Page 1

Następne wydanie świąteczne - 19 grudnia

MIESIĘCZNIK INFORMACYJNO-PUBLICYSTYCZNY listopad 2013

MIASTA: Aleksandrów Kujawski, Ciechocinek, Nieszawa GMINY: Aleksandrów Kuj., Bądkowo, Koneck, Raciążek, Waganiec, Zakrzewo

reklama

nr 80 (VI rok) CENA 0 zł ISSN 1897-8908

Radni powiatowi deklarują, że promu w Nieszawie nie zatopią

Hymn myśliwych na „Hubertusa” w gimnazjum „Lotników” odegrał Lucjan Pokorzyński z koła łowieckiego „Łoś”

CZYTAJ STR. 11

Starosta i przewodniczący Rady Powiatu mówią zgodnie: - Niech Nieszawa weźmie za prom 40 tys. zł, a powiat w przyszłym roku straty zrekompensuje, dając na ten cel 80 tys. zł. Burmistrz miasta: - Czy radnym powiatu można ufać? Wracamy do tematu przeprawy promowej w Nieszawie, bo w dalszym ciągu sprawa nie jest załatwiona. Organizowanie samochodowej przeprawy promowej przez Wisłę jest zadaniem powiatu, gdyż jest ona przedłużeniem drogi powiatowej nr 2049C. Przez wszystkie lata jej funkcjonowania problemu nigdy nie było. Powiat, a wcześniej wojewoda włocławski zlecał Nieszawie to zadanie, a ona go realizowała, gdyż to miasto jest właścicielem promu.

Do podpisania w czerwcu Gmina Waganiec ma własną flagę, herb i pieczęcie. Insygnia uchwalono na uroczystej sesji Rady Gminy 11 listopada w Zbrachlinie. Na zdjęciu: z flagą Michał Dyko, przewodniczący rady. CZYTAJ STR. 6

Za tę usługę już po nowym podziale administracyjnym kraju Nieszawa otrzymywała początkowo 140 tys. zł, a przez ostatnie lata 70 tys. zł. Taka też kwota była w tym roku zapisana w budżetach obu samorządów. W tym roku przed rozpoczęciem

okresu nawigacyjnego porozumienia finansowego nie zawarto, a gdy w czerwcu burmistrz Nieszawy otrzymał taki dokument do podpisania okazało się, że widnieje na nim kwota zaledwie 40 tys. zł. W tak zwanym międzyczasie Rada Powiatu „obcięła” fundusze na prom, tłumacząc się trudną sytuacją finansową powiatu.

Cudzym kosztem - Przykro było słuchać, że powiat rozwiązuje swoje problemy kosztem Nieszawy – mówi burmistrz Marian Tołodziecki. - Tylko jakoś nikt nie wziął pod uwagę, że myśmy owe 70 tys. zł mieli zapisane w budżecie, a sytuację finansową mamy dużo trudniejszą. Wszyscy wiedzą, że mamy do spłacenia dług za udział własny w budowie ścieżki rowerowej Związku Gmin. Ponadto, powiat nie zwraca ponoszonych przez nas wysokich kosztów utrzymania dróg powiatowych w naszym mieście. Umowy nie podpisaliśmy, proponując powiatowi zmiany cen opłat za przeprawę, żeby spróbować zbilansować przedsięwzięcie. Starosta nawet nie rozważyła naszej propozycji zmiany cen za bilety. Do przeprawy miasto dopłaca duże pieniądze, a przypominam,

że jest to zadanie własne powiatu. Starosta uważa, że powinno być z miastem podpisane porozumienie, ale nie można tego zrobić, gdyż nie pracuje Rada Miejska, a tylko ona może wyrazić zgodę na powierzenie miastu nowych zadań. Na pytanie prawne do Regionalnej Izby Obrachunkowej przyszła odpowiedź, że porozumienie z burmistrzem jest niemożliwe, bo musi być zgoda rady. Na ostatniej sesji Rady Powiatu padło nawet pytanie, po co Nieszawa uruchamiała w tym roku prom skoro nie miała umowy? Jeden z radnych sugerował nawet złamanie prawa. Tak jakby burmistrz Nieszawy był tej całej sytuacji winny. Widocznie powinien siedzieć z założonymi rękami i czekać co też powiatowi politycy wymyślą. A powinni oni wiedzieć, że obcinając dotację na prom (a na obecną chwilę nie dając jej wcale) działają na niekorzyść gminnych samorządów, bo Nieszawa zmuszona była zaangażować swoje środki na zadanie własne powiatu, jakim jest przeprawa promowa. A środki te można było przeznaczyć na spłatę rat do Związku Gmin Ziemi Kujawskiej za ścieżkę rowerową. Burmistrz powołał się na umowę z 19 kwietnia 1999 roku, która

mówi o przejęciu przez Nieszawę zadania związanego z funkcjonowaniem promu, a co do płatności to w tej sprawie mają odbywać się co roku negocjacje.

Zaskakująca reakcja Gdy taki dokument dostała RIO, zmieniła zdanie, stwierdzając, że zgoda rady miejskiej na podpisanie aneksu do umowy po przeprowadzonych negocjacjach nie jest potrzebna. 17 września br. prezes izby napisał do burmistrza: „…w sytuacji, gdy zadanie wynikające z umowy, tj. prowadzenie przeprawy promowej przez Wisłę, realizowane przez miasto Nieszawa od 1999 roku zostało wykonane w bieżącym roku, miasto może domagać się zwrotu poniesionych z tego tytułu wydatków”. Reakcja starosty była zaskakująca. We wrześniu 2013 r. wypowiedziała umowę z 1999 roku, chociaż warunki wypowiedzenia nie zostały spełnione, zaogniając i tak skomplikowaną sytuację. O dziwo wcześniej starosta kwestionowała tę umowę w całości! DOKOŃCZENIE STR. 13

Stanisław Białowąs

Śpiewało 18 chórów z Polski W auli Kolegium Kujawskiego Salezjanów odbył się II Ogólnopolski Konkurs Chórów im. Jana Bosco. Na imprezę przyjechało 18 zespołów z Polski. Nagrody przyznano w różnych kategoriach. Z nagro-

dą Grand Prix wyjechał chór żeński „Sigma” z Bydgoszczy (dyrygent Magdalena Filipska). Organizatorem konkursu było kolegium salezjańskie oraz chór Cordiale Coro.

Skup: złomu kolorowego, stalowego, makulatury i akumulatorów Toruń, ul. Podgórska 18 tel. 608-20-35-95, 602-18-18-95

tr 15 Czytaj s Od dzisiaj jesteśmy pełnoprawnymi uczniami Szkoły Podstawowej nr 3 w Aleksandrowie Kujawskim

reklama

www.kujawy.media.pl

Zwiększony nakład od razu trafi do Mieszkańców Przyjmujemy życzenia świąteczne Strona internetowa: www.kujawy.media.pl

Wysokie ceny


Spotkanie z burmistrzem

Spiżowa Brama przygotuje Spółdzielnia Socjalna „Spiżarnia Kujawska” w Stawkach zakończyła swój drugi etap, jakim było zrobienie nowocześnie wyposażonej standardowej kuchni o mocy przerobowej 400 posiłków dziennie. Jesteśmy do dyspozycji zarówno firm, przedsiębiorstw jak również dla odbiorców indywidualnych. - Wykonujemy tradycyjne jedzenie, dobre smaczne domowe obiady, smaczne ciasta, torty - mówi Jolanta Lewandowska. - Czekamy codziennie na Stawkach (ul. Aleja Marii DanilewiczZielińskiej 14, przy sklepie BHP) lub telefon pod numerem 730-997-953.

Dzieci wychodziły przez okno

Ewakuacja z domu Fot. Stanisław Białowąs

Burmistrz Aleksandrowa Kujawskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na comiesięczne spotkanie. Odbędzie się ono 26 listopada, jak zwykle, o godz. 17.00 w sali nr 121 Urzędu Miejskiego przy ul. Słowackiego 8. Będzie o czym mówić, choćby na temat przygotowań do przyszłorocznego budżetu, decyzji podjętych na ostatnich sesjach Rady Miejskiej.

Wydarzenia

Akcja ratownicza z domu przy ul. Sikorskiego Dym pojawił się na pierwszym piętrze domu dziecka i odciął pierwsze piętro placówki. Budynek trzeba było opuszczać w strażackich koszach. Było późne popołudnie. Z nieznanych powodów w jednym z pomieszczeń na parterze Placówki Socjalizacyjnej przy ul. Sikorskiego w Aleksandrowie Kujawskim wybuchł pożar. Na korytarzu pojawiły się kłęby dymu, które wdzierały się na wyższą kondygnację, gdzie mieszkają podopieczni. Nie było możliwości opuszczenia budynku przez klatkę

schodową. Jeden z wychowawców, Wojciech Rogowski natychmiast zawiadomił powiatową komendę straży pożarnej. W kilka minut później na miejsce przybyły dwie jednostki straży, niebawem pojawił się wóz OSP ze Służewa. Jedna grupa strażaków przystąpiła do lokalizowania źródła ognia, druga z wysięgnika prowadziła ewakuację dzieci i wychowawców. Spokojnie nic nikomu się nie stało, żaden ogień nie wybuchł. Były to bowiem zaplanowane ćwiczenia. - Zdecydowaliśmy się na ich zorganizowanie, aby

dzieci miały możliwość oswojenia się z niecodzienną sytuacją, grożącą niebezpieczeństwem – mówi Wojciech Rogowski, który był inicjatorem ćwiczeń. Dla strażaków to chyba była też pożyteczna lekcja, gdyż mogli na bojowo poznać rozmieszczenie pomieszczeń budynku, miejsca źródła wody potrzebne do akcji gaśniczej itp. Celowo zorganizowaliśmy akcję gdy było już ciemno, gdyż przecież, odpukać, wypadek może się zdarzyć także nocą. Teraz dzieci i wychowawcy wiedzą na czym polega opuszczanie budynku dzięki wysięgnikowi. Na miejscu obecny był także Marek Kulik, naczelnik biura ds. zarzadzania kryzysowego Starostwa Powiatowego. Rogowski zasugerował, aby w planach ewakuacyjnych przewidzieć także miejsce, gdzie w razie konieczności opuszczenia miejsca zamieszkania dzieci mogłyby w nocy schronić się. Najlepszym miejscem byłby pobliski „Hubal”. Z tym nie powinno być trudności, bo obie placówki należą do powiatu. Potrzebne są jednak wcześniejsze ustalenia. (bis)

nr 80, listopad 2013

Hodowcy gołębi pocztowych podsumowali sezon lotów Przemysławowi Szelągowi za zajęcie pierwszego miejsca w kategorii C gratuluje wójt Andrzej Olszewski. Po lewej Grzegorz Adamczyk. W głębi Adam Markowski

W restauracji Tara w Aleksandrowie Kujawskim spotkali się hodowcy gołębi pocztowych zrzeszeni w oddziale „Kujawy” Polskiego Związku Hodowców Gołębi. Najlepszym w tegorocznym sezonie wręczono puchary i dyplomy. Oddział „Kujawy” tworzy ponad 120 hodowców skupionych w sekcji: Ciechocinek, Aleksandrów Kujawski i Straszewo (gmina Koneck). Sezon lotów rozpoczął się wiosną. Trasy przelotów liczyły do przeszło 700 kilometrów. Jednorazowo wypuszczona największa grupa liczyła 4 tysiące ptaków. - Sezon był bardzo trudny ze względu na warunki pogodowe – powiedział nam Grzegorz Adamczyk, prezes zarządu oddziału „Kujawy”. – Trzy loty do Niemiec z tego powodu nie odbyły się. Odnotowaliśmy też duże straty w gołębiach, największe wśród młodych w pierwszych dwóch lotach. W tym roku wyróżnił się szczególnie jeden z hodowców – Przemysław Szeląg z sekcji Straszewo. Królował niemal w każdej kategorii. Do tej pory przodował Adam Markowski, ale po pamiętnej kradzieży najlepszych jego gołębi musi minąć wiele czasu, aby mógł nawiązać rywalizację z innymi hodowcami. - Chciałbym pochwalić kolegów, którzy zdobyli czołowe miejsca w regionie Łódź, do którego należymy – mówi Adam Markowski. – W kategorii A mistrzami został tandem: Kuberski - Durkiewicz. Pierwszym wicemistrzem w tej kategorii był Przemysław Szeląg, a najlepszą samiczkę w regionie oraz szóstą w kraju wystawili Józef i Andrzej Chojniccy. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz PZHGP, zaprzyjaźnionych oddziałów, Andrzej Cieśla - burmistrz Aleksandrowa Kuj., wójtowie gmin Aleksandrów Kuj. i Koneck – Andrzej Olszewski oraz Ryszard Borowski.

Tekst i fot. Mariusz Strzelecki

reklama

ALEKSANDROWSKA I 2 I GAZETA www.kujawy.media.pl


nr 80, listopad 2013

I GAZETA ALEKSANDROWSKA I

Samorząd

www.kujawy.media.pl

Tegoroczny budżet Aleksandrowa Kuj. do poprawki

Podatki bez zmian Na ostatniej sesji radny Stefan Aleksiuk bronił projektu uchwały w sprawie zaakceptowania przez radnych zmian w programie rewitalizacji Aleksandrowa Kujawskiego, bo od ich wprowadzenia zależy uzyskanie dotacji na sfinansowanie już wykonanych prac przez wspólnoty mieszkaniowe. Sesja Rady Miejskiej Aleksandrowa Kuj. 13 listopada rozpoczęła się od wykreślania najważniejszych punktów z porządku obrad i wprowadzania nowych. Radny Grzegorz Szelągowski stwierdził, że komisja budżetowa nie zajęła stanowiska w sprawie zmian w budżecie , więc powinny być z porządku obrad wykreślone.

Działki z obawami Komisja wprawdzie na ten temat obradowała, ale przy niedostatecznej frekwencji. Szelągowski nawet stwierdził, że skoro członkowie nie przychodzą, to niech z niej zrezygnują. Przewodnicząca komisji Anna Dębicka była jednak za pozostawieniem tego punktu, na co jednak siedmiu radnych nie zgodziło się (większość). Następnie radny Wojciech Rogowski zaproponował zdjęcie punku dotyczącego sprzedaży działek przy ul. Szczygłowskiego. Na sprzedaż wystawiono teren zajmowany ongiś przez miasteczko komunikacyjne, a do niedawna przez tor gokartowy. - Mieszkańcy obawiają się, że nowy

właściciel może tam ulokować usługi uciążliwe, jak na przykład składowisko węgla – argumentował Rogowski. – Sprawa nie była dyskutowana na komisji technicznej. Zaprzeczył temu jej przewodniczący Jan Urbański. - Mówiliśmy o tym wielokrotnie, już dawno został wypracowany wniosek, aby działki sprzedać – wyjaśniał. - Mamy pretensje do burmistrza, że nie szuka dodatkowych dochodów, a jak występuje z taką inicjatywą to chcemy ją utrącić – rzucił radny Stefan Aleksiuk. Poparł go Stanisław Olejnik i ostatecznie wniosek o wykreślenie tego punktu przepadł. Później, podczas dyskutowania nad projektem uchwały wielokrotnie wracano do obaw, czy nie ma niebezpieczeństwa, że teren zostanie zagospodarowany w sposób uciążliwy dla sąsiadów i otoczenia. Burmistrz zapewniał, że nie ma takich obaw, bo to on będzie określał warunki zabudowy. W sąsiedztwie jest parafia, szkoła, orlik. Nowy właściciel musi to uwzględniać. Ostatecznie za sprzedażą było 8 radnych, przeciw 4, jedna osoba wstrzymała się. Zamieszanie zrobiło się przy głosowaniu nad wnioskiem o wykreślenie punktu dotyczącego zmiany terminu spłaty zaciągniętych już kredytów. 6 radnych było „za”, 6 „przeciw”, więc wniosek upadł. Później w trakcie dyskutowania tej sprawy aż pięć osób wstrzymało się od głosu, a sześciu

było przeciw. Chodziło o umożliwienie burmistrzowi podjęcia rozmów z bankami w sprawie zmiany terminów spłaty dotychczasowego zadłużenia.

