Page 1

HAMONT · ACHEL · BUDEL · MAARHEEZE · SOERENDONK · GASTEL · BUDEL-SCHOOT · BUDEL-DORPLEIN · ST. HUIBRECHTS-LILLE · NEERPELT · VRIjDAG 14 SEPTEMBER 2012 · 4E jAARGANG NR. 37 · OPLAGE 21.500

PAG. 2: HAC Weekblad voortaan ook in Neerpelt

PAG. 4: Pastoor Dewaegeneere verhuist

PAG. 10: Harmonie Les Echos op open monumentendag

PAG. 14: Buurt vreest voor nog meer stankoverlast

PAG. 28: Lezing luchtoorlog Cranendonck en Hamont-Achel

Kampioenen gehuldigd in Hamont-Achel Ieder jaar worden de sportievelingen die het afgelopen seizoen, 2011 – 2012, een mooie prestatie hebben behaald in de bloemetjes gezet door de sportraad Hamont-Achel in samenwerking met het stadsbestuur. En dat was dit jaar niet anders. Op vrijdag 7 september werden tal van kampioenen gehuldigd in het Michielshof in Achel. Zij zorgden er immers voor dat de stad Hamont-Achel ook op sportieve wijze in kaart werd gebracht, zowel nationaal als internationaal. Door Jana Poukens De Kampioenenhulde ging meteen goed van start. Na de toespraken van de voorzitter van de Sportraad en de schepen van sport, werd als eerste, onder de komische noten van de poppen van ‘Moet K(e)unen’, de eresportvrouw van 2011-2012 op

het podium geroepen. Deze eer viel te beurt aan mevrouw Jeanne Ceelen, die met haar leeftijd van 90 jaar nog steeds wekelijks komt badmintonnen bij badmintonclub ABC Achel. Een prestatie die zeker het vermelden waard is. Daarna volgde de huldiging van

Huldiging Kampioenen Hamont-Achel - Foto Gerard Coenen de diverse kampioenen, individueel of in ploeg. Zo mochten leden van turnclub De Noordster, The Starlights, de Hamonter Atletiek-

club, K. Achel VV, Avoc Volleybal, VC Profel Volleybal, de Hamont Biljart Club, de Hamonter Tennis Club, de Neerpeltse Watersport-

club, de schaakclub Neerpelt en de Duivenbond Hamont op het podium komen. Lees verder op pagina 2.

Carrie van Rooij (Elan) ondersteunt vluchtelingenwerk De vrijwilligerscentrale Cranendonck verlootte op 23 juni vrijwilligersuren van het College van B en W en de gemeenteraadsleden. Zij stelden zich beschikbaar om 1 dagdeel bij een vrijwilligersorganisatie vrijwilligerswerk te verrichten. In de vorm van een loterij werden deze vrijwilligersuren verloot onder vrijwilligersorganisaties uit de gemeente Cranendonck. De keuze van vrijwilligers van Vluchtelingenwerk viel op Carrie van Rooij, gemeenteraadslid Elan. Op 6 september maakte Carrie kennis met cliënten en vrijwilligers van het lokale vluchtelingenwerk, tijdens het spreekuur Vluchtelingenwerk; wekelijks op donderdag van 13.30-16.30 uur in gemeen-

schapshuis de Borgh, Dr. A. Mathijsenstraat 19 A in Budel. Carrie werd ruimschoots in de gelegenheid gesteld om kennis te maken met de vragen die cliënten stellen tijdens het spreekuur. Verder op pagina 2.

Carrie maakte kennis met cliënten en de enthousiaste club vrijwilligers - Foto Hammie Productions

STAALHANDEL

vanaf 9/09/2012

• Op maat • Aan huis geleverd

OPEN OP ZONDAG van 8u30 tot 12u30

Tel. 0032 11 647 947

• Mig/Mag • Tig AC/DC • Plasma snijders

Albert Heijn zie pag. 9

info@vaesenstaalhandel.be www. vaesenstaalhandel.be

zowel verkoop als herstellingen


HAC Weekblad · VrijdAg 14 september 2012

HAC Weekblad voortaan ook in Neerpelt

Vluchtelingenwerk

Het HAC Weekblad is ondertussen al zo’n drie jaar een vertrouwde krant in uw brievenbus! We hebben al een mooie groei gekend en dit is niet alleen merkbaar aan de vele berichtjes die we mogen ontvangen van allerhande verenigingen, organisaties en gemeentelijke instanties, maar ook aan de reacties die wij als medewerkers van HAC Weekblad regelmatig mogen ontvangen.

Vervolg van de voorpagina Ook interesse in een veelzijdige, uitdagende, multiculturele vrijwilligersjob waarbij iedereen in de gelegenheid gesteld wordt kennis te maken met mensen uit diverse culturen? Neem geheel vrijblijvend contact op: ellenderikx@ paladijn-welzijn.nl of via tel 0031 495-594006 .

Het HAC Weekblad is ondertussen goed gekend én, nog belangrijker, goed gelezen! Dit doet ons erg veel plezier! Maar we hebben natuurlijk niet stilgezeten in de afgelopen drie jaar. Nee, HAC Weekblad streeft immers naar vernieuwing en verbetering! Daarom werd in het begin van 2012 de beslissing genomen om ons verspreidingsgebied te vergroten! En nu zijn we zover en iedereen mag het weten! Vanaf deze week zal ook de gemeente Neerpelt (inclusief St. Huibrechts-Lille, Herent, Boseind en Grote Heide) een editie van het HAC Weekblad ontvangen. Hierdoor zal HAC Weekblad wekelijks in 21.250 brievenbussen vallen, niet enkel in de volledige gemeente Cranendonck (9000

Nieuwe cursussen Verder gaat de Vrijwilligerscen-

Na toespraken van de burgemeester, de voorzitter van Schutterij St. Nic. &. St Ant. en Pastoor Spooren zullen de koningen en koningsparen, in vol ornaat, het glas heffen op een goed verloop van de komende wedstrijd. Ook wordt er een aandenken door de burgemeester uitgereikt. Hierna wordt er een groepsfoto gemaakt voor het Schepenhuis welke de Koningen/Koningsparen als aandenken krijgen uitgereikt.

brievenbussen) en Hamont-Achel (5600 brievenbussen), maar ook in de volledige gemeente Neerpelt (6550 extra brievenbussen)! De huishoudens van de gemeenten Hamont-Achel en Cranendonck blijven het vertrouwde HAC Weekblad ontvangen. De gemeente Neerpelt zal een editie ontvangen waarin nieuws uit de gemeente Neerpelt en de gemeente Hamont-Achel gebundeld zijn. De advertentiepagina’s blijven in beide edities hetzelfde.

het HAC Weekblad op de hoogte gehouden van al uw promoties, acties en reclames. Voor meer informatie of voor het doorgeven van opdrachten mail naar info@ hacweekblad.eu of bel naar 0032 11 757201. Maar ook aan de balie (Stationsstraat 41 in Hamont) wordt u geholpen. Daar is altijd iemand aanwezig tussen 9.00 en 12.30 uur en vanaf 13.30 tot 16.00 uur die u met plezier verder helpt. Alle mailtjes, telefoontjes kunnen ook op een antwoord rekenen! Denk er wel aan: de deadline voor het aanleveren van opdrachten, berichtjes en dergelijke is telkens dinsdag uiterlijk 16.00 uur van de week van plaatsing.

De witte kont van de meester

Mijn middelste kleinzoon gaat naar het vierde studiejaar. Hij verheugde zich op de eerste schooldag en terecht, want ziet: hij heeft een meester! En dat wilde hij het liefst en die meester heeft zo maar een schoolbord voor de klas dat Voor de adverteerders is een groalles kan: je kunt er op internetten, ter verspreidingsgebied natuurlijk schrijven uiteraard, tekenen, je goed nieuws! Want stel u voor, hoeft nooit meer iets uit te vegen, 21.250 huishoudens worden via een druk op de knop volstaat, het is een superbord. ‘En alleen onze klas heeft dat maar,’ verkneukelde hij zich. Of dat echt waar is weet ik natuurlijk niet, dat kan hij best zo maar gezegd hebben, want ja, hij weet nog lang niet alles, daarom gaat hij ook nog naar school. ‘Hoeven jullie nooit meer het bord uit te vegen met een borstel?‘ vroeg ik, ‘Zijn er geen krijtjes meer, niets?’ ‘Nee hoor oma, alles gaat met de computer, het schoolbord is gekompjoeterd.’ Ja, ik vertaal het maar even voor de leken onder ons, maar ach, wat een verarming toch eigenlijk. Ik herinner me nog goed de vreugde wanneer je voor de klas mocht Foto gemaakt tijdens Koning der Koningen in 2011. komen en met een krijtje pieHet drumline trommelkorps van zich “Koning der Koningen 2012” pend slimme dingen op het bord de Schutterij St. Nic. & St. Ant. noemen. Aanvang bij het Sche- mocht schrijven, scheve rijtjes onbrengt een mars ten gehore. Na penhuis om 10.30 uur. Aanvang der elkaar zetten en zo mooi mohet officiële gedeelte gaat de stoet schieten op de vogel in de Schuts- gelijk schrijven. De jaloezie die je in optocht naar de Schutshoeve hoeve aan de Laarstraat (achter bekroop wanneer je lijdzaam toe (achter de Boerenbond) en begint de Boerenbond) om ± 13.30 uur. moest zien hoe een ander meisje het schieten op de Koningsvogel. prachtige aa-tjes en mooie bolle Als de vogel gevallen is zal de buroo’s op het bord schreef en dat gemeester de zilveren speld van uiterst langzaam. En voor de les de gemeente Cranendonck aan begon, vochten we erom wie het Dat lees je! de winnaar uitreiken en die mag bord uit mocht vegen. Op de eerste klas van de Middelbare school hadden we een leraar Latijn. Ik weet zelfs nog hoe hij heette maar dat zal ik maar niet klasse K4 en Limburgs Kampioen en Evy Steensels. Zij werden pro- schrijven, hij leeft vast nog wel. In vinciaal en nationaal kampioen. onze ogen was hij echter stokoud kajak in de open categorie. De trofee voor sportverdienste hoewel hij niet ouder dan 26 geFrieda Hendrikx, lid van de Ha- ging naar Elise Mertens. Zij ten- weest kan zijn. monter Atletiekclub, werd be- niste o.a. op het ITF tornooi, op Nu ik er achteraf over nadenk, ben noemd tot sportvrouw van het Roland Garros en op Wimbledon. ik er zeker van dat hij nog bij z’n jaar. Zij werd immers Belgisch en ouders woonde, misschien alleen Vlaams kampioen in het Mara- Na de huldiging kon iedereen nog bij een moeder, hij had namelijk thonlopen in de Master-klasse W even napraten onder het genot altijd een pak aan dat typisch door 55. Daarnaast werd ze ook pro- van een drankje. Hopelijk wordt een moeder was uitgezocht. De vinciaal kampioen uurloop en de het seizoen 2012-2013 opnieuw broek flodderde aan de achterkant succesvol voor de Hamont-Achel- om zijn kont en zijn colbertje was 10.000 meter. se atleten, zodat er volgend jaar, veel te groot. Hij had een opvlieSportploeg van het jaar werd The in de eerste week van september gend karakter. Vaak smeet hij een Starlights, Klein Team Dance Seni- ook weer heel wat sportievelin- krijtje door de klas, wanneer we or met Josche Vaes, Sarah Broeren gen gehuldigd kunnen worden. iets niet goed deden.

HAC Weekblad

Huldiging Kampioenen Hamont-Achel Vervolg van de voorpagina Zij werden allemaal gehuldigd en mochten een applaus van het publiek in ontvangst nemen. Op het einde van de avond werd bekend gemaakt wie de uiteindelijk sportman, sportvrouw en sportploeg van het jaar werden. Sportman van het jaar werd Jan Plas, die mooie prestaties neerzette voor de Neerpeltse Watersportclub. Hij werd nationaal kampioen in de klasse K1 en R1. Daarnaast is hij de winnaar van de Beker van België bij de rivierafdaling heren/junioren, nationaal kampioen in de

trale Cranendonck dit najaar een aantal cursussen en workshops aan de vrijwilligersorganisaties in Cranendonck aanbieden. Het gaat om de cursussen PR en Publiciteit, Conflicthantering en Vereniging 2.0. Ook worden er twee workshops georganiseerd, te weten Effectief vergaderen en Persberichten schrijven. Alle informatie vindt u op de website van de Vrijwilligerscentrale www.vrijwilligerswerkcranendonck.nl

Een deel van het HAC-team Saskia, Jana, François, Guus en Tieke Foto www.eye-catch.net

Koning der Koningen Op zaterdag 15 september 2012 organiseert de Schutterij St. Nicolaas & St. Antonius te Budel in samenwerking met de gemeente Cranendonck het jaarlijks “Koning der Koningen”. Er komen dan ongeveer 30 Koningen en Koningsparen van Gilden en Schutterijen naar Cranendonck voor dit uniek verbroederingsfestijn. Ze worden ontvangen in het Schepenhuis op de Markt in Budel door burgemeester Vermue.

PAGINA 2

Hij schreeuwde ook en werd soms wit van drift. Wij giechelden angstig en opgewonden. We vonden hem belachelijk maar waren ook wel bang van hem. Op een dag besloten we de borstel waarmee we het bord schoongemaakt hadden op zijn stoel uit te kloppen. Hij was nog niet in de klas verschenen en een paar meisjes veegden vliegensvlug het bord schoon en klopten toen snel de borstel grondig uit op de stoelzitting van zijn lessenaar. Juist op tijd voor hij de klas betrad doken we weer in onze banken, zenuwachtig giechelend. Hij had al kwaaie zin voor hij binnen kwam. Hij deed z’n jasje uit en hing het om de stoelleuning. Hij zag niks, hij zag niet hoe spierwit zijn stoelzitting was. In de klas was het doodstil. Bevreemd keek hij rond en bleef voor het bord op en neer lopen. Toen was het moment daar: hij ging overhoren. Hij schoof z’n stoel achteruit en ging zitten. En blééf zitten. We hadden het niet meer van de zenuwen. Maar toen moest hij iets uitleggen: hij sprong overeind en begon met z’n rug naar ons toe driftig de een of andere vervoeging op het bord te schrijven. Toen zagen we zijn broek. Die was helemaal wit. Hier had niemand op durven hopen. Ik zag meisjes die hun hoofd slap van het lachen op hun lessenaartje lieten zakken en zelf viel ik schuin in mijn bank bijna op de grond. Hij schreef zo snel en woest dat de broek op en neer trilde en het krijtstof door die beweging op de grond viel. Hij hoorde ons snikken van het lachen en woest draaide hij zich om naar de klas: “Wat is er, wat zitten jullie allemaal imbeciel te lachen!?” Een meisje wist hikkend uit te brengen: ’Uw, uw ko.., uw b-bbibs, meneer”. Woordeloos gierend wezen we allemaal naar zijn achterkant. Tja, heerlijke herinneringen, en dan nu een computergestuurd bord, wel een verrijking natuurlijk, maar mijn god, wat een verlies! De volgende Vlees is Zwak staat in HAC Weekblad van 28 september. Reageren mag. Graag zelfs: guus.van.winkel@pandora.be


HAC Weekblad · VrijdAg 14 september 2012

PAGINA 3

STEVENS TELEVISIES

UW LED-TV ADRES!!

Vrijdag 28 september….bier en kaas avond Deze avond serveert ‘Van Tricht’ (bekend van Njam TV en volgend seizoen te zien bij Culinaire Speurneuzen) de heerlijkste kazen. Een biersommelier begeleidt een speciale bierselectie. Het wordt beslist een heerlijke avond met bijzondere combinaties! 1 55,- p.p. all-in

ACTIEPRIJZEN! Kijk voor site de actie van de week op onze web

In 95% de goedkoopste!!

Persoonlijke service / Deskundig advies Ook voor uw satelliet-systeem • DVD Prijs-info niet telefonisch / per e-mail Grootschoterweg 105-107 · Budel-Schoot

film

ON THE ROAD

MiENTRAs DuERMEs

KAMAGuRKA

Do 20 septeMber

zebracIneMa: on the roaD 20.15 // cIneMa WaLburg

DOCU

CONCERT

kassa € 5,00 - € 4,00 (studenten - senioren - groepen + 10 personen - lerarenkaart)

vrIj 21 septeMber

voIce MaLe

20.30 // cIneMa WaLburg vvk € 14,50 - kassa € 16,50 (abonnement, 2 voor 1)

Woe 26 septeMber

geen coMMentaar 20.15 // cIneMa WaLburg

FILM

kassa: € 5,00 € - korting: € 4,00 €

Don 27 septeMber

MIentras DuerMes 20.15 // cIneMa WaLburg

Anne en Antoine · Villa Christina Stadswaag 8 · Hamont-Achel · 0032 11 446168 · www.villachristina.be

Tel. 0031 (0) 495 493616 www.stevensbudelschoot.nl

Open: ma. 10-18 u. · di. GESLOTEN wo/do. 10-18 u. · vr. 10-20 u. · za. 10-17 u.

Intelligente mensen drinken iedere dag Aloë vera uit liefde voor hun lijf. Waarom drinkt u nog geen Aloë-Vera? Aloë Vera Info Centrum Hamonterweg 30 Budel-Schoot 0031 (0) 495 492197 advertentie smal blauw.pdf

13-11-2008

12:11:05

HAC Weekblad Oplage 21.250!

A L S U O N S H E T W E R K L A AT

D O E N WA A R W I J G O E D I N Z I J N , DA N u K Uons N T U weRk Z I C H VO L L E D Idoen G Als lAAT wAAR wij goed in zijn, RICHTEN OP DE ACTIVITEITEN dAn kunT u zich volledig W A A R U G Oop E D de I N BAcTiviTeiTen ENT ... RichTen wAAR u goed in benT. . . .

Wij maken graag tijd voor u!

Verkoop en reparaties van kwaliteitsklokken, horloges en barometers.

vrIj 28 septeMber

kaMagurka

20.30 // cIneMa WaLburg vvk: € 14,50 € - kassa: € 16,50 € (abo, 2voor1)

zat 29 septeMber

Ivy & DrIve LIke MarIa 20.00 // De posthoorn

BENT

Mocht u niet in staat zijn uw klok te halen of te brengen, neem dan contact met ons op.

...

Administratie, jaarrekening, Administratie, jaarrekening, belastingzaken, belastingzaken, advies, opleiding? advies, opleiding? zorgen voor continuïteit in uw adminiWijWijzorgen voor continuïteit in uw stratieve processen processen en onderscheiden administratieve enons door een persoonlijke benadering en onderscheiden ons door een praktische aanpak. Ook voor tijdelijke persoonlijke benadering en praktische opdrachten bent u bij ons aan het goede aanpak. adres! Ook voor tijdelijke opdrachten bent u bij ons aan het goede adres!

Open: dinsdag t/m vrijdag van 10-18 uur Eventueel ‘s avonds op afspraak!

VOF Nieuwendaal & Zn. ambachtelijke uurwerkreparateurs

Geïnteresseerd? Neem dan contact op voor

Peeldijk 43 · 6024 BX Budel-Dorplein · Tel. 0031 495 492892 info@nieuwendaal.com · www.nieuwendaal.com

een vrijblijvend kennismakingsgesprek! Geïnteresseerd? Neem dan contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek!

vvk: € 13,00 € - kassa: € 15,00 € (2voor1, abo)

zon 30 septeMber

cIrcus krak

14.00 // De posthoorn

Showterrein Sierbestrating

Rondven 37a · Maarheeze · Tel. 0495 593846 e. info@finesseadministratie.nl i. www.finesseadministratie.nl

vvk: € 8,50 € - kassa: € 10,50 €

Woe 3 oktober

kat op een heet zInken Dak cIneMapLus 14.00 // cIneMa WaLburg kassa: € 6,00 (of cultuurpas)

Ivy & DrIve LIke MarIa IVY: In de jaren ’90 maakte deze Hamont-Achelse band furore. Met hun typische sound die neigt naar The Tragically Hip schopten ze het in 1995 tot in de finale van Limbomania. Een hele reeks optredens volgde. Nu staat Ivy na jarenlange rustpauze weer op het podium voor een uniek reünieconcert.Ivy: Inno Beks, Bart Leeten, Gert Verhaeren, Guido Van Bussel (aka Wuip) en Peter Janssen. DRIVE LIKE MARIA: De Belgisch-Nederlandse band Drive Like Maria heeft al heel wat muzikale topmomenten mogen beleven: support AC/DC in de Amsterdam Arena, support ZZ TOP in Vorst Nationaal ... In 2009 verscheen het debuutalbum Elmwood. Momenteel werkt de band aan een nieuw album. Verwacht je in De Posthoorn aan een stomende live set die je niet rap zal vergeten. PRiJs: e 15,00 // VVK: e13,00 // ABO: e 10,50 // www.drivelikemaria.com DATuM: 29 september 2012 // LOCATiE: De Posthoorn // AANVANG: 20.30 uur

TiCKETs EN iNFO: www.hamont-achel.be/aha www.facebook.com/aha.hamont.achel

Budel T. 06 - 51295557of betonproducten. www.huijers.com Huijers in Budel voor al uw sierbestrating Afhalen of netjes thuisgebracht, het kan allebei!

Professionele hondenverzorging Boonen Irene Dijk 65, Hamont-Achel Tel. 0032 11 445274 Enkel op afspraak!

dan Meer aar 20 jring! erva

• • • • •

Oude gebakken klinkers Natuursteen tegels Beton tegels Kobbelstones Waalformaat- en dikformaat klinkers

• • • • • •

Siergrind en invoegzand Betonplaten nieuw of B-keuze Betonblokken Keerwanden Sleufsilo’s nieuw of gebruikt Betonroosters voor vee

Showterrein Sierbestrating

Boschdijk 1 • Budel • t. 06 51295557 • www.huijers.com Budel

Varkens filetkoteletten van 7.41

5.41

T. 06 - 51295557

Varkensspiering kotelet van 6.49

4.99 kilo

kilo

www.huijers.com

Hamont Roastbeef van 15.70

12.70

kiloDE PR IJ S KR AKE R S

ZON- EN FEESTDAGEN VOORMIDDAG OPEN! OPEN:

conert

KINDER CONCERT HUMOR

kassa € 5,00 - € 4,00 (studenten - senioren - groepen + 10 personen - lerarenkaart)

maandag .............................. dinsdag t/m vrijdag............ zaterdag ............................... zondag ..................................

13:00 - 18:30 uur 08:30 - 18:30 uur 08:30 - 18:00 uur 08:30 - 12:30 uur

Stationsstraat 34 · 3930 Hamont · & 0032 11 446193 · www.gb.be · actie geldig t/m dinsdag 18 sept. 2012


HAC Weekblad · VrijdAg 14 september 2012

PAGINA 4

Wachtdiensten

Pastoor Dewaegeneere verhuist

Hieronder staat onder meer informatie over de bereikbaarheid van de hulpverleners in onze regio.

Hamont-Achel – In het centrum van Hamont ligt de tien-jaarjonge pastorie die bewoond wordt door Guido Dewaegeneere (*Zwevegem 1960). In 2000 werd hij door bisschop Schreurs tot priester gewijd en enkele maanden later werd Hamont zijn eerste werkterrein. Enige jaren later (2002) werden de 2 parochies van Achel samengevoegd met de 2 parochies van Hamont en werd Achel het zwaartepunt van zijn pastorale werk. Vier jaar geleden werd Dewaegeneere benoemd tot pastoor over de 4 parochies. Vandaag staat hij aan de vooravond van zijn vertrek. Bisschop Hoogmartens van Hasselt heeft hem benoemd tot pastoor in Heusden. Een boeiend gesprek.

Hamont-Achel & Neerpelt Dokters: Bel: 0032 11 666612. Bel: 0032 11 55 55 00 (Neerpelt) Tandartsen: Oproepnummer 0903 39969. Zaterdag, zondag en feestdagen: 9.00-18.00 uur (1,50 euro/min.) Apotheek: www.apotheek.be Tel: 0900 10500 (0,50 euro/min.) Zaterdag 15 september: Apotheek Standaert Heerstraat 5, 3910 NEERPELT Tel. : 0032 11 641185. Zondag 16 september: Apotheek VAN MOLL Boseind 18, 3910 NEERPELT Tel. : 0032 11 662829. Politie: Lokale politie HANO: 0032 11 440820. Bureau Neerpelt: Energiestraat 3, 3910. Bureau Hamont: Bosstraat 28, bus 1, 3930. Noodnummers Ambulancedienst alarmnummer: 112 Ambulance en brandweer: 100 Ziekenwagen: 100 (voor dringende en levensbedreigende interventies 24u/24u, 7d/7d) Ziekenwagen: 105 (voor niet-dringende interventie; elke dag van 8.00-16.00 uur) Politie: 101 Kinder- en jongerentelefoon: 102 Rode Kruis Uitleendienst Mevr. Nelly van Vlierden, Kapelstraat 17, 3930 Hamont-Achel. Tel. 0032 11 445881. Iedere dag van 9-11 en van 19.30-21 uur. http://hamont-achel.rodekruis.be Thuisverpleging De Eerste Lijn-West Limburg Tel. 0032 11 420424 Prov. Limburg en regio Diest Tel. 0800 62058 - 24u/24u, 7d/7d Thuisverpleging De Voorzorg Tel. 0032 11 224422 - 24u/24u, 7d/7d Wit-Gele Kruis Tel. 0032 89 300880 24u/24u, 7d/7d Vroedvrouwen: Tel. 0032 89 300880 De belbus: Bel 0032 11 850300

Cranendonck

Huisartsen: Bel de huisartsenpost: 0031 495 677677. Tandartsen: Kring Weert, Nederweert en Cranendonck. Bel in geval van spoedeisende hulp: 0031 495 460765. Het spreekuur is op zaterdag en zondag van 11.00-11.30 uur. Apotheek Maarheeze: De openingstijden zijn t/m 10 augustus als volgt: ma. t/m vrij. 08.30-12.30 en 13.0017.30 uur en zaterdag: 10.00-12.00 uur. Voor de dienstdoende apotheek buiten deze uren belt u: 0031 495 549720. Apotheek Budel: Werkdagen van 8.00 tot 17.30 uur; zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur.

Politie Cranendonck: Kijkakkers 37, Maarheeze. Tel. 0900 8844. Europees alarmnummer: 112. AED Locaties: www.aedcranendonck.nl Budel-Dorplein: Hoofdstraat 1 (Nyrstar) Stationsweg 76 (bij Taxi Hompes) en St. Barbaraweg 2 Budel-Schoot: A. van Moorselstraat 1, Poelderhof 33. Budel: Molenstraat 34, Fazantlaan 163, Mgr. Zwijsenlaan 40, De Borgh, Graafschap Hornelaan 2, Instraat 5b, Nieuwstraat 27 Voorzijde Postkantoor. Gastel: Cornelisplein 3 aan de voorzijde van de Cranenhoeve Maarheeze: Ereprijsstraat 20, Dissel 80, Marishof, Konijnenberg 1, S. v. Oyenlaan 1a, Valkenlaan 17. Soerendonk: Heuvel 16, Zitterd 30 (Schrurs), Dorpsstraat 43 en Rabobank. Voor beperkt toegankelijke apparaten zie www.aedcranendonck.nl Verloskundigen José van Niel, Simone Pauëlsen en Pascalle Schreurs zijn de verloskundigen in Cranendonck T. 0031 495 492244. U kunt de verloskundige ook via de portier van het St. Jans Gasthuis op laten roepen. Tel. 0031 495 572100. Zie ook de site: www.verloskundigenbudel-maarheeze.nl Kraamzorg Homecare Voor directe kraamzorg 24 uur per dag bereikbaar 0031 40 2064444 of Regiokantoor Cranendonck: tel. 0031 495 518932. En kijk op: www.kraamzorg-homecare.nl Thuiszorg ZuidZorg Hulp in de huishouding, hulp bij persoonlijke verzorging, verpleging, personenalarmering, maaltijden thuis, voeding- en dieet advies. De Dam 1, 6021 KM Budel, 24 uur bereikbaar op: 0031 40 2 308 408. E-mail: info@zuidzorg.nl Consultatiebureau Zuidzorg Inloopspreekuur: woensdag 11.00 - 12.00 u. op bovenstaand adres. Uitleen hulpmiddelen Servicepunt ZuidZorg, De Dam 1, 6021 KM Budel. Maandag t/m vrijdag: van 8.30 - 12.30 en van 17.00 - 18.00 uur Kraamzorg ZuidZorg Tel. 0031 40 - 2 308 408; info@zuidzorg.nl Thuiszorg Buurtzorg Cranendonck 24 uur bereikbaar voor mensen in Maarheeze, Soerendonk, Leende, Sterksel en Gastel. Hulp is meteen inzetbaar. Sterkselseweg 20A, 6023 EB Maarheeze, tel. 0031 6 22331266. Thuiszorg Stichting Land van Horne Voor acute zorgvragen: T 0800 33 33 888 (24 uur per dag bereikbaar). Voor overige vragen kunt u dit nummer bellen op werkdagen van 8-18 uur. www.landvanhorne.nl Diabeteslijn (‘s nachts alleen noodgevallen) 0031 33 4630566 of e-mail naar info@dvn.nl, voor alle vragen over diabetes Uitvaartbegeleiding Zielz Schansbeemdweg 4, 6002 AE Weert T: 0031 495 854788 @: info@zielz.nl Uitvaartverzorging Van Der Stappen T. 0031 495 430260 · www.vdstappen.nl

Tekst en foto’s Evert Meijs Een lachende pastoor maakt de voordeur open. Gekleed in het zwart, met het karakteristieke witte boordje van een roomskatholieke priester. “Kom binnen. Wil je koffie?” Het is even wennen, want de zielenherder komt uit ‘de Vlaanders’ en heeft daardoor een ander accent dan Limburgers gewend zijn. Eenmaal in de huiskamer, aan de koffie met een ‘Madeleine’-cake, verhaalt de welbespraakte priester over zijn vorige werkkring: bij de douane. “Toen ik zei dat ik de priesteropleiding wilde gaan volgen, stonden mijn collega’s daar niet van te kijken. Ze wisten dat het geloof een bijzondere plaats innam in mijn leven.” Hij nam ontslag uit de overheidsdienst en volgde zes jaar de semenarie-opleiding in Hasselt. Hij liep stage in Kleine-Brogel en daar werd hij tot priester gewijd op 9 juli 2000, voor katholieken een Jubeljaar. ’n Week later droeg hij zijn eremis op in Otegem en na enkele weken van verlof werd hij benoemd tot kapelaan in de gemeente Hamont-Achel. Fijne band Het klokkenspel van het nabijgelegen stadhuis geeft op muzikale wijze de tijd aan. De stemmige huiskamer is aangekleed met een historische prent van een processie, een bidstoel met bonnet, ingekaderde canongebeden en op een kast verschillende beeldjes van priesters, zoals je die in een snuisterijenwinkel kunt kopen. Er wordt nog een kopje koffie ingeschonken en de priester vertelt dat hij géén gat in de lucht sprong toen de bisschop belde voor een afspraak. “Na twaalf jaar in dezelfde parochies gewerkt te hebben, weet je dat een overplaatsing aan de orde is. Dus ik was er enigszins op voorbereid. Jammer dat deze boodschap kwam. Ik heb het hier prima naar mijn zin. Ik heb met

COLOFON HAC Weekblad Stationsstraat 41, 3930 Hamont-Achel. T. 0032 11 757201. E. info@hacweekblad.eu W. www.hacweekblad.eu

Guido Dewaegeneere de parochianen een fijne band opgebouwd en heb het gevoel hier echt iets te kunnen betekenen voor de parochies Het aantal kerkbezoekers is gestegen, toch zéker in Achel.” Pastoor Dewaegeneere benadrukt dat hij bij zijn wijding beloofde de wil van God te volgen, die via de bisschop wordt verkondigd. “Ik mocht mijn bezwaren kenbaar maken, maar de bisschop besloot tóch om de verhuizing door te zetten.”

“In deze streken wordt-als je vijftig jaar wordt- een Abraham buiten gezet naast de voordeur. Dat ben ik vanuit West-Vlaanderen niet gewend. Maar héél plezant!” Toch weer terugkomend op zijn nakend afscheid zegt hij: “De parochianen hebben een petitie aangeboden aan het bisdom, om mijn vertrek tegen te houden. Maar ja, we hebben nou eenmaal beloofd om celibatair te zijn en te gehoorzamen aan God.

