Page 1

HAMONT · ACHEL · BUDEL · MAARHEEZE · SOERENDONK · GASTEL · BUDEL-SCHOOT · BUDEL-DORPLEIN · Vrijdag 10 februari 2012 · 4e jaargang nr. 06 · oplage 14.675 · www.hacweekblad.eu · tel. 0032 11 757201

PAG. 4: De bietensnijder van vroeger

PAG. 8: 'Verzin iets en ik maak het van leer'

PAG. 13: Daling criminaliteitscijfers in Cranendonck

PAG. 15: Slagwerkgroep De Poort van Brabant gaat voor Nederlands Kampioenschap

PAG. 16-17-18: Carnaval!

Allereerste fotoboek Hamont-Achel gepresenteerd Op vrijdag 3 februari presenteerde het gemeentebestuur van Hamont-Achel en de leden van fotoclub Ut Klikt het allereerste fotoboek over Hamont-Achel. Dit 132 pagina’s tellende boek schetst een mooie verzameling van allerhande aspecten die Hamont-Achel rijk is, waaronder natuur, recreatie, horeca en patrimonium. Door Jana Poukens De leden van Ut Klikt zijn ruim een jaar lang op pad geweest in Hamont-Achel in functie van dit boek. Burgemeester Theo Schuurmans is erg tevreden met het resultaat: “Met dit boek zet HamontAchel zijn grenzeloze charme helemaal in de etalage. Het geeft duidelijk de kansen en de dynamiek van onze gemeente weer. Niet enkel voor de inwoners is dit

een leuk item voor op de koffietafel, maar ook voor toeristen is dit een mooie herinnering aan hun verblijf in onze stad.” En de burgemeester ziet het nog breder: “En waarom zou dit boek geen visitekaartje van de stad kunnen zijn? Iets wat inwoners, lokale bedrijven of verenigingen mee kunnen nemen naar hun nationale en internationale relaties?”

Burgemeester Theo Schuurmans en Schepen Guy Joosten tonen het boek - foto Gerard Coenen Ook Schepen Guy Joosten toonde tijdens de officiële presentatie van het fotoboek zijn enthousiasme voor dit project. “Het fotoboek

is uitgegroeid tot een waar belevingsboek dat Hamont-Achel in al haar facetten toont. Bij het tot stand komen van dit idee was het

evident dat er gekozen werd voor een boek waarin beeld voorrang kreeg. Lees verder op pagina 2

Schaatsen in HamontAchel en Cranendonck HAMONT-ACHEL / CRANENDONCK - De koudegolf die zowel België als Nederland teistert brengt heel wat problemen met zich mee zoals bevroren waterleidingen, auto’s die niet meer starten en verwarmingen die niet meer functioneren, net nu het zo hard nodig is. Maar niet getreurd, de koude zorgt gelukkig ook voor wat positieve zaken. Zo kan iedereen vaststellen dat waterplassen bevroren zijn. Een ideaal moment om de sleeën, de schaatsen en andere winterse toebehoren uit de kast te halen. Op verschillende plaatsen waren schaatsers de afgelopen week al druk in de weer. In Cranendonck bijvoorbeeld heeft FC Cranendonck het sportterrein De Braken omgetoverd tot een heuse ijsbaan. Zolang de omstandigheden het toelaten kan iedereen hier

Valentijnsdag

volop komen schaatsen. Maar ook op ’t Goor in Soerendonk werd volop geschaatst. En in BudelDorplein werden de Hoort en de Peel ingezet als ijsbaan. Bij ’t Tipke in Maarheeze is het ijs echter niet goed genoeg. Lees verder op pagina 10.

VERBOUWINGS-

OPRUIMING! MET HOGE SHOWROOMKORTINGEN!

Schaatsen op Het Goor in Soerendonk - Ton Krabbendam

STAALHANDEL • Op maat • Aan huis geleverd

Zie onze advertentie op de achterpagina Expert in maatwerkint ■ DEUREN ■ VLOEREN ■ KEUKENS ■ PLAFONDS ■ SCHUIFKASTEN

Instraat 20a 6021 AC Budel T. 0031 495 430695 info@ebm-afbouwmaterialen.nl www.ebm-afbouwmaterialen.nl

10€ korting op nieuwe collectie Zie achterpagina

• Mig/Mag • Tig AC/DC • Plasma snijders

erieurs

zie pagina 19

Tel. 0032 11 647 947

info@vaesenstaalhandel.be www. vaesenstaalhandel.be

zowel verkoop als herstellingen

Eindhovenseweg 13 · Valkenswaard Tel. 0031 40 2015502


HAC Weekblad · Vrijdag 10 februari 2012

Uitbreiding Scoutsterrein goedgekeurd

Na een succesvolle vergadering eind januari, tussen het stadsbestuur van Hamont-Achel en de bestuursleden van de Scouts Hamont, werden de plannen betreffende de uitbreiding van de Scoutsterreinen aan de Beverbeekse Bossen en de uitvoering van de werken besproken. Het terrein zal uitgebreid worden met een speelweide, het nabijgelegen vennetje zal in ere hersteld worden en tegelijkertijd zal er ook gezorgd worden voor boscompensatie. De start van de werken is voorzien in de loop van de maand maart. Door Jana Poukens In 2005 dienden de Scouts hun eerste aanvraag in voor de uitbreiding van hun terrein. Aangezien de betreffende grond toentertijd niet pachtvrij was, konden de plannen niet doorgaan. Eind 2010 kwamen de gronden vrij en vroeg Burgemeester Theo Schuurmans aan de Scouts om samen plannen op te stellen voor de herinrichting van deze gronden. In het begin van 2011 dienden de Scouts hun plannen in. Het stadsbestuur kon zich grotendeels vinden in deze plannen maar liet weten dat er enkel tot actie overgegaan kon worden wanneer de aanvraag volledig onder de loep werd genomen en werd ondersteund met een goed en degelijk plan. Nu is het dus zover, nadat de bestuursleden van de Scouts en het stadsbestuur van Hamont-Achel een succesvolle vergadering hebben gehad, waaruit voor beide partijen is gebleken dat de aanvraag met een degelijk plan wordt ondersteund, kan er gestart worden met de aanleg. Schepen van leefmilieu Guy Joosten: “Zodra we in het bezit zijn van de bouwvergunning door de Vlaamse Overheid zal de stad

Omdat de optocht op sommige plaatsen bijna door de vestiging komt, gelden hier en daar aangepaste openingstijden. In Budel zal daarom de vestiging gesloten zijn op dinsdag 21 februari.

Dorpsraad Maarheeze Het scoutsheem aan de Beverbeekse bossen de speelweide aan het Scoutsheem aanleggen en daarbij wordt meteen het vroegere vennetje weer volledig in ere hersteld: een mooie verzoening tussen recreatie en respect voor de natuur. Het vennetje zal dieper uitgegraven worden, en met de grond die hierbij vrijkomt, wordt er hier en daar een lichte reliëfwijziging aangebracht. Dat biedt meteen het voordeel dat bij een zware zomerse regenbui het overtollige water afgevoerd wordt naar het vennetje en dus de tenten niet in het water komen te staan. Niet enkel voor de lokale leden van de Scouts is dit een welgekomen initiatief, maar ook voor alle andere Scouts verenigingen die in de zomermaanden hier op kamp kunnen komen, is dit een meerwaarde. Ook voor de natuur trouwens, want door het herstel van het vennetje krijgen allerlei plantenen diersoorten weer de kans op ontwikkeling, hetgeen ten goede komt aan de biodiversiteit.“. Een ander belangrijk aspect van dit dossier is het aanplanten van nieuwe bomen in het kader van de boscompensatie waartoe het stadsbestuur verplicht is door de Vlaamse Overheid. “De stad voert al jaren een heel actief woonbeleid voor haar jonge inwoners.

Wanneer de stad bomen kapt op gronden om er bouwgrond van te maken, moeten we dit compenseren door elders bomen te heraanplanten. Aangezien we al zoveel bossen hebben in onze stad, is het geen sinecure om nog open percelen te vinden om deze boscompensatie te realiseren”, zegt Guy Joosten. De Scoutsleden brachten het leuke idee aan om een deel van de bomen door de leden van de Scouts te laten planten. Dit om de band tussen de Scouts en het terrein nog te vergroten. Het stadsbestuur vond dit alvast een prima idee en bekijkt nu de mogelijkheden hieromtrent. Bij de Scouts klonk heel wat tevredenheid over de nieuwe plannen. “Wij zijn erg tevreden! We kijken hier immers al jaren naar uit en voor een vereniging die momenteel zo’n 225 leden telt is dit geen overbodige luxe. We hadden immers echt nood aan een speelweide” aldus de beheersvoorzitter van de lokalen en terreinen, Adrien Rijcken. “Met deze aanpassingen zal onze kampplaats erg begeerd worden, ook bij andere jeugdverenigingen die tijdens de zomermaanden op zoek gaan naar de meest geschikte kampplaats,” aldus Rijcken.

De Meer Bewegen voor Ouderen-activiteiten zijn gericht op gezond blijven, ook als je ouder wordt ziektekostenverzekeraars vergoedt (een deel van) deze activiteiten in het kader van ‘preventieve activiteiten’. De contributie zal voor de meesten geen financiële drempel vormen. Deelnemers met een standaardverzekering kunnen ook een individuele aanvraag doen voor subsidie bij het WMO-loket van de gemeente. Dit is mogelijk in het kader van het Sociaal Cultureel Fonds. Via het

Op maandag 13 februari vindt de vergadering van de Dorpsraad Maarheeze plaats. Deze wordt gehouden in de Smeltkroes en begint om 19.30 uur. Iedereen die geïnteresseerd is in wat er zich in en rond het dorp Maarheeze afspeelt is van harte welkom. In de vergadering wordt o.a. gesproken over onderwerpen die ingebracht worden door de werkgroepen. De Dorpsraad werkt in werkgroepen aan onderwerpen die het dorp Maarheeze raken. De werkgroepen zijn: milieu, bouwen wonen en leven, openbare ruimte/groen, sociaal welzijn en verkeer. Op de website van de Dorpsraad Maarheeze, www.buurtbeheer-natuurlijk-mares.nl, wordt uitgebreid aangegeven waar de deelnemers van deze werkgroepen zich op richten. Alle werkgroepen zoeken nieuwe deelnemers. Dus schroom niet om de vergadering te bezoeken en uw interesse kenbaar te maken. De Dorpsaad zou het wel prettig vinden wanneer nieuwe bezoekers zich vooraf even melden met hun vraag of mededeling. Er is vanaf 19.15 u altijd iemand van het bestuur aanwezig. Meningen, ideeën en/of suggesties kunnen

gratis informatienummer 0800 33 33 888 kunt u meer informatie inwinnen of een gratis informatiepakket aanvragen. Als u geinteresseerd bent, kunt u deelnemen aan een kennismakingsles.

STERK .

ook kenbaar gemaakt worden via de genoemde website. Klachten Er bereiken ons de laatste tijd klachten over stankoverlast van varkensboeren, maar ook over slecht onderhoud van groen, hondenpoep en andere zaken. Het is prima voor de Dorpsraad om te weten dat mensen overlast ondervinden. Om de klachten goed door te laten klinken is het zaak dat de juiste wegen bewandeld worden. Klachten kunnen neergelegd worden bij de gemeente. Een goede inventarisatie van klachten zal de gemeente nopen tot actie. Klachten kunnen telefonisch gemeld worden bij de gemeente maar beter nog, is de klacht kenbaar maken via de website www. cranendonck.nl. Op de hoofdpagina staat rechts onderaan een blokje Meldingen en Klachten. Wie hierop klikt komt automatisch uit bij klachtenformulier.

'Dorpsraad Maarheeze'

Eerste fotoboek HamontAchel gepresenteerd Vervolg van de voorpagina Dit aangezien we dankzij de revolutie van digitale fotografie de laatste jaren heel wat pareltjes van foto’s tegen waren gekomen over onze gemeente op bijvoorbeeld diverse tentoonstellingen en websites. Ook voor de aanlevering van de foto’s werd voor een evidente keuze geopteerd. Fotogroep Ut Klikt heeft heel wat leden uit Hamont-Achel en omstreken en de toezegging van hun medewerking was dan ook het startschot voor dit project.”

CRANENDONCK - Bij wie het goede voornemen om meer te bewegen dit jaar niet zo wil vlotten, heeft er vast nog niet aan gedacht om gezamenlijk en onder begeleiding actief te zijn. In de kernen van Cranendonck vinden voor senioren diverse aan lessen volksdansen, tai-chi, badminton en gymmen. Deze groepslessen zijn gericht op gezond blijven, ook als je ouder wordt.

Voor deelname aan Meer Bewegen voor Ouderen van de Stichting Land van Horne geldt een deelnemersbijdrage. Een aantal

Wijziging openingsuren bibliotheek Bibliotheek De Kempen is tijdens de carnavalsdagen gewoon open, volgens de normale openingstijden van de vestiging (zie www.bibliotheekdekempen.nl).

Actief blijven voor senioren

Ouderen die actief zijn en voldoende bewegen, hebben minder kans op chronische aandoeningen. Ook hebben ze een hogere zelfredzaamheid omdat ze dagelijkse handelingen gemakkelijker kunnen blijven doen. Bewegen is dus gezond en in groepsverband is het vooral ook leuk en gezellig. De Stichting Land van Horne organiseert diverse Meer Bewegen voor Ouderen-activiteiten.

PAGINA 2

In het fotoboek komen de omgeving, de historische gebouwen en de natuur aan bod, maar ook het leven en het beleven van onze stad zoals het wonen in al haar vormen en het beleven van vrije tijd in de talloze sportieve en culturele evenementen en natuurlijk het verenigingsleven. Eigenlijk is dit het tweede boek dat over de stad Hamont-Achel verschijnt. In 2001 verscheen immers, naar aanleiding van het nieuwe millennium, het boek ‘Een ontmoeting met Hamont-Achel, ons stadje vandaag’. Het boek werd geschreven dor de voormalige stadsecretaris, en intussen overleden, Marius Degeest en schetste dankzij prachtige tek-

sten en een vleugje poëzie een mooi beeld van de stad HamontAchel. Alle foto’s die het nieuwe fotoboek net niet gehaald hebben waren afgelopen week allemaal te bezichtigen tijdens de tentoonstelling in Expo De Wal in Hamont. Het nieuwe fotoboek van HamontAchel is vanaf nu te koop bij de dienst Vrije Tijd in het gemeentehuis van Hamont-Achel en in de bibliotheken van Hamont en Achel. Het boek kost 15 euro, maar de exemplaren voorzien van een sierlijke hoes kosten 20 euro. Win een exemplaar van het gloednieuwe fotoboek! Vanaf nu is het nieuwe fotoboek van de Stad Hamont-Achel te koop, maar er is ook een exemplaar te winnen via het HAC Weekblad. Beantwoord volgende vraag “Hoeveel unieke foto’s staan er in het fotoboek?” en stuur een e-mail met je antwoord en de vermelding HAC Weekblad naar infodienst@ hamont-achel.be voor zondag 12 februari om 12 uur. De persoon die er het dichtst bij zit, is de gelukkige winnaar. Bij meerdere goede antwoorden gaat het boek naar de snelste mailer!


HAC Weekblad · Vrijdag 10 februari 2012 Wij maken graag tijd voor u!

Verkoop en reparaties van kwaliteitsklokken, horloges en barometers. Mocht u niet in staat zijn uw klok te halen of te brengen, neem dan contact met ons op.

Pure Scandinavian Style

Open: maandag t/m vrijdag van 10-18 uur Eventueel ‘s avonds op afspraak!

VOF Nieuwendaal & Zn. ambachtelijke uurwerkreparateurs

Peeldijk 43 · 6024 BX Budel-Dorplein · Tel. 0031 495 492892 info@nieuwendaal.com · www.nieuwendaal.com

PAGINA 3

STEVENS

UW LED & LCD-TV ADRES!

ACTIEPRIJZEN!!!

In 95% de goedkoopste!!

Persoonlijke service/Deskundig advies Ook voor uw satelliet-systeem • DVD Prijs-info niet telefonisch/per e-mail

Grootschoterweg 105-107 BUDEL-SCHOOT (NL) Tel. 0031 (0)495 49 36 16 www.stevensbudelschoot.nl

Vrijdag 9 maart...Italiaanse avond

uiterst gezellige avond met Italiaanse muziek en heerlijke Italiaanse gerechten zoals o.a. anti pasta, risotto, pasta bella vista, gamba’s, zwezerikjes met marsala,... 7 gangen menu voor € 37,50 p.p. reservering gewenst! Anne en Antoine · Villa Christina Stadswaag 8 · Hamont-Achel · 0032 11 446168 · www.villachristina.be

Open: ma: 10-18u • di: gesloten wo/do: 10-18u • vr: 10-20u • za: 10-17u

KEUKENS • BADMEUBELS • MAATWERK

t! Naar ieders wens en op maat gemaak Ook voor renovatie en vervangen van apparatuur. Bezoek onze showroom: De Dijk 6, Gastel. Op afspraak ook in de avonduren. Bel voor een afspraak: 0031 495 493350 of 0031 6 21845709

info@mardykeukens.nl · www.mardykeukens.nl

Spek in sneden

Pink Lady appels

Bintje aardappels

VRIJ 17 februari · Friday@theMovies

2.87

1.99

0.99

20.15 // Cinema Walburg

ZON- EN FEESTDAGEN Varkensspiering VOORMIDDAG OPEN! van 4.99

DON 16 februari

Brighton Rock

ZEBRACINEMA 20.15 // Cinema Walburg

film

Kassa € 5,00 - korting € 4,00 (studenten - senioren - groepen + 10 personen - lerarenkaart)

Hasta la VistA

Kassa € 5,00 - korting € 4,00 (studenten - senioren - groepen + 10 personen - lerarenkaart)

bib

VRIJ 17 februari

Bart Moeyaert leest voor

20.15 // BIBLIOTHEEK HAMONT

prijs per kilo 5,74

500gr

OPEN:

film

Hamont

maandag............................... dinsdag t/m vrijdag............. zaterdag................................ zondag...................................

/6 st

13:00 - 18:30 uur 08:30 - 18:30 uur 08:30 - 18:00 uur 08:30 - 12:30 uur

/5kg

4.

19

kilo

Stationsstraat 34 · 3930 Hamont · & 0032 11 446193 · www.gb.be · actie geldig t/m dinsdag 14 feb. 2012

Toegang gratis

FILM

WOE 22 februari · CINEMAATJES

14.00 + 19.30 uuR // CInema Walburg Toegang: € 5,00 - Leden Gezinsbond: € 3,00

FILM

DON 23 februari

Drive

ZEBRACINEMA 20.15 // Cinema Walburg

Kassa € 5,00 - korting € 4,00 (studenten - senioren - groepen + 10 personen - lerarenkaart)

HoFNAR.NL SMULLEN VAN THEATER EN MEER

FILM

DON 1 maart

The King of Devil’s Island

ZEBRACINEMA 20.15 // Cinema Walburg

FILM

Kassa € 5,00 - korting € 4,00 (studenten - senioren - groepen + 10 personen - lerarenkaart)

wel

natuurlijk!

DON 8 maart

The Beginners

ZEBRACINEMA 20.15 // Cinema Walburg

Kassa € 5,00 - korting € 4,00 (studenten - senioren - groepen + 10 personen - lerarenkaart)

Ontwerp: Circuze

VOOR IEDERE KLANT DE JUISTE R! STOFZUIGE

die doet het

Animals United + BRIEFGEHEIM

Tickets en info: +32 (0)11 44 50 40 www.hamont-achel.be/aha www.facebook.com/aha.hamont.achel in Hamont-Achel

* Meer info zie website www.hamont-achel.be/aha

U heeft een 'Nee Nee-sticker' maar wilt toch graag HAC Weekblad ontvangen? Haal bij ons kantoor de GRATIS 'HAC Weekblad wel natuurlijk'-sticker! Stationsstraat 41, 3930 Hamont-Achel.

Van Der Kampen VERBOUWING

Audio • Video • KTV • Telecom • Klein Huishoudelijk • Witgoed Dr.A.Mathijsenstraat 11 • Budel • & 0031 495 497179 • www.epvanderkampen.nl

VERBOUWING


HAC Weekblad · Vrijdag 10 februari 2012

Wachtdiensten Hieronder staat onder meer informatie over de bereikbaarheid van de hulpverleners in onze regio.

Hamont-Achel

Cranendonck

Dokters: Bel: 0032 11 666612.

Huisartsen: Bel de huisartsenpost: 0031 495 677677.

Tandartsen: Oproepnummer 0903 39969. Zaterdag, zondag en feestdagen: 9.00-18.00 uur (1,50 euro/min.)

Tandartsen: Kring Weert, Nederweert en Cranendonck. Bel in geval van spoedeisende hulp: 0031 495 460765. Het spreekuur is op zaterdag en zondag van 11.00-11.30 uur.

Apotheek: www.apotheek.be Tel: 0900 10500 (0,50 euro/min.) Zaterdag 11 februari: Apotheek VERACHTERT-GYSEN Ringlaan 210, 3900 OVERPELT Tel. : 0032 11 640598. Zondag 12 februari: Apotheek WINTERS Pieter Breugellaan 17, 3990 KLEINE-BROGEL Tel. : 0032 11 632371. Politie: Lokale politie HANO: 0032 11 440820. Bureau Neerpelt: Energiestraat 3, 3910 Neerpelt Bureau Hamont: Bosstraat 28, bus 1, 3930 Hamont-Achel Noodnummers Ambulancedienst alarmnummer: 112 Ambulance en brandweer: 100 Ziekenwagen: 100 (voor dringende en levensbedreigende interventies 24u/24u, 7d/7d) Ziekenwagen: 105 (voor niet-dringende interventie; elke dag van 8.00-16.00 uur) Politie: 101 Kinder- en jongerentelefoon: 102 Rode Kruis Uitleendienst Mevr. Nelly van Vlierden, Kapelstraat 17, 3930 Hamont-Achel. Tel. 0032 11 445881. Iedere dag van 9-11 en van 19.30-21 uur. http://hamont-achel.rodekruis.be Thuisverpleging De Eerste Lijn-West Limburg Tel. 0032 11 420424 Prov. Limburg en regio Diest Tel. 0800 62058 - 24u/24u, 7d/7d Thuisverpleging De Voorzorg Tel. 0032 11 224422 - 24u/24u, 7d/7d Wit-Gele Kruis Tel. 0032 89 300880 24u/24u, 7d/7d Vroedvrouwen Tel. 0032 89 300880 De belbus Bel 0032 11 850300

COLOFON HAC Weekblad Stationsstraat 41, 3930 Hamont-Achel. T. 0032 11 757201. E. info@hacweekblad.eu W. www.hacweekblad.eu Open: maandag tot en met vrijdag: 08.30-12.30 en 13.30-16.00 uur. Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van deze uitgave worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij HAC Weekblad c.q. de betreffende auteur. Druk: Nieuwsdruk Limburg. Deadline kopij: dinsdag 16.00 uur. Verspreidingsdag: vrijdag. HAC Weekblad niet ontvangen? Bel: 0032 11 757201. In geen geval is HAC Weekblad aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de in deze krant beschikbare informatie.

