Page 1

HAMONT · ACHEL · BUDEL · MAARHEEZE · SOERENDONK · GASTEL · BUDEL-SCHOOT · BUDEL-DORPLEIN · Vrijdag 1 juli 2011 · 3e jaargang nr. 26 · oplage 14.675 · www.hacweekblad.eu · tel. 0032 11 757201

PAG. 2: Opbrengst sponsorloop De Boogurt

PAG. 2:Frans Theunisz maakte zijn belofte waar

PAG. 12: Open dag de Immenhof

PAG. 12: Eerste gemeentelijke vrijwilligersdag

PAG. 17: Succes voor Hamont Tennis Club

Piet en Ton nemen na 42 jaar afscheid van het basisonderwijs BUDEL – Een ferme handdruk staat symbool voor de jarenlange samenwerking tussen Piet Fransen ( links ) en Ton Rutten ( rechts). Op 30 juni nemen ze officieel afscheid van de Schatkist, de school waar ze sinds 2006 werken. Piet Fransen begon zijn carrière in 1969 in Heeze aan de Dirk Hezius school. Na een jaar kwam de vraag of hij wilde solliciteren aan de St. -Jozefschool in Budel. Dat deed hij en een dag later werd hij benoemd. In 1985 fuseerde het lager onderwijs met het kleuteronderwijs. De St.- Jozefschool en de Maria Kleuterschool werden samen basisschool de Kleine Wereld. Daar werkte Piet totdat in 2006 de Kleine Wereld wegens het teruglopen van het leerlingen aantal moest fuseren met de

St. Annaschool. De nieuwe school ging ‘de Schatkist’ heten. Ton Rutten begon zijn carrière in 1969 bij de ingebruikname van het nieuwe gebouw van de St. Jozefschool. Hij heeft hier gewerkt tot aan de fusie met de Schatkist in 2006. Vanaf dat jaar tot nu toe was hij leerkracht op de Schatkist. Beide heren hebben het onderwijs sterk zien veranderen, vooral wat betreft de uiterlijke verschijningsvorm. Van de meester met verplichte stropdas vóór de klas tot de casual geklede begeleider

Piet Fransen en Ton Rutten nemen na 42 jaar afscheid van het basisonderwijs tussen de kinderen. Maar de kern is hetzelfde gebleven. Ton Rutten: “Ik voel me nog steeds overdrager van culturele waarden, kennis,

sociale vaardigheden enz. Dat is in die jaren niet veranderd. Wel is het zo dat er veel niet- schoolse zaken de school in gebracht zijn.

Externe instanties bemoeien zich steeds meer met de leerlingen. Ook de rol van de ouders is sterk veranderd. Lees verder op pag. 8

Uitbreiding sporthal de Koekoek HAMONT – Een meerderheid van de gemeenteraad in HamontAchel heeft groen licht gegeven voor het aanstellen van een ontwerparchitect voor uitbreiding en renovatie van sporthal de Koekoek in Achel. Volgens sportschepen Ben Schuurmans is er ‘meer vraag dan aanbod’. Een aantal raadsleden en schepen Rik Rijcken twijfelen aan de noodzaak tot uitbreiding. Een raadsmeerderheid vindt de resultaten van het behoefteonderzoek, dat deel uitmaakt van het Sportbeleidsplan 2008-2013, reden over te gaan tot renovatie en uitbreiding van het gebouw dat dateert uit 1974. De Koekoek kampt volgens schepen van sport Ben Schuurmans al enige tijd met een overbezetting: “Er is meer vraag dan aanbod in Achel.”

meer dan 500 m2 verf & interieur ZIE OOK ONZE SPECIALE AANBIEDINGEN IN ONZE ADVERTENTIE OP PAGINA 17 Generaal Demseylaan 12 · Achel Tel. 0032 11 641929 · www.shop4paint.be

Volgens Schuurmans heeft Achel 20 vierkante meter per 100 inwoners aan beschikbare sportruimte terwijl de norm 2 procent hoger ligt. Een uitbreiding is volgens hem dus noodzakelijk, evenals een grondige renovatie onder meer aan het dak. Toch uiten verschillende raadsleden ook kritiek op het plan. Lees verder op pagina 2.

Sporthal De Koekoek in Achel Pepsi, Sisi of 7-Up Set van 4 flessen, alle smaken Zie de Set 4 achterflessen àpagina 1,5 liter

PER SET

5.24

3.

49

BUDEL-SCHOOT

Parallelweg 1B · Budel-Schoot & 0031 495 499019 · www.plus.nl


HAC Weekblad · VrijdAg 1 juli 2011

Opbrengst  Sponsorloop De Boogurt Afgelopen zondag 26 juni was het zo ver. Alle leerlingen van De Boogurt hadden al een aantal weken actief sponsoren gezocht om op deze dag hun gesponsorde geld over te dragen aan de heren van het stepteam van Marcel Jacobs. Het team (6 personen) gaat op 27 augustus de Alpe d’Huez met de step beklimmen. Rond het terrein van De Boogurt had de organisatie een fantastisch parcours gebouwd. Om 11 uur namen de heren zelf het voortouw door met hun step de door Arie Houbraken gedropte zandberg te beklimmen. Daarna gingen de groepen 1 t/m 4 aan de slag (nadat ze een professionele warmingup achter de rug hadden). Het parcours liep ook deels langs het terras af waar gelukkig heel veel papa’s en mama’s, maar ook opa’s en oma’s de jongelui aanmoedigden. Partyservice Jos Saes had  gezorgd dat er van alles genoeg was om de innerlijke mens te verwennen. Toen ook blaaskapel Goe Zat arriveerde zat de stemming er helemaal in. Nadat de eerste groep leerlingen hun welverdiende beloning (herinneringsmedaille, snoep/drinken) hadden gekregen

Daarmee doet Hamont-Achel het beter dan veel andere gemeenten in Vlaanderen. Burgemeester Theo Schuurmans had het nieuws De sponsoractie leverde ruim 10.000 euro op voor de stichting STOPhersentumoren. Foto: Hammie Productions ging de bovenbouw aan hun loop bord te openen. Nadat Marcel het beginnen. Rond de klok van 13.00 bord had geopend verscheen het uur werd de loterij-uitslag bekend prachtige bedrag van € 7.951,24 gemaakt. Na een live-optreden met grote cijfers op het bord. Een van Tim was het tijd om het the- fantastisch bedrag waar zowel malied “Berg op : Overweg” live het stepteam als iedereen van De te laten klinken. Schrijver/gitarist Boogurt erg trots op mag zijn. OnRuud Vonken, Marcel Jacobs (gi- dertussen is bekend gemaakt wat taar) en Sanne Vonken (zang) lie- de gesponsorde catering van Jos ten het, met hun prachtige  “war- Saes opgeleverd heeft en daarom me” nummer stil worden op de kan De Boogurt met gepaste trots melden dat uiteindelijk het gezeer drukbezette speelplaats. weldige bedrag van € 10.020,82 is Daarna werd het stepteam o.l.v. behaald. Langs deze weg wil de Marcel Jacobs naar voren geroe- organisatie alles en iedereen van pen en vervolgens kregen ze de harte danken voor de medeweropdracht om het dichtgeklapte king aan dit project.

CRANENDONCK - Op 4 april 2010, ruim een jaar geleden dus, organiseerde Harm van Leuken (fotograaf van HAC Weekblad) een evenement waarvan de opbrengst geheel ten goede kwam aan stichting Hernieuwde Levenskracht Budel. Op die gezellige middag vonden een grote loterij plaats en een middag vol optredens van lokale tot grote artiesten.

Heidi Jaeken (Sp.a) roept op eerst naar de precieze kosten te kijken en Miel Sools (BALANS) ziet liever dat de Koekoek gerenoveerd wordt en dat er later een nieuw sportcomplex wordt gebouwd. Partijgenoot Jean Pellens deelt deze mening: “Beter afbreken en opnieuw bouwen, maar daar is onvoldoende geld voor. Er wordt al jaren en jaren geklaagd door inwoners van Achel dat ze onvoldoende kunnen sporten. Je kunt wel zeggen ga naar de Posthoorn

ook gevolgd: 7 op de 10 Vlaamse gemeenten verwacht dit jaar met een begrotingstekort af te sluiten. “We gaan ook volgend jaar sowieso niet bij die 7 op de 10 terecht komen.” Toch daalt het begrotingsoverschot ten opzichte van 2005. Dat ligt nu op 79% terwijl dat in 2005 nog 98% was. Een andere belangrijke conclusie uit de begrotingsrekening 2010 is dat HamontAchel geen schulden meer heeft.

Vergadering DIC Op 7 juli heeft het College van Burgemeester & Wethouders een vergadering met de Gemeenteraadsleden ingelast over het DIC. Dit gaat door in zaal De Smeltkroes om 19.30 uur. Het is een zogenaamde Commissievergadering. Het College wil de Raadsleden op de hoogte brengen van de recente ontwikkeling rondom het DIC. Voorzover Kerngroep Dorplein geinformeerd is gaat het dan vooral om het vliegverkeer van Kempen Airport en de veiligheidsrisico’s die dat met zich meebrengt als het DIC er zou komen. Uiteraard zal Kerngroep Dorplein aanwezig

zijn bij de vergadering. Misschien neemt de groep ook kort het woord om hun mening over de ontwikkelingen mee te delen zoals de zorgen over de overlast en veiligheidsrisico's van het vliegverkeer van Kempen Airport. Met dit bericht wilt Kerngroep Dorplein iedereen op de hoogte stellen dat er weer een vergadering is over het DIC en dus over de woonomgeving van Dorplein. De vergadering is openbaar en iedereen is dus van harte welkom. Voor meer info over Kerngroep Dorplein kan iedereen contact opnemen via info@dorpleinhoek.nl of kijken op de website www.dorpleinhoek.nl.

De bedevaart van Marcel

Frans Theunisz, de 'Sjeng on the Geng zanger' rechts op de foto maakte zijn belofte waar. Foto: Hammie Productions optreden plaats zou vinden. Woensdagavond 22 juni werd Net maar liefst 95 jaar, en vierde dat feest bij Frans en Annie Claes in de hoeve Hernieuwde Levenskracht, met jazeker… Frans Theunisz. Ook al was hij nog niet helemaal beter, toch was hij present en bekende zich nog zieker te voelen als hij Net haar verjaardag had moeten missen! Persoonlijk feliciteerde

hij de 95 jaar oude dame en gaf daarna een spetterend optreden waarmee hij de aanwezige gasten in een polonaise kreeg. Als klapper op de vuurpijl deed hij alweer een toezegging, wanneer Net over 5 jaar 100 mag worden, komt Frans Theunisz terug! Op naar de 100!

Uitbreiding sporthal de Koekoek Vervolg van de voorpagina

Begroting Hamont-Achel op orde HAMONT – Het huishoudboekje van de gemeente HamontAchel laat positieve cijfers zien. De stad heeft over het jaar 2010 een overschot van 3,2 miljoen euro op de gewone dienst en ruim 160.000 euro op de buitengewone dienst.

Frans Theunisz maakte zijn belofte waar

Een van die artiesten was Frans Theunisz, de zanger uit Maastricht die een grote hit op zijn naam mocht zetten met zijn lied Sjeng on the Geng. Hij deed die middag een belofte aan Net Meeuwissen – Noten dat als zij 94 jaar werd (22 juni 2010) een gratis optreden aan huis zou verzorgen. Tot zijn grote spijt lukte het hem die dag niet om zijn belofte waar te maken, maar Harm heeft het gehele jaar door nauw contact met artiesten, zo ook Frans Theunisz. Uiteraard kwam Frans er dit jaar niet zomaar onderuit, en er werd dan ook geregeld dat er een

PAgiNA 2

in Hamont, maar Achel mag ook rechten hebben.” Ook schepen Rik Rijcken ziet meer heil in een dergelijke aanpak. Bovendien is hij van mening dat er een extra ‘grondige studie’ naar de behoefte voor een uitbreiding van het sportcomplex moet komen. “De schepen heeft een zelfstudie gedaan, terwijl de stad jaarlijks duizenden euro’s uitgeeft aan allerlei onderzoeken.” Zijn pleidooi daarvoor kon afgelopen maandag tijdens de gemeenteraadsvergadering echter niet op voldoende steun rekenen.

Volgens verantwoordelijk schepen Schuurmans zijn de resultaten van het behoefteonderzoek in juni 2009 mondeling toegelicht. Bovendien zegt hij: “Ik ken de behoeften en eisen van de verenigingen, zo simpel is het.” Burgemeester Theo Schuurmans ondersteunt hem: “Doe het met het resultatenonderzoek dat er nu ligt. Het is al een jaar vooruitgeschoven.” Met 13 stemmen voor, 4 tegen en 5 onthoudingen werd het voorstel uiteindelijk aangenomen door een meerderheid van de gemeenteraad.

Op 27 maart vertrok Marcel Schuurmans te voet vanaf de Achelse Kluis op bedevaart naar Santiago de Compostella in Spanje. Hij kreeg onlangs bezoek van zijn familie in Santander in Spanje. Het werd een erg hartelijk weerzien met zijn ouders, (schoon)broers en (schoon)zus. Marcel verwacht dat hij rond 16 juli Santiago zal bereiken en dit in het gezelschap van zijn zoon Michael. Die zal Marcel op 3 juli immers vervoegen voor de laatste 300 kilometers. Wanneer Marcel Santiago bereikt zal hij ongeveer 2550 kilometer achter de rug hebben.

L!nk treedt gratis op De feestband L!nk zet zaterdagavond 2 juli sportpark de Romrijten in Maarheeze op haar kop. De 10-koppige band speelt dan vanaf 20.30 uur in een speciaal daarvoor opgebouwde feesttent. Iedereen is welkom en de toegang is gratis. Het optreden is de afsluiting van het Rabo Beachhockey toernooi van Hockeyclub Cranendonck. Vorig jaar was L!nk hier ook al te gast. Ze zorgden toen voor een denderend feest. Het is de vierde keer dat het Rabo Beachhockey toernooi wordt gehouden. Met zes velden en 300 deelnemers is het weer groter van opzet dan

het jaar daarvoor. De wedstrijden beginnen zaterdagochtend om 11.00 uur.


HAC Weekblad · VrijdAg 1 juli 2011

PAgiNA 3

STEVENS

Wij maken graag tijd voor u!

Verkoop en reparaties van kwaliteitsklokken, horloges en barometers. Let op: Wij zijn gesloten van 27 juni tot en met 18 juli.

UW LED & LCD-TV ADRES!

Open: maandag t/m vrijdag van 10-18 uur Eventueel ‘s avonds op afspraak!

VOF Nieuwendaal & Zn.

ACTIEPRIJZEN!!!

In 95% de goedkoopste!!

Wij staan garant voor een onvergetelijk en geslaagd feest in een uniek stijlvol kader....

Grootschoterweg 105-107 BUDEL-SCHOOT (NL) Tel. 0031 (0)495 49 36 16 www.stevensbudelschoot.nl

Anne en Antoine · Villa Christina Stadswaag 8 · Hamont-Achel · 0032 11 446168 · www.villachristina.be

Ook voor uw satelliet-systeem • DVD Prijs-info niet telefonisch/per e-mail

Open: ma: 10-18u • di: gesloten wo/do: 10-18u • vr: 10-20u • za: 10-17u

Hamont Kalfsgebraad of -lapje

Varkens-kalfsgehakt

België/Nederland

6.99

16.

4.

uw voordeel 2.70 e

29

uw voordeel 2.00 e

6.59 uw voordeel 1.24 e

5.35

PRUImING brievenbussen

HEEL VEEL TEGEN WEGGEEFPRIJZEN!

Bosstraat 94, 3930 Hamont · T. 0032 11 447343 www.booneninterieur.be · info@booneninterieur.be

39. 50 € 22. Scholten €

95

Nieuwstraat 12 ◆ 6021 Hs ◆ Budel ◆ t. 0031 495 491248

OPRUIMING MERKschoenen,.sandalen en.diverse.tassen.nu.met

• BEHANG • VERF • KUSSENS-PLAIDS • SCHILDERIJEN • TAFELLINNEN • DECORATIE OPEN

INTERIEUR

+

Hengelsport- en dierenspeciaalzaak

kilo

Dinsdag t/m vrijdag van 9.00-12.00 en 13.30-18.00 uur. Zat. van 9.00-12.00 en 13.30-17.00 uur. Zon. en maa. gesloten Verlof van 23 t/m 27 augustus.

carphengel (2.5 lbs)

rod pods v.a.

Stationsstraat 34 · 3930 Hamont · & 0032 11 446193 · www.gb.be · actie geldig t/m dinsdag 5-juli-2011

ZOmER-

aanBieding:

(incl. nylon lijn en foudraal) normaal € 59.95, nú

kilo

Varkenskoteletten

maandag............................... .13:00.-.18:30.uur dinsdag.t/m.vrijdag............. .08:30.-.18:30.uur zaterdag................................ .08:30.-.18:00.uur. zondag................................... .08:30.-.12:30.uur.

Onze hengelsportafdeling is uitgebreid met diverse merken o.a. SOUL Carp Fishing

Freerunner werpmolen

kilo

ZON- EN FEESTDAGEN VOORMIDDAG OPEN! OPEN:

14.

99

99

Wij verzorgen ook al uw feesten en partijen! Communie, lentefeesten, bruiloften, jubilarissen, verjaardagen, recepties, enz.

Persoonlijke service/Deskundig advies

ambachtelijke uurwerkreparateurs

Peeldijk 43 · 6024 BX Budel-Dorplein · Tel. 0031 495 492892 info@nieuwendaal.com · www.nieuwendaal.com

Ook voor al uw feesten!

20-60% KORTING Diverse.kinderschoenen

SIERBETON

HALVE PRIJS!

