INFORMATOR -STYCZEŃ - 2021

Page 1

REKLAMA

PROMOCJA

REKLAMA CENA OD

50 zł

za dobę

WYPOŻYCZALNIA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH

tel. 601 886 446 NG

TA MUS

Jastew k/Brzeska

www.MustangBrzesko.pl

Informator

Styczeń 2021 nr 1 (113) - ISSN 2082-923X

GAZETA BEZPŁATNA

brzeski - bocheński - dąbrowski - tarnowski

REKLAMA

Senior Osada, czyli potencjał z natury W Gnojniku na przysiółku Anczykówka powstaje – Senior Osada. Miejsce jakiego w Polsce jeszcze nie było. Wybudowano już dwa modrzewiowe, pasywne budynki na warsztaty, kompleks altan, wykopano studnię i wykonano drogę dojazdową z parkingiem oraz główne ścieżki komunikacyjne osady. Vesna wraz z wolontariuszami i zaangażowanymi firmami przygotowują wyjątkową przestrzeń dla działań integracyjno - terapeutycznych, rozwojowych i rekreacyjnych dla seniorów, jak również pozostałych grup społecznych. Takie działanie jest odpowiedzią na zapotrzebowanie. Jest ono związane ze starzeniem się społeczeństwa, a co za tym idzie koniecznością aktywizacji i włączania seniorów do życia społecznego, ich systemowego wsparcia i edukacji. Już pierwsze działania pokazały niezwykłą energię miejsca, którą niesie zarówno krajobraz, dziedzictwo kultuOGŁOSZENIE

rowe czy bliskość wsi z jej tradycjami, jak i ludzie którzy go współtworzą. Centrum osady to ogród społeczny, gdzie uczestnicy korzystać będą m.in. z hortiterapii - terapii otaczającą zielenią, kwiatami i naturą. Pracujący w ogrodzie pewnie się zgodzą, że oprócz zmęczenia i zadowolenia z efektów działań, zwykle polepsza się też humor. Jak udowodnili naukowcy, to zasługa bakterii znajdujących się w glebie, które pobudzają wydzielanie się w organizmie człowieka hormonu szczęścia. Świadomość roli jaką odgrywa w naszym życiu ruch, zdrowe odżywianie czy kontakty społeczne będzie poruszana w osadzie nie tylko podczas warsztatów. Naturalny potencjał miejsca zostanie dostosowany na potrzeby osady i wsparty poprzez budowę odpowiedniego zaplecza, które oprócz ogrodu tworzyć będą również ekologiczne zabudowania. W tych miejscach prowadzone będą prace kulinarne, twórcze

i wszelkiego rodzaju edukacja. Edukacja dotyczyć będzie m.in. zdrowego odżywiania, aktywności fizycznej, skutecznego kształtowania zdrowych nawyków, zachowań proekologicznych. Program, oprócz elementów stałych dostosowany będzie do zmieniających się potrzeb. Jak podkreśla Bożena Malaga - Wrona, promująca turystykę kreatywną, osada ma być prawdziwą perełką turystyczną. Miejsce to, pomimo iż dedykowane seniorom, będzie otwarte dla każdego, bez względu na wiek. Każdy kto poszukuje autentyczności przeżyć oraz ducha miejsca będzie mógł korzystać z potencjału osady. Senior Osada otrzymała dofinansowanie z Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich Narodowego Instytutu Wolności. W kompleksie Osady powstała wiata turystyczna dofinansowana z programu „Małopolska Gościnna” Województwa Małopolskiego. IB


2

styczeń 2021

Noworoczne statystyki Informatora Brzeskiego

Informator

www.informatorbrzeski.pl

brzeski - bocheński - dąbrowski - tarnowski

REKLAMA

Stycznia to czas gdy wszyscy przygotowują zestawienia, podsumowują miniony rok. Nasza redakcja postanowiła po zakończeniu roku podsumować dotychczasową aktywność w 2020 r. A rok to był dziwny – bowiem „rozmaite znaki na niebie i ziemi zwiastowały jakoweś klęski i nadzwyczajne zdarzenia”. Wiadomości z regionu zdominowała tematyka epidemii koronawirusa, wiele pięknych inicjatyw o których pisaliśmy w latach ubiegłych nie odbyło się. Niemniej nie brakowało tematów o których warto było informować.

Strona informatorbrzeski.pl Od momentu uruchomienia serwisu 7 marca 2011 r. opublikowaliśmy – 11 273 artykułów. W tym w 2020 r. opublikowane zostały 1822 artykuły – a więc o 121 więcej artykułów niż w 2019 r. Publikacje z 2020 r. to ponad 16 % procent artykułów jakie do tej pory zostało opublikowane w serwisie. A tak mniej więcej prezentowała się nasza aktywność w poszczególnych miesiącach: styczeń – 151, luty 124, marzec 149, kwiecień 170, maj 106, czerwiec 166, lipiec 121, sierpień 127, wrzesień 128, październik 171, listopad 197, grudzień 215). Rośnie również liczba odwiedzających. W ciągu 365 dni minionego roku zaledwie 3 razy liczba odwiedzających spadła do 1200 użytkowników – zazwyczaj była to liczba w przedziale od 2900 do 5000 odwiedzających. Nie brakowało również tygodni gdy liczba odwiedzających szybowała każdego dnia w przedziale 6-11 tysięcy. Rekord padł 16 października 2020, gdy na stronie było 20 954 odwiedzających. Tak duży ruch generowały m.in. informacje związane z epidemią koronawirusa, wypadkami drogowymi i pożarami, ale nie brakowało też dobrych informacji związanych z sukcesami mieszkańców Powiatu Brzeskiego. Łącznie informatorbrzeski. pl miał 6 507 512 odsłon (to blisko 4 miliony (!) odsłon więcej, niż rok wcześniej).

REKLAMA

Gazeta „Informator” W 2020 r. wydane zostało 12 numerów gazety o charakterze informacyjno-reklamowym. Nakład gazety wynosił przeciętnie 15 tysięcy sztuk. Dystrybucja gazety odbywała się na terenie 4 powiatów: tarnowskiego, brzeskiego, bocheńskiego i dąbrowskiego. Z powodu obostrzeń wprowadzonych z powodu koronawirusa w kwietniu Informator Brzeski ukazał się tylko w wersji elektronicznej, ale już od maja ponownie wróciliśmy do dystrybucji wersji papierowej.

Profil Facebook Profil społecznościowy Informatora Brzeskiego może również pochwalić się największą w regionie liczbą „lajków”. Palmę pierwszeństwa dzierżymy kolejny rok z rzędu. Łączna liczba polubień na koniec 2020 r. wynosiła: 24 616. W ciągu roku przybyło nam aż 3 563 osób, które polubiły nasz profil. To 14,47 % wszystkich polubień. Aktywność naszych czytelników na facebooku podobnie jak na stronie związana jest z wydarzeniami jakie dzieją się w regionie. Dużym powodzeniem cieszą się zdjęcia, transmisje online oraz materiały nadsyłane przez czytelników – to one dają największą ilość interakcji. REKLAMA

REKLAMA

Informator

brzeski - bocheński - dąbrowski - tarnowski Redakcja: ul. Wł. Kołodzieja 12/12, 33-100 Tarnów, tel. 608 653 909, redakcja@informatorbrzeski.pl Redaktor naczelny: Maciej Mazur Wydawca: mPress Druk: POLSKA PRESS Sp. z o.o., Oddział Poligrafia Drukarnia Sosnowiec Redakcja nie odpowiada ze treść zamieszczonych ogłoszeń.


Informator

www.informatorbrzeski.pl

styczeń 2020

brzeski - bocheński - dąbrowski - tarnowski

3

Zakres rozbudowy i przebudowy budynku OSP w Borzęcinie Górnym

Borzęcin Rozbudowano remizę OSP w Borzęcinie Górnym

Zakończono realizację inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa Remizy OSP w Borzęcinie Górnym na potrzeby Budynku Wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem działki nr 5123”. W ramach projektu wykonano rozbiórkę istniejącego budynku Borzęcin 564 (były sklep) oraz rozbudowę i przebudowę istniejącego obiektu remizy OSP na potrzeby budynku wielofunkcyjnego wraz z wewnętrznymi instalacjami, która polegała na wydłużeniu istniejącego budynku o część zawierającą: na parterze garaż dla dwóch samochodów bojowych straży pożarnej, na piętrze salę wielofunkcyjną z zapleczem, a na poddaszu salę szkoleniową. Przebudowywana część zyskała zewnętrzny

podnośnik panoramiczny dla osób niepełnosprawnych. Zlikwidowane zostały bariery architektoniczne wewnątrz obiektu. Na parterze wykonano zaplecze sanitarne dla potrzeb OSP, a na piętrze i poddaszu nowe węzły sanitarne. Na miejscu rozebranego budynku handlowego powstał plac z małą architekturą, zielenią i miejscami parkingowymi wpisując się tym samym w zamierzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla obszaru Borzęcin Górny Centrum. Przebudowa części istniejącej polegała na dobudowie zewnętrznego podnośnika panoramicznego dla osób niepełnosprawnych, wprowadzeniu w istniejącą strukturę budowlaną ciągów komunikacyjnych dla osób niepełnosprawnych w powiązaniu

Zakres przebudowy Pow. zabudowy

176,68 m2

Całość po przebudowie i rozbudowie 413,64 m2

Pow. całkowita

512,92 m2

1 296,91 m2

Kubatura

1 810 m3

4 510,00 m3

Wysokość do kalenicy

12,45 m

12,45 m

z projektowanym podnośnikiem oraz wykonaniu na parterze zaplecza sanitarnego dla straży, a na piętrze i poddaszu węzłów sanitarnych. Koszt inwestycji (bez wyposażenia) zamknął się kwotą 2 milionów 367 tysięcy 163 złotych. Na realizację zadania Gmina Borzęcin pozyskała dotację w ramach działania 11.2 Odnowa obszarów wiejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w kwocie 1 milion 126 tysięcy 342 złotych. Dotacja z budżetu państwa wyniosła 173 tysiące 283 złote. Ponadto projekt uzyskał wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 606 tysięcy 522 złotych. Wkład własny gminy do realizacji zadania wyniósł 461 tysięcy 16 złotych.

