Page 1

HAMONT · ACHEL · BUDEL · MAARHEEZE · SOERENDONK · GASTEL · BUDEL-SCHOOT · BUDEL-DORPLEIN · ST. HUIBRECHTS-LILLE · NEERPELT · Vrijdag 21 februari 2014 · 6e jaargang nr. 08 · oplage 21.250

Pag. 4: Op de koffie bij...de gebroeders Joosten (1)

Pag. 17 t/m 21: Wonen in de Grensstreek

Pag. 22: ‘Bella Italia’ bij KPJ-SOS

Pag. 25: Groep 8 De Triolier winnaar “Project Sotsji”

Pag. 32: Medailleregen voor Turnlust

Klein Schoot geeft knallend jubileumfeest

BUDEL-SCHOOT – Met een groot jubileumfeest dat 31 mei plaatsvindt op het Stationsplein in Budel-Schoot wil Klein Schoot haar buurtvereniging opnieuw op de kaart zetten. De Volendamse Tribute To The Cats Band is gestrikt om een concert te geven en voor de kinderen wordt er ook een spectaculaire middag verzorgd. Klein Schoot hoopt in het jaar dat ze zestig jaar bestaat nieuwe leden aan te trekken, want dat is hoognodig. Door Wesley Hegge

Er moet dringend wat gebeuren, zo vinden ze bij buurtvereniging Klein Schoot. Het aantal leden neemt al jaren gestaag af. Om dat een halt toe te roepen, hebben leden van de vereniging zich ingespannen om een groot jubileumfeest te organiseren. “Het is een poging om de

buurtvereniging in de kijker te zetten”, zegt de nieuwe voorzitter René Weber. Waar Klein Schoot tien jaar geleden nog 300 leden telde, is dat nu gedaald naar zo’n 200. “De laatste jaren hebben we de jaarlijkse uitstapjes naar een attractiepark of dierentuin moeten annuleren van-

Tribute To The Cats Band en twee leden van de jubileumcommissie van Klein Schoot. wege te weinig aanmeldingen. Wij rol gespeeld in het dorp”, zegt Mar- we verandering in brengen.” De afwillen een frisse wind laten waaien cus Graafstra, lid van de jubileum- gelopen maanden heeft Graafsta en de buurtvereniging weer laten commissie. “Het verbindt de men- met andere leden hard gewerkt aan opbloeien.” “De buurtvereniging sen met elkaar. We merken dat het het jubileumfeest. heeft altijd een belangrijke sociale steeds minder wordt en daar willen Lees verder op pagina 6.

Overdracht terrein Kringgildedag 2014 Soerendonk Na jaren van voorbereidingen komt het nu dan toch echt in zicht: het feestelijk weekeinde waarin het Sint-Jansgilde van Soerendonk de Kringgildedag van Kempenland gaat vieren. De organisatie voor dit groot gildefestijn ligt nu volop op stoom en daarom wil het gilde een feestelijke aftrap houden. Op zondag 23 februari – dat is teruggerekend vanaf 1 juni 100 dagen – trekt het gilde naar het toekomstige feestterrein op Cranendonck. Daar zal de officiële overdracht van het terrein plaatsvinden in aanwezigheid van leden van het gemeentebestuur en natuurlijk ook de geestelijke overheid. Pater Joseph van de nieuwe fusieparochie H. Cornelius waar ook de Sint-Janskerk van Soerendonk onder valt zal na de overdracht het terrein zegenen. En daarna zal op dit alles, ook volgens traditie, het glas geheven worden. Het gildefeest zal plaatsvinden op een groot terrein aan de Van Sevenbornlaan tussen de voor het gilde historische plek aan de Heuvel en de even historische plek op Cranendonck waar het kasteel stond en waar het gilde in 1644

opgericht werd. Dit terrein heeft het gilde in bruikleen gekregen van de gemeente Cranendonck nadat het pachtvrij was geworden door het beëindigen van de activiteiten van de proefboerderij. Na de Kringgildedag gaat het terrein onderdeel uitmaken van de plannen voor Hof van Cranendonck. Er wordt gezorgd voor een perfecte grasmat ter plekke voor de feestelijkheden. Afgelopen zomer zaaide het gilde er koren; nadat dat gemaaid was werd het stoppelveld in september door de jonge Soerendonkse boer Twan van der Heyden met een frees voorzien van de tekst Kringgildedag 2014 in levensgrote letters.

Nadat het koren gemaaid was werd het stoppelveld in september door Twan van der Heyden uit Soerendonk met een frees voorzien van de tekst Kringgildedag 2014 in levensgrote letters. Lees verder op pagina 2. Spaar voor beddengoed om van te dromen! Bij PLUS spaart u t/m 26 april voor Walra® beddengoed. U krijgt al een droomwww.plus.nl/bedtextiel zegel bij elke € 5,aan boodschappen!

Dennis van Moorsel

Parallelweg 1b Budel-Schoot · T 0031495 499019

Div. matrassen

-25%

M E U B E L E N & S L A A P C O M F O RT Hamonterweg 143 • Achel • tel. 011/64 05 59 www.winzo.be • Zondag open van 13-18 u.

M E U B E L E N & S L A A P C O M F O RT

Hamonterweg 143 • Achel • tel. 011/64 05 59 www.winzo.be • Zondag open van 13-18 u.

Gemeenteraadsverkiezingen Deze week onze tweede stelling. Zie pagina 10.


HAC Weekblad · Vrijdag 21 februari 2014

Jo Coenen benoemd tot supervisor Hof van Cranendonck De gemeente Cranendonck heeft voormalig rijksbouwmeester Jo Coenen benoemd als supervisor voor het project Hof van Cranendonck. Het college van B&W heeft dit dinsdag besloten. De benoeming is gebaseerd op de Verordening Team Ruimtelijke Kwaliteit en het Handboek/ huishoudelijk reglement Team Ruimtelijke Kwaliteit Hof van Cranendonck, die door de gemeenteraad op 24 september 2013 zijn vastgesteld. Het college wil met de aanstelling van Jo Coenen kwaliteit en eenheid borgen in het vervolg van de planuitwerking van Hof van Cranendonck.

voor ontwerper en opdrachtgever. Belangrijk verschil is dat het welstandsadvies betrekking heeft op een eindbeeld, terwijl de supervisor al in een veel eerder stadium van het ontwerp is betrokken. Bovendien kan de supervisor ook uitspraken doen over de inrichting van de openbare ruimte en de stedenbouw, terwijl de welstand die bevoegdheid formeel niet heeft. Door een supervisor te benomen heeft de gemeente gezorgd voor een continue factor tijdens de uitwerkingsfase.

Wethouder Carola Meuwissen is blij met de benoeming van Coenen. “Het college heeft in Jo Coenen een uiterst deskundige en ervaren supervisor gevonden die Rol supervisor zijn sporen in de ruimtelijke ontNet als een welstandsadviseur is wikkeling meer dan verdiend heeft. de supervisor gesprekspartner Voor de ontwikkeling van Hof van

Cranendonck gaat hij zorgen voor architectonische samenhang tussen de verschillende gebouwen, complexen en de openbare ruimte eromheen. Wij zijn verheugd dat hij die uitdaging wil aangaan.” Jo Coenen Prof. Ir. Jo Coenen is een van Nederlands bekendste architecten. Hij won onder meer de BNA-kubus in 1995 en was Rijksbouwmeester van november 2000 tot en met oktober 2004. Jo Coenen heeft architectenbureaus in heel Europa. Jo Coenen was als hoogleraar verbonden aan de technische universiteiten van Karlsruhe, Aken, Lausanne, Delft en Eindhoven. In Cranendonck is hij als deskundige op het gebied van stedenbouw en architectuur werkzaam als lid van het Team Ruimtelijke Kwaliteit voor het project Hof van Cranendonck.

Kringgildedag 2014 Vervolg van de voorpagina Van het terrein zijn toen met medewerking van Kempen Airport prachtige opnames vanuit de lucht gemaakt, die het gilde gaat gebruiken bij de promotie van de feestelijkheden in het weekeinde eind mei/begin juni. Zondagmiddag 23 februari viert het Sint-Jansgilde met genodigden onder wie de hoofdsponsoren

PAGINA 2

een klein feestje op het terrein. Het is wel helemaal buiten het gildeseizoen (het is nog niet eens carnaval geweest en het zou nog hartje winter kunnen zijn). Maar het gilde zal in vol ornaat vanuit gildehuis De Bout naar Cranendonck trekken, om daar vooruit te blikken bij deze historische dag. En daarna met de genodigden terug naar het gildehuis De Bout om na te praten.

Smakelijke kaasworkshop

Omgeving Kapel Toomstraat opgeknapt Tijdens de afgelopen weken werden rond de kapel van de Heilige Theresia, op de kruising van de Mulk en de Toomstraat, omgevingswerken uitgevoerd door de stadsdiensten. De kerkfabriek van Sint Laurentius is van plan om de kapel aan de binnenkant te restaureren en vroeg aan de stad om de buitenkant op te knappen en om de nodige omgevingswerken uit te voeren. En het resultaat mag gezien worden: de oude uitgegroeide beplanting

Pasar organiseerde een smakelijke kaasworkshop

werd verwijderd en vervangen door een rozenperk, de bestrating werd vernieuwd en bovendien werden de regenwaterafvoeringen heraangelegd. Om het karakter van rust- en ontmoetingsplaats helemaal in ere te herstellen, werden door de stad ook enkele zitbanken geplaatst. In de komende weken zal de stad ook nog de voordeur vernieuwen. Vrijwilligers van de buurt en van de kerkfabriek zullen de overige restauratiewerken met vereende krachten uitvoeren.

Peter, de kaasmaker, van kaasmakerij Catharinadal uit Achel onderrichtte onder meer een van zijn oud leraars over de geheimen van het kaasmaken. Met 13 deelnemers werden we tussen de verschillende bedrijven door ondergedompeld in het bad van melk, stremsel, zuursel, wrongel, lebmaag, bacteriën en schimmels.

Lezing Wederopbouwboerderijen

Het voornaamste element binnen het maken van een smaakvolle en kwalitatieve kaas bleek reeds te beginnen bij het zo zuiver mogelijk gewonnen voeder voor de koeien. Hygiëne bleef de rode draad tijdens het proces. Er werd veel geroerd, gesneden en geschept tot uiteindelijk de wrongel, al dan niet van kruiden voorzien, geperst kon worden

Op woensdag 26 februari aanstaande zal dr. Sophie Elpers een voordracht houden met als titel: ‘Erfenis van het verlies, de strijd om de wederopbouw van boerderijen in Nederland tijdens en na de Tweede Wereldoorlog’. Mevrouw Elpers promoveerde vorige maand op dit onderwerp aan Op maandag 24 februari a.s. de Universiteit van Amsterdam. organiseert PvdA-Cranendonck Heemkundekring ‘De Baronie Woensdag 26 februari is er een lezing over wederopbouwboerderijen weer haar maandelijkse spreekvan Cranendonck’ is blij dat zij Boerderijenbouw van het minis- om het streekeigene te verlaten uur. Dit vindt deze keer plaats terie van Wederopbouw en Volks- werd steeds groter. In haar lezing ten huize van ons raadslid Marie nu hierover bij ons te gast is. huisvesting, de wederopbouw. laat de spreekster zien welke  fac- Beenackers, Koenraadtweg 10 te Tijdens de Tweede Wereldoorlog Deze vond plaats in een - toenter- toren betrokken waren bij de we- Maarheeze. Dit spreekuur is van werden in Nederland meer dan tijd heftig bediscussieerd - span- deropbouw. Welke uiteenlopende 19.00 – 20.00 uur. 9000 boerderijen totaal verwoest. ningsveld tussen  modernisering ambities en wensen hadden zij en Daarmee verloren boeren een es- en traditie,  innovatie en behoud. tot wat voor een architectuur heeft Op ons spreekuur kunt u alle mosentieel deel van hun bestaans- De door het BWB vastgestelde dat uiteindelijk geleid? Daarbij gelijke zaken, waarin de gemeente basis. De meeste boerderijen richtlijnen bepaalden uiteindelijk wordt de focus ook gelegd op de een rol speelt, inbrengen. Wij zullen gingen in de laatste oorlogsjaren dat eenvoudige, maar doelmati- wederopbouwboerderijen die in uw problemen, klachten noteren en verloren, en wel voornamelijk in ge gebouwen moesten ontstaan de gemeente Cranendonck staan. bekijken wat wij voor u kunnen betekenen. U ontvangt altijd bericht Noord-Brabant, Gelderland en die een efficiënte eigentijdse beLimburg. Reeds in 1940 werd door drijfsvoering mogelijk maakten. Datum: woensdag 26 februa- van ons terug over wat wij met uw de rijksoverheid het Bureau We- De vormgeving van de moderni- ri; Aanvang: 20.00 uur; Locatie:                    deropbouw Boerderijen (BWB) sering leunde in de eerste weder- De Smeltkroes, Kijkakkers 1 te opgericht. Tot in de jaren ‘50 orga- opbouwjaren op 'het bekende' Maarheeze; Entree: Gratis voor niseerden en coördineerden het en kan als streekeigen worden leden; niet-leden betalen € 2,50 BWB en zijn opvolger, de Afdeling gekarakteriseerd.  Maar de roep

tot een heus kaasje. Nadat de hand van de meester de final touch aangebracht had was het kaasje klaar voor de verdere thuisverzorging en de afwerking. De zeer leerrijke workshop werd afgesloten met een proeverij uit het grote assortiment aan producten van het Catharinadal. “Toch mèr blieven komen koepen…, zoene knoeiboel wil ich nè in mien keuke!” opperde tot slot een echte kaasfan.

Spreekuur PvdA Cranendonck

De Schakel doet weer mee met NL Doet BUDEL-DORPLEIN - Op vrijdag 21 maart 2014 doet gemeenschapscentrum de Schakel in Budel Dorplein weer mee met de landelijke NL DOET dag. Van 10.30 tot 16.00 uur wordt er samen gezellig geklust.

kel wordt onder handen genomen. Bladeren en takken worden opgeruimd. Bomen en struiken worden gesnoeid en dode struiken worden opgeruimd. Er zijn nog een aantal vrijwilligers nodig, want vele handen maken licht werk. Voor een lekkere lunch en Het buitenterrein rond de Scha- koffie wordt natuurlijk gezorgd.

Opgeven kan via de website van NL DOET, via deschakeldorplein@ gmail.com of rechtstreeks bij de Schakel, tel. 0031 495-518603. Zien we jou op 21 maart bij De Schakel in Budel-Dorplein?

probleem of klacht hebben gedaan. Al meer dan 12 jaar hebben al heel wat inwoners en vertegenwoordigers van verenigingen ons spreekuur bezocht om hun vragen of problemen met ons te bespreken. Wij hopen dat ook u, als u advies wilt hebben, ons spreekuur bezoekt. U bent van harte welkom. Natuurlijk kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met een van onze raadsleden. U kunt dit alles nog eens nalezen op onze website www.cranendonck.pvda.nl . Ook de gegevens van onze raadsleden treft u daar aan.

Enquête wateroverlast Maarheeze CRANENDONCK – De gemeente Cranendonck wil weten waar in Maarheeze bewoners last hebben van wateroverlast. Daarom roept de gemeente de Maarheezenaren op een enquête in te vullen op de website van de gemeente.

stond er overlast als gevolg van een zware regenbui. Brandweerkorpsen rukten uit om op verschillende plaatsen hulp te verlenen. Kelders en garages stroomden vol water. “We willen weten in welke wijken er precies overlast is zodat we dit kunnen oplossen”, zegt wethouder Patrick Beerten. “Omdat de brandOp die manier hoopt de gemeente weer geen registraties doet, roepen ernstig wateroverlast zoals afgelo- wij de Maarheezenaren op de vrapen zomer te voorkomen. Toen ont- genlijst in te vullen.”


HAC Weekblad · Vrijdag 21 februari 2014

STEVENS ACTIEPRIJZEN!! TELEVISIES uw LED-TV adres! SAT - DVD - Home Cinema

Philips 42PFL6198 LED TV

107cm, 700 Hz, Full HD LED TV, Ambilight 2, Wifi Smart TV, USB, 3D incl. 6x bril, Micro Dimming, 24W, 4x HDMi, DVB-T/Ci+ 3 jaar garantie, van 899.– (beperkt aantal)

e689.-

Grootschoterweg 105-107 Budel-Schoot (NL) 0031 (0) 495 493616 www.stevensbudelschoot.nl

Voor profs en doe-het-zelf

NIEUWE COLLECTIE KINDERSCHOENEN

Limbucolor .

PRIJSKNALLER!

PRIJSKNALLER!

PAGINA 3

Kindervoetjes zijn het waard om zuinig op te zijn. Goed passende schoenen bevorderen de juiste ontwikkeling van de kindervoet.

VERF - BEHANG - SIERLIJSTEN GRATIS KLEURADVIES - PERFECTE SERVICE

Samsung UE55F6400 LED TV

140cm, 200 Hz, Full HD LED TV, Wifi Smart TV, 3D incl 2x bril,4x HDMi, AV in, Scart, USB, DLNA, Dual Core, VoiceControl, DVB-T/Ci+ 2 jaar garantie van 1499.- (beperkt aantal)

Nolimpark, Haltstraat 100a, Overpelt Tel.: 011/64.20.91 - Fax 011/64.94.12 marco@limbucolor.be - www.limbucolor.be Open: ma-vr 9-18 u. - za 9-12 u.

e978.-

SamSUNG SONY LG PHILIPS LED-TV’S NU EXTRA VOORDELIG!

Geen kindervoet is hetzelfde. Daarom meten wij de voetjes van uw kind naar lengte en breedte en geven u deskundig advies.

MEER ACTIES? KIJK OP ONZE SITE!

Openingstijden: ma-wo-do 10-18 uur · di. gesloten · vr. 10-20 uur · za. 10-17 uur - Prijsinfo niet telefonisch/per e-mail.

MODESCHOENEN

Carnaval aanbiedingen! Nonnevotten

€ 1,45 p/st

Worstenbroodjes: 6 halen, 5 betalen Kersenvlaai

hele € 9,40 - halve € 5,20

Rijstevlaai met slagroom en chocolade

Wee

24 fe k 09 b t/m 1 ruari maar t

hele € 12,75 - halve € 7,35

Vollerkorenbrood:

PASVORMSCHOENEN

sebu@chello.nl tel. 0031 (0)653719820

€2,20

Grootschoterweg 103 - Budel-Schoot 0031 495 430244 - www.bakkerijkorsten.nl

Vakkundig advies bij aanleg of renovatie van uw toilet, badkamer of tegelvloer. Tevens verzorgen wij de aanleg van vloerverwarming en smeervloeren.

Capucijnerplein 32 · Budel · & 0031 495 491969 Kijk ook op: www.taskoschoenen.nl

NU 6% BTW OP ARBEID!

Wij maken graag tijd voor u!

Verkoop en reparaties van kwaliteitsklokken, horloges en barometers.

Wiel van Leeuwen

65 jaar! PROFICIAT

Mocht u niet in staat zijn uw klok te halen of te brengen, neem dan contact met ons op.

Open: dinsdag t/m vrijdag van 10-18 uur Eventueel ‘s avonds op afspraak!

VOF Nieuwendaal & Zn. ambachtelijke uurwerkreparateurs

Peeldijk 43 · 6024 BX Budel-Dorplein · Tel. 0031 495 492892 info@nieuwendaal.com · www.nieuwendaal.com

Z alen voor

suzanne

the selfish giant

film zebracinema donderdag 27/2/2014 20u15, cinema walburg

film donderdag 6/03/2014 20u15, cinema walburg

Nellie, Marielle, JOHN pootje van Sprokkel Marco, Bertie, Nienke en Jelle

Informeer naar de mogelijkheden en de all -in formules!

Zalen · Feesten · Arrangementen Voor par ticulieren en bedrijven!

HAC Weekblad in 21.250 brievenbussen in Hamont, Achel, Cranendonck en Neerpelt Met de ogen dicht mexico ‘86

the lunchbox

theater vrijdag 15/03/2014 20u30, cinema walburg

film zebracinema donderdag 13/3/2014 20u15, cinema walburg

Piv Huvluv “Speeltijd”

concert vrijdag 22/03/2014 20u30, cinema walburg

humor zaterdag 5/4/2014 20u30, cinema walburg

INFO EN RESERVATIES www.facebook.com/aha.hamont-achel WWW.HAMONT-ACHEL.BE/AHA 0032 11 44 50 40

Actie geldig t/m dinsdag 25 februari 2014 De afgebeelde prijzen houden rekening met de korting.

als het vers moet zijn

Varkenshaasje

-30% 35

10.

/kilo

Raymond van het Groenewoud

Hamont

Stationsstraat 34 · 3930 Hamont 0032 11 446193 · www.carrefour.eu

Varkensspiering

-30% 69

4.

/kilo

Gesneden varkensspek

-25% 75

5.

Varkenskoteletten

/kilo

-35% 35

5.

/kilo

ZON- EN FEESTDAGEN VOORMIDDAG OPEN! maandag...................... 13:00 - 18:30 uur zaterdag....................... 08:30 - 18:00 uur OPEN: dinsdag t/m vrijdag.... 08:30 - 18:30 uur OPEN: zondag.......................... 08:00 - 12:30 uur Iedere zondag: alle koffiekoeken 4+1 gratis (per stuk e 0,79)


HAC Weekblad · Vrijdag 21 februari 2014

Wachtdiensten

Hieronder staat onder meer informatie over de bereikbaarheid van de hulpverleners in onze regio. Hamont-Achel & Neerpelt Dokters: Bel: 00 32 11 604060 Kijk op: www.hwpnl.be Huisartsenwachtpost Noord-Limburg is een samenwerkingsverband tussen de huisartsen van de gemeenten Overpelt, Neerpelt, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Bocholt en Peer. Tandartsen: Oproepnummer 0903 39969. Zaterdag, zondag en feestdagen: 9.00-18.00 uur (1,50 euro/min.) Apotheek: www.apotheek.be Tel: 0900 10500 (0,50 euro/min.) Zaterdag 22 februari: Apotheek STANDAERT Heerstraat 5, 3910 Neerpelt Tel. : 0032 11 641185. Zondag 23 februari: Apotheek STANDAERT Heerstraat 5, 3910 Neerpelt Tel. : 0032 11 641185. Politie: Lokale politie HANO: 0032 11 440820. Bureau Neerpelt: Energiestraat 3, 3910. Bureau Hamont: Bosstraat 28, bus 1, 3930. Noodnummers Ambulancedienst alarmnummer: 112 Ambulance en brandweer: 100 Ziekenwagen: 100 (voor dringende en levensbedreigende interventies 24u/24u, 7d/7d) Ziekenwagen: 105 (voor niet-dringende interventie; elke dag van 8.00-16.00 uur) Politie: 101 Kinder- en jongerentelefoon: 102 Rode Kruis Uitleendienst Mevr. Nelly van Vlierden, Kapelstraat 17, 3930 Hamont-Achel. Tel. 0032 11 445881. Iedere dag van 9-11 en van 19.30-21 uur. http://hamont-achel.rodekruis.be Thuisverpleging De Eerste Lijn-West Limburg Tel. 0032 11 420424 Prov. Limburg en regio Diest Tel. 0800 62058 - 24u/24u, 7d/7d Thuisverpleging De Voorzorg Tel. 0032 11 224422 - 24u/24u, 7d/7d Wit-Gele Kruis Tel. 0032 89 300880 24u/24u, 7d/7d Vroedvrouwen: Tel. 0032 89 300880 De belbus: Bel 0032 11 850300 Cranendonck Huisartsen: Bel de huisartsenpost: 0031 495 677677. Tandartsen: Kring Weert, Nederweert en Cranendonck. Bel in geval van spoedeisende hulp: 0031 495 460765. Het spreekuur is op zaterdag en zondag van 11.00-11.30 uur.

AED Locaties: www.aedcranendonck.nl Budel-Dorplein: Hoofdstraat 1 (Nyrstar) Stationsweg 76 (bij Taxi Hompes) en St. Barbaraweg 2 Budel-Schoot: A. van Moorselstraat 1, Poelderhof 33. Budel: Molenstraat 34, Fazantlaan 163, Mgr. Zwijsenlaan 40, De Borgh, Graafschap Hornelaan 2, Instraat 5b, Nieuwstraat 27 Voorzijde Postkantoor. Gastel: Cornelisplein 3 aan de voorzijde van de Cranenhoeve Maarheeze: Ereprijsstraat 20, Dissel 80, Marishof, Konijnenberg 1, S. v. Oyenlaan 1a, Valkenlaan 17. Soerendonk: Heuvel 16, Zitterd 30 (Schrurs), Dorpsstraat 43 en Rabobank. Voor beperkt toegankelijke apparaten zie www.aedcranendonck.nl Verloskundigen José van Niel, Simone Pauëlsen en Pascalle Schreurs zijn de verloskundigen in Cranendonck: T. 0031 6 10122155. U kunt de verloskundige ook via de portier van het St. Jans Gasthuis op laten roepen. Tel. 0031 495 572100. Zie ook de site: www.verloskundigenbudel-maarheeze.nl Kraamzorg Homecare Voor directe kraamzorg 24 uur per dag bereikbaar 0031 40 2064444 of Regiokantoor Cranendonck: tel. 0031 495 518932. En kijk op: www.kraamzorg-homecare.nl Thuiszorg ZuidZorg Hulp in de huishouding, hulp bij persoonlijke verzorging, verpleging, personenalarmering, maaltijden thuis, voeding- en dieet advies. De Dam 1, 6021 KM Budel, 24 uur bereikbaar op: 0031 40 2 308 408. E-mail: info@zuidzorg.nl Consultatiebureau Zuidzorg Inloopspreekuur: woensdag 11.00 - 12.00 u. op bovenstaand adres. Uitleen hulpmiddelen Servicepunt ZuidZorg, De Dam 1, 6021 KM Budel. Maandag t/m vrijdag: van 8.30 - 12.30 en van 17.00 - 18.00 uur Kraamzorg ZuidZorg Tel. 0031 40 - 2 308 408; info@zuidzorg.nl Thuiszorg Buurtzorg Maarheeze 24 uur bereikbaar voor mensen in Maarheeze, Soerendonk en Gastel. Hulp is direct inzetbaar. Ook voor vragen over zorg en/of hulpmiddelen.Telefoon: 0031-622331266 Thuiszorg Buurtzorg Leende/Sterksel Ook Buurtzorg Leende is 24 uur bereikbaar voor thuiszorgvragen. Tel. 0031 6-83222805 Thuiszorg Stichting Land van Horne Voor hulp bij persoonlijke verzorging, verpleging of hulp bij het huishouden. Voor acute zorgvragen: T 0800 33 33 888, 24 uur per dag bereikbaar. Spreekuur thuiszorg: ma., woe. en vrij. 13-14 uur, Gr. Hornelaan 2A in Budel en T (0495) 49 82 31. Uitleenpunten medische hulpmiddelen: ma. t/m vrij. van 8.30-18.00 uur in Mariënburght in Budel en Marishof in Maarheeze. Zie ook www.landvanhorne.nl

Apotheek Maarheeze: Apotheek Maarheeze heeft de volgende openingstijden: ma. t/m vrij. 08.30-12.30 en 13.00-18.00 uur en zaterdag van 10.0012.00 uur. Voor de dienstdoende apotheek buiten deze uren belt u: 0031 495 549720.

Diabeteslijn (‘s nachts alleen noodgevallen) 0031 33 4630566 of e-mail naar info@dvn.nl, voor alle vragen over diabetes

Apotheek Budel: Werkdagen van 8.00 tot 17.30 uur; zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur.

Uitvaartbegeleiding Wanda Roosen T. 0031 495 519516. www.roosen-uitvaart.nl

Politie Cranendonck: Kijkakkers 37, Maarheeze. Tel. 0900 8844. Europees alarmnummer: 112.

Uitvaartverzorging Van Der Stappen T. 0031 495 430260 · www.vdstappen.nl

Stichting Eindzorg Cranendonck Tel. 0031 6 47140400 Wekelijks spreekuur donderdagmiddag 13u30-14u30, De Dam 1, 6021 KM Budel - www.stichtingeindzorg.nl

PAGINA 4

Op de koffie bij...de gebroeders Joosten (1) Achel – De tijd heeft veel veranderd. Heel veel. Wie kunnen dat beter weten dan de mensen die die ‘ouwe tijd’ zelf nog hebben meegemaakt, of van hun (voor-) ouders nog allerlei verhalen hebben onthouden. Eigenlijk zou iedereen zijn eigen verhalen moeten optekenen. Een bescheiden bijdrage daartoe is deze miniserie, waarin de oudere dorpsbewoners aan het woord zijn. Deze week de start met deel 1 van een gesprek met de gebroeders Joosten, Oude Pastorijstraat 32. Tekst en foto’s Evert Meijs

Bert Joosten (*Achel 1926) wenkt door het raam dat ik binnen moet komen. De bekende koorzanger neemt me mee naar de voorkamer, waar we rustig kunnen zitten. Waarmee verdiende Bert de kost? “Tot mijn eenentwintigste werkte ik thuis op de boerderij. Ik was d’n oudste van ons gezin met twaalf kinderen. We hadden oorspronkelijk vier koeien, wat klein vee en enkele varkens. Normaal had iedere koe jaarlijks een kalfje. Stierkalfjes werden vetgemest voor de verkoop. De vaarzen werden opgefokt voor verjonging van de veestapel. Mijn vader leverde wat melk aan de melkerij en we verkochten per jaar enkele vetgemeste varken. Ik was thuis vooral de voerman. Al op mijn twaalfde jaar ging ik met paard en kar het land op, om te leren eggen, te ploegen of om mest te rijden.” Bert is een gezellige verteller die de historie een warm hart toedraagt. Hij leest drie heemkundebladen, geschiedenisboeken en allerlei levensverhalen. Is geïnteresseerd in alle geschiedenis van dinosaurus tot nu toe. Hij woont zijn hele leven in Achel en is altijd onder de mensen te vinden. “Kort na de bevrijding waren we voor het met paard en kar vervoeren van bussen melk de laagste inschrijver. Dat heb ik 2 jaar gedaan en werd toen chauffeur op de vrachtwagen van de melkerij om bussen in de verste uithoeken op te halen, zoals in Lommel-Kolonie en Overpelt. Vanaf 1957 reisde ik voor de melkerij door Vlaanderen met kaas en platte kaas (ook wel kwark genoemd). De verkoop liep tot Lier, Mechelen, Brussel, Charleroi, Bergen en Luik. Ja, zelfs het Duitse Ruhrgebied bediende ik twee jaar met de melkproducten. De melke-

Bert bespreekt een foto van het boerderijtje aan de Oude Pastorijstraat. rij fuseerde echter met Zonhoven, vlegel met zijn eentonige muziek, en daardoor stapte ik over naar bezig met het dorsen van rogge. Metalim in Overpelt.” Bert ging op zijn zestigste op pensioen na voor Veertig Belgische francs per dag dit bedrijf nog enkele jaren in Me- Bert en Nol komen tot de conclusie chelen gewerkt te hebben. dat Achel vroeger een echt boerendorp was. “Bij ons in de straat Dorsvloer stond maar één huis waar ze niet Broer Nol (*1930) komt in de ka- boerden.” mer en schenkt lekkere koffie in. In de andere wijken woonden Een schaal vol koekjes wordt voor veel fabrieksarbeiders die werkten mijn neus gezet en Bert vertelt dat in Overpelt of Budel, of die op de hij niet alleen van de geschiedenis vloeiweiden hun kost verdienden. houdt, maar ook in mensen zeer Voor extra inkomen hielden ze geïnteresseerd is. Behalve dat, is vaak geiten of een koe voor melk Bert is ook een hobbyschrijnwer- en boter. Geiten en schapen stonker. Hij showt enkele foto’s van den in de zomer overal in de graskasten die hij maakte. “Deze is van bermen van de wegen.” In die tijd eikenhout en deze van noten. Ook werden ze nog niet opgeschrikt restaureer ik wel eens een kast voor door auto’s of grasmaaiers!” bekenden, maar zo krijg je wel veel vrienden,” glimlacht hij. Bij Joosten was er zeker geen weelde, maar één dag ‘vaoren’ met het We komen terug op het boerenle- paard leverde veertig Belgische ven. Tot aan de kerk van Achel ston- francs op. Bert: “Nu is het crisis, den de boerderijtjes. Zo woonde er maar toen ook. We hebben nooit Tijske Vissers. Hij had behalve vee geen honger geleden, maar deden ook een café en een winkel. Tus- met meerdere broers met dezelfsen Tijskes muur en de kerk ging je de kleren, studeerden niet op verrecht naar het kerkhof. Daartussen volgonderwijs en waren blij met stond ook nog het patronaat. Zijn een sneetje peperkoek bij onze boerderij had een karakteristieke boterham.” Nol en Bert eindigen voorkant en de achterzijde had met het verhaal dat hun boerderij een boerderij-uitzicht zoals de tra- in een nacht in de meimaand van ditie in de 18 en de 19e eeuw was, 1946 volledig in de as werd gelegd. met potstal, tastplaats en karschop, “Er brandde in die tijd geregeld dorsvloer, voorhuis enz. Bert: “Bor- een huis af. Ik kan er je zó nog een remans had een boerderijtje achter vijftal noemen.” Veel huizen waren de huidige basisschool. En waar nog gedekt met half stro en half nu Michielshof is, woonde Vander- pannen, welke nog voorzien wawielen. Op het oude Michielsplein ren van stropoppen. De elektrische stond een boerderij, bewoond bedrading zat nog in loden of dundoor bejaarde mensen. In mijn ver- ne blikken buizen, die ook door de ste herinnering stond er ook nog stal en de schuur liepen. Doordat een boerderij met de zijgevel naar de ammoniak van de stalmest de de straat, op de plek waar nu de buizen ‘opvrat’, kon je dikwijls wel optiek-winkel is. En dan had je nog raden waar de brand begon. Gerard Willems. In mijn jonge jaren hoorden we bij hem altijd de dors- Volgende week deel -2- .