OPEN: WOE. DO. VR. 10-12 EN 13-18 ZATERDAG OPEN 10-15

THOMAS WATSONLAAN 72 ACHEL & 0032 11 641504 www.brievenbus-shop.nl

Capucijnerplein.14.·.Budel T..0031.495.491483

Kijk ook op www.hacweekblad.eu

Greijmans Auto’s • ToyoTa • Verkoop nieuw • Verkoop gebruikT • onderhoud

€ 22.950.–

€ 11.500.–

• apk

Toyota Auris 1.8 Full Hybrid 5 drs. Aspiration 02/2011

Toyota Celica 1.8 16V VVT-i grijs metallic 08/2003

€ 8.650.– Toyota Corolla 2.0 D4D Terra grijs metallic 08/2004

• reparaTies • schade hersTel • airco serVice nieuwendijk 58 5591 Jk heeze Tel. 040 2264633

€ 7.250.– Toyota Aygo 1.0 12V 5-drs. Zwart metallic 02/2007

€ 7.400.– Opel Meriva Z 1.6 SE 8V Cosmo grijs metallic 03/2004

€ 5.600.– Ford Ka 1300 51 KW Schulten rood 04/2006

Voor onze occasions zie www.greijmansautos.nl

lozenweg 71 · 3930 hamont-achel

4 Slaapkamers opp. terrein: 983 m² Vraagprijs 175.000 € Bouwjaar: 1964 De woning in open bebouwing omvat op het gelijkvloers een inkomhal met trap, zithoek en eetplaats, een ingerichte keuken, berging/wasplaats, toilet, gang, drie slaapkamers en de badkamer (met dubbele lavabo, bad en douche). Op de eerste verdieping is er één slaapkamer, twee bergingen, twee zolder-kamers en een overloop. Verder is er op de verdieping voorziening voor toilet en badkamer mogelijk. Er zijn houten deuren en ramen voorzien met dubbele beglazing. De tuin heeft een terras en een beklinkerde oprit. Het huis heeft een ruime losstaande garage.

wendy geusens n o ta R I S

Brouwersstraat 16 · 3930 Hamont · T. 0032 11 621939


HAC Weekblad · VrijdAg 1 juli 2011

Wachtdiensten Hieronder staat onder meer informatie over de bereikbaarheid van de hulpverleners in onze regio.

Hamont-Achel

Cranendonck

Dokters: Bel: 0032 11 666612.

Huisartsen: Bel de huisartsenpost: 0031 495 677677.

Tandartsen: Oproepnummer 0903 39969. Zaterdag, zondag en feestdagen: 9.00-18.00 uur (1,50 euro/min.)

Tandartsen: Kring Weert, Nederweert en Cranendonck. Bel in geval van spoedeisende hulp: 0031 495 460765. Het spreekuur is op zaterdag en zondag van 11.00-11.30 uur.

Apotheek: www.apotheek.be Tel: 0900 10500 (0,50 euro/min.) Zaterdag 2 juli: Apotheek STANDAERT Heerstraat 5, 3910 NEERPELT Tel. : 0032 11 641185 Zondag 3 juli: Apotheek STANDAERT Heerstraat 5, 3910 NEERPELT Tel. : 0032 11 641185 Politie: Lokale politie HANO: 0032 11 440820. Bureau Neerpelt: Energiestraat 3, 3910 Neerpelt Bureau Hamont: Bosstraat 28, bus 1, 3930 Hamont-Achel Noodnummers Ambulancedienst alarmnummer: 112 Ambulance en brandweer: 100 Ziekenwagen: 100 (voor dringende en levensbedreigende interventies 24u/24u, 7d/7d) Ziekenwagen: 105 (voor niet-dringende interventie; elke dag van 8.00-16.00 uur) Politie: 101 Kinder- en jongerentelefoon: 102 Rode Kruis Uitleendienst Mevr. Nelly van Vlierden, Kapelstraat 17, 3930 Hamont-Achel. Tel. 0032 11 445881. Iedere dag van 9-11 en van 19.30-21 uur. http://hamont-achel.rodekruis.be Thuisverpleging De Eerste Lijn-West Limburg Tel. 0032 11 420424 Prov. Limburg en regio Diest Tel. 0800 62058 - 24u/24u, 7d/7d Thuisverpleging De Voorzorg Tel. 0032 11 224422 - 24u/24u, 7d/7d Wit-Gele Kruis Tel. 0032 89 300880 24u/24u, 7d/7d Vroedvrouwen Tel. 0032 89 300880 De belbus Bel 0032 11 850300

COlOFON HAC Weekblad Stationsstraat 41, 3930 Hamont-Achel. T. 0032 11 757201. E. info@hacweekblad.eu W. www.hacweekblad.eu Open: maandag tot en met vrijdag: 08.30-12.30 en 13.30-16.00 uur. Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van deze uitgave worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij HAC Weekblad c.q. de betreffende auteur. Druk: Nieuwsdruk Limburg. Deadline kopij: dinsdag 16.00 uur. Verspreidingsdag: vrijdag. HAC Weekblad niet ontvangen? Bel: 0032 11 757201. In geen geval is HAC Weekblad aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de in deze krant beschikbare informatie.

Apotheek Budel: Werkdagen van 8.00 tot 17.30 uur; zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur. Apotheek Maarheeze: Werkdagen van 8.30 tot 18.00 uur; zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur Voor de dienstdoende apotheek buiten deze uren belt u: 0031 495 549720. Politie Cranendonck: Kijkakkers 37, Maarheeze. Tel. 0900 8844. Europees alarmnummer: 112. AED Locaties: www.aedcranendonck.nl Budel-Dorplein: Hoofdstraat 1 (Nyrstar), Hoofdstraat 80 (AZC), Stationsweg 76. Budel-Schoot: A. van Moorselstraat 1, Poelderhof 33. Budel: Molenstraat 34, Fazantlaan 163, Mgr. Zwijsenlaan 40, De Borgh, Graafschap Hornelaan 2, Instraat 5b, Nieuwstraat 27 Voorzijde Postkantoor. Gastel: Cornelisplein 3 voorzijde Cranenhoeve Maarheeze: Ereprijsstraat 20, Dissel 80, Marishof, Konijnenberg 1, S. v. Oyenlaan 1a, Valkenlaan 17. Soerendonk: Heuvel 16, Zitterd 30 (Schrurs) en Rabobank. Voor beperkt toegankelijke apparaten zie www.aedcranendonck.nl Verloskundigen José van Niel, Simone Pauëlsen en Pascalle Schreurs zijn de verloskundigen in Cranendonck T. 0031 495 492244. U kunt de verloskundige ook via de portier van het St. Jans Gasthuis op laten roepen. Tel. 0031 495 572100. www.verloskundigenbudel-maarheeze.nl Kraamzorg Homecare Voor directe kraamzorg 24 uur per dag bereikbaar 0031 40 2064444 of Regiokantoor Cranendonck: tel. 0031 495 518932. www.kraamzorg-homecare.nl ZuidZorg De Dam 1, 6021 KM Budel · www.zuidzorg.nl tel. 0031 40 2308408 (24 uur bereikbaar) Thuiszorg Buurtzorg Cranendonck 24 uur bereikbaar voor mensen in Maarheeze, Soerendonk, Leende, Sterksel en Gastel. Hulp is meteen inzetbaar. Sterkselseweg 20A, 6023 EB Maarheeze, tel. 0031 6 22331266. Thuiszorg Stichting Land van Horne Voor acute zorgvragen: T 0800 33 33 888 (24 uur per dag bereikbaar). Voor overige vragen kunt u dit nummer bellen op werkdagen van 8-18 uur. www.landvanhorne.nl Diabeteslijn 0031 33 4630566 of e-mail naar info@dvn.nl, voor alle vragen over diabetes (‘s nachts alleen noodgevallen). Uitvaartverzorging Jan Fiddelaers Spoorlaan 9c, 5591 HT Heeze T. 0031 40 2260158 · www.fiddelaers.nl Uitvaartverzorging Van Der Stappen Klein Schoterstraat 2a, Budel Postbus 85, 5660 AB  Geldrop T. 0031 495 430260 · www.vdstappen.nl

PAgiNA 4

Nieuwe kunstgalerie Artinn te Achel HAMONT-ACHEL - Afgelopen zondag is aan de Azalealaan 4 in Achel onder zeer grote belangstelling de nieuwe huisgalerie geopend van beeldend kunstenaar Henk van der Heijden en zijn partner Marie-José Janssens. Om de openingsdrukte enigszins te vermijden, waren zij bereid om vooraf kennis te geven van de totstandkoming van de huisgalerie. Tekst: Evert Meijs. Foto’s: Collectie Van der Heijden en Evert Meijs De eerste gang was naar het souterrain van hun woning waar zich een gedeelte van de huisgalerie bevindt. Aan de wanden hangen nu 43 schilderijen. Het eerste wat opvalt is dat er niet echt één en dezelfde stijl van schilderen te ontdekken is. Ze zijn gemaakt in diverse technieken; zowel in acryl als olieverf, op papier, linnen of op paneel. Op één van de schilderijen is Ludwig von Beethoven o.a. aan zijn wilde haardos te herkennen. Vaak zijn gezichten en personen in de werken te ontdekken en soms ook is het werk abstracter. “Ik maak alle werken in eerste instantie puur voor mezelf en natuurlijk, als iemand een schilderij wil kopen is dat prima.” De laatste jaren is de Achelaar niet alleen bezig met nieuwe schilderijen maar ook met het versterken van doeken die hij in het verleden al geschilderd heeft.

Productief. Henk (*Mierlo-Hout 1946) tekende en schilderde al van jongs af aan. “Mijn eerste baan was bij Vlisco in Helmond waar ik designs voor de Afrikaanse stoffen ontwierp en in de avonduren volgde ik de opleiding vrije beeldende vormgeving aan de academie voor industriële vormgeving in Eindhoven. Hierna kon ik op mijn drieëntwintigste naar de Jan van Eyck Academie voor beeldende kunst in Maastricht.” Hij volgde er drie jaar de opleiding. Daarna ging hij les geven bij diverse centra voor kunstzinnige vorming in Venlo, Schijndel, Den Bosch en Uden.

Een blik in de woonkamer leert dat die ruimte een verlengstuk is van de galerie in het souterrain. Kunstwerken zijn soms wel of niet ingelijst, zijn met of zonder glas en de doeken hebben diverse formaten. Marie-José: “Belangstellenden kunnen zowel in de kamer als in het souterrain de schilderijen van Henk bezichtigen. Er zijn nog veel

De boekpresentatie. v.l.n.r. Marie-José Janssens, Bart Janssen en Henk van der Heijden, geflankeerd door twee van zijn zonen. meer kunstwerken, want Henk is wil schilderen. En of het allemaal productief. Maar we hebben lang nog niet genoeg is, komt er een kunstboek met schilderijen van niet voor alles een plek.” Henk, met de titel ‘Begin Achteraan’. Daarin staat een voorwoord Flauwekul Eén van de activiteiten die de beel- van Marie-José, een biografie over dend kunstenaar uitvoert zijn Paint Henk en de inspirerende tekst ‘oninns. Daarbij wordt door meerdere uitputtelijke verbeeldingskracht’ personen een schilderij gemaakt van Ferd Op De Coul. Deze tekst is middels een doe-workshop, be- vertaald in het Frans en het Engels. doeld voor iedereen met of zon- Een bijzonder kunstboek. Het der schilderervaring. Vaak vindt werd gepresenteerd tijdens de ofdeze workshop plaats tijdens een ficiële opening op 26 juni j.l. Bart personeelsfeest, of met de gasten Janssen –een zeer goede vriendvan een bedrijf. In overleg met de zwaaide terecht de loftrompet opdrachtgever bereidt Henk de over de werkwijze van Henk. Hij doeken voor en later kunnen de vergeleek de composities met de resultaten bijvoorbeeld als cadeau muziek van een orkest. “Hij heeft worden aangeboden of in het be- zelfs een goede dirigent gevonden.” aldus Janssen, doelend op drijf worden opgehangen. “Mooi om te zien dat sommigen Marie-José, die voor de back-office gasten heel gedetailleerd willen zorgt. Hierna bood Henk het boek

Henk van der Heijden luistert aandachtig naar de rede van zijn vriend. schilderen, anderen met grove streken, weer anderen heel bedeesd zijn en er een categorie is die het voortouw wil nemen in het aanbrengen van de basisstructuur.” Volgens Marie-José dus ingrediënten te over om mee aan de slag te kunnen met een team. Over inspiratie heeft Van der Heijden een uitgesproken mening: “Inspiratie vooraf is allemaal flauwekul. Als kunstenaar moet je gewoon wérken. Dan komt de inspiratie vanzelf.” Dat bleek meermalen. Ook over de schilderstijl heeft hij zo zijn mening. Hij schildert impressionistisch, expressionistisch, en naar abstract toe. Maar de afbeeldingen zijn steeds herkenbaar Kunstboek ‘Begin Achteraan’ Henk kan –volgens Marie-Joséniet zónder schilderen. “Als mijn handen verlamd zouden raken, zou ik nog met mijn oksels schilderen.” vulde Henk aan. Om nog vrijer te kunnen werken komt er een atelier in de achtertuin. Want Henk

aan twee van zijn zonen aan, die er zichtbaar mee in hun sas waren. Het kunstboek is te bestellen de (29,50 euro) via www.art-inn.nl of via 0032-11748487 of tel. 0031 611151223. Zeer zeker de moeite waard. Ook voor een bezoek kan contact opgenomen worden via de site of per telefoon.


HAC Weekblad · VrijdAg 1 juli 2011

PAgiNA 5

OPRUIMING OPRUIMING OPRUIMING

Let op: Vanaf 11 juli geopend vanaf 08.00 uur

TOT

50%

kORTING

Ma.-vr. 08:00 - 20:00 Zat. 08:00 - 17:00

Gipsy leren jasjes –15%

Instraat 6A, Budel · Tel. 0031 495 499955 www.formido.nl/budel

Q

Capucijnerplein 1a · Budel

METs injean -20%

ueens boutique ®

Tel. 0031 495 430058

Onze merken o.a. Met injeans · Supertrash · Sisterspoint · Gypsy · Jacky Luxury

Volg 'De aandelen van HAC' via HACweekblad.eu

VERHUURSERVICE KEUKENS • BADMEUBELS • MAATWERK

t! Naar ieders wens en op maat gemaak

Verhuur van * stoelen * tafels * porselein * tenten * bars * springkussens

Ook voor renovatie en vervangen van apparatuur. Bezoek onze showroom: De Dijk 6, Gastel. Op afspraak ook in de avonduren. Bel voor een afspraak: 0031 495 493350 of 0031 6 21845709 Diverse showroomaanbiedingen! info@mardykeukens.nl · www.mardykeukens.nl

Ook voor compleet verzorgde catering en barbecue’s!

Tevens verzorgen wij uw complete feest, bruiloft, etc.

Party- en Verhuurservice Jos Saes ‘t Inne 26 · 6021 DA Budel · Tel. 0031 495 495542 Fax 0031 495 430867 · GSM 0031 6 53234010 · www.jossaes.nl

aanhanger Service Budel

• onderhoud • Reparaties • Verkoop en Verhuur • Kleine laswerkzaamheden tel. 0031 6 30818954 Broekkant 29 · 6021 cR Budel. Open: ma. t/m do. 17.30-22.30 uur vrij. 12.30-22.30 uur; zat. 9.00-18.00 uur of op afspraak.

info@ aanhangerservicebudel.nl • www.aanhangerservicebudel.nl

VERWARMINGSSERVICE

TONNY RUTTEN VERKOOP GROENTEN EN FRUIT

VOOR BBQ EN GOURMET! Iedere dag verse salades (uit eigen keuken)

Uitgebreid.assortiment. groenten.en.fruit,. aardappelen,.eieren,. honing,.puur.en. ongezoet.sap.

Open: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur  Dinsdags gesloten.

‘t Winkel 3A · Soerendonk Tel. 0031 495 593569

Onderhoud en reparaties olie en gas cv Keuring olietanks Bosstraat 147 · 3930 Hamont & 0032 11 446087 (B) & 0031 495 499572 (NL) www.ruttencv.be

grandioze bieding afhaalaan Zie pagina 9

Nieuwstraat 34 Budel T. 0031 495 497800

MEGA MAGAZIJN VERKOOP

zaTerdag 2 juli 10.00 ToT 16.00 uur

supersTunTprijzen!

MeT KOrTinGen TOT: 50%

60%

70% PrOFiTeer nu!

