Page 1

HAMONT · ACHEL · BUDEL · MAARHEEZE · SOERENDONK · GASTEL · BUDEL-SCHOOT · BUDEL-DORPLEIN · Vrijdag 12 februari 2010 · 2e jaargang nr. 06 · oplage 14.650 · www.hacweekblad.eu · tel. 0032 11 757201

PAG. 2: PLUS sponsort verenigingen met ruim 9000 euro

PAG. 2: De Robbert behaalt zilver met ‘anti-pesten-actie’

PAG. 5: Valentijnswensen

PAG. 6: Invloed van burgers op nieuwe woonwijk

PAG. 12: Plaatsnamen met carnaval

De Noordster wil volwaardige turnhal HAMONT-ACHEL - Al jaren is Adie Meeuwis coach en trainer van de turnclub De Noordster in Hamont. Maar momenteel kan de club, wegens een ongeschikte locatie, niet volledig tot zijn recht komen. Een groot gedeelte van de turnles wordt besteed aan het opzetten en het opruimen van de turnattributen. Dit kan zo niet langer volgens Adie Meeuwis. Maar na ontelbare onsuccesvolle voorstellen naar het gemeentebestuur toe, in verband met een nieuwe en praktische turnhal, trekt de trainer duidelijk aan de alarmbel. DoorJana Poukens Al jarenlang moeten de kinderen of de ouders helpen met het opzetten en opruimen van de grote en zware turntoestellen. Adie Meeuwis wijst erop dat turnclub De Noordster, die reeds dertig jaar bestaat, een gevestigde waarde is geworden. De club bracht immers enkele grote talenten naar voren in de loop van de jaren. Het gebrek aan een gepaste hal, waar

het materiaal een vaste plek kan krijgen, vermindert de kansen van de turners. Zij worden immers ingeschakeld om tijdens de les de materialen, samen met de trainer, op te zetten en nadien terug af te breken. Dit zorgt ervoor dat er natuurlijk minder tijd overblijft om te turnen, tot grote ergernis van de leden en de ouders, die uiteindelijk lidgeld betalen om te

Adie Meeuwis zet samen met kinderen de turntoestellen klaar turnen. Ook is de ruimte die voorzien is voor de club in sporthal De Posthoorn, volgens de coach en trainer te klein om een degelijke training te geven.

Al jaren wordt het probleem van de locatie aangekaart op de sportraden door Meeuwis, maar er werd jammer genoeg geen gehoor aangegeven. Ben Schuurmans,

Schepen van Sport, reageerde op deze aanklacht van de Noordster. “Ik begrijp de bezorgdheid van turnclub De Noordster... Lees verder op pagina 4.

Verzet tegen sober bibliotheekbeleid BUDEL/MAARHEEZE – Bibliotheekbezoekers voeren actie tegen het gemeentelijke biebbeleid. Op de uitleenpunten in Budel en Maarheeze ligt een petitie waar men zich met een handtekening kan verzetten tegen het voorstel de subsidie voor de bibliotheken te verlagen. Los daarvan heeft Nicolette Margry ‘Actiegroep Houd de Bieb in Maarheeze’ in het leven geroepen. Zij verwacht dat het voorstel pas de eerste stap is en vreest voor het verdwijnen van de bibliotheek in Maarheeze. Door Wesley Hegge Bij de bibliotheken in Budel en Maarheeze hebben bezoekers al gretig gebruik gemaakt van de mogelijkheid hun handtekening te zetten. De handtekeningenactie is opgezet door bibliotheekbezoekers uit Maarheeze die ongerust zijn over het voortbestaan van hun bieb. Aanleiding daarvoor is het voorstel van het College van B en W om de bieb in de Smeltkroes te verkleinen. Hoewel beide vestigingen in 2010 en 2011 in totaal een half miljoen euro ontvangen, leveren ze ongeveer 40.000 euro in. Een meerderheid binnen de gemeenteraad sluit verdere kortingen als gevolg van een dalende bijdrage van het rijk niet uit. Een sluiting van de bieb in Maarheeze is dan ook niet ondenkbaar

volgens Brigitte Hoogesteger die als clustermanager van Stichting Bibliotheek de Kempen verantwoordelijk is voor onder meer Cranendonck en Heeze-Leende. “Na 2011 weten we niet wat er zal gebeuren. Gezien de landelijk trend zullen lokale overheden moeten Op de uitleenpunten in Budel en Maarheeze ligt een petitie waar bibliotheekbezoekers zich met een bezuinigen en die kortingen wor- handtekening kunnen verzetten tegen het voorstel de subsidie voor de bibliotheken te verlagen. den doorgevoerd op instellingen en instanties. Het zou jammer zijn Rond brood Uitvaartcentrum wit, tarwe of fijn volkoren als de bibliotheek in Maarheeze begrafenissen - crematies voortaan altijd Rouwkamers dag en nacht zou sluiten, want zo’n groot dorp 3 halen = 2 betalen toegankelijk voor familie. 2.97 1.98 heeft het nodig.” 3 HALEN 3 HELE BRODEN 2 BETALEN Hoogesteger heeft gesprekken NAAR KEUZE Cranendonck kiest gevoerd met de gemeente en Zie de achterpagina wacht het besluit van de gemeenop 3 maart teraad 23 februari af, omdat zij immers de opdrachtgever is. NicoMARJON EN MARTIJN DAAMS lette Margry luidt echter de noodParallelweg 1B · Budel-Schoot Watertorenstraat 12 · 3930 Hamont Kijk op: www.cranendonckkiest.nl ✆ 0031 495 499019 · www.plus.nl ✆ 003211 441010 - 0032 475 469515 klok. Lees verder op pag. 2

Stem deze week in de peiling

U toch ook?

Bex


HAC Weekblad

PAGINA 2

Optreden Nicole & Hugo Supermarkt PLUS sponsort verenigingen met ruim 9000 euro verplaatst naar De Walburg BUDEL-SCHOOT – Met een geslaagd feest in gemeenschapshuis De Reinder sloot supermarkt PLUS Daams uit Budel-Schoot afgelopen zaterdag de sponsoractie voor verenigingen af. De 28 deelnemende clubs en verenigingen kregen in totaal een bedrag van € 9355,uitgereikt. Met veel spanning bestegen afgevaardigden van de deelnemende clubs het podium in de Reinder. Hoewel op een groot bord in de supermarkt per week aangegeven staat hoeveel er verdiend is, werd de opbrengst van de laatste week expres geheim gehouden. Supermarkteigenaren Marjon en Martijn Daams maakten de opgehaalde bedragen voor een goed gevulde Reinder bekend aan de clubs. Dat verschilde van enkele tientallen tot meer dan duizend euro. Zo haalde gymnastiekvereniging Turnlust uit Budel 630 euro op, sleepte ouderenbond van BudelSchoot 460 euro in de wacht en verdiende Jong Nederland maar liefst 1284 euro met de sponsoractie. Maar De Kruimelhoek spande de kroon. Met 1291 euro verdiende de peuterspeelzaal het meeste geld via de sponsoractie.

Vertegenwoordigers van de verenigingen tijdens de uitreiking Elf weken lang streden de verenigingen om de meeste zegels. Elke bij de PLUS verdiende volle spaarkaart leverde uiteindelijk één euro op voor de clubkas. Hoe creatiever de clubs te werk gingen des te meer geld het opbracht. De Kruimelhoek had bijvoorbeeld een inleverpunt naast de school gemaakt. De meest creatieve actie werd afgelopen zaterdag nog eens extra beloond. Jong Nederland kreeg een waardebon van 400 euro voor kleding. Zij hielden een Kerst-Doe-Markt op de parkeerplaats van de PLUS waar

allerlei leuke activiteiten te doen waren. Marjon Daams kijkt met voldoening terug op de succesvolle sponsoractie. Zij ontving vaak aanvragen tot de sponsoring van verschillende clubs. Hoewel zij niemand tekort wil doen kan ze onmogelijk iedereen sponsoren. Op deze manier krijgt iedere vereniging zelf de mogelijkheid te zorgen een zo groot mogelijk bedrag bij elkaar te verdienen. Na de uitreiking speelde Nijmeegse coverband Mixed-Up tot 01:00 uur liedjes voor het toegestroomde publiek.

De Robbert behaalt zilver in de ‘Pesten dat kan niet’ actie HAMONT-ACHEL – Basisschool De Robbert in Hamont werd tweede in de ‘Pesten dat kan niet’-wedstrijd. Die wordt uitgereikt door Jeugd & Vrede aan alle scholen die een goed beleid voeren om pesten uit het schoollandschap te doen verdwijnen. De winnende school was Kids De Passer in Hasselt. Daar vond op vrijdag 5 februari dan ook de officiële overhandiging van de oorkonde plaats. Door Jana Poukens Basisschool De Robbert deelt de tweede plaats met acht andere scholen. Zij dienden allen een dossier in rond welbevinden op school en tegen pesten. De tweede plaats leverde een mooie geldprijs van 500 euro op. Voor de nominatie voor deze prijs ontving de school ook reeds 125 euro startsubsidie, om de plannen in het dossier te kunnen uitvoeren. Er is nog geen duidelijke bestemming voor het gewonnen geld, maar het zal uiteraard gebruikt worden om de zorg en het welbevinden van de kinderen te stimuleren. De uitreiking van deze prijs was ook het startschot voor de Vlaamse week tegen Pesten. Die werd dit jaar voor de vijfde keer georganiseerd en liep van 5 februari tot en met 12 februari. Jeugd & Vrede is een partnerorganisatie van het Vlaams Netwerk Kies Kleur Tegen

Leerlingen ne-men de oorkonde in ontvangst Pesten. De Robbert organiseerde tijdens deze week een hele reeks activiteiten rond pesten. Het lieveheersbeestje Lieve heeft de kinderen de hele week bijgestaan, als mascotte. Zij was overal op De Robbert terug te vinden op posters, hangers en knutselwerkjes. Iedere dag begonnen de kinderen en de leerkrachten met een oefening over pesten, de leerkrachten ontvingen immers in het begin van de week een poster van de kinderen van de leerlingenraad. Daarop stond niet enkel een positieve boodschap en een leuke afbeelding van lieveheersbeestjes, maar ook een verhaaltje dat betrekking heeft op pesten. Met dit als leidraad kon er in iedere klas ruimte gemaakt worden voor een gesprek. De leerlingen van

de leerlingenraad brachten in het begin van de week alle leerlingen van de basisschool op de hoogte van de geplande activiteiten en de bedoeling van het project. Vorig jaar nam De Robbert voor de eerste keer deel aan dit project. Daar zijn toen enkele vruchtbare projecten uit ontstaan, zoals de Zorgbussen. Kinderen die met een probleem worstelen, al dan niet in verband met pesten, hebben de mogelijkheid om een briefje in de Zorgbus te stoppen. Daarna kan er samen met een begeleider over het probleem gepraat worden en naar een oplossing worden gezocht. Om de week af te sluiten werd er op donderdag een leuke quiz en een ‘Ren je rot’-spel georganiseerd op de speelplaats.

Freek de Jonge HAMONT-ACHEL – Het concert van het geliefde Vlaamse koppel Nicole&Hugo is verplaatst naar De Walburg. Normaal zou het optreden plaatsvinden in De Posthoorn, maar in overleg met de artiesten en het boekingskantoor werd er besloten om de show te laten doorgaan in De Posthoorn. Door Jana Poukens Het concert “40 jaar Nicole&Hugo: Niet te geloven!” vindt plaats op vrijdag 5 maart. De sfeer die gepaard gaat met De Walburg past perfect in het kader van de show van Nicole&Hugo. Daarom werd de voorkeur gegeven aan deze locatie. De tickets voor De Posthoorn die al verkocht zijn, blijven uiteraard geldig in De Walburg. Nicole&Hugo brachten in 2009 een nieuw album uit, hoe kan het ook anders: over de liefde. Maar het optreden “40 jaar Nicole&Hugo: Niet te geloven!” belooft niet enkel nieuwe nummers te brengen, ook de gekende hits, zoals ‘Goeiemorgen Morgen’ zullen zeker aan de beurt komen. Deze show is meer een terugblik op hun lange en mooie carrière samen, met ups en downs, aangevuld door nieuw ma-

teriaal. Het koppel blijkt immers de kriebel voor het maken van muziek nog niet kwijt te zijn. Freek De Jonge Het optreden van de Nederlandse cabaretier Freek De Jonge is uitverkocht. Op vrijdag 12 maart komt hij naar De Walburg in Hamont om er zijn nieuwste show voor te stellen. Het is geleden van 2005 dat Freek nog een tournee door België heeft gepland. Nu komt hij opnieuw naar België met zijn eigenzinnige humor en hilarische teksten. Veel van zijn materiaal heeft nooit de andere kant van de grens bereikt, waar nu verandering in wordt gebracht. Er is echter weinig bekend over de show die hij zal brengen, maar deze man, met een enorm groot palmares, zal er zeker iets onvergetelijks van maken.

Nicole & Hugo

Verzet tegen sober bibliotheekbeleid Vervolg van de voorpagina Zij heeft deze week een actiegroep voor het behoud van de vestiging in Maarheeze opgezet. “Er moet wat gebeuren”, waarschuwt ze. “De verkleining van de bieb is pas de eerste stap. Het feit dat in dit stadium in de commissievergadering een geluid opging over een eventuele samenwerking met Valkenswaard zegt genoeg.” Ondanks dat er nog geen harde uitspraken zijn gedaan over een eventuele sluiting van de vestiging in de Smeltkroes gaat de actiegroep de straat op om dorpsgenoten te behoeden voor de toekomst. De actiegroep kreeg veel positieve reacties. “Veel mensen weten niets van de plannen.

Ze zijn het met ons eens dat een bieb op korte afstand noodzakelijk is voor de kinderen en ouderen. Die kunnen immers niet zomaar naar Budel voor boeken. Daarbij speelt de sociale rol een grote betekenis.” Tijdens de carnavalsoptocht in haar dorp aanstaande zaterdag heeft de actiegroep met de Carnavalsvereniging de Muuzevangers afgesproken voor de optocht uit te lopen. Daarmee geven ze bekendheid over de onzekere toekomst van de bieb en zamelen handtekeningen in. Het is de bedoeling die handtekeningen voor de gemeenteraadsvergadering aan wethouder Strik aan te bieden.


HAC Weekblad

PAGINA 3 Vakantiespecialist sinds 1993

Elke week een wisselend compleet menu! Deze week:

Zigeunerschnitzel met frites en gemengde salade ..... €

6,75

0032 494 171547

Woensdag 17 februari open van 16 tot 20 uur!

Tot ziens! Marjon en Jan Stationsplein 1 · 3930 · 0032 496 736362

HAMONT

Reis- en adviesburo

Riks de Jong

Ik was er al, voor u!

Kijk voor alle • Speciale Reizen • Rondreizen • Vliegtickets • Stedentrips • Last Minutes en Topaanbiedingen op www.riksdejong.nl !

Open: ma-za.10-17 u. Wij werken ook op afspraak...’s avonds en in het weekend!

riksdejong.nl • ✆ 0031 495 494908 • Anton Meurkensstraat 14 • 6021 LC Budel

Ook een bericht in HAC Weekblad? Stuur het naar info@hacweekblad.eu slaapcenter

3 etages slapen

Qualiprint is een loondrukkerij voor het bedrukken van promotionele en industriële producten. Voor het bedrukken van de diverse producten zijn wij op zoek naar: ZEEF / TAMPONDRUKKER (M/V) Voor deze functie zijn wij op zoek naar actieve en gemotiveerde mensen. Ervaring in een soortgelijke functie is een pré. Wij bieden: - Zelfstandige en uitdagende baan - Prettige werksfeer binnen een enthousiast team - Interne opleiding en ontwikkelingsmogelijkheden - Salaris conform opleiding en ervaring Interesse gewekt? Stuur je sollicitatiebrief met CV naar Qualiprint t.a.v Afdeling personeelszaken, Instraat 9c, 6021 AC te Budel. Of per email naar info@quali-print.nl

Fietstrend 2010

VLASSAK

E-bike: fiets van de toekomst. 25 verschillende modellen uit voorraad leverbaar...

Leef je echt uit en ga met je mountainbike de bossen in!

CARNAVAL

14 t/m 17 FEB.

GESLOTEN 18 t/m 20 FEB.

