Page 1

reklama

reklama

reklama CENA OD

50 zł

za dobę

WYPOŻYCZALNIA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH

tel. 601 886 446 Jastew k/Brzeska

www.MustangBrzesko.pl

NG

TA MUS

GAZETA BEZPŁATNA

Informator

Luty 2019 nr 2 (90) - ISSN 2082-923X

brzeski - bocheński - dąbrowski - tarnowski

reklama

Jubileusz 50-lecia Zielonki

„Korzenie z ziemi nie domagają się nagrody za to, że obdarzają owocami gałęzie…” Rabindranath Tagore

50 lat minęło… Rok 2019 to czas złotego jubileuszu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Fot. Maciej Mazur

reklama

nr 2, popularnej brzeskiej „Zielonki”, największej szkoły w powiecie brzeskim. Dwudniowe obchody rozpoczęła w piątek 1 lutego 2019 r. uroczysta msza święta koncelebrowana w Kościele pw. NMP Matki Kościoła i św. Jakuba Apostoła w Brzesku pod przewodnictwem JE Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Jeża. Podniosły charakter nabożeństwa uświetniła uroczysta liturgia z okolicznościowym kazaniem i poświęceniem przez JE Biskupa Tarnowskiego nowego sztandaru zespołu oraz przekazaniem przez Dyrekcję szkoły daru w postaci ornatu w kolorach misyjnych. Po jubileuszowej mszy nastąpił przemarsz ulicami miasta pocztów sztandarowych szkół powiatu brzeskiego wraz z uczestnikami liturgii na dalszą część obchodów już w budynku hali sportowej ZSP nr 2.

Dokończenie na str. 7 >>>

reklama

SZEROKI ASORTYMENT KOMUNIJNY ALBY KOMUNIJNE SZYTE NA WYMIAR

co Ja na siebie włożę w Pierwszą komunię?

ARTYKUŁY RELIGIJNE

Fatima

KOMUNIE, CHRZTY, ŚLUBY, UROCZYSTOŚCI KOŚCIELNE, UPOMINKI ul. Mickiewicza 3, 32-800 Brzesko zapraszamy: pn.-pt. 9.00-17.00, sob. 9.00-13.00 www.fatima.brzesko.com.pl

EM N PO U ZK TU A B RA

% 0 1

informatorbrzeski.pl / informatorbochenski.pl / informatordabrowski.pl / informatortarnowski.pl


2

Informator

luty 2019

Wsparcie dla małopolskich strażaków-ochotników

Zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych, poprawa warunków w remizach strażackich czy zakup nowoczesnego sprzętu ratowniczego – to tylko część działań, które podejmuje samorząd województwa wspierając każdego roku strażaków-ochotników. Piątkowe spotkania ze strażakami – w Wojniczu z udziałem Marty Malec-Lech z zarządu województwa oraz w Łącku z udziałem radnej województwa Marty Mordarskiej, były doskonałą okazją, by podziękować za trud ich codziennej pracy , dzięki której mieszkańcy regionu czują się bezpiecznie. Podczas spotkania, które odbyło się w Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojniczu Marta Malec-Lech przedstawiła m.in. możliwości wsparcia finansowego z budżetu województwa

www.informatorbrzeski.pl

brzeski - bocheński - dąbrowski - tarnowski

prac budowlano-remontowych w remizach strażackich z Małopolski w ramach konkursu Małopolskie Remizy 2019. Przypomniała o trwającym do 13 marca br. naborze oraz o najważniejszych założeniach konkursu. Samorząd województwa zdecydował przeznaczyć w tym roku aż 4 mln zł na poprawę jakości pracy strażaków ochotników w konkursie MałopolFot. Maciej Mazur skie Remizy. Wszystko po to, byśmy się czuli bezpiecznie, a komfort pracy strażaków był na jak najwyższym poziomie – mówiła podczas spotkań Marta Malec-Lech z zarządu województwa. Wspomniała także o zagwarantowanych w budżecie 2,5 mln zł na doposażenie w niezbędny sprzęt ratowniczo-gaśniczy, a także w samochody ratownicze małopolskich jednostek OSP. W Ochotniczej Straży Pożarnej Łącku w imieniu zarządu województwa ze strażakami ochotnikami spotkała się Marta Mordarska – radna województwa, która przybliżyła, w jakim zakresie samorząd wspiera tych, którzy w dzień i w nocy odważnie niosą pomoc potrzebującym. malopolska.pl

Pracownicy Browaru Okocim wspierają mieszkańców Brzeska i okolic

Wolontariusze Browaru Okocim po raz kolejny wzięli udział w programie grantowym pn. InicJaTyWy organizowanym przez Carlsberg Polska. Dzięki ich pracy, otoczenie siedziby Stowarzyszenia Miłośników Browaru Okocim, a także remizy OSP w Łoniowej zyskały nowy charakter. Z kolei mieszkańcy Poręby Spytkowskiej mogą cieszyć się odnowioną salą teatralną. InicJaTyWy to program, którego celem jest poprawa życia lokalnych społeczności poprzez m.in. rewitalizację terenów zielonych, stwarzanie warunków zachęcających do aktywnego

wypoczynku oraz działania kulturalne i edukacyjne. Każdy pracownik Carlsberg Polska może przedstawić swój pomysł na działania obliczone na długotrwały efekt i zawnioskować o grant w wysokości 7 000 zł. Pracownicy Browaru Okocim co roku aktywnie włączają się w program i prowadzą swoje autorskie projekty. W tym roku w realizację 4 projektów zaangażowało się 38 wolontariuszy, którzy wspólnie przepracowali 847 godzin. Skupili się oni m.in. na zagospodarowaniu otoczenia zabytkowej siedziby Stowarzyszenia Miłośników Browaru Okocim.

– Stowarzyszenie Miłośników Browaru Okocim to dla nas, pracowników Browaru, bardzo ważna organizacja, a jego zabytkowa siedziba to jedna z wizytówek Brzeska – mówi Szczepan Zydroń, Menedżer ds. pakowania w Browarze Okocim i koordynator projektu. – Dokładamy starań, by dbać o to miejsce. Tym razem, dzięki środkom z programu InicJaTyWy, przeprowadziliśmy niezbędne prace remontowe, zbudowaliśmy nowy taras, nasadziliśmy rośliny i uporządkowaliśmy teren wokół siedziby. Pracownicy Browaru Okocim działali także w miejscowościach nieopodal Brzeska. Aby zabezpieczyć teren wokół remizy OSP w Łoniowej przed skutkami wylewającego przy dużych opadach strumienia, zagospodarowali skarpę, nasadzając krzewy. Ponadto, zadbali o salę teatralną przy parafii św. Bartłomieja Apostoła w Porębie Spytkowskiej. We współpracy z lokalnymi władzami i organizacjami odnowili to miejsce i wyposażyli w niezbędny sprzęt. Program grantowy InicJaTyWy powstał w 2014 r. Przez ten czas Carlsberg Polska przeznaczył na projekty swoich pracowników 380 tys. złotych. W ciągu pięciu edycji programu zrealizowanych zostało w sumie 47 projektów w Brzesku, Sierpcu, Szczecinie i Warszawie. W działania zaangażowało się 324 pracowników, którzy przepracowali społecznie 3 743 godziny. IB

reklama

promocja

Informator

brzeski - bocheński - dąbrowski - tarnowski

Redakcja: ul. Wł. Kołodzieja 12/12, 33-100 Tarnów tel. 608 653 909, redakcja@informatorbrzeski.pl Redaktor naczelny: Maciej Mazur Wydawca: mPress Druk: POLSKA PRESS Sp. z o.o., Oddział Poligrafia Drukarnia Sosnowiec Redakcja nie odpowiada ze treść zamieszczonych ogłoszeń.


Informator

www.informatorbrzeski.pl

luty 2019

brzeski - bocheński - dąbrowski - tarnowski

Brzesko

W oświacie musi dojść do zmian rozmowa z dyrektorem Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, Józefem Cierniakiem

Wolne miejsca w domu seniora

Dzienny Dom Senior+ w Brzesku z siedzibą przy ulicy Okocimskiej 44 ma jeszcze wolne miejsca. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza seniorów w wieku powyżej 60. roku

życia do skorzystania z bardzo atrakcyjnej oferty spędzenia czasu, spotkań z rówieśnikami, wypoczynku. Placówka dysponuje 20 miejscami, przeznaczona jest dla osób nieaktyw-

nych zawodowo, samodzielnych lub wymagających niewielkiej pomocy w codziennym funkcjonowaniu, zamieszkałych na terenie gminy Brzesko. Celem jej działalności jest zapewnienie wsparcia seniorom poprzez zwiększenie możliwości aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz zagospodarowanie czasu wolnego. Funkcjonowanie Dziennego Domu Senior+ współfinansowane jest ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, gminy Brzesko oraz z wpłat uczestników. Dom zapewnia usługi socjalne, edukacyjne, kulturalno-oświatowe, sportowo-rekreacyjne, aktywizuje społecznie i ruchowo, ponadto seniorzy mają możliwość skorzystania z terapii zajęciowej. Oprócz zajęć placówka zapewnia opiekę, gorący posiłek, transport z i do miejsca zamieszkania. Szczegółowe informacje na temat naboru można uzyskać w siedzibie MOPS, przy ulicy Mickiewicza 21, lub telefonicznie pod nr 14 66 315 83. brzesko.pl

Tele-Anioł w Brzesku

W Urzędzie Miejskim w Brzesku odbyło się spotkanie w sprawie projektu Małopolski Tele-Anioł. Na zaproszenie burmistrza Brzeska Tomasza Latochy w spotkaniu wzięła udział Agata Bartoszek – przedstawicielka Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie. W spotkaniu uczestniczyli licznie przybyli przedstawiciele stowarzyszeń, organizacji non-profit działających na rzecz osób niepełnosprawnych i seniorów oraz przedstawiciele brzeskiego MOPS i PCPR. Uczestnicy spotkania mieli okazję do zapoznania się z zasadami realizacji projektu oraz ze sposobem wypełnienia formularza rekrutacyjnego. Projekt Tele-Anioł realizowany jest przez Województwo Małopolskie i skierowany do wszystkich osób, które z uwagi na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność potrzebują wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego (np.: robienie zakupów, przygotowywanie i spożywanie posiłków, sprzątanie, poruszanie się,

wychodzenie z domu, ubieranie i rozbieranie, higiena osobista, kontrolowanie czynności fizjologicznych). Osoba kwalifikująca się do objęcia opieką może skorzystać z gwarantowanej w ramach projektu bezpłatnej formy podstawowej opieki, czyli otrzymać opaskę bezpieczeństwa. Dodatkowo może uzyskać pomoc w ramach sąsiedzkich

usług opiekuńczych lub profesjonalnych usług opiekuńczych. Wariant podstawowy opieki, czyli opaska bezpieczeństwa przypomina zegarek noszony na nadgarstku. Urządzenie kontroluje podstawowe parametry życiowe danej osoby (puls, ciśnienie) i przy jego pomocy osoba potrzebująca może się skontaktować z telecentrum

3

Panie dyrektorze, czy już wiadomo ilu nauczycieli straci w tym roku pracę? Zwolnienia będą nieuniknione, podstawówki opuszczą uczniowie klas ósmych, odejdą także ostatnie klasy wygaszanych gimnazjów, więc jest pewne, że dla kilkudziesięciu nauczycieli pracy nie będzie. Wstępnie szacujemy, że może to dotyczyć 35-40 nauczycieli, jednak ostateczna ich liczba znana będzie dopiero w kwietniu, po przygotowaniu przez dyrektorów arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2019/2020. Słychać, że nastroje wśród pedagogów nie są najlepsze… Utrata pracy nie jest sytuacją komfortową i proszę mi uwierzyć, nie tylko dla zwalnianych. Mamy świadomość, że w gminie pracują naprawdę znakomicie przygotowani nauczyciele i bardzo żal będzie się w nimi rozstawać. Chcę jednak podkreślić, że nie dzieje się tak z winy władz gminy, w kwestii oświaty realizujemy to, co wynika z nowych przepisów, a jak wiadomo to ostatnia reforma edukacji doprowadziła do tego, że nauczyciele zostaną bez pracy o czym w roku 2017 nikt nie chciał słyszeć. Czy zwolnienia będą także wśród pracowników obsługi szkół? Najprawdopodobniej będą, bo przy stale zmniejszającej się liczbie uczniów i oddziałów klasowych utrzymywanie obecnego stanu zatrudnienia będzie bezzasadne. Zastanawiamy się nad sensownością utrzymywania zespołów medycznym. Bez względu na porę w telecentrum na pierwszej linii czekają wykwalifikowani ratownicy medyczni. W godzinach dziennych pracuje także psycholog oraz asystenci teleopieki. Pracownicy telecentrum na bieżąco monitorują parametry życiowe osób wyposażonych w opaski. W przypadku zaobserwowanych zagrożeń reagują nawet wtedy, kiedy pacjent sam nie wzywa pomocy. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny wypełnić formularz rekrutacyjny (wzór załączony niżej) i dostarczyć go do punktu informa-

budżetowo-księgowych w każdej szkole. Wydaje się, że prace te mogłyby być wykonywane w inny sposób, ale decyzje w tej sprawie jeszcze nie zapadły. Panie dyrektorze, wiele mówi się o konieczności oszczędzania, ale czy jest to możliwe w oświacie? Subwencja oświatowa, jaką otrzymuje gmina Brzesko wynosi około 30 milionów złotych, wydajemy blisko 60 milionów, a to jest sytuacja niespotykana w innych samorządach. Chcę jednak zapewnić, że nie będziemy oszczędzać na uczniach. Poziom oświaty w gminie Brzesko jest na wysokim poziomie i niech tak pozostanie. Podejmowane przez władze gminy decyzje w tym zakresie decyzje właśnie w tym kierunku zmierzają. A gdzie można tych oszczędności szukać? Przygotowujemy działania, które mają na celu optymalizację wydatków. Burmistrz zlecił niezależny audyt, w wydziale edukacji przygotowano wiele innych opracowań , na podstawie których będziemy wiedzieć, w jakich obszarach można dokonać koniecznych cięć. Jak już wcześniej wspomniałem, na pewno nie będziemy robić żadnych oszczędności kosztem dzieci i jakości kształcenia. W szkołach dochodzi do pewnych paradoksów, niektóre z nich są przepełnione, budynki innych świecą pustkami, czy ma Pan pomysł, jak zaradzić tej sytuacji? Przede wszystkim musimy zadbać, aby w pełni zagospodarować budynki, w których znajdują się wygaszane gimnazja. Brzeska „jedynka” musi się sama odtworzyć, bo w mieście są potrzebne trzy szkoły podstawowe. Planujemy, aby w „dwójce” utworzyć oddział specjalny w przedszkolu i otworzyć pierwszą klasę specjalną, z których mogłyby korzystać także dzieci z innych gmin. Jest pewne, że w przyszłości, po zakończeniu reformy nowego ustroju szkolnego będzie potrzeba przeprowadzenia ponownej analizy organizacji oświaty na terenie gminy. Dziękuję za rozmowę. cyjnego Urzędu Miejskiego w Brzesku. Po jego pozytywnej weryfikacji przez pracowników urzędu marszałkowskiego następuje drugi etap rekrutacji, który prowadzi krakowski urząd. Podczas spotkania pracownicy Wydziału Strategii i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Brzesku zadeklarowali gotowość współpracy przy projekcie oraz pomocy przy uzupełnieniu formularzy osobom chętnym do uczestnictwa w projekcie. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące projektu można uzyskać w Wydziale Strategii i Rozwoju, pokój nr 13 (parter) tel. 146865178.


