Page 1

HAMONT · ACHEL · BUDEL · MAARHEEZE · SOERENDONK · GASTEL · BUDEL-SCHOOT · BUDEL-DORPLEIN · Vrijdag 26 november 2010 · 2e jaargang nr. 47 · oplage 14.675 · www.hacweekblad.eu · tel. 0032 11 757201

PAG. 4: Fátima in Achel

PAG. 6: Kraamverzorgende ZuidZorg en poppendokter

PAG. 10: Jeugdprinsenpaar De Muuzevangers

PAG. 11: 'Fijn hè?'... De Budelse Comedie op dreef

PAG. 16 en 17: Sinterklaas weer in het land

Binnenkort Thomashuis in Budel-Schoot BUDEL- SCHOOT – “Als alles volgens plan verloopt, zullen de werken aan het nieuwe Thomashuis in Budel-Schoot starten in januari 2011. De bedoeling is dan dat het huis voor de zomerperiode bewoonbaar zal zijn”, aldus Tim van Lit, die samen met zijn vrouw en drie dochters ook zijn intrek zal nemen in het Thomashuis. Het witte huis aan het Stationsplein in Budel-Schoot zal een kleinschalige woonlocatie bieden voor mensen met een verstandelijke beperking. Door Jana Poukens In Nederland zijn er al op meer dan 80 verschillende locaties Thomashuizen te vinden. Een Thomashuis is een kleinschalige woonvorm voor acht volwassenen met een verstandelijke beperking. Zij wonen daar, samen met een echtpaar of samenwonend stel die dan optreden als zorgondernemers of begeleiders. In Budel-Schoot zullen Tim van Lit, samen met zijn vrouw Antoinette deze taak vervullen. Ook zullen er enkele personeelsleden instaan

voor de begeleiding van de bewoners. In ieder Thomashuis wordt een zo huiselijk mogelijke sfeer gecreëerd, en er wordt voor gezorgd dat de creativiteit, de kennis en de ervaringen van de bewoners optimaal worden benut. Het Thomashuis in Budel-Schoot zal voorzien worden van een gezamenlijke woon- en eetruimte op de benedenverdieping alsook een gezamenlijke keuken, samen met twee slaapkamers voor eventueel rolstoelgebonden bewo-

Tim van Lit, samen met zijn vrouw Antoinette en hun drie kinderen ners. Op de bovenverdieping zul- ters voorzien worden. De bedoelen dan de overige slaapkamers te ling is dat het koppel steeds 24 vinden zijn. Op iedere etage zijn uur aanspreekbaar is voor de beer uiteraard ook sanitaire voor- woners, zodat zij kunnen helpen zieningen. In enkele aanpalende en bijstaan waar nodig. Omdat er ruimtes zal het woongedeelte van veel ruimte is in het huis aan het Tim, Antoinette en hun drie doch- stationsplein zal er ook nog een

extra kamer ingericht worden voor eventuele logees en een recreatieruimte. Alle inwoners van Budel-Schoot zullen ook voldoende geïnformeerd worden over de plannen rond het Thomashuis. Lees verder op pagina 2.

Extra bloedinzameling Rode Kruis HAMONT – Het Rode Kruis Hamont-Achel nodigt iedereen tussen de 18 en 65 jaar uit om zaterdag 11 december tussen 10.00 en 14.00 uur naar Steenstraat 5 in Hamont te komen. In het Rode Kruislokaal wordt dan een extra bloedinzameling georganiseerd waarbij ook een heerlijke brunch is inbegrepen. Misschien bent u de 500e bloeddonor en wordt de ‘club van 500’ een feit. Door Wesley Hegge In Hamont wordt iedere eerste maandag van de maand een bloedinzameling gehouden, in Achel drie maal per jaar. Inmiddels hebben ongeveer 460 vrijwilligers door de tijd heen bloed afgegeven. “Ons doel is om bij de extra bloedinzameling 11 december de 500e bloedgever te verwelkomen”, zegt Jef Bloemen van het Rode Kruis Hamont-Achel. “Dan is de ‘club van 500’ een feit.” Het idee voor de club is ontstaan uit samenwerking met Lionsclub Breugel om vrijwillige bloedafname te stimuleren. De extra bloedinzameling vindt plaats van 10:00 tot 14:00 uur, maar om 09:00 uur wordt u eerst ontvangen op een heerlijke brunch, aangeboden door de Lionsclub Breugel. Ook na de bloedafname kunt u rekenen op

een heerlijke tas koffie of verfrissing. Eerder dit jaar werd in het voorjaar en in de zomer een extra bloedinzameling gehouden. Dat zal volgende jaar nog eenmaal per jaar plaatsvinden. De roep om vrijwilligers is nog altijd groot. Elke dag hebben mensen bloed nodig: na een operatie, een bevalling of een verkeersongeval bijvoorbeeld. Dat beseffen de ongeveer 50 vaste bloedgevers ook. Deze groep mensen uit Hamont-Achel komen zo vaak als toegestaan bloed afgeven. “Het Bloedtransfusiecentrum in Leuven houdt dat scherp in de gaten”, legt Bloemen uit. “Zij nodigen de bloedgevers uit en zorgen ervoor dat ze niet te veel bloed afgeven.” Lees verder op pagina 2

Het Rode Kruis Hamont-Achel houdt op 11 december een extra bloedinzamelactie

ZONDAG 28 NOVEMBER OPEN VAN 13-17 UUR

KlAvER KASSA wEKEN Tel uit je winst! Bij veel producten

2e gratis!

Zie de achterpagina

Onderscheidend Vernieuwend Grensoverschrijdend

EMMERS

Bosstraat 119 · 3930 Hamont 0032 11 448529 · www.horta.org

MARJON EN MARTIJN DAAMS Parallelweg 1B · Budel-Schoot & 0031 495 499019 · www.plus.nl


HAC Weekblad

PAGINA 2

Binnenkort Thomashuis in Budel-Schoot

Extra bloedinzameling

Vervolg van de voorpagina “De bedoeling is immers dat de acht inwoners met een verstandelijke handicap zullen integreren in het dorpsleven van Budel-Schoot. Zo zullen zij ook naar de plaatselijke supermarkten en krantenwinkels gaan om zo hun plekje in de samenleving te creëren.

Vervolg van de voorpagina Rode Kruis Hamont-Achel heeft de extra bloedinzameling expres op zaterdag 11 december georganiseerd, zodat bijvoorbeeld studenten die door de week buiten huis studeren ook de mogelijk-

Het grote verschil met andere instellingen voor gehandicapten is het feit dat er constant zorg op maat wordt voorzien voor de mensen. Zorg die hen toelaat om te groeien en te ontwikkelen tot het beste van hun capaciteiten. In België werden de mogelijkheden voor het opstarten van een Thomashuis ook onderzocht, maar de erg omslachtige regelgeving hieromtrent laat dit niet gemakkelijk toe. “Het zou goed zijn als ook de

Tim en Antoinette met hun kinderen voor het toekomstige Thomashuis Belgische overheid de mogelijkheden van zo’n dergelijke project inziet en de regelgeving hierover wat zou versoepelen, zodat zo’n project in België ook een kans

heeft tot slagen”, aldus Tim en Antoinette. Voor meer info over de Thomashuizen, kijk op de website www.thomashuizen.nl

Belastingen 2011 - 2013 Hamont-Achel vastgesteld HAMONT-ACHEL – De belastingen die de gemeente HamontAchel de komende drie jaar gaat heffen, zijn afgelopen maandag tijdens de raadsvergadering vastgesteld. De jaarlijkse heffing van de opcentiemen op de onroerende voorheffing en de aanvullende belasting op de personenbelasting zijn het meest van belang voor het evenwicht in het budget van de gemeente. Door Wesley Hegge De komende drie jaar wordt in Hamont-Achel 900 opcentiemen op de onroerende voorheffing geheven. Net als voorgaande jaren

vormt deze heffing samen met de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting van de staat de belangrijkste drijfveer voor een positieve begroting van de gemeente. Verder worden er net als dit jaar belastingen geheven op de bestrijding van verkrotting van gebouwen en woningen. Hamont-Achel heft 50 opcentiemen bovenop de heffing van het Vlaams Gewest ter bestrijding van verwaarlozing van gebouwen. Dit moet ervoor zorgen dat de leefen omgevingskwaliteit binnen de stad acceptabel is. Ook evenals dit jaar wordt op het weghalen van sluikstort en op het

aanleveren van allerlei administratieve stukken via de gemeente belasting geheven. Na enige discussie werd ook de belasting op banken goed gekeurd. Afhankelijk van het personeelsbestand en het al dan niet bezitten van een geldautomaat wordt jaarlijks een belasting geheven op de bank. Volgens Willy Hulsbosch is deze belasting niet meer van deze tijd. Hij stemde dan ook evenals Miel Sools (Balans) tegen deze heffing. De meest opvallende heffing is die op het niet afkoppelen van hemelwater bij door de stad vastgestelde afkoppelingsprojecten. Hierover meer op pagina 8 in deze krant.

Ongunstig advies milieuvergunning De Kiekoet HAMONT-ACHEL - In de procedure van de milieuvergunningsaanvraag ingediend door De Kiekoet BVBA voor een uitbreiding van 80.204 naar 148.353 stuks braadkippen was het stadsbestuur van HamontAchel gevat om een advies uit te brengen aan de Provincie Limburg. Eerder liep reeds het openbaar onderzoek (van 29 september tot en met 28 oktober) en was er de mogelijkheid om bezwaren en opmerkingen aan het College van burgemeester en schepenen in te dienen. Op 19 oktober werd er door de aanvrager tevens een informatievergadering gegeven waarin de aanvraag uitgebreid werd toegelicht. In haar zitting van 10 november jl. besloot het College van burgemeester en schepenen om een ongunstig advies uit te brengen met betrekking tot deze milieuvergunningsaanvraag. Het college is de mening toegedaan dat de ruimtelijke draagkracht voor een uitbreiding van deze omvang, ernstig zou overschreden

De Kiekoet BVBA in Hamont-Achel worden indien zou uitgebreid worden naar een dergelijk grootschalig bedrijf. Het gebied waarin de uitbreiding gesitueerd ligt, is weliswaar agrarisch gebied (en meerbepaald landschappelijk waardevol), evenwel dient volgens het college toch ook rekening te worden gehouden met de omliggende bewoning, en is de bezorgdheid van de omwonenden omtrent het risico op toenemende geur- en stofhinder begrijpelijk.

Zoals het voorzien is in de procedure die voorgeschreven wordt voor deze soort van milieuvergunningsaanvragen, werd ze inmiddels door het stadbestuur overgemaakt, samen met de ingestuurde bezwaarschriften en het ongunstige advies, aan de Bestendige Deputatie van de Provincie Limburg. Het provinciebestuur zal nu nog adviezen van andere diensten en overheden inwinnen, alvorens dat het een definitieve beslissing zal nemen.

heid hebben om hun steentje bij te dragen. Afsluitend om 14:00 uur vindt de prijsuitreiking plaats van de ballonwedstrijd die werd gehouden tijdens de jongste ‘Hamonttisser’.

Terreurvogeltje Ik maak toch vreemde dingen mee. Zo heb ik nu weer last van een roodborstje. Ja, een vogeltje, een klein vogeltje met een rood borstje dat tegen het venstertje tikt, precies zoals in het liedje. Dat doen ze dus écht. Alleen, mijn vogeltje dat tikt niet tegen het venster, maar dat knalt met een enorme dreun tegen de ruit. Het gooit zich als het ware tegen het glas aan. En niet één keer per dag, nee hoor, meerdere malen. Eigenlijk altijd als ik voor het raam aan m’n laptopje zit, met oog op de tuin. Ik heb buiten wat vogelvoer opgehangen en in huisjes gestrooid en het barst er werkelijk van de pimpelmeesjes, mussen en ander spul, maar dat ene roodborstje is zo agressief als de pest. Het schreeuwt als het ware: ‘verdomme, doe dat raam open, ik wil naar binnen’, heel wat anders dan het lieflijke ‘laat mij erin’. Ik word er bang van, zo agressief is dat roodborstje. Soms gooit ie zich, eenmaal, tweemaal, driemaal achter elkaar tegen het raam aan. En behoorlijk hard voor zo’n klein ding. Soms ook gaat ie op een paaltje zitten, vlak voor het raam en kijkt me vals aan. Ik zweer het, hij kijkt echt gemeen. Hij pikt ook wel graantjes uit de diverse voederbakken, maar altijd komt hij zich weer tegen het raam gooien. Knal! Boem! Laatst was er iemand hier. M’n zusje. ‘Ik heb hier een heel agressief roodborstje’, zei ik. ‘Hij knalt steeds keihard tegen het raam. ’n Soort zelfmoordroodborstje’. Maar toen m’n zusje er was, deed ie het natuurlijk niet. ‘t Is ook nog een gluiperd. ‘Je moet iets op het raam plakken’, zei ze. Dat deed ik dus. Het hielp niet. Hij knalt lustig verder. Fluiten? Ho maar. Knallen en mij tiranniseren, dat doet dat ding. Mijn vader had vroeger een windbuks. Daar hebben we allemaal mee leren schieten toen we nog klein waren. Ik meen dat ik hier zelfs nog ergens kogeltjes heb liggen in een laatje. Maar waar de buks is gebleven weet ik niet. Jammer. Getver, daar zit ie weer, terwijl ik dit tik, kijkt ie me live aan. Eng hoor, zo’n starend beestje. Hij zit op een van de paaltjes waaromheen draad is gespannen zodat de kleinkinderen niet in de vijver zouden vallen. Dat paaltje staat op twee meter van het raam. Ik zie duidelijk wat ie allemaal uitvreet. Soms maakt ie een dik buikje on-

der dat rode borstje. Hij blaast zich als het ware op om mij ‘ns even mores te leren. Ik wacht dan met angst en beven op de knal. Takka! Daar gaat ie weer! Ik voel dat het vogeltje mij vijandig gezind is. Hij kijkt me met zijn ene bruine oogje scherp aan. Ik kijk gewoon terug. Ik woon hier. Hij blijft kijken. Ik ook. Volhouden, denk ik bij mezelf. Laat je niet wegjagen door zo’n rotvogeltje. Het zal toch niet zo zijn dat het beestje lid is van de terreurbeweging Al Quaida? En dat hij hier aan ‘t werk is voor zijn cel? Ik zou er niks van opkijken. Waar is m’n geweer? Ik geef met de vlakke hand een harde mep op het raam en loop ergens anders heen. Om de hoek kan ik ook uit het raam kijken. Aan de oostkant. Daar komt ie ook. Kijk, daar zit ie al weer. Hij speelt het hard. Het raam is daar veel kleiner, maar knal boem, daar begint ie weer. Daar is een vensterbank aan de buitenkant. Daar zit ie op. En springt dan tegen het raam. ‘Ho ho‘, zeg ik, ‘zo staat het niet in het liedje. Tikken moet je, beschaafd tikken.’ Nou praat ik niet

alleen al tegen de honden maar ook nog tegen zo’n klotevogeltje. Het moet niet veel gekker worden. Van de week zei een van de dames van Atelier Rosé dat ze wanneer haar man niet thuis was, hardop in zichzelf praatte terwijl ze dingen deed. Ze kon dan beter nadenken, zei ze. Toen zeiden de anderen dat ze dat ook deden. Eentje bekende zelfs dat ze hardop in zichzelf praatte in de supermarkt.. Ze moest er zelf flauwtjes en half beschaamd om lachen. Ze hoeft zich niet te schamen. Het kan altijd erger: je zult maar paranoia hebben en met vogeltjes praten. (Weet iemand of dit normaal gedrag is voor een roodborstje?) Reageren? Dat kan via e-mail: Guus.Van.Winkel@pandora.be De volgende ‘Het Vlees is zwak’ leest u in HAC Weekblad van vrijdag 10 december.


HAC Weekblad

PAGINA 3

STEVENS BUDEL-SCHOOT

LED UW LCD-TV ADRES!! LED LCD -TV ACTIEWEKEN!

Professionele hondenverzorging Boonen Irene Dijk 65, Hamont-Achel Tel. 0032 11 445274 Enkel op afspraak!

In 95% de goedkoopste winkel in de regio!!

dan Meer aar j 20 ring! erva

Ruime keuze, lAGE PRIJS!, deskundig advies, persoonlijke service Ook uw adres voor uw Blu-ray DVD, satelliet-systeem, accessoires, etc.

STEVENS BEELD, GELUID & TELECOM Grootschoterweg 105-107 · Budel-Schoot · & 0031 495 493616 · www.stevensbudelschoot.nl Openingstijden: Ma.-Wo.-Do. 10.00-18.00 u. · Di. 10.00-13.00 · Vr. 10.00-20.00 u. · Za. 10.00-17.00 uur

1 + 1*

Hamont

GRATIS 3,41

hetzij € per bakje

Feestdagen bij Villa Christina Kom tijdens deze dagen lunchen of dineren in stijl... ons heerlijk feestmenu is te bekijken op www.villachristina.be Wij zijn geopend op 24, 25 & 26 december en op 31 december & 1 januari Anne en Antoine · Villa Christina Stadswaag 8 · Hamont-Achel · 0032 11 446168 · www.villachristina.be

Wij maken graag tijd voor u!

Verkoop en reparaties van kwaliteitsklokken, horloges en barometers. ip! Sinterklaast

Rundsstoofvlees Wit-Blauw Belgisch

9.39 uw voordeel 3.39 e

Varkensruggebraad zonder been

8.85

6.

00

kilo

uw voordeel 1.60 e

7.25

OPEN:

13:00 - 18:30 uur 1 + 1* 08:30 - 18:30 uur GRATIS 08:30 - 18:00 uur hetzij 3,41 € per bakje 08:30 - 12:30 uur

Open: maandag t/m vrijdag van 10-18 uur Eventueel ‘s avonds op afspraak

VOF Nieuwendaal & Zn.

kilo

ambachtelijke uurwerkreparateurs

Kipfilets

ZON- EN FEESTDAGEN VOORMIDDAG OPEN! maandag .............................. dinsdag t/m vrijdag............ zaterdag ............................... zondag ..................................

Mocht u niet in staat zijn uw klok te halen of te brengen, neem dan contact met ons op.

1 + 1* 13.62

GRATIS 3,41 €

hetzij per bakje

6.81

Peeldijk 43 · 6024 BX Budel-Dorplein · Tel. 0031 495 492892 info@nieuwendaal.com · www.nieuwendaal.com

Alles voor het maken van kaarten, scrapbooks, etc.

uw voordeel 2 bakjes 6.81 e van 600 gr

Stationsstraat 1 +34 1* · 3930 Hamont & 0032 11 446193

Tevens Annell breiwol

GRATIS 3,41

hetzij € per bakje

Akkerstraat 16 3900 Overpelt www.happy-hobby.be info@happy-hobby.be

Speciale aanbiedingen in onze outletafdeling!

Bij afgifte van deze advertentie 5% korting!

NAJAARSOPRUIMING

ISBELLS

NG I T R KO

0% 4Winterjassen

HALVE PRIJS!

-50%

op de najaarscolLECTIE!

