Page 1

HAMONT · ACHEL · BUDEL · MAARHEEZE · SOERENDONK · GASTEL · BUDEL-SCHOOT · BUDEL-DORPLEIN · ST. HUIBRECHTS-LILLE · NEERPELT · VRIjDAG 7 DECEMBER 2012 · 4E jAARGANG NR. 49 · OPLAGE 21.250

PAG. 4: Nieuwe expositie ARTINN

PAG. 6: Mooie musical Pallieter

PAG. 10: Komt dat zien tijdens Open Doek

PAG. 24: ATB-tocht 'Rondje Cranendonck'

PAG. 26: C2 van Rood-Wit '67 kampioen!

Toekomstig college Hamont-Achel verdeelt bevoegdheden HAMONT-ACHEL - Momenteel werkt de nieuwe bewindsploeg een gedetailleerd beleidsprogramma uit; vertrekkend van de beide partijprogramma’s en het coalitieakkoord van 14 oktober. Beide partijen willen Hamont-Achel verder uitbouwen tot een aantrekkelijk stadje waar het goed wonen, werken, ontspannen en zorgen voor elkaar is en dat binnen een evenwichtig financieel beleid. Nadat eerder de verdeling en invulling van de mandaten van de leden van het Schepencollege van Hamont-Achel bekend gemaakt werden heeft deze nieuwe ploeg de bevoegdheden besproken en verdeeld. Het is een evenwichtig pakket voor elk van de Schepenen dat rekening houdt met al opgedane ervaringen, aanwezige expertises en de verschillende interesses van de leden van het college.

De verdeling ziet er als volgt uit: Burgemeester Theo Schuurmans zal bevoegd zijn over het algemeen beleid, communicatie en inspraak, de veiligheid: politie, brandweer en verkeer, burgerlijke stand en kerkhoven, de lokale economie en het openbaar vervoer. 1ste Schepen, Ilse Jaspers zal bevoegd zijn over jeugd en jeugdwelzijn, wonen en huisvesting, onderwijs, en gezin. 2de Sche-

Het schepencollege Hamont-Achel vanaf 2013. pen, Guy Joosten heeft cultuur, king, erfgoed en monumenten, bibliotheken en kunstonderwijs evenementen en de relatie met de en zijn portefeuille maar ook mi- parochiale centra. 3de Schepen is lieu en duurzaamheid, informatie Daisy Winters, zij staat in voor de en I.C.T., ontwikkelingssamenwer- ruimtelijke ordening, juridische

zaken, landbouw en grondverhandelingen. Ben Schuurmans is 4de Schepen en staat in voor sport, toerisme, kinderopvang en IBO en horeca. Lees verder op pagina 2.

Geen amateurvoetbal in Nederland Naar aanleiding van de amateur voetbalwedstrijd in Almere die op zondag 2 december werd gespeeld en die de dood van een Nederlandse lijnrechter tot gevolg had, zijn alle amateur wedstrijden die komend weekend gespeeld zouden worden in Nederland afgelast. Dit heeft de KNVB beslist. Lees verder op pagina 6.

Zondag 9+16 dec. open zie pagina 11.

Hamont

Bosstraat 119 · 3930 Hamont 0032 11 448529 · www.horta.org

STAALHANDEL • Op maat • Aan huis geleverd

Uitnodiging

Klanten, specialeBesteproefavond Om u te helpen in uw keuzes rondom het eten tijdens de op 14PLUSdecember! feestdagen organiseert Dennis van Moorsel een proefavond. Op dezeKijk avond, waarbij de winkel feestelijk is aangekleed, voor meer zullen er door heel de winkel allerlei demonstraties en proeverijen georganiseerd worden. Uiteraard is ook onze vaste kok infoMadeleine op hierbij pagina 5 aanwezig Zo kunt u in een gezellige en feestelijke omgeving, culinaire ideeën op doen.

Dennis van

Deze avond is op vrijdag 14 december 2012 van 18.00 tot 21.00 uur.

Moorsel deze tijden wijken af van de landelijk plus proefavonden

Wij hopen dat u ook komt proeven en kennismaken onder het genot van een hapje en een drankje. Iedereen die aanwezig is, ontvangt na afloop enkele leuke attenties.

Tel. 0032 11 647 947 De muzikale opluistering zal verzorgt worden door: “Schootitief”

Iedere klant die deze avond bezoekt krijgt een lot. Omstreeks 20.00 uur zal er een loterij zijn waarbij leuke prijzen te winnen zijn met als hoofdprijs een LCD televisie.

Dennis van Van Balkom Beek en Donk Moorsel

Dennis van

Tijdens deze avond hebben we van 18.00 tot 21.00 uur, 1 krat voor € 10,- (excl statiegeld)

Van Balkom Beek en Donk

Ook bij SV Budel wordt er komend weekend niet gevoetbald - Foto Hammie Productions

Scherpe acties op PVC-klikvloeren Kijk voor meer info op de achterpagina!

Sunpalace

5 euro korting

• Mig/Mag • Tig AC/DC • Plasma snijders

info@vaesenstaalhandel.be www. vaesenstaalhandel.be

Moorsel

zowel verkoop als herstellingen

uw Denk tijdig aan je zonnebank-kleurt n! voor de feestdage op vertoon van deze bon!

SELLEKAERTSTRAAT 13 · OVERPELT www.dEcKERS.bE

Leopoldlaan 61d · Overpelt

Vraag naar de voorwaarden. Open 24u/24 en 7/7 met toegangscontrole.

Eerste zonnesessie gratis!

Gratis zonnesessie met je verjaardag!


HAC Weekblad · VrijdAg 7 deCeMber 2012

Grote opkomst Missiefeest

Kerstmarkt Marishof

Hamont-Achel-- De oranje wegwijzers in Hamont wezen allemaal de weg naar De Posthoorn. Nog niet zo lang geleden werden hier alle missionarissen verwelkomd van Limburg, het afgelopen weekend vond het jaarlijkse missiefeest van Hamont plaats. Twee dagen lang was er gelegenheid om kerststukjes te kopen, poppen, kleedjes, borduursels, beeldjes, honing, speelgoedbeestjes en noem maar op.

MAARHEEZE - Op zondag 16 december van 11 tot 17 uur organiseert zorgcentrum Marishof in Maarheeze een kerstmarkt. Tijdens deze kerstmarkt kunnen bezoekers slenteren langs diverse kraampjes met kerstkransen, kerstartikelen, kaarten, houten speelgoed en eigen gemaakte sieraden. Deze zijn niet alleen te bezichtigen, maar ook te koop. Bovendien is er een loterij met mooie prijzen. De opbrengst van

PAGINA 2

dit alles komt ten goede aan de cliënten van zorgcentrum Marishof. De kerstmarkt vindt plaats in de recreatiezaal van het zorgcentrum, die hiervoor natuurlijk in kerstsfeer is aangekleed. Er zijn tafeltjes waar u kunt zitten en gezellig bijpraten met bekenden onder het genot van een kopje koffie of iets fris. Een bezoekje waard, dus! Zorgcentrum Marishof ligt aan ’t Hagelkruis 1a, in Maarheeze.

Tekst Evert Meijs “Zelfs een kleine brocante, in de hoek daar.” Voorzitster Mia Beks van Missiekring ‘Kettingbrug’ vertelde fier over de opbrengst van deze dagen, die bestemd is voor zuster Reinhilde, zuster Truda en priester Mathieu. “Daar komt nog bij dat Schepen Guy Joosten de tobintaks toezegde aan de missiekring, zodat de drie missionarissen binnenkort een fraaie som geld tegemoet kunnen zien om in werk te kunnen doen in den vreemde.” Mia Beks: “Zo’n dertig personen zijn het hele jaar bezig

De vrijwilligers van het Missiefeest om producten te maken voor dit feest. Zestig gedreven personen zijn lid, en samen met de opbouwers zijn we met 120 vrijwilligers.” Bij haar in huis worden heel veel spullen tijdelijk opgeslagen. Zelfs op haar slaapkamer staat de gelei opgestapeld voor deze tweedaagse. De vele tientallen tafels voor een hapje en een drankje waren regelmatig vol. Garçon Harry Vandeweyer hield de binnenkomende gasten goed in de gaten, in de hoop een pint te kunnen

verkopen voor het goede doel. “Zaterdagmiddag was het een ware overrompeling,” aldus een tevreden voorzitster. Bij een wandeling door de grote zaal bleek eens te meer hoe betrokken de medewerkers zijn. Ze zijn echt gemotiveerd om de missionarissen een warm hart toe te dragen door hun kas te spekken. Onder de bezielende leiding van het bestuur is dit waarachtig goed gelukt!

Sinterklaas in de Grote Kerk Budel Zaterdag 1 december was er hoog bezoek tijdens de gezinsviering van de 1e adventsdag in de Parochie onze lieve vrouw Visitatie. Aangetrokken door het gezang van Ellie Lenders en haar Kwekkerkes kwam niemand minder dan Sint Nicolaas, de bisschop van Myra op bezoek met zijn Moorse knechten. Natuurlijk werd hij van harte welkom geheten door Pastoor Spooren. Vervolgens werden de kinderen uitgenodigd om naar voren te komen. Als een echte Bisschop had de Sint als snel in de gaten dat Koster Tinus in alle drukte vergeten was om de 1e adventskaars aan te steken. Iets dat door Tinus meteen werd opgelost. Ook vroeg de pastoor hem of hij de steen had meegebracht die hij hem overhandigd had op het Schepenhuis. En jawel de steen was door de pieten keurig ingepakt. Samen met de kinderen bracht de Sint de versierde Steen

Sinterklaas was op bezoek in de grote Kerk van Budel naar de muur, om zo zijn steentje bij te dragen aan de 100-jarige kerk. Tot slot waren er cadeautjes over en weer. De Sint had voor de Pastoor een pakje koffie en een pak speculaas meegebracht om na de mis koffie te kunnen zetten voor de parochianen. En Pastoor Spooren had voor de Sint nog een fles Spaanse wijn gevonden bij

het opruimen van de kelder van de pastorie. Na een laatste woord van dank kregen alle aanwezige kinderen een snoepzak overhandigd. Mede door de medewerkers van Junior, de Kwekkerkes en alle anderen die meehielpen kunnen we terugzien op een geslaagde Sint Nicolaas viering.

Toekomstig college Hamont-Achel verdeelt bevoegdheden Vervolg van de voorpagina 5de Schepen Willy Mertens zal het beheer van de openbare werken, de stedelijke patrimonium en personeel en organisatie op zich nemen. En 6de Schepen en O.C.M.W. voorzitter zal Serge Vander Linden zijn. Zijn bevoegdheden omvatten het O.C.M.W., het welzijn en senioren, de sociale economie en PWA en financiën. Zoals eerder afgesproken zullen Ria Munters-Nijs en Rudi Boonen op 1 januari 2016 schepen worden en respectievelijk Daisy Winters en Willy Mertens opvolgen. Op dat moment zal de verdeling van de bevoegdheden opnieuw

bekeken worden. Het coalitieakkoord voorzag volgende inhoudelijke aandachtspunten en klemtonen voor het beleidsplan 2013-2018: • opmaak van een woonbeleidsplan voor jong en oud; • voorzien van een nieuw moderne huisvesting voor kinderopvang; • uitbouw van een toeristische site rond de Achelse Kluis; • ruimte scheppen voor ondernemers; • een actief tewerkstellingsbeleid in de sociale en diensteneconomie met bijzondere aandacht voor de jeugdwerkloosheid;

• de verdere bouw van serviceflats; • een welzijnsbeleid van jong tot oud met aandacht voor toegankelijkheid; • uitbreiding en renovatie van sporthal de Koekoek; • verderzetting van het beleid ahA Culturele Belevenissen; • ontwikkeling van Hamont centrum door alle elementen in het masterplan (= de toekomstvisie) één voor één uit te werken en kritisch te bekijken naar haalbaarheid en betaalbaarheid; • een gezond financieel beleid zonder belastingverhoging tenzij ingrepen van hogerhand dit noodzakelijk maakt.

Zoekakties Heel vaak ben ik iets kwijt. Of ik moet dingen opzoeken die ergens voor nodig zijn en dan weet ik niet meer waar ze liggen. Dat is ongeveer hetzelfde. Tijdens het zoeken ernaar kom ik andere dingen tegen die ik ook al lang kwijt was maar op dat moment even niet nodig zijn. Aha, denk ik dan, lagen die hiér? Goh, mooi, dat onthoud ik wel voor als ik ze weer nodig heb. Maar natuurlijk onthoud ik dat niet. Wanneer ik iets nodig heb, weet ik gewoon niet waar het ligt. Soms ongeveer. Ik zocht een schrift, eergister. In dat schrift stond opgeschreven op welke videobanden een bepaalde film stond. Opeens wilde ik die film zien. Een hele oude. Ik had zomaar heimwee naar die film en wilde hem zien. Toen moest ik dus eerst het schrift zoeken om te kijken op welke van de dertig banden hij stond. Inmiddels heb ik veel films op dvd, maar de oude op video wil ik soms ook zien. Ik zocht op zolder, in een laatje, nog een laatje. Toen vond ik het nietapparaat, daar was ik een week ervoor vreselijk naar op zoek geweest. Fijn, het nietapparaat. Ik was blij. Het nietapparaat. Maar ik kon er niks mee op dat moment. Een oude doublé armband die ik van mijn tante had gekregen vond ik ook nog. Er zat elastiek in. Ik rekte hem op. Hij knapte. Goed dat ze het niet meer meemaakte. Ze zou nu 101 geweest zijn en waarschijnlijk had ze dat niet overleefd. Ik raapte de stukjes zoveel mogelijk op en mikte ze terug in het laatje. Helemaal onderin een kast lag een breiwerk, met de breipennen er nog aan en bij. Ik herinnerde me de sjaal waaraan ik ooit begonnen was. Hij was bijna af. Waarom was ik ermee gestopt. Sjaals zijn nu weer in. In de kast lagen ook nog vier ongebruikte batterijen. Die nam ik ook mee naar beneden, samen met het breiwerk met pennen en het restant knot. Onderweg sloeg ik het stof eraf. Zuinigheid gebood mij de sjaal af te breien. Zo ben ik nu eenmaal opgevoed. Waarom had ik dat ding ook gevonden? Beneden in de kamer vond ik mijn leesbrilletje, zette het op en

begon te breien. Het schrift vond ik niet meer. De film moest maar wachten. Eerst even die sjaal afbreien. Ik raakte na een paar naalden gebreid te hebben helemaal bezeten, zette de tv aan en keek beurtelings naar een of ander programma op tv over de bril heen en dan door het brilletje naar het breiwerk. Ik kan goed twee dingen tegelijk doen. Het werd donker. Ik deed wat lichtjes aan in de kamer en wat theelichtjes op tafel. Ik liep naar de keuken om wat te pakken, zette de bril af en legde die op tafel. Het breiwerk erbij. In de keuken scharrelde ik wat rond en kwam terug met lekkere hapjes. Die zette ik op tafel. Ik zocht een andere zender op tv en nam het breiwerk weer op. De bril kwam mee omhoog. Het breiwerk had zich in de bril gehaakt om en door de pootjes heen. Ik vloekte en ging recht staan om van dichtbij te kijken hoe het vast zat. Het onderste gedeelte van het breiwerk hing daarbij in het theelichtje. Dat zag ik niet. Het tafereel dat nu plaatsvond en dat uiteindelijk ontstaan was doordat ik nooit iets kan vinden, begon vorm aan te nemen. Het begindraadje onderaan de sjaal vatte vlam. Razendsnel sloeg het vlammetje naar boven en het breiwerk begon te fikken. Ik liet het op tafel vallen, greep een glaasje rosé, nog helemaal vol en gooide dat over de vlammetjes. Ze knetterden, sisten en doofden. Luidkeels jammerend betreurde ik het glaasje rosé. Het vuur doofde uiteindelijk helemaal en eigenlijk vrijwel meteen. Het stonk wel vreselijk. Voor de zekerheid sloeg ik nog even woedend met de vlakke hand op de sjaal. Die was helemaal bedorven. Van de ene kant wel mooi. Hoefde ik hem ook niet meer af te breien. Misschien dat ik ook nog eens een rolletje plakband kon gaan zoeken en met een volledige serie kookboeken van de zolder terug kon keren en allerlei mislukte dingen gaan braden. Reageren mag, graag zelfs... Stuur een e-mail naar: guus.van.winkel@pandora.be


HAC Weekblad · VrijdAg 7 deCeMber 2012

PAGINA 3

STEVENS TELEVISIES

UW LED-TV ADRES!!

ACTIEPRIJZEN! Kijk voor site

de actie van de week op onze web

In 95% de goedkoopste!!

Persoonlijke service / Deskundig advies Ook voor uw satelliet-systeem • DVD Prijs-info niet telefonisch / per e-mail Grootschoterweg 105-107 · Budel-Schoot

free souffriau

film

film

concert

brave

stan van samang

za 8 december

Tel. 0031 (0) 495 493616 www.stevensbudelschoot.nl

Open: ma. 10-18 u. · di. GESLOTEN wo/do. 10-18 u. · vr. 10-20 u. · za. 10-17 u.

stan van samang

Wij maken graag tijd voor u!

20.15 // cinema Walburg kassa € 18,00 - vvk € 15,50 - abo € 13,00

do 13 december

zebracinema: our idiot brother 20.15 // cinema Walburg

kassa € 5,00 - € 4,00 (studenten - senioren - groepen + 10 personen - lerarenkaart)

do 20 december

zebracinema: le grand soir

Verkoop en reparaties van kwaliteitsklokken, horloges en barometers.

Zonwering en Rolluiken

Verkoop

Mocht u niet in staat zijn uw klok te halen of te brengen, neem dan contact met ons op.

volledige garantie en standaard de beste kwaliteit!

Gesloten van 24 dec. t/m 7 jan.’13

RonDven 41D · MaaRheeze Tel. 0031 495 496411

VOF Nieuwendaal & Zn. ambachtelijke uurwerkreparateurs

20.15 // cinema Walburg

Peeldijk 43 · 6024 BX Budel-Dorplein · Tel. 0031 495 492892 info@nieuwendaal.com · www.nieuwendaal.com

film

kassa € 5,00 - € 4,00 (studenten - senioren - groepen + 10 personen - lerarenkaart)

vrij 21 december

the broken circle breakdoWn

u! Ik was er al, voor

za 22 december

Free souFFriau “een Fijne kerst” 20.15 // kerk achel-centrum kassa € 15,00 - vvk € 13,50- abo € 11,00

E-mail: info@bbts.nl www.riksdejong.nl • & 0031 495 494908 • Anton Meurkensstraat 14 • Budel

Woe 26 december

cinemaatjes: brave

Let op extra open! Zondag 23 december tussen 08.00-13.00 uur

Woe 26 december

Maandag 24 december tussen 07.00-14.00 uur

film

kassa € 5,00 - leden gezinsbond € 3,00

cinemaatjes: We bought a zoo kassa € 5,00 - leden gezinsbond € 3,00

Zondag 30 december open tussen 08.00-13.00 uur

verhaal

film

concert

kassa € 5,00 - € 4,00 (studenten - senioren - groepen + 10 personen - lerarenkaart)

vrij 28 december

Maandag 31 december 07.00-14.00 uur.

Wintervertelling: marc de bel 14.00 // michielshoF kassa € 3,00

stan van samang voor simply Live 2 slaan stan van samang & eric melaerts opnieuw de muzikale handen in elkaar en breien ze een vervolg aan de grote succesvoorstelling van vorig theaterseizoen. Hun vorige stop in Cinema Walburg herinneren velen zich nog. om de theaterformule nog meer kracht bij te zetten, halen ze er nog een muzikaal genie bij; bert gielen. eric melaerts & bert gielen winnen het wellicht op instrumentaal vlak, maar stan van samang valt vocaal niet te kloppen. eigen songs en covers worden met een vakkundig instrumentarium neergezet. bovendien komt ook stans acteertalent hier goed van pas, want de songs krijgen een verhaal. De heren zijn ook niet op hun mondje gevallen en het publiek zal ongetwijfeld met de nodige verbale humor bestookt worden. Kortom, samen staan ze garant voor een avond vol spelplezier.

20.15 // Cinema Walburg kassa € 18,00 - vvk € 15,50 - abo € 13,00

tiCKets en info: www.hamont-achel.be/aha www.facebook.com/aha.hamont.achel

Hekwerk & Montagebedrijf

Dinsdag 25 en woensdag 26 december gesloten.

MULDER Hét adres voor:

Van dinsdag 1 t/m zaterdag 5 januari gesloten. Normale openingstijden: dinsdag ..... 13-21 uur vrij. .....8-20 uur wo. en do. 09-18 uur zat. ....7-14 uur enkel op afspraak

Prettige feestdagen!

Hoek 39a · Hamont-Achel T. 0032 494 729864

als het vers moet zijn

Varkensruggebraad zonder been Kijk voor recepten en meer acties in onze speciale feestelijke eindejaarsfolder!

Gaas- staafmathekwerk Pergola of balkonhek Sportveldhekwerk Spijlen en sierhekwerk Draaipoorten / Schuifpoorten Draai- en schuifpoortautomatisering

Rondven 11 · Maarheeze · T. 0031 495 592370 www.mulderhekwerk.nl · info@mulderhekwerk.nl

Hamont

maandag .............................. dinsdag t/m vrijdag............ zaterdag ............................... zondag ..................................

Stationsstraat 34 · 3930 Hamont 0032 11 446193 · www.carrefour.eu actie geldig t/m dinsdag 11 dec. 2012

-3€ 9,74e

6.74 /kilo

Kipfilet in een bakje van 600 gram promoprijs per kilo 6,95e

Champagne Louis Daumont brut, promoprijs l. 17.99

-3€ 7,17e

4.17

ZON- EN FEESTDAGEN VOORMIDDAG OPEN! OPEN:

19.30 // cinema Walburg

Open: ma-za.10-17 u. Wij werken ook op afspraak...’s avonds en in het weekend!

UW OADSPECIALIST!

20.15 // cinema Walburg

14.00 // cinema Walburg

Open: dinsdag t/m vrijdag van 10-18 uur Eventueel ‘s avonds op afspraak!

13:00 - 18:30 uur 08:30 - 18:30 uur 08:30 - 18:00 uur 08:30 - 12:30 uur

/600 gr.

-10% 14,99e

13.49 /75 cl


HAC Weekblad · VrijdAg 7 deCeMber 2012

Wachtdiensten Hieronder staat onder meer informatie over de bereikbaarheid van de hulpverleners in onze regio. HAMoNT-AcHel & NeerpelT

Dokters: Bel: 0032 11 666612 (Hamont-Achel en St. Huibrechts-Lille) Bel: 0032 11 555500 (Neerpelt) De dokter van wacht wordt dan verwittigd. Tandartsen: Oproepnummer 0903 39969. Zaterdag, zondag en feestdagen: 9.00-18.00 uur (1,50 euro/min.) Apotheek: www.apotheek.be Tel: 0900 10500 (0,50 euro/min.) Zaterdag 8 december: Apotheek VANDERHEYDEN-ROBBEN Kaulillerdorp 20, 3950 KAULILLE Tel. : 0032 11 441151. Zondag 9 december: Apotheek BUNTINX Dorpsstraat 18, 3910 ST-HUIBRECHTS-LILLE Tel. : 0032 11 66354. politie: Lokale politie HANO: 0032 11 440820. Bureau Neerpelt: Energiestraat 3, 3910. Bureau Hamont: Bosstraat 28, bus 1, 3930. Noodnummers Ambulancedienst alarmnummer: 112 Ambulance en brandweer: 100 Ziekenwagen: 100 (voor dringende en levensbedreigende interventies 24u/24u, 7d/7d) Ziekenwagen: 105 (voor niet-dringende interventie; elke dag van 8.00-16.00 uur) Politie: 101 Kinder- en jongerentelefoon: 102 rode Kruis Uitleendienst Mevr. Nelly van Vlierden, Kapelstraat 17, 3930 Hamont-Achel. Tel. 0032 11 445881. Iedere dag van 9-11 en van 19.30-21 uur. http://hamont-achel.rodekruis.be Thuisverpleging De Eerste Lijn-West Limburg Tel. 0032 11 420424 Prov. Limburg en regio Diest Tel. 0800 62058 - 24u/24u, 7d/7d Thuisverpleging De Voorzorg Tel. 0032 11 224422 - 24u/24u, 7d/7d Wit-Gele Kruis Tel. 0032 89 300880 24u/24u, 7d/7d Vroedvrouwen: Tel. 0032 89 300880 De belbus: Bel 0032 11 850300

crANeNDoNcK

Huisartsen: Bel de huisartsenpost: 0031 495 677677. Tandartsen: Kring Weert, Nederweert en Cranendonck. Bel in geval van spoedeisende hulp: 0031 495 460765. Het spreekuur is op zaterdag en zondag van 11.00-11.30 uur. Apotheek Maarheeze: De openingstijden zijn t/m 10 augustus als volgt: ma. t/m vrij. 08.30-12.30 en 13.0017.30 uur en zaterdag: 10.00-12.00 uur. Voor de dienstdoende apotheek buiten deze uren belt u: 0031 495 549720. Apotheek Budel: Werkdagen van 8.00 tot 17.30 uur; zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur. politie cranendonck: Kijkakkers 37, Maarheeze. Tel. 0900 8844. Europees alarmnummer: 112.

AED Locaties: www.aedcranendonck.nl Budel-Dorplein: Hoofdstraat 1 (Nyrstar) Stationsweg 76 (bij Taxi Hompes) en St. Barbaraweg 2 Budel-Schoot: A. van Moorselstraat 1, Poelderhof 33. Budel: Molenstraat 34, Fazantlaan 163, Mgr. Zwijsenlaan 40, De Borgh, Graafschap Hornelaan 2, Instraat 5b, Nieuwstraat 27 Voorzijde Postkantoor. Gastel: Cornelisplein 3 aan de voorzijde van de Cranenhoeve Maarheeze: Ereprijsstraat 20, Dissel 80, Marishof, Konijnenberg 1, S. v. Oyenlaan 1a, Valkenlaan 17. Soerendonk: Heuvel 16, Zitterd 30 (Schrurs), Dorpsstraat 43 en Rabobank. Voor beperkt toegankelijke apparaten zie www.aedcranendonck.nl

PAGINA 4

Nieuwe expositie ArTINN HAMONT-ACHEL - Zondag 9 december a.s. opent ARTINN opnieuw een expositie. Deze keer worden niet alleen stukken tentoon gesteld van eigenaar-kunstschilder Henk van der Heijden, maar zijn ook werken te bewonderen van zijn broer Paul, zijn nicht Hilde en zijn neef Niels. De opening is om 15.00 uur aan Azalealaan 4 te Achel, tel. 0032(0)11748487 . Tekst en foto’s Evert Meijs

Niels van der Heijden (*Eindhoven 1982) uit Amsterdam volgde ook de opleiding op St.-Lucas (communicatie, informatie en reclame) en studeerde vervolgens aan de Film- en Televisieacademie te Amsterdam (3D Animatie en Visual effects). Zijn nieuwste kunstvorm bij ‘A Quatre Mains’ is het beelden en verbeelden via de computer. Bij zijn werken met 3D animaties en visual effects gebruikt hij alle aspecten van de vroegere schilderkunst: creativiteit, fantasie en ruimtelijkheid in de breedste zin. Het gaat bij Niels om een hoge kwaliteit in techniek en esthetiek.

