Page 1

HAMONT · ACHEL · BUDEL · MAARHEEZE · SOERENDONK · GASTEL · BUDEL-SCHOOT · BUDEL-DORPLEIN · Vrijdag 30 april 2010 · 2e jaargang nr. 17 · oplage 14.650 · www.hacweekblad.eu · tel. 0032 11 757201

PAG. 4: Huismoeder volgt cursus glas-in-lood

PAG. 6: opening Villa Christina

PAG. 10: Hoe is het binnen bij...?

PAG. 12: Drie jaar PLUS Daams

PAG. 15: Rood-Wit ‘67 3 kampioen!

Komst Paladijn verhoogt kwaliteit welzijnswerk MAARHEEZE – Met de komst van de Valkenswaardse welzijnsorganisatie Paladijn naar Cranendonck stijgt zowel het totaal aantal uren dat besteed wordt aan welzijnswerk als de kwaliteit ervan. In tegenstelling tot het in december failliet verklaarde RIWO fungeert Paladijn ook in de andere drie A2-gemeenten. “Ervaringen van collega’s op andere plaatsen worden gedeeld.” Door Wesley Hegge Vier medewerkers van Paladijn staan de pers te woord voor een kennismakingsgesprek met de nieuwe welzijnsorganisatie van Cranendonck. Veel lijkt er niet veranderd: het kantoor zetelt op dezelfde locatie, op Carrie van Hoef na is het personeel eender geble-

ven en het takenpakket bestaat nog steeds uit onder meer jongeren-, vluchtelingen- en ouderenwerk. Toch heeft de overname van Paladijn voor veranderingen gezorgd volgens drie collega’s met een Riwo verleden. Lees verder op pagina 2.

v.l.n.r. Jeroen Janssen, Yvonne Reiling, Ellen Derikx en Carrie van Hoef.

Nieuw recyclagepark Lillerheide officieel geopend HAMONT-ACHEL - Op vrijdag 23 april werd het nieuwe recyclagepark aan de Lillerheide in Neerpelt officieel geopend. Sinds dinsdag 27 april kunnen alle inwoners van Hamont-Achel en Neerpelt terecht op het nieuwe, geautomatiseerde park op de kmo-zone Heikesveld. Het is een primeur dat twee gemeenten samen gebruik maken van één recyclagepark. Door Jana Poukens Het nieuwe recyclagepark wordt uitgebaat door Limburg.net. Dankzij de vele voordelen zoals de brede rijvakken, de weegbruggen en de verzonken containers is dit nieuwe park veel gebruiksvriendelijker en klantvriendelijker. De werking gaat er iets anders aan toe dan bij het oude recyclagepark. Iedereen kan het park binnenrijden op één van de twee weegbruggen. Daarna moet de elektronische identiteitskaart of de gemeentekaart in de kaartlezer ingebracht worden. Er kan dan aangeduid worden welke afvalsoorten er binnengebracht worden en het totale gewicht van het afval en de auto wordt geregistreerd. Na de registratie gaat de slagboom open en kan het park binnengereden worden. Ieder container is voorzien van

een infobord waarop duidelijk wordt aangegeven waar welk afval thuishoort. Het is belangrijk dat de rijrichting steeds gerespecteerd wordt en dat er enkel geparkeerd wordt op de daarvoor bestemde vakken. Er werd goed over de indeling van de containers nagedacht om zo een vlotte doorstroming te hebben op het park. Bij het verlaten van het recyclagepark komen de voertuigen weer op een weegbrug te staan. De eID of de gemeentekaart moet terug ingevoerd worden en dan wordt er vastgesteld hoeveel verschil er zit tussen het gewicht bij binnenkomst en vertrek. Daarna ontvangt iedereen een ticket met een overzicht van de afgeleverde hoeveelheid afval. De slagboom gaat opnieuw open en het park kan verlaten worden.

Opmerkelijk is het nieuwe concept met een oppervlakte van drie voetbalvelden en verzonken containers om het de gebruikers makkelijk te maken - foto Gerard Coenen Er worden verschillende quota’s gehanteerd voor verschillende soorten afval. Zo mag bijvoorbeeld een gezin per jaar 500 kilogram recycleerbaar afval kosteloos binnenbrengen. Wanneer deze hoeveelheid overschreden wordt, dient er een toeslag per kilo betaald te worden. Die betaling kan gebeuren via de betaalzuil op het park door middel van bancontact of via een overschrijving. Het is ook mogelijk dat er een voorstorting wordt gedaan, op voorhand wordt er dan een bedrag op een rekening overge-

zet waardoor de afrekening automatisch kan gebeuren. Wie een openstaande schuld niet heeft betaald krijgt geen toegang tot

het park. Het is niet mogelijk om met cashgeld te betalen. Lees verder op pagina 2 PLUS aardbeienvlaai

met slagroom Speciaal voor mama

10.99

Hele vlaai

Onderscheidend Vernieuwend Grensoverschrijdend

8.99

MARJON EN MARTIJN DAAMS Parallelweg 1B · Budel-Schoot & 0031 495 499019 · www.plus.nl


HAC Weekblad

Nieuw recyclagepark officieel geopend

Vervolg van de voorpagina Er bestaan allerlei tips en trucjes om de bezoeken aan het recyclagepark tot een minimum te beperken. Er zijn nog wekelijks huis-aan-huisinzamelingen voor papier en karton, pmd, tuin- en snoeiafval, huisvuil en grofvuil. De precieze data van de inzamelingen zijn te raadplegen in de afvalkalender. Er zijn ook overal in de gemeente containers te vinden

waar glas en textiel ingezameld kunnen worden. Omdat de werking van de recyclageparken van Limburg.net verloopt volgens uitgewerkte procedures en werkwijzen kan de kwaliteit van het park gegarandeerd worden.

staan bij eventuele vragen. Het Recyclagepark Hamont-Achel en Neerpelt ligt in de Kmo-zone Heikesveld, Heuvelerweg 26, 3910 te Neerpelt. Tel. 0032 11 39 89 39 · E-mail: recyclagepark@limburg.net

Alle geautomatiseerde parken van Limburg.net beschikken over een ISO-certificaat. Toch blijven ook de parkwachters paraat om iedereen meteen bij te kunnen

Openingsuren • dinsdag t.e.m. vrijdag: van 10 tot 12.30 en van 13.00 tot 17.45 uur • zaterdag: van 9 tot 12.30 en van 13.00 tot 15.45 uur

Let’s S(w)ing

Tåbukki, het leukste kinder-en jeugdkoor uit Hamont-Achel organiseert op zondag 9 mei vanaf 14.30 uur het jaarlijkse Let’s S(w)ing concert in De Kroon in Kaulille. Klein en groot zet zijn of haar beste beentje (of stemmetje) voor

PAGINA 2 en wil ouders en sympathisanten laten zien dat zingen, samen met vrienden en vriendinnen, een leuke vrijetijdsbesteding is. Wil je er meer van zien of horen? Kom je dan een namiddag ontspannen bij een leuk concert. Meer info op www.tabukki.be

Komst Paladijn verhoogt kwaliteit welzijnswerk Vervolg van de voorpagina De stichting bedient sinds begin dit jaar naast de eigen gemeente, Heeze-Leende en Waalre ook de overige A2-gemeentes van welzijnswerk. Met Paladijn in Cranendonck gaat de zorg kwalitatief vooruit, merken zij op. “Paladijn heeft op takken als jongeren- en vluchtenlingenwerk meer ervaring”, zegt Ellen Derikx, coördinator vluchtelingenwerk en sinds de overname ook consulent mantelzorg. “RIWO was van oudsher gericht op het helpen van ouderen. In de loop der jaren kwamen er steeds meer taken bij. Het was lastig daarop in te springen.” Daarbij komt dat Paladijn gezien de omvang minder kwetsbaar is dan de welzijnsorganisatie die meer dan twintig jaar actief is geweest in Cranendonck. Sterker, door het samenwerkingsverband is overleg met collega’s op andere standplaatsen mogelijk. “Afgelopen week ben ik bijvoorbeeld in Waalre geweest om met collegajongerenwerkers te overleggen en ervaringen uit te wisselen”, vertelt jongerenwerker Jeroen Janssen. “Behalve dat het erg efficiënt werkt, is dat ook leerzaam.”

Nadat RIWO december vorig jaar failliet werd verklaard, werkte het personeel zes weken lang in dienst van de curator. Die stelde een tekort van 120.000 euro vast bij de welzijnsorganisatie. RIWO kon daardoor niet meer gered worden. Een overname door Paladijn bleek de enige oplossing waarmee het welzijnswerk zonder tussenstop kon doorgaan. ZuidZorg/Tympaan nam de maaltijd- en alarmeringservice over. Op een medewerker die met pensioen ging na, werden alle medewerkers overgenomen. Jongerenwerk in de lift Behalve de praktische verbetering van het welzijnswerk stijgt ook het totaal aantal uren dat daaraan besteed wordt. Jongerenwerker Janssen krijgt zes uur in de week extra. Daarmee gooit hij de deuren van jongerencentrum Babbelz in Budel een dag extra per week open. Samen met collega-jongerenwerker Yvonne Reiling begeleidt hij jeugd in Budel en Maarheeze, waar het jeugdhonk Rootz heet. De extra dag in Babbelz is hard nodig volgens Janssen, want het jongerenwerk zit in de lift. “Er is steeds meer vraag naar. Ik ben dan ook

erg gelukkig dat, zeker in de tijden van recessie, het vooruit gaat.” Ook proberen de jongerenwerkers nieuwe groepen jongeren aan te boren door hen op straat aan te spreken. Huisbezoeken Paladijn gaat in de zes kernen van Cranendonck naast het jongeren-, ouderen- en vluchtelingenwerk ook ondersteuning bieden aan mantelzorgers en vrijwilligers. De Weertse Carrie van Hoef is aangesteld om onder meer het vrijwilligerswerk te coördineren. Zij gaat een netwerk van organisaties als het Rode Kruis, Hernieuwde Levenskracht en parochies opzetten om huisbezoeken aan ouderen in goede banen te leiden. Vrijwilligers gevraagd Op alle facetten van het welzijnswerk wordt nog gezocht naar vrijwilligers. Helpen bij de jongerencentra, taalmaatje worden van een nieuwe Nederlander of mantelzorgers vervangen als het nodig is. Paladijn staat te springen om mensen die vrijwillig een steentje willen bijdragen. Contact opnemen kan via: 040 2013136

‘Nabestaanden’ Brierly komen naar Gastel Op 8 november 1944 kwam een brencarrier met daarin 3 soldaten van het Leicestershire Regiment terecht in een diepe sloot voor de boerderij van Frans Claes aan de Bergsestraat in Gastel. Het voertuig met veel munitie aan boord explodeerde en vloog in brand. Ook de boerderij van Frans Claes en een schuur van Bert van Meijl vlogen in brand en brandden volledig af. Verder waren alle ruiten in de buurt kapot. Door de kracht van de explosie werden de militairen uit de brencarrier geslingerd. Twee van hen, Dennis Brierly en Joseph Waterhouse waren op slag dood en werden voorlopig begraven achter het brandspuithuisje, dat hier op het driehoekige plein, hoek Bergsestraat-De Dijk, stond. De derde, de chauffeur Sydney Webber, werd zwaar gewond afgevoerd naar het militair hospitaal in Sterksel en is daar waarschijnlijk dezelfde dag nog overleden en begraven op het militair oorlogskerkhof in Sterksel. De twee soldaten op Gastel werden later overgebracht naar het militair kerkhof aan de Luikerweg in Valkenswaard. Ter nagedachtenis aan deze omgekomen militairen werd op 8 november 1997 een

oorlogsmonumentje onthuld. Het monument werd ontworpen door Broer van Hal uit Maarheeze. In de maanden voor de onthulling heeft Harrie Jaspers via diverse kanalen veel moeite gedaan om kontact te krijgen met nabestaanden, allemaal zonder resultaat. In januari van dit jaar kreeg hij een brief van Richard McDonough. Het bleek dat Dennis Brierly de eerste echtgenoot was van de moeder van Richard. Dorothy Thompson, de moeder van Richard, trouwde op 12 juni 1943 met korporaal Dennis Brierly. Op 8 november 1944 werd zij dus oorlogsweduwe en in 1945 hertrouwde Dorothy met James McDonough. Zij kregen 3 kinderen, twee zonen en een dochter. Zij heeft nooit iets aan haar kinderen verteld over haar eerste huwelijk, tot op de dag dat haar tweede man, overleed in 1990. Ook daarna heeft zij er nooit meer over gesproken. Zij overleed in 2001. Richard liet weten dat hij met zijn dochter Helen en

broer John van plan is om vrijdag 7 mei naar Gastel te komen om het monumentje en het oorlogskerkhof in Valkenswaard te bezoeken. Omdat 7 mei zo dicht bij 4 mei ligt, zal voor deze speciale gelegenheid in hun aanwezigheid een dodenherdenking op Gastel gehouden worden om deze drie slachtoffers te gedenken. De herdenking zal plaatsvinden om 10.30 in de voormiddag. Hoewel het overdag is en een gewone werkdag zullen er hopelijk toch veel Gastelnaren en andere belangstellenden aanwezig zijn om deze drie soldaten, die hun leven lieten voor onze vrijheid te gedenken. Meer informatie Harrie Jaspers, tel. 0031 495 494806. Huwelijksfoto van Dennis Brierly en Dorothy Thomson in 1943.

Verpakkingen en andere ergernissen De manier waarop de dingen tegenwoordig verpakt zijn is een van de ergernissen in mijn dagelijkse leven. Om te beginnen de huishoudelijke, eetbare zaken die je gewoon bij de Plus of iedere andere supermarkt kunt kopen. ‘n Pak koekjes: over het algemeen geldt: hoe duurder de koekjes, hoe ernstiger ze verpakt zijn. Wanneer eenmaal het ritselcellofaan met veel moeite verwijderd is en de koekjes in hun slappe doorzichtige mandje voluit ondersteund dienen te worden om niet naar een kant weg te glijden en in brokjes op de grond te vallen, blijkt vaak ook nog dat de koekjes stuk voor stuk verpakt zijn. Wanneer de tanden het niet meer aankunnen, grijp ik het aardappelmesje om er woedend een gat in te boren of metéen de schaar. Het koekje zelf is dan vaak al zo ernstig mishandeld dat het in trieste kruimels in z’n zakje hangt en een troosteloze aanblik biedt. Niemand wil zo’n koekje meer. Dan bijvoorbeeld wc-blokken, de dingen die je onder de rand van de wc-bril klemt opdat dat een aangename geur zou verspreiden, de wc zelf schoner blijft en over het algemeen de mensheid ten goede komt. Hoe nu een tweepersoonsverpakking van het toiletblok aan te pakken? Aan de ene kant hebben de twee blokken een stevige kartonnen bedekking, aan de voorzijde echter zit een doorschijnende, keiharde plastic laag waarover waarschijnlijk lang is nagedacht. Meestal begin ik aan die kant te peuteren. Het blok is echter niet genegen zich voor gepeuter open te stellen. Na een vijftal minuten doelloos geklop, gewrik, gehannes en gevloek grijp ik meestal een kruiskopschroevendraaier. Die moet ik eerst zoeken. Met een grimmig gezicht drijf ik die door de harde cellofaan en beschadig een deel van het blok. Nog de hele verdere dag ruiken mijn vingers naar wc-blok. Eén van de twee blokken kan bewaard blijven maar is meestal ook al open gescheurd door het onoordeelkundig openen van het pak. Het tweede blok dat ergens moet blijven geeft enkele weken zijn doordringende geur af aan de omgeving waar het ligt. Bij mij is dat op een schapje in de bijkeuken waar ook onvolwaardig ondergoed ligt opgestapeld. ‘n Andere ergernis vind ik hoe een maandblad dat je met de post wordt toegezonden, wordt aangeleverd. Vroeger kreeg je een blad waarop je geabonneerd was, gewoon in de bus. Mooi, sec, zonder flauwekul eromheen. Stickertje erop, klaar. Later werd het verpakt in een envelop, nog wel te hebben, nog later in doorzichtig plastic waarbij je al machteloos en schril moest vloeken om dat te openen. Je opent het tijdschrift en allerlei reklameblaadjes glijden eruit en getergd gooi ik die weg. Erger nog zijn de kleine boekjes die er in vastgekleefd zitten.  Daarentegen zijn de blikken met lipjes een geschenk aan de mensheid, mits het lipje niet voortijdig afbreekt.  Vroeger snapte ik de vruchtensapverpakkingen. Tegenwoordig zit bovenaan een eigenaardig uitziend tuitje dat ik binnen de kortste keren vernield heb, denkend dat het op dezelfde manier als het vroegere vrouwvriendelijke dopje geopend moet worden. Nee. Ach, zo kan ik nog even doorgaan, maar heel in het kort nog even wat ellende: melkkuipjes voor éénpersoonskoffie: wie kan die openen zonder dat melk op kleding of gezicht spuit. Ik niet. Amsterdamse uitjes: Houd pot Amsterdamse uitjes scheef in schoot voor eerste opening, bij losplokken deksel (na enorme krachtsinspanning) gulpt zure nat in schoot. Nieuwe jampot openen met krakkemikkige handjes: kan leiden tot machteloos getier. Tip: alvorens openen, dekselrand keihard op stenig oppervlak slaan. Handleiding voor openen fles cassis: pleister klaarleggen, bril opzetten, aardappelmesje klemvast in hand, millimeterspleetje zoeken ongeveer 3 centimeter onder doprand. Aardappelmesje insteken en over volle rondte doorsnijden, na uitschieten mesje, pleister opdoen. Dop losdraaien met schel piepgeluid. Beetje bloed aan dopje, niet erg. Net cassis. De volgende ‘Het Vlees is zwak’ leest u in HAC Weekblad van vrijdag 14 mei guus.van.winkel@pandora.be


HAC Weekblad

PAGINA 3

Elke week een wisselend compleet menu! Deze week:

“Aandacht

Varkenshaasje met champignonroomsaus, frites en gemengde salade........€

6,75 Tot zaierjnosn!