Algemene ledenvergadering KBO Budel KBO afdeling Budel nodigt haar leden uit voor haar algemene ledenvergadering. Deze vindt plaats in gemeenschapshuis de Borgh op vrijdag 7 maart 2014, aanvang 14.00 uur. Op de agenda staan een tiental punten. In de pauze wordt koffie met vlaai geserveerd.

inzage bij penningmeester Franz Twardy en één uur voor de vergadering liggen ook de stukken ter inzage in de vergaderzaal van de Borgh. Het verslag van de ledenvergadering 2013 en het jaarverslag zijn te lezen op de website www.kbobudel.nl. Na de vergadering treedt het Senioren Orkest Cranendonck op. Het bestuur wil Het financieël verslag 2013 ligt ter graag weten hoe groot de op-

COLOFON HAC Weekblad Stationsstraat 41, 3930 Hamont-Achel. T. 0032 11 757201. E. info@hacweekblad.eu W. www.hacweekblad.eu

Open: maandag tot en met vrijdag: 08.30-12.30 en 13.30-16.00 uur. Deadline kopij: dinsdag 16.00 uur. Verspreidingsdag: donderdag/vrijdag. HAC Weekblad niet ontvangen? Bel: 0032 11 757201. Druk: Nieuwsdruk Limburg. Oplage: 21.250

komst gaat worden en verzoekt haar leden daarom zich aan te melden via het formulier in de Nieuwsflits, het maandelijks infoblaadje van de vereniging. Dit moet gebeuren vóór 28 februari 2014 bij het secretariaat, Mr. Winkelmolenstraat 12, Budel of in de witte KBO brievenbus bij de hoofdingang van gemeenschapshuis De Borgh. Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van deze uitgave worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij HAC Weekblad c.q. de betreffende auteur. In geen geval is HAC Weekblad aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de in deze krant beschikbare informatie.


HAC Weekblad · Vrijdag 21 februari 2014

PAGINA 5

Let op! Deze aanbiedingen zijn geldig in week 8, van zondag 23 februari t/m zaterdag 1 maart 2014 Douwe Egberts Koffie pak 250 gram, combineren mogelijk

Palm krat 24 flesjes à 25 cl of Hertog Jan krat 24 flesjes à 30 cl

2 VOOR

3.99

Décafé, Mildcafé, Aroma Rood, Blond of Donker snelfiltermaling of Aroma rood grove maling, 2 pakken

PLUS Hand- perssinaasappelen Kist 15 kilo

ING

RT € 8 KO

14.39-14.99

10.89

Maximaal 3 kratten per klant

KIST 15 KILO 17.95

9.95

ELK

droomzegel

PLUS Varkenshaas lang 500 gram

8.00

4.99

5.49-5.79

Gallo fles 75 cl.

Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Grenache Rosé, Moscato, Sauvignon Blanc, Merlot, Summer Red of Zinfandel

4.49

Dennis van Moorsel Parallelweg 1b 6023 BA Budel-Schoot · T. 0031 495 499019 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden. Wilt u per mail op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen bij PLUS? Meld u dan nu aan via www.plus.nl. PLUS: Klantvriendelijkste bedrijf van Nederland 2013!

STRUIK IS SOEPPORTER VAN DE WINTER! HE E F T WINTERU DE O GEMIST ?OK KOM SCHAATSDAN PLUS DENEN BIJ VAN MOO NIS RSEL

DE STRUIK SCHAATSBAAN STAAT OP DE STRUIK-SCHAATSBAAN ZATERDAG 1 MAART VAN 12:00 - 17:00 UUR STAAT OP VAN MOORSEL VOOR DE DEUR VAN PLUS DENNIS ZATERDAG 1 informatie MAART 12.00-17.00 UUR Ga voor meer naar:VAN www.soepporter.nl/winter VOOR DE DEUR VAN PLUS DENNIS VAN MOORSEL Ga voor meer informatie naar: www.soepporter.nl/winter

Dennis van Moorsel

Parallelweg 1b 6023 BA Budel-Schoot · T. 0031 495 499019

AG ED

DUa

2013

500 GRAM

4.99

GENIET, MAAR DRINK MET MATE.

1GRATIS BESTE WIJNAFDELING

9.36-10.80

Blue Bastard Energy Drink Regular of no sugar tray 24 blikken à 25 cl

5.49

PER STUK

Unox PLUS Koffie rookworst Fairtrade alle Roodmerk zakkengrove à 250-275 of gram per snelfiltermaling stuk 2.05 - 2.61 of cafeïnevrij

1.79

LET OP! ZONDAGS OPEN VAN 10.00-18.00 UUR Openingstijden: maa. t/m zat. 08.00-21.00 uur Open: zondag 10-18 uur!

PLUS Carnavalsvlaai met kersenvulling geschikt voor 10 personen, per stuk

3.99

Bezoek onze website of scan de code hieronder: www.plus.nl/supermarkten/budel-schoot/plus-dennis-van-moorsel Volg ons via social media en blijf real-life op de hoogte van alle bijzonderheden, spaarcampagnes en extra aanbiedingen. Klik bij facebook op ‘vind ik leuk’ en u blijft altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes!

@plusvanmoorsel facebook.com/plusdennisvanmoorsel Voor alle producten in deze advertentie geldt, tenzij anders vermeld, maximaal 5 dezelfde aanbiedingen per klant. *De ‘NERGENS GOEDKOPER’ garantie geldt ten opzichte van alle supermarkten in dezelfde vestigingsplaats als uw PLUS; kijk voor overige voorwaarden op www.plus.nl/nergensgoedkoper.

COMFORT ramen en deuren zonwering en rolluiken ventilatie luchtdicht bouwen spouwmuur isolatie

SPOUWMUUR ISOLATIE met gerenomeerde onbrandbare ROCKWOOL VULLING 35 jaar ervaring, de beste, de goedkoopste. Profiteer van de vierdubbele premie vanaf 1/1/2014

OPEN DEUR DAGEN Zaterdag 8 en Zondag 9 Maart 9.30 u tot 17.00 u

t l e p r e v O Emiel Vlieberghlaan 12 3900 OVERPELT

www.cevek.be


HAC Weekblad · Vrijdag 21 februari 2014

PAGINA 6

Bent u het ergens niet mee eens? Bijvoorbeeld met de gang van zaken in uw gemeente, uw wijk of straat? Lucht uw hart en laat merken wat u dwars zit. Of bent u het ergens juist wél mee eens? Dat mag u ook mailen of schrijven naar HAC Weekblad. Adres: Stationsstraat 41, Hamont. E-mail: info@hacweekblad.eu

Hees in Hamont opgeknapt

Petje af voor gemeente inzake HvC Het mag een keer gezegd worden: de gemeente doet haar uiterste best om de bewoners van Cranendonck op de hoogte te brengen van de ontwikkelingen en besluitvormingsprocedure rond Hof van Cranendonck. Zij licht de zaken zorgvuldig en uitgebreid toe. De bewoners mogen vragen stellen waar de betreffende deskundigen of projectleiders keurig antwoord op geven. Zij is niet te beroerd om zaken die de bewoners nog niet helemaal goed hebben begrepen, nogmaals uit te leggen, en desnoods nog een keer. Waarom zit ik me dan tijdens die goed georganiseerde bijeenkomsten in partycentrum Antoine zo vreselijk op te winden? Waarom ga ik nadat ik nu drie van die bijeenkomsten heb bijgewoond, besluiten om dat niet meer te doen? Waarom kom ik na afloop met buikpijn thuis en lig ik ’s nachts te woelen in mijn bed? Waarom vermoed

ik dat er veel meer van de aanwezigen dit gevoel hebben? En waarom zitten we er dan bijna allemaal bij als konijnen die verblind zijn door de koplampen van een auto? Het antwoord hoef ik gelukkig niet ver te zoeken: onlangs las ik in de lokale media een interessant verslag van een discussie over een nieuwe manier van gemeentepolitiek bedrijven. Jeroen van Urk heeft daar zijn visie over gegeven en ‘pleit voor een raadszaal waarin niet het debat centraal staat maar de dialoog’. Dat slaat de spijker op z’n kop. Dit is precies wat mij zo stoort: de gemeente praat tegen ons en niet met ons! De gemeente licht toe, legt uit, maakt zelfs aannemelijk waarom we baat hebben bij een coördinatiebesluit (waarin we 1 gelegenheid minder krijgen om bezwaar te maken). Terwijl ze in diverse artikelen uiting geeft aan hoe belangrijk ze het vindt om rekening te houden met de burgers. En waarschijnlijk

denkt ze ook dat ze dat doet. ‘Onze deur staat altijd open’ wordt voor de bewoners echter een dooddoener als er steeds tegen je gepraat wordt, als je steeds dezelfde uitleg krijgt, maar dan met nog meer cijfers (dat van die optie 1 door het bos wisten we op 21 december toch ook al?) en nog meer omhaal van woorden. Kortom: als de gemeente goed heeft geluisterd naar Jeroen van Urk, als zij wil doen wat zij zegt, dan kan zij vandaag beginnen. Door met ons te praten. En gemeente, u zult merken, dat het de beste manier is om met weerstand om te gaan en dat het proces veel sneller zal verlopen dan een coördinatiebesluit ooit kan bewerkstelligen. En: dat er zo een Hof van Cranendonck komt waar we als bewoners ook trots op kunnen en willen zijn. Dineke Manshanden

VedaCom organiseert XP-dagen Na een periode van 12,5 jaar trouwe dienst kan een optimaal gebruik van Windows XP binnenkort niet langer gegarandeerd worden. Microsoft stopt op 8 april 2014 met de technische ondersteuning van dit systeem, wat vele gevolgen met zich meebrengt.

toebrengen. Dit betekent ook dat uw persoonlijke documenten en gegevens niet langer veilig zijn. Organisaties zoals banken kunnen ervoor kiezen de toegang voor computers met Windows XP af te sluiten om hun eigen veiligheid te waarborgen en bepaalde programma’s en/of apparaten zullen in de toekomst niet langer compatibel zijn voor dit verouderde Onveilig Dat Microsoft stopt met de techni- besturingssysteem. sche ondersteuning van XP be tekent niet dat dit systeem niet XP-dagen langer functioneert. Echter neemt Wij van VedaCom snappen dat het werken met Windows XP van- menig Windows XP gebruiker nog af 8 april steeds meer risico’s met vragen heeft over zijn huidige syszich mee. Niet langer worden er teem. Niet altijd dient een nieuwe automatische (beveiligings)up- pc aangeschaft te worden en biedt dates en configuraties uitgevoerd, de XP computer de mogelijkheid waardoor er beveiligingslekken tot een upgrade naar een nieuwer ontstaan. Hackers en virussen besturingssysteem zoals Windows kunnen gemakkelijk uw computer 7 of 8. binnendringen en ernstige schade Beschikt uw computer nog over

“Als je het doet, moet je het goed doen”, zegt Mike Gerrits, ook lid van de commissie. “Er is door de jaren heen wat geld gespaard, maar natuurlijk kan het niet zonder de lokale ondernemers. Zij hebben allemaal gul gegeven.” Ook WoCom ondersteunt het initiatief. De woningcorporatie komt Klein Schoot tegemoet vanwege de vertraging die de bewoners van de renovatiewoningen hebben ondervonden, maar ook omdat de andere inwoners van Klein Schoot veel overlast hebben gehad van werkverkeer en omleidingen. “Ons initiatief wordt overal zeer positief ontvangen en we zijn enorm trots op het resultaat”, zegt Gerrits. Het is dan ook niet zomaar een band die naar Schoot afreist voor een concert. De Tribute To The Cats Band zal namelijk een concert geven aan zevenhonderd toehoorders. De Volendamse band covert

liedjes van The Cats, hun legendarische dorpsgenoten uit de jaren zeventig. Voorafgaand zal de Soerendonkse DJ Frank Groenen optreden. In de middag is er voor de kinderen een speciaal programma. Net als Klein Schoot ervaren veel buurtverenigingen dezelfde problemen. “De tijden veranderen”, aldus Graafstra. “Vroeger werden er zeskampen georganiseerd waarbij bijvoorbeeld bewoners van een straat het opnamen tegen een andere straat. Tegenwoordig zijn de mensen meer op zichzelf. Daar zijn we ons van bewust, maar we willen het niet helemaal verloren laten gaan. Buurtverenigingen zijn voor de leefbaarheid van een dorp enorm belangrijk.” Daarom zijn er dit jaar meer activiteiten op poten gezet. Klein Schoot heeft zich aangesloten bij de kaartavonden van twee andere buurtverenigingen in Schoot. Samen met deze buurtverenigingen wordt er in september ook een garagever-

Let’s Cook Op verzoek van onze lezers start het Weekblad HAC de driewekelijkse/ kookrubriek Let’s Cook. In deze rubriek kunt u informatie terugvinden over alles wat met koken, wijn en eten te maken heeft. Wij gaan u informeren over smaak, de laatste kooktrends, het gebruik van ingrediënten, bereidingstechnieken en gezonde voedingspatronen. Aan het eind van elk artikel wordt er een seizoensrecept stap voor stap uitgewerkt dat te maken heeft met het betreffende thema dat in de rubriek aan bod komt. Pieter Hermus van Kookstudio Let’s Cook in Budel hebben wij bereid gevonden om artikels te schrijven voor deze kookrubriek. Hij zal, op

Windows XP en bent u benieuwd naar de mogelijkheden van uw huidige systeem? Dan heten wij u op maandag 24 en dinsdag 25 februari tussen 13:00 uur en 21:00 uur van harte welkom op de XP-dagen van VedaCom. U krijgt vrijblijvend advies over uw computer en eventueel kunnen wij u helpen bij het upgraden van uw systeem of bij de aanschaf van een nieuwe pc die bij u past. Speciaal voor de bezoekers van de XP-dagen hebben wij leuke acties en kortingen opgezet*. Olympische winterspelen in Sotsji Voor meer informatie kunt u te- met het bord op schoot. Wat is snel recht op www.vedacom.nl/xp. klaar te maken zonder een gouden plak te missen? Koken met één VedaCom hand in de pan en een schuine blik Irislaan 11, 5595 EH Leende naar de fraaie panoramische winTel. 040-7114930 terlandschappen van de Kaukasus. E-mail: info@vedacom.nl Dat schiet niet op zou u denken. *Deze acties staan niet vermeld op De winter is bij ons ver te zoeken de website en zijn alleen geldig op en dan toch inspiratie opdoen locatie. voor een lekker en gezond winters gerechtje voor bij de tv? Het lijkt haast onmogelijk. Een voorjaargerecht dan maar? Toch maar niet. In deze rubriek koop georganiseerd. beperken we ons tot recepten die “Wij willen meer Klein-Schotenaren passen bij het seizoen. We zijn op bij onze buurtvereniging betrek- zoek naar typische seizoensingreken”, zegt Weber. “Iedereen die iets diënten die we bij voorkeur uit de kan en wil doen, is van harte wel- volle grond trekken en plukken. kom om ideeën aan te dragen en Seizoensgebonden eten is niet almee te helpen. Je hoeft niet direct leen erg lekker maar ook goedkoin het bestuur plaats te nemen. Elke per en verser. We gaan in deze ruvorm van betrokkenheid waarde- briek met u op zoek naar seizoen ren wij. Een buurtvereniging is iets hoogtepuntjes. wat je samen moet maken.” In de tijd dat er nog geen vrieskisten, koelkasten en vliegtuigen De voorverkoop voor leden van bestonden, aten we in februari de buurtvereniging start 22 besneeuwde boerenkool van het maart in het rookvrije zaaltje bij land, zuurkool uit het vat, ingekuilcafé De Sport in Budel-Schoot. de rodekool en gedroogde bonen. Het eerste kaartje met een con- Appeltjes uit de kelder en peertjes sumptiebon voor leden is gra- van zolder zorgden voor de broodtis, het tweede kost twaalf euro. nodige vitamine C. Vanaf 29 maart start de vrije Vandaag eten we borsjtsj. Dit is verkoop voor andere bewoners een stevige gevulde wintersoep van Budel-Schoot en omstreken. van rode bieten die veel gegeten Toegangsbewijzen kosten twin- wordt in Rusland. tig euro in de voorverkoop. Voor Borstel 5 rode winterbieten onder meer informatie kunt u terecht de kraan schoon en kook ze, met op: www.kleinschoot.nl of mailen een scheutje azijn, in anderhalf naar jubileum@kleinschoot.nl uur gaar. De kleur en smaak blij-

Klein Schoot geeft knallend jubileumfeest Vervolg van de voorpagina

Sinds enkele tijd zijn op de Hees in Hamont de bermen opgeschoond en is er verlichting aangebracht. Foto Gerard Coenen

inspirerende wijze, zijn kennis en ervaring met u uitwisselen. Koken is voor Pieter zijn lust en zijn leven en hij kijkt er enorm naar uit om u te informeren over zijn passie. Mocht u, als lezer van het HAC weekblad, meer willen weten over een bepaald kookthema of als u zelf ook kooktips heeft die u met de lezers van het HAC Weekblad wilt delen dan is dit mogelijk. Uw vraag of kooktip kunt u, per e-mail, doorgeven aan de redactie van het HAC Weekblad (of Kookstudio Let’s Cook). Indien mogelijk gaan wij hier in een volgend artikel nader op in.

Olympische winterspelen ven beter behouden als je ze in hun schil kookt. Zodra het velletje rimpelend omhoog te duwen is, kunt u ze pellen. Laat ze wel eerst even schrikken in koud water en schil ze in geen geval van tevoren. Prik er ook niet in want dan gaan ze ´bloeden´ en gaat er veel smaak verloren. Rode bieten hebben een heerlijk zoete aardse smaak en zitten vol vitaminen en antioxidanten. Pureer 4 grofgehakte gekookte bieten met 1 dl runderbouillon met een staafmixer. Doe er de rest van de bouillon bij en breng aan de kook. Voeg vlees, rapen, aardappel, savooikool en kruiden toe en laat op zacht vuur gaarkoken gedurende 20 minuten. Voeg halverwege een scheut rode wijnazijn toe om de kleur frisrood te houden. Breng op smaak met peper en zout en werk af met de in dobbelstenen gekookte rode biet en appel. Serveer eventueel met een eetlepel zure room, bieslook en knapperig vers brood. Ingrediënten (voor 4 personen) 5 rode bieten / 1,5 l runderbouillon / 350 g runderstoofvlees (in dobbelstenen van 2 x 2 cm), 2 geschilde rapen (in dobbelstenen van 1 x 1 cm) / 2 geschilde vastkokende aardappels (in dobbelstenen van 1 x 1 cm) / 1/8 savooiekool (in repen van 5 mm breed) / komijnzaad, 1 tl (of ½ tl karwijzaad) / 1 laurierblad / tijm, 1 el versgehakt / 1 scheut rode wijnazijn / ½ appel (in dobbelstenen van 1 x 1 cm) / peper en zout / zure room / bieslook, 1 el versgeknipt / brood


HAC Weekblad · Vrijdag 21 februari 2014

Bezoek Onze Showroom

AbsiNt

TAPPAZZ AbsiNt AbsiNt

PAGINA 7 SUMMER 2014 HEREN & DAMES

SUMMER 2014 HEREN & DAMES

07 ULTIMA -70%

TAPPAZZ TAPPAZZ

Cordo Staybyl Dubbel

SUMMER 2014 Bell Array + Bril

cultureel buffet met & muziek. Een cultureelEen buffet met theater, film, comedy 07 theater, film, comedy & muziek. 07

Een cultureel buffet met theater, film, comedy & muziek. Een cultureel buffet met theater, film, comedy & muziek.

Wenst u de kleding eens te bekijken of te passen? Dat is mogelijk in onze showroom.

Grat

is

€19.95 op k o O dag r e t za en op

-70% KORTING

Randweg-Zuid 15 6021 PT Budel Nederland

Onderhoud en reparaties olie en gas cv Keuring olietanks

Alle onderhoud en herstellingen van verwarmingsinstallaties. Renovaties van stooklokalen. Olietank keuringen. Verhuur mobiele verwarmingsunits.

Mej CARNAVAL goan willie och oan de LAL! (Dusss BEPERKTE OPENINGSTIJDEN, we sloape oet..!)

E-mail: info@ruttencv.be Web: www.ruttencv.be

Bosstraat 147 · 3930 Hamont & 0032 11 446087 (B) & 0031 495 499572 (NL) www.ruttencv.be

www.riksdejong.nl • & 0031 495 494908 • Anton Meurkensstraat 14 • Budel info@btts.nl • Open: ma.-za. 10-17 of op afspraak...’s avonds en in het weekend!

zwemvijvers beregening bestrating aanleg en onderhoud

01/03/2014 -01/03/2014 20:15 Dommelhof - €12 - 011/805002 - (Neerpelt) 20.15 01/03/2014 - 20:15 Dommelhof (Neerpelt)uur - €12 - 011/805002 Info: www.absintneerpelt.be Info: www.absintneerpelt.be Dommelhof (Neerpelt)

€12 - 0031 11(Neerpelt) 805002 - €12 - 011/805002Onderscheidend 01/03/2014 - 20:15 Dommelhof Info: www.absintneerpelt.be Vernieuwend Info: www.absintneerpelt.be

Grensoverschrijdend

Het unieke Fit for Life Fitness programma

Nu ook in Budel

www: cyclewear.eu tel: +31 (0)495 430949 mail: info@cyclewear.nl

cyclewear.eu ik was er al, voor u!

Tel. (B) 011 - 44 60 87 Tel. (NL) 0495 - 49 95 72 Fax (B) 011 - 62 14 41

Geopend van maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 12:00 en van 13:00 tot 17:00 en op zaterdag van 10:00 tot 16:00.

Heikant 6 · Hamont-Achel · +32 11 34 40 06 · +32 476 217770 info@groendesign-koencox.be • www.groendesign-koencox.be

Meer info en gratis les:

www.personalfitnessnederland.nl

VERLIES 10-20 KILO

BELIEVE IN YOURSELF

Met 100% resultaat garantie

Watertorenstraat 24 - 3930 Hamont (België) - +32(0)11-66 88 80 - www.kissen.be

KEUKENS • BADMEUBELS • MAATWERK

t! Naar ieders wens en op maat gemaak Ook voor renovatie en vervangen van apparatuur. Bezoek onze showroom: De Dijk 6, Gastel. Op afspraak ook in de avonduren. Bel voor een afspraak: 0031 495 493350 of 0031 6 21845709

info@mardykeukens.nl · www.mardykeukens.nl

Waar drinkt u koffie uit?

Ontvang 20%

BATIBOUW korting:

korting op uw haard bij bestelling VOOR 30 maart 2014

Uw haard, niet zomaar een warmtebron maar een bron van gezelligheid en genot.

Met dit gevoel hebben Alzheimerpatiënten dagelijks te kampen.

Help Alzheimer overwinnen. Dan hoeft niemand zichzelf te verliezen. www.alzheimer-nederland.nl


HAC Weekblad · Vrijdag 21 februari 2014

Agenda

PAGINA 8

telkens op zaterdag om 10.00 uur. Meer info: Louis Geboers tel. 0032 11 445923 na 19.00 uur.

Seniorenwerking Hamont

Zondag 09 maart Schoolstraat 1 te Overpelt. Aanvang 19.15 u. Te bevragen via tel. 0032 11 612093 of Pasar Neerpelt organiseert een wandeling: van Voorste naar Achterste Hostie. Afstanvia mail: debogerd@hotmail.com den: 5, 8, 10 en 13 km. Vertrekken kan van 12.30 tot 15.00 uur vanuit theatercafé de Zaterdag 01 maart Carnavalsoptocht Maarheeze. Deze vindt Kroon, Nevenplein 1 te Kaulille. Deelname 2 euro. plaats vanaf 14.11 uur.

Vrijdag 21 februari Kienen in de klimroos accomodatie aan de Poelderstr. 2 te Budel. Het kienen is Carnavalsoptocht St. Huibrechts-Lille. Deze voor eenieder toegankelijk. De kienavond vindt plaats vanaf 14.11 uur. begint om 20.00 uur maar de zaal is reeds open vanaf 19.00 uur. Zondag 02 maart Maandelijkse rommelmarkt in ontmoetingscentrum De Peel, NorbertinessenZaterdag 22 februari Jaarlijkse kienavond t.v.v. VZW Gambia in laan 7 in Neerpelt. Aanvang 10.00 - 16.00 zaal Holheide, Jeneverbeslaan te Overpelt. uur, voor elk wat wils. Voor info mail: Aanvang 19.30 uur. Prijs per serie €8,-. In rudi1962@gmail.com vvk 1 gratis kaartje per serie. Tel. 0032 495 845205 of 0032 11 643824. Carnavalsoptocht Gastel. Deze vindt plaats vanaf 14.30 uur. Kienavond Chiromeisjes Hamont met talrijke prijzen en een kinderreeks tijdens de Carnavalsoptocht Budel-Dorplein. Deze pauze. Kaarten te verkrijgen bij alle leden vindt plaats vanaf 14.11 uur. en leiding van de Chiromeisjes en tijdens de avond zelf. Aanvang 19 u, deuren open Carnavalsoptocht in Hamont. Deze vindt om 18.30 u. Locatie: Meisjesheem, Molen- plaats vanaf 14.11 uur. straat 46 te Hamont. Iedereen welkom. De verlichte optocht van Neerpelt vindt Kon. Fanfare De Eendracht houdt haar win- plaats vanaf 19.33 uur. terconcert 'The fanfare goes on', in de kerk te Hamont-Lo. Aanvang 19.30 uur. Inkom Maandag 03 maart €5,- vvk en €6,- kassa. Kinderen < 12 jr. Er kan bloed gegeven worden aan de Rode gratis. Voorverkoop bij de leden of in de Kruislokalen, Steenstraat 5 te Hamont. Dit parochiezaal (Leeuwerikstr. 6 Hamont-Lo). telkens van 18.00 tot 20.00 uur. Voor meer info: bloed@hamont-achelrodekruis.be Kunstacademie-NIKO organiseert 'Kunst boven water'; workshops Beeldende Kunst Carnavalsoptocht Budel-Schoot. Deze van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 vindt plaats vanaf 14.11 uur. tot 16.00 uur met optredens, theater en dans. Beleef het deeltijds kunstonderwijs Dinsdag 04 maart jong en oud, iedereen welkom in het NI- Jogcursus in Neerpelt, een cursus voor KO-hoofdgebouw, Toekomstlaan 9 in Neer- beginnende joggers in het kader van het pelt. Meer info via: www.nikovzw.be "Start to Run" project. De lessen gaan door bij het sportcentrum Dommelhof te NeerDe Diabetesliga Noord-Limburg organi- pelt en dit telkens op dinsdag om 19.00 seert haar tweede groepswandeling (ca. uur. Meer info: Louis Geboers tel. 0032 11 5 km.) Samenkomst bij Sportcentrum Den 445923 na 19.00 uur. Uyt te Mol om 13.45 uur en vertrekken stipt om 14.00 uur. Deelname is gratis en alle di- Volkstuin Hamont-Achel organiseert: abeten en fam. en andere sportievelingen 'Gezond eten en op gewicht blijven' met zijn welkom. Info tel. 0032 479 529116. als lesgeefster Joke Ramaekers. Aanvang 19,30 tot 21.30 uur in Parochiaal Centrum Paintball Bullseye organiseert een knallen- De Burg, Burg 34 te Hamont. de officiële opening van de kinderpaintball met de jeugdprinsenparen / adjudante Carnavalsoptocht Budel met ook dit jaar van Budel, Budel-Schoot en Budel-Dor- verwarmde tribunes op de Markt. De triplein. Daarna is kort de gelegenheid om bunes zijn voor €5,- toegankelijk incl. een in het speelveld rond te kijken. Aanvang gratis drankje. Kaarten voor de tribunes 14.30 uur op Grootschoterweg 6 te Bu- kunnen worden besteld via e-mail naar del-Schoot. Iedereen welkom! Meer info: vvdo11@hotmail.com. Geef aan hoeveel www.paintballbullseye.nl kaarten + vermelding adresgegevens. Aanvang 13.30 uur. Fotogroep ISO400 Lommel organiseert een fotosalon. De opening zal doorgaan Woensdag 05 maart om 19.00 uur en duurt tot 22.00 uur in de Cinemaatjes presenteert: 'Verschrikkelijke tentoonstellingsruimte van Cultureel Cen- ikke 2' (Nederlands gesproken) in cinema trum Adelberg, Adelbergpark 1 in Lommel. Walburg. Inkom 5 euro, leden met lidkaart Naast de werken van 23 leden kan men 2014 betalen 3 euro. Allemaal welkom! doorlopend genieten van digitale projecties. Zondag 23-02 geopend van 14.00 Donderdag 06 maart 20.00 uur. Het fotosalon is daarnaast ook De Heemkamer van de Heemkundekring te bewonderen in het weekend van 28-02 De Baronie van Cranendonck, gevestigd t/m zondag 02-03 telkens van 14 - 20 uur. in het Schepenhuis aan de Markt in Budel, is geopend tussen 14.00 en 22.00 uur. De Zondag 23 februari toegang is gratis. Gezinsbond afd. Achel organiseert een tweedehandsbeurs voor baby- en kinderZaterdag 08 maart artikelen in de zaal 'Aan de Statie' aan de In de Roos, Beekstraat 29 te Weert wordt St. Odilialaan te Achel. Gratis inkom, geo- een voorjaars-bridge-drive gehouden. pend van 13.30 - 16.00 uur. Kosten €10,- p.p. incl. een goed verzorgde lunch. Aanmelden bij Jo Douven, tel. 0031 Dinsdag 25 februari 495 633343 of via mail: joenrina@hotmail. Iedere dinsdag kienen in Gemeen- com. Loopbriefjes afhalen tussen 10.30schapshuis de Reinder, Grootschoterweg 11.00 uur. Aanvang bridge 11.00 uur. Aan119 te Budel-Schoot. Aanvang 20.00uur. melden kan tot 28 februari. Zaal open vanaf 19.00 uur. Jogcursus in Hamont-Achel, een cursus Donderdag 27 februari voor beginnende joggers in het kader van Start nieuwe cursus wijn maken voor be- het "Start to Run" project. De lessen gaan ginners in 5 lessen in het gildelokaal in de door bij de fit-o-meter van Hamont en dit

Maandag 10 maart Dhr. P. Mertens, direkteur Reico Nederland geeft 2 avondlezingen bij Brasserie 't Pleintje, Burg. Remmenstraat 1 in Budel. Deze lezing gaat over vitamines en mineralen tekort in de voeding van dieren. Aanvang 19.30 uur, deelname gratis. Wegens vorig succes, gelieve via e-mail aan te melden: Reicothijs@hotmail.com Dinsdag 11 maart SJG Weert organiseert een informatieavond voor zwangere vrouwen -en hun partner- over bevallen in het ziekenhuis. De avond vindt plaats tussen 19.00 en 21.00 uur in het Auditorium van SJG Weert, Vogelsbleek 5. De toegang is gratis. Aanmelden via het inschrijfformulier op de website: www.sjgweert.nl of bij de afd. Patiëntenvoorlichting: 0031 495 572205. Woensdag 11 maart SJG Weert organiseert een informatiebijeenkomst over artrose van de knie of heup en gewrichtsvervangende protheses. De avond vindt plaats tussen 19.00 en 21.00 uur in het Auditorium van SJG Weert, Vogelsbleek 5. De toegang is gratis. Aanmelden via het inschrijfformulier op de website: www.sjgweert.nl (zie:Agenda) of telefonisch bij de afd. Patiëntenvoorlichting; 0031 495 572205. Donderdag 13 maart Unizo Limburg organiseert een roadshow in het gebouw Centraal Duurzaam Bouwen, Industrieterrein de Schacht 1112, te Heusden-Zolder. De roadshow omvat een 100 minuten durend avondprogramma. Aanvang 18.00 uur, einde voorzien op 23.00 uur. Alle kandidaatstarters zijn welkom. Voor meer info en inschrijvingen: ikwordmijneigenbaas.be Zaterdag 15 maart De Aspiranten jongens van Chiro Achel organiseren een wedstrijd gewichttrekken. Deelname is gratis, inschrijven kan u via: gewichttrekken@hotmail.com . Deelnemers en sympathisanten zijn van harte welkom om 20.30 u. in de tent op het terrein van de jongenschiro, Witteberg 30 te Achel. Voor aanvang van de wedstrijd is er een kinderdisco voor kinderen t/m 12 jr. Aanvang disco 18.00 u en einde voorzien rond 20.00 u. Gratis toegang! NIKO-Kunstacademie houdt 'Avondconcert Ponticello' in het Hubertustheater in Neerpelt. Aanvang 19.30 uur. Kaarten €5,- vvk (via Vera Baliko tel. 0032 477 610232) en €8,- aan de kassa. Iedereen welkom! NIKO-Kunstacademie organiseert 'Glass unlimited 6', een groepstentoonstelling van leerlingen met opleiding glaskunst in CC De Adelberg, Adelbergpark 1 in Lommel. De tentoonstelling duurt t/m 23 maart 2014. Aanvang 13.00 - 17.00 uur. Zondag 16 maart 2e Hands speelgoed- en kinderkledingbeurs in gemeenschapshuis de Reinder, Grootschoterweg 119, Budel-Schoot. Aanvang 10.00 - 12.00 uur. Entree is gratis en iedereen is welkom. Ook in deze agenda? E-mail dan naar HAC Weekblad: info@hacweekblad.eu de gegevens van uw activiteit of stuur een briefje naar Stationsstraat 41, Hamont-Achel.

Naar jaarlijkse gewoonte werd de parochiezaal van Achel-Statie de plaats van verzamelen van de grote groep senioren van beide gemeenten. Het jaarprogramma werd door de voorzitter en penningmeester toegelicht. Het accent komt in 2014 zeker op plaatselijke activiteiten te liggen. Naast sociaal-economische en culturele evenementen gaat de meeste aandacht naar het praktische en sportieve, zoals turnen, wandelen, fietsen, kaarten en netballen. Vooral voor turnen en netballen vragen we om extra deelnemers! In de vereniging tellen we dit jaar tien 80-jarigen en die werden met een passend geschenk bedacht. Met taart, muziek en een afsluitende broodmaaltijd werd het een aangename middag.

