Page 1

aaaa

ZOSTAW

W POWIECIE BRZESKIM

Jubileusz 30-lecia brzeskiego szpitala

Szpital certyfikowany to szpital bezpieczny. Bardzo często pacjenci oceniają placówkę poprzez relacje interpersonalne pomiędzy nimi a pracownikami szpitala lub wyglądem zewnętrznym szpitala. Tak naprawdę w terapii najważniejsze jest to co dzieje się z pacjentem, a więc bezpieczna i pełna diagnostyka oraz bezpieczna i dostosowana do oczekiwań pacjenta terapia. Certyfikat Akredytacyjny, który otrzymaliśmy świadczy o tym, że wszystkie procedury, według których pracuje brzeski szpital gwarantują bezpieczeństwo i są stosowane w trosce o zdrowie pacjenta. Jesteśmy jednym z niewielu podmiotów medycznych w Małopolsce, który świadczy tak rozszerzone usługi medyczne. Bez trójstronnej współpracy organu założycielskiego, pracowników i osób zarządzających taka działalność byłaby niemożliwa. Dzięki temu szybciej realizujemy stawiane przed szpitalem cele.

teraz


2

kwiecień 2013

AKTUALNOŚCI

www.informatorbrzeski.pl


www.informatorbrzeski.pl

kwiecień 2013

AKTUALNOŚCI

Andrzej Potępa Starosta Powiatu Brzeskiego Cieszymy się z dzisiejszej uroczystości wręczenia certyfikatów, ponieważ jak wynika z wypowiedzi pana ministra niewiele szpitali w kraju taki certyfikat otrzymało. Brzeski szpital jest najwyżej notowanym szpitalem w województwie. Najważniejsze, że certyfikat daje bezpieczeństwo pacjentom. Cieszę się, że w brzeskim szpitalu pracuje bardzo dobra kadra lekarska, jak i pozostali pracownicy. Szpital wyposażony jest w sprzęt bardzo dobrej jakości. Skutkuje to coraz lepszym poziomem leczenia i zwiększającym się zaufaniem pacjentów. Szpitale powiatowe są jednostkami o najniższym stopniu referencyjności, nie tak jak szpitale specjalistyczne, a mimo to potrafią leczyć na bardzo dobrym poziomie. Pokazują to nagrody i certyfikaty przyznawane naszej placówce.

Edward Czesaka Poseł na Sejm RP Certyfikaty, które otrzymał szpital są ważne przede wszystkim dla pacjentów, ponieważ są gwarantem dobrych usług świadczonych przez placówkę. Swoimi wynikami i osiągnięciami szpital potwierdza, że misję, do której został powołany wypełnia dobrze. Tym większą jest dla mnie satysfakcja, że zarządzająca placówką dyrekcja szpitala pochodzi z mojego środowiska. Zarówno pani dyrektor jak i jej zastępcy bardzo dobrze kierują tą jednostką.

Adam Smołucha Dyrektor d/s medycznych SP ZOZ Brzesko Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia jest wyróżnieniem przyznawanym zgodnie z ustawowym uprawnieniem jednostkom, które pozytywnie przechodzą proces certyfikacyjny. Uzyskaliśmy go już drugi raz. Po raz pierwszy otrzymaliśmy go w 2009 roku. Przygotowania do uzyskania tego certyfikatu i wdrożenie wszystkich standartów trwały prawie rok. Certyfikat przyznawany jest na okres trzech lat. W tym czasie jednostka poddawana jest kontroli każdego roku. Po trzech latach jednostka musi ponownie poddać się przeglądowi akredytacyjnemu. Drugi z przyznanych naszemu szpitalowi certyfikatów przyznawany jest przez kilka instytucji w tym przez UNICEF, WHO i Polski Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią. To Certyfikat Szpital Przyjazny Dziecku. Nadawany jest szpitalom, które spełniają standarty upowszechnienia karmienia piersią. Otrzymują go jednostki, gdzie karmienie piersią w przypadku urodzin zdrowego noworodka jest jedynym sposobem odżywiania. Do spełnienia tych wymogów potrzebne jest przebudowanie świadomości zarówno rodzących matek jak również personelu lekarskiego.

