Page 1

HAMONT · ACHEL · BUDEL · MAARHEEZE · SOERENDONK · GASTEL · BUDEL-SCHOOT · BUDEL-DORPLEIN · ST. HUIBRECHTS-LILLE · NEERPELT · Vrijdag 13 decEMber 2013 · 5e jaargang nr. 50 · oplage 21.250

Pag. 2: Grote belangstelling voor viering 50 jaar kerk en parochie Achel-Statie

Pag. 4: Opvállend in de tuin

Pag. 10: Gemeente werkt samen met ANV Land van Cranendonck

Pag 18, 19 en 26: Kerst

Pag. 31: SV Budel wint ook van concurrent Irene

Nieuw logo bestempelt grensoverschrijdende regio REGIO – Met de presentatie van een nieuw logo hebben de gemeenten Neerpelt, Hamont-Achel, Cranendonck, Valkenswaard en Heeze-Leende het samenwerkingsverband De Groote Heide afgelopen dinsdag bestempeld. De gemeenten gaan de komende jaren samen optrekken om de grensregio op de kaart te zetten voor toeristen en recreanten. Ook grensoverschrijdende problemen als leegstaande winkelpanden, mobiliteit en drugsoverlast zullen steeds meer in overleg met elkaar aangepakt worden. Door Wesley Hegge

De grens moet niet gezien worden als een barrière, maar juist als een pluspunt waar je als regio je slag uit moet slaan. Dat stelt Gert-Jan Hospers, bijzonder hoogleraar City- en regiomarketing in Europa, die tegenover vertegenwoordi-

gers van de vijf gemeenten uitleg gaf over de mogelijkheden van een grensregio. “Een inwoner kijkt heel anders naar de omgeving dan een toerist”, aldus Hospers. “Er is hier zoveel natuur, je kunt hier prachtig fietsen, wandelen en tot

Vertegenwoordigers van de samenwerkende gemeenten tijdens de presentatie afgelopen dinsdag. rust komen. Bovendien, kunnen eerste plaats beeldmateriaal no- uit vijf gekleurde halmen die de toeristen twee landen bezoeken. dig.” Die stap is nu gezet met het samenwerkende gemeenten symHet gaat er alleen om hoe je de bekendmaken van de huisstijl van boliseren. aandacht trekt. Daarvoor is in de De Groote Heide. Het logo bestaat Lees verder op pagina 2.

Capucijnerplein kleurrijk opgevrolijkt BUDEL - De saaie bouwhekken voor het gemeentehuis in Budel zijn afgelopen woensdag verfraaid met kleurrijke doeken, gemaakt door basisschoolkinderen. Om 14.00 uur kwam een twintigtal jonge kunstenaars, hun leraren en burgemeester Vermue bijeen op het frisse en mistige plein bijeen om de zes creaties te onthullen. Door Bert Slenders

De allerbeste zorgverzekering voor u...

Cadeautip Zitzak e59.-

Kijk op de website www.priveplan.nl

M E U B E L E N & S L A A P C O M F O RT

Coca Cola: harde petfles

NU SPECIALE WINTERWOORWAARDEN

Prijs in België Prijs in Nederland

Vaste lage prijs bij PLUS Dennis van Moorsel (zie ook pagina 5)

e 1.89 e 1.68

49 1. per fles

Dennis van Moorsel

Parallelweg 1b Budel-Schoot · T 0031495 499019

Hamonterweg 143 • Achel • tel. 011/64 05 59 www.winzo.be • Zondag open van 13-18 u.

Burgemeester Vermue bekijkt de kunstdoeken van de scholen met een van de leerlingen Leerlingen van OBS ’t Lange Budel hadden zichtbaar hun best men het idee: ‘Fluitend door Crauit Gastel, St. Andreas uit Bu- gedaan. “Samen met groep 8a nendonck’. We hebben er twee del-Dorplein, de Wereldwijzer en 8b hebben we onze tekening dagen werk aan gehad.” uit Budel-Schoot, de Boogurt, de gemaakt”, zei een leerling van de Schatkist en OBS de Triolier uit Boogurt. “Eerst bedachten we sa- Lees verder op pagina 6.

STAALHANDEL

Tel. 0032 11 647 947

• Op maat • Aan huis geleverd

Kijk voor meer info en acties op de achterpagina!

• Mig/Mag • Tig AC/DC • Plasma snijders

SELLEKAERTSTRAAT 13 · OVERPELT www.deckers.be

Albert Heijn zie pag. 9

info@vaesenstaalhandel.be www.vaesenstaalhandel.be

zowel verkoop als herstellingen


HAC Weekblad · Vrijdag 13 december 2013

Grote belangstelling voor viering 50 jaar kerk en parochie Achel-Statie

Ongeval in Achel

PAGINA 2

Voor de tweede keer dit jaar was het feest voor de parochiegemeenschap in Achel. Na de herdenking van 100 jaar kerkwijding in Achel-centrum was het op 30 november de beurt aan Achel-Statie. 50 jaar geleden werd de kerk van Achel-Statie, toegewijd aan de H. Kruisvinding, plechtig ingewijd. Door Luk van de Sijpe

Tijdens de pontificale mis herinnerde de bisschop van Hasselt, mgr. Patrick Hoogmartens, aan deze ingrijpende maar niet onverwachte wending met de stichting van de nieuwe parochie in een zo landelijk gebied. In de druk bijgewoonde viering verzorgde Sjaloom, de zo traditionele vereniging van Achel-Statie, de zang op voortreffelijke wijze, dat ook niet-kerkgangers ze konden appreciëren. Na afloop van de viering trok een groot gezelschap naar de parochiezaal die overvol geraakte. Het werd tijd voor de nodige speeches van deken Thieu Plessers, eerste-schepen Ilse Jaspers, voorzitter van de kerkfabriek Danny Martens en uiteraard van auteur en heemkundige bij uitstek van

Harrie Stienaers overhandigde het boek aan bisschop Hoogmartens Achel-Statie, Harrie Stienaers. Het moment-suprème was de voorstelling aan het publiek van het nieuwste boek: Achel-Statie in woord en beeld. In een bevlogen toespraak, doorspekt met enkele anekdotes, zoals die van de pastoor die met Harrie in Eindhoven een pak ging kopen maar dan wel in een dameszaak…of de donderpreek tegen de gevaren van de … danstent van de Meyleman, bracht auteur Harrie Stienaers de zaal tot de orde. Nostalgisch kon hij de tijd van de druk bewoonde activiteiten in de parochiezaal van de jaren 1960 oproepen.

Ik wil je zien! MAARHEEZE - Veilig Verkeer Nederland afdeling Cranendonck heeft in de maand december twee fietsverlichting acties georganiseerd. Bij de eerste actie op 2 december bij het station van Maarheeze zijn zo’n tweehonderd fietsen gecontroleerd. Maar om nog een keer aandacht te vragen over het belang van goede fietsverlichting volgt er op maandagmiddag 16 december een nieuwe actie. VVN afdeling Cranendonck staat dan in het centrum van Budel, op de markt bij de Rabobank,   van 12.00 uur-16.00 uur. Wilt u meer weten, of ook meehelpen bij onze actie? Vrijwilligers kunnen we altijd gebruiken. Bel dan: 0031 6 13367983. let op dit is ons nieuwe GSM nummer!

Tot slot betrok Harrie Stienaers een andere grote Achel-Statiefiguur in zijn dankwoord: Frie van Otterdijk, de man van de parochiekerk van Achel-Statie, de man die ontelbare liederen schreef voor de dagdagelijkse vieringen en zoveel meer.

Benefiet Music for Bednet Voor de warmste week van Studio Brussel organiseert Kobe Michiels op zondag 15 december om 18h00 in de Decanale St.Laurentiuskerk Kerkstraat in Hamont Music for Bednet met het klarinetensemble van het Conservatorium van Maastricht o.l.v. Roeland Hendrikx en pianiste Nel Swerts.

Na de toespraken volgde een receptie met een gelukkige Harrie Stienaers, die druk signeerde maar uiteindelijk een pen moest lenen omdat hij zijn exemplaar verloren had… Het feestboek is te verkrijgen bij Heemkunde Achel (be- We hebben gekozen voor een acstuur@heemkundekringachel.be) tie op te zetten voor Bednet. Deze organisatie biedt langdurig zieke of H. Stienaers 011/643163. kinderen toch de mogelijkheid om de lessen te volgen van thuis uit, Kobe maakt hier momenteel gebruik van. We hopen op een grote opkomst om Bednet te steunen.

Inkom bedraagt €10. Voor meer info: www.facebook.com/pages/ Music-for-Bednet en musicforbednet@hotmail.com Alvast bedankt en hopelijk tot 15 december.

NEOS Hamont-Achel bezocht Horeca Van Zon te Beringen

Deze fiets was dik in orde tijdens de controle in Maarheeze.

er andere punten die de fiets duidelijk zichtbaar maken in het verkeer. Ook deze zullen gecontroleerd worden. Want rijden zonder licht kost al gauw € 50.- excl. adGoed zichtbaar zijn betekent niet ministratiekosten maar ook geen alleen een goede, werkende ver- goede reflectie kost u € 30.- voor lichting op de fiets, maar ook zijn een bekeuring.

Wij streven als VVN afdeling Cranendonck naar minder verkeersslachtoffers. Maar dit lukt alleen met uw medewerking. Wij zien u dan ook graag 16 december op de markt. Is alles dik in orde, dan hebben we een leuk presentje voor u. De leden van NEOS brachten een bezoek aan Van Zon Horeca HAMONT-ACHEL - BERINGEN De missie van het bedrijf is een Donderdag 5 december zijn niet groothandelszaak te zijn van A tot minder dan 57 NEOS leden van Z. Een bedrijf waar elke middenHamont-Achel op bedrijfsbe- stander alles kan vinden voor zijn zoek geweest bij Horeca Van Zon eigen zaak. Na deze boeiende uitte Beringen. leg kregen we een rondleiding met de nodige uitleg. Het mag gezegd Om 17.00 uur werden we in Ha- zijn dat Marion dit met gedrevenbekijken waar we ons op gaan fo- mont met de bus opgehaald en heid deed. Er was zelfs de gelegensamen met de heer Pierre Van heid om even persoonlijke inkopen cussen.” Naast het trekken van toeristen Zon begonnen we aan een gezel- te doen. Als afsluiter werden we gaat De Groote Heide ook samen- lige trip naar Beringen. Daar wer- uitgenodigd om samen nog enkele werken om problemen die in elke den we opgewacht door Marion, glaasjes te drinken en kregen we gemeente spelen aan te pakken. de dochter van Pierre, en tevens zelfs verfijnde gerechtjes aangebo“We kunnen veel van elkaar leren, bedrijfsleidster. Er werd ons een den. Als klap op de vuurpijl werden dat heb ik al gemerkt”, zegt Wij- heerlijk glaasje en enkele hapjes we verrast door een bezoek van nen. Leegstaande winkelpanden aangeboden. Marion gaf via een Sinterklaas. De heilige man was zijn bijvoorbeeld in veel gemeen- PowerPoint presentatie een dui- door het stormweer van die avond ten een doorn in het oog, maar delijk beeld van de groei van het de weg kwijt geraakt en was maar ook problemen vanwege drugs en bedrijf, van de opstart langs de Lo- al te blij dat hij nog binnen kon. openbaar vervoer. De Groote Hei- zenweg te Hamont door haar opa, Zijn paard was gaan lopen en de de zal zich bijvoorbeeld in gaan de verdere uitbouw op het indus- brave man is dus maar met heel zetten om de treinverbinding tus- triegebied, tot de realisatie in Be- het gezelschap met de bus naar sen Neerpelt en Hamont door te ringen en later ook nog de opstart Hamont-Achel gegaan. Als dank van een filiaal in Kampenhout. gaf hij aan iedereen een presentje. laten trekken naar Budel-Schoot.

Nieuw logo bestempelt nieuwe grensoverschrijdende regio Vervolg van de voorpagina “De halmen zijn harmonieus geworteld, maar doorkruisen elkaar ook en steken uit buiten het logo, wat de overschrijding van de landsgrens weergeeft”, zegt Wim Beernaert van Nelson Group, het bedrijf dat het logo ontworpen heeft. De ondertitel van De Groote Heide is ‘Connecting ideas’. “Er is bewust gekozen voor het Engels, zodat de regio zich ook naar de internationale markt kan profileren.” De onthulling is een bestempeling van het samenwerkingsverband dat anderhalf jaar geleden begon

Op het kruispunt van de Molendijk en Eind in Achel botsten twee personenauto's dinsdagavond tegen elkaar. De inzittende van een kleine wagen werd daarbij zwaar gewond en moest door de brandweer van Lommel worden bevrijd. Ingezonden door amateurfotograaf@snelly.nl

Het nieuwe logo, gemaakt door Nelson Group met het ondertekenen van een convenant. Alle gemeenten geloven in de mogelijkheden die de grensregio biedt. “Het gebied is groter dan de Veluwe, met meer fietspaden”, zegt Mart Wijnen, wethouder van de gemeente Valkenswaard. “Het is nu zaak te gaan


HAC Weekblad · Vrijdag 13 december 2013 MET EEN GRATIS SOMF

Y

Upgrade

Gratis motor upgrade bij rolluik HK842 BBS of terrasoverkapping Piazzola

PAGINA 3

MERKschoenen en -laarzen

AFGEPRIJSD!!

div. kinderschoenen

HALVE PRIJS!!

Bij aankoop van een rolluik HK842 BBS of een terrasoverkapping Piazzola ontvangt u tot 20 december 2013 een gratis Somfy motor upgrade!

Rolluik HK842 BBS motor upgrade

Terrasoverkapping Piazzola motor upgrade

Upgrade 1 (gratis)

Upgrade 1 (gratis)

Upgrade van een wandschakelaar naar een afstandsbediening.

Van elektrisch naar rolluik met intelligentie (uw rolluik stopt stopt bij een openstaand raam, deur of ander obstakel en sluit 100%.

Upgrade 2

Upgrade 2 (gratis)

Tegen meerprijs bediening via computer, smartphone of tablet i.c.m. verlichting, verwarming, garagedeuren etc.

Van intelligent rolluik naar rolluik met draadloze bediening (d.m.v. een handzender).

SCHOENEN-LEDERWAREN

Capucijnerplein 14 · Budel Tel. 0031 495 491483

Voor meer informatie over zonweringsproducten en deze actie zien wij u graag in onze winkel:

VUURWERK

Rondven 41-d | 6026 PX Maarheeze www.rolcoluxtop.nl

WWW.TP-VUURWERKSHOP.NL

Serieuze Bezorger gevraagd! Voor een wijk in Maarheeze. Bezorging op donderdag of vrijdag.

GRATIS VUURWERK! vanaf e 30,00

Voor meer informatie: Stationsstraat 41, 3930 Hamont-Achel Tel. 0032 11 757201 · E-mail: info@hacweekblad.eu Voor profs en doe-het-zelf VERF

Trimetal

Trimetal

Trimetal

Trimetal VERF

DEKENS

DEKENS

SIERLIJSTEN

GRATIS KLEURADVIES PERFECTE SERVICE NELF KWALITEIT ELEKTRO Nolimpark, Haltstraat GORI GORI 100a Overpelt Tel. 011 642091 - Fax 011 649412 BEITS DELTA TAPE marco@limbucolor.be - www.limbucolor.be VULMIDDEL Open: ma.-vr. 9.00-18.00 u. - za. 9.00-12.00 uur.

Bestellen kan tot 30 december middernacht. Meer dan 300 producten online!

VUURWERK WWW.TP-VUURWERKSHOP.NL

Leuke kado’s voor de feestdagen!

VLIESBEHANG

NELF HOUTNERF

Verkoop en reparaties van kwaliteitsklokken, horloges en barometers.

DELTA TAPE

PLAKBAND

Mocht u niet in staat zijn uw klok te halen of te brengen, neem dan contact met ons op.

Merken o.a. Prisma · Oris Danish Design Sekonda

Wij maken graag tijd voor u!

VOF Nieuwendaal & Zn.

Open: dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 18.00 uur

LAïs

het vonnis

concert vrijdag 13/12/2013 20u15, Cinema Walburg

film vrijdag 27/12/2013 20u15, cinema walburg

marina

Byrning Down The House

film donderdag 9/1/2014 20u15, cinema walburg

concert vrijdag 21/02/2014 deuren open 20u, de posthoorn

ambachtelijke uurwerkreparateurs Peeldijk 43 · Budel-Dorplein · Tel. 0031 495 492892 info@nieuwendaal.com · www.nieuwendaal.com

Volgende week brengt HAC Weekblad een speciale kerst-editie... Lees 'm!

Hamont

als het vers moet zijn

Rund stoofvlees

Actie geldig t/m dinsdag 17 december 2013

-27% Kipfilets 20 kistje van

7.

/kilo

Cowboy Stanny & Het Meest Fantastische Boek ter Wereld

Belgische Kamerfilharmonie

Kindertheater vrijdag 3/1/2014 14u00 bibliotheek hamont

nieuwjaarsconcert vrijdag 10/1/2014 20u15, St. Laurentiuskerk

INFO EN RESERVATIES www.facebook.com/aha.hamont-achel WWW.HAMONT-ACHEL.BE/AHA 0032 11 44 50 40

Stationsstraat 34 · 3930 Hamont 0032 11 446193 · www.carrefour.eu

1 kilo

-40% Gepelde 29 steak

7.

/kilo

rund

13.39

11.99 /kilo

ZON- EN FEESTDAGEN VOORMIDDAG OPEN! OPEN:

maandag...................... 13:00 - 18:30 uur dinsdag t/m vrijdag.... 08:30 - 18:30 uur

OPEN:

zaterdag....................... 08:30 - 18:00 uur zondag.......................... 08:30 - 12:30 uur


HAC Weekblad · Vrijdag 13 december 2013

Wachtdiensten

Hieronder staat onder meer informatie over de bereikbaarheid van de hulpverleners in onze regio. Hamont-Achel & Neerpelt Dokters: Bel: 00 32 11 604060 Kijk op: www.hwpnl.be Huisartsenwachtpost Noord-Limburg is een samenwerkingsverband tussen de huisartsen van de gemeenten Overpelt, Neerpelt, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Bocholt en Peer. Tandartsen: Oproepnummer 0903 39969. Zaterdag, zondag en feestdagen: 9.00-18.00 uur (1,50 euro/min.) Apotheek: www.apotheek.be Tel: 0900 10500 (0,50 euro/min.) Zaterdag 14 december: Apotheek THIJS, Eind 40, 3930 HAMONT-ACHEL Tel. : 0032 11 805757. Zondag 15 december: Apotheek IN HET ZWAARD, Stad 46, 3930 HAMONT-ACHEL Tel. : 0032 11 445556. Politie: Lokale politie HANO: 0032 11 440820. Bureau Neerpelt: Energiestraat 3, 3910. Bureau Hamont: Bosstraat 28, bus 1, 3930. Noodnummers Ambulancedienst alarmnummer: 112 Ambulance en brandweer: 100 Ziekenwagen: 100 (voor dringende en levensbedreigende interventies 24u/24u, 7d/7d) Ziekenwagen: 105 (voor niet-dringende interventie; elke dag van 8.00-16.00 uur) Politie: 101 Kinder- en jongerentelefoon: 102 Rode Kruis Uitleendienst Mevr. Nelly van Vlierden, Kapelstraat 17, 3930 Hamont-Achel. Tel. 0032 11 445881. Iedere dag van 9-11 en van 19.30-21 uur. http://hamont-achel.rodekruis.be Thuisverpleging De Eerste Lijn-West Limburg Tel. 0032 11 420424 Prov. Limburg en regio Diest Tel. 0800 62058 - 24u/24u, 7d/7d Thuisverpleging De Voorzorg Tel. 0032 11 224422 - 24u/24u, 7d/7d Wit-Gele Kruis Tel. 0032 89 300880 24u/24u, 7d/7d Vroedvrouwen: Tel. 0032 89 300880 De belbus: Bel 0032 11 850300 Cranendonck Huisartsen: Bel de huisartsenpost: 0031 495 677677. Tandartsen: Kring Weert, Nederweert en Cranendonck. Bel in geval van spoedeisende hulp: 0031 495 460765. Het spreekuur is op zaterdag en zondag van 11.00-11.30 uur.

AED Locaties: www.aedcranendonck.nl Budel-Dorplein: Hoofdstraat 1 (Nyrstar) Stationsweg 76 (bij Taxi Hompes) en St. Barbaraweg 2 Budel-Schoot: A. van Moorselstraat 1, Poelderhof 33. Budel: Molenstraat 34, Fazantlaan 163, Mgr. Zwijsenlaan 40, De Borgh, Graafschap Hornelaan 2, Instraat 5b, Nieuwstraat 27 Voorzijde Postkantoor. Gastel: Cornelisplein 3 aan de voorzijde van de Cranenhoeve Maarheeze: Ereprijsstraat 20, Dissel 80, Marishof, Konijnenberg 1, S. v. Oyenlaan 1a, Valkenlaan 17. Soerendonk: Heuvel 16, Zitterd 30 (Schrurs), Dorpsstraat 43 en Rabobank. Voor beperkt toegankelijke apparaten zie www.aedcranendonck.nl Verloskundigen José van Niel, Simone Pauëlsen en Pascalle Schreurs zijn de verloskundigen in Cranendonck: T. 0031 6 10122155. U kunt de verloskundige ook via de portier van het St. Jans Gasthuis op laten roepen. Tel. 0031 495 572100. Zie ook de site: www.verloskundigenbudel-maarheeze.nl Kraamzorg Homecare Voor directe kraamzorg 24 uur per dag bereikbaar 0031 40 2064444 of Regiokantoor Cranendonck: tel. 0031 495 518932. En kijk op: www.kraamzorg-homecare.nl Thuiszorg ZuidZorg Hulp in de huishouding, hulp bij persoonlijke verzorging, verpleging, personenalarmering, maaltijden thuis, voeding- en dieet advies. De Dam 1, 6021 KM Budel, 24 uur bereikbaar op: 0031 40 2 308 408. E-mail: info@zuidzorg.nl Consultatiebureau Zuidzorg Inloopspreekuur: woensdag 11.00 - 12.00 u. op bovenstaand adres. Uitleen hulpmiddelen Servicepunt ZuidZorg, De Dam 1, 6021 KM Budel. Maandag t/m vrijdag: van 8.30 - 12.30 en van 17.00 - 18.00 uur Kraamzorg ZuidZorg Tel. 0031 40 - 2 308 408; info@zuidzorg.nl Thuiszorg Buurtzorg Maarheeze 24 uur bereikbaar voor mensen in Maarheeze, Soerendonk en Gastel. Hulp is direct inzetbaar. Ook voor vragen over zorg en/of hulpmiddelen.Telefoon: 0031-622331266 Thuiszorg Buurtzorg Leende/Sterksel Ook Buurtzorg Leende is 24 uur bereikbaar voor thuiszorgvragen. Tel. 0031 6-83222805 Thuiszorg Stichting Land van Horne Voor hulp bij persoonlijke verzorging, verpleging of hulp bij het huishouden. Voor acute zorgvragen: T 0800 33 33 888, 24 uur per dag bereikbaar. Spreekuur thuiszorg: ma., woe. en vrij. 13-14 uur, Gr. Hornelaan 2A in Budel en T (0495) 49 82 31. Uitleenpunten medische hulpmiddelen: ma. t/m vrij. van 8.30-18.00 uur in Mariënburght in Budel en Marishof in Maarheeze. Zie ook www.landvanhorne.nl

Apotheek Maarheeze: Apotheek Maarheeze heeft de volgende openingstijden: ma. t/m vrij. 08.30-12.30 en 13.00-18.00 uur en zaterdag van 10.0012.00 uur. Voor de dienstdoende apotheek buiten deze uren belt u: 0031 495 549720.

Diabeteslijn (‘s nachts alleen noodgevallen) 0031 33 4630566 of e-mail naar info@dvn.nl, voor alle vragen over diabetes

Apotheek Budel: Werkdagen van 8.00 tot 17.30 uur; zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur.

Uitvaartbegeleiding Wanda Roosen T. 0031 495 519516. www.roosen-uitvaart.nl

Politie Cranendonck: Kijkakkers 37, Maarheeze. Tel. 0900 8844. Europees alarmnummer: 112.

Opvállend in de tuin

Hamont-Achel – Veel inwoners in het verspreidingsgebied van onze krant hebben een tuin vóór, naast of achter hun woning. Sommige mensen sieren hun tuin met een speciaal kunstwerk of hebben hun tuin op bijzondere wijze ingericht. De komende tijd komt een dergelijke tuin regelmatig voor het voetlicht, aangezien men meestal trots is op die inrichting, dat beeld, dat kunstwerk of omdat de tuin op een ándere manier opvalt. Dat alles zo veel mogelijk zichtbaar vanaf de openbare weg. Deze week een kunstwerk in de voorEen kunstwerk in de voortuin van Thea en Jan Hellings tuin van Thea en Jan Hellings, aan Altaarhoeve 12 in Hamont. Eindhoven (NL). Aanleiding was stig van een aloude hindoeïstische het feit dat hij een Boeddhabeeld gewoonte om hun haar in een knot Tekst: Evert Meijs had zien staan in het Papegaaien- op hun hoofd te binden. Zoals bij park in Oerle. Hij vond dat beeld alle Boeddhabeelden, zijn ook hier In de voortuin staat een rijzig beeld zo mooi, dat hij er zelf ook een wil- de ogen gesloten; een houding van Boeddha. Hij was een spiritue- de. “Eerst stond er een hele grote van ingekeerdheid, ofwel een mele leider die volgens de historische boom. Deze moest er uit en dus ditatie houding. wetenschap geboren werd in een ontstond er een kale vlakte. HierHindoe-familie en hij leefde waar- door kwam er ruimte voor een schijnlijk van ca. 450 v.Chr. tot ca. beeld.” Een kennis van Jan bezorg370 v.Chr. in India. Het boeddhis- de enkele toepasselijke stenen om me is een levensbeschouwelijke en het beeld op te zetten. Sindsdien religieuze stroming die volgens de siert Boeddha de voortuin en is het overlevering door Boeddha werd een fraai sieraad in de straat. gesticht. Het doel van boeddhisten is om bevrijd te worden uit de Uitstulpsel kringloop van wedergeboorte, om Het beeld van Boeddha wordt afzo nooit meer te hoeven lijden. gebeeld met grote oorlellen. Ze Over de gehele wereld zijn Boed- worden veroorzaakt door het dradhabeelden te zien, zelfs dus in Ha- gen van zware oorbellen. De lange mont! oren werden gezien als teken van wijsheid. Maar volgens anderen Grote boom zijn ze ook een teken van zijn arisJan Hellings: “Ik heb helemaal niets tocratische of koninklijke afkomst. met het Boeddhisme. Ik vind het Merkwaardig is de bolvormige uitgewoon een mooi beeld”. Hij kocht was op het hoofd, als symbool van acht jaar geleden de Boeddha bij zijn grotere inzicht. Dit bolvormige ADC Antiek in Acht, gemeente uitstulpsel is waarschijnlijk afkom- Het boeddha-beeld

Uitzonderlijk erfgoed WO I in Hamont Bij de familie Mertens in Hamont bevond zich een boomkar die na de Duitse bezetting door Jozef Mertens, schrijnwerker en meubelmaker werd gemaakt. De wielen (volrubber) hebben dienst gedaan bij een infanteriewagen van het Duitse leger. Jozef Mertens, zelf oud-strijder aan de IJzer baatte een boomzagerij uit en vormde de infanteriewagen om tot een boomkar. De horizontale as om de kar te kunnen draaien bestaat uit een remschijf van een oude Duitse(?) vrachtwagen. De kar heeft, tot voor enkele maanden, nog dienst gedaan om plan- Een boomkar met onderstel van een Duitse infanteriewagen ken van de houtschop naar de ma- Vermits dit stuk constant gebruikt werd, zal slechts een beperkte chines te brengen. restauratie nodig zijn, o.m. een beDe laatste eigenaar Guido Mertens handeling tegen houtworm. die einde 2013 de familiezaak van Deze unieke aanwinst zal door de houtbewerking en meubelmakerij vereniging als topstuk behouden door de tijdsomstandigheden zal worden en in de komende 5 jaar stopzetten, heeft deze boomkar een blikvanger worden in een perovergedragen aan de Geschied- manente tentoonstelling die door en Heemkundige Kring van Ha- een grote Noord-Limburgse werkmont. Burgemeester Theo Schuur- groep in de Achelse Kluis zal wormans bracht de zaak bij de lokale den uitgebouwd. kring aan. Door Luk van de Sijpe

Uitvaartverzorging Van Der Stappen T. 0031 495 430260 · www.vdstappen.nl

Stichting Eindzorg Cranendonck Tel. 0031 6 47140400 Wekelijks spreekuur donderdagmiddag 13u30-14u30, De Dam 1, 6021 KM Budel - www.stichtingeindzorg.nl

PAGINA 4

Open: maandag tot en met vrijdag: 08.30-12.30 en 13.30-16.00 uur.

Stationsstraat 41, 3930 Hamont-Achel. T. 0032 11 757201. E. info@hacweekblad.eu W. www.hacweekblad.eu

Deadline kopij: dinsdag 16.00 uur. Verspreidingsdag: donderdag/vrijdag. HAC Weekblad niet ontvangen? Bel: 0032 11 757201. Druk: Nieuwsdruk Limburg. Oplage: 21.250

Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van deze uitgave worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij HAC Weekblad c.q. de betreffende auteur. In geen geval is HAC Weekblad aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de in deze krant beschikbare informatie.


HAC HACWeekblad Weekblad ·· Vrijdag VrijdAg 13 13 december deCember 2013 2013

PLUS BLIJFT BEREIKBAAR!

PAGINA 55 PAGINA

T/M eind deceMber wordT de doorgaande weg in budel-SchooT (grooTSchoTerweg) opgeknapT. pluS blijfT bereikbaar! Geldig in week 50 (zondag 8 t/m zaterdag 14 december 2013)

Amstel Bier

Krat met 24 flesjes à 30 cl of 3 sets met 6 blikken à 33 cl Maximaal 3 kratten per klant

GENIET, MAAR DRINK MET MATE.

11.58-12.69 Logo geoptimaliseerd vo

500 GRAM 1.79

8.49

1.29

PLUS Sperziebonen Los Per 500 gram

ALLEEN OP:

1 2 13 14 KILO

Naturel of cranberry Per kilo

zaterdag

december

december

13.99

6.

PLUS Culinaire filetrollade

vrijdag

99

2.36

4 VOOR

1.

PLUS Mini gevulde koek kerstboom Met amandelspijs en roomboter 4 stuks

00

Kijk op www.plus.nl

2.15

PLUS Korenlanders Vloerbrood Donker, mais of spelt Heel brood

1.

49

Pickwick Thee Fruit, kruiden of variatie

Alle doosjes à 20 zakjes, combineren mogelijk 3 doosjes Bijv. Fruitgarden bosvruchten 3 doosjes 3.51

3 VOOR

Crystal Clear

Alle pakken of flessen à 1,5 liter, combineren mogelijk 3 stuks 3.00-3.42

2.

49

2.34

2 + 1 GRATIS

2.99-3.29

2.69

Hertog IJs

Alle bakken à 875 of 900 ml Per bak

3 VOOR

Honig Soep voor 6 borden Alle varianten, combineren mogelijk 3 pakjes 3.06-3.87

Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden. Voor alle producten in deze advertentie geldt, tenzij anders vermeld, maximaal 5 dezelfde aanbiedingen per klant. *De ‘NERGENS GOEDKOPER’ garantie geldt ten opzichte van alle supermarkten in dezelfde vestigingsplaats als uw PLUS; kijk voor overige voorwaarden op www.plus.nl/nergensgoedkoper. Voor 2+1 gratis geldt: U krijgt 33,3% korting op de totaalprijs.

Dennis van Moorsel Wilt u per mail op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen bij PLUS? Meld u dan nu aan via www.plus.nl.

Parallelweg 1b 6023 BA Budel-Schoot · T. 0031 495 499019 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden. Wilt u per mail op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen bij PLUS? Meld u dan nu aan via www.plus.nl. PLUS: Klantvriendelijkste bedrijf van Nederland 2013!

2.

49

3 VOOR

PLUS Appelsap, duofruit of sinaasappelsap Alle pakken à 1 liter, combineren mogelijk 3 pakken 2.22-3.57

1.99

Bezoek onze website of scan de code hieronder: T OP! ZONDAGS OPEN www.plus.nl/supermarkten/budel-schoot/plus-dennis-van-moorsel LE PLUS Abcdefgh - Plusstad Volg ons via social media en blijf real-life op de R .00 UU van alle bijzonderheden, spaarcampagnes en .00-T:18012 VAN 10324, Pluslaan 345 67 89hoogte extra aanbiedingen. Klik bij facebook op

maandag - zaterdag 8.00 - 20.00 uur ‘vind ik leuk’ en u blijft altijd op de hoogte Openingstijden:

maa. t/m zat. 08.00-21.00 uur Open: zondag 10-18 uur!

van de laatste nieuwtjes! @plusvanmoorsel

facebook.com/plusdennisvanmoorsel

Voor alle producten in deze advertentie geldt, tenzij anders vermeld, maximaal 5 dezelfde aanbiedingen per klant. *De ‘NERGENS GOEDKOPER’ garantie geldt ten opzichte van alle supermarkten in dezelfde vestigingsplaats als uw PLUS; kijk voor overige voorwaarden op www.plus.nl/nergensgoedkoper.


HAC Weekblad · Vrijdag 13 december 2013

Dienstverlening Taxbus rond jaarwisseling Schoorsteenbrand Tijdens de jaarwisseling is de dienstverlening van Taxbus aangepast. Op Oudjaarsavond stopt Taxbus eerder en in de Nieuwjaarsnacht worden alleen rolstoelreizigers vervoerd. De kerstdagen zijn drukke dagen voor Taxbus. Om het vervoer in goede banen te leiden wordt klanten verzocht ritten al vóór dinsdag 24 december te reserveren. De vervoerders kunnen dan het bes-

te inspelen op de vervoervraag en alvast een passende ritplanning maken. Ritten die later worden geboekt, lopen meer kans te maken te krijgen met vertraging. Net zoals in het openbaar vervoer stopt het Taxbusvervoer op Oudjaarsavond eerder dan normaal. De laatste ritten starten om 21:30 u, waarmee wordt aangesloten op de aankomsttijden van de laatste treinen en bussen. Voor rolstoelgebruikers wordt een uitzondering gemaakt. Zij kunnen

PAGINA 6

op verzoek in de Nieuwjaarsnacht wel door Taxbus worden vervoerd. Daarbij gelden de volgende regels: • Een rolstoelrit voor Nieuwjaarsnacht kan t/m zaterdag 28 december 16:00 uur worden geboekt via de reserveringslijn van Taxbus (0800-0234 795). • De ophaaltijden liggen tussen 0:30 en 1:30 uur. • In de Nieuwjaarsnacht kan maximaal één sociaal of medisch begeleider meereizen.

