__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

REKLAMA

PROMOCJA

REKLAMA CENA OD

50 zł

za dobę

WYPOŻYCZALNIA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH

tel. 601 886 446 NG

TA MUS

Jastew k/Brzeska

www.MustangBrzesko.pl

Informator

GAZETA BEZPŁATNA

Luty 2021 nr 2 (114) - ISSN 2082-923X

brzeski - bocheński - dąbrowski - tarnowski

REKLAMA

Fot. Maciej Mazur

35 tysięcy złotych za niesłuszne aresztowanie dla Wojciecha Krzyżaka. Całą kwotę przekaże na pomoc dla instytucji charytatywnych

OGŁOSZENIE

Sąd Okręgowy w Tarnowie uznał, że Wojciech Krzyżak - właściciel firmy ReDrog z Porąbki Iwkowskiej, którego prokuratura niesłusznie oskarżyła o udział w aferze korupcyjnej dotyczącej nieprawidłowości w utrzymaniu dróg krajowych w regionie tarnowskim, został niesłusznie tymczasowo aresztowany. Wcześniej sądy dwóch instancji uniewinniły przedsiębiorcę od stawianych zarzutów. Przedsiębiorca otrzyma również rekompensatę w wysokości 35 tysięcy złotych za niesłuszny areszt. Poszkodowany przedsiębiorca domagał się od Skarbu Państwa 300 tys. zł zadośćuczynienia za bezpodstawne aresztowanie. Sąd uznał, że zadośćuczynienie przedsiębiorcy się należy, jednak zasądzona

kwota jest dużo niższa od tej, wskazanej w pozwie. Ostatecznie poszkodowanemu przedsiębiorcy przyznano odszkodowanie w wysokości nieco ponad 10 procent wnioskowanego odszkodowania, a więc 35 tysięcy złotych. Wojciech Krzyżak podkreśla, że odszkodowanie przekaże na pomoc dla instytucji charytatywnych takich jak: Stowarzyszenie Srebrne Skronie (Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Tarnowie), Tarnowskie Hospicjum Domowe im. Bł. Fryderyka Ozanama, Caritas Diecezji Tarnowskiej, Stowarzyszenie „Bądźmy Razem” na rzecz Integracji Społecznej Osób Niepełnosprawnych (dla Galerii Aniołowo) oraz Fundacja Klikowska Ostoja Polskich Koni.

29 listopada 2019 r. Sąd Okręgowy w Tarnowie – II Wydział Karny w Tarnowie utrzymał w mocy wyrok I Instancji uniewinniający z zarzutów oszustwa oskarżonych przedsiębiorców oraz pracowników Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Wśród oczyszczonych z zarzutów znalazł się m.in. Wojciech Krzyżak - przedsiębiorca z gminy Iwkowa, właściciel firmy ReDrog, którego prokuratura oskarżyła o udział w aferze korupcyjnej dotyczącej nieprawidłowości w utrzymaniu dróg krajowych w regionie tarnowskim. Gdy mężczyzna oczyścił się z ciążącego na nim zarzutu, rozpoczął batalię o uzyskanie zadośćuczynienia za niesłuszny areszt.

Dokończenie na str. 4 >>>

REKLAMA

ul. Kościuszki 37, 33-100 Tarnów tel. 511 259 643 facebook.com/gruszkaipietruszkaTarnow


2

luty 2021

Informator

brzeski - bocheński - dąbrowski - tarnowski

www.informatorbrzeski.pl

REKLAMA

Pierwszy zabieg endoskopowy z użyciem stentów w brzeskim szpitalu

REKLAMA

Zespół lekarzy i pielęgniarek Oddziału Urologii pod kierownictwem dr Norberta Kopcia przeprowadził 14 stycznia 2021 roku pierwsze w naszym szpitalu zabiegi endoskopowe z użyciem stentów. Pacjentami byli – mężczyzna ze zwężeniem cewki moczowej, po wcześniejszym zabiegu onkologicznym oraz kobieta po reimplantacji moczowodu. Zabiegi polegały na wprowadzeniu metodą endoskopową specjalnego stentu w miejsce zwężenia dróg moczowych po wcześniejszym poszerzeniu zwężenia. – Tego typu metoda to innowacyjna technologia dedykowana pacjentom cierpiącym na nawrotowe zwężenie moczowodów lub cewki moczowej – wyjaśnia doktor Norbert Kopeć – do zwężeń dochodzi na wskutek urazów lub np. przebytych operacji urologicznych, ginekologicznych, chirurgicznych w obrębie jamy brzusznej i miednicy, a także u pacjentów po leczeniu radioterapią bądź w wyniku choroby nowotworowej, powodującej w konsekwencji ucisk zmiany chorobowej na delikatną strukturę moczowodów. Metoda ta pozwala na uniknięcie dużych zabiegów w obrębie jamy brzusznej i miednicy, stanowi szansę na poprawę jakości życia pacjentów z przetrwałą nefrostomią lub cystostomią. Dotychczas chorzy ze zwężeniami moczowodów byli zdani na częste i regularne wymiany cewników moczowodowych typu JJ lub drenów nefrostomijnych a w przypadku zwężeń cewki rozcinania zwężeń lub wymiany drenów cystostomijnych. Zabiegi przebiegły sprawnie, a pacjenci w dobrym stanie ogólnym zostali wypisani do domu już w pierwszej dobie po operacji. To już kolejny sukces w dziedzinie urologii endoskopowej zespołu urologicznego szpitala w Brzesku, którym kieruje dr Marek Niekurzak. Gratulujemy całemu zespołowi Oddziału Urologii. SPZOZ Brzesko

Informator

brzeski - bocheński - dąbrowski - tarnowski Redakcja: ul. Wł. Kołodzieja 12/12, 33-100 Tarnów, tel. 608 653 909, redakcja@informatorbrzeski.pl Redaktor naczelny: Maciej Mazur Wydawca: mPress Druk: POLSKA PRESS Sp. z o.o., Oddział Poligrafia Drukarnia Sosnowiec Redakcja nie odpowiada ze treść zamieszczonych ogłoszeń.


Informator

www.informatorbrzeski.pl

luty 2021

brzeski - bocheński - dąbrowski - tarnowski

3

Borzęcin Trwają prace modernizacyjne w Domu Ludowym w Borzęcinie

Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie realizuje zadanie polegające na gruntownej modernizacji Domu Ludowego w Borzęcinie (siedziba GOK). Zadanie finansowane jest ze środków gminnych przy wsparciu dwóch funduszy europejskich w ramach działania 7.4.1.1 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich realizowanego za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz 19.2 realizowanego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania – Stowarzyszenie „Kwartet Na Przedgórzu”. Łączna, kosztorysowa wartość obu projektów to kwota 1 367 146,32 zł. Prace prowadzone są od października ubiegłego roku przez firmę Budolex z Ujanowic. Jak przyznaje Piotr Kania, dyrektor placówki – idą zgodnie z harmonogramem i jest duża szansa na ich zakończenie zgodnie z zaplanowanym

terminem, czyli do końca marca 2021 roku. – Przeprowadzono praktycznie całość prac rozbiórkowych. W zakresie remontu dachu wykonano docieplenie i pokrycie. Na finiszu są obróbki blacharskie. Przygotowano podłoża pod posadzki (parkiety) na sali głównej i na sali narad, odgrzybiono ściany sali narad i postawiono ściankę działową w zapleczu sceny. Przebudowano i wymalowano scenę na sali imprez, pomalowano pomieszczenia sali narad i w części – sali głównej. Realizowane są prace w obrębie balkonu i schodów wejściowych do budynku. W zakresie centralnej klimatyzacji na sali imprez wykonano instalacje rozprowadzenia czynnika chłodzącego i przygotowano konstrukcje pod jednostki zewnętrzne. Trwa kompletacja materiałów i urządzeń. Z branży elektrycznej wykonano rozdzielnice

Bezpłatne kody Legimi w Gminnej Bibliotece Publicznej w Borzęcinie Legimi - tysiące ebooków do czytania za darmo na czytnikach, tabletach i smartfonach. Możliwość otrzymania kodu mają wyłącznie czytelnicy posiadający ważną kartę biblioteczną oraz mający uregulowane należności i zobowiązania wobec biblioteki. Kod dostępu może zostać wydany także po założeniu nowego konta bibliotecznego. W celu odbioru kodu dostępu do aplikacji Legimi należy zgłosić się osobiście do GBP w Borzęcinie bądź jednej z jej filii bibliotecznych w Bielczy lub Przyborowie. Przyjdź i odbierz darmowy kod dostępu, który będzie ważny przez 30 dni od aktywacji. Pamiętaj, kod musi być aktywowany w miesiącu, w którym został pobrany, w przeciwnym wypadku – wygasa. Liczba kodów jest ogra-

niczona. Decyduje kolejność zgłoszeń z zachowaniem zasady, że jeden kod dostępu wydawany jest osobie zgłaszającej się osobiście po jego odbiór. Jak korzystać z Legimi? Załóż konto w serwisie Legimi na stronie https://www.legimi.pl/rajska/ Podaj otrzymany kod dostępu. Pobierz darmową aplikację Legimi na swoje urządzenie, zaloguj się i czytaj bez ograniczeń! Otrzymujesz nieograniczony dostęp do e-booków w aplikacjach Legimi na okres jednego miesiąca od daty aktywowania kodu. Jeśli potrzebujesz pomocy technicznej napisz: support@legimi.com lub zajrzyj na stronę https://support. legimi.com/hc/pl

prądu sali głównej wraz z zasilaniem i wyposażeniem, okablowanie zmiennoprądowe oświetlenia podstawowego i awaryjnego, okablowanie gniazd, rolet, rzutnika, infrastruktury sceny i zaplecza, niezbędne okablowanie zasilania i struktury medialnej sali narad oraz okablowanie systemu klimatyzacji. Zwiększona zostanie moc przyłączeniowa sali głównej do 24kW. Trwają prace związane z dostawą i montażem systemu elektrycznych rolet i karniszy z firaną. Ponadto na suficie i ścianach budynku zamontowane zostaną specjalne, nowoczesne ustroje poprawiające akustykę sali imprez. GOK wzbogaci się także o sprzęt do rejestracji wydarzeń i transmisji do internetu – informuje Piotr Kania. Oprócz robót wewnętrznych, w ramach tej części zadania, przewidzia-

no także prace w otoczeniu budynku przy nawierzchni placu zewnętrznego i podjazdu dla osób niepełnosprawnych, w tym czyszczenie i przełożenie kostki brukowej, wymianę oświetlenia na energooszczędne oraz zamontowanie podświetlanego napisu na froncie budynku. To nie koniec projektowych zadań. Już za kilkanaście dni zostanie rozpisane kolejne postępowanie przetargo-

we na zakup – za kwotę kilkudziesięciu tysięcy złotych – nowoczesnego wyposażenia do kuchni w budynku Domu Ludowego, z których podczas wielu imprez korzystają wynajmujący obiekt. Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie wzbogaci się także o oświetlenie sceniczne i bezprzewodowe mikrofony nagłowne i krawatowe. (h)


4

Informator

luty 2021

www.informatorbrzeski.pl

brzeski - bocheński - dąbrowski - tarnowski

Dokończenie ze str. 1 >>>

Przypomnijmy - 24 października 2016 roku Wojciech Krzyżak został zatrzymany przez Policję pod zarzutem rzekomego wyłudzenie od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ponad 202 tys. zł, oraz wręczenia łapówki jednemu z pracowników tarnowskiego oddział GDDKiA. Prokuratura Okręgowa w Tarnowie przedstawiła zarzuty także 6 inspektorom Generalnej Dyrekcji, którzy mieli poświadczyć w dokumentach nieprawdę w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. W toku postępowania Wojciech Krzyżak był dwukrotnie zatrzymywany przez policję, a dodatkowo za drugim razem na wniosek prokuratury został tymczasowo aresztowany dla –

jak to określono we wniosku – zapewnienia prawidłowego toku postępowania, celem ustalenia innych osób, które mogą być zamieszane w przestępczy proceder. Pomimo wpłaty kaucji Wojciech Krzyżak spędził w areszcie śledczym aż 6 tygodni. Uznany został za niebezpiecznego przestępcę, a dodatkowo z niezrozumiałych przyczyn dzielił celę z osadzonymi z wieloletnimi wyrokami. Dodatkową szykaną w czasie pobytu w celi był brak kontaktu z bliskimi. Przez 3 tygodnie nie miał z nimi żadnego kontaktu. Wszystko to poważnie wpłynęło na jego stan zdrowia. Rozgoryczenia niesłusznym oskarżeniem nie ukrywa w rozmowie z naszą redakcją sam Wojciech Krzyżak. Po-

byt w areszcie przywołuje wiele złych wspomnień i wzmaga odczucie oczywistej niesprawiedliwości. To traumatyczne przeżycie, które pozostanie w jego pamięci do końca życia. – Byłem dwukrotnie aresztowany. Za drugim razem jako więzień niebezpieczny. Prokuratura pisała nawet o zorganizowanej grupie przestępczej i narkotykach. Były to działania pozbawione jakichkolwiek podstaw, a działania te zmierzały do tego, aby mnie zniszczyć. Uważam, że przyczyniła się do tego konkurencja i mam tu na myśli konkretne osoby, zresztą powiązane politycznie. Przypominam, że ta sprawa była przedmiotem interpelacji poselskiej. Przez to, że byłem aresztowany los mojej firmy zatrudniającej ponad 60 pracowników wisiał na włosku. Bez opieki pozostało moje gospodarstwo i rasowe stado koni. Gdyby nie pomoc dobrych ludzi to doszłoby do tragedii. To przerażające, ile złego mogą wyrządzić fałszywe oskarżenia, dziwna nadgorliwość i zainteresowanie niektórych przedstawicieli organów ścigania. Jestem wdzięczny Sądom, że okazały pełen obiektywizm i profesjonalizm - mówił po ogłoszeniu werdyktu o uniewinnieniu Wojciech Krzyżak. Warto zaznaczyć, że od najcięższych zarzutów Sąd pierwszej instancji uniewinnił oskarżonych w grudniu 2018 r., ale od tego wyroku apelację złożyła Prokuratura Okręgowa w Tarnowie. Ostatecznie sądy przychyliły się do argumentów przedstawionych w toku procesu przez obrońców oskarżonych.

