Page 1

HAMONT · ACHEL · BUDEL · MAARHEEZE · SOERENDONK · GASTEL · BUDEL-SCHOOT · BUDEL-DORPLEIN · ST. HUIBRECHTS-LILLE · NEERPELT · VRIjDAG 6 SEPTEMBER 2013 · 5E jAARGANG NR. 36 · OPLAGE 21.250

Pag. 4: Kantklossen is precisiewerk

Pag. 6: Open Deurdag Phoenix

Pag. 6: Wereldfeest

Pag. 23: Testtijdritten Grote Heide

Pag. 26: Vlaams kampioen!

Stadsbestuur zet in op veilige schoolomgeving Bij het begin van het nieuwe schooljaar, verschijnen weer vele kinderen in het straatbeeld. Met de fiets, te voet, met de auto of de bus, iedereen moet richting de school en dit op een zo veilig mogelijke manier. Het stadsbestuur heeft de laatste jaren veel aandacht besteed aan de veiligheid op weg naar school. Zo hebben alle schoolkinderen een fluovestje ontvangen en is er een schoolbereikbaarheidskaart opgemaakt samen met de kinderen, ouders en directies. Op deze kaart staan alle veilige schoolroutes uitgetekend. Verder is er een fietsvaardigheidsparcours aangekocht, dat ter beschikking wordt gesteld aan de scholen. De stad heeft bovendien een dodehoek-koffer aangekocht voor de iets grotere school-

kinderen. Met de inhoud van deze koffer kunnen ze leren waar ze goed zichtbaar zijn voor vrachtwagenchauffeurs. Bij de start van dit nieuwe schooljaar in zicht heeft de stad Hamont-Achel opnieuw geïnvesteerd om de weg van en naar de school nog veiliger te maken. Zo is er verlichting geplaatst boven 3 zebrapaden die veelvuldig gebruikt worden op de weg van en naar school. Deze oversteekplaatsen zijn zorgvuldig gekozen door de verschillende schooldirecties in samenspraak met het stadsbestuur.

OpenDag Nstars

De nieuwe octopuspaal bij kleuterschool de Robbert. Ze hebben extra verlichting gekregen zodat ze in donkere periodes goed zichtbaar zijn voor de andere weggebruikers. En om de minder zichtbare schoolingangen extra te accentueren werden er nog 3 octopuspalen geplaatst. Deze palen zijn

van ver te zien en zijn zeer herkenbaar in het straatbeeld. Hiermee worden weggebruikers er op geattendeerd dat ze een schoolomgeving naderen en dus snelheid moeten minderen. De zichtbaarheid van de scholen wordt zo verhoogd,

wat de veiligheid in de schoolomgeving ten goede komt. De palen en verlichtingen blijven echter slechts hulpmiddelen die bijdragen aan de algemene veiligheid. De waakzaamheid van de weggebruikers blijft een absolute vereiste.

NEERPELT - Baseballclub Nstars hield afgelopen zondag een OpenDag ter gelegenheid van de opening van een nieuw baseballplein (achter de Scoutsrally), goedgekeurd voor baseball, beeball en softbal. In de voormiddag vond de wedstrijd tussen de Nstars-Jeugd en het 'A-team van de Gemeente Neerpelt', bestaande uit burgemeester Raf Drieskens, schepenen en leden van de Sportraad, plaats.

ZwEmbAdEN SAuNA’S whIrlPoolS

www.ast-zwembaden.be ZIE PAGINA 11.

e 1.89 e 1.68

(zie ook pagina 5)

49 1. per fles

Vaste lage prijs bij PLUS Dennis van Moorsel

UITGEBREIDE COLLECTIE - OP=OP! OPEN: elke vrijdag van 11-17 uur en elke zaterdag van 10-14 uur (er is geen pin aanwezig) De La Minestraat 26N, Budel (Airpark Budel)

Dennis van Moorsel

Parallelweg 1b Budel-Schoot · T 0031495 499019

!

biedt aan in de SHOWROOM SaMPLe-KLedinG Met GROte KORtinGen! VeRKOOPPRiJZen -60% -70%

Prijs in België Prijs in Nederland

Vakantie kilootjes kwijt? Conditie weer op pijl?

IE

GROOTHANDEL

Coca Cola: harde petfles

Het bestuur van de Nstars, Burgemeester Raf Drieskens en Schepen van Sport Leen Gielen. Foto Marc Faes. T AC

WINTER-SKI-VRIJETIJDSKLEDING

Die laatsten wonnen niet, maar ze amuseerden zich wel. In de namiddag was er een softball-tornooi. De club telt momenteel een veertigtal leden, maar dit aantal zal nog oplopen omdat de organisatie het aanbod nog verder wil uitbreiden met softball, een variant op baseball maar waarbij er kortere afstanden gelopen worden. En ook G-baseball voor mensen met een beperking zal aangeboden worden. Voor de baseball-trainingen wordt beroep gedaan op een drietal Amerikanen die verblijven op de militaire basis van Kleine-Brogel. Wie meer wil weten over baseball bij de Nstars, kan kijken op www.nstars.be.

Ontvang bij inschrijving in september € 50,– cadeau bij Intersport!

STAALHANDEL • Op maat • Aan huis geleverd

• Mig/Mag • Tig AC/DC • Plasma snijders

Zie pag. 7

Instraat 9A, Budel - T. 0031 495 494333 info@fitlife-budel.nl

www.fitlife-budel.nl

Tel. 0032 11 647 947

info@vaesenstaalhandel.be www.vaesenstaalhandel.be

zowel verkoop als herstellingen


HAC Weekblad · VrijdAg 6 september 2013

PAGINA 2

Twintig jaar Christelijk Centrum in Hamont Marktkar VVV bij Schepenhuis De VVV van Cranendonck diende een voorstel in bij de gemeente Cranendonck omtrent de aankoop en de plaatsing van een Marktkar bij het Schepenhuis in het centrum van Budel. Het idee is om lokale ondernemers de kans te geven om deze Marktkar af te huren en er streekproducten aan te bieden.

In Hamont komt de evangelische gemeenschap alweer 20 jaar samen. Doorheen de jaren is het een ontmoetingsplek geworden voor verschillende nationaliteiten die samen op zoek gaan naar God. Om dit 20-jarig bestaan te vieren organiseert het Christelijk Centrum op zondag 15 september een Open Dag zodat iedereen kennis kan maken met de gemeenschap en wat ze allemaal organiseren. De evangelische gemeenschap in Hamont komt al sinds 1993 samen. Voorheen gebeurde dit in een woonhuis in de Stationsstraat, maar in 2000 was de gemeenschap zo gegroeid dat men op zoek ging naar een nieuwe locatie. Die werd gevonden in het Christelijk Centrum in de Transistorstraat in Hamont. Momenteel telt deze gemeenschap zo'n 120 vaste leden. Iedere zondag om 10 uur worden diensten en samenkomsten georganiseerd. Een bijeenkomst gaat gepaard met veel muziek en gezelligheid , maar vooral om Jezus te zoeken en hem te loven en te prijzen . De ruimte is voorzien van een podium waar de eigen band er de sfeer inbrengt met evangelische liederen. Ook komen er regelmatig sprekers uit zowel België als Nederland, die dan weer interessante

Ad Bor bij het Christelijk Centrum te Hamont-Achel. lezingen brengen. Alle bijeenkomsten worden afgesloten met een gezellig samenzijn met een kop koffie of thee. Iedere woensdag worden er tevens Bijbelstudies gehouden en maandagavond is er een bidstond. De evangelische gemeenschap is steeds actief op zoek naar God. Zij geloven dat Jezus aan het kruis is gestorven , en daarna is opgestaan uit de dood. De Bijbel is de leidraad in hun dagelijks leven. Ook worden er tal van normen en waarden meegegeven die ervoor kunnen zorgen dat u als beter mens door het leven kan gaan. Op zondag 15 september is iedereen van harte welkom om kennis te maken met het

Christelijk Centrum. Ontdek wat ze doen, wat het is en wat het geloof voor jou kan betekenen. De dag wordt begonnen met een speciale dienst naar aanleiding van het 20 jarig bestaan en de Open Dag gaat door tussen 14 uur en 17 uur. Uiteraard zullen een hapje en een drankje niet ontbreken. Iedereen is van harte welkom! Deze evangelische gemeenschap helpt u niet enkel bij uw zoektocht naar God, het draait ook om het samenbrengen van mensen in een gemoedelijke sfeer. Het Christelijk Centrum is gelegen aan de Transistorstraat 1 in Hamont. Meer informatie is ook te vinden op www.cchamont.be

Vernieuwing Milieustraat Cranendonck De Milieustraat in Maarheeze zal gesloten zijn van donderdag 5 september tot begin november, wegens een herinrichting. De huidige Milieustraat is immers verouderd en toe aan vernieuwing. Zo komen er o.a. verhoogde bordes om het gemak en de service naar de inwoners toe te verbeteren, komt er een vloeistofdichte vloer, en een aangepast depot voor het klein chemisch afval. Ook de betalingen zullen vanaf dan uitsluitend via pin kunnen gebeuren en alle inwoners zullen een speciale milieupas ontvangen om zo toe-

gang te krijgen tot de Milieustraat. Na de herinrichting zal de Milieustraat veiliger, overzichtelijker en meer gebruiksvriendelijk worden. Dankzij de verhoogde bordes wordt het gemakkelijker om afval in de containers te doen. En dankzij een duidelijke routing zal het park overzichtelijker worden. Verder wordt er heel wat vernieuwd, zoals de vloeren, de beheerdersruimte en de riolering, om zo weer te voldoen aan alle wettelijke eisen. Ook zal er een zuil komen waardoor het identificeren en het betalen veilig en gemakkelijk kan gebeuren. Betalingen zullen vanaf dan enkel via pinpas kunnen ge-

Volgens de VVV en de gemeente kan dit initiatief bijdragen aan de promotie van het toerisme in de gemeente. Deze mobiele Marktkar biedt een extra verkooppunt voor de lokale ondernemers. Daar-

naast worden vergunningen e.d. hiervoor in orde gemaakt door de VVV, waardoor het voor lokale ondernemers gemakkelijk is om deze Marktkar te huren. De aankoop van deze Marktkar is ondertussen een feit en momenteel wordt die beschilderd. De bedoeling is wel dat de lokale ondernemers dan zelf achter de kar gaan staan en de verkoop voor hun rekening nemen. Het huren van de Marktkar gebeurt via de VVV. Wanneer de Marktkar klaar is om een plek te krijgen bij het Schepenhuis, wordt hier zeker nog over bericht in het HAC Weekblad.

Rommelmarkt Gastel

De rommelmarkt in Gastel werd druk bezocht

De rommelmarkt in Gastel was ook dit jaar weer een daverend beuren en alle huishoudens van succes. Door de enthousiaste Cranendonck zullen half oktober medewerking van alle vrijwillieen speciale Milieupas in de brie- gers stond zondag om 9.15 uur venbus ontvangen. alles klaar voor de verkoop. Tijdens de werkzaamheden zal de Milieustraat gesloten zijn en alle Op de veilingkar stonden gewelinwoners kunnen tot begin no- dige curiositeiten en bijzondere vember terecht bij de milieustraat spullen uitgestald die door Wiel van Weert. Dit kan mits een gel- Peerlings (en zijn assistenten) vakdig identiteitsbewijs waarmee ze kundig en doorspekt met humor aantonen dat ze in Cranendonck onder de hamer gingen. Veel bewonen. De Milieustraat Weert is zoekers genoten op het terras voor gelegen aan de Graafschap Hornelaan 207/209. Bruikbare spullen kunnen ook ingeleverd worden bij Kringloopcentrum Verest in de Nieuwstraat 95 in Budel. Meer info op www.verderest.nl

de koffietent van een kopje koffie of thee met een overheerlijke verse wafel. De muzikale klanken van blaaskapel Excelsior zorgden voor een extra vrolijke sfeer. Gedurende de ochtend gingen vele spulletjes snel van de hand en de inmiddels beroemde ‘Gastelse wafels’ waren in een mum van tijd uitverkocht. De gehele opbrengst komt ten goede aan de leerlingen van basisschool ’t Lange. De jeugd van deze school bedankt iedereen voor zijn/ haar bijdrage!

Colored Up Run Cranendonck

Werkzaamheden Grootschoterweg gestart Vervolg van de voorpagina Tijdens het proces kunnen voertuigen geparkeerd worden op het weiland tegenover de Lambertusstraat, bij de vroegere Rabobank maar ook op en rond het Stationsplein. Ook de lijnbus zal een aangepaste route nemen, waardoor de haltes Grooschoterweg en Vogelsplein zullen verdwijnen. Hiervoor zal op Klein Schoot tijdelijk een bushalte worden aangelegd, tevens wordt dat de omleidingsroute voor het bestemmingsverkeer. Ook het doorgaande verkeer zal zoveel mogelijk om het dorp geleid worden middels de Fabrieksstraat. Het verkeer richting Budel wordt omgeleid door de Paralellweg en de Hamonterweg, deze wegen blijven tijdens de werkzaamheden dan ook gewoon begaanbaar. Fietsers en wandelaars wordt geadviseerd de route door de Poelderstraat te nemen. Er vindt nog overleg plaats met vervoersmaatschappij Hermes voor een fietsenstalling

bij de tijdelijke bushalte aan Klein Schoot. Op korte termijn worden bij omwonenden persoonlijk deurmatten afgegeven om de overlast van het zand tot een minimum te beperken, er wordt een inventarisatie gemaakt betreffende het aantal mindervaliden zodat ook daar rekening mee gehouden kan worden, en kliko’s worden voorzien van stickers om misverstanden te voorkomen. Aanwezigen vroegen zich af of er ook gedacht werd aan de schoolgaande kinderen, de firma Kuppens heeft BS De Wereldwijzer bezocht en de Brigadiers krijgen een uitgebreide instructie. Overigens blijft de oversteekplaats op dezelfde plek, en is hier pas in de 3e fase sprake van enige overlast. Ook uitten de ondernemers hun zorgen over de bereikbaarheid voor personeel en klanten, dhr. Kuppens zei daarop het volgende: ,,Dat zijn ook onze zorgen, maar wij zullen kijken naar een zo goed mogelijke bereikbaarheid.’’ De aanwonenden werd verzekerd

dat ook de hulpdiensten zoals de brandweer op de hoogte zijn gebracht. Op de vraag of er ook meteen glasvezel wordt aangebracht kwam geen antwoord. De zorgen van aanwezigen betreffende de omleidingsroute werden weg genomen door de gemeente met de belofte dat de wegen goed onderhouden worden, en bij schade z.s.m. worden hersteld. De pinautomaat van de Rabobank blijft bereikbaar, en ook kan te allen tijde geld gepind worden bij PLUS Dennis van Moorsel. Omwonenden hebben recentelijk een brief ontvangen, en een uitnodiging voor de infoavond. Tijdens de werkzaamheden kan een ieder met vragen terecht bij de uitvoerderskeet, deze is gestationeerd langs de PLUS Supermarkt. Hier zal op werkdagen tussen 16.00-17.00 uur iemand aanwezig zijn die uw vragen kan beantwoorden. Tevens kunt u ten aller tijden info vinden betreffende de werkzaamheden op de website www.kuppensbudel.nl/projecten.

De eerste Colored Up Run Cranendonck was een groot succes! Op 1 september werd voor de en deze eerste editie werd dan eerste maal de Colored Up Run ook een groot succes. Tijdens de gehouden in Cranendonck. Run werd er gegooid met kleurrijk poeder, wat een waanzinnig Zowel jong als oud nam deel aan effect creëerde en waardoor de lodeze erg kleurrijke loop van 5 kilo- pers veranderden in een kleurrijke meter. Er was een grote opkomst vrolijke massa.

Expo Achelse Kluis Van dinsdag 10 tot en met zondag 15 september worden er in de expositieruimte van de Achelse Kluis schilderijen tentoongesteld van Nicole Schendstok-Buijs en Rian Lemaire-Smulders.

Gedurende de openingstijd zal een van de kunstenaars aanwezig zijn. Iedereen is van harte welkom in de Achelse Kluis aan De Kluis 1, te Hamont-Achel. De expositie is geopend van 11.30 uur tot 16.30 uur.


HAC Weekblad · VrijdAg 6 september 2013 TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON

Saucijzen

elke 4

PAGINA 3 Voor profs en doe-het-zelf

Limbucolor .

e

WIj GARANDEREN U DE PERFECTE PASVORM IN LENGTE EN BREEDTE Wij nemen de tijd om u deskundig te adviseren over de juiste pasvorm, in lengte en breedte, voor ieder kindervoetje.

VERF - BEHANG - SIERLIJSTEN GRATIS KLEURADVIES - PERFECTE SERVICE

GRATIS

Geldig van 9 t/m 21 september 2013

TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON

Bij 150 gram achterham

GRATIS

100 gram eiersalade

Nolimpark, Haltstraat 100a, Overpelt Tel.: 011/64.20.91 - Fax 011/64.94.12 marco@limbucolor.be - www.limbucolor.be Open: ma-vr 9-18 u. - za 9-12 u.

KEYBOARDLES AAN HUIS voor alle leeftijden

Haal een wereld van muziek in huis!

Geldig van 9 t/m 21 september 2013

De hielcorrector, in al onze kinderschoenen en laarsjes, zorgt voor een correcte stand van de kindervoet in ontwikkeling.

MODESCHOENEN

TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON

500 gram gekruid gehakt + 4 gehaktballen samen Geldig van 9 t/m 21 september 2013

PASVORMSCHOENEN John Hoevenaars

6

95

samen Geldig van 9 t/m 21 september 2013

5

www.keyboardles.be

HAC Weekblad oplage 21.250 - altijd in kleur!

TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON

4 slavinken + 4 roomschijven

% 003211 621862

Capucijnerplein 32 · Budel · & 0031 495 491969 Kijk ook op: www.taskoschoenen.nl

vanaf € 899*:

% tot 30aring p s be

Garagedeur van het jaar

*Garagesectionaaldeur RenoMatic 2013 incl. aandrijving en handzender. Voordeur RenoDoor 2013 zonder zijdelen. Neem voor maatvoeringen en kleuren contact op met de Hörmann specialist:

95

Nieuwedijk 7 6021 RL Budel T. 0031 495 843860

STEVENS TELEVISIES

Wij maken graag tijd voor u! Verkoop en reparaties van kwaliteitsklokken, horloges en barometers. Mocht u niet in staat zijn uw klok te halen of te brengen, neem dan contact met ons op.

UW LED-TV ADRES!!

Vonken keurslager Nieuwstraat 30, Budel Tel. 0031 495-430073 info@vonken.keurslager.nl

Nieuws? Leuke foto's? Tips? Ideeën? E-mail HAC Weekblad! info@hacweekblad.eu

Rondven 26, 6026 PX Maarheeze +31 (0)495 492145 +31 (0)6 53279114 info@joeppeetersbv.nl

werk

En dus ook alle herstelwerkzaamheden van uw woning.

MEER INFO OP WWW.JOEPPEETERSBV.NL

Tijd voor vakantie! Wij zijn gesloten van 26 augustus tot en met 16 september

ACTIEPRIJZEN! Kijk voor site de actie van de week op onze web

In 95% de goedkoopste!!

Open: dinsdag t/m vrijdag van 10-18 uur Eventueel ‘s avonds op afspraak!

Persoonlijke service / Deskundig advies Ook voor uw satelliet-systeem • DVD Prijs-info niet telefonisch / per e-mail Grootschoterweg 105-107 · Budel-Schoot

VOF Nieuwendaal & Zn.

Open: ma. 10-18 u. · di. GESLOTEN wo/do. 10-18 u. · vr. 10-20 u. · za. 10-17 u.

Peeldijk 43 · 6024 BX Budel-Dorplein · Tel. 0031 495 492892 info@nieuwendaal.com · www.nieuwendaal.com

Tel. 0031 (0) 495 493616 www.stevensbudelschoot.nl

als het vers moet zijn

Braadkip

3.59

2.58

Wij zijn er zowel voor nieuwbouw als renovatie, in de particuliere en zakelijke sector. Ook geven wij advies en probleemoplossing voor bestaande installaties. Begeleiding van uw compleet project is voor ons geen probleem. Met compleet bedoelen wij inclusief: l eventueel sloopwerk l timmerwerk We mogen in Nederland en op deze werkzaaml stucwerk l schilderwerk Belgiën zowel de 21% als hede l tegelwerk l etc. de 6% regeling toepassen, afhankelijk van het soort l metselwerk zaamheden.

vanaf € 1298*:

Voordeur van het jaar

ambachtelijke uurwerkreparateurs

Stationsstraat 34 · 3930 Hamont 0032 11 446193 · www.carrefour.eu

Hamont Gepelde rundssteak

/kilo *

Actie geldig t/m dinsdag 10 september 2013 * De afgebeelde prijs houdt rekening met de korting.

13.39 Varkens/ 99 rundsgehakt

10.

/kilo *

7.45 99

5.

/kilo *

ZON- EN FEESTDAGEN VOORMIDDAG OPEN! OPEN:

maandag ..................... 13:00 - 18:30 uur dinsdag t/m vrijdag ... 08:30 - 18:30 uur

OPEN:

zaterdag....................... 08:30 - 18:00 uur zondag ......................... 08:30 - 12:30 uur


HAC Weekblad · VrijdAg 6 september 2013

Wachtdiensten

Hieronder staat onder meer informatie over de bereikbaarheid van de hulpverleners in onze regio. HAMONT-ACHEL & NEERPELT Dokters: Bel: 00 32 11 604060 Kijk op: www.hwpnl.be Huisartsenwachtpost Noord-Limburg is een samenwerkingsverband tussen de huisartsen van de gemeenten Overpelt, Neerpelt, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Bocholt en Peer. Tandartsen: Oproepnummer 0903 39969. Zaterdag, zondag en feestdagen: 9.00-18.00 uur (1,50 euro/min.) Apotheek: www.apotheek.be Tel: 0900 10500 (0,50 euro/min.) Zaterdag 7 september: Apotheek REMY, Stationsstraat 4 b1, 3910 NEERPELT. Tel. : 0032 11 641686. Zondag 8 september: Apotheek GEUSENS, Dorpsstraat 61, 3900 OVERPELT. Tel. : 0032 11 641197. Politie: Lokale politie HANO: 0032 11 440820. Bureau Neerpelt: Energiestraat 3, 3910. Bureau Hamont: Bosstraat 28, bus 1, 3930. Noodnummers Ambulancedienst alarmnummer: 112 Ambulance en brandweer: 100 Ziekenwagen: 100 (voor dringende en levensbedreigende interventies 24u/24u, 7d/7d) Ziekenwagen: 105 (voor niet-dringende interventie; elke dag van 8.00-16.00 uur) Politie: 101 Kinder- en jongerentelefoon: 102 Rode Kruis Uitleendienst Mevr. Nelly van Vlierden, Kapelstraat 17, 3930 Hamont-Achel. Tel. 0032 11 445881. Iedere dag van 9-11 en van 19.30-21 uur. http://hamont-achel.rodekruis.be Thuisverpleging De Eerste Lijn-West Limburg Tel. 0032 11 420424 Prov. Limburg en regio Diest Tel. 0800 62058 - 24u/24u, 7d/7d Thuisverpleging De Voorzorg Tel. 0032 11 224422 - 24u/24u, 7d/7d Wit-Gele Kruis Tel. 0032 89 300880 24u/24u, 7d/7d Vroedvrouwen: Tel. 0032 89 300880 De belbus: Bel 0032 11 850300 CRANENDONCK Huisartsen: Bel de huisartsenpost: 0031 495 677677. Tandartsen: Kring Weert, Nederweert en Cranendonck. Bel in geval van spoedeisende hulp: 0031 495 460765. Het spreekuur is op zaterdag en zondag van 11.00-11.30 uur.

AED Locaties: www.aedcranendonck.nl Budel-Dorplein: Hoofdstraat 1 (Nyrstar) Stationsweg 76 (bij Taxi Hompes) en St. Barbaraweg 2 Budel-Schoot: A. van Moorselstraat 1, Poelderhof 33. Budel: Molenstraat 34, Fazantlaan 163, Mgr. Zwijsenlaan 40, De Borgh, Graafschap Hornelaan 2, Instraat 5b, Nieuwstraat 27 Voorzijde Postkantoor. Gastel: Cornelisplein 3 aan de voorzijde van de Cranenhoeve Maarheeze: Ereprijsstraat 20, Dissel 80, Marishof, Konijnenberg 1, S. v. Oyenlaan 1a, Valkenlaan 17. Soerendonk: Heuvel 16, Zitterd 30 (Schrurs), Dorpsstraat 43 en Rabobank. Voor beperkt toegankelijke apparaten zie www.aedcranendonck.nl Verloskundigen José van Niel, Simone Pauëlsen en Pascalle Schreurs zijn de verloskundigen in Cranendonck: T. 0031 6 10122155. U kunt de verloskundige ook via de portier van het St. Jans Gasthuis op laten roepen. Tel. 0031 495 572100. Zie ook de site: www.verloskundigenbudel-maarheeze.nl Kraamzorg Homecare Voor directe kraamzorg 24 uur per dag bereikbaar 0031 40 2064444 of Regiokantoor Cranendonck: tel. 0031 495 518932. En kijk op: www.kraamzorg-homecare.nl Thuiszorg ZuidZorg Hulp in de huishouding, hulp bij persoonlijke verzorging, verpleging, personenalarmering, maaltijden thuis, voeding- en dieet advies. De Dam 1, 6021 KM Budel, 24 uur bereikbaar op: 0031 40 2 308 408. E-mail: info@zuidzorg.nl Consultatiebureau Zuidzorg Inloopspreekuur: woensdag 11.00 - 12.00 u. op bovenstaand adres. Uitleen hulpmiddelen Servicepunt ZuidZorg, De Dam 1, 6021 KM Budel. Maandag t/m vrijdag: van 8.30 - 12.30 en van 17.00 - 18.00 uur Kraamzorg ZuidZorg Tel. 0031 40 - 2 308 408; info@zuidzorg.nl Thuiszorg Buurtzorg Maarheeze 24 uur bereikbaar voor mensen in Maarheeze, Soerendonk en Gastel. Hulp is direct inzetbaar. Ook voor vragen over zorg en/of hulpmiddelen.Telefoon: 0031-622331266 Thuiszorg Buurtzorg Leende/Sterksel Ook Buurtzorg Leende is 24 uur bereikbaar voor thuiszorgvragen. Tel. 0031 6-83222805 Thuiszorg Stichting Land van Horne Voor hulp bij persoonlijke verzorging, verpleging of hulp bij het huishouden. Voor acute zorgvragen: T 0800 33 33 888, 24 uur per dag bereikbaar. Spreekuur thuiszorg: ma., woe. en vrij. 13-14 uur, Gr. Hornelaan 2A in Budel en T (0495) 49 82 31. Uitleenpunten medische hulpmiddelen: ma. t/m vrij. van 8.30-18.00 uur in Mariënburght in Budel en Marishof in Maarheeze. Zie ook www.landvanhorne.nl

Apotheek Maarheeze: Apotheek Maarheeze heeft de volgende openingstijden: ma. t/m vrij. 08.30-12.30 en 13.00-18.00 uur en zaterdag van 10.0012.00 uur. Voor de dienstdoende apotheek buiten deze uren belt u: 0031 495 549720.

Diabeteslijn (‘s nachts alleen noodgevallen) 0031 33 4630566 of e-mail naar info@dvn.nl, voor alle vragen over diabetes

Apotheek Budel: Werkdagen van 8.00 tot 17.30 uur; zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur.

Uitvaartbegeleiding Wanda Roosen T. 0031 495 519516. www.roosen-uitvaart.nl

Politie Cranendonck: Kijkakkers 37, Maarheeze. Tel. 0900 8844. Europees alarmnummer: 112.

