Page 1

HAC Weekblad · Vrijdag 27 september 2013

OPEN HUIZEN ROUTE 2013 · PAGINA 1

OPEN HUIZEN ROUTE ZATERDAG 5 oktober 11-15 UUR

r

Op zaterdag 5 oktober tussen 11 en 15 uur organiseren de makelaars uit Cranendonck een Open Huizen Route. Iedereen die geïnteresseerd is in het kopen van een woning in de gemeente krijgt die dag de kans om vrijblijvend en zonder aanmelding binnen te lopen bij de deelnemende woningen.

Ca

t

.5

sa In deze speciale Open Huizen Bijlage vindt u alle deelnemende woningen van Van der Straaten Makelaardij, No ZA Cranendonck Makelaars, Huijers Vastgoed Makelaardij, Casa Nostra Makelaardij en Meeuwsen Makelaardij. st ra Op de website van het verkopende makelaarskantoor vindt u uitgebreide informatie over de woningen. Ook zijn alle makelaarskantoren die dag geopend van 11.00 tot 15.00 uur. Loop gerust binnen voor een brochure van uw m ma eeuw favoriete woning en een verslag van uw huizenroute! In de deelnemende woningen kel se wordt u door de eigenaren ontvangen, in de meeste gevallen zelfs met een aa n rd ij verse appeltaart, aangeboden door PLUS Dennis van H u i j Moorsel uit Budel Schoot. ers land, va Neder

Woningverkoop bijna twintig procent gestegen

ank e zijn sitief '' t n de b fers va ''ronduit po kt voor de n r al wete woningma zien dat de ter e de atigd W re r m '' e e e . v g zijn'',De verkoop g n o n la r emen termij van woningen is vorige Op de rijzen wee ijft de bank maand met 19 ngere n het uitbod spellingenprocent ges la r p h n c a r teg a en ten opzichte van aug o o n v huize gen. Dat s enen kwar e e z e k t ij r c ustus vorig ik a p w x t ij E jaa h t oen. rijson t r. Het Kadaster registreerde 9977 verkochte wo gaan s vrijdag versc oningmarkt. zei hij t komstige p e bank nie nin gen w n , teg r e e en 838 o e e d 4 een jaar eerder. vo in er van to ijn volgens d elijk dat de rt zijn icht ov z id n u taalber obank basee en prijsmoe e d erd blijkt uit ling l is e dinsdag dezelfde ma het dDat n. ''We De Rab op basis van gehouden and vorig t geubl te doe ngen sinds rder hegep is g iceerde cijfers. jaar. g in d in ll n e n li a e t e a e s sp k e d 8 s d e re ij 0 r ig ij 0 in p b 2 id r n Ver u a n e gel h eke a a g n v e w me a l t juli rin DEN HAAGde- l, De pri igespr meer d koo eschikb e kwartaa van verande idsm l bpw is ater onderjzen, hvan oni d n zijn in etelfd et reëe g bele - ake van een Optimisme zijn ustus 4,4 ennge leken met m aug n e lg n e ld e t dez e o e pro v it n cen e ma u r t ged a jaar. Dat teaalstij e re and d vergeg van 3,3 Makelaars ischegep van het lich spaig ad. kt uit an dvoo et vor omdag Centraal Burveau us gin lders lieten begin n, hSta voorra blij acen econvrij erd mrede l'',cijf ning(CB t. van Behalv beepro g dan ublzice hete dat de deze at Kad S) p woiek en d in e het v k e re inko van de tist e ast n er. g a maand al weten n b m e o e e d g hui s n zen n n verkopen verder dat a onn va De prijsdalingom t volge20gproce de eerder ingeisvkleine n zijn nd, spatte bankVolge . blirjkdan aantro kken, ns veel makel aarsnam onin e Moent. is ook zette stijgende la bo r w Daaruitmaan a in de voorgaande R e e s d, d d Meer lijn zich verko n cht t la het ie r aan het ij P ergste e tal b achte r deged wongen voortzet. "He rug Ned koopw toen bestaande eerd. Eerde k, liet week t gaat een werd al op de Neder obarndeze waardohuilandse zen e b ver ij a g kop r R rc en huizen e vor a e ige d a d ningen 5 procent minde stuk beter. Het aantal halfj an van r beken and ver an de d dat het aantal ver- markt. „Wema der het merke n dat af. waard werden. topm sentatie vkocht bezichtigingen en vere wonin gen vorige re beter p gaat met de woningde lagen in maan De huizenprijzen kopen neemt duidelijk d met 19 procent is markt, mense In aug us von n ust hebbe n den toe. Er is veel me augustus van dit jaar op gestegen tot 9977. er optivol In de meer vertro gens. Heel het veel uwen Kadaster misme'', zei hetzelfde niveau als begin eerste 8 maanden een woordvan het mensen oriënt in tot aal 95 exe eren zich: zecutie- voerder van 2003. Ten opzichte van au- jaar wisselden 64.837 wo- gaan weerveihuizen lingen bezich plaats,- 44,1 organisat makelaarsgustus 2008, toen de hui- ningen van eigen ie NVM. aar, 12,9 tigen en pro cenen t min stapp derdedan in naar zenprijzen een piek bereik- procent minder dan in de- bank om te kijken wat ze ten, bedraagt de prijsdaling zelfde periode van 2012. kunnen lenen.” k, de rkt ''b ingma boban De Ra dat de won iet llen de voorz mijn zu