Op de vraag waar de parochieherder zich het meest mee bezig hield de afgelopen jaren, antwoordt hij onmiddellijk: “Met het wennen aan het uitvoeren van mijn roeping als jonge priester in het ’verre’ Limburg, met het voorbereiden van de preken, het bezoeken van de zieken, het opleiden en begeleiden van de misdienaars en het geven van een bijbelcursus aan geïnteresseerden.” Guido Dewaegeneere vertelt over het eerste dode lichaam waarmee hij geconfronteerd werd, over fronsende wenkbrauwen als parochianen hem wat moeilijker konden verstaan en over de inspanningen om steeds weer contact te zoeken met de inwoners van Hamont-Achel. Op het internet vind je de naam van de pastor terug op de site van ‘Femma’. “Dat is de nieuwe moderne naam voor de KAV. Ik ben proost van de KAV. Ook van de Chiro-jongens en –meisjes, maar ook van de KWB. “ Dan haalt hij er trots een fotoalbum bij, gemaakt vanwege zijn vijftigste verjaardag.

Processie “Wil je graag een prentje van mijn priesterwijding?” Hij schiet een andere deur in en komt terug met 2 prentjes met dezelfde tekst. Het ene met de beeltenis van de Heilige Eucharistie en het andere met Maria en Kind, omgeven door dorpelingen. “Ik houd van allebei, zowel van de bedienaren, de apostelen en de verkondigers als van de parochianen.” Dan gevraagd naar zijn wensen voor de komende fase in zijn leven. “De liturgie zo goed mogelijk voorbereiden en uitdragen, de bijbelcursus voortzetten, zieken bezoeken en de groep misdienaars een goede structuur geven.”

Open: maandag tot en met vrijdag: 08.30-12.30 en 13.30-16.00 uur.

Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van deze uitgave worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij HAC Weekblad c.q. de betreffende auteur. In geen geval is HAC Weekblad aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de in deze krant beschikbare informatie.

Deadline kopij: dinsdag 16.00 uur. Verspreidingsdag: donderdag/vrijdag. HAC Weekblad niet ontvangen? Bel: 0032 11 757201. Druk: Nieuwsdruk Limburg. Oplage: 21.250

Op de kast staat een beeld. Van de heilige Guido van Anderlecht. Gekleed als bedevaartganger. “Klopt. Hij ging naar Rome en Jeruzalem. Hij is mijn patroonheilige en bovendien startte ik mijn priesteropleiding op 12 september, de feestdag van Guido van Anderlecht. Is patroonheilige van de koetsiers.” Filippus Neri is een ander beeld op een andere kast, waarvoor priester Dewaegeneere een zwak hart heeft. Op het laatst van de ontmoeting gaat het nog even over de processie. De afbeelding aan de muur? “Dat is nog een oude schoolplaat van vroeger.” Dan gevraagd of Heusden óók een processie heeft, net als Achel. De vertrekkende pastoor lacht en zegt dat dát het verschil zal zijn tussen hier en Heusden. Begiftigd met 2 prentjes en een bonnet wordt dit afscheidsgesprek besloten. De voordeur wordt weer even royaal opengezwaaid als ’n uur eerder.


HAC Weekblad · VrijdAg 14 september 2012

PAGINA 5

SPEC TACULAIRE G IN KERMISAFSLUIT W O E N S DAG 3 OKTOBER 2012 r Aanvang 20.00 uu uur Zaal open om 19.00

ONZE COLLECTIE KINDERSCHOENEN IS HELEMAAL COMPLEET. ALLES IS BINNEN!

,00 Voorverkoop € 10 ,50 Aan de kassa € 12 j de Sluis! Kaarten te koop bi

Het beste kinderschoentje is slecht als het niet past.

! s i u l S e D j i b s t h London Knig

Daarom meten wij de kindervoetjes naar lengte en breedte. En daarom hebben wij kinderschoenen in alle wijdtematen.

partycentrumdesluis.nl

MODESCHOENEN

Een onrein darmkanaal is het begin van het einde! Aloe Vera gel Zuiver -200 voedingsuw elementen -20 mineralen darm-18 aminozuren -12 vitamines kanaal Symptomen van een verstopte darm: constipatie - diarree - hoofdpijn - migraine - hoge bloeddruk - hartaanval - leverziekten - astma - gewrichtspijn - winderigheid - kanker - artitis - maagzuur - vermoeidheid - ontvankelijk voor verkoudheid/griep

Aloë Vera Info Centrum

Maandag 17 September

Kermis

Toepen

Capucijnerplein 32 · Budel · & 0031 495 491969 Kijk ook op: www.taskoschoenen.nl

Gastel

1e Prijs: € 300,Locatie: Café Elmo’s

PASVORMSCHOENEN

Aanvang: 11.00 uur Inschrijven vanaf 10.30 uur Opbrengst komt ten goede aan de jeugd van

Dinsdag 18 september

Rikken Locatie: Café Elmo’s

Aanvang: 13.30 uur Inschrijven: 13.00 uur

we l

Hamonterweg 30 Budel-Schoot · 0031 (0) 495 492197

natuurlijk!

U heeft een 'Nee Nee-sticker' maar wilt toch graag HAC Weekblad ontvangen? Haal bij ons kantoor de GRATIS 'HAC Weekblad wel natuurlijk'-sticker! samen Stationsstraat 41,3930doen Hamont-Achel.

Beste inwoner van Hamont-Achel, Op 14 oktober zal BALANS voor de vierde maal deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. De open politieke werking werd opgericht in 1994. Toenmalig uittredende raadsleden en nieuwe mensen zagen begin jaren 90 in de geboorte van deze stadslijst een wezenlijke hervorming van de bestaande gemeentepolitiek. Ook de lijst van 2012 zal bestaan uit de huidige 6 gemeenteraadsleden en de 2 OCMW raadsleden versterkt met nieuwe gezichten. Vernieuwing en verjonging in combinatie met een rijke ervaring zorgen voor een dynamiek die nodig is om niet vast te roesten in bestaande systemen. BALANS bestaat uit mensen die zich willen inzetten voor Hamont-Achel over de partijgrenzen heen. Samen doen versterkt het besturen van een stad. Kunnen samenwerken met mensen die anders denken is de uitdaging om de maatschappelijke problemen in de toekomst op te lossen. Gemeentepolitiek houdt zich bezig met de problemen van de gewone man en vrouw in de straat. Een gemeentepartij is een partij van en voor de mensen uit de eigen gemeenschap. Nationale problemen mogen de gemeentepolitiek niet binnen sluipen. Daar is de burger niet mee gediend. Met deze visie was en is BALANS zijn tijd ver vooruit. Nooit eerder zullen (ook in de grote steden) zoveel stadslijsten opkomen dan bij de komende verkiezingen in oktober 2012. Op vraag van BALANS werden er gemeenteraadscommissies opgericht om de dossiers grondig en transparant voor te bereiden voor het ter stem-

ming op de gemeenteraad komt. In de toekomst mag dit nog beter uitgewerkt worden maar het begin is gemaakt. Transparantie in dossiers is belangrijk. Voor BALANS blijft het van groot belang dat de Hamont-Achelaren in de eigen stad kunnen blijven wonen. Hamont-Achel moet zich niet spiegelen aan de omliggende gemeenten. Dat leidt enkel maar tot hogere uitgaven. We versterken waar we ons in kunnen onderscheiden. We willen onze financieel gezonde positie behouden door de gewone uitgaven onder controle te houden. Hierover dient de bevolking geregeld ingelicht te worden wat de laatste jaren te weinig gebeurd is. Vanuit de oppositiebanken hebben we op een opbouwende manier gewogen op het beleid van de laatste jaren. Een aantal belangrijke realisaties werden verwezenlijkt dankzij de steun van BALANS. We deden concrete voorstellen die met wisselend succes een meerderheid behaalden.

Het fietspad van de ‘oude spoorbedding’ wordt verlicht waardoor iedereen, en vooral de schoolgaande jeugd, in de toekomst tevreden zal zijn dat

samen doen het licht brandt op dit fietspad zeker wanneer de dagen beginnen te korten. Het is het resultaat dat telt.

Of het gebruik van de gemeentekaart voor nabestaanden. Bij overlijden bleek dat de gemeentekaart onmiddellijk geblokkeerd werd en niet meer bruikbaar om bijvoorbeeld nog wat spullen uit een erfenis op te ruimen. Dit is gewijzigd en voor 500 kg recycleerbaar afval bruikbaar. U kan de nalatenschapskaart verkrijgen op het gemeentehuis. Een aantal ‘kleine’ voorbeelden om het dagelijkse leven aangenamer te maken. BALANS trekt met een vernieuwde lijst naar de verkiezingen. We streven naar een evenwicht, niet naar politieke macht om niets te veranderen. Politiek is bedoeld om vooruit te gaan. Hoe los je anders het ongeloof van de burger in de politiek op?

Meer info: www.balanshamont-achel.be


HAC Weekblad · VrijdAg 14 september 2012

Agenda

Zondag 16 september Op zondag 16 september organiseert vogelvereniging Zang & Kleur uit Weert een grote vogelruilbeurs. Er kunnen diverse soorten vogels worden aangeboden. Deze grandioze vogelruilbeurs zal gehouden worden in gemeenschapshuis Groenewoud, gelegen aan de Kesselstraat 28 in Weert. De beurs zal duren van 9.00 uur tot 12.00 uur. De entree bedraagt slechts € 1 per bezoeker. Vogels mogen alleen in tentoonstellingskooien worden aangeboden. Voor meer info of een reglement van de beurs: smeecran@gmail.com Zondag 16 september Op zondag 16 september houdt het Budels Gemengd koor weer haar jaarlijkse rommel- en curiosamarkt. Dit evenement zal plaatsvinden in gemeenschapshuis ‘De Borgh’ dr. A. Mathijsenstraat 15 te Budel. Heeft u verkoopbare spullen waar u van af wilt maar die nog goed verkoopbaar zijn en draagt u het Budels Gemengd Koor een warm hart toe? Laat het ons even weten op telefoonnummer 0031 495-492096 of 0031 495-494631. We halen de spullen graag bij u op. We kunnen het hele jaar door spullen ophalen. Gezien de verkoopbaarheid nemen we géén grote meubelen, koelkasten, matrassen e.d. mee. Zondag 16 september De bomenwerkgroep van het IVN HeezeLeende organiseert een wandeling op zondag 16 september met als thema 'bomen'. De wandeling vertrekt om 14 uur vanaf de kerk in Sterksel en is gratis. Iedereen is van harte welkom! Zondag 16 september Op zondag 16 september staat er een nostalgische draai- en zweefmolen op de kermis in Gastel, van 14.00 - 17.00 uur. Hoevestraat 9 in Gastel. Zondag 16 september Op zondag 16 september is iedereen van harte welkom op de Dag van de landbouw, georganiseerd door o.a het Landelijke Gilden en dit jaar op Wijndomein De Oude Hoeve te Achel. 10.30 mis in de kerk van Achel Dorp daarna kan iedereen een kijkje komen nemen  op deze bijzondere wijngaard. Er zijn doorlopend rondleidingen. Er wordt gezorgd voor een natje en een droogje. (pannenkoeken, frieten, wijn en kaas). Er is een grote kinderboerderij met veel dieren, een speelwagen en kinderen kunnen lekker creatief bezig zijn met een fotozoektocht en een workshop mergel hakken. Allemaal van harte welkom van 10.00-18.00 kruising Leenderdijk/Oude Hoeve in Achel. Info: www.dagvandelandbouw.be Zondag 16 september Op zondag 16 september vanaf 13.00 uur wordt er in Eynderhoof een demonstratie gegeven van het stoelen matten voor bezoekers om mogelijke interesse te wekken om dit ambacht te behouden. Er worden in sept. en okt. cursussen in het matten met rotan en met biezen gegeven. U bent welkom aan de Milderspaat te NederweertEind. Zie aankondiging bij de mandenvlechters op de site van Eynderhoof. Maandag 17 september In de week van 17 september gaan de meeste computercursussen weer van start. Er zijn nog enkele plaatsen voor de

Basiscursus Windows 7 op di. nm. en de Basiscursus Power Point op vr. nm. U kunt zich telefonisch opgeven bij Wil Baselmans (0031 495-495566) of bij Kees Renkens (0031 495-493941) De werkgroep is bezig met het opzetten van voorlichtingsdagen en workshops voor social media. Deze dagen worden te zijner tijd in dit blad aangekondigd. Maandag 17 september Op maandag 17 september om 20.00 uur is er in de Schakel een vergadering van Buurtbeheer Dorplein Uniek. Deze vergadering is voor iedereen toegankelijk. Wie zich geroepen voelt om wat te betekenen voor Buurtbeheer Dorplein Uniek kom naar de vergadering en krijg een indruk hoe er gewerkt wordt en wat er nog allemaal staat te gebeuren. Dinsdag 18 september Grootmoeders trucjes! Iedereen kent wel een aantal trucjes uit de oude doos. Dit kunnen huis- en tuintips zijn, maar ook gezondheids- en keukentips. Wil jij je kennis ook delen met anderen, of wil je meer over deze trucjes weten? Kom dan op dinsdag 18 september om 20 uur naar het Michielshof in Achel. De Gezinsbond afd Achel heet iedereen hartelijk welkom. Woensdag 19 september Wannes' Verteltheater heet iedereen van harte welkom op de première van 'hoehou.www.tfol' op woensdag 19 september in Ciné Walburg in Hamont-Achel. Er zijn twee voorstellingen, de eerste om 14.30 uur en de tweede om 20 uur. Een speciaal welkom aan de kinderen! Meer info via www.wannesverteltheater.be Woensdag 19 september Op woensdag 19 september mogen de kinderen "Speuren naar Sporen". Met de gidsen van Eynderhoof gaan de kinderen op stap door het museum, zoeken naar sporen van het verleden. Het begint om 14.00 uur. Het museum is open van 13.00 tot 17.00 uur. Eynderhoof is gelegen aan de Milderspaat te Nederweert-Eind. Donderdag 20 september Op donderdag 20 september om 20.00 uur organiseert de Landelijke Gilde Achel een Open Debat met aanwezigheid van alle politieke partijen van Hamont-Achel. Dit debat is voor de leden van de landelijke gilden maar ook voor de inwoners van Hamont-Achel. Het debat gaat door in het Michielshof in Achel. Meer info bij Francis Vranken, secretaris van de Landelijke Gilde Achel. Vrijdag 21 september Op 21 september 2012 wordt er weer gekiend in de klimroosaccomodatie aan de Poelderstraat 2 te Budel. Het kienen is voor eenieder toegankelijk en de opbrengst komt geheel ten goede aan de stichting, die zich vrijwillig inzet voor lichamelijke en geestelijke beperkte personen. Er zijn mooie prijzen te winnen. De kienavond begint om 20 uur, maar de zaal is reeds geopend vanaf 19 uur.

40-jarigen van Achel

PAGINA 6

Vrijdag 28 september KF Kempenbloei viert haar 150e verjaardag samen met Mucho Gusto. Deze unieke bigband neemt je mee naar Latijns-Amerika, de bakermat van o.a. de mambo, merengue, salsa. Opzwepende latin-klassiekers worden afgewisseld met intieme bolero’s en hedendaagse, zuiderse hits. Mucho Gusto en DJ Ben de Groef zullen op 28 september zorgen voor een onvergetelijk feest. Iedereen van harte welkom! Kaarten in VVK: €10,00 via www.kempenbloei.be of 0032/498718316. Kassa: € 12,00 Zaterdag 29 september Op zaterdag 29 september wordt de Najaarsbeurs gehouden in Sterksel. Iedereen kan zich hier vanaf nu voor inschrijven via www.kinderbeurssterksel.nl Tot en met 12 september kan iedereen nog stickervellen bestellen aan 1 euro per vel. De beurs gaat door tussen 10 uur en 12 uur in Dorpshuis Valentijn, Valentijn 3 in Sterksel. Dit is tevens een jubileum beurs met een feestelijk tintje. Zondag 30 september Op 30 september is er weer de jaarlijkse open dag bij atelier Grenier, gelegen aan het Laar 14 in Maarheeze. Tijdens deze dag zullen diverse exposanten hun werk laten zien en atelier Grenier zelf presenteert haar natuurlijke decoraties voor de herfst en kerstperiode. De dag begint om 11 uur en zal eindigen rond 17 uur. Er is voor elk wat wils en deze keer is er ook aan de kinderen gedacht. Iedereen is van harte welkom. Woensdag 3 oktober Cultuurkring Hamont-Achel organiseert Cinemaplus: "Kat op een heet zinken dak" van Richard Brooks op woensdagnamiddag voor belangstellenden en senioren. Van 14u tot 16.30u in Cinema Walburg, Kerkstraat 28 te Hamont. Zaterdag 6 oktober De Bloasbuk uit Budel organiseert op zaterdag 6 oktober het jaarlijks accordeontreffen in café-zaal De Bellevue aan de Maarheezerweg 1 in Budel. Het belooft een gezellige muzikale avond te worden. Noteer deze datum alvast in uw agenda. Speelt u accordeon en denkt u, ik wil deze avond ook graag optreden. Twijfel dan niet en neem contact op met de organisatie op telefoonnummer 0031 6 12454289. Zondag 7 oktober Gezinsbond Hamont organiseert op 7 oktober 2012 een tweedehandsbeurs voor speelgoed,kinderkleding en babyartikelen. Dit gaat door in pc de Burg in Hamont van 14 tot 16u.Gratis inkom. Kandidaat verkopers krijgen info via danny_boonen @ telenet.be, of via 0032 11-766192.

Zondag 23 september Op zondag 23 september is er kuipers- ofwel tonnenmakersdag in openluchtmuseum Eynderhoof van 13.00 - 17.00 uur aan de Milderspaat 1, Nederweert-Eind.

Zondag 21 oktober Tweedehandsbeurs! De gezinsbond afd. Achel organiseert op zondag 21 oktober een tweedehandsbeurs. De gelegenheid waar, op een goedkope wijze, babyartikelen, kinderkleding en speelgoed van eigenaar veranderen. De beurs gaat door in PC Aan de Statie, Sint Odilialaan te Achel, van 13u30 tot 16u00. De toegang is gratis. Kandidaatverkopers kunnen voor info en inschrijven terecht op info@gezinsbondachel.be.

Woensdag 26 september Op woensdagmiddag 26 september zijn er Kindervolksspelen in openluchtmuseum Eynderhoof. Open vanaf 13.00 uur. Eynderhoof is gelegen aan de Milderspaat te Nederweert-Eind. www.eynderhoof.n

Ook in deze agenda? E-mail dan naar HAC Weekblad: info@ hacweekblad.eu de gegevens van uw activiteit of stuur een briefje met daarin wie, wat, waar en wanneer naar Stationsstraat 41, Hamont-Achel.

Op zaterdag 8 september 2012 was het zover. De 40-jarigen van Achel kwamen na 28 jaar voor het eerst terug samen in café Malbroos. Ook hun juffrouw en meester waren even van de partij. Na de opening van het feest met een korte toespraak door een delegatie van de gemeente Hamont-Achel hebben 33 oud-leerlingen die zonnige avond genoten van een lekkere barbecue met dessert. Het was een geslaagde reünie waarbij veel herinneringen werden opgehaald.

De Aandelen van HAC

Zwalkende politici Woensdag 12sept2012. Woensdag 12sept2012. Henri, een ervaren belegger uit Achel, zei onlangs tegen mij: “Die kleine flutfondsen, zoals Deceuninck (€1,16) of Ablynx (€3,30) of Nedap (26,90), daar moet je bij mij niet mee aankomen. Het ene jaar is het goed en het andere jaar is het mis!” Hij voegde er nog aan toe: AEX fondsen, daar kun je wat mee. Trouwens, zo verklaarde hij in alle oprechtheid, de AEX vertrouw ik ook niet, al is dat vooral te wijten aan die zwalkende onbekwame politici. Mee eens, Henri, met die zwalkende onbekwame politici. Ik vroeg me af: valt er op deze wereld in iets te beleggen, dat niet afhankelijk is van die zwalkende onbekwame politici? Toen dacht ik opeens aan goud. Ik vroeg aan oud-juwelier Frans: waar komt goud vandaan? Hij: uit de goudmijnen. Ik weer: hoe komt het in die goudmijnen terecht? Hij: Dat goud is er altijd al geweest, sinds het begin van de aarde, zo’n 4,4 miljard jaar geleden. Maar waar het vandaan kwam wist hij niet. Ik weer: waarom barst het op aarde van ijzer en is er naar verhouding maar een muggescheet goud op onze aarde? Dat wist hij ook niet. Wel nog, dat goud bijna 4 keer zo zwaar weegt als ijzer. En ook dat goud niet kan roesten of vergaan. Ik vond al googelend dat er misschien zo’n 300 miljoen kilo goud op aarde is. Alle goud ter wereld zou je in één grote brok kunnen opslaan in een hangar van 20 bij 20 meter en 20 meter hoog. Als je dan weet dat 35% van de hele aarde bestaat uit ijzer, dan vraag je je toch even af: rara hoe komt dat, zoveel ijzer en zo weinig goud? Dát opzoeken was minder eenvoudig. Nu moet je weten, dat onze zon 1 miljoen keer zwaarder is dan de aarde waarop wij leven. In het binnenste van dat zonnetje wordt er d.m.v. kernfusie uit waterstof voortdurend helium geproduceerd. Dat proces levert de

zon energie en ons zonneschijn. Daar is de zon nu al zo’n 5 miljard jaar mee bezig. Nu was er 6 miljard jaar geleden, ver weg, een andere zon die nog 10 keer zwaarder was dan de onze. Die maakte niet alleen helium uit waterstof, maar ook lichte elementen zoals koolstof, zuurstof, titanium en dergelijke, tot aan ijzer toe. Maar toen die zon alles had omgezet in ijzer, ontplofte ze. Gedurende 10 seconden klapte die zon uit elkaar met bijna de snelheid van het licht. En tijdens die 10 seconden werden er een heleboel atoomkernen van ijzer op elkaar geslingerd met zo’n astronomische klap, dat ze met ‘plukjes’ van 2, 3 en meer kernen aan elkaar bleven zitten. Zo vormden ze nieuwe atoomkernen en ontstonden de zwaardere elementen; hoe zwaarder, des te zeldzamer, meestal; zoals o.a. goud en platina. Samen met het ijzer en ruim 100 andere elementen kwamen die sterrenstoffen in ons ontluikende zonnestelsel terecht. En daarom, beste belegger, is er maar zo ongelofelijk weinig goud en platina op onze planeet. Onze politici kunnen er echt niet meer van maken en ook niet minder, want goud en platina zijn onvernietigbaar. Deze stoffen zijn wereldwijd beursgenoteerd. Jawel! In stukjes van 31,1 gram. Één zo’n stukje goud kost nu $1730,- en platina $1600,- dollar. Vroeger was platina altijd veel duurder dan goud. Dat duurde tot augustus 2011. Toen kelderde de koers van platina in een half jaar tijd met 40%, terwijl goud maar met 20% daalde. Sindsdien is goud duurder. Beide edelmetalen zijn sinds begin augustus 2012 aan een sterke opmars begonnen. De koers van Goud steeg 12% en Platina steeg 16%. Beide edelmetalen zijn tip van de week. Van onze beleggingsdeskundige. Reageren kan via e-mail: effectenbeurzen@hacweekblad.eu


HAC Weekblad · VrijdAg 14 september 2012

Zonwering en Rolluiken

HEKWERKEN

Reeds 20 jaar ervaring!

u! Ik was er al, voor

UW AZIëSPECIALIST!

Voor al uw draadafsluitingen, exclusieve sierhekken en poorten.

Service

eigen service- en reparatiedienst

www.faassenhekwerken.com

Rondven 41d · MaaRheeze Tel. 0031 495 496411

Haag 114 - 3930 Achel - T. 0032 11 645681

EP: die doet het www.ep.nl

EP: STAAT AL 75 JAAR VOOR SERVICE, ADVIES EN KWALITEIT 2 10

euze De juiste k

u. Open: ma-za.10-17 op Wij werken ook ds afspraak...’s avon d! en in het weeken

E-mail: info@bbts.nl www.riksdejong.nl • & 0031 495 494908 • Anton Meurkensstraat 14 • Budel Creatieve Inspiratie en Inspirerende Creaties

Koken*beeldhouwen* mozaïeken bronsgieten*boetseren*schilderen

FAASSEN

PAGINA 7

Teamuitje of familiefamilie-uitje? Een workshop pizza's bakken is gezellig, lekker, avondvullend en vooral origineel. Vraag naar onze mogelijkheden

www.atelierleslandes.nl

Heikant 2 te Gastel  06-30528963

cm

EP:TRAKTEERT EP: viert dit jaar zijn 75-jarig jubileum. U ontvangt nu:

Smart TV

GRATIS

A

Energieklasse

75 maanden EP:Serviceplan. Vraag in de winkel naar de voorwaarden.

VAN 199,-

159,-

699,-

VAN

Hoek 39a · Hamont-Achel T. 0032 494 729864

Full HD LED TV UE40EH5300 • 40 Inch • 1920 x 1080 pixels • 100 Hz • Bediening met uw smartphone • 2 USB-aansluitingen • 3 HDMI-aansluitingen

Onderhoud en reparaties olie en gas cv Keuring olietanks

Alle onderhoud en herstellingen van verwarmingsinstallaties. Renovaties van stooklokalen. Olietank keuringen. Verhuur mobiele verwarmingsunits. Tel. (B) 011 - 44 60 87 Tel. (NL) 0495 - 49 95 72 Fax (B) 011 - 62 14 41

Stoomstrijksysteem • • • • • • •

EIGEN D E WITGO ! E SERVIC

Openingstijden: dinsdag ..... 13-21 uur vrij. .....8-20 uur wo. en do. 09-18 uur zat. ....7-14 uur enkel op afspraak

Stoomdruk 5 bar Stoomafgifte 120 g/min 1.7ltr voor 2 uur stomen Anti-kalk functie Binnen 2 min startklaar Verticaal stomen Eco Functie

Bosstraat 147 · 3930 Hamont & 0032 11 446087 (B) & 0031 495 499572 (NL) www.ruttencv.be

Energieklasse

A+++ U bespaart nu tot

30%

Energie t.o.v. Energieklasse

• 1400 toeren • Vulgewicht 7 kg • Digitaal display • AquaControl • Opti-Sense wassysteem • Startuitstel

Wilt u uw reanimatie-diploma geldig houden? Volg dan bij Anneloes Opleidingen een:

A

Wasmachine Lavamat 71479FL

E-mail: info@ruttencv.be Web: www.ruttencv.be

VAN 749,-

649,-

van der Kampen Audio • Video • KTV • Telecom • Klein Huishoudelijk • Witgoed Dr.A.Mathijsenstraat 11 • Budel ✆ 0031 495 497179 • www.epvanderkampen.nl

Herhalingsles Reanimatie en AED Kijk voor meer informatie of aanmelden op: www.anneloesopleidingen.nl of bel: 06 23 25 32 31

Opleidingen info@anneloesopleidingen.nl www.anneloesopleidingen.nl


HAC Weekblad · VrijdAg 14 september 2012

PAGINA 8

Hulp gezocht voor de Sint

Buurtbeheer Dorplein Uniek

Het lijkt aan de vroege kant, maar de voorbereidingen voor het onthaal van de Goedheiligman en zijn Pieten zijn al volop bezig. Het Sint Nicolaascomité moet ook wel, want het vergt ieder jaar veel tijd en moeite om alles rond te krijgen. Een cruciaal onderdeel is de jaarlijkse collecte, en voor die belangrijke inkomstenpost zoekt het comité op dit moment de broodnodige krachten.

Op maandag 17 september om 20 uur is er in De Schakel weer een vergadering van Buurtbeheer Dorplein Uniek. Deze vergadering is voor iedereen toegankelijk.

Door Bert Slenders De Sint bespaart ieder jaar kosten noch moeite om de kinderen van Budel blij te maken met cadeautjes en een leuke intocht. Maar liefst alle groepen van de basisschool uit het dorp krijgen een goed gevulde snoepzak en presentje van de goedheiligman. De intocht mag er wezen met ruim twintig zwarte pieten, de harmonie, gilde en schutterij met een aansluitend sinterklaasfeest in Gemeenschapshuis de Borgh. Dit alles wordt mogelijk gemaakt dankzij het Sint Nicolaascomité Budel. Maar alles kost geld en daarom is het comité afhankelijk van gemeentelijke subsidie en vooral van giften die collectanten ieder jaar ophalen. Voorzitter Martin Horst, secretaris Sonja Cremers en Jen Adams, die voor de 29e keer dit jaar de Sint speelt, zitten aan tafel om duidelijk te maken dat hulpkrachten hard nodig zijn. Want om bijvoorbeeld te korten op kwaliteit, door bijvoorbeeld aan minder klassen snoepzakjes te geven, daar willen de bestuursleden niets van weten. Jen: “We kunnen zeggen, we gaan de helft minder pieten laten meelopen, we geven alle kinderen geen speeltje van een paar euro meer en laten het schoolcadeau van 75 euro weg. Dan zitten we ruimer, maar dat willen we niet.” Martin: “Ook kunnen we zeggen: we geven de kinderen na groep 6 niks meer, want die geloven toch niet meer

Het lijkt aan de vroege kant, maar de voorbereidingen voor het onthaal van de Goedheiligman en zijn Pieten zijn al volop bezig. in Sinterklaas. Maar de hele basisschool telt mee, want het blijft toch leuk als iedereen wat krijgt.” Het is zo wel lastig om het hoofd boven water te houden, legt de voorzitter uit. Zo moet het comité onder meer aan de gemeente leges voor de vergunningen betalen voor de intocht en de collecte om over de zaalhuur van de Borgh nog maar te zwijgen. “We zijn bang als we het tij niet gaan keren, dan zullen we de tering naar nering moeten zetten en zullen we ergens moeten gaan schrappen, anders gaat het gewoon niet meer.” Om de kostenplaatje rond te krijgen, is het belangrijk dat er snel met de voorbereiding van de collecte voor het Sint Nicolaascomité wordt gestart. “Mensen vinden het vreemd als we nu al over Sinterklaas beginnen, omdat het net Budel kermis is geweest. Maar in oktober, van 22 tot en met 27 oktober, moet je de collecte houden, want op 18 november wordt Sinterklaas ingehaald in het dorp. Daarom zal je in september de wijkindelingen rond moeten maken zodat iedereen weet in welke wijk hij of zij moet collecteren. We hebben die mensen nu keihard nodig.” Het liefst zou het comité er dit jaar minimaal tien collectanten bij willen hebben, buiten de tegen vijftig vaste krachten. “Het maakt niet

uit hoe klein de wijk is voor te collecteren”, zegt Martin. “Het liefst zo klein mogelijk, want als mensen te veel hooi op hun vork nemen, dan krijg je een averechts effect.” En al is de donatie nog zo klein, het is altijd fijn als de collectant niet voor niks de voordeuren langsgaat. Want anders kan het voor degenen die het geld ophalen een zware taak zijn, terwijl het toch al vaak ondankbaar werk is. Martin: “Maar die van ons gelooft niet meer, zeggen sommigen wel eens. Terwijl je dan kinderen binnen ziet zitten die op de basisschool zitten. Daar zetten we ons net zo goed voor in, want waar mensen niet bij stilstaan is dat ieder kind op de basisschool meedeelt!” En ook al gaan de kinderen niet meer naar de basisschool, dan is het ook leuk om op de zondagmiddag te kijken naar de intocht, volgens de voorzitter. “Er staan ook veel volwassenen zonder kinderen te kijken, want met de intocht is er wat te doen in het dorp.” OPROEP Mensen die het Sint Nicolaascomité willen helpen met de collecte kunnen zich aanmelden bij Martin Horst op emailadres m.horst@vdstappen.nl Voor vragen kan met hem contact genomen worden via 0031 495-430250.