TV’s, audioseTs, wasmachines, drogers, koelkasTen, klein huishoudelijk, Telefoons Veel meer Tegen weggeefprijzen! en nog Veel

Van Der Kampen VERBOUWING

Audio • Video • KTV • Telecom • Klein Huishoudelijk • Witgoed dr.a.Mathijsenstraat 11 • budel • & 0031 495 497179 • www.epvanderkampen.nl

VERBOUWING


HAC Weekblad · VrijdAg 1 juli 2011

PAgiNA 6

Agenda 17 uur in zaal De Posthoorn in de Groenstraat in Hamont. Er zijn verschillende activiteiten zoals de verkoop van materiaal, bijenvolkeren maar er wordt ook was gesmolten, honing geslingerd, wastafels gemaakt en er kunnen lekkere zelfgebakken honingwafels gegeten worden. Meer Juli Juli is vakantiemaand bij Eynderhoof. Tij- info bij Jaak Hendrikx, tel. 0032 11 448758 dens deze maand stelt Eynderhoof een of via hendrikxjaak@hotmail.com breed en aantrekkelijk programma voor. Voor meer info over alle activiteiten in de Maandag 4 juli maand juli, kijk eens op www.eynderhoof. Op 4 juli is er een bloedinzameling in de nl. Eynderhoof is steeds geopend tussen 13 Rode Kruislokalen aan de Steenstraat 5 in uur en 17 uur. De inkom bedraagt 5 euro Hamont. Dit gaat door tussen 18 en 20 uur. voor volwassenen en kinderen tot 12 jaar betalen slechts 2 euro. Tijdens de kinder- Woensdag 6 juli activiteiten kan er een bijdrage gevraagd Op 6 juli wordt weer gebakken bij Eynderhoof in Nederweert. De deuren gaan open worden voor de gebruikte materialen. om 13 uur en de inkom bedraagt slechts 5 euro voor volwassenen en 2 euro voor kinVan 1 tot en met 3 juli Van 1 tot en met 3 juli gaat het Klimroos- deren. Meer info op www.eynderhoof.nl. treffen door. Dit wordt georganiseerd door MTC Cityriders en gaat door op het circus- Donderdag 7 juli De Heemkamer van Heemkundekring ‘De terrein aan de Poelderstraat in Budel. Baronie van Cranendonck’, gevestigd in het Schepenhuis aan de Markt te Budel, is Van 1 tot en met 3 juli Van 1 tot en met 3 juli wordt er een oldti- 7 juli geopend van 14 tot 22 uur; de toemer meeting Kadett-C gehouden door de gang is gratis. Bezoekers kunnen er terecht Kadett-C Club Belgium-Holland. Dit gaat met vragen over hun stamboom. De aandoor op manegeterrein d'Auw Meule in wezige leden van de Werkgroepen Geneade Hoenderstraat in Budel. Meer info via logie helpen de bezoekers bij hun familiespeurtocht . U bent van harte welkom; de arjan.haverslag@home.nl. toegang is gratis. Men kan ook voor (oude) foto's terecht, de Werkgroep Fotografie is Zaterdag 2 juli Op zaterdag 2 juli wordt het Beach Hoc- ook altijd aanwezig. key toernooi gehouden door Hockey Club Maarheeze. Dit gaat door in Sportpark de Vrijdag 8 juli Romrijten in Maarheeze tussen 10 en 02 Op vrijdag 8 juli zal het gelegenheidskoor uur 's nachts. Meer info via leo@proven.nl “Vrienden van Marishof” o.l.v. Ton Rijnbeek en met instrumentale ondersteuning van Ad vande Weijden, een gezellige Zaterdag 2 juli Op zaterdag 2 juli vanaf 15 uur wordt de meezing-middag organiseren in zorgcenaankomst van mendig Budel gehouden op trum Marishof in Maarheeze. De stichting de Markt in Budel. Meer info hierover is te ‘Vrienden van Marishof” nodigen graag alle ouderen van Maarheeze uit om deze vinden via info@swac.nl middag bij te wonen. De toegang is gratis en er wordt gestart om 14.30 uur. Zondag 3 juli Het eerste zangconcert van de leerlingen van Muziek- en Zangopleiding Cra- Van 8 t/m 11 juli nendonck gaat door op 3 juli om 14 uur in Freiwalds Menagerie Circus komt naar cinema De Walburg in Hamont. De kinde- Heeze-Leende met hun gloednieuwe ren zorgen met hun zang en dans voor een show Circus is liefde. Er zijn voorstellingen spetterende afsluiting van het zangsei- op vrijdag 8 juli, zaterdag 9 juli, zondag 10 juli en maandag 11 juli. Info en tickets zoen. Kom kijken, de inkom is gratis. via www.menagerie-circus.nl. Zondag 3 juli Op 3 juli tussen 13 uur en 18 uur gaat het Van 9 t/m 10 juli Zeskamp door in Budel. Dit gaat door op Van 9 tot en met 10 juli organiseert JC het Marktplein en het Capucijnerplein Harlekyn een Zeskamp op de evenemenin Budel. Meer info via Kevin_louwers@ tenterreinen de Romrijten in Maarheeze. Meer info via jasper@jcharlekyn.nl. hotmail.com. Zondag 3 juli Op 3 juli is het vlechtersdag bij Eynderhoof in Nederweert. Alles staat die dag in het teken van vlechten. Voor meer info kijk op www.eynderhoof.nl. Inkom bedraagt 2 euro voor kinderen, 5 euro voor volwassenen.

Van 9 t/m 12 juli Van 9 tot en met 12 juli is het kermis in Budel-Schoot. Dit alles gaat door op het Vogelsplein en aan de Grootschoterweg in Budel-Schoot.

Zaterdag 9 juli Op 9 juli wordt er een Vrouw zoekt boer feest in de Ulkendonken 2 in Maarheeze Zondag 3 juli De imkers van imkerverenging St. Ambro- gehouden. Een organisatie van AJK kr. sius van Hamont nodigen iedereen uit op Eindhoven Zuid. Dit gaat door tussen 20 hun jaarlijkse bijen-info-markt die dit jaar uur en 01 uur. doorgaat op zondag 3 juli van 9 uur tot

Budel 2 juli

e r i a l u cTac

spe

graTis parkeren!

Zondag 10 juli Op 10 juli is het Kruidendag bij Eynderhoof in Nederweert. Alles wat met kruiden, recepten en andere toepassingen van kruiden te maken heeft zal aan bod komen. Meer info www.eynderhoof.nl . Inkom bedraagt 2 euro voor kinderen en 5 euro voor volwassenen.

Outletzaterdag in Budel

Zondag 10 juli Op 10 juli organiseert de Volkstuin Hamont een tuinenfietszoektocht en barbecue. Het vetrek is voorzien om 13 uur achter de Burg in Hamont. Meer info bij Fons Vanbriel via hamontvolkstuin@gmail.com. Woensdag 13 juli Op woensdag 13 juli is er een kinderdoemiddag bij Eynderhoof. Alles staat in het teken van weven en sprookjes. Inkom bedraagt 2 euro voor kinderen, 5 euro voor volwassenen. Meer info op www.eynderhoof.nl. Zaterdag 23 juli Lo Kermis in Parochiezaal Hamont-Lo. Zaterdag 23 juli prijsbiljarten om 20u, inschrijven vanaf 19u. Zondag 24 juli kermis open om 15u. Maandag 25 juli, prijskaarten om 20u, inschrijven vanaf 19u. Dinsdag 26 juli kermis open om 16u, gezinsfietsrally inschrijven vanaf 17u. Zondag 4 september Zondag 4 september van 11 tot 17 uur wordt het Achelse Wijnfeest gehouden op Wijndomein de Oude Hoeve in HamontAchel. Deze dag voor het hele gezin staat in het teken van kunst, muziek, wijn en spijs. Met een kunstmarkt met exposanten van binnen- en buitenland, een kookpodium met drie topkoks, een speciaal kinderplein met workshops, kinderkookanimatie en vanaf 14 uur is er live muziek van de folkgroep Krokmesjeu. Doorlopend rondleidingen in de wijngaard en de wijnkelder. Meer info: www.wijndomeindeoudehoeve.eu. Zondag 18 septemberOp zondag 18 september houdt het Budels Gemengd Koor haar jaarlijkse rommel- en curiosamarkt. Dit gaat door in gemeenschapshuis ‘De Borgh’ in de Dr. Mathijsenstraat 15 in Budel. Wie verkoopbare spullen heeft en hier vanaf wil, kan het Budels Gemengd Koor een warm hart toedragen en dit even laten weten via tel. 0031 495 492096 of via 0031 495 494631. De spullen worden dan opgehaald. Er worden geen grote meubelen, koelkasten, matrassen, e.d. meegenomen. Ook in deze agenda? In onze agenda staan elke week de evenementen die plaatsvinden in en om Hamont-Achel en Cranendonck. Wilt u ook een activiteit opgenomen hebben in deze agenda? Stuur dan een briefje of e-mailtje met de 5 w’s (Wie, Wat, Waar, Waarom en Wanneer) naar Stationsstraat 41, 3930 Hamont of e-mail naar dan naar HAC Weekblad: info@hacweekblad.eu

9.00-17.00 uur

g! a d r e zaT

heel Veel Tegen weggeefprijzen!!

Het zal zaterdag weer gezellig druk worden in het Budelse centrum, net als tijdens het Moonlightshoppen vorige week. Foto: Hammie Productions Op zaterdag 2 juli organiseren de Budelse B.O.V.- winkeliers voor de tweede keer een grandioze outletverkoop. Iedere winkelier zal op zijn eigen unieke manier voor – in – naast of bij diens winkel zijn overtollige voorraad tegen dumpprijzen van de hand doen. Deze activiteit werd vorig jaar voor de eerste keer georganiseerd

en bleek een groot succes! Op diezelfde zaterdag arriveren tussen 13.00 en 20.00 uur de wielrenners die meedoen aan de toertocht Mendig-Budel. De aankomst is op De Markt waar de horeca het gezellig gaat maken. Ondanks de drukte worden er geen extra wegen afgesloten en kan iedereen met de auto tot vlak bij de winkels komen. Het parkeren in het Budelse centrum is helemaal gratis!

Uitstap K.B.O.-Budel Vol goede moed vertrok de bus vanuit Budel naar Maarheeze op 21 juni met als reisdoel Echternach. Het regende maar dat kon de pret niet drukken. Nadat chauffeur Henk een welkomstwoord had gesproken, ging het voorwaarts richting Coo te België. Het zonnetje kwam zowaar door. Middels een prachtige route door de natuur bereikte de groep Echternach, waar een lek-

kere lunch werd genuttigd. Vervolgens liet de gids de groep de plaatselijke natuur en cultuur opsnuiven. Met name de pittoreske dorpjes waren een foto waard, de camera werd dan ook enthousiast gebruikt. Rond 17.00 uur ging de groep via Duitsland huiswaarts. In Ulvenhout werd nog aangeschoven voor een diner, waarbij de dag druk besproken werd. De reiscommissie van de K.B.O. kijkt terug op een succesvolle uitstap.

Kleuterschool De Robbert Vanaf 1 september bieden wij in onze wijkschool, Vloedstraat 15, voor- en naschoolse opvang voor de kleuters aan vanaf 7.10 uur en ‘s avonds tot 16.30 uur. Voor meer inlichtingen kan u bellen naar het secretariaat: 0032 11 445810. De school is gesloten vanaf 7 juli tot en met 23 augustus.

Wal 14, Hamont • Vloedstraat 15, Hamont • tel. 0032 11 445810

op weg naar

14%

100% ■ Leest HAC Weekblad nog niet ■ Leest HAC Weekblad

86%

Onderzoek in Achel, Hamont en Cranendonck Nov. 2010


HAC Weekblad 路 VrijdAg 1 juli 2011

PAgiNA 7

OUTLET ZATERDAG 2 JULI 9.30-17.00 UUR MEGA SALE 5,- 10,- 15,- WEG = WEG

MARKT 2a BUDEL


HAC Weekblad ¡ VrijdAg 1 juli 2011

Afscheid peuterjuffen Soerendonk

Kermis in Soerendonk

PAgiNA 8

Donderdag 7 juli zullen Ans van Happen en Gerrie Stevens voor het laatst de peuters van de Brassertjes in Soerendonk begeleiden. Na vele jaren van pionierswerk, zelfs letterlijk achter de keukentafel begonnen, geven zij het stokje door en stoppen zij met het werk waar zij zeer vele jaren hun hart in hadden gelegd. Bijna alle kinderen van het dorp hebben wel bij juf Ans of bij juf Gerrie op de peuterspeelzaal gezeten. De laatste jaren hadden de peuters een prachtige grote ruimte in den Donck die helemaal was aangepast voor de peuters. Daarbij was er ook nog een grote ruimte die zij konden gebruiken. De meeste Soerendonkse kinderen hebben hier onder toeziend oog van Ans of Gerrie leren fietsen! Door de plannen om het Hart van Soerendonk te gaan realiseren, moesten de peuters met de juffen het veld ruimen en zijn de Brassertjes per 1 september in basisschool St. Joan gekomen. Aanvankelijk hadden ze er geen oren naar. In het voormalige, nog niet

Ans van Happen en Gerrie Stevens aangepaste kleuterlokaal, hadden ze immers veel minder ruimte dan ze gewend waren. Toch wende het snel ; ze hadden eerst samen met een aantal vrijwilligers en een gemeentewerker de hele speelzaal verhuisd en een keukenblok ingebouwd en zodoende voelden zij zich al snel thuis op St. Joan. Wat erg goed beviel is dat er opeens collega’s waren en zij deel uitmaakten van een team. Op dit moment zitten zij al weer een aantal weken in de speelzaal van de school omdat de eigenlijke

peuterspeelzaal wordt verbouwd. “We zitten hier heerlijk in die grote ruimte�, zeiden zowel Gerrie als Ans. “Het lijkt wel onze oude ruime speelzaal in den Donck�. Op donderdagmorgen 30 juni vierden Ans en Gerrie, samen met al hun vrijwilligers, feest. Eerst werd er een leuk programma gehouden in de speeltuin van Antoine en na terugkomst waren alle ouders en belangstellenden welkom om Ans en Gerrie te bedanken voor hun geweldige inzet in al die jaren.

Afgelopen week kon men zich vermaken tijdens de jaarlijkse kermis in Soerendonk. De kermisattracties stonden opgesteld op het Jan Maasplein, de Dorpsstraat en de Van Schaiklaan. Foto Hammie Productions.

Olleke Bolleke op vakantie BUDEL - De zomervakantie staat voor de deur! Dat wordt bij Olleke Bolleke gevierd door de zaal in gemeenschapshuis De Borgh in Budel eens extra zomers aan te kleden, er wordt gezorgd voor zomerspeelgoed en natuurlijk leuk knutselmateriaal.

Piet en Ton nemen na 42 jaar afscheid Lees verder op pagina 8. De ouders zijn nu veel meer de opvoedingspartners van de leerkrachten. Ze willen geĂŻnformeerd zijn over het wel en wee van hun kind en willen meedenken. En dat is een hele goede ontwikkeling natuurlijk.â€? Piet Fransen: “Het cognitieve kwam vroeger op de eerste plaats. Nu is het sociaal- emotionele zeker zo belangrijk. De maatschappelijke festiviteiten zijn veel meer in het onderwijs gekomen. Bijvoorbeeld het Carnavalsfeest. Ik ben de eerste onderwijzer geweest die prins Carnaval van Budel was. In 1999 was de Kleine Wereld ĂŠĂŠn groot feest. Het team, de ouderraad en de kinderen maakten er een geweldig mooi seizoen van. Maar ook maatschappelijke organisaties vonden hun weg naar school. Bijvoorbeeld het IVN met haar activiteiten, het bedrijfsleven met de excursies en projecten als gezonde voeding en basis voor beter. Ook ging de school de kinderen steeds meer stimuleren om lid te worden van een (sport) vereniging en omgekeerd gingen verenigingen scholen benaderen voor proeflessen en/of kennismakingslessen. De opleiding voor meester was in de sfeer van: de meester heeft het voor het zeggen en de kinderen moeten luisteren. Dat is nu totaal anders. De leerkracht van nu is iemand die zich voortdurend bewust is dat hij elke dag van iemand wel iets kan leren. In school was er vroeger ook een duidelijke hiĂŤrarchie, net als in de rest van de maatschappij. In de loop van de jaren is dat sterk veranderd. De aanspreekvorm veranderde van U naar jij, zowel van leerling naar leerkracht als van leerkracht naar directeur . Toch ben ik heb altijd met plezier naar school gegaan. Meegroeien met veranderingen. Open staan voor veranderingen zonder de be-

proefde oude waarden klakkeloos over boord te gooien; het is ĂŠĂŠn groot leerproces geweest. Maar uitdagingen aangaan geeft veel werkplezier. De ontwikkelingen zijn razendsnel gegaan. Als je bekijkt dat er 5 jaar geleden overal nog krijtjesborden hingen en nu geen een meer. Ton:â€? Ik heb altijd zoveel mogelijk plezier proberen te halen uit de taken die mij toebedeeld waren. Ik had bijvoorbeeld combinatiegroepen. Maar dat vond ik altijd een grote uitdaging. Je kon, als het wel eens lastig werd, altijd terug vallen op en steun vinden bij de collega’s. Je stond dicht bij elkaar qua denkbeelden en motivatie. “ Piet:â€? Ja, want het begint met respect voor elkaar. Dat is wat ik ook altijd naar de kinderen heb proberen over te brengen. Ton: “De verscheidenheid van karakters binnen een team en een klas is te vergelijken met de verschillende kleuren van een regenboog. Samen vormen ze een kleurrijk geheel. De klassen zijn in de loop van de jaren wel wat kleiner geworden. De afstemming op de individuele leerling was toen met klassen van 40 leerlingen natuurlijk veel minder dan nu. Maar ook nu is het helaas niet altijd mogelijk optimaal af te stemmen op de individuele leerling. Sinds de invoering van Weer Samen Naar School worden de klassen bevolkt door een grote diversiteit aan leerlingen.â€? Ook Ton heeft dit ervaren in de begeleiding van kinderen die extra zorg nodig hadden. â€?Voor hen waren er vaak speciale softwareprogramma’s. Ik was blij met de extra middelen en mankracht als het ging over de begeleiding van deze leerlingen. Maar ondanks dat lukt het niet altijd zoals je dat zou willen. Passend onderwijs vind ik prima, maar op uitvoe-

ringsniveau is het heel moeilijk omdat er voor de ideĂŤle taak desondanks toch te weinig middelen en personeel beschikbaar zijn. De huidige trend, waarbij vooral naar opbrengstgericht onderwijs gekeken wordt, legt een zware druk op de leerkracht. De vraag is of het op langere termijn allemaal gerealiseerd kan worden wat er in den Haag bedacht wordt. Na een zeer intensief werkzaam leven is het nu tijd voor iets anders. Maar wat? Piet: “ Je realiseren dat de tijd van moeten voorbij is en de tijd van mogen gekomen is. Ik blijf de dingen doen die ik nu doe, zoals de werkzaamheden voor de carnavalsvereniging en de activiteiten voor de Budelse Comedie. Ook maak ik graag fiets-tochten en sport ik graag. Verder zie ik wel wat er op mijn pad komt. Ik ga in ieder geval ook lezen en misschien het tekenen en schilderen oppakken. Ik ben in ieder geval niet bang dat ik me ga vervelenâ€?. Ton: “Wat ik ga doen staat in de sterren geschreven. Ik heb geleerd in de afgelopen jaren dat ik niet te veel moet plannen. Ik ga genieten van mijn kleinkinderen. Ook ga ik een cursus kunstgeschiedenis en beeldhouwen volgen. Verder ga ik veel wandelen, fietsen, lezen en tuinieren. Het eerste jaar probeer ik mijn handen vrij te houden en een balans te vinden in een structuur waarin ik me happy voel, samen met mijn vrouwâ€?. Op 30 juni sluiten Piet en Ton hun carrière af met een feest voor de kinderen en ‘s avonds een gezellige avond met de collega’s, de leden van de OR en MR en de hulpouders . Ze houden geen openbare receptie, maar bedanken bij dezen alle ouders, oud leerlingen en collega’s voor het vertrouwen in hun gesteld en de prettige samenwerking.