Huizenprijzen dalen minder

BUDEL Nieuwstraat 49a

s mak elaa tgoed rdij

hard

BUDEL Scheldestraat 35

budel leliestraat 4

n Va

Bronnen: Nu.nl, De Telegraaf

orziet gmarkt van o v k n a Rabob sering woninypotheekverstbraerkeketijrd'' stabiliseert. d te h maan afzien stabili groots innen vorige

e ob

ok

n te aa tr s r de

rs kelaa a m onck d n e Cran Vormgeving bijlage: HAC Weekblad

Appeltaartpakket aangeboden door

PLUS Dennis van Moorsel budel scheldestraat 11

BUDEL-schoot j. v. seggelenstr. 14

11.00 – 13.00 uur! Woonoppervlakte: 60 m² e 115.000,= K.K.

Inhoud: ca. 210 m³ Perceel: 115 m² e 129.900,= K.K.

Inhoud: ca. 210 m³ Perceel: 131 m² Nieuwe VP: e149.900,= K.K.

Inhoud: ca. 210 m³ Perceel: 225 m² e 135.000,= K.K.

Inhoud: ca. 325 m³ Perceel: 180 m² e 150.000,= K.K.

www.vanderstraatenmakelaardij.nl

www.huijersvastgoed.nl

www.huijersvastgoed.nl

www.huijersvastgoed.nl

www.vanderstraatenmakelaardij.nl

BUDEL Pep.v.Herstalstraat 42

budel Scheldestraat 25

budel-schoot hein smeetsstraat 3

budel r. schumansingel.36

BUDEL r. schumansingel 18

Inhoud: ca. 350 m³ Perceel: 224 m² e 157.500,= K.K. www.vanderstraatenmakelaardij.nl

Inhoud: ca. 250 m³ Perceel: 135 m² e 159.000,= K.K. www.huijersvastgoed.nl

Inhoud: ca. 300 m³ Perceel: 438 m² e 159.000,= K.K.

Inhoud: ca. 265 m³ Perceel: 137 m² e 159.500,= K.K.

www.vanderstraatenmakelaardij.nl

www.vanderstraatenmakelaardij.nl

Inhoud: 310 m³ Perceel: 136 m² e 164.000,= K.K. www.casanostra.nl

De open huizen route op zaterdag 5 oktober wordt mede mogelijk gemaakt door Cranendonck makelaars, Casa nostra makelaardij, van der straaten makelaardij, meeuwsen makelaardij en Huijers vastgoed makelaardij!

CASA

NOSTRA MAKELAARDIJ

MAKELAARS & TAXATEURS

Makelaardij


HAC Weekblad · Vrijdag 27 september 2013

OPEN HUIZEN ROUTE 2013 · PAGINA 2

OPEN HUIZEN ROUTE ZATERDAG 5 oktober 11-15 UUR BUDEL kerkstraat 15

BUDEL-SCHOOT poelderhof 41

maarheeze sleedoornstraat 4

maarheeze anjerhof 4

oktober

5

GASTEL HOEVESTRAAT 7

13.00 – 15.00 uur! Inhoud: ca. 245 m³ Perceel: 94 m² e 165.000,= K.K.

