją Sokolnicką, syn Feliks, którego miał z pierwszą żoną Anielą Zbo-

ińską z Ossówki herbu Ogończyk. Drugą żoną była Anna Aniela Dąmbska z Dąbia herbu Godziemba. Feliks Biesiekierski zmarł bezpotomnie w roku 1841, a schedę po nim przejął brat mleczny Wincenty Bonawentura, syn Anny Anieli, który zmarł w1863 r. Pozostawił po sobie potomstwo w postaci synów Romana, Antoniego, Wiktora, Juliana Lamberta i córek Anny Kamilli i Heleny. Koneck dziedziczył najstarszy z synów Roman, dziedzic Jarantowic, który za udział w powstaniu styczniowym został zesłany na Syberię. W 2013 roku mieszkańcy ufundowali tablicę pamiątkową na jego cześć na ścianie dworu. Mimo licznych spadkobierców dobra Koneck z folwarkami Biesiekierz, Pomiany, Zapustek, Wincentowo, Młynek przechodzą w roku 1867 w ręce Kornelego Kazimierza Edwarda Sulimierskiego herbu Starykoń i jego żony Adaminy z Markowskich herbu Szeliga. To za czasów Kornelego wybudowano współczesny dwór. Około 1907 roku majątek po ojcu przejmuje jeden z synów, Władysław i włada nim do II wojny światowej. Po II wojnie światowej majątek został rozparcelowany, a park i dwór zostały przekazane posterunkowi Milicji Obywatelskiej i GS „Samopomoc Chłopska”. Budynki folwarku przejął SKR. Dopiero na początku lat 60-tych XX wieku dwór stał się własnością Gminy Koneck. W latach 1972-75 dokonano gruntownej przebudowy dworu, wskutek czego utracił zupełnie cechy stylowe. Od 1999 dwór i park przeszły w ręce prywatne, mieści się w nim przychodnia i mieszkania.

DOKOŃCZENIE STR. 21


nr 110, kwiecień 2016

Juskowiak o sukcesach i alkoholu

Powstanie dworu w Konecku datuje się na drugą połowę XIX wieku. Budynek dworu z czasów przed przebudową był jednopiętrowy z cegły ceramicznej na wysokim podpiwniczeniu kamiennym. Stropy piwnic betonowe, parteru drewniane. Zwieńczeniem był dach mansardowy z licznymi facjatami, kryty blachą. W elewacji frontowej północno-zachodniej wyróżniał centralny ryzalit, w którym na parterze zlokalizowane były główne drzwi prowadzące wprost z ujętego w łuki murów podjazdu. Ten kończył się na wysokości drzwi wejściowych, a więc powyżej poziomu piwnic. Na wysokości poddasza obszerna mansarda z dużym, przeszklonym, łukiem sklepionym otworem okiennym. Całość zwieńczona trójkątnym szczytem. Po każdej ze stron ryzalitu po trzy otwory okienne na parterze i tyleż na poddaszu. W elewacji parkowej, z tyłu budynku od południowego

Łukasz Wiśniewski, Jacek Winnicki i Tomasz Skibiński

Sukces modelarni w Bądkowie

Mistrzowie Polski

Na płycie lotniska Aeroklubu Włocławskiego 16 kwietnia zostały rozegrane Mistrzostwa Polski Modeli Balonów na Ogrzane Powietrze pn. „29 Mały Puchar Gordona Bennetta” w klasie FB. W kategorii F7A/M zespół z Bądkowa: Zuzanna Nowak i Dominik Nowicki zdobył tytuł mistrzów Polski. W klasyfikacji generalnej zajęto czwarte miejsce. Modelarnia działająca przy Gminnym Ośrodku Kultury w Bądkowie reprezentowała Aeroklub Włocławski. Oprócz samych zawodów była możliwość zobaczenia startów szybowców a także możliwość obejrzenia z bliska ultralekkich samolotów. Aby powtórzyć sukces za rok potrzebuje nowych modelarzy. Osoby chętne do spróbowania swoich sił w tej dyscyplinie zaprasza na zajęcia w Gminnym Ośrodku Kultury w Bądkowie w każdy piątek na godzinę 17.00 wraz z rodzicami lub kontakt z dyrektorem GOK, więcej http://aeroklub.wloclawek.pl/