Kom samen met Olleke Bolleke de vakantie inluiden op woensdag 6 juli van 9.30 uur en 11 uur in zaal 1 van de Borgh. Hierna gaat Olleke Bolleke op vakantie en is er even geen inloopochtend. Op woensdag 24 augustus zijn alle kinderen van 0 tot 4 jaar weer van harte welkom.

De aandelen van HAC De bel voor de laagste koers in 2011?

Dinsdag 28 juni 2011 dan het felste? De ervaring leert, Door onze beleggingsdeskundige dat het toch de aandelen zijn, die Dinsdag28jun2011. Op dit mo- blijkbaar zonder reden de grootment doet de AEX 329,90. Dat ste klappen hebben gekregen. In is 7,0% lager dan op 31dec10. dit geval zijn dat: AMG, Galapagos, De meeste voorspellers denken Ordina, SNS Reaal, Binck, BAM, inmiddels dat het laagste punt USG, Aegon, KPN. Deze aandelen rond 308,- zal zijn. Dan zouden zijn resp. 35% tot 20% gedaald, we ruim 13% lager koersen dan terwijl de AEX sinds 4apr11 zelf op 31dec10! Tomtom, Philips en ‘maar’ met 12,6% daalde. Als we AKZO hebben deze week winst- nog niet het laagste punt hebben (Kop:) De bel voor de afgegeven. laagste koers inDe 2011?bereikt, dan blijven deze aandewaarschuwingen Dinsdag28jun2011. Op dit moment doet de AEX 329,90. Dat is 7,0% lager dan op 31dec10. De koersen kelderden onmiddellen nog de zal grootste meeste voorspellers denken inmiddels dat het laagste punteven rond 308,zijn. Dandalers. zouden we ruim lijk en Tomtom, 10%. Philips Ja, als‌ 13%met lager resp. koersen25%, dan op10% 31dec10! en AKZO hebben deze week winstwaarschuwingen De koersen kelderden onmiddellijk met resp. 25%, 10% en 10%. Vreemd overigens afgegeven. dat die koersen Vreemd overigens dat die koersen al een tijdje stevig aan het dalen waren voordat de alwinstwaarschuwing een tijdje stevig aan het dalen Deze week zijn we begonnen werd gegeven. Heel vreemd. De voorkennis van de koers? Zou dat omgekeerd waren winstwaarschumet het omruilen van hebben ons pakket ook het voordat geval zijn, de koop dan Heineken, Unit4 of Wessanen. Deze aandelen sinds de gestage koersdalingen (van 6apr11Heel tot nu), geplust. naar de door mij ideaal geachte wing werd gegeven. vreemd. Maar goed, stel nouvan eensde dat koers? we nu hetZou laagste portefeuille punt hebben bereikt, welke aandelen herstellen De voorkennis (zie de Aandelen van dan het felste? De ervaring leert, dat het toch de aandelen zijn, die blijkbaar zonder reden de grootste dat omgekeerd ook het geval zijn, HAC van vorige week). Sioen werd klappen hebben gekregen. In dit geval zijn dat: AMG, Galapagos, Ordina, SNS Reaal, Binck, koop of Wes-zijn verkocht, gekocht. Morgen BAM, dan USG,Heineken, Aegon, KPN.Unit4 Deze aandelen resp. 35% totDSM 20% gedaald, terwijl de AEX sinds 4apr11 zelf maaraandelen met 12,6% daalde. Als we nog niet hetaan laagste hebben dan blijven sanen. Deze hebben is BAM depunt beurt. Debereikt, Aandedeze aandelen nog even de grootste dalers. Ja, als sinds de gestage koersdalingen len van HAC doken voor het eerst (van nu), geplust. oprichting in dec2010 in Deze 6apr11 week zijntot we begonnen met het omruilensinds van onsde pakket naar de door mij ideaal geachte Maar goed, nou eens de rode De verkocht, voorsprong op portefeuille (ziestel de Aandelen van dat HACwe van vorige week).cijfers! Sioen werd DSM gekocht. Morgen BAM aanpunt de beurt. De Aandelen doken voor het nog eerst sinds oprichting in nu het islaagste hebben be- vandeHAC AEX bedraagt maarde1,9%. dec2010welke in de rode cijfers! Deherstellen voorsprong op de bedraagt beneden. nog maar 1,9%. Zie overzicht reikt, aandelen ZieAEX overzicht beneden.

(Start op 14dec10) aantal 28-jun-11 effecten gekocht op aandelen koers AegonTL4,2-3,78 29apr11 4.000 0,66 Arseus 17dec10 400 11,35 Binckbank 18jan11 400 9,26 Deceuninck 14dec10 3.000 1,77 DeltaLTL14,70-13,0 8mrt11 600 2,45 Dexia 22feb11 1.000 2,00 DSM 28jun11 100 43,97 Exmar 31mei11 500 6,19 Galapagos 23dec10 200 8,19 Imtech 14dec10 179 23,13 Imt TL17,60-15,62 17jun11 150 7,51 Logica 14dec10 3.100 1,44 Tessenderlo 24mei11 100 29,69 Wessanen 3jan11 1.000 2,79 TOTAAL BELEGD: BANKSTAND: STAND HAC PORTEFEUILLE NU: STAND AEX NU: HAC VERSUS AEX:

huidige aankoop- Winst of waarde waarde Verlies in %    -56,0%  

 9,2%   -27,8%   4,1%   -50,3%  

-40,9%  -0,5%  -3,3% 

 

-33,0%   -12,8% 

 

-16,7%   -2,7%   -1,7% 

 -7,6%      

-4,3%  (Start HAC)  -6,2%  (Start AEX) 1,9%


HAC Weekblad · VrijdAg 1 juli 2011

PAgiNA 9

WeKeliJKSe afhaalaanbieding geldig van vrijdag 1 juli tot en met donderdag 7 juli 2011

nieuwstraat 34 budel T. 0031 495 497800

bicKy burger

€1

Bowlingbanen

eRKStRaat 130 – 3930 hamont-achel 2 Slaapkamers opp. 10 a 91 ca Vraagprijs: € 240.000 Bouwjaar: 1953 De woning in open bebouwing omvat een voorraadkelder, op het gelijkvloers een inkomhal, woon- en eetkamer, keuken, twee slaapkamers, badkamer en veranda; de zolder met vaste trap naar een grote zolderruimte. De woning heeft een ruime tuin aan de zijkant van de woning en een vrijstaande garage. Klein beschrijf is mogelijk.

AANBIEDING:

wendy geusens

I n d u s t r i e k a d e 5 8 - We e r t

n o ta R I S

Brouwersstraat 16 · 3930 Hamont · T. 0032 11 621939

Tafelgrillen + 1 uur Bowlen € 19,- p.p.

www.partycentrumdesluis.nl - info@partycentrumdesluis.nl - 0031 495 452549

Hulp nodig bij uw advertentie? Wij verzorgen ook de lay-out voor u! E-mail: info@hacweekblad.eu · T. 0032 11 757201 · Stationsstraat 41 · 3930 Hamont-Achel

DE HELE MAAND JULI KORTINGEN OP DE VOLLEDIGE VOORRAAD! NOOIT EERDER WAS ER ZO VEEL KORTING... v.a. €95.! D N E K E E W T IJ P A T R) 30 7.00 UU ZA. 2 EN ZO. 3 JULI (ZO.13. -1

tot -40%

NEPALTAPIJTEN OOSTERSE TAPIJTEN

ALLES MOET WEG ING! WEGENS VERNIEUW

Alleen deze maand uitzondelijke korting op deze collectie Perzische Nain tapijten tot -40%

Ruime collectie Zieglers... eenmalige actie-prijzen!

Shaggy tapijten 7 maten, 10 kleuren voorradig! Vanaf € 95.–

Prachtige collectie klassieke tapijten!

MIS DEZE KANS NIET OM TOPKWALITEIT AAN SERIEUZE KORTINGEN TE KOPEN!

GRootStE aaNBoD ooIt!

D e Ta p i j t m e e s t e r , e e n k w e s t i e v a n v e r t r o u w e n OOSTERSE & NEPALTAPIJTEN | DESIGNTAPIJTEN | HOOGPOLIGE TAPIJTEN | MACHINALE TAPIJTEN (MODERN-KLASSIEK)

SELLEKAERTSTRAAT 13 · 3900 OVERPELT · TEL. 0032 11 641602 · www.DECKERS.bE · INFO@DECKERS.bE


HAC Weekblad · VrijdAg 1 juli 2011

Kiek ‘s hiej

Gouden Bruiloft

1

Getuige van een ongeluk, een leuke gebeurtenis of heeft u gewoon een mooie foto gemaakt in Hamont-Achel of Cranendonck? Stuur uw kiekje naar info@hacweekblad.eu en wie weet staat uw foto volgende week in ‘Kiek ‘s hiej’.

PAgiNA 10

3

2 Op 25 juni vierden Pier Verstraeten en Anneke Kissen hun bouden bruiloft. Op 26 juni waren ze 50 jaar getrouwd. Foto: Leike Jaeken

Brandje aan de Molenstraat 5

4

Zondag 26 juni om ±14.30 uur werd de Budelse brandweer gealarmeerd voor een woningbrand aan de Molenstraat in Hamont. Ter plekke bleek de brand al geblust te zijn, de oorzaak was een wasmachine die vlam had gevat. De wasmachine is door de brandweer naar buiten gebracht, en de woning is vervolgens geventileerd. In totaal kwamen er voor de brand 10 brandweerwagens ter plekke, waarvan 2 uit Budel. Er is bij de brand niemand gewond geraakt. Foto Hammie Productions.

6

Zomermarkt op St.Joan

7

Voor de school een aantal leerlingen met meester Wel die na de vakantie per 1 september met pensioen gaat SOERENDONK - Een tijdje terug is peuterspeelzaal “de Brassertjes” verhuisd naar het schoolgebouw van St. Joan, waar nu peuters, kleuters en groep 3 t/m 8 onder één dak zijn gehuisvest.

8 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Gerard Coenen hield zijn ogen goed open en zag deze prachtige Phigeavlinder. Een foto van de rups van de koninginnepage. Gespot in de tuin van Willy Staals. Wout van Gils spotte deze Hoornaar, de grootste wesp. Hij kan tot ± 35 mm lang worden. Martien Smeets stuurde deze foto op van een witte kwikstaart. De vogel werd gespot tijdens een wandeling op Klein Schoot. Sonja Janssen trok deze week een foto van een blauwe libel die ze spotte bij de Bever in Achel. Duizendschone! Foto Leike Jaeken. Voldoende zonnebrillen laat de zon maar komen in juli en augustus - ook voor de  Hamont-Achelaren! Foto : Jacqueline  Joosten-Segers. Marcel Nulens stuurde ons deze foto toe die hij nam tijdens een wandeling in Leveroy. Het zou een zebrarups kunnen zijn, vertelt hij er nog bij. Guido Boets zoomde heel erg in en trok een foto van deze libel in detail.

9

Aangezien het wel een beetje krap werd, wordt op dit moment een extra lokaal aangebouwd aan de voorzijde van de school en worden de specifieke voorzieningen voor de peuters in het gebouw aangebracht. Naast deze uitbreiding wordt bijna de gehele school op de schop genomen en aangepast aan de eisen van deze tijd. De verbouwingen zijn nu nog volop aan de gang, maar het belooft een mooi geheel te worden. Om geld in te zamelen voor leerzame, nuttige en leuke dingen in

de school houdt basisschool St. Joan een zomermarkt op zondag 18 september 2011, van 12.0016.00 uur. Iedereen is van harte welkom! Voor groot en klein is er van alles te beleven, onder andere muziek, spelletjes en toneel. Ook oud-leerlingen zijn natuurlijk van harte welkom. Een mooi moment om oudklasgenoten weer een keer te treffen. Wie het lukt om een volledige klas van vroeger op die dag bij elkaar te krijgen, kan een ludieke prijs verwachten. Ook leuke verhalen over die goeie oude tijd op St.Joan mogen altijd doorgegeven worden via vrienden.van.stjoan@gmail.com Misschien haalt het verhaal de feestkrant wel!


HAC Weekblad · VrijdAg 1 juli 2011

PAgiNA 11

Jubileumconcert op de Markt

Groep 8 slaagde voor EHBO

Het begint traditie te worden: jaarlijks op een mooie plek in Budel een buitenconcert van Harmonie EMM Budel. Dit jaar ging het concert door op zondag 26 juni. Het werd een erg bijzonder buitenconcert. Vier jubilerende verenigingen gaven op de zonovergoten Markt in Budel een leuk concert waarvoor dan ook ruim belangstelling was. Dankzij de medewerking van De Citybar en Eet en drinkgelegenheid De Brasser, kon Harmonie EMM Budel op de Markt een concert organiseren. Het concert bracht vier jubilerende cultuurverengingen bijeen. Nadat de eerste klanken van de 110 jaar oude Harmonie Les Echos de Dorplein, onder leiding van Jan van Hamont, over het plein klonken, begon de zon door te breken en zorgde voor een zomerse ambiance. Na ruim een half uur werd plaats gemaakt voor Koninklijke Harmonie St.-Cecilia Hamont. Zij bestaan in 2011 al 150 jaar. Tij-

Het buitenconcert van EMM begint een traditie te worden dens een korte pauze werd het decor voor de Budelse Comedie klaargemaakt. Deze 40-jarige vereniging, en daarvoor onderdeel van Harmonie EMM, speelde ‘De Florentijnse Serenade’, een onvervalst stukje straattoneel. De middag werd afgesloten met Harmonie EMM Budel, onder leiding van Frans van Dun, die in 2011 haar 90-jarig bestaan viert. De middag was een reclame voor cultuur in de grensstreek, waarbij blijkt dat

samenwerking tussen de verenigingen heel wat moois oplevert. Samen was er zo’n 390 jaar ervaring aan muziek en toneel en dat was te zien en te horen! Tijdens de uitvoering maakte Harmonie EMM Budel gebruik van de mogelijkheid om kaarten te verkopen voor de Buulse Proms 2011 die op 21, 22, 28 en 29 oktober 2011 zullen plaatsvinden. Ook geinteresseerd? Kijk op de vernieuwde website www.buulseproms.nl

Groep 8 de Wereldwijzer behaalde EHBO-diploma Alle leerlingen uit groep 8 van sen deden alle kinderen examen. basisschool de Wereldwijzer Omdat iedereen het had gehaald in Budel-Schoot zijn geslaagd kregen de kinderen allemaal een voor hun EHBO diploma! diploma! Deze knappe prestatie was natuurlijk niet mogelijk geGedurende 9 lessen leerden de weest zonder de hulp van de dakinderen wat ze moeten doen bij mes die de kinderen alles hebben verwondingen of botbreuken. verteld en voorgedaan! Dus groep Ook wat er gedaan moet worden 8 en hun juffen willen graag Kim, als iemand flauwvalt of niet meer Jolanda, Petra, Amruth en Wendy ademt. Ook het voorkomen van heel hartelijk bedanken voor alle ongevallen werd de kinderen bij- hulp! En voor alle kinderen uit gebracht. Na afloop van deze les- groep 8 een dikke proficiat!

Zeskamp Maarheeze met nieuwe locatie

Nieuws KVW Budel

MAARHEEZE - Na twee succesvolle edities van Zeskamp Maarheeze heeft de organisatie besloten om dit jaar te kiezen voor een nog mooiere en meer praktische locatie: het evenemententerrein van Sportpark de Romrijten.

Het KVW Budel heeft besloten om de inschrijftermijn voor het programma te verlengen.

Daarnaast zullen er dit jaar maar liefst acht spellen aanwezig zijn, inclusief een publieksspel. In tegenstelling tot afgelopen jaren zal de Zeskamp Maarheeze dit jaar plaatsvinden op zondag 10 juli, een week voor Maarheeze Kermis. Voorafgaand op deze gezellige dag zal er zaterdagavond 9 juli een feestavond plaatsvinden. De avond wordt gestart met een Biercantus (foto), waar men lekker kan meezingen en mee’drinken’ onder begeleiding van een cantusband. Daarna zullen enkele zangers en zangeressen de avond afsluiten en er een groot feest van maken. Voor deze gehele avond hoeft geen entree te worden betaald, dus kom gerust een kijkje nemen! De Zeskamp bestaat dit jaar uit 8 spelelementen waaronder een Rodelbaan en een Gladiatorengevecht. Voor het publiek zal er een draailadder staan: probeer deze zonder te vallen te beklimmen en ga voor de snelste tijd! Zo kan iedereen –jong en oud– deelnemen aan deze sportieve dag, zonder nat of vies te worden. Daarnaast

Er kan nog ingeschreven worden voor de activiteiten tot en met woensdag 6 juli. Het inschrijfformulier en het inschrijfgeld dienen in een enveloppe ingeleverd te worden bij Jan Ras in de Pepijn.v.Herstalstraat 36 te Budel. (tel. 0031 495492178) Het KVW houdt dit jaar de volgende activiteiten: op 2, 3 en 4 augustus zijn het KVW's 3 dolle dagen. Op De zeskamp van Maarheeze is dit jaar op 10 juli zal er door een speciaal muziek- zestig euro per deelnemend programma en een springkus- team. Ook wie de uitdaging niet sen voor de jongste bezoekers aandurft en gewoon een gezeleen leuke mix van bezigheden lig dagje weg wil, is de Zeskamp gecreëerd worden. Inmiddels is Maarheeze dus een leuke locatie de strijd om de prijzen al begon- om een bezoekje te brengen, die nen. Onder meer via Twitter, Face- mede mogelijk wordt gemaakt book, Hyves en www.zeskamp- door de fantastische inzet van maarheeze.nl hebben de eerste vele vrijwilligers. deelnemers al laten weten dat zij dit jaar beslist de beker mee naar huis willen nemen. Waar er vorig jaar al een groot scala aan deelnemers was, gaat men er van uit dat de groei van de Zeskamp Maarheeze zich uitbetaalt in een groei van deelnemers en toeschouwers. Via www.zeskamp-maarheeze.nl kan iedereen zich met een team van minimaal 6 deelnemers inschrijven tegen een prijs van

8 augustus is het KVW's music is cool in samenwerking met harmonie EMM, Op 10 augustus is er een brandweerspektakeldag, op 12 augustus staat speeltuin/ pretpark Dippie Doe op het programma en op 14 augustus is het spektakeldag met diverse nieuwe luchtkussens. Van 16 tot en met 19 augustus houdt de KVW van Hunsel en Govers een avondwandelvierdaagse. Ook is vrijwillige leiding tijdens deze activiteiten steeds welkom. Aanmelden kan eveneens op nevenstaand adres.

