Page 1

HAMONT · ACHEL · BUDEL · MAARHEEZE · SOERENDONK · GASTEL · BUDEL-SCHOOT · BUDEL-DORPLEIN · ST. HUIBRECHTS-LILLE · NEERPELT · Vrijdag 21 juni 2013 · 5e jaargang nr. 25 · oplage 21.250

Pag. 2: Grandioze eerste editie Plus Plein Festijn

Pag. 4: Britse familie Kelly bezoekt crashplaats

Pag. 6: ‘Mijn beeld over Afrika is veranderd’

Pag. 15: Voetbalrobots op het WK RoboCup 2013

Pag. 26: E.C.C kampioen zomeravond voetbalcompetitie

Stad heeft grote plannen voor Hamont-centrum HAMONT-ACHEL - Onlangs viel bij alle huishoudens van Hamont-Achel een brochure in de brievenbus waarin de toekomstvisie van Hamont-centrum werd gepresenteerd. In deze visie laat het gemeentebestuur van Hamont-Achel zien wat er eventueel zou kunnen veranderen en aangepast worden in het centrum van Hamont. Om de mogelijke plannen nog extra te verduidelijken wordt er op vrijdag 21 en zaterdag 22 juni een Infomarkt georganiseerd in de Kapel van het Klooster in Hamont. Hier zal alle info meer gedetailleerd in kaart worden gebracht. Door Jana Poukens Laat ons duidelijk stellen: deze toekomstvisie van Hamont-centrum is slechts een voorstel van wat mogelijk kan zijn. Definitieve plannen zijn er nog niet en komen pas in een volgende fase aan bod, wanneer er een ruimtelijk

uitvoeringsplan wordt opgesteld en goedgekeurd wordt. Maar wat omvat deze visie nu precies? Het gemeentebestuur heeft verschillende onderzoeken laten uitvoeren door studiebureaus die doorheen de jaren de situatie en

Op dit kruispunt wordt mogelijk een rotonde gerealiseerd. de behoeften van het centrum in kaart hebben gebracht. Er is o.a. rekening gehouden met het woonaanbod, de spreiding van bebouwing, de open en groene ruimtes, de handelsnoden, de

verkeer- en parkeersituaties en de opwaardering van het historisch centrum met historische gebouwen zoals het Klooster en de gebouwen gelegen aan de Wal. Op basis hiervan heeft het ge-

meentebestuur nu een voorstel klaar waarin de bestaande infrastructuur zoveel mogelijk benut en verbeterd zal worden. Vervolg op pagina 2.

Vijfhonderd jaar gilde Maarheeze MAARHEEZE - Er zijn weinig verenigingen waarbij de geschiedenis tot wel 500 jaar terug gaat. Misschien is St. Joris – St. Barbara uit Maarheeze nog wel ouder, maar het oudst bewaarde bewijs komt uit 1513. Reden voor een feestweekend op zaterdag 29 en zondag 30 juni op sportpark De Romrijten. Voorzitter Mart van Og en secretaris Frans Heesakkers vertellen met plezier over hun vereniging en het grootse jubileum in het nieuwe gildehuis dat volgende week officieel geopend wordt. Door Bert Slenders Toevalligerwijs valt de opening van het nieuwe gildehuis samen met het 500-jarig jubileum van het St. Joris – St. Barbara gilde. Zeven jaar geleden werd er gestart met de voorbereiding, maar zeven en

Coca Cola: harde petfles Prijs in België Prijs in Nederland

Vaste lage prijs bij PLUS Dennis van Moorsel (zie ook pagina 5)

e 1.89 e 1.68

een halve maand geleden ging de eerste spade in de grond. Tijdens een rondleiding die de Hoofdman Mart en de Deken-schrijver Frans geven valt op hoeveel ruimte het gebouw biedt. Lees verder op pag. 6

Fietszadeldekje -10% KORTING

Zie ook pagina 11

49 1. per fles

Dennis van Moorsel

Parallelweg 1b Budel-Schoot · T 0031495 499019

Een staatsiefoto van het Maarheezer gilde HORTA HAMONT-ACHEL DE BBQ SPECIALIST ACTIE: BBQ'S - TUINSETS ZWEMBADEN EN TOEBEHOREN

STAALHANDEL

Tel. 0032 11 647 947

• Op maat • Aan huis geleverd • Mig/Mag • Tig AC/DC • Plasma snijders

M E U B E L E N & S L A A P C O M F O RT Hamonterweg 143 • Achel tel. 011/64 05 59 Hamonterweg 143 ·•Achel www.winzo.be www.winzo.be

Zondag open van 13-18 u.

Zie voor acties de achterpagina! Bosstraat 119 · 3930 Hamont-Achel T. 0032 11 448529 · www.horta.org

info@vaesenstaalhandel.be www.vaesenstaalhandel.be

zowel verkoop als herstellingen


HAC Weekblad · Vrijdag 21 juni 2013

Grandioze eerste editie Plus Plein Festijn Budel-Schoot - Zaterdag 15 juni vond op het evenemententerrein aan het Stationsplein een grandioos buurtfeest plaats. Dennis van Moorsel van de PLUS supermarkt in Budel-Schoot kwam op het idee om een groot feest te organiseren voor alle klanten en de gemeenschap van Budel-Schoot. Samen met verschillende ondernemers uit de regio werd er een mooi evenement op poten gezet. En het werd een groot succes, het bezoekersaantal overtrof alle verwachtingen. Als dank aan al zijn klanten voor het in zijn team gestelde vertrouwen en met als doel de sociale betrokkenheid een extra impuls te geven organiseerde Dennis van  Moorsel het Plus Plein Festijn. Samen met Jordy Drieman van Drieman Events werden diverse ideeën uitgewerkt, wat resulteerde in het Plus Plein Festijn. De verwachting was dat een kleine 500 bezoekers op het evenement af zouden komen, maar uiteindelijk wisten zelfs zo’n 600 klanten het feestterrein te vinden. Men kon onbeperkt genieten van de geheel verzorgde barbecue, verzorgd door Jos Saes en zijn perso-

Het drukbezochte Plus Plein Festijn - Foto Hammie Productions neel, een sterk barteam van o.a. CV De Toeters stond klaar om iedereen van drank te voorzien, en ook aan entertainment was er geen tekort! Erik Peeters en Noud van Leeuwen namen de presentatie voor hun rekening, Boy Jansen bracht een komische sketch, Schootitief zorgde voor de muzikale omlijsting van de avond en allround coverband K!X zette het plein geheel op zijn kop. Zij zorgden voor een prachtige en sfeervolle afsluiting van het evenement. Voor de 'kleine klantjes’ stond het team van de Kidsclub klaar met tal van leuke spelletjes. Als beloning stond een lekker ijs-

je, bekertje ranja en een snoepzak klaar. De EHBO had post genomen, Electro van der Steen zorgde voor de stroom, Multi Service hield de boel schoon, Adams beveiliging uit Maarheeze zorgde ervoor dat alles veilig verliep en Foto Hammie legde het evenement vast. Bezoekers waren uiterst positief en het lijkt zo goed als zeker dat dit evenement nog vaker terug zal keren. Dennis van Moorsel: "Iedereen die heeft geholpen, aanwezig was of op enige wijze heeft genoten van dit grandioze feest, heel hartelijk bedankt en graag tot ziens in onze winkel!"

Stad heeft grote plannen Vervolg van de voorpagina Een overzicht: Om functioneel te blijven zouden het stadhuis en het marktplein een facelift en een uitbreiding kunnen ondergaan. Het marktplein zou stap voor stap verkeersvrij worden gemaakt, zodat de verkeersveiligheid kan verbeteren en het een fijnere omgeving biedt om te vertoeven. De verkeerssituatie aan de Budelpoort en het Kerkplein zal heringericht kunnen worden. Uiteraard in functie van de verkeersveiligheid, maar ook om er terug een echte stadspoort van te maken. Het Kerkplein zou eveneens verkeersvrij gemaakt worden en kan dan plaats bieden voor horeca en nieuwbouw. De nieuwbouw zou dan het plein afschermen van de drukke Budelpoort. Ook de Achelpoort zal een herinrichting kunnen krijgen. Door de eventuele aanleg van een rotonde wordt het verkeer hier dan beter opgevangen. De kinderopvang (IBO), die momenteel nog gevestigd is aan de Wal, zal verhuizen naar het stadspark, op wandelafstand van de scholen. Het Klooster zal behouden blijven en ingevuld worden door verschillende gemeenschapsfuncties. Momenteel heeft het UIT-punt van de stad hier zijn onderdak al gevonden, maar ook geschied- en heemkundekring De Goede Stede zou hier kunnen huizen. Daarnaast zou de historische kapel een locatie kunnen worden voor tentoonstellingen, lezingen en concerten. De handel en de horeca zal grotendeels gesitueerd blijven aan de Stationsstraat, Stadswaag en Stad. Eventueel zou een stukje van de Wal hier aansluiting bij kunnen vinden. En de omgeving van Zorgcampus Kempkens, waar enkele zorgfuncties worden samengebracht, biedt nog ruimte voor uitbreiding voor bv. serviceflats en seniorenwonin-

gen. Een ander belangrijk onderdeel van deze toekomstvisie is de Wal. De Wal verbindt immers het stadhuis met publieke ruimtes en biedt belangrijke verbindingen naar de rest van het centrum. Het stadhuis zou als draaischijf kunnen fungeren tussen deze publieke ruimtes. Het plein, gelegen aan de achterzijde van het stadhuis verbindt het marktplein met de Wal. Hier is ruimte voor een gebouw dat voor gemengde functies gebruikt kan worden. Ook wordt er gedacht aan het creëren van een wandelstraat tussen de Posthoorn en de het stadhuis. Eventueel zou Boerderij De Wal een nieuwe invulling krijgen, mede omdat de IBO zal verhuizen naar een andere locatie. Het oude gebouw van de beroepsschool, waar momenteel de harmonie en de geschied- en heemkundekring gevestigd zijn, is verouderd en voldoet niet meer aan de normen. Dit zou mogelijk kunnen verdwijnen, maar eerst worden er alternatieve locaties gezocht voor de activiteiten die er nu plaatsvinden. Dit zou ook gelden voor het aanpalende turnzaaltje. Ten laatste zou de Kloostertuin ingezet kunnen worden als verbinding met het nieuwe plein achter het gemeentehuis en fungeren als belangrijke schakel tussen de groene openbare ruimtes in het centrum. Een deel van de bestaande parkeergelegenheid zou in deze nieuwe visie verdwijnen uit het centrum. De stad Hamont-Achel wil dit opvangen door een combinatie van ondergronds en bovengronds te parkeren in de omgeving van de Wal. Hoeveel parkeerplaatsen er dan voorzien worden is nog niet bekend. Deze herinrichting van de ruimtelijke structuur wordt natuurlijk bekeken in functie van de verkeers-

situatie en de veiligheid. De stad wil middels dit plan de activiteiten per fiets of te voet stimuleren om zo een ‘traag’ verkeersnet te creëren in het centrum. Er worden nog andere opties bekeken zoals het installeren van eenrichtingslussen voor bestemmingsverkeer. Wel blijven in eerste instantie de assen voor doorgaand verkeer behouden zoals de Stationsstraat, Stadswaag, Bosstraat, Burg en Budelpoort. Het gemeentebestuur benadrukt dat dit slechts een toekomstvisie is en dat er nog geen concrete plannen zijn hiervoor. Eerst zullen er Ruimtelijke Uitvoeringsplannen uitgewerkt moeten worden, die dan nog goedkeuring dienen te krijgen. Daarnaast wordt gemeld dat het bestuur op zoek zal gaan naar private investeringspartners om deze plannen financieel ook mogelijk te maken. Om alle plannen en ideeën te verduidelijken, organiseert het gemeentebestuur een infomarkt voor alle inwoners en geïnteresseerden in de Kapel van het Ursulinen Klooster. Dit gaat door op vrijdag 21 juni tussen 16 uur en 21 uur en op zaterdag 22 juni van 10 -16 uur.

De infomarkt is in de kapel van het Ursulinenklooster

PAGINA 2

Dame 'gevangen' op balkon

Zondagmiddag werd de Budelse brandweer opgetrommeld om een oudere dame bijstand te verlenen. De bewoonster van een huis aan de Brusselsestraat had per ongeluk haar deur dicht laten vallen toen ze op het balkon haar dagelijkse 'sociale bezigheden' verrichtte. De vrouw kon niet meer in haar woning en de kinderen waren elders i.v.m. vaderdag. De Budelse brandweermannen klommen via een ladder naar het balkon en openden de deur voor haar. - Foto Hammie Productions

Hemelpoort Opeens stond hij aan de hemelpoort. Het zag er tegelijkertijd vertrouwd en vreemd uit. Petrus ontving daar zijn klanten die net gearriveerd waren. ‘Achter aansluiten’, hoorde hij al van verre. Prima, hij had alle tijd, hij voelde zich goed en was tevreden. Ondanks de lange rij was hij in een mum van tijd aan de beurt. ‘Zeg het eens,’ zei Petrus, ’aha, meneer…. Ik pak even uw dossier erbij. Ik zie het al. U komt voor een bericht voor de nabestaanden?’ ‘Jazeker’, een beetje geintimideerd klonk het. ‘Dacht ik al, doen ze allemaal als ze aankomen. Maar we nemen dit heel serieus hoor, vergis u niet. Had u nog iets in gedachten? Stemmen? Verschijning? Dat laatste is iets duurder, en gezien uw staat van werken en schenkingen aan goede doelen zit dat er dik in. Maar wat dacht u van een elektronische boodschap? Tomtom bijvoorbeeld, wordt tegenwoordig heel veel gedaan. Erg in, hoor, de tomtom. En weegt ook niet zo zwaar als een verschijning.’ ‘Ja, doe maar’, zei hij toch wel een beetje gespannen ondanks dat hij zich nog nooit zo relaxed, frank en vrij gevoeld had. ‘Ga maar achter die rij staan daar, ginds zit aartsengel Gabriel, die gaat over de elektronische boodschappen, voegt u zich bij hem, tot ziens en blij u bij ons te hebben.’ Hij sloot achter aan de rij bij aartsengel Gabriel aan en weer was het verrassend hoe snel hij aan de beurt was. Gabriel klonk wat knorriger, vast een drukke dag gehad. ‘Weet u zeker dat u de tomtom wilt doen?’ vroeg hij? ’Er zijn ook andere mogelijkheden, computer, sms, telefoon, ping-geluiden via de radio, iets goedkoper wanneer je bijvoorbeeld bij je leven nooit aan goede werken gedaan hebt, maar dat geldt niet voor u, zie ik.’ Gabriel klonk wat vrolijker en zei: ’ Ik denk dat ik u wel in kan schalen voor de tomtom. Ik heb het sinds

een aantal jaren goed onder de knie en het komt goed aan hoor, geloof me. Uw nabestaanden zullen onder de indruk zijn en vooral: ze zijn gerust, en dat is toch waar het om gaat.’ Hij knikte: ’Doe maar de tomtom, vind ik prima, die hadden we ook een in de auto en die snapte ik ook goed. Ik zou daar heel gelukkig van worden, hoewel ik nu al erg gelukkig ben, ik weet niet waarom.’ Gabriel knikte tevreden, wetend. ’Goed, wij begrijpen dat hier. We hebben zo veel meegemaakt. We behandelen u naar uw status en vooral zoals u het wilt. Maar u moet zelf ook uw best doen, dat is alles wat we vragen.’ ‘Hij knikte: ’Ik wil niks liever dan ze laten weten dat alles goed is.’ ‘Gaat u hier maar liggen,’ zei aartsengel Gabriel. ’Ontspan u en denk aan al uw dierbaren.’ Hij ging liggen en dacht aan al zijn dierbaren en een vredig, hemels gevoel kwam over hem. En een weldadigheid overviel hem, zo groot en zo majestueus, een gevoel dat hij nooit gekend had en dat zich vertaalde in een gebeurtenis die enkele uren later daadwerkelijk plaatsvond. Zo kwam het dus, dat bij een familie die zijn geliefde zo miste, er bij het thuiskomen een van de gezinsleden ‘s avonds de kamer binnenliep en daar in het halfdonker een blauw oplichtend schermpje zag, op het tafeltje bij de telefoon. Het was het schermpje van de tomtom, die daar zolang was neergelegd en die niet aangesloten was en bovendien in de kamer geen gps-signaal had. En op het moment dat men de tomtom, bevreemd vanwege zijn onverklaarbare licht, op wilde pakken, klonk ineens de stem uit het apparaat: “Bestemming bereikt”. Reageren? Graag.. Dat kan via mail guus.van.winkel@pandora.be De volgende Vlees is Zwak leest u in HAC Weekblad van 5 juli.


HAC Weekblad · Vrijdag 21 juni 2013

PAGINA 3

STEVENS

Wij maken graag tijd voor u!

TELEVISIES

Verkoop en reparaties van kwaliteitsklokken, horloges en barometers.

UW LED-TV ADRES!!

ACTIEPRIJZEN! Kijk voor

Mocht u niet in staat zijn uw klok te halen of te brengen, neem dan contact met ons op.

site

de actie van de week op onze web

In 95% de goedkoopste!!

Persoonlijke service / Deskundig advies Ook voor uw satelliet-systeem • DVD Prijs-info niet telefonisch / per e-mail Grootschoterweg 105-107 · Budel-Schoot

Open: dinsdag t/m vrijdag van 10-18 uur Eventueel ‘s avonds op afspraak!

VOF Nieuwendaal & Zn. ambachtelijke uurwerkreparateurs

Tel. 0031 (0) 495 493616 www.stevensbudelschoot.nl

Peeldijk 43 · 6024 BX Budel-Dorplein · Tel. 0031 495 492892 info@nieuwendaal.com · www.nieuwendaal.com

Open: ma. 10-18 u. · di. GESLOTEN wo/do. 10-18 u. · vr. 10-20 u. · za. 10-17 u.

Uw advertentie in HAC Weekblad... Uw advertentie in 21.250 brievenbussen! Budel, Budel-Schoot, Budel-Dorplein, Maarheeze, Gastel, Soerendonk, Hamont, Hamont-Lo, Achel, Achel-Statie, Neerpelt, St. Huibrechts-Lille, Herent, Boseind, Grote Heide.

Voor profs en doe-het-zelf

Professionele hondenverzorging Boonen Irene Dijk 65, Hamont-Achel Tel. 0032 11 445274 Enkel op afspraak!

Binnenkort online! De Pool de France van HAC Weekblad!

Limbucolor .

VERF - BEHANG - SIERLIJSTEN GRATIS KLEURADVIES - PERFECTE SERVICE

dan Meer aar j 20 ring! erva

Hamont

als het vers moet zijn

Braadkip

Nolimpark, Haltstraat 100a, Overpelt Tel.: 011/64.20.91 - Fax 011/64.94.12 marco@limbucolor.be - www.limbucolor.be Open: ma-vr 9-18 u. - za 9-12 u.

Stationsstraat 34 · 3930 Hamont 0032 11 446193 · www.carrefour.eu

3.59 50

Konijn

2.

Actie geldig t/m dinsdag 25 juni 2013 * De afgebeelde prijs houdt rekening met de korting.

9.89 89

6.

/kilo *

/kilo *

Varkens 10.45 rug99 7 . gebraad /kilo *

Zonwering en Rolluiken

Service

Eigen service- en reparatiedienst

Rondven 41d · Maarheeze Tel. 0031 495 496411

Factor y Store Van W inkel Fashion

Seizoensopruiming!

ZON- EN FEESTDAGEN VOORMIDDAG OPEN! OPEN:

maandag...................... 13:00 - 18:30 uur dinsdag t/m vrijdag.... 08:30 - 18:30 uur

OPEN:

zaterdag....................... 08:30 - 18:00 uur zondag.......................... 08:30 - 12:30 uur

MEGA MAGAZIJN VERKOOP

Zaterdag 29 juni 09.00 tot 17.00 uur

SUPERSTUNTPRIJZEN

Vanaf donderdag 20 juni starten wij met de seizoensopruiming van onze zomershirts! U krijgt dan de mogelijkheid om tegen zeer aantrekkelijke prijzen de zomercollectie aan te kopen. Onze openingstijden zijn als volgt : Donderdag van 09.00 tot 17.00 uur Vrijdag van 09.00 tot 20.00 uur (vaste koopavond!) Zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur Wij ontvangen u graag in Budel!

Factory Store Van Winkel Fashion Gastelseweg 72 · Budel Tel. 0031 495 498808

% 0 7 -60%

-50%

PROFITEER NU!

SUPERACTIE

MEGA-KORTINGEN

TV’s, audiosets, wasmachines, drogers, koelkasten, Klein Huishoudelijk, telefoons en nog veel meer tegen weggeefprijzen!

Van Der Kampen VERBOUWING

Audio • Video • KTV • Telecom • Klein Huishoudelijk • Witgoed Dr.A.Mathijsenstraat 11 • Budel • & 0031 495 497179 • www.epvanderkampen.nl

VERBOUWING


HAC Weekblad · Vrijdag 21 juni 2013

Wachtdiensten Hieronder staat onder meer informatie over de bereikbaarheid van de hulpverleners in onze regio. Hamont-Achel & Neerpelt Dokters: Bel: 0032 11 666612 (Hamont-Achel en St. Huibrechts-Lille) Bel: 0032 11 555500 (Neerpelt) De dokter van wacht wordt dan verwittigd. Tandartsen: Oproepnummer 0903 39969. Zaterdag, zondag en feestdagen: 9.00-18.00 uur (1,50 euro/min.) Apotheek: www.apotheek.be Tel: 0900 10500 (0,50 euro/min.) Zaterdag 22 juni: Apotheek HULSBOSCH, Stationsstraat 85, 3930 HAMONT. Tel. : 0032 11 446792. Zondag 23 juni: Apotheek STANDAERT, Heerstraat 5, 3910 NEERPELT. Tel. : 0032 11 641185. Politie: Lokale politie HANO: 0032 11 440820. Bureau Neerpelt: Energiestraat 3, 3910. Bureau Hamont: Bosstraat 28, bus 1, 3930. Noodnummers Ambulancedienst alarmnummer: 112 Ambulance en brandweer: 100 Ziekenwagen: 100 (voor dringende en levensbedreigende interventies 24u/24u, 7d/7d) Ziekenwagen: 105 (voor niet-dringende interventie; elke dag van 8.00-16.00 uur) Politie: 101 Kinder- en jongerentelefoon: 102 Rode Kruis Uitleendienst Mevr. Nelly van Vlierden, Kapelstraat 17, 3930 Hamont-Achel. Tel. 0032 11 445881. Iedere dag van 9-11 en van 19.30-21 uur. http://hamont-achel.rodekruis.be Thuisverpleging De Eerste Lijn-West Limburg Tel. 0032 11 420424 Prov. Limburg en regio Diest Tel. 0800 62058 - 24u/24u, 7d/7d Thuisverpleging De Voorzorg Tel. 0032 11 224422 - 24u/24u, 7d/7d Wit-Gele Kruis Tel. 0032 89 300880 24u/24u, 7d/7d Vroedvrouwen: Tel. 0032 89 300880 De belbus: Bel 0032 11 850300 Cranendonck Huisartsen: Bel de huisartsenpost: 0031 495 677677. Tandartsen: Kring Weert, Nederweert en Cranendonck. Bel in geval van spoedeisende hulp: 0031 495 460765. Het spreekuur is op zaterdag en zondag van 11.00-11.30 uur. Apotheek Maarheeze: Geopend op: Maandag t/m vrijdag van 8.30-18.00 en zaterdag van 10.00-12.00 uur. Voor de dienstdoende apotheek buiten deze uren belt u: 0031 495 549720. Apotheek Budel: Werkdagen van 8.00 tot 17.30 uur; zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur. Politie Cranendonck: Kijkakkers 37, Maarheeze. Tel. 0900 8844. Europees alarmnummer: 112.

