Page 1

reklama

reklama

reklama

GAZETA BEZPŁATNA aaaa

Grudzień 2013 nr 11 (29) - ISSN 2082-923X

REKLAMA BRZESKO - BORZĘCIN - CZCHÓW - DĘBNO - GNOJNIK - IWKOWA - SZCZUROWA

Brzesko

Remont wiaduktu

reklama

redakcja@informatorbrzeski.pl

BIURO O TŁUMACZEŃ ACZEŃ

ul. Sobieskiego 1 / Rynek, Brzesko tel. 609 266 269, www.lexa.com.pl

Zbliża się czas remontu wiaduktu kolejowego na ulicy Solskiego w Brzesku. PKP prowadzi prace na linii kolejowej z Tarnowa do Krakowa, w ciągu której znajduje się wymieniony przejazd. Do tej pory ze względu na nisko położony wiadukt mogły w tym miejscu przejeżdżać tylko niskie pojazdy. Po remoncie sytuacja zmieni się, ponieważ przejazd zostanie wykonany w podobny sposób jak wiadukt przy dojeździe do autostrady. Prace będą trwały około 18 miesięcy, a więc dość długo i w związku z tym

staną się uciążliwe dla wszystkich, którzy dojeżdżają do Brzeska z północnej strony linii kolejowej. Przypomnijmy, że jest to również trasa prowadząca do północnych gmin naszego powiatu, a więc do Borzęcina i Szczurowej, a w dalszym ciągu także w Świętokrzyskie czy po prostu do Warszawy i jeszcze dalej. Przez półtora roku jeżdżący tą trasą będą korzystali z objazdów. W tym miejscu rodzi się jednak konflikt pomiędzy wykonawcami remontu, a mieszkańcami miejscowości, którymi miałyby

przebiegać trasy objazdowe, ponieważ właśnie w tych miejscowościach ruch pojazdów wzrośnie wielokrotnie. Nie chcą się na to zgodzić mieszkańcy i zapowiadają protest. Szczególna uciążliwość czeka mieszkających w dwóch miejscowości czyli w Jadownikach i Sterkowcu. To właśnie drogami gminnymi przebiegającymi tamtędy miałby przebiegać główny objazd. – Dla mieszkańców miejscowości, którymi miałby przebiegać objazd będzie to kilkukrotne zwiększenie ruchu pojazdów – mówi rady Krzysztof

Bogusz, mieszkaniec Sterkowca. – Najgorzej będzie w tych miejscach, w których nie ma chodników. Na przykład w Sterkowcu na ulicy Sosnowej jest tylko 250 metrów chodnika. Na ulicy Tarnowskiej na odcinku od wiaduktu nad autostradą do dworca kolejowego chodnika nie ma w ogóle, a właśnie tą drogą odbywa się ruch dużych samochodów ciężarowych i w związku z tym już jest niebezpiecznie – dodaje radny. Wyjściem z sytuacji mogłoby być wyznaczenie innej trasy objazdu. Według radnego Bogusza są drogi gminne przebiegające blisko torów, które mogłyby posłużyć jako objazdy. Radna Katarzyna Pacewicz obawia się, że podczas objazdu newralgicznym miejscem może okazać się brzeskie skrzyżowanie ulic Starowiejskiej, Solskiego i Legionów Piłsudskiego. Jej zdaniem specjaliści od ruchu drogowego powinni bardzo poważnie przemyśleć sposób objazdów. Wyjściem mogłoby być rozłożenie tego zadania na kilka dróg. Podobnego zdania jest Komendant Powiatowy Policji Roman Gurgul, który również mówi o kilku możliwościach objazdu, deklarując jednocześnie wszelką pomoc w tej kwestii. Policja będzie oczywiście również pomocna w chwili, gdy zaistnieją jakiekolwiek problemy na wybranych już objazdach. Jarosław Sorys sołtys Jadownik i również radny mówi o braku przygotowania ulic Staropolskiej i Małopolskiej do przejęcia zadania objazdów. – Są to ulice, na których nie ma chodników, a ruch pieszych jest duży. Poprowadzenie objazdu tymi ulicami stworzy dodatkowe zagrożenie dla osób poruszających się tamtędy. Informacja o takim zamiarze doprowadziła mieszkańców bardziej do chęci protestu w tej sprawie i to na ulicy, niż akceptacji tego pomysłu. Jadow-

niki nie są absolutnie przygotowane na przyjęcie tak dużego ruchu. Jeżeli miałoby tak być, to musi nastąpić szybkie wybudowanie chodników na tych ulicach – kończy sołtys Sorys. Jak widać pomysł poprowadzenia objazdu przez Jadowniki i Sterkowiec, a więc drogami, które wydają się być naturalne do tego celu, wywołuje sporo kontrowersji. Zapytaliśmy także o stanowisko Starostwa Powiatowego w Brzesku. Starosta Andrzej Potępa nie zaakceptował stanowiska PKP, firmy remontującej i Zarządu Dróg Wojewódzkich w tej sprawie. – Mamy inne propozycje – mówi Starosta. – Chcemy zaproponować taką zmianę organizacji ruchu, która będzie uciążliwa dla mieszkańców w najmniejszym stopniu. Proponujemy przerzucenie ruchu samochodów ciężarowych na drogi powiatowe do tego celu przeznaczone, tak aby ich ruch nie odbywał się w miejscach gęsto zabudowanych, a więc nie przez Jadowniki i Sterkowiec. Także ruch pojazdów osobowych chcielibyśmy poprowadzić w inny sposób. Czekamy na spotkanie z przedstawicielami firmy remontowej, PKP i ZDW. Uważam, że dopiero wówczas uda nam się wypracować jakiś rozsądny kompromis – kończy Starosta. Jak widać problem istnieje i zdając sobie sprawę z tego, że remont magistrali kolejowej jest bardzo ważny, musimy myśleć także o tym, że te minimum osiemnaście miesięcy utrudnień dla mieszkańców okolicznych miejscowości będzie bardzo trudnym, a być może i niebezpiecznym okresem. Dlatego należy znaleźć jak najszybciej najlepsze i jak najmniej uciążliwe rozwiązanie tej trudnej sytuacji. TP

www.facebook.com/informatorbrzeski


2

grudzień 2013

www.informatorbrzeski.pl

AKTUALNOŚCI

Diecezja tarnowska ma Badania na oddziale nowych biskupów ginekologicznym w brzeskim szpitalu

Brzesko

14 grudnia br., Ojciec Święty Franciszek mianował dwóch biskupów pomocniczych diecezji tarnowskiej: księdza dr. Jana Piotrowskiego, proboszcza parafii pw. św. Małgorzaty w Nowym Sączu oraz księdza dr. Stanisława Salaterskiego, proboszcza parafii katedralnej w Tarnowie. Obaj biskupi pochodzą z terenu powiatu brzeskiego. Decyzja Papieża Franciszka zaliczyła ich do grona pasterzy Kościoła, którzy przez głoszenie Ewangelii, udzielanie sakramen-

tów świętych i władzę pasterską prowadzą Lud Boży do zbawienia. Ks. Jan Piotrowski i ks. Stanisław Salaterski są kolejno jedenastym i dwunastym biskupem pomocniczym w historii diecezji tarnowskiej.

Ksiądz prałat dr Jan Piotrowski

7 i 8 grudnia, a więc w sobotę i niedzielę Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej oraz Oddział Ginekologiczno – Położniczy w Brzesku zrealizowały program badań profilaktycznych dla kobiet ciężarnych. W trakcie programu panie mogły uzyskać bezpłatnie porady ginekologiczne, przeprowadzić badanie USG i USG genetyczne, zapis KTG oraz badania laboratoryjne. Organizatorzy szczególnie zwracali uwagę na kobiety ciężarne pomiędzy 11 a 14 tygodniem ciąży, u których zostały wykonane badania w kierunku wykrycia chorób genetycznych. Kobiety, które przybyły na badania mogły dodatkowo skorzystać z panelu instruktażowego m.in. na temat pielęgnacji noworodka i higieny życia ciężarnej, a także otrzymały możliwość zwiedzania oddziału, który po remoncie i przeprowadzeniu zmian jest teraz oddziałem bardzo nowoczesnym z wysoko wyspecjalizowanym zespołem lekarskim oraz pozostałą kadrą. IB

Krzysztof Mawlichanów

dr n med.

Lekarz Kierujący Oddziałem Ginekologiczno-Położniczym Staramy się, aby oddział położniczo-ginekologiczny rozwijał się i oferował pacjętkom coraz nowocześniejsze metody diagnostyczne i lecznicze. To jest jeden z etapów założonego wcześniej planu poprawy statusu i rozwoju oddziału. Dianostyka jest nakierowana na kobiety będące w II i III trymestrze ciąży. Rozszerzyliśmy palestrę oferowanych świadczeń diagnostycznych. Chcialiśmy pokazać metamorfozę jaka nastąpiła w ostatnich kilku miesiącach na naszym oddziale.