Thuiszorg ZuidZorg Hulp in de huishouding, hulp bij persoonlijke verzorging, verpleging, personenalarmering, maaltijden thuis, voeding- en dieet advies. De Dam 1, 6021 KM Budel, 24 uur bereikbaar op: 0031 40 2 308 408. E-mail: info@zuidzorg.nl

De expositie vindt plaats onder de titel ‘A Quatre Mains’, doelend op de vier kunstenaars die hun werk hebben opgesteld. Henk van der Heijden (*Mierlo-Hout 1946) woont aan de Azalealaan in Achel en werkt in zijn schilderateliers in Achel en ’s-Hertogenbosch. Hij volgde zijn opleidingen aan de Jan van Eijck-academie te Maastricht, aan de Academie voor Industriële Vormgeving in Eindhoven en aan de Academie voor Beeldende Vormgeving en Expressie in Tilburg. Henk opende samen met partner Marie-José Janssens kunst-atelier ARTINN. Van der Heijden is onlangs gestart met een groot kunstproject in de Duitse gemeente Kirchhudem. In zijn expressionistisch werk zijn mens en landschap altijd terugkerende uitgangspunten. Zijn schilderijen hebben veel expressie en tonen temperament. Paul van der Heijden (*Mierlo 1949) woont in Liempde en volgde de Academie voor Opleiding tot Teken- en Handvaardigheidsleraren te Tilburg. Voor hem waren zijn docenten Ru van Rossum (kleurenetsen en tekeningen)

consultatiebureau Zuidzorg Inloopspreekuur: woensdag 11.00 - 12.00 u. op bovenstaand adres.

Multimodale haven Weert-cranendonck

Verloskundigen José van Niel, Simone Pauëlsen en Pascalle Schreurs zijn de verloskundigen in Cranendonck T. 0031 495 492244. U kunt de verloskundige ook via de portier van het St. Jans Gasthuis op laten roepen. Tel. 0031 495 572100. Zie ook de site: www.verloskundigenbudel-maarheeze.nl Kraamzorg Homecare Voor directe kraamzorg 24 uur per dag bereikbaar 0031 40 2064444 of Regiokantoor Cranendonck: tel. 0031 495 518932. En kijk op: www.kraamzorg-homecare.nl

Uitleen hulpmiddelen Servicepunt ZuidZorg, De Dam 1, 6021 KM Budel. Maandag t/m vrijdag: van 8.30 - 12.30 en van 17.00 - 18.00 uur Kraamzorg ZuidZorg Tel. 0031 40 - 2 308 408; info@zuidzorg.nl Thuiszorg Buurtzorg cranendonck 24 uur bereikbaar voor mensen in Maarheeze, Soerendonk en Gastel. Hulp is meteen inzetbaar. Sterkselseweg 20A, 6023 EB Maarheeze, tel. 0031 6 22331266. Thuiszorg Buurtzorg leende/Sterksel Ook Buurtzorg Leende is 24 uur bereikbaar voor thuiszorgvragen. Tel. 0031 6-83222805 Thuiszorg Stichting land van Horne Voor acute zorgvragen: T 0800 33 33 888 (24 uur per dag bereikbaar). Voor overige vragen kunt u dit nummer bellen op werkdagen van 8-18 uur. www.landvanhorne.nl Diabeteslijn (‘s nachts alleen noodgevallen) 0031 33 4630566 of e-mail naar info@dvn.nl, voor alle vragen over diabetes Uitvaartverzorging Van Der Stappen T. 0031 495 430260 · www.vdstappen.nl Stichting eindzorg cranendonck Tel. 0031 6 47140400 Wekelijks spreekuur donderdagmiddag 13u30-14u30, De Dam 1, 6021 KM Budel - www.stichtingeindzorg.nl

Een werk van Hilde van der Heijden (een paardenhoofd in clair-obscure). en Lou Strik (houtgravures en linosnedes) erg belangrijk. “Mijn schilderijen en linosnedes zijn illustratief en ruimtelijk, in een magisch-realistische omgeving en met filosofische ondertoon.” aldus Paul. Zijn linoleumsnedes zijn in zwart gedrukt op een witte ondergrond. De olieverfschilderijen zijn qua toets illustratief, fijn-realistisch en op elkaar afgestemd. Hilde van der Heijden (*Eindhoven 1981) uit Schijndel, volgde haar opleiding op St.-Lucas in Boxtel (informatie, communicatie en reclame) en specialiseerde zich in fotografie en de computerprogramma’s Illustrator en Photoshop. Ze heeft een eigen fotozaak (Studio van Veldhoven Fotografie te Vught). Voor de expositie heeft ze vooral gekozen voor paardenportretten. Centraal hierbij staat de visie van Caravaggio en Rembrandt: ‘clair-obscure’, waardoor een mystiek en verfijnd portret ontstaat. En dit alles tegen een donkere achtergrond.

Marie-José Janssens van ARTINN: “Tijdens deze bijzondere expositie, waar technieken en kunstvormen ‘het heden, verleden en toekomst’ elkaar kruisen en aanvullen, vloeien kunst en commercie in elkaar over”. U bent welkom tijdens de opening en in de maand december op vrijdag, zaterdag en zondag en woensdag 26-11, van 14.00 u tot 18.00 u. In januari / februari / maart alleen op afspraak. E-mail: art-inn@telenet. be of www.art-inn.nl .

Een kunstwerk van Paul van der Heijden

Op maandagavond 3 december was er een informatieavond over de multimodale haven Weert-Cranendonck voor inwoners van Weert en Cranendonck. De gemeente Weert, de gemeente Cranendonck en de terminalexploitant waren aanwezig om een toelichting te geven op de plannen. De avond vond plaats in gemeenschapshuis De Schakel in Budel Dorplein. Namens de gemeente Cranendonck was Wethouder Manders aanwezig, namens de gemeente Weert wethouder Kirkels. Doel van de avond was om inwoners te informeren over de plannen en hiermee een beeld te geven van de ontwikkelingen rondom de haven. Op een multimodale terminal wordt lading overgeladen van de ene vorm van vervoer naar een andere. In deze terminal komen

COLOFON HAC Weekblad Stationsstraat 41, 3930 Hamont-Achel. T. 0032 11 757201. E. info@hacweekblad.eu W. www.hacweekblad.eu

Een Artistimpressie van de haven door Trimagine vervoer over water, spoor en weg samen. Het is de bedoeling ‘modal shift’ te bevorderen. Dat is het van de weg halen van lading en deze via water of spoor te laten lopen. Bij de terminal Weert-Cranendonck wordt ernaar gestreefd dat de terminalexploitant zelf kan bepalen via welke vorm van vervoer de aangeboden goederen worden getransporteerd. Efficiency, duurzaamheid en betrouwbaarheid in de logistieke keten zijn de sleutelwoorden voor een terminal die een

echte aanwinst zal zijn voor de regio Weerterland. De exploitant - een samenwerkingsverband van GVT Group of Logistics, Wetron Transport and Logistics en Huizing Management Services - geeft aan veel vertrouwen te hebben in een multimodale terminal op deze locatie. Het project is een uitvloeisel van de economische samenwerking in de regio Hoge Dunk en wordt met subsidiegelden gesteund vanuit de provincie Limburg en het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Open: maandag tot en met vrijdag: 08.30-12.30 en 13.30-16.00 uur.

Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van deze uitgave worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij HAC Weekblad c.q. de betreffende auteur. In geen geval is HAC Weekblad aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de in deze krant beschikbare informatie.

Deadline kopij: dinsdag 16.00 uur. Verspreidingsdag: donderdag/vrijdag. HAC Weekblad niet ontvangen? Bel: 0032 11 757201. Druk: Nieuwsdruk Limburg. Oplage: 21.250


HAC Weekblad · VrijdAg 7 deCeMber 2012

PAGINA 5

Schoenen van XSENSIBLE

Uitnodiging Uitnodiging

Voor super gevoelige voeten

Klanten, BesteBeste Beste Beste Klanten, Klanten, Klanten, uuutete uw rondom het Om uOm Om Om te helpen tehelpen helpen helpen in uwinin inkeuzes uw uwkeuzes keuzes keuzes rondom rondom rondom het eten het heteten tijdens eten etentijdens tijdens tijdens de de de de feestdagen organiseert Dennis van een feestdagen feestdagen feestdagen organiseert organiseert organiseert PLUSPLUS PLUS PLUS Dennis Dennis Dennis van Moorsel van vanMoorsel Moorsel Moorsel een proefavond. een eenproefavond. proefavond. proefavond. Op waarbij de feestelijk isisisaangekleed, Op deze Op Opdeze deze avond, dezeavond, avond, avond, waarbij waarbij waarbij de winkel de dewinkel winkel winkel feestelijk feestelijk feestelijk is aangekleed, aangekleed, aangekleed, erer de allerlei demonstraties en zullenzullen zullen zullen er door erdoor door heel doorheel de heel heel winkel de dewinkel winkel winkel allerlei allerlei allerlei demonstraties demonstraties demonstraties en proeverijen en enproeverijen proeverijen proeverijen georganiseerd worden. Uiteraard ook georganiseerd georganiseerd georganiseerd worden. worden. worden. Uiteraard Uiteraard Uiteraard is ookisisisonze ook ookonze onze vaste onzevaste vaste vaste kok kok kok kok Madeleine hierbij aanwezig Madeleine Madeleine Madeleine hierbij hierbij hierbij aanwezig aanwezig aanwezig Zo uuuinin een en omgeving, culinaire ideeën op Zo kunt Zo Zokunt ukunt kunt in een ingezellige een eengezellige gezellige gezellige en feestelijke en enfeestelijke feestelijke feestelijke omgeving, omgeving, omgeving, culinaire culinaire culinaire ideeën ideeën ideeën op doen. op opdoen. doen. doen. Deze avond isis op 14 2012 Deze Deze Deze avond avond avond is op isvrijdag op opvrijdag vrijdag vrijdag 14 december 14 14december december december 2012 2012 2012 tot vanvan van 18.00 van18.00 18.00 18.00 tot 21.00 tot tot21.00 21.00 21.00 uur.uur. uur. uur. deze tijden plus deze tijden deze deze wijken tijden tijdenwijken af wijken wijken van af de af afvan landelijk van vande de delandelijk landelijk landelijk plus proefavonden plus plusproefavonden proefavonden proefavonden

Wij ook proeven Wij hopen Wij Wijhopen hopen hopen dat udat dat dat ookuuukomt ook ookkomt komt komt proeven proeven proeven en het van een en een en kennismaken en enkennismaken kennismaken kennismaken onderonder onder onder het genot het hetgenot genot genot van een van vanhapje een eenhapje hapje hapje en een en endrankje. een eendrankje. drankje. drankje. Iedereen is, na Iedereen Iedereen Iedereen die die aanwezig die dieaanwezig aanwezig aanwezig is, ontvangt is, is,ontvangt ontvangt ontvangt na afloop na naafloop afloop afloop enkele leuke attenties. enkele enkele enkele leuke leuke leuke attenties. attenties. attenties. De opluistering zal worden De muzikale De Demuzikale muzikale muzikale opluistering opluistering opluistering zal verzorgt zal zalverzorgt verzorgt verzorgt worden worden worden door:door: door: door: “Schootitief” “Schootitief” “Schootitief” “Schootitief”

Iedere die bezoekt een Iedere Iedere Iedere klantklant klant klant die deze die diedeze deze avond dezeavond avond avond bezoekt bezoekt bezoekt krijgtkrijgt krijgt krijgt een lot. een eenlot. lot. lot. Omstreeks 20.00 uur erer een zijn prijzen Omstreeks Omstreeks Omstreeks 20.00 20.00 20.00 uur zal uur uurerzal zal zal een erloterij een eenloterij loterij loterij zijn waarbij zijn zijnwaarbij waarbij waarbij leukeleuke leuke leuke prijzen prijzen prijzen tete zijn als een te winnen tewinnen winnen winnen zijn met zijn zijnmet als met methoofdprijs als alshoofdprijs hoofdprijs hoofdprijs een LCD een eenLCD televisie. LCD LCDtelevisie. televisie. televisie.

Dennis van Dennis Dennis Dennis van van van Van Balkom Van Van Balkom Balkom Beek en Donk Beek Beek en en Donk Donk Moorsel Moorsel Moorsel

DenniDennis vans van

Schoenen van Xsensible zijn gemaakt van een rekbare, ademende en waterbestendige gepatenteerde sandwich van leder en bi-stretch textiel. De schoenen beschikken over een verbazingwekkende elasticiteit. Daardoor past de schoen zich heel gemakkelijk aan naar iedere vorm van de voet. Xsensible schoenen zijn soepel en licht in gewicht. Het materiaal zorgt voor een aangename en constante temperatuur.

Ook voor mensen met reumatische aandoeningen en diabetici zijn Xsensible schoenen een aanrader. Voor de moeilijkste voeten kunnen schoenen van Xsensible dé oplossing zijn. Deze speciale pasvormschoenen zijn er voor dames en heren. Laat u zich bij ons deskundig adviseren.

deze TijdensTijdens Tijdens deze Tijdens avond deze dezeavond avond avond van tot hebbenhebben hebben hebben we vanwe we we 18.00 van van18.00 tot 18.00 18.00 21.00 tot tot21.00 uur, 21.00 21.00uur, uur, uur, (excl statiegeld) (excl (exclstatiegeld) statiegeld) statiegeld) 1 krat 1voor 11krat krat krat €voor 10,voor voor€(excl €€10,10,10,-

Van Balkom Van Van Balkom Balkom Beek Donk Beek Beek enen en Donk Donk

Capucijnerplein 32 · Budel · & 0031 495 491969 Kijk ook op: www.taskoschoenen.nl

Zonwering en Rolluiken

MoorMoorselsel

Service

eigen service- en reparatiedienst

RonDven 41D · MaaRheeze Tel. 0031 495 496411

Elisabeth de Vries

Toonaangevend. Toonaangevend. De nieuwe Loewe Individual Individual. . nieuwe Loewe Wat verwacht u vandaag van een een LED-televisie LED-televisie?? vandaag van De finesse van van een een tijdloos tijdloosdesign, design,perfect perfectteteintegreren integrerenininuw uwinterieur, interieur,een een audio-oplossing audio-oplossingop opmaat? maat?Of Ofeen eenintelligente intelligentetechnologie, technologie,een eenmakkelijke makkelijke toegang toegang tot uw digitale digitale wereld, wereld, een een perfecte perfecte beeldkwaliteit? beeldkwaliteit?Loewe LoeweIndividual Individualverenigt verenigt al deze eisen eisen in in één één enkel enkel systeem, systeem,samen samentetestellen stellenvolgens volgensuw uwwensen. wensen. Ontdek Ontdek Loewe Loewe Individual Individualbij bijde deLoewe-vakhandel Loewe-vakhandelenenopopwww.loewe.be www.loewe.be

Van Der Kampen

In deze ruimte kunt u uw dealerlogo plaatsen. Uw logo dient in zwart/wit te zijn, mag niet groter zijn dan het Loewe-logo en dient binnen de stippellijntjes geplaatst te worden. De stippellijntjes mogen echter niet mee afgedrukt worden: u moet ze verwijderen. Als u met meerdere Loewe-vakhandelaars Audio • Video • KTV • Telecom Klein Huishoudelijk • Witgoed adverteert, mogen geen logo‘s gebruikt worden én• moet eenzelfde lettertype gehanteerd worden.

Dr.A.Mathijsenstraat 11 • Budel • & 0031 495 497179 • www.epvanderkampen.nl

Vormgegeven doorLoewe LoeweDesign/Phoenix Design/PhoenixDesign. Design. Vormgegeven door

Schilderijen

www.elisabethdevries.nl Atelier: W. de Zwijgerstraat 61 6021 HL Budel (NL) Telefoon: +31 655198783

Dealer_IndiLED_Table_210x148_vl.indd 1

11/05/10 10:15


HAC Weekblad · VrijdAg 7 deCeMber 2012

PAGINA 6

op zoek naar beeld van Budel!

Hart van Soerendonk klopt!

Op zaterdag 24 november organiseerde de gemeente Cranendonck rondwandelingen door het centrum van Budel. De wandelingen onder leiding van stedenbouwkundigen, waren bedoeld om in gesprek te gaan met bezoekers over een aantal kenmerkende plekken in het Budelse centrum.

stellen van het beeldkwaliteitplan. De eerste versie van dit plan ligt gelijktijdig met het ontwerp-bestemmingsplan 'Centrum, Budel' ter inzage in de eerste helft van 2013. Op dat moment kunt u opnieuw uw mening geven.

SOERENDONK - Het project Hart van Soerendonk nadert zijn afronding. Onlangs werden de vijf sociale patiowoningen van woningcorporatie woCom opgeleverd en kunnen de nieuwe bewoners er in.

Reageer alsnog! Bent u niet in de gelegenheid geweest om uw mening te geven en wilt u dit alsnog doen? Dat kan! Stuur een e-mail naar Monique Janssen via m.janssen@cranendonck.nl Inzendingen die binnenkomen vóór 10 december 2012 worden alsnog meegenomen in het concept- beeldkwaliteitplan.

Het zijn moderne woningen, voorzien van alle gemakken en uitermate geschikt voor senioren. Een belangrijke stap in de realisatie van het project Hart van Soerendonk, wat er voor zorgt dat een kleine kern als Soerendonk leefbaar blijft. WoCom heeft binnen het project Hart van Soerendonk vijf sociale patiowoningen gerealiseerd die speciaal geschikt zijn voor senioren met een zorgbehoefte. Zij kunnen daardoor langer zelfstandig in hun eigen dorp blijven wonen. De woningen zijn 'levensloopbestendig' ontworpen. Dit betekent dat de woning zonder trappen te bereiken is en dat de belangrijkste woonruimtes, zoals keuken, sanitair, woonkamer en minimaal één slaapkamer, zich op de begane grond bevinden. In het ontwerp is ook rekening gehouden met de ruimte, die nodig is als er gebruik wordt gemaakt van een rolstoel of rollator. Bovendien is de berging voorzien van een aansluitpunt voor de scootmobiel. Binnen het project Hart van Soerendonk wordt ook gemeen-

Wat vindt u mooi? Wat is minder mooi? Wat zou het centrum moeten uitstralen? Een vijftigtal bezoekers van het centrum gaf hun mening op deze en andere vragen. Beeldkwaliteitplan centrum Budel. Een beeldkwaliteitplan maakt inzichtelijk welk beeld de gemeente wil neerzetten in het centrum van Budel. Het is een uitwerking van geschreven beleid naar beelden. Hierbij worden zowel de openbare ruimte als de gebouwen uit het centrum meegenomen. Het plan wordt gebruikt als inspiratiebron voor de bestaande bebouwing en als toetsingskader voor toekomstige bebouwing. Ook geven de beelden van de openbare ruimte richting aan (eventuele) toekomstige aanpassingen. Het doel van een beeldkwaliteitplan is om een samenhang in het centrum te creeren. De openbare ruimte wordt daarbij gezien als verbindingsmo-

gelijkheid tussen de diverse sferen die het Budelse centrum kent. Mooie verhalen van vroeger, kritische blikken en enthousiaste reacties hebben gezorgd voor veel informatie en belangrijke input voor het beeldkwaliteitplan van het centrum van Budel. Aan het einde van de dag werd een overheerlijke taart verloot onder alle deelnemers. De gelukkige winnaar, meneer Piet Goovers, liet weten “erg positief tegenover dit initiatief tot burgerparticipatie te staan”. Door het enthousiasme bij de bezoekers is afgelopen zaterdag deze gezamenlijke zoektocht naar het beeld van Budel een succes geworden! Alle reacties worden meegenomen bij het op-

Enkele terugkerende kreten: “Het centrum moet vooral functioneel zijn” “Behoud de historie van het centrum” “Ga leegstand tegen!” “De opgehoogde parkeerplaats aan het Capucijnerplein is sfeerafbrekend” “Gratis en voldoende parkeren moeten behouden blijven” “Betrek de entrees van het centrum ook bij het beeldkwaliteitplan; deze moeten een hoogwaardige uitstraling hebben” “Sfeer en beleving zijn belangrijk!”

Sint en clown Frodie bezoeken Kiekeboe Op woensdag 28 november was een spannende dag voor de kinderen van KDV Kiekeboe en BSO de Pretflat. In de aula van de Muzenberg stond alles gereed voor een paar speciale gasten. Toen alle kinderen en ouders een plekje hadden gevonden begon de muziek, ging het gordijn open en daar stond Clown Frodie. Clown Frodie studeerde samen met de kinderen een dansje en een liedje in om de sint en zijn pieten een warm welkom te heten. Iedereen zong en danste enthousiast mee. De kinderen hebben niet alleen een dansje geleerd, er werd ook gegoocheld en vriendje Rat kwam nog even op bezoek. Na een tijdje

Geen amateurvoetbal in Nederland Vervolg van de voorpagina Dit betekent dat er ook in Cranendonck niet gevoetbald zal worden komend weekend. Vandaar dat er in HAC Weekblad geen voetbalprogramma's omtrent Cranendonck te vinden zijn. Op zondag 2 december liep een amateur wedstrijd in Almere helemaal uit de hand. Grensrechter Richard Nieuwenhuizen werd door 3 spelers van een voetbalploeg uit Amsterdam brutaal mishandeld, met de dood tot gevolg. De drie daders zijn ondertussen ingerekend en worden officieel verdacht van doodslag. Als gevolg van deze gebeurtenis heeft de KNVB besloten om alle wedstrijden die op zaterdag 8 en zondag 9 december zouden doorgaan, voor zowel de jeugd als de

senioren, af te lassen. Hiermee zullen ook Rood-Wit '67/Nyrstar, FC Cranendonck, VV Maarheeze en SV Budel dit weekend geen wedstrijden spelen. Op de website van Rood-Wit '67/Nyrstar liet de club weten dat hun gedachten uitgaan naar de naasten en familieleden van het slachtoffer alsook naar de voetbalclub SC Buitenboys, waar Richard grensrechter van was. En ook op de website van FC Cranendonck is te lezen dat alle wedstrijden van dit weekend geen doorgang kennen. SV Budel meldt, naast hun betuiging van medeleven, op de website ook nog het volgende: "Geweld hoort niet op het veld thuis of op het sportpark. Niet alleen voor spelers en leiders moet het leuk blijven, maar ook voor de scheidsrechters en grensrechters is het allemaal een hobby. Je hoort gewoon met je handen van een an-

der af te blijven! Wij hopen dat alle leden van SV Budel zich dit beseffen." De KNVB legde ook nog enkele andere maatregelen op. Zo dient voorafgaand aan alle wedstrijden van de profs een minuut stilte in acht genomen te worden. Daarnaast zullen de teams en arbitrage in het betaald voetbal het komend weekend rouwbanden dragen en de algemene vergadering over het amateurvoetbal, die gepland was voor zaterdag 8 december, tot nader order worden uitgesteld. De clubs van Cranendonck hebben op het einde van deze week overleg gepleegd per club. Ze hebben gekeken naar de maatregelen die getroffen dienen te worden om dit soort agressie tegen te gaan en wat de afgelaste wedstrijden komend weekend tot gevolg zullen hebben.

schapshuis Den Donck uitgebreid, komt er een nieuwe multifunctionele gymzaal en is er een medisch cluster gerealiseerd. Dit medisch cluster is reeds op 1 oktober opgeleverd. In Den Donck wordt nog volop gewerkt om de uitbreiding te realiseren. Deze werkzaamheden zullen eind van het jaar afgerond zijn. Samen met het nieuwe medisch cluster, waaronder ook fysio en logopedie vallen, helpt dit om een kleine kern als Soerendonk leefbaar te houden. Begin 2013 wordt de huidige gymzaal gesloopt en zullen het schoolplein en de openbare ruimte opnieuw ingericht worden. Uiterlijk in april 2013, maar mogelijk al wat eerder, is het project volledig afgerond.

Dorpsplatform Budel Op dinsdag 11 december van 20 tot circa 22 uur is iedereen van harte welkom bij het volgende overleg Buurtbeheer van het dorpsplatform Budel in gemeenschapshuis De Borgh.

De Sint en Clown Frodie op bezoek bij Kiekeboe liep de spanning hoog op want Sinterklaas had voor ieder kind de sint en zijn pieten waren bij- een cadeautje mee gebracht. Moe na gearriveerd. Met luid zingen maar voldaan ging iedereen naar en dansen werden ze onthaald. huis.

De patiowoningen in Soerendonk

Naast de gebruikelijk terugkerende agendapunten en enkele interne zaken komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod: De gemeente wil de inzameling van oud papier met ingang van het nieuwe jaar veranderen: verenigingen worden niet langer betrokken bij het inzamelen en lopen hierdoor inkomsten mis. Wat vindt buurtbeheer hiervan? Ons gemeenschapshuis "De Borgh" is verouderd en moet de komende jaren gerenoveerd

worden. De gemeente onderzoekt momenteel de mogelijkheden en sluit zelfs nieuwbouw niet uit. Wat is de stand van zaken? Naast de Borgh zijn er in ons centrum nog meer ontwikkelingen gaande. Hoe staat het met de visie tav het centrum en wat gaat er met het terrein tegenover Albert Heijn gebeuren? Iedereen die geïnteresseerd is in één van deze onderwerpen of hieraan een bijdrage kan leveren is van harte welkom om bij de bijeenkomst aanwezig te zijn. Maar er kunnen ook andere onderwerpen zijn die u belangrijk vindt om eens in ons dorpsplatform te bespreken of aan te kaarten. Ook daarvoor kunt u as. dinsdag bij ons terecht.

Mooie musical pallieter

In het weekend van 30 november, 1 en 2 december vierde speciale basisschool Pallieter in Overpelt haar 50-jarig jubileum met een heuse musical. De leerkrachten en leerlingen zetten een prachtige prestatie neer in theater Dommelhof. De voorstellingen waren dan ook telkens uitverkocht. Op 30 november kwam er ook een speciale gast langs, namelijk Baron Stijn Coninx die het 'peterschap' van deze school op zich genomen heeft. Foto Jean Vandijck.


HAC Weekblad · VrijdAg 7 deCeMber 2012

L&E Cooking Ware...dé kookshop van Neerpelt

Eindejaars acties!

100 m2 kookplezier!

PAGINA 7 Kookpotten & pannen | Kookgerei | Klein elektro | Tafel accessoires | Barbecue

www.lenecookingware.be

www.facebook.com/LEkeukens

Heerstraat 101 | 3910 Neerpelt | 0032 11 641620 | info@lenecookingware.be

Champagnekoeler Zeno € 98,50

7-delig messenblok Orion € 143,30

Gietijzeren kookpot ø 24 cm € 113,40

Cocktailcollectie Point-Virgule alle tools om aan de slag te gaan

actieprijs € 60,-

actieprijs € 93,-

actieprijs € 73,-

actieprijs € 69,-

HAC Weekblad Onderscheidend - Vernieuwend - Grensoverschrijdend!

Opruiming wintershirts

Het best ventilerende bed ooit

M-LInE: 20% KORTInG

Factory Store Budel

OP DE GEHELE COLLECTIE!

GRATIS TEXTIELPAKKET T.W.V. e 300.- BIJ AAnKOOP V.A. e 1995.Dr. A. Mathijsenstraat 8 • Budel • 0031 495 491397 (maandag gesloten) Meer dan 50 slaapkamers, tientallen kasten, boxsprings, waterbedden, luchtgeveerde matrassen, bedbodems, matrassen, seniorenbedden, gelbedden, enz.

www.slaapcenterverweijen.nl

shimano M087

Set actie

Van e114,95

voor e69,95

Openingstijden: ma. di. wo. & vr. 9.00-12.00 en 13.00-18.00 zaterdag 9.00-17.00 uur do. & zo. gesloten

Bell solar

Van e49,95 • Overschoen PRO tarmac H20 wit • Handschoen PRO Ultimate rood • Helmmuts Shimano rood

voor e24,95

Onze normale openingstijden zijn: Donderdag – 9.00 uur – 17.00 uur Vrijdag – 9.00 uur – 20.00 uur (Vaste Koopavond !) Zaterdag – 9.00 uur – 17.00 uur

Factory Store Van Winkel Fashion

Van e82,85

voor e39,95

Vanaf donderdag 6 december starten wij met de seizoensopruiming van de wintershirts!

uw fietsspecialist

Gastelseweg 72 · Budel Tel. 0031 495 498808

Brogelerweg 62A • 3950 Bocholt • T. 0032 89 462201 • info@bikeshopbocholt.be • www.bikeshopbocholt.be

Heb je het al gezien? Het laatste nieuws uit onze regio zie je op Horizon TV

Cranendon kijkt CranendonCk UPC Kanaal S14+ (256 MHz)

HAC advertentie 265x60.indd 1

1/2/12 4:58 PM


HAC Weekblad · VrijdAg 7 deCeMber 2012

PAGINA 8

Nieuwe prins voor de Buulder Buk BUDEL - Op zaterdagavond 29 december a.s. zal tijdens het prinsenbal de nieuwe prins van De Buulder Buk bekend worden gemaakt.

oplossing naar Harry van de Moosdijk Grensweg 53 6021 JW Budel. Mailen kan natuurlijk ook: harry.vandemoosdijk@online.nl Om u een beetje te helpen geven wij u een drietal tips. - Vindt zichzelf nog een jonge man. - Fietst graag…van terras naar terras. - Gaat graag op vakantie maar nog liever terug naar huis.