De Aandelen van HAC Wanneer verlies nemen op een aandeel? Woensdag 19febr2014. Een vriend van me wordt altijd boos als hij een aandeel heeft gekocht dat niet wil stijgen. Hij is niet boos op zichzelf, maar op de betreffende onderneming. Slecht management, roept hij dan pissig. Hij kijkt het nooit lang aan. Ook al lijdt hij er verlies op, weg met het aandeel. Met het vrijgekomen bedrag koopt hij dan een ander aandeel. Zo gauw hij daar winst mee maakt, vergeet hij dat hij het aandeel gekocht heeft en kijkt er niet meer naar om. Hij is er zich misschien niet zo bewust van, maar het is een sterke tactiek. Verlies snel nemen, winst lekker laten lopen. Want uit diverse onderzoeken blijkt dat deze strategie de grootste kans op vermogensgroei biedt. Wanneer kun je dan het beste een aandeel verkopen? Onderzoek wijst uit dat een daling in korte tijd van 15% of meer in heel veel gevallen de inleiding is tot een verdere daling. Zelfs een daling van 10% in een korte tijd is een sterke aanwijzing voor verder dalen. Ik denk dat dit in 70% van de gevallen zo is. Om zekerder te zijn moet je vooral de reden van de daling proberen te achterhalen. Een winstwaarschuwing dreunt nog wel een jaartje in de koers door. Omvangrijke fraude nog veel langer, zie Imtech! En volgens deze theorie is ook SBM Offshore nog steeds verkoopwaardig. Dus niet gaan bijkopen om een lager gemiddelde te krijgen! Deze week heb ik een bijzondere tip van de week. Het is een grondstof waar de laatste maanden veel over wordt gespeculeerd en geschreven. Ik heb het over Goud ($1320,-). Goud wordt verhandeld in porties van Datum 27-feb-13 20-feb-13 13-feb-13 6-feb-13 31-jan-13 24-jan-13 17-jan-13 10-jan-13 3-jan-13

31,1 gram, ‘troy ounce’ genaamd. Goud presteert al een paar maanden duidelijk beter dan de AEX of de Dow Jones index. Alle ‘goudgrafieken’ op een na wijzen omhoog. Goud noteerde zowel in juli als in december vorig jaar even $1180,. Tussen deze twee dieptepunten in, noteerde goud eind augustus $1420,-. Als de huidige koersstijging snel gaat, vliegt de goudkoers wel door deze weerstand heen richting $1550,-. Daarna is het uitkijken geblazen, maar wie nu instapt heeft dan al een mooie winst! We moeten ons realiseren dat er eigenlijk geen andere methode voor het beoordelen van de goudkoers is dan door TA (Technische Analyse van grafieken), want de goudwereld zit mega ingewikkeld in elkaar en is zeker niet alleen voor de gewone belegger ondoorzichtig. Koop-tip: gewoon een goudrekening bij uw bank openen of koop de veilige turbo: RBS GOLD TL 574. DE GETIPTE AANDELEN We kijken telkens terug naar het advies van een half jaar geleden. Maar op 13 augustus 2013 was ik op vakantie en had ik geen artikel geschreven voor de Aandelen van HAC. Dus ook geen tip van de week. Daarom hieronder eens een overzicht van de tips van een jaar geleden. Het gaat om de adviezen in de maanden januari en februari 2013. De gemiddelde koers van de AEX was over die periode zo’n 344. Dat is ten opzichte van 402 nu een gemiddelde koersstijging van 17%. De gemiddelde stijging van de Aandelen van HAC bedroeg maar liefst 40%, zie hieronder:

aandeel advieskoers koers nu Ordina 1,18 2,07 RD Shell 24,80 26,40 Ahold 10,80 13,27 ING 7,00 10,54 Fugro 46,50 40,46 Grontmy 3,35 3,88 KPN (omgerekend) 2,66 2,66 Delhaize 32,15 49,42 Facebook 26,60 67,30 Gemiddeld resultaat tot nu toe:

stijging in % 75,0% 6,4% 22,8% 50,5% -13,0% 15,7% 0,0% 53,7% 153,0% 40,5%


HAC Weekblad · Vrijdag 21 februari 2014

PAGINA 9

De nieuwste collecties zijn binnen:

Profiteer van het voordeel & gemak van al uw geldzaken onder één dak.

Kies drie voordelen en maak kans op een weekend weg! Ga vóór 21 m naar regiob aart an en doe mee k.nl met de actie!

Ook voor je co mmun Reserveer tijd iefiets! ig!

‘t Routje 1

't Routje6024 1 BP Budel-Dorplein 6024 BP Budel-Dorplein T. 0031 T 0495 - 51 84 82495 51 84 82 E info@priveplan.nl E info@priveplan.nl I www.priveplan.nl

I www.priveplan.nl

Flyer laten verspreiden met

VLASSAK

voor eerlijk advies, service en kwaliteit!

HAC Weekblad?

Fabrieksstraat 25 · Budel · 0031 (0)495 491635 · www.fietswereldvlassak.nl

Voor meer info: Stationsstraat 41, 3930 Hamont-Achel Tel. 0032 11 757201 - info@hacweekblad.eu

HORTA HAMONT-ACHEL in Hamont maakt deel uit van de HORTA winkelketen.

WATER

badkamer renovatie van A tot Z sanitair wellness watertechnieken

Overpelt KORTINGEN -30% -40% tot -50% op onze toonzaal badkamers tijdens onze

OPEN DEUR DAGEN

Zaterdag 8 en Zondag 9 Maart 9.30 u tot 17.00 u

Emiel Vlieberghlaan 12 3900 OVERPELT

www.cevek.be

Deze winkels zijn gericht op het hedendaagse buitenleven in stad en platteland. Voor versterking van ons team in Hamont- Achel zijn wij op zoek naar een:

WINKELMEDEWERKER (M/V) (28 uur) Functie omschrijving: - Het verkopen van artikelen aan klanten. - Geven van productinformatie en adviseren klanten bij de keuze van artikelen. - Behandelen klachten, garanties, ruilingen en retouren volgens procedure. - Suggesties doen voor een klantgerichte presentatie en verkoopacties. - Alle voorkomende magazijnwerkzaamheden. - Kassawerkzaamheden d.m.v. kassasysteem, zoals afrekenen van artikelen en verwerken van retouren. - Bestellen, controleren en inruimen van de voorraad. - De winkel schoon en op orde houden samen met je collega’s. Functie eisen: - Werk- en denkniveau: Middelbaar (België)/ MBO (Nederland) - Ervaring als winkelmedewerk(st)er; - Klantgericht; - Klantvriendelijk; - Gemotiveerd; - Flexibele instelling; - Woonachtig regio Hamont (België)/ Gemeente Cranendonck (Nederland) Wij bieden u: - Een prettige, informele werksfeer; - Een goed salaris en prima secundaire arbeidsvoorwaarden; Ben je geïnteresseerd, stuur dan vóór 28 februari je motivatie en CV bij voorkeur per mail naar info@hortahamont.be of per post naar: Horta Hamont Bosstraat 119, 3930 Hamont-Achel Openingsuren : Alle werkdagen van 8 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur


HAC Weekblad · Vrijdag 21 februari 2014

PAGINA 10

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014 leest u op deze pagina wekelijks de standpunten van de politieke partijen van Cranendonck op een stelling van lezers van HAC Weekblad.

Gemeenteraadsverkiezingen

Ga stemm op 19 en maar 2014! t

HAC Weekblad besteedt in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart volop aandacht aan de lokale politiek. Onze lezers hebben een aantal stellingen bedacht voor de politici. De tweede stelling is:

“Er zullen drastische ingrepen gedaan moeten worden om het centrum van Budel en Maarheeze aantrekkelijker te maken.” In totaal zullen er nog vier stellingen uitgekozen worden. Deze worden in de komende weken in HAC Weekblad gepubliceerd met daarbij de reacties van de politieke partijen. Hierbij de reacties van Elan, PvdA Cranendonck, CDA Cranendonck, VVD Cranendonck en Cranendonck Actief!

De plannen rondom de centra van de kernen in Cranendonck houden de gemoederen al enige tijd bezig. De tweede stelling gaat daarom over dit onderwerp. Volgende week weer een nieuw onderwerp op deze pagina.

Cranendonck

Samen, Voor Elkaar!

Centrumplan Budel: In het centrum van Budel is het verder van belang dat er in nauw overleg met de ondernemers gewerkt wordt aan de daadwerkelijke uitvoering van het centrumplan. Essentieel hierbij is dat er een goede locatie wordt gevonden voor de supermarkten; dicht of nabij het centrum en met voldoende parkeergelegenheid. Daarnaast moet ook de bestaande infrastructuur verder worden verbeterd, zoals het opknappen van de Deken van Baarsstraat en het verwijderen van de verhoging aan de voorzijde van het gerenoveerde gemeentehuis. Hierdoor ontstaat een mooi, aantrekkelijk, gezellig en compact centrum. Niet alleen voor de bewoners van Budel, maar ook voor toeristen en bezoekers uit de omliggende dorpen!

Voor Budel is impuls hard nodig ... Het gemeenthuis is gered, het centrum van Budel echter nog niet. Er moeten nu knopen doorgehakt worden over De Borgh, de C1000 en de Rabobank. Beschouw dat niet als losse projecten, maar maak eerst een masterplan waarin alle plannen elkaar versterken. In zo'n masterplan moeten verschillende opties vergeleken worden. Om er daar één van te noemen: verplaats De Borgh, met daarin de bibliotheek, naar de huidige C1000 of de Rabobank en aangrenzende percelen. Dat zal een geweldige impuls voor het centrum zijn. Als de C1000 komt waar nu De Borgh staat, komt er veel meer geld beschikbaar voor een nieuwe Borgh. De tuin naast het protestants kerkje kan een openbaar park worden, zodat dit kerkje ook beter tot zijn recht komt. Dat zal de beleving van het publiek verhogen, een essentiële voorwaarde voor de vitaliteit van het winkelcentrum.

Centrumplan Maarheeze: Momenteel is een werkgroep, samen met een vertegenwoordiging van de inwoners uit Maarheeze, druk bezig met het opstellen van een centrumvisie voor Maarheeze. Hoe deze visie eruit komt te zien is nu nog niet bekend. Zodra de visie gereed is en door de gemeenteraad is vastgesteld is het vanzelfsprekend dat er ook financiële middelen voor het uitvoeringsplan beschikbaar worden gesteld. Voor ELAN is het belangrijk dat er bij de uitvoeringsplannen wordt geanticipeerd op vrijkomende panden zoals: de huidige Rabobank. Deze locatie biedt, in combinatie met bijvoorbeeld een verplaatsing van de brandweerkazerne, volop kansen om een mooi, gezellig en aantrekkelijk dorpshart te realiseren. Een van de topprioriteiten uit het IDOP (Integraal Dorps Ontwikkelings Plan) van Maarheeze.

... en voor Maarheeze een goed plan Maarheeze is het meest gebaat bij een compact centrum, met de winkels zoveel mogelijk rond het huidige winkelcentrum. Bedenk nu vast wat je wilt als straks de Rabobank leegkomt. Als ook de brandweerkazerne naar het Rondven verhuist, kan dit een leuk dorpsplein opleveren (kermis). De PvdA wil het historische gebied rond de kerk tot beschermd dorpsgezicht verheffen. De gemeente moet beseffen dat alleen in nauwe samenwerking met ondernemers, vastgoedeigenaren en bewoners in beide centra echt iets tot stand kan komen.

Namens Elan, Patrick Beerten www.elan-cranendonck.nl

Namens PvdA Cranendonck, Frits van der Wiel cranendonck.pvda.nl

Om de centra van Budel en Maarheeze te verbeteren en aantrekkelijker te maken moet er volgens ELAN, zoals de stelling ook al aangeeft, behoorlijk worden ingegrepen. Voor beide centra geldt dat we met de ondernemers meedenken en mogelijkheden bekijken om leegstaande en/of leegkomende panden (ook in de naaste omgeving van het centrum) een nieuwe bestemming te geven (bijvoorbeeld wonen).

Cranendonck

www.cda.nl/noord-brabant/cranendonck/ Elk dorp in onze gemeente verdient een aantrekkelijke kern! Dat kan door de ontwikkeling van een dorpspark in Budel (nabij het protestants kerkje), een centrumplan Maarheeze of sfeervolle versiering in de andere dorpen in kersttijd. Ideeën genoeg, maar CDA Cranendonck vindt dat het aan de inwoners en ondernemers van de dorpen is om aan te geven welke ingrepen nodig zijn om aantrekkelijke centra te krijgen. De gemeenteraad kan naar ons idee niet bepalen hoe de centra er uit zouden moeten zien, dat moeten de gebruikers zelf doen! CDA Cranendonck vindt dat eerst met inwoners en ondernemers verkend moet worden hoe zij “hun” kern toekomstgericht zien. Waar liggen de kansen, wat zijn de bedreigingen? Daarna kan een plan gemaakt worden waar niet alleen uiterlijk een rol speelt, maar ook een sociaal maatschappelijke basis onder ligt. De gemeente ondersteunt dit proces en de raad besluit uiteindelijk over het plan. Zo is de samenleving aan zet, niet de overheid. Deze stelling gaat alleen over het centrum van Budel en Maarheeze. Wij willen in alle zes de dorpen een aantrekkelijk centrum! Dit kunnen we alleen realiseren als we als gemeente bereid zijn dit samen te doen met actieve (groepen) burgers. Neem bijvoorbeeld de brinkenwandeling in Soerendonk, de sociale bank in Budel-Schoot, de zonnewijzer en insectenmuur in Budel-Dorplein en het sportveldje in Gastel. Dit zijn initiatieven vanuit de buurtplatforms/ dorpsraad die opgepakt en ondersteund zijn door de burgers en de kernen weer een stukje aantrekkelijker maken. Dus vooral niet “ingrijpen” als overheid, maar faciliteren en samen doen”. Als we echt bereid zijn initiatieven vanuit de samenleving te ondersteunen zijn wij er van overtuigd dat alle kernen aantrekkelijker zullen worden. Zo zijn we er Samen, Voor Elkaar. En krijgen we het ook Samen, Voor Elkaar!

Namens CDA Cranendonck, Frans Kuppens www.cda.nl/noord-brabant/cranendonck/

De centra van Budel en Maarheeze hebben, naast de gemeenschappelijke problematiek van de leegstand van winkels, verschillende problemen.

Door de vele webshops is er veel minder behoefte aan winkeloppervlak, mensen die weten wat ze willen kopen gaan vaak niet meer naar de winkel maar kopen online. Het gevolg is leegstand en sfeerverlies in de centra. De winkelcentra zullen kleiner en compacter moeten worden met meer sfeer. Ondernemers hebben de moeilijke taak hier oplossingen voor te vinden zoals een ander soort winkels, meer sfeerbeleving, andere openingstijden en nieuwe concepten. De gemeente zal met nieuwe regelgeving moeten komen, met meer vrijheid voor de ondernemers en doelgerichte en bredere bestemmingen voor panden zoals winkels, woningen en kantoren .

Hoewel de centra van Budel en Maarheeze de grootsten zijn, gaan álle kernen Cranendonck Actief! (CrA!) aan het hart. Het zou niet juist zijn alle aandacht alleen op de twee hoofdwinkelcentra te richten. Laten we óók vaststellen dat een aantrekkelijk centrum een gedeelde verantwoordelijkheid is. De gemeente alléén kan nooit een centrum echt aantrekkelijk maken. De rol van de gemeente is om partijen bij elkaar te brengen, te inspireren tot goede plannen, te verleiden tot investeringen én om goede plannen (tot stand gekomen samen met… juist!) te faciliteren.   In Budel is inmiddels die samenwerking op gang gekomen middels het centrummanagement. In Maarheeze is men bezig met het ontwikkelen van een centrumplan. Het goede nieuws is dus dat er iets gebeurt. Het slechte nieuws is echter dat een masterplan ontbreekt. Zowel voor de hele gemeente als voor de diverse kernen. En daar waar een masterplan ooit is opgesteld, blijkt dat er onvoldoende fondsen zijn om alle gewekte verwachtingen waar te maken. Dat is slechte planning.   Intergraal plannen is dus moeilijk voor onze gemeente. En dat is jammer voor Schoot, maar ook voor Budel. Want als er ooit een mogelijkheid is geweest Budel-centrum als geheel te verbeteren, dan is het nu. Supermarktondernemers willen hun zaak verplaatsen; de Borgh is aan vernieuwing toe, er is ruimte in het centrum beschikbaar en de RABO beslist wil meewerken aan een oplossing voor hun leegstaand pand. Allemaal projecten waar in principe geld voor beschikbaar is. Helaas lijkt het erop dat (wederom) gekozen wordt voor aparte oplossingen. Belangrijk is dat er levendigheid in het centrum komt en een gemeente- en gemeenschapshuis in het centrum dragen daartoe aanmerkelijk bij.   Tenslotte: we zien onze maatschappij veranderen. Het "ouderwetse" winkelen wordt razendsnel ingehaald door e-shopping. Het is dus geen optie om leegstand te bestrijden met meer winkels. Ook zien we dat ouderen graag in of nabij een centrum, dichtbij voorzieningen willen wonen. Dat betekent dus dat je op die mogelijkheid moet sturen als gemeente. Winkels voor woningen daar waar mogelijk.   Cranendonck Actief! heeft altijd gepleit -en zal blijven pleiten- voor een integrale oplossing, daarbij ondernemers, inwoners én plaatselijke specialisten betrekkend. Dat kan aan de voorkant misschien iets meer tijd kosten, maar zal uiteindelijk veel meer opleveren.

Namens VVD Cranendonck, Sjaak den Breejen www.cranendonck.vvd.nl

Ton Dijkmans, fractievertegenwoordiger en kandidaat-raadslid Cranendonck Actief - www.cranendonckactief.nl

Maarheeze wordt doorsneden door de A2 waardoor de oude kern met de kerk en andere historische gebouwen buiten het dorp ligt. Maarheeze heeft geen duidelijke kern. In 2012 heeft de VVD een motie ingediend om een centrumplan voor Maarheeze te ontwikkelen, maar dat zal geen oplossing bieden voor de tweedeling. Het plan is in ontwikkeling en moet samen met dorpsraad, ondernemers, inwoners met goede ideeën en geïnteresseerden ontwikkeld worden, zodat goede ideeën niet verloren gaan. Het plan moet in 2015 gereed zijn om besproken te worden met de inwoners. Budel heeft het voordeel van een duidelijke kern met enige mooie historische gebouwen, het Schepenhuis en het Protestantse Kerkje zijn blikvangers. Het groen bij het kerkje moet bij voorkeur bewaard blijven, daar moet nog een oplossing voor komen. Het Capucijnerplein moet opgeknapt worden. De VVD steunt de verhuizing van de supermarkt en er moet snel een plan komen voor het gebouw van de Rabobank. De VVD is blij met de oplossing voor centrummanagement in Budel, ondernemers die zelf het heft in handen nemen en hun problemen aanpakken en proberen op te lossen.


HAC Weekblad · Vrijdag 21 februari 2014

PAGINA 11

ELAN=

WARMTE

Echte Lokale Aandacht Nu!!

Lijst 1

centrale verwarming warmtepompen zonneboilers klimatisatie

Schakel over op gas en bespaar tot 750 euro per jaar. Gratis thermostaat bij aankoop van nieuwe CV ketel tijdens onze

OPEN DEUR DAGEN

Zaterdag 8 en Zondag 9 Maart

9.30 u tot 17.00 u

Van links naar rechts: Marijn Mommers (Soerendonk), Jos Derks (Gastel), Leonie Bruggink-Van Der Steen (Budel-Schoot), Joost Craenen (Maarheeze), Patrick Beerten (Budel, Lijsttrekker en kandidaat Wethouder), Vincent Kees (Budel-Dorplein), Martien Beliën (Gastel), Carry van Rooij (Budel-Schoot).

t l e p r e v O

Eerlijk, realistisch en zonder loze beloften de gemeente besturen!

WWW.ELAN-CRANENDONCK.NL

Emiel Vlieberghlaan Vlieberghlaan 12 12 3900 3900 OVERPELT OVERPELT

IS ER VOOR U

www.cevek.be www.cevek.be

LIJST 5 Kandidaten 1. Sjaak den Breejen (Maarheeze) 2. Carola Meuwissen (Maarheeze) 3. Jordy Drieman (Budel) 4. Stefan Greve (Budel) 5. Frans Keizer (Maarheeze) 6. Frank van Mierlo (Budel) 7. Janine Bouwmans - Straus (Budel-Schoot) 8. Hendrik van den Boogaard (Maarheeze) 9. Theo Bouwmans (Budel-Schoot) 10. Thijs Hendrix (Maarheeze) 11. Rens Vale (Maarheeze) 12. Bert Manders (Maarheeze) 13. Frank Walkate (Budel)

v.l.n.r. Frans Keizer, Jordy Drieman, Carola Meuwissen, Sjaak den Breejen en Stefan Greve De VVD is er voor om

De VVD is er voor om

de lokale economie en werkgelegenheid te stimuleren door de realisatie van het Duurzaam Industriepark Cranendonck (DIC) en van Hof van Cranendonck te ondersteunen

De VVD is er voor om

in te zetten op veiligheid, bestrijding en preventie van woninginbraak en van drugs gerelateerde criminaliteit. Meer blauw op straat te hebben en een duidelijke handhaving van regels.

De VVD is er voor om

de gemeentelijke financiën op orde te houden en ieder jaar weer een sluitende begroting te presenteren en tekorten niet door te schuiven naar de toekomst. De OZB in de komende raadsperiode niet te verhogen.

te zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer op de A2 door die te verbreden en te zorgen voor minder sluipverkeer door Maarheeze. Een goede oplossing te maken voor het vrachtverkeer van het Bedrijventerrein en LOG Chijnsgoed. In te zetten op treinvervoer tussen Antwerpen en Weert.

De VVD is er voor om het bestemmingsplan voor de uitbreiding van Budel-Noord gereed te maken zodat we klaar zijn als er vraag komt naar nieuwe woningen, bijvoorbeeld door de nieuwe werkgelegenheid op het DIC.

De VVD is er voor om de regeldruk voor bedrijfsleven en burgers te verminderen en waar mogelijk regels af te schaffen. Eén wethouder aan te wijzen die deregulering als taak in zijn portefeuille heeft.

De VVD is er voor om gebruik te maken van de unieke ligging van Cranendonck te midden van prachtige natuurgebieden voor ontwikkeling van toerisme en ontspanning voor de inwoners en bezoekers.

De VVD is er voor om de gemeente het nieuwe welzijn-zorg arrangement te laten regisseren, uitgangspunt is één gezin, één hulpverlener. Multifunctionele accommodaties en buurthuizen zijn belangrijk, het zijn plaatsen waar mensen elkaar ontmoeten, elkaar helpen en kunnen ontspannen.

De VVD is er voor om goed onderwijs in Cranendonck te waarborgen en het College Cranendonck uit te breiden met technisch onderwijs om op te leiden voor werk op het DIC en in de industrie in het algemeen.

De VVD is er voor om de Nassau-Dietzkazerne te ontwikkelen waarbij hergebruik van het kazerneterrein arbeidsplaatsen op moet leveren, géén bedrijventerrein, permanente bewoning of detailhandel. Verder dient de Gemeente de regie strak in één hand te houden.

Daarom is de VVD er.. Voor U! www.cranendonck.vvd.nl


HAC Weekblad · Vrijdag 21 februari 2014

PAGINA 12

Van Fulpen: kwalitatief en betrouwbaar voor een goede prijs

Creatief met Ziekenzorg

Vrijdag 14 februari verzamelden onze creatievelingen van ziekenzorg zoals elk jaar in de Burg voor een gezellige crea-namiddag en dit onder de deskundige leiding van Mon Bex. Broodmandjes en ook hartjes uit pitriet stonden op het verlanglijstje, het was immers Valentijntjes dag!

en dat met wat hulp van enkele kernleden. Iedereen verschoot van eigen werkkunst…Na een bijzondere intermezzo met taart, koffie en met zelfs accordeonmuziek werd de laatste hand gelegd. Mon zorgde voor de laatste afwerking. Fier ging elke deelnemer met een wel zelfgemaakt broodmandje en/of pitriethartje naar huis…En niemand had na afloop nog stramEr werd gevlochten met pitriet dat me vingers…ze waren weer helehet een lieve lust was om te zien maal soepel! Mooi toch?

BUDEL - Het klinkt zo vanzelfsprekend: een automaterialenbedrijf dat eerlijk is, zijn hand niet omdraait om moeite te doen voor die ene particulier en een band opbouwt met vaste klanten. Maar of dit vandaag de dag nog wel zo logisch is? Bij Van Fulpen Automaterialen uit Budel is het in ieder geval al 33 jaar een tweede natuur. “Ik blijf mijn best doen, voor iedereen”, zegt André van Fulpen in de zaak aan de Instraat 19 in Budel. Al langer dan drie decennia is Van Fulpen Automaterialen een begrip voor Budel en omgeving. De eerste kernwaarde van het bedrijf komt meteen naar voren als je een stap in de winkel gezet hebt. Het aanbod van auto-onderdelen en toebehoren zoals olie, gereedschappen, accu’s en poetsproducten is gigantisch. Daarnaast is alles piekfijn geordend in overzichtelijke schappen. En als iets niet op voorraad is, dan ligt het doorgaans de dag erna in de winkel. André: “Grofweg tachtig procent van de auto kunnen we leveren.” En zo kan de particulier bij Van Fulpen terecht, maar ook hobbyisten die zelf sleutelen aan hun voertuig tot aan professionele gebruikers zoals garage- of vrachtwagenbedrijven. Maar of er nou een particulier of een grote zakelijke klant aan de balie staat, onderscheid in service is er niet, maakt André duidelijk. “We zoeken alles uit voor de klant,

André en Wessel van Fulpen helpen klanten in hun zaak. wat voor vraag of soort auto ze ook Dus heb je ook eigenlijk altijd een maar hebben. Wij zorgen dat we al- Van Fulpen aan de lijn, die met hart tijd een antwoord klaar hebben. Dit en ziel je te woord staat.” lijkt vanzelfsprekend, maar ik hoor Naast klantvriendelijk en betrouwverhalen dat het niet overal het baar maakt Van Fulpen zich ook geval is. Maar als een klant iets aan sterk door kwaliteit te bieden voor mij vraagt, dan hoor ik mijn best te een passende prijs. “Ik hoef niet de doen. En of dat nou iemand met goedkoopste of de duurste te zijn, een oldtimer is of een transportbe- maar ik lever wel hoogstaande prodrijf met honderd vrachtauto’s, ik ducten waar we achter staan.” Want loop er even hard voor.” goedkoop is meestal duurkoop. Dit En bovenstaande uitspraken zijn geldt zeker voor onderdelen met niet zomaar uit de lucht gegrepen. betrekking tot veiligheid, zoals remMeerdere malen klinkt tijdens het men en sturen, hier ben je beter af interview de deurzoemer, waarna met kwaliteitsproducten dan met André zich vriendelijk excuseert en de laagste prijs. Je bent zeker van zijn aandacht verplaatst naar een een goede werking en er zit garanklant. Veel van hen kennen hem en tie op.” andersom. En dat is typerend voor Van Fulpen is gelegen in de Ineen familiebedrijf als Van Fulpen. straat 19 in Budel en is iedere “We zijn met zijn vieren. Mijn broer werkdag doorlopend geopend en ik zijn eigenaar van het bedrijf, tussen 8.30 en 18 uur. Op zaterdag mijn vader is ook nog veel aanwe- kan iedereen er terecht tussen 9 en zig en we hebben een werknemer. 16 uur. Telefoon 0031 495 493716.

Creatief met Ziekenzorg cm Hamont-centrum.

Prinsenbezoek CV De Roesdonkers Soerendonk SOERENDONK - Op vrijdag 28 februari zal ons prinsenpaar alle mensen een bezoek brengen die tijdens carnaval niet aanwezig kunnen zijn.

om deze mensen aan te melden bij Maria van Meijl (telefoon 0031 6-13282204). Alvast bedankt voor de medewerking.

Om er zeker van te zijn dat we niemand vergeten vragen we jullie

Dat léés je!

COMFORT

HAC Weekblad

THE DIFFERENCE

ramen en deuren zonwering en rolluiken ventilatie luchtdicht bouwen

BETWEEN

STYLE AND FASHION IS

QUALITY CANALI

-

ETON

-

ETRO FEDELI -

JACOB COHËN - PT01 / PT05 ALESSANDRO GHERARDI

-

HERNO

Maasstraat 32 | 6001 ED Weert | Tel. 0495 45 25 35 info@charlainherenmode.nl | www.charlainherenmode.nl

SUPER isolerend 3-ledig glas voor de prijs van dubbel glas Rolluiken gegarandeerd de laagste prijs tijdens onze

OPEN DEUR DAGEN

SHIMANO-ACTIE op=op! Schoenen + Pedalen + Overschoenen van 164.95 nu

Zaterdag 8 en Zondag 9 Maart

119.95

9.30 u tot 17.00 u

t l e p r e v O Emiel Vlieberghlaan 12 3900 OVERPELT

www.cevek.be

VLASSAK

Fabrieksstraat 25 · Budel · 0031 (0)495 491635 · www.fietswereldvlassak.nl


HAC Weekblad · Vrijdag 21 februari 2014

PAGINA 13 www.muntpassage.nl • sfeervol • overdekt • bekende merken • persoonlijk • food & fashion

Krasse Vastelaovendj Weken U kunt nog krassen tot 1 maart!

23

zondag Koopzondag 23 februari Winkels zijn geopend van 13.00 tot 17.00 uur en u kunt gratis parkeren.

1974 - 2014

februari

WEERTER WINKEL ZONDAG 13.00 - 17.00 uur

FINAL SALE bij Paul Jacobs Fashion DAMES & HEREN WINTERCOLLECTIE

1 artikel 50% KORTING 2 artikelen 60% KORTING *Uitgezonderd Woolrich/Parajumpers

KOOPZONDAG 23 februari 13.00 -17.00 uur

Paul Jacobs Fashion | Langstraat 31/33 | 6001 CT Weert | T 0495 54 73 73 info@pauljacobsfashion.nl | www.pauljacobsfashion.nl

GRATIS PARKEREN BEHALVE PARALLELWEG

h l v w. n l

Winkel zondag!


HAC Weekblad · Vrijdag 21 februari 2014

PAGINA 14

Daisy Winters Advocaat Maak direct online een afspraak: www.advocatenkantoor-daisywinters.be info@daisywinters.be - 0032 11 73 52 50

Fritu

Dat HAC't erin!

m

pk e

Iedere vrijdag: • Alle soorten hamburgers......................€2.00

lu ur Ut K

Stationsweg 62 Budel-Dorplein T: 0031-495495069

iedere Zaterdag • Frikandel..............................................€1.00 februari topper • Vers haantje, friet mayo, rauwkost, bier of fris (enkel in ons restaurant).............€7.95 Acties geldig tot en met 1 maart 2014: • Euroknaller: Viandel.............................€1.00 • Ambachtelijk lekker: vietnamese loempia + saus  (uit eigen keuken) ................................€1.00

ROEL’S PARTY SERVICE • Verhuur van hot-dog/frituurwagen • Verzorgde BBQ’s • Springkastelen • Tafels, stoelen,tenten, koelingen, borden, bestek, enz. En.... nu ook drank! Compleet verzorgde feesten van A tot Z! Rekening houdend met ieders budget! Beliën Roel, Papekamp 28 · 3930 Hamont-Achel Tel. 0032 496 213462 · info@roelspartyservice.be

Wij doen gratis de afwas!

www.roelspartyservice.be Uw advertentie in HAC Weekblad... Uw advertentie in 21.250 brievenbussen! Budel, Budel-Schoot, Budel-Dorplein, Maarheeze, Gastel, Soerendonk, Hamont, Hamont-Lo, Achel, Achel-Statie, Neerpelt, St. Huibrechts-Lille, Herent, Boseind, Grote Heide.

Omdat Microsoft stopt met de ondersteuning van Windows XP organiseren wij

Mijn moeder, Annie v/d Putten uit Soerendonk, verdient zeker een bloemetje omdat zij altijd klaar staat voor ons met drie kindjes en voor de andere twee dochters en vier kleinkinderen, voor ons pap, daarbij nog werkt, vrijwilliger is bij de Zonnebloem en het allerbelangrijkste: ze heel veel tijd vrijmaakt voor de zorg van onze lieve opa en oma! Aangevraagd door Lieke v/d Putten.

XP-dagen Op 24 en 25 februari van 13:00 uur tot 21:00 uur U kunt bij ons terecht voor: Vrijblijvend advies Upgraden van uw computer Aanschaf van een nieuwe computer

Help Alzheimer overwinnen. Dan hoeft niemand zichzelf te verliezen. 1 op de 5 mensen krijgt dementie, waarvan Alzheimer de meest voorkomende vorm is. www.alzheimer-nederland.nl

Jogcursus in Neerpelt

Op dinsdag 4 maart begint in Neerpelt een cursus voor beginnende joggers in het kader van het ”Start To Run “ project. De lessen gaan door bij het Sportcentrum Dommelhof te Neerpelt en dit telkens op dinsdag om 19u.

START TO RUN

joggen voor beginners

Jogcursus in Hamont -Achel

Op zaterdag 8 maart begint in Hamont-Achel een cursus voor beginnende joggers in het kader van het ”Start To Run“ project. De lessen gaan door bij de fit-o-meter van Hamont en dit telkens op zaterdag om 10u.

Na 10 weken kunnen alle deelnemers vlot 5 km lopen...ja U ook!

Christianne Gelegenheidsbloemwerken en HAC Weekblad schenken elke week een Bloemetje van de Week! Wie verdient volgens u een bloemetje? Vul onderstaande bon in en lever die in bij HAC Weekblad, Stationsstraat 41, 3930 Hamont-Achel of stuur de gegevens via mail naar info@hacweekblad.eu Naam aanvrager: .................................................................................... ADRES:...............................................................TEL........................................ NAAM ONTVANGER:......................................... ADRES:...............................................................TEL........................................ Waarom verdient hij / zij een bloemetje?...................................... .......................................................................................................................... ..........................................................................................................................

Opmerking: Natuurlijk train je onder deskundige leiding van onze looptrainers. De prijs bedraagt 50 Euro voor 10 lesweken met opvolging tot november 2014. Inschrijvingen kunnen gebeuren bij de eerste les. Voor meer info: Louis Geboers 011 44 59 23 (na 19u) louisgeboers@hotmail.com

Doe mee en je zult versteld staan van jezelf!

Fabrieksstraat 35, Budel · T 0031 6 2383 3603 · christiannebloemwerken@gmail.com www.christiannegelegenheidsbloemwerken.nl - www.bloemenbudel.nl

Heb je het al gezien?

Het laatste nieuws uit onze regio zie je op Horizon TV CRANENDONCK KIJKT UPC DIGITAAL KANAAL 31 OF KIJK VIA RTVHORIZON.NL


HAC Weekblad · Vrijdag 21 februari 2014

PAGINA 15

Unieke actie bij Winzo: bij aanschaf wandmeubel: luxe KEUKENROBOT

GRATIS

Grote keuze in slaapkamers

Toonzaalopruiming halfhoogslapers tot

• massief hout • sfeervol kersen • kast en bed in diverse maten

Gratis levering gratis montage en gratis SERVICE: uw oude slaapkamer wordt gratis retour genomen.

–50%

Italiaans topdesign

Het gemak van een hoger en verrijdbaar bed!

zondag open!

• perfect zitcomfort     • vele maten en leerkleuren • van losse bank tot hoekopstelling

ZITZAK

e59.-

RELAX LEERACTIE € €1495,vele kleuren

M E U B E L E N & S L A A P C O M F O RT Hamonterweg 143 • Achel tel. 011/64 05 0032-11-640559 59 Hamonterweg 143 ·• Achel · T. · www.winzo.be www.winzo.be

Zondag open van 13-18 u.