Herdenkingsdienst Cranendonckse veteranen Op zaterdag 15 september om 19 uur vindt er de jaarlijkse herdenkingsdienst plaats voor de Cranendonckse Veteranen. De Heilige Mis vindt plaats in de O.L.V. Visitatie te Budel. Deze herdenkingsdienst is begonnen als eerbetoon aan de Indië- en Nieuw-Guinea veteranen van de gemeente Cranendonck. Speciaal in deze kerkdienst worden dan ook de gevallenen van de gemeente Cranendonck herdacht. Naast deze groep veteranen is er ook aandacht voor andere groepen veteranen van toen en nu. In de kerkdienst staat het thema Oorlog en Vrede centraal. Aan de mis wordt deelgenomen door de Wapenbroeders uit de gemeente Cranendonck en veteranen uit Noord Limburg. Trompettist Rob Lenders zal met de Last Post een eerbetoon brengen. De maand september is overigens bij uitstek de maand om de gevallenen na de Tweede Wereld Oorlog maar zeker

De punten die verder aan de orde komen zijn: Verslag van de commissie Openbare Ruimte en Recreatie over het Beschermdorpsgezicht: hoe is het allemaal verlopen tijdens de Open monumentendag op 9 september. Staat Dorplein nu ook op de kaart? Een ding is zeker de medewerking van uit Dorplein was geweldig. Alle vrijwilligers die medewerking verleend hebben namens de commissie hartelijk dank voor hun inzet. Zo is maar te

zien dat Dorplein groot is in het samen organiseren. Verder is er een verslag van de commissie Wonen en Ontwikkeling: Zijn er nog belangrijke ontwikkelingen omtrent het DIC? Zijn er nog vooruitzichten op bouwen/wonen in Budel-Dorplein. Ook is er aandacht voor de haven en de St. Barbaraweg. Verder wordt er aandacht geschonken aan de ideeën van het stimuleringsfonds, waarvan de projecten zullen uitgevoerd gaan worden. Wie voelt zich nog geroepen om wat te betekenen voor Buurtbeheer Dorplein Uniek, kom naar de vergadering en krijg een indruk hoe er gewerkt wordt, en wat er allemaal nog staat te gebeuren.

Ziekendag Zonnebloem

Tijdens de ziekendag werden drie vrijwilligers onderscheiden Tijdens de jaarlijkse Ziekendag jaar en Leun Boudewijns (zilveren van de Zonnebloem, afdeling speld) voor 10 jaar inzet en een Maarheeze, op 7 september zijn bloemetje voor Hilde Cuijpers drie vrijwilligers onderscheiden voor 30 jaar inzet als vrijwilligster. door de Vicevoorzitter van het Ruim 50 (zieke) gasten en vrijwilprovinciale bestuur, de heer H. ligers waren bij deze uitreiking aanwezig. De middag werd verSchol. sierd met een muzikale bijdrage Die was samen met de voorzitter door Driena Fransen en Peter Jopvan de regio, Rob Gijsberts, naar pen. Op een geslaagde Ziekendag Den Donck gekomen om de ver- terugkijkend, sluit de voorzitter, sierselen uit te reiken aan Annie iedereen dankend voor de inzet, Romme (gouden speld) voor 25 de bijeenkomst.

Kienen en Burendag De vaste kienavond wordt de 3e maandag van de maand en we beginnen op maandag 17 september om 19.30 uur, de zaal is vanaf 19 uur open. Zet ook de volgende data alvast in de agenda: 15 oktober, 19 november en 10 december. Wie zin heeft in een gezellige avond met mooie prijzen, komt dan op maandag de 17e naar gemeenschapshuis De Schakel, Barbaraweg 1 in BudelDorplein. Omdat het de eerste keer in het nieuwe seizoen is, is er

voor iedereen een leuke attentie. Op 22 september doet Werkgroep Dorpsactiviteiten Dorplein mee met de jaarlijkse Burendag van het Oranjefonds. We gaan het terras inrichten en struiken planten. Vrijwilligers kunnen zich opgeven in de Schakel of via tel.nr. 0031 495 518603. Na afloop is er een gezellig samenzijn. Iedere maandag is het gezellig breien in de Schakel vanaf 14 uur. Onkosten: alleen eigen koffie. Het wordt iedere keer gezelliger. Kom ook eens kijken, iedereen is welkom.

Bijeenkomst Borstvoeding Op zaterdag 15 september om 19 uur vindt er de jaarlijkse herdenkingsdienst plaats voor de Cranendonckse Veteranen. De Heilige Mis vindt plaats in de O.L.V. Visitatie te Budel. ook de recente gesneuvelden te veteranen worden uitgenodigd herdenken. Ook nu zijn er jongens om de dienst bij te wonen. De en meisjes uit Cranendonck actief herdenkingsdienst wordt georin het buitenland om ‘te dienen’. ganiseerd in samenwerking met Mogen we niet vergeten welke of- O.L.V Visitatie, Wapenbroeders fers zijn gebracht. Iedereen en in Cranendonck en de projectgroep het bijzonder de Cranendonckse ‘Tropenjaren’.

Op donderdag 20 september organiseert SjG Weert in samenwerking met de GGD Noord een informatiebijeenkomst over het geven van borstvoeding. Lactatiekundige en kinderverpleegkundige Willy Gielen heeft zich gespecialiseerd op het gebied van borstvoeding. Zij geeft samen met een verpleegkundige van de GGD Noord uitleg, praktische in-

formatie en tips over het geven van borstvoeding. Ook wordt een film getoond over borstvoeding en is er ruime gelegenheid voor het stellen van vragen. De borstvoedingsorganisatie VBN is met een stand aanwezig. Dit alles gaat door in het Auditorium van SJG Weert in de Vogelsbleek 5 in Weert tussen 20 en 22 uur. Er zijn geen kosten aan verbonden. Inschrijven kan via www.sjgweert.nl


BONUS

HAC Weekblad 路 VrijdAg 14 september 2012

Albert Heijn

PAGINA 9

l e e d r o o v g a d r e t a z m / Donderdag- t ALLE Iglo vis Diepvries, alle combinaties mogelijk

Palm bak 24x30 cl f lesjes, actieprijs per liter 1.25

e

Edet Soft toiletpapier 2 pakken van 12 rollen

AH Pitloze witte druiven 2 bakken van 500 gram

Alle Bonduelle blikken 150-255 gram, alle combinaties mogelijk, bijv. Crispy Ma茂s 2 blikken van 150 gram

2GeRATIS

2GRATIS

2GRATIS

13.28

4.58

1.82

6.64

2.29

0.91

AH Gerookte zalmf ilet 2 pakken van 100 gram

e

AH Zaanlander 48+ van de versafdeling, bijv. stuk jong, per 500 gram

2eGRATIS

6.58

3.

29

Albert Heijn Valkenswaard Corridor 24, 5554 HN

50%

KORTING

5.

20

2.

60

Albert Heijn Valkenswaard Kardinaal de Jongstraat 17, 5554 RB

e

AH Filetlapjes bijv. naturel, 2 schalen van 300 gram

2GeRATI

6. 98

S

3. 49 Albert Heijn Budel Dr. A. Mathijsenstraat 20, 6021 CL

Deze aanbiedingen gelden in week 37 van 10 t/m 16 september 2012. Voor de 2e gratis geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. U krijgt 50% korting op de totaalprijs.

2GRATIS


HAC Weekblad · VrijdAg 14 september 2012

PAGINA 10

Harmonie Les Echos de Dorplein op Open Monumentendag

Laatste kans voor Budel en Maarheeze

Zondag 9 september was het voor Dorplein een heel bijzondere Open Monumentendag. Dorplein vierde die dag de toewijzing van de status 'Beschermd Dorpsgezicht'. De vele bezoekers konden zien en meemaken dat Dorplein inderdaad de moeite van het beschermen waard is! Harmonie 'Les Echos de Dorplein' zorgde voor veel muzikale omlijsting.

Als 30% van de huishoudens ‘ja’ zegt tegen glasvezel van Reggefiber, dan komt het er. Dit percentage is nog niet bereikt. Met nog een paar dagen te gaan, komt de peildatum van 16 september snel dichterbij. Daarna weet Reggefiber of er genoeg aanmeldingen zijn om te starten met de aanleg van het glasvezelnetwerk in het aansluitgebied van de kernen Budel en Maarheeze. Om inwoners, die zich nog niet hebben ingeschreven, alsnog de kans te geven zich in te schrijven, organiseert Reggefiber een laatste inschrijfweek.

De feestdag startte op het bordes van de monumentale 'Witte Villa', met als uniek muzikaal intermezzo het Dorpleins Volkslied; prachtig gezongen door Dorpleins talentvolle zangeres Liesbeth van de Kruijs en het publiek, begeleid door de harmonie. Dhr. Christian Dor, hij sprak als kleinzoon van een der oprichters van de zinkfabriek, noemde 'Les Echos de Dorplein' met haar ruim 110-jarig bestaan een muzikaal monument van Dorplein. Na de opening toog de harmonie naar het plein naast 'de Cantine'. Net als vroeger stond daar een muziekkiosk, helaas nu maar voor één dag. In de kiosk speel-

Harmonie Les Echos de Dorplein op Open Monumentendag de de harmonie een gevarieerd programma van traditioneel tot hedendaags; zo klonk er tussen de Dorpleinse rijksmonumenten en antieke bromfietsen zelfs een arrangement van nummers van Coldplay. Even later betraden 5 koperblazers van de harmonie opnieuw het podium in de muziekkiosk. Sinds een jaar vormen zij samen het koperkwintet van 'Les Echos de Dorplein' en ook zij brachten een zeer divers programma ten gehore. Na de muziek kwamen op het terras van

het Cantineplein de verhalen van vroeger los. Over de harmonierepetities in de theaterzaal van 'de Cantine', een ruimte met een uitzonderlijk goede akoestiek. En over de muzieklessen in het zaaltje waar ook Johnny Hoes opnames maakte met zijn beroemde artiesten. Open Monumentendag was dit jaar in Dorplein een uitzonderlijk groot feest, met dank aan alle mensen die zich daarvoor hebben ingezet.

Tuimel-In weer van start MAARHEEZE - De schoolvakantie is weer afgelopen, zo ook de vakantie van de Tuimel-In. De Tuimel-In is al weer voortvarend van slag gegaan. De eerste inloopochtenden zijn al geweest, wat weer een gezellige boel is geweest. Maar sinds het 15-jarig bestaan van de Tuimel-In is gevierd zijn

we alweer 3 maanden verder. In 3 maanden kan er veel gebeuren. De kindjes groeien en zo gaan er kindjes naar de basisschool, andere gaan naar de peuterspeelzaal en er komen weer nieuwe babytjes bij. Ook wensen veranderen, zo is nu de wens dat de inloopochtend wat verlaat wordt. Voorheen kon je nog met je kindje tot 4 jaar

aan komen lopen tussen 9.30 en 11.00uur, nu is de inloopochtend verplaatst van 10 tot 11.30uur. De dag, de locatie (elke woensdag behalve in schoolvakanties, ‘t Marishof, 2e etage, bij de lift links, 1ste deur rechts in Maarheeze) en de gezelligheid zijn onveranderd. Zien we jou ook een keer samen met je (oppas)kindje? Koffie/thee en limonade staan klaar.

Nyrstar viert 120-jarig bestaan en schenkt cadeau aan Dorplein Tijdens de opening van Open Monumentendag 2012 heeft Nyrstar afgelopen zondag een geschenk gegeven aan BudelDorplein. Onder toeziend oog van vele bezoekers overhandigde Algemeen Directeur van de zinkfabriek, de heer Francis Terwinghe, één van de informatieplaquettes bestemd voor de Wandelroute ‘Le Project de Dorplein’. De wandelroute langs alle monumenten in Dorplein beschikt nu over fraaie informatieplaquettes die bij ieder monument prijken en de bezoeker alle informatie geven over het object. Met zowel een zinkfabriek die dit jaar 120 jaar bestaat, een erkenning van Dorplein als ‘beschermd dorpsgezicht, als de opening van de Open Monumentendag, werd dit een feestelijke dag. De heer Terwinghe meldde: “Ik ben blij dat ik hier voor u sta en een bijdrage kan leveren aan deze Open Monumentendag 2012. Niet alleen doordat de zink een bijdrage heeft geleverd aan de historie van Dorplein, maar ook omdat het dit jaar 2012,

Inwoners die zich tijdens de inschrijfweek een glasvezelabonnement afsluiten in de glasvezelwinkel in Budel of het mobiele glasvezelservicepunt in Maarheeze, krijgen van Reggefiber een waardebon cadeau, voor een product naar keuze ter waarde van € 10,- bij Bakkerij Rooymans in Budel. De inschrijfweek wordt georganiseerd van maandag 10

september tot en met zaterdag 15 september. De waardebon is tot 30 september in te leveren bij Bakkerij Rooymans aan de Markt 17 in Budel. Inwoners kunnen op zaterdag 15 september van 10.00 tot 16.00 uur de laatste inschrijfdag bezoeken in de glasvezelwinkel aan de Markt 11A in Budel. Iedereen kan hier terecht met alle vragen over glasvezel. Ook de serviceproviders zijn aanwezig om persoonlijk advies te geven. Inwoners met vragen over glasvezel of glasvezelabonnementen kunnen terecht in de glasvezelwinkel in Budel aan de Markt 11A of het mobiele glasvezelservicepunt in Maarheeze aan de Smits van Oyenlaan. Hier staan medewerkers klaar om inwoners te voorzien van een persoonlijk en onafhankelijk advies. Het mobiele glasvezelservicepunt staat van 10 – 15 september de gehele week in Maarheeze. Kijk voor openingstijden op www.eindelijkglasvezel.nl/ cranendonck.

Collecte Nierstichting Van 16 tot en met 22 september is er weer landelijk een collecte voor de Nierstichting! Het is bekend dat er in deze tijd van het jaar wekelijks collectanten aan de deur komen voor een goed doel. Dat is echter landelijk zo geregeld en daaraan kunnen we niets doen.

Daarom zet de Nierstichting alles op alles om de kwaliteit van leven van nierpatiënten te verbeteren en ondersteunt onderzoek naar het ontstaan van nierziekten. Met deze campagne stimuleren we mensen na te denken over wat zij overhebben voor een nierpatiënt en een gift te geven tijdens deze collecte.

Het thema dit jaar is: “Wat heeft u over voor een nierpatiënt?” Een nierpatiënt moet namelijk veel over hebben om een beetje een normaal leven te kunnen leiden, want dialyse is loodzwaar. Een paar keer per week naar het ziekenhuis, urenlang aan een apparaat, steeds vermoeidheidsverschijnselen… Voor een nierpatiënt is het niet vanzelfsprekend om te werken, te sporten of ergens naar toe te gaan.

Wij danken u bij voorbaat voor uw gift! Met uw bijdrage wordt geprobeerd het aantal nierziekten zoveel mogelijk te beperken en nierpatiënten een betere toekomst te geven. Daarnaast worden er veel inspanningen verricht om nierpatiënten betere behandelmethoden te bieden en de wachttijd op een donornier te verkorten. Weet dat de collectant dit ook in zijn eigen vrije tijd doet!

Koersballers opgelet! Het Vier Dorpen koersbal seizoen 2012 - 2013 gaat weer van start. Op onderstaande datums wordt er weer gespeeld in Budel, BudelDorplein, Budel-Schoot en Gastel.

Nyrstar viert 120 jarig bestaand en schenkt cadeau aan Dorplein precies 120 jaar geleden is dat de oprichters hier een zinkfabriek zijn gestart. 120 jaar historie bijeengepakt in een dorp. Diverse markante monumenten herinneren ons aan die jaren. Waar komen we vandaan, wat hebben we gebouwd en verder ontwikkeld en waar staan we nu.” Door reeds 120 jaar onderdeel te zijn van de gemeenschap leek het Nyrstar dan ook gepast om een geschenk te geven aan het dorp. Daarbij is gekozen voor de spon-

soring van het plaatsen van informatiebordjes bij de monumenten van de Wandelroute Le Projet de Dorplein. Omdat Nyrstar deze reeds sponsorde in 2007 was dit natuurlijk de kers op de taart. Terwinghe: “Met het overhandigen van het symbolische informatiebordje van de ‘Witte Villa’, feliciteren we de Gemeenschap Dorplein met zijn mooie Wandelroute, het ‘beschermde dorpsgezicht’ en de hechte gemeenschap die het kent.”

1e wedstrijd in Budel op 26 september 2012 2e wedstrijd in Gastel op 24 oktober 2012 3e wedstrijd in Dorplein op 28 november 2012 4e wedstrijd in Schoot op 19 december 2012 5e wedstrijd in Gastel op 23 januari 2013 6e wedstrijd in Budel op 27 februari 2013 7e wedstrijd in Dorplein op 27 maart 2013 8e wedstrijd in Schoot op 24 april 2013 De wedstrijden worden allemaal op woensdagmiddag gespeeld, om alles goed te laten verlopen dient iedereen om 13.30 uur aanwe-

zig te zijn. Koersbal kan door iedereen gespeeld worden, jong en oud kunnen zich op voet van gelijkheid met elkaar meten in dit spel. Ook nieuwe spelers zijn van harte welkom en kunnen mee komen spelen op bovengenoemde datums. Hierbij worden alle spelers van de koersbalgroepen uit de vier dorpen opgeroepen om mee te komen spelen, zodat deze competitie niet verloren gaat omdat er te weinig spelers komen. Namens de Vier Senioren Verenigingen.

HAC Weekblad ook online te lezen op iPad.


HAC Weekblad · VrijdAg 14 september 2012

PAGINA 11

Beste klant,

INVITATION For a New Season Het is bijna herfst en de najaarscollectie van 2012 ligt in onze winkel. Wij nodigen u daarom van harte uit om deze kleurrijke en gevarieerde collectie te komen bekijken. Kernwoorden dit najaar zijn: trendy, warm en casual.

Markt 1, 6021 CD Budel tel. 0495 - 497632

www.verspaandonkmode.nl

Wij hopen u snel te mogen begroeten!

WAARD EC

Tot ziens in onze winkel!

HEQUE

15,-

t.w.v.

COLBERT

149,

95

Deze waardecheque is geldig t/m zaterdag 29 september 2012. U kunt deze éénmalig verzilveren bij uw besteding vanaf €100,-. Bij verzilvering worden geen andere kortingen verstrekt.

KNOOPVEST

79,95

SHIRT DRESSUAL

79,95

PULLOVER POLOKRAAG

89,95

SOFTSHELL JACK

99,95 SHIRT

69,95

JACK

99,95 PULLOVER ZIP

89,

95

SHIRT

59,

CEN12-1002 M1_NJ12_Adv_VERSPBUD_265x390.indd 1

95

SHIRT

69,95 LONGSLEEVE

39,95

11-09-12 15:05


HAC Weekblad · VrijdAg 14 september 2012

Nieuw bouwplan in centrum van Budel

Momenteel is de verkoop van de kavels van start gegaan. Er zijn maximaal zes bouwplaatsen van zowel 450 als 600 vierkante meter. Binnen het plan is er ruimte voor het eventueel naar wens aanpassen van de perceel grootte/verkaveling. De verkaveling is vrij in te delen door de initiatiefnemer en kan in overleg met de kopers besproken worden. Ook de infrastructuren worden voorzien door de initiatiefnemer. Er is grote vrijheid in de keuze van de woning, er mag dus gebouwd worden naar eigen smaak en wens. Verwacht

Open deur dag bij Upstairs WEERT - Ontdek wat Upstairs Traprenovatie met uw trap kan doen! Upstairs Traprenovatie Weert nodigt dan ook iedereen uit in het kader van hun Open Deur dagen die doorgaan op zaterdag 15 en zondag 16 september. Onder het genot van een hapje en een drankje laten we alles zien van ons bedrijf. Wij nodigen u van harte uit om even langs te komen met familie, vrienden of kennissen (ook voor de kinderen is er vertier).

U krijgt een rondleiding door het bedrijf, u ziet hoe degelijk elke trap wordt gemonteerd, u ziet alle designs en toepassingen zoals LED verlichting in een trap en nog veel meer. Bovendien is er een interieur-ontwerper aanwezig die met ruwe schetsen laat zien hoe een hal met trap er uit kan zien na een Upstairs renovatie. De mensen van Upstairs Traprenovatie verwelkomen u graag op een van de dagen tussen 11.00 uur en 17.00 uur. Upstairs ligt aan Risseweg 17 te Weert. Op de foto Jan Steyvers.

90

18

0

40

0

13750

kavel 6 530m²

36

70

0

kavel 5 575m²

731m²

4290 kavel 3 460m²

5

N

160 0

0

kavel 2 460m²

160 0

0

kavel 1 460m²

0

160 6

10

00

0

kavel 4 570m²

71

wordt dat rond Kerstmis dit jaar de sloop van de bestaande gebouwen zal plaatsvinden Een van de adviseurs voor dit project is Eric Vanlier van Vanlier Bouwadvies, die samen met de goedkeuring van het gemeentebestuur van Cranendonck, het project vorm geeft. “Er zijn de afgelopen jaren al heel wat plannen geweest voor dit terrein, maar die werden allemaal afgewezen om diverse redenen. Nu is er een volledig nieuwe bestemming voor het perceel gevonden, en het college van B&W heeft zijn goedkeuring gegeven voor dit principeverzoek,” aldus Eric. Patrick Beerten, verantwoordelijke wethouder van de gemeente Cranendonck: “We vinden dat dit plan uitstekend past in ons beleid om bedrijven uit woongebieden te weren.” Omdat er al heel wat bedrijvigheid is in deze wijk, wat soms wel voor de nodige verkeersoverlast zorgt, geeft het college van Burgemeester en Wethouders van Cranendonck ook de voorkeur aan de invulling van het terrein als woongebied in plaats van bedrijfslocatie. Met dit project wordt ervoor gezorgd dat de drukte van het bedrijfsverkeer niet zal

22

W O Het nieuwe plan (aan de afbeelding kunnen rechten worden ontleend) 160 0

Kofferbakverkoop Budel

Iedereen heeft wel spullen op zolder of in de garage liggen waar hij niets meer mee doet. Deze spullen kunnen op zondag 16 september van eigenaar wisselen tijdens de kofferbakverkoop van Motoball Vereniging Budel. Deze vindt plaats van 10 uur tot 16 uur op het motoballveld aan het verlengde van de Schoordijk in Budel.

28

In april van dit jaar is er een nieuw bouwplan gelanceerd voor het creëren van maximum zes woningen in het centrum van Budel. Het gaat om het kleine bedrijventerrein dat gelegen is aan de Hanendijk, waar vroeger Rutten Installatietechniek gevestigd was. Nu dit terrein gebruikt zal worden voor levensloopbestendige woningen in plaats van bedrijven, krijgt het een veel betere invulling, die prima past bij de woonwijk die al gelegen is aan de Hanendijk.

PAGINA 12

0

toenemen in deze straat. Daarnaast men met Vanlier Bouwadvies (tel. kadastrale controle kunnen maatvoeringen afwijken zullen er dusZ geen bedrijfspanden na0031 495 519466 of info@vanliersituatie is enkel een illustratie, ontwerp van de woningen zijn geheel zelf te bepalen gebouwd worden in de Hanendijk, bouwadvies.nl). Voor de aankoop waardoor de uitzichten vanuit de van de kavels kan iedereen contact achtertuinen die gelegen zijn aan opnemen met initiatiefnemer Theo woningen in de Meidoornstraat en Rutten via tel. 0031 6 3304144. Bij de Dr. A. Mathijsenstraat niet be- Jan Thijs van Notariaat Op de Laak lemmerd zullen worden door hoge uit Budel kan men terecht voor ONTWERP BOUWTEKENINGEN BEGELEIDING gebouwen. Voor dit project zal de gratis juridisch advies en vragen De Berk 8 6021NJ Budel Tel.: 0495-519466 Fax.: 0495-519604 info@vanlierbouwadvies.nl www.vanlierbouwadvies.nl Hanendijk doorgetrokken worden omtrent deze kavels (tel. 0031 495 deze tekening is eigendom van Vanlier Bouwadvies en mag niet zonder toestemming worden verveelvoudigd tot aan een draaikom waardoor ie- 493232) en voor de financiële modereen er gemakkelijk kan keren. gelijkheden staat Gert Hegge van Voor meer info over dit project qua Assurantiekantoor Van Hunsel & mogelijkheden en architectuur kan Govers vrijblijvend voor u klaar met iedereen vrijblijvend contact opne- advies (tel. 0031 495 491226).

Motoball Vereniging Budel (MBV Budel) heeft jarenlang het Keverweekend georganiseerd. Nu dat evenement dit jaar niet doorging, is de vereniging op zoek gegaan naar alternatieven. ‘Het leek ons een leuk idee om een kofferbakverkoop te organiseren,’   zegt organisator Bart Rooijakkers. ‘Ons terrein is hier erg geschikt voor en we hebben alles binnen onze vereniging om het evenement leuk aan te kleden. En natuurlijk kunnen we de inkomsten heel goed gebruiken.’ Een   kofferbakverkoop is volgens MBV Budel toegankelijker dan een rommelmarkt, omdat iedereen vrij is om zich in te schrijven en te komen met de eigen auto. Er hoeft geen dure kraam gehuurd te worden. Een plaatsje is al te verkrijgen vanaf 10 euro. De organisatie is op het moment druk bezig is met de voorbereidingen. ‘De inschrijvingen lopen beter dan verwacht’, vertelt Bart enthousiast. ‘We hebben aanmeldingen ontvangen uit Cranendonck en Hamont, maar ook uit onder meer Nunhem, Haelen, Neer, Hoensbroek en Sint Joost. We verwachten dat het aantal bezoekers ook zeker goed zal komen. Natuurlijk zal het weer dat mede bepalen.’ Tijdens de kofferbakverkoop worden de auto’s en bestelbussen op een rij geplaatst. In en om de auto heen worden de spullen uitgestald. Zo ontstaat er een gezellige markt waar van alles te vinden is. Verkopers mogen zelf kiezen hoe ze hun spulletjes tentoonstellen. Het is toegestaan om een kleed of tafeltje mee te nemen om de spullen op uit te stallen. De winst van de verkochte spullen is voor de verkoper zelf. De organisatie zorgt voor publiciteit, een aanrijroute en voldoende vertier. Er zal een luchtkussen aanwezig zijn voor de kinderen en er kunnen kratjes gestapeld worden. Daarmee is een leuk bedrag te winnen. De entree kost 2 euro, inclusief een gratis consumptie. Voor meer informatie en inschrijven kan iedereen terecht op www.kofferbakverkoop-budel.nl

Open Debat Op donderdag 20 september om 20 uur organiseert de Landelijke Gilde Achel een Open Debat met aanwezigheid van alle politieke partijen van Hamont-Achel. Dit debat voor de leden van de landelijke gilden maar ook voor de inwoners van Hamont-Achel. Het debat gaat door in het Michielshof in Achel. Meer info bij Francis Vranken, secretaris van de Landelijke Gilde Achel.


HAC Weekblad · VrijdAg 14 september 2012 TE KOOP: NEERPELT - Herent

Verkoop • Verhuur • Projectbeheer • Rentmeester • Syndicschap GRATIS waardebepaling van uw vastgoed!

PAGINA 13 TE KOOP: PEER - Meeuwerbaan

nieuwbouw duplexRuiMe woning MeT appaRTeMenT handelsRuiMTe met 3 slaapkamers Door zijn uitstekende en ruim terras (55m²) ligging geschikt voor met ondergrondse verschillende doelparkeergarage en einden. aparte privékelder. EPC-waarde: EPC-waarde: 116 kwh/ 866 kwh/m² m². Het appartement is gelegen in de rustige deelgemeente Herent. Totale grondoppervlakte: 801m². Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Gvv Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Gvv Vraagprijs: e 157.000€ (excl. kosten) Vraagprijs: e 250.000€ (excl. kosten)

TE KOOP: BOCHOLT - Achelsedijk RianTe woning op een uiTzondeRlijKe loCaTie Indeling: woonkamer, keuken, 4 slaapkamer, 3 badkamers, bureel, bibliotheek en zolderruimte dubbele garage, voorraadkelder wasplaats en tuinkamer met zicht op tuin. Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Gvv. EPC-waarde: 213 kwh/m² Prijs op aanvraag

h e e R s T R a aT 1 2 · 3 9 1 0 n e e R p e lT · 0 0 3 2 1 1 6 4 5 5 0 0 · i n f o @ i M M o - T h i j s . b e · w w w. i M M o - T h i j s . b e · Voor de thuisblijvers deze zomer een extra aanbieding:

De insectentijd is begonnen!

Workshop bonbons ma-

KOOP NU MET

ken

REN R O H X U L I N U G N I T R O K % 20 * ! T R O F M O C G N VOOR JARENLA

*Actie geldig tot 30 sept. 2012

nR. 202716

van e32,50 voor e20,00* *Prijs per persoon, duur 2 uur. Super leuke workshop om samen met vriend(inn)en of het gezin te doen! Schrijf je nu in. Bel of mail ons.

Door de vakman ingemeten en geplaatst binnen 10 werkdagen!

Volg ons op Facebook en ontvang in juli en augustus 10% korting op

STATIONSSTRAAT 13 I 6026 CR MAARHEEZE TEL. 0031 495 591260

Deken van Baarsstraat 6a, Budel Tel. 0031 495 430 444 info@dezaligheden.com www.dezaligheden.com

(RecLAme geLDIg vAN 1 T/m 30 sepTemBeR)

Reinigen/wassen van: • Jack 95

Chemische wasserij en Stomerij Pater Ullingsstraat 13 6023 AM Budel-Schoot Telefoon 0031 495 491334 Email info@de-kim.nl Internet: www.de-kim.nl

UW BRIEVENBUS-SPECIAALZAAK!

van € 11.15 ........................................ voor

€ 9.

• Dekbed 1 pers. van € 19.50 ....................................voor €

17.00

• Dekbed 2 pers. van € 23.65 ....................................voor €

21.00

Aanhanger Service Budel

• Onderhoud • Reparaties • Verkoop en Verhuur • Kleine laswerkzaamheden Tel. 0031 6 30818954 Broekkant 29 · 6021 CR Budel. Open: ma. t/m vr. 17.30-22.30 uur zat. 9.00-18.00 uur of op afspraak.

info@ aanhangerservicebudel.nl • www.aanhangerservicebudel.nl

SIERBETON THOMAS WATSONLAAN 72 · ACHEL & 0032 11 641504 · www.brievenbus-shop.nl

Tankstation - Oliehandel Lingen WEER OPEN! OPEN: WOE. DO. VR. 10-12 EN 13-18 ZATERDAG OPEN 10-15

Na 5 jaar is de winkel bij Tankstation Lingen opnieuw geopend door de familie Lingen. Alle klanten worden er weer geholpen met de bekende goede service! Tevens hét adres voor smeeroliën van het topmerk Total aan scherpe prijzen! Ook onderhoudsproducten voor voertuigen en scheepvaart!

Tankstation Lingen Uw advertentie in HAC Weekblad: uw advertentie in 21.250 brievenbussen!

