Page 1

HAMONT · ACHEL · BUDEL · MAARHEEZE · SOERENDONK · GASTEL · BUDEL-SCHOOT · BUDEL-DORPLEIN · Vrijdag 22 januari 2010 · 2e jaargang nr. 03 · oplage 14.550 · www.hacweekblad.eu · tel. 0032 11 757201

PAG. 8: Bouw station Maarheeze gestart

PAG. 9: Koninklijke onderscheiding voor Bert Verhees

PAG. 12: Daan I is nieuwe prins Carnaval

PAG. 14: Drie jubilarissen bij SV Budel

PAG. 14: De vele projecten van kunstenares Hilde Sools

Sint Andreasschool weer springlevend BUDEL-DORPLEIN – Basisschool Sint Andreas in Dorplein zit in een stroomversnelling. Een aantal jaar geleden werd door het leerlingentekort nog getwijfeld over het bestaansrecht. Maar tegenwoordig is Sint Andreas weer springlevend: het aantal leerlingen stijgt, in een dependance aan het schoolplein krijgen kinderen uit het asielzoekercentrum (azc) les en met de introductie van de Skoolmate, een mini laptop, loopt deze school zelfs voorop in de regio. Door Wesley Hegge Kleurrijk Grenzend aan het schoolplein staat het witte gebouw van “Kleurrijk”. Vluchtelingkinderen uit het verderop gelegen azc leren daar de Nederlandse taal en maken kennis met onze cultuur. “In de pauze spelen ze samen met de leerlingen van de Andreasschool”, vertelt de 36-jarige directeur Mario van Och, die sinds anderhalf jaar aan het roer van de basisschool staat. “Door het contact met de Dorpleinse jeugd leren ze de taal sneller. Aan de andere kant

leert de jeugd van hier omgaan met andere culturen.” Zijn aantreden viel samen met de heropening van azc en hij kreeg de vraag voorgelegd of vluchtelingkinderen onderwezen zouden kunnen worden op zijn school. “Ik heb overlegd met de leerkrachten en ouders. Zij hebben het vertrouwen uitgesproken en sinds februari vorig jaar staat “Kleurrijk” naast de school waar kinderen uit onder meer Somalië, Irak en Armenië les krijgen.” Zo ook de 8-jarige Karekin uit Irak.

Leerlingen kunnen sinds de herfstvakantie werken met de zogeheten ‘Skoolmate’, een mini-laptopje. Hij zit fanatiek rekensommen te maken. “Dat vind ik het leukst”, zegt hij in bijzonder goed Nederlands. “Binnenkort ga ik in Boekel wonen, in een huis.” Karekin en

zijn ouders hebben een huis toegewezen gekregen en zal Kleurrijk verlaten. De vluchtelingkinderen komen en gaan, omdat ze vaak niet zeker zijn van hun toekomst

in ons land. Maar Karekin prijst zich gelukkig, hij hoeft niet terug naar het land waar hij zoveel nare dingen heeft meegemaakt. Lees verder op pagina 2.

Jakob Beks brengt theatermonoloog in De Walburg HAMONT-ACHEL - Op zaterdag 23 januari staat Hamontenaar en televisiegezicht Jakob Beks op het podium van De Walburg. Hij brengt er zijn onemanshow ‘Pech, maar…’ waarin hij de draak steekt met de pech van andere mensen. Deze acteur, bekend van zijn rollen in series als FC De Kampioenen en Thuis, heeft een groot gevoel voor humor, iets wat hij zeker zal meenemen naar De Walburg. Door Jana Poukens Jakob Beks combineert al jaren zijn beroep als acteur voor Vlaamse televisieseries en films met bezigheden in de theaterwereld. Op televisie verscheen hij reeds in verschillende series, soms voor een langere tijd zoals in de VTM serie ‘Bex & Blanche’, soms slechts eenmalig, zoals in ‘Vermist’ en miniserie ‘Jes’. Hij neemt ook kleinere filmrollen voor zijn rekening. Zo verscheen hij als leraar metaal in ‘Ben X’ en als commissaris in ‘Blinker en de blixvaten’. Deze 58-jarige acteur werkt ook actief mee

in vooraanstaande theatergezelschappen zoals Het Gevolg en Blauwe Maandag Co. Op zaterdag 23 januari 2010 stelt Beks zijn grappige theatermonoloog voor in Cinema De Walburg. Het is een unieke kans om deze acteur in zijn geboortestad te zien optreden en dus zeker de moeite waard. De voorstelling begint om 20.30 uur.

Acteur Jakob Beks treedt zaterdag 23 januari op met zijn onemanshow ‘Pech, maar…’ in De Walburg in Hamont-Achel

Uitvaartcentrum Bex begrafenissen - crematies Rouwkamers dag en nacht toegankelijk voor familie.

0031 46 4395707

Onderscheidend Vernieuwend Grensoverschrijdend

Watertorenstraat 12 · 3930 Hamont ✆ 003211 441010 - 0032 475 469515


HAC Weekblad

PAGINA 2

Sint Andreasschool weer springlevend Uitreiking cultuurprijzen Vervolg van voorpagina Zijn klasgenootjes die wachten op duidelijkheid over hun toekomst leren de komende jaren gewoon verder over de Nederlandse taal en cultuur. “Volgende week starten ze met carnaval”, zegt juf Rosie die al tien jaar ervaring heeft in het lesgeven van anderstalige kinderen. “Net zoals ze sinterklaas en kerst erg leuk vonden, denk ik dat carnaval ook in de smaak zal vallen.” Skoolmates In het hoofdgebouw van de basisschool zitten twee leerlingen van groep acht al vroeg voor een klein laptopje. “Wat zijn jullie aan het doen?” vraagt juffrouw Cindy. “Iets opzoeken op wikipedia”, antwoorden de jongens uit groep acht. De juf kijkt goedkeurend naar het scherm en legt uit dat leerlingen sinds de herfstvakantie kunnen werken met de zogeheten ‘Skoolmate’. “Het is een minilaptopje waar kinderen van groep vijf tot en met acht individueel mee aan de slag kunnen. Het scherm kan alle kanten op draaien zodat de leerkracht gemakkelijk kan meekijken. Behalve in Dorplein, werkt ook een school in Sterksel ermee.” Zo’n twee uur per dag zitten de leerlingen achter hun Skoolmate waarop ze rekensommen op hun eigen niveau maken. “Stel dat een leerling problemen heeft met vermenigvuldigen, dan kan hij op zijn Skoolmate daarop oefenen, terwijl een ander kind juist het de-

Leerlingen van Kleurrijk en Sint Andreas spelen tijdens de pauze samen. len van getallen kan verbeteren. Het is onderwijs op maat.” Maar juffrouw Cindy benadrukt dat dit niet ten koste gaat van de klassikale lessen. “Het is niet de bedoeling om hen in de ICT te krijgen”, lacht ze. “De leerkracht blijft het belangrijkste. Ze leren nog gewoon lezen, schrijven en rekenen zoals gebruikelijk. De Skoolmate komt pas tevoorschijn als ze zelf aan de slag gaan.” Toekomst Andreas De vernieuwingen op de school waren van grote noodzaak. “Toen ik hier directeur werd, was het vijf voor twaalf”, zegt Van Och. “Er zaten erg weinig kinderen op school en we hadden te maken met negatieve publiciteit. Het was de laatste kans om de school weer levend te krijgen.” Dat is goed ge-

lukt, het aantal leerlingen is gestegen van 39 naar 52. De eerste drie groepen tellen volgend schooljaar gemiddeld tien kinderen. Met de kinderen van Kleurrijk meegerekend is het nog drukker op de speelplaats met 82 leerlingen in totaal. Door de komst van deze kinderen heeft de school subsidie binnengehaald om de speelplaats op te knappen, hiervoor is met de hulp van ouders een ‘pannaveldje’ aangelegd. Van Och wijst dan ook op de grote betrokkenheid van ouders en vrijwilligers met de school. “Je merkt dat de school leeft in Dorplein, mensen helpen mee om er een succes van te maken. Dit geeft het schoolteam veel energie om er de schouders onder te blijven zetten en deze positieve lijn verder door te trekken!”

HAMONT-ACHEL - In 2010 zal het stadsbestuur, in nauwe samenspraak met de Stedelijke Cultuurraad, voor de derde maal in de geschiedenis de Cultuurprijzen Hamont-Achel uitreiken. In de afgelopen periode werden de Cultuurprijzen Hamont-Achel uitgereikt aan: Neel Jansen, Stefan Boonen, Jeugdfanfare Kempenbloei, Roeland Hendrikx, Schola Cantorum en de Koninklijke Fanfare Kempenbloei. Met deze prijzen worden personen of een groep/vereniging, beloond die op cultureel vlak een bijzondere prestatie met aantoonbare weerklank in of voor Hamont-Achel hebben geleverd. De twee cultuurprijzen kunnen worden uitgereikt aan: • één persoon ouder dan dertig jaar of een groep/vereniging waarvan de meeste leden ouder dan dertig zijn, op de voorwaarde dat deze persoon of groep/vereniging haar woonplaats heeft of had in onze stad, • één persoon jonger dan dertig jaar of een groep/vereniging waarvan de meeste leden jonger zijn dan dertig, op de voorwaarde

dat deze persoon of groep/vereniging haar woonplaats heeft of had in onze stad. De laureaten krijgen elk een kunstwerk en een oorkonde. Dit kunstwerk is van de hand van een Hamont-Achelse kunstenaar. Hoe kandidaten voordragen? Elke inwoner, groepering of vereniging van Hamont-Achel kan, mits een duidelijk gemotiveerd advies, kandidaten voordragen die een daadwerkelijke culturele prestatie in of voor Hamont-Achel hebben geleverd. Uitgesloten zijn in dit verband die kandidaten die een sportieve prestatie hebben geleverd omdat zij eventueel gelauwerd kunnen worden via de stedelijke sportraad. Kandidaturen kunnen ingediend worden via de dienst vrije tijd, t.a.v. Björn de Waal, Stad 40, 3930 Hamont-Achel. Vóór 1 maart 2010 dienen alle kandidaturen binnen te zijn. De cultuurprijzen zullen tijdens een feestelijke bijeenkomst worden uitgereikt op vrijdagavond 16 april 2010 in de Posthoorn te Hamont om 20.30 uur. Voor deze feestelijke bijeenkomst wordt u nu reeds van harte uitgenodigd.

Schaatskampioenschap

Expertisecentrum voor comapatiënten OVERPELT - Het Revalidatie en MS Centrum Overpelt is door de Vlaamse Overheid erkend als expertisecentrum voor comapatiënten. Al vanaf de start in 1975 biedt het ziekenhuis medische behandeling, verpleegkundige zorg, psychosociale begeleiding en revalidatie aan (ex-)comapatiënten. Dankzij deze erkenning beschikt het ziekenhuis thans over vijf expertisebedden die extra gefinancierd worden om het zorgaanbod nog beter af te stemmen op deze patiëntendoelgroep. Het Revalidatie & MS Centrum is gekend om de zorg, behandeling en begeleiding van MS-patiënten. Samen met de woonzorgcentra Immaculata in Overpelt en Herfstvreugde in Genk biedt het ziekenhuis ook gespecialiseerde opvang voor personen met MS in een vergevorderd stadium van hun ziekte. Daarnaast is het centrum gespecialiseerd in de revalidatie van patiënten met andere aandoeningen van het zenuwstelsel en functiestoornissen van het houdingsen bewegingsapparaat. Met de erkenning als expertisecentrum voor comapatiënten wordt het zorgaanbod van het Revalidatie & MS Centrum verder uitgebreid. Continuïteit in de zorg door samenwerking Het zorgtraject van een comapatiënt start in de regel in een alge-

Bert Groenen stuurde deze foto van de Cranendonckse Schaatskampioenschappen op 13 januari 2010.

Het Revalidatie- en MS Centrum te Overpelt meen ziekenhuis. Afhankelijk van de mate van revalideerbaarheid vindt vervolgens in een expertisecentrum voor comapatiënten een gespecialiseerde multidisciplinaire revalidatie en reactivering plaats. Deze actieve opvang is beperkt in de tijd, maximaal 6 maanden. Tevens vindt in het expertisecentrum de voorbereiding plaats van de terugkeer naar huis of naar een zorgstructuur voor aangepaste langdurige opvang. Coma-zorgnetwerk Met de erkenning van het Revalidatie & MS Centrum als expertisecentrum voor comapatiënten beschikt de provincie Limburg thans over twee gespecialiseerde centra: het Jessa Ziekenhuis – Campus Sint-Ursula in Herk-de-Stad voor de regio Zuid-West Limburg

en het Revalidatie & MS Centrum in Overpelt voor de regio NoordOost Limburg. Samen met de algemene ziekenhuizen in de regio en de gespecialiseerde langdurige opvangmogelijkheden voor comapatiënten in de woonzorgcentra Sint-Anna in Beringen en Heiderust in Genk en in de voorzieningen van vzw Stijn, wil het Revalidatie & MS Centrum een coma-zorgnetwerk uitbouwen. Zo’n netwerk is van belang om zorg op maat te realiseren én continuïteit in de zorg te garanderen voor comapatiënten. Ook de samenwerking met huisartsen, thuiszorg en mantelzorg is in dat kader essentieel. Zo kan de gepaste zorg worden geboden op het juiste moment, op de juiste plaats en met de juiste middelen.

Nieuw bestemmingsplan Duurzaam Industriepark CRANENDONCK - Voor het industrieterrein Budel-Dorplein / Nyrstar wordt een nieuw bestemmingsplan in procedure gebracht. Het verouderde bestemmingsplan “Industrieterrein Budel-Dorplein” zal worden vernieuwd tot een modern bestemmingsplan, dat voldoet aan de eisen van deze tijd en waarmee de realisatie van het Duurzaam Industriepark Cranendonck planologisch mogelijk gemaakt wordt. De herziening van het bestemmingsplan voor het industriepark maakt onderdeel uit van de totale herziening van alle bestemmingsplannen van de gemeente Cranendonck. Het bedrijventerrein is gelegen in het zuidoosten van Budel-Dorplein en betreft het gehele gebied van Nyrstar en NedZink, inclusief

de klaarvijvers, residubekkens en een deel van de haven. Het voorontwerp bestemmingsplan bestaat uit een uitvoerige toelichting, de planregels en een verbeelding (plankaart). Daarnaast is er een globaal stedebouwkundig plan opgesteld waarin de uitwerking van het Duurzaam Industriepark Cranendonck wordt weergegeven. Het voorontwerp van het bestemmingsplan kan tot en met 4 februari 2010 worden ingezien aan de publieksbalie van het gemeentehuis in Cranendonck. Het plan ligt ook digitaal ter inzage op www.cranendonck.nl Tegen het ontwerp bestemmingsplan kan iedereen gedurende bovengenoemde termijn zowel schriftelijk als mondeling zijn inspraakreactie naar voren brengen.


HAC Weekblad

PAGINA 3 ARTSEN DOEN WETENSCHAPPELIJKE ONTDEKKING: HORMONEN verantwoordelijk voor OVERGEWICHT!