Vingino, Tumble & Dry en Retour jeansbroeken

-20%

Rest van de Vingino-collectie

-30%

a.s. zondag koopzondag open 13-17 uur! Kado-tips! Nieuwe lijn van Vingino-Underwear is binnen, leuke Vingino-tassen, Pyjama’s van Claesen’s

Tot ziens bij Puk & Muk! Nieuwstraat 14 · Budel % 0031 495 494388 www.pukenmukbudel.nl

Cafetaria De Posthoorn VRIJDAG 3 DECEMBER

AMATORSKI

Cinema Walburg 3 december 2010 deuren: 20u vvk: 8 euro kassa: 10 euro abo: 7 euro

Tickets en info: Korting: studenten / -18j

Tickets reserveren kan via www.ticket4u.be of +32 (0)11 82 16 61. Bij de afdeling vrije tijd in het stadhuis kan je enkel tickets kopen, niet reserveren. Meer info: afdeling vrije tijd stad Hamont-Achel +32 (0)11 44 50 40, vrijetijd@hamont-achel.be - www.hamont-achel.be

www.hamont-achel.be V.U. Stad Hamont-Achel, oktober 2010 - Fotografie: Paul Lamont, Madelien Wagemans - Vormgeving: www.circuze.be

APRES SKI

! Y T AR

P De Posthoorn

met schnaps

Vanaf 21 uur MET DJ STIJN en GUEST DJ Stationsstraat 7·Hamont-Achel·0032 11 602609


HAC Weekblad

PAGINA 4

Wachtdiensten

Fátima in Achel

Hieronder staat onder meer informatie over de bereikbaarheid van de hulpverleners in onze regio.

HAMONT-ACHEL - In 1917 zou Maria zes keer verschenen zijn aan de drie herderskinderen Lucia dos Santos, Francesco Marto en Jacintha Marto, in de buurt van Fátima, een plaats in Portugal. Daarvóór echter verscheen in datzelfde jaar een engel drie keer aan de drie kinderen. Francesco en Jacintha waren broer en zus en werden in 2000 door de Paus heilig verklaard. Lucia overleed in 2005, nadat ze zelf haar herinneringen aan de verschijningen op papier had gezet. Fátima werd een bekende bedevaartplaats waar jaarlijks heel veel pelgrims op hun knieen naar de basiliek gaan om er te bidden. In de voorgevel van het huis aan Eind 65 in Achel is een mooi geglazuurd tegeltableau aangebracht waarop in blauwe kleur op een lichte achtergrond de verschijning van Maria aan de drie kinderen is afgebeeld.

Hamont-Achel

Cranendonck

Dokters: Bel: 0032 11 666612.

Huisartsen: Bel de huisartsenpost: 0031 495 677677.

Tandartsen: Oproepnummer 0903 39969. Zaterdag, zondag en feestdagen: 9.00-18.00 uur (1,50 euro/min.)

Tandartsen: Kring Weert, Nederweert en Cranendonck. Bel in geval van spoedeisende hulp: 0031 495 460765. Het spreekuur is op zaterdag en zondag van 11.00-11.30 uur.

Apotheek: www.apotheek.be Tel: 0900 10500 (0,50 euro/min.) Zaterdag 27 november: Apotheek Hulsbosch Michielsplein 15, 3930 HAMONT-ACHEL Tel. 0032 11 800050. Zondag 28 november: Apotheek Farma (Winters) Marktplein 6 B1, 3910 NEERPELT Tel. 0032 11 642925. Politie: Lokale politie HANO: 0032 11 440820. Bureau Neerpelt: Energiestraat 3, 3910 Neerpelt Bureau Hamont: Bosstraat 28, bus 1, 3930 Hamont-Achel Noodnummers Ambulancedienst alarmnummer: 112 Ambulance en brandweer: 100 Ziekenwagen: 100 (voor dringende en levensbedreigende interventies 24u/24u, 7d/7d) Ziekenwagen: 105 (voor niet-dringende interventie; elke dag van 8.00-16.00 uur) Politie: 101 Kinder- en jongerentelefoon: 102 Antigifcentrum: 0032 70 245245. Rode Kruis Uitleendienst Mevr. Nelly van Vlierden, Kapelstraat 17, 3930 Hamont-Achel. Tel. 0032 11 445881. Iedere dag van 9-11 en van 19.30-21 uur. http://hamont-achel.rodekruis.be Thuisverpleging De Eerste Lijn-West Limburg Tel. 0032 11 420424 Prov. Limburg en regio Diest Tel. 0800 62058 - 24u/24u, 7d/7d Thuisverpleging De Voorzorg Tel. 0032 11 224422 - 24u/24u, 7d/7d Wit-Gele Kruis Tel. 0032 89 300880 24u/24u, 7d/7d Vroedvrouwen Tel. 0032 89 300880 De belbus Bel 0032 11 850300 Diabeteslijn 0031 33 4630566 of e-mail naar info@dvn.nl, voor alle vragen over diabetes ( ‘s nachts alleen noodgevallen).

HAC Weekblad

Apotheek Budel: Werkdagen van 8.00 tot 17.30 uur; zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur. Apotheek Maarheeze: Werkdagen van 8.30 tot 18.00 uur; zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur Voor de dienstdoende apotheek buiten deze uren belt u: 0031 495 549720. Politie Cranendonck: Kijkakkers 37, Maarheeze. Tel. 0900 8844. Europees alarmnummer: 112. AED Locaties: www.aedcranendonck.nl Dorplein: Hoofdstraat 1 (Nyrstar) · Hoofdstraat 80 (AZC) en Stationsweg 76 Schoot: De Reinder, voorgevel Budel: Molenstraat 34 · Cranendoncklaan 67 Nieuwstraat 27 (Postkantoor) · De Borgh voorgevel · Mariënburght · Instraat 5b Gastel: De Cranehoeve, voorgevel Soerendonk: Café De Sport, voorgevel Maarheeze: Ereprijsstraat 20 zijgevel · Dissel 20 zijgevel · Smits van Oyenlaan 1a · Valkenlaan 17 · Marishof · Konijnenberg 1. Voor beperkt toegankelijke apparaten: zie www.aedcranendonck.nl Verloskundigen José van Niel en Simone Pauëlsen zijn de verloskundigen in Cranendonck, tel. 0031 495 492244. U kunt de verloskundige ook via de portier van het St. Jans Gasthuis op laten roepen. Tel. 0031 495 572100. www.verloskundigenbudel-maarheeze.nl Kraamzorg Homecare Voor directe kraamzorg 24 uur per dag bereikbaar 0031 40 2064444 of Regiokantoor Cranendonck: tel. 0031 495 518932. www. kraamzorg-homecare.nl ZuidZorg De Dam 1, 6021 KM Budel · www.zuidzorg.nl tel: 0031 40 2308408 (24 uur bereikbaar) Thuiszorg Buurtzorg Cranendonck 24 uur bereikbaar voor mensen in Maarheeze, Soerendonk, Leende, Sterksel en Gastel. Hulp is meteen inzetbaar. Sterkselseweg 20A, 6023 EB Maarheeze, tel. 0031 6 22331266. Thuiszorg Stichting Land van Horne Voor acute zorgvragen: T 0800 33 33 888 (24 uur per dag bereikbaar). Voor overige vragen kunt u dit nummer bellen op werkdagen van 8-18 uur. www.landvanhorne.nl Uitvaartverzorging Jan Fiddelaers Spoorlaan 9c, 5591 HT Heeze T. 0031-2260158 · www.fiddelaers.nl

Colofon

Stationsstraat 41, 3930 Hamont-Achel. T. 0032 11 757201. E. info@hacweekblad.eu W. www.hacweekblad.eu HAC Weekblad niet ontvangen? Bel: 0032 11 757201. Druk: Nieuwsdruk Limburg Deadline kopij: dinsdag 16.00 uur. Verspreidingsdag: vrijdag. Open: maandag tot en met vrijdag: 08.30-12.30 en 13.30-16.00 uur.

Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van deze uitgave worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij HAC Weekblad c.q. de betreffende auteur. In geen geval is HAC Weekblad aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de in deze krant beschikbare informatie.

Tekst en foto's: Evert Meijs, Het tegeltableau -bestaande uit negen tegels- hangt onder een smalle overkapping en blijft dus altijd droog. De twee meisjes en de jongen zijn er op te zien terwijl ze opkijken naar Maria. Eén meisje heeft de armen gespreid en de overige twee kinderen hebben de handen gevouwen. Maria staat op een wolk. Vanuit haar polsen hangt een rozenkrans naar beneden over haar kleding. Een stralenkrans met 11 sterren is om haar hoofd getekend. Op de achtergrond enkele schapen en wat bomen en struiken. Onderaan staat de tekst Na. Sa. de Fátima, hetgeen betekent 'Nossa Senhora de Fátima': Onze Lieve Vrouw van Fátima. De rand van het tableau is versierd met een oranjekleurige opgeschilderde lijst. Rechtsonder is het tegelwerk gesigneerd, maar helaas onleesbaar. Madeira Terwijl de bewoners van het pand, het echtpaar Michel Renckens – Hilda Joris, in de tuin geniet van de laatste zonnestralen vertelt Michel (Sjel) dat hij samen met Jef Peeters (de topmannen van FIPRAC – Filmclub Peeters Renckens Achel) in 1975 naar Madeira vloog, waar bij Funchal het befaamde oudejaarsvuurwerk plaatsvond. Een schitterend spektakel in de schijn van vele cruiseschepen in de baai van Funchal. De drie volgende dagen trokken de heren het binnenland in om het echte gewone leven van de autochtonen eens van nabij te volgen. Wat hen opviel was de kinderarbeid, en lieve vrome mensen met praktisch op elk huis tegeltableaus van Maria. “Wij vonden deze levendige tableaus zo fascinerend dat we op de plaatselijke dorpsmarkt een tableau kochten om in de voorgevel van ons huis te metselen.” Bij een gezellig samenzijn met een glaasje champagne vertelde Sjel honderduit over allerlei historische gebeurtenissen in Achel die door Fiprac ingeblikt werden. Zijn vrouw knikte goedkeurend en

Het tegeltableau bestaande uit negen tegels aan de Eind 65 te Achel vulde af en toe aan met een jaartal. Zij was vroeger airhostess bij Sabena, maar raakte na haar pensionering helaas in een rolstoel.

ditioneel oudhollands, gemaakt rond 1780. Ze werden gemaakt van op lage temperatuur gebakken klei en zijn daarom wat poreus: niet erg geschikt voor buiten. De twee tegeltjes zijn niet zo kostbaar, hoewel ze wel handgeschilderd zijn, vermoedelijk in Rotterdam. Net zoals hier te zien is, werd meestal een kasteel afgebeeld, of anders een kerkje of een boerderij. Op de achtergrond heel vaak enkele bootjes. Eind 65 heeft door het tegelwerk een markante uitstraling gekregen waar je niet zomaar aan voorbij moet fietsen.

Hollands Op de vraag waar de twee tegeltjes vandaan komen die links en rechts naast de brievenbus zijn aangebracht, antwoordde de tachtigjarige Achelaar: “De villa Simonshuis werd samen met het park door de gemeente Achel gekocht in 1974 aan de prijs van 2.500.000 B.Fr. Het statige huis stond al enige tijd leeg en was niet meer bewond. De verkoper was de NV Tissage de Velours. De gemeente besloot het Simonshuis Een van de Hollandse tegeltjes uit te bouwen tot een rijk cultureel erfgoed. De eerste opdracht om het Simonshuis een opknapbeurt te geven werd uitgevoerd door het gemeentepersoneel, aangevuld door enkele leden van de cultuurkring, waaronder Ik vind elke uitvaart bijzonder Fiprac. Na een omdat iedere familie eigen eerste algemene wensen en verwachtingen inspectie van de Kantoor & heeft. In de gesprekken bouw woning werden Rouwcentrum nog wat rommel je een band op met de familie Spoorlaan 9c en kleinigheden en kun je in deze verwarrende en 5591 HT Heeze ontdekt waaron040-2260158 moeilijke tijd echt iets voor hen info@fiddelaers.nl der twee tegels betekenen. www.fiddelaers.nl die ik heb gekregen.” Heidi van Dijk - Slaats Wij zijn dag en Het betreft twee nacht bereikbaar. uitvaartbegeleidster landschapstegeltjes, wellicht tra-


HAC Weekblad

PAGINA 5

Uw foto's altijd in kleur in HAC Weekblad!

Koopzondag 28 november open van 13-17 uur

e i t c a r e t n i W

OPRUIMING 20% KORTING OP ALLE WINTERJASSEN!

O P D E M A R K T i s 1 E u R O 2 E u R O wA A R D ! KAMPIOEN IN PRIJS - KWALITEIT!

Marcel Willekens

SMARKT HAMONT

SINTERKLAA DINSDAg 30 NOv. 13-18 uuR

• Dikke navelappelsienen ............................ 3 kg = 2, @ • Dikke granaat appels (zoet) ....................... 2 kg = 3,50 @ • Elstar, Jonagold of Boskoop...................... 5 kg = 3,50 @ • Rose pompelmoezen .......................6 st. = 2 kg = 2,00 @ • Conférence of Doyenne peren....................3 kg = 3,50 @ • Mandarijnen, zonder pit .... 3 kg = 3,00 @ • Dikke kaki’s of charons ..... 2 kg = 3,50 @ • Extra bananen .................... 1 kg = 1,00 @ • Reuze bloemkolen 1 @ p.st. 3 voor 2,50 @ 90

Markt 1 • Budel • Tel. 0031 495 494665

NOVEMBER 15% KORTING op alle decoratie, behang en schilderijen!

WINTER

INLEg

• 3 kolen: rode, witte of savooi, reuze dik, 3 voor ............................2 @ • bewaar-ajuin of wortelen 5 kg ...2,5 @ • 6 kg tomaten ..................................4 @ • 3 kg prei .......................................2,5 @ • paprika’s, alle kleuren, 3 kg ......... 3 @ • 3 kg spruiten ...............................2,5 @ • knolselder, 5 stuks .....................2,5 @ • 5 zakjes x 500 gr zuurkool ........ 3,5 @ • sla, 2 voor ......................................1 @ • witlof per kg ...................................1 @ • bintje klei-aardappelen 10 kg .......4 @ VANAF 100 KG AAN HUIS GEBRACHT!

MARCEL WILLEKENS - & 0032 11 447584 - SINDS 1945 MARKTLEIDER IN HAMONT

INTERIEUR

OPEN: alle dagen van 9-12 en 13.30-18 uur za. 9-12 en 13.30-17 uur

Bosstraat 94, 3930 Hamont · T. 0032 11 447343 · F. 0032 11 661007 www.booneninterieur.be · info@booneninterieur.be

Wij vieren feest! Onze winkel is weer klaar! VRIJDAG

26 27

die doet het

BRASSERIE - RESTAURANT

De Harmonie

Kerstmenu 2010

Oudjaarsdag- en nieuwjaarsmenu

Scampistaartje op een bedje van zwarte pasta in een saffraansausje of Gerookte kippenfilet, jonge salade, appel, noten en ananas met een honing mosterdsausje *** Rivierkreeftensoepje met rouille en kaviaar *** Op vel gebakken zeebaars, reuze gamba, garnalensausje en aardappelpuree met zeewier of piepkuiken badend in een dragonsausje, tomaat uit de oven en dikke frieten *** Apfelstrudel met een shake van speculoos of Crème brûlée van bosvruchtenthee, glaasje Chardonnay en witte chocolade *** Prijs € 34,50 p.p. All-in € 42,50 p.p. (één glaasje cava, twee glazen wijn en één kop koffie met snoepgoed)

Gerookte zalm en kruidenkaas, vergezeld van verse langoustine met een dressing van rode pesto of Carpaccio van rund afgewerkt met spekjes en parmezaan *** Pikant tomaten-paprikasoepje met trostomaatjes *** Kabeljauwhaasje badend in een sausje van tuinkruiden met zeekraal en lookpuree of kalfssteak met licht gesmolten gorgonzola, portosausje en savooiekoolstamppot *** Duo van limoensorbet en limoncello of Sabayon van amaretto met parfait van amandelkoekjes *** Prijs € 34,50 p.p. All-in € 42,50 p.p. (één glaasje cava, twee glazen wijn en één kop koffie met snoepgoed)

Budelpoort 1 · 3930 Hamont-Achel · tel. 0032 11 765171

DECT-Telefoon, verlicht display, telefoonboekfunctie handsfree incl. extra handset van 79.95

64.95

accu-/net-scheerapparaat, verende scheerkop, uitwasbaar, snellaadfunctie, ±65 min. gebruiksduur

met wde ingebou peler! s Blu-ray

incl, tas/etui van 149.00

99.95

Friteuse, rechthoekige vorm, maximaal 4 L inhoud van 99,95

ZATERDAG

69.

95

magnetron, 17 l inhoud, 700 Watt vermogen, 6 vermogenstanden, van 69,95

49.95

KOOPZONDAG

28

32 inch LCD televisie, 80 cm, resolutie: 1.920 x 1.080 pixels, Full HD van 750,-

549.-

Mini Home Cinema systeem, 400 Watt maximaal totaal vermogen, DVD-speler, MP3 omzetting (rippen), 2.1 luidsprekersysteem, USB aansluiting van 399.-

299.-

wasautomaat, 6 kg laadvermogen, 1.400 toeren, startuitstel, energieklasse: A+, aquacontrol van 829,-

579.-

OP KLEIN HUISHOUDELIJKE APPARATEN 10% KORTING + Nog veLe SPeCTACULAIRe AANBIeDINgeN IN oNZe NIeUWe WINKeL!

Van Der Kampen VERBOUWING

Audio • Video • KTV • Telecom • Klein Huishoudelijk • Witgoed Dr.A.Mathijsenstraat 11 • Budel • Tel. 0031 495 497179 • www.epvanderkampen.nl

VERBOUWING


HAC Weekblad

PAGINA 6

Kraamverzorgende ZuidZorg en poppendokter

Kerstmatinee Budels Gemengd Koor

GASTEL - De herfstbladeren vallen als ik het kleine dorp Gastel binnen rijd, onderweg naar Anny Tiemessen. Anny werkt al bijna 25 jaar als kraamverzorgende bij ZuidZorg maar daarnaast is ze in haar vrije tijd poppendokter op kinderdagverblijf Klikkelstein in Budel. (Door een van de medewerkers van ZuidZorg)

BUDEL - Op zondagmiddag 12 december verzorgt het “Budels Gemengd Koor”, net als voorgaande jaren, weer een zeer sfeervolle Kerstmatinee in Gemeenschapshuis De Borgh aan de Dr. A. Mathijsenstraat 15.

Ik ben benieuwd hoe iemand poppendokter wordt. Is daar een opleiding voor? Anny opent de deur met een grote glimlach en nodigt mij uit om binnen te komen. We gaan gezellig met een kopje thee aan de lange tafel in de keuken zitten, waar Anny’s trouwe viervoeter uitgeteld ligt te snurken voor de warme kachel.