Dajcie czas na oddech - Rok 2014 zapowiada się jako wyjątkowo trudny, zmieniają się też przepisy - tłumaczy Mariola Nowakowska, skarbnik miasta. - Aby można było w 2014 roku zbilansować wydatki z dochodami trzeba szukać sposobu na znalezienie dodatkowych źródeł finansowania. Umożliwia to przesunięcie spłaty dotychczasowych zobowiązań na rok następny. Pozwoliłoby to miastu na mały oddech. Po liczbie głosów wstrzymujących się od głosowania widać, że radni nie bardzo wiedzieli jak wielkie znaczenie dla przyszłorocznego budżetu ma przesunięcie spłaty odsetek od kredytów. Do tej sprawy i tak będą musieli niebawem wrócić. Podobnie, jak do punktu dotyczącego zmian w tegorocznym budżecie. Burmistrz już zapowiada, że zwoła sesję w trybie nazwyczajnym, bo zmiany w budżecie muszą być dokonane. Wtedy projekt musi być głosowany. Dochody i wydatki trzeba w budżecie 2013 roku zmniejszyć aż o blisko 2,5 mln zł. Zmniejszenie w budżecie dotyczy więc głównie zarówno dochodów jak i wydatków majątkowych. Nie będzie w tym roku wcześniej planowanych pieniędzy na reklama

Aleksandrowskie koło Polskiego Związku Niewidomych 25 października obchodziło 40-lecie i dzień Białej Laski. Uroczystości odbyły się w restauracji „Tara”. Prezes Wanda Skrzypińska serdecznie przywitała zaproszonych gości, po czym przedstawiła historię powstania koła. Obecni byli m.in. starosta Wioletta Wiśniewska, burmistrz Andrzej Cieśla, wójt gminy Aleksandrów Kuj. Andrzej Olszewski, Jadwiga Henselek - dyrektora Zarządu Okręgu PZN w Bydgoszczy, Urszula Hanyżewska - kierownik Okręgu KujawskoPomorskiego w Bydgoszczy, Wanda Drabikowską - dyrektor Biblioteki Miejskiej, Andrzej Sygit - wicedyrektor

Międzynarodowy Dzień Białej Laski

40 lat koła niewidomych Gimnazjum nr 1 im. Lotników Polskich, Krystyna Kułakowska z Warsztatu Terapii Zajęciowej, panie z zespołu „To i Owo” z którymi współpracujemy. Odznakami „Przyjaciel niewidomego człowieka” uhonorowani zostali: Wioletta Wiśniewska, Andrzej Cieśla, Andrzej Olszewski, a dyplomami długoletni członkowie Koła PZN: Hanna Niedziałkowska, Henryka Nadolska, Werner Ballo. Podziękowania dla naszych przyjaciół otrzymali: Krzysztof Wdowczyk - dyrektor gimnazjum, Arkadiusz Garalak – dyrektor reklama

Mija termin konkursu W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia po raz kolejny burmistrz Aleksandrowa Kuj. zaprosił uczniów szkół oraz uczestników placówek opiekuńczych i kół plastycznych z terenu miasta do wzięcia udziału w konkursie plastycznym na kartkę świąteczną pt. „Moje Boże Narodzenie”. Kartka musi być wykonana w technice malarskiej lub rysunkowej. Każdy autor może zgłosić do konkursu najwyżej jeden projekt. 22 listopada (piątek) o godz. 15.30 mija termin zgłoszenia prac w Wydziale Promocji, Edukacji i Rozwoju Urzędu Miejskiego, ul. Słowackiego 8, pok. 109.

MCK, Wanda Drabikowska dyrektor biblioteki miejskiej, Arkadiusz Świątkowski - sekretarz gminy Aleksandrów Kuj, Aneta Thiede - naczelnik wydziału promocji miasta. Po wręczeniu odznaczeń i złożeniu życzeń uczestnicy spotkania zostali zaproszeni na uroczysty obiad oraz na kawę i cisto. Dziękujemy naszym sponsorom dzięki którym mogliśmy zorganizować nasze uroczystość. Było bardzo miło i sympatycznie i wszyscy byli zadowoleni. Wanda Skrzypińska prezes Koła PZN

zagospodarowanie parku Jana Pawła II (592 tys. zł), ani też przewidywanej na ten rok dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na rewitalizację dworca (2,1 mln zł). Na zmniejszenie dochodów największy wypływ mają niższe o 400 tys. zł dochody ze sprzedaży działek. Małe zainteresowanie powoduje, że ceny oscylują w granicach ceny wywoławczej.

W obronie wspólnot Już teraz trzeba myśleć o podatkach na przyszły rok. Burmistrz przedstawił radnym projekty uchwał dotyczące stawek podatku na 2014 rok: od nieruchomości, środków transportu, dziennych opłat targowych. Spotkało się to ze zdziwieniem, bo sprawa nie stawała na komisjach. - Nie planujemy żadnych zmian w stosunku do 2013 roku, gdyż inflacja w tym roku jest na niskim poziomie i nie ma sensu robić podwyżek – argumentował burmistrz. – Zwiększenie stawek o 0,9 proc. przyniosłoby zwiększenie dochodu o 25 tys. zł, a społecznie zostało by bardzo źle odebrane. Radni nie bez oporów zgodzili się z tym tłumaczeniem i projekty uchwał do porządku obrad wprowadzili, a potem głosowali za ich uchwaleniem. Tak łatwo nie poszło w przypadku projektu zmian w Lokalnym Programie Rewitalizacji. Przedstawienie jego na sesji uznano to za lekceważenie radnych, bo sprawa nie była przed-

3

miotem pracy komisji. Wyglądało na to, że projekt nie wejdzie pod obrady rady i wtedy w jego obronie stanął radny Stefan Aleksiuk. - Zaktualizowany program jest warunkiem, aby wspólnoty mieszkaniowe, które już wykonały zaplanowane przez siebie prace mogły teraz starać się o zwrot części poniesionych nakładów, na co pozwala program rewitalizacji – przekonywał. – To życie narzucało stałe zmiany, bo przecież jak któraś wspólnota chciała zamiast drzwi wymienić okna to robiła, bo to ona finansowała te prace. Chcę dodać, że zmiany w programie nie wiążą się z żadnymi zobowiązaniami finansowymi. - W przypadku wspólnot chodzi o kwotę 550 tys. zł – tłumaczył burmistrz Cieśla, nie ukrywając zdenerwowania, co zdarza mu się bardzo rzadko. – Na dokonywane przez wspólnoty zmiany zakresu robót nie mieliśmy wpływu., wynikały one z ich potrzeb. Dlatego musimy ten program uaktualnić. Ostateczny termin mija 25 listopada i nie mamy już czasu na odwlekanie sprawy. Dokument ten jest warunkiem starań o zwrot poniesionych nakładów. Chodzi też o 2,5 mln zł na rewitalizację dworca, które mamy obiecane. Po burzliwej dyskusji, rada ostatecznie 13 głosami zaakceptowała zmiany w programie rewitalizacji. - Trzeba też zrozumieć radnych, którzy nie godzą się na zaskakiwanie ich sprawami, które z powodzeniem mogą im być szybciej przedstawione do dyskusji – komentowano po obradach.

Stanisław Białowąs 20 listopada, w środę odbyła się zwołana przez burmistrza kolejna sesja. Tym razem radni zaakceptowali zaproponowane zmiany w tegorocznym budżecie.


ALEKSANDROWSKA I 4 I GAZETA www.kujawy.media.pl

nr 80, listopad 2013

Bądkowo

Powstała w rekordowo krótkim czasie

Nowa szkoła w Bądkowie miejscowych organizacji społecznych, samorządu powiatowego z wicestarostą Marzenna Drab i radnym powiatowym Józefem Łyczakiem. Uroczyste przecięcie wstęgi oficjalne otwierającą nową szkołę odbyło się po złożeniu ślubowania klas pierwszych oraz pasowaniu ich na uczniów. Wstęgę przecięli: Marzenna Drab – wicestarosta, Halina Kurdupska – przewodnicząca rady gminy i wójt Janusz Zaremba. Po otwarciu szkoły uczniowie klas pierwszych udali się na poczęstunek. Przedtem otrzymali legitymacje szkolne. jęć:

Uroczystość w sali Gminnego Domu Kultury W Bądkowie (powiat aleksandrowski) wielkie święto. Oficjalnie otwarto rozbudową część szkoły podstawowej. Inwestycję wykonywano w rekordowym czasie. Decyzję o rozbudowie Szkoły Podstawowej w Bądkowie Rada Gminy podjęła w marcu 2012 roku, a już w październiku gotowe było pozwolenie na budowę, co oznacza że przygotowana została kompletna dokumentacja techniczna obiektu, łącznie ze wszystkimi przyłączami technicznymi (woda, ścieki, energia elektryczna). 16 stycznia wiadomo było, że wykonaniem inwestycji zajmie się Marinbud, firma z Piotrkowa Kujawskiego. Miała czas do sierpnia i jak z zadowoleniem stwierdził podczas uroczystości otwarcia szkoły wójt gminy Janusz Zaremba, z tego zadania wywiązała się znakomicie. Warto dodać, że w ramach tej inwestycji kapitalnemu remontowi poddany został stary budynek szkoły; wymieniono dach, wykonano termomodernizację, założono nowe ogrzewanie. - Cała inwestycja kosztowała blisko 1,4 mln zł, na co otrzymaliśmy kredyt na wyjątkowo korzystnych warunkach – mówił wójt Janusz

„Czym Kujawska chata Bogata” to konkurs od czterech lat organizowany przez Gminną Radę KGW w Bądkowie, Gminny Ośrodek Kultury oraz Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie. - Celem jest promowanie tradycyjnych produktów kujawskich, gromadzenie informacji o produktach żywnościowych, upowszechnianie wiedzy o możliwości wykorzystania walorów kulinarnych w lokalnym biznesie – mówi Elżbieta Madajczyk, dyrektor GOK, która gości powitała. Byli wśród nich m.in.: wójt Janusz Zaremba, przewodnicząca rady gminy Halina Kurdupska, radni powiatowi: Józef Łyczak i Grzegorz Niemczyk. - W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które przedstawia produkty sporządzone na podstawie tradycyjnych receptur – dodaje Anna Czajkowska, przewodnicząca Gminnej Rady KGW. – Do tegorocznej edycji zgłoszonych zostało dwadzieścia potraw: od koreczków mięsnych, szybki wieprzowej, czerniny, ryb w sosie pomidorowym po nalewki,

Zaremba. - Rocznie gmina będzie spłacała 200 tys. zł, co nie będzie wielkim obciążeniem dla budżetu. Gmina nie ma innych długów, więc jest w znakomitej sytuacji finansowej. Jednak koszty utrzymania oświaty pochłaniają prawie połowę budżetu gminy. W tym roku subwencja zmniejszyła się aż o 400 tys. zł. Inwestycja była bardzo potrzebna po decyzji o zlikwidowaniu czterech małych wiejskich szkół w: Toporzyszczewie, Łówkowicach, Łowiczku i Wysocinie. Zorganizowany został dogodny dojazd. Skupienie wszystkich dzieci w jednej szkole pozwoli na objęcie wyższym poziomem nauczania wszystkich uczniów w gminie. Szkoła w Bądkowie zaliczane jest do szkół osiągających ponadprzeciętne wyniki w województwie. Oficjalne otwarcie nowej szkoły odbyło się 25 października, a uroczystość połączono ze ślubowaniem pierwszoklasistów. Skupieni zostali oni w dwóch klasach. To wyjątkowe spotkanie odbyło się w sali domu kultury, a przybyli na nie poza rodzicami także goście z zewnątrz: wójtowie ościennych gmin, proboszczowie parafii, przedstawiciele kuratorium oświaty, wojewody,

Pierwszoklasiści złożyli ślubowanie i zostali pasowani...

Galeria zd edia.pl www.kujawy.m

...na uczniów przez dyr. Mariettę Kapelińską

Pomieszczenia szkoły poświęcił proboszcz parafii w Bądkowo ks. Antoni Tabak

Z programem wystąpili uczniowie gimnazjum

Ostatni wstęgę przeciął wójt Janusz Zaremba

Uczniowie weszli do szkoły

Bogata kujawska chata dowska (Kolonia Łowiczek), róże karmelowe – Wanda Zalewska (Kwiatkowo). Kategoria napoje: miętówkę z Bądkówka – Jolanta Czarniak (Bądkówek), nalewkę z malin – Danuta Rożnowska (Biele), nalewkę z wiśni – Bożena Tobolska (Łowiczek), nalewkę miętową - Dorota Kochanowska (Kolonia Łowiczek), pigwówkę – Krystyna Kulpa (Bądkowo), wino z czarnej porzeczki – Danuta Woźniak (Toporzyszczewo).

Nagrodzone panie. Od lewej: Danuta Woźniak, Jolanta Czarniak, Danuta Górniak, Małgorzata Danielewska, Teresa Krępeć które były oceniane w tym roku po raz pierwszy. Potrawy i przetwory wystawiły: smażone ogórki - Mirosława Woźniak (Bądkówek), szynkę gotowaną - Danuta Jaskólska (Kaniewo), koreczki mięsne zalewie – Honorata Wróblewska (Toporzyszczewo Stare), czarninę babci Heli – Barbara Lewandowska (Kolonia Łowiczek), pasztet z królika – Małgorzata Danielewska (Kolonia Łowiczek), boczek fasze-

rowany – Jadwiga Dalasińska (Słuby Duże), gołąbki duszone – Halina Piątkowska (Wysocin), pieczeń z wątróbki – Ewa Dalasińska (Kujawka), rybę w sosie pomidorowym – Jadwiga Czajkowska (Wójtówka), kapustę kwaszoną z grochem i wędzonką – Krystyna Nowak (Słupy Małe), golonkę w kapuście – Teresa Krępeć (Jaranowo). Kategoria wypieki: ciasto drożdżowe – Danuta Górniak (Kujawka), sernik – Anna Lewan-

Najważniejszymi kryteriami była tradycyjna receptura, przepisy przekazywane z pokolenia na pokolenie. Potrawy oceniało jury w składzie: Dorota Klinowska – muzeum etnograficzne Włocławek, Paulina Smykowska – Starostwo Powiatowe, Leszek Piechocki – ODR Zarzeczewo, Maria Kalinowska – Regionalny Związek RKiOR, Grażyna Szelągowska – muzeum etnograficzne Toruń, Elżbieta Sobolewska – Urząd Marszałkowski, przewodnicząca. W kategorii przetwory I nagrodę otrzymała golonka w kapuście – Teresy Krępeć, wy-

różnienie pasztet z królika Małgorzaty Danielewskiej ; w kategorii wypieki: I miejsce - ciasto drożdżowe Danuty Górniak, w kategorii napoje: miętówka z Bądkówka Jolanty Czarniak, a wyróżnienie wino z czarnej porzeczki Danuty Woźniak. Spotkanie kobiet skupionych w licznie działających kołach KGW w gminie Bądkowo było okazją do wręczenia zasłużonym pamiątkowych medali

Krajowego Związku RKiOR. Otrzymali je Teresa Krępeć, Mirosława Woźniak i Krystyna Nowak, a wyróżnienia wręczała Irena Muszyńska z Zarządu Regionalnego RKiOR we Włocławku. W holu GCK stowarzyszenie dzieci i osób niepełnosprawnych „Bądźmy Razem” wystawiało prace swoich członków, w sali głównej można było oglądać rzeźby Genowefy i Zdzisława Borowskich oraz Tomasza Woźniaka. Tekst i fot. St.B.