Apotheek Budel: Werkdagen van 8.00 tot 17.30 uur; zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur. Apotheek Maarheeze: Werkdagen van 8.30 tot 18.00 uur; zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur Voor de dienstdoende apotheek buiten deze uren belt u: 0031 495 549720. Politie Cranendonck: Kijkakkers 37, Maarheeze. Tel. 0900 8844. Europees alarmnummer: 112. AED Locaties: www.aedcranendonck.nl Budel-Dorplein: Hoofdstraat 1 (Nyrstar), Hoofdstr. 80 (AZC), Stationsweg 76 (Taxi Hompes) Budel-Schoot: A. van Moorselstraat 1, Poelderhof 33. Budel: Molenstraat 34, Fazantlaan 163, Mgr. Zwijsenlaan 40, De Borgh, Graafschap Hornelaan 2, Instraat 5b, Nieuwstraat 27 Voorzijde Postkantoor. Gastel: Cornelisplein 3 voorzijde Cranenhoeve Maarheeze: Ereprijsstraat 20, Dissel 80, Marishof, Konijnenberg 1, S. v. Oyenlaan 1a, Valkenlaan 17. Soerendonk: Heuvel 16, Zitterd 30 (Schrurs) Dorpsstraat 43 en Rabobank. Voor beperkt toegankelijke apparaten zie www.aedcranendonck.nl

De bietensnijder van vroeger HAMONT-ACHEL - In deze serie kijken we naar landbouwgereedschap van vroeger, dat hier en daar over Achel verspreid staat in de voortuin van woningen of boerderijen. Het zijn soms grotere machines of kleinere gebruiksvoorwerpen. Ze dienen vaak ter versiering en laten ons stilstaan bij Achelse en regionale gebruiken en gewoonten van weleer. Vandaag kijken we naar die gevaarlijke bietensnijder.

Vleeschauwer Aan de St.-Odilialaan 15 in Achel staat een dergelijke landbouwmachine in de voortuin. Mooi fris geverfd, en vaak voorzien van een

Verloskundigen José van Niel, Simone Pauëlsen en Pascalle Schreurs zijn de verloskundigen in Cranendonck T. 0031 495 492244. U kunt de verloskundige ook via de portier van het St. Jans Gasthuis op laten roepen. Tel. 0031 495 572100. www.verloskundigenbudel-maarheeze.nl Kraamzorg Homecare Voor directe kraamzorg 24 uur per dag bereikbaar 0031 40 2064444 of Regiokantoor Cranendonck: tel. 0031 495 518932. www.kraamzorg-homecare.nl ZuidZorg De Dam 1, 6021 KM Budel · www.zuidzorg.nl tel. 0031 40 2308408 (24 uur bereikbaar) Thuiszorg Buurtzorg Cranendonck 24 uur bereikbaar voor mensen in Maarheeze, Soerendonk, Leende, Sterksel en Gastel. Hulp is meteen inzetbaar. Sterkselseweg 20A, 6023 EB Maarheeze, tel. 0031 6 22331266. Thuiszorg Stichting Land van Horne Voor acute zorgvragen: T 0800 33 33 888 (24 uur per dag bereikbaar). Voor overige vragen kunt u dit nummer bellen op werkdagen van 8-18 uur. www.landvanhorne.nl Diabeteslijn (‘s nachts alleen noodgevallen) 0031 33 4630566 of e-mail naar info@dvn.nl, voor alle vragen over diabetes Uitvaartverzorging Van Der Stappen Klein Schoterstraat 2a, Budel Postbus 85, 5660 AB Geldrop T. 0031 495 430260 · www.vdstappen.nl

werkte de machine automatisch, en hoefde je alleen nog maar de bieten in de bak te gooien. Draaien aan een zwengel was dan voortaan overbodig. Er bestaan nog tekeningen van dergelijke geëlektrificeerde bietensnijders. Op die manier konden 1500 tot 10.000 kilo bieten per uur worden gesneden!

Tekst en Foto’s: Evert Meijs Bieten en mangelwortels worden gebruikt als voedsel voor de koeien. Het blad wordt in de herfst afgesneden en gebruikt als voer. De biet zelf wordt meestal ingekuild om naderhand kort gesneden te kunnen worden. Of om meteen al fijn gemaakt te worden. En dat gebeurt met de bietensnijder. Het gietijzeren apparaat bestaat uit een trechtervormige bak. Onderin zit een as waar messen op gemonteerd zijn. Door met de zwengel te draaien, gaan de messen rond en worden de bieten fijngemalen. De boer zette een kruiwagen of een rieten mand onder de snijder en de koeien konden smullen van de delicatesse.

Een bietensnijder (Oude Baan)

PAGINA 4

Een bietensnijder (St. Odilialaan) fleurig bloemetje. De tekst op de verzamelbak luidt: N Rapide De Vleeschauwer SMC9 Breveté. Sta er maar eens bij stil. Albert Martens woont er, en handelt in oude klokken. “Ik woon hier al sinds 1989, en de bietensnijder is een erfstuk van mijn voorouders. Het apparaat werd al generaties geleden gebruikt, in Dommelen.” De Vleeschauwer is een geslacht van families dat landbouwmachines maakte. De broers René, Achiel en Nestor specialiseerden zich in het vervaardigen van landbouwbenodigdheden. Na de bouw van een ijzergieterij in 1921 in Ophasselt bracht de productie van de bietenmolen ‘Le Rapide’ hun bedrijf tot internationale bekendheid. Dit was het begin van de geschiedenis van een dynamische familie. Albert: “Heb je de tekst gezien die er op staat?” Natuurlijk. En de foto getuigt daar van. In 1930 stond dit type snijder te pronken op de landbouwtentoonstellingen van Antwerpen en Luik. Tegen een grote haag staat enigszins verborgen nóg zo’n pronkstuk. Geëlektrificeerd De SMC 9 bevat 9 messen, bevestigd op een trommel van 27 x 43 cm. De bak is 66x40 cm. En het toestel weegt in totaal 150 kg. De kleinere broertjes van de SMC, (SMO, SMA en SMB) konden voorzien worden van een elektromotor. Deze werd met het grote brede vliegwiel verbonden door een leren aandrijfriem. Hierdoor

Melotte Vóór de ‘Rapide’ was er al een bietensnijder in de handel, vermoedelijk van hout, met één mes, bevestigd op een soort van hakblok. In de krant ‘de Rijnbode’ van 1895 werd er namelijk al een te koop aangeboden. Trouwens, naast de boerderij Bien 28 staat ook nog een gietijzeren exemplaar te pronken, tussen enkele landbouwwerktuigen, evenals aan de Oude Baan 38 en op het erf van Kluizerdijk 154. Onlangs liet in het Nederlandse dorpje Berg en Dal een bietensnijder zich zien waarbij een ijzeren blad onder de messen was gemonteerd waardoor de gesneden bieten via een goot in de mand konden glijden. Een bijna identiek merk van de Vleeschauwer bietensnijders was de ‘Melotte’. Tegenwoordig zijn de bieten bijna geheel verdrongen door de maïsteelt.

HAC Weekblad! Dat léés je!

Maatjesproject Cranendonck CRANENDONCK - Het Maatjesproject Cranendonck is bedoeld voor mensen die tijdelijk een steuntje in de rug nodig hebben. Dat kan op allerlei gebied zijn: • omdat er sprake is van een verliessituatie • omdat iemand moeite heeft met het bijhouden van de administratie • omdat iemand lid wil worden van een vereniging of vrijwilligerswerk wil doen, maar de drempel niet over durft • omdat…, vul maar in: er is veel mogelijk. Het idee achter het Maatjesproject Cranendonck is dat mensen met een bepaalde hulpvraag

voor maximaal een jaar gekoppeld worden aan een vrijwilliger die samen met de deelnemer met de hulpvraag aan de slag gaat. De deelnemer blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de stappen die samen genomen worden en het eindresultaat. Uitgangspunt bij het Maatjesproject is dat er een goede klik is tussen vrijwilliger en deelnemer. Iemand die gebruik wil maken van het Maatjesproject kan van ons verwachten dat er een geschikte vrijwilliger gevonden wordt. De deelnemer maakt zelf afspraken met de vrijwilliger over hoe vaak deze een bezoek brengt. Daarnaast wordt er aan de vrijwilliger ondersteuning geboden aan de vrijwilliger in de vorm van trainingen, waarbij het geleerde ingezet

kan worden voor de deelnemer. Deelnemers kunnen er van uit gaan dat datgene dat besproken wordt met de vrijwilliger vertrouwelijk behandeld wordt. Van de deelnemer verwachten we dat die open staat voor de inzet van de vrijwilliger, adviezen ter harte neemt en zelf tijdens de periode dat de vrijwilliger komt ook initiatieven toont. De deelnemer vertelt in ieder geval datgene aan de vrijwilliger dat belangrijk is om het uiteindelijke doel te behalen. Heeft u interesse om als deelnemer gebruik te maken van het Maatjesproject Cranendonck? Meldt u dan aan bij de coördinator, Carrie van Hoef, zij is bereikbaar op 0031 495 592557 of per mail carrievanhoef@paladijn-welzijn.nl


HAC Weekblad · Vrijdag 10 februari 2012

PAGINA 5

2012 Met live optre dens van beke nde Buulse gêtjes.. .én natuurlijk DJ SIES! Unne kier dan

se…net as toen

Soep, broodje

s, friet, etc. en

gratis toilet

!

Maarheezerweg 9 t/m 11 · Budel · T 0031 495 495539

Weet u wat ‘Kom us aan’ u biedt... geen diepvries, maar echte verse friet!

Wekelijkse afhaalaanbieding:

Nieuwstraat 34 Budel T. 0031 495 497800 www.komusaan.nl

Stokbroodje filet Americain € Geldig van vrijdag 10 t/m donderdag 16 februari 2012

1,

25

Uw fiets GRATIS opgehaald voor herstelling?

Meer info: WWW.BIKESHOPBOCHOLT.BE Wij herstellen álle fietsen! Brogelerweg 62a Bocholt Tel. 0032 89 462201 info@bikeshopbocholt.be

Complete verzorging van uw feest! Barbecues v.a. € 10,95 p.p.

www.allincatering.nl 0031 495 588222



Uw advertentie in HAC Weekblad! Uw advertentie in 14.650 brievenbussen!

Gravenkasteel 18, 6028 RL Gastel · Tel. 0031 6 12395959

Heb je het al gezien? Het laatste nieuws uit onze regio zie je op Horizon TV

CranendonCk kijkt UPC Kanaal S14+ (256 MHz)

HAC advertentie 265x60.indd 1

1/2/12 4:58 PM


HAC Weekblad · Vrijdag 10 februari 2012

Agenda

Zaterdag 11 februari Op zaterdag 11 februari wordt de 11de Kinder Bonte Avond van de Heiknuuters georganiseerd. Hier zal jong talent het beste van zichzelf geven. De Heiknuuters zijn nog op zoek naar talent. Ben jij of zijn jullie het individu/groepje dat erbij wil zijn tijdens deze jubileumeditie? Geef je dan op voor bij Nico Smits, Pr. Margrietstraat 14 in Budel-Dorplein of via tel. 0031 495-518854. Zondag 12 februari Op zondag 12 februari is er een kinderbontemiddag van de Buulder Buk in de Borgh in Budel. Aanvang 14.00 uur. Zondag 12 februari Op zondag 12 februari organiseert Pasar de 'tweede wandeling'. Afstanden 5, 8, 10 en 13 km. Vertrek van 12.30 uur tot 15.00 uur. Deelname €2,00, kinderen onder 12 jr. gratis. Vertrek is voorzien bij De Zaren, Kluizerdijk 172 Achel. Zondag 12 februari Op zondag 12 februari wordt de receptie van de Pintewippers uit Gastel gehouden in de Pintewipperstent. Dit start om 18.00 uur. Zondag 12 februari Op zondag 12 februari houdt "De Roos Actief" de maandelijkse kienmiddag aan de Beekstraat 29 in Weert. Aanvang 14.00 uur en de zaal is open vanaf 13.00 uur. De prijs per serie is 5 euro. Er wordt gespeeld voor geldprijzen. Tevens is er een loterij waarmee men leuke prijzen kan winnen. Iedereen is van harte welkom! Dinsdag 14 februari Op dinsdag 14 februari start de Volkstuin Hamont met haar eerste kookles van 2012. Dit gaat door tussen 19 uur en 21 uur in pc De Burg in Hamont. Meer info: Fons Vanbriel via tel. 0032 11 448825. Dinsdag 14 februari Dinsdag 14 februari organiseert de Gezinsbond afdeling Achel een informatieavond over “Voedselverspilling”. Eén van de meest opvallende vormen van verspilling is het weggooien van voedingswaren. Gezinnen zijn als consument dé belangrijkste bron van voedselverspilling. Het naleven van een eenvoudige en praktische ‘koopetiquette’ kan al een verschil maken. De bijeenkomst vindt plaats in het zaaltje bij Sporthal De Koekoek, Grevenbroekstraat 9 te Achel, vanaf 20 uur. Het bestuur nodigt iedereen van harte uit, de toegang is gratis. Dinsdag 14 februari Op dinsdag 14 februari vindt in het Rode Kruislokaal aan de Steenstraat 5 te Hamont de 2-wekelijkse ontspanningsnamiddag plaats, georganiseerd door de Sociale Hulpdienst van het Rode KruisHamont-Achel. Aanvang 13.30 uur en eindigt om 17.30 uur. Iedereen die graag kaart of kient is van harte welkom! De belbus stopt voor het lokaal. Dinsdag 14 februari Op dinsdag 14 februari organiseert de Volkstuinafdeling Achel een les over de teelt van kleinfruit, zoals bramen en bosbessen, gegeven door dhr. Edgard Vanheusden. De les gaat door in het Michielshof in Achel. Aanvang 19.30 uur.

Donderdag 16 februari Op donderdag 16 februari is de Heemkamer van de Heemkundekring De Baronie van Cranendonck, gevestigd in het Schepenhuis aan de Markt in Budel, geopend tussen 14 uur en 22 uur. De toegang is gratis. Donderdag 16 februari Op donderdag 16 februari organiseert volkstuinafdeling Achel 'werken met 1 bloem op aparte vorm' voor groep C en groep D. Meer info via voorzitter Gorssen Hubert. Tel. 0032 11 646350. Vrijdag 17 februari De stichting "Vrienden van Marishof" nodigt alle ouderen van Maarheeze uit op vrijdag 17 febr. een optreden bij te wonen van Karin Pullens in zorgcentrum Marishof. Vanaf 14.30 uur bent u van harte welkom. De koffie staat klaar! Vrijdag 17 februari Op vrijdag 17 februari is de kindercarnavalszitting in zaal De Posthoorn voor de kleuter- en lagere scholen van Hamont. Aanvang 10.00 uur. Vrijdag 17 februari op vrijdag 17 februari wordt er gekiend in de Klimroos aan de Poelderstraat 2 te Budel. Voor iedereen toegankelijk en de opbrengst komt geheel ten goede aan de stichting. Er zijn mooie prijzen te winnen. De kienavond begint om 20.00 uur, maar de zaal is reeds geopend vanaf 19.00 uur. Van harte welkom! Zaterdag 18 februari Op zaterdag 18 februari is de Seniorenzitting in zaal De Posthoorn. Verkiezing van prins en prinses, optreden van o.a. Frank Valentino. Toegang is 5 euro, koffie en vlaai inbegrepen. Aanvang 14.11 uur. Zaterdag 18 februari Op zaterdag 18 februari wordt een carnavalsmis gehouden in de Pintewipperstent in Gastel vanaf 17.30 uur. Zondag 19 februari Zondag 19 februari om 15.00 uur vindt in de Abdijkerk van de Achelse Kluis een concert plaats met het Gregoriaans koor uit Achel-Centrum en organist Peter van de Velde. De toegang bedraagt 8 euro, senioren betalen 6 euro en studenten krijgen gratis toegang. Meer info via Jos Corstjens, Catharinadal 8 in Achel. Tel. 0032 11 640648. Zondag 19 februari Op zondag 19 februari vanaf 14.11 uur trekt de carnavalsstoet door de straten van Hamont. Aansluitend carnavalshappening en prijsuitreiking in De Posthoorn. Vanaf 20.00 uur carnavalsbal met DJ Krullie. Zondag 19 februari Op zondag 19 februari vanaf 14.30 uur is het optocht in Gastel, waarna om 20.00 uur de prijsuitreiking volgt in de Pintewipperstent. Dinsdag 21 februari Op dinsdag 21 februari is het vanaf 20.00 uur carnavalsbal met DJ Stijn in De Posthoorn met prijzen voor de gekst verkleedden. Zondag 26 februari Zondag 26 februari organiseert de Gezinsbond afdeling Achel een tweedehandsbeurs voor baby- en kinderartikelen in de zaal “Aan de Statie”, St. Odilialaan 58 te Achel. Wil je op een goedkope wijze de garderobe van je lieveling aanvullen of

PAGINA 6

ben je op zoek naar een betaalbare babyuitzet of leuke spelletjes aan klein prijsje, dan ben je bij ons aan het juiste adres. Voor weinig geld verwisselen er kinderen babyspullen en speelgoed van eigenaar. Gratis inkom, geopend van 13.30 uur tot 16 uur!

Huis in Maarheeze volledig afgebrand

Maandag 27 februari Op maandag 27 februari organiseert De Zonnebloem een kienmiddag in de Vaandrig. De opbrengst komt ten goede aan de gasten van De Zonnebloem van Budel, Budel-Schoot, Budel-Dorplein en Gastel. Iedereen is welkom deze middag. Er kan gekiend worden met enkele en dubbele kaarten en men krijgt er een gratis kienkaartje bij. Aanvang 13.30 uur en het eindigt om ong. 16.30 uur. Dinsdag 28 februari Op dinsdag 28 februari organiseert de Volkstuinafdeling Achel een kookles door Mevr. Hildegard Rabijns. De les gaat door Diana Peskens Wijbrandi stuurde ons een foto van het huis aan de in het PC "Aan de Statie" in Achel. Aan- Stationsstraat in Maarheeze, dat is afgebrand. Vanwege de strenge vorst heeft het bluswater voor dit resultaat gezorgd. vang 19.30 uur. Donderdag 01 maart "Start To Run" start een cursus joggen voor beginners en loopgroepen voor gevorderden! Op donderdag 01 maart zal er een info-avond zijn voor alle start-to-run groepen en gevorderden groepen in het cafetaria van het sportcentrum Dommelhof te Neerpelt, aanvang 19.00 uur. Donderdag 01 maart Op donderdag 01 maart is de Heemkamer van de Heemkundekring De Baronie van Cranendonck, gevestigd in het Schepenhuis aan de Markt in Budel, geopend tussen 14 uur en 22 uur. De toegang is gratis. Zaterdag 03 maart Op zaterdag 03 maart is er t.b.v. "Vrijdagbridgeclub De Roos" een voorjaarsbridgedrive aan de Beekstraat 29 in Weert. Aanvang 11.00 uur. Men wordt verzocht om 10.30 uur aanwezig te zijn. Geïnteresseerden kunnen zich t/m vrijdag 24 febr. in laten schrijven bij de infobalie van De Roos, tel. 0031 495 688190 of bij Jo Douven per e-mail: joenrina@hotmail. com. Kosten zijn 10 euro p/p te betalen voorafgaand aan de drive, dus niet bij inschrijving. Prijs is incl. lunch. Van harte welkom! Zondag 04 maart VZW Sarcovita organiseert op zondag 04 maart een grote mountainbike happening in de Posthoorn te Hamont. Meer info volgt later in HAC weekblad. Zaterdag 17 en zondag 18 maart Op zaterdag 17 en zondag 18 maart wordt de 27ste Hoogstraatse Oldtimerbeurs en Classic Motor Mania gehouden. Dit vindt plaats in een verwarmde beurshal direkt naast de E19 snelweg Antwerpen-Breda afslag Transportzone Meer of vanuit Ned. afslag 14. Gratis parkeren. Prijs €10,00 (kinderen tot 13 jr. gratis) van 10.00u tot 18.00u. Transportzone Meer, Europastraat 30, 2321 Hoogstraten-Meer. Zaterdag 24 en zondag 25 maart Op zaterdag 24 en zondag 25 maart wordt er in de Grenslandhallen te Hasselt de grootste poppen- en berenbeurs van Belgie gehouden. Geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Adres Gouverneur Verwilghensingel 70 in Hasselt. Ook in deze agenda? E-mail dan uw berichtje naar HAC Weekblad: info@hacweekblad.eu de gegevens van uw activiteit of stuur een briefje met daarin wie, wat, waar en wanneer naar Stationsstraat 41, 3930 Hamont-Achel.

MAARHEEZE - In de nacht van donderdag op vrijdag is een vrijstaande woning aan de Stationsstraat in Maarheeze volledig afgebrand. Het vuur ontstond rond 02.30 uur 's nachts en werd waarschijnlijk

veroorzaakt door een kachel. De brandweer, uit Maarheeze, Leende en Budel, had rond 11 uur het vuur gedoofd. Niemand raakte gewond. De bewoners van het onbewoonbaar verklaarde huis, zijn opgevangen.

De Aandelen van HAC Hoogtevrees Woensdag 8 feb12. Kent u de film: The Social Network? Nog niet? Vooral bestellen, want daar kun je leren hoe je in vijf jaar tijd miljardair kunt worden! Ik heb het over Mark Zuckerberg, de uitvinder en CEO van Facebook. Binnenkort gaat Facebook naar de beurs met 5% van het aandelenkapitaal. Deze 5% moet $5 miljard opbrengen. Zuckerberg bezit 28,4% van de aandelen, is dus goed voor $28,4 mrd! Tenminste… als de beursgang volgens plan verloopt. Altijd kopen, die aandelen, maar niet op de eerste dag van de beursgang. Zo ging Motricity (mobiel advertentienetwerk) op 18jun10voor $9,25 naar de beurs, 20 dagen later kon je de aandelen kopen voor $6,75 en op 9nov10 kon je ze dan weer op $30,75 verkopen. Nu doen ze $1,28(!!). Of neem Linkedin. Dit bedrijf ging vorig jaar op 19 mei naar de beurs voor $94,25. Één maand later kon je ze kopen voor $64,-. Op 15 juli deden ze $110. Nu noteren de aandelen nog $80,-. Maar bij Google was dat echt anders. Op 19aug04 ging Google naar de beurs voor $100,- per aandeel. En dat was meteen de laagste koers. Binnen een jaar was die verdrievoudigd. Nu noteert Google $600,-. Mijn advies is: koop aandelen Facebook binnen twee weken na de beursgang. En dan onze AEX (326,33). Die is sinds 24nov11 met 20,2% gestegen! En dit jaar al met 4,4%. Nu zie ik om mij heen tekenen van hoogtevrees. Zo sprak belegger Henry uit Achel: de winstcijfers van het vierde kwartaal 2011 zullen zwaar tegenvallen… de eurocrisis is nog lang niet opgelost… wat te denken van Iran en de rellen in Egypte

en Syrië? En hou in je achterhoofd dat de wereldprijs voor het vervoer van goederen al maanden aan het zakken is… Allemaal waar, alleen - ik heb het al eerder gezegd - de focus in Europa is gericht op ellende. Op rellen. Op zelfmoordaanslagen. Op Griekenland. Enzovoorts. De mooie dingen zien we niet. Dat er bijvoorbeeld vorige week na jarenlang onderzoek een Nederlandse supermachine, de Ibis MX96 is gelanceerd, weten weinigen. Deze machine helpt farmaen biotechbedrijven razendsnel de geneeskrachtige werking van (genees)middelen te meten. Verder stelt de Ibis na een bloedprik of een staaltje urine binnen een kwartier de kwaal vast. Het gaat hier om een uitvinding die de medische wereld voorziet van sterke, nieuwe vleugels. Wist u dit via onze nieuwsmedia? Haal de focus af van ellende of beangstigende gebeurtenissen. Kijk naar de kracht van de vindingrijkheid van het Westen. Bedenk dat deze kracht nog niet in de lage koersen van de AEX is verwerkt. En waar lees je dat maar liefst 576 beleggende klanten van de ABNAMRO op 3feb12 een gemiddelde februari-slotstand van de AEX voorspelden van 348? Juist, in HAC Weekblad! Tip van de week: Docdata (€13,88) (e-commerce diensten), een creatieve groeier, een overnamekandidaat en een dividendrendement van 4%.. Van onze HAC-beleggingsdeskundige. Reageren kan via e-mail: effectenbeurzen@hacweekblad.eu


S TA D

HAC Weekblad · Vrijdag 10 februari 2012

PAGINA 7

Bekendmaking

Zaterdag 11 febr. 20.00 uur Sporthal Boshoven, Weert thuiswedstrijd competitie 2011-2012

Stepco BSW - Challenge Sports RBC Mede mogelijk gemaakt door:

BEKENDMAKING VAN EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG EN OPENBAAR ONDERZOEK De burgemeester brengt ter kennis dat van Dijk Pieter-Jan, Ruiterstraat 110 te 3930 Hamont-Achel, een milieuvergunningsaanvraag heeft ingediend om op de percelen, gelegen te Ruiterstraat 122, 1e afdeling, sectie A, nrs. 32g, 32p³, de milieuvergunning te hernieuwen en het braadkippenbedrijf te veranderen door wijziging, uitbreiding en toevoeging: Rubrieken 9.3.1.c.2, 9.3.1.d, 12.1.2.b, 17.3.6.2, 17.3.9.1, 28.2.c.1, 31.1.1.b, 53.8.2. De vergunningsaanvraag met bijlage ligt gedurende de periode van 6 februari 2012 tot en met 6 maart 2012 ter inzage van het publiek bij de technische diensten van het stadsbestuur. Gedurende die periode kunnen bezwaren en opmerkingen aan het College van Burgemeester en Schepenen schriftelijk worden gericht aan de burgemeester of aan een door hem aangewezen ambtenaar. Er wordt een infovergadering georganiseerd op donderdag 16 februari 2012 om 19.00 u in het stadhuis van Hamont-Achel, Stad 40 te Hamont-Achel. Theo Schuurmans, Burgemeester Stad Hamont-Achel, Stad 40, 3930 Hamont-Achel. Tel. 011 44 50 40. E-mail: stad@hamont-achel.be

- De Maassche BMW B.V. - Life Style health & prevention Weert

SIMPLY MORE... FUN · SPORT BUSINESS · COMMUNITY

Bent u op zoek naar een nieuw badmeubel, schuifkast, keuken of kantoorinterieur? Dan bent u bij ons aan het juiste adres.

