Page 1

reklama

promocja

reklama CENA OD

50 zł

za dobę

WYPOŻYCZALNIA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH

tel. 601 886 446 NG

TA MUS

Jastew k/Brzeska

www.MustangBrzesko.pl

Informator

Czerwiec 2019 nr 6 (94) - ISSN 2082-923X

GAZETA BEZPŁATNA

brzeski - bocheński - dąbrowski - tarnowski

Dofinansowanie zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w Małopolsce

reklama

reklama

Nowo otwarta Kancelaria Mediacyjna

mgr Ewelina Świerczek-Żurek

W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyło się uroczyste przekazanie jednostkom samorządu terytorialnego symbolicznych czeków na dofinansowanie zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W wydarzeniu uczestniczył minister infrastruktu-

ry Andrzej Adamczyk, małopolscy parlamentarzyści oraz wojewoda małopolski Piotr Ćwik. Małopolskie samorządy otrzymały wsparcie w wysokości 99 344 626,00 zł. - Lepsze drogi to większe szanse na

rozwój, inwestycje i nowe miejsca pracy. Dlatego przygotowaliśmy Fundusz Dróg Samorządowych, z którego dofinansujemy modernizację i budowę tysięcy kilometrów dróg lokalnych. W ciągu 10 lat wspomożemy samorządy kwotą 36 mld zł. Cieszę się, że województwo małopolskie tak bardzo zyska dzięki nowemu programowi rządowemu - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. - Fundusz Dróg Samorządowych to nie tylko realne wsparcie dla samorządów, to przede wszystkim odpowiedź na potrzeby mieszkańców naszego województwa. To właśnie inwestycje na drogach gminnych i powiatowych są tak istotne z punktu widzenia codziennych czynności i obowiązków. Serdecznie gratuluję wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego, które otrzymały to rządowe wsparcie i życzę sprawnej realizacji inwestycji – mówił wojewoda małopolski Piotr Ćwik. Symboliczne czeki trafiły do 13 powiatów i 38 gmin w województwie małopolskim.

Nie z każdym sporem musisz iść do sądu Bądź aktywny w swojej sprawie Oszczędzisz swój czas i pieniądze Skorzystaj z usług MEDIATORA SĄDOWEGO w sprawach : cywilnych, rodzinnych, konsumenckich, gospodarczych, pracowniczych, karnych i administracyjnych

tel. +48 513 269 433

swierczekzurek@gmail.com Plac Żwirki i Wigury 3, 32-800 Brzesko

(budynek Spółdzielni Ogrodniczo - Pszczelarskiej) Zadaniem Funduszu Dróg Samorządowych jest finansowanie budowy, przebudowy i remontów dróg powiatowych i gminnych, a także zadań obejmujących budowę mostów lokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Ponadto fundusz będzie finansował inwestycje na drogach samorządowych, które zostały jednocześnie zaliczone do dróg o znaczeniu obronnym. Funkcjonowanie Funduszu Dróg Samorządowych powinno przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych

lokalnej sieci drogowej, a także do poprawy oraz zwiększenia atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. Dofinansowanie zadań na drogach publicznych zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego z FDS ma służyć zapewnieniu większej ilości środków finansowych wraz z zagwarantowaniem ich stabilności na szczeblu ustawowym, a także zwiększeniu elastyczności w wydatkowaniu tych środków dzięki rezygnacji z zaplanowania corocznego i możliwości dofinansowania zadań o charakterze wieloletnim. malopolska.uw.gov.pl

informatorbrzeski.pl / informatorbochenski.pl / informatordabrowski.pl / informatortarnowski.pl


2

Informator

czerwiec 2019

brzeski - bocheński - dąbrowski - tarnowski

www.informatorbrzeski.pl

Gdzie jest Laura? Trwa budowa parkingu obok dworca PKP w Brzesku

Ani burza, ani ulewny deszcz nie były w stanie pokrzyżować planów autorom pierwszego brzeskiego performanceu roku. Laura – tak nazwali postać stworzoną podczas działań pod hasłem Flowers of Angels w ramach Okocim Brzesko Festiwalu. Akcja artystyczna odbywała się przed Regionalnym Centrum Kulturalno-Bibliotecznym. Na początek, po odsłonięciu białych płócien, publiczność zobaczyła rzeźby, przypominające korpusy kobiet. Wyznaczały one miejsce zdarzenia. W środku stanął stelaż, który w dalszej części zdarzeń był wypełniany i zdobiony, także przy pomocy kwiatów. W rezultacie aureklama

torzy stworzyli formę przestrzenną wyobrażającą kobietę ze skrzydłami. Modelowaniu towarzyszyła muzyka skomponowana i zarejestrowana przez jednego z pomysłodawców i wykonawców akcji Grzegorza Hajduka – autora muzyki elektronicznej i ilustracyjnej do filmów. Towarzyszyła mu florystyka Katarzyna Pacewicz – Pyrek. Nie ograniczała się ona jednak do tworzenia kompozycji kwiatowych, ale aktywnie uczestniczyła też w formowaniu struktury instalacji. Na razie Laura odpoczywa w Regionalnym Centrum w oczekiwaniu na inne wydarzenia z jej udziałem. Nie wykluczone, że pojawi się podczas jednej z kolejnych akcji o podobnym charakterze. Marek Kołdras / Studio.pl

Każdy kto korzysta z dworca kolejowego w Brzesku wie jak trudno w pobliżu znaleźć miejsce do parkowania. Ale również nie trudno zauważyć, że w miejscu dawnego złomowiska trwają intensywne prace budowlane. W tym miejscu powstaje duży parking typu park&drive na blisko 160 miejsc. To inwestycja wyczekiwana przez mieszkańców od lat.

Od momentu modernizacji dworca mija już blisko 7 lat. Do tej pory znalezienie miejsca parkingowego w pobliżu dworca nastręczało mnóstwo problemów, zwłaszcza że z kolejowych przewozów osobowych korzysta rocznie kilkadziesiąt tysięcy osób. W styczniu 2019 r. podpisano umowę na wykonanie tej niezbędnej inwestycji. Spośród 6 ofert jakie wpłynęły najkorzystniejsza okazała się ta złożona przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Filar z Bochni. Koszt inwestycji po przetargu to 1 390 546, 02 zł. Inwestycja została dofinansowana ze środków Regionalnego programu Operacyjnego w ramach Działania 7.2 Transport kolejowy, Poddziałanie 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych – SPR. Kwota dofinansowania to – 982 927,10 zł. Pozostałe środki pochodzą z budżetu Gminy Brzesko. Wykonawca ma czas na wykonanie inwestycji do końca września 2019 r., jednak obserwując postępy prac można zauważyć, że inwestycja zostanie ukończona dużo szybciej. Zakres robót obejmuje m.in. roboty rozbiórkowe (rozbiórka budynku wagi), roboty ziemne w tym budowę kanalizacji opadowej, roboty drogowe polegające na budowie parkingu (na 158 miejsc), budowę zieleńca, a także wykonanie infrastruktury towarzyszącej – w tym budowę oświetlenia terenu, montaż urządzenia do automatycznego liczenia pojazdów oraz instalację kamer monitoringu. Nie zapomniano również o rowerzystach – powstanie wiata na rowery o pojemności 20 stanowisk. IB

Informator

brzeski - bocheński - dąbrowski - tarnowski

Redakcja: ul. Wł. Kołodzieja 12/12, 33-100 Tarnów tel. 608 653 909, redakcja@informatorbrzeski.pl Redaktor naczelny: Maciej Mazur Wydawca: mPress Druk: POLSKA PRESS Sp. z o.o., Oddział Poligrafia Drukarnia Sosnowiec Redakcja nie odpowiada ze treść zamieszczonych ogłoszeń.


www.informatorbrzeski.pl / www.informatordabrowski.pl

Informator

czerwiec 2019

brzeski - bocheński - dąbrowski - tarnowski

3

artykuł sponsorowany

Policjanci z Brzeska najlepsi w eliminacjach Jubileusz 20-lecia dąbrowskiego hospicjum Turnieju Par Patrolowych „Patrol Roku”

17 czerwca 2019 roku w dąbrowskim Hospicjum im. Św. Brata Alberta Chmielowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej obchodzono jubileusz 20-lecia jego istnienia. Uroczystość rozpoczęto mszą święta, której przewodniczył biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej ks. Bp Stanisław Salaterski. W uroczystości wzięli udział m.in. Wicestarosta Dąbrowski Krzysztof Bryk, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Agnieszka Anioł-Głuszek, Zastępca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Maria Smolicha, Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski, przedstawiciele tarnowskiego Caritas, duchowni, pracownicy i wolontariusze placówki oraz przede wszystkim pensjonariusze przebywający na co dzień w hospicjum oraz Domu Pomocy Społecznej. Po uroczystej doniosłej homilii uczestnicy udali się na poczęstunek podczas, którego głos zabrała Dyrektor Hospicjum Urszula Mróz, która serdecznie podziękowała wszystkim za pamięć i dobre serce w wspieraniu

w jakikolwiek sposób działalności placówki. W dalszej części spotkania głos zabrał wicestarosta Krzysztof Bryk gratulując pięknego jubileuszu i dziękując za zaangażowanie i wytrwałą pomoc ludziom chorym, którzy stają u progu końca życia

cielesnego. Nie zabrakło także wystąpienia założyciela i inicjatora powstania dąbrowskiego hospicjum ks. Prałata Józefa Poremby, który przytoczył krótką historię powstania obiektu, który po dziś dzień służy nie tylko mieszkańcom województwa małopolskiego, ale także całej Polski. Obecnie w dąbrowskim hospicjum przebywa 17 mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej 35 pensjonariuszy. Hospicja, w tym również dąbrowskie to zwykle placówki prowadzone przez diecezjalny Caritas. Hospicjum jako placówka medyczna jest kontraktowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a więc pobyt w nim jest bezpłatny. Oprócz Caritasu pomagają też ludzie dobrej woli. Finansowe wsparcie ofiaruje także Stowarzyszenie Niezrzeszonych Dąbrowiaków z Chicago. Na placówkę można również odpisać 1% podatku lub przesłać dowolne kwoty na konto. Ogromnym wsparciem są także dochody z corocznych festynów charytatywnych. powiatdabrowski.pl

14 czerwca 2019 r. na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie i Oddziału Prewencji Policji w Krakowie odbył się II etap eliminacji XXVI Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Prewencji Turniej Par Patrolowych „Patrol Roku”, w którym udział wzięło 21 drużyn, reprezentujących 19 Komend Powiatowych i Miejskich z garnizonu małopolskiego. Najlepszą parą patrolową w Małopolsce okazali się policjanci z Brzeska, którzy podczas konkurencji wyszkolenia strzeleckiego oraz technik obezwładniania osób byli nie do pokonania. W powyższych eliminacjach odbyły się cztery konkurencje: reklama

Sprawdzian wyszkolenia strzeleckiego, Sprawdzian sprawności fizycznej, Stosowanie technik obezwładniania osób, Test wiedzy zawodowej W poszczególnych konkurencjach wygrały następujące drużyny: Sprawdzian wyszkolenia strzeleckiego: mł. asp. Krzysztof Gniadek i st. sierż. Paweł Witkowski z Komendy Powiatowej Policji w Brzesku, Sprawdzian sprawności fizycznej: st. sierż. Tomasz Mikołajek i sierż. Mateusz Sroka z Komendy Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej, Stosowanie technik obezwładniania osób: mł. asp. Krzysztof Gniadek i st. sierż. Paweł Witkowski z Komendy Powiatowej

Policji w Brzesku, Test wiedzy zawodowej: st. sierż. Arkadiusz Wrzesiński i post. Arkadiusz Siarka z Komendy Powiatowej w Gorlicach W generalnej klasyfikacji wygrały następujące drużyny: I miejsce: mł. asp. Krzysztof Gniadek i st. sierż. Paweł Witkowski z Komendy Powiatowej Policji w Brzesku II miejsce: st. sierż. Arkadiusz Wrzesiński i post. Arkadiusz Siarka z Komendy Powiatowej w Gorlicach III miejsce:st. sierż. Piotr Solarz i st. post. Artur Kotlarz z Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. KPP Brzesko


4

Informator

czerwiec 2019

www.informatorbrzeski.pl

brzeski - bocheński - dąbrowski - tarnowski

Brzesko

Za nami I Brzesko-Okocim Festiwal Od Straussa, przez latynoskie rytmy do Dżemu, od upalnego słońca do burzy z gromami, od młodych gminnych talentów do artystów będących polskich scen. Tak w skrócie można scharakteryzować święto miasta. Brzesko-Okocim Festiwal to nowy pomysł na integrację nie tylko mieszkańców Brzeska, ale i Powiatu Brzeskiego. Święto miasta to impreza która integruje lokalną społeczność, promuje region i jest niejako wizytówką kulturalno-rozrywkową Brzeska. Głównymi organizatorami festiwalu byli burmistrz Brzeska, Tomasz Latocha, starosta Andrzej Potępa i Miejski Ośrodek Kultury. Wspólnie współtworzyły wyjątkowe wydarzenie kulturalne, które dostarczyło widzom wielu różnorodnych wrażeń muzycznych.

Gorący wieczór z zespołem Jose Torres & Havana Dreams Piątkowy wieczór 14 czerwca w Pałacu Goetz był pełen latynoskich rytmów, słońca, radości, kolorów i dźwięków rodem z Kuby. Na scenie w parku zagrał i zatańczył zespół Jose Torres & Havana Dreams. Zespół zagrał typową, kubańską muzykę, zaczerpniętą prosto z hawańskich ulic. Jak twierdza znawcy muzykę, która niesie ze sobą masę pozytywnych emocji, energię i radość.

Występy tancerek doskonale podkręcały gorącą atmosferę upalnego, czerwcowego wieczoru. Zgromadzona publiczność oglądała, słuchała i co najważniejsze tańczyła z wielka przyjemnością. Jose Torres to artysta pochodzący z Kuby, wirtuoz instrumentów perkusyjnych, od czterdziestu lat mieszkający na stałe w Polsce. Występuje wspólnie z Havana Dreams, gdzie towarzyszą mu najlepiej wykwalifikowani muzycy i wokaliści pochodzenia kubańskiego. Koncert poprzedziła wystawa fotografii Małgorzaty Duśko-Shekar

KUBA 2007 oraz występy młodych brzeskich tancerzy i wokalistów.

Klimatyczny koncert Strauss Symphonic Orchestra na brzeskim rynku

W sobotę 15 czerwca 2019 r. o godz. 21 na płycie brzeskiego Rynku odbył się plenerowy koncert symfoniczny w wykonaniu Strauss Symphonic Orchestra. Publiczność usłyszała znane i lubiane hity muzyki klasycznej autorstwa takich mistrzów jak Strauss, Bizet, Dworak czy Verdi. Zabrzmiały

najsłynniejsze utwory klasyczne, arie operowe i operetkowe. Zespół spotkał się z wielką gościnnością i fantastycznym odbiorem koncertu wśród słuchaczy. Po koncercie zasłużonym owacjom nie było końca. Przy okazji takich wydarzeń jak Brzesko-Okocim Festiwal muzyka klasyczna ma możliwość wyjścia z sali koncertowej w przestrzeń publiczną – w tym przypadku na rynek. Sobotni koncert był doskonałą okazją do propagowania muzyki klasycznej wśród szerokiej grupy odbiorców. Doskonała pogoda sprawiła, że Rynek wypełniła publiczność przybyła nie tylko z Brzeska, ale z całego Powiatu Brzeskiego. Ten niezwykły wieczór wzbogacony został tańcem baletowym w wykonaniu par tanecznych oraz grą świateł na pierzejach brzeskiego rynku. Ku uciesze zgromadzonej publiczności, organizatorzy tego wydarzenia zapowiedzieli że z pewnością wydarzenie za rok ponownie zawita do Brzeska. Partnerami przy organizacji tego niezapomnianego wieczoru z muzyką klasyczną był Powiat Brzeski, Urząd Miejski w Brzesku oraz Województwo Małopolskie.