Wojciech Kozak Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Kiedyś władze wojewódzkie podjęły decyzję o tym, że województwo będzie więcej inwestowało w szpitale powiatowe niż wojewódzkie. To była trudna decyzja, ale z perspektywy czasu widać, że było to słuszne. Okazało się, że dzięki tej decyzji zwiększyliśmy dostępność do usług medycznych i poprawiliśmy ich jakość. Spotkało się to również z dobrą reakcją dyrektorów szpitali, którzy bardzo dobrze wykorzystali każdą złotówkę przeznaczoną na służbę zdrowia w Małopolsce. Dzięki temu nasze województwo na tle całego kraju wygląda bardzo dobrze. Dzięki prawidłowemu zarządzaniu nasze szpitale są zadłużone w bardzo niewielkim stopniu.


AKTUALNOŚCI

www.informatorbrzeski.pl

Foto Olczak

kwiecień 2013

Ksiądz Józef Drabik Proboszcz Parafii Św. Jakuba Apostoła i NMP Matki Kościoła

Starszy Kapitan

Piotr Słowiak

Oficer Prasowy PSP w Brzesku Uczestniczący w turnieju uczniowie muszą się wykazać wiedzą z zakresu ochrony przeciw pożarowej, historii pożarnictwa, znajomością sprzętu i taktyki działania straży pożarnych. Uczniowie szkoły podstawowej muszą na przykład znać prawidłową odpowiedź na pytanie: do wytwarzania piany średniej służy – wytwornica pianowa, generator piany, prądownica pianowa. Jestem przekonany, że prawidłowa odpowiedź na to pytanie nie sprawi im żadnego problemu.

Biuro Księgowo-Finansowe zaprasza do współpracy osoby fizyczne oraz firmy, Posiadamy wieloletnie doświadczenie, Zapraszamy do skorzystania z naszych usług w szczególności do pozyskania dotacji z UE z nowych programów na lata 2014-2020. Ponad to proponujemy: • Sporządzanie wniosków aplikacyjnych dotacji Unii Europejskiej • Rozliczanie dotacji Unii Europejskiej • Sporządzanie biznes planów • Pomoc w założeniu własnej działalności gospodarczej • Pomoc przy rejestracji spółek prawa handlowego m.in. formalności z urzędami, sporządzenie umowy spółki, usługi notarialne • Prowadzenie księgi handlowej m.in. dla spółek z o.o. i fundacji • Pisanie i rozliczanie projektów unijnych • Naliczanie wynagrodzeń i prowadzenie akt osobowych • Prowadzenia ksiąg rachunkowych • Prowadzenia ewidencji podatkowych (podatkowa księga przychodów i rozchodów, ryczałt ewidencjonowany) • Prowadzenia ewidencji dla potrzeb podatku od towarów i usług (VAT) • Prowadzenia ewidencji środków trwałych • Pełnej obsługi ZUS • Sporządzania sprawozdań finansowych • Sporządzania sprawozdań GUS, NBP • Sporządzania deklaracji podatkowych : PIT, VAT, CIT • Opracowania polityki rachunkowości • Obsługi kontroli podatkowych i skarbowych • Reprezentacji klienta przed organami US, ZUS, UKS, NBP • Bieżących konsultacji i analiz sytuacji finansowej i ekonomicznej firmy • Współpraca z biegłym rewidentem przy badaniu sprawozdań • Pośrednictwo kredytowe

Kontakt telefoniczny: 536 399 801, 661 372 149 Strona internetowa: analizafirm.pl

Mija trzy lata od chwili tego tragicznego wydarzenia. Docierają do nas coraz bardziej tragiczne i szokujące informacje, które obalają wiele rzeczy, które zostały wcześniej powiedziane i stwierdzone. Dzisiejsze bardzo liczne zgromadzenie mieszkańców na mszy świętej i teraz pod tablicą świadczy o tym, że chcemy poznać prawdę i chcemy, aby wszystko zostało dokładnie wyjaśnione.

Jarosław Sorys Radny Miejski z ramienia PiS, Sołtys Jadownik To bardzo bolesna, ale dzisiaj również piękna uroczystość. To już trzecia rocznica tragedii, która dotknęła reprezentację naszego narodu. Chcąc oddać hołd zamordowanym w Katyniu żołnierzom i cywilom, sami stracili życie w obecnej chwili nie wyjaśnionych okolicznościach. Ksiądz proboszcz Drabik zauważył w dzisiejszej homilii, że wszyscy, którzy zginęli w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 roku reprezentowali cały naród i właśnie dlatego jesteśmy im winni pamięć i hołd. Musimy zatem skrupulatnie wyjaśnić okoliczności tej tragedii.