AED Locaties: www.aedcranendonck.nl Budel-Dorplein: Hoofdstraat 1 (Nyrstar) Stationsweg 76 (bij Taxi Hompes) en St. Barbaraweg 2 Budel-Schoot: A. van Moorselstraat 1, Poelderhof 33. Budel: Molenstraat 34, Fazantlaan 163, Mgr. Zwijsenlaan 40, De Borgh, Graafschap Hornelaan 2, Instraat 5b, Nieuwstraat 27 Voorzijde Postkantoor. Gastel: Cornelisplein 3 aan de voorzijde van de Cranenhoeve Maarheeze: Ereprijsstraat 20, Dissel 80, Marishof, Konijnenberg 1, S. v. Oyenlaan 1a, Valkenlaan 17. Soerendonk: Heuvel 16, Zitterd 30 (Schrurs), Dorpsstraat 43 en Rabobank. Voor beperkt toegankelijke apparaten zie www.aedcranendonck.nl Verloskundigen José van Niel, Simone Pauëlsen en Pascalle Schreurs zijn de verloskundigen in Cranendonck: T. 0031 6 10122155. U kunt de verloskundige ook via de portier van het St. Jans Gasthuis op laten roepen. Tel. 0031 495 572100. Zie ook de site: www.verloskundigenbudel-maarheeze.nl Kraamzorg Homecare Voor directe kraamzorg 24 uur per dag bereikbaar 0031 40 2064444 of Regiokantoor Cranendonck: tel. 0031 495 518932. En kijk op: www.kraamzorg-homecare.nl Thuiszorg ZuidZorg Hulp in de huishouding, hulp bij persoonlijke verzorging, verpleging, personenalarmering, maaltijden thuis, voeding- en dieet advies. De Dam 1, 6021 KM Budel, 24 uur bereikbaar op: 0031 40 2 308 408. E-mail: info@zuidzorg.nl Consultatiebureau Zuidzorg Inloopspreekuur: woensdag 11.00 - 12.00 u. op bovenstaand adres. Uitleen hulpmiddelen Servicepunt ZuidZorg, De Dam 1, 6021 KM Budel. Maandag t/m vrijdag: van 8.30 - 12.30 en van 17.00 - 18.00 uur Kraamzorg ZuidZorg Tel. 0031 40 - 2 308 408; info@zuidzorg.nl Thuiszorg Buurtzorg Maarheeze 24 uur bereikbaar voor mensen in Maarheeze, Soerendonk en Gastel. Hulp is direct inzetbaar. Ook voor vragen over zorg en/of hulpmiddelen.Telefoon: 0031-622331266 Thuiszorg Buurtzorg Leende/Sterksel Ook Buurtzorg Leende is 24 uur bereikbaar voor thuiszorgvragen. Tel. 0031 6-83222805 Thuiszorg Stichting Land van Horne Voor hulp bij persoonlijke verzorging, verpleging of hulp bij het huishouden. Voor acute zorgvragen: T 0800 33 33 888, 24 uur per dag bereikbaar. Spreekuur thuiszorg: ma., woe. en vrij. 13-14 uur, Gr. Hornelaan 2A in Budel en T (0495) 49 82 31. Uitleenpunten medische hulpmiddelen: ma. t/m vrij. van 8.30-18.00 uur in Mariënburght in Budel en Marishof in Maarheeze. Zie ook www.landvanhorne.nl Diabeteslijn (‘s nachts alleen noodgevallen) 0031 33 4630566 of e-mail naar info@dvn.nl, voor alle vragen over diabetes Uitvaartverzorging Van Der Stappen T. 0031 495 430260 · www.vdstappen.nl Uitvaartbegeleiding Wanda Roosen T. 0031 495 519516. www.roosen-uitvaart.nl Stichting Eindzorg Cranendonck Tel. 0031 6 47140400 Wekelijks spreekuur donderdagmiddag 13u30-14u30, De Dam 1, 6021 KM Budel - www.stichtingeindzorg.nl

PAGINA 4

Britse familie Kelly bezoekt crashplaats HAMONT-ACHEL – Twee neven en twee nichten van de Kelly-familie uit Engeland – en hun partners – zullen in het weekend van 22-23 juni de crashplaats bezoeken waar hun oom – piloot Dermot Kelly - met zijn Wellington-bommenwerper in de nacht van 16/17 juni 1941 neerstortte op het grondgebied van de Eickener in Hamont. De Eickener is het landbouwgebied in de hoek van Nieuwstraat en Teutenstraat. Alle zes bemanningsleden stierven die nacht tijdens de crash. De familie Kelly ontdekte vorig jaar op een Engelstalig forum van een genealogische website dat RAF-Memorial Hamont-Achel naar hen op zoek was. Tijdens de Tweede Wereldoorlog crashten in Hamont-Achel drie Britse bommenwerpers. Er vielen 11 slachtoffers van de Britse Royal Air Force (RAF). Op zaterdag 22 juni vindt aan de gedenkplaat aan de kapel op de Haart in Hamont en op Witteberg in Achel de jaarlijkse herdenking plaats ter nagedachtenis

Sq Leader Dermot Kelly decd 16 June 1941 van gesneuvelde bemanningsleden van de Royal Air Force. De eerste plechtigheid start om 14 uur aan de kapel op de Haart en om 15 uur de tweede herdenking aan de kapel op de Witteberg. De plechtigheden worden bijgewoond door 15 overzeese familieleden uit Engeland en Australië,

diplomaten van buitenlandse ambassades te Brussel, het stadsbestuur, vaderlandslievende verenigingen en kinderen van het vierde leerjaar uit Hamont en Achel. Tegenover de kapel op de Witteberg – binnen de omheining van het chirolokaal – staat een tent opgesteld waar radiozendamateurs van RAF-MOTA actief zijn van vrijdag 21 juni tot zondagmorgen 23 juni. In het kader van de jaarlijkse herdenkingen leggen zij contacten met collega's over heel de wereld. Op de website van RAF-MOTA kunnen de zendamateurs alles vernemen over de crash van drie bommenwerpers in Hamont-Achel. Geïnteresseerden kunnen vrijblijvend een bezoek brengen wanneer RAF-MOTA 'On Air' is. De herdenkingen zijn een organisatie van de werkgroep voor oorlogsherdenkingen “RAF-Memorial Hamont-Achel” en het stadsbestuur van Hamont-Achel. Info: René Winters, Witteberg 4, 3930 Hamont-Achel (Tel. 0032 11/64.52.59). Website: www.grevenbroekmuseum.be

Sint-Antoniusprocessie in Achel De jaarlijkse Sint-Antoniusprocessie krijgt zo te zien een steeds groter respons. Dit jaar kwam er veel meer volk opdagen en was de processie inhoudelijk een stuk vernieuwd: (hout) dat de harten van de mens verwarmt… een boodschap die ook lang geleden door Sint-Antonius van Padua werd verspreid. Tekst en foto Luk Van de Sijpe De processie trok langs de bekende route door Achel. Deken Mathieu Plessers droeg voor de eerste keer het H. Sacrament.. Tijdens de sacramentsplechtigheid aan het rustaltaar bij Catharinadal vroeg de organisator van de processiegang, Raf Lust, een minuut “ingetogenheid”. De processie werd daarna verdergezet tot aan de kerk. Daarna kon het dorpsfeest beginnen: een feest waar niets moet, geen afgelijnd programma uitgestippeld is en waar dus iedereen doet wat hij graag wil doen…de toverformule van het Achelse dorpsfeest. Bijzondere attracties waren het middeleeuws plein waar ambachten van weleer werden gedemonstreerd, de pronkdiligence op het grasveld voor de Joy en de optredens van o.a. Kempenbloei, dansschool SMASH en Pas de deux… In het museum Grevenbroek, waar bijv. enkele stukken uit de postgeschiedenis van Hamont-Achel te zien waren, bleef het bijzonder druk. Het mooie weer lokte alvast duizenden bezoekers naar het dorpscentrum van Achel dat autovrij was gemaakt.

COLOFON HAC Weekblad Stationsstraat 41, 3930 Hamont-Achel. T. 0032 11 757201. E. info@hacweekblad.eu W. www.hacweekblad.eu

Tijdens de jaarlijkse Sint-Antoniusprocessie

Familiebericht Na het overlijden van Mijn lieve man Onze zorgzame papa Vrolijke opa

Pierre van der Heijden Willen wij iedereen bedanken met wie we, op welke wijze dan ook, ons verdriet hebben gedeeld. De hartverwarmende brieven, kaarten en bloemen, de troostende bezoeken, de vele gesprekken, de lieve telefoontjes, sms’jes en e-mails helpen ons bij het verwerken van dit verlies. Dorothy van Winkel Jop, Tieke, Megje en Bram Familie van der Heijden & kleinkinderen Open: maandag tot en met vrijdag: 08.30-12.30 en 13.30-16.00 uur. Deadline kopij: dinsdag 16.00 uur. Verspreidingsdag: donderdag/vrijdag. HAC Weekblad niet ontvangen? Bel: 0032 11 757201. Druk: Nieuwsdruk Limburg. Oplage: 21.250

Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van deze uitgave worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij HAC Weekblad c.q. de betreffende auteur. In geen geval is HAC Weekblad aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de in deze krant beschikbare informatie.


HAC Weekblad · Vrijdag 21 juni 2013

PAGINA 5

Geldigininweek week25 25(zondag (zondag1616t/m t/mzaterdag zaterdag2222juni juni2013) 2013) Geldig

kies44producten: producten: kies

Allecombinaties combinatiesmogelijk mogelijk Alle • Korenlanders vloerbrood, allesmaken smaken • Korenlanders vloerbrood, alle • Gesuikerde donuts, doosje 4 stuks • Gesuikerde donuts, doosje 4 stuks Suikerbrood,zak zak500 500gram gram • •Suikerbrood,

55xx

e elelsrd rd gsgvoo vo inTin r T o r k kTo s

XX

MEMTE cuopuopnosn co

& pprroo & eF

Mi

p= oo p= oo pp

Reuzekrentenbollen, krentenbollen,zak zak4 4stuks stuks • •Reuze Bakkersontbijtkoeknaturel, naturel,zak zak500 500gram gram • •Bakkersontbijtkoek Petitspains painswit, wit,zak zak1010stuks stuks • •Petits Omthuis thuiszelf zelfafaftetebakken bakken Om

op: : enop lleen AAlle ag erd zat ag erd jda vri gg zat jda vri

2211 2222 jun ii jun

2.

jun ii jun

99

Geldig in week 25 (zondag 16 t/m zaterdag 22 juni 2013)

Shoarma-ofof Shoarmagyrosvlees gyrosvlees Per750 750gram gram Per 5.99 5.99

kies 4 producten:

Alle combinaties mogelijk • Korenlanders vloerbrood, alle smaken • Gesuikerde donuts, doosje 4 stuks • Suikerbrood, zak 500 gram

Vrijdag5 - Zaterdag - Zondag & x

el rde vookorTings-

Mi

Haringactie... op=op

pr o

eF

X

MET upons co

• Reuze krentenbollen, zak 4 stuks • Bakkersontbijtkoek naturel, zak 500 gram • Petits pains wit, zak 10 stuks Om thuis zelf af te bakken

Alleen op:

Vers van ‘t mes:

vrijdag

zaterdag

21 22

2.25 p.st. 99 5 voor

juni

Pepsi,Sisi, Sisi,7-UP 7-UP Pepsi, SourcyCitron Citron ofofSourcy Allevarianten varianten Alle

2.

juni

Shoarma- of gyrosvlees Per 750 gram 5.99

Fles1,5 1,5liter liter Fles

10.

00

Zak8-14 8-14stuks stuksofofpot pot50-200 50-200gram gram Zak Allevarianten variantennaar naarkeuze keuze Alle Bijv.Senseo SenseoLungo LungoExpressivo Expressivo Bijv. zakkenà à1414pads pads 2 2zakken

1.49 1.49

0. 0.

99 99

Asperges Asperges Per500 500gram gram Per 1.49

Douwe Egberts Instant koffie, Senseo lungo of Senseo milk

Alle varianten

Fles 1,5 liter

0.99

Almhof

5.97 Nu 3.98 3 stuks naar keuze

2+1 GRATIS

Asperges Per 500 gram

Slavinken, boomstammetjes of kipschnitzels 2 pakken à 5 stuks naar keuze 9.96

25/13 XXXXX - XXXXX Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

2+1

Voor 1+1 GRATIS geldt: alle combinaties mogelijk. U krijgt 50% korting op de totaalprijs. Voor 2+1 GRATIS geldt: alle combinaties mogelijk. U krijgt 33,3% korting op de totaalprijs.

Wilt u per mail op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen bij PLUS? Meld u dan nu aan via www.plus.nl.

Almhof Almhof

5.97Nu Nu3.98 3.98 5.97 stuksnaar naarkeuze keuze 3 3stuks

LET OP!!

GRATIS GRATIS

99 1.99 1. 1+1

Pepsi, Sisi, 7-UP of Sourcy Citron

Het gehele assortiment Bijv. Volle kwark vanille 3 bekers à 500 gram

Hetgehele geheleassortiment assortiment Het Bijv.Volle Vollekwark kwarkvanille vanille Bijv. bekersà à500 500gram gram 3 3bekers

DouweEgberts Egberts Douwe Instantkoffie, koffie, Instant Senseolungo lungo Senseo Senseomilk milk ofofSenseo

Slavinken, Slavinken, boomstammetjes boomstammetjes kipschnitzels ofofkipschnitzels pakkenàà5 5stuks stuks 2 2pakken naarkeuze keuze naar 9.96 9.96

ZONDAGS OPEN VAN 10.00 - 18.00 UUR!

25/13XXXXX XXXXX- XXXXX - XXXXX 25/13 Aanbiedingenzijn zijnniet nietbestemd bestemdvoor voorwederverkopers wederverkopersen/of en/ofgrootverbruikers. grootverbruikers.Prijswijzigingen Prijswijzigingenen/of en/ofzetfouten zetfoutenvoorbehouden. voorbehouden. Aanbiedingen Voor 1+1 GRATIS geldt: alle combinaties mogelijk. krijgt 50% korting op totaalprijs. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden. Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Voor 1+1 GRATIS geldt: alle combinaties mogelijk. UU krijgt 50% korting op dede totaalprijs.

Voor 2+1 GRATIS geldt: alle combinaties mogelijk. U krijgt 33,3% korting totaalprijs. Voor 2+1 geldt: alle combinaties Uvan krijgt 33,3% korting opop dede totaalprijs. Wilt uGRATIS per mail op de hoogte mogelijk. blijven de laatste aanbiedingen bij PLUS? Meld u dan nu aan via www.plus.nl

Wiltuuper permail mailop opde dehoogte hoogteblijven blijvenvan vande delaatste laatsteaanbiedingen aanbiedingenbij bijPLUS? PLUS? Wilt Melduudan dannu nuaan aanvia viawww.plus.nl. www.plus.nl. Meld

Dennis van Moorsel Parallelweg 1b 6023 BA Budel-Schoot · T. 0031 495 499019

1.99

Zak 8-14 stuks of pot 50-200 gram Alle varianten naar keuze Bijv. Senseo Lungo Expressivo 2 zakken à 14 pads

5.18 Nu 2.59 2 potten of zakken

2 vooR

4.

99

Landenwijn Uit Chili, Argentinië, Frankrijk, Duitsland, Italië, Australië, Zuid Afrika 100 cl of Fairtrade 75 cl 2 flessen à 75-100 cl naar keuze 7.98

5.18Nu Nu2.59 2.59 5.18 pottenofofzakken zakken 2 2potten

1+1 GRATIS GRATIS

GRATIS

2 vooR

Landenwijn

6.99Landenwijn UitChili, Chili,Argentinië, Argentinië, Uit

Frankrijk,Duitsland, Duitsland, Frankrijk, Italië,Australië Australië Italië, ,, ZuidAfrika Afrika100 100clcl Zuid Fairtrade7575clcl ofofFairtrade flessenàà75-100 75-100clcl 2 2flessen naarkeuze keuze naar 7.98 7.98

pLus Abcdefgh - plusstad Logo geoptimaliseerd voor klein gebruik Pluslaan 324, T: 012 345 67 89 maandag - zaterdag 8.00 - 20.00 uur

vooR 22vooR

99 99 4. 4.

vooR 22vooR

99 99 6. 6.

NIEUW: Vanaf heden accepteren wij ook Belgische Electronische Maaltijd Tickets, pLusAbcdefgh Abcdefgh- -plusstad plusstadLogo pLus Logogeoptimaliseerd geoptimaliseerdvoor voorklein kleingebruik gebruik van Ticket Pluslaan 324,Restaurant! 012345 34567 6789 89 Pluslaan 324, T:T:012 maandag- -zaterdag zaterdag8.00 8.00- -20.00 20.00uur uur maandag

OPEN van

Open: maa. t/m zat. 08.00-21.00 uur Open: zon. 10-18 uur! Sodexo lunchpasses en Maaltijd Tickets worden bij ons geaccepteerd!

Bezoek onze website of scan de code hieronder: www.plus.nl/supermarkten/budel-schoot/plus-dennis-van-moorsel Volg ons via social media en blijf real-life op de hoogte van alle bijzonderheden, spaarcampagnes en extra aanbiedingen. Klik bij facebook op ‘vind ik leuk’ en u blijft altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes! @plusvanmoorsel

facebook.com/plusdennisvanmoorsel


HAC Weekblad · Vrijdag 21 juni 2013

PAGINA 6

‘Mijn beeld over Afrika is veranderd’

KBO Budel naar Brugge

De Budel-Schootse Loes van Heugten vertrekt naar Tanzania op 26 juni. Samen met 22 andere 4 havo/vwo leerlingen van Het College van Weert zal ze drie weken lang hulp gaan bieden aan Afrikaanse kinderen. Als ambassadeurs van stichting Global Exploration zetten de studenten zich in om mensen bewust te maken van de armoedige situatie in Afrika.

BUDEL - Op dinsdag 25 juni houdt KBO Budel een uitstap naar Brugge. Er kan via verschillende opstapplaatsen meegegaan worden. Aangekomen in Brugge wordt de groep opgehaald door de paardentram, die naar het centrum rijdt.

Wat verwacht je van het avontuur in Afrika? “Toen ik eerst aan Afrika dacht, dacht ik aan veel platteland en natuur. Maar door de informatie die we kregen op school is mijn beeld wel veranderd. Zo is er bijvoorbeeld in Tanzania een basisschool waar tegenover een vuilnisbelt ligt. Zoiets verwacht je niet. Net als dat ik in de krant las dat albino’s in Afrika op straat worden neergeknuppeld. Ik ken iemand die eerder mee ging met een Global Exploration reis, maar toen dacht ik, dat is niks voor mij. Maar door de voorlichting en vrienden die ook wilden gaan, ben ik er anders over gaan denken.” Wat ga je allemaal doen in Tanzania? “Onze groep is opgedeeld in de groepen gezondheid, natuur, cultuur en sport. Ik zit bij sport en we gaan uitleggen hoe de sporten werken op verschillende scholen. Voor iedere school is er een sporttas samengesteld met onder andere een springtouw, voetbal, volleybal en meer van

Iedereen is dan vrij om de stad in te gaan. Zo kan men er het Neogotisch gebouw op de grote markt, de gouverneurswoning en het postgebouw bezoeken. Als men door Brugge loopt komt men Loes van Heugten uit Budel-Schoot dat soort dingen. Verder gaan we ook veel klaslokalen schilderen, speelplaatsen aanleggen en van het sponsorgeld zal ook bij een school een klaslokaal gemaakt worden. Naast de hulpactiviteiten gaan we op safari, naar een waterval en een grote berg beklimmen.” Je bent een ambassadeur van de stichting Global Exploration. Wat houdt die taak in? “De bedoeling van de reis is niet alleen om de Afrikanen te helpen maar ook mensen in Nederland bewust te maken van de situatie in Tanzania. Tijdens de reis zullen we met de groep van alles meemaken maar dan weten alleen wij dat. Als je meer mensen bereikt dan gaan er meer over nadenken. Daarom moeten we van Global Exploration ook stukjes schrijven waar bijvoorbeeld mensen thuis op kunnen reageren. Als je naar www.globalexploration.nl gaat, zie je rechts ‘Het College’, daar

komen onze teksten en foto’s te staan.” Wat vind je ervan om je in te zetten voor zo’n derdewereldland? “Ik vind het super. Ik had niet verwacht dat ze daar bijvoorbeeld geen materialen zoals zeep om je handen te wassen of tandenborstels hebben. Drie weken is wel lang, ik ben wel bang voor heimwee. Mensen die eerder met zoiets meededen waarschuwen daar ook voor. Maar in drie weken tijd kun je wel echt iets betekenen voor de bevolking daar. Verder zullen we niet altijd elektriciteit hebben, maar ja, ik zit normaal altijd op mijn mobiel. Maar ik vind het wel echt een uitdaging, drie weken zonder telefoon. En ook al weet ik al sinds oktober dat ik naar Afrika ga, toch besef ik het nog helemaal niet. Het wordt ook de eerste keer vliegen voor mij. Het zal wel goed komen, zolang we maar niet neerstorten.”

Vijfhonderd jaar gilde Maarheeze Vervolg van de voorpagina Bovendien is het functioneel ingedeeld. Er is nu volop plek om te vergaderen, gewoon wat te ‘ouwehoeren’ en om de muziekinstrumenten en andere spullen te stallen. De gildeleden kunnen nu zelfs een potje biljarten. En dat alles zonder subsidie van de gemeente. “We zijn apetrots op het gildehuis”, zegt Mart. “We hebben er lang voor gespaard en we hebben hulp gehad van veel sponsoren. Want bijvoorbeeld de kozijnen en de keuken heeft het gilde gekregen.” Trots zijn de twee ook op de rijke historie van hun gilde die tot in de middeleeuwen teruggaat. "Erelid Bert Mulder, ons oudste lid, is flink in de archieven en boeken gedoken. Hij kwam tot de ontdekking dat de oudste zilveren koningsvogel eind 1512 is gemaakt in Den Bosch. Bij alle optredens van het gilde dragen we deze vogel mee.” Historicus Jac. Biemans wijdt drie stukken aan de geschiedenis van het gilde in de Aa-kroniek die gespreid over dit jaar zullen verschijnen. Interessant, die gildegeschiedenis, maar hoe ervaren de Hoofdman en de Deken-schrijver hun vereniging nu? Het sociale aspect blijkt op de eerste plaats te staan. “Elke dinsdagavond komt ongeveer de helft van de zeventig leden naar het gildehuis. Er wordt veel gebuurt, vergaderd maar

ook gekaart en gebiljart.” Frans: “Ik kom heel graag naar de dinsdagavond. De sfeer tussen de leden die sterk in achtergrond verschillen is uitstekend. De leeftijd van onze gildebroeders ligt tussen de 17 en 84 jaar en we hebben zowel directeuren en ambtenaren als bijvoorbeeld chauffeurs en boeren. Het was steeds opnieuw een feest om te ervaren hoe die - soms met 15 á 20 man tegelijk- aan het werk waren tijdens de bouw. ” Mart is ook nog over een ander aspect te spreken. “We zijn een van de mooiste gilden van Brabant. Zo wonnen we de Ereprijs bij de optocht op de Kringgildedag in Eersel.” Het laatste weekend van deze maand staat in teken van het 500-jarig jubileum. Als eerste pakt het gilde op zaterdag 29 juni uit met het ‘Middeleeuws schransfeest’ in de primitieve sferen van vijf eeuwen geleden. Mart: “Dat betekent veel eten, varkens aan het spit, zult, balkenbrij, worst en grote pullen bier.” Rond 21.00 uur begint de feestavond met de bekende Trepskesband uit Maarheeze en 'Legata's Lederhosen Power', een duo uit Limburg dat Duitse ‘stimmungsmuziek’ maakt en tevens op zondag zal spelen. De entree is gratis. Op zondag wordt het nieuwe gebouw feestelijk geopend. Met een aantal genodigden uit de wereldlijke, de kerkelijke en de gilde-overheid en samen acht andere

gilden uit de regio, uit Cranendonck, Heeze, Leende, Leenderstrijp en Geldrop en de Schut van Budel wordt deze dag begonnen met een heilige mis. Hierna vertrekt het gezelschap in optocht naar het gildehuis voor een feestelijke koffietafel voor alle genodigden, waaronder de besturen van de andere verenigingen uit Maarheeze. De lunch wordt opgeluisterd door zangeres Manuela Kiggen die samen met de fanfare een miniconcert zal verzorgen. Bij het officiële gedeelte wordt, in aanwezigheid van onder meer de burgemeester en pastoor Spooren, de 'Eed van Trouw' hernieuwd en er zal een vendelgroet worden gebracht. Na de massale opmars van alle gildebroeders in hun traditionele kledij volgt om 15.30 uur nog de receptie waar iedereen welkom is. Frans: “ ‘De verbroedering’ een belangrijk onderdeel van het feest, zal die middag alle kansen krijgen. In de feesttent zullen de 'Legata's Lederhosen Power' opnieuw zorgen voor een opperbeste sfeer. Als het weer een beetje meezit zal er ook buiten de grote tent een heleboel zijn om te genieten. De gildebroeders van Mares en hun partners zullen proberen om het alle bezoekers naar de zin te maken.” Kaarten á 15 euro voor het ‘Schransfeest’ zijn te bestellen via 0031 495-591303. Meer informatie is te vinden op de website www.gildemaarheeze.nl

ook veel restaurantjes tegen en als men zo veel mogelijk van de stad heeft gezien wordt het weer tijd om zich naar de bus te begeven om Brugge te verlaten. Dat zal om 16:30 uur stipt zijn. Vanuit het centrum is het ongeveer 10 min. lopen. Als we allemaal aanwezig zijn gaat de rit met de bus naar Scherpenheuvel, bekend van de bedevaart. Na het eten gaat de groep verder naar de afzetplaatsen in Budel en Maarheeze en dat zal rond de klok van 22.00 uur zijn.

Drukke Moonlight-shoppen

De dames van de Zonnebloem (met nieuwe hoeden). Foto Gerard Coenen. Het centrum van Budel stond afgelopen vrijdag tijdens het Moonlight-shoppen goed vol met allerhande kraampjes en trok veel belangstelling. Mensen konden er van alles scoren, van scherpgeprijsde kleding en

boeken tot verse wafels, Spaanse churos en ijsjes. Bij café De Brasser speelde eerst harmonie Les Echos de Dorplein waarna Bigband Triple-B gedurende de avond steeds meer bekijks trok. Er was ook een optreden van zangduo Steffi Ras en Stef Teeuwen.

Uitwisseling dansgroepen

De dansafsluiting van de dansgroepen vond plaats in De Borgh Ook dit jaar heeft een gezellige dansafsluiting van alle Cranendonckse dansgroepen plaatsgevonden in De Borgh te Budel. Alle dansers konden zich uitleven tijdens deze avond. Het was bijzonder gezellig. Het aanleren van nieuwe dansen onder deskundige leiding van Hanneke van Hout, Nel Franken en Evelien Swinnen liep ge-

smeerd. Ook hebben alle groepen een dans laten zien die men dit jaar ingeoefend heeft. Al liep het niet altijd perfect, het plezier in dansen met elkaar was het belangrijkste tijdens deze avond. En natuurlijk ook dankzij de inzet van het personeel van de Borgh, de inrichting van de zaal en de gezellige bediening tijdens de pauze hebben deze avond laten slagen.

NCB-mannenkoor in kerk Het Noord Brabantse Christelijke Boerenbond-mannenkoor zingt op zaterdag 22 juni om 19 uur in de eucharistieviering in de O.L.V. Visitatiekerk te Budel. Het mannenkoor is opgericht in 1968 door medewerkers en met

jarenlange steun van de toenmalige Vee-en Vleescentrale van de N.C.B. Het koor bestaat uit 50 leden. Zij wonen in 30 plaatsen in de Peel, de Kempen, de Meijerij en het Land van Cuijk. De dirigent is Jan Heesakkers uit Mariahout, de organist is Ton Harterink uit Veghel.