Op de (niet gemanipuleerde) foto is hij echter al te zien. Als u denkt te weten wie het is dan kunt u een bak van het lekkerste bier ter wereld winnen. Deze wordt beschikbaar gesteld door de Budelse Brouwerij. Stuur uw

Agenda Zaterdag 8 december Aan het Rode Kruislokaal, Steenstraat 5 te Hamont is een extra bloedinzameling van 9.00 tot 13.30 uur. Met gratis ontbijt! Iedereen vanaf 18 jaar is van harte welkom. Vergeet je identiteitskaart niet. Zaterdag 8 december VZW Between Colours organiseert een drum- en zangcirkel; ritmisch klinken en tot een voldane ontspanning komen, geinspireerd door andere culturen en onszelf. Max. 12 deelnemers, alle leeftijden. Aanvang 19 u. tot 20.30 u. in Bosstraat 76 te Hamont. Inschrijven via Lemmens. liesbeth@gmail.com of via tel. 0032 494 110822. Zondag 9 december Om 15 uur wordt de nieuwe expositie 'A quatre Mains' geopend in Galerie ARTINN aan de Azalealaan 4 te Achel. In de maand december is de expositie vrij toegankelijk op vrij-, zat- en zondag van 14 uur tot 18 uur. Ook op tweede kerstdag. Iedereen van harte welkom! Zondag 9 december Natuurpunt Neerpelt houdt haar traditionele winterwandeling. De wandeling volgt het spoor van de smokkelaar in vroeger tijden, grotendeels langs de Dommel tot in Borkel en Schaft waar men de gelegenheid krijgt om in de Zwaan iets te eten of te drinken. Samenkomst om 9 uur aan de Wulp, Tussenstraat 10 te Neerpelt. Terug rond 15.30 uur. Zondag 9 december In de Teuniskapel aan de Altweerterkapelstraat 6 te Weert is er mantrazingen van 10 tot 11.15 uur. Mantra's zijn klanken die inspiratie en kracht geven. Als afsluiting kan men samen thee drinken. Meer info via Gerrie van Gestel tel. 0031 495 533232 of www.mantrazingenweert.nl Allen welkom! Zondag 10 december Bij De Roos, Beekstraat 29 te Weert kunt u genieten van muziek van Ad Goossens. De muziek start om 13.30 uur en de zaal is open vanaf 13.00 uur. Entree €2,50. Verdere informatie aan de infobalie van Punt Welzijn, De Roos of via tel.nr. 0031 495 688190. Maandag 10 december Maandelijkse kienavond met mooie geldprijzen in gemeenschapshuis de Schakel in Budel-Dorplein. Zaal open vanaf 19.00 uur, aanvang 19.30 uur. Iedereen welkom! Maandag 10 december In de Poelderstraat 5 in Budel (achter het

Missiefeest

zwembad) wordt er gekiend in de Vaandrig, het clublokaal van het St. Joris Gilde. Iedereen is welkom en men hoeft geen lid te zijn van de Zonnebloem. Er kan gekiend worden met enkele en dubbele kaarten + een gratis kienkaartje. Aanvang 13.30 uur tot ongeveer 16.30 uur.

schapshuis De Schakel in Budel-Dorplein. Mensen met een leuke, aparte hobby of verzameling kunnen zich nog opgeven. Van 13.30 tot 17.00 uur kan men zich presenteren. Opgeven graag voor 1 december via tel. 0031 495 518378 of 0031 495 493803.

Woensdag 12 december Cultuurkring organiseert kunstgeschiedenis: een lezing met powerpointpresentatie: dr. licentiate M.P. Smets. Aanvang 0m 14 uur in Dienstencentrum de Kring, Bosstraat 7 te Hamont. Info tel. 0032 11 610588. Allen welkom!

Zondag 16 december Zangvereniging de Kempengalm uit Maarheeze organiseert het inmiddels bekende Kerstkoffieconcert in de Smeltkroes. M.m.v. o.a. Mezoc koor uit Budel o.l.v. Tanja Nijsen- v. Mensvoort. Aanvang 14 uur tot 16 uur. De toegang is gratis, uw vrijwillige bijdrage wordt zeer gewaardeerd.

Woensdag 12 december In de Schakel in Budel-Dorplein wordt, onder deskundige leiding, een kerstbloemstuk gemaakt. Ieder brengt zelf de materialen mee zoals schaal, oase, groen en sierspullen. Aanvang 19.00 uur. Opgeven graag via tel. 0031 495 518378. Iedereen is welkom! Zaterdag 15 december Een XXL workshop gelaatsverzorging met de Sonya Skin care voor alle dames die er met de feestdagen stralend uit willen zien. Gratis gelaatsverzorging (t.w.v. €45,) met de allerbeste producten op basis van pure aloë vera en een middag vol gezelligheid. Info en aanmelden: www.forevermoneynieuws.nl (vol=vol). Zaterdag 15 december In Parochiaal Centrum De Burg, Burg 34 te Hamont is er kinderbloemschikken voor de Kerst. Aanvang van 10 uur tot 12 uur. Alle kinderen zijn welkom. Zaterdag 15 december Kom gezellig keuvelen op de Kerstmarkt vanaf 15 uur in residentie: Aan de Beverdijk, Beverbekerdijk 7 te Achel met allerhande standhouders, veel sfeer, een hapje en een drankje, kortom gezellig vertoeven! Zaterdag 15 december De Diabetesvereniging Noord-Limburg nodigt u allen uit voor haar negende groepswandeling (ca. 5 km.) Samenkomst bij De Wedelse Molen in Overpelt om 13.45 uur en vertrek stipt om 14.00 uur. Deelname gratis en alle diabeten en fam. en andere sportievelingen zijn van harte welkom! Voor meer info: 0032 11 640710. Zaterdag 15 december In de ROOS, Beekstraat 29 in Weert wordt de jaarlijkse Kerst-Bridge-Drive gehouden. Kosten €10,- p.p. inclusief lunch. Inschrijven tot zaterdag 8 december aan de balie in de ROOS. Tel. 0031 495 688190 of bij Jo Douven tel. 0031 495 633343. Mail: joenrina@hotmail.com Zondag 16 december Er zijn nog enkele plaatsen vrij om mee te doen aan de Kerst-In in gemeen-

Zondag 16 december KF Kempenbloei nodigt u van harte uit op het Topfanfarefestival in zaal De Zinne, Palethe Overpelt. Vanaf 15.00 uur wordt u een ganse namiddag verwend met topfanfare muziek door verschillende fanfaren. Kaarten in vvk via: reservaties@ kempenbloei.be of via 0032 474 295087. Kaarten €7,-, aan de kassa €9,-. Iedereen van harte welkom! Zondag 16 december Vogelvereniging Zang & Kleur uit Weert organiseert een grote vogelruilbeurs. Er kunnen div. soorten vogels worden aangeboden in gemeenschapshuis Groenewoud, Kesselstraat 28 in Weert. De beurs duurt van 9.00 tot 12.00 uur. Entree €1,p/p. Er mogen alleen vogels in tentoonstellingskooien worden aangeboden. Voor meer info: smeecran@gmail.com Donderdag 20 december De Heemkamer van de Heemkundekring De Baronie van Cranendonck, gevestigd in het Schepenhuis aan de Markt in Budel, is geopend tussen 14 uur en 22 uur. De toegang is gratis. Donderdag 20 december Cultuurkring Hamont-Achel organiseert: klassieke muziek beluisteren op donderdagnamiddag van 14.00 tot 16.00 uur in Dienstencentrum de Kring, Bosstraat 7 te Hamont met bespreking en pps. voorstelling door musicologe Mevr. Rose Marie Hendrikx. Allen welkom! Vrijdag 21 december In de Klimroosaccomodatie aan de Poelderstraat 2 in Budel is er kienen. Toegang voor iedereen en de opbrengst komt geheel ten goede aan de stichting. Er zijn mooie prijzen te winnen. De avond begint om 20.00 uur, zaal reeds open vanaf 19.00 uur. Allen welkom! ook in deze agenda? E-mail dan naar HAC Weekblad: info@ hacweekblad.eu de gegevens van uw activiteit of stuur een briefje met daarin wie, wat, waar en wanneer naar Stationsstraat 41, Hamont-Achel.

Het was bijzonder druk het afgelopen weekend in de Posthoorn t.g.v. de missietentoonstelling. Kwam het door het tentoongestelde of door hetgeen wat er uit de keuken kwam? Of beide? Foto Gerard Coenen.

De Aandelen van HAC

een Apple om in te bijten Woensdag 5 dec12. Vorige week vertelde ik u dat er nog meer aandelen waren, waarvan de analisten hoge koersdoelen afgeven, terwijl de koers van dat aandeel alsmaar blijft dalen. Deze week onthul ik u mijn ‘favoriet’. Mijn ‘favoriet’ is het beroemdste bedrijf ter wereld, namelijk Apple($585). Apple wordt door 53 analisten gevolgd. Daarvan geven er momenteel 47 een koopadvies. Zes analisten geven een houdenadvies. De hoogste slotkoers aller tijden noteerde $702,- op 19sept12. Sindsdien daalde het aandeel, geholpen door onplezierige berichten over Apple, naar $525,- op 15nov12 (dat was 25% eraf!). Op die dag schreef analist Brian White, een echte Apple-fan: ‘je moet bijna gek zijn om de aandelen Apple op deze koers te verkopen. De uitverkoop van de laatste 8 weken is totaal misplaatst.’ En het wondertje geschiedde: de koers steeg de volgende dag en inmiddels staat Apple weer op $585,- dat is ruim 10% erbij in een paar weken tijd. Even $5,- miljard dollar erbij gepraat door één vent! Hier nog wat feiten die u mee kunt nemen ter beoordeling van de aandelen Apple. Een van die onplezierige berichten betroffen de royalty’s voor de erfgenamen van de artiesten. Als Apple op dit gebied onwettige constructies blijkt te hebben, dan kunnen we nieuwe rechtszaken verwachten met miljarden dollars als inzet. Iets anders. Onlangs werd uitgerekend dat er maar liefst 800 beleggings- en hedge fondsen aandelen Apple als toppositie in hun portefeuille hebben. Vele managers van die fondsen denken dat $585,- een mooi moment is om Apple bij te kopen. Sommigen verwachten een nieuwe topkoers van $800,-! Als die verwachting zou uitkomen is alleen het bedrijf Apple meer waard dan alle bedrijven van de AEX en AMX index tezamen… Over dit boekjaar (1okt11-30sept12) heeft Apple een omzet van $156 miljard en een winst van $41,7 miljard behaald. Dat betekent dat Apple van elke $100,- omzet $26,- nettowinst overhoudt. De meeste bedrijven houden er maar $2,60 van over! De

verwachting voor volgend jaar is omzet en winst plus 25%. Dus vrijwel alle deskundigen zeggen nu: aandelen Apple (€585) kopen! Alleen uw stukjesschrijver van de Aandelen van HAC adviseert u: verkopen die aandelen Apple! Waarom? Ik geef jullie een paar serieuze redenen. Ten eerste, de verlamming van de concurrentie is voorbij. Sterker nog, de concurrentie lijkt momenteel ‘kwadratisch’ toe te nemen. De Samsungs, de Nokia’s en noem ze maar op, ze willen zich niet meer laten ringeloren door de mooie iPhones en Ipads van Apple. Ze maken zelf even leuke speeltjes, en dat voor vaak lagere prijzen. Natuurlijk komt er straks weer een nieuwe Ipad of zo, maar ook Samsung en Microsoft lanceren hun eigen tablets. Dat dwingt Apple uiteindelijk tot prijsaanpassingen en dus tot lagere winstmarges. Tegenvallende resultaten en daarmee lagere koersen zullen het gevolg zijn. Ten tweede, managers van hedgefunds ruiken hun kans en zullen geleende aandelen aandelen Apple gaan verkopen. De trouwe analisten zullen de koers van Apple weer omhoog praten. En zo zal de koers, op en neer gaand, steeds meer dalen. Ik geloof in concurrentie en durf de veronderstelling aan dat de koers van Apple binnen nu en één jaar dik onder de $585,- noteert i.p.v. $800,-. Wie dat ook gelooft koopt mijn tip van de week. Dat is de turbo short ABN Apple TS 668 (742). Nu even doorlezen, want een turbo is de eenvoud zelve. Je hoeft alleen maar het getal 742 te onthouden. Deze turbo kost nu 742-585=$157. Om zelf uit te rekenen wat je turbo short waard is, bijvoorbeeld bij een koers van $500,- hoeft alleen maar die $500,af te trekken van 742, en zie, dan is die turbo al 742-500=$242 waard! Maar als de koers onverhoopt stijgt naar 668, dan krijgt u nog ongeveer 742-668=$74 en wordt deze turbo short voor altijd uit de handel genomen. Dat is het addertje onder het turbogras! Van onze beleggingsdeskundige. Reageren kan via e-mail: effectenbeurzen@hacweekblad.eu


HAC Weekblad · VrijdAg 7 deCeMber 2012

PAGINA 9

ae InSTallaTIeS

Aanbieding!

Kipsaté

geldig van vrijdag 7 t/m donderdag 13 december 2012

met frites en salade : € 7,95

prijs Afhaal

Nieuwstraat 34 Budel T. 0031 495497800 www.komusaan.nl

Loodgieterswerk • CV Ketels/ Verwarming Dakwerk • Zinkwerk Edil Kamin Pelletkachels

5,

95

André Essers - Molenheide 25 · Soerendonk · T. 0031 6 1336 4785

SOERENDONK, DORPSSTRAAT 63

BUDEL, MOEZELSTRAAT 7

EN OP

EN OP

D!

G AA

R

EV

DG BO

-

Zonwering en Rolluiken

S!

Gelegen op een riant perceel, karakteristiek vrijstaand woonhuis met grote hobbyruimte/garage en buitenzwembad.

Bj. ca. 1950, later verbeterd. Inh.: ca. 575 m³. Perceel 1.600 m²! Sfeervolle woonkamer, aparte zitkamer, eetkeuken en kelder Drie slaapkamers + vaste trap naar 2e verd. mogel. twee extra kamers Privacy biedende, vrije achtertuin met een verwarmd buitenzwembad Vrijstaande garage met grote hobbyruimte, ca. 128 m2 KOOP GUNSTIG IN 2012 i.v.m. veranderende hypotheekregels!

I HU

Reparaties eigen service- en reparatiedienst

Instapklare tussenwoning met aangebouwde bijkeuken en berging. Rustig gelegen aan doodlopend straatje. -

D!

R

EV

DG BO

G AA

Bj. ca. 1965, recent uitgebouwd. Inh.: ca. 305 m³. Perceel 128 m² Gezellige woonkamer met halfopen keuken v.v. alle apparatuur Ruime aanbouw met bijkeuken en 2e berging Drie slaapkamers en een moderne doucheruimte Luxe afgewerkte woning met vrije achtertuin op het zuiden KOOP GUNSTIG IN 2012 i.v.m. veranderende hypotheekregels!

OPEN HUIS: ZATERDAG 8 & 15 DECEMBER VAN 11.00–13.00 UUR

OPEN HUIS: ZATERDAG 15 DECEMBER VAN 11.00–13.00 UUR

Vraagprijs: e 369.500,-- k.k.

Vraagprijs: e 162.500,-- k.k.

Nieuwstraat 18a · 6021 HS Budel Tel. 0031 495 525 131

info@vanderstraatenmakelaardij.nl www.vanderstraatenmakelaardij.nl

RonDven 41D · MaaRheeze Tel. 0031 495 496411 Creatieve Inspiratie en Inspirerende Creaties

Koken*beeldhouwen* mozaïeken bronsgieten*boetseren*schilderen

S!

I HU

Teamuitje of familiefamilie-uitje? Een workshop pizza's bakken is gezellig, lekker, avondvullend en vooral origineel. Vraag naar onze mogelijkheden

www.atelierleslandes.nl

Heikant 2 te Gastel  06-30528963

Uw advertentie in HAC Weekblad... Uw advertentie in 21.250 brievenbussen! Budel, Budel-Schoot, Budel-Dorplein, Maarheeze, Gastel, Soerendonk, Hamont, Hamont-Lo, Achel, Achel-Statie, Neerpelt, St. Huibrechts-Lille, Herent, Boseind, Grote Heide.

OPRUIMING TOTALE LEEGVERKOOP ( VAN DE WINTERCOLLECTIE )

KORTINGEN VAN

20 % TOT 50 %

TOTALE DAMES & HEREN COLLECTIE * GELDT OP DE GEHELE DAMES & HEREN COLLECTIE UITGEZONDERD BASIS EN NIEUWE COLLECTIE MARKT 1 BUDEL - WWW.VERSPAANDONKMODE.NL


HAC Weekblad · VrijdAg 7 deCeMber 2012

PAGINA 10

Komt dat zien tijdens open Doek!

Missiekring Kettingbrug

Filmclub HDV uit Hamont organiseert in samenwerking met Vzw Limburgse Videofilmers op zaterdag 15 december een Open Doek, waarbij beginnende amateur-filmmakers hun werk kunnen laten zien. Dit Open Doek gaat door in Cinema Walburg in Hamont vanaf 10 uur.

Het missiefeest dat in het weekend van 2 en 3 december doorging in de Posthoorn, was weer een topper. De leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar uit Hamont en Hamont-Lo hebben vrijdag met veel interesse geluisterd naar het verhaal van Maximo Spaas over zijn geboorteland Guatemala met het hospitaalproject Solidario.

De bedoeling van dit Open Doek is om ook de beginnende filmmakers uit de regio een plek te geven waar ze hun werken kunnen laten zien. Tijdens deze middag zal er een commissie aanwezig zijn die de films beoordeelt en advies geeft. Open Doek is geen wedstrijd, wel een kans voor amateur-filmmakers om hun film te laten zien en suggesties en aanmerkingen te krijgen om zo hun werk nog te verbeteren. Er zijn momenteel al heel wat inschrijvingen binnen gekomen om deel te nemen aan dit Open Doek in Hamont. De organisatie laat weten dat het Open Doek perfect gecombineerd kan worden met de Kerstmarkt die op die dag ook in het centrum van Hamont zal doorgaan. Want iedereen kan in de namiddag in cinema Walburg komen genieten van video's van

Open doek op zaterdag 15 december in Cinema Walburg. opkomend filmtalent en daarna nog een gezellige wandeling over de Kerstmarkt maken. Het Open Doek zal omstreeks 17 uur ten einde zijn. Mooi zou zijn als er filmmakers die hier hun werk op het grote scherm kunnen laten zien, niet enkel in Noord-Limburg erkend worden als filmmaker, maar ook kunnen doorstromen naar een provinciaal niveau. Iedereen die lid is van een filmclub kan zich inschrijven voor dit Open Doek. Filmclub HDV is trouwens steeds op zoek naar nieuwe leden. Op 27 februari start er weer een nieuwe videocursus bij deze club, die

gedurende 5 woensdagavonden zal plaatsvinden. Zowel beginners als gevorderden zijn welkom. Door een lesgever zullen vooral praktische maar ook theoretische zaken uitgelicht worden. Steeds wordt dit op een boeiende manier gedaan. Deze filmclub is opgestart in 2010 en telt momenteel 13 leden. Wie geïnteresseerd is om lid te worden van HDV of wie meer informatie wil ontvangen kan steeds mailen naar filmclub_ hdv_hamont@hotmail.com of kijk eens op: sites.google.com/site/ filmclubhdv voor meer info en gerealiseerde films en video's van de bestaande leden.

Kerstmarkt Budel-Schoot Zaterdag 15 december gaat de Kerstmarkt door op het Vogelsplein in Budel-Schoot. De aanvang van de Kerstmarkt is om 17 uur en zal eindigen om 20 uur. Vooraf aan de markt zal vanaf 16.30 uur een Kerstsamenzang zijn. Daar wordt aan meegewerkt door o.a. R.K Jeugdkoor Animo, Grootkoor Schootitief uit Budel-Schoot en muzikale begeleiding van bekende doedelzakspeler Peter Fiedler uit Budel en Gemma van Merkestijn die dwarsfluit zal spelen. Uiteraard kan de Kerstman niet ontbreken! Hij zal om 17 uur aankomen op de Kerstmarkt met een prachtige koets, en er alle kinderen verwennen met

wat lekkers. Pastoor Cornelissen zal tevens een kersttoespraak gehouden. Op de Kerstmarkt staan meer dan 20 grote kramen met deelnemers uit België, Neerpelt en Cranendonck. Onder andere damesmode, dames en heren schoenen, jassen, kunstwerken van kerstverlichting en slingers, partijgoed, graveerwerk van hout en glas zal er te vinden zijn. Ook de Hallal Meat Company uit Budel zal aanwezig zijn, en ook zal er een kraam staan van een bekende fietswinkel waar o.a. ook vuurwerk te bestellen is. Verder zullen er kramen zijn met handgemaakte lederen schoudertassen en allerhande andere tassen, snoepgoed, loof en

tiffany artikelen, ijstaarten, kerstbloemstukken en natuurstenen. En ook aan de inwendige mens is gedacht, denk maar aan erwtensoep, broodjes worst, koffie, thee en nog veel meer. Dit alles is gratis, maar hiervoor geldt op = op. Het Vogelsplein zal geheel door de omwonenden versierd zijn met prachtige kunstwerken van Kerstverlichting. Ook worden er diverse soorten kerstbomen verkocht aan een lage prijs. Er is voldoende parkeergelegenheid in de omgeving van het Vogelsplein, ook voor fietsen. Bij echt extreem slecht weer zoals hevige sneeuwbuien zal de Kerstmarkt geen doorgang vinden. Iedereen is van harte welkom!

Tevens kregen zij inzicht in het werk van de drie Hamontse missionarissen in Congo, Buenaventura en Zuid-Afrika. De missietentoonstelling werd beide dagen zeer druk bezocht. Namens het stadsbestuur werd door de heer

Guy Joosten, schepen van ontwikkelingssamenwerking, de Tobintaks toegekend aan de drie actieve missionarissen. Deze som zal samen met de opbrengst van de missietentoonstelling integraal geschonken worden aan de missionarissen en een gedeelte aan het project in Guatemala. De missionarissen kunnen weer rekenen op een gul nieuwjaarsgeschenk dat ten goede komt aan de vele arme mensen van hun werkgebied. De missiekring dankt van harte alle bezoekers, sympathisanten en de vele vrijwilligers die ertoe bij hebben gedragen dat het missiefeest weer een enorm succes kende.

Sinterklaas bij de KVG

Sinterklaas was op 25 november te gast bij de KVG Al scheen de zon nog heerlijk in Spanje, Sinterklaas en zijn Pieten zijn toch weer naar België gekomen en meer bepaald naar KVG Hamont–Achel (de Katholieke Vereniging voor Gehandicapten). Op 25 november is hij na zijn aankomst in de Posthoorn, doorgeko-

men naar de parochiezaal van Hamont-Lo. Daar zaten de jongeren van KVG Hamont-Achel op hem te wachten. Na wat liedjes en een dansje van de pieten overhandigde Sinterklaas en de hoofdpiet de pakjes en een snoepzak aan de jongeren. Het was een fijne namiddag. In volle spanning wachten we op 6 december.

Taxatiedag oude boeken

Zien en gezien worden met fluovestje Het stadsbestuur van Hamont-Achel vindt verkeersveiligheid zeer belangrijk. Niet alleen de wegen en fietspaden zijn belangrijk, ook de zichtbaarheid van de inwoners in het verkeer is zeer voornaam. Nu de donkere dagen weer aangebroken zijn en de zwakke weggebruikers minder zichtbaar worden is het enorm belangrijk dat zowel de fietsers als voetgangers opvallen in het verkeer. Want zichtbaarheid kan levens redden! Met een fluovestje komen we al een heel eind verder in de ongelijke strijd tussen de ‘zwakke’ en ‘sterke’ weggebruiker. Enkele jaren geleden heeft het stadsbestuur alle schoolkinderen een fluovestje met het logo van Hamont-Achel cadeau gedaan. Dit initiatief is toen zeer positief onthaald. Verschillende verenigingen

Taxatiedag oude boeken, bijbels en ansichtkaarten door dhr. Molendijk Maandag 17 december van 13 tot 16 uur opent restaurant De Bonte Os in Budel haar deuren voor taxateur en veilinghouder Arie Molendijk uit Rotterdam.

Kinderen dragen hun fluovestjes van en naar school hebben sindsdien ook hun inte- worden deze te koop aangeboden resse voor een dergelijk vestje ge- voor 2,00 euro per stuk. Kleine toond. De stad heeft 500 fluovest- hoeveelheden kunnen tijdens de jes met het logo van de stad op kantooruren aangekocht worden. de rugzijde aangekocht. Ze zijn in Verenigingen die interesse hebverschillende maten verkrijgbaar, ben in een grotere hoeveelheid van kinderen tot volwassenen. Via vestjes kunnen deze reserveren de Dienst Vrije Tijd in het stadhuis via vrijetijd@hamont-achel.be

Hij zal deze dag oude en zeldzame boeken, handschriften, kloosterboeken en of oude bijbels voor het publiek op hun waarde schatten. Molendijk is vooral gespecialiseerd in oude geschiedenis, topografie, (staten)bijbels en theologie. Verder kan advies worden gegeven tot verkoop of restauratie van oude boeken, bijbels etc. Bijzondere stukken komen meestal in aanmerking voor een

veiling. Ook het opstellen van een taxatierapport voor de verzekering is mogelijk. Taxatie gebeurt zo mogelijk aan de hand van bewijsmateriaal uit recent verschenen veilingcatalogi. Een nauwkeurige vaststelling van de waarde van boeken is afhankelijk van de druk en van de staat waarin het boek verkeert. Met enige regelmaat komen er op dit soort taxatiedagen uiterst zeldzame werken voor de dag en soms duiken zelfs geheel onbekende boeken op. De entree bedraagt 5 euro aan de taxatietafel.


HAC Weekblad · VrijdAg 7 deCeMber 2012

PAGINA 11

jouW ambitie is onze kracht de stad hamont-achel is op zoek naar een (m/v):

boekhouder

RAMEN DEUREN ROLLUIKEN In PVC Geneo Lage energie - Passief Voor nieuwbouw en renovatie met volledige binnenafwerking

voltijdse statutaire betrekking, niveau b1 – b3 + aanleg wervingsreserve Functie: je staat in voor de administratieve afhandeling van alle mogelijke financiële opdrachten en verrichtingen van de stad, het OCMW en het AGB. Daarnaast ondersteun je de financieel beheerder in het leiden van de dienst. Profiel: je bent minstens in het bezit van een bachelordiploma ofwel een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs. Je hebt een grondige kennis van en ervaring met algemene boekhouding, BTW- en fiscale wetgeving. Bovendien zijn ook gemeenteboekhouding, beleids- en beheerscyclus en overheidsopdrachten geen onbekende begrippen voor jou. Daarnaast ben je punctueel, discreet, kan je prioriteiten stellen en je collega’s aansturen. salaris: bruto maandsalaris minimum 2273,36 euro – maximum 3830,55 euro Wij bieden je voor deze functie: een uitgebreid pakket extralegale voordelen: maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, sociaal abonnement openbaar vervoer en een gunstig verlofstelsel (minstens 30 jaarlijkse vakantiedagen). Bovendien worden jaren beroepservaring in de privésector of als zelfstandige in aanmerking genomen op voorwaarde dat ze relevant zijn voor de uitoefening van je functie.