4

Informator

luty 2019

www.informatorbrzeski.pl

brzeski - bocheński - dąbrowski - tarnowski

SZKOŁY I PLACÓWKI OŚWIATOWE POWIATU BRZESKIEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W BRZESKU

ul. Okulickiego 2, 32–800 Brzesko, tel./fax 14 66 31 721, 14 68 63 837, tel. 14 66 31 641, 14 68 63 200 e–mail: zsp1@zsp1–brzesko.edu.pl, www.zsp1–brzesko.edu.pl RANKING 2019 - BRĄZOWA TARCZA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Mikołaja Kopernika w Brzesku

LICEUM OGÓLNOK OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W BRZESKU 4 letnie - dla absolwentów szkoły podstawowej 3 letnie - klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla absolwentów gimnazjum

RANKING 2019 - BRĄZOWA TARCZA TECHNIKUM im. Józefa Piłsudskiego w Brzesku

TECHNIKUM IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W BRZESKU 4 letnie - dla młodzieży, na podbudowie programowej gimnazjum 5 letnie - dla młodzieży, na podbudowie programowej szkoły podstawowej

- TECHNIK EKONOMISTA (przedmioty rozszerzone: język angielski, matematyka) - TECHNIK INFORMATYK (przedmioty rozszerzone: matematyka, język angielski) Przedmioty rozszerzone: - biologia, chemia, - TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY (przedmioty rozszerzone: język angielski, geografia) - planowany przedmiot dodatkowy - ratownictwo medyczne, - TECHNIK LOGISTYK (przedmioty rozszerzone: język angielski, matematyka) - język angielski - kontynuacja, drugi język obcy nowożytny do wyboru: - TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW (przedmioty rozszerzone: język angielski, geografia) j. niemiecki, j, hiszpański, j. rosyjski, j. francuski - matematyka, fizyka, język angielski, - planowany przedmiot dodatkowy – rysunek, - drugi język obcy nowożytny do wyboru: j. niemiecki, j. hiszpański, j. rosyjski, j. francuski - język angielski, język niemiecki, geografia, - planowany przedmiot dodatkowy – j. hiszpański - matematyka, geografia, język angielski, - planowany przedmiot dodatkowy – astronomia w praktyce, - drugi język obcy nowożytny do wyboru: j. niemiecki, j. hiszpański, - j. rosyjski, j. francuski - język polski, historia, język angielski, - planowane przedmioty dodatkowe: edukacja medialno-techniczna, dziennikarstwo i media społecznościowe, drugi język obcy nowożytny do wyboru: j. niemiecki, j. hiszpański, j. rosyjski, j. francuski

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W BRZESKU ul. Piastowska 2, 32-800 Brzesko, tel. 14 66 31 603, fax 14 68 63 007 www.zsp2.edu.pl, e-mail: szkola@zsp2.edu.pl

RANKING 2019 - SREBRNA TARCZA esku esk u TECHNIKUM im. Bohaterów Westerpla e w Brzesku RANKING MATURALNY - 165 miejsce w Polsce

TECHNIKUM

- TECHNIK ELEKTRYK - TECHNIK MECHATRONIK - TECHNIK INFORMATYK - TECHNIK BUDOWNICTWA - TECHNIK GEODETA - TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE - TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH - TECHNIK HOTELARSTWA

RANKING 2018 – BRĄZOWA TARCZA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA TECHNIKUM im. Bohaterów Westerpla e - MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH w Brzesku - MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE - ŚLUSARZ - KUCHARZ - KIEROWCA – MECHANIK - STOLARZ - ELEKTRYK

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA - WIELOZAWODOWA

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. MARII KONOPNICKIEJ W ZŁOTEJ 32-859 Złota 292, fax: 14 66 39 083, tel: 14 68 45 430, e-mail: sosw_zlota@interia.pl

PLACÓWKA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU LEKKIM, UMIARKOWANYM, ZNACZNYM I GŁĘBOKIM

DLA DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU LEKKIM, W TYM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI SPRZĘŻONYMI, Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ W TYM Z AFAZJĄ, AUTYZMEM W TYM Z ZESPOŁEM ASPERGERA - SZKOŁA PODSTAWOWA - BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA – KSZTAŁCĄCA W ZAWODZIE KUCHARZ

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA (WWRD) ZAJĘCIA REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim

DLA DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM, W TYM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI SPRZĘŻONYMI - SZKOŁA PODSTAWOWA - SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

PRZEDSZKOLE

dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, z autyzmem w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi


Informator

www.informatorbrzeski.pl

luty 2019

brzeski - bocheński - dąbrowski - tarnowski

ZESPÓŁ SZKÓŁ W CZCHOWIE

32-860 Czchów, ul. Sądecka 187, www.zsczchow.pl, tel./fax 14 68 43 230, e-mail: zespolszkol187@op.pl

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

4 letnie - dla absolwentów szkoły podstawowej 3 letnie - klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla absolwentów gimnazjum

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, język angielski Przedmioty rozszerzone: geografia, język angielski

RANKING 2019 SREBRNA TARCZA TECHNIKUM im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Czchowie

TECHNIKUM

5 letnie - dla absolwentów szkoły podstawowej, 4 letnie - klasy dotychczasowego czteroletniego technikum dla absolwentów gimnazjum - TECHNIK EKONOMISTA Przedmioty rozszerzone: język angielski, geografia

- TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH Przedmioty rozszerzone: język angielski, biologia - TECHNIK INFORMATYK Przedmioty rozszerzone: język angielski, matematyka

RANKING 2018 BRĄZOWA TARCZA TECHNIKUM im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Czchowie

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA 3 letnia - dla absolwentów szkoły podstawowej i gimnazjum - KUCHARZ - WIELOZAWODOWA DLA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

SZKOŁA POLICEALNA

- OPIEKUN MEDYCZNY

ZESPÓŁ SZKÓŁ W SZCZUROWEJ

32-820 Szczurowa, ul. Rynek 14, tel./fax 14 671 49 39, www.zsszczurowa.cba.pl, e-mail: zs.sekretariat@poczta.fm

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

4 letnie - dla absolwentów szkoły podstawowej 3 letnie - klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla absolwentów gimnazjum Przedmioty rozszerzone: język polski, historia, język angielski lub język niemiecki (planowany przedmiot uzupełniający – elementy prawa)

TECHNIKUM

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

3 letnia - dla absolwentów szkoły podstawowej i gimnazjum - WIELOZAWODOWA DLA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE - dla dorosłych - PROWADZENIE SPRZEDAŻY - PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNO-BIBLIOGRAFICZNEJ

5 letnie - dla absolwentów szkoły podstawowej, 4 letnie - klasy dotychczasowego czteroletniego technikum dla absolwentów gimnazjum - TECHNIK HANDLOWIEC Przedmioty rozszerzone: język angielski, geografia - TECHNIK EKONOMISTA Przedmioty rozszerzone: j. angielski, matematyka - TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ Przedmioty rozszerzone: język angielski, język polski - TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ Przedmioty rozszerzone: język angielski, geografia

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII W ŁYSEJ GÓRZE

32-853 Łysa Góra 274, tel. 14 66 57 313, www.mos.edu.pl, https://www.facebook.com/lysagoramos

PLACÓWKA EDUKACYJNO–TERAPEUTYCZNA DLA MŁODZIEŻY MĘSKIEJ Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii to placówka edukacyjno-terapeutyczna dla uczniów klas od V do VIII Szkoły Podstawowej oraz Branżowej Szkoły I Stopnia w zawodzie ślusarz. Stworzona została dla chłopców: - przejawiających problemy natury wychowawczej, - mających kłopoty z nauką i systematycznym uczęszczaniem do szkoły, - zagrożonych niedostosowaniem społecznym, - z kłopotami w relacjach z rówieśnikami, rodzicami i nauczycielami, - uzależnionych od gier komputerowych, komputera i smar�ona. PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W BRZESKU 32-800 Brzesko, ul. Piastowska 2B, tel. 14 66 301 81, e-mail: pppbrzesko@op.pl www.pppbrzesko.pl

Poradnia swoim działaniem obejmuje obszar powiatu brzeskiego. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna świadczona jest na wniosek rodziców, bez konieczności skierowania, a wszelkie działania prowadzone są bezpłatnie

Placówka czynna od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-18.00 sekretariat: 7.45-15.45

POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI W BRZESKU

32-800 Brzesko, ul. Piastowska 2B, tel./fax 14 663 00 63, 14 652 03 40 e-mail: info@pce-brzesko.pl www.pce-brzesko.pl

POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W BRZESKU SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE W BRZESKU Oferujemy profesjonalne szkolenia i warsztaty dla nauczycieli oraz kadry kierowniczej placówek oświatowych, między innymi: - szkolenia otwarte, - konferencje, - szkolenia Rad Pedagogicznych, - wyjazdy studyjne, - przedmiotowe zespoły metodyczne, - konsultacje indywidualne.

5


6

Informator

luty 2019

www.informatorbrzeski.pl

brzeski - bocheński - dąbrowski - tarnowski

Borzęcin

Nowy samochód dla DPS w Borzęcinie

Ruszyła rywalizacja w ramach BORZĘCIN CUP 2019

Turniejem Juniorów Starszych rozegranym na Hali Widowiskowo – Sportowej w Borzęcinie w sobotę, 24 lutego br. rozpoczęła się II edycja Borzęcin Cup 2019 – cykl Turniejów o Puchar Wójta Gminy Borzęcin Janusza Kwaśniaka. W ramach imprezy, przez sześć kolejnych weekendów o najwyższe trofeum rywalizują drużyny piłkarskie ze szkółek i klubów kilku powiatów Małopolski. Organizatorami Borzęcin Cup są: Gmina Borzęcin, Klub Sportowy Sokół Borzęcin oraz Szkółka Piłkarska Sokole Orliki, a pomysłodawcami przedsięwzięcia: Mariusz Zabiegała i Jarosław Palej, nauczyciele Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Górnym, a zarazem trenerzy i piłkarze Sokoła Borzęcin i funkcjonującej w ramach klubu szkółki piłkarskiej. W szranki sobotniej rywalizacji juniorów starszych stanęło sześć ze-

społów, z których największe umiejętności zaprezentowali piłkarze Elbud Borzęcin, sięgając po najwyższe turniejowe trofeum. Na drugim miejscu sklasyfikowano Sokół Borzęcin, a na trzecim Dreweks Borzęcin. Wyniki spotkań w ramach pierwszego z cyklu turniejów przedstawiają się następująco: Sokół Borzęcin 0:0 Dreweks Borzęcin, Andaluzja Rudy Rysie 0:1 El Bud Borzęcin, Jadowniczanka Jadowniki 0:0 Anży Machaczkała, Sokół Borzęcin 3:1 Andaluzja Rudy Rysie, Dreweks Borzęcin 2:1 Jadowniczanka Jadowniki, El-Bud Borzęcin 4:1 Anży Machaczkała, Andaluzja Rudy Rysie 1:2 Dreweks Borzęcin, Jadowniczanka Jadowniki 0:3 El-Bud Borzęcin, Sokół Borzęcin 2:0 Anży Machaczkała, Andaluzja Rudy Rysie 2:2 Jadowniczanka Jadowniki, Dreweks Borzęcin 1:1 Anży Machaczkała, El-Bud Borzęcin 2:0 Sokół Borzęcin,

Andaluzja Rudy Rysie 5:0 Anży Machaczkała, Sokół Borzęcin 0:0 Jadowniczanka Jadowniki, Dreweks Borzęcin 2:3 El-Bud Borzęcin. Tabela końcowa rywalizacji: 1. El-Bud Borzęcin 15 pkt 13-3 2. Sokół Borzęcin 8 pkt 5-3 3. Dreweks Borzęcin 8 pkt 7-6 4. Andaluzja Rudy Rysie 4 pkt 9-8 5. Jadowniczanka Jadowniki 3 pkt 3-7 6. Anży Machaczkała 2pkt 2-12 Królem strzelców Turnieju wybrano Barłomieja Kiełbasę (5 bramek), a najlepszym bramkarzem Tomasza Marka – obaj El-Bud Borzęcin. W najbliższe weekendy rozegrane zostaną kolejne turnieje w ramach cyklu Borzęcin Cup 2019. 3 marca w szranki rywalizacji staną trampkarze, 9 marca – młodziki, 10 marca – orliki, 17 marca – żaki, a 23 marca skrzaty.

Budynek Urzędu Gminy Borzęcin zyska na funkcjonalności i estetyce

O nowy samochód marki Ford Transit 2.0 EcoBlue 130 KM m6 FWD Trend Kombi, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych wzbogaciło się Regionalne Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie. Pojazd trafił do Domu Pomocy Społecznej, po wcześniejszym przeprowadzeniu postępowania przetargowego, 15 stycznia br. Koszt zakupu i dostawy przedmiotowego samochodu zamknął się kwotą 159 tysięcy 777 złotych, z czego 80 tysięcy złotych stanowi dofinansowanie pozyskane przez gminę Borzęcin z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. - Zakup ten jednostki podyktowany był potrzebą chwili, w związku z ciągle rosnącą liczbą podopiecznych borzęcińskiego DPS. Aktualnie w ośrodku przebywa 79 osób, w tym osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach. Nowy pojazd usprawni transport tych osób – mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin. W ostatnich tygodniach w Centrum

przeprowadzono działania związane z wyposażeniem kolejnych pomieszczeń domu, zakupiono umeblowanie i niezbędny sprzęt do przyjęcia docelowej liczby podopiecznych. - Jesteśmy przygotowani na przyjęcie planowanej liczby 100 osób. W najbliższym czasie wystąpimy do Wojewody Małopolskiego o zwiększenie limitu podopiecznych dla naszego DPS – informuje wicedyrektor RCRiPS, Paulina Jachimek. Zakupiony dla DPS samochód przystosowany jest do przewozu 9 osób (8+1), w tym dwóch osób niepełnosprawnych na wózku inwalidzkim. Na jego wyposażeniu znajdują się m.in.: dwa komplety mocowań do wózka inwalidzkiego, potwierdzona atestami oraz odbiorem Urzędu Dozoru Technicznego winda do załadunku wózków inwalidzkich wraz z osobami niepełnosprawnymi oraz dodatkowe oświetlenie w tylnej części pojazdu w postaci migających świateł awaryjnych podczas wprowadzania osób niepełnosprawnych.