Dżem – koncert legendarnej gwiazdy podczas BrzeskoOkocim Festiwal

Wielkie przeboje, gorąca atmosfera i tysiące widzów na niezwykłym koncercie. Wszystko to działo się w niedzielny wieczór 16 czerwca 2019 r. na Placu Kazimierza w Brzesku, gdzie zagościł legendarny zespół Dżem – grupa zaliczana do najważniejszych wykonawców w historii polskiej mu-

zyki rockowo-bluesowej. Nawet pogoda, która po południu nie rozpieszczała organizatorów w trakcie koncertu była idealna, a piękny zachód słońca zapowiadał udaną zabawę. Na koncercie gościło kilka pokoleń mieszkańców Brzeska i okolicznych gmin – nie tylko ci, którzy wraz ze „skazanymi na bluesa” przeżywali swą młodość, ale także ich dzieci i wnuki, co udowodniło, że legenda Dżemu jest wciąż żywa. Niesamowity koncert zespołu DŻEM był zwieńczeniem kilkudniowego święta miasta – I edycji Brzesko-Okocim Festiwal. Ponad dwugodzinny koncert pokazał, że mimo iż legendarnego lidera zespołu Dżem – Ryśka Riedla już od dawna nie ma pomiędzy nami, to jego teksty mają ponadczasowy charakter. Największe hity: „Wehikuł czasu”, „Whisky”, „Do kołyski”, „W życiu piękne są tylko chwile” publiczność śpiewała z aktualnym wokalistą Dżemu – Maciejem Balcarem. Trwający dwie godziny koncert Dżemu był – wedle powszechnej opinii – jednym z najlepszych wydarzeń muzycznych w historii święta miasta. Niedzielny koncert finałowy poprzedziło kilka innych wydarzeń towarzyszących i artystycznych – od godziny 15:00 na scenie na Placu Kazimierza prezentowały się różne zespoły i soliści – wśród nich m.in. artyści MOK, zespoły: Na Fakturę, Coco Afro a także Hrabina Lulu. W Parku Jordanowskim odbyła się kolejna edycja konkursu na najsympatyczniejszego psa. Natomiast przed budynkiem RCKB odbył się performance Flowers of Angels Katarzyny Pacewicz-Pyrek i Grzegorza Hajduka. IB


Informator

www.informatorbrzeski.pl / www.informatorbochenski.pl

czerwiec 2019

brzeski - bocheński - dąbrowski - tarnowski

5

artykuł sponsorowany

Rozpoczęły się wakacje, ale „Kwartet na Przedgórzu” nie zwalnia tempa. Przygotowywane są kolejne nabory wniosków o przyznanie pomocy, których ogłoszenie planowane jest w październiku.

„Kwartet” na drugie półrocze Ponadto, niezależnie od wspomnianych naborów, jeszcze w bieżącym roku oraz na początku przyszłego przygotowywane są środki dla grantobiorców.

Małe „granty”, wielka sprawa

W pierwszej połowie marca „Kwartet” przeprowadził nabory wniosków o przyznanie pomocy zarówno dla podejmujących działalność gospodarczą, jak i na rozwój dla firm już funkcjonujących. O przyznanie dofinansowania wpłynęło łącznie 26 aplikacji. Po dokonanej ocenie wybrano do finansowania 17 najlepszych projektów. Łączna kwota pomocy wyniosła blisko 2 mln zł.

Wnioski ocenione

Jak informuje nas Biuro Lokalnej Grupy Działania, wybrane wnioski są obecnie weryfikowane przez Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie. Pod koniec lipca należy się spodziewać, że pierwsi beneficjenci podpiszą stosowne umowy. Dopiero wówczas, po spełnieniu wszelkich proceduralnych wymogów, można rozpoczynać realizację operacji. Na jej zakończenie i rozliczenie wnioskodawcy mają dwa lata. Dotyczy to zarówno wniosków składanych o przyznanie dofinansowania na rozwój firm, jak i dla rozpoczynających działalność gospodarczą. W związku z tym, że w marcu na rozwój działalności gospodarczej nie wykorzystano wszystkich dostępnych środków, „Kwartet” zaplanował już w październiku ogłoszenie z tego zakresu kolejnego naboru.

Kolejna szansa dla przedsiębiorców

Ale aplikować będą mogli nie tylko przedsiębiorcy. W tym samym terminie planowane są również nabory wniosków o przyznanie pomocy z zakresu promocji obszaru Przedgórza oraz konkurs dotyczący renowacji zabytków. Wnioski mogą składać zarówno osoby fizyczne, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, jak i jednostki sektora finansów publicznych. W obu naborach limit dostępnych środków to ponad 150 tys. zł. Niewykluczone, że w zakresie mniejszym niż w minionym roku będzie można ubiegać się o dofinansowanie realizacji projektów związanych z rozwojem infrastruktury. O tym jednak, czy taki nabór wniosków zostanie ogłoszony w tym roku czy dopiero na początku 2020, zależeć będzie od kwoty, jakimi środkami będzie dysponowała LGD.

To właśnie zadania realizowane w ramach projektów grantowych mają w założeniu spełniać szczególną rolę w aktywizowaniu lokalnych społeczności. Dedykowane są one zwłaszcza stowarzyszeniom, ale także grupom nieformalnym, które pragną zakupić do swej działalności niezbędny sprzęt, przeprowadzić integracyjne imprezy sportowo-rekreacyjne czy też zająć się działalnością promującą Przedgórze. LGD próbuje więc zachęcić do składania wniosków nie tylko prężnie działające na obszarze stowarzyszenia, zespoły folklorystyczne i ośrodki kultury, ale przede wszystkim niewielkie, funkcjonujące od niedawna organizacje, a nawet grupy nieformalne, jak chociażby koła gospodyń wiejskich. W przeprowadzonych w minionym roku naborach „grantowych” LGD dofinansowała w kwocie 6-10 tys. zł ponad 30 projektów. Część z nich została już zrealizowana i rozliczona. Przed kolejnymi naborami warto wiedzieć, że LGD dokonała korzystnej dla beneficjentów zmiany w warunkach przyznawanej pomocy, która wypłacana będzie w pełnej wysokości, określonej w ogłoszeniu. Nie będzie więc konieczny wkład własny grantobiorcy, który do tej pory wynosił 10-20% wartości kosztów kwalifikowalnych. Jak podkreślają pracownicy Biura, przygotowujący projekty powinni wziąć pod uwagę te wszystkie aspekty, których uwzględnienie pozwoli Radzie Stowarzyszenia ocenić je jak najwyżej. Kryteria oceny zakładają między innymi objęcie działaniem jak największej liczby uczestników planowanych wydarzeń oraz pozyskanie do realizacji operacji partnerów. Punkty otrzymają również te projekty, w realizacji których zaangażowane będą osoby z grupy defawo-

Bezpłatne kursy – ostatnie miejsca

„Kwartet” jest także w trakcie realizacji projektu własnego, polegającego na organizacji serii bezpłatnych szkoleń i kursów zawodowych, ze szczególnym uwzględnieniem zawodów deficytowych na tutejszym rynku. Projekt kierowany jest do osób bezrobotnych. Zakończono już przeszkolenie w zakresie operator wózka widłowego, spawacz metodą MAG, a także przeszkolono przyszłych barmanów. Świadectwa ukończenia kursu obsługi kas fiskalnych otrzymała również pierwsza grupa uczestników, a kolejni rozpoczną kurs 15 lipca. Biuro LGD przyjmuje zgłoszenia na ostatnie wolne miejsca. Zarówno o ogłaszanych kursach zawodowych, jak i przeprowadzanych naborach wniosków o przyznanie pomocy oraz o warunkach przystąpienia do nich, LGD na bieżąco informuje na swojej stronie internetowej: www.kwartetnaprzedgorzu.pl. Można też skorzystać z indywidualnego doradztwa, które prowadzą pracownicy „Kwartetu” w siedzibie stowarzyszenia w Warysiu. PR

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu” Waryś 327 A; tel. 14 684 66 66 e-mail: biuroprzedgorze@gmail.com; biuro@przedgorze.pl www.kwartetnaprzedgorzu.pl

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Publikacja opracowana przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu”, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji PROW na lata 2014-2020.

Droga do Szczepanowa w nowej odsłonie

Wśród realizowanych projektów przez Urząd Miejski w Brzesku zakończony został między innymi ten dotyczący poprawy nawierzchni drogi łączącej Brzesko ze Szczepanowem, prowadzącej przez las Szczepanowski czyli popularny trakt pielgrzymi. Droga otrzymała właściwie nowy kształt, ponieważ na odcinku około dwóch kilometrów wybudowano nową asfaltową nawierzchnię. - Powstała tym samym ścieżka pieszo – rowerowa z możliwością prze-

ryzowanej. Wedle LGD należą do niej osoby bezrobotne. Preferowane będą także przedsięwzięcia obejmujące obszar większy niż jedna gmina i te projekty, które beneficjent włączy do systemu EDU-INFO.

jazdu samochodów z nośnością do 3,5 tony – mówi Burmistrz Brzeska Tomasz Latocha. - Wcześniej mieszkańcy sygnalizowali nam, że nie mają gdzie biegać i jeździć na rowerach – dodaje Burmistrz. Rzeczywiście można teraz w tym miejscu zauważyć coraz większy ruch mieszkańców zarówno biegających, spacerujących, jak i jeżdżących na rowerach. Brzesku zatem przybyło nowe ciekawe miejsce przeznaczone dla tego celu. IB

„Boleslaus Dux Fundator” dla Ludwika Węgrzyna W trakcie tegorocznych Dni Bochni nagrodą Boleslaus Dux Fundator (Bolesław Książę Założyciel) burmistrz Bochni wyróżnił bocheńskiego samorządowca Ludwika Węgrzyna. Wyróżnienie to przyznawane jest osobom, które w swojej działalności i życiowej postawie przejawiają stałą dbałość o dobre imię i byt Bochni. W odczytanej laudacji usłyszeliśmy: „Prezes i jeden ze współzałożycieli Związku Powiatów Polskich, Starosta Bocheński, obecny Radny Powiatu Bocheńskiego, Ludwik Węgrzyn. Można by rzec, od zawsze samorządowiec, ale też osoba kierująca państwowymi jednostkami administracji publicznej, najpierw na Pomorzu Zachodnim, później już tu u nas, w Małopolsce. Trudno powiedzieć coś, co już nie było powiedziane. Bardzo trudno wymienić wszystkie prestiżowe odznaczenia państwowe, tytuły, nagrody i inne wyrazy uhonorowania dzisiejszego laureata naszego bocheńskiego wyróżnienia – Boleslaus Dux Fundator (Bolesław Książę Założyciel). Mówiąc o Ludwiku Węgrzynie i nie chcąc zająć słuchającym co najmniej kilku godzin, trzeba niestety mówić na dość wysokim poziomie ogólników.

Pozwólcie Państwo i Ty drogi laureacie, że nie wymienię szczegółowo działań podejmowanych przez kilkadziesiąt lat pracy na rzecz obywateli Powiatu Bocheńskiego, ale także tych o wiele szerszych, mających znaczenie dla wszystkich samorządów, a nawet Polski. Założenie Związku Powiatów Polskich m.in. z inicjatywy naszego laureata, było nakierowane na wzmocnienie roli samorządu terytorialnego i miało spowodować, iż głos samorządowców zostanie usłyszany wyraźniej przez decydentów. Dzisiaj możemy ocenić, jak ważne było powołanie do życia Związku Powiatów Polskich i również za to podziękować. Ta zmaterializowana idea pozwala nam obecnie korzystać z funkcjonowania Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, wokół której działa cały szereg zespołów powołanych dla rozwiązań najistotniejszych, dotyczących jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców. Nie sposób także wymienić wszystkich inwestycji i innych działań podjętych pod kierownictwem naszego dzisiejszego laureata. To dziesiątki wyremontowanych dróg, przebudowany szpital powiatowy, hala sportowa w Zespole Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica, wzorowo funkcjonujące jed-

nostki Powiatu Bocheńskiego, inne nowoczesne obiekty budowane od podstaw i wiele wyremontowanych, w tym szkoły, którymi opiekuje się powiat. Wiele jest powodów dzisiejszego wyróżnienia, ale zaznaczę jeszcze tylko dwa – to bezkompromisowość i odwaga. Przedstawianie spraw tak, jak one rzeczywiście wyglądają i żądanie ich logicznego wykonania, bez względu na to, kto był adresatem uwag, są niezwykle rzadkimi i chwalebnymi cechami charakteru. Umiejętność formułowania postulatów z jednoczesnym wskazaniem dróg rozwiązań, w taki sposób, aby nie wzniecać konfliktów, budzą głęboki respekt i szacunek. Mam zaszczyt wręczyć Ludwikowi Węgrzynowi wyróżnienie Boleslaus Dux Fundator, przyznawane przez burmistrza Bochni raz w roku osobom, które w swojej działalności i życiowej postawie przejawiają stałą dbałość o dobre imię i byt Bochni. Pełniąc zaszczytną funkcję reprezentanta i gospodarza miasta Bochni, w imieniu jej mieszkańców chciałbym w ten sposób wyrazić dla Pana najwyższe uznanie za wszystkie dotychczasowe dokonania.” bochnia.eu


6

Informator

czerwiec 2019

Borzęcin 11. edycja EkoszkołyEkoprzedszkola rozstrzygnięta

Podsumowano jedenastą edycję Wojewódzkiego Projektu Ekologicznego Ekoszkoła-Ekoprzedszkole 2019. Do złożonego z pięciu rund konkursu zgłosiło się 79 placówek oświatowych z Małopolski, reprezentujących osiemnaście powiatów regionu: brzeski, dąbrowski, nowotarski, bocheński, wadowicki, tarnowski, nowosądecki, proszowicki, krakowski, oświęcimski, suski, krakowski ziemski, wielicki, gorlicki, limanowski oraz m.in. miasta Kraków, Tarnów oraz Nowy Sącz. Najlepszymi w swoich kategoriach byli uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Lotników Alianckich w Ostrowie (gmina Proszowice, powiat proszowicki), Szkoły Podstawowej im. Stanisława i Jana Potoczków w Rdziostowie (gmina Chełmiec, powiat nowosądecki) oraz Samorządowego Przedszkola nr 33 w Krakowie (gmina Miasto Kraków, powiat krakowski grodzki). Organizatorzy przedsięwzięcia:

Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dolnym. Partner Projektu: Barbara Nowak – Małopolski Kurator Oświaty. Patronat honorowy sprawowali: Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik, Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski, Starosta Powiatu Brzeskiego Andrzej Potępa, Starosta Powiatu Tarnowskiego Roman Łucarz, Wójt Gminy Borzęcin Janusz Kwaśniak oraz instytucje: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, Fundacja Cemex Budujemy Przyszłość oraz Europejskie Centrum Ochrony Środowiska. Przypomnijmy, że Projekt składał się z pięciu etapów. Cztery z nich adresowano do uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych. Były to: pisemny test wiedzy, film ekologiczny prezentujący modę ekologiczną z su-

rowców wtórnych, prezentacja multimedialna w której szkoły chwaliły się z przebiegu działań ekologicznych na swoim terenie oraz opis zrealizowanego przedsięwzięcia ekologicznego na terenie szkoły, miejscowości w okresie ostatnich dwóch lat. Piątym etapem Projektu, adresowanym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, był plakat o tematyce ekologicznej. Pierwszą rundę – pisemny test wiedzy – rozstrzygnięto w Borzęcinie. Podsumowanie kolejnych rund miało miejsce w Auli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Delegatura w Tarnowie. Podczas uroczystego spotkania Artur Puciłowski – dyrektor tarnowskiej delegatury Kuratorium Oświaty w Krakowie zwracał uwagę na konieczność edukacji w zakresie ochrony przyrody już od najmłodszego pokolenia. – Zanieczyszczone powietrze, woda, degradacja środowiska to rzeczywistość. Aby te procesy zatrzymać potrzebne są konkretne działania

Małopolski mistrz z… Ukrainy

Już po raz dziewiąty szachiści rywalizowali w Borzęcinie o tytuł Mistrza Małopolski w Otwartych Indywidualnych Mistrzostwach Małopolski w Szachach Szybkich P-15. Zwyciężył w nich z wynikiem 7 pkt. Ukrainiec, mistrz międzynarodowy, Petro Golubka reprezentujący klub Hetman Płock

www.informatorbrzeski.pl

brzeski - bocheński - dąbrowski - tarnowski

i zgarnął pamiątkowy puchar oraz nagrodę finansową. Warto dodać, że Petro wygrał w Borzęcinie nie po raz pierwszy, a na swoim koncie ma wiele tytułów, w tym ubiegłoroczny tytuł wicemistrza szachowego Ukrainy. Na drugim miejscu w zawodach w Borzęcinie uplasował się mistrz

FIDE Damian Lewtak z SzUKS Gostmat 83 Gostynin (7 pkt.), trzeci był Piotr Widła z Rzezawy (6,5 pkt). Najlepszym zawodnikiem z gminy Borzęcin był – dwudziesty w całych zawodach – Marcin Fiksak. – Otwarta formuła zawodów pozwala na uczestnictwo szachistom z Małopolski i spoza jej terenu. Podnosi to rangę zawodów i poziom rywalizacji. Do Borzęcina od wielu lat przyjeżdżają nie tylko Polacy, ale i zawodnicy słowaccy czy mistrzowie i arcymistrzowie z Ukrainy. Część z nich mieszka w Polsce, niektórzy przyjeżdżają specjalnie tylko na zawody i niejednokrotnie je wygrywają – przyznaje Piotr Kania z GOK Borzęcin, który imprezę współ-

człowieka. Żeby je wykonać, człowiek musi mieć świadomość i wolę. Działania ekologiczne najlepiej zaszczepić dzieciom, w tym najmłodszym okresie. W przyszłości, jako świadomi obywatele, pełniący różne funkcje i stanowiska będą mogli wdrażać różnego rodzaju działania proekologiczne. Szkoła, przedszkole jako instytucje oświatowe i wychowujące do świadomego korzystania z dobrodziejstw natury mogą te działania w sposób efektywny rozwijać i utrwalać. Ten konkurs wpisuje się idealnie w ramy takich działań. Dyrektor Puciłowski w imieniu Barbary Nowak – Małopolskiego Kuratora Oświaty podziękował organizatorom za efektywne zorganizowanie jedenastej edycji Projektu, wyrażając przekonanie o konieczności kolejnych jego edycji. Wyrazy uznania organizatorom i uczestnikom przekazał Maciej Podobiński – wicestarosta brzeski, także zachęcając do kontynuowania konkursu w następnych latach. – Świadomość ekologiczna zarówno wśród osób dorosłych, jak i młodzieży i dzieci – rośnie. Z tego bardzo się cieszę i wiem, jak bardzo jest to istotne. Wyrażam radość, że mogę tu być po raz kolejny, wspierając i współfinansując to przedsięwzięcie z funduszy brzeskiego starostwa. Uroczystość ubarwił występ grupy dzieci 5 i 6-letnich z Przedszkola Publicznego nr 5 w Tarnowie. Dzieciaki zaprezentowały pantomimę pt. „Sos dla Ziemi”. Przed zebranymi wystąpiły także dzieci z zespołu „Borzęckie Słowiki”. Zebrani obejrzeli film „Ekologiczny pokaz mody”, który zwyciężył w konkursie. Wykonali go nauczyciele i opiekunowie ze Szkoły Podstawowej im. Lotników Alianckich w Ostrowie. Uczestnicy spotkania mieli także okazję obejrzeć krótką prezentację Patrycji Łabuz-Walczak – kierownika tarnowskiego Oddziału Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, dotyczącą znajomości konkursowych parków: Pienińskiego Parku Narodowego, Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego i Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego. Nad właściwym przebiegiem całego projektu, na różnych jego etapach, czuwała komisja konkursowa powołana przez Organizatorów w składzie: Piotr Kania – dyrektor Gminnego Ośrodka

Kultury w Borzęcinie, Bożena Nowak – starszy wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty w Tarnowie, Patrycja Łabuz-Walczak – kierownik tarnowskiego Oddziału Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, główny specjalista ds. ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych, Agnieszka Kuk–Masiuk – przedstawiciel Europejskiego Centrum Ochrony Środowiska, Danuta Liszka – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 24 w Tarnowie, Bernadetta Maguda – wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Tarnowcu, Mieczysława Seruś – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Tarnowcu, Magdalena Latawska-Honkisz – nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 14 w Tarnowie, Jolanta Żeleźnik – nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 14 w Tarnowie oraz Teresa Przeklasa – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Wojniczu. Warto zaznaczyć, że podczas III. Międzynarodowego Forum Energetyka, Transport i Środowisko EkoTrendy 2019, jakie miało miejsce w dniach 4-5 czerwca br. w Krakowie, za wieloletnią realizację ponadregionalnego konkursu ekologicznego „EKOSZKOŁA, EKOPRZEDSZKOLE” Gmina Borzęcin została nagrodzona prestiżową Krajową Nagrodą Ekologiczną „EKOJANOSIK – Zielona Wstęga Polski”. Nagrodę w imieniu gminy odebrał wójt Janusz Kwaśniak. W uroczystej gali uczestniczyli ministrowie, posłowie, członkowie Zarządu Województwa Małopolskiego, dyrektorzy centralnych i regionalnych instytucji ochrony środowiska oraz przedsiębiorcy. Organizatorów konkursu reprezentował Piotr Kania, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie. – Przypomnę, że inicjatywa Projektu powstała w szkole w Borzęcinie Dolnym, jednak głównym organizatorem od pierwszych lat był i jest Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie i dyrektor Kania. Za jego pełen poświęcenia wieloletni wkład pracy bardzo serdecznie dziękuję – komentuje Cecylia Czaja pomysłodawczyni Projektu. – Jestem ogromnie wdzięczna wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób zaangażowali się w kolejną edycję Wojewódzkiego Projektu Ekologicznego Ekoszkoła, Ekoprzedszkole 2019. Ufam, iż nasz wspólny trud przyniesie piękne owoce poprzez odpowiednią postawę ekologiczną przyszłych pokoleń. (pio)

organizuje z Małopolskim Związkiem Szachowym z Krakowa. W tym roku rywalizacja toczyła się na dystansie 9 rund, choć pierwotnie zakładano rozegranie 11 partii. – Zdecydowaliśmy się zmniejszyć ilość partii ze względu na ogromny upał panujący na zewnątrz (35°C), choć w klimatyzowanej sali w której odbywały się zawody było całkiem przyjemnie – komentuje Wiesław Kasperek, prowadzący zawody sędzia klasy państwowej. Do udziału w rozgrywkach przystąpiło 49 szachistów z 16 klubów: Hetman Płock, SzUKS Gostmat 83 Gostynin, KKSz Kraków, SzSON ZAGŁĘBIE Dąbrowa Górnicza, PUKS Karolina Tarnów, ZKSz GCKiP Czarna, UKS Hetman Koronny Trzebinia, MKS MOS Wieliczka, Wrocławski Klub Szachowy HETMAN, MSKS GAMBIT Tarnowiec, Klub Szachowy Kana Tarnów, UKS GONIEC Staniątki, SP Rzuchowa, TS Wisła Kraków, TKKF Drogowiec Kraków, UKS Lisek Lisia Góra, a także zawodnicy z Rzezawy, Buczkowa, Nowego Sącza, Strzelec Małych, Tarnowa oraz Krakowa. Gminę Borzęcin reprezentowali mieszkańcy Borzęcina i Przyborowa, w tym zrzeszeni w sekcji szachowej działającej w GOK Borzęcin.

Warto dodać, że wśród startujących połowa szachistów posiadała ranking międzynarodowy ELO, a 38 mogło pochwalić się posiadaniem kategorii szachowej. Co więcej, w mistrzostwach mogli zmierzyć się przedstawiciele kilku pokoleń. Najstarszy uczestnik miał 70 lat, natomiast najmłodszy zaledwie 8. Jak zauważył sędzia zwodów, szachy są jednym z niewielu sportów, w których wiek zawodnika nie jest decydujący o ostatecznym wyniku. – Niejednokrotnie zdarzają się partie, w których kilkuletni zawodnicy wygrywają z dorosłymi i nikogo to nie szokuje – mówi sędzia Kasperek. – Ci najmłodsi grają w klubach szachowych podnosząc swoje umiejętności. W takich zawodach mają częstokroć jedyną okazję rozegrać partie z mistrzami czy arcymistrzami, a to zawsze procentuje w przyszłości. Najważniejsza jednak jest dobra zabawa, uczciwa sportowa rywalizacja i zamiłowanie do gry w szachy, a tego startującym tu osobom nie mogę odmówić – przyznaje. Zawodnicy w turnieju walczyli o nagrody finansowe (pula nagród 2250 zł), jak i rzeczowe. Patronat nad wydarzeniem sprawował Wójt Gminy Borzęcin Janusz Kwaśniak. (pio)


www.informatorbrzeski.pl / www.informatortarnowski.pl

Informator

czerwiec 2019

brzeski - bocheński - dąbrowski - tarnowski

7

Rekrutacja na studia 2019/2020 rozpoczęta

Akredytacja dla Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Brzesku Małopolski Kurator Oświaty decyzją z dnia 5 czerwca 2019 r. przyznał akredytację Powiatowemu Ośrodkowi Doskonalenia Nauczycieli w Brzesku, dla którego organem prowadzącym jest powiat brzeski. Zespół Akredytacyjny w dniu 30 maja 2019 r. na podstawie wniosku, załączonej dokumentacji oraz oceny stanu faktycznego dokonanego w trakcie wizyty akredytacyjnej, ustalił w drodze głosowania w obecności wszystkich członków Zespołu Akredytacyjnego,

końcową ocenę działalności, stwierdzając, że Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Brzesku, ul. Piastowska 2B, 32-800 Brzesku, spełnia warunki określone w § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2018 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli. Akredytacja stanowi potwierdzenie, że placówka zapewnia wysoką jakość prowadzonych form doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Uczennice Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Brzesku na obradach Sejmu Dzieci i Młodzieży Sara Pietrusińska oraz Weronika Podleś - uczennice Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzesku otrzymały mandaty poselskie dzięki realizacji projektu „Posłowie na Sejm

Małopolska Chmura Edukacyjna Zakończył się ostatni etap instalacji sprzętu multimedialnego w placówkach edukacyjnych w ramach

Małopolskiej Chmury Edukacyjnej Poddziałanie 2.1.3 e-usługi w edukacji, koordynowanego przez Akademię Górniczo - Hutniczą w Krakowie. Jako ostatni wyposażony został Zespół Szkół w Szczurowej, w którym od października br. rozpocznie się realizacja zajęć z obszaru turystyka we współpracy z Wyższą Szkołą Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej. Wartość zakupionego sprzętu dla Zespołu Szkół w Szczurowej wyniósł 218 688,66 zł. Zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu IT prowadzone są w trybie on-line przez wykwalifikowanych nauczycieli akademickich. Ogółem szkoły ponadpodstawowe w powiecie brzeskim otrzymały w ramach projektu Małopolska Chmura Edukacyjna sprzęt multimedialny za kwotę ok. 1 000 000 zł - mówi Starosta Brzeski Andrzej Potępa.

II Rzeczpospolitej. Ich działalność w okresie II wojny światowej i okupacji”. W dniu 1 czerwca 2019 r. miały zaszczyt zasiąść w ławach Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie.

Najchętniej wybierana przez studentów wyższa szkoła zawodowa w Polsce rozpoczęła proces rekrutacji na studia w roku akademickim 2019/2020. Absolwenci szkół średnich mogą w tym roku wybierać spośród 21 kierunków i 35 specjalności na studiach: licencjackich, inżynierskich i magisterskich (uzupełniających – II stopnia oraz jednolitych). Bardzo ciekawą propozycją jest możliwość podjęcia studiów dualnych na kierunkach Elektronika i Telekomunikacja oraz Mechatronika, a także studiów II stopnia na kierunkach Wychowanie fizyczne i Pedagogika. Poszerzenie oferty dydaktycznej oznacza, że w PWSZ można zdobyć tytuł magistra już na sześciu kierunkach. Na chętnych czeka w tym roku około 1200 miejsc na studiach stacjonarnych i około 500 na studiach niestacjonarnych. Tegoroczna rekrutacja podstawowa potrwa od 1 czerwca do 19 lipca. Jak zwykle prowadzona będzie poprzez stronę kandydat.pwsztar.edu.pl w ramach systemu Elektronicznej Rekrutacji Kandydatów. – Strona ta „prowadzi” każdego kandydata „za rękę” – od założenia konta i pierwszego logowania, przez cały proces naboru, aż do informacji o jego efektach – tłumaczy dr Małgorzata Martowicz, Prorektor ds Studenckich i Dydaktyki PWSZ. Na wspomnianej stronie znaleźć można komplet informacji dotyczących naboru, a także pełną ofertę uczelni. Dodatkowo, od 17 czerwca do 19 lipca, codziennie w godzinach od 10 do 15 na uczelni działać będzie stacjonarny punkt informacji dla kandydatów (Budynek A, sala nr 104 na I piętrze), w którym również będzie można załatwić wszystkie formalności. – O przyjęciu na studia decydują wyniki uzyskane na maturze. Jedynie na kierunkach artystycznych przewidzieliśmy egzamin wstępny. Być może będzie on konieczny także na kierunkach: Wychowanie fizyczne i Pielęgniarstwo (studia II stopnia). To zależy jednak od liczby kandydatów – wyjaśnia dr Martowicz. pwsztar.edu.pl

www.facebook.com/informatorbrzeski


8

Informator

czerwiec 2019

Brzesko

Maluchy dbają o zdrowie

16 czerwca w Regionalnym Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Brzesku został rozstrzygnięty konkurs plastyczny „Dbam o zdrowie”. Konkurs został zorganizowany przez Ludowy Klub Sportowy Poręba Spytkowska oraz Grupę nieformalną „Aktywni razem-od piaskownicy”. W konkursowych zmaganiach wzięły udział maluchy z pięciu przedszkoli z Brzeska.

reklama

www.informatorbrzeski.pl

brzeski - bocheński - dąbrowski - tarnowski

Patronat nad imprezą sprawował burmistrz Tomasz Latocha. W pierwszym etapie konkursu wzięły maluchy z siedmiu przedszkoli, polegał on na wykonaniu prac plastycznych o tematyce prozdrowotnej. Dzieła maluchów zaskoczyły konkursowe jury swoją pomysłowością zarówno pod względem techniki oraz jakości wykonania. 20 najlepszych prac z każ-

dego przedszkola zakwalifikowało się do kolejnego etapu. W drugim etapie konkursu 140 maluchów rywalizowało w dziewięciu zadaniach konkursowych – zabawie ruchowej, układance obrazkowej „Co powinieneś jeść, aby Twoje żeby były zdrowe”, rozwiązywały testy – „Czy zdrowo się odżywiam?” i „Zgadnij, jak to smakuje oraz zagadki o tematyce zdrowotnej, była także zgadywanka „Co jest w worku?” i quiz na wesoło. Zwycięstwo w drugiej turze wywalczyły dzieci z przedszkoli nr 9 i nr 10, zdobywając dla swoich placówek kolorowe piaskownice o wymiarach trzy na trzy metry. Projekt „Zdrowo i sportowo – organizacja przedsięwzięć prozdrowotnych dla dzieci przedszkolnych z miasta Brzeska” był współfinansowany z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz środków województwa małopolskiego.