Grootouderfeest de Horizon

Laten we maar meteen met de deur in huis vallen. Hoe word je poppendokter? Anny: “Ik ben er eigenlijk een beetje ingerold. Mijn dochter werkt op het kinderdagverblijf Klikkelstein waar tijdens de vakanties extra activiteiten worden georganiseerd. Een bezoek van een heuse poppendokter was daar één van. Mijn dochter vond mij hier gezien mijn werk bij ZuidZorg de aangewezen persoon voor.“ Op de vraag of ze hier meteen voor te vinden was, schudt Anny haar hoofd: “Nee, ik heb niet meteen ja gezegd, hoor. Ik moest er toch wel even over nadenken. De reden dat ik er uiteindelijk toch voor gegaan ben, is dat ik er tijdens mijn werk altijd zo van geniet om het broertje of zusje bij de zorg voor het pasgeboren kindje te betrekken. En die kans krijg ik niet vaak, omdat ik meestal in kraamgezinnen kom waar het eerste kindje is geboren.”

Naast het ‘Budels Gemengd Koor’ onder leiding van dirigente Hilde Pisters treden voor u op ‘Vrien-

Poppendokter Anny Tiemessen maakt de poppen van de kinderen weer helemaal beter Het kinderdagverblijf is dus de uitgelezen plek voor Anny om kinderen een stukje zorg bij te brengen. Wat vindt zij hier het leukst aan? “Het is prachtig om te zien hoe zorgzaam kinderen zijn en hoe ze op kunnen gaan in hun spel”, aldus Anny. “Dit bleek zeker toen ik de eerste keer langskwam. Ik had mijn officiële ZuidZorg uniform aangedaan en mijn werktas meegenomen. De toon was dus gezet. Ze keken me vol bewondering aan. Een échte poppendokter. De kinderen hadden allemaal van thuis een pop of een knuffel meegebracht en deze hebben we één voor één onderzocht.” Anny had haar officiële babyweegschaal meegenomen en natuurlijk een aantal spuiten, pleisters en naald en draad. “We hebben samen alle poppen en knuffels gewogen en hier en daar een pleister geplakt. Het spreekt voor zich dat alle patiëntjes een heel lekker pilletje kregen om weer beter te worden, die de kinderen natuurlijk wel eerst zelf hadden voorgeproefd”, zegt Anny met glinsterende ogen.

“Uiteindelijk kregen alle kindjes een heus medisch behandelplan voor hun pop of knuffel mee naar huis. Hier in staat precies in wanneer het patiëntje zijn medicijnen moet innemen, op welke tijden het patiëntje moet rusten maar vooral wanneer er flink geknuffeld moet worden.” Anny kreeg hele verhalen te horen over waarom de pop of knuffel ziek was. “Prachtig die fantasie. Gelukkig heb ik als kraamverzorgende geleerd dat je altijd goed naar de moeder moet luisteren”, zegt Anny lachend. “Wat het extra bijzonder maakte, is dat ik zelf nog als kraamverzorgende aan de wieg heb gestaan van enkele kinderen die nu bij mij op bezoek kwamen met hun knuffel. Het was echt een succes. De volgende vakantie ben ik weer teruggegaan en misschien dat we in de kerstvakantie wel weer nieuwe afspraken maken. Ik zou mijn baan als kraamverzorgende er niet voor inleveren maar ik vind het heerlijk om erbij te doen.”

Achelse Kluis sluit gastenverblijf HAMONT-ACHEL - Eind volgend jaar zal het gastenverblijf van de Achelse Kluis officieel sluiten. Dit heeft de monnikengemeenschap van Achel bekendgemaakt. Reden hiervoor is het feit dat de monnikengemeenschap van de Achelse Kluis erg is uitgedund. Momenteel verblijven er nog maar zes trappisten, waarvan de helft ouder is dan 80 jaar. De taak om

gasten te ontvangen en te verwelkomen in de Achelse Kluis wordt dus steeds zwaarder. Daarom werd nu besloten om hier mee te stoppen. Wel gaat de abdij verder met de productie van de Achelse trappist, de bereiding van voedingswaren en de exploitatie van de boeken- en souvenirwinkel en het café-restaurant. Foto: De Achelse Kluis

Geen heffing op huis-aan-huisbladen HAMONT-ACHEL – Er komt geen belasting op de huis-aan-huis verspreiding van niet geadresseerde reclamebladen en drukwerken. Een meerderheid van de gemeenteraad van HamontAchel stemde tegen het voorstel van onafhankelijk gemeenteraadslid Willy Hulsbosch. Door Wesley Hegge Hulsbosch kaartte vorige raadsvergadering het voorstel al aan: de belasting op drijfkracht, die bedoeld is om de automatisering

denkoor All Ways’ uit het Limburgse Heel onder leiding van dirigente Anne-Marie Moors, Kinderkoor ‘Mezoc’ uit Budel onder leiding van Tanja Nijsen en Muziekensemble ‘Amicitia’ uit Hamont onder leiding van Johan Mertens. Het belooft weer een zeer gezellige en sfeervolle Kerstmatinee te worden. De aanvang  is 14.30 uur en de toegang is gratis. 

binnen bedrijven af te remmen ten gunste van de handenarbeid, afschaffen en een belasting op de verspreiding van ongeadresseerde drukwerken invoeren. Afgelopen maandag, tijdens de vaststelling van de belastingen voor de komende drie jaar, werd het voorstel verworpen. Ook de belasting op drijfkracht van motoren blijft van kracht. Uit vergelijking met andere gemeenten – waaronder Overpelt waar de heffing op drukwerken werd ingevoerd, maar later weer

werd afgeschaft – blijkt volgens burgemeester Theo Schuurmans (CD&V) dat het erg omslachtig is om de belasting te heffen. Onafhankelijk schepen Rick Rijcken kwam op zijn beurt met een voorbeeld waarbij er slechts 1 uur per week nodig is om alles te regelen. “Dat kan de gemeente 170.000 euro opleveren, dat zou een serieuze verhoging zijn. We zullen volgende maand zien dat Hamont-Achel dat goed kan gebruiken.”

Op woensdag 17 november brachten de kleuters van Basisschool de Horizon een voorstelling voor alle oma's en opa's. Na het optreden van hun kleinkind wachtte de grootouders nog een leuke verrassing!

Open dag huiskamerproject BUDEL - Zondag 28 november vindt een open dag plaats van het huiskamerproject in Budel. Maak kennis met deze bijzondere ontmoetingsruimte voor ouderen. Belangstellenden zijn deze dag van harte welkom in de huiskamer in het gemeenschapshuis de Borgh in Budel, van 14 tot 16 uur. De huiskamer is een ontmoetingsruimte voor ouderen die graag even de deur uit willen, op zoek zijn naar aanspraak en gezelligheid. In een ongedwongen sfeer kunnen mensen anderen ontmoeten en nieuwe contacten leggen. Dit initiatief is ontstaan omdat steeds meer ouderen veel alleen zijn. De open dag is bedoeld voor iedereen die meer wil weten van het inloopproject voor senioren. Bezoekers worden ontvangen met een kopje koffie en wat lekkers, kunnen een kijkje nemen in de huiskamer en ontvangen meer informatie. De samenwerkende

partijen van het project zullen een woordje richten tot de bezoekers. Er wordt onder andere meer verteld over het ontstaan en het doel van dit project. Tevens zijn er informatiestands over zorg en welzijn, zodat bezoekers hun vragen kunnen stellen. De inloopmiddag vindt momenteel twee keer per maand plaats op zondag. Vanaf januari is dat iedere zondag van de maand. Het is de bedoeling het aantal inloopmomenten binnen korte tijd uit te breiden met dinsdag- en donderdagochtend. Vrijwilligers die de inloop willen verzorgen, met ondersteuning van de initiatiefnemers, zijn hiervoor zeer belangrijk. De open dag gaat door in de Borgh in Budel in kamer 24. Voor meer informatie kan men bellen met Kees Renkens, projectleider Inloop KBO -Budel 0031 495 49 39 41of c.renkens1@chello.nl of met secretaris KBO-Budel Theo Laans 0031 495 49 22 57 of via t.a.laans@hetnet.nl

Gezellig samenzijn HAMONT-ACHEL - Op zaterdag 11 december wordt iedereen die zich wel eens eenzaam voelt of ervan houdt om samen met anderen gezellig bij elkaar te zijn, uitgenodigd op een eenvoudige maaltijd en koffie met gebak. Ook is er mogelijkheid tot het spelen van gezelschapsspellen of gewoon een praatje. Dit samen-

zijn gaat door in het Christelijk Centrum, aan de Transistorstraat 1 te Hamont van 12 tot 16 uur en wordt gratis aangeboden. Geïnteresseerden kunnen zich opgeven bij Baard Oda (Budel-Schoot) via tel. 0031495491145 of bij Fam. Breemans-Veraa (Overpelt) via tel. 0032 11665002. Dit kan tot 6 december. Het culinaire team van Christelijk Centrum Hamont (CCH) heet iedereen van harte welkom.


HAC Weekblad

PAGINA 7

D . G V N A U E O D 7 P N N 1 O ZO 28 13GE TIJDENS KOOPZONDAG SPECTACULAIRE AANBIEDINGEN ACTIE OP ELECTRISCHE FIETSEN

ACTIE OP ALLE KINDERFIETSEN

NIEUWE COLLECTIE MTB’S HOGE INRUIL VOOR UW MTV

28 november van 13.00-17.00 uur

Voor originele en betaalbare cadeautjes.

ACTIE OP KLEDING, HELMEN, ETC. MTB SCHOENEN MET SPD 520 PEDALEN VOOR

1.–

Deken van Baarsstraat 2a · 6021 BH Budel · T. 0031 495 491778 · E: info@toonsbikes.nl · www.toonsbikes.nl

SDE veiligheidstechniek veiligheid voor alles

• Sloten en sleutels • Brandkasten en kluizen • Deurbeslag • Veiligheidsbeslag • Inbraakbeveiliging • Sluitplannen • Maatwerk in RVS • Electronische sluitsystemen • Brievenbussen • Brandwerende veiligheidsdeuren Toonzaal open: ma. 09.00-12.30 u. wo. 14.00-19.00 u. za. 09.30-12.30 u. of op afspraak

Molenwiekstraat 11a · 3930 Hamont-Achel & 0032 (0)11 604331· www.sde-keso.be

Nieuwe collectie sieraden en mode-accessoires!!!!

Graoatg t ziens!

Capucijnerplein 11 · Budel · t. 0031 495 497233

SINT NICOLAASACTIE 15% KORTING EN R A A J A N P O 201R)0 E D O M R E T N wI ONDERDAG 25 NOVEMBE (START D

dames- en herenmode Markt 21 · Budel · www.liplijnfashion.nl

KOOPzONDAg 28 NOvEMbER OPEN vAN 13.00 TOT 17.00 uuR!

SALE TOPMERK MONTUREN SPECTACULAIR AFGEPRIJSD

TOT

Koopzondag

70% KORTING

info@btts.nl

Reis- en adviesburo

R i k s d e J o n g u! or vo , al er s wa Ik Vroegboekacties 2011 beschikbaar

Open: . ma-za. 10-17 u p Wij werken ook o onds afspraak...’s av nd! en in het weeke

www.vakantieprikbord.nl • & 0031 495 494908 • Anton Meurkensstraat 14 • 6021 LC Budel

HAC Weekblad

Denk aan uw kerstof nieuwjaarswens!

Nieuw in ons assortiment:

GLUTENVRIJ BAKMEEL!

Glutenvrij bakmeel voor de thuisbakker! “NO RISK” meergranen “NO RISK” wit en“COELIDIET” Wil het bakken met de broodbakmachine niet goed lukken? Bij ons kunt U ook terecht voor hulp en advies. Breng uw machine eventueel mee!

Nieuwstraat 15 Budel Tel: 0031 495 494363 www.cyu-optiek.nl

Openingstijden: ma. wo. do. vr. 9.00-12.30 en 13.30-18.00 uur dinsdag 9.00-13.00 uur zaterdag 9.00-17.00 uur

P. Janssen dierbenodigdheden & tuinartikelen

Grootschoterweg 17 (de molen) · 6023 AN Budel-Schoot Tel. 0031 495 430617 · www.molenjanzona.nl


HAC Weekblad

Accordeonisten opgelet!

Try-out concert EMM

BUDEL - Sinds juli 2010 woont er in Budel een dirigente voor een accordeonorkest  die al 20 jaar in het vak zit, en ze komt uit Hengelo Overijssel. Haar naam is Madelon van Sint Annaland.

BUDEL - Op 28 november 2010 gaat het harmonie orkest van Harmonie EMM Budel op concours in Eibergen. Als voorbereiding wordt op zondag 21 november 2010 een try-out concert gegeven in De Borgh in Budel.

In Hengelo heeft ze een drietal accordeonorkesten gehad waaronder een jeugdorkest en twee volwassen orkesten. Zij nam met deze orkesten deel aan concoursen en gaf meerdere malen per jaar ook concerten. Nu zij in Budel woont heeft zij deze orkesten achtergelaten en daar voor goede vervanging gezorgd. Het gemis van het dirigent zijn komt nu natuurlijk naar boven en daarom zou ze het erg leuk en spannend vinden om hier in Budel een nieuw orkest te gaan opstarten. Zij wil graag met dit nieuwe orkest een zeer gevarieerd programma instuderen zodat ze overal zouden kunnen spelen en concerten geven voor belangstellenden en

Tijdens dit optreden zullen de concoursstukken ten gehore gebracht worden. Het concert vindt plaats in De Borgh in Budel om 12.15 uur. De toegang is gratis. Een concours is een wedstrijd tussen (harmonieen fanfare)orkesten. Hierbij worMadelon van Sint Annaland wil een nieuw orkest opstarten natuurlijk op den duur ook weer aan concoursen deelnemen. Dus vandaar deze oproep aan alle accordeonisten uit Budel en omstreken die het leuk zouden vinden om onder deskundige leiding  in een accordeonorkest te spelen. Zowel leeftijd als niveau speelt geen enkele rol. Belangrijk is vooral een

goede inzet, zodat er samen leuke muziek gespeeld kan worden! Als er voldoende aanmeldingen zijn, wordt er samen overlegd over de dag/avond waarop er gerepeteerd kan worden. Iedereen mag zich, per voorkeur via mail op geven, via m.sintannaland@upcmail.nl of anders via 0031 495-843189. 

Kerstconcert “I Cieli Immensi” HAMONT-ACHEL - Het kerstconcert “I Cieli Immensi”, met liederen van onder andere Wood, Rutter, Willcocks, Maierhofer en Britten - zal door het Gemengd Zangkoor 'Noorderklanken' Achel worden uitgevoerd op vrijdag 10 december om 20.30 uur in de parochiekerk van Achel-Centrum. Met medewerking van het instrumentaal ensemble ad hoc , leerlingen van de muziekhumaniora

Kindsheid Jesu Hasselt en Joost Vermeiren, orgel. Het geheel staat onder de leiding van Lut Dreesen. De toegangsprijs voor het concert bedraagt € 8 in voorverkoop en voor cjpleden en +55 en 10 euro aan de kassa. Kaarten zijn te verkrijgen bij de koorleden. Voor meer info: Gerard Bloemen, Schutterijstraat 20, Achel, tel. 0032 11 64 59 35 of Greet Smeets, Bien 70, Achel, tel. 0032 11 64 01 39. De poster van het kerstconcert

Nikitov en Daan Hofman in Dommelhof

Nikitoc binnenkort te gast in Neerpelt de grenzeloze muziek van zijn 5-koppige band geeft hij concerten, waarin de intimiteit van het gesproken woord tot zijn volle recht komt. Jacques Brel meets Tom Waits, meets Ramses Shaffy ….herkenbaar, confronterend en hartverwarmend. Meer info op www.daanhofman.nl.

De ticketverkoop gaat door in het provinciaal domein Dommelhof in de Toekomstkaan 5 in Neerpelt of via 0032 11 805002. De inkom bedraagt 12,50 euro en hierbij is een drankje inbegrepen. Voor -25, +55 en CJP houders bedraagt de inkom slechts 10 euro. Meer info: www.zwartedoosneerpelt.be

Kledinginzameling op St. Andreasschool Op vrijdag 26 november houdt de Sint Andreasschool uit Budel-Dorplein een kledinginzameling. Om 9.00 uur ’s ochtends wordt de kleding dan afgehaald. Kleding kan nog tot donderdag 25 november ingeleverd worden in de hal

den de orkesten beoordeeld op hun eigen niveau door een vakjury. Hierbij wordt gelet op de kwaliteit van de uitvoering. Tien onderdelen, waaronder klankkleur, ritmiek, samenspel, articulatie en dynamiek worden beoordeeld. In het totaal zijn 100 punten te behalen. De eisen die worden gesteld aan orkesten die in hogere divisies uitkomen zijn uiteraard hoger dan die in lagere divisies. Harmonie EMM Budel komt voor het eerst uit in de 1e divisie, nadat zij in 2007, met 90,08 punten, is gepromoveerd vanuit de 2e divisie.

Belasting op niet afkoppelen van hemelwater HAMONT – Een jaarlijkse heffing van 1200 euro voor inwoners van Hamont-Achel die weigeren mee te werken aan de door de stad vastgestelde afkoppelingsprojecten van het hemelwater aan huis. Met die belastingmaatregel wil de gemeente zorgen dat de rioolwaterzuiveringsstations weer optimaal gaan werken. Door Wesley Hegge Nog veel te vaak komt hemelwater terecht in het gemengd rioolstelsel dat leidt naar een van de rioolwaterzuiveringsstations. Dat heeft ten gevolge dat het afvalwater te veel verdund wordt waardoor de zuiveringsstations niet optimaal werken. Om dat te verbeteren, dient Hamont-Achel te investeren in de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel. Het Vlaams Gewest stimuleert dit door een vol-

ledige toelage op de aanleg ervan, op voorwaarde dat alle gebouwen het hemelwater wordt afgekoppeld van het afvalwater. HamontAchel wil de afkoppelingswerken op haar kosten laten uitvoeren onder leiding van een deskundige. Eigenaren van woningen die weigeren hieraan mee te werken, kan een jaarlijkse belasting 1200 euro worden opgelegd. Daarmee wil men de inwoners van HamontAchel overtuigen om toch in het project te stappen.

Dat lees je!

Nieuw bij SNS Regio Bank: Eigen Huis Sparen

Op zaterdag 4 december organiseert het Dommelhof in Neerpelt een dubbelconcert van Nikitov en Daan Hofman. Nikitov brengt Jiddische liedjes in combinatie met  gipsy swing. Een puik stelletje muzikanten met een indrukwekkende staat van dienst en een klassieke en jazz achtergrond. Het klinkt zowel technisch als gevoelsmatig voortreffelijk en de groep weet de Jiddische liedjes op een prachtige manier tot leven te wekken. Niet echt Klezmer, want feestmuziek is het maar af en toe, maar de muziek van Nikitov is wel degelijk doortrokken van de treurigheid en melancholie van de klezmer. Meer info op de site www.nikitov.com Daan Hofman  debuteerde in 2008 met ‘Fakkels van suiker’ en werd binnengehaald als een bijzonder talent dat de kloof overbrugt tussen kleinkunst en popmuziek. Met zijn meesterlijke Nederlandstalige teksten vol overtuiging en

PAGINA 8

van de school. Iedere kilo levert 30 cent op. Nodig ook familie en vrienden uit om kleding te sparen voor de Sint Andreasschool. Al het geld komt rechtstreeks ten goede aan de kinderen van de school. Bijdrages zoals tweedehands dames-, heren- en kinderkleding,

maar ook schoenen, riemen/ceintuurs, hoeden, handtassen, beddengoed, gordijnen en pluche speeltjes kunnen in gewone vuilniszakken aangeleverd worden. En uiteraard: hoe meer hoe beter! Voor meer informatie, kijk op www.bag2school.com

Bij Privé Plan uit Budel-Dorplein kunt u nu ook terecht als u wilt sparen voor een eigen woning. Want vanaf 1 augustus heeft SNS Regio Bank een nieuw product: Eigen Huis Sparen.

voor een eigen woning voor uw kind. Want ouders die hun kinderen willen helpen met een eigen koopwoning, mogen sinds 1 januari 2010 een verhoogde schenking tot €50.000** doen, belastingvrij.