ELKE WOENSDAG FAMILIEDAG: grote gezinszak frites + 4 frikandellen of 4 kroketten naar keuze voor....€ 7,50

Stationsplein 1 · 3930 · 0032 496 736362 Vakantiespecialist sinds 1993

jezelf en anderen kunt geven”

Reis- en adviesburo

R i k s d e J o n g u! or vo , al er s wa Ik Open: ma-za.10-17 u. Wij werken ook op afspraak...’s avonds en in het weekend!

riksdejong.nl • & 0031 495 494908 • Anton Meurkensstraat 14 • 6021 LC Budel

Wij maken graag tijd voor u!

Voor al uw reparaties aan klokken en horloges. Tevens verkoop van kwaliteitsklokken en horloges.

Voordelig naar de luchthaven, feestjes, uitstapjes, e.d. 1 adres...

Adverteren in HAC Weekblad? Bel 0032 11 757201 of e-mail: info@hacweekblad.eu

TAXI GUIDO

tel. 0032 473 240242 of 0032 11 663655

tuin · agrarisch centrum

STEVENS UW LED & LCD-TV ADRES !

VOF Nieuwendaal & Zn. ambachtelijke uurwerkreparateurs

Peeldijk 43 · 6024 BX Budel-Dorplein · Tel. 0031 495 492892 info@nieuwendaal.com · www.nieuwendaal.com

Erics Hairstyling Dames en herenkapsalon

Burg. Remmenstraat 9 · 6021 BK Budel Telefoon: 0031 495 497992

ACTIEPRIJZEN!!!

1 MEI OPEN!

Terras- en perkplanten Meststoffen en plantenbeschermingsmiddelen voor zowel hobby als professioneel gebruik.

In 95% de goedkoopste!!

Persoonlijke service/Deskundig advies Ook voor uw satelliet-systeem • DVD Prijs-info niet telefonisch/per e-mail

Grootschoterweg 105-107 BUDEL-SCHOOT (NL) Tel. 0031 (0)495 49 36 16 www.stevensbudelschoot.nl

Open: ma: 10-18u • di: 10-13u wo/do: 10-18u • vr: 10-20u • za: 10-17u

Pluimvee op bestelling verkrijgbaar. Alle dagen: 8.30-12.00 en 13.30-18.00 uur zaterdag 9.00-17.00 uur · zondag gesloten

Tuincentrum Schuurmans-Lipkens Bosstraat 96 · Hamont-Achel Tel. 0032 11 448861

VOOR IEDERE MOEDER ‘N LEUKE ATTENTIE OP 7 EN 8 MEI !

INTERIEUR

ZONDER ! K AFSPRAA

Heren knippen.......€ 14.50 Dames knippen......€ 15.50

Beeld, Geluid & Telecom

Open: maandag t/m vrijdag van 10-18 uur Eventueel ‘s avonds op afspraak

0031 6 17373334 0032 492 632228

www.salonmisaki.nl · & 0031 622986548

HAMONT

Mocht u niet in staat zijn uw klok te halen of te brengen, neem dan contact met ons op.

Voor al uw tegelwerken! Snel en vakkundig geplaatst

geschenk dat je

M en Jan

Kijk voor alle • Speciale Reizen • Rondreizen • Vliegtickets • Stedentrips • Last Minutes en Topaanbiedingen op www.riksdejong.nl !

TEGELWERKEN

is het mooiste

Ook kunt u terecht voor kleuren, föhnen, watergolf, permanent

Tafellinnen · Sfeerverlichting · Schilderijen · Kussens · Plaids · Decoratie Bosstraat 94, 3930 Hamont · T. 0032 11 447343 · F. 0032 11 661007 www.booneninterieur.be · info@booneninterieur.be

Nucom

Openingstijden: dinsdag t/m donderdag van...........09.00-18.00 uur vrijdag van......................................09.00-20.00 uur zaterdag van...................................09.00-14.30 uur

Systeembeheer & Softwareontwikkeling Onderhoud van Windows- en Linuxnetwerken Ontwerp van netwerkstructuren

ZONDER AFSPRAAK!!!

Advies over IT-beveiliging

Bij iedere behandeling naar keuze:

Opzet en inrichting van domein-, web-, file- en mailservers

15% -15% KORTING

op één van onze L’Oreal Professionel-producten! Geldig t/m 31 mei 2010. Niet in combinatie met andere aanbiedingen. Graag tot ziens bij

Erics Hairstyling

Ontwikkeling van (web)applicaties in PHP, .NET, Visual Basic Werkpleksupport Balenhoek 54 B-3930 Hamont-Achel 0032 11 448598 info@nucom.be www.nucom.be


HAC Weekblad

PAGINA 4

Wachtdiensten Hieronder staat onder meer informatie over de bereikbaarheid van de hulpverleners in onze regio.

Hamont-Achel

Cranendonck

Dokters: Bel: 0032 11 666612.

Huisartsen: Bel de huisartsenpost: 0031 495 677677.

Tandartsen: Oproepnummer 0903 39969. Zaterdag, zondag en feestdagen: 9.00-18.00 uur (1,50 euro/min.)

Tandartsen: Kring Weert, Nederweert en Cranendonck. Bel in geval van spoedeisende hulp: 0031 495 460765. Het spreekuur is op zaterdag en zondag van 11.00-11.30 uur.

Apotheek: www.apotheek.be Tel: 0900 10500 (0,50 euro/min.) Zaterdag 1 mei: Surplusapotheek In ‘t Zwaard Stad 46, 3930 Hamont-Achel Tel. 0032 11 445556. Zondag 2 mei: Apotheek Tijsen Stationsstraat 85, 3930 Hamont-Achel Tel. 0032 11 446792. Politie: Lokale politie HANO: 0032 11 440820. Bureau Neerpelt: Energiestraat 3, 3910 Neerpelt Bureau Hamont: Bosstraat 28, bus 1, 3930 Hamont-Achel Noodnummers Ambulancedienst alarmnummer: 112 Ambulance en brandweer: 100 Ziekenwagen: 100 (voor dringende en levensbedreigende interventies 24u/24u, 7d/7d) Ziekenwagen: 105 (voor niet-dringende interventie; elke dag van 8.00-16.00 uur) Politie: 101 Kinder- en jongerentelefoon: 102 Antigifcentrum: 0032 70 245245.

Apotheek Budel: Werkdagen van 8.00 tot 17.30 uur; zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur Apotheek Maarheeze: Werkdagen van 8.30 tot 18.00 uur; zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur Voor de dienstdoende apotheek buiten deze uren belt u: 0031 495 549720. Politie Cranendonck: Kijkakkers 37, Maarheeze. Tel. 0900 8844. Europees alarmnummer: 112. AED Locaties: www.aedcranendonck.nl Dorplein: Taxi Hompes, zijgevel Schoot: De Reinder, voorgevel Budel: Molenstraat 34, zijgevel Oude postkantoor, De Borgh, voorgevel Gastel: De Cranenhoeve, voorgevel Soerendonk: Café De Sport, voorgevel Maarheeze: Ereprijsstraat 20, zijgevel Dissel 80, zijgevel en Liac, voorgevel Verloskundigen José van Niel en Simone Pauëlsen zijn de verloskundigen in Cranendonck, tel. 0031 495 492244. U kunt de verloskundige ook via de portier van het St. Jans Gasthuis op laten roepen. Tel. 0031 495 572100. www.verloskundigenbudel-maarheeze.nl

Rode Kruis Uitleendienst Mevr. Nelly van Vlierden, Kapelstraat 17, 3930 Hamont-Achel. Tel. 0032 11 445881. Iedere dag van 9-11 en van 19.30-21 uur. http://hamont-achel.rodekruis.be

Kraamzorg Homecare Voor directe kraamzorg 24 uur per dag bereikbaar 0031 40 2064444 of Regiokantoor Cranendonck: Monique Vos, tel. 0031 495 518932. www.kraamzorg-homecare.nl

Thuisverpleging De Eerste Lijn-West Limburg Tel. 0032 11 420424 Prov. Limburg en regio Diest Tel. 0800 62058 - 24u/24u, 7d/7d Thuisverpleging De Voorzorg Tel. 0032 11 224422 - 24u/24u, 7d/7d

ZuidZorg De Dam 1, 6021 KM Budel 24 uur bereikbaar op telefoonnummer: 0031 40 2308408 · www.zuidzorg.nl

Wit-Gele Kruis Tel. 0032 89 300880 24u/24u, 7d/7d Vroedvrouwen Tel. 0032 89 300880 De belbus Bel 0032 11 850300

Diabeteslijn 0031 33 4630566 of e-mail naar info@dvn.nl, voor alle vragen over diabetes ( ‘s nachts alleen noodgevallen). Wachtdienst Buurtzorg Cranendonck Voor mensen in Maarheeze, Soerendonk, Leende, Sterksel en Gastel is Buurtzorg Cranendonck 24 uur bereikbaar. Hulp is meteen inzetbaar. Sterkselseweg 20A, 6023 EB Maarheeze, tel. 0031 6 22331266.

EDV Drukwerkverspreiding

0031 46 4395707

Colofon

HAC Weekblad Stationsstraat 41, 3930 Hamont-Achel. T. 0032 11 757201. E. info@hacweekblad.eu W. www.hacweekblad.eu

HAC Weekblad niet ontvangen? Bel: 0032 11 757201. Druk: Nieuwsdruk Limburg Deadline kopij: dinsdag 16.00 uur. Verspreidingsdag: vrijdag.

Openingstijden: maandag tot en met vrijdag: 08.30-12.30 en 13.30-16.00 uur. Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van deze uitgave worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij HAC Weekblad c.q. de betreffende auteur.

Huismoeder volgt cursus glas-in-lood MAARHEEZE – Het is heel rustig in het cursuslokaal van De Draaikolk in Valkenswaard. Hier, op de derde verdieping van het gebouw ‘De Hofnar’, worden de prachtigste werkstukken vervaardigd, waaronder glas-inlood vensters. Eén van de cursisten is Engelina Grünberg uit Maarheeze (*1969) die naast haar drukke werkzaamheden als huismoeder gedurende acht maandagavonden in Valkenswaard tot rust komt en geniet van de gemoedelijke sfeer. Tekst en foto’s door Evert Meijs Je hoort af en toe het kloppen van een hamertje, afgewisseld door het geluid van de tandartsboor: een stukje glas wordt fijn geslepen. Engelina hanteert regelmatig de glassnijder. Stukjes glas van bijzondere kleur maakt ze op maat om er een glas-in-lood venster van te maken. Behendig plooit ze de loodstrips naar alle kanten, om de glaasjes er precies tussen te laten vallen. In het raam komt de afbeelding van een varkentje met de kleuren wit, roze en paars. Al zes avonden is Engelina in het cursuslokaal te vinden, waar nog zes personen stevig doorwerken om hun werkstuk over enkele weken klaar te hebben. Lieve Stienissen uit Hasselt is de cursusleidster. Gerenommeerd glaskunstenares Lieve leidt de dames en heren op voor een leuke hobby. 300% “De afgelopen jaren heb ik mijn creativiteit geuit in het beschilderen van geboortetegeltjes, muziekdoosjes, kinderstoeltjes en canvasdoeken, maar ik heb altijd al een glas-in-lood raam willen maken. Toen de folder van De Draaikolk in de bus viel, heb ik

Engelina Grünberg me meteen opgegeven voor de beginnerscursus van 2009. Dat beviel zó goed, dat ik me onmiddellijk daarna heb ingeschreven voor cursus 2: de cursus “gevorderden”. Onder het praten werkt Engelina gewoon door. Naast haar op de grond een tas met gereedschappen, doosjes, spijkers, een hamertje en schrijfgerei. Op de tafel vóór haar een houten bord met het raam in-wording. Engelina: “Het is erg leuk om creatief bezig te zijn. Zo wil ik ook nog wel eens iets gaan doen met mozaïek.” Ze vertelt dat ze eigenlijk geen idee had wat haar te wachten stond voor deze cursus, maar het is haar 300% meegevallen. “Er is een leuke sfeer, het is boeiender dan breien of haken en het is niet zo’n overdreven vrouwelijke bezigheid. Het eerste werkstuk van vorig jaar was erg mooi, maar dit werkstuk wordt tien keer mooier.”

Vlaamse noot Als moeder van Djaimy (*2008) vindt ze het fijn om er ’n avond uit te zijn. Haar partner zorgt nu voor de kleine uk. Dat doet hij graag en hij vindt het ook leuk dat Engelina naar de cursus gaat. “Hij is erg nieuwsgierig naar het eindresultaat.”De cursus is voor iedereen aan te bevelen.” zegt Engelina, die weer een stukje glas in haar raam heeft gepast. De vrolijke, Vlaamse en vakkundige noot die de lerares inbrengt, spreekt Engelina erg aan. Ze zou deze avonden voor geen goud willen missen en ze speelt al met de gedachte om te proberen ééns per maand een herhalingsbijeenkomst te organiseren. “We kunnen het als leerlingen goed met elkaar vinden, en dat komt het resultaat natuurlijk alleen maar ten goede.” lacht ze. Ze lijkt wel de ambassadrice van de glas-in-lood cursus in Valkenswaard. Da’s glashelder!

Lintjes uitgereikt in Cranendonck Op donderdag 29 april werden er in het kader van de lintjesregen in Cranendonck twee Koninklijke onderscheidingen uitgereikt. Het gaat om de volgende gedecoreerden: Mevrouw G.W.J. van Exel-Noten (Truus) (66), Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De gedecoreerde is al sinds 1981 actief in vrijwillige bestuursfuncties. Zo is mevrouw Van Exel-Noten sinds 1981 bestuurslid van de parochie St. Jan Onthoofding in Soerendonk. Aan alle activiteiten die door deze parochie worden georganiseerd neemt zij actief deel. Daarnaast is mevrouw Van ExelNoten sinds 1991 penningmeester en secretaresse bij de Zonnebloem afdeling Soerendonk. Hierbij is zij ook wekelijks actief bij het organiseren van uitstapjes voor ouderen. Het Kapittel vindt dat de decoranda kan worden gekwalificeerd als iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd. Gelet op de aard, duur

en betekenis van haar activiteiten wordt zij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgmeester Meinema heeft haar thuis aan de Dorpsstraat 65 deze onderscheiding uitgereikt. De heer G.J.F. Heesakkers, (Gerard) (69) Lid in de Orde van Oranje Nassau. De gedecoreerde is al sinds 1980 betrokken bij allerhande vrijwilligersfuncties in de gemeente Cranendonck. Zo is de gedecoreerde actief lid als Kapitein van het Gilde St. Joris en St. Barbara. Hij is actief in een koor en dweilorkest welke regelmatig spelen bij activiteiten voor bejaarden. Daarnaast is de heer Heesakkers vrijwilliger bij het ziekenhuis St. Jansgasthuis in Weert, chauffeur op de buurtbus in de gemeente Cranendonck en als vrijwillige stembureaumedewerker bij verkiezingen in de gemeente. Ook is de gedecoreerde 15 jaar actief geweest als onbezoldigd ambtenaar bij de Rijkspolitie te Maarheeze. De heer Heesakkers is een oudmarinier en Nieuw-Guineaveteraan waarvoor hij in het verleden

ook het Nieuw-Guinea kruis heeft ontvangen. Door zijn interesse in deze periode is hij nog steeds actief lid van het Contact Oud Mariniers (COM), afdeling Limburg. Het COM verzorgt medewerking bij dodenherdenkingen, onder andere op 4 mei. Tijdens een van de veteranendagen in 2007 was de heer Heesakkers vrijwilliger bij het reanimatieteam. In deze functie heeft hij succesvol een 84-jarige veteraan met een hartinfarct gereanimeerd. Daarnaast is de heer Heesakkers al ruim 30 jaar actief bloeddonor bij de bloedbank Sanquin in Weert. Het Kapittel vindt dat de decorandus kan worden gekwalificeerd als iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd. Gelet op de aard, duur en betekenis van zijn activiteiten wordt hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De heer Heesakkers ontving de onderscheiding thuis aan de Meidoornstraat uit handen van Burgemeester Meinema.


HAC Weekblad

Gazonaanleg

PAGINA 5

Kunstgras

Sportveldonderhoud

Cultuurtechniek

Graszoden aanleggen: • graszoden leggen op een zwarte ondergrond • ondergrond aandrukken en vlakmaken • ondergrond bemesten met DCM meststof voor aanleg gazon en DCM groenkalk • graszoden tegen elkaar uitrollen • gedurende twee weken goed vochtig houden en gebruiksklaar is uw gazon!

graszoden speelgazon à 2 1,80 per m2 (graszoden uit eigen kwekerij, 1 dag van tevoren bestellen)

Verkrijgbaar bij:

Pieter Roefs Graszoden

‘t Winkel 39 · Soerendonk · Tel. 0031 495 591558

www.roefsgraszoden.nl

Cade autip zonne MOEDE RDAG Dorpsstraat 38 bril of cadea ubon

Van Den Heuvel Dakbedekkingen Voor bitumen daken, shingels, nieuwbouw, renovatie, isolatie, vernieuwen van dakbeschot, boeiboorden en zinkwerken. Al meer dan 20 jaar ervaring in behoud van daken!