Ks. prałat dr Stanisław Salaterski

urodził się 5 stycznia 1953 r. w Szczurowej, która jest jednocześnie jego rodzinną parafią. Święcenia kapłańskie otrzymał w bazylice katedralnej w Tarnowie z rąk biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza 25 maja 1980 r. Po święceniach kapłańskich pracował w parafiach: Przecław i Mielec – Ducha Świętego. W latach 1984-1991 pełnił posługę misyjną w Republice Konga w Afryce. Po powrocie został minowany sekretarzem krajowym Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła a w 1995 sekretarzem krajowym Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary. W roku 1992 podjął studia specjalistyczne w Instytucie Katolickim w Paryżu otrzymując tytuł licencjata z teologii. Doktorat z teologii uzyskał w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. W latach 1997-1999 podjął posługę duszpasterską w jednym z ubogich przedmieść Limy, stolicy Peru. W latach 2000-2010 pełnił z nominacji Kongregacji ds. Ewangelizacji, funkcję Dyrektora Krajowego Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce. Ponadto w dniu 24 marca 2003 r. papież Jan Paweł II mianował ks. Jana członkiem Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów. Dodatkowo w czerwcu 2001 r. Konferencja Episkopatu Polski powołała ks. Jana na Konsultora ds. Misyjnych KEP. Od dnia 22 listopada 2009 r. pełni urząd proboszcza parafii pw. św. Małgorzaty w Nowym Sączy. Jest dziekanem dekanatu Nowy Sącz-Centrum oraz prepozytem Kapituły Kolegiackiej w Nowym Sączu.

urodził się 5 listopada 1954 roku w Lipnicy Murowanej. Jego parafią rodzinną jest Tymowa. Święcenia prezbiteratu przyjął z rąk biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza 31 maja 1981 roku, w katedrze tarnowskiej. Po święceniach pracował jako wikariusz w parafii Muszyna. W latach 1984–1988 odbył specjalistyczne studia z historii Kościoła na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, które uwieńczył doktoratem. Od lipca 1988 do września 1989 pracował duszpastersko jako wikariusz w parafii katedralnej w Tarnowie, a następnie przez trzy miesiące jako wikariusz w parafii św. Kazimierza w Nowym Sączu. Początkiem roku 1990 podjął funkcje diecezjalnego duszpasterza młodzieży i diecezjalnego duszpasterza harcerstwa. Przez dwa lata był asystentem w katedrze historii nowożytnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W roku 1993 powrócił do diecezji podejmując różne funkcje: m.in. diecezjalnego referenta duszpasterstwa młodzieży, koordynatora duszpasterstwa młodzieży specjalnej troski, wikariusza biskupiego do spraw młodzieży. W 1994 roku został wykładowcą historii Kościoła i adiunktem w Instytucie Teologicznym w Tarnowie. Od kwietnia 1995 pełni urząd proboszcza parafii katedralnej w Tarnowie, zaś od roku 1998 jest dziekanem dekanatu Tarnów-Południe oraz członkiem Kolegium Konsultorów i Rady Kapłańskiej.

Brzesko

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

12 stycznia 2014 roku już po raz 22 zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Podczas tego Finału zagramy NA RATUNEK – na zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej i godnej opieki medycznej seniorów. Jak co roku brzeski orkiestrowy sztab znajduje się w Miejskim Ośrodku Kultury (Plac Targowy 10). Program 22. Finału WOŚP (Plac Kazimierza Wielkiego): godz. 15:15 – koncert Orkiestry Dętej, godz. 16:00 – Pierwsza Licytacja, godz. 16:15 – Wokalistki z MOK, godz. 16:45 – Druga Licytacja, godz. 17:10 – zespół DO RANA godz. 18:10 – Główna Licytacja, godz. 18:50 – koncert zespołu PRZYSTANEK MRÓWKOWIEC godz. 20:00 – ŚWIATEŁKO DO NIEBA. Zapraszamy wszystkich ludzi dobrej woli do przekazywania darów na licytacje. Przedmioty można składać w tygodniu poprzedzającym 22. Finał WOŚP (od poniedziałku do soboty) w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku (Plac Targowy 10) oraz w namiocie organizatora podczas trwania imprezy. Warunkiem licytacji przekazanego przedmiotu jest obecność na Placu Kazimierza Wielkiego osoby przekazującej.


www.informatorbrzeski.pl

Na sygnale Zaatakował kobietę i groził użyciem noża Policjanci zatrzymali 45-letniego mieszkańca gminy Borzęcin, który w okolicy parku zaatakował samotnie idącą kobietę. Mężczyzna próbował siłą wyrwać jej torebkę. Kiedy napotkał na zdecydowany opór pokrzywdzonej zagroził jej użyciem noża. Wczoraj tuż przed godziną 19.00 w Brzesku do idącej samotnie kobiety niespodziewanie podbiegł mężczyzna i usiłował wyrwać jej torebkę. Napastnik widząc, że kobieta tak łatwo nie odpuści zagroził użyciem noża. Stanowcza reakcja pokrzywdzonej najwyraźniej zaskoczyła sprawcę. Mężczyzna po krótkiej szarpaninie zrezygnował i uciekł. Pokrzywdzona zachowała zimną krew. Dokładnie zapamiętała wygląd napastnika i przekazała go policjantom. Funkcjonariusze już kilka minut później na terenie miasta zatrzymali sprawcę. Mundurowi znaleźli przy zatrzymanym nóż kuchenny, którym sprawca najprawdopodobniej chciał się posłużyć. 45-latek trafił do policyjnego aresztu. Za usiłowanie rozboju kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności do lat 12.

*** Uprawiał konopie indyjskie w lesie Brzescy policjanci zatrzymali 18-latka, który nielegalnie uprawiał konopie indyjskie. Krzaki marihuany posadził w pobliskim lesie. Na nietypową plantację natrafiła osoba, która we wrześniu br. spacerowała po lesie w powiecie brzeskim. O znalezisku natychmiast poinformowała Policję. Policjanci, którzy przybyli do kompleksu leśnego zabezpieczyli znalezione krzaki konopi indyjskich i od razu zaczęli pracować nad ustaleniem właściciela uprawy. Efektem tego było zatrzymanie młodego mężczyzny. 18-latek przyznał się do sadzenia nasion konopi i systematycznego doglądania swojej uprawy. Zebrany w tej sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zarzutów mężczyźnie. Za uprawę środków odurzających grozi do 3 lat pozbawienia wolności.

*** Uwaga na internetowych oszustów! Rośnie liczba pokrzywdzonych, którzy zostali oszukani za pośrednictwem internetu. Na Policję coraz częściej zgłaszają się osoby, które na różnych portalach aukcyjnych dokonały zakupu, jednak zamówiony towar nigdy do nich nie dotarł. Policjanci skrupulatnie i szczegółowo sprawdzają takie oszustwa. Wiele z takich spraw znajduje finał w sądzie. Jedną z takich spraw dotyczących oszustw prowadził Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Powiatowej Policji w Brzesku Sprawca wyłudzeń, mieszkaniec powiatu brzeskiego po zarejestrowaniu działalności gospodarczej założył kilka kont na jednym z portali internetowych, na którym proponował do sprzedaży nowe telefony komórkowe różnych marek. Zamówiony sprzęt jednak nigdy nie trafiał do klientów. W opisie aukcji sprzedający umieszczał informację, że telefony pochodzą z Chin i są produktami oryginalnymi. Jako, że wystawiona cena za sprzęt była bardzo kusząca, w zależności od modelu niższa od kilkudziesięciu do kilkuset złotych od oferowanych na rynku polskim, zainteresowanie jego aukcjami było bardzo duże. Już w pierwszych tygodniach swojej „działalności” oszust zawarł kilkadziesiąt transakcji. Opis każdej aukcji był tak wymyślony, aby proceder ten trwał jak najdłużej, a sprawca mógł cieszyć się osiągniętymi w ten sposób profitami. Potencjalni klienci po wpłacie pieniędzy za zakupiony telefon musieli czekać na niego do miesiąca czasu z uwagi na rzekomy jego transport z Chin. W trakcie prowadzonego postępowania policjanci dotarli do 70 osób pokrzywdzonych z terenu całego kraju, które dokonały zakupu telefonów, a następnie ich nie otrzymały pomimo tego, że za nie zapłacili. W ten sposób internetowy oszust wzbogacił się o ok. 28 tys. złotych. Pomysłowy przedsiębiorca przyznał się do popełnienia wszystkich przestępstw i dobrowolnie poddał karze.

AKTUALNOŚCI

grudzień 2013

3

Brzesko

Rolnicze spotkanie w Brzesku

Restauracja August była miejscem spotkania rolników z powiatu brzeskiego. Inicjatorem spotkania rolników i przedstawicieli Spółki Wodnej był Tomasz Latocha – Przewodniczący Izby Rolnej. W zebraniu wzięli także udział przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Brzesku. Tematem spotkania stał się problem wielu rolników, zwłaszcza z gminy Szczurowa, gdzie Spółka Wodna wystąpiła do firmy windykacyjnej o ściągnięcie z rolników zaległych kwot składki, które powinni rolnicy wpłacić na rzecz spółki. Niektórzy z nich mają zapłacić po kilkaset złotych. Spółka odpowiada za czyszczenie rowów melioracyjnych. Zdaniem rolników nie robi tego, a jeżeli już to jakość prac nie jest najlepsza. Dlatego przestali płacić. Odpowiedź spółki jest jedna – płacenie składek jest obowiązkowe. Władze Spółki dodają, że skoro rolnicy nie płacą to nie ma za co konserwować rowów. Rolnicy z gminy Szczurowa nie są przeciwni działalności Spółki Wodnej. Cześć z nich przestała płacić 20 złotych rocznie za hektar pola, ponieważ na przykład w Woli Przemykowskiej od kilku lat trwa scalanie gruntów i spółka wodna nie robi żadnych prac. Część rolników nie płaci bo nie ma z czego. Trzy lata temu

podczas powodzi, a także podczas ubiegłorocznych nawałnic stracili plony. Jan Prosowicz – kierownik Spółki Wodnej w Szczurowej podkreśla, że opłatę narzuca prawo. W gminie Szczurowa nie płaci 40 procent rolników. Jeżeli zaś, spółka wykonuje prace, to rolnicy nie są z nich zadowoleni. Spółka wynajęła firmę windykacją, aby ściągnęła od rolników zaległe należności. To oburzyło gospodarzy.