Kempenweg 110 · 6002 SX Weert · 0031(0)495 518222 open: maandag t/m vrijdag 7u tot 20u zaterdag 8u tot 19u - zondag 8u tot 17u

Heb je het al gezien? Het laatste nieuws uit onze regio zie je op Horizon TV

Cranendon kijkt CranendonCk UPC Kanaal S14+ (256 MHz)

HAC advertentie 265x60.indd 1

1/2/12 4:58 PM


HAC Weekblad · VrijdAg 14 september 2012

Buurt vreest voor nog meer stankoverlast Reünie op De Horizon HAMONT-ACHEL– Met ruim honderd petities willen bewoners rondom de Kievitstraat en de Ambachtstraat in Hamont voorkomen dat een in de buurt gelegen legkippenboerderij uit gaat breiden van 59.900 naar 187.000 kippen. Ze vrezen dat de stankoverlast alleen nog maar verder zal toenemen. De gemeente Hamont-Achel kan zich vinden in de bezwaren van de buurtbewoners en is van mening dat er geen sprake kan zijn van uitbreiding als er overlast blijft bestaan. Schepen van milieu Guy joosten heeft binnenkort een overleg met de betrokken partijen en de milieuinspectie over de stankoverlast en hoopt op een oplossing. Door Wesley Hegge “Op een zomeravond lekker in de tuin is niet altijd even fijn”, zegt Marc Bormans, woonachtig aan de Merelstraat in Hamont. “Als de wind naar onze kant staat, zitten we de hele avond in de stank. Bovendien is er ook nog eens de overlast van vliegen. De vliegen zitten tegen het plafond, tegen de ramen, in de keuken, eigenlijk overal. En dat is niet alleen hier het geval.” Bij een rondgang langs enkele naburige woningen blijkt dat meerdere mensen last hebben van stankoverlast, met name in de zomerperiode. Samen met honderd andere buurtbewoners heeft Bormans een petitie ondertekend om te voorkomen dat de boerderij verder zal uitbreiden. “Als er straks volgens de plannen 187.000 legkippen zitten, zal de overlast alleen nog maar verder toenemen.” Sinds vorig jaar komen er bij de gemeente Hamont-Achel klachten binnen over de legkippen-

De Kievitstraat in Hamont boerderij. “We begrijpen dat het lijkt of er niets met de klachten gebeurt, maar dat is zeker niet het geval”, zegt schepen van Leefmilieu Guy Joosten. “We kunnen ook heel goed de hinder voorstellen van de bewoners, maar als gemeente kunnen niets anders doen dan de klachten doorsturen naar de Vlaamse Milieuinspectie. Elke klacht die we ontvangen hebben, is zorgvuldig doorgestuurd. In de loop der tijd hebben er al vier controles plaatsgevonden. Maar dat heeft niets opgeleverd, waarschijnlijk omdat het stankoverlast van dag tot dag verschilt.” Vorige week heeft de stedenbouwkundige dienst van de gemeente Hamont-Achel een eigen onderzoek uitgevoerd. “Er zijn een aantal zaken waar we vraagtekens bij plaatsen”, zegt Joosten over het onderzoek. “Ik hoop dat de exploitant de ernst van de situatie begrijpt en hoop dat hij wil meewerken aan een oplossing voor de stankoverlast waarmee de buurtbewoners opgezadeld zitten. Er moet een einde komen aan deze ernstige overlast.” De kippenboerderij staat op 550 meter afstand van het woongebied. Dat is meer dan de 200

PAGINA 14

De Horizon was geheel in de jaren 50-stijl meter die wettelijk geldt. Toen de kippenboer zijn plannen had ingediend voor de 59.900 (pas vanaf 60.000 dieren is een milieueffectrapport nodig) kippen hadden buurtbewoners een maand lang de kans om klachten in te dienen. “Dat is toentertijd niet gebeurd”, zegt Joosten. “De boerderij ligt in een agrarisch gebied en als het openbaar onderzoek geen negatieve punten aangeeft, en de aanvraag voldoet aan de milieuvoorschriften, dan kan de provincie niet anders dan de vergunning goedkeuren”. Volgens Joosten staan de buurtbewoners niet machteloos tegenover de geplande uitbreiding van de boerderij. “Voor de uitbreidingsaanvraag zal de exploitant verplicht worden een milieueffectenrapport op te stellen, daarover moet de gemeente een openbaar onderzoek organiseren en de procedure voorziet dat gedurende die periode de buurtbewoners de mogelijkheid hebben om hun bezwaarschriften in te dienen. Ook over deze eventuele uitbreidingsaanvraag zal de Provincie uiteindelijk oordelen of de milieuvergunning al dan niet toegekend wordt.”

Op zaterdag 8 september zou de zon schijnen boven basisschool De Horizon. Dat werd al voorspeld op 29 februari! De weergoden waren ons gunstig gezind en onder een stralende zon werd de 50ste verjaardag van de school gevierd. Na de leerlingen, die hun feest op maandag 3 september kregen, was het de beurt aan de genodigden en aan de oud-leerlingen. De academische zitting was een mix van speeches door de directie, door de afgevaardigd bestuurder van het GO!, de heer burgemeester en de algemeen directeur van scholengroep 15. Muziek en dans gaven de zitting een feestelijk tintje. Dat het archief al 50 jaar goed bewaard werd, was een troef. Hierdoor kon de school de allereerste leerling van het eerste schooljaar 1962-1963 in de bloempjes zetten. Ook aan de

eerste directeur werd gedacht. Na de zitting kon iedereen genieten van heerlijke hapjes bij een lekker drankje. Buurtgemeenschap Koleneind leverde de "manschappen" om iedereen te bedienen. 's Avonds was het tijd om de oudleerlingen te ontvangen. Voor velen werd het een blij weerzien na vele jaren. Ook enkele oud-leerkrachten waren van de partij. Vele verhalen kwamen boven water en er werd heel wat afgelachen. De fototentoonstelling met klasfoto's van het eerste schooljaar tot nu kon op héél wat bijval rekenen, net zoals de aangeboden hapjes en drankjes. Oud-leerlingen waren benieuwd naar hun klaslokaal van vroeger en de keuken van toen werd opgezocht om te kijken of alles nog hetzelfde was. Kortom: dit initiatief was een voltreffer! 50 jaar zijn we met onze school aanwezig in de stad; we gaan nu voor de volgende 50 jaar!

Samen op vakantie

Feest bij Albert Heijn-winkels in Valkenswaard en Budel Valkenswaard/ Budel, - Albert Heijn viert volgende week feest want Albert Heijn bestaat 125 jaar. In 2012 werd al op verschillende momenten en manieren aandacht besteed aan het 125-jarige bestaan van Albert Heijn. Aanstaande maandag starten de festiviteiten in de Albert Heijn winkels in Valkenswaard en Budel. 125 jaar voor iedereen Albert Heijn maakt op verschillende manieren deel uit van het leven van veel mensen: Albert Heijn is inkoper, verkoper, werkgever en buurtgenoot. Het 125-jarige bestaan wil Albert Heijn daarom graag met klanten, medewerkers en leveranciers vieren. In 2012 is al op verschillende momenten aandacht besteed aan het 125-jarig bestaan van Albert Heijn. In april liet Albert Heijn klanten winkeltje spelen met minipotjes pindakaas en bananen. In juni won medewerkster Elske Haverkamp van de Albert Heijn-winkel in Hengelo de finale van een talentenjacht die speciaal voor medewerkers was

georganiseerd. In augustus organiseerden zo’n 175 leveranciers van Albert Heijn open dagen om klanten te tonen waar de producten van Albert Heijn vandaan komen. De komende week viert iedere locatie van Albert Heijn op haar eigen manier feest. Lokaal feestje Albert Heijn wil graag een vertrouwde plek zijn voor de dagelijkse boodschappen en een actieve bijdrage leveren aan het dagelijkse leven in de buurt. Het 125-jarige jubileum wil Albert Heijn graag vieren in en met de buurten waarin de winkels gevestigd zijn. Daarom vieren alle winkels van Albert Heijn in de week van 17 t/m 22 september op hun eigen manier feest. Natuurlijk

zijn er traktaties, maar er zijn onder andere ook prijsvragen waar leuke prijzen mee te winnen zijn. Op zaterdag wordt de feestweek afgesloten met extra activiteiten die per winkel verschillen. “Al onze klanten zijn van harte welkom om mee te delen in de feestvreugde in onze winkels”, aldus de supermarktmanagers Ruud Vonken, Jos Rademakers en Cathalijn de Kort. Over Albert Heijn In 1887 nam Albert Heijn, samen met zijn vrouw Neeltje, de winkel van zijn vader over. In 1895 opende hij in Purmerend een tweede winkel. Vervolgens waren Alkmaar en Den Haag aan de beurt. Daarna ging het snel. In 1920 had Albert Heijn 72 winkels en 500 medewerkers. In 1980 waren het 364 winkels en 38.000 medewerkers. Vandaag de dag heeft Albert Heijn in Nederland meer dan 850 winkels en ruim 100.000 medewerkers. Kijk voor de aanbiedingen van AH Budel en Valkenswaard op pagina 9 van deze editie van HAC Weekblad.

Negen zussen voor de negende keer samen op vakantie. Hamont-Achel - Liza, Madeleine, Mia, Martha, Paula, Irma, Suzanne, Angèle en Renilde Claes uit Achel/Neerpelt zijn rond het eerste weekend van september al voor de negende keer samen naar de kust geweest. Verschillende dagen vertoefden ze in een appartement in De Panne. De driedaagse begon op het station van Neerpelt. Madeleine: “Het is voor iedereen een verrassingsreis. Twee van ons zorgen elk jaar weer voor een schitterend programma. We hoeven alleen € 30 mee te nemen. En de lieslaarzen zijn besteld.” Vanaf 08.15 u arriveerden de zussen aan het station, meestal gebracht door hun partner. Kaartjes werden gekocht en op het perron richting Antwerpen kwam er de stemming al goed in. De

ochtendzon deed haar werk en Liza, gewapend met wandelstok, stelde voor om het strijdlied aan te heffen. Alle negen zongen ze uit volle borst over hun vertrek naar de kust, over de mannen die thuis moeten blijven en over hun gedrag in De Panne, dat onberispelijk zal zijn. Een hechte relatie was duidelijk waar te nemen tussen al die vrouwen. Nadat de trein was binnengelopen, stapten acht van hen in. Eén zus zou een dag later afreizen, omdat ze dit weekend haar zoon in de armen wil sluiten, die terug komt van een wereldreis. Tot verbazing van menigeen werden in de coupé de champagneflessen ontkurkt en in een mum van tijd zat iedereen aan de schuimwijn! Exact op tijd vertrokken de meisjes uit het gezin ClaesWinters richting kust.


HAC Weekblad · VrijdAg 14 september 2012

PAGINA 15

BMW Premium Selection Tweedehands Echt rijplezier

OP WELKE BMW PREMIUM SELECTION WILT U 4 JAAR GARANTIE? Van 13 september tot 12 oktober 2012 verdubbelen wij uw gemoedsrust. Op elke BMW Premium Selection tweedehandswagen bieden wij u 4 jaar garantie. Dat is 2 jaar extra! Uiteraard mag u zoals steeds rekenen op alle andere voordelen van het BMW Premium Selection kwaliteitslabel zoals gekende historiek en gecertificeerde kilometerstand. Kom dus snel langs, ontdek ons gamma tweedehandswagens en kies voor extra gemoedsrust.

BMW PREMIUM SELECTION. DE BESTE KEUZE VOOR TWEEDEHANDSWAGENS. Beliën Lommel Edward Anseelestraat 21 3920 Lommel Tel: 011 55 20 70 info@belienlommel.net.bmw.be www.belien.bmw.be Beliën Neerpelt Hamonterweg 100 3910 Neerpelt Tel: 011 66 85 80 info@belien.net.bmw.be www.belien.bmw.be

BMW EfficientDynamics

Minder uitstoot. Meer rijplezier. Ontdek alle voordelen van BMW Premium Selection en de details van de actie in onze showroom, of bekijk alvast ons aanbod online. Wij nemen al uw twijfels weg. Milieu-informatie (KB 19/03/04): www.bmw.be


HAC Weekblad · VrijdAg 14 september 2012

Kiek ‘s hiej

PAGINA 16

Huwelijk Peter en Daisy

1

Getuige van een ongeluk, een leuke gebeurtenis of heeft u gewoon een mooie foto gemaakt in Hamont-Achel of Cranendonck? Stuur uw kiekje naar info@hacweekblad.eu en wie weet staat uw foto volgende week in ‘Kiek ‘s hiej’.

2

3

Op vrijdag 7 september stapten Peter (Pierke) van Vlierden en Daisy Tourwé in het huwelijksbootje. Zij werden om 12 uur ontvangen op het stadhuis van Hamont-Achel. Ook vanwege het team van HAC Weekblad van harte gefeliciteerd met jullie huwelijk!

Al 60 jaar non in Hamont 5

4

Gertrude Habraken is al 60 jaar actief als non in het klooster van Hamont. Uiteraard werd dit 'diamanten' feest uitgebreid gevierd! Ingestuurd door Ward Habraken.

Elephant Parade

6

Corneille Driezen uit HamontAchel, werd gevraagd om samen met 30 Belgische kunstenaars deel te nemen aan de Worldwide Elephant Parade. Het doel van de parade, de belangrijkste ter wereld, is volledig ten voordele van de Aziatische olifant.

7

Zijn olifant, met de naam 'Lemet' wordt tot einde oktober geëxposeerd voor de ABN AMRO BANK Private Banking in Hasselt, ( vlakbij Holiday Inn Hotel ) die de olifant ook adopteerde. Het verhaal achter Lemet: dit zijn de beginletters van de namen van zijn kleinkindjes, ( Lilou, Eva, Maxine, Emma en Teun) met de wens dat hun kleinkinderen later nog een olifant kunnen zien in het wildlife en niet enkel in een zoo. De tekening

8 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

9

Ton Krabbendam spotte dit Edelhert en enkele hindes in de Weerterbossen. Deze rakker was het eten van de kat aan het oppeuzelen. Ingestuurd door Lèn Poukens. Deze foto is gemaakt in Gastel door Richard Beijk. Gerard Coenen fietste voorbij de Groote Heide, net over de grens bij de Kluis, en zette deze kudde schapen op de foto. Lekker nostalgisch! De Bewaker van 't Prisonneke tijdens Open Monumentendag in Budel-Dorplein. Foto: Christel Bekkers Leike Jaeken stuurde ons deze foto toe van de groot Avondrood, een mooie rups. Deze cactus geeft bijzonder mooie bloemen. Ze worden wel 20cm lang maar de bloeitijd is echter van korte duur, amper twee dagen. Foto Pauly Gijbels. Madeleine Umans kreeg onverwachts bezoek op de barbecue! De zomer  is  bijna teneinde, de spinnentijd breekt weer aan. Foto Wout van  Gils.

Corneille bij zijn olifant.

verwijst naar het geprangd zitten van de olifanten tussen hoge wolkenkrabbers, de verstikkende grootsteden....de lamp, (op het hoofd) dat hij ook altijd gebruikt in zijn schilderijen, verbeeldt "het Licht en de wijsheid". De vrouw op de rug is het symbool van universele vruchtbaarheid. De olifanten worden geveild voor het goede doel, in Abdij Herckenrode te Hasselt op 8 november en beginnen dan aan hun wereldtour. Hasselt, waar de olifanten momenteel tentoongesteld worden, werd geselecteerd samen met steden als Lissabon, New York, Londen, Amsterdam, Singapore, Melbourne, Kopenhagen, Kuala Lumpur....wat bijzonder belangrijk is voor de kleine provinciestad.


HAC Weekblad · VrijdAg 14 september 2012

PAGINA 17

Rock Röring is een blijvertje

Rock, folk, rockabilly, blues en jazz, oftewel voor ieder wat wils afgelopen zaterdag bij Rock Röring. De eerste editie het festival mag geslaagd worden genoemd. Daar is de organisatie het ook mee eens. Door Bert Slenders Het heeft even geduurd, maar Budel heeft weer een festival. En wat voor een. Zes bands van hoog niveau waren garant voor een sfeervol Rock Röring. De eer was aan de Eindhovense band Krek om het festival te openen. Dat deden ze fraai met covers van onder meer de Red Hot Chili Peppers, Coldplay en Pearl Jam. Het was jammer dat er nog niet zoveel volk was in de tent, maar de zanger zei zich ondanks dat prima te vermaken. De mannen hadden het ook zichtbaar naar hun zin, ook al moest het enorm heet zijn om strak in het pak op de planken te staan met het warme weer. Vervolgens kwam singer-songwriter Willem Vonken met zijn eigen muziek op het podium. Zijn liedjes kwamen goed uit de verf op het festival waar inmiddels een kleine 150 man op af was gekomen. Van akoestische ballades en een liefdeslied wisselde de gitarist af met nummers die meer pit in zich hadden en aanstekelijke bleusy riffs bevatten. Op een duur kreeg hij het publiek al klappend mee met ‘Burst into flames’. Zijn 60 minuten speeltijd vlogen in een mum van tijd voorbij. ‘Het is gezelliger als jullie wat naar voren komen’, aldus zanger-gitarist Bas Beenackers van My Blue Van. Zo gezegd, zo gedaan en

Willem Vonken - Foto DeMeus de gezelligheid steeg net als de temperatuur de nodige graden. De band was een genot om naar te kijken. De frontman oogde zeer toegewijd, net als de swingende bassist op bloten voeten en energierijke drummer. De passie was dan ook zeker terug te horen in de overwegend rustige, bluesachtige nummers waar veel dynamiek in zat. De sfeer kwam tot een absoluut hoogtepunt bij de zeer sterke Gerard van Maasakkers. Zijn gezellige folkmuziek bracht een warme Brabantse stemming in de tent waardoor de stembanden van menig bezoeker, waaronder die van pastoor Felie Spooren, flink op de proef werden gesteld. Het hele optreden stond de zanger met een brede glimlach op het podium, al helemaal toen er spontaan een polonaise ontstond. Evenveel moet worden toebedeeld aan de gitarist, toetsenist en drummer want zij speelden zeer professioneel. Natuurlijk werd er

Open Monumentendag afgesloten met ‘Hee Gaode Mee’ en een paar extra maten van het aanstekelijke lied. Hierna zong het publiek hard het refrein van ‘Doar is de zon’, wat nog niet was langsgekomen. Ach, het is toch zo gezellig, moet Gerard gedacht hebben, want hij besloot om ook dat nummer te spelen. The Bad Back Bones kwamen hierna een rockabilly set afleveren. In het oog sprong natuurlijk de grote contrabas, maar ook het drumstel dat slechts uit een aantal onderdelen bestond. Een feestje werd wederom gebouwd met de swingende nummers waarbij regelmatig de hele band meerstemmig zong. Daarbij ging menig voetje van de vloer. The Dirty Denims mochten het festival afsluiten en dat deden ze met verve. De energie spatte van het podium tijdens het optreden wat geen moment verveelde. Het is wel duidelijk waarom deze twee dames en twee heren voor grote festivals als Lowlands en de Zwarte Cross gevraagd worden, want zowel het entertainmentgehalte als de kwaliteit waren van een hoog niveau. Een van de Rock Röring organisatoren, Jelle van der Wiel, blikt tevreden terug op het festival. “We zijn super positief. Het publiek was lovend, het weer was prima, artiesten zoals Gerard van Maasakkers waren laaiend enthousiast en ook qua opbrengst hoeven we niet te klagen. Een week van tevoren was het nog spannend, maar er zijn 400 tot 450 bezoekers geweest en er is genoeg bier gedronken. Wat ons betreft staat niks een tweede versie van Rock Röring in de weg.”

Pasar bezocht Midden Moezelfeesten

Door: Margot

Op zondag 9 september stond ook Hamont-Achel in het teken van de Open Monumentendag. Het thema Muziek, Woord en Beeld werd hier mooi vertaald in een leuke open deur dag van cinema De Walburg. Geïnteresseerden konden een rondleiding volgen doorheen de oude cinema. Zo was er een plek voorzien waar iedereen wat meer uitleg kreeg over de ge-

De fietstrip door de Moezelvallei blijven steken tussen de kraampjes van het grootste wijnfeest aan de Moezel kon zich ’s avonds vergapen aan een groots vuurwerk. Dit werd deels afgeschoten vanaf

de burchtruïne welke hoog over Bernkastel uitkijkt, deels vanaf de begane grond en deels vanaf een ponton in het midden van de Moezel. Het was een mooi schouwspel.

schiedenis, verderop kon iedereen eens letterlijk achter de schermen van de Walburg gaan kijken. Ook was er meer info over de filmgeschiedenis in Hamont-Achel en kon iedereen een kijkje gaan nemen in de projectiekamer. Buiten kon iedereen met een lekker drankje en onder een stralend zonnetje, nog nakletsen op het gezellige terras dat voor de gelegenheid was uitgezet.

Gezondheidswandeling

Gezondheidswandeling ziekenzorg cm Hamont Op zondag 9 september organiseerde Ziekenzorg CM Hamont een leuke gezondheidswandeling. De weergoden waren zeker goed gezind, misschien zelfs iets teveel!

Onder een stralende zon en bij een lekker temperatuurtje startten de 35 deelnemers in Klüsserath voor een fietstrip door de Moezelvallei. Een deel van de groep fietste tot in Bernkastel terwijl de anderen doortrapten tot Ürzig. Onderweg leek het of de tijd teruggedraaid werd tot in de Romeinse tijd toen er in de buurt van Neumagen zowaar een galjoen opdaagde. In de weinstube van Horst en Hilde Schwaab werden als naar goede gewoonte enkele glaasjes wijn geproefd. Een deskundige uitleg over wijn, druiven en vaten werd door de wijnboerin zelf in de unieke wijnkelder uit gegeven aan de geïnteresseerden. De groep die in Bernkastel was

Luc van de Sijpe bracht de geschiedenis van De Walburg in kaart

Maar toch een 30-tal rolstoelers, wandelaars, fietsers en sommigen die de auto verkozen omdat het te warm was, kwamen afgezakt naar de Posthoorn. Van daaruit konden ze kiezen uit vijf wandelingen voor een bezoek aan de Walburg, de Napoleonsmolen, de aardbeienkwekerij, de Dielis, de pottenbakkerij of de tuin van de paters op ’t Lo. Daar kregen ze een boeiende uitleg en werd er een verfrissing aangeboden. Er kwamen dan ook alleen maar tevreden mensen terug, die zich ook nog eens lieten

verwennen met een heerlijk ijsje of een lekkere pannenkoek! Ook de tekenwedstrijd kreeg zijn aandacht en iedereen kon meestemmen zodat maandag de winnaars van de school “De Robbert” hun prijzen in ontvangst konden nemen. De valbus kreeg ook heel wat bezoekers met bijzondere uitleg over hoe men vallen kan voorkomen en zelfs je fysiek werd er getest. Ook het bezoek van verschillende bekenden deed deugd, ze konden onze werking van 2011 zien via een mooie PowerPointpresentatie. Dit alles was mogelijk dankzij de inzet van vele vrijwilligers. Zeker ook extra dank aan de vele bereidwillige duwers. Dank aan alle vrijwilligers en deelnemers! Ziekenzorg cm was zondag weer een plek ‘waar mensen het voor elkaar opnemen’.

Glimlachen op rijm

Vroegrijpe Nederlands - Limburgse jongeren Volgens de GGD vrijen jongeren in Zuid-Limburg onveiliger en op jongere leeftijd dan leeftijdsgenoten elders in Nederland.

Uit een enquête is recent gebleken, Dat ‘n jongere uit het bronsgroen eikenhout Extreem en al heel erg jong van seksen houdt. Het Zuiden laat zelfs Amsterdam verbleken. Plan je een vakantie naar Nuth of Schinnen? Dan doe je best een voorraad rubbers binnen.

H.Grouwels


HAC Weekblad · VrijdAg 14 september 2012

UIT

AGENDA

PAGINA 18

EXPO'S

THEATER

Opening seizoen CultuurNoord CultuurNoord is toe aan haar vijfde seizoen en opent meteen met een bijzondere circustheatervoorstelling. Het gerenommeerde Franse gezelschap CIE RASPOSO brengt LE CHANT DU DINDON, op 14 - 15 en 16 september om 20.15 uur op het Sint-Michielsplein in Achel. Hun ‘cirque émotion’ laat het publiek nooit onbewogen. In ‘Le Chant du Dindon’ tonen ze het dagelijks leven als circusartiesten. Begeleid door prachtige live muziek is deze mix van circus, dans en muziek een must see! Het familiecircus Compagnie Rasposo was eerder in Limburg te gast ter gelegenheid van Theater op de Markt met ‘Parfum d’Est’ en ‘Cirque en Fil’. Hun ‘cirque émotion’ laat het publiek nooit onbewogen en hun laatste voorstelling ‘Le Chant du Dindon’ is één van de circustheatervoorstellingen die je absoluut gezien moet hebben. In ‘Le Chant du Dindon of het Lied van het Uilskuiken’ toont Cie Rasposo het publiek een moment van hun dagelijks leven als circusartiesten. Ze nemen de toeschouwer mee in de intieme sfeer van hun vreugde en dromen, maar ook in hun twijfels en de moeilijkheden om als groep samen te leven.

Muzikale herinneringen ophalen na 45 jaar Black Hills Country Band. Een avondje genieten van amusements- en countrysongs

Cie Rasposo dit weekend in Achel. ‘Le Chant du Dindon’ is een avontuurlijk en dynamisch spektakel over de broosheid van het leven. Begeleid door prachtige live muziek komen bijna alle circusartiesten aan bod in deze sfeervolle familievoorstelling. Een gedurfde mix van circus, dans en muziek. Dit optreden gaat door in de tent op het Michielsplein in Achel. Tickets kosten 14 euro aan de kassa. In voorverkoop, abonnementhouders, -26 jarigen en +55 jarigen betalen slechts 12 euro. Wat is CultuurNoord CultuurNoord is een organisatie van Cultuurcentrum De Adelberg Lommel, Cultuurcentrum Palethe Overpelt, Stad Hamont-Achel, Gemeente Neerpelt, Provinciaal

Domein Dommelhof en Provincie Limburg Als uniek samenwerkingsverband in Noord-Limburg heeft CultuurNoord als missie de culturele activiteiten in de regio beter op elkaar af te stemmen. Daarnaast programmeren de partners bijzondere voorstellingen die de individuele werkingen overstijgen. En met succes! De voorbije seizoenen bracht CultuurNoord een aantal mooie voorstellingen die op veel enthousiasme van het publiek konden rekenen, zoals de ijzige voorstelling van Cie Non Nova en het concert van Het Orkest van de 18e Eeuw. Voor 2012-2013 heeft CultuurNoord opnieuw een mooi programma samengesteld.

die iedereen wel kent en zelfs kan meezingen. Verschillende muzikanten uit vroegere bezettingen zullen deze avond opluisteren met de huidige band. Dit gaat door in De Kroon op het Nevenplein 1 in Bocholt. Reservaties en meer info via 0032 89 201960 of via de.kroon@bocholt.be

Black Hills op 29 september in De Kroon.

Vrije verkoop voorstellingen Smeltkroes Zoals gebruikelijk is er aan het begin van het seizoen éénmalig de mogelijkheid kaarten te bemachtigen voor alle voorstellingen van het theaterprogramma van AK De Smeltkroes. Deze verkoop vindt plaats op vrijdagavond 14 september van 19 tot 20 uur in de Smeltkroes, Kijkakkers 1 in Maarheeze. Vanaf zaterdag 15 september zijn al-

provinciaal Domein Dommelhof Toekomstlaan 5, 3910 Neerpelt T. 0032 11 805002 www.zwartedoosneerpelt.be

FILM

Concert De Achelse Orgelvrienden De Achelse Orgelvrienden geven op zaterdag 22 september om 20.30 uur een concert in de kerk van Achel-Centrum. Het wordt een concert met orgel en voordracht, met uitvoerders Luk Bastiaens aan het orgel en Wouter Fimmers die zorgt voor de voordracht.

Black Hills vroeger en nu Op zaterdag 29 september om 20.15 uur verzorgt Country Band 'The Black Hills' een optreden in GC De Kroon in Bocholt.

MUZIEK

leen nog kaarten te reserveren via www.de-smeltkroes.nl voor alle hieronder genoemde voorstellingen. Zaterdag 22 sept: Philippe Geubels met “Made in Belgium”, vrijdag 12 okt: Gerard van Maasakkers met “Lijflied”, zaterdag 3 nov: Murth Mossel met “Gunstige Ligging Ten Opzichte Van De Wereld”, zaterdag 1 dec: Het Groot Niet

tickets en info: 0032 11 445040 www.hamont-achel.be/aha

Te Vermijden met “Save The last dance”, zondag 2 dec: Het Klein Niet Te Vermijden met “Save The Last Dance”, zaterdag 15 dec: Klaas van der Eerden met “Breedbeeld”, zaterdag 23 febr: Hermitage met “Schaduwliefde”, vrijdag 22 mrt: Richard Groenendijk met “Alle dagen”, zaterdag 6 apr: Leon van der Zanden met “Rebel” en vrijdag 26 apr: Jandino Asporaat met “De Revue”.

Luk Bastiaens, hoofdredacteur van het gerenommeerde tijdschrift ’orgelkunst’ en o.a. docent orgel aan het Lemmensinstituut te Leuven, vergast ons op het Achelse ‘Potvlieghe-orgel’ op een fantastisch concert met gepast orgelwerk van o.a. Jan Pieterszoon Sweelinck en Johann Sebastian Bach. Afwisselend met de orgelwerken sleept Wouter Fimmers  het publiek mee met warme woorden vol emotie, die een

Luk Bastiaans. krachtige verbeelding uitstralen in zijn eigen voorgedragen werk. Na het concert bieden de Achelse Orgelvrienden een gratis drankje aan, terwijl iedereen rustig kan napraten in aanwezigheid van de uitvoerders. De toegang bedraagt 8 euro voor volwassenen en senioren betalen slechts 6 euro. Studenten mogen gratis binnen. Meer info bij Jos Corstjens, Catharinadal 8, Achel (tel. 011/64.06.48)

Philippe Geubels in Maarheeze Op zaterdag 22 september opent Philippe Geubels het theaterseizoen van de Smeltkroes met zijn voorstelling “Made in Belgium”. Dit is een speciaal voor Nederland samengestelde show, met hoogtepunten uit zijn eerdere programma’s. Philippe Geubels beleefde een bliksemcarrière in België, met zijn debuutprogramma “Droog” bereikte hij wat maar weinigen gegeven is: direct uitverkochte zalen. Inmiddels is hij één van de drukstbezette mediafiguren in België en ook in Nederland is hij regelmatig te gast in tvprogramma’s. Een bliksemcarrière van deze Vlaamse vakkenvuller! Met “Made in Belgium” laat hij nu ook bij ons volle zalen ontploffen. Zorg dat u deze droogkomische, innemende Vlaming – met zijn herkenbare lijzige stemgeluid – niet mist! Kaarten à € 15,-- zijn vanaf dins-

Fotocredit: Niko Calgnie. dag 11 september verkrijgbaar via www.de-smeltkroes.nl. Op vrijdag 14 september vindt een éénmalige vrije verkoop plaats, er zijn dan ook kaarten verkrijgbaar voor alle andere voorstellingen van het komende seizoen. Iedereen kan daarvoor van 19 tot 20 uur terecht in de Smeltkroes, Kijkakkers 1, Maarheeze.

Open Dagen Arie Kalisvaart Op zaterdag 15 en zondag 16 september tussen 11 en 17 uur houdt kunstenaar Arie Kalisvaart open deur dagen. Er zijn o.a. werken te bezichtigen van 21 kunstschilders

DE KROON Cultureel centrum De Kroon Nevenplein 1 3950 Bocholt T. 0032 11 621101

en 3 beeldhouwers. De expositie gaat door in de Beeldentuin en het atelier, gelegen aan de Leuken 32 in Lommel-Barrier. Meer info op www.ariekalisvaart.be

Weert Collegeplein 3 Tel 0031 495 513575

www.munttheater.nl


HAC Weekblad · VrijdAg 14 september 2012

EXPO'S

THEATER

PAGINA 19

MUZIEK

Zadelpijn 2: Het verwende nest – Try out Op dinsdag 18 september om 20.15 uur is Zadelpijn 2 – Het verwende nest te zien in Cultuurcentrum De Hofnar in Valkenswaard. De opvolger van theaterhit ‘Zadelpijn en ander damesleed’. Wees er op tijd bij! Na het grote succes van vorig jaar is de belangstelling groot. Er wordt gespeeld met dezelfde sterrencast en is van dezelfde makers. De voorstelling is gebaseerd op de bestseller ‘Het verwende nest’ van Liza van Sambeek, die ook het eerste boek schreef. Ook nu gaat het dak er gegarandeerd af. Heeft u Zadelpijn vorig jaar gemist? Geen probleem, want

de voorstellingen kunnen los van elkaar gezien worden. Nadat de Zadelpijn-vriendinnen eerst zichzelf hebben verbouwd, gaan ze aan de slag met de verbouwing van het grachtenpand dat ze hebben gekocht. Een perfecte basis voor gesteggel onderling en veel hilarische en ontroerende momenten samen (echtgenoten, exen en minnaars gaan flink over de tong). Een voorstelling met alles erop en eraan: een cast om van de smullen, een lach, een traan en lekkere meezingliedjes. En uiteraard stappen de dames ook nog even op de fiets! Kaarten zijn verkrijgbaar voor € 22,25 via www. hofnar.nl of kunnen telefonisch voor u gereserveerd worden via Zadelpijn 2 op 18 september in 040 – 2074010. Graag tot ziens! Hofnar Valkenswaard

Tentoonstelling in Oud Dommelhof

FILM

UIT

AGENDA

Open repetitie Nieuw Gregoriaans Capella Novare, het “nieuwe koor” onder leiding van joos Smolenaars, houdt op 20 september in de Reinder in BudelSchoot om 20 uur een open repetitie. Iedereen die belangstelling heeft in of graag wil meezingen met de oude, vertrouwde gregoriaanse gezangen is van harte welkom. Vooral op de vrouwen wordt een beroep gedaan. In Nederland zijn de laatste jaren steeds meer gregoriaanse dameskoren ontstaan die de fijne nuances die in het gregoriaans verborgen zitten, prima weten te vertolken. Dames zijn ook bij ons van harte welkom. Capella Novare zingt gregoriaans op een nieuwe manier, dat wil zeggen heel anders dan men

gewend is. Er wordt gebruik gemaakt van oude handschriften uit kloosters in Zwitserland en Frankrijk. De monniken uit die kloosters zongen niet op noten maar met behulp van neumen, tekens die alleen aangaven hoe snel of langzaam en hard of zacht de latijnse teksten gezongen moesten worden. Capella Novare is 6 jaar geleden begonnen zich deze authentieke stijl van zingen eigen te maken. Wat staat er verder op het programma het komende seizoen? Op 20 oktober en 22 december zingt Capella Novare tijdens de eucharistieviering in de kerk van OLV Visitatie in Budel. Dus gregoriaanse mannen en vrouwen kom naar de Reinder donderdag 20 september om 20 uur.