Wystąpił zespół „Czerwone Róże”


nr 80, listopad 2013 Promocja

Zdrowie

I GAZETA ALEKSANDROWSKA I www.kujawy.media.pl

5


6

I GAZETA ALEKSANDROWSKA I

Gmina Waganiec

www.kujawy.media.pl

HERB GMINY

nr 80, listopad 2013

Historyczna sesja Rady Gminy Waganiec

Własny herb, flaga i pieczęcie

W polu czerwonym skrzyżowana laska pielgrzyma zwieńczona muszlą i kulką, złota, w lewym skosie i wiosło złote (żółte) w prawym skosie. W podstawie tarczy jedna fala srebrna (biała).

PIECZĘCIE

Rada Gminy Waganiec jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci. Odbyło się to na uroczystej sesji w Zbrachlinie. To historyczne wydarzenie miało nieprzypadkowo miejsce 11 listopada, w dniu Święta Niepodległości. Poprzedziła je uroczystość pod Grobem Nieznanego Żołnierza na cmentarzu w Zbrachlinie (czytaj poniżej). Stąd przy dźwiękach orkiestry strażackiej udano się do budynku przy orliku, gdzie zaplanowano sesję Rady Gminy. Sala była udekorowana nowymi flagami narodowymi i proporczykami z herbem. Przybyli m.in. starosta Wioleta Wiśniewska, przewodniczący rady powiatu Dariusz Wochna, radni powiatowi: Stanisław Murawski i Maciej Włoch, komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Toruniu ppłk Andrzej Koprowski, komendant powiatowy straży pożarnej st. bryg. Tomasz Kubik, Marek Rumiński – komendant gminny OSP, prezesi OSP, byli przewodniczący rady gminy, obecni i byli sołtysi, mieszkańcy gminy. Obecni byli proboszczowie: Henryk Chabasiński i Cezary Jabłoński

Sesję otworzył i gości powitał Michał Dyko, przewodniczący Rady Gminy. Gmina Waganiec, jako jednostka samorządu terytorialnego nie posiada tradycji heraldycznych. Podczas zaborów i w okresie Księstwa Warszawskiego na pieczęciach urzędowych oraz oznakach urzędników gmin stosowana była symbolika państwowa. Używano początkowo pieczęci z wizerunkiem orła polskiego, a od polowy XIX w., pieczęci z orłem rosyjskim (godłem carskim). Po odzyskaniu niepodległości do 1939 roku urząd gminy używał

Przewodniczący rady gminy Michał Dyko przekazał flagę wójtowi Piotrowi Marciniakowi (z prawej) pieczęci z wyobrażeniem orła polskiego. Z inicjatywą przyjęcia herbu samorządowego wystąpił wójt Piotr Marciniak w październiku 2008 roku. Realizacje koncepcji heraldycznej powierzono dr. Gerardowi Kucharskiemu z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. - Prace nad nowymi symbolami rozpocząłem pod koniec 2012 roku – mówił dr Gerard Kucharski. - Początkowo sądziłem, że będzie to łatwe zadanie, ale później okazało się ono o wiele trudniejsze. Brak jest bowiem danych historycznych wskazu-

jących na ośrodkowe funkcje Wagańca w dawnych czasach. Nie sposób precyzyjnie określić przynależność herbową pierwotnych właścicieli Wagańca – rodzin szlacheckich: Waganieckich, Broniewskich, Kościelskich, Zakrzewskich i Niszczewskich. Okazuje się, że instytucją najpełniej i najtrwalej kształtującą ośrodek gminy była jedynie parafia w Zbrachlinie. Pierwotnie była ona pod wezwaniem św. Jakuba Większego Apostoła, a od początków XX w., kiedy kościół odnowił się po spaleniu drewnianego – św. Wojciecha Biskupa Męczennika.

W toku prac brano pod uwagę różną symbolikę, m.in. wagę, bo kojarzy się nazwa Waganiec, ale z wagą nie wiąże się żadna historia, chyba że przyjmie się, jak przekornie mówi jeden z radnych, że miała ją gminna spółdzielnia. Trzeba pamiętać, że projekt herbu gminy musi uwzględniać wszystkie zalecenia ustalone w 1999 roku na I Krakowskim Kolokwium Heraldycznym w Krakowie. W przeciwnym razie komisja heraldyczna projektu nie zatwierdzi. Ostatecznie radnym podczas uroczystej sesji zaproponowano jeden, wcześniej uzgodniony projekt. Nawiązuje on do patronów parafii, bez ich przedstawiania w całości, a jedynie za pomocą ich atrybutów, z nawiązaniem do położenia gminy. - Jeden z symboli herbu – wiosło nawiązuje do atrybutów św. Wojciecha. Wiosło oznacza człowieka dzielnego, silnego, oddanego sprawie i honorowego – uzasadniał dr. Kucharski. Wiosło symbolizuje daleką podróż morską, siłę, odwagę, pewność, konsekwencję. Z kolei atrybutem św. Jakuba użytym w projekcie herbu jest laska pielgrzyma z muszlą i kulką. Laska oznacza podróże, ale też wiedzę i władzę, muszla natomiast symbolizuje długą

Galeria zdjęć w internecie: kujawy.media.pl Radni Gminy Waganiec podczas głosowania nad przyjęciem insygniów gminy

11 listopada przy żołnierskim grobie Szczególny charakter miały uroczystości Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada w gminie Waganiec. Gminne obchody były bowiem połączone z uroczystą sesją Rady Gminy, na której podjęto uchwałę o ustanowieniu herbu, flagi i pieczęci gminy (czytaj wyżej). Mieszkańcy zebrali się przed cmentarzem w Zbrachlinie, po czym

udali się pod znajdujący się na nim Grób Nieznanego Żołnierza. Proboszcz parafii Henryk Chabasiński w towarzystwie proboszcza parafii w Brudnowie Cezarego Jabłońskiego podmówił modlitwę za tych którzy oddali Ojczyźnie najcenniejsze – swoją krew i życie. Zanim na grobie, w którym spoczywają żołnierze walczący o wolność złożono wiązanki

Mieszkańcy złożyli kwiaty, zapalili znicze

kwiatów i zapalono znicze, krótko o formach współczesnego patriotyzmu mówił wójt gminy Piotr Marciniak. - Pada wielokrotnie pytanie, czy dzisiaj powinniśmy walczyć o wolność i co to znaczy – zapytał i zaraz odpowiedział. - Walczmy, ale nie bronią ani krwią, walczmy codziennością: o poczucie godności człowieka, aby podać pomocną dłoń tym, którzy jej potrzebują. Cieszy ogromnie, że dzisiaj jest wśród nas wiele młodzieży, kombatanci, którzy walczyli o wolność, mieszkańcy, radni, obecne są poczty sztandarowe. Jest to nasz wyraz patriotyzmu i szacunku dla tych, którzy o wolność walczyli. Wydarzenia sprzed 95 lat, poprzedzające odzyskanie niepodległości przypomniał Stefan Grzegórski, prezes gminnego koła Związku Kombatantów i byłych Więźniów Politycznych. Po złożeniu kwiatów i zapaleniu zniczy uczestnicy uroczystości, który towarzyszyła gmin na orkiestra OSP udali się na sesję Rady Gminy a po niej do kościoła w Zbrachlinie na mszę odprawioną w intencji Ojczyzny. Odprawiali ją proboszczowie: Henryk Chabasiński, Cezary Jabłoń-

ski (Brudnowo), Marian Kuszyński (Raciążek), Sławomir Sobiech - wikariusz z Lubania. Po mszy, podczas której poświęcono przyniesiono zatwierdzone na sesji flagę, herb i pieczęcie dzieci

podróż i triumfatora w bitwie, także uczestnika krucjaty, dobroć i mądrość boską. Barwy nawiązują do symboliki męczeństwa i dostojeństwa oraz barw herbu powiatu aleksandrowskiego. Srebrna (w druku biała) fala nawiązuje do nadwiślańskiego położenia gminy. Jednostkom samorządu terytorialnego przysługuje prawo do używania flag. Waganiecka ma barwę herbu gminy. Składa się z dwóch poziomów płat materii o łącznej proporcji boków 8:5. Górny, złoty pas ma szerokość 3/4 płata, a dolny – czerwony 1/4 płata. Herb umieszczony jest na środku. Innym z symbolem samorządu terytorialnego są pieczęcie. W gminie Waganiec zaproponowano trzy. Każda ma herb gminy i otokowe napisy: RADA GMINY WAGANIEC, GMINA WAGANIEC oraz WÓJT GMINY WAGANIEC. Napisy rozdzielone są sześcioramienną gwiazdą. Średnica wszystkich trzech pieczęci wynosi 36 mm. Radni jednogłośnie podjęli uchwałę o ustanowieniu herbu, flagi i pieczęci. Uchwała nabierze mocy prawnej po 14 dniach od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Po głosowaniu prowadzący obrady, przewodniczący rady Michał Dyko przekazał flagę i pozostałe insygnia wójtowi gminy Piotrowi Marciniakowi ze słowami, że będą one łączyć mieszkańców dla dobra gminy. Wójt poprosił radnego Piotra Kosika, sołtysa Jerzego Urbańskiego oraz Mariolę Sokołowską, aby stanowili poczet flagowy oraz radnych: Henrykę Malinowską i Wiesława Góralskiego, aby zechcieli ponieść insygnia do kościoła, gdzie zostały poświęcone podczas uroczystej mszy. Gratulacje z powodu ustanowienia ustanowienia herbu, flagi i pieczęci złożyła starosta Wioletta Wiśniewska, podkreślając że będą znakiem rozpoznawalnym, symbolem obywatelskich więzi wokół gminnych spraw. Tekst i fot. St.B.

ze Szkoły Podstawowej im. Białego Orła w Niszczewach przedstawiły interesujący program słowno-muzyczny przypominający dzieje walki o niepodległość. Oratorium o Ojczyźnie przygotowali: Violeta Świątkowska, Tomasz Centkowski, Krzysztof Haziak, Joanna Sztuczka, Iwona Drużyńska.

Tekst i fot. (bis)

Oratorium o Ojczyźnie wykonali uczniowie szkoły w Niszczewach


nr 80, listopad 2013

Edgar Kmiołek zdobył I miejsce, a Zuzanna Piskrzyńska – III miejsce w VII Powiatowym Konkursie Pieśni i Recytacji Poezji Patriotycznej, który odbył się 29 października w MCK w Ciechocinku. Zespół Szkół w Stawkach reprezentowali także: Natalia Kempska, Katarzyna Waśkowska i Magdalena Andryszewska. Wszyscy recytatorzy to uczniowie klasy szóstej.

7

Droga ułatwia wywózkę produktów rolnych i dojazd Na wsi najbardziej oczekiwaną inwestycją jest budowa dróg lub utwardzenie istniejących szlaków gruntowych. Mieszkańcy Przybranowa z zadowoleniem mówią więc o poprawie stanu

jednej z dróg bocznych od drogi powiatowej SłużewoKoneck. 1,4-kilometrowy odcinek został uzupełniony, wzmocniono podbudowę a nawierzchnię utwardzono podwójnie emulsją asfalto-

wą i grysem bazaltowym. - Jest to ważna droga prowadząca do gruntów rolnych i znajdujących się przy niej posesji - mówi Wiesław Jakubiec, inspektor do spraw drogownictwa Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kuj. - Wykonanie tych prac kosztowało w sumie 235 tys. złotych. Na to zadanie otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego dofinansowanie w kwocie 72 tys. zł. Środki te pochodziły z funduszu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej. Wniosek na to przedsięwzięcie gmina złożyła rok temu, w maju tego roku został zakwalifikowany do dofinansowania. (bis)

Gmina wnioski pisze Gmina Aleksandrów Kujawski przygotowuje kilka wniosków do różnych instytucji dysponujących środkami finansowymi na wspieranie różnych przedsięwzięć w gminach. Jeden z wniosków dotyczy rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań pod nazwą „Razem bezpieczniej”. Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy może dofinansować siedem projektów, co oczywiście na tak duży region jest liczbą znikomą.

- Warto jednak próbować, bo jak się projektu nie złoży to w ogóle nie ma szans na otrzymanie jakichkolwiek pieniędzy – mówi Monika Rolirad z Urzędu Gminy. Działające w Ośnie Drugim stowarzyszenie społeczne mieszkańców podejmuje starania o uzyskanie z poza gminnych źródeł środki na wyposażenie powstającego we wsi pełnowymiarowego obiektu mającego pełnić funkcje rekreacyjne i turystyczne. Teren wokół zostanie zagospodarowany . Na początku roku powinny

być znane wyniki konkursu Urzędu Marszałkowskiego na sfinansowanie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla gimnazjalistów. Chodzi o zajęcia dla uczniów osiągających słabsze wyniki. Projekt przewiduje także organizowanie warsztatów tematycznych, wyjazdy do muzeów, opery. Na ten cel przeznaczone są wcale nie małe środki, bo 680 tys. zł. Dofinansowanie z budżetu gminy wyniosłoby tylko 15 proc. zadania, więc jest o co walczyć. (bis)

Sołtys Służewa Mirosława Michalska ma ułatwione zadanie, gdy musi powiadomić mieszkańców o ważnych wydarzeniach we wsi, gminie i regionie. Od miesiąca przy ulicy Polnej w pobliżu skrzyżowania z ulica Tysiąclecia ustawiona została tablica informacyjna. - Punkt jest dobry, bo chodzi tędy wiele osób – mówi sołtys Michalska (na zdjęciu wyżej). Tablica jest oszklona, więc zawieszone ulotki nie niszczą się.

Wnioski do 31 stycznia

Można pozbyć się azbestu Ruszyła kolejna, czwarta już edycja dofinansowania obejmującego demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest. - Do tej pory z możliwości pozbycia się wyrobów azbestowych skorzystały w gminie Aleksandrów Kujawski 74 osoby informuje Malwina Andrusiak z Wydziału Planowania UG. - Na przeprowadzenie akcji wydano 97.473 zł (środki pochodziły z WFOŚiGW w Toruniu i NFOŚiGW w Warszawie). W tym roku z tej możliwości pozbycia się wyrobów azbestowych skorzystało w gminie Aleksandrów Kujawski 26 osób. W trzeciej edycji osiem osób zrezygnowało, co wcale nie oznacza, że w przyszłym roku nie skorzystają z tej okazji. Na przeprowadzenie akcji wydano 26 tys. zł. W związku z powyższym zainteresowani (osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki nieposiadające osobowości prawnej, a także jednostki samorządu terytorialnego) muszą złożyć w Urzędzie Gminy (ul. Słowackiego 12, Biuro Obsługi Interesanta) wniosek wraz z oświadczeniem o realizacji w 2014 r. wymiany pokrycia dachowego z płyt azbestowo – cementowych lub usunięcia odpadów azbestowych zmagazynowanych na terenie nieruchomości. Dane te należy przekazać w terminie do 31 stycznia 2014 r. Gmina po zebraniu niezbędnych dokumentów wystąpi z wnioskiem do WFOŚiGW w Toruniu o uzyskanie dotacji. Warto przypomnieć, że właściciele nieruchomości nie dostają pieniędzy. Przeznaczona są one jedynie dla wyłonionej w przetargu firmy, która zajmie się utylizacją.