Kampioenskar Bent u het ergens niet mee eens? Bijvoorbeeld met de gang van zaken in uw gemeente, uw wijk of straat? Lucht uw hart en laat merken wat u dwars zit. Of bent u het ergens juist wél mee eens? Dat mag u ook mailen of schrijven naar HAC Weekblad. Adres: Stationsstraat 41, Hamont. E-mail: info@hacweekblad.eu Het einde van de voorjaars competitie seizoen 2012/2013 is in zicht en er kunnen een aantal jeugdteams kampioen worden, dus de platte kar moet geregeld worden. Een idee is om er zelf een te maken. Bij c.v. de Geintappers uit Budel-Schoot staat er nog een die ze niet gebruiken. Na een belletje is het geregeld en kunnen we hem ophalen, er is wel wat werk aan maar met een aantal vrijwilligers en een aantal gezellige avonden krijg je veel voor elkaar. De kar is net op tijd klaar voor gebruik. We vinden wel dat er wat op geschilderd/gespoten mag worden. De trainingen voor de najaarscompetitie 2013/2014 gaan van start en we hebben iemand gevonden die de kar wil spuiten en die gaat aan de slag. Na een aantal wedstrijden blijkt dat er een aantal teams goed voor staan. Het is 23 november 2013 en de eerste teampjes

kunnen kampioen worden, het sponsordoek en spuitwerk zijn net op tijd af en daarmee is de kar compleet. Het zijn de F1 en de E2 die kampioen kunnen worden. Dat gebeurt ook: ze winnen hun wedstrijd en de kampioenskar kan voor de eerste keer de weg op. Alles is geregeld; muziek, champagne, taart, trainingspakken/ truien en natuurlijk de confetti niet te vergeten, het werd een topdag. Een week later kunnen de C1, B1 en de B2 kampioen worden, helaas voor de B2 mocht het niet zo zijn en voor de C1 en de B1 was het ook een kleine tegenvaller want er waren een aantal klachten bij Rood-Wit binnen gekomen over confetti overlast en die mocht niet meer mee op de kar wat erg spijtig is want dat is toch wat het nog leuker maakt voor die kinderen en het is maar een keer of 4 per jaar dat het gebeurt. Ik zou zeggen laat

die kinderen toch genieten en wat confetti gooien maar helaas denken sommige mensen er anders over en dat is jammer. Mochten deze mensen zich bedenken na het lezen van dit stukje laat het even weten aan Rood-Wit en maak het feest van die kinderen weer compleet. Via HAC Weekblad wil ik ook de sponsors ( At Wendy's woonaccessoires, Floor Burning, JKB transporttechniek b.v., van Erp tegels keukens sanitair, Houben reinigingstechnieken, J.Bekelaar auto's, EB Laser, Vlassak b.v., Castelli tegels keukens sanitair, de Gebruikte Meubelhal, K-side van Rood-Wit '67, Slenders reclameproducties, van Deurzen heftrucks b.v. ) en natuurlijk alle vrijwilligers. Rob de Werdt, Budel-Schoot (ingekort, redactie)

EP:van der Kampen viert 20-jarig bestaan Op 16 december 2013 is het 20 jaar geleden dat Lion en Riek van der Kampen begonnen met een winkel. In 1993 begonnen ze in hun garage, van 40 vierkante meter winkelvloeroppervlakte, aan de Kruisstraat te Soerendonk met een beperkt assortiment bruingoed en kleine huishoudelijke apparaten. Nu, 20 jaar later, beschikt EP:van der Kampen Electronics aan de Dr. Anton Mathijsenstraat in Budel over 420 vierkante meter winkelvloeroppervlakte met een assortiment witen bruingoed, inbouwaparatuur, multimedia en klein huishoudelijke apparaten waar je u tegen zegt. Een grandioze keuze en natuurlijk ook absolute topmerken. Eigenlijk was het niet alleen zijn werk maar ook de grootste hobby van Lion van der Kampen: het repareren en aansluiten van elektronica. Hij had jarenlange ervaring toen hij besloot om in die branche voor zichzelf te beginnen. Samen met zijn vrouw Riek ging hij dan ook van start in de garage van hun huis in Soerendonk waar ze gestaag een trouwe klantenkring opbouwden. Tweeëneenhalf jaar hielden ze het uit op die 40 vierkante meter. Toen barstte de zaak uit zijn voegen. Een nieuw onderkomen werd gevonden in het veel grotere pand waar destijds juwelier Bax uit vertrok (nu Verpaandonk) aan de Budelse Markt. Maar ook daar groeide

Woensdag 4 december omstreeks 18.30 uur werden politie en brandweer gealarmeerd voor een woningbrand aan de Kruisstraat te Soerendonk. De brandweer kwam ter plaatse met 3 voertuigen waaronder een ladderwagen uit Eindhoven. De hevige schoorsteenbrand was snel onder controle en er vielen geen gewonden. De schade bleef beperkt. Op nagenoeg hetzelfde tijdstip kwam een melding binnen van een ongeval op de kruising Nieuwstraat/Burg. v. Houtstraat in Budel. Twee personenauto’s botsten. Er vielen geen gewonden. Foto Hammie Productions.

Cranendonck Actief! wil toe naar een nieuwe politiek Nu de verkiezingen eraan komen, doen we een oproep aan onze collega-partijen. Ongebruikelijk? jazeker! Nodig? Wat ons betreft: broodnodig! Want wij stellen voor het de komende raadsperiode eens anders te gaan doen. Wij willen naar een nieuwe politiek. Een politiek van (persoonlijke) dialoog, zowel in als buiten de raadszaal. Géén coalities die het gaan bepalen de komende 4 jaar, maar een raadsbreed gedragen uitvoeringsprogramma. Met de beste ideeën uit alle partijen. Een goed programma dat door de beste mensen wordt uitgevoerd. Dat betekent ook dat de wethouders óók van hoge kwaliteit moeten zijn. Niet automatisch mensen uit de grootste partijen aanwijzen, maar die kandidaten onder de loep leggen. De burgemeester heeft daarbij ons inziens ook een belangrijke rol. Maar ook: véél meer betrokkenheid van burgers, bedrijven etc. bij onderwerpen die hun aangaan. Natuurlijk: de wet schrijft voor dat alleen het beëdigd raadslid mag stemmen. Dat is ook het

mandaat dat ieder raadslid van de kiezers heeft meegekregen. Maar in het voortraject kunnen -veel meer dan nu- mensen van buiten het eigen politieke of ambtelijke kringetje meedenken. Wij reiken de hand uit naar de andere partijen. Laten we het de komende 4 jaar eens echt over de inhoud gaan hebben. Laten we de oude stokpaardjes achter ons laten, afstappen van het coalitie/oppositie denken en van geval tot geval gezamenlijk zoeken naar de beste oplossing. Ook dat is kwaliteit! Binnenkort zal ons verkiezingsprogramma verschijnen. Ook dit zal in de geest van bovenstaande oproep geschreven zijn. Daarna (in januari) komen we pas met onze lijst, want we vinden dat inhoud en mensen uiteraard bij elkaar moeten passen en de inhoud is leidend daarbij. Ingez. door Cranendonck Actief!

Capucijnerplein opgevrolijkt EP: van der Kampen Electronics aan de Dr. A. Mathijsenstraat in Budel EP: van der Kampen Electronics door en ook nu moest na tweeëneenhalf jaar het pand uitgebreid worden. Ook op de Budelse Markt werd het te klein en zo verhuisde EP: van der Kampen Electronics uiteindelijk naar de Dr. Anton Mathijsenstraat, naar een winkelvloeroppervlak van ruim vierhonderd vierkante meter. Hier kunnen Lion en Riek met hun personeel de klanten alle laatste trends op het gebied van elektronica bieden. Bovendien was er genoeg ruimte voor een goed geoutilleerde werkplaats waar Lion nog altijd zijn klanten snel bedient door zelf de reparaties uit te voeren. Wie nu binnenloopt bij EP: van der Kampen Electronics ziet een uitgebreide keuze zowel in wit- als bruingoed, maar ook in inbouwapparaten,multimedia, huishoudelijke

apparaten, huistelefoons en accessoires voor beeld en geluid. Dit van de meer betaalbare merken tot topmerken zoals Bose, Loewe en Miele. Ook voor uw Canal digitaal, UPC en uw KPN, Telfort of Ons Brabantnet glasvezelabonnement of installatie kunt u terecht bij Lion , Riek en hun personeel. Om hun 20-jarig bestaan goed op de kaart te zetten hebben Lion en Riek van der Kampen de winkel vol staan met aanbiedingen. Het getal 20 zal in diverse acties voorkomen,bv 20% 40% tot wel 60% korting. Kortom, spectaculaire acties om dit samen met u te vieren. De aanbiedingen zijn geldig tot en met 31 december 2013. EP:van der Kampen Electronics is gevestigd aan de Dr. Anton Mathijsenstraat 11 in Budel, www.epvanderkampen.nl

Zo zien de hekken er een stuk vrolijker uit Vervolg van de voorpagina Bij De Wereldwijzer mochten de kinderen ieder hun eigen tekening maken, vertelt lerares Marleen Scheepers. Het thema daarbij

was: hoe ziet de gemeente er in de toekomst uit? Een centrum met een McDonalds en Dolce & Gabbana keten bijvoorbeeld, zoals op het kunstwerk is te zien. Misschien een tip voor de gemeenteraad?


HAC Weekblad · Vrijdag 13 december 2013

PAGINA 7 - politieke advertentie -

Geen belastingverhoging voor inwoners Hamont-Achel Alle gemeenten kregen van de Vlaamse overheid de opdracht om tegen het einde van dit jaar een financieel evenwichtig beleidsplan tot eind 2019 op te maken. Ook de stad Hamont-Achel maakte deze moeilijke oefening. Ook wij worden vandaag immers geconfronteerd met stijgende uitgaven en het wegvallen van verschillende inkomsten. Toch slaagde het schepencollege er in om een toekomstgericht plan op te stellen zonder belastingverhoging voor de inwoners van onze stad. Aanvullende personenbelasting Noord-Limburgse gemeenten

Opcentiemen onroerende voorheffing Noord-Limburgse gemeenten

Blijven investeren in onze toekomst

Peer 9,00%

Peer 1550

Meeuwen-Gruitrode 8,00 %

Bocholt 1550

Het schepencollege heeft in haar aanpak rekening gehouden met een gezonde ambitie: blijven groeien op maat van onze stad. Hiermee bedoelen we dat we erover waken dat we mee blijven met onze tijd, en zelfs verder vooruit kijken. Want stilstaan is achteruitgaan.

Hechtel-Eksel 8,00 %

Lommel 1300

Bocholt 8,00 %

Neerpelt 1250

Neerpelt 7,00 %

Overpelt 1176

Bree 7,00 %

Meeuwen-Gruitrode 1150

Hamont-Achel 6,50 %

Bree 1150

Overpelt 6,00 %

Hechtel- Eksel 1100

Lommel 6,00 %

Hamont-Achel 900

Het bestuur ondersteunt de verenigingen en kiest voor een sterk en gevarieerd gemeenschaps- en cultureel leven. Daarnaast gaan we voor een eigentijds vergrijzingsbeleid, met de bouw van nieuwe serviceflats en gerichte middelen voor dienstencentrum De Kring. Met de bouw van een Huis van het Kind als ontmoetingsplaats voor onze jonge gezinnen, werken we verder aan een gezinsvriendelijke stad. Daarnaast zijn investeringen in onze infrastructuur, wegen en rioleringen noodzakelijk voor een stevig openbaar domein en vervoer, zoals een fietspad langs de BosstraatHamonterweg en rioleringswerken in de Beukenlaan en Achel Statie. We investeren ook in de sporthal Achel en de renovaties van de Achelse Kluis, het Klooster Ursulinen en het stadhuis.

Het verantwoord financieel beleid dat reeds jaren door het stadsbestuur wordt gevoerd, krijgt op deze manier navolging.

Efficiëntie van onze Met een verantwoorde werking verhogen financiële aanpak Om deze investeringen in de nabije toekomst te garanderen, is een verantwoorde financiële aanpak noodzakelijk. We merken namelijk dat bepaalde kosten, zoals de pensioenlasten van het personeel maar ook de bijdrage voor politie en brandweer enkel in stijgende lijn gaan. Daartegenover voelen we steeds meer onzekerheid aan de inkomstenzijde. Zo is het Dexiadividend, dat vroeger een belangrijke bron van inkomsten was, volledig weggevallen en is de handhaving van de huidige dividendpolitiek van Infrax nog onzeker. Verscheidene Vlaamse subsidies zijn structureel verminderd of zelfs geschrapt. Bovendien krijgen de gemeenten steeds vaker nieuwe en meer complexe opdrachten in hun takenpakket. Dit alles heeft tot gevolg dat ons huishoudboekje onder druk staat en spijtig genoeg niet langer vanzelfsprekend in evenwicht is.

Laagste belastingen in Limburg Al sinds 2004 heeft Hamont-Achel de laagste belastingen in Limburg. En aan dat principe wordt ook in deze moeilijke tijden niet geraakt. Met 6,5% aanvullende personenbelasting en 900 opcentiemen blijven we de laagste in Limburg. Bovendien heeft de stad vandaag geen schulden.

We zullen inspanningen moeten leveren om méér te doen met minder middelen om ons gunstige fiscale klimaat te handhaven. In de eerste plaats houden we onze uitgaven onder controle. Zo zal er een grondige analyse komen van de stadsdienstverlening om de efficiëntie ervan te verhogen. Personeel dat met pensioen gaat, zal gedeeltelijk niet worden vervangen. In totaal zullen we zo’n 960.000 euro kunnen besparen de komende 6 jaar, zonder dat de dienstverlening er fundamenteel onder lijdt.

Afval, water en korte verblijven Het beheer van de afvalfactuur van onze gezinnen zal in de toekomst worden overgenomen door intercommunale Limburg.net. Zij zetten in heel Limburg het principe ‘de vervuiler betaalt’ verder. Gezinnen zullen dus rechtstreeks de afvalfactuur in de bus krijgen. Ook op de waterfactuur van De Watergroep zal een noodzakelijke aanpassing te zien zijn. De bijdrage voor het transporteren en zuiveren van het afvalwater zal voortaan 0,2 euro/m3 meer bedragen. Om de stadsportefeuille rechtstreeks wat extra te spijzen, zal voortaan een kleine verblijfsbelasting aangerekend worden aan volwassen toeristen die in HamontAchel overnachten.

Onder de loep Is een aanpassing van de afval- en waterfactuur geen al te makkelijke oplossing? Kan er niet op een andere manier bespaard worden? Schepen van Financiën Serge vander Linden (CD&V): ‘Uiteraard voeren we eerst alle mogelijke besparingen uit. Onder meer door besparingen op externe diensten en diverse leveringen, bevriezing van heel wat uitgaven voor de komende zes jaren en door het niet vervangen van gepensioneerden kunnen we de komende jaren gemiddeld zo’n 160.000 euro per jaar besparen. Alles samen is dit een behoorlijk pakket, zeker als we weten dat onze stad niet echt “in het vet zit”. Onze stabiele uitgangspositie is het gevolg van een traditie om meer te doen met minder. Je kan maar de laagste belastingen van Limburg hebben als er altijd verstandig is bestuurd.’ Het coalitieakkoord tussen CD&V en Balans spreekt over ‘een gezond financieel beleid zonder belastingverhoging, tenzij ingrepen van hogerhand dit noodzakelijk maken’? Eerste schepen Ilse Jaspers (Balans): ‘Wij hebben onze financiën gezond in evenwicht gebracht tot en met 2019. Dat was en blijft een stevige opdracht, want – zeg nu zelf – kan u voor uw gezin een huishoudboekje met alle details voor de komende zes jaren voorleggen? Op maat van Hamont-Achel hebben we onze plannen vastgelegd. Dwingende onvoorziene uitgaven van hogerhand kunnen het pad kruisen. Maar de belastingen verhogen zal alleszins het laatste zijn om nieuwe inkomsten te generen. Zo beschermen we de koopkracht van onze inwoners.’ De oppositie in Hamont-Achel stelt dat een belastingverhoging niet nodig is? Burgemeester Theo Schuurmans (CD&V): ‘Deze bestuursploeg wil niet ter plaatse blijven trappelen. We moeten vooruit met onze stad. Elke goede huisvader weet dat er nood is aan voldoende middelen om verbeteringen door te kunnen voeren. Een belastingverhoging is op dit moment inderdaad niet aan de orde. Als wij onze stad willen laten groeien, zullen er alleszins voldoende inkomsten moeten komen. We blijven de komende jaren zoeken naar alternatieve inkomsten en eventueel bijkomende besparingen.’


HAC Weekblad · Vrijdag 13 december 2013

De Triolier en Mariënburght samen!

PAGINA 8

Kamerfilharmonie in Hamont

BUDEL - Afgelopen week zijn de leerlingen van groep 8 van OBS De Triolier op bezoek gegaan bij enkele bewoners van Zorgcentrum Mariënburght. De bedoeling van het bezoek was om, in het kader van de gezellige wintermaanden, een stukje “licht” naar de bewoners te brengen, in de vorm van gezelschap en een zelfgemaakte kaarsenhouder met een theelichtje. Maar voordat je een stukje “licht” kan brengen, moet er eerst iets worden gemaakt. Zodoende gingen de leerlingen, samen met de bewoners, aan de slag. Er werd deze ochtend druk gefröbeld en geknutseld, onder het genot van een heerlijk glaasje ranja. Ook werd er druk gekletst met el-

OBS De Triolier en Zorgcentrum Mariënburght niet apart, maar samen! kaar. Het was een zeer geslaagde de leerlingen de kaarsenhouders ochtend en wij willen Zorgcen- af en zullen dan op vrijdag 20 detrum Mariënburght ontzettend cember worden uitgedeeld aan de bedanken voor de hartelijke ont- verschillende afdelingen van het vangst. De komende week maken zorgcentrum.

Belgische Kamerfilharmonie - fotograaf Marco Borggreve Een feestelijk, gevarieerd en Liebrecht Vanbeckevoort in het sprankelend nieuwjaarsconcert, prachtige tweede Pianoconcerto daarvoor tekent de Belgische van Beethoven. Het wordt één en Kamerfilharmonie zoals steeds al opwindende virtuositeit, met present. Op vrijdag 10 januari ondermeer de Bumblebee en om 20.15 u is de Kamerfilhar- Czardas op marimba, de heerlijmonie te gast in de kerk van Ha- ke Walz van Shostakovich en een Groenewoud, Kesselstraat 28 in Weert. De mont-centrum. Hongaarse dans van Brahms. beurs duurt van 9.00 - 12.00 uur. Entree De pittige presentatie van Kurt Van €1,-. Meer info of een reglement is ver- Opnieuw werkt de Belgische Ka- Eeghem doen we er graag bovenKerstconcert in Mariënburght te Budel. Het krijgbaar via: smeecran@gmail.com merfilharmonie samen met een op! Tickets zijn zoals steeds verconcert begint om 14.30 uur in De Flank in absoluut toptalent van eigen bo- krijgbaar via www.hamont-achel. Woensdag 18 december Mariënburght aan de Graafschap Hornedem, dit keer wordt dat pianist be/aha.

Agenda

laan 2 in Budel. De middag wordt muzikaal SJG Weert organiseert een informatieingevuld door Stef Kupers en Marlies Holt- bijeenkomst rond het thema 'de overgang' (menopauze). De avond vindt plaats tusman. De koffie staat klaar. sen 19.00 - 21.00 uur in het Auditorium van SJG Weert, Vogelsbleek 5. De toegang Zondag 15 december Vrijdag 13 december "Kunst in de Winkel". Expositie van schilde- Missiekring 'Kettingbrug' organiseert haar is gratis. Aanmelden via het inschrijfforrijen, beeldhouwwerk en tekeningen van jaarlijkse missietentoonstelling in zaal de mulier op de website: www.sjgweert.nl 13.00 - 17.00 uur. Locatie Nieuwstraat 5 in Posthoorn, Groenstraat 6 in Hamont. Aan- (zie:Agenda) of telefonisch via tel. 0031 495 572205. vang 13.00 - 18.00 uur. Budel Zaterdag 14 december "Kerst op de Markt" op het marktplein in Hamont van 15.00 - 22.00 uur met feeërieke & gezellige culinaire Kerstmarkt. De Kerstman is ook van de partij om de tekeningen van alle kinderen in ontvangst te nemen. Missiekring 'Kettingbrug' organiseert haar jaarlijkse missietentoonstelling in zaal de Posthoorn, Groenstraat 6 in Hamont. Aanvang 14.00 - 19.00 uur. Kerst- Rommelmarkt cafetaria de Burg binnen en buiten met een bezoek van de Kerstman! Aanvang 15.00 - 22.00 uur. Cafetaria de Burg, 34 in Hamont. Inkom gratis. Inl. + plaatsen binnen, reserveren bij rina.theuwen@telenet.be of via 0032 11 621177. Inl. + plaatsen buiten, reserveren bij r.zon9@upcmail.nl of via 0031 495 470136. Rode Kruis houdt een extra bloedinzameling met ontbijt in het Rode Kruislokaal aan de Steenstraat 5 te Hamont. Het ontbijt vangt aan om 09.00 uur en de bloedafname vindt plaats tussen 10.00 - 14.00 uur. Iedereen is welkom en nieuwe donoren: vergeet uw paspoort niet! "Kunst in de Winkel". Expositie van schilderijen, beeldhouwwerk en tekeningen van 13.00 - 17.00 uur. Locatie Nieuwstraat 5 in Budel De Diabetes Liga Noord-Limburg nodigt u allen uit voor haar groepswandeling (ca. 5 km.) op zaterdag 14 december. We komen samen bij 3 Swaentjes te Peer om 13.45 uur en vertrekken stipt om 14.00 uur. Deelname is gratis en alle diabeten en familie en andere sportievelingen zijn natuurlijk hartelijk welkom. Voor meer info: 0032 479 529116. Kerstconcert gegeven door het koor Bocanto uit Bocholt o.l.v. Jos Paumen in de St. Willibrorduskerk in Reppel om 20.00 uur. Inkom 5 euro, kinderen tot 12 jr. gratis. Kaarten zijn verkrijgbaar via: info@bocanto.be

Kerstconcert van het Budels Gemengd Koor m.m.v. het Seniorenorkest en de jonge violiste Bi-Rong Wang. Aanvang 14.30 uur in de Borgh, Dr. Ant. Mathijsenstraat 15 in Budel. Toegang gratis. De werkgroep Dorpsactiviteiten Dorplein organiseert een Kerst-in in gemeenschapshuis de Schakel in Budel-Dorplein. Aanvang 13.30 - 17.00 uur. Verenigingen, muzikanten, creatievelingen, kunstenaars etc kunnen zich opgeven om hieraan mee te doen via: info@deschakeldorplein.nl. Toegang gratis.

Kerstconcert georganiseerd door NIKO-Kunstacademie in de Sint-Niklaaskerk in de Kerkstraat 9 te Neerpelt. Aanvang 20.00 uur. Meer info via: www.nikovzw.be Om 14.00 uur is iedereen welkom in de bibliotheek van Budel om te komen luisteren naar kerstverhalen en kerstliedjes. Hanneke Frenken zal de kerstverhalen voorlezen die geschikt zijn voor kinderen van 4-10 jaar. De kerstliedjes worden gezongen door het koor MEZOC o.l.v. Tanja Nijsen. Toegang gratis.

Werkgroep Dorpsactiviteiten houdt een Kerstmarkt door KVLV Achel-Statie vanaf creatieve avond in De Schakel in Budel-Dor14.00 uur in de parochiezaal 'aan de Statie' plein. Er wordt een kerstbloemstuk gein Achel. maakt. Om de kosten te beperken neemt ieder zijn eigen spullen mee zoals een schaal, De Ruilclub "De Grensvrienden van Ha- decoratie en bloemen. Voor oase wordt mont" organiseert van 09.00 - 12.00 uur de gezorgd, te betalen na afloop. Aanvang van maandelijkse ruilbeurs in de parochiezaal 19.00-21.30 uur. Iedereen welkom. van HamontLo (Leeuwerikstraat 6). Naast tentoonstellingen is er een tombola en een Donderdag 19 december grote veiling. Tevens is er een speciale post- Cultuurkring Hamont-Achel organiseert zegelstand voor de jeugd. i.s.m. het Stadsbestuur Hamont-Achel klassieke muziek beluisteren. Musicologe Kerstkoffieconcert van zangvereniging de Rose Marie Hendrikx gidst u doorheen de Kempengalm in de Smeltkroes, Kijkakkers muziek van Händel. Aanvang 14.00 tot 1 te Maarheeze. Aanvang 13.00 uur tot ± 16.00 uur in dienstencentrum de Kring, 15.00 uur. Toegang gratis. Iedereen van Bosstraat 7 te Hamont. Iedereen welkom. harte welkom. Basisschool De Wereldwijzer viert Kerst op Kobe Michiels organiseert Music For Bed- school. Voorafgaand aan deze kerstviering net met het klarinetensemble o.l.v. Roe- zal er in de kerk van Budel-Schoot een muland Hendrikx & pianiste Nel Swerts in de zikale viering zijn. De viering duurt van ± St. Laurentiuskerk, Kerkstraat 1 in Hamont. 17.25 - 18.00 uur. Iedereen van harte welAanvang 18.00 uur. Prijs 10 euro / ticket- kom om te kijken, te luisteren en genieten verkoop via UITpunt hamont. Meer info: van jeugdig muzikaal talent & enthousiasmusicforbednet@hotmail.com me! Zorgcentrum Marishof organiseert een kerstmarkt met diverse kraampjes. Iedereen is van harte welkom. De markt duurt van 11 tot 17 uur. Zorgcentrum Marishof ligt aan 't Hagelkruis 1a in Maarheeze.

De Heemkamer van de Heemkundekring De Baronie van Cranendonck, gevestigd in het Schepenhuis aan de Markt in Budel, is geopend tussen 14 en 22 uur. De toegang is gratis.

Vogelvereniging Zang & Kleur uit Weert organiseert een grote vogelbeurs. Tijdens deze beurs kunnen div. soorten vogels worden aangeboden of gekocht. De beurs zal gehouden worden in gemeenschapshuis

Ook in deze agenda? E-mail dan naar HAC Weekblad: info@hacweekblad.eu de gegevens van uw activiteit (wie, wat, waar en wanneer) naar Stationsstraat 41, Hamont-Achel.

De Aandelen van HAC

HAC Eindejaarsrally? Woensdag 11dec2013. Vorige week zag ik op Canvas een interessante documentaire over Brazilië. Naar aanleiding van het WK voetbal 2014. Het is een prachtig volk, laat de film ons weten. De Brazilianen zijn hard bezig de armoede te bestrijden door vooral slim te werken en de corruptie aan te pakken. Ze blijven daarbij vrolijk en ook tolerant. Daar moet je niet komen met de Zwarte Pieten discriminatie (trouwens als Zwarte Piet niet meer zwart mag zijn, maar wit moet zijn, is dat ook geen discriminatie?). Hoe dan ook, ik besloot eens te kijken naar de Bovespa index, dat is de Braziliaanse AEX-index, om het zo maar eens te zeggen. De RBS Bank heeft een certificaat in de collectie, dat deze aandelenindex van Brazilië volgt. Gewoon genoteerd aan de Euronext Amsterdam. De koers noteerde 10 jaar geleden €63,-. De hoogste koers was €252,in mei 2008. In december 2008 was de koers gekelderd naar €90,-! Een ongelofelijke klap. Maar met een ongekende veerkracht stond de koers vier maanden later alweer op €236,-. Sindsdien raakte de index opnieuw in de versukkeling en met meer vallen dan opstaan is de koers nu gehalveerd naar €116,-. Mij lijkt dit koersniveau een buitenkans om mee te kunnen profiteren van de economische opmars van Brazilië met het WK voetbal in het verschiet. Want in de aanloop naar een WK of EK hebben de plaatselijke indexen de neiging om op te lopen. Daar is nu in Brazilië nog geen sprake van. Dus een mooi moment voor de slimme HAC Weekblad beleggers om in te stappen en t.z.t. dubbel te genieten van het WK voetbal! Tip van de week dus: RBS BRAZIL INDEX (€116,-). Wat ook heel interessant is, is het volgende verschijnsel. U weet nog wel, dat de AEX index op 24 juni

met 333 punten het laagste stond van dit jaar. De ING beleggersbarometer, die het vertrouwen van beleggers meet, stond toen op maar 70 punten. Sindsdien steeg de AEX met 20% naar 398 eind november. Maar de beleggersbarometer vloog naar 131 punten, een explosieve stijging van het vertrouwen met 87%! Dit lijkt me gevaarlijk overdreven. In m’n column van 2 weken geleden adviseerde ik al om eens puts te kopen. Niet zozeer ter bescherming van het belegde vermogen, dat kost te veel, maar vooral om leuke troostprijzen te verdienen bij dalende beurzen. Wel op tijd verzilveren natuurlijk! De AEX staat nu op 387, maar dat overdreven beleggersvertrouwen blijft nog wel even zorgen voor een reactie, misschien wel naar 375… DE GETIPTE AANDELEN. We kijken telkens terug naar een advies van een half jaar geleden. Op 5 juni adviseerde ik Saft Groupe op een koers van €19,10. Op 4 december noteerde dit aandeel €23,38 en dat betekende een stijging van 22,4%! De AEX steeg in die periode 10%. Saft Groupe is een Frans bedrijf, genoteerd aan de Euronext Parijs. Het dividendrendement bedraagt bij deze koers toch nog 3,1%. Koers-winstverhouding 17. Mooie balans. Sterk in de crisisjaren. Hun producten zijn vooral batterijen en accu’s welke geschikt zijn voor opslag van elektriciteit onder allerlei omstandigheden. Er is grote vraag naar hun batterijen, vooral in Latijns-Amerika (zonne-energie). Ook China is nu aan uitbreiding toe. Omzetverwachting over 2013 ongeveer €630 miljoen. Groeibriljant. Vasthouden. Van onze beleggingsdeskundige. Reageren kan via e-mail: effectenbeurzen@hacweekblad.eu


HAC Weekblad · Vrijdag 13 december 2013

PAGINA 9

2 euro korting

50% kORTING!

7.00

3.99 AH Ambachtelijke feeststol Met krenten, rozijnen en noten, doos 750 gram

1.

99

AH Kipf ilet Voordeelpak 1 kilo

5.

00

Ariel grootverpakking Diverse varianten Bijv. colour vloeibaar Fles 3.65 liter

25% korting!

5.49 AH Rib-/ runderlappen Per 500 gram Actieprijs per kilo 8.24

18.30

4.

9.

12

99

AH Budel en AH CORRIDOR ZIJN ZONDAG GEOPENd van 10.00-18.00 uur!

AH Boulognebrood Vers uit eigen oven, 2 hele broden

per beker

4.18

1.55

2.

99

Mona gezinspuddingen Alle varianten Per beker

1.

00

2=1 15.96 Berberana Dragon Reserva Rood of wit 2 Flessen à 0.75 l.

7.

98

2 voor DE Senseo 36 stuks, Alle varianten, combineren mogelijk

7.58

6.00

- Allerhande Haal ons magazine in de winkel. - AllesVoor Kerst!-magazine Speciaal voor de feestdagen ontwikkeld en bij u thuisbezorgd -Onze nieuwe Allerhande kookvideo’s. Onze stap voor stap kookvideo’s staan op ah.nl/allerhande

Albert Heijn Budel Dr. A. Mathijsenstraat 20, 6021 CL

Albert Heijn Valkenswaard Kardinaal de Jongstraat 17, 5554 RB

Albert Heijn Corridor Corridor 24, 5554 HN Valkenswaard

Elke dag open van 08.00-20.00 uur. Vrijdag tot 21.00 uur. Elke zondag open van 10.00-18.00 uur.

Elke dag open van 08.00-20.00 uur. Vrijdag tot 21.00 uur. Zondag gesloten.

Elke dag open van 08.00-20.00 uur. Donderdag tot 21.uur. Vrijdag tot 22 uur. Zondag open 10-18 uur.

Nieuwste generatie multifocale glazen

Met de Hoyalux iD MyStyle V+ garanderen we u zowel voor ver als dicht een stabiel en natuurlijk zicht.

16 DECEMBER 1993 - 16 DECEMBER 2013

p m e a n K r e D n a EP:V r! a a j 0 2 n e r e i v j Wi feest!

g n i t kor

% 0 6 tot PROFITEER NOG MBER T/m 31 DECE

Door baanbrekende individualisatie wordt er voor iedereen een uniek glas ontworpen overeenkomend met uw persoonlijke levenssfeer.

Optiek

Care

Optiek - Contactlenzen - Hoorcentrum Voor ons 35-jarig bestaan ontvangt u tot 31 december e35 korting per glas. Stad 30·Hamont-Achel·T 0032 11 622222·www.eyecare.be

®HAC

2 voor

Deze aanbiedingen gelden in week 50 van 9 t/m 15 december 2013. Druk- en zetfouten voorbehouden.

Allerhande Alles voor Kerst en onze nieuwe Allerhande kookvideo’s

Van Der Kampen Audio • Video • KTV • Telecom • Klein Huishoudelijk • Witgoed VE RBOU WIN Dr.A.Mathijsenstraat 11 • Budel • Tel.G 0031 495 VE 497179 • www.epvanderkampen.nl RB OUWING


HAC Weekblad · Vrijdag 13 december 2013

Winnaar iPad actie

Gemeente werkt samen met ANV Land van Cranendonck

Klanten van 'Verspaandonk mode voor hem en haar' in Budel konden de afgelopen periode als ze iets van Pierre Cardin kochten een bon invullen waarmee ze kans maakten op de iPad.

Op 30 november heeft het ANV Land van Cranendonck naast de weg Soerendonk-Maarheeze over een lengte van 500 meter bomen uitgedund en omgezaagd. Dit was het tweede succesvolle project van de natuur-zaagwerkgroep, georganiseerd in nauwe samenwerking met de gemeente Cranendonck. Door de enthousiaste inzet van 11 motorzaag getrainde vrijwilligers is er veel werk verricht. Het was een hele toer met het aanwezige verkeer. Twee verkeersregelaars begeleidden het verkeer zodat alles veilig kon verlopen. Vorige maand is op dezelfde manier door het ANV het brinkje op de hoek van 't Schutje – Groenstraat in Soerendonk opgeknapt. De samenwerking is tot stand gekomen omdat het ANV afgelopen jaar en ook dit jaar motorzaagtrainingen en andere natuurtrainingen organiseert. Hieruit is een werkgroep ontstaan die het leuk vindt onderhoudswerkzaamheden aan bomen en in de natuur te verrichten. Voor de gemeente wordt werk uit handen genomen, voor ons een fijne gezellige dag werken en we hebben allemaal wat hout voor de kachel. Zo ontstaat er een wederzijds belang. In Januari gaat er nog een derde project van start en dat wordt het

Het ANV team werkte samen met de gemeente Cranendonck rooien van de vogelkers in Maarheeze. De Gemeente heeft te kennen gegeven bijzonder blij te zijn met deze unieke samenwerking met de vrijwilligers van ANV Land van Cranendonck. Ook uniek is het feit dat ANV land van Cranendonck voor dit jaar subsidie heeft mogen ontvangen van het Groen en Doen fonds voor het verzorgen van natuur trainingen. De eerste motorzaagtraining is eind november afgesloten met opnieuw 11 geslaagden. De volgende trainingen starten deze en de komende maanden : • Aanplant en onderhoud van knotbomen (17+21 december) • Aanplant en onderhoud van hagen, singels en houtwallen (7+14

januari) • Gebruik van en onderhoud aan handgereedschappen (febr) • Motorkettingzaagcursus inclusief praktijk (febr) Begin volgend jaar volgt dus een tweede motorzaagtraining bij voldoende deelnemers. Als u ook belangstelling heeft pak dan deze unieke kans om voor een luttel bedrag veilig te leren werken met de motorzaag. Nadere informatie over alle trainingen kunt u lezen op onze website www.landvancranendonck.nl bij > Actueel > Trainingen 2013-2014. Voor meer informatie en voor vragen over de werkgroep en trainingen kunt u ook mailen naar a.kerkhofs5@upcmail.nl.

Week van de borstkanker Van 9 tot en met 15 december is het de Week van de borstkanker. Het “Femma-team van Hamont” wil hiervoor aandacht vragen.

zullen deze gehaakte applicatie dragen op het jaarlijks Femma kerstfeest voor haar leden op dinsdag 17 december om zo de aktie tegen borstkanker in de aandacht Daarom haakten de dames de brengen. voorbije weken tientallen rozetjes met het embleem van Femma met Op de foto hiernaast staat een Verhet motto “Vergeet-je-tietje-nietje”. geet-je-tietje-nietje” gemaakt door De kernleden van Femma Hamont het Femma-team van Hamont.