Czy uda się sprawę załatwić polubownie? Pokaże najbliższe spotkanie władz spółki z rolnikami. Na razie z inicjatywy Tomasza Latochy doszło do spotkania i rozmów pomiędzy zainteresowanymi stronami. To zapewne krok w dobrą stronę. Konflikt zapewne uda się rozwiązać. Potrzebna będzie jedynie dobra wola wszystkich zainteresowanych. IB

Brzesko

Podatki w przyszłym roku – zapłacimy więcej

Mieszkańcy Brzeska w przyszłym roku zapłacą wyższe podatki. Podczas posiedzenia Rady Miejskiej radni przegłosowali podatki na przyszły rok. Jak wszyscy zgodnie twierdzą podwyżki choć niewielkie były nieuniknione, ponieważ kryzys powoduje, że w budżecie brakuje pieniędzy. Każdy mieszkaniec za metr kwadratowy nieruchomości w przyszłym roku zapłaci pięćdziesiąt pięć groszy. To o pięć groszy więcej niż w tym roku. Staramy się podnosić podatki w umiarkowa-

ny sposób, tak aby nie nastąpiła podwyżka skokowa. Zdajemy sobie sprawę z tego, że te rożne obciążenia dla mieszkańców w rożnych dziedzinach są znaczące. Wzrost nie powinien być odczuwalny dla mieszkańców - mówi burmistrz Grzegorz Wawryka. Więcej o dwadzieścia groszy za metr kwadratowy budynku należącego do firmy zapłacą przedsiębiorcy. W przyszłym roku ta kwota wyniesie siedemnaście złotych czterdzieści groszy – Uważam, że są to stawki do zaakceptowania. To wynik dyskusji jak również kompromisu – dodaje Krzysztof Oj-

czyk, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku. Więcej zapłacą także rolnicy. Ci, którzy mają do jednego hektara pola zapłacą trzysta dwadzieścia pięć złotych za hektar. Powyżej tego areału stawka za hektar wynosić będzie sto sześćdziesiąt dwa złote. Nie są to maksymalne stawki. Jednak jak dodaje radny Krzysztof Bogusz mogły być jeszcze niższe. Dlatego podczas głosowania wstrzymał się od głosu. - Chciałem zaakcentować, że mieszkańcy uważają, że podatek jest wysoki – dodaje. W pozostałych głosowaniach wszyscy radni byli jednomyślni.


4

grudzień 2013

AKTUALNOŚCI

Brzesko

Biblioteka w pierwszej dziesiątce

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Brzesku zajęła 10 miejsce wśród gmin miejsko-wiejskich w trzeciej edycji Rankingu Bibliotek „Rzeczpospolitej” i Instytutu Książki. Na łamach dziennika „Rzeczpospolita” został ogłoszony Ranking Bibliotek 2013 z listą najlepszych placówek działających na terenie gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz

małych miast do 15 tys. mieszkańców. Ranking miał na celu wyłonienie najlepiej prowadzonych bibliotek w mniejszych samorządach. Wzięło w nim udział 763 biblioteki z całej Polski. Oceniano m.in.: dane statystyczne dotyczące liczby czytelników i wypożyczonych książek, powierzchnię biblioteki, wielkość księgozbioru nabytego po 2002 roku, jako procent całego zbioru, nowe książki zakupione w 2012 roku, dostęp do nowych mediów, działające przy bibliotece kółka czytelnicze i literackie, udogodnienia dla osób niepełnosprawnych i książki dla osób niedowidzących i niewidomych, dotacje podmiotowe dla biblioteki w budżecie gminy w 2012 r. Podsumowanie rankingu nastąpiło podczas uroczystej Gali w Warszawie. W całym rankingu można było uzyskać 335 punktów. Brzeska biblioteka uzyskała 265,5 punkta., co w rezultacie klasyfikuje ją na 10 miejscu wśród gmin miejsko-wiejskich i 23 miejscu w Polsce.

www.informatorbrzeski.pl

Brzesko

Odznaczenie dla księdza Zygmunta Bochenka

Brzesko

„Z Wojskową Akademią Techniczną nauka jest fascynująca !”

Od września 2013 roku Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzesku uczestniczy w projekcie unijnym „Z Wojskową Akademią Techniczną nauka jest fascynująca !”. Projekt ten realizowany jest w ramach priorytetu III „Wysoka jakość systemu oświaty”, działanie 3.3 „Poprawa jakości kształcenia”, poddziałanie 3.3.4 „ Modernizacja treści i metod kształcenia”. Celem projektu jest poprawa jakości i zwiększenie efektywności kształcenia w dziedzinie nauk matematyczno- przyrodniczych oraz podniesienie poziomu przygotowania uczniów do podjęcia studiów na kierunkach matematyczno-przyrodniczych i technicznych. W ramach projektu powstały cztery interdyscyplinarne programy nauczania przenikające i uzupełniające się wzajemnie, korelujące treści i metody

nauczania z matematyki i fizyki oraz biologii i chemii na poziomie rozszerzonym. Pogramy te są wdrażane na obowiązkowych zajęciach lekcyjnych w klasach 2A i 2B. Dla uczniów szczególnie uzdolnionych z tych klas powstaną dwa interdyscyplinarne koła naukowe: matematyczno-fizyczne i biologiczno-chemiczne oraz zostaną zorganizowane obozy naukowe, konkursy oraz wykłady w Wojskowej Akademii Technicznej. W ramach projektu nasza szkoła otrzymała tablicę interaktywną z projektorem i oprogramowaniem oraz kamerę. Kamera podłączona do projektora daje na tablicy bezpośredni obraz doświadczeń wykonywanych przez nauczyciela chemii, biologii czy fizyki. Dzięki tym pomocom dydaktycznym nauka staje się przyjemniejsza, a treści nauczania bardziej zrozumiałe.

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Brzesku wieloletni proboszcz brzeskiej parafii ksiądz Zygmunt Bochenek otrzymał odznaczenie Za Zasługi dla Małopolskiej Solidarności. Odznaczenie to przyznawane jest z okazji 30 – lecia związku, a księdzu Bochenkowi wręczył je Przewodniczący Zarządu Regionu Wojciech Grzeszek. – Ksiądz Bochenek jest na tym terenie osobą bardzo znana i cenioną. Kierując się sugestią tutejszych działaczy, postanowiliśmy za wszystkie jego zasługi dla Solidarności, za dobroć i za to, że zawsze był blisko Solidarności przyznać to odznaczenie – argumentował decyzję Zarządu Regionu przewodniczący Grzeszek. Ksiądz Zygmunt Bochenek podziękował serdecznie za odznaczenie i pamięć w okolicznej mowie, której wysłuchali radni i zebrani goście. IB

Ks. mgr lic. Zygmunt Bochenek Urodził się 1 lipca 1934 r. Studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie, gdzie 23 czerwca 1957 r. otrzymał święcenia kapłańskie, kiedy biskupem tarnowskim był Jan Piotr Stepa. Mszę św. Prymicyjną w Ropczycach odprawił 30 czerwca 1957 r. Swoją posługę duszpasterską sprawował w Wielopolu Skrzyńskim, Czarnym Potoku, jako wikariusz i kapelan szpitala w Mielcu, następnie przez wiele lat w Kurii Diecezjalnej w Tarnowie - początkowo w Wydziale Katechetycznym, później zaś jako diecezjalny duszpasterz młodzieży. Od 1989 r. jako proboszcz parafii pw. NMP Matki Kościoła i św. Jakuba w Brzesku do roku 2004. Od tamtego czasu służy parafii jako emeryt, podejmując różne zadania. Zdając sobie sprawę ze znaczenia mediów w dziele ewangelizacji, przez lata redagował wraz z zespołem współpracowników czasopismo dla młodzieży „Wzrastanie”, a obecnie dekanalny „Kościół nad Uszwicą”. Ks. Zygmunt Bochenek od 2001 r. jest kanonikiem honorowym Kapituły Katedralnej w Tarnowie. W 2004 roku, decyzją Rady Miejskiej w Brzesku otrzymał Honorowe Obywatelstwo Miasta Brzeska. W 2011 roku Kapituła Medalu św. Jakuba przyznała Medal „BONVUM OPERANTI” za szerzenie kultu św. Jakuba i duszpasterstwo młodzieży w diecezji tarnowskiej. Jest autorem następujących książek; wspólnie z S. Salezją Kardas; „Dziewczęca Służba Maryjna” T. I /wyd. 2000/ i T. II /wyd. 2007/, ks. Z. Bochenek „Sanktuarium Imienia Maryi i Królowej Rodzin w Ropczycach” /wyd. 2012/.

Brzesko

Żywa szopka na brzeskim Rynku W najbliższą niedzielę 22 grudnia już po raz trzeci zapraszamy na brzeski Rynek do odwiedzenia świątecznej szopki. W tym roku w godzinach od 9.oo do 19.oo w szopce będą żywe zwierzęta z Cyrku Słowik oraz z przyborowskiego „Mini ZOO”. Bę-

dzie można zobaczyć alpakę, osiołka, kózki, kuca a także kolorowe kurki-liliputki. We wnętrzu szopki będą stały figury bożonarodzeniowe przygotowane przez uczniów brzeskich, gminnych szkół. Około godziny 11.15 ksiądz prałat Józef Drabik poświęci

sianko pod wigilijny stół oraz udzieli błogosławieństa na nadchodzące święta Bożego Narodzenia. Mimo dodatnich temperatur i braku śniegu przybędzie też święty Mikołaj, miejmy nadzieję, że z workiem prezentów.