(ug)

Rożno-Parcele

„Ekoskład” wywiezie

wielogabarytowe przedmioty

Budowa świetlicy Fot. Stanisław Białowąs

Na budowie świetlicy wiejskiej w Rożnie-Parcele widać postęp. Po wykonaniu fundamentów ekipa „Pion-Budu” Pawła Pieszaka ze Strzelna zwiozła bloczki gazobetonowe i przystapiła do murowania ścian. Fachowcy twierdzą, że jeśli pogoda nie pogorszy się mury powinny być wzniesione w ciągu kilkunastu dni. Później przystąpi się do budowy dachu, tak aby jak najszybciej obiekt był w stanie zamkniętym.

Służewo Chodnik na Polnej Powstaje nowy chodnik na ulicy Polnej od skrzyżowania z ul. Tysiąclecia do ośrodka zdrowia. Budowany jest w pasie drogi wojewódzkiej. Zarządca tego traktu dał część materiałów, a pozostałą i robociznę finansuje gmina. Dzięki temu partnerstwu odnowiony zostanie 441-metrowy odcinek, co poprawi bezpieczeństwo pieszych, m.in. dzieci idących do szkoły.

Fot. Stanisław Białowąs

Mieszkańcy gminy Aleksandrów Kujawski nie powinni mieć kłopotów z pozbyciem się wielogabarytowych przedmiotów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego itp., które są już w gospodarstwie domowym lub rolnym niepotrzebne. Spółka komunalna „Ekoskład”, która zajmuje się w gminie wywozem śmieci ustaliła terminy wywozu takich wielogabarytowych odpadów. Akcja dla ułatwienia mieszkańcom prowadzona jest w soboty. Do końca bieżącego roku obejmie ona następujące miejscowości: 23 listopad (sobota). Poczałkowo, Wólka, Ostrowąs, Ośno, Ośno Drugie, Plebanka, Słomkowo, Konradowo, Zgoda. 30 listopada (sobota). Odolion (ulice: Dworcowa, Kolejowa, Krokusowa, Krótka, Kwiatowa, Lipowa, Miła, Młodzieżowa, Okrężna, Piaskowa, Relaksowa, Szosa Ciechocińska, Zaułek), Zgoda, Stawki (ul.: Aleja Danilewicz-Zielińskiej, Graniczna, Kochanowskiego, Kręta, Krótka, Leśna, Łąkowa), Wołuszewo, Słońsk Dolny. 7 grudnia (sobota). Otłoczyn (ulice: Brzozowa, Ciechocińska, Drzewna, Krótka, Leśna, Łąkowa, Piaskowa, Pocztowa, Sosnowa, Szlak Bursztynowy, Toruńska, Wierzbowa), Otłoczynek, Kuczek, Nowy Ciechocinek, Białe Błota, Wygoda. 14 grudnia (sobota). Stawki (ulice: Mickiewicza, Miłosza, Miodowa, Okrężna, Osiedlowa, Piaskowa, Pogodna, Słowackiego, Solankowa, Sportowa, Szkolna, Wierzbowa, Wspólna, Aleja Danilewicz Zielińskiej, Graniczna, Kochanowskiego, Kręta, Krótka, Leśna, Łąkowa), Łazieniec (ulice: Aleja Danilewicz Zielińskiej, Bolesława Chrobrego, Miłosza, Stamma, Józefa Bema, nieruchomości bez nazwy ulicy, Edwarda Stachury, Ignacego Paderewskiego, Ignacego Mościckiego, Górskiego, Pułaskiego, Krótka, Leśna, Rataja, Orla Góra, Os. B. Chrobrego, Podgórna, Polanki, Polna, Spacerowa, Sportowa, Wiejska, Witosa, Reymonta, Wojska Polskiego, Wspólna).

Fot. Stanisław Białowąs

Droga asfaltowa

Sesja Rady Gminy

Dobrzy w konkursie

www.kujawy.media.pl

Przybranowo

28 listopada

Najbliższa sesja Rady Gminy Aleksandrów Kujawski odbędzie się 28 listopada (czwartek, początek godz. 10.00). Tym razem radni i sołtysi zbiorą się w świetlicy wiejskiej w Wołuszewie. Jak zwykle, na początku sesji będą mogli zabrać głos wyborcy. Jest to stały punkt posiedzeń Rady Gminy Aleksandrów Kujawski. Porządek obrad przewiduje m.in. podjęcie uchwały w sprawie obniżenia w 2014 roku średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego, określenie stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku w przyszłym roku, ustalenie stawek podatku od środków transportowych i zwolnień. Radni wysłuchają też informację o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012/2013.

I GAZETA ALEKSANDROWSKA I

Gmina Aleksandrów Kuj.


ALEKSANDROWSKA I 8 I GAZETAwww.kujawy.media.pl

Logo dla biblioteki Gminna Biblioteka Publiczna w Służewie zaprasza do udziału w konkursie na logo. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego znaku graficznego Biblioteki. Do konkursu zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 12 do 17 lat. Termin nadsyłania prac mija 18 grudnia 2013 roku. Wręczenie nagród podczas 22 finału WOŚP w Służewie. Szczegóły konkursu na stronie; http://gminnabibliotekasluzewo.blogspot. com/2013/10/blog-post_18.html

KONKURS

W szkołach na rzecz ekologii Gmina Aleksandrów Kujawski realizowała projekt pn. „Eko-Gmina – zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy Aleksandrów Kujawski”. Odbiorcami działań edukacyjnych były przede wszystkim dzieci i młodzież szkolna. W maju br. do wszystkich szkół gminy Aleksandrów Kujawski przekazano informację o ekologicznym konkursie plastycznym z nagrodami. Do października szkoły prowadziły zbiórkę surowców wtórnych, w wybranych klasach przeprowadzono lekcję poświęconą ekologii i wykonano z niej relację fotograficzną. Również w maju wójt ogłosił szkolny konkurs wiedzy ekologicznej adresowany do uczniów gimnazjum z terenu gminy. Dla zainteresowanych został przygotowany skrypt, z którym mieli się zapoznać. 23 października w Służewie do konkursu gminnego stawiło się 12 osób. Ze Stawek byli to: Kinga Szajkowska (klasa III b), Natalia Lewandowska (IIIb), Weronika Wódczak (IIa), Oliwia Gmińska (Ia), Oliwia Modrzejewska (IIIa), Magdalena Sienkiewicz (IIIa); ze Służewa: Agnieszka Mroczkowska (IIIa), Jan Zielonka, Kacper Jamroży, Konrad Matuszak, Damian Piotrowski, Natalia Petrykowska (wszyscy IIb). I miejsce zajęła Oliwia Modrzejewska, II - Damian Piotrowski, III - Natalia Petrykowska. Organizator zapewnił dyplomy i nagrody indywidualne dla wszystkich uczestników konkursu. (bis)

Gmina Aleksandrów Kuj.

nr 80, listopad 2013

Prezent na 20-lecie działalności

Karczemka odnowiona Dawno już w WTZ ”Karczemka” w Otłoczynie (gmina Aleksandrów Kujawski) nie było tylu znakomitych gości. Oficjalnie, przecięciem wstęgi oddano do użytku po remoncie główny budynek placówki. Warsztat Terapii Zajęciowej „Karczemka” istnieje od 20 lat. Jest położony na terenie wsi Otłoczyn, w środku lasu, około 15 km od Torunia. Warsztat utworzony został przez Fundację im. Brata Alberta z inicjatywy grupy rodziców: Andrzeja Wojciechowskiego i Marka Zacharskiego, który przez pierwsze lata pełnił także funkcję kierownika. Do dziesięciu pracowni Bazą materialną działalności placówki stało się gospodarstwo państwa Czarnowskich, którzy swój majątek

Prezes fundacji ks.Tadeusz Isakowicz-Zaleski przecina wstęgę sprzedali Fundacji. Z kolei budynek ceramiki funkcjonuje od grudnia 1997 roku. Przekazał go placówce w użytkowanie Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski.

Wójt Andrzej Olszewski w towarzystwie sekretarza gminy Arkadiusza Świątkowskiego wręcza fikusa

Placówka ma pod opieką 46 osób niepełnosprawnych intelektualnie i chorych psychicznie. Uczestnicy dowożeni są z Torunia, ale głównie z miejscowości powiatu aleksandrowskiego. Warto dodać, że samochód rozwożący uczestników codziennie pokonuje 300 km. W warsztacie funkcjonuje dziesięć pracowni: redakcyjno -komputerowa, rękodzielniczo-krawiecka, gospodarstwa domowego, ceramiczna, ogrodnicza (sezonowo konserwacji bieżących), sportowo-rehabilitacyjna oraz pracownia aktywizacji zawodowej. Warsztaty rozszerzyły działalność, prowadząc popołudniowe zajęcia dla 30 niepełnosprawnych uczniów z gminy i miasta Aleksandrów Kuj. oraz Ciechocinka. Spełnia zatem ważną rolę rehabilitacyjną i edukacyjną. Zakończenie tak ważnego remontu i uroczyste otwarcie części budynku, tak naprawdę było okazją do uroczystego zakończenia jubileuszowych obchodów 20-lecia placówki. Stąd może tylu gości. Długa lista gości

Podczas uroczystości

Uczestnicy warsztatu w pracowni komputerowej

Wójt gminy Andrzej Olszewski przybył z sekretarzem gminy Arkadiuszem Świątkowskim z olbrzymim fikusem, który na pewno upiększy hol na piętrze budynku. Do Karczemki przyjechała starosta Wioletta Wiśniewska wraz ze swoją zastępczynią wicestarostą Marzenną Drab, byli też radni powiatowi: przewodniczący rady powiatu Dariusz Wochna i Lotfi Mansour - członek zarządu powiatu, kierowniczka Powiatowego Centrum Pomocy Społecznej Małgorzata Wesner, kierownik Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Raciążku Wojciech Marjański, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim Klaudia Chudzio,

kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Aleksandrowie Kuj. Mieczysław Kołodziej, komendant powiatowy staży pożarnej Tomasz Kubik, prezes spółki komunalnej Ekoskład w Służewie Maciej Bartoszek. Nie bez powodu wymieniamy gości. Dowodzi to, że w powiecie uznano za ważne nie tylko oddanie części budynku głównego warsztatów do użytku. - Była to jednocześnie okazja do podziękowania za dotychczasową pracę tej, jak ważnej dla naszego powiatu placówki – mówi Arkadiusz Świątkowski, sekretarz gminy, radny powiatowy. Od lat, z roku na rok warunki w jakich przebywają uczestnicy WTZ poprawiają się. Ostatnio budynek główny poddany został remontowi. Prace trwały trzy miesiące a ich efektem jest oddane do użytku poddasze, które do tej pory było nieużywane. Przy okazji odnowiono pomieszczenia na parterze, zbudowano schody przeciwpożarowe przy budynku. Na piętrze umieszczony został gabinet terapeutyczny, archiwum, jest też kącik kuchenny, gdzie można przygotować posiłek i go spożyć.

Dary dobrze wykorzystane - Jest to bardzo ważny dzień dla filii fundacji Brata Alberta, która działa w Toruniu i Otłoczynie - mówił ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, prezes fundacji. - Niebawem minie 25 lat, kiedy nasza fundacja zaistniała na tym terenie. O ile w Toruniu mamy obiekt pięknie rozbudowany, tak tu w Otłoczynie w miejscu nazwany Karczemką ze względu na historię, dopiero teraz udało nam się zdobyć kolejne środki, aby rozbudować warsztat i świetlicę terapeutyczną. Dziś obchodzimy 20-lecie warsztatu i to dzięki życzliwości wielu osób możemy oddać nowe pomieszczenia. Skąd mamy fundusze? pytał prezes fundacji i wyjaśniał. - Można mieć dobre chęci, ale zawłaszcza teraz bez środków finansowych nic się nie zrobi. Są to cegiełki z różnych stron świata. Lwią część stanowi dotacja Urzędu Marszałkowskiego, z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Drugą część stanowią pieniądze pochodzące z 1-procentowych odpisów z podatku, które otrzymujemy dzięki życzliwości ludzi z całej polski, a drugie źródło stanowią kwesty prowadzone wśród rodaków poza krajem. Dzięki tym środkom mogliśmy w tym roku wyremontować warsztat w Sosnowcu, dom stałego pobytu w Chorzeszewie koło Łodzi oraz wyremontować obiekt w Otłoczynie. Chcę podziękować za zaangażowanie kierownikowi, pracownikom i wolontariuszom a także podopiecznym. Kto widział Karczemkę 20 lat temu, rok, dwa to widzi wiele zmian. Wszystkim, którzy tworzą Karczemkę należą się słowa uznania. Dziś możemy być z tego powodu szczęśliwi. Remont kosztował prawie 236 tys. zł. Odnowioną część budynku poświęcił proboszcz parafii w Otłoczynie ks. Zbigniew Żynta. Uczestnicy warsztatów zaprezentowali swoje prace. Spotkanie uświetnił występ Marzeny i Waldemara Gmińskich. Tekst i fot. St.B.

Kierownik Agnieszka Urbańska odbiera prezent od przezesa „Ekoskładu” Macieja Bartoszka


nr 80, listopad 2013

I GAZETA ALEKSANDROWSKA I

Gmina Aleksandrów Kuj.

www.kujawy.media.pl

9

Irena Szymańska w bibliotece w Służewie

Spotkanie z autorką tomiku „Drzewo myśli”

Gminna Orkiestra Strażacka z prezesem OSP Janem Stolarskim na czele

Święto Niepodległości w Służewie Autorka Irena Szymańska Gminną Bibliotekę Publiczną w Służewie odwiedziła 9 listopada Irena Szymańska, autorka tomiku poetyckiego „Drzewo myśli”. „Drzewo myśli” Ireny Szymańskiej zrodziło wiele owoców, w tym kilka smakowitych. Debiut ten był w pełni udany i dobrze rokował na przyszłość, co się potwierdziło – brzmią recenzje.

Wiersze recytowały Natalia Wajer i Dorota Kryszewska Pani Irena urodziła się i wychowywała w Służewie, ukończyła UMK w Toruniu, a od kilkunastu lat mieszka w Warszawie i z zamiłowaniem wykonuje zawód logopedy. Wiersze pisze od kilku lat. Poetka należy do Stowarzyszenia Autorów Polskich oraz Klubu Literackiego „Nasza Twórczość”. W trakcie wieczoru mogliśmy usłyszeć wiersze

Nocna zbiórka

Nakręć się i pomagaj z uśmiechem Jeżeli posiadasz plastikowe nakrętki od butelek przynieś je do Gminnej Biblioteki Publicznej w Służewie. Pomożesz w ten sposób potrzebującym. Nakrętki zbieramy na rehabilitację podopiecznych Stowarzyszenia „Bądźmy Razem”. Podsumowanie akcji odbędzie się podczas 22 finału WOŚP w Służewie. Dla osób, które zbiorą największą ilość nakrętek przewidziane są atrakcyjne nagrody.

recytowane przez autorkę oraz dwie młode mieszkanki Służewa – Natalię Wajer i Dorotę Kryszewską. Wieczór upłynął w bardzo miłej atmosferze. Na zakończenie autorka podpisywała dedykacje osobom, które nabyły tomik „Drzewo myśli”. Małgorzata Świątkowska

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Służewie odbyła się nocna zbiórka XIII DW „Sokoły” ze Służewa. Harcerze i harcerki z drużynową phm. Katarzyną Tokarską swoje spotkanie rozpoczęli apelem powitalnym, na którym przedstawiony został plan zbiórki. Następnie harcerze ze służewskiej drużyny wykonali pizzę, potem nadszedł czas na zajęcia programowe, które przygotowała przyboczna dh Marta Michalak. Wspomagali ją w tym zastępowi: Aleksandra Michalak i Grzegorz Białkowski. Harcerze wykonywali zadania w zastępach, a następnie wspólnie zasiedli przy tradycyjnym świeczkowisku harcerskim. Do późnych godzin wieczornych harcerze bawili się w znane harcerskie gry i zabawy. Zbiórka zakończyła się następnego dnia wspólnym śniadaniem. Aleksandra Michalak i Grzegorz Białkowski

Mieszkańcy gminy Aleksandrów Kujawski Święto Odzyskania Niepodległości obchodzili w Służewie. Do miejscowego kościoła przybyli gospodarze gminy, radni, sołtysi, poczty sztandarowe szkół, OSP i organizacji społecznych. Przed mszą okolicznościowy program nawiązujący do historii naszego

państwa przedstawiła grupa młodzieży z Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Służewie pod kierunkiem Marka Grynicza. Uroczystość uświetniła Gminna Orkiestra Dęta ze Służewa. Po mszy w intencji Ojczyzny w imieniu samorządu gminy wiązanki pod pomnikiem pamięci ofiar

Poczty sztandarowe

katyńskich złożyli wójt gminy Andrzej Olszewski oraz przewodniczący Rady Gminy Waldemar Bartczak. Uczestnicy uroczystości zaproszeni zostali na poczęstunek przygotowany przez panie ze Stowarzyszenia „Razem dla Służewa”. Tekst i fot. St.B.