Inge Dillen: nieuwe diëtiste in Cranendonck Sinds kort is Inge Dillen in Maarheeze aan de Brunellastraat 20 een diëtistenpraktijk begonnen waarbij ze mensen op vrijdag en zaterdagmiddag ontvangt. Deze specialiste op het gebied van voeding en diëten met de nodige ervaring vindt het belangrijk om haar cliënten persoonlijk te benaderen. Ze wil zich profileren op het gebied van kinderdiëtetiek en speciaal daarvoor houdt ze een actie waarbij een speciaal boek valt te winnen. Lees hierover meer in dit artikel. Door Bert Slenders

Het idee om een eigen diëtistenpraktijk te runnen, verwezenlijkte Inge vrijwel meteen na haar studie toen ze in 2011 in Eindhoven het stokje van een zelfstandige overnam. Daar werkt ze nog steeds, net als in het ziekenhuis in Roermond. Maar altijd al had ze een soort droom om een praktijk op te starten in haar eigen dorp. “Het idee ontstond doordat ik via via wat mensen uit Maarheeze in de avonden hielp. Ik heb zelf lang in het dorp gewoond en daarom is het extra leuk om het hier op te pakken en zelf een klantenbestand

op te bouwen.” Inge helpt volwassenen en kinderen met gewichtsproblemen, maag- en darmklachten, eetstoornissen, diabetes en tal van andere problemen waarbij een dieetadvies de oplossing kan betekenen. In Maarheeze houdt de diëtiste spreekuur op vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 8.30 tot 13.00 uur. Een persoonlijke benadering staat hierbij centraal. “Ik kijk altijd echt naar de wensen van de cliënt. Zij krijgen altijd een

PAGINA 10

uitgebreid dieetvoorschrift van me mee. Dat is geen weekmenu met wat je per dag moet eten, maar het is meer een leidraad.” Maar de essentie is uiteindelijk dat het eetgedrag en gewoontes van iemand door middel van begeleiding worden doorbroken. Velen hebben daarom een soort stok achter de deur nodig, zoals een specialiste als Inge. Als diëtiste wil Inge zich onderscheiden met het behandelen van voedingsproblemen bij kinderen. Voor het behandelen van overgewicht bij kinderen maakt ze gebruik van de unieke methode Lekker Pûh!!! Hierbij leren de kinderen afvallen op een leuke manier zonder dieet. Ter promotie van haar nieuwe praktijk geeft Inge een Lekker Puh!!! methodeboek weg. Stuur hiervoor de reden waarom u zo graag dit boek wilt winnen naar onderstaand emailadres en wie weet bent u de gelukkige winnaar! De praktijk van Inge Dillen ligt aan de Brunellastraat 20 in Maarheeze en valt te bereiken op 00316-53623545 en dietiste@ ingedillen.nl. Meer informatie op www.ingedillen.nl.

Afgelopen zaterdag is de gelukkige winnaar bekendgemaakt. Dat is de heer Corbey uit Maarheeze. Momenteel loopt er nog een andere leuke actie: Bij ieder artikel van het merk No-Excess krijgt de klant een lotnummer waarmee ze een super coole transportfiets van het merk No-Excess kunnen winnen. Op de foto staan de gelukkige winnaar(s) met Natasja Verspaandonk.

Actie voor de Voedselbank CRANENDONCK - Naar een oproep van mgr. Mutsaerts ondersteunen de parochies van Budel-Gastel en MaarheezeSoerendonk de actie voor de voedselbank Weert. Deze voedselbank heeft ook de zorg voor mensen uit Cranendon-

ck. In het weekend van 14 en 15 december (3e zondag van de advent) kunt u bepaalde produkten in de manden neerleggen die achter in de kerken staan. De voedselbank vraagt om houdbare spullen. Bv. blikken groentes, Potten soep, houdbare melk, toiletpapier, wasmiddelen.

Fiscaal Actueel

Gratis tips en advies? Doe er uw voordeel mee! Als vaste lezer van onze vierwekelijkse column in het HAC Weekblad informeren we u graag over actualiteiten op (grensoverschrijdend) fiscaal gebied. Dat doen wij inmiddels al meer dan een jaar met heel veel plezier, maar we schrijven meer. Wie schrijft die blijft Zo schrijven we – naast onze rol als zelfstandig belastingadviseurs – regelmatig artikelen over tal van onderwerpen voor uitgevers van fiscale publicaties. Daarbij hanteren wij een aantal basisprincipes: kort en kernachtig, in heldere en duidelijke taal en onmiddellijk toepasbaar in de praktijk. Handige tips en praktische adviezen gefilterd uit een overvloed van informatie, praktijkgevallen, rechtspraak, veranderende wetgeving en wetenschappelijk onderzoek. Maximaal voordeel behalen Als ondernemende fiscalisten houden wij bij het publiceren van artikelen - net als in ons werk - één belangrijk doel voor ogen, namelijk: fiscaal optimaal voordeel behalen! Of het nu gaat over btw, persoonlijke (inkomsten-/personenbelasting) of winstbelasting, steeds zijn onze tips en adviezen erop gericht om voor u als particulier of als ondernemer met uw onderneming maximaal voordeel te behalen. Ons eerste boek (Tips & Advies Actuadossier) Bovengenoemde uitgangspunten vindt u terug in ons eerste, ruim 100 pagina’s tellende, boek dat recent door uitgeverij Indicator onder de titel ‘Uw btw-aangifte, –aftrek en –teruggaaf in 2014’ is gepubliceerd (ISBN: 978-94-9135788-6). De regels voor de btw zijn, omwille van complexe wetgeving en allerlei uitzonderingen, lastig. Daardoor dragen veel onderne-

mers te weinig btw af en worden er veel fouten gemaakt. Als ondernemer is het immers belangrijk een juiste, tijdige en volledige btw-aangifte in te dienen. Is de btw-aangifte niet correct of te laat ingediend, dan loopt u het risico te veel of te weinig btw te betalen. De fiscus controleert achteraf en legt bij een onjuiste btw-aangifte niet alleen een naheffing op, maar ook fikse boetes én rente. Zaken waar u niet op zit te wachten. Dit boek helpt u bij het juist verwerken van btw-aangiften en het optimaal inrichten van uw administratie. U leert btw-risico’s te onderkennen en kansen te benutten. Bovendien behandelen we een aantal actuele thema’s, waaronder de intensivering van controle en toezicht door de fiscus op de btw, het tijdelijk verlaagde btw-tarief op verbouwen herstelwerkzaamheden aan woningen (verlengd tot eind 2014) en de btw op zonnepanelen. Gratis exemplaar Maakt u, als vaste lezer van onze column in HAC Weekblad, graag kans op een exemplaar van ons boek, inclusief online toegang tot een reeks handige checklists, formulieren, modellen en rekentools? Meld u dan vóór 2 januari 2014 aan op onze internetpagina voor de gratis nieuwsbrief (www.tradeandtax.com/nl/nieuws/nieuwsbrief ). Daar vindt u ook onze eindejaarstips 2013. Begin 2014 verloten we vijf exemplaren van het boek onder onze ondernemende nieuwsbriefabonnees. Tot die tijd wensen wij u alvast fiscaalvriendelijke feestdagen toe! Remon Kums MB FB (remon.kums@tradeandtax.com) en mr. Koen Meusen FB (koen.meusen@ebbenhage.nl), ondernemende fiscalisten bij respectievelijk Trade and tax (Budel) en Ebbenhage (Waalre), beiden lid van het Register Belastingadviseurs, de grootste fiscale beroepsvereniging van Nederland.


HAC Weekblad · Vrijdag 13 december 2013

PAGINA 11

KIJK VOOR MEER ACTIES OP ONZE SITE STEVENS BUDEL-SCHOOT WWW.STEVENSBUDELSCHOOT.NL UW LED TV ADRES! LED TV - SAT - DVD - Home Cinema

PRIJSKNALLER!

PRIJSKNALLER!

LG 42LN5406 LED TV

107cm, 100 Hz, Full HD, USB, 2x HDMi scart, AV in, 20W, Direct LED, DVB-T/Ci+, 2 jaar garantie van 489.- (beperkt aantal)

PRIJSKNALLER!

SAMSUNG UE40F5700 LED TV

e389.-

PRIJSN K ALLER!

102 cm, 100 Hz, Full HD LED TV, Wifi Smart TV, 3x HDMi, USB, Dualcore, DVB-T/Ci+,scart, AV-in, 20 W, 2 jaar garantie van 649.- (beperkt aantal)

e449.-

PRIJSN K ALLER!

Philips 46PFL4208 LED TV

117cm, 200 Hz, Full HD LED TV, Wifi Smart TV, 3x HDMi, USB, scart, 20W, Micro Dimming, DLNA, DVB-T/Ci+, 2 jaar garantie van 899.- (beperkt aantal)

e519.-

PRIJSKNALLER! 127cm, 100 Hz, Full HD LED TV, Wifi Smart TV, 3x HDMi, USB, DualCore, DVB-T/Ci+, scart, AV in, 20W 2 jaar garantie van 1299.-(beperkt aantal)

e819.-

STEVENS TELEVISIES BV Voorbeeatld 3 - Voorbeeld Voorbeeldstra

en wenst iedere

agen! fijne feestd

102cm, 200 Hz, Full HD LED TV, Wifi Smart TV, 3D incl 2x bril, 4x HDMi, AV in, Scart, USB, DLNA Dual Core, Voice Control, DVB-T/Ci+ 2 jr garantie van 899,- (beperkt aantal)

e599.-

PRIJSN K ALLER!

Samsung UE40F6750 LED TV

102cm, 600 Hz, Full HD LED TV, Micro Dimming,Wifi Smart TV, USB, 3D incl 2xbril, 4x HDMi, DVB-T/C/S, DualCore, VoiceControl, 2 jaar garantie van 999.- (beperkt aantal)

e739.-

PRIJSKNALLER!

Samsung UE50F5700 LED TV

Samsung UE40F6400 TV

Samsung UE46F6400 TV

117cm, 200 Hz, Full HD LED TV, Wifi Smart TV, 3D incl 2x bril, 4x HDMi, AV in, Scart, USB, DLNA, Dual Core, VoiceControl, DVB-T/Ci+, 2 jaar garantie, van 1099,-(beperkt aantal)

e769.-

ik was er al, voor u! GRATIS parkeerplaats indien U een zomervakantie 2014 bij mij boekt in december, met vertrek vanuit Dusseldorf of Keulen! (Voor meer info: kijk op www.parkeerenvlieg.nl )

www.riksdejong.nl • & 0031 495 494908 • Anton Meurkensstraat 14 • Budel info@btts.nl • Open: ma.-za. 10-17 of op afspraak...’s avonds en in het weekend!

p o h S a Krisp ags l ook ‘s zond Tot carnava r 0 tot 17 uu o p e n va n 1

PRIJSKNALLER!

Philips 50PFL4208 TV

127cm, 200 Hz, Full HD LED TV, Wifi Smart TV, 3x HDMi, USB, scart, 20W, Micro Dimming, DLNA, DVB-T/Ci+, 2 jaar garantie van 999.-(beperkt aantal)

e697.-

e Nieuw ! e websit be

op. h s a p s www.kri

Samsung UE55F6750 TV

140cm, 600 Hz, Full HD LED TV, Micro Dimming, Wifi Smart TV, USB, 3D incl 2xbril 4x HDMi, DVB-T/C/S, DualCore, VoiceControl, 2 jaar garantie van 1999,-(beperkt aantal)

e1299.-

Grootschoterweg 105-107 - Budel-Schoot (NL) 0031 (0) 495 493616 - www.stevensbudelschoot.nl

Openingstijden: ma-wo-do 10.00-18.00 uur · di. gesloten · vr. 10.00-20.00 uur · za. 10.00-17.00 uur

Ook een mooie kerstadvertentie? Lever uw tekst bij ons aan...en wij zorgen voor de rest!

info@hacweekblad.eu - T. 0032 11 757201

Budelpoort 2 • 3930 Hamont • +32 (0)11 44 70 31

PRIJZENWEEKEND

OPRUIMING START VRIJDAG 13 DECEMBER

TOT

5 0 % K ORTING!

TOT

5O0RT% ING! K

VRIJDAG 13 DECEMBER KOOPAVOND TOT 20.00 UUR

Dames- en herenmode Liplijn Fashion · Markt 21 · Budel · T. 0031 495 491973 · www.liplijnfashion.nl


HAC Weekblad · Vrijdag 13 december 2013

PAGINA 12

WINTER

SALE! Nu extra veel voordeel op matrassen, kussens en bedbodems Uw Tempur® adviseur in de regio

*vraag naar de voorwaarden

Uw TEMPUR® adviseur in de regio

Zondag open! M E U B E L E N & S L A A P C O M F O RT

7 op 7 alle dagen open

Hamonterweg 143 · Achel T. +32 11640559 · www.winzo.be

* Vraag naar de voorwaarden.

Tempur_A4 liggend WinterSale adv_NL v1.indd 1

Hamonterweg 143 • Achel • tel. 011/64 05 59 Huisdier www.winzo.be • Zondag open van 13-18 u. DE zaterdag 14 december

NATUUR

Bij aankopen vanaf €25 aan dierbenodigd-heden (hond, kat, cavia, vis,...) GRATIS penning bedrukt met eigen tekst. Klaar terwijl u wacht*

Kerstbomen in polyethyleen (PE) zijn een natuurgetrouwe kopie van de natuur.

leuk kerstcadeau voor uw huisdier

(* bij extreme drukte kan het zijn dat de penning na het weekend opgehaald moet worden)

voeding & stal VERSELE-LAGA GRA-MIX ARDEENs GRAAN Horta prijs:

€7.75 / 20kg

Cavalor Tradition 1 zak 25kg

€33 voor 3 stuks

GEKOPIEERD

In dit materiaal is het mogelijk naalden te maken met ronde toppen, net zoals je ze in de natuur terugvindt. Ze zijn daardoor nauwelijks van echte te onderscheiden.

KERSTBOOM DOWNSEPT PENCIL PINE GREEN • De smalste boom met korte twijgjes in het assortiment. Ideaal voor appartementen en kleine ruimtes. Zachte naalden.

KERSTBOOM DOWNSWEPT DOUGLAS BLUE PE • Mooi volle boom met korte naalden, takken komen laag aan de grond zodat de voet goed verborgen is. Laat zich zeer makkelijk decoreren.

155 cm

152 cm

185 cm

167 cm

215 cm

183 cm

245 cm

198 cm

KERSTBOOM IOWA DELUXE PE • Net een echte boom van topkwaliteit, zeer gedetailleerd. Sterke takken. Brandwerend behandeld. 150 cm 180 cm 210 cm

228 cm

Bij aankoop van een zibro kachel vanaf €400,- gratis kan Zibro Extra. KERSTBOOM FOREST FROSTED KERSTBOOM SCANDIA PINE PINE GREEN GREEN OR BLUE • Heeft lange donkergroene • Een klassieke kerstboom met naalden die op het uiteinde lange naalden en een vol van de top wit zijn. uiterlijk. De takken hangen mooi af tot aan de grond 155 cm 120 cm 185 cm 155 cm 215 cm 185 cm 230 cm 200 cm 215 cm

bakdemo cook & bake vanaf 13.00u Tijdens de bakdemo 10% korting op het gehele bak-assortiment. Kom proeven en overtuig u zelf! Thema’s: Toscaans brood, Brusselse wafels, brownies, frangipane, chocomousse, koffiemousse, cake.

230 cm

ALLEEN BIJ HORTA HAMONT: Bij aankoop van een kerstboom vanaf 120 cm krijgt u 10% korting. Deze korting wordt enkel in mindering gebracht op de kerstaankopen.

Pavo basic plus 20kg : €8.99

323768_Kerstfolder_2013.indd 9

€ 41,95

NIEUW: Verpakt in recycleerbare PET-wegwerpcans! Beter voor het milieu!

Zibro turbo r617e zibro laser sre 229 tc Zibro Hybrid E €399,- €289,- €399,-

€ 5.35 P. PAK (vanaf 5 st) € 4.95 P. PAK ((p. pallet = 24st)

Openingstijden: Maandag............................ 13u-18u Zaterdag............................. 09u-19u Di. wo. do. vr... 09u-12u en 13u-18u Zondag.............................. Gesloten

verwarming

€ 35,95

213 cm

Kerstbomen gemaakt uit polyethyleen zijn ook makkelijker open te plooien.

240 cm

Horse Bedding® vlaslemen € 5.75 P. PAK

05-12-13 12:39

Zaterdag doorlopend open tot 19.00 uur!

30/10/13 09:02

(hierdoor komen koopzondagen te vervallen)

HORTA HAMONT-ACHEL - Bosstraat 119 · 3930 Hamont-Achel · T. 0032 11 448529 · www.hortahamont.be


HAC Weekblad · Vrijdag 13 december 2013

PAGINA 13

Vacatures - Jobs

CORNER

beter, maar niet duurder

De job die je zoekt, vind je ook in HAC Weekblad

© Ut Klikt

-

Voor al uw kerst- en eindejaarcadeaus Witgoed – Audio – Video – PC en Telecom Schrijf u nu in voor onze iPad-cursussen in Februari 2014* *meer info in de winkel

Kempenplein 16 (P Delhaize) ■ Neerpelt ■ T. 0032 11 570170 www.corner.be Kerstmenu à table heylen peer

UITBATER GEZOCHT

25 december 2013 van 12-15u of van 17-20u

voor GEMEENSCHAPSCENTRUM MICHIELSHOF

€37,50 pp Kinderen onder de 16 jaar: €20,00 Kinderen onder de 12 jaar: €12,00 Kinderen onder de 3 jaar: € 5,00

Het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB Stadsontwikkeling) van Hamont-Achel is op zoek naar een nieuwe uitbater voor het cafetaria van het Michielshof, gelegen in het centrum van Achel. In dit gemeenschapscentrum - in gebruik genomen in mei 2012 - zijn naast het cafetaria ook verschillende vergaderzalen en een grote (feest)zaal beschikbaar en is tevens de bibliotheek gehuisvest. Het cafetaria beschikt over een gezellig terras en bevindt zich op een levendig knooppunt van o.a. de diverse fiets- en wandelroutes die Hamont-Achel rijk is. Als uitbater sta je in voor de uitbating van het cafetaria, voor het toezicht op het gebruik van de lokalen en voor de drankenlevering tijdens de vergaderingen die in het Michielshof plaatsvinden.

eetcafé

Eindejaars speciaal koud-warm buffet: af te halen of levering aan huis*: €19,50 pp

Profiel je bent een aanstekelijke enthousiasteling met ondernemerszin die de uitdaging wil aangaan om de bezoekers ‘met en zonder tijd’ een aangenaam tijdverdrijf te bieden bij een kleine hap, een frisse pint of een hartverwarmende kop koffie. Je kan als geen ander de verenigingen die vergaderen in het Michielshof een thuisgevoel geven door nét dat tikkeltje meer te bieden: een vlotte bediening, een vlekkeloos agendabeheer en een grote behulpzaamheid. Je krijgt de kans om zelf creatieve concepten te bedenken, die van het Michielshof een ontspannende plaats maken te midden van een bruisende gemeenschap. De ingrediënten zijn alvast aanwezig in Hamont-Achel: culinaire toppers (kaas, trappist, teutenkoek) maar ook toeristische troeven die tot ver buiten onze stad gekend zijn. Aan jou om er een smakelijke en grenzeloos charmante mix van te maken! Kandidatuurstelling Kandidaat-uitbaters worden verwacht op woensdag 18 december 2013 om 19u in het Michielshof (Michielsplein 3, 3930 Hamont-Achel). Het AGB Stadsontwikkeling organiseert dan een rondleiding. Mensen die zich kandidaat willen stellen, dienen aanwezig te zijn op deze infosessie. Inlichtingen Voor meer informatie over de voorwaarden en kandidatuurstelling, kan je contact opnemen met Marina Rijken (AGB Stadsontwikkeling), telefonisch op 011 44 50 40 of per e-mail op mrijken@hamont-achel.be De kandidaturen moeten uiterlijk woensdag 15 januari 2014 ingediend worden.

* zie onze website:

www.traiteur-palmans.be of spring even binnen:

!

Geuskens 36, 3910 Neerpelt 0032 11 64 67 09 Bufetten vanaf €8,20 pp Bij inlevering advertentie 1 gratis fles wijn bij een bestelling vanaf €50

Serieuze Bezorger gevraagd! Voor een wijk in Maarheeze. Bezorging op donderdag of vrijdag.

WWW.HAMONT-ACHEL.BE

Voor meer informatie: Stationsstraat 41, 3930 Hamont-Achel Tel. 0032 11 757201 · E-mail: info@hacweekblad.eu

s e i t c a s r a a j e Eind Kuota Korsa Carbon 2013

e1299

Voor al uw hekwerken

• Shimano

105 gratis pedalen, computer & bidonhouder. • Leverbaar in alle maten (xxsxxl) zolang de voorraad strekt. • Met

Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een:

CONSTRUCTIE BANKWERKER (m/v) Wij zijn als Govers Sierhekwerk B.V. gespecialiseerd in het produceren van maatwerk hekwerk en poorten. Klassiek en modern naar wens van de klant waarbij poortautomatiseringen alsmede deurcommunicatie tot de mogelijkheden behoren. Je werkt in een klein team op basis van projecten, waarbij je alle voorkomende werkzaamheden en bewerkingen uitvoert. Je vervaardigt het project van A tot Z waarna het door onze eigen montage afdeling geinstalleerd wordt. Wij vragen: MBO werk- en of denkniveau In bezit van lasdiploma NIL MIG MAG Flexibele instelling

Volledige onderhoudsbeurt van uw racefiets of mountainbike inclusief grondige reinigingsbeurt voor €50,- en 10% korting op de gebruikte onderdelen! (korting op adviesprijs - niet cumulleerbaar met andere kortingen en/of aanbiedingen)

nu op alle kleding 15% korting!

Wij bieden: Salaris conform CAO, opleiding en ervaring Goede primaire- en secundaire arbeidsvoorwaarden volgens CAO kleinmetaal Prettige werksfeer in een klein team Gevarieerde werkzaamheden en projecten Geïnteresseerd? Graag je schriftelijke reactie naar Jean-Paul Govers!

‘t Inne 32 | 6021 DA Budel Tel. 0495 494453 | Fax: 0495 496619

Herfstactie!

www.goverssierhekwerk.nl info@goverssierhekwerk.nl

Openingstijden:

uw fietsspecialist Zie ook de webshop! www.bikeshopbocholt.be

ma. di. wo. & vr. 9.00-12.00 en 13.00-18.00 zaterdag 9.00-17.00 uur do. & zo. gesloten Brogelerweg 62A • 3950 Bocholt T. 0032 89 462201 info@bikeshopbocholt.be


HAC Weekblad · Vrijdag 13 december 2013

25 Jaar Helmi’s Kafee

1

PAGINA 14

Getuige van een ongeluk, een leuke gebeurtenis of heeft u gewoon een mooie foto gemaakt in Hamont-Achel, Cranendonck of Neerpelt? Stuur uw kiekje naar info@hacweekblad.eu en wie weet staat uw foto volgende week in ‘Kiek ‘s hiej’.

3

2

Van links naar rechts: Cor, Helmi, Marjo en Anja In het Budelse Helmi’s Kafee was het afgelopen zondag feest en werden de bezoekers de hele dag getrakteerd op drank, lekkernijen en een jubileumpen. Want 25 jaar geleden openden Cor en zijn vrouw Helmi hun bar. Helmonder Cor had destijds eigenlijk eerst een kroeg in Nederweert op het oog, maar daarvan was de huurprijs vrij hoog. Een kennis tipte hem over Miekes Kafee in Budel, dat ook te koop stond. In 1988 nam Cor deze zaak over, in hetzelfde jaar dat

5 4

hij Helmi leerde kennen. Van haar is dus ook de cafénaam afgeleid. Cor blikt terug: “In het beginjaar moesten we even warmdraaien, omdat je een nieuw gezicht bent. Maar op den duur kwamen er rond de acht carnavalsverenigingen langs en zodoende is het goed gaan lopen. Sinds de afgelopen jaren zijn ook sommige sporters van Ledûb Volleybal vaste stamgasten.” Van hen prijkt dan ook een fraai cadeau aan de muur, samen met andere leuke geschenken van afgelopen zondag.

Extra bloedinzameling Op zaterdag 14 december en niet zoals gebruikelijk op maandag, houdt Rode Kruis-HamontAchel , zoals voorgaande jaren,een Bloedinzameling met ontbijt.

door onze vrienden van de “LION CLUB BREUGEL” vangt aan om 9 uur en wordt aangeboden aan alle donors en kandidaat donors, de Bloedafname vindt plaats tussen 10 en 14 uur. Wij hopen op een grote opkomst! Breng daarom zo Dit alles vindt plaats in het Rode veel mogelijk vrienden mee. NieuKruislokaal aan de Steenstraat 5 te we donoren vergeet uw paspoort Hamont. Het ontbijt, aangeboden niet.

Seniorenvereniging KBO MAARHEEZE - De Seniorenvereniging KBO Maarheeze heeft nog enkele activiteiten in 2013 op het programma staan.

7

6

in de Smeltkroes. Wandelen met de KBO, dat kan ook, iedere zondag vertrek vanaf de RABObank om 09.00 uur voor een wandeling van ongeveer 2 uur en vertrek om 10.00 uur voor een wandeling van ongeveer een uur. Samen Sterk, op 22 december aanstaande een bijeenkomst in zaal Borgondia.

Zo is er elke donderdagavond kaarten in Marishof, aanvang 19.30 uur; Koersballen in Marishof op woensdag 18 december van 14.00 uur tot 16.00 uur; Elke donderdagmiddag fietsen, mits het droog weer Voor meer informatie over alle is, vertrek om 13.30 uur vanaf de activiteiten: bel Andre Meulman St. Josephschool en Biljarten, elke tel. 0031 495 592276. donderdagmiddag om 13.30 uur

Het Grote Gymfeest BUDEL - In de Kerstvakantie organiseert Turnlust-Budel i.s.m. de KNGU het “Grote Gymfeest”. Alle kinderen die mee willen doen en in groep 3 t/m 8 zitten zijn van harte welkom.

8 1. Onze tuineekhoorn is nog steeds erg actief. Foto Gerard Coenen. 2. Bijgaand een herfstbeeld  aan de ingang van de  Tomp, foto Wout van Gils. 3. De laatste bladeren zijn van de bomen gevallen. André Emmers. 4. “Groeten uit Indonesië” schrijft Leike Jaeken. 5. “Sprookjes bestaan dus echt ! Deze foto van Roodkapje en de boze aapwolf, heb ik deze voormiddag gemaakt in de bossen van het domein de Bever.” Foto Mia Hertogs. 6. Ochtend aan de Kiekoet en Watermolenstraat. Koud, mist en zonneschijn. Foto Guido Boets 7. Sinterklaasfeest bij kinderdagverblijf Kiekeboe en BSO de Pretflat te Maarheeze. Alle foto’s zijn te zien op www.kiekeboepretflat.nl 8. Sinterklaas is weer terug naar Spanje. Ingezonden door Saskia Vlassak. 9. Sinterklaas stond op het dak van de verkeerde school. Vlassak in Budel schoot te hulp met een bouwkraan. Dat leverde dit mooie plaatje op van Sint en Piet in een hoogwerker.

9

uur. Dus heb je altijd al een keer in de valkuil met schuimblokken willen duiken? Of ben je altijd aan het dansen en kun je bijna niet stil staan? Schrijf je dan voor vrijdag 20 december 2013 in via e-mail: turnlustopendag2014@yahoo.nl Het "Grote Gymfeest"vindt plaats Zorg dat je er snel bij bent want vol op 2 januari 2014. De middag start = vol! om 13.30 en is afgelopen om 17:00

com

06 155 71 040


HAC Weekblad · Vrijdag 13 december 2013

PAGINA 15

21% KORTING!

ark) - 6021 PT Budel Randweg-Zuid 15 (airp vr Geopend van ma t/m

taxfree aCtie* op o.a. de gehele collectie luxaflex binnenzonwering, Desso, Bonaparte tapijt en Novilon vinyl

van 9:00 tot 12:00 en van 13:00 tot 17:00

Zaterdag geopend van 10:00 tot 16:00

*Geldig 21-12-2013 RAAMDECORATIES - VLOERBEKLEDING - BINNENZONWERING

! vo or de laa gs te pr ijs oi re s en ha rd wa re ss ce ac , ng di kle ts fie Gr oo t as so rti me nt

Nieuwstraat 1 - Budel - T. 0031 495 491263 - www.atepwonen.nl

Het unieke Fit for Life Fitness programma

VERLIES 10-20 KILO

BELIEVE IN YOURSELF

Met 100% resultaat garantie

Frank van Meijl T. (0031) 06 10132308 F. (0031) 084 8374183 info@vanmeijlinterieurbouw.nl De La Minestraat 26H, 6021 PJ Budel

opruiming solden Tijdens de kerstdagen smaakvol gekleed met een nieuw shirt of iemand verwennen met een prachtig shirt als cadeau onder de kerstboom. Dat kan tijdens onze

seizoensopruiming

tegen wel heel aantrekkelijke prijzen

zwemvijvers beregening bestrating aanleg en onderhoud

Onderhoud en reparaties olie en gas cv Keuring olietanks

Alle onderhoud en herstellingen van verwarmingsinstallaties. Renovaties van stooklokalen. Olietank keuringen. Verhuur mobiele verwarmingsunits. Tel. (B) 011 - 44 60 87 Tel. (NL) 0495 - 49 95 72 Fax (B) 011 - 62 14 41

E-mail: info@ruttencv.be Web: www.ruttencv.be

Bosstraat 147 · 3930 Hamont & 0032 11 446087 (B) & 0031 495 499572 (NL) www.ruttencv.be

Heikant 6 · Hamont-Achel · +32 11 34 40 06 · +32 476 217770 info@groendesign-koencox.be • www.groendesign-koencox.be

ROEL’S PARTY SERVICE • Verhuur van hot-dog/frituurwagen • Verzorgde BBQ’s • Springkastelen • Tafels, stoelen,tenten, koelingen, borden, bestek, enz. En.... nu ook drank! Compleet verzorgde feesten van A tot Z! Rekening houdend met ieders budget!

sebu@chello.nl tel. 0031 (0)653719820

Beliën Roel, Papekamp 28 · 3930 Hamont-Achel Tel. 0032 496 213462 · info@roelspartyservice.be

Wij doen gratis de afwas!

www.roelspartyservice.be

Vakkundig advies bij aanleg of renovatie van uw toilet, badkamer of tegelvloer. Tevens verzorgen wij de aanleg van vloerverwarming en smeervloeren.

NU 6% BTW OP ARBEID!

HAC Weekblad

Het kan weer! Jaar in Zilvervloot jaar uit een mooie Sparen

10% Denk aan uw kerst-of nieuwjaarswens premi e december! voovan in onze speciale kersteditie r 10 20 sparenjaar

Spaa en kri r € 750 j uniekeg een set m cadea okken u!*

rente! Wij blijven

Onze openingstijden zijn als volgt: Donderdag: 9.00 - 17.00 uur Vrijdag: 9.00 - 20.00 uur (Vaste Koopavond) Zaterdag: 9.00 - 17.00 uur

Factory Store Van Winkel Fashion

Gastelseweg 72 · Budel Tel. 0031 495 498808 of 06-51549369

Steeds meer bankkantoren in Nederland verdwijnen. Terwijl iedereen een bank in de buurt verdient. Daarom blijft RegioBank ook in Budel-Dorplein. Bij ons regelt u uw geldzaken zoals u dat wilt. Op kantoor, via internet of app. RegioBank is altijd dichtbij.

Nu € 50 cadeau bij eeng!* betaalrekenin

Wij zijn uw bank. 't Routje 1

6024 BP Budel-Dorplein 't Routje 1 T 0495BP - 51 84 82 6024 Budel-Dorplein E info@priveplan.nl T 0495 - 51 84 82 I www.priveplan.nl E info@priveplan.nl I www.priveplan.nl

Kom uiterlijk 31 januari 2014 bij ons langs en regel het direct.

* De actie loopt van 2 december 2013 tot en met 31 januari 2014.

• Keukens • Badmeubels • Schuifkasten • Draaikasten • TV-meubels • Kantoorinterieur • Winkelinterieur Naar ons of uw ontwerp   Bekijk de mogelijkheden op www.vanmeijlinterieurbouw.nl

www.personalfitnessnederland.nl

* Alleen in combinatie metde devoorwaarden Overstapservice. naar de voorwaarden. Vraag naar of kijk Vraag op www.regiobank.nl.

Nu ook in Budel

Meer info en gratis les:

Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies e


HAC Weekblad · Vrijdag 13 december 2013

Toekomstbestendig wonen in Budel

Blijven wonen in uw eigen huis, of toch in ieder geval in uw eigen woonomgeving: dat is van groot belang voor iedereen, zeker als men ouder wordt en zorg nodig heeft. Met ‘Mijn eigen voordeur’ wordt er ingespeeld op deze vraag. Hoe kunnen we er voor zorgen dat mensen, die nu of in de toekomst zorg nodig hebben, thuis kunnen blijven wonen, of in ieder geval in het eigen dorp of de eigen woonomgeving achter een eigen voordeur. In Budel zijn vergevorderde plannen om een levendig, sfeervol, kleinschalig appartementencomplex te bouwen, die de mogelijkheid biedt om volledig zelfstandig, al dan niet met uw partner, zo lang mogelijk

thuis te blijven wonen. Ook als u (intensieve) zorg nodig heeft! De afgelopen maanden heeft “Mijn eigen voordeur” een tweetal informatieve bijeenkomsten in Budel gehouden over dit concept, dat uitgewerkt wordt door ZuidZorg, Novicare en CQ Living. Tijdens de eerste bijeenkomst is het concept “Mijn eigen voordeur” uitgebreid toegelicht, zowel thuis als in een kleinschalige woonvoorziening. Een tweede middag ging meer specifiek in op deze kleinschalige woonvoorziening. We hebben zelfs bouwtekeningen kunnen laten zien. Op 16 december organiseren we een derde bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomsten is het woord aan de financieel planner, de notaris en de makelaar. Kunnen zij u helpen

met het maken van een keuze welke woonsituatie ook in de toekomst het beste bij u past. Heeft u de eerste of beide bijeenkomsten gemist en bent u toch geïnteresseerd; ook dan bent u van harte welkom. De bijeenkomst wordt gehouden op maandag 16 december in zaal- en partycentrum le Cornet; Nieuwstraat 51 in Budel. De bijeenkomst begint om 14.30 uur en duurt tot ongeveer 16.30 uur. Voor meer informatie kunt u bellen naar ZuidZorg Extra / Mijn Eigen Voordeur, bereikbaar op nummer: 040 – 2 308 538 of mailen naar info@zuidzorgextra.nl Contactpersoon: Monique Gijsbers. U hoeft zich voor deze bijeenkomst niet aan te melden.

Speciale middag bij de Zonnebloem Het was weer een gezellige en druk bezochte middag afgelopen maandag 2 Dec. Sinterklaas was speciaal voor de Zonnebloemgasten van Budel, Gastel, Schoot en Dorplein naar de Wielerbaan in Budel gekomen. Dit was alweer lang geleden dat de Sint speciaal voor de Zonnebloem zou komen. Nadat de gebruikelijke koffie met veel lekkernijen op tafel stond was er de mogelijkheid voor allerlei spelletjes zoals kaarten, rummicup of te sjoelen. Hier werd dankbaar gebruik van gemaakt. Het gewoon bijkletsen hoort natuurlijk ook bij zo’n middag. Na verloop van tijd werd er hevig op de deur geklopt en kwam sinterklaas binnen met enkele zwarte pieten, ja, echte zwarte pieten. Hij werd met veel gezang ontvangen . Sinterklaas vertelde dat hij ondanks de discussie toch zwarte pieten had meegenomen, zoals gebruikelijk.

Het was een gezellige en druk bezochte middag bij de Zonnebloem Verschillende gasten van de Zon- prettige feestdagen had toegenebloem werden door Sinterklaas wenst gingen de gasten weer opnaar voren geroepen en de Sint gewekt huiswaarts. Iedereen kreeg had alleen maar goeds te melden ook nog een leuke attentie mee over ze. Er hoefde niemand in de naar huis. zak mee naar Spanje. Sinterklaas De eerstvolgende activiteit van de en met name ook de zwarte pieten Zonnebloem is op zaterdag 11 jan. wisten de zaal goed te vermaken . 2014 op de Nieuwjaarsborrel bij de Nadat het bestuur iedereen nog Wielerbaan.