Deze spaarrekening maakt een eigen woning een stuk gemakkelijker bereikbaar. Daarvoor zorgt de aantrekkelijke rente van 2,7%*. U kunt het spaargeld gebruiken bij de aankoop van een woning of bijvoorbeeld voor de inrichting van uw nieuwe (huur)huis. Maar ook voor ouders is het interessant. Want als uw zoon of dochter een eigen woning koopt, krijgt u ook de aantrekkelijke rente van 2,7%*. Eigen Huis Sparen is een flexibele spaarrekening. Dus kunt u uw spaargeld ook gebruiken voor een ander doel dan een eigen woning. Dan betaalt u alleen wel opnamekosten van 0,5% over het opgenomen bedrag.

Persoonlijke aandacht en service SNS Regio Bank is een onderdeel van SNS REAAL, de vijfde grootste bankverzekeraar van Nederland. SNS Regio Bank werkt samen met zo’n 600 zelfstandige intermediairs verspreid over het hele land. U kunt bij SNS Regio Bank gewoon binnenlopen om advies te vragen of een product af te sluiten. Steeds meer klanten stellen prijs op deze laagdrempelige, klantgerichte en persoonlijke aanpak. Bij Privé Plan uw intermediair van SNS Regio Bank bent u nog écht klant. En bankiert u zoals u het graag wilt.

Eigen Huis Sparen voor uw kind nu nog aantrekkelijker Eigen Huis Sparen is een spaarrekening zonder fiscale voordelen. Maar de belastingdienst maakt het op een andere manier extra aantrekkelijk om te sparen

Meer informatie Wilt u meer weten over Eigen Huis Sparen van SNS Regio Bank? Bel voor een afspraak: 0031 495 518482. Privé Plan, ’t Routje 1, Budel-Dorplein * Rente per 10 november 2010, rentewijzigingen voorbehouden. ** kijk op www.belastingdienst.nl voor de voorwaarden.


HAC Weekblad

PAGINA 9

Je gedachten zuiveren. Je verlangens ruimte geven. Jezelf leren kennen. Het kan! Tijdens de actieve meditatieve klankmiddag, waarbij je zélf klank maakt!

Voor een nieuw begin in je leven.

Datum: zondag 12 december van 13.00 tot 16.00 uur, Kollenberglaan 70 in Achel. Tel. 0032 11 640100. € 25,– p.p. (maxinaal 12 deelnemers). Inschrijven vóór 10 december per briefkaart of per e-mail: sanghaachel@telenet.be o.v.v. naam en je telefoonnummer Voor meer info zie: www.marjavisstemwerk.nl

Kijk ook op www.hacweekblad.eu voor meer nieuws uit Hamont, Achel en Cranendonck!

VERHUIZINGEN KNEVELS

natuurlijk het beste voor uw huid en uw persoonlijke verzorging.

e

Gratis vrijblijvend offerte op maat!

Laat u eens adviseren en ervaar de positieve bijdrage van Aloe Vera aan uw gezondheid. Info: +31 495 492197 · www.alowellness.be e-mail: alowellness@myflpbiz.com Hamonterweg 30 · Budel-Schoot

Broesveldstraat 40 B-3910 Neerpelt 0032 11 664541 info@verhuizingenknevels.be www.verhuizingenknevels.be

U w a d ve r te n ti e i n kl eur? I n forme er n aa r d e s p e c i a l e tari even tel . 0 0 3 2 11 7 5 7 2 01

CULTUURKRING HAMONT-ACHEL CINEMAPLUS NAMIDDAGVERTONING Op woensdag 1 december om 14.00 uur voor senioren en belangstellenden in

Cinema De Walburg Kerkstraat 28, Hamont-Achel Informatie 0032 11 610588 De Stuurgroep Cultuurkring Hamont-Achel. (op pag. 15 vindt u meer informatie over de film)

Vacatures Zoekt:

Onderhoudsmonteur centrale verwarming Profiel: Gemotiveerde, flexibele M/V Kennis van cv of elektriciteit is een pluspunt Taken: Onderhoud en reparaties aan centrale verwarming Wij bieden: • Gevarieerd werk in kleine regio • Aangename werksfeer en collega’s • Loon naar verhouding en diverse voordelen • Specifieke opleiding binnen het bedrijf • Contact met klanten • IBO-opleiding voor werklozen Verwarmingsservice Tonny Rutten BVBA Bosstraat 147 · 3930 Hamont-Achel E-mail: info@ruttencv.be & 0032 11 446087 Web: www.ruttencv.be

Start nu met Eigen Huis Sparen

't Routje 1 6024 BP Budel-Dorplein T 0031 495 51 84 82 E info@priveplan.nl I www.priveplan.nl riode van 17 mei t/m 25 juni. Betreft lidmaatschap voor 1 jaar. Vraag naar de voorwaarden.

Leg een stevige basis voor uw droomhuis

bIJ ELKE AANKOOP (v.a. e 99 euro)

een flcleussieve ex O C C E S O PR ! S I T A gR Optiek

Care

Optiek - Contactlenzen - Hoorcentrum

Stad 30 · 3930 Hamont-Achel ·Tel. 0032 11 622222 · www.eyecare.be

LAMMERS CONSTRUCTIE

STAALCONSTRUCTIE - STAALBEKLEDING Randweg Zuid 5, 6021 PW Budel 0031 495 431000 · www.lammersconstructie.nl

Lammers Constructie is een zelfstandige onderneming die sinds 1986 actief is op het gebied van staalbouw en staalbekleding in de breedste zin van het woord. Voor uitbreiding van ons productie- en montageteam zijn wij op zoek naar onderstaande medewerkers:

Werkplaats medewerkers - Ervaren C02-lassers aflassen van staalconstructies

- Ervaren of leerlingconstructiebankwerkers

Zelfstandig vanaf tekening samenstellen van constructie-delen

- Ervaren of leerlingstaalconstructiemonteur

Monteren van staalconstructies in teamverband

Naast een goede salariëring bieden wij nog uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden en een prettige werkomgeving, waarbij ook de mening van de medewerkers telt. Geïnteresseerden gelieven een sollicitatiebrief met C.V. te zenden naar: Lammers Constructie BV Postbus 2192, 6020 AD Budel. Of e-mail: info@lammersconstructie.nl


HAC Weekblad

Kiek ‘s hiej

Diamanten bruiloft

1

PAGINA 10

Getuige van een ongeluk, een leuke gebeurtenis of heeft u gewoon een mooie foto gemaakt in Hamont-Achel of Cranendonck? Stuur uw kiekje naar info@hacweekblad.eu en wie weet staat uw foto volgende week in ‘Kiek ‘s hiej’.

2

3 Isidoor Driesen en Maria Joosten werden afgelopen zaterdag feestelijk op het stadhuis ontvangen naar aanleiding van hun diamanten bruiloft. Op 15 november waren ze 60 jaren getrouwd. Foto Gerard Coenen.

Jeugdprinsenpaar 5

4

7

Het nieuwe jeugdprinsenpaar van de Muuzevangers voor het seizoen 2010-2011werd voorgesteld. Door de regen vorige week viel de activiteit "foto reportage" in het water. Maar dit weekend is het dan toch gelukt en kunnen zij zich aan de lezers van HAC Weekblad presenteren: Jeugdadjudant Raoul, Jeugdprins Wietse en Jeugdprinses Carlijn.

6

Renovatie voetpaden

8

9 1. Ook deze stoere beer op zijn motor moet wel eens naar de carwash van tankstation Umans. Gespot door de redactie van het HAC Weekblad. 2. Op 18 november trok Ton Krabbendam deze foto van de Buulder AA in de mist. 3. Een parel van water. Foto Leon Jaeken. 4. Het gewone leven in Hamont-Achel: De “Dinsdagnamiddagmarkt” op het Marktplein in “de Stad”. Foto: Jacqueline Joosten-Segers. 5. Het seizoen van het vogelspotten is weer begonnen. Gerard Coenen spotte reeds deze boomkruiper. 6. Vier zwaantjes op een rij! Foto: Kirsty Habraken 7. Kantwerk, gratis uit de natuur. Foto Leon Jaeken. 8. Op een zondagmorgen sprong Guido Boets op de fiets en trok deze foto van de koude en mistige ochtend. 9. Riet Verheijen trof deze paddestoel aan bij de Tomp in Achel.

Afgelopen maandag werd gestart met de werken voor de deur van het kantoor van HAC Weekblad HAMONT-ACHEL Eind oktober begonnen renovatiewerken aan de voetpaden in de Kleuterstraat en Stationsstraat. Er wordt naar gestreefd om de hinder voor de omwonenden tot

een minimum te beperken door o.a. gelijktijdig slechts aan 1 zijde van de weg te werken en dit voor een zone van telkens ongeveer 50 meter. De werken zullen ongeveer 10 weken in beslag nemen.


HAC Weekblad

'Fijn hè?'... De Budelse Comedie op dreef

Week van de Smaak

PAGINA 11

BUDEL - In een tjokvolle zaal in de Borgh speelde de Budelse Comedie afgelopen zondag haar tweede avond met het blijspel: 'En wie is dan de vader?' Vanaf de opkomst van Hein, de hoofdpersoon, gespeeld door Jan Cox, was het lachen in de zaal. En die stemming bleef erin. Door GvW Jan, geleend van KPJ-SOS Soerendonk, bracht als enige z'n tekst in het dialect. Het was heerlijk om het onvervalste Buuls zo luid, duidelijk en zo recht voor z'n raap te horen. Zijn vrouw Dorethey, (gespeeld door Dorine Truijen) die vooral in de beginscène door hem als een soort overdrachtelijke boksbeugel werd gebruikt, bleef overal rustig onder. In de scène waarin de jolige buurvrouw bij Hein op schoot zit, bezig hem te verleiden, hoorde ik naast me iemand kreunend van het lachen uitbrengen: 'dae voetje' want buurvrouw wiebelde wulps met een voetje. Zo waren er meer dingen: 'Stut dao ne zoe stom te lachen!' van Hein, wat weer een lachsalvo teweeg bracht. Routinier Marlies van Moorsel, die op een ludieke manier haar entree maakte, deze keer als oma, was weergaloos. Kleinere rollen waren er voor debutante Lydia, de dochter van Hein en Dorothey, een rol die door Jentley Drieman met stip werd vertolkt. Ook zoon Frans,

Boven v.l.n.r. Marlies van Moorsel, Jentley Drieman, Jan Neijssen, Dorine Truijen, Jeanine Ras, Piet Fransen. Onder v.l.n.r. Loes Roelofs, Jan Cox en Erwin Mennen van buurvrouw Jeanette werd gedegen neergezet door Erwin Mennen. Terug van weggeweest: Jan Neijssen die in dit stuk de oude vriend van Dorothey speelt. De verrassing van de avond was debutante Jeanine Ras, die als de vrolijke buurvrouw haar rol op een meer dan overtuigende manier bracht. Ze was haar personage als OMVZ (Ongehuwde Moeder Zonder Vent) ten voeten uit. Maar ook de vertolking van Loes Roelofs als Marietje 's Gravendele leverde haar een welgemeend applaus op. Ook een ervaren rot was Piet Fransen als de uitgekookte Harrie de Gooier. Het was leuk dat het stuk vertaald werd naar deze streek ('Molenstraat 3', 'Toprestaurant De Valk' (lachsalvo), 'er staan hier doezund

huizen te koop in Buul', (weer gelach) en ook de zaal werd af en toe betrokken bij de gebeurtenissen op het toneel. Tja, alles was even voortreffelijk, vanaf de belichting, het decor, de rekwisieten, het geluid en niet te vergeten de regie door Rob van der Veeke. Mensen, wees er snel bij. Er zijn nog maar twee avonden dat de Budelse Comedie dit blijspel brengt. En wel op zaterdag 27 en zondag 28 november. Aanvang 20.00 uur in gemeenschapshuis De Borgh en misschien zult u dan na afloop ook kunnen zeggen (echt gehoord van iemand die voor mij de zaal uit schuifelde): 'as eech toch zoe kos speule, geenk ich nimmie werreke.'

De kinderen genoten van de Week van de Smaak op De Horizon Tijdens de Week van de Smaak, die liep van 11 tot en met 21 november, mochten de kinderen van basisschool De Horizon in Hamont proeven van allerlei lekkere gerechtjes. Net als vorig jaar werden de ouders van de kinderen opgeroepen om op vrijdag 19 november enkele lekkere hapjes klaar te maken. Heel wat ouders stonden die vrijdag dan ook paraat om alle

kleutertjes en kinderen van de lagere school eens culinair te verwennen. Er was keuze uit hapjes en gerechten van verschillende wereldkeukens. Zo waren de Filippijnen vertegenwoordigd, maar ook Marokko, Turkije, Polen, Kosovo en Ghana. Centraal tijdens de Week van de Smaak stond Spanje en ook van dit land konden de kinderen allerlei lekkernijen proeven. Het werd een zeer smakelijke middag op basisschool De Horizon.

La Régate in De Walburg

Vertoning 'The Misfits' in De Walburg HAMONT-ACHEL - De meesterlijke film van John Huston uit 1961 is eigenlijk alleen bekend onder zijn originele titel; in België stond op de affiches ook wel "De Ontwrichten / Les Desaxés". "Misfits" zijn wilde paarden die te klein zijn om als rijdier te gebruiken, alleen goed genoeg om te verwerken tot hondenvoer. De titel slaat evengoed op de personages: een stel verliezers dat de kost verdient met het vangen van paarden. Clark Gable speelt de ouder wordende cowboy Gay, Montgomery Clift is Perce, 'n rodeo-ster op zijn retour, Eli Wallach heeft als Guido zijn droom als garagist ook niet kunnen waarmaken. In Reno ontmoeten ze Roslyn, pas gescheiden, en op zoek naar een zinvolle relatie. In haar onschuld vinden de door het leven gekwetste mannen hun verloren idealen weer. Arthur Miller schreef het scenario speci-

aal voor zijn echtgenote Marilyn Monroe die als Roslyn haar meest intense vertolking neerzet. Huston wilde persé de film in zwart/wit draaien. Het is duidelijk waarom. The Misfits, beschouwd als de laatste western, is zowel een hulde aan de veroveraars van het Westen als een nostalgische terugblik op een voorbije tijd.Clark Gable heeft de film nooit gezien; hij stierf nog voor de première, Marilyn Monroe en Montgomery Clift een jaar later. De film was dus in vele opzichten een begrafenismis.

Maar zoals de gezaghebbende krant Le Monde enkele maanden geleden nog schreef: de doodsklok heeft nog nooit zo ontroerend geluid. The Misfits blijft een onverslijtbaar meesterwerk. Bij de herneming dit jaar in mei in Parijs lokte hij nog steeds volle zalen. De Noord-Limburgse bevolking hoeft niet naar Parijs of Brussel; op woensdag 1 december wordt The Misfits vertoond in de Walburg. Na een inleiding om 14.00 uur is het twee uur filmcultuur en vooral -genot. Een unieke kans dankzij de inspanningen de Cultuurkring Hamont-Achel. Ook voor deze bijeenkomst is de Cultuurpas geldig. De bezitters ervan lopen dus gratis binnen. De overigen wordt € 6,- gevraagd, waarin ook een gratis drankje zit. De keuze voor de comfortabele balkonzetels of de klassieke cinema-klapstoelen staat vrij, het bezoek - ook voor degenen die bijna nooit meer naar de film gaan - eigenlijk een must.

De film 'La Régate' is op donderdag 2 december te zien in De Walburg Op donderdag 2 december stelt Zebracinema de Belgische film La Régate voor in cinema De Walburg in Hamont. Het verhaal gaat over de vijftienjarige Alex die dagelijks de harde hand van zijn vader moet ondergaan en uiteindelijk revolteert tegen alles en iedereen, Om de harde realiteit te ontsnappen roeit Alex op de Maas met als doel het Belgische kampioenschap te winnen.

Dankzij zijn trainer Sergei en het meisje Muriel, waar Alex verliefd op is, vindt de jongen zijn menselijke waarden terug. Deze film van regisseur Bernard Bellefroid, die zijn ervaring opdeed onder de armen van de gebroeders Dardennes, is een drama waarin de relatie tussen vader en zoon centraal staat en disreet vermengd wordt met een liefdesverhaal. La Régate draait op donderdag 2 december om 20.15 uur in cinema De Walburg in Hamont.

Glimlachen op rijm

Een Attitude-Bad

Jonge mensen lopen er de kantjes af Kennen wel hun rechten, niet hun plichten Er zijn geen kerels meer, het lijken nichten Geen tucht , geen inzet, geen koren, enkel kaf UNIZO wil een attitude-bad Zo heb je aan kazernes ook nog wat UNIZO LIMBURG wil een verplichte sessie van vier weken om zo de jeugd meer discipline en verantwoordelijkheidszin bij te brengen. Een kazerne zou de ideale locatie zijn. H.Grouwels


HAC Weekblad

PAGINA 12

Inloopdagen Junior College Cranendonck

Vogelshow De Goudvink

BUDEL – Maandag 6 tot en met vrijdag 10 december opent het Junior College Cranendonck haar deuren voor schoolverlaters, hun ouders/verzorgers en andere belangstellenden tijdens de speciale inloopdagen. Zij die geïnteresseerd zijn, kunnen van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 14.30 uur tijdens de lessen de school binnenlopen om zich een reëel beeld te vormen van een dagelijkse lesdag. Zo kunnen zij kennismaken met de eigentijdse manier van leren welke op het Junior College al ver is doorgevoerd en de onderwijskundige extra’s die de school te bieden heeft, zoals het Technasium en de sportklassen. Eigentijds onderwijs De leerlingen van het Junior College hebben een eigen thuisbasis binnen de school waarin ze zich thuis voelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen. Dit is een plek waar de leerlingen hoofdzakelijk verblijven en waar ze aan de hand van studiewijzers zelfstandig, in groepen of met de docent aan de slag gaan. De leerlingen krijgen zo meer verantwoordelijkheid ten aanzien van hun eigen leerproces en ze kunnen bovendien meer ‘les op maat’ krijgen; de een heeft wat meer aandacht nodig en de an-

Het Junior College houdt inloopdagen - Archieffoto

Winnaar Jack van Zon ontvangt de beker

der kan doorwerken. Een manier van werken die goed aansluit bij de manier van werken op de basisschool, maar ook op het MBO, HBO en WO.

MAARHEEZE/SOERENDONK Afgelopen weekend heeft De Goudvink weer haar jaarlijkse vogelshow gehouden in Gemeenschapshuis Den Donck in Soerendonk.

