Page 1

reklama

reklama

GAZETA BEZPŁATNA

Wrzesień 2017 nr 9 (73) - ISSN 2082-923X

str. 9

reklama

Schody do piekła!

szczęściu, najbardziej boli. Przemoc psychiczna, wyzwiska, poniżanie i ta najgorsza – przemoc fizyczna. Przemoc fizyczna – o tak jakoś neutralnie brzmi. Bardziej prawdziwie byłoby powiedzieć: brutalne katowanie, gdzie bywa, że krew tryska po ścianach! Tak, to prawda, takie przypadki też się zdarzają, a plamy krwi na ścianach trzeba potem zamalowywać! Cztery ściany domów widziały niejedną tragedię, były i nadal są świadkami scen przerażających!

Dokończenie na str. 15 >>>

150 lat Powiatu Brzeskiego

Fot. Maciej Mazur

Rodzina, własny dom – to miejsce bezpieczne, gdzie zawsze chętnie wracamy. Tam odpoczywamy, nabieramy sił i energii do pracy. Nawet z najdalszych świata stron z radością wracamy do domu, bo miejsc gdzie się mieszka może być wiele, ale dom jest jeden. Jednak nie dla wszystkich tak jest. Są ludzie dla których powrót do domu nie kojarzy się z rodzinnym ciepłem, już prędzej z piekłem. Przemoc domowa, coś absolutnie wbrew naturze. Przemoc z ręki tych którym powinno się ufać, którzy zawsze powinni być ostatnią deską ratunku w każdym nie-

Powiat Brzeski świętuje w tym roku 150. rocznicę swojego istnienia. Jak podsumowują organizatorzy głównych uroczystości – były to wspaniałe trzy dni, pełne wspomnień, sportowych i muzycznych emocji oraz doskonałej zabawy. Powiat Brzeski w koncertowej atmosferze zakończył świętowanie jubileuszu 150-lecia. W piątek 8 września jubileuszowe obchody zainaugurowała uroczysta sesja w Regionalnym Centrum Biblioteczno-Kulturalnym w Brzesku. We wspólnym świętowaniu wziął udział marszałek województwa Jacek Krupa, który patronował całemu wydarzeniu. – Podstawą rozwoju i demokracji każdego państwa jest samorząd terytorialny i trzeba dbać o jego autonomię. W powiatach wyremontowano już wszystkie szkoły średnie i szpitale. Widzimy też znaczny postęp w inwestycjach drogowych, rozwija się i dobrze funkcjonuje pomoc społeczna. Te wszystkie działania świadczą to o tym, że reforma samo-

rządowa stała się podstawą dyskusji na temat sukcesu cywilizacyjnego Polski po 1990 roku – podkreślił marszałek Krupa. Pogratulował również pięknego jubileuszu i życzył władzom powiatu oraz jego mieszkańcom dalszego rozwoju. Sesja rozpoczęła się konferencją naukową, podczas której profesorowie Włodzimierz Sady i Marian Stolarczyk oraz dr Andrzej B. Krupiński, Jerzy Wyczesany i Franciszek Brzyk przedstawili 150-letnią historię powiatu brzeskiego. Po konferencji starosta Andrzej Potępa podsumował ostatnie 18 lat funkcjonowania powiatu i przypomniał najważniejsze wydarzenia z tego okresu. Przedstawił strukturę powiatu, jego zadania, inicjatywy i osiągnięcia w różnych dziedzinach życia społecznego, gospodarczego, a także kulturalno-oświatowego. Sporo uwagi gospodarz powiatu poświęcił też inwestycjom zrealizowanym przy wsparciu środków unijnych.

Dokończenie na str. 14 >>>


2

wrzesień 2017

AKTUALNOŚCI

Krynica-Zdrój - najważniejsze Forum Gospodarcze w środkowej Europie

Panel „Zielony Nowy Ład” - dyskusja o kierunkach rozwoju nowoczesnego przemysłu przyszłości i związanych z tym szans rozwoju dla społeczności lokalnych W Krynicy-Zdroju w dniach od 5 do 7 września 2017 roku trwało XXVII Forum Ekonomiczne. Prawie 4 tys. gości dyskutowało o najbardziej aktualnych problemach gospodarki światowej oraz sprawach politycznych i społecznych. Obsługą medialną Forum zajmowało się prawie 650 przedstawicieli mediów z kilkudziesięciu państw świata. Hasło przewodnie tegorocznej edycji największej konferencji międzynarodowej w Europie Środkowo-Wschodniej brzmiało: „Projekt Europa. Jaki przepis na następne dekady?”. Rekordowa liczba zarejestrowanych uczestników i akredytowanych dziennikarzy, ponad 200 debat tematyczreklama

nych i wydarzeń specjalnych, udział głów państw, najwyższych przedstawicieli rządów i parlamentów, prezesów największych spółek, samorządowców, ekspertów oraz reprezentantów świata nauki - to obraz tegorocznego Forum Ekonomicznego w Krynicy. Krynica-Zdrój, niewielkie, liczące niecałe 12 tysięcy mieszkańców miasteczko zlokalizowane w Beskidzie Sądeckim, każdego roku na początku września na kilka dni staje się centrum życia politycznego w środkowej Europie. Do tej mieściny przyjeżdżają prezydenci, premierzy, ministrowie, prezesi największych firm aby dyskutować i wytyczać kierunki rozwiązywania największych wyzwań

współczesności. W tegorocznym Forum uczestniczył Polski prezydent Andrzej Duda, oraz prezydenci Madedonii Gjorge Ivanow i Gruzji Giorgi Margwelaszwili, którzy otworzyli Forum inauguracyjną sesją plenarną pod zatytułowaną „Niedokończona integracja, a aspiracje krajów europejskich”. Organizatorzy do tematycznych paneli dyskusyjnych zapraszają największych i najbardziej uznanych specjalistów z danej branży: zarówno polityków, jak i przedstawicieli biznesu, samorządów i ekspertów. Mogą sobie na to pozwolić, ponieważ Forum Ekonomiczne w Krynicy-Zdroju, potocznie określane polskim Davos, jest

www.informatorbrzeski.pl ska zanieczyszczenie powietrza przyuznaną niekwestionowaną na całym czynia się do przedwczesnej śmierci świecie marką, i otrzymanie zapro48 tys. Polaków. Na 50 najbardziej zaszenia do grona panelistów Forum jest nieczyszczonych miast w Europie aż traktowane jako dowód przynależno33 znajdują się w Polsce!. W dyskusji ści do uznanej elity w zakresie danego mówiono między innymi o projekcie zagadnienia. Narodowego Programu AntysmogoZaproszenie do udziału w panelu wego, o odnawialnych źródłach enerz dziedziny makroekonomii pt. „Nowy gii i sposobach na poprawę bilansu Zielony Ład” Otrzymali: Władysław energetycznego, o polskiej żywności Kosiniak – Kamysz, Poseł na Sejm wysokiej jakości, systemach szkoleń RP, były Minister Pracy i Polityki Spoi innych ciekawych projektach. łecznej, Mieczysław Kasprzak - poseł na Sejm II, IV, V, VI, VII i VIII kadencji, były Wi c e m i n i s t e r Gospodarki, Dariusz Klimczak – Wicemarszałek Województwa Łódzkiego, Adrian Małachowski – Dyrektor – Agrawit EkoEnergetyka Sp. z o.o., Ryszard Mićko – Wicemarszałek Wo j e w ó d z t w a Tomasz Latocha - V-ce Prezes MARR S.A. tworzy Zachodniopomor- i koordynuje pracę zespołów pracujących nad projektami skiego, Urszula o wartości setek milionów złotych Nowogórska – Mieszkający w Szczepanowie V-ce Przewodnicząca Sejmiku WojewódzPrezes Małopolskiej Agencji Rozwoju twa Małopolskiego i Tomasz Latocha Regionalnego S.A. Tomasz Latocha – V-ce Prezes Zarządu Małopolskiej już od lat jest zapraszany do paneAgencji Rozwoju Regionalnego S.A. li dyskusyjnych zarówno na Forum Panel poświęcony był zagadnieniu Ekonomicznym w Krynicy-Zdroju jak zanieczyszczenia powietrza i czyrównież innych forach gospodarczych stych, odnawialnych źródeł energii w całym kraju, gdzie dzieli się swoim od których nie tylko nie da się uciec, ogromnym doświadczeniem związaale wręcz nie powinno się uciekać. nym ze stymulowaniem rozwoju goWprost przeciwnie - uczestnicy panelu spodarczego małopolski. widzą w tym obszarze ogromne możMałopolska Agencja Rozwoju Reliwości rozwojowe. Cały świat widzi gionalnego jest największą w regionie przyszłość w czystych, odnawialnych i jednocześnie jedną z największych źródłach energii. Dla Polski to szansa w Polsce pod względem zasobów inna zwiększenie innowacyjności, postytucją otoczenia biznesu. MARR prawę bezpieczeństwa energetycznego jest kluczowym graczem regionalnego i zdrowotnego, a także nowe miejsca systemu wspierania rozwoju gospopracy w sektorze zielonej energetyki. darczego. Według szacunków Agencji ŚrodowiSkalę działań MARR można sobie wyobrazić poprzez pryzmat realizowanych projektów, gdzie tylko w ramach RIF udzieliła wsparcia dla przedsiębiorców na kwotę ponad miliard sześćset osiemdziesiąt milionów złotych! Z punktu widzenia budżetu przeciętnej gminy jest to kwota wręcz niewyobrażalna. A nie jest to bynajmniej jedyny projekt, ponieważ projektów adresowanych do przedsiębiorców MARR S.A. prowadzi bardzo dużo. Niektóre z nich angażują na różnych etapach ich realizacji zespoły liczące nawet do 60 najwyższej klasy specjalistów: ekonomistów, prawników, specjalistów od biznesplanów, organizowania montażu finansowego różnego rodzaju skomplikowanych przedsięwzięć gospodarczych. Prezes Tomasz Latocha jest menadżerem wyspecjalizowanym w organizowaniu i kierowaniu takimi sprawnymi zespołami zadaniowymi. Pracuje się w nich nad setkami różnego rodzaju projektów biznesowych, podpisywane są umowy. Wszystko musi przynieść zysk, bo MARR S.A nie jest żadnym urzędem, tylko jest spółką akcyjną nastawioną na osiąganie zysku, więc wszystkie przedsięwzięcia w które się angażuje muszą być bardzo dobrze przemyślane, opracowane i transparentne. Aby mieć absolutną pewność, że wszystko jest poprawnie przygotowane, prezes Tomasz Latocha dobiera pracowników którzy będą w stanie opanować i skutecznie zastosować skomplikowaną wiedzę o finansach i gospodarczych zależnościach. Dotychczasowe osiągnięcia MARR S.A. są najlepszym dowodem, że jest dobrym specjalistą w swojej dziedzinie. To właśnie powoduje, że jest zapraszany do paneli dyskusyjnych najbardziej prestiżowych forów gospodarczych w Polsce. IB


www.informatorbrzeski.pl reklama

wrzesień 2017

AKTUALNOŚCI

3

reklama

Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego realizuje

Bezpłatne badania kolonoskopowe w znieczuleniu w ramach projektu

„Promowanie profilaktyki raka jelita grubego wśród osób aktywnych zawodowo na terenie powiatu bocheńskiego, brzeskiego, limanowskiego i nowotarskiego” Szczegółowe informacje oraz rejestracja pod numerem telefonu

18/33-01-750

ul. Piłsudskiego 61, 34-600 Limanowa www.szpitallimanowa.pl e-mail: kolonoskopia@szpitallimanowa.pl

Niepełnosprawni z szansą na zatrudnienie

reklama

Po wieloletnich staraniach od grudnia tego roku w Łysej Górze rozpocznie swoją działalność Zakład Aktywności Zawodowej – pierwsza tego typu placówka w Powiecie Brzeskim. Jej utworzenie jest niezwykle istotne z uwagi na proces zamykający przygotowanie osoby niepełnosprawnej do podjęcia aktywnego i satysfakcjonującego zatrudnienia. ZAZ to ostatnie ogniwo w systemie rehabilitacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami, czyli forma pośrednia pomiędzy zajęciami w WTZ a pracą na otwartym rynku. Przy realizacji tej inwestycji możemy liczyć na znaczne wsparcie ze strony Województwa Małopolskiego. Łączny koszt adaptacji pomieszczeń, wykonania niezbędnych prac remontowych oraz zakupu wyposażenia wynosi 573 200 zł – z czego 65%, czyli 372 580 zł, zostanie pokrytych ze środków PFRON, pozostałą część sfinansuje Powiat Brzeski. Dodatkowo na działalność bieżącą ZAZ-u Urząd Marszałkowski przeznaczy około 25 000 zł miesięcznie. Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łysej Górze początkowo zaoferuje zatrudnienie 7 osobom pełnosprawnym – terapeutom, pielęgniarkom oraz osobom odpowiedzialnym za sprawy administracyjne. Jednak przede wszystkim stworzy szansę rehabilitacji zawodowej i społecznej 15 osobom ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Będzie to doskonała okazja adaptacji tych osób w otwartym środowisku pracy oraz praktyczne wsparcie w realizacji pełnego, niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia na miarę ich indywidualnych możliwości. Oficjalne rozpoczęcie działalności placówki planowane jest na grudzień tego roku. Zgodnie ze swoim

charakterem wytwórczo-usługowym w zakładzie otwarte zostaną pracownie krawiecko-rękodzielnicze (szycie pościeli, ręczników, ścierek, fartuchów) i ceramiczne (produkcja wyrobów z gliny). Dzięki tej inwestycji uczestnicy placówek pomocy społecznej, takich jak Warsztaty Terapii Zajęciowej czy Środowiskowego Domu Samopomocy, będą mieli możliwość skorzystania z pakietu szkoleń zawodowych dokształcających lub przekwalifikowujących. ZAZ zadba również o odpowiednie usprawnienie i wyposażenie stanowisk pracy oraz będzie podejmował działania związane z wyrównywaniem szans osób niepełnosprawnych na ich nowym miejscu pracy. Ponadto środki zakładowego funduszu aktywności, poza działaniami na rzecz rehabilitacji i aktywizacji zawodowej i społecznej, obejmą programy związane z rozwojem rekreacji i uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu kulturalnym. sp

Redakcja: ul. Wł. Kołodzieja 12/12 33-100 Tarnów tel. 608 653 909 www.informatorbrzeski.pl redakcja@informatorbrzeski.pl Redaktor naczelny: Maciej Mazur Wydawca: mPress Druk: POLSKA PRESS Sp. z o.o. Oddział Poligrafia Drukarnia Sosnowiec Redakcja nie odpowiada ze treść zamieszczonych ogłoszeń.


4

wrzesień 2017

AKTUALNOŚCI

www.informatorbrzeski.pl

Młode wokalistki z Brzeska w grupie najlepszych na świecie na Międzynarodowym Festiwalu Muzycznym w Llangollen w Północnej Walii Dwie młode wokalistki z Brzeska zakwalifikowały się na podstawie nagrania LIVE do udziału w jubileuszowej, siedemdziesiątej edycji Llangollen International Musical Eistedfod który odbył się w dniach 3 - 9 lipca w Wielkiej Brytanii. Zaproszenie do udziału w kategorii vocal solo do 15 lat, obok naszych mieszkanek otrzymały dzieci brytyjskie, holenderskie oraz młodzi śpiewacy z Hong Kongu i Singapuru. Polskę reprezentowały: Aleksandra Dzieńska lat 13 – uczennica Szkoły Muzycznej I st. w Brzesku oraz Gabriela Stolińska lat 14 – absolwentka tejże szkoły, obecnie uczennica II roku Państwowej Szkoły Muzycznej II st. w Bochni w klasie śpiewu solowego. Obie dziewczyny od początku uczą się w klasie pani dr Moniki Kucińskiej-Gruszowskiej, która prowadzi klasę śpiewu w obu szkołach, jak również chóry i orkiestry. Informator Brzeski: Skąd pomysł wzięcia udziału akurat w tym festiwalu? Monika Gruszowska: Byłam na nim kilka lat wcześniej z innymi uczennicami, które uzyskały również bardzo dobre wyniki i gdy tylko udało mi się wykształcić Olę i Gabrysię na tyle, że uzyskałam pewność, że będą mogły godnie reprezentować nasz kraj wysłałam zgłoszenia z nagraniami, które przeszły wstępną selekcję i tak oto dostałyśmy zaproszenie do wzięcia udziału. Festiwal jest wartościowy pod wieloma względami. Jest to ogromne wydarzenie kulturalne skupiające setki uczestników z najdalszych zakątków świata. Dzieli się on na cztery główne nurty: muzyka klasyczna (soliści wokaliści, instrumentaliści, chóry i orkiestry), musical (soliści wokaliści, zespoły wokalne i instrumentalne), folklor (zespoły ludowe, grupy wokalne, taneczne, soliści wokaliści i instrumentaliści) oraz taniec współczesny. Każdy z nurtów dzieli się na kategorie wiekowe od dziecięcych po profesjonalne. My startowaliśmy oczywiście w kategorii „muzyka klasyczna”. Oglądanie przesłuchań, szczególnie zespołów folklorystycznych, tanecznych oraz chórów robi oszałamiające wrażenie ze względu na przepiękne kostiumy, układy choreograficzne, muzykę i bardzo wysoki poziom, nawet grup dziecięcych. W tym roku naszymi faworytami były zespoły folklorystyczne z Afryki oraz Szkoła Tańca Irlandzkiego. Oprócz wysokich walorów edukacyjnych samego festiwalu istotne jest jego umiejscowienie w górach, które tworzą niezwykle malownicze krajobrazy z wieloma średniowiecznymi zabytkami jak kamienny most w Llangollen, kompleks zamkowy na gó-

młodych i utalentowanych artystów z różnych stron świata. Ogromna scena festiwalowa z mnóstwem pięknych kwiatów zrobiła na mnie spore wrażenie. Całe to miasto żyło muzyką. Mogłam zobaczyć tam również dużo różnorodnych krajobrazów oraz pięknych i cennych zabytków. Podczas tego pobytu rozmawiając z rówieśnikami z innych krajów szkoliłam swój język angielski. Każdy jeden koncert jak i ten nauczył mnie pracować nad tremą na scenie. Aleksandra Dzieńska: W pobycie w Walii podobała mi się bardzo atmosfera tego regionu odczuwalna w codziennym życiu - ludzie są bardzo mili i pomocni. Możliwość udziału w festiwalu była dla mnie niesamowitą przygodą, mogłam obejrzeć występy wielu utalentowanych osób, również w mojej kategorii. Dlatego cieszę się, że udało mi się otrzymać tak wysoką punktację i zdobyć uznanie jury. Udział w festiwalu dał mi motywację do dalszej intensywnej nauki, nauczył mnie skromności, pokory, ale też wiary w siebie i wizję dalszego rozwoju. IB: Gdzie i jak długo trzeba się uczyć, żeby móc wystąpić na takim festiwalu?

