Page 1

Bygg & Bu

Grønt og skjønt

Den store trendfargen for 2012 er grøn. Saman med element frå naturen skal grønfargar i alle mogelege nyansar, dominere bustadsinnreiinga framover. Side 26 og 27

Bustadmagasin

‹‹Alle›› vil til Tysvær Det spirer på «Drivhustomta» Eigedommane i Tysvær er meir ettertrakta enn i nabokommunane. Eigedomsmeklar Håkon Nilsen fortel at særleg bustadane nord i kommunen blir selt raskt.

Side 29

15 splitter nye bustadar er under bygging ved Aksdalsvatnet. Det jobbast no på spreng på «Drivhustomta» på Frakkagjerd, der eit av dei mest spennande bustadprosjekta i Tysvær er under påsegling.

Side 36

25.tbfarge  

‹‹Alle›› vil til Tysvær 15 splitter nye bustadar er under bygging ved Aksdalsvatnet. Det jobbast no på spreng på «Driv- hustomta» på Frakkag...