OPEN: maandag t/m zaterdag 9.30-18.00 + zondag 13.00-18.00 uur GRATIS BEZORGSERVICE + gratis opruimen van uw oude meubelen


HAC Weekblad · Vrijdag 21 februari 2014

PAGINA 16

Getrouwd

1

Getuige van een ongeluk, een leuke gebeurtenis of heeft u gewoon een mooie foto gemaakt in Hamont-Achel, Cranendonck of Neerpelt? Stuur uw kiekje naar info@hacweekblad.eu en wie weet staat uw foto volgende week in ‘Kiek ‘s hiej’.

3

2

Patrick Ziyan en Jolanda Verhoeven stapten op 14 februari in het huwelijksbootje. Guido Boets maakte deze foto bij de plechtigheid in het gemeentehuis van Hamont.

Kinderpaintball bij Bullseye Paintball Bullseye te Budel bestaat sinds april 2013 en heeft sindsdien al een veel volwassenen (vrienden/ collega's/familieleden/voetbalteams/studenten) ontvangen met plezier. Nu is sinds januari ook de mogelijkheid voor kinderen (vanaf 8 jaar) om te paintballen.

om 14.30 uur zullen de jeugdprins en -prinses en -adjudante van Budel, Budel-Schoot en Budel-Dorplein deze officiële opening komen doen. Dus ouders, familie, vriendjes, klasgenoten... kom naar deze knallende opening met Jens & Pleun (Budel), Cas & Eline & Britt (Budel-Schoot) en Jelte & Sophie (Budel Dorplein)! Paintball Bullseye Dit feit is nog niet gevierd met een ligt aan de Grootschoterweg 6 te officiële opening.  Maar dat gaat Budel. Meer info op de website: wel gebeuren! Zaterdag 22 februari www.paintballbullseye.nl

5

4

Natuurgebied Loozerheide Natuurgebied de Loozerheide in het Kempen~Broek wordt groter en natter dankzij een grondruil van ARK Natuurontwikkeling met een agrariër en met het ministerie van Defensie. Met geld van de provincie Limburg kan ARK samen met Natuurmonumenten een groots nat natuurgebied ontwikkelen.

7

6

Om natte natuur te laten terugkeren gaat er de komende tijd het nodige veranderen op de Loozerheide bij Weert. Ten eerste wordt het grootste deel van de populieren gekapt. Ook wordt op voormalige akkers de bovenste laag landbouwgrond afgegraven. Zo keren de natte laagtes, die er vroeger ook waren, weer terug. En om het

water niet te laten wegstromen worden er diepe sloten gedempt. Door vernatting en begrazing ontstaat een grote variatie in hoge en lage begroeiingen en ontstaat een afwisseling van kletsnat en gortdroog grasland. De Loozerheide is nu al een bijzonder soortenrijk gebied. In de toekomst zal het gebied nog spectaculairder worden. Zelf zien? Wie wil weten hoe de Loozerheide er nu uitziet en hoe het straks gaat worden is van harte welkom om mee te gaan met een excursie op zondag 23 februari. De excursie vertrekt om 14.00 uur vanaf de Boshoverheideweg in Weert. Opgave verplicht bij denis. frissen@ark.eu. Er zijn geen kosten aan deze excursie verbonden. Denk aan gepast schoeisel.

Boogurt reünie Nog een klein maandje en dan is het zover. Reünie basisschool De Boogurt. Het belooft een gezellige avond te worden waarbij velen nog eens in gedachten terug gaan naar hun “liegere schooltied!”

8

9

1. Een foto van aan het zinkfabriek in Budel-Dorplein. Foto Guido Boets 2. Het pimpelmeesje een van de vele bezoekers op de voedertafel. Foto Gerard Coenen. 3. Maaike uit Neerpelt wilde eens artistiek doen met een lieveheersbeestje dat in de serre thuis in het zonnetje zat. 4. Deze druppels werden op de foto gezet door Leike Jaeken. 5. Natuurgebied de Loozerheide in het Kempen~Broek gebied. Aanstaande zondag is er een excursie in dit gebied. Lees er elders op deze pagina meer over. De foto is gemaakt door Bob Luijkx. 6. Ook in Achel-Statie staan er nog steeds appels aan de bomen.  Foto Wout van Gils 7. "Deze tortel-duifjes zijn in elk geval al klaar voor het voorjaar. Gezien in mijn tuin," schrijft Warke Habraken 8. Dit roodborstje komt elke dag een graantje meepikken in mijn tuin. Jules Vaesen 9. Gezien in onze tuin; meibloempjes in februari. Foto Jacques van Hierem

Gespreksstof voldoende door de honderden foto’s die de fotocommissie in de lege school gaat ophangen. Naast de feesttent zijn er ook vele lokalen ingericht om, onder het genot van een drankje, oude herinneringen op te halen Een foto uit de oude doos a.d.v. foto’s of “sterke” verhalen van wordt gecheckt. Hierbij vragen we vriendelijk aan alle inschrijvers onoud-klasgenoten. der de 25 jaar uit de tweede ronde Op 15 maart verwelkomen we om hun legitimatie mee te nemen. eerst onze jongste gasten (school- Wij werken met een polsbandjesverlaters 2008 t/m 20013) van systeem voor het aankopen van 18.30 uur tot 20.00 uur. Vanaf alcoholische dranken. Logischer20.30 uur worden alle schoolverla- wijze schenken wij géén alcohol in ters van 2007 of eerder verwacht. het eerste deel van de avond en in Alle oud-leerlingen zullen door het het tweede gedeelte niet aan perhuidige team worden opgewacht sonen onder de 18 jaar. waarbij allereerst de inschrijving Tot de vijftiende maart!


Wonen in de Grensstreek

HAC Weekblad · Vrijdag 21 februari 2014

PAGINA 17

Elke maand verschijnt deze bijlage in HAC Weekblad met nieuws over makelaardij, financiën, verbouwen, bouwen, huis en interieur!

Hoogwaardige luxe tegen zeer betaalbare prijzen Wie een blik werpt door de etalage van Living & Relax Interieurs in Lommel krijgt een fraai overzicht van wat de winkel te bieden heeft. Slaapcomfort, stijlvol interieur, relaxfauteuils en raam- en muurdecoratie. Kortom, het totale plaatje. Naast een stijlvol en kwalitatief interieuraanbod doet eigenaar Toon van Gastel zijn best om persoonlijk advies te leveren zodat mensen tevreden en met comfort op maat naar huis gaan. De inrichting van de winkel krijgt met de fraaie bankstellen, originele schilder- en fotokunst en andere interieurartikelen een stijlvolle indruk. Toon omschrijft het als betaalbare luxe waarbij je betaalt voor de kwaliteit in plaats van het merklabel. Deze charismatische eigenaar maakt het zijn klanten graag naar de zin en daarom staat een wijntje of koffie (naar gelang het tijdstip) altijd klaar. “Mensen moeten zich vertrouwd voelen en overtuigd zijn van ‘oké, dat komt goed’.”

voor maakt de winkel (eventueel samen) met een binnenhuisarchitect en de klant speciale sfeerborden. Dit zijn een soort collages zo- In de winkel van Living & Relax Interieurs dat het gehele interieur visueel en tastbaar wordt. En dan wordt er gekeken naar welke kleurstalen mooi staan, of die grote tafel wel staat bij het totaal, wat voor belichting voor de juiste sfeer zorgt en wat voor accessoires zoals kunst de finishing touch geven. Zo wordt in één oogopslag duidelijk hoe het resultaat eruit zal zien.

Een lastige vraag voor velen is: wat wil ik nou eigenlijk met mijn interieur? Weet je daar geen antwoord op, dan zou je kunnen gaan gokken, met alle risico’s van dien. Door de werkwijze van Living & Relax worden teleurstellingen tot een minimum beperkt.

Living & Relax staat voor betaalbaOok voor op maat gemaakte relaxfauteuils re luxe van hoogwaardige kwaliteit. “We werken alleen met kwaliteitsmaterialen als beuken en koudschuim in plaats van polyether, want daar ga je na een tijdje doorheen zitten.” Living & Relax werkt daarnaast uitsluitend met fabrikanten uit Nederland en België. Deze hoogwaardige leveranciers zijn onder meer Macazz, Danca, Fitform en Kluskens “Zij leveren hoogwaardige Europese materialen en kunnen, als klanten dat willen maatwerk, Voor een compleet interieur naar Living & Relax geheel naar eigen stijl leveren.”

Veel mensen gaan bij het aanschaffen van een bankstel vooral af op het uiterlijk en de afmetingen. Maar Toon gaat bij zijn advies eerst op andere wensen in. “We gaan eerst kijken naar wat voor zitcomfort je fijn vindt. De ene bank zit stevig en de ander nonchalant comfortabel. Maar ook de zitdiepte en de hoogte van het rugkussen is belangrijk. Daarna bepalen we hoe groot het meubilair moet zijn en in welke opstelling het beste past. En vervolgens komt pas het soort stof of leer.” Want je kunt wel tweehonderd banken laten zien, je kunt maar op een paar manieren zitten. En dit geldt ook voor de geheel op maat gemaakte relaxfauteuils waar gelet wordt op zithoogte, -diepte en armleggerhoogte. Klanten komen bij Living & Relax voor een nieuw bankstel, maar ook voor een compleet interieur. Hier-

Bij Living & Relax kunt u ook de verschillende mogelijkheden bekijken voor JASNO Shutters. Dat zijn houten binnenluiken met verstelbare lamellen. Ze zorgen voor sfeer, comfort en privacy in ieder interieur. U kunt ze helemaal aanpassen aan uw smaak en inrichting met de verschillende lamelbreedtes, kleuren en bedieningsvormen. Het is een kwaliteitsproduct dat Bij Living & Relax kunt u ook terecht voor JASNO shutters jaren meegaat en gemakkelijk is in onderhoud. Living & Relax interieur ligt aan het Kerkplein 9A

in Lommel en is telefonisch te bereiken via 00324 84675079 en per mail via info@living-relax.be. Op donderdag en vrijdag geopend van 10.00 – 18.00, zaterdag van 10.00-17.00 en zondag van 13.30 tot 17.30. Meer informatie op www.living-relax.be en www.facebook.com/LivingenRelax.


HAC Weekblad · Vrijdag 21 februari 2014

PAGINA 18

Verbouwing Huiskamer van Budel-Schoot

BUDEL-SCHOOT - Zoals u vorige week in HAC Weekblad al kon zien, wordt er hard gewerkt door Jan Staals de meubelmaker en Wim van den Berg de meubelschilder. Voor een mooi resultaat is alles drie keer gelakt en is alles water bestendig. Ook mevrouw Toos Looijmans is druk doende met de overgordijnen. Op 16 maart om 15.30 uur wordt de huiskamer geopend, maar er moet nog veel geburen. Bovendien staat de carnaval voor de deur en komt de tweedehands kinder- en speelgoedbeurs er aan. Er worden nog enkele dames en heren gevraagd die op zaterdag en zondag enkele uren aanwezig willen zijn.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij Leonie Bruggink, telefoon: 0031 435-494524 en e-mail l.brugginkvandersteen@upc. nl Beste lezer, er wordt zo hard gewerkt om de Huiskamer tot een succes te maken door het Platform, laat hen niet in de steek, en meldt u aan als vrijwilliger! Ook dames en heren van buiten Budel-Schoot zijn van harte welkom!

LE SPECIA tie: ingsac k a m kennis

gratis ies radv u ie r e int n levere bij in eZE van d ! tentie adver

      

Slaapkamers Wall-Deco / Behang Hoeksalons / Zetels Relax Fauteuils Gordijnen / Shutters Verlichting Vloerkleden

Inzicht in uw mogelijkheden in België.

Goed geïnformeerd emigreren. Dat is het idee.

Roy Maassen en Frank de Haas, accountmanagers België.

Living & Relax voor:  Interieuradvies op maat  Complete inrichting  Kleuradvies  Luxe accessoires  Maatwerk  Totale projecten

Samen kom je tot een beter advies. Ook al ligt België naast de deur; in België gaan wonen is toch echt emigreren. Een stap die u weloverwogen neemt. Onze specialisten helpen u dan ook aan antwoorden op vragen over bouwen, kopen, wonen, werken en leven in het prachtige België. Door uw ideeën en wensen met onze kennis en ervaring te combineren komen we vaak tot grensverleggende adviezen. Kijk voor meer informatie op www.rabobank.nl/weert.

Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren.

Kerkplein 9A 3920 Lommel · 0031 484 675079 · www.living-relax.be Villa-Landhuis te Hamont-Achel

Uw (t)huis, onze zorg www.vastgoedfransen.be Tel. +32 11 645500 info@vastgoedfransen.be Herent 40 • 3910 Neerpelt BIV makelaar 506577

géén verkoop = géén kosten

Bouwgronden te Hechtel

Zeer rustig gelegen bouwplaats, met gevelbreedte van 18m en diepte 40m. Aanschaf i.c.m. aanliggende grond van gelijke grootte mogelijk!

e129.500

Bewoonbare opp: 248m² Bouwjaar: 1968 Badkamers: 1 Slaapkamers: 4 Terras: ja Garage: 1 EPC: 221 kWh/m2

Onderwijslaan 8 3910 Neerpelt

Bewoonbare opp. : 180 m² Bouwjaar: 1961 Slaapkamers: 3 Badkamers: 1 Garages: 1 nieuw Vg-Wg-Gdv-Gvkr-Gvv e369.000 EPC in aanvraag

Bouwgrond te Overpelt

Bouwgrond Hamont Achel

Mooi perceel bouwgrond (HOB) met een oppervlakte van 452m2. Gelegen in Overpelt - Lindel in een landelijke omgeving. Er is géén bouwverplichting!

Grondopp. : 775 m² Perceel breedte: 17 m Bestemming: woongebied

e95.000

Mooie, rustig gelegen bouwplaats, op wandelafstand van het centrum van Achel gelegen.

e210.000

e149.500


HAC Weekblad · Vrijdag 21 februari 2014

PAGINA 19

Boonen Interieur: van klassiek, modern tot design en romantisch Boonen Interieur is reeds 20 jaar een gevestigde waarde in Hamont. Dit is het adres voor onder meer verven en toebehoren, gordijnen, zonwering, houten shutters, behangpapier, klein meubilair, decoratie, vloerbedekking en tapijt op maat. Ook verzorgt het bedrijf aan de Bosstraat 94 al uw binnen- en buitenschilderwerken en geeft het vrijblijvend interieuradvies, zowel op locatie als in de winkel. Zo helpt Boonen Interieur u bijvoorbeeld graag bij het bepalen van een passende kleurlijn. Hierbij is er keuze uit een uitgebreid kleurenpallet van merken als Boss Paints,Farrow & Ball , flamant, Ilse De Meulenmeester,... Daarnaast is er een goedkoper alternatief , het huismerk muurprim en acrymuur dat tot 40 % goedkoper is.. Met verschillende onderdelen profileert Boonen Interieur zich. Bijvoorbeeld met de shutters, de houten binnenluiken met verstelbare lamellen die tegenwoordig flink aan populariteit winnen. Shutters zijn een bijzonder alternatief voor gordijnen of jaloezieën. Maar wie liever voor gordijnen kiest, heeft bij Boonen Interieur de keuze uit hoogstaande merken als Kobé, Artelux, JAB, Chivasso, Kendix,􏰀 Gratis voor u gemeten en geplaatst, terwijl de confectie in eigen atelier gebeurt. Ook tapijten worden speciaal voor u op maat gemaakt, net als de zonweringproducten. Deze geven een unieke stijl aan elk interieur, of dat nu klassiek, modern, design of romantisch is. Op de website van Boonen Interieur staat iedere maand een nieuwe actie waarvan klanten kunnen profiteren. Zo is er in februari en maart de actie -15 % op al het behangpapier dat besteld wordt. Behang in voorraad - 20 % korting . Overigens doet Boonen Interieur mee met de Bouwbeurs ( NOW) in Neerpelt op zaterdag 15 en 16 maart. Het loont de moeite om daar een kijkje te nemen, want in dat weekend lopen er speciale acties.

Boonen Interieur ligt aan de Bosstraat 94 in Hamont en is te bereiken via 0032 11 44 73 43 en info@booneninterieur.be. Meer informatie is te vinden op www.booneninterieur.be. De openingstijden zijn: dinsdag tot en met vrijdag: van 9:00-12:00 en van 13:30 tot 18:00 uur, zaterdag: van 9:00 – 12:00 en van 13:30 tot 17:00 uur. Op maandag en zondag is de winkel gesloten.

Februari & maart: Aktie behangpapier! Volg onze akties op www.booneninterieur.be

INTERIEUR Di t/m vrij 9.00-12.00 en 13.30-18.00u Zat. 9.00-12.00 en 13.30-17.00u Zon. en ma. gesloten

Bosstraat 94, 3930 Hamont • T. 0032 11 447343 www.booneninterieur.be info@booneninterieur.be

AANBIEDING VAN DE MAAND FEBRUARI, BIJ AANKOOP VAN EEN

LG smart tv 47LA8609: Gratis LED TV 32LN5758 t.w.v. €499,+ Gratis SKYLANDERS game 47LA8609 CINEMA3D

Showroom geopend op afspraak.

Bosstraat 82 · Hamont-Achel · T. 0032 11 392418 T. 0031 6 10112665 · www.hethaardhuys.be

+

+

Altijd actueel met de EP:Webshop

LG LED TV 32LN5758

www.ep-shop.be

EP: elektro bowilek

ElectronicPartner

Beeld & Geluid - Groot & Klein Elektro - Telecom

Hamonterweg 183 - 3930 Hamont-Achel - Tel: 011 445122 info@bowilek.be - www.elektrobowilek.be

zorgeloos genieten, ik zorg ervoor


HAC Weekblad · Vrijdag 21 februari 2014

PAGINA 20

Een kijkje in Villa Madeleine (huis Lenders) Het hield me al een tijdje bezig: wat zijn er toch veel van deze huizen in de regio. Je kent ze wel, in elke straat staan er wel een aantal. Het leek of ze in de jaren 1950 tot 1970 maar enkele bouwtekeningen hadden. Je ziet nu, dat veel van deze huizen een 2e generatie in gaan met een flinke metamorfose. Door Maurice Loncke Villa Madeleine (huis Lenders) aan de Budelpoort te Hamont. Het is een historisch pand in privaat bezit, bestaande uit een statig herenhuis met bijgebouwen. De woning dateert oorspronkelijk van 1852 en werd verbouwd in 1904. Het werd gebouwd Gravenkasteel 26a • Gastel

Theo Stevenslaan • 12 Budel-Dorplein

prijsve

Half vrijstaande woonboerderij op mooie locatie

• Inhoud: 605 m³. Perceel ± 500 m². Bwj. 2013. • Casco gebouwd, afwerking naar eigen smaak te bepalen. • Ruime woonkamer met openslaande deuren. • Open verbinding naar open keuken. • Compleet isolatie pakket. • Eventueel extra grond bij te kopen.

VRAAGPRIJS: € 239.000,= K.K.

Vennenhof kavel 11a • Gastel

rlaging

Nog 1 vrije kavel te koop!

Verrassende karakteristieke woning op ruim perceel

• Inhoud: 555 m³. Perceel 895 m². Bwj. eind 19e eeuw. • Ruime garage van maar liefst 35 m². • Speelse indeling met o.a. 3 slaapkamers. • Riante tuin, overkapping en tuinhuis. • Gelegen nabij natuurgebied. • ZEER SCHERPE VRAAGPRIJS! Pak uw kans!

• Perceel 464 m² • Mogelijkheid voor het bouwen van een vrijstaande woning. • Infrastructuur is gereed! Afstand: Treinstation Maarheeze 5,7 km. Winkelcentrum Budel 2,8 km. Natuurgebied Leenderheide 200 m.

Ligging: Gastel is een kleine dorpskern die deel uitmaakt van de gemeente Cranendonck. Gastel kenmerkt zich door het dorpse karakter, het sterke verenigingsleven en de ligging bij natuurgebied Leenderheide. Ondanks de rustige ligging is Eindhoven in ca. 15 en Weert in ca. 10 autominuten te bereiken.

koopPRIJS: € 120.700,= V.O.N.

VRAAGPRIJS: € 189.000,= K.K.

www.casanostra.nl info@casanostra.nl

Marktstraat 1b, 6021 CG Budel • T 0031 495 495710 Wilhelminaplein 27a, 5711 EL Someren • T 0031 493 492397

Nieuw! Klikvinyl! • Zeer geschikt voor vochtige ruimtes • Nauwelijks contactgeluid • Krasbestendig en vuilafstotend • Hygienisch en makkelijk in onderhoud

Tegelwerken groot of klein vloerverwarming/ tegelvloer complete renovatie

Wilt u op uw oude dag thuis blijven wonen? Pas dan nu uw badkamer aan! Voorbeeld: wij verwijderen het bad en realiseren een praktische inloopdouche. Informeer naar de mogelijkheden!

Klikvinyl

Dikte: 4,5 mm. Verkoop per pak (1,76 m2) In diverse decors. Bijvoorbeeld: bruin eiken. Per m2 29.99

Frans en Rob Slenders zorgen samen voor de complete renovatie van uw badkamer en toilet... alles onder één dak! Zitterd 10 · 6027 NP Soerendonk · T. 0031 495 593428 www.fransslendersbadkamers.nl

24.99

Instraat 6A, Budel · Tel. 0031 495 499955 · www.formido.nl/budel

Diverse showmodellen met kortingen van 20% tot 70% ---------------------

2e matras voor de halve prijs! Het best ventilerende bed ooit

3 Etages slaapvoordeel!

Dekbed wol, dons of synthetisch NU 25% korting Bv. dik donzen dekbed 140x200

t/m zaterdag 22 feb 10% extra korting op de sales prijzen

nu voor

van €

92

76

-10%

Dr. A. Mathijsenstraat 8 Budel tel. 0031 495 491397 www.slaapcenterverweijen.nl


HAC Weekblad · Vrijdag 21 februari 2014

PAGINA 21

in een laat 19e-eeuwse stijl (eclecticisme). Kenmerkend hiervoor is de symmetrische indeling. Deze vinden we terug in de gevels, de indeling van de woning maar ook in de tuin. Het grootste deel van haar bestaan is het eigendom geweest van de familie Lenders. De gebouwen hebben doorheen de tijd uiteenlopende functies gehad, onderdak geboden aan Paters Salvatorianen, dienst gedaan als tolhuis, een brouwerij en een busonderneming hebben er gehuisd. Na het overlijden van Madeleine Lenders in 2001 werd het inmiddels onderkomen herenhuis openbaar verkocht aan een Nederlandse kunstenaar die het restaureerde en hiermee van de slopershamer redde. De bijgebouwen kregen diverse andere bestemmingen.

Aanbiedingen

pecialisten Sfeervol wonen met ATEP Binnenhuiss

geldig t/m 10 maart 2014

OLEUM WERING · VLOERBEKLEDING · LIN ON NZ NE BIN · ES RAG VIT · nen dij Overgor GORDIJNEN · KARPETTEN · SHUTTERS · VOUW VINYL · PVC vloeren · LAMINAAT

Dagelijks open van 9.00-12.30 en 13.30-18.00 uur zaterdag open tot 17.00 uur en vrijdag tot 20.00 uur dinsdagmiddag en zondag gesloten.

Op de gehele collecties Parade - Desso Bonaparte tapijt elke 4e meter gratis Op de gehele LUXAFLEX collectie elk 3e product 50% korting Opruiming Karpetten collectie 2012 - 2013 Korting 50% tot 70% Op de gehele collectie novilon vinyl 20% KORTING

RAAMDECORATIES - VLOERBEKLEDING - BINNENZONWERING

Op alle gordijnen en vouwgordijnen van ons Impressions merk 15% KORTING

Nieuwstraat 1 - BUDEL - T. 0031 495 491263 - www.atepwonen.nl Te koop: Neerpelt

KLE

IN B

ESC

In PVC 70 - 86 - 115 mm Uniek! 36 verschillende kleuren folies mogelijk! Voor nieuwbouw en renovatie met volledige binnenafwerking

JF

Karakteristieke woning met 4 slaapkamers op 10a37ca. Dak en ramen recent vernieuwd. Mogelijkheid tot verkavelen perceel! Vg, wg, gdv, gvkr, gvv – EPC: 581 kWh/m² UC: 1409984 € 249.000

Te koop: Hamont

Te koop: Neerpelt

KLE

IN B

ESC

Te koop: Overpelt

IN B

ENERGIE EFFICIËNTIE

Kievitstraat 51 · 3930 Hamont-Achel · info@rubo.be Tel. 0032 11 642730 · 0032 11 446747 · www.rubo.be Showroom open op afspraak: Nijverheidstraat 9A Hamont

IN B

HRI

JF

Mooie gezinswoning met 3 slaapkamers op 682m². Gelegen in een zeer rustige, kindvriendelijke omgeving. Vg, wg, gdv, gvkr, vv – EPC: 173 kWh/m² – UC: 954285 € 298.000

Te koop: Hamont

JF

Te koop: Hamont

KLE

ESC

Moderne instapklare duplex met groot zuidelijk gericht terras. Incl. garage. Nabij centrum, winkel en school. Vg, wg, gdv, gvkr, gvv – EPC: 162 kWh/m² – UC: 1509363 € 219.000

HRI

Gerenoveerde en goed onderhou- Gerenoveerde half open beden woning op 20a 57ca in lande- bouwing met 3 slaapkamers op lijke omgeving. 3 Slpks. Polyvalent perceel van 402m². In nabijheid van scholen. Vg, wg, gdv, gvkr, gvv bijgebouw (50m²). Vg, wg, gdv, EPC: 301 kWh/m² - UC: 1397370 gvkr, vv – EPC: 468 kWh/m² € 195.000 UC:1491597 € 349.000

KLE

Te koop: Hamont

HRI

Vrijstaande woning met 3 slaapkamers op 624m². Gelegen in rustige, landelijke omgeving, doch nabij Noord-Zuidverbinding. Vg, wg, gdv, gvkr, vv – EPC: 675 kWh/m² – UC: 1527734 € 175.000

RAMEN DEUREN ROLLUIKEN

Te koop: Hamont

ESC

Moderne woning op een perceel van 450m². De woning is gebouwd in 2002, instapklaar en perfect onderhouden! Vg, wg, gdv, gvkr, gvv – EPC: 265 kWh/m² – UC: 1439718 € 339.000

Te huur: Neerpelt

HRI

JF

Vrijstaande woning op 6a 87ca. 3 slaapkamers. Gelegen op slechts 1 km centrum Hamont. Vg, wg, gdv, gvkr, gvv – EPC: 1305 kWh/m² UC: 392325 € 169.500

Twee instapklare nieuwbouwwoningen (HOB) met 3 slaapkamers. Geen huisdieren toegestaan! E-peil: 79 € 850/maand

Verkopen of verhuren? Contacteer ons vrijblijvend voor een gratis waardebepaling en advies! Evelien Thys

Kerkstraat 12 - 3930 Hamont-Achel -  0032 11 44 65 36 info@immopunt.com - www.immopunt.com - BIV nr. 506677


HAC Weekblad · Vrijdag 21 februari 2014

UIT

AGENDA

PAGINA 22

EXPO'S

THEATER

Kwest#1: Het Brein in Michielshof ACHEL - Op dinsdag 25 februari om 20.15 u is Nele van den Broeck met KWEST#1: Het Brein te gast in het Michielshof. Anderhalve kilo grijze materie onder onze schedel is de bron van al onze gedachten, emoties en herinneringen. Het menselijke brein kan de relativiteitstheorie vatten. Het kan de gedachte van oneindigheid vatten. Het kan honderd talen leren, huilen en tanden poetsen. De werking van de hersenen zelf is echter één van de grootste onopgeloste vraagstukken van onze tijd. KWEST#1: Het Brein is een theatraalwetenschappelijke lezing waarin Nele van den Broeck over de werking van de hersenen en de nieuwste ontdekkingen in de neurologie vertelt, op een verstaanbare en heel eigen manier. Het is het eerste deel in een reeks voorstellingen die telkens een ander groot wetenschappelijk vraagstuk aanpakt.

Nele van den Broeck Nele van den Broeck is actrice, zangeres en liedjesschrijver en bij het grote publiek vooral bekend van Het Laatste Woord, een rubriek uit het Eén-programma ‘Iedereen beroemd’. Van den Broeck speelt in Het Brein de goedgemutste schooljuf en het publiek de aandachtige klas. Zoals kinderen in hun spelletjes graag ouders, schoolmeesters, juffen imiteren, zo staat Nele van

ker en columnist Wim Daniëls een lezing geven. De lezing is in tegenstelling tot een eerder bericht in HAC Weekblad in het Protestantse Kerkje in Budel en niet in de biblioOp donderdagavond 13 maart zal theek. De kaartjes voor de lezing de taaldeskundige, schrijver, spre- 'Op de fiets door Brabant samen

‘Bella Italia’ bij KPJ-SOS

Bella Italia bij KPJ-SOS SOERENDONK - Het aftellen kan alweer beginnen voor onze ‘Zurrikse toneelclub’. Op 5-6-7 april speelt KPJ-SOS een klucht van Carl Slotboom met de titel ‘Bella Italia’.

vakantiepark in het zonnige Italië waar uiteraard van alles staat te gebeuren. Het verdere verhaal houden we nog even geheim, dus hou de komende tijd de media in de gaten.

Dinsdag 25 februari 2014, 20.15 u Michielshof Achel, Michielsplein 3 Prijs: €6//VVK €5//ABO €4. Organisatie: Bibliotheek Hamont-Achel

De repetities zijn in volle gang en de grote lijnen worden al duidelijk zichtbaar. Dit jaar wordt het publiek meegenomen naar een

Neem alvast eens een kijkje op onze website www.kpj-sos.nl of op de facebookpagina KPJSOStoneelsoerendonk.

Ontdek de nacht

met taalkenner Wim Daniëls' zijn al Op 8 maart organiseert Landschap vzw onder leiding van helemaal uitverkocht. natuurfotograaf Bob Luijks een “nachtfotografie” Meer informatie over de Bibliothe- workshop ken in Cranendonck staat op de in het natuurgebied Malpie bij website: www.bibliotheekdekem- Valkenswaard. pen.nl De workshop, die duurt van 16.30 uur tot 21.00 uur, voert door enkele mooie delen van dit gebied. In de avond en nacht is het donker optredens in Europa, Azië en Ame- in de natuur. De zonsondergang rika. Niet alleen als soliste, maar ook is bij veel fotografen het favoriete met orkesten zoals het ‘Residentie moment van de dag. Met de zonsOrkest’, het ‘Radio Kamer Orkest’ en ondergang houden de mogelijkheden echter nog niet op. De hectiek het ‘Korean Symphony Orchestra’. Haar doel om de harp als solo-in- van de dag maakt ’s nachts plaats strument bekender te maken bij voor een andere beleving. Natuureen breed publiek, is zeker gelukt; lijk starten we ruim voor zonsonze treedt regelmatig op in tele- dergang, zodat we het mooie licht visieprogramma’s als ‘De Wereld nog meepakken. Toch gaan we juist Draait Door’, ‘Pauw en Witteman’ ook daarna door. De fraaie kleuren en ‘Pavlov’. Meijer heeft nog lang van het laatste licht vormen de niet alle grenzen van de harp op- start van de nacht. Uiteraard staan gezocht: ‘Neem de muziekstijl ‘dan- we uitgebreid stil bij de sterrence’. Kan ook heel goed op de harp’, hemel. Daarnaast gaan we kijken aldus Lavinia. Laat u meenemen hoe we met hulplicht spanning in naar de wereld van de prachtige beeld brengen. De focus ligt vanklanken van de harp. Met een be- zelfsprekend op nachtelijke natuurvlogen ambassadrice als Meijer is landschappen. Bij voldoende bedit theaterconcert een bezoek meer langstelling kunnen we eventueel dan waard. De voorstelling ‘Scenes’ ook nog uitwijken naar een meer van Lavinia Meijer is op woensdag bebouwde omgeving. Kijk voor 12 maart te zien in het Munttheater. meer informatie en reserveringen Kijk voor meer informatie, filmpjes op http://www.landschapvzw.be/ en het kopen van kaarten op www. activiteiten/workshop-nachtfotomunttheater.nl. grafie-in-natuurgebied-malpie

Lavinia Meijer maakt harp van deze tijd WEERT – Lavinia Meijer laat zien dat de harp helemaal van deze tijd is. Na het verschijnen van haar album Philip Glass ‘Metamorphosis –The Hours’ bereikte Lavinia een keerpunt in haar carrière; ze brak door bij het brede publiek én het leverde haar een gouden plaat op in januari 2013. Ze is op tournee in Nederland en geeft op woensdag 12 maart een concert in het Munttheater, het laatste in Limburg en de regio. Het theaterconcert is gebaseerd op haar Philip Glass-CD ‘Metamorphosis – The Hours’. Met de harp graaft ze zich nog dieper in de wereld van de filmmuziek in. Ze gaat op zoek naar klassieke componisten als Rota (The Godfather) en naar de hedendaagse componist Einaudi, bekend geworden door de film Intouchables. Daarnaast speelt ze ook muziek van Piazolla, Andries-

Lavinia Meijer. Foto Corbino sen en Glass. Lavinia Meijer is een van de meest veelzijdige harpisten van deze tijd. Doordat ze graag experimenteert met verschillende kunstvormen, laat ze horen dat de harp absoluut geen saai instrument is. Meijer wordt wereldwijd bewonderd; regelmatig verzorgt ze

g r lan voor e uu as Twe t Happ perk

e onb

Provinciaal Domein Dommelhof Toekomstlaan 5, 3910 Neerpelt   T. 0032 11 805002 www.zwartedoosneerpelt.be

FILM

den Broeck met een ontwapenende gespeelde naïviteit voor de klas en het projectiescherm terwijl ze een pseudowetenschappelijk lesje leest over onze hersenen. Ze zingt er zelfs een liedje bij. Wie haar al hoorde als ukelele-afsluiter in ‘Iedereen beroemd’, weet dan ook dat tekst en muziek met een olijke knipoog en de nodige korreltjes zout worden opgediend. De aparte weg die Nele van den Broeck in het theaterlandschap zoekt en de contacten via haar band Nele Needs A Holiday  met andere disciplines en met het buitenland, onder meer met het Belgisch-Oostenrijks gezelschap Motschnik, wijzen er op dat ze haar horizon almaar weidser wil zien. Met Het Brein brengt ze een voorstelling die niet enkel informatief maar ook erg vermakelijk is. Wetenschap met binnenpretjes…

Lezing Bibliotheken Cranendonck BUDEL - Op verzoek van de bibliotheken van Cranendonck komt Wim Daniëls in de Boekenweek van 2014 naar Budel.