Frank van Meijl T. (0031) 06 10132308 F. (0031) 084 8374183 info@vanmeijlinterieurbouw.nl De La Minestraat 26H, 6021 PJ Budel

Benieuwd naar de mogelijkheden? Bekijk onze website: www.vanmeijlinterieurbouw.nl

Flyer laten verspreiden met HAC Weekblad? Voor meer informatie Stationsstraat 41, 3930 Hamont-Achel · Tel. 0032 11 757201 E-mail: info@hacweekblad.eu

- Kreuze Telecom - Kupers Touringcars / Reisburo’s - Restaurant de Liefhebber - Dagblad De Limburger

Vacatures Tread Up zoekt:

JOUW AMBITIE IS ONZE KRACHT De stad Hamont-Achel is op zoek naar een (m/v):

INFORMATICUS Voltijdse contractuele betrekking, niveau B1 – B3 + aanleg wervingsreserve Functie: als informaticus vertaal je de stedelijke visie op dienstverlening en communicatie naar een ICT-beleidsplan en concrete ICT-projecten. Je coördineert deze ICT-projecten en adviseert hierin de betrokken organen. Je staat tevens in voor het opzetten en beheren van een dataen documentmanagementsysteem. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het inventariseren, documenteren en het aankopen van ICT-middelen met het oog op het efficiënt gebruik ervan. Profiel: je bent minstens in het bezit van een bachelordiploma ofwel een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs. Je hebt een grondige en diepgaande kennis van huidige informatie- en communicatietechnieken en van de verschillende informaticasystemen en softwarepakketten. Je hebt basiskennis over de gemeentelijke structuren en overheidsopdrachten. Daarnaast ben je in staat een langetermijnvisie procesmatig te ontwikkelen en concreet te vertalen in doelstellingen en actieplannen. Salaris: bruto maandsalaris minimum 2228,82 euro – maximum 3755,49 euro Wij bieden je voor deze functie: een contract van onbepaalde duur, een uitgebreid pakket extralegale voordelen: maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, sociaal abonnement openbaar vervoer en een gunstig verlofstelsel (minstens 30 jaarlijkse vakantiedagen). Bovendien worden jaren beroepservaring in de privésector of als zelfstandige in aanmerking genomen op voorwaarde dat ze relevant zijn voor de uitoefening van je functie. Kandidatuurstelling: je kandidatuur dient ons uiterlijk 29 februari 2012 via aangetekend schrijven (poststempel geldt als bewijs) of via een persoonlijk overhandigde sollicitatiebrief tegen ontvangstbewijs te bereiken. Je sollicitatie dient te gebeuren op een sollicitatieformulier dat je kan downloaden op www.hamont-achel.be of aanvragen bij de personeelsdienst. De kandidatuur moet vergezeld zijn van een kopie van je diploma en een uittreksel uit het strafregister. Inlichtingen: voor alle inlichtingen i.v.m. de diploma- en toelatingsvoorwaarden, de functie-beschrijving, het examenprogramma en het sollicitatieformulier kan je terecht op onze website of contact opnemen met de personeelsdienst op het nummer 011 44 50 40 of via email: personeelsdienst@hamont-achel.be

Montage-Medewerker (buitendienst) Wat voor werkzaamheden kun je verwachten: Samen met een collega zul je bestaande trappen van een nieuw uiterlijk gaan voorzien. Functievereisten: • Ervaring op het gebied van interieurbouw of nauwkeurig aftimmerwerk • Goed inzicht in de voorkomende werkzaamheden • Grote mate van zelfstandigheid • Flexibele sociale eigenschappen • Rijbewijs B Wat bieden wij: • Een prettige werksfeer in een leuk team • Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden • Bij gebleken geschiktheid een vaste aanstelling Tread Up zoekt tevens:

Medewerker Telemarketing Wat voor werkzaamheden kun je verwachten: Aan de hand van informatieaanvragen klanten bellen met als uiteindelijke doel het inplannen van een afspraak voor een adviseur in de buitendienst. Functievereisten: • Commerciële instelling • Prettige en duidelijke telefoonstem (goed verstaanbaar, duidelijk articuleren, rustig en beheerst spreken) • Teamplayer • Goede pc-vaardigheden Wat bieden wij: • Dynamisch en groeiend bedrijf • Enthousiast team en een prettige werkomgeving • Leuke verdiensten • Flexibele werktijden Geïnteresseerd? Dan ontvangen wij graag je CV en motivatie! Reageer dan binnen twee weken door een korte brief of e-mail met motivatie en CV te sturen naar: Tread Up ’t Inne 24, 6021 DA BUDEL T.a.v. Frank Steijvers E-mail: frank.steijvers@tread-up.com Tel. 0031 (0)6 22 71 85 76 of 0031 (0) 495 49 98 58 Voor meer informatie over Upstairs zie:www.upstairs.com


HAC Weekblad · Vrijdag 10 februari 2012

“Verzin iets en ik maak het van leer”

Wat kun je allemaal van leer maken? Sieraden natuurlijk, maar ook middeleeuwse pakken en helmen. Peter Fiedler uit Budel begon 3 jaar geleden met een hobby en is inmiddels zo ver dat hij van alles uit leer kan vervaardigen. Zijn topstuk is het drakenkostuum, dat momenteel bij een Amsterdams theaterbedrijf tentoongesteld wordt.

Van een leerspecialist die Peter tijdens Castlefest ontmoette, leerde hij de basistechnieken van het bewerken van tuigleer. Hierna investeerde hij in gereedschap, oefende hiermee en begon vervolgens met de drakenkop. “Op internet zocht ik naar voorbeelden, daarvan maakte ik schetsen en ontwierp de kop eerst van papier. Met deze papieren mal sneed ik de omtrek van de drakenkop uit. Toen bedacht ik hoe je schubben erop kon maken en sloeg ik met bepaalde stempels groefjes erin voor diepte-effecten.” Toen rees de vraag hoe hij het drakengevaarte op zijn hoofd kon zetten. “Eerst dacht ik aan het systeem van een hockeymasker, maar dat zat niet fijn. Maar tijdens het opruimen van de garage kwam ik toevallig een bouwhelm tegen. De draagtechniek daarvan kon ik mooi gebruiken. Na een maandje of anderhalf was mijn drakenkop klaar.” En zo ging Peter verder met het bedenken van ludieke oplossingen voor moeilijke onderdelen van zijn draak. Voor de handen kocht hij bijvoorbeeld lashandschoenen die hij afwerkte met maliënkolder elementen. En om het scheenbeenpantser pas-

Peter Fiedler uit Budel send te maken maakte Peter de onderdelen nat, wikkelde het met verband om zijn benen en wachtte een paar uur tot het leer opgedroogd was. “In totaal ben ik ongeveer een half jaar bezig geweest, zo’n 600 uur. De tijd zit hem in de onervarenheid, ik ben eerst veel bezig geweest met papier en te kijken wat het leer doet. Het is echt monnikenwerk, want ik heb er bijvoorbeeld in totaal zo’n 15.000 schubben en 15 meter aan lijnen in het pak gestempeld. Dat deed ik met een stempeltje van 7 millimeter, want hoe kleiner die is hoe gedetailleerder je te werk kan gaan. Het was daarnaast een duur grapje, maar het resultaat mag er wezen. Ik had nooit gedacht dat ik het zou kunnen want ik had nog nooit iets met kleren gedaan, ik ben eigenlijk loodgieter.” Op Castlefest 2011 kreeg Peter de nodige erkenning voor zijn creatieve kostuum. Hij verscheen op de voorpagina van het Leidsch Dagblad, kreeg talloze complimenten en er werden veel foto’s van hem gemaakt. “De aandacht en waardering was geweldig, dat was al het werk waard.” Door zijn opgedane ervaring van het drakenpak kan Peter nu van alles maken. “Handtasjes, riemen, armbanden, flessenhouders, messenschedes…verzin iets zou ik zeggen. Momenteel ben ik bezig met helmen en twee andere draken. Het is ontzettend leuk om bezig te zijn met deze hobby. Van binnen moet ik mezelf steeds blijven verbeteren.”

Op het internetforum van The Basic Elements werd Peter aangespoord om iets meer met zijn leerkunsten te gaan doen. Vorig jaar december kwam hij uit bij Gerritsen Theaterkostuums in Amsterdam. “Het is een ontzettend groot bedrijf wat kleren verhuurt. Zij hebben bijvoorbeeld het harnas uit de film Floris staan. De eigenares viel als een blok voor mijn draak. Hij staat sinds een paar weken bij hun in de etalage.” Peter mag nu onder meer borstplaten voor het bedrijf repareren en een hoofdkrans maken, zoals een hoofdkrans waarmee hij momenteel bezig is. Gerritsen wil zijn drakenpak graag kopen. “Het is mijn eerste draakje en echt mijn schatje. Dus mocht het er van komen dan zal het met veel pijn in mijn hart zijn. Maar met carnaval komt hij in ieder geval terug, want dan wil ik even schitteren hier in mijn eigen dorp!” Peter zijn site: www.lederkostuums.nl

Hoe reageren planten en dieren hierop? Hoe hebben die zich aangepast aan het grillige klimaat zonder verwarming en thermo ondergoed? In januari hadden de kool- en pimpelmezen al duidelijk het voorjaar in de bol. Ook de krokussen en narcissen “vergisten” zich in het seizoen en kwamen in januari al met hun kopjes boven de grond. Sommige kwamen zelfs

al in bloei. Dit alles onder invloed van de warmtesom. Het IVN afdedling Heeze-Leende nodigt iedereen van harte uit om in te schrijven voor een cursus “Ritme van de seizoenen” waarin ingegaan wordt op deze vragen. Actueler kan het niet want moeder natuur houdt het spannend en verrast ons de laatste maanden met haar eigen niet te voorspellen ritme. Het wordt een cursus waarbij het beleven van de seizoenen centraal staat.Tijdens de cursus wordt onderzocht hoe planten en dieren, binnen en buiten, de seizoenen doorkomen en zich aanpassen. Er wordt o.a. gekeken naar insecten, de bruine kikker, de vleermuis en de boerenzwaluw.

Sander Vereijken rechts op de foto

(Foto is van mindere kwaliteit)

BUDEL - Afgelopen zaterdag kon één van de bezoekers in The Energy een City Trip (van € 250,-) naar keuze winnen.

uitgeloot om mee te doen. Uit alle deelnemers bleek dat na drie rondes, Sander Vereijken uit Budel de meeste antwoorden goed had en er dus vandoor ging met de City Trip! Namens Discotheek The Energy en Vakantie Xperts Budel wensen wij Sander veel plezier met de gewonnen prijs.

Nadat iedereen bij binnenkomst in The Energy zijn reistickets had ontvangen, werd er van start gegaan met een speciale muziekquiz. Er werden 20 kandidaten Bent u het ergens niet mee eens? Bijvoorbeeld met de gang van zaken in uw gemeente, uw wijk of straat? Lucht uw hart en laat merken wat u dwars zit. Of bent u het ergens juist wél mee eens? Dat mag u ook mailen of schrijven naar HAC Weekblad: Stationsstraat 41, Hamont. E-mail: info@hacweekblad.eu

Behoud Gemeentehuis nog steeds geen feit Het Actiecomité Behoud-onsgemeentehuis blijft actief bezig om het plan tot sloop van het gemeentehuis in Budel tegen te houden. Wij ontvangen steun uit de gehele bevolking en dat is ook de reden dat we met ons actiecomité doorgaan om ons doel te bereiken; n.l. het behoud van ons huidige gemeentehuis met natuurlijk wel steun voor volledige renovatie. Dit is in onze ogen de beste optie.

Het drakenkostuum

Winter – Lente – Zomer – Herfst Moeder Natuur heeft de volgorde van de seizoenen helemaal omgegooid. Want als er naar de warmtesom gekeken wordt van 2012 tot nu toe, dan blijkt dat dit jaar begonnen is met een periode van lente, gevolgd door een winter. Is dat niet de omgekeerde wereld?

Winnaar Energy City Trip

Zijn leerkunsten zet Peter overigens ook in bij The Basic Elements. Dat is een groepje ambachtslieden met onder meer een smid, houtbewerker en kooksters. “Ze trokken mijn aandacht op de camping van Castlefest. Ik raakte met ze aan de praat en zo mocht ik aantreden als leerbewerker. In Budel gaan we een kampement opzetten tijdens Koninginnedag dit jaar.”

Door Bert Slenders Op het middeleeuwse festival Castlefest in Lisse zag Peter vele creaties rondlopen in 2009. Van elfen en ridders tot trollen en heksen. Het jaar daarna besloot hij met een zelfgemaakt ridderpak naar het festival te gaan. Er viel hem toen iets op: er loopt van alles rond, maar een draak ontbreekt. Een idee was geboren, Peter ging de uitdaging aan om een heuse ijsdraak te vervaardigen uit leer. Zonder enige ervaring.

PAGINA 8

Er zijn in totaal 7 bijeenkomsten. De binnenavonden worden gehouden op woensdagavond van 20 tot 22 uur in de Sleutelbloem (Strabrecht 14, te Heeze) op 29 februari, 21 maart, 18 april en 20 juni. De excursies worden gehouden op zaterdagmorgen van 9 tot 11.30 uur in de omgeving van Heeze-Leende-Sterksel op 14 april, 26 mei en 9 juni. Het cursusgeld is € 25.00 inclusief lesmateriaal, koffie en thee. Aanmelden kan via Corrie Vincent in Heeze tel. 0031 40 848 2844 of via corjanvincent@upcmail.nl, via Jac Staals in Leende via tel. 0031 40 2061857 of via e-mail: staalsjm@xs4all.nl. Zie ook de site www.ivn.nl/heeze-leende

Het actiecomité heeft afgelopen maandag 30 januari op uitnodiging van de gemeente Cranendonck het eerste gesprek gehad met de stuurgroep die door de gemeente is benoemd om het genomen besluit nog eens goed onder de loep te nemen. Inmiddels is een onafhankelijk bureau, KGBA uit Zoetermeer, belast met het onderzoek om niet alleen te kijken naar het rapport van Bouwaccent, maar óók naar de rapportage van partijen welke uitgaan van renovatie en dus behoud van ons gemeentehuis. Het actiecomité gaat er vanuit dat er met andere ogen naar het bestaande gemeentehuis wordt gekeken; n.l. wat zijn echt de mogelijkheden voor renovatie? Naar de mening van het actiecomité is dit tot op heden onvoldoende belicht. Ook komt er, zo is ons door de wethouder toegezegd, een onafhankelijk onderzoek naar de cultuurhistorische waarde van het gemeentehuis. Als Actiecomité voegen wij hier-

aan toe ook bezorgd te zijn over de financiële consequenties van het genomen besluit tot sloop en nieuwbouw. De uitzending van Slag om Nederland van maandag 6 februari 20.20 uur op Ned2 laat zien hoe dit in andere gemeenten fout gaat (afl. Gemeentepaleizen). Wij ondervinden nog steeds veel steun en reacties vanuit de bevolking. Het interessante is, het gaat niet alleen over de architectuur van de Bossche School, het gaat ook om het Gevuul van Buul en dus van heel Cranendonck, met uitspraken zoals: een karakteristiek gemeentehuis, markant, statig, kenmerkend voor Cranendonck, imposant, monumentaal, tijdsbeeld, uniek. (of zoals soms ook mensen zeggen, niet per sé vanwege de schoonheid, maar wel kenmerkend voor Budel). Beste mensen uit de hele gemeente Cranendonck, als U van mening bent dat we nog steeds voor een goed doel bezig zijn, dan zijn we blij met elke steun van U. Aan de raadsleden geven we het advies, let goed op het verloop van het gehele gebeuren. Het is ook in uw belang . Het Gevuul van Buul en geheel Cranendonck, daar kunnen en mogen we niet omheen. De werkgroep van het Actiecomité; Piet Govers, Tjeu Cox, Jo Heesakkers, Netty Govers- Lammers, Sjef Vlassak en Miel Verweijen. Meer info via e-mail: behoudonsgemeentehuis@gmail.com


HAC Weekblad · Vrijdag 10 februari 2012 DTM-Products BV is fabrikant en groothandel in mobiele telecommunicatie accessoires.

PAGINA 9

brievenbusSEN

Wij ontwikkelen en produceren onder andere een groot aantal telecom producten voor de mobiele inbouw van o.a. Smartphones en Navigatie systemen onder de merknaam Carcomm. Wij zijn een internationaal opererende organisatie, met klanten en leveranciers in 43 landen.

www.dtm.nl

Wij zijn op zoek naar

Assemblage Medewerk(st)ers Ben je secuur, snel en heb je enig technisch inzicht?

Wij zoeken enthousiaste gemotiveerde medewerkers die zowel zelfstandig als in teamverband nauwkeurig kunnen werken. Het betreft een functie voor 38 uur in de week. Je werkzaamheden bestaan uit het assembleren, testen en verpakken van onze “CarComm” producten. Wij nodigen je uit te solliciteren wanneer je voldoet aan de volgende voorwaarden; Je bent een teamspeler en hebt geen 9-5 mentaliteit. Je hebt affiniteit met techniek en je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift. Voor deze functie geldt dat je zeer afwisselend werk doet in een plezierige werkomgeving, tegen een goed salaris en prima secundaire arbeidsvoorwaarden, volgens de CAO Electrotechnische groothandel. Graag ontvangen wij jouw reactie en CV voor 29 februari 2012 , per email of post ter attentie van:

SIERBETON OPEN: WOE. DO. VR. 10-12 en 13-18 Zaterdag OPEN 10-15

Thomas Watsonlaan 72 Achel & 0032 11 641504 www.brievenbus-shop.nl

E-mail: sales@dtm.nl DTM-Products BV Tav: Personeelszaken Postbus 2148 6021 AC Budel

VERWARMINGSSERVICE

TONNY RUTTEN

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Uw advertentie in HAC Weekblad! Uw advertentie in 14.650 brievenbussen! D e k e n D o l s s t r a at 1 5 , H a m o n t

3 Slaapkamers Opp. terrein: 7a 10ca Vraagprijs 190.000 € Bouwjaar: 1957

De woning in open bebouwing omvat een kelder met CV-ketel, op het gelijkvloers: inkomhal, woonkamer met mogelijkheid tot open haard, keuken, eetkamer, veranda en toilet. Op de verdieping bevinden zich drie slaapkamers, een badkamer en een berging met mogelijkheid tot dressing. Verder is er een tuin en een garage met werkruimte aanwezig.

Wendy Geusens NOTAR I S

Brouwersstraat 16 · 3930 Hamont · T. 0032 11 621939

WAARSCHUWING! Bescherm met koude uw huid. Let er op dat u dat niet doet met een product wat als meeste stof aqua (water) bevat. Uitleg: Het is wettelijk verplicht om op een verzorgingsproduct een Ingrediëntenlijst te vermelden. Ook is het wettelijk verplicht om de stof welke het meest aanwezig is in het verzorgingsproduct boven aan de lijst te plaatsen. Als de ingrediëntenlijst begint met aqua wil dat zeggen dat het product het meeste water bevat. U kunt raden wat er gebeurt als u dat verzorgingsproduct met vrieskou toepast. Het advies is dan ook: Gebruik bij vriesweer geen producten met aqua! Forever-living topproducten bij koud weer. • Aloe propolis creme. • Aloe Alpha E-factor. Met veel vitamine E. • Aloe lips. Krijgt u cadeau bij aankoop van een van bovenstaande producten Deze zijn niet te koop in de winkel ! En altijd: Niet tevreden geld terug garantie. Kom gerust even binnen lopen...

Hamonterweg 30 Budel-Schoot. of bel 0031 495 492197. Math Looymans Aloe Vera Info Centrum

Onderhoud en reparaties olie en gas cv Keuring olietanks Bosstraat 147 · 3930 Hamont & 0032 11 446087 (B) & 0031 495 499572 (NL) www.ruttencv.be


HAC Weekblad · Vrijdag 10 februari 2012

Speelbos Kettingbrug heringericht

In januari 2012 is gestart met de herinrichting van het speelbos in het openbaar bos aan de Kettingbrug in Hamont-Achel. Dit speelbos is gelegen achter de visvijver. De stad Hamont-Achel laat deze landschapswerken uitvoeren binnen het LSM (Limburg Sterk Merk) Project Achterstallig Landschapsbeheer (Parkrangers) met de steun van de provincie Limburg. De werken worden gecoördineerd door het Regionaal Landschap Lage Kempen en uitgevoerd door De Winning vzw, een opleidings- en tewerkstellingsproject dat mensen uit kansengroepen tewerkstelt en hen op die manier een nieuwe kans biedt op re-integratie in de arbeidsmarkt. Het speelbos is gelegen in een bosbestand van 7,5 ha groot. In april 1972 werd hier het wandelbos Kettingbrug geopend mede op initiatief van de onlangs overleden schepen mevr. Strauven-Boerjan. Er werd toen een arboretum aangelegd. Tussen de gedunde dennen werden duizenden jonge boompjes geplant, wandelwegen

Speelbos aan de Kettingbrug aangelegd, een brug getimmerd, tafels en rustbanken geplaatst. Aan de ontspanning van de kinderen werd gedacht door de aanleg van een zandbak, klimrek, kruipbuizen en schuilhutjes. Het voormalige arboretum is doorheen de jaren uitgegroeid tot een uit de kluiten gewassen bos, en er drongen zich hoognodige beheerswerken op om zijn functie van speelbos terug te optimaliseren. De huidige werken bestaan uit voornamelijk dunningen van dode en gevaarlijk staande bomen

Schaatsen

in het speelbos. In een speelbos mogen kinderen met hun begeleiders spelen in het gehele bos. Zo mogen ze dus ook tussen de bomen lopen en moeten niet op de bospaden blijven. De kinderen mogen niet het risico lopen dat er een boom omvalt tijdens het spelen. Daarom zijn deze werken noodzakelijk. Maar de werken komen ook het bos ten goede vanuit ecologisch standpunt. Zo worden open plaatsen gecreëerd, krijgen de grachten een betere lichtinval en worden bosranden gecreëerd door het aanplanten van inheemse struiken. Het dunningshout wordt gebruikt om speelelementen te maken: een deel ervan als losse elementen zodat de kinderen creatief kunnen bouwen en zich kunnen uitleven. De werken zullen in februari afgerond worden. Daarna zal het speelbos een attractieve speelplaats zijn voor kinderen met hun begeleiders. Zo zullen o.a. de jeugdverenigingen gebruik kunnen maken van een uitdagend bos, kunnen ze creatief bezig zijn en naar hartelust spelen tussen de bomen.