Helenka z Przyborowa pierwszym dzieckiem urodzonym w Małopolsce w 2021 roku Helenka Siemińska, córka Ilony i Karola z Przyborowa jest pierwszym dzieckiem urodzonym w gminie Borzęcin i w Małopolsce w 2021 roku. Przywitała świat 1 stycznia, minutę po północy. Helenka urodziła się w Szpitalu Położniczo – Ginekologicznym Medikor w Nowym Sączu. W momencie urodzenia ważyła 3190 gram i mierzyła 54 cm. Jak przyznają zgodnie dumni rodzice, Helenka jest zdrowym i bardzo grzecznym dzieckiem. Na narodziny dziewczynki czekało jej starsze rodzeństwo - dziewięcioletnia Ola i pięcioletnia Zosia, które cieszą się małą siostrzyczką. W dniu 26 stycznia br. szczęśliwą rodzinę odwiedzili: Janusz Kwaśniak - wójt gminy Borzęcin oraz Katarzyna Ciochoń – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, którzy w imieniu samorządu złożyli rodzicom gratulacje i serdeczne życzenia oraz

przekazali okazjonalne upominki. - Narodziny dziecka, to zawsze wielkie wydarzenie dla całej rodziny. A jeśli jeszcze przychodzi na świat jako pierwsze w Nowym Roku, to okoliczność ta zapada wszystkim w pamięć – mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin. - Rodzicom Pierwszego Mieszkańca Gminy Borzęcin, Powiatu Brzeskiego i Małopolski serdecznie gratuluję i życzę, aby w nowym składzie stanowili zawsze szczęśliwą rodzinę. Dużo zdrowia, miłości, ciepła, radości i wielu niezapomnianych chwil. Helenka otrzymała od samorządu Gminy Borzęcin w prezencie okolicznościowy bon w wysokości 2 tysięcy złotych oraz Baśnie Hansa Christiana Andersena z dedykacją, jej siostry słodycze, a mama bukiet kwiatów. [tell]


4

Informator

styczeń 2021

www.informatorbrzeski.pl

brzeski - bocheński - dąbrowski - tarnowski

IV edycja CANPACK Okocimski CUP Nowe komputery dla W miniony weekend rozegrane zostały ostatnie rozgrywki z cyklu IV edycji CANPACK Okocimski CUP. Turnieje rozgrywane były od 13 grudnia, gdzie po raz pierwszy spotkali się ze sobą zawodnicy z rocznika 2015. Rozgrywki odbywały się co weekend i zakończyły się 23 stycznia spotkaniami z rocznika 2008. Przez ten czas udział w IV edycji CANPACK Okocimski CUP wzięło 65 drużyn. Oprócz gospodarzy i lokalnych szkółek do Brzeska zawitały zespoły m.in. z: Krakowa, Sanoka, Mielca, Słopnic oraz Tarnowa. Mimo młodego wieku zawodników, podczas rozgrywek turniejowych nie brakowało emocji i pełnego zaangażowania. Niejednokrotnie trenerzy byli świadkami popisowych akcji zespołowych jak i indywidualnych. Dlatego też organizatorzy zadbali o nagrody nie tylko drużynowe ale i indywidualne takie jak, najlepszy strzelec, najlepszy zawodnik czy najlepszy bramkarz. Warto zaznaczyć, że po indywidualne statuetki sięgali również zawodnicy naszej Akademii. Wśród nich znaleźli się: Dawid Okas (najlepszy zawodnik rocznik 2008), Oliwier Gicala (najlepszy strzelec rocznik 2008), Bartosz Pasek (najlepszy bramkarz rocznik 2009), Kamil Kościółek (najlepszy bramkarz 2010), Ignacy Kluska (najlepszy strzelec 2012). Oprócz nagród indywidualnych organizatorzy wyróżniali dodatkowymi pucharami trzy najlepsze zespoły z każdego rocznika. Nagrody te nie ominęły również zawodników naszej Akademii, którzy zajmowali czołowe lokaty w poszczególnych kategoriach wiekowych. Na najwyższym stopniu podium przedstawiciele AP CANPACK Okocimski stanęli w turnieju z rocznika 2008 oraz 2010. Rozgrywki na trzecim miejscu zakończyli z kolei zawodnicy z rocznika 2009, 2010, 2012 oraz 2015. IV edycja CANPACK Okocimski CUP po raz kolejny stała na bardzo wysokim poziomie sportowym jaki prezentowały wszystkie zespoły, które zawitały do Brzeska. Żałować można tylko jednego, a mianowicie braku ki-

biców, rodziców zawodników, którzy dodali by dodatkowych emocji dopingując swoje dzieci. Wierzymy jednak, że w kolejnej edycji spotkamy się już wszyscy na trybunach by wspólnie wspierać młodych adeptów piłki nożnej - dodaje Marcin Jurkiewicz Dyrektor Akademii. Rocznik 2008 - Zwycięzca: AP CANPACK Okocimski Brzesko, Najlepszy bramkarz: Olaf Stańczuk (Sokół Słopnice), Najlepszy zawodnik: Dawid Okas (AP CANPACK Okocimski Brzesko), Najlepszy Strzelec: Oliwier Gicala (AP CANPACK Okocimski Brzesko) Rocznik 2009 - Zwycięzca: Sokół Słopnice, 3 miejsce: AP CANPACK Okocimski Brzesko, Najlepszy bramkarz: Bartosz Pasek (AP CANPACK Okocimski Brzesko), Najlepszy zawodnik: Konrad Mieczychowski (Sokół Słopnice), Najlepszy strzelec: Emil Zieobroń (Piłkarskie Nadzieje Mielec) Rocznik 2010 - Zwycięzca: AP CANPACK Okocimski Brzesko, 3 miejsce: AP CANPACK Okocimski Brzesko, Najlepszy bramkarz: Kamil Kościółek (AP CANPACK Okocimski Brzesko), Najlepszy zawodnik: Mikołaj Sotoła (Piast Łapanów), Najlepszy strzelec: Mateusz Rusin (Piast Łapanów) Rocznik 2011 - Zwycięzca: Tarnovia Tarnów, Najlepszy bramkarz: Józef Piwowarczyk (Raba Dobczyce), Najlepszy zawodnik: Kacper Pychtoń (Tarnovia Tarnów), Najlepszy strzelec: Michał Kucała (Polonia Kraków) Rocznik 2012 - Zwycięzca: Team Przecław, 3 miejsce: AP CANPACK Okocimski Brzesko, Najlepszy bramkarz: Karol Nowak (Zostań Piłkarzem), Najlepszy zawodnik: Kamil Jurek (Team Przecław), Najlepszy strzelec: Ignacy Kluska (AP CANPACK Okocimski Brzesko) Rocznik 2013 - Zwycięstwo: Tarnovia Tarnów, Najlepszy bramkarz: Seweryn Juchniewicz (Tarnovia Tarnów), Najlepsza zawodniczka: Ola Sedlak (Beniaminek Rzeszów), Najlepszy strzelec: Dawid Tokarz (UKS SMM Stal Mielec)

Rocznik 2014 - Zwycięstwo: Polonia Kraków Rocznik 2015 - Zwycięstwo: Pogoń Kraków, 3 miejsce: AP CANPACK Okocimski Brzesko Muszę pochwalić bardzo dobry pomysł oraz bardzo dobrą organizację. Tutaj każdy był zwycięzcą, nikt nie liczył punktów, bramek. Każdy się dobrze bawił, a uważam, że to w tym wieku jest najważniejsze. Było wiele drużyn, a dzieciaki miały frajdę. Wychowanie młodego sportowca wymaga zaangażowania różnych stron, pasji która jest w dziecku, poświęcenia jego czasu, oraz energii. Akademia daje taką możliwość i dzieci mogą się rozwijać oraz realizować swoją pasję co jest bardzo ważne. Uczą się pracy, współdziałania. Rozwijają się fizycznie, oraz w wielu innych aspektach. W takich działaniach potrzeba przede wszystkim chęci, wkładu finansowego i wiadomo dużo pracy, ponieważ jest to spory obowiązek. Trzeba dziecku zapewnić odpowiednią opiekę oraz warunki rozwojowe. Ważne jest każde wsparcie finansowe oraz zapewnienie odpowiedniego zaplecza sportowego jeśli chodzi o obiekty, aby Zarząd mógł realizować swoje cele. Pytanie czy zawodnik będzie piłkarzem? Zobaczymy. W tej chwili najważniejsze, że się dobrze bawi i uprawia sport. – mówi Elżbieta Kania Radna Powiatu Brzeskiego. Turnieje odbywały się niestety pod obostrzeniami spowodowanymi pandemią, dlatego tym bardziej cieszy fakt tak dużego zainteresowania oraz zaangażowania ze strony zawodników, trenerów oraz rodziców. Ogromne podziękowania należą się wszystkim, gdyż to dzięki wspólnemu działaniu na twarzach dzieci widać było uśmiech oraz radość. Mając w Akademii tak świetną i wysoko wyspecjalizowaną kadrę trenerską oraz współpracowników Akademia prężnie się rozwija. Zapraszamy sponsorów do wsparcia naszych działań, a przede wszystkim do wsparcia naszych zawodników, którzy aktywnie i zdrowo mogą spędzać swój wolny czas.

kształcących się zawodowo w powiecie brzeskim

46 laptopów, których zakup dofinansowano ze środków unijnych, trafiło do uczniów techników i szkół branżowych powiatu brzeskiego. Marta Malec-Lech z Zarządu Województwa Małopolskiego przekazała na ręce starosty brzeskiego Andrzeja Potępy sprzęt o wartości ponad 107 tys. zł. Podczas spotkania jakie odbyło się w poniedziałek 25 stycznia 2021 r. w Powiatowym Centrum Edukacji w Brzesku dyrektorzy szkół otrzymali z rąk Marta Malec-Lech oficjalne protokoły przekazania. Zakupionym sprzętem mogą cieszyć się już uczniowie z Zespołu Szkół Technicznych i Branżowych im. Bohaterów Westerplatte w Brzesku, którzy otrzymali 16 laptopów. Do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. J. Piłsudskiego w Brzesku trafiło ich 10, natomiast 9 do Młodzieżo-

wego Ośrodka Socjoterapii w Łysej Górze. Również z tego rozdania został sfinansowany sprzęt dla Zespołu Szkół w Szczurowej, którego zaplecze techno-dydaktyczny wzbogaciło się o 5 komputerów, 3 kolejne doposażą bazę Zespołu Szkół w Czchowie. Zakupionym sprzętem dysponować będą uczniowie, słuchacze i nauczyciele techników oraz szkół branżowych przy realizacji zajęć z podstawy programowej – lekcji, egzaminów i innych form edukacyjnych prowadzonych w formule zdalnej. Wartość zakupionych komputerów dla powiatu brzeskiego to ponad 107 tys. zł, w tym dofinansowanie z pakietu edukacyjnego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej to ponad 96 tys. zł a wkład własny powiatu ponad to 10 tys. zł.

Pił alkohol aby się rozgrzać. Policjant po służbie zatrzymał pijanego kierowcę Funkcjonariusz Oddziału Prewencji Policji w Krakowie w czasie wolnym od służby zatrzymał nietrzeźwego kierowcę. Badanie alkomatem wykazało, że 59-letni kierujący samochodem Toyota Rav 4 miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Mężczyzna musi się teraz liczyć się z poważnymi konsekwencjami karnymi. Grozi mu sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, wysoka grzywna oraz kara pozbawienia wolności do 2 lat . Wieczorem, 19 stycznia 2021 roku jadący po służbie policjant Oddziału Prewencji Policji w Krakowie zauważył w miejscowości Dębno podejrzanie poruszający się pojazd. Kierowca Toyoty jechał całą szerokością jezdni, co chwilę zjeżdżając na pobocze. Kiedy w pewnym momencie kierujący tym samochodem zatrzymał się na poboczu, funkcjonariusz zatrzymał swój samochód i podszedł do niego, aby zapytać się czy nie potrzebuje

pomocy oraz co było powodem jazdy „zygzakiem”. Kiedy policjant wyczuł od kierującego alkohol, był pewien, że siedzący za kierownicą mężczyzna jest pijany dlatego też odebrał kierującemu kluczyki od pojazdu oraz niezwłocznie poinformował o zdarzeniu dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Brzesku, który na miejsce skierował umundurowanych funkcjonariuszy. Badanie alkomatem wykazało, że 59-letni mieszkaniec powiatu brzeskiego w organizmie miał ponad 2 promile alkoholu. Mężczyzna próbował tłumaczyć się policjantom, że gdy wracał do domu zrobiło się mu zimno i chcąc się ogrzać kupił wódkę, którą następnie zaczął pić w trakcie prowadzenia pojazdu. Za kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości grozi mu sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, wysoka grzywna oraz do 2 lat więzienia.