MUZIEK

Landschap vzw is een frisse natuurvereniging  voor België en Nederland. We nemen je graag op sleeptouw voor een  verrassende natuurervaring  in je eigen streek of ver daarbuiten. Reeën spotten in de ochtendmist, knaagsporen van bevers zoeken, dassen observeren. LANDSCHAP is ons  natuurtijdschrift en combineert pakkende beelden van  de beste natuurfotografen met inhoudelijke reportages over soorten en unieke, toegankelijke natuurgebieden in België en Nederland. Elk nummer bevat minstens 2 wandelkaarten en suggesties voor een onvergetelijke daguitstap!

Sterrenhemel door Bob Luijks

ATER THE R VOO EN! RE IEDE

.p.

0p 14,5

HAPPAS Tappas met een Hollands tintje

Tickets en info: 0032 11 445040 www.hamont-achel.be/aha

hofnar.nl

DE KROON Cultureel centrum De Kroon Nevenplein 1 3950 Bocholt T. 0032 11 621101

Weert · Collegeplein 3 Tel. 0031 495 513575 www.munttheater.nl


HAC Weekblad · Vrijdag 21 februari 2014

UIT

AGENDA

EXPO'S

PAGINA 23

THEATER

MUZIEK

FILM

“Circus Love Life” Dance Festival

Absint weer terug

Soerendonk - Op zaterdag 12 april vindt in Café de Bout in Soerendonk de tweede editie van het dance festival ‘Love Life’ plaats. Een speciale benefietavond waarbij de organisatoren proberen zo veel mogelijk geld in te zamelen voor een goed doel. Waar de opbrengst vorig jaar geschonken is aan stichting Alpe d’HuZes, wordt er dit jaar geld ingezameld voor de Stichting MetaKids, die onderzoek doet naar stofwisselingsziekten (www.metakids.nl). De organisatie van Circus Love Life Dance Festival jaar aangeklopt bij Bas Glasny van sponsoren warmgelopen voor dit Initiatiefnemer Sander Bartmann Café de Bout en net als vorig jaar re- mooie initiatief. Mede organisator krijgt bij de organisatie van dit fun- ageerde hij erg enthousiast. Tijdens Ruud van Rooij legt uit waarom dit draising festival hulp van een team een brainstormsessie is besloten zo belangrijk is: “Ondanks het feit enthousiaste vrijwilligers. Op zijn om het festival nog grootser op te dat alle betrokkenen dit op vrijvraag zijn Chiara Blom, Sanne Blom, zetten dan vorig jaar. Bij de ingang willige basis doen, maak je toch Oliver Bartmann, Mara Trienekens, zal een heuse circustent geplaatst kosten bij de organisatie van zo’n Ruud van Rooij en Koen Mathijssen worden. Naast het café en de zaal evenement. Denk hierbij o.a. aan toegevoegd aan het organisatieco- zal er dus een derde Area worden de aankleding van de Area’s, het mité. Sander Bartmann legt de keu- toegevoegd! Ook het aantal Dj’s drukwerk en de huur van de tent. ze voor stichting MetaKids uit: “Elk neemt hiermee toe. Waar er tijdens Dankzij onze sponsoren kunnen we jaar worden er in Nederland 800 de 2013 editie nog 7 Dj’s zorgden volledig kostenneutraal werken en kinderen geboren met een dode- voor een spectaculair Dance Fes- kunnen we dus garanderen dat de lijke stofwisselingsziekte. Bijna de tival, zullen er dit jaar maar liefst volledige opbrengst van de kaarthelft van de kinderen wordt geen 12 Dj’s zorgen voor een prachtige verkoop naar Stichting MetaKids 18 jaar. Onderzoek is het enige dat sfeer. Deze veelal lokale Dj’s zullen gaat”. uitzicht biedt op een behandeling. wederom belangeloos optreden. Kaarten voor deze avond kosten € Hier is uiteraard veel geld voor no- Gezien de omvang van het festival 15,- per stuk en zijn vanaf vrijdag 7 dig. Na een eerste kennismakings- hebben de organisatoren besloten maart verkrijgbaar bij Café de Bout gesprek in Amsterdam met de men- een officiële stichting op te richten. in Soerendonk, Café ‘t Hof in Maarsen van Stichting MetaKids werd Op deze manier kan verzekerd wor- heeze, zuiderpoortCafe en Cambrivoor ons nog duidelijker dat dit het den dat de opbrengst op de juiste nus Bar in Budel. Voor een donatie mooie doel is waar we dit jaar geld plek terecht komt en er geen geld of voor meer informatie over “Circus voor willen verzamelen”. aan de bekende ‘strijkstok’ zal blij- Love Life”, kijk op www.lovelifefestiNet als vorig jaar werd er ook dit ven hangen. Inmiddels zijn ook de val.nl of houd facebook in de gaten.

NEERPELT - Op 1 zaterdag maart organiseert AbsiNt de zevende editie van Tappazz in Dommelhof. Het concept van de Tappazz zowel simpel als orgineel: het publiek koopt ‘blind’ een ticket en wordt door AbsiNt meegenomen op een ‘cultureel buffet’ doorheen Dommelhof. Het programma van de avond blijft dus geheim. AbsiNt trakteert het publiek op kleine stukjes Film, Theater, Humor en Muziek op verschillende locaties in de gebouwen van Dommelhof. Een uitgelezen manier om nieuwe dingen te leren kennen en beleven! De kosten voor dit alles bedragen slechts 12 euro. Meer informatie over Tappazz vindt u op de website: www.absintneerpelt.be

The Rosenberg Trio Op donderdag 6 maart komt The Rosenberg Trio met de try out voorstelling ‘Back to Basic’ naar De Hofnar. Gewoon, zoals vroeger, het trio als trio. Niet meer, niet minder.

krijgt u korting! The Rosenberg Trio is de eerste voorstelling van Maart Reismaand. Kijk op www.hofnar.nl of op www.bibliotheekdekempen. nl voor de andere voorstellingen en lezingen van Maart Reismaand.

Na alle succesvolle tournees met verschillende bekende namen is het tijd om weer eens pas op de plaats te maken. Terug naar de tijd en tournees als The Rosenberg Trio. Maar wel met dezelfde virtuositeit en speelstijl die we van ze gewend zijn de laatste jaren. Eigenlijk is het niet helemaal back to basic. Ze hebben in al die jaren aardig wat nieuwe nummers en stijlen opgepikt van de speciale gasten die meespeelden of meezongen. Daarbij hebben ze nieuwe ideeën opgedaan tijdens de tournees in Amerika en Azië. Zo krijgen we een voorstelling die we willen van het trio; een virtuoos, verrassend en toch ook bekend gitaarspektakel. Maart Reismaand

Happas, tapas met Hollands tintje Deze avond kunt u onbeperkt à la carte genieten van Hollandse tapasgerechten in het Rabobank Theatercafé voor slechts € 14,50 p.p. Ook wanneer u niet naar de voorstelling gaat bent u van harte welkom! U kunt reserveren bij onze servicebalie. The Rosenberg Trio – Around the world in 5 days. Door samenwerking van Bibliotheek De Kempen en De Hofnar bieden zij u in maart vijf bijzondere avonden aan. De avonden staan helemaal in het teken van reizen, waardoor u al heerlijk in de vakantie sfeer komt. Bent u lid van de bibliotheek, dan

DE SMELTKROES Jeugdlaan 2 3900 Overpelt Informatie, reservaties tel. 0032 11 645952 reservaties@palethe.be www.palethe.be

THEATER EN CULTUUR Kijkakkers 1, 6026 ER Maarheeze T. 0031 495 593219 de-smeltkroes@hetnet.nl www.de-smeltkroes.nl

Kaarten reserveren Kaarten voor deze voorstelling zijn verkrijgbaar à € 23,50 / pas of biebleden € 21,50 via www.hofnar. nl of bij de servicebalie van De Hofnar (ma t/m vr 08.30-17.00 uur, za van 15.00-17.00 uur en 1 uur voor aanvang van elke voorstelling, tel. +31(0)40-2074020).

.ZUIDERPOORTCAFE. Feesten, partijen, optredens en meer... Sportlaan 7 · 6021 KA Budel T. 0031 495 842971 info@zuiderpoortcafe.nl www.zuiderpoortcafe.nl

Prijsvraag: De eerste twee personen die een bericht achterlaten op de site (www.absintneerpelt. be onder het menu ‘Contact’) met de schrijfwijze van het woord dat Absint gebruikt voor tapas, krijgen elk een duo-ticket.

Boekpresentatie: 'Meneer Heineken, het is voorbij' Zondag 23 februari om 14.30 uur presenteert in de Weerter bibliotheek voormalig hoofdinspecteur van de politie Amsterdam Geert van Beek “Meneer Heineken, het is voorbij”. In dit boek komen de rol, de werkwijze en de dilemma’s waarmee de politie van doen had, aan bod. Toentertijd schreef Peter R. de Vries zijn boek vanuit de ontvoerders. Van Beek geeft nu de visie van de recherche op de ontvoering van Freddy Heineken. De toegang is gratis. Graag vooraf aanmelden i.v.m. de beschikbare plaatsen op www.bibliocenter.nl. U vindt de bibliotheek aan de Wilhelminasingel 250 in Weert. Bibliotheek Weert is voortaan open op de koopzondag. Van 13 tot 17 uur is er een grote boekenverkoop.   De ontvoering Op 9 november 1983 worden Alfred Heineken en zijn chauffeur Ab Doderer door een aantal mannen ontvoerd. De politie ontvangt een brief waarin de ontvoerders het losgeld eisen: bijna 35 miljoen gulden.

Op 30 november worden Heineken en Doderer levend gevonden in een loods niet ver van Amsterdam. Twee van de vijf ontvoerders worden meteen gepakt, één meldt zich later vrijwillig bij de politie. Ontvoerders Willem Holleeder en Cor van Hout ontkomen. Zij worden na intensief speurwerk van de recherche in februari 1984 in Parijs opgepakt. Geert van Beek beschrijft de ontvoering van biermagnaat Freddy Heineken gedurende drie weken. Vanuit het perspectief van de Amsterdamse recherche laat hij de complexe opdracht van de politie zien. Hoe kunnen ze de ontvoerders te slim af zijn? Welke strategie moeten ze volgen om Heineken en Doderer levend vrij te krijgen?   True Crime Het boek is spannend en informatief tegelijkertijd. Van Beek beschrijft een hecht rechercheteam dat gedegen onderzoek moet doen. Tegelijkertijd kampt het met de harde realiteit van het gevecht met een groep misdadigers. Een aanrader voor de liefhebber van true crime.

Lezing over gezondheid BUDEL - Dhr. P. Mertens, directeur Reico Nederland, geeft 2 avondlezingen in Budel over gezondheid. In het dagelijks leven komen we steeds meer vitamines en mineralen tekort, in onze voeding. Dit telt voor mens en dier. Dit komt doordat de gewassen tegenwoordig in een rap tempo worden geteeld, waarbij veel vitamines en mineralen verloren gaan. Helaas kunnen we daar weinig aan doen, maar we kunnen ze wel aanvullen. Men heeft vitamines en mineralen nodig om te kunnen functioneren, om een

gezond lichaam (en geest te kunnen) opbouwen. Dit telt hetzelfde als voor de dieren. Uit ervaring van Dhr. P. Mertens kunnen deze problemen op een simpele manier opgelost worden. Interesseert u dit? Er worden 2 avondlezingen georganiseerd: op maandag 17 maart om 19.30 uur gaat het over de mens en op maandag 10 maart om 19.30 uur gaat het over de dieren. De lezingen zijn bij Brasserie ’t Pleintje aan de Burg. Remmenstraat 1 te Budel. Onder genot van een kopje koffie of thee bent u van harte welkom. Er zijn geen kosten of verplichtingen aan verbonden.


HAC Weekblad · Vrijdag 21 februari 2014 Abstracte Kunst: wil je een mooi kunstwerk kopen maar schrikt de aankoopprijs je een beetje af? De ideale oplossing is HUURKOOP. Enkel verhuren of direct kopen kan natuurlijk ook! Meer info: www.eliane.exto.be of tel. 0032 473 629332.

Te koop: ± 90m2 gebruikte klinkers, pr.o.t.k. Tel. 0032 11 448662.

Beau-monde vintage: tweedehands exclusieve dames merkkleding aan zeer leuke prijzen! Heeft u merkkleding die u door ons wil laten verkopen? Bel met Gezocht: kleine digitale weegschaal 0031 6 22477435 of kijk op onze webwaar ge 100 milligram mee kan wegen, site: www.beau-mondevintage.nl Mulk tel. 0032 11 621741. 55 Hamont. Di/do 13.30-17.30 u. Nette man, 50 jaar, zoekt vanaf mei voor max. 6 mnd. wegens scheiding tijdelijke woonruimte. Bovenwoning, recreatiewoning of evt. 'anti-kraak'. Tel. 0031 6 37004531.

Te koop: wafelijzers mooi voor een bloemstuk op te maken. IJzer €5,- met ring €7,50. Tel. 0031 495 493621.

Korting en geschenken t.g.v. het 25-jarig bestaan van hondenkapsalon " 't Dijkrakkertje". Vandaag gebeld, zo snel mogelijk geholpen! Informeer naar onze wachttijden! Verzorging van grote en kleine honden. Bel voor een afspraak, tel. 0032 11445274.

Springkussens, attracties, feestpoppen, funfoodverhuur bij Revandoverhuur te Maarheeze. www.revandoverhuur.nl Tel. 0031 6 52310631.

Ik verzorg bij u huishoudelijk werk en heb voldoende werkervaring op dit geTe koop: in bijna nieuwstaat een cros- bied. Ik ben netjes, rustig en betrouwsfietsje ZX-MB Kawasaki, €70,-. Tel. 0031 baar. Neem gerust contact op met mij, tel. 0031 6 26704226. 495 591680.

Te koop: elektrische damesfiets i.z.g.st. €250,-. Tel. 0032 486 267830.

Te koop: hometrainer i.z.g.st. Vaste prijs Wie heeft er voor mij een 3-maande€30,-. Tel. 0031 495 594120. lijks blad van 'Tijdloos Wonen' ? Niet nr. 29. Tel. 0032 11 448799. Te koop: zwarte smoking (kostuum) mt. 54 i.z.g.st. voor horeca of carnaval, Alleenstaande vrouw van 58 jr. zoekt prijs €50,-. Tel. 0032 11 644278 of 0032 vriendinnen of vrienden/kameraden 487 459627. om gezellige, leuke dingen mee te doen. Reageer via br.o.n. 14-06. Voor bijles wiskunde, bel 0031 6 44749611. Postzegelverzamelaar wil postzegels ruilen of verkopen. Tel. 0031 6 Te koop: massief teakhouten tv-kastje, 57574640. L 120cm, B 74cm en D 45cm. €90,-. Tel. 0031 6 59456230. De Nederlandse muziekavonden in café 'De Zwarte Duivels' te Achel gaan Te koop: Complete baby-peuterkamer steeds door de 2e en de laatste vrijdag van degelijk Duits merk (Paidi) best. uit: van de maand. ledikant met matras, commode met wandplank, kledingkast, z.g.a.n.! Com- Te koop: BMX jongens crossfiets i.g.st. 20", goede banden, remmen, zadel etc. pleet €200,-. Tel. 0031 495 492863. zeer apart, chromen frame. Vaste prijs THUISNAAISTER voor al uw stikwerk- €35,-. Tel. 0031 495 594120. zaamheden, kledingreparatie, gordijBudel nen enz.. Tel. 0031 6 21531948. coupeu- Piano/keyboard/blokfluitles gedipl. docent. Tel. 0031 6 13359800. serian@gmail.com

PAGINA 24

HAC-jes

Gezocht: heeft u oud of nieuwer visgerief liggen, ik koop het graag van u over. Bel mij op 0032 473 204567. Gevraagd: oud ijzer en auto's, ook geTe koop: 30 leesboeken 15 euro. Tel. hele inboedels. Bel... en de Beer uit Gas0031 495 493621. tel haalt het wel! Tel. 0031 495 492674 of 0031 6 27318671. Te koop: hoge eiken dressoir in nieuwstaat! B 2.80 - H 1.40 - D 54cm. met 5 Te koop: eetaardappelen 10kg €3,deurtjes waarvan een met glas-in-lood Maarheeze, tel. 0031 495 591313. met licht en 2 laden. Weg i.v.m. kleinere aanschaf. Tel. 0031 6 23845383. Te koop: 20 st. buxusplantjes ± 25cm hoog. Deken Dolsstraat 49 Hamont. Te koop: electr. Rowenta huishoud snijmachine voor o.a. vleeswaren, brood Te koop: 1 nieuwe rotanstoel met armetc. Perfecte staat, vaste prijs €15,-. Tel. leuning + 1 klein rotan tafeltje. Prijs 0031 495 594120. €35,- Tel. 0031 495 492154 of 0031 6 51941492. Koopje: Arris modem Touchstone. Als nieuw, over ivm glasvezel. Tel. 0031 6 Alle bidprentjes, ook oude, zijn van 40583907. harte welkom bij Jos de Natris Maarheeze. Tel. 0031 495 591346. Inboedelverkoop Ruiterstraat 24 wegens vertrek naar het rusthuis, o.a. Te koop: mooi aqarium Juwel, H 50cm, meubels, elektrische app. (witgoed), D 35cm, B 80cm met inhoud; 10 Siervissnuisterijen, huisraad, tuingereedschap, sen en 2 nwe lampen 14 dgn. oud met alles oke. Ook een partij schoenen alle rekening, verwarming, pomp, thermoin leder en alle mt. 40 en zeer mooie meter en zuurstofpomp alles compleet. 2e-handse dameskleding. Op zaterdag Tel. 0031 6 23845383. 22-02 vanaf 13.00 u. tot ? Op dinsdag 25-02 2014 vanaf 17.00 u tot ? Te koop: wit grenen tv-kastje met draaiplateau. Links en rechts een deur, Schilderwerk binnen/buiten, texwerk midden opening, €25,-. Tel. 0031 6 etc. bel 0031 6 87742243. 59456230. Kolenkachels - mazoutkachels - houtkachels. Nieuwe kolenkachel 12KW €1325,-, allesbrander €995,-, nieuwe houtkachel €299,-, nieuwe mazoutkachel €995,-. Dovre - Efel - Nestor Martin - Supra - Franco Belge. Alle kachelroosters en inox buizen. Keunen, Peerderbaan 39, Sint-Huibrechts-Lille bij Neerpelt. Tel. 0032 11 642250. Open van 09.00 - 19.00 uur.

Te koop: massief grenen kast uit 3 delen. Elk deel 80x190x39cm. Samen €90,Na 17.00 uur. Tel. 0031 495 495077. Betrouwbare poetshulp biedt zich aan. Werktijden in overleg. Ik ben betrouwbaar en een harde werker met voldoende ervaring. Contact: 0031 6 49687673.

Kringloopwinkel Budel-Schoot kan Te koop: 40 st. oude emaille voorwer- nog spulletjes gebruiken. Tel 0031 6 pen blauw en wit, €95,-. Tel. 0031 495 43989891. 493621.

Te koop: jongensschoenen mt. 22 + mt. 25 Piedro, mt. 27 Braqueez, €5,- / paar. Leuk badjasje (creme) mt. 68 €5,. Autostoeltje voor kinderen t/m 3,5 jr. (0-18kg) €5,-. BéBé-Jou babybad met standaard €15,-. Ledikant (80x120cm) Ruim alles gratis op + oud ijzer. Alleen? Eenzaamheid beu? Actieve, met matras €50,-. Speelgoed winkeltje stijlvolle m/v vinden hier nieuwe lief- met kassa en toebeh. €10,-. Speelgoed Tel. 0032 494 443009. de. (25-75 jr. EN holebi afd.) B-loved: badmeubeltje voor pop €10,-. Tel. 0031 495 492863. Wie wil er 'n bijna nieuwe koelkast 0032 474 263751 www.b-loved.be Liebherr (7 vakken) ruilen tegen een in zeer goede staat zijnde diepvries/koel- Koopje: Router SSID Belkin EB-F79F Te koop: Luxman stereo installatie; verkast combinatie? Tel. 0032 478 616282. i.v.m. glasvezel. Tel. 0031 6 40583907. sterker-tuner-cd-cassette. Tel. 0032 11 666436. Te koop: gebruikte, in goede staat zijn- Duijsters Vivian (45 jr.) is op zoek naar de Sharp Combi magnetron platinum iemand om samen in het weekend mee Te koop: autostoel Maxi Cosi Priory met collection, magnetron/oven/grill €45,-. te gaan wandelen of uitstapjes te ma- driepuntsgordel z.g.a.n. met verstelbaar zit/slaapstand incl. zomerhoes voor 9 Tel. 0031 6 59456230. ken.Tel. 0032 468 134306. tot 18 kg. €60,-. Tel. 0031 6 59456230. Te koop gevraagd: perceel landbouw- Te koop: oude hoge rieten naaimand, Maak gratis huizen leeg! Heeft u iets grond, tel. 0032 479414331. €45,-. Tel. 0031 495 493621. wat in de weg staat, wij halen het op zoTe koop: zeer stevige jongensfiets (7-10 Te huur: 2 paarden- of ponystallen met als kledij, kasten, boeken, sierstukken, jr) i.g.st. merk Aristona, kleur groen met weide en opslagruimte. U onderhoudt kortom alles wat bij u in de weg staat, compl. licht. Bandenmaat 24", 5 versnel- en verzorgt zelf uw paarden/pony's. Ge- ook voor het ophalen van oud ijzer. Telingen shimano, prijs €30,-. Tel. 0032 11 bruik van de binnenpiste is bij de prijs vens gevraagd kapotte electro-toestel644278 of 0032 487 459627. inbegrepen. Manege Loöerhof, Kie- len. U kan het ook naar ons brengen, in vitstr. 66 Hamont. Tel. 0032 497 932504. Hamont, na tel. contact. Tel. 0032 495 Te koop: omafiets bordeaux rood, De778399 of 0032 11 574677. ken Dolsstraat 49 Hamont. Te huur centrum Neerpelt: app. met tuintje, 2 slpk €555,- /mnd. Vrij 01 april. Ik heb 6 kg. okkernoten en wil ze ruiGevraagd: wie heeft er nog oude Ne- Inl. tel. 0032 472 970797. len tegen briefjes oud geld/buitenlands geld voor verzameling. Tel. 0032 11 derlandse bierviltjes en doet er niets mee, ik kom ze graag bij u ophalen. Tel. Te koop wegens afbraak: hoog rolluik, 621741. garagepoorten, vensters, deuren, spie0031 495 494579. gels + mooi bureau, kleine + grote to- Ik ben op zoek naar het boek 'ReumaTe koop: massief vierkanten teakhou- gen, tafels, rekken voor kleren, zeteltjes. tische aandoeningen' van Ria Bremer ten salontafel met lade, L x Br x H = 80 Bel even, prijzen zijn bespreekbaar, tel. (bekend van Vinger aan de Pols). Uitgex 80 x 45 cm. Bladdikte 25cm, €70,-. Tel. 0032 479 703859. Te bekijken, Stations- verij Tirion. Tel. 0032 11 448799. straat 21 te Neerpelt. 0031 6 59456230. Te koop: nieuwe luchtbevochtiger Te koop: mobiele airco €100,-, kopieer- Te koop: buxus-kegels 80cm €6,- /stuk. 1x gebruikt. Voor te droge kamers tot machine €10,-, metalen draadkooi voor Tel. 0032 11 640334. 150m3 met hygrostaat. Vaste prijs €30,-. hond €20,-, hondenfietsmand €30,-. Tel. Tel. 0031 495 594120. Te koop: salon 3-zits + 2x 1-zit, grijs stof. 0032 479 9061305. Wij helpen je graag jouw Soulmate te Tel. 0032 11 622633. vinden. Wij zetten ons in voor maanWij zijn op zoek naar nieuwe leden voor onze zeevisclub 'Valkenwaard- Te koop: huishoudnaaimachine €50,- delijkse ontmoetingen, want alléén se zeevisclub'. Voor info bel: 0031 495 en een tafelventilator €10,-. Tel. 0032 wanneer je in elkaars ogen kijkt, 486 267830. maken vlindertjes een kans! Kijk op 492374. www.xclusivematch.be of bel 0032 Te koop: zware luchtbuks Hatsan 105 - Te koop: app. Hamont-Achel, gelijkvl. 489 454911. 5.5mm. onderspanner. Speciale uitvoe- met groot terras en tuin. Grote living ring hardhout thumbhole kolf en preci- met open keuken, bureel, 2 slpk, badk. Te koop: oude handnaaimachine in sie getrokken stalen loop, automatische met douche, bad en toilet, 2 bergplaat- koffer €45,-. Tel. 0031 495 493621. veiligheid tijdens spannen en verstel- sen, gastentoilet, standplaats voor auto bare glasvezel keep. Incl. foudraal. Prijs in kelder en kelderberging. Tel. 0032 Te koop: nwe kookset 12-delig €120,Duits merk. Tel. 0032 486 267830. €300,-. Tel. 0032 11 572383. 473 456495.

Te koop: Decosol dakraamverduisterend rolgordijn, in te korten. Nieuw in verpakking, kleur donkerblauw. Maat: B 117,3cm, H 116cm. Nieuwprijs €126,nu voor €50,-. Tel. 0031 6 59456230. Rechtstreeks van de veiling, daarom zulke lage prijzen bij Marcel op de dinsdagnamiddagmarkt te Hamont!!! Slechts 1.00€: 3 witte kolen; 2 savooi; 2 chinese kool; 2 rettich; 2 knolselder; 1kg witloof; 1kg spruiten; 1kg meirapen; 1kg rode bieten; 1 bloemkool; 1 broccolie; 1 groene selder; 1 bleekselder; 1kg jonagold; 1kg goudreinettes; 1kg golden; 1kg elstar;1kg bananen; 1kg peren; 1 ananas; 2 mango’s; 5 citroenen; 2 grapefruit; 1 meloen Koopjes 5kg uien=3.00€; 5kg wortelen=3.00€; 3kg prei=2.00€; 2kg paprika=3.50€; 5kg aardappelen=3.00€, 10kg=5.00€, 25kg=10€; 1kg champignons=2.50€ De jaarlijkse rommelmarkt van de stichting KVW Budel wordt dit jaar gehouden op zondag 27 april. Vanaf begin maart worden de spullen weer opgehaald. Meer info volgt tzt. Op zat. 03 en zon. 04 mei houdt Kom Op Tegen Kanker (KOTK) een rommelmarkt in zaal de Posthoorn in Hamont van 09.00 - 16.00 uur. Zaal binnen: €5,- / tafel, buiten: €1,50 /meter of huur een marktkraam met een tafel van 4 m. voor €15,- /dag of €25,- /2 dagen. Inl. + inschrijven: rina.theuwen@telenet. be, tel. 0032 11 621177 of 0032 479 208569. Op zondag 23 mrt. 2014 organiseert het Budels Gemengd Koor weer een gezellige 'van alles wá merret' voor de hele familie in De Borgh in Budel waarbij particulieren een kraampje kunnen huren om eigen spulletjes te verkopen. Zie voor meer info: www.budelgemengdkoor.nl of bel 0031 495 495961 of 0031 6 22475188.

Kindercarnaval Carnavalsprogramma van SCV De Teutepeuters in Hamont: Vrijdag 28 februari: Kindercarnavalszitting Kindercarnavalszitting in zaal De Posthoorn voor de kleuter- en lagere scholen van Hamont. Aanvang 10.00u Zaterdag 1 maart: Seniorenzitting Seniorenzitting in zaal De Posthoorn. Verkiezing van Prins en Prinses. Een middag vol dans, show en humor. Optreden van o.a. Aldje Hendrikx.Toegang is 5 euro, koffie en vlaai inbegrepen. Aanvang 14.11u Zondag 2 maart: Carnaval in Hamont Vanaf 14.11u trekt de carnavalsstoet door de straten van Hamont.Aansluitend Carnavalshappening en Prijsuitreiking in De Posthoorn. Vanaf 20.00u Carnavalsbal met DJ Team Ongeremd. Met prijzen voor de mensen die het mooist verkleed zijn. Dinsdag 4 maart: Carnavalsbal Vanaf 20.00u Carnavalsbal met Dj Stijn. En prijzen voor de gekst verkleden.

Dennis van Moorsel

Klant van de week!

Herken u zelf op de foto en win een boodschappenpakket t.w.v. 20 euro! Iedere week zet HAC Weekblad een van de klanten van PLUS Dennis van Moorsel in Budel-Schoot in de kijker! Herken je jezelf op deze foto? Kom dan als de bliksem naar de PLUS in Budel-Schoot, want dat betekent dat je een goed gevuld levensmiddelenpakket t.w.v. € 20 hebt gewonnen! De Plus-Klant van de week kan zich melden bij de servicebalie in de winkel voor 27 februari! Hou dus deze rubriek goed in de gaten, want Plus en HAC Weekblad geven meer! PLUS Dennis van Moorsel Parallelweg 1B, 6023 BA Budel-Schoot tel. 0031 495 499019

maandag t/m zaterdag geopend van 08.00 tot 21.00 uur zondags open van 10.00 tot 18.00 uur


HAC Weekblad · Vrijdag 21 februari 2014

PAGINA 25

Saneren zinkassenwegen in buitengebieden Wandeling bij Kempen Airport CRANENDONCK – Een groot gedeelte van de open zinkassenwegen in het buitengebied van Cranendonck zullen dit jaar en volgend jaar gesaneerd worden. De gemeente Cranendonck heeft daarvoor bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2,1 miljoen euro weten binnen te halen. Dat laat wethouder Patrick Beerten weten. “We zijn blij dat ons gelobby heeft geleid tot dit resultaat waarmee we de laatste slag

kunnen maken”, zegt Beerten. “Hiermee kunnen we het grootste deel van de open zinkassenwegen saneren.” Met het bedrag kunnen in totaal twintig tot dertig open zinkassenwegen met een totale lengte van tien kilometer opgeschoond worden. Om welke wegen het precies gaat, zal in overleg met het bureau AbdK (actief Bodenbeheer de Kempen) bekeken worden. “Maar het zal door heel Cranendonck gebeuren”, zegt Beerten. “Daardoor

wordt het buitengebied grotendeels schoon.” De verharde wegen die vervuild zijn met zinkassen komen voorlopig nog niet aan de beurt. Ook wegen waar de zinkassen direct aan de oppervlakte liggen, zullen voorlopig niet aan de beurt komen. De gemeente Cranendonck heeft de afgelopen jaren 350.000 euro gestoken in het verwijderen van zinkassen in tuinen en wegen. In 2012 is de noordelijke berm van de Sint-Barbaraweg in Budel-Dorplein ontdaan van zinkassen.

Groep 8 De Triolier winnaar “Project Sotsji” Groep 8 van OBS De Triolier is afgelopen weken bezig geweest met het thema Olympische Spelen, samen gesteld door Basis Online. Basis Online is een bedrijf dat het voor basisscholen kinderlijk eenvoudig maakt, zich met hun schoolsite op een zeer professionele wijze te presenteren op internet. Aan dit project had Basis Online een wedstrijdelement gekoppeld. De bedoeling was om het Olympisch dorp van Sotsji na te bouwen. Gaandeweg het project, kwam er allerlei informatie voorbij over de Olympische Spelen. Na twee weken hard werken, was het afwachten geblazen. Vrijdag 14 februari werd de uitslag bekend gemaakt en kwam

groep 8 als winnaar uit de bus! Zij mogen nu met de hele klas een dag gaan skiën en snowboarden in Landgraaf. Ze zullen een aantal workshops gaan volgen. Uiteraard

worden zij per bus opgehaald en weer thuisgebracht en wordt er die dag ook voor de inwendige mens gezorgd! Groep 8 van harte gefeliciteerd met deze prachtige prijs.

Krispa Shop, voor al uw carnavalsattributen!

De Krispa Shop, gelegen aan de Budelpoort in Hamont, staat al jaren bekend als hét adres als het gaat om carnaval en toebehoren. Ieder jaar wordt de winkel en de etalage van de Krispa Shop omgetoverd tot een carnavalsparadijs! Talloze kostuums, pruiken, schmink, maskers,… noem het maar op: bij de Krispa Shop is het te vinden. De Krispa Shop biedt een ruime keuze aan kostuums. Niet enkel de pakjes die in de winkel uithangen zijn er te koop, ook alle kostuums uit de catalogus kunnen besteld worden en zijn meestal binnen twee dagen geleverd. Ideaal ook voor grote of kleine carnavalsgroepen die nog op zoek zijn naar een leuk thema voor de carnaval en de optochten. En

Door: Margot

om dubbelgangers te voorkomen, geven Paula en Pascale van de Krispa Shop steeds een gepast advies. Wanneer een groep zijn kostuums besteld heeft, zal een volgende groep andere kostuums voorgesteld krijgen. Zo kunnen er geen overlappingen zijn en komt iedere vereniging origineel voor de dag. De Krispa Shop heeft tal van carnavalspakken, ook voor de allerkleinsten. Daarnaast is er alles voorhanden om de outfit helemaal af te maken, zoals pruiken in allerhande kleuren, spuitbussen om de haren een apart kleurtje te geven, maar accessoires zoals rode neuzen, funky kettingen en heel veel verschillende hoofddeksels zijn er eveneens te vinden. De Krispa Shop heeft tevens schmink op waterbasis

in het assortiment, ideaal voor de gevoelige huid, maar er kan ook gekozen worden voor de traditionele crèmeschmink uit tubes. Uiteraard kunnen slingers, confetti en toeters niet ontbreken, en wat dacht je van een echte confettibom? En om het huis, het café of de feestzaal aan te kleden, worden er tal van grote maskers en slingers aangeboden, die ideaal zijn om de locatie aan te kleden. De Krispa Shop is alle dagen open van 10 uur tot 18 uur, op vrijdag van 10 uur tot 19 uur en tot carnaval is de winkel ook iedere zondag geopend van 10 uur tot 17 uur. Tijdens de middag is de winkel gesloten tussen 12 uur en 13.30 uur. De Krispa Shop is te vinden aan de Budelpoort 2 in Hamont. Ook is de winkel telefonisch te bereiken via 0032 11 447031.

Pasar ging wandelen bij Kempen Airport. Bovenstaande foto laat niet zien dat er ook flink door de natuur gewandeld werd. Mooi weer en een super locatie parelde er al een zweetdruppeltje. om te vertrekken? Meer moest En dit midden in de winter. Het dat inderdaad niet zijn voor de volgende ogenblik bleek het wan135 deelnemers die de 8 of de delpad veranderd in een eerder 13 km wandelden in de mooie zompig weggetje. Kortom, het was natuur rond het vliegveld van een wandeling met een zeer veel Budel. variatie aan natuur. Op de tussenstop, ongeveer halfweg, werden Begeleid door een lauw lentezon- de druppels of de choco toch grenetje werd het soms al wat te warm tig gesmaakt. Af en toe landde een te midden van de dennenbossen vliegtuigje of steeg er een op terwijl zodat de fleecevesten al rond het de uitgewandelde wandelaar dit middel gebonden werden. Kwam van achter een drankje en vanuit daarbij dan nog een soort van mul- de brasserie van Kempen Airport le zandbak en op menig voorhoofd mooi kon gadeslaan.

