Page 1

Prezentacja Szkolna 2011/2012 na temat : „Skąd się wzięły nazwy naszych miejscowości?”

Wyjaśnimy

skąd się wzięły nazwy miejscowości z gmin: Rawicz Bojanowo Pakosław Miejska Górka Jutrosin


Gmina Rawicz


Rawicz

W momencie gdy Adam Olbracht Przyjemski zakładał w 1638r. w swych włościach nową osadę miejską, zastanawiał się zapewne jaką dać jej nazwę. Założyciel , w tym przypadku, nadał powstającej z jego woli osadzie nazwę herbu własnego rodu – Rawicz.


Kąty

Wieś

kąty wyodrębniła się prawdopodobnie z któregoś z miejskich folwarków rawickich w ostatnich latach XVII w. Jej założycielem był najprawdopodobniej ówczesny dziedzic Rawicza – Jan Nepomucen Mycielski. W 1824 r. wieś nazywała się Hoffmanns-Vorwerk, w 1831 roku Scharf-Vorwerk, a od 1878 roku Liden-hoff. Była ona jedną z wiosek zajętych przez powstańców wielkopolskich lecz została jednak podbita przez innych wrogów.


Masłowo Pierwsze

źródła pisane wspominają o Masłowie w roku 1284. Wtedy kasztelan krobski, Stefan Awdaniec , uzyskał zgodę na lokalizację Masłowa, które prawdopodobnie zostało przeniesione na prawo zachodnioeuropejskie. Pierwotna nazwa tej miejscowości to Domasławy.


Sarnowa

Nazwa tego miasteczka wywodzi się od wyrazu „sarna”, co wskazuje na to, że osada ta znajdowała się w pobliżu lasów, w których odbywały się wielkie łowy na sarny, jelenie i na innego grubego zwierza. ●


Gmina Bojanowo Gołaszyn ●Sowiny ●Trzebosz ●


Skad się wzięła nazwa 'Bojanowo'?

Nazwa 'Bojanowo' wzięła się od polskiego szlachty Stefana Bojanowskiego wyznania luterańskiego. ●


Gołaszyn Gołaszyn został utworzonym przez Henryka II głogowskiego.Zachowała się do dziś legenda o „strasznym" niedźwiedziu, który tutaj grasował. Nie jest wykluczone, że legenda ta stała się podstawą do nazwania Gołaszyna przez przybywających tu Niemców – Barsdorf. Wieś z upływem czasu zmieniała swoją nazwę: Golaschino (1405), -Gołaszczyno (1487) ●


Sowiny


Trzebosz


Gmina Pakosław Kraina

wypoczynku: mlekiem, miodem, wędlinami i końmi słynąca". PAKOSŁAW - to słowiańskie znaczenie: ten który ciągle dobija się o sławę.


Pakosław Data powstania Pakosławia nie jest dokładnie znana. Nie zachował się żaden dokument dotyczący powstania osady. Pierwsza wzmianka o Pakosławiu pochodzi z 1310 roku i pojawiła się w dokumencie związanym z utworzeniem dystryktu ponieckiego, w którego skład wchodził Pakosław. Przypuszcza się, że osadę Pakosław założył jeden z członków rodu Awdańców o imieniu Pakosław, ponieważ wieś ta wchodziła w skład ich kompleksu rodu majątkowego w południowej Wielkopolsce. ●


Osiek Niemcy w czasie okupacji hitlerowskiej nazwali tę wieś – Kampfhausen.


Białykał Niemcy tę wieś nazwali Weisskehle.


Ostrobudki W przeszłości wioska występowała pod różnymi nazwami: Ostrobodky, Ostrobothki, Ostrobotki, Ostrobudki. Osada Ostrobudki odnotowana w pierwszych zapiskach historycznych w 1419 roku, jako własność szlachecka Tyfana z Sierakowa.