Masterclasses Bier bij Budelse Brouwerij Bier en speciaalbier leeft steeds meer bij de Nederlandse consument. Bier is hot. Het is daarom erg belangrijk dat de biergenieter niet alleen meer bieren ontdekt maar ook de kennis over bier vergroot. Het bier smaakt immers nog beter als bekend is hoe je bier moet proeven en als je weet welke elementen de smaak in het bier bepaalt. De Budelse Brouwerij, die al van generatie op generatie binnen de familie wordt voortgezet,  gaat daarom haar kennis over bier delen in een zestal Masterclasses Bier. Carine Arts, directeur Budelse Brouwerij: “Ons assortiment bestaat uit 13  bieren waarbij ieder bier een geheel eigen smaak en brouwwijze heeft. Bij bier

Door: Margot

denken nog steeds veel mensen alleen aan pils en niet aan speciaalbieren. Ook is bij velen onbekend hoeveel invloed de keuze van het glaswerk heeft op de smaakbeleving. De biersmaak wordt voor 80% bepaald door het aroma en de geur van het bier. Dus als je de geur van een speciaalbier opsluit in een smal glas, bijv. een pilsglas in plaats van in een glas met meer ruimte aan de bovenzijde, dan ruik je veel minder en smaakt het bier anders. Verder is bier een uitstekende begeleider bij eten en kan een gerecht door de juiste bierkeuze veel intenser van smaak zijn. Kortom, op het menu staat een avondvullend programma met veel interessante bierweetjes dat wordt afgesloten met een klein bierexamen.”

PAGINA 16

Reünie 50-jarig bestaan Budelse scholen BUDEL - In 2014, bestaat De Boogurt (Franciscus en Kransakkers) 50 jaar. In combinatie met onze nieuw te openen school in maart 2014 wil de school hier een gigantisch feest van maken. Zowel voor de leerlingen van onze school als voor oud-leerlingen. Zo willen we op zaterdag 15 maart 2014 een reünie organiseren voor iedereen die ooit op onze school gezeten heeft. Hiervoor gaan geen officiële uitnodigingen volgen maar willen wij via de regionale pers en andere nieuwsmedia aandacht vragen voor deze activiteit. Wij zijn druk bezig met het organiseren, waarbij als eerste deze uitnodiging een must is. Dus… ben of ken jij een oud leerling / leerkracht van de St. Franciscusschool, Kransakkers of de Boogurt uit Budel?

Aanmelden * Via postadres (zie contact) of *Via mail: vijftigjaardeboogurt@ hotmail.com Bij aanmelding graag vermelden: naam, jaar van schoolverlaten, persoonsgegevens en Informatie * schoolverlaters 2008 t/m 2013 : mailadres. reünie van 18.30 uur tot 20.00 uur * schoolverlaters 2007 of eerder : Wij zijn nog op zoek naar oude reünie van 20.30 uur tot 01.00 uur foto’s van jullie schooltijd. Die Eerder de school verlaten dan zouden wij graag lenen voor de groep 8? Dan ben je natuurlijk ook reünie. Mag via postadres of mail gestuurd worden. Alvast bedankt! van harte welkom! Locatie: Oud schoolgebouw de Feestlocatie en contact Boogurt + feesttent De Boogurt, Burg. van Houtstraat Er volgt géén officiële uitnodiging 23 6021 AR Budel 0495-491600 Aanmelden kan tot 30 januari ‘14 dus... “zeg ut voort zeg ut voort!”

Kom in de etalage! December de maand van feest, gezelligheid, samenhorigheid. Ook de maand om eens stil te staan bij andere mensen die het niet zo goed hebben. Ook in 2013 gaat BOLI hobby en new age in Budel zich weer inzetten voor een goed doel.

Dit jaar gaan we voor de actie van serious request: LET’S CLEAN THIS SHIT UP! Helaas hebben we geen glazen huis, maar wel een etalage. Hiervoor zijn we op zoek naar mensen die een leuke hobby hebben en die deze hobby in onze etalaTijdens iedere avond staat een ge willen demonstreren of hierin ander thema centraal: een workshop willen geven. Die 23 januari 2014 - winterbieren workshop gaat dan natuurlijk ook 20 maart 2014 - voorjaarsbieren plaatsvinden in de etalage. Ook 22 mei 2014 - bovengistende bieren mensen die karikaturen tekenen, 19 juni 2014 - zomerbieren schminken, tarotkaarten leggen,18 september 2014 - herfstbieren zangtalent hebben of wat dan ook 13 november 2014 zijn van harte welkom. Natuurlijk ondergistende bieren kunnen verenigingen ook plaats nemen in onze etalage om hun Voor uitgebreide informatie en activiteiten te promoten. De kosaanmelding: kijk op de website ten voor het gebruiken van onze www.budels.n.l/masterclass etalage zijn 10 euro per uur (meer mag natuurlijk ook) en mensen die mee willen doen aan uw activiMasterclasses De Budelse Brouwerij organiseert in haar eigen proeflokaal De Bierparel in Budel op de volgende data Masterclasses.

Kosten € 5,- p.p. incl. 1 consumptiebon. Graag overmaken op rekeningnummer 13.60.40.608 o.v.v. van je voor- en achternaam. Er wordt een bevestigingsmail gestuurd wanneer alles administratief verwerkt is. Deze bevestigingsmail graag meenemen op 15 maart, dit is je entreebewijs!

teit kunnen voor een donatie zich opgeven. Uiteraard gaan alle opbrengsten naar SERIOUS REQUEST! We beginnen onze actie “kom in de etalage” op donderdag 19 december en gaan hiermee door tot en met dinsdag 24 december. We gaan proberen om onze etalage dagelijks van 10.00u tot 17.00u (zondag van 13.00u-17.00u) gevuld te krijgen, zodat we een mooi bedrag op kunnen halen ter bevordering van de hygiëne waardoor kindersterfte met als oorzaak diarree aangepakt kan worden. Tijdens onze actie dagen verkopen wij ook diverse zeepjes waarvan de opbrengst natuurlijk ook naar dit goede doel gaat. Mocht u niets kunnen bedenken waarmee u plaats kunt nemen in onze etalage en u wilt ons toch helpen, neem dan alsjeblieft toch contact met ons op, want we kunnen uw hulp altijd gebruiken. Wilt u meer informatie, uzelf opgeven of uw plaatsje bespreken in de etalage kom dan gerust bij ons binnen op de Nieuwstraat 4-6 in Budel of mail ons bolihobby@hetnet.nl. We rekenen op u!

Glimlachen op rijm

Long walk to freedom Op 5 december 2013 overleed Nobelprijswinnaar voor de Vrede, Nelson Mandela. Als strijder tegen Apartheid, werd hij na 27 Jaar gevangenschap in 1990 vrijgelaten. Zuid-Afrika rouwt om haar voorbeeld en ex-president. Uitgerekend nu verscheen zijn film: Long walk to freedom.

De oude strijder is dan toch bezweken. Beslist de grootste zoon van Zuid – Afrika. Mandela, het alfa en het omega. Volhouden loont, zo is althans gebleken.. Want “apartheid” een woord dat niet wordt vertaald, H.Grouwels Is nu door zijn toedoen, goddank achterhaald.


HAC Weekblad · Vrijdag 13 december 2013

PAGINA 17

KERST SALE

1x = 20% 2x = 30% KORTING

OP ALLES MET GELE STICKER Knip deze bon uit en krijg op één artikel naar keuze

-50% MARKT 1 6021CD BUDEL WWW.VERSPAANDONKMODE.NL

max. 1 bon per klant, niet op basis en nieuwe collectie, niet icm andere acties, geldig t/m 21 december 2013


HAC Weekblad · Vrijdag 13 december 2013

Kerst 2013

PAGINA 18

‘Levende’ Kerststal in Gastel

Overal rijzen kerststallen als paddenstoelen uit de grond. Minder vaak zie je Levende Kerststallen. Dit betekent in veel gevallen niet meer dan dat er wat schaapjes worden losgelaten tussen de beelden. In Gastel nemen ze ‘Levende Kerststal’ echter letterlijk, daar is geen natuurtalent! Ongetwijfeld zullen beeld te zien. we in de toekomst nog veel van haar gaan horen. Laat de kans om Lammetjes lopen door de stal die nu kennis te maken met het vir- gevuld is met figuranten: engeltuoze spel van Bi-rong niet voorbij tjes, herders, 3 koningen, Maria, gaan. Het Kerstconcert wordt ge- Jozef én een pasgeborene. Maar houden op zondag 15 december in ook de os en ezel ontbreken niet. de Borgh, Dr. Ant. Mathijsenstraat “Het is een heleboel werk om alles 15 te Budel. Het begint om 14.30 u. weer bij elkaar te krijgen. Maar de en de toegang is gratis. toeschouwers kijken er graag naar, Mocht U niet in de gelegenheid zijn omdat het toch wat echter dan het Kerstconcert bij te wonen, dan beelden is” aldus de organisatie. is er toch nog een kans om B.G.K. Dit jaar wordt de Levende Kerststal te horen zingen. Het is traditie al voor de 22ste keer in Gastel opdat B.G.K. ieder jaar opnieuw haar gebouwd en steeds wordt hij weer steentje bijdraagt aan de kerstvie- iets verfraaid. Dit kan doordat er ring van de K.B.O. In de parochie- door de jaren heen een heel netkerk van O.L.Vrouw Visitatie zal de werk van vrijwilligers is ontstaan. prachtige Pastoral Messe in C van Zij dragen allemaal hun steentje bij Ignaz Reimann gezongen worden. voor en/of tijdens de Kerst. U zult daarnaast nog kunnen genieten van stemmige liederen zoals “Ameno”, maar ook kerstliederen zullen natuurlijk niet ontbreken. U hoeft geen lid te zijn van de K.B.O. Hamont-ACHEL - Al jaren wordt om deze muzikale viering bij te wo- er door het kerststalcomité een nen: iedereen is van harte welkom! huisje gebouwd dat de stempel De viering wordt gehouden op za- draagt van de oude Kempen. terdag 21 december en begint om Een stukje nostalgie van oude 11.30 u. pannen en strooien dak nodigt ons uit om even binnen te kijken naar de schapen en de duiven, misschien wel naar een ezel als we die nog vinden in de stad. De beelden op natuurlijke grootte met authentieke kleren van harte welkom. Het diner zal van 15.00 tot 18.30 duren. Heeft en de starre blikken van Jozef en U vervoer nodig? Wij zorgen dat U Maria doen ons even wegdromen. van en naar huis vervoerd wordt. Vele, misschien vooral mama’ en Hiervoor kunt U zich aanmelden bij papa’s, oma’s en opa’s met kinderen, een van onze Ouderenadviseurs. passeren en kijken. Even verwonInschrijven is noodzakelijk en kan dering…Het moet blijven…het tot 15 december bij onderstaande stadhuis met fonkelende lichtjes, personen: Arno Baks, Kijkakkers 70, ook de dennenbomen en de kersttel. 0495 592019. markt, de geurende “glühwein” en Els Bosch, Sperwerlaan 11, tel. 0495 de lekkere kalkoen of ander lekkers. 599270. Harrie van Horne, Emma- Het moet blijven…het klokkengelaan 7, tel. 0495 592173. André Oud, lui dat ons uitnodigt naar de kerk Violierstraat 7, tel. 0495 591337. en de concerten van vrijwilligers of Aanmelding per e-mail kan ook: arnobaks@upcmail.nl elisabosch@kpnmail.nl m.horne1@chello.nl checkoud@upcmail.nl Op 1e Kerstdag wordt er een gezellige “Kerst-inn” georganiseerd in zaal De Wielerbaan aan de Maarheezerweg in Budel.

BGK: Kerstmatinee en Kerstviering KBO Het is weer december, de maand die we het liefst gezellig thuis doorbrengen, lekker warm en knus bij de open haard en met een kaarsje op tafel. Er zijn veel redenen om er af en toe tóch uit te breken. Een van die redenen zou het Kerstconcert van B.G.K. kunnen zijn. Het is een lange traditie van het B.G.K. om in december een gratis Kerstconcert te verzorgen voor de Cranendonckse bevolking. Het koor zal haar uiterste best doen om U in een warme kerststemming te brengen met prachtige kerstliederen uit diverse Europese landen. Dat kan alleen onder de inspirerende leiding van dirigente Hilde Ubben en met de onmisbare medewerking van het eigen B.G.K.-combo. Dit jaar is het Seniorenorkest van de partij o.l.v. dirigent Had Geurtjens. Zij zullen bewijzen dat ook senioren enorm kunnen genieten van muziek maken en dat ze dat graag met U willen delen. Als kers op de taart mag U gaan genieten van de 12-jarige violiste Bi-rong Wang, een

De 'Levende Kerststal’ is al voor de 22e keer in Gastel. Behalve de ‘levensechte’ stal wordt Kerststal slechts te bezoeken op de ook gezorgd voor muziek door 1ste en 2de Kerstdag van 14.00 u verschillende talenten in spé. Maar tot 17.00 u. in het volledig kerstsook de innerlijke mens wordt niet feer versierde gemeenschapshuis vergeten. De Levende Kerststal “De Schaapskooi”. Bordjes wijzen van Gastel is dus zeker de moeite u de weg. De organisatie van de waard om te bezoeken voor jong Levende Kerststal is in handen van en oud! de Lektorengroep Gastel. Zij worDe toegang tot de Levende Kerst- den daarbij ondersteund door ca. stal Gastel is gratis. Aangezien de 40 vrijwilligers. Op kerstavond 24 dieren en alle pasgeborene hun december is er om 24.00 uur weer rust nodig hebben, is de Levende de middernachtmis in de Kerststal.

De kerststal komt er weer!

Kerstdiner voor senioren in Maarheeze

Kerstmis betekent het feest van licht en geboorte Een goed moment om de Kerstgedachte met elkaar te delen. Niet alle mensen hebben de mogelijkheid de Kerstdagen door te brengen in gezelschap van vrienden en familie.

Voor deze mensen organiseert de KBO Maarheeze in restaurant Borgondia een diner op 2e Kerstdag. Het diner bestaat uit een amuse, voorgerecht, hoofdgerecht en nagerecht. De eigen bijdrage is, inclusief 2 drankjes, euro 12,50 per persoon. Om zoveel mogelijk mensen te laten deelnemen zijn niet alleen KBO-leden, maar ook niet-KBO-ers

Gezellig samen zijn op 1e Kerstdag

De Schakel in Budel Dorplein in Kerstsfeer

Op zondag 15 december van 13.30 tot 17.00 uur is er in De Schakel, St. Barbaraweg 1 in Budel-Dorplein een gezellige Kerst-In.

Er is van alles te zien, te horen, te koop, te eten en te drinken: De minioren en junioren van de Dancing Diamonds treden op; Infostands en verkoop van o.a. kerstkaarten, kerststukjes, kaarsen, quilten, kunst, geurzakjes, woonaccessoires, snuisterijen, kindertraktaties en babyspullen; de schilderclub Dorplein presenteert zich; Angeline van der Wal verkoopt haar boek; Er is een geweldige loterij; een kinderhoekje met o.a. een workshop kerstballen maken; U kunt kennis maken met

De 'Kerststal’ voor het Stadhuis in Hamont-Achel professionelen die ons in barok of zorg. Dit jaar willen we de opbrengst renaissance uitnodigen om te luis- opnieuw delen met welzijnszorg teren of mee te zingen van vrede op maar ook een deel aan de Filipijnen. aarde. Het moet zo blijven in elke Het hoeft geen toelichting we heb365 dagen… Wij gaan er in ieder ben het allemaal genoeg gezien. geval mee door. Met dank voor uw bijdrage. Tot slot De opbrengst van vorig jaar (150 een oer-ouderwets Hamont-Achels €) werd langs de parochie van Ha- wens: “ ‘n zoalige kersmis ” mont-Achel gestort aan welzijns- Namens het kerststalcomité.

Om 11:00 u. worden de gasten welkom geheten onder het genot van koffie / thee met lekkernijen en een kerstgedicht. Van 12.00 uur tot 15.45 uur worden er allerlei gezellige spelletjes gedaan o.a. sjoelen, rummicub, kaarten, biljarten of gewoon gezellig buurten.

de bouwplannen voor de Schakel ; Ook Buurtplatform Dorplein Uniek informeert u over actuele zaken; De vlag van Dorplein wordt gepresenteerd en die kunt u bestellen; Lekkere koffie, glühwein, wafels, enz.; Met gezellige kerstmuziek Kortom een gezellige middag van De dag wordt begeleid met live achen voor iedereen uit Dorplein en tergrond muziek maar ook zullen omgeving en de toegang is gratis. U komt toch zeker ook?

er van tijd tot tijd meezingers gespeeld worden. Om 16.00 wordt het 4 gangen kerstdiner aangeboden met de mogelijkheid om tussen de bedrijven door een eigen (kerst)verhaal voor te dragen. Ook met diëten kan rekening worden gehouden als wij tijdig worden geïnformeerd. Dankzij de financiële steun van het Rode Kruis,' Wocom, parochie O.L.Vr. Visitatie, bakkerij Rooymans, Kiwanis Cranendonck en de gemeente Cranendonck kunnen wij deze dag voor de prijs van € 25,- aanbieden. Wij hopen dat meerdere mensen gebruik zullen maken van deze

aangename dag. Vervoer mag geen probleem zijn. Indien U geen vervoer hebt wordt U thuis opgehaald en weer thuis gebracht. Laat dit bij aanmelding even weten. Opgeven vóór 15 december, betaald is gereserveerd. Rek.nr. 48.34.76.064 t.n.v. K.v.Steenbergen Kom gewoon, het is sfeervol, gezellig en ook voor U georganiseerd. Namens de organisatie, Karel van Steenbergen: karelvsteenbergen@gmail.com 0031 495-492700 of Ben en Sjaan Kursten-Swets, tel. 0031 495492798 en mail: bensja@gmail.com

Kerstmarkt in Maarheeze

Op zondag 15 december houdt zorgcentrum Marishof in Maarheeze een kerstmarkt met diverse kraampjes.

goede aan de cliënten. Tijdens deze kerstmarkt, van 11-17 uur, kunnen bezoekers slenteren langs diverse kraampjes met kerstkransen, kerstartikelen, kaarten, houIedereen is van harte welkom een ten speelgoed en eigen gemaakte kijkje te komen nemen. De op- sieraden. Deze zijn niet alleen te brengst van de markt komt ten bezichtigen, maar ook te koop. Bo-

vendien is er een loterij met mooie prijzen en kunnen bezoekers een hapje en drankje nuttigen in gezellige kerstsfeer. De opbrengst van de kerstmarkt komt ten goede aan de cliënten van Marishof. Dit zorgcentrum ligt aan ’t Hagelkruis 1a, in Maarheeze.


HAC Weekblad · Vrijdag 13 december 2013

PAGINA 19

De herdertjestocht van het Hummelhonk Peuterdorp Het Hummelhonk organiseerde ook dit jaar weer een herdertjestocht. Met lampionnen liepen de peutertjes samen met hun (groot)ouders, broertjes en zusjes de verlichte route. Lopend langs de waxinelichtjes, werd het kerstverhaal uitgelegd. De kinderen kwamen onderweg namelijk Jozef en Maria, de engel Gabriël, de herders enz tegen. Luisterend naar zang en genietend van beschuit met muisjes, konden ze in het bejaardenhuis Jozef en Maria met een echt kindje Jezus bewonderen. Behalve de mensen die meeliepen met de tocht, genoten ook de bewoners van Huize Mariënburght hiervan. Na de lichtjes te volgen en de drie koningen nog te zijn tegengekomen, kwam iedereen weer bij de peuterspeelzaal aan. Hier kon er onder het genot van een hapje en een drankje nog lekker nagekletst

Kerst 2013 Kerstconcert NIKO Kunstacademie

De herdertjestocht van Het Hummelhonk worden. Al met al was het een zeer Verder willen we ook AH en de Rabobank bedanken voor het spongeslaagde tocht. soren van de loterij van de herderVia HAC Weekblad willen we ie- tjestocht. Het was geweldig! Voor dereen bedanken die een bijdrage meer informatie over peuterdorp heeft geleverd aan het slagen van het Hummelhonk kunt u terecht deze tocht waaronder ook Huize op de website van Peuterdorp CraMariënburght voor de gastvrij- nendonck of op de facebookpagi- Het kerstconcert NIKO-Kunstacademie is op 18 december. na van peuterdorp Hummelhonk. heid. Op woensdag 18 december leerlingen van de NIKO-Kunstacavindt in de Sint-Niklaaskerk aan demie afdeling Neerpelt zullen in de Kerkstraat 9 te Neerpelt het de Sint-Niklaaskerk zorgen voor Kerstconcert plaats van de NI- een onvergetelijke kerstsfeer. Na buiten? Draai daar eens aan het Rad KO-Kunstacademie. Het concert een apotheose waarbij muzikanvan Fortuin of maak een tochtje in begint om 20 uur. ten en het publiek de hele ruimte een huifkar ! Voor ieder wat wils ! met kerstklanken hebben gevuld, Dit alles onder het genot van een De leerlingen algemene muzika- wordt u nog een lekker drankje hapje en een drankje voor jong en le vorming hebben samen met aangeboden, zodat je samen met oud. Van fruitsap tot jenever of het koor en enkele instrumentale de vele muzikanten nog verder gluhwein. Van soep met een brood- ensembles een aantal prachtige kan genieten van de kerstsfeer. je tot koffie met warm appelgebak. kerstliederen ingeoefend. Deze www.nikovzw.be Voel je welkom om eens een kijkje te komen nemen op de kerstmarkt van 16.00u tot 20.00u aan de Vloedstraat 15 te Hamont. Ook via de Holdert is de wijkschool Het Gemengd Kerkkoor St.-Ce- (sax). Het jeugdige trio Gentle & The bereikbaar. Beide poorten zijn geo- cilia en De Zingende Senioren Men brengt met eigentijdse muziek pend. In verband met de beperkte van Hamont brengen zondag 22 en zang misschien wel de verrasparkeergelegenheid (in de Holdert, december 2013 om 14.30 in de sing van de namiddag. Tussen al die De kerstmarkt is altijd gezellig de Ruiterstraat, de Vloedstraat en decanale Sint-Laurentiuskerk muzikale optredens door declamenen plooit. En niet te vergeten kun omliggende straten) vragen wij te Hamont met meerstemmige ren ter poëtische afwisseling Deken je snoezelen met lieve zachte dieren jullie om met de fiets of te voet te kerstliederen de sfeer van Kerst- Thieu en Harrie Beks kerstgedichof vreemde reptielen. Of toch liever komen. mis. ten. Iedereen (piepjong, belegen of stokoud) is van harte welkom. Ook hun luisteraars worden uit- Symbolisch worden goud, wiegenodigd enkele liederen mee te rook en mirre, in de vorm van een zingen. Voor de instrumentale op- vrije gave, dankbaar aanvaard. Al zijn; het zijn bewerkingen van ver- altijd als de kinderen van dit kinder- luistering van deze kerstspecial zor- zijn wij weliswaar geen koningen, halen uit het Nieuwe Testament. De koor komen zingen is het weer een gen het Amicitia-ensemble van de toch kunnen ook wij ons steentje verhalen die zij tijdens de kerstspe- klein feestje! Voor dit voorleesmo- Hamonter Harmonie St.-Cecilia en bijdragen bij het restaureren van cial zal vertellen zijn geschikt voor ment in kerstsfeer is daarom ook de jonge solisten Bram Van Langen- onze prachtige, decanale Sintkinderen van 4-10 jaar. een groep bewoners van Huize Ma- donck (trompet) en Anouk Neyens Laurentiuskerk. rienburght uitgenodigd. Kom dus De kerstliedjes worden gezongen op woensdagmiddag 18 december door het koor MEZOC (Muziek En om 14.00 uur naar de bibliotheek Zangopleiding Cranendonck) o.l.v. van Budel voor een sfeervol voorTanja Nijsen. Regelmatig was ME- leesmoment met muziek. De toeZOC al te gast in de bibliotheek en gang is gratis!

Kerstmarkt op kleuterschool De Robbert HAMONT-ACHEL - Op zaterdag 21 december organiseert ouderraad kleuterschool de Robbert een sfeervolle kerstmarkt. Het wordt een kerstmarkt in een schitterend decor; een mooi aangekleed speelplein, marktkramen met leuke hebbedingetjes en een levende kerststal waarin het kerstverhaal wordt uitgebeeld (om 17.00u, 17.45u en om 18.30u). Het wordt ook een kerstmarkt met leuke kinderactiviteiten die plaatsvinden, lekker warm, in het schoolgebouw. Jullie kunnen een knutselactiviteit doen, luisteren naar een mooi verhaal, laat je grimeren of kijk hoe Clown Pappie Cool mooie ballon-

Kerstconcert met voordracht

Kerstspecial in de bibliotheek van Budel BUDEL _ Woensdag 18 december om 14.00 uur is iedereen van harte welkom in de bibliotheek van Budel om te komen luisteren naar kerstverhalen en kerstliedjes. Hanneke Frenken zal kerstverhalen voorlezen die komen uit “Het Grootste Woord”, een bundel waarvan de teksten en illustraties van haar hand

Kerstconcert in Mariënburght in Budel

Kerstviering Seniorenvereniging KBO MAARHEEZE - Seniorenvereniging KBO Maarheeze houdt voor zijn leden een gezellige kerstviering op vrijdag 20 december in de Smeltkroes in Maarheeze.

ring, die wordt opgeluisterd door het seniorenkoor Con Brio. Na de pauze zal de zanggroep Biejeingeraaptj uit Heythuysen ons aangenaam muzikaal bezig houden. Rond 17.00 uur wordt deze kerstviering Het programma voor deze feestelij- afgesloten met een koffietafel. KBO ke bijeenkomst wordt geopend om leden kunnen zich aanmelden tot 13.45 uur met een eucharistievie- 14 december bij Martien Heester-

BUDEL - Op zaterdagmiddag 14 december is er een kerstconcert in zorgcentrum Mariënburght in beek Hagelkruis 1 Maarheeze. Het Budel. Iedereen is van harte welinschrijfformulier kunt u vinden in kom om te komen luisteren. de nieuwsbrief van december. Het kerstconcert begint om 14.30 Voor deze kerstviering wordt een uur in De Flank in Mariënburght, eigen bijdrage gevraagd van € 6.00 aan de Graafschap Hornelaan 2 in per persoon. De zaal is open vanaf Budel. Deze middag wordt muzikaal ingevuld door Stef Kupers en 13.15 uur. Marlies Holtman. De koffie staat

Kerstkoffieconcert met de Kempengalm MAARHEEZE - Traditiegetrouw vindt ook dit jaar het Kerstkoffieconcert van zangvereniging de Kempengalm plaats en wel op zondag 15 december.

brengen. De gasten zijn dit jaar: Het Zurriks muziekgezelschap afdeling jeugd.o.l.v. Jack Daemen. Ouderenkoor Con Brio uit Maarheeze o.l.v. Nelleke Reinoudt- de Jong. En de kinderen van het Muziekhuis o.l.v. De Kempengalm zal het program- Stefan de Ouden,waarvan enkelen ma muzikaal openen, waarna de solo zullen optreden. In een gegasten hun programma ten gehore zellig sfeervolle zaal kunt u hiervan

klaar. Het kerstconcert wordt mogelijk gemaakt door de Vrienden van Mariënburght. Deze stichting draagt de cliënten van het zorgcentrum een warm hart toe. Ze verzamelen financiële middelen en maken zo elk jaar een of meerdere activiteiten of (welzijns)projecten mogelijk voor de cliënten van Mariënburght.

Muzikale viering

meegenieten, onder het genot van Basisschool “De Wereldwijzer” een kopje koffie of een glaasje. viert op donderdagavond 19 december kerst op school. VoorafHet concert is dus op zondag 15 gaand aan deze kerstviering zal december in De Smeltkroes Kijkak- er in de kerk van Budel-Schoot kers 1 te Maarheeze. Het begint om een muzikale viering zijn. 13.00 uur en zal ±15.00 uur afgelopen zijn. De toegang is gratis. De kinderen hebben voorafgaand Van harte welkom! aan deze viering “muziekles” gehad

van jeugdkoor “Animo”. Bij deze nodigen wij iedereen uit die zin heeft om deze muzikale kersthappening bij te wonen. De viering duurt van omstreeks 17:25 tot 18:00. Kom dus allemaal kijken, luisteren en genieten van jeugdig muzikaal talent & enthousiasme op donderdagavond 19 december!


HAC Weekblad · Vrijdag 13 december 2013

Open

PAGINA 20

Marc Baeten & Co NV

Een onvergetelijke avond uit voor families, bedrijven en verenigingen!

Inschrijffeesten

Verzekeringen - Beleggingen - Kredieten

BETAAL MINDER BELASTINGEN!

waarvoor u al vanaf 2 personen kunt reserveren!

de n a v d n o Av

Spaar veilig voor uw pensioen bij ons. Fiscaal voordeel tot 30% en een gegarandeerde rentevoet. GRATIS CHECKUP van al uw polissen!

LACH Openingstijden: dinsdag...... 13-21 uur vrij. ......8-20 uur wo. en do. . 09-18 uur zat. .....7-14 uur enkel op afspraak

Hoek 39a · Hamont-Achel T. 0032 494 729864

Zaterdag 08 februari

www.marcbaeten.be - www.ludwigthys.be T. 089 460 110 T. 011 446 830

Vrijdag 24 januari

€ 49,95 per persoon, All-in. Inclusief; Alle dranken, Dinerbuffetten, Grandioze dessertbuffetten, Live entertainment, Allround muziekrepertoire (Reserveren kan zowel telefonisch als via onze website)

Someren-Eind T (0493) 491381 Zie: www.plattevonder.nl

KEUKENS • BADMEUBELS • MAATWERK

t! Naar ieders wens en op maat gemaak Ook voor renovatie en vervangen van apparatuur. Bezoek onze showroom: De Dijk 6, Gastel. Op afspraak ook in de avonduren. Bel voor een afspraak: 0031 495 493350 of 0031 6 21845709

info@mardykeukens.nl · www.mardykeukens.nl

Ruime keuze luxe

Th. Cox · Nieuwstraat 88 · 6021 HV Budel · Tel: 0031 495 491765

lederwaren voor de feestdagen

Div. soorten wild en gevogelte

O.a. ree, hert, fazant, wilde eend, Hollandse haas, tam of wild konijn, kwartel, parelhoen, tamme eendfilet. Tip: Wildsaus of rode wijnsaus

Hele kalkoen van 2,5 tot 6 kg

Braadlapjes, filet, haasjes, oesters, bout, schnitzels en rollades

Kant-en-klaar alleen opwarmen

Gebraden tam konijnenbout, ragout, gegrilde kipfilet in diverse sausen, reepeper, gebraden hazenachterboutrollades

Smakelijk en gemakkelijk

Kip/kalkoen worstenbroodjes, aardappelkroketjes, kiploempia, gebakken aardappels, peertjes, appeltjes gevuld met preiselbeeren. Fondue / gourmet schotels Met kip/kalkoen of kip/kalkoen/wild

riem - tas beurs

SCHOENMAKERIJ VONKEN Nieuwstr. 56

HAMONT

011/445691

Volgende week brengt HAC Weekblad een speciale kerst-editie... Lees 'm!

* SPECIALITEIT VAN HET HUIS * Ontbeende gevulde kerstkalkoen

Gevuld met heerlijk gekruid kip-kalkoengehakt en tropisch fruit. Gemakkelijk te snijden daar we alle botten al voor u verwijderd hebben. Braadtijd ±30 min. p/ 500 gr. Gewicht ±3 tot 3,5 kg > Een feestelijke kalkoen om te serveren. Tip: heerlijk met onze stroganoffsaus!

Gevulde kalkoenfiletrollade

Zelfde vulling als hierboven. Gewicht ±1 tot 1,5 kg > Bestelling inleveren tot en met donderdag 19 dec. Prettige feestdagen en een voorspoedig 2014!

Huis Campinor 2 bemeubelde appartementen te Neerpelt-centrum te huur voor korte periodes. Meer info : 0499 43 28 34

Word vriend op facebook.com/depoelier.budel

St. Cornelisplein 2, Gastel Volgende week verschijnt de laatste HAC Weekblad van dit jaar. Inhoud voor deze editie aanleveren kan tot dinsdag 17 december 16.00 uur: info@hacweekblad.eu

I N TERIE U R

G! N I T R O K % 0 1 kussens – plaids – tafellinnen en sfeerverlichting Zie www.booneninterieur.be voor de openingsuren rond de feestdagen

Bosstraat 94 · 3930 Hamont · T. 0032 11 447343 F. 0032 11 661007 · info@booneninterieur.be

't nieuws uit de regio, de hits die je kent! ZUIDOOST BRABANT: 92.9 FM CRANENDONCK: 107.1 MAARHEEZE: 106.0 WAALRE: 107.0


Vrijblijvende adviesprijzen

PAGINA 21

geldig tot 31-12-2013

zondag open

HAC Weekblad 路 Vrijdag 13 december 2013


HAC Weekblad · Vrijdag 13 december 2013

PAGINA 22

UIT

AGENDA EXPO'S THEATER MUZIEK FILM Jeroen Leenders in Maarheeze Nieuwe theatergroep 'Komtatsien' Dat Hamont-Achel aan cultuur doet is de laatste jaren wel duidelijk geworden. Wat nog niet zo bekend is, is dat er tegenwoordig ook behoorlijk wat cultuur van eigen bodem wordt gebracht. Zo was er vorige maand de uitverkochte voorstelling ‘Noortje’, die op veel bijval mocht rekenen. Op zondag 22 december is het de beurt aan het nieuwe Theatergezelschap Komtatsien!!!. Om 14.00 u staan Hamontenaren Geert Van der Aelst, Jaak Thirion en Ronny Doms op het podium van Cinema Walburg om er hun eerste kindervoorstelling te brengen. Laat je aan het begin van de kerstvakantie al in de juiste eindejaarsstemming brengen met ‘Een Kweeniehoecoole Kerst’. Een origineel en interactief kerstverhaal over maar zonder de Kerstman, voor kinderen van 4 tot

Jeroen Leenders is de eerste op voor een zaal vol o.a. veel coBelg die toetreedt tot het Neder- medians en werd aangenomen als landse Comedytrain collectief ! lid van de Comedytrain. Hij is dus nu ook regelmatig te zien in de liDe Vlaamse cabaretier, die op zater- ne-up van de Comedytrainshows dag 14 december in de Smeltkroes in theatercafé Toomler. Zaterdag te zien is, trad afgelopen zondag op 14 december dus in de Smeltkroes tijdens de jaarlijkse auditie in een met zijn nieuwe show. “Geen idee“, uitverkocht Toomler in Amsterdam kaarten via www.de-smeltkroes.nl

'Sprookjes en zo' 'Komtatsien' op zondag 22 december in de Walburg 8 jaar. Stap mee in de wereld van verkrijgen aan 7 euro. Gezien de het trio dat nooit volwassen werd. grote opkomst bij de voorstelling Kaarten kosten 5 euro en zijn te be- ‘Noortje’ raden we aan om tijdig je stellen via UiTpunt Hamont of onli- tickets te bestellen. Zo ben je zeker ne (+0,90 euro reserveringskosten) van je plaats. Voor vragen of info: via AHA Culturele Belevenissen en komtatsien@hotmail.com of volg dan doorklikken naar het evene- ons via de facebookpagina ‘Komment. Aan de kassa zijn kaarten te tatsien’.

Klassieke muziek beluisteren De Cultuurkring van Hamont-Achel houdt op donderdag 19 december van 14 tot 16 uur een namiddag over klassieke muziek.

wat er achter de noten steekt. Op die manier ga je ongetwijfeld met andere oren luisteren en geniet je nog meer van deze heerlijke barokmuziek.