Elke week een wisselend compleet menu! Deze week:

Boerenkoolstamppot met worst en gebakken spek .......................€ 6,75 Stationsplein 1 · 3930 · 0032 496 736362

HAMONT

FISCAAL SPAREN

Mijn extra pensioen? Dat ziet er stralend uit dankzij mijn DVV-consulent. Fiscaal sparen bij DVV heeft inderdaad alleen maar voordelen

MARC BAETEN & CO NV 31376 cA – RPR TONGEREN 0443.086.201

l Fiscaa el* e Voord

Kerkstraat 12 • 3930 Hamont Breeerweg 16 • 3950 Bocholt 011/44.68.30 • www.ludwigthys.be

40%5%

tot

lent nsu n coft mij j i M gee

3,2

*Onder wettelijke voorwaarden en percentage afhankelijk van uw gemiddelde aanslagvoet. De financiële informatiefiche van de betrokken producten wordt u op eenvoudig verzoek overhandigd. DVV is een merk- en handelsnaam van DIB NV, verzekeringsonderneming toegelaten onder CBFA-nummer 0037, RPR Brussel BTW BE 0405.764.064 - V.U. Guy Roelandt, Livingstonelaan 6, B-1000 Brussel – NL 10/09

Tot ziens! Marjon en Jan

www.tlcbudel.nl of e-mail:s.vlassak@chello.nl gratis vrijblijvend consult ✆ 0031 6 40459295

!

UW

E NI

Open: dinsdag t/m vrijdag: 9.00 tot 12.00 en 13.30 tot 17.00 uur; zaterdag: 10.00 tot 16.00 uur. Zondag en maandag op afspraak • www.debabykraam.be

Thomas Watsonlaan 55 · Achel · ✆ 0032 11 757722 0031 6 52323359

Laatste ronde van de opruiming!

Vanaf woensdag 20 januari de gehele najaarscollectie

-70%

70% KORTING!

STEVENS Beeld, Geluid & Telecom

UW LED & LCD-TV ADRES !

ACTIEPRIJZEN!!!

In 95% de goedkoopste!!

m.u. van vingino en nieuwe collectie

Persoonlijke service/Deskundig advies

Tot ziens bij Puk & Muk!

Grootschoterweg 105-107 BUDEL-SCHOOT (NL) Tel. 0031 (0)495 49 36 16 www.stevensbudelschoot.nl

Nieuwstraat 14 · Budel ☎ 0031 495 494388 www.pukenmukbudel.nl

Raad op mensenmaat

et tevo ren t rde dee /10 to n a r 2 a 9 Geg van 1 1/200 1 13/

Ook voor uw satelliet-systeem • DVD Prijs-info niet telefonisch/per e-mail

Open: ma: 10-18u • di: 10-13u wo/do: 10-18u • vr: 10-20u • za: 10-17u

op mensenmaat Lees HAC Weekblad ookRaad online op www.hacweekblad.eu

Vakantiespecialist sinds 1993

Reis- en adviesburo

Riks de Jong

Ik was er al, voor u!

Kijk voor alle • Speciale Reizen • Rondreizen • Vliegtickets • Stedentrips • Last Minutes en Topaanbiedingen op www.riksdejong.nl !

Open: ma-za.10-17 u. Wij werken ook op afspraak...’s avonds en in het weekend!

riksdejong.nl • ✆ 0031 495 494908 • Anton Meurkensstraat 14 • 6021 LC Budel

MTB & RACE SPECIALIST

SOLDEN

Kortingen van 10 tot 50% op winterartikelen! Schoenen, kleding, handschoenen, overschoenen, trainers etc. EN NOG MEER ACTIES EN PROMOTIES. VOOR MEER INFO KIJK OP ONZE WEBSITE

WWW.BIKESHOPBOCHOLT.BE Uw verdeler voor: TREK - COLNAGO - RIDLEY - SEVENTY3 PINARELLO - KUOTA - ZANNATA - BATAVUS BikeShop Bocholt - Brogelerweg 62a - 3950 Bocholt Tel. 0032 89 462201

IS UW BAAN NOG ZEKER? TOE AAN IETS ANDERS? Wij zoeken ondernemende mensen die zelfstandig kunnen werken.

Parttime of fulltime (m/v) Lagere en hogere opleiding. Interne opleiding.

0032 494 171547

Voordelig naar de luchthaven, feestjes, uitstapjes, e.d. 1 adres...

TAXI GUIDO

Info: bel tijdens kantoortijden met

0031 495 492197

tel. 0032 473 240242 of 0032 11 663655

www.dgi.nu/ml

O P R U3 Ietages Mslaapvoordeel ING Diverse showroommodellen nu met kortingen van

20%

tot

60%

nu voor

Complete boxspring vlak: hoofdbord 2x box, 2x matras

van €1067

€795

Complete boxspring elektr.: hoofdbord, 2x elektr. box, 2x pocketmatras

van €2868

€1995

nu voor

nu voor

Seniorenledikant + elektr. bodem + 5 zone pocketmatras 90x200 van €793

€598

7 zones pocketveermatras 90x200

van €289

€189

van €49,95

€24,98

Partij dekbedovertrekken halve prijs bv. 140x200 Donzen dekbed bv. 140x200

nu voor

nu voor

nu voor

van €79

€59

Partij matrassen dekbedden, kussens, nu met kortingen van 20% tot 60%

slaapcenter

Verweijen

Dr. A. Mathijsenstraat 8 • Budel • 0031/495 49 13 97 • www.slaapcenterverweijen.nl


HAC Weekblad

Wachtdiensten Hieronder staat onder meer informatie over de bereikbaarheid van de hulpverleners in onze regio.

Hamont-Achel

Cranendonck

Dokters: Bel: 0032 11 666612.

Huisartsen: Bel de huisartsenpost: 0031 495 677677.

Tandartsen: Oproepnummer 0903 36950. Zaterdag, zondag en feestdagen: 9.00-18.00 uur (1,12 euro/min.)

Tandartsen: Kring Weert, Nederweert en Cranendonck. Bel in geval van spoedeisende hulp: 0031 495 460765. Het spreekuur is op zaterdag en zondag van 11.00-11.30 uur.

Apotheek: www.apotheek.be Tel: 0900 10500 (0,50 euro/min.) Zaterdag 23 januari: Apotheek Gijbels Stad 27, 3930 Hamont-Achel Tel. 0032 11 445132 Zondag 24 januari: Apotheek Remy Kaulillerdorp 20, 3950 Kaulille Tel. 0032 11 441151. Politie: Lokale politie HANO: 0032 11 440820. Bureau Neerpelt: Energiestraat 3, 3910 Neerpelt Bureau Hamont: Bosstraat 28, bus 1, 3930 Hamont-Achel Noodnummers Ambulancedienst alarmnummer: 112 Ambulance en brandweer: 100 Ziekenwagen: 100 (voor dringende en levensbedreigende interventies 24u/24u, 7d/7d) Ziekenwagen: 105 (voor niet-dringende interventie; elke dag van 8.00-16.00 uur) Politie: 101 Kinder en jongerentelefoon: 102 Antigifcentrum: 0032 70 245245. Rode Kruis Uitleendienst Mevr. Nelly van Vlierden, Kapelstraat 117, 3930 Hamont-Achel. Tel. 0032 11 445881. iedere dag van 9-11 en van 19.30-21 uur. http://hamont-achel.rodekruis.be Thuisverpleging De Eerste Lijn-West Limburg Tel. 0032 11 420424 Prov. Limburg en regio Diest Tel. 080062058 24u/24u, 7d/7d Wit-Gele Kruis Tel. 0032 89 300880 24u/24u, 7d/7d Vroedvrouwen Tel. 0032 89 300880 De belbus Bel 0032 11 850300

Apotheek Budel: Werkdagen van 8.00 tot 17.30 uur; zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur Apotheek Maarheeze: Werkdagen van 8.30 tot 18.00 uur; zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur Voor de dienstdoende apotheek buiten deze uren belt u: 0031 495 549720. Politie Cranendonck: Kijkakkers 37, Maarheeze. Tel. 0900 8844. Europees alarmnummer: 112. AED Locaties: www.aedcranendonck.nl Dorplein: Taxi Hompes, zijgevel Schoot: De Reinder, voorgevel Budel: Molenstraat 34, zijgevel Oude postkantoor, De Borgh, voorgevel Gastel: De Cranenhoeve, voorgevel Soerendonk: Café De Sport, voorgevel Maarheeze: Ereprijsstraat 20, zijgevel Dissel 80, zijgevel en Liac, voorgevel Verloskundigen José van Niel en Simone Pauëlsen zijn de verloskundigen in Cranendonck, tel. 0031 495 492244. U kunt de verloskundige ook via de portier van het St. Jans Gasthuis op laten roepen. Tel. 0031 495 572100. www.verloskundigenbudel-maarheeze.nl Kraamzorg Homecare Voor directe kraamzorg 24 uur per dag bereikbaar 0031 40 2064444 of Regiokantoor Cranendonck: Monique Vos, tel. 0031 495 518932. www.kraamzorg-homecare.nl ZuidZorg De Dam 1, 6021 KM Budel Tel. 0031 40 2308408. www.zuidzorg.nl Diabeteslijn 0031 33 4630566 of e-mail naar info@dvn.nl, voor alle vragen over diabetes ( ‘s nachts alleen noodgevallen).

Abdij-avond in Achelse Kluis HAMONT-ACHEL - De derde abdijavond gaat door op maandag 25 januari om 19.30 uur in de Achelse Kluis. Professor Jacques Haers spreekt dan over ‘Schepping, een gemeenschappelijk project’.

Wat betekent het geloof dat God Schepper is van hemel en aarde? Welke plaats heeft de mens in de schepping en welke rol speelt hij daarin.

Colofon HAC Weekblad Stationsstraat 41, 3930 Hamont-Achel. T. 0032 11 757201. E. info@hacweekblad.eu W. www.hacweekblad.eu HAC Weekblad niet ontvangen? Bel: 0032 11 757201. Inzendtermijn: dinsdag 16.00 uur. Verspreidingsdag: vrijdag.

Openingstijden: maandag: tot en met vrijdag: 08.30-12.30 en 13.30-16.00 uur. Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van deze uitgave worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij HAC Weekblad c.q. de betreffende auteur.

PAGINA 4

Een eenzame kerst? HAMONT-ACHEL - Meerdere malen kwam ik door de Thomas Watsonlaan en keek automatisch naar het nieuwe gebouwencomplex dat er uit de grond is verrezen, bij de bushalte. Hoewel de eerste sleutel afgelopen mei al werd overhandigd kreeg ik de indruk dat er slechts één gezin woont, op de eerste verdieping en vroeg ik mij af of zij een eenzame kerst gehad zouden hebben, zo helemaal moederziel alleen in zo’n groot complex van 18 appartementen. Dus aangebeld… Door Evert Meijs Een allerhartelijkste ontvangst volgde, door mevrouw Irma de Brouwer, die onmiddellijk koffie zette en meteen een rondleiding arrangeerde door haar nieuwe appartement. Fantastisch, zulke mooie woningen die zijn toegevoegd aan het woningarsenaal van Achel. De introductievraag was natuurlijk of het niet eenzaam was geweest om tijdens de feestdagen te wonen in zo’n royaal complex waar nog bijna niemand woont en nagenoeg alle appartementen nog te koop staan? Een wit Achel Irma begon te glimlachen: “Van de 18 appartementen zijn er toch al 11 verhuurd, verkocht of door huurkoop aan de man gebracht. Ik kan me voorstellen dat je denkt dat ik hier eenzaam woon, aangezien er zo veel borden ‘te koop’ aan de vensters hangen.” Ze vertelde dat het een pláátje was, toen ze deze week ’s ochtends door het raam naar buiten keek: Achel in het wit: alle daken en de kerktoren in combinatie met de verlichte sterren langs de weg. “Nee, van eenzaamheid heb ik helemaal geen last gehad, en er komt meer en meer beweging in dit complex. “ Voorheen stond op deze plaats de boerderij van Bormans en nu staat er Residentie Elise, een eigentijds appartementencomplex opgetrokken in

Irma de Brouwer - foto Evert Meijs steen, natuursteen en metaal en voorzien van een liftgebouw. Een mooie binnentuin geeft het geheel een gezellige aanblik. Gouden Dag De twee balkons bevatten grote spandoeken die aandacht vragen voor de appartementen. Speciaal hangen die bij Irma omdat haar appartement dient als ‘kijkwoning’ en iedere belangstellende kan hier terecht om de fraaie appartementen te bekijken. Het gesprek kreeg

een wending toen ze vol vuur vertelde over “gouden-dag.nl” , haar website over het veraangenamen van de oude dag voor inwoners van Achel. Dat zou een verhaal op zich kunnen worden. Zeker is, dat zij en haar kinderen géén eenzame kerst hebben gehad, en dat ze het goed voor heeft met de nieuwe bewoners van dit complex en met ouderen die zo graag in Achel willen blijven wonen.

De nieuwe appartementen in Achel - foto Evert Meijs

Met het Rode Kruis op vakantie De afdeling Cranendonck van het Nederlandse Rode Kruis biedt de mogelijkheid om van een vakantie te genieten aan mensen die een vakantie “op maat“ wensen. Is men deelnemer van zo’ n vakantie, dan voelt men zich snel thuis tussen de gasten waar men iets mee deelt. Dit kan zijn een chronische ziekte, een handicap of leeftijdsgenoten. Het Rode Kruis biedt vakanties aan voor de medemens, die niet meer zelfstandig op vakantie kan gaan. Op diverse locaties is er professionele hulp aanwezig om de juiste zorg te kunnen bieden. Enthousiaste vrijwilligers zorgen samen met de professionele hulp voor een onvergetelijke vakantie. De accomodaties van het Rode Kruis zijn IJsselvliedt in Wezep, de Valkenberg in Rheden. Dit zijn prachtige landgoederen. De boot

De boot Henri Dunant - foto Leo Schuitemaker J. Henri Dunant vaart ook elke week door de Nederlandse wateren. De afdeling Cranendonck organiseert, met behulp van een aantal vrijwilligers, een midweek voor Cranendonckse gasten die niet direct van veel zorg afhankelijk zijn. Er is wel zorg mogelijk. Zou u graag een dagje uit willen, dan is er nog een mogelijkheid

om van een dagtocht te genieten. Een kleine groep kan van een omgeving genieten waar u misschien nog nooit geweest bent. Bent u geïnteresseerd of hebt u vragen, kunt u contact opnemen met Joke Meurkens, 0031 495 591363 of met Karel van Steenbergen, 0031 495 492700.


HAC Weekblad

PAGINA 5

Erics Hairstyling

Lekker Hollands

Dames en herenkapsalon

Burg. Remmenstraat 9 · 6021 BK Budel Telefoon: 0031 495 497992

Heren knippen ......€ 14.50 Dames knippen.....€ 15.50

AF

ZO

SP

kookboek cadeau

't Routje 1 6024 BP Budel-Dorplein T 0031 495 51 84 82 E info@priveplan.nl I www.priveplan.nl

Winter Sparen bij SNS Regio Bank

RA

ND

ER

AK

!

Ook kunt u terecht voor kleuren, föhnen, watergolf, permanent Spaar nu € 500 of meer en krijg een kookboek cadeau. * Actieperiode van 14 december 2009 tot en met 15 februari 2010. Vraag naar de voorwaarden.