011/76.74.38

Ray-Ban

Serengeti Bvlgari Giorgio Armani Dolce & Gabbana Bollé Polaroid Po D&G Adidas Emporio Armani

AANBIEDING: overlagen van uw dak: p.m2 E 12,50 * GEEN VOORRIJDKOSTEN * VRIJBLIJVEND OFFERTE * 24-UURS SERVICE * 10 JAAR SCHRIFTELIJKE GARANTIE

ACHEL

....

Uw brievenbus-speciaalzaak!

Van Den Heuvel Dakbedekkingen Uw dak is ons vak!

R. van den Heuvel Kon. Julianastraat 10 · 6024 AW Budel-Dorplein. Tel. 0031 6 54756448

SIERBETON

Q U AT T R O

OPEN: WOE. DO. VR. 10-12 en 13-18 Zaterdag OPEN 10-15

Thomas Watsonlaan 72 · Achel & 0032 11 641504 · www.claessierbeton.be

Een prachtig cadeau voor Aanstaande Moeders Dag Y’S LAAT HAAR LUISTEREN NAAR BAB

EERSTE GELUIDJES IN HAAR BUIK

AngelSound is speciaal ontworpen om naar de hartslag en bewegingen van de ongeboren baby te luisteren. Die zijn hoorbaar vanaf de 12de week van de zwangerschap, net als de hikjes en schopjes. Dankzij de opnamekabel kunnen deze eerste geluidjes ook opgenomen worden en bewaard op computer, cassette of CD!

met Geniet van het eerste intieme contact ring. inne her e end jullie baby en maa k een blijv

QUATTRO

D r. A . M a t h i j s e n s t r a a t 8 , B u d e l . Te l . 0 0 3 1 4 9 5 4 9 1 3 9 7 M a a n d a g s g e s l o t e n · w w w. s l a a p c e n t e r v e r w e i j e n . n l

Het merk BELKUR, is de énige échte babysound, die goedgekeurd is voor de Europese markt. De enige ook, die 100% veilig is voor u en uw baby!

• Geboortelijsten • Kraamkado’s • Babypakjes • Kinderstoelen • Autozetels

59.95

50.-

DeBabykraam

Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag: 9.00 tot 12.00 en 13.30 tot 17.00 uur; zaterdag: 10.00-16.00 uur. Zondag en maandag op afspraak!

Thomas Watsonlaan 55 · Hamont-Achel · & 0032 11 757722 · www.debabykraam.be


HAC Weekblad

Van der Straaten Makelaardij BV bestaat vijf jaar

In de afgelopen vijf jaar heeft iedere inwoner van Cranendonck en omgeving het TeKoop-bord van Van der Straaten Makelaardij in Budel wel eens zien staan of hangen. Behalve dat het goed opvalt is Van der Straaten altijd bezig om ‘zijn’ huizen nog beter te laten uitblinken. Zo is de website vorig jaar vernieuwd, waardoor alle woningen nog ‘frisser’ gepresenteerd kunnen worden. Daarbij worden op dit moment videopresentaties van de woningen geplaatst op de site. Al vanaf 1993 is Hans van der Straaten werkzaam in Budel, eerst bij Verberne & Van Deurzen, later bekend als Verberkmoes. “Als adviseur in verzekeringen en hypotheken kwam ik ook veel in aanraking met de makelaardij. In drukke perioden hielp ik graag mee in de makelaardij en zodoende ontstond de interesse me verder te bekwamen in dit mooie vak.” In 2000 werd Van der Straaten als laatste ‘lichting’ beëdigd als makelaar/taxateur door de Rechtbank in Den Bosch. De makelaarstitel vereiste destijds nog een gedegen opleiding. Kort daarna werd de beschermde makelaarstitel afgeschaft. Tegenwoordig is hij als makelaar en taxateur geregistreerd bij Vastgoedcert. Begin 2005 besloot Van der Straaten de sprong te wagen en begon als zelfstandig ondernemer. Op Nieuwstraat 18a, in het hartje centrum van Budel, startte hij zijn kantoor. Daar vormt hij met medewerkers Wendy van Gils en Erica Moonemans een klein en daardoor persoonlijk team dat al jaren met veel plezier woningzoekenden bedient. Daarbij is er ruim voldoende parkeergelegenheid rondom. Van der Straaten Makelaardij begon met een woningportefeuille

Opening Villa Christina

V.l.n.r. Anne, Antoine, Frank, Louis en Willy

Engelina Grünberg Hans van der Straaten met medewerkers Wendy van Gils en Erica Moonemans. van ongeveer 35 woningen. Inmiddels is dit uitgegroeid tot ruim 80 woningen in zowel Cranendonck als de Belgische grensstreek. “In Hamont, Achel en Neerpelt verkopen we ook woningen. Woningen in België zijn vaak meer vrij gelegen en beter te betalen. Ook de verkopen lopen zeer goed.” Natuurlijk heeft ook Van der Straaten de gevolgen van de crisis in 2009 gevoeld. “Maar we zijn altijd optimistisch gebleven en we merken dan ook dat de laatste maanden de markt weer volop in beweging is gekomen”, aldus Van der Straaten. “Het aantal woningen dat we in 2010 tot nu hebben verkocht is 23. Natuurlijk hebben we daarnaast ook nog diverse panden verhuurd. Kortom, je hoort ons niet klagen. De woningmarkt zit duidelijk weer in de stijgende lijn.” Hans van der Straaten heeft mede door de enthousiaste inzet van Erica en Wendy een gezellig en open kantoor waar iedereen gemakkelijk binnenloopt. Voor de

huidige opdrachtgevers heeft Van de Straaten ook een leuke verrassing in petto, met een ludieke actie. Want door het vertrouwen dat ze de afgelopen vijf jaar hebben gekregen van de honderden opdrachtgevers, hebben ze deze mooie mijlpaal kunnen bereiken. Het team van Van der Straaten Makelaardij kijkt uit naar de toekomst en blijft zich voor de volle 100% inzetten voor alle relaties. Het kantoor van Van der Straaten Makelaardij BV ligt aan de Nieuwstraat 18a te Budel.

,, Dat lees je!

geopend vanaf 20.00 tot 1.00 uur, daarna is er een gratis afterparty tot 4.00 uur in Discotheek The Energy.

Agenda

Vrijdag 30 april Het Oranje Comité Budel organiseert op 30 april een Koninginneontbijt, gevolgd door een leuk feest en een gezellige markt. Deze feestelijkheden gaan door op de Markt en het Capucijnerplein in Budel.

heeze. Inschrijven kan vanaf 9.00 uur. Na de optocht is er livemuziek van de Bekker Band om 19.00 uur. Kofferbakverkoop toegestaan. Voor meer informatie: www. halfgas.nl of via 0031 6 0228537 of 0031 6 46722214.

Vrijdag 30 april In gemeenschapscentrum de Schakel in Budel-Dorplein wordt er op 30 april een spelmiddag gehouden naar aanleiding van Koninginnedag. Deze middag wordt Donderdag 29 en vrijdag 30 april georganiseerd door Werkgroep DorpsactiOp donderdag 29 en vrijdag 30 april wordt viteiten Dorplein. koninginnenacht & -dag gevierd. In de feesttent op het Capucijnerplein in Budel Zondag 2 mei zal het twee avonden lang een gezel- Op 2 mei 2010 is er opnieuw de jaarlijkse lig feest worden. Op donderdag 29 april toertocht voor oldtimer bromfietsen en sostaat de top feestband ‘MmoozZ’ op het lexen van oldtimer bromfietsclub“halfgas”. programma, en vrijdag 30 april brengt de Deze optocht wordt dit jaar voor de vijfde live band ‘Loose’, bestaande uit 10 perso- keer georganiseerd en daarom krijgt iedere nen, het beste van zichzelf. De organisatie deelnemer een leuke attentie. Alles is in de spreekt hiermee een ruime doelgroep aan, stijl van de jaren 60 en 70. Vertrek van de namelijk alle mensen vanaf 16 tot 60 jaar. toertocht is voorzien om 11.00 uur vanaf De toegang is helemaal gratis! De tent is café ’t Hof, Oranje Nassaulaan in Maar-

Maandag 3 mei Op maandag 3 mei organiseert het Rode Kruis opnieuw een bloedinzameling. Dit gaat door in de Rode Kruislokalen in de Steenstraat 5 in Hamont, steeds tussen 18.00 en 20.00 uur.

Donderdag 29 en vrijdag 30 april Cambrinus Bar zet op donderdag 29 en vrijdag 30 april een heuse Trix Tent op. Dit feest, ter ere van Koninginnedag, gaat door op het Capucijnerplein in Budel.

PAGINA 6

Maandag 3 mei Kienen voor Hernieuwde Levenskracht Budel. Op maandag 3 mei wordt in “de Schaapskooi” in ‘t Lange in Gastel gekiend ten voordele van de Hernieuwde Levenskracht. Er zijn weer waardevolle prijzen te winnen. De aanvang is 20.30 uur. Maandag 3 mei Het CDA afdeling Cranendonck heeft op maandag 3 mei om 19.30 uur in gemeen-

HAMONT-ACHEL - Vanaf 1 mei opent Restaurant-Hotel Villa Christina in Hamont zijn deuren. Het oude Teutenhuis aan de Stadswaag werd volledig gerenoveerd en omgetoverd tot een gezellig restaurant met hotel in een Italiaanse, vooral Venetiaanse stijl. Zowel het restaurant als het hotel biedt kwaliteit met een lage drempel, waardoor het voor iedereen toegankelijk is. Door Jana Poukens Al enkele jaren werken Frank Pinxten, Louis Geboers en Willy Hendrikx, uitbaters en eigenaars van Bed&Breakfast Villa Christina, samen met Anne Stevens en Antoine Slegers, die restaurant Zazoe uitbaatten. Nu hebben ze de krachten gebundeld met als resultaat Restaurant-Hotel Villa Christina. Het gebouw aan de Stadswaag bleek in nood voor een totaalrenovatie, dit als gevolg van een brand die er woedde in 2005. Tijdens de renovatie bleven er heel wat waardevolle elementen van het pand behouden. Veel van de meubels en siervoorwerpen werden geïmporteerd en vervaardigd in Italië, om zo een romantische en stijlvolle sfeer te creëren. Verschillende details zoals de haardvuren en de grote kristallen kroonlusters zorgen ervoor dat zowel de ontvangstruimte als de dineerruimtes een rustige, intieme en gezellige uitstraling hebben. Om het

huiselijke gevoel door te trekken wordt er geen gebruik gemaakt van kamernummers. De vijf ruime en comfortabele vertrekken zijn allemaal vernoemd naar Italiaanse wijnen. Aan de achterkant van Restaurant-Hotel Villa Christina is een grote veranda met een aansluitend terras geplaatst, ideaal voor grote feesten zoals bruiloften of communiefeesten. In het restaurant verzorgt chef-kok Antoine de lekkerste gerechten uit de hedendaagse, gastronomische keuken. ’s Middags wordt er een lunchkaart aangeboden waardoor er de mogelijkheid is om te genieten van een hoofdgerechtje, een pasta of een soepje. Er wordt gewerkt met een afwisselende kaart, mede omdat de chef-kok steeds gebruik maakt van seizoensgebonden producten en verse producten. Alles wordt uit eigen keuken bereid en typische streekproducten zoals de Achelse trappist, vinden eveneens hun weg naar het menu van Antoine. Er is reeds een 3-gangenmenu te verkrijgen aan 35 euro. Het restaurant biedt plaats voor negentig gasten en er zijn vijf volledig uitgeruste tweepersoonskamers beschikbaar. Vanaf 1 mei kan iedereen bij Restaurant-Hotel Villa Christina terecht voor een lekkere maaltijd of een overnachting in gezellige, Italiaanse sferen. Meer info/reserveringen: telefoon 0032 11 446168.

schapshuis De Borgh haar Algemene Le- Zaterdag 8 mei: denvergadering. Open huis Wico Campus Salvator – zaterdag 8 mei 2010 Wico Campus Salvator Dinsdag 4 mei houdt haar jaarlijkse ‘Open Huis’ op zaterOp 4 mei organiseert de Volkstuin Ha- dag 8 mei van 14.00 tot 18.00 uur. Je kan mont in Parochiaal centrum De Burg een de rondleiding volgen door school en invoordracht met betrekking tot alles over ternaat.Er is mogelijkheid tot aanmelden. de vijver. De voordracht begint om 20.00 uur. Voor meer informatie of vragen kan Zaterdag 8 mei: iedereen steeds contact opnemen via ha- Op zaterdag 8 mei organiseert de Volksmontvolkstuin@gmail.com. tuin Hamont een cursus bloemschikken voor kinderen, dit in het kader van MoeDonderdag 6 mei derdag. Iedereen is van harte welkom tusOp donderdag 6 mei vindt in gemeen- sen 10.00 uur en 12.00 uur in Parochiaal schapshuis De Borgh te Budel een work- centrum De Burg. shop plaats over NLP en de verborgen voordelen in de communicatie. Tijdens Zaterdag 8 mei: deze avond kunnen belangstellenden Op 8 mei organiseert Jong Nederland kennismaken met NLP als valide techniek Budel-Schoot een vlooienmarkt aan de in het verkrijgen van vaardigheden, zelf- Grootschoterweg achter de Reinder in vertrouwen en inzichten in de communi- Budel-Schoot. catie met anderen. Er wordt op de avond uitgelegd wat het NLP-concept inhoudt, In onze agenda staan elke week een video vertoond, gediscussieerd en oe- de evenementen die plaatsvinden in en om Hamont-Achel en feningen gedaan. Mensen die aan workshop willen deelne- Cranendonck. Wilt u ook een men kunnen voor meer informatie terecht activiteit opgenomen hebben in op de website www.spirituelegids.nl of deze agenda? bellen met 0031 6 24904547.


HAC Weekblad

PAGINA 7

Opening! Vanaf 1 mei opent Restaurant-Hotel Villa Christina haar deuren. Dit prachtig herenhuis uit 1885 is volledig in oude staat gerestaureerd. We beschikken over een gezellige ontvangstruimte met openhaard, restaurantgedeelte in 2 kamers verdeeld, ruime serre / veranda, terras, 5 hotelkamers en parking. De ideale plaats voor…een romantisch diner, gezellig tafelen, trouwfeesten, zilver & gouden bruiloften, zakenlunch, high tea, tuinfeesten, communie, etc.

Vanaf 1 mei kan u komen proeven van Antoine zijn gastronomische creaties en genieten van de stijlvolle entourage. Bij mooi weer kunt u rustig vertoeven op ons terras.

TEUTENMENU dinsdag en woensdag, all-in-formule aan € 50,– Driegangen menu met aperitief, koffie, water en wijn!

Anne en Antoine Villa Christina - Stadswaag 8 - 3930 Hamont-Achel • Voor meer info of reserveringen kunt u bellen naar 0032 11 446168

Voor al uw voedingsadvies

tuincentrum - hobbyvoeders

N.V.

HENDRIKX

Motoren & Quads

1 MEI OPEN

Groentenplanten · Terrasplanten · Perkgoed Bloempotten · Meststoffen · Potgrond ALLE DIERENVOEDING Jonge legkippen Op bestelling: vethaantjes, kalkoenen, parelhoenders

DOOR EIGEN IMPORT SCHERPE PRIJZEN OP NIEUWE QUADS!

Quads 4x4 voor landbouw, sportief en cross voor de jeugd

diëtiste Ideaal tegen de zomertijd!! PROTEINEDIEET Verlies 6-10 kg/maand

Ook beschikken wij over een eigen vermogentestbank voor quads en motoren

& 0032 498 405315

UITNODIGING WORKSHOP NLP

Openingsuren: ma. 13.00-18.00 uur di.- vr. 8.30-12.00 en 13.00-18.00 uur. za. 8.30-17.30 uur

0032 494 171547

Thomas Watsonlaan 104 · 3930 Achel · Tel. 0032 11 647679

U bent welkom deel te nemen aan de workshop over NLP en de verborgen voordelen in de communicatie.

Waar / wanneer: Donderdag 6 mei 20.00-22.00 uur in gemeenschapshuis De Borgh, Dr. A. Mathijsenstraat 15, Budel. Kosten: 25 euro inclusief koffie en gebak.

Info/aanmelden: 0031 6 24904547 of www.spirituelegids.nl

Collegestraat 25· 3930 Hamont-Achel Tel. 0032 11 440211 · Fax 0032 11 440204 E-mail: info@sah.wico.be Internet: sah.wico.be

Br

tse as p e r g n a b e a Ze zijn er....weer de heerlijke, verse asperges en aardbeien bij:

s

Aspergehoeve Van den Hurk Openingstijden:

STUDIEBEGELEIDING Voor meer info: sah.wico.be of telefoneer voor een afspraak! Hét internaat voor jongens en meisjes van de hele WICO-scholengemeenschap!

OPEN HUIS ZATERDAG 8 MEI 2010 (van 14-18 uur) Ook 3e graad basisonderwijs (met fiscaal attest)

Dinsdag......... 13.30 - 17.30 uur Woensdag....... 13.30 - 17.30 uur Donderdag..... 13.30 - 17.30 uur Vrijdag........... 09.00 - 17.30 uur Zaterdag........ 09.00 - 17.30 uur Zondag + maandag: gesloten

Nieuw: geschilde en vaccuümverpakte asperges Iedere zaterdag: gebroken asperges voor € 1.– per kilo

Oranje Nassaulaan 10 · Maarheeze · 0031 495 496327

Heikant 4 3930 Hamont-Achel www.profecta.be

Opent nu ook haar deuren voor particuliere verkoop! Rob Ras tuinrealisatie ook voor al uw tuin- en perkplanten

Moederdag

van 9.00-12 open .30 uur OPENINGSACTIE:

Bij besteding van iedere € 25.– een 40 liter-zak potgrond gratis!