ENERGIE EFFICIËNTIE

kandidatuurstelling: kandidaturen kunnen tot uiterlijk 30 januari 2013 ingediend worden via een persoonlijk overhandigde sollicitatiebrief tegen ontvangstbewijs, door een per post verzonden aangetekende sollicitatiebrief of per e-mail: personeelsdienst@hamont-achel.be. De datum van de poststempel of van de e-mail geldt als datum van verzending. de kandidatuur moet vergezeld zijn van een kopie van je diploma en een uittreksel uit het strafregister.

Kievitstraat 51 · 3930 Hamont-Achel Tel. 0032 11 642730 · 0032 11 446747 info@rubo.be · www.rubo.be

inlichtingen: voor de uitgebreide functiebeschrijving en een informatienota kan je terecht op onze website: www.hamont-achel.be of contact opnemen met de personeelsdienst op het nummer 011 44 50 40 of via e-mail: personeelsdienst@hamont-achel.be.

Voorbeeltd3 -BVoVorbeeld Voorbeeldstraa

en wenst iedere

Ook een mooie kerstadvertentie? Lever uw tekst bij ons aan...en wij zorgen voor de rest!

agen! fijne feestd

Voorbeeld BV

Wij wensen u fijne feestdagen!

Voorbeeldstraat 3 Voorbeeld

Fijne kerstdagen en een gelukkig 2013

T. 0032 11 757201

Voorbeeld BV

Voorbeeldstraat 3 · Voorbeeld

ZONDAG 9+16 DECEMBER OPEN VAN 13-17 UUR OlANG WiNTERlAARZEN TRENDy lAARZEN VOOR kOUDE DAGEN!

· ±31 495 123456

ZONDAG ZONDAG

9 16

SNEEUWZOUT 10 kilo €2,95 25 kilo €4,99

nu 15% kORTiNG! Zibro Extra 20 ltr.

€ 38.95

Zibro flacons Verpakt in recycleerbare wegwerpcans. Beter voor het milieu!

SfEER EN WARMTE!

Zibro SRE 229TC

VUURSCHAAl MODERN 60

• schaal en potenstel in gelakt gietijzer • hittebestendige verf • Ø60 cm / h 33 cm AkTiE € 99,–

TERRASkACHEl Ø 45 x 120 cm

• inclusief deksel tegen inregenen • pijp Ø 18-21 cm • kachel Ø 45 en hoog 120 cm AkTiE € 169,–

€ 289.-

Doelgericht verwarmen Zibro kristal 20 ltr. met Zibro € 44.95 Petroleumkachels! OPEN OP ZONDAG 9+16 DECEMBER! Ook deze koopzondagen kunt u bij ons terecht tussen 13.00 en 17.00 uur.

€ 89.-

€ 149.-

C

hristmas World Ontdek onze afdeling

Nieuw in ons assortiment! COOk & BAkE... kOM PROEVEN!

OPENiNGSTijDEN: Maandag ................................................... 13u-18u Zaterdag .................................................... 09u-17u Di. wo. do. vr. .........................09u-12u en 13u-18u Zondag ..................................................... Gesloten

HORTA HAMONT · EMMERS — Bosstraat 119 · 3930 Hamont-Achel · T. 0032 11 448529 · www.horta.org


HAC Weekblad · VrijdAg 7 deCeMber 2012 aDvertorial

concurrentie verplicht ‘kluspunt’ tot invoeren wekelijkse sluitingsdag! haMont - Maandag laatstleden werden klanten en personeel van ‘kluspunt De ijzeren rijn’ verrast door een inval van de economische inspectie en de politie. al snel werd de reden van dit robuuste bezoek voor iedereen duidelijk: er was een klacht ingediend, omdat deze nieuwe Dhz-zaak in hamont de wet op de wekelijkse rustdag niet respecteert.

Bij de aanwezige klanten ontstond er grote verbijstering toen bleek dat het de concurrentie in Hamont was die de klacht had ingediend. Ronnie Verhoeven : “Dit alles zonder voorafgaand contact ; deze manier van concurreren vind ik wel heel erg laag bij de grond.” De inspecteurs wezen op de mogelijkheid, dat elke gemeente 15 zondagen per jaar mag vastleggen waarop handelszaken open

Lekker eten bij... Met de feestdagen in het vooruitzicht kan er al stilaan gedroomd worden van alle lekkernijen die we tijdens die dagen weer voorgeschoteld zullen krijgen. Kerstmis en Nieuwjaar staan immers niet alleen garant voor veel cadeautjes en feestjes, maar ook voor lekker eten! En wie niet graag met de afwas blijft zitten kan steeds terecht bij diverse restaurants voor heerlijke gerechten.

De wet schrijft nl. voor dat elke handelszaak minstens 24u aaneensluitend gesloten moet zijn. Het Kluspunt was sinds enkele maanden ook op zondagvoormiddag geopend en hierdoor dus geen 24 opeenvolgende uren gesloten. Als bewijs van de overtreding, werden de reclames van Het Kluspunt in zowel het HAC als De Printer aangevoerd. Een aangeslagen zaakvoerder Ronnie Verhoeven : “Ik was niet op de hoogte van het bestaan van deze wet, blijkbaar is de overheid niet blij met een jonge zelfstandige die wil werken, ze vinden dus dat ik ‘TE VEEL’ werk! We zullen nu dus noodgedwongen per direct op zondag moeten sluiten en dat is vooral jammer voor onze klanten”.

PAGINA 12

Uiteraard steeds in een feestelijke sfeer! Vaak is er keuze uit diverse gangen menu's, gaande van bijvoorbeeld 3 tot 5 gangen, dus je kan zelf kiezen hoelang je samen met familie en vrienden rond de tafel zit. Maar ook kan er gekozen worden tussen verschillende

Kerst bij Kerstavond

5 gangen diner: va 18.00 uur

Ronnie Verhoeven en medewerker Toon van Kluspunt De IJzeren Rijn

mogen zijn (bvb. koopzondag, braderie,...). De gemeente Hamont-Achel doet dit tot nu toe (nog) niet en Ronnie Verhoeven zal er dan ook bij de burgemeester op aandringen om dit in het belang van alle handelszaken in Hamont snel in te voeren. Tot die tijd zal ‘Kluspunt’ in Hamont per directe ingang zijn deuren op zondag moeten sluiten, opdat bij verder vaststellen van deze overtreding er een mogelijke gevangenisstraf boven het hoofd van de zaakvoerder hangt!

't Routje 1 6024 BP Budel-Dorplein T 0495 - 51 84 82 E info@priveplan.nl I www.priveplan.nl

Kom uiterlijk 25 januari 2013 bij ons langs en regel het direct.

Kerstontbijt va 09.00 uur • diverse soorten vleesbeleg, kaas en brood • zoetigheden, ei-gerechten en fruit • koffie/thee, melk, jus d`orange en prosecco volwassenen € 17.50 kinderen € 10.00 Alleen op reservatie

volwassenen € 42,50 pp. kinderen va € 9,95

Grote Heide 15 - 3910 Neerpelt - 0032 11 63 57 95

en wij à la carte. Met de Kerstdagen werk Alleen op reservering.

Dagschotels

Deze zijn alle met warme en koude groente, frites en gebakken aardappeltjes

Spaar en kri € 750 unieke jg een a cadeagenda u!*

Wij zijn uw bank.

Kerstdag

Eetcafé De Corner

Jaar in jaar uit een mooie rente!

DinsDag: BillenDag * De actie loopt van 3 december 2012 tot en met 25 januari 2013. Vraag naar de voorwaarden of kijk op www.regiobank.nl.

Agenda

• prosecco met amuze • salade met rundercarpaccio of blauwe kaas met noten • consumé van vis of bospaddenstoelen • wildstoofpotje met tricolore puree van wortel, rode biet en broccoli • afgewerkt met rolletjes witlof, kaas en zuurkool met katenspek • een mousse van chocolade en vanille, besneeuwd met schilfers witte chocolade en ijs • een straffe koffie v/h huis met traditionele appeltaart en slagroom • aangepaste kindermenu`s

2 hanenbillen met jus

€ 8.95

WoensDag: BallenDag 2 gehaktballen met jus

€ 8.95

DonDerDag: Duitse Dag schnitzel

(saus met bijbetaling)

€ 8.95

ieDere zonDag: chaMpagne-ontBijt

(Alleen op reservering; van 10.00 - 12.00 uur) Een glas Champagne • Koffie of thee • Glas Jus d’orange • Vers fruit Diverse soorten vleeswaren • Kaas en Zoetwaren • Gerookte zalm met uitjes • Salade • Gekookt ei • Broodjes -Wit en Bruin brood

€ 10.95 p.p.

kinderen tot 5 jaar € 5.50. tevens bestaat de mogelijkheid om het ontbijt uit te breiden met een kop soep (€ 3.50) of een kroket (€ 2.25). u dient dit wel bij de reservering aan te geven

live Muziek Aanvang 21.00 uur

Zaterdag 8 December: Stefan Luijten Zaterdag 15 December: Old Fashion Band Tweede Kerstdag: Golden Oldies Band

Deze avonden is de keuken om 20.00 uur gesloten. Tevens is er bij ons de gelegenheid om stoppenbiljart te spelen. Fabriekstraat 49 - 3910 neerpelt - tel. 0032 11 640920 Mail: eetcafedecorner@hotmail.com - www.eetcafedecorner.be


HAC Weekblad · VrijdAg 7 deCeMber 2012 voorgestelde gerechten. De meeste restaurants bieden dan verschillende menu's aan waarbij er keuze is tussen bijvoorbeeld vlees of vis. De trend om thuis te koken met de feestdagen is de laatste jaren erg verminderd. Mensen kiezen er al snel voor om lekker te gaan uiteten en de hele rompslomp van afruimen en afwassen te vermijden. Wel is het wenselijk om vooraf te reserveren, zodat je zeker bent van een plek. Tal van restaurants serveren met de feestdagen ook exclu-

PAGINA 13

Abdijhof Buffet: 25 & 26 december, 1 januari

e35 All-in:

Aperitief • voorgerecht • soep • hoofdgerecht • nagerecht koffie • wijn • bier • fris Andere dagen 19.50 ex. drank Tel: 0474524028 // Abdijstraat 12 // Hamont

sieve gerechten, die dan voor die gelegenheid in kostuum gestoken obers, op tafel worden getoverd. Gerechten die thuis misschien zelfs nog nooit op de tafel werden gebracht. Genieten, genieten en genie-

ten, dat is de boodschap! En alle restaurants zullen met Kerst en Nieuw hun uiterste best doen om jou en je familie en vriendenkring eens lekker culinair te verwennen!

Kerstmis 2012

Restaurant & Par t ycentrum

Reserveer nu gemakkelijk online op www.lecornet.nl U kunt de volledige kerstarrangementen bekijken bij Restaurant > Feestdagen. Of bel voor uw reservering.

Dinsdag 1e en woensdag 2e Kerstdag -Uitgebreide Kerst-Brunch € 22,50 van 11.30 tot 15.00 uur met verschillende koude en warme gerechten van soep tot dessert (kinderen onder de 3 jaar gratis, van 4 t/m 11 jaar € 12,50)

Wij adviseren tijdig te reserveren!

-Vier gangen Keuze-Kerst-Diner € 39,50

Ontvangst met kerstaperitief en amuse om 19.00 uur. Aanvang Kerstdiner 19.30 uur

Donderdag 3e Kerstdag

-Kerst-Diner-Dansant € 29,50 waar een vier-gangen-diner geserveerd wordt.

Alle kerstdagen speelhoek aanwezig!

Nieuwstraat 51 • 6021 HP Budel · Tel. 0031 495 491118 · E-mail: info@lecornet.nl · www.lecornet.nl

Genieten in stijl...

Kom tijdens de feestdagen in stijl genieten bij restaurant Villa Christina! We hebben weer een heerlijk gastronomisch menu samengesteld. Tijdens de kerstdagen hebben we al een all-in menu vanaf €55 p.p. Met oudejaarsavond hebben we al een menu vanaf €53 p.p. Het menu en meer info vindt u op onze website villachristina.be We wensen u en uw familie alvast fijne feestdagen toe! Anne en Antoine · Villa Christina Stadswaag 8 · Hamont-Achel · 0032 11 446168 · www.villachristina.be


HAC Weekblad · VrijdAg 7 deCeMber 2012

Kiek ‘s hiej

PAGINA 14

Sint bezocht Flaming Star

1

Getuige van een ongeluk, een leuke gebeurtenis of heeft u gewoon een mooie foto gemaakt in Hamont-Achel of Cranendonck? Stuur uw kiekje naar info@hacweekblad.eu en wie weet staat uw foto volgende week in ‘Kiek ‘s hiej’.

2

3 Onlangs was de Sint op bezoek in de Flaming Star Ranch op de Winter in Hamont. Onder grote belangstelling deelde hij er snoep uit! Foto Leike Jaeken.

petitie trein Hamont-Weert 5

4

Een maand geleden startte Eindhovenaar Tom Brouwers een petitie om de trein die vanaf 2013 zijn eindstop in Hamont zal hebben, door te trekken naar Weert. De petitie is bedoeld om de Nederlandse Spoorwegen tot actie aan te zetten. De NMBS, de Belgische Spoorwegen, heeft al laten

weten dat het reizigerspotentieel op de lijn Hamont-Weert te laag zou zijn, zo'n 25 personen per uur. Echter Nederlandse studies spreken dit tegen. Momenteel werd de petitie al ondertekend door 2.500 mensen. Op 14 december staat de treinlijn Hamont-Weert op de agenda van de Nederlands-Limburgse provincieraad.

christus Koning bij chiro

7

Christus Koning bij Chiro Hamont

6

HAMOMT-ACHEL - Eindelijk was het weer zover! Chiro Hamont vierde haar jaarlijks feest, Christus Koning, op zondag 25 november.

9

Onder trommelgeroffel trok de hele groep samen naar de kerk voor een viering. Hierbij waren veel ouders, oud-leiding en sympathisanten getuigen van de in-

zegening en de geloften van de leidingsploeg. Daarna kon iedereen zich uitkuren op het plein om nadien hun buikje rond te eten met een heerlijke maaltijd. Tenslotte leefde iedereen zich uit in de sporthal met allerlei wilde (en af en toe eens wat rustigere) massaspelen. Het was weer een geweldige editie waarvan zowel leden als leiding hebben genoten!

Michielshof mooi verlicht 8 1. Leike Jaeken stuurde ons deze foto toe van deze prachtige herfstkleuren. 2. Een mooi herfstbeeld van de afgraving op de Hoort te Budel-Dorplein. Ingestuurd door Wout van Gils. 3. Thea Den Biggelaar-Wasser stuurde ons deze foto toe van haar man, de foto werd genomen op een mooie herfstdag tijdens een fietstocht van Maarheeze richting het grensmonument. 4. De bladeren zijn inmiddels van de bomen gevallen, maar de gele bloemen onder de boom doen nog denken aan de lente. Foto Gerard Coenen. 5. Ina Schoorl stuurde ons deze foto toe van een lieve hond die ze samen met het baasje tegenkwam in de bossen van Lozen. 6. Hennie Roosen nam deze foto op maandagmorgen 3 december om 8.36 uur in Soerendonk. 7. Deze foto heet "Zie de maan schijnt"... en is door Zwarte Piet geschoten op een dak in Gastel. Ingestuurd door Frans Keizer. 8. Ochtendplaatje geschoten in de Leenderheide. Foto Guido Boets. 9. Henk Snijders stuurde ons deze foto toe, genomen door Yvonne, van een reiger die bij hen neerstreek in de tuin.

In de reeks nachtfoto's, hier eentje van het Michielshof in Achel. Foto Gerard Coenen


HAC Weekblad · VrijdAg 7 deCeMber 2012

Wijnendale

Militaire oefening

Hamont-Achel-Menigeen heeft ter verfraaiing een tekst, een spreuk of een naam op de gevel van zijn woning laten aanbrengen. Eén van de Achelse gevelnamen heeft duidelijk te maken met de Vlaamse geschiedenis van weleer: Wijnendale. De naam is te vinden aan de Grevenbroekstraat in Achel. Hoe zijn de eigenaars er toe gekomen om deze naam te kiezen?

CRANENDONCK - In de week van 11 december tot en met 13 december wordt er door Defensie een oefening gehouden in Cranendonck. Het gaat hier om het Gebonden Luchtverdedigingscommando

BUDEL - Zondag 25 november was een onvergetelijke en gezellige muziekmiddag.

In 2001 kwamen de huidige bewoners van Grevenbroekstraat 4 vanuit Waalre (NL) naar Achel. Zij wilden hun huis graag een eigen naam geven, met een knipoog naar de Vlaamse geschiedenis. Tevens wilden ze goed integreren in het nieuwe buitenland en zo werd als onderdeel van de integratie ondermeer het boek ‘De Leeuw van Vlaanderen’ gelezen, met als ondertitel ‘De Slag der Gulden Sporen’, van Hendrik Conscience, aangezien vroeger bijna iedere Vlaming dit verhaal tot de verplichte literatuur zou hebben moeten rekenen.

Vleugel van kasteel Wijnendale Torhout

In dit boek is te lezen dat de edele graaf Gwyde van Vlaanderen een slot stichtte, wat hij de naam ‘Wijnendale’ gaf, genoemd naar het nabij gelegen dorp, in de buurt van Torhout, West-Vlaanderen. Ook wordt er in verhaald over de oudste zoon van Gwyde, Robrecht van Bethune, die de 'bijnaam' De Leeuw van Vlaanderen kreeg, vanwege zijn wonderlijke wapendaden.

Geschenk De eigenaar van het West-Vlaamse kasteel verleende zijn goed-

daken zwaaiden windvanen. Er blaften voortdurend honden in het slot. Uit het verhaal blijkt ook dat meerdere dieren er hun domicilie vonden. Bovendien brachten vaak gasten een bezoek aan het kasteel. Onze Achelaren bemerkten dat het kasteel veel gelijkenis vertoonden met hun woonhuis en daarom werd in 2003 besloten om de woning deze naam te geven. Bovendien werd de naam gekozen in relatie tot de roemruchte Vlaamse historie.

keuring om deze naam te mogen gebruiken in Achel en hij stuurde als felicitatie een documentatiemap over het mooie gelijknamige Torhoutse kasteel. Bij gelegenheid van hun zilveren huwelijk kreeg het Achelse koppel van hun kinderen als geschenk de smeedijzeren letters aangeboden (gesmeed in Hamont), teneinde deze daadwerkelijk aan de voorgevel te laten bevestigen door een lokale kunstsmid. Sindsdien heeft Achel een plekje dat relaties heeft met een echt kasteel in het westen des lands. En de bewoners? Dat zijn Trudy en Evert Meijs.

Wijnendale op de gevel, Grevenbroekstraat Achel

Het belooft weer een aangename namiddag te worden met een bonte mix van kerstliederen, bekend en minder bekend, verstild Door: Margot

en uitbundig en uit alle windstreken. Traditiegetrouw worden dan ook gasten van buiten uitgenodigd. Dit jaar is het B.G.K. gelukt om een van de betere koren uit de regio te strikken om samen met hen het Kerstmatinee tot een succes te maken. Dit jaar zal het Deurnes Mannenkoor acte de présence geven in de Borgh! Dat zijn geen “kleine jongens”. Ze hebben al enkele cd’s uitgebracht en concertreizen gemaakt naar diverse “buitenlanden”. Het koor

Mieke Crins en dochter Petra hebben mooie liedjes ten gehore gebracht in Zorgcentrum Marïenburght. Er werd een luisterend lied gezongen, maar ook kwam er een polonaise voorbij. Niets was teveel gevraagd en de sfeer zat er al snel in. De cliënten konden uiteraard ook verzoeknummertjes aanvragen en dit gebeurde dan ook. Het Franse nummer ‘Non, je ne regrette rien’ werd daarom ook nog gezongen tijdens deze middag. Het was mooi om te zien hoe iedereen hier zo van kon genieten. Vrienden van Mariënburght, bedankt dat jullie deze middag ge-

Mieke Crins en dochter Petra sponsord hebben en Mieke en Petra bedankt voor deze gezellige muzikale middag.

proefavond plUS BUDEL-SCHOOT - De drukke decembermaand heeft alweer zijn intrede gedaan. Sint Nicolaas is nog maar net afgesloten en Kerstmis staat alweer voor de deur.

Kinder Bonte Avond van De Heiknuuters B.G.K. wil graag wat licht en warmte brengen in de donkere dagen voor Kerstmis en treedt daarom weer naar buiten met haar jaarlijkse Kerstconcert. Het koor is al weer enkele maanden druk bezig om het repertoire dat zij u gaan voorschotelen te beheersen en perfectioneren.

(DGLC) uit de Luitenant-generaal Bestkazerne te Vredepeel. Voor deze oefening wordt op verschillende locaties in Cranendonck een luchtverdedigingssysteem opgebouwd. Er wordt tijdens deze oefening geen oefenmunitie gebruikt.

Gezellige muziekmiddag

Tekst en foto’s: Evert Meijs

Gelijkenissen In het boek wordt met stukjes en beetjes beschreven hoe men zich het slot Wijnendale kan voorstellen: het kasteel was een der fraaiste en sterkste hoven die er in die tijd bestonden. Er klommen dikke muren in de hoogte. Op de

PAGINA 15

Uiteraard willen wij Kerstmis niet ‘zomaar’ voorbij laten gaan voor onze klanten. Nee, wij willen laten zien wat voor prachtige winkel we hebben en wat voor fantastisch team dat er in onze winkel staat. Daarom organiseren we een proefavond op vrijdag 14 december voor alle klanten, zodat u inspiratie op kunt doen voor de feestdagen. Onze winkel zal feestelijk en geheel in kerststijl zijn

aangekleed, in de gehele winkel vindt u allemaal lekkernijen die u kunt proeven. Daarnaast zal er een ‘live’ muzikale invulling zijn, voor de 2de maal verzorgd door “Schootitief”. Als klapper van de avond, ontvangt iedere bezoeker een lot, en omstreeks 20 uur start de loterij waarbij fantastische prijzen te winnen zijn, met als hoofdprijs een grote PHILIPS led tv. Tijdens deze avond zal de Coca Cola 1.5 liter in de aanbieding zijn. Deze avond is voor iedereen gratis te bezoeken en iedereen wordt dan ook van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. De proeverijavond zal van 18 tot 21 uur duren. U komt toch ook!?

bestaat uit ongeveer 30 personen en wordt geleid door Fred Weijers, dirigent van het koor sinds 2008. B.G.K. heeft nóg een trekker van formaat op deze dag, daarover later meer! 16 December om 14.30 u. in de Borgh, een datum om te onthouden, om nu al te noteren in uw agenda. Laat u inspireren, laat u meevoeren en meeslepen en alvast in kerststemming brengen door B.G.K. en haar gasten!

Vrijdag 14 december... Proefavond bij PLUS Dennis van Moorsel

Glimlachen op rijm

De wereld vergaat op 21 december Volgens de Mayakalender sluit op 21 december een periode af. Rampen zouden bepaalde streken totaal vernielen, maar de wereld zou overleven. “Believers” nemen bijgevolg de nodige maatregelen.

Mijn Mayakalender wordt bijzonder slank. ‘t Einde der tijden lijkt nu echt in zicht. Ook ik, ben voor de Apocalyps gezwicht en hamster dus naarstig groenten, fruit en drank. Ik gaf mijn baan op, mijn kinderen, mijn vrouw. Alleen mijn Keeshond, die volgt me nog getrouw.

H.Grouwels


HAC Weekblad · VrijdAg 7 deCeMber 2012

UIT

AGENDA

PAGINA 16

EXPO'S

THEATER

MUZIEK

FILM

Kerstkoffieconcert de Kempengalm

NT Gent: 'lolita'

Het inmiddels bekende kerstkoffieconcert van zangvereniging de Kempengalm uit Maarheeze vindt ook dit jaar plaats en wel op zondag 16 december. Het belooft een warm gebeuren te worden met inbreng van diverse zangers/ zangeressen van verschillende leeftijd.

Sinds de roman uit 1955 van Vladimir Nabokov is ‘Lolita’ als type kindvrouwtje een archetype geworden.

Medewerking wordt verleend door het koor Mezoc uit Budel o.l.v. Tanja Nijsen- v. Mensvoort. Kinderen van de zang-en koorklas zullen hier hun kunnen tonen. De Trepkesband is ook van de partij. De Trepkesband is vorig jaar ontstaan met het oog op de carnaval. Ze brengen een mix van feest-, rock-, balkan- en folkmuziek. De band heeft een unieke samenstelling met blazers, banjo en accordeon. In november zijn opnames gemaakt voor een cd met eigen geschreven liedjes, en er wordt inmiddels iets serieuzer aan de weg getimmerd. Kerstmis is een mooie

Voor deze creatie schrijft Bernard Dewulf twee monologen die met elkaar verbonden zijn. Els Dottermans speelt een vrouw die terugkijkt op haar relatie als jong meisje met een oudere meneer. Frank Focketyn speelt een oudere

Het Kerstkoffieconcert gaat door op zondag 16 december. gelegenheid om het andere gezicht van de Trepkesband te laten zien. In september 2011 is het Muziekhuis Maarheeze ontstaan. Een plek waar kinderen een muzikale opleiding kunnen volgen. Ze starten met muzikale vorming. Kinderen zingen, krijgen notenkennis en ontdekken instrumenten. Op zondag 16 december zal ook een

groep kinderen optreden die het eerste jaar AMV volgen, onder leiding van Stefan den Ouden. Met samenzang en de sfeer, die Hannie en Tjeu elk jaar weer creëren in de gezellige zaal De Smeltkroes. Het optreden start om 14 uur en het einde is voorzien om 16 uur. De toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage wordt gewaardeerd.

Klaas van der eerden in Maarheeze MAARHEEE - Op zaterdag 15 december speelt Klaas van der Eerden zijn voorstelling “Breedbeeld” in de Smeltkroes. Klaas legt een razendsnelle combinatie op het podium van alles wat hij kan. Hij improviseert, zingt, danst, typeert en doet observaties van menselijke eigenaardigheden. Dit doorspekt met de nodige zelfspot geeft een Breedbeeld van Klaas! Een cabaretshow met een hoog entertainment gehalte, maar waar af en toe ook ruimte is voor subtiele verdieping die zorgt voor een prettige verwarring.

De pers: “Zeker zijn beste programma tot nu toe, het is grover, sneller, gevarieerder en verrassender”, …”Klaas levert een tot in de puntjes verzorgd theaterprogramma af waar je je geen buil aan kunt vallen….” (De Telegraaf ) en ….”de van der Eerden fans zullen niet worden teleurgesteld door deze snelle en afwisselende show”…..(De Volkskrant ). Tickets Kaarten à € 16,- zijn verkrijgbaar via www.de-smeltkroes.nl/reserveringen , telefonisch reserveren kan via 0031 495-593219 alleen op de dag van de voorstelling.

Op 9 december zal het Budels Gemengd Koor de eucharistieviering in de St. Martinuskerk te Weert opluisteren.

Tijdens de eucharistieviering op 9 december zal het koor de Pastoral Messe in C van Ignaz Reimann ten gehore brengen.

Het Budels Gemengd Koor is een gezellig koor van ca. 60 zangers en zangeressen en bestaat al zo’n 55 jaar. B.G.K. heeft in die tijd een goede reputatie opgebouwd en een zeer gevarieerd repertoire.

Ignaz Reimann werd in 1820 geboren in het Poolse Wambierzyce en werkte als leraar, kerkmuzikant en componist in Krosnowice. De Pastoraal Messe in C (de Christkindlsmesse) is zijn meest beken-

Op 8 december brengt NT Gent, Lolita op de planken bij CC Palethe.

Top Fanfare Festival Kempenbloei Achel sluit haar jubileumjaar af met prachtige fanfaremuziek.

Klaas van der Eerden komt op 15 december naar de Smeltkroes.