Dorpsplatforms hebben vragen aan politiek CRANENDONCK - Het buurtbeheer in Cranendonck heeft de afgelopen 5 jaar een aantal mooie resultaten geboekt.

burgers nodig? • Wilt u dat burgerparticipatie een belangrijke rol gaat spelen in onze gemeente? • Kunnen we burgerparticipatie Maar op een aantal belangrijke op een effectieve en efficiënte punten zijn we vastgelopen. Zo manier vormgeven? is het niet gelukt om samen met het college en de ambtelijke or- Gezien het belang dat wij hechten ganisatie een actuele visie op aan verdere vormgeving van burbuurtbeheer te formuleren. Ook gerparticipatie zijn dit volgens ons de verkeerswerkgroep waarin relevante vragen. We zitten niet te alle platforms vertegenwoordigd wachten op mooie intentieverklawaren, is volledig op dood spoor ringen. We vragen uw concrete vigeraakt. Het zijn maar een paar sie ten aanzien van bovenstaande van de vele voorbeelden van ge- vragen en uw bereidheid u al of vallen waarin onze gezamenlijke niet in te zetten voor participatie inspanningen helaas geen resul- van burgers en sterke buurtplattaat hebben gehad. Daarbij: nu forms. Hoe gaat u zich de komensteeds meer (zorg)taken de ko- de vier jaar hiervoor inspannen en mende jaren op "het bordje" van hoe gaan we samen instrumenten de gemeente komen te liggen zijn ontwikkelen en onszelf ontwikkewij op basis van deze eerder op- len om participatie krachtig vorm gedane ervaringen benieuwd en te geven? bezorgd over de vraag hoe dit er Uitnodiging uit gaat zien. Naar ons idee is het We nodigen u uit voor de bijeenhoog tijd dus om met u als (kan- komst 'De toekomst van burgerdidaat)raadsleden te bespreken participatie in Cranendonck?'. Dit hoe u zich de komende jaren gaat is op maandag 24 februari vanopstellen ten opzichte van partici- af 20.00 uur in de Smeltkroes in patie. En om duidelijke uitspraken Maarheeze. te horen of en zo ja hoe we verder moeten de komende jaren. Namens de gezamenlijke dorpsplatforms, Hennie Driessen, huidig Onze kernvragen zijn: voorzitter voorzittersoverleg • Vindt u participatie van Cranendonck

Glimlachen op rijm

Hortensia in mijn joint Verschillende dorpjes in Noord-Frankrijk hadden de voorbije dagen te kampen met dieven die hortensia's meegristen uit voortuintjes. Ook in Nederland en Duitsland kent men het fenomeen. Hydrangea bevat een cyanidehoudende stof die een hallucinogeen, psychotroop effect heeft op de hersenen. Een allesbehalve onschuldig product.

Gedaan met weed te kweken op een zolder Of in een afgelegen loods of schuur Bovendien is hydrangea  niet zo duur Geen gepruts, gedoe of holderdebolder. Haal wat plantjes bij de tuinman om de hoek En er komt  beslist geen smeris op bezoek.

H.Grouwels


HAC Weekblad · Vrijdag 21 februari 2014

PAGINA 26

KFC Hamont99 wint in Lommel Kolonie

Gelijkspel voor Rood-Wit'67

Never change a winning team: T1 Maarten Duisters start met dezelfde 11 tegen Juve Maasmechelen, de ploeg waar KFC met 2-1 ging verliezen in de heenronde.

Al in de eerste minuut had RoodWit’67/Nyrstar op voorsprong moeten komen. Jeroen Blokx zette vanaf de linker flank Youri van Gils vrij voor keeper Allard van Kessel. Het veel te slappe schot was geen probleem voor de keeper.

Hamont begint erg goed; na 15 seconden moet doelman Orlando een knal van Peter Rutten in corner boksen. Aan de overzijde mikt Osman Nadir de bal naast het KFCdoel. Twan Doeswijk worstelt zich door de bezoekende verdediging maar besluit over doel. De eerste 10 minuten zijn redelijk maar dan valt het tempo weg en moeten we tot de 20e minuut wachten voor meer actie. Op een corner mikt Sabri Zurel van dichtbij nipt over de kruising. Stijn Nullens ontfutselt een verdediger de bal, maar talmt dan iets te lang. Weg kans. Een minuutje later doet hij het beter; Bart Engelen stuurt Stijn diep en deze stift de bal fraai tegen de netten: 1-0. De bezoekers krijgen tijdens de eerste helft geen enkele kans bij elkaar gespeeld en de schoten vanuit de 2e lijn zijn buiten het kader. De thuisploeg gaat dan ook rusten met een verdiende voorsprong. Ook de eerste mogelijkheid van de tweede helft is voor Hamont. Bij een corner wordt Bart Engelen vergeten, maar hij mikt nipt boven doel. Fausto Campagnari valt in bij de bezoekers en laat zich al snel opmerken. Een strak schot gaat voor het doel door en dus (nipt) naast. Bij de tegenaanval zet Bart

Stijn Nullens scoort de 1-0 - foto www.kfchamont99.be Engelen aanvalspartner Stijn Nul- doel gaan. Invaller Fausto Camlens alleen voor doel. Deze om- pagnari blijft de gevaarlijkste bespeelt doelman Orlando en heeft zoeker: in de toegevoegde tijd een open doel voor zich, met zijn lanceert hij nog een vlam die nipt linker lukt het evenwel niet om te over het KFC-doel gaat. Zo eindigt scoren. In het slotkwartier redt Pe- deze wedstrijd met een tegenvalter Rutten een kopbal op de lijn en lende en terechte 1-1. Als de titel op de counter mikt Twan Doeswijk een echte ambitie is zal er met de bal tegen de lat. Een dure mis- meer overtuiging gespeeld moeser, blijkt een minuut later als Faus- ten worden. Zeker volgende zato Campagnari vanop 25m strak terdag tegen Louwel, waarvan we uithaalt en keeper Emmers het na- op eigen terrein met 1-3 verloren kijken geeft: 1-1. Niet eens onver- tijdens de heenronde. diend bovendien, Hamont speelt de tweede helft immers nauwelijks met inspiratie, in tegenstelling tot de bezoekers. De gelijkmaker maakt van het KFC-waakvlammetje een steekvlam, nu begint Hamont druk te zetten. Het kalf is echter verdronken; zowel Stijn Nullens als Bart Engelen stranden op de bezoekende doelman. Twan Doeswijk kapt zich nog goed vrij, maar ziet zijn schot rechts naast

De Amateurcoach Alweer geen nieuwe stand voor de Amateurcoach, want afgelopen zondag werd de derby VV Maarheeze - FC Cranendonck afgelast. De andere twee Nederlandse ploegen kwamen wel in actie.

concurrent VV VOS ,terwijl Rood Wit ‘67/Nyrstar knap een punt wist te pakken tegen Kessel: 1-1. In België verloor KFC Hamont 99 twee punten in de strijd om de titel. Tegen Juve Maasmechelen werd met 1-1 gelijk gespeeld. Achel VV hield ook één punt over aan de wedsv Budel verloor nipt met 3-2 van strijd bij FC Eksel: 0-0. Er werden

deze speelronde dus weinig doelpunten gemaakt, totdat de uitslag van Excelsior Hamont binnen kwam. De Hamontse ploeg won met maar liefst 10-1 van Eendracht Houthalen en hield dus een goed gevoel over aan de wedstrijd van afgelopen zondag.

In de vijfde minuut was het dan wel raak. Scheidsrechter Lammers kende Rood-Wit’67/Nyrstar op 25 meter voor het doel een directe vrije trap toe. Steffen Hendrikx schoot deze zuiver en hard langs de keeper van Kessel. Kessel bleef alleen de eerste 20 minuten wat meer aan de bal zonder echt gevaarlijk te worden. De tweede bal was steeds voor Kessel. Niet dat er met 2 ballen gevoetbald werd maar de kenners weten wat ik hiermee bedoel. Vóór rust kreeg Rood-Wit’67/Nyrstar nog 4 goede kansen. Te slappe schoten en goed keeperswerk van Kessel verhinderden een verdere voorsprong voor Rood-Wit’67/Nyrstar.  Rood-Wit’67/Nyrstar was ook na rust de betere ploeg. Maar je kunt dan zien dat de spelers niet gewend zijn om op voorsprong te komen. Te weinig werd er gepakt

op de momenten dat het nodig was of dat het kon. Tot en met de 72e minuut gebeurde er voor beide doelen helemaal niets. In de 73e minuut had Luuk van Peeten de gelijkmaker kunnen maken maar zijn inzet ging naast. 1 Minuut later kreeg Rood-Wit’67/Nyrstar een domper te verwerken en wat er gebeurde overkomt alleen een ploeg die onderaan staat. Op een slappe hoge voorzet van van Knippenberg van Kessel reageerde keeper Frank van Hoof niet omdat hij de bal niet zag vanwege de laagstaande zon. De bal ging wel in het doel. De onverdiende gelijkmaker was een feit 1 – 1. Hierna gingen beide ploegen nog voor de winst echter zonder uitgespeelde kansen. Het bleef 1 – 1. Wel moet gezegd worden dat Rood-Wit’67 heeft geknokt voor alles wat het waard was. De echte wil om te winnen was er en daar hebben we een goed gevoel aan overgehouden. Komende zondag zal Rood-Wit’67/ Nyrstar afreizen naar Meijel om tegen RKMSV dit goede gevoel vast te houden en proberen om te zetten in 3 punten. Tot zondag.  

Pupil van de Week SV Budel Pupil van de Week bij SV Budel - Baarlo is de 10-jarige Joey van Gils. Joey woont in Budel-Schoot en is de keeper van sv Budel E3. Joey zit in groep 6 van basisschool de Boogurt in Budel en vindt het leuk om buiten te spelen, te lezen en DJ te spelen. Keepen vindt Joey echt het allerleukste om te doen en het is dan ook niet verrassend dat zijn favoriete spelers bij sv Budel Don Driessen en Dennis van Gils zijn. Buiten sv Budel is Joey fan van Neymar en Cillessen en is FC Barcelona een van zijn favoriete clubs. Joey, veel plezier als Pupil van de Week bij sv Budel.

Joey van Gils

Achel onderuit in derby tegen Grote Heide Stand Amateurcoach Beide ploegen begonnen zeer overtuigend aan de wedstrijd. Gert moest als keeper als 1e aan het werk, maar meer dan een plukballetje was het niet. Achel was veel snediger in de aanval, maar telkens lukte het net niet. Jammer, want Achel was de best voetballende ploeg, tegen een tegenstander die niet aan uitvoetballen toe kwam. In de 17e minuut had Achel op voorsprong moeten komen, maar het schot van Jircky werd door de keeper gepareerd. Het zou niet de enige keer zijn dat de (d)Ekselse keeper in de weg zou liggen. Het zou ook de tendens van de 1e helft zijn. Een thuisploeg die er niks van bakt, en een bezoekende ploeg die laat zien waar al weken het schoentje wringt, namelijk de kansen die gecreëerd worden, niet kunnen afwerken. Dit resulteerde dan ook in een voor de thuisploeg

gevleide 0-0 ruststand. De 2e helft zou van heel andere makelij zijn, en dit had niets meer met voetbal te maken. Een spionkop die zich net achter de dug out van de bezoekers bevond, trok alle aandacht naar zich toe. Spreekkoren richting Achelse trainer werd steeds erger. Het ligt KFC Eksel blijkbaar nog altijd zwaar op de maag dat Raymond vorig seizoen de enige juiste keuze heeft gemaakt, namelijk weggaan bij zo’n club. Het feit dat er op een bepaald ogenblik met een leeg bierflesje werd gegooid, was de druppel die de emmer deed overlopen. Match even stil gelegd, en nog meer olie op het vuur voor de supporters van de thuisploeg. Wat zij daar lieten zien en horen, en dit georkestreerd door het Ekselse bestuur is provinciaal voetbal onwaardig. Het ergst van al is dat er diverse jeugdspelertjes tussen die “ supporters” stonden. Zij hebben in elk geval gezien hoe het

niet moet...Jammer dat het bestuur hier niet tegen opgetreden is, maar het zegt veel over de werking van deze club. Hopelijk neemt de voetbalbond zijn verantwoording hier, en maken ze middels een duidelijk signaal aan Eksel kenbaar dat dit niet thuishoort op een voetbalveld. Oh ja, er werd ook nog gevoetbald in de 2e helft. Eksel komt in de 2e helft één keer in de buurt van het Achels doel, en eerlijk is eerlijk, de kans wordt op onbegrijpelijke wijze gemist. Achel voetbalt nog diverse kansen bij elkaar, maar de keeper van de thuisploeg speelt een zeer sterke partij, zodat de eindstand op een logische 0-0 blijft staan. Jammer van de hetze langs het veld, want op de grasmat was het een harde maar faire partij, waarin de bezoekers de hele match hebben gedomineerd, en de thuisploeg over een sterke keeper beschikte die zich niet liet verrassen.

STAND

Topscorers

1. Rens Mennen 't Vijfde van Buul.......... 499 2. Bart Engelen Angels............................... 476 3. Kevin Zentjens FC Zentjono................ 454 4. Sandro Carella Racing Pelt................... 453 5. Koen Tijskens De Leeuwkes................. 448 5. Stijn Beerten Beerten1........................... 448 7. Dennis van Gils sv Budel A1................. 446 7. Jentley Drieman Girl Power FC........... 446 9. Rudy van Meijl Los Meijlos................... 442 10. Steffen Hendriks Rood- Wit 67......... 440 11. Jasper Beerten Beerten....................... 436 12. jim de graaf rschamont....................... 429 13. Henk Jansen Henkie's Eleven............ 427 14. Karin Plompen........................................ 426

1. Bart Engelen KFC Hamont 99..................... 24 2. Tommy Broeckx Excelsior Hamont........... 11 3. Niels Lemmens Excelsior Hamont...............8 3. Rick van der Linden VV Maarheeze.............8 3. Robin van Vuurden Rood Wit '67/Nyrstar.8 4. Jelle Vreys (e.a.) Achel VV ...............................7 Gouden Schoen 1. Evert Daams Achel VV.........................9,000 2. Geert Dreesen Excelsior Hamont....7,000 2. Roel van Samang Exc. Hamont........7,000 4. Rick van der Linden..............................6,750

De professionele coach Remon Kums MB FB Deken van Baarsstraat 8-A 6021 BH Budel T: +31 (0)495 70 02 10 www.tradeandtax.com info@tradeandtax.com

Indoor Soccer Nederweert

Trade and tax is een jong en ambitieus belastingadvies- en administratiekantoor. Wij zijn er niet alleen voor financiële administraties (online boekhouden) en belastingzaken, maar bieden ook professionele begeleiding en ondersteuning op administratief, fiscaal en financieel gebied. Als sparringpartner en als klankbord. Voor ondernemende mensen; particulier, DGA of startende ondernemer, werkgever of ZZP’er. In zowel het bedrijfs- als het verenigingsleven. De toegevoegde waarde die wij bieden, ligt bij het signaleren van


HAC Weekblad · Vrijdag 21 februari 2014

PAGINA 27

Kinderen, we hebben er soms onze handen mee vol, maar wat zien we ze toch graag! Om de kids helemaal tevreden te stellen brengt het HAC Weekblad iedere maand een leuke pagina waarop de kinderen kunnen puzzelen en waarop de ouders allerhande mogelijkheden vinden om met of voor de kinderen te doen. Zo is voor iedereen steeds ‘Alles Kids’!

M'inc, Creatief maatwerk voor ieder feest Feestbedrijf M’inc uit Achel is een creatieve duizendpoot op het gebied van feesten en partijen. Met ballonnen toveren ze feesten om tot iets speciaals en met zeer uiteenlopende workshops vermaakt het bedrijf kleine en grote kinderen. Bij M’inc lijken de mogelijkheden eindeloos doordat ze al uw werk voor een feest of evenement uit handen kunnen nemen. En heeft u een origineel idee nodig of wilt u professioneel leren schminken? Staakt dan uw zoektocht.

Weet jij de weg?

Door Bert Slenders

Hoe ideaal is het als er voor een feestelijke gelegenheid iemand met veel ervaring alles van a tot z kan organiseren? M’inc is in staat om alles voor u te regelen, of het nu op originele ideeën, de aankleding of de actieve invulling aankomt. De mogelijkheden voor een feest, receptie, verjaardag of evenement op maat zijn talrijk en divers.

Maatwerk voor ieder feest o.a. met schmink en poffertjes Waar M’inc in excelleert zijn ballonnen. Je kunt het zo gek of groot niet bedenken, het Achelse bedrijf bedenkt en realiseert het. Kleurrijke zuilen en bogen van ballonnen voor op bijvoorbeeld de dansvloer zorgen voor een speciale feestelijke sfeer. De foto’s bij dit artikel spreken het best voor zich. Graag leeft M’inc zich uit met ideeën van de klant, zo maakten ze onlangs nog een Assepoetser koets en een dinosaurus uit ballonnen. Vanwege het originele en aansprekende karakter van deze decoratie wordt M’inc ook door grote bedrijven en gemeenten uit België en Nederland benaderd.

M ‘Inc (“em-ink”) maakt uw feest of evenement onvergetelijk!

M'inc kan alles realiseren met ballonnen M’inc kan als geen ander kleuters, kinderen en pubers vermaken met leuke doe-activiteiten in de vorm van workshops. Scholen zijn daar blij mee, maar hoe leuk is het op een feestje? Zo laat M’inc kinderen onder meer tatoeages airbrushen, figuren uit klei boetseren, een graffiti muur bespuiten, leer bewerken, een eigen instrument maken of een speksteen bewerken. Hierbij leren de kids zelf de basisprincipes waarna ze zelf aan de slag gaan en hun eigen inbreng mogen tonen. Ook verzorgt M’inc animatiespelen met thema’s als piraten of Schotland waarbij de kinderen bijvoorbeeld highland games tegen elkaar spelen. Een andere specialiteit van M’inc is het grimeren van kinderen en het geven van professionele cursussen aan volwassenen hierin. Hierbij geeft het kind het voortouw, want er wordt niet gewerkt met voorbeelden. Zo komt de meeste creativiteit naar boven. De schminkkwaliteiten deelt M’inc in de vorm van cursussen. In groepsessies worden de basisprincipes met het grimeren met crème aangeleerd, waarna deelnemers door kunnen gaan met gevorderde technieken. En zo leidt het bedrijf grimeurs en bodypaintingartiesten op die vervolgens bij M’inc langs kunnen komen voor de professionele artikelen. Naast bovengenoemde elementen levert M’inc ook een totaalpakket. Wilt u bijvoorbeeld een springkussen, ballonnendraaier of vuurspuwer op uw feest, dan bent u hier aan het juiste adres. En wilt u eens wat anders dan een frietkraam dan bestelt u toch een speels versierde poffertjeskraam? Originaliteit, kent geen tijd!

rkiezing! 23 maart: -no’s Land ve o N r te is M & Miss ... mee wil doen je ls a s n o il a M etnet.nl ingen) nonosland@h nde aanmeld e o ld o v ij b (doorgang M’inc staa t voor work shops, kinderanim ati ballondeco e, ratie, poffertjesk ar...

Hooghaag 29 • 3930 Hamont-Achel • T: +31 (0)11 66 78 60 Open van di tot vr. 13u30 tot 19u, za 10-17u • www.iparty.be

nu  20% EXTRA kassakorting op de laatste restantparen Capucijnerplein 14 · 6021 CB Budel · & 0031 495 491483

M’inc ligt aan de Hooghaag 29 in Achel en valt telefonisch te bereiken op 0032 11 66 78 60 en per mail via info@iparty.be. De openingstijden zijn dinsdag tot en met vrijdag van 13.30 tot 19.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. Meer informatie vindt u op www.iparty.be

No-no’s LAND!

Irislaan 7 - Leende - 0031 40 2300913 www.nonosland.nl

bad ‘ t moois te zwuem van L imb rg Vier je verjaardagsfeestje bij ons!

Kies een van onze arrangementen en vier je verjaardag op een spetterende manier! ·         Waterspeurtocht ·         Spectaculaire water4kamp ·         Snorkelavontuur Meer informatie? Zie www.zwembadweert.nl Reserveren kan direct via onze website!  Discozwemmen op 28 februari van 19.00-21.00 uur! Jij komt toch ook?

Tel. 0031 495 537170 • www.zwembadweert.nl

KrispaShop Budelpoort 2 3930 Hamont • +31 (0)11 44 70 31

Tot carnaval ook ‘s zondags open van 10 tot 17u

e Nieuw ! e websiasthop.be www.krisp

Klikkelstein Kinderopvang Grootschoterweg 10 • 6021 KC Budel www.klikkelstein.nl • info@klikkelstein.nl 0031 495- 496391


HAC Weekblad · Vrijdag 21 februari 2014

PAGINA 28

CARNAVAL Grote Kindermiddag bij de Heiknuuters De Heiknuuters organiseren ook dit jaar een grote kindermiddag, de kindermiddagcommissie is er dan ook in geslaagd om een zeer gevarieerd programma aan te bieden. Zo begint de kindermiddag om 14.00 uur.

Tijdens deze middag worden er diverse oud- hollandse spellen in alle leeftijdsklassen in de feesttent verdeeld, voor de spellen die gedaan zijn ontvangt elk kind een stempel op zijn/haar spellenkaart. Als je je spellenkaart vol hebt krijg je ook nog iets lekkers en wat drinken aangeboden. Nieuw dit jaar is

het schminken, is er een kleurhoek waar je een leuke prijs mee kunt winnen en zal er een knutseltafel zijn waar alle kinderen bloemen kunnen maken en deze dan ook samen met prins Jack, prinses Marian en Adjudant Rob buiten kunnen zetten geheel naar hun leus die luidt; Zet now de bluumkes mer us boete! Dit jaar zal ook Floor Burnin weer een geweldige show gaan verzorgen voor jong en oud, iets wat al jaren een traditie is bij de Heiknuuters, we zijn de crew van Floor Burnin dan ook zeer dankbaar en hopen de samenwerking nog jaren voort te kunnen zetten. Zo rond

de klok van 18.00 uur hebben we natuurlijk onze Jeugdreceptie van Jeugdprins Jelte 1e en Jeugdprinses Sophie. Na deze receptie zal DJ Erwin en het jeugdprinsenpaar samen met de jeugdraad van 11 voor het nodige carnavalsvermaak zorgen zodat het kindercarnaval in Dorplein nog later doorgezet kan worden, naar huis gaan hoef je dan ook zeker niet want aansluitend is er op maandagavond een geweldige Rock ‘n’ Rollin carnavalsavond georganiseerd met de band Punch It Peggy. Dus kom allemaal! Kijk ook op www.heiknuuters.nl voor het volledige programma.

De Muuzevangers zijn trots op het eindresultaat en nodigen alle Muuzevangers en Muuzevangerinnekes uit om de onthulling bij te wonen. De carnavalsvereniging schenkt het beeld aan de gemeenschap in Maarheeze als dank voor

de afgelopen 44-jaar. Want dankzij alle carnavalsvierders wordt carnaval levend gehouden in het dorp. Om te zorgen dat het beeld zichtbaar is voor iedereen, is in samenspraak met de gemeente Cranendonck gekozen voor de locatie op de hoek van de Stationsstraat en de Smits van Oyenlaan. Danielle Couterier is de maakster van het beeld. Daarnaast mag niet onvermeld blijven dat “De Muus” tot stand is gekomen door inspanningen van Jac Beerten, Ad van der Weiden, Michel Feijen en  de commissie die het 44-jarig bestaan organiseerde.

Café de Bout

Soerendonk

t 4 Maar i D | 3 a o2|M Z | 1 a Z Zaterdag 1 maart

arie ribbens

de koning van het feest & de godfather van de polonaise

Zondag 2 maart

fragment

Allround feestband bekend van de Zwarte Cross

Maandag 3 maart Vanaf 12.00 uur

Optochtbal!

Dj carlo 4 dagen door tot aan het einde!

www.debout.nl Dorpstraat 39 | Soerendonk

Afgelopen zaterdag was het groot feest bij Partycentrum Antoine. De boerenbruiloft werd gevierd, en hoe! Om 19.30 uur vertrokken prins Thomas en prinses Coby met hun gevolg richting de Pompers naar boer Siem.

Ondertussen werden ze muzikaal vermaakt door het Soeriks Muziek Gezelschap en Dweilorkest Hoal Liëed. Bij boer Siem aangekomen stapte hij op zijn tractor en vertrok richting de Dorpstraat, naar boerin Sanne. In een lange stoet kwamen ze aan bij Partycentrum Antoine. Hier werd het huwelijk voltrokken. De onthulling van het stenen beeld Na enkele bezwaren van de getuivindt plaats op vrijdag 28 februari gen werd er toch besloten door de om 16.30 uur. Dit doen we in aanwezigheid van Prins Twan, Prinses Bertie, Adjudant Chris, Jeugdprins Roan, Jeugdprinses Fleur en Jeugdadjudant Jaron en de mensen Op 22 februari houdt Jong Nedie hun medewerking hebben ver- derland Gastel haar jaarlijkse Mileend aan het beeld. De muzikale ni-Boerenbal. Het Mini-Boerenomlijsting wordt verzorgd door het bruidspaar bestaat uit 2 (jeugd) Groot Niet Te Vermijden Mareser leden van Jong Nederland. Bras en Show Orkest, een samengesteld orkest waarin alle orkestjes uit Om 19.00 uur wordt dit Mini-BoeMaarheeze vertegenwoordigd zijn. renbruidspaar op een verrassende Iedereen is welkom om bij deze manier onthuld. De pastoor zal hen onthulling aanwezig te zijn. daarna in het on-echt verbinden.

Onthulling beeld Muuzevangers Het 44- jarig bestaan van C.V. de Muuzevangers is het afgelopen jaar uitbundig gevierd. Als afsluiting van dit jubileumseizoen is aan beeldhouwster Daniëlle Couterier uit Heeze opdracht gegeven om een beeld te maken van de Muus.

Fantastische boerenbruiloft Roesdonkers

burgemeester (Harry Ras) om te trouwen. Na een drukke receptie en een geweldig avondmaal bestaande uit roggebrood met zult van Jan en Marleen van Meijl en de krentemik en bruidstaart van Bakkerij De Jong, waarvoor dank, barste het feest echt los. Het bleef gezellig tot in de late uurtjes. Het was weer een echt Roesdonks feest.

Mini-Boerenbal Gastel Na deze ‘plechtigheid’ is er een receptie, waarbij iedereen het Mini-Boerenbruidspaar kan feliciteren. Hierbij zal de krentenmik niet ontbreken en zorgt Blaaskapel Excelsior voor de muzikale noot. Elke groep van Jong Nederland verzorgt een optreden. Het Mini-Boerenbal vindt plaats in De Schaapskooi in Gastel. Iedereen is welkom!


HAC Weekblad · Vrijdag 21 februari 2014

PAGINA 29

CARNAVAL Carnaval bij Senioren Vereniging Schoot Op 14 februari 2014 hielden het bestuur en de leden van de Senioren Vereniging Budel-Schoot hun jaarvergadering en meteen ook hun carnavals viering.

Omstreeks 14.00 uur werd er gestart met koffie en vlaai, hierna stonden de DJ´s van Duo-Sound al klaar om er een mooie muzikale middag van te maken. Eerst werd er een Prins en Prinses gekozen uit de aanwezige leden, als eerste was Reneé Kees aan de beurt als Prins en als Prinses kwam Mariet Verheggen uit de bus. Maar groot was de verrassing toen Prins John den eerste en Prinses Silvia samen met Jeugdprins Cas en Jeugdprinses Brit samen met hun Adjudanten en de Vorst van de Toeters de Reinder binnen kwamen om de Prins en de Prinses van de senioren de steek

en het kroontje op hun hoofd te plaatsen. Maar nog veel groter was de verrassing toen bleek dat de senioren Prins de vader is van Prins John den eerste en Prinses Mariet de peettante van Prinses Silvia. Deze middag kon van af nu niet meer stuk. De dansvloer bleef bezet en de polonaises volgden mekaar op. Omstreeks 17.00 uur werd er dan gestart met de jaarvergadering die al zeggen wij het zelf alleen maar positieve klanken af, vooral toen onze penningmeester bekend maakte en kon mededelen dat onze contributie zeker in de toekomst niet moet verhoogd worden. Onder luid applaus werd deze vergadering beëindigd en konden wij overgaan naar de trekking van de tombola. En om deze fijne middag af te sluiten werden alle leden nog getrakteerd op een

Het 11e Zuipschuitenbal! Natuurlijk begint carnaval 2014 met het Zuipschuitenbal. Op vrijdag 28 februari om 20.30 begint in onze feestlocatie, ‘De Reinder’ in Budel-Schoot, de extra feestelijke 11e editie.

teen na het jeugdbal van Jong Nederland Budel-Schoot gaat het carnavalsfeest gezellig tot in de vroege uurtjes verder. Ook dit jaar zal tonprater, ex-Toeterprins en -DJ Boy (Jansen) zorgen voor heerlijke carnavalsmuziek. Daarnaast is er Evenals voorgaande jaren gaan een knallend optreden van Fabriwe ook dit jaar zorgen voor een zio, onder andere bekend van de knalfeest voor jong en oud. Me- carnavalshit ‘de Körk’! Mis dit optre-

heerlijke koffietafel en zo konden onze leden rond 19.00 uur tevreden huiswaarts keren. Maar vooraleer wij dat deden kregen onze vrijwilligers die de hele middag in de weer waren om ons van drank en eten te voorzien nog een heel hartelijk en welgemeend applaus.

Gouden Bok voor Bonte Os

Daar stonden ze dan. Duidelijk overdonderd op het grote podium van een tot de laatste plaats bezette grote zaal van De Borgh. Ludo en Evelyn Neeskens kregen vrijdagavond jl. uit handen van de voorzitter Erik van Ham, de Gouden Bok uitgereikt.

De Gouden Bok wordt uitgereikt aan een persoon of groep, die zich op de een of andere manier zo heeft geprofileerd, dat toekenning van deze trofee op zijn plaats is. De Gouden bok is de hoogste onderscheiding van carnavalsvereniging De Buulder Buk en wordt ten hoogste één maal per jaar toegekend. Ludo en Eveline Neeskens vertegenwoordigden de hele familie Neeskens, de eigenaren en uitbaters van de residentie van De Buulder Buk, De Bonte Os. Erik van Ham prees de al jarenlange plezierige samenwerking met de familie Neeskens van De Bonte Os en de sponsoring die daarmee samen gaat. Veel carnaden zeker niet; hij staat gepland om valsactiviteiten vinden plaats in een 22.30u! Kortom, zorg dat je ook dit jaar de carnavalsopening niet mist en kom vrijdag de 28e gezellig naar De Reinder voor een spetterend begin van carnaval 2014. Let op: Er Op 27 februari aanstaande wordt alleen alcohol geschonken draagt burgemeester Vermue aan carnavalsvierders van 18 jaar traditiegetrouw de sleutel over en ouder. Neem je legitimatie mee! aan een carnavalsvereniging, dit Alaaaf en tot dan! jaar De Toeters uit Budel-Schoot.

Sleuteloverdracht

Zoek de 10 verschillen:

Een sporter droomt om in zijn leven eens met eremetaal te worden omhangen op de Olympus. De huldigingen na zo’n succes kunnen een feest zijn, maar ook veranderen in een nachtmerrie. Bobo’s misbruiken het huldebetoon soms om er speechend hun glorieus moment van te maken. Als een slaapwandelaar zijn ze wel lijfelijk aanwezig, maar geestelijk niet bij het feest van de sporter. Die ervaart het moeten luisteren naar zinloos gebabbel dan als zwaarder dan de zwaarste wedstrijd.

Oplossing 14 febr.

DEZE PUZZEL WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

A L P I N E S K I Ë N G W I

N Ë I K S E L Y T S E E R F

S O T S J I J S H O C K E Y

E S E N E F U A L G N A L N

ALBERTVILLE ALPINESKIËN BOBSLEEËN BRONS FREESTYLESKIËN IJSHOCKEY KUNSTSCHAATSEN Oplossing:

K C A R T T R O H S P O R T

N E S T A A H C S T S N U K

Je vindt er meer dan je zoekt

• Multimedia • Cadeaubonnen • Lotto • Boekenbonnen

Koning Albertlaan 17, 3910 Neerpelt · T. 0032 11 57 37 88 - sb.neerpelt@standaardboekhandel.be Bernard Kempplein 1a, 3930 Hamont · T. 0032 11 803016 - sb.hamont-achel@standaardboekhandel.be

S N O W B O A R D E N O A K

N E L E P S R E T N I W T T

S C H A N S S P R I N G E N

LANGLAUFEN LILLEHAMMER OSLO SCHAATSEN SCHANSSPRINGEN SHORTTRACK SLOPESTYLE

T N A L B E R T V I L L E O

L I L L E H A M M E R U B L

I I T A E L Y T S E P O L S

G N I K I E R T I U L D L O

SNOWBOARDEN SOTSJI SPORT UITREIKING WINTERSPELEN

.............................................!

WIN EEN KADOBON

• Boeken en strips • Tijdschriften • Dagbladen • Wenskaarten

De sleuteloverdracht vindt plaats in de Reinder aan de Grootschoterweg in Budel-Schoot. De sleuteloverdracht begint om 20.00 uur. U bent hierbij van harte welkom.

Woordzoeker: H N Ë E E L S B O B R O N S

DROMEN VAN KAMPIOENSHULDIGING

van de zalen aan de van Baarsstraat. De opening van het carnaval, 'Ut Get Beginne' en het daar opvolgende Prinsenbal, de Prinsreceptie, het voortreffelijke carnavalsontbijt en natuurlijk de prijsuitreiking van de optochten. 'De Bonte Os is goed met De Buulder Buk, maar De Buulder Buk is ook goed met De Bonte Os' zei de voorzitter tijdens de uitreiking. Hij wees er op dat het carnaval in Budel zonder sponsoring eenvoudig niet te organiseren is. Met die woorden betrok voorzitter Erik van Ham alle sponsoren die het de Buulder Buk ieder jaar weer mogelijk maken om het carnaval op een hoog niveau te houden.