Tijdens de middag die speciaal voor senioren bedoeld is, is er een bespreking door Musicologe Mevr. Rose-Marie Hendrikx. Klassieke muziek raakt, ontroert en troost … Dat is precies wat je op deze luisternamiddagen kan voelen en ervaren. Musicologe Rose-Marie Hendrikx gidst ons met haar heldere uitleg doorheen de muziek van Händel – Messiah en geeft alzo een idee

Händel – Messiah. Georg Friedrich Händel weet te imponeren met zijn groots oratorium Messiah. De eerste uitvoering vond plaats op 13 april 1742 te Dublin op een liefdadigheidsconcert en sloeg enorm in. Nog steeds is Messiah één van de meest geliefde werken van Händel met als hoogtepunt het indrukwekkende 'Hallelujah'. De traditie wil dat Messiah niet alleen uit-

gevoerd wordt in de Paastijd, maar ook rond Kerstmis: het eerste deel verklankt immers de komst van de Messias op aarde. Welkom! 6.- € of cultuurpas €50.incl. koffie en syllabus. De middag wordt georganiseerd door de Stuurgroep Cultuurkring Hamont-Achel i.s.m. Stadsbestuur Hamont-Achel en Dienstencentrum de Kring. Davidsfonds Hamont,De geschied -en heemkundige kring:” De goede Stede”, Femma Hamont, Markant Hamont, OKRA Hamont, OKRA Achel. Seniorenwerking Hamont-Achel. Voor meer info: 0032 11 610588.

Wintervertelling: Sprookjes en zo: 'Klein duimpje' - foto Bart Grietens Klein Duimpje blijft een minus- Duimpje beter kan dan wie ook. cuul stapje voor op iedereen om Sprookjes en zo speelde al in Overzijn broers van hun stiefmoeder, pelt met de voorstellingen ‘In de hun vader en het monster te red- wolken’, ‘Sneeuw’ en ‘Tuin’. En kon den. Met zijn vogels van dansen- telkens moeiteloos jong en oud bede pluimpjes, een schrikaanja- toveren. Spel: Maarten Claeyssens, gend reuzenhoofd, een vliegend in samenwerking met bibliotheek huisje en draagbaar bos is deze Overpelt. Deze Wintervertelling voorstelling een klein wonder! gaat door in CC Palethe, Jeugdlaan 2 in Overpelt op 27 december van Het hele verhaal speelt zich af op, 14 uur tot 15.30 uur. Tickets kosten onder en naast een houten keuken- 8€ aan de kassa, 6€ in voorverkoop tafel. Het is een verhaal over bang en abonnementhouders, -26 jarizijn, een verhaal over hongerig gen en +55 jarigen betalen 6€. Ticzijn. Het is een verhaal over spelen kets reserveren via reservaties@paen plezier maken, iets wat Klein lethe.be of via tel. 0032 11 645952.

Buurman & Buurman voor zichzelf

X-Mas Party Fever!

Een spetterende slapstickmusical met liedjes van Ivo de Wijs. Gelukkig! Buurman & Buurman zijn maandag 30 december weer terug in De Hofnar in Valkenswaard.

Het jaar loopt weer op zijn einde en dus sluit het Zuiderpoortcafe het weer in stijl af met een spetterende X-Mas Party Fever show; bekend van de afterparty's van de Musical Saterday Night Fever!

Als de Buurmannen lekker in de tuin een appeltje zitten te eten, zakken ze door hun bank. Geen paniek! Met een hamer, zaag, stukkie touw en wat lijm is de bank zo gerepareerd. Hupsakee, lekker makkelijk! En als ze dan besluiten om van wat oude planken een bijpassende tafel te maken, zijn ze niet meer te houden. Voor ze het weten beginnen ze voor zichzelf en zijn ze beiden directeur van hun eigen meubel-

Buurman & Buurman beginnen voor zichzelf fabriek. Als dat maar goed gaat! In 2011 gingen Buurman & Buurman verhuizen in De Hofnar. Onze gasten waardeerden die show met louter vier en vijf sterren. Buurman en

g r lan voor e uu as Twe t Happ perk e b on

Provinciaal Domein Dommelhof Toekomstlaan 5, 3910 Neerpelt   T. 0032 11 805002 www.zwartedoosneerpelt.be

Saterday Night Fever Party en zuiderpoortCafé presenteren dé kerstparty met X-Mas Party Fever! Swingen en een borreltje vlak voor Kerst is altijd een leuke manier om de feestdagen te starten! De Kerstman heeft ook gezorgd voor leuke Christmas Goodies om al in de “Mood” te komen! Dit jaar zijn jullie weer allemaal van harte welkom bij de kerstparty: X-Mas Party Fever! Kom even uitrusten van een ver-

moeiend jaar en genieten van een gezellige, swingende Kerstparty! Dit jaar al weer voor de 5e maal!! De party is op zaterdag 21 December en begint om 21.00 uur in het zuiderpoortCafé aan de Sportlaan 7 te Budel. Entree gratis!

ATER THE R VOO EN! RE IEDE

.

0 p.p

,5 € 14

Buurman treden twee keer op: om 14.00 en 16.00 uur. Na afloop van de voorstelling kun je in het Rabobank Theatercafé onbeperkt pannenkoeken eten voor € 5 p.p. inclusief een glaasje ranja voor de kinderen. Zowel bij het online reserveren als bij het telefonisch reserveren van de voorstellingskaarten kunnen ook de plaatsen voor het pannenkoeken eten gereserveerd worden. Kaarten voor deze voorstelling zijn verkrijgbaar à € 17,50 / kind € 12,50 via www.hofnar.nl of bij de servicebalie van De Hofnar (ma t/m vr 08.30-17.00 uur, za van 15.00-17.00 uur en 1 uur voor aanvang van elke voorstelling, tel. 040-2074020). Graag tot ziens in De Hofnar!

HAPPAS Tappas met een Hollands tintje

Tickets en info: 0032 11 445040 www.hamont-achel.be/aha

hofnar.nl

DE KROON Cultureel centrum De Kroon Nevenplein 1 3950 Bocholt T. 0032 11 621101

Weert · Collegeplein 3 Tel. 0031 495 513575 www.munttheater.nl


HAC Weekblad · Vrijdag 13 december 2013

UIT

AGENDA EXPO'S Accordeon Play-In dag

PAGINA 23

THEATER

Na het grote succes van vorig jaar, gaan Madelon van Sint Annaland en Trix Reintjens weer een grote accordeon play-in dag organiseren. Vorig jaar waren we het grootste accordeonorkest van Noord Brabant, en haalden we zelfs de televisie, dat willen Madelon en Trix natuurlijk graag zo houden. Ze hebben een streven met z’n tweëen en gaan dit jaar voor de 100 spelers. Dus wederom roepen zij accordeonisten op, met minimaal 3 jaar speelervaring, die het leuk zouden vinden om voor 1 dag in een heel groot accordeonorkest te spelen. De play-in dag zal weer gehouden worden in Café zaal de Wielerbaan in Budel op 16 maart 2014. De kosten voor deze dag zijn 25 euro per persoon, dit is inclusief bladmuziek en een zeer goed verzorgde lunch met koffie en thee. De bladmuziek wordt aan iedereen drie weken voor de playin dag toegestuurd, zodat men thuis eerst de muziek kan bekijken

MUZIEK FILM Guga Baul uitverkocht De voorstelling ‘Maestroloog’ van Guga Baul, een van de topaffiches van het huidige seizoen, is volledig uitverkocht.

ari zijn beste imitaties voor een bomvolle Cinema Walburg te berde brengen. Voor meer info over het volledige aha!-programma en voor tickets, kan je steeds terecht op Guga zal dus op zaterdag 8 febru- www.hamont-achel.be/aha.

Wintervertelling in de Bieb Op vrijdag 3 januari vind in de bibliotheek te Hamont-Achel een wintervertelling plaats over Cowboy Stanny en het meest fantastische boek ter wereld. Na groot succes van vorig jaar weer een grote Accordeon Play-In dag en oefenen. Op de dag zelf gaan we het met z’n allen onder elkaar zetten, waarna aan het eind van de dag om 18.00 uur een concert voor familie en belangstellenden gegeven zal worden. Opgeven voor deze dag kan voor 25 december via de email naar; m.sintannaland@upcmail.nl of trixreintjens@planet.nl dan sturen zij een aanmeldingsformulier toe en kunt u deze invullen en opsturen via de

Stan is wild van boeken. Hij kan mail of per post naar; Dr. Anton niet leven zonder. Als hij een boek Mathijsenstraat 39 6021CK Budel. fantastisch vindt, wordt hij zoals het boek. Gisteren was hij de KleiWie eerst nog meer informatie wil, ne Prins, vorige week Alice in Wonkan gerust contact opnemen met derland ... Wanneer er een spoor Madelon via 0031 6 27990330 of opduikt in een strip van Lucky Luke met Trix via 0031 495 530857. Madelon en Trix hopen ook dit jaar weer op een zeer geslaagde muzikale dag met zoveel mogelijk accordeonisten, dus geef u snel op, want vol is vol.

start een spannend avontuur op de boekenprairie van de Wild West Bib. Stan wordt Cowboy Stanny en speelt plots zelf de hoofdrol in een wel erg bijzonder verhaal vol boeken ... Kindertheater Foesiemauw brengt een voorstelling waar de liefde voor boeken van afspat. Tussen de rekken van de bibliotheek! Een organisatie van Bibliotheek Hamont-Achel Prijs: 6,00 euro // vvk: 5,00 euro // abo: 4,00 euro

Buurman & Buurman

Kerstconcert door Bocanto BOCHOLT - "Vrede op aarde aan alle mensen" is de titel van het Kerstconcert dat het koor Bocanto uit Bocholt, onder leiding van Jos Paumen, zal geven op zaterdag 14 december a.s. om 20.00 uur in de Sint Willibrorduskerk in Reppel. Het koor wordt op piano begeleid door Irina Venckus en enkele leden van het koor zullen als solisten te horen zijn. Medewerking wordt verder verleend door het koor Amakuriki o.l.v. Suzanne Poelmans en het strijkersensemble Budino, bestaande uit oud-leerlingen van de Maaseiker Academie van Kunsten en talenten van het Limburgs Jeugdorkest. Op het programma staan naast bekende kerstliederen ook werken

Buurman & Buurman stelen de show tijdens de Kerstvakantie WEERT – De leukste en bekendste Buurmannen van Nederland komen 21 naar het Munttheater in Weert. De twee klunzige BuurBocanto brengt "Vrede op aarde aan alle mensen" mannen bedenken voor ieder van o.a. Mozart, Händel, Caccini, Ann Rombaut. Dit concert wordt probleem een oplossing. Gounod, Haydn e.d. Ook samen- warm aanbevolen. De inkom is 5 zang is in het programma opge- euro, kinderen tot 12 jaar gratis. De Tsjechische poppenanimatienomen. De verbindende teksten Kaarten zijn te verkrijgen via e-mail: serie Buurman & Buurman, brak in zullen worden uitgesproken door info@bocanto.be. Nederland door bij het kinderprogramma Villa Achterwerk. De twee Buren winden het publiek nu nog altijd om hun vinger. Met meer dan 80 afleveringen in tientallen landen mans. De toegangsprijs voor het staan Buurman & Buurman na eniconcert bedraagt € 10 (voorverge afwezigheid weer in het theater. koop). Kaarten zijn te verkrijgen bij de koorleden. Info: Gerard BloeBuurman & Buurman beginnen men, secretariaat, Schutterijstraat voor zich zelf 20, Achel, tel. 011 64 59 35 / 0494 Als de buurmannen lekker in de 685 681 Greet Smeets, Bien 70, tuin een appeltje zitten te eten, Achel, tel.: 011 64 01 39 zakken ze door hun bank. Maar gerard.bloemen@telenet.be geen paniek! Met een hamer, zaak, noorderklanken.achel@telenet.be stukkie touw en wat lijm is de bank zo gerepareerd. Hupsakee, lekker makkelijk! En als ze dan besluiten .ZUIDERPOORTCAFE. om van wat oude planken een bijpassende tafel te maken, zijn ze niet meer te houden. Voor ze het THEATER EN CULTUUR weten beginnen ze voor zichzelf Feesten, partijen, en zijn ze beiden directeur van hun optredens en meer... Kijkakkers 1, eigen meubelfabriek. Als dat maar goed gaat! 6026 ER Maarheeze Sportlaan 7 · 6021 KA Budel ‘Buurman & Buurman beginnen T. 0031 495 842971 T. 0031 495 593219 voor zich zelf’ wordt omarmd door info@zuiderpoortcafe.nl de-smeltkroes@hetnet.nl het Nederlandse publiek, “Peuters www.zuiderpoortcafe.nl www.de-smeltkroes.nl gieren het uit” aldus NRC Handels-

Kerstconcert “Rejoice” Het kerstconcert “Rejoice” zal door het Gemengd Zangkoor Noorderklanken Achel en Kon. Fanfare Kempennloei Achel worden uitgevoerd op zondag 15 december om 15 uur in de parochiekerk van Achel-Statie. Het geheel staat onder de leiding van Lut Dreesen en Ivan Meyle-

DE SMELTKROES

Jeugdlaan 2 3900 Overpelt Informatie, reservaties tel. 0032 11 645952 reservaties@palethe.be www.palethe.be

blad maar ook over het toneelspel van de acteurs wordt erg lovend gesproken “de acteurs houden hun eigen mimiek en motoriek en dat maakt hun spel geloofwaardig” volgens de Theaterkrant. “De zoete liedjes, tussen de mime-achtige scènes door, maken de grote klussende mannen extra kwetsbaar, en geeft de voorstelling een verstild poëtisch randje” vindt Trouw die de voorstelling bekroont met 4 sterren. Al met al is ‘Buurman & Buurman beginnen voor zichzelf’ eenvoudig, moedig , met alledaagse grapjes, avonturen en een beetje toverkracht. Precies zoals het moet zijn. Kleurwedstrijd Ook kan uw dochter/zoon, kleindochter/kleinzoon, nichtje of neefje mee doen aan onze kleurplatenwedstrijd van Buurman & Buurman en maken zij kans op een leuk prijs. De kleurplaten zijn af te halen bij de Theaterkassa van het Munttheater of via de website www.munttheater.nl Video ‘Buurman & Buurman beginnen voor zichzelf’ is op zaterdag 21 december om 13.30 uur & 16.00 uur te zien in het Munttheater. Voor meer info en het kopen van kaarten gaat u naar www.munttheater.nl


HAC Weekblad · Vrijdag 13 december 2013

PAGINA 24

DIERENSPECIAALZAAK

KLEIN AMERIKA es! Meer dan 40 jaar uw vertrouwde adr ★ Huishoudartikelen ★ Gereedschappen ★ Jeans ★ Vrijetijdskleding ★ Werkkledij ★ Textiel ★ Compressoren ★ Lastoestellen ★ Heteluchtheaters ★ Tuingereedschappen

Ook zondag open!

www.legerstockteunissen.be

★ Alle hoender- en neerhofdieren ★ Siervissen Ook zondag open! ★ Sporttrofeeën ★ Dierenvoeders

• De grootste in Engelse paardensport en Western Riding! • Kleding en toebehoren • Nu ook ‘indianen-afdeling’ met kleding en accessoires

Open: di. t/m vr. 09.00-12.00 en 13.00-18.00 uur; zat. 09.00-17.00 uur; zondag open 09.00-17.00 uur ★ Th. Watsonlaan 38 · Achel · T. 0032 11 644489 Klein Bien 8 · Achel · Tel. 0032 11 640469

T/m zat. 14 december

10% extra korting op de salesprijzen!

Het best ventilerende bed ooit

TE KOOP: WONING NABIJ HET CENTRUM TE HAMONT, Pastoor Lemmensstraat 33

Diverse showmodellen met kortingen van 20% tot 70% 3 Etages slaapvoordeel! Dr. A. Mathijsenstraat 8 Budel · tel. 0031 495 491397 · www.slaapcenterverweijen.nl

Vraagprijs: € 205.000,-

De woning is dicht bij het centrum gelegen, in een mooie en rustige straat met gelijkaardige woningen. Indeling: kelder; gelijkvloers: inkomhal, living, eetkamer, keuken, veranda, berging met toilet, inpandige garage; verdieping: 4 slpks, badkamer; tuin: tuinberging en serre. Oppervlakte: 7 a 81 ca Kadastraal inkomen: 887 (geen klein beschrijf mogelijk) Kadastraal gekend: sectie A, nrs. 1162/A/5 en 1162/B/5 EPC: 501 kWh/m² (20131118-0001483817-00000033-1) Bouwjaar: 1961

Notaris Wendy Geusens

Brouwersstraat 16 · 3930 Hamont · +32 11 621939

VUURWERK

Bestel nu in de voor verkoop en ontvang tot

35% voordeel!* *Bij bestelling v.a. e40,-

Bestel / betaal via fietswereldvlassak.nl of in de winkel.

VERKOOP

-Zaterdag 28 dec. 08.00-17.00 uur -Maandag 30 dec. 08.00-18.00 uur -Dinsdag 31 dec. 08.00-17.00 uur

VLASSAK

voor eerlijk advies, service en kwaliteit!

Fabrieksstraat 25 · Budel · 0031 (0)495 491635 · www.fietswereldvlassak.nl


HAC Weekblad · Vrijdag 13 december 2013

PAGINA 25

HAC Weekblad brengt iedere maand een Beauty pagina. Hierop zijn interessante salons te vinden waar onder andere gelaatsverzorging, haarstyling en wellness centraal staan. Voor iedereen die waarde hecht aan verzorging en schoonheid is deze pagina de uitgelezen kans om de beste adresjes op het gebied van beauty te vinden!

y t u a e B

SCHOONHEIDSZORG DRIESEN INSTITUUT PARFUMERIE

Lieve Driesen, Kerkstraat 14, HAMONT Tel. 0032 11 44 55 44

Openingsuren Coiffure

Dames, heren, kinderen Ook extensions Enkel op afspraak.

zo. ma. gesloten di. 13.00 - 21.00 uur woe. 09.00 - 18.00 uur don. 09.00 - 18.00 uur vrij. 08.00 - 20.00 uur zat. 07.00 - 14.00 uur

Openingsuren zonnestudio: alle dagen open van 07.00 - 23.00 uur

Burg 38 · Hamont · Tel. 0032 11 446996

daMes Heren kinderen

Tip: Cadeaubon! Maak tijdig uw afspraak voor de feestdagen! enkel op afspraak

dinsdag : woensdag : donderdag : vrijdag : zaterdag :

9u-18u 9u-20u 9u-18u 8u-18u 7u-14u

Openingstijden: Oude Watertorenstraat • u3930 Hamont • T 011 62 15 74 dinsdag 9 tot1 18 woensdag 9 tot 20u donderdag 9 tot 18u vrijdag 8 tot 18u zaterdag 7 tot 14u Enkel op afspraak

Oude Watertorenstraat 1 • 3930 Hamont T.011 621574 • www.kapsalonwielockx.com

ZATERDAG 14 DECEMBER MAKEUP/INFO/DEMO DAG 10.00-15.00 UUR

Vooraf aanmelden gewenst

Tevens diverse leuke akties en aantrekkelijke kortingen op JVG makeup

HUIDVERZORGING

SCHOONHEIDSINSTITUUT • BEAUTY-SHOP LAAT JE EENS HEERLIJK VERWENNEN IN ONS INSTITUUT. EEN MOOIE GLADDE HUID, EEN STRALEND UITERLIJK! * alle gelaatsverzorgingen * manicure en pedicure * paraffine voor handen en voeten * verven van wimpers en wenkbrauwen * permanente make-up * zonnebankkuren * kruidenpeelings * PMS: de blijvende oplossing tegen rimpels * microdermabrasie-kristalpeeling

Stationsplein 16/1 • Hamont • & 0032 11 621690

Met de feestdagen wil iedere vrouw er graag natuurlijk mooi uit zien. Het liefst wil je niet afhankelijk zijn van dure en onnatuurlijk ogende make-up. Door geavanceerde technieken van Schoonheidszorg Driesen aan de Kerkstraat 14 in Hamont wordt uw huid wakker geschud en maakt het zich zelf weer mooi. Of het nou gaat om het verbeteren van de huid, het verzorgen van nagels of het verwijderen van steelwratjes, voor ieder probleem vindt u hier een oplossing.

Professioneel en deskundig, zo valt de eerste indruk met Lieve Driesen te omschrijven die al 25 jaar haar schoonheidsinstituut heeft. In haar chique praktijk vertelt deze schoonheidsspecialiste met duidelijk veel kennis van zaken over wat het salon voor de vrouw kan betekenen. Zo kunnen de professioneel geschoolde medewerkers met geavanceerde apparatuur uw gezicht verfraaien. Zo is er de liftmassage, waarmee uw huid met een bepaalde zuigtechniek wordt wakker geschud en zelf vocht aan gaat maken en zo zichzelf verstevigt. Door deze stimulerende impulsen wordt uw gezicht bij bijvoorbeeld de kaaklijn weer voller en jeugdiger. Een andere methoden is het peelen. Een speciaal apparaat verbetert hierbij de doorbloeding van de huid zodat uw gezicht zelf zich gaat vernieuwen. Dit is ideaal tegen pigmentvlekken, rimpels door te veel zon, onzuiverheden en acne. Alle technieken hebben de eigenschap dat zij langdurig effect hebben, omdat uw eigen huid door de behandeling zichzelf aan het werk zet. Zo ook bij de blend methode waarbij ongewenste haartjes in het gelaat in 95 procent van de gevallen definitief tot het verleden behoren. Hetzelfde geldt voor het verwijderen van steelwratjes. Maar bij Schoonheidszorg Driesen werken ze niet alleen met speciale apparatuur. Zo kunt u er ook advies krijgen over natural make-up. Hierbij ziet u er beter uit, zonder veel opgemaakt te zijn. Om wallen minder op te laten vallen en rode vlekken onzichtbaar te maken hoef je namelijk niet per sé veel op het gezicht te smeren. Ook voor het verstevigen van de natuurlijke nagels met een lac sensation kunt u naar het salon. Met een speciale lamp houdt het versterkte effect tot drie weken aan.

Gespecialiseerd in hair-extentions Dames-, heren- en kinderkapsalon Enkel op afspraak Dijk 49 · 3930 Hamont T. 0032 11 441927 - 0032 496 464104

e kerstdagen! n j i F Zo de Mooimaand Schoonheidsverzorging Aanbiedingen voor december! (bijGelaatsverzorgingen, afgifte van deze bon) voetverzorging, gespecialiseerde

Peel-off face mask: €55 ipv €62 Ontharingen, Golden Rose make-up, manicure. Bij gelnagellak: gratis paraffinepakking NIEUW: van de handen Golden Rose make-up : 10% korting Nail remover pads

sexy black Profiteer nu vanGolden dezerose acties en mascara straal extra tijdens feestdagen! Nienke de schellekens 0498/706459

!

Huidverzorging Anti aging Professional peeling Liftmassage Verwijderen steelwratjes Coagulatie van couperose Make-up en kleuradvies Permanent make-up Hand- en voetverzorging Nagelverzorging en lakken

Schoonheidszorg Driesen: voor ieder huidprobleem een oplossing

Merelstraat 16 3930 Hamont Nienke Schellekens Merelstraat 16 cadeaubonnen verkrijgbaar! 3930 HamontOok • +32 498 706459 www.zomooischoonheidsverzorging.be

Kapsalon & schoonheidsinstituut Een kijkje bij Schoonheidszorg Driesen...

Net dat tikkeltje extra stralend! xtrastyling Caroline Meeuwissen Deken Dolsstraat 4 3930 Hamont-Achel 0032 473 351140

... de moderne nagelstudio

Ook aan verwennerij en ontspanning is gedacht. Wat te denken van de overheerlijke behandeling met cacaoboter en warme chocolade? Alleen al de geur van echte, pure chocolade werkt gunstig tegen stress, zo is wetenschappelijk aan... en de mooi ingerichte winkel met een ruim getoond. Natuurlijk is zo’n appetijaanbod aan verzorgingsproducten telijke behandeling van anderhalf uur ook leuk om weg te geven als cadeau. Talloze cadeaubonnen zijn er daarom te koop, zoals de oppepper voor de huid, een klassieke gelaatsverzorging en de anti-aging cadeaubon.

Schoonheidszorg Driesen ligt aan de Kerkstraat 14 in Hamont-Achel en valt telefonisch te bereiken op 003211 – 44 55 44. De openingstijden zijn dinsdag tot en met zaterdag van 9.00 uur tot 18.00 uur. Het salon is extra geopend op maandag 23 en 30 december.

Hoek 39a Hamont-Achel T. 0032 494 729864 Openingstijden: 13-21 uur vrij. 8-20 uur dinsdag wo. en do. 09-18 uur zat. 7-14 uur enkel op afspraak

Eindelijk betaalbaar definitief ontharen!

Aanbieding:

ge Oksel + volledi ......... 39,... ... ... n.. lij bikini

.......... 20,Bovenlip + kin. BTW ndeling incl.

Prijzen per beha

Definitief ontharen

Ipl Salon Hennie


HAC Weekblad · Vrijdag 13 december 2013

PAGINA 26

Swinging Christmas met Big band Triple B

Capella Novare en kinderkoor Mezoc

BUDEL - Big band Triple B organiseert op zaterdag 14 december een sfeervol kerstconcert in gemeenschapshuis De Borgh te Budel. Kinderkoor The Happy Voices o.l.v. Elly Lenders, Accordeon Orkest Nemaldo o.l.v. Madelon van Sint Annaland en Percussiegroep Harmonie EMM o.l.v. Guido Pouwels zullen ook acte de présence geven. Steffi Ras neemt de zang van de big bandnummers voor haar rekening. De Wereld Winkel, de Zonnebloem en Hernieuwde Levenskracht zullen met kraampjes in de

Kerst 2013

Big band Triple B organiseert : Swinging Christmas 2013 foyer staan en hun leuke Kerst- ge- Het concert begint om 20.00 uur; relateerde artikelen te koop aan- de zaal is open vanaf 19.30 uur. bieden. En natuurlijk is er kerst- Entrée € 5,-. U komt toch ook?! brood en Glühwein te verkrijgen.

Kerstconcert door Leends Accoord LEENDE - Op zondag 22 december verzorgt het gemengd zangkoor ‘ Leends Accoord ‘ onder leiding van haar dirigent Peter van Moorsel een Kerstconcert in de monumentale parochiekerk van Sint Petrus’ Banden in Leende.

mede Tannie van Loon – orgel en Jurgen Feskens – trompet. Het programma omvat niet alleen Nederlandse, Duitse en Engelse kerstliederen, maar ook Italiaanse en Russische. Het concert vangt aan om 14.00 uur en duurt tot ca 15.15 uur. De toegang is gratis en iederAan dit concert werken tevens een is van harte welkom. Bezoekt

u ook eens onze website www. leendsaccoord.nl. Op Eerste Kerstdag verzorgt Leends Accoord de Heilige Mis van 11.00 uur in onze parochiekerk; dan onder leiding van Els v.d. Laak en Jan v.d. Schoor als organist.

Het was een mooie middag met het kinderkoor Mezoc en Capella Novare in het Nederlands Hervormde kerkje in Budel op 8 december, de dag van Maria Onbevlekte Ontvangenis. Capella Novare dankt alle bezoekers en was blij te merken dat zovelen nog kunnen genieten van Gregoriaanse gezangen. Liesbeth.v.d.Kruijs hield een mooie inleiding en verhaalde over de oorsprong van het Gregoriaans. Wim Kremers verzorgde het geluid. Het was de eerste keer dat Capella Novare samen zong met Kinderkoor Mezoc. Voor herhaling vatbaar.

Kerstliederen bij SJG Weert WEERT - Op zaterdag 14 december wordt de ingang van SJG Weert opgeluisterd door mooie kerstliederen van de zanggroep Konzagro. Normaal straalt de centrale hal bij SJG Weert een en al kerst uit in december, maar door de verbouwing zit dat er dit jaar niet in.

Creatief in Dorplein BUDEL-DORPLEIN - Op woensdag 18 december wordt er van 19.00 tot 21.30 uur in gemeenschapshuis De Schakel weer een creatieve avond georganiseerd door de werkgroep Dorpsactiviteiten Dorplein.

De heren en dames van Konzagro (foto) zorgen daarom dit jaar voor een bijzonder alternatief. Van 14.45 tot 16.45 uur, rond het bezoekuur, zorgen zij op 14 december voor sfeer met zang en muziek. Voor de liefhebbers is er ook gratis warme chocomel met iets lekkers.

Zoek de 10 verschillen:

Woordzoeker: R N Z T B T B S S G D L R S H

15-12: nationale naturalisatiedag

Door naturalisatie kan iemand de nationaliteit krijgen van een land waar hij niet geboren is. De vreemdeling moet voor die gewenste nieuwe nationaliteit wel aan een reeks voorwaarden voldoen. De laatste voorwaarde is dat hij lijfelijk aanwezig moet zijn bij de plaatselijke naturalisatieceremonie. Lang werd het Naturalisatiebesluit toegestuurd, maar sinds 2008 is 15 december de inhuldigingsdag. Wie zich daarbij door te vurig verlangen niet kan beheersen kan zijn wens soms in rook zien opgaan.

Oplossing 29 NOV.

DEZE PUZZEL WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

Je vindt er meer dan je zoekt

• Boeken en strips • Tijdschriften • Dagbladen • Wenskaarten

Er wordt een Kerstbloemstuk gemaakt. Om de kosten in de hand te houden, brengt ieder zijn eigen spullen mee zoals een schaal of standaard, decoratie en bloemen. Voor oase wordt gezorgd, te betalen na afloop. Koffie is voor eigen rekening. Iedereen is van harte welkom.

E E L W E O L O R U E G E R U

L I I L E O R E T S E B I E I

M Y E L K Z M S L T L N L D D

E K M D K N E E T O E E K A N

S G A F E S T R E E E N D H E

H R S G E S E D I K N E L A R

Koning Albertlaan 17, 3910 Neerpelt · T. 0032 11 57 37 88 - sb.neerpelt@standaardboekhandel.be

N U P U E A L O L E E R H R I

R E N O T D O I N V L E C V N

T E Z E F B A U E E L H S A J

Z R N E E Y W G V R D A D T I

LYMFEKLIEREN MILT MOND NEUS NIEREN OOG RUGGENMERG SCHILDKLIER

G E A L I E S E A N E N E E B

O Z L H N K R E O L O N A N S

O E N E R E I P S M S E E T T

ADERS ALVLEESKLIER BEEN BIJNIEREN BLOEDVATEN BORSTEN BOTTEN ELLEBOOG

HAARVATEN HART HERSENEN HUID HYPOFYSE KEEL KIEZEN LEVER

Oplossing:

.............................................!

WIN EEN KADOBON

• Multimedia • Cadeaubonnen • Lotto • Boekenbonnen

M Y G R W K V E G K Z S I A E

SKELET SLAGADERS SLOKDARM SPIEREN TANDEN ZENUWEN ZENUWSTELSEL ZWEZERIK

In HAC Weekblad vindt u wekelijks een puzzel. Met deze puzzel is een kadobon van Standaard Boekhandel t.w.v. €5,- te winnen. Stuur de oplossing met uw naam, adres en telefoonnummer naar wedstrijd@hacweekblad.eu of lever de juiste oplossing in bij ons kantoor aan de Stationsstraat 41 te Hamont-Achel. Uiterste inlever-datum voor deze puzzel: dinsdag 17 december, 16.00 uur. Veel succes! De oplossing van vorige week was 'Decembermaand'. De kadobon (af te halen bij het kantoor van HAC Weekblad) is gewonnen door D.Laans-van Weert, Hub. Scholtenstraat, Budel. Proficiat!


HAC Weekblad · Vrijdag 13 december 2013

Ter nagedachtenis van...

PAGINA 27

In samenwerking met onderstaande bedrijven biedt HAC Weekblad elke maand informatie over uitvaarten en alles wat daarmee te maken heeft.

Hoe vertel ik het mijn kinderen? Het liefst beschermen we onze kinderen tegen alle pijn van de wereld. Jammer genoeg kan dat niet. Ook zij krijgen te maken met verdriet en teleurstelling. Wat we wél kunnen doen, is onze kinderen met verlies leren omgaan. Ze zijn er immers altijd bij. Zeker als er iemand uit de familie of directe omgeving overlijdt, is het verdriet groot. Hebt u al eens een dierbare gecondoleerd met zijn verlies? Vast wel. En als er kinderen waren, had u dan ook aandacht voor hen? Kinderen willen erbij horen, serieus genomen worden. Hoe klein ze ook zijn, kinderen rouwen óók. Ze maken deel uit van de rouw in het gezin. Ze zijn erbij, maken het echt mee, voelen alles. Ook als ze nog niet kunnen praten. Raak hen aan, geef ze knuffels en liefdevolle aandacht. Kinderen willen betrokken zijn. Vertel eerlijk wat er gebeurd is en wat er gaat gebeuren. Kinderen voelen het altijd aan als er iets niet klopt. Gebruik hun eigen taal. Zonder woorden die verhullen en het verlies zachter en mooier maken. Want dan kunnen misverstanden ontstaan. Vaak willen kinderen hun bijdrage leveren aan het afscheid, zoals het versieren van de kist of iets vertellen tijdens de afscheidsdienst. Het is belangrijk dat ze deze kans krijgen. Ze weten ook heel goed wat

Uitvaartcentrum Bex

Kruispunt van Rust. Stilte. Afscheid. Begrafenissen - Crematie Overbrenging - Funerarium Thuisopbaring Wij zijn 24/24 uur bereikbaar.

Ben je verzekerd waar dan ook, wij kunnen u aan de polisvoorwaarden de uitvaart verzorgen, zodat u geen risico loopt op meerkost zowel in België als in Nederland. Vergelijk de prijzen!

Voor verdere vragen contacteer ons vrijblijvend:

+32 (0)475 469 515 +32 (0)11 441010 Watertorenstraat 12a

woorden, best antwoord geven. 3930 Hamont-Achel Bedenk dat hun fantasie vaak erg.bex@uitvaartcentrumbex.be ger is dan de werkelijkheid. De angst zit bij ons, als volwassene, en www.uitvaartcentrumbex.be niet bij onze kinderen. Vaak is het ook goed om even door te vragen: wat wil je precies weten? Weet je zeker dat je dit wilt weten? Wat Kinderen rouwen in stukjes Kinderen kunnen het ene mo- denk je zelf, had je zelf al iets bement intens verdrietig zijn en het dacht? Volg ze in hun wensen en REGIO - Iedere maand verza- een dierbare komt veel kijken. melt het HAC Weekblad op Er dienen allerhande zaken gevolgende moment heel blij. Dat is behoeften. Luister met je hart. deze pagina alle overlijdens- regeld te worden. Omdat dit onnormaal, ook al zijn hun reacties voor ons niet altijd te begrijpen. Reacties of suggesties voor een berichten, informatie over derdeel van het leven vaak minZe rouwen in stukjes. Dat hebben nieuw artikel zijn van harte wel- lezingen van rouwcentra, ge- der bespreekbaar is, helpt HAC ze nodig om overeind te blijven. kom, graag zelfs! Dat kan via: beurtenissen in de kerken uit Weekblad u op weg. Op deze pade regio omtrent Hemelvaart, gina zal informatie te vinden zijn Kinderen laten hun rouw ook zien info@brightblue-coaching.nl. Dodenherdenking,... en aller- over de verschillende zaken die in hun spel. Ze spelen vaak het verhande adverteerders die een bij een uitvaart horen. lies na, dat helpt om te doorgron- Jeanne van Mierlo uitvaart kunnen voorzien van Begrafenisondernemers, rouwden wat er is gebeurd. Hoe cru het Rouwbegeleider-counselor de passende bloemstukken, centra, zalen voor koffietafels en voor ons soms kan zijn om botsenmuziek, begeleiding,... anderen die graag hun informade autootjes te zien of een pop in tie of advertentie op deze pagieen schoenendoos, dit is hoe kinDeze pagina wordt opgemaakt na plaatsen kunnen contact opderen het doen. in een serene sfeer die bij een uit- nemen met de redactie van het vaart of een overlijden past. Om HAC Weekblad via Kinderen stellen die vragen die een mooi afscheid te geven aan info@hacweekblad.eu ze aankunnen. Je kunt, in simpele ze nodig hebben, ondanks dat wij als volwassenen vaak bepalen wat goed voor hen is. Vraag het hen gewoon. De wijze van afscheid nemen bepaalt immers mede de herinnering.

Ter nagedachtenis van...