Uwaga! Zmiana cen za wywóz śmieci Urząd Miejski w Brzesku informuje, że od 1 lipca 2019 r. ulegną zmianie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz system naliczeń, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Brzesku nr VI/47/2019 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie gminy Brzesko. Za odpady gromadzone selektywnie stawka opłaty wynosić będzie 15 zł od

każdej osoby miesięcznie, natomiast w wysokości 30 zł od każdej osoby przy braku segregacji. W związku ze zmianą wysokości opłat, właściciele zamieszkałych nieruchomości mają obowiązek złożyć nową deklarację, na podstawie której otrzymają nowe blankiety opłat na II półrocze 2019 r. Deklarację należy złożyć w pokoju nr 7 w Urzędzie Miejskim w Brzesku w terminie do 22 lipca 2019 r.

Nowy plac zabaw oddany do użytku W piątek – 31 maja 2019 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jadownikach uroczyście obchodzono Dzień Dziecka, w czasie przygotowanego z tej okazji szkolnego pikniku oddano do użytku nowy plac zabaw. W otwarciu wzięli udział burmistrz Brzeska, Tomasz Latocha, dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, Józef Cierniak oraz radni z Jadownik Jarosław Sorys i Bartłomiej Turlej.

-Oddajemy maluchom do użytku plac nowocześnie urządzony, będą mogły na nim bezpiecznie się bawić – mówił w czasie otwarcia burmistrz Tomasz Latocha, który w towarzystwie maluchów dokonał symbolicznego przecięcia wstęgi. Podziękowania na ręce burmistrza składali dyrektor ZS-P, Tomasz Wietecha oraz przewodnicząca rady rodziców, Agnieszka Sala.

Konkurs grantowy Carlsberg Polska rozstrzygnięty Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku, OSP Bucze i OSP Łoniowa zwyciężyły w konkursie grantowym Carlsberg Polska, otrzymując największą liczbę głosów. Zwycięzców wybrali w głosowaniu internetowym mieszkańcy, każdy z nich otrzyma grant w wysokości 10 tysięcy złotych na realizację zgłoszonego projektu. Konkurs odbywał się w ramach 6. edycji programu grantowego Carlsberg Polska pn. InicJaTyWy. Internauci oddali najwięcej głosów na trzy projekty, które zostaną zrealizowane na rzecz społeczności lokalnych w sąsiedztwie browaru Okocim. Granty otrzymują: • Miejski Ośrodek Kultury w Brze-

sku – na rewitalizację zieleni miejskiej Brzeskiego Rynku (I etap). • Ochotnicza Straż Pożarna Bucze – na projekt pod nazwą „OSP Bucze użyczy wszystkim klucze”, który przewiduje remont i zagospodarowanie sali w budynku OSP. • Ochotnicza Straż Pożarna Łoniowa – na projekt pod nazwą „Strażacy ochotnicy nie tylko gaszą”, który obejmuje modernizację obecnego pokrycia dachowego amfiteatru OSP Łoniowa. Realizacja projektów odbędzie się do końca października 2019 r. Partnerem konkursu grantowego jest Urząd Miasta w Brzesku.

Ankieta do programu „Rozwój lokalny” Gmina Brzesko przystępuje do programu „Rozwój lokalny” pod patronatem Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, przy wsparciu Związku Miast Polskich oraz Norweskiego Związku Miast Regionalnych. Samorząd wspólnie z mieszkańcami chce wytyczyć długofalowe kierunki rozwoju Brzeska. Pomóc w tym ma między innymi ankieta zamieszczona na oficjalnej stronie Urzędu Miejskie-

go www.brzesko.pl Burmistrz Brzeska, Tomasz Latocha prosi mieszkańców o poświęcenie kilkunastu minut na wypełnienie ankiety. Każdy głos, opinia i pomysł będą cenną wskazówką, która pomoże samorządowi lokalnemu obrać ścieżkę rozwoju gminy Brzesko zgodną z oczekiwaniami mieszkańców. Ankieta będzie dostępna na miejskiej stronie do 7 lipca.

Program „Czyste powietrze” – spotkanie z ekspertem WFOŚiGW

Burmistrz Brzeska, informuje, że 28 czerwca 2019 roku (najbliższy piątek), w godzinach od 9.00 do 14.30 w Urzędzie Miejskim w Brzesku, przy ul. Głowackiego 51 (sala obrad) ekspert z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie będzie prowadził indywidualne konsultacje dla mieszkańców gminy Brzesko, w ramach programu „Czyste powietrze”.

Konsultacje będą obejmować min. weryfikację wypełnionych już wniosków o dofinansowanie na zakup nowego źródła ciepła, docieplenia budynków jednorodzinnych i wymianę okien. Wszystkich mieszkańców, którzy chcą skorzystać z programu „Czyste powietrze”. Serdecznie zapraszamy.


Informator

www.informatorbochenski.pl

czerwiec 2019

brzeski - bocheński - dąbrowski - tarnowski

9

Jubileusz straży pożarnej w Bochni

4,8 miliona dofinansowania dla powiatu bocheńskiego

Starosta Bocheński Adam Korta odebrał z rąk ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka promesę na dofinansowanie dla powiatu blisko 4,8 miliona złotych z przeznaczeniem na realizację dwóch inwestycji drogowych. W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyło się uroczyste

przekazanie jednostkom samorządu terytorialnego symbolicznych czeków na dofinansowanie zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Powiat Bocheński otrzymał 2 245 508,00 zł. na rozbudowę drogi powiatowej nr 2097K Ispina - Bieńkowice, w miejscowości Drwinia oraz 2 487 078,00 na rozbudowę drogi powiato-

wej nr 2071K Łąkta Górna-Łapanów w miejscowości Łąkta Górna, w miejscowości Łąkta Dolna i Kierlikówka, w miejscowości Tarnawa wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1619K. Symboliczne czeki trafiły do 13 powiatów i 38 gmin w województwie małopolskim. Dofinansowanie otrzymały również Miasto Bochnia, Miasto i Gmina Nowy Wiśnicz oraz Gmina Lipnica Murowana. Zadaniem Funduszu Dróg Samorządowych jest finansowanie budowy, przebudowy i remontów dróg powiatowych i gminnych, a także zadań obejmujących budowę mostów lokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Funkcjonowanie Funduszu Dróg Samorządowych powinno przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także do poprawy oraz zwiększenia atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. sp

I Interaktywny Turniej wiedzy o Powiecie Bocheńskim stycji. Stąd postanowiliśmy zaprosić uczniów do udziału w interaktywnym turnieju wiedzy – wyjaśnia Adam Korta starosta bocheński. Rywalizacja odbywała się dwutorowo czyli indywidualnie oraz zespołowo. Najlepsza okazała się reprezentacja I LO - Aleksandra Spyrka, Milena Władek uczennice I Liceum Ogólnokształcącego w Bochni zdobywając podium, a w rywalizacji zespołowej, Orkiestra Baczków zdeklasowała pozostałe grupy.

Wielkie emocje i ciekawa rywalizacja towarzyszyła uczestnikom I Interaktywnego Teleturnieju wiedzy o Powiecie Bocheńskim organizowanego w ramach 20 – lecia Powiatu Bocheńskiego. W rywalizacji wzięło udział 28 uczestników, którzy mogli wykazać się wiedzą na temat naszego powiatu. Mistrzynią wiedzy o powiecie zostałaAleksandra Spyrka z I LO. Uczestnicy czyli uczniowie szkół z Zespołu Szkół Nr 1, Zespołu Szkół Nr 2, Zespołu Szkół Nr 3, I Liceum Ogólnokształcącego i II Liceum Ogólnokształcącego w Bochni, Centrum Kstzałcenia Zawodowego i Ustawicznego w Bochni oraz Orkiestra Baczków tworzyli 4 osobowe zespoły. Każdy uczestnik otrzymał tablet za pomocą którego udzielał odpowiedzi na pytania wyświetlane na ekranie. Dzięki świetnej oprawie muzycznej i grze świateł uczestnicy i dopingująca ich publiczność mogli poczuć się jak w prawdziwym teleturnieju.

Pytania były różne. Jedne łatwiejsze jak np. to z ilu gmin składa się powiat oraz inne trochę trudniejsze jak np. wiek postania szybu Floris czy kiedy po raz pierwszy powstała jednostka administracyjna o nazwie Powiat Bocheński. Zagadnienia dotyczyły wiedzy historycznej, samorządowej, przyrodniczej jak również turystycznej. Po każdym pytaniu na ekranie prezentowano wyniki, zarówno indywidualne jak i grupowe, co tylko wzmagało ducha rywalizacji. W tym roku postanowiliśmy w szczególny sposób uhonorować jubileusz 20 lecia powiatu bocheńskiego. Z tej okazji przygotowano kilkanaście wydarzeń czy akcji, które będą realizowane przez cały rok. Kilka z nich już się odbyło, a niektóre jeszcze przed nami. Uznaliśmy, wspólnie z biurem promocji, że 20 lecie powiatu jest także dobrą okazją do zaangażowania młodzieży do głębszego poznania jego historii, dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, osiągnięć oraz ważnych inwe-

Wyniki: Rywalizacja indywidualna I miejsce Aleksandra Spyrka (I LO Bochnia), II miejsce Milena Władek (I LO Bochnia), III miejsce Dominik Radoń (absolwent I LO Bochnia, ale reprezentujący Orkiestrę z Baczkowa), IV miejsce Norbert Czubek (ZSP Nr 2 w Brzesku, ale reprezentujący Orkiestrę z Baczkowa), V miejsce Aleksandra Szal (ZS Nr 1, ale reprezentowała Orkiestrę z Baczkowa) Rywalizacja grupowa: I miejsce Orkiestra Baczków, II miejsce I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni, III miejsce Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Bochni, IV miejsce Zespół Szkół Nr 3 im. Józefa Tischnera w Bochni, V miejsce Zespół Szkół Nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Bochni, VI miejsce II Liceum ogólnokształcące im. Orła Białego w Bochni, VII miejsce Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Jana Pawła II w Łapanowie Organizatorem wydarzenia było Starostwo Powiatowe w Bochni. sp

Na placu komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni odbyły się obchody 150-lecia powstania Straży Ogniowej Ochotniczej w Bochni. Głównym elementem obchodów było przekazanie sztandaru dla Komendy Powiatowej Straż Pożarnej w Bochni ufundowanego przez Powiat Bocheński. Odsłonięto również pamiątkowy obelisk oraz wręczono bocheńskim strażakom odznaczenia i awanse na wyższe stopnie służbowe. Obchody rozpoczęto w Bazylice Św. Mikołaja w Bochni, gdzie odprawiono uroczystą mszą świętą. Następnie przy akompaniamencie Orkiestry Dętej Okulice liczne poczty sztandarowe oraz uczestnicy uroczystości przemaszerowali na plac apelowy komendy. Najważniejszym punktem było przekazanie sztandaru. Po poświeceniu przez ks. prałata Ryszarda Podstołowicza – proboszcza parafii p.w. Św. Mikołaja Biskupa w Bochni w asyście o. bryg. Władysława Kuliga – kape-

lana małopolskich strażaków przekazania sztandaru dokonał Starosta Bocheński Adam Korta, który odczytał również . w imieniu fundatora sztandaru - Powiatu Bocheńskiego - akt jego ufundowania. Wręczenie dokonał w imieniu ministra spraw wewnętrznych i administracji nastąpiło z rąk nadbryg. Marka Jasińskiego – zastępcy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Fundatorzy oraz zaproszeni goście upamiętnili to wydarzenie wbijając pamiątkowe gwoździe w drzewiec sztandaru oraz wpisując się do księgi pamiątkowej. W czasie uroczystości wręczenia bocheńskim strażakom odznaczeń i awansów na wyższe stopnie służbowe. W trakcie uroczystości odczytano okolicznościowe listy przesłane przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę, sekretarza stanu w MSWiA Jarosława Zielińskiego i komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadiera Leszka Suskiego. sp

Projekt polsko-ukraiński w I Liceum

Przez pięć dni grupa 15 uczniów I Liceum w Bochni i 15 uczniów Liceum Lingwistycznego we Lwowie wspólnie realizowała w Bochni projekt „Galicyjskie źródła niepodległości Ukrainy i Polski”. Projekt uzyskał grant Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży. W czasie spotkania młodzi Polacy i Ukraińcy starli się wspólnie spojrzeć na drogi do niepodległości swoich krajów i rolę jaką w tych dążeniach odegrała Galicja. Były to drogi trudne i zawiłe, często dramatycznie splecione i sprzeczne. Równocześnie odkrywaliśmy jak wiele w przeszłości nas łączy, mimo odmiennych punktów patrzenia na te same wydarzenia, czy wzajemnych uprzedzeń. Staraliśmy się spojrzeć na przeszłość przez per-

spektywę nie tylko polityki ale także literatury i sztuki. Szczególnie na tym polu znaleźliśmy bardzo wiele wspólnych elementów. Nie był zaskoczeniem fakt, ze dzieli na przede wszystkim ...polityka. Grupa w czasie pobytu w Bochni odwiedziła min. bocheński oddział Archiwum Narodowego, Muzea Matejki i Mehoffera w Krakowie, zwiedziła Wawel i bocheńską kopalnię, odbyła sesję naukową w I Liceum i spotkała się z władzami powiatu. We wrześniu piętnastka uczniów I Liceum wyruszy do Lwowa by zrealizować drugą część projektu. Opiekunami projektu byli nauczyciele: Natalya Yaskiv, Hanna Hrynchuk, Elżbieta Rydz-Kumorek i Jerzy Pączek. sp


10

Informator

czerwiec 2019

Bochnia III edycja Przedszkoliady

W dniu 3 czerwca 2019r. w ZSG im. H. Sienkiewicza w Bogucicach odbyła się III edycja Przedszkoliady. W imprezie udział wzięły 5-cioosobowe drużyny z przedszkoli z terenu Gminy Bochnia Drużyny rozegrały mecze footbolowe, które zakończyły się zwycięstwem drużyny ze Stanisławic, II miejsce Łapczyca , III miejsce - Dąbrowica. W konkurencjach indywidualnych pierwsze miejsce zajął Ksawery Biros i Szymon Czekaj, drugie miejsce - Miłosz Skowronek i Jakub Budyn, trzecie miejsce - Kacper Jesionka i Bartosz Tabor.