Uitvaartverzorging Van Der Stappen T. 0031 495 430260 · www.vdstappen.nl

Stichting Eindzorg Cranendonck Tel. 0031 6 47140400 Wekelijks spreekuur donderdagmiddag 13u30-14u30, De Dam 1, 6021 KM Budel - www.stichtingeindzorg.nl

Kantklossen is precisiewerk HAMONT-ACHEL -Marie-Thérèse Bernaerts woont aan de Salvatorstraat 123 in Hamont en heeft in haar woning een lesruimte gecreëerd voor zo’n tien cursisten die het kantklossen tegelijkertijd willen leren. “Een uit de hand gelopen hobby,” noemt ze het. Nou, da’s te merken, als je de eer hebt ’n uurtje met haar te babbelen over haar passie van kantklossen. Met alle facetten die daarbij horen. Een super-gemotiveerde vrouw die heel graag bereid is om te tonen wat deze hobby allemaal behelst. Tekst en foto’s: Evert Meijs

PAGINA 4 klossen veel geduld nodig én je moet een werktekening kunnen lezen. Dan komt het goed en doorzie je de techniek heel snel.” Er liggen abonnementen van tijdschriften uit Brugge en zelfs uit Canada. “Maar een goede kennis van me ontwerpt óók nieuwe patronen voor me.”

Marie-Thérèse Bernaerts prikt een werktekening, voorzien van vele tientallen knopspelden en meer dan honderd klosjes. Op een plankje met elastiek zijn diverse klosjes samengebracht, zodat ze niet in de war raken. “Het lijkt allemaal heel ingewikkeld, maar dat valt best mee. Kruisen en wringen (draaien) zijn de twee varianten waar het om gaat.” Behendig gooit Marie-Thérèse enkele klosjes van links naar rechts. Het blijft er ingewikkeld uitzien, al schijnt dat niet nodig te zijn. Op het ronde kussen is een werktekening geprikt. Die is nadien overtrokken met een plastic folie. Daardoor blijft de werktekening langer bruikbaar.” En als je het werkstuk wilt stijven, kun je het stijfsel zó opbrengen, zonder dat de tekening beschadigt.”

“Dit heb ik altijd al gewild. Tijdens een schoolreisje gingen we naar Brugge, waar ik mijn verstand verkeek aan een vrouwtje met ouderwets mutsje, die aan het kantklossen was. In Hamont startte in 1977 een cursusgroep kantklossen, onder leiding van Marij van Hout. Ik sloot me onmiddellijk aan en kocht bij de lesgeefster de belangrijkste ingrediënten: een kussen, draad en klosjes. De opleiding startte en duurde zes jaar. Daarna ging ik vier jaar naar Genk voor de fijne kneepjes van het vak en behaalde er het diploma. Al snel daarna kwamen de eerste vrouwen uit Hamont en omgeving, en vroegen of ze van mij de technieken zouden mogen leren. Nu heb ik dertig cursisten, en moet ik andere belangstellende afwijzen.” Geduld Om een voorbeeld van een werktekening te laten zien, trekt de gastvrouw een kast open. Op de planken staan dozen en mappen, keurig netjes gerangschikt, voorzien van een rugtekst. Voor mijn gevoel hoort dit écht bij de techniek van klantklossen. Ook Marie-Thérèse geeft een beeld van accuraat, nauwkeurig en veeleisend. In het gesprek bevestigt ze deze eigenschappen ook. “Je hebt om te kantKruisen en wringen De lesruimte ziet er ‘akelig’ netjes uit. Vele kantwerken, ingekaderd, hebben een plekje aan de wand gekregen. ’n Tiental stoelen staat in strenge rangorde, op plankjes en vensterbankjes allerlei werkstukken die Marie-Thérèse in de loop der tijd maakte, en een klein vaasje met lavendel, behorend bij deze tijd van het jaar. Achterin staat een kantkloskussen, met daarop ge-

Felix Timmermans. Marie-Thérèse vertelt over een workshop hoeden maken, holt naar boven, en komt terug met een gekantkloste zomerhoed met mooie versiering. Ze vertelt over ‘Lierse kant’. Een variant van handwerken, waarbij een tule doek in een raam is gespannen en met een bepaalde pen de draden naar boven worden gehaald. Door de zussen van Felix Timmermans in praktijk gebracht. “En hier heb je voorwerpen die zijn versierd volgens de methode van parelwerk: aan een draad worden pareltjes geregen en die draden worden gebruikt voor decoratie van kledingstukken en zaken als tasjes en portemonnees. Je hebt de neiging om onmiddellijk aan te sluiten bij de eerstvolgende les van Marie-Thérèse. Expositie Tenslotte brengt de lesgeefster de komende expositie ter sprake. Op 2, 3 en 4 november wordt in pc De Burg in Hamont weer een tentoonstelling gehouden. “Eéns in de vijf jaar organiseren we deze activiteit. De vorige keer waren er meer dan zeshonderd belangstellenden die kwamen kijken naar het kantklossen en naar de werkstukken die je hiermee kunt maken.” Marie-Thérèse adviseert iedereen om vooraf eens via Google te kijken naar www.bloggen.be/kantkringhamont . “Dan krijg je alvast een idee van hetgeen er te zien is.” De enthousiaste Hamontse draait de kookpotten even op een lager vuurtje en vertelt tenslotte dat het een ontzettend leuke hobby is, ontstaan doordat vroeger de edelen kanten kragen droegen en op stoelen en tafels kanten kleedjes werden gelegd ter versiering. Opnieuw nodigt ze iedereen uit om een kijkje te komen nemen op de expositie van november in De Burg te Hamont. Ze zwaait de deur van de cursusruimte wijd open en groet allervriendelijkst.

Plus ver(troetel)t de klanten BUDEL-SCHOOT - Ze zijn er weer: de Troetels. Dit keer zijn het Globe Troetels, want ze leven verspreid over de hele wereld. Ze zijn alleen verdwaald! Zo kan de keizerspinguïn bijna zwemmen in het zweet en zit de ezel flink in de nesten. De Globe Troetels lijken net echt en zijn lekker aaibaar door hun fluweelzachte vachtje. Bij elke Troetel zit een kaartje met een leuk weetje over het dier en zijn echte leefomgeving.

COLOFON HAC Weekblad Stationsstraat 41, 3930 Hamont-Achel. T. 0032 11 757201. E. info@hacweekblad.eu W. www.hacweekblad.eu

Op een speelse manier leren kinderen zo meer over de dieren en hun leefgebied. Er zijn 25 verdwaalde Globe Troetels, die u kunt sparen. Bij iedere € 15 ontvangt u 1 troetel. Maar PLUS Dennis van Moorsel doet meer. Niet alleen kinderen kunnen sparen voor de Troetels, ook de volwassenen worden ‘vertroeteld’ Zeker de komende 3 weken ontvangt u bij besteding van iedere € 25 een kortingsbon van €2.50 die u de week erna mag inleveren. Op deze manier is   ver(troetel)en

erg leuk en bespaart u veel geld. Vanwege groot onderhoud aan de Grootschoterweg, de doorgaande weg van Budel-Schoot is deze weg 3 maanden lang afgesloten, maar via Klein Schoot of de Hamonterweg is Plus Dennis van Moorsel normaal te bereiken en staan zij, net als altijd, met het hele team klaar om u te ontvangen. Wanneer u de omleidingsborden volgt komt u vanzelf bij de PLUS terecht, waar u met bovenstaande acties heerlijk wordt vertroeteld.

Open: maandag tot en met vrijdag: 08.30-12.30 en 13.30-16.00 uur.

Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van deze uitgave worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij HAC Weekblad c.q. de betreffende auteur. In geen geval is HAC Weekblad aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de in deze krant beschikbare informatie.

Deadline kopij: dinsdag 16.00 uur. Verspreidingsdag: donderdag/vrijdag. HAC Weekblad niet ontvangen? Bel: 0032 11 757201. Druk: Nieuwsdruk Limburg. Oplage: 21.250


HAC Weekblad · VRIJDAG VrijdAg 6 SEPTEMBER september 2013

PAGINA 5

Geldig in week 36 (zondag 1 t/m zaterdag 7 september 2013)

Geldig in week 36 (zondag 1 t/m zaterdag 7 september 2013)

Spaar ze alle 25! Spaar ze alle 25!

Pizza Trattoria Alle varianten

Per doos

Pizza Trattoria Maximaal 6 stuks per klant. Alle varianten

1.99

Per doos

1. 1.

Maximaal 6 stuks per klant.

00 00

1.99

Alleen op:

vrijdag

zaterdag

7 7 8 6 8 7 7 6

Alleen op:

Klaverland Kaas

Jong, jong belegen, belegen, extra belegen of oud

2 stukken à ca. 500 gram naar keuze Klaverland Kaas

Jong, jong2 belegen, Bijv. Oud stukken belegen, extra belegen of oud 13.80 Nu 6.90

2 stukken à ca. 500 gram naar keuze

ber ember dectem ber sep ember dectem sep zaterdag vrijdag

1GRATIS +1 1GRATIS +1

4.99

3. 3.

49 49

ber ember dectem ber sep ember dectem sep

4.99

Spareribs

Indisch of Piri piri Vacuüm verpakt

Per 500 gram

Spareribs IndischHertog of Piri piriJan, Warsteiner Palm Vanaf 2 september t/m eind december wordt de doorgaande weg in Budel-Schoot (Grootschoterweg) Vacuümofverpakt Bier Per 500 gram de aangegeven omleidingen opgeknapt. PLUS blijft bereikbaar in deze periode, volg hiervoor Runderriblappen Krat 24 flesjes à 25 of 30 cl Per kilo

PLUS BLIJFT BEREIKBAAR! 13.80 Nu 6.90 Bijv. Oud 2 stukken

Maximaal 3 dezelfde Hertog Warsteiner aanbiedingenJan, per klant.

of Palm Bier Krat 24 flesjes à 25 of 30 cl

Runderriblappen Per kilo

Maximaal 3 dezelfde aanbiedingen per klant.

10.98

6. 6.99 99

Blauw of wit Los

Per kilo

10.98

2 stuks naar keuze Bijv. Ariel in 1 Pods color & style Ariel of 3Lenor 2Wasmiddel, dozen à 16 stuks wasverzachter 13.98 Nu 6.99 of vlekverwijderaar

1+1 1+1

Alle varianten

Blauw of wit

P ri ma

Alle varianten

Druiven

P ri ma

Ariel of Lenor Wasmiddel, wasverzachter of vlekverwijderaar

1.99 1.99

Druiven

ke

ke

e uzLos

Per kilo

14.29 Logo geoptimaliseerd voor klein gebruik

9.99 9.99

14.29 Logo geoptimaliseerd voor klein gebruik

u ze

Lay’s Chips

2 zakken à 300 gram naar keuze Alle varianten

2 stuks naar keuze

Bijv. Ariel 3 in 1 Pods color & style 2 dozen à 16 stuks

13.98 Nu 6.99

GRATIS

7.98

Lay’s Chips

4. 4.99

Zeeuwse mosselen Grote sortering, krabvrij MSC-gecertificeerd

Bak 2 kilo

Zeeuwse mosselen Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

2.79 2.79

99

2 zakken à 300 gram naar keuze Alle varianten

7.98

3.54

Grote sortering, krabvrij Voor alle 1+1 gratis geldt: Alle combinaties mogelijk. Per combinatie kan de prijs verschillen. U krijgt 33,3% korting op de totaalprijs. MSC-gecertificeerd *De ‘NERGENS GOEDKOPER’ garantie geldt ten opzichte van alle supermarkten in dezelfde vestigingsplaats als uw PLUS; kijk voor overige voorwaarden op www.plus.nl/nergensgoedkoper. Bak 2 kilo

GRATIS

Wilt u per mail op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen bij PLUS? Meld u dan nu aan via www.plus.nl.

Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden. Voor alle 1+1 gratis geldt: Alle combinaties mogelijk. Per combinatie kan de prijs verschillen. U krijgt 33,3% korting op de totaalprijs. *De ‘NERGENS GOEDKOPER’ garantie geldt ten opzichte van alle supermarkten in dezelfde vestigingsplaats als uw PLUS; kijk voor overige voorwaarden op www.plus.nl/nergensgoedkoper.

Dennis van Moorsel Wilt u per mail op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen bij PLUS? Meld u dan nu aan via www.plus.nl.

Parallelweg 1b 6023 BA Budel-Schoot · T. 0031 495 499019 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden. Wilt u per mail op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen bij PLUS? Meld u dan nu aan via www.plus.nl

3.54

PLUS Abcdefgh - Plusstad Pluslaan 324, T: 012 345 67 89 maandag - zaterdag 8.00 - 20.00 uur

Sodexo lunchpasses, Maaltijd Tickets en Belgische Electronische Maaltijd Tickets van Ticket Restaurant worden bij ons geaccepteerd! PLUS Abcdefgh - Plusstad

Pluslaan 324, T: 012 345 67 89Bezoek onze website of scan de code hieronder:

LET OP! ZONDAGS OPEN VAN 10.00-18.00 UUR

maandag - zaterdag 8.00 - 20.00 uur www.plus.nl/supermarkten/budel-schoot/plus-dennis-van-moorsel

Openingstijden: maa. t/m zat. 08.00-21.00 uur Open: zondag 10-18 uur!

Volg ons via social media en blijf real-life op de hoogte van alle bijzonderheden, spaarcampagnes en extra aanbiedingen. Klik bij facebook op ‘vind ik leuk’ en u blijft altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes! @plusvanmoorsel

facebook.com/plusdennisvanmoorsel


HAC Weekblad · VrijdAg 6 september 2013

PAGINA 6

Open Deur Dag Phoenix

Tentoonstelling Kunstgroep De Constghesellen

NEERPELT - Zaterdag 31 augustus vond, onder een stralende hemel, de Open Deur Dag plaats van de hockeyclub Phoenix. Dit kwam op het goede moment, want onze Belgische clubs de Red Panthers en de Red Lions behaalden zonet fantastische resultaten op de Europese kampioenschappen in Boom. Deze opendeurdag vond plaats op het nieuwe kunstgrasveld op de Damsheide. Deze dag had als doel om de Neerpeltenaar en Noord-Limburgers vrijblijvend kennis te laten maken met het eerste hockey kunstgrasveld in Limburg. Deze unieke sportinfrastructuur staat ter beschikking van allen, maar voornamelijk voor de hockeysport, toch wel een van de topsporten in Vlaanderen. In de namiddag kon iedereen die wou deelnemen aan initiaties, proe-

Schilderkunst, glaskunst, keramiek, sieraden, fotografie, grafiek … zijn de verschillende disciplines die kunstgroep De Constghesellen beheerst.

Iedereen kon kennismaken met de hockeysport. Tekst en foto: Jean Vandijck. ven van sporten op kunstgras, er teresse heeft, dat opgebouwd ook kennismaken met de club. wordt rond een opkomende top Samen met deze sportieve ac- ploegsport in België. Het intertiviteit werken ze bij Phoenix nationaal karakter van Phoenix aan een Phoenix Business maakt het interessant om conClub-concept. Hiermee willen tacten te leggen met soortgelijze een platform creëren waarbij ke business clubs in Nederland de lokale business-community en België. een gemeenschappelijke in-

Muzikale pareltjes in Neerpelt NEERPELT - Op zaterdag 14 september presenteert Decibelz haar 4e editie van 2013. Ditmaal een avond in het teken van de alternatieve indie-pop. Polar Jacket opent de avond. Dit viertal uit het Mechelse is goed bezig hun stek binnen het Vlaamse Rockcircuit te claimen. Met hun melodieuze en sferische pop-rock konden zij niet onopgemerkt blijven voor de Decibelz organisatie. In juni wonnen ze de Maanrockrally, recent werden ze nog opgemerkt door niemand minder dan Coldplay en binnenkort dus op Decibelz! Soldier’s Heart dan. Dit jonge groepje is – volledig terecht – een van de 3 laureaten van De Nieuwe

jonge groep alvast een loepzuivere evergreen afgeleverd, die méér dan gretig werd opgepikt en gesmaakt door zowel media als publiek. Alleen al op basis van dit nummer verdienen zij een stek op de Decibelz affiche. Ze staan momenteel nog steeds in de hoogste regionen van de Afrekening! Ontdek deze 2 talentvolle bands van zéér dichtbij in Neerpelt via Decibelz! Tickets: VVK + Students: 6 € / Kassa: 10 €; Info & Tickets via www.decibelz.be of 0032 11 805002. Decibelz concerten gaan door in de Zwarte Doos of het Atrium van Dommelhof, Neerpelt. Stuur een mail naar info@decibelz.be met je naam en Lichting 2013, dé zoektocht van volledige adres en maak kans op Studio Brussel naar nieuwe talen- één van de 10 tickets die Decibelz ten. Met ‘African Fire’ heeft deze weggeven voor dit topconcert!

De St.Odafeesten komen er aan! jaarlijks organiseert St.-Oda haar St.-Odafeesten in september. Nieuw dit jaar is het KinderSpeelPaleis op zondag! De St.-Odafeesten vinden deze plaats in het weekend van 20, 21 en 22 september. Het feestweekend wordt op vrijdag traditioneel ingezet met de Popen Ambiancefuif ‘Nacht van de Zorg’. Er zal een spetterend optreden van ‘AVERECHTS’ zijn, gevolgd door een trendy party in het thema: La Vie en Rose. Zaterdagavond 21 september vanaf 17 uur tot 22 uur worden heerlijke mosselen geserveerd in het mosselrestaurant. Maar iedereen kan er ook terecht voor een koude schotel, Vlaamse stoofkarbonade en ander lekkers. Er is ook een kindermenu verkrijgbaar. Vooraf inschrijven is niet nodig. Om 20 uur wordt er gekiend in de feesttent en zijn er zeer mooie prijzen te winnen. Zondag 22 september is er om 11 uur een dankmis met optreden van de Rocky Band van St.-Oda. ’s Middags en ’s avonds kan je heerlijk komen eten in ons restaurant en in de namiddag kan je in de feesttent terecht voor een optreden van orkest PEPE. Er is voor ieder wat wils! Die dag zal ook de eerste editie plaats-

vinden van het ‘KinderSpeelPaleis’. Van 10 uur tot 18 uur zijn alle kinderen welkom om een hele dag te spelen en te ravotten in een groots opgezette in- en outdoorspeeltuin. Het KinderSpeelPaleis is ingedeeld in vier landen met voor alle kinderen wat wils. Zo is er ‘Spring- & Klauterland’ waar kinderen naar hartenlust kunnen klimmen, springen en spelen op obstakelbanen, springkastelen, multiplay, enz. Na ‘Spring- & Klauterland’ kom je terecht in ‘Belevingsland’ waar de kinderen kunnen kennismaken met de activiteitenlokalen van de bewoners van St.-Oda. Zo is er een snoezelruimte met een interactieve muur, een ballenbad met kleureffecten, een trilvloer waar je tekenfilms op groot scherm niet alleen kan zien maar ook kan voelen en een kindertheatervoorstelling waar kinderen zelf aan kunnen deelnemen. Het derde land is ‘Crealand’ waar creatieve kinderen hun hartje kunnen ophalen met cupcakes versieren, knutselen, Glitza-tattoo’s, Scentos stiften, kindergrime en diverse muziekworkshops. Tenslotte is er ook nog ‘Sterrenland’ waar een groot podium staat waar kinderen kunnen dansen en zingen, kinderdisco, een Vlaamse kermis met prijsjes voor elk kind en tal van springkastelen. Verder is er

nog een peuterhoek, gamezone, snoep- en ijskraam, frietkraam met smulbox, enz. Voor de ouders is er een groot binnen- en buitenterras waar men rustig kan verpozen met een gratis krant en bij vertrek krijgt elk kind een goodiebag met allerlei leuke verrassingen. Kinderen van gezinnen die lid zijn van de Gezinsbond krijgen bij vertoon van hun lidkaart nog een extra verrassing. Alle peuters, kleuters en lagere schoolkinderen met hun ouders zijn welkom. Kinderen betalen 5 euro, ouders 2 euro voor een ganse dag speelplezier! De opbrengst van de St.-Odafeesten zal aangewend worden bij de aanleg van een herdenkingstuin en -monument voor overleden bewoners. “INFINITAS” (latijn voor eeuwigheid), het kunstwerk ontworpen door Koen Lemmens zal de herinnering aan de bewoners levendig houden. Marc Claessen ontwierp de bijbehorende tuin. Het wordt een mooi geheel, een stille ruimte. Zowel voor ouders en familie als voor bewoners en personeel een heel zinvol project omdat de overleden geliefden in het hart gedragen worden. Meer info op www.stijn.be/St.-Oda/St.-Odafeesten of via tel. 0032 11 64 28 60. De St.-Odafeesten gaan door aan de Breugelweg 200, 3900 Overpelt.

Deze Neerpeltse kunstgroep zag eind vorige jaar het levenslicht en presenteert tijdens zijn 1ste tentoonstelling in De Vliering – Oud Dommelhof zowel figuratie, realistisch en expressief werk. De Constghesellen stellen tentoon op de zaterdagen 14,21 en 28 september en op de zondagen 15,22 en 29 september 2013 telkens van 14 tot 17 uur in De Vliering – Toekomstlaan 7 – Neerpelt.

Vliegende start leerlingen Middenschool de Wingerd

De vernieuwde didactische keuken werd in gebruik genomen. OVERPELT - Tijdens de eerste twee dagen van het nieuwe schooljaar werden de leerlingen onder begeleiding wegwijs gemaakt in hun nieuwe school.

leeftijdgenoten en leerkrachten kennen. Ook mochten ze de vernieuwde didactische keuken als eerste in gebruik nemen, waarna deze twee vermoeiende onthaaldagen Via kennismakingspelen en kruis- werden afgesloten met een lekker woordraadsels leerden ze hun en welverdiend ijsje.

Wereldfeest Ondersteboven

Een optreden tijdens het wereldfeest. Foto: Marc Faes. NEERPELT - Het Wereldfeest Ondersteboven zit er weer op, en het is weerom een geslaagde editie geweest, waar voor elke bezoekers wat wils was.

de diverse workshops, wat te drinken op een terrasje of wat lekkers te eten van de diverse eetstandjes (met gerechten uit alle werelddelen), iedereen kwam aan zijn trekken. Jong en oud genoot en Of het nu was om te genieten van het belangrijkste uiteraard: de opeen optreden, te luisteren naar brengsten van dit feest gaan weer verteltheater, deel te nemen aan naar een project in het Zuiden.

HAC Weekblad

hét weekblad voor Neerpelt, Hamont, Achel en Cranendonck! oplage 21.250...in kleur!


HAC Weekblad · VrijdAg 6 september 2013

PAGINA 7

WORD LID BIj FITLIFE EN ONTVANG €50 Vakantie kilootjes kwijt? Conditie weer op pijl?

Word in september lid van Fitlife en ontvang een waardebon van € 50,– voor sportkleding bij: Maak snel een afspraak voor een gratis en vrijblijvende proefles!

WWW.FITlIFE-BudEl.Nl NIEUW BIj FITLIFE: INSANITy

In deze dynamische les van 30 m inuten halen wij het maximale uit jou! Je Cardio & Kracht en je gebruikt al traint le eigen lichaam! Iedere les verleg en jouw jij grenzen en word je sterker, fitte jouw r & slanker!

DAAROM SPORT jE BIj FITLIFE Als enige in Budel biedt Fitlife de lessen XCO, Zumba en Aerobics aan. Zie voor ons volledige aanbod de website www.fitlife-b udel.nl Heeft u weinig tijd maar wilt u wel ge vitaal zijn? Probeer de Milon Cirk zond en el: Slank en fit in 35 minuten! Ruimste openingstijden in de regi o! Ook open op zaterdag & zondag van 8:30 - 16:00!

Instraat 9A · Budel · T 0031 495 494333 · info@fitlife-budel.nl · www.fitlife-budel.nl


HAC Weekblad · VrijdAg 6 september 2013

Promomiddag Artiestenreis Riks de Jong

PAGINA 8

Sommetkes naar Alpe d’Huez

Zondagmiddag 1 september organiseerde Riks de jong van Travel XL uit Budel een infomiddag betreffende de laatste editie van de Artiestenreis naar Alanya. Het was een gezellig samenzijn met een deel van het gezelschap dat eind september voor 8 dagen in Alanya zal vertoeven binnen de muren van Club Paradiso. Riks organiseert dit jaar voor de laatste keer de DJ Tour artiestenreis met optredens van DJ Frank Groenen, Yvette de Bie, Mathijs van de Ven en Ivo van den Heuvel. Deze 'Grande Finale' belooft een spetterende editie te worden en is geheel uitverkocht. Bij de promomiddag in Café Zaal de Sport

Het was gezellig tijdens de promomiddag. Foto Hammie Productions. in Soerendonk kon gezellig kennis Zanger Ivo van den Heuvel pakgemaakt worden. te de microfoon vast en gaf een Ook werden er clips en een film af- mooi voorproefje waarmee hij gespeeld op het groot scherm die zelfs aanwezigen zo ver kreeg een de afgelopen jaren samenvatten. polonaise te lopen.