Pożar samochodu ciężarowego

16. grudnia 2013r. około godz. 10:50 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Brzesku wpłynęło zgłoszenie o pożarze samochodu ciężarowego na odcinku autostrady A-4 w kierunku Krakowa. Do działań zadysponowane zostały trzy zastępy JRG Brzesko, oraz zastęp OSP Szczepanów. Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdzono, że pali się kabina samochodu ciężarowego. Działania straży polegały na podaniu dwóch prądów piany bezpośrednio na palący się samochód oraz zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Ruch pojazdów na tym odcinku autostrady na czas prowadzenia działań gaśniczych został wstrzymany całkowicie, następnie po ugaszeniu odbywał się jednym pasem jezdni. Po zakończeniu działań pojazd został usunięty z drogi przy pomocy specjalistycznego holownika na parking. PSP


www.informatorbrzeski.pl

Borzęcin

Kopalnia gazu generuje dochody

Blisko 200 tysięcy złotych wpłynęło do budżetu gminy Borzęcin w związku z uruchomieniem przed rokiem eksploatacji złoża gazu ziemnego Rylowa – Rajsko. To dochody pochodzące z podatku od nieruchomości, w związku z wybudowaną magistralą przesyłu gazu oraz opłaty eksploatacyjnej. Wartość nakładów poniesionych przez PGNiG S.A. Oddział w Sanoku na realizację inwestycji w gminie Borzęcin

zamknęła się kwotą 7 milionów złotych. W Niedzieliskach, na pograniczu gminy Borzęcin i Szczurowa wybudowano ośrodek zbioru gazu. Z pięciu odwiertów, którymi eksploatowane są złoża, dwa zlokalizowane są na terenie gminy Borzęcin. Stąd gaz gazociągiem zdawczym transportowany jest w kierunku Brzeska i Tarnowa. Głównym odbiorcą są Zakłady Azotowe w Tarnowie – Mościcach.

Iwkowa

Wodociągowanie w gminie Iwkowa

Kończy się I i II etap budowy wodociągów komunalnych. Budowa była możliwa przy wykorzystaniu środków europejskich. Jak do tej pory zakończyło się około 80 % prac związanych z tym przedsięwzięciem. Całość powinna zakończyć się w czerwcu przyszłego roku. – Ci, którzy potrzebowali wodę już teraz mają ją doprowadzoną – cieszy się wójt gminy Bogusław Kamiński. – Tym, którzy muszą jeszcze poczekać, myślę że mogę obiecać dostawę wody w pierwszym półroczu przyszłego roku – dodaje wójt. Chociaż prace nadal trwają, to jednak można było uruchomić część wodociągu, tak aby grupa mieszkańców mogła już z niego korzystać. Wszystko odbyło się w ramach rozruchu inwestycji. Do tej pory położono już ponad 20 kilometrów rur. Łącznie wybudowanych zostanie 26 kilometrów. – Woda w gminie jest doprowadzona i to nie jest problem – mówi wójt Kamiński. – Problemem jest jej niedobór wtedy, kiedy rok jest suchy. Ten nowobudowany wodociąg oraz ten, który zostanie zrealizowany w III etapie będą służyły uzupełnieniu tych niedoborów. III etap znajduje się w tej chwili w fazie ustaleń wstępnych i projektowych. Nie potrafię w tej chwili powiedzieć, kiedy rozpocznie się jego realizacja, ale mogę zapewnić, że będziemy chcieli, aby to nastąpiło jak najszybciej. Ten ostatni etap obejmie Iwkową i Porąbkę Iwkowską w kierunku Wojakowej – kończy wypowiedź wójt. W pierwszym etapie zwodociągowanie zostały Kąty, Drużków, Połom Mały i częściowo Iwkowa w tak zwanym przysiółku Pagórek. W pierwszych dwóch etapach wpiętych do inwestycji zostanie 250 domostw. Koszt przedsięwzięcia wyniesie 3 miliony 200 tysięcy złotych. IB

grudzień 2013

AKTUALNOŚCI

- Każda tego typu inwestycja cieszy, gdyż przekłada się wprost na zwiększenie dochodów własnych gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych - mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin. – Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że złoże posiada sporą zasobność. Dlatego w przyszłych latach spodziewamy się znacznie większych dochodów z tytułu eksploatacji. Złoże gazu ziemnego „Rajsko” położone jest na terenie gminy Szczurowa, a „Rylowa” na terenie gminy Szczurowa i Borzęcin. Szacunkowe sumaryczne zasoby tych złóż wynoszą ok. 700 mln m3. Zostały udostępnione pięcioma odwiertami o głębokości ok. 900 metrów. Właścicielem koncesji wydobywczych dla obu złóż jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A w Warszawie. ug

5

Dębno

Więcej lamp i niższe koszty

Koszty oświetlenia dróg i placów gminnych będą w 2014 roku niższe niż w roku ubiegłym, mimo że rośnie liczba lamp ulicznych. – To efekt skutecznych poszukiwań na rynku tańszych dostawców energii – podkreśla Marian Kurek, Sekretarz Gminy. Większość spośród ogólnych wydatków na oświetlenie pochłaniają koszty energii elektrycznej i tzw. opłaty konserwacyjne, które nalicza właściciel sieci. Gmina płaci je według stawek narzuconych za każdą lampę. W 2012 roku w sumie wydano na ten cel ponad 690 tys. zł. W tym roku kwota ta może wynieść 665 tys. zł czyli o 25 tys. zł mniej. Obniżka była możliwa, bo w przetargu na dostarczanie tego typu usług gmina uzyskała korzystniejszą ofertę niż dotąd. – Złamanie monopolu i pojawienie

się na rynku konkurencyjnych dostawców spowodowało zmianę polityki cenowej, która budżetowi gminy daje wymierne korzyści – zaznacza Marian Kurek. Taka tendencja jest istotna o tyle, że gmina sukcesywnie montuje nowe lampy oświetleniowe odpowiadając na zapotrzebowanie zgłaszane przez mieszkańców. W pierwszej kolejności powstają one w tych sołectwach, które potraktowały tę sprawę priorytetowo decydując się wesprzeć przedsięwzięcie pieniędzmi z Funduszu Sołeckiego. W nadchodzącym roku nowe lampy uliczne planowane są Dębnie, Jastwi, Jaworsku, Łoniowej, Porąbce Uszewskiej i w Sufczynie. W sumie na ten cel ma być przeznaczonych ponad 95 tys. zł. ug

Gnojnik

Park w Gnojniku do renowacji

W przyszłym roku planowana jest renowacja parku w Gnojniku. Część prac została już wykonana. Częściowo oczyszczono teren zielony parku. Wykonano między innymi odchwaszczenie terenu. Wiele prac wykonują więźniowie osadzeni w wiśnickim więzieniu. – Dzięki umowie z więzieniem w Nowym Wiśniczu wiele prac wykonuje grupa więźniów osadzonych w tej placówce – mówi Wójt Gminy Gnojnik Sławomir Paterek. – Więźniowie wykonują wszystkie prace nieodpłatnie. Gmina ponosi jedynie koszty dowozu i wyżywienia tych pracowników – dodaje wójt.

W 2014 roku prace w parku zostaną połączone z projektem wykonywanym w ramach LGD „Na Śliwkowym Szlaku” czyli odnową centrum wsi Gnojnik. W ramach prac wykonane zostaną nowe alejki, przebudowa placu, na którym aktualnie odbywają się uroczystości i imprezy kulturalne, a także wykonane zostanie oświetlenie terenu. Zostaną także ustawione dodatkowe ławki i kosze na śmieci. Wstępne koszty rewitalizacji parku szacowane są na 500 tysięcy złotych. IB


6

grudzień 2013

www.informatorbrzeski.pl

AKTUALNOŚCI

Borzęcin

Projekt budżetu pod znakiem inwestycji

Dochody budżetu w wysokości 29 milionów 336 tysięcy złotych, wydatki na poziomie 30 milionów 340 tysięcy złotych oraz ponad 7 – milionowe nakłady na inwestycje to pokrótce założenia projektu budżetu gminy Borzęcin na rok 2014, który wójt Janusz Kwaśniak przedłożył radzie gminy, celem podjęcia prac nad ostatecznym kształtem uchwały budżetowej. Tradycyjnie, najwięcej z budżetu gmina zamierza wydać na oświatę i wychowanie 10 milio-

Brzesko

nów 259 tysięcy złotych, co stanowi 33,81% wydatków budżetu ogółem. Wydatki na pomoc społeczną oraz realizowaną w tym dziale budowę RCRiPS w Borzęcinie pochłoną 8 milionów 790 tysięcy złotych (28,97% wydatków budżetu), a na administrację publiczną, w tym realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem wykluczeniu cyfrowemu zaplanowano 3 miliony 813 tysięcy złotych (12,97% wydatków budżetu). Oprócz rezerwy ogólnej

zaprojektowano rezerwy celowe na wynagrodzenia dla nauczycieli – 266 tysięcy złotych oraz zarządzanie kryzysowe – 55 tysięcy złotych. Niewielki deficyt budżetu w kwocie 1 miliona złotych gmina zamierza pokryć przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych. Według projektu budżetu gminy Borzęcin na 2014 rok, kwota 7 milionów 200 tysięcy złotych, tj. 24% wydatków budżetu ogółem stanowi wydatki majątkowe. Zaplanowano realizację szeregu istotnych inwestycji, z których najważniejszą jest budowa Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie. - Niedawno rozpoczęliśmy kolejny etap prac wykończeniowych wewnątrz i na zewnątrz budynku, których zakończenie planuje się na sierpień 2014. Musimy się spieszyć, gdyż obiekt zamierzamy oddać do użytku początkiem 2015 roku – mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin. Oprócz inwestycji budowy Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie

gmina planuje m.in. wykonanie ścieżki historycznej i budowę chodnika w Bielczy, wykonanie projektu i budowę chodnika w Borzęcinie Dolnym, budowę obiektów sportowych przy prowadzonej przez Stowarzyszenie Szkole Podstawowej w Łękach, modernizację i przebudowę dróg, w tym budowę dróg osiedlowych, budowę placów zabaw w przysiółkach miejscowości: Czarnawa, Igloopol, Jagniówka, Łazy, Wisowatki, rozbudowę obiektów garażowych dla OSP Borzęcin Górny oraz wykonanie dokumentacji przebudowy remizy OSP w Borzęcinie Dolnym. To także dalsza realizacja projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gminy Borzęcin” z nieodpłatnym przekazaniem kolejnych zestawów komputerowych dla wykluczonych cyfrowo, rozbudowa sieci wodociągowej, tam gdzie postępuje i planowana jest zabudowa mieszkaniowa, remonty obiektów komunalnych: szkół, remiz, obiektów kultury, dobudowa oświetlenia ulicznego oraz projekty przygotowywane w myślą o nowej perspektywie finansowej 2014–2020. Nie