Sesje Rady Gminy Borzęcin „na żywo” wraz z imiennym głosowaniem

Trwają prace związane z II etapem termomodernizacji Urzędu Gminy Borzęcin. Zadanie pn. „Modernizacja energetyczna Urzędu Gminy w Borzęcinie – termomodernizacja budynku wraz z instalacją elektryczną i instalacją fotowoltaiczną” realizuje Firma Handlowo-Usługowa „EL-BUD” Leszek Wójcik z Borzęcina, a wartość robót zgodnie z kosztorysem ofertowym zamyka się kwotą 1 085 946,43 złotych. - W ramach realizacji zadania wykonana zostanie termomodernizacja przegród budowlanych w tym ścian

i stropu oraz wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej. Na dachu obiektu umiejscowiona zostanie instalacja fotowoltaiczna PV, a wewnątrz budynku dotychczasowe oświetlenie zastąpione zostanie oświetleniem LED – informuje Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin. - Realizacja I i II etapu inwestycji pozwoli obniżyć koszty utrzymania obiektu o około 30 – 40 %. Termin zakończenia prac upływa 31 maja 2019 roku. Projekt pn. „„Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Borzęcinie”– po-

prawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin: Borzęcin, Szczucin, Szczurowa oraz Wietrzychowice” uzyskał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 4.3.2 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR w wysokości 49,92% kosztów kwalifikowanych. 1/7 kosztów własnych projektu ponosi Poczta Polska, jako współwłaściciel w 1/7 części budynku.

Wraz z inauguracyjną sesją Rady Gminy Borzęcin kadencji 2018-2023 mieszkańcy gminy po raz pierwszy mogli przyjrzeć się pracy radnych, bez konieczności wychodzenia z domu za pośrednictwem transmisji „na żywo”. Powyższe udogodnienie jest wynikiem przeprowadzonych z ustawie o samorządzie gminnym zmian, w wyniku których zakupiono i zainstalowano system do głosowania, rejestracji i transmisji sesji. – Transmisję z obrad można oglądać w czasie rzeczywistym na oficjalnej stronie gminy Borzęcin pod adresem www.borzecin.pl. Dla tych wszystkich, którzy nie mogą w tym czasie śledzić relacji dostępna jest retransmisja sesji, którą obejrzeć można w dogodnej dla siebie chwili. Zachęcam do śledzenia pracy Rady Gminy Borzęcin – mówi Czesław Małek, przewodniczący Rady Gminy Borzęcin.Równocześnie z transmisją obrad wprowadzony został elektroniczny system imiennego głosowania. Bezpośrednio w trakcie sesji pod obrazem z kamery pojawia się okno, w którym zawarte są infor-

macje dot. imiennego głosowania radnych nad poszczególnymi uchwałami. Ponadto z programem sesji i komisji Rady Gminy Borzęcin, wynikami imiennego głosowania oraz treścią podjętych uchwał można zapoznać się na stronie www.borzecin.esesja. pl. Na powyższej stronie dodawane są również informacje o nadchodzących posiedzeniach rady gminy i poszczególnych komisji wraz z planowanym programem posiedzenia. Zakupiony przez gminę Borzęcin system do głosowania, rejestracji i transmisji sesji składa się z 15 tabletów będących w dyspozycji radnych, dzięki którym radni głosują imiennie i odbierają korespondencję, w tym materiały na sesje i komisje w wersji elektronicznej, kamery z wbudowanym oprogramowaniem do transmisji obrad, rejestratora dźwięku wraz z mikrofonami, bezprzewodowego punktu dostępu do szerokopasmowego internetu oraz laptopa umożliwiającego obsługę obrad rady i komisji. Łączny koszt zakupu i instalacji systemu zamknął się kwotą 38 tysięcy złotych.


Informator

www.informatorbrzeski.pl

luty 2019

brzeski - bocheński - dąbrowski - tarnowski

7

Ogłoszenia drobne redakcja@informatorbrzeski.pl tel. 608 653 909

SACHSE

Dokończenie ze str. 1 >>>

Jubileusz 50-lecia Zielonki

Uroczystość rozpoczęła projekcja okolicznościowego filmu prezentującego w skrócie pięć dekad „Zielonki” na tle przełomowych wydarzeń

z życia Polski, Europy i świata. Po wspólnie odśpiewanym hymnie narodowym dyr. Jerzy Soska wraz z wicedyr. Patrycją Ptak-Żołną przywitali liczne grono zaproszonych gości. Złoty jubileusz szkoły uświetnili swą obecnością m. in.: JE biskup tarnowski Andrzej Jeż, wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko, st. wizytator tarnowskiej Delegatury KO w Krakowie Andrzej Szlanta, zarząd i radni Powiatu Brzeskiego z wicestarostą Maciejem Podobińskim, członkiem Zarządu Ryszardem Ożógiem, przew. Rady Powiatu Kazimierzem Brzykiem, burmistrz Brzeska Tomasz Latocha, przedstawi-

ciele miejskich i powiatowych instytucji, brzeskich parafii, wójtowie gmin, dyrektorzy szkół, pracodawcy, rodzice reprezentujący Radę Rodziców, a także byli dyrektorzy, emeryci, nauczyciele, pracownicy i uczniowie szkoły. Po powitaniach nastał czas przemówień zaproszonych gości poświęconych złotemu jubileuszowi ZSP nr 2, odczytania przekazanych listów i dyplomów, okolicznościowych podarunków – w tym ufundowanego przez starostę brzeskiego Andrzeja Potępę jubileuszowego grantu na zakup modelu automatycznej linii produkcyjnej do pracowni mechatronicznej – oraz bardziej osobistych wspomnień tych z przemawiających gości, którzy byli absolwentami brzeskiej „Zielonki”. Szczególnie podniosły moment stanowiło przekazanie dyr. Jerzemu Sosce przez przew. Rady Rodziców Małgorzatę Opiołę nowego sztandaru szkoły i wspólnym odśpiewaniem nowego hymnu szkoły oraz złożeniem

przez wiceminister zdrowia, wicestarostę brzeskiego i dyrektora, wiązanki kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym Patronów szkoły – Bohaterów Westerplatte w holu głównym placówki. Część artystyczna złożona z montażu słowno–muzycznego, przeplatanego dialogami nawiązującymi do poszczególnych okresów, piosenkami z tych czasów, humorystycznymi scenkami zderzającymi dawne i współczesne realia oraz prezentacjami nawiązującymi do kolejnych pięciu dekad Jubilatki, opowiadała historię „Zielonki” – od niełatwych początków Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych i Zasadniczej Szkoły Zawodowej we wrześniu 1969 r. po czasy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 stojącego w obliczu zmiany nazwy placówki i kolejnej reformy szkolnictwa średniego. Ciekawym i wzruszającym dopełnieniem wystąpień młodzieży były wspomnienia pamiętnych dyrektorów, nauczycieli i byłych uczniów placówki: rozpoczęte przez emerytowaną nauczycielkę matematyki Janinę Zając (dekada 1969-1978), kontynuowane przez absolwenta i obecnego nauczyciela wf-u Wiesława Gibesa (19791988), byłych dyrektorów – dyr. Mieczysława Kościelniaka i wicedyr. Ryszarda Ożóga (1989-1998) oraz dyr. Bogdana Hajdugę (1999-2015), a zakończone przez obecnego dyrektora, zarazem absolwenta szkoły – Jerzego Soskę (2015-2019). Kończąc jubileuszową galę, dyr. J. Soska podziękował zaangażowanym w jej przygotowanie osobom, wręczając nagrody oraz okolicznościowe dyplomy. Zaprosił zebranych do kontynuowania oficjalnych obchodów w dn. 2 lutego br. podczas sobotnich uroczystości – m. in. spotkań byłych uczniów z ich wychowawcami i nauczycielami oraz wieczornego Balu Absolwenta.

AGENCJA PRACY TYMCZASOWEJ (CERTYFIKAT NR 5950)

POSZUKUJE DO PRACY w Austrii i Niemczech:

hydraulików, elektryków, ślusarzy, spawaczy, mechaników, techników CNC, stolarzy, malarzy, dekarzy– blacharzy, tapicerów z językiem niemieckim

Kontakt: tel. 32 415 9113, 602 392 876 www.sachse.pl | praca@sachse.pl

LOKAL DO WYNAJĘCIA Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada do wynajęcia lokal o powierzchni 126 m2, położony w Brzesku przy ul. Browarnej 5C. Lokal nadaje się na działalność gospodarczą, usługi handlowe, żłobek, przedszkole. Więcej informacji 14/ 68 62 031

Spotkanie z ekspertem WFOŚiGW

edukacja.powiatbrzeski.pl

Powiatowe Targi Edukacyjne 2019 r.

W dniu 12 lutego 2019 r. o godzinie 9:00 w Powiatowym Centrum Edukacji w Brzesku, przy ul. Piastowskiej 2B rozpoczęły się Powiatowe Targi Edukacyjne – Brzesko 2019 trwające 4 dni. Przedsięwzięcie to jest organizowane z myślą o uczniach szkół podstawowych i gimnazjów, celem wyposażenia ich w pełną informację o szkołach i kierunkach kształcenia w Powiecie Brzeskim. Oficjalnego otwarcia Powiatowych Targów Edukacyjnych dokonał Starosta Brzeski Pan Andrzej Potępa, który w przemówieniu skierowanym do

młodzieży podkreślił znaczenie tego typu imprez dla edukacji i społeczeństwa. Pomieszczenia Powiatowego Centrum Edukacji w Brzesku zapełniły stoiska szkół, placówek oświatowych oraz instytucji współpracujących z oświatą w naszym powiecie, przy których uczniowie mogli uzyskać informacje dotyczące kierunków kształcenia w roku szkolnym 2019/2020, a także zobaczyć codzienne życie zarówno szkół jak i placówek i ich historię na specjalnie wykonanych na tę okazję tablicach ustawionych przy stanowiskach.

Uczniowie podczas prezentacji multimedialnych przygotowanych przez szkoły i placówki zobaczyli filmy oraz zdjęcia z uroczystości, konkursów, projektów realizowanych w szkołach i placówkach Powiatu Brzeskiego. Duże zainteresowanie budziły kroniki upamiętniające ważne momenty z życia szkół i placówek. Organizatorem Powiatowych Targów Edukacyjnych jest Powiatowe Centrum Edukacji w Brzesku. edukacja.powiatbrzeski.pl

Spotkanie z ekspertem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach „Programu Czyste Powietrze” - 04.03.2019 r. Urząd Miejski w Brzesku. Burmistrz Brzeska, informuję, że w dniu 4 marca 2019 roku w godzinach od 9 00 do 15 00 Urzędzie Miejskim w Brzesku przy ul. Głowackiego 51 - (Sala Obrad) ekspert z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie przeprowadzi dla mieszkańców gminy Brzesko, szkolenie na temat„ Programu Czyste Powietrze”. Po krótkiej prezentacji będzie możliwość indywidualnych konsultacji i uzyskania pomocy przy weryfikacji wypełnionych już wniosków o dofinansowanie min. na zakup nowego źródła ciepła, docieplenia budynków jednorodzinnych i wymianę okien. Spotkania będą kontynuowane. Terminy kolejnych spotkań będą podawane na bieżąco w kolejnych informacjach. (I)

www.facebook.com/informatorbrzeski


8

Informator

luty 2019

brzeski - bocheński - dąbrowski - tarnowski

Brzesko

Rosnące koszty gospodarowania odpadami komunalnymi Od lipca 2013 roku za odbiór śmieci od mieszkańców odpowiada gmina, na którą nałożono ustawowy obowiązek zorganizowania sytemu gospodarki odpadami i ustalenia opłat dla mieszkańców. Co ważne, system musi się bilansować. W skład opłaty za wywóz śmieci wlicza się nie tylko cena ich wywozu z posesji. Jest to także opłata za utrzymanie czystości i porządku przy gminnych drogach, na ulicach, placach, likwidacja nielegalnych wysypisk, prowadzenie punktu selektywnej zbiórki tzw. PSZOK, zbiórka odpadów wielkogabarytowych, odbiór śmieci z akcji „Sprzątanie świata”, wysyłka korespondencji, deklaracji, upomnień, koszt licencji oprogramowania, zakup worków na odpady segregowane, oraz zbieranie i wywóz odpadów segregowanych i zmieszanych. Na cenę odpadów i koszty ich odbioru mają wpływ różne czynniki takie jak częstotliwość odbioru, ceny paliwa, ceny za przyjęcie jednej tony odpadów do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, zagospodarowanie odpadów selektywnych, opłaty wynikające z przepisów, które nakładają dodatkowe obowiązki na przedsiębiorców, koszty pracownicze, jak również przepisy nakładające obowiązki na gminy. W roku 2013 surowce wtórne były sprzedawane, tak za tonę tworzyw sztucznych, szkła i makulatury Brzeskie Zakłady Komunalne otrzymywały 10,80 złotych. Obecnie za odbiór surowców płacimy - 486 złotych za tworzywa sztuczne, 162 złote za szkło i 486 złotych za makulaturę. Dla przykładu, opłata środowiskowa za przyjęcie tony odpadów na składowisko w roku 2014 wynosiła 120 złotych, w roku bieżącym wynosi 170 złotych, natomiast w roku 2020 ma już wynosić 270 złotych. Od wejścia w życie nowego systemu, koszty za usługę odbioru i zagospodarowania odpadów od mieszkańców wzrosły kilkunasto-

