Page 1

reklama

reklama

reklama

Kursy nurkowania 606 105 578 Styczeń 2018 nr 1 (77) - ISSN 2082-923X

GAZETA BEZPŁATNA

Dekada Wawryki

10-go lutego minie dziesięć lat jak Grzegorz Wawryka po ciężkich bojach ostatecznie wywalczył fotel burmistrza Brzeska. Stało się to w wyniku rezygnacji przez dotychczasowego burmistrza Jana Musiała, który został posłem do Sejmu. Po raz pierwszy i chyba jedyny w historii, Brzesko miało aż dwóch posłów, a sąsiednia Bochnia choć dwa razy większa nie miała ani jednego. Jaką z tego korzyść odniosło Brzesko wszyscy widzimy. Kiedyś pewnie opiszą ten okres historycy i ówcześni statyści naszego życia publicznego chyba nie będą specjalnie dumni ze swojego wizerunku. To tak na marginesie. Jak pamiętamy (no może z wyjątkiem tych całkiem młodych ludzi, obecnie dopiero startujących w życiu publicznym) była to kampania bardzo kosztowna i nieprawdopodobnie brutalna. W pierwszej turze zwyciężył ówczesny sekretarz Gminy Bogusław Babicz, drugi był Grzegorz Wawryka.

zet dostępny w Brzesku, niejako przyznając tym, że ich postępowanie było złe. Z kolei sztabowcy Wawryki rozpoczęli kolportowanie kserówek. Po prostu cyrk pełnoobjawowy. W ostateczności Wawryka, po zrobieniu z siebie biednej ofiary (w tym jest naprawdę niezły, widać naturalne zdolności w tym zakresie) wygrał wybory i zasiadł w fotelu burmistrza największej gminy w powiecie brzeskim. Mieszkańcy gminy Brzesko zaskoczeni takim obrotem sprawy i niewłaściwą oceną spowodowaną poniekąd szybkością mających miejsce zdarzeń i tym samym brakiem czasu na spokojną ocenę sytuacji, użalili się nad biednym Grzegorzem Wawryką i żeby mu te krzywdy wynagrodzić, zrobili go burmistrzem, robiąc tym samym krzywdę sobie. Właśnie w czasie tej kamFot. Mateusz Franczyk panii po raz pierwszy pojawiła się w przestrzeni słynna pogłoska Wydawało się że druga tura potwierdzi dzięki której Grzegorz Wawryka stał zwycięstwo Bogusława Babicza, a tu się dekadę później słynny w całej Polnagle nastąpił gwałtowny zwrot akcji. sce i na stałe zostanie zapisany w najJan Musiał wykonał słynny telefon do starszych kronikach (wystarczy sobie Wawryki: ustąp, to ci się opłaci. Co za wygooglać frazę: burmistrz brzeska, pech, rozmowa została nagrana. Potem żeby się przekonać co nam wyskoczy). były artykuły w prasie. Wielki krzyk: Kiedy teraz po dziesięciu latach pogłokorupcja polityczna!! Jakby to było ska odżyła, Grzegorz Wawryka po raz coś nadzwyczajnego w polityce, a prokolejny sięgnął po starą technikę, która ponowanie Wawryce stanowiska zado tej pory zawsze mu się sprawdzała: stępcy burmistrza, to była jakąś zbrodzrobić z siebie biedną ofiarę losu, któnią. Cóż w tym nadzwyczajnego, że rą chce skrzywdzić cały okrutny świat. zwycięzca pierwszej tury zaproponoTylko że obecnie już nie robi to aż tawał konkurentowi konkretną funkcję kiego wrażenia jak zrobiło dziesięć lat publiczną w zamian za odstąpienie od temu nagłośnienie „zbrodni” polegajądalszej kosztownej walki? W każdym cej na obiecaniu Wawryce dochodowej razie z rzeczy całkowicie normalnej fuchy w zamian za rezygnację drugiej zrobiono niezwykły skandal, wręcz tury. Aż się prosi taka mała parafraza przestępstwo. znanej kiedyś piosenki Piotra FronTrzeba przyznać, że sztab Bogusława czewskiego (Franka Kimono): nie rycz Babicza dał sobie narzucić tę narrację, mały nie rycz, ja znam te twoje numei zamiast ośmieszyć Wawrykę, podjął ry. Twoje łzy lecą mi na koszulę….” bezsensowną walkę na narzuconych warunkach. To był dramatyczny błąd! Dokończenie na str. 4 >>> Zaczęli wypucować całe nakłady ga-

reklama

Brzesko. Cmentarne oszustwa

Przedsiębiorca pogrzebowy z powiatu brzeskiego usłyszał zarzut oszukania kilkadziesiąt osób. Według prokuratury wystawiał faktury za usługę w zawyżonej kwocie dla rodzin zmarłego. Inną kwotę przedstawiał Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. W ten sposób zdaniem śledczych płacił mniejsze podatki. Przedsiębiorca przyznał się do winy i che dobrowolnie poddać się karze. – Zaproponował dla siebie karę dziesięciu miesięcy wiezienia w zawieszaniu na dwa lata – mówi Jaromierz Sobusiak, sędzia Sądu Rejonowego w

Brzesku. Według śledczych przedsiębiorca brał od rodziny osób zmarłych pełnomocnictwa na podstawie których wypłacał zasiłek pogrzebowy z ZUS. Za usługę dla ubezpieczyciela wystawiał fakturę z zaniżoną kwotą niż tą, którą przedstawiał rodzinie zmarłego. Dzięki temu miał unikać podatków. Przedsiębiorca ten był już oskarżony o to, że ukradł wieniec z grobu po czym sprzedał go innym osobom, oraz że zbyt płytko w ziemi pochował zmarłego niż nakazują to przepisy prawa. IB


2

styczeń 2018

AKTUALNOŚCI

www.informatorbrzeski.pl

Uroczyste przekazanie nowych radiowozów dla brzeskiej Policji

Lepiej mediować niż wojować

Fot. Maciej Mazur

Zgodnie z zapowiedziami dyrektora Stanisława Lamberta, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku od lutego poszerza swoją ofertę o mediacje. Mediacje to wyjście z pomocą tym wszystkim których relacje znajdują się z różnych powodów w kryzysie z którym nie mogą sobie o własnych siłach poradzić. Osoby uwikłane i będące uczestnikami niejednokrotnie trudnych sytuacji w życiu osobistym, rodzinnym czy np. sąsiedzkim, nie zawsze potrafią z powodu towarzyszących tym sytuacjom emocjom, dojść do porozumienia i znaleźć właściwe rozwiązanie. Często kończy się to różnego rodzaju osobistymi dramatami, do których uczestnicy właściwie nie chcieli doprowadzić, tylko nie wiedzieli jak sobie poradzić z ułożeniem relacji w momencie największego

Przed Posterunkiem Policji w Szczurowej odbyło się uroczyste przekazanie nowych oznakowanych radiowozów. Policjanci otrzymali kluczyki do opla astry zakupionego w połowie ze środków budżetowych, a w połowie ze środków przekazanych przez Urząd Gminy w Szczurowej oraz do volkswagena T6 sfinansowanego w całości z budżetu państwa. W uroczystym przekazaniu pojazdów służbowych uczestniczyli lokalni samorządowcy, radni i sołtysi gminy Szczurowa oraz zaproszeni goście. Brzescy policjanci otrzymali 16 reklama

stycznia kluczyki do nowoczesnych i bogato wyposażonych radiowozów opla astry i volkswagena T6. Fundusze na zakup pierwszego pojazdu pochodziły ze środków Policji i Urzędu Gminy w Szczurowej. Samochód z silnikiem 1,6 o mocy 200KM będzie użytkowany przez funkcjonariuszy Posterunku Policji w Szczurowej. Drugi z samochodów, volkswagen T6 z dwulitrowym silnikiem benzynowym o mocy 150 KM będzie wykorzystywany w służbie patrolowej na terenie powiatu brzeskiego. Został on w całości sfinansowany z budżetu państwa.

Proboszcz miejscowej parafii ks. Wiesław Majka poświęcił radiowozy, życząc funkcjonariuszom, aby korzystając z nich zawsze bezpiecznie wracali ze służby. Komendant Powiatowy Policji w Brzesku insp. Mirosław Moryl podziękował Wójtowi Gminy Szczurowa Marianowi Zalewskiemu oraz Przewodniczącemu Rady Gminy w Szczurowej Kazimierzowi Tyrcha za współfinansowanie zakupu radiowozu i wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa publicznego.

kryzysu. Sprawy nie ułatwiają emocje, których zazwyczaj nie brakuje w sytuacjach kryzysu. Wzajemne żale, pretensje, emocjonalne zranienia, często skutecznie uniemożliwiają dostrzeżenie tego przysłowiowego „światełka w tunelu”. W takiej sytuacji dobrze jest skorzystać z pomocy bezstronnego mediatora, który wolny od emocji jakie towarzyszą stronom danej relacji, jest w stanie bardziej skutecznie zauważyć prawdziwe przyczyny trudności, dostrzec obszary w których możliwe jest porozumienie i zaproponować odbudowę relacji na tych właśnie wspólnych wartościach ważnych dla obydwu stron, a w przypadku kiedy jest to niemożliwe, ułatwić zakończenie relacji z zachowaniem wzajemnego szacunku. IB

Przedsiębiorcy uciekają z Brzeska! Gmina Borzęcin w 2017 roku sprzedała pod inwestycje 11 działek. Łączna sprzedana powierzchnia na terenie inwestycyjnym w Borzęcinie – Borku to 10,27 ha gruntów pod działalność produkcyjną i usługową. To duży sukces gdy samorząd ściągnie na swój teren poważne zakłady dające miejsca pracy, jednak jak twierdzi wójt Janusz Kwaśniak jeszcze nie czas aby podawać szczegółowe dane dotyczące zatrudnienia. Czas taki przyjdzie jednak zapewne dość szybko gdyż jeden z przedsiębiorców swój zakład zamierza postawić jeszcze w tym roku. Zachęcone sukcesem władze gminy już przystąpiły do wytyczania działek na pozostałych 14 hektarach terenu.

Bardzo przykre, że aż czterech inwestorów pochodzi z Brzeska. Ich zakłady zostaną zlokalizowane w sąsiedniej gminie i to tam zatrudniać będą ludzi oraz płacić podatki. Nie jest dziwne, że władze Borzęcina chwalą się takim sukcesem i nie można ich winić – to cecha dobrego sprawnego samorządu: tworzenie dogodnych warunków dla inwestycji jest jego zadaniem i jeżeli z tego zadania się dobrze wywiązuje, to ma powody do satysfakcji. Można za to winić nasze władze. Brak profesjonalnego podejścia do sprawy doprowadził do sytuacji, gdzie nie tylko nie ma chętnych inwestorów do wybudowania swoich przedsiębiorstw na terenie gminy, lecz nawet nasi miejscowi przedsiębiorcy będący tutaj na miejscu, zniechęceni coraz gorszym klimatem dla inwestorów, i co tu ukrywać, postępującym z roku na rok coraz większym dziadostwem, uciekają. To po prostu widać, słychać i czuć. Nie na się co dziwić gdyż z punktu widzenia inwestora nasza gmina jest po prostu coraz mniej zachęcającym miejscem, zwyczajnie nie widać tu żadnej przyszłości. Kolejni brzescy przedsiębiorcy postanowili przenieść się do sąsiadów aby tam się rozwijać, a przy tym zasilić ich budżet. Jeśli i jeśli nie nastąpi poważna zmiana w podejściu do pracodawców, takie sytuacje będą miały miejsce coraz częściej. Staniemy się faktycznie skansenem, co jest chyba marzeniem obecnych władz. No chyba, że wyborcy będą mieli inne zdanie w tej kwestii i w jesienią podziękują obecnej ekipie póki jeszcze nie jest za późno. Michał Waresiak

Redakcja: ul. Wł. Kołodzieja 12/12 33-100 Tarnów tel. 608 653 909 www.informatorbrzeski.pl redakcja@informatorbrzeski.pl Redaktor naczelny: Maciej Mazur Wydawca: mPress Druk: POLSKA PRESS Sp. z o.o. Oddział Poligrafia Drukarnia Sosnowiec Redakcja nie odpowiada ze treść zamieszczonych ogłoszeń.


styczeń 2018

AKTUALNOŚCI

www.informatorbrzeski.pl

Dębno

3

XIV Sesja Rady Gminy Dębno

Nowy sprzęt trafił do strażaków Dzięki pozyskanym pieniądzom z Ministerstwa Sprawiedliwości, gmina Dębno wyposażyła strażaków ochotników w nowy sprzęt, w tym lekki samochód ratowniczy. W sumie przyznana dotacja dla jednostek OSP z gminy Dębno sięga prawie 300 tysięcy złotych.W minioną sobotę w OSP Łoniowa zakupiony już sprzęt przekazał druhom poseł Edward Siarka wraz z wójtem gminy Dębno. - Wyposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Dębno w sprzęt i urządzenia ratownictwa, które są niezbędne do udzielania pomocy poszkodowanym jest niezwykle ważne. Każda złotówka wydana na OSP to nie koszt, a inwestycja w bezpieczeństwo – tłumaczy wójt gminy Dębno Wiesław Kozłowski. Najkosztowniejszym wydatkiem był zakup nowego samochodu ratowniczego dla OSP Łoniowa. Od soboty strażacy ochotnicy mogą korzystać z auta w wersji pick-up z podwójną kabiną. W skład wyposażenia wchodzi zestaw hydraulicznych narzędzi w tym m.in. agregat, rozpieracz ramieniowy, nożyce hydrauliczne. - Dziękuję posłowi Edwardowi Siar-

ce za przekazanie tego wartościowego sprzętu. Słowa podziękowania kieruję także do Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro za przyznanie nam wsparcia. Dzięki tym zakupom poziom bezpieczeństwa w naszej gminie znacząco się podniósł. Wzmacniamy potencjał służb pełniących kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa, poprzez doposażenie jednostek w sprzęt ratowniczy – dodaje wójt gminy Dębno. Przeznaczenie zakupu dla poszcze-

gólnych jednostek OSP: OSP Dębno – torba PSP R1, OSP Maszkienice – zestaw PSP R1 oraz defibrylator AED, OSP Doły – przenośny maszt oświetleniowy ledowy, OSP Łoniowa – samochód lekki ratowniczy, OSP Łysa Góra – zestaw PSP R1 oraz agregat prądotwórczy trójfazowy, OSP Porąbka Uszewska – zestaw PSP R1, OSP Wola Dębińska – zestaw PSP R1, OSP Niedżwiedza – zestaw PSP R1, OSP Jaworsko – defibrylator AED.

Niezwykły jubileusz par małżeńskich W ubiegłą sobotę w Woli Dębińskiej odbyło się wyjątkowe wydarzenie, poświęcone małżeństwom obchodzącym rocznicę długoletniego pożycia małżeńskiego. Na uroczystość przybyło 25 par, które wzięły ślub ponad 50 lat temu. Parom małżeńskim wyjątkowej rocznicy gratulowali Wójt Gminy Dębno Wiesław Kozłowski, Zastępca Wójta Irena Kowal, Sekretarz Gminy Justyna Wójtowicz-Woda oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Monika Dudek. Jubilaci odebrali listy gratulacyjne, kwiaty i dyplomy. Dodatkowo, dziewiętnaście par, które zawarły związek małżeński w 1966 roku, zostało odznaczonych Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie – przyznawanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę. Uroczystość uświetnił występ uczniów ze Szkoły Muzycznej w Porąbce Uszewskiej.

Projekt „Jeżdżę z głową!” w Gminie Dębno Gmina Dębno pozyskała pieniądze, które umożliwią naukę jazdy na nartach dla blisko 100 najmłodszych mieszkańców. Dzięki wsparciu pozyskanemu z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości przekraczającej 12 tysięcy złotych już niebawem rozpoczną się wyjazdy na stok w Jastrzębi. W projekcie wezmą udział uczniowie z klas III i IV szkół podstawowych z terenu naszej gminy. Nauka jazdy na nartach

będzie wiązała się jednak z symboliczną opłatą, która ostatecznie pozwoli w pełni sfinansować projekt. - To niezwykle ważne, aby od najmłodszych lat przyzwyczajać dzieci do kultury fizycznej – podkreśla wójt gminy Dębno Wiesław Kozłowski. – Jeżdżę z głową to kolejny projekt, w który aktywnie włącza się nasza gmina. Przypomnę, że nasi uczniowie mogli korzystać wcześniej także z możliwości

nauki pływania. Jestem przekonany, że zajęcia na stoku będą cieszyć się podobnym zainteresowaniem co lekcje pływania. Projekt „Jeżdżę z głową” wystartuje 1 lutego i potrwa do 31 marca. Każdy uczeń spędzi na stoku 20 godzin zdobywając i podnosząc poziom swoich umiejętności w jeździe na nartach. ug

28 grudnia 2017 r. w Zamku w Dębnie odbyła się czternasta - ostatnia już w tym roku Sesja Rady Gminy Dębno, podczas której wręczono nagrody laureatom konkursu Wójta Gminy Dębno „Dębińskie Pasje”. W trzeciej już edycji konkursu, kapituła przyznała pięć nagród, których laureatami zostali: Wojciech Wojdak, Wacław Batko, Alicja Rega, Dorota Bodzioch i Antoni Osmęda. Nagrodzeni to osoby, które poprzez realizację swoich pasji przyczyniają się do krzewienia kultury lokalnej oraz rozwoju

i promocji sportu na terenie naszej gminy. Podczas sesji obecny był Poseł na Sejm RP – Włodzimierz Bernacki. Po uroczystościach, które uświetnił występ Alicji Regi – uczestniczki Eurowizji Junior rozpoczęła się robocza część sesji. W jej trakcie przyjęto uchwałę budżetową Gminy Dębno na rok 2018, wieloletnią prognozę finansową, ramowy plan pracy Rady Gminy oraz roczne plany pracy Komisji i Komisji Rewizyjnej Rady.