Informator

www.informatorbrzeski.pl

styczeń 2020

brzeski - bocheński - dąbrowski - tarnowski

5

Nowoczesne urządzenie terapeutyczne dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Gabinet EEG Biofeedback działający w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Brzesku od roku szkolnego 2012/13 przeszedł w ostatnim czasie gruntowną modernizację. Został wyposażony w nową aparaturę z serii EEG DigiTrack. Nowoczesne urządzenie diagnostyczno-terapeutyczne, należy do przełomowych rozwiązań w neuroterapii. Dodatkowym walorem urządzenia jest możliwość diagnozy i treningu z zastosowaniem mini QEEG, umożliwiającego zaobserwowanie istotnych różnic w pracy mózgu między lewą i prawą półkulą. Dyrektor Poradni Grzegorz Zelek wraz z terapeutami zapoznali Starostę Brzeskiego Andrzeja Potępę oraz dyrektor Wydziału Edukacji Janinę Motak z możliwościami diagnostyczno - terapeutycznymi urządzenia do EEG Biofeedback. Działalność terapeutyczna gabinetu od wielu lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem ze strony pacjentów. Szczególne efekty uzyskuje się w terapii dzieci i młodzieży z dysfunkcjami w pracy mózgu w postaci np.: nadpobudliwości psychoruchowej /ADHD, ADD/, dysleksji, dysgrafii, dyskalkulii, zaburzeń uwagi i pamięci, stanów nerwicowych, zaburzeń psychosomatycznych, niskiej odporności na stres. Terapia usprawnia procesy poznawcze, poprawia umiejętność koncentracji uwagi i efektywność pracy umysłowej, ułatwia uzyskanie równowagi psychicznej i wyciszenia, zwiększa kontrolę impulsywności. Nowe możliwości w diagnostyce i terapii EEG Biofeedback, umożliwią udzielenie pomocy dzieciom i młodzieży Powiatu Brzeskiego w szerszym zakresie.

Kwalifikacje i umiejętności dla uczniów W grudniu 2020 roku zakończono realizację czteroletniego projektu pn. „Rozwój i podniesienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie brzeskim poprzez wsparcie szkół – utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, którego wartość przekroczyła 4 miliony złotych. Głównym celem projektu było podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach, dla których organem prowadzącym jest powiat brzeski. Zostało utworzone Centrum Kompetencji Zawodowych przy którym powołano radę programową w skład której wchodzą m.in. przedstawiciele: pracodawców, wyższych uczelni, Powiatowego Urzędu Pracy, organu prowadzącego, nauczyciele zawodowcy. W powiecie brzeskim główne działania oscylowały w branży elektryczno-elektronicznej. Postęp techniczny i nowoczesne technologie wymagają dostosowania systemów kształcenia do potrzeb rynku pracy ułatwiając tym samym przejście uczniom z etapu kształcenia i szkolenia zawodowego do etapu zatrudnienia. Realizacja powyższego projektu pozwoliła na stworzenie w szkołach warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy. W projekcie „Rozwój i podniesienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie brzeskim poprzez wsparcie szkół – utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych” uczestniczyło blisko 1 500 uczniów. W ramach projektu utworzono lub doposażono specjalistyczne pracownie m.in.: ślusarsko-spawalniczą, mechatroniczną, elektryczną, geodezyjną, informatyczną, techniki biurowej, logistyczną, informatyczno-handlową, za

około 600 000 zł. Parametry zakupionego sprzętu i urządzeń zostały określone we współpracy z pracodawcami, firmami - pozwoli to na przygotowanie uczniów do bezpośredniej pracy zawodowej. Kolejnym wsparciem w projekcie były przeprowadzone 164 kursy zawodowe dla 1 200 uczniów m.in.: kelner, carving, barista, grafika komputerowa, obsługa kas fiskalnych, dokumentowanie usług transportowych i obsługa komputerowych programów magazynowych, obróbka cyfrowa zdjęć, rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych, warsztaty aplikacji multimedialnych, obsługa programu SYMFONIA/PŁATNIK, dekoracyjne roboty wykończeniowe, barman I i II stopnia, tworzenie aplikacji mobilnych na platformę Android i iOS, elektrotechnika pojazdowa, komputerowe wspomaganie projektowania – AUTOCAD, animator czasu wolnego, zdobnictwo cukiernicze, wychowawca kolonijny. 400 uczniów zdobyło kwalifikacje zawodowe w kursach m.in.: prawo jazdy kategorii B, uprawnienia

eksploatacyjne SEP do 1kV, spawacz metodą MAG/TIG, operator wózków widłowych, operator dronów. W celu zmniejszenia dysproporcji wiedzy wśród uczniów realizowano zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z zakresu matematyki, języka angielskiego oraz teoretycznych przedmiotów zawodowych dla 480 uczestników projektu. 170 uczniów wyjechało na wizyty zawodoznawcze m.in.: Warszawska Giełda Papierów Wartościowych, Centrum Nauki Kopernik, Punk Informacji Europejskiej, Międzynarodowe Targi Transportu, Spedycji i Logistyki w Warszawie. Młodzież w praktyczny sposób poznawała przyszłe miejsca pracy w przedsiębiorstwach oraz specyfikę funkcjonowania poszczególnych branż. Podpisano ponad 50 porozumień o współpracy z lokalnymi pracodawcami w ramach zorganizowania dla 470 uczniów wakacyjnych staży i praktyk zawodowych. To nieocenione doświadczenie w rzeczywistym środowisku pracy dla uczniów, które

pozwoli im w przyszłości dokonać wyboru zawodu z uwzględnieniem własnych kompetencji, umiejętności i zainteresowań. Następnym wsparciem w projekcie było szkolenie kadr dla 56 nauczycieli kształcenia zawodowego, w tym 16 nabyło dodatkowe kwalifikacje zawodowe: uprawnienia sep do 1kV, spawacz met TIG i MAG oraz operatora dronów kwalifikacje UAVO VLOS 5kg.

Zrealizowanie tak ogromnego projektu (ponad 4 000 000 zł) niewątpliwie przełożyło się na podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli. Przygotowanie młodzieży poprzez poszerzenie umiejętności i pozyskaniu doświadczenia, a także dodatkowych kwalifikacji zawodowych zapewne zaprocentuje w przyszłości w uzyskaniu lepszej pozycji na rynku pracy.


6

Informator

styczeń 2021

www.informatorbrzeski.pl

brzeski - bocheński - dąbrowski - tarnowski

Budżet na 2021 rok jednogłośnie przyjęty

Sprzęt do cięcia i wyważania drzwi dla OSP Zakrzów

Ochotnicza Straż Pożarna w Zakrzowie wzbogaciła się o nowy sprzęt niezbędny do prowadzenia akcji ratunkowych. 31 grudnia odbyło się oficjalne przekazanie sprzętu do cięcia i wyważania drzwi dla OSP Zakrzów, który jest nie-

zbędny do prowadzenia akcji ratunkowych. Pozyskany sprzęt przyczyni się do poprawy efektywności podejmowanych działań ratowniczych podczas udzielania pomocy poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych oraz bezpośrednio uwięzionym w mieszkaniu.

Zadanie zostało zrealizowane dzięki przyznanej pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego na zapewnienie gotowości bojowej jednostki, która w całości pokryła zakup nowego sprzętu w wysokości 13 200,00 zł.

Na ostatniej sesji 2020 roku radni Rady Miejskiej w Wojniczu jednogłośnie przyjęli przyszłoroczny budżet. W nowym roku kalendarzowym gmina szczególny nacisk postawiła na termomodernizację budynków oraz rozwój infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej. Podczas XXI sesji Rady Miejskiej w Wojniczu, która odbyła się 28 grudnia br., radni jednogłośnie uchwalili budżet Gminy Wojnicz na rok 2021 przygotowany przez Burmistrza Wojnicza Tadeusza Bąka oraz Skarbnik Gminy Joannę Zając. Przyszłoroczne wydatki zaplanowano na kwotę 77 618 932,00 zł, z czego ponad 17 mln zł przeznaczonych zostanie na inwestycje. Dochody zaplanowano na kwotę 71 124 784,00 zł. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 6 494 148,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek, z wolnych środków oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu. - Budżet na przyszły rok jest projektem rekordowym. Można powiedzieć, że rok 2021 będzie rokiem inwestycji. Gmina na ten cel przeznaczyła ponad 17 mln zł. W nowym roku kalendarzowym szczególny nacisk postawiliśmy na termomodernizację budynków oraz rozwój infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej. – informuje burmistrz Wojnicza Tadeusz Bąk. - Warto dodać, że w 2020 r. gmina pozyskała środki zewnętrzne w re-

kordowej kwocie blisko 15,5 mln zł, i że cały czas staramy się pozyskać dodatkowe fundusze na nowe inwestycje. – dodaje. Burmistrz podkreślił również, że bardzo ważna w tym trudnym okresie pandemii jest pomoc rządu i wsparcie unijne, bo to między innymi dzięki temu gmina może tak dużo inwestować. Wśród zadań zaplanowanych do realizacji w 2021 roku m. in. znalazły się: • Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sukmanie, Olszyny, Wielka Wieś i Milówka • Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w miejscowościach Wojnicz i Wielka Wieś • Przebudowa części pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Wojniczu z przeznaczeniem na stołówkę szkolną • Budowa nowoczesnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wojniczu • Modernizacja budynku OSP w Łukanowicach • Modernizacja budynku Remizy OSP Zakrzów • Dokumentacja kompleksowej renowacji Zespołu Parkowo-Pałacowego w Wojniczu • Budowy skateparku w ramach zagospodarowania terenu przy ul. Rolniczej • Modernizacja stadionu Olimpii w Wojniczu.

