Page 1

Lectio-manual for elever på Haka

2013

Log in på din forside 1. Log in Det er vigtigt, at du logger din ind på din forside i Lectio hver dag. Du finder et link til Lectio på skolens forside www.haderslev-katedralskole.dk

Tryk på Lectiologin, hvorefter du kommer direkte videre til dialogboksen, hvor du indtaster dit brugernavn og din adgangskode og trykker log in.

Herefter kommer du direkte videre til din forside.

1


Lectio-manual for elever på Haka

2013

2. Forside Du skal huske at tjekke for aktuel information på Lectio hver dag. I øverste venstre hjørne kommer der løbende information fra administrationen. Desuden vil din studievejleder også bruge Lectio til at indkalde dig til samtaler. Det er også på forsiden, at du bl.a. kan linke dig videre til: • Dit skema • Oversigt over fravær og angivelse af fraværsårsag • Din studieplan for alle fagene • Oprettede opgaver • Dine karakterer

Det er vigtigt at være opmærksom på, at der på forsiden kun vises 5 beskeder og 3 dokumenter ad gangen. Der kan med andre ord godt gemme sig vigtig information, som ikke er synlig på forsiden. Klik derfor altid på beskeder og dokumenter for at få vist samtlige ulæste beskeder og dokumenter. Læg mærke til, at næste lektie og opgaveaflevering er markeret med rød.

2


Lectio-manual for elever på Haka

2013

3. Skema Det er vigtigt, at du flere gange om dagen tjekker dit skema, da der kan forekomme ændringer fra time til time. Disse ændringer vil være angivet med grønt. Hvis en time bliver aflyst vil denne være angivet med rød. Desuden har du mulighed for at se en lærers skema samt dine kammeraters skema. I det øverste felt i skemaet tilføjes andre aktiviteter, som rækker ud over dit normale skema. Der kan også lægge andre aktiviteter inde i selve skemaet:

Hvis du får behov for at se din lærers skema eller en anden elevs skema skal du via din forside gå ud i hovedmenuen – klikke på lærer eller elev. Når du har fundet det rigtige navn, vil du automatisk blive ført videre til den pågældendes skema.

3


Lectio-manual for elever på Haka

2013

4. Lektier og åbning af vedhæftede dokumenter Du har som elev pligt til at tjekke dine lektier dagligt. Din lektie lægges ind i Lectio under det pågældende modul, og du kan se i skemaet, om der er vedhæftet et link eller et dokument til lektien. Du kan ikke åbne dokumenter, hvis du ikke har logget dig ind i Lectio.

Det gule ikon viser, at der er angivet lektie til dagens modul. Det hvide ikon angiver, at der er vedhæftet et dokument som en fil til dagens lektie.

For at åbne dokumentet skal du klikke på modulet – finde filen og åbne den.

4


Lectio-manual for elever på Haka

2013

Aflevering af opgaver i Lectio Din lærer opretter din opgave i Lectio, som du kan se på din forside. Når du vil aflevere din opgave, kan du enten gøre det ved at uploade en fil under ”Opgave”… eller du kan aflevere i papirformat til din lærer. Dette aftaler du (og klassen) med den pågældende lærer. For at aflevere i Lectio, skal du klikke dig ind på den pågældende opgave på din forside – uploade din fil fra din computer og trykke GEM.

Dette skal du ikke ændre ved. Din lærer noterer opgaven som afleveret

OBS! Husk altid at trykke GEM, når du uploader filer. Ellers forsvinder opgaven igen. 5


Lectio-manual for elever på Haka

2013

5. Studieplan og undervisningsbeskrivelse Linket til din studieplan er på din forside. Under studieplanen finder du en oversigt over, hvilket emner dine fag arbejder med samt placering af dine afleveringer for året. Hvis du klikker på et af emnerne, kommer du videre til en komplet oversigt over antal moduler for hele forløbet.

De små blå ”prikker” viser antal af afleveringer i den pågældende uge.