Openingstijden: dinsdag t/m donderdag van..........09.00-18.00 uur vrijdag van .....................................09.00-20.00 uur zaterdag van ..................................09.00-14.30 uur

ers aardbeving Haïti!

ZONDER AFSPRAAK!!! beving. Er zijn duizenden slachtoffers, de schade is enorm. ard nodig. Maak nu uw gift over.

10% KORTING op uw behandeling tegen inlevering van

Hippe, stoere merkkleding voor kids! hippekids.eu

. .

Giro555

Razendsnel in huis!

.

Den Haag

Postbus 2137 6020 AC Budel

S A M E N W E R K E N D E H U L P O R G A N I S AT I E S www.giro555.nl

Uw advertentie in

deze bon. 1 bon per persoon per behandeling.

HAC Weekblad?

Naam: .......................................................................... Adres: .......................................................................... Deze bon is ingevuld geldig t/m 13 februari. Graag tot ziens bij

Erics Hairstyling

t- Achel

Hét Esso station van Hamon

Lozenweg 32 3930 Hamont-Achel Tel. 0032 11 445091 www.umansvanhorne.be

E-mail naar: info@hacweekblad.eu

8-DAAGSE RONDREIS CAPPADOCIË van dinsdag 20 tot dinsdag 27 april €265,SPECIALE HAC-LEZERSREISAANBIEDING HALF PENSION-HOTEL p.p.

DAG 2

U begint de dag met een bezichtiging van de beroemde antieke stad “Perge“. Aansluitend rijden we naar Antalya, waar u onder andere een lokale “Turkse Markt“ bezoekt. Hier kunt u zelf ondervinden hoe het leven van alledag zich afspeelt. Op deze typisch oriëntaalse markt vindt u onder andere kruiden, specerijen, groente, fruit en misschien ook wel wat souvenirs. Verder brengen we een bezoek aan een betoverend mooie waterval. In de loop van de middag komen we aan in een juwelierscentrum, waar u de vervaardiging van handgemaakte sieraden kunt bekijken.

DAG 6

Op het programma staat vandaag een bezichtiging van het beroemde Romeinse theater ‘Aspendos’. Dit theater is één van de best bewaarde Romeinse theaters in de wereld. Na dit bezoek wonen we een leermodeshow bij. We sluiten de dag af met een boottocht. Deze tocht duurt tot aan de zee waar de rivier uitmondt. Op de rivier geniet u ook van een lunch. Drankjes zijn tegen betaling.

Na het ontbijt rijden we naar “Pasabag“. Hier is het dal van de Monniken en begint de wandeling die u naar “Zelve“ leidt. In Zelve bezoeken we 3 verschillende dalen, waarna we verder gaan naar het Witte Dal of het dal waar de beroemde kameel van tufsteen te zien is. Aan het einde van de middag staat een bezoek aan een tapijtknoperij op het programma. Diner en overnachting in Cappadocië.

Bijzonderheden; Rondreis is inclusief: Chartervlucht naar Antalya, bustransfers van en naar luchthaven, vervoer tijdens de rondreis, overnachting, verzorging op basis van halfpension (ontbijt en diner), begeleiding door een deskundige reisleiding!

Transfer naar de luchthaven van Antalya, gevolgd door de terugvlucht. Een verlenging in het strandhotel van 4 of 8 dagen is tevens mogelijk.

DAG 8

We rijden door de prachtige natuur terug naar de Turkse Rivièra, waar u geniet van een diner en overnachting.

Vandaag vertrekt u richting Cappadocië, deze regio kan in dit seizoen nog frisjes aanvoelen. U reist door het Taurusgebergte naar Konya en brengt een bezoek aan het ‘Mevlana Museum’. Mevlana wordt als één van de grote islamitische filosofen gezien. Hij is de oprichter van de orde van de dansende Derwisjen. In de Seltsjoekenperiode had deze orde vele aanhangers. Na het ontstaan van de Turkse republiek werd de orde echter verboden en wat nu nog rest is het museum. Net voor Aksaray zien we de beroemde Sultanhan-Keravanserai. Dit imposante gebouw, dat veel weg heeft van een vesting, werd in de 13e eeuw onder Alaeddin Keykubat I gebouwd en ligt midden in het dorp. Dit is namelijk de afstand die een kameelkaravaan per dag ongeveer kon afleggen. In de middag rijdt u over de hoogvlakte verder naar Cappadocië voor diner en overnachting.

DAG 4

DAG 1 DAG 5

Vandaag kunt u genieten van een intensieve dagexcursie naar het sprookjesachtige tufsteenlandschap, dat is ontstaan door erupties van lava uit de vulkanen ‘Erciyes’ en ‘Hasan Dag’. Mede door erosie zijn er talrijke markante rotsformaties in een bijzonder maanlandschap ontstaan. We beginnen de excursie met een bezoek aan de onderaardse stad ‘Kaymakli’. In de tijd van de Arabische belegering hebben de bewoners hun toevlucht gezocht en gevonden in deze ondergrondse stad. Daarna bezoeken we ‘Göreme’, opgenomen in de UNESCO-lijst van werelderfgoederen met haar talrijke rotskerken met bijzonder mooie fresco’s. U zult zich tijdens de diverse fotostops op een andere planeet wanen. De bezichtigingen zullen overwegend lopend worden gedaan. Tot slot heeft u een diner en overnachting in Cappadocië.

DAG 7

Busvervoer (retour) vanuit de regio met diverse opstapplaatsen waaronder Hamont-Achel, Budel en Maarheeze. U vliegt vanaf Eindhoven Airport naar Antalya.Op de luchthaven wordt u welkom geheten door uw reisleiding en vervolgens is er de transfer naar uw hotel. Diner en overnachting aan de Turkse Rivièra.

DAG 3

POWERED BY

Let op: Om organisatorische redenen kan de route en volgorde van het programma zoals beschreven worden aangepast. De inhoud blijft echter te allen tijde gelijk. Prijzen zijn excl. entree, lunch en reisleidingservice van € 129,- dit bedrag is ter plaatse te betalen. Deze rondreis is niet geschikt voor jonge kinderen. De 1-persoonskamertoeslag voor de 8-daagse reis is € 50,- De minimale deelname ca. 14 personen, maximale groepsgroot-te ca. 30 personen.

Bent u geïnteresseerd in deze UNIEKE culturele verkenning van Turkije, bel. 0032 11 757201 of mail naar info@hacweekblad.eu en wij verzorgen geheel vrijblijvend een offerte!


HAC Weekblad

PAGINA 6

Creativiteit is troef bij SignWorld HAMONT-ACHEL – Reclamebedrijf Signworld in Hamont staat garant voor creatieve, opvallende ontwerpen voor reclamematerialen. Ze zien het groot en hun slogan is dan ook niet voor niets “Maximize your image”. Vooral op het gebied van creativiteit heeft dit bedrijf een grote voorsprong. Het perfecte adres voor iedereen die een originele en kwalitatief hoge aanpak verkiest met betrekking tot reclamebenodigdheden. Door Jana Poukens Signworld richt zich tot iedereen die van creativiteit houdt. Dit re-

gen een unieke stijl. Dit gebeurt natuurlijk volledig in overleg met de klant. Het imago van een bedrijf is immers zeer belangrijk. Bedrijfswagens staan bekend als de visitekaartjes op de weg. Daarom voorziet Signworld een hoog eye-catchergehalte in zijn ontwerpen, zodat deze voertuigen voortaan niet meer onopgemerkt kunnen passeren. Maar ook etalages, reclameborden en spandoeken kunnen net dat beetje meer uitstraling krijgen door een mooi ontwerp. En ook lichtreclame en zuilen kunnen het imago van een bedrijf versterken. Het team van Signworld zorgt ervoor dat al

Zaakvoerder en artdirector Dennis Emmers startte in 2006 zijn reclamebureau SignWorld.

Maximize Your Image... Ook muren kunnen een uniek ontwerp krijgen dankzij het kwaliteitsvinyl. clamebedrijf verzorgt de volledige huisstijl van bedrijven. Niet enkel de website wordt ondergedompeld in een opvallend jasje, maar ook folders, brochures en advertentieblokken krij-

deze reclamematerialen voorzien worden van een opvallend en duidelijk ontwerp, zodat de naam, het logo en de visie van de klant volledig tot hun recht komen.

Er wordt gebruik gemaakt van ‘fullcolourprinting’. Met deze methode kan er geprint worden in een zeer hoge resolutie op vinyl voor binnen- en buitengebruik, op diverse spandoekmaterialen of rechtstreeks op verschillende ondergronden. Dankzij deze techniek zijn de afdrukken steeds van zeer hoge kwaliteit. Het jonge team van Signworld staat altijd garant voor frisse,

vernieuwende ideeë-n. Hun ontwerpen springen in het oog en er wordt steeds met de nodige professionaliteit gewerkt. Geïnteresseerden kunnen een basisontwerp laten uitwerken, waarna ze een vrijblijvende offerte ontvangen om het design toe te passen op de gevraagde materialen. SignWorld ligt aan de Molenstraat 41a, Hamont-Achel. T. 0032 495 257236 · www.signworld.be

Ook voertuigen kunnen worden voorzien van een mooi ontwerp

“ Opvallen of Afvallen. Voor bedrijven is het anno 2010 een afvalrace. In welke branche dan ook. U valt op of u valt af! Tenminste deze kans is groter dan ooit.”

Signworld bvba - Molenstraat 41 a - 3930 Hamont (BE) - Tel.: 0032(0)495 25 72 36 - info@signworld.be - www.signworld.be

adv.indd 1

Dankzij ons professioneel en creatief inzicht vervullen wij al uw reclame wensen voor indoor en outdoor toepassingen. SignWorld vindt de uitstraling van uw vitrine, lichtreclame, bedrijfsvoertuigen, reclamezuilen, spandoeken,… te belangrijk om er niet voluit voor te gaan. Al onze ontwerpen en productie processen gebeuren met de vereiste creatieve aandacht en worden volledig bij ons ontwikkeld en uitgevoerd. Hierdoor hebben onze professionals een volledig overzicht van uw gewenste reclame toepassing. Als klant wordt u bij ons zeer persoonlijk benaderd en krijgt u bij iedere offerte aanvraag een vrijblijvend ontwerp voorgelegd zodanig dat u weet waar u aan toe bent en met wie u in zee gaat. Overtuig uzelf en wij brengen met zeer veel vertrouwen en creativiteit uw reclame toepassing naar het meest spectaculaire niveau.

15-01-2010 13:02:24


HAC Weekblad

PAGINA 7

Pasar houdt jaarlijkse vakantiebeurs in De Posthoorn HAMONT-ACHEL - Op zondag 31 januari vindt de jaarlijkse vakantiebeurs van Noord-Limburg plaats in De Posthoorn in Hamont. Iedereen die de beste vakantieopties wil leren kennen is op deze beurs aan het juiste adres. Dit evenement wordt georganiseerd Pasar HamontAchel.

en zeker ook terug te vinden. Andere standjes informeren dan weer over interessante fietsvakanties of een vakantie met de motorhome. Verschillende toeristische diensten zullen eveneens vertegenwoordigd worden op de beurs, zoals die van de Belgische kust en die van het Nederlandse Brabant Friesland.

Er kan een zestigtal standen bezocht worden tijdens deze editie van de vakantiebeurs. Zowel verschillende Belgische als Nederlandse reisbureaus zullen aanwezig zijn. Er kan ook informatie gewonnen worden over verschillende hotels uit allerlei gebieden, waaronder een heleboel Duitse regio’s, zoals De Moezelstreek, de Waldeifel en het Saarland. Maar informatie over landen als Portugal, Hongarije en Polen is er vast

Tijdens de beurs worden er elk uur leuke prijzen uitgeloot die werden geschonken door de standhouders op de beurs. Zo zullen er onder andere weekendarrangementen, fruitkorven en zwemkaartjes verloot worden. Bij de stand van Pasar kan iedereen zich inschrijven voor hun toekomstige activiteiten. De beurs gaat door op zondag 31 januari in De Posthoorn tussen 10.00 uur en 17.30 uur.

Gedichtendag Een rijm, een vers, een gedicht, kort, lang, zwaar, licht, van eenvoudig tot complex, over scholeksters of cyberseks, kan intens bekoren voor wie ’t lezen wil of horen…

De Vakantiebeurs wordt altijd druk bezocht De inkom voor de Noord-Limburgse Vakantiebeurs bedraagt

2,5 euro. Voor Pasar-leden bedraagt de inkom slechts 2 euro.

Daarom lezen Harrie Beks en Herman Grouwels voor uit eigen en ander werk ter gelegenheid van gedichtendag, op donderdag, 28 januari 2010, om 10.15 uur in het SintJan Berchmanstehuis en om 20 uur in de bibliotheek van Hamont. De toegang is gratis.

“Het vertrouwen in de gemeente moet terug” De inwoners van Cranendonck moeten weer op een lijn staan met de politiek. Met die taak besloot Jan van Tulden zich weer verkiesbaar te stellen. De oud-wethouder vertegenwoordigt plaats twee op de lijst van Cranendonck Actief (CA). Hij pleit voor een regisserende rol van de gemeente waardoor het vertrouwen van de burgers in de politiek terug moet komen. Door Wesley Hegge Zijn avontuur als raadslid voor Nieuw Cranendonck eindigde afgelopen oktober. Na een conflict met het bestuur over een samengaan met zijn huidige partij, gooide Van Tulden de handdoek in de ring. Maar spijt heeft de voormalig wethouder niet, want het allerbelangrijkste in de politiek heeft hij in die periode weer op de kaart gezet: “Het gaat al meer om de mensen dan om het geld.” Zijn opdracht is echter nog lang niet voltooid. Met Cranendonck Actief wil hij komende raadsperiode de bevolking centraal stellen in plaats van de regels. “Je kunt pas echt wat bereiken als je groot bent”, verantwoordt Van Tulden zijn overstap naar CA. “Met onze partij in de coalitie komen de inwoners op de eerste plaats. We moeten hen verenigen. Luisteren, om commentaar vragen en daar ook iets mee doen.”

Te veel aan regels gebonden “De gemeenteraad handelt naar mijn mening te veel naar de regeltjes. Neem als voorbeeld een jeugdige inwoner van Cranendonck die graag een huis wil bouwen. Die moet zich eerst inschrijven bij een bouwproject. De projectontwikkelaar van dienst heeft allerlei eisen waar de toekomstige bewoner aan moet voldoen waarbij ook de gemeente een grote vinger in de pap heeft. Dat moet veranderen. Natuurlijk kun je zonder bepaalde randvoorwaarden geen huis bouwen, maar de burger en zijn doel moeten voorop komen te staan, niet de projectontwikkelaar. Men moet meer vrijheid krijgen om wensen in vervulling te laten gaan.” Cultuuromslag “De politiek moet daarom een cultuuromslag maken. Dat betekent niet dat we moeten loslaten aan de wetten, maar er anders mee moeten omgaan. De gemeente moet dus de regie voeren in plaats van opleggen aan de burgers hoe ze het wil. Beschrijf dus niet hoe men het moet doen, maar wat je verwacht van inwoners. Zodat zij daar een eigen invullen aan kunnen geven. Op die manier geef je een stukje Cranendonck terug aan de mensen. Aan de andere kant: zo win je ook weer het vertrouwen van hen.