In HAC Weekblad vindt u wekelijks een puzzel. Met deze puzzel is een kadobon van Standaard Boekhandel t.w.v. €5,- te winnen. Stuur de oplossing met uw naam, adres en telefoonnummer naar wedstrijd@hacweekblad.eu of lever de juiste oplossing in bij ons kantoor aan de Stationsstraat 41 te Hamont-Achel. Uiterste inlever-datum voor deze puzzel: dinsdag 25 februari, 16.00 uur. Veel succes! De oplossing van vorige week was 'Samen uit, Samen thuis'. De kadobon (af te halen bij het kantoor van HAC Weekblad is gewonnen door Erwin Weyen, Papaverstraat, Neerpelt. Proficiat!


HAC Weekblad · Vrijdag 21 februari 2014

PAGINA 30

CARNAVAL Geslaagde Bonte Avonden de Pintewippers Nominatie Lawineboys De strijd om de grootste carnavalskraker van het jaar is losgebarsten. Vrijdagochtend 14 Februari om 11:11 uur heeft zanger René Schuurmans het startschot gegeven voor ‘Kies Je Kraker 33'.

Carnavalsvereniging De Pintewippers heeft afgelopen weekend laten zien waarin een klein dorp groot kan zijn. In een goed verwarmde Schaapskooi vermaakten zo’n 35 Gastelse artiesten de toeschouwers met een gevarieerd programma van sketches, tonpraten, en muziek. Dat de Bonte Avond op Gastel leeft is wel zeker. Er stonden zowaar 5 nieuwe spelers op het podium, Mick Berkelmans, Senna Coolen, Inge Bax, Jesse Oor en Femke Martens die voortreffelijke prestaties geleverd hebben. De opening werd verzorgd door  diverse trommelacts, Rammel maar raak, uitgevoerd door Joke Rooijakkers en Mick Berkelmans. De groep Kwats oftewel, Alwyn van den Berg, Wilbert Oor en Ge-

rard Loots kwamen op het podium met een act van de Blue Man Group, zonder tekst wisten ze het publiek te boeien. Shirly Bassey was overgekomen uit The United States of America om het lied “This is my live” op hilarische wijze ten gehore te brengen, met een verrassend eind. De groep Broccoli, Martijn van der Linden, Joke Rooijakkers, Mandy van Hoef, Roy van Hoef, Bryan Verhoeven en Rick van Mierlo, kregen in hun Atelier Broccolione  diverse gasten over de vloer, waardoor hilarische taferelen ontstonden. Nieuwkomer Femke Martens was de vertelster. De gastrol was weggelegd voor Thea Vanlier als Megamindy. Live-zanger Leon de Beer wist meteen al met zijn eerste lied “De Orgelman” het publiek op de stoelen te krijgen. Ook de drie tonpraters boeiden het publiek:

Perry Hendriks als schooljongen, Jan Bax als kapper en Jo van Meijl bracht een act als Sinterklaas. Tom Verhoeven, Senna Coolen, Inge Bax en Jesse Oor kregen met hun bandparodie het publiek zover dat ze helemaal uit hun dak gingen. Alle artiesten brachten aan het eind een medley van liedjes van alle tijden, die iedereen mee kan zingen. Gastel kan weer terugkijken op een geweldig weekend! De presentatie was in handen van Jan van Hoef. Bonte avond zonder muziek is geen bonte avond, daarom is Blaaskapel Excelsior, die op beide avonden de muzikale omlijsting verzorgde, niet meer weg te denken. Tenslotte trad Toon Soors als Swies op en was de regie in handen van Hein van Gansewinkel en Eric Bax. Licht en geluid werden verzorgd door Erik van de Mortel en Kornel v/d Sommen.

Bert Duisters ontving Orde van Verdienste Wat was hij er blij mee, en verrast! Bert Duisters, de man die al zo veel jaren tijdens de Budelse carnavalszittingen de kwaliteit van het geluid controleert. Hij is, behalve de persoon die er voor zorgt dat de artiesten de juiste haedsets gebruiken, vooral de probleemoplosser. Al die draadjes en plugjes en schroefjes hebben voor Bert geen geheimen. Hij weet als geen ander hoe al die technisch ingewikkelde apparaten werken. Tijdens de zittingen loopt Bert overal rond om verzekerd te zijn van de kwaliteit van het geluid in alle uithoeken van de zaal, maar ook op het podium.

Voorzitter Erik van Ham prees deze bescheiden man die op de achtergrond zoveel werk verzet en voor De Buulder Buk niet te missen is. De Orde Van Verdienste werd hem

uitgereikt en met een mooie bos bloemen voor zijn vrouw Maria onderstreepte de voorzitter de waardering die de vereniging voor Bert heeft.

Tot donderdag konden luisteraars van Omroep Brabant hun favoriete carnavalsnummer insturen. Uit die inzendingen werden 33 krakers geselecteerd die kans maken op de nummer één plek in de lijst. Ook de Lawineboys zijn genomineerd met hun single De Bel. Nu ligt het balletje weer bij de luisteraars van Omroep Brabant. Vanaf nu kan er gestemd worden op een van de 33 krakers. De stembus sluit daags voor carnaval op donderdag 27 februari om acht uur ‘s avonds. Daarna worden de stemmen geteld en een dag later wordt de winnaar

Verwarmde tribunes op de Markt tijdens Grote Optocht Ook dit jaar zullen de ‘Vrienden van de Optocht’ weer groots uitpakken tijdens de Grote Optocht in Buul. Voor het vijfde jaar op rij zal deze enthousiaste groep vrienden met een groot carnavalshart, “De Tribune” plaatsen voor de Hema op de markt. En ook dit jaar zal er weer een verwarming onder de tribune liggen. Dit jaar zijn de tribunes weer voor €5,- toegankelijk. Voor dit bedrag zit u op de mooiste en gezelligste plek van Buul, verwarmd(!) en ontvangt u een gratis drankje. Verder is er voldoende bediening aanwezig en is er weer een barbecue om iedereen van een hapje te voorzien. Uw €5,- en een gedeelte van de omzet uit de drank en barbecueverkoop, komt volledig ten goede aan het prijzengeld voor de optochtdeelnemers. Zo wisten de ‘Vrienden van de Optocht’ vorig jaar €1200,- toe te voegen aan de prijzenpot. En uiteraard zal dit jaar ook weer de tribuneprijs worden uitgereikt, waarbij u als jurylid zal fungeren! Dit betekent dus dat U mag stemmen op de groep die het

CARNAVAL 2014 een feest voor groot en klein!

Zaterdag - Zondag - Maandag Vanaf 16.00u Vanaf 20.00u

Kindercarnaval Plezier voor jong en oud!

Gold’n Carnaval

Unnie kier danse... net als toen!

bekendgemaakt tijdens 3 Uurkes Vurraf. De Lawineboys treden sowieso op maar wat zou het leuk zijn als ze de Carnavals Kraker Bokaal 2014 krijgen! Stemmen op de Lawineboys kan via de speciale themasite: www.omroepbrabant.nl/kiesjekraker Meer info via de website www.lawineboys.nl

Dinsdag

Optocht bal Vanaf 10 uur open voor optochtdeelnemers... Soep, broodjes, friet, etc. en gratis toilet.

Maarheezerweg 9 - 6021 CN Budel - Tel. 0031 495 495539 - www.cafedewielerbaan.nl

mooist, grappigst, spectaculairs en/ of carnavalesk heeft gebouwd. Zo heeft U dus direct invloed op de uitslag van de Tribuneprijs. Wacht daarom niet te lang en bestel uw kaarten snel, want op=op. Kaarten kunnen worden besteld door een mail te sturen naar vvdo11@hotmail.com. Geef in deze email aan hoeveel kaarten u wil bestellen en vermeld daarbij ook uw adresgegevens. Namens de ‘Vrienden van de Optocht’, Tot dinsdag Alaaf!

Maanda LIVE optgavond van KNA reden LLUHH


HAC Weekblad · Vrijdag 21 februari 2014

PAGINA 31

CARNAVAL Geweldige zittingen van De Buulder Buk

Maar liefst vijf keer was de grote zaal van gemeenschapscentrum De Borgh in Budel tot de laatste plaats uitverkocht. En vijf keer brachten de artiesten een geweldige show vol dans, muziek en humor. Maar het waren niet alleen de artiesten op het podium die voor een fantastische avond zorgden, maar zeker ook de talloze onzichtbare werkers op de achtergrond en achter de coulissen die, dankzij hun inspanningen, er een avond van maakten waar nog lang met plezier aan zal worden teruggedacht. Een kort filmpje, opgenomen door Anthony Roost, liet tussen de optredens door zien wat bijvoorbeeld de Commissie Bouw en Techniek presteert bij het in gereedheid brengen van de zaal. Om precies elf minuten over acht betrad presentator Johan Kuipers, muzikaal begeleid door Hofkapel De Bloasbuk, al zingend de zaal. Johan is geen nachtegaaltje maar zijn oerdegelijke Buulse stem en zijn enthousiasme maken alles goed. Het Prinsenpaar, de Adjudanten, de Vorst, de Raad van Elf en de dansgroep Splash volgden in zijn voetsporen. Volgens een oeroude traditie opent Splash de Budelse Zittingen. Dat doen ze met een schitterende dans. Al lang geen dansmarietjes of minutenwals meer, maar gewoon goedklinkende moderne dorskastmuziek! Bij de slotnoot valt alles in de split!!! En dat allemaal onder de bezielende leiding van Britt Geerts. Onder de klanken van "Sinterklaasje kom maar binnen met je knecht" kwam tonprater Jo van Meijl als hulp-Sinterklaas in de ton terecht. Met zijn scheefgezakte mijter en

zijn baard op half elf sneed de hulp-Sinterklaas het actuele zwartepietenprobleem aan. Maar ook heel veel andere ervaringen van de hulp-Sinterklaas werden door Jo verteld. Een enkel keertje balanceerde hij daarbij op 't randje. Maar Jo heeft met zijn 10e optreden in

Budel ervaring genoeg om te weten hoe ver hij te ver kan gaan. Een optreden van cabaretgroep "Pluche Toelie" behoort tot de klassiekers van de Zittingen van De Buulder Buk. Na een kort komisch filmpje als introductie is de zaal getuige van een bezoek aan de supermarkt. Het gehannes bij de kassa waar een caissière wordt ingewerkt zorgt voor doldwaze taferelen zoals alleen Pluche Toelie die kan bedenken. Ook Marga Vermue stond in haar wielertenue in de rij bij de kassa. Succes verzekerd! Bizarre toestanden waren te zien op een filmpje dat Pluche Toelie opgenomen had over kamperen op de boerderij. "Bie de boer achterum." Humor ten top!! Een van de grootste krachten van Pluche Toelie is hun muzikaliteit. Heel mooie liedjes brengen hun optreden altijd naar een hoog niveau. Later in het programma stond Pluche Toelie voor de tweede keer op het podium. Nu als "De Toelies". Een aaneenschakeling van Duitse schlagers bracht de zaal naar het kookpunt. Staande op stoelen en tafels deed het publiek mee met De Toelies. Een carnavallistisch hoogtepunt! Jac Kuppens is een tonprater die de ton alleen maar gebruikt om er zijn drinkglas op te zetten, want zelf heeft hij die ton niet nodig. Als veearts vertelde Jac wat hem zoal overkwam. Lekker ontspannen, wandelend over het podium, rolde de een na de andere grap uit zijn mouwen. Jac Kuppens is een tonprater die ze in Budel nooit meer willen missen. En toch was Jac er dit jaar twee keer niet bij. Verdrietige familieomstandigheden maakte het noodzakelijk dat de Commissie Zittingen voor twee avonden een vervanger voor Jac moest zoeken. En die hadden ze gevonden in de persoon van Boy Janssen. Als Prinses Beatrix speelde Boy de zaal helemaal plat! Na de pauze werd er weer genoten van een fenomenaal optreden van de Hamonter dansgroep Splash. Een fantastische

showdans met krachtige muziek gedanst in schitterende kostuums. Splash mag altijd terug komen! Johan Gerlag kwam als "Hannes de Sjefkok" in de ton. Hij vertelde dat hij uit een culinaire familie kwam want zijn vader was een halve gare, zijn zus een zacht gekookt ei en zijn vrouw kon niet koken. Daarom ging hij maar zelf aan de slag als kok en solliciteerde in het toekomstige Hof van Cranendonck. "Afval bestaat niet," zei Don leo. "Moet hij maar eens in mijn keuken komen kijken," was het antwoord van Hannes. Johan Gerlag, de schepper van de creatie Hannes streeft altijd naar een echte Buulse buut en is daarom een graag geziene tonprater op de Zittingen in Budel. "In òs dörpke op de zitting" zongen De Blèèrköp bij het begin van hun programma. En daarmee zetten René, Johan en Peter Vos meteen hun kracht neer. Geen enkele artiest of groep weet zo goed, zo mooi, zo treffend het "Buulgevuul" te vertolken als De Blèèrköp. En dat doen en deden ze al vele jaren lang. Maar daar is nu een einde aan gekomen. De 'Blèè-

Uitgenodigd worden alle ex-prinsen(paren) en ex-jeugdprinsenparen, met vorst en adjudanten, van de Buulder Buk, Voor de jeugdprin-

senparen tot 18 jaar geldt de uitnodiging ook voor hun ouders, als begeleiders. Ook zullen uitnodigingen gaan naar de ex-prinsen van de Muuzevangers, Roesdonkers, Pintewippers, Toeters, Heiknuuters en Teutepeuters. Ook de huidige prinsenparen met gevolg ontvangen een uitnodiging. Naast herinneringen ophalen en een drankje zullen Que Mas en Ni Wies en Pim Donkers

Op 28 februari houden ouders en team van Openbare Basisschool De Triolier weer een kinderoptocht door een gedeelte van de wijk Midbuul. Dit schooljaar is gekozen voor het thema: “We zijn geknipt voor carnaval!”. Al weken zijn de leerlingen druk in de weer om zo goed mogelijk tijdens de optocht voor de dag te komen. Bolderkarren, fietsen e.d. worden omgetoverd tot de gekste objecten en de meest rare teksten worden bedacht. Natuurlijk zullen de prins en prinses van de Triolier niet ontbreken. Als de weergoden het toelaten zal de optocht de volgende straten tussen 11.00u en 11.45u aandoen:  Fazantlaan,Patrijslaan, De Specht, De Sperwer, De Putter, gedeelte Fazantlaan,

Nachtegaalplein, Fazantlaan. De werkgroep carnaval zou het erg op prijs stellen, als mensen uit bovengenoemde straten de lantaarnpalen versieren en vanuit de huiskamers carnavalsmuziek laten horen als de kinderoptocht voorbij komt. Bovendien hoopt men dat ook dit jaar weer veel mensen langs de genoemde wegen staan, zodat de optocht ook dit jaar weer een succes zal zijn. Ouders, team en kinderen van O.B.S. De Triolier

Kinder Bonte Middag De grote zittingen van c.v. De Buulder Buk zijn helaas alweer voorbij. Maar niet getreurd er staat nog iets heel moois in de planning en dat is de kinderbontemiddag van c.v. De Buulder Buk! Komende zondag 23 februari vanaf 14:00 uur, kunnen jullie allemaal genieten van maar liefst 17 optredens. Bekende namen als o.a.

turnlust, jeugdclubs Budel en Floor burnin zijn er weer bij. Maar er hebben zich ook nieuwe talenten aangemeld met bijzondere optredens zoals bijvoorbeeld live zingen! Het belooft weer een super gezellige zondagmiddag te worden dus zorg dat je erbij bent! Aansluitend aan de kinderbontemiddag is de receptie voor ons jeugdprinsenpaar Jens en Pleun. Kom allen dansen, springen, zingen en handjes schudden.

Carnavalsmis De Heiknuuters rköp hebben hun laatste optreden in stijl en waardigheid afgesloten. Gedurende al die jaren dat de gebroeders Vos aan de Zittingen deelnamen bleek maar al te duidelijk welk een gepassioneerd "Gevuul vur Buul" aan de basis lag van de inhoud van hun programma. Zowel de toenmalige pastoor Felie Spooren, maar ook onze huidige burgemeester Mevrouw Marga Vermue bonden zij aan hun zegekar. De Blèèrköp kiezen voor een nieuwe uitdaging. Reikhalzend kijken wij uit naar hun nieuwe optreden, waar, hoe en wanneer dan ook.

Op 1 maart om 18.11 u vindt in lijksceremonie is er een receptie de feesttent van Ks de Heiknuut- met voor iedereen krentenbrood ers de carnavalmis plaats. en roggebrood met zult. Alle Dorpleiners zijn voor deze bijzondere Deze mis verzorgd door pastoor mis dan ook van harte uitnodigd. Cornelissen, ons eigen koor en Tevens willen we met deze eerste Boerenkapel de Heikneuters zal dit mis na het sluiten van de kerk een jaar a.g.v. het sluiten van onze kerk vuist maken daar ons als Heiknuutplaats vinden in de feesttent van KS ers onrecht is aangedaan door het de Heiknuuters. Deze viering  zal sluiten van onze kerk. We rekenen worden afgesloten met een huwe- er op dat velen deze ludieke actie lijksceremonie. Kenan Rulleraad en komen steunen om samen op een Deni Martens zullen in de onecht geweldige manier te laten zien verbonden worden door pastoor waar een kern als Dorplein op een Harry. Aansluitend aan de huwe- feestelijke wijze sterk in kan zijn.   

Grandioze receptie De Toeters

En 't volgend jaar organiseren De Buulder Buk weer nieuwe Zittingen. Met vertrouwde, maar ook met nieuwe artiesten. En alle Zittingen zullen weer uitverkocht zijn, want op de Zittingen van De Buulder Buk klopt 't hart van Buul en dat is een héél speciaal gevuul!

Ex-prinsentreffen Buulder Buk Vrijdag 14 maart vindt het ex-prinsen treffen plaats in de feesttent op de speelplaats bij basisschool de Boogurt aan de van Houtstraat van 20.11u tot 01.00 uur.

Kinderoptocht De Triolier

Op 16 februari wisten heel veel carnavalsvierders de weg naar een optreden verzorgen, aangevuld De Reinder in Toeterland te vinmet de discotheek van Ed Hensen. den. Kosten voor deze avond zijn € 20,00 per persoon vanaf 18 jaar, € 5,00 Daar recipieerden Prins John I, per persoon tot 18 jaar. Aanmel- Prinses Silvia, Jeugdprins Cas en den voor deze avond kan alleen Jeugdprinses Eline, samen met door overmaken van verschuldigd hun adjudanten Jan, Sandy en bedrag op rekeningnummer NL62 Britt. Vele handen werden geschud RABO0109552679, t.n.v. Prinsengar- en héél veel cadeaus in ontvangst de Buulder Buk, onder vermelding genomen. Na afloop werd er nog van naam, vóór 1 maart. een gezellig feestje gevierd. Na-

mens de prinsenparen en hun adjudanten, bedankt, bedankt, bedankt! Heeft u zich trouwens al opgegeven voor het Kiekt nè zoe noaw ontbijt op carnavalszondag 2 maart? Mail naar etenbijdetoeters@live.nl en reken op die zondag 2 toeterpenningen af voor een overheerlijk ontbijt. Het eerste kopje koffie krijgt u er gratis bij, doen dus! Tijdens het ontbijt zal een heuse fruhshop band zorgen voor live muziek. U komt toch ook?


HAC Weekblad · Vrijdag 21 februari 2014

PAGINA 32

Medailleregen voor Turnlust

De ‘battle of the sexes’!

Afgelopen weekend was een druk turnweekend voor Turnlust. De meiden uit de 3e divisie en N3 turnden de tweede voorronde en tevens konden er in deze wedstrijd medailles per toestel gewonnen worden. Ook vond de voorwedstrijd voor de senioren in divisie 4 en de jeugd D1 plaats.   Op zaterdag ging Turnlust van start met Mijna Vos, Vere van Breugel en Ailish Meijers die uitkomen in de categorie Jeugd divisie 3. Mijna eindigde in de meerkamp op de eerste plaats en kreeg ook nog de gouden medaille omgehangen bij het toestel balk. Vere werd 6e in totaal en won een zilveren medaille op balk en een bronzen medaille op vloer. Ailish heeft zich ondanks een blessure door de wedstrijd heen weten te slaan en eindigde op de 26e plaats.  In de tweede wedstrijd waren de pupillen II N3 aan de beurt. Jessie Kissen, Merel van Breugel, Janne Schrurs en Lieke Broers worden door hun goede resultaten al gevreesd door de concurrenten en dat bleek ook deze wedstrijd niet onterecht. Na vier toestellen eindigde Jessie op de 1e plaats, Merel op de 2e plaats, Janne op de 3e plaats en Lieke op de 10e plaats! Daarnaast won Jessie nog goud op sprong en zilver op brug, Merel goud op vloer en zilver op balk en Janne goud op brug en zilver op vloer. Romy Stacie kwam tegelijkertijd uit in de categorie Junioren divisie 3. Ook zij turnde een mooie wedstrijd en eindigde op de 9e plaats. Hiermee heeft zij zich net als Mijna, Vere, Jessie, Merel en Janne geplaatst voor de landelijke ½ finale.  In de laatste wedstrijd op zaterdag turnde Nienke Duisters in de categorie Senioren divisie 3. Nienke eindigde op de 4e plaats en won een bronzen medaille op het toestel

Het zwembad in Drachten was bomvol want er stond iets speciaals op het programma. Olympisch en Wereldkampioen Ranomi Kromowidjojo had aangekondigd dat ze het op de 100 meter vrije slag zou opnemen tegen de mannen. Het is al vaker gedaan bij andere sporten zoals bijvoorbeeld in het tennis. Navratilova kreeg daarbij een pak slaag van Connors.

Claire, Maartje, Astrid en Aniek vloer. Ook zij mag meedoen met de landelijke ½ finale. Op zondag was het de beurt aan Karin Vreijsen, Kristel de Lepper, Gwen Louwers en Esther Brugman die turnen in de categorie Senioren 4e divisie. Karin turnde een stabiele wedstrijd en eindigde op de 1e plaats. Naast deze gouden medaille plaatste zij zich ook voor toestelfinale op brug. Kristel eindigde op de 13e plaats en heeft zich hiermee net als Karin geplaatst voor de Regiofinale. Gwen eindigde op de 19e plaats en is hiermee de reserveturnster voor de Regiofinale. Esther, die pas sinds een klein jaar weer is begonnen met turnen, eindigde op de 26e plaats.  Tot slot mochten de meiden van Jeugd D1 laten zien wat ze kunnen en dat hebben Astrid Timmermans, Aniek van Geldorp en Claire Teeuwen zeker gedaan. Astrid eindigde na vier toestellen op de 2e plaats en kreeg de zilveren medaille omgehangen. Daarnaast plaatste zij zich voor toestelfinales op de toestellen vloer en balk. Aniek werd 5e en plaatste zich voor toestelfinales op vloer en sprong. Claire eindigde op de 13e plaats en mag net als Astrid en Aniek meedoen aan de Regiofinale. Maartje van Ool turnde tegelijkertijd in de B-finale van

Ailish, Mijna en Vere de Senioren 3e divisie. Zij eindigde hier op een mooie 8e plaats en won een gouden medaille op het toestel vloer! Al met al betekent dit dat er het afgelopen weekend 6 medailles allround en 11 toestelmedailles zijn gehaald. Daarnaast hebben 12 meiden zich geplaatst voor een volgende wedstrijdronde en zijn er 5 plaatsen behaald in de toestelfinales voor de Senioren 4e divisie en jeugd D1. Van harte gefeliciteerd met deze behaalde resultaten! Bent u benieuwd naar de behaalde punten of wilt u meer informatie over Turnlust? Kijk dan op onze site www.turnlust-budel.nl

Interesse om Jasper te ondersteunen in zijn streven om de Olympische Spelen in 2016 in Rio te halen? Bel 0622836303 of mail naar info@jaspervanmierlo.nl Website: www.jaspervanmierlo.nl.

De KNZB plaatste zelfs deze foto prominent op haar Social Media

Haasrode-Avoc 3-0 Jessie, Romy, Lieke, Janne en Merel

Achttien scheidsrechters hockeyclub Cranendonck geslaagd! CRANENDONCK - Een drukte van belang afgelopen zondagmorgen op het veld van hockeyclub Cranendonck. Op 16 februari vond namelijk het examen voor scheidsrechters plaats.

Haasrode: Verelst, Deroey, Welkenhuysen, Tormans, Van Assche, Huysegoms. Libero: Van Reeth Kwamen in: Mentens, Steenhouwer. Avoc: Proost, Cloot, Ilsbroux, Kellens, Bauweraerts, Verhees. Libero: Lauwers Kwamen in: Gemels, Gofflo, Frielink. Achel heeft elke set mee kunnen spelen in het begin

van de set door goed te serveren. Blokkerend kon Achel dit te weinig uitbuiten en kwam het door individuele foutjes in receptie en de stabiliteit van Haasrode telkens wat te kort in het tweede deel van de set. Haasrode staat terecht op de eerste plaats. Uitslag: 3-0 25-21, 25-20, 25-19

 UITSLAGEN  SPORT LEDUB VOLLEYBAL

Achttien leden, vanuit jeugd en avondcompetitie, volgden afgelopen weken via een speciaal ontwikkeld e-learningtraject de scheidsrechterscursus. Thuis achter de pc - met behulp van filmpjes en animaties - volgde ieder op zijn eigen moment en eigen tempo de scheidsrechterscursus.  Inzet voor de club Bij Hockeyclub Cranendonck zijn alle leden vanaf 14 jaar die competitie spelen verplicht hun scheidsrechterslicentie te behalen. Deze licentie haal je door deel te nemen aan de spelregelcursus en het afsluitende examen te behalen. Behalve competitiespelers kunnen ook ouders en coaches de opleiding volgen. Met goede kennis van de spelregels heb je als speler en coach voordeel in je eigen wedstrijden. En daarnaast kun je wedstrijden voor je clubgenoten fluiten. Door de planmatige aanpak van de opleiding is het aantal

De KNZB plaatste zelfs de foto prominent op de social media waardoor sprintkanon Jasper van Mierlo ineens veel media-aandacht kreeg. Radio 2 bleef maar bellen om zijn mening hierover te horen en uiteraard een voorspelling te doen. Dat laatste is voor Jasper geen probleem want hij traint dagelijks met Ranomi. Daarbij is het verschil tussen mannen en vrouwen in de zwemsport groot en dat heeft natuurlijk te maken met het verschil in fysiek: spieren, bottenstelsel, vetpercentages. Overigens is het verschil op de 100 meter vrije

slag tussen de wereldrecords voor mannen en vrouwen zo’n 5 secondes, enorm in de zwemsport waar het vaak aankomt op hondersten van secondes. Jasper hield echter wijselijk zijn mond tegenover de media. Het moet wel spannend blijven voor de buitenstaanders. Jasper zwom 2 afstanden tijdens de KNZB Challenger zowel de 50 meter en 100 meter vrije slag. Op beide afstanden werd hij 1ste waarbij moet worden opgemerkt dat de dag voor de wedstrijd tijdens 4 (!) trainingen nog tot het uiterste werd gegaan. Dit om te kijken hoe goed je presteert in een ultra-zware trainingsperiode. Die missie is dus geslaagd. En …. Ranomi werd op de 100 meter vrije slag 12e bij de mannen met een verschil van bijna 4 seconden met Jasper.

De trotse nieuwe scheidsrechters van hockeyclub Cranendonck

Peelpush MA 1-Ledub MA 1..........................................3-0 Ledub MC 1-Particolare/DS MC 1...................................3-0 ADC HS 1-Ledub HS 3....................................................3-1 SOMAS/Activia DS 2-Ledub DS 2...................................3-1 PrismaWorx Stravoc DS 1-Ledub DS 1...........................3-1 VC Fortutas DS 2-Ledub DS 5.........................................0-4 Peelpush MB 2-Ledub MB 2..........................................4-0 Fit & Fysio/VC Limac HS 2-Ledub HS 2...........................4-0 VC Fortutas JB 1-Ledub JB 1..........................................4-0 VC Weert MC 1-Ledub MC 1...........................................3-2 ADC MB 1-Ledub MB 1..................................................3-2 Tupos JC 1-Ledub JC 1...................................................4-0 Fit & Fysio/VC Limac MC 2-Ledub MC 2.........................0-4 www.ledubvolleybal.nl

heren recreanten v.c.Ledub Binnen hockeyclub Cranendonck Uitslagen V.C.Ledub Hr 1-Hornerhof/HHC................................... 1 - 3 heeft Lourdes Garcia gezorgd dat V.C.Ledub Hr 2-Stravoc 1............................................. 0 - 4 het opleidingstraject soepel is ver- V.C.Ledub Hr 4-Govoc 2............................................... 0 - 4 lopen. Zij verzorgde de adminis- Tivoc-Ledub Hr 5......................................................... 3 - 1 tratie rondom de opleiding en het Stravoc 2-Ledub Hr 7................................................... 1 - 3 het examen en zij controleerde of Programma van 24/2 - 28/2 het traject bij iedereen conform Ledub Hr 1-Geistingen 1 21.00 dinsdag Budel planning verliep. Hockeyclub Cra- Rekivoc-V.C.Ledub Hr 2 20.30 donderdag Kinrooi(B) nendonck kan nu namelijk maar Ledub Hr 3-V.C.M. 2 vrijdag Budel liefst achttien scheidsrechters toe- Ledub Hr 4-V.C.Herten dinsdag Hamontlo(B) 3-Ledub Hr 7 donderdag Maarheeze voegen aan het bestand. En dat is V.C.M www.liefhebberijvolleybalvcw.nl fijn, want vele fluiters maken licht werk. Alle nieuwe scheidsrechters Uitslagen kaartclub 50+ Hulp achter de schermen Vanuit de KNHB was Olav Veldhui- van harte gefeliciteerd met dit Uitslagen 13 februari: Jokeren zen verantwoordelijk voor de be- prachtige resultaat! 1e Mw Stevens .........................................................100 ptn 2e Mw Nagel ..............................................................57 ptn oordeling van de scheidsrechters.

actieve scheidsrechters bij HCC de laatste jaren sterk gestegen, waardoor het aantal wedstrijden per scheidsrechter prima te behappen is. HCC hecht veel waarde aan het goed opleiden en begeleiden van haar scheidsrechters. Beginnende scheidsrechters worden daarom na het behalen van hun licentie letterlijk 'op het veld' gecoacht door enkele begeleiders.

3e Mw Stoter ..............................................................19 ptn 4e Mw Lamers ............................................................18 ptn 5e Hr vd Broek ............................................................16 ptn 6e Mw Kip ..................................................................15 ptn 7e Mw Kip ..................................................................11 ptn 8e Hr Biemans ..............................................................1 ptn Poedel Mw Winkelmolen ...........................................-64 ptn Rikken 1e Mw v Hal ...............................................................01 ptn 2e Mw vd Hoeven .......................................................63 ptn 3e Hr Dekkers .............................................................61 ptn 4e Hr Schenkels ..........................................................59 ptn 5e Mw vd Voort...........................................................56 ptn 6e Hr v Eerdt ...............................................................55 ptn 7e Hr vd Laar ............................................................. 53 ptn 8e Hr v Beek ...............................................................35 ptn 9e Mw c. Biemans ......................................................32 ptn 10e Hr Willeme ...........................................................10 ptn Poedel Mw v Eerdt ...................................................-109 ptn Onder de verantwoordelijkheid van de KBO Maarheeze wordt er wekelijks in Marishof op donderdagavond van 19.30 tot 22.00 uur gekaart. Alle 50-plussers uit Maarheeze zijn hierbij van harte welkom.

Sport


HAC Weekblad · Vrijdag 21 februari 2014

PAGINA 33

Restaurant Flavours: voor een ontspannend avondje uit Het stijlvolle restaurant Flavours, gelegen in hartje Weert, heeft iets wat de meeste eetgelegenheden niet hebben: een aparte cocktailbar met loungegedeelte. Voor velen ideaal om de avond rustig te beginnen en wellicht na een heerlijke maaltijd ook te eindigen. Het past ook goed in de ontspannen sfeer van Flavours.

€36

All-in €60

Prosecco, 3 glazen wijnarrangement, water, koffie met friandises. Alleen per tafel te bestellen

dinsdag en woensdag gesloten Hoogstraat 28 • Weert (di en wo gesloten) +31 (0)495 451022 • www.restaurantflavours.nl

‘t Wilgenhof n groot of klein al uw feeste r o o V ij de Wilgenhof zijn. m oe t u b eesten betaalbaar blijft. W aa r f

Lozenweg 95, 3930 Hamont +31 (0)11 448122

21 maart: Mossel & Bief avond * LIVE MUZIEK * € 15.00 (drie gangen) 28 maart: Spaanse avond € 15.00 (drie gangen) Alleen op reservering, aanvang 19.00u

Maastrichterweg 156 Valkenswaard +31 (0)40 2040278 www.taamvenhoeve.nl •

Frans van Beststraat 11 5554 EA Valkenswaard T 040 - 20 21 226 - info@restaurantdoliveira.nl

www.restaurantdoliveira.nl

Bij veel restaurants gaat het er als volgt aan toe: je schuift aan, bestelt eten, dineert en maakt vervolgens plaats voor de volgende. Flavours pakt het iets anders aan. Daar kunnen de gasten eerst een aperitiefje pakken in de cocktailbar, daarna uitgebreid en op je gemak dineren en wellicht weer terugkeren in het gezellige loungegedeelte. Met name in het weekend is de cocktailbar bezet met jongeren, die de avond relaxt beginnen in Flavours. Een andere onderscheidende factor van Flavours vormt de Frans-Europese keuken. Alles wordt hier zelf gemaakt, inclusief het ijs. Hierbij komt dat de koks alleen gerechten bereiden met biologische producten. Die ingrediënten komen van de groenteboer, maar ook uit eigen tuin. Iedere 8 weken wisselt de menukaart met verse en seizoensgebonden ingrediënten. Het restaurant werkt ook graag met wisselende arrangementen. Zo is er nu een driegangen menu vanaf €29,95. Van 10 tot en met 17 maart is het de Flavours Dinerweek, met een driegangen menu van €27,50. Verder is er momenteel een doorlopende actie vanwege het 600 jarige bestaan van de stad Weert dit jaar. Voor €36 euro krijg je zes proefgerechtjes van de kaart. Liefhebbers houden de Facebook pagina van Flavours graag in de gaten, want hierop staan regelmatig leuke acties (zie onderaan het artikel voor de link). Flavours is ook geschikt voor zowel grote als kleine groepen en partijen. Het moderne restaurant met 60 zitplaatsen is ideaal voor bijvoorbeeld een bruiloft, receptie of bedrijfsborrel. Er is veel aandacht besteed aan een sfeervolle entourage en dat maakt het des te geschikter om een feest te houden. Ook wordt de cocktailbar regelmatig afgehuurd om verjaardagen te vieren. Maak geheel vrijblijvend een afspraak om de verschillende mogelijkheden te bespreken. Restaurant Flavours, gelegen aan Hoogstraat 28 in Weert, is dagelijks geopend vanaf 17.00 uur en is op dinsdag en woensdag gesloten. De zaak is telefonisch te bereiken via 0031 495 451022 en per mail via info@restaurantflavours.nl. Meer info op www.restaurantflavours.nl en www.facebook.com/restaurantflavoursweert

ND MAART HEEL DE MAA0% KORTING 1 OP MA/DI/DO Ook geldig op

afhaalmenu’s.