Wyprawki dla przyszłych mam

Wójt Gminy Pan Marek Bzdek miał przyjemność wręczyć przyszłym mamom uczestniczącym w zajęciach organizowanych przez Szkołę Rodzenia działającą przy SPGZOZ wyprawki zawierające rzeczy niezbędne dla noworodka.

www.informatorbochenski.pl

brzeski - bocheński - dąbrowski - tarnowski

Zajęcia w ramach SZKOŁY RODZENIA dotyczą nie tylko zagadnień związanych z przebiegiem ciąży, przygotowaniem do porodu czy pielęgnacją noworodka, ale również trybu życia i diety kobiety w ciąży. W trakcie zajęć prowadzone są ćwiczenia relaksa-

cyjne, oddychające, ogólnorozwojowe i poporodowe. Na kursie można także uzyskać informacje na temat karmienia piersią i problemów laktacyjnych oraz szczepień. Jedno ze spotkań poświęcone jest zwiedzaniu oddziału położniczego i sali porodowej.

Spotkanie Sołtysów

27 maja 2019r. Wójt Gminy Bochnia Pan Marek Bzdek serdecznie pogratulował nowo wybranym Sołtysom. Życzył siły do aktywnej pracy przy podejmowaniu trudnych zamierzeń,

aby nadchodzący czas był okresem wykorzystanych szans i spełnionych nadziei, a wszystkie programowe zamiary i założenia spotkały przyjazne środowisko do ich spełnienia.


Informator

www.informatorbochenski.pl

czerwiec 2019

brzeski - bocheński - dąbrowski - tarnowski

Bochnia

11

Festiwal Nauki w ZSG w Gawłowie

Dzień dziecka w Gminie Bochnia

W sobotę 1 czerwca 2019r. na boisku sportowym w Majkowicach odbył się Gminny Dzień Dziecka, którego organizatorami była Gmina Bochnia. Wspólną zabawę rozpoczęły sportowe zmagania w II Międzyszkolnym

Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Bochnia, w którym rywalizowało ze sobą 13 drużyn. Końcowa klasyfikacja przedstawia się następująco: I miejsce Stanisławice

II miejsce Nieszkowice Małe III miejsce Gawłów IV miejsce Proszówki Kolejnym punktem programu była prezentacja prac konkursowych na najciekawszy,,Eko pojazd’’ wykonany z materiałów recyklingowych. Celem konkursu było podniesienie poziomu świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży oraz propagowanie idei selektywnej zbiórki odpadów. Jury konkursowe spośród 30 prac wyłoniło zwycięzców w 3 kategoriach: Kategoria Przedszkola: I miejsce Łapczyca II miejsce Moszczenica III miejsce Nieszkowice Wielkie Kategoria Szkoły Podstawowe: I miejsce Nieszkowice Małe II miejsce Dąbrowica III miejsce Gawłów Kategoria Świetlice: I miejsce Stradomka II miejsce Grabina III miejsce Słomka Autorzy nagrodzonych dzieł otrzymali z rąk Wójta Gminy Bochnia Pana Marka Bzdeka dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Nadwiślańską Gru-

W Zespole Szkół Gminnych w Gawłowie odbył się Festiwal Nauki, który był podsumowaniem projektu „Naukowa ekspedycja w Gminie Bochnia”, finansowanego z funduszy unijnych a realizowanego w gminnych szkołach. Uczniowie zaprezentowali swoje osiągnięcia poprzez różnego rodzaju doświadczenia z biologii, chemii, fizyki, matematyki i geografii. Przez dwa lata realizacji projektu dzieci i młodzież z Gminy Bochnia rozwijali swoją wiedzę i umiejętności. Dzięki temu przedsięwzięciu powiększono

wyposażenie szkół o liczne pomoce naukowe, powstały pracownie fizyko - chemiczna, przyrodnicze, matematyczne i biologiczne oraz mobilne pracownie informatyczne. Uczniowie uczestniczyli w różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych, warsztatach i wykładach interaktywnych. Odbyli szereg wycieczek edukacyjnych. Praktyczne działania i doświadczenia, różne formy prezentacji wyzwoliły olbrzymie zainteresowanie uczniów chemią, fizyką, matematyką oraz naukami przyrodniczym.

pę Działania „E.O.CENOMA” oraz Gmina Bochnia. Podczas całego wydarzenia dla najmłodszych uczestników zaplanowano liczne atrakcje: darmową strefę animacji z niespodziankami, dmuchańce, basen z kulami wodnymi, przejażdżki na kucyku, a także pokaz zajęć ,,Bum-bum-rurki’’ w wykonaniu dzieci uczęszczających na świetlicę w Gierczycach. Na scenie pojawili się również uczestnicy ,,Dziecięcego Festiwalu Polskiej Piosenki’’, grupa ,,Baczkusie’’, a także Klub Seniora z Majkowic z przedstawieniem teatralnym ,,Rzepka’’ oraz ,,One Trzy’’ grupa teatralna ze Słomki. Gwiazdą wieczoru była Roksana Wę-

giel (Roxie) - zwyciężczyni I edycji The Voice Kids oraz dziecięcej Eurowizji, której występ zgromadził w Majkowicach prawdziwe tłumy. Artystka zachwyciła publiczność swoim charakterystycznym głosem, autentycznością na scenie i wielkim potencjałem prezentując oprócz znanych utworów również te, które będzie można usłyszeć na jej debiutanckiej płycie, mającej już niedługo ukazać się na rynku muzycznym. Doskonałym zwieńczeniem wydarzenia była zabawa taneczna, którą poprowadził DJ Eliash. Organizatorzy dziękują wszystkim za udział i zapraszają na kolejne propozycje kulturalne w Gminie Bochnia.


12

Informator

czerwiec 2019

www.informatorbrzeski.pl

brzeski - bocheński - dąbrowski - tarnowski

Borzęcin

Gmina Borzęcin z promesą na drogi dojazdowe do pól

Gmina Borzęcin z Krajową Nagrodą Ekologiczną „EKOJANOSIK Zielona Wstęga Polski”

W dniach 4-5 czerwca br. w Krakowie odbyło się III. Międzynarodowe Forum Energetyka, Transport i Środowisko EkoTrendy 2019. Było ono okazją do wręczenia prestiżowej Krajowej Nagrody Ekologicznej „EKOJANOSIK - Zielona Wstęga Polski”. Jednym z jej Laureatów została Gmina Borzęcin, którą nagrodzono za wieloletnią realizację ponadregionalnego konkursu ekologicznego „EKOSZKOŁA, EKOPRZEDSZKOLE”. Nagrodę w imieniu gminy Borzęcin odebrał wójt Janusz Kwaśniak, a w uroczystej Gali oprócz ministrów, posłów, członków Zarządu Województwa Małopolskiego z Marszałkiem Witoldem Kozłowskim na czele, dyrektorów centralnych i regionalnych instytucji ochrony środowiska, przedsiębiorców uczestniczyli również przedstawiciele samorządu gminy Borzęcin: Czesław Małek przewodniczący Rady Gminy i Tadeusz Żurek, zastępca wójta gminy Borzęcin, jak również Piotr Kania,

dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie, reprezentujący organizatorów konkursu. Ekologiczny Konkurs Szkół Podstawowych EKOSZKOŁA organizowany jest już od 11 lat przez Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dolnym. Jego pomysłodawcą jest Cecylia Czaja, nauczyciel, a obecnie Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w tej miejscowości, a sam konkurs początkowo był konkursem o charakterze gminnym, a później regionalnym. Od kilku lat, dzięki wsparciu Małopolskiego Kuratorium Oświaty, Delegatura w Tarnowie rozszerzył swój charakter i stał się konkursem o zasięgu wojewódzkim. Jego ranga z roku na rok rośnie, a wydarzenie rozpoznawalne jest już na arenie ogólnokrajowej. - To prestiżowe wyróżnienie dla Gminy Borzęcin dedykuję pomysłodawcy i organizatorom konkursu: Cecylii Czaja, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dolnym oraz Piotrowi Kania, dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie, którzy mimo wielu przeciwności, od lat z pasją i determinacją rozwijają to przedsięwzięcie. Ten konkurs zaczął się od małej szkoły która aktualnie, jako Zespół Szkolno-Przedszkolny liczy 70 uczniów i przedszkolaków. Dzisiejsza ranga konkursu potwierdza zatem, że nawet małe inicjatywy lokalne, takie jak ta, poprzez konsekwentną, pełną zaangażowania pracę mają szansę przebicia i ugruntowania swojej pozycji w województwie - mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin.

Warto podkreślić, że gmina Borzęcin została nominowana do konkursu przez Centrum Wspierania Inicjatyw Samorządowych, a udział w nim nie wiązał się z żadnymi kosztami. Nominowanych oceniała kapituła składająca się z członków Narodowej Rady Ekologicznej. W jej skład wchodzą: Paweł Ciećko - Główny Inspektor Ochrony Środowiska, Paweł Gilowski - Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, Waldemar Kulaszka - Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Antoni Szlagor - Prezes Zarządu Koalicji Marek Ziem Górskich, Krzysztof Masiuk - Sekretarz Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Agata Bućko -Serafin - Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Andrzej Goździkowski - ekspert PIGCP, Krzysztof Iwaniuk - Wiceprzewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP, Elwira Jurtowska - Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Krzysztof Kawczyński - ekspert, Krajowa Izba Gospodarcza, Agnieszka Kuk-Masiuk - Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Adam Ludwikowski - Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Piotr Maks - Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Artur Michalski - Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Ryszard Pazdan - ekspert, Business Centre Club, Krystian Szczepański Dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy, Leszek Świętalski - ekspert, Związek Gmin Wiejskich RP, Marian Wójcik - Członek Zarządu Polskiej Izby Gospodarcza Ekorozwój, Leszek Żelazny - Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska oraz Krzysztof Gaworski - Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Opolu.

Gmina Borzęcin z dotacją z Funduszu Dróg Samorządowych

W poniedziałek, 17 czerwca br. w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyła się uroczystość wręczenia promes na zadania

realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Promesy małopolskim samorządom wręczyli Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk oraz

Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik, w asyście posłów i senatorów z Małopolski. W imieniu gminy Borzęcin, promesę na dofinansowanie budowy drogi „Zagórze” w wysokości 3 miliony 253 tysiące 953 złote odebrał wójt Janusz Kwaśniak. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu wybudowana zostanie droga o długości 1555 metrów, która połączy drogę powiatową nr 1430K Brzesko - Szczepanów - Borzęcin z drogą gminną Łazy - Rudy Rysie. Nowy ciąg komunikacyjny będzie przystosowany do ruchu pojazdów o wysokim tonażu. Planowana szerokość jezdni to 6,5 metra, a szerokość poboczy 2x1 metr. Ponadto wybudowana zostanie ścieżka rowerowa o szerokości 2 metry plus obustronne opaski o szerokości 0,75 metra. Zadanie zostanie zrealizowane do końca bieżącego roku.

W środę, 5 czerwca br. gościnne mury Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie były miejscem obrad Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski. W trakcie forum wręczono promesy na remont i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, w tym dla gminy Borzęcin, która otrzymała najwyższe możliwe dofinansowanie w wysokości 150 tysięcy złotych. Promesę z rąk Wicemarszałków Województwa Małopolskiego: Łukasza Smółki i Tomasza Urynowicza oraz Radnego Wojewódzkiego Stanisława Bukowca odebrał wójt Gminy Borzęcin Janusz Kwaśniak. W ramach planowanych prac, wykonana zostanie przebudowa następujących dróg dojazdowych do gruntów rolnych: drogi dojazdowej do pól w miejscowości Bielcza zlokalizowanej na dz. nr 967 - 300 metrów, drogi dojazdowej do pól „Szczurowska”

w miejscowości Borzęcin Dolny - 200 metrów, drogi dojazdowej do pól „Stucze”, etap II w miejscowości Borzęcin - 200 metrów, drogi dojazdowej do pól „Borowa” w miejscowości Borzęcin - 300 metrów, drogi dojazdowej do pól „Zastodola” w miejscowości Łęki - 200 metrów oraz drogi dojazdowej do pól „Przedewsie” w miejscowości Przyborów - 200 metrów. Łączna wartość nakładów na realizację przedmiotowych zadań zamyka się wg. kosztorysu inwestorskiego kwotą 221 tysięcy 228 złotych. Prace budowlane ruszą po rozstrzygnięciu procedury przetargowej i podpisaniu umowy z wykonawcą. W trakcie odbywającego się w Krakowie Forum, oprócz uroczystego wręczenia promes omówiono również podstawy i założenia programu ekoMałopolska oraz nowoczesne metody edukacji ekologicznej. ug

Zaczarowane Wzgórze w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dolnym 29 maja ochoczo z samego rana dzieci z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Borzęcinie Dolnym, rządne przygody wyruszyły autokarem w kierunku „ZaczarowanegoWzgórza”. I rzeczywiście miejsce to jest po prostu zaczarowane: „Blisko marzeń, blisko nieba, blisko gwiazd,z dala od spraw nijakich ...” Zaczarowane Wzgórze powstało z pasji – dla ludzi, którzy kochają przebywać na łonie natury pośród przyjaznych zwierząt. To miejsce zrodziło się niewątpliwie z marzeń. Marzeń o koniach, przestrzeni, pięknych widokach, o gościach, którzy zapomną, co to pędzący czas, pijąc pod dębem herbatę lub napar z mięty. Ośrodek znajduje się wśród zielonych łąk z cudowną panoramą na Pogórze Wielickie i Beskid Wyspowy. Gospodarstwo posiada kilkadziesiąt koni różnych ras i wielkości, np. kuce szetlandzkie, felińskie, koniki polskie, rasy małopolskiej, tinkery. W 2014 roku ośrodek zdobył I miejsce w konkursie na najlepszą Zagrodę Edukacyjną w Małopolsce, a w 2012 roku – II miejsce na najlepsze Gospodarstwo Agroturystyczne. Ośrodek współpracuje z wykwalifikowaną kadrą pedagogów, przyrodników, leśników, instruktorów jeździectwa. Nie ma tam osób przypadkowych, każdy z pracowników jest pasjonatem, osobą kreatywną, ciepłą, myślącą. Pod okiem tychże cudownych, „zaczarowanych” ludzi nasze dzieci spędziły niezapomniany dzień. Zaliczyły przejażdżkę na końskim grzbiecie przy asyście instruktora, odwiedziły „wiejskie mini-zoo”, gdzie czekały ciekawskie kozy, króliki, kaczki, kury, owce, gęsi, indyki

i świnki – wszystkie żądne pieszczot i karmienia. Odpowiadały na zagadki przyrodnicze – związane ze zwierzętami hodowlanymi i leśnymi, uczyły się rozpoznawać jajka, poznały cykl inkubacji piskląt, gatunki ptaków, rodzaje poroży, zaglądały do ptasich gniazd oraz do ula, mogły dotknąć plastra miodu i policzyć słoje drzewa. Podczas warsztatów tanecznych, poznały różne tance i zabawy taneczne. Dzieci brały udział w warsztatach plastycznych, gdzie zrobiły pamiątkowe prace plastyczne, które zabrały ze sobą do szkoły. Po warsztatach dzieci szalały na łące i placu zabaw, gdzie największą atrakcją były zabawy z chustą animacyjną i oczywiście trampolina! Po posileniu się przepysznymi, pierogami z serem animatorzy porwali nas do tanecznych szaleństw z pokazywaniem w dyskotekowym klimacie.. Zwieńczeniem atrakcji na Zaczarowanym Wzgórzu było – uwaga! – dojenie krówki Czesi! I chociaż nie chciało nam się stamtąd wracać, bo magia tego miejsca, cudownej obsługi, wspaniałej pań, urok malowniczych gór i wszędobylskich zwierzaków oczarowały nas bez reszty, to czasu nie udało nam się w żaden magiczny sposób zatrzymać i musieliśmy wyjeżdżać. Dziękujemy całej „zaczarowanej” ekipie za serce, magię i wspaniałe wspomnienia. Na pewno jeszcze wrócimy na Zaczarowane Wzgórze! Na pewno! Opiekunami przedszkolaków i uczniów szkoły podstawowej były panie: Dorota Żurek, Mariola Barańska, Renata Małek, Grażyna Fudalej oraz pan Krzysztof Żurek. Dorota Żurek