Widok od strony południowej przed remontem Dwór

21

Twardo o koszykówce z Twardymi Piernikami

Rok 2016 w obszarze „Spotkań ze znanymi ludźmi” rozpoczęty. W aleksandrowskim MCK goszczono Jacka Winnickiego (trenera) oraz Łukasza Wiśniewskiego (zawodnika) zespołu Twarde Pierniki Polski Cukier z Torunia. Spotkanie prowadził Tomasz Skibiński. Rozmowy o koszykówce i sportowych wojażach obu zaproszonych gości wysłuchało kilkadziesiąt osób zgromadzonych w salonie taneczno-kinowym Miejskiego Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim. Polski Cukier Toruń jest liczącym się zespołem w Tauron Basket Lidze. Z zadowoleniem przyjęliśmy fakt, że goście znaleźli dla nas czas i przyjechali, aby spotkać się z publicznością i kibicami z Aleksandrowa Kujawskiego. Arkadiusz Gralak Fot. Agnieszka Kraszewska

Ze zbiorów WUOZ oddział we Włocławku

Wiele mądrych słów skierował do młodzieży mówiąc o zdrowym stylu życia, unikaniu alkoholu i różnego rodzaju używek, które w znaczny stopniu ograniczają możliwości ludzkiego organizmu, nie tylko w zdobywaniu sportowych laurów, ale w życiu codziennym. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Na widowni pojawiła się nie tylko młodzież z aleksandrowskich szkół, ale również fani sportowca, pamiętający jeszcze jego występy w 1992 roku. Na zakończenie spotkania gość rozdawał autografy i pozował do zdjęć wspólnie z widzami. Spotkanie zorganizowano dzięki wsparciu burmistrza miasta i Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Z.S.

www.kujawy.media.pl

Fot. Nadesłane

Fot. Nadesłane

Po spotkaniu koniecznie autograf

W Miejskim Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim odbyło się spotkanie ze sportowcami, tym razem z legendą polskiej piłki nożnej Andrzejem Juskowiakiem. Przed licznie zgromadzoną publicznością sportowiec opowiadał o swojej karierze piłkarskiej. Słuchaczy szczególnie zainteresował udział w reprezentacji Polski w Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Barcelonie w 1992 roku, gdzie polska drużyna zdobyła tytuł wicemistrzowski, a sam Juskowiak został królem strzelców tych igrzysk. Opowiedział również o innych swoich występach w składzie reprezentacji Polski, których było aż 39 oraz o grze w składzie Lecha Poznań, Sportingu Lizbona, Olympiakosu Pireus, Borusii Mönchengldbach, VFL Wolfburg oraz Energie Cottbus.

I GAZETA ALEKSANDROWSKA I

Spotkania

wschodu obszerna loggia w centralnej części parteru, ograniczona trzema arkadami. Na poziomie piwnic podobnie. Po bokach po jednym otworze okiennym. Przed arkadą na parterze dobudowano w późniejszym okresie taras i schody biegnące w kierunku południowo-zachodnim po ścianie budynku. Na poddaszu pięć facjat. W elewacji południowo-zachodniej centralny otwór okienny na parterze, flankowany prostokątnymi blendami. Elewacja od północnego- wschodu podobna. Ściany budynku pokrywał tynk gładki. Wśród elementów dekoracyjnych kanelowane pilastry z ozdobnymi głowicami na narożnikach, licu ściany i na podporach arkad z tyłu budynku. Na pilastrach wspierał się biegnący dookoła budynku profilowany gzyms odcinający parter od poziomu poddasza. Nad nim fryz w postaci pasa ułożonych regularnie płycin, oddzielonych od siebie pionowymi pasami tynku. Otwory okienne na parterze w płaskich opaskach z kluczem i uszakami, pod nimi wydzielone z lica ściany