Budels Gemengd Koor zingt in Martinuskerk Weert!

Provinciaal Domein Dommelhof Toekomstlaan 5, 3910 Neerpelt T. 0032 11 805002 www.zwartedoosneerpelt.be

man die terugkijkt op een even ongrijpbare als paradijselijke tijd. Deze voorstelling gaat door op 8 december vanaf 20.30 uur in CC Palethe in Overpelt. De inkom bedraagt 12 euro in voorverkoop, 14 euro aan de kassa en abonnementhouders, -26 jarigen en +55 jarigen betalen slechts 10 euro. Meer info of reservaties via reservaties@palethe.be of via tel. 0032 11 645952.

de werk. Naast de Pastoral Messe zal het koor nog een aantal stemmige liederen zingen. Het koor staat onder leiding van Hilde Pisters en het orgel wordt bespeeld door organiste Annemarie Moors. Het concert van het Budels Gemengd Koor gaat door op zondag 9 december om 10 uur in de St. Martinuskerk in het centrum van Weert.

Op zondag 16 december nodigt KF Kempenbloei iedereen van harte uit op het Top Fanfare Festival in Zaal De Zinne, Palethe Overpelt. Vanaf 15 uur worden de aanwezigen de hele namiddag verwend met topfanfare muziek door de Koninklijke Stadsfanfaren Izegem, Fanfare Willibrordus Stramproy, Koninklijke Fanfare St. Isidorus Olen en de 150 jarige Koninklijke Fanfare Kempenbloei Achel. Kaarten in VVK via reservaties@ kempenbloei.be of via 0032

Voorstelling Adriaan van den Hoof uitverkocht Op 26 januari 2013 brengt Adriaan van den Hoof zijn nieuwste show 'Hoogspanning. Wij kunnen nu reeds melden dat Cinema Walburg die avond nog maar eens tot de laatste stoel bezet zal zijn: alle kaartjes werden aan de man gebracht. Maar niet getreurd, er

DE KROON tickets en info: 0032 11 445040 www.hamont-achel.be/aha

474295087 aan € 7,00, aan de kassa bedraagt de inkom € 9,00. Iedereen van harte welkom.

Cultureel centrum De Kroon Nevenplein 1 3950 Bocholt T. 0032 11 621101

zijn nog tal van andere steengoede voorstellingen in het aha!-programma. Voor meer info over het programma en voor tickets kan met steeds terecht op www.hamont-achel. be/aha en www.facebook.com/ aha.hamont.achel.

Weert · Collegeplein 3 Tel. 0031 495 513575 www.munttheater.nl


HAC Weekblad · VrijdAg 7 deCeMber 2012

EXPO'S

THEATER

PAGINA 17

MUZIEK

FILM

UIT

AGENDA

Soul Sisters & Soul Brothers

S(w)inging in Harmony

VALKENSWAARD - We are family: de Soul Sisters & Soul Brothers samen in een spectaculair staconcert!

Op zaterdag 22 december organiseren het Soeriks Muziek Gezelschap en Puur met Noten een mooi optreden ‘S(w)inging in Harmony’ in de Smeltkroes in Maarheeze.

De Soul Brothers zorgen al jaren voor sensationele concerten waarbij vanaf de eerste tonen niemand kan blijven stilzitten. De betoverende Soul Sisters op hun beurt beschikken stuk voor stuk over dijken van stemmen en een heftig swingende zwarte ziel. Voeg deze twee groepen bij elkaar, zet daar de messcherpe band van IwanVanHetten achter en u kunt rekenen op een muzikale explosie zonder weerga.

Een ‘Soul Celebration’ waarbij al uw favoriete golden oldies en dance classics de revue passeren, een show met hoge hakken, swingende danspassen en de nodige glitter en glamour. Alsof Aretha, Michael, James, Alicia, Marvin, Stevie, Tina en The Supremes zelf in the house zijn. Deze voorstelling gaat door op dinsdag 13 december. Er zijn nog kaarten voor de voorstelling voor € 24,50 per persoon. Deze kunt u boeken via onze servicebalie (geopend op werkdagen van 08.30 – 17.00 uur en op zaterdag van 15.00 – 17.00 uur), via www.hofnar.nl of telefonisch via tel. 040 – 2074020. Graag tot ziens in De Hofnar!

Soul Sisters & Soul Brothers, fotocredit: Katinka Krijsman

Top 2000 live

Op woensdagnamiddag 12 december tussen 14 uur en 16 uur organiseert de Cultuurkring Hamont-Achel een namiddag Kunstgeschiedenis in dienstencentrum De Kring aan de Bosstraat 7 in Hamont.

tige hightech-show. Wilt u kaarten bestellen voor deze voorstelling kan dit via de Theaterkassa of online via www.munttheater.nl Prijsvraag Wil je deze voorstelling niet missen? Stuur dan uiterlijk donderdag 13 december een mail o.v.v. ‘HAC prijsvraag top 2000’ naar pr@

munttheater.nl met het juiste antwoord op de volgende vraag: Wie stond in 2000 op nummer één van deze lijst? Vergeet niet uw naam, adres, woonplaats en telefoonnummer te vermelden. Er worden 2 kaarten verloot onder de juiste antwoorden. Winnaars krijgen uiterlijk vrijdag 14 december bericht.

Kerstconcert Zangkoor Noorderklanken Op zaterdag 15 december geeft Zangkoor Noorderklanken een Kerstconcert in de kerk van Achel-centrum. Het concert 'Midden in de winternacht' zal door Noorderklanken o.l.v. Lut Dreesen gebracht worden en verder wordt het concert opgeluisterd door verhalen van Luc Helmont en gitaarspel van Karel Stulens. Begeleiding is er van Miet Hegge.

Onder andere traditionals en liederen van o.a. Brenchley, Rutter, Sullivan, Brown, Holst, Willcocks en Vermulst zullen aan bod komen. Het concert gaat door in de kerk van Achel-centrum om 20.15 uur. De toegang bedraagt 10 euro, 8 euro in voorverkoop. Kinderen onder 12 jaar mogen gratis binnen. Kaarten zijn te verkrijgen bij de koorleden of via tel. 0032 11 640139.

DE SMELTKROES Jeugdlaan 2 3900 Overpelt Informatie, reservaties tel. 0032 11 645952 reservaties@palethe.be www.palethe.be

Drie jaar geleden organiseerden de twee verenigingen ook al ‘Zurrik Live’, wat een groot succes bleek. Omdat de volgende editie van ‘Zurrik Live’ nog even op zich laat wachten, besloten de verenigingen een gezamenlijk Kerstconcert te geven. De twee groepen zullen samen het podium betreden, maar ook individueel laten horen wat ze kunnen. Zo ontstaat een avond waarin voor iedereen wel iets zit. De hoofdmoot is swingende muziek met een vleug

Kunstgeschiedenis bij cultuurkring

Live band met een spectaculaire lichtshow met muziek uit de bekende Top 2000 op zondag 16 december in het Munttheater in Weert John Vooijs (Tarzan, We Will Rock You!), Erica Groeneveld (de Selectie van Frits Spits), William Kersten (Ga dat zien!) en de Amerikaan Forrest Thomas (Rock the Boat) zijn de zangers in hét Nederlandse muziekspektakel waarbij iedereen uit z’n dak gaat: TOP 2000 LIVE! Na twaalf jaar op Radio 2, brengt een grote dynamische band voorzien van blazers een avondvullende versie van de Top 2000-lijst in het theater. En hoe! Motown, rock, pop, disco, chanson, reggae, nederpop en meezingers van formaat! Zwijmelen, meezingen en losgaan is het devies. Een spectaculaire LED-wall (videomuur) en bewegend licht maken de TOP 2000 LIVE ook nog eens tot een prach-

kerst. Dit mooie optreden wordt gegeven op zaterdag 22 december 2012 in de Smeltkroes in Maarheeze en begint om 20 uur. De inkom is gratis.

THEATER EN CULTUUR Kijkakkers 1, 6026 ER Maarheeze T. 0031 495 593219 de-smeltkroes@hetnet.nl www.de-smeltkroes.nl

Er is een lezing met voorstelling door licentiate Marie-Paule Smets. Het onderwerp deze middag is ‘Het kunstenaarskoppel Jean Tinguely en Niki de Saint Phalle. Jean Tinguely was een Zwitsers kunstenaar en een van de belangrijkste representanten van de kinetische kunst. Hij werd geïnspireerd door de mobiles van Alexander Calder en ook door de ideeën van dada. Uitgangspunt van zijn werk is de verandering; hij maakte deze zichtbaar in zijn, door elektromotoren aangedreven ‘machines’ die, naar de woorden van de kunstenaar ‘ in stilstand om beweging schreeuwen, maar ook zonder beweging plastisch o.k. zijn. De machines zijn gemaakt van oude apparaten- en machineonderdelen metamatics (sinds 1954) machines die abstracte tekeningen en schilderijen produceren (1955 vv.), selfdestroying machines (1960), balubas, wild bewegende en lawaaiige machines (1961) Niki de Saint – Phalle was een Frans

Een werkstuk van Jean Tinguely beeldend kunstenares. Omstreeks 1960 nam haar zgn. schietperiode, die haar bekend maakte, een aanvang: verf werd aangebracht onder de oppervlakte van gipsen reliëfs; als daar met een geweer op geschoten werd, droop de verf naar beneden. Zij begon daarna ook reliëfs en vrijstaande sculpturen te makend waarin speelgoed, kruisbeelden, bloemen e.d. zijn verwerkt en waaruit fascinatie door geweld, seks en religie blijkt. Vanaf 1965 maakte zij nana’s: poppen in bonte kleuren, uit verschillende materialen en vaak in groot formaat. De inkom voor deze namiddag bedraagt 6 euro, inclusief koffie en syllabus. Meer info via tel. 0032 11 610588.

Smitskoor in Budelse Kerk .ZUIDERPOORTCAFE. Feesten, partijen, optredens en meer... Sportlaan 7 · 6021 KA Budel T. 0031 495 842971 info@zuiderpoortcafe.nl www.zuiderpoortcafe.nl

Op zaterdag 8 december zingt het Smitskoor uit Reek tijdens de eucharistie van 19 uur in de Parochiekerk van Budel. Dit mannenkoor is in 2000 opgericht en bestaat uit 17 mannen. Het koor zingt missen van pastoor Smits (1876-1937). Hij kwam uit de bekende familie die drie generaties lang orgels bouwde. Hij schreef exclusief voor Reek in 1849

een eerste serie van zes missen en in 1850 een tweede serie van zes missen. Bijna alle werken zijn voor een driestemmig mannenkoor. De dirigent, Geert Verhallen, heeft ervoor gekozen om de Missa Quinta ten gehore te brengen. Op 9 juli 2011 zong het koor voor de eerste keer in Budel. Meteen na de viering werd beloofd om in 2012 terug te komen. Op de valreep van het jubileumjaar gebeurt dit.


HAC Weekblad · VrijdAg 7 deCeMber 2012

Blije winnaars HAc Kleurwedstrijd

PAGINA 18

Kienen voor de Zonnebloem Maandag 10 december kan er weer gekiend worden in de Poelderstraat 5 in Budel (achter het zwembad). Er wordt gekiend in “de Vaandrig”, het clublokaal van het St. joris Gilde. De opbrengst van deze kienmiddag komt ten goede aan de gasten van de Zonnebloem van Budel, Budel-Schoot, Budel-Dorplein en Gastel. Iedereen is welkom tijdens deze middag; men hoeft geen gast of lid te zijn van de Zonnebloem. Er kan gekiend worden met enkele

Qwint

Zino

en Julie (midden)

HAMONT-ACHEL - Op woensdag 5 december (Sinterklaasdag) kwamen de drie winnaars van de kleurwedstrijd hun prijzen ophalen op de redactie van het HAC Weekblad.

Er werden drie goed gevulde shoppingbags van Intertoys Budel uitgedeeld. De jury heeft het niet makkelijk gehad om uit de vele inzendingen te kiezen. Na lang beraad kwamen de juryleden toch tot overeenstemming.

De winnaars zijn Qwint (6 jaar), Zino (4 jaar) en Julie (8 jaar) uit Neerpelt. Alle winnaars verlieten het HAC Weekblad met hun grote shoppingbag en een enorme glimlach op het gezicht.

Seniorenorkest rick te Weert De komende maanden, december en januari zijn voor de leden van Seniorenorkest Rick extra druk: er staan namelijk drie kerstconcerten gepland en een Nieuwjaarsconcert! Het programma: • Zondag 9 december: Kerstconcert in zorgcentrum Van Berlo Heem van 10.00 – 11.00 uur; • Zondag 16 december: Kerstcon-

cert in het Keenterhart op uitnodiging van de Wijkraad van Keent van 14:30 – 16:30 uur; • Maandag 17 december: Kerstconcert voor de leden van De Zonnebloem in het Gemeenschapshuis Groenewoud van 14:30 – 16:30 uur. • Tenslotte op zondag 13 januari het jaarlijkse Nieuwjaarsconcert in de concertzaal van Rick van 11:00 – 13:00 uur, met medewer-

DEZE PUZZEL WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

• Boeken en strips • Tijdschriften • Dagbladen • Wenskaarten

• Multimedia • Cadeaubonnen • Lotto! • Boekenbonnen

Je vindt er meer dan je zoekt Bernard Kempplein 1a · 3930 Hamont-Achel · T 011 803016 · sb.hamontachel@standaardboek.com dans

eet-en drinkpartij

leraar

hoekschop

Griekse letter

WIn een KaDoBon!

venijn

plantenwereld

planeet

werkschuw binnenste v.e. been

6

4

vormeloos

plezier

betrekking

8

schaaldier

verzameling personen

jaartelling

slipje klasse theorie

gletsjerpuin

1

wier duister

deelbaar door twee

Bijbelse stad traditie

2

algemeen secundair onderwijs

pooldier

plechtige belofte

kleur

soepel

tafelgast bergweide a priori

muntstukje bolgewas kleine komkommer

5

onheilsgodin

boom

achter

klein kind

familielid

7

veerkracht

Engels bier

sneeuwschaats

geneesmiddel

voorstellingsbeeld

Ontdek meer en andere puzzels in onze puzzelboeken en -tijdschriften. © De Puzzelaar

3

In HAC Weekblad treft u wekelijks een puzzel aan. Naast de gebruikelijke kruis-woordraadsels, bieden we ook woordzoekers, sudoku's en Zweedse puzzels aan. Deze week een Zweedse puzzel. Met de puzzel is een kadobon van Standaard Boekhandel t.w.v. € 5,- te winnen. Stuur de oplossing met uw naam, adres en telefoonnummer naar wedstrijd@hacweekblad.eu of lever de juiste oplossing in bij ons kantoor aan de Stationsstraat 41 te Hamont-Achel. Uiterste inleverdatum voor deze puzzel: 11-12-2012, 16 uur. Veel succes! De oplossing van vorige week was 'Hondsdol'. De kadobon is gewonnen door: Heidi Nijs, Salvatorstraat te Hamont. De kadobon ligt klaar bij HAC Weekblad. Proficiat!

Volgend jaar hopen we iedereen op maandag 7 januari weer terug te zien met voor iedereen een bétje prijsjesgeluk maar vooral een gezellige kienmiddag.

Hobbyist in actie Al sinds enkele weken kan iedereen in de rubriek 'Hobbyist in actie' iedere week lezen over een speciale hobby van iemand uit de regio. Maar omdat de maand december vaak erg druk is voor velen heeft de

king van accordeonorkest Spelo uit Ospel (voorheen F-kes). Het Seniorenorkest telt momenteel 43 leden, waarvan er inmiddels 5 leden ouder zijn dan 80. Het Seniorenorkest heeft nog plek voor nieuwe leden op alle instrumentgroepen. Indien u interesse heeft mag u contact opnemen met de heer C.W. (Wiel) Wiermans, Voorzitter van het Seniorenorkest, tel: 0031495-538841.

of dubbele kaarten en men krijgt er gratis een kienkaartje bij. Gastvrouwen van de Zonnebloem zijn aanwezig om deze middag te verzorgen. Ze beginnen om 13.30 uur en het eindigt om ongeveer 16.30 uur. In de pauze is er nog een loterij met aantrekkelijke prijsjes. Voor dit jaar is dit de laatste kienmiddag in de Vaandrig.

redactie besloten om een pauze in te lassen voor wat betreft deze rubriek. Aanmeldingen mogen natuurlijk nog wel altijd ingestuurd worden via info@hacweekblad.eu, maar onze hobby-redacteur zal dan pas in januari contact opnemen voor een afspraak. Bent u het ergens niet mee eens? Bijvoorbeeld met de gang van zaken in uw gemeente, uw wijk of straat? Lucht uw hart en laat merken wat u dwars zit. Of bent u het ergens juist wél mee eens? Dat mag u ook mailen of schrijven naar HAC Weekblad: Stationsstraat 41, Hamont. E-mail: info@hacweekblad.eu

Maarheeze is nog niet af Cranendonck Actief! (CA!) organiseert ongeveer 2x per jaar een Politiek Café, waarin ze een actueel thema centraal stellen en waarbij iedereen die zich betrokken voelt bij dat thema, welkom is om mee te discussiëren. Onder andere op deze manier wil CA! een levendig contact met iedere burger onderhouden. De eerdere, zeer succesvolle, Politieke Café's over o.a. de afbraak van het gemeentehuis, de mogelijke sluiting van het College Cranendonck en de toekomst van de bibliotheken hebben aangegeven dat er zeker behoefte is aan deze vorm van meedenken met het bestuur. Woensdag 28 november stond de vraag: "Is Maarheeze al af?" op de agenda. De ongeveer 50 aanwezigen kwamen tot de conclusie dat dit zeker nog niet het geval is. De kern Maarheeze -toch de een-na-grootste kern van onze gemeente- is volgens CA! deze (en misschien ook al de vorige) raadsperiode behoorlijk onderbelicht gebleven. Dat vonden de aanwezigen ook. De avond, die onder leiding van raadslid André Oud stond, begon met een opening door Wil Thijssen. Wil heeft voor CA! in de raad gezeten en is als nieuwkomer in 1976 in Maarheeze komen wonen. Ze heeft zodoende veel veranderingen en ontwikkelingen meegemaakt. Haar inleiding gaf haar gevoel weer dat Maarheeze een betrekkelijk rustig dorp is met samenhang tussen de inwoners en met een rijk verenigingsleven. Door de aanwezigheid van voldoende voorzieningen is het er prettig wonen. Een positief beeld, dat op de instemming van de aanwezigen kon rekenen.

De vraag "waar Maarheeze nu staat in de ogen van een (relatieve) buitenstaander" werd beantwoord door Has van Helvoort (manager streekontwikkeling Boven-Dommel en verbonden aan het SRE), om hier zijn visie op weer te geven. Hij presenteerde een prachtige analyse gemaakt van Maarheeze op basis van kansen/bedreigingen en sterktes/ zwaktes, specifiek voor Maarheeze. Zijn presentatie is te downloaden via de website van CA! Na een levendige discussie bleek dat de genoemde punten wel overeen kwamen met het gevoel van de Maarhezenaren. Daarna was het de beurt aan het forum, bezet door Natasha Kolsteren, Sander Hulsen, Huub Compen en Bart van de Velden, om te reageren op een drietal prikkelende stellingen. Ook de inwoners mengden zich in deze geanimeerde discussie, wat uiteraard ook het doel van de avond was. De Dorpsraad deed ook een oproep aan jongeren om zich bij hen aan te sluiten. Conclusie van de avond was dat Maarheeze niet af is. Aan een aantal onderwerpen moet meer aandacht geschonken worden dan ons bestuur nu doet: met name het centrum(plan), het ouderenhome in de voormalige Mariaschool en mogelijke uitbreiding in De Neerlanden. Maarheeze moet wel, zoals nu, een prettige omgeving blijven om te wonen. Cranendonck Actief! heeft hier al extra aandacht voor gevraagd en zal dit -gesteund door de uitkomsten van deze avond- ook zeker blijven doen. Ingestuurd door Cranendonck Actief


HAC Weekblad · VrijdAg 7 deCeMber 2012

pasfoto’s 2 5.-

PAGINA 19

ELKE woEnsdag = pasfotodag!

DIERENSPECIAALZAAK

KLEIN AMERIKA

gEcErtIfIcEErdE pasfoto’s sEtjE van 4 foto’s + vErgrotIng

KnIp UIt!

Actie t/m 31-12-’12

Leuk en warm voor de winter! 29,95

★ Alle hoender- en neerhofdieren ★ Siervissen Ook zondag open! ★ Sporttrofeeën ★ Dierenvoeders

UITVAARTMUZIEK

• De grootste in Engelse paardensport en Western Riding! • Kleding en toebehoren • Nu ook ‘indianen-afdeling’ met kleding en accessoires

Live muziek voor een persoonlijk afscheid.

Bekijk onze Youtube-filmpjes op de website. www.livemuziekbijuitvaart.nl

Open: di. t/m vr. 09.00-12.00 en 13.00-18.00 uur; zat. 09.00-17.00 uur; zondag open 09.00-17.00 uur ★ Th. Watsonlaan 38 · Achel · T. 0032 11 644489 Klein Bien 8 · Achel · Tel. 0032 11 640469

Meer info: 0032 11 621862 SCHOENMAKERIJ VONKEN verbronst of verzilvert uw dierbare spullen verkoopt luxe lederen handtassen

Onderhoud en reparaties olie en gas cv Keuring olietanks

Alle onderhoud en herstellingen van verwarmingsinstallaties. Renovaties van stooklokalen. Olietank keuringen. Verhuur mobiele verwarmingsunits.

herstelt ritsen en maakt uw schoenen winterklaar

Tel. (B) 011 - 44 60 87 Tel. (NL) 0495 - 49 95 72 Fax (B) 011 - 62 14 41

E-mail: info@ruttencv.be Web: www.ruttencv.be

bosstraat 147 · 3930 Hamont & 0032 11 446087 (b) & 0031 495 499572 (NL) www.ruttencv.be

www.schoenmakerijvonken.be Nieuwstraat 56 · Hamont 0032 (0)11 445691

Verantwoordelijke uitgever: W. Vermeire, Deken Dolsstraat 40, 3930 Hamont-Achel - Vormgeving: Circuze

(RECLamE GELDIG VaN 1 T/m 31 DECEmbER)

KERST OP DE MARKT

Reinigen/wassen van:

• Kostuum 2-delig

Chemische wasserij en stomerij Pater Ullingsstraat 13 6023 AM Budel-Schoot Telefoon 0031 495 491334 Email info@de-kim.nl Internet: www.de-kim.nl

van € 15.15 ...........voor € 13.95

• Japon van € 8.45 ................. voor € 7.60 • Truien en vesten 10% korting

HAC Weekblad Denk aan uw kerst-of nieuwjaarswens n onze speciale kersteditie van 21 december!

aanhanger service Budel

• onderhoud • reparaties • verkoop en verhuur • kleine laswerkzaamheden

2012 r e b m e c e d 5 1 Za u 15.00 u - 22.00 EZELLIGE G & E K IE R Ë E FE STMARKT R E K E IR A IN L CU NDJES KSTA > EET & DRIN RTIKELEN > GESCHENKA DIEREN MET LEVENDE > KERSTSTAL R VAN ZANGKOO > OPTREDENS N > KINDERMOLE R! NOG VEEL MEE > ANIMATIE EN

tel. 0031 6 30818954 Broekkant 29 · 6021 cr Budel. Open: ma. t/m vr. 17.30-22.30 uur zat. 9.00-18.00 uur of op afspraak.

info@ aanhangerservicebudel.nl • www.aanhangerservicebudel.nl

Th. Cox · Nieuwstraat 88 · 6021 HV Budel · Tel. 0031 495 491765

Gegrilde kipfilet in een heerlijke ketjap- of pangangsaus

Marktplein Hamont

De KERSTMAN is ook van de partij om de tekeningen van alle kinderen in ontvangst te nemen. In samenwerking met het stadsbestuur van Hamont-Achel

extra goed gevuld:

100 gram

1.19

Herten-kotelet

recept: www.poelier.nl 100 gram 3.00

Gegrilde kippenbouten kant-en-klaar

5 halen = 4 betalen!

Maandag reclame

1 kilo kipfilet ........................................... 7.90 1 kilo bouten met vel ................................ 2.90 1 kilo bouten zonder vel ............................ 4.90 1 kilo kip-kalkoen gehakt of worst................. 7.90 5 gegrilde kippenbouten ........................... 5.90 Prijzen voor afname per hele kilo en alleen op maandag

www.poelier.nl - word vriend op facebook.com/depoelier.budel


HAC Weekblad · VrijdAg 7 deCeMber 2012 Serieuze ondernemers zonder tunnelvisie gezocht voor grote verdienste via: aanmeldingflp@live.nl

HAC-jes

Uw dakgoot schoonmaken voor 3 euro per strekkende meter. Voorkomt veel problemen! Contact via: g.bogers2@chello.nl De hele dag bereikbaar op tel. 0031 495 495943 of 0031 6 57343571.

Te koop: 2 meisjesfietsen maat 24 en 26. Tel. 0032 476 356987. Te koop: kast mahonie (rood), geschikt voor alle doeleinden i.z.g.st. Br 1.00m H 1.30m. Tel. 0032 11 448643.

Te koop: staande houten kapstok H 180cm, bruin, 15 armen van ca. 20cm €10,-. Tel. 0032 11 446129.

Te huur: halfvrijstaande ruime woning met grote tuin. €650,- /mnd. Erkstraat Hamont. Tel. 0032 11 448740.

Gezocht: originele nummerplaat (auto, bus of truck) van Cuba. Email: sixivan@telenet.be

Te huur op manege 't Looerhof: 2 paarden- of ponystallen. U onderhoudt, traint en verzorgt zelf uw pony of paard. Gebruik van binnen- en buitenpiste in de prijs inbegrepen. Ideale plaats voor het huren van stallen, weide en opslagruimte! Kievitstraat 66 te Hamont. Tel. 0032 497 932504.

Te koop: 20 st. kunststof bouwhekvoeten en 20 st. metalen bouwhekklemmen, €100,-. Tel. 0031 6 20228537. Te koop: vhs videorecorder met ong. 100 originele films. Betamax videorecorder met originele films. Tel. 0031 6 13005026. Te huur in Kaulille: app. + garage v.a. 01-01-2013 met 2 slpk. Tel. 0032 477 590027. Te koop: kooi voor papegaai met eetbakjes en speeltjes, €40,-. Tel. 0031 6 13189312. PC/Laptop reparatie & onderhoud: laag uurtarief (€19,-), snel van dienst, garantie op reparatie, geavanceerde testapparatuur. Gratis onafhankelijk (aankoop)advies. Martijn Coolen, Leende. Tel. 0031 6 13381936. Te koop: elektrische herenfiets merk Bikkel, 2 jr. oud. Wegens aankoop van damesfiets. Fiets is als nieuw met 7 versnellingen en gesloten kettingkast. Foto op aanvraag. Tel. 0032 11 663333. Te koop: frigo tafelmodel wegens sterfgeval. Merk Daewoo werkt prima, vraagprijs €30,-. Tel. 0032 11 621774. Te koop: Piedro jongensschoenen mt. 21 en 22 i.g.st. €10,-. Tel. 0031 495 492863. Te koop: bankstel/salon leder. Drie-, twee- en een-zits, mooie kleur, prijs €160,-. Tel. 0031 6 10811865. Te koop: beuken brandhout, 3cm br en 3cm dik. Lengte ong. 1.20m. ± 150 st. Kraakdroog, p.o.t.k. Tel. 0032 11 822308. Te koop: degelijke 3-deurs kast op wielen met rem. Blad donker, kast wit, met sloten. Afm. l 160 x br 60 x h 112 cm. totale hoogte incl. wielen. Gebruikt voor op de beurs/stand €75,-. Tel. 0031 6 10811865. Te koop: coniferen aan de halve prijs. Wijnen, Gullikersstraat te Achel. Tel. 0032 11 649979. Te koop: prachtige Kerststallen gemaakt van berkenhout. Dak bedekt met bunt (pijpestro). Alle soorten, maten en modellen. Wiel Peerlings, De Wiet 27 Soerendonk. Tel. 0031 495 591458. Te koop: metalen driewieler die meegroeit met je baby, vanaf 10 mnd. tot ong. 3-4 jr. met beschermingsbeugel, verstelbaar stoeltje met gordel, voetensteun, verstelbare duwstang en een bel. €15,-. Tel. 0031 495 492863. Kerstbomen-verkoop vanaf 6 december. Div. soorten en maten, vers van het veld. Nu ook bijna kamerhoge Nordmann en Fraseri (beiden zeer naaldvast!). Grootschoterweg 29a, Budel-Schoot.