Bijen-info-markt HAMONT-ACHEL - De imkervereniging St. Ambrosius van “Hamont” en zijn imkers nodigen U uit op hun jaarlijkse bijen-info-markt. Deze gaat dit jaar door op zondag 3 juli van 9.00 tot 17.00 uur in de Posthoorn aan de Groenstraat / Stationsstraat te Hamont-Achel. Enkele van de activiteiten op die dag: verkoop van materiaal, bijenvolkeren, honingslingeren, wassmelten, waswafels maken, korfvlechten, raad het gewicht van de korf, zelfgebakken honingwafels eten, etc. Voor meer info Jaak Hendrikx, tel. 0032 11 448758, mail: hendrikxjaak@hotmail.com

Foto: Leike Jaeken

Glimlachen op rijm

Zomersolden Er stond een voetbalploeg in de vitrine. Je kon haar heus voor een prikje kopen. Een ploeg als Standard laat je niet lopen, dacht Duchâtelet in de kantine. En je voorzitterschap van STVV? Daar zit zo’n gewiekst zakenman echt niet mee.

H.Grouwels

Roland Duchâtelet, Belgisch politicus, gemeenteraadslid, industrieel en voorzitter van eersteklasser STVV kocht vice-kampioen Standard Luik voor 41 miljoen euro en liet zijn oude ploeg verweesd achter. De hele Belgische sportwereld stond perplex…


HAC Weekblad · VrijdAg 1 juli 2011

Goeie Raad! ✔ Het gemeentehuis…. dat woord is het afgelopen jaar meerdere malen gevallen in diverse columns, weekkranten en is zeker zo nu en dan gespreksonderwerp geweest op menig feestje! Maar wat is nu allemaal waar van wat er geschreven en gezegd wordt? Dat gaan wij u nu in het kort vertellen! Zoals het gemeentehuis nu is, is het gewoon geen goede werkplek. Van buitenaf lijkt dit misschien grote onzin, maar op de zolder van het gemeentehuis zitten toch echt mensen te werken die in geval van brand of iets dergelijks geen kant meer op kunnen… Gevaarlijk en dan hebben we het over arbo-technische omstandigheden nog niet eens gehad. Om die reden stemde de gemeenteraad in juni 2009 in met de aankoop van het kasteeltje in Soerendonk, waarvan het oorspronkelijk de bedoeling was

PAgiNA 12

In deze tweemaandelijkse column leggen Carry van Rooij en Nadine Rooijmans, jonge gemeenteraadsleden van de gemeente Cranendonck, maatschappelijke onderwerpen in hoofdlijnen uit. In klare taal, zodat iedereen het snapt! Deze week: het gemeentehuis. hier het nieuwe gemeentehuis te vestigen. Tegelijk werd opdracht gegeven om verschillende mogelijkheden te onderzoeken voor zowel de toekomstige manier van dienstverlening als de huisvesting die daarmee samenhangt. Wat is er nu uit dit onderzoek naar voren gekomen qua huisvesting van het nieuwe gemeentehuis? Wel, de volgende 5 mogelijke scenario’s: 1. Renovatie + nieuwbouwuitbreiding van Cranendonck 3-4 in Soerendonk. Totale kosten € 6.608.000 2. Sloop en opnieuw opbouwen van gemeentehuis in Budel. Totale kosten € 7.034.000 3. Renovatie + nieuwbouwuitbreiding van het gemeentehuis in Budel. Totale kosten € 8.992.000 4. Opzetten van een balie in Budel en kantoorruimten in Soerendonk (renovatie). Totale kosten € 12.249.000 5. Opzetten van een balie in Budel (nieuwbouw) en kantoorruimten in Soerendonk (renovatie). Totale kosten € 7.291.000

De eerste twee opties zijn waarschijnlijk de meest voor de hand liggende keuzes, maar wat het nu daadwerkelijk gaat worden zal de gemeenteraad in de raadsvergadering van september beslissen. Natuurlijk zal er naar het kostenplaatje gekeken worden, maar bij een dergelijk veelbesproken onderwerp spelen emoties ook een rol. Bent u benieuwd naar de uitkomst? Wij in ieder geval wel!   Wist je dat….. -Het nieuwe gemeentehuis aan 131 medewerkers een werkplaats moet bieden? -Het nieuwe gemeentehuis in 2013 / 2014 (ligt aan welk scenario gekozen wordt) klaar zou moeten zijn. -Bij scenario 2 en 3 de tijdelijke huisvestingskosten € 475.000 bedragen (deze zitten al in het totaalbedrag hierboven). Natuurlijk zijn we ook erg benieuwd naar de mening van de inwoners Cranendonck over de plannen voor een nieuw gemeentehuis. Stuur daarom uw mening naar: info@hacweekblad.nl

Open dag “De Immenhof “ in Budel Op zondag 3 juli van 10 tot 17 uur organiseert imkervereniging ’t Wilgenroosje Cranendonck zijn jaarlijkse open dag op de verenigingsstand “De Immenhof”. Dit jaar staat in het teken van het 25-jarig jubileum van de tuin en het 90-jarig bestaan van de vereniging. In 1986 bestond het idee om een drachtplantentuin met bijenhal te realiseren voor de bijen van de vereniging, deze is geopend in juli 1986, nu 25 jaar geleden. De vereniging heeft in die tijd niet stilgezeten. Later werd er een instructielokaal bijgebouwd, een paddenpoel, een insectenmuur en een boomstam met bijenvolk waar iedereen nu in kan kijken. Nu is er wederom een nieuwe aanwinst, namelijk een bijenkast van glas waar iedereen kan zien hoe de bijen werken. Onze tuin is in die 25 jaar dan ook werkelijk een paradijsje op zich

Mezoc laat zich zondag 3 juli weer horen! HAMONT - Wat hoor ik daar toch op zolder? Zijn dat kinderstemmen? Nu hoor ik het wéér! Er wordt door kinderen gezongen! Dat moet ik zien en jij natuurlijk ook! Na weken van voorbereidingen is het dan zover. De kinderen van Muziek- en Zangopleiding Cranendonck (MEZOC) zijn klaar voor hun eerste zangconcert. Onder leiding van Tanja Nijsen-van Mensvoort hebben zij maar liefst 18 liederen ingestudeerd varië-

rend in thema, genre en moeilijkheidsgraad. Naast het zingen is er veel aandacht voor de presentatie in de vorm van dans en kleding. Er zullen optredens te zien en te horen zijn van alle koorklassen, soms afzonderlijk en soms als geheel. Nieuwsgierig geworden? Kom dan zeker luisteren op zondag 3 juli in De Walburg (cinema) te Hamont en wie weet zing jij de volgende keer met ons mee! Aanvang 14.00 uur. Entree gratis! Verdere informatie op www.mezoc.nl of via info@mezoc.nl

Gemeenteraad: onteigenen grond voor fietspaden MAARHEEZE – Na veel discussies in de Cranendonckse politiek heeft de gemeenteraad het college van b & w toestemming gegeven om over te gaan tot het onteigenen van gronden voor de aanleg van fietspaden aan de Oranje Nassaulaan en Driebos in Maarheeze en de

Ruilverkavelingsweg in Budel. Tijdens de adviescommissie van de raad bleken de politieke partijen voor het voorstel van b & w te zijn om 150.000 euro beschikbaar te stellen voor de onteigeningsprocedure. Het officiële besluit wordt volgende week genomen.

Rookverbod van kracht Foto gemaakt tijdens de open dag van de Immenhof in 2010 geworden waar we best wel trots gen, waar ze alles te weten komen op zijn, dit met medewerking van over de bijen. Het resultaat van de onze vrijwilligers “de vrienden fotowedstrijd zal ook op een groot van de Immenhof”. Tevens zijn er scherm bekeken kunnen worden. tijdens de open dag tentoonstel- Uiteraard zijn er lekkere honinglingen door de tuin over de oude wafels te krijgen en andere bijenimkerij. En ook het vlechten van producten in het winkeltje. De Imbijenkorven en manden zal niet menhof is te vinden achter in de ontbreken. Speciaal voor de kin- Broekkant in Budel. Meer info op deren is er ook een leuke bijenwa- www.wilgenroosje.nl

Schoolfeest op de Wereldwijzer Op zaterdag 2 juli wordt weer gefeest op basisschool de Wereldwijzer in Budel-Schoot. Thema dit jaar is het Wilde Westen. De kinderen kunnen tijdens de Laat-Zien-Wat-Je-Kunt-Show al hun talenten vertonen. Verder zijn er nog vele spelletjes en een loterij waarvan de opbrengst ten goede komt aan de kinderen van de school. Voor de innerlijke mens is er voldoende te verkrijgen. Aan de bar de nodige drankjes, of bij de catering een lekker broodje hamburger, frikandel en een heerlijke vers gebakken wafel. Dit spektakel begint om 15 uur op de speelplaats van de school.

Mezoc laat zich horen!

HAMONT-ACHEL – Vanaf vrijdag 1 juli gaat het rookverbod van kracht in België. Het geldt voor alle gesloten plaatsen die toegankelijk zijn voor het publiek, dus ook de horeca. Ook op afgesloten werkplaatsen wordt het verboden om te roken omdat volgens de wet ‘elke werknemer recht heeft om te beschikken over rookvrije werkruimtes’. In horecazaken, van restaurants en casino’s tot eetcafés en discotheken, is het voortaan verboden een sigaret op te steken. De uitbaters moeten in alle rookvrije ruimtes duidelijk zichtbare verbodstekens

aanbrengen en alle asbakken verwijderen. Wel is het toegestaan een zogeheten rookkamer te installeren: een afgesloten ruimte met een maximale grootte van 25% van de opppervlakte van het etablissement. Wat betreft de controle op de naleving van het rookverbod zijn controleurs van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen bevoegd. Personen die weigeren het rookverbod na te leven, riskeren een boete. Zowel de roker zelf als de uitbater van de openbare ruimte kunnen beboet worden. De boetes gaan van 150 tot 5.500 euro.

Zomerfeest Andreasschool BUDEL-DORPLEIN - Zang en dans staan centraal op het jaarlijkse Zomerfeest op zaterdag 2 juli van de St. Andreasschool in Dorplein. Deze feestelijke dag is bedoeld voor alle leerlingen en hun ouders, opa’s, oma’s en andere familieleden en vrienden.

Deze foto is nog van vaderdag: Groep 6 van "De Wereldwijzer" maakte onder leiding van Nicole Raets een "windhaantje" voor vaderdag.

Inmiddels is het op de school een traditie geworden om het einde van het schooljaar af te sluiten met een spetterend feest. De organisatie is in handen van de Ou-

dervereniging in samenwerking met de St. Andreasschool. In de weken voor het zomerfeest gaan de kinderen aan de slag met het thema “We dansen de wereld rond”. Dit thema wordt op deze dag feestelijk afgesloten. Gasten kunnen zich verheugen op geweldige optredens, een barbecue en hopelijk een heerlijk zonnetje! Natuurlijk ontbreekt ook de loterij met leuke prijzen niet! Graag tot ziens dus op zaterdag 2 juli van 14.30 tot 19.00 uur.


HAC Weekblad · VrijdAg 1 juli 2011

PAgiNA 13

Vakantie!

Welk oord moet je zeker dit jaar niet links laten liggen? Een citytrip is een leuke manier om de dagelijkse sleur te ontvluchten. Een verre reis maken wil iedereen, maar je wilt wel weten waar je naartoe moet. Welke bestemmingen zijn helemaal hot in 2011? De HAC redactie zet de nieuwe topbestemmingen voor dit jaar op een rij. Van Europese bestemmingen tot verre bestemmingen en de ultieme steden voor citytrips: er is voor elk wat wils. Macedonië Je hoeft niet per se ver weg te gaan om evengoed prachtige bestemmingen aan te doen. De bestemmingen voor het komende jaar zijn zeker verrassend te noemen. Als je aan vakantie denkt, denk je misschien niet zo snel aan Macedonië, dit jaar het gastland van de Vakantiebeurs. Voor veel vakantiegangers is  Macedonië nog onontdekt gebied. Daar zal tijdens de beurs verandering in komen. Macedonië is een dichtbebost en bergachtig land. Er wonen in verhouding weinig mensen, dus ideaal voor rust en natuur. Hierdoor zijn er veel plekken waar je geen mens tegenkomt.

Israel Ook dit is misschien niet het eerste dat in je opkomt terwijl je aan het brainstormen bent. Ondanks dat het de laatste jaren niet zo positief in het nieuws is gekomen, kun je er tegenwoordig prima je vakantie doorbrengen. Het land heeft je veel te bieden: verschillende landschappen, indrukwekkende geschiedenis en oude tradities. Kortom, een bezoek waard. Belize Belize is een klein land in MiddenAmerika, waar je perfecte duiklocaties vindt. De Maya's hebben hun voetsporen achtergelaten in het landschap en de cultuur. Ook voor andere sporten kun je hier goed terecht.

Tips van Riks www.vakantieprikbord.nl

Verenigde Arabische Emiraten De Verenigde Arabische Emiraten is hét symbool voor luxe. Aparte bezienswaardigheden in de overtreffende trap. Neem de skipiste Ski Dubai; deze is bedekt met échte sneeuw. Ook de andere emiraten zijn overigens een bezoek waard.

Reisburo Limburg International gelegen in Neerpelt Centrum Al meer dan 30 jaar erva ring!!

Eigen groepsreizen 2011:

Zuid-Afrika............20/10.–.03/11-2011 . (nog.4.plaatsen) Cuba................................. half.november Costa.Rica............. 03/12.–.17/12-2011

Meer info zie www.li-reizen.be Tel. 0032 11 644319 (lic A1267)

Tip 7

Tip 5

Losse hotelovernachtingen wereldwijd € 6,p.p. Nú v.a.

Sri Lanka 8 dagen

Griekenland 8 dagen met ontbijt

www.vakantieprikbord.nl

www.vakantieprikbord.nl

Boerengolf

riksja’s

Solextochten

Losse activiteiten of een geheel verzorgd dagje uit!

ll

De Cranehoeve

Nú v.a.

Kom nu langs voor de beste last-minutes!

€ 209,p.p.

VakantieXperts Budel Nieuwstraat 62 b Budel E-mail: budel@vx.nl Tel. 0031 495 495867 - www.vx.nl

www.vakantieprikbord.nl

Tip 3 Turkije 8 dagen met appartement kanovaren

• Groot terras, ideaal voor fietsers • Mooie fietsroutes • Voor al uw feesten: o.a. vrijgezellen-, familiekinderpaintball en bedrijffeesten • Diverse binnen- en buitenactiviteiten • Barbecue’s en steengrillen ouuddhhoollllaannddssee sp elen • Verschillende buffetten r ie z le Jetp • ....en nog veel meer!

Partycentrum

Paintba

€ 422,p.p.

Andere bestemmingen Natuurlijk zijn er nog veel meer aantrekkelijke bestemmingen. Laat u altijd goed informeren bij uw reisbureau. Zij hebben altijd de laatste informatie over uw bestemming en de beste adviezen!

Sri Lanka Sri Lanka is een eiland vlak voor de kust van India. De tempels en ruïnes die het eiland rijk is, doen veel bezoekers versteld staan. Er is een groot klimaatverschil tussen oost en west. Hierdoor zijn er genoeg geschikte periodes voor een bezoek.

Tip 10

Nú v.a.

Kenia Vorig jaar is Kenia al uitgeroepen tot bestemming van 2010, maar ook voor 2011 blijft het een aantrekkelijke bestemming. Ontdek ook aankomend jaar weer de 'Big five' en de verschillende stammen die Kenia nog rijk is en waar oude tradities hoog in het vaandel staan.

Zoek je een leuke weeken dbaan?

St. Cornelisplein 2 · Gastel · Tel. 0031 495 496507 · www.cranehoeve.nl

Nú v.a.

Bezoek onze vernieuwde showroom tijdens de koopzondag!

€ 199,p.p.

www.vakantieprikbord.nl

Zondag 3 juli open van 10.00-17.00 uur.

Tip 9 Dubai en Emiraten Nú v.a.

Meemortel 34, 6021 AE Budel · Tel. 0031 495 493355

€ 459,p.p.

www.vakantieprikbord.nl

Tip 4

Tip 2

Tip 6

Tip 8

Tip 1

Alanya 8 dagen all-inclusive

Canarische eilanden 8 dagen + appartement

Rondreis Florida

Cuba of Dominicaanse Republiek

Mallorca 8 dagen met appartement

Nú v.a.

€ 279,p.p.

www.vakantieprikbord.nl

Nú v.a.

€ 259,p.p.

www.vakantieprikbord.nl

Nú v.a.

€ 695,p.p.

www.vakantieprikbord.nl

Nú v.a.

€ 699,p.p.

www.vakantieprikbord.nl

Nú v.a.

€ 179,p.p.

www.vakantieprikbord.nl


HAC Weekblad · VrijdAg 1 juli 2011

PAgiNA 14

Klimroostreffen 2011

Dodelijk ongeval op de A2

Op 1, 2 en 3 juli organiseert M.T.C. de City Riders voor de 11de keer het Klimroostreffen. Dit treffen wordt georganiseerd met de bedoeling om zoveel mogelijk motorrijders naar Budel te krijgen, zodat er op zondag 3 juli een rondrit gereden kan worden met mensen met een geestelijke of lichamelijke beperking.

Op dinsdagochtend 28 juni heeft er op de snelweg A2 ter hoogte van Maarheeze een ongeval plaatsgevonden tussen twee vrachtauto’s en 3 personenauto’s. Hierbij zijn tot dusverre 16 gewonden gevallen en één dodelijk slachtoffer. Het slachtoffer was militair.