rze Dinas Bran czy też ruiny opactwa Cystersów. Dzieci zwiedziły również dolinę rzeki Dee z okien pociągu retro zbudowanego z początkem XX wieku, katedrę w sąsiednim mieście Wrexham oraz większość zabytków w Manchesterze. Poznały kulturę i ostatni żywy celtycki język jakim posługują się górale walijscy. Wróciły z bagażem wie-

lu doświadczeń i wiedzy, którą będą mogły wykorzystać w przyszłości. IB: Dziewczyny, co podobało Wam się w pobycie w Walii i czego się tam nauczyłyście? Gabriela Stolińska: Udział w festiwalu był dla mnie bardzo dużym doświadczeniem. Poznałam tam wielu

Monika Gruszowska: Władze miasta Brzeska otwierając Szkołę Muzyczną umożliwiły jej uczniom, którzy zdadzą egzamin wstępny wybór śpiewu jako drugiego instrumentu. Po ukończeniu szkoły muzycznej I st. jeśli ktoś chce kontynuować naukę w mojej klasie to może zdawać egzaminy wstępne do Państwowej Szkoły Muzycznej II st. w Bochni jak zrobiła to Gabrysia. Nie ma jednego przepisu na sukces. Dziecko musi uczyć się śpiewu na pewno powyżej roku. Efekty uzależnione są od możliwości psychofizycznych ucznia, nakładu pracy,

doświadczenia metodycznego nauczyciela oraz wypływającego z tych czynników zaawansowania technicznego i doświadczenia scenicznego. Ważny jest też stosunek środowiska w jakim się kształci. Nawet najpracowitszy uczeń, który uczy się u dobrego pedagoga nic nie osiągnie bez zaangażowania rodziców w proces edukacyjny oraz bez życzliwości dyrekcji szkoły i wsparcia finansowego ze strony władz samorządowych. Wszystkie te warunki w tym przypadku zostały spełnione. Przychylność z jaką od lat spotykam się prowadząc działalność edukacyjno-kulturalną i nie mówię tu tylko o dofinansowaniu wyjazdu na ten festiwal, ale przede wszystkim finansowaniu Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego im. Z. Noskowskiego w Brzesku, zasługuje na szczególne uznanie. To właśnie na tym konkursie Ola i Gabrysia zdobywały pierwsze doświadczenia oraz laury i zostały poddane krytyce profesorów Akademii Muzycznych zasiadających w jury. IB: Widzę, że lubi Pani pracę z dziećmi. Monika Gruszowska: Bardzo. Praca pedagogiczna zawsze towarzyszyła mojej działalności artystycznej, a ostatnio praktycznie całkowicie poświęcam jej swój czas zawodowy. To niezwykła przyjemność móc zajmować się kształceniem i promocją młodych talentów, których w tej części województwa nie brakuje. Sukcesy moich uczniów byłych i obecnych, tych, którzy są na początku swojej edukacyjnej drogi jak Ola i Gabrysia czy też tych, którzy już kończą naukę i zaczynają karierę zawodową, jak niedawno przez nas oklaskiwany Hubert Zapiór, który wystąpił w Brzesku z recitalem przed wylotem na studia wokalne w Nowym Yorku, dostarczają mi wielu radości i wzruszeń. Na pewno nie grozi mi wypalenie zawodowe.

Fot. Maciej Mazur

Turniej rycerski na Zamku w Dębnie Co roku we wrześniu tereny wokół Zamku w Dębnie stają się miejscem średniowiecznych potyczek i pokazów rycerskiego kunsztu. Tak było również w niedzielę 17 września, podczas kolejnej edycji Międzynarodowego Turnieju Rycerskiego „O Złoty Warkocz Tarłówny”. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa, Starosta Powiatu Brzeskiego Andrzej Potępa i Wójt Gminy Dębno Wiesław Kozłowski. Rycerskie święto rozpoczęło się w samo południe na dziedzińcu zamkowym, gdzie organizatorzy powitali zaproszonych gości i wszystkich przybyłych. Pomimo jesiennej pogody, turniej przyciągnął do Dębna kilkuset turystów i miłośników historii z całego kraju i z zagranicy. Dla wielu z nich turniej był okazją do spędzenia czasu w rodzinnym gronie. Najmłodsi chętnie korzystali ze specjalnie przygotowanych urządzeń do rozrywki.

Głównym punktem dnia były jednak pokazy umiejętności rycerskich, zaprezentowane przez grupy rekonstrukcyjne z Polski, Węgier i Słowacji. Zgromadzona wokół terenu dawnej fosy zamkowej publiczność miała okazję obejrzeć między innymi walki z wykorzystaniem broni białej i artylerii, zawody w strzelaniu z łuku i rzucaniu włócznią oraz pokazy sztuki jeździeckiej. Nie zabrakło również występów tanecznych i koncertu muzyki szkockiej w wykonaniu zespołu Pipes and Drums z Częstochowy. Całość widowiska dopełniał profesjonalny komentarz historyczny, dzięki któremu widzowie mieli zapewnioną nie tylko rozrywkę, ale i dostęp do wielu ciekawych informacji na temat średniowiecznych zwyczajów. Podczas turnieju była też możliwość zwiedzenia Zamku w Dębnie, gdzie obecnie znajduje się muzeum wnętrz zamkowych. ug


wrzesień 2017

AKTUALNOŚCI

www.informatorbrzeski.pl

Dębno

5

Hołd dla ofiar tragedii w Maszkienicach

VIII Sesja Rady Gminy i wręczenie stypendiów

We wtorek 29 sierpnia w Zespole Szkół w Woli Dębińskiej odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy Dębno, w trakcie której wręczone zostały stypendia Wójta Gminy Dębno dla najzdolniejszych uczniów zamieszkałych na terenie naszej gminy. W tym roku wyróżnionych zostało aż 59 osób. Stypendia przyznano w czterech kategoriach: za wysokie wyniki w nauce, a także za szczególne osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne. Laureaci Stypendium Wójta Gminy Dębno: - Kamila Widło, Maksymilian Kender, Julia Górska, Emilia Sowa, Antoni Kukuś, Gabriela Widło, Kornelia Widło, Brygida Witek, Bartłomiej Gala, Maria Zachara, Michał Sakłak, Julia Wołek, Karolina Bojdo, Maria Daniel, Kinga Chlupka, Kinga Grzesik, Karolina Bober, Aleksandra Wołek, Oliwia

Szkarłat, Karolina Węglowska, Weronika Jakubas, Grzegorz Kutek, Justyna Wołek, Zuzanna Kukuś, Michał Gurgul, Patrycja Mytnik, Jowita Gawor, Patryk Ledziński – Zespół Szkół w Woli Dębińskiej - Radosław Curyło, Julia Turlej, Natalia Miernikowska, Paweł Zych – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Maszkienicach - Maja Gaweł, Weronika Bodura, Natalia Wołek, Amelia Nosal, Maciej Kochan, Aleksandra Smoleń, Mateusz Satora – Zespół Szkół w Sufczynie - Kacper Hojnowski, Milena Styrna, Emilia Batko – Zespół Szkół w Porąbce Uszewskiej - Mikołaj Kumięga, Agnieszka Kot, Natalia Bączek, Kacper Sacha, Weronika Bojdo, Alicja Bodzioch, Weronika Najberek, Amelia Marek, – Zespół Szkół w Łysej Górze

- Oliwier Polak, Agnieszka Daniel, Aleksandra Kubala, Kinga Gurgul – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębnie - Oliwia Sztando – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Tarnowie - Alicja Rega – Gimnazjum Dwujęzyczne w Tarnowie - Oliwia Rzepa – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Brzesku - Igor Kłusek – Zespół Szkół Technicznych w Tarnowie Oprócz stypendiów, Wójt Gminy Dębno wręczył również akt nadania stopnia awansu nauczyciela mianowanego dla ks. dr Jerzego Krzanowskiego. Odbyło się także uroczyste pożegnanie dwóch dyrektorów, którzy przeszli na emeryturę – pani Haliny Turaj z Publicznego Przedszkola w Woli Dębińskiej oraz pani Krystyny Miłkowskiej z Placówki Wsparcia Dziennego w Niedźwiedzy. Radni Gminy Dębno podjęli w trakcie sesji uchwały między innymi o wyrażenie zgody Zespołowi Szkół w Woli Dębińskiej i Publicznej Szkole Podstawowej w Niedźwiedzy na przystąpienie do programów Erasmus+, o uchwalenie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przy Oczyszczalni w Woli Dębińskiej, a także o przyjęcie gminnego programu „Małopolska niania”. Sesja zakończyła się zapytaniami i wolnymi wnioskami. ug

Hala sportowa w Dębnie z dofinansowaniem

24 sierpnia 2017 r. Gmina Dębno podpisała umowę na dofinansowanie do budowy nowoczesnej hali sportowej w Dębnie. Środki na realizację tej inwestycji, w wysokości 4 milionów złotych, zostały przyznane naszej gminie przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach Programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej. Wielofunkcyjny obiekt sportowy

ma powstać przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dębnie. Oprócz budowy samej hali, inwestycja obejmie również utworzenie niezbędnej infrastruktury technicznej i komunikacyjnej. Obiekt będzie przystosowany nie tylko do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego czy organizacji zawodów sportowych. Będą się tam również odbywać uroczystości szkol-

ne oraz gminne. Boiska będą dostępne zarówno dla uczniów, organizacji społecznych jak i samych mieszkańców. Zakończenie realizacji inwestycji zaplanowany jest na 2019 rok. Program rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej został ogłoszony na początku 2017 roku przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Głównym celem programu jest rozwój infrastruktury sportowej, która będzie przeznaczona nie tylko na realizację zajęć wychowania fizycznego, ale również wejdzie w skład sieci ogólnodostępnych obiektów, tworzących kompleksową ofertę sportową dla mieszkańców danego obszaru. Rządowe wsparcie, to jedyna obecnie możliwość pozyskania środków zewnętrznych na tego typu inwestycję. Chciałbym podziękować Panu Ministrowi Sportu i Turystyki Witoldowi Bańce za udzieloną Gminie Dębno pomoc finansową na jej realizację mówi Wójt Gminy Dębno Wiesław Kozłowski. ug

W niedzielę 3 września w Maszkienicach odbyły się obchody 78. rocznicy zbombardowania pasażerskiego pociągu przez niemieckie samoloty. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele samorządu: Wójt Gminy Dębno Wiesław Kozłowski, Przewodniczący Rady Gminy Piotr Matura, sołtys Maszkienic Karol Piwowarski oraz radni Celina Wróbel i Michał Gruszkowski. Obchody rozpoczęły się w kościele parafialnym w Maszkienicach, gdzie została odprawiona msza święta ku

czci poległych. Następnie – przy akompaniamencie Łysogórskiej Orkiestry Dętej – odbył się przemarsz na miejscowy cmentarz, gdzie uczestnicy złożyli kwiaty przy zbiorowej mogile ofiar bombardowania. Do tragedii pasażerów pociągu ewakuacyjnego doszło 4 września 1939 roku. Oczekujący przed semaforem w Maszkienicach pojazd został zbombardowany przez niemieckie samoloty Luftwaffe. W wyniku ataku zginęło 50 osób, a wiele innych zostało rannych. ug

Nowe książki dla szkolnych bibliotek

Ministerstwo Edukacji Narodowej realizuje „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, którego celem jest zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek szkolnych, a w konsekwencji promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. W ramach programu, organy prowadzące placówki szkolne mogą ubiegać się o dodatkowe środki finansowe na zakup książek do bibliotek. Zgodnie z umową podpisaną z Wojewodą Małopolskim, Gmina Dębno otrzymała na realizację tego zadania dofinansowanie w wysokości prawie 30 tysięcy złotych. Środki finansowe, przekazane naszej gminie w ramach programu, zostały przeznaczone na doposażenie bibliotek szkolnych w Dębnie, Jaworsku, Łoniowej, Maszkienicach, Niedźwiedzy, Porąbce Uszewskiej i Sufczynie.

Łącznie zakupione zostało prawie 2 tysiące książek, przeznaczonych dla uczniów w każdym wieku. Znajdują się wśród nich zarówno lektury, publikacje terapeutyczne jak i literatura piękna – zgodnie z zapotrzebowaniem, zgłoszonym przez objęte programem placówki szkolne. Zakupione pozycje pomogą nie tylko uatrakcyjnić ofertę bibliotek, ale będą również nieodzowną pomocą przy realizacji nowej podstawy programowej. Objęte „Narodowym Programem Rozwoju Czytelnictwa” szkoły zobowiązały się między innymi do organizacji projektów edukacyjnych z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej, wydarzeń promujących czytelnictwo, a także do podjęcia współpracy z bibliotekami publicznymi. ug

Turniej piłki siatkowej o Puchar Wójta Gminy Dębno

W sobotę 9 września 2017 r. na obiekcie sportowym „Orlik” w Dębnie odbył się turniej piłki siatkowej o Puchar Wójta Gminy Dębno. Zawody zostały zorganizowane w ramach obchodów jubileuszu 150-lecia Powiatu Brzeskiego. Głównymi celami turnieju było rozwijanie aktywności sportowej wśród mieszkańców, propagowanie zdrowego trybu życia oraz integracja lokalnego środowiska. Do rywalizacji zgłosiło się pięć drużyn, w których skład weszli mieszkańcy gminy Dębno, a także między innymi Tarnowa, Brzeska i Borzęcina. Nagrodami były pa-

miątkowe puchary, ufundowane przez Gminę Dębno oraz Powiat Brzeski. Każdy z uczestników otrzymał okolicznościowy medal „150-lecie Powiatu Brzeskiego”. Nagrody zawodnikom wręczyli Wójt Gminy Dębno Wiesław Kozłowski oraz Radny Powiatu Brzeskiego Jacek Frankowski. Klasyfikacja końcowa turnieju: 1. Nurfito Reflektory Plotyka 2. MUKS Bilard IKS 3. Pampasowce Reaktywacja, 4. WSP, 5. Feniks. Zawody sędziował Dariusz Stańczyk, licencjonowany sędzia PZPS. ug


6

wrzesień 2017

AKTUALNOŚCI

Borzęcin

www.informatorbrzeski.pl

Wakacyjne remonty w zespołach szkół

2. Borzęcińska Dycha: Biegnij po zdrowie i nagrody!

Już tylko niespełna dwa tygodnie zostało do startu 2. Borzęcińskiej Dychy – imprezy biegowej w gminie Borzęcin, w której w ubiegłym roku wystartowało ponad pół tysiąca uczestników. – Po raz kolejny przygotowano biegi na różnych co do długości dystansach dla różnych grup wiekowych, po-

cząwszy od przedszkolaków, poprzez uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, na pięciu kategoriach wiekowych biegu głównego skończywszy. Idealnie płaska i wymierzona wg. norm atestowych trasa „borzęcińskiej dychy” jest dla uczestników biegu okazją do poprawienia swoich wy-

ników i pobicia kolejnych rekordów. Nowością tegorocznych zawodów jest - mający formę rekreacyjną - marsz nordic walking na dystansie 6 kilometrów – informuje wójt Borzęcina, Janusz Kwaśniak. Celem imprezy jest była popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy sportu i rekreacji ruchowej, zarówno wśród dzieci jak i dorosłych oraz propagowanie aktywnego i zdrowego stylu życia. Organizatorzy zawodów zachęcają do jak najszybszego zgłaszania się. Zapisu można dokonać poprzez specjalny formularz w internecie pod adresem: http://kepasport.pl/wydarzenie/2-borzecinska-dycha/ – Czekają atrakcyjne pakiety startowe, w których m.in. plecak dla pierwszych 300 potwierdzonych uczestników dorosłych, do tego piękne, odlewane medale. W trakcie zawodów zaplanowano także gry i zabawy dla dzieci pod opieką animatorów. Po skończonych zawodach przewidziano losowanie ekstra nagród wśród wszystkich uczestników biegu głównego i nordic walking – zachęca Leszek Kępiński ze stowarzyszenia Kępa Sport, główny organizator biegu. Zapraszamy Wszystkich na stadion Victorii Bielcza. Sobota, 30 września br.. Start biegów dzieci o godz. 11:00. Nordic walking i biegu głównego o godz. 12:00. Biuro zawodów czynne od godz 9:00. ug

Wybudowano kolejną drogę osiedlową

W gminie Borzęcin zrealizowano kolejny zakres prac, polegający na uzbrojeniu terenów osiedlowych w niezbędny układ komunikacyjny. Tym razem inwestycję prowadzono na Osiedlu Działki w Borzęcinie, gdzie wykonano podbudowę pod nawierzchnię drogi Działki IV oraz wybudowano chodnik. - Działki budowlane w naszej gminie cieszą się dużym zainteresowaniem, a na osiedlu w samym Borzęcinie gminny zasób nieruchomości został już niemal wyczerpany. Zainteresowanych przyciąga atrakcyjna lokalizacja i niskie ceny. Ar działki można u nas kupić już za 2-2,5 tysiąca

złotych. I takie mniej więcej ceny obowiązują w ramach rozpoczętej niedawno sprzedaży atrakcyjnych działek budowlanych, położonych w sąsiedztwie kompleksu leśnego w Borzęcinie-Łazach - mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin. Gmina Borzęcin dba o infrastrukturę na powstających i rozrastających się osiedlach, budując m.in. drogi i chodniki. - W przypadku Działek IV, została na chwilę obecną wykonana podbudowa drogi. Ma to związek z tym, że droga służy jako dojazd do prowadzonych jeszcze w jej zasięgu budów. Docelowo, na tym ciągu komunikacyjnym zostanie wykonana nawierzchnia bitumiczna - tłumaczy wójt Kwaśniak. - Na uprzednio przygotowanym terenie, gdzie w poprzednich latach wykonano kanalizację deszczową wybudowaliśmy oczekiwany przez mieszkańców chodnik. Budowę drogi wewnętrznej - osiedlowej Działki IV w Borzęcinie prowadzono na odcinku 120 metrów. Zakres zrealizowanych prac obejmował wykonanie chodnika z kostki brukowej wraz ze zjazdami oraz podbudowy drogi z kruszywa łamanego.

Blisko 250 tysięcy złotych przeznaczyła gmina Borzęcin na wakacyjne remonty w Zespołach Szkół w Borzęcinie Górnym, Bielczy i Przyborowie. Dzięki przeprowadzonym pracom, przebudowano pomieszczenia szatni i sanitariatów, pomalowano sale lekcyjne oraz wyremontowano nawierzchnie hal sportowych. - Największe z zadań zrealizowano w Zespole Szkół w Borzęcinie Górnym – mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin. - W ramach projektu przebudowano szatnie, sanitariaty, część korytarza i jedną z sal lekcyjnych celem uzyskania nowego zaplecza higieniczno – sanitarnego dla uczniów i personelu szkoły. Ponadto pomalowano salę lekcyjną przeznaczoną dla przedszkola oraz wygospodarowano miejsce na nową szatnię dla dzieci młodszych, pomieszczenie socjalno – szatniowe dla pracowników gospodarczych oraz schowek gospodarczy. Zakres prowadzonych w Borzęcinie robót obejmował: wyburzenie części istniejących ścianek działowych i montaż nowych ścian gipsowo kartonowych zgodnie z zaprojektowaną funkcją, wymianę istniejących posadzek na nowe, wykonanie prac

wykończeniowych polegających na malowaniu ścian i sufitów, wykonanie instalacji wodno - kanalizacyjnej oraz dodatkowego odcinka zewnętrznej kanalizacji sanitarnej dla odprowadzenia ścieków z nowo wybudowanych sanitariatów, montaż przyborów sanitarnych, wymianę instalacji elektrycznej oraz stolarki drzwiowej. Koszt zrealizowanych prac zamknął się kwotą blisko 168 tysięcy złotych. W Zespole Szkół w Bielczy wykonano prace remontowo - modernizacyjne hali sportowej, w ramach których wycyklinowano i pomalowano parkiet oraz linie i pola wyznaczające boiska do piłki ręcznej, siatkowej i koszykówki. Ponadto pomalowano ściany zarówno w hali sportowej, jak również w pomieszczeniach szatni. Łączny koszt zrealizowanych prac zamknął się kwotą 40 tysięcy złotych. Podobne prace, obejmujące remont i modernizację parkietu wraz z pomalowaniem linii i pól wyznaczających boiska wykonano również w hali sportowej Zespołu Szkół w Przyborowie. Koszt poniesionych nakładów na zadanie zrealizowane w tej szkole zamknął się kwotą blisko 15 tysięcy złotych.