Tadeusz Pasierb Przewodniczący Rady Miejskiej Musimy pamiętać, że w tej katastrofie zginął kwiat inteligencji polskiej. Podobnie jak w Katyniu. Gdyby ci, którzy zostali zamordowani w lesie katyńskim żyli, zapewne losy Polski potoczyłyby się zupełnie inaczej. Ci, którzy polecieli uczcić ich pamięć zginęli i trudno w tej chwili powiedzieć, czy los tak chciał, czy też zadziałały inne czynniki, ale właśnie na te pytania będziemy musieli znaleźć odpowiedź. Teraz tę rocznicę katyńską musimy obchodzić podwójnie.


www.informatorbrzeski.pl

AKTUALNOŚCI

Wyniki

Kategoria gimnazjum: Marcela Zawierucha PG w Woli Dębińskiej – I miejsce Paulina Gala PG w Woli Dębińskiej – II miejsce Klaudia Kania PG nr 2 w Brzesku - III miejsce Piotr Niemiec PG w Łysej Górze – IV miejsce Katarzyna Paprota PG nr 2 w Brzesku – V miejsce Kategoria szkoły ponadgimnazjalne: Regina Kijak 3AT – ZSP Nr 1 w Brzesku - I miejsce Paulina Walas 1D LO – ZSP Nr 1 w Brzesku – II miejsce Gabriela Jernalczyk ZSP nr 2 w Brzesku - III miejsc Sylwia Golonka ZS w Szczurowej – IV miejsce Kinga Zaczyńska 3AT – ZSP Nr 1 w Brzesku- V miejsce II część praktyczna – zmagania drużynowe: I miejsce – uczniowie Technikum w ZSP Nr 1 w Brzesku, II miejsce – uczniowie ZS w Szczurowej, III miejsce: uczniowie PG w ZST i O w Łysej Górze oraz uczniowie ZSP nr 2 w Brzesku.

Grażyna Skrzekucka koordynator ds. doskonalenia i samodoskonalenia nauczycieli w Centrum Szkoleniowym Eduskrypt w Krakowie

Zorganizowaliśmy dzisiaj w przedszkolu w Mokrzyskach szkolenie na temat pierwszej pomocy medycznej. Zaproponowaliśmy dzisiaj zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym co w tym zakresie jest ewenementem oraz zajęcia dla nauczycieli i rodziców. Mam nadzieję, że dzięki dzisiejszemu spotkani wywołamy aktywność zarówno nauczycieli jak i rodziców. Jestem bardzo ciekawa jakie reakcje wywołają te zajęcia. Zastanawiam się jakie będą wypowiedzi na temat tego co prezentujemy i o czym mówimy. O tym czego nie obawiamy się przybliżać dzieciom. Uważam, że dzieci w wieku przedszkolnym należy wdrażać już do pewnego typu zachowań. To początki tego typu warsztatów na tym terenie. Myślę, że niebawem pojawimy się z naszymi propozycjami na terenie gminy Dębno, z której to terenu gościły na dzisiejszym spotkaniu panie dyrektor przedszkoli.

kwiecień 2013


kwiecień 2013

Pozyskane środki fi nansowe pozwolą na realizację zdecydowanie większego zakresu inwestycji niż zakładano pierwotnie w ramach uchwalonego budżetu gminy. - To dobry początek roku, który pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość – mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin. – Mimo trudnego, kryzysowego

AKTUALNOŚCI

również w samorządach roku, udaje nam się pozyskiwać spore środki finansowe ze źródeł zewnętrznych, co ma istotne znaczenie dla podtrzymania dobrej passy inwestycyjnej i motoryki rozwoju gminy. W najbliższych miesiącach spodziewamy się kolejnych wpływów do budżetu, które zwiększą wysokość dochodów gminy. Przyznana promesa powodziowa trafi na realizację zadania odbudowy drogi Wał Lewy w Borzęcinie wraz z zabezpieczeniem powodziowym. Prace prowadzone będą na odcinku 1 515 metrów. W ramach środków pozyskanych z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wybudowane zostaną 3 kolejne maszty internetu radiowego. Ponadto gmina zakupi 130 zestawów komputerowych, z których 100 zostanie nieodpłatnie przekazane mieszkańcom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym wraz z bezpłatnym dostępem do sieci.