Za zasługi dla obronności kraju W dniu 12 grudnia 2013 r. w Starostwie Powiatowym w Brzesku odbyła się uroczystość wręczenia srebrnych medali „Za zasługi dla obronności kraju”. Odznaczenia zostały przyznane przez Ministra Obrony Narodowej rodzicom, którzy wychowali synów na wzorowych żołnierzy. Wręczenia medali dokonał mjr Witold Markowicz, przedstawiciel Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Tarnowie. Wśród odznaczonych znaleźli się: Helena Perc, Jan Perc, Michalina Tabaszewska, Stanisław Tabaszewski (gmina Iwkowa), Anna Migdał, Marian Migdał (gmina Dębno) oraz Maroa Filipek (gmina Szczurowa). Wszystkim rodzicom, którzy wychowali synów na wzorowych żołnierzy starosta brzeski Andrzej Potępa, wręczył kwiaty oraz okolicznościowe listy gratulacyjne. W uroczystości wzięli też udział: wójt gminy Szczurowa Marian Zalewski, wójt gminy Iwkowa Bogusław Kamiński oraz wójt gminy Dębno Grzegorz Brach, którzy również przekazali odznaczonym rodzicom gratulacje oraz upominki.

zapomniano również o 100. rocznicy wybuchu I wojny światowej, planując renowację dwóch cmentarzy wojennych w Przyborowie. - Na inwestycje w przyszłym roku wydamy 7 milionów 200 tysięcy złotych. Większość z nich realizowana będzie przy udziale środków pozyskanych z zewnątrz – mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin. - Nie jest to kwota ostateczna, gdyż już dzisiaj wiemy, że kolejne nasze wnioski o dofinansowanie w ramach funduszy UE zostały zaakceptowane i po podpisaniu umów do gminy trafi dodatkowo 2 miliony złotych. W gminie Borzęcin zapowiada się więc kolejny inwestycyjny rok. W czasie kiedy kończą się środki unijne, a wiele samorządów planuje wydatki na rozwój na poziomie kilku, kilkunastu procent Borzęcin przoduje nie tylko w inwestycjach, ale również umiejętności absorpcji tego, co pozostało na unijnym stole. I może nie są to już wskaźniki inwestycyjne na poziomie 50% wydatków budżetu, ale dla innych samorządów w dalszym ciągu nie do osiągnięcia.

Brzesko

ZIELONKA CHARYTATYWNIE

4 grudnia z okazji zbliżającego się dnia Świętego Mikołaja młodzież ze Szkolnego Koła PCK działającego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Brzesku, udała się z wizytą do Domu Pomocy Społecznej Sióstr Służebniczek w Brzesku, popularnie zwanego Ochronką. Uczniowie przygotowali dla wychowanków DPSu paczki, aby umilić im oczekiwanie na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia. Przygotowanie mikołajkowych niespodzianek było możliwe dzięki wsparciu rodziców uczniów z ZSP nr 2 w Brzesku, którzy wzięli udział w Kiermaszu Charytatywnym. Wizyta w Ochronce pozwoliła na szersze spojrzenie na drugiego człowieka i jego potrzeby, uczniowie wykazali się życzliwością. Akcję zorganizowało Szkolne Koło PCK wraz z opiekunami p. Ewą Kłuś i p. Magdaleną Szczepanowicz oraz p. Iwona Franczyk z biblioteki szkolnej. Dziękujemy rodzicom za wsparcie bez, którego przygotowanie upominków nie byłoby możliwe.

Brzesko

Pieniądze na zjazd

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka poinformował radnych o decyzji GDDKiA o przeznaczeniu pieniędzy na docelowy zjazd z autostrady, po wybudowaniu którego skończy się problem niektórych mieszkańców ulicy Leśnej z dużym ruchem pojazdów zjeżdżających i dojeżdżających do autostrady. Jednocześnie Brzesko stanie się poważnym i dużym węzłem komunikacyjnym. Powinno to pomóc w rozwoju samego miasta i regionu.


www.informatorbrzeski.pl

grudzień 2013

AKTUALNOŚCI

7

Foto. Maciej Mazur

Tak smakuje Przedgórze!

Wybór najsmaczniejszej potrawy nie był łatwy. Celem konkursu było ocalanie od zapomnienia dawnych zdrowych potraw, sporządzanych z tradycyjnych, lokalnych składników. Furorę zrobiły wszystkie potrawy prezentowane podczas gali w brzeskiej restauracji „August”. Do finału jury zakwalifikowało w pierwszym etapie 12 najlepszych spośród 97 konkursowych przepisów. W decydującej rozgrywce potrawy oceniali: Paweł Piszczek – krytyk kulinarny, wydawca portalu Coś na Ząb TV; Piotr Kania – prezes Zarządu Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu”; Grzegorz Wawryka – burmistrz Brzeska; Maria Cetera – dyrektor Muzeum Etnograficznego w Tarnowie; członkowie Zarządu Stowarzyszenia – Katarzyna Pacewicz-Pyrek i

Marian Kurek oraz Tomasz Szczepanik – producent przypraw, technolog żywienia i Magdalena Cholewa – menadżer restauracji „August”. Wybór nie był łatwy, bo każda z potraw smakowała nadzwyczajnie. Ostatecznie jury uznało, że kryteria smaku, ekspozycji i estetyki podania oraz związku z regionem i tradycją najlepiej spełnia „zupa korpielowa z pieczonym korpielem”, którą przygotowała Janina Szydłowska z Poręby Spytkowskiej. - To potrawa, która po pierwsze jest unikatowa i zapewne nie do skosztowania gdziekolwiek indziej. Po drugie wykorzystuje tradycyjne, lokalne składniki. Po trzecie smakuje wyśmienicie – powiedziała Maria Cetera, kierownik Mu-

Jurorzy konkursu i autorki najwspanialszych smaków Przedgórza. zeum Etnograficznego w Tarnowie, członkini jury. - Mieliśmy spory problem z wyborem tego jednego, najlepszego dania, bowiem wszystkie dwanaście potraw smakowało wybornie – mówił Paweł Piszczek, przewodniczący jury. – Były pięknie i apetycznie podane, typowe dla tych terenów. Tak naprawdę, każda z potraw zasługiwała na zwycięstwo. Druga nagroda powędrowała do Zofii Sambor z Łoniowej, która przygotowała „pierogi kudłacze”. Jury chwaliło je za wyjątkowe połączenie sera z kaszą jaglaną, co nadawało daniu świeżości. Trzecie miejsce za „pęczak z grochem i skwarkami” przyznano Stanisławie Jarosz z Biadolin Szlacheckich. Pozostałe finałowe dania to: „baba ziemniaczana” i „kotne kluski” Marii Koczwary z Dębna; „chleb z ziemniakami” Małgorzaty Musiał z Bucza; „kasza jaglana ze śliwkami” Joanny Kurtyki z Brzeźnicy, „parzoki” Jolanty Pacury z Mokrzysk; „pietruszczanka” Agnieszki Brachucy z Porąbki Uszewskiej; „placek z grzybami”

Kingi Kułak z Borzęcina; „placki na blasze” Józefy Mrożek z Jadownik oraz „placek orkiszowy z ziołami” Marii Karaś z Poręby Spytkowskiej. - Te dwanaście potraw wybranych zostało do finału spośród blisko 100 przepisów zebranych podczas badań prowadzonych przez ostatnie pół roku na terenie działania naszego Stowarzyszenia – mówi Piotr Kania, prezes Stowarzyszenia Kwartet na Przedgórzu, które wspólnie z portalem Coś na Ząb TV zorganizowało akcję poszukiwania Smaków Przedgórza. – Teraz przed nami kolejny etap, czyli opracowanie przepisów, wybór najbardziej charakterystycznych dla Przedgórza i staranie się o przyznanie certyfikatu produktu lokalnego. Przysłowiową kropką nad „i” będzie wydanie książki kulinarnej z zebranymi przepisami. – To będzie publikacja łącząca formułę książki kulinarnej, bo będą tam przepisy i zdjęcia potraw, okraszone autorskimi felietonami – mówi Paweł Piszczek. – Wydanie planujemy w przyszłym roku.

www.kwartetnaprzedgorzu.pl Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Publikacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 431. „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Ministerstwo Rolnictwa i rozwoju Wsi.


8

grudzień 2013

www.informatorbrzeski.pl

AKTUALNOŚCI

Iwkowa

Złota

Projekt kanalizacji Iwkowej Warsztaty językowe Gmina Iwkowa to bardzo specyficzne miejsce. Miejscowości położone są malowniczo na okolicznych górach i pagórkach. To oczywiście piękne miejsce, ale władzom miny położenie przysparza czasami wiele kłopotów. Tak jest między innymi z kanalizacją, która w samej Iwkowej, gdzie zabudowa jest bardziej zwarta sprawia ich mniej, ale w innych miejscowościach gminy jej budowa to już o wiele więcej kłopotów. Z każdych problemów jest jednak wyjście.