Fot. Maciej Mazur

Fot. Maciej Mazur

35 tysięcy złotych za niesłuszne aresztowanie dla Wojciecha Krzyżaka. Całą kwotę przekaże na pomoc dla instytucji charytatywnych

W rezultacie żaden z wielu zarzutów aktu oskarżenia za które groziła kara nawet 10 lat pozbawienia wolności nie został uwzględniony. Uniewinnieni zostali również inspektorzy GDDKiA. Jak podkreśla mecenas Szumlański zastosowanie aresztu jako środka zapobiegawczego nie było w jakikolwiek sposób uzasadnione, bowiem Wojciech Krzyżak w pełni zaangażował się w wyjaśnienie wszelkich niejasności. Już w trakcie pierwszego zatrzymania złożył stosowne wyjaśnienia, w pełni współpracując z prokuraturą. Warto również podkreślić, że niesłuszne oskarżenia i aresztowania wpłynęły poważnie na stan zdrowia przedsiębiorcy i co nie mniej ważne zszargały jego wypracowaną przez

wiele lat reputację. Nawet największe zadośćuczynienie nie jest w stanie przywrócić zdrowia i nadszarpniętej opinii. – Ten zarzut był pozbawiony sensu. Mówiono o wielkiej aferze. Skończyło się na uniewinnieniach. Moim zdaniem musiało się tak skończyć. Proces był dla mojego klienta trudny i kosztował jego i jego najbliższych na pewno wiele zdrowia, bowiem zderzył się z oczywistą przewagą służb i organów państwa nad obywatelem. Zderzył się także z ewidentnymi i fałszywymi pomówieniami skonstruowanymi w sposób utrudniający obronę. Trudno bronić się, jeśli w zarzucie nie określono, gdzie i kiedy miały miejsce zdarzenia – podkreślał w ubiegłym roku mecenas Marcin Szumlański.

Dochód z licytacji reklamy przeznaczony na przeszczep wątroby Marcelka Kubali z Jadownik REKLAMA


Informator

www.informatorbrzeski.pl

luty 2021

brzeski - bocheński - dąbrowski - tarnowski

5

Dni Otwarte Zielonki!

Dni Otwarte Szkoły są doskonałym sposobem żeby zapoznać się z ofertą edukacyjną oraz bazą dydaktyczną danej placówki. Jednak w tym roku przebiegają one w inny sposób ze względu na sytuację epidemiologiczną. Nie mogliśmy zaprosić uczniów wraz z rodzicami, dlatego w dniach 15-16 lutego gościliśmy dyrektorów oraz wychowawców klas ósmych ze szkół podstawowych powiatu brzeskiego. Spotkania odbyły się z zachowaniem reżimu sanitarnego w kilku grupach.

Zaprezentowaliśmy ofertę kształcenia Zespołu Szkół Technicznych i Branżowych w Brzesku na rok szkolny 2021/2022, stronę internetową z zasadami rekrutacji oraz pokazaliśmy naszą bazę dydaktyczną. Goście mogli obejrzeć wyremontowane sale kształcenia ogólnego, spróbować przekąsek przygotowanych przez nauczycieli i uczniów przedmiotów gastronomicznych i hotelarskich oraz

zwiedzić budynek warsztatów wraz z nowoczesną pracownią eksploatacji i naprawy pojazdów samochodowych wyposażoną w profesjonalną linię diagnostyczną. Bardzo dziękujemy za obecność przedstawicielom szkół z Brzeska, Gnojnika, Iwkowej, Jadownik, Jasienia, Kątów, Maszkienic, Mokrzysk, Poręby Spytkowskiej, Uszwi, Sterkowca, Sufczyna, Szczurowej, Złotej, Woli Dębińskiej. Patrycja Ptak-Żołna

Nowa pracownia. Nowe wyposażenie. Nowy samochód W budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Technicznych i Branżowych w Brzesku odbyło się oficjalne otwarcie zmodernizowanej i w pełni wyposażonej pracowni eksploatacji i naprawy pojazdów samochodowych. Uroczystego przekazania do użytku nowej pracowni dokonali pani Marszałek Marta Malec-Lech oraz starosta brzeski Andrzej Potępa. Wyposażenie pracowni eksploatacji i naprawy pojazdów samochodowych zakupiono ze środków projektu „Fachowcy w swojej branży”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Brzeska „Zielonka”, która może pochwalić się Złotą Tarczą Jakości, wzbogaciła się o: • podnośnik dwukolumnowy, linia diagnostyczna, urządzenie do geometrii kół; • samochód osobowy; • wyważarka do kół, montażownica do kół, podnośnik pneumatyczny typu bałwanek, podnośnik hydrauliczny typu żaba;

• próbnik do ustawiania wtrysków, zlewarko-wysysarka do oleju, hydrauliczny ściągacz sprężyn, podnośnik do skrzyni biegów, cęgi pomiarowe AC-DC; • ręczny wózek paletowy; • tablica suchościeralna; • multimetr cyfrowy (4 szt.). Koszt zakupu wyposażenia wraz z samochodem sięgnął ponad 217 tys. zł. Jasny i nowoczesny wygląd pracowni to zasługa uczniów szkoły, którzy szlifowali w ten sposób swoje umiejętności zawodowe.

Od 1 czerwca 2020 roku Powiat Brzeski rozpoczął realizację projektu pn. „Fachowcy w swojej branży”. Grupę docelową stanowią nauczyciele przedmiotów zawodowych a także uczniowie technikum oraz szkół branżowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Brzeski. Wartość projektu przekracza 4 mln złotych, w tym kwota dofinansowania wynosi ponad 3,6 mln zł. Zadanie będzie realizowany do końca 2023 r. Głównym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego, poprzez zwiększenie prak-

tycznych umiejętności i kwalifikacji zawodowych, zdobycie dodatkowych uprawnień zwiększających szansę na rynku pracy, utworzenie warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy poprzez doposażenie pracowni, staże, a także rozwój kompetencji zawodowych nauczycieli. Projekt ma także za zadanie dostosować system kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy. Poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną we współpracy z lokalnymi pracodawcami uczniowie będą mieli znacznie ułatwiony start na rynku pracy.


6

Informator

luty 2021

www.informatorbrzeski.pl

brzeski - bocheński - dąbrowski - tarnowski

Dodatkowe środki na remont stadionu miejskiego

Piąte miejsce gminy Wojnicz w konkursie promującym Powszechny Spis Rolny PSR 2020

Główny Urząd Statystyczny wyróżnił gminy o najwyższym odsetku spisanych gospodarstw rolnych w ramach Powszechnego Spisu Rolnego 2020. Wśród nagrodzonych znalazła się gmina Wojnicz. W poniedziałek, 1 lutego w siedzibie Głównego Urzędu Statystycznego w Krakowie odbyło się wręczenie nagród dla zwycięzców biorących udział w Konkursie Prezesa GUS na gminę o najwyższym odsetku spisanych gospodarstw rolnych w kanale samospisu, organizowanego w ramach promocji Powszechnego Spisu Rolnego PSR 2020. Wśród zwycięzców znalazła się

gmina Wojnicz, która za zajęcie piątego miejsca w konkursie otrzymała 6 tabletów, 2 dyski twarde, głośnik bezprzewodowy oraz powerbank. Łączna kwota przyznanych nagród to ponad 10 tys. zł. Gratulacje oraz przyznany sprzęt dla gminy osobiście z rąk Dyrektora Urzędu Statystycznego w Krakowie Agnieszki Szlubowskiej - jako Zastępcy Wojewódzkiego Komisarza Spisowego odebrał Burmistrz Wojnicza Tadeusz Bąk - jako Gminny Komisarz Spisowy. Celem konkursu było włączenie gmin do aktywnego promowania idei samospisu w trakcie trwania Po-

wszechnego Spisu Rolnego 2020, m. in. poprzez działania zwiększające natężenie promocyjne PSR 2020, jego propagowanie, aktywizowanie społeczności lokalnych i zwiększanie świadomości obywateli o obowiązku spisowym. - Działania promocyjne Powszechnego Spisu Rolnego 2020 przeprowadzone zostały w gminie na szeroką skalę. W ramach kampanii medialnej opracowane zostały liczne artykuły i listy otwarte promujące idę samospisu, które regularnie ukazywały się w prasie lokalnej, na stronie internetowej gminy oraz w mediach społecznościowych. Informacje o spisie przekazane zostały do placówek oświatowych, stowarzyszeń i sołtysów. Dotarły nawet do wszystkich parafii z naszej gminy. – mówi burmistrz Wojnicza, Tadeusz Bąk – Wysokie miejsce w konkursie to w głównej mierze zasługa pani Agnieszki Dąbroś – pełniącej funkcję Sekretarza Gminy, która była koordynatorem gminnym PSR 2020 i świetnie sprawdziła się w tej roli. Serdecznie jej za to dziękuję. Podziękowania należą się również wszystkim członkom Gminnego Biura Spisowego oraz wszystkim instytucjom, organizacjom oraz osobom, które przyczyniły się do przeprowadzenia promocji samospisu w naszej gminie. – dodaje.

Ministerstwo Sportu ponownie rozpatrzyło wniosek o finansowe wsparcie modernizacji stadionu miejskiego w Wojniczu. Projekt otrzymał dodatkowe dofinansowanie w wysokości blisko 500 tys. zł. Końcem grudnia ubiegłego roku Gmina Wojnicz wystosowała do Ministerstwa Sportu pismo o ponowne przeliczenie kosztów kwalifikowanych i zwiększenie kwoty dofinansowania do złożonego projektu pn. „Modernizacja stadionu sportowego Ludowego Klubu Sportowego „Olimpia” w Wojniczu” w ramach programu Sportowa Polska – edycja 2020. 2 lutego br. Zespół ds. opiniowania wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków Fun-

duszu Rozwoju Kultury Fizycznej w Ministerstwie Sportu pozytywnie zaopiniował zwiększenie dotacji dla Gminy Wojnicz. Ministerstwo uznało zasadność argumentacji ujętej w piśmie i po dokonaniu powtórnej analizy złożonego wniosku zwiększyło przyznane dofinansowanie o kwotę 495 400,00 zł. Łączna wysokość otrzymanego dofinansowania wynosi obecnie 1 392 100,00 zł. Informacje o przyznanym dofinansowaniu osobiście przekazał Poseł na Sejm RP Wiesław Krajewski, który uczestniczył na spotkaniu roboczym w siedzibie LKS „Olimpia” Wojnicz wspólnie z prezesem klubu panem Tadeuszem Hajdo i burmistrzem Wojnicza Tadeuszem Bąkiem.

Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej Pałacu Dąmbskich w Wojniczu podpisana. Co w nim powstanie?

16 lutego w Urzędzie Miejskim w Wojniczu burmistrz Tadeusz Bąk podpisał z wykonawcą umowę na wykonanie dokumentacji projektowej kompleksowej rewitalizacji Zespołu Pałacowo Parkowego w Wojniczu. Wybudowany w 1876 zespół pałacowo-parkowy w Wojniczu ma w przyszłości służyć jako miejsce im-

prez kulturalnych i edukacyjnych dla mieszkańców. Teraz gmina podpisała umowę na przygotowanie projektu rewitalizacji tego miejsca. Samorząd Wojnicza jest właścicielem Pałacu Dąmbskich od dziesięciu lat. Wcześniej, przed drugą wojną światową była tam szkoła, a także internat i przedszkole. Od lat 90. budynek stoi pusty i niszczeje, dlatego też

planowane prace projektowe zakładają m. in. uzyskanie najwyższej jakości rozwiązań przestrzennych, funkcjonalnych, krajobrazowych oraz architektonicznych. Jak zapewnia burmistrz Wojnicza Tadeusz Bąk, ma się to zmienić. – Chcemy, aby sam pałac, przyległa willa i park służyły w przyszłości aktywizacji mieszkańców. Tam będą różnego

rodzaju zajęcia kulturalne, fotograficzne, jakaś izba pamięci. Chcemy, żeby to było na jak najwyższym poziomie. Z tej wilii co stoi obok pałacu chcemy zrobić piękną bibliotekę publiczną, gminną, z salą multimedialną. Jak również rozwiązania w parku, gdzie najprawdopodobniej będziemy chcieli wybudować nowy amfiteatr. – dodaje.

Za wykonanie projektu odpowiedzialna będzie firma Art Artur Grodziński z Tarnowa. Ma on być gotowy do sierpnia tego roku i kosztować 230 tysięcy złotych. Tadeusz Bąk podkreśla, że remont zespołu pałacowo-parkowego w Wojniczu będzie wykonywany etapami, a jego łączna wartość ma wynieść około 15 milionów złotych.


Informator

www.informatorbrzeski.pl

luty 2021

brzeski - bocheński - dąbrowski - tarnowski

7

artykuł sponsorowany

Promocja Przedgórza i zachowanie dziedzictwa lokalnego

Granty do wzięcia!

Od 1 do 19 marca w „Kwartecie na Przedgórzu” można składać wnioski o przyznanie grantu na realizację projektów związanych z promocją obszaru Przedgórza oraz na zadania edukacyjne skierowane na zachowania dziedzictwa lokalnego. Możliwy jest zwrot w całości poniesionych kosztów kwalifikowanych. Dotacja na działania promocyjne wynosi do 8 tys. zł oraz do 6 tys. zł na projekty edukacyjne.