Zolder opruiming, spulletjes over? Wij halen ze gratis bij u op. Bel 0031 6 31795723 of 0031 6 12589318. Te koop: Brita waterfilterkan incl. Maxtra filterpatroon, filtert o.a. chloor en kalk uit het water. €7,50. Tel. 0031 495 492863. Geen lange winteravonden meer alleen! Relatiebureau nr. 1 helpt u aan de liefde vr het leven. Bel B-loved tel. 0032 474 263751. www.b-loved.be Te koop wegens sterfgeval: diepvries Bosch met 6 laden, werkt prima. Vraagprijs €200,-. Tel. 0032 11 621774. Te koop: 11x Wonen Special landelijke stijl, 3x Seasons buitenleven, 3x Landleven, 1x Autowereld en 11x Plus magazine. €0,50/st. Tel. 0032 11 448799. Klassieke wollen wintermantels voor jeugd + dames, enorme keuze met kleinste prijsjes + anoraks. Mooie modellen + kleuren. Prijzen zullen verbluffen. Maten 38 tot 54, kom passen bij Botex Mode, Stationsstraat 21 Neerpelt. Kapster bij u aan huis, bel Ingrid. Tel. 0031 6 21508176. Te koop: elektrische fiets, merk Yamaha, 5 jr. oud, nieuwe batterij vorig jaar, zat. en zon. alleen in de voormiddag, Tel. 0032 11 621387. Te koop wegens overcompleet: mooie lederen bank, donkerbruin. 1.60m lang en 97cm breed. Prijs €200,-. Tel. 0031 495 594378. Geschenken en korting ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van hondenkapsalon 't Dijkrakkertje voor een vakkundige vachtverzorging van alle rassen. Tevens verkoop van verzorgingsproducten. Bel voor een afspraak: 0032 11 445274. Te koop: grote houtstoof voor werkhuis. Tel. 0032 474 473472. Alle bidprentjes, ook oude, zijn van harte welkom bij Jos de Natris Maarheeze tel. 0031 495 591346. Te koop: kerstdennen met kluit vers van het veld, blauwe spar. Molenstraat 35 of 39, Hamont. Autorijschool Gembira voor snel en goed en voordelig autorijlessen. Ook 2todrive en automaat. Bezoek ons web adres: www.autorijschoolgembira.nl of bel 0031 6 30506490. Te koop: moderne zit/lig poppenwagen donkerblauw/grijs met instelbare hoogte en uitneembare reiswieg. Leeftijd t/m 9 jr. €10,-. Tel. 0032 11 448799.

PAGINA 20 Frituurwagen op locatie of aan huis: www.frituurmarco.be De enige in uw regio met verse friet! Tel. 0032 478 634180. Gezocht: een rustig gelegen perceel met of zonder chalet. Contact: marianb@upcmail.nl Bij Botex in Neerpelt nu totale uitverkoop: alles spotgoedkoop, rokken blouses, alle tricots, jurken. Wij gaan echt stoppen, sla uw slag, alleen kwaliteit aan de laagste prijs. Bij Botex wordt alles uitverkocht, damesmode Neerpelt, Stationsstraat 21. Te koop: computermeubel + bureaustoel + bureaulamp z.g.a.n. Tel. 0032 478 317969.

Bedankjes presentjes Uw bedankjes specialist in Geboortebedankjes Huwelijksbedankjes Feestbedankjes Jubileumbedankjes Odapark 6, 6021 EC Budel - tel: 0031 0 495 470168 - tel: 06 20545969 website - www.bedankjes-presentjes.nl

FAASSEN

HEKWERKEN

Voor al uw draadafsluitingen, exclusieve sierhekken en poorten.

Te koop: prachtige bruine nertsmantel tot over de knie (mt 42-44). Tel. 0032 11 448799. Man zoekt vrouw voor evt. relatie omg. Belgisch Limburg. Liefst 50+. Reageer op tel. 0032 473 531158. Te huur: wei geschikt voor pony (± 1200m2) incl. stal in Budel-Schoot. Info: 0031 495 492003. Solar Electric Heeze, nu betaalbaar gratis energie met hoge kwaliteits zonnepanelen. Prijzen excl. subsidie (max €650,-) terugverdiend in ± 5 jr. volgens opgave rijksoverheid rendement over de levensduur van de panelen tussen 10 en 20.000 euro. Het is dus een prima investering en u bent niet langer afhankelijk van prijsstijgingen etc. Bel voor gratis informatie: 0031 6 19349054 of 0031 6 47650823.

Reeds 20 jaar ervaring!

www.faassenhekwerken.com Haag 114 - 3930 Achel - T. 0032 11 645681 www. Vizualia .be

begeleiding en ondersteuning Voor kinderen vanaf 3 jr Begeleiding door tekenen,verhaaltjes energie oefeningen. Bij: slaapproblemen, spanning, onrust, hooggevoeligheid.

Voor volwassenen

Anke Colson 0486 84 70 62

Hoogstaat 33, Hamont

Healing door ontspannende energetische voetmassage Begeleiding door helend tekenen en gesprek. Bij: burn-out herstel, stressen traumaverwerking.

Gevraagd: verse walnoten. Tel. 0032 11 448799. Voor alle dames die het nog niet weten: Modehuis Botex bestaat 64 jaar en gaat nu stoppen. Wij hebben prachtige kleding aan de laagste prijs! Wees er snel bij. Zon- en maandag gesloten. Mode Botex, Stationsstraat 21, Neerpelt. Totale uitverkoop!! Tel. 0032 11 641370. Te koop: meisjesfiets, 16" met zijwieltjes die eraf kunnen. Mandje aan het stuur, handrem, terugtraprem en bel. Type X-tract Aloha roze, i.g.st. €35,-. Tel. 0031 495 492863. Alleen? Holebi? Bel HoleB-Loved en vind je grote liefde. Kies vr zekerheid, bel 0032 70 690015. www.hole-b-loved.be Te koop: centrifuge, goed werkend en netjes €40,-. Grote lamp voor bouw/manege/erf-verlichting, compleet €60,-. Tel. 0031 6 10811865. De Nederlandse muziekavonden in café 'De Zwarte Duivels' gaan steeds door de 2e en de laatste vrijdag van de maand. Bij Marcel op de markt te Hamont op dinsdagnamiddag, te Lommel op woensdagnamiddag en te Leopoldsburg op zaterdagmorgen! Bekijk toch eens die lage prijzen! 6 witte of groene selder=4.00€ 2.5kg spaanse pepers=4.00€. 10kg bintjes=4.50€ .3kg paprika=4.00€ .5kg wortelen of ajuin=2.50€ .3kg prei=2.50€ .3kg witloof of spruiten=3.50€. 5kg tomaten=3.00€. Nog steeds de 2stuks=1.00€ tafel: ajuinpij, chinese kool, romeinse sla, krop sla, bloemkool, savooikool, komkommers, rode kool, witte kool, bos wortelen, 1kg ajuin, broccoli. Reclame van de week: 3kg appelen=3.00€+groente gratis 2kg bergappelsienen of clementines=3.00€ .1kg bananen=1.00€ .2kg kaki’s=3.00€ .6 mango’s=3.00€ .1 kg druiven=2.50€.

* GEEN installatiekosten van 01-11-’12 t/m 31-12-’12

Dennis van Moorsel

Klant van de week!

herken u zelf op de foto en win een boodschappenpakket t.w.v. 20 euro! Iedere week zet HAC Weekblad fotograaf Harm een van de klanten van PLUS Dennis van Moorsel in Budel-Schoot in de kijker! Herken je jezelf op deze foto? Kom dan als de bliksem naar de PLUS in Budel-Schoot, want dat betekent dat je een goed gevuld levensmiddelenpakket t.w.v. € 20 hebt gewonnen! De Plus-Klant van de week kan zich melden bij de servicebalie in de winkel voor donderdag 13 december! Hou dus deze rubriek goed in de gaten, want Plus en HAC Weekblad geven meer! PLUS Dennis van Moorsel Parallelweg 1B, 6023 BA Budel-Schoot tel. 0031 495 499019

maandag t/m zaterdag geopend van 08.00 tot 21.00


HAC Weekblad · VrijdAg 7 deCeMber 2012

PAGINA 21

www.elslauwershairstudio.be

Föhnen - indraaien ...............10 t.e.m. 15e Föhnen - snit ..........................20 t.e.m. 25e Herensnit......................................................... 9e Opsteken all-in ............................................ 22e

Vloedstraat 55 · 3930 Hamont-Achel GSM 0476 74 41 07 • Tel. 011 622214

Enkel op afspraak: dinsdag t.e.m. zaterdag geopend. Woensdag geopend tot 21 uur - maandag gesloten.

Geopend voor de feestdagen: zondag de 23e & 30e van 10 tot 17 u maandag de 24e & 31e van 6.30 tot 19 u

F i j n e fe e st d a g e n!

Gratis kerstgeschenk in de maand december! Tip: schenk een cadeaubon van Els Lauwers Hairstudio! Showterrein Sierbestrating

Budel T. 06 - 51295557of betonproducten. www.huijers.com Huijers in Budel voor al uw sierbestrating Afhalen of netjes thuisgebracht, het kan allebei! • • • • •

HAC Weekblad

Oude gebakken klinkers Natuursteen tegels Beton tegels Kobbelstones Waalformaat- en dikformaat klinkers

• • • • • •

Siergrind en invoegzand Betonplaten nieuw of B-keuze Betonblokken Keerwanden Sleufsilo’s nieuw of gebruikt Betonroosters voor vee

Showterrein Sierbestrating

Boschdijk 1 • Budel • t. 06 51295557 • www.huijers.com

Denk aan uw kerst-of nieuwjaarswens in onze speciale kersteditie van 21 december!

Budel

T. 06 - 51295557

www.huijers.com

D E O G L A KN ! K R E W R VUU Vuurwerk bestellen kan in onze winkel of via de website fietswereldvlassak.nl

losse verkoop & afhaaldagen: Vrij. 28 dec 8.00-20.00 Za. 29 dec 8.00-17.00 ma. 31 dec 8.00-17.00

Voor een goed en eerlijk advies!

M

De vuurwerkgigant DAN EER

VlASSAk

Fa b r i e k s st ra a t 2 5 · B u d e l · 0 0 3 1 ( 0 ) 4 9 5 4 9 1 6 3 5 · w w w.f i e t s w e re l d v l a s s a k . n l

ur Traite

Palman s

Lekkere betaalbare royale gastronomie aan huis geleverd of afgehaald (+32 11646709) eindejaarslijsten (warm buffet) koud/warm buffet: proevermenu (12 gerechten) ALL IN formules (4 uur drank & eten) Vereniging voorstellen: 10 tal formules Kerst à table (Meubelen Heylen Peer)

e12 pp e17 pp e22 pp e35 pp e7,7 pp e38 pp

Bij inlevering van deze bon + bestelling vanaf e50 een GRATIS flesje wijn! www.traiteur-palmans.be • info@traiteur-palmans.be Geuskensstraat 36 • 3910 St-Huibrechts-Lille


HAC Weekblad · VrijdAg 7 deCeMber 2012

Taekwondo vs Anorexia, Struggling to Fight Ketnet in Hamont Wij zijn zeven studenten studerende aan de NHTV in Breda. Voor onze opleiding, International Media & Entertainment Management, moesten we voor het vak ‘’Non Fiction Storytelling’’ een documentaire maken gebaseerd op een waar gebeurd emotioneel verhaal. Een van onze groepsleden kreeg via een kennis te horen dat bij sportvereniging KoryoSports op een bijzondere manier sporttrainingen werden gegeven voor kinderen.  Wij kwamen in contact met Chantal van Dorst, trainster bij KoryoSports. Bij KoryoSports is niet alleen het sporten van belang maar het gaat er ook om wat dit met kinderen en volwassenen doet. Hierbij proberen de trainers, Anthony Wijnhoven en Chantal van Dorst, mentale problemen te laten integreren in de sport. Door fysieke inspanningen wordt het zelfvertrouwen en hethttp://cookandbake.be/ cook_and_bake_logo.png inzicht naar eigen “kunnen” versterkt als een ondersteuning naar een oplossing tegen lichamelijke problemen en bijvoorbeeld pesterijen. Steeds vaker zie je dan ook dat bij, met name gedisciplineerde sporten zoals Taekwondo en een juiste didactiek, positieve resultaten ontstaan. Hierop kwam het besluit om een keer een bezoek te brengen aan de sportvereniging. Bij de mees-

ten trainingen ging het er zwaar intensief aan toe. Immense traptechnieken kwamen uit totaal onverwachte hoek. Voor ons zijn het kinderen waarvan je niet verwacht dat ze zo’n kracht hebben. Tijdens het “sparren” staan ze zo sterk in hun schoenen en sommigen lijken dit niet eens door te hebben. We zagen ook erg veel emotie, iets wat voor ons project natuurlijk geweldig was om te gebruiken. De documentaire zou gaan over Chantal die mensen helpt met hun probleem, en één meis-

sporten stonden we zelf even versteld van de kracht die ook zij had. Bij elke trap tegen de stootzak was een gegil te horen dat overweldigend door de hele sportschool klonk.. Uiteindelijk kunnen we trots zijn op een heel mooi resultaat. We zijn dan ook erg trots op Chantal, Charissa en Anthony, en de rest van de kinderen bij sportvereniging KoryoSports. Het laat heel mooi zien hoe kinderen en volwassenen tegen mentale problemen kunnen vechten. Wat Chantal en Anthony doen voor een

Op zondag 2 december was de filmploeg van Ketnet aanwezig op de Flaming Star Ranch aan de Winter in Hamont. Ze kwamen voor het programma Karrewiet opnames maken van het stuntteam van de Flaming Star Ranch. Foto Leike Jaeken.

Stepco nipt langs Apollo je, Charissa, werd in het bijzonder gevraagd om over haar probleem te vertellen: anorexia. De interviews die volgden bestonden uit veel emotie, maar het bracht uiteindelijk zo mooi het probleem anorexia, en de manier waarop Chantal mensen zoals zij, door de hele sportschool klonk. Een paar weken daarop gingen we met onze groep naar KoryoSports om daar te filmen. Op het moment dat we Charissa zagen

ander is zeldzaam en heel mooi om te zien. De ondersteunende rol hierin van de medeleerlingen is een essentieel onderdeel voor een succesvol resultaat Namens het project team, Mandy Verschure, Christine Werner, Michiel van Wandelen, Frank Jansen, Lisa Vol, Pim Menkveld en Kathryn Lang kunt u deze video bekijken op You Tube “Struggling to Fight” op www.hac.eu of www.koryosports.com (HAC) .

die ankt de volgende sponsoren TWC De Zwoegers Budel bed t aak ck’ mogelijk hebben gem de ATB-tocht ‘Rondje Cranendon

Toons Bikes.................................................Budel Alpro Soja Drank .......................................... Gent Van Der Straaten Makelaardij ......................Budel JVM Installaties...........................................Budel Gebr. Kuppens Grondverzet ........................Budel BorduurStudio ............................................Budel Verberkmoes Assurantiën ..............Valkenswaard Bakkerij Teeuwen ........................................Budel Firetech Brandbeveiliging ............................Budel Born Sportdrank .......................................Geleen AA Account Adviesgroep.....................Budel/Echt Rabobank Weerterland en Cranendonck .... Weert Cafe De Meulen ...........................................Budel Van Hunsel & Govers Assurantiën ..............Budel Van Erp Tegels Keukens Sanitair ........Maarheeze Damen Belettering.......................................Budel Autoservice Van Deursen ............... Budel-Schoot Bax Fietsen.................................... Hamont-Achel Autobedrijf Driebok .....................................Budel Nieuwendaal Uurwerkreparatie ....Budel-Dorplein

Jos Saes Catering .......................................Budel De Budelse Brouwerij ..................................Budel Cambrinus Bar ............................................Budel BAM Techniek Integrated Works .........Roermond Autobedrijf Beenders...............................Sterksel Autobedrijf Scheepers .........................Maarheeze C1000 Supermarkt Hesselberth ..................Budel Nyrstar Zink .................................Budel-Dorplein MRB Fijnmetaalbewerking..............Valkenswaard Gebr. Beelen dakbedekkingen......................Budel Van Meijl/Freriks administraties .......... Eindhoven Hesen Metselwerken .........................Soerendonk Ludwig Technologies ..................................Budel Fietswereld Vlassak .....................................Budel Moda di Amli.................................. Budel-Schoot HAC Weekblad .............................. Hamont-Achel G & S Schilderwerken .................................Budel Bouwbedrijf Van Gogh ................................Budel BVI installaties ............................................Budel Flynth Accountants & Adviseur ...........Roermond

ers.nl 9 december - www.twcdezwoeg ‘Rondje Cranendonck’ - zondag

Stepco BSW moest afgelopen week zonder Antwan Carter aan de bak tegen Apollo Amsterdam. De Weerter power forward kreeg dinsdag tegen Zwolle een diskwalificerende fout en was daarmee automatisch geschorst voor deze wedstrijd. De definitieve strafmaat voor zijn schorsing wordt bepaald op 8 december. De basketballers van Apollo konden uiteindelijk niet profiteren van het ontbreken van Carter, doordat de resterende inside spelers de handschoen meer dan goed oppakten. Backup Rik Renkema speelde een belangrijke reboundende rol in de acht minuten dat hij in het veld stond, Van Kem-

Tweede kerstdag, woensdag 26 december 2012 is er weer een gezamenlijke activiteit van FC Cranendonck en SV Budel. Tijdens de winterstop van de voetbalcompetitie wordt op woensdag 26 december 2012 (tweede kerstdag) door 2 voetbalverenigingen een Winterwandeltocht

vs

Matrixx Magixx WWW.BSWBASKETBALL.NL

georganiseerd. Het is een wandeltocht met veel afwisseling door het Cranendoncks landschap. Afstanden: 8 , 10, 13 en 15 km. De routes zijn met pijlen gemarkeerd. Meer info: Gérard Vlassak 0031 495-493687, Henk Snijders 0031 495-536626 of Martien vd Linden 0031 495-492331. Deelname is gratis.

ledûb Volleybal De pietentraining van zaterdag 1 december was weer een groot succes met dank aan onze trainer Remco Ras. Er waren 8 pietenvaardigheden die de kinderen om de beurt mochten uitvoeren. Alle oefeningen hadden te maken met volleyballen. De kinderen vermaakten zich prima en hadden er veel plezier in. Iedereen deed fanatiek mee. Op het einde van

Dinsdag 11 december 20.00 uur, Sporthal Boshoven, Weert

Stepco BSW

pen speelde solide, maar Stepco BSW werd aan de hand genomen door Joost Padberg, die zijn beste wedstrijd van het seizoen speelde. Het duurde wel even voordat Stepco BSW op stoom kwam. Met dertien keer balverlies in de eerste helft maakte Stepco het zich nog moeilijk, maar na rust kregen de guards langzaam controle over de wedstrijd, terwijl Padberg en Van Kempen scorend steun verleenden. Aan het einde van het derde kwart was er nog een miniem voordeel voor Apollo, maar in het vierde kwart drukte Stepco BSW definitief door. De onverdedigde driepunter die Apollo nog maakte in de laatste wedstrijdseconden, gaf het scorebord alsnog een spannende aanblik.

Winterwandeltocht

EREDIVISIE BASKETBALL SIMplY More... FUN · SPORT BUSINESS · COMMUNITY

PAGINA 22

de ochtend kregen alle kinderen van Sint en Piet een cadeautje dat goed in de smaak viel. Bij dezen alle trainers hartelijk dank voor de hulp deze ochtend! Vanaf 1 januari 2013 kunnen er weer kinderen zich opgeven vanaf 6 jaar en ouder om mee te komen trainen. Dit kan door een mail te sturen naar Paula Timmermans via minizaken@vcledub.nl, of te bellen naar 0495492234.

Komend weekeinde geen amateurvoetbal in Nederland.

Sport


HAC Weekblad · VrijdAg 7 deCeMber 2012

PAGINA 23

Sint en pieten bij karatetraining in Budel

Tweede derby voor VcM!

Spannende tijden, zo voor 5 december. Ook bij de jeugdtraining van karateschool YinYang in Budel. Daar kwamen afgelopen vrijdag de Sint en 3 van zijn Zwarte Pieten kijken.

Nadat de volleyballers van VCM uit Maarheeze de laatste keer in Budel het onderspit had gedolven waren ze er nu op gebrand om de onderlinge strijd gelijk te trekken.

De Pieten waren een beetje verlegen en een beetje stijf en moe van al het dakwerk dat ze gedaan hadden en ze snapten niks van dat “chinees”, maar ze vonden het wel stoer. Met de pepernoten tussen de tenen lieten de jeugdige karateka’s zien hoe je moest trappen, stoten, opdrukken, sit-ups maken. Sint was onder de indruk: dit waren kinderen die erg hun best deden en gehoorzaam waren! Dat zie je tegenwoordig niet overal. Goed zo! Blijven trainen! Alle kinderen mochten bij de Sint komen en iets vertellen; ze kregen later een kleurplaat en een chocoladeletter en handen vol pe-

In de 1e set werd al snel duidelijk dat beide teams wilden winnen. Er werd op alle fronten goed aangevallen en in het achterveld werden de onmogelijkste ballen van de grond geplukt. VCM wist halverwege de set door een goede service beurt van Marc een kleine voorsprong te nemen. VCM gaf de set niet meer uit handen en won met 24-26.

Sinterklaas en zwarte pieten kwamen op bezoek bij de training pernoten mee naar huis. Een paar Meer informatie: kinderen vonden dat de Pieten in Meer foto’s, ook van het examen, Spanje ook maar bij karate moes- staan inmiddels op de site. Voor ten gaan en goed oefenen, zodat meer informatie: Sportschool Yin ze volgend jaar een betere condi- Yang Budel, Shihan Gerard van tie hadden en een beetje minder Kessel (5e Dan), tel 06-22771798, sloom zouden zijn…. Bedankt www.kyokusyinyang.nl Sinterklaas!

eerste overwinning ledûb Volleybal Heren 1 een feit Waarbij de vorige wedstrijd al vurig op gehoopt werd door de mannen van Heren 1, maar wat eindigde in een hevige teleurstelling die met moeite verwerkt werd, is het nu eindelijk zover. De eerste overwinning is binnen. Het ging niet gemakkelijk, maar dat waar de coach Ton voor de wedstrijd de nadruk opgelegde, het zich houden aan de afspraken, werd tijdens de wedstrijd beter opgepakt dan voorheen. Nog niet perfect, het kan beter, maar is vooruitgang en de beloning was ernaar. Deze vooruitgang was in de eerste set nog niet helemaal zichtbaar, ondanks het goede voorbeeld van mini van de week Mees. De pass van met name Yannick was, de gehele wedstrijd wel goed, maar dit kon aan het net niet worden omgezet naar punten. De gretigheid ontbrak op sommige momenten. Halverwege de eerste set was er wel een kentering zichtbaar, en kwamen de mannen na een goede service reeks van Joeri terug tot 14-15. Maar net zo snel als de achterstand werd ingelopen, verdween deze weer en werd de set uiteindelijk verloren met 25-18.  De teleurstelling van de eerste set werkte niet door in de tweede set. Op de eerste servicebeurt van Ruud Vossen werd gelijk een gat geslagen van 5 punten. Dit gesla-

gen gat werd door hard werken en het zich houden aan de afspraken tot boven de 20 puntengrens vastgehouden. Het afmaken lukte op dat moment even niet meer en het gat werd door Redkey Goirle verkleind tot 2 punten. Een rustgevende time-out later werd de set wel binnen geharkt. Men zou denken dat het winnen van de tweede set het vertrouwen in de derde set zou vergroten. Niets was echter minder waar. Waar in de tweede set afspraken goed nagekomen werden en geknokt voor iedere bal, waren er in de derde set weer misverstanden. Dit leidde in de tweede helft van de set langzaam tot een grote achterstand, met als gevolg het verlies van de set.  De vierde set. Ton benadrukte dat de belangrijkste afspraak, de eerste overwinning van het seizoen, nog steeds gehaald kon worden. Wel moesten dan de afspraken nagekomen worden en er meer risico komen in de service. In het begin van de set leek de boodschap nog niet doorgedrongen te zijn bij de heren. Een 4-0 achterstand stond op het bord. Maar langzaam begon het heilige vuur te branden. Het verschil werd, door met zijn allen hard te werken, omgebouwd naar een kleine voorsprong. Deze kleine voorsprong, 1 à 2 punten, werd de gehele set vastgehouden en aan

het einde van de set vergroot tot 4 punten. De set was binnen. In de vierde set was aangetoond, met hard werken en meer servicedruk maak je het een tegenstander moeilijk. Nu deze lijn voortzetten in de vijfde set, dat was de opdracht. Maar ook Redkey was voornemens zich nog een keer te geven om de wedstrijd naar toe te trekken. Een spannend scoreverloop was het gevolg waarbij het tot 10 – 10 gelijk op ging. Toen kwam man-of-the-match Yannink aan service. Met vier punten op rij, en een 14 – 10 voorsprong, kon de set heren 1 bijna niet meer ontgaan. Tijdens de hierop volgende time-out benadrukte Ton dat we er niet te licht over mochten denken. We moesten het eerst nog afmaken. En dat bleek moeilijker dan sommigen in eerste instantie dachten. Het werd 14-13 met een toenemende spanning tot gevolg. Een goede pass, een dito set-up en een harde klap van Edward , en zo werd de set, en daarmee de eerste overwinning van het seizoen binnengehaald.  De vreugde-uitbarsting die volgde, is nu al legendarisch en de beloning werd gewaardeerd. Deze week moet er hard gewerkt worden om de opgaande lijn vast te houden. Want ondanks de overwinning zijn er voldoende punten die verbeterd moeten worden. 

In de 2e set waren de rollen omgekeerd. VC Ledub nam een kleine voorsprong die ze niet meer uit handen gaven 25-23 voor Budel. VCM dat de 2e set toch wat rommelig had gespeeld werd tijdens

de pauze streng toegesproken door coach Marcel. Er moest geconcentreerder gespeeld worden wilde VC Ledub door de knieën gaan. Deze woorden ter harte genomen begon VCM aan de 3 set. VC Ledub kon in het begin van de set nog even aanklampen maar verloor gaande de set de aansluiting. Door het oa sterk verdedigen van Henk Jan wist VCM met ruime cijfers de set te pakken,12-25. De 4e set bleef VCM het goede niveau vasthouden. Door het goede spel- verdelen van Eric werden de aanvallers op hun wenken bediend en konden ze scoren dat het een lieve lust was. Deze set was met 12-25 dus duidelijk ook voor VCM. Nadat VCM de 1e wedstrijd in het stof had gebeten was het nu de beurt aan VC Ledub waardoor de onderlinge verhouding weer gelijk is.

Dames 1 herpakt zich tegen Triade!