Momenteel kan iedereen nog terecht op ‘de expo met 3’ die momenteel gehouden wordt op de tweede verdieping van Oud Dommelhof, boven in de Orangerie. Drie kunstenaars exposeren daar hun werken, namelijk Bart van Gerwen, Lisette Kemps en Hilde Verhaeren. Bart heeft 7 jaren opleiding genoten aan het NIKO te Neerpelt. Hij schildert in acryl en olieverf en wordt geïnspireerd door de mens. Lisette is keramist in hart en nieren. Gebeurtenissen uit de “actua” maar ook “history” inspireren haar. Primitieve stooktechnieken zoals “raku”, “roken” en “pitfire” genieten haar voorkeur omdat hierbij de verkregen kleu-

V.l.n.r. een werk van Bart van Gerwen, Lisette Kemps en Hilde Verhaeren. ren, de warmte van het vuur in zich dragen. Hilde heeft haar opleiding voltooid aan het NIKO. Ze werkt met acryl en durft te experimenteren met het paletmes. Ze prefereert grijze, zachte tinten. De werken zijn gratis te bezichtigen

op zaterdag 15 en 22 september 2012 en zondag 16 en 23 september 2012. Iedereen is steeds van harte welkom tussen 14 uur en 17 uur. Oud Dommelhof is gelegen aan de Toekomstlaan 7 in Neerpelt. Er is een lift aanwezig.

‘Druk, druk, druk’: lezing Lieve Swinnen Iedereen heeft te maken met stress. Heel wat externe factoren kunnen onze innerlijke balans verstoren. En hoewel we onze kinderen willen afschermen voor te veel druk van buitenaf, ervaren ook zij gevoelens van stress. Met vallen en opstaan banen kinderen zich een weg door een leven vol avonturen, uitdagingen, verwachtingen, gevaren. Een vlekkeloos parcours voor sommigen, een weg met hindernissen voor anderen. Het aantal kinderen en jongeren met problemen

stijgt. Klagen over chronische pijnen zonder aantoonbare reden, hun draai niet vinden in het leven, neerslachtige gevoelens ervaren… Als ouder of hulpverlener sta je hier vaak machteloos tegenover. Vragen we teveel van onze kinderen? Is hun stress te groot? En hebben kinderen van nu meer stress dan vroeger? De bibliotheek van Hamont-Achel nodigt – aan het begin van het nieuwe schooljaar - ervaringsdeskundige Lieve Swinnen uit. Lieve Swinnen is kinderpsychiater en auteur. In haar meeste recente

DE SMELTKROES Jeugdlaan 2 3900 Overpelt Informatie, reservaties tel. 0032 11 645952 reservaties@palethe.be www.palethe.be

THEATER EN CULTUUR Kijkakkers 1, 6026 ER Maarheeze T. 0031 495 593219 de-smeltkroes@hetnet.nl www.de-smeltkroes.nl

boek ‘Druk druk druk: Hoe je kind helpen bij stress?’ kaart Lieve Swinnen het probleem van stress bij kinderen aan en geeft ze tips hoe ermee om te gaan. Lieve Swinnen brengt een boeiende uiteenzetting over een actuele thematiek en richt zich hierbij tot ouders, leerkrachten en opvoeders die kinderen willen helpen omgaan met stress. Deze avond gaat door op maandag 17 september om 20 uur in de bibliotheek van Hamont. De inkom is gratis.

.ZUIDeRpOORTCAFE. Feesten, partijen, optredens en meer... Sportlaan 7 · 6021 KA Budel T. 0031 495 842971 info@zuiderpoortcafe.nl www.zuiderpoortcafe.nl

Capella Novare houdt op 20 september een open repetitie.

Groot succes 3xNiks! BUDEL - Zaterdag 8 september vond in het Zuiderpoortcafé de vuurdoop plaats van 3xNiks. Deze beginnende comedyformatie bracht voor de eerste keer haar avondvullend programma. Afgaande op de reacties van het aanwezige publiek, mag gesteld worden dat Femke Bruls, Gerrie Smits en Arian Compen deze eerste proef glansrijk doorstaan hebben. Arian Compen opende in zijn combinatiefunctie van gastheer en comedian de avond, waarna Femke Bruls en Gerrie Smits om beurten enkele staaltjes van hun kunnen lieten zien. De onderwerpen die 3xNiks besprak met het toegestroomde publiek varieerden van vakantie tot lijken wassen en van een bevalling tot aan worstenbroodjes. Omdat alledrie de comedians een geheel eigen humor hebben, plus een eigen manier van brengen, is er voor elk wat wils tijdens een avond 3xNiks. Het hele publiek ging dan ook met flink getrainde lachspieren huiswaarts. Voor degene die het optreden in Budel heeft moeten missen, is

Gerrie Smits tijdens de voorstelling van 3xNiks. het raadzaam om alvast 17 maart 2013 in de agenda te schrijven. Dan speelt 3xNiks in De Walburg in Hamont. De mensen die in Budel geweest zijn wordt aangeraden in Hamont ook te komen kijken, want het gaat hierbij om een compleet nieuwe show. Vanaf heden zijn kaartjes voor het optreden in Hamont te bestellen. Wees er snel bij, want dat wil je toch niet missen zeker? Stuur vandaag nog een e-mail naar: info@ niksniksniks.nl


HAC Weekblad · VrijdAg 14 september 2012

PAGINA 20

Hobbyisten in actie!

Vierde leerjaar doet workshops met GALandART

Onze redacteur is weer op pad geweest, op zoek naar mensen met een speciale hobby. Deze keer ging hij langs bij Kurt en Tillie Rudloff in Budel-Schoot. Kurt is al sinds 1992 een fervent verzamelaar van pennen. Hij heeft er al van over de hele wereld en het begon zo... Door Lucas van 't Hoenderdaal Kurt werkte bij het zinkfabriek in Budel-Dorplein als heftruck chauffeur, hij stond in voor het laden en het lossen van de vrachtwagens. Toen een van de vrachtwagenchauffeurs op pensioen ging, werd zijn volledige vrachtwagen inclusief de cabine leeggemaakt. Daaruit kwam een grote plastiek zak uit, gevuld met allerhande balpennen vanuit heel Europa. Deze waren eigenlijk bedoeld voor de container, maar Kurt onderschepte de zak en vanaf dat moment was hij verkocht = dit betekende de start van zijn pennenverzameling. Kort daarna ging Kurt op zoek naar verenigingen voor pennenverzamelaars. En ja hoor, in Hegelsom zit de PVN, de Pennenverzamelaars Vereniging Nederland, en ze hebben een leuk clubblad, namelijk 'Krabbels'. Met 265 leden in 2010 had de vereniging gezamenlijk zo'n 6.365.602 pennen! Kurt heeft samen met zijn vrouw een kleine 55.000 exemplaren, waarvan de meeste reclamepen-

Kurt en Tillie verzamelen pennen nen zijn, maar er zitten ook enkele exclusieve exemplaren tussen zoals een pen met houtsnijwerk op de top, een pen als sigarettenaansteker en eentje met licht. Ook origineel zijn de pennen die de vorm hebben van diverse zaken zoals een lepel, een schroevendraaier en een haarkam. Kurt heeft in de aanbouw van zijn woning ongeveer 15 zijpanelen, twee muren van 8 meter bij 3 meter, archiefkasten met laden, maar ook dozen, manden, vitrinekasten en wandkasten, helemaal gevuld met pennen. Echt alles zit vol of puilt uit van de pennen! Uniek in de verzameling zijn de pennen van het Nederlandse elftal met de reservespelers van het Europees kampioenschap van 1988, met o.a. van Hanegem en de gebroeders van de Kerkhof. Zijn lieve vrouw Tillie staat hele-

maal achter zijn hobby. Zij verzamelde ook reeds honderden pennen, enkel de mooiste van de mooiste en die houdt ze dan ook apart. Daarnaast zorgt zij ervoor dat de verzameling pennen steeds volledig stofvrij blijft, een prestatie op zich. Ook verzamelt Kurt model vrachtwagens en speciale kleine auto's. Ook die zijn keurig opgeborgen achter glas. Als Kurt en Tillie iets te vieren hebben, delen ze ook hun eigenste pennen uit aan familie en vrienden. Na het bezoek van onze redacteur konden Tillie en Kurt ook een mooie pen met het logo van het HAC Weekblad in hun collectie plaatsen. Wie graag meer info heeft over het verzamelen van pennen, kan steeds terecht op de website van de pennenclub, www.pennenverzamelaar.nl

HAMONT-ACHEL-- Donderdag 13 en vrijdag 14 september nemen alle kinderen van de basisscholen van Hamont-Achel deel aan kinderworkshops, als opmaat voor de grootse kunstmanifestatie GALandART, die 23 september om 13.30 u officieel zal worden geopend nabij de Tomp, Tomperweg te Achel. Zo’n 140 leerlingen van het vierde leerjaar zijn uitgenodigd hun kunstlessen deze week te volgen bij ’t Mulke, onder leiding van ‘echte’ kunstenaars. Tekst: Evert Meijs Tijdens de workshop, die plaatsvinden in de nabijheid van ’t Mulke aan Molendijk 45, worden de kinderen begeleid door kunstenaars en andere volwassenen. “Het is niet de bedoeling om precies uit te voeren wat de grote mensen zeggen,” aldus Anne Mie Boonen, lid van het organiserend

bestuur. “Je kunt materialen aandragen en globaal de bedoeling uitleggen, maar daarna moeten de kinderen zelf hun creativiteit proberen neer te leggen in het kunstwerk wat ontstaat.” De kinderen worden vanaf 10.30 ter plekke verwacht. Er is eerst een powerpointpresentatie, waarna aanvullende informatie volgt. Om 14.30 uur is het de bedoeling dat alle kunstwerken klaar zijn. Enkele foto’s van de eindresultaten krijgen een plaatsje in de catalogus van GALandART, die op 23 september zal worden gepresenteerd. Welke onderwerpen zullen worden uitgewerkt door de kinderen, is nog een verrassing. Belangstellenden zijn welkom om een kijkje te komen nemen, zowel tijdens de workshops als vanaf de opening op 23 september. De tentoonstelling in de open natuur duurt tot en met 4 november en start steeds bij ’t Mulke, Molendijk 45 te Achel.

Toppertjes toernooi

EP: van der Kampen stunt met 75 maanden gratis service voor verjaardag De elektronicaformule EP: bestaat dit jaar 75 jaar. In april werd daarom een grote Facebook actie opgezet waarin 8 weken lang met een quiz kon worden meegespeeld om kans te maken op mooie prijzen. Nu geeft EP: van der Kampen in Budel gratis 75 maanden, ruim 6 jaar, service op geselecteerde producten. Van maandag 10 september t/m zondag 4 november adverteert EP: van der Kampen met 75 maanden gratis service. Met deze service heeft de klant de gehele periode de zekerheid dat de aankoop bij een mankement wordt gemaakt of een vervangend product wordt aangeboden. Ook hoeven bij een reparatie geen materiaal-, voorrij-, of loonkosten te worden betaald. Tijdens de actieperiode geeft EP: van der Kampen drie folders uit met artikelen waarop de 75 maanden extra service geldt. Riek en Lion van EP: van der Kampen: “We wilden dit jaar twee periodes de nadruk leggen op ons jubileum. 75 jaar is tenslotte niet niets. De eerste actieperiode in het voorjaar lag de nadruk met de Facebookactie vooral op social media, mede door uitbreiding van onze webshop www.ep.nl. Deze periode wilden we juist weer terug naar de basis. Mensen kennen ons als een betrouwbare winkel waar men terecht kan voor gedegen advies.

Het is de laatste jaren een gewoonte geworden dat het jeugdbestuur van de tennisclub in Achel een 'toppertjes toernooi' organiseert voor de kleinsten, met alles erop en eraan. Zelfs een springkasteel! En voor de foto mochten de kinderen allemaal eens lekker gekke bekken trekken en Jos Cox maakte hier snel een leuke foto van!

VVV zoekt vrijwilligers

EP:van der Kampen aan de Dr. Anton Mathijsenstraat in Budel Ofwel de zekerheid dat men bij ons een juiste keuze maakt. De 75 maanden zekerheid qua service sluit daar goed bij aan. EP: staat al 75 jaar voor service, advies en kwaliteit. Dat zullen we ook altijd blijven bieden. Niets voor niets zeggen we ‘EP: die doet het!” Geschikte keuze De EP:Formule komt oorspronkelijk uit Duitsland, waar de eerste ‘winkel’ in 1937 startte in een garage in Düsseldorf. Tegenwoordig bestaat de EP:Formule in Nederland uit circa honderd winkels, alle gerund door zelfstandige ondernemers. De EP:Formule biedt kwaliteitsmerken, service en advies. “Door het grote product- en merkenaanbod zien veel mensen door de bomen het bos niet meer”, zegt Lion van der Kampen.

“Veel mensen hebben daarom behoefte aan advies bij het maken van een voor hun geschikte keuze. Deze mensen zijn bij onze winkel aan het goede adres. Mensen die goed weten wat ze zoeken, kunnen naast de winkel ook terecht in onze uitgebreide webshop www. ep.nl.” EP: van der Kampen is te vinden aan de Dr. Ant. Mathijsenstraat 11 in Budel. Ook te bereiken via tel. 0031 495497179 of kijk eens op www.epvanderkampen. nl of volg ze op Twitter en Facebook.

euze De juiste k

Foto Gerard Coenen Zoek jij al lang naar vrijwilligerswerk? Zet jij je graag in voor anderen? je zoekt een organisatie waar je je steentje kan bijdragen? Dan biedt het V.V.V. hiervoor dé oplossing. Om onze toeristen en zeker ook de mensen van Hamont – Achel zo goed mogelijk te informeren en een uitstekende service te bieden zijn wij als vereniging nog steeds op zoek naar vrijwilligers die zich

een paar keer per maand kunnen vrijmaken. Het takenpakket bestaat voornamelijk uit het helpen met de service aan de balie tijdens de weekends of bij afwezigheid van het vast personeel, het onderhoud van de fietsen en andere taken. Wens je deel uit te maken van ons thema? Neem dan contact op met ons op.V.V.V Hamont – Achel vzw, Gen. Dempseylaan 1 in Achel. Tel. 0031 11 646070 of mail naar vvvhamont-achel@telenet.be


HAC Weekblad · VrijdAg 14 september 2012

PAGINA 21

oRiginele pRoFessionele kunsT

Broekkant 9 · Budel · openingstijden en info: www.artique.nl

Zonwering en Rolluiken

Verkoop

volledige garantie en standaard de beste kwaliteit!

Rondven 41d · MaaRheeze Tel. 0031 495 496411

Jaap is op zoek naar collega’s

RUIM 40 MILJOEN MENSEN OP DE VLUCHT IN LANDEN ALS CONGO, KENIA, DARFUR IN SOEDAN, SRI LANKA EN COLOMBIA ZIJN MILJOENEN MENSEN OP DE VLUCHT.

GEEF VANDAAG NOG OP GIRO 999 of doneer online op www.vluchteling.nl

PARTTime Of fullTime medeweRkeRS gezOChT. U helpt graag anderen. U maakt gemakkelijk contact. U bent sociaal in omgang met anderen. “Out of the box” denken en afrekenen met traditionele denkwijzen moeten u niet afschrikken. U bent bij voorkeur 30+ en begrijpt dat succes niet komt aanwaaien maar verworven moet worden. VOOR meeR infO Bel meT 0031 495 430063

Tai Ji Quan in Hamont!

Initiatiesessie op dinsdag 18 september om 20,15u in CC De Burg of op zaterdag 22 september om 10,00u in de Posthoorn, Gratis toegang. Meer info op

www.dezachteweg.be

Uw folder mee met HAC Weekblad? Voor meer info over de verspreidingsmogelijkheden...bel 0032 11 757201.

Bike Shop Bocholt....uw fietsspecialist GEZOCHT Leercontract Fietsmecanicien m/v

Ben je iemand die het vak wil leren (zowel herstelling als verkoop) en ben je gemotiveerd?! Neem dan snel contact met ons op!

MERIDA BIGNINE e1399.-

Merida BigNine “29 XT 2013 NU MET GRATIS: - pedalen Spd - fietscomputer - zadeltas met binnenband - gereedschapset

SUPERPROMO e99,95.-

SHIMANO SCHOEN M087 EN M520 SPD PEDAAL Normale adviesverkoopprijs: e151,90

Elite Novo Power Mag

KUOTA KORSA e1099.-

e249,95.-

KUOTA KORSA Frame: Korsa Lite Vork: Carbon Groep: Shimano 105 Triple NU TIJDELIJK MET GRATIS: - Zadeltas met binnenband en bandafnemer - Minipomp - 2 drinkbushouders - Computer - Pedalen Spd

e169,95 Volare Mag Speed Alu

NU MET GRATIS ACCESSOIRES SET TWV e 55,RIDLEY X-BOW e999.-

(idem met Shimano Ultegra Compact e1299)

Openingstijden:

ma. di. wo. & vr. zaterdag 9.00-12.00 en 13.00-18.00 9.00-17.00 uur donderdag & zondag gesloten

uw fietsspecialist

BEZOEK ONS OOK OP FACEBOOK

Ridley X-bow Cross 2012 Shimano 105

Brogelerweg 62A · 3950 Bocholt · T. 0032 89 462201 · info@bikeshopbocholt.be · www.bikeshopbocholt.be


HAC Weekblad · VrijdAg 14 september 2012 Leuk en plezierig geld (bij)verdienen? Met een uniek concept, tel. 0031 6 45915925.

HAC-jes

Te koop: Hutschenreuther 5 x kerstklok, 1 x ster, 2 x bal. In één koop €25,-. Tel. 0031 495 494380 na 19.00 uur.

Uw dakgoot schoonmaken voor 3 euro per strekkende meter. Voorkomt veel problemen! Contact via: g.bogers2@chello.nl of p.beertenvanmierlo@upcmail.nl. Tel. 0031 495 495943 of na 18 uur: 0031 6 57343571.

Heeft iemand met een vijver misschien vijverplanten over voor mij? Tel. 0031 495 518249 of a.putten30@ chello.nl Te koop: webcam creative model CT6840, type USB, resolutie: 640x480. 30 Frames per sec. z.g.a.n. €20,-. Tel. 0031 495 495519. Te koop: degelijke jongensfiets, i.z.g.st. 3 versnellingen 24" alu velgen. Gesch. vr kinderen van 6 t/m 10 jr. €90,-. Tel. 0031 495 750329 of 0031 6 21813709. Te koop: betonnen tuinbeelden: putti, venus van Botticelli, vrouwenkopje, drinkschaal met 3 kinderfiguurtjes, meisje op zuil. Div. groottes div. prijzen. Tel. 0032 11 729171. Te koop: groot houten hobbelpaard. Totale lengte 59cm; tot zitvlak gemeten 39cm. I.z.g.st. €25,-. Tel. 0031 6 27299351. Te koop: nieuwe trespaplaat wit dubbelzijdig. 130x74cm. 6mm dik €50,-. Tel. 0031 495 495519. Te koop: schitterende lichtbruine regenmantel met donkerbruine kunstbont voering en -kraag. Mt. 42-44, 115cm lang. Tel. 0032 11 729171. Te koop: Mazda 626 wagon GLX. 2L abs trekh. electr. schuifdak, centr. vergr., stuurbekrachtiging, bouwj.2000, apk tot mei 2013. Rijdt goed, weg vanwege een auto met hogere instap. Tel. 0031 6 23845383. Te koop: afkortzaag voor hout. Merk Stayer, ø zaagblad is 20 cm. €45,-. Tel. 0031 495 493568. Weduwnaar (63 j.) geen kinderen, zoekt aardige vrouw om samen leuke dingen te doen en evt. later een nieuw nestje op te bouwen... Br.o.nr. 37-1. Te koop: 32 witte terrasstoelen (pvc) + 5 ronde terrastafels merk Anglebert. P.o.t.k. Tel. 0032 473 238940. Te koop: Agrinova takken-hakselaar degelijke metalen behuizing, 2 fase, 3 PK, 220V, 2.2KW 2800 tp/min. €125,-. Tel. 0032 11 572383. Aangeboden: 15 stuks jonge pluizige konijntjes. Kosten: een goed tehuis! Inl. tel. 0031 6 10144593 bij Diny te Budel-Schoot.

Gevraagd: Wedgwood kop + schotels. Tel. 0031 495 493626 of 0031 6 13290753. Schilderwerken: onze schilders willen graag blijven werken en geven u nu een hoge crisis-korting! Nu vakwerk aan de laagste prijs mogelijk. Vraag nu een gratis prijsopgave. Géén btw-verhoging maar een serieuze prijsverlaging. Doe u voordeel op=op. Tel. 0031 6 19349054. Te koop: bouwgrond gelegen te Hamont, 8 a 50 ca. Prijs €147.000. Te bevragen tel. 0032 488 248845. HOLEBI? ALLEEN? Op zoek naar de liefde voor je leven? Kies dan vr een prof. matchmaker. Relatiebemiddeling HOLE-B-LOVED tel. 0032 70 690015. www.hole-bloved.be Nieuwe herfst-kollektie warme anoraks, vlotte modellen alle kleuren + zwart + donkerblauw + bruin in alle maten vanaf 36 tot 56, veel keus leuke prijsjes. Kom passen bij modehuis Botex, Stationsstraat 21 Neerpelt. Te huur: Bocholt: Centrum: zeer gezellig en comfortabel duplex appartement. Mooie living met ruim terras. 2 slpks. Voll. ingerichte keuken en badk. Alle Nutsvoorzieningen aanwezig. Beschikb. vanaf 01-112012. Inl.: 0032 496 512881. Binnenkort iets te vieren? Kijk voor de allerlekkerste traktaties op www.profsuikerbuyk.nl Professor Suikerbuyk is hét adres voor leuke workshops en kinderfeestjes! Te huur in Zuid-Frankrijk in La Croix Valmer nabij St. Tropez: appartementen vanaf 8 sept. a.s. Inlichtingen op: gebr.barents@ vakantiefrankrijk.nl en www.vakantiefrankrijk.nl of per telefoon: 0031 495 491780 of 0031 6 23702004. jij kan ook leren tekenen of schilderen laat je niet afschrikken, alles is mogelijk. In kleine groep van max. 10 pers. onder persoonlijke begeleiding. Iedere dinsdagavond van 19.30 - 22.00 uur in Michielshof-Joy te Achel. Vanaf half okt. tot half apr. Info op 0032 11 649815 (na 18 uur) of mailen op: jos.cox1@skynet.be

Te koop: relaxzetel i.z.g.st. €150,wegens plaatsgebrek. Tel. 0032 11 643430.

Te koop: zware luchtbuks zijspanner 4.5mm. 350 mtr./sec. Speciale uitvoering met foedraal en Leoperskijker alles in nieuwstaat. Bod gevraagd. Tel. 0032 11 572383.

Te koop: 4 stalen velgen met banden 185/65 R13 voor o.a. Renault. Ook gesch. voor winterbanden. Tel. 0031 495 494018.

Frituurwagen op locatie of aan huis: www.frituurmarco.be De enige in uw regio met verse friet! Tel. 0032 478 634180.

Te koop: omheining rijbak 20x40m. palen + planken en partij afrasteringsdraad 1m. hoog. Tel. 0031 6 83236035.

Gevraagd/gezocht: communieprenten, bidprenten en doopprenten allerhande. Contacteren via 0032 11 621161 of afgeven Teutenstraat 6, Hamont.

Te koop: roze meisjesfiets, splinternieuw 24" €95,-. Tel. 0031 495 496324. Te koop: rol 200m Wilson tennissnaar €40,-. Mail: l.visser12@chello.nl

Autorijschool Gembira voor snel en goed en voordelig autorijlessen. Ook 2todrive en automaat. Bezoek ons web adres: www.autorijschoolgembira.nl of bel 0031 6 30506490.

PAGINA 22

Te huur: Peer: 2 polyvalente bedrijfshallen. Opp. = 1250m2 /hal. Afm. 50m x 25m. 1 Hal met inpandige burelen en sanitair. Apart of samen te huur vanaf 01/10. Parkeergelegenheid. Nutsvoorzieningen aanwezig. Inl. tel. 0032 496 512881. Te koop: inklapbed 1-persoons. Tel. 0031 6 23845383. Tuinman kan nog werk aannemen. Tel. 0031 6 12165941 b.g.g. 0031 495 785096. Zelf softijs tappen op uw feest vanaf 75 personen. Ook voor ambachtelijk bereid ijs. Bel 0032 496 620776 of surf naar www.ijskabouterbob.be "It's ice cream time!" Op zoek naar (flexibele) kinderopvang 24 uur op 7 of een (vaste) oppas? www.villarokaya.com Ook fiscaal aftrekbaar voor mensen uit Nederland! Tot ziens bij Villa Rokaya. Einde van zomer-collectie voor dames. Zeer lage prijsjes, leuke bloezen €20,-, rokken €40,-, broeken €40,-, jurken en deux-pieces €50,-. Profiteer van de beste kwaliteit bij Mode Botex, Stationsstraat 21 Neerpelt. Tel. 0032 11 641370.

Gezocht: Danstalenten Ben jij tussen de 8 en 13 jaar? Hou je van hiphop en streetdance en zou je graag met een leuk team meedoen aan wedstrijden? Meld je dan aan voor de auditiedag op zondag 16 september in

de Zuiderpoort. Misschien sta jij binnenkort wel met je eigen dansteam op het podium bij een echte wedstrijd! Voor aanmelding, meer informatie of vragen, e-mail naar: niekeh_@hotmail.com of bel naar tel. 0031 6 3977 6352

De Grenspost Het mooie weer van afgelopen zaterdag zorgde ervoor dat de duiven om 8.30 uur van start konden. Voor postduivenvereniging De Grenspost stond een race vanuit Vervins op het programma. Dit voor zowel oude als jonge duiven. Bij de Grenspost kwamen 387 jonge duiven aan de start en nog

113 oude duiven. Bij de jonge duiven was het weer Jan Moleman uit Soerendonk die met de overwinning aan de haal ging. De winnende duif haalde zo’n 85 km/uur. Met 3 duiven in de top 10 behoort hij zeker bij de uitblinkers. Ook bij de oude duiven pakt hij het goud en is de uitblinker met maar liefst 6 duiven in de top 10. De top van de uitslagen staat op pag. 31.

PR voor Max Vlassak

De Nederlandse muziekavonden in café 'De Zwarte Duivels' gaan steeds door de 2e en de laatste vrijdag van de maand. Gevraagd: student(e) 18-19 jaar, woensdagmiddag en zaterdag de hele dag bij tankstation Lingen, Kempenweg 110 te Weert. Tel. 0031 495 518222 (grensovergang WeertLozen). ALLEEN ZIjN BEU? Op zoek nr je soulmate met niveau, stijl & uitstraling. Kies voor de nr. 1. Relatiebureau B-loved, tel. 0032 474 263751. www.b-loved.be Kluswerk is een vereniging van vakmensen op het gebied van: tuinwerken, renovatie kozijnen + deuren, electrawerk, sanitair en cv, schilderwerken, tuinwerken. Onze specialisten staan voor u klaar. Vraag onze gratis prijsopgave. Bel: 0031 6 19349054. Oók voor de kleine klussen! Woning te koop in Hamont tegen redelijke prijs. Rustig, niet ver van centrum gelegen (Molenstr.59), gebouwd in '58 (ideaal om te verbouwen) op 7 are grond (tuin met mogelijkheden). Inl. op nr.: 0032 472 607419 of 0032 473 521689. Op zoek naar een leuke bijverdienste? www.forevermoney.nl Eurodagen bij Marcel, die ken je wel! Koopjes van de week: 2 stuks voor 1 euro: bloemkool, bos wortelen, sla, knolselder, witte kool, rode kool, savooikool, broccoli, ijsbergsla. Boontjes, prei 3kg = €2,50, paprika, wortelen 3kg = €3,00, snijbonen 3kg = €3,50, komkommers, courgettes 3 st. = €1,00, nieuwe oogst appelen, peren, appelsienen, bananen 1kg = €1,00, mandarijnen, aardbeien 1/2kg = €1,00, rosé, blauwe en witte druiven 3kg = 5,00, nectarinen 4kg = 6,00, tomaten 5kg = €2,50. Bij Marcel aan de ING-bank te Hamont op dinsdagnamiddag. Uw te koop, te koop gevraagd, gevonden en verloren advertenties gratis in HAC Weekblad! Zie ook de invulbon op pagina 24. Veel succes met uw advertentie, hij komt bij 21.250 huishoudens in de brievenbus!

Kogelstoter Max Vlassak verbrak zijn Persoonlijk Record (13.42 meter) Max Vlassak houdt woord. Na een interview met het Belang Van Limburg waarin Max te kennen gaf dat hij voor het einde van het seizoen over de 13 meter wilde stoten heeft hij nu woord gehouden.

ste kogelseizoen kon niet beter eindigen en hij is dus super content met zijn nieuwe record!

Sport

Hij verbrak zijn persoonlijk record van 12.82 met maar liefst 60 cm en stootte zo maar even een goeie 13.42! Het einde van zijn allereer-

Wie wil er niet fit en gezond door het leven gaan? Dankzij de wekelijkse gezondheidstip van sportcentrum Fitlife zal dit zeker geen probleem meer zijn. Voor deze week geven we u graag volgende wijze raad mee: MElkchOcOlA hEEfT EEN pOSITIEvE INvlOEd Op dE hERSENEN Koop je voortdurend pure chocolade omdat het beter is? Dan kun je nu ook melkchocolade kopen. Uit een Amerikaans onderzoekt blijkt dat melkchocolade de hartactiviteit verbeterd. Melkchocolade zorgt voor een beter geheugen en een verbeterd reactievermogen. Kijk voor meer tips op www.fitlife-budel.nl


HAC Weekblad · VrijdAg 14 september 2012

PAGINA 23

De Amateurcoach: Verslag | Speelronde 3 en Speelronde 4 Ook dit weekend waren het de Belgische teams die kinderlijk eenvoudig hun wedstrijden in een overwinning wisten om te zetten. Excelsior verslikte zich midweeks nog in Wijshagen, maar herpakte zich dit weekend tegen Zwartberg (0-3). KFC Hamont 99 en Achel VV gaan inmiddels samen aan de leiding in de 3e Provinciale A. KFC Hamont '99 won met 0-5 van Peer SV, Achel VV won met 3-0 van SV Herkol. De Nederlandse ploegen hadden het wederom minder gemakkelijk. SV Budel (01) en Rood Wit '67/Nyrstar (2-1) moesten hun eerste nederlaag slikken en FC Cranendonck (1-2) werd verder de problemen in ge-

drukt. Gelukkig wist Maarheeze de eer te redden met een goede 4-1 overwinning op RKSVO. Voordat we begonnen aan Speelronde 4 stond midweeks ook speelronde 3 op het programma. Excelsior Hamont speelde daarin gelijk tegen Wijshagen (2-2) en dat leverde de deelnemers aan de Amateurcoach dan ook niet veel punten op. De weekscore ging naar Gunther Joosten, die met 10 punten het hoogste aantal verzamelde. In Speelronde 4 behaalde Wouter Coninx opnieuw de hoogste score met zijn team; 55 punten. Marcel Schildermans (53 punten) en Rob Bloemen (50 punten) completeren de top 3. Wouter Coninx gaat nu alleen aan de leiding in het algemeen

klassement met 138 punten. De weekscore in de gouden schoen was voor Wouter Vangerven en Werner van Leeuwen die beide 15 punten wisten te halen. De geblesseerde Roy Claassen (SV Budel) speelde niet, dus bleef met een gemiddelde score van 11 punten bovenaan staan in de gouden schoen. Werner van Leeuwen (Achel VV) heeft nu eveneens een gemiddelde score van 11 punten, maar speelde al twee wedstrijRemon Kums MB FB den. Deze week geen midweeks Deken van Baarsstraat 8-A 6021 BH Budel programma meer; speelronde 5 is komend weekend! T: +31 (0)495 70 02 10 www.tradeandtax.com info@tradeandtax.com

De complete stand van de deeknemers aan de amateurcoach is terug te vinden op www.deamateurcoach.nl

Verbouwing De Brinkhorst gereed

SPONSORS DE AMATEURCOACH:

De professionele coach Trade and tax is een jong en ambitieus belastingadvies- en administratiekantoor. Wij zijn er niet alleen voor financiële administraties (online boekhouden) en belastingzaken, maar bieden ook professionele begeleiding en ondersteuning op administratief, fiscaal en financieel gebied. Als sparringpartner en als klankbord. Voor ondernemende mensen; particulier, DGA of startende ondernemer, werkgever of ZZP’er. In zowel het bedrijfs- als het verenigingsleven. De toegevoegde waarde die wij bieden, ligt bij het signaleren van kansen en risico’s. Ons doel daarbij is het maximale rendement uit jouw financiële en fiscale positie te halen. De manier waarop we dat doen is persoonlijk en informeel. Dat waarderen onze klanten. Klanten die net als wij niet van dure woorden, maar van begrijpelijke taal houden. Zo stemmen we in grensoverschrijdende situaties de toepassing van de Belgische en Nederlandse belastingwetgeving op het gebied van onder meer btw, inkomsten-/personenbelasting (keuzeregeling) en sociale zekerheid zodanig op elkaar af dat er in beide landen niet te weinig, maar zeker niet te veel belasting wordt betaald.