Dedykowane NGO Projekty grantowe mają w założeniu spełniać szczególną rolę w aktywizowaniu lokalnych społeczności. „Kwartet na Przedgórzu” próbuje więc zachęcić do składania wniosków nie tylko prężnie działające na obszarze stowarzyszenia, zespoły folklorystyczne i ośrodki kultury, ale przede wszystkim niewielkie, funkcjonujące od niedawna organizacje, a nawet grupy nieformalne, jak chociażby koła gospodyń wiejskich. Oczywiście, wnioski mogą składać także jednostki sektora finansów publicznych. Wyłączeni z realizacji zadań grantowych są jedynie przedsiębiorcy. – Ogłoszone obecnie nabory obejmują dość szeroki zakres tematyczny działań – informuje prezes Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu” Piotr Kania. – W ramach przedsięwzięć promocyjnych można na przykład wydać publikację związaną z Przedgórzem i zorganizować dla mieszkańców spotkanie autorskie. Mogą to też być działania poświęcone uświetnieniu ważnych wydarzeń dla lokalnej społeczności. Natomiast w ramach działań edukacyjnych należy spełnić dodatkowy warunek, polegający na włączeniu projektu do naszego systemu EDU-INFO, czyli opublikowaniu go na portalu przedgorze.pl i zastosowaniu fotokodu. Na zadania promujące „Kwartet” przeznacza 80 tys. zł, licząc na realizację co najmniej 10 przedsięwzięć, natomiast na inicjatywy edukacyjne 72 tys. zł, czyli na 12 projektów. Grantobiorca otrzymuje zwrot wszystkich poniesionych kosztów kwalifikowalnych, nie większych jednak od odpowiednio: 8 tys. zł (promocja) i 6 tys. zł (EDU-INFO).

Małe granty, wielkie sprawy W dotychczas przeprowadzonych naborach na realizację zadań grantowych przyznano i wypłacono dotację kilkudziesięciu beneficjentom. Kolejni finalizują swoje projekty.

– W realizację poszczególnych zadań zaangażowanych było wielu mieszkańców, zwłaszcza tych mniejszych miejscowości – dowiadujemy się w biurze stowarzyszenia. – To, poza oczywiście wzbogaceniem oferty kulturalnej czy rekreacyjnej i doposażeniem placówek, działających na naszym obszarze, było największą wartością grantowych zadań. Stosunkowo niewielkie środki przeznaczone na sfinansowanie rozmaitych działań pozwoliły na ożywienie społecznej aktywności i integrację mieszkańców – podkreślają pracownicy biura. Wskazują też na fakt, że w związku z tym, iż realizacja poszczególnych zadań monitorowana i rozliczana jest ze środków własnych LGD, grantobiorca otrzymuje zwrot poniesionych kosztów do miesiąca od chwili zaakceptowania wniosku o płatność.

Na co należy zwrócić uwagę - Przed złożeniem wniosku, przygotowujący projekty powinni wziąć pod uwagę te wszystkie aspekty, których uwzględnienie pozwoli Radzie Stowarzyszenia ocenić je jak najwyżej. Lokalne kryteria oceny zakładają między innymi objęcie działaniem jak największej liczby uczestników planowanych wydarzeń oraz pozyskanie do realizacji operacji partnerów – wyjaśniają pracownicy biura. - Punkty otrzymają również te projekty, w realizacji których zaangażowane będą osoby z grupy defaworyzowanej. Wedle LGD należą do niej osoby bezrobotne. Preferowane będą także przedsięwzięcia obejmujące obszar większy niż jedna gmina i te, które w przypadku promocji zostaną włączone do systemu EDU-INFO. W przypadku zadań edukacyjnych stanowi to warunek zasadniczy. Warto również pamiętać, że wszystkie zadania grantowe powinny być zrealizowane nie później niż do połowy 2022 roku.

Nabory dla przedsiębiorców

Nabory wniosków na realizacje zadań grantowych nie będą ostatnimi w tym roku. W związku z tym, że „Kwartet” posiada jeszcze pewną pulę środków, której nie wykorzystali przedsiębiorcy, planowane są jeszcze nabory wniosków o przyznanie pomocy zarówno dla pragnących rozwijać swe firmy, jak i podejmujących działalność gospodarczą. Niewykluczone też, że z pomocy będzie można skorzystać na realizację projektów z zakresu „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej”. Ponadto lokalna grupa działania, mająca swą siedzibę w Warysiu, oprócz rozdzielanej pomocy wśród podmiotów zewnętrznych, będzie realizować operację własną, polegającą na przeprowadzeniu na szeroką skalę kampanii ekologicznej, oraz z innymi partnerami kilka projektów współpracy. Dotyczą one działań związanych z tworzeniem tras do nordic walking, rozwojem turystyki rowerowej oraz promocją lokalnych produktów. Zarówno o bieżącej działalności „Kwartetu”, o terminach ogłaszania kolejnych naborów i warunkach, jakie musi spełniać beneficjent, a także o innych istotnych sprawach, dotyczących pozyskiwania środków oraz realizacji projektów – można dowiedzieć się, śledząc stronę internetową www.kwartetnaprzedgorzu.pl. Można też skorzystać z porad telefonicznych lub mailowych. Jednocześnie pracownicy LGD zapraszają, po wcześniejszym umówieniu się, na indywidualne doradztwo do biura w Warysiu. PR

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu” Waryś 327 A; tel. 14 684 66 66 e-mail: biuroprzedgorze@gmail.com; biuro@przedgorze.pl www.kwartetnaprzedgorzu.pl

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Publikacja opracowana przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu”, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji PROW na lata 2014-2020.

Wejdź na spis.gov.pl i spisz się! Od kiedy będzie trwać Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań? Od 1 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., w całej Polsce realizowany będzie Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań NSP 2021. Udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 można wziąć poprzez: - samospis internetowy, odpowiadając samodzielnie na pytania poprzez aplikację dostępną od 1 kwietnia br. na stronie internetowej spis.gov.pl; - infolinię, dzwoniąc pod numer telefonu 22 279 99 99 i odpowiadając na pytania rachmistrza; - rozmowę telefoniczną z rachmistrzem, który sam do nas zadzwoni; osobiste spotkanie z rachmistrzem w miejscu zamieszkania, gdy sytuacja epidemiczna na to pozwoli. NSP 2021 – czego będą dotyczyć pytania: charakterystyki demograficznej, aktywności ekonomicznej, poziomu wykształcenia, niepełnosprawności, migracji wewnątrz kraju i poza granice, przynależności etniczno-kulturowej, gospodarstwa domowego i rodziny, zasobów mieszkaniowych.

Dokładny zakres informacji zbieranych w spisie dostępny jest na stronie spis. gov.pl/jakie-dane-bedziemy-zbieracw-narodowym-spisie-powszechnymludnosci-i-mieszkan-2021/. Obowiązek ustawowy Udział w spisie ludności i mieszkań jest obowiązkowy. Każdy zobowiązany jest do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi. Podstawa prawna Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. poz. 1775, z późn. zm.). Tajemnica statystyczna Wszystkie pozyskane w czasie spisu dane podlegają bezwzględnej ochronie na zasadach określonych w art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 443, z późn. zm.).

Od 15 marca będzie działać specjalna infolinia pod nr tel.: 22 279 99 99 dla osób, które chcą uzyskać więcej informacji na temat Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań. spis.gov.pl

Burmistrz rozdzielił 125 000 zł dla organizacji pozarządowych W ramach ogłoszonych na początku stycznia br. otwartych konkursów ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych Miasta Bochnia w 2021 roku organizacje „trzeciego sektora” złożyły łącznie 32 oferty. W oparciu o ocenę złożonych ofert, dokonaną przez Komisje konkursowe Burmistrz Miasta Bochnia rozdzielił dotacje w poszczególnych dziedzinach działalności: • w dziedzinie wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej spośród 13 złożonych ofert dofinansowanie otrzymało 12 zadań w łącznej wysokości 65 000 zł.; • w dziedzinie kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego złożono 11 ofert, dofinansowanie otrzymało 10 zadań na łączną kwotę 38 000 zł.; • w dziedzinie ochrona i promocja zdrowia 2 spośród 3 złożonych ofert otrzymały dotacje w łącznej kwocie 7 500 zł.; • w dziedzinach: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym dotacje otrzymały wszystkie złożone oferty (5) na łączną sumę 14 500 zł.


8

luty 2021

Informator

www.informatorbrzeski.pl

brzeski - bocheński - dąbrowski - tarnowski

Drwinia Wójt Gminy Drwinia przyznał dotacje dla Klubów Sportowych z terenu gminy Drwinia na 2021

W oparciu o wnioski złożone w ramach ogłoszonego naboru przyznane zostały dotacje Gminy Drwinia dla Klubów Sportowych: - Gminnemu Klubowi Sportowemu Drwinia - 100 000 zł - Klubowi Sportowemu „Promień” Mikluszowice - 32 500 zł - Klubowi Sportowemu „Żubr” Gawłówek - 21 000 zł - Ludowemu Klubowi Sportowemu „Raba” Niedary - 22 500 zł Przyznane dotacje dla klubów sportowych mają służyć realizacji celu publicznego, jakim jest poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników w klubach sportowych na terenie gminy Drwinia, zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez kluby sportowe w 2021 roku.

Wielki sukces młodych pianistów ze Szkoły Muzycznej I stopnia w Mikluszowicach

Uczniowie Szkoły Muzycznej I stopnia w Mikluszowicach odnieśli wielki sukces podczas międzynarodowego konkursu pianistycznego, który zorganizowano w formie on-line w Moskowie. W konkursie wzięło udział kilkuset młodych muzyków z kilkudziesięciu krajów świata. W Konkursie The International Music Competition „Silk Way” młodzi pianiści ze szkoły w Mikluszowicach zajęli drugie miej-

sca w dwóch grupach wiekowych: w grupie wiekowej do 8 lat: Karolina Kawa – II miejsce w grupie wiekowej 9-10 Arkadiusz Sądel- II miejsce Szymon Zelek – II miejsce Młodzi muzycy uczą się w klasie fortepianu mgr Rafała Zimowskiego. Serdecznie gratulujemy!

REKLAMA

www.facebook.com/informatorbrzeski


Informator

www.informatorbrzeski.pl

luty 2021

brzeski - bocheński - dąbrowski - tarnowski

9

Wyszkolą przyszłych mundurowych

Starosta Bocheński Adam Korta podpisał z Komendantem Powiatowym Policji insp. Jerzym Polczykiem porozumienie zapewniające patronat nad klasą o profilu policyjnym. W podpisaniu wzięła również udział Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego Edyty Mierzwińska oraz przedstawiciele klasy. Od września 2020 roku przy współpracy z policją w II LO uruchomiony został nowy kierunek dla młodzieży, klasa mundurowa o profilu policyjnym. Dzięki dużemu zainteresowaniu udało się utworzyć dwie takie klasy, a co ciekawe większość stanowią dziewczęta. Głównym założeniem wspólnego przedsięwzięcia było stworzenie takich warunków kształcenia, które w sposób najbardziej efektywny, realistyczny i profesjonalny pozwolą uczniom klas mundurowych zapoznać się ze specyfiką zawodu policjanta oraz zdobyć niezbędną wiedzę zarówno teoretyczną jak i praktyczną związaną z pracą w tej właśnie formacji. Uczniowie klas mundurowych, oprócz kształcenia ogólnego biorą udział w zajęciach z edukacji policyjnej prowadzonych przez asp. szt. Grzegorza Maja, czynnego zawodowo policjanta, szkoleniowca w zakresie technik samoobrony i prewencji oraz trenera judo. Zagadnienia realizowane na tych zajęciach obejmują treści zawarte w programie nauczania w zakresie funkcjonowania Policji, opracowanym przez Komendę Główną Policji w Warszawie. Najważniejsze z nich to

kształtowanie postaw społecznych czy moralnych przez wartości odnajdywane w etosie służby policyjnej, zdobycie wiedzy o organizacji i funkcjonowaniu Policji jak również podnoszenie sprawności fizycznej z elementami samoobrony. Uczniowie zdobywają wiedzę o organizacji i funkcjonowaniu Policji, podnoszą sprawność fizyczną z elementami wyszkolenia specjalnego: przygotują się do testu sprawności fizycznej i psychologicznego w ramach postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów do służby w Policji, stosowania wybranych elementów samoobrony i technik interwencji, rozwiną umiejętność strzelania, poznają elementy policyjnego wyposażenia do służby, nauczą się udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej. Oprócz szkolenia teoretycznego i praktycznego, uczniowie kształtują kompetencje społeczne i kulturę organizacyjną. Staramy się aby nauka w naszych szkołach, nie tylko była na wysokim poziomie, o czym świadczy min. popularny ranking Perspektyw czy udział młodzieży w licznych olimpiadach czy konkursach. Ale również stwarzamy nowe, atrakcyjne możliwości kształcenia. Dlatego w ostatnim czasie nowe kierunki tj. klasa policyjna czy mechatronika. W tym roku również mamy nowe propozycje, na pewno powstanie klasa o profilu cyberbezpieczeństwo a w budowlance profil o specjalności dekarz – wyjaśnia starosta Korta. Po ukończeniu kształcenia w klasie

mundurowej uczniowie będą przygotowani teoretycznie i praktycznie do wzięcia udziału w rekrutacji do Policji. Po zdaniu egzaminu maturalnego mogą kształcić się na uczelniach wyższych, Wyższych Szkołach Policyjnych czy też kierunkach związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym. Bycie policjantem to misja, nie praca. Wymaga nie tylko konkretnych umiejętności i wiedzy, ale i charakteru - odwagi, poświęcenia, determinacji w działaniu, gotowości do służby społeczeństwu. Wierzę, że możliwości i warunki kształcenia w klasie mundurowej, jakie oferujemy i jakie stwarza to porozumienie, przyczynią się do zdobycia przez uczniów niezbędnej wiedzy, umiejętności i kompetencji, przez co pomogą spełnić marzenia o pracy w Policji lub innej formacji mundurowej – mówi Edyta Mierzwińska dyrektor II LO w Bochni. A jakie będą mieli możliwości zatrudnienia po ukończeniu klasy mundurowej ? To przede wszystkim wszelkie instytucje mundurowe, prawne, penitencjarne, administracja państwowa i publiczna, inspekcje i straże, firmy ochroniarskie, detektywistyczne (po nabyciu praktyki), dozorujące i transportujące walory i środki pieniężne. Również (po uzyskaniu wykształcenia pedagogicznego lub resocjalizacyjnego) takie placówki jak schroniska dla nieletnich, domy wychowawcze itp., instytucje profesjonalne niszczenia dokumentów niejawnych. sp