Op het terrein aan de Poelderstraat kunnen de motorrijders blijven kamperen. Er wordt dit weekend van alles georganiseerd, er staat een grote feesttent waar men terecht kan voor en hapje en een drankje en voor de kinderen staan er volop speelmogelijkheden. Ook niet-motorrijders zijn van harte welkom om eens een kijkje te komen nemen. Vrijdagmiddag 1 juli gaat dit festijn om 14.00 uur van start. Het gehele weekend is er muziek van D.J Roy Soundtechnics, met op zaterdagavond een live optreden van de Belgische band History-X ( blues-rock ). Zaterdagmiddag

De hulpdiensten uit Cranendonck hebben bij het terplekke komen meteen opgeschaald en hulpdiensten uit de omgeving opFoto gemaakt tijdens een eerdere editie van het Klimroostreffen wordt er voor het eerst een pul- Sterksel-Heeze -Leende -Soe hefwedstrijd gehouden. Aanvang rendonk-Gastel-weer terug naar 13.00 uur, hiervoor kunnen zich Budel. Hopelijk staan er weer veel nog teams van 6 personen en een mensen langs de weg die naar coach inschrijven. Dit kan op het onze rijders komen zwaaien. Na terrein zelf. afloop van de rit wordt er aan de Zondagmorgen 3 juli begint men gehandicapten en hun rijders een vanaf 10.00 uur met het opstel- lunch aangeboden, waarna We len van de rit, waarna om 10.30 Mele het over gaat nemen, zij veruur dhr. Strik van de gemeente zorgen een spetterend optreden Cranendonck het startsein zal ge- en houden een karaokewedstrijd ven. De route van de rit gaat via voor de gehandicapten met als Budel-Schoot–Dorplein-Weert- hoofdprijs een rondvlucht boven Nederweert-Ospel-Maarheeze- Budel voor 3 personen.

Eerste gemeentelijke Vrijwilligersdag Een kleine 160 vrijwilligers uit Cranendonck genoten op 25 juni jongstleden van een Brabantse koffietafel tijdens de eerste Gemeentelijke Vrijwilligersdag in Cranendonck. Ofwel de Vrijwilligersverwendag, zoals Wethouder Strik deze activiteit in zijn toespraak noemde. De organisatie van deze dag lag in handen van de Vrijwilligerscentrale Cranendonck die van begin dit jaar actief is in Cranendonck om vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties te ondersteunen op alle gebieden die met vrijwilligers te maken hebben. De vrijwilligers werden ontvangen bij Partycentrum Antoine in Soerendonk omdat het weer het niet toeliet de activiteit te laten plaatsvinden bij het Kasteel Cranendonck, waar het eigenlijk gepland was. De aanwezige vrijwilligers werden toegesproken door Wethouder

In de file die ontstond werden een aantal bestuurders bevangen door de warmte. De brandweer heeft aan hen water uitgedeeld.

Aanrijding in Budel

Er was flinke schade aan de auto's - Foto Hammie Productions. Gelukkig niet zo ernstig als het ongeluk van dinsdag, maar afgelopen zaterdag rond 16.45 uur vond er op de hoek van de Heikantstraat/Meemortel in Budel ook een ongeval plaats.

der met enkele kinderen. Diverse betrokkenen zijn ter plekke nagekeken door het ambulancepersoneel maar hoefden voor zover bekend niet naar het ziekenhuis overgebracht worden.

Hierbij waren een VW kever en een Opel betrokken. In de Kever zat een jong stel, in de andere auto zat een mannelijke bestuur-

De politie handelde het ongeval af, de weg hoefde niet te worden afgesloten. Beide voertuigen werden vervolgens opgetakeld.

Oproep enquêteurs De vrijwilligers genoten van een lunch - Foto Hammie Productions Strik en door Wilbert van Deursen, directeur van Paladijn, waar de Vrijwilligerscentrale onderdeel van uitmaakt. Beide refereerden aan het nut van vrijwilligerswerk en dat dit in de toekomst meer en meer ingezet zal worden om elkaar te ondersteunen. Naast

de lunch werden de aanwezigen getrakteerd op een bodyguard en een komische ober die aan tafel goocheltrucjes uitvoerde. Bij het naar huis gaan ontvingen alle deelnemers een zadelhoesje en een rode roos om ze te bedanken voor hun vrijwillige inzet.

Winnaars wedstrijd Stamboomdagen De klas van juf Donné (5de studiejaar van de school op 't Lo) had in november 2010 de wedstrijd gewonnen naar aanleiding van de Stamboomdagen in zaal de Posthoorn. De lokale erfgoedvereniging 'De Goede Stede Hamont' kwam met de directie overeen om op het einde van het schooljaar de klas te verwennen met een heel apart erfgoedproject. Dinsdag 28 juni was het zover. Omwille van de slechte weersvoorspellingen moest het schema gewijzigd worden en trok de klas eerst met de fiets richting Achel. De leerlingen kregen een exclusieve tocht naar de middeleeuwse Tomp onder leiding van Guido Tijskens; ze werden verrast met een heerlijke "pannekoek-middagmaal", volgens grootmoeders wijze en kre-

geroepen. De slachtoffers zijn overgebracht naar ziekenhuizen in de regio. Onder de gewonden bevinden zich zowel burgers als militairen. Er loopt op dit moment een onderzoek naar de toedracht van het ongeval, hier is verder nog niets over bekend.

De politiezone Hamont-Achel – Neerpelt – Overpelt (HANO) zal in het najaar 2011 deelnemen aan de veiligheidsscan die wordt uitgevoerd door de Universiteit Hasselt. De veiligheidsscan is een verkeers- en veiligheidsonderzoek waarbij bevragingen worden uitgevoerd bij de bevolking naar het subjectieve (on)veiligheidsgevoel en de tevredenheid over de dienstverlening van de politie.De politie is op zoek naar 75 geëngageerde vrijwilligers om bevragin-

gen uit te voeren bij 1000 mensen uit onze politiezone. Iedere vrijwilliger krijgt een 2 uur durende opleiding. Hij/zij voert ca. 15 enquêtes uit en krijgt hiervoor een netto vergoeding van 10 euro per enquête. Geïnteresseerden kunnen zich kenbaar maken en desgewenst meer informatie bekomen bij de coördinator van de veiligheidsscan van de lokale politie HANO, consulent Stephan van Liempt. Dit kan via het nummer 011 440820 of 011 520230 of via email: stephan.van.liempt@hano.be

Standaard Boekhandel

Guido Tijskens praatte de kinderen bij over het thema stambomen gen in de namiddag een rondleiding in het documentatiecentrum waar zij rechtstreeks in contact kwamen met originele voorwerpen en documenten uit een recent maar vooral ver verleden. Veel leerlingen hadden voor de

gelegenheid ook eigen materiaal meegebracht rond het thema 'stambomen'. De vaste medewerkers van het Documentatiecentrum Dr. Bussels stonden voor hen de hele dag paraat.

Vanaf 1 juli zal er ook een Standaard Boekhandel te vinden zijn op het Bernard Kempplein in Hamont. Volgende week meer over het plein.


HAC Weekblad · VrijdAg 1 juli 2011

ACTIES BIJ SPIERINGS .ervaren. Wij.zoeken.een

zonweringsmo.enrvTareing.uinr . .het.zelfstandig

Gratis ingebouwde Gratis heater bij LED-verlichting bij de de Verasol Pergolino Profiline Eigen service- en

PAgiNA 15

Voor al uw feesten, decoratie en meer! • Animatie • Workshops • Grime • Ballonnendecoratie • Balloncadeau’s • Alles verkrijgbaar voor Glittertattoo’s en nog veel meer! Hooghaag 29 · 3930 Hamont-Achel · 0032 11 667860 · info@iparty.be

Heb.jij nwering.en. monteren.van.zo rvicegericht. se n. kan.je.klant-.e . an.contact.met werken,.neem.d ons.op..

!

montagedienst

OPENINGSTIJDEN:

• Veranda’s di. 10-13 uur wo.+do.+vr.10-17 uur • Zonwering zaterdag 10-16 uur • Screens • Terras-stralers Grootschoterweg 129, 6023 AR Budel-Schoot • Horren Tel. 0031 495 497510 - 0031 6 20522434.

www.spieringsterrasoverkappingen.nl

Uw advertentie in HAC Weekblad... uw advertentie in 14.650 brievenbussen! Bel voor meer info: 0032 11 757201

Bij inlevering van deze bon

2e kopje koffie Complete verzorging van uw feest! Barbecues v.a. € 10,95 p.p.

www.allincatering.nl 0031 495 588222 morgen zijn we er nog dichterbij iedereen verdient een morgen

DAF Trucks in Eindhoven zoekt medewerkers! Wij zijn op zoek naar

assemblage medewerkers m/v voor de Truck fabriek

Binnen de Truckfabriek wordt de totale vrachtwagen samengesteld. De Truckassemblage bestaat uit 3 afdelingen: chassislijn, eindlijn en afband. Als assemblagemedewerker ben je in teamverband verantwoordelijk voor het samenstellen van het chassis of eindmontage van de vrachtwagen. Om een kwalitatief hoogwaardig product te kunnen produceren is het belangrijk dat je de materialen, de apparatuur en de werkzaamheden kunt beoordelen en mee kunt denken met verbeterprocessen. De functie is in 2 of 3 ploegen maar je moet bereid zijn om in beide ploegen te willen en kunnen werken. Wij bieden je een baan voor langere tijd in een dynamisch bedrijf met ruimte voor eigen inbreng en ontwikkelingsmogelijkheden. Het salaris is goed en ook rijden er bussen vanuit diverse plaatsen in België naar DAF waar je gebruik van kan maken. Heb jij ervaring in de autotechniek, ben je leergierig en kan je goed in teamverband werken? Spreek deze baan je aan, reageer dan snel !

GRATiS! Ons sfeervolle interieur en het ruime terras nodigen uit om even uit te blazen bij een heerlijke koffie of een verfrissend drankje. of geniet van onze lekkere ijsjes van onze uitgebreide ijskaart!

Vacatures

actie niet geldig i.c.m. andere acties; 1 bon per persoon

Betaalbeare klass

BERNARD KEMppLEiN · HAMoNT & 0032 11 730074 Zoek je een uitdaging, dan kies je voor de Stad Hamont-Achel. Het bestuur heeft resoluut gekozen voor een verdere uitbouw van HamontAchel tot een bruisende stad waar het voor de inwoners nog aangenamer wordt om te wonen, te werken, te winkelen, te sporten en van cultuur te genieten. Kortom, een ambitieuze werkgever voor gedreven werknemers aan wie de nodige kansen en ruimte worden geboden.

Aarzel niet want de Stad Hamont-Achel is op zoek naar een:

AdminiStrAtief medewerker burgerzAken Voltijdse statutaire betrekking niveau C1 – C3 + aanleg wervingsreserve

tAAkomSCHrijVing: Je zal worden ingeschakeld op de dienst burgerzaken waarbij je hoofdtaak zal bestaan uit dienstverlening op het gebied van burgerlijke stand: - je geeft informatie i.v.m. geboorten, huwelijken, overlijdens,… aan burgers die zich aan het loket aanbieden; - je stelt erkennings-, geboorte-, huwelijks- en overlijdensaktes op en levert de nodige attesten af; - je volgt dossiers van burgers op; - je assisteert bij huwelijksplechtigheden (ook op zaterdagvoormiddag). Profiel: - je bent in het bezit van een diploma van het secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld onderwijs; - je hebt kennis van de wetgeving betreffende burgerlijke stand; - je hebt kennis over de werking van een lokaal bestuur; - je bent contactvaardig; - je kan zelfstandig, vlot en nauwkeurig een dossier opstarten, opvolgen en afhandelen; - je kan met diverse informaticatoepassingen werken. SAlAriS: Bruto maandsalaris minimum 1745,69 euro – maximum 3195,06 euro wij bieden je Voor deze funCtie: een uitgebreid pakket extralegale voordelen. Bovendien worden jaren beroepservaring in de privésector of als zelfstandige in aanmerking genomen op voorwaarde dat ze relevant zijn voor de uitoefening van je functie.

Geert van der Velden: 06-29433956 of Cynthia van der Meide: 06-29409511 of stuur je gegevens door naar: Eindhoven.7288@nl.randstad.com

kAndidAtuurStelling: Je kandidatuur dient ons uiterlijk op woensdag 27/07/2011 via aangetekend schrijven (poststempel geldt als bewijs) of via een persoonlijk overhandigde sollicitatiebrief tegen ontvangstbewijs te bereiken. Je sollicitatie dient te gebeuren op een sollicitatieformulier dat je kan downloaden op www.hamont-achel.be of aanvragen bij de personeelsdienst. De kandidatuur moet vergezeld zijn van een kopie van je diploma en een uittreksel uit het strafregister.

Uitzenden & Detacheren I Professionals I Search & Selection I HR Solutions I Inhouse Services

inliCHtingen? Voor alle inlichtingen i.v.m. de diploma- en toelatingsvoorwaarden, de functiebeschrijving, het examenprogramma en het sollicitatieformulier kan je contact opnemen met de personeelsdienst op het nummer 011 44 50 40 of via email: personeelsdienst@hamont-achel.be


HAC Weekblad · VrijdAg 1 juli 2011

Spectaculaire airshow op 3 juli

Klimroos Zomerfeest

PAgiNA 16

Vanwege het 40-jarig bestaan van Model Bouw Club Weert organiseert deze modelvliegvereniging op zondag 3 juli een spectaculaire airshow met veel kunst- en vliegwerk. Er zullen demo’s worden gegeven met een grote variatie aan radiobestuurde modelvliegtuigen en helikopters. De modelvliegclub heeft er alles aan gedaan om een aantrekkelijk scala aan toestellen naar Weert te halen. Van lichte electro toestelletjes tot magnifieke schaalmodellen met benzinemotoren. Van elegante zwevers en snelle methanoljagers tot nog snellere turbinejets die een snelheid kunnen halen tot over de 400km/h. Er is zelfs een toestel bij dat 600km/h gaat halen! Een internationale delegatie aan gastvliegers heeft zich reeds ingeschreven, dus de bezoekers hoeven zich geen minuut te vervelen. Ook is er op het

MBC houdt op 3 juli een spectaculaire airshow terrein een markt ingericht die volledig is gericht op het modelvliegen. Voor de jeugd is er een springkussen en een kidscorner, inclusief schminkhoek. Zelfs aan een babyroom is gedacht. Kortom: een dag voor jong & oud! Vanaf 11 uur begint het voorprogramma en om 13.30 uur het hoofdprogramma. De entree be-

draagt 2 Euro per persoon; kinderen t/m 6 jaar gratis. Gratis parkeren. Het veld van de MBC Weert is gelegen aan de Hoogbosweg in Weert, nabij afrit 38 van de A2 (Weert-Noord). Vanaf deze afrit is het veld duidelijk aangegeven met bordjes. Voor meer informatie: www.mbcweert.nl of bel Frank Stevens 0031 6 13702451

Silke en Femke in de Walburg

In verband met de vakantie van Pater Mervin (1- 14 juli) gaat   Mgr Rob Mutsaerts voor in de misvieringen op zaterdag 2 juli (17.30 uur in Maarheeze, 19 uur in Soerendonk) alsook op zondag 3 juli (10 uur  Maarheeze , 11.30 uur Soerendonk).

Mgr Anton Hurkmans zal dat doen op zaterdag 9 juli   (Maarheeze 17.30 uur, Soerendonk 19 uur). Op zondag  komt een van de paters uit Asten.  Voor overige zaken (bediening, begrafenis, etc.) zijn regelingen getroffen met de pastores van Budel.

Silke en Femke - Foto Francis Deprez Misschien komt er in de toekomst nog een dergelijk project, maar concrete plannen in die richting zijn er nog niet. Voorlopig houden Silke en Femke zich verder bezig met hun klarinetkwartet waarmee ze op aanvraag allerhande evenementen opluisteren zoals recep-

ties, huwelijksmissen en andere feestelijkheden. Meer info over Silke, Femke en Ciurlionis vinden jullie op de volgende website die speciaal voor dit concert ontworpen werd: www.silke-en-femke-in-concert.tk

Erkende hondenuitlaatservice All Animal Care Het bedrijf All Animal Care van Katinka Disch (uit Budel) heeft het diploma Erkend Hondenuitlaatservice behaald aan de Martin Gaus Academie. Om op een verantwoorde manier meerdere honden tegelijk uit te kunnen laten is brede kennis nodig die in deze opleiding in verschillende modules behandeld wordt. Honden hebben net als mensen groepsactiviteiten nodig. Met een roedel meegaan is voor de honden dus geweldig. Maar waarom kunnen niet alle honden zomaar bij elkaar gezet worden? Heeft dit te maken met de verschillen tussen de rassen of is dit karakter? Hoe communiceren honden onderling in een groep? En stel dat het nodig is, hoe moet er EHBO bij honden verleend worden? Het antwoord op deze vragen is uitgebreid aan bod gekomen tijdens de opleiding. Nu is er een gediplomeerde Hondenuitlaatservice in de regio

Vervangende paters

Slagwerkgroep succesvol

Op zondag 19 juni brachten Silke Bynens uit Hechtel en Femke Schreurs uit Peer, beide studenten van Eddy Vanoosthuyse, een klarinetconcert samen met het topstrijkkwartet Ciurlionis uit Litouwen. Ze brachten het klarinetkwintet van Mozart, een klarinetkwintet van Reicha en Konzertstück nr.2 van Mendelssohn. Het aanwezige publiek was zeer onder de indruk, zowel over de prestaties van de jonge klarinettistes als over het begeleidende strijkkwartet. De lovende woorden na het concert bleven dan ook niet uit. Ook docent Eddy Vanoosthuyse was helemaal vanuit Kortrijk afgezakt om het concert bij te wonen en zag (en hoorde) dat het goed was. Zo’n concert organiseren, vergt heel wat voorbereiding en heel veel inspanning, ook op financieel vlak.