www.informatorbrzeski.pl

Internet rządzi się własnymi prawami i prowadząc audycje zawsze przedstawiasz się nikiem. Tak. Internet to taka trochę tajemnica i możliwość schowania swojej tożsamości. Część prezenterów radia przedstawia się z imienia i nazwiska, a część korzysta tylko z internetowego pseudonimu. Należę do tych drugich i zawsze przedstawiam się jako Kedaro i niech tak zostanie. Sięgnij teraz głęboko w pokłady swojej pamięci i przypomnij w jaki sposób powstało Radio RM 80. Radio powstało z potrzeby chwili. Ale po kolei. Pierwsze było forum internetowe. Siedem lat temu razem ze szwagrem organizowaliśmy Sylwestra i poszukiwaliśmy w internecie wiadomości na temat muzyki z lat osiemdziesiątych, bo w takim klimacie ta impreza miała się toczyć. Za jakiś czas postanowiliśmy sami stworzyć takie forum, a później przyszedł pomysł, aby naszym forumowiczom umilała czas muzyka z tamtych lat i w taki sposób zrodził się pomysł na radio. To było sześć lat temu. To jest radio hobbystyczne. Powstałe z zamiłowana wszystkich biorących udział w tym projekcie. Wiek 6 lat zobowiązuje. Do tej pory byliśmy jak wcześniej powiedziałem radiem hobbystycznym. Od teraz będziemy się zmieniać i nie mogę powiedzieć, że nagle staniemy się profesjonalistami, ale w kierunku profesjonalizacji będziemy zdążać. Poszerzył nam się rynek odbiorców i docieramy teraz do coraz szerszego grona słuchaczy, a to zobowiązuje. Do tej pory nikt nie zwracał uwagi na to, że ktoś się przejęzyczył. Albo że stało się coś całkiem nieoczekiwanego. Wszyscy razem śmialiśmy się z tego na antenie i na forum. Bardzo bym chciał, aby ta naturalność pozostała, ale pewna profesjonalizacja jest potrzebna. Trzeba będzie to jakoś połączyć. Jakiej muzyki możemy posłuchać w Radiu RM 80? Większość stacji internetowych obiera kierunek pod pewien określony typ słuchacza. Postawiliśmy na prezentowanie programów autorskich w naszym radiu czyli to od czego większość tak zwanych dorosłych stacji radiowych odeszło. Dla nas osobowość prezentera jest bardzo ważna, ponieważ to oni i muzyka przez nich prezentowana tworzą magię radia. Współpracujemy z osobami, które są zupełnymi amatorami jeśli chodzi o pracę radiową, ale są wśród nas ludzie, którzy w radiu pracowali, bądź pracują. To ludzie, którzy dużo wnoszą dla rozwoju radia swoimi spostrzeżeniami i radami. Jesteśmy radiem legalnym. Opłacamy ZAiKS. Nie jesteśmy stacją komercyjną i działalność opłacamy z własnych pieniędzy. Wszyscy poświęcają dla radia swój czas prywatny. Radio gra 24 godziny na dobę. Wszystkie informacje na nasz temat można znaleźć na stronach internetowych. Można nas słuchać także na Platformie Cyfrowej „nc+” na kanale 513, a także odnaleźć we wszystkich smartfonach i urządzeniach przenośnych. Zapraszam serdecznie do słuchania i życzę dobrej zabawy z RM 80.


www.informatorbrzeski.pl

kwiecień 2013

AKTUALNOŚCI

Sto tysięcy złotych otrzyma V – ligowy klub sportowy Sokół Borzęcin na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Borzęcin. To dotacja przyznana przez gminę Borzęcin w ramach ogłoszonych w miesiącu styczniu konkursów. kwoty 200 tysięcy złotych, przeznaczonej do rozdysponowania w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu 75 tysięcy złotych przyznano Gminnemu Klubowi Sportowemu, zrzeszającemu kluby Victoria Bielcza – klasa A, Błękitni Przyborów – klasa B i Dolanka Borzęcin Dolny oraz 32 tysiące złotych klubowi sportowemu Iskra Łęki – klasa A. Dziesięć tysięcy złotych otrzyma Stowarzyszenie Futsalu „Gryf”, które prowadzi drużynę piłki halowej, występującą w I lidze brzeskiej, a 8 tysięcy złotych zarezerwowano na organizację działalności szkoleniowej, zajęć sportowych i współzawod-

nictwa sportowego dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie sportów walki w ramach ogłoszonego kolejnego konkursu. - Myślę, że przyznane kwoty są satysfakcjonujące i pozwolą klubom sportowym na realizację swoich działań statutowych oraz osiąganie coraz to lepszych wyników sportowych – mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin. – Z roku na rok na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu przeznaczamy coraz większe środki finansowe. W roku 2011 było to 120 tysięcy złotych, rok później 150 tysięcy, a w roku bieżącym 200 tysięcy złotych. To pozwala klubom sportowym na prowadzenie szkoleń i rozwijanie nowych form rywalizacji sportowej. Poza tym stowarzyszenia i organizacje mogą zabiegać o środki finansowe w ramach profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, w zakresie pozalekcyjnych zajęć sportowych – kończy wypowiedź wójt Kwaśniak. IB