Wrzuć na nakrętki, dołącz do ekipy zakręconych dobro

Pierwsze w Bochni serce na nakrętki stanęło przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, przy ul. Kazimierza Wielkiego w Bochni. Plastikowe nakrętki z butelek po wodzie i napojach czy płynach, już od dzisiaj można wrzucać do czerwonego pojemnika. Można powiedzieć, że inicjatywa ta jest w dwójnasób dobra, po pierwsze i najważniejsze będzie pomagać dzieciom, a po drugie jest o też działanie proekologiczne. Dziękuję rodzicom Oliwiera, życząc wytrwałości i dużo

zdrowia - zwraca uwagę Adam Korta, starosta bocheński. Punktem zbiórki nakrętek będą opiekować się wychowankowie placówki, a środki pozyskane ze sprzedaży będą przeznaczone na rzecz wsparcia placówki i jej uczniów. Inicjatorem akcji są rodzice jednego z niepełnosprawnych dzieci - Pani Ewa i Pan Marcin, a serce przekazała firma ITC Metal. sp


10

Informator

luty 2021

www.informatorbrzeski.pl

brzeski - bocheński - dąbrowski - tarnowski

Bochnia Sprzedano kolejne działki w SAG w Gorzkowie

Za ponad 1,73 mln zł brutto Gmina Bochnia sprzedała dwie działki w Strefie Aktywności Gospodarczej. Zgodnie z zapisami zawartymi w aktach notarialnych do roku 2022 powstanie na nich zakład produkcyjny lub usłu-

gowy. Przetargi wygrała spółka OMNI DEVELOPMENT Sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie. – To już kolejne sprzedane działki w ciągu niespełna trzech lat. Co cieszy, także kolejni inwestorzy intere-

sują się zakupem gruntów w strefie przemysłowej naszej gminy. To pokazuje, że obrany kierunek działania był dobry a środki zainwestowane przez Gminę Bochnia w strefę, to były dobrze zainwestowane pieniądze – mówi Marek Bzdek, wójt Gminy Bochnia. SAG w Gorzkowie wykonano w 2019 r. Całość inwestycji kosztowała Gminę 2,8 mln zł z czego 1,9 mln to środki unijne. Władze Gminy chciały w ten sposób przygotować miejsce, które będzie przyciągać inwestorów. W 2017 r. Gmina otrzymała dofinansowanie unijne na realizację tego projektu. Pomimo, iż działki znajdowały się w pobliżu drogi wojewódzkiej, wcześniej nie były atrakcyjne dla inwestorów, ponieważ cały obszar obecnej strefy stanowił jedną działkę, brakowało dróg oraz pozostałego uzbrojenia terenu. Dzięki pozyskanym środkom unijnym udało się wykonać: • drogi, • skrzyżowanie, • 8 zjazdów wraz z przepustami, • rowy odwadniające, • sieć wodociągową i kanalizacyjną, • sieć elektroenergetyczna. – Tereny położone w Gorzkowie to jedne z najatrakcyjniejszych działek w tej okolicy. Obszar ten, zgodnie z zapisami w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego, przeznaczony jest właśnie na prowadzenie działalności gospodarczej. Bardzo mnie cieszy fakt, że działki, na których przez lata rosły tylko drzewa i chaszcze, zaczynają spełniać swoje zadanie. Już w 2015 roku były podejmowane próby ściągnięcia do Gminy nowych inwestorów. Kilku przedstawicieli z różnych firm intere-

Gmina Bochnia przeznaczy 1,8 mln zł na poprawę efektywności energetycznej Zespoły Szkół Gminnych w Gawłowie i Nieszkowicach Wielkich w gminie Bochnia przejdą gruntowną termomodernizację dzięki wsparciu finansowemu z Funduszy Europejskich. Na realizację tego zadania zarząd województwa przeznaczył ponad 1 mln zł. W środę, 20 stycznia odbyło oficjalne przekazanie umowy na projekt pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Bochnia”. W spotkaniu uczestniczyła Pani Marta Malec- Lech z zarządu województwa. W zakresie modernizacji energetycznej budynku w Gawłowie zostanie wykonana modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, która będzie polegała na demontażu starych grzejników żeliwnych i montażu nowych grzejników z zaworami termostatycznymi. Zostaną docieplone stropy, ściana zewnętrzna oraz stropodach. W szkole w Nieszkowicach Wielkich odbędzie się także modernizacja instalacji centralnego ogrzewania. Zostaną zdemontowane grzejniki żeliwne i zamontowane nowe – z zaworami termostatycznymi. Prace obejmą również docieplenie ścian i stropów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Projekt będzie realizowany w roku bieżącym.

W gminnej strefie dostępne dla inwestorów są jeszcze trzy działki o łącznej powierzchni 2,6 ha. sowało się tymi terenami, ale były one kompletnie nieprzygotowane, nawet z tego względu, że cała strefa stanowiła jedną kilkuhektarową działkę a inwestorzy zwykle poszukują działek o powierzchni 1-1,5 ha – powiedział Marek Bzdek, Wójt Gminy Bochnia. – Nie chcąc, aby takie sytuacje się powtarzały, wykonaliśmy podział terenu na działki i drogi dojazdowe a następnie wystąpiliśmy z wnioskiem o dotację unijną na zagospodarowanie całego terenu. Obecnie już pięć działek znalazło nabywców. Jedna firma zajmuje się produkcją mebli, druga specjalizuje się w branży trans-

portowej, trzecia to firma handlowo-usługowa, sprzedająca narzędzia malarskie a czwarta to firma produkująca zadaszenia. Zainteresowanie działkami wzrosło po tym, jak pozyskaliśmy dofinansowanie na strefę i powstała tam cała infrastruktura. Nowi inwestorzy, to nie tylko wizja wyższych podatków do budżetu gminy, ale również nowe miejsca pracy dla mieszkańców. Ta inwestycja to naprawdę wielki krok naprzód zwłaszcza, że wcześniej przez wiele lat nie inwestowano dużych środków finansowych w rozwój gminy – dodaje Marek Bzdek.


Informator

www.informatorbrzeski.pl

Bochnia Ponad 1,4 mln na modernizację dróg w Gminie Bochnia

Niebawem rozpocznie się przebudowa ponad 3,5 km dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Bochnia. Modernizacji będzie podlegało 15 odcinków dróg tj.: Zadanie nr 1. Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 386 w miejscowości Brzeźnica. Zadanie nr 2. Remont drogi gminnej stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 900 w miejscowości Brzeźnica. Zadanie nr 3. Remont drogi gminnej stanowiącej działki o nr ewidencyjnych 220/3, 217 w miejscowości Gorzków. Zadanie nr 4. Remont drogi gminnej stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 428 w miejscowości Zatoka. Zadanie nr 5. Remont drogi gmin-

nej stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 377 w miejscowości Bogucice. Zadanie nr 6. Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 553 w miejscowości Damienice. Zadanie nr 7 Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 583/15 ul. Niecała, nr 583/73 ul. Caritas w miejscowości Stanisławice. Zadanie nr 8. Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 580/7 w miejscowości Siedlec. Zadanie nr 9. Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej działki o nr ewidencyjnych 256/1 do 256/6 w miejscowości Gierczyce. Zadanie nr 10. Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej działki o nr ewidencyjnych 394/4, 393/2, 394/5,397/2, 406/5 w miejscowości Nieszkowice Małe. Zadanie nr 11. Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 483/1 w miejscowości Buczyna. Zadanie nr 12. Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 159 w miejscowości Buczyna. Zadanie nr 13. Remont drogi gmin-

Walentynkowy koncert Orkiestry Baczków

Kolejny piękny występ Orkiestry Baczków mogliśmy obejrzeć z okazji Święta zakochanych 14 lutego 2021r. „Miłość do…”, tak właśnie zatytułowany był ten koncert, w całości z powodu nadal obowiązujących obostrzeń transmitowany online na oficjalnym kanale Youtube Orkiestry. Mimo tych ograniczeń wydarzenie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem i zgromadziło dużą liczbę osób podczas transmisji na żywo i stale ta

luty 2021

brzeski - bocheński - dąbrowski - tarnowski

liczba osób rośnie, ponieważ zapis z koncertu nadal dostępny jest na kanale Youtube. Podczas występu muzykom Orkiestry Baczków jak zwykle towarzyszyli wspaniali soliści. Wśród nich Aleksandra Gawłowicz, Miranda Szczepańska, Monika Wojciechowska, Ewa Novel, Justyna Janik, Joanna Zwierniak, Weronika Czyż, Tomasz Jarosz, Mateusz Wojkowski, Bogusław Nawara, o. Łukasz

nej stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 20 w miejscowości Grabina. Zadanie nr 14. Remont drogi gminnej stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 354 w miejscowości Wola Nieszkowska. Zadanie nr 15. Remont odwodnienia przy drodze gminnej stanowiącej działkę nr ewidencyjnym 40 w miejscowości Pogwizdów. „Przebudowa dróg podwyższy ichj standardy użytkowe, poprawi bezpieczeństwo ruchu samochodowego i pieszego oraz polepszy warunki dojazdu mieszkańców do swoich posesji. Wysoka jakość infrastruktury drogowej niewątpliwie będzie miała wpływ na zwiększenie potencjału społeczno-gospodarczego gminy oraz poprawę jakości życia mieszkańców. Niebawem zostanie ogłoszony kolejny przetarg nieograniczony, w celu wyłonienia wykonawcy do realizacji zadania również polegającego na przebudowie dróg gminnych”- powiedział Marek Bzdek, wójt Gminy Bochnia Wykonawcami zadań, w ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego, zostały firmy: 1. ROAD Prace Ziemno-Drogowe Beata Czyżycka, Dobrociesz 114 2. Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Spółka Akcyjna, ul. Drogowców 1 3. ENIGMA GROUP Sp. z o.o., ul. Chodenicka 39 Zgodnie z zawartą umową zadania mają zostać zrealizowane do 30.06.2021 r.

Buksa, oraz Adam Jarzmik. Na scenie zagościła również Orkiestra Sinfonia Carpathia. Całość, wprowadzając niezwykle ciepły klimat, fantastycznie poprowadziła Nina Nocoń (TVS) W trakcie koncertu mogliśmy usłyszeć wiele przebojów w aranżacji Wojciecha Zwierniaka. Wśród nich utwory takie jak „Don’t start now”,z repertuaru Dua Lipa, „ Ostatni raz zatańczysz ze mną”, z repertuaru Krzysztofa Krawczyka, „ Kolorowe dzieci”, z repertuaru Majki Jeżowskiej, „ No time to die”, Billie Eilish, „ Tango pour claude”, „ Baba Yetu”, i wiele innych. Koncert zakończył się pięknym utworem „ Miasto 44”. Dzięki gospodarzowi Gminy Bochnia, Panu Markowi Bzdekowi wydarzenie miało miejsce w budynku nowo powstałej Hali Widowiskowo- Sportowej w Łapczycy. Muzycy i soliści przyzwyczaili nas już do zawsze pozytywnie zaskakujących i fantastycznych występów i nie inaczej było tym razem. I choć tym razem, gdy wybrzmiał ostatni utwór, przy pustych trybunach i bez oklasków publiczności schodzili ze sceny, chciało by się powiedzieć, że z „ Miłości do….muzyki”, artyści przekazali nam ogrom pozytywnej energii i wiele emocji, za co wyrażamy ogromną wdzięczność i uznanie prostym słowem DZIĘKUJEMY.

11

WYNIKI KONKURSU WALENTYNKOWEGO

Wójt Gminy Bochnia Pan Marek Bzdek, ogłosił wyniki konkursu „Wyraź uczucia tworząc projekt własnej, przestrzennej kartki walentynkowej’’. Zainteresowanie konkursem było bardzo duże, o czym może świadczyć ilość przesłanych prac, których było aż 1100. Jury wybierające zwycięskie prace nie miało więc łatwego zadania. Wszystkie prace były wyjątkowe. W dniu 16 lutego 2021r. Wójt Gminy Bochnia Pan Marek Bzdek wręczył zwycięzcom konkursu pamiątkowe dyplomy oraz atrakcyjne nagrody: • W kategorii Przedszkole, oraz Szkoła Podstawowa kl. I-III: Zestawy Klocków Lego • W kategoriach Szkoła Podstawowa kl. IV-VI: urządzenia mobilne.

Nagrodzeni w poszczególnych kategoriach wiekowych zostali: KAT. 1 Przedszkola I miejsce: Milena Wilk ( 4l.) z Gierczyc II miejsce: Szymon Jawień ( 6l.) z Gawłowa III miejsce: Adam Niwiński ( 5l ) z Majkowic WYRÓŻNIENI: - Jakub i Szymon Jochym z Bogucic - Bartłomiej Łach z Siedlca - Igor Szewczyk z Brzeźnicy KAT. 2 kl. I-III I miejsce: Lena Filipek z Brzeźnicy II miejsce: Maksymilian Wełna z Pogwizdowa III miejsce: Aleksander Ogiński ze Stanisławic WYRÓŻNIENI: Artur Gastoł z Dąbrowicy, Kamil Łach z Siedlca, Jakub Gancarczyk z Nieszkowic Małych KAT. 3 kl. IV-VIII I miejsce: Oliwier Szostak z Łapczycy II miejsce: Wojciech Kmiecik z Siedlca III miejsce: Arkadiusz Majchrzak z Gawłowa WYRÓŻNIENI: Emilia Zabrzeńska z Pogwizdowa, Antoni Stencel z Baczkowa, Oliwia Biernat z Gawłowa Wręczenie nagród odbyło się w Hali Sportowej w Łapczycy.