płyciny, ograniczone z boków pasami tynku. Drzwi wejściowe również w tynkowej opasce z uszakami. Okna mansardowe z owalnymi naczółkami ozdobionymi kluczem. Wszystkie okna o konstrukcji skrzynkowej ze ślemieniem. Drzwi wejściowe dwudzielne z nadświetlem. Założeniu dworskiemu towarzyszył folwark, po którym do dziś pozostał jeden z czworaków, naprzeciw bramy wjazdowej do dworu.

Park Budynek dworu otoczony jest parkiem, datującym się z drugiej połowy XIX wieku. Po 1945 roku ulegał licznym przekształceniom. Założenie o charakterze krajobrazowym i zwartym układzie kompozycyjnym z wolnymi przestrzeniami i swobodnymi grupami drzew. Główna brama wjazdowa na teren parku znajduje się od stronu północno-zachodniej. Prowadzi od niej droga w kierunku budynku dworu, obsadzona północnego wschodu jesionami. Przed samym budynkiem podjazd, kształtem zbliżony do trapezu. Od strony północno-wschodniej rząd współczesnych budynków mieszczących mieszkania i aptekę. Wydzielony w ten sposób dziedziniec posiada mini ogród z wydzielonymi ścieżkami. Park zajmuje obszar o nieregularnym kształcie. W centralnej części staw w formie rozlewiska, utworzonego przez przepływający tędy ciek

wodny. W północnej części niewielki wzgórek, otoczony rowem. Obok niego jeszcze dwa mniejsze, od południowego-wschodu. Teren wokół wzgórków porośnięty trawami, podmokły w dużej części. Cały teren z trzech stron otoczony polami uprawnymi. Wzdłuż południowej granicy w kierunku na wschód, dalej na północ wzdłuż brzegu stawu rzędowo posadzone świerki. Przez park prowadzą dziś dwie ścieżki w kierunku południowo wschodnim. W wyznaczonych przez niego granicach skupiona jest większa część drzewostanu. W części południowo-wschodniej obszerna polana. Rozmieszczenie przestrzenne drzewostanu tylko fragmentarycznie pozwala odczytać dawną kompozycję parku. Oprócz wymienionych już wcześniej nasadzeń jesionów i świerków, na uwagę zasługują dwa stare kasztanowce na jednym ze wzgórków, obsadzenie leszczynowe jednego z nich, trzy dęby w północnej części i ślady rzędowego granicznego obsadzenia głogami. Drzewostan zdominowany jest przez topole białe. Starodrzew stanowią klony pospolite, kasztanowce białe, derenie, jesiony, graby, świerki, topole i lipy. Wiek tych drzew określono na 70 do 110 lat.

Zakończenie Aktualny właściciel dworu dr nauk medycznych Konrad Włodarczyk miał w planach przeprowadzenie gruntownej przebudowy budynku w celu przywrócenia dawnego wyglądu z mansardowym dachem i wszelkim innym zastosowanym tu dawnej detalem architektonicznym. Realizacja marzeń wymagałaby jednak nie byle jakiej wiedzy z dziedziny architektury i ogromnego nakładu środków finansowych, a więc ambitne plany pozostają nadal w sferze marzeń, a wspaniałość koneckiego dworu tylko wspomnieniem.