Ponad 1,6 miliona złotych na przebudowę drogi w centrum Woli Dębińskiej

Jeszcze w tym roku trzy odcinki drogi w centrum Woli Dębińskiej zmienią się nie do poznania. Mowa o trasach Koło Wołka, Zajazie oraz Wola Dębińska-Zielona, które tworzą jeden ciąg komunikacyjny przecinający miejscowość. Wspomniane drogi zostaną poszerzone oraz wyposażone w szeroki chodnik. - Dzięki tym inwestycjom znacznie podniesiemy poziom bezpieczeństwa mieszkańców Woli Dębińskiej – podkreśla wójt gminy Dębno Wiesław Kozłowski. - To także dobra informacja dla kierowców, którzy będą mogli komfortowo korzystać z kolejnych kilometrów nowych nawierzchni asfaltowych w naszej gminie. Mówimy przecież o strategicznej trasie, która przebiega w sąsiedztwie miejscowej szkoły i przedszkola, czyli newralgicznych placówek, które wymagają bezpiecznego połączenia komunikacyjnego. Warto dodać, że w ramach gruntow-

nej przebudowy na całej remontowanej trasie zostaną przebudowane skrzyżowania, powstaną miejsca postojowe oraz kanalizacja deszczowa. Samorząd pozyskał na tą inwestycję duże dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na poziomie 1,6 miliona złotych. Ostateczny koszt realizacji przebudowy ponad kilometrowej trasy będzie znany po zakończeniu procedury przetargowej. - Przyznana dotacja to w dużej mierze zasługa Ministra Infrastruktury i Budownictwa Andrzeja Adamczyka oraz Wojewody Małopolskiego Piotra Ćwika, którym dziękuję, że po raz kolejny dostrzegają problemy, z którymi borykają się nasi mieszkańcy, wydatnie wspierając nasze starania o poprawę jakości infrastruktury drogowej w naszej gminie – zaznacza wójt Wiesław Kozłowski. ug


4

styczeń 2018

AKTUALNOŚCI

www.informatorbrzeski.pl

Czas profesjonalistów

ogłoszenie

Dokończenie ze str. 1 >>>

Dekada Wawryki

Wtedy opinia publiczna była wprost zelektryzowana tą sensacją. Gwoli przypomnienia, małżonka Grzegorza Wawryki wówczas miała również występ na Sali obrad urzędu miejskiego: mianowicie podczas uroczystości objęcia urzędu burmistrza, słynny łańcuch będący atrybutem burmistrzowskiej władzy, na szyję Grzegorza Wawryki włożyła właśnie jego …..żona. Bogusław Babicz za to że kandydował przeciw Wawryce, stracił swoje stanowisko Sekretarza, które objął Stanisław Sułek i z powodzeniem piastuje (niektórzy twierdzą, że pieści) do tej pory. Życie jest pełne niespodzianek. Oto upłynęło kilka lat i Bogusław Babicz, który dziesięć lat temu był kandydatem na burmistrza popieranym przez PO, obecnie jest radnym ….PiS, a Wawryka, wówczas niezależny (w drugiej turze popierany przez PiS), czując że obecnie jego czar osobisty nie działa już tak jak dawniej, zabiega wszystkimi sposobami, żeby ponownie być kandydatem PiS na burmistrza. Nie wykluczone, że te zabiegi zostaną uwieńczone powodzeniem. Metoda na to jest sprawdzona od lat: trzeba po prostu obiecać komu tylko się da stanowisko zastępcy burmistrza. Można by na tę okazję lekko zmodyfikować propozycję Jana Musiała z telefonicznej rozmowy z przed dziesięciu lat: poprzyj mnie, to ci się opłaci. Ważne żeby do wyborów zadziałało, a po wyborach to w zasadzie wszyscy będą go mogli czoło pocałować: posadzili bacę na kamieni kupę, obchodzili w koło, całowali w …..czoło. Karuzela obietnic ruszyła i coraz bardziej się rozpędza. Niektórzy nawet chyba mocno w to uwierzyli, ponieważ jeden z chętnych na zastępcę burmistrza ponoć dorabia gdzieś jakieś studia (ponoć politologia, albo inne równie ważne). Na tym etapie wszystko jest na razie „ponoć” bo wszystko jest utrzymywane w – powiedzmy – dyskrecji, oczywiście dyskrecji na miarę Brzeska, a więc wszyscy czekają kiedy kandydat na zastępcę burmistrza ogłosi, że jest już odpowiednio wykwalifikowany. Wtedy „wszyscy” będą bardzo „zaskoczeni” i pośpieszą z gratulacjami i wyrazami radości. To podnoszenie wykształcenia wynika z faktu, że burmistrz może mieć choćby podstawówkę, ale zastępca musi legitymować się wykształceniem wyższym. No cóż, każdy ma prawo mieć swoje ambicje, to nie jest zbrodnia. Interesujące jednak, że zastępców burmistrza może być najwyżej dwóch, a na funkcję zastępcy Wawryki mniej lub bardziej mocno oblizuje się co najmniej czterech kandydatów, a być może niedługo będzie ich jeszcze więcej. W ostateczności co szkodzi obiecać, jeżeli w zamian będzie się miało zmotywowanego fana. W czasach kiedy zniechęciło się praktycznie każdego kogo można było zniechęcić i zrazić, każda, nawet najbardziej naiwna dusza jest na wagę złota. Idziesz pan złą drogą – usłyszał młody sołtys Poręby Spytkowskiej Adrian Zaleśny, kiedy

nie bardzo miał ochotę zostać kolejnym wasalem (wasal gr. lizjos, czyli po naszemu lizus) Grzegorza Wawryki. No i tak już od dwóch lat idzie Sołtys Zaleśny swoją drogą, i robi robotę, która nie jest prostowaniem dróg dla Pana Grzegorza. Piłkarze ze Szczepanowa prosili bezskutecznie o parę złotych na ogrodzenie. W zamian dostali ….wezwanie do zapłaty podatku od nieruchomości. Kiedy wnerwieni pogardą burmistrza wywiesili na siatce napis: Jaki burmistrz takie i boisko, dostali polecenie natychmiastowego ściągnięcia napisu, wydania sprawcy zbrodni i publicznego przeproszenia. Dopiero jak się okazało, że tą metodą Grzegorz Wawryka może sobie co najwyżej pogorszyć swoją i tak marną opinię w środowisku, zdecydował się ustąpić i zrobił to co od razu powinien zrobić, czyli po prostu dał te parę tysięcy. Można było uniknąć całego dymu i psucia sobie nerwów, gdyby Grzegorz Wawryka umiał szanować ludzi. Zobaczymy czym to się skończy, bo w naszym mieście utrzymanie w tajemnicy tak wysublimowanej intrygi chyba nie da się utrzymać zbyt długo i pewnie liczni kandydaci na zastępcę Wawryki rychło się dowiedzą, że są zbyt liczni. Pierwsza kadencja upłynęła bardzo szybko, bo to były wybory przedterminowe, więc tylko na dokończenie kadencji. Startując na drugą, kadencję burmistrz Wawryka pokazał swoje przywiązanie do chrześcijańskiego systemu wartości: zapisał się do Róży Różańcowej w Brzesku w Parafii Św. Jakuba. Właściwie to ta róża była nowopowstałą różą. Uczestniczył w procesjach, nosząc sztandary. Oczywiście przynależność do Róży Różańcowej to bardzo piękny wyraz pobożności, zwłaszcza w dzisiejszych coraz bardziej zlaicyzowany czasach. Wbrew temu, co ludzie myślą, jest sporo tzw. ludzi sukcesu, którzy są wierzący i praktykujący: czytają codziennie pismo Święte (albo słuchają audiobooka w drodze do pracy, odmawiają choćby dziesiątek różańca), ale postępują tak z wewnętrznej potrzeby a nie robią tego na pokaz. Kiedy powstaje nowa Róża Różańcowa, nie ma zwyczaju ogłaszać publicznie jej składu personalnego, tak jak to zostało zrobione u Św. Jakuba, kiedy do Róży wpisywał się Grzegorz Wawryka. U części parafian wywołało to mieszane uczucia, bo nie wszyscy dali się przekonać, że w tym przypadku chodzi wyłącznie o wyraz osobistej maryjnej pobożności Grzegorza Wawryki. W każdym razie wybory wygrał w pierwszej turze bez najmniejszego problemu. Przy trzeciej kadencji już tak łatwo nie było. Udało się wygrać z wielkim trudem w drugiej turze z mało przekonującym wynikiem. O tym jak bardzo Grzegorz Wawryka był przestraszony świadczy fakt, że przed drugą turą wyborów opublikował prawdziwy festiwal obietnic. Gdyby go w pełni zrealizować,

to chyba brakłoby na budżetu całego województwa. Nie zostało pominięte żadne sołectwo, wszyscy mieli obiecane wszystko. Nie wszyscy może już pamiętają te obietnice, więc niedługo zostaną one przypomniane. Sprawdzony Gospodarz - dotychczasowe hasło wyborcze Grzegorza Wawryki, w tych wyborach może spokojnie zostać zmienione na bardziej odpowiadające prawdzie: jak Grzegorz Wawryka mówi że zrobi, to ….mówi. Efekty dziesięcioletniego rządzenia widać i każdy może sobie je ocenić. Jednym się podobają a innym nie. Okoliczne gminy starają się wszystkimi siłami przyciągać inwestorów, bo inwestorzy to miejsca pracy, dodatkowe wpływy z podatków, to gwarancja rozwoju. Najbardziej spektakularny przykład daje sąsiednia Bochnia, która rozwija w sposób wręcz niewyobrażalny swoją Strefę Aktywności Gospodarczej. Szacuje się, że w niedługim czasie dzięki tym zabiegom, do miejskiej kasy będzie wpływać dodatkowo ok. 10 milionów złotych rocznie! Sąsiednie gminy w naszym powiecie również się starają przyciągać inwestorów i mają w tym zakresie znaczne sukcesy. Szczurowa buduje strefę gospodarczą, to samo bardzo dynamicznie robi Borzęcin. Jedynie w gminie Brzesko Grzegorz Wawryka i jego współpracownicy nie widzą żadnego problemu. Według nich wszystko jest wspaniale, burmistrz jest tak obrotny i tak dynamiczny, że nikt nie ma szans z nim wygrać. Brzesko jak tlenu potrzebuje dużego zakładu, a tu zamiast przyciągać inwestorów, skutecznie się ich odstrasza. Can Pack S.A. wyprowadził z Brzeska część swojej produkcji i teraz w Tarnowie zainwestuje kilkadziesiąt milionów złotych. Inni przedsiębiorcy z Brzeska, też zaczynają się rozglądać za bardziej sprzyjającymi samorządami. Jeszcze kilka lat takiej polityki w Brzesku i spełni się marzenie obecnej ekipy – zostaniemy skansenem! Gmina Brzesko dysponuje terenami wprost fantastycznymi pod utworzenie strefy aktywności gospodarczej. Niestety, kiedy inni przygotowywali dokumentację, starali się o dotacje sięgające nawet kilku milionów na uzbrojenie terenu, aby był atrakcyjny dla przyszłych inwestorów, w gminie Brzesko nie zostało zrobione kompletnie nic w tym zakresie. Teraz mamy kilka lat opóźnienia, na dokładkę bardzo zmieniły się przepisy. Nawet gdyby ktoś wreszcie oprzytomniał i chciał to zapóźnienie jakoś naprawić, to po pierwsze musiałby wiedzieć jak się za to zabrać, po drugie musiałby być naprawdę zdeterminowany i posiadający odpowiednie kontakty i zdolności negocjacji. Zajęło by to kilka lat ciężkiej pracy. W tym czasie świat, niestety, nie będzie czekał. Grzegorz Wawryka nie posiada żadnej z tych cech. Jest nawet wręcz ich zaprzeczeniem. Jan Waresiak

Nagrodę za profesjonalną i przyjazną dla inwestorów stronę internetową z rąk v-ce prezesa PAIH dr Krzysztofa Sengera odbiera V-ce Prezes MARR S.A Tomasz Latocha PAIH - Polska Agencja Inwestycji i Handlu (poprzednio Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych) jest spółką rządową, która ma na celu przyciąganie inwestycji do Polski oraz wsparcie rodzimych polskich firm w ekspansji na rynki zagraniczne. Agencja działa organizując proces obsługi inwestora w porozumieniu ze swoimi przedstawicielami regionalnymi – w każdym województwie jest taka organizacja. W Małopolsce funkcję tę wypełnia Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA., która utworzyła i prowadzi Centrum Business in Małopolska (CeBiM) – regionalną platformę współpracy zorientowanej na obsługę inwestorów i eksporterów. Centrum Business in Małopolska skupia wysiłki regionalnych instytucji skupionych na wsparciu eksportu i inwestycji, którymi są oprócz MARR SA: Krakowski Park Technologiczny, Wydział Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego i Małopolskie Parki Przemysłowe. Co roku w grudniu PAIH zaprasza centra obsługi inwestorów i eksporterów - swoich regionalnych przedstawicieli na spotkanie podsumowujące pracę wszystkich instytucji. Prezentowany jest doroczny raport atrakcyjności inwestycyjnej województw, przygotowany na zlecenie PAIH przez Szkołę Główną Handlową oraz oceniane są witryny internetowe szesnastu przedstawicieli regionalnych. Konkurs ten ma na celu uhonorowanie tych, którzy w jak najbardziej przyjazny dla inwestora i czytelny sposób przekazują informacje o atrakcyjności inwestycyjnej regionu, ofercie greenfield i brownfield, oraz usługach oferowanych przez te centra. Konkurs odbywa się w formule oceniania przez konkurentów, tj. każde z centrów obsługi inwestora i eksportera ma 3 punkty, którymi może obdarzyć inne województwa. Suma punktów wyłania zwycięzców. W 2017 roku Centrum Business in Małopolska zajęło w wyniku tej oceny 2 miejsce w kraju – wraz z województwem lubelskim. W rankingu SGH zaś, Małopolska oraz Pomorskie są ex aequo czwartym najatrakcyjniejszym regionem inwestycyjnym, po Mazowszu, Dolnym

Śląsku, Śląsku. Atrakcyjność inwestycyjna wykazuje duży związek z poziomem rozwoju gospodarczego. Ponadto wyniki badań SGH są zgodne z przekazywanymi inwestorom przez PAIH ofertami lokalizacyjnymi, przy czym w porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił ich wzrost o 45%. Najwięcej ofert PAIH przekazał z woj. śląskiego, dolnośląskiego oraz wielkopolskiego. Małopolskie zanotowało zaś największy wzrost przekazywanych ofert lokalizacyjnych – prawie 180% r/r. W imieniu MARR S.A. nagrodę odebrał V-ce Prezes Tomasz Latocha, którego zespół koordynuje wiele przedsięwzięć gospodarczych w Małopolsce o wartości kilkuset milionów złotych. W czasach powszechnej komunikacji oraz poszukiwania informacji, w tym również informacji biznesowych, w sieci, posiadanie profesjonalnej witryny internetowej zdolnej zainteresować potencjalnego kontrahenta to być albo nie być. Kto nie potrafi się odnaleźć i skutecznie promować przez Internet, ten po prostu nie istnieje. Oczywiście wielomilionowych kontraktów nie podpisze się dzięki ładnej stronie internetowej. Do tego potrzebne są profesjonalne negocjacje prowadzone przez kompetentny zespół specjalistów. Nie mniej jednak pierwsze zainteresowanie, a nawet i wstępne zapytania przychodzą dzięki atrakcyjnie zaprezentowanej ofercie dostępnej na stronie internetowej, która jest profesjonalnie przygotowana i następnie promowana w środowisku przedsiębiorców. Nagroda przyznana przez PAIH dla MARR S.A. potwierdza, że Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. należy do ścisłej krajowej czołówki instytucji skutecznie wspierających rozwój gospodarczy regionu. W grudniu V-ce Prezes MARR S.A. Tomasz Latocha wraz z grupą polskich przedsiębiorców pod przewodnictwem Prezydenta Polski Andrzeja Dudy uczestniczył w tygodniowej misji gospodarczej w Wietnamie, który należy do jednych z najdynamiczniej rozwijających się krajów Azji. Wynikiem tej wizyty jest wiele zapytań ofertowych z Wietnamu kierowanych do przedsiębiorców z Małopolski. MARR S.A. pośredniczy w nawiązywaniu tych kontaktów. IB


styczeń 2018

AKTUALNOŚCI

www.informatorbrzeski.pl

Borzęcin

5

Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek rozstrzygnięty

Bielcza. Uratowali życie tonącemu

XXXV Sesja Rady Gminy Borzęcin, która odbyła się 19 grudnia br. była okazją do złożenia podziękowań i gratulacji oraz uhonorowania dwójki młodych ludzi, którzy bez chwili wahania ruszyli z pomocą ratując życie 48-letniego mieszkańca Bielczy. Maciej Świątek i Wiktoria Kapa, mieszkańcy tej miejscowości, na co dzień są uczniami szkół średnich: Maciej - pierwszej klasy I Liceum im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie, Wiktoria - drugiej klasy Zespołu Szkół Logistycznych i Technicznych w Wojniczu. W dniu 16 listopada br. po godzinie 16 w miejscowości Bielcza doszło do zdarzenia, w wyniku którego jeden z mieszkańców wpadł do wypełnionego wodą przydrożnego rowu i stracił przytomność. Na pomoc ruszyli, wracający ze szkół Maciej i Wiktoria. Maciej wyciągnął spod wody poszkodowanego, który początkowo nie dawał oznak życia, a Wiktoria zajęła się organizacją specjalistycznej pomocy. W akcję zaangażowała się również

przejeżdżająca w chwili zdarzenia drogą Anna Choczyńska, sołtys wsi Bielcza, a zarazem wiceprzewodnicząca Rady Gminy Borzęcin. Jak potwierdza brzeski szpital, działania przedmedyczne podjęte przez osoby dokonujące zgłoszenia interwencji do Zespołu Ratownictwa Medycznego miały zdecydowany wpływ na zdrowie i życie osoby poszkodowanej. - Przejeżdżając drogą około godziny 16:20 zauważyłam, że na jezdni leży plecak, a w rowie stoi Maciej Świątek. W zasadzie minęłam go, zanim zorientowałam się, że coś jest nie tak. Wówczas przystanęłam, odwróciłam się i zauważyłam, że kiwa do mnie ręką żebym zawróciła. Gdy podeszłam, zobaczyłam, że Maciek w rękach trzyma człowieka, któremu głowę wyciągnął z wody, bo sam niewiele więcej mógł zrobić. Na pytanie czy żyje, odpowiedział, że nie wie czy żyje. W tym czasie Wiktoria pobiegła do ludzi po pomoc, aby wyciągnąć mężczyznę z rowu. Natychmiast została wezwana karetka. Ten człowiek

nie dawał żadnych oznak życia, miał zalane wodą płuca. Po chwili jednak pojawiły się oznaki życia i odruchy wymiotne - relacjonuje Anna Choczyńska. - Jestem ogromnie dumna, że w mojej wsi mam takich mieszkańców. Mam nadzieję, że będą przykładem dla innych. Serdecznie im dziękuję i gratuluję postawy. - Jestem pełen uznania i szacunku dla ludzi, którzy nie zajmują się profesjonalnie ratownictwem, a potrafią w takiej sytuacji w odpowiedni sposób się zachować – podkreśla Czesław Małek, przewodniczący Rady Gminy Borzęcin. - Sesja Rady Gminy jest najwłaściwszym miejscem, aby złożyć gratulacje i podziękowania tym, którzy bez chwili wahania podjęli akcję ratowniczą ratując życie drugiego człowieka. To czyn zasługujący na najwyższe uznanie. Wiktoria i Maciej, mimo młodego wieku wykazali się pełną dojrzałością. W sytuacji nagłego i zaskakującego zdarzenia, potrafili właściwie ocenić sytuację i podjęli na miarę swoich możliwości stosowne działania. Czasami o tym, czy człowiek przeżyje decydują sekundy i tak było w tym właśnie przypadku. To postawa i wzór godny naśladowania. Oby więcej tak wspaniałych młodych ludzi – mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin. Maciej Świątek i Wiktoria Kapa, odebrali na sesji Rady Gminy Borzęcin listy gratulacyjne od samorządu oraz okolicznościowe bony upominkowe. Poszkodowany mieszkaniec Bielczy, odzyskał zdrowie i po kilku tygodniach opuścił szpital. ug

Przyborów. Wyposażono Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej w Zespole Szkół

Gabinet lekarski w Zespole Szkół i Przedszkola w Przyborowie zyskał nowe wyposażenie. Stało się to możliwe dzięki dotacji pozyskanej przez gminę Borzęcin z budżetu Wojewo-

dy Małopolskiego w ramach budżetu zadaniowego 20.4.1.2 „Wymiana i modernizacja sprzętu w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowot-

nej”. Dotacja ta została przekazana dla Zespołu Szkół i Przedszkola w Przyborowie w celu doposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej w sprzęt niezbędny dla pielęgniarki szkolnej. - Dzięki dofinansowaniu zostało zakupione wyposażenie gabinetu w postaci szafy lekarskiej, stolika zabiegowego, biurka lekarskiego i szafy do kopert. Ponadto do gabinetu profilaktyki zdrowotnej trafił sprzęt medyczny w postaci profesjonalnego ciśnieniomierza zegarowego, przenośnej apteczki, stetoskopu internistycznego, tablic Snellena, elektronicznej wagi medycznej i materiałów opatrunkowych – informuje Jan Kowal, dyrektor Zespołu Szkół i Przedszkola w Przyborowie. Koszt zakupu ww. sprzętu zamknął się kwotą 6 tysięcy 700 złotych. Zakupiony sprzęt i wyposażenie gabinetu zdecydowanie wpłynie na poprawę jakości świadczonych usług medycznych dla dzieci i młodzieży w tej placówce szkolnej. ug