De verbouwing van De Brinkhorst in Maarheeze is gereed

De verbouwing is uitgevoerd terwijl de overige appartementen nog gewoon bewoond waren. Dit heeft de nodige overlast gegeven, vooral tijdens de sloopwerkzaamheden in het begin. Door de bewoners continu bij de werkzaamheden te betrekken, maandelijks een papieren nieuwsbrief te verspreiden met de planning erin en regelmatig bewonersbijeenkomsten te houden, is de overlast binnen de perken gebleven en is het hele proces in goede harmonie verlopen. Harrie van Rut, projectleider vanuit woningcorporatie woCom: “Op de momenten van de grootste overlast waren de bewoners

welkom in Marienhof, of konden ze op kosten van woCom met elkaar wat gaan ondernemen. Ook hebben de bewoners oordopjes gekregen en is er op alle dagen rekening gehouden met een vast rustmoment. Aannemersbedrijf Geven uit Asten heeft hier goed aan meegewerkt.” Omdat er regelmatig bijeenkomsten worden georganiseerd in het atrium, heeft de bewonerscommissie verzocht om de inpandige afvalberging om te bouwen tot een toiletruimte. Om dit te kunnen realiseren wordt op korte termijn, in samenwerking met de gemeente Cranendonck, buiten een ondergrondse afvalcontainer

Teamnaam ..............punten KFC Excelsior Hamont 99 .....138 Hamèt VV ............................133 the winning team ...............128 FC de Hoegies ......................122 the Juks ...............................120 rood-wit 67 .........................117 Biemes ................................110 Excelsior ..............................109 Oranje Duiveltjes .................109 Schöne jungens...................108

Programma Speelronde 5: Zaterdag 15 september 2012: Het en19.30 deuur knikkers KFC Hamont 99 -spel Vr. Zolder Achel VV -Binnen Stal Sport 19.30 uurof stichting moet vaak een hoop werk verzet een vereniging worden om de gestelde doelen te halen. Daar komen een hoop regels bij kijken. Ook op fiscaal gebied.

Zondag 16 september 2012: denken valt aan de regeling voor de fondsenwerving, de SV Budel -Te Sparta '18 14.30 uur * gewijzigde regelgeving voor de giftenaftrek, de kantineregeling, de vrijwilligersaftrek en het SSE - FC Cranendonck 14.30 uurondernemerschap (belastingplicht) in het Liessel - VValgemeen. Maarheeze 14.30 uur Wanneer is iemand Rood Wit '67/Nyrstar - Hornbijvoorbeeld 14.30 uurvrijwilliger en wanneer werknemer? En hoe zit het met bestuurdersaansprakelijkheid voor eventuele Beverlo - Excelsior Hamontvan15.00 uur of stichting? belastingschulden de vereniging Het gaat immers niet alleen om het spel, ook om de knikkers.

* Wedsrijd wordt gespeeld bij Sparta '18 i.v.m. Net als bij voetbal, geldt werkzaamheden hoofdveld SV binnen Budel.ons vakgebied dat de teamprestatie

belangrijker is dan individueel resultaat. Sommige deelgebieden liggen buiten ons speelveld, maar overzien we wel. Op deze terreinen werken wij samen met ervaren specialisten die op een vergelijkbare manier werken. Daardoor zijn we prima in staat ook op deze gebieden kunnen adviseren en te ontzorgen.

Wedstrijd HCC gestaakt De juiste lijnen uitzetten, zonder het doel voorbij te schieten. Dat is wat ons anders maakt.

De verbouwing van appartementencomplex De Brinkhorst in Maarheeze is gereed. Sinds januari 2012 heeft eigenaar woCom gewerkt aan de realisatie van vijf extra aanleunappartementen op de benedenverdieping, die sinds eind 2011 leeg stond. Deze uitbreiding is zeer welkom. De Brinkhorst is een gewilde plek om te wonen voor senioren die nog zelfstandig kunnen wonen, maar die hulp en voorzieningen graag in de buurt hebben. Eind juli zijn de nieuwe bewoners er ingetrokken.

Positie en naam 1. Wouter Coninx 2. Rob Bloemen 3. Marcel Schildermans 4. Wendy Clement 5. Naowarat Pinthong 6. Robin van Vuurden 7. Bart Biemans 8. Hubert Poppelmonde 8. Karin Plompen 10. Kevin Bruijnaers

Bovendien zijn wij aangesloten bij het Register Belastingadviseurs, de grootste fiscale beroepsvereniging van Nederland. Een kwaliteitswaarborg voor ‘meesters’ in belastingen.

Zo leveren wij in nauwe samenwerking met Ebbenhage fiscaal en financieel adviseurs uit Waalre de nodige expertise en kennis voor onder meer Nederbelgen en vermogende particulieren. Dat doen we door kort op de bal te blijven spelen. Meer weten? Kijk op onze internetpagina of bel ons voor een persoonlijke kennismaking.

www.slimmeraandeslag.nl

geplaatst. Zodra dit is gebeurd wordt het toilet gerealiseerd. Als afronding van het project zal de gemeente Cranendonck de tuin opnieuw inrichten. Doordat de buitengevel is uitgevoerd in een afwijkende gevelsteen, heeft de Brinkhorst een nieuwe, moderne uitstraling gekregen. Doordat de voordeuren van de nieuwe appartementen aan de atriumzijde liggen, maakt het complex nu meer deel uit van de leefgemeenschap in de Brinkhorst. Om het vernieuwde gebouw feestelijk in te wijden en de nieuwe bewoners welkom te heten, heeft woCom de bewoners op 27 juli een BBQ aangeboden.

De wedstrijd van Heren 1 werd gestaakt. Het is nog onduidelijk wanneer de wedstrijd tegen Hockeer wordt vervolgd - Foto: René Vegter  De eerste competitiewedstrijd van de Heren 1 van hockeyclub Cranendonck tegen Hockeer is met een 3-0 voorsprong zondag voortijdig gestaakt. Dit gebeurde nadat een speler van Hockeer zo lelijk ten val kwam dat hij met een ambulance van het veld moest worden gehaald. Voor zover bekend maakt de betreffende speler het redelijk. Tot dit vreselijke moment domineerden de Heren 1 van Cranendonck de wedstrijd. In de tropische hitte sprongen ze voorzichtig met hun krachten om, maar niet zonder resultaat. Al na 10 minuten scoorde

Michael van den Eijnden uit een strafcorner de 1-0. De 2-0 kwam van de backhand van Tijs Cardinaal en Jan van Berkel maakte de 3-0. Een goed begin van de competitie. Het is op dit moment nog onduidelijk of en wanneer de wedstrijd gaat worden uitgespeeld. 

Sport

SPORT  PROGRAMMA’S  UITSLAGEN  SPORT  PROGRAMMA’S  UITSLAGEN  SPORT FC CRANENDONCK

FC Cranendonck 1 - MULO 1 .......................................1 - 2 FC Cranendonck 2 - Sporting Heerlen 2 ......................2 - 3 FC Cranendonck 3 - Rood Wit '67 3 .............................1 - 2 Maarheeze 3 - FC Cranendonck 4...............................1 - 1 NWC 5 - FC Cranendonck 5 ........................................2 - 1 FC Cranendonck 6 - Merefeldia 7 ...............................3 - 4 De Ster VR1 - FC Cranendonck VR1 .............................2 - 5 FC Cranendonck C1 - sc Leeuwen C2 ...........................6 - 1 FC Cranendonck F1 - Merefeldia F2 ............................7 - 1 FC Cranendonck D1 - Eindse Boys D1 ..........................6 - 2 FC Cranendonck A1 - Swalmen A1..............................4 - 2 FC Cranendonck B1 - Swalmen B1 ..............................2 - 7 FC Cranendonck B2 - Merefeldia B2............................6 - 3 FC Cranendonck MB1 - Bieslo MB1 .............................1 - 3 Bruheze D5 - FC Cranendonck D2 ...............................3 - 1 Rood Wit'67/Nyrstar E2 - FC Cranendonck E2 .............3 - 8 Rood Wit'67/Nyrstar F1 - FC Cranendonck F1 .............7 - 1 sv Budel F6 - FC Cranendonck F2 ................................4 - 1

Programma FC Cranendonck Zondag 16 september SSE 1 - FC Cranendonck 1 .......................................14:30u FC Hoensbroek 2 - FC Cranendonck 2......................11:00u vv GKC 2 - FC Cranendonck 3 ..................................12:00u FC Cranendonck 4 - Egchel 3...................................10:00u FC Cranendonck 5 - Helenaveen 2 ..........................10:30u Veritas 6 - FC Cranendonck 6 ..................................09:30u FC Cranendonck VR1 - Brevendia VR1 ....................10:00u Zaterdag 15 september Linne A1 - FC Cranendonck A1................................14:00u Linne B1 - FC Cranendonck B1 ...............................12:00u RKMSV B2 - FC Cranendonck B2 ............................14:30u Merefeldia MB1 - FC Cranendonck MB1.................12:15u Eindse Boys C1 - FC Cranendonck C1.......................13:30u BEVO D1 - FC Cranendonck D1 ...............................13:00u FC Cranendonck D2 - ASV '33 D3 ............................10:30u FC Cranendonck E2 - sv Budel E7 ............................09:30u FC Cranendonck F1 - Panningen F2 .......................09:30u FC Cranendonck F2 - RKSVN F3 ..............................09:30u

BILjARTKRING C'DONCK

Uitslag 1ste Klasse: De Meulen 1 - De Meulen 2 ........................................3 - 5 Het Wapen van Budel 1 - De Poedels 1 .......................4 - 5 Van Horne 't Hukske 1 - De Bellevue 1........................6 - 3 K.B.O De Borgh 1 ........................................................0 - 0 Tussenstand Kampioenschap: 1. Van Horne - 't Hukske 1 ..........................................1 - 6 2. De Meulen 2 ...........................................................1 - 5 2. De Poedels 1 ...........................................................1 - 5 4. Het Wapen van Budel 1 ..........................................1 - 4 5. De Bellevue 1 .........................................................1 - 3 5. De Meulen 1 ...........................................................1 - 3 7. K.B.O De Borgh 1 ....................................................0 - 0 Kortste Partij: Jac van Rooy (Het Wapen van Budel 1) 15 Beurten. Hoogste Serie: Alfred Sprankenis (De Meulen 1) 27.12 % (16 v/d 59). Uitslag 2de Klasse: Nooit Volleerd - Het Wapen van Budel 2 ...................0 - 10 De Bellevue 2 - K.B.O. De Borgh 2...............................8 - 4

De Poedels 2 - Van Horne 't Hukske 2 .........................5 - 6 K.B.O. De Borgh 3 - Elmo's 2 .......................................8 - 2 Elmo's 1 - De Meulen 3 ...............................................7 - 6 De top vijf van het Kampioenschap (tussenstand): 1. Het Wapen van Budel 2 ........................................1 - 10 2. De Bellevue 2 .........................................................1 - 8 2. K.B.O. De Borgh 3 ...................................................1 - 8 4. B.V. Elmo's 1 ...........................................................1 - 7 5. De Meulen 3 ...........................................................1 - 6 5. Van Horne - 't Hukske 2 ..........................................1 - 6 Kortste Partij: Hans Jürgen Gutensohn (B.V. Elmo's 1) 17 Beurten Hoogste Serie: Pierre Geven (De Meulen 3) 25.53 % (12 v/d 47)

GRENSPOST BUDEL

Vervins Aantal jonge duiven : 387 1. J. Moleman 2. P. & R. van Breugel

3. A. Rooijmans-De Bout 4. J. Govers 5. J. Moleman 6. H. Bax 7. M. Aarts-Ras 8 .H. Teeuwen 9. J. Moleman 10. A. Rooijmans-De Bout Vervins Aantal oude duiven : 113 1. J. Moleman 2. A. Rooijmans-De Bout 3 J. Moleman 4 J. Moleman 5 J. Moleman 6 F. Soors 7 J. Moleman 8 F. Soors 9 J. Moleman 10 H. Teeuwen


HAC Weekblad · VrijdAg 14 september 2012

PAGINA 24

SUPERACTIE Denkadog hondenvoeding

Klant van de week!

1 zak kopen = 1 zak gratis!!*

Natuurlijke voeding Laag eiwit Licht verteerbaar

Kom 22 september naar: Thomas Watsonlaan 104 3930 Hamont - Achel

d is een n o h e Ieder Denkadog...

9.00 - 16.00 uur : Voedingsadviseur van Denkadog * alleen geldig op 22 september 2012, zolang de voorraad strekt

De beste oplossing voor een mooie en gezonde wereld?

Zonwering en Rolluiken

Reparaties eigen service- en reparatiedienst

Rondven 41d · MaaRheeze Tel. 0031 495 496411

Iemand jarig?

Dennis van Moorsel

Maak het verschil met een jubileumgift natuurenmilieu.nl/40jaarVerras hem of haar met 'n leuke felicitatie in HAC Weekblad! Informeer naar de speciale tarieven: bel 0032 11 757201 of mail: info@hacweekblad.eu

Herken u zelf op de foto en win een boodschappenpakket t.w.v. 20 euro! Iedere week zet HAC Weekblad fotograaf Harm een van de klanten van PLUS Dennis van Moorsel in Budel-Schoot in de kijker! Herken je jezelf op deze foto? Kom dan als de bliksem naar de PLUS in Budel-Schoot, want dat betekent dat je een goed gevuld levensmiddelenpakket t.w.v. € 20 hebt gewonnen! De Plus-Klant van de week kan zich melden bij de servicebalie in de winkel voor donderdag 21 september! Hou dus deze rubriek goed in de gaten, want Plus en HAC Weekblad geven meer! PLUS Dennis van Moorsel Parallelweg 1B, 6023 BA Budel-Schoot tel. 0031 495 499019

Ondernemersclub Hamont-Achel

maandag t/m zaterdag geopend van 08.00 tot 21.00

Unie van Zelfstandige ondernemers Hamont-Achel

presenteren vanwege de gemeenteraadsverkiezingen 2012

HAC Weekblad vind ik leuk!

Politiek

debat

hoe vriendelijk is de volgende legislatuur voor de ondernemer?

Cinema Walburg - dinsdag 25/09/2012 Deuren open: 19.45 uur - Aanvang debat: 20.00 uur

DIERENSPECIAALZAAK

KLEIN AMERIKA es! Meer dan 40 jaar uw vertrouwde adr ★ huishoudartikelen ★ Gereedschappen ★ Jeans ★ vrijetijdskleding ★ Werkkledij ★ Textiel ★ compressoren ★ lastoestellen ★ heteluchtheaters ★ Tuingereedschappen

Ook zondag open!

www.legerstockteunissen.be

★ Alle hoender- en neerhofdieren ★ Siervissen Ook zondag open! ★ Sporttrofeeën ★ dierenvoeders

Toegang gratis voor leden van OCHA en Unizo Hamont-Achel. Niet-leden betalen 5 euro entree. Na het debat ontvangt iedere bezoeker twee gratis consumptiebonnen. Er worden plaatsen voorbehouden voor diegene die zich vooraf inschrijft. Meer info op www.unizo.be/hamont-achel of www.och-a.be

HAC Weekblad... in kleur...altijd!

• De grootste in Engelse paardensport en Western Riding! • Kleding en toebehoren • Nu ook ‘indianen-afdeling’ met kleding en accessoires

Open: di. t/m vr. 09.00-12.00 en 13.00-18.00 uur; zat. 09.00-17.00 uur; zondag open 09.00-17.00 uur klein Bien 8 · Achel · Tel. 0032 11 640469 ★ Th. Watsonlaan 38 · Achel · T. 0032 11 644489

Hét weekblad voor Hamont-Achel, Cranendonck en Neerpelt

INLEVEREN BIJ: HAC-Weekblad, Stationsstraat 41, Hamont of e-mail: info@hacweekblad.eu

! s e -j C A H S I T A R G Uw te koop, te koop gevraagd, gevonden en verloren advertenties GRATIS in HAC Weekblad! Deze gratis HAC-jes gelden alleen voor particulieren. Veel succes met uw advertentie, hij komt bij 21.250 huishoudens in de brievenbus!

Spelregels: Alleen voor particulieren. Opgeven via deze bon of per e-mail (info@hacweekblad.eu). De HAC-jes zijn gratis tot een verkoopbedrag van 250 euro. Aan commerciële advertenties of aan

volgende partijen zijn ingegaan op ons verzoek: Balans - cd&v - Nv.A - pRO hamont-Achel

advertenties waarin de vraagprijs hoger is dan 250 euro zijn kosten verbonden. Inleveren voor dinsdag 16.00 uur. Bij gebrek aan ruimte kan het gratis HAC-je een editie later worden geplaatst.

RAMEN DEUREN ROLLUIKEN In pvc geneo Lage energie - passief voor nieuwbouw en renovatie met volledige binnenafwerking

eNeRgIe eFFIcIËNTIe

Kievitstraat 51 · 3930 Hamont-Achel Tel. 0032 11 642730 · 0032 11 446747 info@rubo.be · www.rubo.be


HAC Weekblad · VrijdAg 14 september 2012

PAGINA 25

Eerste nederlaag SV Budel

SV Budel B1 pakte punten!

SV Budel is in de tweede speelronde van het nieuwe seizoen tegen de eerste nederlaag aangelopen. De ‘thuiswedstrijd’ tegen IVO, die in Velden gespeeld werd, werd met 0-1 verloren. Na 30 minuten wist IVO in één van de weinige kansen die het kreeg de bal achter Don Driessen te krijgen, maar ging er een overtreding aan vooraf die de scheidsrechter niet wilde zien. In de tweede helft had SV Budel het aan zichzelf te wijten dat het met lege handen bleef. De kansen waren niet meer op één hand te tellen, maar de terechte gelijkmaker bleef helaas uit.

Na de promotie van vorig seizoen staat de nieuwe B1 een mooi seizoen te wachten. Als eerste jeugdteam ooit spelen ze dit seizoen op landelijk niveau.

Het zou eigenlijk de eerste thuiswedstrijd van het seizoen zijn, maar omdat het hoofdveld in Budel nog niet speelklaar was, had de vereniging twee opties. Een ander veld voorzien van een omheining, of bij de KNVB aanvragen om de eerste thuiswedstrijden uit te spelen. Er werd gekozen voor optie 2, waardoor de wedstrijd bij IVO werd gespeeld. Op papier bleef het gewoon SV Budel - IVO. Het klinkt verwarrender dan het is, want het elftal van Ralf de Haas moest gewoon op bezoek in Velden. Vandaag kon de Haas niet beschikken over Roel Duisters (vakantie), Roy Claassen (blessure) en Jeroen Bogers (blessure). Het elftal werd aangevuld met Stijn Beerten, Teun Broers en Ruud Ras van het tweede elftal. In de eerste helft was SV Budel vooral slordig. Ook IVO was slordig en onrustig aan de bal, waardoor het rommelig oogde op het uitgestorven sportpark in Velden. Na een half uur spelen ging het ineens heel snel. Bij linksback Max Winter schoot het in zijn been, maar de aanval ging door. Michiel Henkelman werd binnen de eigen zestien geraakt door een

Afgelopen zaterdag werden de eerste punten binnengehaald door het team van Thijs Bakermans, Koen Corsten, Ruud Ras en Ton Smeets. SVN/Vossenberg B1

VV Maarheeze wint verdiend De wedstrijd werd gespeeld bij IVO in Velden. overtreding en bleef geblesseerd achter. De opgekrabbelde IVO speler schoot daarna vrij binnen. De scheids heeft de situatie duidelijk gezien, maar wilde er geen vrije trap voor geven. Ondanks de commentaren van SV Budel keurde hij het doelpunt goed en keek SV Budel tegen een 0-1 achterstand aan. Max Winter kon niet verder en werd vervangen door Stijn Beerten, Michiel Henkelman kon de wedstrijd uiteindelijk uitspelen. Vlak voor rust leek Rik Bogers de gelijkmaker binnen te schieten, maar met een prima redding wist de IVO doelman een tegentreffer te voorkomen. Waar het voor rust vooral de jongelingen Rik Bogers en Stephan Lammers waren die hun niveau haalden, was het na rust stukken beter aan de kant van SV Budel. Er werd als een elftal gezocht naar de verdiende gelijkmaker en IVO kwam niet meer in het stuk voor. Waar de trainer van IVO zijn spelers van de kant riep om ‘een station over te slaan’, stonden de verdedigers de bal enkel nog keihard weg te schieten. Na de wissels ging SV Budel met nieuwe krachten nog verder naar voren voetballen en kreeg het nog meer kansen, maar keer op keer ont-

brak het geluk. Na 98 minuten voetbal, de scheidsrechter werd bij een van de verdedigende acties van IVO vol geraakt door de bal en moest een vervangende bril halen, was de eindstand dan ook 0-1. Helaas kreeg SV Budel vandaag niet wat het verdiende, maar vooral in de tweede helft liet het elftal zien dat het in staat is om voor elkaar te werken en voldoende kansen te creëren. Volgende week speelt SV Budel op papier thuis tegen Sparta ’18 uit Sevenum, maar ook deze wedstrijd wordt bij de tegenstander afgewerkt. We hopen op net zoveel steun te kunnen rekenen als in Velden, zodat het toch een thuiswedstrijd lijkt. De wedstrijd start op het sportpark in Sevenum om 14.30 uur. Opstelling SV Budel; Don Driessen, Michiel Henkelman, Bas van Dooren, Mikel de Windt, Max Winter (30’ Stijn Beerten), Rik Bogers, Stephan Lammers, Maarten Henkelman, Ruud Ras (56’ Teun Broers), Dennis Verstraeten (67’ Steef Vasen) en Leon van Exel

Open dag bij Stepco BSW Op zondag 16 september organiseert Stepco BSW in samenwerking met de vereniging BSW en met de supportersvereniging Starwatchers weer de jaarlijkse Open Dag. Voor de supporters van Stepco BSW  een uitgelezen kans om niet alleen met het eerste team, maar ook met de amateurtak van Weert kennis te maken en eventueel zelf

werd met 3-2 verslagen! Proficiat met dit prima resultaat en dat er nog veel 'landelijke' punten mogen volgen! Een wedstrijdverslag van deze en vele andere wedstrijden leest u op onze website. Ga hiervoor in het menu naar ‘wedstrijdinfo’ en klik daar op uitslagen. Als u op een uitslag kan klikken, kunt u een verslag lezen!

in actie te komen. Het programma van de Open Dag is als volgt: 14:00 - Mixtoernooi (deelname open voor iedereen) 15:00 - Spelers 1e team coachen mee op mixtoernooi 17:00 - Officiele teampresentatie Stepco BSW 17:45 - Meet & Greet 18:30 - Starwatchers Shoot-out 19:30 - Oefenwedstrijd Stepco BSW - Essen (D)

De toegang tot de Open Dag is gratis. Rondom het programma kan de jeugd zich vermaken met eigen entertainment, terwijl de volwassenen kennis kunnen maken met het aanbod van Volkswagen en Audi-dealer Van Mossel.

HAC Weekblad Dat lees je!

Vv Maarheeze heeft de “valse start” van afgelopen week rechtgezet door een prima thuisoverwinning op RKSVO uit Ospel. Op een zonovergoten sportpark De Romrijten werd met maar liefst 4-1 gewonnen.  Maarheeze startte met een opstelling waarbij “good old” Mikel Durrer wederom de spitspositie invulde, bijgestaan door Nissandro Estanista en Tom Kersten. Met gedisciplineerd spel werd RKSVO vanaf het begin de wil opgelegd en dit resulteerde in de eerste kansen voor Maarheeze door schoten op doel van Leslie Daams en Mikel Durrer. In de 22e minuut wist Mikel Durrer in een combinatie met Tom Kersten vrij op de keeper van RKSVO af te gaan en deze simpelweg het nakijken te geven: 1-0. RKSVO was duidelijk de mindere partij maar Maarheeze wist de score voor de rust niet verder uit te bouwen. Na de rust ging Maarheeze op dezelfde voet verder en kon Rick van der Linden in de 54e minuut vrij op de keeper af gaan; zijn schot ging echter voorlangs. In de 72e minuut werd de 2-0 op het bord gezet nadat Rob van Wetten een prachtige voorzet gaf die door een RKSVO verdediger in het eigen doel werd gekopt. 5 Minuten later echter wist RKSVO alsnog terug in de wedstrijd te komen nadat de Maarheezer verdediging de bal niet wist weg te werken

uit het eigen 16-meter-gebied en Chesron Geuns van RKSVO hiervan dankbaar profiteerde: 2-1. Het duurde vervolgens tot de 88e minuut alvorens de overwinning veilig werd gesteld. Een prima uitgespeelde aanval bracht invaller Ruud van Harn voor open doel die deze kans niet kon missen: 3-1. In de slotminuut volgende een gelijke aanval en wederom wist Ruud van Harn koelbloedig af te ronden. Eindstand 4-1. Na deze overwinning wacht volgende week de uitwedstrijd naar Liessel. Met de steun van vele Maarheeze supporters hopen we dat het vaandelteam, olv trainer Twan Wijnen, ook volgende week weer de 3 punten mee naar Maarheeze kan brengen. VV Maarheeze - RKSVO 4-1 21' 1-0 Mikel Durrer 72' 2-0 Eigen Doelpunt RKSVO' 77' 2-1 - 88' 3-1 Ruud van Harn 93' 4-1 Ruud van Harn Gele kaart: Ronny Timmer en Mikel Durrer - Opstelling Maarheeze: Dennis van Esch, Nick Bergmans, Mikel Durrer (60' Bram Linders), Nisandro Estanista, Teun Linders (47' Luke de Graaf), Lesley Daams (75' Ruud van Harn), Tom Kersten, Rick van der Linden, Ronny Timmer, Rob van Wetten en Stan van Velthoven.

Vorenhout moet stoppen Na uitvoerige diagnose door meerdere medische specialisten hebben de artsen Niels Vorenhout geadviseerd om met onmiddellijke ingang zijn actieve basketball-loopbaan te beeindigen, ten einde zijn fysieke gezondheid te waarborgen. Vorenhout heeft last van een her-

nia. De captain en vaandeldrager van Stepco BSW stond aan de vooravond van zijn 16e jaar basketball op topniveau, en zijn zevende seizoen bij Weert. Niels Vorenhout heeft besloten het advies van zijn doktoren op te volgen. Hij is met de technische staf in overleg over een passende rol binnen de organisatie van Stepco BSW.

SPORT  PROGRAMMA’S  UITSLAGEN  SPORT  PROGRAMMA’S  UITSLAGEN  SPORT ROOD-WIT'67/NYRSTAR

Rood-Wit’67/Nyrstar programma en uitslagen Woensdag 05 september: Rood-Wit’67/Nyrstar C2 – RKESV C1 .........................1 - 2 RKSVN C1 - Rood-Wit’67/Nyrstar C1 ..........................2 - 6 Donderdag 06 september: Rood-Wit’67/Nyrstar A1 – DESM A1 ..........................2 - 3 Zaterdag 08 september: Koningslust A1 - Rood-Wit’67/Nyrstar A1 ..................5 - 2 SVC 2000 B2 - Rood-Wit’67/Nyrstar B1 ......................2 - 1 Sportclub Leeuwen C1 - Rood-Wit’67/Nyrstar C1 .......6 - 1 Helden C3 - Rood-Wit’67/Nyrstar C2 ........................0 - 12 Helden D3 - Rood-Wit’67/Nyrstar D1 .........................0 - 2 Rood-Wit’67/Nyrstar E2 – Fc Cranendonck E2 ............3 - 8 Rood-Wit’67/Nyrstar F1 – Fc Cranendonck F1 ............7 - 1 Fc Oda F4 - Rood-Wit’67/Nyrstar F2 ...........................2 - 5 Fc Oda F6 - Rood-Wit’67/Nyrstar F3 ...........................6 - 7 Zondag 09 september: Eindse Boys 1 - Rood-Wit’67/Nyrstar 1.......................2 - 1 Rood-Wit’67/Nyrstar 2 – Laar 4 .................................2 - 1

Fc Cranendonck 3 - Rood-Wit’67/Nyrstar 3.................1 - 2 Rood-Wit’67/Nyrstar 4 – Eindse Boys 3......................4 - 3 Programma: Zaterdag 15 september: 14.30 uur: Rood-Wit’67/Nyrstar A1 – RKESV A1 14.30 uur: Rood-Wit’67/Nyrstar B1 – SV Budel B2 14.30 uur: Rood-Wit’67/Nyrstar C1 – Heythuysen C1 11.00 uur: Rood-Wit’67/Nyrstar C2 – VV Kessel C2 12.30 uur: Rood-Wit’67/Nyrstar D1 – SV Budel D3 10.30 uur: Rood-Wit’67/Nyrstar E1 – Maarheeze E2 10.30 uur: Rood-Wit’67/Nyrstar E2 – Maarheeze E3 10.30 uur: Rood-Wit’67/Nyrstar F1 – Merefeldia F2 09.30 uur: Rood-Wit’67/Nyrstar F2 – Merefeldia F2 09.30 uur: Rood-Wit’67/Nyrstar F3 – SHH F9 Zondag 16 september: 14.30 uur: Rood-Wit’67/Nyrstar 1 – Horn 1 12.00 uur: RKSVN 2 - Rood-Wit’67/Nyrstar 2 11.00 uur: Rood-Wit’67/Nyrstar 3 – SV Budel 3 11.30 uur: Altweerterheide 2 - Rood-Wit’67/Nyrstar 4

VV MAARHEEZE

Maarheeze A1 - VV GKC A1 .verzet naar 12 sept. 19.30 uur Maarheeze B1 - Horn B1.............................................. 5-2 Maarheeze C1 - RKMSV C1 .......................................... 6-3 Maarheeze C2 - Altweerterheide C1 ............................ 3-9 Maarheeze D1 - SVC 2000 D1 ...................................... 1-6 Maarheeze D2 - SV Budel D4 ....................................... 3-2 Maarheeze E1 - Laar E2 ............................................... 6-2 Maarheeze E2 - Laar E3 ............................................... 1-4 Maarheeze E3 - RKSVO E3 ........................................... 3-1 Maarheeze E4 - SV Budel E8 ........................................ 1-8 Maarheeze F1 - Helden F2 ........................................... 5-0 Maarheeze F2 - FC ODA F3 ........................................... 3-5 Maarheeze F3 - FC ODA F5 ........................................... 7-1 Maarheeze F4 - RKMSV F5........................................... 8-1 Programma 15 september 14:30 uur: Koningslust A1 - Maarheeze A1 14:00 uur: VV Kessel B1 - Maarheeze B1 13:30 uur: Horn C1 - Maarheeze C1

13:30 uur: Grashoek C1 - Maarheeze C2 14:00 uur: RKESV D1 - Maarheeze D1 11:00 uur: EVV E1 - Maarheeze E1 10:30 uur: RoodWit '67 E1 - Maarheeze E2 10:30 uur: RoodWit '67 E2 - Maarheeze E3 09:30 uur: VV GKC E2 - Maarheeze E4 09:00 uur: Laar F2 - Maarheeze F1 11:00 uur: Helden F3 - Maarheeze F2 09:00 uur: SV Budel F6 - Maarheeze F3 09:30 uur: SVC 2000 F5 - Maarheeze F4

SV BUDEL SENIOREN

SV Budel 1 - IVO 1 ...................................................0 - 1 * Laar 2 - SV Budel 2 .....................................................3 - 4 SV Budel 3 - RKESV 3 ..................................................8 - 0 SV Budel 4 - RKMSV 4.................................................3 - 8 SV Budel 5 - Altweerterheide 2 ..................................3 - 0 Laar 6 - SV Budel 6 .....................................................0 - 3 * Wedstrijd werd gespeeld bij IVO in Velden. Programma zondag 16 september 2012

SV Budel 1 - Sparta ’18 1 ...............................14.30 uur ** Someren 5 - SV Budel 2 ......................................12.00 uur Rood Wit ‘67/Nyrstar 3 - SV Budel 3 ...................11.00 uur SV Budel 4 - Merefeldia 5 ...................................10.00 uur Maarheeze 4 - SV Budel 5...................................10.00 uur SV Budel 6 - Altweerterheide 3 ..........................10.00 uur * Wedstrijd wordt gespeeld bij Sparta ’18 in Sevenum. Meer op www.svbudel.nl

Sport


HAC Weekblad · VrijdAg 14 september 2012

PAGINA 26

Kermis in Gastel

Vanaf zaterdag 15 tot en met dinsdag 18 september is het Cornelisplein in Gastel weer omgebouwd tot kermisterrein. De kermis wordt op kermiszaterdag om 19 uur officieel geopend door Wethouder Strik in samenwerking met Blaaskapel Excelsior.