Onderwijskundige extra’s Naast het bekijken van het dagelijkse reilen en zeilen van de school, kunnen bezoekers met belangstelling voor sport zich laten informeren over de LOOT-begeleiding voor topsporters en de speciale sportklassen. Het is mogelijk een sportklas bij te wonen op dinsdag en donderdag van 15.00 tot 16.15 uur. Bezoekers met be-

langstelling voor het Technasium, een formule voor bèta-onderwijs, kunnen op maandag en donderdag van 08.45 tot 11.20 uur, op dinsdag van 10.05 tot 13.05 uur en op vrijdag van 11.50 tot 14.55 uur de speciale lessen bijwonen. Zij kunnen zien hoe de leerlingen van HAVO/VWO uitdagend onderwijs krijgen in exacte vakken en techniek. Nieuwsgierig? Kom dan naar de inloopdagen, iedereen is van harte welkom! Het Junior College Cranendonck ligt aan de Jan van Schoonvorststraat 1 te Budel.

Agenda Cranendonck zal er informatie gegeven worden over subsidie mogelijkheden voor kleine landschapselementen. Deze info avond gaat door op 29 november in den Donck in Soerendonk. De start is voorzien om 20.00 uur. Voor meer informatie kunt Vrijdag 26 november Op vrijdag 26 november geeft jeugd- u bellen 0031593852 of 0031 6 16377312. boekenauteur Dirk Bracke een lezing in Mailen: devriesbolbloemen@hetnet.nl cinema De Walburg in Hamont. De lezing start om 19.30 uur en de inkom bedraagt Vrijdag 3 december 3 euro. Dirk Bracke is vooral bekend van Op vrijdag 3 december organiseert stichzijn boeken over jeugd en hun manier van ting Vrienden van Marishof hun traditileven. ‘Het Engelenhuis’ van Bracke werd onele Sinterklaas kiennamiddag. Er kan eerder dit jaar ook verfilmd met als resul- gekiend worden voor mooie prijzen. Wie wil deelnemen aan deze kienmiddag kan taat de film ‘Bo’. zich opgeven voor maandag 30 november bij de receptie van zorgcentrum Marishof, Zaterdag 27 november Stichting “Vrienden van Marishof”, nodigt tel. 0031 495 598900. De middag begint alle ouderen van Maarheeze uit voor een om 14.30 uur. gezellige muziekmiddag verzorgd door Michiel Coenen. Hij brengt “liedjes van Dinsdag 7 december toen en nu”. Deze middag gaat door op Op 7 december organiseert de Volkstuin zaterdag 27 november om 14.30 uur in Hamont een voordracht over orchideeën. De voordracht gaat door in De Burg in HaZorgcentrum Marishof. mont om 20.00 uur. Zaterdag 27 en zondag 28 november De Budelse Comedie brengt zaterdag en Vrijdag 10 december zondagavond vanaf 20.00 uur in gemeen- Op vrijdag 10 december om 20.30 uur schapshuis De Borgh het blijspel 'Maar wie verzorgt het Gemengd Zangkoor Nooris dan de vader?' Meer hierover op pagina derklanken Achel het kerstconcert ‘I Cieli Immensi’ in de parochiekerk van Achel11 van deze krant. centrum. Kaarten kosten 8 euro in voorverkoop en 10 euro aan de kassa. Meer Zondag 28 november Op zondag 28 november organiseert het info: Gerard Bloemen, tel. 0032 11 645935 huiskamerproject Budel een Open Dag. of Greet Smeets via 0032 11 640139. Op deze dag kan iedereen kennis komen maken met deze ontmoetingsruimte voor Zaterdag 11 december ouderen. Iedereen is tussen 14.00 uur en Op zaterdag 11 december organiseert 16.00 uur van harte welkom in gemeen- het Rode Kruis Hamont-Achel een extra bloedinzameling in de lokalen van het schapshuis De Borgh. Rode Kruis in de Steenstraat 5 in Hamont. Dit gaat door tussen 10.00 uur en 14.00 Maandag 29 november ANV Land van Cranendonck houdt een uur. Om 9.00 uur is er een brunch voorzien info-avond subsidie stika en snl. Na de en na de bloedafname kan iedereen geledenvergadering van ANV Land van nieten van een koffie of frisdrank.

We mogen als vereniging terugzien op een zeer geslaagde show met, volgens de keurmeesters, kwalitatief goede vogels, de show werd door veel mensen bezocht. Ook dit jaar waren er weer leden van Vogelvereniging Het Pareltje uit Heeze aanwezig. De show leverde de volgende prijswinnaars op: Winnaar Jack van Zon Bokaal B. te Boekhorst met 92 punten. Winnaar klassement 5 beste eigenkweek vogels, J.P. Sloof met 457 punten Winnaar Derby, J.P. Sloof met 182 punten Winnaar Bondskruis, B. te Boekhorst met 92 punten Goud werd behaald door:

Zondag 12 december Op zondag 12 december organiseert het Budels Gemengd Koor een sfeervolle Kerstmatinee in Gemeenschapshuis De Borgh in Budel. Naast het Budels Gemengd Koor zullen ook Vriendenkoor All Ways, kinderkoor Mezoc en het muziekensemble Amicitia uit Hamont een optreden verzorgen. De aanvang is om 14.30 uur en de inkom is gratis. Het mooie van een regionale re-

Stammen, B te Boekhorst met 366 punten. Stellen, J.P. Sloof met 183 punten. Kan. vetstof, B te Boekhorst met 92 punten. Kan pigment, W. Vermulst met 92 punten. Kan Postuur, J.P. Sloof met 93 punten. Zebravinken, L.Schoenmaekers met 91 punten. Tropen, J. Kuipers met 91+ punten, Kwartels en Duiven, A.J.Broers met 90 punten. Open Klasse T. van Kuijk met 90 punten Zilver werd behaald door: kan. vetstof, B. te Boekhorst. met 91+ punten, Kan.pigment, W. Vermulst met 91 punten. Kan postuur, J.P. Sloof met 92 punten. Tropen, L. Schoenmaekers met 91punten.Duiven en Kwartels, A.J. Broers met 90 punten. Brons werd behaald door: Kan. Vetstof, B. te Boekhorst met 91 punten. Tevens werd er een loterij gehouden. In de advertentie op pagina 13 bovenaan staan de prijzen en de winnende nummers vermeld.

Valse competitiestart VCM1

Donderdag 16 december Op donderdag 16 december om 20.00 uur wordt er een voordracht gegeven van het Davidsfonds in de Burg in Hamont. Deze voordracht zal gaan over de evolutietheorie van Darwin en het creationisme. De voordracht wordt gegeven door professor Johan Braekman van de universiteit Gent en de VUB. Zondag 19 december Op zondag 19 december organiseert Pasar een Kerstwandeling. Voor meer info kan iedereen terecht bij Rik Engelen, tel. 0032 11 448532 of mail: rikengelen@hotmail. com Woensdag 22 december Op 22 december organiseert Plus Daams uit Budel-Schoot een Snertconcert. ’s Avonds is er gratis muziek, gratis snert en gratis glühwein! Iedereen van harte welkom. In onze agenda staan elke week de evenementen die plaatsvinden in en om Hamont-Achel en Cranendonck. Wilt u ook een activiteit opgenomen hebben in deze agenda? Stuur dan een briefje of e-mailtje naar Stationsstraat 41, 3930 Hamont of e-mail dan naar HAC Weekblad: info@hacweekblad.eu

creatiecompetitie is dat er met regelmaat een derby is tussen Mares en Buul. Deze keer trad VC Ledûb 1 op als gastheer om Mares 1 te ontvangen. In de eerste set had VCM moeite met het “opstarten” . De concentratie was niet 100%, en dat is wel nodig om tegen VC Ledûb aan te treden. VCM had in het begin van de set veel moeite met de service druk van Budel waardoor deze snel een voorsprong nam. Gaande de set wist VCM de concentratie te vinden en werd het een vermakelijke set voor de neutrale kijkers. Jammer genoeg kreeg VCM de achterstand niet meer weggewerkt en verloren het de set met 25-17. Bij de start van de tweede set liet VCM zien dat het wel degelijk kan volleyballen. VC Ledûb werd door mooie prikballen en fantastische aanvallen van nieuwkomer Wilco van het kastje naar de muur gestuurd. VCM wist hierdoor de stand gelijk te trekken met een setwinst van 16-25. De derde set was weer voor VC Ledûb. VCM kreeg geen grip op de middenaanval waardoor zij bleven scoren. Ondanks dat er door VCM zijde voor elk punt ge-

knokt werd konden ze niet voorkomen dat de set wederom met 25-17 verloren werd. De vierde set zou een memorabele worden. VC Ledûb kwam als een bliksem uit de startblokken en stond binnen 3 minuten met 9-0 voor. Coach Marcel v. Oosterhout kon het niet langer aanzien en riep zijn mannen tot de orde. Dit miste zijn uitwerking niet want na twee opvolgende servicebeurten van VCM was de stand omgebogen naar een 14-16 voorsprong. Wat VC Ledûb ook probeerde, rare beslissingen, allerlei wisselingen in de opstelling, het bracht VCM niet meer van de wijs. En nadat John C. zijn eigen slechte pass omzette in een geweldig punt kon VCM de set bijschrijven met 18-25. Door deze setwinst stapte VCM toch als moreel winnaar van het veld. Komende donderdag speelt VCM 1 tegen VC Kessel.

Sport


HAC Weekblad

PAGINA 13 Vogelvereniging De Goudvink Maarheeze

PRIJS

Uw reclame-adviseur

Jana Poukens

Afgelopen weekend heeft De Goudvink haar jaarlijkse vogelshow gehouden. Dat vond plaats in Gemeenschapshuis Den Donck in Soerendonk.Tevens werd er een loterij gehouden. Hiernaast ziet u op welke nummers de prijzen zijn gevallen. De prijzen zijn af te halen bij e. Bijmans aan de Cranendoncklaan 57 te Budel.

0032 11 757201

OudejaarsavONd

@

Beleef met rodeo een avond vol charme, glitter & glamour, drama en romantiek!

1e prijs 2e prijs 3e prijs 4e prijs 5e prijs 6e prijs 7e prijs 8e prijs 9e prijs 10e prijs 11e prijs 12e prijs 13e prijs 14e prijs 15e prijs 16e prijs 17e prijs 18e prijs 19e prijs

LoTnuMMeR

Pannenset ..............................................................op lotnr 1316 76 delig Bestekcassette 6 pers. .....................................op lotnr 1075 Frituurpan ................................................................op lotnr 0298 Strijkijzer .................................................................op lotnr 0411 Waterkoker ...............................................................op lotnr 1448 Gourmet set ..............................................................op lotnr 1310 3 Grote Voorraadbussen +dienblad ...................................op lotnr 1337 3 Kleine Voorraadbus+1 Grote bus .................................. op lotnr 1025 3 Kleine Voorraadbussen+Dienblad .................................op lotnr 1239 Broodrooster .............................................................op lotnr 0284 Messenset voor de Barbecue..........................................op lotnr 0150 4 st Vensterbussen ......................................................op lotnr 1489 3 st Senseo voorraadbussen ...........................................op lotnr 1100 Set Theelichtjes .........................................................op lotnr 0329 Set Theelichtjes + olielichtje .........................................op lotnr 0456 Foto album ...............................................................op lotnr 1299 Decoratieschaal .........................................................op lotnr 1367 Kralenset .................................................................op lotnr 1122 Kralenset .................................................................op lotnr 1170

zwartedoos presenteert Carnaval De Paris Moulin Rouge bij Rodeo!

een avond bruisend van Top-entertainment. Liveshows Oudejaarsavond gebracht door topartiesten. Waanzinnige bij Rodeo, een buffetten, schitterende randanimatie, avond om nooit te vergeten!!! spetterend vuurwerk, top dj’s... all-in prijs* € 85.- p.p. kids € 30 p.p. reserveer tijdig, de plaatsen zijn beperkt! aanvang 19.30 uur.

i.s.m. de gemeente Neerpelt en Dommelhof op zaterdag 4 december om 20u00 in Dommelhof Neerpelt een dubbelconcert met Nikitov en Daan Hofman

Daan Hofman

Nikitov

apart kindergedeelte voorzien met kinderbuffet, dranken en entertainment.

Meer info/ticketverkoop: 0032 11 80 50 02 www.zwartedoosneerpelt.be

Hamonterweg 142 · 3910 Neerpelt · Tel. 0032 11 806680 www.saloon-rodeo.be · info@saloon-rodeo.be · (*all incl.: tot 02.00 uur)

ZONDAG 28 NOVEMBER OPEN VAN 13-17 UUR Bij aankoop van een Zibro kachel GRATIS 20 liter-can Zibro Extra!

OLANG SNOWBOOTS FOR A LONG LOVING WINTER

ZONDER GAS, STROOM OF AFVOER R421TC

De verplaatsbare (Turbo-) control kachels van Zibro zijn licht van gewicht en zeer eenvoudig te bedienen. Lucifers zijn niet nodig: met een druk op de knop wordt de unieke brander ontstoken.

€ 299.-

Knisperend stappen door de sneeuw met Olang Snowboots. Warme winterboots, mooie snowboots, comfortabele winterlaarzen hip en trendy, met stevige zolen dus gripvast! Met Olang wil je gezien worden deze winter!

HORTA EMMERS HEEFT EEN RUIM ASSORTIMENT KUNST-KERSTBOMEN! Naast ons vertrouwd assortiment Triumph Tree bomen, biedt Horta u een nieuwe range van kunst-kerstbomen aan met takuiteinden in Poly Ethylene. Deze takeinden worden gemaakt door machinale injectie in matrijzen. Het resultaat is dat u natuurgetrouwe tips krijgt met ronde naalden zoals u deze ook in de natuur kunt terug vinden!

BESPAAR 19% EXTRA OP ENERGIE SRE 179E

€ 699.ZIBRO Extra 20 liter

€ 31,99

Gericht verwarmen met Zibro betekent slim omgaan met energie. Met de laatste Zibroinnovaties op de nieuwste serie Laserkachels wordt nog eens 19% extra op het brandstofverbruik bespaard.

ZIBRO Kristal 20 liter

€ 37,99

EMMERS

De natuur gekopieerd!

WINTERACTIE Sierra Spruce 10% KORTING Blue 170 cm e 159,00 OP ALLE 200 cm e 189,00 215 cm e 219,00 OLANG230 cm e 249,00 N! LAARZE

Koopzondagen 28 november, 5 december, 12 december en 19 december open van 13.00 tot 17.00 uur.

De natuur gekopieerd!

Bezoek onze sfeervolle kerstshow!

De natuur gekopieerd!

De natuur gekopieerd! BayBerry Spruce 152 cm 183 cm 213 cm

e 99,00 e 129,00 e 189,00

Downswept Douglas Blue 152 cm 183 cm 213 cm 228 cm

e 99,00 e 129,00 e 189,00 e 219,00

OPENINGSTIJDEN

Maandag ................................................. 13u-18u Di. wo. do. vr. ...................... 09u-12u en 13u-18u Zaterdag .................................................. 09u-17u Zondag ...................................................Gesloten

Bosstraat 119 • 3930 Hamont-Achel • Tel. 0032 11 448529 • www.horta.org


HAC Weekblad Voor een bezoek van Sint en Piet aan huis, bel voor een afspraak: 0031 495 493308. 40 jaar geworden... dan wordt het hoog tijd om te leren bridgen. Bridgeclub Schoppen en Slaan helpt je daarbij. Tel. 0031 495 492905. Te koop: buikspierapparaat, merk ab rocker body by jake. in nieuwstaat € 25,00. Tel. 0031 6 23845383. Schildersdoeken te koop, aanbieding: 40x40 € 3,90. 55x80 € 8,70. 40x60 € 4,70. 24x30 € 2,95. Daarbuiten nog vele andere formaten in linnen en katoen. Speciale maten op bestelling. Opspannen van prints. Fabriekswinkel open van: 8.30-16.30 u van ma. t/m vrij. Achel Statie 97, b1, Achel. www.schildersdoek.com of tel. 0032 11 663637. Gevraagd: wie heeft er voor mij een pluche konijn van het Duitse merk Steif. Is met een rond ijzertje in zijn oor met Steif erop. Tel. 0032 11 448799. Te koop: playmobilkoffer met 2x inzet met 40 playmobilpoppetjes met accessoires, een sheriffkantoor met manege en paarden, een ANWB-wagen en brandweerauto, ook voor playmobil. Tel. 0031 495 494086. Budel. Kadotip voor de decembermaand, geef een prachtig verpakte kadobon van praktijk Misaki! Verras je dierbare met een voet- lichaamsmassage of klankschaalmassage. Kijk op de site voor het totale aanbod. www.praktijkmisaki.nl of bel: 0031 6 22986548. Voordelig naar de luchthaven, feestjes, uitstapjes e.d. 1 adres... Taxi Guido, tel. 0032 47 3240242 of 0032 11 663655. Te koop: 2 kleine zwarte goed werkende kleuren t.v.'s. een 37cm, de ander 42 cm. Voor € 20,00 /st te koop. Tel. 0031 6 23845383. Te koop: skelter, duozit, kiepkar, graafkraan met zit, alles van het merk Berg, poppenhuis op wielen. Te bezichtigen na tel. afspr. 0032 11 621133. Al 50 jaar... en kun je nog niet bridgen? Schoppen en Slaan heet je welkom om dit te komen leren. Tel. 0031 495 492905. Te koop: grote tennistas geel/ zwart, merk pro-x, 80cm lang. Mooie prijs € 10,00. Tel. 0031 6 23845383. Als student bijverdienen? Flexibele tijden, goede voorwaarden. Bekijk de video op www.telefonischverkoper.nl Gevraagd: Eftelingspulletjes voor gehandicapt kind. Mag van alles zijn. Tel. 0032 11 448799. Te koop: vogelvoederhuisje van geïmpregneerd tuinhout. Lengte 155cm. Tel. 0031 6 15476952. Compleet verzorgde warme en koude buffetten. Alles vers bereid in eigen keuken. Bij ons kunt u ook terecht voor heerlijke hapjes. Kijk op www.tamaras-gusto.nl Te koop: 2 kooitjes, 1 wit kanariekooitje en een gekleurd hamsterkooitje, beiden i.g.st. Prijs per st. € 7,50. Plus een grote vogelkooi op voet € 17,50. Tel. 0031 6 23845383.