Inhoud: ca. 375 m³ Perceel: 236 m² e 175.000,= K.K.

woonoppervlakte 70 m² e 179.000,= K.K.

www.vanderstraatenmakelaardij.nl

www.vanderstraatenmakelaardij.nl

www.cranendonckmakelaars.nl

www.cranendonckmakelaars.nl

www.casanostra.nl

BUDEL-SCHOOT GROOTSCHOTERWEG 77

BUDEL-dorplein pr. margrietstr. 11

Maarheeze w.-alexanderlaan 24

BUDEL-schoot jacob clementstr. 10

BUDEL-schoot stationsweg 25

inhoud 400 m³ perceel 228 m² e 199.000,= K.K.

inhoud 390 m³ perceel 217 m² e 179.000,= K.K.

Inhoud: ca. 350 m³ Perceel: 281 m² e 199.000,= K.K.

Inhoud: 300 m³ Perceel: 895 m² e 189.000,= K.K.

Inhoud: ca. 360 m³ Perceel: 936 m² e 192.500,= K.K.

Inhoud: ca. 350 m³ Perceel: 483 m² e 197.500,= K.K.

inhoud: 425 m³ incl.kelder perceel: 1.297 m² e 199.500,= K.K.

www.vanderstraatenmakelaardij.nl

www.vanderstraatenmakelaardij.nl

www.cranendonckmakelaars.nl

www.huijersvastgoed.nl

www.vanderstraatenmakelaardij.nl

BUDEL-DORPLEIN KON. EMMASTRAAT 4

budel v. van goghlaan 20

BUDEL heggewikke 3

BUDEL de boomklever 10

BUDEL de boterbloem 7

Inhoud: ca. 425 m³ incl.garage Perceel: 338 m² e 207.500,= K.K.

Inhoud: ca. 380 m³ Perceel: 306 m² e 209.000,= K.K.

Inhoud: ca. 470 m³ Perceel: 205 m² e 215.000,= K.K.

Inhoud: ca. 360 m³ Perceel: 196 m² e 215.000,= K.K.

www.vanderstraatenmakelaardij.nl

www.vanderstraatenmakelaardij.nl

www.vanderstraatenmakelaardij.nl

www.vanderstraatenmakelaardij.nl

www.cranendonckmakelaars.nl

BUDEL Mgr. Bekkersstr. 17

BUDEL-dorplein stationsweg 44

hamont brouwersstraat 8

maarheeze puttenstr. 6

budel de dam 16

Inhoud: ca. 365 m³ Perceel: 225 m² e 219.000,= K.K.

Inhoud: ca. 475 m³ Perceel: 495 m² e 219.000,= K.K.

Inhoud: ca.600 m³ incl.garage Perceel: 168 m² e 225.000,= K.K.

www.vanderstraatenmakelaardij.nl

www.vanderstraatenmakelaardij.nl

www.vanderstraatenmakelaardij.nl

inhoud: 314 m³ perceel: 590 m² e 225.000,= K.K. www.cranendonckmakelaars.nl

inhoud 325 m³ perceel 230 m² e 218.000,= K.K.

perceel: 271m² inhoud: 325 m³ e 225.000,= V.O.N. www.cranendonckmakelaars.nl

De open huizen route op zaterdag 5 oktober wordt mede mogelijk gemaakt door Cranendonck makelaars, Casa nostra makelaardij, van der straaten makelaardij, meeuwsen makelaardij en Huijers vastgoed makelaardij!

CASA

NOSTRA MAKELAARDIJ

MAKELAARS & TAXATEURS

Makelaardij


HAC Weekblad · Vrijdag 27 september 2013

OPEN HUIZEN ROUTE 2013 · PAGINA 3

OPEN HUIZEN ROUTE ZATERDAG 5 oktober 11-15 UUR BUDEL nieuwstr. 59

Inhoud: ca. 608 m³ Perceel: 545 m² e 229.000,= K.K.