Zbigniew Sołtysiński

puszczyk.sowa@interia.eu

Pamiątkowa tablica


ALEKSANDROWSKA I 22 I GAZETA www.kujawy.media.pl

nr 110, kwiecień 2016

Gmina Waganiec

Aktywne panie z KGW

Podczas IX Powiatowych Prezentacji Potraw i Tradycji Wielkanocnych w Aleksandrowie Kujawskim KGW w Zbrachlinie podczas IX Powiatowych Prezentacji Potraw i Tradycji Wielkanocnych w Aleksandrowie Kujawskim znowu zajęło pierwsze miejsce w konkursie na tradycyjną potrawę. Tym razem był to żurek. Po ogłoszeniu wyników tu i ówdzie rozległy się głosy, że Zbrachlin za często wygrywa więc w przyszłości nie powinien... startować w konkursie. Te sugestie o wyeliminowanie koła już na starcie rozsierdziły przewodniczącą Henrykę Malinowską, która do każdej imprezy na jaką koło jest zapraszane podchodzi z wielkim sercem i zaangażowaniem. - To tak jakby kiedyś powiedzieć, że Adam Małysz nie powinien skakać, bo wciąż wygrywa – mówi z przekąsem

Na boisku „Orlik 2012” w Zbrachlinie 2 kwietnia odbył się turniej piłkarski dla dzieci z rocznika 2005 i młodych. Był to pierwszy turniej z cyklu „Dzieciaki na orliki – powitanie wiosny 2016 w Zbrachlinie”. Pogoda dopisała, a atmosferę rywalizacji sportowej czuło się od pierwszego spotkania, które prowadziło dwóch okręgowych sędziów piłkarskich. Mecze rozgrywa-

przewodnicząca. – Najlepszych się nie eliminuje, tylko z nimi konkuruje. Wracamy do żurku, pytając o tajemnicę jego przygotowania. - Najpierw zrobiony był wywar z własnych warzyw, po odcedzeniu, parzona w nim była kiełbasa – wyjaśnia. – Zakwas robiony był z mąki żytniej z dodatkiem kilku główek czosnku, aby zyskał aromat. Do tego dodaje się przesmażony boczek z cebulką. Część kiełbasy kroi się na plasterki. Wtedy potrawa jest pyszna. Wyróżniony żurek to wspólne dzieło także Ireny Kani, Marii Piórkowskiej i Anny Przekwas. Często do tej grupy biorącej udział w różnych imprezach rolniczych dołącza w zależności od posiadanego czasu Anna Kołtuńska. W minionym roku na powiatowym

przeglądzie potraw wielkanocnych konkurs dotyczył pasztetu. KGW Zbrachlin zajęło pierwsze i drugie miejsce. Trzy lata temu na Miodowych Latach, cyklicznej imprezie regionalnej w Zarzeczewie, gdzie konkurencja jest dużo większa panie ze Zbrachlina zajęły pierwsze miejsce za żeberka w sosie musztardowym z alkoholem. KGW w Zbrachlinie działa już 52 lata, skupia 30 pań także z sąsiednich wsi. Od 1980 roku organizacji przewodniczy Henryka Malinowska. Ubolewa, że koło starzeje się, przybywa niewiele młodych gospodyń, które byłyby mile widziane. Uważa, że choć zmieniły się czasy, inne są formy działania to jednak organizacja skupiająca panie jest na wsi potrzebna. Nikt nie wyobraża sobie organizacji dożynek lub przeglądu orkiestr dętych – sztandarowych corocznych imprez w gminie, bez udziału KGW w Zbrachlinie. - Każda forma aktywności społecznej na rzecz swojego środowiska lub innych jest warta poparcia – mówi Malinowska. - Potrzebne są też ku temu lepsze warunki. Co roku obchodzimy Dzień Kobiet. Spotkania odbywają się u mnie w domu, gdzie jak zbierze się większa grupa jest ciasno. Ale przynajmniej mamy na miejscu kuchnię. Marzy nam się, aby takie warunki stworzono nam w budynku orlika. Trzeba tam jedynie wygospodarować pomieszczenie na przygotowywanie posiłków. Od dziewięciu lat przewodnicząca koła jest także sołtysem sołectwa Zbrachlin. Potrafi jednak pogodzić obie funkcje społeczne. (St.B.)