De Dames 1 van Ledub Volley herpakten zich tegen Triade en wonnen met 4-0 Dames 1 van Ledûb Volleybal had na een week rust de kans zich te revancheren van de teleurstellende nederlaag tegen laagvlieger Havoc uit Haps. Triade uit Tilburg was hierin onze opponent. Allesbehalve gemakkelijk ging het echter niet, maar het team heeft veerkracht getoond en boven de 20 puntengrens was men scherp. De tweede maximale overwinning werd een feit. Alle sets gaven hetzelfde spelbeeld. Ledûb kon geen gaatje slaan in het begin van de sets. Halverwege de sets lukte dit telkens wel, maar de voorsprongen verdwenen    weer net zo snel als dat ze gemaakt werden. Boven de

20 op het scorebord werd ietwat verkrampt gespeeld, waardoor Triade elke keer rook aan een setoverwinning. Deze kwam er niet, met setstanden 26-24, 25-23, 29-27 en 26-24 schreef Ledûb 5 punten bij haar puntentotaal van 29 erbij. De weg naar boven hebben we weer gevonden, en het smetje dat we opgelopen hadden tegen Havoc weggepoetst. We hebben nog een lange weg te gaan naar iets moois?????? Al het goede heeft tijd nodig meiden!!!!!!! Komend week moeten we weer keihard trainen om komend weekend te gaan knallen in Roosendaal tegen Micro Elektro. Publiek is van harte welkom om 19.00 uur in D’ n Dijck in Roosendaal. Dames wederom succes!

SporT  proGrAMMA’S  UITSlAGeN  SporT  proGrAMMA’S  UITSlAGeN  SporT SV BUDel

SV Budel 1 - Merefeldia 1 ..................................... afgelast Maarheeze 2 - SV Budel 2...........................................0 - 1 SV Budel 3 - DESM 3 ............................................. afgelast SV Budel 4 - RKSVO 3 ........................................... afgelast SV Budel 5 - Eindse Boys 3 ................................... afgelast Veritas 4 - SV Budel 6 ........................................... afgelast Uitslagen van zaterdag 1 december: S.V.N. A 1-s.v.Budel A 1 .............................................. 0-2 s.v.Budel A 3-Helden A 3 ............................................ 1-1 s.v.Budel B 1-Venray B 1 ............................................. 0-1 Grashoek B 1-s.v.Budel B 3 ......................................... 1-2 Laar B 5-s.v.Budel B 4 ................................................. 1-6 Bekkersveld C 1-s.v.Budel C 1 ..................................... 0-1 BEVO C 1-s.v.Budel C 2................................................ 2-2 s.v.Budel C 3-Haelen C 3 ........................................... 25-0 s.v.Budel C 4-RKSVO C 3.............................................. 1-0 Deurne D 1-s.v.Budel D 1 ............................................ 0-1

s.v.Budel D 2- Sp. Cl Leeuwen D 2 ................................ 4-1 s.v.Budel D 3-Kessel D 2.............................................. 9-0 RKSVN F 3-s.v.Budel F 5 ............................................ 0-10 Uitslagen van Bekerwedstrijden: s.v.Budel D 2-Sp.Cl.Leeuwen D 2 ................................. 4-1 s.v.Budel E10M–S.H.H. E 3 ....................................... 1-19 Slekker Boys F 1-s.v.Budel F 1 ..................................... 1-7 s.v.Budel F 2-SVC 2000 F 2 ......................................... 5-0 s.v.Budel F 4-Panningen F 2 ....................................... 1-2 Panningen F 4-s.v.Budel F 6 ....................................... 2-2 Meer op www.svbudel.nl

loopGroep crANeNDoNcK

De gelopen tijden volksloop: 3,5 km: Sepp van de Wildenberg ...................................15.44 (4e) Ilse Schoenmaekers...........................................16.38 (2e) Henk van de Wildenberg ...................................17.49 (4e) Marjan van Mierlo .............................................19.53 (2e)

Wilma Winters..........................................................19.54 Lenie Staals ..............................................................23.23 7 km: Twan Winters ....................................................27.50 (1e) Frans Valkenburg...............................................29.31 (2e) Geert Hertogs....................................................30.06 (3e) Marcel Groenen .................................................30.21 (4e) Rob van Ettinger ...............................................30.39 (4e) Liesbeth Groenen ..............................................33.21 (2e) Anita van Ettinger ........................................ 33.26 (3e)PR Linda van den Einden ........................................33.38 (4e) André Heesterbeek...................................................35.50 Luciënne Micheels....................................................37.37 Inge Jaspers .............................................................38.17 Wilma Van Kuijk .......................................................39.48 10,5 km: Perry Frietman...........................................43.42 14 km: Wil van Daal...........................................59.44 (3e) Meer info op www.loopgroepcranendonck.nl

Fc crANeNDoNcK

Uitslagen van afgelopen weekend: FC Cranendonck 1-Liessel 1 ........................................0 - 0 FC Cranendonck 2-Vaesrade 2 ....................................1 - 2 FC Cranendonck 3-RKESV 3 ........................................4 - 0 vv Kessel 3-FC Cranendonck 4 ....................................2 - 2 SSE 3-FC Cranendonck 5 ....................................... afgelast FC Cranendonck 6-Eindse Boys 4 ................................3 - 3 vv GKC A1-FC Cranendonck A1 ...................................1 - 0 Horn B1-FC Cranendonck B1 ......................................0 - 3 vv Kessel B2-FC Cranendonck B2 ................................0 - 9 EMS C1-FC Cranendonck C1 ........................................2 - 1 Meer info op www.fcranendonck.nl

rooDWIT’67/NYrSTAr

Uitslagen,zaterdag 01 december: RoodWit’67/Nyrstar A1 – Maarheeze A1....................2 - 1 RoodWit’67/Nyrstar B1 – Heythuysen B1 ..................4 - 0 RoodWit’67/Nyrstar C1 – Laar C2 ...............................2 - 4

RoodWit’67/Nyrstar C2 – DESM C2 ............................4 - 1 SVC 2000 F5 - RoodWit’67/Nyrstar F3 ........................8 - 2 Zondag 02 december: Roermond 1 - RoodWit’67/Nyrstar 1 ..........................0 - 3 Leveroy 2 - RoodWit’67/Nyrstar 3 ..............................5 - 1 RoodWit’67/Nyrstar 4 – RKSVO 6 ...............................1 - 3 Meer info op www.roodwit67.nl

Sport


HAC Weekblad · VrijdAg 7 deCeMber 2012

PAGINA 24

KFc Hamont 99 - park Houthalen 2-2

Winterslag – excelsior 1-1

Volle bak bij KFC: na de passage van de Sint op zaterdagnamiddag wordt voorafgaand aan de wedstrijd tegen Park Houthalen de ploegenvoorstelling  gehouden, afgesloten met de traditionele groepsfoto. 

Voor het bezoek aan één van onze naaste achtervolgers moest johnny Van Broekhoven de geschorste johan Verpoorten vervangen. Luuk Nouwen kwam hierdoor terug in het elftal. Verder vierde Gunther Peeters na 4 speeldagen zijn wederoptreden.

Verder is prins Stijn de Urste samen met zijn Teutenpeuters afgezakt naar KFC voor de aftrap. Bert Kees is er na een gele schorsing ook weer van de partij. In het wedstrijdbegin zijn er een aantal afstandsschoten aan beide zijden  te noteren, maar voor de eerste kans is het wachten tot op het kwartier.  Balverlies bij KFC, Domenico Grossi dweilt de linkerkant af en besluit  vóór doel door.  De wedstrijd gaat gelijk op, met een iets betere balcirculatie bij de  bezoekers. Een snelle counter van Park wordt halweg de eerste helft door  Alessio Meccio over doelman Emmers in doel getikt en het staat 0-1.   KFC probeert via Wouter Vangerven te reageren, maar goalie Kris Syrko  redt in 2 x. De grootste kans van Hamont zien we als Thomas Jaeken de bal  ontfutstelt, waarna die na een tussenkomst van keeper Syrko voor de voeten  van Bart Engelen valt. Deze besluit helaas naast doel.  Een vrije trap van Kris Poelmans wordt nog in corner getikt en aan de  overzijde gaat een volley van Domenico  Grossi nipt naast. De pauze  wordt bereikt met een 0-1 stand. Kort na de pauze valt een verre trap van Domenico Grossi over doelman  Emmers, nipt onder de lat, in doel en Houthalen leidt met

De eerste kans van de wedstrijd was meteen voor Gunther Peeters. Helaas kwam hij een metertje te kort om de bal binnen te tikken. Ook de gastheren kregen een mogelijkheid, maar de lobbal ging geKFC Hamont 99 - Park Houthalen 2-2 lukkig net over. Na 18’ verstuurde 0-2. KFC schiet in actie en Bart punten. Een erg sterk vijfde kwar- golden-oldie Leone een lange bal. Engelen stuit op doelverdediger tier van de  thuisploeg volstaat om Hun spits kroop slim tussen Bert Syrko. Deze  laatste moet zich één punt huis te houden, maar dat Van Baelen en Luuk Nouwen in en toch nog tweemaal kort na elkaar is eigenlijk toch  wel iets te weinig.  kwam in de grote rechthoek ten gewonnen geven. Telkens staat Op zondag 9 december wordt de val. De scheidsrechter oordeelde Wouter Vangerven aan het kanon. derby bij Kadijk gespeeld, waar dat het een strafschop waard was Een eerste keer op voorzet van onder  andere voormalige KFC-ers en dezelfde Leone mocht de bal Kris Poelmans, en een tweede maal Chris Berghmans, Andy Leynen en onhoudbaar binnen schieten (1bij een corner. KFC komt zo op 2-2. Tom De Vos  rondlopen. Nog eens 0). Precies op het half uur stuurde Bart Engelen krijgt weer een uit- een uitmatch met 3 punten, jon- Seppe Janssen Paul Teeuwen diep stekende gelegenheid maar stuit gens? maar ook hij kon op het kleine weer op  de keeper, de rebound veld net niet bij het leer. Met een van Wouter Vangerven gaat nipt Opstelling: Marnick Emmers, Gert achterstand gingen we de kleednaast. Ook Kris Poelmans vindt de Palmans, Ben Ceelen (77 Mathijs kamers in. sluitpost van Park op zijn weg. Met Kusters),    Peter Rutten, Jeroen van Meteen na de koffie kwamen we nog een kwartier te spelen kunnen Seggelen, Bart Engelen, Kris Poel- goed weg toen een kopbal van de de bezoekers gevat counteren en  mans, Kevin  Bosmans, Wouter Van- thuisploeg op de lat uiteen spatmaakt Jan De Man bijna zijn ach- gerven, Bert Kees, Thomas Jaeken te. Vanaf dan zouden we het spel ternaam waar. Hij besluit echter (78 Stijn Nullens). Doelpunten: 0-1 naar ons toe trekken. We kregen één keer  op de lat, en de andere Meccio (27), 0-2  Erciyas (51), 1-2 keer nipt over doel.  Ook Enes Er- Wouter  Vangerven (61), 2-2 Wouter ciyas is nog gevaarlijk: zijn poging Vangerven (66) gaat via een KFC-er en buitenkant paal in corner.  Een volley van Bart Achel op bezoek bij Kattenbos, Engelen, op het dak van het doel, de 1e in de stand, liet meteen is het laatste wapenfeit van de zien dat ze kwamen om te winmatch. KFC en Park delen eerlijk de nen, met al een open kans na amper 30 seconden spel. Achel speelt kans na kans bij elkaar, en wat Kattenbos laat zien is een leidersploeg onwaardig. er komt veel kijken bij het organiseren van een dergelijke ATB tocht. Geen enkele kans in de volledige Tal van vergunningen en toestem- eerste helft krijgen ze bij elkaar mingen moeten geregeld worden gevoetbald. Onze jongens daarbij o.a. de Gemeente, Provincie, entegen dollen met de tegenStaatsbosbeheer, Waterschappen, stander en een doelpunt kon niet Defensie, Politie, EHBO. Verder zijn uitblijven. In de 20e minuut een er ook een zeer groot aantal parti- geniale pass van Davy Peeters op culieren die we toestemming moe- Jan Smolders en de 0-1 is een feit. ten vragen om over hun terrein/ Achel blijft doorduwen, Kattenbos akkers te mogen fietsen. Tal van komt praktisch niet meer over de verzekeringen moeten worden middenlijn, maar helaas kan Achel afgesloten. Gelukkig krijgen we het overwicht niet bekronen met van iedereen alle steun. Er wordt nog een doelpunt extra, ruststand 2 van de 60 vrolijke Zwoegers gewerkt met een gedetailleerd 0-1. De 2e helft is 5 minuten bezig Zuiderpoort. Hier krijgen de atb- draaiboek, dit jaar voor het eerst wanneer Kattenbos zijn allereerste ers weer drank aangeboden om geheel gedigitaliseerd. Respect kans van de wedstrijd krijgt. Een de dorst te lessen. Men kan zich voor de natuur, veiligheid, varia- schot vanuit de tweede lijn gaat in de sporthal douchen en omkle- tie en professionaliteit staan hier- hoog over. Achel neemt weer over, den en voor het afspuiten van de in centraal. Alle 60 leden van de en alweer moet de tegenstander fietsen is een spuitplaats ingericht. TWC De Zwoegers zijn nodig voor terugplooien. Toch duurt het tot Na afloop blijven veel deelnemers het doen slagen van "Rondje Cra- de 61e minuut eer al het harde nog lang napraten en nagenieten nendonck”. U ziet ze bijvoorbeeld werk van Achel wordt beloond. in het café van de Sporthal waar bij het uitzetten van de ATB-tocht Jan Smolders neemt de bal aan dan ook altijd een gezellige am- met pijlen en borden, het plaat- en knalt onhoudbaar de 0-2 op de biance is. Rondje Cranendonck sen van waarschuwingsborden, bordjes. In de 63e minuut krijgt wordt dit jaar voor de 15e keer het inrichten van de startplaats en Kattenbos een vrije trap, en deze verreden. Als de weergoden ons de controlepost, het regelen van gunstig gezind zijn rekenen wij de inschrijvingen, optreden als weer op een duizend deelnemers. verkeersregelaar, zorgen voor de Er is volop parkeergelegenheid drank en versnaperingen, continu ZAAlVoeTBAl HAMoNT en tevens een bewaakte fietsen- controleren van de route, etc. etc.  Programma 9 december stalling. Rondje Cranendonck Dus zorg dat u erbij bent zondag Calcio Hamont - Schuurmans .............. 18:00 uur, Hamont is bestemd voor de recreatieve atb- 9 december want het parcours en Joga Bonito - FC 94.................................. 19:00 uur, Achel Kissen - Rumba ................................... 19:00 uur, Hamont er die, afhankelijk van het weer en de natuur liggen er schitterend bij. DBW Futsal - Klok................................ 20:00 uur, Hamont natuurlijk zijn/haar conditie, volle Voor meer informatie over Rondje DVV/HAC Weekblad - Bex ........................ 20:00 uur, Achel bak wil gaan of op zijn gemak van Cranendonck of over de Zwoegers Meer info op www.rzvha.be de routes en de natuur wil gaan zie : www.dezwoegers.nl of bel Pegenieten. Met de voorbereidingen ter Vos (06-22413785) ZAAlVoeTBAl BUDel van Rondje Cranendonck wordt Zie ook de advertentie op pag. 22 Programma 1e klasse maandag 10 december 2012 elk jaar in maart begonnen, want van deze HAC. 19:30 uur: Cafe de Bout – ZVV Aannemersbedrijf Hegge

ATB-tocht "rondje cranendonck" Zondag 9 December vindt “Rondje Cranendonck” weer plaats. “Rondje Cranendonck” is een ATB-tocht die voert door de prachtige afwisselende natuur van de 6 kerkdorpen die tezamen de gemeente Cranendonck vormen. Inmiddels is deze ATBtocht uitgegroeid tot een ware klassieker onder de ATB-tochten. De 1000 deelnemers zijn elk jaar meer dan content en steeds vaker horen wij zeggen : Brabants Mooiste ! Voor de organiserende wielerclub, TWC De Zwoegers, extra stimulans om ook dit jaar weer te gaan voor verdere perfectie. De start van Rondje Cranendonck is tussen 8.30 en 10.00 uur, bij sporthal de Zuiderpoort in Budel (Sportlaan 7, Budel). De deelnemer kan kiezen uit een parcours van 30 kilometer en 40 kilometer.  Voor de doorgewinterde atb-er is er zelfs een 50 kilometer lange route uitgepijld. Elke route gaat door een prachtige natuurrijke omgeving met bossen en veldpaden. Elke route heeft volop variatie; technische stukken, snelle stukken, kleine afdalingen, loofbossen, naaldbossen, open vlakten, losse zand, hoogteverschillen, natte stukken, single tracks etc. Halverwege de tocht is er een grote sfeervolle rusten controlepost ingericht. Hier is er voor de deelnemers soep, thee, energiedrank, fruit en peperkoek. De finish is weer bij sporthal De

verschillende kansjes en de druk nam toe. Winterslag moest achteruit en loerde op de counter. Na een hoekschop van Vito Stevens viel de bal voor de voeten van Paul Teeuwen die verschroeiend uithaalde (1-1). We duwden door en de mogelijkheden bleven komen. Helaas was het allemaal net niet of was de laatste pass te dikwijls niet op maat. Ook de ingevallen Gwenn Nijs kwam nog twee keer dicht bij de winning-goal. Waar we vorige week te goed beloond werden, kregen we vandaag iets te weinig. Door het verlies van Houthalen verdubbelen we onze voorsprong in de stand tot twee punten. Met het bezoek van Houthalen op zondag kunnen we dus – mits een overwinning – een kloof slaan. De geel geschorste Bert Van Baelen zal moeten toekijken. Opstelling: Tom Van Langendonck Luuk Nouwen, Kris Cox, Bert Van Baelen, Vito Stevens, Joris Bloemen, Ruud Van Samang, Seppe Janssen Tommy Broeckx (75’ Gwenn Nijs), Gunther Peeters, Paul Teeuwen, Invallers: Robby Van Den Heuvel, Halewijn Geerits, Bernd Cuypers Doelpunt: Paul Teeuwen (51’) Gele kaart: Bert Van Baelen

Kattenbos-Achel 2-2 verdwijnt tot ieders verbazing achter Roy in de winkelhaak, 1-2. Achel reageert meteen, geeft voetballes aan de tegenstander, maar de 1-3 van Koen Cools wordt afgekeurd wegens duwfout. Kattenbos komt er nog één keer uit, maar helaas is dat ook voldoende om te scoren. Een trap vanuit de 2e lijn verdwijnt via de lat in doel, 2-2. In het slotoffensief zet Achel alles op alles, maar de vele kansen worden niet meer benut. Ondanks het gelijke spel, mag Achel met opgeheven hoofd het veld verlaten, want ze hebben duidelijk laten zien wie, voetballend, de leider is van deze reeks. Een dikke proficiat aan alle spelers die zondag op het veld stonden, dat is het voetbal waar de supporters voor komen kijken. Opstelling: Roy Lemmens; Jan Smolders; Jan Pauwels; Jef Henkens; Davy Peeters; Werner van Leeuwen; Koen Cools (86' Giovanni Gubbels); Bjorn Theuwen; Jonas van der Wiel (77' Matteo Smolders); Mike Heunen; Twan Doeswijk (64' Robin Schoofs) Doelpunten: Jan Smolders (2)

SporT  proGrAMMA’S  SporT 20:30 uur: ZVV JDW Fijnmetaal – FC Tjeu van Horne 21:30 uur: Bout Boys – ZVV Zuiderpoortcafe www.bzk-budel.nl

Sport


HAC Weekblad · VrijdAg 7 deCeMber 2012

PAGINA 25

Sport en gezondheid Iedere maand kan iedereen op deze Sport en Gezondheidspagina informatie vinden om fit en gezond door het leven te gaan. Niet enkel sportactiviteiten zijn hierop terug te vinden, ook andere mogelijkheden om gezond te worden en te blijven worden hier aangeboden. Iedere maand wordt een andere deelnemer uitgelicht, zodat alle lezers steeds op de hoogte kunnen blijven van de vele mogelijkheden.

Heerlijk helemaal in balans… De praktijk Balans van Annie Kissen biedt professionele begeleiding bij het verwezenlijken van persoonlijke doelen. Personen die kampen met bijvoorbeeld stress of pijn kunnen hier terecht. Via natuurgeneeskunde kan Annie mensen weer richting geven in het leven en dankzij het creëren van een gezond bewustzijn zal er prettiger door het leven gestapt worden.

De praktijk van Balans

Annie Kissen is gespecialiseerd in triggerpont massagetechniek

Via natuurgeneeskunde kan aan mensen weer richting gegeven worden in het leven.

Annie Kissen behaalde in 2001 haar diploma voor Natuurgeneeskunde. Ieder jaar volgt ze nog tal van cursussen en opleidingen. Daarmee heeft ze haar praktijk ook uitgebreid. Triggerpoint massagetechniek, homeopathie, voetreflex therapie, maar ook coaching kan een onderdeel zijn van de therapie en kunnen door Annie verzorgd worden. Annie rondde onlangs haar opleiding ‘Contextuele hulpverlening’ af, waardoor ze nu ook gezinstherapieen verzorgt. Gezinnen die kampen met bijvoorbeeld een scheiding, een (plots) overlijden of een ziekte, kunnen terecht bij Annie die dan op haar beurt, met de door haar aangeleerde technieken, het gezin terug in evenwicht kan brengen en zo een gezondere structuur binnen het gezin kan verwezenlijken.

de levensstijl zorgen, wat natuurlijk ook weer rust met zich meebrengt. Trouwens, ter gelegenheid van haar afstuderen is het eerste gesprek ter kennismaking in december volledig gratis!

de cliënten zelf openstaan voor de behandeling. Vervolgens wordt er gekeken welke behandeling passend is bij de vraag van de cliënt. Natuurlijk zijn ook combinaties van de verschillende therapieën mogelijk. Wie openstaat voor de behandeling zal veel sneller resultaten kunnen boeken. Annie legt ook de nadruk op bewustwording, want wie bewust leeft, kan bewust kiezen in het leven. Staat men regelmatig stil bij het leven, zal men sneller kunnen inzien wat passend is.

Ook kinderen hebben vaak baat bij deze therapie. Er wordt gewerkt met de balans van geven en nemen. Een goed evenwicht hierin kan immers voor een gebalanceer-

Wanneer men in behandeling komt bij Balans wordt er eerst gekeken naar hetgeen de mensen graag willen genezen of verbeteren. Het is immers ook heel belangrijk dat

balans voor innerlijk evenwicht

Natuurgeneeskunde · Balans Massage · Manuela Therapie · Triggerpoint Healing · Voetreflex · Contextuele Systeem Therapie · Workshop meditatie

Wilt u kennismaken met contextuele therapie? Dat kan! In de maand december is het kennismakingsgesprek GRATIS! Maak tijdig een afspraak of bezoek de praktijk. Alternatieve behandelingen vallen niet onder uw eigen bijdrage.

Deken van Baarsstraat 42 · Budel T. 0031 495 492898 · www.balansbudel.nl

Uw specialist in voetengezondheidszorg in Cranendonck, Leende en Hamont-Achel. • • • • •

Pijn aan de voeten, knieën, heupen of rug Kindervoeten Diabetische voeten Sportblessures Nagelklachten

De podotherapeut is direct toegankelijk, zonder verwijzing van uw (huis)arts.

www.podotherapiepaskalemunnich.nl tel. 0031 495 492668

Daarnaast is Annie gespecialiseerd in Triggerpoint therapie. Via deze therapie is het mogelijk om zelfs kleine samentrekkingen in een gedeelte van de spier te behandelen. Veel klachten worden door triggerpoints veroorzaakt. Een triggerpoint, oftewel een spierknoop, ligt vaak diep in de spier begraven. Het verzwakt niet enkel de spier, ook houdt het de spier gespannen. Annie is gespecialiseerd in de behandeling van triggerpoints. Er is na gemiddeld een viertal behandelingen al een erg goed resultaat merkbaar.

De therapie die Annie aanbiedt, wordt door de meeste zorgverzekeraars vergoed. Balans is te vinden in de Deken van Baarsstraat 42 in Budel. Kijk ook zeker eens op www.balansbudel.nl of bel voor meer informatie naar 0031 495 492898.

WORD nU liD en sport tot nieuwjaar GRATiS!

ROTS EN WATER-TRAINING

Kijk voor meer info op onze website!

Doel van de training: - meer zelfvertrouwen - meer sociaal vaardig - meer weerbaarheid - meer assertief

geschikt voor kinderen van 6 t/m 12 jaar die te maken hebben met:

- faalangst - negatief zelfbeeld - pesten - concentratieproblemen - sociale onhandigheid - moeite met eigen keuzes maken - onveilig gevoel in een groep - spanning voor overgang naar V.O.

QR code Fitlife Budel

Instraat 9A · Budel T 0031 495 494333 info@fitlife-budel.nl

w w w . f i t l i f e - b u d e l . n l

en zelfvertrouw “Door meer ger en kan ili ve , er rd ke voel ik mij ze ” keuzes maken ik mijn eigen

De complete training bestaat uit 5 lessen van 2 uur!

Startdatum nieuwe cursus woensdag 9 januari in de gymzaal te Budel-Dorplein.

info/aanmelden 0031 6 1368 9209 - www.ingrid-meurkens.nl

Verminder uw rimpels met Collageen Lichttherapie! Collageen Lichttherapie vertraagt huidveroudering en stimuleert uw collageen-aanmaak. Na 14 weken ziet uw huid er fantastisch uit. U heeft minder rimpels, uw huid is strakker en dat zonder laser, pijnlijke operaties of Botox! Bel voor een vrijblijvende afspraak: + 31 (0)40 - 75 05 275 of kijk op www.optimafit.nl.


HAC Weekblad · VrijdAg 7 deCeMber 2012

Maarheeze verliest in slotfase van SjVV

lendelede - AVoc 3-1

Nadat de nieuwe prins van de jubilerende carnavalsvereniging de aftrap heeft verricht, verliest vv Maarheeze in de allerlaatste minuut van de wedstrijd van SjVV, afkomstig uit Deurne. Het was aan Prins Bert van de Muuzevangers de eer om samen met jeugdprins Niels de aftrap te verrichten van de laatste thuiswedstrijd van vv Maarheeze voor de winterstop. Na deze aftrap was het echter SJVV die meteen gevaarlijk uit de startblokken kwam met een schot op doel in de eerste minuut van de wedstrijd. Het duurde vervolgens een tiental minuten voordat Maarheeze in de wedstrijd kwam en het spel enigszins naar zich toe kon trekken. In de 13e minuut werd vervolgens een overtreding begaan in het eigen 16-meter gebied waarna SJVV vanaf de penaltystip de 0– 1 kon aantekenen via Van de Mortel. Maarheeze liep hierdoor achter de feiten aan en incasseerde voor rust maar liefst 3 gele kaarten voor slordige overtredingen. Alleen via enkele kansen voor spits Ralf van Beek kon Maarheeze voetballend

De volleyballers van AVOC traden aan in de volgende opstelling : Proost, Kellens, Bauweraerts, Ilsbroux, Cloot, jehoul en als libero Bjjorn De Greef. Ondanks een zwaar bevochten winst in set 1, kon AVOC de goede lijn niet doorzetten. In sets 2 en 3 kon Lendelede dankzij de fouten-

De ene na de andere aanval golfde op het doel van Roermond. Al na 5 minuten had Ruud Poukens Rood-Wit’67/Nyrstar op voorsprong kunnen brengen. Na een uitstekende pass van Robin van Vuurden kon hij alleen op de Roermond doelman Everts afgaan, maar hij zag zijn schot langs de verkeerde kant van de paal verdwijnen. Hierna bleef RoodWit’67/Nyrstar de aanval zoeken. Legio kansen werden gecreëerd. Ruud Poukens en Robin van Vuurden verschenen diverse malen alleen voor Roermond doelman Everts, maar de Roermond doelman hield met kunst en vliegwerk zijn doel schoon. Roermond kon sporadisch met uitvallen gevaarlijk worden. In de 30e minuut

last van AVOC steeds gemakkelijk setwinst bijschrijven. De 4e set ging gelijkop, en het kantelpunt was bij 24:24. AVOC scoorde naar 24-25, maar na protest van Lendelede gaf de scheidsrechter een dubbelfout en bleef het 24-24. Lendelede kon vervolgens afmaken met 26-24.

loopgroep cranendonck Maarheeze verloor door een goal in slotfase - Foto Mieke Mulder enigszins gevaarlijk worden. Na rust was er in de 55e minuut een goed opgezette aanval van Maarheeze waarbij wederom spits Ralf van Beek werd aangespeeld die op zijn beurt aanvoerder Rick van der Linden wist te vinden die een verdediger van SJVV kon uit kappen en vervolgens op doel kon schieten. Zijn schot werd met de hand tegen gehouden door de laatste man van SJVV waardoor ook Maarheeze vanaf elf meter mocht aanleggen. Nissandro Estanista bleef koel en zorgde voor de gelijkmaker: 1-1. Na deze gelijk-

maker was het SJVV die het betere van het spel had en het was wederom Maarheeze keeper Dennis van Esch die de thuisploeg tot aan de 93e minuut met prima reddingen in de wedstrijd hield. In de allerlaatste minuut van de wedstrijd werd SJVV spits Thijs Matheij de matchwinnaar toen hij, door een verdedigingsfout van Maarheeze, de hoek voor het uitkiezen had. De eindstand werd hierdoor meteen bepaald op 1-2. Komend weekend is er geen amateurvoetbal in Nederland.