Zmodernizowano drogę Wójcikowską

Droga „Wójcikowska” w Warysiu, stanowiąca dojazd do gruntów rolnych i gospodarstw w sołectwie doczekała się modernizacji. Stało się to możliwe dzięki środkom zabezpieczonym w budżecie gminy Borzęcin, jak również dofinansowaniu pozyskanym z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. - Prace prowadzono na odcinku 530 metrów. W ramach realizacji zadania wykonana została nawierzchnia bitumiczna z masy mineralno-asfaltowej. Ponadto utwardzono pobocza drogi

kruszywem - przybliża Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin. Z realizacji zadania zadowolony jest sołtys Warysia, Józef Bach. - Droga była w złym stanie technicznym i wymagała gruntownego remontu. Zabiegałem o to, wspólnie z radnym Rady Gminy Marcinem Nasiadką od dwóch lat. Nasze starania przyniosły oczekiwany efekt komentuje sołtys wsi. Remont drogi Wójcikowska został wykonany w ramach prowadzonej w gminie Borzęcin modernizacji i przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Prace w bieżącym roku realizowane są w trzech sołectwach gminy: w Warysiu, Łękach i Przyborowie. Ich łączna wartość zamyka się kwotą 232 tysiące 123 złote, z czego 98 tysięcy 191 złotych to dofinansowanie pozyskane przez gminę Borzęcin z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Koszt realizacji zadania w Warysiu zamknął się kwotą 57 tysięcy 47 złotych.


wrzesień 2017

AKTUALNOŚCI

www.informatorbrzeski.pl

7

Borzęcin. Marka, która przyciąga tłumy

Rekordowa publiczność – ponad 17 tysięcy osób – uczestniczyła w VIII Dniach Gminy Borzęcin – Grajmy Swoje z RDN Małopolska oraz odbywającym się już po raz trzynasty Borzęckim Święcie Grzyba. W sobotę i niedzielę na scenie prezentowały się gwiazdy polskiej sceny muzycznej: Sylwia Grzeszczak, dj C-Bool oraz Golec uOrkiestra. Po raz pierwszy przed publicznością w Borzęcinie wystąpił Marcin Muszyński – najlepszy polski magik ze swoim niesamowitym pokazem iluzji. Nie zabrakło oczywiście grzybów – tych zebranych i prezentowanych w pięknie ustrojonych koszach oraz przepysznych grzybowych potraw przygotowanych w różnej postaci. W sobotę reprezentacje poszczególnych miejscowości rywalizowały w tradycyjnym już turnieju sołectw gminy Borzęcin. – Do Borzęcina po raz kolejny przybyły tłumy. Niewiele ponad miesiąc temu kilkanaście tysięcy ludzi znakomicie bawiło się podczas I Małopolskiego Festiwalu Muzyki Rozrywkowej, który sfinansowany został w znacznej mierze z budżetu województwa małopolskiego. Tym razem mieszkańcy regionu skorzystali z zaproszenia na festiwal Grajmy Swoje i tradycyjne Święto Grzyba – komentuje Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin. Wysoki poziom organizacyjny imprezy dobrze oceniali zarówno mieszkańcy regionu, zaproszeni goście, jak i sami artyści. Wiele ciepłych słów pod adresem organizatorów wypowiedział także ze sceny wicemarszałek województwa Stanisław Sorys: – To jedna z najlepszych imprez w naszym województwie, warto takie imprezy i takich organizatorów wspierać. Wtórował mu radny wojewódzki, Adam Kwaśniak: – To cieszy, że wspólnie możemy świętować i zachęcam innych, aby brali przykład z Borzęcina. Takich imprez w naszym regionie powinno być więcej. Zadowolenia po udanej imprezie nie krył Piotr Kania, dyrektor ośrodka kultury w Borzęcinie, odpowiedzialny za przedsięwzięcie: – Z satysfakcją muszę przyznać, że niemal wszystko się udało. Dopisała pogoda i publiczność, która znakomicie się bawiła. Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie i przeprowadzenie tego wydarzenia a także sponsorom, którzy wsparli je finansowo bądź rzeczowo. Widząc zadowolenie kilkunastu tysięcy uczestników myślę, że warto było się angażować. Impreza sponsorowana była między innymi przez firmę Can-Pack oraz Browar Okocim. Partnerami przedsięwzięcia byli: Województwo Małopolskie,

Starostwo Powiatowe w Brzesku i Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu”, a honorowy patronat nad nią sprawował Stanisław Sorys – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego.

Dni Gminy Borzęcin Niewiele samorządowych gmin świętuje tak okazale, jak Borzęcin. Tutaj świętowanie trwało dziewięć dni! Wszystko rozpoczęło się od I Zawodów Makiet Szybowców Holowanych o Puchar Wójta Gminy Borzęcin Janusza Kwaśniaka. Na przestrzeni tygodnia odbyły się jeszcze zawody wędkarskie, spotkanie z poezją, turnieje piłkarskie oraz turniej tenisa ziemnego. Zwieńczeniem była sobotnia rywalizacja sołectw, rozpoczynająca plenerowe spotkanie w ramach VIII Dni Gminy Borzęcin – Grajmy Swoje z RDN Małopolska. Podczas turnieju drużyny sołeckie rywalizowały w przygotowanych przez organizatorów imprezy kilku specjalnych konkurencjach sportowych. Wśród nich nie mogło oczywiście zabraknąć przecinania drewnianego klocka. Najlepsi – reprezentanci sołectwa w Łękach, uporali się z zadaniem w niewiele ponad 10 sekund. Ostatecznie, w całych zawodach zwyciężyli jednak reprezentanci Warysia, którzy oprócz wspomnianego miejsca zdobyli nagrodę finansową w wysokości 5000 zł z przeznaczeniem na działania w swojej miejscowości. Pozostali uczestnicy turnieju nie odeszli z pustymi rękami – pula nagród w turnieju wynosiła 14.000 zł. Wieczorną – koncertową część – rozpoczął „Przystanek Mrówkowiec”. Energetycznie wykonane covery rozgrzały zgromadzoną publiczność przed koncertem gwiazdy wieczoru. Przed kilkutysięczną publicznością swoje największe przeboje zaśpiewała najlepsza obecnie polska wokalistka Sylwia Grzeszczak. Natomiast po jej występie nastąpiło coś, czego niewiele osób mogło się spodziewać. DJ C-BooL zahipnotyzował tłumy, które niemal jak w transie doskonale bawiły się w rytm muzyki klubowej. Energię, która została uwolniona tego wieczoru na stadionie w Borzęcinie trudno opisać.

Borzęcin grzybem stoi Atrakcji nie zabrakło również dzień później. Wydawało się, że Borzęckie Święto Grzyba może mieć okrojoną

formułę z racji małej ilości grzybów w lasach. Jednak Borzęcin jak zawsze zaskakuje – pięknych koszy z grzybami nie brakowało, podobnie jak i fantastycznych potraw. – Poziom konkursu na potrawę z grzybów z roku na rok rośnie, a kunszt kulinarny pań z kół gospodyń wiejskich i gospodarstw agroturystycznych uczestniczących w rywalizacji zaskakuje nawet wytrawnych smakoszy. To swoista galeria smaków, wymyślnych a zarazem unikalnych kompozycji okraszona estetyką przygotowanych potraw i stoisk. W tym roku nie zabra-

kło również elementów tradycji ludowej w postaci strojów regionalnych i przyśpiewek serwowanych licznie uczestniczącej w degustacji publiczności. Jury, które w ramach konkursu oceniało walory smakowe, oryginalność i pomysł oraz estetykę wykonania wobec tak wielu wyśmienitych potraw, miało niemałą trudność z wyłonieniem zwycięzcy rywalizacji – komentuje wójt gminy Borzęcin Janusz Kwaśniak, członek konkursowego jury. Z triumfu w trzynastej edycji Święta Grzyba w Borzęcinie cieszyły się ostatecznie „Bielczanki z Pasją”, które wygrały rywalizację kremową potrawką z grzybami. Drugie miejsce zajęło Koło Gospodyń Wiejskich „Włościanki” z Łoniowej, natomiast trzecie miejsce przypadło Jagnie Warchał z Gospodarstwa Agroturystycznego w Biesiadkach. Uczestnicy konkursu odebrali z rąk organizatorów nagrody finansowe o łącznej wartości 3.300 zł. Nagrodę specjalną dla KGW z Dębna (100 zł) oraz „Bielczanki z Pasją” (100 zł) przyznała także radna powiatu brzeskiego, Anna Rogóż. Nie zawiedli także grzybiarze, którzy zaprezentowali przepiękne kosze wypełnione borowikami i podgrzybkami. – Ten konkurs budzi duże emocje. Biorą w nim udział nie tylko mieszkańcy gmi-

ny Borzęcin, ale miłośnicy grzybobrania z całego regionu. W ścisłym finale jury ocieniało 8 pięknych koszy grzybów, wypełnionych dorodnymi okazami – relacjonuje Czesław Małek, przewodniczący składu jury. W konkurencji tej ze zwycięstwa cieszył się reprezentant gospodarzy Adam Nowak, który wypełnił swój okazały kosz podgrzybkami i szlachetnymi borowikami. – Od lat w okolicznych lasach mam kilka swoich miejsc, które nigdy mnie nie zawodzą – komentował po konkursie odbierając nagrodę finansową w wysokości 250 zł. Podziwiający kosze uczestnicy XIII Borzęckiego Święta Grzyba swoimi oklaskami zdecydowali o przyznaniu nagrody publiczności Sabinie Kwaśniak, która grzyby na konkurs zbierała z całą rodziną. Finansowy podarunek od organizatorów otrzymali także inni uczestnicy konkursu. Tego dnia również nie zabrakło emocji na scenie głównej. Występy rozpoczęto od prezentacji tańców ludowych w wykonaniu dwóch grup Zespołu Pieśni i Tańca „Mali Borzęcanie”, działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Borzęcinie. Po ich energicznym występie utwór „Leonarda Cohena pt. „Hallelujah” zaśpiewały należące do „Borzęckich Słowików” – Weronika Czesak i Magdalena Płachno z Borzęcina Dolnego. W świat bajki przeniósł wszystkich Marcin Muszyński – najlepszy polski iluzjonista. Magiczne pokazy zachwycały swoją tajemniczością. Przecinanie magika, znikające przedmioty, lewitująca asystentka – to tylko niektóre z sztuczek zaprezentowanych publiczności w Borzęcinie, które zapierały dech w piersiach oglądającym. Tegoroczne Święto Grzyba odwiedzili także chyba najbardziej znani w Polsce bracia górale – liderzy zespołu Golec uOrkiestra. Przed tym jak zawładnęli sceną, kosztowali przepysznych potraw, których składnikiem były, a jakże – borzęcińskie grzyby. Gdy wybiła godzina

20. Golec uOrkiestra wspólnie z publicznością zaśpiewała ponad 20 swoich hitów, których ma przecież w swoim dorobku artystycznym wiele. Na borzęcińskiej scenie wybrzmiewały raz po

raz muzyczne przeboje, w rytm których fantastycznie bawiła się licznie przybyła wielotysięczna, wielopokoleniowa publiczność. – Dni Gminy Borzęcin i Borzęckie Święto Grzyba cieszą się coraz większą popularnością wśród mieszkańców Małopolski. To wynik wielu lat naszej ciężkiej pracy, budowania marki Dni Gminy Borzęcin oraz Święta Grzyba. Jako organizatorzy staramy się dostosować program naszego wydarzenia do oczekiwań publiczności, czego potwierdzeniem jest znakomita frekwencja. Do tego szanujemy naszych gości stwarzając dogodne warunki do wspólnej zabawy i spędzenia czasu w dobrej atmosferze. Stąd bogato wyposażone stoiska, w tym gastronomiczne, wesołe miasteczko, strefa malucha, kino 7D, zadaszony namiot na ponad 800 osób. Naszą pracę nad przygotowaniem takiego przedsięwzięcia rozpoczynamy na wiele miesięcy przed koncertami. Nie posiłkujemy się żadnymi agencjami, wszystko dogrywamy sami. Nie jest łatwo, ale zbudowaliśmy swoją renomę, organizując jedne z najlepszych wydarzeń kulturalnych w tej części Małopolski. Marka imprez w gminie Borzęcin to marka, która przyciąga dzisiaj tłumy – podkreśla główny architekt sukcesu imprez w gminie Borzęcin dyrektor GOK Piotr Kania. Zadowolenia po udanej imprezie nie krył wójt Borzęcina, Janusz Kwaśniak: – Dla nas, organizatorów miarą sukcesu borzęcińskich imprez jest satysfakcja mieszkańców gminy i regionu. To nas napędza, dodaje energii, sprawia, że z roku na rok stawiamy sobie coraz bardziej ambitne wyzwania. W tym roku po raz kolejny trafiliśmy w gusta fanów dobrej muzyki i zabawy. Jednak mamy to chyba już we krwi, że gdy ostatnie elementy sceny opuszczają stadion już zaczynamy myśleć, jak zaskoczyć naszą wspaniałą publiczność podczas kolejnych edycji imprez. A 2018 rok zapowiada się równie znakomicie. Już dziś zapraszam wszystkich ponownie do Borzęcina! Organizatorzy: Wójt Gminy Borzęcin Janusz Kwaśniak, Rada Gminy Borzęcin, Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie, Zarząd Gminny ZOSP RP w Borzęcinie. Partnerzy: Starostwo Powiatowe w Brzesku, Województwo Małopolskie, Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu”. Patronat Honorowy: Stanisław Sorys – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Partner piwny: Carlsberg Polska S.A. – Browar Okocim Sponsor główny: C A N - PA C K S.A – wiodący producent aluminiowych puszek napojowych, opakowań metalowych dla przemysłu spożywczego i chemicznego, opakowań szklanych oraz zamknięć koronowych. Ponad 25 lat działalności oraz 25 fabryk na świecie.


8

wrzesień 2017

AKTUALNOŚCI

Borzęcin

www.informatorbrzeski.pl

Samorząd Gminy Borzęcin wspiera wypoczynek dzieci i młodzieży

W gminie Borzęcin uruchomiono system monitorowania jakości powietrza

W gminie Borzęcin zrealizowano kolW dniu 15 września br. gmina Borzęcin, jako pierwsza z gmin wiejskich powiatu brzeskiego uruchomiła na swoim terenie system monitoringu jakości powietrza. W pięciu miejscowościach gminy: Borzęcin Górny, Borzęcin Dolny, Przyborów, Bielcza i Łęki zostały zainstalowane sensory firmy Airly, które odczytują i odwzorowują kolorystycznie w czasie rzeczywistym parametry aktualnego stanu powietrza w otoczeniu lokalizacji, w której są zainstalowane. Na stronie internetowej www.map.airly.eu każdy mieszkaniec może sprawdzić to, czego nie można zobaczyć gołym okiem – to znaczy jakim powietrzem oddychamy. Emitowany przez sensory Airly kolor odwzorowuje stan powietrza: od najlepszego – zielony, po wielokrotne przekroczenie normy zagrażające zdrowiu – czerwony. Urządzenia mierzą temperaturę, wilgotność, ciśnienie, pyły zawieszone: PM 2,5, PM 10. Na

Legenda do Skali Jakości Powietrza: Można przebywać na powietrzu w dowolnie długim okresie czasu. Należy ograniczyć czas przebywania na powietrzu, zwłaszcza przez kobiety w ciąży, dzieci i osoby starsze oraz przez osoby z astmą, chorobami alergicznymi skóry, oczu i chorobami krążenia. Nie należy przebywać na otwartym powietrzu zbyt długo. Zaleca się unikanie lub ograniczenie do minimum czasu przebywania na powietrzu, zwłaszcza przez kobiety w ciąży, dzieci i osoby starsze oraz przez osoby z astmą, chorobami alergicznymi skóry, oczu i chorobami krążenia. Należy unikać dużych wysiłków fizycznych na otwartym powietrzu. W przypadku pogorszenia stanu zdrowia należy skontaktować się z lekarzem.