12

Informator

luty 2021

Budżet z myślą o mieszkańcach

Bez żadnego głosu sprzeciwu został uchwalony na ostatniej sesji Rady Gminy Szczurowa budżet na 2021 rok. Projekt uchwały przygotowany przez wójta Zbigniewa Moskala był odpowiedzią na potrzeby mieszkańców gminy Szczurowa - na same inwestycje gmina przeznaczy w tym roku ponad 11 milionów złotych. Mało kiedy zdarza się, że gminny budżet jest uchwalany niemalże jednogłośnie. Taka sytuacja miała miejsce w Gminie Szczurowa. Rada Gminy jednogłośnie, przy jednym głosie wstrzymującym się, uchwaliła budżet gminy na 2021 rok. Cieszę się, że gminni radni bez sprzeciwu przyjęli przygotowaną przeze mnie uchwałę budżetową. Jest to dla mnie sygnał, że rada popiera prezentowany przeze mnie pomysł na gminę, który konsekwentnie staram się od ponad 2 lat realizować - pod-

www.informatorbrzeski.pl

brzeski - bocheński - dąbrowski - tarnowski

kreśla wójt gminy Szczurowa Zbigniew Moskal. Warto zauważyć, że tegoroczny budżet to wydatki rzędu 55 milionów złotych, w tym ponad 11 milionów złotych na inwestycje gminne. Nie jest to jednak ostateczna kwota, jaką gmina Szczurowa przeznaczy w tym roku na inwestycje - cały czas zabiegamy o dodatkowe środki na inwestycje gminne. Liczę na to, że w tym budżecie pojawi się kilka nowych pozycji na które pozyskamy dofinansowanie z zewnątrz - zaznacza wójt Zbigniew Moskal. Ponad pół miliona złotych gmina przeznaczy na realizację funduszu sołeckiego. Łącznie to kilkadziesiąt zadań realizowanych we wszystkich sołectwach gminy Szczurowa. Za pomocą funduszu sołeckiego gmina realizuje pilne inwestycje w poszczególnych miejscowościach, które są zgłaszane

przez mieszkańców podczas zebrań wiejskich. Zakres tych wydatków jest szeroki - remontujemy drogi gminne, parkingi, inwestujemy w jednostki OSP, ochronę środowiska czy oświatę. To mieszkańcy mają głos i decydują na co te środki zostaną wydane. Dzięki temu nasz budżet jest obywatelski, tworzony dla mieszkańców i razem z mieszkańcami - mówi Zbigniew Moskal. Ważnym programem realizowanym w tym roku przez gminę Szczurowa będzie szeroko pojęta rewitalizacja. Pozyskaliśmy blisko 9 milionów złotych z Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej. Lwią część tej kwoty przeznaczymy na rewitalizację sześciu budynków użyteczności publicznej - informuje wójt gminy Szczurowa Zbigniew Moskal. Dzięki środkom z tarczy rewitalizacji zostaną poddane budynki szkolne w Szczurowej,

Strzelcach Wielkich, Uściu Solnych i Zaborowie. Rewitalizacji zostanie poddana siedziba Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu, a kapitalny remont przejdzie sala tańca w Szczurowej. Z końcem grudnia podpisana została umowa na remont budynku grodzkiego w Uściu Solnym, to zadanie również uda się zrealizować dzięki dodatkowym środkom, pozyskanym niezależnie od Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej. Oprócz tego zostaną odmienione miejsca i budynki użyteczności publicznej, np. dom ludowy na Włoszynie, place zabaw w Uściu Solnym i Kwikowie, budynek OSP Rylowa. Od dwóch lat inwestujemy w centrum Szczurowej, a efekty tych działań widać wokół nas - wyremontowaliśmy parking, kolejnym etapem jest remont dworca autobusowego, na to zadanie podpisaliśmy już umowę z wykonawcą. Cieszę się, że nasz program rewitalizacji gminy zapoczątkował okres głębokich zmian w otaczającej nas przestrzeni - podkreśla Zbigniew Moskal. Nieodłącznym elementem budżetu gminy jest infrastruktura drogowa. W tym roku pochłonie ona nieco ponad 2 miliony złotych. 1,5 miliona złotych gmina przeznaczy na wykup nieruchomości pod budowę obwodnicy Szczurowej w ciągu drogi wojewódzkiej 964. Gmina również partycypuje w kosztach przebudowy drogi powiatowej na odcinku Szczurowa-Zaborów. Na ten cel przekaże powiatowi 300 tys. złotych. W budżecie gminy są również środki na poprawę bezpieczeństwa pieszych. W tym roku na budowę i remonty chodników samorząd wyda ponad 100 tysięcy złotych. Wójt Zbigniew Moskal zadbał również o wygospodarowanie środków w budżecie na działania ekologiczne. Dzięki skutecznym działaniom gmina pozyskała z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich prawie 700 tysięcy złotych na budowę przydomowych oczyszczalni. Nie zabraknie również pieniędzy na utylizację azbestu. Jak podkreśla wójt gminy Szczurowa, mieszkańcy modernizując dachy pokryte azbestem spotykają się z kosztowną utylizacją tego odpadu budowlanego. Urząd stara się pomóc mieszkańcom poprzez wygospodarowanie środków w budżecie na ten cel - mówi Zbigniew Moskal. Gmina Szczurowa stara się wykorzystać każdą możliwą okazję do pozyskania środków na działania ekologiczne - zarówno na te realizowane przez urząd jak i ekologiczne inwestycje mieszkańców

gminy Szczurowa. Warto wspomnieć, że od dwóch lat urząd udziela wsparcia mieszkańcom w napisaniu i złożeniu wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Czyste Powietrze, do Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska. W budżecie na 2021 rok znalazły się również środki na wsparcie jednostek OSP. W tym roku zmodernizowane zostaną remizy OSP w Strzelcach Małych i Rylowej. Co roku staramy się wspierać strażaków ochotników. Ochotnicze Straże Pożarne zawsze służą pomocą mieszkańcom, nie odmawiają również wtedy gdy o pomoc prosi gmina. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie uda nam się pozyskać środki zewnętrzne na kolejne remonty strażnic oraz doposażenie jednostek podkreśla wójt gminy Szczurowa. Przed gminą Szczurowa kolejny rok rozwoju i inwestycji. Dzięki zabiegom wójta Zbigniewa Moskala i pracy urzędu, gmina będzie realizować zadania przy znaczącym udziale środków zewnętrznych. Ten rok to także czas odbiorów inwestycji realizowanych w ubiegłym roku. Niebawem zostanie oddana do użytku placówka dedykowana najmłodszym mieszkańcom gminy i ich rodzicom - mowa o utworzonym w Strzelcach Małych pierwszym w gmine żłobku. Razem ze żłobkiem zostanie uruchomione przedszkole integracyjne dla dwudziestu dzieci. Nowa placówka oświatowa, która została ulokowana w budynku dawnej szkoły podstawowej, to autorski pomysł wójta gminy Zbigniewa Moskala. Koncepcja narodziła się w wyniku licznych rozmów z mieszkańcami gminy na przestrzeni ostatnich lat. I w tym przypadku gmina pozyskała zewnętrzne środki. Żłobek powstał dzięki programowi Maluch+, Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Małopolskiego oraz dzięki środkom z PFRON. Zainteresowanie naborem do placówki potwierdziło trafność tego projektu. Pierwsze dzieci pojawią się w żłobku już wiosną tego roku. Wtedy też nastąpi otwarcie tego miejsca, na które już dzisiaj zapraszam wszystkich - mówi wójt Gminy Szczurowa Zbigniew Moskal. Jest to kolejne prospołeczne działanie wójta, które zakończyło się sukcesem. Zbigniew Moskal podkreśla, że od samego początku jego pracy na tym stanowisku zależy mu na tym, aby działania urzędu były dla mieszkańców i przyniosły konkretne efekty. ug

LOWE - Inicjatywa, która niesie za sobą wiele wartości edukacyjnych i społecznych Od lipca 2020 r. gmina Szczurowa realizuje projekt “Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji”. LOWE to miejsce, które inspiruje, motywuje i angażujące mieszkańców w rozwijaniu kompetencji życiowych, rodzicielskich, społecznych i zawodowych. Projekt został ciepło przyjęty przez mieszkańców, którzy chętnie korzystają z oferty ośrodka. Gmina Szczurowa przechodzi obecnie głęboką rewitalizację zmienia się infrastruktura i przestrzeń, ale też społeczeństwo gminy. Nie od dzisiaj wiadomo, że najlepszą inwestycją jest człowiek. Z tego faktu doskonale zdaje sobie sprawę Wójt Gminy Szczurowa Pan Zbigniew Moskal. Zależy nam na rozwoju naszej lokalnej społeczności - zarówno dzieci, młodzieży jak i dorosłych. Dlatego powstał wniosek aplikacyjny, który uzyskał akceptację komisji konkursowej powołanej przez Fundację Małopolska Izba Samorządowa - mówi wójt gminy Szczurowa Zbigniew Moskal. W rezultacie Gmina otrzymała grant w wysokości 250 000 zł, na wyposażenie i prowadzenie LOWE. Ośrodek funkcjonuje przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zaborowie. Jak tłumaczy Joanna Ozorka - Krawczyk, koordynatorka projektu, wykorzystanie szkoły, jako lokalnego centrum organizowania i animowania formalnej oraz pozaformalnej edukacji dorosłych daje nowe możliwości placówce w perspektywie starzenia się spo-

łeczeństwa. LOWE Umożliwia również rozwój nauczycielom poprzez poznanie nowych metod, w tym metod pracy z dorosłymi. LOWE to miejsce, gdzie uczestnicy jednocześnie mogą wzmocnić swoje kluczowe kompetencje i poznać osoby ze środowiska lokalnego. Oferta jest kierowana do wszystkichdorosłych mieszkańców zainteresowanych samorozwojem - podkreśla Zbigniew Moskal. Ośrodek organizuje kursy, warsztaty, spotkania, które są odpowiedzią na potrzeby mieszkańców. Do tej pory udało się przeprowadzić różne formy doskonalące, takie jak zajęcia języka angielskiego, komputerowe, kurs obsługi kasy fiskalnej, warsztaty artystyczne (wyroby z siana, gliny, makramy), warsztaty kulinarne, wokalne a nawet ruchowe jak Nordic walking. Zajęcia organizowane w LOWE cieszą się dużą popularnością wśród mieszkańców, gdyż poprzedziła je głęboka diagnoza potencjału i potrzeb środowiska lokalnego, a oferta powstaje na podstawie ewaluacji dotychczasowych zajęć - mówi Joanna Ozorka - Krawczyk. Wszystkich zainteresowanych działalnością LOWE zapraszamy do śledzenia ośrodka w Internecie: spzaborow.pl/lowe.html lub na Facebooku: Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Szczurowa. UG Szczurowa, Joanna Ozorka - Krawczyk


Informator

www.informatorbrzeski.pl

luty 2021

brzeski - bocheński - dąbrowski - tarnowski

13

Iwkowa

Wieża widokowa na Szpilówce nadal popularna w Iwkowej, dojście czerwonym szlakiem gminnym, odległość ok. 3,2 km, czas przejścia ok. 1 h 10 min) * Miejsca postojowe E (obok zakładu betoniarskiego, dojście drogą gminną, następnie czerwonym szlakiem gminnym, odległość ok. 2,2 km, czas przejścia ok. 40 min) * Parking F (pod wieżą, dojście czerwonym szlakiem gminnym, odległość ok. 700m, czas przejścia ok. 15 min w sobotę, niedzielę i święta dostępny tylko dla samochodów z identyfikatorem niepełnosprawności i służb technicznych; w pozostałe dni jest otwarty) * Miejsca postojowe G (wzdłuż drogi powiatowej za szkołą w Iwkowej Nagórzu, dojście żółtym szlakiem gminnym a następnie zielonym szlakiem PTTK, odległość ok. 2,0 km, czas przejścia ok. 40 min)

* Miejsca postojowe H (wzdłuż końcowego odcinka drogi powiatowej, dojście czerwonym szlakiem gminnym a następnie zielonym szlakiem PTTK, odległość ok. 4,0 km, czas przejścia ok. 1 h 40 min) * Parking na rynku w centrum Lipnicy Murowanej (dojście do wieży ścieżką dydaktyczną – historyczną „Niepodległa” - kolor niebieski a następnie zielonym szlakiem PTTK, czas dojścia do wieży ok. 2 h). Samorząd Gminy Iwkowa przygotował wiele wariantów dojścia do wieży, a szczególnie poleca skorzystanie z parkingu B (przy Ośrodku Zdrowia) i przejście do wieży dawnym traktem węgierskim. Zapraszamy do Gminy Iwkowa na wieżę widokową, pamiętajmy o zachowaniu zasad bezpiecznego przebywania w przestrzeni publicznej.

Warto pomagać! Minęło ponad dwa lata od otwarcia Wieży Widokowej w Iwkowej a nadal cieszy się ona wielką popularnością wśród turystów. W ostatnim roku ponad 40 000 osób wybrało wycieczkę na wieżę widokową jako formę aktywnego spędzenia wolnego czasu. Należy podkreślić, iż przy obecnych ograniczeniach sanitarnych spowodowanych pandemią COVID-19 ta forma wypoczynku i rekreacji stała się najbardziej popularna. Samorząd Gminy Iwkowa wychodząc naprzeciw trudnej sytuacji w turystyce przygotował ofertę aktyw-

nej rekreacji dla mieszkańców gminy, powiatu i nie tylko. Dla zachowania obecnych zasad sanitarnych proponujemy aż 10 miejsc parkingowych i 10 tras dojścia do Wieży Widokowej. * Parking A (na polanie w lesie od strony Tymowej, trasa leśna, dojście zielonym szlakiem PTTK, odległość ok. 3,5 km, czas przejścia ok. 1 h 30 min) * Parking B (przy Ośrodku Zdrowia, trasa preferowana, rodzinna, widokowa, dawny trakt węgierski, dojście

czerwonym szlakiem gminnym, odległość ok. 2,5 km, czas przejścia ok. 50 min). Dodatkową atrakcją na trasie jest ścieżka edukacyjno – ekologiczna. * Parking B2 (przy Trakcie Węgierskim, dojście czerwonym szlakiem gminnym, odległość ok. 1,8 km, czas przejścia ok. 35 minut) * Parking C (w centrum Iwkowej, dojście czerwonym szlakiem gminnym, odległość ok. 4,2 km, czas przejścia ok. 2 h) * Parking D (przy szkole i orliku

Tajemnicze zniknięcie kapliczki św. Floriana w Kątach W dniach 3-7 luty 2021 r. zniknęła przydrożna figura św. Floriana z miejscowości Kąty. Kapliczka przez 137 lat stanowiła element kultu religijnego jak również dziedzictwa kulturowego regionu. Obiekt pochodzi z 1884 roku i jest wpisany do Gminnego Rejestru Zabytków. Figura przetrwała długie lata w tym ciężki okres zaborów oraz I i II wojny światowej. Społeczność lokalna dbała o jej wygląd i otoczenie. Samorząd Gminy Iwkowa pozyskał dotacje na konserwacje tego zabytku aby zachować od zniszczenia jej wyjątkowy charakter. Apelujemy o wszelkie informacje, które pomogą wyjaśnić okoliczności zaginięcia figury. Prosimy o przekazywanie informacji do Urzędu Gminy w Iwkowej (tel. 14 68 44 010) oraz na Policję, która otrzymała zgłoszenie o zniknięciu figury.