Proboszcz Andrzej Zdzienicki z mieszkankami

Z patriotycznym programem wystąpiła młodzież ze szkoły w Służewie

Zarząd Stowarzyszenia Abstynenckiego BEZPIECZNA PRZYSTAŃ w Służewie

organizuje zbiórkę niepotrzebnych zabawek gadżetów i książek w celu wykonania paczek i przekazania ich innym dzieciom. Dary można przynosić w każdy wtorek, czwartek i sobotę w godzinach 17.00-18.00 do Domu Kultury w Służewie do 15 stycznia 2014 roku Kontakt tel. 506-241-717

Orkiestra grała...

...mieszkańcy słuchali


ALEKSANDROWSKA I 10 I GAZETA www.kujawy.media.pl

Przybijcie piątkę. Mam dla was urodzinowy tort

Gorący uścisk Kubusia Od roku 2002, w ramach kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”, w Szkole Podstawowej w Opokach uroczyście obchodzone są urodziny Kubusia Puchatka. Z tej okazji wszyscy uczniowie przynoszą ze sobą atrybuty związane z tą bajką. W tym roku , tak jak w minionych latach, szkołę osobiście odwiedził Kubuś Puchatek, który przywiózł ze sobą wielki tort. Oprócz wspólnych zabaw z „Misiem o małym rozum-

ku” dzieci uczestniczyły w konkursach dotyczących wiedzy na temat autora oraz samej książki. Nagrodą było smaczne „co nieco Kubusia Puchatka”, czyli pyszny miód. Pluszowy miś obiecał, że za rok ponownie odwiedzi dzieci w Opokach. Ze sobą zabrał podarunki przygotowane przez uczniów. Po wspólnym odśpiewaniu „100 lat” wszyscy skosztowali pysznego tortu. Bernadeta Adamska Zdjęcia: Paulina Zatarska

nr 80, listopad 2013

Gmina Aleksandrów Kuj. W Służewie odbyły się 18 października Mistrzostwa Gminy Aleksandrów Kuj. w Biegach Przełajowych. Impreza została zorganizowana dla dzieci i młodzieży szkolnej w ramach projektu „Upowszechnianie kultury fizycznej w gminie”. Organizatorem zawodów, które odbyły się w służewskim parku był UKS „Reszka”. Rywalizacja toczyła się w czterech kategoriach wiekowych dla dziewcząt i chłopców. Kategoria klasy I-II SP. Dziewczęta: I miejsce - Dominika Kucharska, Służewo; II - Kornelia Grabowska, Ostrowąs; III - Małgorzata Rutkowska, Służewo. Chłopcy: I - Paweł Rataj, Służewo; II - Jakub Belter, Ostrowąs; III - Kacper Polatowski, Służewo. Klasy III-IV SP. Dziewczęta: I - Ewa Greczaniuk, Służewo; II - Zuzanna Stachowiak, Ostrowąs; III - Natalia Makowska, Opoki. Chłopcy: I - Mateusz Maliszeski, Służewo; II - Dawid Prymaczuk, Ostrowąs; III - Mateusz Dobrzyniak, Opoki. Klasy V-VI SP. Dziewczęta: I - Angelika Urbanik, Służewo; II - Izabela Niewiadomska, Opoki; III - Aleksandra Łaptuta, Opoki. Chłopcy: I - Jakub Stachowiak, Służewo; II Kacper Szymański, Służewo; III - Maksymilian Frankowski, Służewo.

Służewo. Gminne zawody

Biegi przełajowe

Zawodnicy z miejsc I -III z nagrodami i dyplomami

Gimnazja. Dziewczęta: I Magdalena Petrykowska, II Katarzyna Kulpa, III - Oktawia Napora (wszyscy Służewo). Chłopcy: I - Jan Zielonka, II Damian Piotrowski, III - Patryk Rosołowski (wszyscy Służewo). Przedszkolaki wręczają Kubusiowi laurki z życzeniami

Na metę wbiega Jan Zielonka

Atrakcyjny dzień w Kinder Parku Dzieci z oddziału przedszkolnego oraz uczniowie klas I-III wyjechały na wycieczkę do dziecięcego parku w Toruniu. Szalonym zabawom w centrum rozrywki nie było końca. Dzieciom udostępniono figlaraj z systemem zjeżdżalni, trampolin, przejść, basenów z piłeczkami, karuzeli. Mogły także przejechać się gokartem. Dodatkową atrakcją był pokaz z przeciąganiem liny i chusteczką animacyjną. Oczywiście nie zabrakło smakowitego poczęstunku. Po niesamowitym, pełnym wrażeń dniu dzieci wróciły do domu.

Uczniowie przynieśli do szkoły domowe zwierzęta

Kochane pupile

Na poczęstunek dzieci zasiadły do wspólnego stołu

Uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej w Przybranowie obchodzili „Dzień Pupila”. Z tej okazji został zorganizowany pokaz domowych zwierzątek. Właściciele omawiali sposoby pielęgnacji swoich pupili, historie ich posiadania oraz ulubione wspólne zabawy. Zaprezentowano m.in.: jaszczurki, świnki morskie, chomiki, króliki, raki, żółwie a nawet gołębia pocztowego.

Ze względów organizacyjnych pieski, kotki i rybki można było pokazać na fotografii. Organizatorami żywej lekcji przyrody były Katarzyna Stępińska i Paulina Zatarska. W szkole trwa zbiórka darów dla schroniska dla zwierząt w Toruniu. Można przynosić: karmę, koce, ręczniki, miski, zabawki i smakołyki, które pod koniec listopada zostaną przekazane dla tej placówki. Pomysłodawcą akcji jest Samorząd Uczniowski pod opieką pedagoga szkolnego – Pauliny Zatarskiej. Tekst i zdjęcia: K.S i P.Z


nr 80, listopad 2013

I GAZETA ALEKSANDROWSKA I

Puls miasta

www.kujawy.media.pl

11

GIMNAZJUM LOTNIKÓW * GIMNAZJUM LOTNIKÓW * GIMNAZJUM LOTNIKÓW Odebrali je przedstawiciele aleksandrowskiej OSP wraz ze swoim sztandarem. Burmistrz miasta Andrzej Cieśla, życząc młodzieży sukcesów w nauce, podkreślił rolę jaką mundur spełnia w wychowaniu patriotycznym młodzieży. Szczególnie ciepłe słowa skierowała do pierwszaków przewodnicząca rady miejskiej Urszula Paprocka, która z tą szkołą związana była długo jako dyrektor. Życzenia od kuratora oświaty przekazała Anna Jachimczak z delegatury Kuratorium Oświaty we Włocławku. Młodzież klas starszych przygotowała młodszym kolegom część artystyczną, a na koniec uroczystości wręczyła im pamiątkowe plakietki. Wraz z życzeniami zobowiązano pierwszaków do solidnego wypełniania obowiązków gimnazjalisty. Miłym akcentem uroczystości były spotkania integracyjne w klasach, połączone z poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców.

Ślubujemy ci szkoło!

Ślubują członkowie drużyny pożarniczej o dobre jej imię i czynić wszystko, aby rzetelnie przygotować się do dalszego kształcenia. Była to szczególna uroczystość, bo po raz pierwszy ślubowali uczniowie klasy mundurowej, jako członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

Na uroczystość licznie przybyli goście

Wniosek do sądu o rejestrację

Jest już prezes spółdzielni W Urzędzie Miejskim odbyło się 31 października spotkanie członków założycieli Spółdzielni Socjalnej „Kujawianka”. Są nimi, jak pisaliśmy, gmina miejska Aleksandrów Kujawski i gminy Waganiec. Na spotkaniu podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia statutu spółdzielni oraz przeprowadzono wybory do zarządu spółdzielni. W wyniku głosowania prezesem zarządu został Mariusz Garski, wiceprezesem Edward Musiał. Celem powołania spółdzielni jest m.in.: przywrócenie na rynek pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez prowadzenie wspólnego przedsię-

biorstwa oraz umożliwienie osobom pozostającym bez pracy i niepełnosprawnym aktywizację zawodową; prowadzenie działalności edukacyjno-kulturalnej, docelowo w formie szkoleń, kursów, warsztatów, jak i prowadzenie działalności gospodarczej. W pierwszym okresie funkcjonowania będzie ona współfinansowana ze środków unijnych. Spośród poszukujących pracy wybrano dziesięcioosobową grupę, która przechodzi cykl szkoleń. Zarząd złożył do sądu gospodarczego w Toruniu wniosek o rejestrację spółdzielni. Będzie ona mogła podjąć działalność z chwilą uzyskania numeru KRS.

Podziel się swoją pasją Miejskie Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim zaprasza pasjonatów zajmujących się zbieraniem autografów, pocztówek, znaczków, etykiet itp. do zaprezentowania swoich zainteresowań podczas przyszłorocznych „Spotkań z pasją”. Na zgłoszenia w MCK czekają, można też dzwonić oraz pod numerem telefonu (54) 282-25-27 wew. 104. Warto podzielić się z innymi swoją pasją.

Myśliwi z koła łowieckiego „Łoś” tegoroczny sezon jesienno-zimowego polowania rozpoczęli wieczornicą w gimnazjum Lotników Polskich w Aleksandrowie Kujawskim. W polskiej tradycji łowieckiej dzień św. Huberta jest okazją do tzw. hubertowin, czyli zbiorowego polowania o charakterze szczególnie uroczystym, z zachowaniem historycznych ceremoniałów. Rozpoczyna ono okres jesienno-zimowego polowania. Myśliwi z koła łowieckiego nr 1 „Łoś” Dzień św. Hubertusa uczcili wraz z uczniami gimnazjum nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim podczas wieczornicy z udziałem licznej grupy gości. Wśród nich byli m.in.: burmistrz Andrzej Cieśla, wójt gminy Koneck Ryszard Borowski, przewodnicząca rady miejskiej Urszula Paprocka, wiceburmistrz Jerzy Erwiński, komendant powiatowy straży pożarnej Tomasz Kubik, jego zastępca Karol Dobrzelecki, członkowie koła łowieckiego „Łoś” z prezesem Henrykiem Makowskim. Spotkanie rozpoczęli: dyrektor gimnazjum Krzysztof Wdowczyk i jego zastępca Jerzy Sygit, który powitał gości i przypomniał, że od kilku lat koło łowieckie ściśle współpracuje z gimnazjum. Hymn myśliwych odegrał na trąbce Lucjan Pokorzyński, a uczniowie szkoły przedstawili nie tylko historię święta myśliwych, leśników i jeźdźców przypomi-

Chór Cordiale Coro z Aleksandrowa Kujawskiego pod dyrekcją Jarosława Dąbrowskiego brał udział 9 listopada w IX Międzynarodowym Konkursie Rybnicka Jesień Chóralna im. Henryka Mikołaja Góreckiego. Aleksandrowski chór po przesłuchaniu konkursowym w Rybnickim Domu Kultury uzyskał 76 punktów. Komisja konkursowa w profesorskim składzie przyznała Chórowi Cordiale Coro Srebrny Dyplom.

Medale za synów W Urzędzie Gminy w Bądkowie odbyła się uroczystość wręczenia medali „Za Zasługi dla Obronności Kraju” rodzicom, których co najmniej trzech synów pełniło nienagannie czynną służbę wojskową. Srebrnymi medalami „Za Zasługi dla Obronności Kraju” uhonorowani zostali Pryska i Bohdan Sucharowie z Kujawki oraz Zofia Kłos z Wysocinka. Medale zostały nadane przez ministra obrony narodowej, a wręczył je Wojskowy Komendant Uzupełnień w Toruniu ppłk Andrzej Koprowski. Słowa uznania do rodziców żołnierzy skierował również wójt gminy Janusz Zaremba. W uroczystości uczestniczyła przewodnicząca Rady

nając, że po raz pierwszy obchodzono je w 1444 roku, a w Polsce tradycja sięga XVIII wieku, kiedy to na tronie polskim zasiedli władcy dynastii sasów. Mówiono o zwyczajach, pieśniach i tradycji łowieckiej, przypomniano formy działalności myśliwych, zasadach które obowiązują w związku. Nie zabrakło prostych konkursów. Polowanie hubertowskie kończy zazwyczaj biesiada myśliwych przy ognisku, bigosie i nalewce. W sali sportowej gimnazjum ogniska oczywiście nie było, ale biesiada owszem. Smakowano wyroby wędliniarskie przygotowane przez myśliwych, a i ciast nie brakowało.

Aleksandrów Kujawski

W KILKU ZDANIACH Srebrny Dyplom dla chóru

Uczniowie przedstawili nie tylko historię święta myśliwych

W rocznicę odzyskania niepodległości

Gminy Bądkowo Halina Kurdupska. Odznaczonym zostały wręczone kwiaty i upominki, a spotkanie zakończono skromnym poczęstunkiem.

Tradycyjnie w Aleksandrowie Kuj. uroczystości związane z Narodowym Świętem Niepodległości 11 listopada odbywają się na placu 3 Maja. Jak co roku, uczestnicy zebrali się przed siedzibą urzędu miejskiego, gdzie otrzymali duże kokardy z narodowymi barwami, przygotowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy. Skąd przy dźwiękach strażackiej orkiestry przemaszerowali ulicami Słowackiego i Chopina. Na placu pod pomnikiem Konstytucji 3 Maja wartę zaciągnęli harcerze. Okolicznościowe przemówienie wygłosił burmistrz Andrzej Cieśla, a zespoły ze szkoły podstawowej nr 3 pod kierunkiem Agaty Rauchflaisz i Zofii Maciejewskiej oraz z MCK pod kierunkiem Barbary Szelągowskiej przedstawiły okolicznościowy program słowno-muzyczny. Delegacje władz miejskich, powiatowych, szkół, organizacji, zakładów pracy złożyły pod pomnikiem wiązanki kwiatów, po czym wszyscy udali się do kościoła parafialnego pw. NMP, gdzie odprawiona została msza w intencji Ojczyzny. Chór „Nova Lutnia” pod dyrekcją prof. Czesława Grajewskiego śpiewał pieśni patriotyczne. Przed uroczystościami delegacja miasta złożyła wiązanki kwiatów i zapaliła znicze w miejscach pamięci narodowej: na mogiłach żołnierzy polskich z 1920 roku, na mogiłach zasłużonych mieszkańców Aleksandrowa, którzy walczyli o naszą wolność oraz na Ukraińskim Cmentarzu Wojskowym przy ul. Narutowicza.