wspomnianej platformie można zapoznać się ze szczegółową prognozą jakości powietrza na najbliższe 24 godziny i zaplanować swój dzień wybierając np. najlepszą porę na spacer z dzieckiem lub inną aktywność. - Teraz mieszkańcy będą mogli na bieżąco sprawdzać, jakim powietrzem oddychają i jak ono wpływa na ich stan zdrowia. Duszności, senność, ból głowy, katar - to tylko niektóre efekty narażania naszych organizmów na zanieczyszczenia w powietrzu. Możemy jednak z tym walczyć oraz chronić się przed negatywnymi dla naszego zdrowia skutkami podejmując działania docelowe i doraźne. Pierwszym z nich, jest ograniczenie niskiej emisji poprzez chociażby wymianę przestarzałych i wysoce szkodliwych dla środowiska źródeł ciepła na ekologiczne, a w założeniu również tańsze w eksploatacji. I taki program, w gospodarstwach indywidualnych gminy Borzęcin, przy udziale środków Unii Europejskiej jest już realizowany - mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin. - Natomiast działania doraźne polegają m.in. na instalacji takich systemów, jak Airly dzięki którym można sprawdzić aktualny i prognozowany stan powietrza np. przed wyjściem na spacer, czy uprawianiem dyscyplin sportowych na świeżym powietrzu. Efektem instalacji systemu ma być wzrost świadomości mieszkańców dotyczącej wpływu jakości spalanego paliwa na stan środowiska oraz poprawa stanu powietrza w gminie - wyjaśnia wójt. Czym są pyły zawieszone? To, co nazywamy pyłem zawieszonym jest tak naprawdę złożoną mieszaniną organicznych, nieorganicznych, stałych i ciekłych substancji, które rozpraszają się w powietrzu. W jego skład wchodzą głównie siarczany, azotany, amoniak, czarny węgiel i przeróżne tlenki (np. siarki, glinu, albo żelaza) oraz sole. Największe zagrożenie dla zdrowia stwarzają te cząsteczki pyłu zawieszonego, których średnica wynosi poniżej 10 mikrometrów im mniejsza cząstka, tym łatwiej i głębiej penetruje płuca. Cząstki najgroźniejszych pyłów zawieszonych oznaczane są jako PM10 i PM2,5 – czyli odpowiednio o średnicy 10 i 2,5 mikrometra. W związku z tym, że długotrwała ekspozycja na pyły zawieszone wiąże się ze zwiększonym ryzykiem rozwoju chorób układu krążenia i układu oddechowego, w tym także raka płuc, dąży się do tego, by ich stężenie w powietrzu było jak najniższe. Pył PM10 składa się z mieszaniny cząstek zawieszonych w powietrzu, będących mieszaniną substancji organicznych i nieorganicznych. Pył zawieszony może zawierać substancje toksyczne takie jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (np. benzoapiren), metale ciężkie oraz dioksyny i furany. Pył PM10 zawie-

ra cząstki o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów, które mogą docierać do górnych dróg oddechowych i płuc. Poziom dopuszczalny dla stężenia średniodobowego wynosi 50 µg/m3 i może być przekraczany nie więcej niż 35 dni w ciągu roku. Poziom dopuszczalny dla stężenia średniorocznego wynosi 40 µg/m3, a poziom alarmowy 200 µg/m3. Pył PM2,5 zawiera cząstki o średnicy mniejszej niż 2,5 mikrometra, które mogą docierać do górnych dróg oddechowych, płuc oraz przenikać do krwi. Docelowa wartość średnioroczna dla pyłu PM2,5 wynosi 25 µg/m3, poziom dopuszczalny 25 µg/m3, a poziom dopuszczalny 27µg/m3. Największą emisję pyłów powoduje spalanie węgla w starych i często źle wyregulowanych kotłach i piecach domowych oraz w dużych miastach komunikacja. Spalanie odpadów w tych kotłach, które choć jest nielegalne i powoduje poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi, jest praktykowane przez niektórych mieszkańców. Emisja pyłów powodowana jest również przez przemysł, szczególnie energetyczny, chemiczny, wydobywczy i metalurgiczny, ale ze względu na wysokość emitorów oraz obowiązujące przepisy prawne regulujące dopuszczalne wartości emisji, źródła te mają zwykle dużo mniejszy wpływ na jakość powietrza. Pyły o średnicy poniżej 10 mikrometrów absorbowane są w górnych drogach oddechowych i oskrzelach. Inhalowane do płuc mogą powodować różne reakcje ze strony ustroju np. kaszel, trudności z oddychaniem i zadyszkę, szczególnie w czasie wysiłku fizycznego. Przyczyniają się do zwiększenia zagrożenia infekcjami układu oddechowego oraz występowania zaostrzeń objawów chorób alergicznych np. astmy, kataru siennego i zapalenia spojówek. Nasilenie objawów zależy w dużym stopniu od stężenia pyłu w powietrzu, czasu ekspozycji, dodatkowego narażenia na czynniki pochodzenia środowiskowego oraz zwiększonej podatności osobniczej. Drobne frakcje pyłów mogą przenikać do krwioobiegu, a dłuższe narażenie na wysokie stężenia pyłu może mieć istotny wpływ na przebieg chorób serca (nadciśnienie, zawał) lub nawet zwiększać ryzyko zachorowania na choroby nowotworowe, szczególnie płuc. Nowe dane świadczą o ujemnym wpływie inhalowanego pyłu na zdrowie kobiet ciężarnych oraz rozwijającego się płodu (niski ciężar urodzeniowy, wady wrodzone, powikłania przebiegu ciąży). Pyły o średnicy poniżej 2,5 mikrometra (tzw. pyły drobne) absorbowane są w górnych i dolnych drogach oddechowych i mogą również przenikać do krwi. Podobnie jak pyły z grupy PM10 mogą powodować kaszel, trudności z oddychaniem i zadyszkę, szczególnie w czasie wysiłku fizycznego. Stan powietrza w Naszej Gminie można śledzić na stronie internetowej www.map.airly.eu oraz na aplikacji Airly na smartfony. Podgląd na wyniki będzie niedługo dostępny również na stronie internetowej www.borzecin.pl ug

Blisko 20 tysięcy złotych z budżetu gminy Borzęcin trafiło do parafii i szkół z przeznaczeniem na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży. To dofinansowanie w formie dotacji na prowadzenie działań informacyjno - edukacyjnych, w tym kampanii edukacyjnych, programów i warsztatów profilaktycznych w formie turnusów wypoczynkowych dotyczących ryzyka i szkód wynikających ze spożywania alkoholu oraz na kształtowanie świadomości zdrowotnej i motywacji do dbania o zdrowie dzieci i młodzieży szkolnej ze szczególnym uwzględnieniem problematyki używania substancji psychoaktywnych i ich negatywnych następstw, jak również wsparcie warsztatów profilaktycznych organizowanych w ramach zielonych szkół i spotkań integracyjno-wychowawczych. Od wielu lat, w ramach budżetu gminy Borzęcin wspieramy różnego rodzaju formy wypoczynku dzieci i młodzieży odbywające się głównie w okresie ferii i wakacji. Z dofinansowania w ramach środków na profilaktykę i kształtowanie świadomości zdrowotnej korzystają nie tylko parafie i szkoły, ale również stowarzyszenia – mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin. - To doskonale zainwestowane pieniądze, które pozwalają młodym ludziom nie tylko wypocząć i realizować podróżnicze oraz sportowe pasje, ale przede wszystkim, poprzez edukację budować świadomość zdrowotną ze szczególnym uwzględnieniem problematyki szkodliwości używania alkoholu i substancji psychoaktywnych – komentuje wójt. W ramach pierwszego z działań gmina dofinansowała parafie z gminy Borzęcin w ramach zorganizowanego przez nie w okresie letnim wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Wsparcia

udzielono następującym zadaniom: – Parafia pw. Narodzenia N.M.P w Borzęcinie Górnym – kwota 2 500 złotych na zorganizowanie turnusu wypoczynkowego dla około 35 dzieci i młodzieży we Włoszech, w regionach Emilia – Romania i Toskania. Termin 23.07 - 30.07.2017. – Parafia pw. Matki Bożej Anielskiej w Bielczy – kwota 2 500 złotych na zorganizowanie na Mazurach „Wakacji pod Żaglami 2017” dla dzieci i młodzieży z Gminy Borzęcin. Termin 23.06. – 2.07.2017. – Parafia pw. św. Jana Kantego w Przyborowie – kwota 2 500 zł na zorganizowanie turnusu wypoczynkowego dla około 40 dzieci i młodzieży w Krynicy Zdroju. Termin 9.07. 16.07.2017. W ramach drugiego z działań dofinansowano warsztaty profilaktyczne zorganizowane w ramach zielonych szkół i spotkań integracyjno-wychowawczych w kwotach: – Zespół Szkół w Borzęcinie - kwota 3 000 złotych, Zielona Szkoła w Poroninie zorganizowana w terminie 29.05 - 2.06.2017. – Zespół Szkół w Bielczy - kwota 3 000 złotych, Zielona Szkoła w Muszynie zorganizowana w dniach 5.06 - 10.06.2017. – Parafia pw. Matki Bożej Anielskiej w Bielczy – kwota 3 000 złotych, wycieczka krajoznawcza w Pieniny dla 50 osób, zorganizowana 20.06 br. – Parafia pw. Narodzenia N.M.P w Borzęcinie Górnym – kwota 1 000 złotych, wyjazd młodzieży gimnazjalnej na spotkanie integracyjno-wychowawcze zorganizowane w dniach 20 – 22 stycznia br. w Starym Sączu. – Parafia pw. Narodzenia N.M.P w Borzęcinie Górnym – kwota1 500 złotych, wyjazd na Ogólnopolskie Spotkanie Młodzieży w Lednicy zorganizowany w dniu 3.06 br..


wrzesień 2017

REGION

www.informatorbrzeski.pl

9

Podpisano umowę na przebudowę drogi Bochnia - Gawłów

Echhh co to był za weekend…

Rekord odwiedzin Powiatu Bocheńskiego, na jubileuszowej 10 edycji Weekendu z Zabytkami został pobity. 2 i 3 września odwiedziło nas ponad siedem tysięcy osób. Mieszkańcy powiatu bocheńskiego i turyści tłumnie zwiedzali zabytki. Na weekendowej mapie znalazło się aż 44 punkty, odbywało się też kilkanaście atrakcji towarzyszących. Udostępnione były nowe zabytki, a także te, które rokrocznie biją rekordy popularności.

W tym roku pogoda nie rozpieszczała zwiedzających, jednak niezmiernie cieszymy się, że nie zawiedli i tak chętnie i licznie zwiedzali powiat i uczestniczyli w przygotowanych atrakcjach. Zapraszam za rok - mówi Ludwik Węgrzyn, Starosta Bocheński. Jak co roku najwięcej turystów odwiedziło Kopalnię Soli w Bochni. Pomimo że była częściowo płatna pod ziemię zjechało ponad 1,5 tys. osób. Rekordowa liczba zwiedzających odwiedziła także Zamek w Wiśniczu (1 400) oraz Winnicę w Łazach (600) i Muzeum Motyli (650). Dużym zainteresowaniem cieszyło się Muzeum st. Fischara w Bochni (333) czy Klasztor Karmelitów na terenie Zakładu Karnego w Wiśniczu (399). Zespół Dworsko Pałacowy w Zbydniowie (200) i Muzeum Pamiątek po Janie Matejce (150) to kolejne obiekty do którego tłumnie przybywały wycieczki turystów. Kościół pw. Wszystkich Świętych w Sobolowie (215) i Kościół św. Leonarda w Lipnicy Murowanej (260)cieszył się również

dużym zainteresowaniem. Dużym zaskoczeniem dla właścicieli Frankówki Małej w Cichawce (150) było zainteresowanie warsztatami kulinarnymi „heca z Pieca”, w których udział brały całe rodziny. Pogoda nie odstraszyła również uczestników rowerowej gry terenowej(30), którzy wyruszyli w pościg, aby powstrzymać rabusia i odebrać mu najcenniejszy spośród zrabowanych dóbr – legendarny Łup Szyca. Liczne grupy wzięły udział w zwiedzaniu tras (20) czy cmentarzy żydowskich(40), szlaku Króla Kazimierza (30) czy spacerach w Wiśniczu (20)i Lipnicy(20), a także bocheńskiej Bazyliki św. Mikołaja(50). Gminę Żegocina odwiedziło łącznie 72 osoby (60 Galerie Wiejską, 12 Kościół w Żegocinie). Tak naprawdę najbardziej cieszy fakt, że turyści odwiedzili każde miejsca z naszej mapy, nie było takiego obiektu, miejsca czy atrakcji, która nie spotkałaby się z zainteresowaniem. Główny cel organizacji weekendu chociaż z jednej strony od lat taki sam, to jednak co roku jest odrobinę modyfikowany. Założenie ogólne jest takie aby ukazywać piękno naszego powiatu, odkrywać nieodkryte i zdobywać niezdobyte. Jednak w związku z tym, że weekend organizowany jest w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa co zwiększa zdecydowanie zakres promocji i również sprawia, że coraz więcej osób chętnie nas odwiedza i odnajduje powiat Bocheński na turystycznej mapie Małopolski rokrocznie staramy się poszerzać liczbę atrakcji, trafiać do poszczególnych grup wiekowych, poprze atrakcje dla dzieci

aktywizować najmłodszych, angażować mieszkańców i turystów w poznawanie powiatu poprzez uczestnictwo w tradycyjnych warsztatach kulinarnych, zapraszać amatorów winogron do winnic i pokazywać dorobek i dobytek nie tylko materialny ale również integrować lokalną społeczność. To są naprawdę aktywne dwa dni, a najważniejsze, że nasi turyści obiecują wrócić, czy też proponują poszerzenie koncepcji weekendowego zwiedzania do otwarcia się przez cały tydzień, a mieszkańcy niezmiennie nam kibicują - podsumowują organizatorzy. Dzięki udziałowi w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa i możliwości promocji zabytków za pośrednictwem ich kanałów, można było zaobserwować wzrost turystów zewnętrznych, w tym roku mieliśmy turystów np. z Warszawy, Nowego Sącza czy Łańcuta. A żeby zachęcić, tych którzy postanowili odwiedzić nasz powiat, wspólnie z hotelami po raz drugi postanowiliśmy zaoferować weekendową zniżkę na pobyt i z takiej zniżki skorzystało kilkanaście osób. O ile mogliśmy w ubiegłym roku mówić o sukcesie, gdyż odwiedziło nas 6, 5 tys osób, teraz pomimo fatalnej pogody, przeszło to nasze najśmielsze oczekiwania. Ogromne podziękowania należą się wszystkim właścicielom, zarządcom i pracownikom obiektów za pracę na rzecz promocji naszego pięknego powiatu, a zwiedzającym za to, że pomimo chłodu i deszczu postanowili wziąć udział w naszym weekendowym zwiedzaniu – dodaje starosta.

Muzycznie zakończyliśmy weekend z zabytkami

Nie straszne nam wichry i burze, niegroźne nam deszcze ulewne te właśnie słowa pochodzące z jednej z piosenek która wybrzmiała na scenie podczas muzycznego zakończenia weekendu z zabytkami powinny stać się hymnem tegorocznej imprezy. Pogoda niestety nie rozpieszczała, tych którzy postanowili muzycznie zakończyć weekend i uczestniczyć w koncertach które odbyły się w niedzielę na bocheńskim Rynku. Impreza rozpoczęła się od Jarmarku Regionalnego oraz zabaw z aktorami Krakowskiego Teatru Ulicznego. Ci których nie zraziła pogoda i postanowili zawitać na rynek mogli zasmakować przepysznych kulinarnych przysmaków przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich z Gminy Bochnia, Łapanów i Drwinia oraz Klubu Seniora z Żegociny. Ponadto można było znaleźć ręcznie szyte lalki Neli Toys z Nowego Wiśnicza, dequpage, Quilling czyli

rękodzieło artystyczne od Kreatywnej Zołzy -Love Art, bocheńską sól z Bochnerisu, wyroby cukiernicze z Żegociny, miody z Gospodarstwa Pasiecznego u Kiejdów, Koronki, robótki ręczne oraz rękodzieło artystyczne z wikliny od lokalnych artystek z Gminy Rzezawa. Pracownia Rzemiosła Artystycznego PoWoli z Cichawki prowadziła warsztaty rękodzielnicze, a na stoisku Małopolskiej Organizacji Turystycznej można było zdobyć piękne czerwone korale. Wydarzeniom na płycie Rynku towarzyszyła muzyka płynąca ze sceny, na której prezentowały się zespoły , orkiestry czy szkoły tańca. Na scenie jako pierwsi zaprezentowali się uczniowie szkoły tańca Regis w Bochni w pokazie tańca towarzyskiego, następnie wystąpiła Strażacka Orkiestra Dęta ze Starego Wiśnicza. Ta stosunkowo młoda formacja, zaprezentowała przede wszystkim repertuar mu-

zyki rozrywkowej. Kolejne na scenie zaprezentowały się uczennice Szkoły Dance &Fitness House w tanecznym show, Zespół muzyczny Lubię To z Łapanowa oraz Orkiestra Dęta OSP Grobla i Zespół Regionalny Górzanie z Lipnicy Górnej. Wieczorne pasmo rozpoczął starosta bocheński Ludwik Węgrzyn podsumowując dwudniowe zwiedzanie. Starosta podkreślił, że Powiat Bocheński jest piękny i pełen nieodkrytych tajemnic, a to święto daje nam możliwość ukazania co w sobie skrywa. Na koniec swojego wystąpienia zaprosił na przyszłoroczne zwiedzanie oraz na jubileuszowy tort, który pokroił wspólnie ze swoją wnuczką Kamilką oraz Edytą Groblicką – Kuc Sekretarz Miasta Bochnia. Uzupełnieniem muzycznego spotkania był występ lokalnego zespołu Krafcy a kulminacyjnym punktem Multimedialne Widowisko Muzyczne Symphonica 2 Rock of Poland w reżyserii Mikołaja Blajdy w wykonaniu Orkiestry Filharmonii Futura w towarzystwie Małgorzaty Ostrowskiej, Sylwi Lorens, Damiana Ukeje i Jarka Wista. Muzycy przypomnieli takie utwory jak Szklana Pogoda, Wolność czy Nieprzemakalni. Dzięki temu mogliśmy przeżyć sentymentalną podróż do lat młodości. Było to na pewno udane spotkanie z niebanalną, polską twórczością w aranżacjach jakich nie usłyszymy w radiu. Niesamowity koncert mocnej, alternatywnej i niepokornej polskiej muzyki. Zdawało się że deszcz i przenikliwy chłód nie przeszkadzał nikomu, gdyż wciąż skandowali o kolejne bisy.

Prawie 6,6 mln złotych otrzymał powiat bocheński na realizację projektu pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1424K Bochnia-Uście Solne-Barczków na odcinku Bochnia-Bogucice (etap I Bochnia-Gawłów)”. W starostwie podpisano umowę na realizacje inwestycji. W podpisaniu umowy uczestniczyli Stanisław Sorys Wicemarszałek, Ludwik Węgrzyn starosta bocheński, Józef Mroczek Wicestarosta, Rafał Rudka Członek Zarządu oraz Jadwiga Szeląg Skarbnik powiatu. Podczas spotkania Stanisław Sorys Wicemarszałek zaznaczał, że umowy, które dzisiaj podpisuje dotyczą realizacji zadań w gminie Szczurowa, powiecie bocheńskim i gminie Trzciana. Drogi, które będą modernizowane między innymi prowadzą do terenów inwestycyjnych, poprawiają bezpieczeństwo mieszkańców i zapewniają także większą wygodę dla kierowców. Jest to ta część Bochni, powiatu bocheńskiego, w której znajdują się duże zakłady pracy, strefa aktywności gospodarczej, tereny służące rozwojowi. Bardzo dziękuję Panu Marszałkowi, za te środki, wpisujące się w tą logiczną koncepcję całości. Usprawni to zapewne rozwój gospodarczy całego regionu - mówił Ludwik Węgrzyn, starosta bocheński. Inwestycja obejmuje kompleksową przebudowę odwodnienia drogi, budowę chodników i ścieżek pieszo–rowe-

rowych, zatok autobusowych, rozbudowę skrzyżowań, przebudowę zjazdów i zniesienie barier architektonicznych. Droga ta zostanie kompleksowo rozbudowana, na odcinku Bochnia-Gawłów na długości ponad 3,5 km zwiększona zostanie szerokość jezdni do normatywu 6m, przewidziana jest korekta łuków poziomych jezdni, zwiększenie nośności i mrozoochronności warstw konstrukcyjnych – mówił Józef Mroczek, wicestarosta. Droga objęta rozbudową spełnia warunek bezpośredniego połączenie z siecią TEN-T (transeuropejskiej sieci transportowej), zwiększając tym samym dostępność transportową kraju w układzie europejskim i krajowym. Myślę, że teraz mieszkańcy Gawłowa mogą już spać spokojnie, gdyż ten generalny remont wpłynie na poprawę bezpieczeństwa tej części Powiatu Bocheńskiego. Powstaną tam radary prędkości, oznaczenie i doświetlenie przejść dla pieszych- kasetony z pulsacyjnym światłem, progi zwalniające i bariery ochronne - uzupełnia Rafał Rudka, członek zarządu powiatu .