MAARHEEZE kijkakkers 9

perceel 309 m² inhoud 425 m³ e 229.000,= K.K.

BUDEL w. de zwijgerstr. 30c

BUDEL de spar 14

Inhoud: ca. 350 m³ Perceel: 292 m² e 230.000,= K.K.

Inhoud: ca. 350 m³ Perceel: 255 m² e 235.000,= K.K.

oktober

5

budel cranendoncklaan 56

Inhoud: 560 m³ Perceel: 405 m² e 239.000,= K.K.

www.huijersvastgoed.nl

www.cranendonckmakelaars.nl

www.vanderstraatenmakelaardij.nl

www.vanderstraatenmakelaardij.nl

www.casanostra.nl

gastel grensweg 4a

Budel patrijslaan 51

Budel-schoot grootschoterweg 83

soerendonk dorpsstraat 21

hamont budelpoort 40

Inhoud: 453 m³ Perceel: 470 m² e 249.000,= K.K.

Inhoud: ca. 460 m³ Perceel: 265 e 259.000,= K.K.

Inhoud: ca. 405 m³ Perceel: 700 m² e 279.000,= K.K.

Inhoud: ca. 935 m³ Perceel: 950 m² e 295.000,= K.K.

Inhoud: ca. 730 m³ Perceel: 1.160 m² e 295.000,= K.K.

www.casanostra.nl

www.huijersvastgoed.nl

www.huijersvastgoed.nl

www.huijersvastgoed.nl

www.vanderstraatenmakelaardij.nl

Budel-schoot poelsnip 1a

budel bosch 60

BUDEL-schoot poelsnip 34

budel taxandriahof 3

BUDEL de sperwer 4

Inhoud: ca. 550 m³ Perceel: 645 m² e 297.000= K.K.

Inhoud: 360 m³ Perceel: 1.100 m² e 298.000,= K.K.

Inhoud: ca. 650 m³ Perceel: 584 m² e 312.500,= K.K.

Inhoud: 658m3 Perceel: 486 m2 e 315.000,= K.K.

Inhoud: ca. 595 m³ Perceel: 242 m² e 323.000,= K.K.

www.vanderstraatenmakelaardij.nl

www.casanostra.nl

www.vanderstraatenmakelaardij.nl

www.meeuwsenmakelaardij.nl

www.vanderstraatenmakelaardij.nl

budel-dorplein hoofdstraat 106

BUDEL de roedel 26

BUDEL-dorplein St. Barbaraweg 8

soerendonk rutjens 13

BUDEL-SCHOOT zwarteweg 6

Inhoud: 650 m3 + garage Perceel: 2545 m2 e 329.500,= K.K. www.meeuwsenmakelaardij.nl

Inhoud: 550 m³ Perceel: 575 m² e 349.000,= K.K. www.casanostra.nl

Inhoud: ca.547 m³ inc.garage Perceel: 424 m² e 349.500,= K.K.

Inhoud: ca. 550 m³ Perceel: 490 m² e 359.000,= K.K.

Inhoud: ca. 840 m³ Perceel: 6.940 m² (incl. 0,5 ha weiland) e 359.000,= K.K.

www.vanderstraatenmakelaardij.nl

www.vanderstraatenmakelaardij.nl

www.vanderstraatenmakelaardij.nl

De open huizen route op zaterdag 5 oktober wordt mede mogelijk gemaakt door Cranendonck makelaars, Casa nostra makelaardij, van der straaten makelaardij, meeuwsen makelaardij en Huijers vastgoed makelaardij!

CASA

NOSTRA MAKELAARDIJ

MAKELAARS & TAXATEURS

Makelaardij


HAC Weekblad · Vrijdag 27 september 2013

OPEN HUIZEN ROUTE 2013 · PAGINA 4

OPEN HUIZEN ROUTE

oktober

5

ZATERDAG 5 oktober 11-15 UUR MAARHEEZE bruine akkers 179

inhoud 500 m³ perceel 738 m² e 359.000,= K.K.

budel dorpsstraat 38

Inhoud: 780 m³ Perceel: 322 m² e 379.000,= K.K.