Als het leven even ‘stop’ zegt Nieuwe kracht voor een veranderd leven door rouwbegeleiding

Onderscheidend rouwwerk T. 0031 6 129 49 654 www.brightblue-coaching.nl

Jeanne van Mierlo Rouwbegeleider-counselor

Gespecialiseerd in het maken van rouwbloemwerken

Uitvaartbegeleiding

VOOR AL UW KOFFIETAFELS Fabrieksstraat 35, Budel · T 0031 6 2383 3603 · christiannebloemwerken@gmail.com Bruidsbloemwerk - Rouwbloemwerk - Gelegenheidsbloemwerken www.christiannegelegenheidsbloemwerken.nl - www.bloemenbudel.nl

Parochiaal Centrum “De Burg” in Hamont is terug beschikbaar voor verzorgde koffietafels. Er wordt rekening gehouden met Uw specifieke wensen. Je kan er terecht vanaf 20 personen tot 200 personen en dit aan democratische prijzen. Ons team staat garant voor een correcte en respectvolle verzorging!

Samen onderweg naar een persoonlijk afscheid

Wij zijn centraal gelegen en beschikken over ruime parkeermogelijkheden. Tevens ook beschikbaar voor al Uw privé-feestjes, vergaderingen, recepties, ... met zaaltjes op maat.

Informatie en reserveringen: Tel. +32(0)11/967080

Klein Schoterstraat 2a, Budel T 0495 430 260, www.vdstappen.nl

Martin Horst

Uitvaartverzorger

(vanaf midden december en liefst na 14.00 uur)

of +32(0)472/473442 De Burg • Burg 32 • 3930 Hamont-Achel

0495 51 95 16 www.roosen-uitvaart.nl Uitvaartcentrum Cranendonck Rubenslaan, Budel

nieuwstraat 40 6021 ht budel T +31 495-491717 F +31 495 497066 www.beckersmeesterbloembinders.nl


HAC Weekblad · Vrijdag 13 december 2013

PAGINA 28

SV Budel F4 is kampioen!

De spanning stijgt….

Afgelopen zondag is sv Budel F4 kampioen geworden in de 2e klasse 402. Een knappe prestatie van onze F4, want in de competitie hebben ze het opgenomen tegen drie F1's. In de elf gespeelde wedstrijden werden 30 punten gehaald.

De laatste week is ingegaan voor de kandidaten en wat hebben ze het toch goed gedaan! “Elke dinsdagavond komen er 4 totale andere mensen mijn leslokaal binnen gewandeld, wat een verschil met de eerste week”: zegt Fit & Slank coach Christel. “Ongelofelijk wat deze 4 kanjers gepresteerd hebben de afgelopen weken”! Nu nog even goed afsluiten en dan kunnen ze 2014 in met een stralende glimlach.

Vooral het doelsaldo, 102 gescoorde goals en slechts 8 tegengoals, is indrukwekkend. Als enige sv Budel-kampioen in de najaarscompetitie zijn we extra trots op de negen kanjers en hun vier toptrainers. Vol spanning vertrok sv Budel F4 in alle vroegte richting Roermond. Bij een gelijkspel moest de F4 het kampioenschap delen met twee concurrenten en bij een overwinning zouden ze de enige kampioen in hun competitie zijn. Nog nooit was de F4 zo vroeg aanwezig voor een uitwedstrijd en er waren veel gespannen kopjes te zien. Toen de wedstrijd eenmaal begonnen was, duurde het slechts vijf minuten voordat de F4 voor het eerst

Het kampioensteam van sv Budel F4 samen met hun trainers. wist te scoren. Uiteindelijk was het na 2x25 minuten voetballen 2-8 en was het kampioenschap binnen! Het eerste feestje werd in Roermond gevierd en bij terugkomst in Budel volgde een huldiging in de kantine, kregen de leiders een envelop van de Supportersclub sv Budel en ontving iedereen een mooie kampioensmedaille. Na het

feest bij sv Budel en een rondje door het dorp, heeft de hele ploeg nog een gezellige dag gehad bij de kegelbaan van de Bellevue in Budel. Keno, Jordi, Menne, Daan, Sem, Kamal, Wes, Niels en Nori zijn echte kampioenen, mede dankzij hun supertrainers Ferco, Adri, Jeffrey en Stefan!

Ledûb Volleybal Nieuwjaarstoernooi 2014 BUDEL - Op zaterdag 4 januari 2014 organiseert de recreantenafdeling van Ledûb Volleybal alweer voor de elfde keer het alom bekende en oergezellige Nieuwjaarstoernooi in sporthal “Zuiderpoort” te Budel.

of telefonisch via 0495-496456. Vermeld je teamnaam, contactpersoon en adresgegevens. Hier kun je ook terecht voor eventuele vragen. Het inschrijfgeld bedraagt € 30,- ( dit geldt ook voor deelnemende Ledûb-teams) per team. Je Aanmelden kan tot uiterlijk dins- kunt het inschrijfgeld contant beDeelname staat open voor recre- dag 24 december 2013 via e-mail talen op de dag van het toernooi. a.van.moorsel@hetnet.nl Tot op het Nieuwsjaarstoernooi! atieve heren- , dames- , mixed- en adres: carnavalsteams welke op sterkte worden ingedeeld in drie of vier klassen van elk maximaal zes teams. Deelname van NeVoBo-spe(e)l(st)ers jonger dan 40 jaar is niet toegestaan.

Sporting NeLo met gemak langs Eynatten Sporting NeLo heeft deze week opnieuw met ruim verschil gewonnen in en tegen Eynatten. Het duurde wel tot minuut 20 vooraleer NeLo onder stoom kwam, want Eynatten had aanvankelijk weinig moeite om in de buurt te blijven. NeLo had wel doorlopend de leiding in de wedstrijd maar kon dus geen afstand nemen, 3-4 na 10 minuten en 6-7 na 20 minuten. Vanaf dan drukte Sporting het gaspedaal helemaal in. Eynatten kwam dankzij een opnieuw uitmuntende Mike Tadij niet meer tot scoren in de laatste 10 minuten van de eerste helft. Sporting stond beter georganiseerd en de counters rolden van de band, ook de normale

positieaanval was niet meer af te stoppen en Eynatten kon niet anders dan de wedstrijd ondergaan. We gingen de rust in met een 6-15 voorsprong voor NeLo. Daar NeLo in het verleden met zulk een tussenstand weleens overging tot controlehandbal, bleef het nu voor de Sporting supporters een aangenaam kijkstuk, want NeLo bleef nu wel vol doorgaan en speelde Eynatten helemaal van het kastje naar de muur. Van 12-24 na 40 minuten ging het naar 14-32 na 50 minuten. Sporting maakte er een schot- en afwerkingssessie van, bleef hoog tempo spelen en vloeiende combinaties maken. De wedstrijd eindigde tenslotte op een 21-38 overwinning voor NeLo, dat klaar lijkt voor de moeilijke wed-

strijden die er de komende weken aankomen. Speelden en scoorden voor Sporting Mike Tadeij, Arne Schonkeren, Mattias Vancriekinge 1, Wout Winters 2, Niek Kuik, Dimitri Vandenhoed 7, Toon Habraken, Adam Barnyak 6, Balazs Somogyi 3, Mate Munkacsi 2, Serge Spooren 7, Pim Hoefnagels 1, Arber Qerimi 9, Rolands Ivanovs

Sport

zijn rijk aan proteïne en ijzer en helpen broos haar tegen te gaan. - Bonen: deze bevatten veel proteïne voor de haargroei, maar daarnaast ook ijzer, zink en biotine. Biotine verbeterd de haarconditie helpt tegen kaalheid en grijs haar. - Zuivelproducten: zij stimuleren de haargroei door de grote hoeveelheid calcium. Daarnaast bevatten ze twee belangrijke proteïne bronnen. Haar dat snel afbreekt heeft vaak een tekort aan proteïne. - Wortelen: vitamine A is een beOm het plaatje compleet te maken langrijke vitamine in wortelen, werden onze kandidaten afgelo- deze dragen bij aan een gezonde pen week onder handen genomen hoofdhuid. door Irene Timmermans van de Haarkamer! Geknipt, gekleurd, geföhnd alles kwam voorbij om onze kandidaten in een mooi nieuw jasje te steken. “Gezonde voeding speelt ook een belangrijke rol bij een gezonde haardos” zegt Irene. “Naast goede verzorgingsproducten en een regelmatig bezoek aan de kapper is voeding een belangrijke basis”. Bij een gezond en gevarieerd voedingspatroon zullen lichaamscellen door je hele lichaam sterker en gezonder worden. Dus ook je haar. We hebben wat voedingsproducten voor je op een rijtje gezet, die je haar een flinke oppepper geven.

E C A OBESE R L A AFV

GRATIS!

Sandra in de make-over samen - Zalmfilet: zalm bevat heel veel met Irene van 'de Haarkamer' omega-3 vetzuren, vitamine B12 en ijzer. Deze voedingsstoffen zorgen Wil jij meer informatie over je haren voor een gezonde hoofdhuid. of wil je advies bij de keuze van een - Noten: in noten zit een voedings- nieuw kapsel, neem dan contact op stof selenium wat je hoofdhuid met de Haarkamer op +31 (0)495 gezond houdt. Daarnaast bevat- 496 447 Onze kandidaten zijn flink ten bijvoorbeeld walnoten alfa-li- verwend, maar voor de complete noleenzuur, dit zorgt voor een make-over moeten jullie nog een topconditie van je haar. Daarnaast weekje wachten. Volgende week vormen noten een goede bron van vinden jullie onze kandidaten teMELD JE NU AAN VOOR DÉ AFVALRACE VAN zink. Een tekort aan zink zorgt voor rug met een nieuw gewicht en een nieuw kapsel.EN NEERPELT! haaruitval. CRANENDONCK, HAMONT-ACHEL - Groene groente: spinazie en broccoli vormen belangrijke bron Wil jij net onzemaatje kandidaten wat Wil jijeenvoor de kerst nog in als een van vitamine A en C. die heeft je gewicht kwijt raken en leren omminder en een complete make-over? lichaam nodig om talg te produce- gaan met gezonde voeding? Meld dan deze jeunieke ren, dit is een Grijp natuurlijke conditiodan snel kans, aan! In januari starten ner voor jeer haar. we weer metbeschikbaar! een nieuwe cursus! want zijn slechts 4 plaatsen - Eieren: deze bevatten proteïne, Aanmelden kan via Christel PosAanmelden kan tot �� augustus! Aanmelden kan tot 21 augustus! biotine en vitamine B12 en zijn tuma +31 6 506 26 613. Wil jij de Stuur een mail metfoto foto en naar Stuur een mail met enmotivatie motivatie belangrijke beautyvoedingsstofkandidaten volgen? Datnaar kan via christel.postuma@fit-slank.com! fen voor zowel je haar, maar ook je onzet-slank.com facebookpagina https://www. christel.postuma@fi huid. facebook.com/DeAfvalraceVanCraOBESE De afvalrace wordt mede mogelijk gemaakt - Kip en kalkoen: dezewordt producten nendonck mede mogelijk gemaakt door: door:

MELD JE JE NU MELD NUAAN! AAN!

De afvalrace van Cranendonck Wil jij voor de kerst nog in een maatje minder en een complete make-over? Grijp dan deze unieke kans, want er zijn slechts � plaatsen beschikbaar!

Ook het hac-team is supertrots op

Menno 20-11-2013

En wensen Jana,Rob én Menno heel veel geluk en plezier samen!

Wesley

25

Deze kanjer is 10 december 25 geworden. Proficiat van Leon, Maria en Melvin!


HAC Weekblad · Vrijdag 13 december 2013 Verloren: laadklep van de remork op 29/11 vanaf Lindelhoeve via de Rozen naar St. H. Lille, Broekkant. Tel. 0032 479 657448. KERSTBOMEN vanaf 6 dec. Div. soorten (ook Nordmann) en maten, met en zonder kluit. Grootschoterweg 29a, Budel-Schoot. Ondanks wegwerkzaamheden normaal bereikbaar. Gezocht: heeft u oud of nieuwer visgerief liggen, ik koop het graag van u over. Bel mij op 0032 473 204567. Man zoekt single dame 50+ / 60+ voor een vaste relatie op te bouwen. Tel. 0032 493 551342. Onze uitverkoop gaat verder, profiteer van duizend koopjes, kom kiezen en keuren bij Modehuis Botex, Stationsstraat 21 te Neerpelt. Tel. 0032 479 703859. Frituurwagen op locatie of aan huis: www.frituurmarco.be De enige in uw regio met verse friet! Tel. 0032 478 634180. Gezocht: autostalling voor ca. 1 jr. Tel. 0032 479 566296. Te koop: stapelbed - boven 1m breed onder 1.40cm + matrassen. Nieuwprijs €650,-, compleet voor €250,-. Tel. 0032 499 764677. Taxi bestellen? Guido bellen tel. 0032 473 240242 of 0032 11 663655. Te koop: kunstkerstboom 2m. €25,-. Rieten slaapbankje voor hond €20,+ metalen bench €20,-. Tel. 0032 11 445191. HAC-jes voor de volgende editie kunnen worden aangeleverd tot 17-12. Ruim alles gratis op + oud ijzer. Tel. 0032 494 443009. Start cursus "Mediteren kun je leren". Hoe je kunt leven met minder stress en méér plezier.  5 Dinsdagavonden van 20.00-22.00 uur. Start 7 januari in Budel.  Meer info en aanmelden op www.praktijkvoorbewustzijn.com  i.jacobsbeckers@gmail.com of tel 0495496373/06-23849080. Van harte Welkom! Mooie professioneel gezette kunst/ gelnagels bij Nagelstudio Nail Inspiration. Voor meer info: www.nailinspiration.nl of bel 0031 6 24331813.

PAGINA 29

HAC-jes

Te koop: instapklaar appartement te Neerpelt, Vrijheidsstraat 3 bus 2, 2 slpkmrs EPC 154 kWh/m2, code 200904200000147400-000004-1 vg, wg, gdv, gvk, Als je bewust met je centen omgaat gvv. €149.000,-. Tel. 0032 11 621939. moet je NU kopen, weldra is het te laat. Damesmantels in wol 50 à 100 euro, De betere kleding: uitverkoop, ook growarme anoraks voor winter 70 à 100 te maten, chique jurken 20 à 40 euro, euro, zomerjacks nog aan 40 à 50 euro, bloezen 20 à 40 euro, pantalons 35 euro, alle tricots aan 40 euro, rokken 20 à 40 blazers 40 à 50 euro, anoraks + jacks 50 euro, bloezen 20 à 40 euro, damespan- euro, combinés, gaines, bh's: flinke kortalons 35 euro. Duizenden koopjes bij ting! Modehuis Botex, Stationsstraat Mode Botex in Neerpelt. Tel. 0032 479 21 te Neerpelt. Tel. 0032 479 703859. 703859. Thuisnaaister kleding reparatie's Te koop: zeer mooie elektrische relax gordijnen / optrekgordijnen maken sta-op stoel, merk Fitform. Interesse? en vermaken - maken carnavalskleTel. 0031 6 57753514. ding. tel. 0031 6 21531948 of e-mail: coupeuserian@gmail.com Korting en geschenken t.g.v. het 25-jarig bestaan van hondenkapsa- Te koop voor de feestdagen: mooie lon " 't Dijkrakkertje". Vandaag gebeld, rode Marilyn Monroe jurk mt. 44 + een zo snel mogelijk geholpen! Informeer mooi wit pak met rood lang vest mt. 44. naar onze wachttijden! Verzorging van Tel. 0031 495 494847. grote en kleine honden. Bel voor een afspraak, tel. 0032 11445274. Te koop: jongenskleding mt 50, 62 en 68. 10 Broeken, 4 vesten, 9 truien, 6 Kringloopwinkel Budel-Schoot kan t-shirts en 2 korte broeken. 2 Paar soknog spulletjes gebruiken. Bel 0031 6 ons. Alles voor €15,-. Tevens jongenskle43989891 en we halen het gratis bij u ding mt. 74. 2 Broeken, 3 vesten, 7 truiop! en, 3 t-shirts en 1 winterjas. Alles voor €15,-. Tel. 0031 6 43991999. Hormonenbalansdieet op basis van gezonde voeding via een bloedana- Dakgoot schoonmaken, bel 0031 6 lyse! Zonder pillen, injecties en sha- 43222146 of mail: bogers109@hotkes. Gratis intakegesprek. www.en- mail.com dovelicus.nl Tel. 0031 6 40459295 of via s.vlassak@endovelicus.nl Gezocht: beeldjes van schaapjes voor in een kerststal. Wie weet waar ik die ALLEEN? Niet meer lang! Vind hier kan vinden? Tel. 0032 11 640176. de liefde voor 't leven. TOP relatiebureau voor m/v met niveau. (25- Te koop: ledikant 90 x 200 zeer mooi, 75) (ook voor holebi). Tel. 0032 474 incl. matras etc. voerton voor pluimvee, 263751 of www.b-loved.be tuinwals, white-board, tuin/wei poortje, kunstmest-strooier tractor. Tel. 0031 6 Te huur: zeer mooie rustig luxe gelijk- 10811865. vloers app. Achel-Statie 70. (150m2) / 3 slpk / 2 autostaanpl. / tuin met blokhut Te koop: 4 winterbanden maat 175en overdekt terras - pr. €695,- /mnd. Tel. 65-r14, 1 x gebruikt (2012) weg we0032 11 601700 of 0032 476 236043. gens aankoop nwe auto. Tel. 0032 499 764677. Speltmeel gemalen op onze windmolen. Div. andere speltprodukten Gezocht: huizen met zichtbaar vocho.a. speltappeltaart-mix. Verder div. tige kelders of kamers voor schoolprobrood- en cakemixen. Kijk op onze ject. Tel. 0032 11 621741. site: www.molennooitgedagtbudel. nl Meemortel 22 in Budel. Open don-, Wij helpen je graag jouw Soulmate te vrij- en zaterdag. vinden. Wij zetten ons in voor maandelijkse ontmoetingen, want alléén Te koop wegens verhuis: ± 30 m2 la- wanneer je in elkaars ogen kijkt, minaat Landhuis eiken z.g.a.n. + plinten maken vlindertjes een kans! Kijk op + isolatieplaten. Tevens te koop kleine www.exclusivematch.be of bel 0032 gebruikte koelkast (wel goed). Tel. 0031 489 454911. 6 43861684. Te koop: kappersbenodigdheden zoals Te koop: computermeubel met bu- modelkoppen e.d. ideaal voor een stureaustoel ideaal voor student op kot of dent die deze opl. volgt of gaat volgen, voor thuis, z.g.a.n. Tel. 0032 478 317969. tel. 0032 473 892411.

Te koop: draaibare bruine leren relaxstoel + voetenbankje in nieuwstaat! Vraagprijs €100,-. Tel. 0031 6 23845383. Te koop: walnoten €2,- per kilo. Nog 8 kilo te koop. Tel. 0031 6 39898316. Ik ben op zoek naar een ovalen hoge metalen pasteivorm met ribbels die Te koop: mooie nette en altijd goed ondicht kan met een klem. Tel. 0032 11 derhouden mazoutketel. Geheel compleet met chrome aan- en afvoerbuizen. 448799. Afm. ca. 60x60x130cm Cap. 45KW. Prijs Zoekt u voor de feestdagen exclu- n.o.t.k. Tel. 0032 479 566296. sieve tweedehands merkkleding voor grandioze prijzen? Kom dan Te koop: leuke Puch bromfiets met kennaar Mulk 55 in Hamont! Openingstij- teken 45 km/u, bouwjaar 2005 t.e.a.b. den: di. en do. van 13.30 tot 17.30 uur. Tel. 0031 495 494018. www.beau-mondevintage.nl Ik ben dringend op zoek naar een Kolenkachels - mazoutkachels - hout- budgetvriendelijke woning (te huur) kachels. Nieuwe kolenkachel 12KW met 2 slaapkamers en een tuin in Ha€1325,- allesbrander €995,-, nieuwe mont, Achel of St. H. Lille (ca. €450,- / houtkachel €299,-, nieuwe mazoutka- mnd.). Kleine werkzaamheden aan de chel €995,-. Dovre - Efel - Nestor Martin woning is geen probleem. Tel. 0032 468 - Supra - Franco Belge. Alle kachelroos- 133875. ters en inox buizen. Keunen, Peerderbaan 39, Sint-Huibrechts-Lille bij Neer- Te koop: kerststallen groot of klein, met pelt. Tel. 0032 11 642250. Open van of zonder dakbedekking in div. maten. van Schaiklaan 11 in Soerendonk, tel. 09.00 - 19.00 uur. 0031 495 592580. De Nederlandse muziekavonden in café 'De Zwarte Duivels' te Achel gaan Te koop: Matterhorn kerstboom, nieuw steeds door de 2e en de laatste vrijdag in doos 140 cm hoog. ø 99 cm. Tel. 0031 495 592580. van de maand.

Te koop: kunstkerstboom, 1.85 m hoog €20,- + gratis 2 x 100 lampjes erbij. Tel. 0032 11 640176. Gevraagd/gezocht: communieprenten, bidprenten en religieprenten allerhande. Contacteren via 0032 11 621161 of afgeven Teutenstraat 6 te Hamont. Grote uitverkoop van damesmode: warme anoraks 50-100 euro, seizoens-jacks 50 euro, wollen mantels 50-100 euro, mooie jurken 30 euro, rokken + bloezen 20-40 euro, tricot vesten + pulls 25-50 euro, alles ook grote maten, deze prijzen zult u nergens vinden! Zoek uit bij Mode Botex, Stationsstraat 21 te Neerpelt. Te koop: kleine, stevige pakken goed hooi. Tel. 0032 11 622370. Particulieren opgelet: Uw HAC-jes in HAC Weekblad. Tot een verkoopwaarde van €250 is dit gratis. E-mail: Info@hacweekblad.eu

Te koop: leuke kerststal met beelden. Kunstkerstbomen, standaard en versieringen! Grote buitenlamp voor erf/ bouw. Grondbak 180 breed. Tel. 0031 6 10811865. Iedereen spreekt over de lage prijzen bij Marcel op de dinsdagnamiddagmarkt te Hamont! Wacht niet, profiteer nu! Alles voor slechts 1.00€: 2 sla; 2 chinese kool; 2 savooikool; 2 witte kool; 2 rode kool; 2 knolselder; 1kg spruiten; 1kg rode bieten; 1kg rapen; 1kg prei; 1 bloemkool; 1kg witloof; 1kg jonagold; 1 kg golden; 1kg elstar; 1kg goudreinette; 1kg persappelsienen; 1kg bananen; 1 suikermeloen; 1 ananas; 2 grapefruit; 3 citroenen; 2 mango Wintervoorraad: 5kg uien=3.00€; 3kg gemengde paprika=3.00€; 3kg prei=2.50€; 5kg Charlotte aardappelen=3.00€, 10kg=5€, 25kg=10€; 25kgbintjes=9.50€; 20kg voederwortelen=3.50€; 3kg spitspaprika=5.00€; 5kg tomaten=3.00€

Dennis van Moorsel

Klant van de week!

Herken u zelf op de foto en win een boodschappenpakket t.w.v. 20 euro! Iedere week zet HAC Weekblad een van de klanten van PLUS Dennis van Moorsel in Budel-Schoot in de kijker! Herken je jezelf op deze foto? Kom dan als de bliksem naar de PLUS in Budel-Schoot, want dat betekent dat je een goed gevuld levensmiddelenpakket t.w.v. € 20 hebt gewonnen! De Plus-Klant van de week kan zich melden bij de servicebalie in de winkel voor 19 december! Hou dus deze rubriek goed in de gaten, want Plus en HAC Weekblad geven meer! PLUS Dennis van Moorsel Parallelweg 1B, 6023 BA Budel-Schoot tel. 0031 495 499019

maandag t/m zaterdag geopend van 08.00 tot 21.00 uur zondags open van 10.00 tot 18.00 uur

“Wij willen graag een bloemetje doen voor Isabella Rijks uit Gastel omdat ze in het begin van het jaar veel heeft meegemaakt.” Dit vragen aan: Wilco, Ramon, Jordy en Sven.

Te koop: grote kerstboom/den ca. 3.5x3.5 m. zonder kluit €30,-. Op bestelling leverbaar. Tel. 0032 479 566296. Tip Kerst- en nieuwjaarscadeautje: St. Gerardus dagkalender met moppen en spreuken als motto. Elke dag een beetje spirit t.b.v. het St. Gerardusklooster te Wittem. Af te halen à €6,50 / st. Meemortel 52 in Budel. Tel. 0031 495 495341. Tuinman kan nog werk gebruiken, snoeiwerk en tuin winterklaar maken. Tel. 0031 6 12165941 of 0031 495 785096. Te koop: magisch muziekboek van Vtech €10,-. Ballenbrug met 6 ballen van Fischer Price, werkt met lichtjes en muziek, €15,-. Flessensterilisator, €5,-. Tel. 0031 6 43991999.

Christianne Gelegenheidsbloemwerken en HAC Weekblad schenken elke week een Bloemetje van de Week! Wie verdient volgens u een bloemetje? Vul onderstaande bon in en lever die in bij HAC Weekblad, Stationsstraat 41, 3930 Hamont-Achel of stuur de gegevens via mail naar info@hacweekblad.eu Naam aanvrager: .................................................................................... ADRES:...............................................................TEL........................................ NAAM ONTVANGER:......................................... ADRES:...............................................................TEL........................................ Waarom verdient hij / zij een bloemetje?...................................... .......................................................................................................................... ..........................................................................................................................

Te koop: prachtige kerststallen gemaakt van berkenhout. Dak bedekt met bunt (pijpestro). Alle soorten, maten, modellen. Tel. 0031 495 591458.

Te koop: 4 nieuwe strandhanddoeken (zeer groot) €8,- /st. Tevens een huisGevraagd: truien voor kinderen + vol- Te koop: kachelhout in Big-Bags €35,-. houdnaaimachine €50,-. Tel. 0032 486 Tel. 0031 6 83675798. wassenen. Tel. 0032 14 813717. 267830.

Fabrieksstraat 35, Budel · T 0031 6 2383 3603 · christiannebloemwerken@gmail.com www.christiannegelegenheidsbloemwerken.nl - www.bloemenbudel.nl


HAC Weekblad · Vrijdag 13 december 2013

PAGINA 30

KFC Hamont verliest derby van Kaulille

Amateurcoach

KAULILLE - Na de 12 op 12 is er voor trainer Maarten Duisters weerom geen reden om aan de opstelling te sleutelen; dezelfde elf starten in de derby bij Kaulille. De thuisploeg wacht niet op een studieronde en stort zich volop op de aanval, Marnick Emmers moet al onmiddellijk aan de bak op een voorzet en een schot van Wim Gorssen.

Helaas is de wedstrijd Rood Wit ‘67/ Nyrstar - RKAVC afgelopen zondag afgelast, waardoor het verwerken van deze stand voorlopig op zich laat wachten. Volgens de eerste berichten van de KNVB wordt die wedstrijd, aangezien RKAVC nog een andere inhaalwedstrijd heeft open staan, pas ingehaald op zondag 09 maart 2014. Zes wedstrijden werden wel gespeeld en de Nederlandse ploegen waren de grote winnaars. FC Cranendonck won met 2-3

Hamont steekt ook de neus aan het venster; het schot van Stijn Nullens strandt in het zijnet. De thuisploeg voetbalt enkele keren op de rand van het toelaatbare, en vangt dan ook na 8 minuten terecht een eerste keer geel via Jeroen Leynen. Natuurlijk wordt dan de eerstvolgende stevige ingreep aan KFC-zijde dan ook met geel beloond; Twan Doeswijk is de gelukkige. Het spel blijft vlot heen en weer gaan, met halve kansen aan beide zijden. Op het kwartier glipt Wim Gorssen door de buitenspelval en Bjorn Braeken tikt aan de tweede paal de 1-0 in doel. Hamont dreigt via Toon Clement en Twan Doeswijk, maar telkens buiten het kader. Iets voor het halfuur haken Toon Clement en een Kaulille-aanvaller in elkaar; scheidsrechter Ertanir oordeelt dat dit een strafschop is. Christophe Neyens knalt de bal onhoudbaar in de linkerbenedenhoek en het staat 2-0. De beste mogelijkheid voor de bezoekers noteren we enkele minuten

KFC Hamont verloor met 3-0 bij Kaulille- Foto www.kfchamont99.be later. Bart Engelen zet zich door, maar keeper Schuurmans kan zijn kanonschot afweren. De aansluitingstreffer komt er dus niet voor de rust. De tweede helft mogen Thomas Jaeken en Thomas Maes de wei in. De laatste ziet al snel geel, de bijhorende vrije trap van Gert Gorssen wordt in het midden van het doel getrapt. Hamont speelt nu met drie aanvallers, maar dreigt onvoldoende in de zone van de waarheid. Integendeel, iets voorbij het uur wordt het 3-0. Bij een zoveelste corner kan Christophe Neyens wéér op doel koppen, en ditmaal is het raak. KFC blijft toch nog proberen; Twan Doeswijk knalt een afvallende bal pal op doelman Schuurmans, en even later tikt deze laatste een vrije trap van Twan over de dwarsligger. Dat zijn meteen ook de laatste wapen-

feiten aan het Kaulille-doel. Aan de overzijde countert Bjorn Braeken, maar Marnick Emmers staat paraat. Het blijft zo 3-0, wat niet helemaal de juiste verhouding van de wedstrijd weergeeft. Toch is het een verdiende overwinning van de thuisploeg, dat aan een hoog percentage afwerkt. De 35-jarige Christophe Neyens zeult jaren ervaring op hoger niveau mee, en trekt de lokale bende mee naar de hogere regionen van de rangschikking. Voor Hamont is het al bij al een teleurstellende avond, maar er is nog een hele terugronde om terug de aansluiting te vinden bij Kattenbos en Kaulille. Er zijn immers nog 45 punten te winnen, waarvan de volgende 3 hopelijk aanstaande zondag bij subtopper Opoeteren.

Achel VV komt net te kort voor gelijkspel tegen Stal Sport ACHEL - Afgelopen weekend een wedstrijd tegen een ploeg die nog 1 puntje onder ons geklasseerd stond, een echte 6-punten wedstrijd. Al meteen in het begin van de wedstrijd kreeg Achel een 1e waarschuwing, maar de vrije trap ging nipt over. Achel creëert ook een kans, maar de poging van Roy wordt in hoekschop verwerkt. In de 8e minuut volgt dan een koude douche. Een vrije trap vanaf de zijlijn wordt in doel verlengd, en we staan 0-1 achter. Vanaf dan neemt Achel het heft in handen. Er worden veel kansen gecreëerd, maar de weg naar het doel wordt (weer) niet gevonden. Hoekschoppen, vrije trappen genoeg, maar daar krijg je geen

punten voor... Achel moet aan het einde van de 1e helft nog uitkijken, want door slecht uitverdedigen belandt de bal in Stalse voeten, en gelukkig voor de thuisploeg gaat het schot net naast. Rusten doen we bij 0-1. De 2e helft vangt aan met veel middenveldspel en weinig doelgevaar voor beide teams. Stal heeft zijn ploeg ondertussen herschikt en verdedigt met man en macht zijn voorsprong. Achel blijft op de defensie beuken, maar komt er niet doorheen. Weer is het Achel dat het meeste balbezit heeft maar net zoals alle voorgaande matchen blijft de afwerking een probleem. Vol goede moed wordt er van alles geprobeerd, maar het lukt gewoon niet om een goal te maken. En dan is het natuurlijk opletten geblazen

want Stal, dat er sporadisch, maar wel zeer gevaarlijk, af en toe eens uitkomt, ruikt zijn kans. Die komt er ook in de 78e minuut. Een Achelse aanval wordt afgestopt en op de counter die daarop volgt knalt Piens zijn 2e van de avond binnen, 0-2. De aansluitingstreffer volgt in de 85e minuut. Robin zet voor en Johnny werkt af. Terug weer wat hoop, maar het slotoffensief levert helaas niets meer op. Weer verloren, en we zakken zo naar de voorlaatste plaats. Maar toch, het seizoen is nog lang, en ondanks dat het 5 voor 12 is, is er nog niets verloren. Maar dan moeten we wel, supporters, spelers en technische staf als één hecht blok aan onze volgende wedstrijd a.s. zaterdag thuis tegen Calcio Genk beginnen.

Rood-Wit’67/Nyrstar wacht uitwedstrijd tegen Bieslo BUDEL-DORPLEIN - De wedstrijd Rood Wit ‘67/Nyrstar tegen RKAVC van afgelopen zondag werd afgelast.

en staat bovenaan in de 2e periode (met nog drie wedstrijden te gaan) en VV Maarheeze (0-4) en sv Budel (2-0) wonnen beide en hielden daarbij de nul. Achel VV verloor van concurrent Stal Sport met 1-2, terwijl KFC Hamont 99 de derby tegen Kaulille met 3-0 verloor. Excelsior Hamont kwam niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel tegen Wijshagen. Volgende week de laatste reguliere wedstrijd voor de winterstop voor de Nederlandse ploegen.

thuiswedstrijd tegen Bieslo zorgde voor de eerste en tot op heden ook enige overwinning van Rood-Wit’67/Nyrstar. Wellicht dat Rood-Wit’67/Nyrstar hier potten Komende zondag zal Rood-Wit’67/ kan breken en 3 punten mee terug Nyrstar zich op moeten laden voor kan nemen naar Dorplein. Bieslo de uitwedstrijd tegen Bieslo. De zal er alles aan doen om dit in hun

thuiswedstrijd niet te laten gebeuren. Als Eric weer kan beschikken over een aantal spelers die terug komen van een blessure, moet het een en ander mogelijk zijn. Tot zondag!

De professionele coach Remon Kums MB FB Deken van Baarsstraat 8-A 6021 BH Budel T: +31 (0)495 70 02 10 www.tradeandtax.com info@tradeandtax.com

STAND NA SPEELRONDE 15

1. Rens Mennen 't Zesde van Buul......... 338 2. Bart Engelen Angels............................... 319 3. Stijn Beerten Beerten1........................... 309 4. Sandro Carella Racing Pelt................... 304 5. Jentley Drieman Girl Power FC........... 302 6. Jasper Beerten Beerten......................... 298 7. Koen Tijskens De Leeuwkes................. 298 8. Steffen Hendriks Rood- Wit 67............ 298 9. jim de graaf rschamont......................... 294 10. Rik Feijen gewoon ............................... 290 Topscorers NA SPEELRONDE 15 1. Bart Engelen, KFC Hamont 99.................... 13 2. Rick van der Linden, VV Maarheeze............8 2. Tommy Broeckx, Excelsior Hamont.............8 3. Jelle Vreys, Achel VV..........................................7 3. Paul Teeuwen, Excelsior Hamont.................7 Gouden Schoen NA SPEELRONDE 15 1. Evert Daams, Achel VV........................9,000 2. Geert Dreesen, Excelsior Hamont...7,000 2. Jannes Janssen, Excelsior Hamont.7,000 2. Roel van Samang, Exc. Hamont.......7,000 KARAKTERISTIEKEN SPEELRONDE 16 Zaterdag 07 december 2013 Achel VV - Stal Sport 1-2 8’ 0-1 78’ 0-2 85’ 1-2 Johnny Bekaert Gele kaart: Robin Schoofs Rode kaart: Opstelling Achel VV: Roy Lemmens, Bjorn Theuwen, Kevin Wielockx, Jonas van der Wiel, Johnny Bekaert, Jens Spooren, Roy Willekens (70’ Bert van den Dungen), Koen Cools, Jef Henkens (80’ Jircky Tips), Robin Schoofs en Mike Heunen. Speelronde 17 - Zaterdag 07 december 2013 Kaulille FC - KFC Hamont 99 3-0 15’ 1-0 27’ 2-0 - (strafschop) 61’ 3-0 Gele kaart: Twan Doeswijk en Thomas Maes Rode kaart: Opstelling KFC Hamont 99: Marnick Emmers, Toon Clement (46’ Thomas Jaeken), Stijn Nullens, Ben Ceelen (46’ Thomas Maes), Peter Rutten, Sabri Zurel, Bart Engelen, Kris Poelmans, Kevin Bosmans, Bert Kees en Twan Doeswijk. Speelronde 17 - Zondag 08 december 2013 sv Budel - Sportclub Irene 2-0 77’ 1-0 Roel Duisters 80’ 2-0 Stan van Leeuwen Gele kaart: Roy Claassen en Stephan Lammers. Rode kaart: Opstelling sv Budel: Don Driessen, Tom Kooken, Bas van Dooren, Mikel de Windt, Roy Claassen, Stephan Lammers, Jasper Beerten

Indoor Soccer Nederweert

Trade and tax is een jong en ambitieus belastingadvies- en administratiekantoor. Wij zijn er niet alleen voor financiële administraties (online boekhouden) en belastingzaken, maar bieden ook professionele begeleiding en ondersteuning op administratief, fiscaal en financieel gebied. Als sparringpartner en als klankbord. Voor ondernemende mensen; particulier, DGA of startende ondernemer, werkgever of ZZP’er.