Termomodernizacja budynków w Wojniczu coraz bliżej. Jest wsparcie od województwa

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Wojniczu, a także Szkoła Podstawowa oraz Dom Ludowy w Wielkiej Wsi przejdą modernizację. W ramach przygotowanego projektu zostaną przeprowadzone prace termomodernizacyjne polegające na ociepleniu ścian zewnętrznych budynków, wymianie okien oraz innych pracach budowlanych. Gmina Wojnicz pozyskała na ten cel środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. W poniedziałek, 25 stycznia odbyło się oficjalne przekazanie umowy na projekt pn. „Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w miejscowościach Wojnicz i Wielka Wieś, gm. Wojnicz”. W spotkaniu uczestniczyła Marta Malec-Lech z zarządu Województwa Małopolskiego. Projekt modernizacji budynków w gminie Wojnicz uzyskał maksymalną ilość punktów, a łączna kwota otrzymanego dofinansowania to ponad 4 miliony złotych. Dzięki wsparciu finansowemu z Funduszy Unijnych,

Szkoła Podstawowa w Wojniczu, Szkoła Podstawowa i Wiejski Dom Kultury z pomieszczeniami OSP w Wielkiej Wsi przejdą proces termomodernizacji. – Na realizację tego zadania zarząd województwa przeznaczył ponad 4 mln zł. To realne wsparcie dla mieszkańców gminy, szczególnie tych najmłodszych. Dzieci uczęszczające do szkół i przedszkoli będą mogły w bardziej komfortowych i przyjaznych warunkach uczestniczyć w zajęciach. Remont przyczyni się też znacząco do ograniczenia zużycia energii, co pokazuje jak ważna w Małopolsce jest dbałość o środowisko. – powiedziała Marta Malec-Lech z zarządu województwa. – Te budynki mają już swoje lata. Decyzja o ich termomodernizacji podjęta została przede wszystkim z uwagi na komfort i bezpieczeństwo uczniów. W tej chwili przygotowywany jest przetarg, ponieważ chcemy ruszyć z pracami jak najszybciej, aby jeszcze

w tym roku zrealizować inwestycje. W planach mamy jeszcze termomodernizacje dwóch kolejnych szkół, na którą przygotowaliśmy projekt i czekamy na jego ocenę. Liczę, że w tej kadencji wszystkie szkoły na terenie gminy przejdą termomodernizację. – mówił burmistrz Wojnicza, Tadeusz Bąk. Prace w obiektach gminnych przyczynią się do poprawy efektywności energetycznej do 74,79% i obejmują też instalację urządzeń do rozliczenia ciepła, czy utrzymujących zadaną temperaturę. Budynki zyskają też min. ocieplenie ścian zewnętrznych, wymianę okien i drzwi, a w przypadku Wiejskiego Domu Kultury także wymianę dwóch bram garażowych. Ponadto Szkoła Podstawowa w Wojniczu doczeka się nowej centralnej instalacji grzewczej, wraz z grzejnikami i rurociągami, a także kotłów gazowych i 5 zasobników do podgrzewania wody. Dodatkowo poprawi się estetyka obiektu poprzez odmalowanie ścian i sufitów w pomieszczeniach.


Informator

www.informatorbrzeski.pl

brzeski - bocheński - dąbrowski - tarnowski

Drwinia Placówka wspierająca osoby starsze w tym niesamodzielne coraz bliżej otwarcia

Zakończono już prace budowlane w budynku byłej szkoły w Woli Drwińskiej.Prace miały przygotować obiekt REKLAMA

do utworzenia w nim placówki zapewniającej dzienną opiekę i aktywizację osób starszych w tym niesamodziel-

nych, na którą Gmina Drwinia otrzymała 1,3 mln zł unijnej dotacji oraz 285 700,00 zł w ramach Rządowego Programu Wieloletniego „Senior +”. Obecnie trwają procedury zakupu i dostawy wyposażenia placówki. Celem gminnego projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych poprzez utworzenie dziennego ośrodka opieki dla 15 osób w wieku 60+ w tym osób niesamodzielnych, zapewnienie im usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych oraz aktywizująco-usprawniających obejmujących m.in. organizację czasu wolnego, udział w zajęciach terapeutycznych, udział w zajęciach podnoszących sprawność psychiczną i fizyczną i aktywizujących do uczestnictwa w życiu społecznym. Wsparcie otrzymają również ich opiekunowie faktyczni/ rodzin poprzez usługi wspomagające polegające m.in. na udzielaniu informacji, edukacji, wsparciu i poradnictwu.

styczeń 2020

7


8

Informator

styczeń 2021

Czy bocheński szpital będzie samodzielną placówką? Czy zostanie połączony z innym szpitalem? Czy zostanie wchłonięty przez lecznicę w Brzesku? Czy jest możliwe ograniczenie działalności oddziałów w Bochni? – rozmowa o przyszłości Szpitala Powiatowego w Bochni ze Starostą Bocheńskim Adamem Kortą. Ministerstwo zdrowia planuje zmiany w funkcjonowaniu szpitali. Zniknąć mają szpitale powiatowe kierowane przez samorządy m.in. w Bochni. Zgodnie z zapowiedziami placówki mają być konsolidowane czyli łączone w większe podmioty i zarządzane centralnie. Niesie to ze sobą zagrożenia dla funkcjonowania bocheńskiej lecznicy. 23 grudnia 2019 roku powstał specjalny zespół ds. restrukturyzacji szpitali powiatowych, który ma przygotować zmiany w ich funkcjonowaniu. Pracę takiego zespołu potwierdził Minister Zdrowia Adam Niedzielski. Do prac zaproszono m. in. przedstawicieli Banku Gospodarstwa Krajowego i Agencji Rozwoju Przemysłu, a zabrakło miejsca dla samorządów. Takie plany ministerstwa spotkały się ze zdecydowanym stanowiskiem samorządów. Jako jeden z pierwszych interweniował Starosta Bocheński Adam Korta. Stanowisko w obronie szpitala przyjął konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu Bocheńskiego. Takim planom sprzeciwili się również Starostowie zrzeszeni w Konwencie Starostów Województwa Małopolskiego. Wątpliwości nie rozwiało spotkanie z parlamentarzystami z okręgu Tarnowskiego, które odbyło się w formie wideokonferencji. W sprawie planów rządowych rodzi się wiele pytań. Czy bocheński szpital będzie samodzielną placówką? Czy zostanie połączony z innym szpitalem? Czy zostanie wchłonięty przez lecznicę w Brzesku? Czy jest możliwe ograniczenie działalności oddziałów w Bochni? Posłowie nie złożyli jasnych deklaracji w tej kwestii, choć wszyscy zapewniali, że będą bronić bocheńskiej placówki. O planach w stosunku do bocheńskiego szpitala rozmawiamy ze Starostą Bocheńskim Adamem Kortą.

www.informatorbrzeski.pl

brzeski - bocheński - dąbrowski - tarnowski

W ubiegłym tygodniu zaprosił Pan do debaty parlamentarzystów z Małopolski na temat restrukturyzacji szpitala. Jakie są efekty tego spotkania? Jest Pan zadowolony? Przede wszystkim bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom konferencji, za obecność i dyskusję. Uzyskaliśmy deklarację posłów z naszego regionu, iż będą bronić bocheńskiego Szpitala. To bardzo ważne! Niestety nie uzyskałem jasnej odpowiedzi co do kierunku planowanych zmian. A po wypowiedziach Wiceministra Zdrowia Waldemara Kraski mój niepokój jeszcze wzrósł. Dla mnie, dla Zarządu Powiatu, a przede wszystkim dla mieszkańców Ziemi Bocheńskiej szpital to jedna z kluczowych działalności. Dbanie o bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców naszego regionu to priorytet. Dlatego wszelkie zmiany dotyczące tej sfery są dla nas bardzo ważne i staramy się je śledzić na bieżąco i reagować jeśli zajdzie taka potrzeba. Po wypowiedziach Ministra Zdrowia zaczęli interweniować u mnie zaniepokojeni mieszkańcy. Pytali jakie są plany. Czy połączenie grozi bocheńskiej placówce, czy zmiana

struktury świadczeń oznacza możliwość zamykania jakiś oddziałów w Bochni. Pytania się mnożyły. A odpowiedzi nie było. Dlatego tak ważne było to spotkanie i deklaracja

posłów, że będą bronić bocheńskiej placówki. Na pewno doprowadziliśmy do dyskusji, poruszyliśmy ważne kwestie i mam nadzieję, że dzięki temu nasze obawy dotrą „wyżej”.

Zespół ma za zadanie wypracować plany m.in. konsolidacji placówek, a to nic innego jak łączenie mniejszych placówek w większe. Nie możemy w tak ważnej dla mieszkańców kwestii milczeć.

Jeden z posłów zarzucił Panu, że wywołał Pan przysłowiową burzę w szklance wody, zgadza się Pan z ta opinią? Dla jednych kwestia funkcjonowania szpitala to przysłowiowa „burza w szklance wody”… a ja tu widzę blisko 150 tysięcy osób w skali roku, które korzystają z różnego rodzaju świadczeń zdrowotnych i usług Szpitala. Do tego prawie 600 osób jest zatrudnionych w tej placówce. Przypomnę, że tą burze nie rozpętałem ja, ale minister Zdrowia Pan Adam Niedzielski, który stwierdził, że powiatowe szpitale należy zrestrukturyzować, aby nie konkurowały ze sobą. Rodziło się pytanie czy bocheński szpital nie powinien konkurować z brzeską placówką? Czy istnienie oddziałów położniczych w odległości 10 km będzie dopuszczalne? Jak mówiłem wcześniej, jest przygotowywany plan restrukturyzacji szpitali, jest powołany specjalny zespół. Wiemy też, nad czym ubolewam, że niestety nie ma w nim żadnego przedstawiciela samorządu. Takie są fakty. Nie widzę w tym nic złego, że jako samorząd chcemy mieć wiedzę o planach rządu, chcemy przedstawić swoje stanowisko i argumenty.

Jeśli plany Ministerstwa Zdrowia zostaną zrealizowane, i dojdzie do centralizacji służby zdrowia, zmieni się wówczas zarządzanie tymi jednostkami. Dla mieszkańca to powinno być bez znaczenia. Dlaczego uważa Pan, że centralizacja nie jest dobrym rozwiązaniem? Widzę tu przede wszystkim zagrożenia jakie wiążą się z państwową służbą zdrowia, jakie znamy z poprzedniego systemu. Przejawia się to w niezwykle dużym zakresie ignorowania potrzeb i oczekiwań pacjentów w procesie leczenia. System takiej czyli centralnie zarządzanej służby zdrowia zajmuje się kwestią jego organizacji i finansowania pod kątem urzędników i pracowników systemu oraz jego bilansowaniem budżetowym pozostawiając potrzeby zdrowotne i oczekiwania pacjentów co do jakości udzielanych świadczeń poza właściwie jakąkolwiek oceną. W słusznie minionym ustroju była taka zasada, że najlepiej wszystkim rządzi się z Warszawy. Bo z Warszawy wszystko najlepiej widać. Historia pokazała, że to fikcja. To mieszkańcy Bocheńszczyzny wiedzą najlepiej co dla ich społeczności najlepsze. Przypomnę, że reforma samorządowa w 1999 roku oddawała znaczną część władzy w ręce obywateli. Wtedy też regionalny szpital w Bochni, został przekazany nowo utworzonemu Powiatowi Bocheńskiemu. Bocheńska placówka była zadłużona, niedoposażona i na skraju upadku. Dzięki staraniom lokalnej społeczności bocheński szpital stanął na nogi, dzięki licznym zbiórkom organizowanym wśród mieszkańców Powiatu Bocheńskiego, którzy wsparli tą placówkę swoimi datkami, jak i wyrzeczeniami samego personelu, który wspomógł Szpital rezygnując z części należnego im wynagrodzenia. Przede wszystkim jednak Szpital Powiatowy w Bochni otrzymał liczne darowizny ze strony miast i gmin Powiatu Bocheńskiego, w tym od samego Starostwa Powiatowego w Bochni jako organu tworzącego.

Jest Pan jednym z pierwszych samorządowców, który tak stanowczo zareagował. Czy to nie za wcześnie? Powstał zespół, który ma określone zadania i konkretny kierunek rozwiązań, mało tego ten zespół ma określone terminy na ich wykonanie. W zespole znajdują się np. przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego i Agencji Rozwoju Przemysłu, a zabrakło miejsca dla samorządów ?! Czy nie logicznym wydaje się, że skoro ma on wypracować konkretne rozwiązania to powinni w nim uczestniczyć przedstawiciele tych samorządów? Jak można dyskutować o szpitalach powiatowych bez udziału powiatów, które są znaczącą stroną w tej dyskusji? Dlatego uważam, że warto od razu przedstawić swoje stanowisko w tej kwestii, bo za chwilę może być już za późno.