krotnie, w roku 2014 wynosiły 1 975 000 złotych rocznie, natomiast w roku 2018 wyniosły już 3 372 000 złotych, czyli wzrosły o ponad 58 procent. W roku 2013 za odbiór odpadów wielkogabarytowych płacono 199,80 złotych, obecnie płacimy 594 złotych, co oznacza, że cena wzrosła o 300 procent. To generuje dodatkowe koszty, które zgodnie z zasadą sprawiedliwości społecznej, powinny być równomiernie rozłożone na każdego mieszkańca. Na terenie gminy Brzesko odpady zmieszane z domów jednorodzinnych z terenu wsi odbierane są dwa razy w miesiącu, a selektywne raz w miesiącu. Z terenu miasta odpady zmieszane odbierane są z częstotliwością co dwa tygodnie, natomiast odpady selektywne raz w miesiącu. W budownictwie wielorodzinnym odpady odbierane są trzy razy w tygodniu. Ilość odbieranych odpadów z roku na rok wzrasta - i tak mieszkaniec wsi produkuje rocznie 114,39 kg (w 2016 było to 93,60 kg) a mieszkaniec miasta 271,14 kg (w 2016 było 148,98kg). Wzrastają również oczekiwania mieszkańców co do wykonywanych usług. Mimo wzrostu cen, opłaty na terenie

gminy Brzesko były zmieniane raz w roku 2017. Obecnie przy obowiązujących opłatach gmina nie mogłaby zapewnić odbioru odpadów od mieszkańców, utrzymać punktu selektywnej zbiórki odpadów, odbierać odpadów wielkogabarytowych, przeterminowanych leków, porządkować dzikich wysypisk, itd. Obecnie opłaty za gospodarowanie odpadami są naliczane od gospodarstwa domowego i uzależnione od ilości osób w gospodarstwie. Osoby mieszkające samotnie, w pojedynczych gospodarstwa płacą 15 złotych na miesiąc. W gospodarstwach zamieszkałych np. przez trzy osoby stawka ta wynosi 10 złotych na osobę, a w gospodarstwach, w których mieszkają dwie rodziny (np. pięć osób) miesięczna opłata od osoby wynosi tylko 8, 60 zł. Planuje się zmienić system naliczeń i ustalić bardziej sprawiedliwą opłatę - od osoby, zgodnie z zasadą ustawową „zanieczyszczający płaci”. System opłat naliczanych od osoby obowiązuje również w gminach sąsiednich, które w większości odbierają odpady raz w miesiącu i nie posiadają zabudowy wielorodzinnej - blokowej. Oczywiście, jest możliwa pomoc dla rodzin wielodzietnych i będących w trudnej sytuacji ekonomicznej. Wkrótce wszystkie gminy będą zmuszone podnieść stawki opłat za gospodarowanie odpadami. Część gmin sąsiednich ma to już za sobą. Dla przykładu w gminie Szczurowa stawka wynosi obecnie 15 zł od osoby, w gminie Borzęcin 13,50 zł, w gminie Bochnia od 15 do 20 zł od osoby, w gminie Wojnicz 13,50 zł, a gminie Radłów 17,00 zł od osoby. Aby utrzymać obecny system gospodarowania odpadami, a śmieci nie zalegały w pojemnikach, podwyżka opłat zdaje się być nieunikniona.

www.informatorbrzeski.pl / informatordabrowski.pl

O funduszach europejskich dla powiatu i gmin 5 lutego Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek oraz Wicestarosta Krzysztof Bryk uczestniczyli w spotkaniu z dyrekcją Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego. Tematem rozmów były między innymi możliwości dofinansowania z funduszy unijnych projektów i planowanych inwestycji na terenie powiatu dąbrowskiego. W spotkaniu, które odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie uczestniczyli również: Zastępca Dyrektora Departamentu Roman Wcisło, Wójt Gminy Gręboszów Krzysztof Gil i Burmistrz Zakliczyna Dawid Chrobak.

Podczas spotkania samorządowcy uzyskali informacje o programach i projektach na jakie można uzyskać dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Rola funduszy europejskich w rozwoju lokalnym jest bardzo istotna. A skuteczne ich pozyskanie przez samorządowców pozwoli zrealizować pomysły i spełnić plany na różnych płaszczyznach. powiatdabrowski.pl

Powierzenie obowiązków Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej

I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Robert Strzelecki uroczyście wprowadził mł. insp. Roberta Dudka w obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej. W spotkaniu udział wziął I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji kom. Jarosław Kmieć kierownictwo oraz policjanci i pracownicy cywilni dąbrowskiej komendy. W dniu 25 lutego 2019 roku w świetlicy Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się uroczyste przywitanie mł.insp. Roberta

Dudka, któremu powierzono obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej. Podczas uroczystości mł. insp. Robert Dudek otrzymał z rąk I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Roberta Strzeleckiego rozkaz o powierzeniu obowiązków jako symbol rozpoczęcia pełnienia służby na terenie powiatu dąbrowskiego. Obejmujący stanowisko mł.insp. Robert Dudek pełnił wcześniej służbę w Komendzie Powiatowej Policji w Bochni gdzie był I Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji.


Informator

www.informatorbochenski.pl

luty 2019

brzeski - bocheński - dąbrowski - tarnowski

9

W Bochni powstał Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem

Powiat bocheński był gospodarzem spotkania Grupy Wymiany Doświadczeń Prezentacja węzłowych problemów zarządzania oświatą, analiza porównawcza oświatowych wskaźników organizacji w powiatach uczestniczących w GWD, przedstawienie koncepcji „Modelu doradztwa dla JST” oraz wypracowanie propozycji do tworzenia systemu doradztwa w oparciu o założenia modelu doradztwa prezentowanego przez ekspertów - to tematyka poruszana podczas dwudniowego spotkania Grupy Wymiany Doświadczeń z zakresu zarządzania sektorem oświaty, które gospodarzem był Powiat Bocheński. Udział w nim wzięli samorządowcy z powiatów: bocheńskiego, gorlickiego, łańcuckiego, kieleckiego i nowotarskiego jak również eksperci ds. prawa oświatowego. Powiat Bocheński reprezentowali starosta Adam Korta, wicestaropsta Ryszard Drożdżak i Rafał Rudka członek Zarządu Powiatu. Spotkanie odbyło się w ramach wdrażanego projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczo-

Lekcja o samorządzie wych uczniów” – II etap. Jego realizatorami są Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Związek Miast Polskich. Głównym celem projektu jest poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (umiejętności matematyczno-przyrodnicze,

wiedza w zakresie wykorzystanie ICT, umiejętność posługiwania się językami obcymi), kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, umiejętność uczenia się, umiejętność pracy zespołowej, jak również nauczania eksperymentalnego oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia. sp

Władze Powiatu będą pracować w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Starosta Adam Korta, rosta Ryszard Drożdżak Rudka Członek Zarządu zostali delegowani przez

Wicestai Rafał Powiatu Związek

Powiatów Polskich do prac w Zespołach tematycznych działających przy Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Związek Powiatów Polskich deleguje przedstawicieli samorządów, których zadaniem będzie aktywne uczestnictwo w posiedzeniach plenarnych KWRiST broniąc interesów samorządów powiatowych. Starosta Adam Korta został delegowany do prac w Zespole Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej i Środowiska oraz Zespole ds. Administracji Publicznej I Bezpieczeństwa Obywateli. Wicestarosta Ryszard Drożdzak będzie zasiadał w Zespole Obszarów Wiejskich, Wsi i Rolnictwa zaś Rafał Rudka w Zespole do spraw ustrojo-

wych. Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST) funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia

6 maja 2005 roku o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej (Dz. U. 2005 nr 90 poz. 759) oraz zgodnie z Regulaminem Prac Komisji. KWRiST odbywa swoje posiedzenia z reguły raz w miesiącu, a podczas każdego opiniuje kilkadziesiąt aktów prawnych. Przede wszystkim jednak, praca Komisji odbywa się w zespołach tematycznych. Działalność KWRiST to głównie wypracowywanie wspólnych stanowisk pomiędzy przedstawicielami rządu, a przedstawicielami gmin, miast, powiatów i województw, dotyczących zagadnień ustrojowych. Komisja tarozpatruje problemy związane z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego, a także sprawy z tego obszaru znajdujące się w zakresie działania Unii Europejskiej i organizacji międzynarodowych, do których należyRzeczypospolita Polska. sp

Konkurs na stanowisko dyrektora Szpitala Powiatowego w Bochni ogłoszony Do 4 marca 2019 można składać dokumenty w konkursie na stanowisko dyrektora Szpitala Powiatowego w Bochni. Kandydaci muszą złożyć szereg dokumentów, w tym m.in. koncepcję zarządzania bocheńską placówką. Wybrany w drodze konkursu dyrektor będzie pełnił funkcję przez 6 lat. Wśród wymagań, które muszą spełniać kandydaci są wykształcenie wyższe, wiedza i doświadczenie dającą rękojmię prawidłowego wykonywania

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bochni podpisał porozumienie o współpracy z Fundacją im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowie. Dzięki podpisanemu porozumieniu powstał Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem, finansowany z Funduszu Sprawiedliwości w ramach projektu realizowanego przez Fundację. Projekt, który będzie trwał do końca 20121 roku, zakłada udzielanie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom przestępstw i osobom im najbliższym. Pomoc ta będzie świadczona w budynek Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bochni, ul. Karolina 14D, I p. Szczegóły zakresu udzielanej pomocy oraz dyżur osoby pierwszego kontaktu w każdą sobotę od godziny 9.00 do 13.00 tel. 517 884 744. sp

obowiązków dyrektora, co najmniej 5 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy, niekaralność. Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym (imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer tel. kontaktowego) w Punkcie Obsługi Mieszkańca Starostwa Powiatowego w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 31, 32 – 700

Bochnia lub przesłać pocztą na wskazany adres Starostwa w terminie do dnia 04.03.2019 r. (włącznie) do godz. 15:00 z dopiskiem:„Konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej” . W przypadku przesłania dokumentów pocztą decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Bochni. sp

Klasa managersko – matematyczna z Zespołu Szkół Nr 1 w Bochni mogła przekonać się jak wygląda praca samorządu powiatowego od środka. Uczniowie na zaproszenie Przewodniczącej Rady Powiatu Bernadetty Gąsiorek wzięli udział w lekcji o samorządzie w ramach Wiedzy o Społeczeństwie. W Starostwie Powiatowym w Bochni młodzież przywitał starosta bocheński Adam Korta , który wprowadził ich w tajniki pracy starosty, rady i zarządu powiatu. Jak działa samorząd powiatowy, z ilu szczebli się składa? Jakie są najważniejsze kierunki rozwoju? To tylko niektóre tematy poruszane podczas spotkania.

Kolejnym punktem lekcji były e-usługi w instytucji. Dzięki pracownikom starostwa, młodzież mogła przekonać się w jaki sposób mogą korzystać z tej formy kontaktu z instytucją. Krok po kroku przeanalizowali złożenie przykładowego pisma do Starostwa. Uczyli się wypełniać druki potrzebne przy rejestracji pojazdu czy też wniosek o wydanie prawa jazdy. Następnie przeanalizowali portal Pacjent.gov.pl w którym mogą sprawdzić np jakie recepty wystawił im lekarz oraz portal zus.pl, gdzie zamieszczane są zwolnienia lekarskie. sp

Ogłoszono konkursy na stanowisko dyrektorów szkół Zarząd Powiatu w Bochni ogłosił konkursy na stanowiska: Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni, Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Bochni, Dyrektora Bursy Szkolnej im. Polski Niepodległej w Bochni, Dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Rozdzielu. Do konkursu może zgłosić się nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia m.in. następujące wymagania: posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce; ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia

nauczycieli, posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 6 marca 2019 r. do godziny 14:00. W przypadku nadesłania oferty pocztą, decyduje data wpływu na Dziennik Podawczy Starostwa Powiatowego w Bochni. Oferty, które wpłyną po wyżej wskazanym terminie, nie będą rozpatrywane. Dopuszcza się złożenie oferty w postaci elektronicznej. Oferta składana w postaci elektronicznej powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty. Oferty należy przesyłać na adres skrzynki ePUAP: /SPBochnia/skrytka. sp


10

Informator

luty 2019

www.informatorbochenski.pl

brzeski - bocheński - dąbrowski - tarnowski

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. STANISŁAWA STASZICA W BOCHNI WWW. ZS1.BOCHNIA.PL Zespół Szkół Nr 1 jest placówką stanowiącą kuźnię kadr dla bocheńskiego przemysłu i usług, ale także przygotowującą do podjęcia studiów wyższych. Oferta szkoły daje szansę kontynuowania nauki w wielu atrakcyjnych dziedzinach branży informatycznej, mechanicznej, samochodowej, elektrycznej, instalacyjnej czy usługowej i logistycznej. Wysoko wykwalifikowana kadra, nowoczesne pracownie, pomoce dydaktyczne oraz nowoczesne obiekty sportowe tworzą warunki zapewniające wysoki poziom kształcenia. Koła zainteresowań: duże możliwości rozwijania zainteresowań technicznych, artystycznych, sportowych i społecznych. Dodatkowa oferta: zajęcia w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej, współpraca z Uniwersytetem Ekonomicznym i innymi uczelniami krakowskimi, szeroka oferta olimpiad i konkursów. Dodatkowe zajęcia pozwalają na pogłębianie zainteresowań uczniów i ich indywidualny rozwój. Współpraca i wymiana młodzieży z partnerską szkołą Burghardt Gymnasium-Buchen, projekty programu Erasmus+ oraz zagraniczne staże zawodowe w Niemczech i Grecji pozwalają na doskonalenie języków obcych i kompetencji zawodowych. W szkole wręczane są dyplomy „Primus Inter Pares”, przyznawane najlepszym absolwentom szkoły. Praktyczna nauka zawodu: dobre kontakty z pracodawcami i zawarte porozumienie, uwzględniające spójność kształcenia zawodowego z potrzebami lokalnego rynku pracy. Ugruntowana wysoka pozycja szkoły w tym zakresie stanowią gwarancję atrakcyjnego zatrudnienia.

Gdzie się uczyć w Powiecie Bocheńskim? ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. STANISŁAWA KONARSKIEGO W BOCHNI WWW.ZS2-BOCHNIA.PL

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. KS. PROF. JÓZEFA TISCHNERA W BOCHNI WWW.ZS3.BOCHNIA.PL

Zespół Szkół Nr 2 w Bochni jest szkołą łączącą skutecznie pięćdziesięcioletnią tradycję z nowoczesnością. Profesjonalna kadra nauczycielska oraz specjalistyczna baza dydaktyczna z warsztatami szkolnymi, zapewniają odpowiednie przygotowanie uczniów do egzaminów maturalnych, zawodowych oraz umiejętnego kierowania własną ścieżka kształcenia i dalszego rozwoju.

Zespół Szkół Nr 3 w Bochni kształci uczniów w wielu zawodach, na które istnieje duże zapotrzebowanie na rynku pracy. W swojej ofercie proponuje naukę na poziomie technikum, szkoły branżowej i szkoły policealnej.