W planach budowy kanalizacji znalazła się realizacja budowy oczyszczalni zbiorczej – to w miejscu, gdzie zabudowa jest zwarta – oraz budowa kanalizacji przydomowych w miejscach, gdzie zabudowa jest rozproszona. – Mamy już gotową dokumentację, która pozwoli nam na uzyskanie w przyszłym roku pozwolenia na budowę – mówi wójt gminy Bogusław Kamiński. – W planach pierwszego etapu inwestycji wybudujemy kanalizację w Kątach, Porąbce Iwkowskiej

oraz w części Iwkowej, a więc w miejscach, gdzie mamy zwartą zabudowę – kończy wypowiedź wójt. W Iwkowej liczą na to, że znajdą się środki na realizację tego przedsięwzięcia, pochodzące z Unii Europejskiej, a także z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Dotychczasowe prace związane z przygotowaniem dokumentacji zrealizowane zostały z własnych środków. Koszt całej inwestycji wyniesie około 15 milionów złotych.

Łęki

Zakończono termomodernizację w Łęk

Przed kilkoma tygodniami zakończono prace związane z remontem i termomodernizacją budynku remizy OSP w Łękach, gmina Borzęcin. W ramach realizowanego zakresu prac wykonano ocieplenie ścian wraz z wyprawą elewacyjną, ocieplenie poddasza, malowanie dachu, wymianę orynnowania oraz wymianę stolarki drzwiowej i parapetów. Łączny koszt realizacji zadania zamknął się kwotą 91 tysięcy 778 złotych, przy dofinansowaniu, jakie gmina pozyskała w ramach programu „Małopolskie Remizy” z Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w wysokości 43 tysiące 220 złotych oraz z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w kwocie 21 tysięcy 970 złotych. Wykonawcą robót była firma Bartimex Sp. z o. o. z Dąbrowy Tarnowskiej, która z powierzonego zakresu prac wywiązała się solidnie i terminowo. - Na te prace czekaliśmy od dwóch lat - mówi Józef Wąsik, prezes OSP. - Pilnej konserwacji wymagało pokrycie dachu i zapewne ten fakt stał się impulsem do przeprowadzenia szer-

szego remontu z dociepleniem budynku włącznie. Pozwoli to znacznie zaoszczędzić na kosztach utrzymania obiektu - cieszy się prezes Wąsik. - Termomodernizacja Remizy OSP w Łękach, jest elementem programu poprawy bazy lokalowej i wyposażenia jednostek OSP na terenie gminy Borzęcin, wpisuje się w prowadzone od wielu lat działania na rzecz optymailzacji kosztów utrzymania infrastruktury komunalnej gminy, poprawia estetykę obiektu, a zarazem wizerunek centrum wsi Łęki - wylicza wójt gminy Borzęcin, Janusz Kwaśniak. - Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że w obiekcie tym mieści się nie tylko remiza OSP, ale również tętniąca na co dzień życiem świetlica gminnego ośrodka kultury oraz sala widowiskowa, z której korzystają zainteresowani mieszkańcy. Obiekt jest wyposażony również w zaplecze kuchenne - dodaje gospodarz gminy. To kolejny etap modernizacji tego budynku. W ostatnich latach zrealizowano wymianę okien oraz wykonano kompleksowe prace remontowe wewnątrz budynku. Wykonawcą realizowanego obecnie etapu jest firma Bartimex z Dąbrowy Tarnowskiej. ug

W warsztatach językowych w Zespole Szkół w Złotej udział wzięło 22 dzieci, w tym 9 uczniów klasy VI PSP w Tworkowej oraz 13 uczniów ZSiP w Złotej. W czasie warsztatów, spośród wielu przeprowadzonych gier zaproponowaliśmy dwie, które wymagały najwięcej nakładu czasowego i zaangażowania uczestników. „Bezludna wyspa” to gra, w której uczestnicy wyobrażają sobie, że wszyscy są rozbitkami uratowanymi z zatopionego statku i zostają wyrzuceni na bezludną wyspę. Od prowadzącego otrzymują pomoce i przedmioty, z których w ciągu godziny mają tak zorganizować sobie życie na wyspie, by mogli na niej przetrwać jako grupa. W trakcie omówienia, po zakończeniu gry, uczestnicy powiedzieli, że poczuli, jak dobrze jest współpracować w grupie, i że nauczyli się podziału zadań. Została uruchomiona także ich wyobraźnia, spontaniczność oraz kreatywne myślenie. W grze pt. „Miasteczko” uczestnicy wcielają się w role wymyślonych przez nich mieszkańców wyimaginowanego miasteczka. W trakcie zebrania mieszkańców pojawił się następujący problem: sąsiednie miasteczko zostało zalane i jego mieszkańcy przeprowadzają się do sąsiadów, wśród nich są także Romowie. Wszyscy uczestnicy zebrania mogli wziąć udział w dyskusji, wysuwając argumenty za i przeciw przyjęciu

powodzian. Prowadzący moderował dyskusję, a pod koniec dokonał podsumowania i przeprowadził głosowanie, próbując dotrzeć także do tych, którzy kierują się uprzedzeniami i stereotypami na temat mniejszości narodowych oraz myślą o zaspokojeniu wyłącznie swoich potrzeb. Po zakończeniu gry uczestnicy stwierdzili, że w przyszłości będą zwracać uwagę na potrzeby innych ludzi oraz będą starali się ich nie etykietować i nie kierować się stereotypami. Uczestnicy z Tworkowej: Sylwia Pach, Weronika Pajor, Kusnierz Katarzyna, Kuśnierz Ewelina, Kołodziej Angelika, Kęder Weronika, Różowska Karolina, Zelek Anna, Trepa Maciej. Uczestnicy z ZSiP w Złotej: M. Piech, O. Gajda, A. Bojdo. W. Myszka, K. Cebulska, P. Jankosz, B. Kamińska, K. Migda, D. Tyburska, M. Łośko, A. Gurgul, P. Piech, N. Kraj „Przeprowadzone warsztaty to pomysł na nieco inną formę pracy z uczniem – odkrywanie jego możliwości, talentów, przełamywanie barier za pomocą zabawy, gier, wydarzeń. Była to pierwsza tego rodzaju inicjatywa realizowana z młodzieżą gimnazjalną z gminy Czchów. Sukces tej próby zachęca Urząd do poszukiwań tego typu działań, które w sposób niestandardowy wspierają rozwój Naszych dzieci” stwierdził Jarosław Gurgul – Sekretarz Gminy Czchów – pomysłodawca zorganizowania warsztatów.

Dębno

Drzewa pod nadzorem

Około 30 tys. zł kosztowała konserwacja zadrzewienia wzdłuż drogi gminnej w Dębnie na odcinku od cmentarza do kościoła. Efekty wykonanych prac mają nie tylko estetyczny charakter, ale pozwolą też uniknąć zagrożenia związanego z usychaniem drzew i łamaniem się ich konarów. Rutynowe prace pielęgnacyjne wymagały zgody konserwatora zabytków. Drzewostan znajdujący się przy tej trasie wspólnie z kościołem i cmentarzem stanowi integralną całość o walorach zabytkowych. W sumie znajduje się tam 105 drzew, wśród których dominują lipy. Niektóre z nich mają około 200 lat, młodsze drzewa liczą sobie 3060 lat. Prace wykonała specjalistyczna firma z Tarnowa wyłoniona w postępowaniu ofertowym. Po inwentaryzacji drzewostanu i ocenie jego stanu dokonano niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych polegającym np. na usuwaniu uschniętych części drzew. Sześć drzew było w na tyle złym stanie, że konieczne okazało się ich usunięcie. Cztery z nich zagrażały bezpieczeństwo mogąc runąć na jezdnię, a dwa całkowicie uschły. Zakres wykonanych prac zatwierdził konserwator zabytków. ug


www.informatorbrzeski.pl reklama

grudzień 2013

AKTUALNOŚCI / KULTURA

Szczurowa

Szczurowa czyta dzieciom

Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu wspólnie z Gminną Biblioteką Publiczną w Szczurowej zorganizowało akcję pt. ,,Szczurowa czyta dzieciom”. 16 grudnia 2013 r. o godz. 10:00 na salę widowiskową GCKCziS przybyły dzieci z Publicznego Przedszkola Komunalnego w

Szczurowej oraz uczniowie zerówki działającej przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza. Maluchy dotarły na spotkanie wraz z wychowawcami oraz Panią Dyrektor przedszkola Martą Głąb. W pierwszej części odbyło się czytanie bajek wierszem pisanych autorstwa Juliana

Tuwima oraz Jana Brzechwy. Zaproszenie do wspólnego czytania przedszkolakom przyjęli: Wójt Gminy Szczurowa – Pan Marian Zalewski, Sekretarz Gminy – Pani Maria Kądziołka, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Pani Barbara Domagała, Dyrektor Gmin-

Borzęcin

Czas na aktywność w gminie Borzęcin

Bezrobocie można pokonać! Dobiega końca pierwszy etap rozłożonego na lata 2013-2014 projektu „Czas na aktywność w gminie Borzęcin”, który realizowany jest przez miejscowy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Uczestnicy bezpłatnych zajęć zdobywają umiejętności, dzięki którym łatwiej im żyć i zdobyć upragnioną pracę. Program realizowany jest już od sześciu lat. W tym czasie zatrudnienie znalazło ponad 20 osób. Jeśli szacuje się, że stworzenie jednego miejsca pracy wymaga nakładów ok. 100 tys. zł, to autorzy projektu mają uzasadnione powody do satysfakcji. Spośród korzystających z zajęć w tym roku trzy osoby już zdobyły zatrudnienie.

Ponad 100 beneficjentów

Uczestnicy projektu to mieszkańcy gminy Borzęcin, zagrożeni wykluczeniem społecznym, rolnicy ,osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, będące w wieku aktywności zawodowej, korzystający ze świadczeń pomocy społecznej, W zajęciach mogły też brać udział osoby, które z uczestnikami projektu zamieszkują we wspólnym gospodarstwie domowym. Od 2008 roku z programu skorzystało ponad 100 osób.