Natalia Styrna z Przyborowa w kategorii szkoła podstawowa klasy IV – VI oraz Magdalena Płachno z Borzęcina Dolnego w kategorii gimnazjum zwyciężyły w Gminnym Konkursie Kolęd i Pastorałek, jaki odbył się w Domu Ludowym w Borzęcinie. Tradycyjnie, każdy z wykonawców miał za zadanie wykonać dwa utwory: kolędę oraz pastorałkę lub utwór o tematyce bożonarodzeniowej z listy przesłanej przez organizatorów konkursu – Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie i Parafię w Borzęcinie Górnym. W tym roku uczestniczyli w nim uczniowie ze szkół w: Borzęcinie Górnym, Borzęcinie Dolnym i Przyborowie. Łącznie zaprezentowało się 16 solistów i 2 zespoły wokalne. – Organizowany od wielu już lat ten gminny konkurs jest doskonałą okazją dla jego uczestników do pochwalenia się swoimi talentami wokalnymi i muzycznymi, szansą na rywalizację z innymi oraz sposobnością do wspólnego kolędowania, kultywując piękne polskie tradycje – przyznaje Piotr Kania, dyrektor GOK Borzęcin. - Każdy może wystąpić, nie stwarzamy żadnych ograniczeń – przyznaje ksiądz Czesław Paszyński, proboszcz parafii w Borzęcinie Górnym. – Warto kolędować, rozwijać swoje talenty i dzielić się radością z Bożego Narodzenia, zachęcam do tego przy każdej okazji. Uczestników do występu przygotowywali ich opiekunowie: Cecylia

Czaja, Krzysztof Przepiórka, Roman Rechul i Konrad Borowiec. – Praca z uczniami trwa 2-3 miesiące – komentuje Cecylia Czaja, sama przygotowująca kilku uczestników. – W tym czasie trzeba dobrać odpowiednie utwory do głosu uczestnika, aby czuł się dobrze i pewnie podczas śpiewu na konkursowej scenie. Jury w składzie: Robert Sowa – muzyk i nauczyciel gry na instrumentach (przewodniczący jury), ks. Prałat Czesław Paszyński proboszcz parafii w Borzęcinie Górnym oraz Piotr Kania – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie oceniało walory głosowe wokalistów, interpretację utworu oraz ogólne wrażenia artystyczne. Warto wspomnieć, że w przerwie podczas obrad komisji wszyscy mogli kolędować z zespołem „Borzęckie Słowiki”. Każdy z uczestników Konkursu otrzymał dyplom i słodycze, a zwycięzcy poszczególnych kategorii – pamiątkowe statuetki i upominki. Wyniki Gminnego Konkursu Kolęd i Pastorałek: kategoria: soliści – szkoła podstawowa klasy IV – VI I miejsce – Natalia Styrna z Przyborowa II miejsce – Kamila Chmioła z Borzęcina Górnego III miejsce – Joanna Rams z Borzęcina Górnego Wyróżnienie – Julita Kiczka z Borzęcina Dolnego kategoria: soliści - gimnazjum I miejsce – Magdalena Płachno z Borzęcina Dolnego II miejsce – Weronika Czesak z Borzęcina Dolnego III miejsce – Maria Czaja z Borzęcina Górnego kategoria: zespół – szkoła podstawowa Wyróżnienie: ZESPÓŁ WOKALNY z Przyborowa kategoria: zespół – gimnazjum II miejsce - „Borzęckie Słowiki” z Borzęcina Dolnego ug


6

styczeń 2018

AKTUALNOŚCI

www.informatorbrzeski.pl

Borzęcin

Gmina Borzęcin. Szkolne Punkty Informacji i Kariery w Zespołach Szkół

Gmina Borzęcin. Uchwalono Budżet na 2018 rok. Podatki niemal bez zmian

Radni Rady Gminy Borzęcin na sesji w dniu 19 grudnia br., po wysłuchaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie oraz przeanalizowaniu uwag i opinii poszczególnych komisji jednogłośnie uchwalili budżet gminy Borzęcin na 2018 rok. Planowane na przyszły rok dochody budżetu gminy zamykają się kwotą 35 milionów 675 tysięcy 205,74 złotych, przy wydatkach w kwocie 34 milionów 715 tysięcy 205,74 złotych. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 960 tysięcy złotych, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i wykup wyemitowanych papierów wartościowych. W strukturze wydatków gminy Borzęcin na 2018 rok największą pozycję stanowią wydatki na pomoc społeczną i rodzinę (w tym świadczenia 500+) w kwocie 11 milionów 644 tysięcy 489 złotych oraz ciągle rosnące, mimo malejącej subwencji wydatki na oświatę i wychowanie w kwocie 10 milionów 568 tysięcy 427 złotych. Na realizację inwestycji zapisano w przyszłorocznym budżecie 3 miliony 618 tysięcy 863,51 złotych, co stanowi 10,42% wydatków budżetu gminy. Gmina Borzęcin nie planuje w 2018 roku zaciągania kredytów i pożyczek. - To dobry budżet, zakładający realizację szeregu inwestycji we wszystkich miejscowościach i sołectwach gminy. Część z nich będzie realizowana przy udziale pozyskanych dotacji z funduszy Unii Europejskiej przy czym zaznaczyć należy, że gmina Borzęcin oczekuje na rozstrzygnięcie w przyszłym roku konkursów na realizację kilku kluczowych zadań m.in. w zakresie projektów

„Przebudowy, rozbudowy i nadbudowy remizy OSP w Borzęcinie Dolnym”, „Rozbudowy i przebudowy budynku remizy OSP w Borzęcinie Górnym na potrzeby budynku wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem działki nr 5123 oraz rozbiórką budynku - Borzęcin 564” czy zagospodarowania akwenów pożwirowych w Borzęcinie Dolnym i Jagniówce. W przypadku pozytywnego ich rozstrzygnięcia, rozpisane zostaną przetargi i prace budowlane ruszą w II półroczu przyszłego roku z kontynuacją w roku 2019 i 2020 – informuje Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin. - Uchwalony budżet na 2018 rok jest wynikiem konsensusu pomiędzy radnymi reprezentującymi poszczególne sołectwa i miejscowości. To wyraz zrozumienia nie tylko dla zgłaszanych potrzeb, ale również realizacji zadań, które mają szansę na dofinansowanie ze środków zewnętrznych i powinny być realizowane w pierwszej kolejności. Myślę, że zapisane w nim zadania w znacznej mierze usatysfakcjonują mieszkańców gminy – komentuje Czesław Małek, przewodniczący Rady Gminy Borzęcin. Do najważniejszych zadań inwestycyjnych, których realizację planuje się w 2018 roku zaliczyć należy: termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Borzęcinie, budowę chodników przy drogach powiatowych w Borzęcinie, Bielczy i Przyborowie, przebudowę drogi gminnej nr 250014K „Biedacz - Biadoliny” w miejscowości Bielcza, budowę zaplecza rekreacyjnego w Borzęcinie - Borku, Borzęcinie - Łazach i w Warysiu wraz z oznakowaniem ścieżek rowerowych w ramach projek-

tu „Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Subregionu Tarnowskiego” - etap I i II, modernizację dachu na budynku Zespołu Szkół i Przedszkola w Przyborowie, modernizację boiska sportowego przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Borzęcinie Dolnym, przebudowę boiska sportowego w Bielczy, zagospodarowanie Centrum Wsi Łęki (plac przy remizie OSP) oraz wykonanie projektu budowy budynku wielofunkcyjnego w Jagniówce. Gmina, w przypadku pozyskania dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego zamierza również rozpocząć realizację zadań pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa remizy OSP w Borzęcinie Dolnym” oraz „Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Borzęcinie Górnym na potrzeby budynku wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem działki nr 5123 oraz rozbiórką budynku - Borzęcin 564”. Pełny wykaz planowanych wydatków inwestycyjnych gminy Borzęcin na 2018 rok obrazuje tabela. Na realizację funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach gminy zabezpieczono w 2018 roku 201 tysięcy 262,08 złotych. Wykaz zgłoszonych przez poszczególne sołectwa i uzgodnionych na zebraniach wiejskich zadań znajduje się w tabeli. Podatki na 2018 rok pozostają bez zmian za wyłączeniem podatku rolnego, który wzrośnie w symbolicznym stopniu. - Ma to związek z minimalnym wzrostem średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał przed rokiem podatkowym, która stanowi podstawę do ustalenia podatku rolnego na dany rok. Według Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października br. cena ta stanowi kwotę 52,49 zł za 1 dt i jest wyższa od podanej w ubiegłym roku o 5 groszy (52,44 zł/dt) – mówi Janusz Kwaśniak wójt gminy Borzęcin. W związku z powyższym stawka podatku rolnego na 2018 rok wzrośnie w stosunku do roku 2017 od 1 ha przeliczeniowego w gospodarstwie rolnym o kwotę 13 groszy i wyniesie 131,23 złotych, a od 1 hektara gruntów pozostałych o kwotę 25 groszy i wyniesie 262,45 złotych.

Powstanie nowa droga Gmina Borzęcin zamierza wybudować kolejną drogę gminną. W dniu 14 grudnia 2017 roku Starosta Brzeski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej „Zagórze” łączącej drogę powiatową nr 1430K Brzesko - Szczepanów - Borzęcin z drogą gminną Łazy - Rudy Rysie”. To kolejny etap prac, którego celem jest wyprowadzenie transportu o wysokim tonażu poza ciągi dróg powiatowych i gminnych w zwartej zabudowie miejscowości oraz dozbrojenie terenu gminy w niezbędny dla rozwoju gospodarczego układ komunikacyjny. - Przebiegające przez gminę Borzęcin drogi, nie są przystosowane do transportu samochodów ciężarowych i ulegają systematycznej degradacji. W trosce o bezpieczeństwo użytkowników dróg, a przede wszystkim mieszkańców podjęliśmy działania zmierzające do budowy nowych ciągów komunikacyjnych, które wyprowadzą ruch ciężki poza zwartą zabudowę miejscowości - mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin. - W 2016 roku zakończyliśmy

budowę drogi Borzęcin Łazy - Rudy Rysie, która skomunikowała tereny inwestycyjne w Borzęcinie - Borku z drogą wojewódzką 768 i wjazdem na autostradę. Teraz przyszedł czas na budowę kolejnego odcinka. Projekt zakłada budowę drogi o długości 1555 metrów. Droga będzie przystosowana do ruchu pojazdów o wysokim tonażu. Planowana szerokość jezdni to 6,5 metra, a szerokość poboczy 2x1 metr. Ponadto wybudowana zostanie ścieżka rowerowa o szerokości 2 metry plus obustronne opaski o szerokości 0,75 metra. Koszt opracowania dokumentacji zamknął się kwotą 142 tysiące 65 złotych i został w 99% pokryty przez zainteresowanych przedsiębiorców. Wartość kosztorysowa planowanej inwestycji zamyka się kwotą 4 miliony 823 tysiące 315 złotych. Gmina Borzęcin zamierza sfinansować realizację zadania w ramach środków dotacyjnych funduszy Unii Europejskiej, przy udziale finansowym zainteresowanych podmiotów gospodarczych.

Każdy młody człowiek kończący dany etap edukacyjny staje przed dokonaniem wyboru, jaką ścieżkę edukacji kontynuować. Decyzje podjęte na etapie ukończenia gimnazjum czy szkoły podstawowej będą rzutować na dalsze lata kształcenia i przebieg kariery zawodowej. Chcąc pomóc młodemu człowiekowi kończącemu gimnazjum, lub za dwa lata ósmą klasę szkoły podstawowej, gmina Borzęcin we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego oraz innymi gminami województwa realizuje projekt pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”. Projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” współfinansowany jest ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Gmina Borzęcin na realizację projektu w latach 2017–2020 otrzymała dofinansowanie w wysokości 102.353,63 złote. Wkład własny stanowi kwotę 11.372,62 złote. Celem projektu jest wsparcie orientacji zawodowej uczniów gimnazjów. Działania w projekcie dotyczą utworzenia SPIneK – Szkolny Punkt Informacji i Kariery, prowadzenia szkoleń i studiów podyplomowych, stworzenia jednolitych standardów w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego, programów zajęć, umożliwienie uczniom poszerzenia wiedzy o zawo-

dach i rynku pracy. Rezultatem ma być zapewnienie uczniom pomocy w zakresie doradztwa zawodowego w planowaniu przyszłości edukacyjno-zawodowej. We wrześniu zostały utworzone i wyposażone Szkolne Punkty Informacji i Kariery w szkołach: w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Górnym, Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bielczy oraz Zespole Szkół i Przedszkola w Przyborowie. W okresie wrzesień – listopad 2017r. wsparciem zostało objęte 137 uczniów, w tym: • w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Górnym – 68 uczniów, • w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bielczy – 35 uczniów, • w Zespole Szkół i Przedszkola w Przyborowie – 34 uczniów. Łącznie doradcy zawodowi przeprowadzili 138 godzin zajęć. Tematyka prowadzonych zajęć dotyczyła zainteresowań, mocnych i słabych stron uczniów, kryteriów wartości i samooceny, typów osobowości ucznia. Rodziców zapoznano z warunkami uczestnictwa ucznia w projekcie, harmonogramem oraz zakresem tematycznym spotkań. Projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” w szkołach prowadzonych przez gminę Borzęcin będzie realizowany w okresie od 1.09.2017 roku do 31.08.2020 roku. ug

Nowi przedsiębiorcy w strefie inwestycyjnej Czterech przedsiębiorców w sąsiedniej gminy Brzesko zakupiło w 2017 roku tereny pod działalność produkcyjną i usługową w strefie inwestycyjnej w Borzęcinie – Borku. W sumie do tej pory gmina Borzęcin zbyła 10,27 hektara z przeznaczonego pod inwestycje blisko 25-hektarowego kompleksu. Jest spora szansa na to, że jeszcze w tym roku ruszą pierwsze inwestycje, które w perspektywie czasu zaowocują nowymi miejscami pracy. – Trudno sobie wyobrazić przyszłość gminy, bez rozwoju inwestycji w sektorze prywatnym. To one generują niezbędne miejsca pracy i wpływy do budżetu w postaci podatków i opłat lokalnych, a także udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Dlatego kilka lat temu podjęliśmy działania w zakresie wyznaczenia terenów pod działalność produkcyjną i usługową, a w latach 2015-2016 z myślą o utworze-

niu strefy gospodarczej wybudowaliśmy nową, ponad 2,5-kilometrową drogę, która doskonale komunikuje tereny inwestycyjne z drogą wojewódzką 768 i wjazdem na autostradę. Dzięki temu lokalizacja tego terenu stała się atrakcyjna – mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin. W związku z zapytaniami inwestorów, gmina przystąpiła do wydzielenia terenów na pozostałym do sprzedaży, blisko 15-hektarowym terenie. – Aktualnie trwają prace związane z wydzieleniem geodezyjnym kolejnych działek. Przetargi zamierzamy ogłosić pod koniec II kwartału br. – informuje wójt Kwaśniak. Gmina Borzęcin zapewnia pomoc potencjalnym inwestorom w przygotowaniu inwestycji. W razie konieczności deklaruje również wsparcie w zakresie uzbrojenia terenu w oczekiwaną infrastrukturę.


styczeń 2018

REGION

www.informatorbrzeski.pl

7

Zmarł Zbigniew Urbański – twórca lipnickich palm sięgających nieba… Podpisano umowy na 6 milinów na inwestycję w Lipnicy Murowanej i Żegocinie Prawie sześć milionów złotych wyniesie przebudowa i rozbudowa dróg w Żegocinie oraz Lipnicy Murowanej. W Starostwie Powiatowym w Bochni podpisano umowy na realizację inwestycji, na które Powiat pozyskał prawie 2,5 mln. zł. dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W obu wypadkach przebudowa i rozbudowa dróg prowadzona będzie w systemie zaprojektuj i wybuduj. W ramach tych inwestycji zmodernizowane zostanie ponad siedem kilometrów dróg, przebudowane sześć skrzyżowań, osiem przepustów, powstanie zatoka autobusowa, zamontowane zostaną znaki drogowe z oświetleniem LED. Wszystkie prowadzone prace zdecydowanie podniosą bezpieczeństwo użytkowników dróg południowej części Powiatu. Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanych w to przedsięwzięcie, a szczególnie wójtom za dobrą współpracę i włączenie się w realizację – mówi Ludwik Węgrzyn, starosta bocheński. Przebudowa drogi powiatowej nr 2071K Łąkta Górna – Łapanów na terenie Gminy Żegocina obejmie. in. przebudowę drogi, skrzyżowań z drogami gminnymi w pasie drogowym

drogi powiatowej; przepustu; zatoki. Natomiast „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2075K Lipnica Murowana – Żegocina” to m in. rozbudowa i przebudowa drogi, budowa ciągu pieszego, budowa wyniesionego przejścia dla pieszych; montaż znaków aktywnych z oświetleniem LED. Wymiana lub montaż barier drogowych i barier mostowych, przebudowa przepustów oraz wykonanie zatoki autobusowej z peronem przystankowym. Przed nami kolejny rok wytężonej pracy na rzecz infrastruktury drogowej w Powiecie Bocheńskim – podsumowuje Józef Mroczek, wicestarosta.