Gravenkasteel 34 · Gastel (ingang Vennenweg) Tel. 0031 495 497200 · Tel. 0031 6 25002956

Vrijdag 30 april Koninginnedag geopend!

• • • • • • •

GEMBIRA A U T O R I J S C H O O L • Snelcursus • Privé-opleiding • Voordeligste lesprijzen regio Cranendonck!

Snel naar uw rijbewijs voor de voordeligste prijs!

M. Zwijsenlaan 24 · 6021 XG Budel & 0031 495 494478 & 0031 6 30506490 www.autorijschoolgembira.nl

Meditatie

volgens Thich Nhat Hanh, iedere woensdag 8.30 of 20.00 uur. Kolleberglaan 70, Achel, tel.00 32 11 640100. Duurt ca. 2 uur Bijdr. kosten € 5.00 p. keer.

Afvallen, bijkomen of gewoon een gezonde levensstijl? Tel. 0032 477 821781 Tel. 0031 6 26989930

verbernejoyce@hotmail.com

PROFECTA

CARROSSERIE

BVBA

& 0032 11 823820 & 0032 0473 424882 & 0031 6 53761826

Alle autoschadeherstel Schadeherstel bij alle auto’s, ook bedrijfswagens Gratis vervangwagen bij herstel Aangesloten bij Febelcar, AIRC, Eurogarant 2 Jaar garantie op herstellingen Overeenkomsten met bijna alle verzekeraars Professioneel spuitwerk


HAC Weekblad

PAGINA 8

Opgeruimd staat netjes

Kiek ‘s hiej

Getuige van een ongeluk, een leuke gebeurtenis of heeft u gewoon een mooie foto gemaakt in Hamont-Achel of Cranendonck? Stuur uw kiekje naar info@hacweekblad.eu en wie weet staat uw foto volgende week in ‘Kiek ‘s hiej’.

Afgelopen vrijdag waren de leerlingen van oa de basisschool Hamont-Lo op pad om het rondslingerend zwerfvuil te verzamelen zoals hier in de Bevrijdingsstraat - foto Gerard Coenen

Koersbaltornooi

Rechtsboven: Dansende ganzen bij ‘Tipke, Maarheeze - foto Ton Krabbendam. Midden links: Op de Berg in Budel nabij de grens, werd onlangs fel gestreden. Gelukkig hielden de verdedigingswerken stand. Foto: G. Rathausen

Botsing in de lucht? Foto dinsdag gemaakt door J. Boonen in Hamont.

Midden rechts: Mooie bloesem in Maarheeze. Een echte Lentefoto, genomen door Caroline van de Nieuwenhof in de Dissel in Maarheeze.

Keramiek kijken in Hamont Als afsluiting van het cursusjaar 2009-2010 worden alle liefhebbers en kenners van keramiek, weer van harte uitgenodigd een kijkje te komen nemen in het atelier en de galerie van Heleen Dekkers en Piet Kerkhof. Het boeiend en afwisselend werk van zo’n vijftig cursisten geeft een uitstekend beeld van hetgeen zowel de beginner als de gevorderde keramiekbeoefenaar zoal kan creëren. Naast het lesgeven, waar ze ruim 30 jaar ervaring in hebben, runt het keramistenpaar een keramiekgalerie. In deze ruimte staat nu het werk van de cursisten. Piet en Heleen zullen dezer dagen aanwezig zijn om alle uitleg of informatie te geven betreffende de cursussen die zij organiseren. Tijdens deze opendeurdagen kunnen er in het ruime en gezellige atelier eveneens verscheidene cursisten aan het werk gezien worden. Op de keramieklessen is plaats voor de hobbyist, die een gezellige avond of ochtend wil vullen met creatief bezig zijn, alsook voor de meer gevorderde, die zeer zeker een degelijke en professionele begeleiding krijgt.

Voor de tweede keer hebben de senioren van de kerkdorpen, Dorplein, Schoot, Gastel en Budel hun koersbaltornooi afgewerkt en zijn de winnaars bij de Dames en de Heren bekend gemaakt. Eén keer per maand, gedurende acht maanden werd er in De Schakel, De Reinder, De Schaapskooi en De Borgh koersbal gespeeld. Tijdens

de laatste wedstrijddag werd het nog erg spannend vooral bij de dames. Er waren immers drie dames met gelijke punten en daarom moesten de dames nog twee reeksen tegen elkaar gooien. De uiteindelijke winnares werd Claes Nel met 146 punten. Bij de heren was er meteen een winnaar namelijk Jaak Krebbers met 164 punten.

Bloemschiktentoonstelling

In het atelier aan De Mulk in Hamont-Achel Wie weet krijgt u zelf zin om deze galerie te bezoeken of als cursist met keramiek te beginnen. De tentoonstelling is te bezichtigen op zondag 25 april van 14.00 uur tot 18.00 uur en op vrijdag 30 april en zaterdag en zondag 1 en 2 mei, eveneens van 14.00 uur tot 18.00 uur. Buiten deze dagen zijn de galerij en het atelier te bezoeken na telefonische afspraak (011/621306). De galerij/ pottenbakkerij is te vinden op de Mulk, nr. 52 in Hamont. (richting grens naar Budel, Nederland). Het e-mailadres is kerkhof.dekkers@ hotmail.com.

Motocross in Hamont Zaterdag 1 en zondag 2 mei organiseert MC Hamont-Achel een FAM Cross wedstrijd. Dit is een speciale motorcrosswedstrijd tussen drie amateurbonden. Elke bond stuurt zijn beste rijders naar Hamont om te strijden voor het kampioenschap van België. De wedstrijden vinden plaats op de circuit De Kiekoet te Hamont.

Een cursiste aan het werk (2009) Volkstuin Achel houdt haar jaarlijkse tentoonstelling bloemschikken en vlechten op vrijdag 7 mei in de parochiekerk van Achel centrum. Volkstuin Achel is een tuinvereniging die zich bezighoudt met voordrachten over sier-groenten en fruittuin., ze geven demonstraties en lessen bloemschikken en vlechten, kooklessen. Kortom iedereen die graag in de tuin werkt vindt er wel iets van zijn gading. Volkstuin Achel verzorgt ook bloemschiklessen en vlechtlessen. Deze lessen zijn ook bekend

bij Nederlandse cursisten. Ze komen van heinde en verre om op woensdag en of op donderdag een mooie creatie te maken. Om iedereen te laten zien wat er in deze lessen gecreëerd wordt, vindt er op 7 mei een eindtentoonstelling plaats in de parochiekerk van Achel centrum van 19.00 tot 22.00 uur. Iedereen is van harte welkom. U kunt er een idee opdoen voor Moederdag. U vindt de kerk in de Dorpstraat van Achel. Er is voldoende parkeergelegenheid achter de kerk.


HAC Weekblad

PAGINA 9

Driekoningen bij het gilde

Jos Knoors en Jori Horst

Optreden Harmonie St.Cecilia Hamont

In ‘t zonnetje gezet

Om 14.00 uur speelt de Koninklijke Harmonie St Ceciia Hamont v.z.w. onder leiding van Kurt Neven. Het programma bestaat onder andere uit La Cucina Italiana van Robert Finn en Green Hills Fantasy van Thomas Doss. De concertmiddag wordt besloten met een optreden van de Koninklijke Harmonie Eendracht is Macht Bovelingen, onder leiding van Dirigent Bert Falise.

verhaal kreeg ze van alle kleuters een leuk cadeau: een zelfgemaakt schilderij. Juffrouw Christine was er heel blij mee en heeft beloofd dat ze er een mooi plaatsje voor maakt in haar huis. Maar er moest toch afscheid genomen worden en de kindjes konden niet meer zeggen “tot volgend jaar”, maar ze zeiden gewoon; “tot ziens in het Turp”. Ook de meesters en juffen van De Schatkist hadden een boodschap voor juffrouw Christine;`Bedankt voor alles en ga maar lekker genieten van je vrije tijd`.

ballen kunnen nu terecht op het Vogelsplein om jeu de boules te spelen. De kieners zijn welkom op donderdag 6 en 27 mei. De Welfare verwacht iedereen op donderdag 20 mei. De reislustige Senioren gaan op dinsdag 4 mei naar de Koninklijke serres van Brussel en op dinsdag 25 mei op bedevaartsreis naar Banneux.

Gastgezinnen gezocht HAMONT- Pinksteren 2010… De Internationale Taptoe en de zilveren-jubileumeditie van de Mars- en Showwedstrijden der Lage Landen staan weer voor de deur. De voorbereidingen voor deze muzikale hoogdagen in Hamont lopen al ruim een jaar op volle toeren. De organisatoren zijn alvast heel enthousiast over het Taptoeprogramma en de korpsen die zich in de voorbije maanden aanmeldden.

Jaarlijks brengen de kleuters van basisschool De Schatkist een bezoek aan de bieb. Ieder jaar was daar dan ook juffrouw Christine Saanen die onze kleuters een geweldige morgen bezorgde (zie foto). Daarom vonden de kleuters en hun juffen het de hoogste tijd om juf Christine zelf een keer in het zonnetje te zetten. Nu ze niet meer hoeft te gaan werken was daar natuurlijk tijd genoeg voor Dinsdag 27 april was ze te gast bij de kleuters van De Schatkist. Na een spannend poppenkast-

In mei wordt er weer gestart met de wekelijkse fietstochten. Dit jaar wordt er zowel op dinsdag als op woensdag gefietst, de start is telkens voorzien om 13.30 uur vanaf de Reinder. De biljarters zijn gestart met hun pentatlontornooi op dinsdag en woensdag, op maandag is er nog steeds vrij biljarten. Ook het koersbalseizoen is voorbij, de liefhebbers van het gooien met

Programma senioren

Zo zijn er deelnemende korpsen en bands uit België, Nederland, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk en Tsjechië. De gasten uit Oostenrijk en Tsjechië zullen overnachten in gastgezinnen. De organisatoren zijn momenteel nog op zoek naar enkele gastgezinnen om deelnemers onder te brengen. Het is een unieke gelegenheid om in een sfeer van muzikale verbroedering en op een andere manier betrokken te worden bij het muzikale festijn. In het verleden werden door deze verbroedering veelvuldige en intense vriendschapsbanden gesmeed. Gastgezinnen die zich hiervoor kandidaat willen stellen kunnen

een mail sturen naar info@marsenshow.be. of bellen naar het nummer 0032 11 447708. De Internationale Taptoe op zaterdagavond belooft nu al een dijk van een programma want naast vijf andere topkorpsen zal de Bicycle Showband Crescendo uit Opende er te gast zijn. Dit showkorps is wereldberoemd geworden door al rijdend op oerhollandse omafietsen te musiceren. En uiteraard zal een knallend slotvuurwerk

evenmin ontbreken. De komende weken zal u via dit blad meer te weten komen over het programma tijdens het Pinksterweekend. Eén boodschap moge al duidelijk zijn: reserveer het weekend van 22, 23 en 24 mei alvast in uw agenda, want de 25ste editie van dit hoogstaande muziekfestival belooft weer spektakel voor het oor én het oog! Het laatste nieuws en info over de ticketverkoop staat op: www.marsenshow.be

ste 25 editie

TAPTOE Hamont za. 22 mei 2010 19.00 uur Marktplein Hamont

vuurwerk

MARS & SHOW WEDSTRIJDEN zo. 23 en ma. 24 mei 2010 13.00 uur Marktplein Hamont

www.marsenshow.be • ER BI

RE BELGE BIER •B EL G I

AN

H

ER • BE

BIRR A

BE

L

G

A

•C E

RVE

ZA BELGA

E •C

RV

E

Uit sympathie

Begrafenissen

Creemers

Bank & Verzekering

V.U.: Jan Neven, Inkensven 34, 3930 Hamont - V.v.Z.: Art. 198 bis • KHH vzw, maatschappelijke zetel: Lozenweg 19 3930 Hamont

S TA D

samengesteld uit vlotte, moderne muziek. Ze brengen onder andere muziek van Michael Jackson, Lion King en Jai Ho. Onlangs namen ze deel aan een jeugdmuziekdag te Sterksel waar ze overduidelijk de winnaar werden. De regie en de presentatie van deze show wordt gedaan door de jeugd zelf en staat onder de vakkundige muzikale leiding van Kristien Schuurmans.

een beetje bloed hebben de 88 kinderen een bedrag van 1350 euro weten op te halen. Dit bedrag zal in zijn geheel ten goede komen aan de CliniClowns waardoor zij meer kinderen met een ziekte en/ of een handicap weer even kind kunnen laten voelen.

LGA

Op zondag 9 mei vanaf 13.30 uur verzorgt de Koninklijke Harmonie St.-Cecilia Hamont een concert in Cinema De Walburg. De jeugdharmonie HamontSchoot zal het voorprogramma verzorgen. De toegang is gratis. De jeugdharmonie HamontSchoot bestaat uit een groep enthousiaste, jonge muzikanten van 10 tot 19 jaar. Hun repertoire is

De kinderen van basisschool ’t Lange te Gastel probeerden vrijdag 23 april in 15 minuten zoveel mogelijk rondjes in ’t Lange te lopen voor de CliniClowns waarbij ze gesponsord werden door vrienden, familie en kennissen. Na veel zweet en zelfs een paar tranen en

BE

Vrijdag zal het gilde ook aanwezig zijn bij de viering van Koninginnedag in Budel. Op zondag zal het gilde deelnemen aan de gildefeesten in Gerwen bij het Heilig kruisgilde te Gerwen. Tot slot zal men ook acte de présence geven bij de herdenking van de oorlogsslachtoffers op 4 mei bij de gedachteniskapel aan de Willem de Zwijgerstraat. Voor meer informatie zie www.sintjorisgildebudel.nl

JA

De jeugd vocht met elkaar op de valkbaan om de titel “Jeugdkoning”. Stijn Adams wist als titelverdediger de meeste treffers op de kaart te scoren. Het hoogste puntentotaal werd bij elkaar geschoten door Jori Horst en hij mag zich jeugdkoning van de gilde noemen. Hij zal dit jaar het pastor Roes wisselschild op zijn kostuum dragen. Hij brengt daarmee ook de derde koningstitel op rij mee naar huize Horst. Dit jaar nog is zijn vader Martin Horst koning van het Sint Jorisgilde. Moeder Saskia

wist ruim een maand geleden de titel op haar naam te zetten bij de Club van de Guld, de sponsorclub van het gilde. Gildebroeder en tamboer Jos Knoors kon de titel van dagkoning in de wacht slepen en bijbehorende trofee voor een jaar mee naar huis nemen.

• BEL GI SC

BUDEL - Bij de viering van de jaarlijkse patroonsdag op zondag 25 april werd door de leden en aanwezigen geschoten met de kruisboog.

Succes voor de sponsorloop


HAC Weekblad

PAGINA 10

Hoe is het binnen bij... Evert en Trudy Meijs, Bed & Breakfast in Achel

Wijnendale is de naam van hun huis en het ligt in Achel, vlak bij de kerk, op loopafstand van winkels en restaurantjes. In 2001 zijn Evert en Trudy vanuit Waalre in Achel gaan wonen, om wat meer ruimte te hebben. Die hebben ze. Een schitterend gelegen huis met een al even prachtige tuin erachter met mooie oude bomen en binnen in huis is ook nog plaats voor twee kamers met Bed & Breakfast. ‘Want, vertelt Trudy, ‘toen de kinderen eenmaal het huis uit waren, wilden we niet hun lege kamers volstouwen met van allerhande meubelen. Op advies van onze dochter die makelaar is in Valkenswaard, zijn we begonnen met een B en B, om de lege kamers zinvol op te vullen’. Dat ging niet zomaar. Trudy volgde een jaar lang een opleiding in Neerpelt. Eerst was ze naar de gemeente geweest hoe het zat met de vergunningen en daar hoorde ze hoe het allemaal in z’n werk ging. Na een opleiding die een jaar duurde, slaagde ze voor haar examens. De termen hoeve- en plattelandstoerisme, gastenkamers en nog veel meer, kwamen erbij kijken. ’Ik ben blij dat ik die cursus gedaan heb, ’zegt Trudy, ’bovendien zag ik het ook meer als een inburgeringscursus. Ik heb er enorm veel van geleerd’. In de zomer is hun pensionnetje dat uit twee kamers bestaat, bijna

1 band met Mario en Marjo van de ‘Zevensprong‘, een restaurant in Achel. Wanneer iemand iets zoekt, krijgen we meteen een telefoontje hier naar toe. Over en weer houden we elkaar op de hoogte. We zijn goede vrienden.’ Trudy en Evert zijn allebei bezige bijen. Trudy is verpleegkundige in Nederland en draait in die functie af en toe nachtdiensten. In die tijd geen bed & breakfast. In de winter geeft ze cursussen ‘Onthaal’ in Neerpelt waarvoor ze na het behalen van haar diploma door Syntra Neerpelt benaderd werd. In de zomer heeft ze dus de B en B erbij. Evert is directeur van een school in Eersel en werkt in die functie vier dagen in de week. Hij springt bij in de B&B, is molenaar (maar meer voor hobby, hoewel hij ook z’n molenaarswerk doet van tijd tot tijd) en in z’n vrije tijd schrijft

5

2

3

En poezen, vogels, vissen. Wat wil je met zo’n heerlijke en grote tuin. De gasten mogen ook altijd in de tuin zitten en rondlopen. Het is goed toeven bij Trudy en Evert.