HAC-jes Cadeautip! Uw oude dierbare familie smalfilms overzetten op DVD? Dat kan met een professionele telecinemachine voor € 12,50 per 18cm/28 minuten-spoel. Incl. hermontage en DVD in beprint hoesje. Tel. 0031 495 491772. Te koop gevraagd: geribbelde hoorn-bakvormpjes om roomhoorntjes te bakken. Tel. 0032 11 44879. Te koop: radio-platenspeler meubel, merk Grundig, i.g.st. antiek, prijs € 50,00. Tel. 0031 6 23845383. Gevraagd oud ijzer + metalen, loop- en sloopauto's. Bel en wij halen het wel! Tel. 0031 6 27318671 Gastel. Te koop: gegalvaniseerde dubbele poort van 3m doorgang en 1.50m hoog. Compleet met hang- en sluitwerk en 2 palen met voetplaat. Gratis m16 ankers, poort is nieuw. Tel. 0031 6 12271843. Te koop: moderne, mooie, stevige keuken, kleur gebroken wit, 2 jr oud, weg wegens verbouwing, L-vorm 3x2m beschikbaar v.a. 2 nov. 2011 foto of bezichtigen via email of tel. 0032 11 649815. Gratis af te halen, mooi 2 pers. bankje, grijsgebloemd. Tel. 0031 495 595344. 60 jaar gepasseerd... dan moet je toch mee kunnen spelen aan de bridgetafel. Zo niet, bel dan snel naar Schoppen en Slaan. Tel. 0031 495 492905. Workshop tijd voor jezelf. Dinsdag 30 nov. in Budel. Creëer thuis je eigen ontspanningsmomenten, je leert jezelf o.a. een hoofd- en voetmassage te geven. Meer informatie op de site: www.praktijkmisaki.nl of bel: 0031 6 22986548. Te koop wegens aanschaf zwaardere ketel: prima werkende verwarmingsketel Radson, HR+, 26,8kw (aardgas). Compleet met alle toebehoren. Bouwj.'98. € 200,00. Tel. 0032 11 448799. Klusbemiddeling voor particulieren nu met hoge kortingen op uurloon. Renovatiewerk: div. timmerwerk, keuken, interieurbouw, deuren, kozijnen, laminaat parket. Schilderwerk: binnen/buiten. Badkamer, sanitair of cv, elektra en alarminstallatie. Onze vakmensen komen zo de winter door. Gratis prijsopgave, maar reageer snel. Tel. voor Ned: 06 12457929 voor België: 0031 6 19349054. Wie heeft er voor mij maandblad "bloemdecoraties" landelijke creaties met blijvende materialen. Alles is welkom. Tel. 0032 11 448799. Commercieel medewerker m/v 16-24 uur, goed salaris + bonusregeling, info: 0031 495 841422 of stefan@spot-it.info Wil de mevrouw die mij gebeld heeft voor het "Steif" poesje nog een keer bellen a.u.b. Tel. 0032 11 448799 bedankt! Na 21.00 uur. Te koop: nieuw in doos "Babyliss" hot sticks (krulset) voor alle kapsels, 20 krullers, 2 maten. Doos is iets beschadigd. € 10,00. Na 21.00 uur. Tel. 0032 11 448799.

Ik ben al 3 jaar op zoek naar kleine fazantveertjes van de hals (man!), rood-bruin-zwart met witte stippen. Ik kom zelf wel plukken. Tel. 0032 11 448799. Gratis af te halen, dubbel stalen bureau, formica blad. Inh. 6 lades inclusief gratis bureaustoel. Tel. 0031 495 595344. Te koop: onbehandelde smeedijzeren looppoort van 185cm hoog en doorgang van ruim 90cm. Compleet met hang- en sluitwerk en 2 palen met voetplaat eronder. Met gratis m16 ankers om de palen vast te zetten. Tel. 0031 6 12271843. Te koop: telefoon met druktoetsen orig. van ptt. Type T65 in nieuwstaat. Tel. 0031 495 495519. Gevonden in Budel: een goudkleurige halsketting op het zandpad tussen de Cranendoncklaan en de Grensweg. Tel. 0031 495 499455. Te koop: zeer mooie schemerlamp met verchroomd frame en kap. z.g.a.n. Tel. 0031 495 495519. Aangeboden: mooie glazen salontafel (met dubbele glasplaat). Tel. 0031 495 499160, b.g.g. 0031 6 13005026. Te koop: 1 terrarium met warmtelamp en gipsen achterwand, 2 schuifraampjes, 71br, 31d en 59h i.g.st. Prijs € 65,00. Tel. 0031 6 23845383. Sinterklaaskadotip: Gerardus dagkalender € 5,25 /st. Tel. 0031 495 495341. Meemortel, Budel. Opbrengst komt ten goede aan Onderwijsproject Suriname. 2 Enthousiaste zwarte pieten op huisbezoek (20 min.) Boek op tijd ! tel. 0031 495 492699 (na 17.00 uur). Te koop: paard Haflinger merrie. Tel. 0032 472 838397.

PAGINA 14 Jouw column in HAC Weekblad? De lezerscolumn is een terugkerend onderdeel in onze krant. Een aantal mensen kroop inmiddels achter de computer en stuurde soms verrassende bijdragen. Nieuwe inzendingen zijn altijd welkom. Met enige regelmaat zullen we de column van een lezer publiceren. Inzendingen die niet aan onze voorwaarden voldoen, worden niet in behandeling genomen. Hieronder een bijdrage van Rian Stevens-Meusen uit Budel.

Lezerscolumn The beginning

Het begin, begint ineens op een dag in jouw leven. Een wereld vol mooie nieuwe plannen, uitdagingen, culturen, ontdekkingen, mensen, visies, ideeën, ze liggen op je te wachten alsof ze vragen om alleen door jou ontdekt en gezien te worden. Een wereld, een leven die toekomst heeft. The future, wat een woord en wat een betekenis. Een wereld, een leven die verleden kent. The Past, wat een wachten, zelfs tot bijna stikken toe. Bezieling, nieuwsgierigheid, passie, beleving, inspiratie, prikkelen alle zintuigen van een nieuw begin. Een nieuw begin in het NU. In het NU op dit moment. Rian Stevens-Meusen

Leer beleggen bij belegging en studieclub De Optimisten Wie wil leren beleggen en meer wil weten over trackers en opties kan dit doen bij belegging – en studieclub “de Optimisten”. Op 17 november hebben reeds voldoende personen belangstelling getoond om de doorstart van de belegging – en studie club mogelijk te maken. Maar aanmelden kan nog steeds per e-mail naar volgende adressen:

Wij verzamelen winkelwagenmunten. Heeft u nog winkelwagenmunten over? Neem dan contact op met Astrid en Peter Kroon, Strausslaan 4, 3706 BP, Zeist. Mail: kroonveltman@ziggo.nl Lamp: gevonden/meegenomen op het PHV terrein ( hondenclub ) achter het vliegveld. De vereniging is gedupeerd, u kunt er niet mee i.v.m. oplaadunit die u mist. Leg de lamp a.u.b. terug of bel 0031 6 45090460 en wij halen ze direct op. Dank u ! Te koop: tuinstel groen, met stevige tafel + 4 stoelen + 4 kussens. 90 euro. Tel. 0031 495 493262. Of tel. 0031 6 23589089. Te koop: 2 tapijten uit Tunesië, handgeknoopte (grote en kleine). 200 euro. Tel. 0031 495 493262. Of tel. 0031 6 23589089. Te koop: BBQ 10 euro. ø 40 cm Tel. 0031 495 493262. Of tel. 0031 6 23589089.

Voor meer informatie of aanmelden kan er ook gebeld worden na 18.00 uur naar Guus Zabel via het nummer 0031 495 592148.

De effectenbeurzen

Te huur: appartement in het centrum van Budel. Tel. 0031 6 51932215. Te koop: airhockeytafel, i.z.g.st. 168x97cm, € 40,00. Tel. 0032 11 448485.

Wim Lammers Lammers_wim@hotmail.com Guus Zabel g.zabel@cranendonck.nnl Mien Maas mienmaas@kpnplanet.nl

Dinsdag 23 november 2010. Black Mondays, die kennen we wel, maar Donkere Dinsdagen? Nooit van gehoord, alleen… we hebben er nu net twee achter elkaar gehad. Vorige week dinsdag kelderden de koersen met 2%. Vervolgens krabbelden ze een week lang een klein beetje op, om dan deze week dinsdag opnieuw met dik 2% te crashen. Ook deze keer weer met extra grote uitschieters, vooral financiële waarden, zoals Aegon -4% naar €4,42 of ING -5,8% naar €7,30. KBC -4,2% naar €28,30 en Dexia -3,3% naar €2,90. De aanval van NoordKorea is beangstigend wereldnieuws. De extra miljarden dollars en euroos ter stimulering of steunverlening vliegen de burgers om de oren. Niemand die kan zeggen waar die miljarden eigenlijk vandaan komen, waar ze precies heen gaan en wie er de baas over mag spelen. Wat een gekluns, hoor ik de gefrustreerde beleggers zuchten. Hoe moeten we hier mee omgaan? Beste lezer(es) van deze rubriek, als de grote kopstukken en analisten elkaar al tegenspreken, dan zult u niet verwachten dat uw HAC beleggingsdeskundige het wel weet. Wat beleggers

zich moeten afvragen is, een: zijn er in deze tijden van wereldwijde onzekerheden bedrijven, die iets bieden waar eigenlijk tekort aan is of aan komt. Tekort, nu of morgen, ondanks alle angstscenario’s. (Goud)mijnen zijn bedrijven die iets delven waar inmiddels tekort aan is. Want als iedereen vlucht in goud, zilver, platina, palladium e.d. ontstaat daar vanzelf een tekort in. En dat tekort groeit momenteel met de dag. En twee is: zijn er bedrijven, die zo goed zijn, dat ze zelfs in tijden van crisis groeien en bloeien? In die bedrijven moet je beleggen. Ga dus op zoek naar de nieuwe Apples, de nieuwe Googles, of kijk eens naar die ‘oude’ Tomtom (€6,89), die zichzelf met een enorme daadkracht bijna dagelijks wereldwijd vernieuwt en aanpast aan de omstandigheden. Maar zelfs de beste aandelen kunnen zich niet aan zo’n slagveld onttrekken, ga maar eens naar de website van HAC, www.hacweekblad.eu , klik op ‘De Beurzen’ en zie hoe de twee Donkere Dinsdagen onze tips hebben aangepakt! Reageren kan via e-mail: effectenbeurzen@hacweekblad.eu (Van onze beleggingsdeskundige)


HAC Weekblad

PAGINA 15

SINTERKLAASKOOPzONDAg

Kijk ook op www.hacweekblad.eu voor meer nieuws uit Hamont, Achel en Cranendonck!

zONDAg 28 NOvEMbER Bezoek heast heuins zv,ann Sinterkla in budel en budel-Schoot zwarte pieten Winkels open van 13.00-17.00 uur • gratis parkeren!

U w a d v e r t e n t i e i n k l e u r ? I n f o r m e e r n a a r d e s p e c i a l e t a r i e v e n t e l . 0 0 3 2 11 7 5 7 2 0 1

tuincentrum - hobbyvoeders

Guido Zentjens

64 jaar!

N.V.

HENDRIKX

brievenbussen

KOM NAAR ONZE KERSTSHOW!

DECORATIE STROOIZOUT SNEEUWSCHOPPEN KERSTBOMEN BLOEMSCHIKMATERIAAL

Zelf bakken? Wij hebben een groot assortiment benodigdheden: broodmelen, cakemixen, rolfondant, voedingskleurstoffen.

OPen: MaanDaG 13.00-18.00 u · DinSDaG-VRiJDaG 8.30-12.00 en 13.00-18.00 u · ZaTeRDaG 8.30-17.30 uuR

Kijk op www.dharma-coaching.nl of bel +31 (0) 629 548 180 voor een afspraak. ✲ Stresscounseling ✲ Stresspreventie ✲ Coaching-Weekends ✲ Persoonlijke begeleiding

✲ Relatie-coaching ✲ Aroma-coaching / spiertestanalyse ✲ Bedrijfsanalyse volgens het Schare© concept ✲ Jeugdcoaching volgens het Box Ouwe!© concept

Gefeliciteerd!

OPEN: WOE. DO. VR. 10-12 EN 13-18 ZATERDAG OPEN 10-15

Thomas Watsonlaan 104 · 3930 Achel · Tel. 0032 11 647679

“Bij Dharmacoaching vind je altijd de juiste sleutel, die op jouw deur past.”

SIERBETON Feest in de denneknop op vrijdag 26-11 !

THOMAS WATSONLAAN 72 ACHEL & 0032 11 641504 www.brievenbus-shop.nl

Verhuur & Handelscenter

ERHOEVEN V V www.vvhc.nl

Dames en Heren Mode

Stationsstraat 27 · 3930 Hamont-Achel Tel. 0032 11 622226

.- Motorkettingzaag 5 9 1 e v.a.

BTW incl.

Hitachi CS 33 EB 32,3 cc 1,7 PK - 30 / 35 cm zwaard - Gewicht 3,8 Kg

Motorkettingzaag Solo 643 IP - 40 cc 2,7 PK Standaard 38 cm zwaard

e 32 incl.

0.-

BTW

Herfstactie november van dinsdag 30 cember de t/m zaterdag 4

-25% -50%

OP RECENTE COLLECTIE! OP EINDE REEKSEN

KOOPJESHOE..K.. e vANAF.........

Uitgerust met Easystart en Eco Oliepomp Gewicht 4,1 Kg

10,-

Open: di. tot vr. 10-12 en 13-18 uur zaterdag doorlopend van 10-17 uur

Gravenkasteel 10 · Gastel · T. 0031 495 496134

rsfeesten Fijne eindejaa st! en ew toeg Bernaerts Elly

U w a d v e r t e n t i e i n H A C We e k b l a d ? U w a d v e r t e n t i e i n 14 . 6 5 0 b r i e v e n b u s s e n !

GRATIS elektromotor bij rolluik! Op zoek naar een kwaliteits-rolluik?

CARROSSERIE

Bij aanschaf van een Heroal® GRATIS rolluik ontvangt u de elektro-elektromotor motor geheel gratis! Laat dezetwv 155,kans niet voorbijgaan en Reparatie en 31 december! profiteer t/m onderhoud aan zonwering en rolluiken!

www.PROFECTA .be

GRATIS

elektromoto r twv 155,-

Eigen service-

en montagedi

enst

• • • • •

BVBA

Alle autoschadeherstel, ook bedrijfswagens Gratis vervangwagen bij herstel Aangesloten bij Febelcar, AIRC, ASN Overeenkomsten met alle grote verzekeraars Voor al het overige spuitwerk

Bezoek onze showroom: Grootschoterweg 129, 6023 AR Budel-Schoot Tel. 0031 495 497510 - 0031 6 20522434.

www.spieringsterrasoverkappingen.nl

Heikant 4 · 3930 Hamont-Achel · & 0032 11 823820 & 0032 0473 424882 & 0031 6 53761826


HAC Weekblad

PAGINA 16

Sinterklaas is weer in het land! Bijna overal heeft Sinterklaas, bijgestaan door zijn garde Zwarte Pieten, zijn intrede gemaakt. Het is voor Sinterklaas namelijk erg belangrijk dat alle kindjes de mogelijkheid krijgen om hem gedag te zeggen en verwend te worden met lekkere snoepjes. Afgelopen weken maakte Sinterklaas reeds zijn intrede in Hamont en Cranendonck. En op zondag 28 november is als laatste dorp ook nog Achel aan de beurt. De aanwezigen daar zullen het letterlijk en figuurlijk zien vliegen. Om twee uur zal de Sint vertrekken aan de Siggerd om van daaruit naar het Michielsplein te gaan. Wanneer de Sint officieel is verwelkomd mogen de kindjes naar de sporthal van Achel gaan voor een leuke Sinterklaasshow. Het is weer tijd om de schoentjes te zetten en te dromen van al het lekkers dat de Sint ’s nachts zal brengen. Heel veel kindjes ver-

wennen de Sint nog eens extra door een mooie tekening achter te laten of een lekkere wortel voor het paard van Sinterklaas. Op 5 en 6 december is het dan zover: op 5 december zal hij eerst alle kindjes van Nederland verwennen met allerlei cadeautjes en lekkernijen en de dag erna is het dan de beurt aan de Belgische kinderen. Sinterklaas kan namelijk ook niet overal tegelijkertijd zijn. Samen met zijn Zwarte Pieten en zijn paard zal hij dan weer over de daken gaan, zo stil mogelijk, om dan via de schoorsteen naar onder te komen en de bordjes te vullen. Natuurlijk vindt Sinterklaas ook een oplossing voor de huizen die geen schoorsteen hebben. Dan komt Sinterklaas namelijk langs de voor- of achterdeur, met zijn speciale sleutel. Zo hoeven de kindjes zich niet ongerust te maken en kunnen ze er zeker van zijn dat de Sint een bezoekje zal brengen in het midden van de nacht. Wakker blijven tot Sinterklaas komt heeft geen enkele zin, want

Intocht Gastel - Foto Hammie

de Sint weet precies in welk huis de kindjes lekker liggen te slapen. Deze huizen zal hij dan ook als eerste bezoeken. In het grote boek van Sinterklaas staan alle namen van alle kindjes uit de hele wereld. Hierin kan Sinterklaas snel terugvinden welke kindjes heel lief zijn geweest in het afgelopen jaar. Kindjes die denken dat ze toch nog wel een beetje liever konden zijn krijgen nu nog de kans om te laten zien dat ook zij erg lief kunnen zijn. Traditioneel brengt Sinterklaas lekkere snoepjes zoals speculaaskoeken, pepernoten, chocoladeletters. Maar ook mandarijntjes heeft Sinterklaas graag en ook die zal hij uitdelen aan de kindjes.

Intocht Gastel

Er breken weer spannende tijden aan voor de kindjes. Ze kijken er dan ook al een heel jaar naar uit. Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten zijn er in ieder geval al helemaal klaar voor.

- Foto Hammie

Intocht Hamont

Sinterklaas logeert in het Schepenhuis BUDEL - Het is anders dan de voorgaande jaren. Sinterklaas en zijn zwarte pieten hebben natuurlijk niet meer als enigen in deze dagen de beschikking over het Schepenhuis op de Markt in Budel. De dagelijkse gebruikers van het Schepenhuis hebben er mede voor gezorgd dat er opnieuw een logeerplek is ingericht voor Sinterklaas en zijn zwarte pieten. De bezoekers die de afgelopen dagen binnen zijn geweest in het Schepenhuis zullen gemerkt hebben dat alles in Sinterklaassfeer is gebracht. De stoel van Sinterklaas heeft er een prominente plek gekregen, en ook de bakpiet heeft in een hoekje zijn pepernotenoventje weer neergezet. Het is dankzij de medewerking van de Budelse Ondernemers Vereniging dat het niet alleen blijft bij de aankleding van het Schepenhuis. Want Sinterklaas en zijn Pieten brengen ook maar wat graag zelf een bezoekje aan het Schepenhuis. Op woensdag 24 november stuurt sinterklaas een aantal van zijn Pieten. Op zaterdag 27 november, Koop-

Sinterklaasfeest in De Posthoorn

Sinterklaas is ook nu weer welkom in 't Schepenhuis in Budel zondag 28 november, woensdag 1 december en op zaterdag 4 december komt hij zelf mee met zijn Pieten. Op deze dagen in de middag vanaf ongeveer 13.30 uur is iedereen welkom om de Sint persoonlijk de hand te komen schudden. Sint hoopt dat vele kinderen hem daar komen bezoeken. Post voor Sinterklaas kan iedereen voortaan ook weer kwijt bij het Schepen-

huis. Op de dagen dat Sinterklaas en/of zijn pieten het logeerhuis bezoeken zal dit ook kenbaar zijn aan de mooie vlaggen die bij het Schepenhuis zullen worden opgesteld. Voor vragen kan iedereen contact opnemen met de voorzitter Martin Horst via tel. 0031 495 430250, secretaris Sonja Cremers 0031 495-494893 of penningmeester Erwin Mennen 0031 495 840471.