Koszt wykonania pierwszego zadania wynosi 997 038,00zł .Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 to 481 161 zł. Udział Gminy Żegocina 16% wartości inwestycji na terenie gminy. Natomiast wykonanie drugiego zadania to kwota 4 987 699,20 zł. Dofinansowanie to 2 035 206 zł udział Gminy Lipnica Murowana i Żegocina to 16%, reszta sfinansowana zostanie przez powiat Bocheński. sp

Po długiej chorobie odszedł niezwykły człowiek – Zbigniew Urbański – twórca najwyższych palm w lipnickich konkursach palm. Pokój Jego duszy! Pamiętajcie o Nim w swoich modlitwach. Przed laty Zbigniew Urbański podkreślał, że udział w konkursie palm wielkanocnych stał się dla niego tradycją – przez wiele lat zdobywał wiedzę i umiejętności do tego by zbudować najwyższą na świecie palmę wielkanocna i móc ją postawić na rynku w Lipnicy Murowanej. W całym przedsięwzięciu pomagała mu rodzina i zna-

jomi. Pan Zbyszek zajmował się konstrukcją samej palmy, rodzina przygotowała zdobienie, a znajomi uczestniczyli w przenoszeniu i stawianiu kilkuset kilogramowego kolosa. Udział w konkursie przez lata był dla Niego dużym wyzwaniem – miał duże problemy ze zdrowiem i przez wiele miesięcy przebywał w szpitalu. Zbigniew Urbański był człowiekiem niezwykle zasłużonym dla kultywowania tradycji wicia palm według lokalnej tradycji, promotorem konkursu oraz znakomitym ambasadorem Lipnicy Murowanej. Od 2005 do 2016 stał się mistrzem w swojej dziedzinie, wygrywając wszystkie konkursy i ściągając do Lipnicy Murowanej także swoimi osiągnięciami najwyższe władze państwowe oraz tysiące turystów na lipnickie konkursy. W 2011 roku ustanowił rekord wśród swoich osiągnięć. Jego palma miała wysokość 36 m i 4 cm. Za swoje szczególne osiągnięcia w 2016 odebrał z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy odznaczenie Państwowe, Srebrny Krzyż Zasługi za zasługi w działalności na rzecz kultywowania i upowszechniania tradycji ludowych. IB

Czas skutecznych przedsięwzięć Trzy lata kadencjiczas to na doskonały czas na bilans Trzy lata kadencji to doskonały bilans i podsui podsumowanie. Niewątpliwie był to czas wytężomowanie. Niewątpliwie był to czas wytężonej i efektywnej nej i efektywnej pracy, sprzyjała nam dobra atmospracy, sprzyjała dobra atmosfera w Radzie fera nam w Radzie Powiatu oraz dobraPowiatu współpraca z saoraz dobra współpraca gminnymi. morządamiz samorządami gminnymi. Powiat cały Powiat czas się rozwija, cały czas sięwykorzystujemy rozwija, wykorzystujemy i podejmuszanse i szanse podejmujemy nowe wyzwania umożliwiające wykonanie jemy nowe wyzwania umożliwiające wykonaniekolejnych kolejnych inwestycji. Wramach ramachpozyskanych pozyskanych środków UE udało nam inwestycji. W środków z UEz udało się zrealizować szereg inwestycji, dzięki którym wienam się zrealizować szereg inwestycji, dzięki którym le miejsc i obiektów zyskało bądź zyska nowe obliwiele miejsccze. i obiektów zyskało bądź zyska nowe Realizujemy naprawdę duże oblicze. projekty, dbamy Realizujemyo naprawdę duże projekty, dbamy o poprawę poprawę bezpieczeństwa, ochronę zdrowia, pomoc bezpieczeństwa, ochronę zdrowia, młodzież pomoc społeczną, społeczną, wspieramy i nie zapominamy o seniorach. to czas oskutecznych przedsięwzięć wspieramy młodzież i nie Był zapominamy seniorach. Był i budowania dalszego rozwoju naszejdalszego Małej Ojczyzny. to czas skutecznych przedsięwzięć i budowania rozwoju naszej Małej Ojczyzny.Starosta Bocheński Ludwik Węgrzyn Starosta Bocheński Ludwik Węgrzyn Darmowe Porady Prawne

Czas skutecznych przedsięwzięć

Nowoczesna sala gimnastyczna przy „Mechaniku”

9,3 mln zł. kosztować będzie budowa nowoczesnej sali sportowej przy ZS Nr 1 w Bochni. Obiekt ma powstać do września 2018 r., a powiat pozyskał na budowę sali 3,5 mln zł. Projekt zakłada rozbudowę „mechanika” o pełnowymiarową salę gimnastyczną wraz Od początku 2016 roku na terenie powiatu funkcjonuje system z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz infrastrukturą towarzysządarmowejrozbudowę pomocy prawnej. Starostwo organizowało dwudniową „mechanika” o pełnowymiarową salę gimnastyczną Nowoczesna sala gimnastyczna przy "Mechaniku" cą. Sala pomieści: boisko do piłki ręcznej, siatkówki, koszykówki, akcję promującą takich porad. Bezpłatna powraz z możliwość zapleczemuzyskania szatniowo-sanitarnym oraz infrastrukturą 9,3domln zł. kosztować będziei akrobatyki budowa nowoczesnej sali sportowej trzy boiska gimnastyki sportowej oraz widownię. moc udzielana jest od poniedziałku do boisko piątku do w trzech punktachsiatkówki, towarzyszącą. Sala pomieści: piłki ręcznej, przy ZS Nr 1 w Bochni. Obiekt ma powstać do września 2018 Znajdą tam się dwa korty do squash’a, magazyn ze sprzętem, pona tereniekoszykówki, powiatu (Starostwo Powiatowe w Bochni, Urządi Gminy trzy boiska do gimnastyki sportowej akrobatyki oraz r., adla powiat pozyskał na oraz budowę sali 3,5 mln zł. Projekt mieszczenie trenera, siłownia wyposażona w lustra sala zakłada Drwinia, Urząd Gminy Lipnica Murowana). Dotychczas z pomocy widownię. Znajdą tam się dwa korty do squash’a, magazyn ze do aerobiku. skorzystało prawie 2500 osób. sprzętem, pomieszczenie dla trenera, siłownia oraz wyposażona Powiat pomaga niepełnosprawnym Warsztaty Terapii Zajęciowej w lustra sala do aerobiku. Powiat zawarł umowę ze Stowarzyszeniem Rodzin Zdrowie Ludwik Węgrzyn Starosta Bocheński i Józef Mroczek WicestaPsychiczne z Krakowa na realizację usług aktywnej integracji Powiat niepełnosprawnym rosta podpisali aktpomaga notarialny związany z zakupem od Bocheńskiej o charakterze zawodowym. Dzięki temu dwudziestoosobowa grupa Powiat zawarłbudynku umowęwraz ze Stowarzyszeniem Rodzin Zdrowie Spółdzielni Inwalidów z działką z przeznaczeniem mieszkańców powiatu skorzystała z profesjonalnej pomocy i pomina prowadzenie WTZ zwKrakowa Proszówkach. Podpisanousług takżeaktywnej umowę zeintegracji Psychiczne na realizację mo niepełnosprawności mogła spróbować swoich sił na rynku praStowarzyszeniem Amicuszawodowym. Hominis, działającym przy dwudziestoosobowa WTZ, które o charakterze Dzięki temu cy. Wśród nich jest 7 uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej zajmie sięgrupa prowadzeniem warsztatów. mieszkańców powiatu skorzystała z profesjonalnej pomocy w Proszówkach. i pomimo niepełnosprawności mogła spróbować swoich sił na rynku pracy. Wśród nich jest 7 uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Proszówkach.


8

styczeń 2018

REGION

www.informatorbrzeski.pl

E-usługi

Wychowankowie WTZ uczestniczą w zajęciach przez pięć dni w tygodniu, mają zajęcia m.in. z: gospodarstwa domowego, techniki krawieckiej, plastycznej, ceramicznej, komputerowej czy ślusarskiej, odbywają się tam zajęcia sportowe w ramach sekcji pływackiej, lekkoatletycznej czy piłkarskiej. Do ich dyspozycji jest psycholog, psychiatra i rehabilitant.

Weekend z zabytkami

Mieszkańcy powiatu bocheńskiego, geodeci i przedsiębiorcy branży budowlanej oraz samorządy już niedługo skorzystają z nowej platformy cyfrowej, na której udostępnione zostaną dane geodezyjne dot. bocheńszczyzny. Wszystko to możliwe będzie dzięki realizacji projektu pn. „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Bocheńskiego”. Projekt jest częścią regionalnego systemu cyfrowych rejestrów geodezyjnych. Umożliwi on podniesienie stanu cyfryzacji w zakresie danych i dokumentów powiązanych z ewidencją gruntów i budynków Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Realizacja projektu wpłynie w znaczący sposób na zwiększenie ilości i jakości świadczonych usług. Wartość projektu wynosi 5,43 mln zł, w tym dofinansowanie: 4,88 mln zł.

Karetka służyć będzie głównie mieszkańcom powiatu bocheńskiego. Ambulans posiada nowoczesne wyposażenie, w tym w defibrylator z modułem teletransmisji EKG do pracowni Hemodynamiki w przypadku podejrzenia zawału serca i innych ostrych stanów kardiologicznych, a także z urządzenie do uciskania klatki piersiowej, które automatycznie wykonuje masaż serca, w przypadku zatrzymania jego pracy. Jest to już trzecia karetka w ciągu minionych trzech lat. Na zakup poprzednich dwóch starostwo przekazało prawie 765 tys. zł.

Samochody dla Pomocy Społecznej

Szpital bez bólu

Prawie 20 tysięcy osób uczestniczyło w latach 2015-2018 w weekendzie z zabytkami. W roku 2016 starostwo zostało nagrodzone za organizację wydarzenia podczas Gali Europejskich Dni Dziedzictwa. W tym roku powstała także nowa strona www.zabytki. powiatbochenski.pl. Starostwo zaprosiło do współpracy 44 obiekty, a impreza organizowana od dziesięciu lat, w pierwszy weekend września w tym roku obchodziła swój jubileusz.

Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1 w Bochni

Szpital Powiatowy w Bochni zdobył prestiżowy certyfikat „Szpital bez bólu” Polskiego Towarzystwa Badania Bólu. Certyfikat jest potwierdzeniem tego, że lekarze, pielęgniarki i ratownicy medyczni pracujący w Szpitalu są bardzo dobrze przygotowani i skuteczni w łagodzeniu pacjentom niepotrzebnego cierpienia.

Senior wigor

Prawie pól miliona złotych otrzymał Powiat na zakup trzech samochodów: dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Proszówkach, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz Domu Pomocy Społecznej. Są to pojazdy dostosowane do przewozu osób niepełnosprawnych w tym poruszających się na wózku.

Monitoring przeciwpowodziowy Wybudowanie stacji hydrologicznej w Łapanowie i systemu sms służącego do ostrzegania powodziowego kosztowało ponad 93 tys. zł. Stacja zbudowana została w standardach Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, dzięki temu włączona jest w ich system, przez co uszczelnia monitoring przeciwpowodziowy powiatu. System sms pobiera dane bezpośrednio z IMGW przekazując je do wyznaczonych osób i służb powiatu bocheńskiego.

Stypendia dla najzdolniejszych

Starostwo pozyskało środki na termomodernizację Zespołu Szkół Nr 1 w Bochni. Wartość realizowanych prac to ok. 2 mln zł, dofinansowanie ze środków unijnych wyniesie 1,21 mln zł. W ramach projektu wykonana zostanie poprawa efektywności energetycznej „mechanika”, zarówno budynku głównego, jak i warsztatów dydaktycznych. Wymieniona zostanie instalacja centralnego ogrzewania i zamontowane zostaną zawory termostatyczne. Ocieplone zostaną stropodachy i ściany zewnętrzne. Wymieniona zostanie również stolarka okienna (w budynku warsztatów) i drzwiowa.

Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Zarząd Powiatu w Bochni przyznał dofinansowanie na zakup sprzętu i wyposażenia z przeznaczeniem dla celów ochrony przeciwpożarowej dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Bocheńskiego. W tym roku na dofinansowanie otrzymało 16 jednostek z Muchówki, Brzeźnicy, Rdzawy, Wolicy, Chronowa, Łazów, Siedlca, Kobyla, Tarnawy, Sobolowa, Mikluszowic, Okulic, Lipnicy Dolnej, Pogwizdowa, Drwini i Leszczyny. Łącznie w latach 2015-2017 48 jednostek OSP z terenu powiatu otrzymało ponad 163 tys. zł.

Niespełna milion zł. otrzymał Powiat Bocheński na uzupełnienie i poszerzenie działań dziennego domu Senior Wigor. Dzięki pozyskanym środkom przy placówce powstała zielona siłownia. W ramach projektu uczestnikom zapewnione są zajęcia podnoszące sprawność fizyczną m.in. codzienna gimnastyka ogólnousprawniająca, a także nowe atrakcyjne formy ruchu jak np. nordic walking, gra w bocce, czy krykiet.

OIK Od kwietnia 2017 roku Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bochni działa w systemie całodobowym -7 dni w tygodniu. Jest to możliwe dzięki realizacji projektu pn. „ OIK całą dobę”, którego celem jest zapewnienie całodobowej pomocy dla mieszkańców powiatu bocheńskiego przeżywających kryzysy lub doświadczających przemocy. W lutym Powiat Bocheński otrzymał na realizację ponad 1 mln 700 tys. zł

Aż 155 najzdolniejszych uczniów szkól ponadgimnazjalnych otrzymało stypendia starosty, a 30 osób otrzymało nagrody dla dyrektorów i nauczycieli za osiągnięcia dydaktycznowychowawcze i opiekuńcze. Łącznie na ten cel przeznaczono w ciągu minionych trzech lat prawie 200 tys. zł.

Nowa jednostka Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni

Centrum kompetencji zawodowych Starostwo uzyskało środki na realizację projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych gwarancją sukcesu ucznia na rynku pracy”, otrzymując dotację na prawie 2,1 mln zł. Celem projektu jest wzmocnienie zdolności do zatrudnienia u 280 uczniów szkół z terenu powiatu bocheńskiego poprzez poprawę jakości procesu kształcenia na bazie CKZ we współpracy z otoczeniem, w tym z pracodawcami, podniesienie kwalifikacji u co najmniej 130 uczniów ze szkół zawodowych powiatu bocheńskiego, a także doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych u 26 nauczycieli zawodu z branży budowlanej na terenie powiatu bocheńskiego. Projekt obejmował będzie m.in. organizację dodatkowych zajęć z zakresu kursów kwalifikacyjnych, organizację praktyk i staży we współpracy z pracodawcami, organizację i prowadzenie doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Kolejna karetka dla szpitala Powiat bocheński zawarł umowę na podstawie której Szpital Powiatowy w Bochni wzbogacił się o kolejny nowoczesny ambulans.

W maju odbyło się otwarcie nowej siedziby bocheńskiej, powiatowej jednostki Państwowej Straży Pożarnej. To jeden z najnowocześniejszych obiektów w Małopolsce (podobne ma tylko Kraków, Nowy Sącz i Oświęcim). Koszt jej powstania to 12,5 mln złotych.

opracowanie: Starostwo Powiatowe w Bochni


styczeń 2018

REGION

www.informatorbrzeski.pl

Ponad 50 mln zł przeznaczono na utrzymanie i modernizację infrastruktury drogowej w latach 2015–2017 z czego 21,7 mln zł. pochodziło z budżetu państwa, 16,4 mln zł. z budżetu Powiatu Bocheńskiego, zaś 5 mln zł. to środki pochodzące z Gmin. Poniżej przedstawiamy najważniejsze inwestycje drogowe zrealizowane w latach 2015–2017.

9

przebudowie drogi powiatowej wraz z dojazdami i montażem elementów bezpieczeństwa ruchu. Powstał również chodnik, kanalizacja deszczowa wraz z wykonaniem wylotu do rzeki Uszwica. Remont obejmował także przebudowę skarp koryta rzeki Uszwica wraz z umocnieniem oraz przebudową przydrożnych rowów. Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska w Trzcianie Zakres robót obejmował stabilizację osuwiska w obrębie drogi powiatowej polegającą na wykonaniu konstrukcji oporowej, zamontowane zostały pale wiercone z mikropalami kotwiącymi zwieńczone oczepem żelbetowym. Powstał dren francuski, zabezpieczono skarpę, przebudowano nawierzchnię drogową, powstał chodnik wraz z poboczami. Zmodernizowano zjazdy, drogi dojazdowe i rowy, powstały również nowe studzienki a istniejące zostały przebudowane. Inwestycja pochłonęła ponad 1,2 mln. zł.

2017 rok Most w Drwini

Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska w Żegocinie Wykonano konstrukcje oporową oraz pale wiercone z oczepem żelbetowym na odcinku 115 m. Powstał także dren francuski czyli rów pokryty geowłókniną zatrzymującą zanieczyszczenia, wzmocniono go także kamieniami. Odbudowana została droga powiatowa wraz z infrastrukturą odwodnieniową oraz poboczami. Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska wyniosła prawie 1,1 mln. zł.

2016 rok

2015 rok Ponad 4,6 mln zł. wyniosła modernizacja drogi powiatowej przebiegającej przez Miasto Bochnię i Gminę Rzezawa. Wykonano progi zwalniające, skrzyżowania, chodniki na długości 3 km oraz oznakowanie poziome i pionowe. Zamontowano bariery ochronne i kasetony nad przejściem dla pieszych. Wyremontowano przepust, wymieniono oświetlenie oraz nawierzchnię na długości prawie 3 km.

Przebudowa dróg na terenie gminy Lipnica Murowana, Łapanów, Trzciana i Nowy Wiśnicz W południowej części powiatu powstały wyniesione przejścia dla pieszych, skrzyżowania, prawie 2 km nowych chodników i ścieżek rowerowych oraz oznakowania. Wymieniono także oświetlenie jak również zamontowano bariery ochronne. Wyremontowano przepust, wykonano zabezpieczenie przed spadającymi odłamkami skalnymi oraz nową nawierzchnię na długości ponad 5,1 km. Całkowita wartość inwestycji to ponad 5 mln zł.

Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska w Rajbrocie Ponad 1,1 mln zł. wyniosła stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska w Rajbrocie. Przebudowano przepust, zabezpieczono skarpę i dno rzeki. Zabezpieczono drogę poprzez wykonanie palowania.Wyczyszczono rowy, odtworzono zniszczoną nawierzchnię drogową i przebudowano zjazdy.

Przebudowa dróg powiatowych w Łazach i Brzeźnicy Ponad 3,5 mln zł. wyniosła modernizacja dróg powiatowych, gdzie powstały chodniki wraz z kanalizacją deszczową, nawierzchnia drogowa, przebudowano skrzyżowania, umocniono pobocza, rowy, powstały perony i wykonano odwodnienie.

Przebudowa dróg powiatowych w Pogwizdowie i Zawadzie

Most w Królówce

Przebudowa dróg w Bochni i Rzezawie

Powstaje nowy most jednoprzęsłowy, żelbetowy o nośności 40 T i długości 28 m wraz z dojazdami i chodnikiem oddzielony od jezdni opaską bezpieczeństwa z barierą energochłonną o wartości blisko 3,7 mln. zł. Obecnie przebudowano już sieć teletechniczną i gazową oraz umocniono koryto rzeki Drwinka.

Ponad 1,4 mln. zł. wyniosły prace przy odbudowie mostu o nośności 40 T, szerokości 11,56 m i długości 13 m w Królówce. Ponadto powstał chodnik , przebudowano drogę powiatową i gminną, jak również skrzyżowanie. Wybudowano zatokę parkingową, przebudowano zjazdy i wyremontowano przepust pod drogą powiatową. Przebudowano także potok „Polanka” i dopływ spod „Połomu Dużego” wraz z umocnieniami oraz sieci energetyczne. Rozbudowa ul. Floris w Bochni Zakres prac obejmował rozbudowę drogi, przebudowę chodników dla pieszych i modernizację oraz budowę zjazdów. Powstał mur oporowy, przebudowano sieć energetyczną i teletechniczną, a także wodociągową. Dodatkowo obsadzono krzewami skarpę. Wartość inwestycji wyniosła ponad 660 tys. zł.

Most w Nieszkowicach Wielkich W ramach inwestycji, która wyniosła prawie 1,4 mln zł. rozebrano stary drewniany mostek w miejscu którego powstał nowy żelbetowy most o nośności 40 T wraz z elementami bezpieczeństwa ruchu. Przebudowano również dojazdy i istniejące zjazdy indywidualne do działek. Powstał chodnik i kanalizacja deszczowa, przebudowano rowy oraz koryto potoku Zawadka .

Most w Rajbrocie

Inwestycja za 900 tysięcy zł. polegała na zastąpieniu starej drewnianej kładki, nowym stalowo-betonowym obiektem inżynierskim,

Prawie 2 mln zł. kosztowała modernizacja dróg na terenie Gminy Bochnia. Powstał chodnik wraz z kanalizacją deszczową, poszerzono jezdnię do szerokości 6 mb oraz wykonano nową nawierzchnię asfaltową. Ponadto powstały dwie zatoki autobusowe w centrum Pogwizdowa.

Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska w Kamionnej Ustabilizowano osuwisko palami, przebudowano drogę na długości 130 mb oraz przebudowano przepust o długości 12 mb na potoku Kamionka na przepust o konstrukcji żelbetowo stalowej wraz z umocnieniem tego potoku. Wartość inwestycji to 1,8 mln zł.

2018 rok W ramach planowanych inwestycji na rok 2018 podpisano umowę na realizację inwestycji za ponad 8,6 mln zł., w ramach której rozbudują drogę powiatową na odcinku Bochnia-Bogucice na długości ponad 3,5 km, powstaną chodniki i ścieżki rowerowe, zatoki autobusowe, rozbudują skrzyżowania i przebudują zjazdy. Ponadto dwie inwestycje znalazły się liście rankingowej wniosków o dofinansowanie zadań w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Rozbudowa drogi powiatowej w Siedlcach i w Nieszkowicach Małych za prawie 5,8 mln zł. oraz Rozbudowa drogi powiatowej Łąkta Górna – Łapanów wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową w Grabiu i Lubomierzu za blisko 6 mln zł.