Szkoła umożliwia uczniom rozwijanie pasji i zainteresowań oraz nabywanie dodatkowych umiejętności i uprawnień zawodowych, organizując certyfikowane szkolenia i kursy, zajęcia na wyższych uczelniach, staże wakacyjne, wycieczki zawodoznawcze. W szkole działa grupa artystyczna, wolontariatu, medialna, zespół muzyczny. Uczniowie odnoszą sukcesy w konkursach i olimpiadach zawodowych z zakresu budownictwa, geodezji, energetyki odnawialnej, reklamy, architektury krajobrazu. Oferta edukacyjna szkoły umożliwia wybór atrakcyjnego kierunku kształcenia, który w przyszłości ułatwi zdobycie interesującej i satysfakcjonującej finansowo pracy.

Co jeszcze czeka Cię w Zespole Szkół Nr 3 w Bochni ? • Ciekawe zagraniczne praktyki dla uczniów – w słonecznej Grecji • Bardzo dobrze wyposażone sale oraz pracownie zawodowe. • Zdobycie w ramach projektów unijnych dodatkowych kwalifikacji i uprawnień. • Sukcesy naukowe i sportowe • Poznasz wyjątkowych ludzi • Poczujesz atmosferę przyjaźni • Współpracujemy z wieloma zakładami pracy w zakresie organizacji praktyk zawodowych – m.in. Kopalnia Soli w Bochni, PSS Społem, Gospodą nad Rabą, Krakowski Bank Spółdzielczy, bocheńskie urzędy, instytucje finansowe, hotele i restauracje.

O wysokim poziomie kształcenia, serdecznej i życzliwej atmosferze świadczą kolejne pokolenia młodych ludzi, którzy podejmują naukę w szkole, kontynuując często tradycje rodzinne.

DNI OTWARTE: 14-15 MARCA 2019 R. TYP SZKOŁY

DNI OTWARTE: 9 MARCA 2019 R. sobota od 9:00-13.00 TYP SZKOŁY

PROFIL/PRZEDMIOTY WIODĄCE/ZAWÓD

LICEUM • klasa matematyczna (matematyka OGÓLNOfizyka – j. angielski) KSZTAŁCĄCE • klasa językowa (język angielski, (oddziały język niemiecki, język francuski) z przedmiotami • klasa menedżerska (matematyka – rozszerzonymi) geografia – język angielski)

TECHNIKUM

• technik informatyk • technik elektryk • technik pojazdów samochodowych • technik logistyk • technik grafiki i poligrafii cyfrowej • technik mechanik (operator obrabiarek skrawających) • technik mechanik (monter maszyn i urządzeń)

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

• mechanik pojazdów samochodowych • fryzjer • operator obrabiarek skrawających • wielozawodowa (elektromechanik, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektryk, blacharz samochodowy, ślusarz)

DNI OTWARTE: 14-15 MARCA 2019 R. TYP SZKOŁY

PROFIL, PRZEDMIOTY WIODĄCE, ZAWÓD

• technik architektury krajobrazu • technik budownictwa • technik budowy dróg • technik geodeta • technik inżynierii sanitarnej • technik inżynierii środowiska i melioracji TECHNIKUM • technik reklamy • technik robót wykończeniowych w budownictwie • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej • murarz-tynkarz • monter sieci i instalacji sanitarnych BRANŻOWA • monter zabudowy i robót wykończeniowych SZKOŁA w budownictwie I STOPNIA • monter izolacji przemysłowych - klasa patronacka z firmą Bohle • stolarz – we współpracy z Cechem Rzemiosł Różnych w Bochni

PROFIL, PRZEDMIOTY WIODĄCE, ZAWÓD

• technik rachunkowości - NOWOŚĆ ! • technik ekonomista TECHNIKUM • technik handlowiec (4 LATA • technik hotelarstwa I 5 LAT ) • technik obsługi turystycznej • technik żywienia i usług gastronomicznych • technik usług kelnerskich BRANŻOWA SZKOŁA • sprzedawca I STOPNIA • kucharz (3 LATA) • kelner • cukiernik • pracownik obsługi hotelowej LICEUM Absolwenci Zasadniczych Szkół OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Zawodowych przyjmowani są do DLA DOROSŁYCH klasy II (3 LATA) SZKOŁA POLICEAL- • opiekun medyczny (1 rok) NA PRACOWNIKÓW • technik masażysta(2 lata) SŁUŻB MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH KWALIFIKACYJNE • organizacja żywienia i usług KURSY ZAWODOWE gastronomicznych (TG.16) • prowadzenie działalności handlowej (AU.25)

BURSA SZKOLNA IM. POLSKI NIEPODLEGŁEJ W BOCHNI WWW.BURSA.BOCHNIA.PL DZIEŃ OTWARTY: 28 MAJA 2019 R. Bursa Szkolna im. Polski Niepodległej w Bochni jest jedyną w mieście placówką opiekuńczo – wychowawczą, przeznaczoną dla uczniów kształcących się poza miejscem stałego zamieszkania. Funkcjonuje 5 dni w tygodniu i zapewnia wychownkom całodobową opiekę pedagogiczną, wyżywienie i zakwaterowanie, właściwe warunki do nauki i wypoczynku. Umożliwia rozwijanie indywidualnych zainteresowań, upowszechnia kulturę fizyczną, zapewnia pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych, rozwija samodzielność i samorządność. Bursa dysponuje pokojami 2, 3, 4-osobowymi, posiada salę do tenisa stołowego, salę bilardową, siłownię, salę rekreacyjną, świetlicę, bibliotekę, WiFi, sale telewizyjne, kompleks socjalny z kuchnią oraz ogród. Budynek oraz teren przyległy objęty jest monitoringiem. Mieszkańcy placówki biorą udział w licznych konkursach artystycznych, zajmując wysokie lokaty na szczeblu województwa. Bursa jest organizatorem powiatowego konkursu recytatorskiego Kraina Poezji, który cieszy się dużym zainteresowaniem uczniów szkół ponadpodstawowych. Placówka posiada certyfikaty: Szkoła Promująca Bezpieczeństwo, Szkoła Promująca Zdrowie, Szkolny Klub Wolontariatu.


Informator

www.informatorbochenski.pl

luty 2019

brzeski - bocheński - dąbrowski - tarnowski

11

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO W BOCHNI WWW.1LO.BOCHNIA.PL

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ORŁA BIAŁEGO W BOCHNI WWW.2LOBOCHNIA.PL

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO IM. ŚW. JANA PAWŁA II W ŁAPANOWIE WWW.CKZIULAPANOW.PL

To najstarsza szkoła w Bochni. Jej absolwenci od dwóch stuleci tworzą historię miasta i powiatu jako lekarze, prawnicy, nauczyciele i duchowni. Do wybitnych wychowanków należą: rektorzy UJ, profesorowie wielu polskich uczelni czy oficerowie. Obecnie szkoła skutecznie łączy tradycję z wyzwaniami współczesności przygotowując swoich absolwentów do studiów wyższych na praktycznie wszystkich kierunkach. Atutem szkoły jest doświadczona kadra i dobrze wyposażone pracownie.

II LO jest szkołą nowoczesną, w której działania są ukierunkowane na rozwój osobowy i indywidualny ucznia. Wizytówką szkoły są pełni pasji, doświadczeni i innowacyjni nauczyciele, którzy w swej pracy chętnie sięgają po nowoczesne narzędzia dydaktyczne TIK w profesjonalnie wyposażonych pracowniach przedmiotowych. Zajęcia sportowe odbywają się w zmodernizowanych salach gimnastycznych oraz z wykorzystaniem kompleksu boisk sportowych położonych przy II LO, jak i na miejskich obiektach sportowych.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie to placówka, która powstała z połączenia Zespołu Szkół w Dąbrowicy i Zespołu Szkół w Łapanowie.

Uczniowie co roku znajdują się wśród laureatów i finalistów konkursów oraz olimpiad przedmiotowych. Potwierdzeniem wysokiego poziomu nauczania są bardzo dobre wyniki egzaminów maturalnych i ponad 80 procent absolwentów szkoły studiujących na studiach dziennych państwowych uczelni.

II LO oferuje przyjazną, życzliwą atmosferę kształcenia z uwzględnieniem indywidualnego potencjału ucznia, możliwość udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych i tematycznych, projektach, wyjazdach na zajęcia warsztatowe i wykłady na wyższych uczelniach. Uczniowie II LO mogą angażować się w działania kierowane zarówno do społeczności uczniowskiej, jak i na rzecz szeroko pojętego środowiska pozaszkolnego.

Szkoła prowadzi wymianę zagraniczną z: Republiką Czeską, Grecją, Niemcami, Ukrainą oraz Słowacją.

ZAPEWNIAMY:

Centrum posiada nowoczesną bazę dydaktyczną wraz z warsztatami szkolnymi. W skład kompleksu wchodzi również hala sportowa i obiekty sportowe takie jak kort, boisko do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki. Szkoła posiada też wyposażone pracownie gastronomiczne. Na terenie obiektu mieści się biblioteka oraz kawiarenka „Alf”. Wszystkie budynki otaczają ogrody. Warto zaznaczyć, że CKZiU jest ośrodkiem egzaminacyjnym we wszystkich zawodach, w których kształci. Koła zainteresowań: Szkolny Klub Logistyki, Szkolne Kółko Rolnicze, Koło Przyjaciół Biblioteki, Koło Gastronomiczne, Szkolny Ośrodek Kariery, Koło Matematyczne, gra ekonomiczna Chłopska Szkoła Biznesu, projekt Młody Obywatel. Praktyczna nauka zawodu odbywa się w warsztatach szkolnych i u lokalnych przedsiębiorców. Uczniowie w ramach projektów Erasmus+ wyjeżdżają na praktyki zawodowe do Włoch.

- nauka na pierwszą zmianę, - indywidualne szafki na ubrania i podręczniki dla uczniów - zajęcia online, prowadzone przez wykładowców uczelni wyższych w ramach projektu Małopolska Chmura Edukacyjna, - nauka języka migowego, - Szkolne Koło Wolontariatu, koła naukowe i sportowe. Szkoła współpracuje z Uniwersytetem Pedagogicznym, Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II, Akademią Górniczo Hutniczą w Krakowie.

DNI OTWARTE: 14-15 MARCA 2019 R. PO GIMNAZJUM

PO SZKOLE PODSTAWOWE

JĘZYKI

JĘZYKI

Matematyka, j. angielski chemia, język j. niemiecki angielski

Matematyka, chemia

j. angielski j. niemiecki

Matematyka, fizyka, język angielski

j. angielski j. niemiecki

Matematyka, fizyka

j. angielski j. niemiecki

Biologia, chemia Język polski, historia, wiedza o społeczeństwie Biologia, język angielski, język polski

j. angielski j. niemiecki j. angielski j. niemiecki/ j. francuski

Biologia, chemia

j. angielski j. niemiecki j. angielski j. niemiecki/ j. francuski

j. angielski Biologia, język j. niemiecki/ angielski, język j. francuski polski

j. angielski j. niemiecki/ j. francuski

Matematyka, fizyka, informatyka

j. angielski j. niemiecki

Matematyka, informatyka

j. angielski j. niemiecki

Matematyka, j. angielski geografia, ję- j. niemiecki zyk angielski

Matematyka, geografia

j. angielski j. niemiecki

Język polski, historia, wiedza o społeczeństwie

DZIEŃ OTWARTY: 27 LUTEGO 2019 R. TYP SZKOŁY

DNI OTWARTE: 14-15 MARCA 2019 R. TYP SZKOŁY

KLASY Z PRZEDMIOTAMI W ZAKRESIE ROZSZERZONYM HUMANISTYCZNO-DZIENNIKARSKA: język polski, historia, WOS, drugi j. obcy: język hiszpański/ język niemiecki MATEMATYCZNA: matematyka, geografia/ chemia, język angielski, drugi j. obcy: język hiszpański/ język niemiecki

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

BIOLOGICZNA: biologia, język angielski, chemia/język polski drugi j. obcy: język hiszpański/ język niemiecki SPORTOWA: biologia, geografia, język angielski, WF w zwiększonej liczbie godzin, chłopcy: piłka nożna, dziewczęta: koszykówka drugi j. obcy: język hiszpański/ język niemiecki JĘZYKOWA: język angielski/język niemiecki, język hiszpański, geografia

Zapraszamy na Giełdę Informacji Zawodowej 14 marca 2019r. (czwartek) w godzinach 8:30 – 16:00 15 marca 2019r. (piątek) w godzinach 8:30 – 15:00

w I Liceum Ogólnokształcącym w Bochni

www.bochnia.edu.pl

ZAWÓD/PROFIL

• technik handlowiec • technik grafiki i poligrafii cyfrowej • technik reklamy • technik ekonomista • technik spedytor • technik logistyk TECHNIKUM* • technik budownictwa • technik robót wykończeniowych w budownictwie • technik żywienia i usług gastronomicznych • technik rolnik • technik mechanik • technik informatyk • sprzedawca • kierowca mechanik • monter zabudowy i robót wykończenioBRANŻOWA wych w budownictwie SZKOŁA • murarz-tynkarz I STOPNIA* • kucharz • cukiernik • mechanik pojazdów samochodowych • rolnik SZKOŁA • technik bezpieczeństwa i higieny pracy POLICEALNA • technik administracji DLA • technik ochrony fizycznej osób i mienia DOROSŁYCH LICEUM • profil ogólny OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH KURSY • technik turystyki na obszarach wiejskich KWALIFIKA- • technik handlowiec CYJNE** • technik grafiki i poligrafii cyfrowej DLA • technik reklamy DOROSŁYCH • technik ekonomista • technik spedytor • technik logistyk • technik robót wykończeniowych w budownictwie • technik budownictwa • technik żywienia i usług gastronomicznych • technik rolnik • technik mechanik • technik informatyk • cukiernik • mechanik pojazdów samochodowych • murarz-tynkarz • kierowca mechanik • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie *zakładamy możliwość łączenia zawodów w jeden oddział **uruchomienie w zależności od zainteresowania


12

Informator

luty 2019

www.informatorbochenski.pl

brzeski - bocheński - dąbrowski - tarnowski

Bochnia Przebudowa biblioteki w Majkowicach Niebawem rozpoczną się prace remontowe w ramach zadania „Przebudowa biblioteki w Majkowicach”. Zakres prac obejmuje: docieplenie ścian zewnętrznych wraz z odtworzeniem detali architektonicznych, wymiana rynien i rur spustowych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont cokołu z piaskowca, wybicie otworu drzwiowego w wewnętrznej ścianie nośnej, rozebranie pieców kaflowych, odbicie zniszczonych tynków wewnętrznych, Wykonanie ścian działowych z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym, wykonanie otworu w stropie oraz montaż składanych schodów strychowych, wykonanie wewnętrznej instalacji wod-kan, c.o., elektrycznej, montaż kurtyny powietrznej, wykonanie instalacji fotowoltaicznej, wykonanie instalacji odgromowej, roboty wykończeniowe, zagospodarowanie terenu: wykonanie chodnika z kostki integracyjnej oraz miejsc postojowych z betonowej kostki brukowej, Dostawa schodołazu kroczącego. Wartość umowy: 328 025,35 zł Dofinansowanie: 201 700,00 zł Termin realizacji : 30.04.2019 ug