„Nie moja babcia, nie mój dziadek” to akcja pomocy podopiecznym Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czchowie, będąca kontynuacją zbiórki zorganizowanej w okresie świątecznym ubiegłego roku przez Gminny Ośrodek Kultury w Iwkowej. Tym razem z pomocą przyszli uczniowie przedszkoli i szkół z terenu gminy Iwkowa, którzy śladem dorosłych mieszkańców przekazali kolejne potrzebne rzeczy podopiecznym ośrodka. Serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom gminy Iwkowa i ludziom dobrej woli, którzy włączyli się w te dwie charytatywne zbiórki. Wyrazy podziękowania od kierownictwa Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czchowie przekazane zostały jednostkom zaangażowanym w organizację akcji.


14

Informator

luty 2021

www.informatorbrzeski.pl

brzeski - bocheński - dąbrowski - tarnowski

Dębno

Sercem pomagamy!

Wizyta Poseł RP Józefy Szczurek-Żelazko w Gminie Dębno Pod koniec stycznia z inicjatywy Wójta Gminy Dębno Wiesława Kozłowskiego przed Urzędem Gminy stanęło wielkie stalowe serce, do którego mieszkańcy mogą wrzucać plastikowe nakrętki z myślą o pomocy chorym i potrzebującym dzieciom. Zachęcamy wszystkich ludzi dobrej woli do zbierania nakrętek i wrzucania ich do sercowego pojemnika. W taki sposób można pomóc osobom potrzebującym, a jednocześnie

zadbać o nasze środowisko. Mamy nadzieję, że serce choć stalowe, będzie miało ogromną moc i wielu potrzebujących, będzie mogło skorzystać z naszej wspólnej pomocy - mówi Wójt Gminy Dębno Wiesław Kozłowski. Chciałbym, aby takie serca w przyszłości pojawiły się w każdym sołectwie naszej gminy - dodaje włodarz. Pojemnik, pomimo iż stoi przed Urzędem Gminy zaledwie od miesiąca, zapełnia się błyskawicznie. Już po raz drugi jego zawartość została przekazana choremu Marcelkowi z Jadownik, który niebawem wylatuje do Stanów Zjednoczonych w podróż po zdrowie. Do metalowego serca można wrzucać wszystkie plastikowe nakrętki: z butelek po wodzie mineralnej, napojach, sokach, jogurtach, chemii gospodarczej czy kosmetykach. Każda nakrętka ma znaczenie!

Mieszkańcy gminy Dębno oddawali krew W czwartek 18 lutego 2021 r. na zaproszenie Wiesława Kozłowskiego Wójta Gminy Dębno, przybyła z wizytą Józefa Szczurek-Żelazko Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Celem głównym spotkania było omówienie zrealizowanej przez włodarza gminy inwestycji dotyczącej budowy hali widowiskowo-sportowej znajdującej się przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dębnie. 15 października 2018 roku uroczyście wmurowano kamień węgielny

pod budowę obiektu, a zaledwie 2 lata później, 2 listopada 2020 r. halę oddano do użytku. Inwestycja obejmowała budowę pełnowymiarowego obiektu sportowego wraz z salami dydaktycznymi. Arenę główną stanowi boisko sportowe z płytą o wym. 45,30 m x 24,83 m. Wysokość hali wynosi 11,85 m, co umożliwia rozgrywanie meczów w piłkę siatkową nawet o charakterze międzynarodowym. Ściany oraz sufit hali zostały wyłożone specjalnymi

płytami akustycznymi. Powierzchnia boiska wykonana jest z wysokiej klasy wykładziny sportowej na drewnianej konstrukcji mechanicznie wentylowanej. Obiekt wyposażony jest we wszystkie instalacje wspomagające (elektryczna, gazowa, wodno-kanalizacyjna, wentylacyjna), tablicę wyników oraz wysokiej jakości nagłośnienie. Płyta boiska przystosowana jest do uprawiania takich dyscyplin sportowych jak: halowa piłka nożna, piłka koszykowa, piłka siatkowa, piłka ręczna, skok wzwyż, gimnastyka, karate, judo, fitness, tenis, badminton i inne. Oprócz tego, dzięki zamontowaniu do konstrukcji dachowej dwóch kotar dzielących boisko na trzy części, na hali można równocześnie prowadzić rozgrywki i zajęcia na trzech równoległych boiskach. Na parterze znajdują się: szatnia oraz sanitariaty dla publiczności, szatnie z sanitariatami i natryskami dla zawodników, pomieszczenie obsługi dźwiękowej, magazyny na sprzęt sportowy oraz platforma przystosowana do transportu osób niepełnosprawnych. Z parteru na piętro prowadzą dwie oddzielne klatki schodowe. Na piętrze mieszczą się wejścia na trybuny dla publiczności, gdzie znajdują się miejsca siedzące. Na tym poziomie ulokowano również: sanitariaty dla publiczności, szatnie z sanitariatami i natryskami dla zawodników oraz pokoje dla trenerów i sędziów. Łączny koszt inwestycji to ok. 13 mln złotych, z czego prawie 5 mln złotych Gmina pozyskała z Ministerstwa Sportu, Funduszu Inwestycji Samorządowych oraz z PFRON, przy czym warto zaznaczyć, że 4 mln zostało pozyskane, dzięki Pani Poseł Józefie Szczurek-Żelazko – mówi Wójt Gminy Dębno Wiesław Kozłowski. W trakcie spotkania omawiano również kwestie gospodarcze, możliwości pozyskiwania środków m.in. w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz nowych naborach i możliwościach składania wniosków.

Dwa lutowe weekendy w gminie Dębno odbywały się pod znakiem akcji krwiodawstwa. Pierwszą pt. Podaruj Kroplę Miłości zorganizowali członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej z Łoniowej, którzy w sobotę 13 lutego zaprosili mieszkańców do budynku OSP. Pomimo panującej pandemii oraz dużego mrozu, organizowana inicjatywa wzbudziła duże zainteresowanie. Walentynkową akcję honorowego oddawania krwi rozpoczęli Wiesław Kozłowski-Wójt Gminy Dębno, Anna Mikosz-Radna Województwa Małopolskiego, Janusz Burnóg - sołtys wsi Łoniowa oraz Krzysztof Bielecki prezes Klubu HDK działającego przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Łoniowej. Wśród uczestników znalazło się 38 osób, dzięki którym zebrano łącznie ok. 17 litrów krwi. Ważnym punktem wydarzenia było uhonorowanie Pana Krzysztofa Bieleckiego jako Honorowego Dawcę Krwi Zasłużonego

dla Zdrowia Narodu. Odznakę wręczył Wójt Gminy Dębno Wiesław Kozłowski, jednocześnie dziękując za niesioną pomoc i zaangażowanie w coroczne organizowanie akcji krwiodawstwa. Tydzień później, odbyła się kolejna akcja. Tym razem inicjatorami wydarzenia byli strażacy ochotnicy z Dębna. Do sali gimnastycznej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Dębnie przybyło 41 osób, dzięki którym łącznie zebrano ponad 18 litrów krwi. Dziękuję wszystkim Honorowym Krwiodawcom za ich wspaniały dar, a także osobom zaangażowanym w organizację akcji - mówił Wójt Gminy Dębno Wiesław Kozłowski. Współorganizatorem wydarzeń było Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie. Patronat honorowy nad wydarzeniami objął Wójt Gminy Dębno Wiesław Kozłowski.


Informator

www.informatorbrzeski.pl

luty 2021

brzeski - bocheński - dąbrowski - tarnowski

Sukces Julii Styrny na arenie międzynarodowej

Borzęcin BEZPŁATNE AUDIOBOOKI – WOLNE LEKTURY.PL Zapraszamy do korzystania z katalogu znajdującego się na stronie Gminnej Biblioteki Publicznej w Borzęcinie w którym dostępne są Wolne Lektury. Audiobooki można pobrać z naszego katalogu bez konieczności logowania. Wystarczy w polu wyszukiwania wpisać hasło: „Wolne Lektury” i ze strony wybranego utworu kliknąć w ikonę „Pobierz”, widoczną w prawym górnym rogu i wybrać audiobook. Wolne

Lektury to jedna z najpopularniejszych bibliotek internetowych w Polsce, udostępniająca ponad 5600 utworów w formie przyjaznej dla użytkownika. Oprócz lektur szkolnych w swojej ofercie ma klasykę literatury polskiej i światowej, a także utwory wielu współcześnie żyjących autorów – zarówno prozaików, jak i poetów. Ponadto na stronie internetowej polona.pl można posłuchać dzieł m.in.

15

Ignacego Krasickiego, Joanny Papuzińskiej, Janusza Korczaka, Bolesława Leśmiana, Gabrieli Zapolskiej, Elizy Orzeszkowej, Josepha Conrada, Brunona Schulza, Stefana Żeromskiego. W gronie autorów nie zabrakło utworów patrona roku 2021 Cypriana Kamila Norwida czy lektury tegorocznego Narodowego Czytania Moralności Pani Dulskiej.

Mądra Sowa Zna Przysłowia Gminna Biblioteka Publiczna w Borzęcinie i filie biblioteczne zapraszają dzieci z klas III – V Szkoły Podstawowej z terenu gminy Borzęcin do wspólnej zabawy, polegającej na zilustrowa-

niu przysłowia dotyczącego zimowych miesięcy. Małe Sówki biblioteczne zachęcamy do zrobienia pracy plastycznej dotyczącej wybranego przysłowia. Podpisane prace dostarczyć należy do

bibliotek w gminie Borzęcin. Zabawa trwa do 31 marca 2021r. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody!

Tymek Cisak: – Z okazji walentynek dla wszystkich chłopców i dziewczynek byśmy w zgodzie żyli i się nie kłócili. Aby Pani Ala cierpliwość miała i jak do tej pory wszystkich nas kochała. Anna Brzezińska: – Kochaj uśmiechem, gestem, spojrzeniem. Kochaj dotykiem, zapachem. Kinga Wijaczka: – Gdy zajdzie potrzeba dam Ci gwiazdkę z nieba, dziś na Walentynki – buziak, uśmiech i landrynki. Marcel Jaworski: – Nie owijam w bawełny, miłości do Ciebie jestem pewny. Filip Hebda: – Rybki pragną wody, motylki kwiatuszka, a ja tylko Twojego serduszka. Aż 74 prace wpłynęły na organizowany przez Świetlicę w Bielczy przy współpracy z GOK w Borzęcinie konkurs na najpiękniejszą kartkę walentynkową. Wzięli w nim udział dzieci i młodzież z gminy Borzęcin. Ich zadaniem było wykonać własnoręcznie kartkę i dostarczyć ją do świetlic GOK funkcjonujących na terenie gminy Borzęcin. – Liczba prac i osób startujących w zabawie pozytywnie nas zaskoczyła. Widać, że wiele osób ma już dość ciągłego siedzenia w domu w związku z pandemią COVID-19 i z przyjemnością angażuje się w kolejną już inicjatywę świetlicy w Bielczy – mówi Piotr Kania z GOK Borzęcin. Konkursowe jury miało nie lada wyzwanie, aby wybrać te najpiękniejsze spośród wielu kartek wypełnionych autorskimi wyznaniami miłosnymi, tymi oryginalnymi wymyślonymi przez autorów walentynek, albo podejrzanych gdzieś pewnie w internecie. Oceniane były: estetyka wykonania, oryginalność pomysłu, kolorystyka, forma przestrzenna kompozycji, stworzone życzenia, wierszyk czy też rymowanka. Ostatecznie, w kategorii przedszkolnej, wygrała Basia Leśniak z Borzęcina. Wśród uczniów szkoły podstawowej, którzy pewnie mają więcej okazji do anonimowego

okazywania uczucia swoim walentynkom, pierwsze miejsce przydzielono ex aequo: Laurze Łazowskiej, Kindze Wijaczce, Karolinie Opoce, Tymkowi Cisakowi, Marcelowi Kózce (wszyscy z Bielczy) oraz Julicie Płachno z Borzęcina. Wszystkim laureatom trzech pierwszych miejsc (20 osób) GOK w Borzecinie ufundował paczki ze słodyczami. Ponadto każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom i walentynkowy, słodki upominek, - Dziękuję dzieciom za udział i stworzenie tak pięknych prac, rodzicom i nauczycielom za wsparcie swoich pociech w organizowanym konkursie, a dyrektorowi GOK za ufundowanie nagród – komentuje Jan Sperka, opiekun świetlicy w Bielczy. A co dzieci myślą o miłości, walentynkach i w jaki sposób je odbierają? Cytujemy kilkanaście najciekawszych, wesołych wpisów... Błażej Mrożek: – Trzeba kogoś mocno lubić, trzeba kogoś dobrze znać, żeby w tak szczęśliwym dzionku Walentynkę jemu słać! Takie święto jest raz w roku, pełne uczuć i uroku. Julia Karasiewicz: – Dzień świętego Walentego to dzień dobry dla każdego! W tym dniu wszyscy to wyznają, że chcą kochać i kochają!