Informator

www.informatorbrzeski.pl

czerwiec 2019

brzeski - bocheński - dąbrowski - tarnowski

Iwkowa

13

Droga nr 75 – ciąg dalszy

EKODZICIAKI W EKOGMINIE

Miło nam poinformować iż Gmina Iwkowa uchwałą Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie otrzymała dotację na realizację projektu pn. EKODZICIAKI W EKOGMINIE. W ramach projektu zaplanowano szeroki cykl działań ekologicznych w okresie od kwietnia do września, nastawiony na edukację społeczeństwa gminy Iwkowa, a szczególnie dzieci, młodzieży i ich rodzin oraz wychowanków placówek oświatowych w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami, poprawy jakości powietrza, ochrony i zachowania różnorodności biologicznej oraz prawidłowej gospodarki wodnej. W/w priorytety zadania będą realizowane poprzez: 1) Warsztaty ekologiczne z zakresu podnoszenia świadomości ekologicznej, których podsumowaniem będzie wyznaczenie oraz oznakowanie ścieżki ekologiczno-przyrodniczej. Działanie to obejmuje także opracowanie i wydruk publikacji promującej zacho-

wania proekologiczne oraz bogactwo przyrody. 2) Przeprowadzenie dwóch konkursów ekologicznych. Pierwszy, Eko-generacje, będzie konkursem rodzinnym, którego efektem będą prace w postaci haseł ekologicznych i nawiązującego znaku graficznego. Zamysłem konkursu jest zaangażowanie wszystkich pokoleń w rodzinie. Drugi, adresowany do wszystkich placówek oświatowych na terenie gminy Iwkowa, będzie dotyczył ponownego wykorzystania odpadów. 3) Eko-wakacje-cykl warsztatów edukacyjno-ekologicznych prowadzony przez wykwalifikowaną kadrę instruktorów, w którym, przewidziano następujące zajęcia: - plener fotograficzny p.t.: „Blisko natury”-różnorodność biologiczna gminy Iwkowa, - warsztaty manualne - podstawy recyklingu-drugie życie odpadów - wykorzystanie odpadów do wykonania

przydatnych rzeczy codziennego użytku, - warsztaty plastyczne p.t. „Przedszkolaki oszczędzają wodę” będą polegać na wykonaniu pracy plastycznej, której tematem przewodnim będą działania, jakie może podjąć przedszkolak, aby prawidłowo gospodarować zasobami wodnymi, - wyjazd studyjny dla uczestników warsztatów Enklawa Przyrodnicza Bobrowisko - Stary Sącz - pionierski obiekt, doceniony przez ekspertów jako miejsce edukacji ekologicznej. 4) Ekologiczno-edukacyjno-informacyjny Happening dotyczący zdrowej żywności, podczas którego zostaną zaprezentowane prace uczestników warsztatów Eko-wakacje. Dodatkowo zaplanowano także zajęcia recyklingowe dla rodzin prowadzone przez animatorów, szerzenie wiedzy na temat prawidłowej zbiórki i segregacji odpadów w specjalnie przygotowanym „Eko-kąciku”. Ponadto zaplanowano spektakl ekologiczny z dużą dawką informacji z zakresu ekologii i ochrony środowiska, w którym poruszane są zagadnienia związane z niską emisją, smogiem, zanieczyszczeniem powietrza, segregacją odpadów, elektrośmieciami i degradacją środowiska naturalnego. Działania promocyjne będą skierowane do szerokiego kręgu odbiorców i realizowane w oparciu o kampanię promocyjną on-line i off-line, w celu popularyzacji projektu wśród maksymalnej liczby odbiorców. ug

Wakacje w gminie Iwkowa Tegoroczna oferta zajęć dla dla dzieci i młodzieży jest naprawdę bogata. Część z nich stanowią warsztaty związane z ekologią, które organizowane są przez nas w ramach projektu „Ekodzieciaki w ekogminie” organizowanego przez Gminę Iwkowa, a dofinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Już na początku lipca odbędą się zajęcia pod nazwą „Podstawy recyklingu – drugie życie odpadów”, pełne kreatywnych pomysłów na wykorzystanie odpadów do wykonania przydatnych rzeczy codziennego użytku. Zamiast produkować odpady, kreatywnie i pożytecznie je wykorzystamy! Innymi warsztatami w ramach tego projektu będzie plener fotograficzny p.t.: „Blisko natury”, w trakcie którego w obiektywie aparatów postaramy

się uchwycić bogactwo przyrodnicze i różnorodność biologiczną gminy Iwkowa. Oprócz tego w plener wybierzemy się jeszcze kilkukrotnie za sprawą kolejnych zajęć, którymi będą gry terenowe organizowane wspólnie z harcerzami oraz warsztaty łącznościowe (krótkofalarskie) we współpracy z nowosądeckim Radioklubem, zrzeszającym miłośników i pasjonatów łączności bezprzewodowej. Z mapą i radiotelefonem w ręku postaramy się dotrzeć do wyznaczonego celu, wykonując odpowiednie zadania i nawiązać łączność z osobami oddalonymi o kilka, czy kilkadziesiąt kilometrów. Czy uda się to bez Smartfonu, Internetu i nawigacji GPS? Sprawdźmy! Sportowców zapraszamy w połowie lipca na pierwszą Gminną Olimpiadę

Sportową, w której mogą wziąć udział dzieci i młodzież. W dwóch kategoriach wiekowych rywalizować będą oni na iwkowskim orliku o okolicznościowe medale i nagrody rzeczowe. Dla osób, które ponad sport, piesze wędrówki i obcowanie z przyrodą stawiają rozwój artystyczny także znajdzie się coś odpowiedniego. Kolejny już raz przygotowaliśmy cieszące się dużą popularnością warsztaty malowania na tkaninach i decoupage, a także sypanki piaskowe. Na zajęcia wymagane są zapisy, które prowadzi Gminny Ośrodek Kultury w Iwkowej. Zachęcam także do śledzenia Facebooka GOKu i Gminy Iwkowa, gdzie umieszczane będą sukcesywnie informacje na temat wszystkich organizowanych przedsięwzięć. Wojciech Hila Dyrektor GOK w Iwkowej

Trwa kolejny etap inwestycyjny w sprawie budowy i remontu drogi krajowej nr 75 Brzesko – Nowy Sącz. Zakończyło się wyłanianie koncepcji korytarzowej drogi. W tej chwili trwa przygotowywanie studium ekologiczno – środowiskowego. W ramach przygotowywania studium odbyły się spotkania z mieszkańcami zainteresowanych gmin, przez które będzie przebiegała trasa. Takie spotkanie odbyło się w Iwkowej, podczas którego mieszkańcy dowiedzieli się, że aktualnie procedowane są trzy warianty przebiegu drogi. W grę wchodzi wariant, na który zgodziła się zarówno Gmina jak i mieszkańcy oraz dwa warianty zaakceptowane przez inwestora. Teraz mieszkańcy muszą wypowiedzieć się na temat w ankiecie ogłoszonej przez GDDKiA. Gmina w tym celu ogłosiła przez Kościół, aby zainteresowani mieszkańcy wypowiedzieli się na ten temat. W tym tygodniu zakończy się zbieranie ankiet, które zostaną przesłane do projektanta. Następnie będą one analizowane i ich wynik zostanie

pokazany na stronach internetowych Gminy i GDDKiA. - Mam nadzieję, że wyniki ankiet zostaną uwzględnione w podejmowaniu właściwych decyzji. Decyzji, które usatysfakcjonują naszych mieszkańców – mówi Wójt Iwkowej, Bogusław Kamiński. - Mówiąc w skrócie. Jesteśmy przeciwni wariantowi B, który dzieli naszą gminę na połowę, a jesteśmy za dwoma wariantami A i C, które odpowiadają naszym zainteresowaniom. Są one do przyjęcia, ponieważ przebiegają przez naszą gminę nieznacznie ingerując w zabudowania. Nasze społeczeństwo jest otwarte na świat. Jest świadome tego, że droga jest potrzebna i że wpłynie na rozwój tych terenów – kończy wypowiedź Bogusław Kamiński. Następnym etapem będzie już procedowanie decyzji środowiskowej. Kolejnym opracowanie projektu technicznego i wystąpienie o pozwolenie na budowę. Zakończenie tych etapów planowane jest na koniec 2025 roku. IB


14

Informator

czerwiec 2019

www.informatorbrzeski.pl

brzeski - bocheński - dąbrowski - tarnowski

Czas na młodzież, czyli I szczurowskie forum lokalne o młodzieży

30 lat WOLNOŚCI 1989 - 2019 W sierpniu w gminie Szczurowa odbędzie się forum lokalne Programu „Równać Szanse”. Będzie to spotkanie przedstawicieli samorządu, organizacji pozarządowych, szkół, instytucji i osób działających na rzecz młodzieży, którego celem jest wypracowanie nowych sposobów działania i metod współpracy w celu wzrostu efektywności działań na rzecz młodych ludzi. Poznanie lokalnych problemów i oczekiwań młodzieży pozwoli na ułatwie-

4 czerwca 2019 roku w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej odbyła się uroczysta akademia pt.„30 lat WOLNOŚCI 1989 - 2019”. Spotkanie poświęcone było 30 rocznicy pierwszych w powojennej historii Polski, częściowo wolnych wyborów parlamentarnych, których wyniki mia-

ły przełomowe znaczenie dla Polski oraz całej Europy Środkowo- Wschodniej. Podczas uroczystości uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Zaborowie zaprezentowali program historycznoartystyczny, który dotyczył nie tylko wyborów z 4 czerwca 1989 roku, ale sięgał znacznie głębiej- do momentu

zakończenia II wojny światowej, gdy Polska znalazła się w sowieckiej strefie wpływów. Przedstawienie odbyło się dzięki dużemu zaangażowaniu nauczycieli: Teodozji Turaczy, Dominiki Łucarz, Mateusza Michalskiego oraz dyrektora Szkoły Podstawowej w Zaborowie Mieczysława Chabury. Wydarzenie uświetnione zostało występem Orkiestry Dętej ze Szczurowej pod batutą Marka Sternowskiego. Orkiestra wykonała 5 utworów o tematyce patriotycznej. Gospodarzem i pomysłodawcą uroczystości był Wójt Gminy Szczurowa Zbigniew Moskal. Galę prowadziła Joanna Kuryło. Inicjatywa spotkała się z dużym zainteresowaniem mieszkańców, którzy bardzo licznie przybyli na uroczystość.

nie młodym ludziom dobrego startu w dorosłe życie. Realizatorem forum jest Ochotnicza Straż Pożarna w Górce, która uzyskała dofinansowanie na jego przeprowadzenie ze środków Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach Programu „Równać Szanse”. Partnerami projektu są Gmina Szczurowa oraz Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej.

II Rajd Rowerowyjuż w sierpniu

Ochotnicza Straż Pożarna w Górce uzyskała dofinansowanie na realizację projektu „100 Kilometrów Wolności”, w ramach którego zostanie zorganizowana II edycja rajdu rowerowego szlakami powiatu brzeskiego. Celem zadania jest propagowanie aktywnych form wypoczynku oraz zdrowego trybu życia mieszkańców oraz popularyzacja walorów krajobrazowo- przyrodniczych powiatu brzeskiego. Nazwa

rajdu nawiązuje do 100nej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, która przypadała w 2018 roku. Wydarzenie będzie miało charakter typowo rekreacyjny i będzie skupiało osoby w różnym wieku, dla których turystyka rowerowa to nie tylko świetna okazja do zobaczenia różnych miejsc, ale też sposobność do integracji środowiska rowerowego w powiecie brzeskim i okolicach. Projekt jest realizowany we współpracy i przy wsparciu finansowym Gminy Szczurowa. Zadanie publiczne pn. „100 Kilometrów Wolności” jest współfinansowane przez Powiat Brzeski.

Budowa parkingu w Woli Przemykowskiej

Remiza OSP w Uściu Solnym zostanie wyremontowana dzięki dotacji „Małopolskie Remizy 2019” Gmina Szczurowa znalazła się w gronie trzech gmin powiatu brzeskiego, które w wyniku rozstrzygnięcia konkursu pn.„Małopolskie Remizy 2019” otrzymała dofinansowanie na rozbudowę budynku remizy w Uściu Solnym. W dniu 14.06.2019 r. Wójt Gminy Szczurowa Zbigniew Moskal wraz z Prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej Uście Solne odebrali promesę gwarantującą otrzymanie środków z budżetu Województwa Małopolskiego w wysokości 48 tys. zł. Uroczyste przekazanie z rąk członka zarządu Województwa Małopolskiego Marty Malec- Lech, odbyło się w remizie OSP w Biesiadkach. Projekt zakłada dobudowę dwóch stanowisk garażowych i jest to pierwszy etap remontu remizy. Drugi etap zostanie zrealizowany ze środków Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Małopolskiego. W ramach tych prac przewidu-

je się remont wnętrz wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia.

W Woli Przemykowskiej rozpoczęła się budowa parkingu wraz z obiektem typu Bike&Ride. Zakres prac obejmuje wykonanie utwardzenia terenu, zjazdów, jezdni manewrowej oraz 25 miejsc postojowych, w tym dwóch dla osób niepełnosprawnych, wraz z montażem 10 stojaków dla rowerów. Projekt przewiduje także budowę 5 szt. oświetlenia drogowego. Źródła niskiej emisji należą do najpoważniejszych emitorów zanieczyszczeń powietrza, a nasilony transport powoduje wzrost negatywnego wpły-

wu na jakość powietrza. Realizacja przedmiotowego projektu ma na celu poprawę jakości powietrza oraz redukcję emisji substancji szkodliwych, m.in. dwutlenku węgla, tlenku węgla, czy węglowodorów, co docelowo umożliwi osiągnięcie długofalowego efektu poprawy stanu powietrza atmosferycznego w Małopolsce. Realizowane zadanie finansowanie jest w wysokości 85% wartości kosztów kwalifikowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.


www.informatorbrzeski.pl / www.informatortarnowski.pl

Informator

brzeski - bocheński - dąbrowski - tarnowski

czerwiec 2019

15

Zaproszenie na szkolenieCyfrowo e-Xtra Kompetentni! Już 144 osoby skorzystały z udziału w BEZPŁATNYCH szkoleniach w ramach projektu e-Xtra Kompetentni bez barier w Gminie Szczurowa. Projekt skierowany jest do Mieszkańców Gminy Szczurowa w wieku 25- 74 lata, którzy są zainteresowani zwiększeniem kompetencji cyfrowych. Nabór uczestników do projektu nadal trwa i będzie prowadzony na bieżąco, do momentu uzyskania pełnej liczby uczestników. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt tel. z koordynatorem projektu lub osobiście w Urzędzie Gminy w Szczurowej pok. 41. Szkolenia będą prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów. W ramach projektu wszyscy uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu. Tematyka szkoleń: • „Rodzic w Internecie” • „Mój biznes w sieci” • „Moje finanse i transakcje w sieci” • „Działam w sieciach społecznościowych” • „Tworzę własną stronę internetową (blog)” • „Rolnik w sieci” • „Kultura w sieci” Zajęcia w ramach jednego modułu szkoleniowego (16 godz. dydaktycznych), będą realizowane - od poniedziałku do piątku (4 dni x 4 godziny). W trakcie szkoleń przewidywane są przerwy kawowe i lunchowe. Koordynator projektu: Elżbieta Gądek, tel. (14) 632 09 39, e-mail: zosip@szczurowa.pl Gorąco zachęcamy wszystkich do licznego udziału w projekcie, z uwagi na bardzo ciekawą tematykę szkoleń. W szczególności wszystkie grupy i organizacje działające na terenie gminy Szczurowa.