DEZE PUZZEL WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

• Boeken • Tijdschriften • Dagbladen • Wenskaarten

• Multimedia • Cadeaubonnen • Strips • Boekenbonnen

Je vindt er meer dan je zoekt Bernard Kempplein 1a · 3930 Hamont-Achel · T 011 803016 · sb.hamontachel@standaardboek.com Horizontaal 1 Soort poststuk 6 geliefde 12 voorhoofdsrimpel 14 lichaamsdeel 15 dierengeluid 17 persoonlijk voornaamwoord 18 meisjesnaam 20 astronomische eenheid (afk.) 21 brief (afk.) 22 heerlijk oord 25 iemand die een persoon bemind 28 zintuigen 29 blaasinstrument 31 jachtterm 32 ordedienst (afk.) 33 lengtemaat 35 Europeaan 36 lidwoord 37 muzieknoot 38 gaaf 40 plaats in Engeland 42 persoonlijk voornaamwoord 43 verhouding 44 in oprichting (afk.) 46 punt 48 bioscoop 51 onder andere (afk.) 53 rijksgrens (afk.) 54 vliegende schotel (afk.) 56 muzieknoot 57 klasse (afk.) 58 rivier in Italië 60 bestelling 62 vulkaan 64 dichterbij komen 66 bekoorlijk 68 tijdschrift (afk.) 69 tegenover (afk.) 70 een zekere 72 Amerikaans land (afk.) 73 paardenkracht (afk.) 74 strook 76 hap 78 man van adel 79 liefkozen. Verticaal 1 Teken van onderlinge verstandhouding 2 algemene vergadering (afk.) 3 liefdesavontuur 4 stap 5 persoonlijk voornaamwoord 7 eerwaarde heer (afk.) 8 hemellichaam 9 beschermende injectie geven 10 Nederduits (afk.) 11 het schade doen aan iemands goede naam 13 voegwoord 16 karakter 18 Bijbelse figuur 19 liefde 21 dichter 23 muzieknoot 24 taxus 26 item (afk.) 27 luiaard 30 bemind 34 lusteloos 36 spijkerstof

1

2

3

4

5

6

12 15

16

22

13 17

18

23

32

33

34

38

45 52

26

35

54

55

60

41

49

61

70

57 62

63

67

71

72

75

73

76

78

50

56

66

69

77

De wandeling gaat richting de Leenderbossen. Deze sepia-foto is zondag gemaakt in de bossen van de Leenderheide . Ingestuurd door Nanou Franco  

79

43

35

62

29

36

67

50

78

71

28

33

38

30

11

6

3

13

40

38 kort jasje 39 deel van de mond 40 vaartuig 41 jongensnaam 45 kusje 47 koosnaam 49 beminde 50 geluid met de tong maken 52 mythologische figuur 54 soort vaas 55 gekheid! 57 verlegenheid 59 radiaal

WIN EEN KADOBON!

Ook is het niet verstandig om bijvoorbeeld het kanaal op te gaan. Deze grote waterweg is immers niet gecontroleerd en dus kunnen er zich minder stevige plaatsen in het ijs bevinden. Opletten is dus de boodschap. Op het moment van het ter perse gaan van deze krant voorspellen de weersberich-

37

40

48

74

ten dat het komende zondag zeer waarschijnlijk gaat dooien. Wat daarna gaat gebeuren is nog erg onzeker, verschillende bronnen spreken over een temperatuursverhoging waardoor er volgende week zowel ’s nachts als overdag positieve temperaturen gemeten zullen worden. Andere bronnen melden dan weer dat de dooiperiode zo’n drie dagen zal aanhouden en dat het daarna weer flink ging winteren. Of de winterpret dus nog lang verder zal duren, is dus nog maar de vraag. Controleer in ieder geval steeds de weerberichten vooraleer men zich op het ijs begeeft.

Midwinterwandeling

27

36

65

68

Vervolg van de voorpagina In Hamont en Achel kan iedereen terecht aan Domein de Bever en aan de Achelse Kluis. Beide gemeentebesturen benadrukken echter dat het schaatsen volledig op eigen risico is, op ieder gebied. De gemeente heeft de waterplassen in Cranendonck niet in beheer, waardoor er ook geen gemeentelijke controle is in de gebieden. Vandaar ook dat iedereen erg moet uitkijken en op eigen risico het ijs dient te betreden. De gemeente Cranendonck raadt ook aan om geen gebruik te maken van bevroren sloten en/of waterplassen, omdat de dikte van het ijs niet gecontroleerd wordt.

44

53

64

11

Schaatsen bij FC Cranendonck is heel populair. Foto's Els Smits

31

47

59

10

21

43 46

58

9

20

30

39

42

51

25

29

8

14 19

24

28

7

PAGINA 10

31

12

39

77

1

64

(afk.) 60 symbool voor Oersted 61 koning-keizer (afk.) 63 soort verlichting 65 lof 67 wild zwijn 71 vervoermaatschappij (afk.) 74 symbool voor Renium 75 familielid 76 bruto (afk.) 77 oude lengtemaat.

Elke week is een kadobon van Standaard Boekhandel t.w.v. € 5,- te winnen met de puzzel. Stuur de oplossing met uw naam, adres en telefoonnummer naar wedstrijd@hacweekblad.eu of lever de juiste oplossing in bij ons kantoor aan de Stationsstraat 41 te Hamont-Achel. Uiterste inleverdatum voor deze puzzel: 14-02-2012, 16 uur. Veel succes! De oplossing van vorige week was 'autobiografieen'. De kadobon is gewonnen door: Wikke Hulsbosch, Ambachtstraat 4, 3930 Hamont. Proficiat!

Wandelen in een winters landschap is een heerlijke, ontspannen manier om een frisse neus te halen. Dit kan op zondag 12 februari 2012. De weersverwachtingen zijn goed dus het belooft een prachtige tocht te worden door het winters landschap. Deze tocht is weer de maandelijkse Wandel en Nordic Walking – tocht die door de Bergrunners wordt georganiseerd. De tocht gaat door Grevenbeek, richting Achelse Kluis en de Leenderbossen. Tijdens deze wandeling kan iedereen, zoals het laat aanzien, van het winterse landschap in eigen prachtige omgeving

genieten. Het startpunt is aan de Kattenput bij het begin van het rode fietspad richting Achelse Kluis. De tocht duurt ongeveer een uur en 45 minuten en gaat over goed begaanbare wegen voor zowel de wandelaars als de Nordic Walkers. Er wordt rekening gehouden met het wandeltempo zodat iedereen zijn of haar eigen tempo kan bepalen. Na afloop is er voor iedereen een welverdiende verfrissing en deze keer ook een warme kop. De volgende wandeling is op zondag 26 februari. Voor uitgebreide informatie zie internet: www.bergrunners-budel.nl  of tel: 0031 495 492030  en 0031 495 496017.


HAC Weekblad · Vrijdag 10 februari 2012

Gevonden bij stoplicht in Budel: een trouwring met inscriptie 'Peter'. Wie de datum weet mag bellen: 0031 495 494086. Verloren op 04-02 tijdens boodschappen doen in Budel: een smalle gouden schakelarmband. Wil de eerlijke vinder mij bellen ? Tel. 0031 495 494078. Te koop: zeer mooie Bauknecht koelkast in perfecte staat, is nieuw. Inhoud koelkast 325 l. Prijs nader overeen te komen. Voor meer info, tel. 0031 495 491207. Klussenbedrijf Dierckx voor al uw timmerwerken, bestratingen, dakbedekkingen en schilderwerken. Bel voor een vrijblijvende prijs opgave. Tel. 0031 6 43994998. Te koop: jongensfiets i.z.g.st. 3 versnellingen, 20" alu velgen. Gesch. voor kinderen van 6 t/m 10 jaar. €120,00. Tel. 0031 495 750329 of 0031 6 21813709. Te koop: 1 paar ijshockeyschaatsen mt. 42 zwart met rood. 1 Paar kunstschaatsen mt. 43 zwart, ze zijn als nieuw. Tel. 0031 495 491753. Te koop: hondenaanhangwagen voor 2 honden met een zijvak. Tevens te koop, fietsendrager voor 2 fietsen op te zetten, slechts een paar keer gebruikt. Tel. 0032 478 317969. Te koop: Alpenkreuzer vouwwagen, een wat ouder model maar nog in zeer goede staat. Incl. voortent, grondzeil, bermkeuken etc. Vraagprijs €150,- ! Voor meer info tel. 0031 6 23734501. Te koop: prima silo voor voer of kunstmest. Vierkant 1.40L x 1.40B x 3.50H. Staat binnen en is zo te verplaatsen. Af te halen voor maar €100,00. Tel. 0031 6 10811865 Budel-Schoot. Alle bidprentjes, ook oude, zijn van harte welkom bij Jos de Natris Maarheeze. Tel. 0031 495 591346. Te koop: mooie trapauto, ook geschikt voor decoratie €80,-. Tel. 0031 6 13189312. Te koop: mooie Tiffany hanglamp, vraagprijs €75,-. Tel. 0031 495 499160. Te huur: energiezuinig gelijkvloers appartement (170m2) met tuin en garage (40m2 + verdiep). Ruime living en keuken, 3 slaapk., badk. met ligbad en douche. Rustige omg. net buiten het centrum van Hamont. Beschikb. 01-04-2012. Tel. 0032 498 540668. Te koop eethoek Queen Ann: vitrinekast, tafel met 4 stoelen, set minitafeltjes en perzisch tafelkleedje. Alles in kleur wortelnoten en in zeer goede staat. Tel. 0031 495 592597. Te koop: piano, zelf af te halen. Prijs €250,- Tel. 0032 11 643147. Te koop: donker eiken ronde salontafel met getorste poten, afm. 70cm, t.e.a.b. Tel. 0031 495 499160. Te koop: ca. 300 betamaxbanden, originele films, incl. betamaxrecorder. Tel. 0031 6 13189312.

u! Ik was er al, voor

HAC-jes Buitenlandse fam. zoekt ervaren hulp om een kind van het 1e studiejaar te leren lezen. Tel. 0032 11 446033, na 16.00 uur. Te koop: grenen meubelen, vitrinekast, salontafel, ladenkast, tv-meubel. Prijs €250,00. Tel. 0032 498 625828. Te koop: Toyota Starlet, metallic zwart. Bouwj. mrt. '98. Km-stand: 68.000, eerste eigenaar. De auto is in prima staat. Prijs € 2.250,- Tel. 0032 11 447994. Te koop: 2 paar skischoenen, 1x merk Solomite en 1x (incl.tas) merk Nordica. Tel. 0031 6 23845383 BudelSchoot. Peeters Kluswerk voor al uw vakwerk. Onze vakmensen staan ook dit jaar weer voor u klaar. Alle werk in en rondom uw woning. Vraag gratis prijsopgave. Tel. 0031 6 19349054. Poetsvrouw zoekt nog werk in Budel, Budel-Schoot en/of BudelDorplein (ook op zaterdag). Tel. 0032 493 165275. Te koop: z.g.a.n. lederen verrijdbare bureaustoel met armleuning. In hoogte verstelbaar met rugleuning vering, klein model. €30,- Tel. 0031 6 50949683. Te koop: nieuw materiaal om kachels aan te sluiten, bochten, verloop, rozetten etc. Te veel om op te noemen. Alles in één koop voor €50,00. Tel. 0031 6 10811865. Te huur: woonhuis HOB, Erkstraat, Hamont. Tel. 0032 11 448740. Te koop: schoenleest voor schoenen te maken, dubbele slijpsteen. P.o.t.k. Tel. 0032 11 621741, na 18.00 uur. Te koop: Siemens buisverwarming lang en kort model 220 volt. Tel. 0031 6 10811865. Te koop: soldatenbottines maat 41. Tel. 0032 11 648749. Een héérlijke, ontspannende massage van ruim 1 uur! Dat wilt u toch ook? (Geen erotiek of sex!) U kunt bij mij ook een afspraak maken voor een pedicurebehandeling. Voor informatie: 0031 495 430331 of 0031 6 43463162. Kooien voor hamsters en andere knaagdieren. Vogelkooien en 3D achterwanden voor in aquariums. Lage prijzen en Europese kwaliteit. Afhalen alleen na afspraak. Tel. 0031 6 38230157. www.zoohandel24.eu Te koop: eiken bank 3-zits, groen stof met losse kussens. Tel. 0031 495 493302. Te koop: rubberen laarzen mt. 43, merk Alpina. Tel. 0032 11 648749. Te koop: prachtige kleine bronzen hanglamp met gestaalde ster-glaasjes, zwaar brons, €40,-. Tel. 0031 6 50949683. Frituurwagen op locatie of aan huis: www.frituurmarco.be De enige in uw regio met verse friet! Tel. 0032 478 634180. Te koop: zware grondbak voor achter

STE PRIJ

S

LAAG

Uw Disney-land specialist!

Open: ma-za. 10-17 u. op Wij werken ook onds afspraak...’s av end! en in het week

IE

ANT

GAR

E-mail: info@bbts.nl www.travelxl.nl • & 0031 495 494908 • Anton Meurkensstraat 14 • Budel

de tractor, als nieuw, 1.80 breed, prijs n.o.t.k. Tel. 0031 6 10811865. Valentijn! Verras je geliefde met een kadobon van Misaki. Bijvoorbeeld het Valentijnsarrangement, voetbad, voetmassage en paraffinehandpakking incl. drankje voor €45,00. Voor andere aanbiedingen: www.praktijkmisaki.nl of bel: 0031 6 22986548. Te koop: 2 aluminium bistro-stoeltjes. Tel. 0032 11 648749. Te koop: fitness apparatuur, degelijk en in goede staat. Tel. 0031 495 591041. Bigband Budel (Triple B) is op zoek naar een eerste trombonist, een eerste trompettist en een gitarist om de band te versterken. Reacties naar: 0031 495 494290 of clues@hetnet.nl

RUIM 40 MILJOEN MENSEN OP DE VLUCHT IN LANDEN ALS CONGO, KENIA, DARFUR IN SOEDAN, SRI LANKA EN COLOMBIA ZIJN MILJOENEN MENSEN OP DE VLUCHT.

GEEF VANDAAG NOG OP GIRO 999

of doneer online op www.vluchteling.nl

Spierings Terrasoverkappingen uw allround-specialist op het gebied van

• Veranda’s • Knikarmschermen • Uitvalschermen • Horren • Screens • Rolluiken • Verandazonwering • Terras-stralers Met een rolluik van Estate voelt u zich pas écht weer veilig! • Inbraakwerend • Isolerend • Geluidwerend • Zonwerend Ma. wo. do. Vrijdag Zaterdag Dinsdag

Te koop: vrijstaand woonhuis, Cranendoncklaan 56 Budel. 560 m3, vr.pr. € 327.000,- k.k. Voor info bel: 0031 6 13173273. Gevraagd/gezocht: communieprenten, bidprenten en religieprenten allerhande. Contacteren via 0032 11 621161 of afgeven Teutenstraat 6 te Hamont. Winterschilder voorjaarsvoordeel. Nu goed en betaalbaar, alle binnenschilderwerk, aantrekkelijke korting. Peeters kluswerk. Tel. 0031 6 12287538.

Met GRATIS r to Esmo mdowan r a schakela

10.00-17.00 uur 10.00-20.00 uur 10.00-16.00 uur gesloten

Eigen service-

www.spieringsterrasoverkappingen.nl

De Nieuwe collectie is volop aan het binnenkomen!

Te koop: koloniale salontafel met lade in perfecte staat, 90cm vierkant. Tel. 0031 6 50949683. Te koop: nieuw materiaal om kachels aan te sluiten, bochten, verloop, rozetten etc. Te veel om op te noemen. Alles in één koop voor € 50,00. Tel. 0031 6 10811865.

25% KORTING op Gipsy leer!

Te huur: instapklaar ruim app. in centrum Hamont. Uitzicht op marktplein, 2 slaapkamers, balkon, garage. Onmiddellijk vrij, tel. 0032 474 937346.

Q

Te koop: complete golfset met tas. Tel. 0031 6 23845383. Poetsvrouw zoekt werk in Budel op maandag- en/of dinsdag. Tel. 0031 6 34895020. Op zoek naar een leuke bijverdienste? www.forevermoney.nl Op=op, weg=weg: witte kool 2 st. = 1 euro, knolselder 2 st. = 1 euro, Elstar of Boskoop appelen 5kg = 3 euro, persappelsienen 2kg = 1 euro, dikke Bintje aardappelen 10kg = 3 euro, 25kg + 5kg gratis = 7,50 euro, Nicola of charlotaardappelen 10kg = 3,50 euro, 25kg + 5kg gratis = 8,75 euro. Bij Marcel aan huis tussen 15.30u en 17.30u, Kloosterstraat 19, Hamont. Tel. 0032 11 447584. Ben je het beu om alleen te zijn? Kies voor een betrouwbaar relatiebureau een partner met niveau, stijl & klasse. Kies voor zekerheid en voor B-loved T. 0032 474 263751 of kijk op www.b-loved.be Uw boodschap bij de HAC-jes? E-mail uw tekstje naar info@hacweekblad. eu of stuur het naar Stationsstraat 41, Hamont. Voor meer info 0032 11 757201.

Tape Converters Holland BV Tel. +31 495 496600 De Kempen 19, Budel Gevraagd productiemedewerker Stuur je CV naar admin@tacon.nl

enst

en montagedi

Bezoek onze NIEUWE showroom: Mathijsenstraat 32, 6021 CL Budel. Tel. 0031 495 497510 - 0031 6 20522434.

ueens boutique ®

Capucijnerplein 1a · Budel · Tel. 0031 495 430058 Onze merken o.a. Met injeans · Supertrash · Glitz & Glam · Gypsy · Jacky Luxury

Laatste ronde

Unieke kans in de regio! GRATIS Aloë-Vera natuurprodukten testen. Tel. 0031 6 45915925.

PAGINA 11

Alleen woensdag woensdag -- donderdag donderdag -vrijdag en en zaterdag zaterdag vrijdag

Bh’s

vanaf vanaf

W 5,5,-

Slips Slips

Nachtgoed Nachtgoed

vanaf vanaf

W 2,2,W

SALE vanaf vanaf

Accessoires Accessoires

W 7,50 7,50 W

vanaf vanaf

W 1,1,W

Kortingen tot70% 70% Kortingen tot Markt 87 Geleen Brandstraat 1 Sittard

Langstraat 29 Weert

Langstraat 29 · 6001 CT Weert · T. 0031 495 451777 Markt 87 Geleen Brandstraat 1 Sittard Langstraat 29 Weert Corridor 24B · 5554 HN Valkenswaard · T. 0031 40 2070054


HAC Weekblad · Vrijdag 10 februari 2012

Kiek ‘s hiej

PAGINA 12

Bierruilbeurs Valkenswaard

1

Getuige van een ongeluk, een leuke gebeurtenis of heeft u gewoon een mooie foto gemaakt in Hamont-Achel of Cranendonck? Stuur uw kiekje naar info@hacweekblad.eu en wie weet staat uw foto volgende week in ‘Kiek ‘s hiej’.

2

3

Op zondag 26 februari 2012 wordt in Café Zaal Lavrijssen de Elfde Valkenswaardse bierruilbeurs georganiseerd. De entree is wederom gratis. Verzamelaars van bierartikelen, maar ook andere geïnteresseerden zijn welkom tussen 10.30 en 14.30 uur. De bierruilbeurs geeft verzamelaars de kans om hun verzameling uit te breiden, maar ook om  elkaar de nieuwste aanwinsten te

laten zien. Tijdens de beurs vindt er ook een loterij met leuke prijzen plaats. De opbrengst gaat volledig naar een goed doel, stichting Dada dat zich inzet voor zieke kinderen die extra zorg en voorzieningen nodig hebben. Inmiddels heeft de bierruilbeurs een goede naamsbekendheid gekregen: een gezellig evenement voor menig fervent verzamelaar. Voor nadere informatie: R. Corbey, mail: r.corbey@chello.nl telefoon: 0031 6 47010213.

Kanaal dichtgevroren

5

4

Gerard Coenen stuurde ons deze foto van het kanaal dat dichtgevroren is. Of dit lang het geval was, hing volledig af van de ijsbreker die al dan niet zou langskomen.

Zwangerschap en bevallen

6

WEERT - Op dinsdag 6 maart organiseert het Vrouw-MoederKind centrum van SJG Weert een voorlichtingsavond voor zwangere vrouwen - en hun partnerover bevallen in het ziekenhuis.

7

Naast informatie over de zwangerschap, de bevalling en het kraambed, krijgt men uitleg over de verschillende mogelijkheden van bevallen in het ziekenhuis. Overige thema's zijn borst- en flesvoeding en soorten kraamzorg. Tijdens de informatieavond kunnen aanstaande ouders een bezoek brengen aan de verpleegafdeling Vrouw -Moeder-Kind centrum en de verloskamers.

8

De avond wordt verzorgd door een gynaecoloog, een verloskundige en een verpleegkundige. Er is ruime gelegenheid om vragen te stellen. Deze voorlichtingsavond wordt 6 x per jaar aangeboden en de volgende avond is op dinsdag 24 april '12. Dit gaat door in het auditorium van SJG Weert aan de Vogelsbleek 5 in Weert. De start is voorzien om 19.30 uur en het einde om 22.30 uur. Er zijn geen kosten aan verbonden en aanmelden kan via het inschrijfformulier op de website: www.sjgweert.nl (zie: Agenda) of telefonisch bij de afdeling Patiëntenvoorlichting: 0031 495 – 57 22 05.

hetnatuurstation.nl Dinsdag heeft het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE), in opdracht van de 21 SRE-gemeenten, de nieuwe website www.hetnatuurstation. nl gelanceerd.

9 1. Het was erg druk met eenden in een sloot langs de Voorterdijk. Foto Ton Krabbendam. 2. Het varken Kuus met z'n vriend Duck, samen in het hok bij kinderopvang 'Bij Bartje' in Budel. 3. Jacqueline Joosten-Segers trok deze foto van een eenzame schaatser, tijdens een wandeling aan de Achelse Kluis, Groote Heide richting Leende. 4. Sonja Janssen maakte deze foto van het Simonshuis in Achel, het is een HDR-foto geworden. 5. Deze foto werd genomen door Annie Vos Roefs, vlak nadat het had gesneeuwd en gevroren. Een knop van de Elsboom met ijskristallen van heel dichtbij, knap stukje van de natuur. 6. Leike Jaeken was bij de waterzuivering in Hamont. Het was er 'stil en koud' schreef hij. 7. Dit weekend was weer top in Hamont-Achel met het winterweer. Er werd volop ijshockey gespeeld op De Bever. Foto Franky Beckers. 8. Hoezo koud? Foto Ilja van Kessel. 9. Nu het koud is en het sneeuwt komen ook minder regelmatige tuinvogels op bezoek. In dit geval staartmezen. Foto Gerard Coenen.