Agenda

VRiJDAG 06 SEPTEMBER De Stichting 'Vrienden van Marishof' nodigt alle ouderen van Maarheeze e.o. uit voor het optreden van haar 'eigen' koor: "Vrienden van Marishof". Kom allemaal gezellig meezingen vanaf 14.30 uur. Jubileum-weekend van De Eendracht Hamont-Lo: pre-party van 19.00 - 21.00 uur voor < 16-jarigen inkom gratis. Aansluitend fuif (DJ Krullie). Voorverkoop €5,-, kassa €6,-. ZATERDAG 07 SEPTEMBER Jubileum-weekend van De Eendracht Hamont-Lo met Duitse Avond. Vanaf 19 uur optredens van Pax Band, Drumband, Fanfare en Lovel Band. Inkom gratis ( met 1 schnaps ). Samenwerkende ondernemers van de Beekstraat (Weert) presenteren een complete beleving in de straat: Beekstraat Boulevard met een modeshow om 13.30, 14.30 en 15.30 uur. Daarnaast zijn er proeverijen en div. activiteiten. Dit alles vindt plaats tussen 10.00 en 17.00 uur.

torium van SJG Weert, Vogelsbleek 5. Toegang gratis. Aanmelden via het inschrijfformulier op de website: www.sjgweert. nl (zie: agenda) of telefonisch via tel. 0031 schrijven voor een cursus EHBO. Aanvang 495 572205. 10.30 - 11.30 uur in de Rode Kruis-lokalen, Kunstenaar-docent Jan Bustin geeft in de Steenstraat 5 te Hamont. (protestantse) Bethelkerk een lezing over Rommelmarkt van 09.00 - 16.00 uur in ca- de praktische kant van het maken van een fetaria de Burg, Burg 34 te Hamont. Inkom schilderij in de tijd van Jan van Eyck aan de gratis. Binnen nog enkele tafels vrij, €6,- / Maaspoort 30 te Weert. De avond begint tafel. Buiten: €1,- /meter. Info Rina tel. om 20.00 uur en de entree bedraagt €5,-. 0032 11 621177 of 0032 479 208569 of via: Potjes bakken en kneden in openluchtmurina.theuwen@telenet.be seum Eynderhoof, Milderspaat 1 te NederSint Jorisgilde Budel organiseert een open- weert-Eind. Aanvang 13 uur. Meer info: lucht gildemis met aansl. het huldigen www.eynderhoof.nl v/d jubilarissen en receptie gevolgd door DONDERDAG 12 SEPTEMBER verbroederingsfeest aan het gildeterrein in Poelderstraat 5 te Budel. Aanvang 10.30 SJG Weert organiseert een informatiebijeenkomst over hypoglykemie voor menuur. sen (en partner) met diabetes, die tablet'Kleding op het Boerenland' (met mode- ten of insuline gebruiken. Spreker: Jeroen show) in openluchtmuseum Eynderhoof, Doornenbos. Aanvang 19.00 en 21.00 uur Milderspaat 1 te Nederweert-Eind vanaf in het Auditorium van SJG Weert, Vogelsbleek 5. De toegang is gratis. Aanmelden 13 uur. Meer info: www.eynderhoof.nl via het inschrijfformulier op de website: Stichting Boekenmarkt Ospel organiseert www.sjgweert.nl (zie: agenda) of telefoi.s.m. Zij-Actief St. Martha Ospel een grote nisch via tel. 0031 495 572205. boekenmarkt. Dit gaat door in cafe-zaal ZATERDAG 14 SEPTEMBER Het Peeljuweel te Ospel tussen 10 uur en 16 uur. De inkom bedraagt 1 euro. Er wor- Leercentrum Senioren en Computers den o.a. romans verkocht, specials, hobby-, Maarheeze organiseert intake-middag voor workshop met Android tablet ( niet reis- en kinderboeken en nog veel meer. voor IPad gebruikers ). Aanvang 13.30 tot Mantrazingen van 10.00 tot 11.15 uur in de 14.30 uur in het cursuslokaal Mariaschool, Teuniskapel aan de Alweerterkapelstraat 6 de Hoge Weg 3, Maarheeze. Graag eigen in Weert. Er worden Oosterse mantra's ge- tablet meenemen ivm optimale indeling. zongen en liederen uit Taizé. Meer info via Meer info: Kees Renkens tel. 0031 495 Gerrie van Gestel tel. 0031 495 533232 of 493941 of e-mail: centrum2648@gmail. com via www.mantrazingenweert.nl

ZONDAG 08 SEPTEMBER Jubileum-weekend van De Eendracht Hamont-Lo met brunch van 10.30 tot 14.00 uur. Volw.: €12,- , < 12 jaar: €7,-, < 4 jaar: DiNSDAG 10 SEPTEMBER gratis. Aansluitend op de brunch kunnen geïnteresseerde jongeren kennis maken De gezinsbond afdeling Achel organiseert met onze majorettes, jonge drummers en een avond omtrent 'Koken met granen'. Haver, gierst, tarwe en rogge zijn vaak de de muziekschool (Grensland). basis voor smakelijke gerechten. Tijdens de Kunstmarkt Budilia in de Borgh in Budel. demonstratieles wordt geleerd hoe deze Een veertigtal kunstenaars zijn aanwezig granen op een smakelijke en goed verteermet o.a. schilderkunst, keramiek, sieraden bare manier klaargemaakt kunnen woretc. Met live-muziek en de foyer is open den. Dit gaat door in Michielshof in Achel voor een hapje en een drankje. Aanvang om 20 uur en de deelname bedraagt 5 euro 10.00 uur tot 16.30 uur. Entree bedraagt (incl. drankje). €1,50. Meer info: www.kunstmarktbudilia. B-actief netwerk Weert van Borstkankernl vereniging Nederland organiseert een Motoball Vereniging Budel organiseert een thema-avond over Chemo- en hormonale oldtimerbeurs voor bromfietsen, moto- therapie bij borstkanker. Deze vindt plaats ren en scooters. De beurs vindt plaats van van 19.00 - 21.00 uur in het Auditorium 09.30 - 17.00 uur aan het verlengde van de van SJG Weert, Vogelsbleek 5. Toegang is Schoordijk in Budel. Zie ook op www.oldti- gratis. Aanmelden niet noodzakelijk, toch graag bericht van uw komst aan Henny merbeurs-budel.nl Brandwijk: wgb.brandwijk@gmail.com of Jeugdharmonie Budel-Schoot verzorgt via tel. 0031 495 548309. haar jaarlijks openluchtconcert op 'Domein WOENSDAG 11 SEPTEMBER De Bever' te Hamont-Achel. Aanvang 15.00 SJG Weert organiseert een informatieuur en de toegang is gratis. bijeenkomst over artrose van de knie of Rode Kruis Hamont-Achel organiseert heup en gewrichtsvervangende protheses. een infodag en tevens kan men zich in- Aanvang 19.00 u tot 21.00 u. in het Audi-

De Diabetesvereniging Noord-Limburg organiseert haar zesde groepswandeling (ca. 5km). Samenkomst bij 't Terrasje te Eksel om 13.45 uur en er wordt vertrokken om 14 uur. Deelname is gratis en iedereen is van harte welkom. Meer info tel. 0032 479 529116. Het Gezondheidsplein Budel organiseert een Open Dag met leuke en leerzame activiteiten voor jong en oud. Ook worden er tal van presentaties gehouden, kan er kennis gemaakt worden met beweegprogramma's en kan de fitheidstest gedaan worden. De Open Dag gaat door tussen 12 uur en 16 uur op de Grensweg 1 in Budel. VRiJDAG 20 SEPTEMBER Kienen in de klimroos accomodatie aan de Poelderstraat 2 te Budel. Aanvang 20 uur, zaal reeds open vanaf 19 uur. OOK iN DEZE AGENDA? E-mail dan naar HAC Weekblad: info@hacweekblad.eu de gegevens van uw activiteit of stuur een briefje met daarin wie, wat, waar en wanneer naar Stationsstraat 41, Hamont-Achel.

In navolging op hun avontuur van vorig jaar, waarbij een belofte van opa Dré aan zijn kleinkinderen uitmondde tot de beklimming van de Mont Ventoux, trok in het weekend van 23, 24 en 25 augustus een kleurrijk gezelschap opnieuw richting Frankrijk. Elf sportievelingen, zijnde Overpeltenaar Andrè Van de Broek, en Achelaren Willem en Kamiel Bonneu, Luc en Seppe Van Den Dungen, Wim en Sven Droeshaut, Marc, Petri en Raf Theunissen en Robert Neyens. hadden de voorbereidingen dit jaar ernstig genomen en toonden dat door de Alpe d’Huez probleemloos te beklimmen. Supporters Ria, Inge, Hilde, Sabine, Arthur, Wout en Linda zorgden voor de bevoorrading onderweg en zagen dat het goed was. Wie weet waar de reis volgend jaar naartoe gaat!

De Aandelen van HAC

Het geheim van toppers Woensdag 4sept2013. Als belegger moet je overal doorheen leren kijken. Oorlogsdreigingen, oorlogen, triljarden leningen, Griekenland, recessie Nederland enz. en wat blijkt: het doet er allemaal nauwelijks toe. Het gaat maar om één vraag: zijn de beursgenoteerde ondernemingen gemiddeld in staat om winstgevend te groeien, jaar in jaar uit, los van de omstandigheden. De mooiste voorbeelden groeiers zijn natuurlijk Apple, Google, Facebook, alle ondernemingen die door niets geraakt werden. En eigenlijk geldt dat ook voor bedrijven als Unilever of BMW. Of voor Elsevier en Heineken. En zeker voor ASML. Deze bedrijven moeten iets gemeen hebben dat hun immuun maakt voor de economisch zieke wereld om hun heen. En wat is dat iets dan? Hoe maken ze zich immuun? Doen ze misschien wat de klanten wensen? Om met het laatste te beginnen: nee, dan loop je vaak te ver achter de bal aan. Het antwoord luidt: door creatie! Al deze bedrijven creëren of herscheppen voortdurend hun producten of diensten zodanig dat de gebruikers zeggen, waw, dit vind ik leuk (interessant, nuttig, prettig, aangenaam, gemakkelijk, begerenswaardig – vul zelf maar in), dat had ik niet verwacht. Bij een BMW is het zelfs zo sterk, dat je die auto bijna gaat kopen vanwege het vertrouwen dat je blij verrast zult worden door de nieuwe creaties. Nou overdrijf ik misschien iets, maar dat is maar om het idee spits te maken. Het idee van voortdurende –verrassende- creatie door het bedrijf. Creërende bedrijven groeien dus tegen de klippen op, ook in slechte tijden. Toch zakt de beurskoers meestal lustig mee, als de effectenbeurzen hun dalingen hebben. Maar wat zien we vervolgens? Voordat de beurzen opleven herstellen de beurskoersen van de creerende bedrijven zich al en tijdens het algemene beursherstel doet hun beurskoers er nog een schepje

bovenop. Tenzij zo’n bedrijf al overgewaardeerd was op de beurs, zoals Apple (waarschijnlijk). Kennen wij bij HAC Weekblad meer van zulke beursgenoteerde bedrijven? Jazeker, ik heb een bedrijf op het oog dat voortdurend bezig is met creatie. Het is een bedrijf uit de sector biotechnologie. Deze branche is bezig aan een enorme revival. Dat komt omdat de ontrafeling van het DNA en het inzoomen op het kleinste steeds aan kracht toeneemt. Als ons lichaam wordt aangevallen door bacteriën of virussen creëert het de nodige antilichamen. Als ons lichaam dat langzaam doet worden we eerst ziek, gebeurt dat snel, dan merken we nauwelijks iets van de indringers. Elke bacterie, elk virus krijgt zijn eigen soort antilichaam op z’n dak en zo worden deze indringers gesloopt en opgeruimd. Het Belgische bedrijf dat ik op het oog heb is Ablynx (€7,10) en heeft een beurswaarde van €337 miljoen. Ablynx is actief in het onderzoek en de ontwikkeling van Nanobodies®, een nieuwe klasse geneesmiddelen, die zijn afgeleid van antilichamen, voor het behandelen van ernstige menselijke ziekten, zoals ontstekingsziekten, hematologische aandoeningen, kanker en ademhalingsziekten. Het is een klein bedrijf met enkele honderden medewerkers, die jaarlijks meer aan onderzoek uitgeven dan ze binnenkrijgen aan omzet. Toch heeft dit bedrijf zoveel geneesmiddelen in de ‘pijplijn’ zitten, dat er later gigantische omzetten mee kunnen worden gegenereerd. Er is teveel over te vertellen en ik heb hier te weinig ruimte, dus geïnteresseerde beleggers raad ik aan om Ablynx.com/nl eens te bezoeken. U begrijpt het al, m'n tip van de week heet Ablynx (€7,10). Wel voorzichtig, want het bedrijf maakt nog steeds geen winst, maar winst maken is de grote belofte voor 2015, 2016. Reageren kan via effectenbeurzen@hacweekblad.eu


HAC Weekblad · VrijdAg 6 september 2013

PAGINA 9

M’Inc Hooghaag 29 • 3930 HAMONT-ACHEL • GSM: 0475 59 39 92 • TEL: 011 66 78 60

NIEuw AANBOd: CurSuSSEN GrIME

Basiscursus kindergrime

Op zeven opeenvolgende dinsdagen, startend op 10-9 en eindigend op 22-10, van 19 tot 22u, leert u alle technieken voor facepainting. Theoretisch:

productvoorstelling, hygiëne technieken, basistechnieken, kleurkennis, psychologische effecten werken met kinderen en ouders

Praktisch

beschrijving animatie en materiaal, kleurgebruik, uitwerkingen figuren, simulatie psychologische effecten, verwijderen schmink, wegbergen materiaal

• Waar: Atelier M’Inc, Hooghaag 29 Hamont-Achel • Prijs: €165, inbegrepen: materiaal, handboek, drank, foto CD • Automatische inschrijving bij storting van €50 op rekening 735-0103114-88. Max 12 deelnemers.

Vervolgcursus kindergrime

Halloween grime

Op zeven opeenvolgende woensdagen, startend op 11-9 en eindigend op 23-10, van 19 tot 22u, wordt de vervolgcursus kindergrime / facepainting gegeven.

Leer griezels grimeren! Donderdag 3, 10 en 17 oktober van 19 tot 22u.

• Prijs: €165 • Automatische inschrijving bij storting van €165

• Prijs: €95 • Automatische inschrijving bij storting van €30

U leert basistechnieken voor FXtoepassingen en special effects (neuzen, hoorntjes,...)

VOOr MEEr INfO: MAIL Of BEL ONS! www.iparty.be • E-mail: info@iparty.be u! Ik was er al voor

Nieuwe openingstijden woCom

Vliegvakanties: 14 OR VO JAAR en ZOMER 20 r! aa ekb bo op al vol en! Hoge vroegboek-korting

Maandag t/m vrijdag van 8.30 - 12.30 uur ’s middags van 12.30 - 17.00 uur alleen op afspraak

De openingstijden van woningcorporatie woCom zijn gewijzigd. Klanten kunnen op werkdagen terecht van 8.30 tot 12.30 uur en daarnaast op afspraak. Verder is woCom telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 8.30 tot 17.00 uur en op vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur via 0493 49 76 66.

www.riksdejong.nl • & 0031 495 494908 • Anton Meurkensstraat 14 • Budel info@btts.nl • Open: ma.-za. 10-17 of op afspraak...’s avonds en in het weekend!

Spoedeisende reparatieverzoeken kunnen 24 uur per dag, 7 dagen per week telefonisch en via de website www.wocom.nl gemeld worden.

zwemvijvers beregening bestrating aanleg en onderhoud

Witvrouwenbergweg 2 | Someren Mierloseweg 71 | Helmond 0493 49 76 66 | info@wocom.nl

www.wocom.nl

P! LET O WEZIG N IN AA ND P N E GE UITE UITSL ANTE CONT ING L BETA

Heikant 6 · Hamont-Achel · +32 11 34 40 06 · +32 476 217770 info@groendesign-koencox.be • www.groendesign-koencox.be

NIEUW AANBOD

LAATSTE DAMES EN HEREN ZOMERRESTANTEN VAN BEKENDE MERKEN PME LEGEND, NZA AUCKLAND, SUMMUM WOMAN, JUFFROUW JANSEN ETC. BIJNA ALLES NU

-70%

OPENINGSTIJDEN: IN DE MAANDEN SEPTEMBER EN OKTOBER 2013 IEDERE VRIJDAG VAN 17.00 - 20.00 UUR / ZATERDAG VAN 10.00 - 17.00 UUR

www.onzeoutletwinkel.nl MARKT 2A, 6021 CD BUDEL


HAC Weekblad · VrijdAg 6 september 2013

PAGINA 10

Nieuw in Budel: Personal Fitness Nederland! Verlies gewicht, voel je fitter, verminder fysieke klachten, creëer een gezond voedingspatroon! Wees geen dief van je eigen lichaam en je portemonnee en ontdek Personal Fitness Nederland, de enige fitness studio die daadwerkelijk de resultaten garandeert! Dankzij de persoonlijke begeleiding van een professioneel team wordt u klaargestoomd om een nieuwe levensweg te bewandelen waardoor u nooit meer zal terugvallen in uw oude gewoonten en dus het resultaat blijft behouden! Loopt u al langer rond met het idee? Aarzel dan niet en kom langs voor een gratis intake en een proefles en ontdek het zelf! Jos Vermeer, fysiotherapeut en fitnessexpert, heeft enkele jaren geleden het programma van Personal Fitness ontwikkeld en ondertussen heeft het programma zijn resultaten al bewezen. Het programma 'Fit for Life' doet precies wat het zegt, het maakt u fit, slank en energiek voor het leven! Het programma werkt op basis van drie belangrijke pijlers, namelijk beweging, coaching en voeding, waardoor blijvende resultaten worden gegarandeerd. Zonder het gebruik van shakes

"Nooit meer terug naar mijn oude gewoontes! Bedankt jongens!" of repen wordt er samen met het professionele team van Personal Fitness gewerkt aan een gedragsverandering. Want door een bepaalde levenswijze en verandering in het voedingspatroon

"Ik wist niet dat een gezonde levensstijl zo makkelijk kon zijn!"

“Had ik dit maar eerder geweten!" toe te passen wordt vermeden dat u terug in oude gewoontes hervalt of geconfronteerd wordt met het jojo-effect. Dus investeer nu in een gezonder leven! Reeds honderden mensen hebben de nieuwe levensstijl en de positieve gevolgen ervan al ervaren. Voor iedere doelstelling (bv. afvallen, het vermijden van een burn-out, een betere conditie opbouwen of gewoon gezond ouder worden)

Petra Vermeer, Jos Vermeer, Michael Verstraeten en Giel Verberne en voor ieders budget kan er trou- verder kan zetten. Daarnaast wens een passend programma staan ze in voor de mental coaopgesteld worden, geen reden ching, waardoor u de gedragsvermeer dus om het uit te stellen! andering permanent kan blijven behouden. Giel en Michael worHet team den ondersteund door gewichtU wordt begeleid door personal en voedingsconsulent Petra Vercoaches Giel Verberne en Michael meer. Zij stelt een persoonlijk Verstraeten. Dankzij deze bege- voedingsprogramma op, dat u de leiding wordt geleerd hoe u uw rest van uw leven zal willen voleigen trainer kan worden en thuis gen. Nooit meer een jojo-effect! uw trainingen zonder problemen Uiteraard kan er ook steeds op de extra begeleiding van fysiotherapeut en fitnessexpert Jos Vermeer gerekend worden.

“Het Programma heeft mijn leven letterlijk en figuurlijk veranderd."

Na het succes dat Personal Fitness reeds boekte met hun studio in Tilburg en Valkenswaard, openen ze nu een derde studio in de Instraat 9 A in Budel. Deze studio is gelokaliseerd in het sportcentrum

Fitlife, maar hanteert een volledig eigen methode en werkwijze. Want ook diegenen die niet van sport houden, zullen de resultaten van Personal Fitness Nederland ondervinden. En iedereen geniet er van een 100% resultaat garantie. Want als de doelstellingen niet binnen de afgesproken periode behaald worden, gaan de coaches geheel kosteloos door! Geen reden meer dus tot uitstel! Ontdek snel de kracht van uzelf en de coaches van Personal Fitness! Behaal zo uw streefgewicht, voel je fitter, energieker en sterker, verminder fysieke klachten en creëer een gezond voedingspatroon! Waarom zou u het niet doen? Informatie Neem contact op voor een gratis intake en een proefles via tel. 0031 6 11583675. of mail naar info@personalfitnessnederland. nl Kijk ook op www.personalfitnessnederland.nl voor meer info en meld je aan voor een gratis intake en een proefles! Personal Fitness Budel is ook te volgen via Facebook!

Nederland Voel je energieker, sterker en fitter! Minder fysieke klachten Gezond voedingspatroon! Meld je aan voor een gratis intake en proefles

Verlies 10 to t 20 kilo! • Verlies gegarandeerd 10 tot 20 kilo • Persoonlijke begeleiding en voedingsadvies • Gedragsverandering / Mental coaching

Uniek programm

100%

a

gegarande e resultaat rd

NIEUW IN BUDEL!

Meld je aan voor dit unieke fitnessprogramma en ontvang gratis een fitnesspakket ter waarde van € 125.-

w w w. Per s on al Fi t n es s Ned erl and. nl Personal Fitness Budel | Instraat 9a | 6021 AC Budel | t. 0031 6 11583675 | e-mail: info@personalfitnessnederland.nl


HAC HAC Weekblad Weekblad ·· VrijdAg VRIJDAG 66 september SEPTEMBER 2013 2013

PAGINA PAGINA 11 11

Europalaan-Zuid 60 • 6021 KH Budel • T: +31 (0)495 494220 • www.vlmvlees.nl

BARBECUEPAKKETTEN VANAF €4,95! KIJK EN VERGELIJK!

HAC Weekblad FRITS TEEUWEN TIMMERWERKEN

Grensweg 52 6021 JX Budel T. 0495- 49 33 03 M. 06- 53 16 24 36 info@fritstimmerwerken.nl www.fritstimmerwerken.nl

Timmerwerken voor particulieren en bedrijven. Nieuwbouw, verbouwing, renovatie en onderhoud. Grensweg 52 · 6021 JX Budel T. 0031 495 493303 M. 0031 6 5316 2436 info@fritstimmerwerken.nl www.fritstimmerwerken.nl

Timmerwerken voor particulieren en bedrijven. Nieuwbouw, verbouwing, renovatie en onderhoud.

't nieuws uit de regio, de hits die je kent! ZUIDOOST BRABANT: 92.9 FM CRANENDONCK: 107.1 MAARHEEZE: 106.0 WAALRE: 107.0

A.S.T.-zwembaden heeft ruim 15 jaar ervaring in het bouwen van zwembaden en hun toebehoren. Ook voor het vakkundig plaatsen van sauna’s en whirlpools kan u bij ons terecht. AST-zwembaden tekent voor u een zwembad- of wellnessproject op uw maat en budget, maar wij gaan ook totaalprojecten niet uit de weg. Wij plaatsen zowel bouwkundige skimmer en overloopgoot baden als prefab polyester baden. Steeds zijn het kwalitatief hoogstaande en karaktervolle realisaties die u, uw tuin en uw woning passen als gegoten. Aarzel niet om contact op te nemen voor een vrijblijvende offerte of voor een bezoek aan een van onze vele referenties.

OPENDEURDAGEN 14 EN 15 SEPTEMBER Waterrijtstraat 17 B - 3900 Overpelt tel. 0032 11 644261 - GSM 0032 476 898799

info@ast-zwembaden.be - www.ast-zwembaden.be


HAC Weekblad · VrijdAg 6 september 2013

De Afvalrace

Houtsnijclub Unica

PAGINA 12

Afgelopen weken hebben jullie wellicht de oproep voor de afvalrace in het HAC Weekblad zien staan. Gezocht 4 kandidaten die de strijd tegen de kilo’s aangaan! De aanmeldingen stroomden binnen, maar na een lange selectieronde zijn er dan toch 4 kandidaten uit de bus gekomen. Graag stellen we ze voor. De eerste kandidaat is Tamara Veldhuis. “Hoe ik tegen de komende periode aankijk? Het zal waarschijnlijk niet altijd even makkelijk worden. Maar ik denk dat als ik Tamara Veldhuis eenmaal resultaat ga zien en als ik Elseline Zimmerman me fitter ga voelen dat het een stuk makkelijker wordt.” Tamara is een jonge meid van 25 jaar en woonachtig in Hamont. Haar grootste passies zijn haar 2 prachtige dochters van 1 jaar en 3 maanden. Ze kan dan ook ontzettend genieten van leuke dagjes uit met de kids. Hoe belangrijk haar kinderen zijn blijkt uit haar motivatie: “Het is ook voor een groot deel voor mijn kinderen dat ik zo graag  gewicht wil verliezen. Ik wil een voorbeeld kunnen zijn voor mijn dochters.”“Ik ga er in ieder  geval voor de volle 100% voor. En  ik zal iedereen beSandra Cardeneo André van Lierop wijzen dat ik het kan.” De foto's van de kandidaten zijn gemaakt door Foto Hammie Productions De tweede kandidaat is Sandra Kandidaat nummer 3 is André van zonder slag of stoot gaan.” Elseline Cardeneo: “Waar ik het meeste te- Lierop. “Ik heb al heel wat jaren is 41 jaar en gelukkig getrouwd gen op zie, is toch natuurlijk het overgewicht en wil op een gezon- met Andries. Samen hebben zij laten staan van lekker (verkeerd) de manier weer komen tot een 3 kinderen, 2 meiden en een joneten. En de avonden, die nu weer aanvaardbaar gewicht.” André is gen. Ze werkt met veel plezier bij steeds langer gaan duren. Dan 52 jaar en getrouwd met Elly. Sa- de Voorzorg als huishoudhulp bij vind ik het wel gezellig met een men hebben ze 4 kinderen. In het hulpbehoevende mensen in de kaasje of een chipje lekker op de dagelijks leven is André werkzaam regio. Daarnaast heeft Elseline een bank te hangen voor de tv.” Sandra bij Dura Vermeer Ondergrondse grote passie voor dieren. Ze heeft is getrouwd met Theo en samen Infra. Zijn grootste passies zijn het verschillende parkieten en poehebben zij 3 kinderen van 13, 10 gezin, werk, lezen en eigenlijk ook zen, maar het belangrijkste zijn en 5 jaar. Ze werkt voor Start Peo- wel lekker eten en drinken. In de toch wel haar honden, Max de Tecple in Hamont en daarnaast is ze komende periode hoopt André kel en Spunky de Leonberger. Elke zoals ze zelf zegt: “ook nog plan- een goede balans te vinden in dag gaat ze op pad om er een lang ner, manager, taxichauffeur, schil- verantwoord eten, drinken en be- stuk mee te wandelen. “Tegen het der, tuinier  etc. met andere woor- wegen, want gezond oud worden eind van het jaar hoop ik met een den huisvrouw. Zoals de meesten vind hij toch wel erg belangrijk! grote glimlach het nieuwe jaar in zullen weten is dat een hele taak. “De komende periode is voor mij te gaan.” Maar absoluut super leuk.” In haar een periode van dingen afleren en vrije tijd brengt ze haar tijd graag opnieuw beginnen.” De kandidaten zijn bekend en De door met haar vrienden en gaat Afvalrace kan beginnen. De kanze graag uit eten, naar musicals of De laatste kandidaat in de strijd didaten hebben de eerste start al naar muziekfeesten. Haar grootste tegen de kilo’s is Elseline Zimmer- gemaakt en wekelijks houden wij motivatie? Ze is dit jaar 40 ge- man. “Ik hoop zelf door hieraan jullie op de hoogte van alle ups en worden en zou graag eens in een mee te doen dat ik weer wat fitter downs die de kandidaten tegen gewone winkel kleding kopen. “Ik word en dat mijn kilootjes op de komen. Wij wensen alle kandidaben gemotiveerd en ga ervoor!” buik eraf gaan. Dit zal zeker niet ten heel veel succes!

Budels gildejubileum Zondag 8 september viert het Budelse Sint jorisgilde haar 60-jarige jubileum. Dit wordt gevierd met bevriende gildebroeders en –zusters uit binnenen buitenland, maar vooral ook met de Budelse gemeenschap. Om 10.30 uur is iedereen van harte welkom bij de plechtige Eucharistieviering op het terrein bij De

Vaandrig aan de Poelderstraat 5. Vanwege de viering van Ziekenzondag zullen er ook gasten aanwezig zijn vanuit De Zonnebloem. Aansluitend aan de dienst zal de Vaandrig van het gilde de eed van trouw hernieuwen aan het geestelijk gezag en zullen de vendeliers een vendelhulde brengen. Voor genodigden is er de mogelijkheid om aan te schuiven bij de geza-

menlijke maaltijd die mede mogelijk wordt gemaakt door de medewerking van de Budelse Bakkers. Om 14 uur zal huldiging plaats vinden van enkele jubilarissen van het gilde. De dag wordt afgesloten met een feestelijk samenzijn waar onderlinge verbroedering het centrale thema is. Meer info op www.sintjorisgildebudel.nl

Theaterseizoen Smeltkroes bijna van start Het theaterseizoen 2013/2014 van de AK Smeltkroes in Maarheeze begint op zaterdag 21 september met een try out van de voorstelling ‘Big Bang’ door de Belgische a capella groep Voice Male. Theaterliefhebbers die verzekerd willen zijn van kaarten voor tenminste vijf voorstellingen van het

komende theaterseizoen (en een korting van 10%) hebben nog steeds de mogelijkheid in te tekenen op een abonnement. Dit kan nog tot 14 september. Het seizoen bestaat uit de volgende negen voorstellingen: met op zaterdag 21 september Voice Male, 12 oktober Mark van de Veerdonk, 9 november Ali B, 22 november Roué Verveer, 14 december Je-

roen Leenders, 14 maart Van der Laan en Woe, 5 april Maarten Ebbers, 19 april Lankmoed en 17 mei Bert Gabriëls. Wie onverhoopt nog geen brochure ontvangen heeft, kan terecht in de Smeltkroes , Kijkakkers 1, Maarheeze. Alle informatie is ook te vinden op www.de-smeltkroes.nl, u kunt daar ook een bestelformulier downloaden.

Op maandag 2 september is houtsnijclub Unica weer gestart met zijn activiteiten. Dit ging door van 19 uur tot 21 uur in de hobbylokalen van Bernard Kempplein aan de Bosstraat 28 in Hamont-Achel. Tijdens deze opstart was er ook een tentoonstelling te bezichtigen met reeds eerder gemaakte kunstwerken van de oprichters. Foto Gerard Coenen.