EXTRA KORTINGEN! Dr. A. Mathijsenstraat 8, Budel, meer dan 50 slaapkamers, tientallen kasten, boxsprings, waterbedden, luchtmatrassen, bedbodems, matrassen, enz... Tel. 0031 (0) 495 491397 · Maandags gesloten · www.slaapcenterverweijen.nl

Erics Hairstyling Dames en herenkapsalon

Burg. Remmenstraat 9 · 6021 BK Budel Telefoon: 0031 495 497992

Heren knippen ......€ 14.50 Dames knippen.....€ 15.50

AF

ZO

SP

RA

ND

ER

AK

!

Ook kunt u terecht voor kleuren, föhnen, watergolf, permanent

Hét adres voor service en kwaliteit!

Een fiets compleet naar wens... design your own bike!

Mooi en praktisch! Moderne stads- en transportfietsen. Voor hem en haar! Kijk eens rond in onze winkel en laat je verrassen. Met carnaval gesloten van 13 t/m 17 februari

Verweijen

De mooiste fietstochten of fietsvakanties maak je op je lichtlopende hybride fiets.

Fa b r i e k s st ra a t 2 5 · B u d e l · 0 0 3 1 ( 0 ) 4 9 5 4 9 1 6 3 5 · w w w.f i e t s w e re l d v l a s s a k . n l

Openingstijden: dinsdag t/m donderdag van..........09.00-18.00 uur vrijdag van .....................................09.00-20.00 uur zaterdag van ..................................09.00-14.30 uur

ZONDER AFSPRAAK!!!

10% KORTING op uw behandeling tegen inlevering van

deze bon. 1 bon per persoon per behandeling. Naam: .......................................................................... Adres: .......................................................................... Deze bon is ingevuld geldig t/m 13 februari. Graag tot ziens bij

Erics Hairstyling

Dagelijks Nieuws Regio Cranendonck

Budel en omgeving: FM 107.1 Maarheeze FM 106.0 Kabel Cranendonck: FM 94.4

Het nieuws uit de regio en de muziek die je kent!

www.r tvhorizon.nl

TV: Kanaal S14+

256 Mhz


HAC Weekblad

PAGINA 4

Wachtdiensten Hieronder staat onder meer informatie over de bereikbaarheid van de hulpverleners in onze regio.

Hamont-Achel

Cranendonck

Dokters: Bel: 0032 11 666612.

Huisartsen: Bel de huisartsenpost: 0031 495 677677.

Tandartsen: Oproepnummer 0903 39969. Zaterdag, zondag en feestdagen: 9.00-18.00 uur (1,50 euro/min.)

Tandartsen: Kring Weert, Nederweert en Cranendonck. Bel in geval van spoedeisende hulp: 0031 495 460765. Het spreekuur is op zaterdag en zondag van 11.00-11.30 uur.

Apotheek: www.apotheek.be Tel: 0900 10500 (0,50 euro/min.) Zaterdag 13 en zondag 14 februari: Apotheek Janssen Hoogstraat 28, 3960 Bree Tel. 0032 89 463260. Politie: Lokale politie HANO: 0032 11 440820. Bureau Neerpelt: Energiestraat 3, 3910 Neerpelt Bureau Hamont: Bosstraat 28, bus 1, 3930 Hamont-Achel Noodnummers Ambulancedienst alarmnummer: 112 Ambulance en brandweer: 100 Ziekenwagen: 100 (voor dringende en levensbedreigende interventies 24u/24u, 7d/7d) Ziekenwagen: 105 (voor niet-dringende interventie; elke dag van 8.00-16.00 uur) Politie: 101 Kinder- en jongerentelefoon: 102 Antigifcentrum: 0032 70 245245. Rode Kruis Uitleendienst Mevr. Nelly van Vlierden, Kapelstraat 17, 3930 Hamont-Achel. Tel. 0032 11 445881. Iedere dag van 9-11 en van 19.30-21 uur. http://hamont-achel.rodekruis.be Thuisverpleging De Eerste Lijn-West Limburg Tel. 0032 11 420424 Prov. Limburg en regio Diest Tel. 0800 62058 - 24u/24u, 7d/7d Thuisverpleging De Voorzorg Tel. 0032 11 224422 - 24u/24u, 7d/7d Wit-Gele Kruis Tel. 0032 89 300880 24u/24u, 7d/7d Vroedvrouwen Tel. 0032 89 300880 De belbus Bel 0032 11 850300

Apotheek Budel: Werkdagen van 8.00 tot 17.30 uur; zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur Apotheek Maarheeze: Werkdagen van 8.30 tot 18.00 uur; zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur Voor de dienstdoende apotheek buiten deze uren belt u: 0031 495 549720. Politie Cranendonck: Kijkakkers 37, Maarheeze. Tel. 0900 8844. Europees alarmnummer: 112. AED Locaties: www.aedcranendonck.nl Dorplein: Taxi Hompes, zijgevel Schoot: De Reinder, voorgevel Budel: Molenstraat 34, zijgevel Oude postkantoor, De Borgh, voorgevel Gastel: De Cranenhoeve, voorgevel Soerendonk: Café De Sport, voorgevel Maarheeze: Ereprijsstraat 20, zijgevel Dissel 80, zijgevel en Liac, voorgevel Verloskundigen José van Niel en Simone Pauëlsen zijn de verloskundigen in Cranendonck, tel. 0031 495 492244. U kunt de verloskundige ook via de portier van het St. Jans Gasthuis op laten roepen. Tel. 0031 495 572100. www.verloskundigenbudel-maarheeze.nl Kraamzorg Homecare Voor directe kraamzorg 24 uur per dag bereikbaar 0031 40 2064444 of Regiokantoor Cranendonck: Monique Vos, tel. 0031 495 518932. www.kraamzorg-homecare.nl ZuidZorg De Dam 1, 6021 KM Budel 24 uur bereikbaar op telefoonnummer: 0031 40 2308408 · www.zuidzorg.nl Diabeteslijn 0031 33 4630566 of e-mail naar info@dvn.nl, voor alle vragen over diabetes ( ‘s nachts alleen noodgevallen). Wachtdienst Buurtzorg Cranendonck Voor mensen in Maarheeze, Soerendonk, Leende, Sterksel en Gastel is Buurtzorg Cranendonck 24 uur bereikbaar. Hulp is meteen inzetbaar. Sterkselseweg 20A, 6023 EB Maarheeze, tel. 0031 6 22331266.

Beide voorzitters (oud en nieuw) Ton Rijnbeek en Diana Peskens- Wijbrandi. geheugen. Ook aan de optredens Voor die tijd had zij ook al diverse buiten Maarheeze zijn mooie her- functies binnen het welzijn, met inneringen verbonden. name ouderenzorg. Sinds september 2008 is zij met vervroegd En dan is nu de beurt aan Diana. pensioen gegaan en heeft nu Zij heeft in het verleden al deel meer ruimte om aan iets “nieuws” uitgemaakt van de Kempengalm, te beginnen. Ze is blij met de toeals zingend lid, maar ook bestuur- gezegde steun die ze kreeg van lijk. Zij is dus goed bekend met het de leden tijdens de vergadering. reilen en zeilen binnen het koor, Het zal volgens haar overigens mede doordat haar man Huub bij niet meevallen om een zo lang het koor meezingt. zittende voorzitter op te volgen. Haar staat van dienst is uitgebreid, Ze hoeft het gelukkig niet alleen zoals daar is het Vluchtelingen- te doen en kan terug vallen op werk binnen de gemeente Cra- de andere, goed ingewerkte benendonck, waar velen haar van stuursleden. zullen kennen.

De Noordster wil volwaardige turnhal Vervolg van de voorpagina “Ik begrijp de bezorgdheid van turnclub De Noordster, net zoals die van alle andere verenigingen die hun noden en wensen uiten” zegt Schuurmans. “Er werd in juni een gemeenteraadscommissie gewijd aan de noden aan toekomstige investeringen in de sportinfrastructuur in HamontAchel, waarin tevens de vraag van turnclub De Noordster werd meegenomen. De conclusie was dat

De Vlinders zoekt oud-leden

Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van deze uitgave worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij HAC Weekblad c.q. de betreffende auteur.

Op de site www.hvdevlinders.nl kunt u uw adresgegevens achterlaten. De organisatie hoopt op veel reacties zodat men er met iedereen een onvergetelijk feest van kan maken!

0031 46 4395707

Colofon

Deadline kopij: dinsdag 16.00 uur. Verspreidingsdag: vrijdag.

Ton kan zich nu wijden aan het zingen als tenor binnen het koor en in noodgeval is hij de vervangende dirigent. Iets dat hem goed af gaat. Hij heeft ’n lange staat van dienst als voorzitter. In de 21 jaar dat hij de Kempengalm “voorgezeten” heeft passeerden vele bijzondere activiteiten de revue. Het motto was, volgens ’n oud reglement ”, in gezelligheid meewerken aan de culturele belangen van de gemeente Maarheeze (nu Cranendonck) en al zingende de sleur van het leven doorbreken. Dit geldt nu nog steeds! De genoemde sleur werd zeker doorbroken met de musical Zilveren Sterren in 1990. Gevolgd door het Folklorefeest in 1993. Schitterende verkleedpartijen en dansgroepen bij de Spaanse en Slavische nummers en in 1995 met de Schipbreuk. Het 35 jarig jubileum ligt ook nog vers in ons

Openingstijden: maandag tot en met vrijdag: 08.30-12.30 en 13.30-16.00 uur.

HAC Weekblad niet ontvangen? Bel: 0032 11 757201.

MAARHEEZE - Maandag 1 februari heeft zangvereniging de Kempengalm haar jaarvergadering gehouden.Tijdens deze vergadering heeft de wisseling van voorzitterschap plaatsgevonden. Na 21 jaar heeft Ton Rijnbeek de voorzittershamer overgedragen aan Diana Peskens-Wijbrandi.

Op 1 april 2010 bestaat Handbalvereniging De Vlinders uit Sterksel 50 jaar. Dit heuglijke feit wil de handbalvereniging niet ongemerkt voorbij laten gaan en daarom wordt er een spetterend jubilieumfeest georganiseerd op zaterdag 10 april 2010. Voor dit feest is handbalvereniging De Vlinders op zoek naar de adresgegevens van oud-leden. Bent of kent u een oud-lid van De Vlinders, laat dit dan aan de handbalclub weten!

EDV Drukwerkverspreiding

HAC Weekblad Stationsstraat 41, 3930 Hamont-Achel. T. 0032 11 757201. E. info@hacweekblad.eu W. www.hacweekblad.eu

Nieuwe voorzitter bij Zangvereniging de Kempengalm Maarheeze

de bestaande infrastructuur geoptimaliseerd diende te worden, daar er momenteel nog bepaalde infrastructuren (gaande van private tot gemeentelijke) op bepaalde momenten leeg staan. Dit maakt nu trouwens deel uit van een algemeen concept en project wat verder gedefinieerd zal worden”, aldus Schuurmans. “Wat betreft de uitbreiding van sporthal De Koekoek in Achel, dient te worden onderstreept dat dit niet

‘voor’ Avoc Achel was, maar eerder ‘omwille van’ deze vereniging, daar deze club met haar grote bezetting van sporthaluren een hypotheek legt op de ontwikkeling van andere verenigingen. Geenszins is het de bedoeling hier een polemiek te starten. Vandaar dat ik met plezier Dhr. Adie Meeuwis zal uitnodigen om rond een tafel van gedachten te wisselen.”

Familiebericht Zonder Ald, ons mam en oma is alles anders... Het doet ons goed zoveel brieven, bemoedigende woorden, een kus of handdruk te hebben ontvangen na het overlijden van

Alda Groenen-Van Gansewinkel Hartelijk dank hiervoor. Onze speciale dank gaat uit naar het Budels Gemengd Koor en Martin Horst van Uitvaartverzorging Van Der Stappen. Jan, kinderen en kleinkinderen.


HAC Weekblad

PAGINA 5

Optiek

STEVENS Beeld, Geluid & Telecom

UW LED & LCD-TV ADRES !

TE KOOP: Posthoornstraat 14 · Hamont Mooie gerenoveerde woning in het centrum van Hamont. Perceel 4a17; 3 slaapkamers, volledige renovatie in 2003. VP: 245.000 euro.

Care

OPTIEK - CONTACTLENZEN - HOORCENTRUM

ACTIEPRIJZEN!!!

Een uitgebreide informatiebrochure kan u aanvragen via posthoornstraathamont@telenet.be

In 95% de goedkoopste!!

Persoonlijke service/Deskundig advies

Acuvue Oasys

Ook voor uw satelliet-systeem • DVD Prijs-info niet telefonisch/per e-mail

Grootschoterweg 105-107 BUDEL-SCHOOT (NL) Tel. 0031 (0)495 49 36 16 www.stevensbudelschoot.nl

Open: ma: 10-18u • di: 10-13u wo/do: 10-18u • vr: 10-20u • za: 10-17u

Voordelig naar de luchthaven, feestjes, uitstapjes, e.d. 1 adres...

De ideale lens voor droge ogen Stad 30, 3930 Hamont-Achel. Tel. 0032 11 622222 - www.eyecare.be

TAXI GUIDO

Na een snelle start afgelopen seizoen met een beperkte en niet complete collectie nodigen wij u nu uit om een kijkje te komen nemen bij onze nieuwe collectie voor het voorjaar en zomer 2010. Bij aankoop ontvangt u dan ook nog dubbele punten op uw klantenkaart Deze actie loopt tot 21 februari!

Lees HAC Weekblad ook op www.hacweekblad.eu

Bogers

metsel- en timmerwerken

Bouwwerken

collectie

is binnen.

tel. 0032 473 240242 of 0032 11 663655

Bouwwerken

Onze nieuwe we

Bogers

metsel- en timmerwerken

TEL. 0032 11 447560 FAX 0032 11 633937 GSM 0032 497 570402 VOLDERSSTRAAT 19 · 3930 HAMONT

Corridor 20, 5554 HN Valkenswaard aard telefoon: 040 767 6003 nl www.fransvandevenmode.nl

Valentijn 14 februari 48_Advertentie_FvdV_112x140mm.indd 1

27-01-10

Happy Valentine!

Dikke kus van Katrijn voor Colin!

Voor

Tom & Floris

Van Benjamin voor Debbie!

insesje w d o Di bruari 24 ja p e ar! 3f

alentijntje voor jo V u en

!

E

knuffels van jullie twee kleine mannen. Fijne Valentijnsdag!

Jolanda, ik wens je een heel leuke Valentijn! Dikke kus van Jordy

Valentijn 14 februari Zelfs na 43 jaar nog altijd even dierbaar...

Ben en Tyaan Katy wensen mame een heel fijn Valentijn!

Van harte gefeliciteerd!

24


HAC Weekblad

PAGINA 6

Het dagboek van kajotster Liza Cornelissen Invloed burger op nieuwe uitgebracht woonwijk HAMONT-ACHEL- Op 31 augustus 1931 trok Elizabeth Cornelissen, beter bekend als Liza, samen met 36 andere Limburgse kajotsters op bedevaart naar Rome. Liza hield een mooi en volledig dagboek bij van deze uitstap, dat nu door haar kinderen werd uitgegeven in de vorm van een boek. In die tijd was reizen enkel weggelegd voor de rijkere mensen en daarom was deze uitstap een hele belevenis voor de jonge kajotsters. De reis was een organisatie van De Kerk en de Katholieke Actie. De dames van de VKAJ, de Vlaamse Katholieke Arbeidsters Jeugd hadden zich in groten getale ingeschreven. In totaal trokken er ongeveer 1500 Vlaamse en Waalse dames van deze vereniging met de bus naar Rome. Tussen de 37 Limburgse deelneemsters zat ook Liza Cornelissen van de Kiek-oet in Hamont. Zij hield doorheen de hele reis een gedetailleerd dagboek bij, in het Oudnederlands, zoals het nu ook is uitgebracht. Haar teksten werden aangevuld door foto’s en afbeeldingen van de reis en zijn nu samen gebundeld in een boek. Door contact te leggen met nabestaanden van andere deelneemsters verzamelde haar zoon, Lambert Cardinaels, een heleboel andere informatie, die hij ook in het boek heeft laten verwerken. Het hoogtepunt van de bedevaart naar Rome was de ontmoeting met Paus Pius XI in het Vaticaan. De Limburgse kajotsters hadden een kleine attentie voor de paus meegenomen en overhandigd. Het was een voetkussen voor de paus, waar

Op de bijeenkomst over Budel-Noord II gaven afgevaardigden van onder meer de heemkundekring, IVN en buurtbeheer aan wat zij willen terugzien in de wijk.