Vraag en aanbod zijn samengebracht op één digitaal platform. Een platform voor het onderwijs waarbij je snel en op een aantrekkelijke wijze de informatie vindt die je zoekt. Waar je in één oogopslag inzicht hebt in alle activiteiten, excursies, leskoffers en lesbrieven op het gebied van natuur, milieu, techniek, erfgoed en gezondheid in Zuidoost-Brabant. Divers aanbod De website www.hetnatuurstation.nl inspireert om een eigen invulling te kunnen geven aan lessen en activiteiten. Met behulp

van verschillende zoekcriteria (zoals leeftijd, thema en aantal leerlingen) zijn eenvoudig activiteiten te vinden die aansluiten bij verschillende specifieke wensen van het onderwijs. Het reserveren van activiteiten en het lenen van bijvoorbeeld leskisten verloopt via de aanbieders zelf. De informatie en contactgegevens van de verschillende aanbieders worden bij elke activiteit op de website weergegeven.


HAC Weekblad · Vrijdag 10 februari 2012

Daling criminaliteitscijfers in Cranendonck Politie Cranendonck-HeezeLeende constateert dat de criminaliteitscijfers voor Cranendonck en Heeze-Leende voor het overgrote deel zijn gedaald. De prioriteiten van de politie voor 2012 liggen vergelijkbaar met het afgelopen jaar op woning- en bedrijfsinbraken, (huiselijk) geweld, jeugd en fysieke veiligheid. Bij het thema fysieke veiligheid gaat nog steeds bijzondere aandacht uit naar verkeersoverlast bij scholen en groenstroken. In Cranendonck en Heeze-Leende werden in 2011 1.582 misdrijven gepleegd, 49 minder dan het jaar ervoor. Van deze misdrijven loste de politie er 414 op. Daarmee ligt het oplossingspercentage op 26,17%, bijna 10% meer dan in 2010. Het afgelopen jaar werd 1.615 keer aangifte gedaan bij de politie van Cranendonck en Heeze-Leende, 54 aangiften minder dan het afgelopen jaar. Daling inbraken Opvallend is de daling van het aantal woning- en bedrijfsinbraken. De woninginbraken namen af van 167 naar 152 en de bedrijfsinbraken van 83 naar 54. In tegenstelling tot andere gemeenten binnen de regio Zuidoost-Brabant vonden in Cranendonck en Heeze-Leende opvallend veel woninginbraken ’s middags of ’s avonds plaats. Ook was het afgelopen jaar een duidelijke verschuiving naar het buitengebied waarneembaar. Voorkomen is beter dan genezen. Daarom blijft de politie hameren op het nemen van preventiemaatregelen. Tevens is het heel belangrijk dat bij verdachte situaties de politie gewaarschuwd wordt. Maak als het mogelijk is foto’s of video’s hiervan en speel deze door aan de agenten. Tijdens de donke-

Binnenkort wordt voor de burger zichtbaar dat er een begin wordt gemaakt met de aanleg van de natuurbruggen. Ter voorbereiding van de bouw wordt begin februari begonnen met het vrijmaken van het terrein. Dit betekent voornamelijk het kappen van een stuk (in totaal ca. 2 ha) bos aan weerszijden van de N396, de weg

Zomer en winter samen

rijdingen plaats waarbij mensen dusdanig gewond raakten dat zij naar het ziekenhuis werden gebracht (1 meer dan in 2010) en er vielen 3 verkeersdoden te betreuren. Het jaar ervoor waren dat er 2.

Geert Veroude re maanden neemt het aantal woninginbraken vaak toe. De politie heeft daarom afgelopen najaar als proef “extra controlediensten woninginbraken” ingepland. Deze surveillance gaat in de avond en nacht op pad en controleert het inkomende verkeer op toegangswegen. Verdachte situaties worden vastgelegd in de politiesystemen.

Andere dalers Een andere opvallende daling is het aantal jeugdoverlast meldingen van 158 naar 51. Cranendonck en Heeze-Leende kennen op dit moment geen overlastgevende jeugdgroepen. Afgelopen jaar was beduidend minder hangjeugd op straat aanwezig. Ondanks deze positieve resultaten blijft jeugd ook in 2012 weer één van de speerpunten. Intensieve samenwerking in het kader van het Jeugd Preventie Programma (JPP) met het doel om door vroegtijdige signalering afglijding van jeugd te voorkomen, vormt hierbij een belangrijk onderdeel. In 2011 zijn 32 jongeren doorverwezen naar JPP en 27 naar Halt. Ook het aantal vernielingen daalde van 204 naar 186.

Vergelijkbare cijfers De geweldscijfers wijken nagenoeg niet af van 2010. Het aantal aangiften van bedreigingen (27) bleef gelijk en het aantal van mishandeling ging van 46 naar 49. Wat opvalt, is dat de oplossingspercentages aanzienlijk verbeterd zijn. Maar liefst 98% van de mishandelingen werd opgelost en 88,88% van de bedreigingen. Alleen het aantal aangiften van huiselijk geweld steeg iets meer en ging van 23 naar 32. Het afgelopen jaar is 1 overval meer gepleegd dan in 2010. In Cranendonck vond 1 overval plaats en in Heeze-Leende is 3 keer een overval gepleegd. Ook de cijfers van verkeersongevallen zijn nagenoeg vergelijkbaar met 2010. Er vonden 40 aan-

Burgercontact Ook voor 2012 staat het contact met de burger weer hoog op de agenda. Afdelingschef Geert Veroude: “We willen de inwoners van Cranendonck en Heeze-Leende waar mogelijk betrekken bij het politiewerk. Dat doen we onder meer door het sturen van SMSAlert-berichten, via onze internetsites www.politiecranendonck.nl en www.politieheezeleende.nl en twitter. Vorig jaar is de buurtbrigadier van Maarheeze, Soerendonk en Gastel als proef gestart met twitter. Dit bevalt zo goed dat we hopen binnenkort regionaal groen licht te krijgen om het aantal twitterende buurtbrigadiers uit te breiden. Wij kunnen het immers niet alleen en hebben de hulp van de burgers hard nodig”.

Werkzaamheden aanleg Natuurbruggen Rijkswaterstaat en de provincie Noord-Brabant starten in het najaar 2012 met de bouw van natuurbruggen (ecoducten) in de omgeving van Leende over de A2 en de N396.

PAGINA 13

tussen Leende en Valkenswaard. Het verkeer zal van de houtkap geen overlast ondervinden. De zuidzijde van deze weg, het Leenderbos, is in beheer bij Staatsbosbeheer en de noordzijde, het Landgoed Valkenhorst, is in beheer bij Brabants Landschap. Deze twee terreinbeherende instanties zullen, samen met de Provincie en de betreffende gemeentes, gezamenlijk optrekken. De ecoducten over de A2 en de N396 worden aangelegd om het voor dieren mogelijk te maken deze drukke wegen over te steken en zodoende voor genetische uitwisseling

te zorgen. De eerste Natuurbrug die in Brabant is aangelegd nabij Liempde heeft laten zien dat er vele diersoorten gebruik van maken. Van salamanders en egels tot dassen en slakken.

Zomer en winter gaan in Achel goed samen. Deze borden staan al méér dan ’n jaar bij de rotonde ‘Quatre Bras’ in Achel, op de kruising Hamonterweg / Thomas Watsonlaan. Net echt, toch? - Foto Evert Meijs

Infoavonden warm Limburg Wist je dat 50 tot 70 % van je energierekening naar de verwarming van je woning gaat? Het loont dus zeker de moeite om energiezuinig te verwarmen. Hierdoor kun je geld besparen én aan wooncomfort winnen, zelfs met een bestaande verwarmingsinstallatie. Om je op weg te helpen, organiseert de provincie Limburg hierover samen met Infrax, Dubolimburg en de stads- en gemeentebesturen van HamontAchel, Neerpelt en Overpelt 3 infoavonden in het kader van de campagne ‘Warm Limburg’. -Infoavond ‘Welke energiezuinige verwarming kies je best voor jouw nieuwe woning?’ Op dinsdag 21 februari 2012 in Overpelt legt een professional uit voor welke verwarmingssystemen je kunt kiezen in een energiezuinige nieuwbouwwoning en welke premies je hiervoor kunt krijgen. Hij geeft je meer inzicht in de werking van een installatie en haar onderdelen. Zowel radiatoren en convectoren als vloerwarming en wandverwarming komen aan bod. -Infoavond ‘Hoe kun je kiezen voor een energiezuinige verwarming bij een renovatie?’ Op dinsdag 28 februari 2012 in Neerpelt legt een professional uit waarmee je rekening moet houden als je een verwarmingsinstallatie geheel of gedeeltelijk vervangt en welke premies je daarvoor kunt krijgen. Hier krijg je meer inzicht in de werking van een installatie en haar onderdelen. Zowel radiatoren en convectoren als vloerwarming en wand-

verwarming komen aan bod. -Infoavond ‘Hoe kun je energiezuinig verwarmen met je bestaande verwarmingsinstallatie?’ Op dinsdag 6 maart 2012 in Hamont-Achel legt een professional uit hoe je energie kunt besparen met je bestaande verwarmingsinstallatie, zonder of met kleine investeringen. Hij geeft je praktische tips en stelt eenvoudige maatregelen voor waarmee je toch heel wat energie kunt besparen. Komen aan bod: het (verplicht) onderhoud van de ketel en radiatoren, het regelen van de installatie, de isolatie van onderdelen en bijverwarming. Tijdens iedere infoavond wordt voldoende ruimte voorzien om vragen te stellen! Inschrijven voor de infoavond via www.warmlimburg. be, of via de Energieadvieslijn: tel. 078/15.01.86, verwarm@limburg. be. De deelname is gratis. Bij de inschrijving verneem je de exacte locatie. De infoavond start om 19.30 u. Info: www.warmlimburg. be of tel. 0032 78/15.01.86

Het logo van de campagne

Glimlachen op rijm

De trein: altijd een beetje reizen !!? Ondanks de grote inspanningen om het treinverkeer vlot te laten verlopen, lijkt dat in België en Nederland maar niet te lukken. De vele stakingen bij het spoorverkeer in België leidt tot ergernis.

Neem geen trein in België of Nederland ! Na de rare plaszakjes op de Sprinter, Bevriezen nu de wissels in de  winter Of zijn door staking  weer pendelaars gestrand. Klachten van reizigers worden niet gehoord. Het treinverkeer lijkt  me totaal “ontspoord”.

H.Grouwels


HAC Weekblad · Vrijdag 10 februari 2012

PAGINA 14

UIT

AGENDA EXPO'S THEATER MUZIEK FILM ‘Calendar Girls’ gaan uit de kleren De Eetclub in de Hofnar Op woensdag 15 februari is de voorstelling Calendar Girls te zien in het Munttheater. Deze dames besluiten alles te laten vallen voor een goed doel inclusief hun kleding.

Een superspannende theaterbewerking van ’s lands bestverkochte thrillerauteur Saskia Noort. Op vrijdag 24 februari is ‘De Eetclub’ te zien in De Hofnar in Valkenswaard.

Na het succes van de film verschijnt Calendar Girls nu ook in het theater! Calendar Girls is een hilarische komedie waarin zeven vriendinnen van middelbare leeftijd hun kleren uittrekken om te poseren voor een bijna niks verhullende naaktkalender. Aanleiding voor deze ongebruikelijke ‘goede doelen actie’ is het overlijden van de echtgenoot van één van de vriendinnen. Reden genoeg om alle schroom te overwinnen, wat natuurlijk niet zonder slag of stoot gaat.

Wie haar laatste bestseller heeft gelezen (lees: heeft verslonden), of de film heeft gezien, weet dat ‘De eetclub’ van Saskia Noort geen leuk clubje is. Integendeel!

De cast bestaat uit zeven dames met een indrukwekkende staat van dienst: Henriëtte Tol die onder meer bekend is van de televisieserie Keyzer en de Boer Advocaten en de soap Goede Tijden, Slechte Tijden. Anne-Mieke Ruyten speelde in de serie Kinderen geen bezwaar en in The sound of music.

Fotocredit: Govert de Roos Lieneke Le Roux heeft in de film Broos gespeeld die haar een Gouden Kalf opleverde. Hetty Heyting is onze eigen Tante Till uit de Familie Knots en eveneens de schrijver van de serie. Wivineke van Groningen heeft in de tv-serie De co-assistent gespeeld. Maeve van der Steen heeft jarenlang de Mona-toetjes aangeprezen in de bekende tv-commercials en Diana Dobbelman is bekend van de tv-serie Toen was geluk heel gewoon en Floris.

Als je over de vijftig bent, zie je er wat lijf en leden betreft toch iets anders uit dan op je twintigste, maar dat houdt deze brutale dames absoluut niet tegen om hun goede daad te verrichten! De voorstelling Calendar Girls is op woensdag 15 februari te zien in het Munttheater. Kaarten kosten € 29,50 inclusief pauzedrankje. Voor meer informatie, de trailer of het bestellen van kaarten gaat u naar www.munttheater.nl of belt u met 0031 495-513575.

El Después in Zwarte Doos Waar anders dan in Argentinië kan de tango geboren zijn? De Argentijnse bandeonist Victor Villena en gitarist Alejandro Schwarz die zich beiden in Parijs nestelden, omringden zich met uitstekende muzikanten, met name: de Fransen Cyril Garac en Bernard Lanaspèze en onze eigen Ivo De Greef en stichtten in 2004 het tangokwintet El Después. El Después betekent 'het hierna(maals)' en het vijftal met zijn verschillende muzikale achtergronden en talenten brengt muziek in een eeuwige vorm van wording, een mengeling van traditie en vernieuwing. Zij voorzien de tangomuziek van een eigentijdse en persoonlijke visie wat passionele tangomuziek vol vuur oplevert. Virtuoos, gedurfd, inspirerend. Het kwintet trad in zowat alle grote wereldsteden waaronder Buenos Aires, Paris, London en Tokyo op. De groep bracht een cd uit:

‘De eetclub’ is een literaire thriller van formaat, een bloedstollende voorstelling, die voor het eerst in het theater wordt gepresenteerd. Karen en haar chique vriendinnen houden dagelijks de schone schijn op. Ze drinken veel te veel witte wijn en versieren elkaars mannen aan de lopende band. En dan zwijgen we nog over een karrenvracht aan onverkwikkelijke zaken, die met het grootste gemak onder het dure tapijt van hun luxueuze villa’s worden geschoven. Er vallen slachtoffers, zelfs doden. Kaar-

'Reunion' in 2006 en 'Como Un t Tren' kwam in november 2011 uit en wordt met een Europese tournee geflankeerd die hen ook naar onze Zwarte Doos in Neerpelt zal brengen waar ze hun ijzersterke reputatie als live band alle eer zullen aandoen. So put on your dancing shoes en beleef de vurige passie van pure tango op de dansvloer... en geniet van deze topmuzikanten met internationa-

le klasse. El Después komt op zaterdag 25 februari naar de Zwarte Doos in Neerpelt. Het optreden start om 20.30 uur en vanaf 20 uur is er een opwarmact voorzien. De toegangsprijs voor dit optreden bedraagt 12,5 euro (drankje inbegrepen), -25 jarigen, +55 jarigen en CJP houders betalen slechts 10 euro. Meer info op de site www.zwartedoosneerpelt.be

Wil je op de hoogte blijven van de nieuwste voorstelling, updates, win acties en nieuwtjes van De Hofnar? ‘Like’ ons dan op facebook via www.facebook.com/hofnarCC

Fotocredit: Michel Porro

De Achelse Orgelvrienden Zondag 19 februari om 15 uur vindt in de abdijkerk van de Achelse Kluis een concert plaats met het gregoriaans koor uit Achel-Centrum en organist Peter Van de Velde, organist van OLV-kathedraal te Antwerpen. Het gregoriaans koor staat onder de leiding van Joost Vermeiren. Het koor zingt gregoriaanse gezangen doorheen het kerkelijke jaar. De organist vertolkt werken van o.a. C. Franck en Ch. Tournemire. De toegang bedraagt 8 euro, senioren betalen 6 euro en studenten krijgen gratis toegang. Meer info via Jos Corstjens, Catharinadal 8, 3930 Achel (tel. 00032 11/64.06.48).

El Después treden op in De Zwarte Doos

ten zijn verkrijgbaar à max € 31 via www.hofnar.nl.

Peter Van de Velde (°1972) is afkomstig uit Oost-Vlaanderen waar hij op 9-jarige leeftijd als autodi-

dact met orgelstudies begon. Vanaf zijn twaalfde was hij er al actief als organist in de plaatselijke kerk. Hij ontving zijn eerste muziekonderricht in de Antwerpse Kunshumaniora waar hij met grote onderscheiding afstudeerde voor orgel. Zijn hogere muziekstudies volgde hij aan het Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium waar hij in 1996 het Meesterdiploma behaalde als laatste leerling van Stanislas Deriemaeker. Hoewel zijn repertoire alle stijlen omvat heeft hij een speciale voorliefde voor het Franse en Belgische orgelrepertoire uit de 19de en 20ste eeuw. Op zondag 19 februari zal Van de Velde, samen met de Achelse Orgelvrienden, een concert brengen in de abdijkerk van de Achelse Kluis.

Het Gregoriaans koor tijdens een van hun optredens.

Theater proeven

Provinciaal Domein Dommelhof Toekomstlaan 5, 3910 Neerpelt   T. 0032 11 805002 www.zwartedoosneerpelt.be

Tickets en info: 0032 11 445040 www.hamont-achel.be/aha

De Hofnar cultuurcentrum De Hofnar 10 5554 DA Valkenswaard info@hofnar.nl www.hofnar.nl

DE KROON Cultureel centrum De Kroon Nevenplein 1 3950 Bocholt T. 0032 11 621101

Weert Collegeplein 3 Tel 0031 495 513575

www.munttheater.nl


HAC Weekblad · Vrijdag 10 februari 2012

PAGINA 15

UIT

EXPO'S THEATER MUZIEK FILM AGENDA Peter De Graef & Ensemble Leporello: Valentijnsconcert 'Zielsverwanten' Quintessens en Contento Op zaterdag 18 februari om 20.30 uur gaat de voorstelling 'Zielsverwanten' van Peter De Graef en Ensemble Leporello door in CC Palethe in Overpelt. We hebben nooit zoveel kennis bezeten als nu. En toch weten we het niet meer. Deze uitspraak is niet nieuw. Goethe schreef zijn meesterlijke maar ondertussen haast vergeten roman Zielsverwanten in een tijd dat men het ook even niet meer wist. Tweehonderd jaar later leven wij in een wereld waar de relativiteitstheorie, de quantumfysica en de chaostheorie met elkaar wedijveren om alles te verklaren.

Maar ondertussen warmt de aarde zachtjes op, blijven economieën groeien, verdwijnen grondstoffen en weet niemand hoe het tij te keren.

"Alles ligt in jezelf besloten. Een predikant die dat komt vertellen, klinkt algauw protserig. Peter De Graef die er een huiselijk decor om wikkelt en er een snuif emotie aan toevoegt weet je moeiteloos te raken in hart en hoofd." Bron: Wouter Hillaert, De Standaard. De tekst en regie is in handen Peter de Graef, een voorstelling met Els Olaerts, Dirk Opstaele, David Cantens en Mieke Laureys. Tickets voor deze voorstelling kosten 12 euro aan de kassa, 10 euro in voorverkoop en abonnementhouders, -26jarigen en +55jarigen betalen slechts 8 euro. Tickets reserveren kan via reservaties@palethe.be of via tel. 0032 11 645952.

Lezing van auteur Bart Moeyaert Op vrijdag 17 februari om 20 uur is auteur Bart Moeyaert te gast in de bibliotheek van Hamont. Enkele jaren geleden gaf hij al eens een lezing in Jeugdhuis De Schelft. Bart Moeyaert is een creatieve duizendpoot. Hij schrijft niet alleen jeugd- en prentenboeken, maar ook poëzie, scenario’s en theaterstukken. In mei 2011 ver-

scheen zijn boek ‘De melkweg’, een boek waaraan hij in 2005 begon, maar dat hij 2 jaar moest opbergen voor het stadsdichterschap. Bart Moeyaert komt vertellen over het schrijverschap en zijn muzen. Over familie en inspiratie. Over klein (willen) blijven en groot (moeten) worden. Een verrassende ontmoeting! Iedereen is van harte welkom om deze lezing bij te wonen. De toegang is gratis.

MAARHEEZE - Op zaterdag 11 februari gaat slagwerkgroep De Poort van Brabant proberen om Nederlands Kampioen Slagwerk te worden in de tweede divisie.

Jeugdlaan 2 3900 Overpelt Informatie, reservaties tel. 0032 11 645952 reservaties@palethe.be www.palethe.be

De slagwerkgroep van de Poort van Brabant gaat voor goud hun optreden plaats zal vinden om 11.30 uur. Een speciale bus vol supporters zal vanuit Maarheeze meegaan om de muzikanten aan te moedigen.

Hun grote wens is een succesvol optreden en wie weet….misschien ook nog wel het landskampioenschap!

DE SMELTKROES

.ZUIDERPOORTCAFE.

THEATER EN CULTUUR Kijkakkers 1, 6026 ER Maarheeze T. 0031 495 593219 de-smeltkroes@hetnet.nl www.de-smeltkroes.nl

De beide koren staan onder muzikale leiding van dirigente Annemarie Moors. Quintessens bijt de spits af om 14 uur met een blok van zes nummers, waaronder ‘Dreamer’ van Supertramp en ‘Proud Mary’ van Creedence Clearwater Revival. Daarna neemt Concento een aantal nummers voor

haar rekening, onder meer ‘Love shine a light’ van Katrina and the Waves en ‘Here comes the sun’ van The Beatles. In de pauze kunnen bezoekers meedoen aan een loterij met leuke prijzen. Na afloop van het concert worden de winnaars bekend gemaakt. Tijdens de pauze dragen leden van Quintenssens Valentijnsgedichten voor. In het tweede deel van het concert zingen de beide koren samen enkele nummers. De middag duurt tot 18 uur. Kaartjes voor dit speciale concert kosten 5 euro en zijn zondag te verkrijgen op bij de ingang van De Schakel. De deuren gaan om 13.30 uur open.

Het Requiem van Mozart

Slagwerkgroep De Poort van Brabant gaat voor Nederlands Kampioenschap

Het zal niet gemakkelijk worden om deze titel in de wacht te slepen, maar de slagwerkers, o.l.v. dirigent Jelle Overheul, gaan enthousiast deze uitdaging aan. Het is al een prestatie dat ze uitgenodigd zijn voor deze kampioenschapswedstrijd. Die uitnodiging hebben ze te danken aan het hoge puntenaantal dat ze behaald hebben op het concours in december. Het hoogste puntenaantal van alle slagwerkgroepen die in 2011 in de tweede divisie op concours zijn geweest! De kampioenswedstrijd vindt plaats in Winterswijk, waar

Zondag 12 februari houdt Vocaal Ensemble Quintessens haar tweede Valentijnsconcert in gemeenschapshuis de Schakel in Budel-Dorplein. Samen met het koor Contento uit Hamont verzorgen we een intiem concert waarin ‘liefde’ centraal staat.