Din undervisningsbeskrivelse er en oversigt over de materialer, som du har arbejdet med i faget fra start til slut. Undervisningsbeskrivelsen ”matcher” studieplanen, således at de emner, der er oprettet i studieplanen er de samme emner, som du ser i undervisningsbeskrivelsen – nu med materialer. For at komme til undervisningsbeskrivelsen skal du klikke på linket undervisningsbeskrivelse under studieplan. Herefter kommer du ind til din undervisningsbeskrivelse, hvor du kan skifte mellem dine fag.

Din undervisnings-beskrivelse er særlig vigtig, når du skal til eksamen. Det er her du finder en oversigt over, hvilke emner du har arbejdet med og således også skal kunne til eksamen.

6


Lectio-manual for elever på Haka

2013

6. Mappestrukturen i Lectio Du vil gennem din tid her på Haka opleve, at Lectio har en meget omfattende mappestruktur. Der er mapper, som er særligt for 1.g’ere, 2.g’ere og 3.g’ere samt 1.hf og 2. hf. I disse mapper finder du materialer og information vedr. din undervisning, særuger, større skriftlige opgaver samt eksamen. Disse mapper finder du under Dokumenter – Indbyggede grupper:

En anden overordnet mappe hedder Hold, hvor både du og din lærer kan oprette mapper, der har særlig interesse for faget og hele klassen.

Samtidig kan du med fordel oprette undermapper til hvert hold, hvor du har dine noter, oplæg, materialer o.a. samlet gennem din studietid. Fordelen ved denne mappestruktur er, at du ikke risikerer at miste dine noter, da de ligger på en server på nettet. 7


Lectio-manual for elever på Haka

2013

7. Dokumenter Alle typer af dokumenter kan uploades i Lectio, og det er ikke kun, når du afleverer opgaver, at det kan være aktuelt at lægge et dokument ind, men også i dine personlige mapper.

Her ligger elevens dokumenter under faget kemi. Nogle af dokumenterne er lagt ind af læreren, andre er lagt ind af eleven selv eller andre fra klassen

Når du uploader et dokument i Lectio kan det være en fordel at tilknytte andre til dokumentet – fx hvis man har arbejdet sammen i en gruppe og kun én fra gruppen har taget noter. For at lægge et dokument ind i mappen skal du klikke på nyt dokument hvorefter du kommer til denne side: Find dokumentet på din computer. Tilknyt en anden person til dokumentet. Her skriver du fx de første bogstaver i fornavnet i feltet ”Tilføj” og Lectio vil selv give forslag til flere personer, der matcher bogstaverne.

8


Lectio-manual for elever på Haka

2013

8. Kommunikation/ beskeder på Lectio •

AL UNØDVENDIG PRIVAT KOMMUNIKATION HØRER IKKE HJEMME PÅ LECTIO.

TONEN SKAL VÆRE ORDENTLIG. ELLERS BLIVER BESKEDEN SLETTET. Husk, at du skal være opmærksom på, at du kun kan se 5 beskeder ad gangen på din forside. Ønsker du at sende en ny besked, klikker du på beskeder, hvorefter du kommer ind på en oversigt over nyeste beskeder: I venstre hjørne ser du en oversigt over beskedstrukturen i Lectio. Alle de beskeder, som du selv sender, kommer automatisk ind i mappen ”Egne beskeder”.

Vil du sende en ny besked, klikker du på ny besked, hvorefter du kommer videre til følgende vindue: I tilføj modtager skriver du de første bogstaver i navnet, hvorefter lectio selv giver forslag til personer, der matcher. Du kan også sende besked til alle 1.G elever, alle 11-y elever, alle 11-y lærere osv. Er du medlem af en bestemt gruppe på Lectio, fx Musical eller Holberg kan du også stile din besked til gruppen. Du starter igen med at skrive de første bogstaver i modtagerfeltet og lectio finder gruppen til dig automatisk.

9

Lectio Manual  
Lectio Manual  

Elevhenvendt vejledning til Lectio

Advertisement