HAC Weekblad · Vrijdag 21 juni 2013

ZONDAG

30

PAGINA 7

CENTRUM WEERT PROMOTION & MAASSTRAAT ORGANISEREN

Italiaanse dag in Weert!

WEERT - Op winkelzondag 30 juni staan er weer tal van activiteiten op de planning in het Weerter stadscentrum. Zo organiseren de ondernemers van de Maasstraat/Oude Schut de inmiddels tot traditie verheven Italiaanse Dag en genieten liefhebbers van het multi-culturele festival Bantopa Party.

WWW.CENTRUMWEERTPROMOTION.NL

“Life is too short to wear boring clothes.” Maasstraat 32 - ED Weert 0031 495 45 25 35 www.charlainherenmode.nl

Maasstraat 16 · Weert · +31 495 532 571

The art of Living in Style

Marlies

Superleuke Italiaanse dag in de Maasstraat met loterij waar je een mooie prijs mee kan winnen!   Kom ook een kijkje nemen bij Marlies, The art of Living in Style Maasstraat 9 · Weert · Gsm: 06 53 50 15 95 www.theartoflivingmarlies.nl - info@ theartoflivingmarlies.nl

TOTAAL IN BEELD

Hèt adres in de regio Weert voor:

P printers P verrekijkers P afdrukservice P workshops P fotolijsten

MARKT 2 | WEERT | 0495 - 533 813 INFO@FOTOWEERT.NL | WWW.FOTOWEERT.NL

TOTAAL IN BEELD

P fotocamera’s P accessoires P videocamera’s P studiobenodigheden P drukwerk

De vierde editie van de Italiaanse Dag in de Maasstraat/ Oude Schut staat weer garant voor een sfeervolle dag met diverse activiteiten. Tijdens deze winkelzondag treft u diverse Italiaanse bolides in de straat en worden er op verschillende locaties heerlijke typisch Italiaanse gerechten voor u klaargemaakt. Vanzelfsprekend ontbreekt bij deze lekkernijen een smaakvol Italiaans wijntje niet. De straat is stijlvol versierd en de winkels worden deze dag extra opgefleurd. U kunt loten kopen of u ontvangt bij aankoop bij een van de aangesloten winkeliers loten voor de loterij aan het einde van de dag. U maakt dan kans op de hoofdprijs; een echte Italiaanse scooter! Verder zijn er natuurlijk nog meer leuke prijzen te winnen zoals waardebonnen en nog zoveel meer! Alle aanwezigen kunnen tijdens de Italiaanse dag tevens genieten van een heerlijk Italiaans ijsje, want er zal die dag ook een ijskraam aanwezig zijn. Verder zullen er tal van exclusieve hoeden en bijzondere juwelen geshowd worden. Kortom, een dag om heerlijk in Italiaanse sferen te vertoeven! Kom dus naar de Maasstraat/Oude Schut en snuif er de echte Italiaanse sfeer op en wie weet maak je nog kans op leuke prijzen! Diezelfde dag kan er op de Nieuwe Markt gedanst worden op Zuid Amerikaanse muziek tijdens de Bantopa Party. Beide activiteiten vinden plaats tijdens winkelopening, van 13 tot 17 uur. Tijdens de winkelzondag kunt u gratis parkeren in de stad. Bekijk het programma van de komende winkelzondagen op www.centrumweertpromotion.nl

Maasstraat 40 · 6001 ED Weert Tel.: +31 (0)495 532881 www.posno-sport.nl

FERRUM BY ROLF

Kom lekker shoppen onder het genot van een hapje en een drankje... en verkrijg uw loten voor een van de fantastische prijzen of de super-hoofdprijs: de scooter! Maasstraat 5a · 6001 EA Weert · T. 0031 495 526073

Exclusieve mode voor mannen met stijl Naast de reguliere collectie bieden wij ook maatwerk voor kostuums, shirts en leren jacks. Pal Zileri | Cortigiani | Trussardi | Heinz Bauer Luigi Borrelli | Hiltl | Vanlaack | Dalmine e.a. Maasstraat 4, 6001 EC Weert, T: + 31 (0)495-54 00 26, www.modabardolino.nl

 Maasstraat 10A, 6001 EC Weert, Tel. 0031 495 534041

Er op uit met een bril van...

www.ericmertensoptiek.nl

modieuze en draagbare kleding voor hem en haar Maasstraat 14 - EC Weert T 0031 495 4511 04 - www.glamz.nl


HAC Weekblad · Vrijdag 21 juni 2013

PAGINA 8

Dagtocht Rode Kruis

Dit jaar houdt de afdeling Cranendonck van het Rode Kruis 2 dagtochten. Het eerste uitstapje staat gepland op 25 juli. Deze dag is bestemd voor gasten die in Cranendonck woonachtig zijn en nog zelfstandig in en uit de bus kunnen stappen. Er mag wel een rollator en/of stok meegenomen worden en ieder-

een wordt in diverse dorpen opgehaald. Tijdstip van vertrek en opstapplaats worden bekend gemaakt bij telefonische aanmelding. Er wordt een bezoek gebracht aan een groentetuin en een rozenhof. Dus er wordt gewandeld, goed schoeisel is een aanrader. De dag wordt afgesloten met een etentje. Voor aanmelding of meer informatie neem contact op met Anja v.d.

Agenda deelnemers zijn verzekerd. Meer info via 0032 11 649568.

vrijdag 21 juni Kienen in de klimroos accomodatie aan de Poelderstraat 2 te Budel. Het kienen is voor eenieder toegankelijk en er zijn mooie prijzen te winnen. De avond begint om 20.00 uur, maar de zaal is reeds open vanaf 19.00 uur. Enestia organiseert een wandeling van 5 km. t.v.v. MediClowns. Vertrek om 11.30u / 13.10u / 15.10u / 20.10u. Inschrijven t/m 19 juni via tel. 0032 11 440111. Entree €2,50. Limburgse vlaai en koffie na de wandeling €2,-. Avondwandeling met excursie, georganiseerd door de ZLTO afd. Kempen-Zuidoost. Ontvangst om 20 uur op het varkensbedrijf met zichtstal aan de Hoeve 3 te Valkenswaard. Naast een kijkje in de zichtstal wordt er o.l.v. deskundige IVN-gidsen gewandeld in natuurgebied De Hoeve. Schilderijen (Eliane van Baelen) en keramiek (Marie-Louise Spooren)...in de bib. Tentoonstelling in de bibliotheek van Neerpelt, Toekomstlaan 9. Te bezichtigen tot 31 juli 2013 tijdens de openingsuren. Info: 0032 473 629332 (Eliane) en 0032 478 344420 (Marie-Louise).

zaterdag 22 juni Uitvoering van een poetisch libretto, onder de titel In Pace Frivola, in Achelse Kluis om 19.00 uur in de Abdijkerk van de Achelse Kluis. Kermis Soerendonk op het Jan Maasplein / Dorpsstraat t/m 25-06. Wil je ook kennismaken met tennis? van 12.30 - 15.30 uur is er een open dag op de tennisclub. Iedereen welkom! Feestelijke opening van de zomerexpositie met werk van beeldend kunstenaar Anne Maréchal en Joke Rijneveen bij Art Issues Gallery in Weert. Aanvang 15.00 uur. Openingstijden: zaterdag en koopzondagen van 13.00 - 17.00 uur.

zondag 23 juni Jaarlijks zomerfeest georganiseerd door stichting De Klimroos in de tent op het Klimroosterrein aan de Poelderstraat 2 te Budel (bij het sportpark). Aanvang 14.00 - 18.00 uur. Iedereen van harte welkom en de toegang is gratis! WTC Samen Sterk en Gem. Neerpelt organiseren haar 2e jaarlijkse gezinsfietstocht vanuit de Scoutsrally Neerpelt op de Ralleylaan. Inschrijving van 13.00 - 16.00 uur. Prijs €1,50, kinderen < 14 jaar gratis. Alle

KVLV "vrouwen met vaart" serveren ijscoupes voor een democratische prijs in het parochiehuis van St. Huibrechts-Lille. Er is ook suikervrij ijs verkrijgbaar. Aanvang van 13.00 - 19.00 uur. Iedereen van harte welkom! OBS De Triolier organiseert een braderie en sponsorloop van 11.00 - 17.00 uur op het schoolterrein. Eynderhoof organiseert een grote bakdag met zang en oldtimers in het openluchtmuseum aan de Milderspaat 1 te Nederweert-Eind. Het bakhuis van Eynderhoof is deze dag vol in bedrijf. Speciaal voor deze dag worden er boerenwafels gebakken met een ouderwets wafelijzer. Met de gehele middag zang van "Yong forever". Meer info via: www.eynderhoof.nl Eynderhoof is geopend vanaf 13.00 uur. Toer- en Wielerclub Weert organiseert een gezinsfietstocht. Er kan gekozen worden uit een route van 32 of 55 km. Onderweg gratis versnaperingen en na afloop een tombola voor de deelnemers. Start bij Partycentrum De Sluis, Industriekade 58 te Weert vanaf 10.00 tot 13.00 uur. Inschrijfkosten €3,50 /p. Kinderen < 16 jaar gratis!

maandag 24 juni Ziekenzorg CM en Hamont-centrum nodigt mantelzorgers en geïnteresseerden uit in de Burg in Hamont van 19 tot 21 uur. Nathalie Maas van het Team Ouderen van het OCMW van Hamont-Achel geeft meer inzicht in o.a. de zorgverzekering, gemeentelijke mantelzorgpremie etc. Iedereen is welkom op dit infomoment.

woensdag 26 juni Openluchtmuseum Eynderhoof organiseert 'de dag van sprookjes en weven'. De wevers en spinners tonen hoe vroeger van garen op een weefgetouw doeken en stoffen werden geweven. Ook de kinderen mogen zelf weven onder begeleiding van deskundige wevers en spinners. Eynderhoof is gelegen aan de Milderspaat 1 te Nederweert-Eind. Geopend vanaf 13.00 uur.

Beroepen op Wereldwijzer Burgt, Stationsweg 55a in Dorplein of bel naar tel. 0031 494 840182 of Joke Meurkens, Dorpsstraat 35 in Soerendonk (tel. 0031 495 591363). De kosten van deze reis zijn € 25,per persoon. Graag te voldoen bij aanmelding op rek. nr. 153137711 t.a.v. Rode Kruis Cranendonck of in een gesloten enveloppe met uw naam in de brievenbus van bovengenoemde personen.

Voor de pauze speelt de jeugdharmonie, ook een samenwerking van Kon. St. Cecilia en St. Antonius en na de pauze de harmonie. Entree gratis. Iedereen welkom.

De afgelopen drie weken hebben de kinderen van groep 1,2 en 3 van BS De Wereldwijzer gewerkt rond beroepen. Ze hebben een brandweerauto geknutseld, een kleurplaat gekleurd, werkbladen gemaakt en voorbeelden na gelegd op de kralenplank. Maar dit was nog niet alles! Een aantal ouders waren bereid om over hun beroep te komen vertellen en ze hadden natuurlijk ook allerlei spullen meegebracht. Als eerste kwam een vader over de brandweer vertellen, daarna kwamen twee vaders

zondag 30 juni Winkelzondag in Weert met Italiaanse Dag / Bantopa Party van 13.00 - 17.00 uur in het gehele centrum - Maasstraat in Weert. Het vlechtersgilde St. Paulus komt naar Eynderhoof om te bufschillen en te kindervlechten. Ontdek er alles over en vlecht je eigen mandje. Meer info op www.eynderhoof.nl

maandag 01 juli Er kan weer bloed gegeven worden aan De kinderen kregen o.a. een rondleiding bij PLUS van Moorsel in de Rode Kruislokalen, Steenstraat 5 te Ha- Budel-Schoot. mont. Dit telkens van 18.00 tot 20.00 uur. Voor meer info: bloed@hamont-achelrodekruis.be

Jachthondenproeven

Dinsdag 02 t/m 07 juli Expositie Francien van Poppel en Iedje Ernest in de galerie van de Achelse Kluis, telkens van 11.00 - 17.00 uur. Sint Benedictusabdij de Kluis 1, 3930 Hamont-Achel.

woensdag 03 juli De kinderen kunnen vandaag onder begeleiding van onze bakkers zelf bakken bij Eynderhoof. Wat ze hebben gebakken mogen ze tegen een kleine vergoeding mee naar huis nemen. Verder kunnen de kinderen naar hartenlust spelen met de spullen waar onze ouders en grootouders mee speelden. Meer info op www.eynderhoof.nl

donderdag 04 juli

Op zaterdag 6 juli 2013 organiseert Jachthonden Vereniging Soerendonk ( J.V.S. ) wederom hun jaarlijkse Internationale jachthonden proeven wedstrijd. De wedstrijd en de proeven worden gehouden op het eigen terrein, korfbalveld, en sportpark, en omliggend gebied bij sportpark ‘De Braken’ aan De Branten 15 in Soerendonk. De aanvang van de proeven is na de keuring door de dierenarts om ± 8 uur, en zullen ongeveer duren tot 16.30 uur. Op de parkeerplaats bij het sportpark ‘De Braken’ is voldoende parkeergelegenheid. Belangstellenden kunnen hier kennis maken met de

De Heemkamer van de Heemkundekring De Baronie van Cranendonck, gevestigd in het Schepenhuis aan de Markt in Budel, is geopend tussen 14 en 22 uur. De toegang is gratis.

zondag 07 juli

jachthondensport en dit in wedstrijdverband. Het samenspel van de voorjager en zijn jachthond zijn op deze dag te bewonderen. Er nemen ongeveer 78 honden deel aan deze jachthonden proeven. Diverse rassen zullen deelnemen en ook minder bekende rassen behoren tot de deelnemers. Het is uiteraard toegestaan aan de bezoekers hun eigen hond mee te nemen als zij de proeven bezoeken, deze dienen echter wel aangelijnd te zijn. De bezoekers worden wel gevraagd om net als de deelnemers de aangewezen route te volgen, welke door middel van pijlen staat aangegeven. De toegang is gratis.

Samen er op uit is leuker

Spirituele avond vanaf 20.00 uur in de Horizon, Amundsenstraat 5 te Valkenswaard met helderziende waarnemingen via uw De Vrijwillige Hulpdienst Crageboortedatum door Hennie Schot. Ieder- nendonck krijgt steeds vaker een van harte welkom! aanvragen van mensen die ver-

legen zitten om een praatje, er alleen niet op uit kunnen gaan en wel eens af en toe de deur uit willen. Deze aanvragen kunnen alleen gedaan worden door mensen uit Cranendonck. Daarom zijn we op zoek naar mensen die het leuk vinden om contact te hebben met een ander, de beschikking hebben over een auto en/of de mogelijkheden hebben om een rolstoel te rijden. U spreekt

zaterdag 29 juni

Vanaf 10.30 uur gaat het doubletten toernooi door in Sportpark Romrijten in Maarheeze. Inschrijven kan vanaf 10 uur door betaling van 7,50 euro per team (inbegrepen kopje koffie en thee). Er zijn 4 wedstrijden (voorgeloot) en er zijn prijzen in natura te winnen. Aanmelden kan t/m 3 juli via jbcmaarheeze@gmail.com of tel. 0031 649396446 of 0031 475 785681. Een "In het artikel omtrent Huijers organisatie van J.B.C. Le Biberon 84. Handel en Transport, dat vorige

Concert van Kon. St. Cecilia uit Hamont-Achel en St. Antonius uit Budel-Schoot in gemeenschapshuis De Reinder in Budel-Schoot. Aanvang 19.30 uur.

Ook in deze agenda? Weekblad, werd i.p.v. het teleE-mail dan de gegevens van uw activiteit foonnummer het faxnummer of evenement naar HAC Weekblad: gepubliceerd. info@hacweekblad.eu

Longpunt Weert organiseert een themabijeenkomst. De longarts Linda van Eijsden van SJG Weert bespreekt het thema: 'snurken en slaapapneu'. Deze vindt plaats tussen 14 en 16 uur in het Keenterhart, St. Jozefskerkplein 3 te Weert. De zaal is open vanaf 13.30 uur. Aanmelden is niet nodig.

over de politie en politiehonden vertellen. Toen kwamen er twee moeders, de één vertelde over fysiotherapie en de ander over de apotheek. Eén moeder werkt bij de Plus en regelde voor de kinderen dat ze mee mochten helpen met koekjes bakken, gehakt maken en vlees inpakken, in de winkel en het magazijn kijken wat daar allemaal staat en als klap op de vuurpijl mochten ze ook achter de kassa de boodschappen scannen. Als laatste kwam een moeder vertellen over de kapper. De kinderen vonden alles erg leuk en interessant.

met de klant af hoe vaak en wanneer jullie elkaar ontmoeten, dus uw tijd kunt u zelf indelen. De Vrijwillige Hulpdienst Cranendonck zorgt voor een goede match tussen vrijwilliger en klant, er wordt gezorgd voor begeleiding. Vrijwilligers zijn verzekerd en krijgen een reiskostenvergoeding. Heeft u interesse om als vrijwilliger bij de Vrijwillige Hulpdienst aan de slag te gaan? Meld u dan aan bij Carrie van Hoef, coordinator Vrijwillige Hulpdienst Cranendonck via 0031 495-592557 of carrievanhoef@ paladijn-welzijn.nl

Rectificatie

week is verschenen in het HAC

Wie graag meer informatie ontvangt of een afspraak maakt, kan altijd bellen naar Huijers Handel en Transport via telefoonnummer 0031 495 491338."


HAC Weekblad · Vrijdag 21 juni 2013 + + +

Een partner die alles op een rijtje zet Een gecertificeerd belastingadviseur van het Register Belastingadviseurs (RB) denkt met u mee en benut uw belastingkansen optimaal. Ook voor Nederbelgen.

PAGINA 9 u! Ik was er al voor

Trade and tax Deken van Baarsstraat 8-A 6021 BH Budel +31 (0)495 70 02 10 info@tradeandtax.com

Verder in fiscale kennis

=

Omdat: ro Extra info op ons reisbu is! d vanzelfspreken

Ebbenhage Laarstraat 16-A 5582 HL Waalre +31 (0)40 785 16 59 info@ebbenhage.nl

www.riksdejong.nl • & 0031 495 494908 • Anton Meurkensstraat 14 • Budel info@btts.nl • Open: ma.-za. 10-17 of op afspraak...’s avonds en in het weekend!

www.tradeandtax.com - www.ebbenhage.nl

LOCHT De De

- Hondenpension & dagopvang - Hondenpension & dagopvang -

Zonwering en Rolluiken

Budel-Schoot Budel-Schoot

Opening 1 juli! Opening 1 juli!

Reparaties

Eerdere opvang is bespreekbaar. Eerderebinnenopvangen is buitenkennels, bespreekbaar. Ruime Ruime en buitenkennels, grotebinnenspeelweide - zeer veel grote speelweide - zeer veel aandacht. Nog diverse plaatsen aandacht. Nog diverse beschikbaar. Meer plaatsen info: beschikbaar. Meer info: www.hondenpensiondelocht.nl www.hondenpensiondelocht.nl 0495-586670 of 06-14002306 0495-586670 of 06-14002306

Eigen service- en reparatiedienst

Rondven 41d · Maarheeze Tel. 0031 495 496411 Natuursteen en composiet

Massief eiken vloeren

Maatwerk uit eigen steenhouwerij

Multiplank / Parketvloeren

Marmersoorten (o.a. uit eigen groeven)

Laminaat / PVC laminaat

Keramische vloertegels en wandtegels

Alle vloerverwarming

Wij kunnen uw complete tegelwerk verzorgen! sebu@chello.nl tel. 0031 (0)653719820 Vakkundig advies bij aanleg of renovatie van uw toilet, badkamer of tegelvloer. Tevens verzorgen wij de aanleg van vloerverwarming en smeervloeren.

NU 6% BTW OP ARBEID!

Bezoek onze vernieuwde showroom! Kennedylaan 69A - 5555XC Valkenswaard T. 040-222 1490 of 040-222 1504 www.marmolux.nl

Onderhoud en reparaties olie en gas cv Keuring olietanks

Alle onderhoud en herstellingen van verwarmingsinstallaties. Renovaties van stooklokalen. Olietank keuringen. Verhuur mobiele verwarmingsunits. Tel. (B) 011 - 44 60 87 Tel. (NL) 0495 - 49 95 72 Fax (B) 011 - 62 14 41

E-mail: info@ruttencv.be Web: www.ruttencv.be

Bosstraat 147 · 3930 Hamont & 0032 11 446087 (B) & 0031 495 499572 (NL) www.ruttencv.be

Algemene elektriciteitswerken - Verlichting

EtB Leo Hegge

Erkend Elektrotechnisch installateur Elektrische installaties voor bedrijven en particulieren Elektrische keuringen van woningen en bedrijven Elektrische verwarmingen Aanleg van professionele tuinverlichting Parlefoon en videocom-systemen Advies/aanbrengen van noodverlichting met pictogrammen

Bosstraat 76 · 3930 Hamont-Achel E. etb.leo.hegge@telenet.be T. 0032 11 448812 GSM 0031 6 51191057 · GSM 0032 475 543443

Binnenkort online! Speel mee met de Pool de France op www.hacweekblad.eu Dit jaar gaat de Tour door van 29 juni tot en met 21 juli 2013. Het is trouwens de 100ste Tour die gehouden wordt! Een jubileum dus! HAC Weekblad laat de sportliefhebbers niet in de steek en lanceert wederom een spannende wedstrijd voor de lezers. Vanaf volgende week kan iedereen zich op de website www.hacweekblad.eu, via de banner van de Pool de France, inschrijven voor de wedstrijd. Natuurlijk zijn er ook dit jaar tal van mooie prijzen te winnen! Meer daarover in de volgende editie van HAC Weekblad!

UITSTEKENDE UITSTEKENDETHERMISCHE THERMISCHEISOLATIE ISOLATIEMET METEEN EENMAXIMAAL MAXIMAALGLASOPPERVLAK GLASOPPERVLAK

HET HET REVOLUTIONAIRE REVOLUTIONAIRE ALUMINIUM ALUMINIUM RAAM RAAM Met Methun huntijdloos tijdloosdesign designen eneen eenveelvoud veelvoudaan aanvarianties varianties bieden biedenFIN-Project FIN-Projectramen ramende deideale idealeoplossing oplossingvoor voor verschillende verschillendebouwsituaties. bouwsituaties.De Deslanke slankeoptiek optiekvan vanhet het Nova-line Nova-lineraam raamzorgt zorgtniet nietalleen alleenvoor vooreen eenmooi mooien en modern modernaanzicht, aanzicht,maar maarook ookvoor voorbuitengewoon buitengewoon veel veellichtinval lichtinvalininde debinnenruimtes. binnenruimtes.

t t l l e e p p r r e e OOvv

COMFORTABEL, COMFORTABEL,ROBUUST ROBUUSTEN ENSUPERISOLEREND SUPERISOLEREND

Specialist SpecialistininLUCHTDICHT LUCHTDICHTbouwen bouwen

CEVEK CEVEKN.V. N.V.Emiel EmielVlieberghlaan Vlieberghlaan1212 Industrieterrein IndustrieterreinNolimpark Nolimpark1714 1714B-3900 B-3900OVERPELT OVERPELT TelTel: 011/800.400 : 011/800.400Fax Fax: 011/800.419 : 011/800.419 e-mail e-mail: info@cevek.be : info@cevek.be www.cevek.be www.cevek.be BEZOEK BEZOEKONZE ONZEVERNIEUWDE VERNIEUWDEWEBSITE WEBSITE: WWW.CEVEK.BE : WWW.CEVEK.BE Openingsuren Openingsuren: Alle : Allewerkdagen werkdagenvanvan8 tot 8 tot1212uuruurenenvanvan1313tottot1717


HAC Weekblad · Vrijdag 21 juni 2013

HAMONT - ACHEL - Van donderdag 27 juni tot en met zondag 30 juni worden er Braderiedagen gehouden in Hamont-Achel.

PAGINA 10

Braderiedagen in Hamont-Achel BRADERIEDAGEN

Tal van ondernemers bieden tijdens deze dagen vele acties en kortingen aan naar aanleiding van de solden die op 1 juli van start gaan.

Ben er dus snel bij en geniet als eerste van de mooie kortingen en acties!

Vanaf nu gaan we richting zonnige grote vakantie! Pre-solden shoppen @

4 Braderiedagen prijzen donderdag 27/6 braderie 28/6 ot .... vrijdag zaterdag 29/6 zondag 30/6

27 JUNI - 28 JUNI - 29 JUNI - 30 JUNI MET TAL VAN ACTIES EN KORTINGEN Van donderdag 27 t/m zondag 30 juni zijn de jaarlijkse braderie-dagen in Hamont-Achel.

vanaf -30% * t

Zondag 30/6 en RA zondag 7/7 EXT 7u! -1 geopend van 14

*start solden dinsdag 2/7/13! *uitgezonderd basis- en nieuwe collectie!

Verschillende ondernemers uit de regio bieden al vanaf donderdag 27 juni interessante acties en mooie kortingen aan, speciaal voor hun klanten.

In aanloop naar de Soldenperiode (van 1 t/m 31 juli) kan iedereen vanaf dan al terecht voor koopjes aan aantrekkelijke prijzen.

Stad 6 · 3930 · Hamont · T. 0032 11 551911

TOT 50% KORTING OP ZONNEBRILLEN tijdens de braderiedagen!