Dit jaar vindt u op de kermis onder andere de autoscooter met boksbal, de Vulcano Power, de draaimolen, de grijpkranen, de gebakkraam, het lijntrekspel, de snoepkraam, de suikerspin, de schietsalon, en de Hernieuwde Levenskracht. Op zondagmorgen staat de kermis in het teken van de speciale kermismis. Deze wordt

gehouden op de autoscooter. De mis begint om 10 uur. Daarnaast zorgt de uitbater van de Cranehoeve voor een feestelijk kermistintje. En natuurlijk is er ook aan de kinderen gedacht en wel op de maandagavond; want vanaf 19 uur komt ballonnenclown Desalles de kinderen verrassen. Zoals u ziet is er voor iedereen wat wils!

DEZE PUZZEL WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

• Boeken en strips • Tijdschriften • Dagbladen • Wenskaarten

Een rondje door de tuin in september De zomer is op haar retour en gaat deze maand geruisloos over in de herfst. Bladeren van bomen en struiken zijn al aardig verkleurd en zeker door de kleine hittegolf in augustus, is er hier en daar al sprake van een serieuze bladval. Door Gert-Jan van Ansem

• Multimedia • Cadeaubonnen • Lotto • Boekenbonnen

Je vindt er meer dan je zoekt Bernard Kempplein 1a · 3930 Hamont-Achel · T 011 803016 · sb.hamontachel@standaardboek.com

DE TONEELSPELER ❑ AAnPASSing ❑ AAnTekeningen ❑ AAnVOelen ❑ AAnwiJzingen ❑ ACTeuR ❑ ACTie ❑ AffiniTeiT ❑ AmATeuR ❑ AnAlYSeRen ❑ ARTiCulATie ❑ BeheeRSing ❑ BliJSPel ❑ COnCenTRATie ❑ COuliSSen ❑ deClAmeRen ❑ deCOR ❑ deTAilS ❑ dOel ❑ dRAAiBOek ❑ dRAmA ❑ fAnTASie ❑ feSTiVAl ❑ figuuR ❑ hOOfdROl ❑ imPROViSeRen ❑ inTuiTie ❑ kARAkTeRROl ❑ kluChT ❑ medeSPeleRS ❑ OnheRkenBAAR ❑ PeRSOOnliJkheid ❑ PlAnkenkOORTS ❑ PROfeSSiOneel ❑ SCene ❑ STRAATTheATeR ❑ TAlenT ❑ TegenSPeleR ❑ TOuRnee ❑ uiTdRukking ❑ VAARdigheden ❑ VeRAndeRingen ❑ VeRTOlking ❑ VOlkSTOneel ❑ VOORBeReiding

De herfstaster (Aster novi-belgii) De nachten zijn beduidend koeler geworden. Dauwdruppels op spinnenwebben lijken wel op kleine pareltjes als ze glinsteren in de ochtendzon. De ruiperiode voor de tuinvogels is voorbij en misschien heeft u de roodborst alweer horen zingen. Boerenzwaluwen verzamelen zich op telefoonpalen voor de grote vogeltrek. Ze vreten zich nog even helemaal vol met insecten voordat ze aan de lange reis naar het gevaarlijke zuiden beginnen. De tuin begint in september langzaam af te takelen. Uitgebloeide bloemstengels en door de zon verbrande bladeren van Hosta’s. Toch zijn er juist planten die het op dit moment goed doen. Vlinderstruiken (Buddleja davidii) lokken massa’s vlinders. Vooral de atalanta of admiraalsvlinder is een veel geziene vlinder op dit moment. Deze trekvlinders vliegen nu naar hun overwinteringgebieden in het zuiden.

krokussen (Crocus speciosus) en herfststijloos (Colchicum autumnale). Deze laatste is een inheemse plant, giftig en bloeit zelfs als “naakte”bol op de vensterbank. In september kunt u nog bloembollen planten van deze late bloeiers, ze bloeien dan in oktober/november. Plant deze maand ook de bolletjes van het sneeuwklokje, hoe eerder geplant, des te beter groeit zij nog aan voor de komende winter. In de vijver raken de meeste planten op dit moment uitgebloeid. De waterlelie ontvangt nu veel minder zonlicht, wat onontbeerlijk is om haar prachtige bloemen te kunnen produceren. Veel bladeren zijn aangetast door de waterleliekever en zien er maar toegetakeld uit. Zowel de larven als de kevers vreten zich een kronkelend pad over de bovenzijde van het blad. Ze laten de onderkant intact, want ze hebben een hekel aan natte pootjes. Helaas is er maar weinig aan te doen aan deze vraatzucht. De beste manier is platdrukken. Bij een kleine vijver is dit nog wel doen, als u tenminste niet vies bent van het oranje lichaamsap van de platgedrukte beestjes. Volwassen kevers overwinteren in de holle stengels en als men de bladeren en stengels verzameld en verbrand, kan men een groot aantal beestjes vernietigen.

De zonnehoed (echinacea purpurea)

Een rode Pompondahlia.

Oplossing: .......................................................................................................................

WIN EEN KADOBON! Ontdek meer en andere puzzels in onze puzzelboeken en tijdschriften

In HAC Weekblad treft u wekelijks een puzzel aan. Naast de gebruikelijke kruiswoordraadsels, bieden we ook woordzoekers, sudoku's en Zweedse puzzels aan. Deze week een woordzoeker. Met de puzzel is een kadobon van Standaard Boekhandel t.w.v. € 5,- te winnen. Stuur de oplossing met uw naam, adres en telefoonnummer naar wedstrijd@hacweekblad.eu of lever de juiste oplossing in bij ons kantoor aan de Stationsstraat 41 te Hamont-Achel. Uiterste inleverdatum voor deze puzzel: 18-09-2012, 16 uur. Veel succes! De oplossing van vorige week was 'kogelpen'. De kadobon is gewonnen door: Eveline van Hoek, Lozenweg, Hamont. Proficiat!

Dahlia’s zijn dankbare bloeiers en zij blijven doorgaan tot de eerste nachtvorsten. Regelmatig uitgebloeide knoppen afknippen en een lange doorbloei is gegarandeerd. Herfstasters, zilverkaarsen (Cimicifuga) en herfstanemonen maken het feest in de border compleet en zorgen tevens voor extra voedsel voor bijen en vlinders. De klimop is echter de kampioen van de nectarleveranciers van deze maand. Met haar gele bloemen lokt zij allerlei insecten, het gonst er van de bijen en vliegen. Wespen zijn er dit jaar beduidend minder door de afgelopen strenge winter. Januari was niet koud en lokte de eerste koninginnen naar buiten. Helaas voor hen, werden zij overvallen door koning winter. Nog een paar opvallende bloeiers van deze maand zijn herfstbloeiende

Omdat de zon langzaam in sterkte afneemt, zal de algengroei in veel vijvers afnemen. Het groene water zal langzaam maar zeker weer helder worden, doordat het water in de steeds maar kouder wordende nachten afkoelt. Probleem is echter vaak het teveel aan vissen en voedingstoffen in het water. Teveel voeren vervuilt het water en veroorzaakt veel algengroei. Nu de bladeren beginnen te vallen, is het zeker aan te raden om ze zo snel mogelijk uit de vijver te verwijderen. Afgevallen bladeren veroorzaken in kleinere vijvers vaak problemen in de winter. De bodem van de vijver verandert langzaam in een rottende brei met giftige gassen voor alle levende organismen. Als de vijver dan dichtvriest in de winter, treedt er al snel een zuurstoftekort op met alle gevolgen van dien. In de eettuin is het oogsten van fruit en groenten één van de drukste werkzaamheden van deze maand. Appels, peren, pompoenen, zomerwortelen, rode bieten, sla, zomerprei, radijs, spinazie, allemaal heerlijke producten. In de diepvries en kelder zal het aardig vol worden. September begon met aardig nazomerweer. Geniet ervan, zoveel het kan. Tot ziens. Gert-Jan.


HAC Weekblad · VrijdAg 14 september 2012

PAGINA 27

HAC Weekblad brengt iedere maand een pagina over de tuin. Hierop staan een aantal bedrijven die gespecialiseerd zijn in tuinieren en alles wat daarmee te maken heeft. Voor iedereen die waarde hecht aan een mooie en fijne tuin is deze pagina de uitgelezen kans om de beste adresjes te vinden!

Tuin en buiten

Rolcolux Top, waar eerlijk advies en goede service belangrijk zijn MAARHEEZE - Rolcolux Top in Maarheeze biedt allerhande mogelijkheden op het gebied van zonwering. Rolluiken, Luifels, veranda’s, serres, overkappingen, windwering, terrasafscheidingen en uitvalschermen,…dit is slechts een greep uit het ruime aanbod. Rolcolux Top staat niet enkel in voor de verkoop, maar ook voor de montage, reparatie en assemblage van deze producten. Omdat de assemblage in eigen bedrijf gebeurt is er voor ieders budget een geschikte oplossing op het gebied van zonwering. Zo kunnen er standaardmodellen aangeleverd worden, maar ook luxemodellen zijn mogelijk.

Er is een ruime keuze tussen verschillende modellen, kleuren, vormen,… Daarom wordt er steeds samen met de klant gekeken naar de beste, mooiste en meest passende model. Ook biedt Rolcolux Top heel wat oplossingen omtrent de binnenzonwering, zoals lamellen, jaloezieën en shutters. En ook hier zijn er weer tal van modellen en kleuren beschikbaar. Om de juiste en meest correcte voorstellen te kunnen doen worden er regelmatig thuisbezoeken gedaan. Dit om de juiste afmetingen te hebben en zo kan er meteen gezien worden welke stijl het beste bij het huis past. Aan Paul Kuijpers van Rolcolux Top

de hand hiervan wordt dan gratis een vrijblijvende prijsofferte gemaakt. Rolcolux Top staat ervoor steeds de meest kwalitatieve materialen te gebruiken en daarom geeft het bedrijf ook regelmatig langdurige garanties op de materialen en de werken. Merken waar Rolcolux vaak mee werkt zijn Velux ramen, Aurora zonweringen en Somfy motoren en zonweringsdoeken van Swela en Tibelly en Heroal rolluiken. Zaakvoerder Paul Kuijpers heeft onlangs zijn personeelsbestand uitgebreid. Vanaf nu staat Elmie paraat om o.a. het administratieve werk en de telefonie op zich te nemen. Rolcolux Top is te vinden op de Rondven 41 D in Maarheeze. Meer informatie over Rolcolux of voor het maken van een afspraak kan iedereen ook bellen naar Paul Kuijpers via 0031 495 496411 of mail naar info@rolcoluxtop.nl. Kijk ook zeker eens op www.rolcoluxtop.nl

ROLLUIKEN • SCREENS • ZONNESCHERMEN • VERANDA’S • SHUTTERS • BINNENZONWERING

Rolcolux Top beschikt over een groot magazijn, waarin allerhande materialen altijd op voorraad aanwezig zijn, zodat alles erg snel geleverd kan worden. Paul Kuijpers, zaakvoerder van Rolcolux Top: “Klanten kunnen steeds terecht bij ons met al hun plannen en ideeen. Samen kijken we dan naar de diverse mogelijkheden en er wordt altijd naar een oplossing gezocht. Een eerlijk advies dragen we ook hoog in het vaandel, en dit vullen we aan met een goede en persoonlijke service.” Het is geen enkel probleem om voor een nieuwbouw, een bestaand huis of tijdens een renovatie een beroep te doen op Rolcolux Top. Paul staat klanten steeds bij met passend advies om zo tot het beste resultaat te komen.

roen m t grahsetggroraesngmag ziajgn!zijn! als he als

Zonwering en Rolluiken

VERANDA’S GLAS POLYCARBONAAT PLISEE HORDEUREN

SHUTTERS ROLLUIKEN MARKIEZEN ZONNESCHERMEN

BINNENZONWERING: op maat geleverd en gemonteerd!

Graszoden bER-AcTiE:* 2 PTEm SEGraszoden PieterRoefs Roefs r 1,75 PER m2 Gazon aanleg Pieter EN d O Sz A R van Sevenbornlaan 3 g Gazon aanleg s: 1,95 per m van Sevenbornlaan 6027 RP Soerendonk3 e verkoopprij rmalKunstgras * No Kunstgras donk. 6027|RP Soerendonk T (0495) 591558 F (0495) 592516 ald in Soeren * afgehaSportveldonderhoud T (0495) 591558 | F (0495) 592516 Sportveldonderhoud www.roefsgraszoden.nl E info@roefsgraszoden.nl Cultuurtechniek EW info@roefsgraszoden.nl www.roefsgraszoden.nl Cultuurtechniek W www.roefsgraszoden.nl

► dagelijks vers gesneden graszoden

► dagelijks vers gesneden graszoden

VRIENDELIjKE BETAALBARE pRIjZEN • MAATWERK • SNEL GEïNSTALLEERD • VOLLEDIGE GARANTIE • EIGEN SERVICE- EN REpARATIEDIENST • STANDAARD DE BESTE KWALITEIT!

Rondven 41d · MaaRheeze · Tel. 0031 495 496411

► dagelijks gesneden graszoden ► gazon vers aanleg op afspraak ► verkoop van meststoffen ► gazon aanleg opDCM afspraak ► servicepunt Royal ► exclusief servicepunt RoyalGrass Grass ► exclusief verkoop van DCM meststoffen kunstgras Zuid-Nederland kunstgras Zuid-Nederland ► exclusief servicepunt Royal Grass kunstgras Zuid-Nederland

DONDERDAG 5 - VRIJDAG 6 - ZATERDAG 7 MEI

Nu volop bloeiende heide! Div. kleuren potchrysanten en winterviolen. Openingstijden: ma. t/m vrij. van 9.00 - 17.00 uur zaterdag van 9.00 - 16.00 uur

bvba

Witvennenweg · 6002 SC Weert (Boshoven) tel. 0031 495 539466 · www.tunnelke.nl

zwemvijvers beregening

aanleg en onderhoud bestrating

Bleekstraat 6 · Hamont-Achel · T. 0032 476 217770 info@groendesign-koencox.be www.groendesign-koencox.be

Enorm aanbod buitenplanten en bomen • Potgronden • Boomschors • Meststoffen • Stenen • Potterie • Graszoden • Tuinaanleg Ook bereikbaar tijdens uitbreiding van nieuwe serre! Boelehoef 3 • 3910 Neerpelt

Inhell bladblazer 49.99 nù 34,95 Gardena bladblazer/zuiger 99.99 nù 75,00 Instraat 6A, Budel · T 0031 495 499955 · www.formido.nl/budel

DECORATIE NU... NAjAARsmEsT vOOR hET gAzON! DIERENvOEDINg en BENODIgDhEDEN BAKPRODUCTEN

UW PART NER IN HUIS, TUIN EN DIER ! Thomas Watsonlaan 104 · Achel · T. 011 647679 hendrikx.tuincentrum@skynet.be www.tuincentrumhendrikx.be


HAC Weekblad · VrijdAg 14 september 2012

PAGINA 28

Naschools sportaanbod Hamont-Achel

Lezing over Luchtoorlog

Pauzes, die altijd te snel voorbij zijn? Doet jouw kind niets liever dan bewegen en bezig zijn? Hoog tijd om kennis te maken met het naschoolse sportaanbod georganiseerd door het stadsbestuur van HamontAchel. Het naschoolse sportaanbod heeft één gemeenschappelijk doel: een omgeving scheppen die ervoor zorgt dat kinderen niets liever doen dan bewegen. Wat staat er allemaal op het programma?

Op woensdag 26 september om 20 uur organiseert Heemkundekring ‘De Baronie van Cranendonck’ in Gemeenschapshuis ‘De Reinder’ te Budel-Schoot een lezing en expositie van Bulander René Vos, getiteld: Luchtoorlog boven de gemeenten Cranendonck en Hamont-Achel 1940-1945.

De ieniemienieclub is voor kleuters van 2,5 en 3 jaar die onder begeleiding kennis maken met nieuwe en verrassende spelsituaties. De jongste kleuters ontdekken en proberen wat ze kunnen en vooral durven. De ieniemienieclub start op woensdag 19 september en gaat door in sporthal De Posthoorn van 16.30-17.30 uur. De speelkriebels is voor 4- en 5-jarige kleuters die zich onder

begeleiding naar hartenlust kunnen uitleven. Een lesgever zal hen steeds opnieuw op een doordachte en creatieve manier proberen uit te dagen. Zij zullen hun grenzen verleggen en zoeken naar nieuwe oplossingen. De speelkriebels starten op woensdag 19 september en gaan daar in de sporthal Hamont-Lo van 13.30-14.30 uur of in sporthal De Koekoek van 13.30-14.30 uur. Sport-o-fun is de nieuwe naam van de alom gekende sportacademie. Kinderen van het 1e tot en met 4de leerjaar kunnen genieten van een uniek pedagogisch basisprogramma waarin een waaier van sporten aan bod komen. Er wordt op een recreatieve manier gesport waarbij presteren op een tweede plaats komt.  Sport-o-fun gaat door op : - maandag 17 september, sporthal De Posthoorn van 15.45-16.45 u (1e-2e leerjaar) - maandag 17 september, sport-

hal De Posthoorn van 15.45-16.45 u (3e-4e leerjaar) - dinsdag 18 september, sporthal De Koekoek van 15.45-16.45 u (1e2e leerjaar) - donderdag 20 september, sporthal De Koekoek van 15.4516.45 u (3e-4e leerjaar) - donderdag 20 september, sporthal Hamont-Lo van 15.4516.45 u (1e-2e leerjaar) Sport4fun is een cool aanbod voor tieners van 12-18 jaar. Eén maal per maand (de eerste woensdagnamiddag) ga je onder begeleiding van een lesgever op locatie voor een speciale activiteit (hindernisparcours, snowboarden, …) Wil je binnenkort meeproeven van deze leuke activiteiten, geef je gegevens door aan de dienst vrije tijd (hnelissen@hamont-achel.be). Je wordt persoonlijk op de hoogte gehouden van de activiteiten die gepland zijn.   Je inschrijven kan dan afzonderlijk per activiteit.

Ook in Hamont-Achel dag van de landbouw Zondag 16 september staat in het teken van de Dag van de Landbouw. Op diverse plaatsen in de provincie worden agrarische bedrijven opengesteld, als akkerbouw- , melkvee- en sierteeltbedrijven, ook een paardenfokkerij en fruitbedrijf openen de poorten. Het Landelijke Gilde Achel organiseert haar activiteiten op Wijndomein De Oude Hoeve aan de Leenderdijk. Tekst Evert Meijs Maurice Kauffmann en Francis Vranken zijn twee van de bestuursleden van Landelijke Gilde Achel. Maurice: “Doel van deze dag is om mensen meer eigen te maken met de landbouw. Nog al te vaak merk je dat ze te weinig weten over de

meest basale zaken op de bedrijven. Een goede zaak om nationaal 16 september uit te roepen tot de Dag van de Landbouw. Op 54 plaatsen kunnen bezoekers zich laten voorlichten over landbouw in breedste zin van het woord.” Francis vertelt dat elk jaar een andere locatie wordt gekozen om de dag te organiseren. Dit jaar is Wijndomein De Oude Hoeve plaats van actie. “Iedereen is van harte welkom om de bijzondere wijngaard van 2 ha te komen bezoeken. Robert en Daniëlla Schmiehusen zetten de poorten open van 10.00 u tot 18.00 u. Als eerste wordt er een heilige mis opgedragen in de feesttent die is opgesteld. Iedereen wordt daarna koffie aangeboden en start een eerste rondleiding over het domein. In één van de schuren is een

tentoonstelling ingericht. “Je krijgt een goed beeld van het proces van druif tot wijn,” zegt Maurice, die er aan toevoegt dat je ook de kans krijgt om de exclusieve Achelse wijn te proeven. “Maar er is ook een cafetaria waar voor elk wat wils te eten en te drinken is. .” Hij glimlacht, en haalt de Limburgse folder waarop ‘t Achelse wijndomein keurig vermeld staat. Ook de overige Vlaamse opengestelde bedrijven staat er op aangegeven. De jeugd wordt deze dag ook niet vergeten. Landelijke Gilde heeft een heuse kinderboerderij ingericht. Er kan gespeeld worden en een zoektocht over het terrein behoort ook tot de mogelijkheden. “Er worden die dag ’n paar-duizend bezoekers verwacht, en de inkom is gratis,” voegt Francis er nog aan toe.

De spreker publiceerde vorig jaar het boek ‘Gebroken Vleugels’, over de luchtoorlog boven de gemeenten Cranendonck en HamontAchel. Naast de lezing worden er tal van items uitgestald die u een goede indruk geven van de vliegtuigcrashes in onze omgeving. In zijn lezing, die twee keer 45 minuten zal duren, zal René ingaan op de ontwikkelingen per oorlogsjaar, afgewisseld met de crashes in dat betreffende jaar. In totaal ging het om niet minder dan twintig vliegtuig-crashes in de gemeenten Cranendonck en Hamont-Achel. Hierbij kwamen 47 geallieerde en twee Duitse bemanningleden om het leven. In de directe nabijheid van onze gemeentegrenzen crashten maar liefst 35 andere, hoofdzakelijk geallieerde, toestellen. In totaal kwamen in onze directe nabijheid dus zo’n 55 toestellen naar beneden. Oorzaak van dit hoge aantal crashes lag onder andere in het feit dat nabij onze gemeente een

verdedigingsgordel met zwaar luchtafweergeschut en (nacht) jachtvliegers was opgezet. In de presentatie worden ook onderzoeken naar de crashlocaties beschreven en gevonden onderdelen van de vliegtuigen getoond. Ook zal er aandacht zijn voor de pilotenhulp en worden spannende en aangrijpende ontsnappingsverhalen verteld. Duidelijk zal worden dat onze gemeenten echte verzetshelden heeft gekend. Dorpsgenoten die, met gevaar voor eigen leven, de geparachuteerde bemanningsleden hielpen te ontsnappen. Als laatste gaat René kort in op de vliegtuigcrashes na 1945 en welke bijzondere impact deze op zijn onderzoek hebben gehad. Bent u geïnteresseerd in deze bijzondere episode van onze dorpsgeschiedenis dan mag u deze lezing zeker niet missen. U bent dus van harte uitgenodigd. De toegang is gratis voor leden, niet-leden betalen 2,50 euro.

Fanfare zette jubileum in

Goede service bij tankstation Lingen Tankstation Lingen, gelegen aan de Kempenweg langs het kanaal tussen Lozen en Weert, onderging onlangs een complete verbouwing. Na vijf jaar staat de familie Lingen terug aan het roer van deze zaak, waardoor de goede service weer helemaal is teruggekeerd. Tankstation Lingen is niet enkel het adres voor voertuigen, ook de scheepsvaart kan hier terecht voor het tanken van brandstof. Dertig jaar lang stond de familie Lingen garant voor een goede service bij dit tankstation. Nadat de zaak 5 jaar door een andere exploitant werd uitgebaat, staat nu de tweede generatie Lingen, namelijk zoon Gert-Jan, in voor deze goede service, een reputatie die vader en moeder gedurende dertig jaar hebben opgebouwd. Het tankstation en bijbehorende winkel ondergingen een complete make-over waardoor het tankstation nu ook van ver duidelijk zichtbaar is door de nieuwe verlichtingen. De winkel werd opnieuw ingedeeld, zodat er in alle

de kwaliteit en bij Lingen verkrijgbaar aan een zeer scherpe prijs! Zowel groot als klein verpakking zijn er voorhanden of op bestelling verkrijgbaar!

Gert-Jan Lingen in de winkel van het Tankstation rust en met een degelijk overzicht gewinkeld kan worden. Naast een ruim assortiment tabaksproducten, een volledige wand met allerhande dranken en belegde broodjes zijn er ook diverse onderhoudsproducten zoals poetsproducten, jerrycans en accu’s voor zowel voertuigen als schepen, stunt tankstation Lingen met zijn smeeroliën van het merk Total. Deze oliën zijn van uitsteken-

Dankzij de pomp, die gelegen is net langs het kanaal, is het voor zowel beroepsvaart als plezierboten mogelijk om brandstof af te nemen. En ook materialen voor de scheepsvaart, klein of groot, is bij tankstation Lingen te verkrijgen. Denk maar aan scheepslakken, aanmeertouwen, vlagjes maar ook fenders, campinggas en reddingsvesten voor jong en oud worden er te koop aangeboden. Het assortiment van Lingen wordt iedere keer aangepast aan het seizoen. Tankstation Total Lingen is gelegen aan de Kempenweg 110 in Weert. Er kan steeds 24/24 uur getankt worden en de winkel is iedere dag geopend. Op maandag tot en met vrijdag van 7 uur tot 20 uur, op zaterdag van 8 uur tot 19 uur en op zon- en feestdagen van 8 uur tot 15 uur. Informeer momenteel ook zeker naar de erg interessante Total-acties!

Fanfare zette haar jubileum goed in HAMONT-ACHEL-- Afgelopen zaterdag heeft Koninklijke Fanfare Kempenbloei haar 150-jarig bestaansfeest magnifiek ingezet. Met mars en show en met een ‘zittend’ concert werd de bevolking getrakteerd op een super-happening. Mede doordat de temperatuur iets weg had van een zuid-Franse avond, was iedereen zeer content over deze geste van de fanfare. Tekst en foto’s Evert Meijs Allereerst was het Michielsplein plaats van handeling. Het leek een herhaling van de mars- en showwedstrijden van Pinksteren. Strak in het gelid marcheerden de muzikanten over het plein achter het voormalige gemeentehuis, alleen rekening houdend met de kratten vuurwerk, die al in gereedheid waren gebracht ter afsluiting van dit festijn. Tegen acht uur verplaatste de verjaardag zich naar de voorzijde van het gemeentehuis. Tussen kerk en fontein werd

lichte amusementsmuziek ten gehore gebracht door de gastorkesten, terwijl hapjes en drankjes gretig werden afgenomen van de catering. Een genoeglijke sfeer, vergroot door de sprookjesachtige verlichting rondom de vijver, maar ook op het grasveld, maakte dat het leek alsof Achel het centrum was van een zuid-Frans dorp in het toeristenseizoen. De straatlampen waren gedoofd en de torenklokken zwegen deze avond. De straten waren afgezet voor het verkeer en iedereen kon genieten met volle teugen. De jarige fanfare sloot het muzikale gedeelte af met mooie muziek, afgewisseld door mimiek, solopartijen en zangstukjes tussendoor. Tot slot werd iedereen verrast met een heus vuurwerk. Het ontbrak nog net aan een trompettist die vanuit de kerktoren een Il Silencio ten gehore bracht, maar dat terzijde. Alom waardering van de aanwezigen, voor de wijze waarop Kempenbloei zich op deze avond heeft laten horen en zien.


HAC Weekblad · VrijdAg 14 september 2012

PAGINA 29

HAC Weekblad brengt iedere maand een Beauty pagina. Hierop zijn interessante salons te vinden waar onder andere gelaatsverzorging, haarstyling en wellness centraal staan. Voor iedereen die waarde hecht aan verzorging en schoonheid is deze pagina de uitgelezen kans om de beste adresjes op het gebied van beauty te vinden!

y t u a e B Openingsuren Coiffure

Dames, heren, kinderen

zo. ma. di. woe. don. vrij. zat.

gesloten 13.00 - 21.00 uur 09.00 - 18.00 uur 09.00 - 18.00 uur 08.00 - 20.00 uur 07.00 - 14.00 uur

Nieuw bij Linea Capelli: plaatsen van kunstnagels! Geniet van het kennismakingsaanbod! DinsDag:

Ook extensions Enkel op afspraak.

Openingsuren zonnestudio: alle dagen open van 07.00 - 23.00 uur

Burg 38 · Hamont · Tel. 0032 11 446996

SCHOONHEIDSINSTITUUT • BEAUTY-SHOP LAAT JE EENS HEERLIJK VERWENNEN IN ONS INSTITUUT. EEN MOOIE GLADDE HUID, EEN STRALEND UITERLIJK! * alle gelaatsverzorgingen * manicure en pedicure * paraffine voor handen en voeten * verven van wimpers en wenkbrauwen * permanente make-up * zonnebankkuren * kruidenpeelings * PMS: de blijvende oplossing tegen rimpels * microdermabrasie-kristalpeeling

Stationsplein 16/1 • Hamont • & 0032 11 621690

Afslankstudio · bodystyling · warmtecabines Snel en simpel centimeters verliezen? Dan moet U voor Studio Sandy kiezen. Bel vrijblijvend voor een gratis proefles. 06 4164 8313 Scheldestraat 31 6021 ER Budel Tel. 0031 6 4164 8313

Kims Golden Hands -

Acrylnagels Manicure Nagels lakken Nailart Verkoop van ‘Golden Rose’ producten - Kleurenanalyse - Workshop make-up - Paraffinebehandelingen

Hand,- en nagelverzorging & make-up Kim van Tongeren

Sparrendreef 8 · 3930 Achel · Tel. 0032 11 736374 (na 18.00 u) 0031 6 43239340 · kimvantongeren@skynet.be

Coiffure Gelaatsverzorging Kleur- & stijladvies Acryl & gelnagels

Caroline Meeuwissen Deken Dolsstraat 4 3930 Hamont-Achel 0032 473 351140

Naast alle traditionele behandelingen zoals het wassen, knippen of stijlen van een kapsel, is jimmy Boonen van Linea Capelli gespecialiseerd in de kleuring en in het plaatsen van extensions. Daarnaast is dit kapsalon uitgerust met een zonnestudio, die volledig zelf bediend kan worden en het hele jaar door geopend is. En sinds kort kan iedereen bij Linea Capelli eveneens terecht voor de plaatsing van acryl- of gelnagels! Naast de professionele producten van Meta worden er bij Linea Capelli, aan de Burg 38 in Hamont, ook producten van Liqwid gebruikt. Deze haarproducten zijn volledig natuurlijk en bevatten geen chemische bestanddelen waardoor het haar een pure, natuurlijke behandeling krijgen. En wie kampt met beschadigd of kapot haar, kan bij Linea Capelli terecht voor een keratinebehandeling, die ieders haar weer in ere herstelt.