4

werd het Wijnendale. Het kasteel ligt in Torhout, het is een soort Assepoesterkasteel, een sprookjeskasteel, zo ziet het er uit, maar het bestaat echt en de kasteelheer Mathieu van de Wijnendale leeft nog. Ik zocht contact met hem om te vragen wat hij er van vond als wij ons huis naar het zijne zou6

1. Dit vindt Trudy het mooiste hoekje in haar huis; 2 en 3: een kijkje in de gastenkamer; 4. Achterkant van het huis aan de Grevenbroekstraat; 5. Evert en Trudy op het bankje achter in hun mooie tuin en 6. een kijkje in de keuken. Wie is er trots op zijn huis en interieur en durft dat ook te laten zien? Meld u aan voor de rubriek: ‘Hoe is het binnen bij?’ die vierwekelijks in deze krant verschijnt. Bel naar HAC Weekblad, 0032 11 757201 of e-mail info@hacweekblad.eu

altijd bezet. (’ja, want van de drie slaapkamers die we over hadden, is er een nog voor de twee kleinkinderen‘). Vaak zijn het gasten uit Oost en West Vlaanderen, waarvan sommigen wel twee keer per jaar komen en dat al vijf jaar lang. Met enkele van hun gasten heeft het echtpaar dan ook een goede band opgebouwd. Hun gasten onderscheiden zich in tweeërlei soorten. ‘Zo heb je de mensen die hier echt komen voor de natuur, de bossen, fietsen, het landschap, echt vakantie vieren. Maar ook mensen, bijvoorbeeld uit Canada die op familiebezoek zijn hier en drie weken blijven, wanneer hun familie bijvoorbeeld in een rusthuis verblijft. Zo hebben we Australiers gehad, ook op familiebezoek. We hebben ook een soort samenwerkingsver-

hij ook nog voor HAC Weekblad. Artikelen, die u al vaak in deze krant hebt kunnen aantreffen. ‘n Veelzijdig mens. ‘Om hier goed te integreren, in Achel, in Belgie eigenlijk, besloot ik, toen we hier pas kwamen wonen, om een boek van de Vlaamse schrijver Hendrik Conscience te lezen. Dat werd ‘de leeuw van Vlaanderen’, ik dacht dat iedere Belg dat wel gelezen had. Het gaat over de strijd tussen de Vlamingen en de Walen.’ (dus toen ook al, dacht ik) ‘Ik houd van geschiedenis en we besloten het huis een naam te geven die in dat boek voorkwam. Eerst wilden we het ’Clauwaert’ noemen, maar een buurman waarschuwde me dat dat niet zo goed zou liggen hier. Op kasteel Wijnendale, kwam in het boek altijd veel volk, en hier ook, dus toen

den noemen. Er zijn namelijk nog meer punten van overeenkomst tussen onze huizen. Hij liet weten dat hij aangenaam verrast was als wij dat zouden doen.’ De twee kamers in het pensionnetje hebben allebei een thema. De ene is gericht op Hamont, de andere Achel. Zo heten ze ook, het staat buiten op de deuren, Hamont en Achel. In beide kamers liggen brochures over de streek en specifieke gegevens over Hamont en Achel. Beide kamers zijn helder en ruim, hebben een zitgedeelte, mooie grote bedden, elk een tv, douchecabine en wastafel. Men kan boven ontbijten of beneden in de keuken. Een huisdier meenemen is geen probleem, mits dat ‘s nachts in geval van een hond, in de bench slaapt. Zelf hebben Evert en Trudy ook een hond.

GRATIS elektromotor bij aankoop van een zonnescherm

bij Spierings Terrasoverkappingen

Aktie geldig tot 30-4-10

• Veranda’s • Screens • Rolluiken

• Knikarmschermen • Verandazonwering • Uitvalschermen

Bezoek onze showroom: Grootschoterweg 129, 6023 AR Budel-Schoot Tel. 0031 495 497510 - 0031 6 20522434.

www.spieringsterrasoverkappingen.nl


HAC Weekblad

Politiek draagt plan paintballhal in Budel Cheque voor Mistel

MAARHEEZE – De Cranendonckse politiek staat positief tegenover de komst van een paintballhal in een voormalige varkensstal aan de Grootschoterweg 6 in Budel. Niettemin werden kritische vragen gesteld over het aantal parkeerplaatsen, de ligging en vermeende horeca-activiteiten. Door Wesley Hegge

Met uitzondering van de PvdA verwelkomen alle partijen de komst van een paintballhal aan de rand van Budel. In de adviescommissie van de gemeenteraad werden de kritische vragen van alle fracties voldoende beantwoord door wethouder Patrick Beerten (Elan). Daardoor zal het plan over twee weken waarschijnlijk worden aangenomen en krijgt Cranendonck haar eerste paintballhal. Alleen Marie Beenackers (PvdA) plaatse scherpe kanttekeningen. Haar grootste bezwaar vormt

de ligging van de paintballhal. “In de strategische visie van de gemeente staat dat recreatie en toerisme zoveel mogelijk in het buitengebied moeten plaatsvinden.” Daarbij heeft het raadslid ‘uit betrouwbare bronnen’ vernomen dat het pand al geruime tijd wordt verbouwd om tot een horecagelegenheid te komen, terwijl daar geen vergunning voor verleend is. Wethouder Beerten is niet op de hoogte van de precieze bouwactiviteiten. “Er komt geen horecagelegenheid op die plaats. Dat hebben we vorig jaar al besloten. De exploitant van de paintballhal is in overleg met horeca-uitbaters om bezoekers een arrangement te kunnen aanbieden.” Over de ligging is hij duidelijk: “Het is een activiteit in een pand en zal daarom niet voor geluidsoverlast zorgen.” De initiatiefnemer zal de paintball-hal hooguit drie dagen openen, met name in het weekend. In de hal is ruimte voor maximaal

veertien personen. Daarvoor worden acht parkeerplaatsen aangelegd. Hanneke Balk (CA) en Frans Kuppens (CDA) eisen een strak parkeerbeleid. Balk wil garantie dat door uitrit van de parkeerplaatsen de verkeersveiligheid niet in gevaar komt. Kuppens vraagt zich af of acht parkeerplaatsen genoeg zijn. Hij wil voorkomen dat bezoekers hun auto bij het nabijgelegen Medisch Centrum parkeren.

en artikelen. Het marktgedeelte is met zeer grote zorg samengesteld en biedt een uitgebreid assortiment aan koopwaar en diensten, dat aan alle behoeften kan voldoen. Ook zullen er diverse hobbyisten op de markt aanwezig zijn. Te zien zijn onder andere koperwerk, smeedijzer, handschilderen van keramiek en oud friese houtsnijwerken. Op nagenoeg alle stands worden demonstraties en uitleg gegeven.

menwerking met Sportivo uit Budel. Ook aan de inwendige mens is gedacht. Op diverse plaatsen op het feestterrein zijn eetstandjes en terrasjes aanwezig. Twee dweilorkesten zullen voor de nodige muzikale noten zorgen. Op het Stationsplein in BudelSchoot zal dit jaar wederom een bruisend programma worden gepresenteerd voor zowel jong als oud, zoals het handbal evenement. Het gezellige terrein van de jaarmarkt ligt in het centrum van Budel-Schoot. Dit terrein is verkeersvrij en het verkeer wordt tijdig omgeleid. Er is voldoende parkeergelegenheid.

Volgens Beerten zal dat niet gebeuren: “Maximaal veertien bezoekers zijn toegestaan. Omdat het een groepsactiviteit is, zullen ze veelal samen rijden en dan zijn acht parkeerplaatsen voldoende. De uitrit is daarbij niet te vergelijken met die van het Medisch Centrum, omdat de paintballhal vooral in de weekenden wordt gebruikt als er weinig verkeer op de weg is.

PAGINA 11

Op maandag 26 april overhandigden de medewerkers van de Lady’s Circle en de Fifty One Interservice een cheque van 6.000 euro aan het goede doel De Mistel. De overdracht vond plaats in Cinema De Walburg in Hamont. De hele avond was gehuld in een sfeer van de jaren ’50. Ook regisseur Stijn Coninkx was aanwezig om een voordracht te geven over zijn filmcarrière. - Foto Gerard Coenen.

Vrouwelijk voetbaltalent op Jaarmarkt en hobbymarkt in Budel-Schoot De Wereldwijzer

BUDEL-SCHOOT - Voor de 32ste keer staat Budel-Schoot op Hemelvaartsdag, donderdag 13 mei, van 13.00 tot 18.00 uur weer bol van de activiteiten.

Op deze Hemelvaartsdag vindt traditioneel de jaarlijkse jaarmarkt en hobbymarkt plaats. Jaarlijks trekt dit evenement meer dan 15.000 bezoekers uit Nederland en België. De jaarmarkt en hobbymarkt wordt georganiseerd in het centrum van Budel-Schoot en de toegang is gratis. Ook dit jaar zijn hier meer dan 150 kramen en uitstallingen bijeen gebracht in een grote verscheidenheid aan zaken

Het hart van de jaarmarkt bevindt zich op het Vogelsplein daar zal bij het tappunt street dance demonstraties gegeven worden in sa-

Iedereen op de fiets Al verschillende jaren wordt er door het stads- en provinciebestuur een autoluwe schooldag georganiseerd voor alle schoolkinderen. De Provincie Limburg wil ook dit jaar de autoluwe dag uitbreiden naar een hele week en niet enkel voor de schoolkinderen. Wij willen dat iedereen van 3 tot en met 7 mei de fiets neemt om naar de school, het werk, de sportclub, de jeugdvereniging, de winkel... te

gaan. Het stadsbestuur organiseert samen met de seniorenverenigingen een fietsparade. Op 6 mei is het zover: dan willen wij iedereen op de fiets. De mensen van Hamont vertrekken om 13.00u op de parking van de Posthoorn en fietsen in groep naar Achel. Om 13.30 vertrekt vanaf het Michielsplein iedereen op de fiets voor een tocht van ongeveer 25 km. De fietstocht zal voornamelijk over het grondge-

bied van Hamont en Achel gaan. Rond 15.30u zal de fietstocht eindigen aan de Achelse Kluis waar het stadsbestuur trakteert op een drankje. Tijdens de fietstocht wordt beroep gedaan op de wegkapiteins van de fietsclubs en de politie. Zij zullen voor extra begeleiding zorgen en helpen bij het oversteken waar nodig. Iedereen die zin heeft in een namiddagje op de fiets is van harte welkom.

Afgelopen woensdag deden de meiden van groep 5 en 6 mee aan een KNVB voetbaltoernooi in Nederweert. Op de voetbalvelden van Merefeldia speelden de meisjes in hun prachtige nieuwe shirt gesponsord door ”Van Deurzen heftrucks”. Er is eerst een aantal weken goed geoefend in de gymzaal en de meisjes kregen adviezen van alle jongens op school met ontzettend veel voetbalverstand. Deze jongens waren dan ook samen met een groot aantal ouders naar Nederweert getrokken om “de trots” van Budel-Schoot aan te moedigen met

spandoeken en vooral ontzettend luid gejuich! De eerste tegenstander werd maar liefst met 4-0 verslagen. De tweede wedstrijd bleef 0-0. Daarna werd er in de derde wedstrijd ondanks goed spel van de meiden nipt met 1-0 verloren. Maar de laatste wedstrijd werd uiteindelijk ruim met 4-0 gewonnen. Helaas bleken de goede resultaten net niet goed genoeg voor een plek in de finale maar dat mocht de pret niet drukken. De meiden hebben het fantastisch gedaan en gingen met een goed gevoel terug naar Budel-Schoot!

Bloemenwandelingen IVN Cranendonck JC Harlekyn en woCom vegen de wijk schoon Het begint langzaamaan een traditie te worden: de bloemenwandelingen van het IVN Cranendonck. Op 4 woensdagavonden worden er wandelingen georganiseerd om te ontdekken hoeveel en welke soorten bloemen er groeien in en om de gemeente Cranendonck. De start van de wandeling is steeds om 19.00 uur, vertrek vanaf de Borgh in Budel (voorkant) en de Rabobank in Maarheeze om 18.45 uur. De wandelingen duren ongeveer anderhalf uur en deelname is gratis. Iedereen is welkom! 1e wandeling: woensdag 5 mei, leefgebied van de knoflookpad en omgeving in Gastel. Start bij de infoborden aan de Kluisweg, waar

de asfaltering ophoudt. 2e wandeling: woensdag 12 mei, Immenhof en omgeving. Start bij het gebouw van de Scouting aan de Broekkant in Budel. 3e wandeling: woensdag 19 mei, de Kievit en omgeving in Maarheeze. Start op de hoek van de

Kijk op zaterdag 1 mei aanstaande niet vreemd op als er jongeren door de Bruine Akkers in Maarheeze lopen die de wijk schoonmaken. Deze jongeren doen dit namelijk vanuit Jc Harlekyn, in samenwerking met woningcorporatie woCom. Jongerencentrum Harlekyn in Maarheeze heeft namelijk planNeerlanden/de Kievit. nen om flink te gaan verbouwen 4e wandeling: woensdag 26 mei om hun onderkomen een trendy Beverbeek in Hamont-Achel in boost te geven. WoningcorporaBelgië. Start op de parking van tie woCom uit Someren heeft een café Beverbeek. financiële bijdrage ten behoeve Verdere informatie: Angela Krops, van deze verbouwing toegezegd. tel. 0495-494013, Nel Meulman, Als tegenprestatie voor deze bijtel. 0495-592276. drage vroeg de corporatie aan Jc

Harlekyn om iets te doen voor de gemeenschap. Daarom trekt op zaterdag 1 mei, op de Dag van de Arbeid, een groep jongeren vanuit Jc Harlekyn de Bruine Akkers te Maarheeze in. Er is gekozen voor deze wijk, omdat woCom al veel achterpaden in het kader van de leefbaarheid in deze wijk heeft aangepakt. Er is onder andere verlichting aangebracht. Deze opruimactie is de afronding van dit project. De jongeren zullen de paden schoon vegen en het zwerfvuil dat men onderweg tegenkomt in de wijk opruimen. WoCom zorgt vervolgens dat het vuil wordt afgevoerd.


HAC Weekblad

PAGINA 12

Drie jaar Plus supermarkt Marjon en Martijn Daams

Op Koninginnedag bestaat de Plus supermarkt van Marjon en Martijn Daams alweer drie jaar. De twee jonge ondernemers brachten in Budel-Schoot een supermarkt tot stand die in het bijzonder gericht is op de regio. “Met zowel streekgebonden producten als het organiseren van activiteiten wordt daarnaar gestreefd.” Drie jaar geleden kreeg Martijn Daams, uit Hapert, via zijn werkgever Plus Retail het pand aan de Parallelweg 1 in Budel-Schoot aangeboden. Het pand dat daarvoor meerdere supermarktformules had gekend was inmiddels gekocht door Plus Retail BV en met het stoppen van de toenmalige ondernemer werd een geschikte kandidaat gezocht. PLUS is een heel andere formule dan de voorgaande Edah-formule. Het richt zich veel meer op locaal beleid, biedt een groter assortiment vers en ook de keuze in het aantal producten is vele malen groter. Dit vergt een heel andere manier van ondernemen dan de winkel tot dan toe gewend was. En ook de klanten moesten wennen aan deze nieuwe supermarkt. PLUS hanteert de speerpunten Vers, Voordeel, Service en Kwaliteit. Aan al die 4 pijlers moest gebouwd worden na de overname. Martijn: “Eigenlijk is het uitzonderlijk dat een winkel van deze omvang wordt aangeboden aan zo’n jong ondernemersechtpaar, maar

omdat wij een duidelijke visie wisten neer te leggen bij Plus Retail BV, kregen wij toch de kans deze uitdaging aan te gaan. Met zo’n 2800 inwoners in Budel-Dorplein en Budel-Schoot heb je een klein direct marktgebied, voor een winkel van deze omvang brengt dat risico’s met zich mee. Je hebt veel meer bezoekers nodig om deze winkel rendabel te krijgen. Daarom richten wij ons ook op Hamont, Achel en Neerpelt. Inmiddels bestaat onze klantenkring voor 70% uit klanten van over de grens”. Marjon, afkomstig uit Drenthe en haar partner Martijn hebben per jaar duidelijke doelstellingen gezet. Het eerste jaar stond vooral in het teken van opbouwen en de omzet weer omhoog krijgen, door meer klanten te trekken. Marjon: “Toen we de zaak overnamen was het aantal klanten en dus ook de omzet naar een dieptepunt gedaald. Mensen hadden geen gevoel bij de PLUS en daar moest drastisch iets aan gebeuren. Door ook te gaan folderen in België. Een eigen slagerij te openen, regionale producten toe te voegen en onze verslijn verder uit te breiden, hebben we meer klanten naar de PLUS weten te trekken.” Het werken aan klantvriendelijkheid en service loopt als een rode draad door alles heen. Martijn: “Het eerste jaar bleek al snel dat we veel tijd moesten investeren in de winkel. We woonden toen in Eindhoven, maar waren eigenlijk nooit thuis. Onze hond-