Optiek

Boutique

Ribenetoltle

Korting

Care

Optiek - Contactlenzen - Hoorcentrum

*M.u.v. RayBan en Serengeti

Stad 30 · 3930 Hamont · Tel. 0032 11 622222 · www.eyecare.be

SOLDEN!

van

-20% tot -50%

AN 13-17 UUR V EN P O I N JU 30 G A ZOND

esty le... 1500 m 2 ru ite rs po rt en lif Een bezoek is zéke r ! d e m oe ite waa rd

EMMERS.eu B. Kempplein 23 · Hamont-Achel · T. 0032 11 664773 · www.emmers.eu

gen Braderieda ij.. 2288,, n. 2277,, vvrrij doon d zat. 29 en zon. 30 juni. Zondag extra open ur van 13-17 u Stationsstraat 109 · Hamont · T 0032 11 447423

www.boutiqueribelle.be

atmos ✶ marie méro ✶ divas ✶ diversa ✶ signa nature ✶ yest ✶ che cosa


HAC Weekblad · Vrijdag 21 juni 2013

PAGINA 11

Braderiedagen in Hamont-Achel Sommige handelaars uit zondag 30 juni zullen ende gemeente stunten kele ondernemers uitzonniet enkel op donderdag derlijk geopend zijn! 27 juni, vrijdag 28 juni en zaterdag 29 juni, ook op

Kijk zeker op deze pagina's, voor een overzicht van de verschillende aanbiedingen.

n e d l So -10% tot

huidverzorging in de zon zomermake-up

-50%

Op:

bloempotten r• zome l schoeise • ...

SCHOONHEIDSZORG DRIESEN

INSTITUUT · PARFUMERIE

Vrijblijvende adviesprijzen

geldig tot 31-12-2013

zondag open

Lieve Driesen · Kerkstraat 14 · 3930 Hamont · Tel. 0032 11 44 55 44


HAC Weekblad · Vrijdag 21 juni 2013

Herwaardering van de posttrafiek naar en van Grevenbroek (17de en 18de eeuw)

Doe mee aan de Pool de France 2013!

De Geschied- en Heemkundige Kring De Goede Stede Hamont, heeft met de steun van de provincie en het stadsbestuur van Hamont-Achel een tweejarig project uitgewerkt rond de 17de en 18de eeuwse postgeschiedenis. Er waren vermoedens dat Hamont-Achel hierbij een belangrijke rol had gespeeld. Het onderzoek heeft dat bevestigd!

Vorig jaar nam de Brit Bradley Wiggins de hoogste titel van de Tour de France mee naar Groot-Brittannië. Wie dit jaar deze eer toekomt, weten we nog niet! Wat we wel weten is dat u ook dit jaar weer kans maakt op vele mooie prijzen! Want HAC Weekblad organiseert wederom een Pool de France.

Door Luk v.d. Sijpe Niet alleen was er een flinke organisatie van brievenpost, waarbij vooral Hamont een belangrijk centrum was, maar er was ook de diligencedienst met personenvervoer dat vooral in Achel een standplaats vond. Het is daarom niet verwonderlijk dat er belangrijke personen in Hamont-Achel passeerden. De beroemdste was ongetwijfeld de keizer van Oostenrijk, Jozef II, die vanuit Roermond even halt hield en enkele uurtjes rustte in de afspanning van Koeckhofs. 1. De brievenpost was vooral in Hamont georganiseerd. Dit aspect werd vorig jaar gepresenteerd en een kleine tentoonstelling hierover is nog steeds te bezichtigen in het Documentatiecentrum Dr. Bussels. 2. Guido Tijskens, projectleider, heeft dit jaar de diligencepost bestudeerd en kwam tot de vaststelling dat er zeker drie lijnen samenkwamen in Achel. Opvallend daarbij is dat de diligencepost oorspronkelijk op de hoeve Beverbeek wisselde. De betekenis van deze hoeve voor de lokale geschiedenis is trouwens om meerdere redenen zeer groot. In het midden van de 18de eeuw werd Achel-Centrum de uitvalsba-

Hamontse postkoets op het Statieplein sis van de diligencedienst. Daarbij speelde de Achelaar Matthijs Van den Dungen een zeer grote rol. De diligence die in Achel aankwam en wisselde betrok drie belangrijke lijnen: De diligencepost van ’s Hertogenbosch naar Maastricht en v.v. Deze lijn wordt reeds in 1679 vermeld. Rond 1715 deed ze de “posterije” op Achels Beverbeek aan. Mathijs Van den Dungen beheerde later vlak bij de kerk van Achel de post.  Ook de diligencedienst op de lijn Antwerpen-Roermond kwam daar aan. De diligencepost van ’s Antwerpen naar Roermond en v.v. Wellicht bestond deze lijn reeds in 1686. Het was de keizerlijke posthouder te Roermond die de lijn tot Neerpelt beheerde. Achel was in 1694 een ook een stopplaats op het traject Roermond-Antwerpen. De Holtbecker wordt als commis der posterijen vermeld in 1702. Hij woonde op Genenbroek. In 1717 verhuisde het postkantoor van Turn en Taxis van Pempelfort in Duitsland naar Maaseik Toch bleef Achel zeker tot het jaar 1805 vermeld op de vele post-

kaarten van Turn en Taxis. De diligencepost van Den Haag naar Maaseik en v.v. Maaseik had midden de 17de eeuw reeds een kantoor van de Luikse Post. Daarnaast was er ook een beperkt kantoor van de Keizerlijke Post. In 1717 werd dit kantoor van Maaseik een hoofdkantoor binnen Turn en Taxis en werd het een zeer belangrijk postkantoor, vooral voor de Duitse brieven. Er was vanaf augustus 1745 tot 1 april 1749 door de Rijkspost een diligencerit opgestart van Maaseik naar Den Haag met een frequentie van 4 maal per week. Deze rit vertrok vanaf 1 april 1749 alle dagen in beide richtingen. Nu werd weer Hamont de halteplaats voor deze rit. Over deze interessante bladzijde uit de lokale geschiedenis kon men tijdens het dorpsfeest in Achel 16 juni heel wat opsteken in het museum Grevenbroek en in een infotent aan de voormalige Simonsschool. Er was op 16 juni ook een prachtexemplaar van een diligence te bewonderen. Later dit jaar wordt een publicatie uitgegeven ter afsluiting van dit project. In een volgend nummer gaan wij hier dieper op in.

Nieuw systeem Glas- en gevelreiniging CRANENDONCK - Multi-Service schoonmaak- en bedrijfsdiensten heeft onlangs een mobiel Osmosesysteem in gebruik genomen Bij osmose glasbewassing maakt Multi-Service schoonmaak- en bedrijfsdiensten BV gebruik van puur (osmose) water. Omdat dit water gereinigd is van alle stoffen zoals kalk en mineralen, ontstaat er een zuivere vloeistof waarmee alle ramen streeploos schoon worden. De Europese richtlijn voor het werken op hoogte ontmoedigt het gebruik van ladders bij glazenwasserwerkzaamheden. Door telescopische glasbewassing in te zetten wordt dit probleem opgelost. Dit systeem pompt water omhoog door een uitschuifbare steel. Aan het eind van deze steel zit een wasborstel. Omdat osmosewater wordt gebruikt zijn trekker en zeem niet meer nodig. Osmosewater droogt ook bij zonnig weer streeploos op. Dit zorgt er voor dat niet alleen het wassen van hoge ramen, maar ook wandbeplating en boeiboorden makkelijk te reinigen zijn. Osmose

Multi-Service reinigde de boeiboorden bij de Blokker in Budel glasbewassing is niet milieubelastend, omdat er geen chemische middelen meer gebruikt hoeven te worden. Het verplaatsen van ladders is niet meer nodig, bij aankomst op een project kunnen zij direct aan de slag. In de Osmose-aanhangwagen zit niet alleen een complete zuiveringsinstallatie maar beschikt ook over eigen stroomvoorzieningen en een

voorraadtank waarmee ze direct 4 uur kunnen werken. Geen verlies meer van tijd en het gaat vele malen sneller. Ook het inhuren van een dure hoogwerker is vaak niet meer nodig. Men kan dan ook vaak door het inzetten van dit systeem voor de opdrachtgevers de kosten op glasbewassing flink drukken.  Op dit moment zijn er steeds meer opdrachtgevers die het voordeel van het mobiele Osmosesysteem in zien. Zo maakt de Gemeente Hamont-Achel al gebruik van het systeem voor alle gemeentelijke gebouwen. Maar ook zijn onlangs de boeiboorden bij de Blokker en woninginrichting Verweyen weer wit en blauw geworden door het systeem. Ook is het systeem al veelvuldig ingezet bij particulieren voor de schoonmaak van serres. Met het milieu in ons achterhoofd, de veiligheid voorop, kunnen wij zeggen dat Multi-Service Schoonmaak- en bedrijfsdiensten BV zeker voorop loopt. Wilt u meer informatie neem dan contact met ons op 0031 495-494434. Zie ook onze advertentie op pagina 13 in deze editie.

Dit jaar gaat de Tour door van 29 juni tot en met 21 juli 2013. Het is trouwens de 100ste Tour die gehouden wordt! Een jubileum dus! HAC Weekblad laat de sportliefhebbers niet in de steek en lanceert wederom een spannende wedstrijd voor de lezers. Vanaf vol-

PAGINA 12

gende week kan iedereen zich op de website www.hacweekblad.eu, via de banner van de Pool de France, inschrijven voor de wedstrijd. Hier zal dan ook meer info te vinden zijn, alsook de spelregels. Wie vorig jaar al heeft deelgenomen aan deze spannende pool, weet alvast wat er verwacht wordt! Natuurlijk zijn er ook dit jaar tal van mooie prijzen te winnen! Wat die precies zullen zijn wordt eveneens volgende week bekend gemaakt! Het zal de moeite lonen! Houd in ieder geval onze website en de krant goed in de gaten en speel mee! Samen maken we er een sportieve zomer van!

Dorpsfeest Achel

Mede door het goede weer was het gezellig druk tijdens het Achelse dorpsfeest waar allerhande attracties waren, o.a. een middeleeuws tentenkamp met bijbehorende gevechten en diverse optredens met o.a. balletgroep Pas de Deux. Foto Gerard Coenen.

Zuiderpoort zwembad In de zomermaanden is zwembad de Zuiderpoort een echte aanrader! Voor de kinderen zullen er veel activiteiten georganiseerd worden, zoals: de waterstormbaan, snorkelen, zwem4daagse en nog veel meer! Zuiderpoortevents beschikt over een tweetal eigen waterstormbanen. Deze zullen we in de zomer dan ook actief gaan gebruiken! De combinatie van zwemmen en klimmen/klauteren is perfect voor ieder kind! De stormbaan zal op 30 juni, 8 juli, 18 juli, 23 juli, 1 augustus en 6 augustus in het water liggen. In de zomervakantie je snorkeldiploma halen of gewoon komen snorkelen? Ook dat biedt zuiderpoortevents aan! In totaal zijn er 12 trainingen waarbij de kinderen leren snorkelen en allerlei oefeningen doen. Om je snorkeldiploma A te behalen moet je minimaal 5 trainingen

zijn geweest. De snorkeluitrusting hiervoor is aanwezig! Snorkeltrainingen vinden plaats op iedere maandag en vrijdag van de week. Het diploma zwemmen is op zondag 14 juli van 10 uur tot 11 uur en op zondag 11 augustus van 10 uur tot 11 uur. Tijdens het discozwemmen kun je komen dansen op de nieuwste hits, gedraaid door onze eigen DJ. Het zwembad wordt omgetoverd tot een heuse disco met muziek en speciale lichteffecten! Het discozwemmen gaat door op vrijdag 12 juli van 18.30 uur tot 20.30 uur en op vrijdag 26 juli van 18.30 uur tot 20.30 uur. Naast al het voorgaande worden er nog allerlei andere zwem- en wateractiviteiten aangeboden, zodat er iedere dag iets te beleven is in het Zuiderpoortbad. Hierbij kun je denken aan kanovaren, een zwemspeeltuin en estafettes. Kom dus snel een heerlijk dagje plonzen in het Zuiderpoortbad!

Openingstijden Zuiderpoort Zwembad * maandag   dinsdag         woensdag     donderdag   vrijdag           zaterdag       zondag          

12.00 - 17.00 uur 12.00 - 17.00 uur 12.00 - 17.00 uur 12.00 - 17.00 uur 12.00 - 17.00 uur 10.00 - 17.00 uur 10.00 - 17.00 uur

Baantjes zwemmen Dinsdag 10.00 - 11.00 uur Vrijdag 10.00 - 11.00 uur

*De openingstijden worden verlengd indien het mooi weer is.


HAC Weekblad · Vrijdag 21 juni 2013

PAGINA 13

Vacatures Zoekt: ewerker vanaf Vakantiemed ct op hiervoor conta 16 jaar. Neem rouw ev Jansen of m met mevrouw 34. 13 a 0031 495 49 van Tulden vi (Reclame geldig van 1 t/m 30 juni)

Reinigen/wassen van:

• Colbert van 8.50............................€ 6.95 • Overhemd van 3.20.......................€ 2.50 • Matras/waterbedhoes 24.50. .... € 21.00

llen Via deze weg wi n wij onze klante de t da n te we laten gBudelse kledin reparatie geen n depot meer va ons is.

Pater Ullingsstraat 13 • 6023 AM Budel-Schoot • +31 495 491334 • info@de-kim.nl

Al bijna 30 jaar is Alpro een vooraanstaand producent en leverancier van kunststof ramen, deuren en kozijnen op de Nederlandse markt. Alpro verwerkt het Gealan® profielsysteem en beschikt over hoogwaardige en verregaand geautomatiseerde processen en middelen op het gebied van calculatie, werkvoorbereiding en productie. Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar kandidaten voor de functie van:

PRODUCTIELEIDER (M/V)

Uw advertentie in HAC Weekblad: uw advertentie in 21.250 brievenbussen!

Budel, Budel-Schoot, Budel-Dorplein, Maarheeze, Gastel, Soerendonk, Hamont, Hamont-Lo, Achel, Achel-Statie, Neerpelt, St. Huibrechts-Lille, Herent, Boseind, Grote Heide.

Garagedeur van het jaar

Voordeur van het jaar

*Garagesectionaaldeur RenoMatic 2013 incl. aandrijving en handzender. Voordeur RenoDoor 2013 zonder zijdelen.

Nieuwedijk 7 6021 RL Budel T. 0031 495 843860

Tjeu van Horne - www.kampeercentrumbudel.nl Meemortel 34 - 6021 AE Budel 4 van het jaar 2013/1 Kampeerautobedrijf Tel. +31 (0)495-493355

WERKVOORBEREIDER / INKOPER (M/V)

Je schriftelijke sollicitatie kun je richten aan info@alpro.nl ter attentie van de heer C. Lindelauf.

vanaf € 1298*:

Neem voor maatvoeringen en kleuren contact op met de Hörmann specialist:

Wij zoeken een collega die, sturend en organiserend vanaf de werkvloer, zorgt voor een technisch efficiënt en kwalitatief doelmatig productieproces. Kandidaten dienen te beschikken over een WTB vooropleiding op ten minste MBO-niveau en enige leidinggevende ervaring.

Je draagt zorg voor de werkvoorbereiding en inkoop van materialen ten behoeve van onze dealerorders. Wij vragen een technische basisopleiding op MBO-niveau. Ervaring in een soortgelijke functie en/of branche is een pré.

vanaf € 899*:

% tot 30aring besp

10 liter, van 5.

90

Nu € 4.

95

van

€ 49.

95

15 liter, van 7.

90

Nu € 6.

50

nu

€ 44.

95

Campingtafel

baar Handig opvouw maten in verschillende

20 liter, van 9.

Nu € 7.

95

fel bare campingta Handige opvouw are poten met vier verstelb

Clement van Maasdijkstraat 3 6021 PL Budel Tel. 0495 - 431 300 www.alpro.nl

Watertanks

90

Depolim motorhomes - www.depolim.be Waterrijt 15 - 3900 Overpelt Tel. +32 (0)474-32 58 80

Zoekt

Glasbewassing Reinigen boeiboorden

O parti ok voor culie ren!

Reinigen serres +

Damwanden

Personeel voor weekdagen / weekenden / feestdagen: Kok / keukenhulp Afwassers • Bediening voor restaurant • Bediening voor feesten en partijen • Obers • Tevens zoeken we hulp die ‘s avonds/ ‘s nachts alles weer klaar zet voor de volgende dag • Poetshulpen • •

Bent u geïnteresseerd in één van onze vacatures reageer dan snel via mail:

info@partycentrumantoine.nl Party Centrum Antoine • Dorpsstraat 36 • 6027 PH Soerendonk • www.partycentrumantoine.nl • Tel +31 (0)495 59 27 37

Streeploos Milieuvriendelijk Zonder chemische middelen Vraag vrijblijvend offerte!

schoonmaak & bedrijfsdiensten www.multi-service.nl Bart Coppens, e-mail: bart@multi-service.nl Grootschoterweg 102 - Budel-Schoot - Tel. 0031 495 494434


HAC Weekblad · Vrijdag 21 juni 2013

Kiek ‘s hiej

PAGINA 14

Knutselen voor Vaderdag

1

Getuige van een ongeluk, een leuke gebeurtenis of heeft u gewoon een mooie foto gemaakt in Hamont-Achel, Cranendonck of Neerpelt? Stuur uw kiekje naar info@hacweekblad.eu en wie weet staat uw foto volgende week in ‘Kiek ‘s hiej’.

2

3

Kunstenares Nicole Raets heeft met de kinderen van groep zes en zeven van BS De Wereldwijzer een sleutelrekje voor vaderdag gemaakt. Het gehele jaar was zij de sleutel tot succes bij iedere handvaardigheidsles voor de kinderen! Wij willen Nicole dan ook hartelijk

danken voor alle leuke opdrachten die zij dit jaar met de kinderen gedaan heeft. Wij hopen natuurlijk ook volgend schooljaar weer gebruik te mogen maken van haar creatieve brein en handelen! Ook willen wij namens alle kinderen van basisschool "De Wereldwijzer" iedereen alvast een ontzettend leuke vakantie toewensen!

Zomerfeest in Dorplein

5 4

6 Het Zomerfeest was een groot succes.

7

Wat ’s ochtends niemand wilde geloven werd toch de waarheid: het jaarlijkse Zomerfeest van de Andreasschool had wederom plaats op een zonovergoten schoolplein. De organisatie was in handen van de Oudervereniging Andreas en met hulp van vrijwilligers van Buurtvereniging wijk 4&5 werd het een groot succes. Elke groep gaf een spetterend optreden. Bovendien werden de aanwezigen

getrakteerd met optredens van de Dancing Diamonds, Floor Burnin’ en ‘De Sintels’. Een en ander werd door Jos Rademakers, op zijn geheel eigen unieke wijze, aan elkaar gepraat. Voor directeur Mari Kokke was het zijn laatste feestje op deze school. Hij vatte het mooi samen: “Waar vind je nog een mooie school, gelegen tegen de bosrand, waar door de betrokkenheid van ouders en inwoners zo’n feest van de grond komt?”. In Budel-Dorplein dus! Het was nog lang gezellig.

Parochieteams sluiten jaar af

8 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

9

Dit is een Icarisblauwtje. Foto Leike Jaeken. Het muntvlindertje is meestal terug te vinden op de muntbladeren, vandaar de naam, en is met zijn 10 mm de kleinste vlinder in onze regio. Foto Gerard Coenen. De eendagsvlieg is geen lang leven beschoren, hooguit enkele dagen. Foto Wout van Gils. Jezus aan het kruis bij de Achelse Kluis. Ingestuurd door Ria Scheepers. Sonja Janssen trok naar Beeldig Lommel en zette er Pinokkio op de foto. Rolf Ziemann nam deze foto op de Kinderboerderij in Weert. Gezellig picknicken in de bosrijke omgeving van Hamont naar Achel. Foto: Jacqueline Joosten-Segers. En ook Wilhelmien Hegge trok naar Beeldig Lommel en nam er deze foto. D. ter Huft stuurde ons deze foto toe van een hommel.

Foto: Gert-Jan van Ansem. Op dinsdag 18 juni brachten de leden van de diverse parochieteams Hamont-Achel een bezoek aan plantenkwekerij Rombouts te Achel. Dit ter afsluiting van het federatief jaar van de federatie Hamont-Achel.

De familie Rombouts kweekt al jaren sierheesters, bamboes en siergrassen voor diverse tuincentra, gemeenten en hoveniersbedrijven in zowel binnen- als buitenland.


HAC Weekblad · Vrijdag 21 juni 2013

PAGINA 15

Voetbalrobots op het WK RoboCup 2013

Braderie bij OBS Triolier

In Eindhoven vindt in de laatste week van juni het WK RoboCup plaats. Zo’n 3000 deelnemers uit veertig verschillende landen komen bijeen om onder meer hun robots –geheel zelfstandig- te laten voetballen. Het team Tech United van de Technische Universiteit Eindhoven is regerend wereldkampioen in de middengrote categorie. Bulander Olaf Klooster maakt deel uit van het team en maakt ons enthousiast over het wereldkampioenschap waar techniek centraal staat.

BUDEL - Op zondag 23 juni organiseert OBS de Triolier een gezellige braderie. Op het schoolplein kan iedereen terecht voor o.a. tal van kraampjes, een springkussen, een dienstenveiling, diverse optredens en hapjes en drankjes. In de wijk wordt er een sponsorloop gehouden ten voordele van Kika. Iedereen is van harte welkom tussen 11 uur en 17 uur aan de Wethouder van Hunselstraat 13 in Budel. Tot dan!

Door Bert Slenders

Olaf Klooster uit Budel maakt deel uit van het WK-team Robocup 2013

Olaf Klooster maakt sinds oktober vorig jaar deel uit van het team Tech United en regelt daarvoor allerlei zaken achter de schermen, zoals het verzorgen van demonstraties en het contact met sponsoren. Tech United bestaat uit zo’n zestig studenten die drie soorten robots bouwen en programmeren. Daaronder vallen een grote zorgrobot, de ‘humanoid’ die het meest op een mens lijkt, en de kleinere voetbalrobots. Met deze laatste robots is het team tijdens het WK RoboCup titelverdediger. Het interessante van deze verschillende apparaten is dat ze volledig autonoom zijn. Olaf: “Tijdens een wedstrijd is het volledig aan de robots zelf, want ze worden door niemand bestuurd. Ze passen zich steeds aan op de dynamische omgeving en moeten bijvoorbeeld de bal en veldlijnen herkennen, passen naar teamleden, vrijlopen, schieten en keepen.” Dit principe van onafhankelijkheid is van toepassing op alle soorten robots en daarom in de toekomst belangrijk voor de maatschappij, benadrukt Olaf. Want dat robots kunnen voetballen is leuk, het gegeven dat ze dit zonder de hulp van mensen kunnen creëert mogelijkheden. “Robotica is belangrijk voor de toekomst. De RoboCup is daarom ook gericht op het nut voor de samenleving. Zo zou een zorgrobot bepaalde huishoudelijke taken over kunnen nemen. Maar

zoiets simpels als het pakken van een blikje cola is voor een robot moeilijk, want wil hij dat volledig autonoom kunnen doen. Zo moet hij het commando verstaan, in elke omgeving zelf naar de koelkast kunnen rijden en het gevraagde product terugbrengen naar de juiste persoon.” Daarom schat Olaf dat misschien op de helft van deze eeuw we robots in onze huiskamer kunnen verwachten. Als hij een filmpje toont van AMIGO, de zorgrobot van Tech United, wordt duidelijk hoe zinvol de robotica kan zijn. AMIGO lokaliseert zelfstandig een zogenaamde gewonde die op de grond ligt en helpt hem overeind. Vervolgens neemt Amigo de houding aan van een rollator en het ‘slachtoffer’ is gered. AMIGO, de voetbalrobots en vele andere soorten robots zijn van woensdag 26 juni tot en met zondag 30 juni te zien op de Genneper Parken in Eindhoven. Onder meer op de schaatsbaan en de sporthal vindt het toernooi plaats, verspreid over wel 18000 vierkante meter. Olaf maakt duidelijk dat het zeker de moeite waard is om langs te komen, of je nou van techniek en voetbal houdt of niet. “Het is echt mooi om een keer mee te maken. Op de tribunes tijdens wedstrijden is het publiek enthousiast, zeker als er een doelpunt gemaakt wordt. Er wordt gevoetbald met de FIFA spelregels, waarbij de enige menselijke factor wordt gevormd

door de scheidsrechter die met de robots kan communiceren. Zo kunnen er zelfs spelers gele of rode kaarten krijgen.” De volgende keer dat het WK in Nederland zal zijn, is misschien pas weer over 20 jaar en daarnaast is de entree gratis. “Pak daarom je kans, het is ook niet zover naar Eindhoven.” De RoboCup staat deels in teken van competitie, maar een onderliggend doel is de samenwerking tussen de landen, maakt Olaf duidelijk. “Alles is open source. Dat wil zeggen dat teams jaarlijks moeten vrijgeven hoe de robots gemaakt en geprogrammeerd zijn. Zo worden de teams gedwongen om zich steeds te verbeteren en helpen we elkaar echt. Zo hoef je niet twee keer het wiel uit te vinden omdat je dingen van elkaar overneemt.”. Het zou zo maar kunnen dat Tech United volgende week opnieuw wereldkampioen wordt, want in april wonnen ze nog de ‘Portugese Open’. Op de langere termijn heeft het team een ambitieuzere doelstelling, vertelt Olaf. “Het doel is om in 2050 met een team van volledig autonome humanoid robotvoetballers te winnen van de FIFA wereldkampioen voetbal.” Surf naar www.RoboCup2013. org voor meer informatie over de RoboCup en op www.techunited. nl kun je onder meer de verschillende robots van Olafs team in actie zien.

Harmonie EMM naar Oostenrijk In het kader van een internationale concertagenda is Harmonie EMM uitgenodigd om in de omgeving van Jerzens en Innsbruck een aantal concerten te verzorgen. De harmonie heeft deze uitnodiging aanvaard en vertrekt vrijdag 28 juni richting Oostenrijk om in de omgeving van Innsbruck een

aantal concerten te geven. De harmonie zal de zaterdagochtend in Jerzens (Oostenrijk) arriveren. In de middag staat er om 16 uur nog een repetitie gepland. Om 20 uur wordt bij de Gemeindesaal in Jerzens een groot bijna twee uur durend openluchtconcert gegeven. Zondags wordt op een van de bergtoppen bij het plaatsje Imst een matineeconcert gegeven.