Przebudowa dróg powiatowych w Łazach i Brzeźnicy

Rozbudowa ul. Floris w Bochni

Most w Drwini

Przebudowa dróg powiatowych w Pogwizdowie i Zawadzie

Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska w Rajbrocie

Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska w Trzcianie

Most w Nieszkowicach Wielkich

Przebudowa dróg w Bochni i Rzezawie

Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska w Kamionnej

Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska w Żegocinie

Most w Rajbrocie

Przebudowa dróg na terenie Gminy Lipnica Murowana, Łapanów, Trzciana i Nowy Wiśnicz


10

styczeń 2018

REGION

Bochnia Gmina Bochnia: Imponujący kontrakt na rehabilitację w Gminnych Ośrodkach Zdrowia Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie w dniu 29 czerwca 2017 r. ogłosił postępowanie konkursowe w rodzaju: rehabilitacja lecznicza na okres od 01 października 2017 r. do 30 czerwca 2022 r. w zakresach: Fizjoterapia ambulatoryjna. Jak informuje Dyrekcja, Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni wygrał konkurs ogłoszony przez NFZ na świadczenia z zakresu rehabilitacji medycznej. Dzięki temu od 1 października 2017 r. są realizowane świadczenia w ramach umowy z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie Fizjoterapii Ambulatoryjnej. Uzupełniające postępowania konkursowe w rodzaju rehabilitacja lecznicza na okres od 01 listopada 2017 r.

Konkurs „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”

9 stycznia 2018 r. Wójt Gminy Pan Marek Bzdek podczas treningu, wręczył gminne kalendarze dzieciom ze szkółki piłkarskiej przy klubie KS Orzeł Cikowice. W ostatnim czasie na terenie Gminy Bochnia powstało kilka szkółek piłkarskich zarówno dziecięcych jak i młodzieżowych. Trenerzy, poza nauką wartości piłkarskich chcą też kształtować u podopiecznych ce-

Spotkanie ze strażakami OSP

roku zakupionych zostało 5 samochodów do jednostek: OSP Siedlec, OSP Baczków, OSP Wola Nieszkowska, OSP Damienice, OSP Gierczyce. Wójt Gminy Bochnia Marek Bzdek podzię-

do 30 czerwca 2022 r. zostało ogłoszone 26 września 2017 roku. Do złożenia oferty przystąpiło czterech oferentów. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 27 października 2017 roku. Do siedmiu dni od dnia rozstrzygnięcia oferty zaistniała możliwość złożenia odwołania od wyniku konkursu. Z możliwości tej skorzystał Pan Rafał Janik oraz SPM ZOZ w Bochni ul. Floris 16. Decyzją Dyrektora MOW NFZ oba odwołania zostały oddalone. W wyniku uzupełniającego postępowania kontrakt otrzymały tylko dwa Gminne ośrodki zdrowia tj. w Pogwizdowie i w Bogucicach. Tym samym świadczenia w ramach podpisanych kontraktów będą realizowane w pięciu Gminnych Ośrodkach Zdrowia tj. Łapczycy, Proszówkach, Bogucicach, Siedlcu i Pogwizdowie. Kontrakty o wartości 2 100 000 zł zostały podpisane na okres 5 lat. Lekarska Opieka Ambulatoryjna, na którą również pozyskano kontrakt, jest realizowana w Ośrodku zdrowia w Proszówkach od dnia 1 stycznia 2018 r. To rewelacyjna wiadomość. Wiem, że Dyrekcja SP GZOZ bardzo walczyła o ten kontrakt i wiem, że nie było łatwo. Jednak się udało i dzięki temu Nasi mieszkańcy będą mieli zapewnioną opiekę w tym zakresie i zdecydowanie skróci się okres oczekiwania na tego rodzaju świadczenia w porównaniu do czasu oczekiwania który obowiązywał w czasie trwania poprzednich umów z NFZ – mówi Marek Bzdek Wójt Gminy Bochnia

W trzech Ośrodkach Zdrowia dotychczas były realizowane umowy w ramach NFZ ale w mniejszym zakresie. Od 01 października 2017 r. wartość kontraktu wzrosła o 107% w każdym z w/w ośrodków oraz zwiększyła się dwukrotnie dostępność do wykonywanych usług medycznych tj. do 10 h dziennie. Ponadto osoby które wykonują świadczenia medyczne w zakresie fizjoterapii w 90% posiadają minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe oraz wyższe wykształcenie. Warunki konkursu były trudne, dlatego przez ostatni rok przygotowywaliśmy się do niego. W ośrodkach zdrowia przeprowadzone zostały gruntowne remonty mające na celu ich dostosowanie do wymogów konkursu. Ponadto zostały zakupione sprzęty rehabilitacyjne tak, abyśmy mogli świadczyć usługi w jak najszerszym zakresie i najwyższych standardach – mówi Marek Bzdek Wójt Gminy Bochnia. W 2017 r. Gminne Ośrodki Zdrowia zostały doposażone w sprzęt medyczny o wartości ok. 300 000 zł. Były to przede wszystkim sprzęty do gabinetów fizjoterapii tj. laser biostymulacyjny, elektrostymulator, aparat do krioterapii, lasery stacjonarne, stoły do masażu, wyposażenie UGÓL, rotory do kończyn dolnych i górnych a dodatkowo zostały zakupione: aparat RTG (stomatologiczny), 3 unity stomatologiczne, aparat USG czterogłowicowy, 2 holtery EKG oraz karetka transportowa. ug

Gminna Szkółka Piłkarska

Sołectwo Moszczenica w Gminie Bochnia, zajęło III miejsce w konkursie organizowanym przez Województwo Małopolskie „Fundusz Sołecki - najlepsza inicjatywa” za realizację najciekawszego projektu realizowanego z funduszu sołeckiego pn. „Remont WDL w Moszczenicy” nagrodą była kosiarka spalinowa, którą Wójt Gminy Bochnia Pan Marek Bzdek, przekazał Panu Witoldowi Wróblowi - Sołtysowi wsi Moszczenica. Z roku na rok fundusz sołecki cieszy się coraz większym zainteresowaniem mieszkańców. Dzięki środkom z budżetu przekazanym na ten cel zostało zrealizowanych wiele ciekawych inicjatyw. W ubiegłym roku zostało na ten cel wydane 564 400 zł, na 2018 rok ta kwota wynosi już 717 400 zł.

12 stycznia 2018r. w Gorzkowie odbyło się spotkanie ze strażakami ochotnikami, które rozpoczęło cykl zebrań sprawozdawczych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych. Wójt Gminy Bochnia Marek Bzdek podkreślił, iż po trzech latach widoczna jest znacząca różnica w funkcjonowaniu i rozwoju jednostek. Dwie drużyny zostały włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego. Powstało kilka nowych drużyn pożarniczych, a także dzięki dofinansowaniu ze strony Gminy Bochnia, które w samym 2017 roku wyniosło prawie 700 000 zł, udało się doposażyć jednostki w sprzęt ratowniczo - gaśniczy, ubrania oraz samochody. W ubiegłym

www.informatorbrzeski.pl

kował wszystkim członkom OSP za zaangażowanie w zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Bochnia w ubiegłym roku. ug

chy związane z uprawianiem sportu, takie jak szacunek, odpowiedzialność, sumienność, punktualność, postawa ciągłej nauki, umiejętność rywalizacji, organizacji czasu i podejmowania decyzji. Istotne jest, aby u każdego zawodnika wywoływać pozytywne zmiany nie tylko związane z umiejętnościami gry w piłkę nożną, ale także z ich stylem życia.


www.informatorbrzeski.pl

styczeń 2018

REGION

Bochnia

11

Gminny Konkurs Kolęd i Piosenki Zimowej

UWAGA !!! SMS-owy System Komunikacji z Mieszkańcami !!!

Gmina Bochnia uruchomiła System Komunikacji z Mieszkańcami, dzięki któremu Mieszkańcy mogą bezpłatnie otrzymywać informacje, zarówno o zagrożeniach meteorologicznych, jak i o ważnych wydarzeniach, odbywających się na terenie Gminy. Należy podkreślić, że system powiadamiania niesie wiele korzyści, znacząco poprawiając

bezpieczeństwo i komfort życia Mieszkańców. Otrzymywane wiadomości będą dotyczyć konkretnych informacji wysyłanych tylko i wyłącznie przez Urząd Gminy w formie komunikatów głosowych albo SMS oraz na aplikację mobilną Alcetel. Więcej informacji na stronie http://www.bochnia-gmina.pl

11 stycznia 2018 roku miał miejsce Gminny Konkurs Kolęd i Piosenki Zimowej, którego organizatorem było Gminne Przedszkole w Cikowicach. W konkursie wzięło udział 25 przedszkolaków z 14 placówek z terenu Gminy Bochnia. Jury w składzie: Jan Truś - dyrektor Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Bochni, Radosław Brydniak dyrektor Gminnego Centrum Kultury

w Drwini oraz Elżbieta Miękina - kierownik Świetlicy w Cikowicach oceniali uczestników w dwóch kategoriach wiekowych: 3,4 latki i 5,6 latki, biorąc pod uwagę: dobór repertuaru, interpretację wokalną, ekspresję wykonania oraz ogólny wyraz artystyczny. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody, które wręczył Pan Marek Bzdek - Wójt Gminy Bochnia.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Powstanie 9 zielonych siłowni w Gminie Bochnia Gmina Bochnia pozyskała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 9 zielonych siłowni. Siłownie powstaną w Baczkowie, Cerekwi, Gawłowie, Gorzkowie, Nieprześni, Nieszkowicach Małych, Stradomce, Damienicach i Stanisławicach. Dzięki realizacji projektu powstaną miejsca aktywnego wypoczynku, służące zaspokojeniu potrzeb społecznych mieszkańców w zakresie rekreacji. Zakres projektu wynika z oczekiwań mieszkańców- głównie ludzi młodych oraz osób starszych uprawiających aktywność fizyczną, która sprawia im przyjemność i daje satysfakcję. Wartość inwestycji wyniesie 170 000 zł.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego prawie 1 700 000 zł dofinansowania trafi do Gminy Bochnia. W Gorzkowie powstanie nowoczesny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Wartość inwestycji wyniesie ok 2 000 000 zł netto. PSZOK stanowi uzupełnienie wy-

wozu śmieci od mieszkańców. Każdy mieszkaniec Gminy Bochnia będzie mógł oddać do PSZOK-u segregowane odpady komunalne w tym m.in. gruz z remontów, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, przeterminowane leki, baterie, lodówki, telewizory, akumulatory itp. Za oddanie takich odpadów nie będą pobierane opłaty.


12

styczeń 2018

REGION

www.informatorbrzeski.pl

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ,9 75

6

Sprzęt do ratownictwa medycznego dla OSP z Funduszu Sprawiedliwości

13,1

6

13

1

1,5

16 12

15

,4 16

10

5 3

53

2,3

Drwinia

9

,5

1 40,7

3,6

26,5 13,5

2

8

7 21,2

6

11

5

30,1

0,4

24

3

4

3,8

11,6

7,8 4,9

4,5

8

3

21

14

4,8

105,8

52

INWESTOR:

PRZEDSIĘWZIĘCIE:

TYTUŁ RYSUNKU:

OPRACOWANIE KONCEPCJI

W 2017 roku gmina Drwinia złożyła w ogłoszonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości naborze wniosek na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Sprawiedliwości w ramach Programu I, Priorytet III B: Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacji skutków pokrzywdzenia przestępstwem. Z pozyskanych środków zakupiony został sprzęt ratownictwa medycznego – zestawy PSP R1, które trafiły

W Zielonej powstanie PSZOK- czyli Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Wszystko za sprawą dotacji, jaką gmina Drwinia pozyskała z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie w wysokości 1 699 832,95 zł pozwoli na budowę punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, na terenie którego zbierane i magazynowane będą odpady komunalne. W punkcie gromadzone będą odpady komunalne selektywnie zbierane, z wyłączeniem zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zawierających azbest. Zbierane i magazynowane będą: inne niż niebezpieczne odpady komunalne, odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych (odpady komunalne), przedmioty przeznaczone do ponownego użycia. Projekt przewiduje budowę drogi dojazdowej do PSZOK

wraz ze zjazdem z drogi wojewódzkiej, plac PSZOK, zadaszoną rampę rozładunkową i zadaszone boksy. Powstanie też budynek – salka edukacyjna wraz z zapleczem socjalno-biurowym i tzw. infrastruktura towarzysząca. Oprócz budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów, przewidziane są także działania edukacyjne wśród dzieci i młodzieży w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, zasad hierarchii postępowania z odpadami i możliwości ponownego wykorzystania odpadów komunalnych. Powstać ma ścieżka edukacyjna. Każdy mieszkaniec gminy będzie mógł oddać do PSZOK-u segregowane odpady komunalne takie jak np. odpady budowlane, meble i inne odpady wielkogabarytowe, lodówki, telewizory, akumulatory, zużyte opony, przeterminowane leki, baterie. Za oddawanie odpadów do punktu selektywnej zbiórki odpadów nie będą pobierane dodatkowe opłaty.

do sześciu jednostek OSP z terenu naszej gminy, które do tej pory takiego sprzętu nie posiadały. W dniu 29.12.2017 r. wójt gminy Drwinia Jan Pająk wraz z zastępcą Mateuszem Kracikiem przekazali zakupione zestawy ratownictwa medycznego PSP R1 przedstawicielom jednostek OSP Bieńkowice, Dziewin, Grobla, Niedary, Świniary oraz Wyżyce. Strażacy ochotnicy są najczęściej pierwszymi na miejscu wypadków i to od ich natychmiastowej pomocy zależy życie poszkodowanych. Nowoczesny sprzęt zakupiony dzięki środkom z Funduszu Sprawiedliwości pomoże strażakom w ratowaniu poszkodowanych bezpośrednio na miejscu zdarze-

nia. Realizacja wyżej wymienionego zadania stanowi uzupełnienie działań podjętych w 2017 r. w zakresie przeszkolenia członków OSP z terenu gminy w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Sprzęt jaki obecnie posiadają wszystkie jednostki OSP w naszej gminie stawia przed strażakami nowe wymagania w zakresie doskonalenia umiejętności udzielania pierwszej pomocy, które mogą w przyszłości być bardzo przydatne jeśli zajdzie taka potrzeba. Zadanie współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości w wysokości: 34 992 zł. ug

Milion złotych dotacji na remont dróg w Grobli Gmina Drwinia uzyskała dofinansowanie na remont dróg gminnych z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Gmina Drwinia uzyskała dofinansowanie na remont dróg gminnych. Z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” otrzymamy 1 mln złotych dotacji na prace remontowe 1,8 km dróg gminnych: nr 581222K w km 0+000 do km 1+233, nr 581225K w km 2 + 763 do km 2+ 167, nr 581247K w km 2 + 200 do km 0+ 000 w miejscowości Grobla. To kolejne środki, które zostały przyznane dla gminy Drwinia na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz zmniejszenie liczby i skutków wypadków spowodowanych mankamentami infrastruktury drogowej. Na zdjęciach drogi wyremontowane również dzięki dofinansowaniu ze środków z budżetu państwa w miejscowościach: Świniary i Mikluszowice. ug


styczeń 2018

REGION / AKTUALNOŚCI

www.informatorbrzeski.pl

13

Fot. Krzysztof Skóra

Wizyta Prezydenta RP w Wierzchosławicach Zaproszenie dla kandydatów z okazji rocznicy urodzin Wincentego Witosa na rodziny zastępcze

W niedzielę 21 stycznia 2018 r. Prezydent RP Andrzej Duda uczestniczył w uroczystościach z okazji 144. rocznicy urodzin Wincentego Witosa, w roku 100-lecia odzyskania niepodległości. Uroczystości z udziałem Prezydenta RP rozpoczęły się od mszy św. w intencji ojczyzny i polskich rolników w kościele parafialnym pw. Matki Bożej Pocieszenia. Mszę Świętą koncelebrował m.in. Biskup Pomocniczy Diecezji Tarnowskiej Leszek Leszkiewicz, Biskup Pomocniczy Diecezji Kamienieckiej Jan Niemiec oraz kapelan Prezydenta RP ks. Zbigniew Kras. Następnie Andrzej Duda złożył wieniec na grobie Wincentego Witosa znajdującym się na cmentarzu w Wierzchosławicach. W programie wizyty znalazł się również punkt związany ze zwiedzaniem Muzeum Wincentego Witosa. Prezydentowi podczas wizyty towarzyszył prawnuk Wincentego Witosa – Marek Steindel. Do Wierzchosławic przybyli w tym dniu przedstawiciele Rządu RP, parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele i poczty sztandarowe organizacji społecznych oraz rolniczych związków zawodowych.

Nie zabrakło również i lokalnych akcentów – przedstawiciele ZPiT “Swojacy” oraz dziecięcego Zespołu Mali Swojacy wraz z rodzicami witali Prezydenta RP, jak również towarzyszyli mu podczas Mszy Świętej. Przemawiając do licznie zgromadzonych związkowców oraz mieszkańców Gminy Wierzchosławice w Centrum Kultury Wsi Polskiej im. Wincentego Witosa w Wierzchosławicach, Prezydent zaznaczył, że Witos to jeden z sześciu wielkich Polaków, których nazywamy ojcami naszej niepodległości. Andrzej Duda przypomniał, że wspominamy Wincentego Witosa, jako tego, który był trzykrotnie premierem niepodległej Rzeczypospolitej, która odrodziła się w 1918 roku, ale przede wszystkim trzeba wspomnieć Wincentego Witosa jako tego premiera, którym został w 1920, w niesłychanie trudnej sytuacji – dodał. Prezydent podkreślił, że “Witos podjął się wielkiej służby (…) i wykonał rzecz, która przesądziła losy Rzeczypospolitej i przesądziła o jej przetrwaniu – wezwał polskich chłopów do obrony państwa”. Podkreślał, że Witos “był patriotą przez całe swoje życie, od samego po-

czątku do samego końca, niezależnie od kolei losu”. Andrzej Duda podkreślił, że “choć Witos został niesprawiedliwie skazany, choć był niesprawiedliwie oskarżony, choć został skrzywdzony przez polskie władze, a więc można powiedzieć, że został skrzywdzony przez Polskę; nigdy nie powiedział na Polskę złego słowa; nigdy nie skarżył się nigdzie poza granicami i nigdy nie wzywał obcej pomocy. Od samego początku do samego końca był patriotą – podkreślił. Niedzielne obchody, w rodzinnej wsi przywódcy ruchu ludowego, zorganizowała NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” we współpracy z Powiatem Tarnowskim. Wincenty Witos urodził się 21 stycznia 1874 r. we wsi Wierzchosławice w pow. tarnowskim. Pochodził z biednej rodziny chłopskiej, posiadającej dwumorgowe gospodarstwo. Był politykiem – jednym z przywódców Centrolewu, działaczem ruchu ludowego, trzykrotnym premierem. W Stronnictwie Ludowym działał od 1895 r. Po aresztowaniu przez władze sanacyjne, osadzony był w twierdzy brzeskiej. W czasie II wojny światowej był internowany przez Niemców, odrzucił propozycję utworzenia rządu kolaboracyjnego. W 1945 r. został prezesem nowo powołanego Polskiego Stronnictwa Ludowego. Zmarł 31 października 1945 r. w Krakowie. Spoczął w rodzinnych Wierzchosławicach; w uroczystościach pogrzebowych, trwających od 2 do 6 listopada, uczestniczyły tłumy.Witos był autorem m.in. “Wyboru pism i artykułów”, trzytomowych “Moich wspomnień” oraz “Mojej tułaczki”. W 1921 r. odznaczony został Orderem Orła Białego. (PAP, MK)

Brzeski szpital w „Złotej Setce” Ranking Szpitali „Bezpieczny Szpital 2017” to już XIV edycja wydarzenia, poświęconego promowaniu najlepszych szpitali w Polsce. Wyniki przeprowadzonego rankingu publikowane są co roku w specjalnym dodatku do grudniowego wydania dziennika „Rzeczypospolita”, a dyrektorzy najlepszych placówek są wyróżniani podczas uroczystej gali. Twórcą metodologii rankingu jest Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, odpowiedzialne także za akredytację szpitali przez Ministerstwo Zdrowia. 14 grudnia 2017 r. ogłoszono wyniki rankingu szpitali. Szpital brzeski znalazł się na liście 100 najlepszych szpitali w Polsce na 52 miejscu (dla porównania – w Polsce świadczenia reklama

zdrowotne udzielane są w ponad 800 szpitalach publicznych). To wiarygodny wybór podmiotów leczniczych, w których kadra zarządzająca wraz z całym personelem przykładają dużą wagę do zapewnienia bezpieczeństwa w ramach udzielanych świadczeń zdrowotnych i minimalizowania w możliwie jak największym stopniu ryzyka dla leczonych pacjentów. Od wielu lat staramy się podnosić jakość świadczonych usług, rozszerzać ich zakres oraz poprawiać warunki pobytu w oddziałach szpitalnych i pozostałych jednostkach szpitala .W ostatnich latach dzięki wielu inwestycjom zmodernizowaliśmy budynek szpitala oraz wyposażyliśmy go w nowoczesny sprzęt medyczny służący diagnozowa-

niu i leczeniu. Te działania połączone z inwestycjami w szkolenie i stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych naszego personelu przekładają się na stworzenie warunków bezpiecznego i skutecznego leczenia naszych pacjentów. Potwierdzeniem dobrej opinii o szpitalu są wysokie pozycje w rankingach jakościowych przeprowadzanych przez zewnętrznych ekspertów. Dla przypomnienia w ubiegłym roku szpital został finalista konkursu „Lider informatyki 2017” Znalezienie się w „Złotej Setce” najlepszych szpitali w Polsce jest dużym sukcesem i stanowi motywację do dalszej pracy w stałej poprawie jakości usług medycznych w naszym szpitalu.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej zajmuje się poszukiwaniem miejsc w rodzinach zastępczych dzieciom czasowo lub na stałe pozbawionych opieki rodziców biologicznych. Celem jest zapewnienie możliwie wszystkim dzieciom które, z różnych powodów, nie mogą się wychowywać w rodzinie biologicznej, opieki w rodzinie zastępczej, która jest najbardziej zbliżona do rodziny naturalnej. Kierowanie dziecka do instytucjonalnej pieczy zastępczej jaka jest dom dziecka, powinno odbywać się w absolutnej ostateczności, kiedy naprawdę nie ma już innej możliwości. Taką też zasadą kieruje się powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku. W związku z tym prowadzi nabór chętnych dopełnienia funkcji rodziny zastępczej. Rodzicami zastępczymi mogą zostać zarówno małżonkowie, jak i osoby niepozostające w związku małżeńskim, pod warunkiem że spełniają następujące wymagania: - nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej nad swoimi dziećmi oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona, - wypełniają obowiązek alimentacyjny, - dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,

- nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych, - są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczejlub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa, - przebywają na terenie Polski, - zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkalne umożliwiające dzieciom zaspokojenie ich indywidualnych potrzeb, w tym rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego. Ponadto pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo. Zwracamy się do rodziców, małżonków, osób samotnych, które chciałyby pomóc dzieciom potrzebującym domu, o kontakt z naszą placówką mieszczącą się w Brzesku przy ul. Piastowskiej 2b lub pod numerami telefonów: 14 66 300 31 lub 530 620 059. Osobom zainteresowanym odpowiemy na wszelkie pytania.