Ludwik Węgrzyn członkiem Komitetu Narodowych Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości

11 września br. w Pałacu Prezydenckim, odbyło się inauguracyjne posiedzenie Komitetu Narodowych Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Nominację na członka Komitetu otrzymał Ludwik Węgrzyn, prezes Zarządu ZPP, starosta bocheński. Powołanie Komitetu, w którego skład wchodzą m.in. prezydent, marszałkowie Sejmu i Senatu oraz premier, zakłada ustawa o obchodach 100-lecia niepodległości Polski, które przypada w 2018 roku. Zgodnie z ustawą w przygotowaniu narodowych obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości powinny brać udział także partie polityczne i inne ugrupowania. Udział w pracach Komitetu wezmą przedstawiciele partii politycznych lub ugrupowań, które tworzą klub parlamentarny albo poselski w Sejmie oraz tych, które w Sejmie obecnej kadencji nie są reprezentowane, lecz którym przysługuje subwencja z budżetu państwa.

Trzecią grupę podmiotów biorących udział w pracach Komitetu tworzą przedstawiciele Kościołów i innych związków wyznaniowych, środowisk kultury i nauki, samorządu terytorialnego, związków zawodowych, organizacji kombatanckich i innych organizacji społecznych lub osoby szczególnie zasłużone dla Polski. Osoby te powoływane i odwoływane będą przez prezydenta. Tego dnia ze środowiska samorządowego nominacje osobiście odebrali jedynie: przedstawiciel Związku Miast Polskich oraz przedstawiciel Związku Powiatów Polskich. Celem Komitetu jest realizowanie w latach 2017-21 zadań mających na celu upamiętnienie i uczczenie wydarzeń oraz osób związanych z odzyskaniem i utrwaleniem niepodległości przez Polskę. Jednym z głównych zadań Komitetu będzie coroczne uchwalenie na dany rok planu obchodów państwowych uroczystości. Komitet będzie też promował w kraju i za granicą „ideę upamiętnienia odzyskania i utrwalenia niepodległości przez” Polskę, inicjował współpracę pomiędzy organami władzy państwowej, samorządu terytorialnego, Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi, partiami politycznymi, związkami zawodowymi, organizacjami kombatanckimi i innymi organizacjami społecznymi. Będzie też wyrażał - na wniosek prezydenta - opinię w sprawach udzielenia patronatu prezydenta nad uroczystościami związanymi z uczczeniem rocznicy.


10

wrzesień 2017

REGION

www.informatorbrzeski.pl

KLASA I - ZESPÓŁ SZKÓŁ GMINNYCH W BACZKOWIE

Bochnia

UROCZYSTA INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO

W roku szkolnym 2017/2018 w klasach pierwszych w szkołach Gminy Bochnia swoją przygodę z nauką rozpoczęło 176 dzieci. Z tej okazji Marek Bzdek – Wójt Gminy wystosował okolicznościowy list do Pierwszoklasistów oraz ich Rodziców. Wójt życzył Uczniom zapału w nauce

oraz realizacji zainteresowań i rozwijania pasji, a Rodzicom - sił i cierpliwości w codziennym trudzie wychowania ich pociech. Pierwszoklasiści otrzymali wyprawkę szkolną, ufundowaną przez Wójta, która wywołała radość i ogromne zainteresowanie wśród dzieci.

Rząd górny, od lewej: Kamil Gajda, Artur Spólnik, Krzysztof Sieczka, Wojciech Maciaś, Nataniel Pacek. Rząd dolny, od lewej: Emilia Madej, Lena Krajewska, Patrycja Kukla. Wychowawca: mgr Franciszka Marks

KLASA I - ZESPÓŁ SZKÓŁ GMINNYCH W PROSZÓWKACH

KLASA I - ZESPÓŁ SZKÓŁ GMINNYCH W GAWŁOWIE

Górny rząd, od lewej: Jakub Miękina, Igor Grudzień, Dariusz Piwowarczyk, Olaf Samolej, Mateusz Krzyżak, Kamil Bartyzel, Maciej Paruch, Grzegorz Gałka, Marcel Grecki, Karol Spyrka, Tymoteusz Rząca, Wiktor Górski. Dolny rząd, od lewej: Zofia Maj, Aleksandra Rzepecka, Lena Pagacz, Oliwia Dobranowska, Aleksandra Romańska, Justyna Hamska, Olga Węgrzyn, Aleksandra Pietrzyk, Radosław Puścizna, Otylia Słonina, Julia Kołodziej. Wychowawca: mgr Bożena Olejniczak

Górny rząd, od lewej: Miłosz Skoczyński, Rafał Kubas, Szymon Zięciak, Kamil Zelek, Adam Janczura, Wojciech Musiał, Michał Wyporek. Dolny rząd, od lewej: Maksymilian Czubek, Aneta Jędrzejek, Natalia Ciuruś, Nikola Tworzydło, Oliwia Majta, Camila Duda, Tomasz Wolny, Albert Tymowski. Wychowawca: mgr Renata Zając

KLASA I – ZESPÓŁ SZKÓŁ W NIESZKOWICACH MAŁYCH

KLASA I - SZKOŁA PODSTAWOWA W POGWIZDOWIE

Od lewej: Data Patryk, Krawczyk Maciej, Klejdysz Nikola, Grzesik Nikola, Skirło Karolina, Kostuch Zofia, Madej Weronika, Kocioł Magdalena, Brzykcy Kacper, Wojewoda Julia, Ryś Mateusz, Pomykała Hubert. Wychowawca: mgr Halina Gawlik. Dyrektor: mgr Ewa Płaczek

Od lewej: Dawid Wawrzonek, Natalia Kulak, Paulina Ochel, Klaudia Oliwa, Adam Węgrzyn, Emilia Zabrzeńska, Andżelika Rajca, Mariusz Pałka, Olaf Wilk. Wychowawca: mgr Grażyna Wołowczyk. Dyrektor: mgr Anita Twardosz

KLASA I - SZKOŁA PODSTAWOWA W DAMIENICACH

KLASA I - SZKOŁA PODSTAWOWA W DĄBROWICY

Od lewej: Weronika Mazur, Kamil Góral, Zuzanna Dziadowiec, Nikola Szewczyk, Zuzanna Oleksy, Justyna Kmiecik, Zuzanna Długosz, Karol Szatko, Bartosz Kuźma, Marcel Surma. Wychowawca: mgr Dorota Wojtowicz

Od lewej: Hubert Olipra, Karol Dudek, Kinga Szafraniec - Matusik, Anna Kocęba, Beata Noskowicz, Igor Kowalczyk, Karol Świgost, Mateusz Majcher. Wychowawca: mgr Aneta Linca


www.informatorbrzeski.pl

REGION

Bochnia

wrzesień 2017

11

Do szkół gminnych w bieżącym roku szkolnym uczęszcza ogółem 1858 dzieci (w tym do szkoły podstawowej - łącznie z klasą siódmą - 1496 uczniów oraz do drugiej i trzeciej klasy gimnazjum - 362 uczniów). ug

KLASA I – ZESPÓŁ SZKÓŁ GMINNYCH W ŁAPCZYCY

KLASA I – ZESPÓŁ SZKÓŁ W NIESZKOWICACH WIELKICH

Pierwszy rząd, od prawej: Oliwia Migdał, Szymon Wierzchowski, Weronika Dobranowska, Adam Dąbek. Drugi rząd, od prawej: Zuzanna Kupisz, Iga Prus-Bugajska, Maciej Starowicz, Maciej Jawień. Trzeci rząd, od prawej: Julia Kolarz, Amelia Kolarz, Maksymilian Czaja, Igor Buczek. Czwarty rząd, od prawej: Laura Kozub, Zuzanna Lorek, Wiktoria Migdał. Piąty rząd, od prawej: Szymon Dudzic, Dominik Dudzic. Wychowawca: mgr Jolanta Marzec

Górny rząd, od lewej: Jakub Kasprzyk, Tomasz Buczek, Marcin Makowski, Ernest Rudka, Szymon Gut, Filip Zym, Jakub Rodak, Olaf Pogorzelczyk, Bartosz Bratownik, Kacper Potęga. Dolny rząd, od lewej: Nikola Łapicz, Emilia szewczyk, Daria Osika, Laura Ostrowska, Oliwia Rodzaj, Oliwia Trzmielewska, Natalia Woźniak, Magdalena Obrał. Wychowawca: mgr Jolanta Małecka

KLASA I - ZESPÓŁ SZKÓŁ GMINNYCH W STANISŁAWICACH

KLASA I - ZESPÓŁ SZKÓŁ GMINNYCH W BOGUCICACH

Górny rząd, od lewej: Weronika Mazurek, Karol Wiśniewski, Karolina Dybza, Gabriela Kłyż, Katarzyna Hajdas, Martyna Skoczek, Jakub Wielgus, Szymon Kwinta, Gabriel Strach. Dolny rząd, od lewej: Anna Skrzypiec, Lena Słaby, Julia Buczak, Adrianna Załęczny, Martyna Gawlik, Aleksandra Ćwierz, Adam Brożyński, Igor Klejdysz, Dominika Smolik. Wychowawca: mgr Dagmara Kucała – Bielak

Górny rząd, od lewej: Kacper Moneta, Jakub Szklarz, Kamil Smulski, Maciej Bołd, Igor Wszołek, Karol Jesionka, Kacper Wszołek, Krystian Słonina. Dolny rząd, od lewej: Julia Wojcieszek, Nadia Pilch, Wiktoria Myszka, Wiktoria Rogozińska, Lena Rudnik, Oliwia Kaczmarczyk, Kamila Słowik, Amelia Tabor, Aleksandra Pajor. Wychowawca: mgr Klaudia Rudnik

KLASA I - SZKOŁA PODSTAWOWA W BRZEŹNICY

KLASA I - ZESPÓŁ SZKÓŁ GMINNYCH W SIEDLCU

Górny rząd, od lewej: Wszołek Michał, Czesak Kacper, Gońka Bartosz, Majka Dominik. Dolny rząd, od lewej: Grabowska Julia, Wojewoda Bartosz, Adamska Alicja. Wychowawca: mgr Bożena Możdżeń

Od lewej: Lech Szymon, Królikowski Arthur, Anioł Dawid, Stanisz Jakub, Bobak Karol, Leo Milan, Lasalandra Adrian, Janik Kacper, Kolasa Emilia, Hyży Izabela, Pagacz Nikola, Cesnyka Julia, Mularz Godinho Claudia. Wychowawca: mgr Marta Kasprzyk. Dyrektor: mgr Alicja Mastalerz


12

wrzesień 2017

REGION

Drwinia

www.informatorbrzeski.pl

Kanalizacja w gminie Drwinia

Powstanie kolejna trasa rowerowa

Będą kolejne pieniądze na budowę ścieżek rowerowych w gminie Drwinia. Samorząd Drwini znowu sięgnął po środki unijne na budowę ścieżek rowerowych i towarzyszącej im infrastruktury. Otrzymaliśmy dofinansowanie projektu pn.: „Budowa tras pieszo-rowerowych wraz z podstawową infrastrukturą towarzyszącą trasom w Dolinie Raby na terenie gminy Gdów, Kłaj i Drwinia – etap I”. Jest to kontynuacja dużego przedsięwzięcia turystycznego zagospodarowania Doliny Raby przebiegającej przez teren gmin partnerskich kolejny pomysł na wykorzystanie potencjału turystycznego naszej gminy – informuje wójt Drwini Jan Pająk. Trasa Dziewin-Mikluszowice biegnie w sąsiedztwie Puszczy Niepoło-

mickiej i łączy Mały MOR (Miejsce Obsługi Rowerzystów) w Mikluszowicach z m. Dziewin. Jest to I etap ciągu pieszo – rowerowego, który docelowo będzie łączył poprzez DW D965 bezpośrednio dwie trasy na terenie gm. Drwinia: WTR oraz EuroVelo4. MOR Ispina znajduje się bezpośrednio przy WTR i stanowi uzupełnienie infrastruktury rekreacyjno - turystycznej dla tej trasy na obszarze gm. Drwinia. W ramach projektu na terenie gminy Drwinia zostanie utworzona trasa pieszo-rowerowej - relacji Mikluszowice –Dziewin. Prace będą obejmowały również przebudowę infrastruktury drogowej w związku z budową trasy - ok. 1,35 km. Wybudowany zostanie tzw. Duży MOR w miejscowości Ispina wraz z małą architekturą i par-

kingiem. Realizacja projektu będzie szansą na rozwój turystyczny gmin, na zwiększenie liczby osób odwiedzających ich tereny oraz przyczyni się do rozwoju i promocji lokalnych firm zajmujących się obsługą ruchu turystycznego. Gmina Drwinia otrzyma dofinansowanie w wysokości 1 383 946,20 zł. Cieszę się, że udało się nam pozyskać środki finansowe na kolejny projekt związany z turystyką rowerową. Nasza gmina ma wymarzone warunki do uprawiania tego typu aktywności , dlatego konsekwentnie staramy się, aby była również infrastruktura przyjazna dla miłośników jednośladów – dodaje wójt Jan Pająk. ug

Jak już wcześniej informowaliśmy projekt „Sanitacja otuliny Puszczy Niepołomickiej na terenie gminy Drwinia” otrzymał ponad 15 mln zł dotacji z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Jest to jeden z najważniejszych projektów realizowanych w gminie Drwinia, który zakłada, iż do końca 2020r. zostanie wybudowana oczyszczalnia ścieków w m. Dziewin i Niedary, kanalizacja w miejscowościach Gawłówek, Mikluszowice, Dziewin i Niedary (etap I),

Zakład Uzdatniania Wody dla Gminy Drwinia w Gawłówku wraz z ujęciem wód podziemnych i przesyłem do istniejącego gminnego wodociągu oraz zakupiony specjalistyczny samochód. Obecnie opracowywana jest dokumentacja celem ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie „zaprojektuj i wybuduj” na realizację kontraktów na roboty budowlane, tj. budowę oczyszczalni, kanalizacji ZUW i magistrali wodociągowej. ug

Nowe wyposażenie w domu ludowym w Mikluszowicach

Dotacje do wymiany pieców

Mając na względzie zapisy Programu Niskiej Emisji dla Gminy Drwinia do roku 2020, a w szczególności poprawę stanu środowiska i jakości życia mieszkańców, w lutym br. złożyliśmy do Urzędu Marszałkowskiego dwa wnioski o dofinansowanie wymiany starych urządzeń grzewczych na ekologiczne, zarówno na paliwa gazowe jak i paliwa stałe. We wrześniu Zarząd Województwa Małopol-

skiego wybrał do dofinansowania wnioski złożone przez naszą gminę mówi wójt Drwini Jan Pająk. W ramach Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, w Poddziałaniu 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) dla Gminy Drwinia została przyznana kwota dofinansowania 236 934,97 zł

a w Poddziałaniu 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa gazowe) kwota - 614 892,49 zł. Celem projektów jest wymiana starych urządzeń grzewczych na nowoczesne źródło ciepła w indywidualnych gospodarstwach. W projekcie uczestniczą mieszkańcy, którzy już wcześniej zadeklarowali udział w programie wymiany pieców i złożyli ankiety. Wymiana źródła ciepła będzie poprzedzona przeprowadzonym audytem energetycznym, który będzie również sfinansowany i wykonany przez UMWM a wymiana pieca będzie uzależniona od realizacji zaleceń audytu. Realizacja projektów przewidziana jest do 2020r. A pierwsze audyty zostaną przeprowadzone już pod koniec tego roku. Uzyskanie dofinansowania na wymianę pieców stanowi, obok termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, montażu kolektorów słonecznych/fotowoltaiki/pomp ciepła, kontynuację rozpoczętych przez samorząd gminy Drwinia działań w zakresie ograniczenia niskiej emisji - dodaje wójt Jan Pająk.

Budynek domu ludowego w Mikluszowicach od dwóch lat przechodzi swoistą metamorfozę. W 2015 roku była przeprowadzona gruntowna termomodernizacja, w wyniku której obiekt zyskał nową elewacje oraz nowy system ogrzewania. W minionym roku przeprowadzony został kapitalny remont kuchni, klatki schodowej i sali świetlicy. W tym roku kuchnia została wyposażona w nowy sprzęt. Kuchnia została wyposażona w zestaw mebli kuchennych, lodówkę, 3 okapy, taboret gazowy i profesjonalną zmywarkę. Ponadto został zakupiony zestaw na 60 osób zastawy stołowej oraz pozostałe niezbędne wyposażenia kuchni. Zakup był możliwy dzięki środkom

z funduszu sołeckiego wsi Mikluszowice na 2017rok. Dzięki temu kuchnia stała się bardziej funkcjonalna i z pewnością będzie lepiej służyć społeczności lokalnej. Domy ludowe są miejscem spotkań mieszkańców. To centrum życia kulturalnego wsi. Nic dziwnego, że każda miejscowość chce aby te miejsca dobrze wyglądały i były dobrze wyposażone. Nasze działania już od kilku lat ukierunkowane są na to, aby budynki domów ludowych były wyremontowane i dobrze służyły mieszkańcom i w każdej miejscowości udało się nam gruntownie wyremontować te budynki - mówi Jan Pająk wójt gminy Drwinia. ug


www.informatorbrzeski.pl

wrzesień 2017

AKTUALNOŚCI

13

TYDZIEŃ BLISKOŚCI W BRZESKU

Już 1 października br. rozpocznie się świętowanie pierwszego Tygodnia Bliskości w Brzesku. Będzie to święto wszystkich rodziców i dzieci. Wydarzenie skierowane do kobiet planujących ciążę oraz ciężarnych, rodziców dzieci mniejszych i tych już trochę starszych. Do wszystkich tych, którzy chcą zgłębić i poszerzyć swoją wiedzę z zakresu Rodzicielstwa Bliskości, którzy chcą spotkać się z doulą, psychologiem, fizjoterapeutą czy logopedą. Dla zainteresowanych wzięciem udziału w bezpłatnych warsztatach noszenia dzieci w chustach, które poprowadzą doświadczone doradczynie. To przede wszystkim okazja do poznania innych rodziców (i ich dzieci), spędzenia z nimi czasu i przekonania się, że w Brzesku czasem coś dobrego i ważnego się dzieje. Kilka lat temu organizacja Babywearing International Inc. ogłosiła pierwszy tydzień października Międzynarodowym Tygodniem Bliskości. Wydarzenie ma na celu szerzenie idei Rodzicielstwa Bliskości, noszenia dzieci w chustach i nosidłach miękkich, ale także tulenia w ramionach kochających rodziców. Jest to także święto aktywnego, świadomego i ekologicznego rodzicielstwa. reklama