Wyjechali po srebro Zawodnicy z „Fight Club Aleksandrów Kujawski” wzięli udział w Mistrzostwach Pomorza w brazylijskim Jiu Jitsu i K1, które odbyły się 27 października. Zaprezentowali się znakomicie, wszystkie pojedynki dostarczyły wiele wrażeń, licznie zgromadzonej publiczności za co nagradzani byli oklaskami. W zawodach walczyli: trener Marcin Świątkowski, Artur Drążek, Jarosław Paczkowski oraz najmłodszy z grupy, uczeń Kolegium Kujawskiego Tomasz Zapiec. Do Aleksandrowa przywieźli dwa medale: Artur Drążek złoty w K1 i Tomasz Zapiec srebrny w BJJ. Warto podkreślić, że Tomasz pierwszy raz zaprezentował swoje umiejętności na tego typu zawodach. Chętnych chcących mile i aktywnie spędzić czas Fight Club zaprasza na treningi w każdy wtorek i czwartek od godz. 18.00 do 20.00 do Hali Kolegium Kujawskiego w Aleksandrowie Kujawskim przy ulicy Chopina 24.

M. Ś.

Fot. Stanisław Białowąs

Uczniowie klas pierwszych gimnazjum „Lotników” zostali przyjęci 29 października w szeregi braci uczniowskiej, składając uroczyste ślubowanie. Przyrzekali między innymi przestrzegać postanowień statutu szkoły, swą postawą dbać

Hubertus bez tajemnic

Pod pomnikiem na placu 3 Maja w Aleksandrowie Kuj.


ALEKSANDROWSKA I 12 I GAZETA www.kujawy.media.pl RACIĄŻEK

W finale poranne czynności Finał 23.Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Gdybym był malarzem” odbył się w GOK w Raciążku 9 listopada. Finaliści malowali na temat: „Poranne czynności”. Organizatorem było Stowarzyszenie Kulturalne „Serpentyna” i Gminny Ośrodek Kultury w Raciążku. Projekt był dofinansowany ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego. Jury w składzie: art. plastyk – Katarzyna Wendland i art. plastyk – Jerzy Kędzierski przyznało następujące nagrody: W grupie 7-9 lat. I nagroda - Amelia Zdrojewska 6 lat („Browar B” Włocławek), II - Paulina Serafin (GOK Raciążek), III - Lena Kowalska (PRiM MCK Ciechocinek); W grupie 10-12 lat. I - Olga Zielińska (SP Raciążek), II Wiktoria Kujawa (Dom Kultury w Zakrzewie), III - Kornelia Golenia (SP nr 1 Aleksandrów Kuj.). Wyróżnienie specjalne: Sara Urbańska (SP nr 3, Aleksandrów Kuj.), Sara Lityńska (PRiM MCK Ciechocinek). Grupa 13-15 lat. I - Weronika Dorocka, II - Maria Błaszkiewicz (obie PRiM MCK Ciechocinek), III - Daria Trojanowska (gimnazjum w Ciechocinku). Wyróżnienie - Natalia Brylińska (PG Tow. Salezjańskiego w Aleksandrowie Kuj.), Roksana Waszak (gimnazjum w Lubaniu).

Izydor Hejman: - Kiedy wchodzę do wiatraka to czuję się młodszy. Bo ten młyn to moje dzieciństwo i młodość, a i całe życie dalsze.

Wiatrak w Pomianach Pomiany to wieś w gminie Koneck niczym niewyróżniająca się od innych. Drobny wyjątek stanowi tylko wiatrak, jeden z dwóch zachowanych jeszcze w powiecie. W polu trudno wypatrzeć jego sylwetkę, bowiem kryje się za zadrzewieniem akacjowym otulającym gospodarstwo, wiatrak i pasiekę należącą do rodziny Hejmanów. W obejściu witała młoda gospodyni, a poproszona o umożliwienie obejrzenia wiatraka wskazała drogę, ale dodała jednocześnie, że najlepszym przewodnikiem będzie jej teść, Izydor Hejman. Po chwili wyszedł z domu postawny pan, mimo słusznego już wieku pełen energii w ruchach, który z ochotą poprowadził w kierunku młyna. Po kilkunastu krokach zza węgła mijanej stodoły ukazała się sylwetka starego wiatraka , brunatnego już ze starości i z jednym tylko smutno zwisającym skrzydłem.

(bis) Rok budowy 1925

Dla najmłodszych w Trnawie Województwo kujawsko-pomorskie wspólnie z partnerskim regionem trnawskim na Słowacji zapraszają przedszkola oraz szkoły plastyczne z naszego regionu do udziału w XV Międzynarodowym Konkursie Twórczości Plastycznej Dzieci Wieku Przedszkolnego „Žitnoostrovské pastelky 2014” (Zitnoostrovskie kredki 2014). W ubiegłym roku wyróżnienia w konkursie trafiły do Mariki Chojnackiej z przedszkola Bim-Bam-Bino w Aleksandrowie Kujawskim i Michaliny Kleparskiej z przedszkola Bim-BamBino w Toruniu. Prace konkursowe muszą zostać nadesłane najpóźniej do 20 grudnia 2013 roku na adres: Žitnoostrovské osvetové stredisko, ulica biskupa Kondého 10, 929 01 Dunajská Streda, SLOVAKIA. Kontakt w Urzędzie Marszałkowskim: Katarzyna Dwórznik, Gabinet Marszałka, tel. 56 621-84-47 e-mail:k.dworznik@ kujawsko-pomorskie.pl

nr 80, listopad 2013

Ludzie

Pan Izydor najpierw oprowadził wokół młyna i zaczął ciekawą opowieść, po której poznać doświadczonego przewodnika, bo jak mówi nie raz zdarzyło mu się już oprowadzać tu gości. - Ten typ wiatraka nosi nazwę paltraka – zaczął. Ma trzy piętra i posadowiony jest ruchomo na betonowej podstawie, po której toczyły się rolki, na których obracano całą konstrukcję przy pomocy długiego drąga. Dzięki niemu ustawiano wiatrak skrzydłami do wiatru i mocowano w gruncie. Całość budynku ma konstrukcję słupowo – ryglową, jak to nazywają fachowcy. Ściany oszalowano deskami, a dach kryty blachą zaopatrzono w naczółek od strony skrzydeł, a nadwieszkę po stronie przeciwnej. Na samym szczycie kuta chorągiewka z liczbą 1925. Jak można się domyślić jest to rok budowy wiatraka. Gospodarz zaproponował wejście do środka. A tam zachowany dotąd naturalny kolor drewna, zapach mąki i pszczelego wosku, i mnóstwo rozmaitych rupieci, worków pełnych i pustych i maszyn młynarskich, których przeznaczenia nie sposób określić niewtajemniczonemu. Po prawej stronie od wejścia wąskie drewniane schody prowadzą na piętra, a tam dopiero dusza młyna –

Wiatrak w Pomianach ogromne koło paleczne osadzone na grubej drewnianej osi i złożenia kamieni. Mechanik meteorolog I na to koło siła wiatru przenosi się ze skrzydeł, a z niego przekładniami i pasami na resztę urządzeń – tłumaczył pan Izydor. W dole, w górze i z boków mnóstwo rozmaitych drewnianych trybów i trybików, dźwigni i sznurków służących do uruchamiania rozmaitych funkcji. Gospodarz wyjaśnił, że tu się sypie ziarno, tu się sprawdza jakość mielenia, a tam jest odsiewacz cylindryczny i kosze zasypowe. - Kiedy to wszystko działa, pełno tu pyłu mącznego i co niemiara hałasu miażdżących ziarno kamieni przy wtórze trzasków i skrzypień całego mechanizmu napędowego – kontynuował pan Izydor. Ale kiedy wchodzę do wiatraka to ubywa mi lat. Czuję się młodszy. Bo ten młyn to moje dzieciństwo i młodość, a i całe życie dalsze. Urodziłem się tu w 1930 roku, a młyn zbudował mój ojciec w 1925. W ogóle nasza rodzina wywodzi się z Holandii, a przodkowie przybyli tu kilkaset lat temu.

Przed wojną znakomitą większość ludności w Pomianach stanowili Niemcy. Akceptowali nas jako Polaków, chyba z racji posiadania wiatraka, ale w czasie wojny i tak trzeba było na pewien czas uciec ze wsi, bo nie wiadomo, co w takim czasie sąsiadowi do głowy przyjdzie. Od początku, od kiedy tylko mogłem pomagałem ojcu w młynarskim fachu. Taki też ze mnie młynarz, prawie od urodzenia. We młynie nawet się uczyłem. Tu też przeczytałem „Pana Tadeusza” Kiedy ojciec załatwiał sprawy z klientami, ja byłem w środku. Nauczyłem się tego fachu. I wiem dzisiaj, że młynarz nie tylko zasypuje ziarno i odbiera mąkę. To jest po części i mechanik, który zna się na działaniu poszczególnych urządzeń i meteorolog biegły w przewidywaniu pogody. Musi umieć rozpoznać „dobry” wiatr, który jest wystarczająco silny, żeby ruszyć maszyny i nie za silny, żeby nie wywrócić młyna. Czasami przy silnym wietrze hamuje się skrzydła, a służy do tego specjalna dźwignia naciskająca klockiem hamującym na koło paleczne, a uruchamiana jest przez te ręczne

kółka połączone szczebelkami. Tu wskazał na urządzenie półmetrowej średnicy przy schodach. - W ścianach wiatraka są okienka, które służą do obserwacji pogody - kontynuował pan Izydor. Wprawny młynarz potrafi ocenić siłę wiatru na podstawie pochylenia drzew w polu. Ktoś proponował mi odrestaurowanie wiatraka, ale nie wziął przy okazji pod uwagę kosztów i potrzeby zatrudnienia młynarza z prawdziwego zdarzenia, aby to obsługiwać. W przeciwnym wypadku katastrofa murowana. Teraz do tej roboty nikt się już nie garnie. A budowniczy wiatraka też był nie byle jaki. Wszystko tu jest wyciosane i z drewna wystrugane, potem złączone; gwoździe tu to rzadkość. Każda część ma rozmiar, który pasuje do drugiej, bo wszystko musi razem działać. I niech pan sobie wyobrazi, że budowniczym był niepiśmienny człowiek, Konstanty Paczkowski, który dokonał tego inżynierskiego cudu zaopatrzony tylko w calówkę i w to, co miał w głowie. Rozglądając po pomieszczeniach młyna, zauważyłem stosy ramek na plastry pszczele. Zapytałem, skąd ich tu tyle. Pan Izydor wyjaśnił, że pasieka, którą widziałem przy wejściu należy właśnie do niego. Perspektywy Pszczoły to jego druga życiowa pasja. Wyjaśnił, że pszczelarzem nie będzie człowiek, który ot tak kupił sobie ul i chce hodować pszczoły.

Koło paleczne i przekładnie wiatraka w Pomianach - Do tego trzeba dużej wiedzy i przede wszystkim serca - zawyrokował. Ja zacząłem z pszczołami już w dzieciństwie łapałem je, albo i inne owady, i budowałem dla nich domki z gliny, no i miałem w ten sposób pierwsze moje ule. Nie widzę kontynuatorów mojej pasji ani we młynie, bo to się już nie opłaci, ani w pasiece. Syn ma kwalifikacje pszczelarza, ale ani mu w głowie tym się zajmować. Nikt w wiatrakach ziarna nie miele. Odchodzi pewna epoka, chociaż pszczoły nie zastąpi nic, a ludzie chleb jeść będą i uprzyjemniać sobie życie miodem. Tylko jaki to będzie chleb i jaki miód? Tekst i zdjęcia

Zbigniew Sołtysiński puszczyk.sowa@interia.eu

Izydor Hejman: - Kiedy wchodzę do młyna, to ubywa mi lat.


nr 80, listopad 2013

I GAZETA ALEKSANDROWSKA I

Konflikty

www.kujawy.media.pl

Radni powiatowi deklarują, że promu w Nieszawie nie zatopią

Burmistrz mówi, że prosił o pomoc w rozwiązaniu problemu Dariusza Wochnę, przewodniczącego rady powiatu. Przyjechał, słuchał, uznał racje Nieszawy, obiecał pomóc. - Tymczasem słyszymy, że na sesji dziwi się, że w tym roku przeprawę uruchomiliśmy, nie mając z powiatem umowy - mówi z żalem burmistrz. - Wiedząc, że w tej

Trudno dziwić się Nieszawie, że domaga się od powiatu pokrycia kosztów funkcjonowania przeprawy, a są to wydatki związane z remontem jednostki, zatrudnieniem załogi, kosztami paliwa, ubezpieczeniem, itp. Aż dziw, że powiat nie poczuwa się do obowiązku zrekompensowania wszystkich wydatków. Wygląda na to, że zmierza do likwidacji promu. Na pytanie, czy takie są radnych zamiary Dariusz Wochna, przewodniczący rady powiatu reaguje gwałtownie. - Nikt w powiecie takich planów nigdy nie miał, nie ma i na pewno nie będzie miał – mówi przewodniczący. – Uważamy, że przeprawa spełnia nie tylko zadanie środka transportu drogowego. Prom stanowi wizytówkę turystyczną zarówno naszego powiatu jak i województwa. Wyjście z sytuacji

Pociekły łzy

Podczas okolicznościowej wieczornicy w MCK W przeddzień Święta Niepodległości, w muzeum przy ul. Słowackiego 1a we Włocławku odbył się przy wypełnionej sali koncert pieśni patriotycznych. Po występie Chóru Rzemieślniczego „LUTNIA” wystąpił Chór Miejski „LUTNIA NOVA” z Aleksandrowa Kujawskiego

pod dyrekcją prof. Czesława Grajewskiego. Wcześniej dr Tomasz Wąsik mówił o wydarzeniach listopadowych 1918 roku. Przypomniał, że wolność do Włocławka przyszła dopiero 13 listopada 1918 roku , bo 11 tego miesiąca było jeszcze wojsko niemieckie, które

w jakiej się znaleźliśmy musi się znaleźć. Proponujemy Nieszawie konkretne rozwiązanie: miasto przyjmie 40 tys. zł, jakie mamy w budżecie, a powiat w roku przyszłym zagwarantuje na prom w budżecie 70 tys. zł oraz doda 10 tys. zł, tak aby zrekompensować tegoroczne wydatki.

Zrekompensujemy w przyszłym roku Takie rozwiązanie widzi także starosta Wioletta Wiśniewska , a Lotfi Mansuour, członek zarządu powiatu mówi, że daje słowo, że podczas uchwalania budżetu 2014 roku będzie za nim głosował. O sprawie promu rozmawialiśmy z radnym Józefem Łyczakiem, który w tej kadencji wykazuje się największym rozsądkiem. - Może pan śmiało napisać, że przy uchwalaniu budżetu na 2014 rok będę głosował za przeznaczeniem na prom 80 tys. zł, jeśli taka propozycja zostanie nam przez zarząd powiatu przedstawiona – mówi Łyczak. – Trzeba zrobić wszystko, aby Nieszawa nie była stratna. Nie wyobrażam sobie, aby prom przez Wisłę został zlikwidowany. W podobnym tonie mówią radni powiatowi: Arkadiusz Świątkowski i Arkadiusz Gralak. Prom

Wisłą ewakuowało się wraz z zrabowanym dobytkiem. Mówca podkreślił, że nie było by odzyskania niepodległości w 1918 roku, gdyby walka o wolność nie została okupiona ofiarami Powstania Styczniowego. W repertuarze obu chórów znajdowały się pieśni patriotyczne i legionowe. Podczas śpiewania u niektórych widzów było widać łzy. Lutnia Nova występowała z okazji Święta Niepodległości kilka razy. Chór był słuchany 11 listopada podczas uroczystej mszy w intencji Ojczyzny, jego członkowie śpiewali podczas wieczornicy w Szkole Podstawowej nr 1. Widzieliśmy ich też na okolicznościowym spotkaniu w MCK, gdzie także wystąpili z programem patriotycznym uczniowie liceum salezjańskiego.