Feesten, partijen, optredens en meer... Sportlaan 7 · 6021 KA Budel T. 0031 495 842971 info@zuiderpoortcafe.nl www.zuiderpoortcafe.nl

Op donderdagmiddag 16 februari om 14 uur wordt er in dienstencentrum De Kring aan de Bosstraat 7 in Hamont een lezing georganiseerd over het Requiem van Mozart. De lezing wordt gegeven door licentiate Rose-Marie Hendrikx. Het Requiem in d-moll (KV 626) is de laatste maar onvoltooid gebleven compositie van de Oostenrijkse componist Wolfgang Amadeus Mozart. Slechts één onderdeel van Mozarts compositieproject van de toonzetting van de teksten van de Latijnse 'Missa Defunctorum' (dodenmis of requiem, naar de beginwoorden van het Introïtus) werd door hem voltooid. Rond het requiem van Mozart hangt een sluier van geheimzinnigheid: wie was de opdrachtgever, schreef de componist zijn eigen dodenmis, wie heeft het werk in het grootste geheim voltooid? Aanwezigen

krijgen een antwoord op al deze vragen, en zullen bovenal geraakt worden door deze ontroerende muziek. Muziek raakt, muziek ontroert, muziek troost ... Dat is precies wat je op deze luisternamiddagen kan voelen en ervaren. De inkom voor deze middag bedraagt 6 euro, incl. syllabus en koffie. Meer info via 0032 11 610588. ‘Muziek vindt zijn weg tot in de geheime plaatsen van de ziel.’ (Plato)

CC De Kroon Nog tot en met 19 februari loopt de tentoonstelling van Danie Vandenberghe in CC De Kroon aan het Nevenplein 1 in Bocholt. Zij toont haar werken gemaakt in acryl, olieverf en pastel. Daarnaast laat De Kroon weten dat de Revue 2012, namelijk 'Tied tekort', in volle voorbereiding is. Een achttal Bocholtenaren zijn reeds maanden bezig met de voorbereidende werken voor Revue 2012: teksten schrijven, decors uittekenen, kleding zoeken, affiche en programmaboekje ont-

werpen, liedjes componeren… Vanaf 22 mei kunnen er tickets gereserveerd worden voor deze show. Deze revue gaat door op 16, 17, 18, 23, 24 en 30 november en op 1 en 2 december.

Een werk van Danie Vandenberghe


HAC Weekblad · Vrijdag 10 februari 2012

PAGINA 16

Carnaval

Gigantisch showspektakel Buulse zittingen Optocht De Heiknuuters Op zondag 19 februari zal K.S. de Heiknuuters weer hun jaarlijkse grandioze grote optocht organiseren.

Iedereen, maar dan ook iedereen, die een van de Zittingen van De Buulder Buk heeft bijgewoond was vol lof en dolenthousiast over wat er allemaal te zien en te horen was. Met een nieuw decor en professioneel geluid en belichting werd het een van de beste Zittingen ooit. Vanaf het begin tot het einde was het één grote show vol zang, dans, cabaret en humor. Door Johan Mathijssen Het begin van de Zittingen was al een grote verrassing. Al zingend, begeleid door de muzikale sterren van Hofkapel De Bloasbuk, opende de onnavolgbare presentator Johan Kuipers het programma. Als eerste werd genoten van de traditionele ‘Gardedans’ waarmee Splash, dit jaar voor de 22e keer, de Zittingen in Budel opende. Klasse wat Splash liet zien! Met hun showdans meteen na de pauze bewezen de meiden van Splash dat ze nog steeds doorgroeien in hun prestaties. Fantastisch mooi optreden! ‘Tirolicious’ is de naam van de nieuwe meidengroep die tijdens het ‘Bok en Rock festival’ de aandacht trokken. Reden voor de organisatie van de Zittingen om deze groep te strikken voor een optreden. En het was de moeite waard. In het begin nog wat zenuwachtig maar later helemaal los van zichzelf zongen ze, de steeds uitverkochte zaal, helemaal in sfeer.

Drie tonpraters waaronder de geroutineerde Jac Kuppens en Jo van Meijl en nieuw bij De Buulder Buk, Arian Compen uit Soerendonk, zorgden voor veel lachsalvo’s en applaus voor hun vaak spitsvondige grappen en grollen. Jo van Meijl vertelde over zijn ervaringen uit het dagelijkse leven van beddenverkoper. Grappen voor het oprapen dus! Jac Kuppens liet zoals altijd de ton leeg staan en wandelde als een man die nergens niks om

De Bonte Avonden waren zeer geslaagd gaf al kletsend en grappenmakend over het podium. Entertainment op niveau! Arian Compen wilde de nieuwe burgemeester van Cranendonck worden. Met geraffineerde woordspelingen en begrippen met een dubbele betekenis wist hij de goed luisterende toehoorders te boeien. Een kurkdroge en bijzonder knappe buut. Tijdens de eerste Zitting van de Buulder Buk trad de Budelse groep ‘Versleten Werk’ op. Zoals verwacht, topamusement! Jammer dat het bij die ene keer bleef. Tijdens de volgende Zittingen werd hun plaats ingenomen door de Helmondse groep ‘Spoit Elluf’. Drie Helmondse mannen en een vrouw die zich heerlijk thuis voelen op de Buulse Zittingen. Tijdens de Zitting waar de Cranendonckse wethouders aanwezig waren vertelden ze, dat ze vonden ‘dat Budel zo’n mooi gemeentehuis heeft. Dat ze daar in Budel wel zuinig op

zouden zijn’. Een heerlijk optreden van de Helmonders die het klappen van de zweep kennen. Naar het optreden van ‘Pluche Toelie’ wordt altijd vol verwachting uitgekeken. En ook dit jaar was hun programma weer een voltreffer. Geïnspireerd door Ome Willem, Jan Klaassen en Katrijn brachten ze niet alleen een dolkomisch programma, maar zongen ook nog eens een heel mooi lied. De grote poppenkast waarin

zijzelf als poppen optraden was een leuke, originele en creatieve vondst. ‘Dizzy’ is de naam van een nieuwe dansgroep die de aanwezigen liet stuiteren van verbazing. Megaharde, supermoderne muziek en een

spetterende dans liet de zaal op zijn grondvesten schudden. Een leuke en spontane jonge groep die demonstreerde wat de toekomst in petto heeft. ‘De Buulse Blèèrköp’ werden door Suisse Martin Horst als laatste cabaretgroep naar het podium begeleid. De gebroeders Vos hebben in Budel geen introductie meer nodig. Ieder jaar opnieuw zijn deze heren in staat om op hoog niveau een optreden neer te zetten dat echt niemand wil missen. Ook muzikaal weten zij van wanten. Deze keer hadden de gebroeders Vos zich laten versterken met een vierde man. Tot ieders, niet geringe, verbazing stond daar plotseling pastoor Spooren tussen de ‘Vosjes’ op het podium. En hoe!! Als een ‘oud pastoorke’ vertelde pastoor Spooren hoe hij op zoek was naar ‘Ut Gevuul van Buul’ en hoe hij zijn best deed om in de Buulse samenleving te integreren. Hoe hij probeerde om de taal van ‘Dae aorig volk’ onder de knie te krijgen. Ongewild groeide de pastoor uit tot de absolute ster van de avond. Pastoorke, bedankt!!

Feestavond voor de jeugd! Op vrijdag 17 februari organiseert de jeugdcommissie van de Muuzevangers een feestavond bij J.C.Harlekyn te Maarheeze. Een Discoavond waar alle jongens en meisjes in de leeftijd van 10 tot en met 14 jaar bij zijn uitgenodigd. Lekker dansen en hossen, maar

ook karaoke zal niet ontbreken tijdens deze avond. Kortom: er wordt een spetterende avond van gemaakt met natuurlijk als motto: Carnaval in Maarheeze! Kom dus zeker verkleed en maak dit mee. Uiteraard zal er deze avond géén alcohol geschonken

worden. De avond start om 19.30 uur en het einde is voorzien omstreeks 23 uur. Deze partyavond gaat door in JC Harlekyn aan de Hoge Weg 3a in Maarheeze. De inkom is gratis en een consumptie kost 1,10 euro. Iedereen is van harte welkom!

Deze zal om 14.11 uur van het St. Jozefplein in Budel – Dorplein vertrekken. Net zoals voorgaande jaren zal dit weer een grote optocht worden, waar jong en oud laten zien hoe creatief ze zijn. Wie wil deelnemen aan deze grandioze optocht kan nu zijn kans grijpen! Het inschrijvingsformulier voor de optocht is te downloaden via www.heiknuuters.nl, onder het kopje inschrijvingen. Inschrijven kan tot woensdag 15 februari. De inschrijvingsformulieren kun-

nen ingeleverd worden bij Toon Roost, Kon Wilhelminastraat 4, 6024 BJ in Budel-Dorplein of via heiknuuters@gmail.com. De optochtnummers kunnen zaterdag 18 februari 2012 tussen 10 en 12 uur afgehaald worden op bovenstaand adres. Na de grote optocht zal om ongeveer 20.11 uur van start worden gegaan met de prijsuitreiking. Na de prijsuitreiking zal het grote optochtbal losbarsten met Dj Soundstar. Voor meer info omtrent K.S. de Heiknuuters, kijk op de website www.heiknuuters.nl In onze volgende editie vindt u het programma van alle activiteiten van De Heiknuuters.

Orde van Verdienste

Na afloop van de laatste Zitting van De Buulder Buk ontving Martin Horst uit handen van voorzitter Mia Hoeben de Orde van Verdienste. Deze hoge onderscheiding ontving Martin wegens zijn inzet tijdens de Zittingen van De Buulder Buk. Martin Horst is al sinds 1995 betrokken bij de Zittingen. Eerst bij de Kinderbontemiddag en vanaf 1997 als Suisse bij de grote Zittingen. Hij begeleidt alle deelnemende artiesten van en naar het podium. Dat doet Martin steeds op een originele manier en in zijn eigen unieke stijl. Dit jaar bijvoorbeeld droeg hij bij iedere artiest een ander hoofddeksel, variërend van simpel en sober tot vrolijk en uitbundig. Ook Martin is een artiest!


HAC Weekblad · Vrijdag 10 februari 2012

Carnaval

PAGINA 17

Geslaagde Bonte Avonden Pintewippers

Kinderbontemiddag Budel

Carnavalsvereniging de Pintewippers heeft afgelopen weekend laten zien waarin een klein dorp groot kan zijn. Tijdens twee Bonte Avonden vermaakten zo’n 35 Gastelse artiesten de toeschouwers met een gevarieerd programma vol sketches, tonpraten, muziek en dans.

BUDEL - Zondag 12 februari is er weer de kinderbontemiddag van de Buulder Buk in de Borgh te Budel.

De dansgroep Blitz opende de avond met een dans op het nummer “Raining man” en het publiek kwam meteen in de feeststemming. Jan van Hoef (Don Lamers) moest zich tegenover de dames bewijzen door een 3-dubbele flikflak uit te voeren op het podium. Vanaf de kermis zorgden Gerard Loots en Diana Wijnen voor een sketch waarin diverse Gastelse mensen over de tong gingen. De groep Brocolli, bestaande uit Martijn van der Linden, Joke Rooijakkers, Mandy van Hoef, Roy van Hoef, Bryan Verhoeven en Rick van Mierlo, als de familie van Buren,

lieten op voortreffelijke wijze zien hoe de sfeer in menig huiskamer is. Live-zanger Leon de Beer wist meteen al met zijn eerste lied het

De organisatie is weer ontzettend trots dat er zoveel artiesten uit Budel en omstreken zich hebben opgegeven. Na de opening om 14 uur met prins Sem en prinses Daniek, betreden de artiesten het podium. Er zullen weer geweldige optredens zijn van o.a Duo kei gaaf, Jeugdclubs Budel, Turnlust, Dancing diamonds, BlokTijdens de Bonte Avond (zaterdag) van de Pintewippers publiek op de stoelen te krijgen. En ook de vier tonpraters wisten met hun grappen het publiek te boeien. Bert van Meijl als politieagent, Perry Hendriks als Sherlock Holmes, Jo van Meijl beddenverkoper en Jan Bax had een buut als topcrimineel. Www.wa.ga/ komdegijuitgasteljamendeda…. vertolkt door Annie Verhoeven en Wilbert Oor, waarin Wilbert toch enkele Gastelse woorden heeft geleerd. In de Voice of Gastel is Renee Bax op zoek naar een compagnon voor de bandparodie. De auditieronde werd vertolkt door Tonny Clement, Jan Bax, Maike van Weert en Wendy Clement. Wendy Clement en Renee Bax kregen het publiek zover dat ze helemaal uit hun dak gingen. Alle artiesten brachten aan het eind een medley van de liedjes van André van Duin.

denken. Tenslotte trad Toon Soors als Swies op en was de regie in handen van Hein van Gansewinkel en Eric Bax. Licht en geluid werd verzorgd door Erik van de Mortel en Kornel v/d Sommen. Op zaterdag 11 februari wordt het 11jarig jubileum van CV De Bengels gevierd in de Pintewipperstent. De receptie start om 20.11 uur. En op zondag 12 februari zal de receptie van CV De Pintewippers van start gaan om 18 uur.

Boerenbruiloft in Roesdonk

Zaterdag 11 februari worden zij in de onecht verbonden Stefan van Sjaak van Toon de Melkboer & Simone van Peet van To de Mulder hebben de eer aan te kondigen dat zij, bij gelegenheid van de boerenbruiloft op zaterdag 11 februari 2012, in de onecht worden verbonden.

De presentatie was in handen van Jan van Hoef. Bonte avond zonder muziek is geen bonte avond, daarom is Blaaskapel Excelsior, die op beide avonden de muzikale omlijsting verzorgt, niet meer weg te

Carnavalsmis in de Budelse kerk De inmiddels traditionele carnavalsmis van de Buulder Buk, in de 100 jarige Kerk, bewees dat Carnaval en Kerk in Budel goed samen door een deur kunnen. Het geheel was mede door de Buulder Buk prima geregeld Pastoor Spooren ontving het gezelschap van de Prins en de jeugdprins met alle egards. Het werd een sfeervolle dienst, die muzikaal werd opgeluisterd door de Blaosbuk, onder leiding van Koen Meusen en het meerstemmig koor onder leiding van Theo Quanten met Martin Beks aan het orgel. De Preek was door Pastoor Spooren opgedeeld in een serieus en carnavalesk gedeelte, waarbij hij de lachers in het tweede deel veelvuldig op de hand had. In zijn toespraak nodigde hij de "Hoogheden" van de Buulderbuk nadrukkelijk uit om letterlijk hun steentje bij te dragen aan de honderdjarige kerk. Het was dan ook een mooi detail om te zien hoe in het jubileumjaar Prins Gerard en Prinses Carla, jeugdprins Sem en jeugdprinses Daniek, de scheidende voorzitster van de Buulder

fluitgroep, Floor Burnin, Splash, Jeugdslagwerk EMM en vele andere. Dit allemaal onder begeleiding van de Jeugdharmonie. Na de finale om 16.30 uur, is er aansluitend de receptie van prinses Daniek en prins Sem. Iedereen is van harte welkom om ons fantastische jeugdprinsenpaar te komen feliciteren. Kom dus aanstaande zondag massaal naar de kinderbontemiddag in de Borgh om te zien en te luisteren wat de kinderen allemaal in petto hebben.

Nadat zij, met de feestelijke optocht onder muzikale begeleiding van het Soeriks Muziek Gezelschap en Hoal Lieëd, naar Partycentrum Antoine zijn gebracht, zal daar op feestelijke wijze het hu-

welijk worden voltrokken. Mede namens Prins Pieter d’n Twedde, Prinses Antoinette, Vorst Frank en Adjudant Wil nodigen zij iedereen van harte uit aanwezig te zijn bij de bruiloft. Natuurlijk wordt er een heerlijk bruiloftsmaal geserveerd met krentenmik van Bakker de Jong en roggebrood met zult van Slagerij Jan en Marleen van Meijl. De optocht start om 19.30 uur vanaf Partycentrum Antoine. De feestzaal is vanaf 20 uur open. Iedereen is van harte welkom!

Gouden Bok voor Jeugdclubs

Zondag vond de jaarlijkse carnavalsmis plaats Buk Mia Hoeben, de nieuwe Voorzitter Erik van Ham en tot slot de leider van de Blaosbuk Koen Meusen hun eigen steen plaatsten bij de jubileum muur. Na het uitwisselen van de eretekens was er tot slot nog een verrassing. Samen met de Vosjes zong Pastoor Spooren het inmiddels bekende lied "Hiej bin ich thoes"  Wat door de goegemeente veelvuldig werd meegezongen en met applaus werd afgesloten. Bij de koffie op de pastorie hoorde je nog menig

mensen zeggen: Dattiedadee!

Samen met de Vosjes zong Pastoor Spooren het inmiddels bekende "Hiej bin ich thoes"

Wat waren ze blij verrast, de aanwezige leiders en leidsters van de Budelse Jeugdclubs, wat voorheen Jong Nederland was. Zij mochten immers de Gouden Bok in ontvangst nemen, de hoogste onderscheiding die de Buulder Buk slechts eenmaal per jaar mag toekennen. Dit gebeurde na afloop van de laatste zitting door voorzitster Mia Hoeben. De leiding van De Jeugdclubs zorgt al sinds 1984 voor de jeugdprins en jeugdprinses. En dat doen ze goed en zorgvuldig. Ook de geheimhouding van de namen lukt ze ieder jaar prima en dat is zeker voor kinderen een opmerkelijke prestatie. Monique van der Kampen en Joost Kuipers zorgen namens De Jeugdclubs voor het hele gebeuren rondom het Jeugdprinsenpaar. Zij waren mochten dan ook De Gouden Bok in ontvangst nemen.


HAC Weekblad · Vrijdag 10 februari 2012

Carnaval

PAGINA 18

Elf jaar carnavalsvereniging De Bengels

Losbollenbal in Budel

11 jaar geleden waren er twee (b)engeltjes uit Gastel die op het idee kwamen om een carnavalsvereniging op te richten. Dit begon allemaal in 2001 met 5 jongens en 5 meiden van 10 à 11 jaar. Zij deden toen mee, als kleine groep, onder de leuze “Hooimeid”. Omdat alle leden zo’n bengeltjes waren was de naam van de vereniging niet ver te zoeken.

Carnavalsvereniging de Losbollen houdt dit jaar wederom het Losbollenbal (voorheen Schoemboksebal). Dit jaar is het thema van de avond “t dolle doolhof”. Het zal een leuke avond worden waarin clubs en teams het tegen elkaar op zullen nemen in een uitdagend spel.

Ieder jaar, na Gastel kermis, kriebelde het weer om aan de slag te gaan met de opbouw van de wagen. De eerste creaties van CV De Bengels werden gemaakt op de kouwbergen, daarna verhuisde de vereniging naar het Gravenkasteel voor de bouw van de tweede wagen die met de leuze “Willie valle dit jaar och eens in de prieze” de optochten onveilig maakten. In 2004 werd er opnieuw verhuisd. Deze keer naar de Heikant, eerst bij de familie van Hoef, daarna bij de familie Verhoeven. Uiteindelijk belandden ze op de Bergbosweg bij de familie van Cranenbroek. Niet enkel de wagens groeiden ieder jaar in omvang, ook de vereniging groeide enorm. Momenteel heeft CV De Bengels zo’n 20 leden uit Gastel en omstreken. De jaren op de Heikant hebben ook veel hoogtepunten met zich meegebracht. Iedere avond pizza en kebab eten, nachten voor carnaval doorwerken waardoor leden in de

Dit alles gaat door in De Bonte Os op zaterdag 11 februari. De aanvang van het spel is voorzien om 20.11 uur. Inschrijven kan gratis via losbollen@hotmail.com Teams die zich vooraf inschrijven, krijgen een rondje van de Losbollen! De Bengels tijdens het carnaval in Gastel schuur moesten blijven logeren. In 2010 behaalden de Bengels met hun wagen onder de leus: “Wej bouwen mej ons orkestje een schon fèstje” mooie resultaten! En in 2011 met “Flying haai” lukte dit weer! Ook is de vereniging 3 jaar op carnavalsmaandag met hun wagen naar Hapert afgereisd. Voor de Bengels was het immers een eer om mee te doen aan de grote Kempenoptocht. Na carnaval, tijdens de vastenperiode, zijn CV De Bengels ook nog een paar keer “internationaal” gegaan, helemaal over de grens naar België. Dit zorgde voor de nodige verbouwingen van de wagen en creatieve oplossingen door de stroomkabels, maar de

groep bleef steeds optimistisch en genoot van de gezelligheid (onder het genot van de nodige druppels). Deze 11 jaar vol plezier en mooie wagens heeft de vereniging natuurlijk ook te danken aan zijn trouwe sponsoren en de gastvrijheid bij de bouwplaatsen. CV De Bengels wil dan ook iedereen enorm bedanken hiervoor. 11 jaar is niet niks en daar hoort natuurlijk ook een feestje bij. Daarom wordt iedereen van harte uitgenodigd op het jubileumfeest op zaterdag 11 februari in de Gastelse Pintewipperstent. De receptie is van 20.11 uur tot 21.11 uur, daarna zal het feest met de Rockin’Hoempa band Canvas helemaal losbarsten.

Senioren Vereniging Budel-Schoot Op vrijdag 3 februari vierden de Senioren van Budel-Schoot hun carnavalsfeest, met daaraan gekoppeld de jaarvergadering. Het bestuur mocht een 120-tal leden hartelijk welkom heten in de in carnavalssfeer getooide Reinder. Na de koffie met vlaai stonden de dj’s van Duo Sound al klaar om er meteen tegenaan te gaan met passende muziek waarop gedanst kon worden, iets dat door onze leden zeer werd gewaardeerd. Tijdens deze middag werden nog lotjes verkocht voor de tombola, goed voor een 20tal mooie prijzen. Het hoogtepunt van de middag was de verkiezing van de Prins en de Prinses van de Senioren. Het toeval wil dat de prins de ideale geboortedatum heeft, namelijk de elfde van de elfde. Uiteindelijk was het Sjaak Fransen die de steek op mocht zetten en als prinses was er niemand min-

gaf. Onze hartelijke dank aan Stan de Weerd voor deze prachtige act en hopelijk tot volgend jaar. Daarna kwam het serieuze werk, de jaarvergadering met een uitleg over wat er in 2011 gerealiseerd is wat betreft de binnen- en buitenactiviteiten. Het kasverschil leerde ons dat er in tijden van crisis niet slecht geboerd was, wat inhoudt dat de contributie hetzelfde kan blijven als het voorgaande jaar. Bedankt penningmeester, maar ook dank aan de sponsors.

Prinses Mientje en prins Sjaak der dan Mientje Tops, een dame die al vele jaren deelneemt aan het volksdansen en een mooi kroontje op het hoofd mocht zetten. Rond 16 uur was het tijd om de jeugd aan het woord te laten die plaats nam in de carnavalston en een schitterende act te horen

Na de trekking van de tombola konden wij met zijn allen genieten van een heerlijke koffietafel, zoals altijd prima verzorgd en geserveerd door het personeel van de Reinder en niet te vergeten de niet te missen vrijwilligers. Omstreeks 19.30 uur konden alle senioren tevreden huiswaarts keren door een met een sneeuwtapijt bedekt Budel-Schoot.

Tribunes tijdens optocht

De Vrienden van de optocht zorgen opnieuw voor tribunes. Rijen dik stonden de toeschouwers op de Markt te kijken naar de prachtige carnavalsoptocht alweer bijna een jaar geleden. Zo’n 200 mensen op diezelfde Markt konden dit schouwspel, zittend in het zonnetje, vanaf tribunes bekijken. Het was weer genieten…. Naast het mooie weer en de schitterende optocht was het voor de Vrienden van de Optocht een geslaagde editie. Voor de optochtdeelnemers bleef een bedrag over van bijna 800 euro! Een deel daarvan hebben we ’s avonds tijdens de prijsuitreiking mogen overhandigen in de vorm van de Vrienden van de Optocht Tribuneprijs! Onze gasten konden na de optocht hun stem uitbrengen op hun favoriet binnen elke

categorie, een echte publieksprijs dus. De winnaars van 2011 waren Last Minute met ‘Zeeuwse kust’, Dien Hij en Ich & Ich en zi met ‘Prinses zuukt preens’, Cv. De Flierefluiters met ‘ Generale repetitie’ en Cv. Jeugdbuk met ‘ Willie were oetgezonden’. Alle voorbereidingen voor komend jaar zijn getroffen! ‘De Vrienden van’ hopen uiteraard weer hun tribunes vol te krijgen en een flink bedrag te kunnen overhandigen aan de optochtdeelnemers. Het wordt dus weer zeker de moeite waard om de optocht, op dinsdag 21 februari 2012, te komen bekijken vanaf de tribunes op de Markt! De kaarten kosten 5,- en kunnen worden besteld via de site van de Buulderbuk (www.buulderbuk.nl).