Wydarzenie „Tydzień Bliskości w Brzesku” zostało lokalnie zorganizowane przez doradczynie noszenia dzieci w chustach i nosidłach miękkich – Teresę Gicalę, Karinę Klusek i Magdalenę Skarbek oraz Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Brzesku. Wśród organizatorów znaleźć można także działającą od kilku lat na rzecz Rodzicielstwa Bliskości doulę – Sabinę Jakubowską, znaną i cenioną trenerkę fitness oraz właścicielkę Akademii Ruchu Libra – Katarzynę Pytkę, a także zachustowaną mamę logopedę – Bernadetę Leszczyńską. Udział w wydarzeniach Tygodnia Bliskości w Brzesku jest bezpłatny. Pragniemy jednak zrobić coś więcej w ramach szerzenia idei Rodzicielstwa Bliskości. Chcemy zachęcić uczestników do wsparcia wybranej przez nas akcji charytatywnej na zasadzie wykupu cegiełek. Dzięki wsparciu sponsorów – firm chustowych i okołochustowych, a także lokalnych firm i osób prywatnych, Tydzień Bliskości będzie okazją do zdobycia atrakcyjnych nagród - chust, nerek, workoplecaków, breloków, kuponów rabatowych i wielu, wielu innych. Każda wykupiona cegiełka zostanie zarejestrowana, aby wpłacający miał szansę na wygraną. Całkowity dochód ze sprzedaży cegiełek będzie wpłacony na konto Fundacji „Zdążyć w Pomocą” dla Radusia Kępy z Gnojnika, który choruje na padaczkę lekooporną, będącą wynikiem guza mózgu. Chłopiec nie chodzi, nie siedzi, nie mówi. Jest całkowicie uzależniony od pomocy swojej mamy. Jako rodzice, chcemy pomóc zaprzyjaźnionej mamie oraz jej kochanemu dziecku. Spotkania ze specjalistami odbywać się będą w Komnacie Bajek w Oddziale dla Dzieci Powiatowej i Miejskiej Biblioteki w Brzesku. Warsztaty chustowe oraz zajęcia fitness będą odbywać się zarówno tam, jak i w Akademii Ruchu Libra. Szczegółowy rozkład jazdy (wraz z aktualizacjami) będzie zamieszczany na stronie wydarzenia na facebook’u „Tydzień Bliskości w Brzesku”. Zapraszamy jednak do zapoznania się z ogólnym planem akcji; 1 października (niedziela) godz. 13:00 – 16:00 Zapraszamy całe rodziny na spacer połączony w mini-piknikiem; Nie ma znaczenia, czy będziecie na nogach, w wózkach, chustach czy nosidłach – ważne, by być razem! SPOTKANIA ZE SPECJALISTAMI: 2.10 – poniedziałek – Komnata Bajek godz. 9:00 – 10:45 – doula Sabina Jakubowska poprowadzi spotkanie - Rodzicielstwo Bliskości - Jak skutecznie zacząć? (ciąża, poród, wczesne macierzyństwo w duchu RB) 5.10 – czwartek – Komnata Bajek godz. 15:00 – 16:15 – fizjoterapeuta

dziecięcy – Natalia Krupska – o rozwoju dziecka oraz najczęstszych problemach i pytaniach z tym związanych godz. 16:30 – 18:00 – logopeda Bernadeta Leszczyńska - Rozwój mowy dziecka - kiedy udać się do logopedy? 6.10 – piątek – Komnata Bajek godz. 9:00 – 10:00 - psycholog dziecięcy Magdalena Kuśnierz – o budowaniu więzi między rodzicami i dziećmi godz. 10:15 – 12:00 – instruktor masażu Shantala Sabina Jakubowska - Masaż Shantala w teorii i praktyce. Ponadto doradczynie noszenia dzieci w chustach poprowadzą pogadanki na temat bliskości, jaką daje chusta w Klubie Maluszka działającym w Bibliotece. WARSZTATY CHUSTOWE – ZAJĘCIA FITNESS (obowiązują zapisy! Ilość miejsc ograniczona!): 2.10 – poniedziałek – Komnata Bajek godz. 11:00 – 12:00 – warsztat motania brzuszka ciążowego – Karina Klusek 3.10 – wtorek – Akademia Ruchu Libra godz. 10:30 – 12:00 – warsztat wiązania chusty – Kieszonka – Karina Klusek 4.10 – środa – Akademia Ruchu Libra godz.11:00 – 12:00 – zajęcia fitness „Mama + Maluszek” – Katarzyna Pytka 5.10 – czwartek – Akademia Ruchu Libra godz. 10:30 – 12:00 – warsztat wiązania chusty – Kangur – Teresa Gicala FINAŁ: 7.10 – sobota – Komnata Bajek Godz. 10:00 – 13:00 - prezentacja krótkiego filmu o Wojtku Kozubie - #SSS CHALLENGE – Brzeskie Chustomamy biją rekord chustowy - podsumowanie zbiórki na rzecz Radka - rozlosowanie upominków wśród uczestników spotkań i warsztatów Już w tym momencie dziękujemy Informatorowi Brzeskiemu i akcji społecznej „nicminiewisi” za patronat medialny. Podziękowania kierujemy również w stronę partnerów i sponsorów akcji, firmom: LUNA DREAM, LITTLE FROG VOWEN WRAPS, COCCOLARE, LENNY LAMB POLSKA, SENSIMO SLINGS, ZAFFIRO, CARRYLOVE, MEA BABYWEARING, IGŁA ZA NITKĄ, ROJKOWA BAGS WITH SCRAPS, PRACOWNIA TWÓRCZA CZEPIRKOWO – HANDMADE, ZAMOTAJ MNIE MAMO, SKLEP DZIECIĘCY „MALUSZEK” Z BRZESKA. To dzięki Wam to Wydarzenie ma szansę się odbyć i być kolejnym pięknym krokiem w propagowaniu chustonoszenia oraz szeroko pojętego Rodzicielstwa Bliskości w Brzesku. Oorganizatorzy zastrzegają prawo do zmian w harmonogramie spotkań i warsztatów, a także w liście sponsorów oraz proszą o śledzenie wydarzenia na facebook’u . Karina Klusek

Dwa lata odsiadki dla podpalacza Na dwa lata bezwzględnego więzienia skazał brzeski sąd Jakuba K. Podpalił on motel znajdujący się w centrum miasta. Gości musiała ewakuować przez okno straż pożarna. Jakub K. podczas libacji alkoholowej pokłócił się z biesiadnikami. W ramach zemsty podłożył ogień. – Podpalacz będzie też musiał pokryć

straty jakie wyrządził – to blisko czterdzieści tysięcy złotych – mówi Bożena Waresiak, sędzia Sądu Rejonowego w Brzesku. – Wyrok jest surowy, ponieważ działał świadomie. Naraził wiele osób na utratę życia i zdrowia. Jakub K. był już wielokrotnie karany za inne przestępstwa – dodaje sędzia. Wyrok nie jest prawomocny.


14

wrzesień 2017

AKTUALNOŚCI

Dokończenie ze str. 1 >>>

150 lat Powiatu Brzeskiego Podczas Sesji uhonorowani zostali wszyscy, którzy przez ostatnie osiemnaście lat starali się kształtować i inwestować w Powiat Brzeski będący dziś harmonijnym połączeniem tradycji i innowacji. Świętowanie jubileuszu trwało cały weekend. Nie zabrakło ciekawych wydarzeń kulturalnych i sportowych oraz licznych konkursów, zawodów, gier i zabaw. W sobotę 9 września na kilku obiektach sportowych w naszym regionie rozgrywały się zawody i turnieje sportowe. Rywalizacja wystartowała wczesnym rankiem, a zakończyła się wieczorem. Uczestnikami byli zarówno mieszkańcy Powiatu Brzeskiego jak i goście z Tarnowa, Bochni, Zakliczyna czy Ciężkowic. W rozgrywkach wzięło udział ponad 780 zawodników. W niedzielę 10 września natomiast na brzeskiej scenie mieszkańcy mogli podziwiać występy zespołów, pokazy taneczne, a na zakończenie zagrała i zaśpiewała gwiazda wieczoru Anna Wyszkoni. Finał koncertowych wrażeń rozpoczął się kilka minut po godzinie 20:00. Gwiazda wieczoru – od razu zdobyła serca publiczności. Mogliśmy podziwiać imponujący występ dopracowany pod względem muzycznym, choreograficznym i technicznym. Koncert charyzmatycznej wokalistki podsumowujący 150-lecie Powiatu Brzeskiego był jednocześnie zamykającym występem plenerowym w jej jubileuszowej trasie koncertowej z okazji 20-lecia działalności artystycznej. W skład powiatu brzeskiego zamieszkałego przez blisko 93 tysiące osób wchodzi 7 gmin: Brzesko, Czchów, Borzęcin, Dębno, Gnojnik, Iwkowa, Szczurowa. To piękny, gościnny i przedsiębiorczy powiat. Dzięki sieci dróg i autostradzie Brzesko należy do jednej z najlepiej skomunikowanych gmin w Małopolsce. Malowniczo położone w powiecie gminy są pełne zabytków, pomników przyrody i miejsc do odpoczynku. Znakomita baza gastronomiczna, sportowa, rekreacyjno-turystyczna oraz dosko-

www.informatorbrzeski.pl

Małopolska wspiera spółki wodne

Na bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych oraz finansowanie inwestycji w tym zakresie tylko w 2017 roku Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył ponad 410 tys. zł. Z tej kwoty na teren powiatu brzeskiego trafi 46 660 zł – dla gmin: Szczurowa, Dębno i Czchów. Dofinansowane przez Małopolskę prace pozwolą jeszcze lepiej wspierać produkcję rolną oraz chronić mieszkańców regionu przed skutkami powodzi lub suszą. To pierwsza tego typu pomoc, jaką samorząd województwa przeznaczył na bieżącą działalność spółek wodnych. Umowy gwarantujące przyznanie dotacji przedstawicielom 22 spółek przekazał wicemarszałek Wojciech Kozak. Każde działanie, które może ochronić mieszkańców i ich dobytek przed skutkami powodzi zyskuje naszą aprobatę. W miarę możliwości staramy się wspierać te działania. Ale warto też zaznaczyć, że Małopolska realizuje szereg innych inwestycji, które mają zabezpieczyć przed powodzią. Niemal dwa lata temu otwarto zbiornik Bieżanów – pierwszy z pięciu suchych zbiorników retencyjnych, które mają zabezpieczyć dolinę rzeki Serafy przed powodzią. Od 2010r. z budżetu państwa, funduszy europejskich, z budżetu samorządu wydaliśmy ponad 700 mln zł po to, aby mieszkańcy mogli czuć się bezpieczniej – podkreśla wicemarszałek Wojciech Kozak.

Dostrzegając potrzebę wsparcia spółek wodnych działających na terenie Małopolski, których zadaniem jest utrzymanie w sprawności coraz bardziej wyeksploatowanych systemów melioracyjnych, samorząd województwa przyznał im dotacje w łącznej wysokości 410 188,00 zł. Jest to podyktowane też tym, że spółki same nie są w stanie sprostać kosztom właściwego utrzymania urządzeń melioracji wodnych, szczególnie tych, które wpływają na efektywność produkcji rolniczej oraz chronią przed powodzią i suszą. Otrzymane pieniądze zostaną przede wszystkim przeznaczone na renowację rowów melioracyjnych oraz ich odbudowanie, w tym umocnienie i naprawę skarp i dna rowów. Wysokość wsparcia dla poszczególnych spółek: Gminna Spółka Wodna w Szczurowej 32 660,00 zł Gminna Spółka Wodna w Dębnie 4 000,00 zł Gminna Spółka Wodna w Czchowie 10 000,00 zł Spółki wodne spełniają niezwykle ważne role. Urządzenia melioracji wodnych są niezbędne na gruntach – zapobiegają zaleganiu wody, zmniejszają zagrożenie powodziowe, zapobiegają podtopieniom, chronią przed suszą, zapobiegają erozji gleby czy polepszają nawodnienie gruntów.

nałe warunki do uprawiania turystyki pieszej i rowerowej przyciągają tutaj wielu turystów. Przez powiat brzeski przechodzą bowiem międzynarodowe szklaki rowerowe: Velo 4, Velo 11 oraz lokalna Wiślana Trasa Rowerowa Velo Dunajec. W każdej z gmin odbywają

się znane, cykliczne imprezy podkreślające swoją tożsamość kulturową. Wśród nich warto wspomnieć m.in. o: Turnieju Rycerskim na zamku w Dębnie, Święcie Suszonej Śliwki w Iwkowej, Święcie Chleba w Brzesku czy Krakowskim Wianku w Szczurowej. IB


Dokończenie ze str. 1 >>>

Schody do piekła!

Mąż, który powinien być wsparciem, staje się brutalnym katem! Wraca wściekły z pracy i wyżywa się na bezbronnej żonie. Okrutny, brutalny, oślepiony jakimś szałem, wali pięściami z całej siły gdzie popadnie. Wie dobrze, że może sobie na to pozwolić, biedna śmiertelnie przerażona kobiecina przecież nie ma sił żeby się skutecznie obronić. Stara się tylko jakoś rozpaczliwie zasłonić głowę i przetrwać ten atak jakby jakiegoś demona. Krew i łzy mieszają się razem. Ból i ciemność przed oczami! O Jezu, kiedy się to skończy!? Płacz, płacz i przerażające uczucie, że Pan Bóg zasłonił oczy i nie widzi tej potwornej tragedii. Wściekły samiec się wreszcie wyładował! Też jest zmęczony tym biciem piąchami na oślep, fuczy jak obłąkany! Koniec na dziś! Takie piekielne sceny są udziałem wielu rodzin. Sąd Rejonowy w Brze-

wrzesień 2017

AKTUALNOŚCI

www.informatorbrzeski.pl

sku (ale i w innych miastach też) prawie codziennie wydaje wyrok w podobnej sprawie. Sprawcy coraz częściej trafiają tam gdzie ich miejsce, czyli do więzienia. Często mają orzekany zakaz zbliżania się do rodziny, nawet jeżeli dom w którym ta rodzina mieszka, jest ich, czyli sprawców własnością. Są w polskim prawie przepisy które pozwalają skutecznie obronić ofiarę, ale ta ofiara musi chcieć dać sobie pomóc. Niestety, mijają lata zanim ofiara zdesperowana uda się po pomoc. Dzieje się tak bo przemoc niszczy osobowość, łamie siłę woli i ofiara staje się bezbronna nie dlatego, że nic nie można zrobić aby jej pomóc, ale dlatego, że ona sama nic nie robi aby psychopatę ukarać. To niewyobrażalne, jak bardzo można zniszczyć człowieka. Taka rodzina jest jak jakaś sekta. Roztrzęsiona, zmasakrowana, stara się rozpaczliwie zatuszować pudrem siniaki, ubiera ciemne okulary, żeby nie było widać potwornie podbitych oczu. Koledzy i koleżanki w pracy starają się udawać, że nie widzą opuchniętej twarzy, że nic nie widzą. Nie zgłaszają sprawy na policję. Ofiary tłumaczą: klamką od drzwi się uderzyłam, spadłam ze schodów. Ze schodów? No tak, poślizgnęłam się, herbatę niosłam (albo cokolwiek innego). W każdym razie schody są na porządku dziennym przy takich tłumaczeniach. Biedna kobiecina „spada” z nich regularnie co jakiś

czas. Śliskie takie jakieś niezwykle są, a na dodatek tylko ona jedna z całej rodziny spada co jakiś czas z tych schodów. Prawdziwe schody do piekła! Ten rodzaj dramatu (jeszcze nie tragedii, bo nie kończy się śmiercią) nie jest bynajmniej zarezerwowany tylko kręgu rodzin określanych potocznie jako patologia, czy też margines społeczny. Sprawcami nie zawsze są wiecznie pijane, wyzute z wszelkich ludzkich uczuć, zdegenerowane prymitywy. Bywają ludzie którzy – wydawałoby się – są ludźmi sukcesu, godnymi szacunku i uznania. Wręcz niewiarygodne, że właśnie tacy ludzie prowadzą, często od wielu lat podwójne życie i mają swoje mroczne, przerażające drugie oblicze. Takie współczesne wcielenia dr Jeckyll’a i mr Hyde’a. Ciekawe, że dość często tacy sprawcy manifestują swoją pobożność, a właściwie ostentacyjną dewocyjność, bo człowiek wierzący i pobożny nigdy by takiej potworności się nie dopuścił. Zasiadają w bardzo widocznym miejscu w kościele, przychodzą nawet dużo wcześniej na mszę, często ze swoją ofiarą (jeżeli jej akurat nie pobili tak, że z nawet najlepszy puder siniaków nie przykryje). Nie wiadomo dlaczego tak się dzieje, ale – niestety – tak jest. To jednak już temat do zbadania raczej dla psychologa lub nawet psychiatry, a nie prawnika. To są gorsze i bardziej beznadziejne przypadki niż te w rodzinach patologicznych, bo maltretowane kobiety kosztem własnego cierpienia i zmarnowanego życia, chronią swoich katów i oprawców powodując jedynie to, że z roku na rok stają się oni coraz gorsi i okrutni, bo bezkarność rozzuchwala! Kobietom wydaje się, że w ten sposób chronią swoja pozycję społeczną, że

gdyby się zgłosiły po pomoc, to świat by się zawalił. Owszem, brutalowi świat by się faktycznie zawalił, ale dla ofiary jego brutalności, życie by się wreszcie dopiero zaczęło. W tych tzw. patologicznych rodzinach przemoc jest niejako „naturalnym” przerażającym składnikiem rodzinnego nieszczęścia, a kobiety doprowadzone do rozpaczy, nie budują na siłę swojego fałszywego obrazu i coraz częściej starają się gdzieś szukać pomocy. Jak już się zdecydują, to okazuje się, że świat się nie skończył, że Pan Bóg nie zapomniał o nich, że sporo można zrobić, a rozszalałego tyrana całkiem skutecznie można poskromić. Na początku z wielkim przekonaniem tłumaczą, że w ich przypadku nic się nie da zrobić, bo on jak się dowie że gdzieś złożyły skargę, to je zabije, że biega po podwórku z siekierą itp. No, co też Pani powie? A ja jestem pewien, że nic takiego się nie stanie. Pani wybaczy, że się z nią nie zgodzę, ale takich Macho Sracho, to ja już widziałem w życiu sporo, i zawsze im „rura miękła” jak się za nich zabieraliśmy. Nie robią na mnie najmniejszego wrażenia, ponieważ, proszę Pani, jeżeli to nie są chorzy psychicznie (bo to całkiem inna sprawa), to wszyscy bez wyjątku damscy bokserzy są zwykłymi tchórzami, zakompleksionymi dupkami niegodnymi żadnego szacunku i certolenia się z dziadami. Wiem, że to może nie specjalnie ładne określenia są, ale są za to prawdziwe. Możemy Pani skutecznie pomóc, ale musi Pani jasno zadeklarować, że Pani tego chce. Przykro mi, ale mówienie: ja bym nie chciała iść na niego do Sądu, tylko bym chciała żeby się zmienił, nie spowoduje zmiany, bo ja tu czarów nie robię, nie mam żadnego pilota za pomocą którego ustawimy Pani mężowi pod sufitem wszystko tak, żeby zachowywał się jak człowiek, a nie jak wściekłe zwierzę. Proszę się nie martwić co ludzie będą mówili, bo tak wiele znowu mówili nie będą. Ot, będzie mała lokalna sensacyjka, i po kilku tygodniach zapomną

15

. Życie ma swój rytm, i ludzie szybko zajmą się innymi sprawami. Poza tym Pani życie nie jest po to, żeby je poświęcać dla zaspokajania cudzych nieokiełznanych szaleństw. Jest Pani człowiekiem, który tak samo ma prawo do szacunku i godności, proszę o tym nie zapominać. Pani mu nie robi krzywdy, Pani tylko stara się sama bronić przed krzywdą, do czego każdy ma przyrodzone i niezbywalne prawo. Nikt mający choćby minimum zdrowego rozsądku i uczciwości, nie zaprzeczy temu. Jeżeli zostanie ukarany, to można powiedzieć, że sam sobie tę karę wymierzył, bo zachowywał się podle, w sposób niegodny człowieka. Biedna kobieta, po latach poniewierania i upokarzania, po raz pierwszy ma łzy w oczach nie z tego powodu, że jest bita, tylko dlatego, że ktoś widzi w niej człowieka. Po raz pierwszy od lat ktoś jej mówi, że jest wartościowym człowiekiem i nie powinna się dać nikomu krzywdzić, bo nikt nie ma do tego prawa. Ale bywa, że zanim przyjdą po pomoc, często zachęcone, a nawet wręcz przyprowadzone przez jakąś bratnią duszę, która nie chce przyjąć tłumaczenia o niebezpiecznych schodach, przez lata cierpią rzeczy których byśmy nie chcieli nawet w horrorze oglądać. Potem latami się odbudowują psychicznie, bo zraniona dusza cierpi nawet jeszcze bardziej niż skatowane ciało. Prawdziwy mężczyzna nigdy nie uderzy kobiety, bo w jego mózgu nie ma tej „opcji”. Jak można podnieść ręce i pięściami okładać kobietę?! Damski bokser nie jest mężczyzną i mężczyźni powinni z takim unikać kontaktów i się go zwyczajnie brzydzić. Jan Waresiak Autor udziela pomocy prawnej w Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku, przy ul. Piastowskiej 2B, we wtorki i środy w godz. 7.30 do 18.00

Quady i motocykle w lesie – SP ZOZ w Brzesku finalistą konkursu „Lider Informatyki 2017” policjanci i leśnicy reagują

SP ZOZ w Brzesku znalazł się w zaszczytnym gronie 16 najlepszych w Polsce firm i instytucji, finalistów konkursu „Lider Informatyki 2017”. Wśród finalistów konkursu znalazły się takie firmy i instytucje jak: Ministerstwo Finansów, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Alior Bank, Poczta Polska.