www.cranendonckmakelaars.nl

www.casanostra.nl

BUDEL-dorplein st. josephstraat 125

gastel heikant 21

gastel grensweg 29

soerendonk de wiet 26

Inhoud: 375 m³ Perceel: 8.980 m² e 395.000,= K.K.

soerendonk goorstraat 2

Inhoud: ca. 700 m³ Perceel: 474 m² e 399.000,= K.K.

www.casanostra.nl

inhoud 600 m³ perceel 1145 m² e 399.000,= K.K.

www.huijersvastgoed.nl

www.cranendonckmakelaars.nl

r

e ob

t

Ca .5 sa A Z No st ra

ok

m ma eeuw kel se aa n rd ij

Inhoud: ca. 1.050 m³ Perceel: 2.897 m² e 439.000,= K.K. www.vanderstraatenmakelaardij.nl

Inhoud: 1.100 m³ Perceel: 3.530 m² e 675.000,= K.K.

Huij ers mak vastgo elaa e rdij d

www.casanostra.nl

n Va

n te aa r st r de

rs kelaa a m ck ndon e n a Cr

Sentiment starters woningh hoog s markt historisc iode vindt om een hui het nu een gunstige per Het aantal starters dat nu. der zo hoog geweest als te kopen is nog niet eer

koopworden is bij starters en toewoningbezitters verder cteur genomen'', aldus de dire ING. bij n eke oth Marketing Hyp beide van ft hel de eer gev On in de groepen verwacht uiterlijk huizeneerste helft van 2014 een ie. Ruim twee op de woning- prijsstabilisat Het vertrouwen in de t de intentie om s weer drie starter me markt nam vorige maand van binnen nu en 2 jaar een huis te dex iets toe. De vertrouwensin een huis waar niet ten ge- kopen, willen de bank is met vier pun gedaan hoeft te tweede meer veel aan wil een nieuwstegen tot 106. Dat is het 10% m Rui n. rde wo al dat bereid fors te is achtereenvolgende kwarta 14% en uis laat zien. bouwh . Het onderING de woonindex een groei us ald betekent verbouwen, r TNS NIPO doo Een stand boven de 100 erd evo uitg is k zoe simisten. t de intenme rs meer optimisten dan pes rde huu onder 285 r een huis jaa e twe tie om binnen eigenaren 957 Stabilisatie er ond en en kop over het te ng. ''Vooral het optimisme oni pw ht zal van een koo aantal huizen dat verkoc

Bron: Nu.nl

ers denDe meeste potentiële kop huizende van em ken dat de bod ING in prijzen in zicht is, schrijft kwarn ene sch ver dag ens een wo ndse erla Ned de r taalrapport ove woningmark.

Vormgeving bijlage: HAC Weekblad

CASA

NOSTRA MAKELAARDIJ

MAKELAARS & TAXATEURS

Makelaardij

Cranendonck Makelaars

Casa Nostra Makelaardij

Van der Straaten Makelaardij

Huijers Vastgoed Makelaardij

Meeuwsen Makelaardij

Stationsstraat 8 a 6026 CV Maarheeze T: +31 (0) 495-588888 F: +31 (0) 495-594068 www.cranendonckmakelaars.nl info@cranendonckmakelaars.nl

Marktstraat 1b 6021 CG Budel T: +31 (0)495 - 495710 F: +31 (0)495 - 430557 www.casanostra.nl info@ casanostra.nl

Nieuwstraat 18a 6021 HS Budel T: +31 (0)495 525131 F: +31 (0)495 525134 www.vanderstraatenmakelaardij.nl info@vanderstraatenmakelaardij.nl

Nieuwstraat 28 b 6021 HS Budel T. +31 (0) 495 497117 F. +31 (0) 495 497172 www: huijersvastgoed.nl info@huijersvastgoed.nl

Willem de Zwijgerstraat 61 6021 HL Budel T: +31 (0) 6 22201321 +31 (0) 495 494751 www.meeuwsenmakelaardij.nl info@meeuwsenmakelaardij.nl

Open Huizen Route 5 oktober 2013  

Open Huizen Route op 5 oktober door Cranendonck Makelaars, Huijers Vastgoed Makelaardij, Van Der Straaten Makelaardij, Meeuwsen Makelaardij...