Nieznajomość prawa szkodzi Po raz trzeci Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga” z Bochni wygrało konkurs na prowadzenie dwóch punktów bezpłatnych porad prawnych na terenie powiatu bocheńskiego. Biuro bezpłatnych porad prawnych w 2018r. podobnie jak w latach ubiegłych, będą w urzędzie gminy w Drwini oraz w Lipnicy Murowanej gdzie od poniedziałku do piątku przez cztery godziny dziennie można nieodpłatnie zasięgnąć konsultacji u specjalisty. Każdego miesiąca przez zespół prawników Stowarzyszenia Kolpinga udzielane są porady prawne dotyczące praktycznie wszystkich problemów z jakimi w życiu spotykają się mieszkańcy. A więc sprawy za zakresu szeroko rozumianego prawa rodzinnego - sprawy związane z alimentami, ustaleniem ojcostwa, władzą rodzicielską, rozwodem i wszystkim co się z tym wiąże. Sprawy dotyczące możliwości formalnego uregulowania prawa własności nieruchomości przez zasiedzenie, ewentualnej możliwości uzyskania odszkodowania za przechodzące nad nieruchomością linie energetyczne, odszkodowania za błędy medyczne itp.

Warto skonsultować swoje decyzje zanim zostaną podjęte, ponieważ błędy kosztują często bardzo dużo. Nasze społeczeństwo nie jest jeszcze odpowiednio zamożne, a porady prawne są dość kosztowne. Ustawa o bezpłatnej pomocy prawnej umożliwiła utworzenie w całym kraju gęstej sieci biur, gdzie mieszkańcy mogą skorzystać z profesjonalnej porady. Takie właśnie biura prowadzone są w Urzędzie Gminy w Drwini i Lipnicy Murowanej, gdzie codziennie można zasięgnąć bezpłatnej porady prawnej. Biura w jedne dni są czynne w godzinach dopołudniowych w inne w popołudniu, tak, aby mogły skorzystać również osoby pracujące. Ignorantia iuris nocet – nieznajomość prawa szkodzi, albo jeszcze inaczej Ignorantia legis non excusat – nieznajomość prawa nie usprawiedliwia. Inaczej mówiąc, nikt nie może się tłumaczyć, że nie znał prawa. O znajomość prawa w sprawach które nas dotyczą powinniśmy się więc postarać dla własnego dobrze pojętego interesu. Konsultacja prawna powinna się stać nawykiem, aby Polak był mądry przed szkodą a nie po szkodzie. IB


14

styczeń 2018

AKTUALNOŚCI

Czchów

Obiekt na miarę XXI wieku w Czchowie

Przed Gminą Czchów realizacja kolejnego zadania. Będzie to zagospo-

darowanie terenów zbiornika czchowskiego, ale na obszarze należącym do gminy, a więc na terenie ponad 1,5 hektara znajdującym się pod zaporą koło Baru Taurus. - Na wykonanie tego zadania otrzymaliśmy dotację 6 milionów złotych, a własny wkład wyniesie 2 miliony złotych – informuje Burmistrz Czchowa Marek Chudoba. - Będzie to pełne zagospodarowanie tego terenu, a więc organizacja pola biwakowego,

pola kamperowego i kampingowego. Budowa boisk sportowych i sceny, a więc reaktywacja tego terenu sprzed kilkudziesięciu lat. Zawsze uważałem, że jest to konieczne działanie, jednakże gmina jedynie ze swoich środków nie podołałaby temu zadaniu. Z ogólnego projektu przez marszałka został wykreślony jedynie letni basen – kończy wypowiedź Marek Chudoba. Burmistrz zapowiada, że jednakże z projektu budowy basenu gmina nie rezygnuje. Będzie aplikować o środki na jego budowę w późniejszym terminie. Na tym terenie znajdzie się również miejsce na parkingi dla pojazdów na ponad 110 miejsc. Będzie także wybudowany pomost dla wędkarzy. Projekt przewiduje budowę obiektu na miarę XXI wieku. IB

www.informatorbrzeski.pl

Nowe parkingi w Czchowie i Jurkowie Gmina Czchów wybuduje dwa parkingi przy DK 75 łączącej Brzesko z Nowym Sączem. Gmina znalazła się na liście gmin, które otrzymają dofinansowanie do inwestycji. Tak, rzeczywiście znaleźliśmy się na takiej liście, ale na ostatnim miejscu – mówi Burmistrz Czchowa Marek Chudoba. - Podpisaliśmy umowę z Marszałkiem Województwa, że wszystkie środki pozostające z pozostałych sześciu przetargów wpłyną na konto naszej gminy. Natomiast my uruchamiamy przetarg na zadania czyli budowę dwóch parkingów, które będą znajdowały się przy DK 75 w miejscowościach Jurków i Czchów

– kończy wypowiedź Marek Chudoba. Będą to parkingi z pełną infrastrukturą, bezpieczne, ogrodzone i w pełni monitorowane. Na parkingach będzie się znajdowało 110 miejsc do pozostawienia pojazdu. Parkingi mają służyć turystycznie, ale nie tylko, ponieważ również dla osób mających w tych miejscach swój przystanek w dalszej podróży na przykład do pracy, a korzystających w dalszej części podróży z komunikacji dalekobieżnej. Przy parkingach zostaną także wybudowane urządzenia i budynki socjalne. Czas realizacji zadania to najbliższe dwa lata. IB

Oświadczenie Burmistrza Czchowa

Związek Gmin Jeziora Rożnowskiego od 2002 roku realizuje zadanie inwestycyjne na obszarze jeziora będącego własnością Skarbu Państwa. Związek dzierżawi teren od Tauronu, który jest zarządcą jeziora. Do tej pory wykonano inwestycje na kwotę 65 milionów złotych. Ostatnie zadanie opiewa na kwotę 40 milionów złotych i zostało zakończone w 2015 roku. Była to inwestycja sfinansowana z MRPO i realizowana na każdym etapie przy pełnej wiedzy i współpracy ze służbami Urzędu Marszałkowskiego. Zadanie było poddane kontroli nie tylko merytorycznej, finansowej, ale przede wszystkim w aspekcie prawnym od samej aplikacji, aż do uruchomienia płatności przez cały czas realizacji, skończywszy na wypłacie ostatniej transzy. Jeśli chodzi o przetargi, to co najmniej dwukrotnie dokumenty były szczegółowo kontrolowane przez powołane do tego Departamenty Urzędu Marszałkowskiego, które nie wnosiły żadnych uwag. W międzyczasie w 2012 roku Związek został skontrolowany przez NIK i nie wykazano zaniechań czy też nieprawidłowości mogących naruszyć prawo. Dlatego z wielkim zaskoczeniem Zarząd przyjął informację o nieprawidłowościach w procedurze przetargowej, które miały miejsce w 2008 roku. Pracownicy Urzędu Kontroli Skarbowej 8 lat później dopatrzyli się pewnych uchybień i według ich zdania i opinii należy naliczyć korektę finansową wynoszącą 25%. Jest

to kwota około 6 milionów złotych. Po zasięgnięciu informacji o stanowisku Urzędu Kontroli Skarbowej Związek wypracował odpowiednie stanowisko, w którym nie zgadza się z opinią kontrolerów. Podjął decyzję o poinformowaniu o zaistniałej sytuacji Ministerstwo Finansów i Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Związek jest w posiadaniu dokumentów z Urzędu Zamówień Publicznych, z których wynika, że może być spokojny o końcowe rozstrzygnięcie. Na dzień dzisiejszy oczekuje się na decyzję Urzędu i jeżeli będzie ona niekorzystna dla Związku to wówczas zostaną podjęte stosowne działania i sprawa zostanie skierowana na drogę sądową. Często przy tej okazji pada pytanie, czy w związku z ewentualnym zwrotem środków nie ma zagrożenia, że to gminy je poniosą. Zarówno budżet Gminy jak i budżet Związku są całkowicie od siebie niezależne. Związek ma osobowość prawną i działa samodzielnie i na własną odpowiedzialność. Dlatego też zarówno Gmina nie odpowiada za zobowiązania Związku, jak i odwrotnie. Zasada ta wynika z art. 49 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, potwierdza ona samodzielność podmiotową gminy i utworzonych przez nią samorządowych osób prawnych. Tak więc gmina odpowiada tylko i wyłącznie za swoje zobowiązania. Marek Chudoba Przewodniczący Związku Gmin Jeziora Rożnowskiego


Iwkowa

Iwkowa – dobra do życia

Rośnie liczba mieszkańców Gminy Iwkowa. - W okresie od roku 2000 do końca 2017 roku przybyło nam 680 mieszkańców – cieszy się Wójt Bogusław Kamiński. - W tym czasie przybyło nam 11,5 procent mieszkańców. Uważam, że jest to bardzo dobry wynik, zwłaszcza że gmina nie jest położona w pobliżu wielkiego miasta, a wręcz przeciwnie znajdujemy się

nieco na uboczu. Z dala od głównych ciągów komunikacyjnych – kończy wypowiedź Bogusław Kamiński. W skali roku w gminie wydawanych jest około 60 warunków zabudowy. Częściowo są to zezwolenia na budowę budynków mieszkalnych, a częściowo na usługowe i rekreacyjne. To świadczy o atrakcyjności gminy. W Iwkowej i okolicach panuje do-

bra atmosfera. Ludzie są przyjaźnie do siebie nastawieni. Niezaprzeczalnym argumentem do osiedlania się w tym miejscu są piękne krajobrazy, ładne widoki oraz spokój i cisza. Argumentem może też być odległość do najbliższego miasta powiatowego, która wynosi około 25 kilometrów, a takich miast wokół Iwkowej znajduje się aż trzy, tak więc nie ma problemu ze znalezieniem dobrej pracy w okolicy. Tę można znaleźć również na miejscu, ponieważ w samej gminie tworzą się nowe podmioty gospodarcze i powstają nowe przedsiębiorstwa. Także stare firmy przekazywane są w ręce młodszego pokolenia i w ten sposób nie ulegają likwidacji, a wręcz przeciwnie istnieją nadal w niejednym przypadku rozwijając się. W roku 2017 również miała miejsce rekordowa liczba urodzeń. W gminie urodziło się równo sto dzieci. IB

Ferie w Iwkowej Czas najmłodszym podczas zbliżających się zimowych ferii szkolnych w Gminie Iwkowa będzie organizował Gminny Ośrodek Kultury. Jak co roku organizatorzy starają się stworzyć ciekawą propozycję dla młodzieży. W tym roku zaplanowano wiele warszreklama

styczeń 2018

AKTUALNOŚCI

www.informatorbrzeski.pl

tatów, wyjazdów, konkursów i turniejów. Ważnym celem spotkań w GOK – u będzie integracja uczniów z wielu szkół gminy różnych miejscowości. W tym roku oprócz zajęć w Iwkowej będą prowadzone również zajęcia w OSP w Wojakowej. Podsumowaniem

będą dwa turnieje. Jeden szachowy, a drugi tenisa stołowego, które zostaną przeprowadzone w kolejne niedziele ferii. Są to turnieje organizowane co roku. Tym razem będą to zawody jubileuszowe organizowane już dwudziesty raz.

15

Grunt za symboliczną cenę Mieszkańcy Gminy Iwkowa oddają swoje grunty pod drogę prawie za darmo. - Specyfika gminy jest wyjątkowa ze względu na rozproszoną zabudowę. W związku z tym w naszej gminie jest wiele domów i działek nie mających bezpośredniego dostępu do drogi publicznej – informuje Wójt Bogusław Kamiński. - Stanowi to duży problem. Do tej pory dojazd do drogi publicznej odbywał się na zasadzie sąsiedzkiego zezwolenia,, ale nie był sformalizowany. Nie było udokumentowania tego faktu w księgach wieczystych. W momencie zakupu ziemi przez osobę trzecią stwarza się problem, ponieważ okazuje się, że przez zakupiony

grunt przejeżdża od kilkudziesięciu lat sąsiad. W związku z tym władze gminy zwracają na ten fakt uwagę i mieszkańcy starają się uporządkować sprawy formalnie - kończy Wójt. Tam gdzie jest to możliwe we współpracy z Radą Gminy wytyczane są nowe drogi dojazdowe i wówczas mieszkańcy za symboliczną cenę sprzedają gminie grunt, na którym w późniejszym czasie gmina buduje drogę. W pozostałych przypadkach mieszkańcy regulują pomiędzy sobą sprawy, dokonując wpisu do ksiąg wieczystych, tak aby nie zaistniała sytuacja, że ktoś pozostaje bez dojazdu do drogi publicznej.

100 lat niepodległości W roku 2018 Polska obchodzi 100 – lecie odzyskania niepodległości. Trwają przygotowania do uroczystości związanych z tym faktem w Gminie Iwkowa. W gminie chcą aktywnie włączyć w obchody rocznicy całe społeczeństwo. W najbliższym czasie przewidziane jest spotkanie komisji oświatowej Rady Gminy z dyrektorami szkół, sołtysami oraz dyrektorami GOK – u i biblioteki w celu omówienia przygotowań do uroczystości w każdej miejscowości.

- Chciałbym, aby w obchody włączyli się wszyscy. Począwszy od najmłodszych mieszkańców, a skończywszy na najstarszych – mówi Wójt Bogusław Kamiński. - Należy dać sygnał młodszemu pokoleniu, że o niepodległość należy dbać – kończy Wójt Kamiński. Po spotkaniach i obchodach w każdej miejscowości gminy odbędą się centralne uroczystości kończące rok obchodów 100 – lecia odzyskania niepodległości w jednej z miejscowości gminy.


16

styczeń 2018

AKTUALNOŚCI

www.informatorbrzeski.pl

Ochrona środowiska, oświata, infrastruktura pod inwestycje, drogi, parkingi i zadania realizowane wspólnie z wieloma gminami to najważniejsze dziedziny, w które w tym roku zainwestuje samorząd Szczurowej.

Ponad 18 milionów na inwestycje w 2018 r.

Gmina Szczurowa należy do grona gmin, z którymi każdy samorząd chce współpracować. Ma to szczególne znaczenie w obecnym okresie pozyskiwania środków europejskich, z których duża część przeznaczona jest na tak zwane projekty subregionalne. Dzięki współpracy z Koszycami, Nowym Brzeskiem, Rzezawą, Drwinią, Gminą Bochnia i Kazimierzą Wielką realizowane będą projekty w ramach Programu Leader z zakresu turystyki, poprawy infrastruktury publicznej, wzbogacenia czasu wolnego, zwiększenia oferty kulturalno - edukacyjnej dla dzieci i młodzieży oraz kultywowania tradycji ludowych. Powstanie altana z miejscem do grillowania w Strzelcach Małych. Kolejny etap prac zostanie zrealizowany na polu namiotowym w Dołędze. Zamontowane zostaną elementy skateparku na obiekcie sportowym w Szczurowej, organizowane będą warsztaty i zajęcia pozalekcyjne dla dzieci, stowarzyszeń i imprezy regionalne. Wydane zostaną materiały promujące gminę. Z kolei w ramach współpracy z Wietrzychowicami, Szczucinem i Borzęcinem, której liderem jest Szczurowa wykonana będzie modernizacja budynków Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczurowej, w ramach którego to zadania wykonana zostanie termomodernizacja budynku z elewacją, wymiana instalacji c.o., nowej kotłowni z powietrznymi pompami ciepła, wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne, montaż paneli fotowoltaicznych oraz prace malarskie. W dziale oświata planowana jest również rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Strzelcach Wielkich.

W ramach zadania szkoła powiększy się o 2 nowe sale lekcyjne, sanitariaty oraz dobudowana zostanie klatka schodowa z zapleczem socjalnym. Planuje się też zagospodarowanie otoczenia szkoły i modernizację obiektów sportowych w tym budowę boiska sportowego z bezpieczną sztuczna nawierzchnią. Kolejne środki finansowe na inwestycje z zakresu turystyki obejmują budowę miejsc obsługi ruchu turystycznego w tym między innymi budowę obiektu turystycznego przy zabytkowym dworze w Strzelcach Wielkich. Środki na ten cel udało się uzyskać dzięki współpracy z Pleśną, Tuchowem, Ryglicami, Borzęcinem, Iwkową, Gromnikiem, Zakliczynem, Czchowem i Ciężkowicami. Gminami i Powiatami Subregionu Tarnowskiego skupionymi w Tarnowskiej Organizacji Turystycznej.