Finalistami konkursu zostają firmy, które wdrożyły w ocenie jury najlepsze i innowacyjne technologie informatyczne, które podnoszą efektywność zarządzania i procesów biznesowych. Uczestnicy konkursu rywalizowali o tytuł Lidera Informatyki w sześciu kategoriach: Administracja, Przemysł, Handel i usługi, Ochrona Zdrowia,

Finanse i bankowość i Użyteczność publiczna. W kategorii Ochrona Zdrowia poza SP ZOZ w Brzesku nominowana była firma Medicover, największy usługodawca prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce, która została laureatem. - Ten konkurs w środowisku informatycznym cieszy się bardzo dużym prestiżem. Uznaje się, że wyróżnione firmy są wiodącymi podmiotami na rynku usług informatycznych w naszym kraju – mówi Dyrektor Szpitala w Brzesku Adam Smołucha. - Nominacja naszego szpitala do finału konkursu była dla nas sporym zaskoczeniem, ale traktujemy to wyróżnienie jako spory sukces. Będziemy w przyszłości dążyć do kolejnego udziału w tym konkursie i walczyć o laur zwycięzcy – dodaje doktor Smołucha. Zostanie finalistą konkursu Lider Informatyki 2017 jest dla szpitala wielkim osiągnięciem i zwieńczeniem wieloletniej pracy związanej z przeprowadzeniem cyfrowej transformacji SP ZOZ i motywacją do wdrażania nowych, innowacyjnych projektów informatycznych. IB

Brzescy policjanci wspólnie ze Strażą Leśną przeprowadzili akcję przeciwko osobom, które jeżdżąc quadami i motocyklami po lasach łamią obowiązujące przepisy. Osoby, które dopuściły się nieuprawnionego wjazdu do lasu zostały ukarane mandatami karnymi. Policjanci wiedzą, jak uciążliwa dla lokalnej społeczności jest kwestia osób poruszających się na quadach i crossach po terenach leśnych. Takie sygnały docierają do nas również za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Stąd też wspólna inicjatywa brzeskich policjantów i funkcjonariuszy Straży Leśnej, którzy w miejscowości Okocim zorganizowali i przeprowadzili działania przeciwko osobom jeżdżącym quadami i moto-

cyklami po lasach. Podczas akcji funkcjonariusze ujawnili 5 przypadków naruszenia prawa. Za łamanie przepisów oraz nieuprawniony i nielegalny wjazd do lasu dwie osoby poruszające się na crossach oraz dwie osoby na quadach zostały ukarane mandatami. Grzywną też został ukarany kierowca samochodu osobowego. Mundurowi przypominają, że las i podobne tereny rekreacyjne nie są miejscem dla osób, które niszczą środowisko naturalne, płoszą dzikie zwierzęta i łamią obowiązujące przepisy. Policjanci i Nadleśnictwo Brzesko zapowiadają kolejne kontrole i działania w tym temacie. Będą one cyklicznie powtarzane, aby wyeliminować nieprawidłowe zachowania, które mogłyby zagrażać bezpieczeństwu. Jazda po lesie jest zabroniona: “Ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym i motorowerem w lesie dozwolony jest jedynie drogami publicznymi, natomiast drogami leśnymi jest dozwolony tylko wtedy, gdy są one oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ruch po tych drogach” – czytamy w artykule 29 ustawy o lasach. Nielegalna jazda to złamanie 161 artykułu kodeksu wykroczeń, wykroczenie to jest zagrożone grzywną.

www.facebook.com/informatorbrzeski


16

wrzesień 2017

AKTUALNOŚCI

www.informatorbrzeski.pl

Zawody Sportowo – Pożarnicze OSP w Czchowie

Czchów

VI Rajd Polski Historyczny w Czchowie

VI Rajd Polski Historyczny samochodów retro został zorganizowany w dniach 7 - 9. września. Wymagający dla zawodników rajd liczył około 1000 km, w tym około 550 km trasy to odcinki jazdy na regularność. W rajdzie corocznie bierze udział około 55 załóg. W tym roku wzięło w nim

udział 57 załóg. W tym roku w rajdzie startowała rekordowa liczba ekip zagranicznych. Było ich aż dwadzieścia dziewięć, a należy przypomnieć, że w 2012 roku wystartowały dwie załogi. Równolegle z samochodami retro możliwość zaprezentowania się mieli kierowcy samochodów hybrydowych,

startujący w ECO Nova Rally Cup. Pojazdy te miały do pokonania te same trasy co pojazdy historyczne. Możne śmiało stwierdzić, że w jednym miejscu spotkała się historia z teraźniejszością i przyszłością motoryzacji. Dla miłośników samochodów była to nie lada gratka. Przez wszystkie edycje

Niezapomniany bal

23. września w Jurkowie odbył się niezapomniany Bal Charytatywny, którego celem było pozyskanie pieniędzy na wyjazd dzieci niepełnosprawnych ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Złotej wraz z opiekunami do Rzymu, chociaż raz w życiu. Warto dodać, że do szkoły uczęszczają dzieci niepełnosprawne z dwóch powiatów – brzeskiego i tarnowskiego – z gmin: Czchów, Iwkowa, Zakliczyn, Gnojnik, nawet Brzesko i dalej. Pomysł zorganizowania tygodniowej wycieczki zagranicznej dla tak dużej grupy dzieciaków niepełnosprawnych (58 osób z opiekunami) okazał się możliwy dzięki znalezieniu w Rzymie Domu Pielgrzyma ks. Orione dla Pielgrzymów z niepełnosprawnością, założonego przez Jana Pawła II, który zapewnia osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom 5 - dniowy pobyt z wyżywieniem za darmo w Wiecznym Mieście. Sporym jednak wyzwaniem jest sfinansowanie samej podróży i pilota, co stanowi kwotę blisko 47 tys. zł. Bal Charytatywny w Jurkowie okazał się strzałem w dziesiątkę. Remiza OSP wypełniła się po brzegi ludźmi, którzy chcieli pomóc i dołożyć się do tego szczytnego celu – spełnienia wyjątkowego marzenia dzieci niepełnosprawnych. Stoły uginały się od domowych przysmaków – sałatek, specjałów kuchni regionalnej, marynowanych przystawek, zakąsek, serów, rolad, tortów mięsnych, jaj faszerowanych, smalcu i wiejskiego chleba, wyśmienitych nalewek z wszelkich dostępnych owoców – samo zdrowie! Wszystko w wykonaniu seniorów z „Na-

szej Chaty”, a Zajazd „Zagłoba” z Jurkowa serwował wyśmienite gorące dania... Wspaniali Seniorzy zaprezentowali również z werwą i humorem najstarsze zwyczaje związane ze staropolską kuchnią i balami, jakie bywały „za króla Sasa”. Zagrał charytatywnie zespół Arizona z Myślenic, dzieląc się swoją dobrą energią, bawiąc gości i nie pozwalając zejść z parkietu, w przerwach tylko dopuszczając wodzireja do głosu. Były konkursy, nagrody, degustacje i zabawa do rana! W jednym miejscu zgromadziło się ponad 150 osób z różnych środowisk, których połączył jeden szczytny cel i otwarte serca, tworząc atmosferę, jakiej nie spodziewał się nikt – radości i dumy z uczestniczenia w czymś wyjątkowym. Wszyscy świetnie się bawili, zarówno młodzi, jak i seniorzy. Udało się stworzyć imprezę bez barier, pełną radości z dawania, o czym świadczą liczne podziękowania i gratulacje ze strony gości. W niewielkim środowisku można dzięki wsparciu ludzi dobrej woli, wspólnie zdziałać wiele. Zebrano za jednym razem, bawiąc się przy tym wyśmienicie i integrując całe środowisko - ponad połowę potrzebnej kwoty. Bal zorganizowało Stowarzyszenie „W Stronę Tęczy”, działające przy szkole specjalnej w Złotej, dyrekcja, grono pedagogiczne i rodzice podopiecznych ze wsparciem ludzi dobrej woli, grupy seniorów „Nasza Chata” z gminy Czchów, redakcji „Czasu Czchowa”, OSP Jurków z zaangażowaniem osobistym Komendanta Gminnego Piotra Musiała, Zajazdu „Zagłoba” oraz wielu sponsorów. Dla tych, którzy chcą się włączyć w akcję podajemy nr konta Stowarzyszenia: 06 1020 4984 0000 4002 0039 4254 Bank PKO BP. Wyjazd do Rzymu dzieci niepełnosprawnych SOSW Złota z opiekunami jest planowany w terminie od 2 do 7 grudnia 2017 r. J.Dębiec, B.Wiewióra

3 września na Stadionie Miejskim w Czchowie odbyły się Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych z rejonu czchowskiej gminy. Pomimo barowej pogody strażacy wykazali się ogromną mobilizacją, zawzięciem, a przede wszyst-

kim sprawnością podczas zawodów. Zwyciężyła drużyna z Jurkowa, II miejsce zajęła OSP Tymowa, a III OSP Tworkowa. Organizatorami imprezy byli Burmistrz Czchowa oraz Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP Oddział Gminny w Czchowie.

rajdu start honorowy organizowany jest na Rynku Głównym w Krakowie, a meta jest połączona z Classic Moto Show. Nie inaczej było także i w tym roku. Dzięki temu zawodnicy mają możliwość zaprezentowania swoich pojazdów nie tylko podczas startu na Rynku Głównym, ale również w miejscach postoju na trasie rajdu w takich miejscowościach jak: Nowy Sącz, Bukowina Tatrzańska, Czchów, Łapanów. Właśnie w tym roku Czchów zgromadził wielu fanów motoryzacji,

którzy przybyli na czchowski rynek, aby podziwiać stare samochody, przyjrzeć się im z bliska i powspominać stare dobre czasy, a swoim dzieciom opowiedzieć jak to dawniej się jeździło oraz o kłopotach ze zdobywaniem części i paliwa do swoich Fiatów, Maluchów i Syrenek. Także właściciele tych zabytkowych pojazdów bardzo chętnie opowiadali o nich, a te bardzo wdzięcznie wtopiły się w krajobraz tras i miejscowości Małopolskich, przez które przejeżdżały.

Dwudniowy wyjazd na Zamojszczyznę

12 i 13 września 2017 roku seniorzy i społecznicy z gminy Czchów wybrali się na dwudniową wycieczkę na Zamojszczyznę. Wyjazd został zrealizowany jako zadanie publiczne pn. „Historyczne i kulturowe inspiracje - Zamość wycieczka dla seniorów i społeczników z Gminy Czchów”, które było współfinansowane przez Gminę Czchów. Środki na wyjazd pochodziły także z budżetu Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Czchowie, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czchowie, Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Czchowskiej oraz od uczestników projektu. Realizatorem zadania było Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Czchowskiej. Grupa 31-osobowa wyruszyła z Czchowa o świcie. W Zamościu czekał na turystów przewodnik, z którym wyruszyli w niezapomnianą podróż po Zamojszczyźnie. W pierwszym dniu zwiedzali podziemia ratusza, Muzeum Zamojskie, Rynek Wielki i Rynek Solny oraz Nadszaniec - Bastion VII, Katedrę Zamojską, synagogę renesansową wraz z mykawą i park na terenach po fortecznych (miejsce pamięci żołnierzy AK, straconych przez NKWD). Uczestnicy wycieczki poznali bogatą historię rodu Zamojskich. Po przerwie cała grupa przejechała do najstarszego miasteczka Zamojszczyzny - Szczebrzeszyna. Tam każdy mógł zrobić pamiątkowe zdjęcie ze słynnym chrząszczem Jana Brzechwy. Ale Szczebrzeszyn, to nie tylko chrząszcz. W centrum skrywa między innymi kościół Św. Katarzyny, cerkiew z XV wieku oraz synagogę, w której obecnie znajduje się Miejski Ośrodek Kultury. Cieka-

wostką jest to, że z okolic Szczebrzeszyna pochodzi ród Kaczorowskich - matki św. Jana Pawła II. Na koniec wyczerpującego dnia grupa udała się do pensjonatu „Czar Roztocza”, gdzie ugoszczona została regionalnymi daniami. Drugi dzień wycieczki to również atrakcje. Tuż po śniadaniu wszyscy wyruszyli do Zwierzyńca, gdzie znajduje się kościół na wyspie z piękną scenerią wokół. Budynki Ordynacji Zamojskiej, Roztoczański Park Krajobrazowy oraz słynny Browar Zwierzyniec. Następnie wycieczka przeniosła się do Guciowa. Nazwa miejscowości pochodzi od imienia Augustyna Zamojskiego, który przez najbliższych był nazywany Guciem. Znajduje się tam Zagroda, będąca skansenem, a w niej chałupa, stodoła i obora z poddaszem. To tutaj każdy mógł dotknąć historii, poprzez stare przedmioty użytku gospodarstwa domowego, wystawę meteorytów i skamieniałości, a wspaniały zapach pieczonych podpłomyków roztaczał się po całej kuchni. Wielbiciele pamiątek nie zawiedli się - w pobliskim kiosku każdy mógł nabyć niepowtarzalne drobiazgi z kamienia, obrazy oraz wiele innych przedmiotów związanych z Ziemią Zamojską. Kolejnym punktem na trasie zwiedzania był Krasnobród, słynący z Sanktuarium Maryjnego, ufundowanego przez królową Marysieńkę. Perełką Krasnobródu jest piękna kaplica na cudownym źródełku, gdzie wierni modlą się o potrzebne łaski do Najświętszej Marii Panny. Zwieńczeniem wyjazdu była wyprawa do Rezerwatu nad Tanwią, w którym znajdują się słynne Szumy - progi rzeczne, leżące wzdłuż koryta rzeki. Bajeczny krajobraz, świeże powietrze, charakterystyczny szum wody oraz leśne otoczenie pozwoliło uczestnikom na chwilę relaksu i odpoczynku od zgiełku codziennych obowiązków. Paulina Kumorek


wrzesień 2017

AKTUALNOŚCI

www.informatorbrzeski.pl

Nowy chodnik w Iwkowej

Iwkowa Święto Suszonej Śliwki

Fot. Maciej Mazur

17

Śliwka – niezastąpiona w kuchni, oprócz masy witamin i wartości odżywczych wpływa kojąco na nasz układ pokarmowy i nerwowy. Oprócz popularnych kompotów, dżemów, powideł, marmolad, można z nich również zrobić marynaty i sosy do wędlin, nadzienie pierogów, knedli, dodatek do wypieków. Ze śliwek przygotowuje się również różne trunki, któż z Nas nie słyszał, o doskonałej polskiej śliwowicy, tarniówce czy bałkańskiej rakiji? Ale to nie wszystkie dobrodziejstwa jakie daje nam śliwka. Otóż śliwka działa na nasze samopoczucie – poprawia humor. I o takie doskonałe samopoczucie, w dniach 16-17 września w Kątach zatroszczył się Wójt Gminy Iwkowa wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Iwkowej organizując po raz kolejny Święto Suszonej Śliwki. Wydarzenie to ma na celu nie tylko popularyzacje produktu regionalnego jakim jest suszona śliwka, ale również promocje regionu, zarówno pod względem krajobrazowych jak i turystycznym. Warunki atmosferyczny może i zaniżyły frekwencje, ale nie popsuły świetnej zabawy o jaką organizatorzy zadbali w każdym calu. W ciągu dwóch dni na scenie dla nas wystąpili: muzycy z zespołu Piersi Lepsi, niezastąpiony i bez którego to święto nie miało by prawa się odbyć Zespół Pieśni i Tańca Iwkowianie, Iwkowska Orkiestra Dęta wraz z Tamburmajorkami, uczestnicy programu Must be the music zespół Turnioki oraz gwiazda polskiej sceny kabaretowej, satyryk Krzysztof Piasecki. – Święto Suszonej Śliwki to jedna z najważniejszych i najbardziej znanych imprez na mapie Powiatu Brzeskiego. Każda gmina ma swój produkt kulturalny. Gmina Iwkowa ma właśnie to święto – mówi zadowolony z udanej imprezy Starosta Powiatu Brzeskiego Andrzej Potępa. Nic dziwnego więc, że podczas tego święta Pani Beata Jasek zdecydowała się na bicie rekordu w lepieniu pierogów, i „ulepiła” w ciągu jednej godziny 756 sztuk, ponieważ jak mówi, Wójt Gminy Bogusław Kamiński – Iwkowa żyje śliwką, to śliwka daje nowe smaki i możliwości dla kucharzy. Od kilku lat promujemy tę śliwkę. To święto jest podsumowaniem sezonu jeśli chodzi o zbiory i suszenie śliwek. Jest wiele nowych osób, które zaczyna uprawiać śliwki, więc jest nadzieja, że w następnych latach będzie większa ilość tego towaru pochodzącego z naszego regionu. Wspólnemu świętowaniu towarzyszył konkurs, w którym można było skosztować, przeróżnych potraw, ze śliwką w roli głównej, począwszy od ciast, skończywszy na jagnięcinie z orkiszem na śliwkowym posłaniu. Śliwka pozwoliła na uwolnienie smaków i podzieleniem się i zainspirowaniu innych w eksperymentach kulinarnych. Jury miało nie lada wyzywaniu w wyłowieniu zwycięzcy. Tegoroczną zabawę należy uznać do jak najbardziej udanych i czekać z niecierpliwością na kolejną, ze śliwką w roli głównej oczywiście! IB

Kończy się budowa chodnika prowadzącego z centrum Iwkowej do ośrodka zdrowia w tej miejscowości. Jest to długo oczekiwana inwestycja przez mieszkańców. Zakończenie prac przewidywane jest na przełom września i października. Mieszkańcy już cieszą się, że teraz będą mogli spokojnie przejść ten odcinek drogi, na której ruch pojazdów jest coraz większy. - Chodnik budujemy wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Brzesku – mówi wójt Iwkowej Bogusław Kamiński. - Budowa finansowana jest po

połowie kosztów – dodaje wójt. Jest to o tyle ważny chodnik, ponieważ znajduje się on na szlaku turystycznym, na którym ruch pieszych zwłaszcza w okresie letnim jest duży. Teraz będą mogli oni poruszać się bezpieczniej wzdłuż drogi powiatowej, której również potrzebny jest remont, ponieważ nawierzchnia już od dłuższego czasu prosi się o naprawę. Wójt Kamiński obiecuje, że będzie wszystko robił, aby tak się stało w najbliższym czasie.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNYM

ec przyrody b o w ia n e ż o zagr z człowieka i e z r p e n ła o wyw ony przed nim r h c o y b o s o oraz sp

KONKURS ADRESOWANY JEST DO DZIECI I MŁODZIEŻY Z PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ POWIATU BRZESKIEGO W NASTĘPUJĄCYCH KATEGORIACH: • I KATEGORIA - PRZEDSZKOLA I KLASY 0 • II KATEGORIA - KLASY 1 - 3 • III KATEGORIA - KLASY 4 - 7 WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU JEST PRZEKAZANIE  KARTY ZGŁOSZENIA UDZIAŁU WRAZ Z JEDNĄ PRACĄ INDYWIDUALNĄ, NIEPRZESTRZENNĄ, WYKONANĄ DOWOLNĄ TECHNIKĄ,W FORMACIE A-4, PODPISANĄ: TYTUŁEM, IMIENIEM I NAZWISKIEM, NR TEL. DO RODZICA/OPIEKUNA, KLASĄ, DO KTÓREJ UCZĘSZCZA ORAZ NAZWĄ PRZEDSZKOLA/SZKOŁY DO 4 PAŹDZIERNIKA 2017 R. W SIEDZIBIE MOKSIRU W CZCHOWIE (RYNEK 2, 32-860 CZCHÓW, TEL. 14 68 43 188). SZCZEGÓŁY W REGULAMINIE KONKURSU.