Lambert Cardinaels toont het dagboek en het uitgegeven boek het schild van de VKAJ op geborduurd stond en op de hoeken was het pauselijk wapen te zien. Het voetkussen werd aangeboden door bedrijf Schellens uit Achel. Liza Cornelissen schreef het dagboek toen ze 20 jaar was en 78 jaar later, hebben haar kinderen het laten publiceren. Ze heeft nu reeds de leeftijd van 99 bereikt en woont in het Sint-Jan-Berchmanstehuis in Hamont. Liza is haar hele leven lid geweest van verschillende katholieke verenigingen. Na haar huwelijk stapte ze over van de VKAJ naar de KAV, de Katholieke Arbeiders Vrouwen. Liza heeft altijd met veel plezier geschreven als hobby, maar ook met zingen en theaterspelen hield ze zich graag bezig. Haar dagboek geeft een duidelijk beeld van de periode waarin zij jong was. Er komt

duidelijk naar voren welke invloed de kerk en het geloof hadden op de mensen. Het boek ‘Met de kajotsters op bedevaart naar Rome’ telt 48 pagina’s en is geïllustreerd met verschillende oude foto’s, afbeeldingen en landkaarten. Het boek wordt in beperkte mate gepubliceerd, enkel voor de familie en enkele historische documentatiecentra. Het is dus niet in de handel verkrijgbaar, maar het kan wel iedere dinsdagnamiddag en -avond ingekeken worden in het Documentatiecentrum Dr. Bussels.

persoon, duo en groep kunnen leuke prijzen winnen. De gezellige feestband ‘Dakkeraf’ speelt ook op deze leuke maandagavond. In discotheek The Energy is het ook vijf dagen groot feest! Op vrijdag is de ‘Meter Avond’. The Energy is geopend vanaf 21.00 tot 4.00 uur en de entree is helemaal gratis. Dj Harm, Dennis, Maurice

Cranendonck Actief komt met “stem-taxi” Het stemrecht is een van de grootste verworvenheden in onze maatschappij. Maar dan moet iedereen er ook wel gebruik van kunnen maken! De gemeente doet weinig anders dan een stembureau in te richten in zorgcentrum Mariënburght en Marishof en gaat daarmee voorbij aan de mindervalide, zelfstandig wonende mensen in onze gemeente. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen hun stem uitbrengen. Vier jaar geleden was het opkomstpercentage een bedroevende 56,5%. Maar het bestuur ontleent zijn macht wel aan de burger die zijn stem komt uitbrengen. Wat zegt een dergelijk opkomstpercentage dan anders

de zomer globale plannen te kunnen presenteren. Dat de wijk er daadwerkelijk komt, ligt volgens wethouder van financiën Patrick Beerten formeel nog niet vast. “De provincie Noord-Brabant moet nog groen licht geven. Omdat de woonwijk in het buitengebied komt te liggen is de provincie kritisch. Die wil het buitengebied zoveel mogelijk beschermen. Het is onze taak om aan te tonen dat door het DIC de woningbouw noodzakelijk is.” Wachtend op het positieve advies van de provincie werd vorige week de eerste stap gezet in het tot stand brengen van de wijk in Budel-Noord. Op een bijeenkomst hield architect Mulleners een pleidooi over de historie van het gebied en de karakteristieken van de omgeving. Daarna legde hij uit met welke ruimtelijke elementen de woonwijk een dorps karakter krijgt, passend in de omgeving. De door de gemeente samengestelde burgerwerkgroep Budel-Noord II met daarin afgevaardigden van onder meer buurtverenigingen, buurtbeheer, het IVN en de heemkundekring, heeft vervolgens bekend gemaakt waar de wijk aan moet voldoen. Daarbij kwam de behoefte aan een gevarieerde woonwijk nadrukkelijk naar voren: verschillende woningtypes in beduidend verschillende ruimtelijke omgevingen. Daarbij mag het dorpse karakter niet uit het oog verloren raken. Verder zette de werkgroep in op voldoende groen, veilige routes en een hoogwaardige overgang richting het buitengebied. Maar niet alleen middels de werkgroep wordt het contact met de burger onderhouden. Op verscheidene nog te organiseren informatieavonden kan iedereen zijn zegje komen doen en meedenken over de invulling van de nieuwe woonwijk.

De uitbredingswijk komt te liggen tussen Europalaan-Noord, Burgskensstraat, Het Stepke en de Maarheezerweg. Daar liggen nu nog weilanden en akkers, maar de gemeenteraad heeft in de herfst van 2008 besloten daar een woonwijk uit de grond te stampen. Reden daarvoor is de toekomstige behoefte aan woningen die veroorzaakt wordt door de komst van het Duurzaam Industrieterrein Craen Joris maken er op vrijdag, za- nendonck (DIC). De forse toename terdag, zondag en maandag een van de werkgelegenheid die dat knalfeest van! Zo ook op zondag. met zich meebrengt vraagt om Tijdens Valentijn is het gezellig huisvesting. met dj Dennis. De grote optocht Hoewel het DIC in Budel-Dorplein van Budel trekt op dinsdag door komt te liggen, viel een uitbreide straten. Hierna wordt het een dingswoonwijk in dat dorp moeigezellige boel in ‘De Bonte Os’. lijk te realiseren. “Dorplein is op de Met als grote afsluiter de prijsuit- eerste plaats een kleine kern”, legt reiking in discotheek The Energy. gemeentelijk projectleider Rob van der Wijst uit. “Daar loop je al gauw tegen problemen aan zoals bijvoorbeeld met de aanvliegroudan dat veel te weinig mensen tes van Kempen Airport. De gevolmondig “ja” hebben gezegd te- meenteraad heeft toen de afwegen het huidige bestuur? Daarom ging gemaakt in het buitengebied organiseert Cranendonck Actief! van Budel een uitbreidingswijk te op 3 maart een gratis “stem-taxi” realiseren.” Van der Wijst hoopt in voor mindervalide mensen. Glimlachen op rijm Mensen die van deze dienst gebruik willen maken kunnen bellen of mailen naar de coördinator daarvan: Gerdie van Deurzen: Freya Van den Bossche is vervroegd terug tel. 0031 495 493803 of e-mail: haar te lang ouderschapsverlof - wordt beweerd gerdievandeurzen@hotmail.com. was een fout signaal en Freya lijkt bekeerd Met haar wordt dan een tijd afgaf SP.a haar een duwtje in de rug? gesproken wanneer u wordt open zette Freya dan in allerijl gehaald en uiteraard weer thuishet mandje met Moses weer op de Nijl gebracht. Uiteraard is deze dienst alleen voor mensen die om fysieke SP.a politica en Vlaams minister Freya Van den Bosch zou liefst vier maaden inactief blijven na de geboorte van haar derde kind Moses.Dat werd haar - gezien ook de redenen geen gebruik kunnen huidige crisis- niet in dank afgenomen. Er waren voor- en tegenstanders. maken van het openbaar vervoer H.Grouwels of andere vervoersmiddelen.

Carnaval in Residentie De Buulder Buk Het Carnavalsprogramma in de residentie van de Buulder Buk staat boordevol met leuke evenementen! Op vrijdag wordt het startschot gegeven in De Bonte Os in Budel met het Puntenbal met DJ Erwin. Zaterdagochtend is er voor de vroege vogels een heerlijk carnavalsontbijt waar Prins Leon II en de Buulder Buk een goede bodem voor de carnaval leggen. Iedereen mag gerust een hapje mee-eten. Er kan aangevallen worden vanaf 10.33 uur. Zaterdagmiddag is er voor jeugdige deelnemertjes de kinderoptocht gevolgd door de prijsuitreiking in De Bonte Os. Zaterdagavond tijdens het Bokkenbal wordt Carnaval geopend door Prins Leon II, waarbij het feest losbarst met dj en de top feestband ‘Vivelevink’! Zondag- en maandagmiddag is er een Kinderdisco, waar ook voor de papa’s en mama’s welkom zijn, met dj en gratis suikerspinnen! In De Bonte Os kunnen er ook lekkere dingen gegeten worden. De keuken is op zondag en maandag open tot 21.00 uur. Dj Huub maakt er daarna een Zotte Zondig van. Op maandagavond is het jaarlijkse ‘Verkledbal’. De leukste

BUDEL – Bij het ontwikkelen van een nieuwe woonwijk in het noorden van Budel is een speciale rol weggelegd voor de inwoners van Cranendonck. Op de eerste bijeenkomst heeft de burgerwerkgroep Budel-Noord II aangegeven waar de toekomstige uitbreidingswijk aan moet voldoen. Die suggesties, van voldoende groen tot betaalbare starterwoningen, neemt architect en stedenbouwkundige Ton Mulleners mee bij het opstellen van zijn plannen. Het streven is dat van begin tot eind het overleg met de inwoners middels deze werkgroep en informatieavonden voor alle burgers blijft bestaan. Door Wesley Hegge

Profetisch


HAC Weekblad

Een werel

ol dv

fi

plezier! ets

De trends voor 2010 op fietsgebied zijn legio. Het motto: Voor elk wat wils geldt in 2010 zeker op fietsgebied. Het maakt niet uit of er gekozen wordt voor een stadsfiets, sportieve fiets of elektrische fiets: het aanbod in verschillende modellen is groter dan ooit! Door al deze ontwikkelingen past de fiets steeds beter bij de eigenaar. Deze rubriek komt tot stand i.s.m. Fietswereld Vlassak uit Budel.

PAGINA 7

Wat worden de fietstrends? E-bikes: de fietsen van de toekomst De bestaande technieken voor elektrische fietsen zijn naar een nog hoger niveau getild. Er komen steeds meer technische hoogstandjes. Zo hebben Sparta, Batavus en Koga modellen met parkeerhulp, maar zijn er ook elektrische fietsen die automatisch hun ondersteuning aanpassen aan de hartslag van de berijder. De fiets past zich aan aan de bestuurder, waardoor het fietsen nog aangenamer is. In 2010 komt iedereen de ebikes dan ook steeds vaker in het straatbeeld tegen. Het zijn de fietsen van de toekomst. Het zal dan ook niet verbazen dat een elektrische fiets uitgekozen is tot Fiets van het jaar 2010. Het is de Koga Miyata e-light, die medio mei op de markt komt. Een elektrische fiets die gekenmerkt wordt door de sportieve uitstraling en zijn gunstige lichte gewicht. De onstuitbare opmars van stads- en transportfietsen Een andere opvallende trend is dat fietsen steeds lichter en slanker worden. En dat meer en meer onderdelen zijn geïntegreerd in het frame en de voorvork. Zowel in het dorp als in de grote steden is en blijft de fiets één van de handigste vervoersmiddelen. De opmars van opvallende stadsfietsen en stoere, oersterke transportfietsen is ook dit jaar niet te stuiten. Fietsen wordt in 2010 echt gezien als lifestyle; de fiets is mooi en praktisch, passend bij hoe de eigenaar gebruik maakt van de fiets. Een fiets compleet naar eigen wens. Voor de veeleisende fietser is het mogelijk een vakantiefiets of trekkingfiets compleet naar eigen wensen samen te stellen. Met de fietsconfigurator biedt Koga Miyata de mogelijkheid een persoonlijke droomfiets te ontwerpen, en dat allemaal volgens de bekende hoge kwaliteitsstandaard. Deze Koga-Signature® fiets kan online samengesteld worden op www.koga-signature.com, of op de Koga Signature® zuil bij de dealer. De fiets wordt volledig met de hand opgebouwd. Als klap op de vuurpijl kan er gekozen worden om uw naam op het frame te vereeuwigen, als werkelijk signatuur op uw eigen maatfiets. Ook een racefiets kan zelf geheel naar eigen wens worden samengesteld: door het ongekend grote aantal variatiemogelijkheden heeft elke wielrenner daarmee de voor hem perfecte racefiets binnen handbereik, zij het een superlichte full carbon fiets op profniveau voor de ambitieuze kilometervreter, dan wel een hoogwaardige aluminium fiets voor de vrijetijdssporter als aantrekkelijk geprijsd alternatief. Zowel Koga Miyata als Gazelle bieden de mogelijkheid om uw eigen racefiets samen te stellen. Voor meer informatie kunt u terecht bij Fietswereld Vlassak in Budel.

‘Wild van Zinnen’ Voor de eerste keer wordt er een huiskamervoorstelling gehouden over de gedichten van Herman de Coninck, gebracht door vier dames. De naam van  ons groepje is: “Wild van zinnen”. Het is de bedoeling iets te vertellen over de per-

soon “Herman de Coninck”. Zijn leven en zijn werken zullen aan bod komen. Deze avond gaat door op 20 februari  ten huize van Verhees Paula in de Molensteenstraat 16 in Hamont om 19.30 uur. Iedereen is van harte welkom en de toegang is gratis.

Generatiewissel bij CD&V HAMONT-ACHEL - Bij de aanvang van de legislatuur 2007 -2012 werden er in de CD&V groep afspraken gemaakt dat halfweg de rit een vernieuwing zou doorgevoerd worden. Na meer dan 33 jaar ten dienste gestaan te hebben van de Hamont-Achelaren nam Jan Boonen op de gemeenteraad van 1 februari 2010 ontslag als gemeenteraadslid. We nemen afscheid van een monument in de HamontAchelse politiek; Jan is het enige raadslid dat sinds de fusie tussen Achel en Hamont, op 1 januari 1977, in de gemeenteraad zetelt. In die iets meer dan 33 jaren is Jan ook nog eens 20 jaren en drie maanden schepen geweest. Jan Boonen kijkt terug op een rijk politiek leven. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1976 werd Jan verkozen tot gemeenteraadslid en in 1982 werd hij Schepen van Cultuur, Bibliotheek, Onderwijs, Welzijnszorg en Inspraak. Bij het overlijden van schepen André Rijcken in november 1986 nam Jan zijn bevoegdheden over onder andere relatie OCMW met Stad, Kerkfabrieken, Patrimonium maar vooral de zware bevoegdheid van Financiën. Tot 2001 behield Jan deze portefeuille van financiën. In al die jaren bleef Jan verdedigen dat Hamont-Achel aan schuldafbouw moest doen en hij zette dat ook om in de praktijk zodat er op termijn opnieuw geld vrij kwam om naast investeringen in wegen en rioleringen ook te investeren in nieuwe behoeften zoals sportinfrastructuur met o.a. sporthals en tennishal, lokalen voor verenigingen, serviceflats, … Het is mede dankzij zijn beleid dat Hamont-Achel vandaag financieel gezond is. In de periode 2001 tot januari 2004 was Jan schepen van sport. Jan heeft ook jarenlang de Hamont-Achelse belangen verdedigd in de Limburgse provincieraad. Jan is altijd bekommerd om “Jan met de pet” en vandaar ook zijn grote belangstelling voor de sociale huisvesting en het tewerkstellingsbeleid in onze gemeente. Jan is voorzitter van de PWA (plaatselijk werkgelegenheidsagentschap) en vertegenwoordigt Hamont-Achel in de Raad van

OPENING! Vanaf 1 mei opent Restaurant-Hotel Villa Christina haar deuren.Dit prachtig herenhuis uit 1885 is volledig in oude staat gerestaureerd. We beschikken over een gezellige ontvangstruimte met openhaard, restaurantgedeelte in 2 kamers verdeeld, ruime serre / veranda, terras, 5 hotelkamers en parking. De ideale plaats voor…een romantisch diner, gezellig tafelen, trouwfeesten, zilver & gouden bruiloften, zakenlunch, high tea, tuinfeesten , communie, etc. Wij staan garant voor een geslaagde avond of een onvergetelijk feest! Anne en Antoine Voor meer info of reserveringen kan u bellen naar 0032 11 446168 Villa Christina - Stadswaag 8 - 3930 Hamont-Achel

Jan Boonen nam na meer dan 33 jaar afscheid van de politiek Bestuur van de sociale huisvestingsmaatschappij Kempisch Tehuis. Het is mede dank zij zijn impuls dat er in Hamont-Achel heel wat sociale huurwoningen zijn; denk maar aan de recente woningen op het Patershof in Hamont Lo, Beukennootje in Achel Statie, en binnenkort de uitbreiding in Achel centrum aan Schering en Inslag en in Hamont centrum aan het Molenveld. Ook de ontwikkelingen in het Autonoom Gemeentebedrijf volgt Jan op de voet. Kristel Truyens Het vertrek van Jan Boonen (67 jaar) betekent ook dat CD&V een generatiewissel doorvoert en dat de partij voortaan met een verjongde fractie aanwezig is in de

gemeenteraad. De net geen 24 jarige Kristel Truyens zal de plaats van Jan innemen in de gemeenteraad en wordt zo het jongste gemeenteraadslid van HamontAchel. Kristel is werkzaam als verpleegkundige op de dienst B21 (urologie – gynaecologie – NKO) in het Maria Ziekenhuis NoordLimburg te Overpelt. Tot voor kort was Kristel voorzitster van JONG CD&V in Hamont-Achel en haar intrede in de gemeenteraad, en zeker in de CD&V fractiewerking, zal zorgen voor een nieuwe kijk op de politiek. Kristel zal vast en zeker de gemeentedossiers ook vanuit hun sociaal perspectief bekijken maar eveneens nog meer met een jeugdige, vernieuwende en frisse blik.