>>>


Informator

www.informatorbrzeski.pl

>>>

Te działania pozwoliły na dofinansowane działalności Szpitala, spłatę jego zadłużenia, a następnie jego doposażenie i modernizacje dzięki której, ta placówka może się rozwijać i podnosić jakość świadczonych usług. Obecnie Szpital nie jest zadłużony, nie ma żadnych zaległych zobowiązań wymagalnych i posiada stabilną sytuację finansową. Pacjenci mają zaufanie do naszego szpitala, który budowali przez lata. Mogę tutaj jeszcze podać namacalny przykład z naszego podwórka. Kiedy przejmowaliśmy szpital od województwa Tarnowskiego obok były fundamenty, które stały tam lata. Udało nam się pozyskać unijne wsparcie i powstał w tym miejscu nowoczesny oddział ginekologiczno – położniczy. Kolejnym przykładem jest sanepid, w czasie pandemii, te borykające się z wieloma problemami placówki, właśnie do samorządów wyciągnęły rękę po pomoc. To my przekazaliśmy potrzebny sprzęt jak i skierowaliśmy do pomocy naszych pracowników. Zatem po co była ta centralizacja? Rozumiem potrzebę zdefiniowania nadzoru, czy usprawnienia, jednak uważam, że celu tego nie da się osiągnąć przez centralizację. Można powiedzieć, że bocheński szpital dobrze sobie radzi i cały czas się rozwija.

styczeń 2020

brzeski - bocheński - dąbrowski - tarnowski

9

Dokładnie tak, przede wszystkim dlatego że wsłuchujemy się w głosy mieszkańców. Staramy się reagować na potrzeby, podnosić jakość

świadczonych usług. Rozmawiając z mieszkańcami wiedzieliśmy co jest im potrzebne w pierwszej kolejności. Po centralizacji ich głos będzie mało słyszalny. Dziś mamy nowoczesny, na wysokim poziomie Szpitalny Oddział Ratunkowy, Gastroskopię i Kolonoskopię, Chirurgię, Centralną Sterylizatornię, Lądowisko dla Helikopterów, Centrum Diagnostyki Obrazowej, rozbudowaną intensywną terapię. Cieszący się dużą sławą oddział ginekologiczno – położniczy, do którego przyjeżdżają pacjentki z poza naszego powiatu. Oddział ten znajduje się na szóstym miejscu w Polsce w rankingu przygotowanym przez Fundację Rodzić po Ludzku, a pierwszym w Małopolsce. Warto dodać, że porodówka przyjmowała również pacjentki z covidem, dzięki temu, iż mamy 3 poziom zabezpieczenia covidowego w zakresie położnictwa i ginekologii. W ubiegłym roku zrealizowano aż 1700 porodów. To dzięki tym inwestycjom szpital tak dobrze radził i radzi sobie w czasie pandemii i jest wzorem dla innych w zakresie wprowadzonych zabezpieczeń związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Wówczas, gdy inni zamykali i ograniczali dostępność dla pacjentów, bocheński Szpital działał w pełni, co warto podkreślić wypełniając wszelkie decyzje Wojewody, zwiększając i dostosowując placówkę

nie tylko dla pacjentów covidowych jak również wszystkich wymagających pomocy. Wiceminister Waldemar Kraska w udzielonym parę dni temu wywiadzie, powiedział, że do końca marca jednak powstanie projekt dotyczący centralizacji szpitali. Co Pan dalej zamierza?

Będę na bieżąco śledził prace zespołu. Skierowaliśmy apel do zespołu opracowującego zmiany. Cały czas jestem w kontakcie ze Związkiem Powiatów Polskich, rozmawiam z innymi Starostami, którzy są również zaniepokojeni proponowanymi zmianami. Na Konwencie Starostów Województwa Małopolskiego wypracowaliśmy

wspólne stanowisko w tej sprawie. Zapewniam, iż będę w dalszym ciągu bronił naszego szpitala, należy pamiętać, że ewentualne zmiany dotkną nie tylko mieszkańców, ale też pracowników placówki. Zapewne wpłyną też na cały system opieki zdrowotnej w powiecie który przez lata tak skrupulatnie budowaliśmy.

Niecodziennik - Poradnik na czas pandemii REKLAMA

Sytuacja epidemiologiczna dotyka nas wszystkich. Nie mamy na nią wpływu, ale mamy wpływ na to jak się w tej rzeczywistości odnajdziemy. Aby w tym pomóc specjaliści z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Bochni przygotowali specjalny poradnik, który ułatwi nam funkcjonowanie. Broszura zawiera podstawowe informacje dotyczące pielęgnowania zdrowia psychicznego, które mogą okazać się pomocne i przydatne. Pandemia koronawirusa to dla czas niecodzienny, będący wielkim wstrząsem dla ludzi. To długotrwały okres niepewności, który odbija się na naszym zdrowiu psychicznym. Sytuacja ta wymaga podjęcia wyjątkowych kroków, wsparcia, współpracy i kon-

taktu z drugim człowiekiem. Dlatego zdecydowaliśmy się wydać poradnik – mówi Starosta Bocheński Adam Korta. Autorami Poradnika są psychologowie z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Bochni. Z publikacji dowiemy się jak reagować na stres i stany depresyjne, gdzie otrzymać darmowe wsparcie psychologiczne czy też w jaki sposób pomagać dzieciom. Poradnik został wydrukowany w formie broszury, która trafi do szkół oraz jednostek pomagających osobom w trudnej sytuacji. Pod poniższym linkiem [https://bochnia.powiat.pl/pliki/ niecodziennik_poradnik_na_czas_ pandemi.pdf] , znajduje się poradnik do pobrania w formie pdf. Zachęcamy do lektury.

www.facebook.com/informatorbrzeski


10

Informator

styczeń 2021

www.informatorbrzeski.pl

brzeski - bocheński - dąbrowski - tarnowski

Tarnowski adwokat tryumfował w Biegu Morskiego Komandosa 2020. Rozmowa z Marcinem Szumlańskim

Bieg Morskiego Komandosa im. Gen. Broni Włodzimierza Potasińskiego organizowany od kilku lat w Gdyni to okryta legendami, jedna z najstarszych w Polsce impreza biegowa o charakterze militarnym. To bieg stworzony wraz z Jednostką specjalną JW Formoza, opierający się na elementach rekrutacji oraz szkolenia do sił specjalnych – Navy Seals, SAS, Grom, czy Formoza.

Zapraszamy do lektury wywiadu z tarnowskim adwokatem – Marcinem Szumlańskim, który w mijającym roku miał okazję wystartować i co najważniejsze zatriumfować w tym niezwykle wymagającym biegu. Skąd pomysł na udział w tym wydarzeniu? – To była mój trzeci start, a więc z imprezą byłem dość dobrze zapozna-

ny. Pierwszy start wynikał z mojej fascynacji trudnymi, nietuzinkowymi biegami gdzie naprawdę można sprawdzić swoją wytrzymałość fizyczną, ale i psychiczną. Przy czym BMK to bieg naprawdę szczególny z niesamowitym klimatem. Organizatorzy nie mają litości i doprowadzają startujących do sprawdzenia swoich limitów. To jest taka trudna miłość, bo w trakcie biegu zastanawiam się po co

mi to było, a już zaraz po zakończeniu planuję start za rok. 29 sierpnia 2020 roku przekroczył Pan najszybciej metę XI edycji Biegu Morskiego Komandosa z czasem 03:24:11. Jakie to uczucie? – Oczywiście to spełnienie moich sportowych marzeń. Szczerze mówiąc już jadąc na bieg czułem się bardzo mocny, ale celowałem w podium, a nie w to, że bieg wygram. Rok wcześniej byłem czwarty. Zatem przekraczając metę czułem po prostu euforię, zresztą krzyczałem z radości, więc nie trzymałem tego w sobie. Potem dopadło mnie zmęczenie, ale byłem spełniony. Dla mnie był to dziwny bieg, bo biegłem w czołowej grupie do mniej więcej 10 kilometra, a potem się urwałem i już do końca przez następne 15 kilometrów biegłem całkiem sam. Musiałem kontrolować tempo, ale także nie pozwolić sobie na dekoncentrację czy zbyt wczesną radość, bo na BMK jedna trudna przeszkoda może zmienić całą sytuację. Ostatecznie miałem ponad minutę przewagi nad drugim zawodnikiem. Jak wyglądały przygotowania do tak trudnego i wymagającego biegu? – Przygotowania trwają w zasadzie cały rok i momentami bywają katorżnicze. Dużo biegania, oprócz tego siłownia, kalistenika. W końcowym etapie przygotowań biegam już z plecakiem z obciążeniem. Ćwiczę także z plecakiem, podciągam się z nim itd. Wszystko po to, aby jak najlepiej przystosować się do tego co czeka na BMK.

Co najbardziej zaskoczyło Pana na trasie biegu? Jak biegło się w pełnym umundurowaniu polowym i z gumową atrapą karabinka AKM-47 – W zasadzie nic mnie nie zaskoczyło, bo byłem dobrze przygotowany i mniej więcej wiedziałem czego się spodziewać. Natomiast na pierwszym biegu najbardziej zaskoczony byłem fragmentem trasy w którym trzeba się czołgać przez długie i całkowicie ciemne, pełne błota kanały. Proszę mi wierzyć, że jest to przeżycie. Bieganie w mundurze i z atrapą nie należy do najprzyjemniejszych, ale za to potem wychodzą świetne zdjęcia! Przy czym sam karabin najbardziej przeszkadza na przeszkodach. Kilka razy dostałem nim w twarz, ale na BMK to norma. Rok 2020 był dziwnym rokiem. Pokrzyżował plany wielu wydarzeń biegowych. Jak minął ten rok i na ile koronawirus pokrzyżował Panu plany? Jakie ma Pan plany biegowe na rok 2021? – Nie będę oryginalny, bo odwołano trochę biegów i musiałem czasem improwizować. Całe szczęście, że nie odwołano Biegu Morskiego Komandosa! Najbardziej żałuję, że odwołane zostały Mistrzostwa Europy Spartan Race, które miały się odbyć w Oberndorfie na które miałem kwalifikację w kategorii wiekowej i bardzo chciałem pokazać się z dobrej strony. To miał być górski bieg na 21 km z przeszkodami, a w takich czuję się najlepiej. Co do planów to na razie ciężko cokolwiek zaplanować. Chciałbym wrócić na BMK po raz czwarty, poza tym nadal marzę o tych Mistrzostwach Europy. – Na koniec, jeśli mogę, chciałbym podziękować sponsorowi drużyny biegowej do której należę. Termy Gorący Potok naprawdę mocno wspierają sport i to jest postawa, którą trzeba promować. Dziękujemy za rozmowę!