Sinterklaasfeest bij Olleke Bolleke BUDEL - Sinterklaas is weer in het land, pakjesavond komt alweer dichtbij, en ook bij inloopochtend Olleke Bolleke wordt er gevierd dat de Sint bijna jarig is. Kom woensdag 1 december gezellig met papa, mama, opa of oma naar Olleke Bolleke. Iedereen kan er een mooi knutselwerkje maken en lekker spelen. En wie weet komt zwarte piet nog wel even langs met een klein cadeautje.... Olleke Bolleke is elke woensdag van 9.30 tot 11.00 uur te vinden in zaal 1 van gemeenschapshuis De Borgh in Budel.

mie

eeze - Foto Ham

Intocht Maarh

Intocht Maarheeze - Foto Hammie


HAC Weekblad

PAGINA 17

Gedoe met sleutels bij de intocht in Schoot Kleurplaat Sinterklaas! Bij de intrede van de Sint in Budel-Schoot trad er een klein probleempje op. Toen de harmonie kwam was er nog steeds geen Sinterklaas. Wel een zwarte piet die zich verstopte tussen de harmonie. Wat was hier nu weer de bedoeling van? Deze Piet moest de sleutel bewaren van de kist met cadeautjes. Ook het boek van de Sint zat in de kist, maar de zwarte piet was erg in paniek. Hij was immers de sleutel kwijtgeraakt en durfde niet meer bij Sinterklaas te komen! Sinterklaas kwam even

later zonder problemen aan op het Stationsplein. Samen met de kinderen durfde Piet het toch gewoon eerlijk te zeggen tegen Sinterklaas. Sinterklaas was natuurlijk niet boos. Hij wist zelfs wel een oplossing om de verdwenen sleutel weer te vinden, maar dat wilde hij pas vertellen in de Reinder. Daar aangekomen werd de heer Sjang Kuppens, die al meer dan 50 jaar deel uitmaakt van het Sinterklaascomité op deftige wijze in de bloemetjes gezet. Dit was immers zijn laatste jaar en hij nam afscheid van het comité.

Als oplossing voor het sleutelprobleem had Sinterklaas een GiGa-Goochelpiet bij. Die kon poochelen oftewel 'proberen' te goochelen). Kon hij dan de sleutel weer tevoorschijn toveren? Het was een dolle boel. Kinderen moesten hem helpen, soms lukte een trucje, soms ook niet en soms per ongeluk weer wel. Na drie kwartier dolle pret was er een sleutel. De kist kon open. Daarin het boek van Sinterklaas én honderden chocoladeletters. Sinterklaas is weer in Budel-Schoot. Laat pakjesavond maar komen!

Intocht Budel-Schoot - Foto Hammie

Heb jij ook die leuke kleurplaat zien staan in het HAC Weekblad van vorige week? En wil jij ook graag een héél leuke prijs winnen voor het inkleuren van deze tekening? Niet getreurd, want de kleurplaat is nog steeds te downloaden via de website van HAC Weekblad! De mooiste tekenin-

RECTIFICATIE Vorige week berichtte het HAC Weekblad over de intrede van de Sint in Budel. Echter was het niet de De Schut van Buul die de Sint inhaalde, maar wel de Sint Jorisgilde Budel. Bij dezen de rectificatie.

ammie

choot - Foto H

Intocht Budel-S

gen maken kans op één van de drie goedgevulde shoppingbags van Intertoys Budel! Dus zeker de moeite waard! De tekeningen kunnen nog tot en met 29 november ingeleverd worden bij het HAC Weekblad aan de Stationsstraat 41 in Hamont. Veel succes!

Hallo allemaal, klaas Nog even en het is weer Sinter Pieterbaas zijn met r wee t Sin Dan komt de PLUS met een Ook deze keer vereert hij de bezoek k En neemt hij mee zijn grote boe S-kindjes Graag ontmoet hij dan alle PLU djes Want ook dat zijn Sint z’n vrin Dit jaar is extra speciaal, vertellen we van Want op woensdag 1 december sverhaal! 14.00 tot 15.00 het Sinterklaa

Intocht Soerendonk - Foto Hammie

willen Voor alle kindjes die dit horen n bille je op en Kom maar zitt In de PLUS-kinderhoek koek Onder het genot van ranja en bezoek op n eve nog ook t Komt de Sin Sint en piet en

Tot woensdag! wethouder Stri

k in Soerendonk

- Foto Hammie

F

D

T

O

O

N

R

E

P

E

P

A

K

J

E

S

E

A

R

R

G

E

D

I

C

H

T

R

N

M

D

A

P

E

T

T

E

Z

E

S

I

R

P

R

U

S

R

N

M

E

J

S

O

N

T

T

E

S

E

J

T

U

A

E

D

A

C

T

L

O

O

V

T

P

A

A

S

N

V

M

B

N

R

U

S

B

B

S

B

I

E

A

E

K

E

D

A

M

T

S

L

E

A

M

E

A

N

R

L

A

N

K

R

N

E

A

E

A

E

N

O

J

N

S

E

K

E

R

A

A

D

C

A

P

A

B

K

O

T

K

N

T

R

T

D

D

A

E

E

L

E

S

R

E

T

O

E

T

IJ

E

E

E

A

H

L

D

P

I

H

E

T

S

O

T

M

M

T

I

O

N

L

K

E

T

N

T

K

S

F

L

E

J

E

N

P

G

K

E

O

B

S

E

N

I

T

R

N

D

N

E

I

R

V

E

T

E

C

R

V

E

U

A

E

J

N

A

P

S

T

T

V

R

K

P

O

A

O

S

A

H

A

S

T

R

O

O

I

G

O

E

D

B

H

H

A

F

A

B

B

D

R

A

A

B

E

W

E

P

I

H

C

S

M

R

E

J

T

S

IJ

L

G

N

A

L

R

E

V

S

D

© www.ruiterpuzzel.nl

s en de PLUS-piet Met Spaanse groet Sinterklaa

In deze wegstreeppuzzel zijn de woorden in verschillende richtingen in het diagram verborgen, d.w.z. van links naar rechts, van rechts naar links, van boven naar beneden, van beneden naar boven en de beide diagonalen in twee richtingen. Een woord zit nooit in een groter woord verstopt, bijvoorbeeld het woord “Stro” zit niet verstopt in “Strooigoed”, maar ergens anders in de puzzel. Als alle hieronder opgegeven woorden in het diagram zijn ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Amandelkoek Baard Banket Banketstaaf Boek Bonzen Boot Borstplaat Cadeautjes Chocoladeletter Daken December Draven Gedicht Goed Haardvuur Haven Herfst Knus Knutselen Lootje Maan Marsepein Mijter

?

??

Puzzel weggestreept, blijft er een aantal letters over. Lees deze letters regel voor regel van boven naar beneden, zo vindt u de oplossing. Veel puzzelplezier! ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Nootjes Paard Pakjes Peen Pepernoot Piet Pret Rijmen Schip Schoen Sinterklaas Spanje Speculaas Staf Steiger Stoomboot Stro Strooigoed Suikerbeestje Surprise Verlanglijstje Voer Vriend Wortel


HAC Weekblad

PAGINA 18

SV Budel wint van koploper Helden

AVOC won in Humbeek

In een boeiend en spannend duel slaagde SV Budel erin om koploper Helden haar eerste nederlaag toe te brengen.

De wedstrijden in Humbeek zijn er altijd van lange adem. En bovendien kenmerken de wedstrijden zich door reeksen van 4 of 5 punten op rij, aan beide kanten overigens. Ook afgelopen weekend was dat weer het geval.

Helden kwam nog wel goed uit de startblokken. De eerste 10 minuten was de thuisploeg de bovenliggende partij en werd SV Budel overklast. Het verdere verloop van de 1ste helft waren het de oranjehemden uit Budel die steeds beter in hun spel kwamen. Een ruststand van 0-2 of 0-3 was zeker mogelijk geweest. De schade bleef voor Helden echter beperkt tot 0-1. In de blessuretijd was het Max Winter die na een scrimmage de bal in de goal van Helden wist te werken. De tweede helft had de thuisploeg weliswaar het meeste balbezit. Op twee kansjes na creëerden zij echter weinig gevaar voor het doel van SV Budel keeper Don Driessen. SV Budel kwam ondanks dit optische overwicht van Helden niet echt in de problemen. Gezien de gehele wedstrijd terecht dat SV Budel de punten meenam naar huis. Het team van trainer Ralf de Haas le-

Roy Claassen haalt uit namens SV Budel verde een goede teamprestatie. Als ze dit niveau volhouden kan er met veel vertrouwen naar de volgende wedstrijden gekeken worden. Komend weekend is SV Budel 1 vrij waarna over twee weken het uitduel tegen Reuver volgt. SV Budel uitgeschakeld Het bekeravontuur is door een duidelijke nederlaag tegen Someren voor dit seizoen afgelopen. Someren was de hele wedstrijd

de betere ploeg. De einduitslag van 6-0 gaf de krachtsverhouding duidelijk weer. Er was bij enkele doelpunten wel een buitenspelgeurtje. Maar de scheidsrechter negeerde de grensrechter en kende deze doelpunten toe. Afgezien van deze beslissingen was de overwinning van Someren terecht en verdiend. Meer over SV Budel onderaan op deze pagina.

Gouden wissels zorgen voor drie punten MAARHEEZE - Tegen stug verdedigende ploegen heeft VV Maarheeze het altijd moeilijk. De wedstrijd tegen RKSVO (Ospel) was daarop geen uitzondering. Ospel was overduidelijk gekomen voor één punt. Het eerste kwartier was zelfs duidelijk voor Ospel. Maarheeze probeerde zich uit de greep van Ospel te ontworstelen. Een prachtig schot van Rob van Wetten belandde op de kruising. Daarna werd Maarheeze geleidelijk beter, zonder heel goed te spelen en zonder veel echte kansen af te dwingen. In de rust had trainer Gerard Lomans kennelijk duidelijk gemaakt dat er voor de overwinning gewerkt moest worden. De tweede helft speelde Maarheeze beter en hield men continu de druk hoog op het doel van Ospel. In de 48ste minuut schoot Rob Wilbers opnieuw op de lat. Daarna telde uw correspondent minstens vijf open kansen voor Maarheeze, de ene nog mooier dan de andere. Maar ze werden al-

lemaal gemist, door Terri Boonen, Mikel Durrer, Berhan Yigitdol en zo kan ik nog wel even doorgaan. Maar Gerard Lomans ging voor de volle winst. En met succes. Hij bracht Paul Nijhof in voor Terri Boonen en Mike van den Bragt voor Teun Linders. Achterin speelde Maarheeze een-op-een en alles werd op de aanval gezet. Dat werd beloond. In de 78-ste minuut stuurde Rob Wilbers invaller Mike van den Bragt diep, die zette strak voor op de andere invaller Paul Nijhof en die schoot de bal snoeihard hoog in het dak van het doel: 1-0. Het was daarna nog wel een aantal minuten nagelbijten maar de overwinning van Maarheeze kwam niet echt meer in gevaar. Door deze zwaarbevochten overwinning, te danken aan de offensieve wissels, en door het verlies van koploper FC ODA, heroverde Maarheeze de koppositie in klasse 4E (op doelgemiddelde weliswaar, maar toch). Ongeveer op de helft van de competitie (er staat nog één inhaalwedstrijd op het programma)

doet Maarheeze bovenin volop mee. De tweede helft van de competitie begint op zondag 5 december met de return thuis tegen Mifano. Gerard Lomans verlaat Maarheeze Afgelopen dinsdag heeft Gerard Lomans de selectie geïnformeerd: na drie seizoenen zal hij het trainerschap bij VV Maarheeze neerleggen. In die drie seizoenen is Gerard erin geslaagd veel jonge spelers in te passen in de selectie. Met deze mix van ervaring en jeugd heeft Maarheeze steeds kunnen meedraaien in de top van de vierde klasse. Inmiddels zijn de eerste stappen gezet om een goede opvolger voor Gerard te vinden. VV Maarheeze heeft grote waardering voor de manier waarop Gerard zijn trainerschap in Maarheeze heeft ingevuld. Zeer betrokken, met veel passie en communicatief sterk heeft hij zijn werk gedaan. En dat zal hij blijven doen, tot aan het einde van dit seizoen.

AVOC startte met Ive Gofflo, Bart Janssen, Bjorn De Greef, Koen Bauweraerts, Peter Kellens, Bart Janssen en libero Koen Brouns. Coach Segers van Humbeek stuurde Masschelein, Schats, Denys, Van Hove, Van De Putte, De Brandt en libero Pourbaix het veld in. Bij 4-3 kon AVOC een kloof slaan naar 4-8; Bjorn De Greef scoorde en blokte en er waren enkele fouten aan de kant van Humbeek. Maar Humbeek sloeg met 2 reeksen van 3 breaks onmiddellijk terug en liep uit naar 14-11. Bij een stand van 20-20 kwam AVOC in foutenlast en via 2 afgeblokte aanvallen en een bal in het net ging Humbeek nog gemakkelijk met setwinst lopen: 25-20. In set 2 was AVOC meteen bij de les. Bart Janssen liet even zien wat serveren is, en met 2 foute recepties bij Humbeek en daar bovenop een loepzuivere ace was de eerste klap uitgedeeld. Daarna zetten

Bjorn De Greef en Bart Janssen 2 killbloks, en bij 4-8 en 5-11 tekende zich het verdere setverloop af. AVOC nam verder afstand en Humbeek kwam in het stuk niet meer voor: 17-25. In set 3 bleef Humbeek bij tot 4-5. De opslag van Schats luidde het setverlies in: 4-7. Peter Kellens kwam aan opslag en haalde vernietigend uit. In 1 beurt naar 4-15. De setstand was 11-25. Wie verwachtte dat AVOC de 4e set even zou binnen halen kwam bedrogen uit. Masschelein had gezien hoe het moest en zette via zijn floatopslagen Humbeek op een 9-4 voorsprong. AVOC knokte zich terug tot 21-21. Maar toen won Humbeek een lange ralley en liet de AVOC-defensie een opslag lopen: 23-21 en omdat Humbeek de sideouts goed benutte kwam er de logische 25-23 op het bord. Tiebreak dan maar, en met een afgeblokte Koen Bauweraerts en libero Brouns die een opslag niet onder controle kon houden, zag het er niet goed uit : 2-0. Maar AVOC sloot weer aan en liep uit naar 7-12. Koen Bauweraerts verzilverde de eerste matchbal: 8-15.Met de 2-3 overwinning deed AVOC een goede zaak.

VCM2 onderuit MAARHEEZE - Op donderdagavond 18 november kwam het team van Rekivoc naar de Smeltkroes van Maarheeze. Een team wat VCM goed moet kennen, omdat ze er al vanaf vorige eeuw jaarlijks tegen spelen. Ook een team wat in Kinrooi vrijwel onverslaanbaar is, maar waar je ‘thuis’ punten van moet kunnen pakken. De eerste set begon ook hoopgevend. Er werd goed begonnen en er volgden leuke rally’s. De stand ging lange tijd gelijk op, maar aan het einde van de set wist Kinrooi een beslissend gaatje te slaan (2125). De tweede set werd er door VCM2 schrikbarend slecht gespeeld (9-25). De derde set was niet véél beter. Maar er werd hard gewerkt en uiteindelijk begon het spel en het geloof weer een beetje terug te komen. De set werd wel verloren

(14-25). Maar er werd wel flink vertrouwen getankt voor de laatste set. In deze vierde en laatste set moest de schande van deze avond dan maar weggepoetst worden. VCM2 wilde perse tóch een punt halen, om met een enigszins opgeheven hoofd het veld te kunnen verlaten. Er werden eindelijk mooie aanvallen van de tegenstander gepareerd en gaten gevonden in de solide verdediging van Rekivoc. Al snel liep VCM2 uit naar een comfortabele voorsprong van 5 punten. En hoewel het aan het einde nog even penibel werd, wist VCM2 deze set binnen te halen. Ook met dank aan de vele supporters van VCM, die hen naar de overwinning toeschreeuwden (25-23). Al met al een wedstrijd om snel te vergeten óf, nog beter, om te onthouden en lering uit te trekken.

SPORT - PROGRAMMA’S - UITSLAGEN - SPORT - PROGRAMMA’S - UITSLAGEN - SPORT ROOD-WIT’67

Uitslagen jeugd op 20 november RoodWit’67 A1 – Koningslust A1 .....................1 - 3 SHH M1 – RoodWit’67 M1 ...............................1 - 3 Horn C1 – RoodWit’67 C1.................................2 - 0 HEBES D2 – RoodWit’67 D1............................1 - 15 Grathem D2 – RoodWit’67 D2 ........................10 - 2 MMC Weert E4 – RoodWit’67 E1 ......................2 - 8 Laar F3 - RoodWit’67 F1 ...................................0 - 5 RoodWit’67 F2 – Crescentia F1.........................4 - 5 Uitslagen senioren op 21 november RoodWit’67 1 – RKMSV 1 .................................3 - 2 RoodWit’67 2 – MMC Weert 2 ..........................2 - 4 Eindse Boys 2 - RoodWit’67 3 ...........................0 - 7 Olympia Boys 4 - RoodWit’67 4 .................. afgelast RoodWit’67 5 – Grathem 2 ..............................2 - 0 Programma jeugd op 27 november 14.30 uur: RKVB A1 - RoodWit’67 A1 RoodWit’67 B1 is vrij 15.00 uur: RoodWit’67 M1 – RKVB M1 14.30 uur: RoodWit’67 C1 – Reuver C1 10.00 uur: RoodWit’67 D1 – Heythuysen D2

12.30 uur: RoodWit’67 D2 – Eindse Boys D2 11.00 uur: RoodWit’67 E1 – RKSV Budel E5 10.00 uur: RoodWit’67 F1 – Fc Cranendonck F1 RoodWit’67 F2 is vrij Inhaalprogramma senioren op 28 november 12.00 uur: Laar 2 – RoodWit’67 2 13.00 uur: SJVV 7 – RoodWit’67 4 Meer info op www.roodwit67.nl

S.V. BUDEL JEUGD

Uitslagen van zaterdag 20 november: s.v.Budel A 1-Laar A 1 ........................................5-2 s.v.Budel A 2-Maarheeze A 1 ..................uitgesteld s.v.Budel A 3-Brevendia A 2...............................2-3 s.v.Budel B 1-Helden B 1 ...................................1-3 Panningen B 2-s.v.Budel B 2 ..............................0-8 s.v.Budel B 3-Altweerterheide B 1 ......................0-1 M.M.C. C 1-s.v.Budel C 1 ....................................1-1 S.H.H. C 2-s.v.Budel C 2......................................5-1 s.v.Budel C 3-Merefeldia C 2 ..............................4-2 s,v,Budel C 4-R.K.E.S.V. C 2 ................................2-0 Brevendia D 1-s.v.Budel D 1...............................4-0 s.v.BudelD 2-Maarheeze D 1 ..............................0-2