DE BUREN Door Riny Molsbeck

Tussen de concerten door is er zeker gelegenheid de prachtige omgeving te zien en de prachtige stad Innsbruck te bezoeken. Dinsdagmiddag staat het laatste optreden gepland bij de “Stalderhütte”, een berghut met een prachtig uitzicht over het Pitztall (Oostenrijk), waarna er omstreeks 21 terug naar huis wordt gereisd. Woensdagochtend is de harmonie wederom in Budel.

Time4Talent 29 mei heeft Time4Talent i.s.m. met UC Dance uit Geldrop een optreden verzorgd tijdens de aftrap van de Brabantse dag in De Kapellerput, hotel Heeze. T4T is vorig jaar opgericht door Nico Rooijmans en de 1e editie werd gehouden bij De Bout in Soerendonk afgelopen november. Dit

jaar gaat T4T editie Alltalented een spetterend optreden verzorgen op zondag 18 augustus (de week van de Brabantse dag), in Galerie des Beaux Arts te Heeze, met een team met nieuwe artiesten. De kaartverkoop start medio juni via de site van de Brabantse Dag. Volg T4T via facebook! Onder de eerste 100 likes verloten zij 2 entreekaarten!

Infomoment ziekenzorg cm Ziekenzorg CM Hamont-centrum nodigt mantelzorgers en geïnteresseerden uit op maandag 24 juni in de Burg van 19 tot 21 uur. Nathalie Maas van het team 'Ouderen van het OCMW van

Hamont-Achel' geeft meer inzicht in o.a. de zorgverzekering, over de gemeentelijke mantelzorgpremie, de tegemoetkoming voor Hulp aan Bejaarden. Wil je graag meer weten? Iedereen is welkom op dit infomoment!

Schut naar Maastricht De Limburgse Schuttersfederatie verzocht de Schut van Buul om aanwezig te zijn bij het bezoek van Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima aan Maastricht. Ze werden verzocht om met Koningspaar Harrie en Grada Das, de Keizer Marcel Nulens, de Commandant Tonny Rutten en de Vaandeldrager Leo Steyvers aanwezig te willen zijn. Er werden ruim 100 verenigingen ontvangen voor deze dag. Na aankomst werd iedereen gebriefd over wat te doen en hoe men zich moest opstellen: langs weerszijden van de brug naar het Gouvernementshuis. Hiervoor werd de nummering van het komende OLS in Stramproy gehanteerd: even nummers links op de brug ,oneven op de rechtse zijde. Voor Budel (optochtnummer 15) kwam het er op neer dat ze quasi vooraan kwamen te staan. Om kwart voor negen had iedereen zijn plaats: vooraan het Koningspaar, daarachter de Keizer,

de Commandant en daarachter de Vaandeldrager. Toen was het wachten op het nieuwe Koningspaar dat om vijf voor negen arriveerde. Dat geeft toch een speciaal gevoel als je als Belgisch lid van een Brabantse Schutterij, in Maastricht, op 2 meter van je vandaan het Nederlandse Koningspaar ziet langs komen. Ik weet zeker dat het een mooi zicht moet zijn geweest om zoveel Schutterskoningen, Keizers en Keizersparen in vol ornaat met alle zilveren schilden blinkend gepoetst te zien. Om iets na negen had de Schut van Buul zijn opdracht volbracht en keerden ze, weer onder veel bekijks en zelfs hier en daar een applausje in een lange stoet en met bodygards (tenminste zo zagen die er toch uit) terug naar het MECC. Daar werden ze nog getrakteerd op een stuk Limburgse vlaai en een lekkere kop koffie. Dit was een kort maar mooi event om mee te maken want dat zal waarschijnlijk voor ons niet meer gebeuren! Verslag door keizer Marcel Nulens.

Glimlachen op rijm

Voorsteekpas (of lekker asociaal doen) Het Waverse pretpark Walibi biedt een oplossing voor wie een hekel heeft aan lange wachtrijen: de Speedy Pass. Het geeft je toestemming om alle mensen in de rij voorbij te lopen. De Speedy Pass kost 35 euro. Rijke Amerikanen lossen het probleem op door gehandicapten in te huren.

Pretpark Walibi heeft een systeem bedacht Waarbij je niet zo lang hoeft aan te schuiven. Met je dure Speedy Pass binnenstuiven Terwijl ‘t gepeupel in rijen lijdzaam wacht. Wat als we met zijn  allen zo’n Pass kopen? Dan wordt het achter de feiten aan lopen.

H.Grouwels


HAC Weekblad · Vrijdag 21 juni 2013

UIT

AGENDA

EXPO'S

PAGINA 16

THEATER

MUZIEK

FILM

Concert De Achelse Orgelvrienden

Selector op Rock Monsieur

Op zaterdag 6 juli om 20.30 uur geven De Achelse Orgelvrienden een concert in de Kerk van Achel-Centrum. Het wordt een zomerconcert met een klank van hobo en orgel.

Op zaterdag 31 augustus staat het podium van Rock Monsieur voor de 11de keer op het marktplein van Hamont.

De uitvoerders zijn de veelbelovende jonge musici uit Noord-Limburg, namelijk Jeroen Follon uit Achel op het orgel en Veerle Huskens uit Peer op de hobo. Veerle Huskens kreeg haar eerste hobolessen van Griet Bols aan het Noord-Limburgs Instituut voor Kunstonderwijs. Ze sloot daar haar studies af met de grootste onderscheiding. Momenteel studeert ze bij Luk Nielandt aan het Conservatorium van Antwerpen. Ze is laureate van Dexia Classics, de nationale Lions-wedstrijd voor hobo en de Internationale Masterclass I Solisti del Vento. Ze werd geselecteerd om deel te nemen aan projecten van de Orkestacademie en werd aangenomen als eerste hoboïste voor de NJO Winter Tour en NJO Summer Academy. Verder kon ze orkestervaring opdoen bij talrijke orkesten

Deze editie komt niemand minder dan The Selecter afgezakt naar dit gratis stadsfestival. The Selecter is een Engelse skaband rond zangeres Pauline Black. De in Coventry eind jaren zeventig opgerichte band was samen met Madness en The Specials een van de toonaangevende groepen van de in 1979 ontstane ska-revival. Ze scoorden hun grootste hits met On My Radio en Missing Words... Jeroen Follon uit Achel zal tijdens het concert op de orgel spelen. in binnen- en buitenland. Jeroen Follon begon zijn muziekopleiding aan het Noord-Limburgs Instituut voor Kunstonderwijs, waar hij o.a. orgel volgde bij Joost Vermeiren. In juni van dit jaar behaalde hij zijn masterdiploma aan het Lemmensinstituut te Leuven. Hij studeerde orgel in de klas van Luk Bastiaens en Reitze Smits. Om zich te verdiepen in diverse stijlen volgde hij masterclasses bij o.a. Louis Robilliard en Jean-Baptiste

Robin. Als organist is hij actief in Valkenswaard, Reusel en Budel. In 2005 en 2007 werd hij laureaat van de wedstrijd tijdens de Vlaamse Orgeldagen. In 2008 werd hij laureaat van ‘Dexia Classics’. De toegang tot het concert bedraagt 8 euro voor volwassenen, senioren betalen slechts 6 euro en studenten krijgen gratis toegang.

Zomerconcert Kinderkoor Mezoc De cultuursector staat onder druk maar dankzij hoofdsponsors Plus Dennis van Moorsel en de Rabobank kon kinderkoor Mezoc op zondag 9 juni laten zien dat de kinderkoorzang in Budel en omgeving nog springlevend is! Mezoc hield o.l.v. Tanja Nijsen-van Mensvoort voor de tweede keer haar zomerconcert in cinema Walburg. Het werd een afwisselend en soms ook ontroerend concert dat door het mooie acteerwerk van Liesbeth van der Kruijs, het decor, de kleding, de podiumpresentatie en de zang en beweging van de kinderen wel op een musical leek. In het eerste deel kwamen Hans en Grietje aan bod, Liesbeth speelde o.a. de grote heks en bracht enkele humoristische toneelstukjes ten tonele en de jongste leerlingen betraden eveneens als heksjes het podium. Hierna namen Bi-rong en Bi-nan Wang uit Budel het podium over. Ze speelden op viool en piano Sonatine, op 100 van Antonin Dvorak.

Provinciaal Domein Dommelhof Toekomstlaan 5, 3910 Neerpelt   T. 0032 11 805002 www.zwartedoosneerpelt.be

Net als vorige edities is ook dit jaar de toegang gratis. Voor de stevigere rockers hebben we de Nirvana tribute band “ BLEACH” kunnen strikken om het feest af te sluiten. Ook de oudere rockers komen aan hun trekken met een optreden van QUOTATION (Status Quo-tribute). De volledig line-up ziet er als volgt uit vanaf 14 uur: The Derps, Del-Toros, The Surfbeat Club, Evil Invaders, Dirty Undies, Quotation, The Selecter en Bleach. Vzw Soundclash wil bij deze de sponsors bedanken die dit festival 11 jaar op rij helpen mogelijk maken.

The Selector komt naar Rock Monsieur.

Fotowedstrijd Ut Klikt De winnende foto van de maand mei 2013 van de fotowedstrijd van Ut Klikt is deze keer van Hubert Cornelissen uit Hamont. Hubert is 62 jaar, bruggepensioneerde en is altijd werkzaam geweest als boekhouder bij de firma Hegge in de Bosstraat. Fotografie is altijd een hobby geweest, reeds in de jaren zeventig was hij er mee bezig. Hij had zelfs een donkere kamer op de zolder gebouwd en later heeft hij ook veel dia’s gemaakt. Vanaf 2006 is hij begonnen met digitale foto-

grafie. Hij heeft op dit ogenblik een Olympus E30. Hij heeft ook veel cursussen gevolgd: in het Salvatorcollege en in het CVO van Zolder (5 modules, waaronder veel studiofotografie). Zijn voorkeur gaat uit naar landschappen, mensen en straatfotografie. De foto is gemaakt op vakantie in Saarland, in de buurt van Sankt-Wendel. Na een wandeling in een donker bos, openbaarde zich plotseling dit prachtige landschap met koolzaadvelden voor zijn ogen bij het verlaten van het bos.

Op 9 juni gaf Mezoc een succesvol Zomerconcert in De Walburg. Daarna volgde een aantal liedjes met ‘sterke verhalen’, waarbij mooie rustige liedjes werden afgewisseld door swingende liedjes. Diverse sprookjesfiguren kwamen hierbij aan bod. De mensen in de zaal werden ook aan het werk gezet. Ze leerden het lied ‘storm op zee’ en probeerden dit lied met het kinderkoor in canon te zingen. Na de pauze was het toneel omgetoverd tot een on-

bewoond eiland, compleet met palmbomen en een strandhutje. Het kinderkoor had het goed naar zijn zin, zoals te horen was in o.a. het liedje ‘op een onbewoond eiland’. Het hoogtepunt van het concert was het slotlied ‘You raise me up’ met het kinderkoor, Liesbeth als solist en Bi-Rong op viool. Om met de slogan van Mezoc het geheel samen te vatten: Mezoc, meer dan alleen zingen!

De winnende foto van de maaand mei, genomen door H. Cornelissen.

DE KROON Tickets en info: 0032 11 445040 www.hamont-achel.be/aha

Cultureel centrum De Kroon Nevenplein 1 3950 Bocholt T. 0032 11 621101

Weert · Collegeplein 3 Tel. 0031 495 513575 www.munttheater.nl


HAC Weekblad · Vrijdag 21 juni 2013

PAGINA 17

De zomer wordt spetterend goed!

Vanaf zaterdag 22 juni

10 jaar S R Dommelslag &

10 dagen feest met spetterende promoties zaterdag 22 juni t.e.m 01 juli familiepas: 10+1 gratis | groepstarief vanaf 10 personen ipv 15 personen | alle mensen met ‘tien’ in hun (voor)naam mogen gratis binnen | gratis toegang zwembad voor alle 10-jarigen | fees10lijke menukaart

Verjaardagstaart: Op zaterdag 22 juni om 14u00 wordt een grote verjaardagstaart aangesneden. Kom jij ook gratis een stukje proeven?

Leer de onderwaterwereld kennen: Maak kennis met de duiksport en volg gratis initiatie duiken in het 25m-bad.

Achter de schermen van het zwembad: Leer het zwembad kennen achter de schermen. Rondleidingen om 10u, 12u, 14u en 16u. Tijdsduur ongeveer 20 minuten.

Op 22/6 worden veel cadeautjes uitgedeeld!

Start van de zomer Deze zomer op het programma Juli - Augustus

Wildwaterbaan-race Wie is de STIG? Meet je met de STIG en andere figuren. Elke vrijdag en zaterdag van 14u00 – 15u00. Hindernisparcours Probeer zo snel mogelijk de eindmeet te halen op dit luchtkasteel. Elke woensdag van 12u00 – 18u00. SUP: Ben jij die coole beach-boy of –girl. Maak kennis met de nieuwe rage uit Amerika: stand up paddling in het golfslagbad. Elke vrijdag en zaterdag van 15u00 – 16u00. Springkasteel op terras en leuke speeltuin aan het Rest-eau-Café. Spelkoffer: dagelijks gratis een spel spelen op onze ligweide. Gratis toegang tot B’eau Wellness per betalend ticket voor het recreatiebad.

Win een i-Pad2 kijk snel op onze facebook pagina

Meer informatie en meer prijzen op www.sr-dommelslag.be en op onze facebook fanpagina.

Like us on

Volledig programma van onze verjaardag en zomeractiviteiten op www.sr-dommelslag.be


HAC Weekblad · Vrijdag 21 juni 2013 Verloren op 12-06 in het stadspark van Hamont: sleutelbos met 4 sleutels. Contacteren via tel. 0031 495 497800.

HAC-jes

Gezocht: nagellak, make-up, .... voor de kabouters van scouts Hamont. Tel. 0032 495 117004.

Te koop: prachtige wandelwagen donkerblauw met blauwwitte bekl. met vering en boodschappenmandje. Als nieuw! €20,-. Tel. 0032 11 448799.

Te koop: elektrische keuken snijmachine, type 293, 220V - 50 Hz, KB 5min, z.g.a.n. Kan werkend gezien worden. €20,- Tel. 0031 495 495519. Man in scheiding, 49jr. met fulltime baan, zoekt vanaf sept. voor 1/2 - 1 jaar tijdelijke woonruimte. Tel. 0031 6 21813709. Te koop: inox 4-pits elektrische kookplaat z.g.a.n., ingebouwd in tafel (55x135 cm). Ideaal voor tuinkeuken of tijdelijke keuken. €130,-. Tel. 0032 11 643147. Te koop: Bakeliete hangtelefoon, 2 attachekoffers merk Samsonite, keukenmachine, koperen emmertje, schellenkoord met koperen bel, tl-verlichting voor onder kastjes, incl. lamp, oudhollandse wieg (donker hout), 2 schuifdeuren met glas-in-lood ramen en wissellijsten. Tel. 0031 495 592276. Te koop: babysokjes (meisjes) ± 65 paar, versch. maatjes i.g.st. €10,-. Tel. 0031 6 22470887. ALLEENST. met niveau vinden m/v voor het leven bij B-LOVED. Nr 1 in Vlaanderen al jaren bewezen succes! Bel 0032 474 263751 of www.b-loved.be Speciale HOLEBI afdeling. Te koop: hondenbench L 76 x H 60 x D 54 cm. €25,- Tel. 0032 11 571384. Thuisnaaister voor al uw kledingreparaties, maken of vermaken van uw gordijnen, kortom alles wat met stikwerk te maken heeft. Tel. 0031 6 21531948. Te koop: ± 200 gebruikte steigerplanken, lang 5m. Tel. 0031 6 15220753. Vakantieplannen? Dan komen zomerjurken van pas, ook grote jurken nu €50,- / rokken nu €20,- + €50,- / bloezen nu €20,- + €40,- / pantalons nu €35,- / duizend koopjes aan €5,-, wel binnen uitzoeken. Ook grote maten! Grote uitverkoop bij Botex, Statie 21 Neerpelt. Te huur: appartement gelijkvloers. Tel. 0032 11 641795 of 0032 474 325839. Burn out, stress en emotioneel uit balans, laat uw lichaam en geest tot rust komen. Praktijk voor Natuurlijke Gezondheid www.sandyhermans.be Tel. 0032 478 436425. Te koop: 1e keus keramische vloer 30x30 cm. €6,5 /m2. Tel. 0032 497 535350. Te koop: 2 + 1 persoonsbed hout €20,± 120 Nederlandstalige LP's i.g.st. €20,en spullen voor markt gratis. Tel. 0032 495 123051. Ik verzorg bij u huishoudelijk werk. Ik heb voldoende werkervaring op dit gebied. Ik ben netjes, rustig en betrouwbaar. Neem gerust contact met me op. Tel. 0031 6 26704226. Voor vragen over alle "grensgevallen" tussen Nederland en Belgie op het gebied van belasting, pensioen of sociale zekerheid, mailt u of belt u met Rob Keeris RBA, financieel analist bij Grenzeloos Fiscaalzijdig! E-mail: robkeeris@ skynet.be. Tel.nr. 0031 6 34948608. Definitieve ontharingsapparaat met laser z.g.a.n. €100,- Crosstrainer z.g.a.n. voor volw. €100,-. Tel. 0032 486 267830. Te koop: bed/bank met opbergruimte onderin €25,-. Tel. 0031 6 23845383.

Te koop: 20 glazen bouwstenen €20,Grote Bosch bouw-radio + cd-speler €100,-. Elektrische relaxstoel, bruin leder z.g.a.n. €80,-. Antieke bolderwagen €80,-. Babywipstoeltje €10,-. Tel. 0031 6 22942723. Waterputboring: ideaal om onbeperkt uw tuin te besproeien! Ruim 30 jaar ervaring. Bel 0032 478 317969 of 0032 11 663650. Autorijschool Gembira voor snel en goed en voordelig autorijlessen. Ook 2todrive en automaat. Bezoek ons web adres: www.autorijschoolgembira.nl of bel 0031 6 30506490. De Allround klusser voor al uw voorkomende klussen zoals: schilderen, bestraten, stuken, dakbedekking enz. Tevens opruimen van zolders en schuren. Bel voor een vrijblijvende prijsopgave: 0031 6 26949478. Te koop: kachelhout; gezaagd en droog. Kantoor-unit of bouwkeet. Beregenings-buizen en sproeiers. Tel. 0031 6 10811865. Te koop: groot Delftsblauw kaststel €45,-. Elektrische maaimachine €45,-. Tel. 0031 495 493273. Te koop: ramen in afzelia met dubbel glas. 1x 1.50m br x 115 h. /1x 1.35m br x 115 h. /1x 1.55m br x 124 h. /1x 2.50m br x 110 h. Tevens te koop kookplaten 2 st., dampkappen 2 st. 2 Dewald zagen verstelbaar. Tel. 0032 11 641795 of 0032 474 325839. Te koop: professionele Berkel snijmachine type 834. Wordt verkocht met 1 jr. garantie aan huis. Inruil mogelijk. Tel. 0032 489 418025. Hormonenbalansdieet op basis van gezonde voeding via een bloedanalyse! Zonder pillen, injecties en shakes. Gratis intakegesprek. www.endovelicus.nl Tel. 0031 6 40459295 of via s.vlassak@endovelicus.nl Te koop: computermeubel + een bureaustoel met lamp z.g.a.n. Tel. 0032 478 317969 of 0032 11 663650. Te koop: buikspier-apparaat, elke dag 15 min. oefenen voor een mooie platte buik. €20,- Tel. 0031 495 495519. Lente-koopjes! Dames - allermooiste blazers €50,-, lente anoraks €25,- à €50,- / rokken €30,- à €40,- / pantalons €35,-, bloezen €20,- à €40,- / tailleurs van nu €90,-, jurken €50,-. Grote uitverkoop met laagste prijs bij Mode Botex, Neerpelt. Tel. 0032 479 703259. Te koop: regenpomp compleet. Dieselmotor 2 cilinder, motor Deutz met reservepomp 90m3, ± 40m slang + 1 dieselmotor zonder pomp. Tel. 0031 6 23284975. Tuinman kan nog werk aannemen. Tel. 0031 6 12165941 b.g.g. 0031 495 785096. Gevraagd/gezocht: communieprenten, bidprenten en religieprenten allerhande. Contacteren via 0032 11 621161 of afgeven Teutenstraat 6 te Hamont. Ruim alles gratis op + oud ijzer. Tel. 0032 494 443009. Man, verzorgd slank 63 jr. zoekt vrije, eerlijke vrouw 45-60 jr. om samen nog wat van het leven te genieten, evt. vaste relatie. Tel. 0032 493 551342.

De Nederlandse muziekavonden in café 'De Zwarte Duivels' te Achel gaan steeds door de 2e en de laatste vrijdag van de maand. Kluswerk = vakwerk. Wij willen werken dus aktie deze zomer: alle binnenen buitenschilderwerk 25% korting! Ook voor tuinwerk, gazon vernieuwen etc. Ook voor trespa boeiboorden etc. etc. Tel. 0031 6 19349054. Bakboekjes gevraagd van kijk- en kook nr. 2 (taarten gebak en koekjes les 13-24) en nr. 10 (ijstaarten sorbets en ijscoupes les 109-120). Tel. 0032 11 448799. Te koop: ronde witte keukentafel, kan verlengd tot ovale tafel, €70,-. 2 Wollen tapijten Louis de Poortere 2x3m. €50,/st. Tel. 0032 11 642827. Kringloopwinkel Budel-Schoot kan nog spulletjes gebruiken, ook kleding. Bel 0031 6 85644939 en we halen het gratis bij u op! Frituurwagen op locatie of aan huis: www.frituurmarco.be De enige in uw regio met verse friet! Tel. 0032 478 634180. Altijd al willen zingen? Kom vrijblijvend kijken, luisteren of meezingen met het Budels Gemengd Koor, de gezelligste zangvereniging van Budel e.o. Met een geheel gevarieerd, eigentijds repertoire zingen we er lustig op los, iedere dinsdag vanaf 20 uur in de Borgh in Budel. Mannen laat je ook eens zien en horen en ontdek je nieuwe passie! Kijk op onze website: www.budelsgemengdkoor.nl Te koop: Geiser Vaillant voor warm water. Warmlucht blazer voor verwarming. Unaliet-platen 2.70m x 0,57m 55 stuks. Tel. 0032 11 641795 of 0032 474 325839. Te koop: 5 houten wielen 3x 47, 2x 50 €50,-. 4 Radiatoren H 60 x B 50 €15,- / st. Bureaumeubel met opbouw €15,-. MDF badkamermeubel met marmeren blad en spiegel met verlichting H 80 x B 60 €80,-. Tel. 0031 6 22942723. J en R, voor zolderopruiming, overtollige spulletjes, ook complete inboedels halen we bij u op. Bel. 0031 6 31795723 of 0031 6 12589318.

PASFOTO’S 2 5.-

PAGINA 18

ELKE woensdag = pasfotodag!

gecertificeerde pasfoto’s setje van 4 foto’s + vergroting

KNIP UIT!

(Leeftijd t/m 12 jaar)

Aanhanger Service Budel

• Onderhoud • Reparaties • Verkoop en Verhuur • Kleine laswerkzaamheden Tel. 0031 6 30818954 Broekkant 29 · 6021 CR Budel. Open: ma. t/m vr. 17.30-22.30 uur zat. 9.00-18.00 uur of op afspraak.

info@ aanhangerservicebudel.nl • www.aanhangerservicebudel.nl

Dennis van Moorsel

Klant van de week!

Herken u zelf op de foto en win een boodschappenpakket t.w.v. 20 euro! Iedere week zet HAC Weekblad fotograaf Harm een van de klanten van PLUS Dennis van Moorsel in Budel-Schoot in de kijker! Herken je jezelf op deze foto? Kom dan als de bliksem naar de PLUS in Budel-Schoot, want dat betekent dat je een goed gevuld levensmiddelenpakket t.w.v. € 20 hebt gewonnen! De Plus-Klant van de week kan zich melden bij de servicebalie in de winkel voor donderdag 27 juni! Hou dus deze rubriek goed in de gaten, want Plus en HAC Weekblad geven meer! PLUS Dennis van Moorsel Parallelweg 1B, 6023 BA Budel-Schoot tel. 0031 495 499019

maandag t/m zaterdag geopend van 08.00 tot 21.00

Te koop: lcd-televisie merk Daewoo type DLP-20D3N 20" compleet met afstandsbed., draaibare muurbeugel en gebruiksaanw. €90,-. Tel. 0031 495 493213. Te koop: triltand cultivator met rol. Knexx piratenschip met geluid. Grondbak. Tel. 0031 6 10811865. Gratis af te halen: 2 jonge poesjes, tel. 0032 11 649979. Koopjes op de dinsdagnamiddagmarkt te Hamont bij Marcel! 2 bloemkolen=1.50€, 5kg tomaten=3.00€, 5kg asperges=8.00€, 10kg=15.00€, 15kg=20€, 1kg witloof=2.00€ + 1 krop sla en een komkommer gratis, 1 kg zoete zwarte kersen=3.50€, 2kg=6.50€, 5kg=12.50€, 3kg appelen=3.00€, 3kg bergappelsienen=3.50€, 3 suikermeloenen=2.50€, 2 kg abrikozen=3.50, 5kg=8.00€, 2 bakjes dikke aardbeien =3.00€, 3 bakjes=4.00€, 2 bakjes middel aardbeien=2.00€, 5 bakjes=4.00€, 8 bakjes=6.00€ Alles aan 1.00€: 1kg rabarber of 1kg spinazie of 2 andijvie of 2 knolselders of 2 venkel of 2 courgettes of 2 komkommers of 2 sla of 1 kg nieuwe aardappelen of 500 gr paprika of 500 gr asperges of 2 witte selders of 2 kg ajuin. Uw euro is er twee waard, maar je moet weten waar je moet zijn!

HAC-JES die léés je!