Glimlachen op rijm

Wolven in schapenvacht Help:de boer in Zweden is gaan klagen wolven hebben zich opnieuw massaal verspreid bijgevolg is ‘t weer de allerhoogste tijd Om op die “vee – killers” te gaan jagen Ruim elfduizend jagers lachen in hun baard Dood aan de wolf, maar Roodkapje wordt gespaard In Zweden mag sinds enige tijd weer op wolven worden gejaagd. Het quotum van 210 dieren is overschreden en dus moeten de ruim elfduizend jagers de 27 overtollige dieren te lijf gaan. Van een ongelijke strijd gesproken.

H.Grouwels

ten vertolken, want de overheid moet degenen die buiten de boot vallen opvangen. Vooral de ouderen, die jarenlang hebben gewerkt en aan onze toekomst hebben bijgedragen verdienen een respectvolle behandeling. Zij mogen niet achtergesteld worden door bijvoorbeeld de bezuinigingen op de zorg. Daar staat Cranendonck Actief garant voor.”

Jan van Tulden Daar is tijd voor nodig. Dat lukt niet in een jaartje, maar met Cranendonck Actief in de coalitie zal aan het eind van de raadsperiode het vertrouwen in de gemeente weer zichtbaar zijn.” Terug naar de samenleving “De Cranendonckse bevolking

vormt een sterke sociale samenhang die graag zelf zaakjes willen regelen. Zo hoor ik in bepaalde wijken geluiden van bewoners die aangeven het groen in hun straat bij te willen houden. De mensen zijn meer zelfredzaam dan de gemeente aanneemt. Dat betekent niet dat wij een liberale gedach-

Verenigingsleven “Verenigingen hebben een speciale functie binnen de gemeenschap. Met het oog op de bezuinigingen in de AWBZ zouden sportverenigingen bijvoorbeeld een extra rol kunnen vervullen. Een oudere die na een hartaanval moet revalideren zou dat namelijk bij een vereniging kunnen doen. Zo draag je een stukje overheid over aan de gemeenschap. De vereniging zou daar extra subsidie voor kunnen aanvragen en zo vorm je een win-winsituatie.”

HAC Weekblad Hét weekblad voor Hamont- Achel en Cranendonck

INLEVEREN BIJ: HAC-Weekblad, Stationsstraat 41, Hamont of e-mail: info@hacweekblad.eu

! s e -j C A H S I T A R G Uw te koop, te koop gevraagd, gevonden en verloren advertenties GRATIS in HAC Weekblad! Deze gratis HAC-jes gelden alleen voor particulieren. Veel succes met uw advertentie, hij komt bij 14.550 huishoudens in de brievenbus!

Spelregels: Alleen voor particulieren. Opgeven via deze bon of per e-mail (info@hacweekblad.eu). De HAC-jes zijn gratis tot een verkoopbedrag van 250 euro. Aan commerciële advertenties of aan

advertenties waarin de vraagprijs hoger is dan 250 euro zijn kosten verbonden. Inleveren voor dinsdag 16.00 uur. Bij gebrek aan ruimte kan het gratis HAC-je een editie later worden geplaatst.


HAC Weekblad

PAGINA 8

Kom op tegen Kanker

Kiek ‘s hiej

Getuige van een ongeluk, een leuke gebeurtenis of heeft u gewoon een mooie foto gemaakt in Hamont-Achel of Cranendonck? Stuur uw kiekje naar info@hacweekblad.eu en wie weet staat uw foto volgende week in ‘Kiek ‘s hiej’.

HAMONT-ACHEL - Op 6 december 2009 is een afvaardiging van ‘Hamont-Achel Komt Op Tegen Kanker’ naar de Siniscoop in Sint-Niklaas geweest voor het grote Bedankingsevenement ter afsluiting van de actie van de afgelopen twee jaar. Het enorme bedrag dat in Achel en Hamont werd ingezameld werd vermeld op de borden in de ontvangsthal.

Rechtsboven: Bert Groenen stuurde deze foto: de natuur bij de Peel in Budel-Dorplein.

Hieronder staan de bedragen in detail: Stadsbestuur Hamont-Achel: € 875,00 KVLV Achel Centrum: € 950,00 Patchworkgroep Achel: € 4.045,39 De Sjekers Hamont: € 5.965,65 KOTK Comité Hamont-Achel:      € 9.719,49   In totaal werd er dus 21.555,53 euro ingezameld in HamontAchel!

Kinderoptocht komt eraan

Boven: Guul Vullers stuurde deze foto door van het winters tafereel aan de Lozerheide. Midden rechts: Deze foto van het buitenverblijf van de familie WolterKees werd getrokken door dochter Yolanda op een winterse dag op de Berg in Budel. Rechts: Weet je nog toen het winter was? De Zinkfabriek. Foto Leon Jaeken.

Bouw station Maarheeze gestart MAARHEEZE – Belanghebbende partijen gemeente Cranendonck, provincie NoordBrabant, ProRail, NS en SRE hebben afgelopen zaterdag op feestelijke wijze gezamenlijk het startschot gegeven voor de bouw van station Maarheeze. Reizigers kunnen vanaf daar vanaf 13 juni twee keer per uur de trein nemen richting Eindhoven of Weert. Vanaf die datum zal ook de buslijn daarop worden aangepast en zal de directe verbinding tussen Soerendonk en Budel verdwijnen. Aangemoedigd door de bestuurders van de verschillende partijen voerden twee oosterse kleurrijke leeuwen een geluksdans uit. Daarna werd het bouwbord onthuld vlak buiten de bebouwde kom van Maarheeze bij de overweg Driebos op bedrijventerrein Den Engelsman. ProRail zal daar twee perrons met een lengte van 205 meter bouwen met aan beide zijden een onbewaakte fietsenstalling die plaats biedt aan 160 fietsen. Verder komen er 24 fietskluizen en 4 OV-fietskluizen en de gemeente legt nog eens 75 parkeerplaatsen aan om het verkeer over de A2 te verminderen. Met het nieuwe station ligt de trein binnen handbereik voor inwoners

Jong geleerd, oud gedaan! De kinderen van CV Vrug Begonne zijn al druk bezig met de voorbereidingen van de kinderoptocht in Budel. Foto: Nils Timmermans

Missiekring ‘Kettingbrug’

V.l.n.r. Harry Vorst (SSM), Erik van Merrienboer (SRE), Cora van Nieuwenhuizen (Provincie), Ine Frings (Prorail), Frank Walkate (Cranendonck) van de gemeente Cranendonck. Binnen 17 minuten zijn zij in Eindhoven en de rit naar Weert duurt slechts enkele minuten. Route buslijn 173 verandert Voor een goede verbinding met het station komen er ook bushaltes. Na de opening op 13 juni zal buslijn 173 daarom een andere route rijden. Afgelopen maandag heeft SRE hier afspraken over gemaakt en de route van de bus komt er als volgt uit te zien. Vanuit het station in Weert zal de bus net als voorheen via de kernen Dorplein en Schoot naar Budel rijden. Vanuit daar koerst

de bus echter via de kazerne naar Maarheeze. Via de Neerlanden rijdt de bus verder naar het Jan Maasplein in Soerendonk waarna via Strijp en Leende Eindhoven bereikt wordt. De directe lijn tussen Budel en De vriendschapsavond op 18 januari Soerendonk verdwijnt dus, maar daarvoor in de plaats zullen HAMONT-ACHEL - De medewer- leven in het weeshuis van zuster buurtbussen via Gastel naar Budel kers van de missiekring verza- Reinilde De Graaf in Bunia-Congo. rijden en omgekeerd. Reden van melden maandag 18 januari in Dankzij de ondersteuning van het het verdwijnen van de directe ver- het Rustoord voor een gezellige stadsbestuur met de Tobintaks en binding is het lage aantal mensen vriendschapsavond. de schitterende opbrengst van de dat in Soerendonk instapt. Aan de expo kunnen wij de drie missioandere kant moeten mensen uit Bij een kopje koffie met vla wer- narissen en het project SolidarioBudel zo snel mogelijk naar het den de resultaten van het missie- Guatemala ondersteunen met elk station in Maarheeze gebracht feest meegedeeld en werd er een 3.500 euro. worden. aangrijpende film getoond over


HAC Weekblad

Flausmaus Bert Verhees Koninklijk onderscheiden

PAGINA 9

Twee winnaars, dan twee bakken Budels Bier

BUDEL-SCHOOT – Voordat het grote feest van het 33-jarige bestaan van de Flausmause kon losbarsten werd Bert Verhees door burgemeester Meinema Koninklijk onderscheiden. Hij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij lauwerde de 58-jarige Schotenaar voor zijn inzet op allerlei vlakken binnen de carnavalsvereniging, sinds de oprichting in 1977. Tijdens de receptie voorgaande aan het feest verrastte de burgemeester Verhees met het lintje. Verhees is medeoprichter en penningmeester van carnavalsvereniging de Flausmause. Tot op heden is hij nog steeds erg actief voor de vereniging. Zo zet hij zich tijdens het carnavalsseizoen iedere avond en op zaterdag in voor het bouwen van de carnavalswagen. Hij is de drijvende kracht achter het succes van de vereniging. Daarmee stimuleert hij volgens

Bert Verhees (l) door burgemeester Meinema Koninklijk onderscheiden Meinema ook de maatschappelijke samenleving van Cranendonck. Nadat hij het lintje in ontvangst had genomen, werd ook zijn vrouw Lies naar voren geroepen door een lid van de carnavalsvereniging. Zij is eveneens al 33 jaar actief bij de Flausmause en helpt

onder meer mee met het maken van de pakken. De steun en toeverlaat van haar man Bert ontving van de vereniging een mooie klok als teken van waardering voor haar jarenlange inzet.

Brabants topamusement op Bonte Avond De Heiknuuters BUDEL-DORPLEIN – Na Robert van Lamoen en Berry Knapen als grote namen binnen de tonpraterswereld, de Brabants kampioenen van 2006, 2007, 2008 en 2009, is het nu de beurt aan Keps de two petjes. Zowel voor Keps als de two petjes is humor in de vorm van zang en sketch het belangrijkste motto wat gevoerd wordt. Natuurlijk zijn er ook artiesten van eigen bodem. Sinds 2007 mag Dorplein zich gelukkig prijzen met een eigen Dansgarde, namelijk de Dancing Diamonds. Voor de 11e keer zal er een sketch gebracht worden door Lamarwaaios en ook de Idols van Dorplein ofwel The Dutch Angels zijn ook weer van de partij. 2010 heeft ook weer een Buut van eigen bodem gebracht door Liesbeth van de Kruijs die ondersteund wordt door Lot Engelen. Ook is er een nieuw optreden te bewonderen bestaande uit drie personen die hun sporen binnen de carnavalswereld in Dorplein al lang verdiend hebben. Jos en

De Buren

Johan Vliegen (l) nam de bak bier in ontvangst van Carine Arts Tijdens het Prinsenbal van de Buulder Buk werd bekend gemaakt dat er twee personen waren die de naam van de nieuwe Prins goed geraden hadden. Joost Vliegen en Pascal Verhees. Het lot bepaalde dat Pascal Verhees de door de Budelse Brouwerij ter beschikking gestelde bak Budels Bier gewonnen had. Dat vonden de directieleden van de Brouwerij

Optocht Budel BUDEL- Dinsdag 16 Februari bruist het dorp Budel weer in volle glorie. De 56 jarige carnavalsvereniging de ‘Buulder Buk’ kan met trots vooruitlopen op haar optocht. De bekende kwaliteit en gezelligheid zal er ook dit jaar niet minder op worden, dus 2010 wordt extreem groot! Natuurlijk kan deze dag nog beter worden als er langs de wegen weer rijen dik publiek te zien zal zijn. Daardoor zal de kick voor de groepen in de optocht nóg groter worden!

De Two Petjes treden ook op tijdens de Bonte Avond Johan Rademakers en John Kees. Ze vormen samen de tri Jo’s, allen met een ouderdomhandicap. Deze avond zal doorgaan op 05 februari 2010. De voorverkoop start op zondag 24 januari 2010 vanaf 10.30 uur in de Schakel in Budel-Dorplein. De Schakel is

open vanaf 6.30 uur. Wees er snel bij. Vorig jaar waren de eersten al om 04.00 uur aanwezig om kaartjes te bemachtigen. De Schakel zal om 06.30 uur open zijn. Vanaf 25 januari is het voorverkoopadres J.Klootwijk, St.Barbaraweg 42, Budel-Dorplein, tussen 14.00 en 18.00 uur.

maar niks. Zij waren van mening dat ook Joost Vliegen een bak Budels Bier verdiend had. Spontaan namen zij contact op met De Buulder Buk en stelden een tweede bak bier ter beschikking. Omdat Joost zelf op vakantie was heeft zijn vader, Johan Vliegen, de bak Budels Bier in ontvangst genomen. Hij beloofde deze aan zijn zoon door te geven.

De optocht in Budel bestaat nog steeds uit een groot scala aan individuele, kleine en grote groepen en wagens. “Duidelijk is dat we die kwaliteit willen behouden maar ook willen voorkomen dat we entreegeld moeten gaan heffen, zoals op enkele plaatsen het geval is”, aldus Harrie Staals van de optochtcommissie. Hiervoor zijn al plannen opgezet zoals een tribune op het marktplein omringd door gezelligheid, sfeer en catering, en hopelijk valt de collecte dit jaar ook niet tegen, want alleen zo kan er in de toekomst opnieuw zo’n gezellige dag georganiseerd worden. Verder kan iedereen vooraf al een vlag kopen om die tijdens de optocht uit te hangen. “Dat komt ook de sfeer ten goede”, meent het commissielid. “De organisatie doet er alles aan de optocht vlot door te laten trekken zodat iedereen in ongeveer twee uur alles gezien heeft“, legt Staals uit. Alle groepen uit de wijde omtrek van Budel staan ieder jaar weer te springen om in deze optocht hun act uit te mogen

voeren, waardoor de Budelse optocht dé finale der Brabantse optochten is. Dit jaar zijn er ook weer enkele jubilerende carnavalsverenigingen die waarschijnlijk extra hun best zullen doen. Ook dit jaar nemen weer schitterende creaties deel aan de optocht. Wat is er voor deze groepen nou leuker als veel publiek te mogen ontvangen, veel plezier te hebben maar uiteindelijk ook veel resultaat te boeken met een mooie prijs! Kortom, reden genoeg om de optocht te komen bezichtigen, ook dit jaar weer met 65-70 startnummers van goede kwaliteit. Om 13.30 uur zal de stoet vertrekken vanaf rotonde Maarheezerweg/Dr. A. Mathijsenstraat, vervolgens trekt deze via de Mathijsenstraat over het Marktplein (tribune) door de Nieuwstraat en Cranendoncklaan om te ontbinden in het einde van de Rubenslaan. Voor het bestellen van een vlag kan iedereen terecht bij Herman Govers via telefoon: 0031495 492865. Inschrijven voor de optochten kan via de site www.buulderbuk.nl Inschrijven kan tót vrijdag 5 februari. Na die datum is inschrijven onder geen enkele voorwaarde meer mogelijk.

Uw bericht in

HAC Weekblad?