Powitanie wiosny na boisku no systemem „każdy z każdym”. Do końca trwała zacięta rywalizacja pomiędzy czterema zespołami, gdyż drużyna Dwunastki Włocławek okazała się bezkonkurencyjna i wygrała wszystkie mecze będąc poza „zasięgiem”. Zespoły gospodarzy spisały się bardzo dobrze. Drużyna Sadownika I Waganiec zajęła

drugie miejsce, natomiast Sadownika II Waganiec uplasowała się na czwartej pozycji. W trakcie trwania turnieju zespoły skorzystały z obiadów oraz otrzymały wodę. Każdy zawodnik dostał pamiątkowy medal, a dla zespołów przygotowano statuetki. Nagrodzeni zostali: najlepszy bramkarz, dwóch najlepszych

strzelców i najlepszy zawodnik turnieju. - Wszystkim uczestnikom, kibicom, zawodnikom, rodzicom chciałbym serdecznie podziękować za udział i stworzenie miłej atmosfery w duchu sportowym podczas zawodów - powiedział Jacek Zawidzki, prezes GKS „Sadownik” Waganiec. Podobny turniej zorganizowano 16 kwietnia, a zmierzyły się zespoły z kategorii żaków.

Wójt Piotr Kosik pokazuje efekty prac porządkowych na cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Starym Zbrachlinie w ub. roku

Wolontariusze otrzymali dofinansowanie na dokończenie prac porządkowych na starym cmentarzu ewangelicko-augsburskim Wniosek grupy wolontariuszy „Lapidaria. Zapomniane cmentarze Pomorza i Kujaw” uzyskał dofinansowanie na dokończenie prac porządkowych na cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Starym Zbrachlinie. Dotacja zostanie przyznana w konkursie „Inicjuj z FIO” Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. W ramach projektu prócz działań doprowadzających do uroczystego poświęcenia cmentarza zostanie nawiązana współpraca z miejscową szkołą. Młodzież zbierze wywiady od mieszkańców, finałem badań terenowych będzie utworzenie wystawy. W roku ubiegłym w pracach brali udział mieszkańcy, członkowie OSP, a nawet radni - udało się odkryć 41 nagrobków. Dzięki zaangażowaniu wójta gminy, który udostępnił sprzęt oraz zaangażowaniu pracowników Urzędu Gminy udało się usunąć z cmentarza zbędną roślinność zagrażającą nagrobkom. W tym roku również będą wspierane działania prowadzące do godnego upamiętnienia dawnych mieszkańców gminy.

Na stronie internetowej Urzędu Gminy na bieżąco będą podawane informacje o postępach renowacji, która rozpocznie się w maju. O cmentarzu: http://lapidaria. wikidot.com/cmentarz-ewangelicki-stary-zbrachlin

Otto Bubolc żył zaledwie 20lat informuje wykopana tablica nagrobna

Fot. Nadesłana

Strażacy OSP włączyli się do obchodów jubileuszu 1050. rocznicy chrztu Polski

Chór „NAM DEUS” w nowych szatach Historia zbrachlińskiego chóru rozpoczęła się w kwietniu 2012 roku. Wtedy to jako kilkuosobowy zespół wokalny składający się z dzieci i młodzieży – w czasie rekolekcji wielkopostnych - rozpoczął swoją działalność mając głównie na celu ośmielenie młodych artystów do czynnego śpiewu. Stopniowo do chóru dołączały inne, młode osoby, a repertuar uległ poszerzeniu o ciekawe utwory wykorzystywane nie tylko w czasie liturgii. Wielkim przeżyciem dla chórzystów był udział w nagraniu płyty przez najlepszy chór śpiewający pieśni religijne – Trzecia