Kolejne dwie Otwarte Strefy Aktywności (OSA) powstaną w gminie

Strażackie Floriany rozdane. OSP Więckowice najlepsza w Polsce w swojej kategorii

W tegorocznym naborze Programu OSA – edycja 2019 dofinansowanych zostało 1 420 obiektów, na które Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczyło ponad 50 mln zł. Wśród pozytywnie zaopiniowanych wniosków dwa trafiły do gminy Wojnicz. Pierwszy wniosek złożony został przez Urząd Miejski w Wojniczu na budowę Otwartej Strefy Aktywności, która powstanie obok Orlika przy ul. Szkolnej w Wojniczu. Projekt zakłada budowę siłowni plenerowej z minimum 6 urządzeniami wraz z mini strefą relaksu. Wysokość pozyskanej dotacji wyniosła 25 tyś. zł. Drugi wniosek złożył Powiat Tarnowski. Jako jednostka samorządu otrzymał on dotację na urządzenie dwóch nowych Otwartych Stref Aktywności, z których jedna powstanie w Wojniczu na terenie Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych obok nowo budowanego boiska ze sztuczną nawierzchnią. ug

Małopolski Festiwal Smaku w Wojniczu

W Europejskim Centrum Matecznik Mazowsze w Otrębusach koło Warszawy odbyła się Gala Finałowa wieńcząca III edycję konkursu Floriany. Spośród 256 zgłoszonych projektów wyłoniono 49 najlepszych inicjatyw zrealizowanych przez OSP. Podczas Gali Finałowej wręczono statuetki FLORIANY

2019 w 11 kategoriach. Wśród nagrodzonych znalazła się jednostka OSP Więckowice, która wygrała w kategorii – IV – Estetyka przestrzeni publicznej. Projekt, który zwyciężył w konkursie dotyczył zagospodarowania skweru przy remizie i budowy miejsca pamięci zmarłych strażaków przy figurze św. Floriana. ug

17 czerwca podjęta została uchwała Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie powierzenia gminom realizacji zadania pn. „Małopolski Festiwal Smaku”. Wśród ośmiu wyróżnionych gmin z terenu całej małopolski znalazła się gmina Wojnicz. Na realizację tego zadnia urząd województa małopolskiego przeznaczył kwotę 180 tyś. zł. Małopolski Festiwal Smaku to kampania województwa małopolskiego, której głównym celem jest promocja produktów regionalnych z Małopolski. Organizację festiwalu zaplanowano na dzień 28 lipca i ma się on odbyć w Parku Miejskim w Wojniczu. ug


16

Informator

czerwiec 2019

www.informatorbrzeski.pl

brzeski - bocheński - dąbrowski - tarnowski

Czchów

To już dwadzieścia lat Baszta Jazz Festivalu

XX Baszta Jazz Festival w Czchowie 12,13,14 lipca 2019 r.

Jazz w Czchowie ma kilkudziesięcioletnią tradycję. Jego renesans datujemy na przełom 60. i 70. lat. Prawdziwy triumf przyniósł rok 2000, kiedy to 1 lipca na rynku odbył się I Baszta Jazz Festival w Czchowie. Jego „ojcem” był czchowianin z urodzenia – jazzman Jacek Mazur, który przy współpracy z grupą podobnych Mu zapaleńców, stworzyli dzieło wpisane już na stałe w kulturę naszego miasteczka. Dzisiaj świętujemy jubileusz 20-lecia Baszta Jazz Festivalu. Wiele wydarzyło się przez te ostatnie dwie dekady. Były chwile radości, lata rozwoju, ale też dni smutne, które pogrążyły nas w żałobie ze względu na odejście wielu wspaniałych ludzi - społeczników, muzyków. Niezwykle smutna informacja nadeszła w lipcu 2018 roku, była to wieść o śmierci Jacka Mazura, wspaniałego człowieka, muzyka, a przede wszystkim dyrektora artystycznego czchowskiego festiwalu, który, jak zawsze podkreślał otaczał festiwal ojcowską troską. Tak, niekwestionowaną zasługą śp. Jacka Mazura była organizacja 19-tu edycji festiwalu, które przy współpracy z czchowskim samorządem oraz dyrektorami i pracownikami czchowskiego ośrodka kultury udało się efektownie sfinalizować. Dzisiaj przy realizacji festiwalu wspiera nas Marek Michalak – przyjaciel Jacka i Czchowa. Historię festiwalu tworzyło i nadal tworzy wiele osób. W roku jubileuszowym należy wspomnieć o wspaniałych jego twórcach: śp. Jacku Mazurze, śp. Jerzym Pawlaku, śp. Henryku Kornasiu, Janie Waludze, Marii i Zbigniewie Rabiasz, Teresie Horzymek, Piotrze Góryjowskim, byłych dyrektorach (i obecnym) czchowskiego ośrodka kultury: Kazimierzu Dudziku, Agnieszce Kareckiej, Elżbiecie Ogieli, którzy w większej lub mniejszej mierze wywierali wpływ na jego kształt. W tym gronie swoje zasłużone miejsce zajmuje samorząd gminny z Burmistrzem Markiem Chudobą oraz powiatowy ze Starotą Brzeskim Andrzejem Potępą, Stowarzyszenie Autorów Wykonawców STOART, Narodowe Centrum Kultury, a także Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Czchowie, który od początku, ciężar finansowy i organizacyjny dźwiga na swoich barkach. W tym roku na realizację festiwalu otrzymaliśmy dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury w wysokości 61 tys. zł. Serdecznie dziękujemy! W ramach tegorocznej edycji, która odbędzie się 12,13 i 14 lipca 2019 roku wystąpi dziewięć zespołów. Na scenach w Oranżerii, na rynku i pla-

ży usłyszymy: Swing Kwartet Marka Shepherda Jazmosfera, Mea Culpa & Jazz Roosters, Ola Music Concept Orchestra, Boba Jazz Band, Jazz Band Ball Orchestra, Leliva Jazz Band, RB Dixie Five, Mili Morena & Fortet i Kraków Street Band. Festiwalowi towarzyszą: - Piątkowy jam session - to wspaniała okazja do wspólnego, spontanicznego muzykowania z udziałem wybitnych artystów jak i zupełnie niezawodowych muzyków. - Konkurs dla Instrumentalistów i Wokalistów Jazzowych o Złotą Basztę - w sobotę 13 lipca 2019 r. o godz. 17tej rozpoczną się przesłuchania uczestników Konkursu „O Złotą Basztę”, podczas których mniej znani artyści mają szansę zdobycia serc publiczności i zaistnienia na muzycznym rynku.

- Parada Nowoorleańska - od lat wyjątkowym punktem programu jest Parada Nowoorleańska, której inicjatorką jest Teresa Horzymek, a jej stylowe nakrycia zdobią głowy fanów, manifestujących stary dobry jazz. - Aukcja prac plastycznych na rzecz Baszty w Czchowie - w czasie przerw między sobotnimi koncertami zapraszamy do udziału w aukcji na rzecz renowacji miejscowego wzgórza zamkowego. Jest to jedyna okazja do nabycia cennych dzieł uznanych artystów. - Plenerowa wystawa fotografii w tym roku zapraszamy na plenerową wystawę fotografii autorstwa Piotra Góryjowskiego. Fotograf utrwalił na zdjęciach wybitne postacie muzyczne, które gościliśmy w Czchowie w poprzednich edycjach festiwalu. Czchowski festiwal pokazuje, że w niewielkim miasteczku na południu Polski przez 20 lat promowana jest bogata tradycja jazzu. Tu spotykają się wrażliwi ludzie, dojrzali muzycy dbających o młodych oraz uważna i życzliwa widownia. Mamy nadzieję, że Jubileuszowa edycja dostarczy każdemu wielu miłych i niepowtarzalnych wrażeń, a wśród uczestników będzie można usłyszeć, że: „jazzowanie w Czchowie to ogromna przyjemność!”. Dyrektor i pracownicy Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Czchowie

Tak, to już dwadzieścia lat Baszta Jazz Festivalu. To kawał pięknej historii! Ta kulturalna inicjatywa połączyła wielu wspaniałych ludzi. Kilkoro z nich odeszło. Odszedł i Jacek Mazur wspaniały człowiek i dyrektor artystyczny czchowskiego festiwalu. Odszedł, ale jest z nami - pozostanie w naszej pamięci i sercu. Nie raz mam wrażenie, że za moment zadzwoni, bo jeszcze jest w trasie … I będziemy planować ... Jacek powtarzał, że pomimo wszystko festiwal musi trwać i trwa. Festiwal znam od podszewki, jestem związana z nim od samego początku, najpierw jako pracownik, później jako dyrektor. Z Jackiem rozumieliśmy się doskonale i choć czasem każdy z nas udowadniał swoje racje, to zawsze wypracowywaliśmy wspólny kompromis, a to wszystko dla naszej cudownej publiczności, którą nie mogliśmy i również dziś nie możemy zawieść. W tym roku swoją pomoc merytoryczną zaoferował Marek Michalak, z którym wspólnie dopięliśmy program. Mamy nadzieję, że zespoły jakie zaprosiliśmy do udziału w festiwalu oczarują publiczność, a muzyka w ich wykonaniu będzie brzmiała i brzmiała, aż do następnego festiwalu. Na scenie wystąpią w Oranżerii, na rynku i plaży: Swing Kwartet Marka Shepherda Jazmosfera, Mea Culpa & Jazz Roosters, Ola Music Concept Orchestra, Boba Jazz Band, Jazz Band Ball Orchestra, Leliva Jazz

Band, RB Dixie Five, Mili Morena & Fortet i Kraków Street Band. Niestety całe wydarzenie jest bardzo kosztowne, a faktyczny ciężar finansowy od samego początku ciąży na Miejskim Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Czchowie i nie skłamie, jak powiem, że niemal w 80 % koszty festiwalowe pokrywane są właśnie z naszego budżetu. Wcześniej razem z Jackiem poszukiwaliśmy wspólnie sponsorów i niejednokrotnie udawało się pozyskać „niezłe sumy”. Teraz pomaga nam Marek. Trzeba przyznać, że mamy to szczęście, że otaczają nas życzliwi ludzie – społecznicy, darczyńcy i sponsorzy, którzy angażują się w działania festiwalowe. Dziękujemy Wam serdecznie! Od lat wspiera nas Gmina Czchów, Starostwo Powiatowe w Brzesku, Stowarzyszenie Autorów Wykonawców STOART i firma RABEK. W 2017 i 2019 roku otrzymaliśmy dotację z Narodowego Centrum Kultury. Pozyskanie tych środków przez Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Czchowie było i jest niezmiernie ważne dla naszego festiwalu. Dziękujemy za przyznanie dotacji! Nie ukrywamy ogromnej radości z tego faktu! Dzisiaj dzieje się wiele, świat pędzi na oślep. Dlatego warto na chwilę zatrzymać się i odpocząć. Gwarantujemy, że tylko w Czchowie - gdzie przyroda i zabytki urzekają swoim pięknem, podczas Baszta Jazz Festivalu – przepełnionego starym dobrym jazzem, można naładować akumulatory na wiele dni. Serdecznie zapraszamy wszystkich do Czchowa na trzy wspaniałe dni z muzyką, która nie tylko bawi, ale też daje odetchnienie! Zapraszamy na XX Baszta Jazz Festival. Elżbieta Ogiela

PROGRAM FESTIWALU 12 LIPCA 2019 R. (PIĄTEK) HOTEL „ŁAZISKA” CAFE ORANŻERIA” (Czchów Zapora) 20:30 – Start Swing Kwartet Marka Shepherda Jazmosfera Mea Culpa & Jazz Roosters Po koncertach Jam Session

13 LIPCA 2019 R. (SOBOTA) RYNEK W CZCHOWIE 14:00 Próby uczestników konkursu „O Złotą Basztę’2019” (Kino Baszta) 17:00 Przesłuchanie konkursowe uczestników Konkursu dla instrumentalistów i wokalistów jazzowych „O Złotą Basztę” 18:00 Otwarcie oficjalne XX Baszta Jazz Festivalu 18:15 Występ laureatów „Złotej Baszty’2019” i wręczenie nagród 18:45 Ola Music Concept Orchestra 19:45 Podsumowanie 20. edycji BJF 20:20 Parada nowoorleańska wokół Rynku 20:50 Boba Jazz Band 22:00 Jazz Band Ball Orchestra & Basia Gąsienica-Giewont 23:00 Leliwa Jazz Band & Bartek Szułakiewicz & Te Fajne Dziewczyny

14 LIPCA 2019 R. (NIEDZIELA) JAZZ NAD JEZIOREM PLAŻA HOTELU ŁAZISKA (Czchów Zapora) 14:00 Start RB Dixie Five Fortet & Mili Morena Kraków Street Band Podczas koncertów odbędą się rejsy po jeziorze z zespołem Serdecznie zapraszamy !!! Wstęp Wolny Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany programu


www.informatorbrzeski.pl

Informator

brzeski - bocheński - dąbrowski - tarnowski

czerwiec 2019

17


18

Informator

czerwiec 2019

www.informatortarnowski.pl

brzeski - bocheński - dąbrowski - tarnowski

Zakliczyn

Nowe przedszkole i żłobek dumą gminy Zakliczyn

Wzruszające powitanie w Zakliczynie potomków polskich zesłańców z Kazachstanu

W zakliczyńskim Ratuszu odbyło się uroczyste powitanie trzyosobowej rodziny repatriantów z Kazachstanu, która zamieszkała na terenie gminy. Samorząd przygotował jej mieszkanie w budynku byłego domu nauczyciela w Charzewicach. Pani Nadieżda Buss przyjechała z Kazachstanu do zakliczyńskiej gminy wraz ze swoim synem Andrzejem i synową Kristiną. Wcześniej w Polsce – w Koszycach Małych w gminie Tarnów zamieszkał z żoną i dziećmi drugi syn pani Nadieżdy - Siergiej. W Kazachstanie wciąż jest jeszcze córka i dwoje wnuków. Nowych mieszkańców gminy Zakliczyn burmistrz Dawid Chrobak powitał słowami: „Witajcie. Od dzisiaj nasza mała ojczyzna to Wasz nowy dom. Będziemy robić wszystko, aby Wam niczego tutaj nie brakowało”. A przewodnicząca Rady Miejskiej w Zakliczynie Anna Moj dodała: „Ta ziemia jest piękna, a ludzie otwarci. Chcemy,

abyście się u nas czuli jak najlepiej”. - Pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którzy pomogli nam wrócić do ziemi ojców, do naszej Ojczyzny. Jestem niezwykle szczęśliwa, ale pełnia szczęścia to będzie dopiero wtedy, gdy przyjedzie tutaj córka z mężem i dziećmi, która również stara się o osiedlenie w Polsce – powiedziała Nadieżda Buss. Na uroczystości powitania obecni byli prezes Związku Repatriantów RP Aleksandra Ślusarek oraz poseł Michał Wojtkiewicz. - Staramy się tak rozlokowywać repatriantów, aby łączyć rodziny, aby były w bliskiej odległości od siebie. Chciałabym jednak zwrócić uwagę na inny fakt, że burmistrz Dawid Chrobak spełnił dzisiaj testament swojego taty. Z jego ojcem, ś.p. Stanisławem Chrobakiem, wówczas wójtem gminy Zakliczyn już na początku lat dziewięćdziesiątych minionego stulecia rozmawiałam o sprowadzeniu tutaj polskich

zesłańców z terenu byłego ZSRR. Wówczas względy proceduralne stanęły na przeszkodzie w sprowadzeniu repatriantów – stwierdziła Aleksandra Ślusarek. Gmina Zakliczyn na remont budynku w Charzewicach, w którym jest około 60 metrów powierzchni mieszkalnej otrzymała 220 tys. zł ze środków rządowych. Podczas wydarzenia wręczono również nagrody laureatom IV Gminnego Konkursu im. Ojca Jana Góry „Mój Zakliczyn – Moja Gmina”. Uczestnicy konkursu przygotowują prace plastyczne i literackie. Organizatorami konkursu są Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn oraz Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Stróżach. Celem konkursu jest propagowanie patriotyzmu i idei ,,Małych Ojczyzn”. Hasło przewodnie tegorocznego konkursu brzmiało „Miejsca pamięci narodowej Gminy Zakliczyn”.