Warmtetips Nu het eindelijk toch zomer lijkt te worden, volgen hier wat tips om uw huisdier koel te houden want een algemene regel is dat dieren slechter tegen warmte kunnen dan wij. Dieren kunnen namelijk niet zweten en raken hun warmte alleen kwijt via de tong, zichzelf te wassen en via de voetzooltjes. Laat dieren vooral niet achter in de auto, want in een auto wordt het binnen 10 minuten, 10°C warmer, zelfs al staat de auto in de schaduw met de ramen open. Het is ook niet verstandig om te gaan fietsen met de hond als het buiten warmer is dan 18 graden en al helemaal niet op asfalt. Vergeet met deze temperaturen ook de konijnen en andere knaagdieren niet. Konijnen kunnen erg slecht tegen warmte dus zorg ervoor dat ze in de schaduw kunnen liggen. Je kunt ook een nat laken over het verblijf hangen

of een bevroren waterfles bij het konijn in de buurt leggen.

Tekst: Hilde Rausch van De DierenvriendIn & Uit (www.dieroppas.nl) Tekst en foto: Hilde Rausch van De DierenvriendIn & Uit (www.dieroppas.nl)


HAC Weekblad · Vrijdag 21 juni 2013

PAGINA 19

alu veranda’s • overkappingen • zonweringen • rolluiken Peerderbaan 85 3990 Wijchmaal-Peer T: +32 (0)11 633244 F: +32 (0)11 633294 info@mrw.be www.mrw.be

GRASZODEN • BEMESTING INZAAI GAZON • KUNSTGRAS AANLEG GRASZODEN

DE SMELTKROES THEATER EN CULTUUR Binnenkort online... De Pool de France van Kijk op HAC Weekblad! www.hacweekblad.eu

RAMEN DEUREN ROLLUIKEN

Kijkakkers 1, 6026 ER Maarheeze T. 0031 495 593219 de-smeltkroes@hetnet.nl www.de-smeltkroes.nl

Jeugdlaan 2 3900 Overpelt Informatie, reservaties tel. 0032 11 645952 reservaties@palethe.be www.palethe.be

In PVC 70 - 86 - 115 mm Uniek! 36 verschillende kleuren folies mogelijk! Voor nieuwbouw en renovatie met volledige binnenafwerking

Van Sevenbornlaan 5 6027 RP Soerendonk T 0031 495 591558 E info@roefsgraszoden.nl I www.roefsgraszoden.nl Exclusief servicepunt Royal Grass Zuid-Nederland

HAC Weekblad altijd in kleur!

MAAK KENNIS MET TENNIS TENNIS, EEN SPORT VOOR ALLE LEEFTIJDEN

22 JUNI 12.30-15.30U DOORLOPENDE DEMONSTRATIES

A M M A R PROG li

2 t/m 9 ju Verlof van

ENERGIE EFFICIËNTIE

12.30-15.30u SPEEL ZELF TENNIS speedtest, hoe hard sla jij? behendigheid met racket balspel

De Budelse Tennisvereniging geeft grote

introductiekortingen

Kievitstraat 51 · 3930 Hamont-Achel · info@rubo.be Tel. 0032 11 642730 · 0032 11 446747 · www.rubo.be Showroom open op afspraak: Nijverheidstraat 9A Hamont

Openingstijden: dinsdag...... 13-21 uur vrij. ......8-20 uur wo. en do. . 09-18 uur zat. .....7-14 uur enkel op afspraak

Hoek 39a · Hamont-Achel T. 0032 494 729864

Informatie op 22 juni tijdens de open dag of bezoek onze website www.budelsetv.nl

Gezellig Sportief

volg ons:

't nieuws uit de regio, de hits die je kent! ZUIDOOST BRABANT: 92.9 FM CRANENDONCK: 107.1 MAARHEEZE: 106.0 WAALRE: 107.0


HAC Weekblad · Vrijdag 21 juni 2013

PAGINA 20

Expo portretten Koning Willem-Alexander Trouwen op het VW Festival?

De gemeenteraad van Cranendonck wil een origineel portret van Koning Willem-Alexander in de vergaderzaal waar de gemeenteraadsvergaderingen plaats vinden. Daarom is er een wedstrijd georganiseerd waarvoor alle inwoners van Cranendonck zijn uitgenodigd om een schilderij van Willem-Alexander te maken. Op dinsdagavond 18 juni werd in de Smeltkroes te Maarheeze door burgemeester Vermue de tentoonstelling van schilderijen geopend die meedoen aan deze portretwedstrijd. Vanaf nu kunnen alle inwoners van Cranendonck hun stem uitbrengen op het doek dat volgens hen in de vergaderzaal in de

BUDEL - Hoe zou het zijn om je mooiste dag van je leven te beleven op het mooiste luchtgekoelde evenement in Budel? Zijn er plannen om te gaan trouwen of is dit bericht de aanleiding een aanzoek te gaan doen, dan kan de organisatie van het VW Aircooled festival jullie een unieke locatie bieden.

Burgemeester Vermue legde alle portretten vast met haar i-pad. Smeltkroes moet komen hangen. Stemmen is mogelijk tot en met zondag 30 juni. Voorafgaand aan de gemeenteraadsvergadering

van 2 juli wordt om 19.15 uur bekend gemaakt welk schilderij door de inwoners van Cranendonck is gekozen.

Want tijdens The VW Aircooled Festival in Budel is het mogelijk te trouwen. Dat dit uniek is mag wel blijken dat de gemeente Cranendonck sinds 18 juni 2013 het voornemen heeft het besluit te nemen toestemming te geven voor een officiële huwelijks voltrekking op ons evenement. Daarnaast is het organiseren van een groot trouw

feest een hele klus. Wat is er dan makkelijker om dat (voor een deel) uit handen te geven. Hier een kleine opsomming van wat wij voor jullie doen. The VW Aircooled Festival zorgt voor een unieke locatie, een ambtenaar, een feesttent, een band, drank op voorraad, vervoer, een slaapplek, foto's (heel veel foto's), een rondrit en een heerlijk ontbijtje. Kortom, maak er een onvergetelijke dag van! Laat spoedig weten of jij over gegaan bent tot een aanzoek of dat jullie in Budel gaan trouwen. Wees op tijd, want we moeten nog heel wat voor jullie feestje voorbereiden. Mail naar wijwillentrouwen@ beautifulbudel.nl of info@beautifulbudel.nl

Twee weken India, een openbaring (1) Hamont-Achel - Eind april/ begin mei was ik twee weken op bezoek bij onze zoon Michiel in Noord-West-India. Hij studeert daar de Tibetaanse taal en verdiept zich in Tibetaans Boeddhisme. Zijn appartement bevindt zich in het dorpje Mc Cloud Ganj, 9 km. ten noorden van Dharamsala. Hier zetelt de leider van de Boeddhisten: de Dalai Lama, samen met de regering in ballingschap van Tibet. Daardoor is er een Tibetaanse nederzetting ontstaan. Tot het complex van de Dalai Lama behoort de uitstekende bibliotheek van Tibetaanse literatuur en archieven, waar Michiel studeert. Tibetaanse religie en cultuur leven voort in deze streek. Maar India is natuurlijk méér. Een terugblik op enkele weken rondreizen door het noorden. Tekst en foto’s Evert Meijs

De trein is hét vervoermiddel voor de 322 miljoen inwoners van India. De aankomsthal van het vliegveld in Delhi is al bijzonder. Helemaal voorzien van tapijtvloerbedekking. Geen glimmende tegels, poetsende mensen, rammelende karretjes en een hol klinkende omroepster. Temperatuur: rond veertig graden. Na de begroeting per metro naar het eerste hotelletje in de hoofdstad. Daarvoor gaan we via het treinstation dat 16 perrons telt. Controle bij de ingang door gewapende politie met detectiepoortjes. Hier blijkt duidelijk dat de trein hét vervoermiddel voor de Indiërs is. Het krioelt er van de mensen! Velen lopen in hoog tempo van A naar B. Anderen zitten langs de kant op de grond en slaan de bewegingen gaande. Weer anderen liggen op de grond, slapend of bedelend om een aalmoes. Mensen dragen soms grote balen op hun hoofd, koffers, kannen of zakken met allerlei goederen. Bui-

De riksja, soms beladen met wel acht personen ten staan mensen klaar met taxi’s, huurauto’s en autoriksja’s, van die kleine tuk-tuk-wagentjes die knorrend door de straten scheuren. Maar ook fietsriksja’s zijn er om je te verplaatsen, als alternatief voor de stampvolle stadsbussen. De hoge temperatuur en de weinige wind maken dat de lucht sterk vervuilt. Een laag smog hangt boven de straten en verschillende mensen lopen met een mondkapje voor. Géén overbodige luxe. Voedselveiligheid Het uiterlijk van de inwoners is beduidend anders dan ik gewend ben. Bijna iedereen is tenger, zelfs mager. Vaak zijn de kleren veel te ruim. Verschillende mensen dragen een pantalon en blouse maar de meeste aandacht gaat uit naar de traditionele kleding van de hindoes. Met name de dames dragen ’n lang gewaad dat uit één lap dunne stof bestaat, sierlijk om het lichaam geslagen en meestal een gekleurd stipje net boven de neus. Haren pikzwart. Mannen zien er vaak armoedig uit. Een slordige vaak grauwe doek om het hoofd geslagen, op slippers of op blote voeten. In de smalle straatjes richting hotel krioelt het van de marktkraampjes. En vooral is er langs de weggetjes veel te eten. Allerlei typische gerechten worden in de openlucht klaargemaakt. Voedselveiligheid lijkt hier taboe te zijn. Eieren staan de hele dag in de felle zon, zakjes met melk worden warm, deegpannenkoeken (parantha) worden met de hand bereid, gefrituurde producten liggen uren lang te wachten op een koper. Koeien lopen vrij door de steegjes en drukste straten. Honden snuffelen tussen afval dat veelvuldig op straat ligt en op sommige plekken hebben de apen vrij spel. Er is geen vis en geen vlees.

Consumentenbond Eenmaal in het hotel aangekomen, in de drukke straat ‘Main Bazar’ van het populaire stadsgedeelte “Pahar Ganj”, ruikt het in wat je een receptie kunt noemen, naar wierook. Afbeeldingen van Hindoestaanse goden zijn versierd met oranje bloemetjes, en wierookstokjes verspreiden een aparte geur. We krijgen twee flessen water mee en op de derde verdieping is de kamer-met-airco. Kosten 1.000 Rupees, ongeveer € 14 per nacht voor 2 personen. Hier word ik de extreem-lage prijzen van India gewaar. Twee liter water 20 Rupees: € 0,40 , een duur ontbijt € 2,00 en een goede warme maaltijd voor drie personen 350 Rupees, ofwel € 4,50 . De hotelkamer komt zeker niet in aanmerking voor de prijs van de consumentenbond, maar je kunt er slapen, er is airco, een tv staat ter beschikking en in de doucheruimte is zelfs een sproeikop aanwezig. Want weet wel dat Indiërs zich vaak wassen met een emmertje, en dat toiletpapier niet of nauwelijks wordt gebruikt. Wel een emmertje om af te spoelen of een sproeikraantje in het toilet. Agra met Taj Mahal Natuurlijk is het de bedoeling om enkele toeristische attracties van Delhi te gaan bekijken. Zo lieten we ons naar de ‘India Gate’ brengen, een grote boog die doet denken aan de Arc de Triomphe van Parijs. Opgetrokken in rood zandsteen, ter ere van Indiase en Britse soldaten die sneuvelden tijdens de oorlogen. Maar ook stonden we bij een grote zwarte gedenksteen, op de plek waar het dode lichaam van Gandhi destijds werd gecremeerd. Want in dit land worden mensen meestal verbrand na hun dood. Het Rode Fort, een keizerlijke citadel uit 1639, is de trots van India, omdat hier –toen India onafhankelijk werd in 1947voor het eerst de nationale vlag werd gehesen. Intussen blijft de zon bakken op onze hoofden. Langs nauwe straa tjes worden winkelwaren uitgestald, zowel voor de plaatselijke bevolking als voor de toerist. De volgende dag wordt een reis gemaakt naar de stad Agra, dé plek om één van de wereldberoemdste gebouwen te gaan bekijken:

de Taj Mahal. Dit gebouw, waar 20.000 arbeiders zo’n twaalf jaar aan werkten, bevat het mausoleum van de echtgenote van keizer Shah Jahan. Opgetrokken uit marmer maakte het een diepe indruk op me. Vaak gezien op foto nu in het echt. Samen met de 4 minaretten aan weerszijden en de moskee en het gastenverblijf is dit wonder van architectuur en toppunt van symmetrie. We moesten plastic schoentjes aantrekken om binnen te mogen, en het veelvuldig aanwezige bewerkte en ingelegde marmer maken van dit bouwwerk inderdaad een wereldwonder. Tempels McLoud Ganj is de woonplaats van Michiel, die we bereikten middels een nachtelijke reis met de slaapbus. Het plaatsje ligt aan de voet van het Himalayagebergte op zo’n 1800 meter hoogte. Ik word gewaar dat dit inderdaad de belangrijkste plek voor Boeddhisten is want door de smalle straatjes lopen veel monniken in hun kenmerkende rode gewaden. Meestal met kaalgeschoren hoofd en vriendelijk lachend. Uit de hele wereld strijken monniken en nonnen hier neer om zich de Boeddhistische leer meer en meer eigen te maken. Door de woonplaats van de Dalai Lama trekt dit gebied natuurlijk iedereen aan die het gedachtengoed van de Boeddha omarmt. Vanuit het appartement brengen we een bezoek aan verschillende Boeddhistische vieringen die plaatsvinden in de grote tempel. Monniken zitten in groten getale op de grond, monotoon zingend, terwijl wierook en vuur op stichtelijke wijze deel uitmaken van de ceremonies. Een kleurrijk geheel. Bijzondere muziekinstrumenten worden gehanteerd en jong en oud slaat de Tibetaanse gebedsrituelen gade.

Boeddhistische monniken tijdens een ceremonie.

Tussendoor geeft Michiel uitleg over bepaalde rituelen die plaatsvinden en af en toe neemt hij deel aan het zingen van de reciterende teksten. Aan de monniken is te zien dat ze deugdzaamheid uitstralen: ze zijn heel vreedzaam en door middel van de leer kunnen ze worden verlost uit alle lijden en tot de gelukzaligheid van de verlichting worden gevoerd. Behalve deze grote tempel bevinden zich hier heel veel kleine gebedshuizen, vaak voorzien van gebedsmolens, gevuld met ronde vellen papier, die geheel zijn beschreven.

Iedereen weet dat koeien tot de heiligste dieren van India behoren. Tijdens het laten draaien van die molens en het uitspreken van positieve wensen (mantra’s), draagt men bij tot het welzijn voor nu en later. Koeien, apen en honden Haridwar is dé bedevaartplaats bij uitstek voor de Hindoes. Hier zie je duizenden en duizenden mensen bij zonsondergang de rivier de Ganges aanbidden, zich ritueel wassen en laten ze zich onderdompelen in het heilige water. Wat een kleurrijk geheel van al die mensen. Haridwar staat geheel in het teken van deze wereldgodsdienst. Er zijn nauwelijks westerlingen te ontdekken. Ook hier zijn de koeien de baas, klimmen apen via de lantaarnpalen en de electriciteitskabels van hot naar her en scharrelen honden tussen etensresten hun kostje bij elkaar. Aandoenlijk om te zien met welke overgave der mensenmenigte zich overgeeft aan de symboliek van de Ganges. Maar aan alles komt een eind. Ook aan het bezoek aan Haridwar. Tenslotte gaan mijn ogen nogmaals wijd open tijdens een bezoek aan een Boeddhistisch nonnenklooster. Daarover meer in deel 2


HAC Weekblad · Vrijdag 21 juni 2013

BRASSERIE

Masalta More than just coffee

Kom heerlijk genieten van onze vers gemaakte gerechten en ambachtelijk bereide koffie’s!

OPENINGSTIJDEN

PAGINA 21

Brasserie Masalta, more than just coffee Welkom bij Brasserie Masalta in het centrum van Neerpelt, waar iedereen terecht kan voor een heerlijk kop koffie, maar ook voor zoveel meer… Want wat dacht u van een uitgebreid ontbijt, een heerlijke lunch of avondmaal of een heerlijke zoetigheid? Bij Brasserie Masalta worden alle gerechten huisbereid en vanaf half juli wordt er een gloednieuwe menukaart gepresenteerd die zeker de moeite is om te ontdekken!

Ma & Di: Gesloten Wo t/m Vr: 9u00 - 19u00 Za t/m Zo: 9u00 - 20u00

VRIJDAG 5 JULI 2013 GRIEkSE BARBECUE BIJ GRIEKS RESTAURANT AKROPOLIS!  

Onbeperkt tafelen voor slechts €30 pp Kinderen van 6 tot 12 jaar voor €10 pp Reserveer tijdig!

Keuken doorlopend geopend.

www.akropolis-budel.nl Stationsweg 21 • 6023 AD • Budel-Schoot • T 0031 495 496 311

Koning Albertlaan 12 - 3910 Neerpelt - TEL: 011 91 34 91 Bezoek ons online! www.facebook.com/brasseriemasalta

RESTAURANT

VillaChristina

• Restaurant • Arrangementen • Hotel • Catering • Meetings

LUNCH MENU

Van dinsdag t.e.m. vrijdag serveren wij U een lunch menu bestaande uit een hoofdgerecht met een glaasje wijn en een koffie voor €25,00 per persoon.

Openingstijden Maandag: gesloten Di.- Za. Keuken open 17-21 uur; lunch op afspraak Zondag Keuken open 17-20 uur; lunch op afspraak

Samen sfeervol gastronomisch genieten. Villa Christina Stadswaag 8 Hamont-Achel

Tel. 0032 11 446168 restaurant@villachristina.be www.villachristina.be

• Uitgebreide lunch- en avondkaart • Gelegen aan de Teutenroute (fiets en wandelen) • Ruim terras! • Lekker weekmenu (ma.-vr.) 2e menu aan halve prijs! • Exclusief ‘Vlaanderen Lekkerland-menu’ • Ruime parking - Gelegen aan winkelplein • Dagelijks open vanaf 11 uur. e Betaalbar klasse

Bernard Kempplein 4 · Hamont & 0032 11 730074 www.grandbistronapoleon.be

e e t h u i s

Specialiteit: Huisgemaakte desserts Proef onze speciale verwenkoffie € 6,5 Wij serveren soep, broodjes, croques, pasta’s vidés, stoofvlees, steaks, visgerechten ....

Keuken open: Ma. 12-14 uur . Di. do. vr. za. zo uur 12-14 en 17-21 ten Woensdag geslo

Masalta staat bekend om haar ruime keuze in koffie, specialiteit: macchiato's.

Davy en Mike zijn de gezichten van Brasserie Masalta. De zaak opende in oktober vorig jaar zijn deuren aan de Koning Albertlaan, pal in het centrum van Neerpelt. Ze staat bekend om haar ruime keuze in heerlijke koffie. Hun specialiteit zijn de macchiato’s, waarvan ze maar liefst 12 verschillende soorten serveren. En ook hun theekaart is erg uitgebreid, zodat iedereen er wel zijn smaakje vindt. De menukaart zal trouwens vanaf half juli vernieuwd worden. Zo zullen er meer salades, broodjes, tortilla’s en croques de kaart sieren. Brasserie Masalta is de plek om te genieten van een heerlijk frisse salade of een lekkere pasta met bv. scampi. Of wat dacht u van een vers belegd broodje tijdens de lunch? ’s Avonds kan er natuurlijk ook nog tot 19 uur genoten worden van een heerlijke maaltijd. Op zaterdag en zondag is de keuken open tot 20 uur. En voor de lekkerbekken is er een dessertkaart met o.a. ijscoupes, pannenkoeken en Neerpeltse wafels. Op zondag tussen 9 uur en 11.30 uur serveert Brasserie Masalta een heerlijk, uitgebreid ontbijt. Alles wordt steeds vers bereid en in tegenstelling tot veel andere zaken is het niet in buffetvorm, maar wordt alles fijn aan tafel gebracht. Een heerlijke verse koffie, vers geperste jus d’orange, verschillende eierengerechten met spek, alles à la minute klaargemaakt. Wie op zondag wil genieten van dit heerlijk ontbijt, kan best tijdig reserveren om zijn of haar plekje te garanderen!

Sint Odilialaan 81 · 3930 Hamont-Achel Tel. 0032 11 805680 - GSM 0032 478 354110 info@de-zevensprong.be - www.de-zevensprong.be

Acties bij Rodeo!

maandag: 3-gangen menu aan................ € 17,50 dinsdag: Spare-ribs met friet+mayonaise...................... € 10,50 woensdag: alle kindermenu’s aan............. € 6,40 (inclusief kinderijsje) Mixed kabob............................ € 10,50 donderdag: American Steak met friet+mayonaise vanaf............ € 10,50 vrijdag: onbeperkt spare-ribs p.p...... € 16,50 (niet voor afhaal) terdag: Vrijdag en za

live muziek!

RESTAURANT

Hamonterweg 142 · Neerpelt Tel. 0032 11 806680 info@saloon-rodeo.be www.saloon-rodeo.be

Dankzij de fijne ligging aan de Koning Albertlaan in Neerpelt, waar tal van handelaars gesitueerd zijn, is er vanaf het terras altijd wat te beleven. Regelmatig lanceert Brasserie Masalta leuke acties en wedstrijden. Volg ze op facebook via Brasserie Masalta en blijf zo steeds op de hoogte van de acties en de nieuwigheden! Brasserie Masalta is van woensdag tot en met vrijdag geopend van 9 uur tot 19 uur en op zaterdag en zondag van 9 uur tot 20 uur. De keuken is iedere dag doorlopend open. Wie graag wil reserveren, kan bellen naar tel. 0032 11 913491.

Corner Pocket Groenstraat 5 · 3930 Hamont Tel. 0032 11 448338

Time Out Brasserie - Feestzaal

Een snelle lunch of uitgebreid eten... Geniet nu van onze lekkere asperge-suggesties en de speciale ijskaart!

Geniet van onze menu’s!

Dagknaller: 13,50 ‘Leukste Gat’-menu: 14,50 Driegangen keuze-menu: 24,95

Groot terras ! met speelweide

Gerechten vers bereid in eigen keuken Tot ziens bij Time Out...Ilse, Piet, Ruben en Simon Molenstraat 38 · 3930 Hamont-Achel Tel: 0032 11 622020 · www.time-out-hamont.be

Meer info staat op facebook.com/brasseriemasalta

Dorpsstraat 36 · Soerendonk · 0031 495 59 27 37 www.partycentrumantoine.nl


HAC Weekblad · Vrijdag 21 juni 2013

PAGINA 22

THE FACELIFT ALTERNATIVE

STOP HUIDVEROUDERING MET

META T H E RA P Y

TM

De grootste innovatie op gebied van :

• Huidverjonging & Anti Aging • Anti-rimpel behandeling • Hydrateren

Voor

Na

Voor

Na

feest Stichting De Klimro r e m os 23 juni 2013 g a d Zo n o Z

MERK-

schoenen EN TASSEN

AF GEPR IJS D

• Herstellen Dé nieuwe behandelmethode

Zondag 23 juni is het weer zover: Stichting de Klimroos organiseert in de tent op het Klimroosterrein aan de Poelderstraat 2 te Budel (bij het sportpark) haar jaarlijkse Zomerfeest. Ook dit jaar hebben diverse blaaskapellen uit de regio belangeloze medewerking toegezegd, waardoor we de bezoekers een gezellige muziekmiddag kunnen garanderen. In de pauzes draait het Rad van Fortuin en natuurlijk zijn er weer mooie prijzen te winnen, zoals rondvluchten boven Cranendonck en Hamont-Achel.

zonder injecties met direct zichtbaar resultaat.

Uw Meta Therapy Specialist:

Schoonheidssalon Carla Heesterbeek Oranje Nassaulaan 9b 6026 BW Maarheeze

Uw advertentie in HAC Weekblad: uw advertentie in 21.250 brievenbussen!

Capucijnerplein 14 · Budel Tel. 0031 495 491483

Showterrein Sierbestrating

HAC Weekblad Altijd in kleur!

Coiffure Gelaatsverzorging Kleur- & stijladvies Acryl & gelnagels Caroline Meeuwissen Deken Dolsstraat 4 3930 Hamont-Achel 0032 473 351140

Huijers in Budel voor al uw sierbestrating Budel T. 06 - 51295557of betonproducten. www.huijers.com Afhalen of netjes thuisgebracht, het kan allebei!

Zonwering en Rolluiken

Verkoop

volledige garantie en standaard de beste kwaliteit!

Rondven 41d · Maarheeze Tel. 0031 495 496411

• • • • •

Oude gebakken klinkers Natuursteen tegels Beton tegels Kobbelstones Waalformaat- en dikformaat klinkers

• • • • • •

Siergrind en invoegzand Betonplaten nieuw of B-keuze Betonblokken Keerwanden Sleufsilo’s nieuw of gebruikt Betonroosters voor vee

Showterrein Sierbestrating

Boschdijk 1 • Budel • t. 06 51295557 • www.huijers.com OPEN: Maandag t/m zaterdag 9.00-14.00 uur. Wilt u op een ander tijdstip? ‘s Middags of ‘s avonds? Dan kunt u contact met ons opnemen voor een afspraak.

Budel

T. 06 - 51295557

www.huijers.com

Het zijn weer Zomerspaarweken! *De actie loopt van 16 mei tot en met 31 juli 2013. Vraag naar naar de voorwaarden of kijk op www.regiobank.nl. Op=op!

Sp € 75 aar krijg 0 en volle een ybal *

't Routje 1 6024 BP Budel-Dorplein T 0495 - 51 84 82 E info@priveplan.nl I www.priveplan.nl Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas.