Godzina Dnia. Wizyta w studiu nagraniowym w Łodzi dodała skrzydeł młodym śpiewakom. W listopadzie 2014 roku chór wziął udział w wielkim koncercie o tematyce niepodległościowej. Widowisko poetycko-muzyczne zostało przygotowane przez uczniów i nauczycieli szkoły podstawowej w Niszczewach. Wyjazd można uznać za „kamień milowy” Nam Deus, ponieważ był to pierwszy poważny występ chóru poza granicami własnej parafii i gminy. Rok 2015 przyniósł jeszcze odleglejsze podróże. W maju chór wziął udział w I Wojewódzkim Konkursie Piosenki Religijnej w Przemystce (koło Radziejowa)

zdobywając II nagrodę. Niedługo później wystąpił podczas II Festiwalu Piosenki Religijnej w Zbrachlinie. Pieśnią „Błogosławieni miłosierni” – hymnem Światowych Dni Młodzieży wyśpiewał nagrodę specjalną jury festiwalu. W roku szkolnym 2015/2016 zaplanowano wielu ciekawych przedsięwzięć muzycznych. Obecnie w chórze śpiewa 39 chórzystów. Prowadzeniem „Nam Deus” zajmuje się organista Tomasz Centkowski. W lutym br. dzięki przychylności proboszcza ks. Henryka Chabasińskiego i życzliwości oraz ofiarności parafian chór został wyposażony w stroje. W marcu chór pierwszy raz zaprezentował się w nowych szatach chóralnych.

Marta Kotowska

Strażacy jednostek OSP gminy Waganiec: ze Zbrachlina, Plebanki, Sierzchowa i Włoszycy zebrali się 14 kwietnia w miejscu rekreacyjnym nad stawem w Zbrachlinie, znajdującym się nieopodal kościoła. Wzięli udział w ogólnopolskiej inicjatywie „przemarszu” przez Polskę Ognisk Ducha Świętego. Polegał on na zapaleniu przez druhów o różnej godzinie ognisk

w całej Polsce. Pierwsze ognisko zapłonęło przy krzyżu na Giewoncie o godz. 20.00. W gminie Waganiec ten czas przypadł na godz. 20.20. Wspólnym spotkaniem przy ognisku połączono się z innymi druhami, wnosząc swój wkład w jubileuszowe obchody. Zgodnie z regulaminem akcji po rozpaleniu ogniska uczestnicy robili sobie wspólne zdjęcia. Tekst i fot. Stanisław Białowąs


nr 110, kwiecień 2016

I GAZETA ALEKSANDROWSKA I

Przyroda

www.kujawy.media.pl

23

Enklawa Przypust Podziwu godna jest panorama Wisły z Przypustu, piękny jest zlokalizowany tam drewniany kościółek będący pamiątką historii, który sprowadzono tu przed 1779 rokiem. A sam Przypust to kiedyś miasteczko, którego dzieje mają początek gdzieś w XII wieku. I nie dość tego, bo samo położenie na skarpie Wiślanej, naturalne dolinne formy cieków wodnych spływających w tej okolicy do Wisły i inne warunki środowiska stanowią naturalne siedlisko dla rzadkich gatunków roślin. Pojawiły się nawet koncepcje objęcia ochroną tego miejsca.

Dolina strumienia ze Szpitalki. Fot. Lucjan Rutkowski

Wartość przyrodnicza

Widok na Wisłę z Przypustu

Granicę wsi można wydzielić dwoma strumieniami, które tędy zmierzają do Wisły. Jeden południowy płynie z Wagańca i Kaźmierzyna (od Szpitalki), drugi północny z Niestuszewa i Sierzchowa. Między nimi strefa pól uprawnych i fragmenty zachowanych naturalnych środowisk roślinnych.