Przed wejściem na scenę w muzeum we Włocławku

Tekst i fot. St.B.

jest wspólnym dobrem, nie tylko Nieszawy, więc nikt nie dopuszcza myśli, aby przestał kursować – argumentują zgodnie. Tej pewności nie ma jednak burmistrz Nieszawy. Skoro radni powiatowi przyznają, że przeprawa powinna istnieć i na przyszły rok deklarują zwiększenie dotacji, jako rekompensatę za rok bieżący, to każdy kto umie liczyć wie, że w tym roku dotacja została zmniejszona o 30 tys. zł, czyli rekompensata w przyszłym roku powinna być w tej wysokości. Inaczej mówiąc, w budżecie powiatu powinna być zabezpieczona kwota 100 tys. zł. W innym przypadku oznacza to, że powiat dalej chce, aby Nieszawa do nie swojego zadania dokładała swoje pieniądze.

Z satysfakcją i obawami - Publicznie wyrażona obietnica radnych, że w przyszłym roku powiat zrekompensuje nam straty z roku bieżącego przyjmuję z satysfakcją, choć nie ukrywam, deklaracje te odbieram z ograniczonym zaufaniem - mówi burmistrz Marian Tołodziecki. – Ponadto dobra wola kilku radnych to za mało, bo musi być ich w 17-osobowej radzie co najmniej dziewięciu. Kiedy

Można mieć nadzieję, że nie jest to zapowiedź chęci pozbycia się obowiązku utrzymywania przeprawy, gdyby okazało się, że ministerstwu transportu na funkcjonowaniu tej drogi wodnej nie zależy. STANISŁAW BIAŁOWĄS

Tyle Kubusiów w jednym miejscu nie było

Urodziny Kubusia Puchatka Kubuś Puchatek, to jeden z najsympatyczniejszych misiów książkowych, ulubieniec wszystkich dzieci (a nawet dorosłych). W naszych oddziałach przedszkolnym w Publicznej Szkole Podstawowej Nr. 1 im. Polskich Podróżników obchodziliśmy jego urodziny 25 października. Na początek imprezy dzieci powitały solenizanta piosenką „Kilku kumpli weź” oraz uważnie wysłuchały bajki pt.: „Urodziny Kubusia Puchatka” czytanej przez wychowawcę grupy I Monikę Dąbrowską. Po zakończeniu uważnie słuchanej bajki, wychowawca grupy II Agnieszka Skrucha poprowadziła quiz dotyczący znajomości postaci i treści z bajki Kubuś Puchatek, dzieci także naśladowały ruchy oraz odgłosy tych postaci. Szczególną radością najmłodsi powitali zaproszonych gości na urodzinową zabawę dyrektor Renatę Golec oraz wi-

cedyrektorów: Donatę Nowak i Annę Jankowską, które po wspólnym odśpiewaniu sto lat dla Puchatka i odczytaniu listu, który przysłał główny bohater tego dnia pokroiły torty! Kubuś również pomyślał o swoich gościach i przysłał „małe conieco” - smaczny, słodki miodek,

którego wszyscy skosztowali. Kiedy buzie były już słodziutkie i klejące od słodyczy wreszcie zasiedliśmy do stołów pełnych smakołyków, które przygotowali rodzice. Biesiadowaliśmy śpiewając piosenki o Kubusiu Puchatku. Na koniec zabawy dzieci wyruszyły w marszu pokazowym po szkole w trakcie przerwy, co dla uczniów starszych klas było to dużym zaskoczeniem.

Fot. SP nr 1

Pusta deklaracja pomocy

chwili powiat ma w budżecie na prom jedynie 40 tys. zł zgodziliśmy się na przyjęcie tej kwoty, ale z zastrzeżeniem na piśmie, że uznajemy ją za niewystarczającą. Na nasze pismo wysłane 9 października nie było odzewu. Stale słyszałem i słyszę, że to nasza wina, bo żądamy za dużo, nie chcemy wziąć pieniędzy. A my tylko chcemy tego co nam się należy.

w czerwcu głosowano nad wnioskiem o zmniejszenie nam dotacji na przeprawę to sprzeciwu nie było słychać. Wszyscy mający w tej sprawie coś do powiedzenia powinni zadać sobie pytanie co będzie, jeśli z końcem tego roku lub na początku przyszłego roku nie dojdzie do porozumienia? Czy prom przestanie kursować? Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że starosta we wrześniu rozwiązała z miastem umowę z 1999 roku, a to oznacza, że teraz na przyjęcie tego zadania musi wyrazić zgodę Rada Miejska Nieszawy. A ta, jak wiadomo, póki co nie działa. Wygląda więc na to, że powiat strzelił sobie w kolano. Radni powiatowi, z którymi rozmawialiśmy, deklarują chęć rozwiązania spraw finansowych, nie dopuszczają myśli, że przeprawy promowej na Wiśle nie będzie. Burmistrz zapewnia, że Nieszawie też zależy na niej, bo to miejsca pracy i wizerunek miasta. Tymczasem starosta wystosowała pismo do ministerstwa transportu z pytaniem, czy samorząd powiatu aleksandrowskiego nadal jest zobowiązany prowadzić tę przeprawę, czy wciąż jest to jego zadanie?

Fot. SP nr 1

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1 - Tym samym pani starosta potwierdziła ważność tej umowy – mówi burmistrz Tołodziecki. – Od tygodni powtarzamy, że nie ma żadnej potrzeby zawierania przez Zarząd Powiatu z Gminą Miasto Nieszawa odrębnego porozumienia dotyczącego przekazania zadania prowadzenia przeprawy. Zostało to zrobione już 19 kwietnia 1999 roku. Przedmiotem negocjacji miał być jedynie paragraf 2 umowy dotyczący płatności. W sprawie rozwiązania umowy złożyliśmy pozew do Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim. Od początku powtarzałem i powtarzam, że sprawa powinna być rozwiązana nie na sali sądowej a między samorządami, ale nie miałem innego wyjścia.

13

Kubuś przyniósł smaczny, słodki miodek

AS i MD


ALEKSANDROWSKA I 14 I GAZETA www.kujawy.media.pl

nr 80, listopad 2013

Rozmaitości Podglądanie przyrody. Zimorodek

Klejnot w koronie

Harcerski zlot

Szlakami wielkich ludzi Kujaw Komenda Hufca ZHP im. Ziemi Kujawskiej w Aleksandrowie Kujawskim zorganizowała w dniach 25-26-27 października rajd hufca pn. „Wielcy Ludzie Kujaw”. Bazą lokalową tegorocznej imprezy była Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Aleksandrowie Kujawskim. W rajdzie udział wzięli harcerze z różnych środowisk obszaru działania hufca. Organizatorzy przygotowali dla nich całą masę atrakcji. Jednym z głównych punktów programu była gra terenowa po ulicach Aleksandrowa Kujawskiego, podczas Nagrody dla zwycięzców której druhowie mieli za zadanie odpowiedzieć na szereg pytań na temat miasta. Niektóre z pytań były dość szczegółowe i skomplikowane, ale uczestnicy poradzili sobie z nimi znakomicie, podpytując się na przykład przechodniów o możliwe odpowiedzi. W programie zlotu nie mogło zabraknąć również harcerskiego świeczkowiska, a także pląsów oraz gier i zabaw na wesoło. Zorganizowany został również konkurs plastyczny pt: „Aleksandrów Kujawski, w jesiennej odsłonie”, w trakcie którego wyłoniły się prawdziwe malarskie talenty, a najlepsi artyści zostali nagrodzeni indywidualnymi nagrodami. Rajd okazał się też dobrą okazją do przygotowania małego „sprawdzianu” z wiedzy harcerskiej, w postaci quizu harcerskiego. W trakcie niego druhny i druhowie mogli zmierzyć się ze swoją wiedzą, ale także przypomnieć sobie i uzupełnić brakujące informacje z zakresu historii harcerstwa, symboliki harcerskiej, czy też samarytanki. W rajdowym współzawodnictwie klasyfikacja drużynowa wyglądała następująco: I miejsce – 11 Drużyna Wielopoziomowa „Ogniste Diabełki” z Aleksandrowa Kujawskiego, II - 14 Drużyna Wielopoziomowa „Szychy” z Bądkowa, III - 1 Drużyna Wędrownicza „Białe Kruki” z Bądkowa. Harcerze serdecznie dziękują za świetną bazę lokalową, którą udostępniła uczestnikom rajdu, dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 – Janina Brózda.

phm. Anita Rybczyńska, z-ca komendantki hufca ds. programu

Burmistrz Aleksandrowa Kujawskiego od 2009 roku organizuje przed Dniem Wszystkich Świętych zbiórkę pieniędzy, z której dochód przeznaczany jest na renowację nagrobków i mogił znanych i zasłużonych aleksandrowian. Środki finansowe z pierwszej zbiórki zostały przeznaczone na odnowienie nagrobku Powstańca Styczniowego Władysława Koneckiego, natomiast środki finansowe zebrane w latach 2010-2012 przeznaczono na renowację nagrobka Wacława Bębnowskiego (18651945) – artysty, rzeźbiarza. Zbiórka odbywa się przy

Wielkością mieści się w klasie gdzieś między szpakiem a wróblem. Sylwetkę ma krępą, krótki ogon, a duży klinowaty dziób i głowa swoją wielkością odpowiadają tułowiowi. Pod względem ubarwienia nie ma sobie równych wśród naszych ptaków. Jako klejnot jawią się metalicznie niebieskie głowa i grzbiet, które w świetle słonecznym wydają się być szmaragdowe. Środek grzbietu i sterówki pobłyskują błękitem, a boki głowy i spód ciała są cynamonowe. Gardło i policzki mają czysto białą barwę, długi dziób jest czarny, a nogi czerwone. Dymorfizm płciowy jest słabo zaznaczony; u samic w okresie lęgowym spodnia część dzioba jest czerwona. Łatwiej obserwować zimorodki siedzące na czatowni, niż w locie, bo latają szybko, prostoliniowo i nisko nad wodą. Zrywając się do lotu, nawołują ostrym, wysokim – tije, czasem kilkakrotnie powtarzanym w ciągu. Zimorodki nie odbywają dalekich wędrówek. W zimie przemieszczają się nad niezamarzające zbiorniki wodne. Środowiskiem bytowania są urwiste brzegi nad czystymi wodami, preferencyjnie bieżącymi, bogatymi w zwisające gałęzie i korzenie, które wykorzystuje jako stanowiska obserwacyjne. Łowy Preferencje siedliskowe, ściśle współgrają ze sposobem bytowania zimorodków. Polują na małe ryby, żaby, kijanki, owady wodne i ich larwy. Czatują na ofiarę, siedząc na gałęzi nadwodnego drzewa lub wystającym korzeniu. Stąd wypatrują potencjalnej ofiary, stąd też wymóg czystej klarownej wody w zbiorniku. Atakują z zasadzki lub krótkiego lotu zwisającego. Przed zanurzeniem silne uderzenia skrzydeł pomagają nabrać impetu i z dużą prędkością, ale już ze złożonymi skrzydłami zimorodek nurkuje na niewielką głębokość pod wodę. Samo zanurzenie trwa chwi-

Fot. Marcin Strych

Wieczorne spotkanie

Zimorodek zwyczajny (Alcedo atthis) zachwyca swoim ubarwieniem. Nie sposób pomylić go z jakimkolwiek innym gatunkiem bytującym w środowisku dolin czystych rzek i strumieni o stromych brzegach. Jest swego rodzaju wyznacznikiem czystości środowiska. Można go spotkać na kujawskim odcinku Wisły.

Zimorodek ze zdobyczą lę, po czym jak pocisk wyskakuje ponad powierzchnię. Już ze zdobyczą w dziobie siada na czatowni i po ogłuszeniu ofiary uderzeniem o podłoże, zabiera się do konsumpcji, nie zapominając przy tym ustawić rybę głową w kierunku przełyku, bo w przeciwnym ułożeniu płetwy mogłyby utrudnić przełkniecie.

że kiedy samica wysiaduje już nowy lęg, samiec karmi jeszcze młode z poprzedniego. Wysiadywanie trwa około trzech tygodni. Młode opuszczają gniazdo po około trzech i pół - czterech tygodniach, choć jeszcze przez parę dni opiekują się nimi rodzice. Ochrona

Lęgi Poza okresem lęgowym zimorodek to samotnik. Jako ptak terytorialny jest bardzo agresywny. Również zimą broni swojego odcinka rzeki, o długości około 1-6 km, nawet przed swoim partnerem rozrodczym. Wiosną przepędza zarówno rywali, jak i małe ptaki śpiewające. Zachowania godowe zaczynają przejawiać często już w lutym. Para goni się wzajemnie, po czym samiec, kiwając całym ciałem, prezentuje się samicy. Toki kończą się wskazaniem samicy wejścia do nory prowadzącej do gniazda. Samiec karmi swoją wybrankę, kłaniając się ze skrzydłami zwróconymi do dołu. Gniazdo buduje zawsze na końcu tunelu w urwistym brzegu zbiornika wodnego. Tunel sięgający długości około metra wznosi ku górze, a gniazdo to jego końcowe rozszerzenie. Użytkowane jest wielokrotnie. Zimorodki odbywają lęgi nawet trzy razy od kwietnia do lipca, a w każdym z nich składają 5-8, a czasami 9 białych jaj. Nierzadko bywa tak,

Kwestowali na odnowienie nagrobków

Na cmentarzu w Aleksandrowie Kuj. kwestują pracownicy Przedszkola nr 1 im. Juliana Tuwima oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Danilewicz Zielińskiej

W skali całej Polski jest nielicznym ptakiem lęgowym. Przypuszcza się, że Polskę zasiedla aktualnie od 4 do 8 tysięcy par lęgowych. Na przestrzeni lat stwierdzono jednak spadek liczebności zimorodków, czego powodem jest utrata siedlisk, głównie nienaturalna obudowa zbiorników (np. likwidacja urwistych skarp), zanieczyszczenie wody i niepokojenie powodowane przez wędkarzy i wczasowiczów. Swego czasu zimorodek był celem polowań dla swoich barwnych piór oraz tępiony przez wędkarzy i rybaków za polowanie na ryby. Obecnie wdraża się postępowanie polegające na niszczeniu „czatowni” tego ptaka, zakładania siatek nad powierzchnią wody zamiast jego masowego tępienia, jakie jeszcze niedawno miało miejsce. W Polsce objęty ścisłą ochroną gatunkową.

zaangażowaniu i pomocy przedstawicieli władz samorządu miasta Aleksandrowa Kujawskiego, Rady Miejskiej, Polskiego Związku Niewidomych - Koło w Aleksandrowie Kujawskim, Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Towarzystwa Przyjaciół Aleksandrowa Kujawskiego, dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 1 im. Polskich Podróżników, dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 3 im. Józefa Wybickiego, dyrekcji Przedszkola nr 1 im. Juliana Tuwima, dyrekcji Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Danilewicz Zielińskiej, dyrekcji Miejskiego Centrum Kultury, Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz mieszkańców miasta.