Gmina Miejska Górka Miejska

Górka – W mieście znajduje się klasztor franciszkanów. Miejscowość ta związana jest z historią słynnego niegdyś rodu wielkopolskich możnowładców - Górków. Górkowie to inaczej panowie z Górki, możnowładczy ród wielkopolski silnie związany z Kórnikiem, Bninem, Poznaniem i Swarzędzem.


Konary Wieś,

której historia sięga XIV w. i jest ściśle powiązana z rodem Konarskich herbu Abdank. Pierwsza wzmianka o Konarach znajduje się w dokumencie wydanym przez Henryka pana Głogowa i Poznania w 1310 roku, który dotyczył przynależności terytorialnej wsi. Nazwy miejscowości, które wówczas funkcjonowały w dokumentach to: 1310 Conar, 1391 or. Conari, 1394 Conarz, 1428 Konary. Pierwszym z rodu, który osiedlił się w Konarach był Przybak z Dupina (zm. ok. 1410).


Oczkowice Wieś

Oczkowice, choć niewielka, liczy sobie kilkaset lat. Powstała w drugiej połowie XIII wieku. Prawdopodobnie sołectwo Oczkowice istniało już w 1294 roku. Wioska należała do rodu Awdańców. Pod koniec XVIII w. wieś liczyła niewiele ponad stu mieszkańców. Hodowano wówczas krowy, bydło jałowe, świnie i drób. Źródła potwierdzają, że w 1741 roku istniała tam gorzelnia. Poddani niechętnie wykonywali pańszczyznę. Dziedzic Oczkowic, Święcicki, poprosił o wykonanie egzekucji na poddanych za niewykonanie pańszczyzny. Mimo że historyczne Oczkowice związane są z ziemią rawicką, należały wraz z Kołaczkowicami przez dłuższy czas do powiatu gostyńskiego. W Oczkowicach na szczególną uwagę zasługuje niewielki dworek i mały park z ciekawym drzewostanem.


Gmina Jutrosin


Jutrosin Historia Jutrosina sięga wczesnego średniowiecza. Pierwsza zapisana wzmianka o miejscowości pochodzi z 1281 roku. Nazwa Jutrosin wywodzi się od Jutrocha, dawnego właściciela wsi. Jutrosin w przeszłości należał do rodzin: Jutrosińskich, Kołaczkowskich, Konarskich, Leszczyńskich i Czartoryskich. Herbem Miasta jest wizerunek muru fortecznego o sześciu oknach i trzech wieżach, z których środkowa jest blankowa, w kolorze czerwonym na żółtym tle.


Dubin Zaprzęgnięto konia i bracia ruszyli... Tak się złożyło, że droga do Szymona przebiegała przez miejscową rzeczkę, nad którą nie było jeszcze mostu, a jedynie bród. Tym razem jednak czy to po ostatnich deszczach, czy ruch większy był i droga się bardziej grząska zrobiła, wóz wjechał do rzeki i zarył się w mule po same osie. Woźnica raz po raz zacinał konia batem, ale ten tylko parskał, wysilał wszystkie mięśnie, ale powozu ruszyć nie zdołał. W końcu woźnica zdenerwowany zawołał: - wio, ruszaj kobylino, jak ci zatnę pod dupino, to ci będzie jutro sino! Dupin (przemianowany w okresie międzywojennym na Dubin)


Szkaradowo

Pierwsze źródła pisane związane z założeniem wsi Szkaradowo pochodzą z 1310 roku. Wymieniają wtedy nazwę Scaradów od której najprawdopodobniej wzięła się późniejsza nazwa wsi Szkaradowo. Szkaradowo należało wtedy do rodu Konarzewskich.


KONIEC ●

Autorzy projektu :

Nadzorujący prace - Pani Beata Koszarek.

Uczniowie: Karol Bujakiewicz , Przemysław Nowacki, Michał Handke, Łukasz Rotman, Bartosz Szymkowiak, Maciej Stolaś. ●

Dziękujemy za wspólne oglądanie...

Projekt gimnazjlany Grupa p. B. Koszarek  
Projekt gimnazjlany Grupa p. B. Koszarek  

gimnazjum pakosław

Advertisement