Glasvezel in Budel-Dorplein? Op dinsdag 10 september zal er een info avond worden gehouden in de Schakel in Budel Dorplein aanvang 19.30 uur. Het is lange tijd stil geweest omtrent de aansluitingen in de Gemeente Cranendonck, maar achter de schermen is er toch het het een en ander gebeurd. In de media heeft men kunnen lezen dat de onrendabele gebieden Gastel, Soerendonk en Budel Schoot wel vernoemd werden, maar Budel Dorplein werd nergens vermeld. Tijdens het VZ overleg is besloten dat de 4 kernen

worden geïnformeerd. Heeft het DIC misschien nog invloed op de aansluiting, wie weet? Wil u op de hoogte blijven kom naar deze info avond. En op maandag 9 september wordt er een informatieavond gehouden in Den Donck in Soerendonk, woensdag 11 september is De Reinder in Budel-Schoot aan de beurt en op donderdag 12 september wordt er een info-avond gehouden in De Schaapskooi in Gastel. De avonden starten steeds om 19.30 uur. Voor meer informatie kan iedereen contact opnemen met de gemeente Cranendonck via tel. 31 (0)495 431222.

Kledingbeurs Maarheeze De organisatie v.d. dameskledingbeurs die op zondag 22 september plaatsvindt is weer in volle gang. Vandaar deze oproep: bewaar uw mooiste, gebruikte dameskleding en gun het een nieuwe ronde! De dameskledingbeurs vindt plaats van 12.00 tot 15.00 uur in

de Blokhut van stichting Scouting Kizito op de Vloeten 4 Soerendonk. Zoals ieder jaar wordt met de eventuele opbrengst het Ronald McDonaldhuis te Veldhoven gesteund. Meer info bij Bep Bastiaans (tel. 0031 495 593066) of Bregje van Gijzel (b.gijzel@chello.nl)

Avond-4-daagse Maarheeze De avond-4-daagse van Maarheeze was weer een groot succes! Ruim 200 deelnemers liepen 4 avonden de  5 kilometer. De routes werden ook dit jaar weer verzorgd door Henk van Geldrop en ze liepen door bos en dorp. Iedere avond was er een andere startlocatie, waardoor de routes ook steeds verschillend waren. Dank gaat uit naar Henk, VV Maarheeze, Manege de Boschhoeve, Scouting Kizito en Marishof voor hun gastvrijheid. En uiteraard worden de vrijwilligers niet vergeten. Dit jaar hadden zich maar 7 lopers gemeld om de 10km te lopen. Helaas veel minder dan de 20 die we toch wel willen hebben om hem  door te laten gaan.  Dit was het 2e jaar op rij dat de 10km niet doorging. Hopelijk volgend jaar beter. Voor de 5km hadden we weer ruim 200 deelnemers, plus de laatste avond nog extra deelnemers vanuit Marishof. Burgemeester Vermue was met veel enthousiasme aanwezig om de lopers binnen te halen op het pleintje bij Marishof. De lopers die al voor de

5e of 6e keer meeliepen kregen hun medaille uit handen van de burgemeester. Ook 12 leden van Lunet-zorg deden mee en gingen trots naar huis met een mooie medaille. Ine Leemans en haar dochter Lisa verkochten schoenveters en sleutelhangers gemaakt van veters en de opbrengst was volledig voor KiKa. Voor de 4 daagse van volgend jaar is de organisatie nog op zoek naar 2 nieuwe bestuursleden. Meer info en contact via www.kvw-maarheeze.nl

Ruim 200 mensen namen deel


HAC Weekblad · VrijdAg 6 september 2013

PAGINA 13

alu veranda’s • overkappingen • zonweringen • rolluiken NIEUW BIJ MRW! ZELFBOUWPAKKETTEN OVERKAPPINGEN EN AFDAKEN ZIE DE WEBSITE MEER INFORMATIE, MATEN, OFFERTE, ETC. Sinds 1957

Peerderbaan 85, 3990 Wijchmaal-Peer T. +32 (0)11 633244 - info@mrw.be - www.mrw.be

Professionele sPortkous

CORNER

beter, maar niet duurder

de sportkous die merkbaar actief is voor de benen. Venotrain® sportkousen zijn perfect afgestemd op de behoeften van sporters!

GRATIS

32” (81cm) PHILIPS LED TV

sebu@chello.nl tel. 0031 (0)653719820

bij aankoop van een Philips TV uit de selectie*

*vraag naar de voorwaarden Kempenplein 16 (P Delhaize) ■ Neerpelt ■ T. 0032 11 570170 www.corner.be

Vakkundig advies bij aanleg of renovatie van uw toilet, badkamer of tegelvloer. Tevens verzorgen wij de aanleg van vloerverwarming en smeervloeren.

Sportcompressiekousen helpen bij het actief stimuleren van de bloedsomloop. Benen voelen hierdoor minder vermoeid en minder pijnlijk aan. resultaat: vergroot uithoudingsvermogen en meer sportplezier!

NU 6% BTW OP ARBEID!

Nu tot 15 september per paar

Deel ‘m op muziekherinnering.nl

€ 39,95

Bergerothweg 14 A 6039 AM Stramproy +31 (0)495 564594 +31 (0) 6 55155164 kringloop@mamasbrocante.nl Open: Di. t/m vrij. van 13:00 - 17:30 Zaterdag van 10:00 - 16:00

KEUKENS • BADMEUBELS • MAATWERK

t! Naar ieders wens en op maat gemaak Ook voor renovatie en vervangen van apparatuur. Bezoek onze showroom: De Dijk 6, Gastel. Op afspraak ook in de avonduren. Bel voor een afspraak: 0031 495 493350 of 0031 6 21845709

info@mardykeukens.nl · www.mardykeukens.nl

• minder blessures • sneller herstel • hoog draagcomfort • betere prestaties Belangrijk: voor een optimale werking wordt deze kous steeds door ons aangemeten.

Protech orthopedie Wilma Norbertinessenlaan 4 - NeerpeLt - t: +32 (0)11 64.84.75 www.protechorthopedie.be - info@protechorthopedie.be

RIZIV erknr. 1.62496308.241 1.61067042.115

Inlichtingen en formulieren voor mogelijke terugbetaling door uw ziekenfonds bij ons verkrijgbaar.

Steunzolen, steunkousen, sportbraces, orthesen, prothesen,... maatwerk

Wegens succes van ons lunchbuffet iedere zondag:

4-Gangen Diner-buffet Rabobank zoekt nieuwe Rabobank ledenraadsleden. zoekt nieuwe ledenraadsleden.

voorgerechten - soepen hoofdgerechten - desserts

Een klankbord voorklankbord onze Een directie. voor onze directie.

Rabobank Weerterland en Cranendonck zoekt nieuwe ledenraadsleden. Iets voor u? Rabobank Weerterland en Cranendonck

Rabobank is een ledenraadsleden. coöperatie. Een soort Iets vereniging. Wij kennen geen aandeelzoekt nieuwe voor u? houders, maar leden. Inmiddels 17.000. De van Rabobank is een coöperatie. Eenmeer soortdan vereniging. Wijvertegenwoordiging kennen geen aandeeldeze leden is samengebracht in onze ledenraad. En bij diverse belangrijke beslishouders, maar leden. Inmiddels meer dan 17.000. De vertegenwoordiging van singen beslist de ledenraad mee. De ledenraad een belangrijk klankbord deze leden is samengebracht in onze ledenraad. vormt En bij diverse belangrijke beslisvoor onze directie. singen beslist de ledenraad mee. De ledenraad vormt een belangrijk klankbord

Iedere zondag van 17.00 tot 21.00 uur onbeperkt eten. Aanschuiven kan tot 19.30 uur. Kinderen 4-10 jaar € 9,75

on

be p et erk en t

€19,50 per perSoo

n

Par ty Centrum Antoine, gewoon lekker, lekker gewoon!

voor onze directie.

Raadpleeg nadere informatie en een profielschets op www.raboledenplus.nl Raadpleeg nadere informatie en een profielschets op www.raboledenplus.nl

Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren.

Dorpsstraat 36 · 6027 PH Soerendonk · Tel. 0495 59 27 37 · Tel. 0495 58 85 62 info@partycentrumantoine.nl · www.partycentrumantoine.nl


HAC Weekblad · VrijdAg 6 september 2013

PAGINA 14

DCM presenteert Dässwat

1

Getuige van een ongeluk, een leuke gebeurtenis of heeft u gewoon een mooie foto gemaakt in Hamont-Achel, Cranendonck of Neerpelt? Stuur uw kiekje naar info@hacweekblad.eu en wie weet staat uw foto volgende week in ‘Kiek ‘s hiej’.

3

2

Dark Moon Concerts presents: Dässwat, een band die industrial gothic muziek brengt met veel visuele aspecten en dit alles in een donkere sfeer. Het zijn geen gitaren en drums maar toetsen -percussion en zang. Gooi wat Front 242, Neon Judgement en wat andere noten in een kom, mix dit alles en je hebt Dässwat. Na het optreden is er nog een afterparty met DJ Livingstone. Dit alles gaat door in Jeugdhuis De Schelft, gelegen bij het stadspark in Hamont op 21 september vanaf 20 uur.

Bedankt Maarheeze! Fanfare De Poort van Brabant heeft weer haar jaarlijkse collecte gehouden.

5 4

Bestuursleden en muzikanten zijn rondgegaan in het dorp om de inwoners van Maarheeze in de gelegenheid te stellen de fanfare te steunen met een geldelijke bijdrage. De fanfare kan deze steun niet missen om de hoge kosten van o.a. muziekopleiding, instrumenten en kleding op te kunnen brengen. Gelukkig wordt er door veel dorpsgenoten altijd positief

op gereageerd op de collectanten. Bestuur en leden van de fanfare willen de inwoners daarvoor heel hartelijk bedanken. Als er mensen zijn die onze muzikanten gemist hebben en toch graag iets willen doneren, dan kan dat nog altijd via de RABObank 1307 10 261. En op zondagmiddag 6 oktober is er het slagwerkfestival in de Borgh in Budel, en op zondagmiddag 3 november Everard Winters Festival in de Ruchte in Someren. Iedereen is van harte welkom bij deze concerten en de toegang is gratis.

Uitstap Volkstuin Achel

6

7

8 De Volkstuin Achel heeft op 3 September haar jaarlijkse uitstap gemaakt. Deze keer ging de reis naar Antwerpen. Daar kregen ze een rondleiding met gids doorheen de binnenstad, wat zeker de moeite waard was. In de namiddag werd er naar oude en nieuwe havens gekeken en naar de overslagplaatsen van containers. Antwerpen heeft de 2de grootste haven van Europa. Alle deelnemers hebben erg genoten van de dag, mede dankzij de goede organisatie.

Veel volk bij Hamonttisser 9 1. 2. 3. 4 5. 6. 7. 8. 9.

Schapen in de heide, foto genomen bij De Pan door B. Nagel. Arnoud Bex stuurde ons nog een foto toe, genomen tijdens de kermis van Budel vorige week. Zonnedauw, gefotografeerd in het Leenderbos door Rudolf vd Nieuwenhof. Wout van Gils kwam deze wel erg mooie natuurlijke afrastering tegen in de Heikant in de  gemeente Cranendonck. Gespot in Soerendonk: wethouder Frans Strik tijdens de Colored Up Run. Foto Kees de Crom. Leo Nulens uit Hamont stuurde ons deze foto toe van een bloem die bezoek kreeg van een vlinder. Een dagje naar Domburg, Nederland: Agressief spel met zeemeeuwen. Foto: Kobe Michiels. Gezien op de Molenparkvijver van stad Genk: boven water voor mensen "verboden te vissen", onder water voor vissen "verboden in de haak te bijten". Foto Warke Habraken. Tijdens de 10de verjaardag van De Brasser in Budel viel de enorme fles Grolsch om en die moest met man en macht terug rechtgezet worden. Foto mother Johnson.

Mooi weer en dus heel veel volk op de jaarlijkse Hamontisser. Met talrijke standjes, optredens van diverse groeperingen en een gelegenheid om antiek te laten schatten. Foto Gerard Coenen.


HAC Weekblad · VrijdAg 6 september 2013

PAGINA 15

Nieuwe plannen voor De Schakel

Fotowedstrijd Ut Klikt

De tijd dat gemeenten gaten in de begrotingen van gemeenschapshuizen aanvulden is al lang voorbij. Als een gebouw zoals De Schakel in Budel-Dorplein te veel kost, zal haar bestaansrecht aan een zijden draadje komen te hangen. Ook de gehuisveste verenigingen zullen hiervan de nodige hinder ervaren. Dit wil het stichtingsbestuur van De Schakel en beheerder Rob Ploum voorkomen door met horeca-activiteiten en zaalverhuur meer geld in het laatje te brengen.

De winnende foto van de maand juli is geworden Kristel Ven uit Lommel. Zij maakte deze foto op vakantie in Luxemburg .

Door Bert Slenders Om De Schakel beter te kunnen exploiteren is er wel een investering nodig, want het gebouw is flink verouderd. Daarom is er aan de gemeente een bedrag van €500.000 gevraagd. Het plan is om van het gemeenschapshuis een multifunctionele accommodatie te maken waar plaats is voor alle doelgroepen. Verenigingen zouden dan gehuisvest worden in een gedeelte terwijl er ook altijd plaats is voor de horeca-activiteiten en zalenverhuur. Mocht de gemeente groen licht geven dan is het streven om op 1 januari 2015 of eerder De Schakel op eigen houtje te laten runnen. Sinds het gemeentelijke subsidiebeleid omtrent gemeenschapshuizen rond het jaar 2000 aangepast is, is men in De Schakel al bezig met veranderingen. Met behulp van veel vrijwilligers is al veel ten goede doorgevoerd. Een businessplan is opgesteld door een brede werkgroep met vertegenwoordigers van onder andere het bestuur van De Schakel, de basisschool, zinkfabriek Nyrstar, Wocom, de gemeente, het buurtplatform en de beheerder. Eind 2012 is dit plan aangeboden aan de gemeente en men is nu bezig met de uitvoering ervan om zodoende de omschakeling naar

Het meisje op de foto is een vriendin van haar dochter. Kristel ontdekte haar passie voor fotografie nog niet zo lang geleden, ze heeft dit overgekregen van haar man die haar ook helpt bij het instellen van de camera.

De Schakel in Budel-Dorplein. Fotocredit Jan Huijers. horeca te kunnen maken voor het het organiseren van activiteiten gemeenschapshuis. Zo kan De voor ouderen en gehandicapten Schakel in de toekomst door een ontvangen zij mogelijk subsidie zelfstandige beheerder geëxploi- waardoor hun zaalhuur deels teerd worden, waarbij de socia- wordt vergoed. Dat past binnen le, culturele en maatschappelijke de Wet maatschappelijke onderactiviteiten ook kunnen blijven steuning (Wmo). plaatsvinden. Aankomende november wordt Dorplein is een uniek dorp met een spannende maand, omdat een beschermd dorpsgezicht. Dat de gemeenteraad zich dan buigt is de kwalificatie van een groep over de begroting, waarin de vergebouwen die samen met hun bouwingsplannen van De Schakel omgeving van algemeen belang opgenomen zijn. Rob: “We leggen zijn en veilig gesteld worden ons verhaal vooraf nog een keer voor volgende generaties. Dat uit aan het college van burgegeeft veel extra exploitatiemoge- meester en wethouders die hier lijkheden aan De Schakel. Deze op visite komt. En we informeren exploitatiepotentie ligt volgens de raadsfracties nog eens. Dan Rob vooral in de horeca en toeris- hopen we het bedrag te krijgen me. “De ligging van het gebouw zodat we zo snel mogelijk kunnen is gunstig. Er worden vanuit De verbouwen en Dorplein daarmee Schakel fiets- en wandeltochten ook een gemeenschapscentrum en een excursie naar de Zinkfa- krijgt wat klaar is voor de toebriek georganiseerd. Geografisch komst.” Uiteindelijk wordt iedergezien ligt het dichtbij Budel en een er beter van als De Schakel Weert, dat is allemaal fietsbaar.” En zich zelfstandig overeind kan er komen natuurlijk veel mensen houden. Vooral de inwoners van af op de Hoort om te zwemmen, Budel-Dorplein, want sinds het afdie wellicht een uitnodigend ter- branden van het laatste café is De ras met een kleine menukaart Schakel toch een van de weinige niet zullen weerstaan. Verder gelegenheden waar Dorpleiners leent het gebouw zich ook goed met elkaar samen kunnen komen. voor verhuur van vergaderzalen, feesten, koffietafels, bruiloften en meer. De stichting Gemeenschapscentrum Dorplein blijft in de toekomst voor de belangen van verenigingen zorgen en door

De Sc Schakel

Stad zet in op veilige schoolomgeving Het stadsbestuur heeft de laatste jaren veel aandacht besteed aan de veiligheid op weg naar school. Zo hebben alle schoolkinderen een fluovestje ontvangen en is er een schoolbereikbaarheidskaart opgemaakt waarop alle veilige schoolroutes uitgetekend zijn. Verder is er een fietsvaardigheidsparcours aangekocht en een dodehoek-koffer. Met de inhoud van deze koffer kunnen ze leren waar ze goed zichtbaar zijn voor vrachtwagenchauffeurs. Bij de start van

dOOR: MARGOT

dit nieuwe schooljaar in zicht heeft de stad Hamont-Achel opnieuw geïnvesteerd om de weg van en naar de school nog veiliger te maken. Zo is er verlichting geplaatst boven 3 zebrapaden, die veelvuldig gebruikt worden op de weg van en naar de school. En om de minder zichtbare schoolingangen extra te accentueren werden er nog 3 octopuspalen geplaatst. Hiermee worden de weggebruikers er op attent gemaakt dat ze een schoolomgeving naderen en dus snelheid moeten minderen. De octopuspaal bij de Wal

Er kan nog altijd deelgenomen worden aan de wedstrijd van Ut Klikt. Iedereen kan vrij foto's toesturen naar het mailadres: foto@ utklikt.com. De winnende foto zal dan gedurende één maand getoond worden op de homepagina van www.utklikt.com met

vermelding van de naam van de inzender. Deze foto zal ook steeds gepubliceerd worden in het HAC Weekblad. Op het einde van het jaar, wanneer ook de winnaar van de maand december bekend is, wordt er één grote winnaar gekozen. Om als Foto van de Maand in aanmerking te komen moet de foto niet alleen aanspreken, hij moet tevens recent genomen zijn en hij moet over voldoende technische kwaliteit beschikken. De foto's mogen op allerhande manieren bewerkt zijn. De inzendperiode loopt steeds van de eerste tot en met de laatste kalenderdag van de maand. Alle foto's zijn welkom via foto@utklikt.com. Meer info op www.utklikt.com

De winnende foto van de maand juli is van Kristel Ven.

Concert Jeugdharmonie Hamont-Schoot De activiteiten van de jeugdharmonie Hamont-Schoot gaan weer van start. De spits wordt afgestoken met een buitenconcert op Domein De Bever in Hamont-Achel. Indien de weersomstandigheden het toelaten zal het concert op zondag 8 september om 15 uur beginnen. De Jeugdharmonie Hamont-Schoot staat garant voor populaire nummers die bij de toehoorders veelal bekend zijn en goed in het gehoor liggen. De

toegang is geheel gratis. De volgende activiteit is de organisatie van de jeugdmuziekdag van de kring op zondag 6 oktober in de Posthoorn te Hamont. Indien er belangstelling is om mee te komen spelen met onze jeugdharmonie neem dan even contact op met Matty Boonen te Hamont tel 0032 477407 542 of mail naar matty.frank@telenet.be of Loe Looymans te Budel Schoot via tel 0031 495 492748 of mail naar l.looymans@chello.nl

Fietsenverkoop HANO Op zaterdag 7 september 2013 tussen 9 en 12 uur houdt de lokale politie Hamont-Achel, Neerpelt, Overpelt (HANO) haar jaarlijkse fietsenverkoop. De verkoop gaat door op het buitenterrein van het politiebureel te Neerpelt, Energiestraat 3. Er worden die dag ongeveer 100 fietsen te koop aangeboden. Het betreft allemaal fietsen die wer-

den gevonden en waarvan de eigenaar niet is kunnen achterhaald worden. Geïnteresseerden kunnen vanaf 9 uur de fietsen bezichtigen. De verkoop begint om 10 uur en eindigt omstreeks 12 uur. Kopers dienen in het bezit te zijn van hun identiteitskaart en contant geld om de koopsom onmiddellijk te kunnen vereffenen aan de bijzonder rekenplichtige.

Glimlachen op rijm

NORMALE ZOMER !!? Terwijl iedereen de mond vol heeft van een warme zomer, wijzen statistieken uit dat de gemiddelde temperaturen vrij normaal waren. Met cijfers kan je alles bewijzen en weerleggen.

Aan deze zomer lijkt geen eind te komen. Vol zon en strand en zonder regenjas. Zelfs de maand september geeft geen tegengas Met een nazomer om bij weg te dromen. Maar de weerman spreekt een andere toon: De gemiddelden waren heel gewoon.

H.Grouwels


HAC Weekblad · VrijdAg 6 september 2013

Holland international Reisbureau Valkenswaard houdt Amerika-middag Op zondag 29 september organiseert Holland International Reisbureau Valkenswaard ‘Een middagje Amerika’ in De Hofnar cultuurcentrum in Valkenswaard. Van 13.30 tot 17.30 uur gidsen de reisadviseurs van het beste reisbureau van Nederland u langs de mooiste streken van de U.SA. Staat een reis naar Amerika op uw verlanglijstje? Meld u dan snel aan voor deze reispresentatie. Amerika! Het land van de onbegrensde mogelijkheden. Hoe ziet uw droomreis eruit? Doorkruist u het land per camper of in een klassieke cadillac? Koerst u naar The Great West of kiest u voor de charmante Oostkust? Voor de golven van Californië of de stranden van Florida? Neemt u de vermaarde Route 66 of de Pacific Coast Highway? Wat moet u zeker zien in New York, doen in San Francisco en meemaken in Miami? U ziet, mogelijkheden genoeg. Daarom vraagt een reis naar de U.S.A. om een degelijke voorbereiding. Een goed advies van een ervaren Amerika-kenner is dan natuurlijk extra welkom.

Tijdens deze middag, van 13 uur tot 16.30 uur, wordt er o.a. aandacht besteed aan lezingen van Vogelbescherming, SOVON, gemeente Cranendonck en het IVN Cranendonck. Daarnaast bieden zij (maar ook Vivara & Foto Rooymans) informatie over tuinvo-

Herdenkingsdienst veteranen Op zaterdag 14 september om 19 uur vindt er een herdenkingsdienst plaats voor de Cranendonckse Veteranen in de O.L.V. Visitatie te Budel. Deze herdenkingsdienst werd oorspronkelijk gehouden als eerbetoon aan de Indië- en Nieuw-Guinea veteranen van de gemeente Cranendonck. Speciaal in deze kerkdienst worden dan ook de gevallenen van de gemeente Cranendonck herdacht. Ook is er aandacht voor andere groepen vete-

Het team van Holland International Valkenswaard kans. Wij rijden er eentje voor u Van camper tot canyon Bij Holland International Reisbu- naar De Hofnar. reau Valkenswaard zijn we hartstochtelijke Amerika-fans. Op zon- Komt u ook naar onze Amerika dag 29 september entertainen middag? we u in De Hofnar met de do’s & Meld u snel aan door een email don’ts en de absolute must-sees. te sturen naar valkenswaard@ We gidsen we u langs cities, coast- reisbureau.nl o.v.v. een middagje lines, canyons én…campers. Met Amerika of bel ons op 0031 40verschillende presentatie, een 2047475. Vermeld met hoeveel U.S.A. Reismarkt en een ‘Welcome personen u wenst te komen. Er is Drink’ in het theatercafé belooft plaats voor totaal 100 personen. het een gezellige middag te wor- Holland International Reisbureau den. Hebt u altijd al eens achter Valkenswaard werd onlangs uithet stuur van een American cam- geroepen tot Reisbureau van het per willen zitten? Dan is dit uw Jaar 2013.

gels en het inrichten van uw tuin via de stands in de foyer en door middel van een informatiepakket dat u wordt aangeboden op het einde van de dag. Tijdens de Tuinvogelmiddag wordt uitleg gegeven over welke vogels in uw tuin aanwezig zijn en hoe u ze kunt herkennen. In de stands vindt u nestkastmaterialen en andere zaken ter opfleuring van uw tuin waardoor u meer vogels aantrekt. Er wordt veel informatie geboden over een ‘groene’ tuin en materia-

len die u daarbij kunt gebruiken. Iedereen is welkom en de inkom is gratis. U kunt zich nu al inschrijven voor deze Tuinvogeldag. De ruimte is gebonden aan een maximum aantal, dus vol = vol! Inschrijven kan door te mailen naar: angelakrops@gmail.com of telefonisch via tel. 0031 6- 23472494. Hierbij dient u uw naam en emailadres aan ons door te geven, dan houden we u op de hoogte van deze dag.

BUDEL-DORPLEIN - Na maanden van voorbereiding zijn de vrienden van Dorplein er in geslaagd om samen met KS de Heiknuuters, OR St.Andreasschool en de Schakel op zaterdag 14 september een uniek nieuw evenement voor jong en oud te organiseren. Om 15 uur starten we met een skeeler,rolschaats, waveboard,skateboard,spacescooter, skelter, tractor, driewieler, of step stempelparcours met start /finish op het feest plein bij de Schakel. Een stempelkaart hiervoor koop je al voor €1,50. Na het inleveren van de volle stempelkaarten zullen er een viertal prijswinnaars worden getrokken die enkele leuke prijsjes in ontvangst mogen nemen. Op het plein is voor de kinderen een springkussen, stoepkrijten, muziek en natuurlijk wat heerlijke versnaperingen te verkrijgen. Bij de Schakel is een plein inge-

Hamont heeft er sinds een aantal maanden een nieuwe trekpleister bij. Chef-kok Mark Bonneu en zijn vrouw Inge (uitbaters van het door GaultMillau bekroonde hotel-restaurant Koeckhofs in Achel), openden aan de Bosstraat een unieke foodconceptstore, waar pure smaakbeleving opnieuw wordt uitgevonden.

Mijn naam is Anthony Wijnhoven en ik heb de eer om regelmatig een column te schrijven in het HAC Weekblad.

Bij Food Emotions staat ontdekken, proeven en beleven centraal met basiselementen kunt “spelen” en een explosie aan smaken samen kunt brengen, in één gerecht. De eerste workshop start op 5 september van 19 uur tot 22.30 uur en heeft als thema Food Shots. Food Shots zijn gearomatiseerde, kleine gerechtjes die je smaakpapillen prikkelen. Ervaar de kunst van koken met kwalitatief hoogwaardige en vaak lokale ingrediënten en verras familie en vrienden met de aangeleerde kunst. Op 10 september vindt het tweede deel van de

workshop Food Shots plaats. Beide workshops zijn ook afzonderlijk te volgen. De prijs is 55 euro, inclusief Cava, aangepaste wijn, water, koffie of thee. Kom ontdekken, proeven en beleven hoe magie in je keuken smaakt. Schrijf je via de website www.foodemotions.be in voor deze workshops en kijk ook eens naar de andere workshops en (culinaire) events van Food Emotions. Meer informatie over het volledige programma en inschrijvingen via www.foodemotions.be

richt waar vanaf 15 uur DJ Erwin, bekend van Dorplein Carnaval, zal zorgen voor de nodige feest muziek op het plein, waar we vanaf 16.30 uur ook maar liefst 3 bands mogen begroeten met muzikanten afkomstig uit ons eigen Cranendonck, namelijk The Sintles. Punch it Peggy en Whalebone. Natuurlijk is er ook gelegenheid om een hapje en een drankje te nuttigen, en zal er voor de kinderen gratis popcorn en voor de volwassenen een winters drankje worden aangeboden. Tussen 17.30 en 18 uur zal de nieuwe Dorpleinse vlag worden onthuld en is er gelegenheid om deze te bewonderen. De ‘Zomer voorbij’ staat dan ook letterlijk en figuurlijk in het teken van de aankomende winter en zal er een winters tintje te bespeuren zijn.