Antonina Franczyk: – Kiedy dasz mi serce swoje, Nas szczęśliwych będzie dwoje. Judyta Jeziorek: – Ja z Toba jesteśmy Bielczy ozdobą. Laura Łazowska: – Z okazji Dnia Walentego, ślę całusa ogromnego. Kocham Cię swym sercem małym, jesteś dla mnie światem całym! Wyniki konkursu: W kategorii dzieci przedszkolne: I miejsce Basia Leśniak z Borzęcina. II miejsce ex aequo: Roksana Zelek i Lena Naumczyk z Bielczy. III miejsce ex aequo: Karolina Duda, Aleksandra Pękala i Marcel Łazowski z Bielczy. W kategorii szkoła podstawowa: I miejsce ex aequo: Laura Łazowska, Kinga Wijaczka, Karolina Opoka, Tymek Cisak, Marcel Kózka z Bielczy oraz Julita Płachno z Borzęcina. II miejsce ex aequo: Martynka Leśniak z Borzecina, Lena Pękala, Kornelia Imiołek, Wiktoria Bodzioch z Bielczy. III miejsce ex aequo: Ela Czernek, Kacper Zadróż, Filip Duda, Robert Kwaśniak z Bielczy.

Fot. Ilja van de Pavert / archiwum prywatne Julia Styrna

Najpiękniejsza kartka walentynkowa

Pochodząca z Przyborowa Julia Styrna – klawesynistka, uczennica VI klasy Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej w Tarnowie zajęła III miejsce w kategorii „Keyboards” w VI Międzynarodowym Konkursie Muzycznym Odin Online 2021. Festiwal organizowany był po raz szósty w estońskim Talinie, ale w tym roku ze względu na panującą epidemię COVID-19 miał formę zdalną. – Przygotowywałam się przez kilka miesięcy i był to okres niezwykle intensywnej pracy – przyznaje Julia. – Każdy z uczestników musiał opracować i nagrać program konkursowy, który był oceniany według wcześniej ustalonych kryteriów. Jestem szczęśliwa, że spodobał się on komisji konkursowej i osiągnęłam tak dobry wynik w – tak naprawdę – pierwszym międzynarodowym konkursie, w którym wzięłam udział! Zdaniem prof. Bogumiły Gizbert-Studnickej, Julia ma ogromny potencjał. – Pracując ze mną od 5 lat wykazała się nie tylko dużą muzykalnością, wrażliwością, dobrą techniką, świetnym słuchem, ale przede wszystkim osobowością artystyczną i pracowitością, jak również ambicją i odwagą. Mimo bardzo młodego wieku posiada cechy potrzebne do uprawiania zawodu artysty muzyka. Pracując z nią mogłam się przekonać, jakie czyni

postępy, i z jaką inteligencją oraz w jak krótkim czasie potrafi realizować stawiane przed nią zadania. Wysokie miejsce w estońskim festiwalu nie jest pierwszym sukcesem młodej artystki z Przyborowa. Julia to dwukrotna laureatka III miejsca Ogólnopolskiego Konkursu Klawesynowego im. Wandy Landowskiej w Gdańsku. W 2017 roku Zwyciężyła w Ogólnopolskim Konkursie Klawesynowym w Krakowie. Otrzymała wyróżnienie w I Konkursie Klawesynowym im. Elżbiety Chojnackiej w Tarnowskich Górach. Wzięła udział w XX Jubileuszowym Międzynarodowym Festiwalu „Młodzi Artyści w Krakowie”. Kilkukrotnie uczestniczyła w cyklu koncertów „Muzyki Polskiej” w Tarnowie oraz w koncercie „Muzyki Dawnej” w Brzesku, gdzie pokazała swoje umiejętności w grze na instrumencie oraz umiejętności wokalne. W 2020r. ukończyła śpiew solowy, klasyczny u dr Alicji Płonki. Gratulujemy talentu i wspaniałego wyniku Julii, Rodzicom oraz nauczycielowi prowadzącemu prof. Bogumile Gizbert–Studnickiej ze Szkoły Muzycznej w Tarnowie i życzymy kolejnych wspaniałych sukcesów na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej! (pio)


16

luty 2021

Informator

brzeski - bocheński - dąbrowski - tarnowski

www.informatorbrzeski.pl

Dąbrowska „Trójka” Babcia została oszukana na ponad z pomocą rodakom w Wilnie 70 tysięcy złotych

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bohaterów Powiśla Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej odpowiedziała na apel Stowarzyszenia Odra-Niemen włączając się w akcję „Rodacy Bohaterom”, mającej na celu przekazanie wsparcia polskim rodzinom i kombatantom na Kresach Wschodnich. Dzięki wspólnym wysiłkom udało się nam zebrać wiele zabawek, artykułów szkolnych oraz ubrań. W poniedziałek 15 lutego 2021 roku dzięki uprzejmości Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofa Kaczmarskiego wszystkie zebrane rzeczy udało się przewieźć do miejsca zbiórki. Serdecznie dziękujemy ofiarodawcom, za przekazane dary, a także Panu Burmistrzowi za udostępnienie transportu do Zakładów Mechanicznych w Tarnowie skąd rzeczy zostaną przekazane do naszych rodaków w Wilnie. dabrowatar.pl

Pomimo licznych apeli o niewdawanie się w rozmowy z nieznanymi przedstawicielami różnych instytucji, niepodawanie danych wrażliwych oraz identyfikujących nasze miejsce zamieszkania – nie pomogły. Tym razem tarnowska seniorka wydała oszczędności swojego życia, przekazując je oszustowi w ciągu jednego dnia kilkukrotnie. To już trzeci tydzień, jak w Tarnowie seniorzy odbierają telefony stacjonarne, a w nich rozmówca namawiający do udziału w zorganizowanej policyjnej akcji. SENIORZE POLICJA TAK NIE DZIAŁA! Tym razem 76-letnia mieszkanka naszego miasta wdała się w rozmowę z oszustami i wystraszona widmem przestępstwa na jej szkodę, postępowała zgodnie z instrukcjami wydawanymi przez ROZMÓWCĘ – OSZUSTA. Nowa metoda oszustów Kilka dni wcześniej do seniorki zadzwonił telefon, a rozmówca przedstawił się jako przedstawiciel poczty, który chce wysłać przesyłkę, dopytywał jednak kobietę o dokładny jej adres korespondencyjny, konta bankowe oraz oszczędności. Gdy uzyskał potrzebne mu dane, rozłączył się i już nie było z nim kontaktu. 22 lutego ponownie zadzwonił telefon starszej pani, a w słuchawce głos mężczyzny, który przedstawił się jako policjant. Tym razem mężczyzna wystraszył kobietę, wmawiając, że jej mieszkanie jest obserwowane i planowane, jest do niej włamanie, a ona sama zostanie uśpiona gazem. Nadto powiadomił, że nieuczciwi bankowcy ustalili jej konta bankowe i dokonają kradzieży całej zgromadzonej gotówki. Kobieta mocna wystraszona i przerażona, wsłuchana w głos mężczyzny, postępowała zgodnie z podawanymi instrukcjami. Mężczyzna instruował kobietę, co ma zrobić, by uchronić swoje oszczędności. Jako „rzekomy” policjant roztoczył wizję policyjnego działania i zatrzymania nieuczciwych bankowców oraz złodziei czyhających przed jej mieszkaniem. Nieświadoma niczego kobieta najpierw wyrzuciła przez okno swojego

mieszkania ponad 17 tysięcy złotych i 200 dolarów amerykańskich, a następnie udała się do najbliższej placówki bankowej po ty, by wybrać z niej 30 tysięcy złotych i pozostawić banknoty we wskazanym miejscu przez mężczyznę, który cały czas rozmawiał z nią przez komórkę. Nie dosyć tego, mężczyzna nakazał pojechać staruszce do kolejnego banku i ponownie wybrać 30 tysięcy złotych, które tym razem miała wrzucić do kosza na śmieci w centrum miasta. Kobieta postępowała zgodnie z wydawanymi instrukcjami, a gdy to uczyniła, mężczyzna polecił, aby udała się do swojego mieszkania i odpoczęła. Podziękował za udział w akcji, zapewnił, że wypłacone pieniądze już wróciły na konto, a wieczorem zadzwoni i zwróci pieniądze wyrzucone przez okno i się rozłączył. Wszystko to działo się pomiędzy godzinami 14, a 18 po południu. Niestety wieczorem o umówionej godzinie nikt nie zadzwonił, więc kobieta powiadomiła o tym fakcie dyżurnego. Ten jednak w trakcie rozmowy mocno ją rozczarował, mówiąc, że policjanci nie angażują w żadną akcję osób z zewnątrz. Kobiecie nie pozostało nic innego, jak złożyć zawiadomienie o popełnionym na jej szkodę przestępstwie i stracie finansowej sięgającej niemal 80 tysięcy złotych. Tu już trzecie takie oszustwo w przeciągu ostatnich kilku tygodni w Tarnowie. Najpierw seniorka straciła 20 tysięcy złotych, oddając je nieznanemu mężczyźnie przed swoim blokiem. W kolejnym tygodniu kobieta wyrzuciła w błoto 30 tysięcy złotych. Oszustwo jest określone w kodeksie karny w artykule 286 i zagrożone jest karą do 8 lat pozbawienia wolności. Jedynym sposobem zapobiegającym tego typu przestępstwom jest powiadomieni o tym członków rodziny, najbliższych sąsiadów lub po rozłączeniu połączenia kontakt z Centrum Powiadamiania Ratunkowego 112. Dziś po raz kolejny dzwonią oszuści w Tarnowie – Seniorze bądź czujny nie daj się okraść! policja.gov.pl

Dochód z licytacji reklamy przeznaczony na przeszczep wątroby Marcelka Kubali z Jadownik REKLAMA


Informator

www.informatorbrzeski.pl

luty 2021

brzeski - bocheński - dąbrowski - tarnowski

17

Najstarsza Małopolanka z Medalem Rusza budowa mieszkań Stulecia Odzyskanej Niepodległości „pod klucz” w Lusławicach

12 lutego 110. urodziny obchodziła pani Wanda Szajowska. To najstarsza mieszkanka Małopolski. Oprócz pełnych serdeczności życzeń i okolicznościowych upominków dostojna jubilatka odebrała wyjątkowe wyróżnienie. Wojewoda małopolski Łukasz Kmita wręczył jej Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości, przyznany przez prezydenta RP Andrzeja Dudę. – Jestem niezmiernie dumny z tego, że mogę dziś wręczyć Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości osobie o tak pięknym życiorysie. Pani Wanda, nasza dostojna 110-letnia jubilatka, jest dla nas drogowskazem. Możemy się od niej tak wiele nauczyć. Szczególnie wymowna jest jej miłość do Ojczyzny, którą wyrażała przede wszystkim poprzez muzykę, jako wspaniała pianistka i zasłużony peREKLAMA

dagog – mówił wojewoda małopolski Łukasz Kmita. Wanda Szajowska urodziła się 12 lutego 1911 roku we Lwowie, gdzie spędziła dzieciństwo i młodość. W 1931 roku z wynikiem celującym ukończyła tamtejsze Konserwatorium Muzyczne. W czasie II wojny światowej brała udział w podziemnych wieczornicach patriotycznych, podczas których grała utwory Fryderyka Chopina, podtrzymując ducha patriotyzmu wśród uczestników polskiego ruchu oporu. W 1945 roku, po przymusowej repatriacji, zamieszkała w Krakowie. Tutaj podjęła studia na Wydziale Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, które – jak we Lwowie – ukończyła również z wyróżnieniem. Przez kolejne lata pasję do muzyki starała się zaszczepić młodym pokoleniom.

Z bezinteresownością i oddaniem uczyła dzieci w klasie fortepianu w krakowskich placówkach. Pani Wanda do dziś, pomimo tak zaawansowanego wieku, każdego dnia siada do swojego lwowskiego fortepianu. Gra na ukochanym instrumencie pozwala jej wrócić wspomnieniami do pięknych chwil z młodości. Będąc członkinią Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, wspiera rodaków, którzy pozostali poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Nieco ponad rok temu najstarszą Małopolankę odwiedził prezydent RP Andrzej Duda. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

- Dnia 17 lutego zawarta została umowa pomiędzy gminą Zakliczyn a firmą Neobud z Rożnowa w sprawie budowy wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Lusławicach – poinformował na konferencji prasowej w zakliczyńskim Ratuszu burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak. Za kwotę przeszło 6,8 mln zł w ciągu niespełna 18 miesięcy „pod klucz” oddanych ma zostać 40 mieszkań. Dofinansowanie z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych wyniesie 95 procent. - Mieszkania zostały zaprojektowane z myślą o rodzinach z dziećmi, gdyż zależy nam, aby młodzi ludzie nie musieli wyjeżdżać stąd do większych miast, do większych ośrodków właśnie ze względu na brak mieszkania. Ale nie zapominamy również o seniorach. Budynek, który powstanie, będzie wyposażony w windę, będą dostępne wszelkie udogodnienia po to, aby osoby niepełnosprawne w ramach dostępności mogły korzystać z tego obiektu – powiedział burmistrz Dawid Chrobak. Mieszkania „pod klucz” mają być gotowe do września przyszłego roku. Cena czynszu – zgodnie z przewi-

dywaniami gminy – kształtować się będzie na poziomie 10-11 zł za metr kwadratowy. Zainteresowanie realizowanym przez gminę Zakliczyn programem „Mieszkanie Plus” już teraz jest bardzo duże. Wpłynęło 78 ankiet. To – zdaniem burmistrza – pokazuje jak tego typu inwestycje jest potrzebna. Trwają już przygotowania do ogłoszenia przetargu na budowę kolejnego takiego bloku – w Paleśnicy. Ma tam być 30 mieszkań. W spotkaniu w Ratuszu, na którym przekazano informację o podpisaniu umowy na budowę pierwszego w regionie bloku mieszkalnego w ramach programu „Mieszkanie Plus” uczestniczyli również Wiceminister Edukacji i Nauki, senator prof. Włodzimierz Bernacki oraz Posłowie Anna Pieczarka, Józefa Szczurek-Żelazko, Wiesław Krajewski i Piotr Sak. Obecni byli również Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita, Wicewojewoda Ryszard Pagacz, Wicestarosta Tarnowski Jacek Hudyma, Radna Województwa Małopolskiego Anna Mikosz, a także wieloletni poseł i honorowy obywatel gminy Zakliczyn Michał Wojtkiewicz. um


18

Informator

luty 2021

www.informatorbrzeski.pl

brzeski - bocheński - dąbrowski - tarnowski

REKLAMA

Pomoc psychologiczna W Szpitalu Powiatowym w Bochni powstanie Pododdział Intensywnego i psychiatryczna w pandemii Nadzoru Noworodka im. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