Śnieg daje tyle radości

Ferie zimowe 2021 podobnie jak wiele innych spraw w ostatnim czasie były bardzo nietypowe. Wiele osób z nostalgią wspomina minione lata, gdy można było bez problemu szusować na stokach w Polsce czy też w Alpach. Jedynym problemem był wtedy co najwyżej brak śniegu i ciepłe zimy. W tym roku niestety mieszkańcy nie mieli zbyt wiele możliwości aktywnego spędzenia tego czasu. Wszystko za sprawą koronawirusa i zamknięcia hoteli oraz stoków narciarskich. Jednak mieszkańcy radzili sobie jak mogli – zwłaszcza że życzliwa aura w ostatnim tygodniu ferii dopisywała. Nie brakowało śniegu, a temperatury były znacznie poniżej zera. By spędzić aktywnie czas w ruch poszły ponownie nawet niewielkie górki,

które dawały możliwość przejechania przynajmniej kilku metrów. Tak było np. w Sterkowcu. Tam popularnym stokiem saneczkowym są okolice przejścia dla zwierząt nad autostradą. Miejsce jest bezpieczne - ma łagodne nachylenie, jest odgrodzone od drogi, a dodatkowo są tam aż 4 niewielkie stoki nadające się do zjazdów. Zabawa na śniegu dała najmłodszym wiele powodów do radości. Okazało się, że mimo szczypiącego mrozu i z dala od wielkich tras narciarskich można spędzić ferie bardzo aktywnie, a nie tylko przy grach komputerowych i oglądaniu telewizji. Nieco lepsze warunki daje Górka okocimska. To niewielki stok zlokalizowany przy ulicy Mickiewicza – za dawną

halą sportową, który posiada łagodny i bardzo szeroki stok idealny dla początkujących narciarzy. Od momentu gdy pojawił się tylko śnieg - nie brakowało w tym miejscu narciarzy oraz rodziców z dziećmi na sankach i jabłuszkach. Stosunkowo niewielka górka dostarcza dużo radości zarówno tym najmłodszym, jak i nieco starszym mieszkańcom Brzeska i okolicznych miejscowości. Od lat to kultowe miejsce dla mieszkańców Brzeska i Okocimia. Jak informują mieszkańcy – w czasie ferii nie brakowało tam też amatorów jazdy na nartach z innych powiatów, a nawet sąsiednich województw! Ale zjazdy na sankach i nartach to nie jedyna popularna forma aktywności na śniegu. Sprzyjające warunki pogodowe w Powiecie Brzeskim spowodowały prawdziwy śnieżny „wyścig zbrojeń”. W wielu miejscowościach powstały gigantyczne lodowe rzeźby, jak i tradycyjne bałwany. Niektóre mierzyły ponad 4 metry (a rekordzista w Powiecie Tarnowskim miał aż 7 metrów). Do ich budowy angażowali się wszyscy, bez względu na wiek. Choć narciarzom i saneczkarzom na niewielkich pagórkach daleko do wyczynowców, taka forma aktywności hartuje organizm i daje tyle szczęścia jak bez mała zdobywcom medali. Przebywanie na mrozie połączone ze wzmożoną aktywności fizyczną znacznie wzmacnia tak potrzebna nam odporność. A więc bawmy się! I korzystajmy z każdej okazji do aktywności fizycznej!

Ruszyły gminne infolinie w sprawie dowozu do punktów szczepień przeciw Covid-19

W ramach kolejnego etapu przygotowań do realizacji „Narodowego Programu Szczepień” trwa w gminach organizacja specjalnego transportu, z którego będą mogły skorzystać osoby mające trudności z dotarciem do punktu szczepień. Informacje na ten temat dostępne są pod specjalnymi numerami telefonów wyznaczonymi w każdej gminie odrębnie.

Numery telefonów, pod którymi można uzyskać informacje i zgłaszać potrzeby dowozu osób niepełnosprawnych, starszych na szczepienia populacyjne: Borzęcin - 14 6846109, Brzesko - 14 6630608, Czchów - 669 953 444, Dębno - 14 6318561, Gnojnik 725 590 008, Iwkowa - 783 995 155, Szczurowa - 14 6714769. MUW w Krakowie


Informator

www.informatorbrzeski.pl

Borzęcin NOWY QUAD NA GWIAZDKĘ

Ochotnicza Straż Pożarna w Borzęcinie Dolnym otrzymała nowy pojazd ratowniczy quad Polaris SportsMan 570 EPS. Koszt zakupu zamknął się kwotą 56 tysięcy 300 złotych, z czego dofinansowanie Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Sprawiedliwości stanowiło kwotę 40 tysięcy złotych, a wkład własny

styczeń 2020

brzeski - bocheński - dąbrowski - tarnowski

gminy Borzęcin 16 tysięcy 300 złotych. Pojazd zwiększy bezpieczeństwo w trudno dostępnym terenie, może też być wykorzystany w akcjach poszukiwawczych, do szybkiego niesienia pomocy. Sprzęt został oficjalnie zarejestrowany i przekazany druhom 21 grudnia 2020r. – To wspaniała wiadomość dla na-

śniaka. To historyczny dzień. Marzenia się spełniają – przyznaje. Pojazd, który trafił na stan jednostki, wyposażony jest m.in.: w wyciągarkę Polaris Winch, podgrzewane manetki, generator, stroboskop LED - lampki po bokach, bumper F+R, orurowanie przedniej maski, osłony dłoni (prawa i lewa strona), osłonę spodu, box tylny, 2 sztuki kasków z uchylną szczęką i zaczepem kulowym. Zadanie pn. „Zakup pojazdu typu quad dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dolnym” zrealizowane zostało w ramach umowy o powierzenie realizacji zadań jednostce zaliczanej do sektora finansów

11

publicznych ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości. Jak przypomina Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin, zakup quada to kolejna dobra informacja dla druhów z Borzęcina Dolnego. Wiosną 2023 roku planowane jest zakończenie przebudowy i rozbudowy Remizy OSP. Łączny koszt inwestycji wg kosztorysu inwestorskiego zamyka się kwotą 4 miliony 142 tysiące złotych, a środki na ten cel dzięki staraniu samorządu w ponad 85 procentach pochodzą ze źródeł zewnętrznych. (pio, tell)

szej jednostki i znakomity prezent pod choinkę – informuje prezes jednostki, Grzegorz Małek, który szczególnie zabiegał o zakup quada. – Taki pojazd marzył mi się od kilku lat. Jesteśmy bardzo zadowoleni i wdzięczni, że udało się zdobyć dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości dzięki pomocy wójta gminy Janusza Kwa-

“Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego Dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.”

Gmina Borzęcin laureatem Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów Związek Powiatów Polskich w czwartek, 21 stycznia br. ogłosił wyniki Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów. Na listach, w sześciu klasyfikowanych kategoriach: powiaty do 60 tys. mieszkańców, powiaty do 120 tys. mieszkańców, powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców, miasta na prawach powiatu, gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie znalazło się 74 laureatów. W kategorii gmin wiejskich, Gmina Borzęcin została sklasyfikowana na 7. miejscu wśród 1523 gmin wiejskich w Polsce, ex equo z Gminą Ustka. Dokonując oceny, jury konkursu wybrało najlepsze, najbardziej rozwojowe samorządy. Kolejność na liście wyróżnionych uzależniona była od wyników osiąganych przez samorząd oraz od zrealizowanych w 2020 roku działań. Oceniając JST, eksperci ZPP wydawali opinię według kryteriów ujętych w dziesięciu grupach

tematycznych, takich jak: działania proinwestycyjne i prorozwojowe; rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego; rozwój społeczeństwa informacyjnego; rozwój społeczeństwa obywatelskiego; umacnianie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji; promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej; wspieranie działań na rzecz gospodarki rynkowej; promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych; współpraca krajowa i międzynarodowa oraz działania promocyjne. Lista laureatów w kategorii gmin wiejskich przedstawia się następująco: 1. Gmina Chełmiec - honorowy tytuł „Dobry Polski Samorząd 2020” 2. Gmina Wielka Wieś 3. Gmina Kobylnica 4. Gmina Tomaszów Lubelski

5. Gmina Korzenna 6. Gmina Zabierzów 7. Gmina Borzęcin ex equo Gmina Ustka 8. Gmina Zgorzelec 9. Gmina Postomino 10. Gmina Ruda-Huta Związek Powiatów Polskich opublikował także listę zdobywców tytułu „Super Powiat” i „Super Gmina” za rok 2020. W tej kategorii sklasyfikowano: Powiat Augustowski, Powiat Bielski (śląskie), Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski, Powiat Ostródzki, Powiat Poznański, Powiat Raciborski, Miasto Legnica, Miasto Stronie Śląskie oraz Gminę Wielka Wieś. Tytuły te przyznawane są w sytuacji, w której dany samorząd uzyskał największy procentowy udział realizacji wszystkich kategorii zawartych w Ogólnopolskim Rankingu Gmin i Powiatów. [tell]


12

Informator

styczeń 2021

www.informatorbrzeski.pl

brzeski - bocheński - dąbrowski - tarnowski

Gmina Szczurowa, a ekologia Świadomość ekologiczna mieszkańców jest coraz większa, niestety decyzja o modernizacji ogrzewania czy budowy przydomowej oczyszczalni ścieków często odkładana jest ze względów finansowych. Dlatego też, odpowiadając na potrzeby mieszkańców Wójt gminy Szczurowa z dużym powodzeniem aplikuje o środki na zadania proekologiczne. Jako jeden z pierwszych włodarzy w Małopolsce

podpisał porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na obsługę programu Czyste Powietrze. Utworzone w tym celu stanowisko już niemalże od dwóch lat wspiera formalnie mieszkańców gminy w pozyskiwaniu środków na działania związane z poprawą efektywności energetycznej budynków oraz ograniczeniem emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

Niezależnie od Programu Czyste Powietrze, w gminie sukcesywnie wymieniane są stare piece węglowe. Łącznie pozyskano dofinansowanie na montaż nowoczesnych kotłów w 155 gospodarstwach - ciągle istnieje możliwość uzyskania wsparcia na montaż kotła na paliwa stałe. Mieszkańcy gminy mogą również pozyskiwać energię z OZE. Pierwsze kolektory słoneczne i panele foto-

woltaiczne powstały dzięki udziałowi gminy w projekcie pn. „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego”. Działania ekologiczne ukierunkowane są też na gospodarkę wodno-ściekową. Blisko 700 tys. zł. trafi do gminy Szczurowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. To również dzięki skutecznemu aplikowaniu o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Kolejnym, nadal poważnym problemem jest ciągle zalegający na dachach azbest. Mieszkańcy modernizując pokrycia domów stykają się z kosztownym problemem utylizacji tego odpadu budowlanego. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, w budżecie gminy zabezpieczone zostały środki również i na ten cel. Temat ekologii jest bardzo obszernym zagadnieniem i jednocześnie

bardzo kosztownym, dlatego też, zdaniem Wójta Zbigniewa Moskala, należy wykorzystać każdą nadążającą się okazję pozyskania środków zarówno dla proekologicznych przedsięwzięć gminnych oraz by wspomóc inwestycje mieszkańców. Nawet tak stosunkowo niewielka inicjatywa jak udział w projekcie „W Forest Gram” w ramach programu Równać Szanse 2020 jest bardzo potrzebna, ponieważ promuje działania związane z ekologią. W ramach tego działania w Szczurowej powstanie „zielony zakątek” wraz z miejscem gdzie będzie można wrzucać plastikowe nakrętki. Nastąpi też swoista integracja międzypokoleniowa gdyż młodzież przeprowadzi warsztaty dla seniorów i nagra filmy z eko-life-hackami. Informacji w zakresie aktualnych programów i możliwości wsparcia działań proekologicznych udziela gminny eko-doradca. ug

Stawiamy na młode pokolenie Najnowsza placówka, jaka powstała w gminie Szczurowa dedykowana jest najmłodszym mieszkańcom gminy. W miejscowości Strzelce Małe utworzono bowiem pierwszy w gminie żłobek. Placówka mieści się w byłej szkole podstawowej, gdzie oprócz żłobka ulokowano również przedszkole integracyjne dla 20-tu przedszkolaków. Kompleksowy remont obiektu sprawił, że po wielu latach znów w jego murach zagoszczą dzieci. Umowa z wykonawcą robót budowlanych została podpisana 30 czerwca 2020, a już w styczniu br., obiekt zyskał pozwolenie na użytkowanie. Autorski pomysł Wójta Gminy Zbigniewa Moskala zyskał aprobatę mieszkańców, ogłoszony nabór do żłobka pokazał, że taka instytucja była bardzo potrzebna w gminie. Zainteresowanie jest ogromne, o miejsce w żłobku pytają również mieszkańcy gmin sąsiednich, jednak zgodnie z założeniami regulaminu pierwszeństwo mają rodziny z terenu gminy Szczurowa.