Wizyta w Kopalni Soli w Wieliczce 16 lutego 2019r. najmłodsi członkowie Zespółu Pieśni i Tańca Siedlecanie odwiedzili Kopalnię Soli w Wielicz-

Koncert Noworoczno-Karnawałowy Orkiestry Baczków W niedzielę 3 lutego 2019r. w Hali Widowiskowo-Sportowej w Bochni odbył się Koncert Noworoczno-Karnawałowy w wykonaniu Orkiestry Dętej z Baczkowa. W programie koncertu znalazły się utwory polskiej muzyki operowej, filmowej oraz rozrywkowej m.in. piosenka Lady Gagi i Bradleya Coopera „Shallow”, Mrozu „Bo jak nie my to kto”, De Press „Bo jo Cię kochom”. Podczas koncertu Zespół Pieśni i Tańca „Siedlecanie” wykonał taniec narodowy – Polonez, skomponowany przez Wojciecha Zwierniaka z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości. Wśród zaproszonych gości, którzy wzbogacili swym niepowtarzalnym wokalem minione wydarzenie znaleźli się: Monika Polak, Bożena Zawiślak-Dolny, Weronika Czyż, Bogusław

Nawara, Tomasz Jarosz-Lachersi, Alexsander Martinez oraz Marcin Walkowicz, któremu przypadła tego dnia również rola konferansjera. gromne słowa uznania należą się także sekcji

smyczkowej z Bochni i okolic oraz muzykom: Michałowi Zwierniakowi, Michałowi Królowi oraz Tomaszowi Ożóg. ug

ce dzięki uprzejmości Pana Bogdana Trzósło Radnego Rady Gminy Bochnia.


www.informatorbochenski.pl

Informator

brzeski - bocheński - dąbrowski - tarnowski

Bochnia Teatr Baczków i Moralność Pani Dulskiej W piątek 15 lutego 2019r. w Oratorium Św. Kingi w Bochni „Teatr Baczków” wystawił spektakl pn „Moralność Pani Dulskiej”. „Teatr Baczków” jest to amatorska grupa teatralna, która została założona na początku 2018 r. przez grupę osób nieposiadającą doświadczenia w aktorstwie czy zakulisowej organizacji. Reżyserem oraz dyrektorem artystycznym jest Alan Bicker.

XXIV Turniej Tenisa Stołowego 16 lutego 2019 roku w ZSG w Nieszkowicach Małych odbył się XXIV Gminny Turniej Tenisa Stołowego. Głównym celem turnieju była popularyzacja aktywności fizycznej. Zawody zostały zorganizowane przez Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Bochni. Udział wzięło 50 uczestników reprezentujących większość sołectw Gminy Bochnia. Uczestnicy rywalizowali ze sobą w kategoriach: szkoły podstawowe, juniorzy ( III klasa gimnazjum, szkoła średnia - osoby do 18 roku życia) i w kategorii open (osoby powyżej 18 roku życia). Zwycięzcy otrzymali puchary, nagrody oraz pamiątkowe dyplomy. Nad sprawnym i sprawiedliwym przebiegiem gry czuwał sędzia główny Piotr Wojas – Dyrektor Zespołu Szkół Gminnych w Stanisławicach. Wyniki tegorocznych, sportowych zmagań przedstawiają się następująco: Kategoria Szkoła Podstawowa – Dziewczęta: Miejsce I Badylak Angelika Miejsce II Pląder Jadwiga Miejsce III Izworska Magdalena Kategoria Szkoła Podstawowa – Chłopcy: Miejsce I Piekarz Robert Miejsce II Kmiecik Łukasz Miejsce III Dudzic Dawid Kategoria Juniorzy - Dziewczęta: Miejsce I Szuster Marlena Miejsce II Leśniak Martyna Miejsce III Wawszczyk Aneta

Kategoria Juniorzy – Chłopcy: Miejsce I Rajca Kamil Miejsce II Bohacz Paweł Miejsce III Przybyłko Patryk Kategoria Open – Kobiety: Miejsce I Wawszczyk Agnieszka Miejsce II Bienias Weronika Miejsce III Wojcieszek Adrianna

Kategoria Open - Mężczyźni: Miejsce I Mytnik Wojciech Miejsce II Przygoda Paweł Miejsce III Kuczek Patryk Przyznano także nagrodę dla Najlepszej Świetlicy którą otrzymała Świetlica w Stanisławicach. Placówkę uhonorowano nagrodą finansową w wysokości 500,00 zł przeznaczoną na doposażenie świetlicy.

luty 2019

13


14

Informator

luty 2019

www.informatorbrzeski.pl

brzeski - bocheński - dąbrowski - tarnowski

Iwkowa

Szkolenie w zakresie zakładania, pielęgnacji i ochrony plantacji borówki wysokiej w Gminie Iwkowa

„Nowe kompetencje - nowe szanse” Nowa era komputera dla mieszkańców Gminy Iwkowa. Pod takim hasłem trwają szkolenia komputerowe w ramach bezpłatnego projektu pt: „Nowe kompetencje - nowe szanse.” zakładającego podniesienie kompetencji informatycznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, dotyczącego projektu „NOWA ERA KOMPUTERA – poprawa umiejętności korzystania z Internetu, e- usług”. Celem projektu jest przede wszystkim zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu w tym e-usług wśród osób, które ukończyły 25 rok życia z terenu Gminy Iwkowa. Efektem realizowanego zadania będzie przeszkolenie łącznie 255 osób w określonych kategoriach wiekowych. Projekt realizowany jest od 1 września 2018 roku do 31marca 2019 roku. Ze szkoleń komputerowych korzystają mieszkańcy Gminy Iwkowa powyżej 25. roku życia, które odbywają się w szkolnych salach informatycznych wyposażonych w nowoczesny sprzęt komputerowy na terenie Gminy

Iwkowa. Uczestnicy mogą wybrać jeden z modułów : „Rodzic w Internecie”, „Mój biznes w sieci”, „Działam w mediach społecznościowych)”, „Rolnik w sieci”, „Kultura w sieci”, „Moje finanse i transakcje w sieci”, „Tworzę własną stronę internetową (Blog)”. Szkolenia odbywają się w czterech szkołach (PSP w Kątach, PSP Dobrociesz, PSP Wojakowa, PSP Iwkowa) znajdujących się na terenie Gminy Iwkowa, co podyktowane jest dostępnością oferty szkoleniowej dla większej grupy odbiorców. Szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowanych trenerów. Projekt finansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie

nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Wartość całkowita projektu to 142 800,00 zł, z czego dofinansowanie z Funduszy Europejskich stanowi 100%. Całkowita wartość projektu: 142 800,00 zł.

Z inicjatywy kierownika brzeskiego ODR-u Andrzeja Gmiąta, przy wsparciu samorządu i wójta gminy Bogusława Kamińskiego, udało się zaprosić Michała Malickiego - doradcę sadowniczego z rejonu „największego sadu Europy” czyli z okolic Grójca. Szkolenie dotyczyło uprawy borówki wysokiej. Po części teoretycznej, która odbyła się w sali kamiennej na drugim piętrze budynku Urzędu Gminy, uczestnicy szkolenia wybrali się na nasze „rodzime” plantacje tej rośliny. W Iwkowej gościliśmy na plantacji Jana Piechowicza, w Wojakowej u Anny Pajor i Zbigniewa Misia, w Dobrocieszu odwiedziliśmy gospodarstwa Mariusza Nowaka, Bożeny Pajor i Kazimierza Pajora. Plantacje borówki wysokiej w naszej gminie są różnorodne: różne odmiany, różne czasy założenia, różne sposoby założenia. Była możliwość porównań i wymiany uwag choćby dotyczących odległości nasadzeń w rzędach czy szerokości międzyrzędzi. Były pytania o właściwe ściółkowanie plantacji czy to ma być słoma, trociny, czy też

kora drzewna, o nawożenie organiczne i mineralne czy też właściwą ochronę przed chwastami i szkodnikami. Szczególną uwagą cieszyło się precyzyjne i zdecydowane cięcie krzewów borówki wykonywane przez Michała Malickiego. Cięcie borówki wysokiej to konieczny zabieg aby uzyskać wyrównane i dobrej jakości owoce. Umiejętność tą zdobywa się przez dłuższy czas, jak tłumaczył to doradca: trzeba uruchomić wyobraźnię i przewidzieć co stanie się później, jak zareaguje roślina po wykonaniu tego zabiegu. Jeśli ktoś tego nie potrafi sobie przyswoić to lepiej żeby skorzystał z pomocy wykwalifikowanego pracownika. Ciekawą zaletą borówki jest możliwość jej dłuższego przechowywania po uprzednim schłodzeniu. To bardzo ważne przy dostarczaniu tego owocu na lokalne rynki, gdyż wiemy jak wrażliwa na transport i dłuższe przechowywanie jest malina czy truskawka. Szkoleniowiec trochę żartobliwie mówił: owoc borówki może stać się owocem światowym i nie widzi problemu aby go z Polski wysyłać do Chin i nawet dalej.

jako przykrycie ziemianki. Konstrukcję pokryto ziemią i obsiano trawą. To dodatkowa ciekawostka dla miłośników militariów i lokalnej historii. Budowa wieży widokowej w Iwkowej została zrealizowana w ramach projektu pn. „Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Subregionu Tarnowskiego etap I” oraz projektu pn. „Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Subregionu Tarnowskiego etap II” współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów.

w Drewnie”. Koncerty odbędą się od 18 do 19 maja br. Już wkrótce więcej informacji o zaplanowanych wydarzeniach. Muzyka Zaklęta w Drewnie to cykl koncertów na Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce, który jest propozycją na spędzenie letnich weekendów w ciekawy sposób. Od 2007 roku Małopolska Organizacja Turystyczna zaprasza Państwa na koncerty pod wspólną nazwą Muzyka Zaklęta w Drewnie. Każdego roku przez 12 kolejnych tygodni, w 4 kościołach wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO oraz wybranych obiektach na Szlaku Architektury Drewnianej odbywają się koncerty. Program wyjątkowo różnorodny, oprócz muzyki dawnej proponuje również współczesne brzmienia, a także daje możliwość obejrzenia widowisk tanecznych czy misteriów scenicznych. Zapraszamy do wspólnego odkrywania Iwkowej.

Odkrywamy Iwkową Już wkrótce 1 maja 2019 r. w Iwkowej otwarcie małopolskiego letniego sezonu turystycznego, który zostanie połączony z oficjalnym przecięciem wstęgi na wieży widokowej na Szpilówce. Wspomniana wieża widokowa pomimo że jest dostępna dla turystów od zaledwie kilku miesięcy, to już zyskała spore uznanie wśród miłośników aktywnego wypoczynku. W weekendy, przy ładnej pogodzie można spotkać setki turystów zmierzających w to miejsce. Lokalizacja obiektu w niezwykle urokliwej części Pogórza Wiśnickiego sprawia, że rozległe widoki wręcz zapierają dech. Można podziwiać niezwykłą panoramę z widokiem na Beskidy: Wyspowy, Sądecki, a także Pogórze: Rożnowskie, Bocheńskie i Kotlinę Sandomierską. 34 metrowa wieża wznosi się szczycie Szpilówki, na wysokości 516 m n.p.m. i jest dobrze widoczna z odległości kilku kilometrów. Wieża widokowa w Iwkowej to miejsce idealne zarówno dla turystów indywidualnych, jak i osób uprawiających trekking, nordic walking czy turystykę rowerową. To także doskonała lokalizacja na rodzinny wypad. Jest gdzie usiąść, odpocząć, coś przekąsić. Do dyspozycji turystów są altana, ławy i stoły, kosze na śmieci, stojaki na rowery, a także tablice informacyjne, dzięki którym zwiedzający poszerzą swoją wiedzę o najbliższej okolicy. A tych w Gminie Iwkowa nie brakuje - wieża powstała bowiem w po-

bliżu zielonego szlaku turystycznego oraz gminnego Szlaku Powstańców. W Iwkowej warto zobaczyć zabytkowy kościółek, pustelnię św. Urbana, kuźnię czy miejsca związane z suszeniem śliwek i wypiekiem chleba. Znawcy tematu podpowiadają, że z platformy widokowej można podziwiać piękne wschody i zachody słońca. Jest co zwiedzać! Warto zwrócić uwagę na najbliższe otoczenie budowli. By podnieść atrakcyjność miejsca odtworzono poradziecką ziemiankę. Niewiele osób wie bowiem, że to miejsce skrywa wiele tajemnic z przeszłości. Kilkadziesiąt lat temu na Szpilówce stacjonowały wojska radzieckie. Do dziś nie ustalono powodów obecności wojskowych w Iwkowej. Po latach, jedna z ziemianek jakie służyły stacjonującym w tym miejscu żołnierzom radzieckim została odtworzona i jest ogólnodostępna dla turystów. W tym celu oczyszczono teren, wypro-

„Muzyka Zaklęta w Drewnie” w Iwkowej filowano skarpy, umocniono koronę ziemianki podwaliną z kamienia, następnie ułożono okrąglaki drewniane

Innym cennym wydarzeniem w Gminie Iwkowa będzie z pewnością cykl koncertów na Szlaku Architektury Drewnianej pn. „Muzyka Zaklęta


Informator

www.informatorbrzeski.pl

luty 2019

brzeski - bocheński - dąbrowski - tarnowski

Czchów

KACPER KOSTRZEWA NA DRUGIM MIEJSCU W WOJEWÓDZTWIE W TURNIEJU TKKF - KATEGORIA DO 10 LAT

XXI Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego Kościół pod wezwaniem Narodzenia NMP i zamek w Czchowie na trasie małopolskiej XXI Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego, które odbędą się 18 i 19 maja 2019 roku. Małopolski Instytut Kultury w maju zaprasza do poszukiwania i odkrywania miejsc nieznanych i niedostępnych na co dzień. Podczas XXI edycji zatytułowanej „Z dreszczykiem” MIK zaprasza do zwiedzenia dwunastu zabytków związanych z niezwykłymi osobami i wydarzeniami oraz do odkrywania małopolskich tajemnic, tropienia śladów i rozwiązywania zagadek. MIK zapewnia, że „We wszystkich zabytkach czekać będą na Państwa gospodarze i przewodnicy, którzy odkryją sekrety tych nieoczywistych miejsc”. Specjalnie przygotowany program przyprawi o dreszcze wszystkich detektywów dziedzictwa – jednak dziś jest on jeszcze wielką tajemnicą. Ciarki może też wywołać informacja, że wstęp do wszystkich zabytków i wszelkie aktywności realizowane pod-

czas Dni Dziedzictwa są bezpłatne, a tajemnicą poliszynela jest, że tegoroczną książkę towarzyszącą wydarzeniu pisze już dla uczestników autorka kryminałów – Gaja Grzegorzewska. Pod adresem https://dnidziedzictwa.