E-mail het naar: info@hacweekblad.eu


HAC Weekblad

PAGINA 10

Agenda Vrijdag 22, zaterdag 23, vrijdag 29 en zaterdag 30 januari: De zittingen van carnavalsvereniging De Buulder Buk vinden op deze vier dagen plaats in De Borgh in Budel. Aanvang: 20.11 uur. Zondag 24 januari Op zondag 24 januari zal de zaal van de Wielerbaan aan de Maarheezerweg 9 in Budel gevuld zijn met boeken en allerlei vormen van muziek die te koop aangeboden worden. Dus de moeite waard om een kijkje te komen nemen. De markt vindt plaats van 10.00 tot 16.00 uur en de entree is 1,50 euro, maar kinderen onder de 12 jaar mogen gratis binnen. Er zijn nog een paar tafels beschikbaar voor degene die interesse hebben om boeken of muziekartikelen te verkopen. Meer info: tel. 0031 6 23823548 of 0031 6 51656077. Zondag 24 januari Op zondag 24 januari zal de zaal van de Wielerbaan aan de Maarheezerweg 9 in Budel gevuld zijn met boeken en allerlei vormen van muziek die te koop aangeboden worden. Dus de moeite waard om een kijkje te komen nemen. De markt vindt plaats van 10.00 tot 16.00 uur en de entree is 1,50 euro, maar kinderen onder de 12 jaar mogen gratis binnen. Er zijn nog een paar tafels beschikbaar voor degene die interesse hebben om boeken of muziekartikelen te verkopen. Voor meer info kunt u bellen 0031 6 23823548 of 0031 6 51656077. Donderdag 28 januari ACV Hamont-Achel organiseert een infonamiddag op donderdag 28 januari om 13.30 uur in zaal “De Burg” in Hamont met als thema: “Eerste hulp bij werkloosheid”. Er wordt uitleg gegeven over de wetten en reglementen als werkloze en/of werkzoekende. Gezocht: oppas op ma & vrij. Ophalen v.d. school (Lo) tot 17.00 uur. Contact: 0032 474 970396 na 19.00 uur. Gezocht: degelijke spullen voor rommelmarkt t.v.v. Afrika. Het hele jaar te bezorgen op Salvatorstraat 85, Hamont. Indien niet aanwezig plaatsen in veranda of onder carport. Te koop: huisvuilzakken ( gem. Hamont-Achel ), 13 st. op rol, voor € 10,00 per rol. Tel.nr. 0032 11 447257 Te huur: multifunctionele bedrijfshal in Achel. 2000 vierkante meter incl. bureau-ruimte, keuken en toiletten. Per 1 febr. vrij. Info, tel. 0032 477 285502 Te koop: 2 kinderfietsjes met steunwieltjes. Eerste is een rode “Loekie-cruiser”, i.g.st. en bruikbaar tot ca. 6 jr. Vraagprijs € 50,00. Tweede is een paars/geel “Samson & Gert” - fietsje, bruikbaar tot ca. 4 à 5 jr. Vraagprijs € 25,00. Te bevragen: Snijders, Schuttersveld 24. Tel.nr. 0032 11 802204 of via e-mail: denis_snijders@hotmail.com

Donderdag 28 januari In Nederland en België worden jaarlijks honderden Alpha-cursussen gegeven. En nu voor het eerst in Budel-Schoot. Iedereen is van harte welkom om vrijblijvend een kijkje te komen nemen op de open avond op 28 januari om 19.00 in de Pastorie Grootschoterweg 86 te Budel-Schoot. Niemand is verplicht de cursus te volgen. Voor meer informatie en aanmelding i.v.m. maaltijd Ger Damen, tel. 0031 495 492960 en Nico Koolsbergen, tel. 0031 495 495041 www.alpha-cursus.nl

zellig bij elkaar te zijn, tijdens een eenvoudige maaltijd en koffie met gebak. Dit samenzijn gaat door in het Christelijk Centrum, aan de Transistorstraat 1 te Hamont van 12.00 tot 16.00 uur en de inkom is gratis. Geïnteresseerd? De deelname kan tot 10 februari doorgegeven worden aan de familie Dreesen-Janssen uit Hamont via tel. 0032 11 446740 of bij Fam. BreemansVeraa (Achel) tel. 00 32 11 665002.

Zondag 28 februari Zondag 28 februari organiseert de Achelse afdeling van de Gezinsbond in zaal “Aan de Statie”, St Odilialaan 58, Achel van 13.30 tot 16.00 uur een tweedehandsbeurs voor babyartikelen, speelgoed en kinderkleding. Kandidaat-verkopers kunnen info krijgen en zich inschrijven bij Fien, Zondag 31 januari In zaal De Posthoorn aan de Stations- 0032 11 643641 (na 18 u) of via e-mail straat vindt voor de negende keer de info@gezinsbondachel.be Noord-Limburgse Vakantiebeurs plaats. De beurs duurt van 10.00 tot 17.30 uur. Vrijdag 26 februari De inkom bedraagt 2,5 euro (leden Pasar Vrijdag 26 februari start de Gezinsbond 2 euro) met gratis deelname aan de tom- van Achel weer met een reeks djembeebola. De organisatie is in handen van Pasar avonden in het Michielshof. De vijf lessen gaan door van 19 tot 20 uur. GeïnteresHamont-Achel. seerden kunnen zich inschrijven bij Fien, Zaterdag 30 januari 0032 11 643641 (na 18 u) of via e-mail Handbalclub Hades houdt zijn jaarlijkse info@gezinsbondachel.be Kostprijs: eetdagen in zaal “De Burg” op zaterdag 30 € 25,- voor leden, € 50,- voor niet-leden. januari van 18 tot 20u en zondag 31 januari van 12 tot 14u en van 18 tot 20u. Wil je Zondag 28 maart onze club steunen, dan kan je steeds voor Zondag 28 maart wordt er voor de tweede meer info en bestellingen terecht via mail keer een tweedehandsbeurs voor damesop info@vanhoudtreinigingsdienst.be  of kleding georganiseerd. Deze gaat door in het PC Michielshof van 13.10 tot 16.00 uur. fienschuurmans@gmail.com Kandidaat-verkopers kunnen voor info en inschrijvingen terecht bij Fien, Zondag 24 januari Op zondag 24 januari gaat er in de zaal 0032 11 643641 (na 18 u) of via e-mail van Achel-Statie een tweedehandsmarkt info@gezinsbondachel.be van licht- en geluidsmateriaal door. Hier worden spullen aangeboden voor Dj’s, mo- Zondag 28 maart biele disco, café’s….ook voor op de car- Lenteconcert in de Walburg t.v.v. Kom navalswagens, zoals spots, speakers, led, Op Tegen Kanker met optreden van ‘Geflightcases,….Dit alles aan dumpprijzen. BaK’ met Koen In ‘t Ven. Een hartverwarHeb jij nog spullen over, dan kan je een mend concert door vier Noord-Limburgse tafel reserveren op het nummer: (0032) rasmuzikanten. Aanvang: 14.30 uur; deu(0)494221745. Voor bezoekers is de inkom ren open om 13.30 uur. Speciale plaatsen €1,5. Het beursadres is St-Odilialaan 58, voor rolstoelen. Inkom: € 7 t.v.v. K.O.T.K. Hamont-Achel. Open van 10.00-17.00 uur. Kaartverkoop: Rina Theuwen, Jeugdstraat 7 te Hamont 0032 11 621177. Een organisatie van Jeugdstraat; Wielerclub; JeugdZaterdag 13 februari Op zaterdag 13 februari wordt iedereen raad; Hamont-Achel. Iedereen is van harte uitgenodigd om samen met anderen ge- welkom! Verloren: gouden armband. Tegen beloning terug te bezorgen. Tel.nr. 0031 6 13528711 Te koop: mooie telescoop met statief. 3 keer buiten geweest. Er zijn 3 oculairs bij en zon- en maanfilter. Met oculair vergroot hij tot 450 keer. Tevens een renfiets te koop, merk Giant, maat 56 of 58. Moeten wel nieuwe bandjes op. Tel.nr. 0032 11 646889 Goed tehuis gezocht voor langpotige jack russel terriër teefje, 7 jaar, zeer lief, kindvriendelijk, te bevragen: Vloedstraat 7, tel.nr. 0032 11 622491. Te koop: 10 rollen gemeentelijke vuilniszakken ( 13 zakken/ rol ) à € 12,50/rol. Zakken zijn bruikbaar tot 30-04-2013. Prijs bij gemeente is € 16,50/rol. Uw winst € 4,00/rol. Bevr. Snijders, Schuttersveld 24 te Achel. Tel. nr. 0032 11 802204 of via e-mail: denis_snijders@hotmail.com Boerenkapel de Heikneuters uit Budel-Dorplein is op zoek naar nieuwe leden. Vooral trompettisten, trombonisten en bariton

spelers. Vind jij muziek maken leuk en wil je bij een leuke en gezellige club horen, meld je dan aan bij ons. Voor info, tel.nr. 0031 495 518859 Te huur: opslagruimte 4.80 x 10 mtr. Hoogte 3 mtr. Grote deur, geïsoleerd, droog € 110,00 p/ mnd. Tel.nr. 0031 495 495042 Te koop aangeboden: Brother borduurmachine PE 150, in zeer goede staat, pas nagekeken. € 150,00. Tevens te koop: Power board € 50,00. Tel.nr. 0032 89 751806 of 0032 48 4238939 Te koop: klok, ronde tafel, wandkast, 3 blauwe vazen met goud versierd, t.v. ø 106 cm flatscreen, bankstel 3 + 2 (leer). Te bevragen: Gerststraat 57, Hamont na 14.00 uur. Uw oude dierbare familie smalfilms overzetten op DVD? Dat kan met een professionele telecinemachine voor € 12,50 per 18 cm/28 minuten-spoel. Incl. hermontage en DVD in beprint hoesje. Tel. 0031 495 491772.

Wenst u een actie te organiseren ten voordele van de slachtoffers ? Bel naar het Groen Nummer Actielijn Haïti 0800 11163 of stuur een melding naar actie@1212.be

In deze rubriek leest u hoe Guus van Winkel moeite heeft zich staande te houden in de moderne, verleidelijke maatschappij.

Lunchuurtje

We zaten met z’n allen, acht vrouwen, ons schilderklasje dat al zes jaar bestaat, op onze wekelijkse schildermaandag in ons onderkomen ergens in Hamont en streken er vrolijk op los. Iemand neuriede, ‘n ander vroeg raad aan iemand over een lijntje, een veegje, een kleur, een afwerking, we waren gewoon aan ‘t werk, toen de radio die zacht aanstond, het nieuws aankondigde. Iemand liep naar de radio en zette hem harder, want ja, we zijn allemaal niet echt jong meer en dan moet het geluid toch wat harder. Het ging over Haiti. 70.000 doden waren er tot nu toe. ‘Tsjjjj’, zei er een vanachter de ezel. ‘Zoveel al’ zei een ander. ‘Wat verschrikkelijk toch,’ zei een derde. Intussen schilderden we lustig verder. ‘Weet je wat ik niet snap,‘ zei Nanda, een van onze meest bereisde medeschilders, ‘dat de medische hulpverleners daar, die er nu zijn en die operaties doen, ten behoeven van de Haitanen, notabene, op moeten houden omdat de situatie te gevaarlijk is. ‘t Zijn hun eigen mensen notabene,’ herhaalde ze, ‘die ze opereren en er benen en armen van moeten afzetten. En ze willen daar plunderen en zo en alles inpikken. Dat geloof je toch niet,’ eindigde ze verontwaardigd en sopte nog wat rose verf op haar penseel want ze was bezig met een belangrijke kinpartij van een van haar kleinkinderen. Ik snapte er helemaal niks van. ‘Bedoel je nou dat de Haitanen de hulpverleners lastig vallen?’ ‘Je mag niet oordelen’, zei Elsje, ‘als wij in zo’n situatie waren dat we verrekten van de honger en onze kinderen te eten moesten geven, je weet nooit wat je dan zelf zou doen.’ ‘Das waar,’ zei Therèse, ‘oordeelt niet voordat je zelf in die situatie bent.’ We zwegen allemaal tevreden. Overeenstemming was bereikt. We zouden niet oordelen. Okay, de man die een aanslag op de paus had gepleegd zoveel jaar geleden werd vrijgelaten en dat vonden wij belachelijk tot er iemand zei, waarom eigenlijk want het liet ons koud en het weerbericht kwam en we gingen lunchen. Iemand brengt altijd broodjes mee, iemand salades en kazen voor op de broodjes, koffie is in het pand, ‘n ander brengt rosé mee, we snijden en smeren met z’n allen, zetten alles ordentelijk op schalen en planken. We gingen bij elkaar zitten en praatten en kletsten er gezellig op los tijdens ons lunchuurtje. ‘Hoe gaat het eigenlijk met je vriend, heb je eigenlijk een vriend, je had toch een vriend, je vertelt ons nooit iets,’ vroeg iemand nogal onsamenhangend aan de 73-jarige Carla. Ze is onze oudste, Carla. Carla zei niets, we moesten kennelijk even aandringen. Opeens begon ze, ze stopte nog even een olijf in haar mond en zei: ‘Hij heet Henk en komt uit Maastricht. Ik ken hem nou 8 weken.’ Het ge-ohh en gejoel was niet van de lucht. O, wat leuk, wat spannend, hoe ken je hem? ‘Ja, hij belde mij opeens op, hij kende mij van vroeger, ja ik hem niet en hij is heel verliefd‘. ‘Oh mijn god, hoe is dat mogelijk?’ verzuchtte iemand niet echt vleiend. ‘Hoe oud is ie? ‘ Iemand anders weer. 83, zei Carla. Alom werd weer gezucht en gekreten. ‘O wat verschrikkelijk, wat leuk! Wat doen jullie?’ Carla deed enkele zakelijke mededelingen. ‘Hij is dus 83, hij heeft vroeger in de mijnen gewerkt, hij heeft daarna iets heel anders gedaan, iets van accountant, en hij kan heel goed vertellen, ik kan er goed mee praten, ik vind het heel interessant, die mijnen en zo, ik wist daar niks over.’ ‘Heeft ie stoflongen’, vroeg ik, want ja, je moet toch alert blijven ook al slaat de liefde toe. ’Ja, wat denk je‘, zei ze, ’83 jaar word je niet als je stoflongen hebt lijkt me zo.’ ’Ik weet niet, ’ zei ik, ’ik weet niet hoe lang je het uitzingt met stoflongen. In crisissituaties moet het best wel te doen zijn, als je bijvoorbeeld maar één klein stoflongetje hebt.’ Ik zei maar wat, ik heb nergens verstand van. Maar fijn toch, ’ zei Ineke, ’dat je nu een maatje hebt, je bent lang genoeg weduwe, hoe lang ook weer, negen jaar? Fijn naar het museum met hem, de film, de kroeg, lekker uit eten. Leuk toch?” ‘We vrijen ook,’ zei Carla lakoniek en iedereen was ineens stil. Niemand durfde dat hardop te betwijfelen. Voor mijn geestesoog doemden kortademige toestanden op, dat kon ik niet voorkomen. ‘Maar nee, dan heb je vast geen stoflongen’, zei er eentje droogweg en we lachten hardop, bevrijd. Daarna gingen we toch maar weer aan ‘t werk. De volgende ‘Het Vlees is Zwak’ leest u in HAC Weekblad van 5 februari.