Kristel Truyens neemt de plaats van Jan in

Achel · Haag 124 · ✆ 0032 11 806656

tie” “Sport je +fi1tmaac and gratis

3 maanden fitness

2010 Deze actie is enkel geldig tot 31 maart

9euro9

Maak nu een afspraak en geniet van deze korting: Wat kan je verwachten? - conditietest met hartslagmeting Kijk op de website naar onze andere voordelige tarieven: - vetanalyse 50+ fitness, jeugdfitness = - krachttest 47 EURO VOOR 3 MAANDEN! - programma op maat Géén instapkosten, géén dossierskosten !!! www.sportcentrum-smash.be


HAC Weekblad

Kiek ‘s hiej

PAGINA 8

Toeval...of niet?

Getuige van een ongeluk, een leuke gebeurtenis of heeft u gewoon een mooie foto gemaakt in Hamont-Achel of Cranendonck? Stuur uw kiekje naar info@hacweekblad.eu en wie weet staat uw foto volgende week in ‘Kiek ‘s hiej’.

Vorige zaterdag gingen de leden van KWB-Hamont een avondje kegelen op de volautomatische banen van De Bellevue in Budel. Na aankomst was het meteen al een gezellige bedoening. De kegels vlogen in het rond. Maar ook af en toe de ballen. De vrouwen speelden tegen elkaar om uit te maken wie de hoogste score zou kunnen behalen, en zo deden ook de mannen. Rond ongeveer tien

uur werd de laatste ronde aangekondigd. Na wat cijferwerk van rekenwonder Willy D., werd Leny Teeuwen uitgeroepen tot kampioene bij de vrouwen, en Giel van den Berg bij de mannen. Toeval of niet, ze zijn allebei geboren in Budel en hebben misschien vroeger daar ergens een kegelmicrobe opgedaan. Ze werden beiden bedacht met een goede fles wijn als tijdelijk aandenken.

Carnaval bij de klimroos

Rechtsboven: “De foto is genomen aan de achterzijde van het voormalig gemeentehuis van Maarheeze op Cranendonck.Wat sneeuw toch mooi kan zijn!” aldus inzender Willy Staals uit Soerendonk. Twee foto’s ingezonden door Leon Jaeken. Links: ‘s morgens op de Leenderhei en rechts een foto van 1 februari. De Mulkerhei in Hamont. Onder links: Michelsplein in Achel richting ‘Zevensprong’ door Guul Vullers. Rechtsonder: Winter 2010 in de Weth. van Hunselstraat 23 te Budel. Inzender J. Verstappen.

Dancing Diamonds schitteren BUDEL-DORPLEIN - Na een jaar lang oefenen en hard trainen, mochten de meiden van de Dancing Diamonds dit weekend laten zien wat ze in hun mars hadden. Zo waren ze te zien op de bonte avond van de Heiknuuters en de kinderzittingen in Dorplein en Budel. De in 2007 opgerichte dansgroep, toen gestart met vijf meiden, is inmiddels uitgegroeid tot een vereniging van twintig meiden. Niet alleen de trainsters zorgen er voor dat deze meiden schitteren op het podium. Ook de ouders hebben hier een grote bijdrage in, zij zorgen er voor dat de make-up, de haren en de kleren tip top in orde zijn. Daarvoor dank aan alle ouders. Vanaf maart gaan de Dancing Diamonds weer van start met hun nieuwe seizoen, en gaan ze weer hard werken aan nieuwe dansen om jullie volgend jaar weer te laten genieten. Wil je meer weten over deze meiden? Neem dan eens een bezoekje op de website van de Dancing Diamonds: www.dancingdiamonds-dorplein.nl.tt Foto rechts: De junioren van de Dancing Diamonds

Prins Frans, Prinses Patricia en Vorst Jos Zaterdag 6 februari was er bij Stichting de Klimroos de jaarlijkse Carnavalsmiddag. Hier worden ieder jaar de Prins, Prinses en Vorst verkozen onder de deelnemers van de Klimroos. Deze keer werden dit Prins Frans, Prinses Patricia en Vorst Jos. Carnavalsvereniging De Toeters met hun kapel Goe Zat en Carnavalsvereniging Van de City Bar waren de gasten tijdens deze middag. Voor de deelnemers is er altijd spanning voordat ze te weten kwamen wie er dit jaar verkozen zou worden. Rond 15.00 uur kwam het verlossende antwoord. Vele decoraties werden er uitgereikt en vele handjes

werden geschud. Toen kon het feest losbarsten. Er werd gedanst en gesprongen en de polonaise werd ingezet, alles vergezeld van een hapje en een drankje. Er werd nog een prijs uitgereikt voor het mooiste carnavalskostuum. Op de derde plaats eindigde Pascsline Hendrikx, de tweede plaats was voor Frank Boom en de eerste prijs werd gewonnen door Hanneke Van Kessel. Om half zes kwam er een einde aan een leuke namiddag, maar het volgende feest staat al klaar. Op 12 maart organiseert Stichting de Klimroos immers een halfvastenbal, waar iedereen ook van harte welkom is.

Optocht in Muuzegat De aftrap onder de carnavalsoptochten in de gemeente Cranendonck is zoals gebruikelijk op carnavalszaterdag, dit jaar op zaterdag 13 februari. De optocht van CV De Muuzevangers uit Mares start om 14.11 uur. De deelnemers zullen zich opstellen en vervolgens starten in de Stationsstraat, het gedeelde tussen de Puttenstraat en het spoor. Dit gedeelte zal voor doorgaand verkeer zijn afgesloten tussen 10.00

en 17.00 uur. De route is dan als volgt: Stationsstraat, Puttenstraat, Floralaan, Smits van Oyenlaan, Stationsstraat, Moonslaan, Vogelsberg, Kijkakkers, Neerlanden De deelnemende wagens aan de optocht zullen na afloop worden afgebouwd op de Neerlanden. Dit houdt in dat de Neerlanden tussen ongeveer 15.30 uur en 19.00 uur zal zijn afgesloten voor doorgaand verkeer.


HAC Weekblad

Bonte Avond Heiknuuters bereikt hoog niveau

BUDEL-DORPLEIN - De Heiknuuters zette op vrijdag 5 februari een bonte avond op de planken om niet gauw meer te vergeten. Met een keur van artiesten van eigen bodem en absolute toppers uit de regio werd er bij vlagen een hoog niveau gehaald. De Boerenkapel de Heikneuters verzorgde de muzikale omlijsting en Swiss Jos Rademakers zorgde er in zijn nieuwe outfit voor dat op een ludieke manier de artiesten goed op het podium aankwamen. De presentatie was al weer voor de veertiende keer in goede handen van Paul Coenegracht. De mannen van het geluid en de belichting krijgen een dikke duim. Het is en blijft een hels karwei om met een avond voorbereiding alles perfect te kunnen inregelen. Coördinator Nico Smits zorgde dat alle artiesten op tijd met hun act konden beginnen. Dorplein kan zich gelukkig prijzen met een dansgarde als The Dancing Diamonds. Er werd met bewondering naar twee prima uitgevoerde optredens gekeken. Het jubilerende Lamarwaaios uit Dorplein, welke traditiegetrouw vroeg in de avond optreden, wisten de aandacht van het publiek goed vast te houden met hun hypnoseact. Na de act werden de mannen gehuldigd voor 11 jaar bonte avondplezier. The Dutch Angels zijn drie ware Idols uit Dorplein met prachtige stemmen. De Live gezongen medley viel goed in de smaak. Liesbeth van de Kruijs wist als Antilliaanse wereldvrouw opnieuw velen te verbazen. Het is zeker een vrouw die weet waar Vader Abraham de mosterd haalt. Haar slotact samen met Lot Engelen als supersmurf was apart te noemen. Nieuw waren de Trie Jo’s (foto) Jos en Johan Rademakers en John Kees, als 3 bejaarden elk met hun eigen handicap. Mimiek en af-

stemming waren perfect. Dat oudjes veel tijd hebben om alles wat in de omgeving gebeurt in de gaten te houden werd op hilarische manier op hun bankje besproken. Het gortdroge Trio Keps uit Raamsdonkveer mag ook dit jaar als een topper genoemd worden. Hun repertoire, zang gecombineerd met sketches, was subliem. Een andere topper van hoog niveau waren de Two petjes. Als twee heel verschillende persoonlijkheden (de slimme en de domme) wisten zij de tent goed te bespelen. Hun repertoire net als Keps, zang gecombineerd met kolderieke sketches was van hoog niveau. Meester-tonpraters Robert van Lamoen uit Someren en Barry Knapen uit Heeze bewezen dat zij de aankondigingen van de af-

gelopen weken meer dan waard waren. De beide buuts waren subtiel en van grote klasse. Waarbij gezegd moet worden dat Robert van Lamoen boven zichzelf uitsteeg. Zijn eigen woorden:”Dit maak je niet gauw mee tijdens een optreden. Hier doe je het voor”. De vergulde Knuuter 2010 ging dit jaar naar Peter van der Zanden voor vele jaren inzet als vrijwilliger en lid van de raad van Elf. Er werd ook nog een orde van verdienste uitgereikt aan Lies Verheggen. Lies staat sinds jaar en dag klaar voor de Heiknuuters en is op haar oude dag nog altijd lid van de dames raad van Elf. De Heiknuuters, onder leiding van hun prins Joost en zijn prinses Maartje, kunnen terugkijken op een zeer geslaagde bonte avond.

Senioren vieren carnaval Vorige vrijdag vierden de senioren van Budel-Schoot hun jaarlijkse carnavalsfeest en de jaarvergadering. Er waren behoorlijk wat leden in mooie kostuums rond 14.00 uur afgezakt naar gemeenschapshuis de Reinder. Daar konden ze genieten van koffie en vlaai. Daarna kreeg het duo Sound drive-in Show alle leden op de dansvloer, tijdens een leuke muzikale namiddag. Ook werd er een prins en prinses carnaval gekozen, dit werden Jef Looymans ( 88 ) en To Brouns (91 ). Als klap op de vuurpijl was er hoog bezoek van prins Theo en prinses Annie, samen met de jeugdprins en prinses en een klein gevolg van CV De Toeters. Ook kwam er, als grote verrassing, een jonge tonprater op bezoek, namelijk Stan de Werdt samen met zijn paard. Na dit alles was er nog de jaarvergadering, waar Harrie Huijers afscheid nam als bestuurslid en werd opgevolgd door Annie Verstappen. Na deze vergadering werd er nog een tombola gehouden en werd

het vaandel aan de leden voorgesteld en meteen gewijd door Pastoor E.H. Cornelissen. Om deze middag af te sluiten was er nog een heerlijke koffietafel maar eerst werden de vrijwilligers nog eens extra in de bloemen gezet. Carnaval werd goed gevierd door de senioren vereniging.

Carnaval in Roesdonk

Rechts het boerenbruidspaar Frank en Karin

Zaterdagavondbal in De Reinder Net zoals de laatste jaren zal CV de Toeters op de zaterdag met Carnaval weer een gezellig bal organiseren. Na het bijwonen van de Heilige mis en een bezoek aan de prinsenreceptie in Budel-Dorplein gaan Prins Theo III,  Prinses Annie, Jeugdprins Tim en Jeugdprinses Chiara om 21.00 uur naar De Reinder. Daar zal een grandioos bal losbarsten

PAGINA 9

voor de jonge, maar ook zeer zeker voor de wat oudere carnavalsvierders.  Unne goeie dj zal met  zijn muziekkeuze, net zoals andere jaren, rekening houden met de wensen van het aanwezige publiek. De Prinsengarde zal de uitreiking van het Schoewets Ludiekske weer op zich nemen, hiervoor kan nog steeds gestemd worden via www.prinsengarde.nl.

Rond de klok van 23.00 uur vindt een grandioos verrassingsoptreden van een Cranendoncks muziektrio plaats. Ook wordt weer gezorgd voor borrelhapjes en zo zijn alle ingrediënten opnieuw aanwezig om er een  gezellig  bal van te maken. Dit feest zal doorgaan op zaterdag 12 februari om 21.00 uur bij De Reinder in BudelSchoot.

SOERENDONK - Vorige zaterdag slingerde er een bonte stoet carnavalsvierders, voorafgegaan door de kapellen Hoal Liëed en het Soeriks Muziek Gezelschap, door Soerendonk. Dit om bruidegom Frank van Toos van dun Dikke en bruid Karin van Miek van Joan van het Eikenschoor op te halen voor de boerenbruiloft in Zaal De Valk. Na ingehaald te zijn met de bruiloftsmars kon de officiële plechtigheid beginnen. Het kostte burgemeester Harrie van Toon de Schoenmaker weinig moeite om de bedenkingen tegen het huwelijk te weerspreken. Enkele bruiloftsgasten meenden die immers ten gehore te moeten brengen. Daarna werd luid en duidelijk het jawoord gegeven door het jonge bruidspaar en kon de burgemeester het huwelijk bezegelen. In een lange rij werden de jonggehuwden gefeliciteerd, vaak vergezeld door prachtige cadeaus. Opvallend was, dat zoveel jeugdige bruiloftsgasten aanwezig waren. De gasten lieten zich het bruiloftsmaal, bestaande uit de krentenmik van Bakker Feijen en het roggebrood met zult van Slagerij Jan en Marleen van Meijl goed smaken en bleven nog tot in de late uurtjes feest vieren.

Vrijdag 12 februari bezoeken prins Mark en prinses Chantal de zieke dorpsgenoten. Om niemand te vergeten vragen wij om de personen die we zeker moeten bezoeken door te geven aan Gerrie Liplijn (telefoon 592976). Ook de school wordt op deze dag niet vergeten. Op zaterdag 13 februari wordt het carnaval ingeluid met een heilige mis, waarin Kapelaan van Dijk zal voorgaan en het Soeriks Muziek Gezelschap de muzikale begeleiding zal verzorgen. Let op: De mis begint dit jaar om 17.30 uur. Na de mis start het tienerbal, vanaf 19.00 uur in Café De Bout. Iedereen vanaf groep 8 is tot 22.00 uur van harte welkom. Zondag 14 februari trekken we met z´n allen naar Zaal De Valk voor een grandioze kindermiddag, die om 16.30 begint. Het hoogtepunt van het Roesdonkse carnaval, de optocht, trekt maandag 15 februari vanaf 14.00 uur door de straten van Roesdonk. De prijsuitreiking is om 19.00 uur in Zaal De Valk. Aan al het moois komt een eind. Alle Roesdonkers en Roesdonkerinnekes worden dan ook uitgenodigd om in de nacht van dinsdag op woensdag om 01.00 uur samen de vogel te verbranden op het Jan Maasplein. De Roesdonkers wensen iedereen een fijne carnaval!