9u-18u 9u-20u DonDerDag: 9u-18u vrijDag: 8u-18u zaterDag: 7u-16u woensDag:

Dames-Heren-KiDs Stationsstraat 27 3930 Hamont

Enkel op afspraak 0032 11 621574

Gelaatsverzorging e 45.1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Reiniging met borstelapparaat Dieptereiniging Epilatie (wenkbrauwen) Verwijderen van onzuiverheden Stomen met ozon en lavendel Massage Masker Lotion, oogcrème en dagcrème

Schoonheidsstudio

Sara

Keunenlaan 70 / 1 · 3930 Hamont · & 0032 474 383288

v.l.n.r. Hanne, Jimmy en Stephanie

Daarnaast is Linea Capelli ook het geknipte adres voor het laten plaatsen van extensions door middel van de plaktechniek. Deze kunnen gebruikt worden om het haar te verlengen, maar ook om meer volume te creëren. Ze kunnen bij Linea Capelli geplaatst worden in een tijdsbestek van drie kwartier tot een uurtje. Er wordt steeds gewerkt met echt haar, waardoor de extensions ook herbruikbaar zijn. Deze kunnen zonder problemen mee geverfd worden, samen met de bestaande haren. Deze extensions hebben trouwens een levensduur van 2 jaar tot 2,5 jaar. Bij Jimmy kan iedereen ook terecht voor specifieke behandelingen, voor bijvoorbeeld de hoofdhuid, tegen schilfering of tegen haaruitval. Alle professionele mousses, gels en styling- en finishingproducten worden ook te koop aangeboden. Zo gaat de verzorging van uw haar ook thuis gewoon verder. Sinds kort kan iedereen op dinsdag, vrijLinea Capelli ligt aan de Burg 38 te Hamont dagavond en zaterdag terecht voor het laten plaatsen van kunstnagels, zowel acryl- als gel. En nog tot eind oktober kan iedereen genieten van het kennismakingsaanbod, namelijk een korting van 10 euro op de nagelbehandeling! De zonnestudio van Linea Capelli is te vinden net langs het kapsalon. In de zonnestudio zijn er steeds twee cabines met een zelfbruiner beschikbaar. Klanten die hier graag gebruik van maken dienen zich eenmalig en volledig gratis te registreren in het kapsalon zelf, waarna ze een elektronisch pasje ontvangen. Iedereen kan geld op het pasje zetten door gebruik te maken van de elektronische muur in de zonnestudio. Op deze manier is er na de registratie geen enkele tussenkomst meer van personen, dus kan iedereen zelf beslissen hoelang, wanneer en hoeveel er gebruind wordt. De zonnestudio is het hele jaar door geopend, tussen 7.00 uur ’s morgens en 23.00 uur ’s avonds, ook op zon- en feestdagen. In de zomermaanden, van mei tot september, is de zonnestudio zelfs geopend tot 24.00 uur. Linea Capelli is geopend op dinsdag van 13 uur tot 21 uur, op woensdag en donderdag van 9 uur tot 18 uur, op vrijdag van 8 uur tot 20 uur en op zaterdag van 7 uur tot 14 uur. Voor het maken van een afspraak kan iedereen bellen naar 00032 11 446996. En dankzij het nieuwe afsprakensysteem zijn er geen lange wachttijden meer! Let wel: Linea Capelli heeft van 25 september tot en met 2 oktober jaarlijks verlof.

Hoek 39a Hamont-Achel T. 0032 494 729864 dinsdag wo. en do.

Openingstijden: 13-21 uur vrij. 8-20 uur 09-18 uur zat. 7-14 uur enkel op afspraak

gedAAn MeT lAngzAAM eN pijNlijk ONthAreN! Met de MedCos® IPL behoort dit immers tot het verleden. Na slechts enkele behandelingen een blijvend resultaat! De MedCos® IPL zorgt voor opeenvolgende gepulseerde lichtflitsen die al uw ongewenst haar permanent verwijdert, zowel bij mannen als vrouwen. Werkt ook voor de behandeling van couperose, huidverjonging en acné. jes ook blonde hAART

feron huidveRzoRging

buRg. vAn udensTR. 3 · budel · & 0031 495 430236 www.FeRonhuidveRzoRging.nl

Huidverzorging Anti aging Proffesional peeling Liftmassage Verwijderen steelwratjes Coagulatie van couperose Make-up en kleuradvies Permanent make-up Hand- en voetverzorging Nagelverzorging en lakken

SCHOONHEIDSZORG DRIESEN INSTITUUT PARFUMERIE

Lieve Driesen, Kerkstraat 14, HAMONT Tel. 0032 11 44 55 44


HAC Weekblad · VrijdAg 14 september 2012

KFC Hamont wint vlot van Peer SV

Ruime zege Excelsior

De tweede voetbalwedstrijd van het seizoen was de verplaatsing naar Peer SV, een ploeg die op de openingsspeeldag ook drie punten verzamelde. Dus een niet te onderschatten opdracht.

In de laatste Engelse week trokken we naar Zwartberg. Er waren gelukkig geen nieuwe afwezigen zodat johnny hetzelfde elftal de wei in stuurde. Het was opnieuw bloedheet en eerder terrasjesweer, maar dat zouden we na de match wel rechtzetten.

Bij Peer SV zagen we bekende gezichten, met name de ex-KFCspelers Toon Janssen en Lars Pinxten. Jeroen had voor deze wedstrijd hetzelfde elftal geselecteerd als voor de eerste wedstrijd.  KFC nam vanaf het beginsignaal het heft in handen. Het veldoverwicht was voor de bezoekers. De thuisploeg kon tegenprikken via Toon Janssen (net naast) en Mauro Giagnacova (te zwak besloten). Het veldoverwicht voor de rust werd uitgedrukt in twee doelpunten. Bart Engelen (op voorzet van Kris Poelmans) en Wouter Vangerven (na een hoekschop van Jeroen van Seggelen) waren de auteurs van de doelpunten. Tussendoor knalde Jeroen ook nog eens op de lat.  Meteen na de rust werd een voorzet van Tom Rooyakers door Bart

KFC Hamont 99 ging winnen bij Peer SV Engelen binnengekopt. 0 - 3 na 47 minuten. Mathijs Kusters, Gert Palmans en debutant Gijs Stevens kregen nog speelminuten. Kris Poelmans en Gijs verhoogden de stand tot 0 - 5.  Een zeer degelijk KFC bracht deze opdracht tot een goed einde. Nu is het deze week werken naar de volgende opdracht, zaterdag tegen Vr Zolder.    

80' 0-5 Gijs Stevens Gele kaart: Mathijs Kusters Opstelling KFC Hamont 99: Roy Gennar, Kevin Quinten, Wouter Vangerven (74' Gert Palmans), Ben Ceelen, Bert Kees, Tom Rooyakers (66' Mathijs Kusters), Peter Rutten, Jeroen van Seggelen, Kris Poelmans, Bart Engelen (74' Gijs Stevens) en Thomas Jaeken.

Peer SV - KFC Hamont 99 0-5 19' 0-1 Bart Engelen 36' 0-2 Wouter Vangerven 47' 0-3 Bart Engelen 70' 0-4 Kris Poelmans

K Achel VV wint derby tegen SV Herkol Zaterdagavond kreeg Achel de buren van SV Herkol op bezoek, een ploeg die, volgens de krant, één van de ploegen was die voor het mooie weer gingen zorgen in 3A. Het was een zenuwachtig begin van beide ploegen, met redelijk veel balverlies aan beide kanten. Achel was aanvallend wel dominanter aanwezig. Het eerste schot kwam dan ook van Achel, maar Davy besloot voorlangs. Pas in de 17e minuut kwam Herkol aan de Achelse goal, maar was meteen heel gevaarlijk. Er was een schitterende Roy nodig om tot 2 keer toe Achel voor een achterstand te behoeden. Vanaf dan zijn beide ploegen aan elkaar gewaagd, Achel wordt een beetje teruggedrongen, maar gaandeweg het einde van de 1e helft neemt Achel het heft weer in handen. Herkol wordt nerveuzer, de wedstrijd wordt een beetje bitsiger en er vallen in de 1e helft al 3 gele kaarten, eentje voor Achel en 2 voor Herkol. We gaan rusten met 0-0. De 2e helft is van andere makelij, al meteen in de 1e minuut heeft Achel een mooie kans, maar ook Herkol is met meer aanvallende intenties uit de kleedkamer gekomen. Alweer een schitterende Roy en de deklat behoeden Achel voor een achterstand.

Vanaf het begin trokken we het spel naar ons toe. Na amper 5 minuten nam Gunther Peeters een verre uittrap van Tom Van Langendonck enig mooi op de slof en het schot verdween over de verbouwereerde doelman in de netten. Op de elfde minuut zette Seppe Janssen zich goed door op rechts maar zijn schot belandde op de binnenkant van de paal. Met veel balgevoel tikte Gunther Peeters z’n tweede van de namiddag binnen. Een megascore leek in de maak. Toch bleek de hitte onze grootste tegenstander. Er werd opnieuw paniekerig gevoetbald en de onzuiverheden stapelden zich op. Joris Bloemen leek een corner te verzilveren maar de thuisgoalie had nog een superredding in huis. Een kopbal van Jan Klok spatte uiteen op de lat en een vrije trap van Seppe Janssen ging rakelings naast. Tom Van Langendonck keek zowat werkeloos toe. In de tweede helft probeerde de thuisploeg de bakens te verzetten maar echte kansen bleven uit. We kregen meer ruimte maar wisten niet wat we er mee moes-

PAGINA 30

ten doen. Jan Klok liet de 0-3 en vroege beslissing liggen. Robby Van den Heuvel had toen al in z’n Megamindymega-gedachtenlezer gezien dat hij nog zou scoren. Een schot van Joris Bloemen ging rakelings naast. Na 78’ speelde Zwartberg alles of niets en scheerde een kopbal de lat. Gunther Peeters miste z’n hattrick maar net en op hoekschop scoorde Robby Van den Heuvel dan toch de beslissende treffer. Al bij al een makkelijke overwinning met het derde clean sheet in 4 wedstrijden. ondag trekken we naar Beverlo, dat vandaag haar eerste puntje pakte tegen Sparta Lille. Opletten dus! Mits een overwinning gaan we een gouden zaak doen in het klassement. Excelsior Hamont - Wijshagen 2-2 (info op www.deamateurcoach.nl) Zwartberg - Excelsior Hamont 0-3 5' 0-1 Gunter Peeters - 11' 0-2 Gunter Peeters - 86' 0-3 Robby vd Heuvel Opstelling Excelsior Hamont: Tom Van Langendonck; Luuk Nouwen (80’ Bert Van Baelen), Tim Hendriks, Kris Cox, Johan Verpoorten; Joris Bloemen, Ruud Van Samang, Seppe Janssen; Boris Richter (82’ Yentl Pollock), Gunther Peeters en Jan Klok (64’ Robby van den Heuvel).

Schaakacademie Limburg

De tribune was goed gevuld voor de wedstrijd tegen Herkol Na 52 minuten wordt er dan toch gescoord. Jonas legt af op Robin, en deze laat de 1-0 niet liggen. Achel krijgt vleugels, hoekschop van Twan wordt door Werner tegen de netten gewerkt, 2-0. Herkol voelt dat verlies in de lucht hangt, en begint steeds meer en meer overtredingen te maken. Toch laat Achel zich niet vangen, integendeel zelfs, Achel gaat door en Giovanni kan de mooie pass van Davy in het doel werken, 3-0. Achel controleert, bij Herkol is de fut eruit en zo wordt een topmatch in het voordeel van Achel beslecht. De zeer talrijk opgekomen supporters hebben zeker genoten van een prachtige 2e helft.

Achel VV - SV Herkol 3-0 52' 1-0 Robin Schoofs 53' 2-0 Werner van Leeuwen 84' 3-0 Giovanni Gubbels Gele kaart: Bjorn Theuwen en Jan Pauwels. Opstelling Achel VV: Roy Lemmens, Jonas van der Wiel (80’ Kristof Kauffmann), Jef Henkens, Matteo Smolders (79’ Giovanni Gubbels), Bjorn Theuwen, Jan Pauwels, Robin Schoofs, Twan Doeswijk (73’ Koen Cools), Mike Heunen, Werner van Leeuwen en Davy Peeters.

In september kunnen kinderen vanaf 4,5 jaar iedere dinsdagmiddag van 16.15 tot 17.15 een gratis proefles schaken komen volgen in het Michielshof in Achel. Er wordt op een leuke, speelse en ontspannen manier lesgegeven met aantrekkelijk speciaal lesmateriaal. Lesgevers: Pavel Englicky en Servaas Kokkelmans. Wist je dat...

-iedereen kan leren schaken; -schaken kinderen ontwikkelt en stimuleert in hun verdere ontwikkeling en denken; -kinderen die regelmatig schaken betere schoolresultaten behalen; -het gewoon een hele leuke actieve uitdagende denksport is! Kom eens kijken en doe gewoon een keertje mee. Kijk ook eens op: www.schaaksport.be schaakliga-limburg.be  en www.limburgschaakt.nl

SPORT  PROGRAMMA’S  UITSLAGEN  SPORT  PROGRAMMA’S  UITSLAGEN  SPORT KFC HAMONT 99

Uitslagen: zaterdag 7 september: Beloften A – Peer SV .................................................. 3-0 Beek B – Beloften B ................................................... 6-1 Opglabbeek – Juniors ................................................ 3-3 Scholieren – Maaseik ............................................... 0-11 Leopoldsburg – Kadetten A ........................................ 4-0 Kadetten B – Achel .................................................... 0-7 Miniemen – Thes ....................................................... 6-2 Wurfeld – Miniemen B AMC.............................................. Zwartberg – Dames ................................................... 0-2 Programma zaterdag 15/09 12u30 U10 B - GT Lommel Kol 13u00 U8 A - Achel VV 13u00 U9 A - Achel VV 13u00 U13 B - Sp Wijchmaal

13u00 dames - Overpelt VV 13u30 W Koersel - U10 A   13u30 W Koersel - U11 13u30 W Koersel - U13 A 15u00 U21 - SK Meeuwen 15u00 Vr Zolder - beloften A 15u00 Rc Peer - beloften B 19u30 1° ploeg - Vr Zolder   Programma zondag 16/09 09u30 U15 A - SK Meeuwen 10u00 U17 - ESK Leopoldsburg 10u00 Sp Lille - U8 B  10u00 Sp Lille - U9 B 10u00 Waterloos VV - U15 B Meer info op www.kfchamont99.be

ACHEL VV

Voetbalprogramma komend weekend Vrijdag 14 september, Uit 19:30 uur: Stal Sport-Reserven A Zaterdag 15 september, Thuis 13:30 uur: Preminiemen U11-Lutlommel VV 13:30 uur: Preminiemen U10-Lutlommel VV 15:00 uur: Junioren-HO Molenbeersel 15:00 uur: Reserven B-Kadijk SK C 19:30 uur: 1e elftal-Stal Sport Zaterdag 15 september, Uit 11:30 uur: Lommel United WS-Duiveltjes B U9 13:00 uur: K.F.C. Hamont 99-Duiveltjes A U9 13:00 uur: K.F.C. Hamont 99-Duiveltjes U8  

Zondag 16 september, Thuis 10:00 uur: Scholieren-Kaulille F.C. 10:00 uur: Kadetten A-Kattenbos Sp. Zondag 16 september, Uit 10:00 uur: SV Herkol-Miniemen Meer info op www.achelvv.be

RZVHA HAMONT-ACHEL

Het zaalvoetbalprogramma voor 16 september. Er wordt gespeeld in de sporthallen De Koekoek in Achel en De Posthoorn in Hamont: 18:00-19:00 KISSEN-DBW Street ............................. Achel 19:00-20:00 GOODFELLAS- DVV/HAC WEEKBLAD .... Achel 20:00-21:00 CALCIO HAMONT- DBW FUTSALL ......... Achel 18:00-19:00 SCHUURMANS-RUMBA.................... Hamont

20:00-21:00 GARAGE STEENSELS-KLOK ............... Hamont 19:00-20:00 FC '94-OMEGA ................................. Hamont Meer info op www.rzvha.be

Sport


HAC Weekblad · VrijdAg 14 september 2012

PAGINA 31

Finales Stoot-over-Rood bij 't Hof

Ongelukkig verlies FCC

MAARHEEZE - Op zaterdag 15 september strijden de finalisten voor het kampioenschap van het 2e unieke biljarttoernooi Stoot-over-Rood-2012.

FC Cranendonck speelde een goede wedstrijd en bleef tegen alle verhoudingen in met 0 punten achter.

Acht genomineerden, met aan kop Jack op den Buijsch met een gemiddelde van 226,67% en Pim Staals met 160,00%, zullen ongetwijfeld een harde dobber krijgen tegen in het algemeen stuk voor stuk geduchte biljarters. Op het programma staat om 15.00 uur een duel tussen de uiteindelijke 4 finalisten. Dat worden vier bijzondere wedstrijden. In eerste instantie duelleren de nummers 3 en 4, spelers met de hoogste gemiddelden, tegen elkaar. En in het tweede deel moeten de nummers 1 en 2 voor het kampioenschap strijden en voor de mooie hoofdprijs. Als vanaf 17.00 uur de prijsuitreikingen zijn voldaan, zal het buffet worden geopend, speciaal bereid voor deelnemers, fans, sponsors en genodigden. Dan is het een afsluiting van een bijzondere biljarttoernooi waar hopelijk liefhebbers met waardering en plezier op terug kunnen kijken. Kom ook gezellig kijken in het biljartlokaal 't Hof, Maarheeze op

Zaterdag vinden de Stoot-over-Rood finales plaats zaterdag 15 september. Aanvang wedstrijden op groot scherm: 13.00 uur. Eindfinales: 15.00 uur   Prijsuitreiking: 17.00 uur Info & website: tel. 06-13249203 / www.thof-btm.nl de finales zijn in biljartlokaal:'t Hof, Oranje Nassaulaan 1, Maarheeze. Thof-btm dankt haar sponsors: Syan Lin Garden Maarheeze, De Pimpernel Maarheeze, Profita AalstWaalre, Schrobbelèr Tilburg, de Scheep Sterksel, Sphinx Maarheeze, 't Hof Maarheeze en MBS Sterksel.

Roodwit'67/Nyrstar onderuit tegen Eindse Boys Vanaf de aftrap nam de thuisclub het initiatief en Roodwit’67/Nyrstar kon hier weinig tegenoverstellen. Na 20 minuten spelen kwam de thuisclub op een 1-0 voorsprong. RoodWit’67/Nyrstar verdediger Remon Saanen beging binnen de 16 meter tegen Eindse Boys aanvaller Nick Strijbosch een overtreding. De toegekende strafschop werd feilloos benut. Met een uitstekend genomen strafschop liet Eindse Boys speler Rens Nowel, Rood-wit’67/ Nyrstar doelman Frank van Hoof kansloos. Sporadisch kwam Rood-Wit’67/ Nyrstar aan aanvallen toe. Teveel balverlies en foutieve passes lagen hieraan ten grondslag. In de 30e minuut kon de thuisclub de voorsprong op 2-0 uitbreiden. Een aanval op rechts werd doeltreffend door Nick Strijbosch afgerond,en met een lage schuiver in de rechterbenedenhoek liet hij de Rood-Wit/67/Nyrstar doelman kansloos. Op slag van rust had Rood-wit’67/Nyrstar, na wat kleine mogelijkheden, de

aansluitingstreffer kunnen scoren. Wesley Hegge werd door Ruud Poukes op maat bediend maar zijn inzet, vrij voor doel, was te zwak om de Eindse Boys doelman te verschalken. Na de hervatting probeerde Rood-Wit’67/Nyrstar de bakens te verzetten en dat resulteerde in een grote scoringsmogelijkheid. Na een verre uittrap van RoodWit’67/Nyrstar doelman Frank van Hoof kwam Steffen Hendriks vrij voor doel, maar zijn inzet werd door de uitstekende Eindse Boys doelman verijdeld. Hierna golfde het spel op en neer. Toch had Rood-Wit’67/Nyrstar in de 70e minuut de aansluitingstreffer moeten scoren. Een op maat gegeven voorzet van Ruud Poukes werd vanaf 3 meter door Kevin Zentjen gemist. Beide ploegen kregen nog diverse scoringsmogelijkheden maar steeds stond goed keeperswerk doelpunten in de weg. In de 80e minuut kwam Rood-Wit’67/ Nyrstar terug in de wedstrijd. Op een afstandschot vanaf 35 meter van Remon Saanen was de Eindse Boys doelman volledig kansloos.

De 2-1 was een feit. In de slotfase probeerde Rood-Wit’67/Nyrstar alsnog de gelijkmaker te forceren, maar de aanvallen waren te simpel en machteloos om enig succes te boeken. Uiteindelijk kon Eindse Boys het meeste aanspraak maken op de 3 winstpunten door de 2-1 zege. Komende zondag, thuis tegen Horn, zal men dus effectiever met de kansen moeten omgaan, het gaat natuurlijk nog steeds om het maken van doelpunten. Eindse Boys - Rood Wit '67/Nyrstar 2-1 Remon Saanen maakte de 2-1. Gele kaart: Stefan Beerten en John Claassen Rode kaart: Opstelling Rood Wit '67/Nyrstar: Frank van Hooff; John Claassen (80' Rick van Veldhoven), Anton van Kessel, Remon Saanen, Bart Matheeuwsen; Tom Peeters, Wesley Hegge, Stefan Beerten, Kobe Scheelen; Ruud Poukens en Steffen Hendriks (65' Kevin Zentjens).

Al in de allereerste minuut kreeg Ralph van Meijl een goede kopkans, maar dat lukte net niet. Echter enkele seconden later werd er door de MULO verdediging te zacht teruggespeeld op hun keeper en daar was Ralph als de kippen bij. Hij kon net voor de keeper bij de bal komen en onberispelijk de 1-0 scoren. FC Cranendonck bleef ook hierna goed voetballen. Het was een wonder dat de ruststand maar 1-0 was. Hiermee kwam MULO erg goed weg. De 2de helft begon FC Cranendonck iets minder, minder geconcentreerd waardoor er hier en daar onnodig balverlies was. Echter na 10 minuten werd de draad weer opgepakt en kwam het goede voetbal van voor de rust weer terug. Gevolg hiervan was dat er weer kansen op een doelpunt kwamen. Het was Marijn Mommers die in de 20ste minuut de wedstrijd definitief op slot had kunnen gooien. Een heel mooie aanval werd afgesloten met een perfecte steekbal op Marijn, die geheel vrij voor de keeper de bal echter naast het doel schoot. MULO kon alleen met enkele corners gevaar stichten en dat had ook een waarschuwing voor de FC Cranendonck verdediging moeten zijn. Vanaf 10 minuten voor tijd begon MULO alles of niets te spelen. Hieruit volgde enkele corners en in de 40ste minuut werd dit FC

Cranendonck fataal. Een hoge corner viel tussen enkele spelers in en het was MULO dat het laatste zetje aan de bal kon geven en daarmee volledig tegen alle verhoudingen in de 1-1 liet aantekenen. Hierna kreeg FC Cranendonck een dot van een kans om de wedstrijd toch nog te winnen. Met 4 aanvallers tegen 2 verdedigers werd deze kans jammer genoeg niet goed uitgespeeld. In de allerlaatste aanval van MULO, in de 93ste minuut sloeg het noodlot voor FC Cranendonck toe. Een speler van MULO kon ongehinderd door het centrum slalommen en de 1-2 aantekenen. Een uitslag die dit FC Cranendonck niet verdiende, maar helaas tellen voor het resultaat alleen de doelpunten. Jammer. Volgende week gaat FC Cranendonck op bezoek bij SSE in Someren-Eind. Hopelijk dat dan het geluk weer terugkomt en dat daar een goed resultaat gehaald kan worden. FC Cranendonck - MULO 1-2 1' 1-0 Ralph van Meijl 88' 1-1 en 92' 1-2 Gele kaart: Bram de Leest Opstelling FC Cranendonck: Bart Verhoeven; Antoon Winters (40’ Servie Ras), Dre de Leest, Rik Feijen, Roy vd Hurck; Bram de Leest, Rob Slenders, Marijn Mommers (70’ Ties Ooms); Klaas vd Wildenberg, Philip van Kemenade en Ralph van Meijl.

Bridge drive Maarheeze De bridgeclubs, BCM BridgeClub Maarheeze en BCC BridgeClub Cranendonck organiseren in samenwerking met de KBO Maarheeze voor de derde maal een bridgedrive. Op zaterdag 27 oktober a.s. Ontvangst deelnemers tussen 12.15 uur en 12.45 uur. Aanvang van de wedstrijden 13.00 uur. De prijsuitreiking zal plaatsvinden om 17.45 uur. Er worden 7 ronden van 4 spellen gespeeld top integraal. Er wordt  gespeeld in twee groepen. In de 1e groep worden thuisbridgers, en zij die eind 2010 of in 2011 de cursus voor beginners hebben gevolgd, ingedeeld. In de 2e groep alle bridgers met ervaring en zij die in clubverband competitie spelen. Het inschrijfgeld bedraagt € 20,00 per paar. Hiervoor ontvangt u koffie/thee met gebak en een consumptiebon. In de pauze en na afloop zal een bitter garnituur

worden geserveerd. U kunt zich inschrijven door het inschrijfgeld over te maken naar 13.07.10. 946 t.n.v M. van Horne Maarheeze. Onder vermelding van uw naam, naam van uw partner en de groep waarin u moet worden ingedeeld. Tevens graag uw telefoonnummer, uw huisadres en evt. e-mailadres. In de week van 22 oktober ontvangt u bericht van uw inschrijving en uw deelnamenummer. Mocht u 25 oktober nog geen bericht hebben ontvangen, neem dan contact op met Harrie van Horne, tel: 0495 592173 Na afloop zal in de Smeltkroes, bij voldoende deelname, een “warm buffet” geserveerd worden. Aanvang 18.30- / 19.00 uur. De kosten hiervan zijn € 17,50  per persoon. Wilt u hieraan deelnemen, dan maakt u € 17,50 per persoon over op rekening nummer 13.07.10. 946 t.n.v. M. van Horne Maarheeze . Verdere informatie: Harrie van Horne, tel.  0495 592173,  m.horne1@chello.nl

SPORT  PROGRAMMA’S  UITSLAGEN  SPORT  PROGRAMMA’S  UITSLAGEN  SPORT SV BUDEL

Uitslagen van zaterdag 8 september: Reuver A 1-s.v.Budel A 1 ............................................. 1-3 Helden A 2-s.v.Budel A 2 ............................................. 1-3 Reuver A 2-s.v.Budel A 3 ............................................. 2-3 s.v.Budel B 1-SVN/Vossenberg 1.................................. 3-2 s.v.Budel B 2-Maasbracht B 1 ...................................... 2-6 s.v.Budel B 3-RKESV B 1.............................................. 2-1 s.v.Budel B 4-S.H.H. B 3 .............................................. 2-5 Maasgouw BM-s.v.Budel MB .................................... 13-0 s.v.Budel C 1-Haslou C 1 ............................................. 6-0 s.v.Budel C 2-D.E.S.M. C 1 ........................................... 0-8 D.E.S.M. C 2-s.v.Budel C 3 ........................................... 9-1 BEVO C 2-s.v.Budel C 4.............................................. 10-1 Sp.Cl Irene D 1-s.v.Budel D 1 ....................................... 3-2 RKVB D 1-s.v.Budel D 2 ............................................... 1-5

s.v.Budel D 3-Laar D 3................................................. 6-6 Maarheeze D 2-s.v.Budel D 4 ....................................... 3-2 s.v.Budel D 5-Haelen D 3 ............................................ 8-0 s.v.Budel MD –S.S.S.’18 MD ........................................ 0-2 SVC 2000 E 1-s.v.Budel E 1........................................ 0-12 s.v.Budel E 2-E.M.S. E 1............................................... 1-2 Eindse Boys E 1-s.v.Budel E 3....................................... 2-7 O.D.A. E 3-s.v.Budel E 4 .............................................. ???? s.v.Budel E 5-Brevendia E 2......................................... 2-5 Roggel E 3-s.v.Budel E 6 ........................................... 14-0 s.v.Budel E 7-O.D.A. E 5 ............................................... 3-2 Maarheeze E 4-s.v.Budel E 8 ....................................... 1-8 Helden E 7-s.v.Budel E 9 ........................................... 2-10 s.v.Budel E 10M –Panningen EM ................................. 4-4 s.v.Budel F 1-Kessel F 1............................................... 5-2 s.v.Budel F 2-Eindse Boys F 1 ...................................... 0-9 Veritas F 1-s.v.Budel F 3.............................................. 3-4

Eindse Boys F 2-s.v.Budel F 4 ...................................... 1-9 s.v.Budel F 5-DESM F 2 ............................................... 5-3 s.v.Budel F 6-Cranendonck F 2..................................... 4-1 Laar F 7-s.v.Budel F 7 ............................................... 11-2 Programma voor 15 september: H.B.S.V. A 1-s.v.Budel A 1 ........................................14:30 R.K.S.V.N. A 1-s.v.Budel A 2 .....................................15:00 s.v.Budel A 3-Koningslust A 1 ..................................15:00 s.v.Budel B 1-Deurne B 1 .........................................15:00 Rood-Wit’67 B 1-s.v.Budel B 2 .................................14:30 s.v.Budel B 3-Laar B 3 ..............................................15:00 s.v.Budel B 4-R.K.S.V.O. B 3......................................12:45 Bieslo BM-s.v.Budel BM............................................14:00 De Leeuw C 1-s.v.Budel C 1 ......................................13:15 s.v.Budel C 2-HEBES C 1 ...........................................12:45 Merefeldia C 2-s.v.Budel C 3 ....................................13:30 s.v.Budel C 4-Roggel C 3 ..........................................12:45

s.v.Budel D 1-Helden D 1 .........................................11:00 s.v.Budel D 2-Haelen D 1 .........................................11:00 Rood-Wit’67 D 1-s.v.Budel D 3 ................................12:30 R.K.E.S.V. D 2-s.v.Budel D 4......................................12:15 s.v.Budel D 5-Laar D 5..............................................11:00 s.v.Budel MD zijn vrij. s.v.Budel E 1-Panningen E 1 ....................................10:00 S.H.H. E 2-s.v.Budel E 2............................................09:45 s.v.Budel E 3-R.K.S.V.O. E 1 ......................................10:00 s.v.Budel E 4-Laar E 3...............................................10:00 O.D.A. E 4-s.v.Budel E 5 ............................................09:30 s.v.Budel E 6-S.V.V.H. E 1 .........................................10:00 Cranendonck E 2-s.v.Budel E 7 .................................09:30 Leveroy E 2-s.v.Budel E 8 .........................................11:00 R.K.S.V.N. E 5-s.v.Budel E 9 ......................................09:45 s.v.Budel E10M-SVC 2000 E 5 ..................................09:00 Merefeldia F 1-s.v.Budel F 1.....................................10:00

S.H.H. F 2-s.v.Budel F 2 ............................................08:30 s.v.Budel F 3-O.D.A. F 2 ............................................09:00 s.v.Budel F 4-R.K.M.S.V. F 3 .....................................09:00 Panningen F 4-s.v.Budel F 5 ....................................10:30 s.v.Budel F 6-Maarheeze F 3 ....................................09:00 R.K.V.B. F 3-s.v.Budel F 7 .........................................09:30

Sport


HAC Weekblad · VrijdAg 14 september 2012

PAGINA 32

Diverse en l a i r e t a f.... bouwm ind, knau nd, gr a z s l a o z

Stationsstraat 53 | 3930 Hamont-Achel Tel. +32(0)11/60 53 33 | Fax +32(0)11/63 72 33 Philips Led-nachtlampje

Cement 25 kg - grijs

NU € 3,99

NU € 9,99

grijs 50mm x 25m

BON

Bison Pur schuim

HG schimmelvlekkenreiniger

universeel polyurethaanschuim met groot uitzettingsvermogen, binnen en buiten toepasbaar

0.5 L HG schimmel-, vocht- en weerplekken reiniger. Vernietigt direct alle schimmels, waardoor de vieze zwarte plekjes in siliconen en voegen verdwijnen

l 500m l m + 250 is Grat

Dulux Eco white 5 L - 100% ecologische muur- en plafond verf niet schadelijk voor zwangere vrouwen of kinderen

het ! r o o ot Lv ek j A A n IDE en va v ver

12,80

NU

5,95 Wij aanvaarden ook ECO cheques

6,99

NU

5,99

Vouwkrat met handgreep handige boodschappenkrat antracietgrijs 24 L

44,95

NU

29,90

d n e p o e g g a d iedere zon ! ! u 0 3 . 2 1 u 0 3 van 8.

s i t a r G Duck klussentape Enkel geldig op zondag 16/09/12 bij aankoop vanaf €10. nt. Maximaal 1 bon per kla kt. Zolang de voorraad stre

met daglichtsensor - schakelt automatisch in en uit bevestiging met plakband of magneet

www.kluspunt.be

NU € 9,99

ijzerwaren | tuin | hout | sanitair | elektro | verf | bouwmaterialen openingsuren: ma - vr: 8u30 - 18u00 | za: 8u30 - 17u00 | zo: 8u30 - 12u30

HAC Weekblad week 37 2012  

HAC Weekblad, hét weekblad voor Hamont-Achel , Cranendonck en Neerpelt!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you