HAC Weekblad Dat léés je!

Your Safety is my Obsession!

Culinaire ontdekkingsreizen bij Food Emotions

Het moderne pand van ruim 1000 vierkante meter herbergt een schat aan waardevolle ingrediënten, delicatessen en een professionele horecakeuken voor hobbykoks en liefhebbers van eerlijke gastronomie. Daarnaast kun je dagelijks bij Food Emotions genieten van een tongstrelende lunch aan één van de vele degustatietafels. Bij een bezoek aan Food Emotions staat ontdekken, proeven en beleven centraal. Neem de tijd om kennis te maken met de vele pure smaken van olijfolie, balsamico, kwaliteitswijnen, kaas, fijne vleeswaren en ambachtelijke streekproducten. Geniet tijdens de lunch van de meesterlijke chemie die Mark op het bord tovert. En leer tijdens boeiende workshops, hoe je zelf

ranen van toen en van nu. In de kerkdienst staat het thema Oorlog en Vrede centraal. Aan de mis wordt deelgenomen door de Wapenbroeders uit de gemeente Cranendonck en veteranen uit Noord Limburg. Trompettist Rob Lenders zal met de Last Post een eerbetoon brengen. Iedereen wordt uitgenodigd om de dienst bij te wonen. De herdenkingsdienst wordt georganiseerd in samenwerking met O.L.V Visitatie, Wapenbroeders Cranendonck en de projectgroep ‘Tropenjaren’.

Zomer voorbij in Dorplein

Tuinvogeldag Cranendonck Het IVN Cranendonck organiseert op zaterdag 5 oktober in de Borgh te Budel een Tuinvogeldag voor de inwoners van de gemeente Cranendonck.

PAGINA 16

Het nieuwe schooljaar is weer van start gegaan, maar niet voor iedereen is school een feest. Menig kind wordt immers gepest. Een gepest kind is bijna altijd bang en schaamt zich om te moeten vertellen dat het op school als een raar, dom (of slim) of lelijk (of mooi) kind wordt gezien. Daarom is het van belang om pesten niet te accepteren en kinderen serieus te nemen als symptomen of (in)directe opmerkingen van uw kind een aanwijzing zijn dat ze gepest worden. Doel van deze column is kinderen weerbaarder maken, pesten minder acceptabel maken maar vooral daadkrachtiger op te treden met duidelijke sancties en met een ZERO tolarance beleid. Er zijn verschillende soorten van pesten, emotionele, fysieke, en cyberpesten. De eerste stap is het herkennen of je kind gepest wordt. Een van de eerste acties, om te voorkomen dat het

pesten blijft doorgaan, is opkomen voor jezelf. Accepteer niet dat je gepest wordt en ga er tegen in! Maak de pesterijen bekend, dit kan immers leiden tot het stoppen van pesten. Weinig mensen uit de omgeving zullen ‘echt’ actie ondernemen om het pesten te stoppen, dus neem zelf initiatief. Hanteer een nul-tolerantie, informeer je goed en licht school en de tegenpartij in. Uiteraard moet het gepeste kind ondersteund worden en laat duidelijk zien dat er iets gebeurt. Maak de pesterijen bekend, praat erover met andere ouders. Verzamel meer klachten over de betreffende pester en leg die voor aan de verantwoordelijke instanties. Laat iemand de pesterijen digitaal vastleggen, doe dit vooral ook bij gevallen van cyberpesten. Doe steeds aangifte bij de belanghebbende partijen. Maak het kind weerbaar door hem een zelfverweersport te laten beoefenen. Zorg dat er aandacht is voor de groei in zelfvertrouwen van het kind. Lees het volledig artikel op www. koryosports.com (link HAC weekblad) of op www.hacweekblad.eu Voor scholen en instanties is een uitgebreide procedurebeschrijving hoe om te gaan met wangedrag en pesten en hoe uw persoonlijke veiligheid te waarborgen. U kunt dit opvragen via koryosports@gmail.com Vermeld uw functie, telefoonnummer en (beroeps)locatie. Vermeld: PROCEDURES PESTEN


HAC Weekblad · VrijdAg 6 september 2013

n Losse activiteiten of ee ! geheel verzorgd dagje uit

Jetplezier

Solextochten

• Groot • Groot terras, ideaal voor fietsers • Mooie • Mooie fietsroutes • Voor al uw feesten: • Voor o.a. o.a. vrijgezellen-, familie- en bedrijffeesten en • Diverse • Diverse binnen- en buitenactiviteiten • Barbecue’s en steengrillen • Verschillende buffetten • ....en nog veel meer!

Kanovaren

PAGINA 17 • Keukens • Badmeubels • Schuifkasten • Draaikasten • TV-meubels • Kantoorinterieur • Winkelinterieur

T. (0031) 06 10132308 F. (0031) 084 8374183 info@vanmeijlinterieurbouw.nl De La Minestraat 26H, 6021 PJ Budel

Bekijk de mogelijkheden op www.vanmeijlinterieurbouw.nl

Kinderpaintball

De Cranehoeve

KLEIN AMERIKA ★ Huishoudartikelen ★ Gereedschappen ★ Jeans ★ Vrijetijdskleding ★ Werkkledij ★ Textiel ★ Compressoren ★ Lastoestellen ★ Heteluchtheaters ★ Tuingereedschappen

Onderhoud en reparaties olie en gas cv Keuring olietanks

Alle onderhoud en herstellingen van verwarmingsinstallaties. Renovaties van stooklokalen. Olietank keuringen. Verhuur mobiele verwarmingsunits.

E-mail: info@ruttencv.be Web: www.ruttencv.be

Ook zondag open!

www.legerstockteunissen.be

Bosstraat 147 · 3930 Hamont & 0032 11 446087 (B) & 0031 495 499572 (NL) www.ruttencv.be

• De grootste in Engelse paardensport en Western Riding! • Kleding en toebehoren • Nu ook ‘indianen-afdeling’ met kleding en accessoires

Open: di. t/m vr. 09.00-12.00 en 13.00-18.00 uur; zat. 09.00-17.00 uur; zondag open 09.00-17.00 uur Klein Bien 8 · Achel · Tel. 0032 11 640469 ★ Th. Watsonlaan 38 · Achel · T. 0032 11 644489

HAC Weekblad

Je zou het niet zeggen, maar toch is het waar... Onze baas wordt namelijk 40 jaar! Enzo, hartelijk gefeliciteerd!

Openingstijden: dinsdag ..... 13-21 uur vrij. .....8-20 uur wo. en do. 09-18 uur zat. ....7-14 uur enkel op afspraak

Namens het personeel - Carrefour Hamont

lekker leesvoer!

nige

★ Alle hoender- en neerhofdieren ★ Siervissen Ook zondag open! ★ Sporttrofeeën ★ Dierenvoeders

es! Meer dan 40 jaar uw vertrouwde adr

Boerengolf

vo o r e e n e n e r g i e z u i

www.optimafit.nl

dieRenSPeCiaaLZaaK

elen

Tel. (B) 011 - 44 60 87 Tel. (NL) 0495 - 49 95 72 Fax (B) 011 - 62 14 41

Afslankdag Eindhovenseweg 107 Valkenswaard tel: + 31 (0)40 - 750 52 75

Oudhollandse sp

St. Cornelisplein 2 · Gastel · Tel. 0031 495 496507 · www.cranehoeve.nl

Hoek 39a · Hamont-Achel T. 0032 494 729864

Frank van Meijl

Naar ons of uw ontwerp

Partycentrum

all Paintb

11 september

houtk

en Mi

Pellet ketels

etels - coMbi-ketels

lieubew

u st e v e r wa r M i n g s k e t e l! BERBEN JEAN Plaatsing • Service • Onderhoud •

CENTRALE VERWARMING & SANITAIR

TOT deCeMber eLke ZATerdAGVOOrMiddAG

STOOkdeMONSTrATie ATMOS HOuTVerGASSiNGSkeTeLS

rte a h n a v t n e b U welkom!

ATMOS PeLLeT keTeLS COMbi-keTeLS HOuTkeTeLS

Centrale Verwarming - Warmtepompen - Houtketels ATMOS - FLAM kachels - Gasketels Vaillant - Zonneboilers Schuco Jos Verlindenstraat 96 - 3910 Neerpelt - St. Huibrechts-Lille - Tel. 0032 11 649677


HAC Weekblad · VrijdAg 6 september 2013

TWC de Zwoegers op podium in ENECO tour Open avond BC Budel Op vrijdag 16 augustus reisden acht coureurs van TWC de Zwoegers af naar Sittard om de finale te rijden van de Eneco ploegentijdrit. Deze 8 wielrenners hadden zich middels de grote Prijs van Leende hiervoor gekwalificeerd. Nu moesten ze zich sportief gaan meten met de rest van onze Nederlandse wielrengoden die zich ook hadden gekwalificeerd op door de KNWU georganiseerde ploegentijdritten in het hele land. Het mooie van deze zware discipline is de teamprestatie. Pure (wils) kracht, uithouding, afzien, verzuren, behendigheid, zelfkennis en werken voor je ploeg staan centraal. Deze ploegentijdrit en  de tijdrit voor de profs (Eneco tour) vonden  op hetzelfde parcours plaats alsook op dezelfde dag. Een parcours van 13,2 kilometer met twee gemene klimmetjes, de Windraak en de Beukenberg, vroegen het uiterste van de coureurs. Ook de wind bleek vrij spel te hebben. Zware omstandigheden dus. In de ochtend verkende onze Zwoegers het parcours en werden de spieren op spanning gezet. Tevens werd de gekozen tactiek

Badminton Nederland organiseert in de week van 16 tot en met 22 september de Week van het Badminton. In deze week organiseren badmintonverenigingen, verspreid over het hele land, open dagen om iedereen die wil, kennis te laten maken met de badmintonsport. Ook badmintonclub Budel grijpt deze kans aan om meer bekendheid aan onze mooie sport te geven. Op woensdag 18 september

De 8 wielrenners van De Zwoegers die startten in Sittard nogmaals doorgesproken. Aardig podium op (3e plaats). Een gewelwas dat profs zoals Lars Boom, dige teamprestatie, temeer daar Bram Tankink en Philippe Gilbert later op de dag bleek dat de nodiook al op het parcours aanwezig ge profs zich op deze tijd moesten waren. Dankbaar werden nog wat stukbijten.  tips in ontvangst genomen.  Stipt De tweede Zwoegersploeg vertrok om 11.07u werd de eerste Zwoe- een halve minuut later. Frank Beegersploeg van het startpodium len, Dennis Hesen, Vital Verschuren geschoten. Deze mannen, Jimmy en Guido Smolders reden ook een Vermeesen, John Beerten, Pieter verdienstelijke tijd.  Hun gemiddelvan As en Steven Evens,  bereikten de van 38,7kmh bleek genoeg voor een waanzinnig gemiddelde snel- het “linkerrijtje”.  Gezien het ijzerheid van 40,92kmh ! Dat hun tijdrit sterke deelnemersveld en het zwaprobleemloos verliep, hoeft geen re parcours ook een mooie prestaverdere toelichting en deze Zwoe- tie en bovenal: TWC Zwoegers had gers reden zich dan ook mooi het zich weer eens in de kijker gereden.

Peuters en kleuters opgelet! Wil je graag een sport beoefenen maar weet je nog niet welke? Wil je graag goed voorbereid gaan sporten? Kom dan bij de peuter- of kleutergym je beweegdiploma halen!

zich een verfijnde samenwerking tussen het gezichtszintuig, evenwichtszintuig en de sensoren in de spieren, pezen en gewrichten enerzijds en het zenuwstelsel anderzijds. Een goed motorisch fundament is van sterke invloed op Onlangs sleepte Turnlust als een de fysieke en mentale gesteldheid. van de eerste in Nederland het Het is dan ook belangrijk om hierbeweegdiploma in de wacht. In op in te spelen. de leeftijdsperiode van 2 t/m 6 jaar vindt bij kinderen de groot- Daarnaast is bewegen voor het ste ontwikkeling van de motoriek jonge kind van groot belang om plaats. In deze periode komen overgewicht tegen te gaan. Zoverbindingen en vertakkingen dra het kind goed kan lopen zijn van de hersencellen tot stand. De speelse manieren van bewegen snelheid in geleiding van prikkels noodzakelijk. Bij Turnlust kunnen van spieren naar hersenen en om- kleuters op dinsdag en woensdag gekeerd, neemt toe. Er ontwikkelt komen sporten, peuters kunnen

op woensdagmiddag alleen terecht, of op zaterdagochtend samen met een ouder. In deze lessen komen allerlei sporten aan bod, waardoor de kinderen worden voorbereid op alle sporten, dus ook kinderen die als ze in groep 3 zitten niet willen turnen, maar willen gaan voetballen of tennissen of iets anders, kunnen met deze basis een voorsprong hebben op kinderen die geen voorbereidende gymlessen hebben gehad. Wil je meer weten over peuter- of kleutergym? Kijk dan eens op de facebookpagina's PeutergymTurnlustBudel of KleutergymTurnlustBudel. Voor aanmelden kun je mailen naar info@turnlust-budel.nl

klasser Altweerterheide. In de verdere voorbereiding werd met wisselend succes gespeeld, hierbij spreekt het doelsaldo eigenlijk al voor zich: in 3 bekerwedstrijden werd een doelsaldo  bereikt van 14 voor en 12 tegen. Voldoende doelpunten voor zou je zeggen, maar van de andere kant baart het grote aantal doelpunten tegen ook wel tot enige zorg. Maar het zijn maar  In ieder geval werd de bekercom- statistieken en geen voorspellers.  petitie afgesloten met een simpe- Aan de trainingsopkomst en de le   6-2 overwinning tegen zesde manier van trainen zal het in ieder

organiseren wij een open avond, waarop iedereen van harte welkom is. Van 18.30 tot 20.00 uur is er een programma voor jeugd tot 18 jaar, aansluitend komen de volwassenen aan bod tot 22.30 uur. Wanneer je interesse hebt om deze avond aanwezig te zijn en kennis te maken met badminton bij BC Budel, neem dan contact op met onze secretaris via secretaris@bcbudel.nl. Voor nieuwe leden hebben we een leuke welkomstactie in de maanden september en oktober.

Brons op BK voor Max Vlassak

Max Vlassak van Sporting Atletiekclub Neerpelt heeft 31 augustus de bronzen medaille gewonnen op de Belgische kampioenschappen te Moeskroen. Op deze kampioenschappen heeft hij meerdere keren zijn persoonlijk record (PR) verbroken. Maar liefst vier keer verbeterde hij zijn PR. Met zes geldige pogingen gingen er 3 over de 14 meter (hij kwam van 13m73). De Hamontenaar heeft in zijn laatste poging 14m81 gestoten en hiermee veroverde hij de derde plaats op dit BK. Dit onder vakkundige begeleiding van trainer Stijn Vereecken. De uitslag was 1. Ilya Defrere; 2. Matthias Quinteliere en 3. Max Vlassak.

Afslankdag bij Optima Fit Voor het eerst in Valkenswaard organiseert Optima Fit een Afslankdag op woensdag 11 september van 9 uur tot 20 uur. Kent u het gevoel dat u alles op het gebied van afslanken heeft geprobeerd of gedaan… en dat het toch niet werkt?

U volgt alle tips op van afslankexperts en u wilt heel graag. Dit is frustrerend, want u besteedt er uw kostbare tijd en geld aan, zonder het gewenste resultaat te bereiken. geval niet liggen, die is gewoon Tijdens de Afslankdag van Optima goed te noemen. Als trainer Schro- Fit hoort u hoe u in drie fasen een yen nou nog de juiste man op de juiste man op de juiste plek weet te krijgen, en dat kunnen we wel aan hem overlaten, kan de competitie best wel interessant gaan Dit jaar zal de zeskamp in Sterkverlopen. Zondag dus de ouvertu- sel editie starten met een spectare, RKAVC 1–RoodWit’67/Nyrstar 1, culaire zaterdagavond. Op deze waarbij het zaak is om vooral vanaf avond zullen vooral de coaches de eerste minuut geconcentreerd op de proef gesteld worden. het veld in te gaan en met de nodige inzet moeten de eerste punten Dit zal gebeuren middels een aantoch gepakt kunnen worden! tal ludieke kennistests waarbij hun

RoodWit’67/Nyrstar klaar voor competitie Afgelopen zaterdag speelde Rood Wit’67/Nyrstar haar laatste wedstrijd in de voorbereiding op de competitie. Of het team van de nieuwe trainer, Eric Schroyen, dan klaar is voor de competitie, die zondag begint met een uitwedstrijd tegen RKAVC uit Asenray (Roermond) zal moeten blijken.

PAGINA 18

gezond gewicht bereikt en hoe u dit resultaat ook op lange termijn kunt behouden. U ontvangt deze dag een gratis lichaamsscan die uw stofwisselingssnelheid meet, een gratis en persoonlijk dieetplan, gericht op uw calorieverbruik en een persoonlijk en vrijblijvend afslankadvies, hoe u blijvend een gezond gewicht bereikt Wilt u écht afvallen en daarna op gewicht blijven? Kom dan naar de Afslankdag van Optima Fit en bel voor een afspraak 0031 40-750 52 75. Optima Fit Eindhovenseweg 107, 5552 AA Valkenswaard.

Zeskamp Sterksel intelligentie en inschattingsvermogen op de proef wordt gesteld. Dit zal op hilarische wijze gebeuren waarbij een aantal Sterkselse prominenten betrokken zullen worden. Dit vindt plaats op 7 september vanaf 20 uur in de tent bij de familie Noordman, Past. P. Thijssenlaan.

SPORT  PROGRAMMA’S  UiTSLAGEN  SPORT  PROGRAMMA’S  UiTSLAGEN  SPORT SV BUDEL

Uitslagen SV Budel jeugd van donderdag 29-08-2013: Vv GKC B 1-s.v.Budel B 2 .............................................6-1 s.v.Budel B 3-BEVO B 1 ...............................................7-4 Uitslagen van beker van zaterdag 31-08-2013: s.v.Budel A 1-Helden A 1 ............................................6-1 st.Odilienberg A 1-s.v.Budel A 2 .................................3-2 BEVO A 1-s.v.Budel A 3 ...............................................9-0 M.B.C.’13 B 1-s.v.Budel B 2 .........................................2-4 Reuver B 2-s.v.Budel B 3 ............................................1-1 HEBES B 1-s.v.Budel B 4 .......................................... 22-0 Reuver C 1-s.v.Budel C 1 ............................................4-4 s.v.Budel C 2-Egchel C 1 ............................................11-3 s.v.Budel C 3-RKESV C 1 ........................................... 0-13 Horn C 1-s.v.Budel C 4....................................................? s.v.Budel MC-N.W.C. MC .............................................2-1

Programma voor zaterdag 7 september: Geleen Zuid A 1-s.v.Budel A 1................................ 15:00 Swalmen A 1-s.v.Budel A 2 ................................... 15:00 s.v.Budel A 3-Merefeldia A 2................................. 15:30 s.v.Budel MA-Wittenhorst MA ............................... 14:30 s.v.Budel B 1-Geleen Zuid B 1 ................................ 15:30 s.v.Budel B 2-Maasgouw B 1 ................................ 15:30 Merefeldia B 2-s.v.Budel B 3 ................................. 15:00 s.v.Budel B 4-RKHVC B 1 ......................................... 12:45 Hoensbroek C 1-s.v.Budel C 1 ............................... 12:00 s.v.Budel C 2-RKMSV C 1 ......................................... 12:45 St. Joost/EVV C 2-s.v.Budel C 3 .............................. 11:00 SVC 2000 C 3-s.v.Budel C 4 ................................... 13:00 Helden MC-s.v.Budel MC ...................................... 11:00 s.v.Budel D 1-Sp.Cl. Irene D 1 ............................... 11:00 RKSVN D 1-s.v.Budel D 2 ....................................... 13:00 s.v.Budel D 3-RKMSV D 3 ....................................... 11:00 Slekker Boys D 2-s.v.Budel D 4 .............................. 10:45

Sp.Cl Irene MD-s.v.Budel MD .................................. 12:45 s.v.Budel E 1-SVC 2000 E 1...................................... 09:45 DESM E 1-s.v.Budel E 2 .......................................... 10:00 s.v.Budel E 3-Eindse Boys E 1 ................................. 09:45 RKSVO E 2-s.v.Budel E 2 ......................................... 10:00 s.v.Budel E 5-ODA E 4 ............................................. 09:45 s.v.Budel E 6-RKSVO E 3 .......................................... 09:45 s.v.Budel E 7-RKMSV E 4 ........................................ 09:45 DESM E 4-s.v.Budel E 8 ......................................... 09:30 s.v.Budel E9M-Helden E7M .................................... 09:45 Reuver F 1-s.v.Budel F 1.......................................... 10:15 RKSVO F 1-s.v.Budel F 2 ......................................... 10:00 s.v.Budel F 3-ODA F 2.............................................. 08:45 ODA F 3-s.v.Budel F 4............................................. 09:30 s.v.Budel F 5-RKHVC F 1 .......................................... 08:45 s.v.Budel F6 –Unitas F 15 (oefenw.) ....................... 08:45 s.v.Budel F 7M-vv GKC F 3...................................... 08:45 Brevendia Mini - Budel Mini ................................... 09:30

BEKERUITSLAGEN Brevendia 2 - SV Budel 2 ........................................... 1 - 1 Maarheeze 2 - SV Budel 3.......................................... 1 - 0 Merefeldia 7 - SV Budel 6 .......................................... 1 - 6 NWC 1 - SV Budel 1 ................................................... 4 - 3 SV Budel 2 - Blerick 2 ................................................ 7 - 0 Rood Wit ‘67/Nyrstar 2 - SV Budel 3 .......................... 1 - 1 Merefeldia 6 - SV Budel 4 .......................................... 0 - 7 SV Budel 5 - EMS 5 .................................................... 4 - 0 SV Budel 7 - Someren 9 ............................................. 2 - 3 EMS 4 - SV Budel 8 .................................................... 4 - 5 PROGRAMMA 08 SEPTEMBER 2013 Competitie: Sportclub Irene 1 - SV Budel 1 ...........................14.30 uur SV Budel 2 - SVC 2000 2 ...................................11.00 uur Roggel 3 - SV Budel 3 ........................................11.00 uur

Beker: DESM 4 - SV Budel 4 ..........................................13.00 uur SV Budel 5 - St. Joost 2 ......................................10.00 uur EVV 5 - SV Budel 6 .............................................10.30 uur FC Oda 4 - SV Budel 7 ........................................11.00 uur Veritas 4 - SV Budel 8 ........................................11.30 uur

Sport


VrijdAg 6 SEPTEMBER september 2013 HAC Weekblad · VRIJDAG

PAGINA 19

ZONDAG 8 SEPTEMBER · CENTRUM ACHEL · VANAF 12.30 UUR

! t s e e f n e t r o p s , l Ache

HAMONT-ACHEL - Op zondag 8 september 2013 organiseert de Beverbeek Classic ‘Achel, sport en feest’. In het verkeersvrije centrum van Achel vindt er een Kapetulierace, dikke bandenrace plaats voor alle schoolgaande jeugd, ook die van buiten Hamont-Achel! Naast tal van randanimaties zijn er die middag ook twee wielercriteriums die rijden voor de Grote Prijs Hans Winters. Er is dus van alles te beleven in het centrum van Achel!

Michielsplein allerlei leuke randanimatie. Zo zijn er optredens van balletgroep Pas de Deux, twirlgroep The Starlights, een demonstratie door politiehondenvereniging De Heidespeurders Achel en SPW De Koekoek Achel. M’inc zal lekkere poffertjes bakken voor jong en oud, en zal zorgen voor een springkasteel. Ook kan er ge-airbrushed worden op een canvasdoek en kunnen Tijdens deze sportieve en feeste- de kinderen zich laten grimeren of lijke middag is er op en rond het een coole glittertattoo laten zetten.

De Kapetulierace! Gratis inschrijven! Animatie

Om 13.00 uur zal de Kapetulierace van s t a r t gaan. Alle kinderen zijn welkom om deel te nemen, ook kinderen van buiten de gemeente Hamont-Achel. De deelnemers worden ingedeeld in verschillende leeftijdsgroepen en het parcours zal volledig afgesloten worden. Uiteraard gaat deze race door in een verkeersvrij centrum! Wie geboren is in 2006 of ouder is kan zich gratis

inschrijven voor deze leuke race bij het secretariaat dat voor de gelegenheid gevestigd is in Brasserie De Kapetulie, Dorpsstraat 5 in Achel. Er kan deelgenomen worden met een gewone fiets, BMX of mountainbike die technisch in orde is. Dus geen racefiets. Om de veiligheid te garanderen moeten alle deelnemers een valhelm dragen. Wie geen valhelm heeft, kan dit melden aan de organisatie, dan wordt hiervoor

De wielerliefhebbers kunnen op 8 september dan weer afzakken naar het centrum van Achel voor twee wielercriteriums. Om 16 uur gaan de amateurs en de masters van start voor 30 ronden van 2 kilometer. Om 18 uur vertrekken de gezorgd! De afstand van de race be- elites met of zonder contract voor draagt 1,1 km. Het vertrekpunt en hun wedstrijd, die gaat over 35 de aankomst is in de Dorpsstraat. ronden van 2 kilometer. Aan beide Alle kinderen die deelnemen zijn trouwens gratis verzekerd door Blo14.00 uur: opening so. Gratis inschrijven kan bij het sePermanence cretariaat op de dag zelf of bij Frido Amateurs Winters via tel. 0031 474723817 of mail je naam, voornaam, geboor16.00 uur: Criterium tedatum en je adres naar fridowinAmateurs ters@skynet.be

! el ch A m u tr n ce r be m te p se 8 g Zonda

criteriums ‘Grote Prijs Hans Winters’ nemen telkens 60 renners deel. De toegang voor dit alles is de hele middag volledig gratis! Dus kom een kijkje nemen of nog beter: schrijf je in voor de Kapetulierace en beleef een erg leuke en sportieve middag! Tot dan in Achel!