HAC Weekblad

PAGINA 11

Winkel in...

Janssen Molen, ‘n knusse, ouderwetse winkel, een moderne en grondige aanpak Peter Janssen is een echte mulderszoon. Zijn vader en zijn ooms, Bert en Harrie, zijn al van oudsher molenaars. ‘Vroeger, in de 50er en 60er jaren reden de gebroeders Janssen met hun Bedford de boeren af om er voer voor de beesten te brengen. Veel later werd de kunstmestschuur die los van de molen stond, ingericht als een winkel. In 1979 stierf mijn vader en ome Toon Davits zette het bedrijf grotendeels alleen voort tot ik hem in 1981 full-time ging helpen.’ Hij praat en ratelt snel door, Peter de molenaar, bijna niet bij te houden maar ineens is hij weer bij z’n favoriete onderwerp: pootaardappelen, zelf groentes verbouwen, zelf brood bakken. ‘De mensen van tegenwoordig hebben geen tijd meer, of maken die niet om zelf nog groentes te verbouwen. Pak een schop, zeg ik wel eens tegen iemand, in deze tijd met die crisis en zo, en ga groentes verbouwen in je eigen tuin, gooi die tegels eruit. Ga kippen houden, straks heb je niemand meer nodig, heb je alles zelf. Maar ik zeg het eigenlijk ook meer als grapje, want de jonge mensen doen zoiets tegenwoordig toch niet meer, het is gewoon ouderwets geworden.“ Hart voor brood bakken Wat is er zoal te koop bij Janssen Molen? De bekende molen die ligt aan de Grootschoterweg, tussen Budel en Budel-Schoot, herbergt al lang niet meer alleen voeders voor dieren. Er is een grote sortering hondenvoer, ook voor andere dieren, kleinvee, alle attributen voor het dier zijn er te koop. Alles voor de boer en tuinder. Af en toe laat hij de molen malen voor een particulier. Alles voor vogels, voer zowel als huisjes. Cavia’s en konijnen kun je er kopen plus hun hokken, kippenhokken, afrasteringsgaas. Binnenkort

komt er wellicht een tweede vorstperiode en komen de mezenbollen, pinda’s, zaden en andere lekkernijen voor vogels weer aan bod. Er is ook een sortering klompen. Het stokpaardje van Peter Janssen komt nu ook weer aan bod: het brood bakken. Hij bakt (inmiddels) al 14 jaar zijn eigen brood met behulp van een broodbakmachine van Panasonic. Hij heeft een grote sortering verschillend meel voor brood. ‘Mensen weten dikwijls niet hoe ze met hun machines om moeten gaan, ik leg ze dat uit, want als het drie keer mis gaat, wordt zo’n machine vaak in een kast geparkeerd en doe je er niks meer mee. Een keer werd ik bij iemand thuis geroepen die zei: ‘Kijk maar eens hier wat hier uit is gekomen, wat ik hier gebakken heb’. Peter lacht, ‘Ja, die had z’n kneedhaak nog in de verpakking laten zitten en alleen het asje draaide maar rond. En dan krijg je natuurlijk geen brood, ja, dat kan gebeuren. Dit weet ik toevallig wel, maar er zijn natuurlijk ook dingen waar ik weer geen verstand van heb.‘ (t Is dat ik alles letterlijk zo opgeschreven heb, die zin van dat asje, anders wist ik niet eens waar het over ging). Hij vertelt dat hij de kopers van een broodmachine ook uitlegt hoe ze met gist om moeten gaan. Men kan hem om raad vragen bij het zelf brood bakken. ‘Maar wel mooi van jou dat je die nazorg geeft en alles uitlegt van de broodmachines, Peter,’ zeg ik tegen hem. Hij haalt z’n schouders op: ‘Ja, als ze niet weten hoe het werkt is de animo gauw over.’

den er veel pootaardappelen verkocht. Die moeten dan de grond in. Daar is het nu nog te vroeg voor natuurlijk, maar die moeten wel in februari al besteld worden. Dan is het ook tijd voor veel groenten en andere zaken voor de moestuin. De mensen weten niet meer wat verse groenten zijn, ze kopen bij de supermarkt hun groentes en denken dan dat ze verse groentes eten, maar dat is niet zo, als je naar je tuintje loopt en je snijdt wat groentes af, dàt zijn verse groenten. En dat is zo lekker.’ Tot besluit praten we nog even over honden, we hebben allebei honden, en ik koop gelijk wat hondenvoer bij hem en dan krijg ik een vers gebakken brood, dat ondertussen op de toonbank uitgebroed werd. Ik was verrast door dit aardige gebaar en ik bedank hem. Het brood was nog warm en smaakte heerlijk. (GvW)

Uitbreiding in de molen Een deel van de molen gebruikt Peter Janssen nu als winkel, dit was vroeger magazijn. Er staan veel verschillende goederen, zoals balen hooi, afrasteringen ed. opgeslagen. ‘Maart is eigenlijk onze drukste maand,’ zegt hij. ‘Dan wor-

ZAADHANDEL

GRANEN EN KUNSTMEST

DIERENBENODIGDHEDEN

DIERENVOEDERS

voor groenten, bloemen, kruiden, pootaardappelen, bloembollen, enz.

groot assortiment voor verzorging, gezondheid en huisvesting, enz.

gezonde voeders van hoge kwaliteit. Veel soorten hondenvoeders.

TUINARTIKELEN

SOEZIE BAKPRODUCTEN

onderhoud en decoratie

Voor zelfgebakken brood, taart, wafels, cake, enz.

P. Janssen dierbenodigdheden & tuinartikelen

Openingstijden: ma. wo. do. vr. 9.00-12.30 en 13.30-18.00 uur dinsdag 9.00-13.00 uur zaterdag 9.00-17.00 uur

Grootschoterweg 17 (de molen) · 6023 AN Budel-Schoot · Tel. 0031 495 430617 · www.molenjanzona.nl


HAC Weekblad

PAGINA 12

Daan I is nieuwe Prins Carnaval Receptie Muuzevangers MAARHEEZE - Op zondag 24 januari vindt de receptie van CV De Muuzevangers plaats. Prins Ron, Prinses Linda en Adjudant Rudi nodigen u, samen met Jeugdprins Remco, Jeugdprinses Annelon en Adjudant Rick, uit om hen de hand te schudden. De aanwezige blaaskapellen zullen de hele middag zorgen voor

HAMONT-ACHEL – De 47ste Stadsprins van Hamont-Achel is verkozen: Prins Daan I zal een jaar regeren over het carnavalgebeuren. Zijn volledige naam is Danny ‘Daan’ Goversen en hij is 28 jaar. Samen met zijn vrouw An Jacobs woont hij in de Rangeerweg in |Hamont. Prins Daan I zal regeren in de orde van ’t betonwèrrek. Prins Daan I is oud-leider van de KLJ en gewezen wagenbouwer van de Promillekes. Hij werkt voor bouwbedrijf Driesen in Overpelt. Hij zal Prins Piet I opvolgen. Prins Daan I werd aangesteld tijdens de 27ste Prinsenpronkzitting van De Teutepeuters op 16 januari. De orde van verdienste werd uitgereikt aan Davy Van de Wildenberg, die reeds meer dan 12 jaar een trouwe medewerker is achter de schermen, als podiummeester.

een gezellige, carnavaleske sfeer. Een prima voorproefje voor de carnaval die over 4 weken zal losbarsten. U hoeft dus na het feliciteren van beide prinsenparen zeker niet naar huis! De receptie start om 15.11 uur. De prinsenparen hopen u dan te mogen begroeten in de Smeltkroes!

Danny ‘Daan’ Goversen is de nieuwe Prins Carnaval

Jeugdprinsenpaar De Pintewippers GASTEL - Zondag 17 januari werd het nieuwe jeugdprinsenpaar van CV De Pintewippers bekend gemaakt. Eerst werd afscheid genomen van Jeugdprins Bjorn, Jeugdprinses Jamie en Jeugdvorst Inge. Prinses Linda, prins Ron en adjudant Rudi van De Muuzevangers

De Pintewipperstent was omgetoverd in een jungle en de kandidaten moesten in touwen klimmen, bananen plukken en kokosnoten openmaken. In de kokosnoten zaten briefjes met daarop de namen van de jeugdprins en vorst. De jeugdprins moest zijn prinses bevrijden d.m.v. het openmaken van een slot. Daarna kon het feest losbarsten. Dirk Sol is de Jeugdprins. Hij is 11 jaar en woont op het St. Cornelisplein, hij heeft 1 broer. Zijn hobby’s zijn Jeugdclub, voetballen en computeren. Jeugdprinses is Anouk van Mierlo, 11 jaar en woont met haar ouders en 2 broers in de Heikant. Haar hobby’s zijn Jeugdclub en turnen. Jeugdvorst is Jesse Oor, eveneens 11 jaar en heeft 2 broertjes, hij woont in de Heikant. Zijn hobby’s zijn Jeugdclub en in de tuin spe-

Braziliaans carnaval in café De Klok

Jeugdprinses Anouk, jeugdprins Dirk en jeugdvorst Jesse len. Alle drie zitten ze op Basisschool ’t Lange in groep 8. De presentatie van deze middag was in handen van Pim Donkers en DJ Hardy zorgde ervoor dat het nog lang gezellig bleef in de Pintewipperstent.

Zaterdag 23 januari is er een gigantisch Bal. Dat begint om 20.30 uur in de Pintewipperstent. Er zijn nog enkele kaarten te koop voor de bonte avond op zaterdag 30 januari bij Jan Verhoeven tel. 0031 495 496134.

Buulse Zittingen zijn ‘kei-goe’! BUDEL - Wilma Baten had zondagmiddag j.l. maar één woord nodig om de kwaliteit van de Zitting van de Buulder Buk te omschrijven: ‘Kei-goe”! Samen met Nelly Nouwen en honderden senioren bezochten zij de seniorenzitting van De Buulder Buk in gemeenschapshuis De Borgh in Budel. ‘Knap wat de artiesten ieder jaar weer presteren’ vond Nelly. Wilma en Nelly zijn ervaren ‘Zittingen’ bezoekers. Ieder jaar zijn ze van de partij. Maar ook de ‘Zitting’ op Gastel wordt door Nelly en Wilma nooit overgeslagen. Ook Sjef Vlas-

HAMONT-ACHEL Het zal swingen in café De Klok op zaterdag 30 januari. Er wordt dan een avond gehouden volledig in het teken van Braziliaans carnaval. Het zou geen carnavalsfeestje zijn als de leden van de carnavalsvereniging De Teutepeuters niet van de partij zouden zijn. Uiteraard zal dan ook de nieuwe prins van de stad aanwezig zijn, Prins Daan I. Tijdens de avond zijn er doorlopend optredens. Zo zorgt een percussieband voor muziek en een groep capoeira- en sambadansers

zullen voor het ritme zorgen. Dit is de derde thema-avond die De Teutepeuters organiseren. Eerder werd er een avond georganiseerd in café De Biechtstoel op ’t Lo waar voor het thema paters en nonnen werd gekozen. Op de manege van de Flaming Star Ranch kreeg alles, toepasselijk, een westerns tintje. Deze derde avond van de Teutepeuters in café De Klok belooft opnieuw een gezellig feestje te worden en met het voorziene amusement kan dit zeker geen probleem zijn. Het feest barst los om 20.00 uur. De inkom is gratis.

Zaterdag 30 januari vanaf 20uur

in

Wilma Baten en Nelly Nouwen sak was kort maar krachtig met zijn commentaar op de ‘Zitting’. ‘Wer net zo goe als vreuger’!

Voor vrijdag 22 januari en vrijdag 29 januari zijn er nog kaarten verkrijgbaar bij De Borgh in Budel.

Hotel Café Restaurant

met CV De Teutepeuters Gratis inkom!

Stad 50 · Hamont · 003211 448983 · www.hoteldeklok.be


HAC Weekblad

PAGINA 13

Roesdonk maakt het weer bont Bonte Zurrikse Show SOERENDONK - Zaterdag 23 januari begint om 16.00 uur in Gemeenschapshuis Den Donck de kaartenverkoop voor de bonte avonden, die gehouden worden op vrijdag 29 januari en zaterdag 30 januari in Zaal De Valk. De kaartjes kosten € 7,00. De zaal is geopend vanaf 19.30 uur en het programma begint om 20.00 uur. De senioren krijgen op donderdag 28 januari ook een bonte avond aangeboden, waarvoor zij uitsluitend kaartjes kunnen bestellen bij Riek Immers, De Rutjens 14, telefoon 591925. Zij betalen ook € 7,00, waarvoor zij onthaald worden op koffie met vlaai. De zaal is geopend vanaf 19.00 uur, het programma begint om 19.30 uur. Het worden weer drie dolle avonden vol Roesdonks talent. Een nieuwe groep dansmarietjes zal de artiesten begeleiden, maar ongetwijfeld ook zorgen voor een spetterende dans. Drie tonpraters, Hendrik Verhoeven, Frank Stevens en Jan van Meijl, geven hun kijk

Op zondag 24 januari vanaf 13.00 uur is het weer tijd voor de grote BZC show. Dit evenement is gericht op kinderen van 4 tot 15 jaar. Vorig jaar werd dit voor de eerste keer georganiseerd en het werd een groot succes. Ook dit jaar is er een wedstrijd van de jongens tegen de meisjes, met leuke activiteiten rond sport, spel, dans, zingen en nog veel meer. Elke groep heeft een eigen kapitein. Vorig

Kinderfeest De Heiknuuters op het binnen- en buitengebeuren. Een nieuw duo, Carlo en Rudy gaat het publiek op muzikale wijze vermaken. En wat muziek betreft, ook Hoal Lieëd is van de partij met een loflied op het prinsenpaar. Natuurlijk ontbreken Ras & Co(omp) niet, rasartiesten, die niet meer zijn weg te denken van het Roesdonkse podium. Het Zurrikse leven wordt tegen het licht gehouden door Willie

Veren, geen onbekenden in Roesdonk en door Zonder Erg, ook wel bekend als de jeugdgroep van KPJ-SOS. John Meijer en Klaas van de Wildenberg knopen de touwtjes aan elkaar en het Soeriks Muziek Gezelschap verzorgt , hoe kan het anders, de muzikale begeleiding. Mochten er kaartjes overblijven, dan zijn deze te verkrijgen bij Dennis Ras, telefoon 0031 6 50129434.