Pierwsze badania roślinności odbyły się tu w latach 1996-98 w związku z planowaną budową stopnia na Wiśle w okolicy Nieszawy. Na tym terenie znaleziono chronioną obecnie ożotę między Nieszawą a Przypustem oraz pojedynczą kępę ostnicy Jana. Później (2008) kolejne obfite stanowisko ostnicy Jana. Ale znaleźć tu można tak cenne chronione gatunki,

Zagrożenia W miejscu tym znalazły się bardzo cenne przyrodniczo i piękne tereny. Głównym zagrożeniem dla istniejących tu muraw jest zarastanie zacieniającymi je krze-

Reliktowe murawy stepowe mają tu charakter wyspowy, łącznikowy między obszarem Pomorza

Kościółek w Przypuście

Po publikacji w „Gazecie Aleksandrowskiej” artykułu „Uwaga! Żmija zygzakowata” autorstwa Emila Bogumila Ziółkowskiego, w redakcji rozdzwoniły się telefony. Powinniśmy chronić zaskrońce i żmije, a ten wąż na załączonym do artykułu zdjęciu, to nie żmija, a zaskroniec – alarmowali czytelnicy. Zajęliśmy się tym tematem drobiazgowo i rzeczywiście okazuje się, że wąż pokazany na zdjęciu to zaskroniec (Natrix natrix), a nie żmija zygzakowata (Vipera berus). Oba zasiedlają

jak sasanka łąkowa, dzwonek syberyjski, zawilec wielkokwiatowy, dziewanna fioletowa. A zupełną osobliwością jest turzyca delikatna znaleziona na zadarnionym zboczu żwirowni. W roku 2002 miały w tym miejscu badania na potrzeby programu Natura 2000. Priorytetem dla naukowców były siedliska nadrzeczne i ornitofauna. W dolinie przy strumieniu południowym (ze Szpitalki) na jej północno-wschodnim krańcu przebiega granica Obszaru Natura 2000. Zachowały się tu łęgi jesionowo-wierzbowe, grądy lipowo-grabowe, łęgi topolowe tworzące mozaikę z łąkami kośnymi przechodzącymi miejscami w łąki selenicowe. W części północno –wschodniej zbocze porośnięte jest półnaturalnym pastwiskiem i znaleziono tu kilka egzemplarzy podlegającej częściowej ochronie kocanki piaskowej, rzadkiej skalnicy ziarenkowatej i przelotu. Jest tu też tomka wonna i wrzos.

I Kujaw a murawami Małopolski – jest tylko jedna podobna enklawa Rezerwat Kulin – informuje w swoim opracowaniu „Pilna potrzeba ochrony muraw stepowych z cenną florą w Przypuście gm. Waganiec koło Nieszawy” dr Lucjan Rutkowski z UMK. Na ścianach istniejących tu piaskowni zakładają gniazda pszczoły i osy samotnice. Kwiaty odwiedzają chronione gatunki trzmieli, a w pobliskich zaroślach gnieżdżą się chronione gatunki ptactwa. Na południowym strumieniu bobry założyły żeremia.

Śladem naszych publikacji

Żmija, nie zaskroniec

posiadają za to charakterystyczny zygzak ciągnący się wzdłuż całego ciała. Zygzak może być mniej lub bardziej widoczny, u osobników melanistycznych nie widać go w ogóle.

podobne siedliska, ale nietrudno jest odróżnić jeden gatunek od drugiego. Jeśli wielkość spotkanych węży może być zbliżona, bo żmija zygzakowata dorasta do 90 cm, zaskroniec zaś do 1 metra długości, średnio 70 cm, to wybarwienie i kształt ciała znacznie je różni. Zaskroniec ma mniej oddzieloną głowę od ciała niż żmija

Żmija zygzakowata odmiana normalnie wybarwiona i melanistyczna - czarna (Ze strony huntertools.pl)