Tienerbal Roesdonkers

Zuipschuitenbal in Budel-Schoot BUDEL-SCHOOT - Carnaval 2012 op een gezellige manier beginnen kan ook dit jaar weer op het Zuipschuitenbal, dat dit jaar alweer voor de 9e keer wordt gehouden.

17 februari vanaf 20.30 uur. Meteen na afloop van het jeugdbal van Jong Nederland Budel-Schoot zal het feest in alle hevigheid en gezelligheid tot in de late uurtjes verder gaan.

Natuurlijk vindt dit feest weer plaats in gemeenschapshuis ‘De Reinder’ in Budel-Schoot en dit op

De Cranendonckse artiesten Knalluhh! en De Buulse Blèèrköp zullen in de loop van de avond spet-

terende optredens neerzetten. En natuurlijk zal ook dit jaar ex-Prins DJ Boy (Jansen) de rest van de avond weer voor gezellige carnavalsmuziek zorgen, voor jong en oud! Zorg er dus voor dat je het Zuipschuitenbal niet mist en kom vrijdag de 17e naar ‘De Reinder’ in Budel-Schoot. Alaaf en tot dan!

Zaterdag 4 februari vond voor de2e keer het Tienerbal plaats bij Zaal De Bout. De stemming zat er goed in met de muziek van DJ Carlo en DJ Siem. De ene na de andere polonaise kwam voorbij. Dat Prins Pieter en Prinses Antoinette nog soepel in de heupen waren bleek wel uit het Limbo dansen. Al met al weer een geslaagde avond voor de Roesdonkse jeugd.


HAC Weekblad 路 Vrijdag 10 februari 2012

PAGINA 19

Valentijnsdag

Oma Menneke, heb je een klusje hier of daar ons oma staat voor iedereen klaar. Van hout zagen tot breien, van heerlijke baklekkernijen, tot puzzelen laat in de nacht, wie had dit allemaal van ons oma verwacht.

Lieve schat, wij houden van je!

Deze kanjer wordt 50 jaar!

xxx papa en de kids

Al is ze dan al 81 jaar, zij krijgt het nog allemaal voor elkaar. Daarom van alle kinderen, kleinen achterkleinkinderen groot en klein, wensen we jou een fijne Valentijn!

Deze twee schattebouten wensen hun mama en papa een romantische Valentijn!!!

Lieve opa en oma, Jullie zijn onze Valentijntjes. Vele dikke kusjes voor het oppassen. Jari, Dana en Mila.

Lieverd je bent mijn Valentijn. Hoop je zo weer te verrassen dit jaar. Hou van jou... dikke knuf... Jolanda

Proficiat van je aanstaande en Larissa

Een Valentijntje voor deze kanjer! Alles komt goed

Daddy met 2 van onze 3 oogappels! De kleinste is nog maar enkele weken oud en zal over enkele maanden ook mogen meerijden op 't paardje. Veel liefs schatje... van Moeke Lieve Rowan, Op 30 juli 2007 kwam jij ter wereld en nu 4.5 jaar later ben je uitgegroeid tot een ontzettend lieve en gezellige kleuter, waar we trots op zijn! Vriendje papa en mama houden heel veel van jou! Dikke kus je papa en mama Teun en Nathalie van der Palen

Lieve Dave, Ja, van wie zou dit gedichtje nou zijn? Het is van een onbekende Valentijn. Iemand die jou wel aardig vindt en misschien stiekem wel bemint. Is het iemand die je kent, die weet hoe lief en aardig je bent. Ooit zul je het heus wel weten, want dit meisje zal jou niet vergeten. Daarom krijg je een kus van je geheime aanbidder dus! Kusjes SvV!

Szeretlek brombeertje!!

Lieve Emily, Op 9 november 2009 kwam jij ter wereld en nu 2 jaar later ben je uitgegroeid tot een klein en lief ondeugend prinsesje, waar we trots op zijn! Prinsesje papa en mama houden heel veel van jou! Dikke kus je papa en mama Teun en Nathalie van der Palen

Lieve schat, ik wens je langs deze weg alvast een heerlijke Valentijn! Dikke kussen, je schatje Jerry.

Lief Valentijntje, mijn eigen zwijntje, vanavond lekker knus... 'n een dikke kus! Jules


HAC Weekblad · Vrijdag 10 februari 2012

Bergrunners blij met terugplaatsing 'bank' Het klinkt misschien vreemd, wat heeft nu een bank met sport te maken? Achter op de Berg stond voor ongeveer een half jaar terug een tafel met banken die dienst deed als rustpunt voor fietsers en wandelaars. De Bergrunners maakten hier al 25 jaar dankbaar gebruik van tijdens en na de trainingen. ( Bergrunners bestaan dit jaar 25 jaar) Dit was dikwijls een richtpunt bij trainingen, en waar de hardlopers en wandelaars ook hun overtollige kleding op konden leggen.  Deze werd ook gebruikt na de training voor traktaties met verjaardagen, geboortes, jubileum, enz. Ongeveer een half jaar geleden hebben een stel vandalen de tafel met banken  in vlammen doen opgaan. Nu is weer alles in ere hersteld door de gemeente Cranendonck en daar zijn de Bergrunners maar ook de voorbij komende fietsers en wandelaars bijzonder blij mee. ( Gemeente Cranendonck hartelijk dank)  De 

Coach Joke Beem benadrukte voor de wedstrijd dat we deze wedstrijd in alle vrijheid moesten spelen ondanks de druk die iedereen voelde vanwege de stand in de competitie. We begonnen erg sterk in de eerste set, alles liep zoals het hoorde. De pass van libero Daniëlle Nouwen was heel stabiel waardoor alle ballen meteen afgemaakt konden worden. De voorsprong van Ledûb werd al snel groter en het was duidelijk dat de eerste set niet meer uit handen werd gegeven. Toch kwam Sarto aan het einde van de set nog wat dich-

Een groep Bergrunners na de training bij de bewuste “Bank” Bergrunners en passanten hopen weer lang van deze rustplaats te  kunnen genieten.  Afgelopen woensdagmorgen werd de “bank “op ludieke wijze in gebruik genomen door de hardlopers en Nordic Walkers ondanks het koude weer (zie foto). De Bergrunners zijn ook nog actief geweest met het koude weer in Weert bij de Volksloop.  Hans v Vlierden trotseerde als enige Bergrunner de kou en liep zich

warm op de 10.5 km. Dit deed hij in een nog respectabele tijd van 48.45 min. Heb je ook interesse om te bewegen in de buitenlucht, dit kan bij de Bergrunners met hardlopen, Sportief wandelen en Nordic Walking. Kom vrijblijvend  een paar keer meedoen en ervaar zo het sporten in groepsverband. Voor meer informatie zie onze vernieuwde website www.bergrunners-budel.nl

terbij, maar uiteindelijk stond er een setstand van 25-18 op het scorebord in het voordeel van Ledûb. De tweede set begonnen we weer net zo sterk als in de eerste. Door de goede spelverdeling van Ivon Dings wisten we het blok van Sarto uit elkaar te trekken waardoor de ballen weer makkelijk gescoord konden worden. Een uitblinker was passer-loper Mirthe Engelen, die veel hard geslagen ballen scoorde afgewisseld met tactische ballen op positie 1. Ook aan het einde van deze set kwamen de dames uit Tilburg weer een aantal punten terug, maar ook nu was de voorsprong van Ledûb weer te groot en dat resulteerde in een setstand van 25-20. De derde en vierde set waren het tegenovergestelde van de eerste 2 sets. Na een kleine voorsprong van Sarto leek het vertrouwen een beetje weg te zijn aan Budelse zijde. Servicedruk was er

nog wel, maar de ballen werden niet meer meteen afgemaakt en Sarto kreeg te veel kansen. Ledûb had de kracht niet meer om bij te blijven en dat bleek ook uit de setstanden: 25-21 en 25-19. Er moest dus een beslissende vijfde set gespeeld worden. Hoewel we allemaal een beetje uitgeput waren moest en zou de laatste set voor ons zijn! Aan het begin van de set ging het gelijk op tot een setstand van 8-7 voor Ledûb, daarna heeft Ledûb het niet meer uit handen gegeven met name door een goede serve. Uiteindelijk stond er 15-10 op het scorebord en kon Ledûb opgelucht ademhalen! De eerste gewonnen uitwedstrijd was een feit! Zorg dat je er zondag 12 februari bij bent voor de wedstrijd tegen Sliedrecht Sport DS2, om 17:00 in de Zuiderpoort!

AVOC Achel - Haasrode Leuven 3 - 0 Eerste thuiswedstrijd sinds bijna 2 maanden, het weer dat voor een aantal bezoekers te slecht was om bij de warme kachel weg te gaan, maar de aanwezigen kregen uiteindelijk gelijk. Want de ontmoeting met Haasrode leverde een stevige pot volleybal op, met goed volleybal, defences, veel power en emotie, kortom alles wat een wedstrijd interessant maakt. Achel startte met Janssen, De Greef, Gofflo, Kellens, Bauweraerts, Jehoul en libero Brouns. Haasrode met Degreef, Verelst, Frankart, CissÈ, Tormans, Van Assche en libero Aertgeerts. Tot 17-18 in de eerste set ging de wedstrijd gelijk op, met afwisselend een kleine voorsprong. Toen blokten Gofflo/De Greef Van Assche af, en kon AVOC met Janssen aan opslag een kloofje maken naar 23-19. Neerinckx werd bij

Thomas de Stoomlocomotief

succes wegensrstelling !! o o v extra

3-2 Winst voor Ledûb in Tilburg Na de domper tegen Amsterdam van vorige week stond nu Sarto uit Tilburg op het programma voor de dames van Ledûb Volleybal. Een belangrijke wedstrijd aangezien Ledûb 12e in de competitie staat en Sarto 11e.

PAGINA 20

Haasrode als 2e libero ingebracht maar kon zijn stempel niet echt op de wedstrijd drukken. Een nieuwe opslagfout bij Haasrode leidde naar setbal, die door Bauweraerts werd verzilverd via een killblok op Frankart: 25-20. Flitsende start met Jehoul aan opslag in set 2: 2 killbloks op rij door Janssen/Gofflo op Frankart, een score van De Greef en een pipe aanval van Bauweraerts, en 4-0 op het bord.  AVOC domineerde het spel, zette op 7-3 met Kellens/ Gofflo weer 2 killbloks op rij en liep uit naar 9-3. Bij 15-8 leek niets een 2e setwinst in de weg te staan, maar toen Verelst aan opslag begon te hameren, stokte de Achelse machine, en liep Haasrode in naar 15-12. Bij 21-16 en 23-20 kon Haasrode 2 extra breaks maken en stond er ineens 23-23 op het bord. Kellens scoorde naar 24-23, Cissè maakte gelijk. Opnieuw Kellens

naar 25-24, de ingekomen Reynders maakte gelijk. Bauweraerts naar 27-26, Haasrode weer gelijk. Kellens gaf AVOC de 4e setbal (2726), en Jehoul kon met een blok op Frankart de set met 28-26 binnen halen. De 3e set werd al in de beginfase beslist. Nadat Bauweraerts Reynders had afgeblokt en de stand op 5-4 bracht, scoorde Janssen in de rally via blockout naar 6-4. AVOC was oppermachtig. Bij 23-14 kreeg Bauweraerts zijn verdiende applausvervanging, kon Haasrode nog wat van de achterstand afknabbelen, maar maakte Kellens met 25-20 het karwei af. Een welkome zege in deze 1e thuismatch van het jaar; misschien was de uitslag ietwat geflatteerd, maar er maakte duidelijk maar één ploeg aanspraak op de zege. Man van de match : Koen Bauweraerts. Kwam in bij AVOC : Indencleef.

zondag 4 maart 16.15 uur www.munttheater.nl of bel 0495 513575

HAC Weekblad ook online te lezen op iPad!

Face to Face thuisbegeleiding Professionele begeleiding en ondersteuning op maat! Voor kinderen/jeugd/volwassenen met een beperking, zoals autisme, AD(H)D, ODD, NAH, een ontwikkelingsproblematiek. U kunt denken aan: ● gezinsbegeleiding ● aanleren sociale vaardigheden ● vergroten van de zelfstandigheid ● aanbrengen van structuur, leren plannen en organiseren ● inzicht geven in eigen mogelijkheden ● contacten ondersteunen met de directe omgeving ● zaterdag opvang / activiteiten in vakanties ● ondersteunen bij administratie ● ouderbegeleiding ● ondersteunen bij de indicatie aanvraag ● voorlichting t.a.v. diverse beperkingen ● huiswerkbegeleiding Meer informatie en / of contactgegevens: Willem de Zwijgerstraat 44b, Budel www.facetoface-thuisbegeleiding.nl

Stepco BSW bekert verder De basketballers van Stepco BSW boekten zaterdag 4 februari in een moeizame wedstrijd haar derde competitieoverwinning in Rotterdam.  In het tweede kwart en begin derde kwart bouwden de Rotterdammers maar liefst 11 punten voorsprong op, maar een sterke eindfase van BSW, ingeluid door driepunters van Robbie Harman en Sjors Besseling bracht Stepco alsnog de winst. Kwartfinale Beker Met een fenomenale krachtsinspanning heeft Stepco BSW zich dinsdag ten koste van Gasterra Flames geplaatst voor de Final Four van de NBB-beker. Er was een verlenging voor nodig, omdat Stepco BSW in de reguliere

speeltijd net de kalmte miste om haar vrije worpen te verzilveren, maar met Coleman als dominante rebounder en Robbie Harman als gunman werd de kwartfinale alsnog in overtime beslist. BSW verloor met 83-77, maar had de eerste wedstrijd met 14 punten verschil gewonnen. Stepco mag zich melden in de Final Four. Op 11 februari om 20.00 uur speelt Stepco BSW tegen Challenge Sports RBC te sporthal Boshoven.

Sport


HAC Weekblad · Vrijdag 10 februari 2012

PAGINA 21

HAC Weekblad brengt iedere maand een Beauty pagina. Hierop zijn interessante salons te vinden waar onder andere gelaatsverzorging, haarstyling en wellness centraal staan. Voor iedereen die waarde hecht aan verzorging en schoonheid is deze pagina de uitgelezen kans om de beste adresjes op het gebied van beauty te vinden!

y t u a e B Kims Golden Hands - Acrylnagels - Manicure - Nagels lakken - Nailart - Verkoop van ‘Golden Rose’ producten - Kleurenanalyse - Workshop make-up - Paraffine behandelingen

Hand,- en nagelverzorging & make-up Kim van Tongeren

Versier je nagels bij Kim’s Golden Hands

Binnenkort vindt de grote opening plaats van de praktijk van Kim van Tongeren. Deze 29 jarige dame uit Eindhoven woont al ruim drie jaar in Achel en heeft al jarenlang ervaring met het plaatsen van acrynagels en het toepassen van nailart. Niets is creatief genoeg voor deze dame en haar creaties spreken dan ook voor zich. Voorlopig kan iedereen voor de Golden Hands van Kim terecht in haar woning aan de Sparrendreef 8 in Achel.

Afslankstudio · bodystyling · warmtecabines Snel, veilig, gezond en toch smakelijk 6 - 10 kg afvallen in 1 maand? Sanislim is dan het juiste dieet voor U! Ook kunt U nog gewoon cm verliezen door de TFM-methode. Gratis proefles? Neem contact op... Scheldestraat 31 6021 ER Budel Tel. 0031 6 4164 8313

Sparrendreef 8 · 3930 Achel · Tel. 0032 11 736374 (na 18.00 u) 0031 6 43239340 · kimvantongeren@skynet.be

SCHOONHEIDSINSTITUUT • BEAUTY-SHOP

Coiffure Gelaatsverzorging Kleur- & stijladvies Acryl & gelnagels

Caroline Meeuwissen Deken Dolsstraat 4 3930 Hamont-Achel 0032 473 351140

Huidverzorging Anti aging Professional peeling Liftmassage Verwijderen steelwratjes Coagulatie van couperose Make-up en kleuradvies Permanent make-up Hand- en voetverzorging Nagelverzorging en lakken

SCHOONHEIDSZORG DRIESEN INSTITUUT PARFUMERIE

Lieve Driesen, Kerkstraat 14, HAMONT Tel. 0032 11 44 55 44

Gedaan met langzaam en pijnlijk ontharen!

LAAT JE EENS HEERLIJK VERWENNEN IN ONS INSTITUUT. EEN MOOIE GLADDE HUID, EEN STRALEND UITERLIJK! * alle gelaatsverzorgingen * manicure en pedicure * paraffine voor handen en voeten * verven van wimpers en wenkbrauwen * permanente make-up * zonnebankkuren * kruidenpeelings * PMS: de blijvende oplossing tegen rimpels * microdermabrasie-kristalpeeling

Kim van Tongeren in haar praktijk in Achel Kim heeft grote plannen. Haar gloednieuwe praktijk, gelegen naast haar woning, is momenteel in volle opbouw. Voorlopig kunnen haar klanten terecht in haar kleine, maar professionele studio binnenshuis. Daar heeft Kim alles voorhanden om de mooiste creaties te realiseren. Naast het professioneel plaatsen van acrylnagels, is Kim ook erg gedreven in de nailart. Nailart kan zowel aangebracht worden op acrylnagels, maar ook bestaande nagels en teennagels. Allerhande ontwerpen zijn mogelijk. Je kan het zo gek niet bedenken, iedere tekening of prent kan zonder problemen overgezet worden op de nagels. “Het is altijd handig als klanten een tekening of een afbeelding meenemen van de creatie die ze graag op hun nagels zien verschijnen. Natuurlijk is het ook geen enkel probleem om een eigen creatie te gebruiken. Dit wordt natuurlijk altijd aangepast naar de wensen en de favoriete kleuren van de klant” vertelt een enthousiaste Kim. “Ik sta te popelen om in mijn nieuwe ruimte van start te gaan, maar wegens het slechte weer zal de opbouw toch iets langer duren dan voorzien. Het wordt echter wel een pareltje van een studio, waar ruim voldoende ruimte is om mijn klanten te behandelen.” Naast nailart en het plaatsen van acrylnagels, kan iedereen ook bij Kim terecht voor een manicure, een paraffinebehandeling of voor de aankoop van make-upproducten. De paraffinebehandeling is eigenlijk een beetje wellness voor je handen. Ideaal tegen erg droge en beschadigde handen. De make-up die Kim aanbiedt bestaat uit de volledige cosmeticalijn van het merk Golden Rose, een merk dat ook gebruikt wordt tijdens de Miss België wedstrijd. Golden Rose biedt make-up van hoge kwaliteit. De producten zijn allemaal hy-

Stationsplein 16/1 • Hamont • & 0032 11 621690

Openingsuren Coiffure

Dames, heren, kinderen Ook extensions Enkel op afspraak.

zo. ma. di. woe. don. vrij. zat.

Openingsuren zonnestudio: alle dagen open van 07.00 - 23.00 uur

Burg 38 · Hamont · Tel. 0032 11 446996

Met de MedCos® IPL behoort dit immers tot het verleden. Na slechts enkele behandelingen een blijvend resultaat! De MedCos® IPL zorgt voor opeenvolgende gepulseerde lichtflitsen die al uw ongewenst haar permanent verwijdert, zowel bij mannen als vrouwen. Werkt ook voor de behandeling van couperose, huidverjonging en acné. jes Ook blonde haart

dinsdag:

Dames-Heren-Kids

huidverzorging

Stationsstraat 27 3930 Hamont

BURG. vAN Udenstr. 3 · BUDEL · & 0031 495 430236 www.feronhuidverzorging.nl

poallergeen, dus allergische reacties krijgen geen kans. Daarnaast zijn alle producten gegarandeerd dierenproefvrij. Kim staat niet enkel in voor de verkoop van deze producten, ze is ook bereid om advies te geven over het correct aanbrengen van de make-up om zo tot het beste en vooral het mooiste resultaat te komen.

Openingstijden: dinsdag 13-21 uur vrij. 8-20 uur wo. en do. 09-18 uur zat. 7-14 uur enkel op afspraak

9u-18u 9u-20u donderdag: 9u-18u vrijdag: 8u-18u zaterdag: 7u-16u woensdag:

feron

Hoek 39a Hamont-Achel T. 0032 494 729864

gesloten 13.00 - 21.00 uur 09.00 - 18.00 uur 09.00 - 18.00 uur 08.00 - 20.00 uur 07.00 - 14.00 uur

Maar nog leuker zijn de workshops die Kim organiseert. Voorlopig is dit voor groepen van maximum vier personen, maar na de opening van haar nieuwe studio zal dit aantal uitgebreid worden. Tijdens de workshop, die zo’n 2,5 uur tot 3 uur duurt, mogen de deelnemers zelf hun make-up uitkiezen van het merk Golden Rose, dit houdt in een foundation, blusher, oogschaduw, lipstick, eyeliner en mascara. Met de uitgekozen spulletjes zal Kim eerlijk advies geven over het aanbrengen van de make-up. Aan het einde van de workshop mogen de uitgekozen spulletjes ook mee naar huis genomen worden, zodat iedereen thuis de tips en adviezen in praktijk kan brengen. Kim’s Golden Hands is te vinden aan de Sparrendreef 8 in Achel. Iedereen kan een afspraak maken via tel. 0032 11 736374 (na 18 uur) of via tel. 0031 6 43239340. Mailen kan ook naar kimvantongeren@skynet.be. (jp)

Enkel op afspraak 0032 11 621574

FEBRUARI-ACTIE:

bij aankoop van 1 product naar keuze:

GRATIS

mini gelaatsverzorging! Ook voor ontharing, pedicure, manicure, make up, massages, spierstimulatie en permanente make-up

Schoonheidsstudio

Sara

Keunenlaan 70 / 1 · 3930 Hamont · & 0032 474 383288


HAC Weekblad · Vrijdag 10 februari 2012

PAGINA 22

Karateschool Yin Yang behaalt 2 x goud

Loopgroep Cranendonck

Zondag 5 februari vond in Ureterp (bij Drachten in Friesland) het Noord Nederlands kampioenschap van (Shin)Kyokushin full-contact karate jeugd & junioren t/m 17 jaar plaats.

Het was koud, maar desondanks waren er toch nog lopers bij de Volksloop in Weert afgelopen zondag.