Time Out Brasserie - Feestzaal

gebonden Diverse seizoens suggesties. ide menukaart Zowel uitgebre mogelijk. is als snelle lunch

Time-Out

scan.me/4sl1nx

Brasserie & Feestzaal

Molenstraat 38 · 3930 Hamont-Achel Tel: 0032 11 622020 · www.time-out-hamont.be


HAC Weekblad · Vrijdag 21 februari 2014

PAGINA 34

Budel verliest drie dure punten bij VV VOS Zware training Hoortrunners VV VOS kwam tot tweemaal toe op voorsprong door een vlijmscherpe counter, maar sv Budel was de betere partij en wist tot tweemaal toe terug te komen in de wedstrijd. sv Budel leek in de slotminuten op weg naar de winnende treffer, maar in de 86e minuut gaf scheidsrechter Willems uit Venray wél een strafschop aan VV VOS, waar hij dat aan de andere kant eerder verzuimde. VV VOS maakte dankbaar gebruik van dit buitenkansje en won daardoor met 3-2. Zonder Jeroen Bogers, Don Driessen, Mikel de Windt (allen geblesseerd) en Roel Duisters (afwezig) moest trainer Wim van Dongen flink puzzelen voor de eerste wedstrijd van 2014. Dennis van Gils begon in het doel en nam daar de positie van Driessen in, Ruud Ras startte centraal achterin op de plek van Mikel de Windt en A1-speler Stan van Leeuwen debuteerde in de basis op de plek van Roel Duisters.   sv Budel moest zich vandaag op het kunstgrasveld van VV VOS revancheren van de 0-5 nederlaag eerder dit seizoen. sv Budel kreeg in de eerste helft de grootste kansen. Na een forse overtreding op Steef Vasen, schoot Ruben Barten de toegekende vrije trap maar net naast het doel. Aan de andere kant een soortgelijke overtreding, die nu ineens wel bestraft werd met een gele kaart voor Tom Kooken, maar de vrije trap van de Limburgers verdween over het doel. Na een goede actie van Jasper Beerten was Stan van Leeuwen dichtbij

de eerste treffer van deze middag, maar hij kreeg zijn voet niet tegen de bal. sv Budel leek niet lang hierna een vrije trap te krijgen op de rand van het strafschopgebied, maar de warrig fluitende scheidsrechter Willems besloot een gele kaart te geven voor commentaar en gaf sv Budel een vrije trap een meter of 20 verder van het doel. Vijf minuten voor rust opnieuw een mooie aanval over de rechterkant, maar Rik Bogers kreeg de bal na deze goed uitgespeelde aanval niet in het doel. Geheel onverwachts werd het in de 43e minuut ineens 1-0 voor VV VOS na een vlijmscherpe counter. sv Budel ging dus rusten met een behoorlijke kater. Na de thee startte sv Budel beter dan in het eerste bedrijf en Steef Vasen leek op weg naar de gelijkmaker, maar besloot de bal breed te leggen in plaats van zelf af te drukken. In de 51e minuut was het dezelfde Steef Vasen die de 1-1 wist te maken na een schitterende solo vanaf de linkerkant. VV VOS kwam niet in het verhaal voor en sv Budel leek op weg naar een overwinning, maar na een fout in de aanval, verscheen VV VOS na vier goede passes voor het doel van Dennis van Gils en stond het zowaar 2-1 voor de thuisploeg. Vijf minuten later had sv Budel een strafschop moeten krijgen na een overtreding op Steef Vasen, maar de Limburgse scheidsrechter wilde het voorval niet constateren. sv Budel bleef naar voren spelen en Dennis Verstraeten werd als stormram in de ploeg gebracht, terwijl ook linksback Roy Claassen in de voorhoede

ging spelen. sv Budel kreeg in de 82e minuut loon naar werken toen Bas van Dooren een corner van Roy Claassen in het doel wist te werken: 2-2. sv Budel bleef met de extra spits spelen om op die manier drie punten af te dwingen. Ondanks dat sv Budel verschillende kansen wist te creëren, viel het doelpunt opnieuw aan de andere kant. In de 86e minuut ging de spits van VV VOS gewillig over het been van Stephan Lammers en nu gaf de scheidsrechter wel een strafschop. Dennis van Gils werd de verkeerde kant op gestuurd en VV VOS stond opnieuw op voorsprong. sv Budel probeerde het in de resterende vijf minuten nog wel, maar zelfs een puntje was de Budelse spelers niet gegund. Het lijkt sv Budel dit seizoen niet mee te zitten, want met wat meer geluk waren de drie punten 'gewoon' mee naar Budel gegaan. Echter moet de ploeg de hand vooral in eigen boezem steken, want (zeker voor rust) werden enkele 100% kansen om zeep geholpen. Bij een overwinning had sv Budel afstand kunnen nemen van de twee rechtstreekse degradatieplaatsen en had het zelfs nog een kleine kans gehad op het winnen van de tweede periodetitel. Nu zakt de ploeg van Wim van Dongen terug naar de 9e plaats in de 3e klasse C. Volgende week speelt sv Budel op het eigen sportpark opnieuw tegen een directe concurrent en moeten de drie punten gepakt worden. We zien u graag om 14.30 uur bij de aftrap van sv Budel - Baarlo.

Ook jij kunt een hardloper zijn! CRANENDONCK/WEERT - De wind door je haar, de frisse lucht, de grond onder je voeten en het gevoel van vrijheid: maak het mee tijdens de 7-weekse cursus Start to Run. In de IJzeren man in Weert begint zaterdag 8 maart een nieuwe cursus Start to Run. In zeven weken werk je op verantwoorde wijze toe naar de afsluitende trainingsloop en je leert ook alle beginnerstrucs. Enthousiaste trainers en gezellige loopmaatjes wachten je elke zaterdag op voor een energieke training in het bos. Je conditie verbetert en dat voel je: je wordt

steeds fitter! Je ontvangt een trainingsschema, een functioneel loopshirt, het speciale Start to Run Magazine vol tips en drie edities van het tijdschrift Runners World. Ook ben je voor vier maanden verzekerd door het lidmaatschap van de Atletiekunie. Graag tot ziens op zaterdag 8 maart! Meer informatie Voor meer informatie: https:// starttorun.atletiekunie.nl of via Irma van Gils, telefoon: 0031 6 23042276. Henk Snijders telefoon: 0031 6 12469084.

BUDEL-DORPLEIN - De Hoortrunners kregen een zware training van trainer Tonnie. De lopers legden de ‚Afganistan Post route’ (18 kilometer) af op zondag 16 februari. Hoortrunners Ruud Julien, Eric Bogers, Jorine Berndsen, Josien Hoeben en Tonnie Duisters hebben de tocht ‚van hun leven’ gelopen. In de Afganistan Post route heeft de trainer er een pittige training van gemaakt zodat de Hoortrunners deze training nog lang zullen herinneren. De uitslagen van de Wallenloop in Altweerterheide (6 km): Annemie Sools 33.01 en Willem Haitsma 32.09. Meer info op www. De Hoortrunners trainden in het hoortrunners.nl zware zand op de tankbaan

Zondag: Bergbosloop

Lopers van de 5 en 10 km. op het parkoers langs de bosrand 2012 BUDEL - Zondag 23 februari gaat voor de drie en twintigste keer de Bergbosloop van start in Budel. Tijdens dit sportevenement staat de Blokhut van Jong Nederland centraal voor alle activiteiten rondom de trimlopen op deze morgen.

is om 10.30 uur voor de 5 en 10 km. De 500 meter start om 11.30 uur en 1200 meter start om 11.35 min. Inschrijven kan vanaf  9.00 uur in de Blokhut op de Berg (Berg 21 6021 RW Budel) De inschrijfkosten zijn € 4,00  (jeugd t/m 15 j. gratis). Voorinschrijven is mogelijk via leocor@planet.nl.  Elke deelnemer ontvangt een actiefoto met opdruk “BERGBOSLOOP 2014 Budel” en de gelopen afstand en tijd. Ook dit jaar worden weer de eerste drie aankomende dames en heren van elke afstand in de bloemetjes gezet door bloemist Rutten. De jeugdige deelnemers ontvangen een passende herinnering en voor de eerste drie zijn er ere prijzen. Onder alle deelnemers is er een tombola met mooie prijsjes.  Na afloop is er voor elke deelnemer  thee/ koffie/fris met cake in de blokhut.

De start en finish vinden plaats voor de blokhut en binnen is er inschrijven, startnummers, tombola, omkleden, prijsuitreiking en thee/ koffie/fris met cake. De Stg: Lopersgroep Budel heeft als afstanden: 500 meter jongens/meisjes t/m 6 jaar, 500 meter jongens/meisjes van 7 t/m 9 jaar en 1200 meter voor de jongens en meisjes van 10 t/m 15 jaar en de overige deelnemers kunnen kiezen tussen 5 of 10 kilometer. Het parkoers bestaat uit een ronde van 5 km. en een ronde van 10 km. elke kilometer is aangegeven en elke afstand wordt voor- Voor meer info zie www.bergbosafgegaan door een fietser. De start loop.nl

Sport  Programma’s  UITSLAGEN  Sport  Programma’s  UITSLAGEN  SPORT Senioren Biljart Dorplein

Stand SBD: Positie en naam 1. Jos Willems 2. Jac Zentjens 3. Jan Horijon 4. Jan Hendriks 5. Christ Dirks 6. Wim vd Dungen 7. Jo Noten 8. Jos Hoeben 9. Jan Nouwen 10. Janus Goossens

gesp. punt. percentage 22 43 104,1 23 38 101,1 22 37 97,8 22 36 96,8 22 34 108,2 19 32 96,2 23 30 97,7 23 29 95,8 23 20 92,7 9 9 98,2

Kortste partij: Jos Willems 8 beurten. Hoogste serie Wim v.d. Dungen 26 vd 48 = 154. Christ Dirks opende de middag met een prima partij (184.6%) tegen Jac Zentjens 3–0. Jo Noten speelde de beste partij deze middag (210.7%) tegen Jan Nouwen 3-0. Jos Willems behaalde tegen Jos Hoeben weer net 3punten 3–1. Jan Hendriks had weinig kans tegen de goed spelende Jac Zentjens (134.5%) 0-3. Ook Jan Nouwen (163.6%) speelde prima tegen Jan Horijon 3–0. Jo Noten verliest in een matige partij van Christ Dirks 0-3.

SV Budel

Uitslagen 11 februari 3e ronde districtsbeker: RIOS’31 5 - sv Budel 4 ................................. 0 - 1 Uitslagen 16 februari VV VOS 1 - sv Budel 1 ................................. 3 - 2 sv Budel 2 - DESM 2..................................... 5 - 1 RKVB 2 - sv Budel 3..................................... 3 - 1 RKSVN 4 - sv Budel 4................................... 1 - 7 VV GKC 3 - sv Budel 5................................ 1 - 10 sv Budel 6 - Laar 5....................................... 2 - 8 Leveroy 3 - sv Budel 7............................ Afgelast sv Budel 8 is vrij Programma 23 februari sv Budel 1 - Baarlo 1........................... 14.30 uur MMC Weert 2 - sv Budel 2................... 12.00 uur sv Budel 3 - MMC Weert 3................... 10.00 uur sv Budel 4 - EMS 5............................... 12.00 uur sv Budel 5 - DESM 4............................. 10.00 uur MBC ’13 7 - sv Budel 6......................... 13.00 uur sv Budel 7 - FC Oda 4........................... 10.00 uur Laar 7 - sv Budel 8............................... 10.00 uur Uitslagen van 15 Februari: Limburgia A 1-s.v.Budel A 1..........................2-4 Bekkersveld C 1-s.v.Budel C 1........................0-0

Competitiewedstrijden zaterdag 22 februari: M.M.C. A 1-s.v.Budel A 1.......................... 15:00 s.v.Budel A 2-Panningen A 2.................... 15:30 s.v.Budel A 3-Maasgouw A 2................... 15:30 s.v.Budel B 1-Laar B 1............................... 15:30 M.M.C. B 2-s.v.Budel B 2........................... 15:00 Brevendia B 2-s.v.Budel B 3...................... 14:00 Maarheeze B 2-s.v.Budel B 4................... 14:30 D.V.O. C 1-s.v.Budel C 1............................ 12:45 s.v.Budel C 2-Kessel C 1............................ 12:45 s.v.Budel C 3-Crescentia C 1..................... 12:45 M.M.C. C 3-s.v.Budel C 4........................... 13:00 BEVO MC-s.v.Budel MC............................. 13:00 s.v.Budel D 1-Sparta’18 D 1...................... 11:00 BEVO D 1-s.v.Budel D 2............................. 11:00 s.v.Budel D 3-Roggel D 2.......................... 11:00 s.v.Budel D 4-RKSVO D 3........................... 11:00 Sparta’18 MD-s.v.Budel MD...................... 11:15 s.v.Budel E 1-Reuver E 1........................... 09:45 Sp.Cl.Leeuwen E 1-s.v.Budel E 2............... 10:15 Laar E 2-s.v.Budel E 3............................... 09:00 s.v.Budel E 4-Rood-Wit’67 E 1................... 13:00 s.v.Budel E 5-Merefeldia E 3..................... 09:45 s.v.Budel E 6-Egchel E 1............................ 09:45 Eindse Boys E 2-s.v.Budel E 7..................... 09:15 Panningen E 5-s.v.Budel E 8..................... 09:30

s.v.Budel E9M-Kessel E 5.......................... 09:45 s.v.Budel F 1 is vrij. Helden F 2-s.v.Budel F 2........................... 11:00 Laar F 2-s.v.Budel F 3................................ 09:00 s.v.Budel F 4-M.M.C. F 2........................... 08:45 s.v.Budel F 5-Roggel F 3........................... 08:45 M.M.C. F 6-s.v.Budel F 6.......................... 09:00 s.v.Budel F7M-RKSVO F 5.......................... 08:45 Haelen F 3-s.v.Budel F 8........................... 09:30 Oefenwedstrijd: Brabantia F 1-s.v.Budel F 1...................... 09:15 Meer info www.svbudel.nl

Zaalvoetbal Maarheeze

Uitslagen van 17 februari: zvv De Bout / FMTzvv Soerendonk / Boerenkracht Fruitdrank...8-1 Harlekyn / De Smeltkroes-M-art/Yoda ICT....4-1 Bouwbedrijf Jos Maas/Borgondia-'t Hof.......5-7 RKD / Sphinx-ssv De Kobbus.........................2-5 Programma van 24 februari: 19:30 Cafe 't Hof-ssv De Kobbus 20:15 Bouwbedrijf Jos Maas / BorgondiaEnjoy Fitness / Mulder Hekwerk

21:00 Soerendonk / Boerenkracht FruitdrankM-art / Yoda ICT 21:45 De Bout / FMT-Varkenshouderij Snelders In de A-poule is het extreem spannend geworden, de nummers 1 en 2 staan met nog 3 wedstrijden te gaan qua punten en doelpunten exact gelijk. Meer info: www.zvb-maarheeze.nl

Zaalvoetbal Budel

Programma 24 februari 19:00 uur: Final Touch – Auto Vlassak 20:00 uur: Zuiderpoortcafe – FC Tjeu van Horne 21:00 uur: Advantive – Upstairs/Mulder Hekwerk 22:00 uur: Brasser – ABC Hekwerk/HAC Weekblad Meer info op: www.bzk-budel.nl

Bridgeclub Budel/ Bonte Os

Uitslag van donderdag 13 februari, Groep A 1. Mieke v Weelden-MarieJean Wieching.66,07 % 2. Fred Bakens–Lies Dibbets....................62,50 % 3. Willi Ahrens–Els Kennis........................61,90 % Groep B 1. Truus en Harry Vlassak..........................64,58 % 2. Theo Aarts – Hester Cambridge............60,71 % 3. Sjaan en Sjef v Geloven........................58,04 %

Kruisjassen Budel

Uitslag van maandag 10 Februari. 1. Theo van der Looy.....................................4141 2. Huub Schellekens......................................3857 3. Nol Nijsen..................................................3851 4. Michel van der Looy..................................3827 5. Sjeng Caris.................................................3816 6. Grad van Moorsel......................................3807 7. Ber Jansen.................................................3653 8. Pierre van Leuken......................................3612 9. Wim Vestjens.............................................3601 10. Lau Jacobs...............................................3596 11. Wim Ras..................................................3589 12. Cor Vaessen.............................................3561 De volgende speelavond is maandag 24 februari in de Bellevue Budel.

Sport


HAC Weekblad · Vrijdag 21 februari 2014

PAGINA 35

Dames 1 geeft sterke start geen vervolg

KBO-Pentatlon toernooi

Afgelopen zaterdag stond de rasechte derby op het programma, Stravoc – Ledûb Volleybal dames 1. Deze wedstrijd brengt toch altijd wat extra energie met zich mee. Voorafgaand van de wedstrijd was het devies: zet de geleverde trainingsarbeid en kwaliteit van afgelopen weken door in de wedstrijd. Een goed resultaat zou dan zeker mogelijk moeten zijn.

BUDEL - Verdeeld over zes namiddagen werd in januari jl. in gemeenschapshuis de Borgh weer het traditionele pentatlontoernooi gespeeld.

Met deze gedachte in het achterhoofd werd er gestart aan de wedstrijd. Deze start was veelbelovend. De servicedruk aan Budelse zijde was zeer sterk en Stravoc kwam niet in haar gewenste aanvalsspel. De verdediging onder leiding van Freddie was goed georganiseerd, Ledûb had de regie in handen. Met 21- 25 was de eerste set voor Ledûb.   Ook in de tweede set ging Ledûb onverminderd door met haar spel. Mooie rally’s

beter spelen en Ledûb alleen maar slechter. Het vertrouwen in elkaar zakte weg, eenvoudige taken waren nu opeens al heel moeilijk. Helaas was Ledûb niet meer bij machte om aan de goede start van de wedstrijd een vervolg te geven. De volgende sets werden ruim verloren en een 3-1 nederlaag was een feit. 

Met name de eerste twee sets speelde Mirthe aanvallend sterk. werden gewonnen door Ledûb en dit gaf veel vertrouwen. Echter op de stand van 15-11 in het voordeel van Ledûb, ‘knakte’ er iets.. Een paar individuele fouten aan Budelse zijde, leken het team helemaal van slag te maken. Stravoc ging

om 8 plaatsen in de finaleronden. Hiervoor plaatsen zich uiteindelijk Jan Bogers, Wim Lammers, Wil Sengers en Jef Neijssen. Jan won met gedegen spel van Wim en Wil was Jef de baas zodat Jan Bogers Er hadden zich 51 leden aange- en Wil Sengers de finale speelden. meld wat een recordaantal was. Een triest bericht bereikte de Een spannende pot biljart waarwerkgroep echter met het overlij- van Wil Sengers toch wel overtuiden van “onze “ Luc Compen. Een gend winnaar  werd. Wim Lamonverwacht verlies voor de vereni- mers won nipt van Jef Neijssen ging. Ook de ziekte van twee an- en behaalde dus de 3e plaats. Uit dere leden resulteerde uiteindelijk handen van de voorzitter van de in 48 deelnemers. Deze werden werkgroep biljarten, Pierre Geven, verdeeld over 16 poules waar- werden de prijzen uitgereikt en door elke speler in de voorronde ontving  de trotse Wil Sengers de 2 wedstrijden kon spelen. De 16 wisselbeker.  winnaars speelden vervolgens

Teleurgestelde gezichten na afloop van de wedstrijd. Menig speelster worstelde dan ook met de vraag, waarom het niveau van de start van de wedstrijd niet kon worden doorgezet. Aanstaande zaterdag krijgen we de koploper, PDK Huizen, op bezoek. Dit team steekt er letterlijk met kop en schouders bovenuit. We gaan ons best doen om tegen PDK, het goede spel wel een vervolg te geven. Tot ziens in de Zuiderpoort, de Afgelopen maandag werd weer de editie meer informatie. wedstrijd start om 17:00 uur.  gespeeld in de Budelse ZaalZVV JDW Fijnmetaal versloeg ZVV voetbalcompetitie. Cafe de Bout met 6-2. JDW blijft Bodyfell blijft als nieuwkomer de koppositie in de 1e klasse houmeestrijden voor de titel in de 1e den door deze ruime maar enigsklasse door een 6-2 zege op ABC zins geflatteerde uitslag. Voor rust Hekwerk/HAC Weekblad. ABC / waren beide teams aan elkaar geHAC is nog steeds zoekende naar waagd maar de doelmannen hadde vorm van afgelopen seizoen. den niet veel werk op te knappen. aan één stuk op je eigen niveau. Door goed voordeel te geven van Groep 3. Deze groep, nog steeds FC Upstairs/Mulder Hekwerk ver- scheidsrechter C. Nouwen kwam bestaande uit mensen die voor- sloeg ZVV van Deurzen Heftrucks de Bout op voorsprong. Dit geal hun eigen conditie op niveau met 8–4. Een duidelijke overwin- beurde zo’n 45 minuten voor rust. willen houden (lopen regelmatig ning voor Upstairs. Zij willen graag JDW kwam echter al weer snel op 10km). Het doel tempo van deze weer mee doen voor de titel in de gelijke hoogte. Na de rust was het groep is een basis tempo dat ligt tweede klasse. Van Deurzen blijft JDW die op voorsprong kwam, tussen 9 tot 12 km/uur. Groep 4. het moeilijk hebben in de onderste en door de ruimte die er kwam, Deze groep "de prestatie / wed- regionen. omdat de Bout vol op de aanval strijdgroep" is voor iedereen die ging, liepen ze uit naar een 4-1 een basis tempo heeft dat sneller Eerdekens – Gastouderbureau Via voorsprong. De Bout wist nog iets is dan 12 km/uur. Ze lopen regel- Viela Weert werd gestaakt in de terug te doen, maar door een paar matig langere duurlopen (lan- 10e minuut van de 2e helft bij een messcherpe counters werd de uitger dan een uur) Groep 5. In de 1-2 stand. Daarover in een volgen- slag uiteindelijk 6-2. wedstrijdgroep zitten de mensen die een basis tempo hebben van 14km/uur en sneller. Groep 6. Dit is de loopgroep jeugd tot en met miniem. Opmerking: Natuurlijk train je onder deskundige leiding van onze looptrainers. Wie wil er niet fit en gezond door het leven gaan? Dankzij de Meer informatie wekelijkse gezondheidstip van De prijs bedraagt 50 Euro voor sportcentrum Fitlife zal dit zeker 10 lesweken met opvolging tot geen probleem meer zijn. Voor november 2014. Inschrijvingen deze week geven we u graag volkunnen gebeuren bij de eer- gende wijze raad mee: ste les of op de info avond. Voor meer info: Louis Geboers tel. 0032 Fittip: BLIJF BEWEGEN 11 445923 na 19.00 uur. Of e-mail: Ben je moe en lusteloos? Ga dan bewegen. Wandelen, fietsen, zwemmen, dansen. Het maakt niet zoveel uit wat je doet, als je het maar doet! Wil je louisgeboers@hotmail.com niet doelloos rondwandelen leen dan de hond van de buren. Dan heb je een goed excuus om je dagelijkse minimale dertig minuten te wandelen. Goed voor hart en bloedvaten en je humeur. En gratis! Meer info op www. Dat léés je! fitlife-budel.nl

Zaalvoetbal Budel

“Start To Run“ Joggen voor beginners en loopgroepen voor gevorderden! Jogcursus in Neerpelt: Op dinsdag 4 maart begint in Neerpelt een cursus voor beginnende joggers in het kader van het ”Start To Run“ project. De lessen gaan door bij het Sportcentrum Dommelhof te Neerpelt en dit telkens op dinsdag om 19 u.  Jogcursus in Hamont -Achel: Op  zaterdag 8 maart begint in Hamont- Achel een cursus voor beginnende joggers in het kader van het ”Start To Run “ project. De lessen gaan door bij de fit-ometer van Hamont en dit telkens op zaterdag om 10 u. Doe mee en je zult versteld staan over je zelf!   Loopgroepen voor gevorderden in Neerpelt en Hamont-Achel:  Er zijn 3 loopmomenten in de week (dinsdag, donderdag, zaterdag) om begeleid in groep te lopen op je eigen niveau het gehele jaar door! Start datum te Neerpelt (5 niveau groepen)dinsdag 4 maart. De lessen gaan door bij het Sportcentrum Dommelhof te Neerpelt en dit telkens op dinsdag om 19 u. Start datum Hamont (2 niveau groepen)zaterdag 8 maart. De lessen gaan door bij de fit-o-meter van Hamont en dit telkens op zaterdag om 10 u.

Lekker lopen betekent: Goede warming-up van lijf en leden d.w.z. rek- en strekoefeningen. Tijdens het in groep lopen met elkaar van gedachten kunnen wisselen. Goede Cooling-down zodat je snel herstelt en de volgende dag niet stijf bent. Gezellig met elkaar bezig zijn en tevreden op de geleverde prestatie terugzien. Op eigen niveau… Om dit te bereiken zijn er vijf niveau’s van lopen gecreëerd. Groep 1 dit zijn de start to runners (zie hierboven) Deze groep is voor mensen die hun conditie willen opbouwen. We beginnen van het nul niveau d.w.z. voor absolute beginners, loopervaring is niet noodzakelijk, iedereen doet mee op zijn eigen niveau. Aan het looptempo van deze groep worden geen eisen gesteld. Je bereikt je eindniveau als je 5 km aan één stuk kunt lopen. Groep 2. Als je de 5km aan één stuk kunt lopen in je eigen tempo kun je starten in deze groep. Deze groep is voor mensen die op een ontspannen manier hun conditie in stand willen houden. Ook in deze groep worden geen eisen gesteld aan je looptempo. Het eindniveau van deze groep is 10km lopen

HAC Weekblad

Sport  Programma’s  UITSLAGEN  Sport  Programma’s  UITSLAGEN  SPORT RoodWit'67/Nyrstar

RoodWit’67/Nyrstar uitslagen week 07 Zondag 16 februari RoodWit’67/Nyrstar – VV Kessel...................1-1 MMC Weert - RoodWit’67/Nyrstar................3-2 RoodWit’67/Nyrstar – Merefeldia.................3-5 Zaterdag 22 februari 15.00 uur: Cranendonck B1-RoodWit’67/Nyr. B1 13.00 uur: DESM C1 - RoodWit’67/Nyrstar C1 09.00 uur: MMC D2G - RoodWit’67/Nyrstar D1 10.30 uur: Sv Budel E4 - RoodWit’67/Nyrstar E1 10.30 uur: RoodWit’67/Nyrstar E2 – BEVO E1G 11.00 uur: RoodWit’67/Nyr. E3M – Haelen E4M 09.30 uur: RoodWit’67/Nyr. E4M – Helden E6M 10.30 uur: Panningen F2 - RoodWit’67/Nyr. F1 10.00 uur: RKSVN F4 - RoodWit’67/Nyrstar F2 Zondag 16 februari 14.30 uur: RKMSV 1 - RoodWit’67/Nyrstar 1 10.30 uur: RoodWit’67/Nyrstar 2 – RKSVO 3 10.00 uur: RoodWit’67/Nyrstar 4 – Leveroy 3 Meer info op www.roodwit67.nl

K. ACHEL VV

Zaterdag 22 februari, thuis 10:00 uur: Duiveltjes U8B - Lutlommel VV

10:00 uur: Duiveltjes U9B - Lutlommel VV 14:00 uur: Preminiemen U10 - Racing Peer 15:00 uur: Feestteam - Lutlommel VV B 19:30 uur: 1e elftal - Fl Paal Zaterdag 22 februari, uit 10:00 uur: R.C. Reppel - Damesploeg 11:00 uur: Lutlommel VV - Duiveltjes U8A 11:00 uur: Lutlommel VV - Duiveltjes U9A 13:00 uur: FC Ekesel - Miniemen U13 15:00 uur: Fl Paal - Beloften Meer op www.achelvv.be

KFC Hamont99

Uitslagen afgelopen weekend: Juve-Beloften ...............................................0-3 Beloften B-Peer B .........................................4-3 Dames-Louwel .............................................3-1 Juniors-Maaseik ...........................................0-4 Koersel-Scholieren....................................... 4-0 Koersel-Kadetten A ......................................4-0 Kadetten B-Kadijk ........................................0-0 Miniemen-Koersel ........................................2-2 Vrijdag 21/02 19u30 U17 - ESK Leopoldsburg

Zaterdag 22/02 10u30 Lindelhoeven VV - U9 B 11u30 ESK Leopoldsburg - U10 A 11u30 ESK Leopoldsburg - U11 A 12u30 Lutlommel VV - U13 13u00 U7 B - Lindelhoeven VV 13u00 dames - HW Zonhoven 13u00 Lindelhoeven VV - U8 B 15u00 beloften A - E Louwel 15u00 Lindelhoeven VV - U21 15u00 E Neerpelt - beloften B 19u30 E Louwel - 1° ploeg   Zondag 23/02 09u30 E Neerpelt - U9 A 10u00 U10 B - GT Lommel Kol 10u00 U11 B - GT Lommel Kol  10u00 Sp Grote Heide - U6 10u00 Sp Grote Heide - U7 A 10u00 SV Breugel - U15 B 10u30 E Neerpelt - U8 A www.kfchamont.99.be

TTV Budilia

Uitslagen Taverbo 1-Budilia 1.......................................6-4

Deurne 2-Budilia 2........................................5-5 Budilia 5-Renata 5........................................7-3 Unicum 7-Budilia 6.......................................6-4 Bergeijk 8-Budilia 7.......................................5-5 V’hoven 17-Budilia 8.....................................2-8 Budilia 9-MTTV 4...........................................1-9 Budilia 10-Unicum 13...................................1-9 Budilia 11-MTTV 5.........................................7-3 Return Oss 2-Budilia J1.................................2-8 V’waard 1-Budilia J2.....................................8-2 Meer info op www.budilia.eu

VV Maarheeze

Programma 22 februari 15:00 uur: Maarheeze A1-Desm A1 14:30 uur: Maarheeze B1-MBC `13 B1 14:30 uur: Maarheeze B2-Budel D4 13:00 uur: Maarheeze C1-Bevo C1G                  11:30 uur: Maarheeze D1-St Evv/St Joost D1          12:30 uur: Maarheeze D2-Brevendia D3            10:30 uur: Maarheeze E1-MMC Weert E3         10:30 uur: Maarheeze E2-Panningen E4            09:30 uur: Maarheeze E3-Helden E3                  10:30 uur: Maarheeze E4-Fc Oda E5                  09:30 uur: Maarheeze F1-Fc Oda F2                   09:30 uur: Maarheeze F2-MMC Weert F4          

09:30 uur: Maarheeze F3-Rksvn F3G                   10:30 uur: Maarheeze F4-Merefeldia F6     Meer op www.vvmaarheeze.nl

FC Cranendonck

Uitslagen 16 februari: Maarheeze 1-FC Cranendonck 1.............afgelast FC Cranendonck 2-FC Oda 2......................... 3 - 2 FC Cranendonck 3-Merefeldia 4.................. 3 - 4 FC Cranendonck 4-Eindse Boys 2................. 4 - 1 NWC 6-FC Cranendonck 5.......................afgelast SVVH 3-FC Cranendonck 6........................... 1 - 1 Leveroy Da1-FC Cranendonck Da1............... 2 - 2 Programma zondag 23 februari FC Cranendonck 1-ASV'33 1.................... 14:30u FC Cranendonck 2-SHH 2......................... 11:30u Horn 2-FC Cranendonck 3........................ 11:30u Wilhelmina'08 2-FC Cranendonck 4........ 10:00u FC Cranendonck 5-SSE 3.......................... 10:30u FC Cranendonck 6-RKSVO 7..................... 10:00u Helden Da1-FC Cranendonck Da1............ 10:45u Programma zaterdag 22 februari: FC Cranendonck A1-RKSVO A1.................. 15:00 FC Cranendonck B1-Rood Wit '67 B1......... 15:00

FC Cranendonck C1-SVVH C1..................... 13:00 FC Cranendonck C2-Eindse Boys C2........... 11:30 FC Cranendonck D1-FC Oda D2.................. 11:30 FC Cranendonck E1-vv Kessel E1................ 10:45 FC Cranendonck E2-Laar E4....................... 09:30 FC Cranendonck E3-Merefeldia E5............. 09:30 FC Cranendonck F1-Laar F3....................... 09:30 FC Cranendonck F2-DESM F3..................... 09:30 Meer info op www.fccranendonck.nl

Zaalvoetbal Hamont-Achel

Programma zondag 2 februari Bad Boys - DVV/HAC Weekblad 19:00 uur Achel Squadra United - Rumba 19:00 uur Hamont Calcio Hamont - Kissen 20:00 uur Achel Meer op www.rzvha.be

Sport


HAC Weekblad · Vrijdag 21 februari 2014

PAGINA 36

OPENDEURDAGEN zaterdag en zondag - van 10 tot 17 uur

22 en 23 feb. 8 en 9 maart 22 en 23 maart

Spouwmuurisolatie Door goed te isoleren, kunt u het warmteverlies doorheen de muren van uw woning drastisch verminderen en aanzienlijk besparen op uw energiekosten. Voor de isolatie van uw spouwmuur werkt Noten met Neopixels®. Dit zijn de nieuwste generatie grijze parels van geëxpandeerd polystyreen (EPS), gebouwd op Neopor® van BASF. Wist u dat volgens de Belgische Unie voor de Technische Goedkeuring in de Bouw (BUtgb) het systeem Neopixels Premium HR Insulation de hoogste isolatiewaarde van alle systemen voor spouwmuurisolatie met EPS parels heeft?

6% PROFEL

“De uitvoering wordt in één dag geklaard.”

korting

1

3

2

4

6% DECO lentepremie

TERRASOVERKAPPINGEN VERANDA’S gratis inspectie Oude Watertorenstraat 19 3930 Hamont-Achel info@noten.be www.noten.be Hamont: 011/62 12 62 Brussel: 02/245 20 09 Antwerpen: 03/231 76 65

HAC Weekblad week 08 2014  

HAC Weekblad, hét weekblad voor Hamont-Achel, Cranendonck en Neerpelt! - hamont, achel, cranendonck, budel, maarheeze, soerendonk, gastel,...