HAC Weekblad Zaterdag 13 februari 19.00 uur Heilige Mis, de kerk, Budel-Schoot

Vrijdag 12 februari 20.30 uur De 7e editie van het Zuipschuitenbal zal om 20.30 uur, direct na afloop van het jeugdbal van Jong Nederland BudelSchoot, losbarsten in ‘De Reinder’. Vrijdag 12 februari 19.00 uur Carnavalsmis St. Gertrudiskerk, Maarheeze Vrijdag 12 februari 21.30 uur Ton Bier Wagenbouwers, cafe-zaal De Sport, Soerendonk Zaterdag 13 februari 10.30 uur Carnavalsontbijt in De Bonte Os, Budel Zaterdag 13 februari 13.00 uur Op zaterdag 13 februari zendt Brabant T.V. video-opnamen uit van de Budelse optocht van het vorige jaar. De beelden worden uitgezonden tussen 13 en 14 uur. Zaterdag 13 februari 14.00 uur Seniorenzitting De Teutepeuters in zaal De Posthoorn in Hamont met Salim Seghers! Zaterdag 13 februari 14.11 uur Optocht Muuzevangers, Maarheeze. De optochtroute: Stationsstraat, Puttenstraat, Floralaan, Smits van Oyenlaan, Stationsstraat, Moonslaan, Vogelsberg, Neerlanden, ontbinding aan de Kijkakkers. Zaterdag 13 februari 14.11 uur Kinderoptocht, Budel. De route: Europalaan- Zuid, Rubenslaan, Cranendoncklaan, Nieuwstraat, Markt, Dr. Ant. Mathijsenstraat, ontbinding bij de Bonte Os. Zaterdag 13 februari 17.30 uur Carnavalsmis, De Pintewipperstent, Gastel Zaterdag 13 februari 17.30 uur Heilige Mis, Kerk Budel-Dorplein Zaterdag 13 februari 17.30 uur H. Mis, St. Janskerk, Soerendonk Zaterdag 13 februari 19.00 uur Tienerbal groep 8 tot en met 15 jaar, De Bout, Soerendonk Zaterdag 13 februari 19.00 uur Receptie Prinsenparen De Heiknuuters met aansluitend groot Heiknuuterbal met medewerking van ‘Hurricane Showband’, Feesttent Budel-Dorplein

Agenda

Sint Cornelisplein, de Dijk, Kluisweg, Vennenweg, Heistraat, Sint Cornelisplein, Zaterdag 13 februari 21.00 uur CV De Toeters organiseert zaterdag 13 fe- Grensweg te Gastel. Daarna uitslag in de bruari een Grandioos Zaterdagavondbal Pintewipperstent. in De Reinder te Budel-Schoot. Na het bijwonen van de Heilige mis en een bezoek Zondag 14 februari 15.00 uur aan de prinsenreceptie in Budel-Dorplein Kindermiddag in De Reinder, Budel-Schoot zullen Prins Theo III,  Prinses Annie, Jeugdprins Tim en Jeugdprinses Chiara om 21.00 Zondag 14 februari 15.00 uur uur in de Reinder arriveren waarna het Om 15.00 uur verzorgt concertwerkgroep De Achelse Orgelvrienden in de abdijkerk feest losbarst. van de Achelse Kluis een concert met gregoriaanse zang en orgel. Zaterdag 13 februari 20.11 uur Prijsuitreiking optocht en optochtbal Muuzevangers, De Smeltkroes, Maarheeze Zondag 14 februari 16.00 uur Kindermiddag, Zaal De Valk, Soerendonk Zondag 14 februari 10.30 uur Ontvangst en machtsoverdracht op het Zondag 14 februari 20.00 uur Prijsuitreiking optocht De Heiknuuters, Stadhuis in Hamont-Achel Feesttent Budel-Dorplein Zondag 14 februari 11.00 uur Zondag 14 februari 20.45 uur Koppienbal, De Smeltkroes, Maarheeze Groot Heiknuuterbal met live orkest, Feesttent Budel-Dorplein Zondag 14 februari 11.00 uur Frühsjoppen m.m.v. Hofkapel De BloasZondag 14 februari 20.11 uur buk, Café Bellevue, Budel Verkleed bal van De Teutepeuters in De Posthoorn te Hamont met DJ Krullie, om Zondag 14 februari 14.11 uur Optocht De Heiknuuters, Budel-Dorplein. 24 uur prijskamp voor degenen die het De route zal dit jaar zijn: St. Jozefplein mooist verkleed zijn. (opstellen) – Hoofdstraat – Stationsweg – Pr. Beatrixstraat – Kon. Wilhelmina- Maandag 15 februari 14.00 uur straat – Pr. Hendrikstraat - Pr. Irenestraat Grote kindermiddag met veel traktaties met aansluitend receptie jeugdprinsenen ontbinden in de Pr. Margrietstraat. paar, Feesttent Budel-Dorplein Zondag 14 februari 14.11 uur Carnavalsstoet De Teutepeuters, Hamont- Maandag 15 februari 14.11 uur Achel. Aansluitend carnavalshappening en Grote optocht van De Toeters, Budelprijsuitreiking in De Posthoorn te Hamont. Schoot. De route: start bij De Zuiderpoort, De opstelling is in de Molenstraat, Grootschoterweg tot aan het Stationsvandaar trekt men richting de Bosstraat, plein, daar wordt de optocht ontbonden. Rodenbachstraat, Kapelstraat, Achelpoort richting de Burg, Pastoor Lemmensstraat, Maandag 15 februari 14.00 uur Deken Dolsstraat, Abdijstraat richting de Grote optocht van De Roesdonkers, Soestad in, Stadswaag en de Stationsstraat. rendonk. De route: Zitterd vanaf de Blake De ontbinding van de stoet is op het Beemd; Beekstraat; Damenweg; DorpsStationsplein. Daarna is iedereen uitgeno- straat; Molenheide; Heuvel; Kruisstraat en digd om er samen met prins Daan den ûr- ontbinding in de Dorpsstraat ter hoogte ste een groot carnavalsfeest van te maken van het Jan Maasplein. in zaal de De Posthoorn. De prijsuitreiking is voorzien om ± 18 uur. De stoet blijft ie- Maandag 15 februari 19.00 uur der jaar groeien en dit jaar hebben er meer Prijsuitreiking optocht Soerendonk in zaal dan 20 wagens ingeschreven.Dit jaar staat De Valk. ook weer een presentatiewagen op op het marktplein. Hier is ook animatie voorzien. Maandag 15 februari 20.00 uur Optochtbal en prijsuitreiking optocht De Toeters, Budel-Schoot Zondag 14 februari 14.30 uur Matinee De Heiknuuters, Feesttent BudelMaandag 15 februari 20.00 uur Dorplein 6e grote Goud van Oud avond, Feesttent Budel-Dorplein Zondag 14 februari 14.30 uur Optocht Gastel. De route: Gravenkasteel,

HAC Weekblad Hét weekblad voor Hamont- Achel en Cranendonck

INLEVEREN BIJ: HAC-Weekblad, Stationsstraat 41, Hamont of e-mail: info@hacweekblad.eu

! s e -j C A H S I T A GR Uw te koop, te koop gevraagd, gevonden en verloren advertenties GRATIS in HAC Weekblad! Deze gratis HAC-jes gelden alleen voor particulieren. Veel succes met uw advertentie, hij komt bij 14.550 huishoudens in de brievenbus!

PAGINA 10 Maandag 15 februari 20.11 uur Vrijdag 26 februari Dweilen met de Muuzevangers, diverse Vrijdag 26 februari start de Gezinsbond van Achel weer met een reeks djembeecafe’s, Maarheeze avonden in het Michielshof. De vijf lessen gaan door van 19 tot 20 uur. GeïnteresDinsdag 16 februari 11.00 uur seerden kunnen zich inschrijven bij Fien, Toepen in café ‘t Hof, Maarheeze 0032 11 643641 (na 18 u) of via e-mail info@gezinsbondachel.be Dinsdag 16 februari 13.30 uur Grote Optocht, Budel. Route: Maarheezerweg, Dr. A. Mathijsenstraat, Markt, Nieuw- Zondag 28 maart Zondag 28 maart wordt er voor de tweede straat, Cranendoncklaan, Rubenslaan. keer een tweedehandsbeurs voor dameskleding georganiseerd. Deze gaat door in Dinsdag 16 februari 14.11 uur Muuskesrelly, De Smeltkroes, Maarheeze het PC Michielshof van 13.10 tot 16.00 uur. Kandidaat-verkopers kunnen voor info en inschrijvingen terecht bij Fien, Dinsdag 16 februari 20.00 uur Groot Sluitingsbal Heiknuuters, Feesttent 0032 11 643641 (na 18 u) of via e-mail info@gezinsbondachel.be Budel-Dorplein Zaterdag 13 maart Sing-In door het Budels Gemengd Koor in gemeenschapshuis De Borgh te Budel. Aanvang 09.30 uur (tot ±15.00 uur). Op deze dag zullen onze Sing-In gasten de kans krijgen te ervaren hoe gezellig en Dinsdag 16 februari 23.00 uur Neerhalen van de Muus bij de Residentie, ontspannen het is om samen te zingen en dit te doen onder leiding van de dirigente Maarheeze. Hilde Pisters van het Budels Gemengd Koor. Naast Hilde Pisters zal deze dag Dinsdag 16 februari 01.00 uur Sluiting carnaval 2010 op het Jan mede verzorgd worden door gastdirigente Anne-Marie Moors. Maasplein, Soerendonk Dinsdag 16 februari 20.11 uur Verkleed bal in zaal De Posthoorn te Hamont met DJ Stijn. Om 24 uur prijskamp voor degenen die het gekst verkleed zijn.

Woensdag 17 februari 20.11 uur Haringhappen, diverse cafe’s Vrijdag 19 februari 20.00 uur Vrijdag 19 februari wordt gekiend in de klimroosaccommodatie aan de Poelderstraat 2 te Budel. Het kienen is voor iedereen toegankelijk en de opbrengst komt geheel ten goede aan de stichting. Er zijn mooie prijzen te winnen. De kienavond begint om 20.00 uur, maar de zaal is reeds geopend vanaf 19.00 uur. Zondag 28 februari Zondag 28 februari organiseert de Achelse afdeling van de Gezinsbond in zaal “Aan de Statie”, St Odilialaan 58, Achel van 13.30 tot 16.00 uur een tweedehandsbeurs voor babyartikelen, speelgoed en kinderkleding. Kandidaat-verkopers kunnen info krijgen en zich inschrijven bij Fien, 0032 11 643641 (na 18 u) of via e-mail info@gezinsbondachel.be

Zondag 18 april Op zondag 18 april vindt voor de 6e maal de internationale oldtimerbeurs in Hamont plaats. Om 9.30 uur openen de deuren aan de Keunenlaan 7 te Hamont.

Te huur: multifunctionele bedrijfshal in Achel. 2000 vierkante meter incl. bureauruimte, keuken en toiletten. Vrij per 1 febr. Info, tel. 0032 477 285502

Te koop: 1 rood kinderfietsje merk “Loeki-cruiser” met steunwieltjes i.g.st. en bruikbaar tot leeftijd van 5 à 6 jr. Vraagprijs € 45,00. Bevr. bij Snijders Schuttersveld 24, Achel. Tel. 0032 11 802204.

Te koop wegens verhuizing: een zeer goede in nieuwstaat verkerende Liebherr diepvrieskist type GTS 2623, energielabel A++ en een inhoud van 245 liter. Zeer zuinig en stil! Prijs € 115,00. Tel.0031 6 53727302 in Budel-Schoot. Te koop: grote huisvuilzakken gemeente Hamont-Achel aan € 10,00 p/rol. (aankoopprijs gemeente is € 16,50 p/rol ). Elke rol bevat 13 grote zakken, nog bruikbaar tot 31-03-2013. Bevr. bij Snijders, Schuttersveld 24, Achel. Tel. 0032 11 802204 Te koop: bureautafel met stalen frame 80 x 75 cm. Tel. 0031 495 495519

Spelregels: Alleen voor particulieren. Opgeven via deze bon of per e-mail (info@hacweekblad.eu). De HAC-jes zijn gratis tot een verkoopbedrag van 250 euro. Aan commerciële advertenties of aan

advertenties waarin de vraagprijs hoger is dan 250 euro zijn kosten verbonden. Inleveren voor dinsdag 16.00 uur. Bij gebrek aan ruimte kan het gratis HAC-je een editie later worden geplaatst.

Zondag 28 maart Lenteconcert in de Walburg t.v.v. Kom Op Tegen Kanker met optreden van ‘GeBaK’ met Koen In ‘t Ven. Een hartverwarmend concert door vier Noord-Limburgse rasmuzikanten. Aanvang: 14.30 uur; deuren open om 13.30 uur. Speciale plaatsen voor rolstoelen. Inkom: € 7 t.v.v. K.O.T.K. Kaartverkoop: Rina Theuwen, Jeugdstraat 7 te Hamont 0032 11 621177. Een organisatie van Jeugdstraat; Wielerclub; Jeugdraad; Hamont-Achel. Iedereen is welkom!

Te koop: mooi leren vest met opdruk Nickelson, mt. XL kleur zwart. Prijs € 50,00. tel.nr. 0031 6 11460759 te Budel.

Wilt u ook een activiteit laten opnemen in deze agenda? Stuur dan een e-mailtje naar: info@hacweekblad.eu

Maandag 22 februari: actieve meditatie van 20.00 tot 22.00u. €7,50. Info: i.jacobsbeckers@ gmail.com of tel. 0031 495 496373 of 0031 6 23849080. U bent van harte welkom ! Goed tehuis gezocht voor 2 Amerikaanse bulldogs. Teefjes, 6 jr. Moeten samen weg, zijn zusjes. Tel. 0031 6 47828623 Verzamelaar van Budels Bier zoekt spullen van het limonademerk Favoriet en Quick Up zoals glazen, etiketten, kratten, flessen. Andere spullen van de brouwerij zij ook welkom. Tel. 0031 495 494579. BudelSchoot. Uw niet-commerciële zoekertjes (=HAC-jes) zijn GRATIS! Zie de invulbon hiernaast.


HAC Weekblad

PAGINA 11 In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart 2010 leest u op deze pagina regelmatig de standpunten van de politieke partijen van Cranendonck op een stelling van HAC Weekblad.

Ga stemm op 3 m en aart 2010!

Gemeenteraadsverkiezingen

De derde stelling van HAC Weekblad: “De gemeente Cranendonck moet haast maken met de aanleg van een glasvezelnetwerk om de digitale ontwikkelingen bij te blijven en om de informatievoorziening voor burgers en bedrijven te waarborgen.” CDACranendonck J.M. de Werdt cranendonck.cda.nl De burgers en zeker de jongere generaties hechten steeds belang aan nieuwe en bredere communicatiemogelijkheden. Een belangrijk deel hiervan vindt plaats via draadloze systemen. Het overgrote deel vindt echter plaats via de kabel. De functionaliteit van de kabel is de laatste jaren enorm uitgebreid en zal in de toekomst verder uitgebreid worden. Diensten als internet, gemeentelijke informatie voorziening en dienstverlening, bellen, tv en radio zal steeds meer via deze kabel gaan verlopen. Dit betekent dat er in de nabije toekomst overgestapt zal moeten worden naar een glasvezelnetwerk omdat de huidige kabel voor wat betreft capaciteit en snelheid niet meer zal voldoen. Een goed functionerend glasvezelnetwerk is dan ook van groot belang om de digitale ontwikkelingen bij te blijven en de informatie en communicatie aan onze burgers en bedrijven te waarborgen. Op dit moment loopt er een onderzoek waaruit de behoeftes op dit vlak in Cranendonck, in beeld worden gebracht. De aanleg, onderhoud en exploitatie van een glasvezelnetwerk is een commerciële activiteit die niet bij de gemeente maar bij commerciële partijen thuishoort. Zij kunnen samen met het bedrijfsleven voor de inwoners de financiële haalbaarheid bepalen. De taak van de gemeente is het om aan de invulling hiervan positief mee te werken op o.a. het gebied van procedures en vergunning verlening. Hierbij is haast niet het juiste woord maar het is duidelijk dat de gemeente alles binnen haar mogelijkheden moet doen om ook op dit vlak bij te blijven. CDA-Cranendonck- Jac de Werdt.