Zbigniew Sołtysiński puszczyk.sowa@interia.eu

Dzień przed Wszystkimi Świętymi na cmentarzu oprócz kwestujących nie zabrakło też najmłodszych mieszkańców miasta, którzy przyszli zapalić znicze m.in. w miejscach pamięci narodowej. Dotychczas zebrane środki pieniężne: 2010 rok – 1.290,60 zł, 2011 rok - 1.749,60 zł, 2012 rok - 1.113,75 zł, 2013 rok 1.217,54 zł Organizatorzy kwesty serdecznie dziękują wszystkim, którzy włączyli się w tę akcję. Tekst i fot. UM


nr 80, listopad 2013

I GAZETA ALEKSANDROWSKA I

Puls miasta

www.kujawy.media.pl

15

Trzy klasy pierwszaków

Stało się już tradycją, że pierwszoklasiści Szkoły Podstawowej nr 3 w Aleksandrowie Kujawskim składają ślubowanie i są pasowani na pełnoprawnych uczniów przed świętem 11 Listopada. Patronem szkoły jest bowiem Józef Wybicki, autor hymnu polskiego. Uroczystość ślubowania i pasowania na uczniów jest takim małym świętem szkoły, do którego

zwłaszcza nauczyciele i rodzice przygotowywali się od września. W tym roku do trójki zapisało się 62 dzieci, które decyzją dyrekcji i organu prowadzącego podzielene zostały na trzy klasy. Mniejsze grupy pozwolą maluchom na lepszą naukę a także lepszą opiekę nad nimi. Życzenia wszystkiego najlepszego w tym nowym okresie życia przekazał burmistrz Andrzej

Cieśla. Dzieci zaprezentowały się w specjalnym programie, który udowodnił, że dwa miesiące spędzone w szkole nie zostały zmarnowane. Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego szkoły odbyło się ślubowanie pierwszaków. Ślubowali też rodzice dzieci, dla których udział w uroczystości był dużym przeżyciem. Po tej części spotkania dyrektor szkoły Janina Brózda olbrzymim ołówkiem pasowała pierwszoklasistów na uczniów. Potwierdzeniem oficjalnego przyjęcia ich do szkolnej społeczności były dyplomy wręczone im przez wychowawczynie – Małgorzatę Pruszyńską (kl.1a), Agatę Kościelecka (1b), Ewelinę Kolińską (1c). Klasy otrzymały upominki m.in. od rady rodziców i Kujawsko -Dobrzyńskiego Banku Spółdzielczego, a na zakończenie zrobiły sobie zdjęcia. Po części oficjalnej uczniowie udali się dla klas, gdzie czekały na nich drobne prezenty oraz poczęstunek. Potem przystąpiono do wspólnej zabawy. Tekst i fot. St.B.

Ślubowanie pierszoklasistów w szkole podstawowej nr 3

może przynieść nakrętki do Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Kujawskim. Kartonik z logo „Bądźmy Razem”, do którego można wrzucać nakrętki stoi w Punkcie Informacji Urzędu Miejskiego (parter). Stowarzyszenie zachęca wszystkich do wzięcia udziału w akcji. Im więcej nakrętek, tym większa pomoc dla dzieci.

Wyróżnieni w konkursie wraz z opiekunami

Julian Tuwim dla dzieci - konkurs recytatorski w bibliotece 22 października w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Aleksandrowie Kujawskim odbył się konkurs recytatorski pn. „Julian Tuwim dla dzieci”. Konkurs zorganizowany został w ramach obchodów w 2013 r. ustanowionego przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Roku Tuwima. Jury w składzie: Ewelina Babiarczyk, Agnieszka Ratajczyk oraz Stella Czerwińska wyłoniło następujących laureatów konkursu: I miejsce za recytację wiersza

„Spóźniony słowik” zajęła Wiktoria Kordubska, II – Kinga Grzanka, III – Katarzyna Pietrykowska. Przyznano również 10 wyróżnień, które otrzymali: Natalia Dzik, Szymon Dołgań, Krzysztof Szwanke, Mateusz Urbanik, Patryk Łątkowski, Weronika Juśkiewicz, Justyna Romanowska, Marietta Malinowska, Wiktor Rembowski, Martyna Łaszczyk. W konkursie wzięło udział 43 recytatorów ze szkół podstawowych.

15 lat działalności

Dlaczego zbierają nakrętki? Stowarzyszenie na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych „Bądźmy Razem” w Aleksandrowie Kujawskim zwraca się z prośbą o pomoc w zbiórce nakrętek plastikowych. Dochód ze sprzedaży nakrętek przeznaczony zostanie na rehabilitację niepełnosprawnych podopiecznych stowarzyszenia. Każdy, kto chce pomóc stowarzyszeniu

Fot. MBP

Ślubowali w „trójce”

Jubileusz przyjaciół miasta

Kultura gra! Dla Angeliki Angelika mieszka w Aleksandrowie Kujawskim. Żona Sebastiana, matka 7-miesięcznej Zuzi. Dwa miesiące temu rozpoczął się koszmar rodziny. U Angeliki stwierdzono porfirię – chorobę nieuleczalną, której koszmarne skutki można jedynie łagodzić lekami i rehabilitacją. Angelika przebywa w szpitalu w Warszawie. Na wieść o dramacie rodziny koleżanki i koledzy z pracy Sebastiana rozpoczęli akcję. Zwrócono się również do Stowarzyszenia „Aleksandrowska Kultura” z prośbą o pomoc. W związku z tym na 24 listopada br. planowany jest koncert charytatywny pt. „Kultura gra! Dla Angeliki”. Wszystkich zainteresowanych prosimy o włączenie się do tej akcji „Kultura gra! Dla Angeliki”. Zagrają: Złoty Wiek, Gama, Muza, Hole, Kantare, Patryk Dawiec, Żarówki.

„GAZETA ALEKSANDROWSKA” Wydawca: Wydawnictwo Kujawy www.kujawy.media.pl Adres kontakt.: ul. Słowackiego 8, 87-870 Aleksandrów Kuj., Redaktor naczelny Stanisław Białowąs tel. 600-15-68-05, 54 237-05-05 e-mail: stanislaw.bialowas@wp.pl

Przyjmowanie reklam 608-45-56-58, 600-15-68-05 nakład: 6.000 egz.

Dla Henryka Płotkowskiego kwiaty od burmistrza Andzeja Cieśli, a album od Jerzego Derendy, prezesa Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy (z prawej) Towarzystwo Przyjaciół Aleksandrowa Kujawskiego obchodziło ostatnio jubileusz 15-lecia działalności. Z tej okazji odbyło się uroczyste spotkanie, na które przybyły delegacje organizacji zaprzyjaźnionych o podobnym profilu działania: Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy, Towarzystwa Przyjaciół Ciechocinka, Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych ,,Bądźmy Razem”. Obecny był burmistrz miasta Andrzej Cieśla. Za długoletnią pracę prezes towarzystwa wręczył pisemne podziękowanie Donacie Prysak i Mieczysławowi Kowalikowi. Towarzystwo otrzymało listy gratulacyjne od Krajowej Rady Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP. Referat o działalności stowarzyszenia przedstawiła

Donata Prysak, długoletnia była prezes towarzystwa, wskazując osiągnięcia organizacji. Jednym z celów naszego działania jest integracja mieszkańców naszego miasta. Organizujemy spacery z naszymi mieszkańcami, poznając pomniki przyrody, poznajemy rośliny chronione, zwiedzamy zabytki kultury i architektury, odwiedzamy miejsca straceń II wojny światowej. Nasze koleżanki brały udział w plebiscytach na najaktywniejsze kobiety miasta . Uczestniczymy w organizowanych przez burmistrza spotkaniach organizacji pozarządowych, przedstawiając wnioski od naszych członków, bierzemy udział w uroczystościach organizowanych przez starostę i burmistrza. Największym a zarazem najtrudniejszym zadaniem

zaaprobowane przez radę miasta. Stowarzyszenie nasze uczestniczy we współdziałaniu i współtworzeniu miasta. Zapraszamy wszystkich do współdziałaniu dla naszego miasta naszej małej Ojczyzny. Zależy nam na organizacji jeszcze bardziej prężnej, zachęcamy zatem do udziału w jego pracy. Dziękujemy wszystkim podmiotom, które współpracowały z nami w minionym czasie. Za pomoc w zorganizowaniu jubileuszu szczególne podziękowanie kierujemy

Gama w programie dla uczestników spotkania było zorganizowanie w 2005 roku spotkania działaczy solidarności w związku z obchodami 25-lecia Solidarności. Towarzystwo w okresie swojej działalności wystąpiło o nadanie tytułu Zasłużonego Obywatela Aleksandrowa Kujawskiego ks. Stanisławowi Salamonowiczowi i Michalinie Kowalczyk, co zostało

do dyrekcji Miejskiego Centrum Kultury, w tym zespołowi Gama pod kierownictwem Barbary Szelągowskiej, oraz do burmistrza Andrzeja Cieśli, który objął patronat.

Henryk Płotkowski, prezes Towarzystwo Przyjaciół Aleksandrowa Kujawskiego


I GAZETA ALEKSANDROWSKA I

nr 80, listopad 2013

Rozmaitości

www.kujawy.media.pl

25 listopada w MCK

Wojskowe atrakcje w Aleksandrowie Kuj.

Świętowali pierwszy raz

Zagrała orkiestra wojskowa Terenowa administracja organów wojskowych, czyli popularne wojskowe komendy uzupełnień (WKU) obchodziła po raz pierwszy swoje święto. Zainaugurowano je w Aleksandrowie Kujawskim 27 października. Kolumna przedstawicieli władz wojskowych, powiatowych i miejskich przemaszerowała wraz z orkiestrą wojskową garnizonu toruńskiego ulicami miasta pod MCK. Po raz pierwszy mieszkańcom zaprezentowała się grupa uczniów gimnazjum „Lotników” w mundurach strażackich. Okolicznościowe przemówienie na placu przed MCK wygłosiła Wioleta Wiśniewska - starosta aleksandrowski. Przypomniała, że

Lufa nam nie przeszkadza

data święta nawiązuje do tymczasowej ustawy z 27 października 1918 roku o powszechnym obowiązku służby wojskowej, która powołała do życia okręgowe i powiatowe komendy uzupełnień będące pierwszymi terenowymi organami władzy administracyjno-wojskowej w odrodzonej Polsce. Okolicznościowe życzenia wojskowym złożył także burmistrz miasta Andrzej Cieśla, gospodarz uroczystości. Komendant WKU w Toruniu ppłk Andrzej Koprowski w towarzystwie szefa wydziału rekrutacji WKU mjr. Andrzeja Majdy wręczyli staroście i burmistrzowi pamiątkowe wygrawerowane tabliczki z podziękowaniami. Nim zebrani przeszli na zorga-

nizowaną obok wystawę sprzętu wojskowego i strażackiego z ciekawym programem wystąpiła orkiestra wojskowa garnizonu toruńskiego. Po niej z programem artystycznym zaprezentowała się w historycznych strojach grupa regionalna pobliskiego Zespołu Szkół nr 1, a po niej zespół Gama z MCK. Wojskowi pokazali sprzęt, który można spotkać tylko na poligonie. Zainteresowanie wzbudzały dwa ogromne pojazdy. Wystawił je 6. Samodzielny Oddział Geograficzny. Można je było obejrzeć od środka. Zadaniem tego mobilnego zespołu zabezpieczenie geograficznego jest prowadzenie wszelkiego rodzaju analiz geograficznych. Żołnierze tej grupy pełnili i pełnią służbę w ramach

Burmistrz gotowy do boju misji wojskowych także za granicą kraju. Na specjalnym stoisku można było dowiedzieć się o warunkach przyjęcia do wojska, a w innym miejscu, jak działa wojskowa służba wewnętrzna, czyli taka policja. Sprzęt wystawili także strażacy komendy powiatowej. Druhowie z OSP ze Świętego w gminie Koneck przyjechali ze starą motopompę, napędzaną mięśniami ludzi. Można było praktycznie sprawdzić, jak zachowuje się człowiek, który ma w organizmie 1,5 promila alkoholu. Po założeniu specjalnych okularów trzeba było przejść między pachołkami. Dla wielu było to wyjątkowo trudne. Tekst i fot. St.B.

Zapraszamy na warsztaty Czy chcesz wiedzieć, gdzie mieszkasz? Czy znasz ludzi i miejsca, których istnienie i życie ukształtowały miasto, w którym obecnie funkcjonujesz? Czy jesteś zainteresowany poszukiwaniem miejsc nieistniejących i odpowiedziami na zagadki i tajemnice, jakie skrywa przestrzeń miejska? Jeśli odpowiedziałaś/eś pozytywnie chociaż na jedno pytanie, mamy dla Ciebie ciekawą propozycję. Organizujemy warsztaty historyczno-fotograficzne dla wszystkich chętnych, zainteresowanych choć jedną z tych dyscyplin. Jeśli jesteś młodym człowiekiem i wiesz niewiele, a chcesz wiedzieć więcej, to jesteś osobą, której szukamy. Jeśli jesteś seniorem i chciałbyś podzielić się wiedzą oraz swoimi wspomnieniami i doświadczeniami, to również jest to miejsce dla Ciebie. Chcemy wspólnie z Wami stworzyć wystawę, która udokumentuje zmiany, jakie dokonały się w Aleksandrowie Kujawskim. Podczas cyklu spotkań dowiecie się znacznie więcej o jasnych i ciemnych stronach naszego miasta. Każdy z uczestników będzie mógł również odkryć arkana fotografii, nie tylko tej profesjonalnej. Aparat fotograficzny będzie naszym narzędziem w „polowaniu na przeszłość”, której będziemy poszukiwać w różnych miejscach naszego miasta. Jeżeli w tym momencie pomyślałeś/aś, że nie masz profesjonalnego sprzętu to podpowiadamy, że aparat w komórce jest również wspaniałym narzędziem, a poza tym posiadamy kilka aparatów, które chętnie Ci udostępnimy. Uczestnictwo w warsztatach jest nieodpłatne, a jedyne czego oczekujemy od uczestników to chęć współpracy i chęć do działania. W trakcie trwania warsztatów przewidujemy także konkursy i gry miejskie. Zapraszamy wszystkich chętnych!!! Spotkanie organizacyjne przy kawie i ciastku odbędzie się w Miejskim Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim, przy ulicy Parkowej 3 dnia 25 listopada br. o godzinie 17.30. Więcej informacji pod numerami telefonu 695-958-844 oraz 698- 687-762 lub w sekretariacie Miejskiego Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim. Piotr Miernik Izydor Zaręba

Pasztet i pierogi z gęsiny na konkurs z „Hubala” Reprezentantki Zespołu Szkół Nr 2 im. „Hubala” Ewelina Królak i Patrycja Romaniec (na zdjęciu) pod kierunkiem Joanny Szklarskiej i Małgorzaty Pozorskiej, uczestniczyły w finale szkolenia e-learningowego, pn. „Czas na gęsinę” w Przysieku k. Torunia. Uczennice rywalizowały z przedstawicielami innych szkół z województwa w konkursie kulinarnym na przygotowanie potraw z gęsiny. Wykonały pasztet z gęsi oraz pieczone pierogi z gęsiną. Ogłoszenie wyników kulinarnych potyczek odbędzie się na uroczystej Gali Złotych Połgęsków na początku grudnia br. w Przysieku.

Fot. Nadesłana

16

Remont sali na dworcu Od października br. trwają prace remontowo-konserwatorskie we wnętrzu sali restauracyjnej z zapleczem w budynku dworca kolejowego w Aleksandrowie Kujawskim. Obecne prace mają na celu przygotowanie wnętrza do przywrócenia mu pierwotnej kolorystyki i złoceń oraz ułożenia ceramicznej posadzki barwionej w masie. Pracom konserwatorskim poddana też została boazeria mocno zaatakowana przez mikroorganizmy i drewnojady. We wnętrzu sali restauracyjnej z zapleczem wymieniona została stolarka drzwiowa, która profilami nawiązuje do pierwotnej stolarki. Wnętrze sali restauracyjnej ogrzewane będzie podłogowym systemem grzewczym.

Gazeta Aleksandrowska nr 80 (2013)