jes gingen dagelijks naar de dagopvang en thuis bleef een hoop werk liggen. Vooral Marjon was het reizen tussen Eindhoven en BudelSchoot beu. Daarom zijn we begin 2009 naar Budel verhuisd. Het voordeel is dat je nog dichter bij de winkel zit en nog beter weet wat er leeft en speelt in het dorp”. Het 2e jaar van PLUS Marjon en Martijn Daams, was een zwaar jaar. Dit jaar stak de recessie de kop op en stabiel houden van het bedrijf werd de hoofdzaak. Met het doorvoeren van diverse kostenbesparende maatregelen is dat gelukt. In de tweede helft van 2009 werd het harde werken van alle PLUS medewerkers beloond met 4 certificaten van het landelijk adviesbureau KBBL. Dankzij alle inzet kregen zij een hoge beoordeling voor klantvriendelijkheid, kwaliteit, voedselveiligheid en vers. Dit was een flinke opsteker na een moeilijkere periode. 2010 omschrijven de zaakvoerders

als ‘het jaar van fun en consolidatie’. Onze speerpunten Vers, Voordeel, Service en Kwaliteit willen we blijven verbeteren. Na het verbeteren van vers vlees, en groente is nu de bakkerij aan de beurt. Sinds kort werkt de Plus samen met banketbakkerij Niessen. De bakkerij uit Ool-Herten levert verse broodjes klein gebak en vlaaien. Dit is uniek in de regio. Want je krijgt bij PLUS Daams nu bakkerskwaliteit voor een supermarktprijs. Verdere ontwikkelingen voor dit jaar zijn een barbecueservice, meer locale leveranciers toevoegen en het gratis aan huis bezorgen verder uitbouwen. Ook is er meer fun op de winkelvloer. Zo is er sinds April elke zaterdag Madeleine, zij verzorgt de demonstraties. Elke zaterdag wordt er iets lekkers gemaakt, dat klanten kunnen proeven. Vanaf Hemelvaartsdag zal de barbecueservice van start gaan. In eigen beheer biedt de Plus complete barbecuearrangementen aan, die

aan huis bezorgd kunnen worden. Marjon en Martijn zijn altijd bezig in te spelen op de behoeften van hun klanten. Niet alleen met het uitgebreide aanbod van verse producten, maar ook door te kijken wat er buiten de supermarkt speelt. “Plus is erg betrokken bij de gemeenschap. De sponsoractie waarbij verenigingen en clubs zelf geld inzamelden via de supermarkt is een voorbeeld van meer fun en daarmee de aftrap van hun doelstelling voor 2010. In samenwerking met de gemeente Cranendonck levert de PLUS zakken voor plastic en luiers voor het verminderen van afval. Ook de plantenbakken die afgelopen weken zijn geplaatst aan de Grootschoterweg komen mede op verzoek van de Plus en zijn met dank aan Buurtbeheer gerealiseerd. “Als er iets is om de leefbaarheid te verhogen, doen wij mee!..” Met Koninginnedag vieren Marjon en Martijn Daams het driejarig bestaan van de Plus met veel speciale acties. Want wie jarig is trakteert. Daarbij geeft de Plus de hele week willekeurig artikelen gratis weg om hun klanten te bedanken voor hun vertouwen in PLUS Marjon en Martijn Daams. Marjon: “We genieten nog elke dag van onze winkel, de klanten en de medewerkers. Deze uitdaging aangaan was een van de beste keuzes in ons leven. We zijn heel veel ervaring rijker en ik geniet elke dag weer van het contact met onze klanten. De meeste mensen ken je inmiddels persoonlijk en dat maakt het werk hier tot een feest”.

Vol rust genieten van een gouden oude dag Ouder worden in uw eigen huis, uw vertrouwde omgeving is een wens van velen. Door kleine aanpassingen aan uw huis eventueel in combinatie met andere faciliteiten zoals, boodschappenservice, maaltijdvoorziening en zorg op maat, is dit perfect mogelijk. Maar u kan ook (onverwacht) in een situatie komen dat  zelfstandig wonen niet meer mogelijk is. G’Oudendag, opgezet door Irma de Brouwer, regelt alles wat u nu… of straks nodig heeft op het gebied van wonen, welzijn en zorg, in België of Nederland! Door Jana Poukens Irma de Brouwer, inmiddels ruim 20 jaren wonend in Achel, heeft door haar jarenlange ervaring als emigratiecoach van Voila.nu en als inwoner van Achel ondervonden dat er met name door de oudere NederBelgische senioren een toenemende behoefte is aan advies en diensten. Hun sociale omgeving is vaak minder in tegenstelling tot de Belgische senioren, zij hebben wel hun kinderen en familie in de omgeving wonen. Aanvullend op haar aanwezige kennis, heeft zij de regel- en wetgeving die van toepassing is voor de NederBelgische senioren eigen gemaakt. Wenst u in België te blijven wonen of terug te keren naar Nederland?

G’Oudendag bekijkt samen met u de mogelijkheden voor beide landen. Denk daarbij aan de fiscale en juridische consequenties, het zoeken van een nieuw Thuis, maar ook praktische zaken zoals het regelen van de remigratie/verhuizing, verkoopbegeleiding, sleutelbeheer en andere. Belangrijk is uw bewustwording, als advies en begeleiding nodig is, weet u dat u terecht kan bij G’Oudendag. Naast het advies biedt G’Oudendag op hoog niveau alle service zodat u kan blijven wonen in uw eigen huis. Denk daarbij aan persoonlijke zorg, verpleging, hulp bij administratieve zaken, boodschappenservice, maaltijdservice, vervoer, tuinman, pedicure, kapper....maar ook als u  gezelschap wenst of een gezellige middag wil organiseren met uw familie en vrienden maar dit niet meer georganiseerd krijgt. Alles wat u nu... of  straks nodig heeft regelen zij. Op een niveau zoals u dat gewend bent, want met minder  hoeft u geen genoegen te nemen. Daar waar nodig wordt samengewerkt met mensen die alleen die dienst verlenen waar zij deskundig en bekwaam in zijn. Alle diensten worden echter geregeld via Irma, zij is uw zorgcoördinator en aanspreekpunt. Dit maakt het voor u aangenaam en eenvoudig. Wanneer zelfstandig wonen

niet meer mogelijk is dan kijkt G’Oudendag samen met u naar een alternatief waar u zich weer echt “Thuis”  kan voelen. Wonen met gelijkgestelden  in een prettige, comfortabele  omgeving met alle privacy en de  service van een vijf sterren hotel. Maar daar stopt de rol van G’Oudendag nog lang niet. Door gesprekken met diverse instanties en personen, die nauw betrokken zijn bij het leven en welzijn van oudere senioren, blijkt dat er in België in vergelijking met Nederland te weinig mogelijkheden zijn als zij op het niveau willen blijven wonen wat ze gewend zijn. Oudere senioren moeten tenslotte hun oude dag tussen gelijkgestelden kunnen doorbrengen in een aangename omgeving. Een woonomgeving die geschikt is voor hen, waar de interesses en dagelijkse bezigheden aansluiten op die van de ander. Dit kan een serviceappartement of zorgvilla zijn. Een serviceappartement waar ieder een eigen appartement heeft en op verzoek van alle services gebruik kan maken, maar waar ze zich ook 24 uur veilig voelen en van zorg voorzien zijn. Een zorgvilla waar 24 uur een verpleegkundige aanwezig is. Voor eenieder een eigen kamer, waar vertrouwde spulletjes weer een plaats krijgen. Maar waar ook lekker gekookt wordt en waar de gezellige, gezamenlijke woonkamer

ruimte biedt om gezelschap te zoeken bij medebewoners, om samen een partijtje bridge te spelen of om gewoon de huiselijke sfeer te voelen. G’Oudendag kan en wil ook hierin heel graag de coördinator zijn voor de dienst – en zorgverlening . Zij gaat graag in gesprek met projectontwikkelaars en/of investeerders waarmee ze deze projecten kan realiseren. G’Oudendag werkt discreet en respectvol en biedt oudere senioren op een hoogwaardig niveau  ondersteuning, waardoor zij zoveel mogelijk kunnen genieten van hun oude dag. Persoonlijke aandacht  is bij G’Oudendag hét belangrijkste aspect. In goed overleg met u en/of uw

familie worden de gewenste diensten en benodigde zorg afgestemd op uw situatie. Tijdens een eerste kennismaking worden uw wensen geïnventariseerd. Heeft u een goed gevoel bij G’Oudendag dan wordt er een vervolgafspraak gemaakt waarin u de offerte in de vorm van een stappenplan wordt uitgelegd. Het stappenplan wordt alleen uitgevoerd als ú zover bent. U bent en blijft degene die de touwtjes in handen houdt. Een nieuwe stap….begint met een eerste stap! Maak een afspraak met G’Oudendag en zij geven u en uw naasten een gerust gevoel door nu…of straks alles te regelen. Voor meer informatie kijk op www.gouden-dag.be   

G’OUDENDAG Advies & Dienstverlening Senioren WONEN, WELZIJN EN ZORG OP EEN HOOG NIVEAU

Alles wat u nu... of straks nodig heeft, regelen wij! • Zorg • Remigratie / verhuisservice • Verkoop / aankoopbemiddeling woning • Advies rondom nalatenschap • Administratieve ondersteuning

• Vervoer • Gezelschap • Maaltijdservice • Klusjesman • Kapper

G’Oudendag is een initiatief van

WONEN, WELZIJN EN ZORG OP EEN HOOG NIVEAU

Tel. BE 0478 616282 Tel. NL 06 51596820 info@gouden-dag.be www.gouden-dag.be


HAC Weekblad

PAGINA 13

Beachhandbaltoernooi

VV Maarheeze speelt gelijk

BUDEL-SCHOOT - Op donderdag 13 mei, Hemelvaartsdag, organiseert Handbalvereniging HBS voor de tweede keer de HV HBS beachhandbalcup. Dit toernooi vindt plaats in BudelSchoot, op het Stationsplein tijdens de grote jaarlijkse braderie en wordt georganiseerd voor carnavalsverenigingen en vriendengroepen. Ook dit jaar willen wij dit evenement niet zomaar voorbij laten gaan en daarom is het mogelijk om je in te schrijven voor dit geweldige toernooi. Gewoon lekker een balletje gooien op de stranden van Budel-Schoot. Hierbij staat net zoals vorig jaar lol en plezier voorop en samen met andere verenigingen moet dit zeker goed komen. Om deel te kunnen nemen zal er een team gevormd moeten worden van minimaal 6 en maximaal 8 personen. Deelnemende teams zullen meerdere wedstrijden spelen van 2 x 8 minuten op

VV Maarheeze was afgelopen weekend 80 minuten lang heer en meester en toen sloeg het noodlot toe. Keeper Jeroen Polman raakte zwaar geblesseerd en moest per ambulance naar het ziekenhuis worden vervoerd. Een echte diagnose kon pas in het ziekenhuis worden gesteld, maar het heeft er alle schijn van dat Jeroen zijn laatste wedstrijd voor Maarheeze heeft gespeeld. Tot die noodlottige 80-ste minuut speelde Maarheeze een puike wedstrijd. MMC Weert kon kampioen worden, maar speelde verkrampt en onzeker. Maarheeze profiteerde daar optimaal van. Met goed verzorgd voetbal, door de tegenstander fel op de huid te zitten, liet Maarheeze MMC kansloos. De beloning kwam in de 23-ste minuut toen de scheidsrechter de bal op de stip legde vanwege hands en Rob van Wetten de penalty koeltjes benutte: 1-0. De vele meegereisde MMC-supporters werden almaar stiller omdat ze zagen dat hun ploeg niet was opgewassen tegen Maarheeze. In de tweede helft kroop MMC iets meer uit zijn schulp, maar tot meer dan twee kansen (een kopbal net naast en een scrimmage voor het doel van Jeroen Polman) leidde het niet. Maarheeze bleef loeren op de counter en kreeg na een mooie aanval over veel schijven

de beachhandbalvelden. Tijdens de pauzes is er de mogelijkheid om een hapje te eten en gezellig wat samen te drinken. Op het eind van de middag sluiten we het toernooi gezellig af onder het genot van een drankje en een prijsuitreiking voor de deelnemende teams. Inschrijven kan tot 7 Mei. Inschrijvingsformulieren zijn te

verkrijgen via Joeri van Hoof, tel. 0031 6 22946228, bij Mark Bogers, tel. 0031 6 30577895 of via handbalverenigingHBS@gmail.com Handbalvereniging HBS hoopt 13 mei veel teams te mogen begroeten en er samen met de andere deelnemers een leuke dag van te maken!

AVOC verslaat Herenthout Hoewel AVOC al geplaatst was voor de nieuwe B-Liga, had de A-ploeg toch nog iets recht te zetten tegen Herenthout. Het werd uiteindelijk een zwaar bevochten 3-1 overwinning, zodat de 3 punten in Achel bleven, want Herenthout vocht voor de laatste kans op plaatsing in de B-Liga. AVOC startte met de ploeg die in Bolderberg met 0-3 ging winnen : Bart Janssen, Michel Marien, Bjorn Hilven, Maarten Sampermans, Bart Goyens, Peter Kellens en libero Koen Brouns. In set 1 legde AVOC een grote opslagdruk bij Herenthout neer, dat daar niet goed mee om ging. Bjorn Hilven zette in set 1 op 15-10 een Te koop: prachtige gietijzeren tuinlantaarns, hoogtes van 1 tot 3.30 m. Grootschoterweg 79, Budel-Schoot. Tel. 0031 6 22122835. Tuinman nodig? Altijd voordeliger als een tuin/hoveniersbedrijf. Tel. 0031 6 33134442. e-mail: tuin. klusjesman@gmail.com I am an English Astrologer. Do you have a question about a relationship, and want to know what the future brings, phone me. Tel. 0032 11 766184. Te koop: salontafel en een eetkamertafel met 6 stoelen. Tel. 0032 478 317969. Klusjesman nodig voor in en rond het huis? Bel. 0031 495 4995519.

killblok en bracht AVOC daarmee op een comfortabele voorsprong. Peter Kellens scoorde later het eerste setpunt: 25-22. Vanaf de start in set 2 zag het er geruime tijd niet goed uit voor AVOC (2-6, 11-16). Kantelpunt was het killblok van Bjorn Degreef op een 2e hands bal van Herenthout; hij bracht AVOC daarmee op een 18-17 voorsprong. Maar veel belangrijker was het psychologische voordeel. Op 24-22 sloeg Steven Vranken een tactisch geplaatste bal op, en stelde daarmee Degreef/ Sampermans in staat om een killblok te plaatsen: 25-22. Set 3 liep gelijkopgaand: 10-11, 1918, 23-24. AVOC moest dan achtervolgen en bij de 4e setbal van He-

HAC-jes Te koop: 1 rood kinderfietsje “Loeki-cruiser” met afneembare steunwieltjes, i.z.g.st. en bruikbaar tot leeftijd van 5 à 6 jr. Vraagprijs € 40,00. Fam. Snijders, Schuttersveld 24 in Achel / Tel. 0032 11 802204. Uw oude dierbare familie smalfilms overzetten op DVD? Dat kan met een professionele telecinemachine voor € 12,50 per 18 cm/28 minuten-spoel. Incl. hermontage en DVD in beprint hoesje. Tel. 0031 495 491772. Gezocht: heeft u nog spullen van de Budelse Brouwerij of van het limonademerk Favoriet of Quick

renthout was het raak : 26-28. AVOC wilde de wedstrijd absoluut winnen en toonde in set 4 karakter. Herenthout kwam op setbal (24-25) door een foute opslag, maar De Greef stelde gelijk: 26-26. Het werd een ongekende apotheose in deze set. Het was kapitein Bjorn De Greef die een overvolle tribune uiteindelijk uit de spanning verloste. Op 37-36 scoorde hij de beslissende bal, en gaf daarmee het feestje dat ‘s middags met de dameskampioenen al werd gestart, een nieuwe boost. Na de wedstrijd werd afscheid genomen van trainer/coach Robin Moens, Bjorn Hilven, Maarten Sampermans, Michel Marien en Steven Vranken. Het feest duurde tot in de vroege uren.

en een uitbraak van Berhan Yigitdol ook zijn kansen. De trainer had inmiddels driemaal gewisseld door Berhan Yigitdol, Terri Boonen en Nicky Bergmans in te brengen. Dit zou fataal blijken. In de 80-ste minuut scoorde Bart Jan Geleijns uit het niets na een misverstand tussen Terri Boonen en Jeroen Polman de gelijkmaker: 1-1. Erger was dat Jeroen Polman zich bij deze actie zwaar blesseerde, de wedstrijd ruim een half uur moest worden stilgelegd, Jeroen naar het ziekenhuis moest worden gebracht en Chris Nijhoff moest gaan keepen omdat Maarheeze door zijn wissels heen was. Daarna was het een koud kunstje voor MMC om via Roel Princen de winnende treffer te scoren en zo alsnog het kampioenschap veilig te stellen. Voor Maarheeze was dit niet meer belangrijk. De zware blessure van Jeroen Polman drukte zeer de stemming. Schrale troost mag zijn dat Maarheeze 80 minuten de veel betere ploeg was dan de (overigens terechte) kampioen MMC. Als je in de hele competitie niet een keer verliest ben je duidelijk de beste ploeg. Voor Maarheeze is het nu zaak om in de twee laatste wedstrijden deelname aan de nacompetitie veilig te stellen. Te beginnen komende zondag thuis tegen Merefeldia, de nummer twee!