Dr.A.Mathijsenstraat 31· 6021 CK Budel · 0031 495 491252 info@decorettebudel.nl · www.decorettebudel.nl Vraag naar de actievoorwaarden

zonwering I gordijnen I vloeren I behang I verf I raamdecoratie I accessoires


HAC Weekblad · Vrijdag 21 juni 2013

Van Mierlo prolongeert Nederlandse titel! Bergrunners-nieuws Tijdens de open Nederlandse Kampioenschappen zwemmen in het prachtige Pieter van den Hoogenband Zwemstadion in Eindhoven heeft Jasper van Mierlo weer eens duidelijk gemaakt wie de snelste zwemmer van Nederland is en waarom hij bij de wereldtop behoort.

zien zijn PR 21,55 is. Dit moet dan weer een volgende stap zijn in de ultieme droom van Jasper en dat is deelnemen aan de Olympische Spelen in 2016 in Rio de Janeiro. Naast de KNZB maken een aantal sponsoren het mogelijk dat Jasper full time zich kan richten op zijn carrière als professioneel zwemmer.

Hij won overtuigend en met veel overmacht de titel op de 50 meter vrije slag ondanks dat hij zich niet eens specifiek voor het Kampioenschap had voorbereid. De voorsprong op nummer twee was 4 tienden van een seconde en dat is een groot gat op dit ultieme sprintnummer. Wat betreft zwemsnelheid behoort hij al tot de absolute top in de wereld en er wordt nu hard gewerkt aan het verbeteren van zijn start en finish. Dit moet uiteindelijk hem op topniveau brengen de komende perioden. Het levert hem al wel sinds enige tijd in de zwempers de volgende geuzentitel op: het Brabantse Sprintkanon. Jasper gaat zich nu voorbereiden op een aantal belangrijke World Cup wedstrijden, in eerste instantie in Eindhoven en Berlijn en, afhankelijk van het binnen

Jasper van Mierlo werd opnieuw Nederlands kampioen. Foto Kees-Jan van Overbeeke halen van sponsoring, eventueel in het Midden Oosten, China en Maleisië. Tijdens de wedstrijden in Eindhoven en Berlijn wil hij zich kwalificeren voor de Europese Kampioenschappen in Denemarken in december van dit jaar. Hiervoor moet hij een tijd realiseren van 21,71 op de 50 meter vrije slag, niet onrealistisch aange-

Deze keer willen we via HAC Weekblad in het bijzonder Verspaandonck Mode in Budel noemen. Natasja en Edwin hebben ervoor gezorgd dat Jasper representatief, modieus en strak gekleed is wat belangrijk is in zijn contacten met potentiele sponsoren en bij de after-event bijeenkomsten waar kampioenen worden gepresenteerd. Onze dank hiervoor. Mocht u ook geïnteresseerd zijn om Jasper te sponsoren: info@jaspervanmierlo.nl tel. 0622836303 en we kunnen een voor beide partijen interessant voorstel doen. Eventueel kunt u de deelname van Jasper aan de World Cup wedstrijden adopteren. U kunt voor een bedrag van 50 tot 100 euro al lid worden van de club van vrienden van Jasper van Mierlo. Schroom niet om dit unieke Cranendoncks talent te ondersteunen.

VV Maarheeze E- en F-kamp VV Maarheeze organiseert voor haar jongste jeugdteams meerdere evenementen per jaar. Een van deze evenementen was het E en F kamp van 7 tot en met 9 juni in Neerpelt. De locatie, de Scoutsrally, is afgestemd op grotere groepen die willen genieten van het buitenleven, activiteiten en de rust. Halverwege de competitie inventariseert het jeugdbestuur in de E en F teams welke spelers er interesse hebben om deel te nemen aan het E en F kamp. De nieuwe leden in de E en F teams weten niet wat er voor hen wordt georganiseerd maar de jeugd die al een aantal jaartjes bij VV Maarheeze voetballen weet uit ervaring dat het weekeinde met leuke activiteiten is gevuld. En dat er naast de broodmaaltijd en fruit onder andere gesnackt, gebarbecued, ijs gegeten wordt en heerlijke limonade wordt gedronken. De kinderen slapen in grote slaapkamers met daarin stapelbedden. Dit maakt het naar bed gaan extra spannend. Er wordt gepraat, gelachen en natuurlijk heerlijk geslapen. Daarover wordt gesproken en gedurende de competitie melden zich steeds meer kinderen aan. De sponsoren die dit kamp mogelijk maken worden ondersteund door het vrijwillig kader. Het vrijwillig kader bestaat uit de voorzitter jeugdbestuur, jeugdbestuursleden, coaches en trainers van de E en F teams en jeugdvoetballers van de hogere elftallen. Daarnaast verzorgt het vrijwillig kader de maaltijden voor de deelnemende kinderen. De maaltijden worden buiten op het overdekt terras genuttigd. In de ochtend worden de tafels gedekt voor een normale broodmaaltijd waarna

PAGINA 23

Deelnemende Bergrunners aan de Army Urban Run Onder mooie zomerse weersomstandigheden hebben de lopers van de Bergrunners goede prestaties geleverd tijdens de derde Ekkerloop. Johan v Vlierden leverde een prima prestatie door als tweede over de finish te snellen op de 3,5 kilometer in een tijd van 13.21 min. en dat was 8 seconden sneller dan de vorige loop. Harrie Nouwen deed het dit keer iets rustiger aan. Henriette Desar koos dit keer voor deze afstand en finishte in een mooie tijd 17.01 min. Corrie Fleuren en José Nies waren goed hersteld van Maastrichts Mooiste en liepen een keurige tijd. Ria Rijkers deed er deze keer 9 sec. langer over. Dimph Orbon, Corrie Keijsers, Annemie v Seggelen en Marjo Davits bepalen onderling wat de volgorde op het podium is na de laatste loop. Christa Vonken en Ria Noten moesten op de 7 kilometer een paar seconden inleveren terwijl Karin v d Kruis juist een paar seconden sneller liep. Na de Ekkerloop stond er voor een groepje Bergrunners op zondag 16 juni alweer een andere uitdaging op het programma. Deze groep reisde af naar Oirschot voor

de Army Urban Run. Het weer was perfect voor de zware tocht door losse zand, modder, beekjes, waterbakken asfalt, ongelijke klinkers en militaire hindernissen. Eerst starten de kinderen (ook enkele Bergrunners hadden hun kinderen meegenomen) over de hindernisbaan van 4,3 kilometer. Sanne, Janneke, Diede, Niels en Jan zetten hun beste beentje voor en kwamen onder de modder maar voldaan over de meet. Een half uur later was het de beurt aan de volwassenen. De meesten wisten niet wat hen te wachten stond en werden getrakteerd op een zeer gevarieerd en zwaar parcours. Ruud Vonken finishte op de ongeveer 9 kilometer na 45 minuten, kort daarna kwam Jens Emmers binnen. De dames Karin van de Kruis, Henriette Desar, Corrie Fleuren Anita Emmers en Christa Vonken kwamen samen na 1 uur binnen. De gelopen tijd was hier echter niet belangrijk, het ging om de beleving. Heb je ook zin om aan je conditie te werken meld je aan bij de Bergrunners, hier kun je terecht voor hardlooptraining, Sportief wandelen en Nordic Walking. Kijk op de site voor meer informatie: www.bergrunners-budel.nl

Mixteam kampioen! VV Maarheeze kende een geslaagd E-en F-kamp in Neerpelt in de middag en avond broodjes worst, broodjes kroket en broodjes frikadel worden genuttigd. Het hoogtepunt van de dag is de barbecue! De maaltijden worden deels in de keuken bereid en deels op de barbecues van de firma Van Den Linden. De activiteiten zijn: • Speurtocht in het donker. • Vlag veroveren in een groot bos dat in twee gebieden is opgedeeld. Er spelen twee teams tegen elkaar en proberen de vlag in het gebied van de tegenstander te veroveren. Samenwerken is in dit spel dus ook belangrijk. • Zeskamp met leuke spellen zoals bowling, takhangen, dribbelcircuit, dienblad balanceren, spons emmer vullen, doellat trappen. • Ren je rot met dit jaar als hoofdonderwerp vragen over het voetbal. • Voetballen in het los zand (bos) of op een voetbalveld met stalen doeltjes. • Een voetbaltoernooi met als afsluiting de penalty pokaal. Het was een geslaagd E en F kamp

met tevreden kinderen en ouders. Deze manier van het afsluiten van een geslaagd voetbalseizoen legt een basis voor zowel de jongere jeugd als het vrijwillige kader, de club en de sponsoren voor het komende seizoen. Tenslotte wil VV Maarheeze de kinderen die deelgenomen hebben aan het E en F kamp de club, het vrijwillige kader maar zeer zeker de sponsoren bedanken die dit mede mogelijk hebben gemaakt. De firma Mulder heeft een aanhanger beschikbaar gesteld voor het vervoer van alle benodigde spullen, Coca Cola heeft prijzen beschikbaar gesteld, de firma Van Den Linden heeft voor de barbecue zowel het eten (worsten, hamburgers en sauzen) als de barbecues (2x) beschikbaar gesteld. De ING Bank en Rabobank hebben gezorgd voor Nike ballen, dvd's met spellen. Shoarma Sphinx voorzag genoeg spek, shoarma en sauzen. IJssalon Pierre (Desiree en Pierre) heeft getrakteerd op lekker ijs. Zonder hun bijdrage in materieel, goederen en financiën (korting) zou dit weekeinde voor de kinderen niet mogelijk zijn geweest. Dank hiervoor.

Dit mixteam t/m 12 jaar is ongeslagen kampioen geworden! De teamsamenstelling, vl.n.r. Carmen van Meijl, Janne Aendekerk, Sam de Laat en Wouter van Seggelen

 UITSLAGEN  Sport  BERGRUNNERS

Gelopen tijden Bergrunners in de derde Ekkerloop. 600 meter Jordy Keijsers......................................................3.50 min. Quinty Keijsers............................................................3.20 Loek Moons.................................................................2.38 Tim v Vlierden...................................................... gevallen 1000 meter Sieme Vos............................................................3.27 min. 1609 meter Daan Moons........................................................9.01 min. 3500 meter

Niels Vonken.....................................................25.17 Min. Sanne Vonken...........................................................19.11 Johan v Vlierden........................................................13.21 Harrie Nouwen..........................................................19.27 Henriette Desar.........................................................17.01 Corrie Fleuren............................................................17.58 Josè Nies...................................................................18.26 Ria Rijkers.................................................................19.52 Dimph Orbon............................................................18.18 Corrie Keijsers............................................................18.58 7000 meter Vincent Fleuren.................................................40.32 min. Christa Vonken..........................................................34.59 Ria Noten..................................................................34.59 Karin v.d. Kruijs.........................................................37.48


HAC Weekblad · Vrijdag 21 juni 2013

Italiaanse dag in Weert

Bijen-infomarkt

PAGINA 24

WEERT - Op winkelzondag 30 juni staan er weer tal van activiteiten op de planning in het Weerter stadscentrum. Zo organiseren de ondernemers van de Maasstraat/Oude Schut de inmiddels tot traditie verheven Italiaanse Dag en genieten liefhebbers van het multi-culturele festival Bantopa Party. De vierde editie van de Italiaanse Dag in de Maasstraat/Oude Schut staat weer garant voor een sfeervolle dag met diverse activiteiten. Tijdens deze winkelzondag treft u diverse Italiaanse bolides in de straat en worden er op verschillende locaties heerlijke typisch Italiaanse gerechten voor u klaargemaakt. Vanzelfsprekend ontbreekt bij deze lekkernijen een smaakvol Italiaans wijntje niet. De straat is stijlvol versierd en de winkels worden deze dag extra opgefleurd. U kunt loten kopen of u ontvangt bij aankoop bij een van de aangesloten winkeliers loten voor de loterij aan het einde van de dag. U maakt dan kans op de hoofdprijs; een

De Italiaanse dag op 30 juni in Weert - Zie ook pagina 7. echte Italiaanse scooter! Verder zijn er natuurlijk nog meer leuke prijzen te winnen zoals waardebonnen en nog zoveel meer! Aanwezigen kunnen tijdens de Italiaanse dag tevens genieten van een heerlijk Italiaans ijsje, want er is die dag ook een ijskraam aanwezig. Verder worden tal van exclusieve hoeden en bijzondere juwelen geshowd. Kortom, een dag om heerlijk in Italiaanse sferen te vertoeven! Kom dus naar de Maasstraat/Oude

Schut en snuif er de echte Italiaanse sfeer op en wie weet maak je nog kans op leuke prijzen! Diezelfde dag kan er op de Nieuwe Markt gedanst worden op Zuid Amerikaanse muziek tijdens de Bantopa Party. Beide activiteiten vinden plaats tijdens winkelopening, van 13 tot 17 uur. Tijdens de winkelzondag kunt u gratis parkeren in de stad. Bekijk het programma van de komende winkelzondagen op www.centrumweertpromotion.nl

Imkervereniging St. Ambrosius uit Hamont nodigt iedereen uit op haar jaarlijkse bijen-info-markt op zondag 7 juli van 9-17 uur in de Posthoorn in Hamont-Achel. Op de infomarkt kan iedereen terecht voor o.a. verkoop materiaal, bijenvolkeren, honingslingeren, wassmelten, waswafels maken, korfvlechten en nog veel meer. De toegang is gratis. Info bij Jaak Hendrikx via tel. 0032 494 807227 of mail: hendrikxjaak@hotmail.com

Spannende 100e Ekkerloop

DEZE PUZZEL WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

• Boeken en strips • Tijdschriften • Dagbladen • Wenskaarten

• Multimedia • Cadeaubonnen • Lotto • Boekenbonnen

Je vindt er meer dan je zoekt Bernard Kempplein 1a · 3930 Hamont-Achel · T 011 803016 · sb.hamontachel@standaardboek.com

Horizontaal

1 Boomvrucht 6 Delen van bloeiende planten 12 Geweckte spijzen 14 Inclusief (afk.) 15 In gedachtenis (afk.) 17 Vervuilingseenheid (afk.) 18 maand 20 Windrichting (afk.) 21 Tijdschrift 22 Insect 25 Versteend dennenhout 28 Koraaleiland 29 Hevige wind 31 Rijstbrandewijn 32 Naschrift 33 eventueel (afk.) 35 Kolk 36 Wereldkampioenschap (afk.) 37 Boksterm (afk.) 38 Donderslag 40 Rijstgerecht 42 Persoonlijk voornaamwoord 43 Als druppels uit de wolken vallen 44 Getijde 46 De geregelde seizoensgebonden verhuizing van sommige vogels 48 Rustig 51 Maanstand 53 Verenigde Naties (afk.) 54 Voorvoegsel te aanduiding van een relatie met de aarde 56 San Marino (in internetadres) 57 Tegenover (afk.) 58 Eskimo 60 Het wijfje van het hert 62 Doorsijpeling 64 Nevelwoud 66 In het land zelf thuishorend 68 Vooraf (Lat afk.) 69 Titel 70 Senator (afk.) 72 Ondernemingsraad (afk.) 73 Portugal (in internetadres) 74 Schrijfvloeistof 76 Hen 78 Weinig tanden hebbend 79 Insect.

Verticaal

1 Land waarop vee kan grazen 2 Laagwater (afk.) 3 Misten 4 Puntoog (bij insecten) 5 Operatiekamer (afk.) 7 Lithium (symbool) 8 Niet dichtbij 9 Belasting op milieuschadelijke producten 10 Inhoudsmaat 11 Komvormige nestholte 13 Muzieknoot 16 Indien 18 Schapenkaas 19 Boom 21 Houtsoort 23 Bolivia (in internetadres) 24 Onderschrift(afk.) 26 Lumen (afk.)

1

2

3

4

5

6

12 15

16

22

13 17

18

23

32

33

34

38

45 52

37

40

41 44

48 54

55

60

61

70

74

57 62

63

67

71

72

75

73

76

78

50

56

66

69

49

77

79

25

53

45

61

40

3

30

27 Ingenieur (afk.) 30 Donderen en bliksemen 34 Klasse van overblijvende sporendragende planten 36 Insect 38 Klein soort paard 39 Niet vloeistofdicht 40 Landtong 41 Dun 45 Atmosfeer 47 Felle windstoot 49 Bijen houden 50 Bast of schil van noten, kastanjes etc. 52 Bladbeginsel 54 Leidsman 55 Hoofdgod van de Oud-

65

46

42

9

De huldiging jubilarissen v.l.n.r. Tjen Dejong (20 x), Dimph Orbon (25 x), Peter Schoenmakers (25 x) Tonnie Duisters (20 x) en Leo Keijsers voorz. Lopersgroep. Onder normale zomerse omstandigheden werd woensdag 12 juni de derde Ekkerloop 2013 ( 99 ste ) gelopen. Op de 600 meter t/m 6 jaar was Bas Verheiden en Doris Aendekerk voor de derde maal de snelste bij respectievelijk de jongens als de meisjes.

27

36

65

68

23

26

35

53

64

11

31

47

59

10

21

43 46

58

9

20

30

39

42

51

25

29

8

14 19

24

28

7

48

Noorse mythologie 57 Temperatuur (afk.) 59 Verenigde Naties (afk.) 60 Uitroep om een paard te doen stilhouden of aanmoedigen 61 Voegwoord 63 Persoonlijk voornaamwoord 65 Zwaardwalvis 67 Gedroogd gras 71 Landbouwwerktuig 74 Voorzetsel 75 Turkije (in internetadres) 76 Inhoudsmaat 77 na dato (afk.).

WIN EEN KADOBON In HAC Weekblad treft u wekelijks een puzzel aan. Naast de

gebruikelijke kruiswoordraadsels, bieden we ook woordzoekers, sudoku's en Zweedse puzzels aan. Deze week een kruiswoordraadsel. Met de puzzel is een kadobon van Standaard Boekhandel t.w.v. € 5,- te winnen. Stuur de oplossing met uw naam, adres en telefoonnummer naar wedstrijd@hacweekblad.eu of lever de juiste oplossing in bij ons kantoor aan de Stationsstraat 41 te Hamont-Achel. Uiterste inleverdatum voor deze puzzel: 18 juni, 16.00 uur. Veel succes! De oplossing van vorige week was 'fitnesscentrum'. De kadobon is gewonnen door Leny Teeuwen, Koleneind, B-3930 Hamont. Proficiat!

Achter beiden moet de tweede en derde plaats nog bepaald worden tijdens de laatste loop op 19 juni, dat wordt nog een spannende avond. Bij de jongens 600 meter 7 t/m 9 jaar is Brecht Philippe nog de sterkste maar de concurrentie is in aantocht met Jens de Laat, Jasper Derks en Sven de Kok. Deze laatste drie zullen nog moeten knokken voor plaats twee en drie op het erepodium. Ook bij de meisjes op deze afstand is nog van alles mogelijk en hangt veel af van de vorm van de dag. Bij de 1000 meter jongens is Jasper Philippe niet meer in te halen maar voor de twee andere podiumplaatsen staan Jordy Vos, Rien Martens en Sieme Vos op scherp om een goede uitslag te lopen. De jongens van de Engelse mijl hebben de kaarten al geschud en staat de volgorde vrijwel vast. Jeroen v Mierlo was voor de tweede maal de snelste op de 3,5 kilometer en liep nu 14 seconden sneller dan bij de tweede loop. Verrassend tweede werd hier Johan van Vlierden nog voor Rob v Ettinger.Bij de dames was het Linda v d Einde die voor de derde maal de anderen voorbleef. De 7000 meter kende ook geen verrassingen en liet Toon Donnè zien weer helemaal terug te zijn van blessureleed met een goede tijd. Bij de Dames was het dit

keer Sandra van Ham die als eerste finishte voor Anneke v d Vorst. Ronny Driessen had de eerste twee lopen al winnend afgesloten maar deze keer gaf hij nog eens extra gas en was zelfs 1.40 min. sneller dan de vorige keer. Bij de dames zegevierde Anniek Peeters voor de derde keer. Spannend is het op de 600 meter voor de jeugdteams. Het team van SV Budel F2 toonde zich de eerste twee lopen de sterkste maar de derde loop was het team van FC Cranendonk F1 dat de overwinning naar zich toe trok. De laatste loop zal beslissend zijn voor de eindzege maar dan zal FC Cranendonk toch alles op alles moeten zetten want SV Budel heeft een ruime voorsprong opgebouwd. De Snelle Hazen kunnen de overwinning op de 1000 meter bijna niet meer ontgaan met hun riante voorsprong. Voor de derde loop werden een aantal jubilarissen gehuldigd. Tjen Dejong en Tonnie Duisters voor hun 20 jaar deelnemen aan de Ekkerloop en voor hun 25 jaar deelname, Peter Schoenmaekers en Dimph Orbon. Afwezig voor de huldiging waren Hans van de Laar en Peter Beerten die nog een andere keer in de kijker worden gezet. Voor de volledige uitslag van de Ekkerloop zie www.ekkerloop.nl

Sport


HAC Weekblad · Vrijdag 21 juni 2013

PAGINA 25

Welkom op de Autopagina van het HAC Weekblad. Iedere maand brengen we op deze pagina allerhande adresjes voor al uw autoreparaties, aankopen, herstellingen en onderhoudswerken. Iedere maand wordt één van de deelnemende bedrijven uitgelicht in een mooi artikel, geïllustreerd met enkele leuke foto's. Veel autoplezier!

Autoschade Frans Aarts in Budel BUDEL - Als hersteller van alle soorten schade, groot en klein, aan diverse auto’s, motoren, bedrijfswagens, caravans en campers is Frans Aarts hét adres voor uw wagen wanneer deze schade heeft opgelopen. Frans Aarts zit al jarenlang in de wereld van het schadeherstel en is sinds 1987 op zelfstandige basis gestart met Autoschade Frans Aarts. Wat begon met een kleine werkplaats aan huis, groeide uit tot een bedrijf met een ruime werkplaats, burelen, een aparte ruimte voor spuitwerk,… in de Fabrieksstraat in Budel.

Frans Aarts kan (bijna) alle beschadigingen herstellen Bijna alle beschadigingen kunnen hersteld worden bij Frans Aarts. Gaande van een kleine deuk tot grote schade. Autoschade Aarts draagt het Focwa-keurmerk, dus uw wagen is hier in goede handen. Dankzij het deskundige team en de moderne werktuigen kunnen alle voertuigen op de beste service rekenen. Uw beschadigde wagen kan gratis opgehaald worden en teruggebracht, indien dit gewenst is. Als extra bonus wordt uw auto ook nog eens gepoetst afgeleverd! Niet enkel de herstellingen worden mooi voor u in orde gemaakt, ook het papierwerk wordt uit handen genomen. Zo maakt Frans alle administratie, verzekeringspapieren en schadeformulieren graag voor u in orde. En iedereen kan er rekenen op een gratis leenauto, zodat u niet zonder vervoer komt te zitten tijdens de reparatie. Ook is Frans Aarts gespecialiseerd in industrieel spuitwerk, kunststoflassen en polyesterreparaties.

De werkplaats

Autoschade Aarts ligt in de Fabrieksstraat 106c te Budel

Verwarmingsradiatoren, maar ook machine onderdelen, kunststof profielen en andere onderdelen kunnen bij Frans Aarts zonder problemen en professioneel gespoten worden. En dankzij het kunststoflassen kunnen o.a. bumpers en andere onderdelen uit kunststof gerepareerd worden. Erg handig voor reparaties aan caravans en campers. Naast hersteller is Frans Aarts ook het aanspreekpunt als het gaat om trikes. Zowel voor het ombouwen, het verkopen of het verhuren van trikes kan iedereen bij Trike Verhuur Budel terecht. Het ombouwen van een trike gebeurt uiteraard volledig naar wens van de klant. Denk hierbij aan o.a. dikke vorken, dikke tanks en exclu-

sief spuitwerk. Aarts is tevens subdealer van Boom-trikes, een merk dat een erg hoge kwaliteit garandeert. En uiteraard is iedereen voor de aankoop of de huur van een trike hier ook aan het juiste adres. Kijk zeker eens op www. trikeverhuurbudel.nl voor alle mogelijkheden en meer info. Frans Aarts is iedere werkdag geopend van 7.45 uur tot 17.30 uur, en zaterdag van 8 uur tot 13 uur. Daarnaast is Frans zelf altijd telefonisch te bereiken via 0031495 49 58 93. Frans Aarts is gelegen in de Fabrieksstraat 106 c in Budel. Kijk ook zeker eens op www.autoschadeaarts.nl of op www.trikeverhuurbudel.nl

UMANS-WINTERS NV De beste kwaliteit aan de voordeligste prijs!

Autoschade Schadetaxatie

Geen eigen risico

Afhandeling met alle verzekeringsmaatschappijen

Gratis leenauto Ook voor trikeverhuur! Kijk op: www.trikeverhuurbudel.nl

Vakkundig schadeherstel van motor, personen- en bedrijfsauto’s Uitdeuken zonder spuiten

Gespecialiseerd in kunststof lassen Industrieël spuitwerk

FABRIEKSSTRAAT 106C 6021RE BUDEL TEL. 0495-495893

WWW.AUTOSCHADEAARTS.NL INFO@AUTOSCHADEAARTS.NL

Zwavelvrije Petroleum & Gasolie Extra Rood EN590 (pomp) Tabak tot 30 euro/slof goedkoper dan in Nederland! Zie www.umans-brandstoffen.be voor actuele prijzen/info • Benzinestation • Wasboxen • Tabakverkoop • Carwash • Levering petroleumproducten

Stationsstraat 33 · 3930 Hamont-Achel · Tel.0032 11 447068

AIRCO-ACTIES IN JUNI EN JULI AD Autobedrijf Hompes

www.adautobedrijf.nl

Nieuwstraat 104 6021 HW Budel 0495-492366 info@autobedrijf-hompes.nl

Complete aircoservice: aircocheck + druk- en lektest + vullen en recyclen van koudemiddel

Tot en met juli bij groot onderhoud: GRATIS complete aircoservice

UW AUTO WEET WAAROM!

Actieprijs tot en met juli complete aircoservice van e95.- nu slechts e50.-

Met een goedwerkende airco rijdt u comfortabel en veilig de zomer door! Profiteer daarom nu van onze actie!

Vakantiecheck nu slechts

€9.95

T. 0495 492366 · info@autobedrijfhompes.nl · www.adautobedrijf.nl

Nieuw

Kleine schade? ‘s Morgens binnen, ‘s avonds klaar! Reeds vanaf e40!