Beloning voor de ‘gouden tip’ BUDEL-SCHOOT - PLUS Marjon en Martijn Daams looft een beloning uit, van € 100, aan boodschappen, voor de gouden tip die leidt tot aanhouding van de daders, die in de nacht van 16 op 17 januari vernielingen hebben aangebracht op de parkeerplaats van de PLUS in Budel-Schoot.   Op zaterdag 16 januari was er op het Stationsplein, in BudelSchoot  een groot feest ter ere van het 33-jarig bestaan van de Flausmause. De parkeerplaats van de tegenovergelegen PLUS Supermarkt werd gebruikt als parkeerplaats voor de bezoekers. Het feest was een groot succes. Helaas hebben feestende bezoekers in de nacht van 16 op 17 januari vernielingen aangericht op de parkeerplaats van de PLUS. De winkelwagenopvang is ernstig beschadigd en een aantal  win-

Dit spektakel staat zeer hoog aangeschreven bij de inwoners van Budel-Schoot en omstreken. Uiteraard kan deze middag niet doorgaan zonder onze getalenteerde deelnemertjes. Ben jij die jongen of meisje met talent waar wij naar op zoek zijn, meld je dan aan. Laat zien wat je kunt. Het

BUDEL-DORPLEIN - Op zaterdag 6 februari om 17.00 uur gaat het weer allemaal gebeuren. Net als andere jaren belooft het weer een groot kinderfeest te worden. Ruim 16 acts met in totaal 136 deelnemers worden op het podium vertoond. De kinder bonte avond wordt gepresenteerd door 3 jeugdpresentatoren de artiesten worden begeleid door 3 swiessen. Wat men kan verwachten zijn dansen van de Dancing Diamaonds, Floor Burnin, Turnlust, de Toeterdrupkes, de Toetermegjes, maar er worden ook live liedjes gezongen door leerlingen van de Triolier en de Andreasschool. Er zijn ook verschillende playback-

nummers. Natuurlijk heeft de organisatie weer gezorgd voor de grote Grabbelton, waar de kinderen leuke prijsjes kunnen grabbelen. Hiermee ondersteunt u de Kinder bonte avond zodat men er volgend jaar weer een mooi feest van kan maken. Na het officiële programma gaan we nog lang niet naar huis want dan zullen Joske en Lieske er samen met jeugdprins Roel en jeugdprinses Yony weer een geweldig kindercarnavalfeest van gaan maken. Neem je ouders, buren, vrienden en alle andere kennissen mee om je aan te moedigen en kom op zaterdag 6 februari om 16.45 uur naar de feesttent in Dorplein zodat men op tijd kan beginnen. De entree is gratis.

Oproep Zanggroep Contento

kelkarren zijn vernield en vermist. De kosten  worden geschat op € 2500,00. PLUS vraagt iedereen die iets gehoord  of gezien heeft, contact op te nemen met M. Daams eigenaar van PLUS Marjon en Martijn Daams. Op telefoonnummer 0031 495 499019 of per e-mail daams-budelschoot@plussupermarkt.nl

Ook de organisatie van de Flausemause is erg teleurgesteld over deze vernielingen en ook zij vragen aan de mensen die hier iets vanaf weten zich te melden op flausemause@live.nl Ook kunt u bellen als u weet waar zich vermiste winkelwagens bevinden.

Kinder Bonte Middag bij De Toeters Budel-Schoot BUDEL-SCHOOT - Na de grote successen van voorgaande edities heeft CV de Toeters wederom de kinderbontemiddag op haar activiteitenkalender gezet. Deze 4e editie zal op 31 januari plaats vinden in de Reinder te Budel-Schoot.

jaar wonnen de meisjes, dus dit jaar moeten de jongens hun eer proberen te verdedigen. Ook ouders zijn welkom, want moeders mogen meedoen met de meisjes en de vaders met de jongens. De ouders zijn niet verplicht om deel te nemen, ze zijn ook welkom om te komen supporteren of gezellig iets te komen drinken. De grote BZC show zal plaatsvinden in Gemeenschapshuis Den Donck.

mag een dansact zijn, toneel, tonpraten, tapdansen, jongleren of zang. Het maakt niet uit. Meld je aan voor 22 januari bij Sylvia Kees ( 493193) of per e-mail toeterkrant@hotmail.com. Voorwaarde van deelname is dat je tussen de 4 en 16 jaar oud bent en woonachtig bent in de gemeente Cranendonck. Kaarten Bonte Avond Voor de Bonte Avonden van c.v. De Toeters zijn nog kaarten beschikbaar voor donderdag 28 januari en vrijdag 29 januari aanstaande. De artiesten van de Bonte Avonden hebben weer heel wat

in petto. Op het podium zullen allerlei vormen van amusement te zien zijn zoals dans, sketches, zang en tonpraters. En wie wordt toch de nieuwe Swies bij de bonte avonden! Er is een heuse prijsvraag voor uitgeschreven. Mail de naam door van de nieuwe swies en wie weet wint u uw toegangsbewijs van de Bonte Avond terug (swiestoeterland@live.nl) Alles bij elkaar belooft het weer een heerlijk avondje lachen te worden! Kaarten zijn telefonisch te   reserveren bij Nelly Minkenberg, tel. 0031 495 493779.

Contento is onze naam, De dirigente is sympathiek en zeer bekwaam. We zijn een vier-stemmig gemengd koor; En zingen musicals, rock, moderne popmuziek en nog veel meer hoor. Dus houd je van gezelligheid en zingen, Kom dan eens bij ons binnen springen. Wij repeteren iedere donderdagavond van acht tot tien, En hopen jou binnenkort te zien. Zanggroep Contento. Lokaal gelegen aan de Bosstraat 28 te Hamont. (Boven politiebureel) Info: Lelong, Guy tel. 0032 477 793943 of email: annette.cl@base.be

Help slachtoffers aardbeving Haïti! Haïti is getroffen door een zware aardbeving. Er zijn duizenden slachtoffers, de schade is enorm. Uw hulp is hard nodig. Maak nu uw gift over.

Giro555 Den Haag

SAMENWERKENDE H U L P O R G A N I S AT I E S www.giro555.nl


HAC Weekblad

drie jubilarissen bij SV Budel

BUDEL – Donderdag 7 januari werd de traditionele nieuwjaarsreceptie van SV Budel gehouden. Tijdens deze drukbezochte receptie werden maar liefst drie jubilarissen in het zonnetje gezet. Variërend van 25 tot maar liefst een lidmaatschap van 60 jaar. Tonny Kees is de speler die al zestig jaar lid is van SV Budel. Hij leerde het voetballen nog aan de Dorpsstraat in Budel. Hij stond bekend als een slimme goaltjesdief. Moest het niet echt hebben van snelheid en kracht maar vooral van zijn techniek. Heeft in 1958 het eerste team gehaald maar was vooral een vaste keuze in het 2de elftal. Samen met Berke Neeskens en Adje van de Weijde richtte hij de supportersclub van SV Budel op. Voor het luttele contributiebedrag van 1 ½ gulden mocht je gratis met de bus mee naar de uitwedstrijden van het vaandelteam. Er werd in die tijd onder andere gespeeld in Middelburg en Vlissingen. Tonny was als echte gangmaker altijd graag bij de activiteiten vooral in het toenmalig clublokaal De “Wiemelenhoek”. Bij de Wiemelenhoek stopte hij na 20 jaar voetbal. Wiel van Leeuwen is de bekende grijze man van SV Budel. Hij vierde zijn 50 jarig jubileum. Wiel is een SV Budel man in hart en nieren. Een echte clubman die bovendien ook nog eens verstand van voetballen heeft. Vanuit de club wordt nooit tevergeefs een beroep op hem gedaan. Wiel wordt op 20 februari 61 jaar. In de tijd, toen hij begon

PAGINA 14

SV Budel hervat competitie Zondag 24 januari hervat SV Budel de competitie met het inhaalduel tegen IVO. De heenwedstrijd was een duidelijke overwinning voor de oranjehemden. Daarna is er echter het een en ander veranderd. IVO staat inmiddels twee plaatsen boven SV Budel maar het verschil is slechts 2 punten. Bij winst zondag kan de thuisploeg

dus minimaal een plaatsje opschuiven naar boven. Gemakkelijk zal het echter zeker niet worden. Het team hoopt dan ook op veel steun van haar trouwe supporters. Degenen die nog zegels hebben voor de actie van de PLUS, kunnen deze nog deze week inleveren. Dit kan in de bus in de kleedkamer.

Carnavalsbal rood-Wit’67

In het midden de heren Straven, Van Leeuwen en Kees met voetballen, mocht er pas op 11-jarige leeftijd begonnen worden met deze sport. Op 16-jarige leeftijd debuteerde hij reeds in het 1ste team. Dit combineerde hij nog met het spelen in de jeugd. Na 15 jaar in het eerste team heeft hij nog in het 2de en lagere teams gespeeld. In totaal is hij 23 jaar als actief voetballer bij de club geweest. In de periode hierna is Wiel tot op de dag van vandaag zeer actief. Zo organiseert hij dit jaar al voor de 27 ste keer het bekende internationale jeugdtoernooi. Hij is alweer 28 jaar lid van de jeugdcommissie, waarvan 17 jaar als secretaris.Verder heeft hij ook bij de realisatie van de kleedkamer / klussenhok een grote bijdrage geleverd. Wiel heeft als contactpersoon bij de KNVB een heel positief imago wat voor SV Budel erg belangrijk is.

Ruud Straven is de derde jubilaris van SV Budel. Ruud stond in zijn tijd bekend als een echt voetbaltalent. Een rustige jongen die liever zijn voeten liet spreken. Ruud speelde op het middenveld en stond bekend (berucht) om zijn harde geplaatste schot. Als aanvoerder bij de B1 speelde hij tegen bekende ploegen als TOP Oss en Eindhoven. Nadat zijn voetbal carrière beeindigd werd in verband met blessures is hij lid geweest van de activiteitencommissie. Hij is 3 jaar penningmeester geweest en heeft diverse jeugdkampen mede georganiseerd. Echter in verband met zijn onregelmatig werk is dit niet meer mogelijk.

BUDEL-DORPLEIN - Op zondag 24 januari wordt de nieuwe prins carnaval van Rood-Wit ’67 bekend gemaakt tijdens het carnavalsbal 2010. De aanvang is om 13.30 uur waarbij er ook een symbolische aftrap zal plaatsvinden met de prinsen van De Heiknuuters uit Dorplein en de Toeters uit Schoot. Hierna is er een leuk feest voorzien. Als de weersverwachtingen het toelaten zal er op 24 januari wederom een mixtoernooi 7x7 plaatsvinden

voor alle spelende senioren leden. Iedereen moet om 10.00 uur aanwezig zijn, zodat er om 10.30 uur begonnen kan worden. Verder zal er vrijdag 22 januari weer een kaartavond gehouden worden. Op deze avond kan er gekozen worden uit de kaartdisciplines rikken, jokeren en toepen. Deze kaartavond is bestemd voor zowel leden als niet-leden. Het begin is rond 20.15 uur, vanaf dan kan iedereen zich ook inschrijven. Het inschrijfgeld bedraagt € 3,00.

Zondag 10 januari werd bij Rood- Wit’ 67 een nieuwjaarsreceptie gehouden. Maar liefst 11 jubilarissen werden in het zonnetje gezet. Wiel Engelen (foto) werd door het bestuur tot lid van verdienste gedecoreerd.

de vele projecten van kunstenares Hilde Sools HAMONT-ACHEL – Kunstenares Hilde Sools uit Achel behaalde met onderscheiding het diploma ‘Meester in de Beeldende Kunst’ en na enkele jaren gewerkt te hebben in de commerciële sector heeft ze zich opnieuw volledig op de beeldende kunsten gegooid. Deze dame zit niet stil en via verschillende projecten laat ze de kunstenares in zichzelf helemaal gaan. Door Jana Poukens Hilde Sools is als kunstenares hoofdzakelijk actief met het maken van beeldhouwwerken. Ze gebruikt voornamelijk arduin, een materiaal dat meestal in de bouw gebruikt wordt voor onder andere vensterbanken en drempels. “Ik gebruik graag arduin omdat het typisch Belgisch is en omdat deze steen naar mijn mening een beetje ondergewaardeerd is. Door hiermee kunstwerken te maken probeer ik deze natuursteen meer op te waarderen.” Bepaalde technieken zoals polieren en zandstralen worden toegepast om het arduin een totaal nieuw uiterlijk te geven. Hilde combineert deze steen vaak met andere, moderne materialen zoals staal, siliconen en polyester.

worden. Iedereen is immers hetzelfde en toch zo anders.” Een andere creatieve uitlaatklep is het boetseren van portretten. “Het is heel fascinerend om een blok klei te zien evolueren naar een levensecht portret. Een geboetseerd portret is een zeer originele manier om iemand vast te leggen.” In haar atelier organiseert Hilde lessen voor iedereen die de kneepjes van het portret boetseren onder de knie wil krijgen. Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor inschrijven en modellen zijn altijd van harte welkom.

Hilde Sools Aan het Niko in Neerpelt volgt ze tevens les om haar kennis over het werken met onder andere kunststoffen en andere materialen in kunstvormen uit te breiden. Momenteel werkt Hilde aan een nieuwe tentoonstelling. Een datum is nog niet geprikt, maar de eerste kunstwerken zijn reeds afgewerkt. “De bedoeling is om een serie portretten te maken. Foto’s

van verschillende personen geven een letterlijke weergave van de figuur, terwijl de beelden uit arduin de abstracte versie laten zien. De sculpturen geven mijn eigen vertaling van die personen weer”, aldus de kunstenares. “Ik ga ook verschillende culturen aan bod laten komen. Door een vijftiental beelden samen te brengen in één tentoonstelling zullen de verschillen tussen de personen duidelijk

En ook kunstzinnige kinderen zijn bij Hilde aan het juiste adres, want geregeld worden er knutselworkshops georganiseerd. De kinderen delen hun ideeën en samen wordt er dan besloten welke knutselwerkjes er gemaakt zullen worden en hoe. Deze workshops bieden een positieve en creatieve uitlaatklep voor de kinderen en ook tijdens schoolvakanties is dit een zeer leerrijke en plezierige bezigheid. Vlak voor de zomervakantie wordt er een tentoonstelling gehouden waarbij al hun kunstwerkjes bezichtigd kunnen worden. Naast al deze projecten staat Hilde

ook altijd paraat voor het aankleden van (kinder)kamers en tuinen. Een uniek, op maat gemaakt beeldhouwwerk is steeds een origineel cadeau, net als een geboetseerd portret. Wie graag de werken van Hilde Sools wil bezichtigen of zich wil inschrijven voor de boetseerlessen of knutselworkshops kan steeds contact met haar opnemen om een afspraak te maken.