26 marca br. Gmina Gnojnik została wpisana do Europejskiego Rejestru Renomowanych i otrzymała Certyfikat EuroRenoma nr ANC 13532. Program Europejski Rejestr Renomowanych promuje i wspiera te instytucje, które odznaczają się na tle innych szczególną solidnością i jakością. Uczestnicy programu mogą posługiwać się Certyfikatem, czyli najbardziej aktualną informacją o rzetelności i wiarygodności urzędu. Certyfikat wzbudza zaufanie wśród partnerów biznesowych, ułatwia wy-

grywanie konkursów i przetargów oraz zapewnia dodatkowe punkty przy ocenie wniosków o dofinansowania z Unii Europejskiej. Wyróżniona gmina musi przestrzegać prawa pracy i zasad BHP oraz wykazywać się terminowym rozliczaniem z kontrahentami, terminowo regulować również inne opłaty z tytułu podatków, ceł itp. Po pozytywnym zweryfikowaniu specjalne kolegium dokonuje ostatecznej oceny i wydaje decyzję o przyznaniu certyfikatu. ug

Z

Ksiądz Władysław Bobowski

Ksiądz Władysław Pasiut

Biskup Pomocniczy Tarnowski

Proboszcz i Dziekan Dekanatu Szczepanowskiego

Dla mnie była to ogromna niespodzianka, kiedy dowiedziałem się, że mam przewodniczyć mszy świętej, podczas której przedszkolu w Szczepanowie zostanie nadane imię Błogosławionego Jana Pawła II. Jeszcze nigdy coś takiego mi się nie zdarzyło, a więc mogę śmiało powiedzieć, że była to dla mnie taka uroczystość prymicyjna. Jan Paweł II bardzo kochał dzieci i bronił ich już życia od poczęcia. Okazywał dzieciom bardzo dużo serca, a dzieci i ich rodzice doskonale to wyczuwały. To wspaniały patron. Dzieci będą mogły poznawać papieża jako człowieka bardzo dobrego, człowieka rozmodlonego i kochającego ludzi. Jan Paweł II był człowiekiem bardzo Bożym i był także gorącym patriotą. Posiadał cechy charakteru potrzebne człowiekowi do wszechstronnego wzrastania duchowego. Tak więc to co przekazane zostanie tym małym dzieciom na pewno pomoże im później w wyrośnięciu na wspaniałych ludzi, patriotów, ludzi pełnych dobra. Wszystko za sprawą patrona, który będzie nad nimi czuwał.

Niewątpliwie nadanie imienia Błogosławionego Jana Pawła II przedszkolu jest wielkim wydarzeniem dla Ziemi Szczepanowskiej i dla samej placówki. Chcę wspomnieć, że trzydzieści pięć lat temu Kardynał Karol Wojtyła odwiedził Szczepanów i można właściwe powiedzieć, że prawie bezpośrednio stąd wyjechał na konklawe, na którym został wybrany papieżem. Nigdy o Szczepanowie nie zapominał. Od 2011 roku w naszym Sanktuarium znajdują się jego relikwie. Ogromnie się cieszymy, że właśnie ta postać będzie patronować szczepanowskiemu przedszkolu.


kwiecień 2013

AKTUALNOŚCI

Janusz Kwaśniak

Maria Gibała

Wójt Gminy Borzęcin

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Borzęcinie

Przedszkole w Borzęcinie jest bliskie memu sercu, ponieważ jestem wychowankiem tego przedszkola – rocznik 1982. Zarówno myślami jak i osobiście z racji pełnionej funkcji wracam do tego przedszkola z sentymentem. To z przed ponad trzydziestu lat było na pewno inne niż to współczesne nam. Dzisiaj to przede wszystkim inne, lepsze warunki lokalowe. Inaczej wygląda także edukacja. Pobyt i nauka w przedszkolu to bardzo ważny okres w życiu każdego dziecka. W wieku przedszkolnym kształtuje się charakter i osobowość młodego człowieka. Nabywa się również podstawowych umiejętności i nawyków. Przedszkole w Borzęcinie jest najstarszym w gminie. Jest placówką edukacyjną, którą jak do tej pory opuściło 2,5 tysiąca mieszkańców Borzęcina.

www.informatorbrzeski.pl

Nasze przedszkole jest obiektem pięknie zagospodarowanym i w pełni nowoczesnym. W tej chwili prowadzimy trzy oddziały, do których uczęszcza 79 dzieci. Dzięki pomocy władz gminy i pana wójta jesteśmy placówką bardzo dobrze wyposażoną. Niestety zdarza nam się odrzucić podania o przyjęcie dzieci do przedszkola ze względu na brak miejsca. Zatem zainteresowanie posyłaniem dzieci do przedszkola jest duże.