ZEKER NU

Voor een snelle digitale informatievoorziening van de gemeente naar burgers en bedrijven is glasvezel van essentieel belang. Zelfs in de zorg kan in de toekomst een 24 uurs zorgdienstverlening mogelijk gemaakt worden door glasvezel. ELAN vindt dan ook dat de gemeente Cranendonck de aanleg van glasvezel moet stimuleren. De gemeenteraad heeft vorig jaar besloten dat er dit jaar stappen moeten worden gezet om dit mogelijk te maken. Uitgangspunt moet hierbij zijn dat het een “open netwerk” moet worden waar meerdere providers gebruik van kunnen maken en niet één partij een machtspositie krijgt. De gemeente Cranendonck moet hierbij niet weer de fout maken die het in het verleden heeft gemaakt bij het aanleggen van de kabel. De meeste bewoners van het buitengebied zijn hier niet op aangesloten. Het was voor de kabelaars commercieel niet interessant genoeg om deze aan te sluiten. De inwoners van het buitengebied zijn hierdoor afgesloten van belangrijke informatiestromen. ELAN vindt dat als er glasvezel wordt aangelegd iedereen in de gemeente hetzelfde behandeld moet worden. De gemeente Cranendonck moet er dan ook voor zorgen dat iedereen in onze gemeente (ook de inwoners van het buitengebied) kunnen worden aangesloten op glasvezel! Namens politieke vereniging ELAN, Patrick Beerten www.elancranendonck.nl

VVDCranendonck Sjaak den Breejen Fractievoorzitter vvdcranendonck.nl

Deze vraag is al uitgebreid in de raadsvergadering van afgelopen december aan de orde geweest. Dit naar aanleiding van een verzoek van het college om 25.000 euro ter beschikking te stellen om te onderzoeken of er voldoende draagvlak aanwezig is om deze investeringen door een derde partij te zijner tijd te laten doen. Wij hebben als VVD, met de fracties van ELAN, CDA en Nieuw Cranendonck, daar voor gestemd. Cranendonck Actief en de PvdA hebben toen tegengestemd met voor hen blijkbaar moverende redenen. Op dit moment is het netwerk in onze gemeente zodanig dat met de huidige te realiseren snelheden we zeker niet kunnen spreken van een achterblijven. Dat wij over zullen moeten gaan naar glasvezel om in de bekende vaart der volkeren mee te gaan, staat ook buiten kijf. Dit om ook klaar te zijn voor toekomstige ontwikkelingen van de zorg (o.a. domotica). De aanleg en exploitatie van het netwerk moet overgelaten worden aan het bedrijfsleven. De gemeente stelt het pakket van eisen vast en bewaakt dat het netwerk aan de eisen voldoet. De gemeente moet daarin zeker niet financieel participeren. Op basis van de ervaringen van enkele andere gemeenten in Brabant heeft een gedegen aanpak de voorkeur boven een (te) snelle aanpak. Bert Manders, Raadslid VVD

ELAN PatrickBeerten elancranendonck.nl

Partij vande Arbeid Frits vander Wiel cranendonck.pvda.nl Onze gemeente loopt inmiddels twee jaar achter op HeezeLeende. In plaats van haast te maken en samen op te trekken met onze buurgemeente, heeft het huidige college eind vorig jaar een bureau opdracht gegeven te onderzoeken of er in onze gemeente wel voldoende draagvlak is voor breedband. Onzinnig, vinden wij, want dat levert alleen maar tijdverlies op. De PvdA vindt het nu van het hoogste belang, dat iedereen in Cranendonck die dat wenst zo spoedig mogelijk toegang krijgt tot breedband. Met ‘iedereen’ bedoelen we dan huishoudens, bedrijven en instellingen. Elk van deze drie doelgroepen zal er op zijn eigen wijze gebruik van maken, bijvoorbeeld de combinatie telefoon-TV-internet voor huishoudens, domotica/ patiëntbewaking voor zorginstellingen, internetonderwijs voor scholen, dataverkeer en communicatie voor bedrijven. Daarbij moet er goed op gelet worden welke diensten via zo’n netwerk aangeboden kunnen worden en tegen welke prijs. Het is niet de taak van de gemeente om zelf zo’n breedbandnetwerk aan te leggen: er zijn genoeg bedrijven die dat voor hun rekening willen nemen. En dus ook niet om te onderzoeken of daar draagvlak voor is. Waar de gemeente daarentegen wèl voor moet zorgen is dat we een open netwerk krijgen met maximale keuzevrijheid tegen minimale gebruikskosten. Dus een netwerk waarop een veelvoud van diensten door meerdere providers aangeboden wordt. Het aantal mogelijke aansluitingen op een glasvezelnet in onze gemeente is te laag voor netwerkbedrijven om Cranendonck al binnen een paar jaar aan de beurt te laten komen. Daarom is samenwerking met de andere A2-gemeenten absoluut noodzakelijk als we hier op korte termijn toch zo’n breedbandnet aangelegd willen hebben. Zo zou de PvdA de belangen van onze burgers en bedrijven behartigd willen zien! Frits van der Wiel

CranendonckActief! Hanneke Balk cranendonckisvanjou.nl

Nieuw Maarheeze Harrie Hoeben

Ten eerste: de stelling is onjuist. De gemeente Cranendonck heeft niet eens de bevoegdheid om een glasvezelnetwerk aan te leggen. Dat recht hebben alleen publieke partijen. De gemeente kan hooguit meewerken indien er zich partijen zoals Reggefiber (een bedrijf dat in Brabant in verschillende plaatsen al glasvezelnetten heeft aangelegd zoals in Nuenen, Eindhoven en Mierlo) zich aandient. Ten tweede: het is een misvatting wanneer gedacht wordt dat er geen glasvezel ligt in Cranendonck. Het netwerk van UPC bijvoorbeeld is vergaand “verglaasd”. Alleen het laatste stuk tussen eindverdeelkast en huisaansluiting is nog “ouderwetse” coax. Maar ook het KPN netwerk is tot en met de wijkcentrales glasvezel. Ten derde: het is een misvatting dat het digitale walhalla er komt als ieder huis zijn glasvezelkabel heeft. De recente problemen in Mierlo laten dat zien. De technologie is simpelweg nog te jong voor een massale uitrol. Glasvezel is “sexy” en werkt daarom als stroop op een politicus die, niet gehinderd door kennis van zaken, wil scoren.Cranendonck Actief! laat zich liever leiden door feiten. Ons standpunt is dat wanneer er een publieke partij zich aandient in Cranendonck, de gemeente deze aanvraag positief tegemoet zou moeten treden. De huidige DSL en CATV netwerken hebben meer dan genoeg capaciteit om glasvezel geen prioriteit te geven. Cranendonck heeft wel belangrijker problemen. Jammer daarom dat een onzer huidige wethouders onlangs een extern onderzoek heeft laten uitvoeren à € 24.000,- naar de noodzakelijkheid van glasvezel… Da’s weggegooid geld geweest.

Nieuw Maarheeze heeft mogelijk als enige Politieke Partij in haar verkiezingsprogramma daar een duidelijk standpunt over ingenomen, het is een profijtbeginsel voor en bij alle bedrijvigheid. Zie onderstaande alinea uit ons Programma:

Cranendonck Actief!

Harrie Hoeben, Nieuw Maarheeze - Lijst 6

Glasvezelnet; Profijtbeginsel voor alle bedrijvigheid! Nieuw Maarheeze wil versneld inzetten op aanleg van het veel snellere datanetwerk naar bedrijventerreinen en het buitengebied. Bedrijven hebben uit zakelijke overwegingen belang bij een snel, goed en betrouwbaar datanetwerk. Achteraf liggende bedrijventerreinen en het buitengebied kunnen in dit geval eens als eerste aan de beurt komen omdat het leidingnet via deze buitengebieden Cranendonck binnenkomt. De aanleg van een dataverkeerscentrale kan daarbij overwogen worden in samenspraak met de diverse aanbieders. Door het zeer snel toenemende dataverkeer en het steeds groter worden van de bestanden komen de grenzen van de huidige data centrales in beeld. In veel gemeentes is het glasvezelnetwerk al jaren in gebruik, Cranendonck heeft hier duidelijk een inhaalslag te maken. Het MKB en de Agrarische sector zijn de motor van de economie voor Cranendonck en dataverkeer is een belangrijk communicatiemiddel daarbij. Zeker ook voor jonge startende bedrijven voor of bij bedrijvigheid aan huis, is werken van huis uit niet te doen bij trage verbindingslijnen. Uiteraard moet je het aanleggen van een glasvezelnet in Cranendonck niet uitstellen, nergens voor. Nieuw Maarheeze is ervoor om het glasvezelnetwerk prioriteit te geven ook in deze tijd van economische stilstand. De bedrijven moeten “up to date” zijn als de economie weer aantrekt en als dat gebeurt niet op achterstand gesteld zijn ten opzichte van ondernemers in andere gemeentes die wel beschikken over een snel en betrouwbaar datanetwerk. Veroudering kun je niet tegenhouden, vernieuwing wel! Het gaat om onze eigen inwoners en onze plaatselijke leefomstandigheden! Grijp in: ga stemmen op 3 maart 2010!


HAC Weekblad

REGIO - Over de oorsprong van carnaval is al veel gepubliceerd. Wetenschappers en geschiedvorsers bestrijden elkaar hierover. Minder is er gepubliceerd over de herkomst van de plaatsnamen die tijdens het zotheidsfeest gebruikt worden. Tekst: Evert Meijs Rijdend door de regio tref je rond carnaval op Brabants grondgebied een scala van alternatieve plaatsnaamborden aan, waardoor je –of je wilt of niet- tijdens de carnavalsdagen geconfronteerd wordt met de alternatieve ‘way of life’ in al zijn facetten. Nader onderzoek van de afgelopen weken leverde veel informatie op over de herkomst van de carnavalsplaatsnamen. Denk niet dat iedere gemeentevoorlichter of elke voorzitter van een carnavalsvereniging precies weet waaróm zijn dorp of stad die aparte naam heeft tijdens vastenavond. Uiteindelijk was het toch de moeite waard om in het verspreidingsgebied van deze Weekkrant en omliggende plaatsen eens een studie te verrichten naar de herkomst van alternatieve plaatsnamen. Vanaf de A van Achel tot de V van Valkenswaard. Verbaasd Al snel blijkt dat de carnavalsnamen wel in Nederland gebruikt worden, maar niet in België. Waarom dat verschil? Niemand kon het me verklaren. Ook waren velen aan Vlaamse kant verbaasd dat in Nederland carnavalsnamen gebruikt werden. Aan Nederlandse kant keek men net zo verwonderd op toen men hoorde dat België geen alternatieve namen gebruikt, zo vlak voor de vastentijd. Daarom maar eens gekeken naar de Nederlandse dorpen in de regio. Vaak heeft de plaatsnaam het achtervoegsel ‘gat’. Dit is een vernederend en kleinerend woord voor dorp op stad. Met carnaval is toch alles andersom? Achterstevoren? Tegendraads? Spottend?

Achel: geen aparte naam. Bergeijk: Teutengat. Teuten waren handelsreizigers die in de middeleeuwen in deze streek woonden. Zij trokken te voet tot ver over de landsgrenzen om hun waar aan de man te brengen. Bocholt: geen aparte naam. Borkel en Schaft: Mulkgat.

Plaatsnamen met carnaval Deze naam herinnert er aan dat hier lange tijd een melkfabriek stond. Bovendien herinnert de naam mulk aan het melkproduct dat werd vermengd met brood. Deze delicatesse wordt telkenjare nog aangeboden bij carnavalsactiviteiten.

Budel: Bokkenriek. Een inwoner van Budel (Buul) werd vroeger al Buulder Buk genoemd, of Buulder Bok. Er was al een liedje “Buulse bokken kunnen slokken.” Budel werd daardoor het Bokkerijk genoemd, of Bokkenriek in dialect.

Budel-Dorplein: Heiknuuterrijk: Een kneu wordt in Budel-Dorplein wel heiknuuter genoemd maar dat is een beetje toeval. omdat het mooi klinkt. Veel belangrijker is het eerste gedeelte Hei. Dor-Plein werd vroeger de Hei genoemd, omdat het voor de vestiging van de zinkfabrieken puur hei (de Lozerheide) en moeras was. Trouwens in Altweerterheide heet de carnavalsclub ook de Heiknuuters, want Altweerterheide werd vroeger in Weert ook de Hei genoemd. Knuuter klinkt mooi en vanwege heiknuuter heeft men voor die naam gekozen. Dorplein bestaat in de volksmond uit de oude en de nieuwe hei. Een Heiknuuter is bovendien een zangvogeltje. daarom is het logo van de carnavalsvereniging ook een Heiknuuter. Heeze: Kraaienland. Geen nadere informatie beschikbaar.

Budel-Schoot:Toeterland. Meer dan 100 jaar geleden kwamen de Weertenaren naar de markt in Budel. Geregeld werd er dan gevochten. Tijdens één van deze gevechten werd “een toeter” in beslag genomen. De Weertenaren hadden deze altijd bij zich. Zij op hun beurt namen de vlag van de Bulanders in beslag. Van dit gebeuren staat nog een aandenken op de Geuzendijk (provinciepaal). Deze gebeurtenis is terug te zien in de oude vlag van Budel: hier staan enkele toeters op afgebeeld.

Casteren: Het Bollemeppersgat. De inwoners van Casteren zijn de bollemeppers en de bollemepperinnekes. De naam is ontstaan in begin jaren zeventig toen de voetballers en de korfballers samen de koppen bijeen gestoken hebben om een vereniging op te richten. Cranendonck: Voor Cranendonck is geen carnavalsnaam beschikbaar. Sinds 1997 is Cranendonck een verzamelnaam: een samensmelting, en omvat thans Budel, Budel-Dorplein, Budel-Schoot, Gastel, Maarheeze en Soerendonk. Dommelen: Brouwersgat. In dit dorp woonden en wonen nog steeds bierbrouwers. Zij fabriceren het bekende Dommelsch Bier. Nog dagelijks wordt in de brouwerij rijkelijk bier gemaakt.

Duizel: Zwetsland: Geen nadere informatie beschikbaar.

Gastel: Pintewippersrijk. 56 jaar geleden werd in Gastel een carnavals vereniging opgericht. Er werd toen een wedstrijd uitgeschreven voor een naam voor de vereniging. Toen werd dit gewonnen door mevr. Tonny van Cranenbroek met de naam Pintewippers. In carnavalstijd drinkt men graag een glas bier, een pint en dat pint wippen de inwoners in hun keel’ Dus de naam Pintewippers was geboren. Sinds die tijd heet het dorp Pintewippersrijk.

“d’n Blaos” genoemd wordt .

Lommel. geen aparte naam. Luyksgestel: Stekkegat. Het Stekkegat is afgeleid van de Stekkeraopers. In vroeger dagen werden de mensen die de takken (stekken) voor de mutserds (takkenbossen) bij elkaar raapten ‘stekkeraopers’ genoemd. Bakkers stookten de ovens met deze takkenbossen, mutserds genaamd.

Maarheeze: Muuzegat. Sinds 1969 heet de carnavalsvereniging ‘de Muuzevangers’. De heilige Gertrudis van Nijvel is patroon van de parochie en zij wordt aangeroepen tegen mollen-, ratten- en muizenplagen. Vandaar dat zij ook de patrones van de muizenvangers is.

Neerpelt: geen aparte naam.

Netersel: ’t Hupke. Netersel heet tijdens de carnavalsdagen, ’t Hupke. Men is hieraan gekomen omdat Netersel een kleine gemeenschap is. Het dialectwoord ‘hupke’

Hamont: geen aparte naam. Hoogeloon Lappelekkursland. Kaulille: geen aparte naam. Leende: Blaosdonk. Is afkomstig van het woord ‘blaas’ . Op het uiteinde van de kerktoren staat een grote bol die in de volksmond:

PAGINA 12

betekent ‘hoopje’, ook wel ‘n klein beetje’. Reusel: Narrendonk. Voor de carnavalsnaam hebben de inwoners destijds hun suggestie(s) vooraf kunnen inleveren. Een commissie van wijze heren heeft besloten dat Reusel met carnaval Narrendonk gaat heten. Narren zijn uiteraard de komieken, de fratsenmakers, en een donk is een hoger gelegen plek in een laaggelegen gebied.

Soerendonk: Roesdonk. De roerdomp is vaak in het moerasgebied ‘Het Goor’ te vinden. Aangezien iedereen in Soerendonk in een roes leeft, (het omgekeerde van soer), werd gekozen voor de variant roer(domp) en roes(donk). Roesdonk en ‘De Roesdonkers’ is een omkering van (een deel van) de naam Soerendonk; carnaval is het feest van de omgekeerde wereld... Sterksel: Osserijk. De carnavalsvereniging heet CV De Ossedrijvers. Deze benaming is direct verbonden aan de wijze waarop in Sterksel vroeger het land werd bewerkt, er werd nl. gebruik gemaakt van de os. Degene die de os leidt is een ossendrijver. In het dorp is een standbeeld van de Os zeer prominent aanwezig op het kerkplein. Deze os is door de carnavalsvereniging geschonken aan het dorp, en is inmiddels het beeldmerk van Sterksel. De inwoners van Sterksel zijn Ossedrijvers en Ossedrijverinnekes.