Start 22ste Ekkerloop

Up op zolder liggen ? Ik kom het graag bij u ophalen voor mijn verzameling. Budel-Schoot. Tel. 0031 495 494579. Te koop aangeboden: kleuren tv 80cm, € 150,00. 4-delige vouwladder, € 60,00. Tevens diverse thermopane glazen. Tel. 0031 6 13189312. Ik ben een ervaren poetshulp en kan u graag komen helpen poetsen voor een paar uur in de week. Ik heb veel ervaring en ben zeer betrouwbaar. Ik vraag € 12,50 / uur. Ik ben niet-roker. Ik kan ook de hond uitlaten. Voor vragen kunt u contact met me opnemen: tel. 0031 495 495519.

Glimlachen op rijm

Met een korreltje zout

Leren reanimeren en AED bedienen? Wilt u niet hulpeloos toekijken maar kunnen handelen bij een hartstilstand: volg een cursus bij Anneloes Opleidingen. Info: www.anneloesopleidingen.nl of bel: 0031 6 23253231.

Je vloekt terwijl je ied’re put vermijdt. De forse vrieskou vroor alle wegen stuk. ’t Deens lepelblad weet geen blijf met zijn geluk. Met al dat strooizout heeft het zich verspreidt.

Gezocht: woonruimte in Budel voor alleenstaande vrouw (met hond). Tel. 0031 6 12239253.

Doordat veel strooizout in de bermen belandde, is het Deens lepelblad- een zoutminnend kruid met een wit bloempje dat hier vroeger niet voorkwam- welig gaan tieren… H.Grouwels

Dus sta je geparkeerd met een lekke band, heb dan oog voor dat bloempje aan de kant.

Lopers op de Zwarte Weg in 2009 Woensdag 12 mei is het weer zover, Stichting Lopersgroep Budel organiseert dan de 22 ste Ekkerloop. Alle jeugdige deelnemers gaan dan strijden om de ereplaatsen in de diverse categorieën voor de ‘Kiwanis’-jeugdloop trofee. Dit jaar kan de jeugd weer in teams deelnemen, elk team bestaat uit 5 personen die dezelfde afstand lopen. De drie beste tijden per loop tellen in het eindklassement. Alle deelnemers van de teams doen ook mee in het individuele klassement in hun categorie. Kiwanis staat dit jaar garant voor het inschrijfgeld voor de jeugd tot en met 16 jaar. Als organisatie is het, met dank aan alle sponsors, opnieuw gelukt om het inschrijfgeld voor iedereen zo laag mogelijk te houden. Voor de deelnemers aan de 3,5 – 7 en 10,5 km is het parcours hetzelfde als vorig jaar, een ronde van 3420 meter, door de Poelderstraat, Hamonterweg, Zwarteweg, Grensweg en weer door de Poelderstraat naar de finish. Ook voor de cate-

gorie 13 tot en met 16 jaar staat weer de afstand 1609 meter (één Engelse mijl) op het programma en het parcours loopt nu langs de Klimroos. Verder zijn er weer verschillende  categorieën zowel bij de dames als de heren waar een eindklassement wordt opgemaakt over de vier lopen waarvan de drie beste tijden worden berekend.  Inschrijven kan in de Zuiderpoort en is nog mogelijk tot 15 minuten voor aanvang van de starttijd van de verschillende categorieën. Om 19.00 uur start de jeugd met de meisjes aan de 600 meter, vijf minuten later starten ook de jongens in deze categorie. Daarna zijn de jongens en meisjes aan de beurt die 1000 meter en 1609 meter lopen. Om 19.30 uur gaan de deelnemers van de 3,5 - 7 en 10,5 km van start. De andere drie Ekkerlopen zijn op woensdagavond  26 mei - 9 juni en 23 juni. Voor meer  info: tel: 0031 495 492030 of 0031 495 496017 of internet: www.ekkerloop.nl


HAC Weekblad

PAGINA 14

Karateschool Yin Yang Budel wint 5x goud Motoballers nipt onderuit

Afgelopen weekend hebben 13 sporters van karateschool Yin Yang uit Budel meegedaan aan de kyokushinkai karatewedstrijden in Ruurlo en Papendrecht. Shihan Gerard van Kessel, 5e Dan, bewees samen met alle coaches dat zijn jeugdteamselectieteam tot de absolute top van Nederland behoren.

Evi Meulendijks en Yordy Sars trokken zaterdag naar Gelderland om deel te nemen aan de Toracup voor karateka’s in de leeftijd van 5 tot 11 jaar. Yordy was als eerste aan de beurt. Hij gaf goed tegenstand aan zijn opponent die nipt won op puntentotaal. In zijn tweede wedstrijd moest Jordy het opnemen tegen een tegenstander die een kop groter was en twee keer zo groot. Deze was uiteindelijk toch ook figuurlijk een maatje te groot voor Jordy. Evi werd in haar eerste wedstrijd meteen zwaar onder druk gezet door haar tegenstandster, maar ze hield het hoofd koel. Er was een verlenging nodig om de onbeslist geëindigde partij om te zetten naar winst voor Evy. Haar tweede wedstrijd was makkelijker dan haar eerste en daardoor stond Evi met haar eerste prijs terecht op het hoogste podium. Op zondag trokken 11 Yin Yangkarateka’s naar het Hurricanetornooi voor 12 tot 17 jarigen in Papendrecht. Niek van Seggelen, Martijn Kupers en de broers Ralph en Bryan van der Heijden konden, ondanks soms erg spannende partijen, niet doordringen tot de eindstrijd. Dat gold ook voor Aron Abbadi, die

Op het Dordtse gras moest Budel 2 afgelopen zondag zijn meerdere erkennen in het eerste team van MBCD.

Karateka’s van Yin Yang laten hun prijzen zien door zijn fraaie manier van vech- overtuigend te winnen stond hij ten wel genomineerd werd voor de net als zijn zus op het hoogste postijlprijs. Bij de jongens 14-15 jaar dium. In de categorie meisjes 14-15 boven de 65 kilogram veroverden jaar was Sandra Bogers een klasse Stef Lemmens en Tom Bakens de apart. Deze technisch begaafde tweede en derde prijs. Bij de jon- karateka heeft al veel wedstrijdergens 14-15 jaar tot 65 kilogram trad varing, waardoor zij haar partijen Jeroen Meulendijks aan op de mat. slim en bekeken heeft gevochten. Hij had een zware poule geloot Met fraai geplaatste technieken en moest zijn voorronde partijen en een goed gevoel voor timing vechten tegen karateka’s die groter overklaste zij haar tegenstanders. en sterker waren. In de finale trof Met de beker van Sandra kwam het hij opnieuw een sterkere tegen- totale prijzenpakket voor de Yin stander. Jeroen moest alles geven Yang jeugdselectie dit weekend op wat hij had. Met een welgeplaatste 5 eerste prijzen en een tweede en leverstoot schakelde hij uiteindelijk derde prijs. Op 17 juni zal de seleczijn tegenstander uit. Goed voor de tie meedoen aan de Open Gelderse eerste prijs. Daniëlle Douma liet kampioenschappen en in novemin haar partijen geen onduidelijk- ber aan de Open NK. Zij kunnen heid bestaan over wie de sterkste dan laten zien dat ze ook internatiwas in de poule meisjes 12-13 jaar. onaal meetellen. Door geconcentreerd en solide te Op 12 maart 2011 worden de Open vechten was zij de terechte win- NK senioren in Budel georganinares. Haar broer Jeroen had het seerd. moeilijker in zijn partijen. Vooral zijn tweede tegenstander was aan Karateschool Yin Yang traint in hem gewaagd. De scheidsrechters Eindhoven en Budel. Meer informakonden dan ook pas na een ver- tie: bij shihan Gerard van Kessel, 5e lenging Jeroen als winnaar aan- Dan (tel. 06-22771798 of op www. wijzen. Door zijn finalewedstrijd kyokusyinyang.nl )

Door een jammerlijke eigen goal kwam Budel al vroeg in de wedstrijd op een 0-1 achterstand. Nadat Stan Looijmans in de tweede manche de gelijkmaker scoorde ging het lange tijd gelijk op tussen de Brabanders en de Zuid-Hollanders. Pas toen in de derde manche de blessurepech aan Budelse zijde toesloeg begon Dor-drecht terrein te winnen. Het doelpunt van Jan Engelen in de derde manche was slechts genoeg om één van de twee tegengoals van de Dordrechters Brian Menke en Dennis Traas goed te maken. Een 3-2 eindstand was dan ook onvermijdelijk. Dordrecht 1 neemt met deze overwinning de tweede plaats in het KNMV klassement over. Aan kop blijft Budel 1, met drie punten en een doelsaldo van +11. Budel 1 speelt zondag 2 mei om 14.00 uur thuis tegen Dordrecht 2. Op  zaterdag  8 mei gaat voor Budel om 18.00 uur de Bundesliga verder met de thuiswedstrijd tegen rekord-kampioen “Taifun” Mörsch.

Opstapdag Op zaterdag 8 mei organiseert MBV Budel voorafgaand aan de Bundesliga thuiswedstrijd tegen MSC Taifun Mörsch een opstapmiddag voor jeugdige enthousiastelingen. Deze middag is bedoeld om kennis te maken met de motoballsport en eventueel in te stromen in het Budelse jeugdteam. Ook zal bij voldoende interesse introductie gegeven worden aan geïnteresseerden in het “volwassen” motoball.   Tijdens de opstapdag zal de volledige werking van MBV Budel uitvoerig besproken worden en ook ouders zijn van harte welkom. De dag begint om 11.30 uur aan het verlengde van de Schoordijk in Budel en na een korte introductie zal het één en ander in praktijk gebracht worden. Heb je interesse, meld je dan vóór 5 mei aan via info@motoball.nl of bij Wim Thirion tel. 0031 495 491313. Vermeld daarbij ook even je naam en leeftijd. Geïnteresseerden ouder dan 18 jaar kunnen zich eveneens aanmelden op bovenstaand e-mail adres en telefoonnummer. Kijk voor verdere informatie en berichten omtrent de opstapdag op www.motoball.nl.

Jeugdig KFC behaalt punt in Peer Voor de wedstrijd in Peer schreef afgevaardigde Roeland liefst 11 namen van HamontAchelse jongeren in op het wedstrijdblad. En jongeren is hier een goed gekozen woord want de gemiddelde leeftijd van de hele kern bedroeg amper 21 jaar. Dimitri Valle behield zijn plaats in het hart van de verdediging. Steff Appeltans bevolkte mee de aanval. Deze laatste knalde reeds in de derde minuut op de lat. En meteen daarna zette Steff Roy Willems alleen voor doel maar Roy schoot

naast. Met nog een schot van Ruud Van Samang (door doelman in 2 tijden gestopt) en een kans voor Thijs Bollen werd het eerste kwartier afgesloten. De laatste minuten voor de rust waren voor KFC. Een schot van Kevin Quinten werd afgeblokt. Even later bracht de thuisdoelman redding op een schot van Thijs Bollen en de aansluitende hoekschop kopte Davy Weltens over. Meteen na de koffie poeierde Kevin Quinten op doel, de doelman bracht eens te meer redding. Aan de overzijde was de ingevallen Claes twee maal

gevaarlijk, maar Marnick Emmers was paraat. Een goed ingevallen Khalid Ouhmid moest meerdere malen foutief afgestopt worden. Wanneer in de 73’ Kevin Quinten in het strafschopgebied werd afgestopt dacht heel Hamont aan een strafschop. De man in het blauw besliste echter anders. Zo eindigde deze open wedstrijd op een blanco score: 0-0. Er had, gezien de kansen, iets meer ingezeten voor KFC. Dit seizoen wordt afgesloten met een thuiswedstrijd tegen Sp Grote Heide, zaterdag 1 mei om 19u30 op ’t Leeuwke.

Motoballvereniging Budel houdt zaterdag 8 mei een opstap-dag

Voetbal iets voor jou? Hou je van fysieke sporten? Speel je graag buiten met je vriendjes? Dan is voetbal waarschijnlijk echt iets voor jou! Vanaf de dag dat je 5 jaar wordt, ben je welkom bij KFC Hamont! En ja hoor, ook meisjes zijn welkom! Schrijf vrijdagavond 7 mei 2010 alvast in je agenda want dan organiseert KFC Hamont 99 een initiatie-avond van 18.00 tot 20.00 uur. Je kunt dan komen kijken hoe het er in onze club aan

toe gaat. Doe sportieve kledij en sportschoentjes aan en je kunt zelfs meedoen aan een echte training! De ouders krijgen, terwijl ze toekijken, wat verdere informatie. Na de training krijg je nog frietjes en een drankje en kun je inschrijven bij onze club! Wens je meer info? Neem contact op met Werner Waelbers, tel. 0032 11 622585 of via e-mail: Werner.kfc@skynet.be

Sport - Scores - Programma’s - Uitslagen VV MAARHEEZE Uitslagen jeugd zaterdag 24 april: Brevendia B1 – Maarheeze B1............................1-2 Spcl Leeuwen – Maarheeze C1............................2-1 Slekker Boys C2CO – Maarheeze C2.....................2-9 SHH D2 – Maarheeze D1.....................................1-0 Laar D3 – Maarheeze D2.....................................2-1 Maarheeze D3-DESM D2.....................................3-5 Maarheeze E1 – MMC Weert E2..........................6-0 Maarheeze E2 – RKSV Budel E7...........................8-1 Maarheeze F1 – Ems F1......................................3-4 Maarheeze F2 – DESM F3....................................0-5 Maarheeze F3 – Laar F5G....................................1-1 Programma zaterdag 1 mei: 14.30 uur: Maarheeze B1 – Fc Cranendonk B1 13.00 uur: Maarheeze C1 – Fc Cranendonck C1 10.45 uur: Maarheeze C2 – SNA C1 10.45 uur: Maarheeze D1 – VV Kessel D1 11.00 uur: Maarheeze D2 – Fc Cranendonck D2 11.30 uur: RKVB E1 – Maarheeze E1 09.00 uur: Hebes F1 - Maarheeze F1 09.30 uur: Brevendia F2 – Maarheeze F2 09.30 uur: RKHVC F1 – Maarheeze F3  

Programma zondag 2 mei 14.30 uur: Maarheeze 1 - Merefeldia 1 11.00 uur: Maarheeze 2 - FC ODA 3 11.00 uur: Leveroy 2 - Maarheeze 3 11.30 uur: FC Maasgouw 4 - Maarheeze 4 10.00 uur: Maarheeze 5 - Oranje Zwart 3 Meer informatie op: www.vvmaarheeze.nl SV BUDEL Uitslagen senioren SV Budel 25 april SV Budel 1...........................................................Vrij SV Budel 2 – Someren 3......................................1-1 EMS 3 - SV Budel 3.............................................2-2 SV Budel 4 - Maarheeze 3..................................1-0 SVVH 1 - SV Budel 5...........................................6-0 Uitslagen van door de week: s.v.Budel F 3-Crescentia F 1 ................................4-2 s.v.Budel B 3-St.Joost B 1 . .................................2-5 Laar D 6-s.v.Budel D 4 . .......................................4-1 s.v.Budel B 1-Baarlo B 1 . ...................................0-3 s.v.Budel D 2-S.H.H.D 4 . .....................................0-6 Helden E 2-s.v.Budel E 2 .....................................2-1 s.v.Budel E 5-Heythuysen E 3 . ............................5-5 s.v.Budel F 1-Maasgouw F 1 ...............................0-5

Uitslagen van zaterdag 24 april: Reuver A 1-s.v.Budel A 1 . ..................................3-3 Hebes A 1-s.v.Budel A 2 ....................................0-4 s.v.Budel B 1-Polaris B 1 . ..................................2-1 RKSVO B 1-s.v.Budel B 2 . ..................................0-4 s.v.Budel B 3-Egchel B 1 . ..................................1-0 s.v.Budel C 1-Panningen C 1 .............................2-1 Eindse Boys C 1-s.v.Budel C 2 ............................0-4 s.v.Budel C 3-Brevendia C 2 . .............................0-1 RKSVN C 2-s.v.Budel C 4 ...................................1-2 s.v.Budel D 1-Maasgouw D 1 ............................2-1 Helden D 1-s.v.Budel D 2 ..................................1-1 Heythuysen D 2-s.v.Budel D 3 ...........................0-2 Merefeldia E 1-s.v.Budel E 1 . ............................ ??? s.v.Budel E 2-RKSVV E 1 ....................................2-3 M.M.C. E 3-s.v.Budel E 3 . ..................................3-4 M.M.C. E 4-s.v.Budel E 4 . ..................................0-6 s.v.Budel E 5-Rood-Wit E 2 . ..............................1-2 RKSVO E 5-s.v.Budel E 6 ...................................0-9 Maarheeze E 2-s.v.Budel E 7 . ...........................8-1 Helden F 1-s.v.Budel F 1 . ..................................0-0 s.v.Budel F 4-Eindse Boys F 1 ............................1-4 Hebes F 3-s.v.Budel F 5 ...................................1-11 s.v.Budel F 6-Laar F 4 ........................................8-2 s.v.Budel F 7-M.M.C. F 5 . ..................................3-2 s.v.Budel F 8-E.V.V. F 4 ......................................1-3

s.v.Budel F 9-Helden F 10 . ................................3-8 s.v.Budel F 10-Maasgouw F 5 ...........................1-7 Programma voor zaterdag 1 mei: s.v.Budel A 1 . .................................................is vrij. s.v.Budel A 2-Laar A 2 ....................................15:00 Groene Ster B 1-s.v.Budel B 1 ........................13:45 s.v.Budel B 2-RIOS’31 B 1 . .............................12:45 RKAVC B 1-s.v.Budel B 3 . ...............................13:30 T.S.C.’04 C 1-s.v.Budel C 1 . .............................12:30 s.v.Budel C 2-Laar C 2 ....................................12:45 s.v.Budel C 3................................................... is vrij. s.v.Budel C 4-Grathem C 2 .............................09:30 Sp.Cl. Leeuwen D 1-s.v.Budel D 1 ...................10:00 s.v.Budel D 2-BEVO C 1 ..................................12:45 s.v.Budel D 3-M.M.C. D 4 ...............................11:00 s.v.Budel D 4.................................................. is vrij. s.v.Budel E 1................................................... is vrij. Hebes E 1-s.v.Budel E 2 . ................................11:00 s.v.Budel E 3-D.E.S.M. E 2.............................. 11:00 s.v.Budel E 4-Wilhelmina E 2......................... 11:00 s.v.Budel E 5 ...................................................is vrij. s.v.Budel E 6-RKHVC E 2................................. 11:00 s.v..Budel E 7-Veritas E 3 . ..............................11:00 s.v.Budel F 1-O.D.A. F 1 ..................................09:30 s.v.Budel F 2-Conventus F 1........................... 09:30

Maasgouw F 2-s.v.Budel F 3 ..........................09:30 s.v.Budel F 4 ...................................................is vrij. s.v.Budel F 5 ...................................................is vrij. s.v.Budel F 6 ...................................................is vrij. s.v.Budel F 7 ...................................................is vrij. Maasgouw F 4-s.v.Budel F 8 ..........................09:00 Merefeldia F 8-s.v.Budel F 9 . .........................09:00 Leveroy F 2-s.v.Budel F10 ..............................09:00 Programma maandag 3 mei: s.v.Budel E 1-M.M.C. E 1 ................................18:45 Programma dinsdag 4 mei: RKESV A1-s.v.Budel A 2 .................................19:00 Reuver D 1-s.v.Budel D 1 . ..............................19:15

Sport


HAC Weekblad

PAGINA 15

RKSV Budel - Rood-Wit’67

Rood-Wit ’67 3 kampioen

Rood-Wit’67 heeft een vrije zondag achter de rug, waarin het zich normaal gesproken mentaal goed moet kunnen voorbereiden op een zoals altijd beladen uitwedstrijd tegen Budel.