Przekazanie laptopów do szkół

Tak było kiedyś, a tak jest obecnie

Plac zabaw w Strzelcach Wielkich

Sale zabaw w żłobku i przedszkolu

Pierwsze maluchy pojawią się w żłobku na przełomie marca i kwietnia, natomiast otwarcie przedszkola planowane jest na wrzesień. To ambitne zadanie udało się zrealizować dzięki środkom pozyskanym z rządowego programu MALUCH+, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 oraz PFRON. Ta inwestycja zapewne przyczyni się do podniesienia atrakcyjności gminy, a i mieszkańcy Strzelec z dumą spoglądają w kierunku obiektu, który dzisiaj już w niczym nie przypomina straszącego do niedawna pustostanu.

Oczywiście inwestowanie w dzieci i młodzież nie zakończyło się na utworzeniu żłobka i przedszkola w Strzelcach Małych, otóż w Niedzieliskach rozpoczęła działalność placówka wsparcia dziennego. Tym razem również zagospodarowano niewykorzystywane dotychczas wnętrza po szkole podstawowej. Zajęcia są bezpłatne i dobrowolne, prowadzone będą przez wykwalifikowaną kadrę specjalistów różnych dziedzin. Oferta skierowana jest na wsparcie rodzin w opiece nad dziećmi poprzez organizację czasu wolnego, zabawę, rekreacje oraz porady i pracę ze specjalistami.

Zgodnie z ustawą o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej – programu Ministerstwa Cyfryzacji, realizowanego we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej szybki i bezpieczny Internet w szkołach stał się rzeczywistością. Wdrożenie sieci pozwoliło na wyrównanie szans edukacyjnych wszystkich uczniów, dla których dostęp do nowoczesnych źródeł i strumieni wiedzy jest ważnym elementem podnoszenia ich potencjału. W bieżącym roku przygotowywane są kolejne inwestycje oświatowe, a mianowicie remont budynku szkoły w Szczurowej wraz z zagospodarowaniem otoczenia, podobnie - szkoły w Uściu Solnym, a także Zaborowie. Szkoła w Strzelcach Wielkich zostanie poddana termomodernizacji, rozbudowana o salę gimnastyczną, bibliotekę oraz wyremontowana. Zapewne nie wszystkie plany zostaną sfinalizowane jeszcze w 2021 roku, niemniej środki na ten cel zostały pozyskane i wprowadzone do budżetu. W pracy z młodzieżą ważna jest nie tylko edukacja, w Szczurowej postawiono również na rozwój fizyczny. W tym celu Wójt Moskal skutecznie pozyskuje środki na naukę pływania, jazdy na nartach oraz inwestuję w infrastrukturę sportową. Tylko w 2020 roku powstały w gminnie dwa nowe boiska sportowe w Górce i Woli Przemykowskiej, gdzie planowana jest również budowa szatni sportowej. Bardzo ważnym zadaniem będzie wspomniana już sala sportowa w Strzelcach Wielkich.

Placówka wsparcia dziennego w Niedzielskach Sukcesywnie modernizowane i remontowane obiekty szkolne poprawiły warunki pracy zarówno uczniów jak i nauczycieli, a doposażenie w sprzęt i laptopy znacznie ułatwiło pracę zdalną. W 2020 roku przeprowadzono remonty szkół podstawowych w Woli Przemykowskiej, Uściu Solnym oraz Strzelcach Wielkich. Maluchy mogą również skorzystać z wyremontowanych palców zabaw w Strzelcach Wielkich i Szczurowej.

Nowo wybudowane boisko sportowe w Górce Kolejne zadania oświatowo - sportowe są w fazie przygotowań, w tym roku zadbano o zabezpieczenie środków na wykonanie dokumentacji.


Informator

www.informatorbrzeski.pl

styczeń 2020

brzeski - bocheński - dąbrowski - tarnowski

13

Nowoczesny alkomat przekazany brzeskiej Policji

Iwkowa

Wsparcie dla Zakładu Opiekuńczo Leczniczego od firm z Gminy Iwkowa

W pierwszych dniach nowego roku zakończyła się zbiórka środków czystości dla Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Czchowie. 4 stycznia przekazano kolejną partię potrzebnych artykułów czystości oraz środków higienicznych. To wyraz troski o wsparcie codziennego utrzymania i funkcjonowania tej niezwykle potrzebnej placówki.

- Serdecznie dziękujemy w imieniu podopiecznych tej placówki każdemu darczyńcy. Jednocześnie cieszę się, że akcja została tak pozytywnie przyjęta i spotkała się z dużym odzewem – mówi Bogusław Kamiński wójt Gminy Iwkowa. W akcję włączyły się placówki handlowe z teren Gminy Iwkowa:

- CARREFOUR w Porąbce Iwkowskiej - CEZAR Delikatesy w Iwkowej - Delikatesy CENTRUM w Iwkowej - GROSZEK w Iwkowej - GROSZEK w Porąbce Iwkowskiej - HITPOL w Dobrocieszu - KREDENS BASI w Iwkowej - MAXI KIOSK w Iwkowej - SZOT II w Iwkowej - Sklep JOANNY ŁAGOSZ w Wojakowej - Sklep JACKA MOTAKA w Iwkowej-Nagórzu Koordynatorem działań związanych ze zbiórką był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwkowej. Zakład opiekuńczo-leczniczy w Czchowie jest placówką udzielającą całodobowych, stacjonarnych świadczeń medycznych w zakresie długoterminowej opieki i pielęgnacji pacjentów także dla mieszkańców Gminy Iwkowa. Świadczenia medyczne udzielane są pacjentom przewlekle chorym, którzy ze względu na stan zdrowia wymagają świadczeń pielęgnacyjnych, rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a nie wymagają hospitalizacji w oddziale szpitalnym. IB

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Brzesku otrzymali nowe urządzenie do przesiewowego badania stanu trzeźwości, które będzie wykorzystywane przez funkcjonariuszy w codziennej służbie. Nowoczesne urządzenie zakupione zostało przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Iwkowej. To kolejny przykład dobrze układającej się współpracy pomiędzy Gminą a Policją. W środę 30 grudnia 2020 r. komendant powiatowy Policji w Brzesku mł. insp. Bogusław Chmielarz z rąk Bogusława Kamińskiego - wójta Gminy Iwkowa otrzymał nowoczesne urządzenie do badania stanu trzeźwości . - Przekazany sprzęt będzie wykorzystywany przez policjantów w codziennej służbie i niewątpliwie przyczyni się do skuteczniejszego eliminowania nietrzeźwych użytkowników dróg,

a co za tym idzie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym na naszym terenie – mówi Bogusław Kamiński wójt Gminy Iwkowa. Alkomat ten jest szybkim i prostym w obsłudze bezkontaktowym (pomiar bez ustnika) wskaźnikiem obecności lub nieobecności alkoholu w organizmie. Jeden cykl pomiarowy zajmuje około 15 sekund. Urządzenie stanowi idealne narzędzie do ultraszybkiego badania grup ludzi oraz sytuacji wymagających natychmiastowej interwencji. Urządzenie służące do ujawniania kierowców, którzy zdecydowali się na jazdę na „podwójnym gazie”, wpłynie na podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców. Dzięki wsparciu Gminy Iwkowa działania policjantów będą jeszcze bardziej efektywne. IB

Wojakowa – nowy dom dla pogorzelca 27 listopada 2020 r. w wyniku pożaru 70-letnia kobieta straciła dach nad głową. Wielkie nieszczęście, dotknęło panią Marię z miejscowości Wojakowa w Gminie Iwkowa. Ogień pozbawił ją domu. Przez kilka tygodni dachu nad głową użyczyli jej ludzie dobrej woli. Na pomoc pani Marii ruszyli parafianie, Caritas Diecezji Tarnowskiej i władze Gminy Iwkowa wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Wśród parafian udało się zebrać kwotę, która pozwoliła na zakup niewielkiego domku typu holenderskiego. Z kolei Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwkowej zorganizował zbiórkę na którą ofiarodawcy wpłacili 10 540 zł. Pieniądze

te zostały przeznaczane na wydatki związane z adaptacją terenu pod domek, doprowadzenie bieżącej wody, wykonanie instalacji hydraulicznej i kanalizacji oraz elektrycznej w domku, którego zakup pokryła Parafia Wojakowa. Przed oddaniem do użytku domek został ocieplony oraz wykonano dach i niewielką werandę. - Dziękujemy wszystkim darczyńcom, którzy wspomogli osobę poszkodowaną w pożarze – mówi Bogusław Kamiński wójt Gminy Iwkowa. Historia nowego domu miała finał w niedzielę 17 stycznia 2021 r. Wtedy dom pobłogosławił proboszcz Parafii Wo-

jakowa ks. prałat Józef Nowak. We wspólnym kolędowaniu przed nowym domkiem pani Marii wzięli udział parafianie i sąsiedzi. Miłym akcentem było wspólne kolędowanie z zespołem Jakubkowianie. Z pewnością wszyscy, którzy poznali historię bezinteresownej pomocy dla starszej, samotnej kobiety są pod wrażeniem życzliwości i otwartości na innych jaki okazali mieszkańcy Gminy Iwkowa i ludzie dobrej woli z wielu zakątków Polski. IB


14

Informator

styczeń 2021

www.informatorbrzeski.pl

brzeski - bocheński - dąbrowski - tarnowski

Dębno

Modernizacja drogi w Woli Dębińskiej zakończona

Doposażenie jednostek OSP z Gminy Dębno W środę 30 grudnia 2020 r. odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu i promesy dla dwóch jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Dębno. Środki na ten cel gmina pozyskano z Funduszu Sprawiedliwości. Łącznie to kwota 70 tysięcy złotych. Jednostki OSP otrzymały sprzęt do ochrony osobistej, czyli mundury i buty oraz sprzęt taki jak m.in. pompy i piła spalino-

wa, które są niezbędne podczas interwencji związanych z zalaniami, czy też usuwaniem wiatrołomów. Oficjalnego przekazania dokonała Marta Malec-Lech Członek Zarządu Województwa Małopolskiego wraz z wójtem Gminy Dębno Wiesławem Kozłowskim. Jednostka OSP Sufczyn otrzymała sprzęt ratowniczo-gaśniczy zakupiony za kwotę 40 000,00 złotych, natomiast strażakom z OSP

Perła została wręczona promesa na zakup potrzebnego sprzętu strażackiego opiewająca na kwotę 30 000,00 złotych. - To ważne wsparcie, ponieważ strażacy wyjeżdżają do różnego rodzaju zdarzeń, a mundury i inne elementy bojowego wyposażenia, z czasem się zużywają. Niech będzie to zapowiedzią lepszego roku, aby nasze jednostki były jeszcze lepiej przygotowane do działań ratowniczych. Życzę Wam, abyście jednak jak najrzadziej musieli podejmować akcje ratownicze powiedział Wiesław Kozłowski wójt Gminy Dębno. Obie jednostki OSP z nowym sprzętem ratującym zdrowie i życie ludzkie, będą mogły efektywniej służyć lokalnej społeczności. O Funduszu Sprawiedliwości Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości, którego dysponentem jest minister sprawiedliwości, działa od września 2017 r. Program wsparcia z Funduszu obejmuje całą Polskę. Dzięki przygotowanemu w Ministerstwie Sprawiedliwości programowi finansowanemu z Funduszu Sprawiedliwości skorzystały również jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Brzeskiego. Fundusz rozporządza pieniędzmi zasądzanymi od sprawców przestępstw. Zmiany ustawowe pozwoliły na poszerzenie katalogu organizacji, które dzięki wsparciu Funduszu Sprawiedliwości mogą pomagać poszkodowanym, tak aby rzeczywista pomoc docierała do jak największej grupy potrzebujących. W ten sposób środki pozyskane od sprawców przestępstw służą pokrzywdzonym i ratują ich życie.