Nowo wybudowany szałas myśliwski w Strzelcach Wielkich W zakresie obsługi administracyjnej mieszkańców ważnym dla mieszkańców jest przygotowany między innymi z Tarnowem projekt Centrum Usług

Wspólnych - budowa systemu zarządzania bezpieczeństwem teleinformatycznym, zintegrowanego systemu profilowania i udostępniania informacji. Wspólnie z Radłowem i Wierzchosławicami przy współpracy z Akademią Górniczo - Hutniczą w Krakowie przygotowany został projekt pod nazwą „Pojezierze Tarnowskie” w Dołędze i Jagniówce, przy czym główna część jego realizacji zależna jest od prywatnych przedsiębiorców uczestniczących w tym projekcie. Podpisanie umowy na realizację inwestycji z zakresu gospodarki wodno - ściekowej Zastrzyk środków europejskich, jakie pozyskała gmina wspólnie z Gnojnikiem i 6 innymi gminami z subregionu tarnowskiego, pozwoli na wymianę przestarzałych kotłów węglowych na

nowoczesne, ekologiczne, spełniające parametry określone w uchwale antysmogowej. Z Gminą Kocmyrzów Luborzyca liderem projektu i kilkunastoma gminami z woj. małopolskiego realizowany jest projekt z dofinanso-

Występ kapeli Pastuszkowe Granie w Gruzji Muzyka krakowska w wykonaniu kapeli zabrzmiała podczas XI Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Ludowej i Kościelnej im. Giorgi Garaganidze w Batumi. Oprócz kapeli „Pastuszkowe Granie” ze Szczurowej Polskę na tym prestiżowym festiwalu reprezentował chór z Krakowa O’DELA. Wielkie bogactwo tradycyjnego folkloru i wysoki profesjonalizm pokazali gospodarze, soliści i zespoły z różnych regionów Gruzji oraz goście z Ukrainy i Litwy. W ramach festiwalu na Uniwersytecie Batumskim odbyła się konferencja naukowa z udziałem naukowców i folklorystów z Gruzji i zagranicy. Muzycy ze Szczurowej wykonali tradycyjne melodie, tańce i przyśpiewki Krakowiaków Wschodnich. Przede wszystkim z regionu szczurowskiego. Wielkim aplauzem została przyjęta wykonana przez kapelę na zakończenie występu tradycyjna gruzińska pieśń „Suliko”. Festiwal nieprzypadkowo odbywa się w Batumi. Jest to perła turystyczna

Gruzji. Miasto położone na wybrzeżu Morza Czarnego w pobliżu granicy z Turcją, stolica autonomicznej republiki Adżarii. Batumi jest trzecim co do wielkości miastem kraju (po Tbilisi i Kutaisi). Dużym ośrodkiem przemysłowym i znanym uzdrowiskiem. Wyjazd do Gruzji kapela zawdzięcza pomocy i finansowemu wsparciu Urzędu Gminy Szczurowa, Starostwa Powiatowego w Brzesku, dwóch brzeskich firm - Zasada Trans Spedition

i Przedsiębiorstwa Budowlano - Handlowego Edmund Leś. Kapela wystąpiła w składzie: Vitalina i Michał Pastuchowie, Kinga Maj, Teresa Czuj, Mateusz Budyn. Występy, wywiady i wydarzenia festiwalowe relacjonowała Państwowa Telewizja oraz media gruzińskie. Relację filmową można zobaczyć na stronie Telewizji Tbilisi: http://rustavi2. ge/ka/video/28504?v=2

waniem na montaż paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych dla mieszkańców. Tegoroczny budżet zwiększy również atrakcyjność gminy w zakresie nowych terenów pod inwestycje dzięki wybudowaniu nowej drogi do ponad 30 hektarowego obszaru gruntów, na budowę której gmina Szczurowa jako jedyna w subregione tarnowskim, nie licząc powiatów otrzymała dofinansowanie oraz planowanej do zakończenia w bieżącym roku budowie 17 hektarowej strefy aktywności gospodarczej.

nym zabiegom gminy o inwestorów, stanowią bardzo dobrą perspektywę jej rozwoju. Działania te uzupełnią w bieżącym roku spore fundusze na poprawę infrastruktury drogowej w tym również na przygotowania dokumentacyjne budowy południowej obwodnicy Szczurowej i nowej decyzji środowiskowej zachodniej Rudy Rysia oraz wspólnie z Niepołomicami i Drwinią modernizacji drogi wojewódzkiej nr 964, stymulując w ten sposób rozwój gospodarczy gminy. Zaplanowane w budżecie środki na

Budowana Strefa Aktywności Gospodarczej w Szczurowej W budżecie zaplanowane zostały również środki na przygotowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Dołędze, Strzelcach Małych, Strzelcach Wielkich, Wrzępii i Pojawiu celem zabezpieczenia terenów pod budownictwo mieszkaniowe i mieszkaniowo - rekreacyjne. Działanie to przy równocześnie bardzo dobrej dostępności komunikacyjnej, uzbrojeniu terenu, nakładom na ochronę środowiska, w tym planowana w bieżącym roku budowa sieci kanalizacyjnej i przyłączy za ponad 6 milionów zł, która wypełni wymogi Szczurowskiej aglomeracji i skutecz-

wykup gruntów oraz przygotowane dla Powiatu przez gminę i samorządy kilku miejscowości zgody właścicieli gruntów, zdaniem gminy pozwolą na rozpoczęcie scalania gruntów w pierwszej kolejności w Strzelcach Wielkich, a następnie w Uściu Solnym i Popędzynie, co staje się realne dzięki udanym zabiegom Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Stanisława Sorysa o pozyskanie dodatkowych środków z PROW u Ministra Rolnictwa dla Małopolski. Ponadto w 2018 roku realizowana będzie budowa miasteczka komunikacyjnego w Szczurowej, 5 parkingów, wiat przystankowych i zatok autobusowych w ramach poprawy infrastruktury obsługi podróżnych.

Gmina Szczurowa z tytułem „Samorząd przyjazny rowerzystom”

Gmina Szczurowa otrzymała nagrodę w ramach organizowanego na szczeblu województwa małopolskiego IX Konkursie im. Grzegorza Stecha „Bezpieczne Drogi w Małopolsce - budujemy chodniki i ścieżki rowerowe” zorganizowanego przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski. Uroczyste Wręczenie Tytu-

łów miało miejsce w siedzibie SGiPM w Krakowie. Honorowy Tytuł SAMORZĄD PRZYJAZNY ROWERZYSTOM dla Gminy Szczurowa odebrali Wójt Gminy Marian Zalewski oraz Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Tyrcha.


Ostra jazda na skróty

Od nowego roku gmina żyje prawdziwą sensacją. Oto po dziesięciu latach od objęcia rządów przez Grzegorza Wawrykę, po raz pierwszy jakiś przedsiębiorca chce ponoć zainwestować dość dużą kwotę na terenie gminy. Dotychczas ruch był raczej w przeciwnym kierunku – kto miał poważniejsze plany inwestycyjne, uciekał z Brzeska w bardziej sprzyjające okolice, jak na przykład do Tarnowa, gdzie Can Pack S.A przeniósł część swojej produkcji, czy choćby do sąsiedniego Borzęcina gdzie w ostatnim czasie aż czworo przedsiębiorców z Brzeska zdecydowało się zakupić tereny inwestycyjne i tam właśnie ulokować swoją działalność gospodarczą. Okazało się jednak, że po latach inwestycyjnej posuchy i Brzesko doczekało się złotego deszczu, a przynajmniej nadziei na taki deszcz. Oto pojawił się potencjalny inwestor, aby na wydzierżawionych na 25 lat terenach w miejscowości Bucze (tak, na tych słynnych terenach w Buczu, które przez lata niemożebnym smrodem skutecznie zatruwały mieszkańcom życie, choć podobno pieniądze nie śmierdzą) zbudować inwestycję faktycznie bardzo rzadko spotykaną, mianowicie …..tor kartingowy. Mieszkańcy Bucza podeszli do sprawy bardzo nieufnie, czemu nie można się dziwić, po tym co przeszli. Bardzo szybko, bo już w poniedziałek 15 stycznia odbyło się spotkanie inwestora z radnymi z połączonych Komisji Gospodarki Komunalnej, Komisji Promocji i Komisji Finansów. Na spotkane przybyli też zainteresowani mieszkańcy Bucza. Według prezentacji przedstawionej zgromadzonym przez inwestora, powstałby na wydzierżawionych terenach obiekt doprawdy niezwykły. Odbywać by się na nim miały imprezy sportowe rangi wprost światowej. Setki zawodników, na kilka dni. Inwestycja kosztowałaby na początek, bagatela …..milion Euro! A całość aż sześć milionów Euro! Jeżeli będzie powszechna zgoda, to obiekt ruszy już …..we wrześniu tego roku! Nie da się ukryć, że z wrażenia można wręcz zasłabnąć. Niestety poza tymi informacjami nie padły żadne konkrety, nie zostały udzielone odpowiedzi na bardzo ważne pytania, a przecież przez sam fakt, że ta propozycja jest tak fantastyczna pojawiają się dodatkowe pytania i uzasadnione wątpliwości. Gwoli sprawiedliwości trzeba przyznać, że takie pytania też nie zostały zadane, więc nie można mieć pretensji do inwestora że na nie odpowiedział. Kwota inwestycji jest szokująca, sięgająca w przybliżeniu aż 25 milio-

styczeń 2018

AKTUALNOŚCI

www.informatorbrzeski.pl

nów złotych. Ma być wykonana na terenach wydzierżawionych od gminy. Czy ktokolwiek zainwestowałby taką kwotę na nie swojej działce? Czy Państwo zainwestowalibyście swoje pieniądze na cudzym gruncie? Czy ktokolwiek słyszał o czymś takim w sąsiednich gminach, albo gdziekolwiek indziej? W sąsiedniej Bochni inwestorzy zainwestują setki milionów w budowę swoich zakładów, ale wszyscy inwestują na własnych działkach, działkach które kupili od gminy. Natomiast w tym przypadku, po zakończeniu okresu dzierżawy działki na Buczu będą musiały być zwrócone gminie. Co się stanie z poczynionymi na tym terenie nakładami? Czy inwestor pozostawi je gminie w darowiźnie, czy też gmina będzie musiała zwrócić inwestorowi ich równowartość? A może gmina będzie musiała odsprzedać inwestorowi teren. Jeżeli tak, to za jaką cenę? A nawet gdyby nakłady miały być podarowane gminie, to jakie będą koszty utrzymania tak ogromnego i zaawansowanego technologicznie obiektu? Mamy w gminie Krytą Pływalnię i widzimy, że rocznie musimy na jej utrzymanie przeznaczać ponad cztery miliony złotych, bo posiadanie takich zaawansowanych technologicznie obiektów to przecież nie tylko

ślone warunki i terminy wykonania poszczególnych etapów inwestycji? Warunki rozwiązania umowy? Czy są odpowiednie kary umowne za niewywiązanie się z warunków. Informacją która pozostawia poważną skazę na wiarygodności całego projektu, jest informacja, że jak będzie powszechna i szybka zgoda, to po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń inwestycja ruszy już we wrześniu …..tego roku! Bądźmy poważni. To jest absolutnie niemożliwe. Inwestycja nawet w tej pierwszej części którą inwestor określił na „zaledwie” jeden milion Euro, co w przybliżeniu daje ponad cztery miliony złotych, to nie jest postawienie budki z lodami plus ze dwa trzy kibelki typu Toy Toy. Kilkumilionowa inwestycja wymaga szeregu uzgodnień z różnymi instytucjami, warunków zabudowy, pozwolenia na budowę i mnóstwa innych uzgodnień: decyzje środowiskowe, decyzja o warunkach zabudowy, decyzja o pozwoleniu na budowę. Jeżeli uwzględnimy czas potrzebny na przygotowania całej dokumentacji plus okresy odwoławcze w postępowaniach administracyjnych (z których bez wątpienia uprawnione podmioty będą korzystać) to mamy co najmniej rok intensywnej pracy. Gdyby inwestor powiedział, że planuje uruchomienie obiektu we wrześniu przyszłego roku, to być może dało by się to zrobić, chociaż termin i tak byłby niezwykle ambitny. Mówienie o wrześniu tego roku, a więc już za osiem miesięcy, jest po prostu niepoważne. Chyba że chodzi o jakąś symboliczną imprezę, np. wbicie łopaty, która to praca Grzegorzowi Wawryce

nież z powodzeniem ściąga inwestorów do swojej strefy gospodarczej, to samo robi gmina Szczurowa w naszym powiecie. Ostatnio dochodzą informacje, że i sąsiednia gmina Borzęcin z coraz większym sukcesem przyciąga inwestorów. Na dokładkę – chyba dla większego upokorzenia Grzegorza Wawryki jako gospodarza – aż czterech przedsiębiorców, którzy kupili grunty w Borzecinie, ucieka ze swoim kapitałem właśnie z Brzeska. Nie ma się więc co dziwić, że inwestor który deklaruje taki deszcz pieniędzy i na dokładkę w tak szybkim czasie powoduje, że Grzegorz Wawryka dąży do szybkiego rozstrzygnięcia sprawy chociaż pytań i wątpliwości jest coraz więcej. Spotkanie nie tylko niczego nie wyjaśniło, ale wręcz spowodowało, że pojawiły się dodatkowe wątpliwości. Prezentacja przedstawiona przez inwestora była oczywiście interesująca, ale może być potraktowana jedynie jako swego rodzaju przygrywka do poważniejszej dyskusji. Obecni na zebraniu mieszkańcy Bucza martwili się i pytali wyłącznie o hałas, co biorąc pod uwagę smród z jakim musieli się zmagać jeszcze niedawno, jest w pełni zrozumiałe. Radni powinni natomiast dodatkowo szczegółowo zapytać o warunki prawne i skutki finansowe dla gminy planowanego przedsięwzięcia. Niestety, na tym spotkaniu takie pytania nie padły. Po prostu nikt nie zadał podstawowego pytania: co będzie po zakończeniu umowy? Nikt, nawet członkowie Komisji Finansów o to nie zapytali, martwili się tylko o smród i czy to inwestorowi nie będzie przeszkadzało. O warunki finansowe nie zapytał nikt. Ciekawe czy radni widzieli propozycję umowy, czy ich to w ogóle interesuje. Czy będą znowu wyrażać zgodę mającą dla gminy brzemienne skutki finansowe bez czytania. Radni obecnej

koszty ich wybudowania, ale również ogromne koszty konserwacji i bieżącego utrzymania, które trzeba ponosić przez lata. Samorząd gminny musi ponosić wiele pilniejszych kosztów jak choćby szkoły, sale gimnastyczne. Profesjonalne tory kartingowe nie mieszczą się w tych najpilniejszych kosztach. A jeżeli inwestor nie planuje dokonać takiej darowizny na rzecz gminy to oznacza, że będziemy musieli te nakłady odkupić? Za jaką cenę? Po co? Dlaczego inwestor nie proponuje zakupu tych terenów, tylko chce je wydzierżawić? Czy przedstawiona została propozycja umowy dotycząca tych spraw? Czy w umowie zostały precyzyjnie okre-

ostatnio przepięknie wychodzi, a nie da się ukryć, że przed zbliżającymi się wyborami jakiś sukces, przynajmniej udawany i mocno naciągany, jest mu bardzo potrzebny. Grzegorzowi Wawryce jakiś inwestor potrzebny jest jak tlen, bo coraz trudniej udawać gospodarczego tygrysa, zwłaszcza w porównaniu z sąsiednimi samorządami. Sąsiednia gmina miejska Bochnia ściągnęła do siebie inwestycje liczone na kilkaset milionów. W niedługim czasie ma to przynieść ok. dziesięć milionów złotych rocznie do miejskiej kasy z tytułu podatków. Gmina Bochnia i jej mieszkańcy mają prawo patrzeć w przyszłość z optymizmem. Gmina wiejska Bochnia, rów-

kadencji tak ogólnie nie są zbyt dociekliwi. Inna sprawa, że aby pytać i prosić o wyjaśnienia, należy wiedzieć o co się pytać. Warto sprawdzić gdzie znajduje się najbliższy tor kartingowy takiej klasy jak ten planowany w Buczu. Jak on funkcjonuje, jak oddziałuje na środowisko, jakie ma obłożenie, jakie są ekonomiczne realia, czy jest to inwestycja komercyjna prowadzona przez prywatny podmiot, czy też publiczna? Inwestor nawet w swojej prezentacji wspomniał o kilku torach w różnych miejscach w Polsce, które obecnie są nieczynne. Dlaczego tak jest? Co prawda tor w Buczu miałby być wybudowany z prywatnych środków, więc

17

gminy nie powinno to interesować, ale trzeba się jednak trzymać jakichś realiów. To pozwoli w przyszłości uniknąć wielu przykrych niespodzianek. Każdy poważny inwestor prowadzi dokładną analizę SWOT planowanej inwestycji, badane są wnikliwie jej mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia. Praktycznie dla każdego przedsięwzięcia powyżej pół miliona dokonuje się niezwykle starannej analizy tzw. Due diligence (należyta staranność) obejmującej wszystkie możliwe zagrożenia. Każdy dobry przedsiębiorca coś takiego robi, inaczej nie byłby dobrym przedsiębiorcą. Taką analizę ze swojej strony bez wątpienia przeprowadzili panowie Gładyszowie. Taką analizę powinna również ze swojej strony przeprowadzić gmina Brzesko. Analiza powinna objąć ryzyko prawne i oczywiście finansowe. Czy tor kartingowy w Buczu naprawdę jest w stanie wygenerować aż tak ogromne przychody? Czy ewentualne niepowodzenie nie odbije się w jakiś sposób na sytuacji finansowej gminy Brzesko? Tego nie wiemy, ponieważ nikt na razie nie widział żadnych warunków proponowanej umowy. Wiemy tylko, że gmina miałaby wydzierżawić grunt na 25 lat za darmo. To jest jedyna informacja dotycząca umowy – znany jest czas trwania i to że będzie to umowa nieodpłatna. Nie można wykluczyć, że taka inwestycja ma pełne ekonomiczne uzasadnienie i powinna być zrealizowana, ale nikt też nie powinien się dziwić czy też obrażać na zadawane pytania. To są pytania które zadałby każdy rozsądny człowiek. Trzeba na nie dokładnie i wyczerpująco odpowiedzieć. Jeżeli przedsięwzięcie zostało dobrze przygotowane, to odpowiedzi na te pytania już są gotowe, ponieważ inwestor sam wcześniej sobie te pytania zadał i wszystko dokładnie przeanalizował. Nie będzie też zdziwiony, że ktoś o takie podstawowe rzeczy pyta. Gdyby się dziwił czy obrażał na zadających oczywiste pytania, to by oznaczało że ma coś do ukrycia. Nie wiadomo jaką decyzję podejmą radni gminy Brzesko, ale na tym etapie i przy tym poziomie wiedzy, może to być jedynie decyzja kierunkowa. Ostateczna decyzja czy gmina powinna się angażować może nastąpić dopiero po bardzo szczegółowym przeprowadzeniu analizy due diligence całego przedsięwzięcia. Decyzja będzie miała skutki na najbliższe 25 lat (bo ponoć na taki okres czasu inwestor chce wydzierżawić teren). Ważne jest też na jakich warunkach finansowych dla gminy nastąpi zakończenie przedsięwzięcia. Oczywiście nie trzeba się martwic o inwestora, ponieważ jest to znany i szanowany przedsiębiorca i nie ulega wątpliwości, że jego prawnicy doskonale zadbają aby interesy mocodawcy zostały bardzo dobrze zabezpieczone. Powinniśmy się martwić o gminę Brzesko, ponieważ sądząc po dotychczasowych doświadczeniach, związanych z podpisywanymi przez gminę umowami, a zwłaszcza z ich późniejszym wykonywaniem, należy być bardzo ostrożnym. Burmistrz Wawryka odejdzie i będzie spokojnie (wtedy już z bezpiecznej wysokiej emerytury) przyglądał się jak przyszły samorząd będzie się męczył ze źle wynegocjowanymi umowami. Może być, że wtedy będzie to naprawdę śmierdząca sprawa nie tylko dla Bucza ale wręcz całej gminy i to bynajmniej nie z tej przyczyny jakiej obawiają się obecnie mieszkańcy Bucza. Trzeba przyznać że najbardziej konkretne pytania zadał mieszkaniec Mokrzysk dotyczące wartości gruntów. Niestety odpowiedzi nie było. Szkoda, bo i tak nie uda się uniknąć tej odpowiedzi.

Jan Waresiak


18

AKTUALNOŚCI / SPORT

styczeń 2018

Dom bez kota to głupota!