- Po przeprowadzeniu na początku roku rekrutacji zakwalifikowaliśmy do udziału w zajęciach 23 osoby – mówi Anna Kwaśniak, koordynator projektu. – To optymalna ilość, pozwalająca realizować założone cele w sposób najbardziej efektywny. Warto przy tym podkreślić, że po zdiagnozowaniu potrzeb szkoleniowych wybrano takie działania, które uwzględniały indywidualne oczekiwania i predyspozycje uczestników programu. W sumie w pierwszym i drugim etapie zaplanowano ponad 1850 godzin bezpłatnych zajęć szkoleniowych – dodaje.

Nauczyć pokonywać bariery W ramach projektu, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej ,w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej), znalazły się warsztaty, treningi kompetencji społecznych i rodzinnych oraz działania z zakresu aktywnej integracji, zarówno społecznej, jak i zawodowej i edukacyjnej. Biorący w nich udział zdobywali kwalifikacje i umiejętności, pozwalające im nie tylko powrócić na rynek pracy, ale także umieć w

stopniu znaczniejszym niż do tej pory pokonywać napotykane bariery i wywierać wpływ na własne życie. Zajęcia prowadzili trenerzy poszczególnych paneli szkoleniowych, a także psycholog i doradca zawodowy. Swoje działania w projekcie realizowali asystenci rodzinni. Usługą asystentów objęto 6 zdiagnozowanych rodzin zarekomendowanych przez pracowników socjalnych. Dzięki pracy asystentów rodzinnych beneficjenci i członkowie ich rodzin nabywali nowe, bądź rozwijali posiadane umiejętności, poznawali wzorce oraz sposoby rozwiązywania sytuacji trudnych. Działania te miały na celu przede wszystkim aktywizację rodzin marginalizowanych. Sprawdzoną już formą budowania poprawnych relacji międzyludzkich, był wyjazd edukacyjno – integracyj-

ny , zorganizowany dla beneficjentów z ich najbliższym otoczeniem, tym razem do Piwnicznej. Uczestnicy mieli możliwość połączenia nauki z wypoczynkiem. Była też okazja do wzajemnego poznania się, zintegrowania, podzielenie się problemami, trudnościami oraz doświadczeniem. W ramach projektu zrealizowano również bardzo ciekawe warsztaty savoir vivre’u, w czasie których uczestnicy uczyli się dobrych manier, znajomości zwyczajów, form towarzyskich i obowiązujących, reguł grzeczności. Można śmiało powiedzieć, że była to dla nich prawdziwa nauka sztuki życia. W czasie zajęć uczestnikom zapewniano skromny catering, a dla najmłodszych organizowano zabawy, pod okiem opiekunek dzieci.

9

nego Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu – Pan Grzegorz Zarych, Z-ca Dyrektora Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu – Pani Teresa Klamka, Dyrektor Biura Lokalnej Grupy Działania E.O. Cenoma – Pani Bogusława Daniel – Zieja. W drugiej części spotkania najmłodsi wspólnie z zaproszonymi gośćmi oglądali bajkę pt. ,,Świnka Peppa – biblioteka”, która w prosty sposób pokazała dzieciom, że biblioteka jest ogromnym bogactwem, z którego często powinniśmy korzystać. Po projekcji dzieci przeglądały książki znajdujące się na specjalnie dla nich przygotowanej wystawie zawierającej najpiękniejsze bajki i baśnie. Na koniec maluchy zostały obdarowane słodkim poczęstunkiem. Dodatkową atrakcją, która nadała spotkaniu niezwykły klimat była specjalnie na tę okazję przygotowana przez Pana Krzysztofa Wolszę – plastyka Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu bajkowa scenografia. Celem zorganizowanej inicjatywy było promowanie wspólnego czytania. Codzienne czytanie swoim pociechom przez 20 minut buduje więź między rodzicem, a dzieckiem, stymuluje jego rozwój emocjonalny, rozwija wrażliwość i empatię, rozbudowuje słownictwo malucha, poszerza jego wiedzę oraz rozwija wyobraźnię. Ponadto sprzyja szybszemu samodzielnemu myśleniu, pomaga w zrozumieniu ludzi, świata i siebie, uczy wartości moralnych, a przede wszystkim kształtuje nawyk czytania przez całe życie.

Odpowiedź na zapotrzebowanie rynku Jeszcze w tym roku zaplanowano przeprowadzenie szkoleń komputerowych oraz kursów zawodowych; magazyniera z umiejętnością obsługi kasy fiskalnej, opiekuna osób starszych, a także kursu kosmetyki z elementami wizażu. Wszystkie podjęte działania pozwolą uczestnikom nabyć nowe kwalifikacje, adekwatne do potrzeb lokalnego rynku pracy, pozwolą na rozwijanie swoich umiejętności, a także zmotywują do większej aktywności społecznej i zawodowej. - Biorących udział w zajęciach przekonujemy, że bezrobocie nie jest największym problemem życiowym i że wspólnie można go pokonać – zaznacza Anna Kwaśniak i puentuje najważniejsze przesłanie projektu: – Prowadzone warsztaty mają na celu przygotowanie uczestników do samodzielnego życia na odpowiednio bezpiecznym poziomie. Dotychczasowe obserwacje przekonują, że w dużej mierze to się nam udaje.


10

grudzień 2013

www.informatorbrzeski.pl

AKTUALNOŚCI / KULTURA

Szczurowa

O zagrożeniach wśród młodzieży debatowali mieszkańcy z policjantami

Czchów Zależy nam, aby to spotkanie, a tym samym wymiana poglądów, doświadczeń i oczekiwań przyniosła wymierne korzyści. W dalszej kolejności pozwoli to na wypracowanie wspólnych metod eliminowania zagrożeń wśród naszej młodzieży - tymi słowami Komendant Powiatowy Policji w Brzesku insp. Roman Gurgul rozpoczął debatę poświęconą zagrożeniom wśród młodzieży. 27 listopada sala Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Szczurowej zapełniła się mieszkańcami, przedstawicielami oświaty, lokalnego samorządu i Policji. Zebrani debatowali nad bezpieczeństwem dzieci i młodzieży oraz występującymi zagrożeniami w tym środowisku. Spotkaniu przewodniczył Komendant Powiatowy Policji w Brzesku insp. Roman Gurgul. Liczna grupa, która przybyła na spotkanie z ciekawością wysłuchała policjantów, którzy przedstawili zjareklama

wisko przestępczości i demoralizacji nieletnich na terenie gminy Szczurowa. W wystąpieniu funkcjonariuszy nie zabrakło również wzmianki o szeroko podejmowanych działaniach profilaktycznych. W swobodnej dyskusji uczestnicy poruszyli problemy i zagrożenia, z jakimi boryka się dzisiejsza młodzież. Obecni na debacie mieszkańcy wskazywali, że istotne wydaje się aktywne zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży. Podkreślali, że coraz więcej młodzieży funkcjonuje w świecie wirtualnym, co jest zjawiskiem niepokojącym. Zgromadzeni dzielili się spostrzeżeniami i zgłaszali wnioski, które następnie zostaną wykorzystane w prowadzonych działaniach. Debata społeczna została przeprowadzona we współpracy z Wójtem Gminy Szczurowa i spotkała się z dużą aprobatą lokalnej społeczności.

Złoty Jubileusz Koła Gospodyń w Czchowie

23 listopada 2013 roku, Panie z Koła Gospodyń w Czchowie uroczyście obchodziły swój Złoty Jubileusz – 50-cio lecie istnienia Koła. Na zaproszenie Jubilatek do udzia-

łu w obchodach odpowiedziały i udział w nich wzięły władze samorządowe w osobach: Włodzimierz Rabiasz – Przewodniczący Rady Miejskiej w Czchowie, Małgorzata Czech,

Józef Kozdrój i Jerzy Wojakiewicz – radni Rady Miejskiej w Czchowie, Marek Chudoba – Burmistrz Czchowa, Tadeusz Płacht – Zastępca Burmistrza, Jarosław Gurgul – Sekretarz Gminy Czchów. Obecny był także Ks. Ryszard Biernat – proboszcz parafii Czchów, dyrektorzy szkół, przedstawiciele Rady Dzielnicy Czchów, kierownicy gminnych instytucji oraz przewodniczące pozostałych Kół Gospodyń z terenu gminy Czchów. Przez 50 lat istnienia Koła Gospodyń Wiejskich w Czchowie, jego członkinie doświadczały radości i trosk, przeżywały sukcesy i niepowodzenia, pokonywały trudy i doznawały wzruszeń. Obchody tak pięknego jubileuszu pozwoliły dokonać podsumowania minionych lat i tego wszystkiego co nasze panie doświadczały. Burmistrz Czchowa Marek Chudoba, w swoim wystąpieniu, takiego właśnie podsumowania dokonał. Mówił o początkach istnienia Kół Gospodyń i o ich ważnej roli jaką odgrywały na przestrzeni dziesięcioleci, przypomniał jaką odgrywają obecnie.


www.informatorbrzeski.pl

Brzesko

grudzień 2013

KULTURA / SPORT

11

Szczepanów

8 grudnia 2013 r. na strzelnicy kulowej Komendy Powiatowej Policji w Brzesku spotkali się miłośnicy strzelectwa z całego powiatu brzeskiego. To doroczna impreza organizowana z okazji Mikołajek. Trofeum stanowił „Puchar Zimy” ufundowany przez Mariana Lamberta Prezesa Zarządu Powiatowego LOK w Brzesku. Strzelanie odbywało się na dystansie 15 m z karabinka sportowego kalibru – .22 lr (5.6 mm, boczny zapłon). W turnieju udział wzięło 23 zawodników, w tym 3 kobiety. Spośród 8 oddawanych strzałów, oceniano pięć najlepszych trafień. Nad prawidłowym i bezpiecznym przebiegiem zawodów czuwali instruktorzy LOK Brzesko. W kategorii młodzież rywalizacja była bardzo wyrównana – Adrian Witek zdobył I miejsce (41 pkt – ZS

reklama

„Strzelec”), II miejsce również z wynikiem 41 pkt zajął Szymon Drabik (ZS „Strzelec”), a Michał Migda – III miejsce (40 pkt). Najlepsza podczas tych zawodów kobieta – Aleksandra Wolsza zajęła IV miejsce z wynikiem 38 pkt. W kategorii senior zwyciężył Marcin Wiśniowski (43 pkt) – do jego rąk trafił puchar Prezesa Zarządu Powiatowego LOK w Brzesku. Kolejne miejsca zajęli: Bogdan Drąg – również z wynikiem 43 pkt oraz debiutujący podczas zawodów Kamil Kołodziej (37 pkt – KS „Błękitni Sterkowiec”). Wśród instruktorów najlepszy okazał się Dominik Drag, który zdobył 44 pkt. Kolejne zawody już w niedzielę 29 grudnia na strzelnicy w Brzesku, gdzie odbędzie Noworoczny Turniej Strzelecki.