+ Masters

18.00 uur: Criterium Eliten/Beloftes

Wielercriteriums

E I T A M I N A D N MET RA A L O B M O T E T EN GRO R

.00 UU 7 1 0 0 . 0 1 N VA RK A P M I L O N N I E R INDUSTRIETER MEL M O L T L E P R E OV


HAC Weekblad · VrijdAg 6 september 2013

Scouting Hamont-Achel weer van start

PAGINA 20

Uitstap KVG Hamont-Achel

Scouts en Gidsen Hamont-Achel opent het nieuwe scoutsjaar op 15 september in het bosheem in de Beverbeekse bossen. Het belooft weer een gezellige middag te worden om deze jeugdbeweging te ontdekken. Er staat immers weer heel wat op het programma. Om 13u30 start de ludieke openingsshow waarbij de verschillende leidingsploegen voorgesteld worden. Tot slot zijn er de overgangen voor de leden, waarbij ze verscheidene ‘scoutsproeven’ moeten uitvoeren. Traditiegetrouw is de leiding een volledige week aan het sjorren om weer een spectaculaire achtbaan te maken. Scouts en Gidsen Hamont-Achel telt dit jaar een leidingsgroep van maar liefst 61 leden die elke zondagnamiddag staan te popelen om uw zoon of dochter te vermaken. Een beek oversteken met een apenbrug, leren koken op een houtvuurtje,

De Scouts Hamont-Achel gaat weer van start op 15 september. je eigen boomhut sjorren of een hebben de keuze om een drietal bootje knutselen en dan daarmee keren op proef te komen om zo te bootjesracen op het water; dat zijn ontdekken hoe tof Scouts en Gidenkele van de plezante activiteiten sen Hamont-Achel is. die we doen. In de zomervakantie Meer info over deze grote jeugdbegaan we uiteraard ook op kamp. weging vind je op onze site: www. Nieuwe leden kunnen zich inschrij- scoutshamont.be en aarzel niet om ven op de opening (30 euro, beta- de groepsleiding te contacteren: len met vrijetijdscheque kan) en groepsleiding@scoutshamont.be

Ma-Ma's Brocante Kringloopwinkel STRAMPROy - Uw woning of bedrijf leegruimen en bezemschoon opleveren? Het kan via Ma-Ma's Brocante Kringloopwinkel uit Stramproy. Een inboedel opruimen is een zware en vaak emotionele klus, die wij graag voor u uit handen nemen. Hiernaast verwijderen wij ook vloerbekleding, voeren wij afval af en verzorgen wij ook kleine onderhoud- en reparatiewerkzaamheden in huis en tuin. In overleg

komen we graag vrijblijvend bij u op locatie kijken om uw wensen te bespreken. Bent u geïnteresseerd in ons bedrijf, neem dan gerust contact op met ons via tel. 0031 495 564594 of via tel. 0031 6 55155164 of mail naar kringloop@ mamasbrocante.nl Bezoek ook onze gezellige kringloopwinkel. Deze is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 13 uur tot 17.30 uur en op zaterdag van 10 uur tot 16 uur. Wij zijn te vinden aan de Bergerothweg 14A in Stramproy.

Op zaterdag 31 augustus hebben de leden van KVG Hamont-Achel een boottocht gemaakt op de Maas rond Maastricht. Rond 11 uur gingen ze de boot op voor een vier uur durende tocht in en rond Maastricht. Eén van de leden mocht zelf héél even kapitein zijn op de boot. Het was een zeer aangename tocht.

Nieuwe openingsuren woCom Vanaf 2 september gaat woCom steeds meer relaties en (toekomstiover tot middagsluiting van de ge) huurders contact met woCom kantoren. via e-mail, telefoon en internet. In de zomer van 2012 heeft woCom Voortaan zijn klanten tussen 8.30 daarom een nieuwe website geuur en 12.30 uur van harte welkom lanceerd, die meer mogelijkheden in het hoofdkantoor in Someren, biedt om contact te leggen en diaan de Witvrouwenbergweg 2 en verse zaken direct af te handelen. de vestiging in Helmond aan de Deze mogelijkheden zullen in de Mierloseweg 71. In de middag zijn toekomst verder worden uitgeklanten welkom op afspraak. Door- breid. Het kantoor van woCom is dat de kantoren van woCom enkel vanaf nu voor klanten op werkda’s ochtends geopend zijn, houden gen geopend van 8.30 tot 12.30 de medewerkers meer tijd over uur en daarnaast op afspraak. Vervoor andere taken, zoals het ver- der is woCom van 8.30 tot 17 uur sterken van de leefbaarheid en het telefonisch bereikbaar via 0493 49 contact met huurders in de wijken. 76 66. Reparatieverzoeken kunnen Veruit de meeste klanten van wo- 24 uur per dag, 7 dagen per week Com bezoeken onze kantoren al telefonisch en op www.wocom.nl in de ochtend. Daarnaast zoeken gemeld worden.

zoEK DE 10 VERSchillEN:

WooRDzoEKER:

H G E Z O N D H E I D TWEEDE WEEKEND VAN SEPTEMBER

Door veruit het grootste aantal onvoorspelbare situaties is voetbal de populairste sport. Die diverse situaties leiden tot veel discussies in de sport die al voor onze jaartelling bestond. De huidige vorm ontstond in Engeland, waar in 1863 de Football Association werd opgericht. Sindsdien veranderden regels en systemen en ontstonden beroeps- en vrouwenvoetbal. Door dat laatste schijnen de onvoorspelbare situaties en discussies sterk te zijn toegenomen.

oPloSSiNg 30 AUg.

Je vindt er meer dan je zoekt

T G M L E H N I C O G

BEWEGING COACHING CONDITIE DOORZETTEN ENERGIE OplOssing:

DEZE PUZZEL WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

• Boeken en strips • Tijdschriften • Dagbladen • Wenskaarten

S O E I G R E N E L D

E G N E E O T E O O N

P Z N I T I T R A P I

B K T I D R Z Z C B N

A O R N G E A I H A N

N F O A T E O I I N I

GEZONDHEID HOMETRAINER KRACHT LOOPBAND SPINNING

K C A T C E W V N D P

J I E S N H J E G E S

E N S P O R T J B N R

SPORT STEPBANKJE VOEDING

............................................!

WiN EEN KADoBoN

• Multimedia • Cadeaubonnen • Lotto • Boekenbonnen

Koning Albertlaan 17, 3910 Neerpelt · T. 0032 11 57 37 88 - sb.neerpelt@standaardboekhandel.be

In HAC Weekblad vindt u wekelijks een puzzel. Met deze puzzel is een kadobon van Standaard Boekhandel t.w.v. €5,- te winnen. Stuur de oplossing met uw naam, adres en telefoonnummer naar wedstrijd@hacweekblad.eu of lever de juiste oplossing in bij ons kantoor aan de Stationsstraat 41 te Hamont-Achel. Uiterste inleverdatum voor deze puzzel: dinsdag 10 september, 16.00 uur. Veel succes! De oplossing van vorige week was 'Iemand de les lezen'. De kadobon (af te halen bij het kantoor van HAC Weekblad) is gewonnen door R.Winters-Neijssen, Poelruiter, Budel-Schoot. Proficiat!


HAC Weekblad · VrijdAg 6 september 2013

PAGINA 21

HAC Weekblad brengt iedere maand een pagina over de tuin. Hierop staan een aantal bedrijven die gespecialiseerd zijn in tuinieren en alles wat daarmee te maken heeft. Voor iedereen die waarde hecht aan een mooie en fijne tuin is deze pagina de uitgelezen kans om de beste adresjes te vinden!

Tuin en buiten

Brievenbusspeciaalzaak Claes: een sieraad in elke voortuin Claes brievenbusspeciaalzaak is ‘het adres’ om een hele markt aan brievenbussen te verkennen. In de showroom bieden ze een ruim assortiment brievenbussen van de beste kwaliteit, modern en klassiek. Zo is er de ruime keuze uit brievenbussen in Belgische natuursteen (arduin), brievenbussen uit hoogwaardig aluminium verkrijgbaar in elke RAL-kleur, modellen in RVS, brievenbussen uit glad beton enz. Zoekt u een staand of een hangend model brievenbus met of zonder voet, een brievenbus voor pakketten,…brievenbussen in alle prijsklassen, vanaf 59€. Met professioneel advies bieden ze hulp bij het kiezen van de juiste brievenbus. Ga dus zeker eens langs in de showroom in Achel of breng een bezoek aan de webshop via www.brievenbus-shop.nl

risico beschermd wordt, ook als je op vakantie bent. Leveringen aan huis kunnen door ons verzorgd worden. Een degelijke en mooie betonnen brievenbus kan ‘dat extra’ aan je woning geven! De plantenbakken uit het gamma van Claes geven sfeer aan tuin en terras. De plantenbakken zijn robuust en solide, vorstbestendig en kleurvast, bakken die tegen een stootje kunnen. Wij bieden een heel assortiment plantenbakken aan, beslist de moeite om eens te bekijken. Architectonisch beton in uw tuin Wilt u uw tuin graag een strakke moderne look geven kom je dan informeren over ons beton op maat. We bieden traptreden, megategels in glad beton, buitenhaarden, gemaakt op maat van uw wensen. Claes dakwerken: ruim 50 jaar vakmansschap! Claes dakwerken is de geschikte keuze voor zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Hellende daken, dakgoten, isolatiewerken, gevelbekleding, …: u mag er zeker van zijn dat wij beschikken over de nodige vakkennis en het beste

Claes Brievenbussen is al meer dan 40 jaar gespecialiseerd in het produceren van brievenbussen en plantenbakken uit hoogstaand kwaliteitsbeton. Door het gebruik van duurzame materialen en jarenlange vakmanschap staan de brievenbussen van Claes Sierbeton garant voor een zeer lange levensduur gecombineerd met een stijlvolle en tijdloze uitstraling. De collectie omvat dan ook veel uiteenlopende modellen. Van de moderne ‘type block’ tot de klassiekere ‘type greco’. Pas nieuw in de collectie is de brievenbus ‘type modern’. Ook ‘brievenbussen uit beton’ voor appartementen zijn een mogelijkheid. In totaal produceren we nu meer dan 8 verschillende modellen brievenbussen… voor ieder wat wils. De betonnen brievenbussen zijn functioneel, weerbestendig en gegarandeerd van een uitstekende kwaliteit, een brievenbus met een lange levensduur. De brievenbussen zijn ruim en comfortabel zodat alle post zonder

 Leien en Leipannen  Nieuwbouw  Herstellingen Uw dak  Pannen is ons  Overzetdak vak!  Renovatie  Zinkwerken

DAKWERKEN

THOMAS WATSONLAAN 72 · ACHEL & 0032 11 641504 · www.claessierbeton.be materiaal om uw project te realiseren. Onze dakwerkers zijn deskundige vakmensen die door hun jarenlange ervaring u een hoge graad van kwaliteit kunnen aanbieden. U kan vrijblijvend een offerte aanvragen of maak een afspraak, ons team staat altijd voor u klaar voor deskundig advies. Wij werken momenteel aan een nieuwe website, maar ga alvast een kijkje nemen op onze oude website: www.claessierbeton.be of mail uw vragen naar info@claessierbeton.be We helpen u graag verder! Claes Sierbeton-Dakwerken, Thomas Watsonlaan 72, 3930 Achel, tel: +32 11 641504.

BRIEVENBUS-SPECIaaLzaaK

BRIEVENBUSSEN

OPEN: WOE. DO. VR. 10-12 EN 13-18 ZATERDAG OPEN 10-15

THOMAS WATSONLAAN 72 ACHEL & 0032 11 641504 www.brievenbus-shop.nl

zwemvijvers beregening

aanleg en onderhoud bestrating

Heikant 6 · Hamont-Achel T. 0032 476 217770 · +32 11 34 40 06 info@groendesign-koencox.be www.groendesign-koencox.be

nog volop leverbaar: • vele soorten perkplanten en hanging baskets • vele soorten heesters en bomen in pot, dus plant ze nu! Ook uw adres voor graszoden.

Bloemen Decoratiematerialen Meststoffen

Planten Sproeistoffen Tuinmeubelen

Alles voor uw tuin vindt u bij Tuincentrum Tielens! Boelehoef 3 • 3910 Neerpelt

Volop bloeiende stamrozen, zonnebloemen en tuinhortensia’s

Tuincentrum Hoveniersbedrijf

Berkenhof Gravenkasteel 43 - Gastel - 06 51807213 www.tuincentrumberkenhof.nl

GRASZODEN • BEMESTING INZAAI GAZON • KUNSTGRAS AANLEG GRASZODEN

Openingstijden in de vakantie periode dinsdag t/m vrijdag: 9.00 tot 17.00u zaterdag van: 9.00 tot 16.00u maandag gesloten

Van Sevenbornlaan 5 6027 RP Soerendonk T 0031 495 591558 E info@roefsgraszoden.nl I www.roefsgraszoden.nl Exclusief servicepunt Royal Grass Zuid-Nederland

Verhuur & Handelscenter

ERHOEVEN V V nieuW!

Witvennenweg · 6002 SC Weert (Boshoven) tel. 0031 495 539466 · www.tunnelke.nl

Bladblazer Einhell

Bladblazer Black&Decker

www.vvhc.nl

HiTACHi 36V ACCU GEREEDSCHAP met: 36V 2.0 Ah Li-ion Slide accu of: rugzak accu 36V 21.0 Ah voor een werktijd tot 8 uur!

Gravenkasteel 10 · Gastel · T. 0031 495 496134 · www.vvhc.nl

e34.99 e85.00 Instraat 6A Budel +31 495 499955 www.formido.nl/budel


HAC Weekblad · VrijdAg 6 september 2013

HAC-jes

Te koop: Batavus Fox 26" 43cm. met terugtraprem en handremmen, 3 versn., verende voorvork met Batavus Safetystuur met koplamp. Model van 2010, slechts 2,5 jr oud, in perfecte staat, nwe bereden. Vraagprijs €500,- tel. 0031 standaard en zeer goed onderhouden, 30 6911538 tussen 18 en 20 uur, Bu€160,-. Tel. 0032 11 612369 of via www. del-Schoot. 2dehands.be als u foto's wil bekijken. Te koop: splinternieuwe mooie douTe koop: crossfiets(je) merk Kawasaki che-cabine 90cm br. waarde €1000,- nu ZXMB €100,-. Tel. 0031 495 591680. €400,-. Gasfornuis met 6 pitten voor €100,-. Enkele grote tafels en spiegels, Gezocht: wie heeft er nog een werken- kom kijken in de Stationsstraat 21 te de oude (gratis) FM radio 220V liggen Neerpelt. Tel. 0032 479 703859 . Tevens om mijn renovatie werkzaamheden dameskleding-uitverkoop! wat leuker te maken, uiterlijk onbelangrijk. Tel. 0032 479 566296. Thuisnaaister voor al uw kleding-reparaties, maken of vermaken van Te koop: Lederen salon 3-, 2- en 1-zit in uw gordijnen, kortom alles wat met goede staat, doe een bod en ze is van u. stikwerk te maken heeft. Tel. 0031 6 Bevragen tel. 0032 11 644420 Neerpelt. 21531948. Te koop: computermeubel €15,-, eiken slpkmr-bed incl. matras 140/200 en eiken kaptafel €100,-, MDF slpkmr wit/ creme 1-pers. bed incl. matras 90/200. Tel. 0031 6 46558103.

PAGINA 22 Hormonenbalansdieet op basis van gezonde voeding via een bloedanalyse! Zonder pillen, injecties en shakes. Gratis intakegesprek. www.endovelicus.nl Tel. 0031 6 40459295 of via s.vlassak@endovelicus.nl

Dennis van Moorsel

Te koop: klerenkast hang/leg + bureau, samen €150,-, mdf ledikantje incl. matras wit/creme €60,-. Voetbalspel /tafel €20,-. Tel. 0031 6 46558103. Te koop: schotel-antenne 60cm rond met dubbele kop, Astra 19gr. en Astra 3 23gr, €25,-. Schotel-antenne 85cm rond met 3 koppen, Hot-Bird 13gr, Astra 19gr en Astra 2 28gr. €25,-. Tel. 0031 6 10289032. Te koop: babybadje kleur limegroen met standaard. Prijs €12,50. Voor info bel of sms: 0031 6 54965683.

Dakgoot schoonmaken, bel 0031 6 43222146 of e-mail: bogers109@ Te koop: goed functionerende bureaustoel €5,-. tel. 0031 6 49240066 Buhotmail.com del-Schoot. Te koop: computermeubel met bureaustoel, ideaal voor student op kot, Gezocht: gratis oude munten uit de Gezocht: 2 massief eiken oude kleer- z.g.a.n. Tel. 0032 478 317969. vergeten doos, om een vitale verzamekastdeuren, evt. met glas, voor hob- Te koop: crosstrainer z.g.a.n. €100,- Tel. laar op leeftijd mee te verrassen. Alles is byist. H 1.50m, B 0,5m Tel. 0032 472 0032 486 267830. welkom. Tel. 0032 479 566296. 797285. Zuinig stoken op hout - elke zaterdag- Te koop: stabilisator voor op trekhaak Te koop: stoere jongens winterjas, rood voormiddag van 9 tot 12: demonstratie b.v. caravan €90,- tel. 0031 495 491656. met capuchon mt. 92. Jas is z.g.a.n. met een centrale verwarmingsketel OP prijs €30,-. Voor info bel of sms: 0031 6 HOUT OF PELLETS. BVBA Berben Jean Gratis aangeboden: wasmachine 54965683. - Jos Verlindenstraat 96, 3910 Neerpelt. halfautomaat AEG voor onderdelen. Tel. 0032 498 057442. Tel. 0032 11 649677. Dringend gevraagd: alleenstaande vrouw zoekt dringend een woning in ALLEEN? Weldra niet meer! Singles Gevraagd: kleine opslagruimte / gaHamont. Bij voorkeur 2 slpkmrs en een met niveau & stijl, vinden hier nieu- ragebox omg. Cranendonck / Hamont. tuin. Diervriendelijke omg. Max. huur- we liefde. Nr1 in Vlaanderen. Vraag Tel. 0031 6 12165941. prijs €470,- Geen gemeenschappelijke vrijblijvend info: tel. 0032 474 kosten. Contacteren kan via: agatha. 263751 www.b-loved.be (ook holebi De Nederlandse muziekavonden in baboo@yahoo.com café 'De Zwarte Duivels' te Achel gaan afd.) steeds door de 2e en de laatste vrijdag Te koop / bijna te geef: ronde (1.2m) Kluswerk is op zoek naar ervaren klus- van de maand. eiken eetkamertafel met 4 stoelen. jesman - schilder. Liefst mensen in de Tafel is uitschuifbaar met tussenblad vut of met schilderservaring. Werk in Te koop: motor Yamaha 535 chopper van 40 cm. Stoelstoffering pas nieuw, overleg. Bel 0031 6 19349054. i.g.st. bouwjaar '87. Tel. 0032 11 735233 vraagprijs €25,-. Thuisbezorging beof 0032 474 485608. spreekbaar. Tel. 0031 6 49240066 Bu- Geschenken en korting ter geledel-Schoot. genheid van het 25-jarig bestaan van Te koop: Salomon Pilot carf ski - Kofhondenkapsalon 't Dijkrakkertje voor lach schoenen mt. 42 - een skibox. Tel. Te huur in Hamont: ruim apparte- een vakkundige vachtverzorging van 0031 6 23986713. ment met grote inger. keuken, ruime alle rassen. Tevens verkoop van verzorleefruimte, 2 slpkmrs. en een groot gingsproducten. Bel voor een afspraak: Grote crisis korting: nwe herfstjacks zonnig terras. Tel. 0032 474 723817. 0032 11 445274. nu €50,-, anoraks €20,- tot €50,-, pantalons €35,-, herfst-rokken zeer mooi Te koop: houtkachel van het topmerk Putboringen Theeuwen: voor hel- €40,- alle soorten jurken €50,-, Mode Boley. Weinig gebruikt, €250,-. Tel. 0031 der en voldoende water uit uw ei- Botex de betere kleding voor dames. 495 491656. gen bron! Met garantie. Tel. 0031 6 Zon- en maandag gesloten. Alles zo goedkoop omdat wij grootse uitver54990489. Te koop: 4-wielige scootmobiel merk koop houden. Stationsstraat 21 te Vivo geheel demontabel, nieuw! Tel. Benodigdheden voor zelfbakkers: Neerpelt. 0032 11 735233 of 0032 474 485608. div. zaden en pitten, noten en krenGezocht: betonnen schuttingplaten. ten, banketbakkersroom, koekkrui- Te koop: eetkamer kerselaar, 2 lange Tel. 0032 479 566296. den enz. 'Molen Nooit Gedagt' , Mee- kasten, tafel en 6 stoelen i.z.g.st. Tel. mortel 22 te Budel. Openingstijden: 0032 495 123051. Te koop: houtdraaibank met achter do-vrij-zat. van 09.00 tot 18.00 uur. schuurschijf-tafel compleet met beitels, Te huur: ruim, instapkl. app. te Ha€125,- tel. 0031 495 491656. Taxi Guido: fijne reizen voor kleine prij- mont-centrum, uitzicht op Marktplein, zen! Personenvervoer vanaf alle lucht- 2 slpk., ruime ingerichte keuken, lichte Laptop/computer reparatie & on- havens, stations, discotheken, feestjes ruime woonkamer, berging/wasplaats, derhoud, ook op locatie! Ook voor een etc. Tel. 0032 473 240242 of 0032 11 badkamer met bad, toilet, balkon achnieuwe laptop of computer kunt u bij 663655. Mail: taxi.guido@hotmail.com terzijde, garage, 2e verdieping, geen ons terecht! (incl. gebruiksklaar maken) huisdieren, energieverbruik: 197 kWh/ Martijn Coolen - Leende. Tel. 0031 6 Te koop: bloemschikspullen, 6 dozen m2, aangename woonomg., vrij vanaf 13381936. van alles wat. Ik stop ermee. €75,-. Tel. 01-10-2013, tel. 0032 474 937346. 0032 11 448799. Te koop: stevige jongensfiets 7-9 jr. Gratis af te halen: laptop Dell Latitude €25,-. Tel. 0032 499 402073. Frituurwagen op locatie of aan huis: C500. Werkt goed, echter beperkte cawww.frituurmarco.be De enige in paciteit harde schijf (5Gb). Tel. 00 31 6 Te koop: bureau + bureaulamp + bu- uw regio met verse friet! Tel. 0032 478 10699692 Maarheeze. reaustoel €60,-. Tel. 0032 498 057442. 634180. Te koop: kappersbenodigdheden zoWie heeft er nog munten en briefgeld Tuinman kan nog werk aannemen. als modelkoppen e.d. ideaal voor een van alle landen en wil ze wegdoen, ik Tel. 0031 6 12165941 b.g.g. 0031 495 student die deze opleiding volgt/gaat ben een beginnend verzamelaar, geen 785096. volgen. Tel. 0032 473892411. euro's. Tel. 0032 11 621741. Ruim alles gratis op + oud ijzer. j en R, voor zolderopruiming, overtolTe koop: lcd tv Samsung ø 80cm. Tel. Tel. 0032 494 443009. lige spulletjes, ook complete inboedels 0032 478 283837. halen wij bij u op! Bel. 0031 6 31795723 Gezocht: iemand met heel veel kennis of 0031 6 12589318. Bijles gezocht? Lerares lager onderwijs van eetbare planten en kruiden en die biedt zich aan! Tel. 0032 498 181970. ons (op vrijwillige basis) wil vergezellen Zelf lekker en gezond brood bakken op 1 van onze wandeltochten door bos met onze windmolen gemalen proWie heeft er voor mij een canneleer- en veld in de regio. Voor meer informa- dukten. O.a. speltmeel, bloem, volkomesje (zeste)? Tel. 0032 11 448799. tie, stuur een email naar: ppollie700@ renmeel, roggemeel, boekweitmeel, meerkorenmixen, biologische- en glugmail.com Te koop: Gazelle herenfiets met o.a. 3 tenvrije produkten. 'Molen Nooit Gevoor- en 8 achterversnellingen alles in Te koop: houten babygym in nieuw- dagt', Budel, Meemortel 22. Openingszeer goede staat. 3 Jaar oud en weinig staat! €10,-. Tel. 0031 495 841490. tijden: do., vrij., za. : 09.00 tot 18.00 uur.

Klant van de week!

Herken u zelf op de foto en win een boodschappenpakket t.w.v. 20 euro! Iedere week zet HAC Weekblad-fotograaf Harm een van de klanten van PLUS Dennis van Moorsel in Budel-Schoot in de kijker! Herken je jezelf op deze foto? Kom dan als de bliksem naar de PLUS in Budel-Schoot, want dat betekent dat je een goed gevuld levensmiddelenpakket t.w.v. € 20 hebt gewonnen! De Plus-Klant van de week kan zich melden bij de servicebalie in de winkel voor donderdag 12 september! Hou dus deze rubriek goed in de gaten, want Plus en HAC Weekblad geven meer! PLUS Dennis van Moorsel Parallelweg 1B, 6023 BA Budel-Schoot tel. 0031 495 499019

maandag t/m zaterdag geopend van 08.00 tot 21.00

Op zondag 22 sept. a.s. houdt het Budels Gemengd Koor haar jaarlijkse rommel- en curiosamarkt in gemeenschapshuis 'De Borgh', Dr. A. Mathijsenstraat 15 te Budel van 10.00 - 13.00 uur. Heeft u verkoopbare spullen waar u van af wil, die niet defect zijn maar nog goed verkoopbaar en draagt u BGK een warm hart toe, laat het ons even weten op tel.nr. 0031 495 494631 of 0031 6 23087957. We halen de spullen graag bij u op. Geen grote meubelen, koelkasten, matrassen e.d.

Smith, jonagold, delbare appelen,prei, paprika ; 2kg=3.00€ nieuwe oogst peren ; 3kg=5.00€ reine claude pruimen, vicatoria, altesse, nectarinen, druiven, perziken, snijbonen, princessebonen ; 3bakjes=3.00€ aardbeien ; 3st=2.50€ meloenen ; 3st=5.00€ ananas ; 5kg=2.80€, 10kg=5.50€ tomaten ; 3st=2.00€ Rode kool, witte kool, spitskool, savooikool ; 1kg witloof=1.50€ + 1 bloemkool gratis ; Nieuwe aardappelen 5kg=3.00€, 20kg=10.00€ ; 5kg=3.50€ wortelen, ajuin; 500gr peulen=1.50€

Te koop: huishoudnaaimachine €50,-. Tel. 0032 486 267830.

Langs deze weg maakt de KVW Budel bekend dat iedereen vanaf nu terecht kan op de nieuwe website www.kvwbudel.nl Hier zijn ook alle foto's van de activiteiten 2013 te vinden. De oude website (www.kvwbudel.com) komt hierbij te vervallen.

Zeer, zeer lage prijzen bij Marcel op de markt op dinsdagnamiddag te Hamont!! 3kg=3.00€ clementinen, minneola’s, appelsienen, granny

Het Bloemetje van de week gaat deze keer naar Jén en oma Nel (Adams). Zij werden voorgedragen door hun 7 kleinkinderen. Na Neeltje, Stijn, Annelie, Daan, Jori en Maud werden ze onlangs voor de 7de keer opa en oma met de geboorte van Sam. De kleinkinderen kunnen altijd bij hen terecht en opa en oma staan altijd klaar als oppas. Ook als het niet echt moet willen ze maar wat graag naar opa en oma toe. Bovendien weten ze oma ook te vinden als er wat gedaan moet worden aan naai- of verstelwerk, of steekt ze de kleinkinderen in geweldig fraaie kostuums met Sinterklaas of carnaval.

Christianne Gelegenheidsbloemwerken en HAC Weekblad schenken elke week een Bloemetje van de Week! Wie verdient volgens u een bloemetje? Vul onderstaande bon in en lever die in bij HAC Weekblad, Stationsstraat 41, 3930 Hamont-Achel of stuur de gegevens via mail naar info@hacweekblad.eu NAAm AANVrAGer: ................................................................................... ADreS: ..............................................................TeL ....................................... NAAm ONTVANGer: ........................................ ADreS: ..............................................................TeL ....................................... WAArOm VerDieNT HiJ / ziJ eeN BLOemeTJe? ..................................... .......................................................................................................................... ..........................................................................................................................

Fabrieksstraat 35, Budel · T 0031 6 2383 3603 · christiannebloemwerken@gmail.com www.christiannegelegenheidsbloemwerken.nl - www.bloemenbudel.nl


HAC Weekblad · VrijdAg 6 september 2013

KFC-Beloften B pakken Team Plus-cup Afgelopen zaterdag ontvingen de Beloften B van KFC Hamont ’99 de Team Plus-cup, die ze op wonderbaarlijke manier wisten binnen te halen. Deze trofee is de opvolger van de Balanscup, waarbij de Noord-Limburgse ploegen uit verschillende reeksen met elkaar concurreren. Op papier waren de sterkere A-reserveploegen van Kaulille en Hechtel de grote favorieten en zouden Beek B en KFC-Beloften B strijden voor een derde plaats. In de eerste wedstrijd werden de manschappen, onder leiding van Rob Bloemen en Patric Jansen, overklast door de frivole A-reserven van Hechtel. De vooroorlogse eindstand 11-1 bewees dat er nog veel werk aan de winkel was. Een week later stond er alweer een aartsmoeilijke opdracht op het programma tegen de A-reserven van Kaulille , maar de blamage van vorige week zorgde voor een grote verbetenheid in de ploeg. Vooruitgestuwd door de talrijke opgekomen supporters wisten de Beloften B te stunten door met 7-3-cijfers te

De eerste fase behelst het wegdeel van het kruispunt met de Grote Heide tot voorbij Weidenstraat aan beide zijden en verder de oneven huisnummers tot Broeseinderdijk.