Pod koniec grudnia 2020 roku odebrana została kolejna inwestycja drogowa w Gminie Dębno. Dzięki dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie zmodernizowano 526 m drogi gminnej w Woli Dębińskiej od tzw. drogi Bieleckiej koło stadionu LKS ORZEŁ w kierunku Publicznej Szkoły Podstawowej. Zakres prac obejmował położenie nowej nawierzchni z mieszanek asfaltowych, ścięcie i uzupełnienie poboczy, montaż progów zwalniających. Wykonano również brakującą część

chodnika oraz wykonano miejsca postojowe. - Ten rok należał do niezwykle pracowitych w gminie Dębno. Dzięki pozyskanym środkom finansowym z zewnątrz oraz pracy naszych urzędników udało się zrealizować wiele inwestycji drogowych, które podniosły jakość życia mieszkańców naszej gminy. Mamy nadzieję, że kolejny rok będzie należał do równie udanych – mówi Wiesław Kozłowski wójt Gminy Dębno. Wartość całej inwestycji to 187 576,93 zł, natomiast dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych wyniosła 146 521,00 zł, co stanowi 80 procent kosztów. Pozostałe środki w wysokości 41 055,93 zł pochodziły z budżetu Gminy Dębno. Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe S.A. z siedzibą w Dębicy.

Wyremontowane drogi gminne w Sufczynie i Biadolinach Szlacheckich o długości 110 metrów. Zakres przeprowadzonych robót objął między innymi wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych, położenie nawierzchni z mieszanek asfaltowych oraz ścięcie i uzupełnienie poboczy. Środki finansowe na to zadanie w kwocie 55 502,52 złotych pochodziły z budże-

Pomimo niełatwej sytuacji z uwagi na panującą w naszym kraju pandemię, w minionym 2020 roku Gmina Dębno nie zwalniała tempa w realizacji inwestycji drogowych. Z myślą o poprawie komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców zostały wyremontowane kolejne dwa odcinki dróg gminnych. W Biadolinach Szlacheckich zmodernizowano tzw. drogę Osiedlową

tu Gminy Dębno. Zrealizowany został również remont drogi gminnej w Sufczynie dz.nr 417 o długości 215 metrów. W tym przypadku prace polegały na ułożeniu nowych krawężników, położeniu nawierzchni z mieszanki asfaltowej i regulacji studzienek. Koszt inwestycji wyniósł 72 006,02 złotych, z czego 28 000,00 złotych pochodziło z Funduszu Sołeckiego sołectwa Sufczyn.

Mobilna scena plenerowa Dębińskiego Centrum Kultury

Rok 2020 Dębińskie Centrum Kultury zakończyło niezwykle ważną inwestycją. Dzięki dotacji z Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu udało się zakupić dla placówki mobilną scenę plenerową. To nowoczesna, przystosowana do róż-

nych warunków, podłoża i nachylenia terenu scena, która będzie nieodzownym elementem ułatwiającym organizację wydarzeń kulturalnych, społecznych i sportowych na terenie Gminy Dębno.

Nowa scena posiada elektryczno-hydrauliczny sposób podnoszenia dachu i poziomowania podłogi, sterowany pilotem. Jej rozmiary po rozłożeniu to: 8m x 6m x 5m, posiada łukowy dach profilowany. Rama przyczepy zbudowana jest z profili stalowych, podparta na dwóch osiach, ustawiana, poziomowana. Scena posłuży bardzo długo – elementy stalowe dodatkowo zabezpieczona warstwą antykorozyjną. Scena zawiera częściowo ruchome, rozkładane podesty sceniczne z możliwością regulacji wysokości, wykonane z profili aluminiowych pokrytych atestowaną wodoodporną i antypoślizgową płytą. Na realizację projektu „Scena kultury, historii, dziedzictwa – zakup mobilnej sceny plenerowej dla Dębińskiego Centrum Kultury” uzyskano dotację z programu Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu „Infrastruktura domów kultury 2020”. Wartość inwestycji to 157 403,10 zł,

z czego kwota dofinansowania z to 121 011,50 zł, wkład własny to 36 391, 60 zł - Był to jeden z priorytetowych celów pracy w DCK – pozyskanie środków zewnętrznych na własną, mobilną scenę. Nie udało się z Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Podjęliśmy zatem kolejne starania. Ten cel został w końcu osiągnięty. Nasz wysoko oceniony wniosek w programie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu został pozytywnie zakwalifikowany do dofinansowania. To duży krok naprzód. Po powrocie do pełnej normalności w funkcjonowaniu kultury, ta inwestycja znacznie zwiększy zakres wydarzeń plenerowych. Już planujemy nowe przedsięwzięcia (festiwale, przeglądy, cykle koncertów itp.) o skali nawet międzynarodowej, które oprócz dobrze znanych i cyklicznych imprez, ubogacą życie społeczne, kulturalne i sportowe mieszkańców Gminy Dęb-

no. Dziękuję wszystkim pracownikom DCK, urzędu Gminy Dębno, Narodowego Centrum Kultury, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu zaangażowanych w ten projekt. Dziękuję bardzo Wójtowi Gminy Dębno Wiesławowi Kozłowskiemu za wsparcie na każdym etapie tego projektu oraz zapewnienie wkładu własnego w tym trudnym roku. Teraz z nadzieją patrzymy w przyszłość i już nie możemy doczekać się wydarzeń plenerowych z wykorzystaniem nowej sceny” – podkreśla inicjator projektu –– Łukasz Przybyło dyrektor Dębińskiego Centrum Kultury. Zadanie „Scena kultury, historii, dziedzictwa – zakup mobilnej sceny plenerowej dla Dębińskiego Centrum Kultury” dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz z wkładu własnego Dębińskiego Centrum Kultury, pochodzącym ze środków Gminy Dębno.


Informator

www.informatorbrzeski.pl

Borzęcin OSP Przyborów z nowym sprzętem

Kolejna dotacja z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości trafiła do gminy Borzęcin. Dzięki przyznanemu dofinansowaniu w kwocie 30 tysięcy złotych zakupiono niezbęd-

styczeń 2020

brzeski - bocheński - dąbrowski - tarnowski

ne wyposażenie i sprzęt ratowniczy dla OSP Przyborów. W ramach realizacji zadania pn. „Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla Jednostki OSP Przyborów” zakupiono 6 nowych kompletów

15

wy, poduszka SLK 14 o wymiarach 450 x 450 mm oraz wąż zasilający 8 bar o długości 10 m. Koszt całkowity zrealizowanego przez Gminę Borzęcin przedsięwzięcia zamknął się kwotą 29 563,05 złotych brutto, z czego kwota 29 263,05 złotych stanowi dofinansowanie z Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Sprawiedliwości, a kwota 300 złotych wkład własny gminy. W dniu 30 grudnia 2020 roku, z udziałem Marty Malec-Lech, Członka Zarządu Województwa Małopolskiego odbyło się uroczyste przekazanie umundurowania i sprzętu jednostce OSP Przyborów.

Zadanie pn. „Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla Jednostki OSP Przyborów” zrealizowane zostało w ramach umowy o powierzenie realizacji zadań jednostce zaliczanej do sektora finansów publicznych ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości. Dziękujemy Pani Marcie Malec-Lech, Członkowi Zarządu Województwa Małopolskiego za wsparcie Gminy Borzęcin oraz Jednostki OSP Przyborów w zakresie zakupu nowego wyposażenia. tell

stroju dziewczęcego obejmującego: gorset z regionu brzeskiego z sukna haftowany, bluzkę krakowską z doszywaną koronką, spódnicę krakowską, fartuszek, wianek. Do tego 8 par butów dziewczęcych skórzanych z podeszwą zabezpieczoną przed poślizgiem. Komplet stroju chłopięcego obejmuje: katanę krakowską, koszulę, spodnie

krakowskie „pasiaki”, pas skórzany, czapkę krakuskę z 3 piórami oraz buty skórzane. Wykonawcą zlecenia była firma „Hen-Haft” Pracownia Strojów Ludowych i Stylizowanych Henryka Poniewierska z Gdowa. (h)

ubrań specjalnych w kolorze GOLD oraz sprzęt ratownictwa technicznego, w skład którego wchodzą: 3 podpory ratownicze Miko Rescue Tech PT 1200, łącznik podpór, sterownik podwójny prosty 8 bar, reduktor butlo-

“Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego Dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.”

Stroje dla młodych „Borzęcan” Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie wzbogacił się o 16 kompletów strojów ludowych i butów. Zakup został sfinansowany w ramach zadania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z funduszy europejskich i z budżetu gminy Borzęcin. Wartość zadania to

kwota 24,4 tys. złotych. Nowe stroje krakowskie posłużą młodszej grupie Zespołu Pieśni i Tańca „Borzęcanie”, funkcjonującego przy GOK. – Młodsze grupy „Borzęcan” występujące przy różnych okazjach miały problem z odpowiednim do prezentowanych tańców strojem ludowym.

Tancerze często występowali w strojach zastępczych, czasem wypożyczanych. Po powrocie do normalnego funkcjonowania instytucji kultury z pewnością będzie wiele okazji do przepięknych występów – mówi Piotr Kania z GOK Borzęcin. Zakupione stroje to 8 kompletów


16

styczeń 2021

Informator

brzeski - bocheński - dąbrowski - tarnowski

www.informatorbrzeski.pl

REKLAMA

REKLAMA

F.H.U.P „DZIĘGIEL Kazimierz Dzięgiel

32-861 Iwkowa 107 Oferujemy: produkcję, sprzedaż, i montaż kotłów 5 KLASY EKODESING na ekogroszek z automatycznym podajnikiem paliwa o mocy: 14KW, 22KW, 27KW

REKLAMA

tel. 505-636-198, 14 684-42-08 REKLAMA

www.facebook.com/informatorbrzeski


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.