Door wat interne problemen is dit niet helemaal gelukt, maar buiten dat is een duel tegen Budel altijd iets aparts. De thuiswedstrijd van Rood-Wit’67 tegen Budel werd met 3-1 gewonnen dus laten we hopen dat de selectie deze thuisoverwinning ook in Budel kan laten zien. Mede door de redelijk benarde situatie waarin Rood-Wit zich bevindt zou dit de aanleiding moeten zijn tot een zeer strijdlustig Rood-Wit. We zullen in de laatste twee wedstrijden moeten laten zien dat we deze laatste plaats niet waardig zijn en ook richting onze supporters ons beste beentje voor moeten zetten. Komt allen naar het sportpark in Budel om 14.30 uur om hoe dan ook te genieten

Richard Verheggen werd gehuldigd. Rechts voorzitter Wiel Engelen van de derby, RKSV Budel tegen Rood-Wit’67. Huldiging Ook hebben we de afgelopen week nog wat feestelijkheden gehad. Zo is Richard Verheggen op 18 april gehuldigd voor het spelen van zijn 400 ste wedstrijd. Richard speelt momenteel zijn wedstrijden (als hij niet geblesseerd is) in het tweede elftal, maar is jaren een

basisspeler geweest in ons eerste elftal. Zo promoveerde hij in 2008 ook met het 1ste naar de derde klasse. De langdurige blessures die volgde, zorgde ervoor dat hij een stapje terug moest doen. We hopen dan ook dat we nog vele wedstrijden mogen genieten van de voetbalkwaliteiten van Richard in de selectie. Op naar de 500 en nogmaals proficiat namens het bestuur.

SV Budel 2 verspeelt dure punten SV Budel 1 was weliswaar vrij maar er was afgelopen weekend volop spanning op het sportpark. SV Budel 2 streed voor misschien de laatste kans voor het kampioenschap. Na lang voor te hebben gestaan tegen nummer 1 Someren werd de einduitslag helaas 1-1. Gezien het spelbeeld een terechte stand. Desalniettemin erg jammer dat de drie punten (en mogelijkerwijs het kampioenschap) niet in Budel zijn gebleven. Voor het komende weekend staat de derby SV Budel tegen Rood-Wit ’67 op het programma. SV Budel kan wellicht nog in aanmerking komen voor de nacompetitie en Rood- Wit’67 kan de laatste strohalm grijpen om niet rechtstreeks te degraderen. Bovendien zal Budel de eerder geleden nederlaag willen rechtzetten. Het belooft dus een spannende wedstrijd te worden waar hopelijk veel supporters op af komen. Om 12.00 uur speelt SV Budel 2 en ook daar zijn de supporters van harte welkom. Pupil van de week Sven Neijssen is de “Pupil van de Week” bij de wedstrijd SV Budel tegen Rood-Wit’67

Donderdag 22 april werd het derde elftal van Rood-Wit ‘67, zonder te spelen kampioen. Directe rivaal Merefeldia wist in een thuiswedstrijd tegen Wilhelmina’08 niet te winnen, waardoor het derde elftal niet meer in te halen is. Maar de feestvreugde was er afgelopen zondag niet minder om. Alles werd uit de kast getrokken om jan en alleman te laten weten dat ze kampioen zijn geworden. Met luide muziek voor, tijdens en na de wedstrijd werd iedereen die aanwezig was er aan herinnerd dat dit

een prestatie van formaat was. In stijl werd de wedstrijd van zondag afgesloten met een ruime 9 – 1 overwinning op Fc Cranendonck. Zelfs vlagger Jos van Hinthem met z’n 61 jaar werd nog ingezet om de feestvreugde compleet te maken. Het derde elftal bedankt bij deze ook iedereen die meegedaan heeft, op de momenten dat ze krap zaten in de spelers, en ook nogmaals langs deze weg, Rood-Wit ’67 3 proficiat met deze prestatie namens het bestuur van Rood-Wit.

Volleybal in De Posthoorn

Roel Duisters is terug na een ruime tijd blessureleed. Sven is 10 jaar en voetbalt al 4 jaar bij onze club. Hij speelt in E3 als linker- of rechterspits. Sven zit in groep paars 1 van basisschool ”de Zonnewijzer”. Naast het normale voetballen doet hij graag aan straatvoetbal en speelt hij met zijn playstation. Naast SV Budel is Sven ook supporter van PSV. Favoriete spelers daarbij zijn Balâzs Dsudzsâk en Ibrahim Afellay. De eerste beginselen van het voetballen in teamverband heeft hij geleerd onder leiding van vader Ron. Samen met opa Sjef is Sven een trouwe supporter van ons eerste elftal en daarin is Eef Feijen zijn favoriete speler.

Afgelopen zondag werden de play-offs en de bekerfinales betwist van VKS Limburg in sporthal de Posthoorn in HamontAchel. De organisatie van deze wedstrijden was in handen van recreatie volleybalclub VC Profel. Het was een dag vol topvolleybal op recreatief vlak. In de finales van de beker van Limburg stonden zowel bij de heren als de dames de top van Limburg tegenover elkaar. Bij de heren werd de beker gewonnen door Hevoc Hees Bilzen met 3/0

tegen Hoevoc Genk. De setstanden waren 18/25, 19/25 en 23/25. Bij de dames ging de beker naar WU VEM Eisden welke met 3/0 won van Tongerlo VC. De setstanden waren 20/25, 16/25 en 13/25. Knappe prestatie van Eisden welk nog maar net kampioen werd in de derde afdeling. De play-offs werden bij de dames gewonnen door Jolly Jumpers Zutendaal (foto) met 3/0 tegen Bocholt. Bij de heren ging de winst naar VCM Maasmechelen die het met 3/1 haalden van Tongerlo.

Sport - Scores - Programma’s - Uitslagen SV BUDEL Programma senioren SV Budel zondag 2 mei 14.30 uur: SV Budel 1 - Rood Wit`67 1 12.00 uur :SV Budel 2 – RIOS`31 2 12.00 uur : FC Maasgouw - SV Budel 3 10.00 uur: SV Budel 4 - DESM 4 10.00 uur: Mereveldia 5 - SV Budel 5 Meer info op www.svbudel.nl ROOD-WIT ‘67 Uitslagen jeugd op zaterdag 24 april Grathem B1 - RoodWit’67 B1............................0 - 1 RoodWit’67 C1 – Helden C3..............................8 - 0 EMS D1 - RoodWit’67 D1...................................2 - 3 Helden D3 - RoodWit’67 D2..............................2 - 7 RoodWit’67 E1 – RKVB E1.................................2 - 2 RKSV Budel E5 - RoodWit’67 E2.........................1 - 2 RoodWit’67 F1 – Brevendia F2..........................1 - 2 Merefeldia F4 - RoodWit’67 F2..........................2 - 1 Uitslagen senioren op zondag 25 april RKSVN 2 - RoodWit’67 2....................................1 - 0 RoodWit’67 3 – Fc Cranendonck 4.....................9 - 1 RoodWit’67 4 – Maarheeze 4............................2 - 0 RoodWit’67 6 - RoodWit’67 5............................1 - 3

Programma jeugd op zaterdag 01 mei. 14.30 uur: RoodWit’67 B1 – PSV’35 B1 12.30 uur: Wilhelmina’08 C1 - RoodWit’67 C1 14.00 uur: SHH M1 - RoodWit’67 M1 12.30 uur: RoodWit’67 D1 – RIOS’31 D1 12.30 uur: RoodWit’67 D2 – Heythuysen D2 RoodWit’67 E1 is vrij 11.00 uur: RoodWit’67 E2 – RKHVC E1 10.30 uur: Eindse Boys F2 - RoodWit’67 F1 RoodWit’67 F2 is vrij 10.00 uur: RoodWit’67 mini’s – Fc Oda mini’s Programma senioren op zondag 02 mei. 14.30 uur: RKSV Budel 1 - RoodWit’67 1 11.00 uur: Fc Maasgouw 2 - RoodWit’67 2 11.00 uur: RoodWit’67 3 – KOC 2 11.00 uur: RoodWit’67 4 – Veritas 3 12.30 uur: Brevendia 5 - RoodWit’67 5 10.00 uur: RoodWit’67 6 – Grathem 2 Meer info op www.roodwit67.nl ACHEL VV Vrijdag 30 april 20.00 uur: Junioren (U21) - GT Lommel kolonie Zondag 02 mei 10.00 uur: Scholieren (U17) - H Wijshagen

10.00 uur: FC Eksel - Kadetten (U15) 10.30 uur: Duiveltjes C (U8) - RS Beverlo C 15.00 uur: Eerste elftal - FC Lillonia Woensdag 05 mei 18.30 uur: KFC Ham United - Preminiemen A (U11) 18.30 uur: KFC Ham United B-Preminiemen B (U10) Meer info op de website: www.achelvv.be KFC HAMONT 99 Programma zaterdag 1 mei 19u30 1° ploeg - Sp Grote Heide   Programma zondag 02 mei 09u30 Duiveltjes C - SK Meeuwen 09u30 Duiveltjes D - Lutlommel VV 09u30 Kadetten B - Sp Wijchmaal 10u00 GS Beek - Scholieren A 11u00 Turkse Rangers - Kadetten A Programma woensdag 05 mei 17u30 Un Overpelt Lommel - Debutantjes C + D 18u30 Preminiemen A + B - SK Meeuwen 18u30 SK Bree - Kadetten B 19u00 Miniemen A - ESK Leopoldsburg Meer info op www.kfchamont99.be

ZAALVOETBAL HAMONT Uitslagen zondag 26 april: Achel, 18 uur: Ruma - Squadra United..............19-2 Achel, 19 uur: De Klok - Busselkes.......................0-3 Achel, 20 uur: Goodfellas - Schuurmans..............3-0 Programma zondag 2 mei: Achel, 18.00 uur: Busselkes-Goodfellas Achel, 19.00 uur: Orca-CSC3 Achel, 20.00 uur: Hageheide-Garage Steensels Programma zondag 9 mei Hamont, 18.00 uur: Kissen-Garage Steensels Hamont, 19.00 uur: CSC3-Hageheide Hamont, 20.00 uur: DBW Street-Orca Meer informatie op www.rzvha.be ZAALVOETBAL BUDEL Maandag 3 mei wordt de finale gespeeld van de bekercompetitie. De finale begint om 20.00 uur. Daarna is er de jaarlijkse prijsuitreiking. Alle (zaal)-voetballers zijn van harte welkom in De Zuiderpoort. Meer info op www.bzk-budel.nl

MOTOBALL BUDEL MBV Budel Bundesliga Deel 1: 27 maart: MSC Malsch - MBV Budel................... 4-4 10 april: MBV Budel - Comet Durmersheim.........9-5 17 april: 1.MSC Mörsch - MBV Budel...................5-9 8 mei: MBV Budel - MSC Taifun Mörsch..........18 uur 16 mei: Puma Kuppenheim - MBV Budel.......15 uur MBV Budel KNMV competitie Deel 1: Zondag 18 april: Budel 2 - MBCD 2..................... 9-5 Zondag 25 april: MBCD 1 - Budel 2......................3-2 Zondag 2 mei: Budel 1 - MBCD 2.............. 14:00 uur Zondag 13 juni: MBCD 1 - Budel 1.............14:00 uur Meer informatie op www.motoball.nl

Sport


HAC Weekblad

PAGINA 16

DAAMS

Geldig van donderdag 6 t/m zaterdag 8 mei

Kwaliteit, vers en veel voordeel! Gyros reepjes

Stooflappen

kilo van 6.99 voor

kilo van 9.98 voor

3.

49

5.

98

DE TIP VAN FRANK: Zalm lekker gezond

50%

Zalm behoort net als paling en makreel tot de vette vissoorten. Dit zijn echter de goede vetten omega 3. Deze hebben een gunstig effect op hart, bloedvaten en hersenen. Ook zorgt het eten van vette vis voor het verhogen van je weerstand. Daarnaast is vis ook nog eens heel lekker en makkelijk klaar te maken. Deze week hebben we weer een heel leuk recept voor u klaar liggen in de winkel. Wilt u het eerst even proeven? Kom dan zaterdag bij me langs in de slagerij. Onze vaste Hand-perssinaasappelen demonstratrice 2.99 1.49 Madeleine, maakt zalm teriyaki

korting

Frank

Groetjes en tot ziens in de winkel! Net à 2 kilo

Stroganoff gehakt 500 gr. van 3.25

1.

49

Emmertje haring 900 gr. voor

3.

29

PLUS DAAMS 3 JAAR! Wie jarig is trakteert! daarom op 30 april en 1 mei Vers gesneden fruit alle luxe vlaaien van Alle soorten 50 % Bijv. Meloenmix 1.49 Bakkerij Niessen 1+1 GRATIS! korting Schaal 400 gram 2.99

EXTRA KONINKLIJKE AANBIEDING OP VRIJDAG 30 APRIL EN ZATERDAG 01 MEI:

KRAT BAVARIA 12 flesjes nu........................ e 3,00 JONG EN JONG BELEGEN KLAVERLAND KAAS 750 gr van e 7,12 voor................................. e 3,00  VOORDEELVERPAKKING

8.99

4 VOOR

2.92

WIJ ZIJN GEWOON OPEN OP KONINGINNEDAG EN DAG VAN DE ARBEID! 50 % 50 % Witlof 99 2.69 1.34 1.49 0.74 korting korting Riblappen Vrijdag 30 april 08.00 -Zak21.00 Per kilo08.00 - 20.00 uur Zak 400 gram 500 gram uur • Zaterdag 1 mei

4.

Snijbonen

Geldig van maandag 3 t/m zaterdag 8 mei

Andy Allesreiniger of Glorix bleek Alle varianten liter 1.33

3.30-4.47 3 flacons à 750 ml naar keuze

3 VOOR

2.

99

Hak Groenteconserven Pot 720 ml

Alle smaken naar keuze

3 potten Verschillende combinaties mogelijk. Per combinatie kan de prijs verschillen. U krijgt 33,3% korting op de totaalprijs.

2 + 1 GRATIS

Frisse Fruitdrank Alle smaken liter 0.33

4 pakken à 1,5 liter naar keuze

1.

99

Wij verkopen geen alcohol aan klanten jonger dan 16. Nog geen 20 jaar? Laat je legitimatie zien!

Logo geoptimaliseerd voor klein gebruik

Grolsch

Alle varianten

Krat, blik, fles of tapvat Alle combinaties mogelijk. Per combinatie kan de prijs verschillen. U krijgt 25% korting op de totaalprijs. Deze aanbieding geldt niet voor losse blikjes en flesjes van 25, 30, 33 en 45 cl.

2e

HALVE PRIJS

18/10 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Wilt u per mail op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen bij PLUS? www.plus.nl Meld u dan nu aan via www.plus.nl.

1335_10_AL_18_364x567.indd 1

Aardbeienvlaai met slagroom

Een heerlijke vlaai speciaal voor mama. Geschikt voor 10-12 personen

Hele vlaai

10.99

8.

99

PLUS MARJON EN MARTIJN DAAMS Parallelweg 1B 6023 BA Budel-Schoot tel. 0031 495 499019 

maandag t/m donderdag 08.00 t/m 20.00 uur vrijdag 8.00 t/m 21.00 uur zaterdag 8.00 t/m 20.00 uur 22-4-10 14:02

HAC Weekblad week 17 2010  

HAC Weekblad, hét weekblad voor Hamont-Achel en Cranendonck.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you