De beloften B van KFC wonnen de Team Plus Cup. winnen. Met deze knappe overwin- het trainersduo Bloemen-Jansen. ning deden de jongens van Rob en Het behalen van deze trofee werd Patric plots weer mee voor de pres- gevierd met een lekkere BBQ en tigieuze Team-Plus-cuptrofee. De achteraf werd er nog menig pintje wedstrijd tegen de reserven B van op gedronken. De eerste trofee van Beek leek vooraf de meest haalba- KFC van dit seizoen staat nu ook te re kaart. De wedstrijd was echter pronken in de kantine van ‘t Leeuwvan een weinig hoogstaand niveau, ke. U bent altijd welkom om hem te maar toch wisten de Beloften B met komen bezichtigen en te genieten duidelijke 1-4-cijfers te winnen. van een wedstrijd van de KFC-Be“Als underdog deze mooie prijs loften B, waar voetbalplezier op de winnen, geeft veel vertrouwen eerste plaats staat. voor de echte competitie,” sprak

Hier werd het fietspad reeds gestort. Momenteel wordt er gewerkt aan de afwerking van de bermen en inritten in de Achelsendijk en aan het terug toegankelijk maken van de woningen in de Zonhoekstraat over het nieuwe fietspad. De werken in de tweede fase Zonhoekstraat vingen aan op maandag 2 september. Er wordt gestart met het plaatsen van beton op de kruispunten Zonhoekstraat Weidenstraat en Zonhoekstraat – Onze-Lieve-Vrouw-straat. Nadien worden de inritten van de Zonhoekstraat afgewerkt en de voorbereidingen getroffen om het resterende deel nieuw fietspad langs de Zonhoekstraat (de even

Zebracinema: Fill the void Op dinsdag 10 september om 20.15 uur wordt de tweede film van het nieuwe seizoen van Zebracinema getoond. Op dinsdag 3 september werd het startschot gegeven met de film The Great Gatsby. Deze keer komt Fil the Void aan bod. Deze prent vertelt het verhaal van Shira, de jongste dochter in een streng orthodox joods gezin. Ze kijkt enorm uit naar haar huwelijk. Maar dan slaat het noodlot toe. Haar oudere zus Esther sterft tijdens de geboorte van haar zoon en Shira's huwelijk wordt uitgesteld. Shira's moeder wil na de dood van haar dochter niet ook haar schoonzoon én kleinkind verliezen

Hiermee behaalt ze zes overwinningen op acht met daarnaast nog een eervolle tweede en vierde plaats. Toch wel een uitzonderlijke prestatie wat ze te danken heeft aan regelmatig training en een goede begeleiding. Ook met haar tweede paard “Slash” behaalde ze goede resultaten in de klasse B2, voldoende voor eveneens een provinciale selectie. Proficiat Jessie en op naar het provinciaal kampioenschap op 22 september!

Jessie Tijskens en haar paard Wikske behaalden een unieke prestatie met zes zeges uit acht wedstrijden.

10 jaar De Klimroos Het dienstencentrum De Klimroos in Overpelt bestaat 10 jaar en dat wordt gevierd! Voor het grote publiek is er een Open deurdag op zondag 15 september tussen 13 en 18 uur.

lingen, een grote tweede-hands boekenbeurs, zoektochten met mooie prijzen, gevarieerde kin-deranimatie en doorlopend een cafetaria met vrij podium. Iedereen is die dag van harte welkom in de Boemerangstraat 20 te Er zijn rondleidingen in de afde- Overpelt!

Testtijdritten Grote Heide

huisnummers van de Weidenstraat tot aan de Broeseinderdijk) aan te leggen. Tenslotte volgt de plaatsing van een nieuwe asfalttoplaag over het gehele traject van de Zonhoekstraat en wordt het geheel verder afgewerkt. De Zonhoekstraat blijft afgesloten voor doorgaand verkeer. De omleiding verloopt via de Hayenhoek. Het kruispunt Grote Heide is open gesteld richting Hayenhoek, Grote Heide en Achelsendijk. In de richting van de Zonhoekstraat moeten de fietspaden minstens 3 weken uitharden, waarna het kruispunt ook in die richting kan open gesteld worden. Het einde van de Op zaterdag 31 augustus werden de nationale testtijdritten gehouden werken is voorzien eind oktober. op de Grote Heide met de beste Belgische tijdrijders aan de start. Dit was een organisatie van Kiwanis NO en wielerclub Noord-Limburg in samenwerking met KBWB. De winnaar werd Eva Maria Palm van Lotto-VC Ardennes met een gemiddelde snelheid van 40,33 km per uur. Foto Louis Weckx.

Fietspaden Koning Albertlaan

en doet Shira een schokkend voor- Provinciaal Domein Dommelhof, stel. De film start om 20.15u en Toekomstlaan 5 in Neerpelt. Meer de inkom bedraagt €6 (of €5 met info op www.dommelhof.be kortingstarief ). Dit gaat door in

Gé Reinders en NiKO harmonieorkest Gé Reinders en blaasmuziek: dat zijn 2 handen op 1 buik. In '99 nam hij met Fanfare ‘Eendracht Nieuwenhagerheide’ onder leiding van Hardy Mertens zijn grootste hit op: ‘Blaosmuziek’.

Unieke prestatie Tijskens Afgelopen zondag behaalde jessie Tijskens van de rijvereniging St. Laurentius Hamont op het laatste zomertornooi met haar paard ”Wikske” de zesde overwinning van het seizoen in de dressuurdiscipline B1.

Aanleg fietspaden Zonhoekstraat op schema Nadat de werken in de Achelsendijk volgens planning verliepen kon aannemer Marcel Nijs nv uit Turnhout onmiddellijk na het bouwverlof starten met de volgende fase, namelijk de renovatie van de Zonhoekstraat met de aanleg van verbrede fietspaden. Om de woningen in de Zonhoekstraat zo goed mogelijk bereikbaar te houden, is geopteerd om de Zonhoekstaat in 2 fasen aan te pakken.

PAGINA 23

vlucht genomen: een gouden cd voor ‘Blaos mich nao hoes’, een Edison voor ‘Blaos mich ’t landj door’ en hoge noteringen in de Top 2000 (nr. 27!). Vandaag speelt Gé met het NIKO Harmonieorkest onder leiding van Tom D’Joos. Een heerlijk Sindsdien heeft zijn carrière een concert met toeters en bellen!

De Koning Albertlaan heeft opnieuw mooie, comfortabele en veilige fietspaden. De weg is opnieuw open voor alle verkeer.

Nieuws? Leuke foto's? Evenementen? Tips? E-mail HAC Weekblad! info@hacweekblad.eu


HAC Weekblad · VrijdAg 6 september 2013

PAGINA 24

KFC Hamont opent met gelijkspel: 3-3

Amateurcoach gestart

KFC Hamont 99 opent het nieuwe seizoen tegen nieuwkomer SSD Opoeteren, vorig jaar kampioen geworden in 4e provinciale. Bij KFC ontbreekt Bert Kees nog steeds vanwege een buikspierblessure. Tarik Demirel is terug van vakantie en hervat bij de beloften.

Op donderdag 29 augustus 2013 heeft Excelsior Hamont bij Peer SV afgetrapt voor een nieuw seizoen de Amateurcoach Hamont-Achel en Cranendonck. In deze eerste speelronde kwam enkel Excelsior Hamont in actie.

Verslag: Koen Tijskens

De bezoekers starten goed en zorgen ook voor het eerste doelgevaar: een knal van Tom Hilven pal op doelman Marnick Emmers. Aan de overzijde wordt een gekraakt schot van Bart Engelen in corner getikt en Twan Doeswijk mikt een volley over doel. Na een halfuur komt Hamont op voorsprong; Bart Engelen kopt een voorzet van Peter Rutten in de verste hoek binnen. Op dat moment een terechte voorsprong, want gaandeweg heeft de thuisploeg het veldoverwicht. In het laatste kwartier vóór de koffie noteren we nog een aantal pogingen uit de tweede lijn. Bij de poging van Peter Rutten tikt een zwevende keeper Martijn Wirix de bal mooi uit de kruising.

Foto www.kfchamont99.be een doelpoging naast doel gaan. Paars-wit herpakt zich evenwel en Marijn Vanrykel knalt van dicht op de vuisten van Marnick Emmers. Na een uur spelen wordt het zelfs 2-1: Jeroen Horsmans scoort op corner een frommelgoal, maar die telt natuurlijk evengoed mee. Tommy Breuls kopt wat later nipt over het Hamont-doel. Voetbal blijft een bijzondere sport: SSD ruikt nu bloed, bij KFC sluipt er twijfel in het team. Middenvelder Jan Knevels wordt gewisseld, Kris Poelmans schuift een rij naar voor en verdediger Ben Ceelen neemt de linksback-positie over. Bij een eerste duel op de rand van de 16 maakt Ben een ongelukkige overtreding en de bal gaat op de stip. Davy Eerens zet de penalty feilloos om: 2-2.

De kantinebezoekers die wat lang van hun pintje genieten missen vlak na de onderbreking de 2-0. Weerom een voorzet vanop links van Peter Rutten, en Sabri Zurel kopt al vallend de bal tegenvoets binnen. De bezoekers zijn even de kluts kwijt en lopen minutenlang achter een ongrijpbare bal die vlot rondgetikt wordt. Bart Enge- Het gaat van kwaad naar erger: ballen en Toon Clement zien beiden verlies van Hamont wordt met een

De Hamontse ploeg speelt in de 4e Provinciale A en speelt in deze competitie 34 wedstrijden in plaats van de gebruikelijke 30 wedstrijden. Het seizoen van Excelsior Hamont begint dan ook met twee midweekse wedstrijden op donderdagavond. In Peer werd er met 3-3 gelijkgespeeld en daarmee was de eerste speelronde direct afgesplijtende counter afgestraft; Dries rond. Afgelopen weekend stond Joris brengt de meegereisde sup- Speelronde 2 op de planning. De porters in extase met de 2-3 met nog een klein kwartier te gaan. De bezoekers overleven het slotoffensief van de thuisploeg. Keeper Wirix heeft twee pogingen nodig om een vrije trap van Twan Doeswijk te pareren en wat later stuit hij een rush Excelsior Hamont is afgelopen van de ingevallen Stijn Nullens. donderdag de competitie geIn de toegevoegde tijd brengt de start met een 3-3 gelijkspel bij goed keepende Wirix echter Bart Peer SV. Tommy Broeckx zette Engelen ten val en ook hier gaat de de ploeg na een half uur spelen bal op de stip. Kapitein Peter Rutten op voorsprong, maar Peer SV neemt zijn verantwoordelijkheid kwam vrij vlot weer op gelijke en sleept met de 3-3 nog een punt- hoogte. je uit de brand. Vlak voor rust was het opnieuw Het seizoen is lang en het zal ook Tommy Broeckx die wist te scoren niet gemakkelijk zijn. Elk team en zo ging Excelsior Hamont met zal zich tegen de (volgens de HB- een 1-2 voorsprong rusten. Na een vL-pronostiek) titelkandidaat willen uur spelen wist de ingevallen Paul bewijzen. Volgende week wacht de Teeuwen de 1-3 te maken en leek verplaatsing naar het Duinenstadi- de overwinning voor het grijpen, on in Hechtel. Dat is een mooie ge- maar in de 71e minuut kwam Peer legenheid voor sportieve revanche. SV opnieuw terug in de wedstrijd

Excelsior Hamont start met 4 punten uit 2 wedstrijden!

Calcio Genk - K. Achel VV De start van de competitie werd meteen een treffen tussen 2 nieuwkomers in 2e provinciale. Vorig seizoen, algemene titelwedstrijd in 3e , trok Calcio nog aan het langste eind. Of dat nu ook het geval was, leest u in volgend verslag. Beide ploegen begonnen goed aan de wedstrijd, met enkele kansen uit stilstaande fasen aan beide zijden. Roy Lemmens kon in de 6e minuut zijn kunnen al tonen toen hij een mooi genomen vrije trap in hoekschop werkte. Het is op dat moment Calcio wat de wedstrijd een beetje in handen neemt, en op een nieuwe vrije trap van Calcio is er een prima save nodig van Roy om Achel van een achterstand te behoeden. Vanaf de 25e minuut komt Achel er steeds beter uit, en wanneer na een hoekschop van Calcio een tegenaanval wordt gelanceerd door de Achelse verdediging mist de kopbal van Jelle net wat richting om de keeper van Calcio te verontrusten. Even later weer Achel, maar het schot van Robin wordt geweerd door de keeper. Dan de 31e minuut, vrije trap Calcio, onoplettendheid bij Achel en de bal wordt mooi in de verste hoek gekopt, 1-0. Lichtjes aangeslagen probeert Achel de scheve positie recht te zetten, maar

telkens stuiten ze op de Genkse defensie. Toch krijgen de bezoekers waar ze recht op hebben. In de blessuretijd van de 1e helft snoept een uitstekend spelende Kevin Wielockx de bal af en stuurt Bjorn Theuwen de diepte in. Deze speelt in een alles of niets poging de bal voor doel, en Jelle Vreijs laat zien waar hij goed in is. Onhoudbaar kopt hij de bal tegen de netten, 1-1, meteen ook de ruststand. De 2e helft begint even vurig als 1e. Calcio begint weer het sterkst met een schot wat door Roy makkelijk wordt gepakt, en Achel antwoord met een pegel van Robin die op zijn beurt door de Genkse keeper wordt geweerd. Na 10 minuten spel komt Achel goed weg wanneer een knal van Calcio op de lat uiteenspat. Het spel zakt wat in elkaar, de vele spelonderbrekingen zijn daar Remon Kums MB FB niet vreemd aan, enDeken gevaarlijke sivan Baarsstraat 8-A BH Budel tuaties komen alleen nog6021 voort uit stilstaande fasen. In deT: +31 65e minuut (0)495 70 02 10 is het toch even slikken voor Achel www.tradeandtax.com info@tradeandtax.com wanneer Johnny Bekaert met een 2e gele kaart van het veld wordt gestuurd en met 10 verder moet. In het tumult wordt ook Werner Van Leeuwen achter de omheining gestuurd. Aan emotie geen gebrek op het veld van Calcio... Het wordt nu wel iets moeilijker voor Achel, maar dit wil zeker niet zeggen dat ze hun

Nederlandse ploegen kwamen nog niet in actie, maar naast Excelsior Hamont moesten ook Achel VV en KFC Hamont 99 in actie komen. Excelsior Hamont won met 0-2 van Statie Zolder, Achel VV debuteerde in de 2e Provinciale A met een 1-1 gelijkspel tegen Calcio Genk en KFC Hamont 99 speelde met 3-3 gelijk tegen het gepromoveerde Opoeteren. Komend weekend beginnen ook de Nederlandse ploegen weer met de competitie!

kans niet gaan, integendeel. Elke Genkse aanval wordt beantwoord met een uitbraak van Achel, en zo is Jonas Van Der Wiel nog dicht bij de winning goal, maar de keeper kan nog net in hoekschop werken. De wedstrijd loopt zo op zijn einde, de beste kansen zijn nog voor Achel, maar de keeper van Calcio staat telkens in de weg. Eindstand 1-1, eerlijke puntendeling voor 2 voetballende ploegen, waarin Achel toch wel als morele winnaar uit de bus kwam.

De professionele coach Trade and tax is een jong en ambitieus belastingadvies- en administratiekantoor. Wij zijn er niet alleen voor financiële administraties (online boekhouden) en belastingzaken, maar bieden ook professionele begeleiding en ondersteuning op administratief, fiscaal en financieel gebied. Als sparringpartner en als klankbord. Voor ondernemende mensen; particulier, DGA of startende ondernemer, werkgever of ZZP’er. In zowel het bedrijfs- als het verenigingsleven. De toegevoegde waarde die wij bieden, ligt bij het signaleren van kansen en risico’s. Ons doel daarbij is het maximale rendement uit jouw financiële en fiscale positie te halen. De manier waarop we dat doen is persoonlijk en informeel. Dat waarderen onze klanten. Klanten die net als wij niet van dure woorden, maar van begrijpelijke taal houden. Zo stemmen we in grensoverschrijdende situaties de toepassing van de Belgische en Nederlandse belastingwetgeving op het gebied van onder meer btw, inkomsten-/personenbelasting (keuzeregeling) en sociale zekerheid zodanig op elkaar af dat er in beide landen niet te weinig, maar zeker niet te veel belasting wordt betaald.

Indoor Soccer Nederweert

De juiste lijnen uitzetten, zonder het doel voorbij te schieten. Dat is wat ons anders maakt. Bovendien zijn wij aangesloten bij het Register Belastingadviseurs, de grootste fiscale beroepsvereniging van Nederland. Een kwaliteitswaarborg voor ‘meesters’ in belastingen.

door de 2-3 te maken. In de 85e minuut maakte oud-Excelsior Hamont speler Jan Klok de 3-3 voor Peer SV en zo moest Excelsior Hamont genoegen nemen met een punt. Op zondag stond meteen de tweede uitwedstrijd van het seizoen op het programma. Statie Zolder werd met 0-2 verslagen door doelpunten van Seppe Janssen (65e minuut) en Paul Teeuwen (76e minuut). Komende week speelt Excelsior Hamont twee thuiswedstrijden. Op donderdag 05 september wordt er gespeeld tegen Termolen en op zondag 08 september tegen Houthalen VV.

STAND DE AMATEURCOACH

KARAKTERISTIEKEN

1. Rens Mennen 't Zesde van Buul 30 2. Henk Jansen Henkie's Eleven 29 3. Jentley Drieman Girl Power FC 27 4. Jerney Drieman Turnlust FC 23 5. Koen Tijskens De Leeuwkes 22 5. Marleen Boonen RACING HAMONT 22 7. Alex Baay Feyenoord69 21 8. Bert Kees De Steekballetjes 19 8. Daan Kwaspen FC Kwapsel 19 8. Marnick Emmers FC Goalie 19 8. Thomas Meurkens Fc Kansloos 19 8. Wouter Coninx KFCExc.Hamont 99 19

Speelronde 1 Peer SV - Excelsior Hamont 3-3 Goals Tommy Broeckx (2) Paul Teeuwen Opstelling Excelsior Hamont: Bernd Cuypers, Tim Hendriks, Luuk Nouwen, Kris Cox, Martijn van Genechten, Niels Ooms (46’ Paul Teeuwen), Ruud van Samang (78’ Seppe Janssen), Tommy Broeckx, Jeffrey Nelis, Niels Lemmens en Gunther Peeters.

TOPSCOORDERS 1. Paul Teeuwen Excelsior Hamont .................................... 2 1. Tommy Broeckx Excelsior Hamont .................................... 2 GOUDEN SCHOEN 1. Tommy Broeckx .......................................... Excelsior Hamont ...........................6.000 2. Paul Teeuwen Excelsior Hamont .......................... 5.500 3. Bart Engelen KFC Hamont 99 ...............................5.000 3. Peter Rutten Het spel................................................. en de knikkers KFC Hamont 99 .............................. 5.000

Speelronde 2 2013; KFC Hamont 99 - Opoeteren 3-3 Goals Bart Engelen; Sabri Zurel en Peter Rutten (strafschop); Gele kaart: Jan Knevels, Sabri Zurel en Ben Ceelen Opstelling KFC Hamont 99: Marnick Emmers, Toon Clement (79’ Stijn Nullens), Jan Knevels (62’ Ben Ceelen), Thomas Maes, Peter Rutten, Sabri Zurel, Jeroen van Seggelen, Bart Engelen, Kris Poelmans, Kevin Bosmans en Twan Doeswijk.

Calcio Genk - Achel VV 1-1 Goal Jelle Vreijs Gele kaart: Jelle Vreijs en Koen Cools Rode kaart: 65’ Johnny Bekaert (2x geel) Opstelling Achel VV: Roy Lemmens, Jan Pauwels, Jef Henkens, Mike Heunen, Bjorn Theuwen, Koen Cools, Johnny Bekaert, Binnen een vereniging of stichting moet vaak een hoop werk verzet worden om de gestelde doelen te halen. Daar komen een hoop Robin Schoofs (73’ Bram Geers), Kevin PROGRAMMA regels bij kijken. Ook op fiscaal gebied. Wielockx, Jonas van der Wiel en Jelle Vreijs Te denken 3: valt aan de regeling voor de fondsenwerving, de (75’ Dimitri Dewitz) Speelronde gewijzigde regelgeving voor de giftenaftrek, de kantineregeling, de Donderdag 05 september 2013:(belastingplicht) in het vrijwilligersaftrek en het ondernemerschap algemeen. Statie Zolder - Excelsior Hamont 0-2 Excelsior Hamont – Termolen 19.30 uur Goal Seppe Janssen en Paul Teeuwen Speelronde Wanneer is4: iemand bijvoorbeeld vrijwilliger en wanneer werknemer? En hoe zit het met bestuurdersaansprakelijkheid voor eventuele Gele kaart: Tommy Broeckx en Martijn Zaterdag 07 september 2013: belastingschulden van de vereniging of stichting? van Genechten Hechtel FC – KFC Hamont 99 18.00 uur immers niet alleen om het spel, ook om de knikkers.Opstelling Excelsior Hamont: Bernd CuyAchelHet VVgaat – K. St. Elen 19.30 uur pers, Luuk Nouwen, Kris Cox, Tim Hendriks, Net als bij september voetbal, geldt binnen2013: ons vakgebied dat de teamprestatie Zondag 08 belangrijker is dan individueel resultaat. Sommige deelgebieden Martijn van Genechten, Ruud van Samang, Sportclub Irene – SV Budel 14.30 uur liggen buiten ons speelveld, maar overzien we wel. Op deze terreinen werken wij – samen met ervaren specialisten die op een Tommy Broeckx, Niels Ooms (55’ Seppe FC Cranendonck Liessel 14.30 uur vergelijkbare manier werken. Daardoor zijn we prima in staat ook op Janssen), Jeffrey Nelis, Niels Lemmens VV Maarheeze Mifano 14.30 uur deze gebieden – kunnen adviseren en te ontzorgen. (66’ Paul Teeuwen) en Gunther Peeters RKAVC – Rood Wit ‘67/Nyrstar 14.30 uur Zo leveren wij in nauwe samenwerking met Ebbenhage fiscaal en (77’ Boris Richter). Exc. Hamont – Houthalen financieel adviseurs uit Waalre deVV nodige15.00 expertiseuur en kennis voor onder meer Nederbelgen en vermogende particulieren. Dat doen we door kort op de bal te blijven spelen. Meer weten? Kijk op onze internetpagina of bel ons voor een persoonlijke kennismaking.


HAC Weekblad · VrijdAg 6 september 2013

PAGINA 25

Sport en gezondheid Iedere maand kan iedereen op deze Sport en Gezondheidspagina informatie vinden om fit en gezond door het leven te gaan. Niet enkel sportactiviteiten zijn hierop terug te vinden, ook andere mogelijkheden om gezond te worden en te blijven worden hier aangeboden. Iedere maand wordt een andere deelnemer uitgelicht, zodat alle lezers steeds op de hoogte kunnen blijven van de vele mogelijkheden.

Training en Coaching bij ingrid Meurkens

Even Voorstellen Ik ben Ingrid Meurkens. Ik ben al jaren, met veel passie en plezier, werkzaam als leerkracht in het speciaal basisonderwijs. Daarnaast heb ik mijn eigen praktijk van waaruit ik kinderen, met een hulpvraag op het gebied van sociaalemotionele of didactische ontwikkeling, begeleid. De rode draad door al mijn werkzaamheden is het bijdragen aan welbevinden, weerbaarheid en zelfvertrouwen van kinderen.

pulsen om te gaan - een hoofd vol gedachten tot rust te brengen - met emoties als boosheid, angst, verdriet, blijdschap omgaan – doorzettingsvermogen te vertrouwen op zichzelf – positief denken. De training is bestemd voor kinderen tussen 6 en 16 jaar die: - het fijn vinden om zich beter te leren concentreren - moeite hebben met slapen - stress ervaren – zich beter willen leren uiten - kampen met angsten - het fijn vinden om manieren te leren om te ontspannen.

Gedragsspecialist en kindercoach Als gecertificeerd gedragsspecialist en kindercoach werk ik individueel met kinderen en bouwen zij aan zelfbewustzijn, zelfvertrouwen, zelfreflectie en het op een positieve manier richting geven aan hun leven. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om onder mijn begeleiding de Cogmed Werkgeheugen Training te volgen, speciaal gericht op kinderen met leer- , aandachts- , en concentratieproblemen, met als doel een positieve ontwikkeling van werkhouding, taakgerichtheid en leerresultaten.

Kindermassage In aanvulling op het werken met hoofd en hart verzorg ik, om het lichaam daarmee in balans te brengen, de Sabaaydi Kinder Kruidenstempelmassage. Kinderen raken meer ontspannen, slapen beter en krijgen meer zelfvertrouwen. Effecten kindermassage: - het verwerken en loslaten van de emoties van de dag - minder stress in het lijf, meer ontspanning en rust - bevordering van spijsvertering, verminderen van buikpijnklachten - bevorderen van het in- en doorslapen - het immuunsysteem wordt versterkt het brengt (zelf ) vertrouwen en maakt minder kwetsbaar. Ook bestaat de mogelijk om een individuele ouder/kind workshop te volgen en zelf te leren uw kind een ontspanningsmassage te geven.

Mindfulness Mindfulness voor kinderen is een 8-weekse training van elke week 1,5 uur, waarin kinderen op een eenvoudige manier leren omgaan met stress en de uitdagingen van het dagelijks leven. Tijdens de training oefenen we aan de hand van aandachtsspelletjes, geleide meditaties, yoga en andere oefeningen. Mindfulness training leert kinderen: geconcentreerd en aandachtig te werken - met stemmingen en imDe FITNESSSPECIALIST &

De TUINMEUBELENSPECIALIST

Emoties de baas

Concentratie

Positief denken

Ontspanning

Meer informatie: tel. 0031 6 1368 9209 info@ingrid-meurkens.nl - www.ingrid-meurkens.nl

aKTIEPRIJzEN!

OPRUIMING!

Vakantie kilootjes kwijt? Conditie weer op pijl?

Ontvang bij inschrijving in september € 50,– cadeau bij Intersport!

www.defitnessspecialist.nl www.detuinmeubelenspecialist.nl

Onze fitness merken: Kettler • Tunturi • Bremshey • Flow Fitness P. Steensels-Stevens - Grootschoterweg 99 - 99a 6023 AP Budel-Schoot • 0031 (0) 495-491185

!

Minder stress

Meer informatie: Website: www.ingrid-meurkens.nl Email: info@ingrid-meurkens.nl Telefoon: 06-13689209

IE

Meer zelfvertrouwen

De Rots en Water training heeft als doel het ontwikkelen van zelfbewustzijn, zelfvertrouwen, zelfreflectie, sociale vaardigheden en zelfbeheersing. Kids Streetdefense is een nieuwe sport, speciaal ontwikkeld voor kinderen, gericht op fysieke en mentale weerbaarheid en conditie. Kids Streetdefense wordt als sport aangeboden (eenvoudige technieken uit judo, taekwondo, jiujitsu en (kick)-boksen) en biedt een structureel, wekelijks programma.