pl/dni-dziedzictwa-2019-z-dreszczykiem/ możemy znaleźć jeszcze więcej informacji. Zachęcamy wszystkich do udziału w XXI Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego. (I)

15

Kolejny fenomenalny sukces trenerski Mateusza Malika i zawodnika Kacpra Kostrzewy. W pierwszym tego roku turnieju Zima z cyklu Cztery Pory Roku 2019, który odbył się 9 lutego w hali Bronowianki w Krakowie niebywały sukces odniósł wychowanek Mateusza Malika, zawodnik MOKSiR Czchów - Kacper Kostrzewa. Turniej z uwagi na swoją tradycję i rangę zgromadził niespotykaną dotychczas ilość uczestników. Hala Bronowianki pękała w szwach nie tylko od uczestników, ale również trenerów, zaproszonych gości i widzów. Emocje dało się wyczuć wchodząc już na piękne obiekty sportowe przy ulicy Wiedeńskiej. Na kilkunastu stołach rozegrano turniej, który pokazał, że Czchowska Sekcja Tenisa Stołowego jest jedną z wiodą-

cych w Małopolsce, a w niedługim czasie może liczyć się na poziomie krajowym. Kacper pochodzi z Tworkowej i jest uczniem IV klasy tamtejszej szkoły podstawowej. Jego błyskotliwy debiut w tak ważnych zawodach wzbudził zachwyt wszystkich zgromadzonych w hali. Rozegrany finał z zawodnikiem krakowskiego klubu, dostarczył wiele emocji i pokazał jak uzdolnionym zawodnikiem jest Kacper. Bez żadnych kompleksów przystąpił do tego trudnego meczu. O Jego wielkim profesjonalizmie świadczy fakt, że stoczył niezwykle wyrównany pięciosetowy pojedynek, w którym niewiele zabrakło do championatu. Kacper oprócz turnieju singlowego wystąpił również w turnieju deblowym, wygrywając swój pierwszy mecz z zawodnikami sześciokrotnie starszymi. Oprócz tego spróbował swoich sił jako sędzia punktowy w jednym z meczów. To wspaniały chłopak, który jeżeli starczy mu determinacji, siły i woli może jeszcze nie raz zaskoczyć nas swoimi osiągnięciami. Należy dodać, że ten sukces to również wspaniała atmosfera w zespole, który tworzyli oprócz Kacpra: Jasiu Piech ze Złotej i Kajtek Kanownik (tym razem, pod nieobecność trenera, jako przyjaciel i coach). Z kolei ta atmosfera i umiejętności zawodników to bezsprzecznie zasługa trenera Mateusza Malika. Elżbieta Ogiela

Próbował wyłudzić pieniądze. Mieszkańcy Brzeska nie dali się oszukać Fałszywi policjanci znów dają o sobie znać. Tylko wczorajszego dnia mężczyzna podszywający się za funkcjonariusza brzeskiej komendy trzykrotnie usiłował wyłudzić pieniądze od mieszkańców Brzeska. Na szczęście żaden z rozmówców nie dał się przekonać oszustowi i nie uwierzył w zmyślną historię o zagrożonych oszczędnościach na koncie. Scenariusz oszustwa „na policjanta” jest wciąż ten sam. Do wytypowanych osób dzwoni mężczyzna podający się za funkcjonariusza policji. Swoich rozmówców informuje, że grasująca na terenie Brzeska szajka hakerów jest w posiadaniu ich danych personalnych, a przez to ich oszczędności na koncie są zagrożone. Przekonuje, że jedynym rozwiązaniem gwarantującym zachowanie pieniędzy jest przekazanie ich właśnie policjantowi. Wielokrotnie podczas rozmowy przypomina, aby absolutnie nikogo o tym

fakcie nie informować, bo wszyscy są w zmowie. Tylko 25 lutego 2019r. fałszywy policjant w taki właśnie sposób usiłował oszukać troje mieszkańców Brzeska. W żadnym przypadku nie doszło do przekazania pieniędzy, gdyż rozmówcy w porę zorientowali się z kim mają do czynienia. Każda z tych osób zgłosiła się do Komendy Powiatowej Policji w Brzesku utwierdzając w przekonaniu, że mieli słuszność co do złych intencji dzwoniącego. Podkreślali też, że właśnie z licznych apeli policjantów oraz audycji telewizyjnych i radiowych mają wiedzę jakimi metodami posługują się sprawcy, aby wyłudzić pieniądze. PAMIĘTAJ! • Policja nigdy nie prosi o przekazanie pieniędzy i nigdy nie dzwoni z takim żądaniem! • Policja nigdy nie informuje telefonicznie o prowadzonych działaniach! Jeżeli odebrałeś taki telefon bądź pewien, że dzwoni oszust! • Nigdy w takich sytuacjach nie przekazuj pieniędzy, nie podpisuj dokumentów, nie zakładaj kont w banku i nie przekazuj nikomu swoich danych, numerów PIN i haseł! • Po takiej rozmowie natychmiast zadzwoń do kogoś bliskiego na znany Ci numer i opowiedz i tym zdarzeniu i poinformuj Policję. Zwracamy się również z apelem do osób młodych, aby przestrzegały swoich rodziców, dziadków, osoby samotnie zamieszkujące przed oszustami działającymi właśnie w ten sposób. Dzięki naszej wspólnej czujności możemy uchronić naszych bliskich przed utratą dorobku życia.


16

Informator

luty 2019

www.informatorbrzeski.pl

brzeski - bocheński - dąbrowski - tarnowski

Umowa z wykonawcą na rewitalizację rynku w Uściu Solnym - już podpisana

Wójt Gminy Szczurowa na spotkaniu z Minister Edukacji w Warszawie W dniu 11 lutego 2019 roku Wójt Gminy Szczurowa Zbigniew Moskal spotkał się z Minister Edukacji Narodowej Panią Anną Zalewską w siedzibie Ministerstwa w Warszawie. Podczas spotkania zostały poruszone ważne tematy między innymi jakość kształcenia uczniów w szkołach na terenie gminy Szczurowa oraz współpraca w realizacji „Deklaracji na rzecz edukacji przyszłości”, która w tym dniu została podpisana przez Panią Minister. ug

Rozpocznie się rewitalizacja rynku w Uściu Solnym, któremu prawa miejskie w 1360 r. nadał Król Kazimierz Wielki. 12 lutego 2019 roku Wójt Gminy Szczurowa Zbigniew Moskal w obecności Przewodniczącego Rady Gminy Szczurowa oraz Sołtysa wsi Barbary Sadkowskiej podpisał z wyłonioną w drodze przetargu Firmą Handlowo- Usługową „EL- BUD” Leszek Wójcik z Borzęcina umowę na realizację przedmiotowego zadania. Zakres przewidzianych prac obejmuje między innymi: podniesienie zapad-

niętego terenu poprzez dowóz ziemi, usunięcie starych nieczynnych lamp oświetleniowych, nasadzenie drzew i krzewów łącznie blisko 1 000 szt. z wcześniejszym przygotowaniem podłoża, wykonanie nowych trawników oraz montaż monitoringu. Koszt tego zadania to 208 617,67 zł, w tym wartość dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020- to 75 procent całej kwoty. ug

OSP Strzelce Małe najlepszą drużyną V turnieju piłki halowej strażaków Nowoczesny dron z kamerą

W tegorocznych rozgrywkach piłki halowej strażaków „O Puchar Wójta Gminy Szczurowa” udział wzięło 13 jednostek OSP. Z uwagi na duże zainteresowanie i zgłoszenie się tak wielu drużyn, turniej został przeprowadzony w dwóch terminach: 20 stycznia rozegrano eliminacje a 27 stycznia 2019 r. odbyły się finały. Podczas oficjalnego otwarcia turnieju Wójt Gminy Zbigniew Moskal przywitał wszystkich zawodników, kibiców i sympatyków pożarnictwa, życząc wielu piłkarskich doznań oraz emocjonujących rozgrywek utrzymanych w duchu sportowej rywalizacji. Po krótkiej odprawie sędziowskiej zespoły, które w wyniku wcześniejszego losowania zostały podzielone

na 3 grupy rozpoczęły rozgrywki. I grupa OSP Pojawie, OSP Uście Solne, OSP Wola Przemykowska - Zamłynie, OSP Wola Przemykowska - Natków, OSP Kwików II grupa OSP Rylowa, OSP Strzelce Wielkie, OSP Górka, OSP Strzelce Małe, OSP Dołęga III grupa OSP Niedzieliska, OSP Wrzępia, OSP Szczurowa Rozgrywki grupowe były emocjonującymi i stojącymi na wysokim poziomie meczami, które wyłoniły zespoły do dalszych rozgrywek finałowych.

27 stycznia do zmagań finałowych zakwalifikowały się drużyny, które zgromadziły najwięcej punktów w fazie eliminacji. Zespoły zostały rozstawione w dwóch grupach. I grupa OSP Wola Przemykowska- Zamłynie, OSP Pojawie, OSP Strzelce Małe, OSP Niedzieliska II grupa OSP Górka, OSP Dołęga, OSP Wola Przemykowska - Natków, OSP Wrzępia Na tym etapie awans do półfinałów uzyskały po dwie najlepsze drużyny z każdej grupy: OSP Niedzieliska, OSP Strzelce Małe, OSP Górka i OSP Dołęga. W walce o wielki finał Niedzieliska uległy Dołędze 2-3 w serii rzutów karnych (w regulaminowym czasie wynik 1-1). W drugim półfinale Górka przegrała ze Strzelcami Małymi 1-4. W ten sposób zostały wyłonione pary rywalizujące o bezpośrednie miejsca na podium turnieju. W bardzo emocjonującym meczu o 3 miejsce OSP Niedzieliska pokonały OSP Górkę 4-3. W meczu finałowym OSP Strzelce Małe pokonały OSP Dołęgę. Zwycięzcy turnieju - OSP Strzelce Małe, jak i wszystkie pozostałe jednostki OSP otrzymały z rąk Wójta Gminy Zbigniewa Moskala pamiątkowe dyplomy, nagrody i puchary. Gratulując wszystkim zawodnikom podkreślił, jak ważną rolę w życiu społecznym pełni sport i aktywność fizyczna, jednocześnie zapraszając na kolejny turniej już za rok. Należy podkreślić że V turniej piłki halowej strażaków OSP był wyjątkowy z uwagi na rekordową ilość zgłoszonych drużyn- 9 MDP i 13 seniorskich, gdzie ponad 200 zawodniczek i zawodników brało udział w zawodach sportowych. Świadczy to o dużym zaangażowaniu strażaków i dobrym przygotowaniu sportowym. ug

termowizyjną w rękach ochotników z Górki

Pod koniec ubiegłego roku strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej z Górki zakupili sprzęt do działań ratowniczych w postaci drona. Jest to najnowocześniejszy i w pełni profesjonalny sprzęt, który będzie wykorzystywany do akcji poszukiwawczo- ratowniczych, monitorowania infrastruktury przeciwpowodziowej i prowadzenia sprawnych ewakuacji podczas ewentualnych zagrożeń powodzią. Podczas dużych pożarów obszarów leśnych czy też budynków mieszkalnych w szybki i skuteczny sposób z wykorzystaniem drona będzie można zlokalizować źródło ognia i we właściwy sposób dysponować siłami zastępów straży. Dron Matrice 200 to bardzo zaawansowany sprzęt z najwyższej półki zaprojektowany z myślą o służbach ratowniczych. Może być używany podczas ujemnych temperatur i podczas opadów atmosferycznych. Ponadto, wyposażony jest w kamerę cyfrową o bardzo dobrych parametrach i kamerę termowizyjną, dzięki której można prowadzić działania w nocy. Podczas

akcji, w czasie rzeczywistym będzie można przekazywać obraz do osób prowadzących działania, a zdobyte materiały mogą posłużyć do późniejszych analiz. Aby wykorzystywać drona do działań ratowniczych należy spełnić szereg wymagań, które nakłada na operatora bezzałogowego statku powietrznego Urząd Lotnictwa Cywilnego. W obecnej chwili 4 strażaków z tej jednostki bierze udział w szkoleniach, które będą zakończone egzaminem. Wraz z uzyskaniem świadectwa kwalifikacji przez strażaków, dron zostanie zgłoszony i włączony do podziału bojowego. Zakup sprzętu był możliwy dzięki nagrodzie pieniężnej, jaką OSP Górka otrzymała za zdobycie drugiego miejsca w konkursie ogłoszonym przez Małopolski Urząd Marszałkowski „Najlepsza OSP Małopolski 2018”, środkom własnym OSP Górka oraz dotacji uzyskanej od Gminy Szczurowa. ug


Informator

www.informatortarnowski.pl

Zakliczyn Dobry stan finansów państwa przekłada się na wzrost dochodów gminy Zakliczyn

Inwestycyjne plany na 2019 rok

Rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym w Gwoźdźcu, rewitalizacji Rynku w Zakliczynie, budowa dwóch bloków mieszkalnych w ramach Rządowego Programu Mieszkanie

luty 2019

brzeski - bocheński - dąbrowski - tarnowski

Plus oraz nowych dróg, chodników i ścieżek rowerowych to główne zadania inwestycyjne planowane przez samorząd Zakliczyna w 2019 roku. Pieniędzy na przedsięwzięcia inwestycyjne jest coraz więcej, gdyż do-

bry stan finansów państwa skutkuje tym, że gmina ma wyższe dochody. W przyjętej uchwale budżetowej w wersji wyjściowej dochody gminy Zakliczyn w bieżącym roku w przewidziano na kwotę 51,7 mln zł, zaś