Całkiem niedawno temu, bo w połowie grudnia w Brzesku powstało nowe stowarzyszenie: Brzeskie Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „Pomóż Mruczkom”. Zrzesza ono ludzi którym nie jest obojętny los bezdomnych kotów. Swoje siły złączyło w nim dziewięć osób które kierowane, zwykłą empatią walczą z bardzo przyziemnym problemem. Jego członkowie działali już wcześniej dbając, dokarmiając i szukając nowego kochającego domu dla bezdomnych kotów które urodziły się w krzakach między brzeskimi blokami lub w okolicach placu targowego. Razem można jednak zrobić więcej i lepiej radzić sobie z wyzwaniami. Członkowie stowarzyszenia zajmują się również tymi kotami, które zostały porzucone przez swoich dawnych właścicieli. Niestety nie jest to rzadki widok kiedy niechciane kocięta często lądują na ulicy wyrzucone z przejeżdżającego samochodu. Stowarzyszenie „Pomóż Mruczkom” propaguje ideę sterylizacji jako podstawową metodę na walkę z problemem niechcianych kociaków, które potem nie znajdują swoich domów. Przyjmując bezdomne zwierzaki pod swój dach, często za własne pieniądze członkowie stowarzyszenia sterylizowali je, co ułatwiało znalezienie dla nich potem nowych domów. Dzięki ich ofiarnej, pełnej zaangażowania pracy, udało się znaleźć, niejednokrotnie wyleczyć a następnie znaleźć nową rodzinę dla wielu futrzaków. “Zamierzamy, we współpracy z władzami miasta, prowadzić akcje sterylizacji kotów wolno żyjących. Planujemy zakup dla tych zwierząt budek, które pomogłyby im przetrwać zimę. Chcemy też edukować opiekunów i osoby sporadycznie dokarmiające zwierzęta, że np. wigilijne uszka nie są najlepszym daniem obiadowym dla

bezdomnych zwierząt, tak samo jak solone wędzone ryby, czy codziennie podawana wątróbka drobiowa. Liczymy również na efektywną współpracę z władzami miasta i gminy Brzesko a także innych instytucji jak np. Spółdzielnia Mieszkaniowa w mądrym pomaganiu zwierzętom wolno żyjącym i zlikwidowaniu problemu bezdomności i niepotrzebnego ich cierpienia.” mówi członek stowarzyszenia. To bardzo ważna i potrzebna inicjatywa. Wiele mówi się o bezdomnych psach, a bezdomne koty pozostają niejako w cieniu psiej bezdomności. Jednak one również borykają się z tymi samymi problemami. Głód, choroby i brak uczuć doskwierają im tak samo. Ludzie nie chcą przyjmować kotów do domu (a zwłaszcza kotek) bo boją się związanych z tym problemów, zwłaszcza małych kotków z którymi nie wiadomo co potem zrobić. Obdzwanianie wszystkich znajomych i napraszanie się żeby przyjęli kociaka jest bardzo frustrujące. W tym przypadku sterylizacja jest bardzo dobrym pomysłem. Koty nie stwarzają problemów. Są bardzo czyste, korzystają z kuwety i nie wymagają jakiegoś specjalnego przyuczania do tego, po prostu mają to w naturze. Tej sztuki nie da się, niestety, wyuczyć psa. Koty mogą być w mieszkaniu bez żadnej szkody, nawet jeżeli właściciel jest w pracy. Nie trzeba ich wyprowadzać na spacer jak psa. Tak więc kot może być wspaniałym domownikiem w każdej rodzinie. Każdy może się bardzo szybko przekonać, że kot w domu do dobry pomysł. Nawet zwykły dachowiec potrafi być niezwyle przymilny. Przyjęło się, że jeżeli ktoś chce użyć najpoważniejszego argumentu na poparcie jakiejś swojej opinii, to przy-

wołuje na pomoc “amerykańskich naukowców” którzy coś gdzieś odkryli. Amerykańscy naukowcy dobrzy są na wszystko i nie ma chyba takiego tematu na świecie którego by amerykańscy naukowcy nie zbadali i oczywiście nie odkryli. Oto więc odkrycia amerykańskich naukowców dotyczące kotów, które opublikował Newsweek Polska, z którymi warto się zapoznać. Choć trzeba przyznać, że takich odkryć dokonał już wcześniej każdy, kto posiada w domu własnego mruczka. Tak więc wszyscy właściciele kotów, niezależnie od ich rasy i koloru (kotów oczywiście) są właściwie amerykańskimi naukowcami, bo każdy może na drodze własnych naukowych studiów i wieloletniego doświadczenia wynikającego z codziennego obcowania z mruczącymi obiektami naukowymi potwierdzić to, co odkryli i opisali w gazecie ich amerykańscy koledzy z różnych uniwersytetów. 1. Koty chronią serce Naukowcy zajmujący się chorobami naczyniowymi na Uniwersytecie w Minosocie dowiedli, że właściciele kotów przejawiają mniejsze skłonności do zawałów. Przez 10 lat obserwowali ok. 4,5 tys. osób, spośród których 3/5 było właścicielami futrzaka. Okazało się, że u miłośników kotów ryzyko ataku serca było o 30 proc. niższe niż u ludzi, którzy nie posiadali żadnego zwierzęcia futerkowego. Badania w kolejnych latach pokazały, że właściciele kotów byli też znacznie mniej narażeni na śmierć wskutek chorób sercowo-naczyniowych, w tym udarów. 2. Koty uczą nas drzemki Koty, mimo, że śpią w trakcie dnia wcale nie są leniwe, a raczej pragmatyczne. Co więcej, naśladując ich styl odpoczynku w trakcie dnia, można wiele skorzystać. Badania pokazują, że osoby, które decydują się na 20-minutową drzemkę, poprawiają spostrzegawczość, pamięć, kreatywność i nastrój. 3. Koty nigdy się nie poddają Polujący na muchę kot wiele razy doświadcza porażek, ale nigdy się nie poddaje. Po upadku wstaje i próbuje ponownie złapać zdobycz. Koty charakteryzują się niesłychanym uporem i wiedzą, że kilka błędów na dłuższą metę nie przekreśla ich szans na sukces.

www.informatorbrzeski.pl 4. Mruczenie rozładowuje stres O zbawiennym wpływie mruczenia na poziom ciśnienia we krwi i nastrój pisało już wielu naukowców. Co więcej, koty potrafią modulować częstotliwość dźwięków od 20 do 140 Hz, a niektóre rejestry działają na ludzki organizm skuteczniej niż niejedna terapia. 5. Koty są mistrzami spokoju „Mieszkałem z kilkoma mistrzami Zen. Wszyscy byli kotami” - powiedział Eckhart Tolle, autor książek o medytacji i duchowości. Miał w tym sporo racji. I choć koty mają znacznie mniej powodów do stresu niż ludzie, to i tak ich zdolność do opanowania i relaksu mogłaby zachwycić niejednego psychologa. Z szafek na książki, parapetów, umywalek obserwują na chłodno, jak kręci się świat. Są doskonałymi nauczycielami medytacji. Chcesz się wyciszyć – załatw sobie kota. 6. Koty wywołują śmiech Nie sposób nie śmiać się z prób i upadków kota – z jego pogoni za zdobyczą, z tego, jak skrada się za jedzeniem, jak radzi sobie z przeszkodami czy jak walczy z odkurzaczem. A jak wiadomo, śmiech to zdrowie. Badania naukowców z Uniwersytetu Loma Linda w Kalifornii pokazują, że wystarczy 20 minut oglądania śmiesznych filmów z kotami, by dostatecznie spadł poziom kortyzolu we krwi (hormonu stresu) i poprawiła się pamięć krótkotrwała u osób starszych. Ponadto śmiech wspomaga pracę serca i układu immunologicznego. 7. Koty uczą, jak ważna jest umiejętność podejmowania strategicznych decyzji „Gdyby zwierzę potrafiło mówić, pies okazałby się niezdarnym paplą, kot zaś zachowałby grację i nie wypowiedziałby ani jednego słowa za dużo” - napisał Mark Twain. W przeciwieństwie do psów, które spontanicznie gonią za piłką tenisową, koty rozważniej wybierają obiekt zabaw. Poświęcają więcej czasu na obserwację, myślenie i analizę, czy cel jest warty uwagi. Są ostrożne przy wspinaczce na meble i podczas ataków na ofiarę. Rozważne i myślące strategicznie – to cechy kotów, które ceniłbyś też u siebie. 8. Koty pomagają osobom z autyzmem w komunikacji Dzieci i dorośli, którzy cierpią na autyzm, mają problemy, by rozmawiać z innymi ludźmi. Barierę tę pomagają przezwyciężyć zwierzęta, z którymi chorzy czują głębszą więź. Potwierdzają to badania francuskich naukowców z 2012 r. Obserwowali oni 40 dzieci z autyzmem. Okazało się, że te, które miały w domach zwierzęta, w tym koty, były spokojniejsze i łatwiej się komunikowały z otoczeniem, niż dzieci bez domowych pupili.

Owa otwartość u dzieci ma związek ze wzrostem poziomu oksytocyny (hormonu szczęścia), która wydziela się podczas głaskania futra. Pieszczoty wzmacniają też uczucia zaufania i miłości. Dlatego warto kupić lub adoptować kota dla swojego dziecka. 9. Koty pomagają w walce z depresją Towarzystwo mruczącego kota na kolanach jest niezastąpionym lekarstwem na depresję. Kot odwraca uwagę od problemu, dotrzymuje towarzystwa, okazuje uczucia bez względu na stan psychiczny właściciela i pokazuje, że jest on niezastąpiony. Ponadto pomaga człowiekowi w wyrobieniu odpowiedzialnej postawy i rytualnych odruchów, jak regularne karmienie. Co więcej, spokój kotów udziela się także choremu właścicielowi. 10. Koty pokazują, jak można rozładować napięcie Który właściciel kota nie doświadczył codziennej głupawki zwierzęcia, które zrywa się nagle z kanapy, biega napuszony od okna do drzwi i powarkuje. Pokazuje tym samym, że utrata manier jest czasem na miejscu, a wyrzucenie emocji – niezbędne, by zachować psychiczną równowagę. Takie ekspresyjne zachowania mogą również pomóc właścicielowi. Badania przeprowadzone na Harvard School of Public Health w 2012 r. dowodzą, że wybuchy złości u kotów pomagają oczyścić organizm z toksyn, a tym samym zapobiec chorobom serca i nowotworom. 11. Koty okazują bezwarunkową miłość Nawet eksperci z Centrum Kontroli Chorób i Profilaktyki przyznają, że największym atutem kotów jest przezwyciężanie uczucia samotności u ludzi. Są najwierniejszymi słuchaczami, a ich radość z powodu powrotu pana do domu pokazuje, że człowiek jest dla nich niezastąpiony i najważniejszy. Badania naukowców z Uniwersytetu w Miami i w Saint Lois dowodzą, że kot potrafi tak samo wypełnić pustkę i spełnić potrzeby społeczne jak inny człowiek. A więc nie bójmy się kota, bo dom bez kota to głupota. Z racji, że stowarzyszenie jest jeszcze młode kontakt jest nieco utrudniony ale można go nawiązać przez stronę na Facebook - Brzeskie Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „Pomóż Mruczkom”. Miłe widziani są nowi członkowie i każdy komu bliskie jest dobro kotów może czuć się zaproszony do zapisania się do Stowarzyszenia. Również każdy chętny zaadoptować kociaka i dać mu nowy, kochający dom, może skorzystać ze strony i na pewno zostanie ciepło przyjęty. Michał Waresiak

Bieleckie zawody rozstrzygnięte Zygmunt Szawernoga, Lucyna Kapa i Agnieszka Widło to zwycięzcy swoich kategorii w odbywającym się już po raz osiemnasty turnieju strzeleckim „Snajper”. Tradycją jest, że co roku w Bielczy w pierwszych tygodniach stycznia spotykają się sympatycy sportowego strzelania z broni pneumatycznej by rywalizować podczas zawodów w trzech kategoriach: mężczyźni, kobiety i młodzicy. Zawodnicy strzelają z broni małokalibrowej typu KBKS, w pozycji leżącej do tarczy, na dystansie 50 metrów. Organizatorem turnieju jest Koło strzeleckie LOK w Bielczy przy współpracy Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie i pod honorowym patronatem Wójta Gminy Borzęcin Janusza Kwaśniaka. W zawodach każdy mógł oddać trzy strzały próbne, a następnie dziesięć strzałów punktowanych. Wśród uczestników (56 osób) było wielu takich, którzy strzelają od kilkunastu lat, ale i tacy, którzy rzadko to robią. Na najlepszych czekały puchary, nagrody oraz

dyplomy przygotowane przez organizatorów. Wszyscy mogli posilić się także kiełbasami z grilla i przepysznym bigosem przygotowywanym specjalnie na tę okazję przez prezesa Szawernogę. Wyniki zawodów: Kategoria młodzież: I miejsce – Agnieszka Widło 84 pkt, II miejsce – Mateusz Kogut 73 pkt, III miejsce – Filip Drąg 67 pkt Kategoria kobiety: I miejsce – Lucyna Kapa 78 pkt, II miejsce – Anna Widło 77 pkt, III miejsce – Aurelia Wiśniewska 65 pkt Kategoria mężczyźni: I miejsce – Zygmunt Szawernoga 93 pkt, II miejsce – Marian Zelek 89 pkt, III miejsce – Grzegorz Tokarz 87 pkt Najmłodszy uczestnik: Jan Szumigraj – 0 pkt


AKTUALNOŚCI

www.informatorbrzeski.pl

II Parafialny Konkurs Kolęd w Brzesku-Słotwinie z rekordową liczbą uczestników

W sobotę 13 stycznia w Parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Brzesku-Słotwinie odbył się, dedykowany dzieciom i młodzieży II Parafialny Konkurs Kolęd. W eliminacjach wzięło udział 30 uczestników w dwóch kategoriach: wokalnej i instrumentalnej. W wyniku oceny wyłoniono 15 finalistów, którzy swoje utwory zaprezentowali 14 stycznia, podczas Koncertu Finałowego Laureatów. W nagrodę wszystkie dzieci otrzymały statuetki, medale, dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów. Oceny programu i poziomu wykonawczego dokonało jury w składzie: Agnieszka Kubik – przewodnicząca jury, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, opiekun zespołu wokalno-instrumentalnego „Radość Istnienie”, organizator Parafialnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek oraz szkolnego konkursu piosenki „Śpiewajmy razem” w Mielcu, Ks. Piotr Pasek – absolwent WSD w Tarnowie, oraz doktorant Wydziału Humanistycznego Instytutu Historii Sztuki w KUL-u w Lublinie, wicedyrektor Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie, dyrygent scholi seminaryjnej w WSD w Tarnowie, konferansjer chóru Pueri Cantores Tarnovienses oraz Konrad Borowiec – absolwent Akademii Muzycznej w Katowicach oraz Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie na kierunku śpiew solowy, organista w kościele pw. Jana Kantego w Przyborowie, nauczyciel muzyki, inspirator i pedagog młodych talentów. Jury oceniając uczestników kierowało się takimi kryteriami jak: dobór repertuaru, poziom wykonania, zgodność formy kolędowania z tradycją i pomysłowość. - Konkurs miał wysoki poziom. Nie tylko dzieci postarały się, ale również rodzice, którzy zadbali o odpowiednią oprawę - mówi Agnieszka Kubik, przewodnicząca jury. W sumie w konkursie wzięło udział 30 uczestników. To dwa razy więcej niż przed rokiem. - Uczę się w szkole muzycznej grać

na saksofonie altowym, więc postanowiłam wziąć udział w konkursie. Muzyka jest moją pasją, a kolędowanie piękną tradycją świętowania Bożego Narodzenia - mówi Justyna Wołek, laureatka konkursu. Organizatorzy podkreślają, że chodzi przede wszystkim o kontynuowanie tradycji kolędowania. Podczas konkursu podkreślamy, że Bóg narodził się dla każdego z nas – mówią. - Naszym celem jest integracja dzieci, które zamieszkują naszą parafię. Tak naprawdę ten konkurs organizowany jest głównie dla nich – mówi Anna Cabała, współorganizator II Parafialnego Konkursu Kolęd. - Rodzice przygotowując dzieci do występu uczą dzieci kolędowania już od najmłodszych lat, wspierają je, ukazują świetność kolęd i pastorałek. Organizatorem Konkursu jest działająca przy Parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Brzesku-Słotwinie Dziewczęca Służba Maryjna, nad którą opiekę sprawuje Ks. mgr Andrzej Papież, wikariusz parafii. - Cieszę się, że nasz Parafialny Konkurs Kolęd łączy pokolenia. W wielu bowiem rodzinach dziecko śpiewa, mama przygotowuje strój, a babcia ćwiczy z wnukiem lub wnuczką. Łączy także środowisko lokalnych przedsiębiorców, którzy tak chętnie i ofiarnie wspomogli tę inicjatywę fundując dzieciom i młodzieży nagrody rzeczowe – komentuje ksiądz Andrzej. Organizatorzy gratulują laureatom i uczestnikom wspaniałych występów i dziękują wszystkim tym, którzy zaangażowali się w przygotowanie II Parafialnego Konkursu Kolęd. Wyniki II Parafialnego Konkursu Kolęd Brzesko-Słotwina 2018 Wyróżnieni w kategorii „K1 - przedszkole”: Kinga Wróbel, Elena Kleśny, Michał Kobyłecki i Tomasz Sacha. Laureaci w kategorii „K1 – przedszkole”: I miejsce - Oliwia Rybicka, II miejsce - Anna Cabała, III miejsce - Marlena Sumara.

Wyróżnieni w kategorii „K2 - Szkoła podstawowa, klasy I - III”: Maja Leś, Dominik Hamowski, Wiktoria Rybicka, Zuzanna Sikora, Emilia Nowak Adam Biel. Laureaci w kategorii „K2 - Szkoła podstawowa, klasy I – III”: I miejsce - Jakub Wróbel, II miejsce - Malwina Zelek, III miejsce - Klara Plichta. Wyróżnieni w kategorii „K3 - Szkoła podstawowa, klasy IV - VI”: Julia Strojny, Anita Sumara, Amelia Dadej, Lilianna Sumara, Sabina Izworska i Bartosz Sacha. Laureaci w kategorii „K3 - Szkoła podstawowa, klasy IV – VI”: I miejsce - Kacper Sikora, II miejsce - Rozalia Zelek, III miejsce - Mieszko Góra. Laureaci w kategorii „K4 - Klasa VII szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne”: I miejsce - Weronika Pajor, II miejsce - Emilka Toboła, III miejsce - Anna Pacura. Laureaci w kategorii „K5 – Instrumentalnej”: I miejsce - Justyna Wołek, II miejsce - Weronika Zelek, III miejsce - Sabina Izworska. Sponsorami „II Parafialnego Konkursu Kolęd Brzesko– Słotwina 2018” byli: Ksiądz Proboszcz Kazimierz Grych, Firma Handlowo – Usługowa Apex, Kobyłecki - Elektroinstalacje, Firma Rabek, Tartak Pień, Betoniarnia Jerzy Mikołajek, Firma Bumat, Elcom Elektronarzędzia – Jan Kusiak, Dom Weselny „Grecja”, Pizzeria Soprano, Firma Projekt - Dziecko, Aura – Sebastian Pacura, Firma Metaloplastyka, Skład Budowlany Edward Milewski, Cukiernia Królewska, Float- Zakład Szklarski, Firma Handlowo-Usługowa „Market Krzychu”, Cichoński - Meble, Frutoland, Anapol - Piotr Pacura, Evka Sklep Spożywczo Przemysłowy, Zakład Fryzjerski Margaret, Firma Handlowo – Usługowa P&J Piotr Janiszewski, Zakład Fotograficzny FOTO – LAMBERT, „Prymat” – Bożena Pasula, Firma Budowlana - Andrzej Grzelak oraz Wikaro Dachy. [tell]

styczeń 2018

19


20

styczeń 2018

PROMOCJA

www.informatorbrzeski.pl

Informator Brzeski styczeń 2018  
Informator Brzeski styczeń 2018  
Advertisement