R.K.V.B. D 2-s.v.Budel D 3 ..................................4-2 s.v.Budel D 4-Maarheeze D 3 ..............................1-4 s.v.Budel E 1-Reuver E 1 .....................................2-1 D.ES.M. E 1-s.v.Budel E 2 .................................10-1 s.v.Budel E 3-Maarheeze E 1 ..............................4-3 Veritas E 2-s.v.Budel E 4.....................................1-5 s.v.Budel E 5-Laar E 5.........................................3-6 Eindse Boys E 3-s.v.Budel E 6 .............................2-8 Laar E 6-s.v.Budel E 7.........................................1-6 s.v.Budel F 1-Helden F 1 ....................................5-4 S.H.H. F 2-s.v.Budel F 2 ..................................... 0-6 D.E.S.M. F 1-s.v.Budel F 3...................................0-0 s.v.Budel F 4-O.D.A. F 3 ......................................6-1 O.D.A. F 5-s.v.Budel F 5 ......................................3-4 Grathem F 1-s.v.Budel F 6..................................2-0 s.v.Budel F 7-Maarheeze F 3 ...............................6-0 s.v.Budel F 8-M.M.C. F 5 ....................................8-1 Programma voor zaterdag 27 november: Brevendia A1-s.v.Budel A 1 ........................... 14:30 Veritas A 1-s.v.Budel A 1................................ 15:00 s.v.Budel A 3-R.K.S.V.O. A 2 .......................... 15:00 H.B.S.V. B 1-s.v.Budel B 1.............................. 14:30 s.v.Budel B 2-S.V.V.H. B 1 ...............................15:00

Eindse Boys B 2-s.v.Budel B 3 ........................ 14:00 s.v.Budel C 1-Laar C 1 ................................... 15:00 s.v.Budel C 2-HEBES C 1 ................................ 12:45 O.D.A. C 2-s.v.Budel C 3 ................................. 13:30 Laar C 6-s.v.Budel C 4 ................................... 13:00 s.v.Budel D 1-Sp.Cl.Leeuwen D 1 ................... 12:45 Laar D 3-s.v.Budel D 2................................... 10:15 s.v.Budel D 3-RKSVV D 1 ................................11:00 R.K.S.V.O. D 3-s.v.Budel D 4 .......................... 12:30 O.D.A. E 1-s.v.Budel E 1 ................................. 09:30 s.v.Budel E 2-R.K.S.V.O. E 1 ........................... 11:00 Laar E 3-s.v.Budel E 3.................................... 10:15 s.v.Budel E 4-Cranendonck E 2....................... 11:00 Rood-Wit E 1-s.v.Budel E 5 ........................... 11:00 s.v.Budel E 6-Cranendonck E 3....................... 11:00 s.v.Budel E 7-Brevendia E 4........................... 11:00 M.M.C. F 1-s.v.Budel F 1 ............................... 10:45 s.v.Budel F 2-Helden F 2 ................................09:30 s.v.Budel F 3-s.v.Budel F 4 ............................. 09:30 s.v.Budel F 5-Merefeldia F 4 .......................... 09:00 s.v.Budel F 6-M.M.C. F 4 ................................09:00 Eindse Boys F 3-s.v.Budel F 7 ........................ 10:30 Reuver F 6-s.v.Budel F 8 .................................10:15

Uitslagen senioren SV Budel 21 november: Helden 1 - SV Budel 1 ......................................0-1 SV Budel 2 - FC Cranendonk 2 .........................3-1 Sportclub Leeuwen 2 - RKSV Budel 3.................0-4 RKSV Budel 4 – DESM 3 ...................................3-6 DESM 4 - RKSV Budel 5 ........................... afgelast Programma senioren SV Budel 28 november SV Budel 3 – KOC 2CO ..............................10.00 uur (inhaal-programma) Meer info op www.svbudel.nl

Sport


HAC Weekblad

PAGINA 19

KFC Hamont verslaat KFC Ham United: 2-0 Gelukkige zege Rood-Wit'67 HAMONT-ACHEL - Afgelopen weekend won KFC de thuismatch van KFC Ham United.De wedstrijd eindigde in 2-0. Ruud Van Samang blesseert zich op training, en mag de match van KFC Hamont tegen KFC Ham United volgen van op de tribune, naast de geelgeschorste Kevin Quinten. Van een studieronde is in deze wedstrijd nauwelijks sprake, want beide doelmannen moeten al vroeg in de match ingrijpen. Toch breekt het duel pas echt open in de 21e minuut: een vlijmscherpe counter met een breed uitgesmeerde 1-2 tussen Daan Truijen en Tim Van Daal wordt door eerstgenoemde perfect afgewerkt: 1-0. Ham is even de pedalen kwijt want twee minuten later is het bijna 2-0: Tim Van Daal omspeelt de bezoekende keeper en plaatst de bal vóór doel naast. Iets later heeft Tim ook nog pech als hij een voorzet van Alex Habraken tegen de dwarsligger kopt. Op dat moment kan het dus al 3-0 staan ... De bezoekers herpakken zich dan en zijn met een schot van Denneis Huysmans (keeper Chris Berghmans tikt in corner) en een kopbal van Christophe Claes (nipt over doel) dicht bij de gelijkmaker. Dé beste kans voor Ham wordt door Peter Vanherle verkwanseld: bij een corner valt de bal voor zijn voeten en hij slaagt er in om van binnen de kleine backlijn de bal naast te plaatsen. De thuisploeg komt hier goed weg en gaat met

Voor het eerst in dit seizoen heeft Rood-Wit een keer het geluk aan haar zijde gehad. In een gelijkopgaande wedstrijd zijn er in ieder geval drie punten meegenomen uit het thuisduel tegen RKMSV uit Meijel.

KFC Hamont 99 won op 't Leeuwke met 2-0 van KFC Ham United. een 1-0 voorsprong rusten na een aangename eerste helft. Na de koffie neemt Ham de match in handen, wat resulteert in gele kaarten voor Roy Willems en Bert Kees. Toch is de eerste kans voor Daan Truijen, die keeper Helsen tot twee maal toe op zijn weg treft. Aan de overzijde is Dennis Huysmans dicht bij succes maar goalie Chris Berghmans brengt redding met de voeten. Enkele minuten later moet hij een vrije trap van Koen Ooms met de vuisten pareren. De ingevallen Wim Reynders zit in een mindere periode en krijgt vier minuten na zijn invalbeurt rood als scheidsrechter Vrijens zijn beenzwaai na een overtreding als natrappen interpreteert. KFC moet dus nog ongeveer een half uur verder met tien, maar stroopt de mouwen op en blijft knokken voor elke bal. Ham kan

het veldoverwicht onvoldoende uitdrukken in doelrijpe kansen. Toch is de ingevallen Angelo Mues dicht bij een treffer, maar de bal zoeft naast doel. Dieter Thys valt goed in; met nog 10 minuten te spelen ontfutselt hij de bal van de Ham-verdediging, stuurt Daan Truijen diep en die rondt deze mogelijkheid perfect af met een bal die over keeper Helsen in doel verdwijnt: 2-0 en match gespeeld. Andy Leijnen omspeelt wat later de bezoekende doelman, maar moet te ver uitwijken en plaatst de bal naast doel. Met een zwak schot van bezoeker Mues is gelijk ook het laatste wapenfeit genoteerd van een zware match. Ham is voetballend zeker niet de mindere, maar kan weinig uitgespeelde kansen scheppen. Hamont is opportunistisch maar vecht met tien man een mooie overwinning bij elkaar.

Wie heeft zin om te korfballen? Korfbal is meer dan alleen een sport, korfbal is ontspannen en plezier maken. Er wordt geleerd hoe het is om deel uit te maken van een team, hoe er omgegaan moet worden met regels en natuurlijk ook korfballen zelf.

In de zomermaanden wordt er buiten gekorfbald. In de wintermaanden wordt binnen gespeeld. Wie zin heeft om te korfballen in een gezellig meidenteam kan meetrainen bij korfbalvereniging De Kraanvogels uit Soerendonk!

Korfbal is een sport waarbij de bal alleen met de handen wordt gespeeld. Er mag niet gedribbeld worden met de bal, dus de kunst is om vrij te lopen zodat je als speler aanspeelbaar bent voor teamgenoten. Elke ploeg bestaat uit vier verdedigende spelers en vier aanvallende spelers die de bal in de korf proberen te schieten.

De trainingstijden: Pupillen E (leeftijd 7 tot 9 jaar) Gymzaal Soerendonk (Van Schaiklaan) donderdag van 16.00 - 17.00 uur

Aspiranten C (leeftijd 11 tot 13 jaar) Smeltkroes in Maarheeze woensdag van 18.30 - 19.30 uur Voor meer informatie, Phil van der Sanden, via tel. 0031 495 592896

Pupillen D (leeftijd 9 tot 11 jaar) Smeltkroes in Maarheeze woensdag van 18.30 - 19.30 uur

Rood-Wit bouwt in de eerste helft weliswaar aan een veldoverwicht maar echte kansen komen daar niet uit voort. Na een half uur is het echter RKMSV dat uit het niets de 0 – 1 mag scoren, wederom na een buitenspelsituatie die door de scheids van afstand verkeerd beoordeeld wordt. Rood-Wit krijgt gelukkig zijn revanche doordat Robin van Vuurden nog voor de rust twee maal weet te scoren, de eerste heel beheerst en de 2 – 1 met een min of meer mislukte voorzet. Rood-Wit gaat dus met een voorsprong rusten. In de tweede helft is er dan toch weer de bekende terugval van de thuisclub en de gasten knokken zich terug in de wedstrijd. Na 75 minuten resulteert dit dan ook in de terechte gelijkmaker als de scheids volledig terecht beslist

tot een strafschop voor RKMSV. De gasten uit Meijel ruiken dan meer en proberen de beslissing te forceren. Meer dan een overwicht kunnen ze dan ook niet laten zien en ditmaal is het Rood-Wit dat aan het langste eind trekt. Twee minuten voor het einde wordt Robin van Vuurden diep gestuurd en vanuit buitenspelpositie mag hij van de scheids, die ook nu weer zeer ver van de situatie afstaat, doorgaan. Hij wordt echter binnen de 16 neergelegd door zijn tegenstander en vervolgens beslist de scheids wel tot een terechte penalty. Roy Matheeuwsen neemt de verantwoording als aanvoerder op zich en scoort de ietwat gelukkige 3 – 2. Even later fluit de voor het overige goed leidende scheidsrechter voor de laatste keer en de drie punten zijn dan binnen. Voor het eerst dit seizoen is Rood-Wit dan van de laatste plaats af. Over twee weken wordt de competitie voortgezet met een uitwedstrijd tegen SSE uit Someren. Mooi moment om revanche te nemen en daarmee het ongelukkige gelijkspel uit de thuiswedstrijd te niet te doen.

Overwinning FC Cranendonck In de 4e klasse zijn vele ploegen aan elkaar gewaagd en de verschillen op de ranglijst klein. De uitwedstrijd tegen SSE was wederom een belangrijke, omdat deze ploeg net boven FC Cranendonck op de ranglijst stond en beide ploegen een overwinning goed kunnen gebruiken. SSE leek dit beter te beseffen dan FC Cranendonck en begon vol strijd en passie. De persoonlijke duels werden gewonnen en ze creëerden een veldoverwicht zonder tot echte kansen te komen. FC Cranendonck herpakte zich prima en de eerste 70 minuten waren volledig in evenwicht met nauwelijks kansen voor beide partijen. Een echte 0-0 zeg je dan aan de kant, of een ander bekend cliché: de eerste die scoort, die wint.

het net lag. Erik stond ondertussen juichend bij de cornervlag, het stond 0-1. Dit veranderde de wedstrijd helemaal en de laatste 20 minuten gebeurde veel meer dan in de 70 minuten ervoor. Een speler van SSE was geïrriteerd en kreeg van de scheidsrechter direct rood. Hierna bleef SSE aanvallen en kon Bart Verhoeven zich nog een aantal keren onderscheiden met prima reddingen. De beste kansen waren echter voor FC Cranendonck omdat SSE open huis hield maar achtereenvolgens Thijs van den Wildenberg, Erik van de Hurk en Teun Broers konden hiervan niet profiteren. Zo bleef het onnodig spannend, tot in de 87e minuut Teun Broers op de keeper afging, de bal prima breed legde op Thijs van den Wildenberg die kon binnentikken. Eindstand 0-2.

In de 72e minuut kreeg Erik van de Hurk de bal op links en volledig uit het niets schoot hij de bal snoeihard binnen. Een granaat, waarbij de toeschouwers nog 3x moesten kijken of de bal echt in

Een nuttige overwinning die aansluiting betekent met de middenmoot. Komende zondag zijn er geen wedstrijden, zodat we een extra week van deze overwinning kunnen genieten.

SPORT - PROGRAMMA’S - UITSLAGEN - SPORT - PROGRAMMA’S - UITSLAGEN - SPORT VV MAARHEEZE

Uitslagen jeugd 20 november 2010 RKSV Budel A2-Maarheeze A1.........................B.n.o Laar B2-Maarheeze B1 .....................................0 - 2 Laar C3-Maarheeze C1......................................2 - 4 RKSV Budel D2-Maarheeze D1 .........................0 - 2 Eindse Boys D1 -Maarheeze D2 ........................7 - 0 RKSV Budel D4-Maarheeze D3 .........................1 - 4 RKSV Budel E3-Maarheeze E1 ..........................4 - 3 Brevendia E3-Maarheeze E2 ...........................3 - 10 MMC Weert F2-Maarheeze F1 ..........................uitg. Brevendia F2-Maarheeze F2 ...........................10 - 0 RKSV Budel F7-Maarheeze F3 ..........................6 - 0 Programma 27 november 2010 Maarheeze A1 - Helden A2 Maarheeze B1 - Helden B2 Maarheeze C1 - Eindse Boys C1 Maarheeze D1 - DESM D1 Maarheeze D2 - Merefeldia D2 Maarheeze D3 - DESM D2 Maarheeze E1 - HEBES E2 Maarheeze E2 - Veritas E3 Maarheeze F1 - Eindse Boys F1

Maarheeze F2 - FC Cranendonck F2 Maarheeze F3 - Laar F6

Statie Zolder-1ste elftal......................................0-1 Meer info op www.achelvv.be

Inhaalprogramma Senioren 28 november: 11.00 uur: Maarheeze 3 - Brevendia 4 10.00 uur: Maarheeze 4 - Heythuysen 3 Meer info op www.vvmaarheeze.nl

PROGRAMMA KFC HAMONT 99

ACHEL VV

Uitslagen Debutantjes A (U7)-FC Eksel.................................... Debutantjes (U6)-FC Eksel ...............................2-8 Debutantjes B (U7)-Hamont 99..........................3-4 Lommel United-Duiveltjes A ..............................4-6 Lommel United-Duiveltjes B ..............................4-9 Preminiemen-Hamont 99 ................................11-0 Miniemen '99-Lommel United ...........................6-2 Park Houthalen-Miniemen '98 ...........................1-3 Reserven A-Statie Zolder ....................................2-4 Junioren-F.C. Helson...........................................4-2 Park Houthalen-Reserven B ...............................1-4 Overpelt VV-Scholieren (U17).............................2-5 Overpelt VV-Kadetten (U15)...............................0-8

Zaterdag 27 november 11u00 dames - DG Lommel 11u00 P Houthalen - U8 B 12u30 Lutlommel VV - U7 C 13u00 U7 B - Kadijk SK 13u00 U8 A - Lommel Un 13u00 U9 - Lommel Un 13u00 U11 A - KSV Hoeselt 13u00 U13 B - Lommel Un 13u00 SK Tongeren - U13 A 14u30 beloften A - RS Beverlo 14u30 Fl Termolen - beloften B Zondag 28 november 09u30 U11 B - Turkse FC 09u30 U15 B - SV Herkol 10u00 U6 - Lommel Kol 10u00 U7 A - Lommel Kol 10u00 Bregel Sp - U10 10u00 Lommel Un - U15 A

11u00 Lindelhoeven VV - U17 B 14u30 RS Beverlo - 1° ploeg Meer info op www.kfchamont99.be

ZAALVOETBAL BUDEL (BZK)

Uitslagen 2e klasse maandag 22 november Casa Nostra - Upstairs/Mulder Hekwerk .............5-7 Auto Vlassak - De City Boys ..............................11-2 ZVV Café Quincy - ZVV Final Touch....................10-3 V. Deurzen Heftrucks - St. Jans Gasthuis .............5-5 Programma 1e klasse maandag 29 november 19.00 uur: FC Tjeu van Horne - ABC Hekwerk 20.00 uur: Zuiderpoortcafé - Aannemers. Hegge 21.00 uur: Bout Boys - ZVV Café de Bout 22.00 uur: JDW Fijnmetaal - Aannemers. P. Beerten Meer info op www.bzk-budel.nl

ZAALVOETBAL HAMONT-ACHEL

Uitslagen zondag 21 november: Busselkes - DBW Street ....................................3 - 4 De Klok - FC 94 ................................................8 - 4 Rumba - Garage Steensels .............................12 - 2 Kissen - Squadra Utd .......................................4 - 6

Omega - Bex ....................................................3 - 7 CSC 3 - Schuurmans .........................................0 - 0 Programma zondag 29 november 18 uur, Achel: De Klok - Squadra Utd 19 uur, Achel: Rumba - Bex 19 uur, Hamont: Kissen - Omega 20 uur, Hamont: DBW Street - Goodfellas 20 uur, Achel: CSC 3 - FC 94 21 uur, Hamont: Busselkes - Orca Meer info op www.rzvha.be

Sport


PAGINA 20

HAC Weekblad

DAAMS Kwaliteit, vers en veel voordeel!

aanbiedingen geldig van maandag 29 november t/m zaterdag 4 december

Stroganoff gehakt

varkensoester Madras

1.

60

3.

Week 48 - Geldig t/m zaterdag 4 december 2010

500 gram

van e 3.29 voor

500 gram

van e 6.24 voor

Noteer woensdag 22 december in uw agenda! DEC.

99

Magere varkensrollade kilo

van e 8.48 voor

varkensfricandeau

4.

99

per kilo

4.

99

van e 8.98 voor

Spectaculaire optredens bij PlUS Daams: met GRATIS snert, glühwein en warme chocomel!

Tel uit je winst! 22

Budel-Schoot’s got talent!

Saucijzenbroodjes Met roomboter bereid Vers uit eigen oven

1.98

0.99

2 stuks

Shoarmavlees

6.99

3.49

2 pakken à 500 gram

Elstar appels

grillham

Vers voor u gesneden

5.70

3.98

2.85

1.99

2 tassen à 1,5 kilo

2 pakjes à 150 gram Per gewicht kan de prijs verschillen.

Kruimige aardappelen

7.98

3.99

2 zakken à 5 kilo

Alle smaken naar keuze

Sun Vaatwastabletten, pak 26-38 stuks of Turbo gel, flacon 480 ml

2 blikken à 400-800 ml

2 stuks

Struik Soep

Omo Wasmiddel

Alle varianten

16.47-17.67 3 stuks naar keuze

Diverse varianten naar keuze

PlUS MARJON EN MARTIJN DAAMS 3 VOOR

9.

99

Parallelweg 1B 6023 Ba Budel-Schoot tel. 0031 495 499019

maandag t/m donderdag 08.00 t/m 20.00 uur vrijdag 8.00 t/m 21.00 uur zaterdag 8.00 t/m 20.00 uur www.plus.nl

HAC Weekblad week 47 2010  

HAC Weekblad, hét weekblad voor Hamont-Achel en Cranendonck.