17

wydatki na 53,2 mln zł. Nie wzrosną podatki lokalne, które utrzymywane są na tym samym poziomie po ich obniżeniu w grudniu 2014 roku. Mimo to znów przewidywany jest wzrost dochodów własnych gminy. - Dobry stan finansów państwa skutkuje tym, że mamy coraz wyższe dochody – objaśnia burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak. – W 2019 roku subwencje rządowe są o blisko milion złotych większe niż w roku ubiegłym roku. Przedsiębiorcy mają większe obroty i dochód z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku PIT wzrasta z 5 na 6 mln zł. Samorządowi opłaca się również utrzymywanie podatków lokalnych na niskim poziomie. Jest nie tylko przyja-

z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu (tzw. antysmogowych). Jest na ten cel 850 tys. zł. Gmina uczestniczyć będzie w projektach „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”. Kolejne ekologiczne rozwiązania zostaną wprowadzone w obiektach instytucji publicznych. Wymienione zostaną przestarzałe kotły węglowe na nowoczesne źródła zasilane gazem i biomasą, będą też dotacje do wymiany starych źródeł ciepła na nowoczesne kotły węglowe. Z przedsięwzięć drogowych na czoło wysuwa się rozbudowa wspólnie z samorządem Powiatu Tarnowskiego drogi powiatowej Zakliczyn – Zdonia – Wola Stróska – Stróże z finansowym udziałem gminy Zakliczyn

zny klimat do rozwijania działalności gospodarczej i osiedlania się na terenie gminy, ale także… wzrasta ściągalność i wzrastają wpływy z tytułu tego podatku. W 2017 roku było to 2,9 mln zł, a w 2018 roku ponad 3,1 mln zł. To wszystko sprawia, że na 2019 rok możliwe było zaplanowanie całego szeregu większych i mniejszych zadań inwestycyjnych. Rusza budowa hali sportowej przy Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Gwoźdźcu. Szacuje się wartość inwestycji na około 3,2 mln zł, a pozyskano już dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie blisko 1,6 mln zł. Inwestycja realizowana będzie w cyklu dwuletnim. Ogłoszony został przetarg i rozpocznie się wznoszenie dwóch bloków mieszkalnych w ramach Rządowego Programu Mieszkanie Plus. W Lusławicach i Paleśnicy będzie w sumie 70 mieszkań do wynajęcia. Pół miliona złotych w budżecie gminy Zakliczyn zagwarantowane jest na rozpoczęcie prac związanych z rewitalizacją Rynku w Zakliczynie. Czynione są starania o pozyskanie zewnętrznych dotacji do tego przedsięwzięcia m.in. z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Prowadzone będą prace związane z rozbudową infrastruktury wodociągowej Gwoździec, Roztoka i Zawada Lanckorońska, Zakliczyn, Wesołów i Kończyska lub kanalizacyjnej w miejscowościach Zakliczyn, Roztoka, Zawada Lanckorońska. Przebudowane zostaną pomieszczenia higieniczno-sanitarne w ZSPiP w Filipowicach. Urządzane będzie boisko sportowe w Słonej. Sporo zdań zrealizowanych zostanie w ramach działań związanych

(wartość prac to blisko 7 mln zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych RPO WM w wysokości 5 mln zł.). Z Funduszu Sołeckiego zmodernizowane zostaną w sumie 24 odcinki dróg. Opracowana zostanie dokumentacja dla stabilizacji osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej w Faliszewicach. We współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego planowana jest budowa ciągów pieszo-rowerowych przy drogach wojewódzkich w Roztoce i Zakliczynie a wraz ze Starostwem Powiatowym w Tarnowie przy drodze powiatowej w Filipowicach. Opracowana zostanie dokumentacja projektowa na budowę kolejnych chodników ze ścieżkami rowerowymi przy drogach wojewódzkich nr 975 i 980 m.in. w ciągu drogi Zawada Lanckorońska - Melsztyn, Melsztyn – Charzewice, Zakliczyn – Bieśnik i w Faściszowej oraz w ciągu drogi powiatowej w Gwoźdźcu. W budżecie zagwarantowane są pieniądze na wkład własny gminy do odbudowy dróg zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych. Pieniądze na ten cel w najbliższym czasie przekaże najprawdopodobniej Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, a dofinansowania w tym przypadku wynoszą 80 procent wartości robót. Przypomnijmy, ze w ubiegłym roku gmina Zakliczyn pozyskała rekordowe środki rządowe na inwestycje drogowe, dzięki czemu możliwe było wyremontowanie dróg o łącznej długości blisko 19 km. Z samych tylko dotacji z MSWiA (blisko 2 mln zł ze środków powodziowych) zrealizowano w 2018 roku aż 9 zadań drogowych o łącznej długości 8 km.


18

Informator

luty 2019

www.informatortarnowski.pl

brzeski - bocheński - dąbrowski - tarnowski

Świetny występ naszych karateków na Turnieju Kwalifikacyjnym do Mistrzostw Europy

W Wojniczu odbyła się konferencja dotycząca wsparcia dla małopolskich strażaków-ochotników

Zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych, poprawa warunków w remizach strażackich czy zakup nowoczesnego sprzętu ratowniczego – to tylko część działań, które podejmuje samorząd województwa wspierając każdego roku strażaków-ochotników. Piątkowa konferencja ze strażakami w Wojniczu była doskonałą okazją, by podziękować za trud ich codziennej pracy, dzięki której mieszkańcy regionu czują się bezpiecznie. Spotkanie dotyczyło wsparcia działań na rzecz bezpieczeństwa w woj. Małopolskim dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, które za pośrednictwem gmin otrzymują dotacje. Omawiane były programy pomocy ,które ukierunkowane są na dofinasowanie prac remontowo – budowlanych oraz podniesienie gotowości bojowej poprzez wyposażenie w nowoczesny reklama

sprzęt. Wszystkie te działania mają na celu poprawę warunków służby druhów – ochotników, a przede wszystkim zwiększenie skuteczności podejmowanych działań ratowniczych. Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Burmistrz Wojnicza Tadeusz Bąk, który na wstępie przywitał przybyłych gości i podziękował przedstawicielom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego za organizację tego spotkania. Dzisiejsza konferencja jest szczególnie ważna, ponieważ dyskutować będziemy na temat poprawy jakości infrastruktury małopolskich remiz, co istotnie może wpłynąć na kształt pracy jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, jak i bezpieczeństwo mieszkańców województwa. A zatem temat konferencji jest niesłychanie ważny dla nas wszystkich. – mówił Burmistrz Wojnicza. Jednym z prelegentów spotkania,

które odbyło się w Domu Grodzkim w Wojniczu była Marta Malec-Lech - Członek Zarządu Województwa Małopolskiego, która przedstawiła m.in. możliwości wsparcia finansowego z budżetu województwa prac budowlano-remontowych w remizach strażackich z Małopolski w ramach konkursu Małopolskie Remizy 2019. Przypomniała o trwającym do 13 marca br. naborze oraz o najważniejszych założeniach konkursu. Samorząd województwa zdecydował przeznaczyć w tym roku aż 4 mln zł na poprawę jakości pracy strażaków ochotników w konkursie Małopolskie Remizy. Wszystko po to, byśmy się czuli bezpiecznie, a komfort pracy strażaków był na jak najwyższym poziomie – mówiła podczas spotkań Marta Malec-Lech z zarządu województwa. Wspomniała także o zagwarantowanych w budżecie 2,5 mln zł na doposażenie w niezbędny sprzęt ratowniczo-gaśniczy, a także w samochody ratownicze małopolskich jednostek OSP. Podczas konferencji swoje prelekcje wygłosili również przedstawiciele innych instytucji, z których wsparcia mogą skorzystać jednostki OSP. Byli to: Kazimierz Koprowski – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Krakowie, st. bryg. mgr Marek Bębenek – Zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego i Kazimierz Sady – Dyrektor Zarządu Wykonawczego ZOW ZOSP RP Województwa Małopolskiego. um

W Wojniczu koło Tarnowa odbył się Turniej Kwalifikacyjny do Mistrzostw Europy oraz Mistrzostw Świata Open w Karate Kyokushin. Turnieju startowali zawodnicy z 20 miast, takich jak Kielce, Warszawa, Wrocław, Ełk, Suwałki, Bartoszyce, Lidzbark Warmiński, Konstancin Jeziorna, Mielec, Krosno, Dąbrowa Tarnowska, Tarnowskie Góry, Sandomierz, Skarżysko Kamienna, Leżajsk, Niepołomice, Opole, Tarnów oraz Wojnicz. Świetny występ zanotowali karatecy z Tarnowskiego Klubu

Sportowego Shinkyokushin Karate. W czerwcu na Mistrzostwach Europy U-21 oraz U-18 w Pradze wystartuje pięć osób: Daria Starzec, Agnieszka Ząbek (podwójna kwalifikacja w kata i kumite), Natalia Korzec, Sebastian Fudalej i Miłosz Adamczyk. W mistrzostwach wystąpi też czwórka zawodników, a zarazem instruktorów z Wojnickiego Klubu Sportowego. Jest to największy dotychczasowy sukces klubu. Turniej odbył się pod honorowym patronatem Burmistrza Wojnicza Tadeusza Bąka.


Informator

www.informatortarnowski.pl

luty 2019

brzeski - bocheński - dąbrowski - tarnowski

Powiat Tarnowski

19

Nowe radiowozy dla tarnowskiej Policji ze wsparciem samorządów

Będzie zawarte nowe porozumienie pomiędzy Województwem Małopolskim, Powiatem Tarnowskim, Miastem Tarnowem i Gminą Wierzchosławice, a także Grupą Azoty w celu realizacji budowy nowej drogi i mostu, łączącego wierzchosławicki węzeł autostradowy z Mościcami i dalej ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie. Takie ustalenia zapadły na kolejnym spotkaniu w Starostwie Powiatowym w Tarnowie w sprawie doprowadzenia do wykonania tej niezwykle ważnej inwestycji dla regionu tarnowskiego. W spotkaniu ze strony Samorządu Województwa Małopolskiego uczestniczyli Wicemarszałek Łukasz Smółka, Członek Zarządu Anna Pieczarka i dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie Marta Maj, Samorząd Powiatu Tarnowskiego reprezentowali Starosta Roman Łucarz, reklama

Wicestarosta Jacek Hudyma i Etatowy Członek Zarządu Tomasz Stelmach, Miasto Tarnów Prezydent Roman Ciepiela, Gminę Wierzchosławice Wójt Andrzej Mróz, a Grupę Azoty Wiceprezes Witold Szczypiński. Podtrzymano wolę doprowadzenia do jak najszybszego powstania łącznika z węzłem autostradowym w Wierzchosławicach. Już wkrótce ogłoszony zostanie przetarg na przygotowanie dokumentacji projektowej. Zadanie podzielone zostanie na trzy etapy – budowę drogi z Tarnowa do Kępy Bogumiłowickiej, przez teren gminy Wierzchosławice i przeprawy mostowej nad Dunajcem. Prace wykonywane będą jednocześnie, ale dla każdego z trzech odcinków poszukiwane będą różne źródła finansowania. Samorząd wojewódzki liczy zwłaszcza na pozyskanie dotacji do budowy mostu z rządowego programu „Mosty dla Regionów”.

Zdecydowano, że w marcu zostanie podpisane porozumienie między czterema samorządami oraz Grupą Azoty, która zapewni wsparcie analityczne odnośnie realizacji tej ważnej inwestycji drogowej dla regionu tarnowskiego. Prezydent Tarnowa Roman Ciepiela zadeklarował, że samorząd miejski już teraz w planach finansowych ma zapisane 6 mln zł na wsparcie tego przedsięwzięcia, a kwota ta może zostać zwiększona jeśli okaże się, że prace na terenie Tarnowa będą więcej kosztowały niż obecnie jest to przewidywane. Powiat Tarnowski jest gotów dołożyć milion złotych, a gmina Wierzchosławice 100 tys. zł. Przypomnijmy, że Województwo Małopolskie ma na ten cel 130 mln zł. Budowa łącznika potrwa trzy lata. Zakończenie wszystkich prac planowane jest w 2023 roku. (RK)

Komenda Miejska Policji w Tarnowie otrzymała nowe radiowozy, których zakup był możliwy dzięki wsparciu samorządów lokalnych, w tym Powiatu Tarnowskiego. Będą one wykorzystywane przez tarnowskich funkcjonariuszy podczas ich służby w Tarnowie i na terenie regionu. W sumie zakupionych zostało piętnaście radiowozów oznakowanych i nieoznakowanych, marki Opeli i Hyundai. W uroczystym przekazaniu samochodów do użytku uczestniczył Starosta Tarnowski Roman Łucarz. - Środki budżetowe są dzielone w poczuciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu Tarnowskiego, a ważnym tego przejawem jest doposażanie Policji w nowoczesny sprzęt i samochody, które pomogą tej formacji skuteczniej pełnić służbę i wykonywać zadania – mówił Starosta Tarnowski. Zakup radiowozów wsparły też gminy: Ciężkowice, Rzepiennik Strzy-

Fot. P. Topolski

Fot. P. Topolski

Fot. P. Topolski

Razem na rzecz budowy drogowego połączenia Mościc z autostradą w Wierzchosławicach

żewski, Wietrzychowice, Zakliczyn i Miasto Tarnów. Trzy nieoznakowane samochody, które trafia do tarnowskiej „drogówki” zostały zakupione ze środków Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Dzięki wsparciu Posła na Sejm RP Michała Wojtkiewicza do Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie trafiła również nowoczesna, hybrydowa Toyota Auris, zakupiona ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, która będzie służyć Policjantom w komisariacie w Tuchowie. Jak podkreślił Komendant Miejski Policji w Tarnowie Mariusz Dymura, te nabytki to - duże wzmocnienie i jednocześnie unowocześnienie tarnowskiego taboru. Z budżetu Powiatu Tarnowskiego zakup samochodów dla tarnowskiej Policji został dofinasowany kwotą 60 tys. zł. (SP)


20

Informator

luty 2019

www.informatorbrzeski.pl

brzeski - bocheński - dąbrowski - tarnowski

ABONAMENT

Smartfon w prezencie za 1 zł! Przy zakupie drugiego na raty

1

W OFERCIE RATALNEJ

1

W OFERCIE RATALNEJ

PLUS.PL

Dotyczy wybranych wariantów ofert. Szczegóły w Regulaminach: „PLUS.”, „Huawei Y5 za 1 zł do Huawei P20 Pro, Samsung Galaxy J4+ za 1 zł do Samsung Galaxy S9+ i Huawei MediaPad T3 8 LTE za 1 zł do HUAWEI MateBook D 15.6 i5” na plus.pl

Przyjdź i sprawdź! Brzesko

ul. Głowackiego 13 | ul. J. Piłsudskiego 18 | ul. Tadeusza Kościuszki 16

Profile for INFORMATOR BRZESKI

INFORMATOR-LUTY-2019  

INFORMATOR-LUTY-2019  

Advertisement