(80’ Stanhetvan Leeuwen), Ruben Barten, Steef In zowel bedrijfsals het verenigingsleven. Vasen (85’ Rens Vrijsen), Rik Bogers en Roel De toegevoegde waarde die wij bieden, ligt bij het signaleren van Duisters. kansen en risico’s. Ons doel daarbij is het maximale rendement uit jouw financiële en fiscale positie te halen. De manier waarop we dat doen is persoonlijk en informeel. Dat waarderen onze klanten.

Speelronde 17wij- niet Zondag december 2013 Klanten die net als van dure08 woorden, maar van begrijpelijke taal houden. Liessel - FC Cranendonck 2-3 25’Zo1-0 - we in grensoverschrijdende situaties de toepassing van stemmen Belgische en Nederlandse belastingwetgeving op het gebied van 44’de 1-1 Klaas van den Wildenberg onder meer btw, inkomsten-/personenbelasting (keuzeregeling) en 54’sociale 1-2 zekerheid Erik van denopHurk zodanig elkaar af dat er in beide landen niet te zeker niet te veel belasting wordt betaald. 60’weinig, 2-2 maar - (strafschop) juisteDaan lijnen uitzetten, zonder het doel voorbij te schieten. Dat is 88’De2-3 Kooken wat ons anders maakt. Gele kaart: Klaas van den Wildenberg, Dré aangesloten bij het Register Belastingadviseurs, deBovendien Leest zijn en wij Rob Slenders de grootste fiscale beroepsvereniging van Nederland. Een kwaliteitsRode kaart: waarborg voor ‘meesters’ in belastingen. Opstelling FC Cranendonck: Bart Verhoeven, Marijn Mommers (65’ Daan Kooken), Dré de Leest, Rik Feijen, Niek Fiddelaers, Driek van de Vorst, Rob Slenders, Roel van Geldorp (85’ Wesley Damen), Klaas van den Wildenberg, Thijs van den Wildenberg en Erik van den Hurk (75’ Philip van Kemenade). Speelronde 17 - Zondag 08 december 2013 Mifano - VV Maarheeze 0-4 22’ 0-1 Mikel Durrer 31’ 0-2 Ralf van Beek 44’ 0-3 Mark Frenken 67’ 0-4 Mikel Durrer Gele kaart: Mike van den Bragt Rode kaart: Opstelling VV Maarheeze: Dennis van Esch, Bram Linders, Maarten Hendriks, Mark Frenken (Stan van Velthoven), Alexander Peters, Rob van Wetten, Lesley Daams (Robert van de Broek), Mikel Durrer, Mike van den Bragt, Nisandro Estanista en Ralf van Beek. Speelronde 17 - Zondag 08 december 2013 Rood Wit ‘67/Nyrstar - RKAVC afgelast Speelronde 17 - Zondag 08 december 2013 Excelsior Hamont - Wijshagen 0-0 Gele kaart: Luuk Nouwen Rode kaart: Opstelling Excelsior Hamont: Tom van Langendonck, Kris Cox (87’ Yentl Pollock), Ruud van Samang, Tim Hendriks, Wim Martens, Dimitri Vallé, Seppe Janssen, Tommy Broeckx (64’ Jeffrey Nelis), Niels Lemmens (15’ Luuk Nouwen), Gwenn Nijs en Paul Teeuwen.

PROGRAMMA Programma Speelronde 18 Zaterdag 14 december 2013: Achel VV - Calcio Genk 19.30 uur Zondag 15 december 2013: MULO - sv Budel 14.30 uur FC Cranendonck - Panningen 14.30 uur VV Maarheeze - Laar 14.30 uur Bieslo - Rood Wit ‘67/Nyrstar 14.30 uur Opoeteren - KFC Hamont 99 14.30 uur Excelsior Hamont - Peer SV 14.30 uur


HAC Weekblad · Vrijdag 13 december 2013

PAGINA 31

SV Budel wint ook van concurrent Irene

Op sportpark De Ark in Mierlo moest vv Maarheeze het afgelopen zondag opnemen tegen Mifano. Via een comfortabele ruststand van 0-3 wist Maarheeze eenvoudig en met goed voetbal uiteindelijk te winnen met 0-4.

BUDEL - sv Budel heeft drie punten overgehouden aan de thuiswedstrijd tegen directe concurrent Sportclub Irene. Door een 2-0 overwinning stijgt de ploeg van hoofdtrainer Wim van Dongen naar de 9e plek op de ranglijst en is de aansluiting met de ploegen in de middenmoot weer gevonden! Wim van Dongen moest voor de wedstrijd tegen Sportclub Irene zijn team noodgedwongen op één plek wijzigen. Michiel Henkelman moest met een blessure verstek laten gaan en daardoor stond de sterk ingevallen Tom Kooken weer op de positie van rechtsachter. Ruud Ras, normaliter speler van sv Budel 2, nam plek op de bank samen met reservekeeper Dennis van Gils en A1-spelers Rens Vrijsen en Stan van Leeuwen. sv Budel begon niet zo sterk aan de wedstrijd als afgelopen week tegen Helden. Sportclub Irene stond niet toe dat de ploeg van Wim van Dongen vooruit kon gaan voetballen. Met twee slimme aanvallers en een technisch begaafd middenveld was het vanaf de eerste minuut oppassen geblazen voor de gevaarlijke tegenaanval van de tegenstander uit Tegelen. Na een wat afwachtend eerste kwartier leek sv Budel de wedstrijd meer en meer naar zich toe te trekken. Een goede corner van Jasper Beerten werd door Steef Vasen tegen de onderkant van de lat gekopt, maar de bal stuiterde niet aan de goede kant van de doellijn, zodat het 0-0 bleef. Aan de andere kant waren er ook wat uitbraken voor Sportclub Irene, maar deze werden keer op keer onschadelijk gemaakt door doelman Don Driessen en de verdedigers van sv

In de openingsfase van de wedstrijd startte de jeugdige ploeg van Mifano onstuimig tegen Maarheeze. Toen echter na amper 10 minuten Maarheeze spits Mikel Durrer na een corner de lat trof was de ergste storm van Mifano snel voorbij. Met goed voetbal en veel inzet wist Maarheeze de tegenstander volledig vast te zetten op eigen helft en in de 21e minuut strafte Mikel Durrer een blunder in de Mifano verdediging resoluut af en opende de score, 0-1. Tien minuten later werd het mooiste doelpunt van de wedstrijd door Maarheeze gescoord. Een afgemeten voorzet van Mikel Durrer werd door Nissandro Estanista slim doorgekopt naar Mike van den Bragt die op zijn beurt de bal panklaar legde voor Ralf van Beek om de 0-2 op het scorebord te brengen. Toen vlak voor rust middenvelder Mark Frenken via een

SV Budel viert een feestje Budel. Ondanks de wat saaie eerste helft zag scheidsrechter Bus, die steevast in het Limburgs bleef praten, reden om drie gele kaarten te geven. Tweemaal voor de bezoekers en éénmaal voor linksback Roy Claassen na de zoveelste theatervoorstelling van aanvaller Jordy Vallen. Na rust waren er opnieuw goede aanvallen voor sv Budel dat elke week met meer zelfvertrouwen lijkt te gaan voetballen, maar de grote kansen waren na een kwartier spelen voor Sportclub Irene. Tot driemaal toe wist Don Driessen met goede reddingen zijn doel schoon te houden en de stand op 0-0. In het laatste kwartier van de wedstrijd toonde sv Budel zich de meest fitte ploeg want het poogde nog eenmaal een tandje bij te schakelen. Na 77 minuten wist Jasper Beerten zijn tegenstander Perry Colbers van zich af te schudden, maar de verdediger met geel op zak bleef vasthouden. Scheidsrechter Bus kende voordeel toe en gaf sv Budel iets later in deze aanval een wat makkelijk gegeven vrije trap. Colbers mocht blijven staan en Roel Duisters wist deze vrije trap vanaf 20 meter prima over de muur in het doel te krullen: 1-0.

Wim van Dongen bracht de net 18 jaar geworden Stan van Leeuwen in de 80e minuut in voor de moegestreden Jasper Beerten. Na een ingooi van de rechterkant en een pass van Roel Duisters wist de aanvaller van de A1 bij zijn eerste balcontact de 2-0 te scoren. Waar van Leeuwen vorige week drie minuten nodig had om te scoren, had hij vandaag aan 10 seconden voldoende. Bij Sportclub Irene verdween het geloof in een goede afloop en sv Budel wist de wedstrijd goed uit te spelen. Rik Bogers kreeg nog een kans om de voorsprong te vergroten, maar zag zijn inzet op de paal belanden. Opnieuw een goede overwinning voor sv Budel en opnieuw drie belangrijke punten. Volgende week staat de laatste wedstrijd voor de winterstop op het programma. In Helmond speelt sv Budel dan tegen hekkensluiter MULO. Ook in deze wedstrijd, waarbij sv Budel het zal moeten doen zonder de geelgeschorste Stephan Lammers, zal de ploeg van Wim van Dongen er alles aan doen. Supporters zijn op 'Sportpark de Braak' van harte welkom. De wedstrijd begint om 14.30 uur. Mikel draait weg. Foto Mieke Mulder

FC Cranendonck wint weer FC Cranendonck pakt in de slotminuten de overwinning op Liessel. In een gelijkwaardige eerste helft werden de kansen gelijk verdeeld. Al in de 5de minuut kwam de Liessel spits alleen voor keeper Bart Verhoeven, maar Bart bleef hier de baas. In de 15de minuut kon Thijs van de Wildenberg een mooie lob loslaten, maar ook hier kon de keeper de bal nog net uit het doel tikken en even later was het weer Thijs die een kans kreeg, maar de bal rolde net naast de goal in het zijnet. Uiteindelijk was het Liessel die de score in de 25set minuut opende. Een aanval over links werd afgesloten met een lage voorzet , die door de Liessel spits in het doel getikt kon worden. FC Cranendonck kwam nu sterk terug. Enkele goede aanvallen hadden nog geen resultaat, maar net voor rust kon Klaas van de Wildenberg vanaf 25m uithalen. Zijn schot belandde onhoudbaar voor de doelman in de uiterste bovenhoek en daarmee stond de 1-1 ruststand

VV Maarheeze wint ruim

Daan Kooken heeft zojuist de winnende 2-3 binnengekopt op het scorebord.Na de pauze veranderde het spelbeeld. FC Cranendonck pakte met goed voetbal een overwicht en Liessel probeerde met veelal lange ballen hier iets tegenover te zetten. Al na 9 minuten had dit resultaat. Na een slimme steekbal van Roel van Geldorp op spits Erik van de Hurk was het voor Erik niet moeilijk meer om hier iets moois van te maken. Alleen voor de keeper plaatste hij de bal onhoudbaar voor de doelman in het doel en zette FC Cranendonck daarmee

knappe solo vanaf de achterlijn wist te scoren, was de wedstrijd al voor rust beslist, 0-3. Na de rust eenzelfde spelbeeld. Maarheeze had zijn tegenstander volledig in de greep en creëerde met prima voetbal kans na kans. Gescoord werd er echter alleen nog maar in de 68e minuut toen Nissandro Estanista via een mooie, afgemeten voorzet het hoofd van spits Mikel Durrer wist te vinden, die op zijn beurt de bal prima binnenkopte. Maarheeze vond het bij deze stand wel genoeg en bespaarde Mifano een nog grotere nederlaag. Eindstand 0-4. Met deze goede overwinning op zak stijgt Maarheeze weer enkele plaatsen op de ranglijst en kan het zich gaan opmaken voor de ontmoeting met koploper sv Laar as zondag. Op het eigen Sportpark De Romrijten zal om 14.30 uur de aftrap verricht gaan worden door niemand minder dan Prins Carnaval Twan en jeugdprins Roan van cv De Muuzevangers. Iedereen is van harte welkom om ons vaandelteam in deze topwedstrijd aan te komen moedigen en om na afloop alvast een voorproefje op de carnaval te gaan nemen.

4x4 toernooi sv Budel-jeugd op een verdiende voorsprong 1-2. Hierna kregen we een mooi voetbalgevecht te zien, waarbij Liessel in de 15de minuut langszij kon komen. Een verre vrije trap belandde hoog in het FC Cranendonck doelgebied. Hierbij werd een Liessel speler even vastgehouden en de scheidsrechter kon niet anders dan voor een penalty te fluiten. Deze werd onberispelijk ingeschoten en de 2-2 was daar. FC Cranendonck schakelde nog een tandje bij en bijna alle duels werden nu ook op inzet gewonnen, waarbij vooral uitblinker Rob Slenders het voortouw nam. Het duurde uiteindelijk nog tot de 43ste minuut voordat al deze arbeid werd beloond. Een vrije trap vanaf rechts werd bij de 2de paal koelbloedig door verdediger Daan Kooken ingekopt, 2-3. Hierna zagen we Liessel nog een alles of niets offensief eruit gooien. Het was uiteindelijk aan doelman Bart Verhoeven te danken dat de 3 punten mee naar Cranendonck gingen. Met enkele ongelofelijke reddingen hield hij in deze slotfase het doel schoon.

BUDEL - Maandag 16 december 2013 en woensdag 18 december 2013 organiseert sv Budel weer het 4x4 circuit toernooi voor de E- en F-jeugd. Dit toernooi past precies in de systematiek van de circuittraining die alle E- en F-teams elke woensdag krijgen. Alle spelers worden tijdens dit toernooi in steeds wisselende teams verdeeld en zo leren alle spelers met elkaar samen te voetballen. Voor de E-jeugd zal deze activiteit plaatsvinden op maandag 16 december 2013, terwijl dit voor de F-jeugd op woensdag 18 december 2013 is. Op beide dagen wordt er om 18.15 uur gestart en het 4x4 toernooi zal eindigen om 20.00 uur. sv Budel maakt op deze dagen gebruik van de expertise van Marc Piron (Technisch Voetbalcoördinator sv Budel), Patrick Spee (Technisch Jeugdcoördinator E- en F-jeugd), Rob Neijssen (trainer sv Budel D1) en Daan Kwaspen en Mike Marteau (beiden bezig met het behalen van

hun trainersdiploma UEFA-C). De organisatie verwacht op maandag ongeveer 75 E-spelers en op woensdag ongeveer 60 F-spelers. Ook de beide meidenteams in deze leeftijdscategorieën zullen deelnemen aan deze activiteit. Bij de E-jeugd worden er acht velden uitgezet die in de circuit training ook voorkomen, bij de F-jeugd zal dit op zes velden gebeuren. Na elk partijspel, dat ongeveer 10 minuten duurt, worden de spelers in een ander team ondergebracht en naar een ander veld verwezen. Ook dit jaar zijn er weer leuke prijzen beschikbaar gesteld. Daarvoor wil de organisatie alvast enkele sponsoren bedanken: De Brasser, Vieou.com, Smolenaars Reclame en ING. Verder zal de kantinecommissie ervoor zorgen dat er een kraampje wordt opgezet waar lekkere warme dranken te koop zullen zijn. Iedereen is van harte welkom op ons sportpark om de toekomst van sv Budel 1 te komen bewonderen. Meer info www.svbudel.nl


HAC Weekblad · Vrijdag 13 december 2013

PAGINA 32

Open Tilburgse Kampioenschappen turnen Regen van persoonlijke succesvol voor Turnlust records bij ZPK Budel Op 7 en 8 december werden in Tilburg voor de derde keer de Open Tilburgse Kampioenschappen turnen gehouden. Turnlust nam dit jaar voor het eerst met diverse turnsters mee aan deze wedstrijd. Een sfeervolle, informele wedstrijd voor de divisies 1 tot en met 3, waar nog niks afhangt van de resultaten. Het ultieme testmoment voor het aankomende wedstrijdseizoen. Voor Turnlust beten op zaterdagochtend de jeugdmeiden in de 3e divisie het spits af. Aan hen ook de eer om voor het allereerst in de nieuwe wedstrijdpakjes te schitteren. Ailish Meijers, Vere van Breugel en Mijna Vos hadden erg veel zin in de wedstrijd. Op brug werd een vliegende start gemaakt, waarbij alle meiden mooie nieuwe elementen lieten zien. Ook op balk lieten de meiden mooie oefeningen zien. Vooral Mijna stond als een huis. Ailish was duidelijk wat van slag omdat zij tweemaal voortijdig het toestel moest verlaten. Op vloer herpakte zij zich prima door een hele fraaie oefening te laten zien. Ook Vere en Mijna lieten mooie oefeningen zien, met een aantal moeilijkere onderdelen. Op sprong verrasten alle drie de dames hun trainsters door wat schijnbewegingen te maken. De scores ondervonden hier echter nagenoeg geen hinder van. Vere blesseerde zich aan haar enkel, maar turnde op puur doorzettingsvermogen haar wedstrijd uit. Het resultaat mocht er wezen, want ze eindigde op het podium, waar ze de bronzen medaille in ontvangst mocht nemen. Mijna werd 5e en Ailish eindigde op de 16e plaats in het eindklassement. Voor de middagwedstrijden hebben Romy Stacie en Carlon van Kessel op voorhand helaas moeten besluiten om niet deel te nemen vanwege blessures. Dewi Corstjens verscheen aan de start in de categorie junior divisie 2. Zij ging als een speer! Op sprong liet zij voor het eerst haar nieuwe programma zien. De uitvoering overtrof alle

Op zondag 8 december vond de Splashwedstrijd deel 2 plaats in Nederweert. Aan deze onderlinge wedstrijd tussen ZPC Nederweert, ZPC De Rog en ZPK Budel mogen zwemmers van jong tot oud deelnemen.

Dewi Corstjens

Ailish, Vere en Mijna: Jeugd div.3

verwachtingen! Op brug is haar programma ook flink verzwaard ten opzichte van vorig jaar. Deze oefening ging nog niet helemaal vlekkeloos, maar daar hadden duidelijk alle meiden last van. Met een kleine improvisatie bleef Dewi op de balk staan. Op vloer mocht ze voor het eerst haar nieuwe oefening laten zien. Ook dit lukte zonder noemenswaardige foutjes. Het resultaat is er een om trots op te zijn. Met slechts 0,03 punt achterstand op de nummer één van de wedstrijd, kreeg Dewi de zilveren medaille omgehangen. Zondagochtend was het de beurt aan de pupillen 2 in de categorie N3. Merel van Breugel, Janne Schrurs, Jessie Kissen en Lieke broers hadden er zin in, hoewel zij wel een beetje zenuwachtig waren voor enkele nieuwe elementen. Lieke maakte door de zenuwen een valse start op balk, waar ze vier keer voortijdig vanaf moest. Ook de andere meiden moesten het toestel voortijdig verlaten. Buiten de vallen om, werden de oefeningen echter erg strak en netjes geturnd, wat terug te zien was in de cijfers. Op vloer werden bij de nieuwe elementen ook enkele vallen geïncasseerd. Hier was duidelijk te zien dat de oefenstof voor deze meiden behoorlijk pittig is geworden. Op naar sprong, waar iedereen een mooi punt neerzette. Het laatste toestel, de brug, was voor allemaal een beetje spannend. De meiden moesten namelijk een streksalto af laten zien. Dit element hadden ze pas in

de laatste week voor de wedstrijd voor het eerst zonder hulp geturnd. Dit was in de wedstrijdoefeningen niet te zien. Wat zagen die salto’s er mooi uit! In het totaalklassement belandde Merel net naast het podium op de 4e plek. Janne werd 6e. Jessie eindigde op de 9e plaats en Lieke werd 12e. Al met al was dit een erg leuke wedstrijd, waarin de meiden van Turnlust hebben laten zien dat zij héél veel geleerd hebben sinds de zomervakantie. Er werd een veelheid aan nieuwe, moeilijker elementen geturnd, waarbij het grootste gedeelte erg goed ging. Gelukkig zijn er ook nog diverse verbeterpuntjes, waar we in de voorbereidingen op de volgende wedstrijden weer vol goede moed mee aan de slag kunnen. Door de geweldige resultaten gaan we vol vertrouwen het wedstrijdseizoen tegemoet!

waardoor zij zich nu allen zeker zijn van deelname aan de ONMK. Daarnaast werd er ook door de jongere zwemmers uitstekend gepresteerd. Zo wist Harm van den Heuvel ruim zeven seconden van zijn tijd op de 200m vrije slag af te halen, waardoor hij nu nog slechts 0.7 seconden verwijderd is van het limiet voor de Brabantse Kampioenschappen. Op de 50m schoolslag waren het Britt Slegers en Naomi Braakhuis met ieder een verbetering van ruim vijf seconden. Op de 50m vlinderslag Ruben Smit die ruim zes seconden van zijn persoonlijk record afhaalde. Hetzelfde voor Jasper Thielens en Roan Versluis op de 50m rugslag. Maar ook zuslief Isa Versluis zwom op de 50m vrije slag ruim acht seconden van haar tijd af. Bij de jongens haalde Olaf Klein Z. op de 50m vrije ruim 15 seconden van zijn inschrijftijd af!

Ondanks dat er normaliter enkel wordt deelgenomen door de Startnummers van ZPK Budel, was er dit keer ook een flinke groep Masters van de partij. De reden: men kon zich via deze wedstrijd verzekeren van een startbewijs voor de Open Nederlandse Masters Kampioenschappen (ONMK) die van 24 t/m 26 januari 2014 in Zwolle worden georganiseerd. Deze kans lieten de Masters natuurlijk niet schieten en dus waren Joost van Eerdt, Carola Hompes, Jolanda van Knippenberg, Miriam Stevens, Wiljo Mackus, Rob Meurkens, Edward van Nijmweegen, Ingrid Noten, Joyce Raemaekers, Albert Roosenboom en Ivo Verdonschot aanwezig om De meeste seconden vlogen er echde groep jonge zwemmertjes te ter af op de 50m vlinderslag. Zo ververgezellen. beterde Kirsten Lenders bijna acht seconden op, Britt Slegers ruim neOnze Masters kwamen uit op de gen en Noor Segers ruim 11 secon50m schoolslag (Carola en Ivo), den, maar de grootste verbetering 50m vlinderslag (Joyce, Miriam, Al- van de dag staat op naam van Tygo bert en Rob), 50m rugslag (Joyce van Rixtel, met maar liefst 25 seen Jolanda), 100m vrije slag (Caro- conden! Zijn broer Quint zwom op la, Miriam, Albert en Joost), 200m de 100m vrije slag een nieuw perschoolslag (Ingrid), 50m vrije slag soonlijk record, waarmee hij ruim (Joyce, Carola, Ingrid, Wiljo, Ivo, Ed- onder het limiet van de Brabantse ward en Joost) en tenslotte nog de Winter Kampioenschappen wist estafette 4 x 50m wisselslag. De da- te duiken! En ook Kirsten Lenders. mes (Jolanda, Carola, Joyce en Mi- hoeft nog slechts 0.69 seconden en riam) wisten hierop een mooie tijd dan heeft ook zij haar limiet op de neer te zetten en behaalden een 100m vrije slag te pakken. Tenslottweede plaats. Dit gold ook voor de te sneuvelde er deze wedstrijd ook eerste herenestafetteploeg (Ivo, Al- weer een clubrecord. De jongste bert en Wiljo, versterkt door jeugd- zwemmer van het stel, de 6-jarige zwemmer Harm van den Heuvel). Fleur Slegers, wist met haar verbeDe tweede groep heren (Joost, Rob tering op de 25m schoolslag het uit en Edward, versterkt door jeugd- 2000 stammende clubrecord van zwemmer Sven Lenders) haalde oud-zwemster Nathalie van Kaattwee seconden van haar inschrijf- hoven te verbreken. Alle zwemtijd af en werd vierde. Alle Masters mers van harte gefeliciteerd met de wisten ook individueel de ene na mooie prestaties! de andere mooie tijd te zwemmen,

Lieke, Janne, Jessie, Merel Pup.2 N3

VV Maarheeze organiseert spelregelavond Op donderdag 30 januari is er om 20.00 uur een spelregelavond in de kantine van VV Maarheeze. Duur van de bijeenkomst is 2 x 45 minuten + pauze. Ed Janssen, A- scheidsrechter in het betaald voetbal, zal deze avond presenteren. Op een interactieve wijze zal er op deze avond aandacht zijn voor de spelregels in het voetbal. De aanwezigen worden met behulp van veel filmpjes van voetbalwedstrijden uitgedaagd hun mening te geven over buitenspel, hands (of niet), ernstige overtredingen en de daarbij behorende straffen. Beslissingen die in een wedstrijd veelvuldig voorkomen. Ervaring leert dat er zelden een eensluidend antwoord uit de zaal komt omdat de getoonde beelden door velen verschillend geïnterpreteerd worden. Ook na drie herhalingen vanuit diverse gezichtspunten is de kans groot

heeft hij bijna wekelijks wedstrijden in het betaald voetbal geleid en heeft hij als 4e , 5e of 6e official ervaringen opgedaan in de Champions League en Europa League. Tijdens deze spelregelavond bestaat er natuurlijk ook de gelegenheid om Ed Janssen vragen te stellen over ons favoriete spel en de bijbehorende spelregels. Goede kennis van spelregels geeft min- Jong en oud van ZPK Budel zetten prima resultaten neer der discussie op en rond het veld en verhoogt daardoor het plezier in het voetbalspel. Iets waar VV KRUISJASSEN 15. Wim Ras....................................................................3297 16. Ber Jansen.................................................................3231 Maarheeze voor staat! Deze avond Uitslag speelavond twee 2-12-2013 17. Michel Stals...............................................................3206 1. Theo van der Looy.......................................................3791 is vrij toegankelijk voor een ieder 2. Michel van der Looy....................................................3770 die sportief voetbal een warm hart 3. Thieu van der Steen.....................................................3746 De volgende speelavond is maandag 16 december in de toedraagt. Ben je geen lid van VV 4. Wim Vestjens...............................................................3677 Bellevue in Budel. Maarheeze? Geen probleem, ook jij 5. Cor Vaessen.................................................................3675 bent welkom. Datum: donderdag 6. Nol Nijsen....................................................................3537 7. Grad van Moorsel........................................................3532 30 januari 2014. Locatie: kantine 8. Huub Schellekens........................................................3486 VV Maarheeze. Aanvang spelrege- 9.Lau Jacobs....................................................................3469 lavond: 20.00 uur. Kantine is geo- 10. Pierre van Leuken......................................................3446 Fien Hendriks............................................................3437 pend vanaf 19.30 uur. Noteer deze 11. 12. Jan Moors..................................................................3362 datum dus alvast in je agenda en 13. Jac Hendriks..............................................................3335 14. Miet Vaessen.............................................................3331 hou die avond vrij!

PROGRAMMA  UITSLAGEN

Ed Janssen dat de meningen niet eensluidend zijn. Laat staan de daarbij behorende sanctie (wel of geen gele/rode kaart). Ed Janssen zal op kundige wijze deze situaties uitleggen en verduidelijken. Ed Janssen maakte in het seizoen 2003/2004 zijn debuut als scheidsrechter betaald voetbal. In de afgelopen seizoenen

Sport


HAC Weekblad · Vrijdag 13 december 2013

PAGINA 33

Welkom op de Autopagina van het HAC Weekblad. Iedere maand brengen we op deze pagina allerhande adresjes voor al uw autoreparaties, aankopen, herstellingen en onderhoudswerken. Iedere maand wordt één van de deelnemende bedrijven uitgelicht in een mooi artikel, geïllustreerd met enkele leuke foto's. Veel autoplezier!

Umans-van Horne: Wij staan voor kwaliteit! Oliehandel Umans-van Horne BVBA aan de Lozenweg 32 in Hamont staat in de verre regio bekend als totaalleverancier van een uitgebreid assortiment aan brandstoffen, smeermiddelen en aanverwante artikelen. In de regio is Umans-van Horne de enige leverancier van Esso producten. Dat merk staat voor kwaliteit, wat het hele bedrijf ook wil uitstralen.

Eigenaar Roel van Horne

Nu het stilaan weer winter begint te worden, gaat vooral in België de centrale verwarming op gasolie een tandje hoger. Belangrijk om bij gasolieverwarming in het achterhoofd te houden is de vrieskou. Normale gasolie kan namelijk bevriezen bij -6 graden, waardoor vervolgens de leidingen kapot kunnen springen. Als enige in de regio levert Umans-van Horne Esso Gasolie Extra, dat pas bevriest bij -20 graden. “Stel dat ’s winters een paar uur de ketel uit zou staan, dan stroomt er niks meer door de leidingen”, legt eigenaar Roel van Hor-

ne uit. “Bevriest de brandstof vervolgens, dan ben je klaar. Met Gasolie Extra hoef je je geen zorgen te maken.” Kwaliteit staat op deze manier voorop. En dat geldt ook voor het tankstation, gelegen naast het oliebedrijf . De benzine en diesel die je daar tankt, is van hoge kwaliteit. Consumenten halen hier vervolgens hun voordeel bij, omdat ze met de hoogstaande brandstof meer kilometers maken en minder snel slijtage aan hun auto krijgen. Roel: “Het is heel simpel: als je een 6 haalt met je productgoedkeuring, dan mag dat de markt op. Maar Esso wil gewoon een 8,5 hebben voordat hun brandstof in de autotank komt. Daarom worden er toevoegingen bij gedaan op reinigend, schuimend en smerend gebied, wat de kwaliteit van de brandstof beter maakt.” Dit moet je wel ervaren, want als je het prijsverschil in eerste instantie ziet, dan kiezen mensen al snel voor de goedkoopste benzine en diesel. Maar neem je in acht dat je verder met dezelfde tank rijdt, en minder onderhoudskosten hebt, dan ben je volgens Roel uiteindelijk voordeliger uit.

Een van de tankwagens van Umans-van Horne, niet uit ons straatbeeld weg te denken.

Brandstoffenhandel Umans-van Horne BVBA ligt aan de Lozenweg 32 in Hamont en is telefonisch te bereiken via 0032-11-445091 en via info@umansvanhorne.be. Meer informatie is te vinden op www.umansvanhorne.be

Ook bij de randartikelen voor de auto trekt Umans-Van Horne dezelfde hoogstaande lijn door. We spreken dan over bijvoorbeeld diverse soorten smeermiddelen, adBlue, zepen, remvloeistof en poetsdoeken. Ook hierbij kun je volgens Roel beter voor kwaliteit kiezen dan voor een goedkoper product.

w in Bude eu i N n Hompes met l To

Autoverhuur bij Selfstorage Achel verhuiswagen met chauffeur bestelwagens met laadklep minibusjes voor 9 personen gesloten aanhangwagens

Tevens: meubelbewaring, individuele opslagruimtes, 7/7 toegankelijk.

Hamont- Achel Tel: +32 (0) 11 445091 info@umansvanhorne.be

Umans-van Horne bvba, dé Esso verdeler van Noord Limburg!

I n s t r a a t 31 6021AC Budel

+31 653922157 +31 495497700

info@autobedrijfinne.nl

Brouwer

Verkeers

opleidingen

Auto-, motor- en aanhangwagenrijles December is een feestmaand en daarom heeft Brouwer Verkeersopleidingen in December 3 aanbiedingen voor u:

L

1 All-in pakket auto: €2099 onbeperkt lessen - tussentijdse toets - examengarantie 2 All-in pakket aanhangwagen €499 onbeperkt lessen - examengarantie 3 All-in pakket motor voor €1499 onbeperkt lessen - examengarantie

Mulkstraat 17 Budel • +31 (0) 06 22928368

www.brouwerverkeersopleidingen.nl

Selfstorage Achel Heikant 11 - 3930 Achel T. 0032 11 601200 www.selfstorage-achel.com info@selfstorage-achel.com

Tevens de oplossing voor al uw opslagproblemen!

Autoschade Schadetaxatie

Geen eigen risico

Afhandeling met alle verzekeringsmaatschappijen

Gratis leenauto

Vakkundig schadeherstel van motor, personen- en bedrijfsauto’s

Ook voor trikeverhuur! Kijk op: www.trikeverhuurbudel.nl

Uitdeuken zonder spuiten

Gespecialiseerd in kunststof lassen Industrieël spuitwerk

FABRIEKSSTRAAT 106C 6021RE BUDEL TEL. 0495-495893

WWW.AUTOSCHADEAARTS.NL INFO@AUTOSCHADEAARTS.NL

Dé automaterialen-handel voor vakman en particulier! Open: ma t/m vr. 8.30-18.00 uur zaterdag 9.00-16.00 uur.