OGŁOSZENIA DROBNE ......................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................................................................

Nadanie ogłoszenia przez osoby prywatne jest bezpłatne. Ogłoszenia przyjmujemy: Punkt dorabiania kluczy - Brzesko, ul. Głowackiego 20A lub drogą mailową: redakcja@informatorbrzeski.pl


www.informatorbrzeski.pl

kwiecień 2013

Bogusław Hajduk

KULTURA / WYWIAD

„Noc z Andersenem” to międzynarodowe przedsięwzięcie organizowane z okazji Międzynarodowego Dnia Książki Dziecięcej i rocznicy urodzin H.Ch. Andersena. Biorą

w nim udział biblioteki z różnych krajów, organizując w tym samym czasie trwające całą noc spotkania, rozwijające w dzieciach zainteresowania czytelnicze. Brzeska biblioteka po raz pierwszy włączyła się w obchody urodzin Andersena. Od tej pory „Noc z Andersenem” ma na stałe zagościć w kalendarzu imprez organizowanych przez instytucję. Na uczestników nocnego spotkania z baśniami czekały liczne atrakcje, m. in.: wizyta Pana Andersena, głośne czytanie baśni

przez wolontariuszy z Małopolskiej Szkoły Wyższej w Brzesku, konkurs plastyczny na najpiękniejszą kartkę urodzinową dla duńskiego bajkopisarza, gry i zabawy literackie inspirowane baśniami Andersena oraz nocny seans bajkowy. Były także: wspólna kolacja, tort urodzinowy oraz sobotnie śniadanie. Baśniowa przygoda z Andersenem zakończyła się po czternastu godzinach w sobotni poranek. IB

Rozmowa z Kariną Legutek – kierownik oddziału dla dzieci Miejskiej Biblioteki w Brzesku