W Zakliczynie odbyła się uroczystość oficjalnego otwarcia nowego obiektu – samorządowego przedszkola i żłobka. To sztandarowa inwestycja ostatnich lat gminy nad Dunajcem. Na przygotowanie projektu, prace budowlane, wyposażenie pomieszczeń i zagospodarowanie terenu wydano przeszło 7 mln zł. Dofinansowanie ze środków rządowych wyniosło 2,8 mln zł. Realizacja tego przedsięwzięcia była bardzo ważna, gdyż poprzednie budynki przedszkola – przy ul. Jagiellońskiej oraz w Lusławicach – były w złym stanie technicznym i nie spełniały wszystkich wymagań przeciwpożarowych. Dlatego w poprzedniej kadencji samorządu zapadła decyzja o znalezieniu nowej lokalizacji i podjęciu trudu wzniesienia nowego obiektu dla dzieci w wieku przedszkolnym. Pojawił się też pomysł, aby stworzyć w nim pierwszy w gminie Zakliczyn żłobek dla dzieci. Kompletowano dokumentację niezbędną do rozpoczęcia inwestycji, a jednocześnie poszukiwano możliwych źródeł dofinansowania, gdyż samodzielne wzniesienie tak okazałego i kosztownego obiektu przekraczało możliwości finansowe samorządu. - Pierwsze wsparcie otrzymaliśmy w 2017 roku od Rady Ministrów z rezerwy ogólnej budżetu państwa. Był to blisko milion złotych. Pragnę za ten gest gorąco podziękować Pani Premier Beacie Szydło, bo wiem, że była to jej osobista decyzja – powiedział burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak.

400 tys. zł pozyskano z rządowego programu „Maluch Plus” na utworzenie żłobka dla 20 dzieci, a dzięki zastosowaniu w budynku podwyższonych standardów energooszczędności dotację w wysokości blisko 1,4 mln zł przyznał Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. To rozwiązanie przyniesie też taką korzyść, że niższe będą koszty jego utrzymania oraz osiągnięty zostanie efekt ekologiczny, bo zmniejszona zostanie emisja dwutlenku węgla do środowiska. Warto jeszcze dodać, że gmina otrzymała w 2019 roku z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej również 33 tys. zł z rezerwy celowej na bieżące funkcjonowanie w żłobku miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat. - Dziś możemy mieć satysfakcję, bo stworzyliśmy dla najmłodszych mieszkańców Zakliczyna i okolicznych miejscowości przyjazne i komfortowe miejsce, spełniające oczekiwania rodziców. Przedszkole jest przygotowane do przyjęcia nawet 200 dzieci, gdyż zdajemy sobie sprawę z tego, że będzie ich w naszej gminie przybywać, także dzięki Programowi Rodzina 500 Plus, który u nas bardzo sprawnie jest wcielany w życie – mówił burmistrz. Nowy obiekt poświęcił Proboszcz Parafii pw. Św. Idziego Opata w Zakliczynie ks. Paweł Mikulski. Uroczystość swoją obecnością zaszczycili m.in. Posłowie na Sejm RP Barbara Bartuś i Michał Wojtkiewicz, Pani Marszałek Anna Pieczarka z Zarządu Województwa Małopolskiego, Wicestarosta Tarnowski Jacek Hudyma oraz Etatowy Członek Zarządu Powiatu Tomasz Stelmach.

Wyróżnienie dla gminy Zakliczyn za wysokie standardy ekologiczne Gmina Zakliczyn została laureatem 13. edycji konkursu ekoLiderzy 2019 ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Podczas gali finałowej burmistrz Dawid Chrobak odebrał z rąk Prezesa WFOŚiGW w Krakowie Kazimierza Koprowskiego oraz Wiceprezes Anny Biederman – Zaręba dyplom „ekoGMINY” i nagrodę finansową w kwocie 20 tys. zł. Gościem honorowym wydarzenia był Sławomir Mazurek – Wiceminister Środowiska. Wyróżnienie jest efektem przeprowadzonej w ubiegłym roku termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. Celem konkursu organizowanego przez WFOŚIGW jest promowanie instytucji, które w sposób szczególny przyczyniły się do poprawy stanu środowiska naturalnego w Małopolsce, korzystając z systemu finansowania ochrony środowiska na terenie województwa. W ubiegłym roku gmina Zakliczyn zrealizowała 6 takich

inwestycji proekologicznych w obiektach użyteczności publicznej – w szkole i ośrodku zdrowia w Paleśnicy, w budynku byłej szkoły w Dzierżaninach, gdzie teraz mieszczą się m.in. warsztaty terapii zajęciowej oraz w remizach strażackich w Faliszewicach, Wróblowicach i Stróżach. - Gmina Zakliczyn jest liderem w działaniach przyjaznych dla środowiska, a władze samorządowe podejmują aktywne działania na rzecz jego ochrony. Przy realizowaniu inwestycji wdrażane są wysokie standardy ekologiczne – twierdzi prezes WFOŚiGW w Krakowie Kazimierz Koprowski. Burmistrz Dawid Chrobak powiedział, że przyznana nagroda finansowa przeznaczona zostanie na kolejne działania na rzecz ochrony środowiska. Najprawdopodobniej na wymianę pieców w budynkach użyteczności publicznej na bardziej ekologiczne.


Informator

www.informatortarnowski.pl

czerwiec 2019

brzeski - bocheński - dąbrowski - tarnowski

Powiat Tarnowski

Jubileusz 125-lecia jednostki OSP w Żabnie

Fot. P. Topolski

Fot. P. Topolski

Spotkanie zarządu województwa z samorządowcami w Tarnowie W Starostwie Powiatowym w Tarnowie marszałek Witold Kozłowski, wicemarszałek Łukasz Smółka i Anna Pieczarka z zarządu województwa spotkali się z samorządowcami z powiatu tarnowskiego. Przy okazji wręczone zostały promesy gwarantujące pomoc finansową województwa do gminnych inwestycji w infrastrukturze sportowej. Witając uczestników spotkania gospodarz miejsca – starosta tarnowski Roman Łucarz podziękował marszałkowi Witoldowi Kozłowskiemu oraz pozostałym członkom zarządu województwa, że tak często przyjeżdżają do Tarnowa i spotykają się z samorządowcami. - To właściwa forma. To wyraz szacunku dla nas. To wsłuchiwanie się w potrzeby i głosy lokalnych społeczności. Jeszcze raz bardzo dziękuję – stwierdził starosta. Wójtowi Wierzchosławic Andrzejowi Mrozowi przedstawiciele Zarządu Województwa przekazali umowę, zgodnie z którą samorząd wojewódzki przekaże gminie 600 tys. zł na budowę 2,5 km odcinka ścieżki rowerowej z Gosławic do Dwudniaków. Będzie ona połączona z już istniejącą trasą VeloDunajec. Wręczone zostały promesy gwarantujące przyznanie dofinansowania wójtom i burmistrzom gmin – Ciężkowice, Gromnik, Lisia Góra, Pleśna, Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski, Szerzyny, Tarnów, Tuchów, Wierzchosławice, Zakliczyn i Żabno na realizację w 2019 roku projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa MIRS”. - Zarząd województwa kontynuuje program modernizacji i rozwoju bazy sportowej, szczególnie boisk, ale i innych miejsc rekreacyjnych - powiedział marszałek Witold Kozłowski. Jego zdaniem władze samorządowe starają się uczestniczyć w takich spotkaniach nie tylko po to, aby przekazywać pomoc finansową na różne projekty, ale także po to, aby orientować się jakie są zapotrzebowania i na to zapotrzebowania odpowiadać. - Dla nas bardzo ważne są spotkania w terenie, poza Krakowem, bo zależy nam na zrównoważonym rozwoju Małopolski. Z rozwoju województwa muszą korzystać wszyscy mieszkańcy. Każda nawet najmniejsza miejscowość może liczyć na nasze zainteresowanie - zapewnił marszałek. O tym, że nie może być w województwie regionów A i B mówił również

wicemarszałek Łukasz Smółka. - Każda gmina, każde miasto i każdy powiat musi mieć równy dostęp do środków finansowych na rozwój. Przyjeżdżając kolejny raz do Tarnowa wciąż mam w pamięci te spotkania z początku roku, kiedy to Anna Pieczarka ściągnęła nas tutaj w sprawie budowy połączenia wierzchosławickiego zjazdu z autostrady z Mościcami i dalej ze Strefą Aktywności Gospodarczej. I wszystko dobrze się potoczyło. Doszliśmy do porozumienia z Wodami Polskimi, uzgadniając kwestie techniczne i zwiększyliśmy budżet inwestycji. Pozostało już tylko postawienie kropki nad i. W kalendarzu na czerwono mam zaznaczony dzień 21 lipca kiedy to otwierane będą oferty na projekt oraz budowę łącznika i rozstrzygany będzie przetarg - wyjawił Łukasz Smółka. Anna Pieczarka z zarządu województwa podziękowała z kolei dziennikarzom za tak duże zainteresowanie tym wydarzeniem i liczną obecność.

Rowerowa pętla z historią w uchu Uwaga cykliści korzystający z trasy Velo Dunajec. Teraz możecie się dowiedzieć wieku ciekawostek na temat terenów położnych po wschodniej części szlaku, w rejonie na północ od Tarnowa. Audioprzewodnik rowerowy po ziemi radłowskiej można za darmo pobrać ze strony miejscowego samorządu. Obył się

19

właśnie rajd rowerowy promujący przedsięwzięcie. Korzystając z audycji odtwarzanych z mobilnych urządzeń przenośnych np. ze smartfonów można poznawać historię atrakcyjnych miejsc, słuchając wypowiedzi narratorów i ekspertów. Kompetentny komentarz zaproszo-

Zwróciła uwagę, że tylko współdziałanie różnych podmiotów – instytucji i samorządów pozwoli na spokojny i dynamiczny rozwój Małopolski. - Musimy robić wszystko, aby pozytywne skutki naszych działań odczuwała każda małopolska rodzina. Samorządy lokalne wiele zrobiły dla swoich mieszkańców – są piękne centra miejscowości, okazałe obiekty oświatowe i kulturalne, coraz lepsza infrastruktura sportowa, lepsze i bezpieczniejsze drogi. Ale teraz musimy się wspólnie zastanowić co jeszcze możemy zrobić dla Małopolan - kontynuowała Anna Pieczarka. Dyrektorzy departamentów i pracownicy merytoryczni UMWM, jak również Wojewódzkiego Zarządu Dróg, ARiMR oraz PGW WP RZGW w Krakowie, przedstawili nowe programy wojewódzkie oraz aktualne zasady dostępu do funduszy europejskich. Członkowie zarządu Małopolski odpowiadali na pytania samorządowców z regionu tarnowskiego.

nych specjalistów: historyków, historyków sztuki i regionalistów oraz wskazówki nawigacyjne pozwalają bezpiecznie przejechać wyznaczoną trasę i przyswoić sobie cenne informacje. – Podczas inauguracyjnego przejazdu młodzież z Zespołu Szkół w Radłowie z zainteresowaniem słuchała informacji na temat ciekawej historii miejscowego pałacu, ale także na temat ogromnych powodzi – relacjonuje nauczyciel wychowania fizycznego Kamil Sobota. Proponowana wycieczka rozpoczyna się przy trasie VeloDunajec w miejscowości Siedlec, pomiędzy węzła-

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Żabnie obchodziła jubileusz 125-lecia istnienia. Zbiegł się on z przekazaniem do użytku nowego, średniego samochodu przeznaczonego do akcji ratowniczo-gaśniczych. - To dla nas niezwykle ważna uroczystość, choć trzeba zaznaczyć iż nasza jednostka powstała w 1892 roku, zatem liczy już 127 lat. Jednakże obchody jubileuszowe przekładaliśmy, aby połączyć je z przekazaniem i poświęceniem nowego samochodu – mówi Jan Szpilski, Prezes OSP Żabno, a zarazem Prezes Zarządu Gminnego OSP w tej miejscowości. - Jest to nowoczesny samochód, niezwykle potrzebny strażakom OSP Żabno, który będzie służył im przez następne lata. Należy też zaznaczyć, iż jest to jednostka, w której odnotowuje się jedną z największych liczb wyjazdów w powiecie. W samym tylko 2019 roku tutejsi strażacy wyjeżdżali do ak-

cji blisko 85 razy - podkreśla Starosta Tarnowski Roman Łucarz. - To jednostka włączona do Krajowego Rejestru Ratowniczo-Gaśniczego i prowadzi działania w całym zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego tłumaczy Zbigniew Lustofin, Wiceburmistrz Żabna. - W Powiecie Tarnowskim funkcjonuje 129 jednostek OSP, a ta w Żabnie należy do grona największych. Trzeba też podkreślić, iż obecnie zmienia się spektrum działalności strażaków ochotników i same akcje przeciwpożarowe stanowią około 20% ich aktywności. Pozostała to między innymi wyjazdy do zdarzeń drogowych, zabezpieczenie imprez masowych, czy też różne rodzaje wsparcia mieszkańców uzupełnia Starosta Tarnowski. Jubileusz 125-lecia jednostki OSP Żabno był również okazją do wręczenia okolicznościowych podziękowań i odznaczeń.

mi Ostrów i Biskupice Radłowskie. Trasa wiedzie w kierunku Radłowa, a następnie do Wał Rudy. Przejazd z historycznymi opowieściami w tle obejmuje odcinek około 16 km i kończy się także na trasie VeloDunajec w Biskupicach Radłowskich 6 km na północ od miejsca rozpoczęcia eskapady. Aby zatoczyć pętlę trzeba przejechać w sumie około 22 kilometrów. Poszczególne audycje są poświęcone średniowiecznej przeszłości ziem, historii miejscowego kościoła, Bitwie Radłowskiej, Akcji III Most czy postaci bł. Karoliny Kózkówny. Słuchając ich można też poznać historię granicznego słupa biskupiego z 1450 r.

Audioprzewodnik został przygotowany przez Studio.pl jako inicjatywa samorządu gminnego Radłowa w ramach programu Stowarzyszenia Kwartet na Przedgórzu. Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”. Audioprzewodnik można pobrać tutaj: https://www.gminaradlow. pl/audioprzewodnik-rowerowy-poziemi-radlowskiej,art-1730 MK


20

czerwiec 2019

Informator

brzeski - bocheński - dąbrowski - tarnowski

www.informatorbrzeski.pl

Profile for INFORMATOR BRZESKI

INFORMATOR BRZESKI - CZERWIEC 2019  

INFORMATOR BRZESKI - CZERWIEC 2019  

Advertisement