Afgelopen weekend vierde de Klimroos haar jaarlijkse zomerfeest. Ook deze 21e editie was weer geslaagd - Foto Hammie Productions

De slagwerkgroep van de Poort van Brabant Zaterdag 25 juni heeft de slag- Mede door de muziekkeuze met werkgroep van de Poort van zowel nummers van Michel JackBrabant het publiek en de jury son als Elvis Presley gebracht in de in Sterksel weten te overtui- volle breedte van het melodisch gen van hun prima muziek en slagwerk was dit voor het publiek samenspel waardoor aan het leuke luister- en kijkmuziek waar einde van de avond de fraaie zeker ook collega-slagwerkers wisseltrofee in ontvangst geno- van onder de indruk waren. men mocht worden.

Online winkel van rouwcentrum Fiddelaers

Katinka Disch - Meer informatie www.AllAnimalCare.nl Zuid-Oost Brabant.Om de veilig- manier komen de honden zowel heid van de honden die mee gaan lichamelijk als geestelijk voldaan met All Animal Care verder te thuis. Alles wordt deskundig gewaarborgen heeft All Animal Care volgd en door middel van foto’s per 1 juli te beschikking over een en filmpjes krijgen ook de baasspeciale omheinde hondenspeel- jes meer inzicht in het gedrag weide. Naast de sociale interactie van de hond. Zo wordt de kennis van de honden onderling worden opgedaan tijdens de opleiding hier ook uitdagende activiteiten tot Erkend Hondenuitlaatservice ondernomen met de honden, bij- toegepast in de praktijk, maar ook voorbeeld het speuren. Op deze gedeeld met de baasjes!

HEEZE-LEENDE - Uitvaartbureau Jan Fiddelaers komt met een nieuw initiatief. In Rouwcentrum Fiddelaers en op de website www.fiddelaers.nl is een winkel geopend. In deze winkel zijn artikelen verkrijgbaar die bruikbaar zijn in de dagen rondom een uitvaart of in de periode daarna, ter ondersteuning of ter herinnering. Denkt u hierbij aan (as)sieraden, urnen, kaarten en boeken. Het is mogelijk om tijdens de wekelijkse inloopochtend op donderdag tussen 10.00 en 12.00 uur of op afspraak in Rouwcentrum Fiddelaers de winkel te bezoeken. De webshop is uiteraard altijd open.

Op de foto: Glaskralen: in deze asbedel wordt de as van een dierbare verwerkt.


HAC Weekblad · VrijdAg 1 juli 2011

PAgiNA 17

HAC-jes

Gratis af te halen: twee dubbele fietstassen voor kranten rond te brengen. Tel. 0031 495 494579.

Te huur: Mobilhome  bouwjaar 2010 4 slaapplaatsen. Inl. Staf Tours (Lic A1717)  tel. 0032 11 645120.

Te koop: combiticket rock Werchter voor € 180,00. Tel. 0032 470 679164 (Achel). E-mail: bleek04opreis@hotmail.com

Te koop: 3 kinderkamers, bed (lattenbodem + matras), kasten, bureau en nachtkastje. Tel. 0031 495 847866. Na 17.00 uur bellen.

Gezocht: oude rolstoel. Wij houden een vrijgezellendag met als thema de Benidorm Basterds. We zoeken nog een oude rolstoel om onze vrijgezel een dag lang in te vervoeren. Wie kan helpen? Contacteren op: ine_lauwers@hotmail. com. Alvast bedankt!

Te koop: twee ezels. Tel. 0032 495 281388. Te koop: 3 judopakken 1x mt 140, 1x mt 150, 1x mt 170. Alle 3 de pakken zijn hagelwit en z.g.a.n. € 15,00 /st. Tel. 0031 495 492101. Te koop: ronde tafel met glazen plaat. ø 160 cm. Tel. 0032 495 281388.

Te koop: 1 lederen bruine zetel in prima TW-Classic 2011. Bus naar Werchter op staat, 1 reisbedje + matras te Hamont. Tel. 9 juli aan hotel de Klok in Hamont. Ver- 0032 11 446684 of 0032 473 376615. trek: 10.30 uur stipt. Prijs te bepalen naar gelang de deelnemers (ong. 10 euro). Te koop: 4-pits gaskookplaat, nwe afInschrijven bij Henny Bernaerts. Tel. 0032 zuigkap, rotan ligstoel compl. met kus494 618210 of 0032 11 448392. Vol is vol! Rikssens, accordeon lanola super, 80 bas, 7 reg. 2 basreg., pianoklavier. Tel. Te koop: Moderne televisietafel, verrijd- 0031 6 13189312. baar / nieuw metaal met glasplaat en Zomercursus tekenen en schilderen hout. Tel. 0031 6 17941295. voor beginners en gevorderden. IndiviTe koop: Zo goed als nieuwe dressoir duele begeleiding door beeldend kunwhitewash, met chromen accenten, 2 stenaar Francien v. Poppel in het atelier deuren met melkglas en 4 laden 200 te Achel. Voor info tel. 0032 11 663637 of mail naar: info@schildersdoek.com of kijk euro. Tel. 0031 617941295 op www.schildersdoek.com. FabrieksTe koop: 1 nwe band met velg winkel open van 08.00-16.30 uur. ma t/m 185x70x14, 4-gaats (Opel). 1 nwe band vrij. met velg 175shx14, 5-gaats. (Volvo). Tel. Ik zoek een persoon die in de 2e helft 0031 6 13189312. van juli mijn keuken af wil breken. In ruil Vanaf 14 sept. Valkenswaard: cursus hiervoor mogen de keukenkasten gra"Muziek horen of verstaan...?" Een cursus tis meegenomen worden. Tel. 0032 11 om het actief luisteren naar klassieke 448175 of 0032 487 540830. muziek te bevorderen. Info ga naar: www.muziekverstaan.webxpress50plus.nl Gevraagd: mooie hondenposters. Tel. en vraag om een toezending van de folder. 0032 11 448799. Gevraagd: dagbladbezorger die van 18 juli t/m 8 aug. mijn wijk over wil nemen in Budel. Ong. 60 stuks. Tel. 0031 6 15870744. Te huur: huis in Hamont, inkomhal, grote living met open keuken, badkamer, 2 slaapkamers, overdekt dak, grote garage, tuintje voor en achter, verwarming op gas, alles beneden, geen huisdieren. Tel. 0499 140287. Te koop: antimalariapillen Malarone 1 doosje met bijsluiter, houdbaar tot 08/2013, voor slechts € 30,00. Tel. 0032 470 679164 (Achel). E-mail: bleek04opreis@hotmail.com Te koop: skeelers mt.46 en schaatsen mt.46 € 40,00 per paar, zeer goede kwaliteit. Tel. 0031 495 492101. Klussenbedrijf Dierckx voor al uw voorkomende werkzaamheden. Bel voor een vrijblijvende prijsopgave. KvK 52761150. Tel. 0031 6 43994998. Te koop: 7 raamkozijnen in aluminium, dubbelglas en 2 hordeuren. Tel. 0031 6 13189312. Gereedschap bot?! Wij slijpen alles, b.v. zaagbladen, boren, lintzagen, kettingzagen. Ook al uw tuingereedschap. Tel. 0031 647295428. E-mail: gsb-slijperij@ hotmail.com

Te koop: konijnenhok voor binnen, 2m lang bij 50cm diep en 30cm hoog. € 25,00. Tel. 0031 495 492101.

Gevraagd/gezocht: communie- , bid- en religieprenten allerhande. Contacteren via 0032 11 621161 of afgeven Teutenstraat 6, Hamont. Te koop: zwarte lederen senioren relaxzetel, een cd/dvd-kast en een rond salontafeltje. Tel. 0032 479 690789.

50 jaar?! Huur een Sara of Abraham pop. 2,5 of 4,5 meter hoog. Tevens verhuur van springkastelen, partytenten en sta-tafels. Aanbieding!!! Springkasteel op woensdagmiddag € 50,00. Voor een springkussen groot of klein moet u bij Partytent Springkussenverhuur Budel zijn. Tel. 0031 495 491519 of 0031 6 51204330.

Haagdoornstraat 11 B-3910 Neerpelt t. 0032 11 641203 slagerylammers@hotmail.com www.slagerijlammers.com

Onze leuze: Velen noemen zich barbecuespecialist Wij zijn het!

Uw adres voor een verzorgde bbq! 2 Meer dan 500 m verf & interieur!

Sikkens · Sigma · Histor · Flexa tot 40% goedkoper

Kattenstaart vliegengordijn

Cuprinol tuinbeits

Anti-muggenarmbandje

Café De Zwarte Duivels in Achel-Dorp vrijdag 08 juli Nederlandstalige muziekavond met DJ Frits. Aanvang 21.00u. Te koop: draagbare tv met ingebouwde video + losse dvd-speler, € 24,00. Tel. 0031 495 492101.

Gratis af te halen: stoffen mooie salon, 3-zit en 1-zit i.g.st. Tel. 0032 11 446684 of gsm 0032 473 376615.

Te koop: AEG wasautomaat 1400 toeren en Bauknecht condensdroger i.g.st. Tel. 0031 495 493282.

Te koop: Massief grenen eettafel, kleur hoogglans wit. 75 euro. Tel. 0031 617941295

Peter & Nelly lammers

Maandag, donderdag en vrijdag 8.30 tot 12.30 en van 13.30 tot 18.00 uur Zaterdag .................................. 8.30 tot 17.00 uur Zondag ................................... 8.00 tot 12.00 uur Dinsdag en woensdag ............... sluitingsdagen

Te huur of te koop in Budel, woonhuis. Direct beschikbaar voor een of twee personen. Tel. 0031 495 492006.

Te koop: 20 dozen rommelmarktspullen. Tel. 0031 6 13005026.

Te koop: Antieke buffetkast, zeer mooi 240 euro. Tel. 0031 6 17941295

Slagerij traiteur

gespecialiseerd in het verzorgen van barbecueparty’s. Niet alleen verenigingen en bedrijven kunnen bij ons terecht, ook voor kleine familiebarbecue’s bent u bij ons aan het juiste adres!

Te koop: betonnen tuinbeelden, uitzoeken € 15,00 /st. Hoevenstraat 9, Gastel.

Alles aan €1 bij Marcel op de Markt in Hamont op: 1 bloemkool, 2 sla, 3 courgettes, 2 komkommers, 1 kg witlof, 1 rode of witte kool, 1 kg jonge prei, 500 gr boontjes, 500 gram champignons, 1 kg paprika (4 kleuren), 500 gr pepers, 1,5 kg nieuwe aardappelen (10 kg = 6,5 €) 1 kg bananen, 500 gr dikke kersen, 1 bakje aardbeien, (8 bakjes = 6€) 1 kg appelsienen, 1 kg Elstar, Braeburn of Jonagoldappelen (5 kg = 4€) 500 gr. dikke nectarines of abrikozen (3 kg = 5€), 1 ananas, 1 galia-, suiker- of cavaillon-meloen. Dit alleen bij Marcel Willekens dinsdagnamiddag op de Markt (aan de ING bank).

Te koop: caravan Kip eculine 330, 1991 als nieuw, met grote voortent. Alles erop en eraan moet weg dus elk bod wordt overwogen. Tel. 0031 6 23908584 na 18.00 uur.

Iets te vieren? Laat ‘t door ons versieren!

OPEN

Te koop: Knauf glaswol isolatie (best voor op zoldervloer) dikte 12cm. R-waarde 3 (subsidie) klasse A1. Drie rollen van 8.50 m2 (25m2) € 100,00. Tel. 0032 11 446129.

•. het.traditionele. . anti-vliegen-gordijn •. in.meer.dan.zes. . verschillende. . kleuren •. 90.x.210.cm

nù 0 9

29.

•. voor.bescherming.van.schutting. . en.tuinhuis.tegen.UV.en.vocht •. kleuren;.licht.bruin,. . donker.bruin. . en.groen •. Nu.5L.+.1L 90 . gratis!

34.

•. kindvriendelijk.en.veilig. . anti-muggenarmbandje •. geeft.bescherming.tegen. . muggen.voor. . 3-4.weken •. ideaal.voor. 95 . op.kamp . en.vakantie!

9.

Open:.Maandag-vrijdag:.8.00-12.00 en 13.00-18.00.uur.-.Zaterdag:.8.00-12.00  en 13.00-17.00.uur

Generaal Dempseylaan 12 • 3930 Achel tel. 0032 11 64 19 29 • info@shop4paint.be


HAC Weekblad · VrijdAg 1 juli 2011

Jachthonden proeven te Soerendonk SOERENDONK - Op zaterdag 2 juli 2011 organiseert Jachthonden Vereniging Soerendonk ( J.V.S. ) wederom hun jaarlijkse Internationale jachthonden proevenwedstrijd. De wedstrijd en de proeven worden gehouden op het eigen terrein, korfbalveld, sportpark en het omliggend gebied bij sportpark “De Braken” aan De Branten 15 te Soerendonk. De aanvang van de proeven is na de keuring door de dierenarts om 8 uur, en zullen ongeveer duren tot 16.30 uur. Op de parkeerplaats bij het sportpark “De Braken” is voldoende parkeergelegenheid. Belangstellenden kunnen hier kennis maken met de jachthondensport en dit in wedstrijdverband. Het samenspel van de voorjager en zijn jachthond zijn op deze dag te bewonderen. Er nemen ongeveer 62 honden deel aan deze jachthondenproeven. Diverse rassen zullen deelnemen zoals onder andere Duitse Staanders Lang- , Kort-,

PAgiNA 18

Geslaagd zaalvoetbaltoernooi in De Posthoorn HAMONT – Afgelopen zondag werd in de Posthoorn in Hamont een zaalvoetbaltoernooi gehouden. Acht teams streden in een goed verlopen toernooi voor de eerste plaats, die uiteindelijk in handen kwam van het A-team.

De drie prijswinnaars van 2010 in de B. klasse en Draadhaar, Labrador- , Golden -, Flatcoated Retievers, Vizsla, Drentsche Patrijshond, Weimarander, Engelse Springer Spaniel, enzovoorts. Het is uiteraard toegestaan aan de bezoekers hun eigen hond mee te nemen, als zij de proeven bezoeken. De bezoekers wordt wel gevraagd om net als de deelnemers de aangewezen route te volgen. De toegang is gratis.

Organisator Jurgen Habets van de Posthoorn sprak na afloop van een goed verlopen toernooi, zonder blessures of vervelende zaken. Ondanks dat er geen scheidsrechters aanwezig waren, was er een prima sfeer, zowel in de zaal als na de wedstrijd in de Posthoorn. De verschillende teams gaven al-

les en uiteindelijk won A-team de eerste plaats. Zij versloegen eerst de tegenstanders in de eigen poule en waren vervolgens te sterk in de halve finale en de finale. Garage Steensels werd tweede en het eigen HAC Weekblad/DVVteam eindigde opeen mooie derde plaats. Een fotootje van dit toernooi vind je terug op de facebookpagina van HAC Weekblad: www.facebook.com/hacweekblad

Dat lees je!

Jeugdkamp Rood-Wit ’67

De winnaar van 2010, de heer Jos van Bragt uit Almkerk

Van Kempen blijft, nieuwe pointguard Stepco BSW is er in geslaagd Kenneth van Kempen voor zijn tweede seizoen in Weert vast te leggen. Op de spelverdelerspositie zal Glenn Stokes niet terugkeren. Stepco BSW legde de nieuwe Amerikaan Robbie Harman vast voor deze vacature. De 2.05 meter grote linkshandige center Kenneth van Kempen, die na wat startproblemen door een onwillige knie in de zomer, een zeer goed seizoen 2010-2011 afwerkte, is een zeer welkome speler in de Stepco BSW selectie. Vooral de tweede helft van het seizoen groeide van Kempen uit tot een van de steunpilaren van BSW. Niet alleen door zijn uitstekende verdediging en zijn rebounding, maar ook door zijn scorend vermogen onderin of met zijn “trademark” jumpshot van halve afstand viel hij op in de Nederlandse eredivisie. Enkele double/doubles, waren het gevolg

Central Michigan University in de sterke Mid American Conference. Hij werd gekozen voor het 2nd all conference team en was met 15.0 punten, 3.0 assists, 1.9 steals een van de besten in de conference.

Robbie Harman (links) van zijn goede spel. Samen met zijn “maatje” Donté Minter was Kenneth een gevreesd duo voor de inside spelers van de andere teams in de eredivisie. Met Robbie Harman, een 1.80 meter grote point guard, heeft Stepco BSW de eerste nieuwe Amerikaan vastgelegd. Harman speelde voor

Harman is een dodelijke schutter met erg veel 'range' getuige zijn 105 driepunters raak (nummer 1 in NCAA division 1) tegen het zeer goede percentage van 42.9 %. Maar hij is meer dan alleen een schutter, hij is ook een meer dan gemiddelde passer en verdediger.  Zijn assists / balverlies ratio van 1,5 (91 assists versus 60 keer balverlies ) is zeer goed. Ook is hij een echte teamspeler die niet alleen als point guard goed uit de voeten kan, maar als het nodig is ook als shooting guard kan spelen. De nieuwe coach Jim Meil is zeer gecharmeerd van beide spelers en is dan ook blij dat zij komend seizoen tot de selectie van BSW horen.

KBO Maarheeze organiseert bridge-cursus De KBO Maarheeze organiseert in samenwerking met de Bridge Club Maarheeze en de Bridge Club Cranendonck een bridgecursus voor beginners.   Miljoenen mensen spelen thuis, in verenigingsverband of op de computer het fascinerende kaartspel bridge. Het is een boeiend en spannend spel voor jong en oud. Het spel vereist concentratie, geheugen, logisch denken en een goede samenwerking met je (vaste) bridgepartner. Het is ook een spel waarbij vaak nieuwe sociale contacten ontstaan. De basisregels zijn eenvoudig te leren, maar het spel heeft een enorme diepgang. De cursus zal worden gegeven op de maandagavond in de Smelt-

De spelers van Rood-Wit kregen allemaal een Nyrstar T-shirt. BUDEL-DORPLEIN - Het was weer een geweldig jeugdkamp, afgelopen Pinksterdagen op de velden van Rood-Wit ’67. Ongeveer 85 jeugdspelers verzamelden zich zaterdagmorgen. Nadat iedereen zijn plaats in de tenten gezocht had en zijn luchtbed geïnstalleerd, kon het kamp beginnen. Eerst werd iedereen ingedeeld in kleine groepjes, en werden t-shirts namens sponsor Nyrstar uitgereikt, en begon het zaterdag-programma. Er werden veel spelletjes gespeeld, waterspellen maar ook voetbalspellen. Na een heerlijk avondmaal begon het avondspel. Dit bestond uit een paar onderdelen, o.a. een quiz, speurtocht en het fantastische estafette-spel, waar iedereen (deelnemers en toeschouwers) veel plezier aan beleefde. Op zondagmorgen begon men met een heilige mis, uiteraard door Pastoor Thieu. Na het ontbijt volgde het tweede deel van de spellen. Rond 3 uur ’s middags werd het kamp afgesloten en kon de organisa-

tie terugkijken op een geslaagd kamp, goed weer, weinig blessures/ongelukjes en vooral heel veel blije gezichten!!! Wij willen daarom nogmaals alle vrijwilligers bedanken voor dit fantastische weekend, en in het bijzonder onze sponsoren Nyrstar en Van Deurzen Heftrucks.