W Szpitalu Powiatowym w Bochni powstanie Pododdział Intensywnego Nadzoru Noworodka im. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (WOŚP). Pomoc uzyskają w nim wcześniaki i noworodki o niskiej masie urodzeniowej, z różnymi wadami i infekcjami wrodzonymi. Doświadczony, stale podnoszący swoje kwalifikacje zespół lekarzy i pielęgniarek, dobre zaplecze medyczne sprawiły, że dyrekcja bocheńskiego szpitala zdecydowała o formalnym utworzeniu w ramach Oddziału Noworodków – Pododdziału Intensywnego Nadzoru Noworodka im. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (WOŚP). Przy podejmowaniu decyzji brano pod uwagę także ogromne zainteresowanie bocheńską „porodówką” nie tyl-

ko mieszkanek powiatu bocheńskiego, również okolicznych gmin. Z roku na rok przybywa kobiet, które decydują się rodzić właśnie w Bochni. Tylko w 2020 roku w szpitalu przyjęto ponad 1700 porodów. Maluchy, które rodzą się bez komplikacji mają w Bochni zagwarantowaną opiekę najlepszych specjalistów. Noworodki, które przyszły na świat nieco wcześniej wielokrotnie były odsyłane do większych, specjalistycznych ośrodków. To się zmieniło wraz z przejęciem oddziału noworodków przez dr n. med. Joannę Hurkałę, która przez lata zajmowała się intensywną terapią noworodka w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. -Zależy nam, aby jak najlepszy sposób zabezpieczyć zdrowie i bez-

pieczeństwo wszystkich pacjentów, również tych najmniejszych. Otwarcie pododdziału intensywnego nadzoru noworodka umożliwi nam m.in. zapewnienie kompleksowej opieki medycznej noworodkom o niskiej masie urodzeniowej i wcześniakom od 32 tygodnia ciąży – wylicza Joanna Hurkała – Lekarz Kierujący Oddziałem Noworodków. W Bochni będzie więc prowadzona wstępna diagnostyka zespołów zaburzeń oddechowych i wad wrodzonych w tym infekcji wrodzonych, czy też wad serca, co z kolei niewątpliwie wpłynie na poprawę opieki nad noworodkiem przedwcześnie urodzonym, jak i zmniejszanie konsekwencji związanych z zaburzeniami neurologicznymi, kardiologicznymi i oddechowymi. Planowane otwarcie zbiega się w czasie z 29 finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, wpisując się poniekąd jako dowód wdzięczności za okazywaną pomoc i wsparcie dla Fundacji WOŚP. – Nasz szpital już wiele razy uwodnił, że posiada wykwalifikowany i dobrze przygotowany personel. Dysponujemy też sprzętem, który pozwala pomagać najmłodszym i najbardziej potrzebującym dzieciom, bez konieczności odsyłania ich do innych placówek. A jeśli uda nam się pozyskać kolejną aparaturę od Wielkiej Orkiestry w tym roku to z całą pewnością wpłynie to na dalszy wzrost jakości leczenia i ratowania zdrowia i życia najmłodszych – mówi Adam Korta, Starosta Bocheński. szpital-bochnia.pl

Epidemia koronawirusa stwarza zagrożenie pogłębiania się zaburzeń psychicznych w społeczeństwie. Przedłużające się narażenie na stres zwiększa ryzyko rozwinięcia się zaburzeń depresyjnych oraz lękowych. Może to prowadzić do wystąpienia objawów chorobowych u osób dotąd zdrowych, jak również zaostrzyć przebieg dotychczasowych chorób. Aby zapobiec negatywnym konsekwencjom osłabienia odporności psychicznej Ośrodek Psychoterapii Centrum Zdrowia Tuchów oferuje szybką pomoc i wsparcie. Regularna aktywność ruchowa oraz kontakty z innymi ludźmi są niezbędne dla zachowania zdrowia psychicznego. Wymuszona sytuacja przebywania z tymi samymi osobami może negatywnie wpływać na relacje rodzinne. – Obserwuję kryzys rodzin i małżeństw. Jest coraz więcej pacjentów, wymagających leczenia psychiatrycznego. Niestety wciąż wiele osób wstydzi się wizyty u specjalisty i prośby o pomoc – tłumaczy kierownik Ośrodka Psychoterapii, lekarz specjalista psychiatrii Elżbieta Grobecka. Konieczność pracy z domu sprawia, że trudniej jest zachować zdrową równowagę pomiędzy życiem zawodowym, a osobistym. Niepewna sytuacja finansowa, spowodowana stanem gospodarki, zachwiała poczuciem bezpieczeństwa wielu ludzi. W sytuacji przedłużającego się stresu możliwości adaptacyjne naszej psychiki zaczynają się wyczerpywać.

Dlatego jeżeli uważasz, że sam sobie nie poradzisz skorzystaj z naszej pomocy. Działający przy Ośrodku Psychoterapii w Tuchowie Oddział Psychiatrii Dziennej realizuje świadczenia diagnostyczne i terapeutyczne adresowane do pacjentów z zaburzeniami: lękowymi, depresyjnymi, z chorobą afektywną dwubiegunową, schizofrenią, a także z problemami adaptacyjnymi, po kryzysach życiowych. Diagnozujemy pacjentów, którzy w przebiegu innych chorób somatycznych mogą wykazywać zaburzenia psychiczne, a nie są tego świadomi. Pacjenci przyjmowani są na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza psychiatrę lub lekarza rodzinnego. Terapia jest refundowana przez NFZ. Obejmuje diagnostykę psychiatryczną, ogólnomedyczną, leczenie farmakologiczne oraz oddziaływania psychologiczne i socjoterapeutyczne, zarówno indywidualne, jak i grupowe. Po zakończonym leczeniu istnieje możliwość dalszej kompleksowej opieki lekarza psychiatry i psychologa w naszych poradniach. Pacjenci mogą korzystać z Poradni: Zdrowia Psychicznego, Psychologicznej, Leczenia Uzależnień, Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia. Działa tu także Zespół Leczenia Środowiskowego, udzielający wsparcia w środowisku domowym chorych. Zainwestuj w swoje zdrowie już teraz. Nie czekaj aż objawy chorób psychicznych zdeterminują Twoje życie.


Informator

www.informatorbrzeski.pl

luty 2021

brzeski - bocheński - dąbrowski - tarnowski

19

Fot. Maciej Mazur

KlimaSlim to ogólnopolski projekt walki z otyłością!

W Polsce coraz częściej dostrzega się problem z którym mierzy się wielu ludzi na całym świecie. Wszystko zaczyna się niewinnie, czasem od siedzącego trybu życia, wysokokalorycznych posiłków, a w czasie pandemia, to już prosty przepis na nadwyżkę kilogramów i problemy zdrowotne. Jak wynika z danych Narodowego Funduszu Zdrowia już trzech na pięciu Polaków cierpi na

nadwagę, a co czwarty jest otyły. Jednak na przeciw tym problemom wychodzi projekt KlimaSlim, który tworzą trzy niezwykłe osoby czyli: mistrz świata, krakowska bizneswomen i generał, a więc to się musi udać, bo wchodzą na rynek dziarskim krokiem. Projekt KlimaSlim jest odpowiedzią na globalny problem otyłości jaki dotyka wielu ludzi w tym szczególnie

dzieci. Pomysł zrodził się z pasji do pomagania drugiemu człowiekowi, który od wielu lat realizują autorzy projektu KlimaSlim. Jednak tym razem postanowili pomagać ludziom, a szczególnie dzieciom wygrać walkę o życie. – „Pomagamy dzieciom, dorosłym odchudzić się i wrócić do formy. Pomagamy również odzyskać dobry stan zdrowia” – wyjaśnia Leszek Klimas.

– „Kiedy rodzic przychodzi do mnie z dzieckiem to na początku analizuję szczegółowo, pytam się jaki problem zdrowotny ma dziecko. Układam specjalistyczny projekt KlimaSlim. W tym projekcie jest też trening i w tym projekcie jest też zdrowe jedzenie” – tłumaczy mistrz świata. – „Podczas takich konsultacji pacjent, który przychodzi do Leszka musi ze sobą zabrać wyniki badań, które są szczegółowo analizowane. Następnie Leszek robi analizę ciała, prowadzi wywiad z daną osobą dotyczący trybu życia, dopytuje o wszystkie szczegóły związane z produktami jakie ta osoba spożywa na co dzień” – uzupełnia Anna Zalewska-Partyka. Nikogo przecież nie trzeba przekonywać, że otyłość stała się globalnym wyzwanie z którym skutecznie walczy Leszka Klimasa, mistrz świata z 2019 roku w sylwetce atletycznej i zarazem certyfikowany ekspert ds. żywienia, który nie tylko uczy zdrowego jedzenia, ale motywuje do działania. Cało-

ścią projektu zarządza kobieta sukcesu Anna Zalewska, która wespół z ambasadorem projektu i człowiekiem po metamorfozie gen. Bogusława Packa rozwija przedsięwzięcie ogólnopolskiej walki z otyłością. Warto podkreślić, że to nie jest dieta cud, a całkowite przeformatowanie sposobu myślenia i zmiana nawyków żywieniowych oraz trybu życia, któremu ulega każdy podopieczny prawdziwego mistrza i mentora Leszka Klimasa. – „Program trwa 30 dni minimum i Leszek jako motywator cały czas ma nad tym kontrolę, nad człowiekiem, który podjął się tego zadania. To znaczy, że ten człowiek nie jest pozostawiony samemu sobie tak jak po wyjściu od dietetyka i albo stosuje się do zasad, albo nie, tylko ten człowiek cały czas ma nad sobą pieczę Leszka” – mówi Anna Zalewska-Partyka. – „Rozszerzamy swoją działalność, będziemy konsultować w innych miastach niż dotychczas, będziemy robić rozmaite eventy również w Małopolsce. Leszek będzie publicznie motywował ludzi do działania” – podkreśla Anna Zalewska-Partyka. Warto wspierać ludzi, którym na sercu leży zdrowie i życie kolejnych pokoleń Polek oraz Polaków, ale nie zrywają więzi międzpokoleniowej. Można z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że jest to unikatowy projekt na skalę ogólnopolską, który łączy ludzi ponad podziałami w tym trudnym czasie, gdy tak łatwo wejść na ścieżkę samozagłady żywieniowej. pressmania.pl

Mateusz Różański obronił mistrzowski tytuł Podczas zakończonych 21 lutego w Toruniu, 65. Halowych Mistrzostw Polski w lekkoatletyce, złoty medal w konkursie skoku w dal zdobył zawodnik AZS PWSZ Tarnów, Mateusz Różański. Podopieczny trenera Jarosława Wałaszka po trzymającym do końca w napięciu konkursie zakończył rywalizację z wynikiem 7.68 m – najlepszym w tym sezonie w Polsce – broniąc mistrzowskiego tytułu zdobytego przed rokiem również w Toruniu. Reprezentant tarnowskiego AZS PWSZ rozpoczął zmagania od skoku na odległość 7.28 m i po pierwszej kolejce klasyfikowany był na piątej pozycji. W drugiej próbie Mateusz Różański poprawił się o dwanaście centymetrów, co dało mu awans na czwarte miejsce. Po trzeciej, spalonej, próbie, w czwartym skoku tarnowianin osiągnął odległość 7.47 m, nie zmieniło to jednak jego pozycji zajmowanej w konkursie. Po swojej próbie Mateusz Różański awansował wprawdzie na trzecią pozycję o centymetr wyprzedzając Tomasza Jaszczuka, ale w OGŁOSZENIE

następnym skoku zawodnik AZS AWF Katowice skoczył 7.51 m. Piąty skok przyniósł podopiecznemu trenera Jarosława Wałaszka kolejną zmianę najlepszego wyniku. Sędziowie zmierzyli mu bowiem odległość 7.52 m, po której tarnowianin awansował na drugie miejsce. W ostatniej próbie, Mateusz Różański skoczył 7.68 m, obejmując przodownictwo w konkursie. Do zakończenia pozostały jednak jeszcze skoki Tomasza Jaszczuka i Mateusza Jopka. Zawodnik klubu z Katowic uzyskał odległość 7.49 m, prowadzący od pierwszej kolejki wrocławianin poprawił natomiast swój najlepszy rezultat (7.59 m), ale skok na odległość 7.64 m dał mu tylko srebrny medal. Warto dodać, że dla Mateusza Różańskiego był to już czwarty – a trzeci złoty – medal Halowych Mistrzostw Polski. W latach 2018 i 2020 stawał w tej imprezie na najwyższym stopniu podium, a dwa lata temu musiał uznać wyższość jedynie Tomasza Jaszczuka. wojnicz.pl


20

luty 2021

Informator

brzeski - bocheński - dąbrowski - tarnowski

REKLAMA

www.informatorbrzeski.pl

REKLAMA

F.H.U.P „DZIĘGIEL Kazimierz Dzięgiel

32-861 Iwkowa 107 Oferujemy: produkcję, sprzedaż, i montaż kotłów 5 KLASY EKODESING na ekogroszek z automatycznym podajnikiem paliwa o mocy: 14KW, 22KW, 27KW

tel. 505-636-198, 14 684-42-08

www.facebook.com/informatorbrzeski REKLAMA

Znajdziemy dla Ciebie najlepsze ubezpieczenie! Unilink to największa Multiagencja Ubezpieczeniowa w Polsce i Lider Ubezpieczeń. Najlepsi Agenci znajdą dla Ciebie najkorzystniejsze ubezpieczenie z oferty ponad 40 ubezpieczycieli. Teraz również zdalnie: przez telefon i internet. Sprawdź!

Przyjdź do nas, do placówki, pokaż tę reklamę, a otrzymasz specjalny rabat. Zapraszamy! Brzesko ul. Głowackiego 43, 603 503 109 Brzesko ul. Mickiewicza 23, 663 339 041

Więcej na: unilink.pl

Profile for INFORMATOR BRZESKI

INFORMATOR -LUTY - 2021  

INFORMATOR -LUTY - 2021  

Advertisement