T AC

Training en Coaching

Begeleiding van kinderen met een hulpvraag op het gebied van welbevinden, weerbaarheid en zelfvertrouwen

Rots en Water training en Kids Streetdefense Als je fysiek en mentaal weerbaar bent, wordt het leven een stuk leuker en makkelijker, Deze filosofie ligt ten grondslag aan zowel de Rots en Water training als Kids Streetdefense. Rots en Water combineert mentale en fysieke oefeningen in een training van 5 weken.

Instraat 9A · Budel T 0031 495 494333 info@fitlife-budel.nl

w w w . f i t l i f e - b u d e l . n l

balans

Lesrooster DansschooL Uc Dance

voor innerlijk evenwicht

SPECIALISTEN IN FIETSEN OP MAAT

Natuurgeneeskunde · Balans Massage · Healing · Voetreflex Triggerpoint Therapie · Contextuele Therapie · i-health Uw gezondheid in beeld: i-HEALTH...Meten is Weten! i-health past een therapie toe die de lichaamsfuncties gericht stimuleert en geneest.

uw Specialized dealer in de regio

Achel-Statie 95 · Achel · Tel. 011 665156 www.wielershopachel.com

Om een gezondheidsprobleem aan te pakken, is allereerst een goede analyse nodig. De meridiaananalyse geeft alle informatie over de toestand van lichaam en geest. Een combinatietest die behandelt, controleert en uw gezondheid een optimaal resultaat geeft. Meer informatie www.balansbudel.nl + www.i-health.com

Deken van Baarsstraat 42 · Budel T. 0031 495 492898 · www.balansbudel.nl

DInsDaG

15.30-16.30u streetdance 6 t/m 7 jaar 16.30-17.30u streetdance 8 t/m 9 jaar

VrIJDaG

16.30-17.30u streetdance 9 t/m 11 jaar 17.30-18.30u Modern 8 t/m 16 jaar

ZaterDaG

10.00-11.00u streetdance 9 t/m 11 jaar 11.00-12.00u streetdance 12 t/m 14 jaar 12.00-13.00u streetdance 15 en ouder

LocatIe BUDeL Sportcentrum Fitlife Instraat 9a, 6021 AC Budel

UC UNDER CONTROL DANCE

T. 0031 6 14492779 info@ucdance.nl www.ucdance.nl

UC DANCE


HAC Weekblad · VrijdAg 6 september 2013

PAGINA 26

STOR-biljarttoernooi kijkt voldaan terug

Winst voor FC Cranendonck

MAARHEEZE – THOF-biljartteam Maarheeze, de organisatie van het biljartevenement Stoot-over-Rood-2013 kijkt na de eindfinale van afgelopen zaterdag 31 aug. met trots terug op een wel zeer geslaagde 3de editie. Samenvattend: boeiend, sportief, correct, veel respect, gezellige sfeer, verzorgd en goed bezocht. Biljartplezier voor liefhebbers van alle niveaus ging hand in hand met spannende spelmomenten en uitzonderlijke prestaties.

In deze derde bekerwedstrijd pakt FC Cranendonck zijn tweede winstpartij. Tegen vierdeklasser DESM kon FC Cranendonck niet het goede voetbal van afgelopen dinsdag tegen Budel laten zien. Beide partijen hadden veel moeite met het slechte en hobbelige veld in Weert.

lukkige winnaar werd. Een van de weinige goede aanvallen in deze wedstrijd werd door Thijs van de Wildenberg op rechts goed aangespeeld. Thijs zet de bal laag voor het DESM doel, waar invaller Bram de Leest de bal makkelijk kon afronden en de 0-1 eindstand op het scorebord kon zetten.

Het bleef bij een matige wedstrijd waar aan beide kanten enkele kleine kansen te zien waren, maar waar FC Cranendonck uiteindelijk de ge-

Met dit resultaat eindigt FC Cranendonck als 2de in de poule achter NWC, maar helaas gaat er maar 1 ploeg over naar de volgende ronde.

Vijftig wedstrijden waren er in totaal gespeeld door een groot aantal deelnemers uit de verre omtrek van Cranendonck, Weert, Tilburg, Eindhoven en omgeving. In de maanden juli en augustus waren de kwalificatiewedstrijden begonnen en zaterdag jl., onder grote belangstelling werden de finales gespeeld. In het eindspel, in een zinderende finale tussen Jan de Bout en Binh Nguyen heeft Binh Nguyen uiteindelijk het toernooi gewonnen. Op de vierde plaats eindige Jan van der Laak en op de derde plaats Harrie van der Laar. De gedeelde prij-

V.l.n.r. Henk Stribos, Harrie v/d Laar, Binh Nguyen, Jan v/d Laak, Louis Pols en Jan de Bout. zen voor de hoogste serie van 11 mers, arbiters, het systeem- en visucaramboles werden uitgereikt aan alisatiebeheer, het talrijke publiek, Henk Stribos en wederom Harrie de sponsors Syan Lin Garden, de van der Laar.De prijs voor de kort- Scheep, Schrobbelèr en uiteraard ste partij, in 11 beurten uit, ging de uitbater Harrie Emmers van’t naar Louis Pols. Traditiegetrouw Hof Maarheeze. Het was een lange werden de prijsuitreikingen met periode van grote druk op de eigen achting en veel hilariteit door de spelers, maar we kunnen voldaan markante verschijning en de graag terugkijken naar het eindresultaat geziene speciaal hiervoor overge- en volgend jaar krijgt dit zeker een komen   Stoot-over-Rood-Mascotte vervolg. Wie meer over dit uniek Miss Feline Kuyten verricht. biljartevenement wilt weten, kijkt op de website www.thof-btm.nl. THOF-btM bedankt alle deelne-

VV Maarheeze bekert overtuigend verder MAARHEEZE - In de voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen 2013-2014 heeft vv Maarheeze haar eerste 3 bekerwedstrijden in de 1e ronde van de KNVB-beker overtuigend weten te winnen. Nadat vorige week zaterdag sv Altweerterheide met maar liefst 11-0 werd verslagen op eigen veld, werd afgelopen dinsdagavond met 6-4 gewonnen van Rood Wit ’67.

Vlaams Kampioen!

Zusjes Deborah en Rebecca Beliën nu ook Vlaams Kampioen! Na op 30 juni Limburgs tennis kampioen geworden te zijn bij de meisjes 16/2 zijn de zussen Deborah en Rebecca Beliën nu ook Vlaams kampioen geworden op vrijdag 30 augustus in Beveren.

Vlaams Brabant uitschakelen. Toen dat gelukt was kwam vrijdag de grote dag van de finale aan. Na een zenuwslopende dag hebben ze ook Oost Vlaanderen kunnen uitschakelen waardoor de zusjes nu ook Vlaams kampioen werden. Een hele dikke proficiat voor deze super Ze moesten eerst op woensdag knappe prestatie top-zusjes!

Loopgroep Cranendonck

Afgelopen zaterdag werd tenslotte ook vv GKC uit Grathem-Kelpen overtuigend met 4-2 verslagen. Met de volle winst uit 3 wedstrijden en een doelsaldo van 21-6 vervolgt vv Maarheeze op zondag 20 oktober haar bekeravontuur. Met de gespeelde bekerwedstrijden heeft vv Maarheeze haar oefenperiode voor het nieuwe seizoen afgerond. Onder leiding van de nieuwe hoofdtrainer, Jeroen van der Schoot zal vv Maarheeze op zondag 8 september as de competitie in de 4e klasse KNVB, starten tegen MIFANO uit Mierlo. Deze openingwedstrijd vindt plaats op het eigen sportpark De Romrijten en vangt aan om 14.30 uur.

Foto uit de wedstrijd tegen GKC - Foto Mieke Mulder heeze aanstaande vrijdagavond 6 september, een AFTRAP-feestavond die vrij toegankelijk is voor iedereen. Leden, supporters, vrijwilligers en sponsoren zijn allemaal van harte welkom vanaf 20.00 uur in de kantine om in een gezellige sfeer na te praten over de afgelopen vakantieperiode en ook vooruit te blikken op de nieuwe competitie. Op deze avond zullen onder andere de nieuwe jeugdtenues gepresenteerd gaan worden en zal de vernieuwde website gelanceerd worden. Tevens zullen de nieuwe gezichten uit de selectie, alsook de nieuwe hoofdtrainer, Op zondag 8 september bij de AFTRAP-Feestavond Voorafgaand aan de start van de Jeroen van der Schoot, nader eerste competitie wedstrijd van VV competitie organiseert de acti- voorgesteld gaan worden aan het Maarheeze tegen Mifano is Finne Rondeel de 'Pupil van de Week'! viteitencommissie van vv Maar- publiek. Iedereen is welkom.

Afgelopen weken waren diverse lopers actief bij verschillende lopen. Op 1 september liep Harrie janssen een uitstekende tijd op de halve marathon (De Dijkenloop): 1.42.34! Bij de Volksloop afgelopen zondag was het feest. Deze loop werd voor de 400ste keer georganiseerd. Voor de lopers van loopgroep Cranendonck was het een zware dag. Een dag van te voren vierden zij de hele dag feest van het 15-jarig bestaan van loopgroep Cranendonck. Uitstekend georganiseerd door Luciënne Micheels en Frans Valkenburg! Mede met hulp van diverse lopers. Hartelijk dank nogmaals. Ondanks dit feest werd er door Rob van Ettinger nog een PR gelopen bij de Volksloop. Hij werd op deze afstand van 7 km 1e in een tijd van 29 min en 35 sec. Verder waren er nog ereplaatsen voor Liesbeth Groenen (1e), Wilma

van Kuijk (1e), Marcel Groenen (1e), Tonnie Bruijnaers (2e), Frank Hooghordel (2e), Linda van de Einden (2e) en Anita van Ettinger (3e). Verder waren diverse lopers actief bij de Strabrechtse Heideloop en de stratenloop in Bocholt. Daar behaalde Liesbeth Groenen in haar klasse een 2e plaats op de 5 km. De uitslagen staan op pagina 24. Op zondag 15 september organiseert Loopgroep Cranendonck voor de 6e keer de Halve en Kwart marathon van Cranendonck. Verder is er in Cranendonck nog een 5 km wedstrijd en zijn er scholierenlopen voor de jeugd. De afstanden voor de jeugd zijn respectievelijk 400m, 800m en 1200m. Tot en met zondag 8 september staat de voorinschrijving nog open. Zie www. inschrijven.nl Voor meer info zie de website: www.loopgroepcranendonck.nl Voor informatie kunt u mailen naar henksnijders@ziggo.nl of bel 0031 6 1246908.

SPORT  PROGRAMMA’S  UiTSLAGEN  SPORT  PROGRAMMA’S  UiTSLAGEN  SPORT DE GRENSPOST

De top 10 Deelname 77 jonge duiven: Uitslag 1-9-2013 Vanuit Orleans (Gemid. Afstand ± 445 km) 1. A. Rooijmans-De Bout 2. P. en R. van Breugel 3. P. en R. van Breugel 4. P. van Hunsel 5. P. van Hunsel 6. H. Bax 7. P. van Hunsel 8. P. en R. van Breugel 9. P. en R. van Breugel 10. P. en R. van Breugel De top 10: Deelname 128 oude duiven: Uitslag 1-9-2013: Vanuit Chimay (Gemid. Afstand ± 161 km) 1. F. Soors 2. J. Moleman 3. H. Teeuwen 4. J. Moleman

5. J. Moleman 6. F. Soors 7. J. Moleman 8. H. Teeuwen 9. H. Teeuwen 10. F. Soors De top 10: Deelname 353 jonge duiven: Uitslag 1-9-2013: Vanuit Chimay (Gemid. Afstand ± 161 km) 1. G. van Heugten 2. G. van Heugten 3. H. Bax 4. N. v/d Kruys 5. W. Moors 6. A. Rooijmans-De Bout 7. A. Rooijmans-De Bout 8. G. van Heugten 9. W. Moors 10. A. Rooijmans-De Bout

KRUiSJASSEN BUDEL

Sjaak Kerkhofs werd winnaar van het kermis toernooi in Budel. Na een spannende strijd eindigden Nol Nijsen en Sjaak Kerkhofs met 3985 punten gelijk. Een barrage moest de beslissing brengen. Eerste werd uiteindelijk Sjaak Kerkhofs. 1. Sjaak Kerkhofs 2. Nol Nijsen 3. Cor Vaessen 4. Karel Wijnen 5. Harrie van Gils 6. Sjeng Caris 7. Wim Vestjens 8. Jac Hendriks 9. Wim Ras. René zorgde voor een verrassend slot door alle deelnemers een Chinees buffet aan te bieden. Namens de deelnemers...dank daarvoor!

VV MAARHEEZE

Uitslagen bekertoernooi: Maarheeze A1-Laar A3 ................................................2-3 Reuver B2-Maarheeze B1 .................................Uitgesteld Maarheeze B2-Svh `39 B1 ...........................................2-2 Brevendia A2-Maarheeze A1 .......................................0-4 Maarheeze B1-Bevo B1G ..................................Uitgesteld Psv `35 B1-Maarheeze B2 ...........................................2-3 Merefeldia C3-Maarheeze C1 ....................................0-19 Maarheeze C2-Fc Oda C3 ..................................... Afgelast Programma 7 september: 14:30 uur: Maarheeze B1-RKVB B1 14:30 uur: Maarheeze B2-Rood Wit'67/Nyrstar B2 13:00 uur: Maarheeze C1-RKVB C1 11:30 uur: Maarheeze C2-Laar C3 11:30 uur: Maarheeze D1-SVH'39 D1G 12:30 uur: Maarheeze D2-Heythuysen D3G 10:30 uur: Maarheeze E1-SVC 2000 E2 10:30 uur: Maarheeze E2-Laar E3

10:30 uur: Maarheeze E3-Rood Wit'67/Nyrstar E2 10:30 uur: Maarheeze E4-Laar E6G 09:30 uur: Maarheeze F1-Eindse Boys F1 09:30 uur: Maarheeze F2-VV GKC F2 09:30 uur: Maarheeze F3-DESM F3G Maarheeze A1 is vrij.

Sport


HAC Weekblad · VrijdAg 6 september 2013

Bergrunners op vele fronten actief

De Grenspost, Budel

Afgelopen zondag konden de Bergrunners zich  flink uitleven. Het eerste aan de beurt waren de deelnemers aan de Volksloop in Weert. Om 10.00 uur werd daar het startschot gelost voor de 400 ste Volksloop.

BUDEL - De klassieker Orleans stond op het programma. Waar vroeger iedereen naar toe leefde is het nu een spel voor de “specialisten” geworden. Eigenlijk wil iedereen nog wel meedoen, maar door het drukke programma en de specialisatie op bepaalde afstanden, wordt deze wedstrijd toch door veel leden overgeslagen.

Hans van Vlierden liep de 3,5 kilometer in een tijd van 19.46 min. als opwarmer voor de 12 kilometer in de middag in Hamont. Harrie Nouwen liep deze afstand in een tijd van 21.34 min. en zit hiermee dicht bij de 200 ste deelname aan de Volksloop. Carla van Lierop koos deze zondag voor het lange werk en ging van start voor de 14 kilometer en liet  een tijd noteren van 1.08.12 min. In de middag om 13.00 uur stond een grote groep Bergrunners aan de start van de Colored up Run  in Soerendonk  voor  de 5 kilometer maar hier ging het meer voor de Fun. Om de kilometer werden de deelnemers bestrooid met een kleurpoeder en het resultaat mocht er zijn. De deelnemers stonden er zeer gekleurd op bij het passeren van de finish. Om 16.00 uur stond in Hamont de Groene Halve Marathon op het programma. Een

Winnaar van deze editie is Toon

Bergrunners dames staan er gekleurd op na de finish. (Karin, Jolanda, Hetty en Ria ontbreken) groepje Bergrunners koos deze extra gegeven en haalde Dimph op keer voor de 12 kilometer. Johan een paar meter na bijna in. v Vlierden was heel goed op dreef en liep naar een zeer goede tijd van Bewegen is belangrijk voor een enkele seconden boven de 51 min. goede conditie, bij de BergrunHans v Vlierden moest een paar ners kun je hier iets aan doen minuten op de tijd van Johan toe- door je aan te sluiten bij de hardgeven maar ook hij kan tevreden loop- Sportief wandel- of Nordic terugkijken op deze zondag. Bart Walking groepen. Al deze sporten Retera kwam nog net onder het worden aangeboden op meerdere uur over de finish. Dimph Orbon niveaus. Voor meer informatie zie en Karin v d Kruis kwamen op een de site: www.bergrunners-budel.nl 7-tal minuten na Bart binnen. Karin of tel: 0031 495 492030. had de laatste kilometer nog wat

Competitiestart hockeyclub Cranendonck “We mogen weer”, dat is het gemeenschappelijke gevoel van de leden van hockeyclub Cranendonck. In het weekend van 7 september start de nieuwe herfstcompetitie. In totaal nemen 22 jeugdteams en vier seniorenteams deel aan de verschillende hockeycompetities. De jeugdteams spelen voornamelijk op zaterdag, de senioren op zondag of donderdagavond. Met Frank Prinsen, trainer van Heren 1 van hockeyclub Cranendonck, kijken we vooruit naar het komende seizoen. “In 2010 ben ik gestart als trainer van Heren 1, met als doel promoveren naar de derde klasse. We staan nu aan het begin van het derde jaar en dit jaar moet de bekroning op drie jaar hard werken en veel plezier worden, met het kampioenschap als beloning.” “In het eerste jaar was de doelstelling een half punt per wedstrijd behalen. In het tweede jaar zijn we gaan werken aan 1,5 punt per wedstrijd. Beide doelen zijn behaald.  Het is een gretig en gedreven team dat al bijna drie jaar in dezelfde samenstelling op het veld staat. Spannend is dit seizoen de start van Roel Frenken, de nieuwe keeper van Heren 1. Frenken is een zeer ervaren waterpolo-keeper. De hockeysport is echter nieuw voor hem. Dat wat Roel echter tijdens

de Bout. Zijn winnaar behaalt een snelheid van ongeveer 75 km/uur. Verder op het programma Chimay voor jonge en oude duiven. Gerrit van Heugten gaat voor de tweede week op rij bij de jonge duiven met de overwinning lopen/lachen. Bij de oude duiven is het dringen in de top en worden de punten voor de kampioenschappen eerlijk verdeeld. Uitslagen op pagina 26 van deze HAC.

Skeeler Club Dorplein

Skeeler Club Dorplein showt de medailles Skeeler Club Dorplein (SCD) heeft in Beneden-Leeuwen deelgenomen aan de skeeler toertocht van 20 km over de dijk. Voor SCD kwamen Thouraya Mennen, Susan van Mierlo, Herlinde van Dijck, Gerry Claassen en Tonnie Duisters aan de start. Al vanaf het begin zat het tempo er goed in. Tot de skeelers de dijk op moesten. Voor sommige skeelers was het even kluunen (heuveltje op) maar eenmaal op de dijk ging het tempo naar de 25 km per uur. Het was een prachtige route langs

Trainingsarbeid Heren 1 van hockeyclub Cranendonck de trainingen laat zien, geeft mij en teams van hockeyclub Cranendonhet team veel vertrouwen”, aldus ck te volgen. Zaterdagmorgen om 9.00 uur starten de jongste spelers Frank. Frank Prinsen: “Tijdens de voor- met hun wedstrijden. Gedurende bereiding heb ik een zeer gemo- de gehele zaterdag wordt er getiveerd team op het veld gehad. speeld. Op zondag is het hockeyDit jaar trainen we voor het eerst veld voornamelijk in gebruik door twee keer per week. De dinsdag de Heren Veteranen, Dames 1 en staat in het teken van techniek en Heren 1 en soms één of meerdere tijdens de vrijdagtraining staat tac- naar de zondag uitgeweken jeugdtiek centraal. Mooi om te zien dat teams. Hockeyclub Cranendonck de heren zich maximaal inspan- groeit hard en daarmee is monen, ook al is het door studie niet menteel de capaciteit van één veld voor alle spelers altijd mogelijk ontoereikend. Gelukkig heeft de om twee trainingen per week bij gemeente Cranendonck inmiddels te wonen.  In het nieuwe seizoen het besluit genomen dat in 2014 gaan we in nieuw tenue. Dit dank- een tweede veld aangelegd kan zij de nieuwe hoofdsponsor Verest worden. Voor HCC een mooie kans om door te gaan met alle activiteiSport.”  Uiteraard is iedereen van harte ten en de ingezette groei te kunwelkom om de prestaties van de nen voortzetten.

PAGINA 27

de Waal. Met soms wel dertig skeeleraars achter elkaar was het dan ook volop genieten. Skeeler Club Dorplein was sterk aanwezig in Beneden-Leeuwen met mooie ereplaatsen gingen de skeeleraars allemaal tevreden naar Dorplein. Uitslagen 20 km  Thouraya Mennen 7e 2.03.43 Susan van Mierlo 8e 2.04.45  Herlinde van Dijck 6e 2.01.39 Gerry Claassen 4e 2.01.09  Tonnie Duisters 4e 2.01.11 Tenslotte wil Skeeler Club Dorplein Conny van den Borne en Shirley Hehanssa welkom heten bij de club!

Wie wil er niet fit en gezond door het leven gaan? Dankzij de wekelijkse gezondheidstip van sportcentrum Fitlife zal dit zeker geen probleem meer zijn. Voor deze week geven we u graag volgende wijze raad mee: APPELS Goed kauwen betekent automatisch langzaam eten. Dit zal je er voor behoeden overmatig te eten. Daarnaast is goed gekauwd voedsel al half verteerd. Dit bevordert de spijsvertering en levert het lichaam meteen energie op. Laat het speeksel op de spijzen inwerken, concentreer al uw aandacht op de handeling van het eten, op de wijzigingen van de smaak, die zich voordoen, dan zult u de werkelijke smaak der spijzen ontdekken. Het voedsel, dat lang gekauwd en 'goed voorbereid' is, komt op de ideale temperatuur in de maag terecht. Kijk voor meer tips op www.fitlife-budel.nl

SPORT  PROGRAMMA’S  UiTSLAGEN  SPORT  PROGRAMMA’S  UiTSLAGEN  SPORT ACHEL VV

Programma K. Achel V.V. deze week Zaterdag 07-09-201, thuis 12:30 uur: Dames - E Maasmechelen 15:00 uur: Feestteam - Kaulille FC B 15:00 uur: Junioren U21 - Hechtel FC 19:30 uur: 1e elftal - K ST Elen Zaterdag 07-09-2013 Uit 13:30 uur: Racing Peer - Miniemen U13 13:30 uur: Racing Peer - Preminiemen U10 15:00 uur: K ST Elen - Beloften Zondag 08-09-2013 Thuis 09:30 uur: U15B - Lindelhoeven VV 10:00 uur: U15A - Sp Wijchmaal 10:00 uur: U8A - Lutlommel VV 10:00 uur: U9A - Lutlommel VV

Zondag 08-09-2013 Uit 10:00 uur: FC Eksel - Scholieren U17 10:00 uur: Lutlommel VV C - U8B 10:00 uur: Lutlommel VV C - U9B

FC CRANENDONCK

Uitslagen afgelopen week: di. 27 augustus Beker sv Budel 1-FC Cranendonck 1 .................................... 1 - 2 Do. 29 augustus Beker Someren 3-FC Cranendonck 2 ................................... 5 - 1 Za. 31 augustus Beker DESM 1-FC Cranendonck 1 ........................................ 0 - 1 Zo. 01 augustus Beker Merefeldia 2-FC Cranendonck 2................................. 1 - 0 FC Cranendonck 3-Someren 7 ................................... 3 - 0 Merefeldia Da1-FC Cranendonck Da1 ........................ 4 - 7 Za. 31 augustus Beker Cresceltia/Altw. A1-FC Cranendonck A1 .................. 1 - 14 FC Cranendonck B1-Brevendia B2 ........................... 13 - 1 HEBES C1-FC Cranendonck C1.................................. 14 - 0

Programma: Zondag 08 september FC Cranendonck 1-Liessel 1 ................................... 14:30u FC Cranendonck 2-DESM 2 .................................... 11:30u SSE 3-FC Cranendonck 3 (beker)............................ 11:00u Rood Wit '67 3-FC Cranendonck 4 (v) .................... 10:30u FC Cranendonck 5-Brevendia 4 (v) ........................ 11:00u FC Cranendonck 6-RKMSV 7 (v) ............................. 10:00u FC Cranendonck Da1-Vlodrop Da1 (beker)............. 10:00u Zaterdag 09 september: FC Cranendonck A1-Linne A1 .................................. 15:00 FC Cranendonck B1-MBC'13 B1 ............................... 15:00 FC Cranendonck C1-FC Oda C2 ................................. 13:00 FC Cranendonck C2-Merefeldia C3........................... 11:30 FC Cranendonck D1-FC Oda D2 ................................ 11:30 FC Cranendonck E1-Laar E2 .............................. verplaatst FC Cranendonck E2-Laar E4 ..................................... 09:30 FC Cranendonck E3-FC Oda E6 ................................. 09:30 FC Cranendonck F1-Laar F3 ..................................... 09:30

FC Cranendonck F2-Rood Wit'67 F2 ......................... 09:30 Meer op www.fccranendonck.nl

KFC HAMONT99

Vrijdag 06 september: 20u00 beloften A - Hechtel FC Zaterdag 07 september: 10u00 GT Lommel Kol - U10 B 12u30 GT Lommel Kol - U11 B 13u00 U8 A - E Neerpelt 13u00 U9 A - E Neerpelt 13u00 U13 - Thes Sport 14u30 Overpelt VV - dames 15u00 P Houthalen - U21 15u00 Sp Grote Heide - beloften B 18u00 Hechtel FC - 1° ploeg   Zondag 08 september: 09u30 U15 B - FC Eksel

09u30 R Neeroeteren Maaseik - U15 A 10u00 U8 B - Lindelhoeven VV 10u00 U9 B - Lindelhoeven VV 10u00 U10 A - Thes Sport 10u00 U11 A - Thes Sport 10u00 R Neeroeteren Maaseik - U17 Meer op www.kfchamont99.be

Sport


HAC Weekblad · VrijdAg 6 september 2013

PAGINA 28

GrooThANDeL IN vINyLvLoereN

vINyLvLoereN, DeSIGNeD for LIfe.

Gemakkelijk

• Gemakkelijk te ondehouden door de vuilwerende laag • Tot 40 m2 los te leggen • Krult en krimpt niet

Duurzaam

• Kras- en slijtvast • Tot maar liefst 15 jaar garantie • Ook geschikt voor werksituaties

Comfortabel

• Aangenaam voetwarm • 100% antistatisch • Geluiddempend • Perfecte stroefheid • Geschikt voor vloerverwarming

Mooi

• Natuurlijke uitstraling door reliëf • Ruime keuze aan kleuren en dessins • Kamerbreed te verwerken, dus geen naden

ACTIe!

15% korTING oP vinylPArkeT

ACTIe!

GrATIS oNDervLoer TWv €5.50/M2 bij aankoop van ALLe LvT CLICk vloeren • Actie VINYLPARKET geldig op NOVA kwaliteit t.e.m 30 september • Actie voorwaarden: niet cumuleerbaar met andere acties.

PLAATSING Laat uw vloer vakkundig plaatsen door de eigen plaatsingsdienst van Deckers. Indien uw huis ouder is dan 5 jaaar betaalt u slechts 6% BTW op zowel vloer als plaatsing! Sellekaertsstraat 13 · Overpelt · 0032 11 641602 · www.deckers.be · info@deckers.be

HAC Neerpelt week 36 2013  

HAC Weekblad, hét weekblad voor Neerpelt, Hamont-Achel en Cranendonck! - hamont, achel, cranendonck, budel, maarheeze, soerendonk, gastel,...