ogłoszenie

Półtora roku temu przenieśliście się do nowego gmachu. Zmieniły się warunki pracy i nie tylko. Jak teraz funkcjonuje oddział dla dzieci i młodzieży brzeskiej biblioteki? Warunki uległy zmianie diametralnie. W tej chwili nawet nie jesteśmy w stanie porównywać naszej dawnej pracy z tą wykonywaną aktualnie. Począwszy od samego pomieszczenia naszego oddziału. Wszyscy ci, którzy pamiętają stare pomieszczenia, wiedzą, że było ciasno i ciemno. Teraz mamy ponad 200 metrów kwadratowych do dyspozycji, na których mieści się wypożyczalnia, czytelnia i sławna już „Komnata Bajek”. Jest to miejsce przeznaczone przede wszystkim dla naszych najmłodszych czytelników. Możemy się tym pochwalić, ponieważ takie miejsca nie znajdują się we wszystkich bibliotekach. Na czym polega praca tego oddziału, uwzględniając nowe możliwości, które otrzymaliście po przeprowadzce do nowego gmachu? Nasza praca to przede wszystkim wypożyczanie i udostępnianie książek czytelnikom. W tej chwili kładziemy także ogromny nacisk na pracę kulturalno – oświatową, która przybiera różne formy. Podstawowe z nich to lekcje biblioteczne, spotkania autorskie i konkursy. Lekcje biblioteczne prowadzone są na różne tematy. Najczęściej bywa tak, że umawiamy się z przedszkolem lub szkołą na określony temat. Następnie taka lekcja przeprowadzana jest u nas w bibliotece. Naszą tradycją są „Majowe Dni Książki”, które już niebawem odbędą się po raz kolejny. W tym roku będą to już nawet „Brzeskie Dni Książki”. Są to lekcje, na które zapraszane są przedszkola i szkoły z terenu miasta i gminy. Podczas tych spotkań prezentowane są tematy związane najczęściej z rocznicami literackimi. W ubiegłym roku były to lekcje o Januszu Korczaku dla uczniów z klas IV – VI i o Astrid Lindgren dla dzieci z klas młodszych. W tym roku lekcje dedykowane będą Julianowi Tuwimowi i Kornelowi Makuszyńskiemu. Jak wyglądają spotkania w komnacie bajek? Jest to nasza nowatorska działalność. Odbywają się tam spotkania „Klubu Maluszka”. W tym roku jest to już druga edycja tego klubu, którego działalność została zainaugurowana w 2011 roku. Są to spotkania z dziećmi w przedziale wiekowym od półtora roku do lat trzech oraz ich rodziców lub opiekunów. W każdą środę o 9.30 wszyscy chętni zbierają się w bibliotece. Jest to taka forma wyjścia z dzieckiem niekoniecznie na spacer, ale właśnie do nas i tutaj odbywają się spotkania, które mają na celu integrację tych najmłodszych dzieci w trakcie zabawy. Staramy się tak organizować pracę podczas tych spotkań, aby przygotować trzylatki do edukacji przedszkolnej. W „Klubie Maluszka” prowadzimy zajęcia edukacyjne, plastyczne i literackie. W zasadzie wszystkie nasze działania prowadzone są w oparciu książkę, tak aby dziecko kojarzyło bibliotekę nie tylko z dobrą zabawą, ale także właśnie z książką. To wszystko co dzieje się w bibliotece ma nauczyć rodziców, że kontakt dziecka z książką jest bardzo ważny i na pewno zaprocentuje w przyszłości. Oprócz propozycji dla najmłodszych biblioteka prowadzi także działania skierowane do starszych dzieci. Jakie to są działania? Do starszych dzieci skierowana jest propozycja „Piątkowej Czytelni”. To oczywiście również działalność związana z książką. Polega na głośnym czytaniu wybranych lektur. Dwa razy w tygodniu odbywają się zajęcia plastyczne. Biblioteka ma również propozycje dla przedszkoli. Gościmy u nas grupy przedszkolne. Prowadzimy dla nich cykl zajęć pod nazwą „Poranek z książką”. Spotkania odbywają się raz w miesiącu. W ten sposób chcemy przygotować dzieci, aby w przyszłości były aktywnymi czytelnikami. W trakcie tych zajęć uczymy między innym dzieci zasad, które obowiązują w bibliotece, a więc jak wypożyczyć książkę, co potrzebne jest do tego, aby móc wypożyczyć książkę i jak powinien zachowywać się czytelnik. Spotkania kończą się pasowaniem na czytelnika. Rozmawiał Tomasz Pajor


kwiecień 2013

www.informatorbrzeski.pl

KULTURA / WYWIAD

Rozmowa z aktorką Anną Piróg – Karaszkiewicz

Pojawiła się pani w Borzęcinie w dość specyficznej roli. Bardziej jako pedagog niż aktorka. To rzeczywiście nieco inne zajęcie. Jestem tutaj w charakterze animatora warsztatów, w których biorą udział osoby starsze. Jest to dla mnie bardzo ciekawe wyzwanie. Ze względu na formułę czyli niezbyt dużą liczbę spotkań, które zakończą się przedstawieniem i to, że jest to jednak praca z seniorami. Gdzie można w tej chwili panią oglądać? JÓZEF STÓS – urodził się w 1921 roku w Okocimiu k. Brzeska. W 1939 roku zgłosił się jako ochotnik do Służby Wojskowej Pomocniczej. Został aresztowany jako zakładnik. W KL Auschwitz oznaczony numerem 752. W 1944 r. wywieziony do obozu w Oranienburgu, a stamtąd do KL Buchenwald. Po wojnie studiował architekturę. Kierował budowami kościołów w Złotej i Kątach Iwkowskich. Jest Honorowym Obywatelem Miasta Brzeska. KAZIMIERZ ZAJĄC – urodził się w 1923 roku w Jasieniu k. Brzeska. W KL Auschwitz oznaczony numerem 261. Po wojnie studiował na Akademii Handlowej w Krakowie. Po ukończeniu studiów pracował w okocimskim browarze. Założyciel i wieloletni prezes brzeskiego koła PZW. Jest Honorowym Obywatelem Miasta Brzeska. ogłoszenie