W niedzielę 15. grudnia w sali konferencyjnej Domu Parafialnego w Szczepanowie odbył się IV Otwarty Turniej Szachowy „O statuetkę Św. Stanisława”. Najlepszym zawodnikiem okazał się Piotr Widła. W klasyfikacji seniorów wyprzedził Mariusza Urbańskiego (powtórzył wynik sprzed roku), trzecie miejsce zajął ubiegłoroczny zwycięzca Ryszard Jękot. W klasyfikacji juniorów pierwsze miejsce zajął Miłosz Szarota, drugie Marcin Szarota, a trzecie Wojciech Urbański. Najlepszą kobietą okazała się Pani Barbara Marzec z Łęk. Najmłodszym uczestnikiem był Oliwier Klimczak z Brzeska, który zajął 6m. Na zwycięzców i uczestników Turnieju czekały puchary, dyplomy i nagrody związane z osobą św. Stanisława BM. Wręczali je ks. prałat Władysław Pasiut, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tomasz Latocha, burmistrz Grzegorz Wawryka, oraz prezes LKS „Iskra” Grzegorz Kopacz. Zawody „O statuetkę Św. Stani-

Foto. Piotr Olczak

Rywalizowali o „O statuetkę Św. Stanisława” puchar prezesa LOK

sława” zostały rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie 8 rund w tempie 15 minut na partię. Kojarzenia par dokonywano za pomocą programu komputerowego. W trakcie turnieju obowiązywały przepisy Kodeksu Szachowego. Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwał sędzia zawodów - Wiktor Łęczek.

Klub Sportowy LKS „Iska” Szczepanów dziękuje wszystkim osobom i instytucjom, które wsparły organizację turnieju - a w szczególności: - ks. prałatowi Władysławowi Pasiutowi, wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu Tomaszowi Latocha, burmistrzowi Brzeska Grzegorzowi Wawryce oraz Starostwu Powiatowemu w Brzesku.

Czchów

Powiatowy Turniej Krwiodawców

24 listopada 2013 roku w hali sportowej Publicznego Gimnazjum w Czchowie został rozegrany V Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej Honorowych Dawców Krwi o Puchar Burmistrza Czchowa – Marka Chudoby. W Turnieju udział wzięło 5 drużyn krwiodawców z Powiatu Brzeskiego: - HDK Łoniowa, - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr. 1 z Brzeska, - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych z Czchowa,

- Niebiescy – Komenda Powiatowa Policji w Brzesku, - Kropelka Krwi – HDK Czchów. Otwarcia turnieju dokonał Zastępca Burmistrza Czchowa – Tadeusz Płachta, który później wystąpił w barwach czchowskiego HDK. Przez cały czas trwania turnieju panowała zdrowa, sportowa rywalizacja i przyjacielska atmosfera. Poziom turnieju był zróżnicowany, wśród zawodników znaleźli się profesjonaliści i amatorzy tej dyscypliny. Po roze-

granych meczach w systemie każdy z każdym, w meczu o pierwsze miejsce zmierzyły się drużyny: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych z Czchowa z Niebieskim z Brzeska. Zwycięzcami turnieju została drużyna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z Czchowa, II miejsce zajęła drużyna Niebieskich z Brzeska, III miejsce – drużyna Kropelka Krwi z Czchowa, IV miejsce HDK Łoniowa a V – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr. 1 z Brzeska.


12

grudzień 2013

SPORT

www.informatorbrzeski.pl

MAŁA AKADEMIA Laserowy turniej integracyjny FITNESS Prowadzi Barbara Boryczko – Tarsia – nauczyciel wychowania fizycznego, instruktor sportu i rekreacji specjalność- fitness, instruktor pływania oraz instruktor nordic walking Polskiej Federacji Nordic Walking telefon kontaktowy 502 286 424, malabacha@op.pl

„Mała Akademia Fitness” to dział poświęcony naszemu zdrowiu fizycznemu a co za tym idzie i psychicznemu ponieważ „ w zdrowym ciele zdrowy duch”. Będę opisywać różnego rodzaju ćwiczenia, które bez problemu możemy wykonać w zaciszu domowym nie używając do tego żadnego sprzętu. Oprócz tego opiszę jakie korzyści możemy czerpać uprawiając wszelkiego typu aktywności fizyczne.

Jak uniknąć świątecznych pułapek? Dodatkowe kilogramy nie muszą być wpisane w scenariusz świąt. Jak uporać się z nadmiarem jedzenia podczas tych świątecznych dni? Czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal – i na odwrót. Siedząc przy suto zastawionym stole, ma się zwykle ochotę na wszystko, co na nim stoi. Naukowcy wyliczyli, że im więcej jedzenia ma człowiek przed oczami, tym więcej go pochłania. W okresie świąt przygotowujemy potrawy z wielką troską, tym bardziej, że wiele z nich pojawia się na stole tylko raz w roku. Ponieważ smak każdego z nich stymuluje mózg nieco inaczej, nasy-

cenie apetytu jedną potrawą nie odbiera nam ochoty na zjedzenie kolejnej. To wyjaśnia fenomen jakim jest znalezienia miejsca w żołądku na deser nawet po bardzo obfitym posiłku. Przede wszystkim należy jeść bardzo powoli i natychmiast przestać jeśli czujemy się najedzeni. Gdy będziemy sobie pozwalać na obfite posiłki nasz żołądek szybko się rozciągnie i będzie w stanie pomieścić jeszcze więcej jedzenia. Unikajmy też zasiadania do stołu gdy odczuwamy ogromny głód, ponieważ wtedy ciężko nam będzie zachować zdrowy rozsądek. Okres przedświąteczny to dla większości osób czas bardzo pracowity. A gdy wreszcie udaję się nam uporać z obowiązkami marzymy o chwili wytchnienia. Dla większości Polaków odpoczynek jest równoznaczny z leżeniem na kanapie z pilotem w ręce z przyjacielem telewizorem. To błąd. Ponieważ w święta nie dość, że więcej się je, to zażywa się mniej ruchu niż zwykle. Musimy być bardziej aktywni. Samochód zostawmy w garażu i jak najwięcej chodźmy piechotą. Szukajmy rozrywki poza domem. Wybierz się z bliskimi na lodowisko, na sanki, urządźcie bitwę na śnieżki lub po prostu idźcie na długi spacer. Dobra zabawa gwarantowana.! Pozdrawiam świątecznie

W niedzielę 8 grudnia na poligonie w Czchowie odbył się „II Paintballowy Turniej Integracyjny”. Łącznie sześć drużyn z Brzeska, Mokrzysk, Sterkowca i Szczepanowa wzięło udział w zmaganiach jakie zorganizował Klub Sportowy „Iskra Szczepanów”. Pomimo rywalizacji drużyny wspaniale ze sobą współpracowały i stosowały się do zasad fair play. W tej typowo męskiej zabawie wzięły udział także trzy panie reprezentujące KS „Błękitni-Sterkowiec”. - Ze względu na zimową porę zdecydowaliśmy się na turniej w formule laser paintball. Imprezie przyświe-

cała chęć rozwijania współzawodnictwa sportowego i dobrej zabawy, a także podnoszenia umiejętności strzeleckich – mówił podczas wręczenia nagród prezes KS „Iskra Szczepanów” Piotr Kopacz. Zawodnicy mieli do dyspozycji markery paintballowe emitujące wiązkę laserową. Paintball laserowy – jest to najnowocześniejsza odmiana paintballa, gdzie zawodnicy strzelają do siebie z broni laserowej, nie używając ochronnych masek, ubrań, ani kulek z farbą. Gry są bardzo realistyczne, a po walce nie ma żadnych śladów. Dodatkową atrakcją dla zawodników była możliwość gry nocą na oświetlonym

poligonie. - Turniej był okazją do doskonałej zabawy, ale obserwując inne drużyny mogliśmy się wiele nauczyć. Spore wrażenie na wszystkich zrobiły umiejętności taktyczne oraz pracy w zespole jakie prezentowała drużyna brzeskiego „Strzelca” – podkreślał Mateusz Pałka – jeden z uczestników turnieju. Po kilkugodzinnych zmaganiach zwyciężyła drużyna OSP Szczepanów, do której trafił pamiątkowy puchar ufundowany przez Tomasza Latochę – v-ce Przewodniczącego Rady Powiatu Brzeskiego.

INFORMATOR BRZESKI - GRUDZIEŃ  
INFORMATOR BRZESKI - GRUDZIEŃ  
Advertisement