AD Autobedrijf Hompes

Nieuwstraat 104 6021 HW Budel

Uw professionele partner in schadeherstel

: Total Car Clean ing

auto Vlassak

Burg v. Houtstr. 27 • Budel • +31 495491622 info@autovlassak.nl • www.autovlassak.nl Gratis alcoholtester

Wij doen alles voor uw auto.

Heikant 4 • 3930 Hamont-Achel • 011 823820 • www.profecta.be ma/vr 8u-18u za 8u-13u

Carrosserie BELIËN Herstellingen alle merken Eurogarantbedrijf

Komende maand 10% EXTRA korting op onze banden- en velgenprijzen! Gratis stikstofvulling. Enkel op vertoon van de advertentie! Uitsluitend geldig voor particulieren. (Geldt niet op servicetarieven)

Wenst u een afspraak te maken? Bel ons dan op 011 800 666. Ondernemersstraat 1 • 3930 Hamont-Achel

Erkend hersteller verzekeringen Garantie op herstelling Gratis vervangwagen Texaco Tankstation LPG Autogas

Bosstraat 169 · B 3930 Hamont-Achel Tel. 0032 11 445974 · carrosserie.belien@skynet.be

Dé automaterialen-handel voor vakman en particulier! Open: ma t/m vr. 8.30-18.00 uur zaterdag 9.00-16.00 uur.

Car - Truck - & Trailer Parts Instraat 19 · 6021 AC Budel · Tel. 0031 495 493716


HAC Weekblad · Vrijdag 21 juni 2013

Nederlaag toernooi BV De Sport

De Grenspost

SOERENDONK - Op zaterdag 15 juni heeft de prijsuitreiking plaats gevonden van het 6e nederlaag toernooi van BV de Sport te Soerendonk.

Het weekend stond in het teken van de start van het marathonseizoen. Dit zijn wedstrijden boven de 850 km. Man van de wedstrijd werd hier Lei Feijen uit Budel-Dorplein.

Eerst werden Mientje en Marriet bedankt voor hun geweldige inzet. Hierna werden de spelers met het hoogste gemiddelde gefeliciteerd: 1e prijs : H. Liplijn (team van Horne 2, 161%), W. van Cranenbroek (team Verberne, 158%), J. Doms (De Meulen 1, 157%). Hierna volgden de spelers met de hoogste serie: 1e prijs: Wilma Scheepers (team DVS, 33,3%), Fr. Vonken (Het Wapen 1, 32%), J. Neeskens (de Meulen 3, 27%) Hierop volgde de huldiging van de winnaars van het nederlaag toernooi: Winnaar De Borgh +10 punten, 2e plaats: De Meulen 2, +7 punten, 3e plaats: team Verberne, +7 punten (de Meulen2 bezet de

Prijsuitreiking Nederlaag toernooi BV De Sport tweede plaats omdat zij met 10-3 hebben gewonnen en team Verberne met 9-2). Een dankwoord was er vooral voor wedstrijdleider Leen Dekker,en de begunstigers: slagerij Jan & Marleen van Meijl, slagerij Twan Ras, Maxwell Weert, Harrie van Heugten, Euro Tools, Ed Hensen, Jan van der Vorst, Lambert Brussels Wijnhandel, Toon

Mennen MBT betonstaal, Claudia van Hoof Nova Data, Jolanda Bouwer Beauty Concepts, Witgoed & Verlichtings specialist Slenders en hoofdsponsor cafe de Sport Soerendonk. Een zeer geslaagd toernooi en BV de Sport hoopt weer vele deelnemers te mogen ontvangen voor het volgende toernooi 2014.

PAGINA 26

zaterdag arriveerden de duiven vanuit Sens. Zorgde de kopwind de laatste weken voor zware wedstrijden, nu zorgde een harde staartwind voor hoge snelheden boven de 100 km/uur. Jan Moleman uit Soerendonk gaat met een dubbele overwinning aan de haal. Voor het derde weekend op rij behaalt Jan een overwinning binnen de Grenspost en dit is al zijn 4e overwinning van het seizoen. Zijn winnaar op Sens bij de Grenspost is ook top 20 over heel Oost-Brabant (10.000 duiven). Uitslagen onderaan pagina 27.

Zijn winnaar overklast met bijna 1,5 uur de tweede duif van Niek Genevasen. Deze overwinning bij de Grenspost was goed voor plaats 9 over heel Oost-Brabant tegen bijna 3000 duiven. Nationaal eist hij plaats 52 op tegen meer dan 10.000 duiven. Er kan er maar één de winnaar zijn! Later op de

Thema-tornooi

E.C.C kampioen zomeravond voetbalcompetitie Cranendonck Heikanters 1 was er op gebrand hun 50 jarig jubileum een feestelijk tintje te geven met het kampioenschap. Nieuwkomer E.C.C. was in een rechtstreeks duel echter de sterkere. Goed keeperswerk aan de zijde van E.C.C. dreef de spitsen van Heikanters 1 tot wanhoop. Jordi Verhees zorgde met 3 doelpunten ervoor dat E.C.C met 3-1 de rust in ging. Onder het toeziend oog van de toegestroomde supporters waren de spitsen van E.C.C. wel slagvaardig bij de goal van Heikanters 1. De wedstrijd bleef tot het einde spannend maar uiteindelijk won E.C.C met 6-3. Na afloop van de wedstrijd werd de feeststemming met vuurwerk en champagne er goed ingebracht. Aansluitend was de prijsuitreiking in de kantine en werd het kampioenschap flink gevierd. Al met al een terechte kampioen. Proficiat E.C.C. (Eendracht Combinatie Cranendonck) Op veld 2 streden Fitlife F.C. en Rood-Wit 67/Nyrstar 1 voor plek 3 en 4. Fitlife F.C. was de sterkere en eindigde daardoor op de 3e plaats. Veld 3 was voor plaats 5 en 6 en ging tussen Via Final en G&S/de Wielerbaan. Daar keek Via Final al na 2 minuten tegen een 0-2 achterstand aan. Die twee doelpunten bleken achteraf door-

De Achelse tennisclub heeft zoals elk jaar een thema tornooi georganiseerd en dit jaar was het: 'kies een land, verkleed je naar dat land en vertegenwoordig het. Het weer zat mee de sfeer zat er in en er werd tot de late uurtjes getennist. Het was een gezellige bedoening, voor herhaling vatbaar.

Café 't Hukske / Van Horne Open Driebandentoernooi E.C.C kampioen zomeravond voetbalcompetitie slaggevend. 5-7 was de einduitslag en daarmee schuift G&S/de Wielerbaan naar plaats 5, Via Final eindigt op plaats 6. De wedstrijd tussen Rood-Wit 67/Nyrstar 2 en Heikanters 2 kon geen verschuiving in de stand te weeg brengen. Het verschil was op voorhand al meer dan 3 punten. Deze partij werd nog gespeeld om de eer van de avond. Spannend werd het er in ieder geval wel; Heikanters 2 won uiteindelijk de wedstrijd met 3-2. Was de strijd om het kampioenschap al spannend tot de laatste wedstrijd, bij de punten voor sportiviteit was het nog spannender. De bovenste vier stonden voor de laatste wedstrijd binnen 4 punten

van elkaar. Uiteindelijk was het G&S/de Wielerbaan die met 1 punt voorsprong op Via Final deze prijs in de wacht sleepte. Het bestuur van BZA Buul bedankt alle spelers en contactpersonen van de teams, de scheidsrechters en de medewerkers van RoodWit'67 voor hun inzet en samenwerking. We hopen volgend jaar weer op dezelfde manier met elkaar een mooie competitie te kunnen spelen. Wij kijken in ieder geval met heel veel plezier terug op de competitie en tot volgend jaar. Voor foto's en alle uitslagen kunt u terecht op de website: http://zac-wielerbaan.webs.comDe eindstand staat onderaan deze pagina.

BUDEL -Na 2 maanden, 120 spannende wedstrijden, is het nu weer zover dat we gekomen zijn bij de finalewedstrijden. In april begonnen 60 spelers aan dit toernooi. In 12 poels van 5 spelers werd gestreden voor de eerste en tweede plaats. De beste 24 biljarters spelen nu in een serie knockout partijen wie er doorgaat naar de grote finale. Deze en volgende week zullen er dus nog 18 personen af moeten vallen om te komen tot 6 finalisten. Er wordt gespeeld op dinsdag – woensdag en donderdag bij cafe ’t Hukske Molenstraat 1 in Budel. Donderdag 27 juni vanaf 19.00 uur en zaterdag 29 juni vanaf half 3 s’middags worden uiteindelijk de finalepartijen gespeeld, waarna duidelijk zal zijn wie zich dit jaar de driebandenkampioen

2013 van Budel e.o. mag noemen. De prijsuitreiking is op 29 juni rond 21 uur gepland. Iedereen die heeft deelgenomen aan het toernooi wordt door Tinus van ’t Hukske en Jos van Horne uitgenodigd om op zaterdag 29 juni rond 18.00 uur aan te schuiven aan een heerlijke BBQ.

Sport  Programma’s  UITSLAGEN  Sport  Programma’s  UITSLAGEN  SPORT EKKERLOOP

1000 meter meisjes                                       3500 heren 10500 meter heren 1. Floor Schildermans..........................................3.38 min.        1. Jeroen van Mierlo..........................................12.48 min. 1. Ronny Driessen..............................................35.22 min. 600 meter meisjes t/m 6 jaar                       2. Rune Stolman..........................................................3.47 2. Johan van Vlierden................................................13.21 2. Karel Teunkens......................................................38.44 1. Doris Aendekerk..............................................3.00 min.        1000 meter jongens 3. Rob van Ettinger....................................................13.31 3. Eric de Laat............................................................39.06 2. Faya v Oorschot.......................................................3.18                 1. Jasper Philippe................................................3.19 min. 3. Quinty Keijsers........................................................3.20 2. Rein Martens...........................................................3.25 7000 meter dames                                        Jeugdteams 600 meter 600 meter jongens t/m 6 jaar 3. Jordy Vos.................................................................3.25 1. Sandra v. Ham...............................................31.39 min.      1. FC Craenendonk F1 1. Bas Verheijden.................................................2.56 min.        2. Anneke v.d. Vorst...................................................32.38               2. SV Budel F2 2. Daan Duisters..........................................................3.06 1609 meter meisjes                                       3. Marjo v.d. Sterren..................................................32.02 3. SV Budel F6 3. Keno Bergs..............................................................3.07 1. Suzan Houben.................................................8.04 min. Jeugdteams 1000 meter 1609 meter jongens 7000 meter heren 1. De Snelle Hazen 600 meter meisjes 7 t/m 9 jaar                    1. Math Heesakkers.............................................5.36 min. 1. Toon Donné...................................................25.24 min. 2.  Haruwosis 1. Janne Martens.................................................2.32 min.                    2. Luuk Heesakkers......................................................6.44 2. Eddy Moors...........................................................25.35 2. Marit Spee...............................................................2.41                             3. Daan Moons............................................................9.01 3. Rudi Philippe.........................................................26.47 3. Evi de Laat...............................................................2.43 3500 dames                                                   10500 meter dames                                      600 meter jongens 7 t/m 9 jaar Eindstand: 1. Anniek Peeters..............................................48.07 min.      1. E.C.C. .............................................................. 8-19 pnt; 1. Brecht Philippe...............................................2.16 miin.           1. Linda v d Einde..............................................14.41 min. 2. Jeanne Maas.........................................................15.00               2. Tonnie Bruijnaers...................................................46.06 2. Jens de Laat.............................................................2.19 2. v.v. Heikanters 1.............................................. 8-15 pnt; 3. Lisbeth Groenen....................................................15.09 3. Emmy Vaneerdewegh...........................................49.22 3. Luuk Duisters...........................................................2.22 3 Fitlife F.C. ......................................................... 8-15 pnt;

ZOMERAVONDVOETBAL

4. Rood Wit '67/Nyrstar 1.................................... 8-12 pnt; 5. G&S/Wielerbaan.............................................. 8-13 pnt; 6 Via Final............................................................ 8-11 pnt; 7. v.v. Heikanters 2................................................ 8-9 pnt; 8. Rood-Wit '67/Nyrstar 2..................................... 8-0 pnt. Voor foto,s en alle uitslagen kunt u terecht op de website: http://zac-wielerbaan.webs.com

Sport


HAC Weekblad · Vrijdag 21 juni 2013

PAGINA 27

Motoball-wedstrijd tegen Kuppenheim één manche te lang

Clubkampioenschappen recreanten Turnlust

BUDEL - De Budelse motoballers stonden andermaal voor een zware opgave. MSC Puma Kuppenheim, tot vorig jaar steeds de gedoodverfde kampioen van de Duitse competitie, had de laatste paar wedstrijden enkele forse tikken opgelopen. Met name de verliezende partij van de week tevoren tegen Philippsbourg zat bij hen nog vers in het geheugen. Zij waren dus uitermate gebrand op een overwinning.

BUDEL - Op zondag 23 juni worden in de turnhal van het Zuiderpoortcomplex de clubkampioenschappen voor meisjes en jongens recreanten gehouden. Het belooft weer een grandioze happening te worden. Papa’s,

De wedstrijdbal werd deze keer geschonken door Fons Janssen van Tractorbumper. De wedstrijd kwam vlot op gang en Stan Looijmans maakte al na enkele minuten het eerste doelpunt. De spelers van Kuppenheim waren hierdoor meteen wakker geschud en Benjamin Walz scoorde snel na elkaar twee doelpunten voor de gasten. Op slag van rust zag Miel Looijmans kans de stand weer gelijk te trekken. In de tweede manche kwam Budel maar niet tot scoren. Of het nu aan de stevige wind lag, die over het veld waaide, de bal wilde er maar niet in. Tweemaal waren Nick Evers en Miel Looijmans dicht bij een doelpunt, maar deze werden beiden gekeerd door de keeper van Kuppenheim. Loek Looijmans zag een prachtig afstandsschot stranden tegen de kruising van de goal en Miel Looijmans vond de lat op zijn zoektocht naar een doelpunt. Wat bij Budel niet lukte, lukte bij Kuppenheim wel. Stand

Jeugdwielrennen De Kempen Tijdens de wedstrijd tegen MSC Puma - Foto Mieke Mulder na de tweede manche 2-3. Bij het begin van de derde manche moest Rogé Staals al snel ingrijpen. Zijn snelle uitgooibal en prachtig overspel van de Budelse spelers bracht Nick Evers vrij voor de Duitse keeper en hij maakte het af met een mooi doelpunt in de verre hoek. Na een vrije trap voor Kuppenheim kaatste de bal terug het veld in. De bal werd opgepakt door Benjamin Walz en met enkele snelle bewegingen omspeelde hij de Budelse verdediging en scoorde 3-4. Het werd een gevecht op het middenveld, waarbij over en weer kansen ontstonden. Uiteindelijk lukte het Miel Looijmans op het einde van de derde manche toch weer om op gelijke hoogte te komen. Stand 4-4. De vierde manche begon al meteen met een keihard schot van Kuppenheim tegen de lat. Onder leiding van Benjamin Walz en Holger Schmitt ging Kuppenheim vol in de aanval, hetgeen

resulteerde in 3 doelpunten achter elkaar voor Kuppenheim. Miel Looijmans kon nog iets terugdoen en scoorde 5-7. Kuppenheim liet het er echter niet bij zitten. Met een snel spel, waar de Budelse spelers dit keer geen antwoord op wisten, werden ze helemaal weggespeeld. De score liep op naar 5-9. In de laatste seconden van de wedstrijd lukte het Kuppenheim nog eenmaal te scoren en zo eindigde de wedstrijd in 5-10. Heel jammer voor het Budelse team, want over de hele wedstrijd genomen hadden ze eigenlijk beter verdiend. De volgende thuiswedstrijd is op zaterdag 20 juli om 16:00 u. In de week van 8 juli tot en met 12 juli speelt Budel op het EK Motoball, dat deze keer gehouden wordt in Neuville de Poitou in Frankrijk. Voor meer informatie kunt u terecht op de websites www.motoball.nl en www.motoball.de.

Loopgroep Cranendonck Bij de jeugd staat Lijnn Sluijsmans op een keurige 4e plaats in de stand na 3 Ekkerlopen. Een 3e plaats zit er nog in, maar dan moet ze 3.24 min lopen en 2 sec voor Selma finishen. Jeroen van Mierlo liet zich niet verrassen en liep in een snelle tijd van 12.48 naar een 1e plaats. Jeanne Maas liep op deze avond zelfs een PR op de 3420 m in 15.00 min. Heel goed gedaan! De jaarlijkse fietstocht van Loopgroep Cranendonck heeft toch geen nadelige gevolgen! Marcel Groenen zal de laatste loop mee moeten doen om de 1e plaats te pakken. Veel lopers en loopsters van Loopgroep Cranendonck zijn al zeker van een ereplaats en zullen de laatste loop van dit seizoen niet tot het uiterste behoeven te gaan.

mama’s, opa’s, oma’s, broertjes, zusjes, kortom iedereen die eens wil zien wat de jeugd bij Turnlust leert op de verschillende turntoestellen, is welkom. De onderlinge wedstrijden vinden plaats van 9.00 tot uiterlijk 12.30 uur.

Halve en kwart marathon Op 15 september organiseert Loopgroep Cranendonck voor de 6e keer de Halve en Kwart marathon van Cranendonck. Tevens is er een 5 km wedstrijd en zijn er scholierenlopen voor de jeugd. De afstanden voor de jeugd zijn respectievelijk 400m, 800m en 1200m. De inschrijving staat weer open: www.inschrijven.nl

Op 15 september is er weer de kwart en halve marathon

Voor meer informatie kunt u kijken op onze website: www.loopgroepcranendonck.nl . Voor informatie kunt u mailen naar henksnijders@ziggo.nl . Interesse in lopen? En wilt u gaan trainen voor een van onze afstanden op 15 september 2013? Kom vrijblijvend een paar keer meetrainen of bel 06-12469084. Uitslagen onderaan deze pagina.

Op de foto staat op de derde plaats: Birgit Broers uit Budel-Schoot. CRANENDONCK - Zaterdag 15 juni stonden de clubkampioenschappen van TWC De Kempen op het programma. Waren er vorige week tijdens het jeugd NK twee Budelse jeugdrenners actief, te weten Pepijn van der Straaten en Ruben Broers, deze week stonden er vijf enthousiaste jeugdwielrenners aan de start, Pepijn, Sofie en Joris van der Straaten en Birgit en Ruben Broers. Tijdens het NK werd Ruben 49e in categorie 4 en Pepijn werd 16e in categorie 2. Een knappe prestatie van allebei! De clubkampioenschappen zijn vooral bedoeld om een gezellige wielerdag met zijn allen te hebben waarbij sportief gestreden wordt in verschillende wedstrijden met je eigen clubgenoten.

Op het programma stonden een individuele tijdrit, een koppelkoers met je papa of mama en een criterium. Vooral de koppelkoers is een leuke manier om je papa of mama eens te laten merken dat het nog niet zo meevalt om heel hard te fietsen. Voor iedere jeugdrenner was er een beker en tijdens het criterium waren er verschillende ludieke premies te verdienen, geschonken door verschillende ouders. Met een gezamenlijke barbecue werd deze zonnige, sportieve dag afgesloten. Pepijn werd 3e in categorie 2, Sofie werd 3e in categorie 3, Ruben werd 4e in categorie 4, Birgit werd 3e in categorie 5 en Joris werd 5e in categorie 6. Mooie resultaten na een mooie wielerdag!

Wie wil er niet fit en gezond door het leven gaan? Dankzij de wekelijkse gezondheidstip van sportcentrum Fitlife zal dit zeker geen probleem meer zijn. Voor deze week geven we u graag volgende wijze raad mee: Havermout Boordevol vezels waardoor het je bloedsuikerspiegel stabiliseert en de kans op diabetes verlaagt evenals je cholesterol. Het mooiste van al; havermout is goedkoop. Kies de grove variant. Dan heb je iets te kauwen en er zitten de meeste voedingsstoffen in! Kijk voor meer tips op www.fitlife-budel.nl

Sport  Programma’s  UITSLAGEN  Sport  Programma’s  UITSLAGEN  SPORT LOOPGROEP CRANENDONCK

Uitslagen van de lopers van de Loopgroep Cranendonck in de Ekkerloop 600 m. Jens de Laat........................................................2.19 min. Siem de Laat.......................................................2.36 min. Evi de Laat...........................................................2.43 min. Lijnn Sluijsmans..................................................3.44 min. Feliz Sluijsmans...................................................4.22 min. 3420 m. Jeroen van Mierlo..............................................12.48 min. Rob van Ettinger...............................................13.31 min. Linda van de Einden..........................................14.41 min. Jeanne Maas............................................. 15.00 min. (PR) Liesbeth Groenen..............................................15.09 min. Jan Mommers...................................................15.25 min. Francien v Weert...............................................16.46 min.

Henk Snijders....................................................17.19 min. 6840 m. Geert Hertogs....................................................27.57 min. Kees Hermans...................................................29.35 min. Sepp van de Wildenberg...................................31.14 min. Anneke van de Vorst..........................................32.38 min. Kevin Bruijnaers................................................33.57 min. Marjo van de Sterre...........................................34.02 min. André Heesterbeek............................................34.53 min. Adielle Mommers..............................................36.36 min. 10260 m. Erik de Laat.......................................................39.06 min. Tonnie Bruijnaers..............................................49.06 min. Helen de Laat....................................................50.29 min. Harrie Janssen...................................................51.27 min. Meer info op www.loopgroepcranendonck.nl

Bridgeclub Budel

Uitslag van de 2e vrije zomeravond op 13 juni 2013 Groep A 1. Jo Bosch – Toon Verhappen................................66,67% 2. Willi Ahrens – Els Kennis....................................65,28% 3. Henk Giller – Frans vd Hurk................................52,78% Groep B 1. Frans de Brouwer – Harrie Smolders..................70,63% 2. Diny Compen – Margriet Nohlmans...................60,42% 3. Nelly Duisters – Jo Voermans.............................56,77% In de maanden juni, juli en augustus wordt er vrij gebridged bij onze club in de Bonte Os in Budel. Inschrijven vanaf 19.15 uur; start bridgen 19.45 uur. Kosten € 1,- per persoon voor niet-leden.

DE GRENSPOST BUDEL

Deelname 74 duiven; Uitslag 14-06-2013; Vanuit St. Vincent (Gemid. Afstand ± 990 km); De top 10: 1. L. Feijen 2. N. Genevasen 3. P. en R. van Breugel 4. L. Feijen 5. W. Moors 6. L. Feijen 7. P. en R. van Breugel 8. W. Moors 9. J. van der Linden 10. W. Moors Deelname 262 duiven; Uitslag 15-06-2013; Vanuit Sens; (Gemid. Afstand ± 380 km); De top 10: 1. J.C. Moleman 2. J.C. Moleman

3. P. van Hunsel 4. A. Rooijmans-De Bout 5. S. Verhaegh 6. W. Janssen 7. J.C. Moleman 8. G. van Heugten 9. H. Teeuwen 10. G. van Heugten

Sport


HAC Weekblad · Vrijdag 21 juni 2013

PAGINA 28

HORTA HAMONT-ACHEL: DE BBQ SPECIALIST BARBECUE

BARBECUE BARBECOOK MASTER 749,-

HOUTSKOOL KOGELBARBECUE EASY CHARCOAL

Afmetingen (hxbxd) 87x161x62

€229

BARBECUE SPIRIT E210 CLASSIC 599.-

€549.OUTDOORCHEF GASKOGELBARBECUE LEON 570

GRANDHALL MAXIM ISLAND 1499,-

€429

€459.SPIRIT E320 PREMIUM 899.-

€1099

€699.GASKOGELBARBECUE GENEVA

€799

€349

of

€549

GASKOGELBARBECUE MUNICH

€1499.-

€1099.-

GASKOGELBARBECUE AMBRI 480 LH

SMOKEY JOE PREMIUM VAN 99-

ONE TOUCH GOLD Ø 57 CM 229.-

€79,95

€179.-

€399.-

Kleuren zwart, grijs, lagune blauw, wit. Handig voor op de camping!

TUINSETS

NU: GRATIS HOES BIJ ELKE BBQ VAN OUTDOORCHEF!

NAPOLEON LE 485 SB INOX 949,-

KOM EN OVERTUIG UZELF! ZATERDAG 22 JUNI: DEMO MET LEKKERE HAPJES 10.00- 16.00 UUR

ONE TOUCH GOLD Ø 67 CM 399..-

GRANDHALL ODEON 32

BBQ DEMO OUTDOORCHEF:

TUINSET VAN DE MAAND!

§

ZWEMBAD EN TOEBEHOREN ZWEMBAD SPEELGOED:

NU -25%

HARTMAN STOEL DA VINCI RECLINER P/ STUK € 369,95

€799.NAPOLEON LE 485 RSIB 1299,-

€1099.NAPOLEON PRESTIGE I P450 RSIB ZWART 1699,-

€35.TAFEL CONCEPT ALU/TEAK 180 x 100 cm € 995,95 SETPRIJS 4 RECLINERSTOELEN € 1479,80 1 TAFEL € 995,95 (180 x 100 cm) TOTAAL

€1499.-

€ 2475,75

.-

Set prijs €1499 Uw voordeel € 976,75! Set prijs alleen indien op voorraad!

OPENINGSTIJDEN: Maandag ........................... 13u-18u Zaterdag ............................ 09u-17u Di. wo. do. vr. .09u-12u en 13u-18u Zondag ............................. Gesloten

€38.-

Bezoek voor een volledig aanbod onze winkel

Acties geldig zolang de voorraad strekt

HORTA HAMONT-ACHEL - Bosstraat 119 · 3930 Hamont-Achel · T. 0032 11 448529 · www.hortahamont.be

HAC Weekblad week 25 2013  

HAC Weekblad, hét weekblad voor Hamont-Achel, Cranendonck en Neerpelt! - hamont, achel, cranendonck, budel, maarheeze, soerendonk, gastel,...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you