Sport Programma rood-Wit’67

Programma senioren op zondag 24 januari. Inhaalwedstrijd aanvang 10.00 uur: Merefeldia 6 - RoodWit’67 5 Programma senioren op dinsdag 26 januari. Vriendschappelijk aanvang 20.00 uur: RoodWit’67 1 – DOSL 1

Programma SV BUdEL

Zondag 24 januari: 14.30 uur SV Budel 1 – IVO 1 12.00 uur SV Budel 2 – Someren 3 11.30  uur Altweerterheide 2 - RKSV Budel 4        op Sportpark ‘Op Den Das’ te Weert Zegels van de Plus actie kunnen deze week nog ingeleverd worden. Deponeer deze in de bus in de kleedkamer of lever ze in bij het bestuur. Kijk voor adres op www.svbudel.nl


HAC Weekblad

PAGINA 15

AVOC bestaat 50 jaar

Prins Daan geeft aftrap Op zaterdag 23 januari speelt KFC Hamont 99 op eigen terrein tegen Kinrooi FC. De aftrap vindt plaats om 19.30 uur. Nu de sneeuw verdwenen is, zal er hoogstwaarschijnlijk terug gevoetbald kunnen worden. Deze wedstrijd wordt ook bijgewoond door Car-

HAMONT-ACHEL – Anno 1960 vindt de formele en officiële oprichting van volleybalclub AVOC Achel plaats. Eigenlijk is het niet de eerste volleybalvereniging die in het Noord-Limburgse Achel het levenslicht ziet. Al eerder verdedigde aan Achel Statie volleybalvereniging ASTAVOC haar kleuren, terwijl de eer van Achel Dorp door volleybalvereniging VOCADO werd hoog gehouden. Met de samensmelting in 1960 van beide lokale verenigingen, wordt een eerste belangrijke stap gezet naar wat zich later zou ontwikkelen tot een niet uit het Achelse en Belgische verenigingen sportlandschap weg te denken dynamische vereniging. Gedurende een tijdspanne van 50 jaar zijn er altijd hoogtes en laagtes, ook AVOC Achel vormt hier geen uitzondering op de regel. Maar 50 jaar lang de vlag in top houden, verwijst meteen ook naar de honderden vrijwilligers die gedurende deze periode dagelijks of wekelijks met veel inzet en enthousiasme het clubleven

Het “prille begin” van het volleybalgebeuren in Achel. levend hebben gehouden. Zonder de inzet van al deze mensen, zou er al lang geen volleybalvereniging meer in Achel zijn, en daarmee ook geen jubileum. Om het heuglijke feit van 50-jarig bestaan te vieren, wil AVOC Achel samen met haar leden en oud-leden, in het laatste weekend van juni 2010, te beginnen op vrijdagavond 25 juni, terugblikken in de tijd en daarnaast in een aantal feestelijke activiteiten voorzien.

En daarvoor is AVOC Achel op zoek naar al die vrijwilligers, bestuursleden, spelers en speelsters die gedurende die afgelopen 50 jaar het reilen en zeilen van de club mee hebben bepaald. Oud-AVOC leden kunnen zich, ofwel via het e-mailadres 50-jaar@avoc-achel.be ofwel via het invulformulier op de website van AVOC (www.avoc.be), aanmelden om de viering van het jubileum mee te maken.

Ploegen Beverbeek Classic bekend HAMONT-ACHEL – Wielerorganisatie Beverbeek Classic uit Hamont-Achel (B) heeft de ploegen bekendgemaakt voor de 13de editie van de Beverbeek Classic op zaterdag 27 februari. Aan de ME 1.2. UCI-wedstrijd voor Elites & Beloften nemen 28 ploegen – per ploeg 7 renners - deel met 2 continental-profteams uit België; 16 continental-teams uit Turkije, Oekraïne, België, Nederland en Duitsland; 10 club-teams uit België. Liefst 57 ploegen hadden zich vooraf ingeschreven. Start en aankomst vinden plaats in het centrum van deelgemeente Achel. Voor de juniorenwedstrijd komen 20 ploegen aan de start met 7 renners. Helaas zal juniorenwereldkampioen Jasper Stuyven uit Heverlee -zijn grootouders aan vaderszijde waren van Hamont afkomstig- er niet bij zijn. Hij start in hetzelfde weekend in de

navalsvereniging de Teutepeuters. Prins Daan I zal de aftrap geven. Daan heeft als voetballer geen hoge toppen kunnen scheren, maar zal nu zeker de aanzet geven voor een mooie wedstrijd. Na zes weken rust zal de motivatie groot zijn bij de spelers.

Schaatser Kris Schildermans gaat het startschot geven juniorenwedstrijd Kuurne-Brus- de wedstrijden van Beverbeek sel-Kuurne. Jasper Stuyven heeft Classic. Kris zal daarvoor plaatsaan het bestuur de belofte gedaan nemen onder de zware buks van dat hij volgend jaar als belofte het schuttersgilde Sint-Anna in Hamont-Achel zal deelnemen Achel. Hij haalt de trekker over aan de Beverbeek Classic 2011. om 12.30 uur voor de juniorenDe beste Belgische snelschaatser, wedstrijd en om 13.00 uur van de Kris Schildermans uit Hamont- Elites & Beloften. Achel zal het startschot geven van

De afgelopen twee weekenden trainden de jongste teams van KFC Hamont binnen. Afgelopen zaterdag werd geoefend in de sporthal op ‘t Lo en twee weken geleden in De Posthoorn (zie foto).

Nieuwe groep ouder- en kindgym bij Turnlust BUDEL - Bij voldoende aanmeldingen start Turnlust een nieuwe groep ouder- en peutergym. In deze gymlessen komt een ouder, grootouder of oppas samen met een peuter van 2 ½ tot 4 jaar gymmen. Er worden (contact-) spelletjes gedaan, er wordt gedanst, met ballen en ander klein materiaal gespeeld en op toestellen bewogen. Plezier in bewegen en contact met de volwassene is het belangrijkste in deze les. Daarnaast doen kinderen veel bewegingservaring op, leren ze hoe ze zich op kunnen vangen of leren te corrigeren

als ze dreigen te vallen. Ze leren woorden en begrippen, leren rekening houden met elkaar en nog veel meer. Er zijn al twee groepen ouder- en kindgym op zaterdagochtend. Bij voldoende aanmeldingen start er dus ook nog een groep op dinsdagochtend (richttijd 10.00 – 11.00 uur). De lessen vinden plaats in de danszaal van Turnlust in de Zuiderpoort in Budel en worden gegeven door deskundige leiding. Aanmelden of informeren kan bij: Ilona Hoorndijk, tel. 0031 495 595098 of info@turnlust-budel.nl.

ZPK succesvol in Oss OSS - ZPK Budel zwom afgelopen zondag 17 januari de derde competitiewedstrijd te Oss. Het verloop van de wedstrijd was al met al goed te noemen. Zo sneuvelden er weer diverse persoonlijke records en werden er maar liefst drie Brabantse zomerlimieten gezwommen.

Deze limieten werden gezwommen door Nathasja Scheepers op de 100 meter rugslag, Bart van den Heuvel op de 50 meter vrije slag en Harm van den Heuvel had zijn allereerste limiet gezwommen op de 100 meter rugslag.

Sport - Scores -Programma’s -Uitslagen PROGRAMMA ACHEL VV

Vrijdag 22 januari 20u00 SK Heusden 06 - Reserven (E) Zaterdag 23 januari 13u00 Bocholter VV C - Duiveltjes C (U8) 14u00 Debutantjes B (U7/U8) - H. Wijshagen 15u00 Kadijk SK D - Debutantjes (U6)  15u00 Reserven (I) - Kadijk SK B 15u00 SK Bree B - Junioren (U21) Zondag 24 januari 09u30 KFC Hamont 99 - Duiveltjes (U9) 09u30 KFC Hamont 99 B - Duiveltjes (U8) 10u00 SK Bree B - Scholieren (U17) 10u00 GT Lommel Kolonie - Miniemen (U13) 10u30 Preminiemen (U11) - FC Eksel 10u30 Preminiemen (U10) - FC Eksel 15u00 SK Heusden 06 - 1e ploeg 

PROGRAMMA ACHEL VV

Programma kan omwille van de weersomstandigheden nog wijzigen. Meer info op de website: www.achelvv.be

PROGRAMMA KFC HAMONT 99

Vrijdag 22 januari 20u00 Junioren - Esp Neerpelt                     Zaterdag 23 januari 10u00 ESK Leopoldsburg - Duiveltjes C + D  11u00 Dames - Tongeren DV 12u30 Neeroeteren Maaseik-Preminiemen A+B 13u00 Debutantjes C + D - FC Eksel 13u00 Duiveltjes E - H Wijshagen        14u00 Miniemen A - SK Meeuwen                       15u00 Kinrooi FC  - Beloften A                       15u00 Kaulille FC - Beloften B                 19u30 1° ploeg - Kinrooi FC 

PROGRAMMA KFC HAMONT 99

Zondag 24 januari 2010 09u30 Duiveltjes A + B - Achel VV 09u30 Kadetten A - ESK Leopoldsburg                   09u30 Un Overpelt Lommel - Miniemen B 09u30 Lindelhoeven VV - Kadetten B 10u00 Debutantjes A + B - SK Bree 10u00 Preminiemen C - ESK Leopoldsburg 10u00 Scholieren A - Esp Neerpelt 11u00 Lindelhoeven VV - Scholieren B    Meer informatie op: www.kfchamont99.be.

Sport

ZAALVOETBAL BUDEL

Uitslagen maandag 18 januari: V.Deurzen-Upstairs/Mulder Hekwerk ............ 2-7 Lammers Beton-van Hunsel & Govers ........... 6-4 Casa Nostra-ABC Hekwerk ............................. 3-5 Auto Vlassak-St.Jans Gasthuis RC GGZ ........... 9-5 ZVV Final Touch-Café Quincy ......................... 5-1 Programma maandag 25 januari: 18.30 uur: JDW Fijnmetaal-Aann.Patrick Beerten 19.25 uur: Bout Boys-ZVV P.Steensels-Stevens 20.20 uur: Tjeu van Horne-Lammers Beton 21.15 uur: ZVV Aannemer. Hegge-Casa Nostra 22.10 uur: van Hunsel & Govers-ABC Hekwerk Let op: het programma bevat wijzigingen t.o.v. het begin van de competitie. Meer informatie op www.bzk-budel.nl

ZAALVOETBAL HAMONT-ACHEL

Elke zondagavond wordt in De Posthoorn (in Hamont) en in de Koekoek (Achel) zaalvoetbal gespeeld. De uitslagen van zondag 17 januari: Kissen-Garage Steensels ............................. 5-12 De Klok-Busselkes ......................................... 4-5 CSC3-Hageheide ........................................... 0-0 DBW Street-Orca ........................................... 5-8 Goodfellas-Schuurmans ................................ 7-3 Programma voor zondag 31 januari: 18.00 uur Achel: Squadra United - Busselkes 18.00 uur Hamont: Kissen-CSC3 19.00 uur Achel: Rumba-Schuurmans 19.00 uur Hamont: DBW Street-Garage Steensels 20.00 uur Achel: Klok-Orca 20.00 uur Hamont: Goodfellas-Hageheide Meer informatie op www.rzvha.be


Week 04, 2010

HAC Weekblad

PAGINA 16

DAAMS Kwaliteit, vers en veel voordeel!

Gepaneerde Kalkoenschnitzels filet

4.

99

kilo van € 9.49 vóór

4.

van € 10.98 vóór

honing mosterd zak 300 gram op=op! van € 1.39 vóór

op=op!

0.

50

bakje 250 gr. van € 2.09 vóór

StroganoffMagere_ Konijnen1.79 1.49 1.99 _ _ _ _ _ gehakt stooflappen bout 500 gram van € 3.49 vóór Paprikamix Zak 3 stuks

1.1.60 29

TIP VAN FRANK!

Heeft u het vlees iets te lang of te hard laten garen en is het taai geworden. Doe dan het volgende om het weer mals te krijgen: Kook uw vlees eerst in water met wat azijn en zout (circa 30 min.) Daarna droog maken 1.99het _ en vervolgens kan gebraden of gebakken worden. En heerlijk mals is uw vlees weer!

1.6.98 29

Rucola kilo melange, van € 9.98 eikenbladsla melange vóór of jonge bladsla Zak 75 gram

0.

Groetjes en tot ziens Ananas inExtra de zoet winkel! Frank Per stuk

kilo

1.5.98

0.

75

STUN P Roomboter RIJS!T

gevulde koeken op=op!

0.

50

blister à 6 st. van € 1.02 vóór

IJsknuffels zijn zachte pluche winterbeesten die herkenbaar zijn aan hun oranje muts.

69

Zo spaart u de IJsknuffels eenvoudig bij elkaar: • Tot en met 27 februari 2010 krijgt u bij elke € 10,- aan boodschappen* een IJsknuffelzegel. • Met 10 IJsknuffelzegels kunt u al een gratis IJsknuffel uitzoeken. Spaar ze allemaal.

van € 12.98 Zoete vóór

Spaar ze nu alle 7!

trostomaatjes Schaal 200 gram

Deze winter hebben we bij PLUS weer een heel leuke spaaractie Zo spaart de sparen IJsknuffels eenvoudig bij elkaar: voor u. Want uukunt voor gratis IJsknuffels. IJsknuffels zijn hele zachte pluche winterbeesten die herkenbaar zijn aan hun oranje Er zijn27 7 verschillende Spaar ze allemaal! • Totmuts. en met februari IJsknuffels. 2010 krijgt UFFELZEGEL IJSKN bij elke €10,- aaneenvoudig boodschappen* Zo u spaart u de IJsknuffels bij elkaar: • Van 18 januari t/m 27 februari 2010 krijgt u bij elke € 10,een IJsknuffelzegel. IJ SKNUFF aan boodschappen* een IJsknuffelzegel. ELZEGEL Met 10krijgt IJsknuffelzegels kunt u al zegel. een ••Wekelijks u bij 6 actie-artikelen een extra • Met 10 IJsknuffelzegels kunt u al een gratis IJsknuffel uitzoeken. gratis IJsknuffel uitzoeken. Spaar ze allemaal. • U kunt kiezen uit 7 verschillende IJsknuffels. * Met uitzondering van niet toegestane artikelen.

IJSKNUFFELZEGEL

IJSKNUF

FELZEG

2 bakjes _ Hamschijf _

99

STUN P luxe RIJS!T

Lays limited edition choco pinda’s

99

kilo

STUN P chips RIJS!T PLUS

* Met uitzondering van niet toegestane artikelen.

Geldig van donderdag 28 t/m zaterdag 30 januari

2.99 _ _

1.

Kastanjechampignons of witte champignons Van Jan en Mart Veeke kilo 2 bakjes à 125 gram vankeuze € 5.98 naar vóór 1.80-2.00

EL

00

2.99

1.99

Sweet Sensation handperen Heerlijk zoetee d Hollandse handperen. Schaal 4 stuks

Geldig van maandag 25 t/m zaterdag 30 januari P2-2

Pepsi regular, light of max, Sisi orange of sinaasappel mango of 7-up regular

+ extra zegel

Set 4 flessen à 1,5 liter

EL

FELZEG

IJSKNUF

2 pakken

1.

49

Optimel Drink

Alle smaken 2 pakken à 1 liter naar keuze

kilo Runderriblappen

2.30

8.99

Snelfiltermaling of grove maling 2 pakken à 250 gram naar keuze

3.49 5.24

Kilo

2 pakken Douwe Egberts Koffie Aroma Rood

4.

99

set 4 flessen

2.

per fles

99

3.69

Alle Europese landenwijnen* Fles 1 liter

3.99

Amstel Bier*

Krat 24 flesjes à 30 cl

Maximaal 6 kratten per klant

7.

99

10.79 www.plus.nl

* Wij verkopen geen alcohol aan klanten jonger dan 16. Nog geen 20 jaar? Laat je legitimatie zien! 04/2010 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

3.

49

krat

www.plus.nl

PLUS MARJON EN MARTIJN DAAMS Parallelweg 1B 6023 BA Budel-Schoot tel. 0031 495 499019

maandag t/m donderdag 08.00 t/m 20.00 uur vrijdag 8.00 t/m 21.00 uur zaterdag 8.00 t/m 20.00 uur

HAC Weekblad week 03 2010  

HAC Weekblad, hét weekblad voor Hamont-Achel en Cranendonck.