St. Huibrechts Lille: geen aparte naam. Valkenswaard: Striepersgat. De sigaar heeft altijd ’n belangrijke rol gespeeld in Valkenswaard. Een handeling uit de sigarenindustrie is het striepen. Het dekblad werd hierbij ontdaan van de hoofdnerf of steel. Vaak was dit striepen het werk van dames. De steel werd vaak gebruikt om luizen en ander ongedierte uit de vogelkooi te weren. Heeft u een aanvulling op dit artikel? Laat het ons weten via info@hacweekblad.eu


HAC Weekblad

PAGINA 13

NIEUW IN HAMONT

FOTOSTUDIO EYECATCHER HAMONT Locatie en studio fotografie | Bruidsreportage | Communiereportage | Reportagefotografie | Bedrijfsfotografie | Productfotografie | Fotografencollectief | Beeldretouche

Capture Your Moment LOZENWEG 9 | 3930 HAMONT | 0499-755897 | WWW.FOTOSTUDIOHAMONT.BE | EMAIL: STUDIO@FOTOSTUDIOHAMONT.BE

Imagestudio eye-catcher: perfecte combinatie van fotografie, ontwerp en realisatie HAMONT-ACHEL – Imagestudio eye-catcher is de enige in de regio die in vrijwel alle opdrachten wat betreft fotografie en de bewerking daarvan voorziet. eye-catcher is dan ook allesbehalve een standaard fotozaak. Zaakvoerder Erik de Brouwer ontwerpt en bouwt ook websites en zet complete campagnes op touw. De kracht van Imagestudio eye-catcher is de combinatie van fotografie, ontwerp en realisatie van visitekaartje tot campagnes en alles wat daartussen zit. In de tien jaar dat eye-catcher bestaat heeft De Brouwer slechts zelden een opdracht niet aangenomen. Iedereen kan bij hem terecht voor de meest uiteenlopende zaken. Klanten zijn zowel particulieren die bijvoorbeeld een bruidsreportage of een mooi canvasportret van het gezin willen als bedrijven die een fotoreportage van hun producten wensen. De ontwerper met in totaal meer dan vijfentwintig jaar ervaring zet vanaf de eerste fase allerlei pro-

jecten op touw. Particulieren en bedrijven komen met een idee bij hem voor bijvoorbeeld een fotoreportage. Samen met de klant bespreekt hij wat het mooiste zou zijn en geeft een aantal mogelijkheden. Vervolgens schiet hij de foto’s en bewerkt ze zodat de kleuren van de reportage perfect op elkaar afgesteld zijn. Tot ze als het ware een geheel vormen. Daarbij komt de vakkundige kennis van ‘image retouch’ van pas. Beelden kunnen geoptimaliseerd en aangepast worden naar wens van de klant. Of het daarbij gaat om een enkel campagnebeeld of complete series die in lijn gezet moeten worden, Imagestudio eye-catcher heeft de vakkennis in huis. eye-catcher heeft twee vestigingen: in Hamont en in Riethoven. In Hamont staat de professioneel uitgeruste fotostudio en in Riethoven bevindt zich de studio waar de beelden worden bewerkt. Hoewel Erik de Brouwer een eenmanszaak runt, heeft hij contacten met een breed scala aan freelancers met allemaal hun eigen specialiteiten.

Copyrighters, webdesigners, en tal van fotografen met allen hun eigen bekwaamheid. Daarbij werkt eye-catcher op locatie. Foto’s van bedrijfswagens, bruidsparen en mode. Je kunt het zo gek niet bedenken. Afhankelijk van de opdracht stuurt eye-catcher een gespecialiseerde fotograaf. Hoewel het spectrum aan mogelijkheden dat allround fotografie eye-catcher biedt moeilijk te omschrijven valt, is het op te delen in drie hoofdonderdelen: fotografie, websites en campagnes. Fotografie Imagestudio eye-catcher staat voor ‘allround fotografie’. Dat betekent dat het bedrijf gespecialiseerd is in alle facetten van het vak. Studiofotografie en locatiefotografie, van mensen, dieren, voorwerpen en mode. Maar ook reportages, actie-shots en outdoor. De afdrukken zijn haarscherp met perfecte kleuren, in balans met licht en schaduw. De foto’s worden geschoten op hoge resolutie voor het beste resultaat.

Zoals aangegeven kan dat beeldmateriaal geleverd worden in alle denkbare vormen: brochures, magazines, posters, advertenties, autobelettering, canvasprints en websites. Maar u kunt bij eye-catcher ook een huisstijl voor bijvoorbeeld uw bedrijf laten ontwerpen. Geef het onderwerp en de locatie door dan bezorgt eye-catcher u een ruime keuze aan foto’s op DVD, vrij van rechten. Eigenlijk zijn pasfoto’s het enige wat eye-catcher niet maakt. Websites Geheel op maat ontworpen websites. Met altijd de vernieuwende en innovatieve inslag van de creativiteit vaneye-catcher. Op wens van de klant zoekt eye-catcher naar frisse looks, overzichtelijke navigatie, passende kleuren en een pakkende uitstraling. Daarvoor kan eventueel op maat gefotografeerd worden. Sites kunnen in HTML en Flash opgebouwd worden, of een combinatie daarvan. Na het bepalen van de ingrediënten voor uw site bouwt een van de

partners van eye-catcher met behulp van de nieuwste programma’s een professionele site. Door een goed geprogrammeerde CMS, gebruikmakend van MySOL-Database is het mogelijk voor de klant later eventueel zonder veel technische kennis documenten en gegevens op de site te plaatsen. De websites draaien op snelle webhosting, met voldoende emailaccounts, webruimte en bandbreedte. Campagnes opzetten Imagestudio eye-catcher heeft ook veel ervaring met het opzetten van campagnes en projecten. Aan alles wordt gedacht. Er wordt een huisstijl voor de campagne bedacht, folders ontworpen en gedrukt, een website gemaakt en wat nog meer nodig mocht zijn. De partners kunnen de folders, posters of brochures in de beste kleurresultaten voor u in grote of kleinere oplage leveren. Vanaf het concept tot het eindproduct geeft de klant aan wat hij wil en vervaardigt eye-catcher het. Het product is het resultaat van samenwerking.


HAC Weekblad

De grote optocht van Budel Op dinsdag 16 februari vindt weer het hoogtepunt plaats van het Budels Carnaval. Nu al is bij de organisatie bekend dat er een geweldige stoet door Budel zal trekken van individuele deelnemers, kleine en grote groepen en indrukwekkende wagens. Er zijn nu al 67 startnummers aangevraagd. De optocht vertrekt stipt om 13.30 uur vanaf Café De Bellevue aan de Maarheezerweg. Van daar trekt de optocht via de Dr. A. Mathijsenstraat, Markt, Nieuwstraat, Cranendoncklaan naar de Rubenslaan. Daar wordt de optocht ontbonden. De organisatie doet een klemmend beroep op alle mensen en bedrijven die aan de route wonen en werken om geen auto’s aan de straat te parkeren of door familie en vrienden te laten parkeren. Geef de optocht de ruimte! De uitslagen van de juryrapporten worden na afloop van de optocht bekend gemaakt in Discotheek Energy aan de D.v.Baarsstraat. De prijsuitreiking zal plaats vinden vanaf 19.00 uur. Helemaal nieuw dit jaar is de mogelijkheid om de optocht te bewonderen vanaf een tribuneplaats op de Markt. Voor

De wagen van de Flausmause van 2009 5,00 euro kan er een zitplaats met een prachtig uitzicht op de optocht bemachtigd worden. Bovendien ontvangt iedereen die vanaf de tribune de stoet wil volgen ook nog een consumptie. De opbrengsten komen volledig ten goede aan de optochtdeelnemers. De organisatie vraagt bijzondere aandacht voor deelnemer nummer 21. Dat is de wagen die de collectanten begeleidt. Het is name-

lijk absoluut noodzakelijk om geld op te halen voor de deelnemers aan de optocht. Zij staan ieder jaar voor steeds hoger oplopende kosten. De optocht trekt ruim twee uur lang voorbij. Twee uur lang genieten van al die indrukwekkende creaties. De organisatie rekent op twee euro per persoon. Voor alle duidelijkheid: niemand is verplicht om een duit in het zakje te doen maar dat zou wél mooi zijn.

Geweldige Kinder Bonte Avond Heiknuuters BUDEL-DORPLEIN - Zaterdag 6 februari stond de Kinder Bonte Avond van de Heiknuuters op het programma. Maar liefst 18 optredens met zo’n 140 kinderen hadden zich aangemeld. Om 17.00 uur werd de Kinder Bonte Avond officieel geopend. Nadat de presentatrices Jip en Neeltje en de swissen Thijmen, Thijs en Tim waren voorgesteld kon het feest beginnen. Traditiegetrouw werd Jeugdprins Roel en Jeugdprinses Yony met de jeugdraad van elf onder de goede begeleiding van Boerenkapel de Heikneuters naar het podium geleid. Als eerste waren de Dancing Diamonds. De dames brachten een mooie gardedans. De kinderen van groep 1 van de St.Andreasschool brachten hun Sjoe Sjoe wa song. Ze kregen de hele menigte op de vloer. Dansgroep Turnlust was met twee groepen ook dit jaar weer sterk vertegenwoordigd. Ook waren er diverse jeugdcarnavalsgroepen. Dit jaar werd CV De Snotneuzen gesplitst, in een jongens- en een meidengroep. Groep 2 van de St.Andreasschool bracht vervolgens het lied Molletje Molletje, een leuke creatie dat met de hulp van ouders leuk werd neergezet. Ook Kwek en Kwak waren van de partij en hadden met hun stokjes

MAARHEEZE - Als het gaat over carnaval in Mares dan gaat het ook over Ut Toeternietoe. Deze groep is elk jaar zeer enthousiast en draagt op vrijwel alle activiteiten haar (muzikaal) steentje bij. Voor de 22e keer gaat dat dit jaar gebeuren en omdat 22 jaar een bijzonder jaar is in de carnaval wordt het dus ook jubileren bij Ut Toeternietoe.

Kabouters op de kInder bonte avond een leuk kinderlied ingestudeerd. gingen dit jaar als echte vrienden Ook de dansgroepen De Toeter- het podium op en brachten weer drupkes en De Toetermegjes wa- een goed verzorgd nummer. Als ren bij de Heiknuuters. CV Lotoch- laatste waren de klasgenootjes tochochus deed de polonaise, live van jeugdprins Roel aan de beurt. gezongen, in z’n achteruit. Het lied Ze zongen een zelf geschreven was sfeervol en goed gezongen. lied. De Kinder Bonte Avond werd De presentatrices hadden ook een afgesloten, nadat alle artiesten op dans ingestudeerd. Nog een ande- het podium waren verschenen. re groep, CV Ketels, zong live het Met het Heiknuuterlied werd daarReigerlied. De kinderen van groep na de polonaise in gang gezet. 3 en 4 van de St.Andreasschool Aansluitend namen Joske en Lieswaren omgetoverd tot kabouters ke het over en zorgden nog twee en zongen samen het dwergen- uur voor kinderplezier. De Bonte lied. Floor Burnin’ is een groepje Avond commissie kan terugkijken jongens die met spectaculaire be- op een geslaagde Kinder Bonte wegingen een mooie show neer- Avond en dankt alle vrijwilligers, zette. Heel stoer. Cas, Mika en Tom artiesten en sponsoren.

AVOC-Nieuws

PAGINA 14

Bart Goyens “man of the match” in de wedstrijd tegen Booischot (nr. 8) met verder op de foto met nr 3 Bjorn Hilven en 13 Bjorn De Greef. HAMONT-ACHEL - De wedstrijden tegen Bouwel en Booischot leverden 6 punten op, waardoor AVOC er in de rangschikking in 1e Nationale A toch iets beter voor komt te staan. Bjorn De Greef werd na de wedstrijd tegen Bouwel verkozen tot Man van de Match. Bart Goyens deed hem dat zondag na in de wedstrijd tegen Booischot. Tijdens de wedstrijd tegen Bouwel, was het grote doel vooral punten scoren. Bouwel, onder leiding van coach Van Huffel, treedt aan met Jens Daelemans, Jurgen Masschelein, Steven Van Reeth, Bram Auwers, Sven Woestenborghs en Niels Van Dijck met libero Roel Deckers. Robin Moens stuurt Jens Gemels, Bart Goyens, Wim Jehoul, Peter Kellens, Bjorn Hilven, Bjorn De Greef en libero Koens Brouns het veld in. In de eerste set hielden de ploegen elkaar in evenwicht, maar een fout van Bouwel zorgde voor de 25-20 stand. In de tweede set en met Jens Gemels aan opslag werd er meteen een 3-punten kloof gemaakt. Bij 16-10 was de set eigenlijk al gespeeld, maar bij 19-13 drukte Bjorn Hilven nog eens hard af: 4 scores op rij waarvan 2 op een counter op de lastige opslagen van Jens Gemels. Tenslotte scoorde Bjorn De Greef van achter de 3meter-lijn het setpunt: 25-13. In de derde set startte Bouwel weer met de beginopstelling van de eerste set. AVOC reageerde wat zwak op het eerste fluitsignaal en stond meteen 1-3 achter. Nadat coach Moens ze wakker had geschud, kwam AVOC weer aan de leiding. AVOC speelde de set vervolgens goed uit. Bij AVOC Achel kwamen Steven Vranken, Bart Janssen en Michel Marien in.

AVOC-Booischot Zondagmiddag 15.30 uur startte er een volleybalwedstrijd in Achel in Sporthal De Koekoek. Er waren veel trouwe supporters en de tribune zat helemaal vol. Voor de ploeg Booischot traden Kevin Bogaerts, Stijn Debecker, Joris Bock, Raf Vekemans, Dries Vekemans en Marijn Claes aan. Voor AVOC moesten Jens Gemels, Bjorn Hilven, Wim Jehoul, Bart Goyens, Peter Kellens, Steven Vranken en libero Koen Brouns de eer hoog houden. In de eerste set ontstond er al snel een verschil van 3 punten, door Peter Kellens en Bjorn Hilven. Die voorsprong werd stelselmatig uitgebouwd. Sterke opslagen, een goed geplaatst blok en fouten bij Booischot zorgden voor een comfortabele 25-13 setwinst; het setpunt werd gescoord door Bjorn Hilven. De tweede set leek voor Booischot op een ramp uit te lopen, want Jens Gemels floatte AVOC in een beurt door naar 10-1. Maar de set was nog niet helemaal gespeeld, want Booischot kwam terug. En hoe! Onder impuls van Boogaerts kwam Booischot tot op 2 punten. Het was Bjorn Hilven die samen met Wim Jehoul de 2520 eindstand op het bord blokte. De derde set was enkel nog een formaliteit, zeker nadat AVOC met Jens Gemels aan opslag uitliep naar 4-0. De definitieve genadeslag werd uitgedeeld door Peter Kellens aan de opslag, nadat hij die zelf eerst had teruggehaald. Van 8-3 naar 13-3, door onder andere 2 aces. Via 17-9, 20-10 en 2311 kwam de setwinst in zicht. Kris Jehoul, die was ingekomen scoorde naar 24-12 en Bjorn Hilven blokte de tipbal van Booischot af: 25-12.Bij AVOC Achel kwamen ook nog Bart Janssen, Kris Jehoul en Michel Marien in.

Café Toeternietoe en 22 jaar Ut Toeternietoe Naast de 22ste optocht wordt het jubileum iets bijzonders en dat vindt plaats in Café Toeternietoe XL. XL niet alleen om dat het een groots feest wordt maar ook omdat Café Toeternietoe drie dagen lang “in touw” is. Zaterdagavond is de specta opening om, ja wel, 22 uur met “vuurwerk” en een whaw! show van onze muzikale buren Que Mas Fun Orchestra (uut Buul).

Zondagmiddag na het Koppienbal verder met een kindermatinee met clown Bovo, beroep: loltrapper. Nadat het bedtijd is voor deze categorie, mogen alle 16 plussers van Mares laten horen hoe zingen en bier drinken gecombineerd moet worden tijdens een echte biercantus. Sinds JC Harlekijn dit een keertje heeft voorgedaan weet heel jong Maarheeze wat

een biercantus inhoudt. Maandag is dan de dag met het enige echte Café Toeternietoe. Met dit jaar een doorlopende receptie van 22 voor acht tot 22 na acht. Daarna begint de show met een hoog XL gehalte. Tommy Cooper, Demis Roussos, The Big Mama’s en Rex Dildo hebben toegezegd om de show te komen stelen en natuurlijk “kumt er wer

enne BuuteMaresBinneMins bi-j”. Ook XL: het bier voor de grootste drinker is dit jaar helemaal GRATIS. Natuurlijk met live muziek van Kreuk&Deuk orkest Ut Toeternietoe, met een goeie pot bier en met een bak(kes) kaas&worst wordt het weer een “moi fisje” en op een andere locatie: dit jaar wordt de XL tent (letterlijk) aan Café ‘t Huukske geplakt.