Najbardziej jestem związana z krakowskim Teatrem Barakah. Jest to teatr, który działa w ramach fundacji. Pieniądze na działalność w związku z tym są mniejsze, ale za to zyskuje strona repertuarowa. Dzieje się tam wiele ciekawych rzeczy. Repertuar jest bardziej autorski niż w innych teatrach. Co tydzień w poniedziałki odbywają się dramatoria, podczas których gramy spektakle lub aktywnie czytamy sztuki. Charakterystycznym jest to, że przed przedstawieniem odbywa się tylko jedna próba. Na te przedstawienia przychodzi bardzo duża liczba widzów. Ta formuła w sztuce została już dawno odkryta, ale inscenizowanie czegoś bez wcześniejszej próby daje wiele możliwości i jest bardzo ciekawe. Przeglądając pani dokonania zauważyłem, że gra pani w dużej ilości seriali. To prawda. Rzeczywiście tych ról jest dość dużo, ale jeżeli ktoś się dokładniej przyjrzy, to zauważy, że nie grywam jakiś dużych postaci. Są to role bardziej epizodyczne. To taka uroda tego zawodu, że jak się nie jest wielkim aktorem, to grywa się mniejsze role. Ktoś zawsze te postaci musi zagrać. Zagrała pani także epizodyczną rolę w filmie „Tam i z powrotem” u boku Janusza Gajosa i Andrzeja Frycza. To była rola pielęgniarki. Zagrałam ją zaraz po szkole filmowej. To był epizod w tym filmie, ale rzeczywiście miło było wystąpić u boku tak znanych aktorów. Podpatrzeć nieco ich warsztat. W którym momencie życia doszła pani do wniosku, że chciałaby zostać aktorką? Dość szybko. Takim kluczowym momentem był udział w Jasełkach, w których musiałam stworzyć postać diabła. Pamiętam rodzaj emocji, którą odniosłam, kiedy usłyszałam oklaski dla mnie. Stwierdziłam wówczas, że to mi się podoba. Nie wiem czy to dobrze, że na tym oparłam swoją decyzję zawodową, ale przyniosło mi to tyle przyjemności, że podjęłam właśnie taką decyzję. Jest pani młodą osobą i jeszcze wiele przed panią. Co chciałaby pani osiągnąć w tym zawodzie? To zależy od dnia. Czy to dobry dzień czy zły. Nie myślę o jednej konkretnej postaci, którą chciałabym zagrać. Sprawia mi przyjemność granie osób, które z czymś się zmagają. Wówczas można pokazać dużą rozpiętość emocji i wewnętrznej szarpaniny. W takich rolach widać warsztat i kunszt aktora. Na zakończenie naszej rozmowy proszę odpowiedzieć na pytanie czy woli pani grać w filmie czy w teatrze? Bardzo lubię teatr, w którym największą przyjemność daje kontakt z widzem na żywo. Gra w filmie również bywa interesująca. W teatrze potrzebny jest inny warsztat niż w filmie, w którym lubię subtelność. Dużo pracuje się ciałem czy mimiką. Dziękuję za rozmowę. Rozmawiał Tomasz Pajor


KULTURA / SPORT

Bogusław Hajduk

www.informatorbrzeski.pl

Dużo pozytywnej energii dodaje świadomość, że tak wielu przyjaciół występuje dla ciebie. To rzeczywiście bardzo miłe uczucie, kiedy tak wielu chce śpiewać, aby mi pomóc. Jeszcze więcej energii i sił do działania dodaje fakt, że tak wielu widzów zechciało przyjść na ten koncert i poświęcić swój cenny czas. Sala była zapełniona do ostatniego miejsca. To wspaniałe, że ludzie mają tak dobre serca. Znalazłeś w muzyce, piosence i śpiewaniu jakiś sposób na życie. Tak. Muzyka daje mi bardzo wiele. Uczę się śpiewu na lekcjach prywatnych. Uczestniczę w zajęciach kilku chórów. Właściwie to wychodzi na to, że najchętniej to nie robiłbym nic innego tylko śpiewał. Niestety nie zostałem przyjęty do szkoły muzycznej, więc muszę postawić w życiu na inne wykształcenie, ale muzyka jest dla mnie bardzo ważna. Nie możesz kształcić się muzycznie. Jak zatem widzisz swoją przyszłość? Myślę o studiach inżynieryjnych w kierunku robotyki. Chciałbym w przyszłości opracować dla siebie protezy z prawdziwego zdarzenia, stworzyć coś od siebie dla siebie, ponieważ ciężko jest komuś kto nie jest w mojej sytuacji wytłumaczyć co jest mi potrzebne. Rozmawiał Tomasz Pajor

Bogusław Hajduk

Rozmowa z Jędrkiem Rosą

kwiecień 2013


kwiecień 2013

SPORT

www.informatorbrzeski.pl

INFORMATOR BRZESKI - 4/2013  

BEZPŁATNA GAZETA - POWIAT BRZESKI

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you