18

wrzesień 2017

AKTUALNOŚCI

Ośrodek Zdrowia SP ZOZ w Szczurowej zaprasza na rehabilitację

www.informatorbrzeski.pl szać się osobiście, za pośrednictwem innej osoby lub telefonicznie. Kontakt: Ośrodek Zdrowia - SP ZOZ w Szczurowej ul. Rynek 3 tel. 14/671 31 31, tel./fax 14 671 41 88 W poradni rehabilitacyjnej w Ośrodku Zdrowia- SPZOZ w Szczurowej porad medycznych udzielają:

dr nauk medycznych Jarosław Biernat Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego z roku 1995. W roku 1998 uzyskał pierwszy stopień specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych. W roku 2001 uzyskał tytuł doktora nauk medycznych w Katedrze Fizjologii CMUJ. W roku 2003 uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych. W roku 2007 tytuł specjalisty w dziedzinie reumatologii, a w roku 2011 specjalisty z balneologii i medycyny fizykalnej. Od 2011 roku pełni funkcję zastępcy ordynatora w Oddziale Reumatologii Szpitala im. Dietla w Krakowie. Od dnia 1 marca 2014 roku udziela porad lekarskich w Ośrodku ZdrowiaSPZOZ w Szczurowej. Posiada liczne publikacje, jest wykładowcą przede wszystkim z zakresu chorób zapalnych kręgosłupa oraz chorób zwyrodnieniowych stawów.

Lekarz medycyny Agnieszka Madej

LEKARSKA AMBULATORYJNA OPIEKA REHABILITACYJNA w Publicznym Ośrodku Zdrowia SPZOZ w Szczurowej dostępna dla pacjentów Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 lipca 2017 roku w wyniku rozstrzygniętego konkursu ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia w Ośrodku Zdrowia- Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Szczurowej ul. Rynek 3 realizowane są w zwiększonej ilości świadczenia

REHABILITACJI LECZNICZEJ w zakresie LEKARSKIEJ AMBULATORYJNEJ OPIEKI REHABILITACYJNEJ. W związku z powyższym znacznie zwiększyła się dostępność pacjentów do lekarzy specjalistów.

Poradnia czynna jest: Czwartek 15:30 - 19:30 Piątek 13:00 - 19:00 REJESTRACJA - odbywa się na podstawie skierowania. Celem ustalenia terminu i godziny porady lekarskiej pacjenci mogą zgła-

Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1995. W roku 2003 uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej. W roku 1999 uzyskała pierwszy stopień specjalizacji i tytuł lekarza chorób wewnętrznych, a w 2017 roku tytuł specjalisty w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej. Od 17 lat zajmuje sie leczeniem otyłości. W latach 2004-2014 pełniła funkcje Kierownika Medycznego Centrum Leczenia Otyłości w Krakowie. Od dnia 3 września 2013 roku jest lekarzem rodzinnym, a od 1 grudnia 2013 r. Kierownikiem ds. medycznych w Ośrodku ZdrowiaSPZOZ w Szczurowej.

Lekarz medycyny Lidia Kubalańca- Rosa Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi z 1994 roku. Lekarz specjalista rehabilitacji medycznej, ukończyła pierwszy stopień specjalizacji w roku 2000, a w roku 2004- drugi stopień specjalizacji. Wiedzę poszerza uczestnicząc w licznych szkoleniach i kongresach. Szcze-

gólnie interesuje się neurorozwojową diagnostyką i terapią dzieci. Pracuje w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci SPZOZ w Brzesku, Poradni Wad Postawy Centrum Rehabilitacyjno Lecznicze E.Piekarz w Brzesku oraz w NZOZ w Gnojniku. Od dnia 3 stycznia 2011 roku udziela porad lekarskich, przede wszystkim dla dzieci w Ośrodku Zdrowia- SPZOZ w Szczurowej. Przypominamy: Porada lekarska rehabilitacyjna, udzielana dorosłym i dzieciom, obejmuje między innymi wybrane procedury zgodnie z aktualną wiedzą medyczną: - ogólną ocenę stanu zdrowia- badanie ogólnolekarskie, - skierowanie na konsultację i badania dodatkowe, - określenie zakresu ruchu w stawach, - testy czynnościowe, - ocenę aktywności ruchowej mierzalnym wskaźnikiem odpowiednio do rozpoznania, - ocenę odruchów ścięgnisto- okostnowych, - pomiar długości kończyn i obwodów, - ocenę chodu i lokomocji, - ocenę samoobsługi i samodzielności, - interpretację badań diagnostycznych i obrazowych, - planowanie i koordynowanie programu rehabilitacji, - zlecenie na wyroby medyczne zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, - zaplanowanie postępowania rehabilitacyjnego (ustalenie programu usprawnienia leczniczego), - skierowanie na fizjoterapię i leczenie uzdrowiskowe, - końcową ocenę procesu usprawniania. Porada lekarska rehabilitacyjna, udzielana noworodkom i niemowlętom, obejmuje między innymi: - ocenę rozwoju psychoruchowego, - ocenę rozwoju neurofizjologicznego, - pomiary antropometryczne. ug

Rozmowa z Wójtem Gminy Szczurowa Marianem Zalewskim gospodarczej. Pomimo że nie było pewności że otrzymamy dotację ze środków europejskich, zaryzykowaliśmy ogłoszenie przetargu przewidując wzrost cen na rynku usług budowlanych związany z rozstrzyganiem coraz większej ilości konkursów przez Urząd Marszałkowski. Dzięki temu zaoszczędziliśmy przynajmniej 400 tysięcy złotych . W tej chwili budowa strefy jest już bardzo zaawansowana, a podpisana 15 września br. umowa z Wicemarszałkiem Stanisławem Sorysem gwarantuje nam zaplanowane na ten cel pieniądze. Zatem dzięki dobrze przygotowanemu przez Gminę wnioskowi wszystko dobrze się ułożyło. Jak to się dzieje że gmina realizuje tak wiele zadań?

Gmina podpisała w ubiegłym tygodniu z Urzędem Marszałkowskim umowę między innymi na dofinansowanie budowy strefy gospodarczej, która jednak jest już w budowie. Jak to jest możliwe? Wspólnie z Radą Gminy wprowadziliśmy do budżetu całą kwotę na zadanie budowy strefy

Przede wszystkim jest to zasługa radnych samorządu naszej gminy, którzy wspólnie z organem wykonawczym, którym jest wójt, po szerokich trwających dwa lata konsultacjach z mieszkańcami, zaakceptowali listę najważniejszych zadań do realizacji do 2025 roku. To pozwoliło nam odpowiednio wcześniej przygotować się na konkursy ogłaszane przez Urząd Marszałkowski. Druga sprawa to bardzo dobra praca pracowników działu zajmującego się inwestycjami. To zadania na blisko 15 milionów, które już mamy zakontraktowane z Urzę-

dem Marszałkowskim. Środki zostaną zainwestowane w prace w zespole budynków szkolnych w Szczurowej, w budowę kanalizacji w wypełniającej warunki aglomeracji Szczurowej, budowę strefy aktywności gospodarczej, budowę drogi do terenów inwestycyjnych, których łącznie mamy 30 ha, z czego strefa zajmuje 17 ha. Przypomnę, że w odległości kilku kilometrów znajduje się lądowisko dla samolotów. Stwarza to nadzieję że nasza gmina będzie rozwijać się stosunkowo szybko.

scalanie, skupowaliśmy działki na ten cel w rejonie Niedzielisk, Szczurowej i Rajska, które można było połączyć w jeden obszar. Dzisiaj budowa strefy nie byłaby możliwa, gdybyśmy na ten temat nie myśleli przynajmniej kilkanaście lat wcześniej. Razem z radnymi prowadziliśmy bardzo racjonalna gospodarkę finansami i pomimo tego, że gmina pod względem dochodów jest bardzo nisko sytuowana w powiecie, to jednak sytuację finansową mamy mówiąc nieskromnie dobrą.

Czy nie obawia się pan problemów z pozyskaniem pracowników dla powstających firm?

Czyli myślicie w gminie daleko do przodu bez względu na koniunkturę?

To dobre pytanie. Chociaż nad tym zastanawiają się raczej inwestorzy. Rzeczywiście dzisiaj na rynku pracy są problemy. Historia uczy nas, że ten rynek kształtuje się jak amplituda. Raz jest kryzys, a raz brakuje pracowników. Jednak, gdy ponownie zacznie wzrastać bezrobocie będzie dużo trudniej budować nowe zakłady pracy bo może w ogóle nie być zewnętrznych środków na tego typu inwestycje. Zatem lepiej wcześniej niż wcale. Staramy się działać długofalowo i z myślą o przyszłości. Jeszcze przed scalaniem gruntów, w trakcie budowy obwodnicy Szczurowej wspólnie z Zarządem Dróg Wojewódzkich wybudowane zostało skrzyżowanie obok wtedy jeszcze tylko planowanej strefy aktywności gospodarczej, ponieważ wówczas planując również

W tej chwili kończymy spotkania z młodymi rodzinami, organizowanymi wspólnie z dyrektorami szkół w ramach projektu Life pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego- Małopolska w zdrowej atmosferze”. Teraz pytanie brzmi jak widzicie gminę i swoją miejscowość w 2030 roku. Konsultujemy naszą działalność z ludźmi młodymi. Ludźmi, przed którymi jest przyszłość i którzy nie wyprowadzą się z tego regionu. Wszystko to po to, aby nie popełniać błędów i korygować je. Chcemy, aby nasze zamiary i działania były akceptowane przez mieszkańców i myślimy do przodu przynajmniej dziesięć lat. Rozmawiał Tomasz Pajor


wrzesień 2017

AKTUALNOŚCI

www.informatorbrzeski.pl

19

Przez twe oczy zielone oszalaaałem! Właśnie ruszyła druga edycja Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. W tym roku do rozdysponowania jest aż osiem milionów złotych. Do BO zgłoszone zostało 160 projektów z całej Małopolski. Na subregion tarnowski przeznaczone zostało milion trzysta tysięcy złotych. Do podziału tej kwoty staje w rywalizacji aż 32 projekty. To największa ilość projektów z wszystkich subregionów. Z powiatu brzeskiego startuje 4 projekty, z czego dwa z gminy brzesko. Jednym z nich jest projekt pod nazwą „Wielka bitwa o Miecz Kasztelana Spytka z Melsztyna – Poręba Spytkowska 2018” zgłoszony przez Sołtysa z Poręby Spytkowskiej Adriana Zaleśnego. W założeniu będzie to ogromne wydarzenie plenerowe o charakterze kulturalnym i historycznym. Goście będą mogli poznać w sposób interaktywny tajniki pracy średniowiecznego kowala, skryby, garncarza, tkacza i szewca, a po zmroku zobaczyć salwę armatnią i pokaz ognia. Ale na oglądaniu bynajmniej się nie skończy. Każdy chętny będzie mógł uczestniczyć w licznych konkurencjach, jak: rzut podkową, sakiewką, strzelanie z łuku, walka na miecze itd. Osoba, która zdecyduje się na udział w konkurencjach i zdobędzie największą liczbę punktów otrzyma nagrodę główną turnieju - specjalnie na tę okazję wykuty miecz Kasztelana Krakowskiego Spytka z Melsztyna. Będzie to jedyny taki egzemplarz, więc i cenna pamiątka „po najdalsze pokolenia” w rodzie szczęśliwego zwycięzcy. Kiedy już wszyscy zapoznają się z realiami średniowiecznego życia i pracy, pojedzą wszelakich średniowiecznych specjałów bez konserwantów (bo wiadomo, że w średniowieczu konserwantów przecież nie było), porobią sobie selfie ze średniowiecznymi rzemieślnikami, pokibicują z zapałem reklama

zawodnikom rywalizującym o miecz Kasztelana Spytka, oddadzą należny szacun zwycięzcy turniejowych zmagań - nastąpi zmiana średniowieczne-

go klimatu na inny, równie klimatowy. Gospodarz zaprasza wszystkich na wspaniały koncert gwiazdy Disco Polo Zenka Martyniuka! Jak Polska

długa i szeroka, od gór aż do morza wszyscy znają (nucą, jak kto potrafi) słynne ….przez twe oczy zielone oszalaaaałem! Oczy zielone (ale mogą być też w innym kolorze, bo różnie z tym bywa i te niebieskie czy brązowe też są w stanie takie samo uczucie obudzić) znamy z internetu, ale teraz będzie można posłuchać live, będzie można sobie na smartfonie nagrać i mieć swoje. Oczywiście będzie można właścicielkę takich specjalnych oczu (niezależnie od koloru) zaprosić do Poręby Spytkowskiej na super klimatyczną imprezę, którą potem długo będzie się wspominać. Co zrobić żeby tak właśnie się stało? Wszystko w rękach miłośników specjalnych oczu płci obojga, bo oszalenie na punkcie oczu nie jest zarezerwowane jedynie dla płci brzydszej. Ta piękniejsza, też może troszkę oszaleć. Tak więc aby impreza się odbyła, wystarczy zagłosować w zaczynającym się właśnie plebiscycie i namówić do tego samego jak największą liczbę znajomych. Głosowanie potrwa przez trzy tygodnie. Impreza posiada kod TAR03. Chodzi o jak największą liczbę głosów, tak aby impreza została zakwalifikowana do sfinansowania w przyszłym roku, kiedy będą rozdysponowywane środki z Budżetu Obywatelskiego. A oto zasady Głowania: Głosowanie potrwa od 25 września do 13 października. Każdy mieszkaniec może oddać 1 głos. Głosować można na dowolne zadanie (małe lub duże) z subregionu w którym się mieszka. Głosować może każdy kto ukończył 16 lat i mieszka w Małopolsce - nie musisz być zameldowany! Tak, jak w I edycji – głosować będzie można: • przez internet (głosowanie będzie aktywne od 25 września),

• przez wrzucenie karty do urny (urny będą dostępne w 15 lokalizacjach w całej Małopolsce), https:// www.malopolska.pl/_userfiles/uploads/KZ-VII/BO/Karta%20do%20głosowania_2017.pdf • za pośrednictwem poczty (przesyłając kartę na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków; koniecznie z dopiskiem: „Budżet Obywatelski”). Jak wypełnić papierową kartę do głosowania? 1. Na górze karty wpisz nazwę subregionu, w którym mieszkasz: Subregion Tarnowski – obejmuje projekty z terenu miasta Tarnów oraz powiatów: bocheńskiego, brzeskiego, dąbrowskiego, tarnowskiego, 2. Wpisz kod zadania i jego tytuł: TAR03 WIELKA BITWA O MIECZ KASZTELANA SPYTKA – PORĘBA SPYTKOWSKA 018 Pamiętaj, możesz wybrać tylko jedno zadanie! 3. Uzupełnij kartę do głosowania o swoje dane osobowe - wpisz swój PESEL, imię, nazwisko oraz powiat, w którym mieszkasz. 4. Jeśli chcesz otrzymywać informacje o Budżecie Obywatelskim Województwa Małopolskiego możesz podać swój adres e-mail. 5. Podpisz oświadczenia. Są one dobrowolne, lecz niezbędne dla oddania głosu. 6. Wrzuć kartę do urny lub wyślij ją do nas pocztą. 7. PAMIĘTAJ! W przypadku głosowania korespondencyjnego liczy się data wpływu do Urzędu. Głosy dostarczone przed i po terminie głosowania nie będą brane pod uwagę. IB


20

wrzesień 2017

REKLAMA

www.informatorbrzeski.pl

SUPER PROMOCJA

JA

ABONAMENT

ABONAMENT ZA DARMO AŻ DO KOŃCA ROKU!

PÓŹNIEJ TYLKO 22 ZŁ ZA NUMER W DUECIE 50

PLUS.PL Dotyczy wybranych wariantów ofert. Abonament do końca roku za darmo dla przenoszących numer, potem abonament za jeden numer 44,99 zł, za drugi numer 0 zł. Szczegóły w Regulaminach Promocji: „DUET 2 – Tylko SIM”, „DUET 2 – smartfon RATY Z OPŁATĄ POCZĄTKOWĄ”, „DUET (dodatkowa) – Tylko SIM”, „DUET (dodatkowa) – smartfon RATY Z OPŁATĄ POCZĄTKOWĄ” na plus.pl. Opaska Huawei Color Band A1 gratis przy zakupie oferty z telefonem Huawei P10 Lite. Promocja do 30.09.2017 r. lub do wyczerpania upominków, szczegóły w Regulaminie Promocji „JA + Zestaw Huawei” na plus.pl

Informator brzeski wrzesień 2017 r  
Informator brzeski wrzesień 2017 r  
Advertisement