Belangrijke zege rood-Wit’67/Nyrstar Rood-Wit’67/Nyrstar heeft afgelopen zondag tegen hekkensluiter Roermond een belangrijke 0-3 overwinning behaald. Vanaf de aftrap, op een troosteloos sportpark “De Schoolkamp” te Herkenbosch, waar de Rood-Wit’67/Nyrstar supporters duidelijk in de meerderheid waren, liet Rood-Wit’67/Nyrstar zien dat het de betere ploeg was.

PAGINA 26

bereikte een lange trap vanuit de Roermond defensie aanvaller Alias, maar zijn ongecontroleerd schot verdween voorlangs. Hierna nam Rood-Wit’67/Nyrstar weer het initiatief en in de 40e minuut had Ruud Poukens bepaald pech. Robin van Vuurden sneed door de Roermond verdediging en diens uitstekende voorzet bereikte Ruud Poukens, die de bal voor het intikken had. Tot zijn eigen verbazing zag hij de bal vanaf de onderkant van de lat terug het veld inspringen. Na de hervatting eenzelfde beeld. Rood-Wit’67/Nyrstar zette de Roermond verdediging onder druk en creëerde weer diverse scoringskansen. In de 50e minuut had een combinatie tussen Mart Tunissen en invaller Geert Compen bijna succes, maar laatstgenoemde zag zijn uitstekend schot net naast gaan. Een kwartier later in de 65e minuut kon Ruud Poukens, na vele scoringskansen, Rood-Wit’67/Nyrstar op een verdiende 0-1 voorsprong brengen. Hij pikte een uitstekende pass van Robin van Vuurden op en kon alleen op Roermond doelman Everts afgaan. Met een droge knal liet hij de Roermond doelman kansloos. Na deze tref-

fer probeerde Roermond terug in de wedstrijd te komen maar verder dan enkele schoten op RoodWit’67/Nyrstar doelman Frank van Hoof kwamen de Roermondenaren niet. In de 80e minuut kon Rood-Wit’67/Nyrstar de voorsprong uitbreiden. Mart Tunissen onderbrak op het middenveld een Roermond aanval en diens uitstekende pass bereikte Robin van Vuurden die de Roermond doelman omspeelde en bekwaam 0-2 scoorde. Vijf minuten later was het opnieuw raak. De uitstekend ingevallen Geert Compen bracht Robin van Vuurden in scoringspositie. Vrij voor Roermond doelman Everts liet hij geen steek vallen en bracht hiermee de 0-3 eindstand op het scorebord. Hiermee komt Rood-Wit’67/Nyrstar op 12 punten uit 12 wedstrijden en een 10e plaats. Met nog 1 wedstrijd voor de winterstop kan Rood-Wit’67/ Nyrstar nog een plekje opschuiven. Kaartavond Komende vrijdag is ook weer een kaartavond gepland. Men kan vanaf 19.45 uur inschrijven voor het toepen, rikken en jokeren. De kaartavond start om 20.00 uur.

Alweer een 20-tal lopers van Loopgroep Cranendonck actief op zondag 2 december. De regen had er voor gezorgd dat het parcours zeer glibberig was. Maar de loopsters en lopers van Loopgroep Cranendonck lieten zich toch van hun beste kant zien! Weer 13 lopers bij de eerste 4, geweldig gedaan! Zelfs onder deze omstandigheden wordt er een PR gelopen (Anita van Ettinger). Inge Jaspers liep in haar eerste volksloop meteen naar een plaats in de top tien (van de 20 deelneemsters). Zij liep bijna 2 minuten sneller op dit zwaar parcours dan in haar wedstrijd in Valkenswaard (naar verhouding van de afstand). Luciënne liep vandaag ook een heel wat betere tijd dan bij de vorige volksloop (37.37 min op de 7 km). Twan Winters zette op deze afstand een zeer scherpe tijd neer en pakte als enige de 1e plaats op deze zondag ( 27.50 min). Frans Valkenburg was ook snel (29.31 min) en daarachter zaten Marcel Groenen, Rob van Ettinger en Geert Hertogs heel dicht op de hielen.  Op de lange afstand van 14 km liep Wil van Daal ondanks een lichte blessure naar een keurige tijd van 59.44 min naar een 3e

Geert Hertogs plaats. Op de korte afstand naderde Wilma Winters na een inhaalrace Marjan van Mierlo op 1 sec bij de finish. Vorige maand liep Geert Hertogs zijn 100ste volksloop. Hierbij alsnog een foto van de jubilaris! Aanstaande zondag 9 december is er de Zandboscross te Deurne! Een week later is er de Sylvesterloop in Heeze. Ook zin om te sporten in de buitenlucht en onder deskundige leiding van gediplomeerde trainers? Kom eens vrijblijvend trainen en lopen op een van onze avonden of ochtend. Zie website www. loopgroepcranendonck.nl of mail naar henksnijders@ziggo.nl of tel: 0031 6-12469084 .

c2 rW'67-Nyrstar kampioen

De jongens van Rood-Wit'67 C2 werden ongeslagen kampioen. Proficiat! Foto Marjo van den Boomen

SporT  proGrAMMA’S  UITSlAGeN  SporT  proGrAMMA’S  UITSlAGeN  SporT BIljArTKrING crANeNDoNcK

Uitslag 1ste Klasse: De Meulen 2-Poedels 1 ............................................... 1-8 Wapen v. Budel 1-Borgh 1........................................... 6-4 Van Horne/'tHukske 1-Meulen 1 .................................2- 5 Tussenstand Kampioenschap: 1. Het Wapen van Budel 1 ....................................... 10-54 2. Van Horne - ’t Hukske 1 ....................................... 10-48 3. K.B.O. De Borgh 1 .................................................. 9-47 4. De Bellevue 1 ........................................................ 9-46 5. De Poedels 1 .......................................................... 9-34 6. De Meulen 2 ........................................................ 10-34 7. De Meulen 1 .......................................................... 9-24

Kortste Partij: R. Broers (Bellevue 1) 12 Beurten Hoogste Serie: R. Broers (Bellevue 1) 41.54 % (27 v/d 65) Rel. Hoogste Partijmoy.: R. Broers (Bellevue 1) 247,34 % Beste Pers. Moy.: R. Broers (Bellevue 1) 2,756/2,19 = 125,84 % Hoogste Puntenscore: R. Broers 22 Punten,

Uitslag 2de Klasse: Wapen v. Budel 2-De Poedels 2 ................................... 3-9 De Bellevue 2-B.V. Elmo's 1 ......................................... 3-6 De Borgh 3-Wapen v. Budel 2...................................... 6-6 B.V. Elmo's 2-Horne - Hukske 2.................................... 9-1 De Poedels 2-De Borgh 2 ............................................. 6-7 De Meulen 3-Nooit Volleerd ...................................... 11-1 Tussenstand Kampioenschap: 1. B.V. Elmo's 1 ........................................................ 13-98 2. De Poedels 2 ........................................................ 14-93 3. K.B.O. De Borgh 3 ................................................ 13-90 4. Het Wapen van Budel 2 ....................................... 14-90 5. B.V. Elmo's 2 ........................................................ 13-78 6. Nooit Volleerd...................................................... 13-70 7. De Bellevue 2 ...................................................... 13-65 7. K.B.O. De Borgh 2 ................................................ 13-65 9. Van Horne - ’t Hukske 2 ....................................... 13-59 9. De Meulen 3 ........................................................ 13-59

Kortste Partij: H. Gubbels (Nooit Volleerd) 16 Beurten Hoogste Serie: K. Wijnen (Borgh 3) 40.00 % (20 v/d 50) Rel. Hoogste Partijmoy.: W. v/d Kruis (Bellevue 2) 201,38%. Beste Pers. Moy.: W. Slenders (Elmo’s 2) 1,489/1,16 = 128,36 %. Hoogste Puntenscore: W. Slenders (Elmo’s 2) 28 Punten Topscores Week 48: Klasse 1: Kortste Partij: J. de Laat (Wpn v. Budel 1) 16 Beurten Rel. Hoogste Serie: W. Nouwen (Meulen 1) 23,33 % (28 v/d/ 120). Rel. Hoogste Partijmoy.: J. de Laat (Wpn v. Budel 1) 155,06 % Klasse 2: Kortste Partij: T. Biesmans (Poedels 2) 17 Beurten Rel. Hoogste Serie: T. Derks (Borgh 3) 37,50% (21 v/d/ 56Rel. Hoogste Partijmoy.: T. Biesmans (Poedels 2) 192,70%

leDûB VolleYBAl

Ledub HS 1-Redkey Goirle HS 2 ................................... 3-2 Ledub HS 5-NVC HS 3 .................................................. 3-1 Ledub DS 3-Spirit DS 3 ................................................ 4-0 Ledub DS 1-Triade-VCT DS 1 ........................................ 4-0 Ledub HS 2-Achilles HS 1............................................. 3-1 Ledub JC 1-Hovoc JC 1 ................................................. 1-3 Ledub DS 2-VC Voerendaal DS 1 .................................. 4-0 Ledub MB 1-Tupos MB 1 .............................................. 4-0 Ledub HS 4-VC Olympia HS 1 ....................................... 2-3 Ledub DS 5-VC Fortutas DS 1 ....................................... 4-0 Ledub MC 1-VC Polaris MC 1 ........................................ 3-1 Ledub MC 3-VC Kessel MC 1......................................... 2-3 Ledub MC 2-Grashoek MC 1......................................... 3-1 Ledub DS 4-PrismaWorx Stravoc DS 3 ......................... 1-3 Ledub MB 2-Grashoek MB 1 ........................................ 2-3 Meer op www.ledubvolleybal.nl

VV MAArHeeZe

Uitslagen afgelopen weekend: Rood Wit '67 A1-Maarheeze A1 ................................... 2-1 Haelen B1-Maarheeze B1 .......................................... 12-0 RKESV C1-Maarheeze C1 ............................................. 1-2 Crescentia C1-Maarheeze C2 ....................................... 2-0 Laar F2-Maarheeze F3 ..................................... 2-1 (beker) Meer op www.vvmaarheeze.nl

Sport


HAC Weekblad · VrijdAg 7 deCeMber 2012

PAGINA 27

De Amateurcoach: Verslag | Speelronde 16 Helaas, ook deze week een afgelasting, waardoor en geen nieuwe stand beschikbaar is. SV Budel - Merefeldia werd afgelopen zondag afgelast vanwege het slechte veld. De andere zes wedstrijden werden wel afgewerkt. In België werd er driemaal gelijkgespeeld. Bij KFC Hamont 99 - Park FC en Kattenbos - Achel VV werd het 2-2, terwijl het bij Winterslag - Excelsior Hamont 1-1 werd. FC Cranendonck bleef opnieuw ongeslagen, deze keer werd het tegen Liessel 0-0, terwijl Maarheeze thuis verloor van SjVV met 1-2. Rood Wit '67/ Nyrstar won ook weer eens; RFC Roermond werd met 3-0 verslagen. Helaas kunnen we op dit moment ook al met zekerheid stellen dat er volgende week geen stand zal volgen. Afgelopen zondag is in het Nederlandse amateurvoetbal een grensrechter in Almere zo zwaar mishandeld dat deze is komen te overlijden. Komend weekend zijn daarop alle wedstrijden in het amateurvoetbal afgelast om eens met zijn allen na te denken over het feit dat het ook voor deze

mensen slechts een hobby is. De wedstrijden IVO - SV Budel, MULO - FC Cranendonck, RKSVO - VV Maarheeze en Rood Wit '67/Nyrstar - Eindse Boys worden op een later tijdstip ingehaald. STAND De AMATeUrcoAcH: positie en naam 1. Wouter Coninx 2. Karin Plompen 3. Toon de Leest 3. Wendy Clement 5. Naowarat Pinthong 6. Dennis van den Hurck 7. Koen Tijskens 8. Olaf Klooster 9. Nico Biemans 10. Robin van Vuurden 11. Coert Pruijsers 12. Erik van den Hurk 13. Bart Stevens 13. Daan Kooken 13. Ron Langers 16. Alex Baay

Teamnaam .............punten KFC Excelsior Hamont 99 ....465 Oranje Duiveltjes................443 't winkel.............................440 FC de Hoegies ....................440 the Juks .............................432 zurrik united ......................431 De Leeuwkes ......................422 OFC ....................................419 Biemus SV ..........................414 rood-wit 67........................412 shennmen united ..............407 Gnieders United .................401 Remon Kums MB FB FC Stevens..........................398 De Kook..............................398 Deken van Baarsstraat 8-A 6021 BH Budel #fcc4 Vooruit ......................398 Feyenoord69 ......................397 T: +31 (0)495 70 02 10

programma Speelronde 17: Zaterdag 08 december 2012: Achel VV - Grote Brogel 19.30 uur

www.tradeandtax.com info@tradeandtax.com

Zondag 09 december 2012: Kadijk SK - KFC Hamont 14.30 uur Excelsior Hamont - Houthalen 14.30 uur De wedstrijden van SV Budel, FC Cranendonck, VV Maarheeze en Rood Wit '67/Nyrstar zijn afgelast

De standen in de verschillende klassementen volgen zodra de wedstrijd tussen SV Budel en Merefeldia is ingehaald.

SpoNSorS De AMATeUrcoAcH:

vlnr staand: Lotte, Zoë, Inge, Isabel, Eline, Bo, Carmen, Jette, zittend van links naar rechts: Esmee, Sanne, Meike en Nienke. Liggend keepster Noortje

De professionele coach Trade and tax is een jong en ambitieus belastingadvies- en administratiekantoor. Wij zijn er niet alleen voor financiële administraties (online boekhouden) en belastingzaken, maar bieden ook professionele begeleiding en ondersteuning op administratief, fiscaal en financieel gebied. Als sparringpartner en als klankbord. Voor ondernemende mensen; particulier, DGA of startende ondernemer, werkgever of ZZP’er. In zowel het bedrijfs- als het verenigingsleven. De toegevoegde waarde die wij bieden, ligt bij het signaleren van kansen en risico’s. Ons doel daarbij is het maximale rendement uit jouw financiële en fiscale positie te halen. De manier waarop we dat doen is persoonlijk en informeel. Dat waarderen onze klanten. Klanten die net als wij niet van dure woorden, maar van begrijpelijke taal houden. Zo stemmen we in grensoverschrijdende situaties de toepassing van de Belgische en Nederlandse belastingwetgeving op het gebied van onder meer btw, inkomsten-/personenbelasting (keuzeregeling) en sociale zekerheid zodanig op elkaar af dat er in beide landen niet te weinig, maar zeker niet te veel belasting wordt betaald. De juiste lijnen uitzetten, zonder het doel voorbij te schieten. Dat is wat ons anders maakt.

Fc cranendonck speelt weer gelijk

Bovendien zijn wij aangesloten bij het Register Belastingadviseurs, de grootste fiscale beroepsvereniging van Nederland. Een kwaliteitswaarborg voor ‘meesters’ in belastingen.

CRANENDONCK - De return van de allereerste wedstrijd van het seizoen tegen Liessel stond afgelopen zondag op het programma. In de stand stonden beide ploegen heel dicht bij elkaar en dat was in de wedstrijd ook te zien. Voor rust een ietsje beter Liessel en na rust meer gelijkopgaand. Het was een wedstrijd met heel weinig kansen. Voor rust had Liessel een licht overwicht. In de 20ste minuut werd een goede voorzet gegeven vanaf links, waarna Klaas vd Wildenberg van dichtbij vrij kon inkoppen. Zijn inzet was echter te zacht, waardoor de Liessel doelman de bal makkelijk kon pakken. En net voor rust kon de Liessel spits na een leep steekballetje helemaal vrij voor keeper Bart Verhoeven opduiken. Deze inzet kwam gelukkig tegen de paal. Na rust een iets beter FC Cranendonck, zonder tot echt goed voetbal te komen. In deze hele 2de helft zagen we maar 1 echte

doelrijpe kans. Een hoge voorzet werd door Philip van Kemenade goed ingekopt, maar ging rakelings naast. Het bleef zodoende bij een middenveld gevecht, waar uiteindelijk geen winnaar uitkwam. Na 90 minuten blies de goed leidende scheidsrechter Arno Kessels uit Helmond voor het eindsignaal en konden beide ploegen tevreden gaan douchen.

Gedeelde eerste plaats voor MD3 Hc cranendonck

Pupil van de week De pupil van de week tijdens de wedstrijd FC Cranendonck tegen Liessel is Timon Damen, op de foto samen met Klaas van den Wildenberg, speler van FC Cranendonck

Kalender FC Cranendonck Zoals elk jaar heeft FC Cranendonck weer een prachtige kalender ontwikkeld. Mogelijk dat een van onze leden al bij U aan de deur is geweest voor de verkoop hiervan. Tot en met 14 december gaan wij in de kernen Gastel en Soerendonk langs de deuren. Mocht U geen kalender hebben kunnen bemachtigen, dan kunt U contact opnemen met Jan Stevens of Rudy van Meijl (tel. 0031 6 51858055). Ook worden de kalenders verkocht in de kantine van FC Cranendonck.

De meiden D3 van hockeyclub Cranendonck hebben een geweldig seizoen achter de rug. Het spel en de knikkers

werd een 5-1 overwinning. Daarna was het tijd om de balans op te maken en werd duidelijk dat de meiden een gedeelde eerste Binnen een vereniging of stichting moet vaak een hoop werk verzet Afgelopen zaterdag worden om de gestelde doelen temoesten halen. Daar komenze een hoop plaats hebben behaald. Dat moest regels bij kijken. Ook op fiscaal gebied. nog een inhaalwedstrijd spelen ook bijna wel. De meiden wonnen denken valt aan de regeling voor de fondsenwerving, de tegenTegewijzigde Phoenix invoor Neerpelt. Enkantineregeling, dat alle wedstrijden op één na!  regelgeving de giftenaftrek, de de vrijwilligersaftrek en het ondernemerschap (belastingplicht) in het algemeen.

Decemberwandeling Wanneer is iemand bijvoorbeeld vrijwilliger en wanneer werknemer? En hoe zit het met bestuurdersaansprakelijkheid voor eventuele belastingschulden van de vereniging of stichting? Het gaat immers niet alleen om het spel, ook om de knikkers.

Op zondag 9 december is weer (einde Bergbosweg)  bij het beNet als bij voetbal, geldt binnen ons vakgebied dat de teamprestatie voor belangrijker alle is danwandelliefhebbers individueel resultaat. Sommige deelgebiedengin van het rode fietspad richting liggen buiten ons speelveld, maar overzien we wel. Op deze tereen wandeling door de mooie reinen werken wij samen met ervaren specialisten die op een Achelse Kluis en begint om 9.30 vergelijkbare manier werken. Daardoor zijn we prima in staat ook op natuur tussen Budel – Leende – uur. (Zie kaartje op internet op deze gebieden kunnen adviseren en te ontzorgen. Valkenswaard en Achelse kluis. de site van de Bergrunners).  De Zo leveren wij in nauwe samenwerking met Ebbenhage fiscaal en financieel adviseurs uit Waalre de nodige expertise en kennis voor tocht duurt ongeveer een uur en onder meer Nederbelgen en vermogende particulieren. Dat doen we kort op maandelijkse de bal te blijven spelen. Dit isdoorde Wandel 45 minuten en gaat over goed Meer weten? Kijk op onze internetpagina(elke of bel ons voor en Nordic Walkingtocht 2eeen perbegaanbare wegen voor zowel soonlijke kennismaking. zondag van de maand) die door de wandelaars als de Nordic Walwww.slimmeraandeslag.nl de Bergrunners wordt georgani- kers. Er wordt rekening gehouden seerd. Deze keer gaan de wande- met het wandeltempo voor iederlaars en Nordic Walkers door het een. Na afloop is er voor iedereen prachtige natuurgebied tussen koffie/thee/fris en een welverBudel, Leende en Achelse kluis. diende versnapering. De gemarIedereen die van wandelen houdt keerde  Kerst/Winter wandeling nodigen we uit om op deze zon- is dit jaar op zondag 30 decemdag van de winterse natuur te ge- ber 2012.  Voor uitgebreide info: nieten tijdens deze wandeltocht. www.bergrunners-budel.nl  of bel: Het startpunt is aan de Kattenput 0031 495 492030  en 496017.

Wie wil er niet fit en gezond door het leven gaan? Dankzij de wekelijkse gezondheidstip van sportcentrum Fitlife zal dit zeker geen probleem meer zijn. Voor deze week geven we u graag volgende wijze raad mee: jUNKFOOD EVEN VERSLAVEND ALS HARDDRUGS Liefhebbers van junkfood opgelet: recent onderzoek heeft aangetoond dat junkfood net zo verslavend kan zijn als harddrugs. Uit een Amerikaans onderzoek bij ratten blijkt namelijk dat de zogenoemde rush die je krijgt door inname van veel vet, zout en/of suiker hetzelfde effect op de hersenen heeft als bijvoorbeeld heroïne of cocaïne. Het tijdschrift New Scientist schrijft hierover deze week. Kijk voor meer tips op www.fitlife-budel.nl

SporT  proGrAMMA’S  UITSlAGeN  SporT  proGrAMMA’S  UITSlAGeN  SporT KrUISjASSeN

Uitslag 6de ronde 12 November. 1. Lau Jacobs .............................................................4044 2. Huub Schellekens ..................................................4029 3. Wim Vestjens .........................................................3678 4. Nol Nijsen ..............................................................3650 5. Bèr Janssen ...........................................................3622 6. Jac Hendriks ..........................................................3585 7. Gradje van Moorsel................................................3568 8. Harrie van Gils .......................................................3514 9. Theo van der Looy..................................................3467 10. Michel van der Looy.............................................3425 Winnaar na 6 rondes en Herfst Kampioen. 1. Bèr Janssen .........................................................19632 2. Michel van der Looy ............................................19103 3. Huub Schellekens ................................................18885 4. Sjeng Caris...........................................................18285 5. Fien Hendriks ......................................................17913

De volgende speelavond is maandag 26 november in de Bellevue te Budel.

K. AcHel VV

Zaterdag 8 december, Thuis 13:00 Preminiemen (U11)-GS Beek 13:00 Preminiemen (U10)-GS Beek 13:00 Debutantjes B (U7)-Lutlommel VV C 14:30 Reserven B-Peer SV B 19:30 1e elftal-Sp. Grote Brogel Zaterdag 8 december, Uit 13:00 K.ESK Leopoldsburg-Miniemen (U13) 14:30 Sp. Grote Brogel-Reserven A Zondag 9 december, Thuis 10:00 Scholieren (U17)-Exc. Ophoven 10:00 Kadetten A (U15)-G.T. Lommel Kol. 10:00 Duiveltjes A (U9)-Lommel United

Zondag 9 december, Uit 10:00 N. Gruitrode-Kadetten B (U15) 10:00 K.F.C. Hamont 99 C-Duiveltjes B (U9) 10:00 K.F.C. Hamont 99 C-Duiveltjes U8 10:30 E. Neerpelt B-Debutantjes A (U7) 10:30 E. Neerpelt B-Debutantjes (U6) Meer op www.Achelvv.be

BrIDGeclUB BUDel

Bridgeclub Budel / De Bonte Os Uitslag van donderdag 29 november 2012 Groep A 1. Truus en Harry Vlassak ......................................58,57 % 2. Willi Ahrens – Els Kennis ..................................57,14 % 3. Mariet de Brouwer – Jos Gijsbers .....................55,65 %  Groep B 1. Ton Peeters – Sjef Vlassak.................................61,72 % 2. Hester Cambridge – Nel Peeters .......................61,45 % 3. Ans Chatrou – Greet Davits...............................58,85 %

KFc HAMoNT 99

Uitslagen beloften en dames KFC Hamont 99 Park Houthalen – Beloften A....................................... 4-1 Beloften B – Lindelhoeven B....................................... 3-2 Alken – Dames ............................................................ 3-1 Juniors – Beringen ..................................................... 0-2 Lindelhoeven – Scholieren ......................................... 1-4 Neerpelt – Kadetten .................................................. 1-0 Miniemen A – Leopoldsburg ...................................... 1-2 Lommel kol – Miniemen B ......................................... 2-6 Programma zaterdag 08/12 10u00 KFC Helson - U8 B 12u30 U10 B - Kadijk SK 13u00 U8 A - SK Meeuwen 13u00 U9 A - SK Meeuwen 13u00 U13 B - Peer SV 13u00 R Neeroeteren Maaseik - U13 A 14u30 beloften A - Kadijk SK 14u30 CS Mechelen - U21

14u30 Sp Wijchmaal - beloften B Zondag 09/12 09u30 U15 - CS Mechelen 10u00 U7 B - Kattenbos Sp 10u00 U8 C - Achel VV 10u00 U9 C - Achel VV 10u00 U17 - V Maasmechelen 10u00 CS Mechelen - U10 A   10u00 CS Mechelen - U11 11u00 SV Herkol - U6 11u00 SV Herkol - U7 A 14u30 Kadijk SK - 1° ploeg Meer op www.kfchamont99.be


HAC Weekblad · VrijdAg 7 deCeMber 2012

PAGINA 28

IN 1 DAG EEN NIEUWE VLOER Op vertoon van deze advertentie: 5% EXTRA KORTING Duurzame vinylstroken met klikverbinding • Snel en makkelijk te installeren • Verbazingwekkend natuurlijke uitstraling • Aangenaam en comfortabel loopgeluid • Ultra hoge slijtwaarde, geschikt voor zeer intensief gebruik • Uitstekend toepasbaar in vochtige ruimtes zoals keukens en badkamers • Ideaal in combinatie met vloerverwarming/vloerkoeling • Ideaal voor renovaties (mag over bestaande vloer) en minimale dikte van 4mm • Ideaal voor appartementen • Eenvoudig te reinigen NIEUW IN ONS GAMMA: TINTTO Parket - 100% Hout in lagen opgebouwd • 6 Collecties parket: eik natuur, rustiek, handgeschraapt, verouderd, select of onbehandeld. • 40 Referenties: elk met hun eigen “tekening” en karakter, en in verschillende tinten en bewerkingen verkrijgbaar • Tintto parket: in lagen opgebouwd! • Massieve toplaag: variërend van 3 tot 6mm, zorgvuldig geselecteerde eik NIEUW: XL-COLLECTIE Extra lange plank! Lengte 240cm - breedte 24cm - dikte 15mm met 4mm massieve toplaag

50T% ING

op KOR aanko j i b n te 2

op plin et vanaf 40m park geldig tot Actie /2012 29/12

Sellekaertsstraat 13 · Overpelt · 0032 11 641602 www.deckers.be · info@deckers.be

S I T GRA EN

T an N I L P oop v

n ank Bij a likvloere -k ctie eze a PVC d t d or dec

29 es w succ t en met s n e o Weg lengd t 012 2 ver

HAC Weekblad week 49 2012  

HAC Weekblad, hét weekblad voor Hamont-Achel, Cranendonck en Neerpelt!

HAC Weekblad week 49 2012  

HAC Weekblad, hét weekblad voor Hamont-Achel, Cranendonck en Neerpelt!