Zaskroniec zwyczajny (Ze strony garnek.pl)

zygzakowata, a to ze względu na brak gruczołów jadowych, które znajdują się tuż za oczami u żmii. Żmije zygzakowate są masywniejsze od zaskrońców, które są bardziej wysmukłe. Najbardziej zauważalną cechą odróżniającą są dwie plamki z tyłu czaszki zaskrońca, które mogą być żółte, czasami białe, których nie posiadają żmije. Żmije zygzakowate

Zagrożenie Jeśli chodzi o niebezpieczeństwo zagrażające człowiekowi ze strony żmii zygzakowatej, to trzeba stwierdzić, że nasz strach przed tym zwierzęciem jest przesadzony. Po pierwsze żmija, jak i zaskroniec unikają człowieka. Najczęściej przed nim uciekają. Żmija potrafi pokąsać w przy-

wami oraz eutrofizacja związana z intensywną gospodarką rolną – spływy z pól, zapylenie bogatymi w NPK cząstkami gleby, pyły i wyziewy z hodowli przemysłowych i amoniak w czasie deszczu lub mgły, rozpuszczający się w wodzie. Głównym źródłem amoniaku w tym miejscu mogą być intensywne hodowle. Podsumowanie Jednym słowem okolice Przypustu to teren o wielkiej wartości przyrodniczej i turystycznej, którego walory należałoby uwzględniać w planie rozwoju gminy, a co więcej unikalne środowisko powinno zostać objęte formą ochrony, która zachowa je dla przyszłych pokoleń. Zbigniew Sołtysiński

Ostnica Jana. Fot. Lucjan Rutkowski

padku, gdy jest niepokojona, np. przy próbie łapania. Często w takim przypadku wstrzykuje jad, ale 30-60 proc. przypadków ukąszeń jest suche, czyli bez wstrzyknięcia jadu. W gruczołach jadowych żmija posiada jad w ilości 10-30 mg, to wystarczy na zabicie myszy, ale jest stanowczo za mało, aby zabić dorosłego, zdrowego człowieka. Może być to jednak dawka groźna dla dzieci poniżej 5 lat, osób starszych, chorych i alergików. Leczenie polega na podaniu antytoksyny końskiej, a więc w przypadku ukąszenia przez żmiję najlepiej niezwłocznie udać się do lekarza. Jako ciekawostkę można podać, że zaskroniec broni się ucieczką, rzadko kąsa, natarczywych traktuje cuchnącą cieczą z kloaki (odbytu). Warto dodać, że oba gatunki objęte są częściową ochroną gatunkową. Kto gościem? W podsumowaniu można tylko poradzić amatorom wycieczek leśnych lub nad jeziora, aby nie zadeptać żmii, zaskrońca

ani innej istoty żywej przy podziwianiu uroków natury, narażając się przy tym na wizytę u lekarza i konieczność zaszczepienia antytoksyną końską, lub długie pozbywanie się przykrego zapachu substancji z kloaki zaskrońca. Pamiętajmy, że to my podczas wycieczek jesteśmy gośćmi w miejscu zamieszkania żmij, zaskrońców i innych dzikich istot żywych.

Zbigniew Sołtysiński

„GAZETA ALEKSANDROWSKA”

Wydawca: Wydawnictwo Kujawy www.kujawy.media.pl Adres kontakt.: ul. Słowackiego 8, 87-870 Aleksandrów Kuj., Redaktor naczelny Stanisław Białowąs tel. 600-15-68-05, 54 237-05-05 e-mail: stanislaw. bialowas@wp.pl

Przyjmowanie reklam 608 455 658


24

I GAZETA ALEKSANDROWSKA I www.kujawy.media.pl

Promocja - zdrowie

nr 110, kwiecień 2016

Gazeta aleksandrowska 110 2016  

http://www.kujawy.media.pl/images/gazety/gazeta_aleksandrowska_110_2016.pdf

Gazeta aleksandrowska 110 2016  

http://www.kujawy.media.pl/images/gazety/gazeta_aleksandrowska_110_2016.pdf

Advertisement