Clubkampioenschappen Turnlust Budel BUDEL - Komende zondag 3 juli organiseert Turnlust de clubkampioenschappen voor recreanten. Zo'n hand zou iedere bridge-speler wel willen kroes van 19.30 tot 21.30 uur. Er wordt gestart op 12 september en de laatste les zal zijn op 12 december. De cursuskosten zullen maximaal 25 euro bedragen, cursusmateriaal inbegrepen, er is plaats

voor maximaal 20 personen. Heeft u belangstelling, meldt u aan bij M. van Horne, Emmalaan 7, Maarheeze. Tel. 0031 495 592173 of e-mail: m.horne1@chello.nl 

De wedstrijd zal starten om 9.00 uur en eindigen rond 12.00 uur. Iedereen is van harte uitgenodigd een kijkje te komen nemen. De kinderen laten zien wat ze het afgelopen jaar geleerd hebben. Dit kampioenschap zal plaatsvinden

in de turnhal van sportcomplex de Zuiderpoort in Budel. Tot dan!!

Sport


HAC Weekblad · VrijdAg 1 juli 2011

SV Budel start met meisjesvoetbal

Driebandentoernooi

BUDEL - Op dit moment spelen er drie meisjes bij SV Budel in de D-categorie. Deze meisjes hebben nu zelf het initiatief genomen om volgend seizoen met een meisjesteam te gaan voetballen.

BUDEL - “Het zijn (niet altijd..…)  de besten die winnen!”...Dit is de conclusie, na het spelen van 140 partijen in de finaleweek van het individueel driebanden toernooi van biljartvereniging van Horne - ’t Hukske Budel in de diverse poules.

Zij hebben onlangs hun vriendinnen in de buurt en en op school gevraagd of die ook samen met hun willen gaan voetballen. Dit heeft al geresulteerd in 12 aanmeldingen. Een prachtig initiatief met al een geweldig resultaat. Om toch met een volwaardig meisjesteam te kunnen starten volgend seizoen moeten er wel nog een paar meisjes gevonden worden in de leeftijd van 12 t/m 14 jaar die dit team gaan versterken. Daarom

aan jou de vraag: Ben jij die stoere meid die voetballen ook hartstikke leuk vindt, meld je dan aan door een e-mail te sturen naar: info@svbudel.nl met vermelding van je naam, adres en leeftijd. Ben je nog geen 12 jaar, ook dan kun je je gerust aanmelden. We gaan dan bekijken of we ook een meisjesteam kunnen samenstellen in de leeftijd van 8 t/m 11 jaar. Als je e-mail binnen is sturen we je vanzelf een e-mail terug met een uitnodiging voor de informatiebijeenkomst op woensdag 15 juni aanstaande. Tijdens deze informatie- bijeenkomst krijg je alle informatie over meisjesvoetbal bij SV Budel en kun je al je vragen stellen. Op deze bijeenkomst zijn

SV Budel start met meisjesvoetbal je ouders natuurlijk ook van harte welkom.

Tien medailles voor Turnlust BUDEL - Zondag 19 juni werden in Oisterwijk de toestelfinales turnen gehouden voor de 4e en 5e divisie. ’s Ochtends kwamen de meiden van de 5e divisie in actie. Gwen Slaats, Bente Hendriks, Manon Marteau, Anouk van der Straaten, Carmen van Meijl, Janne Aendekerk, Claire Teeuwen en Geerte Smeets hadden zich voor maar liefst 21 toestelfinales geplaatst. Na een drukke wedstrijd, waarin de nodige foutjes gemaakt werden, was de prijsuitreiking erg spannend. Bente, Janne en Gwen hebben een goede wedstrijd geturnd, maar vielen net niet in de prijzen. Voor de andere meiden was er wel eremetaal te verdelen. Manon kreeg een gouden medaille op vloer en Geerte en Claire werden respectievelijk 2e en 3e op balk. Carmen kreeg de bronzen medaille omgehangen bij het toestel brug en Anouk werd 3e op sprong. ’s Middags was het de beurt aan de meisjes, die in de 4e divisie uitkomen. Femke van Roij won bij de pupillen goud op sprong en vloer. In de categorie jeugd liet Yvonne Bex mooie oefeningen zien, maar ze viel net buiten de medailles.

Vijftig personen begonnen op 19 april de wedstrijden en speelden onderling 100 partijen. Iedere week werd er op dinsdag, woensdag en donderdag gespeeld. Daarna bleven twintig spelers over die weer in vier poules streden om de eerste en tweede plaats. In de tweede ronde werd nog weer eens extra duidelijk dat degene die zijn zenuwen het beste onder controle hield,  dikwijls als winnaar uit de bus kwam. Het ging om honderdsten, een keer zelfs  om   2 duizendsten pro-

PAgiNA 19

cent om te bepalen wie er door zou gaan. En vanaf vorige week woensdag zijn er van die 20, nog 8 personen over die de finalepoules spelen. De uitslagen staan onderaan op deze pagina. Donderdag 23 juni zijn de eerste partijen al gespeeld volgens het AV-systeem. Na  dinsdag 28 juni, worden de 4 volgende partijen voor deze avond bekendgemaakt. Na dinsdag 28, woensdag 29 en donderdag 30 juni, volgt op zaterdag 2 juli vanaf 13.00 uur de grote finale van 8 wedstrijden.Vanaf half 2 wordt gestart met 5 wedstrijden. Na een pauze met BBQ (geschonken door Tinus van ’t Hukske en Jos van Horne) voor alle deelnemers en sponsors, zal om half 6 even gepauzeerd worden waarna de 3 laatste wedstrijden volgen.. Om ca 21.00 uur volgt de prijsuitreiking.

Hamont Tennis Club

Op de foto de deelneemsters en medaillewinnaars 5e divisie. Emma Timmermans liet in dezelfde categorie een mooie oefening op vloer zien, die brons opleverde. Bij de senioren won Karin Vreijsen goud en Anouk van Beek zilver op brug. Michelle Bouwman turnde een prima wedstrijd op brug, maar brons ging net aan haar neus voorbij. Op de balk waar ook Caitlin Keulen in actie mocht komen was er geen eremetaal voor Turnlust weggelegd.  Vrijdag waren verschillende dansgroepen en turnsters van Turnlust op de braderie aanwezig. De wedstrijd-dansgroep D-Quality showde hier hun nieuwe wedstrijdmix, waarvoor zij de handen

op elkaar kregen. Voor het springkussen was veel animo en bij het rad van fortuin werden prijzen gewonnen. Deze week worden veel scholen in de turnhal ontvangen in het kader van het breedtesportproject en komend weekend vinden de clubteamwedstrijden plaats in Boxmeer. Op zondagmorgen 3 juli zijn van 9.00 tot 12.00 uur de clubkampioenschappen voor recreanten in de turnhal. Heb je je nog niet opgegeven? Vraag het formulier aan je trainer of geef je op via info@turnlust-budel.nl (inschrijfformulier ook op de website: www.turnlust-budel.nl)

V.l.n.r.: Deborah Belien, Rebecca Belien (finale meisjes 14/3) Lore Huyers, Rachel Belien (finale meisjes 16/3) - Sofie Umans. Voor: Julie den Hartog, Janne Claes (kampioen meisjes 16/4) Afgelopen weekend vond de finale van het jeugdinterclubkampioenschap tennis van Limburg plaats in Koersel. Zaterdag 25 juni mochten de jongens aantreden, zondag 26 juni was het de beurt aan de meisjes. Vanuit de Hamont Tennis Club

hadden vijf teams de finale bereikt. Bij de jongens werden Rune en Senne Doms de kampioenen van Limburg bij de Jongens 10/3. Op zondag traden maar liefst 3 meisjesploegen aan. De meisjes 16 (afd.4/A) werden kampioen en namen een gouden medaille mee naar huis.

Postduivenvereniging De Grenspost Drukke tijden met maar liefst drie wedstrijden in één weekend. Zaterdagmiddag deden er 56 duiven van de Grenspost mee aan een nationale wedstrijd vanuit Cahors. Met nog geen gemiddelde snelheid van 50 km/uur bereikte zaterdagmiddag de eerste zijn

hok. Glorieus winnaar werd Wiel Moors, die nu niet aan de bar zijn trukendoos had opengetrokken maar in de wedstrijd. Met bijna 2 uur voorsprong op nummer 2 liet hij zien hoe het moet. Op zondag stond alweer de laatste wedstrijd voor de zogenaamde midfond gepland. Deze werden gelost in Nanteuil (310 km, 161 duiven).

Ook werden er duiven gelost in Argenton (600 km, 144 duiven). Op Argenton bevestigde Peter en Ria van Breugel de beste te zijn op vluchten van ongeveer 600 km en verder. Op Nanteuil liet Toon de Bout zien waarom hij dit jaar de te kloppen man is op bijna alle vluchten onder de 650 km. De uitslagen staan hieronder vermeld.

Rune en Senne Doms (boven) werden kampioen van Limburg

SPORT - PROGRAMMA’S - UITSLAGEN - SPORT - PROGRAMMA’S - UITSLAGEN - SPORT - UITSLAGEN DE GRENSPOST, BUDEL

Uitslag 25-06-2011 Vanuit Cahors  (Gemid. Afstand ± 850 km) De top 10: 1. W. Moors 2. H. Polman 3. S. Verhaegh 4. N. Genevaesen 5. P. en R. van Breugel 6. H. Teeuwen 7. P. en R. van Breugel 8. G. Rijks 9. W. Moors 10. P. en R. van Breugel

Uitslag 26-06-2011 vanuit Argenton (Gemid. Afstand ± 600 km) De top 10: 1. P. en R. van Breugel 2. Rooijmans-De Bout 3. H.F.W. Derks 4. P. en R. van Breugel 5. H. Teeuwen 6. A. Lenting 7. P. en R. van Breugel 8. H.F.W. Derks 9. P. en R. van Breugel 10. N. van de Kruijs

Uitslag 26-06-2011 vanuit Nanteuil (Gemid. Afstand 310 km). De top 10: 1. Rooijmans-De Bout 2. P. en R. van Breugel 3. Rooijmans-De Bout 4. Rooijmans-De Bout 5. A. Lenting 6. J.C. Moleman 7. H. Teeuwen 8. A. Lenting 9. P. en R. van Breugel 10. J.C. Moleman

DRIEBANDENTOERNOOI

De uitslagen: Poule M: 1ste Marco Glasney 6 punten (95,70 %) 2de Gerrit Gijsbers 6 punten (93,48%) 3de  Patrick van Rooij 4 punten (91,26%) i.v.m. Soerendonk kermis kan Marco geen finale spelen, hiervoor speelt Patrick van Rooij. Poule P: 1ste  Frans Bots 6 punten (90,50%),   2de  Wiel van Leeuwen 6 punten (90,48%) 

Poule Q: 1ste Frans van Leeuwen 8 punten (103,04%),  2de Jan Sleddens 6 punten (85,24%)                             3de Tinus van Zantfoort 4 punten (91.27%) Jan Sleddens kan niet in finaleweek, dus Tinus van Zantvoort gaat hier door. Poule R: 1ste Jan Kooken 6 punten (76,92 %),  2de  Peto de Jong 6 punten (74,05 %)                            Donderdag 23 juni zijn de eerste partijen al gespeeld volgens het AV-systeem. Meer hierover elders op deze pagina.


HAC Weekblad · VrijdAg 1 juli 2011

PAgiNA 20

Geldig in week 27 (zondag 3 juli t/m zaterdag 9 juli 2011)

2e

HALVE PRIJS*

IJsjes

Alle smaken naar keuze

2 dozen à 3-12 stuks

HALVE Spaar nu voor gratis PRIJS*

IJsjes

Alle smaken naar keuze

2 dozen à 3-12 stuks

Karvan Cévitam Limonade siroop

2e

diepvries

diepvries

2 VOOR

ovenschalen.

Alle smaken

2 bussen à 750 ml naar keuze

Karvan Cévitam Limonade siroop

2 VOOR

3.

:

Alleen op

Alle smaken

2 bussen à 750 ml naar keuze

vrijdag

5.12

zaterdag

5.12

3.

99

99

8 9

Unieke spaaractie bij PLUS!

Spaar nu voor gratis ovenschalen.

UW GESPAARDE GLAZEN : en opKLAAR! AlleSTAAN juli

U kunt t/m zaterdag 20 augustus 2011 sparen voor hoogwaardige ovenschalen van Pyrex®. De schalen zijn gemaakt van Borosilicaat glas, dat een langere levensduur heeft dan de meeste glassoorten. Bij elke €10,- aan boodschappen** en bij speciale actieproducten Unieke spaaractie bij PLUS! ontvangt u tijdens deze actieperiode U een kuntgratis t/m zaterdag 20 augustus 2011 sparen spaarzegel. voor ovenschalen van Pyrex®. Kijkhoogwaardige voor meer informatie Deop schalen zijn gemaakt van Borosilicaat glas, www.plus.nl of haal dat een langere levensduur heeft dan de de spaarkaart in de winkel.

juli zaterdag g a jd ri Dev klanten die eerder

dit jaar mee hebben gedaan aan de spiegelau-glazenactie kunnen li juglazen hun gespaarde ophalen juli in onze supermarkt.

8 9

meeste glassoorten. Bij elke €10,- aan boodschappen** en bij speciale actieproducten ontvangt u tijdens deze actieperiode een gratis spaarzegel. Kijk voor meer informatie op www.plus.nl of haal de spaarkaart in de winkel.

Spare Ribs Vacuüm Indisch of Piri Piri

Per 500 gram vacuüm verpakt Spare Ribs Vacuüm Indisch of Piri Piri

Vakan tie werk4.49 ers gezoch t99 !

2.

Per 500 gram vacuüm verpakt

+ extra el spaarzeg

4.49

2.

9

+ extra el spaarzeg

Jan Pannenkoeken of poffertjes

Jan Alle smaken naar keuze Pannenkoeken of 2 pakken à 240-540 gram poffertjes Alle smaken naar keuze

2 pakken à 240-540 gram

Meloen Meloen Galia Cantaloupe Galia of of Cantaloupe 2.19-2.49 2.19-2.49 Per Permeloen meloen

2e

Hamburgers, kipschnitzel of slavinken Hamburgers, 6.38-9.96 * kipschnitzel of slavinken2 pakken à 5 stuks 6.38-9.96naar keuze

e 2HALVE PRIJS HALVE PRIJS*

0.0.

2 pakken à 5 stuks naar keuze

PER SET

2 PAKKEN

4. 99 4.

2 PAKKEN

99

Pepsi, Sisi of 7-Up Set 4 flessen Alle smaken

Pepsi, Sisi of 7-Up Set 4 flessen Alle smaken

Set 4 flessen à 1,5 liter

Set 4 flessen à 1,5 liter

3 3.

PER SET

5.24

49

VOORDEEL7.98 8 PAKKEN 8 PAKKEN VERPAKKING Surango Surango Appelsap, Douwe Egberts Appelsap, Douwe Egberts multivitamine light Koffie Aroma Rood multivitamine light Koffie Aroma Rood of sinaasappelsap of sinaasappelsap snelfiltermaling snelfiltermaling 7.12-8.487.12-8.48 OP=OP OP=OP 8 pakken8àpakken 1,5 liter à naar keuze Voordeelpak à 3 pakken à 250 gram 1,5 liter naar keuze Voordeelpak à 3 pakken à 250 gram

99 99

5.995.99

VOORDEELVERPAKKING

6.99 6

* Alle combinaties mogelijk. Per combinatie kan de prijs verschillen. U krijgt 25% korting op de totaalprijs. Alle wettelijk combinaties combinatie deslijterij, prijs verschillen. U krijgt 25% korting op de totaalprijs. ***M.u.v. niet mogelijk. toegestanePer artikelen zoals kan tabak, statiegeld en koopzegels.

** M.u.v. wettelijk niet toegestane artikelen zoals tabak, slijterij, statiegeld en koopzegels.

Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

PLUS Budel-Schoot - Budel-Schoot

Aanbiedingen zijn niet voor wederverkopers en/ofde grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden. PLUS Wilt u per mail opbestemd de hoogte blijven van laatste aanbiedingen bij PLUS? Parallelweg 1b, T:Budel-Schoot 0495 49 90 19 - Budel-Schoot Wiltuudan pernu mail hoogte blijven van de laatste aanbiedingen bij PLUS?maandag - donderdag Meld aanop viade www.plus.nl. Parallelweg T: uur, 0495 49 08.00 90 19- 21.00 uur, 08.00 1b, - 20.00 vrijdag Meld u dan nu aan via www.plus.nl. maandag - donderdag 08.00 - 20.00 uur, vrijdag 08.00 - 21.00 uur, zaterdag 08.00 - 20.00 uur zaterdag 08.00 - 20.00 uur

pub018OWGN2d10u001y_hr.indd 1

pub018OWGN2d10u001y_hr.indd 1

6/28/11 11:59:51 AM

HAC Weekblad week 26 2011  

HAC Weekblad, hét weekblad voor Hamont-Achel en Cranendonck.

HAC Weekblad week 26 2011  

HAC Weekblad, hét weekblad voor Hamont-Achel en Cranendonck.