HAC Weekblad

KFc Hamont 99-Wijchmaal 0-0 HAMONT-ACHEL - In vergelijking met vorige week stond er een heel ander elftal aan de aftrap: Roy Willems, Kevin Quinten en Daan Truijen waren er weer bij. Tim Van Daal ontbrak wegens schorsing. Met de terugkeer van deze titularissen hoopten de supporters van KFC dan ook op een goede wedstrijd maar ze kregen een zwakke eerste helft te zien, waarin KFC enkel in het derde kwartier wat combinatievoetbal liet zien. Toch zijn het de bezoekers die het dichtst bij een treffer kwamen maar Kristof Houben (39’) noch Kevin Tielen (45’) kregen de bal gekadreerd. Na de rust ontsnapte KFC aan een achterstand: een misser in de verdediging bezorgde Bart Boes vrije baan maar thuiskeeper Marnick Emmers gooide zich gepast in diens voeten (49’). In de 65e minuut dweilde Andy Leynen de rechterflank af maar keeper Hulsmans lag gepast in de korte hoek. Vijf minuten later kropen de bezoekers door het oog van de naald toen Daan Truijen een gemeten

KFC Hamont kon niet winnen van Sp. Wijchmaal steekpass van Kevin Quinten langs de bezoekende doelman plaatste. Een ter hulp gesnelde verdediger werkte echter de bal op de lijn weg. De ingevallen Jan Van Gemert trapte, met nog een kwartier te spelen, op doel, maar de keeper Hulsmans ging weer goed plat. Goalie Marnick Emmers moest nog een keer ingrijpen bij een kopbal van Bert Neyens (82’), hij

kon de bal met de vingertoppen tegen de paal deviëren. Zo eindigt de wedstrijd die geen winnaar verdiende op een terechte 0-0.

PAGINA 15

Succes voor SAcn en HAK NEERPELT/HAMONT-ACHEL Sporting Atletiekclub Neerpelt en De Hamonter Atletiekclub (hak) zijn de beste veldloopclubs van Limburg. Met maar liefst 8 eindoverwinningen en 20 podiumplaatsen kunnen de SACN en de HAK zich de beste veldloopclubs van Limburg noemen. In Tessenderlo werden er vorige zondag veel leden van SACN gehuldigd tijdens de veldloopkampioenschappen. Zo wonnen bij de jeugd Kooij Kiani Dazlyn (benjamin) en Joas Gijbels (benjamin). Jorne Vanherk werd provinciaal kampioen bij de pupillen. En ook Martijn Schepers (scholier) en Johan Stinckens (master) wonnen hun wedstrijd.

SACN-heren Ook de SACN heren liepen hun beste Limburgs veldloopkampioenschap ooit! Evenals bij de dames stonden er veel SACN-heren ook op het podium. Een overzicht van de prestaties van de jonge jongens en de minder jonge jongens: Goud: Johan Stinckens, Martijn Scheepers, Jorne Vanherk, Joas Gijbels. Zilver: Erik Gerits, Jonas Cleymans. Brons: Francis Vande Bergh, Tim Stessens. En er waren er nog veel meer die net niet op het podium belandden! Nogmaals iedereen een dikke proficiat. Voor deze prachtige SACN kampioenschappen Meer info op de SACN website www.sacn.be

Scheidsrechter Jorissen toonde in totaal zeven keer geel en ondanks dat het geen schoppartij was, waren ze allemaal terecht. Ruud Van Samang bracht zijn gele teller op drie en mist zo de carnavalsderby in Lille.

Jeugdhandbal in Hamont-Achel HAMONT-ACHEL - Om het handbal een betere bekendheid te geven, richtte de Vlaamse Handbalvereniging (VHV) in samenwerking met de Stichting Vlaamse Schoolsport (SVS) en onze eigen handbalclub Hades, in september een handbalweek in, voor alle Hamont-Achelse scholen. Elke leerling vanaf het derde tot het zesde leerjaar kreeg één uur handbalinitiatie onder leiding van gediplomeerde lesgevers. Aansluitend volgde er een heus handbaltornooi met maar liefst 21 ingeschreven ploegjes in sporthal “De Koekoek” in Achel, en een reeks van 3 gratis initiatielessen in sporthal “De Posthoorn” in Hamont. Dat handbal fijn is, wordt gemerkt aan het aantal nieuwe leden. Maar liefst 14 jongens en meisjes, waaronder 4 pupillen en 10 welpen, sloten zich bij onze handbalclub aan. Wil jij ook graag deel uitmaken van onze club, kom dan eens een kijkje nemen op onze trainingen. Iedereen is steeds van harte welkom. Ook de heren, die vroeger reeds

Op de foto staan de juniors,seniors en masters van SACN en HAK bij de dames. Van links naar rechts: Frieda Hendrikx (goud), Marlot Maas (zilver), Kristel Daems (zilver), Elianthe Didden (brons), Margo swinnen (goud), Lieve Palmans (goud), Jill Janssen (zilver) en Paula Verhees (zilver).

ZPK zwemt solowedstrijd Op de voorste rij van links naar rechts: Jirte,Anke,Angelo, Isa, Marthe en Julie. Op de achterste rij: An, Jill, Semko, Tim, Nicky en Wim. speelden, en de draad opnieuw willen opnemen, zijn welkom om mee te trainen met de kadetten. Onze trainingsuren zijn: De Welpen (2de tot 5de leerjaar) trainen op woensdag van 17.00 tot 18.30 uur in sporthal De Posthoorn en op donderdag van 18.00 tot 19.00 uur in de sportschuur van Hamont-Lo. De Pupillen (6de leerjaar en 1ste middelbaar) trainen op dinsdag van 18.00 tot 19.30 uur in sporthal De Posthoorn en

op vrijdag van 17.00 tot 18.30 uur in de sportschuur van Hamont-Lo. En ook de Kadetten (4de en 5de jaar middelbaar) trainen. Ze doen dit op maandag en woensdag van 19 tot 20.30 uur in sporthal De Posthoorn. De dames provinciaal (vanaf 15 jaar) trainen op woensdag van 19.00 tot 20.30 uur in sporthal De Posthoorn en op vrijdag van 20.30 tot 22.00 uur in De Posthoorn. Voor meer info hadeshandbal@gmail.com.

Afgelopen zondag organiseerde ZPK Budel de vierde solowedstrijd van het seizoen in het eigen Zuiderpoortbad. Bij ZPK Budel namen 14 zwemmers/zwemsters deel aan deze wedstrijd, wat goed was voor 36 persoonlijke starts. Joëlle Versteegen, Demi Achten, Jelle Achten en Bart van den Heuvel verbeterden hun tijd op de 100 meter vrije slag. Voor Bart van den Heuvel was het extra feest, want hij behaalde met zijn eindtijd ook nog de Brabantse zomerlimiet. Op de 100 meter wisselslag zwommen Bart Snel en Stan van den Heuvel beiden een flink persoonlijk record. De 100 meter rugslag betekende ook voor Cheyenne Melis en Joëlle Versteegen een verbetering van hun persoonlijk

record. En ook Bart van den Heuvel en Jelle Achten wisten op de 200 meter vrije slag een mooi persoonlijk record neer te zetten. Op deze afstand wist Jelle Achten de grootste verbetering van de wedstrijd binnen te halen. Tenslotte werd de 100 meter schoolslag gezwommen. Deze afstand was goed voor  vier persoonlijke records, gezwommen door Jolien van Samang, Joëlle Versteegen, Bart Snel en Stan van den Heuvel. In totaal sneuvelden er 14 persoonlijke records gedurende de wedstrijd. Een goede prestatie en ook al liep het voor sommigen niet naar wens, de volgende keer zal het ook hen lukken.

SPORT - ScORES -PROGRAmmA’S -UiTSLAGEn VV AcHEL PROGRAmmA 12-02

19.30 uur Kaulille FC - Junioren (U21) 20.00 uur Reserven (E) - H. Wijshagen

VV AcHEL PROGRAmmA 13-02

12.30 uur FC Helson Helchteren B - Miniemen (U13)

VV AcHEL PROGRAmmA 14-02

10.00 uur Kadetten (U15) - Bocholter VV 10.00 uur Kaulille FC B - Duiveltjes B (U8) 10.00 uur Kaulille FC - Duiveltjes A (U9) 10.00 uur FC Eksel - Scholieren (U17) 15.00 uur H.Wijshagen - Eerste elftal Programma kan wegens omstandigheden nog wijzigen.Meer info op: www.achelvv.be

PROGRAmmA KFc HAmOnT 99 12-02 19u00 Kadetten A - SK Bree PROGRAmmA KFc HAmOnT 99 13-02 10u00 Duiveltjes A + B - GS Beek 10u00 Duiveltjes E - Un Overpelt Lommel 10u00 Miniemen B - Bregel Sp 10u00 Beloften B - KVK Beringen 10u00 Lutlommel VV - Junioren 10u30 P Houthalen - Preminiemen A + B 11u00 Dames - DV Borgloon 11u00 E Genenbos - Miniemen A PROGRAmmA KFc HAmOnT 99 14-02 13u30 W Koersel - Duiveltjes C + D 15u00 Sp Lille - 1° ploeg

ZAALVOETBAL HAmOnT-AcHEL 07-02

ZAALVOETBAL HAmOnT-AcHEL

Sport

ZAALVOETBAL BUDEL

Rumba-Hageheide ...................................... 17-1 Kissen-DBW Street ...................................... 6-13 Squadra Utd.-Orca......................................... 0-0 Goodfellas-CSC3 ............................................ 0-0 Busselkes-Schuurmans ................................. 1-2 Klok-Garage Steensels .................................. 8-5

Programma voor zondag 21 februari: 18.00 uur Achel: Squadra Utd.-Garage Steensels 18.00 uur Hamont: Kissen-Goodfellas 19.00 uur Achel: Busselkes-Hageheide 19.00 uur Hamont: Klok-DBW Street 20.00 uur Achel: Schuurmans-Orca 20.00 uur Hamont:Rumba-CSC3 Meer informatie op www.rzvha.be Uitslagen maandag 8 februari: Café Quincy-JDW Fijnmetaal ...................7-8 n.s. ZVV P. Steensels-Stevens-Bout Boys .............. 3-4 Van Hunsel & Govers-Aann.bedrijf P. Beerten 2-5 ABC Hekwerk-Aann.bedrijf Hegge................. 5-9

ZAALVOETBAL BUDEL

In verband met carnaval wordt maandag 15 februari niet gevoetbald. Het programma van maandag 22 februari : 18.30 uur: Lammers Beton-Casa Nostra 19.25 uur: ZVV Aannemer. Hegge-ABC Hekwerk 20.20 uur: Tjeu van Horne-van Hunsel & Govers 21.15 uur: ZVV Final Touch-Auto Vlassak 22.10 uur: Upstairs / Mulder Hekwerk-St.Jans Gasthuis RC GGZGasthuis RC GGZ Meer informatie op www.bzk-budel.nl


HAC Weekblad

PAGINA 16

DAAMS Kwaliteit, vers en veel voordeel! Geldig van donderdag 18 t/m zaterdag 20 februari

Shoarma vlees Mora Varkenssaté, kipsaté of Kookgemak Alle smaken Uit de diepvries

3.99-4.19

kilo kilo 4.98

Doos 600 gram

Stoof3.99 lappen

Tortilla chips, Tollers, Grillers of 3 Street mix 2.07-2.55

2.3.20 3. 5. 1. 99

Nestlé All stars mini mix kilo 7.35

49

kilo

Zak 475 gram

van € 6.39 Met gratis IJsknuffelzegel vóór

GEL

IJSKNUFFELZE

van € 9.98 Met gratis IJsknuffelzegel vóór

GEL

IJSKNUFFELZE

4 stuks 99 pak89

3 zakken à 70-165 gram naar keuze

Met gratis IJsknuffelzegel

Bavaria Pils Jupiler Bier op=op! 6-pack op=op!

WorstenVOOR broodjes vóór

GEL

IJSKNUFFELZE

1.

00

2.

49

blikjes van € 3.21 vóór

Gratis IJsknuffels Spaar ze nu alle 7! Schnitzels

_

ongepaneerd

Zo spaart u de IJsknuffels eenvoudig bij elkaar:

1.89 _ Spaar ze nu alle 7!

• Tot en met 27 februari 2010 krijgt u bij elke €10,- aan boodschappen* een IJsknuffelzegel. EL EL IJSKNUFFEL ZEG IJSKNUFFEL ZEG Bij elke € 10,- aan boodschappen* krijgt u een IJsknuffelzegel. • Met 10 IJsknuffelzegels kunt u al een Wekelijks krijgt u bij 6 actie-artikelen een extra zegel. EL IJSKNUFFEL ZEG gratisMet IJsknuffel uitzoeken. allemaal. 10 IJsknuffelzegels kunt Spaar u al eenze gratis IJsknuffel uitzoeken.

1.

TIP VAN FRANK! Aluminiumfolie heeft twee verschillende kanten; een glanzende en een matte kant. Hollandse trostomaten Ze hebben beide een andere Los, per 500 gram functie. De glanzende kantJohma Saladeschotel Ei, huzaren, refl ecteert de warmte en de Lipton rundvlees VOORde warmte Thee matte kant3 slaat of zalm Alle smaken de koeling op. Dus als uw gerechten Uit 4.35-4.98 1.79-2.19 kilo 3.98 warm 3 pakjes gehouden moeten à 20 zakjes Schotel worden, 400 gram naar keuze pak het in folie met de zijde naar buiten Met gratis Metmatte gratis IJsknuffelzegel toe. Gerechten die koel be-IJsknuffelzegel waard moeten blijven met de glanzende kant naar *Met uitzondering van niet toegestane artikelen. buiten toe. Het werkt echt! Gesneden Groetjes en tot ziens snijbonen Panklaar in de winkel! Zak 400 gram

3.

00

1.

GEL

IJSKNUFFELZE

59 GEL

IJSKNUFFELZE

liter 2.66

Met gratis IJsknuffelzegel

2.

49

3.99

vóór

Bavaria Pils longnecks blister op=op! 10 flesjes

2.

60

x25 cl van € 5.20 vóór

0.99 _ _ 10 verse, grote gehaktballen 69

0.

3.

1100 gram (kant-en-klaar)

Uitslag Kampioenschappen 1. Maud 2. Kim 3. Lars 1.79

GEL

IJSKNUFFELZE

Beleef het verschil.

2.99 _

7.

49

van € 7.89 vóór

2 VOOR

2 flacons à 750 ml naar keuze

_

Frank

van € 8.99 vóór

Komkommer Per stuk

Lenor Wasverzachter Alle varianten 5.98

3.

99

kilo

49

Spaar ze allemaal!

STU PRIJSNT !

krat 24 flesjes

_ _

De spelcomputer is gewonnen door:

Bovenstaande personen zijn benaderdDisney om hun prijs te Funfruit komen ophalen. Conférence peren Veel uitzoekplezier gewenst Bakje 4 stuks met de speelgoedcheque!

P15-2

0.99

Zespri Kiwi’s Green Los, per 500 gram

49

_

1.49 _ Eugene Emmers uit Hamont

0.99

Van harte gefeliciteerd!

Geldig van maandag 15 t/m zaterdag 20 februari

Rond brood Wit, tarwe of fijn volkoren Voortaan altijd 3 halen = 2 betalen 2.97 1.98 3 hele broden naar keuze

3 HALEN 2 BETALEN

2 VOOR

Queens Pangafillets Uit de diepvries

3.49

2 zakken à 600 gram Krat 24 flesjes à 30 cl

2 VOOR Koffiepads Alle smaken

2 zakken à 36 stuks naar keuze

5.14

3.

99

Palm, Jupiler of Warsteiner Maximaal 6 kratten per klant Bijv. Warsteiner Krat 24 flesjes à 25-30 cl

KRAT

9.

99

Wij verkopen geen alcohol aan klanten jonger dan 16. Nog geen 20 jaar? Laat je legitimatie zien!

07/10 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

11.69

www.plus.nl

2 VOOR Hamburgers Naturel

2 voordeelpakken à 5 stuks

5.98

6.28

5.

00

Edet Toiletpapier Soft of lotion Bijv. Soft

OP=OP Pak 12-16 rollen

7.95

5.49 www.plus.nl

PLUS MARJON EN MARTIJN DAAMS Parallelweg 1B 6023 BA Budel-Schoot tel. 0031 495 499019

maandag t/m donderdag 08.00 t/m 20.00 uur vrijdag 8.00 t/m 21.00 uur zaterdag 8.00 t/m 20.00 uur

HAC Weekblad week 06 2010  

HAC Weekblad, hét weekblad voor Hamont-Achel en Cranendonck.

HAC Weekblad week 06 2010  

HAC Weekblad, hét weekblad voor Hamont-Achel en Cranendonck.