Een team van 3 vechters en 2 coaches van de Budelse karateschool Yin Yang was hierbij aanwezig en wist 2 keer een eerste plaats in de wacht te slepen. De gevechten werden georganiseerd door een andere Kyokushin bond, die erin geslaagd was om karatescholen van 6 verschillende bonden binnen Nederland te engageren. Het was een vermoeiende dag: om 6 uur ’s ochtends vertrokken vanuit Budel, om 9 uur in Ureterp, alwaar de wegingen plaatsvonden. En pas om 9 uur ’s avonds weer thuis. Eerst werden de wedstrijden voor kata’s afgewerkt. Yin Yang had hiervoor geen kandidaten. Ons gevechtsteam moest wachten tot 16.00 uur voordat Evi Meulendijks als eerste de tatami (gevechtsmat) op mocht. In haar poule zaten veel gelijkwaardige

Ook Loopgroep Cranendonck was redelijk vertegenwoordigd bij de start van de Volksloop competitie over de diverse afstanden. Getracht wordt om aan het einde van de competitie een podium-

Bergbosloop 2012 Jeroen

Sandra

tegenstanders. Ze won haar eerste partij met een mawashi geri jodan (ronde trap naar het hoofd). Ondanks haar fanatieke inzet in de verdere wedstrijden zat er een andere overwinning niet in: ze heeft een vierde plaats behaald. Sandra Boogers kwam wel op het erepodium: ze won haar eerste partij met twee mawashi's en de tweede met één mawashi. Ze werd eerste in haar poule! Ook Jeroen Meulendijks heeft zijn 2 partijen hard gevochten tegen sterke tegenstanders. Hij bleek beide

keren de overhand te hebben en won op punten: eerste plaats! De coaches sempai’s Jet Groot Kormelink en Sandra van Ham waren uiterst tevreden: “Alle extra trainingen in weer en wind, regen of sneeuw leveren voor iedereen resultaat op. Niet alleen deze 3 vechters, maar het hele selectieteam is in korte tijd echt gegroeid: goed gedaan en ga zo door!” Voor meer informatie: Shihan Gerard van Kessel (5e Dan), tel 06-22771798 of onze site: www.kyokusyinyang.nl

Janne Schrurs regiokampioene turnen Een verraste Janne kreeg afgelopen zaterdag in Best de gouden medaille omgehangen. Ze was kampioene turnen 3e divisie van de regio Brabant-Oost. Na een flitsende start op balk waar ze de hoogste score van de dag neerzette (12.800), volgde vloer waar ze met een 13.600 ook het hoogste punt haalde. Deze twee scores vormden de basis voor haar uiteindelijke overwinning. Ook Jessie Kissen en Merel van Breugel presteerden goed in deze categorie. Jessie werd de nummer vijf en Merel behaalde een zevende plek. Door hun goede prestaties tijdens deze wedstrijd plaatsten Janne, Jessie en Merel zich voor de volgende ronde landelijk, voor de regiofinale en de eerste en de vijfde plaats van Janne en Jessie geven bovendien recht op deelname aan de Brabantse Kampioenschappen. Bij de pupillen I wisten Astrid Timmermans en Aniek van Geldorp zich te plaatsen voor de regiofinale en in de klasse Jeugd wisten Esmée Persijn en Romy Stacy ook een plek te veroveren in deze regiofinale en hetzelfde lukte Maartje van Ool in de klasse Juni-

plaats te bemachtigen. Ondanks de kou en de sneeuw op het parcours kon er goed gelopen worden en waren de tijden buiten verwachting goed. Zo eindigden Liesbeth, Marjo en Twan in hun klasse als eerste, Rob, Wilma, Kees, Sepp en Anita als tweede en Linda en Marcel als derde. De gelopen tijden staan onderaan pagina 23 in deze editie van HAC Weekblad.

Janne Schrurs links met haar gewonnen medaille oren. Op zondag traden de pupillen 2 aan en Ailish Meijers behaalde een geweldige vierde plek en dat betekent landelijk een ronde verder, plaatsing voor de regiofinale en de Brabantse. Een plek in de regiofinale was er verder in deze klasse voor Mijna Vos en Vere van Breugel. In de Seniorenklasse turnde Nienke Duisters zich naar een zilveren plak en deze geweldige prestatie betekent ook voor haar deelname aan de Brabantse, landelijk een ronde verder en het mogen turnen van de regiofinale. Verder werd er op zondagmorgen een competitiewedstrijd geturnd

in Uden. Het tweede divisieteam van Turnlust verloor met vier punten. In de individuele rangschikking werd Maartje van Ool 2e. Op zaterdag werd ook de cursus Assistent Leider niveau 2 afgerond. Veel cursussen worden door de bond in Budel georganiseerd. Josine Vlassak behaalde haar diploma. Zondag 12 februari komen drie competitieteams van HT’35 Helmond op bezoek in de turnhal van de Zuiderpoort. Belangstellenden zijn van harte welkom ’s morgens een kijkje te komen nemen. Meer info over Turnlust? www.turnlust-budel.nl

Finish van de jeugd in 2011, Albert Baar Tijdens de komende Bergbosloop op 26 februari 2012 staan de jeugdige deelnemers centraal. Om de deelname te stimuleren heeft de organisatie een afstand van 500 meter toegevoegd voor jongens en meisjes t/m 9 jaar.

aan de 500 meter kan men steeds zien lopen en natuurlijk aanmoedigen. Elke deelnemer maakt kans op een leuk prijsje in de tombola, een leuk aandenken voor iedereen die zijn/haar afstand uitloopt en na afloop ranja met cake. De eerste drie jongens en meisjes van elk afstand mogen op het erepodium Bij voldoende deelname wordt  plaatsnemen om de ereprijs in deze groep nog in tweeën ge- ontvangst te nemen. De herinnesplitst met een extra groep voor ring en de ereprijzen zijn speciaal de allerkleinsten t/m 6 jaar. De ou- voor de Bergbosloop gemaakt. De ders van de kleinste deelnemer- deelname is gratis t/m 15 jaar. Na tjes mogen met hun kroost mee- afloop staat er in de blokhut ranja lopen om ze zo aan te moedigen en cake klaar. Inschrijven kan men en over de finish te brengen. Voor vanaf  9.00 -10.00 uur in de blokde eerste drie jongens en meisjes hut. Voorinschrijven kan ook via van elke afstand is er een ereprijs mail; leocor@planet.nl  het starten voor iedereen een passende nummer is dan voor de loop af te herinnering van de Bergbosloop. halen. Om 10.30 gaan de 5 en 10 De 500 meter meisjes en jongens kilometer van start. Inschrijfkosten t/m 9 jaar starten om 10.15 uur. zijn  € 4 en dit kan in de blokhut Hierna om 10.20 uur gaan de op de Berg (Berg 21 6021BW Bumeisjes en jongens op de 1000 del) Ook is er een uitgepijlde wanmeter van start. Het parkoers van deltocht over 12.5 en 6 kilometer, de 500 en 1000 meter bestaat elk starten tussen 9.00 – 11.00 uur. uit een ronde. De deelnemertjes Voor meer info: www.ekkerloop.nl

Kruisjassen Wintertitel na spannende strijd voor Cor Vaessen. Op de laatste speelavond bij de Bellevue in Budel waren er nog veel kanshebbers o.a. Gradje van Moorsel, Michel van der Looij uit Boshoven, Wim Vestjens Maarheeze, Wim

Ras Soerendonk. Uitslag: 1. Cor Vaessen, 2. Gradje van Moorselen 3. Michel van der Looij. Lau Jacobs won de dagprijs. De volgende serie van zes wedstrijden  begint maandag 13 februari  stipt 20.00 uur in de Bellevue.  

Sport - Programma’s - UITSLAGEN - Sport - Programma’s - UITSLAGEN - Sport - UITSLAGEN ZAALVOETBAL RZVHA

Uitslagen zondag 5 februari: Schuurmans - Rumba.................................................. 18-8 Kissen - DBW Street...................................................... 5-7 FC 94 - Omega............................................................. 10-6 Goodfellas - Busselkes................................................... 5-3 Garage Steensels - Klok................................................. 7-6 ISK United - CSC.3......................................................... 0-0 Meer op www.rzvha.be Programma zondag 12 februari: 18:00 Hamont: FC 94-Rumba 18:00 Achel: Bex-Squadra United 19:00 Hamont: Schuurmans-Busselkes 19:00 Achel: Kissen Goodfellas 20:00 Hamont: Garage Steensels-CSC3 21:00 Achel: ISK United-DBW Street Meer op www.rzvha.be

KFC Hamont 99

Vrijdag 10/02 20u00 U17 - VV Lummen Zaterdag 11/02 13u00 U6 A - Rc Peer 13u00 U7 A - Rc Peer 13u00 U9 B - Kattenbos Sp 13u00 U13 B - Lommel Un 13u00 SK Meeuwen - U13 A 13u00 Sp Wijchmaal - U15 B 15u00 U21 - RS Beverlo 15u00 beloften B - Rc Reppel 15u00 V Maasmechelen - beloften A  15u00 KFC Ham Un - dames 19u30 1° ploeg - V Maasmechelen   Zondag 12/02 09u30 U15 A - VV Lummen

10u00 U10 - AC Tervant 10u00 U11 - AC Tervant 10u00 SK Bree - U6 B 10u00 SK Bree - U7 B 10u00 Kaulille FC - U8 A 10u00 Sp Grote Brogel - U8 C 10u00 E Neerpelt - U8 B 10u00 Kaulille FC - U9 A Meer op www.kfchamont99.be

ZAALVOETBAL BUDEL

Programma maandag 6 februari, uitslagen tweede klasse: ZVV Advantive-ABC Hekwerk / HAC Weekblad............. 1-6 Casa Nostra Makelaardij- Final Touch........................10 - 1 ZVV Helmi's Kafee-SJG Weert....................................2 - 15 Auto Vlassak-ZVV van Deurzen Heftrucks....................4 - 9

Maandag 13 februari eerste klasse 19.30 uur: JDW Fijnmetaal-FC Upstairs / Mulder Hekwerk 20.30 uur: ZVV Cafe de Bout-FC Tjeu van Horne 21.30 uur: Bout Boys-ZVV Aannemersbedrijf Hegge Zie ook www.bzk-budel.nl

ACHEL VV

Zaterdag 11 februari, Thuis    11:00 uur: Miniemen B (U13)-SK Heusden 06 B 12:30 uur: Duiveltjes (U8) -Hechtel FC      12:30 uur: Duiveltjes (U9) -Hechtel FC      13:30 uur: Miniemen A (U13)-Sp.Wijchmaal    10:00 uur: Preminiemen (U10)-Kinrooi FC      15:00 uur: Reserven A-E. Houthalen    15:00 uur: Reserven B-GS Beek C       15:00 uur: Junioren (U21)  -       E. Neerpelt                                                                                    Zaterdag 11 februari, Uit 10:30 uur: Kadijk SK -Debutantjes (U6)        10:30 uur: Kadijk SK -Debutantjes (U7)       

13:30 uur: G.T. Lommel Kol. B-Debutantjes B (U7)      13:30 uur: G.T. Lommel Kol. B-Duiveltjes B (U8)       Zondag 12 februari, Thuis 9:30 uur: Kadetten (U15)-Kattenbos Sp.   Zondag 12 februari, Uit 15:00 uur: E. Houthalen-1ste elftal    Meer op www.achelvv.be

Sport


HAC Weekblad · Vrijdag 10 februari 2012

PAGINA 23

Taekwondo Keumgang Cup 2012

Heren 1 verslaan heren 2

Op zondag 5 februari nam Taekwondo sportvereniging KoryoSports uit Hamont-Achel deel aan de Keumgang Cup 2012 in Diest. KoryoSports nam deel met 8 sporters. Het team bestond uit Robin Didden, Charissa Koopman, Imani Didden, Axelle Dewit, Karlijn Egelmeers, Deveron Gibbens, Kim Adriaans en Tom Wilbrink.

Afgelopen donderdag stond onder de bezielende leiding van Marcel van Oosterhout de onderlinge competitiewedstrijd VCM heren 1 en heren 2 op het programma.

Het werd weer een lange en sportieve dag met wisselende kansen voor onze taekwondo beoefenaars. De wedstrijdduur per tegenstander bedroeg ook nu 2 x 2 minuten. Minder leuk waren de sportomstandigheden. De verwarming van de sporthal werkte niet en zo moesten de sporters bij een binnentemperatuur van -5 hun sportprestaties neerzetten. Door de koude vielen regelmatig de score computers uit waardoor vertragingen ontstonden. Uiteindelijk wist KoryoSports  met succes 5 ereplaatsen te behalen.

V.l.n.r Charissa Koopman, Deveron Gibbens, Robin Didden, Imani Didden, Kim Adriaans en op de achtergrond coach Chantal van Dorst Charissa Koopman legde beslag op de eerste plaats na een 2tal overwinningen die binnen 30 seconden werden behaald door een 7 punten verschil te behalen op haar tegenstandsters. Dit gold ook voor Robin Didden. Door een snelle overwinning met een 7 puntenverschil werd ze eerste in haar klasse. Haar zus, Imani Didden, deed niet onder voor haar en

wist eveneens een eerste plaats te behalen. Kim Adriaans wist bij de pupillen eveneens door te dringen tot de finale en behaalde de 2e plaats en Deveron Gibbens legde beslag op de 3e plaats, eveneens na een drietal goede wedstrijden. Onder begeleiding van de coachen Anthony Wijnhoven & Chantal van Dorst werd een succesvolle dag neergezet. 

MD1 HC Cranendonck Kampioen in de zaal Na een zinderend spannende uitwedstrijd tegen de Venlose MD2 op zaterdag, uitslag 4-4, waren de speelsters van HC Cranendonck MD1 al zeker van het Kampioenschap in de zaal. Afgelopen zondag werd met de overwinning op Blerick MD1  de ongeslagen status zekergesteld. De ongeslagen status werd bereikt door teamwork, talent, kracht en mentale weerbaarheid. Een prestatie om trots op te zijn dus.   Een unieke - en ijzersterke teamprestatie, we hebben alle speelsters ook in de zaal weer echt beter zien worden, spelen in de zaal vereist sowieso een hele andere aanpak dan op het veld; en dat hebben alle speelsters zowel individueel - alsook als team laten zien, en daar doen we het voor, aldus Trainers/Coaches Bram Barkhuysen en Peter Hendriks.   De wedstrijd van afgelopen zondag tegen Blerick MD1 was niet alleen zeer spannend, maar vooral ook keihard; er werd voor iedere meter in de zaal gestreden; en ondanks de felle aanvallen van Blerick bleef MD1 fier overeind. De speelsters van Cranendonck bleken ook over een ijzersterke mentaliteit te beschikken. Dit

Zaalkampioenen HC Cranendonck MD1 werd duidelijk toen Blerick fysiek agressiever werd - en diverse overtredingen maakte. Onverschrokken bleven de speelsters van Cranendonck verdedigen en aanvallen met uiteindelijk een verdiende overwinning 3-4. De speelsters van HC Cranendonck MD1 zijn al enkele weken volop bezig met de voorbereiding op het nieuwe veldseizoen. Met de promotie naar de 1e klasse wordt het vanaf 10 maart 2012 weer ontzettend spannend op - en rond de hockeyvelden. HC Cranendonck is dé Hockeyclub voor heel Cranendonck en omstreken. Meer informatie via: www.hccranendonck.nl. Iedereen

is van harte welkom om een keer mee te trainen - of om eens te komen kijken uiteraard. Geheel vrijblijvend een proeftraining bijwonen, kan altijd, HC Cranendonck zorgt dan voor o.a. de hockeystick, mail gerust voor meer informatie naar: tc@hccranendonck.nl   Binnenkort organiseert HC Cranendonck ook weer het succesvolle Schoolhockey; want School en Hockey zijn een ijzersterke combinatie!

HAC Weekblad! Dat léés je!

Omdat beide teams de punten goed kunnen gebruiken werd vanaf het eerste fluitsignaal hard om de punten geknokt. VCM 2 begon de wedstrijd iets geconcentreerder dan het 1e team en wist een kleine voorsprong op te bouwen. Door een goede aanvalsdruk en bekeken prikballen werd deze achterstand door heren 1 weggewerkt en werd het aan het einde van de set nog spannend wie het eerste punt bij mocht schrijven. Heren 2 had de eer dit te doen want met een keurig geslagen bal van Adrie vd Hurk werd de set met 25-23 gewonnen. In de 2e set ontliepen beide teams

elkaar weinig. Jammer genoeg voor heren 2 viel John Claassen geblesseerd uit wat hun licht uit balans bracht. De 2e set was dan ook  voor heren 1 met 22-25.  In de 3e set gaven beide teams alles en wisten bij elkaar de gaten in het veld te vinden wat resulteerde in een spannende wedstrijd.  Zonder geluk vaart niemand wel en zo kreeg het 1e team uiteindelijk het laatste punt in de schoot geworpen 24-26. In begin van de 4e set was het 2e even de weg kwijt en kreeg het de ballen om de oren geslagen. Voordat ze het ritme weer gevonden hadden was de achterstand al te groot om deze nog in te halen. De set ging dus wederom naar het 1e 21-25. Heren 1 won dus de onderlinge strijd met 1-3 wat gezien de verhoudingen in het veld een terechte uitslag is. Marcel bedanken we voor een keurig geleide wedstrijd.

Stamppotbridgedrive Bridgeclub Schoppen & Slaan uit Budel houdt op zaterdag 10 maart een bridgedrive in De Bonte Os te Budel voor alle bridgers uit de gemeente Cranendonck of omgeving.

enkele bezienswaardigheden van Budel te bekijken o.l.v. een gids. Om stipt 14.05 uur vervolgen we de wedstrijd met nog 4 ronden, zodat we om 16.35 uur de uitslag kunnen verwachten. U kunt inschrijven door overschrijving De inschrijving is al gestart en van € 35,00 per bridgepaar naar loopt tot 1 maart. Het maximale bankrekening 179517198 t.n.v. aantal deelnemende  paren is 48. Bridgeclub Schoppen & Slaan te We ontvangen u vanaf 9.30 uur  Budel, onder vermelding van beimet koffie en vlaai. De wedstrijd de namen met ( email) adres. De begint om 10.30 uur waarna 3 ron- volgorde van betaling is bepalend den van 4 spellen gespeeld wor- voor deelname. den. Om 12.20 uur doen we ons U kunt mailen dat u wilt deelnetegoed aan een goed verzorgd men naar sjef-leon@kpnmail.nl, stamppotaanbod (hutspot, zuur- i.p.v. de inschrijfstrookjes op te koolstamp of boerenkoolstamp), sturen of af te geven. klaargemaakt  door de beheerder Informatie kunt u verkrijgen bij van De Bonte Os. Daarna is er ge- Sjef Vlassak (0031 495 492905) of legenheid om onder begeleiding Els Kennis (0032 11 748069).

Wie wil er niet fit en gezond door het leven gaan? Dankzij de wekelijkse gezondheidstip van sportcentrum Fitlife zal dit zeker geen probleem meer zijn. Voor deze week geven we u graag volgende wijze raad mee: Voedingstips voor snelle spiergroei: Eet een banaan! Tijdens de workout gebruiken je spieren koolhydraten als brandstof. Zorg daarom dat de voorraad goed is aangevuld door een halfuur voor training een koolhydraatrijke snack te eten. Maar vermijdt energy-bars en ander snoepgoed met snelle, geraffineerde koolhydraten. Een banaan of een bruine boterham zijn betere bronnen. Kijk voor meer tips op www.fitlife-budel.nl

Sport - Programma’s - UITSLAGEN - Sport - Programma’s - UITSLAGEN - Sport - UITSLAGEN Biljartkring Cranendonck

De Meulen 2-Van Horne 't Hukske 1............................. 8-1 Het Wapen v.Budel 1-De Meulen 1............................... 7-3 K.B.O. De Borgh 1-De Bellevue 1.................................. 3-6 De Poedels 1-De Sport................................................. 8-1

Tussenstand Kampioenschap: 1. De Meulen 2......................................................... 12-79 2. De Bellevue 1....................................................... 13-67 3. De Sport............................................................... 13-57 4. K.B.O De Borgh 1.................................................. 13-54 5. Het Wapen van Budel 1........................................ 13-52 6. De Meulen 1......................................................... 13-49 7. De Poedels 1......................................................... 12-41 8. Van Horne/'t Hukske 1.......................................... 13-41 Kortste Partij: Cor Chatrou (De Poedels 1) 13 Beurten Hoogste Serie: René Broers (De Bellevue 1) 39.29 % (22 v/d 56)

Uitslag 2de Klasse: De Bellevue 2-Het Wapen van Budel 2....................... 10-3 Van Horne/'t Hukske 2-K.B.O. De Borgh 3..................... 3-7 K.B.O. De Borgh 2-De Poedels 2.................................. 10-0 Tussenstand Kampioenschap: 1. De Bellevue 2....................................................... 15-91 2. De Pint................................................................. 13-91 3. K.B.O. De Borgh 3................................................. 14-90 4. Het Wapen van Budel 2........................................ 14-89 5. Nooit Volleerd....................................................... 13-87 6. De Poedels 2......................................................... 14-83 7. De Meulen 3......................................................... 14-73 8. Van Horne/'t Hukske 2.......................................... 14-68 9. K.B.O. De Borgh 2................................................. 15-65 Kortste Partij: Harrie van Seggelen (De Poedels 2) 17 Beurten. Hoogste Serie: Henk Jansen (De Bellevue 2) 36.17 % (17 v/d 47)

LEDUB VOLLEYBAL

Livoc Liessel DS 4-Ledub DS 5........................................ 0-4 VC Sarto DS 1-Ledub DS 1.............................................. 2-3 Ledub HS 1-Jokers VC HS 1............................................ 1-3 Ledub HS 5-Hajraa HS 7................................................ 4-0 Ledub DS 3-Revoc/VCB DS 2.......................................... 4-0 Ledub HS 3-Nuvoc HS 3................................................. 0-4 Ledub HS 2-VC Olympia HS 1......................................... 4-0 Ledub DS 6-HORNERHOF/HHC DS 4............................... 1-3 Ledub DS 2-Jokers VC DS 1............................................ 2-3 Ledub JC 1-Jokers VC JC 1.............................................. 1-3 Ledub MC 2-S'62 MC 2.................................................. 3-1 Ledub MC 1-Detac MC 2................................................ 1-3 Ledub JB 1-VC Olympia JB 1.......................................... 3-1 Ledub MB 2-VC Weert MB 1.......................................... 0-4 Kijk voor meer info op: www.ledubvolleybal.nl

LOOPGROEP CRANENDONCK

De gelopen tijden: 3,5 km: Rob Van Ettinger................................................14.49 (2e) Frans Valkenburg.......................................................14.56 Kees Hermans ...................................................15.36 (2e) Liesbeth Groenen...............................................16.52 (1e) Linda van den Eijnden........................................17.52 (3e) Henk Snijders............................................................18.22 Wilma Van Kuijk.................................................18.43 (2e) 7 km: Marcel Groenen..................................................31.13 (3e) Sepp van de Wildenberg....................................31.57 (2e) Luciënne Micheels.....................................................38.25 Peter Kuijken.............................................................39.26 Henny Micheels.........................................................41.27 10,5 km: Geert Hertogs............................................................43.52 Marjo van de Sterre............................................53.02 (1e)

14 km: Twan Winters.....................................................57.44 (1e) Anita Van Ettinger...........................................1.17.09 (2e) www.LoopgroepCranendonck.nl

Sport


HAC Weekblad · Vrijdag 10 februari 2012

PAGINA 24

VERBOUWINGSOPRUIMING MET HOGE SHOWROOMKORTINGEN!

HOEKKAST MERK GARBOBE INCL. APPARATUUR EXCL. MONTEREN

KEUKEN

e1000.-

e3500.-

BADMEUBEL

nterieurs Expert in maatwerki ■ DEUREN ■ VLOEREN ■ KEUKENS ■ PLAFONDS ■ SCHUIFKASTEN

WEGGEEFPRIJS!!!

Instraat 20a 6021 AC Budel T. 0031 495 430695 F. 0031 495 430724 info@ebm-afbouwmaterialen.nl www.ebm-afbouwmaterialen.nl

e750.-

Laat je verrassen door de nieuwe collectie!

Korting op de nieuwe collectie

Ter waarde van: tien euro*

* Bij een besteden vanaf € 32,50. Geldig van 13 februari t/m 4 maart 2012. Niet inwisselbaar tegen contant geld. Geldt niet in combinatie met andere acties.

Eindhovenseweg 13 · Valkenswaard · Tel. 0031 40 2015502

HAC Weekblad week 06 2012  

HAC Weekblad, hét weekblad voor Hamont-Achel en Cranendonck.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you