Car - Truck - & Trailer Parts Instraat 19 · 6021 AC Budel · Tel. 0031 495 493716


HAC Weekblad · Vrijdag 13 december 2013

Ledûb dames 1 verslaat concurrent VCN

Een ware ’10 punten wedstrijd’ stond er voor Ledûb op het programma. Om klokslag 14:00 startte de wedstrijd tegen concurrent VCN King Software uit Capelle aan de IJssel. VCN stond met 2 punten meer dan Ledûb, één plaats hoger op de ranglijst. In de eerste set zag het er niet naar uit dat het die dag een spannende wedstrijd zou worden. VCN dicteerde en Ledûb durfde niet te volleyballen. Er ontbrak overtuiging in het spel waardoor VCN relatief eenvoudig aan de eerste setwinst kwam (25-13). Gelukkig waren de dames in de tweede set wel wakker. Van meet af aan werd er met veel meer lef gespeeld. Servicedruk bracht de aanval van VCN aan het wankelen. Aan Budelse zijde wisten met namen Britt en Evelien goed om te gaan met de kansen die zij aan het net kregen. Dit spel zette zich onveranderd door in de derde set. Beide sets werden

Mirthe maakte in haar eentje 5 punten op rij voor Ledûb gewonnen met respectievelijk 2520 en 25-19. In de vierde set waren de rollen helaas weer omgedraaid. Ledûb verzaakte direct vanaf het begin. De gehele set keken ze tegen een

PAGINA 34

Zaalhockeycompetitie HC Cranendonck gestart

achterstand aan waardoor de vijfde set al snel in zicht kwam. (2515) De beslissende vijfde set kwam Ledûb direct op voorsprong door een sterke serviceserie van Kim. Bij de grens van 10 punten, stond de stand gelijk. Daarna werd het bloedstollend stuivertje wisselen. Bij Ledûb konden we in de aanval rekenen op Mirthe die in haar eentje 5 punten op rij maakte. Echter het was VCN dat over het twee matchpoints kon beschikken op de stand van 12-14. Op 13-14 kwam Eline aan service. Zowel in de rally als aan de service bleek Ledûb koelbloedig genoeg om de overwinning met 16-14 veilig te stellen. Een zeer spannend Jongens c1 en meiden B1 in actie bij de eerste thuiswedstrijd van het eindslot maar een des te mooiere nieuwe zaalseizoen - (fotograaf: Rudolf van de Nieuwenhof) overwinning. MAARHEEZE - Hockeyclub Cra- het veldhockey. Het spel in de zaal Komende zaterdag staat de laat- nendonck startte dit weekend is snel, aantrekkelijk en het geeft ste wedstrijd van het kalenderjaar met 13 teams aan de zaalcom- de spelers de kans om zich techop het programma. Om 17:00 spe- petitie. Deze competitie biedt nisch en tactisch sterk te ontwiklen we tegen Peelpush dames 2. de hockeyers een leuke en aan- kelen in de kleine ruimte, om goed Tot ziens in de Zuiderpoort. trekkelijke overbrugging van te leren stoppen en uiteraard blijft het winterseizoen. Want …een ook de conditie zo prima op pijl. hockeyer…die wil hockeyen. Het was wel even wennen, want De wedstrijden worden door hochoewel het spel in de zaal zeker keyclub Cranendonck op zaterdag net zo leuk is, verschilt het wel en/of zondag gespeeld, waarbij de veel van het reguliere veldhoc- thuiswedstrijden te zien zijn in De key. Smeltkroes. Met eigen ogen zien hoe spectaculair zaalhockey is? U Zo mag je in de zaal de bal alleen bent van harte welkom om met pushen, mag de bal niet hoog ge- eigen ogen de verrichtingen van speeld worden, speel je met een de teams te komen bekijken. Op zaalstick, sta je met 5 spelers en 1 www.hccranendonck.nl staat het keeper in het veld, kun je gebruik actuele wedstrijdschema. Meer op maken van de balken aan de zij- www.hccranendonck.nl kant en zit je veel dieper dan bij

ATB-tocht 'Rondje Cranendonck' grandioos Afgelopen zondag hebben ongeveer 850 deelnemers genoten van de door tourwielerclub De Zwoegers uit Budel georganiseerde ATB-tocht “Rondje Cranendonck”. De weergoden waren dit jaar gelukkig in een beter humeur. Voorgaand jaar moest TWC de Zwoegers deze ATB-tocht nog annuleren door de extreme ijzel en vorst. Dit jaar kregen de deelnemers weliswaar heel wat modder voorgeschoteld maar het bleef gelukkig wel droog. Wat een verschil met de gigantische regen en de zware storm van een paar dagen daarvoor ! Alle Zwoegers hadden dan ook nog lang gewerkt om het parcours in opperste staat van gereedheid te brengen. De drie routes lagen er dan ook prima bij. ‘s Morgens om 7.00 uur stonden de Zwoegers alweer paraat om de laatste puntjes nog even op de bekende i te zetten en werd tot slot de finish vlag gehesen. Ondertussen waren de eerste deelnemers al wild enthousiast vertrokken. Opvallend dit jaar waren het beduidend hogere aantal jongeren onder de 16 die met (veelal) vader hun krachten weleens wilden meten. Het percentage vrouwelijke deelnemers is met zo’n 5% iets stijgende maar nog steeds onder de

Zaalvoetbaltoernooi De kleine kring van het jeugdvoetbal in de regio organiseert Een van de deelnemers op de foto gezet door Peter Vos in de kerst vakantie een heel verwachtingen. Halverwege de dui- bij buurten en “bijdrinken”. Ook attractief zaalvoetbaltoernooi delijk uitgepijlde routes stond een hier gold weer: sport verbroedert. voor de jeugdvoetballers van 5 rustpunt waar de, inmiddels toch Ondertussen waren de Zwoegers tot 18 jaar. al iets vermoeide atb-ers, nieuwe alweer druk bezig het parcours energie konden inslaan zoals koek af te breken en om 13.30 was niet In totaal nemen meer dan 900 voeten energiedrank. Met feestmuziek meer te zien dat een van Neder- ballers waaronder 50 meisjes deel op de achtergrond was hier de ge- lands grootste ATB-tochten was ge- aan dit toernooi. de deelnemende zelligheid troef en bleef iedereen reden dwars door de schitterende verenigingen zijn: s.v. Budel met 48 teams, Maarheeze met 24 teams, lekker lang genieten van de lekkere Cranendonckse natuur. DOSL met 23 teams, FC Cranendonwarme snert. De vele verkeersregelaars zorgden ervoor dat de deelne- Kortom “Rondje Cranendonck” was ck met 17 teams Roodwit ’67 met 16 mers overal veilig konden overste- weer: sportief en veilig genieten in teams en Sterksel met 2 teams. ken. Op een enkele deelnemer na, onze schitterende Cranendonckse met wat materiaalpech, bereikte natuur. Bedankt en tot volgend jaar. Programma iedereen de finish waar men nog Kijk ook even op de site van www. Op vrijdag 27 december van 9 tot een sportdrankje kreeg aangereikt. conniesinteurfotografie.nl , dat was 18 uur spelen de mini’s en de lagere Men kon de modder van de fiets de fotografe die jullie in de bossen F-teams in de Smeltkroes te Maarheeze. De lagere C-teams spelen in spuiten en in de kantine nog wat heeft vastgelegd !

Sporthal Zuiderpoort te Budel. Op zaterdag 28 december van 9 tot 18 uur spelen de B-teams in de Zuiderpoort en de E-teams en de F1 poule in de Smeltkroes. Op zondag 29 december van 9 tot 18 uur spelen de D-teams in de Smeltkroes en de A-teams van 11 tot 18 uur in de Zuiderpoort. Op maandag 30 december komen de meisjes teams en de B5 poule in de Zuiderpoort aan de beurt. De B5 poule van 9 tot 11 uur en de meisjes van 11 tot 13 uur. Alle wedstrijden in de Zuiderpoort te Budel worden geleid door erkende scheidsrechters. De wedstrijden in de Smeltkroes worden geleid door scheidsrechters en vrijwilligers van v.v. Maarheeze. De entree is op beide locaties gratis.

Sport  Programma’s  UITSLAGEN  Sport  Programma’s  UITSLAGEN  SPORT SV BUDEL

s.v.Budel A2-Cranendonck A1.......................0-8 Geleen Zuid B1-s.v.Budel B1 .........................3-0 SHH B 4-s.v.Budel B4....................................5-5 Eindse Boys CM-s.v.Budel CM........................1-3 Sp.Cl. Irene D1-s.v.Budel D 1.........................1-1 s.v.Budel D3-Eindse Boys D2.........................5-1 Maasgouw D3-s.v.Budel D4..........................6-3 Sparta’18 D5M-s.v.Budel D5M......................1-2 s.v.Budel E1–Laar E 1...................................4-5 s.v.Budel E5-Altweerterh. E1........................5-2 s.v.Budel E6-Heythuysen E2.......................11-0 s.v.Budel E7-GKC E 2.....................................6-4 RKVB E3M-s.v.Budel E9M.............................8-2 Eindse Boys F 1-s.v.Budel F2.........................5-1 s.v.Budel F3-SVC 2000 F2.............................6-0 SVC 2000 F3-s.v.Budel F4..............................2-8 s.v.Budel F5-s.v.Budel F6...............................1-4 s.v.Budel F7M-RKSVO F5M...........................8-4 Programma voor zaterdag 14 december: SVC 2000 A1-s.v.Budel A1........................ 14:30 s.v.Budel A3-ODA A2............................... 15:00 s.v.Budel AM-Boekel Sport AM.................. 14:30 s.v.Budel B 2-sp.cl.Leeuwen B1................. 15:00 s.v.Budel C 1-Hoensbroek C 1.................... 13:00

s.v.Budel C 2-Heythuysen C 1................... 12:45 s.v.Budel C 3-Merefeldia C 2...................... 12:45 s.v.Budel C 4-Cranendonck C 2.................. 12:45 s.v.Budel D 1-Maasgouw D 1.................... 11:00 Kessel E1-s.v.Budel E2............................... 11:00 MBC’13 F 1-s.v.Budel F 1.......................... 12:00 s.v.Budel E 3-Helden E 2............................ 09:45 s.v Budel F5-Maarheeze F3....................... 08:45 Beker programma: s.v.Budel B1-Brevendia B1....................... 15:00 Brevendia C1-s.v.Budel C1......................... 11:30 Uitslagen 8 december sv Budel 1 - Sportclub Irene 1...................... 2 - 0 SVC 2000 2 - sv Budel 2............................... 0 - 3 sv Budel 3 - Roggel 3................................... 1 - 3 sv Budel 4 is vrij sv Budel 5 - Crescentia 2......................AFGELAST Haelen 3 - sv Budel 6................................. 11 - 0 sv Budel 7 - Rood Wit ‘67/Nyrstar 4............. 2 - 1 Merefeldia 6 - sv Budel 8............................. 6 - 1 Programma 15 december MULO 1 - sv Budel 1............................ 14.30 uur sv Budel 2 - De Ster 2.......................... 11.00 uur Heythuysen 2 - sv Budel 3................... 11.30 uur

VV Kessel 4 - sv Budel 4....................... 11.00 uur Laar 6 - sv Budel 5............................... 12.30 uur sv Budel 6 - RKHVC 3........................... 10.00 uur RKSVO 5 - sv Budel 7........................... 12.00 uur sv Budel 8 - Maarheeze 5.................... 10.00 uur Meer info www.svbudel.nl

RoodWit'67/Nyrstar

RoodWit’67/Nyrstar uitslagen week 49 Zaterdag 07 december RoodWit’67/Nyrstar B1 – VV GKC B1........... 2 - 2 SNA E1 - RoodWit’67/Nyrstar E1................. 9 - 1 MMC Weert E6 - RoodWit’67/Nyrstar E4M.. 8 - 0 RoodWit’67/Nyrstar F1 - VV GKC F1G.......... 9 - 0 Zondag 08 december Eindse Boys 2 - RoodWit’67/Nyrstar 3........ 1 - 2 SV Budel 7 - RoodWit’67/Nyrstar 4............. 2 - 1 RoodWit’67/Nyrstar programma week 50 Zaterdag 14 december 14.30 uur: Maarheeze B1 - RoodWit’67/Nyrs. B1 10.15 uur: Leeuwen E2 - RoodWit’67/Nyrst. E1 11.00 uur: Helden E7M - RoodWit’67/Nyrst. E3M 09.30 uur: RoodWit’67/Nyrstar E4M – Kessel E4 Zondag 15 december 14.30 uur: Bieslo 1 - RoodWit’67/Nyrstar 1 11.00 uur: Merefeldia 3 - RoodWit’67/Nyrstar 2

11.00 uur: RoodWit’67/Nyr. 3 – Wilhelmina’08 2 10.00 uur: RoodWit’67/Nyr.4 – Roggel 6 Meer info op www.roodwit67.nl

VV MAARHEEZE

Programma 14 december 14:30 uur: SVH'39 A1G-Maarheeze A1 14:30 uur: Maarheeze B1-Rood Wit'67/Nyrs B1 14:30 uur: Maarheeze B2-Laar B3 11:30 uur: Maarheeze D1-Merefeldia D1 10:30 uur: Maarheeze E1-FC Oda E2 11:00 uur: SV Budel F5-Maarheeze F3 Meer op www.vvmaarheeze.nl

LEDUB VOLLEYBAL

Set Up MC 1-Ledub MC 1...................................2-0 Ledub MA 1-Oikos MA 1....................................2-0 Livoc Liessel MB 1-Ledub MB 1.........................2-0 Ledub MC 1-Fit & Fysio/VC Limac MC 1.............2-0 ActiveRooy MA 1-Ledub MA 1...........................0-2 Ledub MB 1-Particolare/DS MB 1......................0-2 Ledub HS 2-Hajraa HS 3....................................3-1 Ledub HS 1-Hands up HS 1................................2-3 Ledub HS 4-SV Ludentes HS 1...........................3-1 Ledub DS 3-Grashoek DS 1................................4-0 Ledub HS 3-VC Landgraaf HS 2..........................1-3

Ledub DS 2-ActiveRooy DS 1.............................0-4 Ledub DS 5-VC Olympia DS 3.............................0-4 Ledub DS 6-VC Olympia DS 4.............................3-2 Avoc (America) MC 1-Ledub MC 2.......................... V.C. Hoogeloon JC 1-Ledub JC 1.........................4-0 King Software VCN DS 2-Ledub DS 1.................2-3 Ledub MC 1-Nuvoc MC 2...................................4-0 Ledub JB 1Hovoc JB 2........................................0-4 www.ledubvolleybal.nl Programma van 16/12 - 21/12 L.V.C.Rotem-Ledub Hr 1.......donderdag Rotem (B) Ledub Hr 2-Vrij Ledub Hr 3-V.C.P................................vrijdag Budel Ledub Hr 4-Accretos............ dinsdag Hamontlo (B) Govoc 2-Ledub Hr 5.......... donderdag Ophoven (B) TVC Recreatie-Ledub Hr 6.. donderdag Tongerlo (B) V.M.I.B.-Ledub Hr 7..........woensdag Kessenich (B) www.liefhebberijvolleybalvcw.nl

Senioren Biljart Dorplein

Stand SBD t/m 5 december: Naam Part. punten. 1. Jan Hendriks 13 29 2. Jos Willems 13 26 3. Wim vd Dungen 13 26 4. Jac Zentjens 13 22 5. Jan Horijon 13 21

% 104,8 103,9 97,8 107,0 102,3

6. Jo Noten 7. Jos Hoeben 8. Christ Dirks 9. Janus Goossens 10. Jan Nouwen

13 13 13 13 13

19 17 14 13 10

100,4 99,4 105,3 98,3 92,5

Kortste partij Wim v.d. Dungen en Jos Willems 12 beurten. Hoogste serie Wim v.d. Dungen 26 vd 48 = 154.17% Jac Zentjens speelde tegen Jan Hendriks een goede patij en haalde met 111,6 % 3 tegen 0 punten , en komt zo weer dichter bij de top 3. Jos Willens wint wel van Janus Goossens maar te veel beurten. 2 tegen 0 Christ Dirks speelde een prima partij 145,9% tegen Jan Horion 122,8% die er een gelijkspel van maakte: 2- 2 Beiden verdienden het 3e punt.

Sport


HAC Weekblad · Vrijdag 13 december 2013

ZPK Budel op podium tijdens Regionale Sprint Kampioenschappen In het weekend van 30 november en 1 december 2013 werden in het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion te Eindhoven de Regionale Sprint Kampioenschappen van de regio Zuid georganiseerd. Tijdens deze kampioenschappen wordt uitgemaakt wie de beste sprinters van Zuid-Nederland zijn. Om hieraan deel te mogen nemen moest afgelopen jaar echter eerst voldaan worden aan de door de KNZB vastgestelde limieten. Zeven individuele zwemmers en één estafetteploeg van ZPK Budel wist dit voor elkaar te krijgen: Rick de Greef, Kirsten Lenders, Lisa Lukken, Sanne Lukken, Jonie Meurkens, Kyra Meurkens, Quint van Rixtel, Noor Segers en Neel Steensels waren dus verzekerd van een plek in deze grootse wedstrijd. Rick de Greef en Neel Steensels besloten echter om niet deel te nemen en dus vertrok ZPK Budel met zeven zwemmers naar Eindhoven. Voor dag 1 stond voor ZPK Budel op het programma: 50m vlinderslag (Sanne Lukken), 50m vrije slag (Sanne Lukken, Kirsten Lenders, Lisa Lukken en Jonie Meurkens) en 50m schoolslag (Sanne Lukken, Jonie Meurkens). Ondanks haar drukke zwemschema ging Sanne er direct vol tegenaan. Ze zwom de 50m vlinderslag in 38.87 en behaalde daarmee een bronzen medaille! Ook de 50m vrije slag ging alle meiden goed af. Alle vier wisten ze een nieuw persoonlijk record te zwem-

De zwemmers van ZPK Budel laten trots hun oorkondes zien. men! Tijdens de 50m schoolslag raakten de energietanks van Sanne en Jonie op en zwommen ze iets boven hun inschrijftijd.

zijn debuut op de Regionale Kampioenschappen. Hij wist tijdens de 50m schoolslag aardig in de buurt te komen van zijn persoonlijk record en mag tevreden zijn over zijn Voor dag 2 stond voor ZPK Budel prestatie. op het programma: 50m rugslag (Lisa Lukken), 100m wisselslag Tenslotte was het aan de estafet(Sanne Lukken), 50m schoolslag temeiden (Noor, Kirsten, Kyra en (Quint van Rixtel) en 4 x 50m vrije Sanne) om de kampioenschappen slag estafette (Noor Segers, Kirsten spetterend te doen eindigen. Daar Lenders, Kyra Meurkens en Sanne het voor drie van hen de eerste Lukken). De 50m rugslag ging Lisa keer was dat ze aan zo’n grootse goed af en ze wisten ongeveer wedstrijd mee mochten doen, giernet zo snel te zwemmen als haar den de zenuwen volop door het inschrijftijd. Ook Sanne was weer lijf. Kennelijk werden zij hierdoor bekomen van de eerste zwemdag niet gehinderd, want ze wisten de en had weer genoeg energie voor 4 x 50m vrije slag in een tijd van de 100m wisselslag. Ze verbeterde 2.31.08 te zwemmen, wat betekent haar tijd met ruim twee seconden dat ze ruim drie seconden van hun en behaalde daarmee een mooie inschrijftijd hadden afgezwomvierde plaats. Helaas kwam ze net men! Ze wisten hiermee ook nog 19 honderdsten van een secon- een tweede plaats te behalen en de tekort voor een podiumplaats. kregen alle vier een mooie zilveren Hierna was Quint aan de beurt voor medaille!

PAGINA 35

Loopgroep Cranendonck Afgelopen zondag waren er weer diverse crossen in Brabant en Limburg. In de Zandboscross in Deurne behaalde Anneke van de Vorst in de korte cross ( 3838 meter ) een prachtige 2e plaats in een tijd van 18 min en 28 sec. Het was een pittig parcours, veel modder door de regen van afgelopen dagen en 3 pittige klimmetjes per ronde, 6 in totaal dus, want er moesten 2 rondes gelopen worden. Bij de mannen werd Sepp van de Wildenberg in een tijd van 18 min en 11 sec (15e), 1 sec daarvoor finishte Brian Bruijnaers (14e) en daarvoor was Kevin Bruijnaers in een tijd van 17 min en 1 sec (9e) de snelste van de loopgroep. In Reusel liep Erik de Laat de lange cross ( 9890 meter ). Zijn tijd was 41 min en 19 sec, voor zijn gevoel een tegenvallende tijd, maar het lopen van crossen is altijd zwaar en gevarieerd. Het is moeilijk om een

goed tempo aan te houden door de bulten en het losse zand. Het is heel goed om ’s winters deze crossen te lopen! Je zult zien dat het rendement in het komend seizoen weer groter is! Aanstaande zondag 15 december staat er voor velen weer de jaarlijkse Sylvesterloop in Heeze op het programma. Ook interesse? Hebt u ook zin om onder deskundige leiding te trainen en te lopen, kom gerust een paar keer meetrainen. Op maandag- woensdag-( daar kunnen we genoeg lopers gebruiken) en vrijdagavond trainen we op een verlicht grasveld op sportpark De Braeken. Op woensdagmorgen zitten we in de bossen in De Vloeten. Voor meer inlichtingen loopgroep Cranendonck: www.loopgroepcranendonck.nl of henksnijders@ziggo.nl of tel. 0031 6-12469084 of 0031 495-536626 Het is gezellig en ontspannend!

Pupil van de week Morris Cox Op zondag 15 december is Morris Cox de ‚Pupil van de Week’ week bij de wedstrijd van VV Maarheeze 1 tegen sv Laar 1. Op het eigen Sportpark De Romrijten zal om 14.30 uur de aftrap verricht gaan worden door niemand minder dan Prins Carnaval Twan en jeugdprins Roan van cv De Muuzevangers. Iedereen is van harte welkom om ons vaandelteam in deze topwedstrijd aan te komen moedigen.

Ook benieuwd wat bridgen is? Zonder naar een cursus of club te gaan kunt u toch kennismaken met bridge. Op elke woensdagmiddag wordt er op Omroep MAX , Ned. 2 om 14.30 uur een bridgecursus 'iedereen kan bridgen' gegeven, die u thuis kunt volgen. Er zijn al 3 lessen geweest, maar die kunt u terugzien via de computer op www.omroepmax.nl/bridgen Daarnaast kunt u zonder partner al bridgespellen spelen, via een link naar MIC, om, al wat geleerd is, op de computer in de praktijk te brengen. Er volgen nog 9 lessen op de tv, verzorgd door de Ned. Bridge-

bond met medewerking van Berry Westra. Ook voor thuisbridgers en anderen, die al eerder kennis maakten met bridge, zijn deze uitzendingen uitermate geschikt. Zodoende kunt u, als u wil, in februari al deelnemen op de bridgeavond van bridgeclub Schoppen & Slaan, om uit te proberen, wat u geleerd heeft. Daarvoor kunt u t.z.t. contact opnemen met onze secretaris Sjef Vlassak ( 0495-492905 en/of j.vlassak4@ lijbrandt.nl ) Bridge is een interessante denksport, waarbij u uw hersenen blijft trainen. Het spel boeit en werkt zelfs verslavend. Een bridger wil altijd spelen. Wanneer men de ge-

dachten even wil afleiden van de dagelijkse beslommeringen, is dit de gelegenheid om te proberen. Type www.omroepmax.nl/bridgen maar eens in. Begin maar eens bij de eerste datum van 20 november, en dan verder. Bridge staat immers open voor iedereen en is zeker geen saaie sport. De “mindere spelers” zullen op de maandagavond bij bridgeclub Schoppen & Slaan, net zo veel plezier beleven als de betere spelers. U leert steeds beter spelen, door uw bridgekennis in praktijk te brengen. Onze club kent nog geen ledenstop. Onze leden zullen u aan de bridgetafel daarbij helpen waar mogelijk.

Wie wil er niet fit en gezond door het leven gaan? Dankzij de wekelijkse gezondheidstip van sportcentrum Fitlife zal dit zeker geen probleem meer zijn. Voor deze week geven we u graag volgende wijze raad mee: Frisdrank verhoogt kans op nierstenen Frisdranken met grote hoeveelheden suiker vergroten de kans op nierstenen. Veel drinken zorgt er over het algemeen voor dat nierstenen niet gevormd worden, maar dat is afhankelijk van wat je drinkt. Koffie, thee en sinaasappelsap bijvoorbeeld verlagen de kans op nierstenen. Mensen die minimaal een keer per dag een suikerrijke frisdrank dronken, hebben 23% meer kans op nierstenen dan degenen die slechts een drankje per week nuttigen. Voldoende water drinken is dus de meeste gezonde keuze.

Sport  Programma’s  UITSLAGEN  Sport  Programma’s  UITSLAGEN  SPORT ACHEL VV

Programma zaterdag 14 december, thuis 14:30 uur: Feestteam - Kadijk SK 19:30 uur: 1e elftal - Calcio Genk Programma zaterdag 14 december, uit: 13:00 uur: Kaulille FC - Miniemen U13 14:30 uur: Calcio Genk - Beloften Programma zondag 15 december, thuis: 09:30 uur: Kadetten U15B - Sp Wijchmaal 10:00 uur: Kadetten U15A - FC Eksel 10:30 uur: Debutantjes U6B - Kaulille FC Programma zondag 15 december, uit: 10:00 uur: KSK Meeuwen - Scholieren U17 10:00 uur: SK Bree - Debutantjes U6A 10:00 uur: SK Bree - Debutantjes U7 Meer op www.achelvv.be

FC Cranendonck

Uitslagen: sv Budel A2FC Cranendonck A1................... 0 - 8 HEBES B1FC Cranendonck B1...................... 3 - 3 MMC Weert C2FC Cranendonck C1............... 0 - 1 FC Cranendonck E1FC maasgouw E1........... 5 - 1 Liessel 1FC Cranendonck 1.......................... 2 - 3 DESM 2FC Cranendonck 2............................ 4 - 0

RKHVC 2FC Cranendonck 3.......................... 3 - 7 Someren 6FC Cranendonck 4....................... 2 - 6 Programma zaterdag 14 december: FC Cranendonck A1-Linne A1.................... 15:00 Roggel B1-FC Cranendonck B1.................. 14:30 Programma zondag 15 december: FC Cranendonck 1Panningen 1................ 14:30u FC Cranendonck 2MMC Weert 2.............. 12:00u FC Cranendonck 3SVC 2000 5.................. 10:30u FC Cranendonck 4Brevendia 4................. 10:00u SJVV 3FC Cranendonck 5......................... 10:00u Eindse Boys 5FC Cranendonck 6.............. 10:00u FC Cranendonck Da1Sparta'18 Da1......... 10:00u Meer info op www.fccranendonck.nl

KFC Hamont99

Uitslagen afgelopen weekend: Dames - Overpelt 3-2 Kaulille - Beloften A 0-2 Eksel B - Beloften B 4-4 Juniors - Park Houthalen 3-3 Scholieren - Maaseik 2-7 Kadetten - Maaseik 6-4 Qchel - Kadetten B 18-0 Thes - Miniemen 2-2

Programma vrijdag 13 december: 20u00 Fufo Beringen - dames Programma zaterdag 14 december: 13u00 U13 - R Neeroeteren Maaseik 14u30 beloften A - SSD Opoeteren 14u30 E Maasmechelen - U21 14u30 Lutlommel VV - beloften B   Programma zondag 15 december: 09u30 U15 B - Sp Grote Heide 09u30 Lindelhoeven VV - U15 A 10u00 U10 A - SK Meeuwen 10u00 U11 A - SK Meeuwen 10u00 Lutlommel VV - U6 10u00 Lutlommel VV - U7 11u00 Lindelhoeven VV - U17 14u30 SSD Opoeteren - 1° ploeg Meer info op www.kfchamont.99.be

Bridgeclub Budel/De Bonte Os

Uitslag van de Sinterklaasdrive 5 december Gespeeld werd in één groep van 19 paren met Zwarte Piet als wedstrijdleider 1. Jean-Marc vd Bosch – Willi Ahrens.....62,50% 2. Truus Kissen – Toos Nabben................61,98% 3. Margot Garbe – Mia van Gils..............55,99%

Uitslagen kaartclub 50+

Uitslagen 5 december, Jokeren 1. Mw. B. Biemans ...................................56 ptn 2. Mw Nagel ............................................52 ptn 3. Mw v Zon .............................................48 ptn 4. Mw Lammers-v Mierlo ........................18 ptn   5. Mw. C. Lamers......................................16 ptn 6. Mw Kip ................................................15 ptn 7. Mw vd Broek .........................................4 ptn Poedel: Mw Stoter ............................ 74 ptn neg Rikken 1. Hr. Rijkers .......................................... 122 ptn   2. Hr Snelders ........................................ 105 ptn    3. Hr vd Sterre .........................................65 ptn 4. Mw Rijkers ...........................................56 ptn 5. Hr v Eerdt .............................................54 ptn 6. Mw Rutten ..........................................36 ptn 7.  Mw Vrijssen........................................ 21 ptn 8. Mw vd Eijnde .......................................20 ptn   9. Hr de Natris .........................................11 ptn   10. Hr Heesterbeek ..................................10 ptn Poedel Hr van Beek + Hr Schenkels.........76 neg. Onder de verantwoordelijkheid van de KBO Maarheeze wordt er wekelijks in Marishof op donderdag van 19.30-22.00 uur gekaart. Alle 50-plussers uit Maarheeze zijn hierbij welkom.

Zaalvoetbal Hamont-Achel

Programma zondag 15 december: Squadra United-Bad Boys,.......... 18:00 Hamont Kissen-Lauwers, .........................19:00 Hamont DVV/HAC Weekblad-Rumba............19:00 Achel Calcio Hamont-DBW Street Futsal, 20:00...Achel Meer op www.rzvha.be

Zaalvoetbal BUDEL

Programma maandag 16 december: 19:00 uur: Final Touch – Eerdekens 19:45 uur: Cafe de Bout – ABC Hekwerk / HAC 20:30 uur: Van Deurzen Heftrucks – ViaViela 21:15 uur: Zuiderpoortcafe – FC Tjeu van Horne 22:00 uur: Auto Vlassak– Bodyfell.nl / M Van Zon Timmerwerken Meer info op: www.bzk-budel.nl

ZAALVOETBAL MAARHEEZE

Uitslagen van 9 december zijn: Enjoy Fitness / Mulder-Cafe 't Hof..........4-4 wns zvv De Bout / FMT-ssv De Kobbus..................3-6 Bouwbedrijf Jos Maas / BorgondiaJC Harlekyn / De Smeltkroes........................11-4 RKD / Sphinx-Soerendonk / Boerenkracht.....7-4

De eerstvolgende wedstrijden na de winterstop worden gespeeld op maandag 6 januari. Meer info op: www.zvb-maarheeze.nl

ALFA 2000 BASKETBALL

3e Provinciale Heren B Limburg Bilzerse BC C - Alfa 2000 Achel A ............... 53-44 Programma 07 december, 20:00 uur: Alfa 2000 Achel A - Orly Hasselt A 4e Provinciale Heren A Limburg Alfa 2000 Achel B - Beverlo BBC C .............. 53-64 Zondag 8 december, 15:00 uur: BBC As B—Alfa 2000 Achel B U12 / D (Prov.Ben) Lim Union Leopoldsburg - Alfa 2000 Achel....... 48-33 Meer op www.alfa2000.be

Sport


laminaat OPEN-TAPIJTEN-WEEKEND OPEN-TAPIJTEN-WEEKEND OPEN-TAPIJTEN-WEEKEND OPEN-TAPIJTEN-WEEKEND

HAC Weekblad · Vrijdag 13 december 2013

NU NU

PAGINA 36

DECKERS, ZATERDAG 5 EN ZONDAG 6 OKTOBER ZATERDAG 5 EN ZONDAG 6 OKTOBER DECKERS, parket DECKERS, GROOTHANDEL ZATERDAG 5 EN ZONDAG 6 OKTOBER

SPECIALE SPECIALEWINTERWINTERVOORWAARDEN VOORWAARDEN

ZATERDAG 5 EN ZONDAG 6 OKTOBER vinyl

GROOTHANDEL GROOTHANDEL INMOOIE MOOIETAPIJTEN TAPIJTEN ININ MOOIE TAPIJTEN DE KOUDE DAGEN VAN HET JAAR STAAN

m a r m o l e u mDEWEER VOORDAGEN DE DEUR.VAN TIJD DUS KOUDE HETOM

DE KOUDE DAGEN VAN HET HET WEER KNUS EN GEZELLIG TE JAAR STAAN WEER VOOR DEDE JAAR STAAN WEER VOOR MAKENTIJD BINNENSHUIS. t a p i j t t e g e l sDEUR. DUS OMOM HET WEER DEUR. TIJD DUS HET WEER OOK DIT JAAR IS DECKERS ER WEER IN Tijdens dit weekend KNUS EN GEZELLIG TE MAKEN Tijdens dit weekend KNUS EN GEZELLIG TE MAKEN INTAGE / PATCHWORK GESLAAGD OM U PRACHTIGE COLLECv a s t t a p i j t BINNENSHUIS. GRATIS BINNENSHUIS. GRATIS TIES TAPIJTEN AAN TE BIEDEN. ZEKER Tijdens dit weekend OOK DITDIT JAAR IS IS DECKERS Tijdens dit weekend DONSOOK JAAR DECKERS DONSOOK VOOR UW INTERIEUR EN BUDGET. GRATIS ER WEER IN GESLAAGD OMOM t r a p l o p e r s ER WEER IN GESLAAGD SLOFFEN! GRATIS NEW SAVANNAH SLOFFEN! ZONDAG U PRACHTIGE COLLECTIES ZONDAG DONSU PRACHTIGE COLLECTIES DONS6/10 OPEN 6/10 OPEN ARI NEPAL BIEDEN. O o Rs t e r s e e TAPIJTEN nTAPIJTEN N e pAAN aAAN l TE t aTE pBIEDEN. ijten SLOFFEN! 13.30-17.00 UUR SLOFFEN! 13.30-17.00 UUR ZONDAG ZEKER OOK VOOR UWUW ZONDAG ZEKER OOK VOOR UNIEK VINTAGE / PATCHWORK VINTAGE / PATCHWORK OPEN 100% UNIEK natuurlijk wol 6/10 ENEN BUDGET. 6/10 OPEN d e s i g n t a p i j INTERIEUR t eINTERIEUR n BUDGET.

UUR met of UNIEK zonder patroon 13.30-17.00 13.30-17.00 UUR ongeverfd of in vele kleuren verkrijgbaar

TRENDY TRENDY

TRENDY

Met trots stellen wewe ditdit “Rajasthan” Met trots stellen “RAJASTHAN” gcollectie polige tapijten uiterst glamou reuze “RAJASTHAN” uiterst glamou reuze h o o collectie tapijt aanaan u voor. VerVer fijnd collectie tapijt u voor. fijnd exclusief L ALMAIM N IANAATA T enen met eeneen textuur diedie EXCLUSIEF met textuur m a c h i n a l e t a p i j ten EXCLUSIEF bij deckers pure luxe uitstraalt. BIJ DECKERS pure luxe uitstraalt. BIJ DECKERS P APRAKREKTE T DitDit prachtig exemplaar, prachtig exemplaar, handgeknoopt uituit wolwol enen zijde, is is eeneen handgeknoopt zijde, aanwinst voor ieder interieur datdat klasse aanwinst voor ieder interieur klasse verlangt. De patronen zijn uit pure zijde verlangt. De patronen zijn uit pure zijde vervaardigd enen met dede hand uitgewerkt, vervaardigd met hand uitgewerkt, watwatdandanweer een extra visuele weer een extra visueleimpact impact creeert. Handgeknoopt in indie uit eerste creeert. Handgeknoopt in indie uit eerste klas wolwol enen dede fijnste Chinese zijde. klas fijnste Chinese zijde. VINTAGE / PATCHWORK Samenstelling; 35% wolwol en en 65% zijde. Samenstelling; 35% 65% zijde. NEW SAVANNAH SARI NEPAL 100% natuurlijk wol met of zonder patroon ongeverfd of in vele kleuren verkrijgbaar

BAMBOE BAMBOE

BAMBOE

HOOGPOLIG HOOGPOLIG

VIN V IYNLY L

L ALMA IM N IANAATA T M A RAM OLEUM l a mM i n aRaMt O L E U M P APRAKREKTE T T A P I JPTI JTTETGEEGLESL S p a r Tk A et V IVV NAIYS L LTATPAI JPTI J T VNATYST vinyl MA RAAM LO UEEM TMR LP RPO M OLEPLO UESM TR A PR RS marmoleum T AOOSTERSE IP JT EGEN LNEPALTAPIJTEN TPAOOSTERSE I JTTETGEEN ESLNEPALTAPIJTEN S tapijttegels TINA IJTEN V ADVSEAD TSSEITTG JPTTP SAIN GA TP IA J TP I J T E N v a sOtOtGa PpOi j Lt I G E T A P I J T E N T RH OOL GPO PEO IR GS E TAPIJTEN TARHPAOLP PRLES t rM aA pC l oHpI e r s N IANLAEL T MACH E ATPAI JPTI JETNE N OOSTERSE ENEN NEPALTAPIJTEN OOSTERSE NEPALTAPIJTEN Oosterse en Nepaltapijten D EDSEI S GINGTNATPAI P JT I JETNE N designtapijten H OHOOGOPGOPLOI G T ATPAI P JT L IEG E I JETNE N hoogpolige tapijten M AMCAHCI H N IANLAEL E T ATPAI P JT I JETNE N machinale tapijten

FASHION FOR FASHION FOR FLOORS FASHION FORFLOORS FLOORS EXCLUSIEF EXCLUSIEF

Sellekaertsstraat 1313 Overpelt Sellekaertsstraat Overpelt T 011 64 16 02 | F 011 6666 3030 4545 T 011 64 16 02 | F 011 www.deckers.be | info@deckers.be Sellekaertstraat Overpelt www.deckers.be | 13 info@deckers.be Sellekaertstraat 13 Overpelt T 011 64 16 02 | F 011 6666 3030 4545 T 011 64 16 02 | F 011 www.deckers.be | info@deckers.be www.deckers.be FASHION FOR| info@deckers.be FLOORS

FASHION FOR FLOORS FASHION FLOORS Sellekaertstraat 13 FOR Overpelt

T 011 64 16 02 | F 011 66 30 45 www.deckers.beSellekaertstraat | info@deckers.be 1313 Overpelt Sellekaertstraat Overpelt

XCLUSIEF HOOGPOLIG

EXCLUSIEF

13 Overpelt T 011 6464 1616 0202 | F| 011 6666 3030 4545 TSellekaertstraat 011 F 011 T 011 64 16 02 | F 011 66 30 45 www.deckers.be | info@deckers.be www.deckers.be | info@deckers.be www.deckers.be | info@deckers.be

laminaat | parket | vinyl | marmoleum | tapijttegels | vast tapijt | traplopers | enz... | Oosterse en Nepaltapijten | designtapijten | hoogpolige tapijten | machinale tapijten

HAC Weekblad week 50 2013  

HAC Weekblad, hét weekblad voor Hamont-Achel, Cranendonck en Neerpelt! - hamont, achel, cranendonck, budel, maarheeze, soerendonk, gastel,...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you